Самойлова О. С. - Аналіз спадкової обтяженості розладами наркологічного профілю у хворих із залежністю від психоактивних речовин у лонгітудинальному когортному дослідженні (2015)
Самойлова О. С. - Прогнозування реабілітаційного потенціалу в когорті хворих наркологічного профілю протягом п’ятирічного лонгітудинального спостереження (2015)
Сидоренко А. Ю. - Материнський та батьківський психологічний дистрес після пренатального ультразвукового дослідження вродженої вади серця у плода (2015)
Сінайко В. М. - Клінічні особливості тривожних станів у жінок при соціальній дезадаптації їх матерів, Коровіна Л. Д. (2015)
Скрипніков А. М. - Ризик розвитку психосоціальної дезадаптації у жінок із посттравматичним стресовим розладом, Герасименко Л. О., Ісаков Р. І. (2015)
Сосін І. К. - Лазерний тест на ідентифікацію латентного тремору при алкогольній та наркотичній залежності в умовах хронічного стресу, Чуєв Ю. Ф., Гончарова О. Ю. (2015)
Сосин И. К. - Интегрированные подходы к реформированию системы последипломного образования врачей, занятых в клинической сфере коморбидных патологий, представляющих угрозу здоровью и социальному благополучию нации, Хвисюк А. Н., Марченко В. Г., Рудой С. А., Чуев Ю. Ф., Гончарова Е. Ю. (2015)
Танцура Л. М. - Обґрунтування та досвід створення загальнонаціонального реєстру дітей, хворих на епілепсії, Сергієнко О. В., Шатілло А. В. (2015)
Тондий О. Л. - Особенности коррекции головных болей напряжения у лиц молодого возраста с использованием физических факторов, Завальная Е. П., Коренев С. Н. (2015)
Усков О. А. - Особливості копінгу у підлітків з атопічним дерматитом (2015)
Ушенин С. Г. - Конфликтные ситуации в семье, как одна из составляющих травматических переживаний детства у пациентов с первым психотическим эпизодом (2015)
Федорченко С. В. - Деякі особливості хворих з психогенним запамороченням (2015)
Фільц О. О. - Шизофренія як розлад очевидності (тези концепції) (2015)
Франкова І. O. - До питання про клініко-психологічні особливості психосоматичних пацієнтів з гострою соціальною самоізоляцією (2015)
Харіна К. В. - Астенічний синдром у хворих з вегетосудинною дистонією та його корекція (2015)
Харіна К. В. - Гіполіпідемічна терапія у пацієнтів з лакунарними інфарктами, Лінська Г. В. (2015)
Хаустова О. О. - Попередній аналіз проблем і скарг внутрішньо переміщених осіб, Коваленко Н. В. (2015)
Чернишов О. В. - Дисморфні больові відчуття у підлітків з психічними розладами (2015)
Чугунов В. В. - Структурно-динамические особенности ПТСР у военнослужащих в условиях "гибридной войны", Данилевская Н. В., Курило В. А. (2015)
Шестопалова Л. Ф. - Субъективное восприятие автобиографических событий у пациентов с невротическими расстройствами, Марута О. С. (2015)
Широков О. В. - Особливості психосоціального функціонування хворих на параноїдну шизофренію, коморбідну з кістковим туберкульозом, в аспекті диференціації підходів до їх психосоціальної реабілітації (2015)
Шкода К. В. - Особливості ставлення членів родини до довготривалої психічної хвороби родича в батьківських і власних сім'ях пацієнтів (2015)
Юр’єва Л. М. - Діагностика психогенних тривожно-депресивних розладів у хворих на гострий панкреатит, Шевченко Ю. М. (2015)
Ярий В. В. - Співзалежність як порушення здоров'я, пов'язане зі стресом: варіативність прояву психопатологічних феноменів, Маркова М. В. (2015)
Радчук В. - Создание библиотеки кДНК из меристемы метелки пальчатого проса, Пирко Я. В., Исаенков С. В., Емец А. И., Блюм Я. Б. (2014)
Sakhno L. O. - cyp11A1 canola plants under short time heat stress conditions, Slyvets M. S., Kuchuk N. V. (2014)
Перепелицына Е. М. - Влияние T-лимфоцитов и интерферона-гамма на этапы формирования многоклеточных опухолевых сфероидов in vitro, Гергелюк Т. С., Сидоренко М. В. (2014)
Mazinani Z. - Genetic diversity of Azotobacter strains isolated from soils by amplified ribosomal DNA restriction analysis, Asgharzadeh A. (2014)
Лешина Л. Г. - Регенерация растений из культуры генетически трансформированных корней и каллуса барвинка малого Vinca minor L. и наперстянки пурпурной, Булко О. В. (2014)
Shpylchyn V. V. - Genetic analysis of artificial Triticinae amphidiploid Aurotica based on the glaucousness trait, Antonyuk M. Z., Ternovska T. K. (2014)
Сыровнев Г. И. - Генетический полиморфизм локусов FUT1 и MUC4 в локальной популяции свиней украинской мясной породы (2014)
Михайлов Н. В. - Взаимосвязь полиморфизма гена PRLR/AluI c воспроизводительными, откормочными и мясными качествами свиней, Усатов А. В., Гетманцева Л. В., Бакоев С. Ю. (2014)
Ceker S. - Antagonistic effects of Satureja hortensis essential oil against AFB1 on human lymphocytes in vitro, Agar G., Alpsoy L., Nardemir G., Kizil H. E. (2014)
Півень О. О. - Значення Wnt/β-катенінового сигналінгу в ембріональному кардіогенезі, післянатальному формуванні та реконструкції міокарда, Пальчевська О. Л., Лукаш Л. Л. (2014)
Ареф'єв С. О. - Ефективність процесів антикризового управління під час перетворень (2013)
Безгина Е. С. - Факторы влияния и резервы повышения энергоэффективности промышленных предприятий (2013)
Бережна О. О. - Регіональні проблеми соціально-економічної політики у сучасній Україні (2013)
Боталова Н. П. - Економічні можливості промислового підприємства по формуванню оптимальної стратегії матеріального стимулювання праці (2013)
Брезецька С. О. - Проблеми стратегічного регіонального планування, Іванова Т. Л. (2013)
Жидченко В. Д. - Соціальний капітал в умовах інноваційного стратегічного розвитку підприємств, Алейнікова У. С. (2013)
Зарічанська Є. В. - Механізм поводження з промисловими відходами в умовах стратегічного розвитку національної економіки (2013)
Зубрикіна М. В. - Дослідження факторів підвищення ефективності управління трудовим потенціалом підприємства (2013)
Казанська О. О. - Побудова оптимізаційної моделі збуту продукції промислового підприємства (2013)
Кобзєва К. В. - Визначення експортного потенціалу промислового підприємства в умовах зовнішньоекономічної діяльності (2013)
Кобзєва К. В. - Управління маркетинговими витратами при стратегічному розвитку підприємства, Сербіна Н. С. (2013)
Кравченко І. Ю. - Інформаційні системи обліку податкових платежів: проблеми та перспективи існування, Артюх-Пасюта О. В. (2013)
Крапівницька с. М. - Удосконалення ціноутворення як процес управління прибутком інноваційного підприємства, Протасов О. О., Янов Р. В. (2013)
Кривогубова О. Є. - Використання генетично модифікованих організмів для стратегічного розвитку економіки країни (2013)
Лазаренко Н. В. - Обгрунтування стратегії управління потенціалом промислового підприємства (2013)
Лукашевич В. М. - Управление персоналом на предприятии как инструмент повышения конкурентоспособности предприятия, Самунжи Л., Грошев Д. (2013)
Мєшкова В. С. - Оптимізація інноваційної активності вугледобувних підприємств України (2013)
Мошкіна Д. А. - Оцінка регіонального інвестиційного ризику Донецької області (2013)
Мягких І. М. - Особливості стратегічного управління та вибору стратегії концентрацій для авіапідприємства (2013)
Попова Ю. М. - Визначення розміру замовлення з урахуванням сезонних коливань попиту на підприємстві, Куцак Н. Д. (2013)
Прохорова В. В. - Формування системи управління конкурентною стійкістю машинобудівного підприємства, Кобець С. П. (2013)
Романінець Р. М. - Роль внутрішніх інституцій у формуванні стратегії фірми, Бараннік Ю. Г. (2013)
Руденко М. В. - Теоретичні підходи щодо управління фінансовими та економічними перевагами в банківській сфері (2013)
Савенко Н. А. - Бренд-стратегия как элемент политики конкурентного позиционирования предприятия (2013)
Саєнко В. Г. - Інноваційний підхід до елементарних галузей суспільної практики з метою розвитку економіки держави (2013)
Сем'ян О. В. - Формування кадрової політики в контексті стратегічного управління підприємством (2013)
Склепович М. В. - Забезпечення конкурентоспроможності комерційної пропозиції промислового підприємства України (2013)
Тищенко О. О. - Управление социально-ориентированным развитием предприятий в современных условиях (2013)
Хімченко А. М. - Соціальна відповідальність: досвід впровадження та особливості функціонування в країнах світу (2013)
Хорольська Я. Г. - Мотиваційний механізм як складова стратегії управління персоналом на ПАТ "Донецький завод гірничорятувальної апаратури", Іванова Т. Л. (2013)
Чобіток В. І. - Науково-практичний підхід щодо формування системи контролінгу на промислових підприємствах (2013)
Чобіток В. І. - Управління фінансовою діяльністю підприємства: теоретичні аспекти, Зайцева І. С. (2013)
Ярмоленко В. С. - Бюджетування як інструмент стратегічного управління підприємством (2013)
Абрамович С. Д. - Модернизация экзистенциальной позиции Чехова в советском и постсоветском литературоведении (на примере рассказа "Архиерей") (2015)
Волковинська І. В. - Емфатичність і експресивність: сутність і співвідношення понять (2015)
Волковинський О. С. - Епітетна структура в аспекті концепції Б. Ярхо про точне літературознавство (2015)
Гавловська Т. А. - Своєрідність концепції реалізму в літературній критиці Теодора Фонтане (2015)
Маркітантова Є. В. - Маскулінне / фемінне в новелі Галини Тарасюк "Сюрприз для феміністки” (2015)
Мацько В. П. - Літературознавчі концепти Івана Стешенка як шлях до самоідентифікації (2015)
Насмінчук Г. Й. - Художній світ роману "Маруся" Василя Шкляра (2015)
Ситник О. В. - Методологія дослідження психологізму у літературознавчому дискурсі (2015)
Темна О. В. - "Християнський код" поезії М. Волошина: до питання про генезу художньої символіки (2015)
Шостак О. О. - Досвід війни в романі Докії Гуменної "Хрещатий яр" (2015)
Шуберт А. Н. - Внутрижанровая динамика прозы С.Д. Кржижановского (статья вторая) (2015)
Белоусова Т. П. - Концептуальная метафора в терминосистеме биоэтики (2015)
Билінська О. С. - Методологічні засади вивчення рекламних слоганів у сучасному українському мовознавстві: основні підходи (2015)
Дворницька Н. І. - Принципи синхронно-діахронного підходу до вивчення мовних явищ (2015)
Денисова А. С. - Явище варіантності та синонімії у фразеології (2015)
Дзира І. Я. - Із спостережень над праслов’янською спадщиною в українській антропонімії середини ХVІІІ ст.: (на матеріалі реєстру війська запорозького низового 1756 р.) (2015)
Дзюбак Н. М. - Категорія ввічливості як засіб вираження суб’єктивної оцінки в сучасному художньому дискурсі (2015)
Дмитренко О. О. - Мовні особливості оповідань Ірини Вільде (2015)
Євтушина Т. О. - Емоційність як релевантна риса фразеологічної інтерпретації менталітету буковинців у прозі М. Матіос (2015)
Єсипенко Н. Г. - Антрополінгвістичний аспект метафоризації термінів (2015)
Завальська Л. В. - Комунікативна стратегія консолідації в інтерактивному спілкуванні українських політиків (2015)
Задояна Л. М. - Концептуально-тематична структура української термінології цукрового виробництва (2015)
Івахненко Т. П. - Культура мовлення в інтернет-комунікації (2015)
Казимір В. О. - Zur frage der lexikographischen aspekt der neuentstandenen umgangssprachlichen lexik in der deutschen gegenwartssprache (2015)
Калинюк Т. В. - Вербалізація концепту "liebe/любов" засобами німецької фразеології (2015)
Книш О. В. - Плеоназм як інструмент ігрового дискурсу (2015)
Коваленко Н. Д. - Орнітонім каня в діалектному мовленні (2015)
Козак Р. В. - Синтаксичний концепт ускладненого речення сучасної української мови (2015)
Кондратенко Н. В. - Відонімні номінації в українському політичному дискурсі як спосіб формування нової міфології (2015)
Ліпич В. М. - Композити-інструментальні найменування з нульовим формантом в українській мові (2015)
Маркітантов Ю. О. - Подвійна актуалізація фразеологізмів у східнослов’янському поетичному мовленні (2015)
Марчук Л. М. - Прецедентні тексти в сфері суспільно-політичного дискурсу (на матеріалі газет "Голос України" та "Високий замок") (2015)
Матузкова Е. П. - Вербализация гиперконцепта "АНГЛИЙСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ" в современной англоязычной документальной прозе (2015)
Мовчан Д. В. - Інтерпретація логічного змісту антонімів (2015)
Мозолюк О. М. - Дієслівні словосполучення з семантикою контактної локалізації в західноподільських говірках (2015)
Монастирська Р. І. - Семантика термінів на позначення понять права користування чужим майном (від римського права до сучасності) (2015)
Олексій К. Б. - Діалогічна взаємодія з адресатом-читачем у художньому тексті (2015)
Павлова А. К. - Тріада правда – добро – справедливість у наймитських та заробітчанських піснях (2015)
Попович А. С. - Витоки стилістики української мови у праці К. Лучаковського "Начерк стилістики, поетики і риторики з додатком про красу мови і будову вірша" (2015)
Романчук С. М. - Філософський вектор понять Мова і думка у наукових доробках О. Потебні (2015)
Серебрянська І. М. - "Усвідомлена любов до свого народу не поєднується з ненавистю до інших" (експресивні етноніми в сучасній мовній свідомості) (2015)
Сторчова Т. В. - Лінгвістична термінологія у лексикографічній спадщині Івана Огієнка (2015)
Чибор І. С. - Структура міфологічного етнокоду культури (на матеріалі української фразеології) (2015)
Шуляк С. А. - Українські народні замовляння: особливості символічних діянь (2015)
Варех Н. В. - Бінарна опозиція свій/чужий у дискурсі британської преси: комунікаційні аспекти (2015)
Колупаєва О. М. - Режисерські технології у створенні рекламного ролика (2015)
Лівіцька О. В. - Редакторська діяльсть Т.С. Еліота (2015)
Поплавська Л. В. - Правописні настанови Івана Огієнка на заняттях із практикуму з української мови (2015)
Шулик П. Л. - Містерія "Каїн і Авель" Івана Огієнка в контексті вивчення біблійних текстів на уроках зарубіжної літератури (2015)
Кеба О. В. - Англійський модернізм крізь призму літературознавчої антропології (2015)
Кеба О. В. - Поетика і типологія "Літературного скептицизму" (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вимоги до змісту та технічного оформлення тексту статті (2015)
Про збірник (2015)
Бобкова Т. В. - Класифікація колокацій українського юридичного дискурсу: попередні результати (2015)
Гнезділова Я. В. - Метапоняття в cучасній лінгвістиці: семантичний аспект (2015)
Государська О. В. - Лінгвосеміотичний аналіз українських і французьких терміносполук із соматичним компонентом як спосіб пошуку адекватного перекладу (2015)
Грекова М. А. - Концепт-символ ЛЕБІДЬ у мовній картині світу античності: порівняльний та зіставний аспекти (2015)
Деменчук О. В. - Моделі семантичної деривації лексики "ментального занурення” (на матеріалі української, польської та англійської мов) (2015)
Денисова С. П. - Інтерпретація поняття "розвиток мови” у його співвідношенні з дефініцією "функціонування мови” (2015)
Жихарєва О. О. - Аксіологічна динаміка опису природних катастроф в англомовному біблійному дискурсі (2015)
Калашник Л. С. - Вигук як лінгвокультурологічний феномен сучасної китайської мови (2015)
Капранов Я. В. - Співвідношення понять "лексичне гніздо” / "словотворче гніздо”, "генетичне гніздо” й "етимологічне гніздо” в етимологічній лексикографії (2015)
Лихошерстова М. Ю. - Функціональні характеристики футуральних видо-часових форм української та арабської мов (2015)
Матківська Н. А. - Відтворення ідіолектних особливостей мовлення персонажа СИРНИКА в перекладі анімаційних фільмів "Тачки” і "Тачки 2” українською, німецькою й іспанською мовами (2015)
Прищепчук І. О. - Моделі семантичних перетворень лексем light і світло на різних етапах розвитку англійської і української мов та їхнє відображення в поетичних текстах (2015)
Ребенко М. Ю. - Об’єктивно-суб’єктивний характер перекладацьких деформацій (2015)
Садовнікова Г. В. - Фрейм автомобільної термінології у німецькій мові (2015)
Сніцар В. П. - Репрезентація концепту CRIME/ЗЛОЧИН в пареміях англійської та української мов (2015)
Чемелюх М. А. - Когнітивно-ономасіолoгічна реконструкція інтертекстуального мотиву-прототипу "ПРИСВЯТА” в античній епіграмі (2015)
Чернікова О. І. - Вербальний, невербальний та комплексний мем: класифікація за способом подання та сприйняття інформації в інтернет-середовищі (на матеріалі англомовних кіномемів) (2015)
Черхава О. О. - Феномен реконструкції у лінгвокомпаративістиці доби структуралізму (2015)
Шкляревський В. Г. - Етапи метарозмітки корпусу англомовних текстів з лінгвокогнітології (2015)
Шутова М. О. - Методологічні установки у вивченні етностереотипів та методика їх комплексної реконструкції (2015)
Воробйова О. П. - S. S. Kunanbayeva. The Modernization of Foreign Language Education: The Linguocultural-Communicative Approach. − London : Hertfordshire Press, 2013. − 293 p. (2015)
Вимоги до оформлення рукописів (2015)
Висоцька Г. В. - Законодавче підґрунтя діяльності українців Республіки Польща (1989-2012 рр.) (2013)
Зелінський М. В. - Дипломатична діяльність Романа Дмовського у вирішенні "Українського питання" на Паризькій мирній конференції (1919-1920) (2013)
Коваленко-Чукіна І. Г. - Основні напрями та методи діяльності Партії Зелених України (2013)
Кучеренко А. А. - Крах політики "нової ери" та загострення українсько-польського протистояння на переломі ХІХ – ХХ століття (2013)
Івацький В. І. - Вплив Феоктиста Хартахая на грецьку ідентичність в Україні (2013)
Тодоров І. Я. - Регіональний вимір ініціативи ЄС "Східне партнерство" в Україні (2013)
Ядловська О. С. - Партії та громадсько-політичні організації малочисельних етнічних груп на Півдні України в добу Центральної Ради (2013)
Маврін О. О. - Археографічна публікація пам’яток писемної історико-культурної спадщини України на сторінках "Записок Наукового товариства імені Шевченка" (1990-ті – початок 2000-х рр.) (2013)
Ковальчук О. О. - Розвиток джерелознавства в добу романтизму (на прикладі вивчення історії Київської Русі) (2013)
Сухобокова О. О. - Політичне самовизначення української нації за доби Центральної Ради: бачення Н. Григорієва (2013)
Ткачук А. І. - Постать Б. Хмельницького в зарубіжній англомовній історіографії (2013)
Шевченко Н. В. - Русь Московська та Русь Литовська у дослідженні американського славіста Едварда Кінана (2013)
Чубіна Т. Д. - Рід Потоцьких в Україні (Тульчинська лінія): стан наукової розробки проблеми (2013)
Атаманенко А. Є. - Чеський славіст Орест Зілинський в рефлексіях сучасників (2013)
Богун Л. В. - Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля: історія становлення та розвитку (2013)
Бурім Д. В. - Джерела з історії діяльності Союзу українських студентських організацій в Німеччині та Вільному місті Данцигу в фондах Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України в місті Києві (2013)
Коротяєв С. І. - Кузня інженерно-технічних кадрів Черкаської області – Черкаський державний технологічний університет (1960 – початок 2000 рр.) (2013)
Левченко Л. Л. - Луїзіана і Техас: створення архівних установ та відновлення втрачених документальних комплексів колоніального періоду в оцінці сучасного українського архівіста (2013)
Козирев О. С. - "Програма української партії" Ф. К. Вовка та "Вільна спілка" (2013)
Амеліна С.М. - Граматичні особливості українського перекладу німецькомовної аграрної літератури (2016)
Березовська-Савчук Н.А. - Дистрибутивні характеристики суб’єктних дієслівних предикатів стану (2016)
Беркещук І.С. - Демінутиви та аугментативи – виразники українського менталітету (2016)
Bilokonenko L.A. - Interpersonal verbal conflict in Ukrainian environment (2016)
Демиденко Г.Г. - Материнство як лінгвокультурне явище (2016)
Іншаков А.Є. - Назви на позначення ахроматичних кольорів у праслов’янській мові (2016)
Іншакова І.О. - Система одоративів давньоруськоукраїнського періоду (XI–XIII ст.), Іншакова І.Є. (2016)
Karpiuk V.A. - Die Кlassifikation der Zusammensetzungsarten in der Deutschen Gegenwartssprache (2016)
Клименко І.М. - Юридичний текст в аспекті перекладу, Зоренко І.С. (2016)
Lytovchenko I.O. - Lexical-semantic differention military vocabulary in Ukrainian language (2016)
Litvinova N.V. - Semantic of the lexical-semantic group with meaning "woman, wife” in German language (based on materials of old texts) (2016)
Луценко Л.О. - Стратегії позитивної ввічливості в дискурсивній практиці брифінгу (2016)
Пилипенко О.П. - Історичний огляд формування німецької ветеринарної лексики з аналізом її словотворчих формантів (2016)
Титаренко А.А. - Лексико-семантичний спосіб продукування урбанонімів (2016)
Арешенкова О.Ю. - Комунікативно-прагматичний потенціал ключових слів у рекламі (2016)
Bilokonenko I.S. - Stylistic dominants of poetical cycle "Amoretti” by E. Spencer (2016)
Вавринюк Т.І. - Функції питально-відповідних комплексів у науково-популярних текстах (2016)
Городецька В.А. - Мовна картина світу М. Вінграновського (на матеріалі поетичної збірки "На срібнім березі") (2016)
Єловська Ю.В. - Табуїзація концепту СМЕРТЬ (2016)
Ігнатьєва С.Є. - Архетип МАТЕРІ в українському щоденниковому дискурсі (2016)
Качайло К.А. - Структурно-семантичні особливості похідних іменників у поезії Григорія Ліщенюка (2016)
Колоїз Ж.В. - Лінгвальна інтерпретація концепту ЛЮДСТВО в поетичній мовотворчості Ліни Костенко (2016)
Конюхова Л.І. - Сугестивні властивості слоганів реклами банківських послуг (2016)
Малюга Н.М. - Створення комічного ефекту засобами словотворення (про мовне чуття Остапа Вишні) (2016)
Мелкумова Т.В. - Безсполучниковість як засіб увиразнення мовлення мас-медіа (2016)
Мельник Н.Г. - Українська народна суспільно-побутова пісня: осмислення нових соціальних ролей (2016)
Miedviedieva N.O. - Segmentation in interrogative utterances (on the material of contemporary French fiction) (2016)
Мішеніна Т.М. - Лінгвокогнітивна інтерпретація художньої творчості митця (на прикладі творів Юрія Мушкетика "Старий у задумі" і "Сльоза Офелії") (2016)
Мусійчук С.М. - Прагматична спрямованість рекламного тексту (на матеріалі французької мови) (2016)
Романова Н.В. - Семантика новотворів у сучасному німецькому поетичному мовленні (2016)
Свірська Ж.М. - Категорія "смерть" у текстовому концепті новел М. Хвильового (2016)
Семененко Л.М. - Дискурс мистецтва в поезіях Володимира Самійленка (2016)
Сидорук Г.І. - Інтернет-скорочення як засіб мовної економії (2016)
Федоряка Л.Д. - Жанрова палітра і тематичний діапазон творчості єлизаветинського літератора Т. Неша (2016)
Дирда І.А. - Особливості методів навчання української мови як іноземної на основному етапі (2016)
Tsehelska M.V. - Cognitive strategies to enhance Еnglish language teaching in Ukraine (2016)
Погоріла Т. Ю. - Особливості лімфоцитів крові у хворих на базальноподібний рак молочної залози, які проживають на південному сході України, Щуров М. Ф., Пащенко С. М. (2016)
Кононенко А. Г. - Гістологічні дослідження стану щитоподібної залози при застосуванні водного екстракту листеця ряски малої на тлі експериментального гіпотиреозу, Кравченко В. М. (2016)
Бандас І. А. - Вплив наночастинок діоксиду кремнію на гепатотоксичність свинцю, Куліцька М. І., Корда М. М. (2016)
Дмухальська Є. Б. - Вплив пептидів на активність ферментів антиоксидантної системи в щурів з інтоксикацією важкими металами, фосфорорганічними пестицидами, Гонський Я. І. (2016)
Лукашів О. Я. - Вплив селен-хром-ліпідної субстанції із Chlorella vulgaris Biej. на оксидативний статус щурів, Боднар О. І., Вінярська Г. Б., Грубінко В. В. (2016)
Пиндус В. Б. - Дія препарату тіотриазоліну на фагоцитарну активність лейкоцитів у крові тварин з експериментальним алергічним альвеолітом за умов адреналінового пошкодження міокарда (2016)
Курило Х. І. - Дослідження гіпоглікемічних властивостей сухого екстракту чорниці звичайної, Кліщ І. М., Вольська А. С., Барчук О. З. (2016)
Рудник А. М. - Хімічний склад та мікробіологічна активність хлороформного екстракту бруньок тополі італійської (2016)
Марчишин С. М. - Дослідження фенольних сполук хризантеми садової багаторічної (Chrysanthemum × hortorum Bailey), Демидяк О. Л., Полонець О. В., Гарник М. С. (2016)
Брунь Л. В. - Дослідження впливу низькоінтенсивного інфрачер­воного лазерного випромінювання на концентрацію диклофенаку натрію у плазмі крові щурів методом високо­ефективної рідинної хроматографії, Маколінець В. І. (2016)
Регеда М. С. - Значення вільнорадикального окиснення та антиоксидантного захисту для патогенезу розвитку експериментальної бронхіальної астми й адреналінового пошкодження міокарда, Небелюк Н. М. (2016)
Лоза Є. О. - Особливості перебігу вільнорадикального окиснення в гомогенаті шкіри щурів при різних способах закриття ран, Марущак М. І., Денефіль О. В. (2016)
Романовська І. І. - Дослідження чутливості мікроорганізмів до комбінацій лізоциму з лікарськими речовинами, Декіна С. С., Псахіс I. Б., Псахіс Б. Й. (2016)
Криницька І. Я. - Показники клітинного імунітету в щурів за умови токсичного ураження солями кадмію та свинцю, Габор Г. Г., Кирилів М. В., Бекус І. Р., Ярошенко Т. Я. (2016)
Серватович А. М. - Порушення біохімічного складу жовчі в пізній період після нанесення краніоскелетної травми та ефективність їх корекції фітозасобом, Дзецюх Т. І. (2016)
Дем’янчук Н. Р. - Біомаркери запального процесу в молочній залозі, Лаповець Л. Є., Мартьянова О. І., Белявська Б. М. (2016)
Олещук О. М. - Значення системи оксиду азоту у функціонуванні шлунка в нормі та при патології, Чорномидз А. В. (2016)
Титул, зміст (2013)
Лисенко Г. І. - Сучасні проблемні питання гострої ревматичної лихоманки, Хіміон Л. В. (2013)
Федорова О. - VI Национальный конгресс ревматологов Украины: вектор на доказательную медицину, системный подход и партнерство с пациентом (2013)
Резолюція VI Національного конгресу ревматологів України (Київ, 19-21 листопада 2013 р.) (2013)
Федорова О. - Преимущества комбинированной фармакотерапии при лечении комплексного регионального болевого синдрома (2013)
Благинина И. И. - Влияние мелатонина на выраженность болевого синдрома и психоэмоциональных нарушений у больных псориатическим артритом, Ребров Б. А. (2013)
Курята А. В. - Функциональное состояние эндотелия сосудов, субклинические проявления атеросклероза у пациентов с суставным синдромом, обусловленным системными заболеваниями соединительной ткани, и возможность их коррекции путем применения l-аргинина, Митрохина О. С., Лысунец Т. К., Тарнавская Н. М. (2013)
Рудюк Л. І. - Фармакотерапія при ревматоїдному артриті: сучасний погляд на проблему, Харітонова О. М. (2013)
Коваленко В. М. - Сучасний погляд на проблему аортального стенозу, Поленова Н. С., Тітов Є. Ю., Даниленко О. О. (2013)
Лукьянчук Е. - Нимесулид: механизм действия и профиль безопасности (2013)
Ломаковський О. М. - Зміни функціональної активності імунної системи та ліпідного обміну впродовж тривалого спостереження пацієнтів із ішемічною хворобою серця та стабільною стенокардією, Гавриленко Т. І., Лутай М. І., Підгайна О. А. (2013)
Сміян С. І. - Вагітність: короткострокові ефекти і довгострокові наслідки при ревматичних захворюваннях — загальні питання (перше повідомлення), Кузьміна А. П. (2013)
Казимирко В. К. - Труднощі діагностики шкірних васкулітів, Іваницька Л. М., Дубкова А. Г., Сілантьєва Т. С., Кутовий В. В., Іванова Г. П. (2013)
Синяченко О. В. - Системная красная волчанка и экология, Ливенцова Е. В., Фомичева К. С., Игнатенко Е. Г. (2013)
Федорова О. - Роль D-эндокринной системы в профилактике остеопороза, падений и переломов у лиц пожилого возраста (2013)
Гарміш О. О. - Стратифікація серцево-судинного ризику і профілактика серцево-судинних захворювань при веденні пацієнтів ревматологічного профілю (2013)
Коваленко В. Н. - Новая стратегия терапии ревматоидного артрита (на основании пересмотра рекомендаций Европейской антиревматической лиги по лечению синтетическими и биологическими базисными болезнь-модифицирующими антиревматическими препаратами), Борткевич О. П., Белявская Ю. В. (2013)
Гетьман Т. В. - Значимость и принципы фармакологической коррекции активности ренин-ангиотензиновой системы в терапии при фибрилляции предсердий (2013)
Сікало Ю. К. - Особливості мелатонінового та цитокінового профілю у хворих на ревматоїдний артрит, Станіславчук М. А. (2013)
Ювілей. Микола Адамович Станіславчук (2013)
Титул, зміст (2015)
Ткаченко Н. - Управління системою державних закупівель (2015)
Дуцька А. - Конкурентні відносини в економіці країн Європейського Союзу (2015)
Мельниченко С. - Франчайзингові мережі туристичних підприємств, Ткачук Т. (2015)
Сичова Н. - Управління соціальним розвитком підприємства (2015)
Миколайчук І. - Коучинг у системі управління персоналом (2015)
Білявська Ю. - Матричний підхід до визначення життєвого циклу бренду (2015)
Микитюк І. - Управління видатками місцевих бюджетів (2015)
Анісімова Л. - Транспарентність стрес-тестування кредитного ризику банків (2015)
Марачевська А. - Формування ціни іпотечного кредиту з урахуванням рейтингу позичальника (2015)
Біловодська О. - Економіко-математичне моделювання товароруху (2015)
Гайдай О. М. - І. Г. Харитоненко: з історії заснування династії цукрозаводчиків (2014)
Коваль М. В. - Тираспольський укріплений район: напередодні Великої Вітчизняної війни (2014)
Козирев О. С. - Українське товариство "Вільна спілка" в оцінках російських революціонерів (2014)
Темiрова Н. Р. - Промислове виробництво у поміщицьких господарствах українських губерній на зламі ХІХ-ХХ ст. (2014)
Хитровська Ю. В. - Реформування Російської православної церкви у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. і його відображення у православній періодичній пресі (2014)
Шугальова І. М. - Економічне забезпечення українського духовенства в ХІХ – першій чверті ХХ століття (2014)
Морозова О. С. - До питання про послуговування українською мовою у Наддніпрянській Україні на початку ХХ ст., Хмель А. О. (2014)
Різник Ю. М. - Діяльність поштових та поштово-телеграфних установ Правобережної України: кадри і клієнти (2014)
Силка О. З. - Вектори взаємодії повітових земств із громадськими статутними сільськогосподарськими об’єднаннями (на прикладі Золотоніського земства Полтавської губернії) (2014)
Синявська Л. І. - Вплив страйкового руху на організацію вуглевидобутку у Донбасі (1914-1917 рр.) (2014)
Тарасова М. Б. - Внесок французьких емігрантів в економічний і культурний розвиток Півдня України у XIX – на початку ХХ ст. (на прикладі родин Рув’є, Вассаль, Потьє) (2014)
Товстоляк Н. М. - Благодійність родини Харитоненків як складник стратегії підприємницької діяльності та культурного розвитку їх українських маєтків (2014)
Цецик Я. П. - Соціально-економічні відносини на Волині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Чорна Л. М. - Промисли та ремесла сільського населення Херсонської губернії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Парначова Н. В. - Тижневик "Наше слово" як джерело вивчення суспільно-політичного життя українців у Польщі в 50-тих рр. ХХ ст. (2014)
Тригуб О. О. - Нові джерела до історії Чернігівського кафедрального Борисоглібського монастиря у XVIII ст. (2014)
Чубіна Т. Д. - Тульчинська лінія магнатського роду Потоцьких: методологія та методи дослідження (2014)
Богун Л. В. - Героїчні сторінки історії навчального закладу: почесні місії особового складу Черкаського пожежно-технічного училища як зразок патріотичного виховання та формування професійної підготовки (1980-1989 рр.) (2014)
Водотика С. Г. - Учителі Херсонщини кінця ХІХ – початку ХХ ст. у світлі просопографії, Савенок Л. А. (2014)
Готра О. Б. - Постать Миколи Кащенка у контексті історії ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Малишев О. В. - Еволюція нормативно-правового регулювання системи учнівства в приватних кустарно-ремісничих майстернях УСРР у період НЕПу (1921-1928 рр.) (2014)
Савчук В. С. - Катеринославське наукове товариство на тлі соціально-економічних процесів у регіоні (2014)
Котляр Ю. В. - Літературне дисидентство Олеся Бердника, Карпюк Я. І. (2014)
Котляр Ю. В. - Прояви кризових явищ у радянських таборах на межі 1940-1950-х рр., Ярошенко С. О. (2014)
Сінкевич Є. Г. - Міжамериканська система наркоторгівлі: прибутковість й вигода або збитки та наслідки, Копилова А. В. (2014)
Котляр Ю. В. - Загадка смерті Т. Г. Шевченка (2014)
Сінкевич Є. Г. - Чи потрібна українцям Україна? (2014)
Задерейчук І. - Пам’яті професора Віктора Юрійовича Ганкевича, Задерейчук А. (2014)
Гасяк О. - Аксіопотенційність ідеї в структурі проблеми (2012)
Сидоренко М. - Ціннісна парадигма людинознавства: науково-методологічний аспект (2012)
Дудченко В. - Філософсько-антропологічний дискурс феномену духовності (2012)
Дутковський І. - Наукове відкриття як інноваційний процес (2012)
Мудра С. - Несвідомі чинники творчого процесу в науці (2012)
Мельничук М. - Когнітивні потенції неявного знання у світлі генези наукової раціональності (2012)
Орендарчук Г. - Мудрість як вид позанаукового знання в історико-філософському контексті (2012)
Дика О. - Статус філософії в системі сучасного наукового знання (2012)
Онуфрійчук Р. - Розуміння природи реальності в контексті становлення концепції глобального еволюціонізму (2012)
Закревський В. - Соціогуманітарне знання України: преспективи розвитку (2012)
Манчул Б. - Лінгвістична парадигма в структурі гуманітарно-наукової методології, Марчук М. (2012)
Вітвіцька Н. - Адамічна мова та лінгвістична філософія: онтологічні аспекти (2012)
Рошкулець Р. - Метафізичні елементи концепції наукових дослідницьких програм у контексті класичної та постнекласичної раціональності (2012)
Лімонченко В. - Всеєдність та її ідеальна природа, Возняк В. (2012)
Рупташ О. - Смисл як засіб актуалізації творчого потенціалу в гуманітаристиці (2012)
Синиця А. - Прагматизація теорії референції (2012)
Каралаш Н. - Соціально-психологічний аспект адаптації в суспільстві перехідного типу (2012)
Поліщук О. - Людина у колективній дії громадянського суспільства (2012)
Коршун Т. - Порівняльний аналіз методологічних підходів І. Ільїна та Б. Кістяківського в контексті проблем правосвідомості (2012)
Занфірова Т. - Правові основи інституціоналізації соціального партнерства в Україні та Російській Федерації, Заставська Л. (2012)
Колодний А. - Сучасні виміри релігійної духовності українця, Филипович Л. (2012)
Балух В. - Богословські дискусії у візантійській церкві за Мануїла І Комніна, Шкіль С. (2012)
Шкрібляк М. - Становище Українського Православ’я у постберестейський період: історіософські та ідейно-еклезіологічні рефлексії (2012)
Гнидка М. - Передумови і процес утворення Православного релігійного фонду на Буковині у період входження її до складу Австрійської монархії (2012)
Луцан І. - Релігійний чинник і проблема національної та етнічної самоідентифікації буковинців (2012)
Поперечна Г. - В. Карпов і Й. Міхневич: спроба побудови нової філософії (2012)
Кадобний Т. - Релятивність наукового знання в суб’єктивному ідеалізмі Д. Г'юма (2012)
Руснак І. - Філософська спадщина В.Дільтея в методологічному дискурсі ХХ століття (2012)
Починок І. - Герменевтика науки в інтерпретації М. Гайдеґера (2012)
Олійник Г. - Поняттєві структури істини у філософії Мішеля Фуко: суть і специфіка (2012)
Ференц К. - Персоналізм Е. Муньє як ідейно-світоглядний та антропологічний проект модернізації суспільства (2012)
Бродецький О. - Концепт справедливості у релігійній і секулярній етиці: потенціал ідейної синергії (2012)
Надурак В. - Релігія як керуючий фактор системи суспільної моралі (2012)
Мирутенко Л. - Амбівалентність імперативів етосу науки (2012)
Лимар В. - Відповідальність як онтологічний наслідок антропологічної предикації (2012)
Зварич І. - Роль міфу в кризові періоди історії етносу (2012)
Тарангул І. - Сучасні акценти рецепції міфологічного сюжету про Кассандру (2012)
Комарніцька Л. - Трансформація євангельського мотиву в п’єсі О. Володіна "Мати Ісуса" (2012)
Лабай К. - Легендарний образ у романі Р. Желязни та Р.Шеклі "Якщо з Фаустом вам не пощастило” (2012)
Бойко О. - Роль тілесності в дозвіллєвих практиках (2012)
Гринчишин Н. - Гендерна нерівність і патріархальні стереотипи українського суспільства (2012)
Прудченко І. - Природа педагогічного знання (2012)
Буцяк І. - Універсалія "спів-причетність" як регулятивна ідея новогo педагогічного мислення, Возняк В. (2012)
Ганаба С. - Міждисциплінарна інтеграція як організація знання: освітній аспект (2012)
Довідка про авторів (2012)
Лук'янець О. І. - Багаторічна динаміка та прогноз весняного припливу води до Канівського водосховища, Шипілова А. В. (2015)
Линник П. М. - Роль завислих речовин у міграції металів у річках басейну Тиси, Скоблей М. П., Жежеря В. А. (2015)
Михайлов В. И. - Анализ диагностических и прогностических методов оценивания экологического состояния акваторий, Монюшко М. М., Маляс А. О., Капочкина А. Б. (2015)
Затула В. І. - Регіональні особливості співвідношення кількості атмосферних опадів в весняно-літнє та осінньо-зимове півріччя в Україні (2015)
Пясецька С. І. - Порівняльна характеристика відкладень ожеледі категорії НЯ (небезпечні) та СГЯ (стихійні) на території України протягом кінця ХХ – початку ХХІ сторіч (діаметри та маси відкладень) (2015)
Доля В. Д. - Типізація швидкоплинних аномалій гравітаційного поля, які проявляються в атмосфері Землі, Капочкін Б. Б. (2015)
Хільчевський В. К. - Перші комплексні гідрохімічні дослідження Шацьких озер на Волині у 1975 р. – початок формування наукової школи гідрохімії та гідроекології Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2015)
Хільчевський В. К. - Узагальнений перелік публікацій у науковому збірнику "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" за 2011-2015 рр. (томи 1(22)–4 (39)) (2015)
Порядок падання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2015)
Титул, зміст (2015)
Краус Н. М. - Інституціональний дизайн мезорівня інноваційної економіки: фрактально-фасеточна модель (2015)
Kуценкo В. Й. - Ноосферна парадигма розвитку економіки (2015)
Мовчан М. П. - Політичні та економічні інтереси Китаю на Африканському континенті (2015)
Stecenko I. - Analysis of free economic zones functioning in the Asian Region (2015)
Cibakova V. - Euromarketing: factors and determinants of the European market, Cihovska V. (2015)
Васильців Т. Г. - Формування середовища економічної безпеки підприємництва в Україні, Гринкевич С. С. (2015)
Ivanov Yu. - Public-private partnership potential in knowledge economy: regional aspect, Tyshchenko V. (2015)
Пешков В. В. - Мифы и реальность современного администирования, Яськова Н. Ю. (2015)
Shazali Abu Mansor - An early warning indicator of economic vulnerability constructing for Malaysian economy, Chin-Hong Puah, Venus Khim-Sen Liew, Shirly Siew-Ling Wong (2015)
Mazaraki A. - Overview of proactive and reactive activities of corporate crisis management, Kasianova A. (2015)
Khoma I. - Enterprise’s economic protectability diagnostics under the impact of unsettled business conflicts (2015)
Polyanska A. - Social responsibility as an enterprise’s development factor (2015)
Potkany M. - Required skills and abilities of facility manager on strategic level of managing in Slovak companies, Stachova K. (2015)
Кужелєв М. О. - Формування парадигми корпоративної соціальної відповідальності в Україні (2015)
Мішенін Є. В. - Стратегія реалізації еколого-орієнтованого логістичного управління виробничою системою підприємства, Коблянська І. І., Мішеніна Н. В. (2015)
Yakubiv V. - Accounting and analytical methods of diagnostics improvement for enterprises’ organizational development (2015)
Pompurova K. - Consumer behaviour examination in case of a package tour purchase: example of Slovak citizens, Marakova V., Simockova I. (2015)
Старков Р. Ф. - Економічні критерії менеджменту якості виробництва та мінімізації витрат, Сапожніков О. А., Лонцих П. А. (2015)
Темченко О. А. - Оцінка діяльності гірничорудних підприємств при формуванні їх конкурентних позицій з урахуванням ризиків (2015)
Боголіб Т. М. - Бюджетна політика як інструмент макроекономічної стабільності (2015)
Навроцький С. А. - Комплексна оцінка ефективності розвитку аграрного сектору України з урахуванням впливу державного фінансування, Палюх О. М. (2015)
Niemets L. - Demographic potential as the basis for social and economic development, Segida K., Guseva N. (2015)
Csete M. - Pole cities: economic development enhancers and limits. Case of two Hungarian regional centres, Szabo M. (2015)
Kryvenko S. - Conceptual foundations of cluster mechanisms development in wastes treatment: the regional aspect (2015)
Fila M. - Human capital management: evaluation of selected unemployment aspects, Juranova K. (2015)
Ismail R. - Occupational selectivity bias and gender wage gap in Malaysian manufacturing sector, Sahri H. I., Yuliyusman F. (2015)
Martynenko M. - Institutional changes in vocational education in conditions of European integration of Ukraine (2015)
Почтовюк А. Б. - Правило успішного регулювання державою розвитку сфери вищої освіти (2015)
Титул, зміст (2015)
Терещук В. І. - Використання транскордонних мас-медіа для формування національного бренду України, Терещук М. І. (2015)
Кічурчак М. В. - Теоретико-методологічні детермінанти механізму відтворення суспільних благ (2015)
Мельник Т. М. - Регуляторна зовнішньоекономічна політика у сфері АПК: вітчизняний і зарубіжний досвід, Головачова О. С. (2015)
Никитюк Т. Л. - Інноваційно-інвестиційний розвиток України: сучасні реалії та необхідні зміни, Баула О. В. (2015)
Podgorny B. - Privatization or piratizing in Russia: population opinion 20 years later (2015)
Мудрак Р. П. - Споживання м’яса та м’ясопродуктів в Україні: сучасний стан і перспективи, Музика Б. Б. (2015)
Бурляй А. П. - Особливості формування витрат на виробництво органічної продукції рослинництва, Бурляй О. Л., Харенко А. О. (2015)
Кривенко Л. В. - Доцільність запровадження моделі мегарегулятора фінансового ринку в Україні, Ісаєва О. В. (2015)
Kropelnytska S. - Institutional and financial support for regional innovation development based on cluster approach, Vusyatytska M. (2015)
Malyovanyi M. - Socio-economic determinants’ impact on financial support for social safety in Ukraine, Barabash L., Bondarenko N. (2015)
Оліскевич М. О. - Проблеми регіональної нерівномірності зайнятості в контексті європейської економічної інтеграції України, Антоняк-Бабіш М. Р. (2015)
Гросул В. А. - Оцінка турбулентності зовнішнього середовища в системі антикризового управління підприємством, Жилякова О. В. (2015)
Суворова І. М. - Концептуальні підходи до організації маркетингової діяльності авіатранспортних підприємств, Непоп А. В. (2015)
Саламін О. С. - Ринкове середовище та маркетингова діяльність сільськогосподарських підприємств (2015)
Василюк М. М. - Формування параметрів якості в практиці сучасного аудиту, Григорів О. О. (2015)
Фоміна О. В. - Оцінка ризиків підприємства в системі обліку, Гончаренко О. М. (2015)
Kharlamova O. - Crisis "markers" in the controlling system of IFRS-reporting preparation (2015)
Berdimurat N. - Cost accounting in the horse breeding industry of Kazakhstan improving due to international standards (2015)
Кругляк Ю. О. - Узагальнена модель електронного транспорту в мікро- і наноелектроніці, Стріха М. В. (2015)
Литовченко В. Г. - Дослідження напівпровідників, що привели до відкриття p-n переходу українськими ученими (2015)
Лепіх Я. І. - Випромінювач електромагнітних хвиль з керованими характеристиками, Карпенко А. О. (2015)
Stolyarchuk I. D. - Characterization of the interaction of CdTe quantum dots with human serum albumin by optical spectroscopic techniques, Savchuk A. I., Wojnarowska R., Polit J. (2015)
Персоналії. До 80-річчя академіка РАН Гуляєва Юрія Васильовича (2015)
Персоналії. До 75-річчя академіка НАН України Єльської Ганни Валентинівни (2015)
Персоналії. До 75-річчя члена-кореспондента Національної академії наук України Сергія Михайловича Рябченка (2015)
Інформація для авторів. Вимоги до оформлення статей у журнал (2015)
Information for authors. The requirements on papers preparation (2015)
Содержание (2015)
Гордиенко Ю. В. - Теоретическая подготовка в процессе физического воспитания студенток высших учебных заведений (2015)
Дудко М. В. - Характеристика состояния биогеометрического профиля осанки и физической подготовленности студентов в процессе физического воспитания (2015)
Марцив В. П. - Модельные характеристики соревновательной деятельности боксеров средней квалификации (2015)
Масляк И. П. - Уровень развития быстроты и выносливости студенток педагогического колледжа под влиянием чирлидинга (2015)
Пятницкая Д. В. - Развитие физических качеств студенток на внеаудиторных занятиях по чер-дансу (чер-данс шоу) (2015)
Ровный А. С. - Адаптационные механизмы к интенсивным нагрузкам бегунов на 400 м с барьерами на этапе предварительной базовой подготовки, Ласточкин В. Н. (2015)
Юрчишин Ю. В. - Современные информационные средства: место во внеучебной деятельности студентов и их привлечении к двигательной активности оздоровительной направленности (2015)
Jagiello Wladyslaw - Somatic aspects of sports championship in taekwon-do ITF, Kozina Zh. L., Jagiello Marina (2015)
Требования к статьям (2015)
About the journal (2015)
Contents (2015)
Submission of manuscripts (2015)
Вихідні дані (2015)
Титул, зміст (2010)
Скидан О. В. - Проблеми інституціоналізації аграрної політики України (2010)
Небрат В. В. - Сільськогосподарська кооперація в Україні та фінансові механізми її державної підтримки в контексті зарубіжного досвіду, Дідківська Л. В. (2010)
Абсава Л. О. - Експортний потенціал агропродовольчого комплексу в умовах глобалізації продовольчих ринків (2010)
Пріб К. А. - Оцінювання масштабів впливу та чинників виникнення фінансових криз у діяльності сільськогосподарських підприємств (2010)
Жук В. М. - Розвиток регулювання бухгалтерського обліку в Україні (2010)
Попов О. І. - Особливості формування логістичних систем харчової промисловості України (2010)
Сазонець О. М. - Захист інтелектуальної власності в міжнародних економічних відносинах, Саламатов М. В. (2010)
Іваненко Т. Я. - Інноваційні напрями інтенсивного розвитку польового кормовиробництва у південно-західному степу Причорномор'я (2010)
Генералов О. В. - Ринок цукру Росії і його місце у країнах СНД (2010)
Лук'яшко П. О. - Детермінанти розвитку харчової промисловості чернігівської області (2010)
Титул, зміст (2010)
Голян В. А. - Інтегровані корпоративні структури як ефективна форма державно-приватного партнерства у сфері природокористування: пострадянський формат, Василик Н. М. (2010)
Демидюк С. М. - Підприємництво у сфері природокористування: інституціональні передумови та детермінанти кризового періоду (2010)
Шиян А. А. - Теоретико-ігрове моделювання економічних відносин орендаря та власника земель сільськогосподарського призначення, Чаплигіна О. В. (2010)
Файзрахманов Ф. М. - Важнейшие тенденции развития мирового сельского хозяйства как единой производственной системы (2010)
Халатур С. М. - Напрями вдосконалення сучасної територіальної організації апк (2010)
Большаков А. В. - Философский взгляд на человека в мире предпринимательства: человек — творец или разрушитель? (2010)
Судомир С. М. - Теоретико-методологічні підходи визначення сутності поняття "конкурентоздатність" в економічній літературі (2010)
Чорнодон В. І. - Вплив глобалізаційних процесів на конкурентоспроможність вітчизняної продукції, Гурко Л. Т. (2010)
Тернавська І. Б. - Інтегральна оцінка продовольчої безпеки регіону (2010)
Бондаренко Н. В. - Перспективи розвитку державного сектора економіки України (2010)
Красневич Г. Л. - Методичні рекомендації щодо економічного обгрунтування проекту розвитку "створення власного виробництва" (2010)
Титул, зміст (2010)
Вініченко І. І. - Основні методологічні підходи розроблення інвестиційної стратегії розвитку аграрного підприємства (2010)
Дехтяренко Ю. Ф. - Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів: назріла необхідність змін у правовій та методологічній бази, Манцевич Ю. М., Палеха Ю. М. (2010)
Самілик Т. М. - Теоретичні аспекти раціонального використання земель сільськогосподарського призначення (2010)
Гавриш В. І. - Управлінські резерви реалізації стратегії енергозбереження в аграрному секторі економіки (2010)
Запара Л. А. - Концептуальні засади реформування соціально-трудових відносин в аграрній сфері (2010)
Файзрахманов Ф. М. - Процессы концентрации, централизации, интеграции производства и капиталов, создания стратегических коалиций в зарубежном сельскохозяйственном машиностроении в ХХ — начале XXI вв. (2010)
Божидарнік Т. В. - Молокопродуктовий підкомплекс як важливий фактор забезпечення продовольчої безпеки країни (2010)
Генералов О. В. - Ринок цукру України за умов посилення глобалізаційних процесів (2010)
Корягіна Т. В. - Зарубіжний досвід державного регулювання корпоративного сектора (2010)
Ступко А. В. - Аналіз тенденцій розвитку малого бізнесу в Україні (2010)
Титул, зміст (2010)
Солодкий М. О. - Чому повільно розвивається біржовий аграрний ринок? (2010)
Мельник Л. Л. - Аграрне виробництво в аспекті форм власності й господарювання (2010)
Реутов В. Є. - Визначення екологічних критеріїв регіональної конкурентоспро-можності в системі природокористування, Силкін В. В. (2010)
Андрущенко А. В. - До питання виділення коштів для відновлення попереднього стану порушених земель (2010)
Єрмаков О. Ю. - Управління витратами та обгрунтування раціональних вартісних параметрів конкурентоспроможності в зерновому виробництві, Лапка С. В. (2010)
Гончар І. І. - Методичні прийоми і процедури в аудиті різних форм господарювання (2010)
Самілик Т. М. - Оптимізація виробничо-галузевої структури аграрного підприємства (2010)
Запара Л. А. - Сутність та необхідність стратегічного планування (2010)
Родченко В. Б. - Регулювання ринку хлібопекарської продукції у розрізі продовольчої безпеки регіону (2010)
Туболець І. І. - Контролінг як експертно-аналітична функція управління підприємством у сучасних умовах (2010)
Арделян Д. В. - Моделювання процесів оптимізації еколого-економічної ефективності виробництва ріпаку (2010)
Міро І. М. - Аналіз механізмів формування та залучення інвестиційних ресурсів на підприємстві (2010)
Ільницька О. Л. - Вплив фінансових показників на рішення керівника сільськогосподарського підприємства (2010)
Бабенкова Т. Ю. - Розвиток оптових продовольчих ринків (2010)
Казак О. О. - Механізми залучення коштів недержавних пенсійних фондів у розвиток земельного потенціалу полтавського регіону (2010)
Бриль К. Г. - Визначення можливостей інтенсивного розвитку туристичної галузі в Україні (2010)
Олійник О. В. - Кластерна система в харчовій промисловості України (2010)
Титул, зміст (2010)
Кобута І. В. - Другий рік України у сот: аналіз результатів та нові завдання для апк (2010)
Солодкий М. О. - Необхідні умови розвитку організованого аграрного ринку деривативів в Україні, Гниляк В. О. (2010)
Бутко М. П. - Інтегровані агроформування та їх вплив на технічне оновлення виробництва, Родін В. С. (2010)
Савченко О. Ф. - Інноваційна національна економіка як середовище та засіб антикризового управління (2010)
Божидарнік Т. В. - Проблеми та перспективи розширеного відтворення молочного скотарства (2010)
Губарик О. М. - Технологія автоматизації бухгалтерського обліку готової продукції та процесу її реалізації (2010)
Катан Л. І. - Ефективность використання основних засобів при ековиробництві в аграрній сфері, Колеснік Я. В. (2010)
Файзрахманов Ф. М. - Процессы концентрации, централизации, интеграции производства и капиталов, создания стратегических коалиций в зарубежном сельскохозяйственном машиностроении в хх — начале xxi вв.* (2010)
Саранчук Г. М. - Кластерна модель регіональної інноваційно-інвестиційної системи зернового господарства (2010)
Москаленко В. О. - Hr-показники — інструмент вдосконалення системи оцінки персоналом (2010)
Трещов М. М. - Організаційно-економічний механізм управління конкурентоспроможністю підприємств апк (2010)
Дмитренко Д. Г. - Фінансова підтримка села як необхідний механізм підтримки аграріїв (на прикладі львівської області) (2010)
Малюкіна Н. В. - Трансфертні ціни як фактор підвищення ефективності інтеграційних процесів у виноробстві (2010)
Боняр С. М. - Организация рейсового планирования работы судов река-море (2010)
Тур О. В. - Вплив антикризових заходів на ефективність діяльності підприємств харчової промисловості (2010)
Титул, зміст (2010)
Гниляк В. О. - Хеджування цінових ризиків на біржовому ринку сільськогосподарської продукції (2010)
Солодкий М. О. - Стан та шляхи розвитку електронної біржової торгівлі на фондових та товарних біржах країни (2010)
Сидоренко О. В. - Специфіка застосування маркетингу на біржовому ринку (2010)
Абрамович І. А. - Інвестиційні аспекти розвитку аграрних формувань (2010)
Жибак М. М. - Обгрунтування стратегії розвитку та ефективного використання аграрного трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств Тернопільської області на основі кластерного підходу (2010)
Бавровська Н. М. - Світовий досвід формування кадастру нерухомості та його вплив на формування кадастрових систем України, Паламарчук Л. В. (2010)
Губарик О. М. - Оборотний капітал в управлінському обліку підприємства (2010)
Чернецька О. В. - Концептуальні підходи до управлінського обліку в сільському господарстві (2010)
Чорна М. В. - Концепція управління конкурентоспроможністю підприємств роздрібної торгівлі (2010)
Андрійчук Ф. Ю. - Експортні кредитні агентства у фінансуванні зовнішньої торгівлі за умов кризи (2010)
Гапоненко Л. В. - Формування моделей сталого розвитку аграрних підприємств (2010)
Олішевська А. М. - Оцінка інтенсивності розвитку фермерських господарств Миколаївської області (2010)
Лук'яшко П. О. - Характеристика державного регулювання харчопромислового комплексу Чернігівської області (2010)
Дмитренко Д. Г. - Необхідність фінансування розвитку тваринництва та птахівництва в агропромисловому комплексі (на прикладі Львівської області) (2010)
Титул, зміст (2010)
Паламарчук Л. В. - Удосконалення теоретико-методичних засад моніторингу ринку земель, Бавровська Н. М. (2010)
Янченко З. Б. - Оцінка варіації ефективності сільськогосподарського виробництва на півночі України залежно від природно-кліматичних зон (2010)
Волошин Р. В. - Сутність та способи усунення олігопсонічних характеристик зернового ринку (2010)
Багорка М. О. - Маркетингове забезпечення функціонування фермерських господарств, Білоткач І. А. (2010)
Мороз С. І. - Регіональна диференціація вітчизняного ринку м'яса (2010)
Вдовенко Н. М. - Розробка та впровадження в системі державного комітету рибного господарства України оптимізованих спеціалізованих форм первинної документації для підприємств з вирощування аквакультури (2010)
Осовська Г. В. - Формування стратегії конкуренції підприємств, Барбаріч Т. М. (2010)
Лелюк О. О. - Оптимізація структури капіталу аграрних підприємств (2010)
Павленко О. П. - Ефективність процесу фінансування основного капіталу підриємств апк в умовах глобалізації та циклічності його відтворення (2010)
Пилипенко О. С. - Оцінка управлінського потенціалу сільськогосподарських підприємств в умовах їх стратегічної орієнтації (2010)
Лучишина К. Л. - Основи формування інтегрованої системи управління якістю аграрних підприємств (2010)
Ринденко Н. А. - Закордонний досвід функціонування оптових ринків сільськогосподарської продукції (2010)
Долгошея Н. О. - Організаційно-економічний механізм формування і функціонування агробізнесу (2010)
Титул, зміст (2010)
Березін О. В. - Хлібопекарська галузь у контексті продовольчого забезпечення регіону (2010)
Щурик М. В. - Екологічні засади розвитку земельних господарств населення: макрорегіональний аспект (2010)
Іванішин В. В. - Оцінка стану забезпечення аграрного сектора економіки України технічними засобами (2010)
Солодкий М. О. - Тенденції розвитку біржового ринку країн азії (2010)
Галенко О. І. - Стан та напарями розвитку сільськогосподарських виробничих кооперативів на херсонщині (2010)
Ревко Т. В. - Особливості економічного аналізу діяльності водогосподарських організацій (2010)
Чорна Л. О. - Інтеграційна система електронного бізнесу для підприємства харчової промисловості, Бородавченко О. В., Чорна Н. О. (2010)
Ковшова І. О. - Управління трейд-маркетингом на підприємствах з оптового продажу товарів, Гриджук І. А. (2010)
Шульга І. П. - Еволюція економічних поглядів на акціонерний капітал (2010)
Вацька М. В. - Відтворення капіталу як невід'ємна складова регулювання інвестиційних процесів у сільськогосподарських підприємствах регіону (2010)
Плотник О. Д. - Шляхи оптимізації економічного потенціалу аграрних підприємств (2010)
Титул, зміст (2010)
Скидан О. В. - Формування аграрної політики у сфері земельних відносин (2010)
Мельник Л. Л. - Експорт зерна україною: стан, проблеми та перспективи (2010)
Степова С. В. - Економічні аспекти активізації інноваційної діяльності підприємств АПК (2010)
Шафранська І. Б. - Розв'язання аграрного питання в працях вчених і публіцистів західної України кінця ХІХ — початку ХХ століття (2010)
Мазана Т. В. - Сучасний стан розвитку фермерських господарств Дніпропетровської області (2010)
Лук'яшко П. О. - Стратегія державного регулювання продовольчого комплексу на основі формування кластерів (2010)
Новотарська Н. К. - Концептуальні основи формування стратегій управління ризиками в переробній промисловості аграрної сфери (2010)
Муляр Т. С. - Ефективність управління діяльністю підприємств галузі хмелярства (2010)
Чорна Н. Ю. - Особливості вертикальної інтеграції підприємств харчової промисловості (2010)
Юр'єва-Юрій А. В. - Стимулювання праці в межах інтеграційних утворень зеленого туризму (2010)
Корецький М. Х. - Рецензія на монографію "Інвестиційна діяльність аграрних підприємств" (автор — Вініченко І. І.) (2010)
Лазебна О. А. - Учитель. Особистість. Науковець, Туришева О. О. (2015)
Artiukh A. O. - Classification of translators’ mistakes in the movies for the Ukrainian audience (2015)
Batiuta T. V. - Pragmatic characteristics of speech acts in official documents (2015)
Bobrovnyk S. M. - Language embodiment of the concept "Privacy” (2015)
Bondar L. V. - Apprendre aux etudiants des facutles techniques a debattre en Francais (2015)
Buts Z. V. - Stratégie de traduction et son application au cours de la traduction des textes technico-scientifiques, Ibraguimova S. V. (2015)
Velykodska H. O. - The application of translation strategies in written translaion teaching process (2015)
Gaman I. A. - Integrative Herangehensweise bei der Textsortenbeschreibung (2015)
Gryshchenko Ya. S. - Etymological environment of English loans penetration in the Russian language, Sydorenko I. A. (2015)
Doronkina N. Ye. - The features of causal link in technical research papers (2015)
Зброєва Н. Б. - Гуманістичний підхід Т. Лубенця у контексті сучасної української освіти (2015)
Ivashkevych L. S. - Genderkorrektheit in den modernen Deutschen Berufsbezeichnungen (2015)
Kolosova H.A. - Categories of textuality in memoirs’ structure (2015)
Король С. П. - Назви морських карт, морських навігаційних небезпек, попереджень і сигналів в українській мові (2015)
Куковська В. І. - Стилістичні засоби мовленнєвого впливу на суд присяжних у захисних промовах американських адвокатів (2015)
Kulykova V. G. - Evaluation des etudiants: approche pedagogique (2015)
Laska I. V. - La corporalité du langage, Parkhomenko O. M. (2015)
Lomakina L. V. - Stimulation of students' interest to learn foreign languages in technical universities, Hordiienko N. M. (2015)
Магеррамова М. А. - Лінгводидактичний аналіз складних слів у німецькій мові (2015)
Polishchuk A. V. - Terms of specific purpose functioning in the conceptual sphere of film production (2015)
Sadovska M. I. - Peculiarities of term subclasses (2015)
Chepurna Z. V. - Lysenko H. L. (2015)
Shchypachova D. S. - Linguistic aspects of lying (2015)
Yashchuk O. V. - On philosophical and pedagogical facets of teaching and learning regularities (2015)
Інформація про редакційний штат (2015)
Кривдік С. Г. - Мінерали рідкісних земель у лужних метасоматитах Східного Приазов’я, Шаригін В. В., Моргун В. Г., Кравченко Г. Л., Дубина О. В. (2015)
Пономаренко О. М. - Вивчення зростання намагніченості гематитових і гетитових руд Криворізького басейну шляхом їх відновлення за допомогою крохмалю, Іваницький В. П., Дудченко Н. О., Польшин Е. В. (2015)
Рузина М. В. - Состав и формационная принадлежность переверзевской свиты белозерской серии Украинского щита, Солдатенко Е. В., Терешкова О. А., Билан Н. В. (2015)
Зима С. Н. - Рудные минералы Федоровского и Крапивенского месторождений Украинского щита (2015)
Хомин В. Р. - Обгрунтування перспектив нафтогазоносності глибокозанурених горизонтів Бориславсько-Покутської зони Передкарпатського прогину (2015)
Михальченко І. І. - Ніобій у торій-ураноносних альбітитах Новоолексіївського рудопрояву, Український щит, Андрєєв О. В. (2015)
Evtekhov E. V. - Evolution of the productive strata structure of Pervomayske deposit of Kryvbas in the context of the Third ore body formation, Ishchenko M. I., Evtekhov V. D., Georgiieva O. P. (2015)
Береза Д. В. - Вариативность содержания натрия и калия в богатых железных рудах Криворожского бассейна, Евтехов В. Д., Демченко О. С., Евтехова А. В. (2015)
Харитонов В. М. - Обгрунтування мінального складу ільменіту з титанових руд магматичних родовищ (2015)
Блоха В. Д. - Виробний і колекційний камінь Петрівського й Артемівського родовищ Криворізького басейну, Орищенко О. О. (2015)
Короткі відомості про авторів (2015)
До відома авторів (2015)
Черняк Ю. В. - Аналіз ефективності використання електроенергії системами тягового електропривода ЕРС постійного струму, Гатченко В. О., Каращук С. В., Гаюр А. В. (2016)
Дорошенко О. Ю. - Ефективні добавки-модифікатори для бетонів при будівництві транспортних споруд, Дорошенко Ю. М. (2016)
Ковтанець М. В. - Обоснование применения наукоемкого метода для повышения сцепления в системе "Колесо-рельс" (2016)
Горбунов М. І. Просвірова О. В. - Аналіз багатофункціональних способів керування фрикційною системою "Колесо-гальмо-рейка", Ковтанець М. В., Кравченко К. О. (2016)
Донченко А. В. - Вплив проходження двовісного візка вантажного вагона в кривих малого радіуса на бокову раму візка, Бондарев С. В., Багров О. М. (2016)
Донченко А. В. - Методика рорзрахунково-експерементальних досліджень конструкції довгобазної платформи, Федосов-Ніконов Д. В. (2016)
Кульбовський І. І. - Організаційні та методологічні аспекти оцінки кваліфікації персоналу з неруйнівного контролю, Агарков О. В., Кияшко В. Т. (2016)
Петрашевский О. Л. - Експертна оцінка та побудова функцій належності нечітких критеріїв інформаційного забезпечення виконання науково-дослідних проектів, Данилевський В. І., Алєксєєнко О. В., Данилевський В. В. (2016)
Талавіра Г. М. - Зміна параметрів вертикальної пружності підшпальної основи в зонах нерівностей верхньої будови колії при недостатньому ущільненні грунтів земляного полотна (2016)
Ловська А. О. - Дослідження міцності несучої конструкції контейнера-цистерни, розміщеного на вагоні-платформі при маневровому співударянні (2016)
Гулак С. О. - Модель системи "Тягова підстанція – контактна мережа – тяговий привід електровоза серії ВЛ-80 Т,К", Єрмоленко Е. К. (2016)
Бурлуцький О. В. - Застосування математичного моделювання процесів правки при виготовленні елементів напіввагонів, Логвіненко О. А. (2016)
Даніленко Т. П. - Перевірка і порівняння методів стереологічної реконструкції структур із сферичними складовими (2016)
Сулим А. А. - Исследование энергообменных процессов при эксплуатации подвижного состава метрополитена с системами рекуперации и накопителями энергии (2016)
Гайденко О. С. - Інтелектуальна обробка баз знань господарства електропостачання залізниць (2016)
Піневич Т. О. - Основні етапи розвитку телекомунікаційних систем, Сергійчук Б. Б. (2016)
Піневич Т. О. - Особливості функціонування мереж NGN, Чигринець І. С. (2016)
Білан С. М. - Система біометричної ідентифікації особистості з довільною ключовою послідовністю, Демаш А. А., Іваськів Т. В. (2016)
Мараховский Л. Ф. - Толковый словарь по новому направлению в области теории построения элементарных схем памяти. Ч. 1, Москвин В. В., Резидент А. В. (2016)
Мараховский Л. Ф. - Толковый словарь по новому направлению в области теории построения элементарных схем памяти Ч. 2, Москвин В. В., Резидент А. В. (2016)
Розсоха О. В. - Аналіз і особливості існуючих наукових підходів щодо визначення рівня безпеки руху, Смачило Ю. В. (2016)
Сістук В. О. - Підвищення пішохідної безпеки на перехресті з обмеженою видимістю на основі імітаційного аналізу транспортних потоків, Богачевський А. О., Сергієнко В. Ю., Анікіна К. О. (2016)
Габа В. В. - Дослідження впливу технології та організації залізничних приміських перевезень на їхні обсяги в умовах конкуренції, Грушевська Т. М., Костюшко В. П. (2016)
Висоцька Т. І. - Новітні технології у моніторингу екологічних проблем (хімічний контекст), Пічкур Т. В., Тананайко О. Ю. (2016)
Петинов Я. П. - Определение индивидуальной нормы машиниста в реальных условиях управления скоростным поездом (2016)
Демченко Т. Ф. - Безпека життєдіяльності як основа безпечної взаємодії транспортних систем (2016)
Мацюк В. І. - Принципи забезпечення технологічної надійності залізничних транспортних систем (2016)
Лисенко О. А. - Перспективи нарощування сировинної бази Кременчуцького залізорудного району, Ширшов С. В., Івкін В. М. (2016)
Вітаємо з ювілеєм Олександра Анатолійовича Лисенка! (2016)
Ісаков Л. В. - Мінералого-геохімічні й генетичні особливості пегматитів Базавлуцького пегматитового поля, Шурко М. М., Шпильчак О. В., Липчук Л. В. (2016)
Зинчук Н. Н. - О перспективах минералого-петрологических и геохимических исследований кимберлитов (2016)
Калашник А. А. - Предпосылки формирования и прогнозные критерии медно-уранового оруденения в Западно-Ингулецкой разломной зоне Украинского щита, Кузьмин А. В. (2016)
Кривдік С. Г. - Фельдшпатоїди маліньїтів Покрово-Киріївського масиву (Приазов’я, Україна), Шаригін В. В., Гаценко В. О., Луньов Є. С. (2016)
Матіщук О. А. - Металогенічні особливості конгломератовмісних стратонів Криворізької структури (2016)
Морозов Ю. П. - Сучасні напрями розвитку геотермальної енергетики (2016)
Войтенко Ю. И. - Анализ эффективности применения современных взрыво-импульсных технологий интенсификации нефтегазодобычи и пути ее повышения, Мухин Е. А. (2016)
Рой М. М. - Газопрояви, причини їх виникнення та технологічні прийоми їх усунення (2016)
Кирилюк О. С. - Використання геоелектричних методів під час вивчення впливу техногенних споруд на гідрогеологічний режим південного Кривбасу, Пігулевський П. Г., Свистун В. К. (2016)
Нечаев С. В. - К разработке поисковых критериев месторождений рудных полезных ископаемых (в связи с монографией "Кировоградский рудный район”). Статья 1 (2016)
Гаранжа И. М. - Комплекс численных исследований многогранных трубобетонных элементов при центральном сжатии, Танасогло А. В., Войтова Ж. Н., Гаранжа С. В. (2016)
Голиков А. В. - Рациональные конструктивные решения несущих конструкций купола диаметром 15 м, Желибовская А. О. (2016)
Назим Я. В. - Геометрическое моделирование гололедообразования на проводах воздушных линий электропередачи (2016)
Крысько А. А. - Методика численного исследования напряжённо-деформированного состояния стальных вертикальных цилиндрических резервуаров с учётом несовершенств геометрической формы, Конопацкий Е. В., Миронов А. Н., Мущанов В. Ф. (2016)
Яковлев А. С. - Новиков Михаил Леонтьевич в воспоминаниях кандидата технических наук Яковлева А. С. (2015)
Андриенко С. В. - Моделирование процесса износа эволютного профиля зуба звездочки цепной втулочно-роликовой передачи, Кузнецова А. В., Устиненко А. В., Протасов Р. В. (2015)
Бошански М. - Возможности использования AutoCAD при проектировании новых профилей зацепления, Орокоцки Р., Янчек Р. (2015)
Виноградов Б. В. - Особенности расчёта открытых зубчатых передач на прочность, Федин Д. А. (2015)
Власенко В. Н. - Создание нормативной базы испытаний механических приводов общемашиностроительного применения, Добровольская И. В. (2015)
Громнюк С. І. - Зміна кінематики зубофрезерного верстата для нарізання зубчастих коліс радіально-коловим способом, Грицай І. Є. (2015)
Дорофеев В. Л. - Расчет распределения нагрузок по ширине зубьев, прогиба валов, сил, действующих на опоры, и получение сигналов для диагностики зубчатых передач в системе ASGEARS, Дорофеев Д. В., Журавлёв В. Н., Единович А. Б. (2015)
Захарченко А. В. - Влияние состояния поверхностных слоёв, образуемых присадками на поверхностях трения, на характер деформации материалов сопряжений (2015)
Клименко И. Ю. - Решение задач поиска рациональных параметров трансмиссий шахтных дизелевозов методами прямой оптимизации, Таран И. А., Трубицин М. Н. (2015)
Короткин B. И. - Об одном резерве повышения нагрузочной способности зубчатой передачи Новикова с исходным контуром по ГОСТ 30224-96 (2015)
Кривошея А. В. - Разработка концепции, структуры и принципов создания и функционирования новой технической системы синтеза зубчатых передач, Сторчак М. Г., Данильченко Ю. М., Тернюк Н. Э., Воронцов Б. С., Устиненко А. В. (2015)
Кузьменко Н. Н. - Экспериментальные исследования по изготовлению квазиглобоидных зубчатых колес (2015)
Мамонтов А. В. - Сравнительный анализ точности авторского и дорезонансного методов измерения дисбаланса роторов (2015)
Маргулис М. В. - Оптимизация основных конструктивных параметров высокоэкономичных прецессионных передаточных механизмов с телами качения, Гордиенко Я. О. (2015)
Матусевич В. А. - Оценка несущей способности оптимальной по массе конструкции планетарного механизма типа 2*AI из условия контактной равнопрочности, Шарабан Ю. В., Шехов А. В., Абрамов В. Т. (2015)
Настасенко В. А. - Новый вид твердосплавных пружинно-пластинчатых червячных шеверов и возможности их изготовления (2015)
Пилипенко О. И. - Динамика напряжённо-деформированного состояния элементов цепного привода в металлическом и полимерном исполнении, Полуян А. В. (2015)
Попов А. П. - Контактная прочность зубчатых передач с коническо-цилиндрическими колесами, Попова Л. А. (2015)
Скрипченко Н. Б. - Экспериментальное исследование контактного взаимодействия сложнопрофильных шероховатых тел с учетом податливости, Ткачук Н. Н., Атрошенко А. А., Ткачук Н. А. (2015)
Ставицький В. В. - Аналіз основних факторів, що визначають аерогидродинамічний опір у високошвидкісних зубчастих передачах, Носко П. Л., Марченко Д. М., Філь П. В., Кравченко В. М. (2015)
Ткач П. М. - Визначення можливості профілювання вихідних контурів циліндричних прямозубих передач кривими другого порядку (2015)
Чанчін А. М. - Моделювання показників жорсткості епіциклу планетарного колісного редуктора (2015)
Яглінський В. П. - Дослідження спектру головних частот тренажера-гексаподу, Козерацький Г. В., Обайді А. С., Москвичов М. М. (2015)
Реферати (2015)
Рефераты (2015)
Abstracts (2015)
Починок Б. - Ситуаційні дослідження та їх гуманітарно-епістемний потенціал (Стаття перша) (2012)
Житарюк І. - Математизація наук і специфіка фахової підготовки наукового співтовариства (2012)
Даниляк Р. - Поняття релевантності та проблема вибірковості свідомості (2012)
Зарубицький К. - Голономність світу: сильна та слабка версії (2012)
Онуфрійчук Р. - Проблема реальності в контексті новітніх версій реалізму (2012)
Халай І. - Антропокосмічні настанови у передфілософську добу та їх рансформація в контексті сучасного наукового знання (2012)
Самборська О. - Принципи толерантності в сучасному науковому дискурсі (2012)
Мельничук М. - Неявне знання як аналог апріоризму в некласичній парадигмі епістемології (2012)
Омельчук І. - Проблема епістемного потенціалу принципу методологічного плюралізму (2012)
Гасяк О. - Епістемний потенціал парадигмального знання в науковому дослідженні (2012)
Рупташ О. - Специфіка та смислові горизонти гуманітарної парадигми знання (2012)
Рошкулець Р. - Концепція наукових революцій Т. Куна в контексті постнекласичної раціональності (2012)
Марчук М. - Парадигма здоров’я людини з погляду сучасної гуманітарно-наукової методології, Слухенська Р. (2012)
Страшкевич А. - Феномен емпатії: філософсько-психоаналітичний аспект, Цинтила О. (2012)
Козьмук Я. - Постнекласичний вимір науковості психоаналізу, Трайчук А. (2012)
Рябінчук М. - Соціальний капітал як дослідницька програма: основні проблеми концептуалізації (2012)
Ядранський Д. - Філософський аспект аналізу часу як об’єкта економічних відносин (2012)
Терешкун О. - Ринкова економіка як техносоціальний проект ліберальної стратегії (2012)
Докаш В. - Проблеми соціалізації віруючої особистості в сучасному суспільстві (2012)
Мартиненко О. - Криза секуляризації в європейському суспільстві початку ХХІ століття (2012)
Титаренко В. - Релігійні концепції майбутнього в парадигмі дискурс-аналізу (2012)
Кузєв В. - Тема схождения Христа в ад: сотериологический аспект (2012)
Мудраков В. - Ідейно-світоглядні витоки філософії релігії раннього Ф. Ніцше (2012)
Бойчук Н. - Специфіка витлумачення релігійного акту в сутнісній феноменології релігії М. Шелера (2012)
Філіпенко Н. - Микола Гоголь у контексті розмислів В. Зеньковського про православну культуру: митець–мислитель–людина (2012)
Скринник М. - Філософські ідеї українського модернізму в текстах мистецтва й літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2012)
Троянський В. - Філософія українського романтизму і національна ідея (2012)
Чернишов В. - Естетизм як одна з головних рис характеру й творчості Г. Сковороди (2012)
Павлишин Л. - Психоаналітичні мотиви у творчості Володимира Винниченка (2012)
Берегова Г. - Гілозоїстична онтологія Джордано Бруно (2012)
Кадобний Т. - Мовні фактори формування наукового знання у філософії Дж. Локка (2012)
Брилинська Б. - Роль межі крізь призму філософсько-антропологічних поглядів Блеза Паскаля та мислителів романтизму (2012)
Дутковський І. - Творчість і традиція в епістемології Карла Поппера (2012)
Козуб О. - Ретроспективний аналіз історії розвитку принципу космополітизму (2012)
Пагут О. - До питання про статус жіночності та жінки в контексті духовних пошуків західноєвропейської інтеліґенції кінця ХІХ–ХХ ст. (2012)
Подолян Г. - Соціокультурні зміни західноєвропейських суспільств кінця ХІХ – початку ХХ ст. у контексті формування передумов соціальної етики (2012)
Михайлюк С. - Відповідальність як моральний вимір людського буття за доби екологічної кризи (2012)
Мирутенко Л. - Етика наукового пізнання і феномен етосу науки (2012)
Мудра С. - Ціннісні параметри художньої та наукової творчості (2012)
Ірдинєнко К. - Постмодернізм Ж..-Ф. Ліотара в контексті становлення французької (2012)
Іванова К. - Культурфілософські інтерпретації культурних змін (2012)
Даренська В. - Предметна семантика української традиційної культури: екзистенційні аспекти (2012)
Цинтила О. - Консьюмеризм як ознака сучасної культури і втрати людської індивідуальності (2012)
Здоровенко В. - Трансформаційні процеси в сучасній освіті (2012)
Бачко Н. - Спілкування як породжувальна основа освітнього процесу, Возняк В. (2012)
Фатхутдінова О. - Гуманітаризація правової освіти: філософські аспекти (2012)
Шуба О. - Віртуалізація політики і релігії в США та Росії (2012)
Довідка про авторів (2012)
Гутыря С. С. - Памяти выдающегося украинского ученого и педагога, профессора Заблонского Константина Ивановича, Мотулько Б. В., Яглинский В. П., Моргун Б. А., Хихловский А. Б. (2015)
Бабичев Д. Т. - Синтез современных цилиндрических прямозубых эвольвентных передач в курсе "Прикладная механика", Смовж А. И., Кривошея А. В. (2015)
Бережной В. А. - Методика исследования шумовых характеристик для эвольвентного прямозубого зацепления, Матюшенко Н. В., Федченко А. В. (2015)
Бондаренко О. В. - Раціональне проектування зубчастих циліндричних двоступінчастих редукторів з урахуванням рівня напруженості зачеплень, Устиненко О. В., Сєриков В. І. (2015)
Величко Н. И. - Моделирование формообразования и оценка работоспособности винтовых передач, Носко П. Л., Марченко Д. Н., Филь П. В. (2015)
Влах В. В. - Методологія реалізації експорту даних, візуалізації та формування 3D-моделі механізму у спеціалізованій розрахунковій системі (2015)
Гаврилов С. А. - Вибромониторинг зубчатых колес редукторов в процессе приработки, Ишин Н. Н., Гоман А. М., Скороходов А. С. (2015)
Гутиря С. С. - Форми і критерій пов'язаності коливань планетарного колісного редуктора, Яглінський В. П., Чанчин А. М. (2015)
Журавлёв В. Н. - Виброкинематометрия зубчатых передач, Единович А. Б., Папчёнков А. В., Корнейчук А. В. (2015)
Кайдалов Р. О. - Анализ путей улучшения эксплуатационных характеристик элементов приводных агрегатов автомобилей повышенной проходимости ПАО "АвтоКРАЗ", Дунь В. С., Калинин П. Н. (2015)
Каплун П. В. - Способы повышения износостойкости и контактной выносливости зубчатых колёс (2015)
Кузнецова А. В. - Оценка влияния параметров зацепления конических передач с двояковыпукло-вогнутыми зубьями на их ресурс, Гнитько А. Н., Онищенко В. П. (2015)
Куриляк В. В. - Кваліметричний підхід до оцінки факторів, які впливають на експлуатацію зубчатих коліс суднових редукторів, Хімічева Г. І. (2015)
Мацей Р. А. - Цилиндрическая эвольвентная передача с арочно-винтовыми зубьями, Штеле Т., Добринский А. Г., Ковра А. В. (2015)
Мироненко А. И. - Усовершенствование редукторов производства ГП НПКГ "Зоря"-"Машпроект", Спицын В. Е., Гамза Е. А., Матвеевский Д. В., Дзятко С. А. (2015)
Обайди А. С. - Исследование уровня акселерационного воздействия на тренажере-гексаподе (2015)
Попов А. П. - Нелинейная контактная задача применительно к зацеплению прямых зубьев, Попова Л. А., Медведовский А. М., Савенков О. И. (2015)
Приймаков А. Г. - Размерно-функциональный анализ силовых трехволновых зубчатых передач, Маргулис М. В., Кириченко И. А., Устиненко А. В., Грязев А. А. (2015)
Самидов Х. С. - Оптимизация динамических процессов электромеханических приводов машин по коэффициенту динамичности, Гасымов А. Ф. (2015)
Ткач П. Н. - Сравнение арочной передачи смешанного зацепления с традиционной по геометро-кинематическим показателям, Ревякина О. А., Чалая Е. Ю. (2015)
Федик В. В. - Аналіз напружено-деформованого стану опорно-поворотного пристрою автокранів з урахуванням жорсткості опор, Малащенко В. О., Ланець О. В. (2015)
Христенко А. В. - Динамика двухдвигательных приводов с гидропневмобаллонными муфтами, Виноградов Б. В. (2015)
Шехов А. В. - Условия прочности и оценка несущей способности оптимальной по массе конструкции простого планетарного механизма типа AI (2015)
Реферати (2015)
Рефераты (2015)
Abstracts (2015)
Содержание (2015)
Сухоребрый В. Г. - Оптимизация параметров системы стабилизации ракет-носителей с помощью метода вариаций, Цветкова А. А., Шопина А. Б. (2015)
Кислов О. В. - Повышение эффективности конвертированного ГТД путем замены направляющих аппаратов компрессора, Карпенко Е. Л. (2015)
Костюк Г. И. - Теоретическое исследование действия ионизирующего излучения на конструкционные материалы и образование наноструктур в алюминиевом сплаве Д16Т, Бехзад Размджуи, Широкий Ю. В., Панченко Ю. С. (2015)
Лупкин Б. В. - Исследование процесса формообразования цилиндрических поверхностей фасонными полукруглыми и двухугловыми фрезами, Мамлюк О. В., Драник А. И. (2015)
Баранов О. О. - Управление плотностью ионного тока от вакуумно-дугового источника в объеме вакуумной камеры при размещении управляющих электромагнитов под подложкой (2015)
Стрельчук Р. М. - Математическая модель определения шероховатости поверхности при алмазном шлифовании (2015)
Борисевич В. В. - Исследование потери устойчивости при формоизменении цилиндрических тонкостенных заготовок, Морголенко А. С., Абухабел Мохамед Абубакер (2015)
Костюк Г. И. - Исследование влияния энергии образования нанокластера на его объем и глубину его залегания при действии ионов различных сортов, зарядов и энергий на твердый сплав ВК-8, Костюк Е. Г., Гудим А. О. (2015)
Воробьев Ю. А. - Моделирование импульсных процессов образования неразъемных соединений при сборке авиационных конструкций, Воронько В. В., Воронько И. А. (2015)
Грайворонский В. А. - Приближенный метод расчета нормальных аэроднамических усилий распределенных по лопасти несущего винта вертолета, Гребенников А. Г., Шепель И. Н., Гамануха Т. А. (2015)
Семенцов В. Ф. - Влияние барьерного обжатия на характеристики локального НДС полосы с отверстием при ее растяжении, Василевский Е. Т. (2015)
Назин В. И. - Влияние осевого эксцентриситета на динамические характеристики радиально-упорного гидростатодинамического подшипника сдвоенного типа (2015)
Соловьев А. И. - Краевые задачи теории упругости для ортотропной пластины, ослабленной взаимно перпендикулярными разрезами, Головченко А. В. (2015)
Куприянов А. В. - Влияние масштабного актора на прочность соединения с натягом при наличии погрешности геометрии формы , Резниченко Н. К. (2015)
Бойко Л. Г. - Исследование влияния отбора воздуха на параметры центробежной компрессорной ступени, Барышева Е. С. (2015)
Тараненко В. А. - Особенности применения кубичных тетраэдральных элементов при моделировании методом конечных элементов (2015)
Бабенко Ю. В. - Метод оценки экономической целесообразности изменения управляющих параметров нижнего уровня в модификациях самолетов (2015)
Чернышев Ю. К. - Моделирование движения толпы событийными средствами (2015)
Баранник В. В. - Метод формирования двоичных кодовых конструкций для эффективного синтаксического описания видеоинформационных ресурсов, Рябуха Ю. Н., Красноруцкий А. А. (2015)
Великий Я. О. - Анализ принципа распознавания объектов на изображении методом Виолы–Джонса (2015)
Кручина В. В. - Прогнозування наслідків пожеж за допомогою інформаційних систем, Клеєвська В. Л., Веремеєнко О. Ю., Дєєва А. Д. (2015)
Безкровный М. М. - Метод выбора начальных приближений для оценки координат объектов со статистически зависимыми цифровыми изображениями, Соковикова Н. С., Саваневич В. Е., Хламов С. В., Дашкова А. Н. (2015)
Карташов А. В. - Сравнение надежности методов поиска экстремума в условиях помех при использовании многоэлементных датчиков, Чернышёва А. Ю. (2015)
Хайленко О. В. - Использование кольцевой очереди в дискретно-событийном методе молекулярной динамики, Слепичева М. А. (2015)
Рябков В. И. - Возможные пути системной оценки параметров бозона Хиггса, Лось А. В., Толмачев Н. Г. (2015)
Степчик В. В. - Особенности автоматизации процесса тестирования уязвимостей web-ресурсов с использованием ПО с открытым кодом, Узун Д. Д., Узун Ю. А. (2015)
Требования к оформлению статей в тематический сборник научных трудов Национального аэрокосмического университета им. Н. Е. Жуковского "ХАИ" "Открытые информационные и компьютерные интегрированные технологии" (2015)
Выходные данные (2015)
Баль-Прилипко Л. - Современные тенденции применения cтартовых культур в мясной промышленности, Леонова Б., Старкова Э., Машенцева Н. (2015)
Горбатенко Л. - Перспективи формування екологічної мережі Чорнобаївського району Черкаської області, Горбатенко А., Рідей Н. (2015)
Авдієнко С. - Попередження аварійних ситуацій на молокопереробних підприємствах, Слободян О., Матиящук О. (2015)
Vinnov A. - Orthogonal central composite planning application for Azov sardelle proteins enzymatic hydrolysis process investigation, Kozlova S., Kryvonos O. (2015)
Ткаченко Н. - Гомогенізація комбінованих вершків у технології білкових паст для дитячого харчування, Українцева Ю., Некрасов П. (2015)
Голембовська Н. - Використання рослинної сировини у складі пресервів з прісноводних риб, Саленко Т., Лебська Т. (2015)
Ткаченко Н. - Співвідношення монокультур B. аnimalis Bb-12 із змішаними культурами лактобактерій у ферментованих молокопродуктах, Окуневська С., Назаренко Ю. (2015)
Прісс О. - Дихання зелені петрушки під час зберігання, Кулик А. (2015)
За какими технологиями будущее сахарной отрасли? (2015)
Карпенко С. - Отечественные производственные площадки не соответствуют требованиям ЕС (2015)
Хвисюк О. М. - Звернення головного редактора (2016)
Хвисюк О. М. - Актуальні питання неінфекційної епідеміології, Карабан О. М. (2016)
Марченко В. Г. - Семінар-екскурсія як нова форма фахової підготовки та підвищення кваліфікації лікарів, Малахов В. О., Касьянова О. М., Кошелєва Г. М. (2016)
Місяк С. А. - Особливості підготовки кадрів із реабілітації онкологічних хворих (2016)
Лахно О. В. - Методика викладання дисципліни "внутрішня медицина" за допомогою застосування кейс-технологій (2016)
Хвисюк А. Н. - Особенности метаболизма костной ткани при моделировании хронической почечной патологии, Павлов С. Б., Кумечко М. В., Бабенко Н. М., Гончарова А. В., Семко Н. Г., Черных Л. В. (2016)
Демихова Н. В. - Коррекция нарушений систолической функции с эксцентрическим ремоделированием левого желудочка у больных с артериальной гипертензией почечного генеза (2016)
Фадеенко Г. Д. - Экспрессия апелина и маркеров воспаления в слизистой оболочке пищевода при сочетании гастроэзофагеальной рефлюксной и гипертонической болезней, Гриднев А. Е. (2016)
Гончарь М. О. - Коморбідні стани в педіатрії: розвиток підгострого тиреоїдиту в дитини з гострим пієлонефритом, Дриль І. С., Муратов Г. Р., Колибаєва Т. Ф., Лутай Т. В. (2016)
Чернуский В. Г. - Экспериментально - клиническое обоснование бронхоконстрикторных свойств провоспалительных цитокинов при бронхиальной астме у детей, Говаленкова О. Л., Летяго А. В., Кашина-Ярмак В. Л., Сальников Д. А. (2016)
Савво В. М. - Особливості взаємозв’язку неспецифічного чинника захисту та мікрофлори кишечнику в дітей з артропатіями, Твердохліб Т. О. (2016)
Винник Ю. А. - Таргетные препараты в терапии рака яичников, Пряников В. В., Неффа М. Ю. (2016)
Сафонова И. Н. - Эхографические изображения и постнатальные результаты при антенатальном выявлении кардиальных аномалий плода (2016)
Герасименко Е. В. - Диагностические аспекты непсихотических нарушений у детей, перенесших кризисные события, метод диагностической сказкотерапии (2016)
Чернацька О. М. - Порівняльна ефективність органопротекторних властивостей телмісартану та лізиноприлу в пацієнтів із артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом 2 типу (2016)
Асоян И. Н. - Влияние терапии коэнзимом q10 на показатели диссинхронии миокарда и уровни маркеров воспаления у больных с хронической сердечной недостаточностью в сочетании с сахарным диабетом 2 типа (2016)
Ющенко П. Л. - Вплив силіконових відбиткових матеріалів на температурні показники слизової оболонки порожнини рота (2016)
Юбилей профессора Куцевляк Валентины Федоровны (2016)
Ювілей кафедри поліклінічної педіатрії Харківської медичної академії післядипломної освіти (2016)
Титул, зміст (2015)
До ювілею доктора фармацевтичних наук, професора Коритнюк Раїси Сергіївни (2015)
Борищук В. О. - Ретрофармацевтичні дослідження впливу організаційно-правової структури управління аптечною мережею та аптечною службою на оптимізацію забезпечення населення лікарськими засобами (1960–1990 рр.), Соловйов О. С., Краснянська Т. М., Клименко І. В., Батталова Р. І., Аугунас С. В., Кирпач О. В. (2015)
Олійник П. В. - Визначення переліку наркотичних аналгетиків для забезпечення населення в умовах надзвичайних ситуацій (2015)
Бобро С. Г. - Дослідження структурно-механічних та фізико-хімічних властивостей зразків гелевої основи з метою створення лікарського засобу для лікування вугрової хвороби, Тихонов О. І. (2015)
Могилюк В. В. - Вивчення впливу нерозчинних матриксоутворювачів на кінетику вивільнення триметазидину дигідрохлориду in vitro з матричних таблеток, Давтян Л. Л. (2015)
Кучина Л. К. - Термогравіметричні дослідження супозиторіїв із дилтіаземом, Гладишев В. В., Бірюк І. А. (2015)
Макаренко О. В. - Вплив допоміжних речовин у протиглаукомних очних краплях на показник якості життя за критерієм частоти побічних ефектів, Кривов’яз О. В., Томашевська Ю. О. (2015)
Скрипник-Тихонов Р. І. - Вибір оптимальних режимів фільтрації та заморожування для ліофілізованого препарату на основі бджолиної отрути, Сирота П. С., Тихонов О. І., Алмакаєва Л. Г., Науменок Л. Г. (2015)
Саїдов Н. Б. - Синтез нових потенційних біологічно активних речовин у ряду похідних 3-меркапто-4-аміно-5-бензил-1,2,4-триазолу-4Н, Георгіянц В. А., Гарна Н. В. (2015)
Марчишин С. М. - Леткі сполуки стевії (Stevia rebaudiana Bertoni), Козачок С. С., Гудзь Н. А. (2015)
Цуркан О. О. - Вивчення компонентного складу летких сполук трави осоту польового (Sonchus arvensis L.) з використанням методу газової хроматографії з мас-детекцією, Делян Є. П. (2015)
Здорик О. А. - Формування підходу до розроблення монографій на лікарські засоби, виготовлені в аптеках, Георгіянц В. А., Гризодуб О. І. (2015)
Портна К. П. - Кількісне визначення гліцину в лікарських формах за реакцією з 2,3-дихлор-1,4-нафтохіноном, Васюк С. О. (2015)
Рищенко О. О. - Медичне та фармацевтичне право: особливості надання паліативної допомоги для фармакокорекції стану пацієнтів із больовим синдромом (2015)
Літвінова О. В. - Особливості біосімілярів як об’єкта інтелектуальної власності (2015)
Рибалко С. Л. - Вивчення протигерпетичної активності гелю Альтабор, Крутських Т. В., Шаламай А. С. (2015)
Рецензія на книгу д-ра фарм. наук, професора І. І. Геращенка "Ентеросорбенти: лікарські засоби і дієтичні добавки" (2015)
Гасяк О. - Раціональне та ірраціональне в методології науки, Мудраков В. (2011)
Шишкін Д. - Тенденції сучасності в контексті кризи раціональності (2011)
Будз В. - Раціональні та ірраціональні чинники суспільної онтології (2011)
Харченко Л. - Сучасні виміри людського буття (2011)
Лимар В. - Вибір онтологічної парадигми у методології дослідження свободи (2011)
Мороз Г. - Філософія науки як самосвідомість сучасного науковця (2011)
Манчул Б. - Синтез наук як умова становлення системи сучасного наукового знання (2011)
Халай І. - Число Фібоначі – математична й антропокосмічна константа. (Стаття друга) (2011)
Щипковський-Бідюк О. - Особливості становлення сучасної математики (2011)
Білоус О. - Методологічна проблема реалізму в сучасній економічній науці (2011)
Иванова Е. - Специфика системной концепции социальной работы как гуманитарного знания (2011)
Корж Г. - Історична пам’ять і проблеми її об’єктивації в гуманітарній науці та виховній практиці (2011)
Руснак І. - Проблема гуманітарного знання в контексті методологічних настанов Вільгельма Дільтея (2011)
Здоровенко В. - Логічний статус віртуального універсуму в міфах та філософії Древньої Греції (2011)
Чорний І. - Міф у класичному психоаналізі Зиґмунда Фройда (2011)
Петрушкевич А. - Зміст поняття несвідомого у різних наукових методологічних системах (2011)
Бродецький О. - Ідейно-методологічна сумірність етичних доктрин у давньосхідних релігіях і античній філософії (2011)
Мищенко А. - Особенности экзегетического метода Тертуллиана (2011)
Столяр М. - Методологічна роль ідей М. Бахтіна у дослідженні радянської сміхової культури (2011)
Аврахова Л. - М.Бахтин о проблеме героя в поэтике Ф. Достоевского (2011)
Кришталь Г. - Роздуми над джерелами зла у світлі творчості Ф. Достоєвського (2011)
Попадьина Т. - Концепция аксиом правосознания в философии права И. Ильина (2011)
Миргородский А. - Метафизика любви в концепции Льва Карсавина (2011)
Ларіонова В. - Тематизація феному сакрального гуманітарною думкою ХІХ–ХХ століть (2011)
Дулин П. - Теологичность системно-космической парадигмы (2011)
Співак В. - Обґрунтування історико-філософського дослідження проповідницької спадщини Антонія Радивиловського (2011)
Суходуб Т. - Культура как проблема гуманитаристики ХХ века (2011)
Петриковская Е. - Философское обоснование наук о человеке в контексте неклассического мышления (2011)
Гоян І. - Екзистенціально-аналітична критика психоаналізу (2011)
Оржеховський С. - Критика феноменології як учення про "науку наук” (2011)
Рохман Б. - Філософська антропологія як пріоритетний напрям розвитку гуманiтарнoгo знання в Українi (2011)
Пашкова О. - Ідейно-ідентифікаційні параметри сучасного українського суспільства в контексті соціально-політичної консолідації (2011)
Палагута В. - Изучение специфики педагогического дискурса в свете трансформации современного образования (2011)
Прудченко І. - Постнекласична трансформація змісту вищої освіти (2011)
Ганаба С. - Дидактичні аспекти адаптації ідей синергетики в освітній сфері (2011)
Облова Л. - Уловки гуманитаристики: шантаж и террор (2011)
Козьмук Я. - Постмодерністські альтернативи детермінізму, Олійник Г. (2011)
Макаров З. - Постмодерный субъект научного познания: отрицание или "отрицание отрицания" (2011)
Цинтила О. - Антисцієнтичні спрямування нової людиномірної методології (2011)
Рубан А. - Гуманістичні параметри політичного знання (2011)
Бескаравайный С. - Пространство предсказания в фантастике как модель использования прогнозов (2011)
Возняк В. - Життя у вимірах абсолюту як проблема (Стаття друга) (2011)
Гужва О. - Мистецтво як репрезентант духовної культури (2011)
Даниляк Р. - Кореляція об’єкта і результату творчості (2011)
Дудченко В. - Проблеми формування духовної особистості в сучасних соціокультурних реаліях (2011)
Гнатчук О. - Робота жіночих товариств Буковини зі збереження народних традицій (2011)
Жмундуляк Д. - Концептуальні основи вивчення проблеми "міф міста" (2011)
Ковалевич В. - Эстетические значимости в украинском обществе (2011)
Куліченко В. - Права людини як критерій оцінки і леґітимаційна основа соціалізації (2011)
Макарова А. - Аналіз аксіологічних підвалин підходів до справедливості в контексті змін світоглядної парадигми (2011)
Терехова Л. - У пошуках християнського дуалізму (2011)
Хребтова К. - Аксіологічний підхід і його значення для музикознавства (2011)
Юхименко Н. - Гуманістично-моральні орієнтири діяльно-творчої особистості як ступінь досконалості її самореалізації (2011)
Довідка про авторів (2011)
Боговін А. В. - Роль взаємовідносин рослин у становленні та функціонуванні екосистем (2008)
Смаглій О. Ф. - Особливості біологізації землеробства в Поліссі, Матвійчук Б. В. (2008)
Слюсар І. Т. - Сільськогосподарське використання осушуваних органогенних грунтів, Левковська Г. В. (2008)
Єрмолаєв М. М. - Урожайність зернових культур залежно від попередників у Лівобережному Лісостепу, Товстенко М. П. (2008)
Ткачов О. І. - Лісогосподарське освоєння вилучених із сільськогосподарського виробництва осушуваних торфовищ Лісостепу (2008)
Галиш Ф. С. - Оптимізація доз добрив під пшеницю озиму за різних способів обробітку грунту (2008)
Куничак Г. І. - Продуктивність гречки за різних способів основного обробітку грунту (2008)
Моклячук Л. І. - Моніторинг персистентних хлорорганічних пестицидів у землеробстві півдня україни, Городиська І. М., Грибіниченко В. М., Нікітіна Б. В. (2008)
Молдован В. Г. - Баланс вологи у сівозмінах Західного Лісостепу, Квасніцька Л. С. (2008)
Олійник К. М. - Морфофізіологічні особливості формування продуктивності пшениці озимої за різних технологій вирощування, Кононюк Л. М., Любчич Л. В. (2008)
Новицька Н. В. - Врожайність та посівні якості насіння пшениці ярої залежно від доз азотних добрив (2008)
Ободянський М. А. - Вплив регуляторів росту на біохімічні показники зерна ячменю ярого у Західному Лісостепу (2008)
Коломієць Л. В. - Фотосинтетична продуктивність сумісних посівів кукурудзи, Маткевич В. Т. (2008)
Динник В. П. - Удосконалення методики визначення прядивної здатності волокна льону довгунцю на ранніх етапах селекції, Дрозд О. М., Мирончук В. П., Динник А. В. (2008)
Міщенко С. В. - Підвищення ступеня стійкості ознаки однодомності у конопель (2008)
Монке Г. Ю. - Охорона прав на сорти рослин в Україні, Кирильчук А. М. (2008)
Наші ювіляри (2008)
Локтєв В. М. - Стан справ у вітчизняній фізиці і науці вцілому в контексті розвитку світової науки (2016)
Кругляк Ю. О. - Транспорт тепла фононами в узагальненій моделі Ландауера – Датта – Лундстрома, Стріха М. В. (2016)
Дружинін А. О. - Малогабаритний сейсмодатчик на основі ниткоподібних кристалів кремнію, Кутраков О. П., Корецький Р. М. (2016)
Вербицький В. Г. - Новий кремнієвий датчик магнітного поля, Кривохижа К. В., Кухаренко О. Г., Толмачов М. Г., Третяк О. В. (2016)
Косоротов В. ФП. - Многофункциональный кварцевый сенсор, Щедрина Л. В., Скляренко С. К. (2016)
Лисенков Е. А. - П’єзорезистивна поведінка систем на основі сітчастих поліуретанів та вуглецевих нанотрубок, Лобко Є. В., Гаголкіна З. О., Баклан Д. А., Клепко В. В. (2016)
Гойстер О. С. - Застосування сучасних технологій для визначення активних метаболітів вітаміну D (Огляд), Кривенчук В. Є. (2016)
Коман Б. П. - Особливості міжфазової взаємодії у структурах Si-SiO2 (2016)
Сльотов М. М. - Гетерошари α-ZnSe для сенсорів, Сльотов О. М., Гавалешко О. С. (2016)
Кучеров Д. П. - Реконфігурація мультисенсорної системи за умови впливу дестабілізуючих факторів (2016)
Інформація для авторів. Вимоги до оформлення статей у журнал (2016)
Information for authors. The requirements on papers preparation (2016)
Гасюк П. А. - Особливості морфологічної будови твердих тканин екваторіальної ділянки великих кутніх зубів у чоловіків, Воробець А. Б., Бєлінська Л. Д. (2015)
Левків М. О. - Порушення гемомікроциркуляції привушної залози і його вплив на розвиток хронічного сіалоаденіту при механічній жовтяниці (2015)
Гасюк П. А. - Особливості застосування засобів упровадження при вивченні ортопедичної стоматології, Росоловська С. О., Бойцанюк С. І. (2015)
Фастовець О. О. - Результати аналізу недоліків ортопедичного лікування генералізованого пародонтиту, Матвєєнко Р. Ю., Малиновський В. Г. (2015)
Янішен І. В. - Забезпечення клініко-технологічної якості допоміжного стоматологічного матеріалу гіпсу: порівняльна оцінка фізико-механічних властивостей (2015)
Демкович А. Є. - Порушення імунологічної реактивності організму в патогенезі запальних захворювань пародонта (2015)
Залізняк М. С. - Динаміка мікрофлори пародонтальних кишень у хворих на остеоартроз при прогресуванні генералізованого пародонтиту, Погорецька Х. В., Левків М. О. (2015)
Кулигіна В. М. - Зміни показників мікроциркуляції пульпи зубів при здійсненні місцевоанестезувального супроводу стоматологічного лікування, Мунтян О. В. (2015)
Мельничук А. С. - Результати комплексного лікування генералізованого пародонтиту з використанням препаратів на основі екстракту гінкго білоби та осеїн-гідроксиапатитного комплексу, Кашівська Р. С., Мельничук Г. М. (2015)
Росоловська С. О. - Статеві аспекти метаболічних змін у тканинах пародонта при його патології (2015)
Семенюк Г. Д. - Ефективність застосування комбінованих бактерійних препаратів у комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит, Мельничук Г. М. (2015)
Скалат А. П. - Значимі для стоматологічного статусу особливості мікробного фактора на тлі хіміотерапії вперше діагностованого туберкульозу легень (2015)
Соколова І. І. - Особливості надання стоматологічної допомоги та професійного спілкування з хворими на наркоманію, Савєльєва Н. М. (2015)
Ястремський В. М. - Cтан адаптаційних реакцій організму в пацієнтів зі стоматологічними хворобами у поєднанні з патологією шлунково-кишкового тракту (2015)
Митченок М. П. - Лікування гострого альвеоліту у хворих на цукровий діабет 2 типу (2015)
Потапчук А. М. - Аналіз результатів успішності іммедіат-імплантації з використанням дентальних імплантатів системи "Zircon Prior Fortis", Криванич В. М., Русин В. В., Гончарук-Хомин М. Ю. (2015)
Трифаненко С. І. - Методика викладання змістового модуля 2 "Поверхневі та глибокі абсцеси та флегмони щелепно-лицевої ділянки" студентам ІІІ курсу стоматологічного факультету Буковинського державного медичного університету (2015)
Авдєєв О. В. - Визначення особливостей перебігу гінгівіту в дітей як основа при плануванні лікувально-профілактичних заходів (2015)
Гевкалюк Н. О. - Стан основних імунобіологічних показників ротової рідини у дітей, хворих на грип та інші гострі респіраторні вірусні інфекції з проявами захворювання в порожнині рота (2015)
Мисула Н. І. - Зміни інтерлейкінового профілю та рівня імуноглобулінів у щурів із запальними захворюваннями слизової оболонки порожнини рота при різних видах лікування (2015)
Магльона В. В. - Морфофункціональне обґрунтування ефективності сорбційної корекції структурних змін у великих слинних залозах щурів при моделюванні хронічного отруєння алкоголем (2015)
Дирик В. Т. - Розповсюдження захворювань пародонта у працівників агропромислового комплексу, які працюють в умовах відкритого та закритого ґрунту за впливу пестицидів (2015)
Залізняк М. С. - Mінеральні води у комплексному лікуванні захворювань пародонта (2015)
Мельничук Г. М. - Застосування фізичних (апаратних) методів видалення зубних відкладень та полірування поверхні кореня у пародонтології, Личковська О. Л. (2015)
Слобода М. Т. - Результати дослідження фізико-хімічних властивостей ротової рідини та стану гігієни порожнини рота і тканин пародонта в осіб молодого віку з деформуючими дорсопатіями (2015)
Холодняк О. В. - Ефективність лікування локалізованих захворювань тканин пародонта в осіб молодого віку за показниками дослідження швидкості салівації та стану кислотно-лужного балансу в порожнині рота, Добровольська М. К. (2015)
Нагірний Я. П. - Вікові особливості реакції імунної системи у постраждалих із травматичними переломами нижньої щелепи, Козак Д. В. (2015)
Галагдина А. А. - Досвід вивчення хірургічної стоматології студентами-випускниками стоматологічного факультету Буковинського державного медичного університету (2015)
Гурандо В. Р. - Пошкодження керамічного покриття мостоподібного металокерамічного протеза: клінічний випадок інтраоральної непрямої реконструкції (2015)
Костенко Є. Я. - Математичне обґрунтування позиції брекетів у ділянці міні-імплантату з метою ортодонтичного корпусного переміщення зубів, Рівіс О. Ю., Брехлічук П. П., Гончарук-Хомин М. Ю., Белей О. Л. (2015)
Бабенко А. Д. - Організація проведення підсумкового модульного контролю з предмета "Ортодонтія" на ІV курсі навчання на кафедрі дитячої стоматології Івано-Франківського національного медичного університету (2015)
Безвушко Е. В. - Значимість суб’єктивних індикаторів стоматологічного здоров’я для оцінки якості життя дітей із різними рівнями інтенсивності карієсу зубів, Машкаринець О. О., Чухрай Н. Л., Сов’як О. О. (2015)
Дмитренко Р. Р. - Механізми ушкодження тканин пародонта, Бамбуляк А. В., Бойчук І. Т. (2015)
Аветіков Д. С. - Вплив різних видів шовних матеріалів на показники вільнорадикального окиснення ліпідів у гомогенаті шкіри щурів, Криницька І. Я., Лоза Х. О. (2015)
Аветіков Д. С. - Види розрізів у соскоподібній ділянці при проведенні нижньої ретидектомії, Стебловський Д. В. (2015)
Кузенко Є. В. - Механізм формування гігантоклітинного епулісу (2015)
Бамбуляк А. В. - Закладка та розвиток судинно-нервових елементів носової порожнини на ранніх стадіях онтогенезу людини, Бойчук О. М., Бойчук І. Т. (2015)
Кузняк Н. Б. - Особливості будови носо-сльозової протоки у новонароджених, Макар Б. Г., Бойчук І. Т. (2015)
Кузняк Н. Б. - Особливості закладки носової ділянки людини, Бамбуляк А. В., Дмитренко Р. Р. (2015)
Кузняк Н. Б. - Питання щодо індивідуальної мінливості коронок окремих зубів, Бамбуляк А. В., Дмитренко Р. Р. (2015)
Кобяков О. В. - Експериментальне вивчення можливості застосування компактостеотомії лунок видалених зубів з метою профілактики альвеоліту щелеп, Шувалов С. М. (2015)
Поліщук С. С. - Роль гепатобіліарної системи для загоєння травматичних пошкоджень слизової оболонки порожнини рота щурів, Шувалов С. М. (2015)
Шувалов С. М. - Вивчення особливостей будови та розвитку носопіднебінної ділянки методом порівняльної анатомії, Попик Г. І. (2015)
Шкумбатюк О. В. - Ступінь антиоксидантного захисту серця самок та самців щурів при адреналіновому пошкодженні на тлі мелатоніну, Кучирка Л. І. (2015)
Серватович А. М. - Вплив фітозасобу на динаміку показників ендогенної інтоксикації в умовах краніоскелетної травми в пізній період травматичної хвороби, Марчишин С. М., Гудима А. А. (2015)
Серватович А. М. - Динаміка системних проявів краніоскелетної травми в пізній період травматичної хвороби, Суховолець І. О., Левків М. О. (2015)
Левицький А. П. - Аліментарні та дисбіотичні аспекти патогенезуі профілактики стоматологічних захворювань, Макаренко О. А., Ступак О. П., Томіліна Т. В., Остафійчук М. О., Фурдичко А. І., Борис Г. З., Гінжул І. В. (2015)
Паталаха О. В. - Інтенсивність перекисіндукованої хемілюмінесценції сироватки крові у хворих на хронічний генералізований пародонтит із опіоїдною залежністю , Іоффе І. В. (2015)
Дирик В. Т. - Аналіз індексу СРІ у працівників агропромислового виробництва, які працюють в умовах відкритого і закритого ґрунту за впливу пестицидів (2015)
Чорній Н. В. - Застосування лікарських рослин у фармакотерапії гострого катарального гінгівіту, Бойцанюк С. І., Чорній А. В. (2015)
Кузняк Н. Б. - Вплив лікувально-профілактичних заходів на стоматологічний статус у пацієнтів із цукровим діабетом, Митченок М. П. (2015)
Гуньовський Я. Р. - Аспекти оцінювання та прогнозування результатів реставрації фронтальної групи зубів, Гуньовська Р. П., Кордіяк А. Ю. (2015)
Мельник Н. С. - Мінеральна щільність кісткової тканини скелета у хворих на генералізований пародонтит на фоні дисфункції щитоподібної залози , Плав’юк Л. Ю., Стасюк Н. О., Мельник С. С., Мельник А. С. (2015)
Чорній А. В. - Cтоматологічний статус у пацієнтів із захворюваннями щитоподібної залози (2015)
Слобода М. Т. - Характеристика клінічного стану тканин пародонта в осіб молодого віку з деформуючими дорсопатіями (2015)
Федірко Г. В. - Застосування силерів на основі гідроксиду кальцію для обтурації кореневих каналів при лікуванні хронічних періодонтитів, Погорецька Х. В., Виклюк Я. В. (2015)
Гасюк Н. В. - Поліморфні варіанти ядерного фактора транскрипції NF-κB1 як предиктори розвитку генералізованого пародонтиту (2015)
Суховолець І. О. - Зміна кількості середньомолекулярних пептидів СМП280 та СМП254 у крові тварин із різними типами запальної реакції в пародонті при розвитку адреналінової інтоксикації на ранні терміни дослідження, Левків М. О., Серватович А. М. (2015)
Гасюк Н. В. - Вплив вогнища пародонтальної інфекції на клітинний склад слизової оболонки порожнини рота, Левків М. О. (2015)
Мисула Н. І. - Індексна оцінка стану пародонта та слизової оболонки порожнини рота у хворих на гастродуоденіт (2015)
Скрипников П. М. - Пролонгований курс азитроміцину підвищує ефективність лікування хронічного генералізованого пародонтиту, Непокупна-Слободянюк Т. С., Шинкевич В. І. (2015)
Кузняк Н. Б. - Стан гігієни порожнини рота у провідників пасажирських вагонів, Кіцак Т. С. (2015)
Кузняк Н. Б. - Вплив імунокорегуючої терапії на стан секреторного імунітету в комплексному лікуванні хворих із різними проявами генералізованого катарального гінгівіту, Шостенко А. А. (2015)
Кузняк Н. Б. - Визначення бактеріального складу вмісту пародонтальних кишень у хворих на хронічний генералізований пародонтит, Дроник І. І. (2015)
Антонишин І. В. - Особливості структурної організації твердих тканин зубів білих щурів за умов аліментарного ожиріння, Бржиський А. В., Лоза Є. О. (2015)
Бойцанюк С. І. - Об’єктивна візуалізація як фактор мотивації пацієнта до комплексної санації порожнини рота, Фалінський М. М., Островський П. Ю. (2015)
Семенюк Г. Д. - Віддалені результати комплексного лікування хворих на гене (2015)
Герелюк В. І. - Стан неспецифічної резистентності, вираженість запального процесу та інтоксикації у хворих на генералізований пародонтит, Кобрин О. П., Кукурудз Н. І., Павелко Н. М., Кобрин Н. Т. (2015)
Бандрівський Ю. Л. - Зміни показників вуглеводного метаболізму в сироватці крові й ротовій рідині у хворих на генералізований пародонтит із різною груповою приналежністю крові, Бандрівська О. О., Бандрівська Н. Н. (2015)
Аветіков Д. С. - Планування та проведення верхньої ретидектомії з урахуванням антропометричних показників, Гутник А. А. (2015)
Шувалов С. М. - Кісти та пухлиноподібні ураження щелепних кісток, які розвиваються із залишкового залозистого епітелію, Нагайчук В. В., Кузняк Н. Б., Паліс С. Ю. (2015)
Кузняк Н. Б. - Застосування місцевої сорбційної терапії при лікуванні альвеолітів, Трифаненко С. І., Бойчук І. Т. (2015)
Ліхіцький О. О. - Вивчення впливу кріоконсервованої плаценти на процес репаративної регенерації кісткової тканини (2015)
Хомич Н. М. - Ефективність застосування дексаметазону після атипового видалення нижніх зубів мудрості, Огоновський Р. З., Сороківський І. С. (2015)
Ружицька О. В. - Антиоксидантний статус у хворих із післяопераційними дефектами м’яких тканин альвеолярних відростків щелеп (2015)
Нагірний Я. П. - Вікові особливості реакції імунної системи у постраждалих із травматичними переломами нижньої щелепи, Гутор Н. С. (2015)
Скочило О. В. - Морфологічна оцінка процесів репаративної регенерації кісткової тканини щелеп у ранні терміни експерименту (2015)
Олійник А. Г. - Обстеження пацієнтів, яким проведено дентальну імплантацію (2015)
Вітковський О. О. - Лікування переломів нижньої щелепи, ускладнених гнійно-запальними процесами (2015)
Ільницький Я. М. - Результати застосування нового методу ураноальвеолоостеопластики у дітей (2015)
Мельничук Ю. М. - Оцінка ефективності комбінованого методу профілактики формування патологічних рубців за допомогою удосконаленої Ванкуверської шкали (2015)
Гасюк П. А. - Методика отримання відтисків при протезуванні з використанням дентальних імплантатів, Воробець А. Б., Радчук В. Б. (2015)
Радчук В. Б. - Вплив одонтопрепарування під металокерамічні конструкції на стан тканин зуба, Гасюк П. А., Росоловська С. О. (2015)
Бандрівська О. О. - Особливості лікування генералізованого пародонтиту знімними ортопедичними констукціями, Бандрівський Ю. Л., Беденюк О. А. (2015)
Беденюк О. А. - Роль гіпофункції слинних залоз у розвитку системних захворювань організму, Щерба В. В., Беденюк О. С. (2015)
Дзецюх Т. І. - Невідкладні стани у стоматологічній практиці – від освіти до клінічної практики, Мачоган В. Р. (2015)
Воробець А. Б. - Аспекти розвитку каріозного процесу в фісурахі ямках великих кутніх зубів у гендерному аспекті, Гасюк П. А., Росоловська С. О. (2015)
Мачоган В. Р. - Ефективність синбіотика "Бактулін" у комплексі лікування хворих на генералізований пародонтит, Дзецюх Т. І. (2015)
Демкович А. Є. - Роль Porphyromonas gingivalis у розвитку інфекційного запального процесу в тканинах породонта, Бандрівська О. О. (2015)
Нідзельський М. Я. - Вплив слиновиділення на стан смакової чутливості в період адаптації пацієнтів до знімних пластинкових протезів, Давиденко В. Ю., Давиденко Г. М. (2015)
Кордіяк А. Ю. - Документальне медико-технологічне забезпечення та результати ортопедичного лікування пацієнтів із частковою втратою зубів, Когут О. К., Кузів С. П. (2015)
Дидик Н. М. - Порівняльний аналіз стану періапікальних тканин вітальних і депульпованих зубів, покритих штучними коронками, у віддалені терміни після протезування (2015)
Павличко Р. Р. - Причини виникнення ускладнень після армування зубів штифтовими конструкціями за результатами віддалених клінічних спостережень, Дидик Н. М. (2015)
Сов’як О. О. - Взаємозалежність фізичного розвитку та інтенсивності карієсу постійнтх зубів у 12-річних дітей (2015)
Малко Н. В. - Лікування хронічного катарального гінгівіту в дітей 12 та 15 років (2015)
Мандзюк Т. Б. - Особливості профілактики карієсу зубів у дітей середнього шкільного віку (2015)
Головко Н. В. - Відновлення носового дихання та можливість саморегуляції зубощелепної аномалії ІІ-1 класу після санації носоглотки (2015)
Куроєдова В. Д. - Морфологічні особливості росту щелеп у пацієнтів із дистальним прикусом за даними ортопантомограм, Виженко Є. Є. (2015)
Дмитренко М. І. - Характеристика цефалограм пацієнтів із дистальним прикусом, ускладненим скупченням зубів (2015)
Куроєдова К. Л. - Нові ортодонтичні конструкції як засіб підвищення мотивації до лікування, Макарова О. М. (2015)
Куроєдова В. Д. - Вплив сезону народження на виникнення дистального прикусу, Стасюк О. А. (2015)
Гевкалюк Н. О. - Клінічні прояви ГРВІ в порожнині рота у дітей , Якимець М. М. (2015)
Дутко Г. З. - Взаємозв’язок захворювань пародонта з психосоматичною патологією у дітей (2015)
Лучинський М. А. - Обґрунтування доклінічної діагностики зубощелепних аномалій у дітей, Лучинський В. М. (2015)
Лучинська Ю. І. - Поліморфізм гена n-ацетилтрансферази у дітей зі стоматологічними захворюваннями на фоні дисметаболічної нефропатії, Лучинський В. М. (2015)
Дячук Е. Й. - Мікробіоценоз зубного нальоту в дітей із множинним карієсом зубів на фоні захворювань шлунково-кишкового тракту, Казакова Р. В., Лучинський М. А. (2015)
Годованець О. І. - Особливості лікування хронічного катарального гінгівіту в дітей із дифузним нетоксичним зобом, Рожко М. М. (2015)
Кузняк Н. Б. - Дослідження імунного статусу ротової порожнини дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу, Мороз А. В. (2015)
Фалінський М. М. - Вибір засобів індивідуальної гігієни порожнини рота при ортодонтичному лікуванні, Беспоповцев А. І., Зелінський А. О. (2015)
Бабенко А. Д. - Динаміка показників гігієничних та пародонтальних індексів через 6 місяців після терапії хронічного гіпертрофічного гінгівіту в ортодонтичних пацієнтів на тлі застосування брекет-техніки, Мельничук Г. М., Костюк І. Р. (2015)
Попович З. Б. - Стоматологічна захворюваність населення як індикатор стану навколишнього середовища, Остап’як І. З., Боднарук Ю. Б. (2015)
Мельник В. С. - Стан гігієни порожнини рота і рівень гігієнічних знань серед дитячого населення м. Ужгорода та Ужгородського району, Сабов А. В. (2015)
Лісецька І. С. - Ефективність комплексного лікування катарального гінгівіту в підлітків з із хронічними гастродуоденітами, Рожко М. М. (2015)
Довженко А. В. - Ставлення сучасної молоді до ортодонтичного лікування, Чикор Т. О. (2015)
Галич Л. В. - Особливості естетики обличчя анфас у пацієнтів 10-13 років із зубощелепною аномалією ІІ-1 класу за Енглем, Куроєдова В. Д., Галич Л. Б. (2015)
Попова О. І. - Оцінка клінічної ефективності іонної зубної щітки "SPLAT" в усуненні зубного нальоту в дітей, Чугу Т. В. (2015)
Вовк В. Ю. - Результати клінічного та інструментального дослідження позиціонування суглоба в центральному співвідношенні при частковій адентії, Вовк Ю. В. (2015)
Гаджула Н. Г. - Ефективність методу тривимірної обтурації системи кореневих каналів при лікуванні деструктивних форм хронічного періодонтиту, Федик Т. В. (2015)
Ржеуський А. - Роль бібліотек як соціальних інститутів в інформаційному забезпеченні e-Science, Веретеннікова Н., Малиновський О., Кунанець Н. (2016)
Трачук Л. - Клієнтоорієнтована парадигма розвитку обласних універсальних наукових бібліотек (2016)
Кобєлєв О. - "Інформаційний аналіз і консалтинг" у системі підготовки спеціалістів бібліотечно-інформаційної сфери, Мар’їна О. (2016)
Сафонова Т. - Застосування соціально-інформаційних технологій управління в бібліотеках (2016)
Заліток Л. - Колекція "Фонд В. О. Сухомлинського" – складник національного науково-інформаційного простору (2016)
Шаповал А. - Наукова спадщина С. Я. Парамонова у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2016)
Зикун Н. - Зміна форматів української сатиричної публіцистики як пошук шляхів до читача (2016)
Грудініна Н. - Бібліографічне оформлення наукових праць (2016)
Бібліотеки наукових установ НАН України: сучасні тенденції та завдання розвитку (2016)
Маракушин Д. І. - Тканинні особливості перекисного окиснення ліпідів у щурів за умов тривалого впливу оксиетильованих нонілфенолів та їх похідних (2015)
Дзяк Г. В. - Діастолічна функція лівого шлуночка у спортсменів з малими аномаліями розвитку серця, Неханевич О. Б. (2015)
Візір В. А. - Особливості церебрального кровотоку, порушень серцевого ритму та провідності у хворих на гіпертонічну хворобу II стадії, асоційовану з оклюзійно-стенотичними ураженнями брахіоцефальних артерій, Школовий В. В. (2015)
Степанов Ю. М. - Дуоденогастральний рефлюкс та його вплив на вираженість морфологічних змін слизової оболонки шлунка, Коваленко О. М., Саленко А. В. (2015)
Приступа Л. Н. - Розподіл генотипів за С825Т поліморфізмом гена β3- субодиниці G-протеїну у хворих на артеріальну гіпертензію залежно від індексу маси тіла, Моісеєнко І. О. (2015)
Себов Д. М. - Віддалений клінічний прогноз пацієнтів з коронарним синдромом Х (2015)
Медведєв М. В. - Вплив спонтанної експульсії лейоміоми матки після емболізації маткових артерій на перебіг вагітності та пологів (2015)
Воронин К. В. - Активная профилактика послеродового эндометрита у беременных с анаэробным дисбиозом и планируемым кесаревым сечением, Алале А. М., Алале И. И., Червоный С. И. (2015)
Височина І. Л. - Рівень адаптації як базисна характеристика стану здоров’я: можливості оцінки та прогнозування дезадаптивних порушень (2015)
Яковлєва В. Г. - Особливості порушень коагуляційної ланки гемостазу у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2015)
Сірко А. Г. - Оптимізація хірургічного лікування епідермоїдних пухлин головного мозку, Романуха Д. М. (2015)
Котлярчук К. Б. - Молекулярно-генетичні та цитогенетичні детермінанти первинної резистентності або втрати відповіді на лікування інгібіторами тирозинкінази хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, Масляк З. В., Лук’янова А. С., Цяпка О. М., Селіна І. О., Усенко Г. В. (2015)
Горяинова Н. В. - Экспрессия CD117 на бластных клетках при острой миелоидной лейкемии, Гордиенко А. И., Кубарова В. А. (2015)
Кутовой А. Б. - Информативность клинических симптомов острого аппендицита в разные сроки беременности, Петрашенко И. И. (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського