Soloviova A. M. - Some aspects of the criminal responsibility for crimes against property committed with the use of computer technology by the legislation of Ukraine and some foreign countries (2016)
Харь І. О. - Теоретичні і прикладні проблеми суб’єкта злочинів проти власності (2016)
Стефанчук М. М. - Принципи організації діяльності прокуратури щодо реалізації представницької функції в суді (2016)
Садковий В. П. - Підготовка фахівців екстремального профілю в контексті модернізації вищої освіти (2013)
Алексеенко В. В. - Психологические особенности Интернет-зависимых студентов (2013)
Афанасьєва Н. Є. - Детермінанти виникнення та розвитку професійної деформації у працівників аварійно-рятувальних підрозділів ДСНС України, Бідило Ю. В. (2013)
Балабанова Л. М. - Особистісна ефективність у професійному зростанні фахівця органів внутрішніх справ МВС України (2013)
Балюк Д. В. - Вплив комп'ютерної адикції на процеси смислоутворення у студентів (2013)
Білоусов А. В. - Роль фізичної підготовки у формуванні позитивних психічних станів курсантів НУЦЗУ (2013)
Віденєєв І. О. - Гендерні особливості схильності до девіантної поведінки працівників органів внутрішніх справ (2013)
Гант Е. Е. - Психологические особенности спортсменов, которые занимаются спортивным туризмом, Павлик Е.М., Штых В.А. (2013)
Грищенко М. В. - Особливості підготовки фахівців ризиконебезпечних професій (2013)
Довбій Т. Ю. - Психокорекційний тренінг "професійна Самотність" як засіб підтримки професійного довголіття Рятувальника ДСНС україни (2013)
Доценко В. В. - Особливості функціонування механізмів психологічного захисту у працівників ОВС з різним рівнем стресової наповненості життя (2013)
Єгорова О. Б. - Емоційні характеристики соматично хворих підлітків, Зозуля О. В., Калмикова О. О., Муравицька І. С. (2013)
Жданова І. В. - Психологічні прояви кризи професійного становлення особистості курсантів ВНЗ МВС України, Ластовець І.В. (2013)
Землянська О. В. - До проблеми правової соціалізації особистості (2013)
Злотніков А. Л. - Актуальні проблеми забезпечення психологічної безпеки військових льотчиків як фахівців екстремальних видів діяльності при підготовці та виконанні бойових завдань, Приходько Д.П. (2013)
Ivaylo Deielinov Tsanov - Анализ на социално-когнитивната теория за кариеното консултиране (2013)
Калач Е. В. - Инновационные механизмы повышения качества подготовки специалиста в высшей школе (2013)
Кузмінова М. М. - Теоретико-методологічні проблеми дослідження феномена професійно відповідальної поведінки в психології (2013)
Кучеренко С. М. - Деякі аспекти вивчення проблеми професійної надійності співробітників гірничо-рятувальних загонів ДСНС України (2013)
Лєбєдєва С. Ю. - Деякі міркування щодо проблеми збереження психічного здоров’я рятувальників та психологів ДСНС України після участі у надзвичайних ситуаціях регіонального та державного рівнів (2013)
Мазоренко М. О. - Вплив мас-медіа на формування гендерних аспектів іміджу особистості жінок-лідерів (2013)
Мілорадова Н. Е. - Профілактика формування негативних психічних станів у працівників органів внутрішніх справ під час виконання оперативно-службових завдань (2013)
Мішкулинець О. О. - Діагностичне дослідження чинників адаптації молодших школярів до навчання в середній школі (2013)
Пасічник В. І. - Феноменологічний аналіз поняття "Соціально-психологічні детермінанти професійного становлення командира підрозділу внутрішніх військ" та рівні диференціації цих детермінант, Желаго А. М. (2013)
Побідаш А. Ю. - Особливості неусвідомленого ставлення моряків до піратського полону (2013)
Попов В. М. - Особливості вивченої безпорадності та етапи її розвитку (2013)
Потапова С. М. - Саморегуляція як складова саморозвитку професіонала ризиконебезпечних професій (2013)
Похилько Д. С. - Критерии оценки степени травматизации личности ребенка в очаге чрезвычайной ситуации (2013)
Сергієнко О. О. - Проблема професійного відчуження в психологічних дослідженнях (2013)
Слободяник В. І. - Теоретичний аналіз соціально-психологічних підходів процесу формування особистості курсанта (2013)
Ufer M. - Der andere blick in feuerwehr und rettungsdienst: typische stressbelastungen bei einsatzkräften (2013)
Харченко С. В. - Психологічні особливості та основні напрями надання допомоги особам, які брали участь у воєнних діях, у віддалений період часу (2013)
Хлоповских Ю. Г. - Склонность к риску и механизмы психологической защиты как личностно-профессиональные особенности будущих специалистов противопожарной службы (2013)
Чеботова Я. В. - Візуалізація образів як елемент творчого процесу у навчанні студента-дизайнера (2013)
Шеховцова Е. В. - Професійні установки правоохоронців на етапі фаховоїпідготовки (2013)
Штейн Н. Г. - Психологічні причини наркоманії у підлітків (2013)
Шишкіна Х. Ю. - Інформаційна безпека особистості як передумова збереження психічного здоров’я, Хворост М. Ю. (2013)
Акмамедова Б. - Berkarar döwletiň bagtyýar nesilleri (2013)
Наш ювіляр (2004)
Писарев В. Е. - Определение температуры воздушной среды в гипобарическом хранилище при линейном законе изменения ее относительной влажности (2004)
Возняк О. Т. - Подача повітря в приміщення настильними охолодженими струминами (2004)
Корбут В. П. - Числове моделювання розсіювання у вітровому потоці пароповітряного факела з баштової градирні, Давиденко Б. В. (2004)
Худенко А. А. - Теплоенергетична ефективність використання теплонасосних установок (2004)
Росковшенко Ю. К. - Теплообмін у випарнику теплового насоса, Степанов М. В., Клімова І. В. (2004)
Росковшенко Ю. К. - Теплообмін в конденсаторі теплового насоса, Степанов М. В., Клімова І. В. (2004)
Приймак О. В. - Експериментальні дослідження теплових і гідродинамічних характеристик тепломасообмінників змішувального типу (ТМЗД). Теплотехнічні дослідження (2004)
Шишко Г. Г. - Энергоресурсосбережение в системах теплогазоснабжения населенных пунктов сельской местности (2004)
Росковшенко Ю. К. - Розробка енергоощадної системи опалення зони вегетації рослин в зимових теплицях, Клімова І.В. (2004)
Кушніров О. С. - Стосовно методики нормування теплотехнічних параметрів у приміщенні за умов використання підлогової електричної системи опалення (2004)
Чепурна Н. В. - Системи з штучним децентралізованим мікрокліматом - шлях до підвищення енергоефективності та конкурентноздатності тепличних господарств (2004)
Урядникова И. В. - Электроимпульсное измельчение графита для изготовления пористых электродов электрокоагуляционной очистки воды в целях стабилизации социальных и экологических рисков (2004)
Хоптий В. Я. - Организационное обеспечение и технические средства АСУ ТП теплоснабжения (2004)
Білявський Ю. В. - Моделювання перехідних процесів в складних трубопровідних системах із зосередженими параметрами (2004)
Анотації (2004)
Діброва С. - Я. Новицький в оцінках М. Сумцова (2007)
Заболотна І. - І. Крип'якевич - учень, співробітник, послідовник М. Грушевського (2007)
Зайцева 3. - Михайло Грушевський в українському науковому русі до початку Першої світової війни (2007)
Кавун Т. - Сучасний етап історіографії політики коренізації національних меншин в УСРР (2007)
Капакура Я. - Синтез української історії у працях М. Грушевського (2007)
Кліш А. - Співпраця Кирила Студинського та Михайла Грушевського (2007)
Колесник В. - Українські ліберально-демократичні партії в Російській імперії на початку XX століття: сучасна історіографія, Могильний Л. (2007)
Крот В. - Проблема єдності українських земель у творчій спадщині М. Грушевського (2007)
Киштьімов А. - М. Довнар-Запольский и М. Грушевский: встреча на страницах "Записок наукового товариства імені Шевченка", Лебедева В. (2007)
Лук'яненко В. - М. Грушевський та українська історична наука (друга половина ХІХ-ХХ століття): історіографія проблеми (2007)
Надтока О. - Наукова конференція до 140-річчя від дня народження М. Грушевського (за результатами міжнародної наукової конференції "Політична, громадська та наукова діяльність М. Грушевського". - Київ, 23-24 жовтня 2006 року) (2007)
Панченко Ю. - Еволюція ідеології американського консерватизму (до 80-х років XX століття) (2007)
Пиріг Р. - Феномен рееміграції Михайла Грушевського: сучасні інтерпретації (2007)
Плугаторенко М. - Позиція Р. Ніксона щодо конфлікту на Індокитайському півострові у 1953-1967 роках (2007)
Самофалов М. - Кость Штеппа - співробітник Михайла Грушевського (2007)
Ситник В. - До проблеми взаємин М. Міхновського з М. Грушевським (2007)
Сорока Ю. - Політичні й економічні чинники міграційних процесів у західних областях УРСР у 1944-1950-х роках (2007)
Теличко А. - Микола Бажан про історичну концепцію Михайла Грушевського та її вплив на радянську історіографію (2007)
Тальвак В. В. - Початки наукової діяльності Михайла Грушевського в оцінках істориків кінця XIX століття (до проблеми генези грушевськознавчих концепцій) (2007)
Тальвак В. П. - Формування Михайла Грушевського як історіографа (гімназійна доба) (2007)
Чугаєвська Я. - Михайло Грушевський і студентський рух в еміграції в 1920-ті роки (2007)
Шевченко Н. - Британська криза першої половини XVII століття як "проблема багатоскладового королівства" (за матеріалами праць К. Расселла) (2007)
Адамович Н. - Основні етапи конституційної реформи в Україні (1990-1996 роки) (2007)
Горбань Т. - "Інородці" чи складова "єдиноруської нації": українці в етнополітичній моделі Російської імперії (кінець XIX - початок XX століть) (2007)
Гордієнко В. - Убивство митрополита Олексія Громадського (2007)
Горохов С. - Створення земських економічних органів у Харківській та Чернігівській губерніях на початку XX століття (2007)
Гусєва Н. - Спроби прийняття надзвичайних законів як чинник розгортання молодіжного руху у ФРН у першій половині 1960-х років (2007)
Деревінський В. - Діяльність та умови перебування В. Чорновола в ув'язненні (2007)
Діброва С. - Я. Новицький "під прицілом" критики галицьких учених (2007)
Капелюшний В. - Актуальні проблеми повсякденного життя миротворців Збройних сил України: 1992-2006 роки, Зайковський А. (2007)
Кудінов Д. - Діяльність Всеросійської селянської спілки на лівобережній Україні у 1905 році (2007)
Купчик О. - Встановлення дипломатичних відносин між УСРР і Турецькою Республікою (1920-1922) (2007)
Лабур О. - Погляди Івана Франка як джерело вивчення ґендерної історії України (2007)
Магуза Г. - Український контекст творчості О. Довженка в роки Другої світової війни (2007)
Павленко С. - "Щоденник" М. Грушевського як джерело вивчення історії архівної справи в Російській імперії наприкінці XIX століття (2007)
Парахіна М. - Вплив етнонаціональних досліджень на відновлення державно-демократичної політики в Україні в XX столітті, Полушкіна Т. (2007)
Петренко А. - Історія створення колекції російських стародрукованих видань XVIІ—XVIIІ століть Наукової бібліотеки імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2007)
Сорока Ю. - Насильницьке виселення населення західноукраїнських земель у 1940-1950-х роках (2007)
Стеценко Н. - Українська держава часів гетьмана П. Скоропадського у працях українських зарубіжних істориків (2007)
Швед О. - Європейське питання в ході національних референдумів 1972 року в Норвегії та Данії (2007)
Власенко С. - Радянська історіографія аграрної політики нацистської Німеччини на окупованій території України (2007)
Гончаревський В. - Структура цивілізаційної побудови А. Дж. Тойнбі (2007)
Діброва С. - Я. Новицький у краєзнавчих дослідженнях наукової провінції (2007)
Зубко А. - Монети генуезьких колоній Криму в міжнародній торгівлі ХІV-ХV століть (2007)
Колодюк І. - "Народна релігія": основні аспекти дослідження в Україні (2007)
Кравченко І. - Соціальний склад ісландського єпископату (друга половина XI - початок XIII століть) (2007)
Парахіна М. - Державотворчий процес в Україні: стан та перспективи розвитку, Полушкіна Т. (2007)
Пірожкова Ю. - "Китайський фактор" у стратегії розрядки міжнародної напруженості адміністрації Р. Ніксона (2007)
Ругаль Л. - Повернення творчих спілок і мистецьких організацій на визволену територію УРСР (2007)
Севастьянова І. - Рекрутські набори під час російсько-турецької війни 1735-1739 років (2007)
Слободян Н. - Політика США в Перській затоці (2007)
Сморжевська О. - Роль художника Анатоля Петрицького у становленні та розвитку української театральної сценографії у 1920-х роках (2007)
Хачатрян А. - Міжнародні фактори становлення незалежності Вірменської Республіки (2007)
Шевченко В. - Участь Дмитра Мануїльського у створенні та становленні Народного Комісаріату закордонних справ (НКЗС) (2007)
Запроводюк А. В. - Корпоративний венчурний бізнес у стратегіях розвитку найбільш інноваційних компаній світу (2016)
Чичина О. А. - Світовий енергетичний ринок: сучасний стан та тенденції розвитку (2016)
Афанасьєва М. Г. - Принцип гарантованого результату в оптимізації бізнес-стратегій залізорудної галузі України, Ільченко В. О. (2016)
Безп’ята І. В. - Кластеризація аграрного сектора економіки на основі складників інвестиційного клімату регіонів (2016)
Більська О. В. - Людський потенціал і людський капітал: сутність, трансформація, життєвий цикл (2016)
Венгер В. В. - Показники економічного зростання: галузевий аспект (2016)
Грабовецький Б. Є. - Прогнозно-аналітичне забезпечення управлінських рішень: бурякоцукровий комплекс (2016)
Демьянченко А. Г. - Государственно-частное партнерство: основополагающие условия и проблемы эффективного применения в Украине (2016)
Капітула С. В. - Методичні підходи до оцінки енергетичної безпеки як складової частини економічної безпеки національного господарства України в сучасних умовах трансформації економіки, Міщук Є. В. (2016)
Маловичко А. С. - Інтеграція України до транспортно-логістичної системи Європейського Союзу (2016)
Слободянюк Н. О. - Інвестиційні стратегії державно-приватного партнерства на основі SWOT- та PESТ-аналізу (2016)
Степочкин А. И. - Концепция государственного управления устойчивым развитием национальных социально-экономических систем: составляющие уровни и специфика реализации (2016)
Терлецька В. О. - Динаміка зовнішньоекономічної діяльності автомобілебудівної продукції України та українського Причорномор’я, Малиновський Ю. В. (2016)
Усенко Ю. В. - Стратегічні орієнтири потенціалу розвитку інтегрованих структур в умовах глобалізації (2016)
Хусаінов Р. В. - Формування і розвиток механізму державно-приватного партнерства в Україні (2016)
Бондар М. О. - Наукові підходи до оцінки рівня інноваційно-інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств (2016)
Борисова О. О. - Оцінка стану економічної безпеки підприємств ресторанного бізнесу (2016)
Гудзь Ю. Ф. - Теоретико-методологічні засади сутності економічного потенціалу підприємства (2016)
Євтухова С. М. - Якісні параметри оцінки стратегічного планування підприємств причорноморського регіону (2016)
Ємельянов О. Ю. - Показники та методи оцінювання економічного розвитку промислових підприємств (2016)
Завальнюк В. В. - Розробка методики проектування маркетингової підсистеми в системі стратегічного управління інноваціями (2016)
Коваль В. В. - Розвиток машинобудівного комплексу в контексті забезпечення його економічної безпеки, Башинська М. І., Редьква О. З. (2016)
Лесик Л. І. - Методичні засади оцінювання ринкової вартості промислового підприємства (2016)
Лисюк Т. В. - Організація туристичних подорожей і туроперейтинг, Терещук О. С. (2016)
Миколюк О. А. - Теоретичні підходи до трактування поняття "енергетична безпека" (2016)
Нишенко О. В. - Аутсорсинг: класифікація видів (2016)
Новак Н. П. - Розвиток та конкурентні переваги органічних аграрних підприємств у контексті забезпечення продовольчої безпеки (2016)
Обруч Г. В. - Визначення координаційної ролі залізничного машинобудування в забезпеченні ефективного розвитку промисловості України (2016)
Пасько О. В. - Порівняльна характеристика кодексів корпоративного управління: Великобританія, Гана, Німеччина, Україна, Мартей Е. М. (2016)
Пехов В. А. - Ефективність функціонування підприємств зернопродуктового підкомплексу в економічному механізмі ринку (2016)
Смерічевський С. Ф. - Сучасний підхід до управління ризиками логістичних систем машинобудівних підприємств (2016)
Стрий Л. А. - Экономическая безопасность бизнеса: некоторые аспекты безопасности при реализации инновационной стратегии развития (2016)
Шуміло О. С. - Управління системою економічної безпеки підприємства роздрібної торгівлі на основі теорії функціональних систем (2016)
Шимановська-Діанич Л. М. - Підходи до формування кадрового забезпечення підприємств готельного господарства України, Барна М. Ю. (2016)
Козін О. Є. - Методичний підхід до оцінки економічної безпеки автотранспортного комплексу регіону (2016)
Мартин О. М. - Пожежна безпека Причорноморського регіону в контексті взаємозв’язку з економічною безпекою регіону, Дубинецька П. П. (2016)
Тєлєтов О. С. - Соціально-економічна взаємодія суб’єктів регіону на засадах спільної відповідальності, Летуновська Н. Є., Шевлюга О. Г. (2016)
Юрченко А. Ю. - Формування організаційно-економічного механізму розвитку і безпеки регіону (2016)
Філяк М. С. - Огляд результатів дослідження ефективності інтеграції вимушених переселенців у соціальну структуру приймаючих громад у регіонах України, Завадовська Ю. Ю. (2016)
Бойко С. В. - Бюджетна компонента забезпечення регіонального розвитку (на прикладі Причорноморського регіону) (2016)
Бондаренко О. С. - Параметри фінансових потоків як ключові орієнтири управління фінансами в сучасних умовах (2016)
Васильчишин О. Б. - Шляхи підвищення рівня фінансової безпеки банківської системи України в умовах політико-економічних дисбалансів (2016)
Квасницька Р. С. - Оцінка рівня інвестиційного потенціалу в процесі формування інвестиційної стратегії інститутів-інвесторів на фінансовому ринку (2016)
Приступа Л. А. - Страхування життя: сучасні тенденції та перспективи розвитку в Україні, Смалюк Т. І., Совяк І. Е. (2016)
Ткаченко Я. С. - Джерела фінансування базової інфраструктури (2016)
Шемет Т. С. - Банківське кредитування в іноземній валюті в постсоціалістичних країнах – нових членах ЄС, Харевич А. С. (2016)
Шрам Т. В. - Формування собівартості туристичного продукту: обліковий аспект, Пінчук Т. А. (2016)
Проскурович О. В. - Моделювання результативності роботи будівельного підприємства щодо ефективності використання основних фондів, Ястремський М. М., Сорока Л. О. (2016)
Єгоричева С. Б. - Сучасний погляд на інвестиційні можливості вітчизняного фінансового ринку. Рецензія на монографію Квасницької Р.С. "Інвестиційний потенціал інститутів фінансового ринку України" (2016)
Содержание (2016)
Данилюк С. В. - Сучасні підходи до діагностики та ведення хворих із холестатичним синдромом на первинному рівні медичної допомоги, Хіміон Л. В., Ященко О. Б., Ситюк Т. О., Рудь О. М., Панасенко М. С. (2016)
Ткаченко В. І. - 19 травня – Всесвітній день сімейного лікаря, Шекера О. Г. (2016)
Ткаченко В. І. - "Читання з сімейної медицини імені професора Г.І. Лисенка" – традиційний захід з вшанування пам’яті засновника сімейної медицини в Україні (2016)
Корж О. М. - Сімейні лікарі з головою та серцем: Європейська конференція Всесвітньої Асоціації сімейних лікарів WONCA EUROPE 2016 (2016)
Хіміон Л. В. - Принципи ведення пацієнтів із болем у нижній частині спини в амбулаторній практиці (огляд сучасних рекомендацій), Данилюк С. В., Ященко О. Б. (2016)
Стародуб Г. С. - Взаємозв’язок клініко-гематологічних та імунологічних показників у хворих на мієлодиспластичний синдром, Басова О. В., Горяінова Н. В., Третяк Н. М., Гордієнко А. І. (2016)
Заремба Є. Х. - Клінічний перебіг гострого інфаркту міокарда, ускладненого гострою лівошлуночковою недостатністю після коронарографічного обстеження зі стентуванням, Сало В.М., Мизак Я. В., Заремба О. В. (2016)
Приходько В. Ю. - Гуарем в лечении пациентов с дислипидемией и избыточной массой тела: оптимизация гиполипидемичекой терапии, Волощук Т. Р. (2016)
Салах А.А. Абушанаб - Клинико-гематологическая характеристика больных неходжкинскими лимфомами (2016)
Дударь И. А. - Возможности фитотерапии в лечении патологии мочевыделительной системы на первичном этапе медицинской помощи, Шуляк А. В., Лобода Е. Н. (2016)
Місяк С. А. - Створення законодавчо-нормативного поля для проведення реабілітації онкологічних хворих/інвалідів в Україні, Скорина О. О. (2016)
Гадиева Ш. Ф. - Особенности морфологических изменений слизистой оболочки желудка у больных ревматоидным артритом в зависимости от лечения (2016)
Гурженко Ю. М. - Результати застосування програми інтрацитоплазматичної ін’єкції сперматозоїда при заплідненні in vitro, Куценко А. О. (2016)
Крилов С. В. - Порівняльна характеристика складових багатокомпонентної анестезії при лапароскопічних холецистектоміях, Галушко О. А., Недашківський С. М., Коваленко А. В. (2016)
Тріщинська М. А. - Судинорухова функція ендотелію та цереброваскулярна реактивність за початкових проявів хронічної ішемії мозку, Головченко Ю. І. (2016)
Коваленко О. Є. - Оптимізація реабілітації хворих та профілактики цереброваскулярних захворювань на первинній ланці медико)санітарної допомоги, Совгира С. С. (2016)
Журавчак А. З. - Досвід використання препарату Фурамаг у післяопераційному лікуванні урологічних хворих, Мельничук М. П., Дячук М. Д. (2016)
Науменко Л. Ю. - Аналіз проблемних питань експертизи стійкої непрацездатності хворих та інвалідів у практиці сімейних лікарів, Концур В. М., Дерий Н. В., Крутікова Н. Ю., Борисова І. С. (2016)
Мурзіна Е. О. - Трихофітія волосистої частини голови у дорослих, Возіанова С. В. (2016)
Попруга А. О. - Особливості клінічного перебігу ішемічної хвороби серця у хворих на цукровий діабет 2-го типу залежно від віку і статі, Стародубцев С. Г., Бобирьова Л. Є. (2016)
Приходько В. Ю. - Лечение дислипидемии в практике терапевта и семейного врача: возможности комбинированной терапии аторвастатином и эзетимибом (2016)
Зайченко Г. В. - Магнікор – ефективний та безпечний препарат вітчизняного виробництва для профілактики серцево)судинних захворювань, Файзуллін О. В. (2016)
Амосова К. М. - Ефективність алгоритмізованої антигіпертензивної терапії для забезпечення контролю ранкового та вечірнього домашнього артеріального тиску в реальній амбулаторній практиці, Руденко Ю. В. (2016)
Долженко М. Н. - К вопросу о применении антиоксидантной терапии у пациентов с ишемической болезнью сердца: влияние Мексиприма на ишемию миокарда и нарушения ритма сердца, Шершнева О. В., Филимонова И. А., Нудченко А. О., Фарадж К. С., Дьяченко Я. С., Яковенко Л. И., Сорока И. Н., Лурье С. З. (2016)
Селюк М. М. - Раціональна антибіотикотерапія гострих риносинуситів в амбулаторній практиці, Козачок М. М., Омеляшко М. І., Селюк О. В. (2016)
Звягинцева Т. Д. - Синдром раздраженного кишечника с запором: патогенетическая коррекция натуральными энтеросорбентами, Чернобай А. И. (2016)
Зайцев И. А. - Гепатиты, вызванные вирусами простого герпеса, Кириенко В. Т. (2016)
Квашнина Л. В. - Опыт клинического применения аэрозольных форм препаратов растительного происхождения при лечении острого воспаления ротоглотки в детском возрасте, Родионов В. П. (2016)
Больбот Ю. К. - Мочевой синдром у детей: диагностика и тактика семейного врача, Борисова Т. П. (2016)
Шкурупій Д. А. - Вікові особливості дитячого віку в аспекті перебігу і фізикальної діагностики невідкладних станів на етапі первинної медико)санітарної допомоги (2016)
Pakharenko L. - Psychological aspects of women with premenstrual syndrome (2016)
Воробей Л. І. - Сучасні аспекти діагностики та профілактики ускладнень вагітності у жінок з перинатальними втратами в анамнезі (2016)
Гайдукова С. М. - Клінічне значення визначення вмісту 2,3-дифосфогліцеринової кислоти в еритроцитах хворих на справжню поліцитемію, Бублій Ю. С. (2016)
Гуцаленко О. О. - Основні гематологічні синдроми та симптоми у практиці сімейного лікаря, Фалько В. П. (2016)
Дубницкий В. Ю. - Наукометрический анализ конференций "Гарантоспособные системы, сервисы и технологии" (DESSERT 2006-2014), Зелинко И. В., Харченко В. С., Ясько А. В. (2016)
Иванченко О. В. - Полумарковская модель готовности облачной инфраструктуры с интегрированной системой мониторинга технического состояния, Харченко В. С. (2016)
Kazymyr V. V. - Cloud simulation environment based on HLA, Posadska A.S., Sysa D. M. (2016)
Брежнев Е. В. - Обеспечение информационной безопасности ИУС, важных для безопасности: процессный подход на основе системы менеджмента качества, Коваленко А. А., Ильяшенко О. А. (2016)
Балакин С. В. - Обнаружение компьютерных атак с помощью метода отклонений, Жуков И. А. (2016)
Савенко О. С. - Інформаційна технологія виявлення бот-мереж на основі аналізу DNS-трафіка, Лисенко С. М., Бобровнікова К. Ю. (2016)
Volochiy B. - The maintanance stategy optimization of base stations of communication cellular network, Ozirkovskyy L., Kulyk I., Zmysnyi M. (2016)
Маевский Д. А. - Обзор и классификация средств оценивания надежности программного обеспечения, Маевская Е. Ю., Чербаджи Ю. П. (2016)
Федосеева А. А. - Case-ориентированная оценка качества и безопасности программного обеспечения технологического процесса производства лекарственных средств на фармацевтическом предприятии (2016)
Яремчук С. А. - Метод отбора дефектосодержащих компонентов программных систем, Харченко В. С. (2016)
Малярчук Р. А. - Множинні представлення типів та методологій розроблення програмного забезпечення, Говорущенко Т. О. (2016)
Летичевський О. О. - Символьні методи у верифікації та тестуванні високонадійних систем (2016)
Пригожев А. С. - Архитектура среды тестирования на основе модели гибридных ресурсных сетей, Неизвестный Д. А., Ларионова О.С. (2016)
Opanasenko V. - Method synthesis of the configurable logical blocks on basis of universal logical elements, Kryvyi S. (2016)
Kharchenko V. S. - Assurance Case driven design for software and hardware description language based systems, Sklyar V. V. (2016)
Перепелицын А. Е. - Использование параметризируемых IP инфраструктур для разработки встроенных отказоустойчивых систем на ПЛИС (2016)
Babeshko E. - Reliability assessment of FPGA-based NPP I&C: experience, methods and tools, Kharchenko V., Siora A. (2016)
Дунець Р. Б. - Організація комутації пакетів у одному вузлі мережі на кристалі з матричною топологією, Шпіцер А. С. (2016)
Kamenskih A. N. - The analysis of redundant transistor networks with duplication of power supply in terms of reliability, Tyurin S. F. (2016)
Vartanjan V. M. - Game theoretical approach to cooperation in autonomous wireless networks, Turkina V. V. (2016)
Жихаревич В. В. - Аналіз методів розпізнавання символів тексту, Остапов С. Е., Миронів І. В. (2016)
Turkin I. B. - Optimisation problem statement of decision-making on handover in heterogeneous ad hoc networks, Ignatev D.S. (2016)
Тарасюк О. М. - Проблемы создания гетерогенных систем для глобально-распределённой обработки и хранения информации (2016)
Олійник В. П. - Оцінка випромінювальних властивостей апарату для інформаційно-хвильової терапії, Куліш С. М. (2016)
Туркин И. Б. - Модель активности пользователя в политике управления энергопитанием персонального компьютера, Вдовитченко А. В. (2016)
Пєвнєв В. Я. - Методика оцінки енергоефективності завадостійких кодів, Цуранов М. В., Логвиненко М. Ф. (2016)
Iqbal A. - Using SNMPV3 for resources monitoring of hosted and bare-metal hypervisors, Pattinson C., Kor A. (2016)
Andreichenko D. K. - Dynamic balancing of computing load in highly parallel problem solving, Melnichuk D. V., Eroftiev A.A. (2016)
Хаханов В. И. - Киберсоциальная система – умный кибер-университет, Литвинова Е. И., Чумаченко С. В., Мищенко А. С. (2016)
Kulik А.S. - Aircrafts control rational intellectualization (2016)
Силаков А. И. - Моделирование технологических процессов и гидравлических сетей для поиска и анализа дефектов на производстве, Угрюмов М. Л., Шмелев А. С. (2016)
Саченко А. О. - Концепція побудови мобільних систем пост-аварійного моніторингу АЕС з використанням флоту квадрокоптерів, Кочан В. В., Харченко В. С., Яцків В. В., Чернишов М. А., Биковий П. Є., Рощупкін О. Ю., Коваль В. С. (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Булгаков Ю. - Розбудова війська та силових структур Української держави 1918 р. в науковому доробку українських істориків доби незалежності (2008)
Вахонєєв В. - Домоволодіння ІІ-ІІІ от. н. е. з розкопок Мірмєкія (2008)
В'яла О. - Науково-педагогічна діяльність професора В. К. Піскорського: історіографія проблеми (2008)
Гирич Я. - Урбанізація як складова розвитку міст УРСР в 1950-х - на початку 1960-х років (2008)
Гуз А. - Шкільна правова освіти в Україні в 90-х роках XX - на початку XXI століття (2008)
Машевський О. - Вплив проблеми Чорноморських проток на витоки російсько-французького союзу 1891-1893 рр. (2008)
Мотрук С. - Трансформація зовнішньої політики Чеської Республіки на межі ХХ-ХХІ cт. (2008)
Павленко С. - Фонди російських письменників Центрального державного архіву-музею літератури та мистецтва України (2008)
Павленко В. - Президент Франклін Д. Рузвельт та становлення інформаційно-розвідувальної структури США, Разіцький В. (2008)
Папенко Н. - До питання про становище українців в Австро-Угорщині в кінці XIX - на початку XX cт. (2008)
Плугаторенко О. - Американо-радянські відносини 1981-89 рр. в американській мемуарній літературі (2008)
Разіцький В. - Інформаційна політика США в XX от.: Становлення та розвиток (2008)
Сайчук М. - Адміністрація президента США Р. Рейгана і газопровід Західний Сибір - Європа (2008)
Сладковська Т. - "Червоні просвіти" східної Волині як ланка ідеологічного ланцюга радянської пропаганди (1917-1922) (2008)
Слободян Н. - Реалізація "доктрини Картера" у Перській затоці в оцінці американських політологів (2008)
Тарасенко О. - Використання інформаційних технологій у викладанні спеціальних історичних дисциплін (2008)
Хачатрян А. - Республіка Вірменія в англійсько-американських відносинах у 1918-1920 рр. (2008)
Шилова А. - Укладення та реалізація Дейтонських угод (2008)
Бадах Ю. - Воєнні дії в боях за Крим (24.08.1941-16.11.1941) (2008)
Буряк Л. - Жіночі портрети у часопису "Киевская старина" як джерело української історичної фемінології (2008)
Василенко В. - Діяльність країн СНД в ЮНЕСКО щодо збереження культурної спадщини (2008)
Зубко А. - Київська Русь і Схід: арабські дірхеми у монетному обігу IX-XIII cт. (2008)
Колесник В. - Коренізація національних меншин в УСРР: історіографіяі 930-х рр. (2008)
Круглова Л. - Джерела з історії української державності на сторінках журналу "Чтения в историческом обществе Нестора-Летописца" (2008)
Медведська Л. - Імператриця Єлизавета Петрівна як уособлення "культури маскараду" в російській історіографії (2008)
Мінгазутдінов А. - Висвітлення деяких проблем Великої Вітчизняної війни в новітніх навчальних посібниках з історії України (2008)
Огороднік В. - Кадрове забезпечення відділів Української народної міліції Організації Українських Націоналістів (Б) у 1941 році (2008)
Панчук О. - Діяльність М. І. Петрова у контексті еволюції Церковно-археологічного товариства та Церковно-археологічного музею на другому й третьому етапах їх існування (2008)
Патик В. - Джерелознавчі проблеми у працях В'ячеслава Стрельського (1910-1983) (2008)
Плугаторенко О. - Формування політичного досвіду та поглядів Р. Рейгана на американську політику щодо СРСР (1940 - кін. 1960-х рр.) (2008)
Поліщук П. - Осередки виникнення "Польської підпільної держави" (2008)
Сургай О. - Концепції підготовки кваліфікованих робітників у розвинутих країнах Європи (XX ст.) (2008)
Хачатрян А. - Вірменське питання на Паризькій мирній конференції (2008)
Шилова А. - Політика України у військово-політичній кризі на Балканах (1991-1995 рр.) (2008)
Щербак Н. - "Полное собрание законов Российской империи" як джерело дослідження діяльності цензурних установ в Україні (кінець XIX- початок XX ст.) (2008)
Юрочкіна І. - Медичне обслуговування партійно-державної номенклатури УСРР у 1920-х роках (2008)
Гончар Б. - Барак Обама і зовнішньополітична "спадщина" Джорджа Буша - молодшого (кризові аспекти), Гончар Ю. (2009)
Денисов С. - Принципи політики другої адміністрації Дж. В. Буша (2005-2008 роки) щодо Російської Федерації (2009)
Зубко А. - Походження князівських імен в Київській Русі IX—XIІІ століття (2009)
Латиш Ю. - Перебудова в СРСР та суверенізація України очима західної людини (за мемуарами Д. Саттера) (2009)
Магда Є. - Тенденції трансформації близькосхідної політики США після обрання президентом Б. Обами (2009)
Мінгазутдінов А. - Культурно-масова робота серед воїнів - визволителів України (1943-44 роки) (2009)
Мордвінцев В. - Загострення російсько-румунських взаємин у січні-березні 1878 року і місія генерала М. П. Ігнатьєва до Бухаресту, Пономарьов О. (2009)
Моргунова І. - Дмитро Меньшов - російський військовий історик (2009)
Ніколаєва Н. - Микола Арсенич - "Михайло", керівник Служби Безпеки ОУН(б) (до 100-річчя з дня народження) (2009)
Ніколаєць К. - Становлення багатопартійності в УРСР у другій половині 80-х років XX століття: історіографія (2009)
Орлова Т. - Громадсько-політична діяльність жінок на ранніх етапах історії України у працях вітчизняних дослідників (2009)
Папенко Н. - Політико-правовий статус та соціально-економічне становище етнічних німців в Україні в 20-30-ті роки XX століття (2009)
Пуховець Д. - Навернення Константина Великого у християнство: традиція та реальність (2009)
Чолій С. - Мобілізаційна політика Австро-Угорщини наприкінці XIX - на початку XX століття як основна причина "Української зради" в Галичині 1914-1915 роках (2009)
Шилова А. - Роль світового співтовариства в урегулюванні Югославської кризи та участь у цьому процесі України (90-ті роки XX століття) (2009)
Шіцина К. - Політична діяльність Сул ли під час Мітрідатових війн (2009)
Щербатюк В. - Вільне козацтво: історіографія проблеми (2009)
Иванченко О. В. - Анализ стохастических методов метамоделирования и оценивания готовности облачных инфраструктур, Харченко В. С. (2016)
Соколова Е. В. - Сравнительный анализ качества пользовательских интерфейсов облачных текстовых редакторов Google Docs и Microsoft Office Word Web Apps, Петергерина Ю. А. (2016)
Yanovsky M. - Distributed cloud system: security and keyword indexing issues with implementation strategy and business limitations, Yanovskaya O., Butenko V., Devetzoglou M. (2016)
Федасюк Д. В. - Методика розроблення структурно-автоматних моделей дискретно-неперервних стохастичних систем, Волочій С. Б. (2016)
Савенко О. С. - Метод виявлення поліморфних вірусів на основі модифікованих емуляторів, Нічепорук А. О., Лисенко С. М. (2016)
Malinovsky M. L. - Architecture and implementation principles of data exchange equipment for safety related systems, Karaman D. G. (2016)
Тецкий А. Г. - Исследование атаки на проникновение на систему управления контентом с помощью марковской модели, Узун Д. Д. (2016)
Белобородов А. Ю. - Исследование уязвимостей серверных операционных систем, Горбенко А. В., Тарасюк О. М., Шеремет С. А. (2016)
Говорущенко Т. О. - Метод оцінки достатності інформації для визначення складності та якості програмного забезпечення на основі порівняльного аналізу онтологій, Поморова О. В. (2016)
Дубницкий В. Ю. - Применение интервальных вычислений в системе центр-радиус для определения надёжности программных систем, Кобылин А. М. (2016)
Яремчук С. А. - Экспериментальная проверка метода отбора дефектосодержащих компонентов программных систем, Харченко В. С. (2016)
Ивасюк А. О. - Процедуры тестирования модулей информационно-управляющих систем на основе самодиагностируемых программируемых платформ с использованием засева дефектов, Поночовный Ю. Л., Бульба Е. Н. (2016)
Колісник М. О. - Оцінка впливу кваліфікації учасників розробки програмних засобів на надійність мікропроцесорних систем релейного захисту й автоматики, Піскачова І. В., Бантюкова С. О. (2016)
Скарга-Бандурова І. С. - Технологічні аспекти статичного аналізу коду програмного забезпечення систем залізничної автоматизації, Коваленко Я. П. (2016)
Drozd A. - A method of the scan checking for on-line testing of safe multithreaded bitwise pipeline system, Drozd J., Nikul V., Al-Dhabi M. (2016)
Морозов К. В. - О характере влияния модификации реберных функций GL-модели на ее поведение в потоке отказов, Романкевич А. М., Романкевич В. А. (2016)
Москвіна І. І. - Врахування помилок першого та другого роду перемикального пристрою для системи із холодним резервуванням, Стефанович Т. О., Щербовських С. В. (2016)
Volochiy B. - Designing of fault-tolerant radio electronic systems with complex majority structures, Ozirkovkyy L., Zmysnyi M., Kulyk I. (2016)
Колесник И. Н. - Анализ применения технологии FPGA в составе облачной инфраструктуры, Куланов В. А., Перепелицын А. Е. (2016)
Ткачук Т. І. - Аналіз VHDL-моделей оптимізованих матричних пристроїв множення (2016)
Ильяшенко О. А. - Оценка безопасности систем на FPGA с использованием XMECA для V-модели жизненного цикла, Харченко В. С., Чуйков Я. А. (2016)
Habh Yasir Mundher - Smart home for older people: review of ARDUINO based system, Kharchenko V. S. (2016)
Павленко В. М. - Проблеми інформатизації логістичних процесів при створенні віртуальних підприємств, Шостак І. В., Данова М. О., Морозова О. І. (2016)
Федоренко Н. И. - Многоуровневая система диагностирования заболеваний на основе нейросетевых модулей: принципы реализации, Харченко В. С. (2016)
Хаханов В. И. - Процессорные структуры для анализа Big Data, Литвинова Е. И., Чумаченко С. В., Емельянов И., Тамер Бани Амер (2016)
Subbotin S. - Induction of classification rules in case of uneven distribution of classes, Oliinyk A., Levashenko V., Zaitseva E. (2016)
Албул А. С. - Обоснование модели маршрутизации для многоспутниковых LEO систем высокоскоростной передачи данных, Бабаков М. Ф. (2016)
Вамболь А. С. - Исследование производительности мажоранто-суперпозиционного алгоритма генерации робастного распределения солитона (2016)
Жихаревич В. В. - Исследование обратимости программных генераторов псевдослучайных бинарных последовательностей на основе клеточных автоматов, Остапов С. Э. (2016)
Жуков И. А. - Быстродействие цифровых интегрирующих структур, Ковалев Н. А. (2016)
Zemliachenko A. N. - Prediction of compression ratio for ADCT coder, Vozel B., Lukin V. V., Zelensky A. A. (2016)
Певнев В. Я. - Теоретическое обоснование методики построения псевдопростых чисел (2016)
Пичугина О. С. - Одно обобщение гиперкуб-топологии сети передачи данных (2016)
Туркина В. В. - Неманипулируемые механизмы обмена как основной принцип организации взаимодействия мобильных абонентов в Ad-hoс сетях (2016)
Штейнбрехер Д. А. - Применение объектно-структурного анализа в управлении проектными знаниями (2016)
Туркин И. Б. - Экспериментальная оценка эффективности схем электропитания персональных компьютеров учебного класса, Вдовитченко А. В. (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Булгаков Ю. - Основні аспекти зовнішньополітичної діяльності Гетьманату Павла Скоропадського у висвітленні сучасних вітчизняних істориків (2009)
Вахонєєв В. - Заснування грецьких апойкій в районі Боспору Кіммерійського: історіографічний огляд (2009)
Гончаревський В. - Цивілізаційний підхід до визначення соціокультурної ідентичності України в сучасній вітчизняній історіографії (2009)
Гордієнко Г. - Матеріально-побутове забезпечення інвалідів вітчизняної війни в УРСР в 1944-1948 роках (2009)
Казакевич Г. - "Свої" варвари: кельти в арміях елліністичних держав (ІІІ-І століття до н. е.) (2009)
Казьмирчук М. - Специфіка "пам'ятних книжок" у відображенні соціального розвитку Київської губернії наприкінці XIX - на початку XX століття (2009)
Капелюшний В. - Творець українського парламентаризму, Доморослий В. (2009)
Колесник В. - Джерела з історіографії коренізації національних меншин в Українській СРР (2009)
Комаренко O. - Місце культурних та природних пам'яток країн СНД у Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, Василенко В. (2009)
Литвинова Д. - Дніпропетровська община Слов'янська Православна Віра: діяльність та ключові ідеологічні позиції (2009)
Медведська Л. - Тендерний аспект боротьби за московський престол кінця XVII століття у російській історіографії (2009)
Ніколаєць К. - Кадрова політика в УРСР у другій половині 1960-х- на початку 1980-х років: історіографія (2009)
Орлова Т. - Українська жіноча преса від минулого до сучасності у світлі історіографії (2009)
Пономарьов О. - Дипломатичні взаємини між Росією і Туреччиною щодо встановлення кордону згідно рішень Бухарестського миру 1812 року (2009)
Семеніст І. - Американсько-японський союз безпеки: передумови прийняття нового союзного договору (1991-1996 роки) (2009)
Сухобокова О. - Український відділ радіостанції "Голос Америки": до 60-річчя від створення (2009)
Фабрика Н. - Основні аспекти зовнішньої політики адміністрації Ліндона Джонсона щодо Ірану (1964-1968 роки) (2009)
Кругляк Ю. О. - Транспортні явища в графені в узагальненій моделі Ландауера – Датта – Лундстрома, Стріха М. В. (2016)
Анатычук Л. И. - Термоэлектрические датчики для регистрации внутриглазной температуры, Пасечникова Н. В., Кобылянский Р. Р., Гаврилюк Н. В., Науменко В. А., Мирненко В. В., Назаретян Р. Э., Задорожный О. С. (2016)
Оленич І. Б. - Газові сенсори на основі органо-неорганічних нанокомпозитів, Монастирський Л. С., Аксіментьєва О. І., Горбенко Ю. Ю. (2016)
Кошець І. А. - Чутливість плівок тіакаліксаренів до ряду аліфатичних спиртів, Казанцева З. І., Козлова Т. В., Кальченко В. І. (2016)
Хрипунов Г. С. - Структура і оптичні властивості плівок CdTe, отриманих методом магнетронного розпилення, Копач Г. І., Харченко М. М., Доброжан А. І. (2016)
Махний В. П. - Получение и свойства УФ-сенсоров на подложках GaP с модифицированной поверхностью, Бодюл Г. И., Герман И. И., Склярчук В. М. (2016)
Монастирський Л. С. - Розпізнавання газів на основі мікрокомп'ютерного аналізу даних сенсорів поруватого кремнію, Петришин О. І., Коман Б. П., Яремик Р. І. (2016)
Мельник В. Г. - Повышение линейности высокочувствительных импедансометрических сенсорных систем, Слицкий А. В. (2016)
Мельник В. Г. - Квазиуравновешенный кондуктометрический мост для биосенсорной системы с балансировкой по модулю и фазе, Слицкий А. В., Василенко А. Д. (2016)
Інформація для авторів. Вимоги до оформлення статей у журнал (2016)
Information for authors. The requirements on papers preparation (2016)
Колот А. М. - Держава і бізнес: новітні тенденції взаємодії та забезпечення стійкого розвитку, Поплавська О. М. (2016)
Цимбалюк С. О. - Теоретичні та методичні аспекти оцінювання зисків від підвищення лояльності персоналу (2016)
Савченко В. А. - Атестація персоналу та формування резерву керівників як чинники ефективного використання людських ресурсів (2016)
Салова Н. А. - Сукупна винагорода за працю в сучасній парадигмі розподільних відносин (2016)
Древаль Ю. Д. - Участь МОП у формуванні та вдосконаленні культури охорони праці (2016)
Михальченко Г. Г. - Особливості реформування пенсійної системи України в існуючих соціально-економічних умовах (2016)
Міценко Н. Г. - Контролінг як інноваційний інструмент управління соціальною відповідальністю підприємств, Градюк Н. М. (2016)
Червінська Л. П. - Індивідуалізація матеріального стимулювання персоналу (2016)
Захарова О. В. - Систематизація підходів до оцінки ступеня досягнення економікою країни стану економіки знань, Подлужна Н. О. (2016)
Ємельяненко Л. М. - Державна політика подолання тіньової зайнятості в контексті мінімізації соціально-економічних ризиків, Старинська М. Ю., Дзендзелюк К. В. (2016)
Герасименко О. О. - Стратегічні імперативи гідної праці в контексті становлення інноваційної моделі економіки України (2016)
Юрчик Г. М. - Дискримінація на ринку праці: прояви, вітчизняний і європейський досвід подолання (2016)
Дашкова Е. С. - Проблема сельской безработицы в России и подходы к ее решению, Дорохова Н. В. (2016)
Шиманська К. В. - Зовнішня міграція в Польщі в процесі її євроінтеграції: проблеми, шляхи їх вирішення, уроки для України (2016)
Лупак Р. Л. - Соціальна відповідальність як складова забезпечення конкурентоспроможності підприємства, Качмар Н. М. (2016)
Кицак Т. Г. - Українська модель соціальної політики: стан і домінанти розвитку, Коваленко І. Ф. (2016)
Кравчук О. І. - Мережева економіка — домінанта розвитку економічних і соціально-трудових відносин (2016)
Кир’янова О. В. - Підвищення якості консалтингових послуг з управління персоналом: інституціональні аспекти, Павлова Л. О., Фоміна І. В. (2016)
Данилевич Н. С. - Психологічні аспекти лідера в управлінні персоналом, Ращенко А. Ю. (2016)
Гураль Н. Р. - Стратегічні пріоритети та засоби підвищення ефективності управління відтворенням трудового потенціалу торговельних підприємств Львівщини (2016)
Гриненко А. М. - Вплив соціальної політики на соціальну згуртованість суспільства, Кирилюк В. В. (2016)
Василик А. В. - Трансформація управління людським капіталом під впливом інформаційно-комунікаційних технологій, Данилицька А. П. (2016)
Махсма М. Б. - Децентралізація в Україні: загрози для сільської зайнятості (2016)
Мазур Н. О. - Прожитковий мінімум у системі соціальних стандартів життя: вітчизняний і зарубіжний досвід, Ткачук А. В. (2016)
Смачило В. В. - Концептуальні засади соціально відповідального управління кадровим потенціалом підприємства (2016)
Ткачук В. О. - Застосування дієвих інструментів lean production у практиці підбору робітничих кадрів (2016)
Шкиренко Г. А. - Социальная поддержка граждан в Воронежской области (2016)
Ксендзук В. В. - Діяльність міжнародної організації з міграції в контексті розвитку соціальної політики в Україні (2016)
Смалійчук Г. В. - Міжкультурна комунікація іммігрантів у процесі зовнішньої трудової міграції (2016)
Герасименко Г. В. - Принципи управління людськими ресурсами високотехнологічного підприємства як методологічний інструмент забезпечення ефективності (2016)
Нефьодова К. А. - Управління талантами як інструмент формування бренду роботодавця (2016)
Бляшук С. Г. - Стимули до інноваційної праці: тенденції розвитку (2016)
Котляров И. Д. - Внутренний краудсорсинг: анализ с точки зрения политической экономии (2016)
Котляревська К. Ю. - Безробіття та зайнятість: стан і виклики сучасності (2016)
Титул, зміст (2016)
Стовпченко Г. П. - Розробка шлаку електрошлакового переплаву, схильного до саморозпаду, Лісова Л. О., Медовар Л. Б., Гончаров І. О., Полішко Г. О., Судавцова В. С. (2016)
Корниевский В. Н. - Разработка и исследование сквозной технологии выплавки подшипниковой стали для электрошлакового переплава и производства сортопроката крупных профилеразмеров, Панченко А. И., Сальников А. С., Давидченко С. В., Скрипка Л. М., Гасик М. И., Горобец А. П. (2016)
Протоковилов И. В. - Электрошлаковая выплавка и термомеханическая обработка высокопрочного титанового псевдо-β-сплава ТС6, Петров Д. А., Порохонько В. Б. (2016)
Ахонин С. В. - Особенности выплавки слитков титановых сплавов, легированных оловом, в электронно-лучевых установках, Северин А. Ю., Березос В. А., Пикулин А. Н., Ерохин А. Г. (2016)
Пикулин А. Н. - lectron beam fusion of ingots of complexly-alloyed titanium alloys (2016)
Калашник Д. А. - Форма и геометрические размеры быстрозакаленных материалов, полученных диспергированием из расплава при ИПСК, Никитенко Ю. А., Шаповалов В. А., Шейко И. В., Кожемякин В. Г., Веретильник А. В. (2016)
Белявин А. Ф. - Оптимизация процесса восстановительной наплавки и термообработки компонентов ГТД из сплава Inconel 738, Куренкова В. В., Федотов Д. А., Салий С. Г., Щербинин А. П. (2016)
Гайдук С. В. - Регрессионные модели для прогнозирования коррозионных параметров литейных жаропрочных никелевых сплавов, Кононов В. В., Куренкова В. В. (2016)
Бадах Г. - Реалізація ідей Болонського процесу в Німеччині: забезпечення контролю якості вищої освіти та акредитаційна система країни (2009)
Василенко В. - Співробітництво ЮНЕСКО та держав СНД в галузі освіти (2009)
Даценко І. - Інститут приват-доцентів та підготовка молодих науковців в університетах Російської імперії (друга половина XIX - початок XX століття) (2009)
Казьмирчук М. - Соціальне забезпечення та охорона здоров'я на промислових підприємствах Київської губернії наприкінці XIX століття (2009)
Комаренко О. - Особливості соціального портрету військовослужбовців австро-угорської армії II половини XIX - початку XX століття (за картками особового обліку), Чолій С. (2009)
Коцур А. - Діяльність Київського товариства грамотності у сфері поширення початкової освіти та елементарних знань серед населення Правобережної України (1897-1908), Гордійчук О. (2009)
Кучменко Н. - Легальна та нелегальна еміграція українців до Португалії: сучасні методи підрахунку (2009)
Моргунова І. - Наталя Полонська-Василенко: період становлення (2009)
Морозова Я. - Досвід керування підводною культурною спадщиною на прикладі Італії (2009)
Ніколаєва Н. - Жіноцтво в соціально-економічному житті США в період громадянської війни 1861-1865 років (2009)
Ніколаєць К. - Виникнення Народного Руху України: історіографія (2009)
Погорєлова І. - Сучасний стан і перспективи розвитку українсько-південнокорейських відносин (2009)
Рассамакін М. - Криза Партії демократичного соціалізму Німеччини після успіху 1998 року (2009)
Сергієнко А. - Церковні зміни в Російській імперії в 60-70-х роках XIX століття (2009)
Чолій С. - Реформування мобілізаційної системи в Австро-Угорщині наприкінці XIX - на початку XX століття (2009)
Шіцина К. - Елементи популізму та пропаганди в суспільно-політичній діяльності Луція Корнелія Сулли (2009)
Юрченко В. - Циркуляри цензурних установ Києва як історичне джерело (2009)
Аллахвердієва І. - Виникнення та становлення нафтової промисловостів Азербайджані (2010)
Бузань В. - Жовтнева війни 1973 р. на Близькому Сході в контексті американсько-радянського протистояння (2010)
Машкіна К. - Участь вихідців з країн Західної Європи в розвитку торгівлі Московської держави кінця XV - першої половини XVI ст. (2010)
Орлова Т. - Мілена Рудницька у дзеркалі української історіографії (2010)
Папенко Н. - Позиція Великої Британії щодо німецької репараційної проблеми (1920-1922 рр.), Ілющенко К. (2010)
Парасунько Б. - Культурно-просвітницькі товариства в становленні громадянського суспільства Росії початку XX століття (2010)
Патриляк Б. - Селянські заворушення у Шепетівському окрузі УСРР в лютому-березні 1930 р. (за матеріалами Державного архіву Хмельницької області) (2010)
Патриляк І. - Висвітлення діяльності українського націоналістичного підпілля в документах гітлерівських спецслужб (2010)
Передерій І. - В'ячеслав Липинський у науковому житті української еміграції 1920-х років (2010)
Петренко І. - Багатошлюбність у повсякденному подружньому житті мирян Російської імперії XVIII ст. (2010)
Сайчук М. - Політичні мотиви в радянському експорті нафти та природного газу до країн Ради економічної взаємодопомоги і на Захід (2010)
Сергієнко А. - Становище церковно-парафіяльного шкільництва Російської імперії в період "великих реформ" Олександра II (2010)
Сморжевська О. - Святині як важлива складова практичної діяльності рідновірів (сучасних язичників) в Україні (кінець XX - початок XXI ст.) (2010)
Тарнавська С. - Організація та діяльність науково-дослідних кафедр в Україні в 1920-ті роки (2010)
Шаравара Т. - Сучасна історіографія воєнних реформ Російської Імперії другої половини XIX століття (2010)
Юнгер М. - Реакція угорських суспільствознавців на події в Чехословаччині 1968 року (2010)
Бузань В. - Створення держави Ізраїль і міжнародне співтовариство (2010)
Гордіна Н. - Вплив політики гласності на формування настроїв населення УРСР (1986 - 1991) (2010)
Горпинченко І. - Соціальний статус православного духовенства в Україні другої половини XIX століття: історіографія проблеми (2010)
Зубко А. - Візантійські хроніки всесвітньої історії (2010)
Йовенко А. - Відносини Національно-демократичної партії Німеччини з "новими правими" партіями у ФРН (1980 - 1989 рр.) (2010)
Казьмирчук М. - Проблеми дослідження соціально-економічного розвитку Київської губернії (1861 - 1917) у незалежній Україні (2010)
Комаренко О. - Національно-культурний розвиток етнічних німців на Україні упродовж 20-30-х рр. XX cт., Папенко Є. (2010)
Костючок О. - Створення і структурна побудова Київської міської управи за часів німецької військової адміністрації (2010)
Луняк Є. - Історичні дослідження українського козацтва у Франції (2010)
Маяка А. - Акція "Віола" в сучасній зарубіжній історіографії (2010)
Моргунова І. - Участь Н. Полонської-Василенко в історико-етнографічному гуртку при Університеті Св. Володимира (2010)
Пагіря О. - Протистояння між УПА-"Захід" та 1-ою угорською армією на території Галичини у березні-серпні 1944 року (2010)
Панасюк Р. - Формування та діяльність коаліційного кабінету міністрів (1918 р.) (2010)
Розовик Д. - Формування української шкільної освіти у Харківській губернії (1917 - 1920 рр.) (2010)
Розовик О. - Робота клубної сфери села України в умовах багатоукладного аграрного виробництва (1990 - 2010 рр.) (2010)
Філоретов В. - Політика ФРН щодо іноземних робітників у 1970-і рр. (2010)
Шипова А. - Плани міжнародного співтовариства по досягненню миру на Балканах в 1991 - 1993 роках (2010)
Гладун Ю. - Українці Канади: громадсько-політична активність (др. пол. XX - поч. XXI cт. ) (2010)
Гончар Б. - Подолання Японією обмежень на використання сил самооборони за межами країни в 1990-ті рр., Семеніст І. (2010)
Даниленко О. - Український промисловий експорт до європейських країн у 20-х рр. XX cт. (2010)
Денисов С. - Еволюція зовнішньополітичних концепцій Вашингтона у відносинах з Москвою з 1945 по 1991 рр. (2010)
Казьмирчук Г. - Соціально-економічний розвиток села Кальника у другій половині XVI - на початку XVII ст. (2010)
Кобець В. - Історіографія розвитку підводних археологічних досліджень в Україні (2010)
Лук'янець О. - Розвиток житлового-комунального господарства у містах Української PCP в 1950-х рр. (2010)
Магда Є. - Політика Росії на Близькому Сході за президентства В. Путіна (2010)
Набока С. - Розвиток соціально-економічних процесів в Україні у 1985-1991 рр. (2010)
Пшеничний Т. - Українська Греко-Католицька Церква в житті населення Західної України у першій половині XX cт.: історіографія, Гойман В. (2010)
Сморжевська О. - Літочислення та поняття часу в теоретичних розробках представників українського рідновірського руху (2010)
Сокирко О. - Мобілізаційні можливості гетьманського війська у війні за "польську спадщину" 1733-1735 рр. (2010)
Толочко Д. - Школа С. М. Бібікова та її внесок у вивчення трипільської культури (2010)
Філатов М. - Еволюція сприйняття КНР в американському суспільстві та політичному істеблішменті: від "стримування та ізоляції" до "стратегічної взаємодії" (кінець 1940-х - початок 1980-х років) (2010)
Хмуляк М. - Уряд Т. Блера у формуванні американсько-британської коаліції проти Іраку (2002-2003 рр.) (2010)
Шемета Ю. - Приміщення університету Св. Володимира на початку його існування: опис будинку З. С. Самойловича (1837 р.) (2010)
Титул, зміст (2016)
10-й ювілейний бухгалтерський конгрес відбувся (2016)
Всеукраїнський круглий стіл на тему: "Обліково-аналітичне забезпечення антикризового управління підприємством" (2016)
Gnilitskaya L. V. - Improvement of air service prime cost calculation in order to increase Ukrainian airline efficiency, Al-gazu Ali (2016)
Гуцайлюк З. В. - Облік витрат: нові підходи до формування інформаційної системи (2016)
Kuzheliev M. O. - Formalization of dynamic relations between enterprise financial indicators, Zherlitsyn D. M., Zhytar M. O. (2016)
Kuzminskii I. A. - Features of accounting and taxation of factoring transactions, Proskura K. P. (2016)
Onyshko S. V. - Using offshores in economic activity through the behavioral effects of economic agents, Novytskyi V. A. (2016)
Pankov D. A. - Accounting analysis method of fixed assets revaluation impact on depreciation monetary providing as a source of enterprise modernization financing, Маtsiush I. V. (2016)
Базилюк Я. Б. - Зовнішньоторговельні чинники гібридних загроз економічній безпеці України, Венцковський Д. Ю. (2016)
Svirko S.V. - Peculiarities of financial and management accounting in budget institutions of Ukraine (2016)
Medintu D. N. - Predictive value of financial statements through the use of analytical procedures, Manache R. C., Domnisor A. (2016)
Melnik A. M. - Improving inheritance taxation as an element of real estate taxation: the UK experience (2016)
Возняк О. Т. - Особливості зворотного потоку при подачі повітря плоскими настильними струминами (2005)
Зайцев О. Н. - Влияние прецессии и нутации вихревого ядра на устойчивость закрученного потока газа (2005)
Зайцев О. Н. - Исследования динамических характеристик при взаимодействии встречно-смещенных закрученных газовых струй (2005)
Ищенко М. Ю. - Методика расчета башенных труб-градирен и результаты натурных испытаний модернизированных градирен в производстве (2005)
Семенов С. В. - Выбор способа и средств газоочистки заводов по производству асфальтобетона, Омельченко М. Я. (2005)
Мілейковський В. О. - Дослідження втрат тиску в повітророзподільниках з тангенціальними випусками повітря (2005)
Малкін Е. С. - Аналітичні дослідження полів швидкостей і температур повітря в теплицях з децентралізованим мікрокліматом, Фуртат І. Е., Чепурна Н. В. (2005)
Ратушняк Г. С. - Інтенсифікація виробництва та підготовка біогазу для використання в теплотехнічному обладнанні, Джеджула В. В. (2005)
Борисенко С. І. - Інноваційні технології в системах теплопостачання (2005)
Кононенко Г. М. - Дослідження гідродинамічних і теплових процесів при фільтрації води в тріщині гідророзриву (2005)
Кононенко Г. М. - Методи оцінки значень коефіцієнтів міжфазового теплообміну і масообміну (2005)
Степанов М. В. - Теплообмін в зігнутому поліетиленовому каналі некруглого поперечного перерізу, Рудь С. В. (2005)
Степанов М. В. - Рекуперативні теплообмінники з поліетиленовою теплопередаючою поверхнею, Коваль В. В. (2005)
Килимник О. О. - Прогнозування режиму випалювання промислових зразків кислотостійкої кераміки з використанням шлаків феронікелю (2005)
Ратушняк Г. С. - Багатофакторний аналіз теплоізоляційних матеріалів для термореновації будівель на основі лінгвістичної інформації, Чухряєва О. Г. (2005)
Лужанская А. В. - Энергосбережение в системах теплозащиты воздушно-тепловых завес (2005)
Ісаєнко Ю. В. - Методика оцінки резервів зростання продуктивності праці в будівництві (2005)
Приймак О. В. - Експериментальні дослідження теплових і гідродинамічних характеристик тепломасообмінників змішувального типу (ТМЗД) (2005)
Грачов Олександр Васильович (2005)
Шевцов Дмитро Семенович (2005)
Анотації (2005)
Вихідні дані (2005)
Інститут післядипломної освіти КНУБА (2006)
Худенко А. А. - Термодинамічний аналіз проблеми енергозбереження при теплопостачанні (2006)
Малкін Е. С. - Експериментальне вивчення теплообміну в вертикальних кільцевих мікроканалах з однобічним обігрівом та вимушеним рухом рідини, Тимощенко А. В. (2006)
Енин П. М. - Теплоперенос от грунта к жидкой фазе СУГ при ее нагреве в режиме хранения в геотермальных регазификаторах (внутренняя задача) (2006)
Енин П. М. - Температурный режим приповерхностных слоев земной коры на глубинах размещения геотермальных регазификаторов СУГ, Рыбачев С. Г. (2006)
Енин П. М. - Теплоотдача при пузырьковом кипении жидкой фазы СУГ в геотермальном регазификаторе при режиме отбора газа (2006)
Енин П. М. - Теплоперенос в сухом, влажном и мерзлом грунте в области размещения геотермальных регазификаторов СУГ (внешняя задача) (2006)
Енин П. М. - Математическое описание теплового взаимодействия геотермальных регазификаторов с сухим, влажным и мерзлым грунтом и выбор метода решения задачи (2006)
Енин П. М. - Сущность математического моделирования и планирование вычислительных экспериментов по изучению температурного режима геотермальных регазификаторов (2006)
Кушніров О. С. - Тепловий режим приміщення при використанні електричної кабельної системи підлогового опалення, Черних Л. Ф. (2006)
Строй А. Ф. - Повітропроникливість, як фактор зміни вологісного режиму огороджуючих конструкцій будинку в процесі його експлуатації, Чумуріна О. Б. (2006)
Бешинська О. В. - Оцінка якості теплоізоляційних характеристик огороджувальних конструкцій існуючих будівель, Ратушняк О. Г. (2006)
Пісарєв В. Є. - Застосування когенераційних технологій в централізованому теплопостачанні, Степанов М. В. (2006)
Чертков О. Ю. - Організаційно-логістична модель як науково-теоретична основа підготовки будівельного виробництва (2006)
Пеклов Олександр Антонович (2006)
Анотації (2006)
Вихідні дані (2006)
Аркушин Г. - Відбиття синтаксичних особливостей говірок у діалектних словниках (2016)
Лизанець П. - Семантичні лінгвістичні карти в європейській лінгвогеографії (2016)
Мойсієнко В. - Поліські ізолекси в синхронії та діахронії (2016)
Сабадош І. - Українська лексика в "Ботаническом словаре" 1878 року М. Анненкова з погляду ареального (2016)
Барань Є. - Іштван Ковтюк як діалектолог (2016)
Бойчук О. - Фольклорні тексти як джерело вивчення діалектного мовлення Західних Поліщуків (фонетичні особливості) (2016)
Венжинович Н. - Діалектний простір в епістолярній спадщині Юрія Федьковича (2016)
Гажук-Котик Л. - Функціонування числівникових форм у буковинських говірках (лінгвогеографічний аспект) (2016)
Галас А. - Прислівникова фраземіка в Закарпатських говірках (2016)
Галас Б. - Лексика зі східнослов’янських перехідних мовних ареалів у фіксації В. Лазаревського (2016)
Гороф’янюк І. - Зі спостережень над семантичною варіативністю флорономенів центральноподільських говірок (2016)
Гримашевич Г. - Прислівники зі значенням ‘спосіб пересування людини’ в середньополіських говірках Житомирської області (2016)
Ґоца Е. - Українсько-західнослов’янські лексичні паралелі серед назв їжі (на матеріалі українських говорів Карпат) (2016)
Делюсто М. - Засади укладання питальника до "Мультилінгвального атласу межиріччя Дністра і Дунаю" (2016)
Дяченко Н. - Остеонімічна лексика в українських діалектах (2016)
Ігнатенко Д. - Найменування начиння для вживання їжі та напоїв в українських говірках півночі Молдови (2016)
Кобиринка Г. - Деякі особливості наголошування іменників у Закарпатському говорі (на матеріалі марамороських говірок) (2016)
Колесников А. - Зі спостережень над морфологією присвійних займенників в українських говірках межиріччя Дністра і Дунаю (2016)
Лєснова В. - Роль діалектологічної практики в дослідженні сучасного говіркового мовлення (на матеріалі з села Ярівка Хотинського району Чернівецької області), Ткач Л. (2016)
Малець Н. - Дослідження проблеми державної мови в сучасному мультикультурному середовищі (2016)
Миголинець О. - Назви фізіологічних явищ в українських Закарпатських говірках (2016)
Осташ Л. - Перегук століть: давні лексеми у діалектному мовленні (2016)
Папіш В. - Мовні конфліктогени у говірці с. Нижні ворота Воловецького району Закарпатської області (2016)
Пискач О. - Назви, пов’язані з поховально-поминальною обрядовістю, в діалектних словниках південно-західного наріччя української мови (2016)
Сімович О. - Проблеми лексикографічної репрезентації символу в діалектних словниках (2016)
Сугоняк В. - Декодування тексту і підтексту публікацій у виданнях Підкарпатського общества наук (2016)
Сус І. - Рукописний українсько-польський словник "Idyotyzmy” І. Вагилевича як пам’ятка української діалектної фразеографії (2016)
Тимко-Дітко О. - Словотвір прислівників у говорі бачванських руснаків (2016)
Філак І. - Перша українська граматика для іноземців чеською мовою (2016)
Харьківська О. - Лінгвогеографічний аспект дослідження словотвору українських говорів Закарпаття (2016)
Хібеба Н. - Динаміка весільної лексики бойківських говірок Турківщини (кін. ХІХ – поч. ХХІ ст.) (2016)
Хобзей Н. - Говірки суміжжя в діалектній лексикографії: до проблем опису (2016)
Чаган О. - Бойківсько-наддністрянське діалектне суміжжя як об’єкт діалектологічних студій (2016)
Швець А. - Прояви лексичної інтерференції у польському мовленні мешканців Кам’янського (2016)
Шкурко Г. - Транспортна лексика в українських говорах Закарпаття: етимологічний та лінгвогеографічний аспекти (2016)
Юсип-Якимович Ю. - Спільнослов’янська словотвірна парадигматика verba sonandi (2016)
Юсікова О. - Архаїчні форми предикатів стану у синтаксичній системі гуцульської говірки села Богдан Рахівського району Закарпатської області (2016)
Ярема Х. - Із спостережень над назвами хвороб народної медицини в українських говорах Закарпаття (2016)
Ястремська Т. - Словотвірне гніздо з вершиною -верх- у говорах південно-західного наріччя: моделі деривації (2016)
Белей Л. - Природа особових імен та їх відтворення засобами чужої мови (2016)
Баньоі В. - Закарпатські мікротопоніми басейну річки Ужа як об’єкт лексикографічного опрацювання (2016)
Беценко Т. - Закономірності назовництва в топоніміці (2016)
Брус М. - Літописання ХІ – ХІІІ століть як джерело вивчення жіночого антропонімікону (2016)
Вакулич М. - Фонетична асиміляція литовських антропонімів у староукраїнській мові (на матеріалі грамот XIV-XV ст.) (2016)
Вегеш А. - Специфіка літературно-художніх антропонімів роману "Світован" Мирослава Дочинця (2016)
Ільченко І. - Відапелятивні годоніми м. Запоріжжя (2016)
Купчинська З. - Стратиграфія та ойконімна ареалогія: до історії питання (2016)
Лавер О. - Національне і регіональне у літературно-художній антропонімії (на матеріалі творів Дмитра Кешелі) (2016)
Межжеріна Г. - Неофіційні іменування світських феодалів у радзивілівському і лаврентіївському літописах (2016)
Мельник О. - Словотвірні деривати інструментальності в сучасному ергонімотворенні Вінниччини (2016)
Наливайко М. - Діалектна основа прізвиськ жителів Львівщини (2016)
Нестерчук О. - Специфічні волинсько-поліські суфікси для творення варіантів імен (2016)
Попович Н. - Літературно-художній антропонімікон драматичних творів Г. Квітки-Основ’яненка (2016)
Романчук А. - Антропонимическая модель на –ŭ в общеславянском контексте. I. Белорусы, украинцы и поляки (2016)
Сколоздра-Шепітко О. - Периферія онімного простору франкової прози (2016)
Тимошик Г. - Найменування ангелів у мікротекстах "Галицько-руських народних приповідок" Івана Франка (2016)
Шульська Н. - Полімотиваційні прізвиська жителів західного Полісся (2016)
Ящук Л. - Антропонімія "Кременецької актової книги Земського суду 1578 року" (2016)
Сабадош І. - Унікальна праця з ономастики (2016)
Худенко А. А. - Радіаційне охолодження приміщень (2006)
Енин П. М. - Результаты исследования нестационарных температурных полей в жидкой фазе СУГ при тепловом взаимодействии геотермальных регазификаторов с сухим грунтом (2006)
Енин П. М. - Результаты исследования нестационарных температурных полей в сухом грунте вокруг геотермальных регазификаторов (2006)
Енин П. М. - Исследование теплового взаимодействия геотермальных регазификаторов СУГ с влажным грунтом при фазовых переходах содержащейся в нем влаги (2006)
Енин П. М. - Натурные эксперименты на опытно-промышленной геотермальной установке и сопоставление их результатов с данными математического моделирования, Рыбачев С. Г. (2006)
Енин П. М. - Методика теплового расчета геотермальных регазификаторов сжиженного углеводородного газа, Рыбачев С. Г. (2006)
Енин П. М. - Обоснование технико-экономической целесообразности устройства геотермальных установок для регазификации сжиженных углеводородных газов, Рыбачев С. Г. (2006)
Лабай В. Й. - Залежність ексергетичного ККД split-кондиціонерів від їх продуктивності за повітрям на випарнику і конденсаторі (2006)
Зайцев О. Н. - Экспериментальные исследования поля скорости при взаимодействии закрученных струй, Донченко С. Б., Любарец А. П. (2006)
Килимник О. О. - Дослідження фазових перетворень при випалюванні систем "вогнестійка глина - шлак феронікелю” (2006)
Кононенко Г. М. - Математичні моделі тепло- і масопереносу при двовимірній фільтрації рідини (2006)
Кононенко Г. М. - Чисельний метод дослідження неізотермічної течії підземних вод при конвективному теплообміні (2006)
Гламаздін П. М. - Вплив способу теплопостачання шпалеродрукарських машин на підвищення енергоефективності шпалерного виробництва, Малишевський Т. В. (2006)
Кореневський Сергій Михайлович (2006)
Анотації (2006)
Вихідні дані (2006)
Андрейченко С. С. - Інтерпретація базового правила про атрибуцію поведінки державних органів у міжнародно-правовій доктрині та практиці (2015)
Замула А. Ю. - Еволюція становлення тортур (катувань) у сучасному міжнародному праві (2015)
Попко Є. В. - Правова природа актів часткових структур Ради Європи, Федорова А. Л. (2015)
Приступлюк В. Л. - Віросповідання у практиці Європейського суду з прав людини (2015)
Фатхутдінов В. Г. - Роль оцінки у формуванні симулякрів і провадженні симулятивної практики в дійсність під час забезпечення громадської безпеки (2015)
Федина Д. І. - Судова влада як конституційно-правова категорія (2015)
Шварцева М. І. - Здійснення моніторингу національного законодавства України з боку Парламентської Асамблеї Ради Європи (2015)
Янакаєва К. М. - Історичні аспекти становлення інституту санкцій у міжнародному праві (2015)
Булат Є. А. - Правові аспекти концептуального підходу до охорони деяких об’єктів інтелектуальної власності (2015)
Бутрин-Бока Н. С. - Юридична особа корпоративного типу (корпорація) – учасник корпоративних правовідносин (2015)
Іванюта Н. В. - Актуалізація виховної функції господарського процесуального права (2015)
Покора І. Є. - Новий режим регулювання міжнародних морських перевезень вантажів як результат компромісу: досягнення, недоліки та очікування (2015)
Стадник К. О. - Правова політика держави у сфері процесів концентрації капіталу: завдання та напрямки (2015)
Стасів Н. С. - Цивільно-процесуальний статус осіб, які беруть участь у справах про видачу виконавчого листа на рішення третейського суду (2015)
Тур О. Т. - Істотні умови договору про надання консультаційних послуг (2015)
Чурпіта Г. В. - Цивільна юрисдикція та підсудність сімейних справ, які розглядаються в порядку непозовного цивільного судочинства (2015)
Явор О. А. - Юридичні акти в сімейному праві України (2015)
Золотухіна Л. О. - Щодо форм захисту інтересів сторін трудових правовідносин (2015)
Ігнатенко О. П. - Дисциплінарна відповідальність працівників органів прокуратури згідно з новим Законом України "Про прокуратуру" (2015)
Трюхан О. А. - Право на свободу об’єднання працівників та роботодавців: нормативне закріплення, поняття та зміст (2015)
Щукін О. С. - Добровільність як основоположний принцип медіації під час вирішення індивідуальних трудових конфліктів (2015)
Боровицька А. Г. - Історико-правові передумови формування й розвитку кадастрової справи щодо стану водних об’єктів України (2015)
Ігнатенко І. В. - Правова охорона атмосферного повітря при здійсненні містобудівної діяльності (2015)
Толкаченко О. В. - Види забруднень морського середовища (2015)
Шевченко Я. О. - Історико-правовий аспект розвитку інституту оцінки земель на українських землях (2015)
Бондаренко К. В. - Деякі принципи державного управління адміністративно-політичною сферою (2015)
Бунечко В. І. - Права й обов’язки служби безпеки України як суб’єкта адміністративно-деліктного процесу (2015)
Єрко Г. Г. - Порядок надання державної фінансової підтримки: напрями вдосконалення законодавства (2015)
Жарий О. К. - Особливості адміністративного примусу в діяльності органів Служби безпеки України (2015)
Желтобрюх І. Л. - Суб’єкти розсуду в податковому правозастосуванні (2015)
П’ятков П. В. - До питання про визначення ознак містобудівної діяльності у аспекті надання адміністративних послуг (2015)
Туркова О. К. - Сервісна спрямованість надання адміністративних послуг в Україні: процедурні аспекти (2015)
Червяков О. І. - Щодо специфіки прийому на навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів (2015)
Шалькін О. В. - Напрями оптимізації механізму фінансування програм у сфері безпеки дорожнього руху та законодавче забезпечення цього процесу (2015)
Шоптенко С. С. - Принципи адміністративно-юрисдикційної діяльності правоохоронних органів в Україні (2015)
Білокінь Р. М. - Соціальна відповідальність і її вплив на розуміння сутності кримінальної процесуальної відповідальності (2015)
Білоус В. В. - Законодавче забезпечення генетичної ідентифікації в Україні: проблеми теорії і практики криміналістики (2015)
Ігнатенко А. П. - Діяльність органів прокуратури поза сферою кримінальної юстиції за новим Законом України "Про прокуратуру" (2015)
Чернієнко А. О. - Тяжка хвороба засудженого, яка перешкоджає відбуванню покарання, як підстава відстрочки виконання вироку (2015)
Щасна А. Е. - Морально-правові критерії застосування заходів забезпечення кримінального провадження (2015)
Гурова В. О. - Теоретичні аспекти глобальних міжсистемних трансформацій постіндустріального порядку (2015)
Мілай А. О. - Методологічний підхід к дослідженню економічної природи фірми (2015)
Рощина Н. В. - Особливості формування попиту та пропозиції на ринку ресурсів (2015)
Яловий Г. К. - Теорія людського капіталу як методологія формування інноваційної системи (2015)
Гречко А. В. - Аналіз змін інституційного механізму оподаткування фізичних та юридичних осіб в Україні (2015)
Грінько І. М. - Відповідність міграційної політики України сучасним вимогам та забезпечення її сталого розвитку (2015)
Іванова Т. В. - Особливості прогнозування макроекономічних показників країни з позицій забезпечення сталого розвитку (2015)
Кологривов Я. І. - Теоретичні засади використання методології форсайту у передбаченні розвитку промислових підприємств (2015)
Кравченко М. О. - Проблеми і напрями підвищення ефективності діяльності підприємств державного сектору економіки України (2015)
Макогон Ю. В. - Передумови переходу національної економіки України на етап постіндустріального розвитку, Подунай В. В. (2015)
Шашина М. В. - Моделі механізму корпоративного управління державним сектором економіки (2015)
Яловий Г. К. - Методологія науково-технологічного розвитку в концепції постіндустріального суспільства, Єрешко Ю. О. (2015)
Герасимчук В. Г. - Факторний аналіз конкурентоспроможності соціально-економічних систем: Україна, ЄС, Світ (2015)
Дунська А. Р. - Проблеми та перспективи розвитку міжнародної торгівлі ліцензіями в Україні, Локота А. Г. (2015)
Серебренніков Б. С. - Фактори та складові конкурентоспроможності електроенергетичних товарів на міжнародних ринках (2015)
Смірних Д. В. - Компаративний аналіз розвитку інформаційно-комунікаційних технологій у країнах СНД, Войтко С. В. (2015)
Шеремет Т. Г. - Роль інноваційного потенціалу в підвищенні конкурентоспроможності національних економік (2015)
Бараник З. П. - Необхідність взаємодії ринку освітніх послуг та ринку праці в Україні, Кикош Ю. В. (2015)
Бухун Ю. В. - Шляхи формування механізму інвестиційного забезпечення відтворювальних процесів в космічній галузі (2015)
Дрінь О. Я. - Методичний інструментарій та прикладні аспекти оцінювання нестабільності зовнішнього середовища виноробних підприємств України (2015)
Лисенко С. В. - Суднобудівна галузь України: проблеми та напрями її відродження, Довгань Л. Є., Мохонько Г. А. (2015)
Нараєвський С. В. - Порівняльний аналіз ефективності роботи сонячної енергетики у провідних країнах світу (2015)
Охріменко О. О. - Економічна безпека України крізь призму енергетичної стратегії, Бігун У. В. (2015)
Черняк Г. М. - Оцінювання рівня економічної безпеки енергетичних підприємств в умовах євроінтеграції (2015)
Яровенко Т. С. - Тенденції та проблеми розвитку освіти в Україні. (2015)
Дьяченко О. А. - Економічна безпека інноваційно-орієнтованих підприємств в умовах євроінтеграції, Артеменко Л. П. (2015)
Кавтиш О. П. - Системна природа кадрової безпеки підприємства (2015)
Крейдич І. М. - Умови забезпечення платоспроможності підприємств в контексті їх фінансової безпеки, Наконечна О. С., Харченко О. С. (2015)
Круш П. В. - Еволюція теоретичних підходів визначення сутності капіталу підприємства, Мастюк Д. О. (2015)
Лободзинська Т. П. - Нормативно-правове забезпечення щодо обліку витрат на поліпшення основних засобів (2015)
Макалюк І. В. - Методичний інструментарій оцінювання ефективності управління трансакційними витратами машинобудівних підприємств (2015)
Покровська Н. М. - Економічна сутність поняття "інтенсифікація виробництва" (2015)
Смолін І. В. - Стратегічна конкурентоспроможність підприємства: змістовні імперативи та критерії оцінювання (2015)
Кугій А. А. - Структурний аналіз фінансового забезпечення малого підприємництва, Сокотенюк С. М. (2015)
Шевчук О. А. - Екзогенні фактори впливу на стратегічні орієнтири розвитку вітчизняних підприємств (2015)
Яресько Р. С. - Синергетичний вплив ризиків інвестиційного проекту у розрізі видів електрогенерації (2015)
Артеменко Л. П. - Організаційно-економічний механізм управління конкурентоспроможністю промислового підприємства, Піддубна А. С. (2015)
Дідух В. В. - Ландшафт як інструмент аналізу управління бізнес-процесами машинобудівного підприємства (2015)
Жигалкевич Ж. М. - Актуальність інтеграції взаємодіючих виробництв (2015)
Ковалевська К. А. - Стратегічні орієнтири холдингових компаній машинобудівної галузі України (2015)
Лизньова А. Ю. - Закономірності розвитку системи мотивації праці з позиції управління на макрорівні (2015)
Осталецький В. Б. - Теоретичні підходи до класифікації інформаційних систем управління підприємством (2015)
Погребняк А. Ю. - Сутність складових елементів механізму антикризового управління на промисловому підприємстві (2015)
Скоробогатова Н. Є. - Особливості контролінгу в сучасних умовах господарювання (2015)
Юдіна Н. В. - Технологізація управління маркетинговою діяльністю (2015)
Бажеріна К. В. - Розробка комунікаційної стратегії вітчизняних підприємств на ринку кисломолочних бактеріальних заквасок, Стадніченко В. В., Андаліцька О. В. (2015)
Базь М. О. - Інвестиційний маркетинг як детермінант конкурентоспроможності підприємств на ринку інвестицій, Домашева Є. А. (2015)
Віннікова І. І. - Вплив політико-правового фактору на рекламу лікарських засобів, Пономаренко І. В., Гребньов Г. М. (2015)
Дима О. О. - Щодо нового змісту категорій "опт" та "роздріб" (2015)
Діброва Т. Г. - Системний підхід до вдосконалення переговорного процесу в особистих продажах, Гараніна І. І. (2015)
Кубишина Н. С. - Генерування ідей як основний етап розроблення нового товару на промисловому підприємстві, Ковальчук Т. В. (2015)
Окландер М. А. - Специфічні відмінності цифрового маркетингу від інтернет-маркетингу., Романенко О. О. (2015)
Полторак К. А. - Сучасний стан ринку інтернет-технологій: детермінанти розвитку ринку та нові підходи до маркетингової діяльності, Зозульов О. В. (2015)
Стадніченко В. В. - Особливості позиціонування на ринку ресторанів швидкого обслуговування (2015)
Тєлєтов О. С. - Маркетингові стратегії соціально-економічного розвитку регіонів України (2015)
Чукурна О. П. - Трансформація концепції ціноутворення в умовах глобалізації економіки (2015)
Шабан К. С. - Класифікація міжорганізаційних об'єднань в контексті формування інноваційної політики промислово-виробничого підприємства., Зозульов О. В. (2015)
Войтун Т. В. - Особливості формування системи забезпечення інноваційної адаптивності підприємства (2015)
Гавриш О. А. - Диференціація промислових підприємств як інноваційно функціонуючих виробничо-економічних систем, Бояринова К. О. (2015)
Дунська А. Р. - Особливості формування інноваційної стратегії в системі управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, Зінченко Д. В. (2015)
Єрешко Ю. О. - Венчурне інвестування: становлення та світовий досвід (2015)
Манаєнко І. М. - Складові інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку підприємств електроенергетики (2015)
Стеченко Д. М. - Принципи оцінювання потенціалу кластероутворення в економіці, Воронкова І. Ю. (2015)
Тульчинська С. О. - Інтеграційна концепція формування регіональних економічних систем інтелектуально-інноваційного типу в Україні (2015)
Гук О. В. - Управління розвитком інноваційного потенціалу на основі трансферу технологій (2015)
Царьова Т. О. - Інноваційний технологічний розвиток машинобудування України (2015)
Березовчук О. С. - Економіко-математична модель оптимального керування тарифікаційною системою страхової компанії, Іваненко В. І. (2015)
Бідюк П. І. - Аналіз ризику банкрутства підприємств з використанням чітких та нечітких моделей, Вертелецький В. В., Жирова А. О. (2015)
Колбасинський С. С. - Аналіз економіко-математичного апарату для моделювання і прогнозування показників виконання державного бюджету та макроекономічних показників (2015)
Мойсеєнкова Д. А. - Модель прийняття комплексного скорингового рішення, Жуковська О. А. (2015)
Пасенченко Ю. А. - Моделювання сценаріїв розвитку ланцюгів створення вартості товарів на основі збалансованої системи показників та референтної моделі опису процесів ланцюга постачання (SCOR), Назаренко О. І. (2015)
Свиденко А. В. - Моделювання динаміки оптових цін на ринку нафтопродуктів України (2015)
Сокульський О. Є. - Економіко-математичне моделювання якості пасажирських транспортних послуг на основі нефінансових показників, Дрозд А. О., Васільцова Н. М. (2015)
Суворова А. О. - Вибір ефективної стратегії диверсифікації виробництва в умовах нестачі інформації, Жуковська О. А. (2015)
Федорова О. Є. - Моделювання вибору інвестиційного портфелю проектів з врахуванням соціальної складової, Жиров О. Л. (2015)
Чайковская М. П. - Комплексна модель прогнозування стійкості фінансово-економічних установ, Медведь Т. C. (2015)
Черноусова Ж. Т. - Моделювання функцій штрафів і заохочень для ефективного керування в ієрархічній системі замовник виробник (2015)
Арзуманян К. К. - Теоретичний аналіз причин та управління професійними конфліктами (2014)
Афанасьєва Н. Є. - Теоретичний аналіз сучасних механізмів психологічного впливу консультанта на особистість клієнта (2014)
Барко В. І. - Діяльність керівника щодо профілактики девіантної поведінки і професійної деформації у колективах працівників органів Внутрішніх Справ, Макаренко П. В. (2014)
Боснюк В. Ф. - Особливості посттравматичного стресу учасників ліквідації аварії на ЧАЕС (2014)
Віденєєв І. О. - Стан проблеми деформації правосвідомості співробітників ОВС в сучасній психології (2014)
Гант О. Є. - Нейропсихологічні передумови зміни здоров'я спортсменів (2014)
Гординя Н. Д. - Формування професійної надійності фахівців управління повітряним рухом як актуальна проблема безпеки авіації (2014)
Грищенко М. В. - Психологічна експертиза кіно-, видео- продукції порнографічного змісту (2014)
Егорова Е. Б. - Проявление внутриличностного конфликта и направленности личности у студентов - психологов, Кизим А. С. (2014)
Іванченко О. С. - Актуальні проблеми психокорекції переживання провини як моральної емоції (2014)
Капля А. М. - Проблеми психології навчання іноземних мов у контексті міждисциплінарних зв’язків, Снісаренко А. Г., Снісаренко Я. С. (2014)
Корольчук В. М. - Аналіз результатів диференційно-інтегральної оцінки чинників професійного стресу в системі "Людина – техніка", Корольчук М. С., Солдатов С. В. (2014)
Косолапов О. М. - Деякі підходи до психокорекції професійних страхів у начальників караулів ОРС ЦЗ ДСНС України з позицій короткострокових методів психотерапії (2014)
Кравченко О. В. - Впровадження соціально-психологічного тренінгу в умовах адаптації військовослужбовця до навколишнього ціннісно-нормативного середовища (2014)
Кучеренко Н. С. - Деякі підходи до прогнозування професійної успішності фахівця виконуючого діяльність в особливих умовах (2014)
Кучеренко С. М. - Психологічна готовність як одна з основних складових професійної діяльності спеціалістів в особливих умовах (2014)
Кушніренко К. О. - Методичні підходи психодіагностичного інструментарію вивчення психологічних особливостей професіографії діяльності спеціалістів банківської сфери (2014)
Лазоренко О. В. - Програма психологічної підготовки прикордонних нарядів до дій в екстремальних умовах та експериментальна перевірка її результативності (2014)
Мілорадова Н. Е. - Ціннісна сфера працівників міліції громадської безпеки з різною тривалістю перебування на службі, Попова Г. В. (2014)
Миронець С. М. - Психолочні особливості підготовки рятувальників міжнародного класу (2014)
Мовмига Н. Є. - Гендерні особливості когнітивних характеристик життєвих домагань майбутніх правоохоронців (2014)
Нежута А. В. - Основні напрямки оптимізаціі процесу професійного самовизначення правоохоронців в гендерному аспекті (2014)
Овсяннікова Я. О. - Психологічний захист дошкільників в осередку надзвичайної ситуації (2014)
Оніщенко Н. В. - Психологічний аналіз основних типів реагування постраждалих на втрату внаслідок надзвичайної ситуації (2014)
Осьодло В. І. - Проблеми створення та існування студентських сімей: теоретичний аналіз проведених досліджень (2014)
Осьодло В. І. - До питання сутності та змісту психологічної готовності студентської молоді до створення сім’ї, Тюріна В. В. (2014)
Перелигіна Л. А. - Теоретико-методологічні основи дослідження стереотипів у професійній діяльності, Крещук К. Ю. (2014)
Побідаш А. Ю. - Оцінка основних компонентів життєвої стійкості моряків, які перебували в піратському полоні (2014)
Поляков І. О. - Основні причини та приводи здійснення потенційними суїцидентами фатального кроку, Щербак С. М. (2014)
Попов В. М. - Психологічні особливості вивченої безпорадності працівників ДСНСУ, Астапенкова В. М. (2014)
Потапова С. М. - Особливості саморегуляції співробітників силових підрозділів під час громадянських протистоянь (2014)
Світлична Н. О. - Особливості схильності та готовності до ризику у курсантів та працівників ДСНС, Тичина П. А. (2014)
Сергієнко Н. П. - Особливості формування міжетнічної толерантності студентів у процесі учбової діяльності, Дудолад А. В. (2014)
Сергієнко О. О. - Психологічні особливості професійного відчуження працівників ДСНС України, Горбань В. О. (2014)
Тогобицька В. Д. - Дезадаптивні нервово-психічні стани, що виникають у працівників ДСНС України після виконання задач з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації (2014)
Тюріна В. В. - Чинники, що впливають на психологічну готовність студентської молоді до створення сім’ї (2014)
Ушакова І. М. - Професійна ідентичність психолога як психологічна проблема, Наливайко В. П. (2014)
Шаріпова Д. С. - Теоретико-методологічні підходи до психологічного вивчення змагальної діяльності спортсменів-стрільців (2014)
Бартєнєва Л. І. - Формування передумов грамотного письма у старших дошкільників з порушенням мовленнєвого розвитку (2013)
Борщевська Л. В. - Розвиток мислення дітей дошкільного віку з порушеннями слуху (2013)
Жук В. В. - Адаптація навчального процесу до потреб дитини з порушенням слуху (2013)
Іванюшева Н. В. - Особливості застосування двомовних програм як інструмент збереження мови лінгвістичної меншини, Кульбіда С. В. (2013)
Ільяна В. М. - Визначення механізмів дислексій в учнів з тяжкими порушеннями мовлення (2013)
Кобильченко В. В. - Теоретичні та методичні засади психокорекційної роботи з дошкільниками, які мають порушення психофізичного розвитку (2013)
Кульбіда С. В. - Формування партнерських стосунків чуючих і нечуючих фахівців у питанні навчання нечуючих учнів (2013)
Максименко Н. Л. - Сенсорне виховання дошкільників з порушеннями слуху (2013)
Рібцун Ю. В. - До питання створення спеціальної програми для роботи з дітьми з обмеженими можливостями здоров’я (2013)
Ткаченко К. О. - Організаційно-методичні умови діяльності кабінету української жестової мови у загальноосвітніх спеціальних закладах для нечуючих учнів, Кульбіда С. В. (2013)
Трофименко Л. І. - Теоретичні засади дослідження лексичної сторони мовлення у дошкільників в умовах нормального та порушеного онтогенезу (2013)
Шевченко В. М. - Сучасні методи реабілітації дітей з порушеннями слуху (2013)
Бабяк О. О. - Формування поведінкового компонента міжособистісних стосунків у підлітків із ЗПР в шкільній групі (2013)
Блеч Г. О. - Програмно-методичне забезпечення процесу навчання з природознавства в спеціальних закладах для учнів з розумовою відсталістю (2013)
Бобренко І. В. - Організація просторово-предметного компонента освітнього середовища як одна з умов розвитку просторового орієнтування дошкільників з обмеженими розумовими можливостями (2013)
Гладченко І. В. - Організація предметно-розвивального середовища та виховної роботи з формування ігрової діяльності у розумово відсталих дітей дошкільного віку (2013)
Макарчук Н. О. - Психологічні чинники дисфункції особистісної саморегуляції підлітків з порушеннями розумового розвитку (2013)
Мякушко О. І. - Системи класифікації розумової відсталості та підходи до діагностики дітей з помірною розумовою відсталістю (2013)
Прохоренко Л. І. - Дослідження особливостей мотиваційного компоненту саморегуляції у молодших підлітків із ЗПР (2013)
Сак Т. В. - Формування комунікативної спрямованості зорового контакту у дітей дошкільного віку із розладами спектру аутизму, Логвінова І. П. (2013)
Супрун М. О. - Роль міжнародної стандартної класифікації освіти у вирішенніпроблеми диференціації освіти дітей з особливими потребами, Ярмола Н. А. (2013)
Скрипник Т. В. - Базові принципи психолого-педагогічної допомоги дітям з розладами аутичного спектру (2013)
Колупаєва А. А. - Стратегія сучасної освітньої політики: від сегрегації до інклюзивної освіти (2013)
Лапін А. В. - Огляд зарубіжного досвіду інклюзивної освіти (2013)
Коваль Л. В. - Здобутки та перспективи інклюзивної освіти в Україні за результатами соціологічного дослідження, Рубан О. М. (2013)
Білозерська І. О. - Стратегії формування компетентного батьківства у світлі викликів сьогодення (2013)
Компанець Н. М. - Організація превентивного етапу інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами (2013)
Луценко І. В. - Роль асистента вчителя в організації навчально-виховного процесу у класі з інклюзивним навчанням (2013)
Квітка Н. О. - Нормативно-правові засади діяльності асистента вчителя в загальноосвітньому навчальному закладі з інклюзивною формою навчання (2013)
Литовченко С. В. - Специфіка роботи асистента вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним навчанням (2013)
Алексєєва Ю. А. - Щодо об’єктів оперативно-розшукової діяльності Харківського губернського жандармського управління у 1907–1914 рр. (2016)
Аріфходжаєва Т. Б. - Поняття публічного адміністрування у сфері соціального захисту населення (2016)
Бабенко К. А. - Особливості правового статусу адміністративних судів (2016)
Бакумов О. С. - Електоральна поведінка українських виборців в 2010–2014 рр.: кластерний аналіз (2016)
Волошенюк О. В. - Метаправо, або деякі проблеми сучасної юридичної термінології (2016)
Гольбін М. І. - Характеристика конвенцій МОП у сфері захисту трудових та соціальних прав моряків (2016)
Гуйван Д. П. - Гаряча вода як об’єкт цивільних правовідносин та характеристика даного об’єкта (2016)
Давидюк Т. В. - Особливості представництва акціонерного товариства його акціонерами у зовнішніх корпоративних відносинах (2016)
Деяк Я. В. - Проблеми та методи визначення застосовуваного права в міжнародних комерційних арбітражах (2016)
Домбровська А. В. - Господарсько-правова характеристика договору концесії та перспективи розвитку відносин щодо надання послуг у сфері теплопостачання (2016)
Дронів Б. М. - Розвиток методології дослідження приватного і публічного права (2016)
Дякова О. О. - Правовий нігілізм в правозастосовній діяльності національної поліції (2016)
Жорнокуй Ю. М. - Доктрина "проникнення за корпоративну вуаль": основи вчень (2016)
Завальна Ж. В. - Договір в механізмі правового регулювання валютних відносин (2016)
Зубов М. В. - наукова розробленість питання розшуку безвісно відсутніх осіб (2016)
Іваненко К. В. - Деякі правові аспекти здійснення авторського права на програмне забезпечення (2016)
Івашко С. В. - Оперативно-розшукова характеристика грабежів на об’єктах залізниці (2016)
Ільницький М. С. - Референдум як форма безпосередньої демократії в Україні (2016)
Іщук О. С. - Щодо критеріїв якості показників та ефективності кримінологічної діяльності органів прокуратури (2016)
Килимник І. І. - Господарсько-правові аспекти державно-приватного партнерства в галузі транспорту в Україні (2016)
Кісіль О. Ю. - Деякі проблеми правової регламентації соціального забезпечення поліцейських в Україні (2016)
Книженко С. О. - особливості розслідування злочинів проти правосуддя, що вчиняються шляхом порушення порядку відбування покарання або попереднього ув’язнення (2016)
Кобзєва Т. А. - Ознаки адміністративно-правового механізму управління фінансовою системою України (2016)
Колінко В. О. - Правове регулювання проведення оперативного огляду підрозділами кримінальної поліції (2016)
Koliusheva O. S. - Comparative Characteristics of Main Administrative Legal Terms of Ukraine, Canada and Germany as European Country (2016)
Колодій І. М. - Вплив глобалізації на розвиток співпраці держав в рамках Всесвітньої митної організації (2016)
Коропатнік І. М. - Ґенеза правового регулювання взаємодії воєнної організації та громадянського суспільства (2016)
Кройтор В. А. - Усунення прогалин у цивільному праві за допомогою аналогії права, аналогії закону та міжгалузевої аналогії (2016)
Кухарєв О. Є. - Сутність заповіту подружжя за цивільним законодавством України (2016)
Мисливий В. А. - Банківська діяльність: питання кримінально-правової охорони, Клочко A. М. (2016)
Михальський Ю. А. - Сучасний погляд на "електронні гроші" та їх обіг в Україні (2016)
Остапенко В. В. - Право власності у рішеннях Конституційного Суду України (2016)
Пампура М. В. - Модернізація як трансформаційний процес сучасної державно-правової дійсності (2016)
Пеньков С. В. - Класифікація засобів оперативно-розшукової діяльності (2016)
Підкова Ю. В. - "Обхід закону" в аспекті діяльності транснаціональних компаній (2016)
Поєдинок В. В. - Основні поняття господарського законодавства в контексті його реформи (2016)
Полховська І. К. - Проблемні аспекти виконання рішень Конституційного суду України, Пахомова В. А. (2016)
Попов С. Ю. - Нормативно-правові засади проведення оперативної закупки підрозділами кримінальної поліції (2016)
Руцинська Т. П. - Господарсько-правовий статус громадських організацій: пропозиції до законодавства (2016)
Світлицький О. О. - Система принципів конфіденційного співробітництва при здійсненні контрольованої закупки як форми контролю за вчиненням злочинів, пов’язаних з незаконною реалізацією підакцизних товарів (2016)
Сідей О. В. - Здійснення суб’єктивного цивільного права на здоров’я фізичної особи (2016)
Солонар А. В. - Напрямки удосконалення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції в органах державної влади, Зимогляд І. І. (2016)
Степаненко В. В. - Стандарти переконання (досвід Сполучених Штатів Америки) (2016)
ТитоваО. В. - Окремі аспекти статусу громадських об’єднань, які безпосередньо здійснюють підприємницьку діяльність (2016)
Турчіна М. О. - Закон української рср "про охорону здоров’я" 1971 р. та його значення (2016)
Чуб О. О. - Типи представницького мандату: європейське бачення і сучасна практика в Україні (2016)
Шатерніков М. І. - Поняття та місце господарських судів у національній судовій системі України (2016)
Шевчук Т. А. - Щодо основних причин дитячої проституції, як негативного соціального явища, в сучасному суспільстві (2016)
Шибаєва Л. Л. - Деякі особливості міжнародно-правової охорони права інтелектуальної власності (2016)
Шулатова І. С. - Аналіз деяких шляхів удосконалення діяльності Державної фіскальної служби України (2016)
Юртаєва К. В. - Особливості виконання вироку іноземного суду за кримінальним правом України (2016)
Зозуля І. В. - Рецензія на монографію О.М. Шевчука "Державний контроль за обігом наркотиків" (2016)
Бабяк О. О. - Особливості поведінкового компоненту міжособистісних стосунків у підлітків із ЗПР в шкільній групі (2012)
Бистранівська О. С. - Проблема надання логопедичної допомоги учням молодших класів в умовах загальноосвітньої школи (2012)
Білозерська І. О. - Засадничі принципи роботи з батьками дітей з особливими освітніми потребами (2012)
Бондар Н. В. - Психологічні особливості розвитку мовлення в учнів з інтелектуальною недостатністю (2012)
Бондаренко О. О. - Актуальність дослідження проблеми опанування навичок читання молодшими школярами з ДЦП (2012)
Варшамова Д. Р. - Вивчення особливостей розвитку пізнавально-пошукової діяльності у старших дошкільників зі зниженим слухом (2012)
Грибань Г. В. - Актуальність дослідження проблеми формування знань про дієслово в учнів 2-4 класів з тяжкими порушеннями мовлення (2012)
Гриненко О. М. - Розвиток фонематичного аналізу в контексті вивчення розділу "Склад слова" молодшими школярами з ТПМ (2012)
Гьюз Т. В. - Особливості тривожності молодших школярів із затримкою психічного розвитку (2012)
Дьякова О. С. - Особливості формування комунікативних вмінь у розумово відсталих дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (2012)
Зборовська Н. А. - Використання жестової мови у навчанні учнів з порушеннями слуху: правове та наукове підґрунтя (2012)
Костенко Т. М. - Забезпечення умов розвитку та формування пізнавальної активності дітей з порушеннями зору (2012)
Косенко Ю. М. - Експериментальна перевірка ефективності методу дидактичних ігор у формуванні історичних понять в учнів спеціальної школи (2012)
Крупєй Р. Я. - Дослідження рухових умінь і окремих компонентів дрібної моторики дошкільників з синдромом Дауна (2012)
Макарчук Л. О. - Методики психологічної діагностики копінг-поведінки розумово відсталих підлітків (2012)
Малишевська І. А. - Законодавче забезпечення розвитку інклюзивної освіти в Україні (2012)
Мельниченко М. В. - Умови формування адекватної статево-рольової поведінки у дівчат-підлітків з порушеннями психофізичного розвитку (2012)
Мельніченко Т. В. - До питання визначення стану сформованості фонологічних знань в учнів 5-6 класів з ТПМ (2012)
Мозолюк-Коновалова О. М. - Вивчення стану сформованості уявлень про форму предмета у розумово відсталих дошкільників у процесі образотворчої діяльності (2012)
Оппанова Г. - Проблеми профессионально-трудовой подготовки подростков с умственной отсталостью в системе корекционно-развивающего обучения (2012)
Проскурняк О. І. - Вплив психологічних особливостей на комунікативний розвиток розумово відсталих школярів (2012)
Шапочка К. А. - Особливості організації навчального процесу в класах інтенсивної педагогічної корекції (на уроках англійської мови) (2012)
Поворознюк В. В. - Роль иммунных факторов в патогенезе постменопаузального остеопороза, Резниченко Н. А., Майлян Э. А. (2013)
Фролова Т. В. - Фактори ризику розвитку порушень структурно-функціонального стану кісткової тканини в дітей із захворюваннями серцево-судинної системи, Охапкіна О. В., Стенкова Н. Ф., Синяєва І. Р. (2013)
Побєл Є. А. - Репаративний остеогенез у щурів з аліментарним остеопорозом під впливом препарату Альфа-D3-Тева, Дєдух Н. В., Бенгус Л. М. (2013)
Крись-Пугач А. П. - Метаболізм кісткової тканини у хворих на недосконалий остеогенез, Гук Ю. М., Магомедов О. М., Зима А. М., Кінча-Поліщук Т. А., Зотя А. В. (2013)
Кривенко В. І. - Стан щільності кісткової тканини у хворих на цукровий діабет 2 типу, Гріненко Т. Ю., Вітцівська О. І. (2013)
Валиева К. Н. - Результаты денситометрических исследований у детей с асептическим некрозом головки бедренной кости (2013)
Орлик Т. В. - Особливості частоти больового синдрому у хребті у жінок залежно від фізіологічних періодів життя (2013)
Поворознюк В. В. - Рівень 25(ОН)D у сироватці крові та структурно-функціональний стан кісткової тканини у дітей, Балацька Н. І., Тяжка О. В., Буднік Т. В., Кубей І. В., Галіяш Н. Б. (2013)
Буклемишев Ю. В. - Фармакологическая коррекция нарушений ремоделирования при замедленной консолидации чрезвертельного перелома бедренной кости на фоне системного остеопороза, Огарев Е. В., Хоранова Ж. В., Родионова С. С. (2013)
Левашов М. И. - Технология биоимпедансной остеометрии и ее аппаратурное оснащение, Березовский В. А., Сафонов С. Л. (2013)
Гюльназарова С. В. - Морфологические аспекты использования металлоконструкций при иммобилизационном остеопорозе, Ганжа А. А., Кудрявцева И. П., Сафонова Г. Д. (2013)
Евтушенко О. С. - Клинико–инструментальные проявления остеопороза позвоночника при тяжелых формах церебрального паралича у детей, Яновская Н. В., Евтушенко С. К., Шаймурзин М. Р., Чучварова С. С. (2013)
Пчеляков А. В. - Патоморфология сухожильной ткани при спастическом церебральном параличе, Прусс С. В., Рудюк Т. Н. (2013)
Сташкевич А. Т. - Результати пункційної вертебропластики при переломах хребців на тлі остеопорозу, Шевчук А. В., Вовк М. М., Мартиненко В. Г. (2013)
Усенко К. П. - Оценка качества жизни у пациентов с впервые выявленными остеопоротическими переломами позвонков в России, Солодовников А. Г., Добровольская О. А., Никитинская О. А., Торопцова Н. В., Ершова О. Б., Белова К. Ю., Охапкина Е. А., Зоткин Е. Г., Зубкова И. И. (2013)
Чёрный В. Н. - Критерии оценки при выборе вида фиксации импланта для тотального эндопротезирования тазобедренного сустава, Малышев В. В., Юркив В. Ю. (2013)
Яворська Ю. В. - Перший досвід використання віртуальної денсито–гістоморфометричної біопсії для визначення стану кісткової тканини в жінок, хворих на лімфому Ходжкіна (2013)
Евтушенко С. К. - Ранняя диагностика остеопороза (остеопении) при наследственных прогрессирующих мышечных дистрофиях и амиотрофиях у детей, Шаймурзин М. Р., Евтушенко О. С., Чучварова С. С. (2013)
Блеч Г. О. - Упровадження змісту корекційно-спрямованого навчання "Ознайомлення з навколишнім" в спеціальні дошкільні навчальні заклади для розумово відсталих дітей (2012)
Бобренко І. В. - Профілактика та корекція плоскостопості у дітей дошкільного віку з помірною розумовою відсталістю засобами фізичного виховання (2012)
Вавіна Л. С. - Реалізація компетентнісного підходу до навчання української мови і читання молодших школярів з порушенням зору (2012)
Гладченко І. В. - Корекційно-розвиткові технології формування творчої гри у розумово відсталих дітей в спеціальному дошкільному навчальному закладі (перший рік навчання та виховання) (2012)
Дмітрієва М. В. - Особливості формування ігрової діяльності у дошкільників із затримкою психічного розвитку (2012)
Довгопола К. С. - Вплив глибоких порушень зору на становлення самоконтролю образотворчої діяльності у дітей молодшого шкільного віку (2012)
Жук В. В. - Теоретичні засади розробки Державного стандарту початкової освіти з української мови для дітей з порушеннями слуху (2012)
Ільяна В. М. - Сучасний стан вивчення читання як процесу (психолого-педагогічний аспект) (2012)
Квітка Н. О. - Використання музичного фольклору в навчально-виховному процесі шкіл інтенсивної педагогічної корекції (2012)
Кобильченко В. В. - Формування особистості як психолого-педагогічна проблема (2012)
Коваль Л. В. - До проблеми виявлення рівня готовності старших дошкільників із ДЦП до засвоєння навичок письма (2012)
Компанець Н. М. - Використання програмно-методичного комплексу в складанні індивідуальної програми з математики для дітей з особливими освітніми потребами (2012)
Кондратенко С. В. - Стан сформованості навичок просторового орієнтування у молодших дошкільників з порушеннями зору (2012)
Куценко Т. О. - Дослідження рівня розвитку комунікативних навичок у дітей з розладами аутичного спектра (2012)
Лапін А. В. - Формування загальнотрудових умінь у дітей молодшого шкільного віку зі складними порушеннями психофізичного розвитку в процесі роботи з конструктором типу LEGO на уроках трудового навчання (2012)
Легкий О. М. - Напрямки корекційно-розвивальної роботи освітньої галузі "Технології” для учнів початкових класів шкіл для дітей з порушенням зору (2012)
Литвинова В. В. - Умови опанування цензовою освітою дітьми з порушеннями слуху (2012)
Литовченко С. В. - Інклюзивне навчання дітей з особливими потребами: актуальні аспекти (2012)
Макарчук Н. О. - Особливості формування соціальної саморегуляції особистості з порушеннями інтелектуального розвитку, Грикун А. С. (2012)
Максименко Н. Л. - Організація діяльності старших дошкільників з порушеннями слуху (2012)
Омельченко І. М. - Мотиваційно-ціннісне поле комунікативної діяльності дошкільника із затримкою психічного розвитку (2012)
Покутнєва С. О. - Концепція компетентнісного підходу до навчання дітей з глибокими порушеннями зору та розвитком їх теоретичного мислення за матеріалами освітньої галузі "Людина і світ" (2012)
Пригода З. С. - Методика діагностики порушень писемного мовлення у школярів 5-6 класів із ТПМ (2012)
Прокопенко О. А. - Вплив самооцінки на стан емоційно-вольової саморегуляції підлітків з розумовою відсталістю (2012)
Прохоренко Л. І. - Особливості мотиваційного компоненту саморегуляції у молодших школярів із затримкою психічного розвитку в навчальній діяльності (2012)
Риндер І. Д. - Модель психомоторного розвитку дітей з розладами аутичного спектра (2012)
Рібцун Ю. В. - Медичний аспект міжсистемної взаємодії мовленнєвих порушень (2012)
Сак Т. В. - Психолого-педагогічні складові навчального середовища в інклюзивному класі (2012)
Супрун Д. М. - Вплив гуманістичних ідей ХVІІІ – ХІХ ст. на розвиток загальної і спеціальної педагогіки, Супрун М. О. (2012)
Таранченко О. М. - Особливості становлення національних систем спеціальної освіти осіб з порушеннями слуху в країнах західної Європи: Німеччина (2012)
Федоренко О. Ф. - Науково-методичні засади організації роботи з розвитку слухового сприймання та формування вимови дітей із порушеннями слуху (2012)
Чеботарьова О. В. - Комплексне програмно-методичне забезпечення змісту навчання та виховання розумово відсталих дітей дошкільного віку (2012)
Шевченко В. М. - Значення, зміст та методи фізичного виховання дітей дошкільного віку з порушеннями слуху (2012)
Ярмола Н. А. - Організація уроків соціально побутового орієнтування в спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах для розумово відсталих дітей (2012)
Аксьонова О. П. - Динамічні паузи як засіб корекції фізичного розвитку слабозорих учнів початкової школи, Сіроткіна Т. В. (2013)
Аркадьєва О. О. - Обґрунтування методики вивчення навички читання у молодших школярів із ДЦП (2013)
Бабич Н. М. - Стан розробленості проблеми формування комунікативних навичок у старших дошкільників з порушеннями зору та інтелекту (2013)
Бабяк О. О. - Формування афективного компонента міжособистісних стосунків у підлітків із зпр в шкільній групі (2013)
Бистранівська О. С. - Зарубіжний досвід організації логопедичної роботи у системі середньої загальної освіти (2013)
Варшамова Д. Р. - Використання різних видів допомоги в процесі формування пізнавально-пошукової діяльності у старших дошкільників зі зниженим слухом (2013)
Василенко І. М. - Самоконтроль як актуальна психолого-педагогічна проблема (2013)
Глазунова С. С. - Психолого-педагогічний супровід дітей дошкільного віку з кохлеарними імплантами: теоретичні основи дослідження (2013)
Грибань Г. В. - До питання визначення стану сформованості знань про дієслово в учнів 2-4 класів з тяжкими порушеннями мовлення (2013)
Грикун А. С. - Особливості формування емоційно-вольової саморегуляції у дітей молодшого віку з синдромом Дауна (2013)
Депутат Н. І. - До проблеми дослідження емоційної сфери дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку (2013)
Дьякова О. С. - Вивчення стану сформованості комунікативних умінь у молодших школярів з інтелектуальною недостатністю (2013)
Єжова Т. Є. - Музичне виховання як засіб реалізації права розумово відсталих дітей на участь у культурному житті (2013)
Заїка С. К. - Особливості перебігу змін психологічного стану батьків, що мають дитину з вадами слуху, від оголошення діагнозу до початку конструктивних дій (2013)
Зайченко Г. Д. - Формування комунікативних навичок у дітей з розладами аутичного спектра шляхом використання ігрових прийомів (2013)
Калініна Т. С. - Вивчення сформованості соціально-психологічної компетентності молодших підлітків із затримкою психічного розвитку (2013)
Камінська Ю. В. - Актуальні аспекти проблеми корекції темпо-ритмічних порушень мовлення у дітей молодшого дошкільного віку (2013)
Квітка Н. О. - До проблеми особливостей сприймання музичного фольклору в учнів молодших класів із ЗПР (2013)
Коломійченко Н. А. - Стан розробленості проблеми педагогічної підтримки особистісного розвитку старших дошкільників з порушеннями зору (2013)
Кондратенко С. В. - Особливості розвитку просторових уявлень у дітей з глибокими порушеннями зору раннього віку (2013)
Костенко Т. М. - Формування пізнавальної активності у слабозорих дошкільників (2013)
Крупей Р. Я. - Корекційні технології у сфері розвитку дрібної моторики дошкільників із синдромом Дауна (2013)
Кузьмінська Є. О. - Мовленнєва компетенція як передумова опанування грамоти розумово відсталими дітьми (2013)
Куценко Т. О. - Використання допоміжної альтернативної комунікації при навчанні дітей з розладами аутичного спектра (2013)
Лебедєва С. О. - Соціально-психологічна адаптація дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному простору школи (2013)
Макарчук Л. О. - Особливості психокорекції порушень опановуючої поведінки розумововідсталих підлітків (2013)
Медведєва М. А. - Нові прийоми формування фонетично грамотного письма в учнів з тяжкими порушеннями мовлення (2013)
Мельниченко В. Є. - Специфіка психологічної корекції агресії у підлітків з порушеннями розумового розвитку (2013)
Мельніченко Т. В. - Методика діагностики стану сформованості фонологічних знань у школярів 5-6 класів з тяжкими мовленнєвими розладами (2013)
Мозолюк-Коновалова О. М. - Педагогічні умови формування основ образотворчої діяльності у дошкільників із синдромом Дауна (2013)
Мосежна Л. О. - До питання використання феноменологічної соціології Альфреда Щюца в вивченні проблеми соціальної інтеграції незрячих (2013)
Орлов О. В. - До проблеми формування невротичних розладів у дітей та підлітків з легкою розумовою відсталістю (2013)
Пригода З. С. - Основні групи орфографічних помилок у письмових роботах учнів з тяжкими порушеннями мовлення 5-6 класів (2013)
Риндер І. Д. - Статус сенсомоторних порушень в симптоматичній картині аутизму (2013)
Рубан О. М. - Законодавче та нормативно-правове забезпечення доступу до якісної освіти осіб з особливими потребами (2013)
Софій Н. З. - Залучення батьків до процесу оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання (2013)
Супрун Г. В. - До питання адаптації дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому просторі (2013)
Тищенко Л. А. - До проблеми формування навичок самообслуговування у дошкільників з помірною розумовою відсталістю (2013)
Ткаченко К. О. - Теоретичні засади морального виховання нечуючих учнів (2013)
Трифанов С. И. - Проблемы инвалидности и становление системы инклюзивного образования в Автономной Республике Крым (2013)
Федоренко О. Ф. - Професійна готовність педагогів як чинник успішного впровадження інклюзивного навчання дітей із порушеннями слуху (2013)
Шевчук Л. І. - До проблеми дослідження комунікативної активності у молодших школярів із затримкою психічного розвитку (2013)
Бенгус Л. М. - Ультраструктура губчатой кости молодых и старых крыс в условиях общей легкой гипотермии, Дедух Н. В., Пошелок Д. М. (2014)
Боярчук О. Р. - Прояви дисплазії сполучної тканини в дітей із гострою ревматичною лихоманкою та хронічною ревматичною хворобою серця (2014)
Кінаш М. І. - Стан кісткової тканини в дітей із хронічними гепатитами В і С, Лобода В. Ф., Дзюбан Л. В. (2014)
Манасова Г. С. - К вопросу о роли фактора некроза опухоли-α в развитии остеопенического синдрома у беременных с перинатальным инфицированием, Поворознюк В. В., Зелинский А. А., Титарчук Н. А. (2014)
Орлик Т. В. - Особливості психовегетативного та емоційного статусу в жінок з вертебральним больовим синдромом (2014)
Павлов C. Б. - Участь адипокінів у регуляції кісткового ремоделювання при його порушенні дією глюкокортикоїдів, Гончарова А. В., Кумечко М. В. (2014)
Пасиешвили Л. М. - Терапевтическая мишень при синдроме раздраженного кишечника, Андруша А. Б. (2014)
Прохоров Е. В. - Значения баланса остеотропных макро- и микроэлементов в корригирующей терапии остеопоротических нарушений при ювенильном ревматоидном артрите, Ходанич Н. А. (2014)
Фролова Т. В. - Стратифікація факторів ризику формування остеопенії у дітей з дисплазією сполучної тканини, Охапкіна О. В., Терещенкова І. І., Коліушко К. Г. (2014)
Фролова Т. В. - Особенности метаболических нарушений костной ткани у детей с гастродуоденальной патологией, Синяева И. Р., Охапкина О. В. (2014)
Щербина Н. А. - Дифференцированные подходы к терапии нарушений опорно-двигательной системы в перименопаузе, Потапова Л. В., Щербина И. Н., Липко О. П., Плахотная И. Ю. (2014)
Герасименко Л. В. - Стан мінеральної щільності кісткової тканини у хворих у віддалені терміни після лікування дифузного токсичного зобу залежно від віку, Гопкалова І. В. (2014)
Поворознюк В. В. - Структурно-функциональные особенности динамики костной ткани у неполовозрелых самцов и самок крыс линии вистар на фоне длительного введения высоких доз тиреоидных гормонов и в отдаленные сроки после их отмены, Гопкалова И. В. (2014)
Гуйда П. П. - Вiковi особливостi розвитку та перебiгу ревматичних хвороб (2014)
Гуйда П. П. - Питання діагностики анкілозивного спондилоартриту, Молотягіна С. П. (2014)
Ігнатьєв О. М. - Використання кінезотерапії в лікуванні болю в спині при остеопорозі, Ярмула К. А., Ямілова Т. М., Панюта О. І., Турчин М. І. (2014)
Коліушко К. Г. - Особливості структурно-функціонального стану кісткової тканини в дітей з ергокальцифероловою недостатністю в анамнезі, Фролова Т. В. (2014)
Котульський І. В. - Особливості проявів транзиторного болю в спині в молодих осіб розумової праці, Дем’яненко Г. М., Москаленко Н. О., Петрова І. М., Котельнікова І. А., Кукліч К.С. (2014)
Лазуренко В. В. - Иммунологические особенности перименопаузального остеопороза, Щербина И. Н. (2014)
Малова Н. Г. - Вплив біопрепаратів плаценти на стан кісткової системи молодих щурів з експериментальним гіпотиреозом, Комарова І. В., Бречка Н. М., Сергієнко Л. Ю., Сиротенко Л. А., Стебліна О. В., Курилко Ю. В. (2014)
Мальцева В. Е. - Воздействие ацетата свинца на элементный состав (Ca, Zn) костного матрикса и функциональное состояние клеток костной ткани тел позвонков молодых крыс (2014)
Павлов С. Б. - Роль профілів міжклітинних медіаторів при порушенні ремоделювання кісткової тканини під дією глюкокортикоїдів, Гончарова А. В., Кумечко М. В., Бабенко Н. М., Семко Н. Г. (2014)
Савво В. М. - Наследственые маркеры предрасположенности к развитию ювенильного идиопатического артрита, Киселева Л. П., Филонова Т. А., Сороколат Ю. В., Мамалуй Н. И. (2014)
Фролова Т. В. - Информативность клинических и биохимических маркеров снижения плотности костной ткани при скрининговых обследованиях школьников, Стенковая Н. Ф., Берус А. В., Черкашина Т. Н. (2014)
Фролова Т. В. - Патогенетические аспекты лечения остеопенического синдрома у детей с дисплазией соединительной ткани, Охапкина О. В., Атаманова Е. В. (2014)
Шевченко О. Г. - Патологія хребта як причина інвалідності в дитячому віці, Корольков О. І., Беренов К. В., Кикош Г. В. (2014)
Шимон В. М. - Морфологічні зміни в менісках при синдромі сагітальної девіації виростків стегнової кістки, Пушкаш І. І., Дедух Н. В. (2014)
Юрчишак І. М. - Лікувальний плазмаферез у терапії хвороби Шегрена: опис клінічного випадку, Курган М. Г., Лотоцький Р. М., Мазур Л. П. (2014)
Беловол А. Н. - Роль лептина как показателя минеральной плотности костной ткани у женщин с ожирением остеопорозом в постменопаузе, Немцова В. Д., Шапошникова Ю. Н., Бобронникова Л. Р., Школьник В. В., Плиговка В. Н. (2014)
Barchan A. S. - Osseous component of the human body weight: anthropometric estimate at the stages of postnatal ontogenesis, Shklyar А. S. (2014)
Поворознюк В. В. - Показник якості трабекулярної кісткової тканини в клінічній практиці: огляд літератури та результати власних досліджень, Дзерович Н. І., Орлик Т. В. (2014)
Поворознюк В. В. - Гіперурикемія: сучасний погляд інтерніста, Дубецька Г. С. (2014)
Поворознюк В. В. - Компонентний склад тіла й мінеральна щільність кісткової тканини у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень, Масік Н. П. (2014)
Павлов С. Б. - Роль остеопротегерину в механізмах розвитку вторинного остеопорозу при моделюванні хронічної хвороби нирок, Гончарова А. В., Кумечко М. В., Бабенко Н. М. (2014)
Трушина А. С. - Приверженность к лечению - залог успеха длительной антиостеопоротической терапии, Руденко Э. В. (2014)
Богмат Л. Ф. - Асептический некроз головки бедренной кости при ревматических заболеваниях у детей, Шевченко Н. С., Демьяненко М. В. (2014)
Марциняк С. М. - Метаболізм кісткової тканини у хворих на D-резистентний рахіт, Кінча-Поліщук Т. А. (2014)
Винник А. А. - Наш опыт лечения переломов дистального метаэпифиза лучевой кости у больных старшего возраста, Науменко Л. Ю. (2014)
Шимон В. М. - Профілактика та лікування остеопоротичних переломів шийки стегнової кістки в людей літнього віку, Литвак В. В., Шимон М. В. (2014)
Мусієнко А. С. - Сучасні принципи діагностики та лікування системного остеопорозу у чоловіків (2014)
Герцен Г. І. - Одновиросткове ендопротезування колінного суглоба при медіальному остеоартрозі та остеопорозі, Білоножкін Г. Г., Процик А. І., Слабоспицький А. В. (2014)
Пашенко А. В. - Роль цифровой рентгенографии в оценке динамики репаративного процесса у детей с нарушением костной структуры различного генеза, Златник Р. В., Хмызов С. А., Лысенко Н. С. (2014)
Острополец А. С. - Состояние костной системы у детей с избыточной массой тела, Охапкина О. В. (2014)
Жулкевич І. В. - Особливості структурної перебудови кісткової тканини в чоловіків з лімфомою ходжкіна на тлі хіміотерапевтичного лікування, Яворська Ю. В. (2014)
Афанасьєва Н. Є. - Підходи до визначення психологічного консультування у сучасній психології (2014)
Борисюк О. М. - Сутність та структура управлінської компетентності керівника (2014)
Боснюк В. Ф. - Роль копінг-поведінки у професійній діяльності рятувальника (2014)
Гант О. Є. - Аутоперцепції якості життя спортсменів, як показники їх психологічного здоров’я (2014)
Грищенко М. В. - Сутність професійної самореалізації курсантів військових ВНЗ України (2014)
Довбій Т. Ю. - Соціально-психологічний феномен самотності у категоріях психологічної науки (2014)
Жданова І. В. - Психологічні особливості мотивації до гармонійного розвитку курсантів ВНЗ МВС України, Ластовець І. В. (2014)
Жидецька С. В. - Проблема психологічної готовності працівника міліції до професійної діяльності (2014)
Заярна М. С. - Теоретико-психологічні засади професіографічного аналізу діяльності піротехнічних підрозділів ДСНС України (2014)
Землянська О. В. - Проблема інтелектуальної культури керівника підрозділу органу внутрішніх справ (2014)
Ільїна Ю. Ю. - Психологічні особливості особистості з вадами зору, Бученко Я. (2014)
Кобко В. А. - Деякі аспекти управління процесом виховання майбутніх фахівців пожежної безпеки в умовах підготовки у вищих навчальних закладах ДСНС України (2014)
Колосович О. С. - Психологічні особливості службової взаємодії офіцера з неформальними лідерами в звичайних та особливих умовах виконання підрозділом основних завдань (2014)
Кукоба Н. С. - Проблема підготовки майбутніх психологів до професійної діяльності (2014)
Кучеренко Н. С. - Нервово-психічна стійкість як один з факторів психологічного забезпечення службово-бойової підготовки майбутніх офіцерів внутрішніх військ України (2014)
Кучеренко С. М. - Деякі сучасні підходи до психологічного забезпечення професійної діяльності рятівників ДСНС України, Марющенко А. О. (2014)
Мілорадова Н. Е. - Особливості емоційного інтелекту майбутніх правоохоронців, Доценко В. В. (2014)
Назаров О. О. - Психічна травматизація як фактор порушення психологічного здоров’я пожежних рятувальників, Якімчук О. А. (2014)
Пенькова Н. Є. - Наукові підходи до вивчення феномену психологічної готовності фахівців до діяльності в екстремальних умовах (2014)
Лєбєдєва С. Ю. - Особливості психологічної роботи з мешканцями населених пунктів звільнених у ході антитерористичної операції, Овсяннікова Я. О., Оніщенко Н. В., Побідаш А. Ю. (2014)
Попов В. М. - Мотиваційний компонент вивченої безпорадності працівників ДСНС України (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського