Вітрук Н. Л. - Аспекти дослідження номінативних речень у слов’янських та неслов’янських мовах (2016)
Вітюк В. В. - Основні причини орфографічних помилок учнів початкової школи, Каптур Г. А. (2016)
Войтюк С. М. - Комічне та його актуалізація в "Історії Тома Джонса, знайди" Генрі Філдінга (2016)
Волощук І. П. - Лінгвістичні засоби реалізації стратегії самопрезентації у передвиборчих промовах Д. Трампа та Г. Клінтон, Червонюк Р. (2016)
Воробйова І. А. - До проблеми адаптації реалій у перекладі творів жанру фентезі (2016)
Вотінцева М. Л. - Щодо питань моносемантів та особливостей їх перекладу (на матеріалі запозичень з англійської мови) (2016)
Гаврилюк І. О. - Мас-медійний дискурс: змістові, структурні та функціональні особливості (2016)
Гаврилюк Н. В. - Індивідуально-авторські номінації з компонентом "зоря" в українській поезії, Оздемір О. В. (2016)
Гамали О. И. - Аксиологический аспект изучения языка трудов Д. С. Лихачева: эмоционально-оценочные средства, Каневская О. Б. (2016)
Гарлицька Т. С. - Мова ЗМІ як один із виявів культурної свідомості містян (на матеріалі міської періодики) (2016)
Гладьо С. В. - Лінгво-прагматичний аспект аргументативного дискурсу, Чугу С. Д. (2016)
Глотов О. Л. - Проблема культурної та професійної самоідентифікації студентів-журналістів (2016)
Глущук-Олея Г. І. - Негативні репліки-реактиви у сучасному іспанському розмовному мовленні (2016)
Голікова Н. С. - Лінгвокультурний концепт "козацтво" в художньому дискурсі П. Загребельного (2016)
Голубовська І. О. - Сучасна українська лінгвоконцептологія: стан і перспективи розвитку (2016)
Горай М. В. - Особливості перекладу двокомпонентних та багатокомпонентних термінів у фахових текстах з електроніки (на основі посібника користувача вбудованого контролера передачі) (2016)
ГороднюкН. А. - Концепт їжі в ідеології конкордизму В. Винниченка (за романом "Лепрозорій") (2016)
Григор’єва А. В. - Особливості багатоактантного протиставлення на матеріалі сучасної англійської мови (2016)
Григорук Н. В. - Спортивна ергонімія: структура, продуктивність, дериваційно-мотиваційні особливості (2016)
Грицева А. П. - Перекладацькі трансформації: із практики російсько-українського перекладу (2016)
Гула Л. І. - Терміни латинського походження в торговельно-економічній лексиці XIV–XVIII ст. (2016)
Дегтярова Л. І. - Аксіологічні лексеми семантичного поля концепту "потворність", Бондарева О. М. (2016)
Делик І. С. - Семантико-лексичні та граматичні особливості англійського мовленнєвого етикету (2016)
Демидяк І. Р. - Інтердискурсивність як спосіб руйнування гендерних стереотипів (2016)
Денисюк В. В. - Рецепція античності в українській середньовічній свідомості (2016)
Дзюба М. М. - Феномен вітчизняних епонімів в економічній термінології (2016)
Дмитрошкін Д. Е. - Структурні моделі та лексичні групи спортивних композитів (2016)
Довбня Г. О. - Засоби вираження категорії простору та категорії локативності (2016)
Довбуш О. Р. - Семантичний потенціал англійських термінологічних одиниць психологічного дискурсу сфери надзвичайних ситуацій (2016)
Дорофєєва М. С. - Синергетика і фаховий переклад (2016)
Дробіт І. М. - Лексикографічні та дидактичні аспекти укладання електронного навчального словника (2016)
Дуденко О. В. - Функційно-семантична характеристика вставлень в ідіостилі М. Павленко (2016)
Дужа Л. І. - Оніми як мовні засоби актуалізації національно-прецедентних феноменів у поетичній творчості українських неокласиків (на матеріалі поезій М. Зерова, М. Драй-Хмари та П. Филиповича) (2016)
Дячук Н. В. - До проблем дослідження художнього тексту у психолінгвістиці (2016)
Жовнір М. М. - Вербаліація концепту "український інтелігент" у світському дискурсі (2016)
Жуйкова М. В. - Русский глагол "облапошить": происхождение, прагматика, культурные коннотации (2016)
Загородня Л. З. - Когнітивна модель репрезентації англійського неозначеного артикля (2016)
Іваницька Н. Б. - Інтердисциплінарні виміри сучасного перекладознавства (2016)
Іванова Л. І. - Оновлений зміст навчального предмета "літературне читання" у контексті літературного розвитку молодших школярів (2016)
Іваночко К. М. - Особливості наголошування дієслів восьмого структурного класу суфіксально-флексійного акцентного типу у південно-західних говорах української мови (2016)
Ивасюк О. В. - Русские и английские глаголы визуального восприятия: особенности языкового отражения перцепции (2016)
Івашків-Ващук О. В. - Вербальна репрезентація художнього концепту "вода" (на матеріалі ідилій Теокріта) (2016)
Іліх М. В. - Павло Грабовський як перекладач Персі Біші Шеллі (2016)
Іовхімчук Н. В. - Мовні засоби на позначення огорожі в українській народній пісні, Данилюк О. К. (2016)
Bordyuk L. V. - Pragmatic and structural features of handbook "Translation as intercultural communication: English ↔ Ukrainian" (2016)
Vukolova V. O. - Self-translation as a specific artistic activity of bilingual authors (2016)
Dunaievska O. V. - "Godfather", "godmother", "godparent" – from lingual and cultural model of infant baptism to the interdiscursive realization (2016)
Zuenko T. M. - The concept of lacunarity in modern linguistics (2016)
Содержание (2011)
Парусов Э. В. - Деформационное упрочнение проволоки из катанки различных производителей, Парусов В. В., Сагура Л. В., Парусов О. В. (2011)
Большаков В. И. - Керамические композиционные материалы для работы при высоких температурах, Харченко В. И., Вашкевич Ф. Ф., Спильнык А. Я., Журавель В. И., Загородний А. Б., Любушкин В. И., Милосердов А. Б., Евтерев Ю. Н. (2011)
Большаков В. И. - Эффективные изделия и конструкции из жидких шлаков силикомарганца, Куцин В. С., Неведомский В. А., Щербак О. С., Щербак С. А. (2011)
Архипов О. Г. - Зміна базових електрохімічних параметрів сталі після експлуатації, Любимова-Зінченко О. В., Ковальов Д. О. (2011)
Парусов В. В. - Влияние деформационно-температурных параметров термомеханической обработки на прочностные свойства стали Св-08ГНМ, Чуйко И. Н., Парусов О. В., Сычков А. Б. (2011)
Кимстач Т. В. - Влияние микроструктурологических характеристик структуры на запас конструктивной прочности конструкционных материалов, Костыря В. Ю., Дейнеко Л. Н., Ушаков Ю. Н. (2011)
Большаков В. И. - Повышение реакционной способности доменного гранулированного шлака, Щербак С. А., Елисеева М. А. (2011)
Костыря В. Ю. - Фрактальная модель структурной симметрии поликомпонентных материалов, Федорченко И. Н., Травини П. В., Кокашинская Г. В. (2011)
Маркашова Л. И. - Вклад структурных параметров в изменение механических свойств рабочих поверхностей деталей машин после импульсно-плазменной обработки, Колисниченко О. В., Валевич М. Л., Кушнарева О. С., Дуда И. Н. (2011)
Брехаря Г. П. - Магнитный контроль (по коэрцитивной силе) сталей 09Г2С, 0, 3пс при деформационных, статических нагружениях, Сухомлин В. И., Волох В. И. (2011)
Костыря В. Ю. - Физико-химическая модель матричного структурообразования СВС-оксиднолегированных металлокомпозитов (2011)
Бердникова Е. Н. - Структурное прогнозирование механических свойств сварных соединений при разрушении (2011)
Иродов В. Ф. - Повышение эффективности трубчатых газовых нагревателей для лучистого отопления, Осетянская Д. Е. (2011)
Юшкевич О. П. - Модель редукции пространства описания сталей, Погорелый В. И., Юшкевич П. О. (2011)
Дьяченко О. С. - Об'ємно-модульне будівництво доступного житла й готелів в Україні (2011)
Дмитренко И. С. - Обоснование эффективности выбора организационно-технологических решений по утилизации битого кирпича при сносе гражданских зданий, Мартыш А. А., Котов Н. А. (2011)
Ромашко С. Г. - Перспективи розвитку конструкцій, форм і образу тентової архітектури (2011)
Чуб А. А. - Проектирование технологических и организационных решений восстановления разрушающихся морозостойких железобетонных сооружений (2011)
Asgarov Х. - Основные закономерности формирования структуры и характер изменения прочностных показателей строительной стали при термической и термомеханической обработки, Remzi Varol, Bulent Kurt, Azmi Erdoqan (2011)
Головко С. И. - Экспериментальные исследования усилеия грунтовых оснований высоконапорным инъектированием, Головко А. С. (2011)
Дергач Т. А. - Анализ качественных характеристик коррозионностойких ферритно-аустенитных сталей с целью расширения областей их применения (2011)
Большаков В. И. - Инновационная технология производства толстых листов – полигонизационная прокатка, Сухомлин Г. Д., Лаухин Д. В., Мурашкин А. В., Носенко О. П., Бекетов А. В. (2011)
Опрышко Л. В. - Зернограничная структура углеродистых котельных труб, изготовленных по различным технологическим схемам, Сенина Т. В., Семёнов Т. В., Сухомлин Г. Д. (2011)
Назаров М. Ю. - Анализ памятников фортификации ХVII-ХVIII вв центральной и юго-восточной Украины (2011)
Пестрикова А. Г. - Ландшафт, как основной фактор, определяющий обьёмно-пространственную композицию города (2011)
Невгомонный Г. У. - Архитектурная концепция проектирования высотных полифункциональных энергетических комплексов, Пестрикова А. Г., Погорелая Е. С. (2011)
Реферати (2011)
Вихідні дані (2011)
Ayçiçeği B. - Klasik Türk Edebiyatında Hz. Meryem (2016)
Бєлова Ю. - Евгений Гришковец и миддл-литература в оценке современных критиков (2016)
Гайдаш А. - Дискурс старіння у соціокультурному полі США: образ літньої людини в драматургії XVIII століття (2016)
Дубина О. - Мотив смирення у "Тератургимі" Афанасія Кальнофойського (2016)
Душина С. - Проблеми літературної творчості та критики у приватному листуванні Максима Рильського (2016)
Кривенчук В. - Всеосяжність ренесансу шістдесятих років ХХ століття в українській літературі (2016)
Літвинчук Т. - Локальна ідентичність: людина і місто епохи Середньовіччя в романі Павла Загребельного "Євпраксія" (2016)
Ромащенко Л. - Роман Владислава Бахревського "Люба Украина: долгий путь к себе" в контексті творів про Хмельниччину (2016)
Циганок О. - Система релігійних цінностей у поетиці Митрофана Довгалевського "Сад поетичний" (1736/37) (2016)
Черниш А. - Повість Ярослава Мельника "Чому я не втомлююся жити?": криза тілесної і соціальної ідентичностей (2016)
Шестопалова Т. - Національне начало літературно-критичного мислення Юрія Лавріненка (2016)
Васькив Н. - Рецепция Турции и турецкой культуры в украинской литературе 1920–30-х годов (2016)
Даниленко В. - Колоніалізм і страх у романі Івана Багряного "Людина біжить над прірвою" (2016)
Жигун С. - Постколоніальне прочитання роману Володимира Гжицького "Чорне озеро" (2016)
Ігошев К. - Роман-спогад Володимира Дрозда "Музей живого письменника": складові національної ідентичності (2016)
Кизилова В. - Націєтворчі тенденції в новітній українській прозі для дітей та юнацтва на історичну тему (2016)
Мархоцька А. - Національна ідентичність як складник критичної свідомості Богдана Рубчака (2016)
Мохначева О. - Ценностные приоритеты современного романа фэнтези в контексте национальной идентичности (Нил Гейман, Марина и Сергей Дяченки) (2016)
Поліщук О. - Ризоматичний характер націєтворчої історії у творі Василя Кожелянка "Конотоп" (2016)
Пухонська О. - Травматична пам’ять і національна ідентичність: посттоталітарна версія взаємовпливу (на прикладі сучасної української літератури) (2016)
Романенко О. - Ідентичність нації та тексту: як сучасна українська література формує інтенсивні образи національної ідентифікації (2016)
Токмань Г. - Проблема ідентичності у поемах "Архімед" і "Курбас" Івана Світличного: екзистенціальне прочитання (2016)
Çitçi S. - Türkiye ve Ukrayna (Rutenya) Arasındaki Kültürel ve Edebî İlişkiler (2016)
Çitçi S. - Namık Kemal’in Dönemin İktidarıyla İlişkisi (2016)
Aslan I. - Sezai Karakoçun Hızırla kırk saat adlı eserinde gül motifi (2016)
Бокшань Г. - Проблема ідентичності творчої особистості у повістях "Спалене листя" Галини Пагутяк і "Вежа з чорного дерева Джона Фаулза" (2016)
Борисюк І. - Пам’ять місця в ліриці Івана Андрусяка (2016)
Галич А. - Костюм як вияв національної і соціальної портретної ідентичності реального героя в біографічних творах (2016)
Галич О. - Створення династії Фандоріних у Росії як велика містифікація Бориса Акуніна (2016)
Гарачковська О. - Жанрово-стильова типологія української сатирично-гумористичної прози доби "Розстріляного Відродження" (2016)
Дмитренко Н. - Жанрові модифікації інтелектуального роману у творчості Вільяма Голдінга. Роман-притча "Володар мух" (2016)
Дубравська З. - Художній феномен образу автора в системі біографічного та мемуарного письма Мартіна Еміса (2016)
Іртуганова Т. - Проповідницька спадщина Кирила Транквіліона Ставровецького та Леонтія Карповича й "Руно орошенноє" Димитрія Туптала (2016)
Кая Семіх - Текст міста в тексті роману: турецька версія (2016)
Кузьменко В. - Сонети Вільяма Шекспіра в перекладі Дмитра Павличка (2016)
Таштекін Б. - Інтелектуальний бестселер в українській і турецькій літературах: до питання дефініції жанру (2016)
Шарова Т. - Сатиричні твори Костя Гордієнка в його ранній творчості: повість "Автомат" і роман "Славгород" (2016)
Янковська Ж. - Відображення архетипного образу сорочки в українській літературній прозі 30–60-х рр. ХІХ століття (2016)
Відомості про авторів (2016)
Андрійчук О. В. - Основні аспекти розрахунку та проектування сталефібробетонних конструкцій, Гречко О. Г. (2015)
Андрійчук О. В. - Застосування технології 3d-друку в будівництві, Оласюк П. Я. (2015)
Андрійчук О. В. - Каркасно-панельна канадська технологія будівництва ecopan – панелі sip, Поремчук В. В. (2015)
Андрійчук О. В. - Сучасна плівкова інфрачервона тепла підлога, Семерей В. В. (2015)
Бєліченко О. А. - Дослідження структуроутворення цементного тіста в присутності наповнювачів різної дисперсності (2015)
Бондарський О. Г. - Похилі перерізи згинальних залізобетонних елементів з відігнутими стержнями, Ужегова О. А., Задорожнікова І. В., Ротко С. В., Ужегов С. О. (2015)
Выровой В. Н. - Роль деформаций в формировании начальной поврежденности конструкции-системы, Коробко О. А., Непомнящий А. И. (2015)
Гришкова А. В. - Дослідження зчеплення композитної склопластикової арматури з важким бетоном залежно від класу бетону (2015)
Дзюбинська О. В. - Використання бетонного брухту в якості крупного заповнювача при виготовленні бетонних виробів, Смаль М. В. (2015)
Довженко О. О. - Розрахунок несучої здатності залізобетонних елементів на дію поперечної сили за похилою стиснутою смугою, Погрібний В. В., Чурса Ю. В. (2015)
Дубінін Д. В. - Прогнозування ресурсних потоків будівельного підприємства (2015)
Іванейко І. Д. - Формування та ефективність технологічних конструктивних рішень стрічкових фундаментів зведених із-за меж котловану, Мудрий І. Б., Олексів Ю. М. (2015)
Литвиненко О. В. - Підвищення ефективності будівництва шляхом реінжинірингу бізнес-процесів (2015)
Малюшицький О. В. - Результати експериментальних досліджень закладних деталей системи кріплення залізобетонних колон (2015)
Мікуліч О. А. - Моделювання динамічного напруженого стану елементів вентильованих фасадів (2015)
Парфентьєва І. О. - Проблеми забезпечення житловою площею населення при проектуванні будинків, Михальчук Т. Г., Шафранська О. З. (2015)
Пасічник Р. В. - Алгоритм розв’язку задач міцності та стійкості оболонок обертання методом сіток, Ужегов С. О., Пасічник О. С. (2015)
Пахолюк О. А. - Методика дослідження аеродинамічних характеристик конструкцій за допомогою комп’ютерного моделювання, Ящинський А. Л. (2015)
Процюк В. О. - Про доцільність регулювання водно-теплового режиму ґрунтів земляного полотна (2015)
Рассказов О. О. - Експериментальні дослідження власних коливань багатошарових пластин, Бондарський О. Г. (2015)
Савенко В. І. - Ефективність будівництва керуючись енергозберігаючими технологіями, Фіалко Н. М., Кислюк Д. Я. (2015)
Собко Ю. Т. - Дослідження методів піднімання структурних великорозмірних покриттів одноповерхових промислових споруд, Новак Є. В. (2015)
Собко Ю. Т. - Аналіз роботи домкратних пристроїв, які використовуються для монтажу структурних покриттів великих розмірів, Сумарюк О. В. (2015)
Тинчук С. О. - Дослідження області застосування уточнених моделей в задачах деформування покриттів на жорсткій основі, Гуртовий О. Г. (2015)
Ужегов С. О. - Розрахунок сталефібробетонних згинальних елементів за міцністю нормальних перерізів, Ужегова О. А., Пасічник Р. В., Андрійчук О. В., Дробишинець С. Я. (2015)
Ужегова О. А. - До розрахунку похилих перерізів згинальних залізобетонних елементів, Ротко С. В., Задорожнікова І. В., Ужегов С. О. (2015)
Чеканович М. Г. - Залізобетонні балки підсилені зовнішньою системою саморегулювання, Романенко С. М., Андрієвська Я. П. (2015)
Чеканович М. Г. - Нова ефективна конструкція підсилення залізобетонних балок прямокутного перерізу, Чеканович О. М., Журахівський В. П. (2015)
Шаповал С. П. - Енергоефективна будівля з комбінованою геліосистемою за умов північної орієнтації (2015)
Шафранська О. З. - Висячі мости від давнини й до сьогодення, Ільчук Н. І., Парфентьєва І. О. (2015)
Шваб’юк В. І. - Розрахунок некласичної моделі згину ортотропних плит методом лінійного спряження. Повідомлення 1. Основні рівняння і залежності для пластин у комплексній постановці, Ротко С. В., Ужегова О. А., Гуда О. В. (2015)
Шваб’юк В. І. - Уточнений розрахунок головки шатуна танкового двигуна, Ротко С. В., Ужегова О. А., Швабюк В. В. (2015)
Шваб’юк В. І. - Проектування залізобетонних колон багатоповерхових будівель, Ужегова О. А., Ротко С. В., Ужегов С. О. (2015)
Шимчук О. П. - Вплив використання профільної мембрани на експлуатаційні властивості тротуару, Бондар А. П., Максимюк М. І. (2015)
Шмуклер В. С. - Применение самоуплотняющегося бетона для строительства и ремонта железобетонных конструкций, Бугаевский С. А., Никулин В. Б., Ямковая Т. И. (2015)
Юрін О. І. - Визначення меж застосування сендвіч-панелей Ruukki в зовнішніх стінах будівель холодильників, Галінська А. Г. (2015)
Юркевич Ю. С. - Дослідження роботи комбінованої системи сонячного теплопостачання за умов східної орієнтації в режимі "гравітації", Шаповал С. П., Венгрин І. І. (2015)
Виноградов Г. М. - Податковий саботаж Ярослава Мудрого 1014–1015 рр.: гіпотеза щодо причин антидержавного інциденту (2015)
Колесников К. М. - Попи і шпигуни: туга за імперією, або скільки треба патріархів, щоб відновити симфонію? (2015)
Заяць О. А. - Негативні явища в міській торгівлі Львова XVII ст. крізь призму скарг поспільства (2015)
Потапенко С. П. - Козацька еліта Слобожанщини (друга половина XVII – кінець XVIII ст.) (2015)
Слісаренко О. М. - Український фактор в російсько-турецькій війні 1710–1713 років (2015)
Демироглу Х. - Османо-российский торговый договор 1783 г. (2015)
Ковальов Д. В. - Вплив царизму на зародження модерної нації у Фінляндії (2015)
Rutkowski M. - Dróżnicy jako członkowie administracji transportowej Królestwa Polskiego po Powstaniu Listopadowym (2015)
Текдемир А. - Османо-русские торговые отношения в 19-м веке (2015)
Закірова С. Г. - Особливості утворення і функціонування торгових домів в Україні у ХІХ – на початку ХХ століття (2015)
Морозов О. В. - Митні тарифи Російської імперії 1860–1890-х рр. (2015)
Лиман І. І. - На захисті інтересів Великої Британії у Північному Приазов’ї: консул Джеймс Ернест Наполеон Зораб, Константінова В. М. (2015)
Проців О. Р. - Нормативно-правове регулювання торгівлі пернатими у Галичині середини ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Жиленкова І. М. - Російсько-німецькі торгові угоди (1894, 1904 рр.): вплив на сільськогосподарський експорт та оцінки громадськості (2015)
Кухаренко А. А. - "Ликвидационная” деятельность Крестьянского поземельного банка на территории Беларуси (1906–1914 гг.) (2015)
Васковський Р. Ю. - Уряд Другої УНР: формування і початки діяльності (2015)
Архірейський Д. В. - Україна у радянській зовнішній торгівлі доби нової економічної політики (закінчення) (2015)
Лясковська С. П. - "Спекуляція” чи "вільна торгівля” у період непу: політика та практика (2015)
Фрадинський О. А. - Північні конвої в системі ленд-лізу: військові, логістичні та митні аспекти здійснення (2015)
Дячок О. О. - 9 міжнародна наукова конференція "Історія торгівлі, податків та мита” в Університеті митної справи та фінансів (2015)
Відомості про авторів (2015)
Антонов К. В. - Концепт теорії доказів і концептуальні аспекти розвитку доказового права сьогодення, Тертишник В. М. (2015)
Bocharov D. O. - The general sign theory by C. S. Peirce and theory of proof: intersection points (2015)
Малишко В. М. - Міжнародно-правовий інститут каперства та його відображення в конституційному праві США (2015)
Бережна К. В. - Удосконалення національного адміністративного законодавства щодо адміністративного контролю діяльності органів місцевого самоврядування: досвід ЄС для України (2015)
Кайдашев Р. П. - Повноваження адміністративного суду апеляційної інстанції за наслідками розгляду адміністративної справи (2015)
Макушев П. В. - Щодо питання формування морально-правової культури державного виконавця (2015)
Ліпинський В. В. - Щодо кваліфікації дій, пов’язаних із користуванням чи розпорядженням транспортними засобами особистого користування, ввезеними на митну територію України в митному режимі тимчасового ввезення (2015)
Коваль Н. О. - Направлення запитів органами доходів і зборів для встановлення автентичності документів як форма митного контролю (2015)
Корольов Ю. О. - Сутність правового забезпечення управління вищими навчальними закладами України (2015)
Коросташова І. М. - Адміністративно-правова охорона: загальнотеоретичні аспекти (2015)
Костенко О. В. - Прокуратура України як учасник адміністративних відносин у сфері обігу інформації з обмеженим доступом (2015)
Кунєв Ю. Д. - Адміністративна процедура: загальна проблематизація праворозуміння та правозастосування, Баязітов Л. Р. (2015)
Прокопенко В. В. - Становление таможенного дела в независимой Украине (2015)
Kovalenko N. V. - Category "legal regime” in the theory of law (2015)
Панова Н. С. - Сутнісна характеристика принципів державної служби (2015)
Зуєв В. А. - Проблеми формування еколого-господарського правопорядку у сфері поводження з відходами (2015)
Антонов Д. К. - Забезпечення конституційних гарантій прав і свобод громадян під час проведення оперативно-розшукових та інших заходів (2015)
Антонов Р. К. - Особливості оперативно-розшукового забезпечення прав і свобод громадян та їх особистої безпеки у процесі досудового розслідування (2015)
Батраченко Т. С. - Особливості кваліфікації злочинів, передбачених ст. 315 КК України, вчинених із використанням мережі Інтернет (2015)
Гольдберг Н. О. - Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж: проблеми кримінально-процесуальної регламентації (2015)
Єфімов В. В. - Пріоритетні напрями протидії економічній злочинності в агропромисловому комплексі України (2015)
Карнаухов О. В. - Завдання та функції криміналістичного забезпечення розслідування кримінальних правопорушень (2015)
Корольов В. О. - Сутність транскордонної організованої злочинної діяльності на державному кордоні України (2015)
Мазійчук В. А. - Характеристика чинників, що сприяють учиненню неправомірної вигоди в АПК України (2015)
Єфімова І. В. - Правове регулювання оперативно-розшукового забезпечення безпеки працівників митниці (2015)
Зубов М. В. - Зміст і співвідношення термінів "безвісно відсутня особа” та "безвісно зникла особа” (2015)
Кунєва З. Ю. - Митні формальності як правові засоби митної процедури (2015)
Негара Р. В. - Орієнтовні показники митної вартості товарів (2015)
Яковлєв І. П. - Мирова угода як вид адміністративних договорів у сфері державної митної справи (2015)
Бабенко В. Г. - Дослідження взаємозв’язків між операціями в матричних моделях криптографічного перетворення, Лада Н. В., Лада С. В. (2016)
Положаенко С. А. - Математическая модель реологии фрактально-неоднородных многокомпонентных пластовых систем, Мухиалдин Х. М. (2016)
Мусієнко М. П. - Алгоритми прокладання маршруту безпілотних літальних апаратів на основі застосування нейронних мереж Хопфілда, Журавська І. М. (2016)
Колесніков К. В. - Аналіз результатів дослідження реалізації задачі маршрутизації на основі нейронних мереж та генетичних алгоритмів, Карапетян А. Р., Баган В. Ю. (2016)
Пилипенко О. М. - Обґрунтування раціональної експлуатації та оновлення автобусного парку м. Черкаси, Рубан Д. П., Рубан Г. Я. (2016)
Манько В. М. - Принципи прогнозування і математичного моделювання зміни опору систем ізоляції електродвигунів поліграфічних машин та комплексів, Зотов В. М. (2016)
Воробкало Т .В. - Синтез алгоритмів спільного оцінювання допплерівського зсуву частоти та параметрів асиметричної завади, Гавриш О. С., Андрієнко О. І. (2016)
Кожухівський А. Д. - Розробка емулятора для моделювання системи навігації і управління мобільним роботом, Горбенко О. В. (2016)
Гусятинська Н. А. - Удосконалення схеми очищення клеровки тростинного цукру-сирцю із застосуванням засобів на основі активного хлору, Романченко Н. М., Тетеріна С. М. (2016)
Білокінь С. О. - Комплексне дослідження фізико-механічних властивостей біологічних об’єктів (2016)
Мельник В. В. - Математична модель визначення середнього фактичного часу виконання одного етапу будівельно-монтажних робіт в умовах збурюючих впливів, Частоколенко І. П., Марченко А. П. (2016)
Бондаренко Ю. Ю. - Розробка мономорфних перетворювачів з використанням просторово-кутової взаємодії вектора електричного поля і вектора поляризації, Базіло К. В., Заїка В. М. (2016)
Колінько С. О. - Використання фахово спрямованих тестових завдань для модульного контролю знань студентів при вивченні загального курсу фізики, Бутенко Т. І., Кулик Л. О. (2016)
Кунченко-Харченко В. І. - Творчий спадок і досягнення наукової школи професора, академіка Юрія Петровича Кунченка (2016)
Содержание (2015)
Правила для авторов (2015)
5 лет журналу "Лучевая диагностика, лучевая терапия" 2010-2015 гг. (2015)
Дыкан И. Н. - Допплерометрическая оценка последовательности и взаимосвязи изменений гемодинамики в фетоплацентарном комплексе при неосложненной беременности, Волик Н. К., Бабкина Т. М., Новикова М. Н. (2015)
Козаренко Т. М. - Функціональні особливості стану ендотелію, структурного ураження магістральних артерій голови, показників вуглеводного та ліпідного обміну у хворих на цукровий діабет 2-го типу, Глазовська І. І., Орленко В. Л., Кравчук Е. Ю., Корсак І. С., Москаленко Н. Ю. (2015)
Янишевская Л. П. - Особенности церебральной гемодинамики у пациентов с аутоиммунным тиреоидитом, Тарасюк Б. А. (2015)
Барановська Л. М. - Досвід застосування цитостатичного препарату фторпіримідинового ряду в променевій терапії інфільтративних форм раку шийки матки, Іванкова В. С. (2015)
Shustakova G. V. - Thermal topography of metastatic lymph nodes and lymphomas during radiotherapy Thermal topography of metastatic lymph nodes and lymphomas during radiotherapy, Glushchuk N. I., Gordiyenko E. Yu., Ye.mova G. S., Miroshnichenko L. G., Kolotilov N. N., Fomenko Yu. V. (2015)
Ternovoy N. K. - Blood volume .ow rate of the femoral bone malignant tumors - the predictor of the 1st remission duration after combined treatment, Kolotilov N. N., Tuz E. V. (2015)
Аcмолова А. А. - Верхнечелюстной постимплантационный синдром: аномальная вариантная анатомия околоносовых пазух (2015)
Печковська І. М. - Порівняльна клінічна оцінка застосування армованих фотокомпозитних шин у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту (2015)
Шаповалова В. В. - Значение рентгенологического исследования в диагностике осложнений искусственной вентиляции легких у недоношенных новорожденных (2015)
Джужа Д. А. - Позитронная эмиссионная томография в диагностике злокачественных опухолей головы и шеи (2015)
Забудская Л. Р. - Злокачественные опухоли поджелудочной железы: лучевая диагностика (2015)
Дерменжи Т. В. - Влияние радикального хирургического лечения на качество жизни больных раком шейки матки, Свинцицкий В. С., Неспрядько С. В., Яцина А. И., Кабанов А. В. (2015)
Пионтковская М. Б. - Новый вариант одонтогенного гайморита: хронический постимплантационный гайморит, Друмова А. Н.. (2015)
Тупкало В. М. - Менеджмент – аудит процесно-орієнтованих підприємств: проблема та методологічні аспекти (2016)
Гудзь О. Є. - Економічна безпека телекомунікаційних підприємств: прояви загроз та їх уникнення, Сотниченко В. M. (2016)
Каїра З. С. - Проблеми та перспективи розвитку малих телекомунікаційних підприємств, Ващенко О. П. (2016)
Сьомкіна Т. В. - Процеси соціалізації умов підприємницької діяльності сучасного суспільства (історичний аспект) (2016)
Ковтуненко К. В. - Аналiз ефективностi системи логiстики промислового пiдприємства, Сапожніков Р. М. (2016)
Коцко Т. А. - Управління інтеграцією підприємств паливно-енергетичного комплексу на засадах процесного підходу (2016)
Заплотинський Б. А. - Поліпшення конкурентоспроможності підприємств телекомунікаційної сфери на основі європейської моделі досконалості, П’ятецька Є. О. (2016)
Легомінова С. В. - Ефективність інноваційної діяльності сучасного підприємства в умовах інформаційної асиметрії (2016)
Капелюшна Т. В. - Підхід до оцінки ефективності механізму управління підприємством в контексті сталого розвитку (2016)
Зубко Т. Л. - Методика визначення економічної безпеки підприємства (2016)
Апарова О. В. - Форми і засоби інвестування в інновації в умовах економічної нестабільності (2016)
Ковшова І. О. - Застосування мультиатрибутивної моделі у маркетинговому менеджменті промислових підприємств (2016)
Глушенкова А. А. - Особливості розвитку екосистеми діяльності нових підприємств сфери телекомунікацій та інформатизації як середовища інноваційної діяльності в Україні (2016)
Ващенко О. О. - Формування демократичних політичних цінностей в умовах суспільно-політичних та економічних перетворень (2016)
Лобань О. О. - Інформаційна складова корпоративних прав (2016)
Бурбело Н. О. - Діагностика ринку ТК послуг в Україні в умовах кризи (2016)
Тупкало В. Н. - Концептуальный подход к обеспечению и контроллингу экономической устойчивости процессно-ориентированного предприятия, Колошко И. В. (2016)
Дранник Г. Н. - Антигистаминный препарат L-цетиризин способен подавлять продукцию провоспалительных цитокинов, Курченко А. И., Савченко В. С., Тарасова И. И. (2011)
Куркина О. В. - Антигерпетическая активность иммуноглобулина человека против вируса герпеса простого 1 типа в культуре клеток ВНК-21, Повница О. Ю., Загородняя С. Д., Белявская Л. А., Нестерова Н. В. (2011)
Прилуцкий А. С. - Исследование уровней провоспалительных цитокинов IL-1, IL-8 при гнойно-септических процессах абдоминальной полости, Деев В. А., Лесниченко Д. А., Коваленко В. В. (2011)
Камінський В. В. - Сучасний погляд на лікування запальних захворювань органів малого тазу у жінок репродуктивного віку, Борис О. М., Суменко В. В., Бондарук О. Я., Онищик Л. М. (2011)
Галкін О. Ю. - Особливості патогенезу гніздової алопеції, Бондаренко Л. Б. (2011)
Нікольський І. С. - Особливості імуномодулюючого впливуперіодичного гіпоксичного тренування, Серебровська Т. В., Нікольська В. В., Тарануха Л. І., Галицька С. М., Іщук В. О., Семенова Я-М. О., Лисиця Н. А., Кирик В. М. (2011)
Любич Л. Д. - Морфологічне дослідження мозку при внутрішньомозковій імплантації алогенних нейроклітин в експерименті, Семенова В. М., Лісяний М. I. (2011)
Мавров Г. И. - Лечение осложненного урогенитального хламидиоза с применением азитромицина в сочетании с патогенетической терапией, Чинов Г. П. (2011)
Бабаджан В. Д. - Імуно-патогенетичні та діагностичні аспекти запальнихфенотипів бронхіальної астми, Кузнєцова Л. В., Назаренко Г І., Асика І. А. (2011)
Драннік Г. М. - Особливості імунітету у хворих на інфекції сечової системита можливі механізми їх хронічного перебігу, Дріянська В. Є., Гайсенюк Ф. З., Степанова Н. М., Руденко А. В., Савченко В. С., Кругліков В. Т., Калініна Н. А., Корніліна О. М., Лебідь Л. О. (2011)
Прилуцкий А. С. - Описание клинического случая циклической нейтропении. Клинико-лабораторные признаки заболевания, Гомозова Е. А. (2011)
Бичкова Н. Г. - Оцінка показників системного імунного запалення та ураження органів-мішеней у хворих на жирову хворобу печінки, поєднану із синдромом інсулінорезистентності, Красюк О. А., Бичкова С. А. (2011)
Дитятковська Є. М. - Динаміка цитокинів у хворих на поліноз під впливом асіт залежно від спектру сенсибілізації (2011)
Гаєвська В. Ю. - Зв’язки між імунологічними показниками у хворих на системну склеродермію, Надашкевич О. Н. (2011)
Скроцька О. І. - Продукція інтерферону і та іі типу під впливом молекулярного комплексу дріжджова РНК-тилорон при експериментальній герпетичній інфекції, Жолобак Н. М., Співак М. Я, Лич І. В., Карпов О. В. (2011)
Голубнича В. М. - Особливості фагоцитарної відповіді при канидозі піхви, Каплін М. М. (2011)
Драннік Г. М. - Рівень неспецифічних гуморальних факторів імунітету в еякуляті здорових чоловіків, Порошина Т. В., Добровольська Л. I. (2011)
Казмірчук В. Є. - Клініка, діагностика і лікування ізольованого дефіциту IgE: огляд літератури і описання клінічних випадків, Мальцев Д. В., Царик В. В. (2012)
Коваль Г. Д. - Порівняльна характеристика системної та локальноїконцентрації прозапальних цитокінів у жінокз ендометріозом, асоційованим з безпліддям (2012)
Немировська Н. В. - Імунологічні зміни у хворих на поліноз з холестерозом жовчного міхура (2012)
Борис О. М. - Поліморфізм генів рецепторів ФСГ (FSHR) та Е2 (ESR2) у пацієнток з хронічною гіперандрогенною ановуляцією, що потребують при лікуванні безпліддя проведення ДРТ (2012)
Резниченко Н. А. - Использование иммуностимулирующего средствав комплексном лечении генитального герпеса у женщин (2012)
Чоп’як В. В. - Порівняльна характеристика ефективності лікування хворих на часто рецидивуючі гострі респіраторні інфекції на тлі імунодефіцитних порушень використанням препарату лікопід, Потьомкіна Г. О. (2012)
Фролов О. К. - Співвідношення цитоморфометричних та авідних розеточних до еритроцитів барана показників лімфоцитів у реакції спонтанного та моноклонал-антитіло- навантаженого до CD4-структури розеткоутворення, Литвиненко Р. O. (2012)
Кужко М. М. - Динаміка змін моноклональних клітин крові у хворих на рецидив туберкульозу легень під впливом інтенсивної фази лікування, Бутов Д. O. (2012)
Гаєвський В. Ю. - Особливості морфологічних змін структури поліпів (2012)
Гаєвська В. Ю. - Специфічність та чутливість аутоантитіл у хворих з різними субтипами склеродермії, Надашкевич О. Н., Гутор Т. Г. (2012)
Литовченко О. А. - Генотипирование Chlamydia trachomatis на основе полиморфизма главного белка наружной мембраны и транслокированного актин-рекрутирующего фосфопротеина (2012)
Кузнецова Л. В. - "Юниконтин" - противоастматическое средство с двойным механизмом действия, Юркина А. В. (2012)
Гайсенюк Ф. З. - Фактори міжклітинної кооперації у хворих на гострий та хронічний пієлонефрити, Дріянська В. Є., Драннік Г. М., Руденко М. Ю., Степанова Н. М., Савченко В. С., Руденко А. В., Кругліков В. Т., Романенко О. А., Сташевська Н. В. (2012)
Мавров Г. И. - Коррекция эндотелиальной дисфункции у больных обычным псориазом, Сариан Е. И. (2012)
Ащеулова Т. В. - Інтерлейкін-10 у пацієнтів артеріальною гіпертензією з супутніми глюкометаболічними порушеннями, Ковальова О. М., Амбросова Т. М., Аль Шекх Діб Х. Х. (2012)
Мельников О. Ф. - Исследование влияния фитопрепаратов на механизмы антивирусной защиты, Бредун А. Ю., Рыльская О. Г, Пелешенко Н. А., Шматко В. И. (2012)
Кузнецова Л. В. - Состояние клеточного и гуморального иммунитетау больных неалкогольным стеатогепатитом, протекающимна фоне аллергодерматозов, Елизарова Т. А. (2012)
Курченко А. І. - Особливості субпопуляційного складу лімфоцитів периферійної крові хворих на червоний плоский лишай слизової оболонки порожнини рота, Драннік Г. М., Регурецька Р. А. (2012)
Любич Л. Д. - Вплив супернатанту прогеніторних нейроклітин щура на експресію антигенів hla мононуклеарами периферичної крові та клітинами пухлин хворих з гліомами головного мозку in vitro (2013)
Скачкова О. В. - Вплив протипухлинної дендритноклітинної вакцинотерапії на кількість та функціональний склад т-регуляторних клітин у онкологічних хворих, Храновська Н. М., Горбач О. І., Свергун Н. М., Сидор Р. І., Нікуліна В. В., Совенко В. М., Вікарчук М. В., Жукова В. М., Чечіна Д. Е. (2013)
Андрис С. - Подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження сублінгвальної алергенспецифічної імунотерапії пилком злакових трав у порівнянні з пероральним методом, Качиркова М., Касл М., Кржикова Д., Котасова Д., Лесна І., Мравцова А., Пертраш П., Пенінгрова Л., Сікора Т. (2013)
Мальцев Д. В. - Эффективность и безопасность лечения анемии препаратом человеческого рекомбинантного эритропоэтина-альфа у больных с иммунодефицитами, Казмирчук В. Е. (2013)
Луценко Е. Д. - Использование криоконсервированных клеток плаценты для снижения аутореактивности клеток селезенки при адъювантном артрите (2013)
Савченко В. С. - Вплив імунотропних препаратів на продукцію цитокінів лімфоїдними клітинами периферичної крові здорових донорів різного віку в умовах in vitro (2013)
Прилуцкий А. С. - Исследование уровней молекул адгезии icam-i при гнойно-септических процессах абдоминальной полости, Деев В. А., Лесниченко Д. А. (2013)
Кузнецов А. Г. - Влияние полиоксидония на показатели клеточного иммунитета и циркулирующие иммунные комплексы у больных поллинозом с сенсибилизацией к пыльце амброзии (2013)
Назаренко О. П. - Зміни імунітету у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень на фоні хронічного некалькулезного холециститу у комплексній терапії хворих, за допомогою ронколейкіну та НВЧ терапії (2013)
Бутов Д. О. - Особливості імунологічної активності цитокінів сироватки крові у хворих на рецидив туберкульозу легень (2013)
Шитиков Д. В. - Ранние проявления индукции возрастных изменений Т-клеточного звена иммунной системы молодого животного при гетерохронном парабиозе, Родниченко А. Е., Пишель И. Н. (2013)
Коваль Г. Д. - Інтерлейкін - 17 у жінок з ендометріозом асоційованим з безпліддям (2013)
Шуляк М. А. - Значимость эозинофильного катионного белка при лечении больных полипозным риносинуитом на фоне с круглогодичным аллергическим ринитом (2013)
Зубов Д. А. - Спонтанная генерация провоспалительных мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток первого типа из костного мозга человека ex vivo (2013)
Лисяный Н. И. - Иммунологические свойства клеток стромально-васкулярной фракции жировой ткани, Гнедкова И. А, Гнедкова М. А., Шмелева А. А. (2013)
Дріянська В. В. - Особливості HLA-антигенів у хворих на пієло- та гломерулонефрит, їх асоціативні зв҆язки з прозапальними цитокінами (2013)
Регурецька Р. А. - Клітинний та цитокіновий профіль периферійної крові хворих на червоний плоский лишай слизової оболонки порожнини рота, Курченко А. І., Пластун О. М. (2013)
Руденко М. Ю. - Клинико-иммунологические эффекты при лечении больных хронической рецидивирующей герпесвирусной инфекцией, Курченко А. И., Дриянская В. В. (2013)
Шевцова Т. В. - Експресія алергену Bet v 1 пилку української betula verrucosa ehrh, Гаркава К. Г, Бриндза Я., Жаровська Я., Лабайова М. (2013)
Курченко А. І. - Експресія CLA-антигену мононуклеарними клітинами у хворих на хронічні форми атопічного дерматиту (2013)
Титул, зміст (2014)
Zagorodniuk I. - Changes in taxonomic diversity of Ukrainian mammals for the last three centuries: extinct, phantom, and alien species (2014)
Антонець Н. - Таксономічне багатство ссавців Дніпровсько-Орільського природного заповідника (2014)
Домбровский В. - К териофауне Национального парка "Припятский" (Беларусь), Болотина И. (2014)
Мерзлікін І. - Еколого-фауністичні дослідження ссавців природного заповідника "Михайлівська цілина" (Сумська область) (2014)
Зайцева-Анциферова Г. - Синантропні тенденції в українських вовчків (2014)
Наглов В. - Значение видов мелких млекопитающих в эпизоотиях туляремии на территории Харьковской области (2014)
Саварин А. - Краниологический патоморфологический мониторинг: проблемы и перспективы (на примере ежей, Erinaceidae) (2014)
Селюніна З. - Зміни складу теріофауни регіону Чорноморського заповідника в результаті інвазії видів (історія вивчення ссавців та господарського освоєння регіону) (2014)
Боровик Е. - Изменения структуры семейных участков сурка (Marmota bobak) в условиях резерватных сукцессий (2014)
Коробченко М. - Огляд поширення та морфометричні особливості сліпачка Ellobius talpinus (Arvicolidae) у регіоні Нижнього Подніпров’я (Україна), Загороднюк І., Редінов К. (2014)
Філіпенко С. - Знахідки тхора степового (Mustela eversmanni Lesson, 1827) в Україні: огляд зоологічних колекцій (2014)
Вікирчак О. - Знахідки кота лісового, Felis silvestris Schreber, 1777 (Carnivora, Felidae), на Тернопільщині (Україна) (2014)
Ребров С. - Кажани долини річки Ковсуг (Луганська область) (2014)
Загороднюк І. - Теріологічні дослідження Леоніда Гіренка (2014)
Слюсар М. - Сергій Тесленко (1959–2000): біографічний нарис (2014)
Селюніна З. - Звіт про роботу XІX Теріологічної школи-семінару "Роль заповідних територій у збереженні фауністичних комплексів", Зізда Ю., Загороднюк І. (2014)
Брусенцова Н. - Рік Борсука в Україні (2014) (2014)
Випуски "Праць Теріологічної школи" та правила для авторів (2014)
Резюме статей, вміщених у томі 12 (російською мовою) (2014)
Лисяный Н. И. - Изучение иммуномодулирующих свойств адгезивных клеток костного мозга, Задорожная Е. В., Гнедкова И. А., Бельская Л. Н., Станецкая Д. Н., Ключникова А. И. (2013)
Сакевич В. Д. - Розповсюдженість поліморфної алелі RS420297 C/T гену Галектину-10 (CLC-10) та її зв’язок з окремими імунологічними показниками серед хворих на алергічний риніт, Шликова О. А., Ізмайлова О. В., Кайдашев І. П. (2013)
Белоглазов В. А. - Экспрессия эндотоксин-связывающих рецепторов на моноцитах и гранулоцитах и уровень С-реактивного белка у больных хронической болезнью почек находящихся на программном гемодиализе, Климчук А. В. (2013)
Самбур М. Б. - Показники ситемної та локальної імунологічної реактивності у хворих на респіраторний папіломатоз, Заболотний Д. І., Савченко Т. Д., Кривохатская Л. Д , Заєць Т. А., Тимченко М. Д., Тимченко С. В., Сидоренко Т. В., Шукліна Ю. В. (2013)
Курченко А. І. - Функціональна активність мононуклеарних клітин in vitro у хворих на атопічний дерматит за продукцією цитокінів (IL-10 TGF-p) у гострому хронічному періоді захворювання (2013)
Кузнецова Л. В. - Содержание цитокинов в сыворотке крови больных поллинозом до и после лечения АСИТ + Immufix (Wellmune® бета-глюкан), Кузнецов О. Г., Юркина А. В., Кравченко Е. В. (2013)
Чуйко М. М. - Динаміка змін імунного статусу недоношених новонароджених з внутрішньошлуночковими крововиливами (2013)
Кузнецов А. Г. - Влияние полиоксидония на показатели клеточного иммунитета у больных поллинозом с сенсибилизацией к пыльце амброзии на фоне хронического бескаменного холецистита (2013)
Бичкова Н. Г. - Проблеми та перспективи застосування імунокоригуючих препаратів у хворих із поєднаною патологією: хронічним обструктивним захворюванням легень та метаболічним синдромом, Бичкова С. А. (2013)
Фролова Л. А. - Исследование уровней СРБ, отдельных провоспалительных цитокинов и антиэндотелиальных антител у женщин с артериальной гипертензией в различные периоды климакса, Фролов А. К., Фуштей И. М., Прилуцкий А. С., Кольцова И. Г. (2013)
Липковская И. В. - Особенности диагностики токсоплазмозной инфекции у беременных в одесском регионе в соответствии со стандартами ВОЗ и МКБ 10, Маричереда В. Г., Чуева Т. П., Лаврюкова С. Я., Пастерниченко М. С. (2013)
Литвиненко Е. А. - Цитокиновый статус у больных сахарным диабетом 2 типа с неалкогольной жировой болезнью печени, Боднар П. Н., Лисяный Н. И., Бельская Л. Н. (2013)
Сигаєва І. А. - Алергія до косметичних засобів, Дріянська В. В. (2013)
Гриньох В. О. - Склад мікрофлори та стан місцевого імунітету порожнини рота у підлітків з хронічним катаральним гінгівітом, Пшенична І. В. (2013)
Курченко А. И. - Исследование in vitro функциональной активности клеток иммунной системы периферической крови у больных с красным плоским лишаем слизистой оболочки полости рта, Регурецкая Р. А., Пластун О. М. (2013)
Хоменко І. М. - Циркулюючі імунні комплекси та фагоцитарна активність моноцитів у хворих з хворобами ендокринної системи, які проживають в радіоактивно забруднених районах України, Кузнецова Л. В., Назаренко О. П., Бондаренко Т. М., Назар О. В. (2013)
Курченко А. І. - Вивчення показників стану імунної системи у хворих з цукровим діабетом при недостатній забезпеченості вітаміном D3, Комісаренко Ю. І., Антоненко О. В. (2013)
Кащенко И. Н. - Влияние препарата Эрбисол® Ультрафарм на продукцию ФНО-α, ИЛ-12 и ИФН-γ у женщин с рецидивирующей герпетической инфекцией, Дранник Г. Н., Свидро Е. В., Курченко А. И. (2013)
Воробєй Є. С. - Застосування бактеріофагів як один з варіантів зниження алергенної дії антибіотиків, Воронкова О. С., Вінніков А. І. (2013)
Дріянська В. Є. - Вплив нуклеїнату на показники імунітету і лізосомальної ензимурії у хворих на пієлонефрит, Степанова Н. М., Гайсенюк Ф. З., Руденко М. Ю., Король Л. В., Лавренчук О. В., Бусигіна Ю. С., Малашевська Н. М., Мігаль Л. Я., Білоглазов В. О. (2013)
Бисюк Ю. А. - C159T полиморфизм гена рецептора CD14 у взрослых больных с атопическим и неатопическим фенотипом бронхиальной астмой в популяции Крыма, Белоглазов В. А., Дубовой А. И., Знаменская Л. К. (2013)
Клемин B. A. - Иммуно-цитогенетические особенности рецидивирующего герпетического стоматита, Бутук Д. В., Руденский В. Г. (2013)
Курченко А. И. - Фоновый уровень сывороточных цитокинов у больных атопическим дерматитом (2013)
Ляховська Н. В. - Поліморфізм гену білка клітин Клара у хворих на атопічну бронхіальну астму, Шликова О. А., Ізмайлова О. В., Кайдашев І. П. (2013)
Курченко А. І. - Вивчення показників стану імунної системи у хворих з поєднаною ендокринною патологією у разі використання препаратів вітаміну D3, Комісаренко Ю. І., Антоненко О. В. (2013)
Липковская И. В. - Особенности токсоплазмозной инфекции у беременных, ассоциированной с цитомегаловирусной, герпетической и EBV-инфекцией, Нагорный А. Е., Чуева Т. П., Лаврюкова С. Я., Пастерниченко Н. С. (2013)
Коваленко О. В. - Імуноцитогенетичний аналіз периферичної крові хворих на менігіоми, Корнелюк О. І. (2013)
Покровська Т В. - Стан специфічного імунітету при хронічній Епштейна-Барр вірусній інфекції (2013)
Сенишин Н. Ю. - Роль порушень в імунній системі у виникненні та перебігу рожевих вугрів (2013)
Фролов А. К. - Модификация функционального состояния СD2+ лимфоцитов крови доноров экстракорпоральной холодовой инкубацией, Литвиненко Р. А., Макеева Л. В., Фролова Л. А., Федотов Е. Р., Зверева О. А. (2013)
Руденко А. В. - Стан імунітету сечовидільних шляхів у жінок, хворих на гострий пієлонефрит, в залежності від біологічних властивостей збудників, Корніліна О. М., Мітченко М. В. (2013)
Єпанчінцева О. А. - Амілоїдоз серця: клінічний випадок (2013)
Курченко А. И. - Факторы межклеточной кооперации у больных с красным плоским лишаем слизистой оболочки полости рта (продолжение), Регурецкая Р. А., Пластун О. Н. (2013)
Бичкова Н. Г. - Рецидивуюча герпетична інфекція у хворих із поєднаною соматичною патологією: хронічним обструктивним захворюванням легень та метаболічним синдромом, Степаненко В. І., Бичкова С. А., Сенишин Н. Ю. (2013)
Попов М. М. - Состояние гуморального иммунитета у детей с синдромом вегетативной дисфункции, что родились недоношеными с перинатальным поражением центральной нервной системы (ЦНС), Оленич В. Б., Савво О. М. (2013)
Микитюк М. В. - Вплив фулерену С60 на показники неспецифічної резистентності під час розвитку експе- риментального алергічного енцефаломієліту, Мамонтова Т. В., Куценко Л. О., Весніна Л. Е., Кайдашев І. П. (2013)
Ізмайлова О. В. - Наявність поліморфної алелі 896G гену TLR4 (RS4986790) визначає знижену продукцію прозапальних цитокінів ІЛ-6 та ФНП-а, Шликова О. А., Кайдашев І. П. (2013)
Кузнецова Л. В. - Зміна показників цитокінів у хворих на поліпозний риносинуїт у поєднанні з цілорічним алергічним ринітом при лікуванні в комплексі з імодином, Шуляк М. А., Юр’єв С. Д. (2013)
Чимпой К. А. - Характеристика титрів антитіл до тканини щитоподібної залози та показників тиреоїдного гомеостазу у хворих на хронічні дифузні захворювання печінки залежно від від нозологічної форми та ступеня активності захворювань, Пашковська Н. В., Курченко А. І., Павлюкович Н. Д. (2013)
Лісяний М. І. - Вплив мезенхімальних стовбурових клітин жирової тканинина перебіг експериментального аутоімунного енцефаломієліту в щурів, Бельська Л. М., Гнєдкова І. О., Станецька Д. М. (2013)
Белоглазов В. А. - Антиэндотоксиновый иммунный статус и уровень системного воспаления у больных хронической болезнью почек на гемодиализе, Климчук А. В. (2013)
Ліщук-Якимович Х. О. - Особливості клініко-імунологічного перебігу анца-асоційованих васкулітів залежно від причинного фактору (2013)
Андрощук І. М. - Ультраправі політичні партії, їхнє походження, ідеологічне позиціонування та місце в партійній системі Чехії (1990–2015 рр.) (2016)
Васильєва І. А. - Значення анархізму як типу політичної свідомості в рамках синергетики (2016)
Мартиняк Ю. О. - Спатіалізація як базова характеристика простору політичного (2016)
Міщенко А. М. - Особливості інтерпретації моральної дилеми в політиці на прикладі концепції Майкла Оукшота (2016)
Пальшков К. Є. - Ліберальні вчення Людвіґа фон Мізеса та Мілтона Фрідмана як теоретичне підґрунтя реформування планової економіки (2016)
Панчак-Бялоблоцька Н. В. - Феномен урядів меншості в парламентських демократіях: історія дослідницького інтересу, підстави наукового виокремлення і сутність (2016)
Потерейко О. О. - Теоретико-методологічні підходи аналізу детериторіалізації у контексті віртуалізації держави (2016)
Сичик К. Б. - Нові виміри політичного у добу комунікаційного перенасичення (2016)
Стоцький В. В. - Плюралізм як індикатор демократичності соціально-політичних перетворень у суспільстві (2016)
Травлос Т. - Теоретико-методологічні підходи у дослідженні феномена політичного протесту (2016)
Угрин Л. Я. - Ідентичність як категорія аналізу сепаратизму: український контекст (2016)
Хлівнюк Т. П. - Основні визначення терміна "політичний активізм" у сучасному політичному дискурсі (2016)
Шафиев У. А. - Особенности развития современного электорального поведения (2016)
Швець С. Л. - Теоретико-концептуальні засади вивчення моделей міграційної політики (2016)
Арабаджиєв Д. Ю. - Спеціальні політологічні методи дослідження громадського моніторингу виборчого процесу (2016)
Бабарикіна Н. А. - Участь громад в самоврядуванні як необхідна умова процесу децентралізації (2016)
Вовк С. О. - Динаміка громадянських війн (2016)
Воробйова Г. Ю. - Особливості використання політичних метафор у тоталітарних та демократичних суспільствах (2016)
Ворчакова І. Є. - Проблеми та перспективи розвитку лобізму як політичного інституту в Україні (2016)
Ємельянова Г. І. - Аналіз діалогу та фасилітації в аспекті розвитку гражданських ініціатив (2016)
Згурська В. Л. - Організаційна структура соціальних рухів: можливості та обмеження (2016)
Меженська О. В. - Сучасний стан наукового дослідження проблеми державних переворотів (2016)
Мірчук І. С. - Електоральний процес за змішаною системою (на прикладі виборів до Верховної Ради України від Волинської області у 1998, 2002, 2012 та 2014 рр.) (2016)
Мірчук І. Л. - Політична самоідентифікація молоді Східної та Західної України після Майдану (на матеріалах соціологічного дослідження) (2016)
Naumkina S. - The positive and negative consequences of the local self-government development in Ukraine in the context of European experience (2016)
Палазова Т. М. - Елітарна демократія (2016)
Перегуда Є. В. - "Комунальна революція": деякі параметри громадянської участі, Місержи С. Д. (2016)
Проноза І. І. - Гібридна російсько-українська війна як загроза європейській безпеці (2016)
Ростецька С. І. - Еволюція теорії ідентичності в суспільних науках (2016)
Сандул В. А. - Місце та роль іміджевих технологій у процесі професійної політичної діяльності (2016)
Сарбаш К. О. - Специфіка еволюції політико-режимних трансформацій посткомунізму, Кисленко Р. В. (2016)
Тімашова В. М. - Нова якість політичного класу в Україні (2016)
Ткачук Ю. В. - Особливості стратегії інтеграції України до Європейського Союзу та правове регулювання міграційних процесів (2016)
Юсифзаде А. М. - Особенности механизма выборов в Азербайджанской Республике (2016)
Аббасова З. M. - "Арабская весна" и женский вопрос (2016)
Дмитрашко С. А. - Специфіка формування та функціонування ідеології націонал-соціалізму (2016)
Крижантовский А. В. - Внутренняя обусловленность системного кризиса в Украине, Каранфилова Е. В. (2016)
Шедяков В. Е. - Политическая рефлексия ценностно-смыслового пространства и осуществление геостратегической самоидентификации (2016)
Байрамов И. М. - Сепаратизм как крайнее проявление этнической идентичности (2016)
Балацька О. Б. - Роль насилля у процесі суспільного розвитку в марксистській політичній теорії (2016)
Басняк Ю. А. - Загрози та виклики сучасному трансатлантичному простору безпеки і "українське питання" (2016)
Єремєєва І. А. - Проблеми миротворчості ООН в умовах трансформації міжнародних безпекових інститутів (2016)
Звездова О. О. - Де-факто держави Південного Кавказу як дестабілізаційний чинник регіональної системи міжнародних відносин (2016)
Маєвська О. М. - Сучасні тенденції діяльності провідних "мозкових центрів" США (2016)
Маслов Ю. К. - Позитивні і негативні наслідки трансформаційних перетворень в країнах Центральної і Східної Європи (кінець ХХ – поч. ХХI ст.) (2016)
Ржевська Н. Ф. - Роль глобалізації в транснаціоналізації політичної експертизи та прогнозування (2016)
Седляр Ю. О. - Зовнішньополітичний аналіз: предметне поле дослідження та етапи становлення, Стадніченко О. І. (2016)
Скриль С. А. - Політичні процеси в державах Центральної та Східної Європи в умовах європейської інтеграції (2016)
Худолій А. О. - Регіональні та глобальні виклики в Азійсько-Тихоокеанському регіоні (2016)
Черник П. П. - Стратегічні прорахунки Російської Федерації в розв’язанні війни в Україні навесні 2014 року (2016)
Рябінін Є. В. - Механізми попередження етносепаратистських конфліктів (2016)
Семко В. Л. - Інституціонально-політичні форми організації етнічних спільнот (2016)
Прилуцкий А. С. - Определение сенсибилизации к отдельным молекулам и использование результатов данных тестов в аллергологии, Ткаченко К. Е (2014)
Гаврилюк А. М. - Профіль популяцій та субпопуляцій т-лімфоцитів периферичної крові чоловіків із порушеннями репродуктивної функції, Чопяк В. В., Кріль І. Й., Курпіш М. (2014)
Дріянська В. Є. - Прозапальні цитокіни (ІЛ-1β, ФНO-α) та оксидантно-антиоксидантний баланс крові хворих на хронічну хворобу нирок V д стадії з різним станом коморбідності, Король Л. В., Дудар І. О., Мигаль Л. Я., Гончар Ю. І., Шіфріс І. М., Малашевська Н. М. (2014)
Абрамова Н. О. - Динаміка експресії судинного ендотеліального фактору росту та інтенсивності десквамації ендотеліальних клітин у хворих на метаболічний синдром на тлі застосування селеніту натрію, Пашковська Н. В., Курченко А. И. (2014)
Бичкова Н. Г - Роль порушень в імунній системі в патогенезі артропатичного псоріазу, Степаненко В. І., Циганенко А. В., Пуришкіна О. Д., Савченко В. С. (2014)
Василевская С. В. - Особенности лечения больных поллинозом, протекающего на фоне кишечного микробиоценоза и нарушения пищевого статуса (2014)
Бичкова С. А. - Цитокінсинтезуюча функція імунокомпетентних клітин периферичної крові у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, поєднане з метаболічним синдромом (2014)
Господарський І. Я. - Застосування гепатопротекторів у хворих на хронічний гепатит с за умови супутнього автоімунного синдрому, Волинець К. В., Грушко В. В. (2014)
Круцко А. С. - Содержание цитокинов в сыворотке крови больных хроническим простатитом в процессе лечения (2014)
Кузнецова Л. В. - Зміна показників клітинного та гуморального імунітету у хворих на поліпозний риносинуїту поєднанні з цілорічним алергічним ринітом при імуномодуляції імодином на тлі базисної терапії, Шуляк М. А., Юркіна А. В., Юр’єв С. Д. (2014)
Литвиненко Е. А. - Особенности субпопуляционного состава лимфоцитов периферической крови у больных сахарным диабетом 2 типа и неалкогольной жировой болезнью печени, Боднар П. Н., Лисяный Н. И., Потапова А. И. (2014)
Прилуцкий А. С. - Оценка аналитической чувствительности, вариабельности и сравнительный анализ ифа тест-систем для определения специфического Ige, Лесниченко Д. А., Кузнецова Л. В., Прилуцкая И. А., Пузик А. А., Назаренко А. П., Мацегора А. С., Борзенко Б. Г., Резниченко Н. А. (2014)
Решетняк О. В. - Дослідження деяких показників системного та місцевого імунітету при хронічних запальних процесах ротової порожнини, Лісяний М. І., Потапова А. Г., Бичкова Н. Г. (2014)
Коваль Г. Д. - Діагностичне значення визначення цитокінів для діагностики безпліддя поєднаного з ендометріозом, Чоп’як В. В., Юзько О. М. (2014)
Гриньох В. O. - Ефективність застосування лазерної терапії при лікуванні хронічного катарального гінгівіту в підлітків (2014)
Руденко М. Ю. - Клиническая эффективность и особенности цитокинового звена иммунитета при разных подходах к лечению больных хронической рецидивирующей герпесвирусной инфекцией, Курченко А. И., Дриянская В. В. (2014)
Курченко А. І. - Імунофенотипова картина і цитокіновий профіль периферійної крові хворих на червоний плоский лишай слизової оболонки порожнини рота в стадії загострення, Драннік Г. М., Регурецька Р. А. (2014)
Від редколегії (2016)
Лещенко І. Ч. - Перспективи функціонування газотранспортної системи України в умовах інтеграції ринків природного газу, Спітковський А. І. (2016)
Білан Т. Р. - Моделювання постачання енергетичного вугілля за марками в економіку країни в умовах світового ринку та скорочення обсягів власного видобутку, Каплін М. І. (2016)
Костюк В. О. - Триточкова апроксимація функцій розподілу мінливого параметра для стохастичних моделей оцінювання техніко-економічних показників (2016)
Дрёмин И. В. - Определение предельных мощностей солнечных электростанций в ОЭС Украины (2016)
Черноусенко О. Ю. - Вплив роботи у маневрених режимах енергоблоків ТЕС на техніко-економічні характеристики, Бутовський Л. С., Грановська О. О., Пешко В. А., Мороз О. С. (2016)
Дубровський В. В. - Плівкова градирня із профільованою поверхнею зрошувачів (2016)
Шрайбер О. А. - Визначення оптимального режиму роботи порожнистого скрубера для очистки газів від твердих частинок, Антонець І. В. (2016)
Реферати (2016)
Інформація для авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Абульханова К. - Пам’яті Володимира Андрійовича Роменця (2016)
Furman A. - Volodymyr Romenets as the Аrchitect of the methodology of humanitarian cognition (2016)
Гусельцева М. - Творчість В. А. Роменця в еволюції психологічних знань (2016)
М’ясоїд П. - Творчість В. А. Роменця і проблема людини у психології (2016)
Титаренко Т. - Життєтворення особистості у психологічній спадщині В. А. Роменця (2016)
Кириленко Т. - Володимир Роменець про зміст переживань у процесі самопізнання особистості (2016)
Карпенко З. - Аксіометрика вчинку: модус самотворення (2016)
Болтівець С. - Психіка, вивірена вчинком (2016)
Буян І. - Суспільство – соціальний чинник задоволення нужд людини (2016)
Бібліографія посмертних праць академіка В. А. Роменця, праць про нього та праць про його творчість (2016)
Наші автори (2016)
Вихідні дані іноземними мовами (2016)
Содержание (2016)
Ащеулов А. А. - Радиационно стойкая фотоструктура на основе Cr/In2Hg3Te6 для диода Шоттки, Галочкин А. В., Романюк И. С., Дремлюженко С. Г. (2016)
Ефименко А. А. - Расчет упругих элементов в конструкциях электрических соединителей на основе гибких печатных кабелей, Мерлян С. В. (2016)
Невлюдов И. Ш. - Проектирование многозондовых устройств для тестирования электронных компонентов с шариковыми выводами, Палагин В. А., Разумов-Фризюк Е. А., Жарикова И. В. (2016)
Глушеченко Э. Н. - Особенности конструктивно-технологических решений приемной системы малых радиотелескопов, Пилипенко А. М., Слонин Э. В., Сундучков И. К., Чмиль В. В. (2016)
Леховицкий Д. И. - Рекуррентные алгоритмы настройки адаптивных решетчатых фильтров, Рябуха В. П., Рачков Д. С., Семеняка А. В. (2016)
Неврев А. И. - Эффективность методов синтеза последовательностей со свойством "не более одного совпадения", Галчёнков О. Н. (2016)
Махний В. П. - Высокотемпературная люминесценция кристаллов ZnSe:Yb, Кинзерская О. В., Сенко И. М., Слётов А. М. (2016)
Ярмолич М. В. - Синтез и исследование нанопорошков ферромолибдата стронция с высокой степенью сверхструктурного упорядочения для спинтроники, Каланда Н. А., Демьянов С. Е., Силибин М. В., Горох Г. Г. (2016)
Алиева А. П. - Влияние самоинтеркаляции меди на термоэлектрические свойства легированных кристаллов Bi2Te3 в процессе их хранения, Кахраманов С. Ш., Кахраманов А. Ш. (2016)
Глушеченко Э. Н. - Роль личности в научном прогрессе (к 80-летию со дня рождения Л. Г. Гассанова), Нарытник Т. Н. (2016)
Титул, зміст (2010)
Березівський З. П. - Теоретико-методологічні засади формування та розвитку організаційно-правових форм господарювання в аграрному секторі економіки, Березівська О. Й. (2010)
Лебеденко О. В. - Принципи раціонального використання земельних ресурсів (2010)
Одінцов М. М. - Вплив інтеграційних процесів на розвиток міжрегіональних продовольчих зв'язків (2010)
Багорка М. О. - Swot-аналіз як основа формування маркетингових стратегій підприємств, Білоткач І. А. (2010)
Березівський П. С. - До питання про суть те економічний зміст категорій "інтенсивність" та "інтенсифікація", Особа Н. П. (2010)
Головня Ю. І. - Організація стратегічного управління на підприємствах по переробленню сільськогосподарської продукції (2010)
Козіна Н. Ю. - Структурно-динамічні тенденції у розвитку галузі скотарства львівської області в пореформений період (2010)
Олійник Т. І. - Відновлення основних засобів апк: управлінський аспект (2010)
Дмитренко Д. Г. - Проблематика українського села в контексті забезпечення сільськогосподарських товаровиробників необхідною технікою на прикладі діяльності національної акціонерної компанії "украгролізинг" (2010)
Несторяк Ю. Ю. - Методичні засади обліку та оцінки стану біорізноманіття в лісах (2010)
Артюх Т. О. - Маркетингові аспекти забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств — виробників овочевої продукції (2010)
Титул, зміст (2010)
Бутко М. П. - Розвиток харчової промисловості в регіональних господарських системах України, Ясько А. Г. (2010)
Бліннікова О. В. - Еколого-економічні аспекти відтворення лісових ресурсів регіону (2010)
Сахно О. В. - Агрострахування в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи (2010)
Комірна В. В. - Методологічні особливості організації процесу стратегічного планування регіонального розвитку в Україні (2010)
Мельник Л. Ю. - Залежність економічної стійкості і ефективності аграрних господарств від їх розмірів, Семенова Л. Ю. (2010)
Пельтек Л. В. - Ефективність заходів реалізації державної цільової програми розвитку українського села на регіональному рівні, Агєєв Д. О. (2010)
Мартусенко І. В. - Особливості розвитку ринку молока та молочних продуктів в Україні, Бойківська Г. М. (2010)
Осадча І. М. - Організаційно-економічний механізм формування галузевої системи стандартизації та нормування у сфері сталого аграрного землекористування (2010)
Климова О. С. - Амортизаційний фонд як джерело самофінансування сільськогосподарських підприємств (2010)
Міщенко Я. О. - Статистичний аналіз прибутку та рентабельності малих підприємств (2010)
Спринчук Н. А. - Оцінка ефективності інвестицій у систему охорони родючості грунтів (2010)
Стеценко О. М. - Досвід розвитку оренди земель в Україні та країнах з розвиненою ринковою економікою (2010)
Тимоць М. В. - Найважливіші передумови поліпшення використання, збереження та охорони земельних угідь у апк карпатського макрорегіону (2010)
Титул, зміст (2010)
Шкільов О. В. - Підприємницька діяльність сільськогосподарських підприємств на пореформеному етапі ринкових відносин (2010)
Бутко М. П. - Ефективність розвитку харчопродовольчих комплексів у складі регіональних господарських систем, Ясько А. Г. (2010)
Сахно О. В. - Агрострахування як інструмент управління ризиками в агропромисловому комплексі України (2010)
Безус Р. М. - Розвиток напрямів інвестиційної діяльності у системі підприємств елеваторної промисловості (2010)
Лаврук В. В. - Комплексна система оцінки ефективності інновацій у сільському господарстві (2010)
Крючко Л. С. - Економічна суть та основні стадії інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств (2010)
Пельтек Л. В. - Нормативно-правове регулювання підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, Агєєв Д. О. (2010)
Демчук Н. І. - Особливості впливу глобалізаційних і кризових процесів на фінансову стабілізацію діяльності комерційних банків (2010)
Савченко О. Ф. - Організація стратегічного планування корпоративного розвитку акціонерного товариства (2010)
Трофимова В. В. - Проблеми та перспективи конкурентоспроможного та самодостатнього розвитку України в умовах становлення глобальної економіки знань (2010)
Кириченко А. В. - Прогнозування обсягів податкових надходжень до зведеного бюджету України від агропромислових підприємств (2010)
Лобова Н. В. - Критерії економічної стійкості агарних підприємств (2010)
Титул, зміст (2010)
Міненко М. А. - Методологічні підходи до формування виробничих об'єднань в аграрному секторі економіки (2010)
Лаврук В. В. - Обгрунтування cтворення регіональних центрів у системі інноваційного забезпечення сільського господарства (2010)
Вініченко І. І. - Концепція формування й функціонування організаційно-економічного механізму інвестиційної діяльності аграрних підприємств (2010)
Безус Р. М. - Удосконалення інвестиційного забезпечення аграрного виробництва шляхом створення всеукраїнського аграрно-інвестиційного центру (ваіц) (2010)
Водянка Л. Д. - Державне регулювання інноваційної діяльності підприємств харчових галузей України (2010)
Демчук Н. І. - Проектне фінансування в Україні в умовах глобалізації, Дуброва Н. П. (2010)
Щурик М. В. - Використання земельних ресурсів фермерськими господарствами карпатського макрорегіону (2010)
Дубас А. О. - Стале землекористування як основа соціально-економічного розвитку країни та екологізації суспільства (2010)
Яшкіна Н. В. - Аналіз секторів бізнесу підприємства (модель bcg) (2010)
Олексенко Р. І. - Управління продуктивністю праці на підприємствах (2010)
Сачок В. Л. - Визначення ділової активності підприємства на основі методики інтегральної оцінки (2010)
Савельєв В. В. - Стратегічний аналіз бізнес-середовища при формуванні глобальної маркетингової стратегії (2010)
Миронова О. О. - Проблеми ідентифікації і опису бізнес-процесів підприємства (2010)
Content (2016)
Dreus A. Yu. - Study on thermal strength reduction of rock formation in the diamond core drilling process using pulse flushing mode, Sudakov A. K., Kozhevnikov A. A., Vakhalin Yu. N. (2016)
Chen Zijian - Determination of facture toughness of rocks of a shale gas reservoir using straight-notched Brazilian disc (SNBD) specimen and well logs, Yu Baohua, Yuan Junliang, Zhang Yanan, Deng Jingen (2016)
Liakh M. M. - Improving the efficiency of foamgenerating devices of pump-circulative systems of drilling sets, Savyk V. М., Molchanov P. О. (2016)
Kravets S. V. - The determination of the force of blocked cuting of soil and coefficient of energy intensity of deep ripping of soil, Stinio O. V. (2016)
Shevchuk S. P. - Analytical study of rock cutting mechatron vibration system by flat auger tools, Shevchuk N. A., Vovk O. O., Zaichenko S. V. (2016)
Vinogradov B. V. - The stress state of heavy loaded open gearing with incomplete tooth contact, Fedin D. O. (2016)
Ishchenko B. S. - Simulation modelling of stress field in the vicinity of the stope of orebody, Ishchenko O. K. (2016)
Ilin S. R. - Influence of dynamic processes in mine hoists on safety of exploitation of shafts with broken geometry, Samusia V. I., Ilina I. S., Ilina S. S. (2016)
Маtviienko А. М. - The substantiation of construction, peculiarities of assembling and calculting multi-level system of heating of reservior products conducted on the basis of "DTH” deep pipe heaters (2016)
Miltykh V. S. - Numerical studies on the effect of impeller outlet width on characteristic curve slope of the centrifugal impeller, Sotnyk M. I. (2016)
Radiuk M. V. - Exergy analysis of waste heat recovery systems of mine compressors (2016)
Sammal A. S. - Geomechanical estimation of the effectiveness of sewer tunnel repair by the "pipe in pipe” technology, Afanasova O. V., Levishcheva O. M. (2016)
Zagirnyak M. - The optimal control of dynamic loads in a pump complex with adjustable pipeline valves, Kravets О., Korenkova T. (2016)
Belokon K. V. - Environmental assessment of the intermetallic catalysts utilization efficiency for deactivation of the pollutants emitted by electrode production enterprises, Belokon Y. A., Kozhemyakin G. B., Matukhno E. V. (2016)
Pliatsuk L. D. - Indudustrial research studies of gas treatment device with a large hole sieve trays, Gurets L. L., Kozii I. S., Vaskin R. A. (2016)
Haixiao Chi - An improves principal component analysis method based on wavelet denoising preprocessing for modal parameter identification, Feng Hou, Zongwen Fan, Wangping Guo, Meizhen Chen (2016)
Guoliang Sun - Wavelet image denoising based on fusion threshold functions (2016)
Shuang Zhang - Circle detection based on artificial bee colony algorithm, Xiaoqin Zhou, Yiqiang Wang, Jingang Gao, Hua Wang (2016)
Xiaorong Xue - A parallel fusion algorithm of multi-spectral image and panchromatic image based on wavelet transform, Fang Xiang, Hongfu Wang, Jinxi Peng (2016)
Kormakova V. N. - Strategic management training of future specialists in the system of higher education: conceptual basis, Musaelian E. N., Romanov V. A. (2016)
Yegorov V. V. - Forming mining students’ professional competences while studying humanities, Portnov V. S., Ogoltsova Ye. G. (2016)
Xionglin Zhang - Third party logistics provider service performance evaluation based on triangular fuzzy TOPSIS, Jingjun Pan, Caiyun Zhang (2016)
Lingbing Tang - Financial statement fraud detection through multiple instance learning, Pin Peng, Changqing Luo (2016)
Події червня (2016)
Бобух І. - Поведінкова економіка та сталий розвиток: ключові аспекти взаємозв’язку (2016)
Редзюк Є. - Фінансовий ринок та інвестиційні процеси в Україні: досягнення, проблеми та перспективи розвитку (2016)
Ільїна М. - Проблеми оцінювання економічної діяльності підприємств сільського зеленого туризму (2016)
Дзюбенко О. - Інвестування лісового господарства: перспективи інституціоналізації нових форм та методів (2016)
Омельченко А. - Екологізація економічного розвитку як фактор модернізації виробництва, Обиход Г., Нечитайло Т. (2016)
Кузьменко С. - Пріоритети розвитку аграрного підприємництва в зоні осушення (2016)
Миклуш Т. - Еколого-економічні засади та змістовна характеристика комплексного природокористування (2016)
Осипов В. - Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємств: нові дослідження (рецензія на монографію "Проблеми підвищення ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств" / Є.А.Бельтюков, Т.І. Черкасова, Л.А. Некрасова та ін.) (2016)
Балан Л. А. - Педагогические условия формирования у будущих инженеров-программистов готовности к использованию дистанционных образовательных технологий (2016)
Бедрань Р. В. - Виховання культури здоров’я дітей старшого дошкільного віку (2016)
Гвоздій С. П. - Культура безпечної життєдіяльності студентів: акмеологічний підхід (2016)
Демченко О. М. - Критеріальний підхід до сформованості вмінь професійного спілкування іноземною мовою у студентів внз морського транспорту (2016)
Добровольська А. М. - Структурно-логічна модель формування і розвитку іт-компетентності майбутніх лікарів і провізорів у процесі навчання дисциплінам природничо-наукової підготовки (2016)
Лісовська О. М. - Формування креативності в майбутніх кваліфікованих робітників (2016)
Літовченко О. В. - Запобігання порушень письма в дітей передшкільного віку з особливостями психічного і фізичного розвитку (2016)
Любива В. В. - До педагогічних умов формування готовності майбутніх вихователів до твочої самореалізації (2016)
Патик Ю. В. - Формування підготовленості майбутніх соціальних працівників до роботи з дітьми з обмеженими можливостями здоров’я (2016)
Попова О. В. - Професійно-мовленнєва підготовленість майбутніх перекладачів китайської мови на сучасному етапі у вищих педагогічних навчальних закладах (2016)
Русалкіна Л. Г. - Дієве засвоєння знань у процесі іншомовної підготовки майбутніх лікарів (2016)
Саламатов П. В. - Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури до навчання плавання дітей в оздоровчому таборі (2016)
Самокиш І. І. - Моніторинг фізичної підготовленості студентів перших-других курсів щодо стану регуляторних механізмів серцевого ритму (2016)
Царенко М. О. - Сучасні інформаційні технології в освіті, Полянська К. В. (2016)
Шапошнікова Н. П. - Соціальна складова професійної освіти у процесі підготовкикваліфікованих робітників (2016)
Юань Янь - Методичне забезпечення самопідготовки майбутніх учителів музики до педагогічної практики (2016)
Воробьев В. Д. - Оценка скорости движения забойки при взрывах скважинных зарядов во взаимосвязи с результатами дробления горных пород, Крючков А. И., Твердая О. Я. (2014)
Пєєв А. М. - Вплив неруйнуючого динамічного навантаження на залишкову міцність матеріалів, Матюхіна Г. О. (2014)
Гапеев С. Н. - Оценка влияния негидростатического начального поля напряжений на протекание потери упругопластической устойчивости пород почвы одиночной горной выработки, Логунов Д. М. (2014)
Бойко В. В. - Математичне моделювання короткоуповільнених вибухів для управління спектром коливань, Ремез Д. А. (2014)
Долударев В. Н. - Влияние оболочек цилиндрических накладных зарядов на трещинообразование в твердых средах (2014)
Маслов И. Ю. - Оценка характеристической плотности эмульсионного взрывчатого вещества, сенсибилизированного гранулами пенополистирола (2014)
Коваленко И. Л. - О взаимодействии аммиачноселитренных взрывчатых веществ с активированными порошками пирита, Куприн В. П., Колтунов О. В. (2014)
Горинов С. А. - Особенности детонации низкоплотного эмульсионного взрывчатого вещества, сенсибилизированного легкими малопрочными гранулами , Маслов И. Ю. (2014)
Долударев В. Н. - Снижение переизмельчения горных пород при взрывном дроблении негабарита, Пеев А. М., Беззубченкова М. В. (2014)
Паламарчук Т. А. - К расчету размеров опорных целиков трещиноватого породного массива с использованием результатов геофизического контроля, Войтович Т. Г. (2014)
Логунова А. О. - Управление геомеханическими процессами в окрестности подземных выработок с помощью анкерных систем (2014)
Крючков А. І. - Оптимізація продуктивності екскаваторів на кар’єрі за критерієм енергоємності, Євтеєєва Л. І. (2014)
Бондаренко А. А. - Обоснование параметров и внедрение комплекса "землесосный снаряд–пульпопровод–классификационная установка" для разработки Подгороднянского месторождения песка (2014)
Иванова А. П. - Исследование долговечности и оптимальное проектирование стропильной металлической фермы (2014)
Іliaş N. - Safety and economic jiu valley's hard coal and gas exploitation, Radu Sorin M., Andras I., Gruneantu I., Chiril G. (2014)
Солодянкин А. В. - Напряженно деформированное состояние сложно-структурного основания сооружения, возведенного на просадочных грунтах, под действием динамической нагрузки, Рубан Н. М. (2014)
Popescu St. V. - Fighting against desertification in southern romania using protective layers with removed overburden rock in open pit mines, Іliaş N., Andras I., Dinescu S., Rosioru-Choara I., Barbu D. (2014)
Сергієнко М. І. - Очистка грунтових вод застосуванням системи об’ємного відкачування пласта при видобутку газоконденсату, Радецька О. Й. (2014)
Чеберячко С. І. - Шляхи підвищення захисної ефективності працівників гірничих підприємств, Наумов М. М., Столбченко О. В. (2014)
Звернення до авторів (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Список авторів (2014)
Title (1997)
Contents (1997)
Karetnikov V. G. - Foreword (1997)
Karetnikov V. G. - V.P.Tsessevich - a way in science (1997)
Andronov I. L. - Negative superhumps and red noise in the cataclysmic binary TT Arietis: the international campaign "TT Ari-94", Aral K., Chinarova L. L., Dorokhov N. I., Dorokhova T. A., Dumitrescu A., Nogami D., Kolesnikov S. V., Lepardo A., Mason P. A., Matumoto K., Oprescu G., Pajdosz G., Passuelo R., Patkos L., Senio D. S., Sostero G., Suleimanov V. F., Tremko J., Zhukov G. V., Zola S. (1997)
Andronov I. L. - Scalegram Analysis of the Variability of the Polar AM Her, Kolesnikov S. V., Shakhovskoy N. M. (1997)
Antoniuk K. A. - Photographic study of eclipsing binaries IY Aur, RX Ari, DG Per, ZZ Cnc (1997)
Bondarenko I. I. - The evolutionary connection among classes of close binaries, Perevozkina E. L. (1997)
Bondarenko I. I. - The period changes and evolution of contact binary stars of the early spectral type, Perevozkina E. L. (1997)
Halevin A. V. - Evolution of the photometric properties of the magnetic cataclysmic binary QQ Vul in 1986-88, Andronov I. L., Kolesnikov S. V., Kimeridze G. N. (1997)
Karetnikov V. G. - Angular momentum changes in eclipsing binary stars of different types (1997)
Keskin V. - Long-term activity changes of UV Piscium, Tunca Z., Ibanoglu C., Asian Z., Selam S.O., Müyesseroglu Z. (1997)
Marsakova V. l. - Photographic observations of eclipsing binary AL Oph (1997)
Niarchos P. G. - On the mass-ratio of the eclipsing binaries of W UMa type, Duerbeck H. W. (1997)
Sirotkin F. V. - Polythropic model of the component of close binary system (1997)
Somova T. A. - Time-resolved optical spectroscopy and photometry of the peculiar polar BY Cam (=H0538+608), Somov N. N., Bonnet-Bidaud J. M., Mouchet M. (1997)
Vanmunster T. - Detection of superhumps in the dwarf nova PV Persei (1997)
Belik S. I. - The low dispersion synthetic spectra of cool giant stars, Dragunova A. V., Komarov N. S. (1997)
Dragunova A. V. - The mean stellar spectra of cool giant stars, Belik S. I., Komarov N. S. (1997)
Gopka V. F. - The abundances of heavy elements in the atmosphere of hyades giant 6 Tauri (1997)
Klochkova V. G. - Preliminary results of abundance determination of IRAS 09276+4454, Mishenina T. V., Panchuk V. E. (1997)
Komarov N. S. - The energy distributions in spectra of stars in region AA 320-750 nm, Arkhipov M. G., Belik S. I., Depenchuk E. A., Dragunova A. V., Zakozhurnikova N. N., Kantsen L. E., Orlova L. F., Pereverzentsev A. F., Cherkass A. G., Chuprina R. I. (1997)
Komarov N. S. - The problems of determination of abundances in atmospheres of K giant stars, Basak N. Ju., Gorbaneva T. I., Golubovsky V. V., Kantzen L. E., Shevchuk T. V. (1997)
Komarov N. S. - The chemical abundances of atmospheres of K giant stars, Basak N. Ju., Gorbaneva T. I., Kantzen L. E. (1997)
Komarov N. S. - The cool giant stars in solar vicinity, Korotina L. V., Shevchuk T. V. (1997)
Mishenina T. V. - CN-strong and CN-week disk giants (1997)
Pan'ko E. A. - The shell activity of Be/shell star ζ Tauri in 1985 - 1997 (1997)
Pavlenko Ya. V. - Depletion of TiO and spectra of the coolest brown dwarfs (1997)
Tsymbal V. V. - Chemical composition of approximately equal mass Hg-Mn components of the SB2 system 46 Draconis, Kotchoukhov O. P., Lambert D. L., Khokhlova V. L. (1997)
Udovichenko S. N. - Hydrogen lines in B-e stars envelopes, Konchagina E. I. (1997)
Yakovina L. A. - Nitrogen abundance from the ultraviolet NH bands, Pavlenko Ya. V. (1997)
Bezdenezhnyi V. P. - Frequency analysis of bimodal cepheids (1997)
Bezdenezhnyi V. P. - Frequency analysis of Delta Scuti variable stars. I (1997)
Bezdenezhnyi V. P. - Frequency analysis of Delta Scuti variable stars. II (1997)
Bezdenezhnyi V. P. - Multiperiodicity of RR Lyrae stars. T Sextantis (1997)
Bezdenezhnyi V. P. - On classical cepheids' periods (1997)
Davis C. G. - Radiative transfer effects on the colors of RR Lyrae stars (1997)
Dorokhova T. N. - Discovery of rapid oscillation in Ap star HD 99563 (1997)
Dorokhova T. N. - Photometry of low amplitudes 6 Scuti type star VW Ari, Dorokhov N. L, Mkrtichian D. E. (1997)
Marsakova V. I. - Cycle-to-cycle changes in the Mira-type star RT Cyg, Andronov I. L. (1997)
Silich S. A. - Burst galaxies (1997)
Udovichenko S. N. - CCD observations of DL Dra, A. V. Yushchenko (1997)
Vasilyeva S. V. - Photometric investigation of DR And, Mkrtichian D. E. (1997)
Bychkov V. D. - A polarimetric investigation of unusual stellar objects from the Burakan surveys. First results, Tapia S. P. (1997)
Dorokhov N. I. - News from Mt. Dushak-Erekdag station of Odessa astronomical observatory, Dorokhova T. N., Komarov N. S., Mukhamednazarov S. (1997)
Keskin V. - First observation at the Tiibitak turkish national observatory, Asian Z. (1997)
Sergeeva T. P. - Some results of ten year operation of the automatic measuring complexes PARSEC, Sergeev A. V. (1997)
Shapovalova L. L. - "Time series workshop" - observations data processing tool (1997)
Bratijchuk M. V. - On conduction of the orbits of artificial satellites, Motrunich I. I., Motrunich J. M., Neubauer I. F. (1997)
Kolesnik S. Ja. - Programs of AES ephemerides calculation, Paltsev N. G. (1997)
Korobko A. A. - The analysis of a small-amplitude structure for cosmic objects light curves, Dobrovolsky A. V., Shumilov Yu. P, Paltsev N. G., Chaichuk R. A., Strakhova S. L. (1997)
Medvedev Yu. A. - A laser-photometric observational complex of the Odessa astronomical observatory, Dobrovolsky A. V., Paltsev N. G., Chaichuk R. A. (1997)
Medvedev Yu. A. - An 80-cm universal azimuthal telescope for AES observations, Fashchevsky N. N., Chaichuk P. A., Paulin L. S., Bondarenko Yu. N. (1997)
Sheptoon A. D. - Positional and photoelectric observations of CA similar to the objects Suggested for launching according to the "GLOBAL STAR" program, Dobrovolsky A. V., Paltsev N. G., Chaichuk R. A., Medvedev Yu. A., Petrov M. P, Depenchuk T. A., Strakhova S. L., Naumenko T. N., Korniychuk L. V., Korobeynikova E. A. (1997)
Sheptoon A. D. - Program of AES orbit determination from measurement data of astronomical station ("ORBITA - M"), Kolesnik S. Ja., Paltsev N. G. (1997)
Твердая О. Я. - Повышение качества дробления трещиноватых скальных пород за счет оптимального направления отбойки скважинными зарядами, Воробьев В. Д. (2014)
Шашенко А. Н. - Напряженно-деформированное состояние полупространства, внутри которого находится точечный источник объемной деформации, Шаповал В. Г., Моркляник Б. В., Шаповал А. В. (2014)
Петренко В. Д. - Экспериментальные исследования влияния формы поперечного сечения заряда на характер разрушения твердых сред взрывом, Коновал С. В. (2014)
Маслов И. Ю. - Учет коэффициента вспенивания гранул полистирола при расчете плотности эмульсионных взрывчатых веществ, сенсибилизированных этими гранулами (2014)
Калякин С. А. - Математическая модель расчета скорости детонации патронированных эмульсионных взрывчатых веществ, сенсибилизированных микросферами, Азаматов Р. И. (2014)
Коваленко И. Л. - Особенности технологии патронированных энергоконденсированных систем марки "украинит", Куприн В. П., Киященко Д. В. (2014)
Сдвижкова Е. А. - Исследования геомеханических процессов на сопряжении подготовительной выработки с лавой в условиях шахты "Комсомольская" ГП "Антрацит", Попович И. Н., Дудка И. В. (2014)
Смирнов А. В. - Оценка величины коэффициента разрыхления пород приконтурной области в выработках с пучащей почвой (2014)
Минеев С. П. - Особенности использования опережающих скважин для предотвращения газодинамических явлений при проведении подготовительных выработок, Никифоров А. В., Богоудинов Р. М., Рыжков М. Ф., Черниговцева А. А. (2014)
Крючков А. І. - Вплив швидкості копання гірських порід ковшем екскаватора на їх опір копанню, Євтєєва Л. І. (2014)
Терещук Р. Н. - Определение рациональных параметров анкерования наклонных выработок, Терещук О. В. (2014)
Янко В. В. - Определение параметров крепи в зоне дизъюнктивного нарушения (2014)
Фалина О. В. - Анализ методов ликвидации кренов высотных сооружений, в том числе шахтных копров (2014)
Иванова А. П. - Оптимальное проектирование предварительно-напряженных железобетонных балок для строительства автодорожных мостов, Труфанова О. И., Чумак А. Н. (2014)
Коваленко В. В. - Исследование влияния золы-уноса на прочностные показатели породобетона, Гаркуша В. С., Бакум П. А. (2014)
Гапеев С. Н. - Оценка коэффициента запаса прочности при проектировании многоэлементных стержневых конструкций, Феськова Л. В. (2014)
Лотоус В. В. - Повышение износостойкости зубьев ковшей экскаваторов при избирательном взрывном упрочнении, Наумова Е. А., Драгобецкий В. В. (2014)
Шаповал В. Г. - Вынужденные колебания бесконечной плиты с расположенной на ней точечной массой на основании Винклера-Фусса, Прошин С. Л., Андреев В. С. (2014)
Мороз М. М. - Організація перевезення гірничої маси на ПАТ "Кременчуцьке кар’єроуправління "Кварц" (2014)
Моркляник Б. В. - Моделювання деформацій основи, спричинених роботою ґрунтових теплових насосів, Фартушний А. С., Рабочая Т. В. (2014)
Колосюк В. П. - Необходимое быстродействие защитного отключения особовзрывобезопасного электрооборудования, Чебенко В. Н. (2014)
Столбченко Е. В. - К вопросу нормализации микроклимата на глубоких горизонтах шахт (2014)
Галиакберова Ф. Н. - Повышение безопасности взрывных работ за счет использования современных эмульсионных взрывчатых веществ в качестве промежуточных детонаторов на карьерах, Калякин С. А. (2014)
Наші ювіляри (2014)
Звернення до авторів (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Список авторів (2014)
Титул, зміст (2015)
Брегіда Ф. М. - Нові професії для підтримки прогресу автомобільного транспорту, Мержиєвський В. В., Ященко Т. М. (2015)
Стукота С. А. - Порівняльний аналіз систем підготовки водіїв автотранспортних засобів в країнах ЄС та Україні (2015)
Миронов К. О. - До питання відповідності системи моніторингу і контролю транспортних засобів завданням державного регулювання на транспорті (2015)
Волков О.Ф. - Розрахунок міжкалібрувальних інтервалів засобів вимірювальної техніки, Волков Р. О., Колобов К. С., Лесик О. С., Ричок С. О. (2015)
Гілевич В. В. - Вплив дорожніх та автомобільних чинників на сумарні затримки транспортних потоків перед регульованими перехрестями (2015)
Сахно В. П. - Експериментальні дослідження автопоїзда з перекосом мостів напівпричепа, Поляков В. М., Тімков О. М., Файчук М. І., Прогній П. Б. (2015)
Пожидаєв С. П. - Аналіз статистичної стійкості циклового ККД автомобілів при розгоні (2015)
Красноштан О. М. - Система побудови матриць кореспонденцій на основі інфрачервогого інтелектуалізованого лічильника пасажирів та системи GPS (2015)
Федоров В. В. - Математична модель поршневого глушника з компенсатором, Іллющенко Д. С. (2015)
Гладун С. А. - Визначення розрахункового модуля пружності дорожніх одягів у проектах реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг, Гончаренко Ф. П. (2015)
Гамеляк І. П. - Забезпечення надійності конструкції дорожнього одягу за несною здатністю при капітальному ремонті та реконструкції, Даценко В. М. (2015)
Тимощук О. Ю. - Впровадження геоінформаційних технологій для удосконалення процесу управління автомобільними дорогами, Рахуба О. І. (2015)
Смирнова Н. В. - Применение BIM-технологий в задачах целевого поиска проектных решений автомобильных дорог (2015)
Кіщинський С. В. - Підвищення стійкості окислених бітумів до старіння шляхом їх компаундування з дистиляційними бітумами, Копинець І. В. (2015)
Скипочка С. И. - Статистические подходы к исследованию процессов разрушения композиционных материалов, Паламарчук Т. А., Бобро Н. Т., Прохорец Л. В. (2015)
Терентьєв О. М. - Ослаблення масиву гірських порід магнітно-гідрокавітаційним навантаженням, Стрельцова І. М., Закієв М. І. (2015)
Савельев Д. В. - Влияние поверхностно-активных веществ на энергоемкость разрушения углепородного массива динамическими нагрузками, Кратковский И. Л., Ищенко К. С. (2015)
Виноградова О. П. - Математичне моделювання утворення ціликів гірської породи при її руйнуванні окремим індентором, Дутка В. А., Свешніков І. А. (2015)
Ремез Н. С. - Взаємодія сейсмовибухових хвиль з грунтовим масивом при миттєвому та короткоуповільненому підриванні, Вапнічна В. В., Ремез Д. А., Крайчук С. О. (2015)
Tverda O. - Interrelation breakup parameters of rock mass with the direction breakage under explosive working off high ledges in the quarries, Vorobyov V. (2015)
Воробьев В. В. - Динамика упругих систем в инерционном поле подвижных нагрузок с позиции информациологии, Киба С. П., Демьяненко А. Г. (2015)
Kruchkov A. - Optimization of soil digging by scoop of power-shovel with energy intensity criterion, Yevtieieva L. (2015)
Виноградов Ю. А. - Исследование водопритока в горную выработку в зависимости от способа ее крепления (2015)
Солодянкин А. В. - Обеспечение устойчивости участковых выработок для повторного использования в условиях ГП "Шахтоуправление "Южнодонбасское №1", Машурка С. В., Дудка И. В., Кузяева О. А. (2015)
Terentiev O. - Justification of energy-saving technology in the factory for the production of crushed stone, Sergienko M. (2015)
Феськова Л. В. - Анализ проблемы техногенной сейсмичности (2015)
Звернення до авторів (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Список авторів (2015)
Белозор О. С. - Эргонимы с компонентами молодой/старый в коммерческой номинации, Петренко В. И. (2016)
Билан Н. И. - Роль значения направленности отношения воздействия семантико-синтаксической структуры при переводе английских высказываний на украинский и русский языки (2016)
Ваняркин В. М. - К вопросу о понятии текста как основной единице коммуникации (2016)
Высоцкая Т. Н. - Структура терминологических значений наименований технических артефактов горной промышленности (2016)
Goncharova Yu. S. - English borrowings as indicators of new financial and economic realia in the ukrainian economic discourse, Kolomoychenko O. E. (2016)
Гречухина И. Д. - Man как словообразовательный элемент в современном английском языке (гендерный аспект) (2016)
Громовенко В. В. - Особливості словотворення неологізмів в українському політичному дискурсі (2016)
Датченко Ю. В. - Етносимвол великоднього яйця в українському мовно-культурному просторі (2016)
Дворянчикова С. Е. - Филологическая ретроспектива представления комического в теории литературной ономастики (2016)
Ибрагим Аль Шабуль. - Проблемы фонетической интерференции при обучении арабоговорящих студентов русскому языку (2016)
Кірковська І. С. - Cитуація наміру здійснення дії як компонент категорії проспективності та засоби її вираження у сучасних романських мовах (2016)
Ковкіна Є. В. - Функціонування елементів кримінального арго в термінологічній системі криміналістики (2016)
Куварова Е. К. - Обращение и вокатив: к вопросу о содержательной дифференциации терминов (2016)
Любимова С. А. - Із історії досліджень стереотипів у гуманітарній парадигмі: від соціології до когнітивної лінгвістики (2016)
Ляпичева Е. Л. - Модель понимания речи и применение её в анализе текста (на материале беседы митрополита Антония Сурожского "О творении и спасении мира") (2016)
Меньшиков И. И. - Согласование как подчинительная синтаксическая связь (2016)
Нагорна О. П. - Прагматичні функції неоднозначних висловлень (2016)
Панченко Е. И. - Вербализация концепта библиотека в русском художественном тексте (2016)
Пасько Г. М. - Фреймові моделі загадок (на матеріалі слов’янських та германських мов) (2016)
Писаренко Н. Д. - Форми економії вираження смислу в сучасному українському синтаксисі (2016)
Пономарёва Л. Ф. - Семантические ограничения в девербативном словопроизводстве имени существительного класса процессуальных глаголов (2016)
Попов С. Л. - О перцептивно-логической эволюции фонетического строя русского языка: согласные (2016)
Пристайко Т. С. - Голофразисные номинации в языке Интернета (2016)
Сахно И. А. - Трудоустройство сквозь призму лексики (2016)
Стирнік Н. С. - Домінантні проблеми аудіювання в процесі навчання англійській мові студентів гуманітарних спеціальностей (2016)
Суима И. П. - Лексическое наполнение респонсивных предложений (на материале английского языка) (2016)
Турута И. И. - Эргонимы и прагматонимы: сходство и отличие (2016)
Хрушкова О. А. - Смислові поля динамічних писемних текстів (на матеріалі рекламних текстів м. Дніпропетровська) (2016)
Юровських К. А. - Контекстуальні передумови виникнення комунікативного непорозуміння (на матеріалі англомовного діалогічного дискурсу) (2016)
Шепель Ю. А. - О простых и сложных единицах словообразования (2016)
Шепітько С. В. - Лінгвістичні ознаки прислів’їв (2016)
Шкурко О. В. - Роль второстепенных членов предложения в процессе омонимизации высказываний (2016)
Шпітько І. М. - Не на одно лицо, або Про соматизм обличчя в словацькій й українській мовах: ономасіологічний аспект (2016)
Федоренко В. Г. - Фактор вищої освіти в інноваційній економіці cінгапуру, Грищенко І. М., Вітковський О. С. (2009)
Криклій А. С. - Банківський капітал: соціально-економічна сутність, склад та призначення, Боровікова М. О. (2009)
Крейдич І. М. - Державна політика управління економічним зростанням (2009)
Круш П. В. - Антикризова політика національних держав: загальне і особливе (2009)
Орлова Н. С. - Стратегічне управління розвитком економіки України, Іващенко А. І. (2009)
Лабурцева О. І. - Обгрунтування цін на продукцію в умовах ризику змін споживчого попиту (2009)
Кузьмін О. Є. - Методологічні підходи до оцінювання інноваційності технологічних процесів машинобудівних підприємств, Жежуха В. Й. (2009)
Бугрова О. О. - Інноваційні принципи інтегрованої логістики, Бугров О. В. (2009)
Марченко О. І. - Податкові пільги інвестиційного характеру як засіб стимулювання інноваційної діяльності (2009)
Лихолет С. І. - Трансфер технологій у системі інноваційної діяльності (2009)
Кудря Я. В. - Нова наукова парадигма управління корпораціями в машинобудуванні України (2009)
Шевченко Н. В. - Роль іро у підвищенні рівня капіталізації промислових підприємств (2009)
Бондаренко В. М. - Моніторинг та діагностика життєздатності підприємства з використанням зарубіжних моделей (2009)
Манів С. З. - Інтелектуальний потенціал: його суть та складові (2009)
Боднарчук В. В. - Енергозбереження — основна стратегія розвитку теплоелектроцентралей України в умовах сучасної економіки (2009)
Ворсовський О. Л. - Фінансовий потенціал інвестиційної діяльності підприємств України (2009)
Лівшиц В. Я. - Головні аспекти маркетингу на ринку комерційної нерухомості України (2009)
Михайловська О. В. - Український інтернет-сегмент в глобальному інформаційному середовищі інвестиційної діяльності (2009)
Костенко О. М. - Облікова політика як внутрішньогосподарський інструмент впливу на формування прибутковості підприємства (2009)
Крічка Н. М. - Методика та організація обліку і аналізу основних засобів (2009)
Дінєв Йордан Дімітров - Економічні перспективи України та болгарії на світовому ринку туристичних послуг (2009)
Балашов А. М. - Особливості муніципального управління з використанням показників сталого розвитку (2009)
Ільченко-Сюйва Л. В. - До проблеми формування державної економічної політики співпраці України з міжнародними економічними організаціями в системі оон, Бабій Л. В. (2009)
Паращич І. М. - Проблеми реалізації прав пацієнтів в російській федерації, латвії, естонії та грузії (досвід для України) (2009)
Халецька А. А. - Державна політика регулювання розвитку економічної бази установ соціального захисту населення (2009)
Клименко І. В. - Основні підходи до визначення понять "електронний уряд" та "електронне урядування" (2009)
Плющ В. О. - Теоретичні підходи до дослідження державних послуг в Україні (2009)
Яценко О. А. - Удосконалення механізмів державного контролю за соціально-економічною діяльністю іноземних військових формувань в Україні (2009)
Драган І. О. - Напрями науково-технічного розвитку житлово-комунального господарства (2009)
Скрипничук Т. В. - Вітчизняна практика дозвільної діяльності в умовах впливу світової фінансової кризи на будівельну галузь (2009)
Гаврилов А. О. - Державне регулювання будівельної діяльності на стадії проектування (2009)
Краюшкін В. А. - Дослідження сутності поняття "місія" для систем із соціальною складовою (2009)
Губар О. В. - Аналіз забезпечення державної санітарно-епідеміологічної служби України професіоналами у галузі медицини (2009)
Крейдич І. М. - Монографія "Інвестиційна політика як основа моделі економічного зростання" (2009)
Мальцев Д. В. - Показания к применению препаратов иммуноглобулина для внутримышечного введения (2014)
Гаврилюк А. М. - Стан імунної системи у хворих на варикоцелє в динаміці лікування, Чоп’як В. В., Наконечний А. Й., Наконечний Й. А., Курпіш М. (2014)
Коваль Г. Д. - Роль та особливості експресії матричної металопротеїнази 2 в ендометріозних вогнищах у жінок з ендометріозом асоційованим з безпліддям, Чоп‘ як В. В., Курченко А. І., Курченко І. Ф. (2014)
Попов Н. Н. - Первичный тяжелый комбинированный иммунодефицит, случай из практики, Савво А. Н., Пионтковская О. В., Постников А. В., Тимохина Н. И., Дьяченко Е. А., Плахотная О. Н. (2014)
Гайсенюк Ф. 3. - Експресія проапоптотичного маркеру cd95 на лімфоцитах та рівень про- і протизапальних цитокінів у хворих на гострий та хронічний пієлонефрит (2014)
Казмирчук В. Е. - Дефицит миелопероксидазы - врожденное и приобретенное нарушение функции нейтрофилов, Царик В. В., Мальцев Д. В., Войтюк Т. В., Сидоренко Е. В., Дюсеева В. В., Солонько И. И. (2014)
Белоглазов В. А. - Дисбаланс гуморального звена антиэндотоксинового иммунитета и его влияние на системное воспаление, эндогенную интоксикацию у больных системной красной волчанкой, Шадуро Д. В., Гордиенко А. И., Бакова А. А. (2014)
Белоглазов В. А. - Экспрессия toll-like рецепторов 4 типа на моноцитах и гранулоцитах и их эндотоксин-связывающий потенциал при среднетяжелой и тяжелой бронхиальной астме, Гордиенко А. И., Попенко Ю. О. (2014)
Аль касы Мей Гази - Тип питания, снижающий вероятность дисплазии шейки матки (2014)
Кащенко І. М. - Клініко-імунологічна оцінка ефективності лікування жінок з генітальним герпесом, Ромащенко О. В., Курченко А. І. (2014)
Прилуцкий А. С. - Синтез интерлейкина-8 и реакция бластной трансформации лимфоцитов, стимулированных растительным митогеном и антигенами кольчецов, Фролов А. К., Лесниченко Д. А., Литвиненко РА., Федотов Е. Р. (2014)
Курченко А. И. - C159T полиморфизм гена рецептора CD14 у взрослых больных c ранним и поздним началом бронхиальной астмы, Бисюк Ю. А., Белоглазов В. А. (2014)
Цвях А. І. - Дисбаланс цитокінової регуляції у хворих з політравмою, Яворська І. В., Господарський І. Я., Господарський А. Я. (2014)
Kulachek V. T. - Early diagnosis of tubulo-interstitial renal lesions in patients with rheumatoid arthritis, Zub L. O., Savchenko V. S. (2014)
Камінський В. В. - Профілактика внутрішньоутробного інфікування вірусом простого герпесу у ВІЛ-інфікованих вагітних, Жданович О. І., Аношина Т. М. (2014)
Александрова К. - Укрепление конкурентных позиций пищевых предприятий посредством минимизации рисков (2016)
Алтаяу Фатхи - Методические подходы к повышению эффективности деятельности иорданских банков (2016)
Бенедисюк Д. - Ретроспектива становлення і пріоритети розвитку ринку цінних паперів в Україні, Голубка С. (2016)
Бровкова О. - Дослідження чинників та резервів підвищення прибутковості підприємств харчової промисловості, Бровкова К., Нго Тієн Донг (2016)
Вербицька Я. - Достатність капіталу у забезпеченні конкурентної позиції банків України (2016)
Голубка М. - Діяльність Ревізійного союзу українських кооперативів у контексті розвитку економічної освіти на західноукраїнських землях (2016)
Єрмакова О. - Аналіз прямих іноземних інвестицій як фактора динамізації економічного розвитку Одеського регіону, Скалаух А. (2016)
Короленко Н. - Основні напрямки підвищення міжнародної конкурентоспроможності Одеського регіону: логістичний аспект, Шуршанова Д. (2016)
Kostiuchenko N. - Determination of possibilities and limits of influence of ECB policy on the level of unemployment in EU countries, Shkabarin G. (2016)
Нияз Аднан Мохаммед Али - Сравнительный анализ процессов управления и финансирования предприятий здравоохранения: современные модели и подходы (2016)
Пудичева Г. - Фактори забезпечення енергетичної безпеки підприємств (2016)
Роєва О. - Проблемні питання визнання, обліку та оподаткування малоцінних та швидкозношуваних предметів (2016)
Рубаха М. - Теоретичні аспекти дослідження фінансового планування на підприємстві, Галайко А. (2016)
Таран-Лала О. - Оцінка надійності споживчої кооперації України як соціально-економічної системи в структурі національної економіки (2016)
Тимощенко Ю. - Облікова оцінка активів при відображенні процесів діяльності підприємства (2016)
Чумак Н. - Інституційні засади антимонопольного регулювання товарних ринків у відкритій економіці (2016)
Шматковська Т. - До проблематики впровадження стратегічного управлінського обліку на підприємстві (2016)
Майборода А. - Выстраивание консервативной идеологии в путинской России: концептуальный анализ (2016)
Наші автори (2016)
Афанасьев А. - Научный статус гуманитарного знания, Цофнас А. (2011)
Мішалова О. - Логіка "історичних наук" як методологічна основа розвитку гуманітарного пізнання (2011)
Возняк В. - Розпізнання розуму і розсудку як рівнів мислення (Стаття друга) (2011)
Чуйко В. - Когітологічне обґрунтування концепції об’єктивної істини (2011)
Вінтонів С. - Істина як філософська категорія в умовах трансформації наукової парадигми (2011)
Азархін К. - Істина пізнання і істинність висловлень (2011)
Гасяк О. - Епістемний потенціал наукової проблеми як форми і способу переходу від емпіричного до теоретичного (2011)
Комар О. - Мова як гуманітарна форма та екзистенційний зміст існування науки (2011)
Тарахтєй М. - Пояснення та пояснювання (2011)
Рошкулець Р. - Світоглядно-метафізичні та соціокультурні контексти наукового пізнання за М. Вебером (2011)
Самборська О. - Кореляція епістемних і метафізичних аспектів у сучасній філософії науки (2011)
Пантелєєва І. - Базисні детермінанти античного публічного дискурсу (2011)
Будз Г. - Пошук істини в античній філософії як основа формування класичної парадигми пізнання (2011)
Тенус І. - Ренесансна філософія науки: від механічних мистецтв до теоретичної механіки (2011)
Макаров З. - Ренессансные предпосылки математизации классической европейской науки (2011)
Кравченко О. - Теорія пізнання у філософських курсах професорів Києво-Могилянської академії (2011)
Павлишин Л. - Народ і нація у творчості Володимира Винниченка (2011)
Філіпенко Н. - З творчої біографії Василя Зеньковського: еволюція поглядів на причини та наслідки секуляризації культури (2011)
Козьмук Я. - Ніцшеанська туга: від Лесі Українки до Ліни Костенко, Омельчук І. (2011)
Капитон В. - Современная гуманитарная парадигма: к вопросу о сущности человека и личности, Капитон О. (2011)
Савостьянова М. - Методологічні та світоглядні проблеми зміни гуманітарної парадигми (2011)
Мірошник Г. - Соціо-раціональна регуляція людини в суперіндустриальному суспільстві (2011)
Отдєлєнцев Є. - Цивілізаційно-техногенний підхід до дослідження витоків глобалізації (2011)
Кочубей Н. - Мережа як концепт сучасного наукового дискурсу (2011)
Кузь О. - Концепт соціальності в посткласичному суспільствознавстві (2011)
Волковинська В. - Поняття "подія" в контексті трансформацій сучасних соціально-філософських досліджень (2011)
Горошко Ю. - Постнеклассические стратегии трансформаций субъективности (2011)
Возняк Ст. В. - Мартін Гайдеґер про сутнісне мислення (2011)
Нефедев С. - Проективное познание: темпоральные аспекты и онтологические модальности (2011)
Терешкун О. - Технологічний імператив і гуманітарна криза в постіндустріальному суспільстві (2011)
Савельєв В. - Гендерні аспекти гуманітарної парадигми в контексті постмодерністських ідей (2011)
Кадикало А. - Постмодерна атрибутивність сучасного природничо-наукового (2011)
Вітвіцька Н. - Істина і "непрозорість" мови, Сарнацький М. (2011)
Казаков М. - Метод деконструкції у постмодерністській парадигмі пізнання (2011)
Повторева С. - Принцип виділення структуротвірних відношень як методологічна основа структурного дослідження (2011)
Денежников С. - Проблема искусственного интеллекта и когнитивной науки в трансгуманистическом дискурсе: гноселогический аспект (2011)
Кривенко Ю. - Соціально-філософський аналіз причин і механізмів міграції людських ресурсів у постмодерному суспільстві (2011)
Возняк В. - Життя у вимірах абсолюту як проблема (Стаття перша) (2011)
Галань Н. - Національне питання в українській філософії 20-30-х років ХХ століття (М. Скрипник, М. Хвильовий, С. Семковський, В. Юринець) (2011)
Винник-Остапишин В. - Громадянська етика Миколи Хвильового (2011)
Гарда М. - "Мати чи бути": проблема векторної суперечності людської активності (Е. Фром) (2011)
Поперечна Г. - Етноантропологія як один із напрямів учення П. Авсенєва про людину (2011)
Гоян І. - Філософсько-богословська психологія Петра Авсенєва (2011)
Добродум О. - Особенности функционирования религиозных меньшинств в США в начале III тысячелетия (2011)
Довідка про авторів (2011)
Волошина Н. П. - Клиническая характеристика больных с диссомническими расстройствами при рецидивирующем течении рассеянного склероза, Негреба Т. В., Терещенко Л. П., Василовский В. В., Перцев Г. Д., Песоцкая К. О., Черненко М. Е. (2016)
Дзюба О. М. - Особливості лікування гострого ішемічного інсульту у пацієнтів з метаболічним синдромом, Бабенко В. В. (2016)
Дубенко А. Є. - Методологія створення регістру хворих на епілепсію з метою оптимізації статистичних даних, Танцура Л. М., Сергієнко О. В., Бабкіна Ю. А., Сазонов С. О. (2016)
Міщенко Т. С. - Нейроксон в лікуванні хворих з постінсультною деменцією, Міщенко В. М., Здесенко І. В., Михайлов В. Б. (2016)
Салій З. В. - Апоптоз лейкоцитів периферичної крові у хворих з наслідками черепно-мозкової травми, Шкробот С. І. (2016)
Сало С. В. - Диагностические критерии применения специфической противовирусной терапии у детей с задержкой психоречевого развития (2016)
Билоус В. С. - Продромальные предикторы психоза у больных параноидной шизофренией и острым полиморфным психотическим расстройством (2016)
Венгер О. П. - Депресивні розлади у емігрантів та реемігрантів: клініко-психопатологічна феноменологія, сучасні підходи до лікування (2016)
Волощук Д. А. - Індивідуально-психологічні особливості членів родини, які здійснюють догляд за пацієнтами з судинною деменцією (2016)
Задорожний В. В. - Гіпоталамічні розлади у хворих на алкогольний делірій (2016)
Закаль К. Ю. - Клинические предикторы высокого и низкого уровней медикаментозного комплайенса у больных параноидной шизофренией с непрерывным типом течения (2016)
Закладний М. В. - Медико-психологічна корекція емоційних порушень у хворих на тривожні розлади невротичного та органічного ґенезу: обґрунтування необхідності диференційованих підходів (2016)
Коростій В. І. - Нехімічні аддикції, коморбідні до психосоматичних захворювань у молодих осіб (2016)
Кузьмінов В. Н. - Лікування психомоторного збудження у хворих в стані відміни алкоголю з делірієм (2016)
Малюта Л. В. - Клинико-психопатологические особенности депрессивных расстройств при манифесте шизофрении (2016)
Марута Н. А. - Оценка эффективности нейротрофической терапии депрессий, Явдак И. А., Череднякова Е. С. (2016)
Михайлов Б. В. - Особливості перебігу посттравматичного стресового розладу у демобілізованих учасників АТО, які перебувають на реабілітації в санаторно-курортних умовах, Сердюк О. І., Галаченко О. О., Галаченко В. В., Вашкіте І. Д. (2016)
Мухаровська І. Р. - Емоційне вигоряння у лікарів-онкологів: джерела професійного стресу та медико-психологічні потреби (2016)
Радченко Т. М. - Гендерні особливості поширеності та клініко-психопатологічних проявів опіоїдної залежності у жінок (2016)
Савіна М. В. - Рівень депресивного реагування у подружжя з різним станом здоров’я сім’ї та залежною поведінкою у жінок (2016)
Скрипніков А. М. - Аналіз мотивів відмови від підтримуючої антипсихотичної терапії у хворих на параноїдну шизофренію, поєднану з вживанням каннабіноїдів, у період першої ремісії, Кидонь П. В. (2016)
Сосин И. К. - Мониторинг и активация панорамного зрительного восприятия цветовых аналогов светофора и психофизиологические аспекты безопасности дорожного движения, Чуев Ю. Ф., Гончарова Е. Ю. (2016)
Чорна Т. С. - Порушення емоційної сфери у хворих на тривожні розлади і принципи їх психотерапевтичної корекції (2016)
Юдін М. А. - Медико-психологічні аспекти косметологічної медицини (2016)
Юрченко О. М. - Соціально-демографічна характеристика хворих на параноїдну шизофренію та її діагностичне значення (2016)
Ярий В. В. - Напруженість аддиктивного статусу і порушення психоемоційного стану в ґенезі дезадаптації дружин чоловіків, хворих на алкогольну залежність, Маркова М. В. (2016)
Зупанец И. А. - Фармакодинамические аспекты нейрогеропротекторного синергизма препарата "Олатропил", Шебеко С. К., Отришко И. А. (2016)
Литвиненко М. В. - Вугрова хвороба: погляд крізь призму медичної психології (2016)
Протокол засідання Ради національних психіатричних асоціацій — членів Європейської Психіатричної Асоціації (2016)
Профессор Евтушенко Станислав Константинович (2016)
Сублингвальная иммунотерапия: обновленный программный документ всемирной организации по аллергии 2013 (2014)
Дитятковская Е. М. - Основные принципы преподавания аллергологии у врачей стоматологов (2014)
Мальцев Д. В. - Рефрактерна атипова тригемінальна невралгія, асоційована з реактивованою герпесвірусною інфекцією: патогенетичний зв’язок. Ефективність комбінованого противірусного лікування, Федірко В. О., Лісяний М. І., Васильєва І. Г. (2014)
Чернишов В. П. - Порівняння параметрів цитокінів у хворих на ювенільний ревматоїдний артрит при проведенні імуносупресивної терапії та лікуванні моноклональним антитілом інгібітором TNF-α, Бойко Я. Є. (2014)
Камінський В. В. - Профілактика перинатальних ускладнень у ВІЛ-інфікованих вагітних з вірусом простого герпесу, Жданович О. І., Аношина Т. М. (2014)
Царик В. В. - Характеристика гуморального імунітету при хронічних рефрактерних риносинуситах, Казмирчук В. Є. (2014)
Абрамова Н. О. - Особливості показників антитиреоїдного автоімунітету у хворих з цукровим діабетом 2-го типу залежно від рівня лептинемії, Пашковська Н. В., Курченко А. І. (2014)
Климова Е. М. - Оценка факторов первичной иммунорезистентности на экспериментальной модели воспалительного процесса у животных разного возроста, Коваленко Т. И., Минухин В. В., Агаркова А. Н. (2014)
Плахотная Д. В. - Роль toll-like рецепторов в развитии аллергических заболеваний (2014)
Борис О. М. - Сучасні підходи до комплексного лікування та профілактики рецидивів папіломавірусної інфекції у жінок репродуктивного віку (2014)
Бен Амор Мариам - Фоновый уровень цитокинов периферической крови у беременных с преэклампсией (2014)
Курченко А. И. - ASP299GLY полиморфизм гена TLR-4 и антиэндотоксиновый иммунитет у больных бронхиальной астмой, Бисюк Ю. А., Дубовой А. И., Кондратюк В. Е. (2014)
Цвіркун В. - Смисло-ціннісні хвороби українського суспільства: досвід минулого та інвазія сучасності (2011)
Драпогуз В. - Сценарії майбутнього розвитку України в контексті синергетичної парадигми (2011)
Скринник М. - Базова ідентичність і питання сталості персональної ідентичності (2011)
Будз В. - Достовірність самого себе як практична основа соціальних теорій (2011)
Шевчук Д. - Антропологічний підхід до феноменів політичного світу: методологічний аспект (2011)
Волков О. - Телеологія дискурсу солідарності (2011)
Попов С. - Зміст соціального менеджменту як предмет дослідження в дискурсі глобалізації та інформатизації (2011)
Попадинець Г. - Вплив філософії Реформації на становлення громадянського суспільства (2011)
Івасюк Г. - Світоглядно-філософські чинники формування суспільства (на прикладі Німеччини XIX-XX ст.) (2011)
Трубнікова О. - Дегуманізаційні процеси як реалії суспільства XXI століття (2011)
Саракун Л. - Сфера культури: інституційна структура, функції та межі реформування (2011)
Кадобний Т. - Соціокультурна детермінація і свобода наукового пізнання (2011)
Мельничук М. - Ціннісні параметри гуманізації сучасної науки в контексті проблеми неявного знання, Козменко М. (2011)
Подгорна Л. - Естетика наукового пізнання в історико-методологічному контексті (2011)
Петрук Н. - Комунікативні засади існування наукового товариства (2011)
Рупташ О. - Смислові горизонти загальнонаукової парадигми знання (2011)
Возняк В. - Розпізнання розуму і розсудку як рівнів мислення (Стаття перша) (2011)
Возняк Ст. В. - Як навчитися мисленню? (концепція Мартіна Гайдеґера) (2011)
Антофійчук В. - Інтерпретація філософських поглядів автора "Історії русів" у ранній творчості Т. Шевченка, Никифорюк А. (2011)
Дутковський І. - Епістемний вимір традиції (2011)
Снігур Св. - Співвідношення ментальності та національного характеру, Снігур С. А. (2011)
Карпенко В. - Освіта і ментальність: філософський погляд (2011)
Возняк С. - Проблема змістовності форм організації сучасної освіти (2011)
Давидов П. - Компетентнісний підхід в освіті: онтологічно-гносеологічний аналіз (2011)
Сидоренко М. - Українознавство в системі вищої медичної освіти: альтернативи та пошуки, Троянський В. (2011)
Ярошенко А. - Поліпшення якості підготовки фахівців в умовах модернізації освіти (на прикладі освітніх вимірювань), Патинок О. (2011)
Доморослий В. - Духовність особистості: соціальний механізм трансформації (2011)
Сичевська-Возняк О. - Генеза проблеми теодицеї в античній філософії (2011)
Терешкун О. - Теологічна концепція техніки Фрідріха Десауера (2011)
Дудченко В. - Філософсько-релігійний діалог як духовна комунікація Сходу і Заходу в сучасному соціокультурному дискурсі (2011)
Вовк С. - Східний інтелектуально-духовний синтез у контексті синергетичного бачення світу (стаття друга) (2011)
Титаренко В. - Синергетична методологія в релігієзнавчих дослідженнях (до початків прогнозування релігійних процесів) (2011)
Дулин П. - Катастрофизм против эволюционизма, Ковалевич В. (2011)
Добринчук О. - Аксіологія трансформації античного міфу в п’єсі Гуго фон Гофмансталя "Єгипетська Єлена" (2011)
Литвинюк О. - Особливості переосмислення євангельського та легендарно-міфологічного традиційного матеріалу в романі Вільяма Ґолдінґа "Шпиль" (2011)
Де Лонг М. - Футурологічна перспектива порівняння релігійних та атеїстичних поглядів на проблему смерті в філософії (2011)
Киф’юк В. - Релігійна соціалізація як чинник інтеграції суспільства (2011)
Гетьман Д. - Релігієзнавчо-теологічний та світоглядний аналіз ідентифікації релігійної віри (2011)
Марчук О. - Феномен лікування в структурі релігії (2011)
Луцан І. - Історичний розвиток і становлення церковно-організаційного життя на Буковині (2011)
Палінчак М. - До питання про фінансове забезпечення релігійних організацій у Словацькій Республіці (2011)
Довідка про авторів (2011)
Передмова редактора (2010)
Евстафьев И. - Методология системного анализа: теория и практика эколого-эпизоотологического прогноза (2010)
Загороднюк І. - Криптичне різноманіття та зміни поглядів на склад теріофауни (2010)
Заїка С. - Моніторинг популяцій дрібних ссавців пелетковим методом (2010)
Придатко В. - Про масштаби історичного й очікуваного розповсюдження ссавців у Східній Євразії за моделлю EEBIO (GLOBIO) (2010)
Дребет М. - Результати обліку кажанів Національного природного парку "Подільські Товтри", на зимівлі 2008 року, Матвєєв М., Тарасенко М. (2010)
Дулицкий А. - Реальные и виртуальные элементы в динамике фаунистического списка млекопитающих Крыма (2010)
Зоря О. - Моніторинг мікротеріофауни Харківської області: підсумки 20-річного циклу спостережень (2010)
Наглов В. - Участие разных видов мелких млекопитающих в циркуляции разных серогрупп лептоспир на Харьковщине (2010)
Підірка І. - Динаміка епізоотії сказу 1998–2009 років у Черкаській області (2010)
Рошко В. - Угруповання дрібних ссавців (Micromammalia) в умовах хронічного електромагнітного стресу, Крон А. (2010)
Товпинец Н. - Распространение и динамика численности Micromammalia Крыма, Евстафьев И. (2010)
Бронсков А. - Распространение и численность суслика малого (Spermophilus pygmaeus) в Донецкой области, Тимошенков В. (2010)
Зізда Ю. - Прижиттєві методи дослідження тварин на прикладі вивірки звичайної (Sciurus vulgaris) (2010)
Ковальчук О. - Лось (Alces alces L.) у складі минулої та сучасної теріофауни Сумської області: зміни чисельності та їх причини (2010)
Мерзлікін І. - Нові зустрічі кутори малої, Neomys anomalus Cabrera (Insectivora, Soriicidae), у Сумській області, Шевердюкова Г. (2010)
Парнікоза І. - Зубр (Bison bonasus L.) в Україні: історія, сьогодення та перспективи збереження, Сесін В., Борейко В. (2010)
Хоєцький П. - Моніторинг ситуацій "людина — ведмідь" (2010)
Гащак С. - 14 Теріологічна школа-семінар: аналіз підсумків роботи (Чорнобиль 2007) (2010)
Коробченко М. - XV Теріологічна школа-семінар "Проблемні види ссавців" (Канів, 2009): звіт про роботу (2010)
Парнікоза І. - Підсумки Року зубра 2009 в Україні (2010)
Селюніна З. - Інформація про XI нараду "Гризуни і середовище" у м. Мишкін (2008) (2010)
Скільський І. - Всеукраїнська конференція "Сучасний музей. Наукова й експозиційна діяльність": теріологічний аспект, Смірнов Н., Мелещук Л. (2010)
Наглова Г. - Жизненный путь Владимира Александровича Наглова (1930–2009) (2010)
Голенко А. - Діяльність Центру реабілітації кажанів при Київському зоопарку в 1999–2009 роках (2010)
Чорний І. - Вільгельм Дільтай та його поняття "Geisteswissenschaften": проблема інтерпретації (2011)
Руснак І. - Становлення наук про дух та їх епістемний потенціал (2011)
Починок Б. - Емпіричне і теоретичне в гуманітарному пізнанні (2011)
Починок І. - Наратив і проблема науковості історичного пізнання (cтаття друга) (2011)
Ганаба С. - Проблема толерантності в історії (2011)
Сулятицька Т. - Феномен толерантності в історичному дискурсі (2011)
Дудченко В. - Толерантність – ключовий елемент духовного розвитку людства (2011)
Синиця А. - Концепції сучасного суспільства Герберта Маркузе та Деніела Белла (2011)
Добролюбська Ю. - Постмодерністські моделі філософії історії Л. Госсмана, С. Банна та Д. Ла Капра у світлі системного підходу (2011)
Задубрівська О. - Постмодерністські трансформації ніцшеанських ідей у Ж. Дельоза (2011)
Дутка Л. - Методологічні засади інтеграції науки і літератури в постмодернізмі (2011)
Возняк Ст. В. - Що кличе нас у мислення? (концепція Мартіна Гайдеґера) (2011)
Потужній О. - Екзистенційний смисл глобалізації (соціально-філософський аспект) (2011)
Де Лонг М. - Трансформація соціальної онтології в контексті філософського обґрунтування екзистенційої соціології (2011)
Цинтила О. - Антропологічні витоки герменевтичної філософії та її методологічні можливості (2011)
Махобей К. - Герменевтичні аспекти праворозуміння (2011)
Терешкун О. - Концепція індустріальної культури у філософії техніки Б. Вишеславцева (2011)
Дудченко В. - Філософська спадщина В. Зеньковського – рефлексія над основами духовної культури (2011)
Салига І. - Проблема духовності у філософській концепції І. Франка (2011)
Саракун Л. - Експлікація поняття "культура" в сучасному філософському дискурсі (2011)
Удод О. - Концепти "істина” і "правда”,"сутнє” і "належне” в культурі, Юрій М. (2011)
Мирутенко Л. - Науково-технічна культура та її моральні засади (2011)
Ткачова Ю. - Діалог науки і релігії в контексті моральної культури (2011)
Андрусів Л. - Раціоналістичні тенденції в єресі жидовілих ХV - першої половини ХVІІ ст. (2011)
Лавринович О. - . Іслам і проблеми євроінтеграції (французький контекст) (2011)
Нямцу А. - Загальнокультурний європейський контекст (онтологічні аспекти), Комарніцька Л. (2011)
Максимович О. - Український модернізм: ідеї, напрями, оцінки (2011)
Поліщук О. - Аксіологічний вимір модернізації українського суспільства (2011)
Застольська В. - Українська масова культура (2011)
Яковенко М. - Естетичні виміри комунікації (2011)
Бойко О. - Роль культури дозвілля в життєтворчості людини (2011)
Беднарський О. - Ігрова домінанта культурного процесу в Стародавній Греції (2011)
Сильчук С. - Ігрові елементи моди (2011)
Лакуша Н. - Екологічна культура: аспекти становлення та розвитку (2011)
Козменко М. - Роль синтетичної філософії в розумінні культури (2011)
Довідка про авторів (2011)
Передмова редактора (2012)
Делеган І. - Особливості визначення віку окремих видів оленеподібних у процесі їх обліку (2012)
Дроботун Е. - Определение возраста у землероек-белозубок (Crocidura: Soricidae) (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського