Євтушенко О. - Репрезентація типу героя-воїна в друкованому медіадискурсі (2014)
Крупський І. - Мовна диференціація преси Галичини напередодні Першої світової війни (2014)
Лизанчук В. - Політико-ідеологічні та морально-психологічні аспекти інформаційної безпеки України, Глаголюк В. (2014)
Лозинський М. - Митрополит Андрей Шептицький в інтерпретації біографа-француза Кирила Королевського (2014)
Подедворний Т. - Тема Росії у публіцистиці Івана Франка останнього періоду творчості (2014)
Подобна Є. - Дореволюційні періодичні видання м. Золотоноша (2014)
Полумисна О. - Симон Петлюра: літературний критик, публіцист, редактор (2014)
Савчин Ю. - Сатирично-гумористичні жанри на сторінках журналів "Маски" (1923 р.) Та "Жало" (1923 р.) (2014)
Садівничий В. - Перші україномовні спеціалізовані медичні журнали Наддніпрянської України: проблемно-тематичні аспекти (2014)
Свалова М. - Образність та аргументація в публіцистиці М. Рябчука як засоби впливу на реципієнтів (2014)
Слотюк Т. - Публіцистичний дискурс москвофільства як суспільного явища в контексті української історії та преси (2014)
Ульянова К. - Зародження журнальної періодики Луганщини (2014)
Усманова О. - Журналіст та видавець Р. Федорів: портрет на тлі доби (2014)
Філоненко Д. - Фотоілюстративні матеріали в науково-популярній періодиці (2014)
Яценко Г. - Осoбливості єврейського національного психотипу (за публіцистикою Івана Франка) (2014)
Титул, зміст (2015)
Чепков І. Б. - Глобальні зміни в стратегіях імпорту озброєнь із метою розвитку оборонної промисловості та економіки, Зубарєв В. В., Свергунов О. О., Зубарєв О. В. (2015)
Зубарєв О. В. - Аналіз існуючого методичного апарата обгрунтування вимог до показників ефективності та параметрів системи технічного забезпечення угруповань військ (2015)
Соколов К. О. - Пропозиції щодо забезпечення Збройних Сил України супутниковим зв’язком, Гудима О. П., Шиятий О. Б. (2015)
Фриз С. П. - Технологія вибору космічних апаратів, які придатні з метою видововго спостереження районів Землі, які задано (2015)
Бойко В. Н. - Методика испытаний электромагнитной совместимости элементов радиотехнических средств Украины спутниковой связью, Чуйков Д. В. (2015)
Волобуєв А. П. - Метод математичного моделювання електромагнітної доступності перспективної рухомої системи радіозвязку військового призначення, Яковлев М. Ю., Федін О. В. (2015)
Водчиць О. Г. - Комплекс "Орлан-10" як елемент системи автоматизованого управління військами, Войтенко С. Д. (2015)
Греков В. П. - Стійкість пересувних пускових установок з перекидання в разі взаємодії із повітряною ударною хвилею, П’янков А. А., Орлов С. В. (2015)
Чорнокнижний О. А. - Аналіз забезпечення Збройних Сил провідних країн світу спеціальними картами та фотодокументами про місцевість у локальних війнах і збройних конфліктах останніх років, Савчук Р. Г., Зотов С. В. (2015)
Башинський К. В. - Методика виконання прицілювання в разі бомбометання бомб з блоком аеродинамічного управління БАУ-01КТ з літака, Козир А. Г., Аркушенко П. Л., Башинський І. В. (2015)
Зуйко В. В. - Сучасний стан і тенденції розвитку космічних систем дистанційного зондування Землі провідних країн світу, Козуб А. М., Михалевич В. Е. (2015)
Дунь С. В. - Обгрунтування вживання світлотехніки з функцією нічного світломаскувального режиму на транспортних засобах військового призначення, Кайдалов Р. О. (2015)
Грень В. М. - Дослідження впливу напружено-деформованого стану підшипника авіаційного двигуна на його довговічність, Шульгін А. А. (2015)
Інформація (2015)
V Міжнародна науково-технічна конференція "Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ" (2015)
Титул, зміст (2014)
Залізняк Л. Л. - Палеоліт Центральної України (2014)
Крижицький С. Д. - Графічна реконструкція ольвійського дикастерія (методичні підходи до реконструкції античного архітектурного об'єкта невстановленого об'ємно-планувального типу) (2014)
Шевченко Т. М. - Сфінкси біля Матері богів на теракотах з Ольвії (2014)
Милашевський О. С. - Поховання черняхівської культури з двопластинчастими фібулами (етнічний аспект) (2014)
Моця О. П. - Міста Південної Русі: деякі теоретичні проблеми досліджень (2014)
Козубовський Г. А. - Про Белзьке князівство Юрія Наримунтовича (1352-1377) (2014)
Кіосак Д. В. - Орнітоморфне брязкальце трипольської культури з півночі Одещини, Денисюк В. Л., Поліщук Л. Ю. (2014)
Шейко І. М. - Античні світильники із Ольвії в зібранні Національного музею історії України, Хомчик М. А. (2014)
Рудич Т. О. - Антропологічний матеріал з могильника черняхівської культури Лісові Гринівці (2014)
Біляєва С. О. - Основні результати археологічних досліджень на Кінбурнській косі в 2009-2013 рр., Карашевич І. В., Фіалко О. Є. (2014)
Ковалевський В. М. - Знахідка залізного рала в районі Животинного городища, Горбаненко С. А. (2014)
Абашина Н. С. - До 100-річчя Євгенії Володимирівни Махно, Станиціна Г. О. (2014)
Яненко А. С. - Спогади Л. Д. Дмитрова про В. В. Хвойку (2014)
Пуголовок Ю. О. - С. А. Горбаненко, В. В. Колода. Сільське господарство на слов'яно-хозарському порубіжжі (2014)
Виставка археологічних матеріалів "Поселення Ходосівка-Рославське (кінець ХІ-XIV ст.) як показник неординарності середньовічного села" (2014)
До 90-річчя від дня народження Володимира Федоровича Генінга (2014)
Анатолій Дмитрович Пряхін у контексті археології України (до 75-річчя російського вченого) (2014)
Наші автори (2014)
Список скорочень (2014)
Содержание (2012)
Лебедев А. А. - Оценка предельных уровней рассеянных повреждений в материалах при стационарных режимах статического и циклического нагружения, Голубовский Е. Р., Локощенко А. М., Музыка Н. Р., Ламашевский В. П., Швец В. П., Ефименко Е. В. (2012)
Гуленко А. Г. - Исследование развития трещины в аустенитных сталях при ползучести с учетом влияния предварительного термического старения, Бучатский А. А., Марголин Б. 3., Каштанов А. Д., Федорова В. А. (2012)
Орыняк И. В. - Применение комбинированного метода весовых функций для определения площади раскрытия сквозной трещины в оболочке, Яковлева Е. С., Дубик Я. Р. (2012)
Харченко В. К. - Высокотемпературная прочность тугоплавких металлов, сплавов и композиционных материалов на их основе. Сообщение 2. Сплавы молибдена и ниобия, Бухановский В. В. (2012)
Матохнюк Л. Е. - Прогнозирование характеристик сопротивления усталости металлов в гигацикловой области по результатам высокочастотных испытаний. Сообщение 2. Применение модели накопления усталостных повреждений, Яковлева Т. Ю., Бялонович А. В. (2012)
Степанов Г. В. - Влияние импульсного электрического тока на механические свойства алюминида титана, полученного методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, Бабуцкий А. И., Чижик А. В., Громов В. Е. (2012)
Чирков А. Ю. - Построение двухслойных схем интегрирования уравнений пластического течения в теории процессов деформирования по траекториям малой кривизны (2012)
Карачун В. В. - Упругонапряженное состояние поплавкового подвеса в акустическом поле. Девиация оси фигуры, Мельник В. Н. (2012)
Шульженко Н. Г. - Расчет колебаний ротора с "дышащей" трещиной по трехмерной модели, Зайцев Б. Ф., Викман Н. Е., Асаенок А. В. (2012)
Mazahery A. - Mechanical Properties of A356 Matrix Composites Reinforced with Nano-SiC Particles, Shahani M. O. (2012)
Sedighi M. - Investigation of Cold Rolling Influence on near Surface Residual Stress Distribution in Explosive Welded Multilayer, Honarpisheh M. (2012)
Федоренко Б. Ф. - Оценка предела выносливости валов по результатам испытаний их моделей, Лукьянов В. С. (2012)
Abstracts (2012)
Правила оформления статей (2012)
Авторский указатель за 2012 год (2012)
Указатель статей за 2012 год (2012)
Международная научно-техническая конференция "Усталость и термоусталость материалов и элементов конструкций" (2012)
Содержание (2013)
Марголин Б. 3. - К вопросу о природе резкого снижения прочности аустенитных сталей при их радиационном распухании, Сорокин А. А. (2013)
Лепихин П. П. - Методы и результаты анализа напряженно-деформированного состояния и прочности многослойных толстостенных анизотропных цилиндров при динамическом нагружении (обзор). Сообщение 3. Феноменологические критерии прочности, Ромащенко В. А. (2013)
Трапезон А. Г. - Сопротивление усталости металлов с упрочняющими покрытиями (обзор), Ляшенко Б. А., Лысенков М. О. (2013)
Харченко В. В. - Исследование прочностных характеристик сварного шва парогенератора после эксплуатационной наработки методом инструментированного индентирования, Каток О. А., Панасенко А. В., Рудницкий Н. П., Бажуков А. В., Мельник П. Е. (2013)
Дроздов А. В. - Использование метода акустической эмиссии для выращивания острой трещины и оценки трещиностойкости керамических материалов (2013)
Круц В. А. - Влияние трещины усталости на колебания простейшей регулярной упругой системы, Зиньковский А. П., Синенко Е. А. (2013)
Филипковский С. В. - Свободные нелинейные колебания многодисковых роторов на шарикоподшипниках, Аврамов К. В. (2013)
Покровский В. В. - Влияние двухосного нагружения на характеристики трещиностойкости стали 12Cr-2Ni-Mo, Ежов В. Н., Сидяченко В. Г. (2013)
Баженов В. А. - Определение расчетного ресурса хвостовика лопатки газотурбинной установки под действием термосиловой нагрузки, Гуляр А. И., Пискунов С. О., Андриевский В. П. (2013)
Гуляев В. И. - Нелинейное изгибание бурильных колонн в вертикальных скважинах, Андрусенко Е. Н. (2013)
Стащук М. Г. - Розрахунок стшьникових шшмерних трубних елемент(в конструкцш для експлуатацп в грунтах, Дорош М. І. (2013)
Ольшанский В. П. - Расчет динамического прогиба балки при неупругом ударе по теориям Кокса и Сен-Венана, Ольшанский С. В. (2013)
Ghanbari Ghazijahani T. - Locally Imperfect Conical Shells under Uniform External Pressure, Showkati H. (2013)
Fakoor M. - Fracture Investigation of Wood under Mixed Mode I/II Loading Based on Maximum Shear Stress Criterion, Rafiee R. (2013)
He X. - The Ultimate Tensile Strength of Coach Peel Self-Piercing Riveting Joints, Xing B. (2013)
Титул, зміст (2015)
Біленко О. І. - Обґрунтування раціональних значень технічних характеристик снайперської гвинтівки для сил безпеки, Бєлашов Ю. О. (2015)
Дерепа А. В. - Гідроакустичні станції з буксируваними антенами зосередженого типу та шляхи створення ними діаграми направленості спеціальної форми (2015)
Дерепа А. В. - Гидролого-акустические особенности морской среды и их влияние на структуру построения комплексной системы "гидроакустическое вооружение – надводный корабль" (2015)
Шишацький А. В. - Аналіз напрямів підвищення ефективності функціонування систем радіозв’язку з ортогональним частотним мультиплексуванням, Лютов В. В., Жук О. Г. (2015)
Башкиров О. М. - Порівняльний аналіз шляхів розвитку автоматизованих систем управління Збройних Сил України, Голенковська Т. І. (2015)
Мавренков О. Є. - Методичний підхід до оцінювання техніко-технологічної реалізовності варіантів модернізації бойових літальних апаратів (2015)
Огороднійчук М. Д. - Компенсація траєкторних нестабільностей, пружних коливань конструкції безпілотного літального апарата при роботі радіолокаційної станції із синтезованою апертурою антени, Пономаренко С. О. (2015)
Чорнокнижний О. А. - Вибір показників ефективності функціонування системи забезпечення оперативного командування спеціальними картами та фотодокументами щодо місцевості в оборонній операції, Савчук Р. Г. (2015)
Лебідь Є. В. - Застосування цифрової системи фазового автопідстроювання частоти з метою синхронізації сигналів у сучасних транспортних мережах передачі даних (2015)
Макеєв В. І. - Про шляхи підвищення точності складання таблиць стрільби, Пушкарьов Ю. І., Мартиненко С. А., Пономаренко С. О. (2015)
Шишанов М. А. - Обеспечение восстанавливаемости и ремонтопригодности машин военного назначения, Мельник Б. А., Кобяков Л. И. (2015)
Інформація (2015)
Содержание (2013)
Марголин Б. 3. - Физико-механическая модель вязкого разрушения облученных аустенитных сталей, Сорокин А. А. (2013)
Лепихин П. П. - Методы и результаты анализа напряженно-деформированного состояния и прочности многослойных толстостенных анизотропных цилиндров при динамическом нагружении (обзор).Сообщение 2.Теоретические методы, Ромащенко В. А. (2013)
Степанов Г. В. - Влияние обработки импульсным магнитным полем на сопротивление разрушению образца с трещиной, Харченко В. В., Котляренко А. А., Бабуцкий А. И. (2013)
Герасимчук О. М. - Модель для прогнозування втомної довговiчностi титанових сплавiв. Повiдомлення 2. Апробацiя моделi та анaлiз отриманих результатiв, Кононученко О. В. (2013)
Щербаков С. С. - Состояние объемной поврежденности трибофатической системы (2013)
Веклич Н. А. - Теоретико-вероятностное моделирование процесса ползучести образцов при одноосном растяжении (2013)
Кривенюк В. В. - Интерполяционный анализ особенностей длительного разрушения хромоникелевых и хромомолибденовых сталей, Авраменко Д. С., Приходько Р. П. (2013)
Савченко Е. В. - Использование эволюционных алгоритмов в задачах оптимизации структуры композитных оболочек из вязкоупругих материалов (2013)
Швец В. П. - Оценка повреждаемости зон сварного соединения малоуглеродистой стали в условиях циклического нагружения, Дегтярев В. А., Музыка Н. Р., Масло А. Н. (2013)
Маневич А. И. - Устойчивость ортотропных цилиндрических оболочек при изгибе поперечной силой.Сообщение 2. Эксперимент, Пономаренко Е. А., Прокопало Е. Ф. (2013)
Сидоренко Ю. М. - К оценке напряженно-деформированного состояния силовых элементов конструкции трубчатой взрывной камеры, Шленский П. С. (2013)
Sarajan Z. - Friction and Wear of Aluminum Alloy Reinforced by Ti02 Particles (2013)
Vasudevan G. - Study on Non-Linear Flexural Behavior of Reinforced Concrete Beams Using ANSYS by Discrete Reinforcement Modeling, Kothandaraman S., Azhagarsamyb S. (2013)
Гитман М. Б. - Упрочнение насосных штанг с учетом стохастического распределения пластических свойств материала, Столбов В. Ю., Надымов А. Н. (2013)
Гогоци Г. А. - Деформирование, сопротивление разрушению и термостойкость упругих и неупругих керамических материалов (2013)
Бахмат М. І. - Агроекологічні основи сортової технології вирощування сої в умовах Лісостепу західного, Бахмат О. М., Горбатюк В. В. (2014)
Шевчук В. К. - Вплив препарату вітазим на стійкість гречки до хвороб, Юзвенко Л. В., Радавчук А. І., Савчук О. П. (2014)
Чинчик О. С. - Вплив системи удобрення на фотосинтетичну діяльність сортів гороху, Вороніна Т. В. (2014)
Овчарук О. В. - Фотосинтетична продуктивність рослин сортів квасолі звичайної залежно від способів сівби в умовах західного Лісостепу (2014)
Гнидюк В. С. - Удосконалення технології переробки відходів птахофабрик методом прискореної біологічної ферментації (2014)
Сендецький В. М. - Використання соломи та інших рослинних решток для підвищення родючості ґрунту (2014)
Бунчак О. М. - Отримання рідкого органічного добрива "біохром" Для позакореневого живлення (2014)
Оліфірович В. О. - Луківництво буковини в умовах зміни клімату (2014)
Недільська У. І. - Потенціал ранніх сортів картоплі за продуктивністю та її складовими (2014)
Хоміна В. Я. - Показники якості насіння розторопші плямистої залежно від застосування регуляторів росту (2014)
Бойко О. Г. - Використання gps-приймачів для проведення уточнення географічної прив’язки даних дистанційного зондування землі, Додурич В. В., Кушнірук Т. М. (2014)
Чебан С. Д. - Bміст деяких компонентів хімічного складу плодів яблуні залежно від норм і способів внесення азотних добрив, Кобринська Л. В., Станіславчук О. В. (2014)
Гаврилюк В. Б. - Cучасний агрохімічний стан ґрунтів Xмельницької області, Яворов В. М., Вахняк В. С. (2014)
Заверталюк О. В. - Врожайність зерна кукурудзи розлусної та економічна ефективність його вирощування залежно від елементів технології (2014)
Дегодюк С. Е. - Вплив довготривалого застосування органо-мінеральної системи удобрення на гумусний стан сірого лісового ґрунту і продуктивність культур, Літвінова О. А., Смішна-Старинська Л. В. (2014)
Івко Ю. О. - Вплив хімічних мутагенів на формування господарсько цінних ознак у M3 сорту Mагнат (2014)
Безвіконний П. В. - Ріст і розвиток рослин буряка столового залежно від строків сівби в умовах південно-західного Лісостепу (2014)
Тарасюк В. А. - Динаміка формування урожаю зеленої і сухої біомаси рослин розторопші плямистої в умовах південної частини Лісостепу західного (2014)
Козіна Т. В. - Вплив регулятора росту "Вермибіомаг", строків сівби і норм висіву на насіннєву продуктивність гірчиці білої в умовах Лісостепу західного (2014)
Бурдига В. М. - Конкурентоспроможність технологій вирощування сорго зернового та соризу (2014)
Сікора Ю. В. - Динаміка формування площі листкової поверхні тютюну залежно від удобрення та схеми збирання (2014)
Лобанова О. П. - Сучасний стан державного контролю за використанням та охороною земель населених пунктів (2014)
Глущенко М. К. - Особливості догляду за посівами озимої пшениці у весняний період, Венглінський М. О., Запасний В. С., Годинчук Н. В., Гаврилюк В. Б. (2014)
Приліпко Т. М. - Мікробіологічні процеси у молоці за різних температур зберігання, Гончар В. І., Овчарук О. В., Шулько О. П. (2014)
Приліпко Т. М. - Якісні показники пельменів залежно від виду м’ясної сировини, Булатович О. М., Кадиш В. О., Косташ В. Б. (2014)
Дереш О. М. - Ефективність використання материнського та батьківського типів при виробництві товарної свинини, Петровська Н. І. (2014)
Черномиз Т. О. - Показники продуктивності овець м’ясо-вовнової породи мериноландшаф німецької селекції в умовах Західного регіону, Лесик О. Б., Похивка М. В., Тимофійшин І. І. Гурскіс Л. Л. (2014)
Ліщук С. Г. - Породні особливості газоенергетичного обміну та легеневої вентиляції в організмі корів Подільського регіону (2014)
Lyashuk I. - The use of different feeding standards for cows, Tsvigun A. (2014)
Волощук К. Б. - Механізми забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку агропромислових підприємств, Стаднійчук Г. П. (2014)
Чикуркова А. Д. - Теоретичні аспекти формування механізму економічної безпеки підприємств харчової промисловості, Фень К. С. (2014)
Мазур Н. А. - Державне регулювання аграрної сфери як одна з основних умов ефективного функціонування економіки країни, Трач Н. Д. (2014)
Чикуркова А. Д. - Теоретичні засади та особливості формування трудового потенціалу підприємств аграрного сектору економіки, Сірош О. С. (2014)
Місюк М. В. - Сутність організаційно-економічного механізму формування і функціонування ринку яловичини, Кориткіна К. А. (2014)
Лаврук В. В. - Управління зовнішнім державним боргом: проблеми та перспективи (2014)
Лучик В. Є. - Вплив інвестиційних процесів на диференціацію соціально-економічного розвитку регіонів України, Лучик С. Д. (2014)
Боднар О. В. - Трансформації на ринку зерна в контексті розширення ємності внутрішнього ринку продовольства та експортного потенціалу України (2014)
Коваль Н. В. - Тенденції розвитку особистих селянських господарств України (2014)
Беркута Т. В. - Організаційні аспекти державного регулювання розвитку господарств населення (2014)
Кушнір Л. А. - Вплив теоретичного обгрунтування на організацію обліку біологічних активів (2014)
Рудик В. К. - Формування цілісної системи пенсійного страхування в Україні в умовах проведення пенсійної реформи (2014)
Мушеник І. М. - Cистема економічних показників функціонування сільськогосподарських підприємств на внутрішньому продовольчому ринку, Марусей Т. В. (2014)
Скляр Є. В. - Кластерний підхід до розвитку харчової промисловості (2014)
Чубайко О. В. - Інвестиційна політика міста (2014)
Чорнобай М. М. - Особливості функціонування ринку праці в Хмельницькій області (2014)
Лаврук О. С. - Управління емоційним станом і згуртованістю колективу, Ковальчук В. Г. (2014)
Бурлаков О. С. - Інструментарій електронної комерції як фактор зниження трансакційних витрат агроформувань, Кінаш І. А. (2014)
Марусей Т. В. - Особливості інформаційно-консультаційного забезпечення управління стійкістю аграрних підприємств, Мушеник І. М. (2014)
Славіна Н. А. - Прийняття управлінських рішень в умовах ризику та невизначеності ситуацій, Лаврук О. С. (2014)
Кучер О. В. - Застосування комплексу маркетингу у виробничо-збутовій діяльності підприємств (2014)
Халіков С. Р. - Ефективність розвитку АПК і його перспективи в республіці Узбекистан, Слободян В. Д. (2014)
Чорнобай Л. М. - Організаційно-економічні основи удосконалення функціонування соціальної інфраструктури (2014)
Годнюк І. В - Особливості обліку використання об’єктів прав інтелектуальної власності, Чижевська О. М. (2014)
Корженівська Н. Л. - Методики індикативного аналізу та експертних оцінок рівня економічної безпеки товаровиробників зерна в умовах ринкової глобалізації (2014)
Гофман М. О. - Вплив ціни на попит молокопродуктів (2014)
Добровольська Е. В. - Ефективність використання ресурсного потенціалу бурякоцукрового підкомплексу Хмельниччини (2014)
Будняк Л. М. - Управління витратами як один із напрямків підвищення ефективності виробництва, Будняк Т. О. (2014)
Ткачук В. В. - Оцінка стану та тенденції розвитку аграрних підприємств (2014)
Волощук Ю. О. - Кластеризація ефективності розвитку садівництва регіону (2014)
Фугело П. М. - Визначення антиризикової орієнтованості загальних і аграрних правових актів України (2014)
Лаврук О. В. - Роль мотиваційних нематеріальних інструментаріїв у підвищенні дієвості мотиваційного механізму (2014)
Слободян Н. Ф. - Шляхи мінімізації фінансових ризиків на підприємстві, Слободян Д. В. (2014)
Заборовський В. П. - Cучасний стан розвитку біржового аграрного ринку (2014)
Олійник О. С. - Соціально-економічна сутність управління персоналом спиртових підприємств (2014)
Колісніченко І. О. - Моніторинг і механізми забезпечення стабільної цінової ситуації на продовольчому ринку, Сус Л. М. (2014)
Боровик Н. В. - Сучасний стан зернового ринку Хмельниччини та аналіз споживання якісних зернових продуктів у харчовому раціоні Українців, Боровик О. В. (2014)
Нісходовська О. Ю. - Державна підтримка аграрного сектору економіки України (2014)
Білик Т. Л. - Економічна ефективність та результативність діяльності сільськогосподарських підприємств, Хомич І. В. (2014)
Місінькевич О. П. - Якість молока як шлях підвищення конкурентоспроможності продукції молочного скотарства, Лісевич Н. А. (2014)
Галицька У. Б. - Мотиваційні аспекти в системі управління формуванням і використанням трудового потенціалу підприємств (2014)
Кибич Г. П. - Моделювання ціни на продукцію харчової промисловості з урахуванням лізингових платежів (2014)
Лаврук Н. А. - Мотивація продуктивної праці жінок та її оплати (2014)
Томчишен О. О. - Розвиток та ефективність використання альтернативних джерел енергії в сільськогосподарських підприємствах (2014)
Маленька І. М. - Аналіз досвіду державної підтримки сільського господарства в зарубіжних країнах (2014)
Воловик Д. В. - Особливості і оцінка інвестиційної діяльності підприємств, Демчук Н. І. (2014)
Гаврилець В. А. - Формування податкової політики підприємств в середовищі динамічних складноструктурованих економічних систем (2014)
Драбик О. М. - Особливості пенсійного забезпечення сільського населення (2014)
Пілець Н. І. - Фактори зниження витрат на виробництво сільськогосподарської продукції (2014)
Лучик М. В. - Оцінка виробничо-технологічної компоненти економічної безпеки аграрної галузі України, Волощук К. Б. (2014)
Кравчук Н. М. - Сутність поняття "Конкурентоспроможність" (2014)
Косович О. В. - Оцінка конкурентної позиції м’ясопереробного підприємства при формуванні його конкурентного статусу (2014)
Двойнос А. Л. - Міжнародна практика управління аграрними ризиками на прикладі європейської моделі страхування (2014)
Поліщук В. В. - Економічна доцільність і особливості формування МТП інтегрованого цукробурякового виробництва (2014)
Бендера І. М. - Обгрунтування технологічних перерізів насіннєбульботукопроводів, Дячук А. П., Василинич М. А. (2014)
Рудь А. В. - Дослідження переущільнення ґрунту та засоби механізації для його розущільнення, Мошенко І. О., Бурдега В. Ю., Іліяшик В. В., Михайлова Л. М. (2014)
Дуганець В. І. - Удосконалення вакуумного регулятора випередження запалювання робочої суміші карбюраторного двигуна, Божок А. М. (2014)
Гарасимчук І. Д. - Результати аналізу розподілу температурно-вологісних полів у свинарнику-маточнику, Потапський П. В., Панцир Ю. І. (2014)
Замойський С. М. - Методика розрахунку і вибору конструктивно-технологічних параметрів ротаційних ґрунтообробних знарядь для поверхневого обробітку ґрунту, Замойська К. В. (2014)
Семенов О. М. - Вплив співвідношень геометричних параметрів упаковок на показник питомої поверхні, Підлісний В. В., Палилюлько М. І. (2014)
Ткачук В. С. - Розрахунок ферм на осадку опор методом скінчених елементів, Девін В. В. (2014)
Дубік В. М. - Особливості побудови багатоканальної вимірювальної системи на базі аналогово-цифрових перетворювачів, Гарасимчук І. Д., Потапський П. В., Гордійчук І. Й. (2014)
Комарніцький С. П. - Стан дослідження проектного середовища та організації використання зернозбиральних комбайнів (2014)
Бурлюк В. В. - Моніторинг надзвичайних ситуацій в Україні за 2013 рік, Окіпняк А. С., Кирилюк Р. М. (2014)
Тиш М. А. - Оцінка управління ризиками на рівні підприємств, Марущак А. М. (2014)
Козак О. В. - Параметри розрахунку електромашинного генератора імпульсної напруги, Герасимов П. В. (2014)
Поляшенко С. О. - Кавантаження кузова транспортного засобу транспортером коренезбиральної машини, Єсіпов О. В., Роляк О. А. (2014)
Дудчак Т. В. - Математична модель перекладки поршня двигунів внутрішнього згоряння, Дудчак В. П., Дуганець В. І. (2014)
Корчак М. М. - Вдосконалення системи технічного обслуговування і ремонту енергетичного обладнання на підприємстві (2014)
Божок А. М. - Теоретичні дослідження двохімпульсного регулятора частоти обертання тракторного дизеля, Майсус В. В., Волинкін М. П., Прокопчук В. О., Венгер М. А. (2014)
Майсус В. В. - Автоматичний пристрій підресорювання сидіння мобільно-енергетичного засобу, Божок А. М., Волинкін М. П., Прокопчук В. О., Венгер М. А. (2014)
Торчук М. В. - Аналіз елементів імунної системи підвищення імуноглобулінів в молозиві корів (2014)
Жук Ю. О. - Теоретичні дослідження застосування гнучких елементів для реалізації високочастотних вібраційних технологій у землеробстві (2014)
Шевчук І. І. - Застосування методу скінчених елементів для конструкторських розрахунків молоткових дробарок, Девін В. В. (2014)
Волинкіна Л. С. - Механізована очистка волоських горіхів, Бурка Л. М. (2014)
Рудь А. В. - Сучасні зернові сівалки вітчизняного виробництва для технології mini till, Мошенко І. О., Павельчук Ю. Ф., Михайлова Л. М. (2014)
Думанський О. В. - Лікування електромагнітним випромінюванням (2014)
К 80-летию члена-корреспондента НАН Украины Красовского Арнольда Яновича (2013)
Abstracts (2013)
Abstracts (2013)
Михальський Ю. А. - Фінансово-правове підґрунтя грошового обігу (2016)
Мозоль Т. О. - Склад Громадської ради при МВС України: порядок формування та умови правомочності (2016)
Молчанов Р. Ю. - Провадження в справах про адміністративні правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі (2016)
Падалка О. А. - Обов’язки Національної поліції України (2016)
Різак М. В. - Обіг та обробка персональних даних працівника в умовах сучасної кодифікації правового регулювання трудових відносин в Україні (2016)
Сеньків О. І. - Сутність та поняття адміністративного судочинства в рамках сучасної парадигми адміністративного права (2016)
Тараненко К. Ю. - Податково-правовий патерналізм як форма обмеження прав і свобод людини і громадянина (2016)
Тищенкова І. О. - Удосконалення правового регулювання надання електронних послуг органами публічної адміністрації (2016)
Фелик В. І. - Класифікація принципів профілактичної діяльності Національної поліції України (2016)
Чорноус А. Г. - Актуальні проблеми розмежування понять "медична допомога" та "медична послуга" (2016)
Яковенко А. В. - Деякі питання щодо позиції Європейського суду з прав людини з питань невиконання рішень національних судів (2016)
Безногих В. С. - Порівняльний аналіз кримінальної відповідальності за відмивання коштів, отриманих від незаконного обігу наркотиків, за законодавством Федеративної Республіки Німеччина та України (2016)
Єрмаков А. В. - Нoвели укрaїнськoгo зaкoнoдaвствa в умoвaх збрoйнoгo кoнфлiкту нa Схoдi Укрaїни (2016)
Кукіна З. О. - Класифікация корпоративиних злочинів та покарання за них (2016)
Лемак О. В. - Забезпечення національної безпеки як функція держави (2016)
Неміч Ф. Ю. - Окремі аспекти підкупу свідка, потерпілого, експерта, передбачені ст. 386 КК України (2016)
Поповічук В. О. - Суб’єкт cкладу злочину, передбаченого ст. 445 Кримінального кодексу України (2016)
Рябих Н. В. - Прокурорський нагляд за діяльністю персоналу виправних колоній України щодо дотримання законності в процесі забезпечення прав на охорону життя та здоров’я засуджених (2016)
Саско О. І. - Історія розвитку інституту співучасті на теренах становлення української держави (2016)
Стефанчук М. М. - Поняття та складові елементи організації діяльності прокуратури з представництва інтересів громадянина або держави в суді (2016)
Тертична А. А. - Окремі питання призначення покарання за вимагання: за матеріалами судової практики (2016)
Федотова Г. В. - Критерії відмежування кримінального проступку від злочину та адміністративного правопорушення (2016)
Антощак А. Р. - Обставини, що підлягають встановленню під час розслідування привласнення, розтрати або заволодіння майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем (2016)
Грень Р. Р. - Взаємодія оперативних підрозділів правоохоронних органів України у протидії злочинам у сфері обігу наркотичних засобів (2016)
Замкова Я. В. - Виникнення та значення стадії підготовчого провадження у кримінальному процесі України (2016)
Козаченко В. І. - Реалізація засади законності під час укладення угод у кримінальному провадженні України та Німеччини (2016)
Козенко О. О. - Спеціальна техніка під час проведення досудового розслідування, оперативно-розшукових і контррозвідувальних заходів (2016)
Лазарева Д. В. - Процесуальна характеристика етапів проведення затримання уповноваженою службовою особою (2016)
Малярова В. О. - Належність та допустимість доказів у кримінальному провадженні (2016)
Назаренко П. Г. - Принцип недоторканності житла та іншого володіння особи: загальнотеоретичний аналіз (2016)
Орлик Д. П. - Діяльність прокурора щодо забезпечення його участі в судовому засіданні у першій інстанції (2016)
Степаненко А. С. - Основні вектори розвитку та становлення стандарту доказування "поза розумним сумнівом" (2016)
Шелякін О. С. - Поняття домашнього арешту (2016)
Волошина Л. О. - Дисциплінарне провадження щодо адвоката: загальна характеристика (2016)
Заборовський В. В. - Професійна діяльність адвоката – це правова, юридична чи професійна правнича допомога? (2016)
Данелія О. С. - Особливості правосуб’єктності юридичної особи в юрисдикції Європейського суду з прав людини (2016)
Касинюк І. В. - Сучасні проблеми міжнародно-правового регулювання кримінальної відповідальності за злочин агресії (2016)
Крисюк Ю. П. - Медіація як позасудовий спосіб вирішення спорів: історія впровадження в зарубіжних країнах і перспективи для України (2016)
Abstracts (2013)
Рязанова М. Є. - Вплив Cu2+ та кислотності середовища на вміст цитоплазматичного кальцію та перекисне окиснення ліпідів у коренях озимої пшениці, Маковейчук Т. І., Швартау В. В. (2015)
Тупиков А. И. - Распространение узорчатого полоза Elaphe dione (Reptilia, Colubridae) в Украине: исторический аспект и современное состояние, Зиненко А. И. (2015)
Khromykh N. O. - Physiological and biochemical reactions of Hordeum vulgare seedlings to the action of silver nanoparticles, Shupranova L. V., Lykholat Y. V., Bil’chuk V. S., Fedenko V. S., Boguslavs’ka L. V., Borysova O. I. (2015)
Дегтярьов В. М. - Віталітетна структура та її динаміка у Quercus robur на початкових етапах онтогенезу, Скляр В. Г. (2015)
Штимак K. В. - Екологія та поширення Euseius finlandicus (Parasitiformes, Phytoseiidae) у садах Закарпатської області (2015)
Ніколайчук В. І. - Сучасний стан водних ресурсів Закарпаття, Вакерич М. М., Шпонтак Ю. М., Карпюк М. К. (2015)
Володарець С. О. - Вплив аерогенного забруднення на фітонцидну активність деревних рослин (2015)
Котовська Г. О. - Вплив потужного промислового навантаження на біологічні показники плітки звичайної (Rutilus rutilus), Христенко Д. С., Новіцький Р. О. (2015)
Бригадиренко В. В. - Вплив зімкненості крон дерев і покриття трав’янистих рослин на структуру підстилкової мезофауни широколистяних лісів степової зони України (2015)
Решетняк Д. Е. - Сезонная динамика зараженности Harpalus rufipes (Coleoptera, Carabidae) грегаринами в агроэкосистеме (2015)
Киричук Г. Є. - Вплив концентрації амоній хлориду на вміст каротиноїдних пігментів в організмі Lymnaea stagnalis, Музика Л. В. (2015)
Жуков О. В. - Динамічна стійкість угруповання земноводних короткозаплавних лісових екосистем, Губанова Н. Л. (2015)
Тупиков А. И. - Распространение степной гадюки Vipera renardi (Reptilia, Viperidae)в Харьковской области, Зиненко А. И. (2015)
Хромих Н. О. - Вплив асоційованих з альтитудою схилу умов мікроклімату та освітленості на фізіолого-біохімічні процеси в листі дерев прибережного лісу, Іванько І. А., Коваленко І. М., Лихолат Ю. В., Алексєєва А. А. (2015)
Бобрик Н. Ю. - Поширення та акумуляція важких металів у ґрунтах призалізничних територій (2015)
Цвєткова Н. М. - Корелятивна характеристика кадмію у ґрунтах степового Придніпров’я, Гунько С. О. (2015)
Цвєткова Н. М. - Застосування геоінформаційних систем в оцінюванні розвитку яружно-балкової ерозії степової зони України, Сараненко І. І., Дубина А. О. (2015)
Мілевська С. Я. - Особливості похідних березових молодняків у низькогір’ї Покуття (Українські Карпати) (2015)
Варигин А. Ю. - Жизненные стратегии равноногих ракообразных в условиях черноморского сообщества обрастания (2015)
Василюк О. М. - Вплив екскрецій Capreolus capreolus і Sus scrofa на активність аланінамінотрансферази в листках Glechoma hederacea в умовах забруднення кадмієм, Пахомов О. Є. (2015)
Рогач В. В. - Вплив синтетичних стимуляторів росту на морфофізіологічні характеристики та біологічну продуктивність культури картоплі, Рогач Т. І. (2015)
Чернетченко Д. В. - Дослідження фотоіндукованих потенціалів листя перцю, Моцний М. П., Боцьва Н. П., Єліна О. В. (2015)
Грицай З. В. - Вплив викидів Придніпровської ТЕС м. Дніпропетровськна анатомічні показники стебла дворічного пагона представників роду Tilia, Шупранова Л. В. (2015)
Abstracts (2013)
Правила оформления статей (2013)
Авторский указатель за 2013 год (2013)
Указатель статей за 2013 год (2013)
Abstracts (2014)
Доценко В. И. - Мой Брауэр (заметки исполнителя) (2011)
Иванников Т. П. - Эволюция творчества Лео Брауэра в контексте динамики обновления гитарного искусства ХХ века (2011)
Студинов E. В. - Гитаризм и Лео Брауэр (2011)
Кочнева Т. Н. - Стилевые особенности гитарного творчества Лео Брауэра (на примере диптиха "Rito de los Orishas") (2011)
Брагин А. - "Кубинские пейзажи" Лео Брауэра как воплощение концептуального жанра в гитарной музыке ХХ века (2011)
Иванников В. П. - Некоторые аспекты исполнительской интерпретации "Hika" Лео Брауэра (2011)
Чубаренко А. - Стиль гитарного письма Лео Брауэра (на примере Сонаты для гитары соло) (2011)
Трянов М. - Новая космогония в музыке на примере "Вечной спирали" Лео Брауэра (2011)
Ткаченко В. Н. - "Хвала танцу" Лео Брауэра: к вопросу композиторского и исполнительского мышления (2011)
Ходаковський О. В. - Традиції та авангард у сучасних композиціях для гітари. Презентації творів Йо Спорка (Jо Sporck) та Андрія Крижанівського на сценах Житомира (2011)
Жерздев А. В. - Специфика гитарной версии фактуры фортепианного цикла И. Альбениса – М. Барруэко "Испанская сюита" (2011)
Мошак Є. Г. - Феномен імпровізації та стилістичні аспекти джазового виконавства (2011)
Кригін О. І. - Виконавська інтонація в творчості А. Сеговії (2011)
Матохин C. H. - Исполнительские приёмы и тембральное оформление партии гитары в Произведении Пьера Булеза "Молоток без мастера" (2011)
Кулик А. Г. - Музыка для гитары рубежа XVIII-XIX веков и современное исполнительство (2011)
Приходько И. М. - Что нового "сочинил" Бах? (2011)
Сидоренко В. Л. - Тенденції сучасної української наукової думки про гітару (музикознавство, педагогіка, методика, дидактика) (2011)
Алешников Е. А. - Преемственность музыкальных конкурсов и исполнительских поколений, Алешникова Л. П. (2011)
Бельский Б. - Правая рука гитариста. Краткий путь к достижению двигательной свободы (2011)
Николаевская Ю. В. - О коммуникативных принципах современного исполнительства (2011)
Відомості про авторів (2011)
Бойко А. А. - Влияние уровня заражения гельминтами на изменение массы тела овец в условиях Украины, Зажарская Н. Н., Бригадиренко В. В. (2016)
Назаренко Н. Н. - Ценоморфы как фитоиндикаторы биотопов (2016)
Мілевська С. Я. - Потенціал продукції фотосинтезу лісових біогеоценозів у низькогір’ї Покуття (Українські Карпати) (2016)
Жуков О. В. - Функциональная структура сообщества мезопедобионтов дерново-боровой почвы арены р. Днепр, Кунах О. Н., Новикова В. А. (2016)
Мацюра О. В. - Просторовий розподіл воронових в умовах трансформованих ландшафтів Житомирської області, Зимароєва А. А. (2016)
Дранга А. О. - Коллективная ночевка врановых птиц в г. Мелитополь (Запорожская область) в 2014–2015 годах, Горлов П. И. (2016)
Клименко М. О. - Огляд підходів до оцінювання "здоров’я" гідроекосистем за показниками гомеостазу риб, Пилипенко Ю. В., Бєдункова О. О. (2016)
Сегін Т. Б. - Процеси ліпопероксидації у клітинах Chlorobium limicola IMB K-8 за впливу купрум (ІІ) сульфату, Гнатуш С. О., Горішний М. Б. (2016)
Кунах О. М. - Екогеографічні детермінанти екологічної ніші ваточника сирійського (Asclepias syriaca) на основі індексів знімків дистанційного зондування Землі, Папка О. С. (2016)
Мороз О. М. - Використання бактеріями Desulfuromonas sp. іонів феруму (ІІІ) та мангану (IV) як акцепторів електронів, Гнатуш С. О., Богославець Х. І., Яворська Г. В., Трухим Н. В. (2016)
Гутий Б. В. - Вплив кадмієвого навантаження на систему антиоксидантного захисту організму бугайців, Мурська С. Д., Гуфрій Д. Ф., Харів І. І., Левківська Н. Д., Назарук Н. В., Гайдюк М. Б., Прийма О. Б., Білик О. Я., Гута З. А. (2016)
Боднар О. І. - Пігментний склад Chlorella vulgaris за дії селеніту натрію та іонів металів, Вінярська Г. Б., Василенко О. В., Грубінко В. В. (2016)
Іванченко О. Є. - Індикація стану деревних рослин парків м. Дніпропетровськ за морфофізіологічними показниками, Бессонова В. П. (2016)
Аль-Маалі Г. А. - Вплив сульфату та цитрату міді на склад біомаси лікарського гриба Trametes versicolor (Polyporales, Polyporaceae), Бісько Н. А., Остапчук А. М. (2016)
Чаплыгина А. Б. - Орнитофауна национального природного парка "Гомольшанские леса", Шупова Т. В., Надточий A. С. (2016)
Халаим А. А. - Биолого-экологическая характеристика Pterocuma pectinata (Malacostraca, Cumacea) водохранилища Сасык, Джуртубаев М. М. (2016)
Дука Т. І. - Вплив гемічної гіпоксії на динаміку концентрацій ГФКБ у структурах мозку та сироватці крові щурів, Чорна В. І. (2016)
Бобрик Н. Ю. - Реакція мікробіоти ґрунту на дію важких металів у зоні впливу залізничного транспорту, Кривцова М. В., Ніколайчук В. І., Волощук І. (2016)
Ніколайчук В. І. - Можливі екологічно обґрунтовані шляхи збереження та розвитку Українських Карпат, Вакерич М. М., Білкей М. В., Чечуй О. Ф., Волощук І. (2016)
Маркина Т. Ю. - Новые подходы к контролю качества культур насекомых при разведении (2016)
Прокопчук О. І. - Важкі метали у малих річках Тернопільщини з різним рівнем антропічного навантаження, Грубінко В. В. (2016)
Vishchur V. Y. - Fatty acid content of honeycombs depending on the level of technogenic loading on the environment, Saranchuk I. I., Gutіy B. V. (2016)
Alexeyeva A. A. - The impact of pollutants on the antioxidant protection of species of the genus Tilia at different developmental stages, Lykholat Y. V., Khromykh N. O., Kovalenko I. M., Boroday E. S. (2016)
Бирюк О. В. - Устойчивость сперматогенеза и проявления отбора на клеточном и индивидуальном уровнях у незрелых представителей Pelophylax esculentus complex, Усова Е. Е., Мелешко Е. В., Шабанов Д. А. (2016)
Дубініна Ю. Ю. - Внутрішньопопуляційний поліморфізм мартина жовтоногого (Larus cachinnans) у Північно-Західному Приазов’ї (оологічний аспект), Кошелєв О. І., Кошелєв В. О. (2016)
Москалець Т. З. - Концептуальна модель керування життєвим станом рослинних екоморф за критеріями механізмів адаптивності, Рибальченко В. К. (2016)
Авксентьєва О. О. - Алельний стан і ефекти генів VRN пшениці м’якої у системі in vivo та in vitro, Шулік В. В. (2016)
Kuriata V. G. - The use of antigibberelins with different mechanisms of action on morphogenesis and production process regulation in the plant Solanum melongena (Solanaceae), Rohach V. V., Rohach T. I., Khranovska T. V. (2016)
Шидловська О. А. - Спектр вірусів, виділених із рослин Pulsatilla pratensis (Ranunculaceae) природної флори України, Андрійчук О. М., Компанець Т. А. (2016)
Бригадиренко В. В. - Вплив потужності підстилки на структуру підстилкової мезофауни широколистяних лісів степової зони України (2016)
Ільків-Свидницький М. - "In aedibus Aldi”: сторінки і сюжети з книговидавничої діяльності Альда Мануція та його спадкоємців (2015)
Седляр О. - Обмін літературою між Львовом і Києвом у першій половині 1860-х років: співпраця Якова Головацького зі Сильвестром Гогоцьким і Ксенофонтом Говорським (2015)
Кароєва Т. - Призвичаювання подільських селян до читання у 1850–1880-х рр. (2015)
Bangrowska (Bakalarz) A. - Microbial assessment of the conservation status of selected library collections from Jasna Góra library in Częstochowa (2015)
Галабурда A. - Причини руйнування паперу періодичних видань другої половини ХІХ – початку ХХ ст. і методи їх консервації (2015)
Лоштин Н. - Інвентарі та каталоги бібліотек католицьких монастирів XVI–XVIII ст. у фондах Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка (2015)
Фігель О. - Соціально-психологічний клімат у науковій бібліотеці (за матеріалами психологічного дослідження працівників Наукової бібліотеки ЛНУ імені Івана Франка) (2015)
Русинська-Ґєртих Г. - Ринок праці і підготовка бібліотекарів у Польщі (на прикладі Інституту наукової інформації та бібліотекознавства Вроцлавського університету) (2015)
Чирук Є. - Персональна бібліографія у науковому доробку Михайла Павлика (2015)
Березкіна В. - Реєстраційно-аналітичний каталог україномовних періодичних видань відділу зарубіжної україніки НБУВ як складова українського бібліографічного репертуару (2015)
Белявська Г. - Основні етапи укладання бібліографічного покажчика "Львівська політехніка в публікаціях” та пошукові дослідження у львівській періодиці, Козел Н. (2015)
Смерека Б. - Реєстри поборового податку у Польському королівстві: процес збору податку та інформативність документів (на прикладі поборового реєстру Львівської землі Руського воєводства 1552 р.) (2015)
Фелонюк А. - "…Ten ostatniey woli moiey zestawuię testament”. Заповіт львівського друкаря Павла Юзефа Ґольчевського 1751 року (2015)
Новаковський Р. - Львівські збірки польської преси (1801–1939) як цінне історичне джерело. Характеристика найважливіших груп періодичних видань (2015)
Kmet V. - Retrospective periodicals in the formation of philosophy of national memory (based on the experience of the University library) (2015)
Пугач Л. - Культурно-мистецька діяльність читалень товариства імені Михайла Качковського (2015)
Білименко Л. - Тематика публікацій на сторінках часопису полонених українців "Вільне слово” (1917–1918), Залізнюк О. (2015)
Пинда Л. - Українські господарсько-кооперативні часописи Галичини 1920–1930-х років (2015)
Вей О. - Суспільно-політична тематика на сторінках українських католицьких газет Галичини міжвоєнного періоду (2015)
Лянґер Б. - Станіслав Василевський на сторінках преси 1945–2013 рр.: дослідницький огляд (2015)
Цебенко А. - Періодичні видання Православної Церкви в Чеських землях і Словаччині у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. (2015)
Мовна М. - Книгознавчі зустрічі в Кракові (2015)
Біловус Г. - Українське перекладознавство ХХ сторіччя: бібліографія / уклав Тарас Шмігер; Львівський національний університет імені Івана Франка, Наукове товариство імені Шевченка. Львів, 2013. 626 с. (2015)
Біловус Г. - Питання розвитку краєзнавчої бібліографії у висвітленні фахової періодики (2000–2014 рр.): матеріали до бібліографії, Четверик Л. (2015)
Войцеховський Я. - Огляд іноземної літератури з бібліотекознавства та інформології (2015)
Хроніка культурно-просвітницьких заходів Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка другої половини 2014 – 2015 років (2015)
Коваленко І. М. - Фітоценотичні зв’язки лісових трав (2015)
Мицик Л. П. - Еколого-біологічні властивості, значення, розповсюдження тонконога вузьколистого (Poa angustifolia L.), Бессонова О. П. (2015)
Лісовець О. І. - Внутрішньо-видова мінливість Acalipha australis L. (Euphorbiaceae) в умовах Дніпропетровщини, Василенко Ю. Р. (2015)
Цвєткова Н. М. - Мікроелементи у деревних породах біогеоценозів піденного сходу України, Якуба М. С. (2015)
Кармизова Л. О. - Аналіз фіторізноманіття колишнього байрачного комплексу балки Чаплина у м. Дніпропетровськ (2015)
Кулік А. Ф. - Ґрунтове дихання як показник біологічної активності ґрунтів лісових біогеоценозів Присамар’я (2015)
Барановський Б. О. - Фітокомплекси антропогенно трансформованої малої річки як складовий елемент екомережі степу України (2015)
Тарахкало І. O. - Динаміка пірогенних процесів на території лісомисливських господарств Луганської області (2015)
Россихіна-Галича Г. С. - Стан ферментів системи антиоксидантного захисту у репродуктивних органах деревних рослин (на прикладі Fraxinus excelsior L.) в умовах урбанізованого середовища, Легостаєва Т. В., Самборська Ю. О., Більчук В. С. (2015)
Юсипіва Т. І. - Вплив техногенного навантаження на співвідношення розчинних цукрів у листках представників роду Acer, Борисова О. І., Дротік В. В. (2015)
Кононенко А. О. - Вплив комплексного мікробного інсектициду "Бактофунгін-LS" на процеси життєдіяльності рослин, Дрегваль О. А., Черевач Н. В., Жерносєкова І. В., Вінніков А. І. (2015)
Павлюкова Н. Ф. - Особливості реакції глутатіонової системи однодольних рослин на вплив металів та гіпертермії, Хромих Н. О., Богуславська Л. В. (2015)
Лихолат Ю. В. - Стійкість високодекоративних квіткових рослин за різних екологічних умов, Білик І. В., Бородай Є. С., Буряк І. Ю. (2015)
Михайличенко А. А. - Современное экологическое состояние окружающей среды в окресностях города Пыть-Ях, Оганесян М. С. (2015)
Оганесян М. С. - Загальна характеристика карбонатів кальцію в чорноземних ґрунтах степової цілини Присамар’я Дніпровського, Михайліченко А. А. (2015)
Грицай З. В. - Вплив викидів Придніпровської ТЕС м. Дніпропетровськ на показники флоральної сфери представників роду Tilia, Трифонов М. О. (2015)
Дрегваль О. А. - Виживання Bacillus thuringiensis та Beauveria bassiana на хвої ялини Picea abies, Власенко О. Г., Черевач Н. В., Вінніков А. І. (2015)
Жуков О. В. - Екоморфічна організація дерново-літогенного ґрунту на червоно-бурій глині (Нікопольський марганцеворудний басейн), Задорожна Г. О. (2015)
Ганжа Д. С. - Экоморфическая организация чернокленовников в псамофильной степи на арене р. Днепр, Кунах О. Н., Жуков А. В., Новикова В. А. (2015)
Зверковський В. М. - Життєвість початково створених лісових культур на різних варіантах рекультивації відвалу шахти "Павлоградська", Зубкова О. С. (2015)
Гассо В. Я. - До характеристики популяцій Natrix natrix в умовах екосистем з різним антропогенним навантаженням, Гагут А. Н., Єрмоленко С. В. (2015)
Поворотня М. М. - Особливості вуглеводного обміну кленів за різних умов техногенного навантаження у степовому Придніпров’ї (2015)
Гунько C. О. - Екоморфологічні особливості едафотопів м. Дніпроздержинськ (2015)
Титул, зміст (2016)
Гоженко А. И. - Функционально-метаболический континуум (2016)
Залесский В. Н. - 50 лет лазерной медицине: потенциальные возможности использования в регенеративной медицине мезенхимальных стволовых клеток, модулированных низкоинтенсивным лазерным излучением (обзор литературы и собственных исследований), Тимен Г. Э. (2016)
Зозуля Ю. П. - Молекулярно-генетичні характеристики внутрішньомозкових пухлин та їх значення для індивідуалізації лікування й прогнозу перебігу, Розуменко В. Д., Малишева Т.А., Сидоренко С.П., Дмитренко В. В., Кавсан В. М. (2016)
Фещенко Ю. І. - Діагностика порушень газообміну у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень за даними капнометрії (огляд літератури та власних досліджень), Яшина Л. О., Опімах С. Г., Назаренко К. В. (2016)
Задорожна В. І. - Нові віруси грипу та пов’язані з ними ризики (огляд літератури та власних досліджень), Сергеєва Т А., Некрасова Л. С. (2016)
Антипкін Ю. Г. - Оцінка стрес-реактивності жінок з поєднаною гінекологічною та екстрагенітальною хірургічною патологією при симультанних оперативних втручаннях, Дронова В. Л., Дронов О. І., Хомінська З. Б., Теслюк Р. С. (2016)
Колесник М. О. - Гіпероксалурія та колонізаційна резистентність кишечника у хворих на пієлонефрит із рецидивуючим перебігом, Степанова Н. М., Сташевська Н. В., Дріянська В. Є. (2016)
Нагорна А. М. - Трудовий потенціал в Україні: медико-соціальні і демографічні характеристики (огляд літератури та власних досліджень) (2016)
Лазоришинець В. В. - Кровозберігаюча технологія при хірургічному лікуванні мітральних вад серця в умовах штучного кровообігу, Попов В. В., Гуменюк Б. М., Гуртовенко О. М., Дяченко В. Л., Хрипаченко А. І., Тихоненко Л. І., Пукас К. В. (2016)
Гойдик В. С. - Актуальні проблеми у боротьбі з епідемією ВІЛ-інфекції в Одеській області та щляхи їх подолання, Ковтунович Л. І., Гойдик Н. С., Шухтін В. В., Котюжинська С. Г. (2016)
Тронько М. Д. - Терапевтичні ефекти рекомбінантних молекул ДНК, що містять цільовий ген препроінсуліну людини, у щурів зі стрептозотоцин-індукованим діабетом, Калинська Л. М., Топорова О. К., Ковзун О. І., Гулько Т. П., Пастер І. П., Кордюм В. А. (2016)
Левицкий А. П. - Влияние антидисбиотических препаратов на состояние печени крыс с экспериментальным неалкогольным стеатогепатитом, Васюк В. Л., Левченко Е. М., Демьяненко С. А. (2016)
Анатычук Л. И. - Устройство для интраокулярной термометрии и особенности распределения температуры в различных отделах глаза кролика, Пасечникова Н. В., Задорожный О. С., Кобылянский Р. Р., Назаретян Р. Э., Мирненко В. В., Гаврилюк Н. В. (2016)
Червяк П. І. - Пироговська комісія при Вченій медичній раді Міністерства охорони здоров’я України (до 70-річчя заснування) (2016)
Члену-кореспонденту НАМН України К. М. Амосовій — 60 років (2016)
Азарова Т. О. - Організаційні структури електромашинобудівної галузі в Україні у 1922–1941 рр. (2015)
Белевцова Н. Л. - Фелікс Станіславович Ясинський – визначний інженер-будівельник (2015)
Бей Р. В. - Розроблення та удосконалення основ машинного доїння: історичний аспект (2015)
Василенко В. М. - Теорія непотоплюваності корабля: історіографія проблеми (2015)
Герман Г. П. - Розвиток вітчизняного тепловозобудування та роль у ньому Ю. В. Ломоносова (2015)
Косовець Ю. В. - О. О. Радціг – визначний теплоенергетик (2015)
Купрієнко О. В. - Проблематика дослідження розвитку комп’ютерної техніки в Україні (2015)
Литовченко Н. І. - До історії художнього оформлення зали очікування №2 залізничного вокзалу Києва (2015)
Махобей К. М. - Участь інженера Г. О. Графтіо у будівництві Волховскої ГЕС (1917-1926 рр.) (2015)
Незліна О. А. - Значення методу зварювання Є. О. Патона в галузі залізничного транспорту (2015)
Сірик О. М. - Проблеми нормування та кодифікації української залізничної термінології (2015)
Сорочинська О. Л. - Аналіз соціально-політичних причин розвитку паровозобудування на території України (2015)
Стрелко О. Г. - Наукові розробки проблем експлуатації залізниць (20-50-ті роки ХХ ст.) (2015)
Храмова-Баранова О. Л. - Становлення форм зодчества і декоративно-ужиткового мистецтва на основі метрологічних уявлень в Україні (ХІ –ХVІІ ст.) (2015)
Анікіна О. П. - Вистояти в ім’я науки (В. І. Сазонов) (2015)
Апостол М. В. - Науково-популяризаторська діяльність академіка А.О. Сапєгіна (1883-1946) (2015)
Вергунов В. А. - Деребчинське дослідництво барона А.А. Маса для потреб вітчизняного сільського госпподарства (2015)
Гамалія В. М. - Дослідження М. І. Котовим ролі залізниць у процесі поширення нових видів рослин (2015)
Гілязетдінов Р. Н. - Роль агрономічних професійних зібрань у процесі поширення нових видів рослин (2015)
Давиденко М. М. - Науковий доробок професора Д. Ф. Лихваря з селекції та насінництва сільськогосподарських рослин, Щиголь Г. С. (2015)
Ісак Л. М. - Історичні етапи впровадження математичних методів та інформації технологій в агробіологічних системах (2015)
Клецька Т. С. - З історії математичної освіти на території України. Павло Емілійович Ромер (2015)
Коломієць Н. Д. - М. К. Срединський (1853-1908) – засновник захисного лісорозведення на залізницях Півдня України (2015)
Нижник С. В. - Наукові дослідження В. Ф. Пересипкіна (1936-1940) з питань використання десорбційно-газового методу в боротьбі з хворобам льону (2015)
Поєдинок М. С. - Історичні аспекти сільськогосподарських досліджень щодо питання точності досліду (2015)
Присяжнюк М. В. - Історія виведення і сучасний стан орловської рисистої породи коней (2015)
Рогожа М. М. - Антропічність української зоогеографії (2015)
Юрчак Е. В. - Культура сидерального люпину в науковій спадщині вченої-алелопата Л. Д. Юрчак (1937-2010) (2015)
Коцур А. П. - Рецензія професора А. П. Коцура на книгу: Н. П. Коваленко. Становлення та розвиток науково-організаційних основ застосування вітчизняних сівозмін у системах землеробства (друга половина ХІХ – поч. ХХІ ст.): монографія (2015)
Гамалія В. М. - Рецензія на монографію О. Г. Стрелка "Нариси з історії науки про залізничні станції та вузли (друга половина ХIX – перша половина ХХ ст." (2015)
Відомості про авторів (2015)
Антонюк О. В. - Прізвиська, утворені морфологічним способом (на матеріалі антропонімії Донецької області) (2014)
Бобкова Т. В. - Корпусно-базований підхід до мережевого моделювання значення тексту (2014)
Бондар М. В. - Національно-культурний компонент в компаративних конструкціях та способи його перекладу (на матеріалі україномовних перекладів турецької прози) (2014)
Брага I. I. - Мовна особистість носія українсько-російського суржику в його мовних автобіографіях (2014)
Буга Т. В. - Жіночий іменник Донеччини поч. ХХ і ХХІ ст.: загальні тенденції та особливості (2014)
Бутко Л. В. - Традиції називання в українських ЗМІ бойових угруповань, що протистоять силам АТО, в аспекті теорії номінації (2014)
Вінтонів М. О. - Пропозиційний аспект висловлення (2014)
Вінтонів Т. М. - Система номінацій історичної особи Мотрі Кочубей у творах Б. Лепкого "Мазепа" та О. Пушкіна "Полтава" (2014)
Гарбера І. В. - Функціонування терміна "концепт" у сучасній лінгвістиці (2014)
Голі-Оглу Т. В. - Експресиви в епістоляріях Т. Г. Шевченка: різнорівневі маркери і стилістичні особливості (2014)
Данилюк І. Г. - Кольорова мапа поетичного спадку Василя Стуса у MATHEMATICA (2014)
Дмитриева Т. А. - Системный подход к изучению текста (2014)
Домрачева І. Р. - Вербативне вираження ядрової семантики сукупності (2014)
Дружина Т. А. - Енігматичні тексти з позиції культури мовлення (2014)
Жарікова Ю. В. - Структурно-семантичні особливості адвербіальних фразеологізмів у новогрецькій мові (2014)
Жижома О. О. - Поетичне мовлення Т.Г. Шевченка в сучасній музичній інтерпретації (2014)
Іванова І. Б. - Мова і стиль у зовнішній рекламі України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Іванова Н. Д. - Вербалізація концепту ‘Серце’ в українських народних прислів’ях (2014)
Коваль Л. М. - Співвідношення формально-синтаксичних і семантико-синтаксичних ознак простого головного компонента номінативного речення в українській мові (2014)
Кравченко Э. А. - Звукоподобие имен как структурообразующий фактор поэтонимосферы (2014)
Краснобаєва-Чорна Ж. В. - Проблеми фразеологічної термінології: фразеологізація (2014)
Кукаріна А. Д. - Історія виникнення та функціонування терміна абревіатура (2014)
Кутна Ю. Б. - Ідіом приазовських греків-румеїв: визначення статусу та проблеми дослідження, Потіпак Ю. А. (2014)
Лавриненко О. О. - Переклад правничої термінології в контексті функціональних теорій перекладу (на прикладі терміна "неустойка") (2014)
Наумова Т. М. - Повість Т. Шевченка "Художник" в українських перекладах (2014)
Нахапетова О. В. - Співвідношення понять термін, номен, номенклатура у назвах спорідненості і свояцтва (2014)
Немировська О. Ф. - Часопросторова лексична парадигма у драматичній поемі Ліни Костенко "Дума про братів неазовських" (2014)
Олексенко В. П. - Інноваційна лексика української мови з препозитивним компонентом-грецизмом: функційно-семантичний аспект (2014)
Пашкова Н. И. - Балкано-славянские названия жилища – континуанты индоевропейской основы *(s)keu (2014)
Познанська В. Д. Медведєва С. Р. - Семантичні видозміни топонімів у складі фразеологізмів української мови (2014)
Пуніна О. В. - Художнє осмислення універсалії смерті в "Зимовій повісті" Олеся Ульяненка (2014)
Романюк Л. В. - Прецедентні феномени як засіб фразеологічної вербалізації локативності (2014)
Сахарук І. В. - Стратегії й тактики сугестії в сучасному українському медійному дискурсі (2014)
Сидоренко Е. Н. - Передача иностранных слов в украинской эргонимии (2014)
Ситар Г. В. - Моделі фразеологізованих речень зі значенням заперечення (2014)
Форманова С. В. - Комунікативні стратегії і тактики в інвективному просторі (2014)
Шаніна О. С. - Мовна гра як елемент сугестивного впливу в інтеракції "лікар- пацієнт" (2014)
Шатілова О. С. - Особливості оформлення спонукальної інтенції в науковому тексті (2014)
Шитик Л. В. - Синкретичні напівскладні речення з однорідними предикативами (2014)
Щепка О. А. - Когнітивно-прагматичний потенціал порівняння в українських поетичних постмодерних текстах (2014)
Яроцкая Г. С. - Лингвокультурный анализ вербализации концептуального пространства щедрости в истории русского языка (2014)
Мізін К. І. - Вертеральні типи каузальності у споріднених мовах. рец. на кн. : Леміш Н. Є. Вертеральні типи каузальності у споріднених мовах:(монографія) / Наталія Євгенівна Леміш. – Житомир:вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – 402 с. (2014)
Бут А. Н. - Угольный Донбасс во второй пятилетке: к причинам провала плана добычи топлива (2014)
Волошинова А. В. - Боротьба з найбільш розповсюдженими соціальними аномаліями повсякденного життя безпритульних дітей в радянській Україні в роки НЕПу (2014)
Гедьо А. В. - Боротьба із дитячою безпритульністю та бездоглядністю на півдні України (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.): етноконфесійний вимір (2014)
Грідіна А. Б. - Гетьманський переворот в Україні 1918 року через призму спогадів сучасників (2014)
Захарчук В. О. - Польща і спільна безпекова та оборонна політика ЄС на початку ХХІ ст. (2014)
Ковальська Л. А. - Мемуарна та військово-теоретична література як джерело з історії радянської партизанщини (2014)
Кухлєв А. С. - Південь України очима жінок: аналіз наративних матеріалів ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Лихачева Л. Б. - Принятие конституции Царства Польского 1815 года в оценках современников (2014)
Лях Г. Р. - Роль інтелігенції в розвитку освіти в Україні в другій половині ХІХ ст. (2014)
Неприцький О. А. - Образ Польщі в країнах-партнерах (перша декада ХХІ століття) (2014)
Окуньовська Ю. В. - Правова основа функціонування громадських організацій у Польщі (2014)
Шандра И. А. - Железнодорожный комплекс Донбасса в годы первой мировой войны (2014)
Ярликова О. А. - Ідеологічне підґрунтя образу "Заходу" в дискурсивних практиках радянської влади 1917 - 1964 рр. (2014)
Білецький В. В. - Соціально-філософські мотиви у творах Джонатана Свіфта. Аналогії (2014)
Білокобильський О. В. - Постання секулярного розуму в християнській Європі на рубежі I та II тисячоліть (2014)
Брило Ю. М. - Концепція "Виклик-Відповідь" як основа цивілізаційної мобільності (2014)
Горбенко К. П. - Два класичних підходи до інтерпретації справедливості: І. Кант та Дж. Бентам (2014)
Додонов Р. О. - До онтологічного статусу інформації (2014)
Додонова В. І. - Релігійна складова процесу раціоналізації соціальних відносин (2014)
Камарали А. В. - Современная цивилизация в контексте компьютерной революции (2014)
Кирницький О. В. - Віртуальність як феномен соціального конструювання (2014)
Ковальський Г. Є. - Християнсько-традиціоналістичний конструкт соціальної реальності (2014)
Колінько М. В. - Топоси і особливості ситуаційної комунікації (2014)
Левицький В. С. - Суб’єктовимірність іманентизованого світу. Коперніканський переворот в Кьонігзберзі (2014)
Леонова Є. В. - Мода на екстремальність у сучасному соціумі (2014)
Мацнєва Є. А. - Білінгвізм глобалізованого світу як соціальний процес (2014)
Пасько Я. І. - Модернізація Versus неопатримоніалізм: постколоніальні симуляції (2014)
Родигін К. М. - Феномен алхімії і трансформація його оцінок в академічному дискурсі (2014)
Рябека О. Г. - Глобальний соціум на порозі сингулярності (2014)
Стасенко С. А. - Интеллигенция как субъект духовного производства: проблемы самосознания и место в общественном разделении труда (2014)
Ясна Іламі - Суб’єктна парадигма як основа сучасного підходу до освіти (2014)
Петраков Ю. В. - Продуктивність шліфування робочої поверхні оправки станів холодної прокатки труб, Чамата С. М. (2015)
Kolesnyk V. - The effect of tool wear on cutting temperature when drilling cfrp/steel stacks, Kryvoruchko D., Hatala M., Mital D. (2015)
Цибенко А. С. - Методика учета межблочных связей в динамической пакетно-стержневой модели жидкостных ракет-носителей, Крищук М. Г., Конюхов А. С. (2015)
Львов Г. І. - Аналіз напружено-деформованого стану трубопроводу з в’язкопружним ремонтним бандажем на різних робочих режимах, Мартиненко В. Г. (2015)
Пасічник В. А. - Систематизація та аналіз методів механічного оброблення отворів в композиційних матеріалах, Черказний В. Ю. (2015)
Кондряков Е. А. - Розрахункове визначення моменту зародження тріщини у стандартних зразках шарпі та зразках з бічними надрізами, Панасенко А. В. (2015)
Рудаков К. М. - Моделювання великих деформацій. Повідомлення 5. Термопружність, Яковлєв А. І. (2015)
Beygelzimer Yan - Vortex flow in twist extrusion, Roman Kulagin, Marat I. Latypov, Hyoung Seop Kim, Viktor Varyukhin (2015)
Salenko А. - Changing the spot of local destruction of samples at water jet guided laser processing with appropriate profiling jet, Kholodnyi V. (2015)
Емельянова И. А. - Влияние конструктивного решения шиберного распределительного устройства гидравлических насосов на подачу ими строительных смесей, Задорожный А. А., Меленцов Н. А. (2015)
Девин Л. Н. - Ймовірність руйнування різців з монокристалів алмазу при тонкому точінні алюмінієвих сплавів, Рычев С. В., Смерчинский А. В. (2015)
Петраков Ю. В. - Моделювання фрезерування кінцевими фрезами, Мацківський О. C. (2015)
Струтинський С. В. - Магнітні опори рідинного тертя з феромагнітною рідиною призначені для просторових механізмів, Коваль О. Д. (2015)
Яхно Б. О. - Чисельне моделювання залишкових напружень і пошкоджуваність після дорнування технологічних отворів в авіаційному сплаві Д16ЧТ (2015)
Лесик Д. А. - Особливості формування мікрорельєфу та мікротвердості термічно зміцнених зон сканувальним лазерним променем, Джемелінський В. В. (2015)
Рак А. М. - Дослідження стабільності тиску в установці дзвонового типу з керованим рухом мірника, Коробко І. В. (2015)
Сабол С. Ф. - Інтенсифікація процесу холодного обтиску трубчастих заготовок за допомогою матриць різного профілю, Гавриленко В. В. (2015)
Павленко І. І. - Особливості силового навантаження верстатів-гексаподів при свердлінні під кутом, Вахніченко Д. В. (2015)
Калюжний В. Л. - Використання холодного штампування для отримання порожнистого виробу з необхідними властивостями здеформованого металу, Цибенко А. С., Чувільов Ю. О., Чувільов Є. О. (2015)
Носко С. В. - Факторы влияющие на точность нанесения жидкостного слоя на полимерную пленку (2015)
Черкас Б. - Похід хана Джанібека на Правобережну Україну 1352 р. (2010)
Срібняк І. - Яничарський корпус османської армії (1362 р. — кінець ХVІ ст.) (2010)
Григор’єва Т. - Укладення миру після Хотинської війни (1620–1621 рр.):спроба переоцінки досягнутих домовленостей (2010)
Сас П. - Бій біля острова Тендра під час Хотинської війни між Османською імперією та Річчю Посполитою (2010)
Гурбик А. - Дипломатична місія А. Ждановича 1650 р. до Стамбула в контексті набуття Україною османського протекторату (2010)
Чухліб Т. - "Цісар Турецький дозволяє Козацькому Війську та його державі плавати по Чорному морю…": політичні відносини українських гетьманів з султаном Мегмедом ІV Авджи (2010)
Станіславський В. - Кримське посольство до Стамбула восени 1706 р. (2010)
Кочегаров К. - Роль Ивана Мазепы в русско-турецких отношениях первой половины 1708 г.: поездка Згуры Стилевича к сераскеру Юсуфу-паше (2010)
Грибовский В. - Фронтирные элиты и проблема стабилизации границ Российской и Османской империй в первой трети ХVІІІ в.: деятельность кубанского сераскера Бахты-Гирея, Сень Д. (2010)
Андрєєва С. - Діяльність перекладачів Колегії іноземних справ Російської імперії на південних кордонах Запорозьких Вольностей в часи Нової Січі (2010)
Бачинська О. - Турецьке та татарське населення Буджака: походження, шляхи міграцій, демографія, зовнішність (90-ті рр. ХVІІІ — початок ХІХ ст.) (2010)
Пилипенко В. - Уявна війна з реальним ворогом: плани збройного протистояння з Османською імперією у публіцистиці Речі Посполитої середини ХVІ — середини ХVІІ ст. (2010)
Галенко О. - Східна Європа 1704–1709 рр. у висвітленні османської хроніки Мегмеда Рашида (2010)
Безпалько В. - Датування кримсько-литовських посольських документів 1506–1507 рр. книги записів № 7 Литовської Метрики (2010)
Мустакимов И. - Три османских документа ХVII в. о ранней истории донских казаков, Сень Д. (2010)
Мицик Ю. - З джерел до історії Османської імперії та Кримського ханства XVI — першої половини XVIII ст. (2010)
Кононенко В. - Мусульманська Європа очима західноєвропейських подорожників: (2010)
Станіславський В. - Бібліографічний покажчик публікацій збірника (випуски 1–10) (2010)
Борискіна К. В. - Поетика вимислу і стратегія художньої репрезентації шекспірового слова в новелі О. Вайльда "Портрет містера В. Г.” (2015)
Ботнер В. С. - Концепція світу та людини в романі М. Варгаса Льйоси "El sueño del celta” ("Сон кельта”), Сліпченко С. В. (2015)
Алиева Р. - Формы обращения к устной эпической традиции в детской литературе Азербайджана II пол. ХХ в. (2015)
Алиева Ш. - Традиции детского фольклора в драматических произведениях (2015)
Ahmadova K. - The role of social environment in the formation of youth personality (2015)
Гейдарова С. - За современность (на материалах газеты "Литература и искусство” 1960–70-х гг.) (2015)
Гусейнова Е. - Проблема человека и личности в эпическом наследии Бахтияра Вагабзаде (2015)
Джафарова Ф. - "Китаби деде горгуд” глазами русских исследователей, Джаббарлы А. (2015)
Кирпиченко О. Е. - Проблема розвитку й удосконалення мови в сучасних лінгвістичних дослідженнях (2015)
Тарасенко К. В. - Переклад текстів металургійної галузі: особливості та стратегії, Михайліченко В. Р. (2015)
Mosiyevych L. V. - The English-language euphemization/dysphemization within the diachronic linguosynergetics (2015)
Марінеско В. Ю. - Когнітивні модифікації концепту "футбол” і специфіка його передачі українською мовою (2015)
Ибишова В. - Логико-семантическая структура текстов и система формальных средств связи в построении текста (2015)
Відомості про авторів (2015)
Катаєв С. Л. - Моральні виклики українського суспільства в контексті теорії "Моральної сліпоти” З. Баумана (2015)
Полторак В. А. - Соціальний маркетинг: сучасні проблеми розвитку та застосування в освітній, медичній, культурній, територіальній, доброчинній, ідеологічній сферах українського суспільства (2015)
Щербина В. М. - Концепт "Інформаційне суспільство” в сучасній теоретичній соціології (2015)
Ашурбеков А. А. - Електоральна поведінка як прояв політичних преференцій населення регіону (2015)
Барзенкова-М’ясникова Л. В. - Концепція соціокультурного капіталу як теоретична основа для вивчення міста (2015)
Вербецька Т. О. - Ціннісні преференції в соціологічному дискурсі (2015)
Гвоздецька Б. Г. - Етнічна толерантність українців на полюсах регіональної системи України (2015)
Гордієнко Н. М. - Ціннісні передумови життєвого шляху випускників інтернатних навчальних закладів (за матеріалами соціологічного дослідження) (2015)
Звонок А. А. - Виртуальный религиозный опыт: Интернет как средство коммуникации в жизни религиозных конфессий Украины (2015)
Зоська Я. В. - Виртуализация социальных практик потребления украинцев (2015)
Коваленко Ю. П. - Образи сучасних жінок в українському суспільстві (2015)
Мосаєв Ю. В. - Ретроспективний соціологічний аналіз соціально-політичних процесів у розрізі світових першостей із футболу 1930–1962 рр. (2015)
Петренко Л. А. - Зависимость в браке: патология или норма? (2015)
Согорін А. А. - "Реклама” і "рекламний вплив” як соціологічні концепти (2015)
Шинкаренко О. Є. - Електоральний маркетинг у процесах регулювання електоральної активності та електоральної поведінки (2015)
Внуков Є. О. - Соцієтальні складові організаційної культури в транзитивному суспільстві (2015)
Серга Т. О. - Розвиток взаємодії соціальної та медичної сфери як вимога сучасного суспільства, Червоненко Н. М., Лук’Янова Т. М. (2015)
Хижняк О. В. - Інституціоналізована колективна соціальна дія як об’єкт діагностики (досвід Case study), Чернявська О. В. (2015)
Цимбалюк Н. М. - Спосіб життя соціального працівника: ідеальний образ і його реалізація в соціальних практиках (2015)
Яцук Н. В. - Історичні передумови впровадження соціальної анімації в соціальній практиці (2015)
Відомості про авторів (2015)
Кравченко Т. В. - Управління соціальними ризиками в умовах українського постіндустріального суспільства (2015)
Савельєва Т. П. - "Нові суспільні рухи”: визначення методологічних засад дослідження (2015)
Согорін А. А. - Соціологічні парадигми реклами та рекламного впливу (2015)
Шепеленко И. П. - Теоретические подходы к определению социального потенциала в современной социологической науке (2015)
Ашурбеков А. А. - Особливості політичних преференцій промислового регіону на прикладі придніпровського регіону України (2015)
Гордієнко Н. М. - Біографічний метод у вивченні рівня соціалізованості та інтегрованості в суспільство випускників інтернатних навчальних закладів (2015)
Здрагат С. Г. - До питання формування індикаторів соціальної ефективності інклюзивної освіти (2015)
Приймак Ю. О. - Алгоритм соціального проекту з моніторингу якості соціальних послуг (2015)
Стадник А. Г. - Основні моделі організації інформаційних війн та їх різновиди (2015)
Шинкаренко О. Є. - Маркетингові соціологічні дослідження в структурі електорального маркетингу (2015)
Варга Н. І. - Функціонування соціальних мереж в умовах регіонального середовища (2015)
Зоська Я. В. - Споживацтво українців: вільний час та практики його споживання, Сторчовий Б. А. (2015)
Камбур А. В. - Нова соціальна ситуація як детермінанта змін життєвих планів особистості (2015)
Львова Я. Я. - Дослідження особливостей прояву мотивації у сфері професійної діяльності (2015)
Мартинюк І. О. - Взаємозв’язок життєвих проблем і перспектив людей похилого віку: соціологічний аналіз, Кухта М. П. (2015)
Мосаєв Ю. В. - Соціальні особливості футбольних дербі на радянському та пострадянському просторі (2015)
Наріжна В. В. - Форми роботи соціального педагога з важкими дітьми в загальноосвітній школі (2015)
Ніколаєвський В. М. - Громадянське суспільство, довіра, безпека: соціологічний аналіз українських реалій, Омельченко В. В. (2015)
Петренко Л. О. - Легітимізація залежності в шлюбних відносинах у релігійних вченнях (2015)
Туленков М. В. - Ціннісний потенціал самоврядних засад громадянського суспільства, Вербецька Т. О. (2015)
Хижняк Л. М. - Феномен комунікативної культури в умовах упровадження технологій електронного навчання у вищій школі, Хижняк К. В. (2015)
Цимбалюк Н. М. - Релігійність як провідний чинник формування стилю життя релігійної особистості (2015)
Відомості про авторів (2015)
Садовенко И. А. - Геолого-гидрогеологическое диагностирование условий участка "Ольхово нижнее" для создания подземного теплогенератора, Инкин А. В. (2015)
Пигулевский П. И. - О возможных причинах сумского землетрясения 03 февраля 2015 года, Трипольский А. А. (2015)
Змиевская К. О. - Особенности распространения разрывных нарушений и линейных кор выветривания и их связь с золоторудной минерализацией на участке рудопроявления Солнечное (Солонянское рудное поле) (2015)
Tyapkin O. K. - Use of the lost seismic information about upper part of geological structure for the not prospecting purposes, Оnyshchenko S. А. (2015)
Дичковський Р. О. - Шахтні експериментальні дослідження силових параметрів секцій механізованого кріплення виходячи з коефіцієнта літологічної будови (2015)
Лозинський В. Г. - Методика визначення доцільності застосування технології свердловинної підземної газифікації вугілля на основі розрахунку коефіцієнта економічної ефективності (2015)
Мальцев Д. В. - Исследования влияния размеров очистного пространства на НДС массива при отработке камерными системами разработки в крепких породах (2015)
Загубинога В. В. - Разработка метода ранжирования критериев оптимальности при годовом планировании открытых горных работ (2015)
Фролов О. О. - Визначення оптимальних параметрів багатоточкового ініціатора з урахуванням формування ефективних енергетичних потоків в свердловинному заряді ВР, Котенко В. В., Бритвин Ю. О. (2015)
Собко Б. Ю. - Обґрунтування параметрів технологічних схем гірничотехнічної рекультивації обводнених залишкових вироблених просторів кар’єрів, Ложніков О. В., Романченко Ю. В. (2015)
Маевский А. М. - Классификация способов вскрытия глубоких горизонтов карьера, Несвитайло Н. В., Собко Б. Е. (2015)
Фомичев В. В. - Моделирование сталеполимерных анкеров при анализе устойчивости геотехнической системы, Соцков В. А., Слива А. А. (2015)
Сницер А. Р. - Распределение напряжений вокруг скважины в угольном пласте при импульсном нагнетании жидкости, Зберовский В. В. (2015)
Кирия Р. В. - Предельный угол наклона конвейера с лентой глубокой желобчатости, Ларионов Н. Г. (2015)
Шашенко А. Н. - Влияние микро- и макроструктуры на прочность неоднородного породного массива, Сдвижкова Е. А., Ковров А. С. (2015)
Жулай Ю. А. - Разработка расчетно-экспериментального метода определения частот кавитационных колебаний, Ворошилов А. С., Комаров С. В. (2015)
Ильина С. С. - Исследование напряженно-деформированного состояния рельсовых проводников армировки вертикальных стволов в условиях износа при динамическом нагружении (2015)
Лубенец Н. А. - Скольжение объемного гибкого тела по блоку (2015)
Слесарев В. В. - Метод поиска оптимальных решений системы управления процессами ликвидации аварий на шахтах, Миргородский А. В. (2015)
Новицкий И. В. - Разработка метода идентификации для задач адаптивного управления подготовительными процессами обогащения руд, Шевченко Ю. А. (2015)
Власова Е. В. - Влияние времени нанесения на свойства и структуру триполифосфатных покрытий, полученных в условиях интенсивной промывки, Коваленко В. Л., Коток В. А. (2015)
Бешта А. С. - Система рациональных технико-экономических показателей при производстве мелко-сортного мерного проката в стержнях, Бойко О. А., Куваева Т. В. (2015)
Іконнікова Н. А. - Особенности метрологической оценки качества сигналов генератора динамического хаоса (2015)
Коваленко В. Л. - Разработка метода получения гидроксида никеля высокой кристалличности с изучением характеристик полученного вещества для использования в аккумуляторах и суперконденсаторах, Коток В. А., Болотин А. В. (2015)
Беляев Н. Н. - Оценка уровня загрязнения атмосферы при аварии на железнодорожном транспорте, Машихина П. Б., Мунтян Л. Я. (2015)
Павличенко А. В. - Екологічна небезпека гірничих відходів ліквідованих шахт Червоноградського гірничопромислового регіону, Кулина С. Л. (2015)
Беляев Н. Н. - Защита окружающей среды при транспортировке угля, Карпо А. А. (2015)
Біляєва В. В. - Чисельне моделювання забруднення поверхневих вод, Смалій Д. Ю., Якубовська З. М. (2015)
Повзун О. І. - Використання відходів вугільної та хімічної промисловості в основах автомобільних доріг, Подковаєв С. В., Фролов О. В., Кононихін С. В. (2015)
Рець Ю. М. - Санітарно-екологічна оцінка результатів моніторингу скидання шахтних вод при перепрофілюванні уранової шахти в залізорудну шахту, Сорока Ю. М. (2015)
Орлинская О. В. - Влияние отвалов фосфогипса на экологическое состояние прилегающих земель, Максимова Н. Н., Сорока Ю. Н., Кобзар К. Т. (2015)
Яковишина Т. Ф. - Екологічна оцінка включення важких металів в продукти техногенезу (2015)
Савотченко Е. Н. - Повышение экологической безопасности на карьерах с применением авиационной техники (2015)
Налисько Н. Н. - Оценка адекватности математической модели ударной трубы в численном эксперименте взрыва газовоздушной смеси в закрытом объеме (2015)
Пустовой Д. С. - Повышение эффективности очистки пылевоздушных потоков от тонкодисперсной пыли (2015)
Слащев А. И. - Разработка элементов информационной системы управления персоналом для повышения производительности и безопасности труда (2015)
Чеберячко С. І. - Обґрунтування вибору засобів індивідуального захисту органів слуху, Фрундін В. Ю., Чеберячко Ю. І. (2015)
Зберовский В. А. - Исследование влияния топливно-энергетических и скоростных характеристик карьерных автосамосвалов на загрязнение атмосферы, Коробочка А. Н. (2015)
Бессчастный О. В. - Разработка программного обеспечения системы мониторинга параметров микроклимата подземного цеха, Марченко В. Г., Марченко В. В. (2015)
Жанчив Б. - Моделирование фильтрации продуктивного раствора при отработке урановых месторождений Монголии, Хоменко О. Е., Рудаков Д. В., Ценджав Л. (2013)
Фомичев В. В. - Исследование устойчивости надрабатываемого дренажного штрека при приближении очистного забоя для условий ШП "Самарская", Соцков В. А. (2013)
Грачёв О. В. - Анализ влияния изменения минимальной и максимальной граничной плотности на устойчивость модели описания фракционного состава угля (2013)
Кошевой Н. Д. - Оптимизация комбинаторных планов эксперимента, Костенко Е. М., Чуйко А. С. (2013)
Мещеряков Л. И. - Разработка системы анализа данных акустического мониторинга струйного измельчения, Новодранова В. А., Прядко А. В. (2013)
Прядко Н. С - Система анализа акустических сигналов газоструйной мельницы, Горобец Л. Ж., Краснопер В. П., Соболевская Ю. Г., Сухомлин Р. А. (2013)
Азюковський О. О. - Електротехнічна система електрохімічного захисту від корозії підземних сталевих трубопроводів (2013)
Гавриш А. В. - Моделирование гидроударных явлений в напорных трубопроводах промышленного назначения, Шевцова О. С., Шедловский И. А. (2013)
Таран И. А. - Решение транспортной задачи методом перебора вершин, Трубицин М. Н., Крыжановская С. В. (2013)
Барташевский С. Е. - Совершенствование конструкции тормозной системы шахтного электровоза, Денищенко А. В. (2013)
Мещеряков Л. И. - Технологическое обоснование структуры автоматизированной системы управления процессами транспортирования породы напочвенными канатными дорогами, Ширин А. Л. (2013)
Кондратець В. О. - Дослідження випадкового процесу навантаження опорного ролика конвеєра в умовах осередненого потоку руди (2013)
Зуєвська Н. В. - Використання програмного комплексу для аналізу напружено-деформованого стану основи палевого фундаменту, Гембарська М. О. (2013)
Токарева Е. Л. - Представление свойств теплоносителя при численном моделировании гидродинамики и тепломассообмена в теплонапряженных охлаждающих трактах с переменной массой охладителя (2013)
Беляев Н. Н. - Анализ аэроионного режима в помещении на базе cfd модели, Затынайченко Д. О. (2013)
Голінько В. І. - Підвищення ефективності використання протипилових засобів індивідуального захисту органів дихання, Долгова Т. І., Чеберячко С. І. (2013)
Стоєцький В. Ф. - Прогнозування наслідків аварій на потенційно небезпечних виробничих об'єктах, Дранишников Л. В. (2013)
Лаврик М. О. - Оценка степени влияния прудов-накопителей шахтных вод на уровень засоления почв, Павличенко А. В. (2013)
Пикареня Д. С. - Исследование хранилищ отходов переработки радиоактивных руд методом естественного импульсного электромагнитного поля земли в Днепродзержинске, Орлинская О. В., Сорока Ю. Н., Молчанов А. И., Гапич Г. В. (2013)
Беляев Н. Н. - Моделирование процесса нейтрализации опасного вещества, Росточило Н. В. (2013)
Малєєв Є. В. - Технологія заукіски бортів глибоких кар’єрів, Дриженко А. Ю. (2013)
Ащеулова О. В. - Вивчення екологічної обстановки на рекультивованих територіях Вільногірського ГМК, Зберовський О. В., Клименко Т. К., Демидов О. А., Савотченко О. М. (2013)
Полторацкая В. Н. - Математическая модель оценки экологического риска для человека от загрязнения атмосферного воздуха выбросами предприятий с использованием подфакельных измерений (2013)
Коваленко А. А. - Аналіз екологічних та соціальних наслідків розміщення відходів вуглевидобутку на земній поверхні, Павличенко А. В. (2013)
Кравец В. Г. - Управление динамикой схватывания растворов вяжущих веществ с применением энергии взрыва, Ган А. Л., Шайдецкая Л. В. (2013)
Маевский А. М. - Конструктивное оформление нерабочих бортов карьера при разработке штокообразного месторождения Катока, Несвитайло Н. В., Собко Б. Е., Казола А. Д. (2013)
Собко Б. Е. - Определение оптимальной ширины заходки экскаваторадраглайна при работе его в комплексе с автосамосвалами, Маевский А. М, Несвитайло Н. В., Чебанов М. А. (2013)
Собко Б. Е. - Выбор рационального комплекса горнотранспортного оборудования для разработки Мотроновско-Анновского участка Малышевского россыпного месторождения (2013)
Біда С. В. - Визначення характеристик структурної міцності есових ґрунтів, що складають схили річкових долин, Куц О. В. (2013)
Зберовский В. A. - Разработка автоматизированной системы экологического мониторинга работы карьерных автосамосвалов (2013)
Abstracts (2014)
До 85-річчя академіка НАН України Трощенка Валерія Трохимовича (2014)
Красовский Ф. Я. - Комментарий, Орыняк И. В. (2014)
Abstracts (2014)
Киричок П. - Шановні колеги! (2016)
Величко О. М. - Удосконалення процесів зволоження у офсетному друці, Золотухіна К. І., Розум Т. В. (2016)
Токарь О. В. - Прогнозирование удобочитаемости шрифтов методом дискриминантного анализа (2016)
Лотоцька О. І. - Дослідження впливу технологічних факторів для оцінювання якості гарячого тиснення фольгою на пластикових матеріалах (2016)
Чепурна К. О. - Відтворення зображень ризографічним друком, Стельмах Ю. О. (2016)
Зоренко Я. В. - Методика визначення раціональних параметрів кодування відеоінформації формату 4K, Дениско Н. В. (2016)
Роїк Т. А. - Температурне поле підшипників ковзання поліграфічних машин з високозносостійких композитів на основі інструментальних сталей і нікелю за умов тонкого абразивного шліфування поверхонь тертя, Киричок П. О., Хлус О. С., Гавриш А. П. (2016)
Іванко А. І. - Обрізування аркушевих матеріалів у пневматичних транспортувальних системах, Марченко О. С. (2016)
Морфлюк В. Ф. - Цифрові засоби статистичного визначення та формування бази даних характеристик зволожувальних розчинів з антибактеріальними властивостями, Карпенко І. С., Чуркін В. В. (2016)
Кузнецов Ю. В. - О соотношении "старого" и "нового" знания в содержании подготовки полиграфистов (2016)
Величко О. М. - Науково-практична конференція до 80-річчя Е. Т. Лазаренка, Зоренко О. В. (2016)
Покажчик навчальних закладів, наукових установ, організацій, де працюють автори (2016)
Реферати (2016)
Жаркова В. Б. - О роли контекста в процессе понимания музыкальных текстов французских композиторов (на примере творчества М. Равеля) (2011)
Леонтьева Н. - Антология и стилевые модификации жанра фортепианного этюда в первой половине ХХ века (2011)
Ефремова И. В. - "Костюмированный бал" Антона Рубинштейна как музыкальная коллекция (2011)
Ганзбург Г. И. - Драматизация камерной вокальной музыки в лидершпилях Р. Шумана (2011)
Говорухина Н. О. - Р. Шуман "Стихотворения королевы Марии Стюарт": опыт жанрового анализа (2011)
Бевз М. В. - Валентин Борисов як свідок часу (2011)
Михеева Н. Б. - "Большой концертный дуэт" К.-М. Вебера – первая романтическая соната для кларнета и фортепиано (2011)
Григорьева О. Б. - О принципах циклообразования в камерно-вокальном творчестве Д. Л. Клебанова (на примере цикла "Басни И. А. Крылова") (2011)
Грицун Ю. Н. - Волшебный мир балета "Северная сказка" И. Ковача в музыкальном воплощении (2011)
Данилова О. В. - Валентин Бибик: личность и творчество (2011)
Олендарьов А. В. - Українська сюїта з музики до драматичних вистав та її еволюція протягом ХХ ст. (2011)
Дедюля Ю. - Концерт для альта з оркестром Є. Станковича як приклад втілення жанру у сучасному українському музичному мистецтві (2011)
Пташенко С. В. - Чардаш у баянній творчості українських митців (2011)
Иванова М. А. - Парадоксы лабиринта в судьбе художника (2011)
Сушанова В. В. - Борис Иоффе: "Шесть набросков к Сонате Вентейля": опыт прочтения литературного первоисточника (2011)
Федорков О. В. - Становление ансамбля тромбонов в XVI в. (2011)
Приходько И. М. - Проблема периодизации в истории теоретического музыкознания (2011)
Бабий О. П. - Идея бессмертия в художественном мировоззрении Р. Вагнера (2011)
Іванова Ю. М. - Теоретичні аспекти розвитку хорового виконавства (2011)
Сухленко И. Ю. - Этапы эволюции исполнительского стиля Владимира Горовица (2011)
Андреев Е. В. - Подготовка звукозаписи рок-композиции к расшифровке (2011)
Горбунов В. М. - Развитие фантазии как компонент воспитания актера театра анимации (2011)
Никитина А. А. - Вокальная музыка Ф. Шопена: парадигма восприятия (2011)
Устименко Ю. С. - Принципи опрацювання нотного тексту (2011)
Ню Нин - Циклическая форма в Первом фортепианном концерте С. Прокофьева (2011)
Лю Лянь - Влияние системы музыкального образования бывших стран СССР на развитие современной музыкальной педагогики Китая (2011)
Юхнов Б. Ю. - Ринок соціально-культурних послуг: специфіка функціонування та проблеми ефективності, Яшинов О. Л. (2011)
Дерський Ю. Я. - Постановка вокального апарата естрадного співака та її роль у вихованні індивідуальної виконавської манери (2011)
Конакова Е. И. - Аксиологическая парадигма категории желания: интердисциплинарный подход (2011)
Пономарёва М. A. - Истоки метода романтизма в западноевропейской драматургии и его дальнейшая эволюция (2011)
Калениченко О. Н. - К проблеме интертекста в пьесе "В болоте" и "Истории о британском Короле Лире…" Ю. Н. Говорухо-Отрока (2011)
Левченко А. А. - Педагогічні принципи П. В. Голубєва як фундатора харківської вокальної школи (2011)
Дзюбак Д. Р. - Пятый фортепианный концерт Л. Бетховена в творческом прочтении К. Аррау и В. Горовица (2011)
Чжу Юаньюань - Образ романтической любви и его воплощение в Концертном аллегро с интродукцией для фортепиано с оркестром, op. 134, d-moll Р. Шумана (2011)
Метлушко В. А. - Творчество Р. Мюльфельда и стиль кларнетовых произведений И. Брамса (2011)
Чайка Е. В. - Национально-стилистическое в "Вариациях на тему рококо" П. Чайковского и редакции В. Фитценгагена (2011)
Бычков Д. В. - Из истории развития ансамбля народных инструментов "Русская мозаика" (2011)
Чиженко М. В. - Творческий портрет Константина Шаша (2011)
Цинь Тянь - Героико-патриотическая тема в фортепианных сочинениях китайских композиторов (2011)
Сведения об авторах (2011)
Титул, зміст (2016)
Zander R. H. - Macrosystematics of Didymodon sensu lato (Pottiaceae, Bryophyta) using an analytic key and information theory (2016)
Барсуков О. О. - Стан та завдання вивчення мохоподібних міст України, Гапон Ю. В. (2016)
Орлов О. О. - Хорологія та охорона рідкісних видів папоротей скельних біотопів Поліської частини Житомирської області, Безсмертна О. О., Якушенко Д. М. (2016)
Ярова О. А. - Лісова рослинність Національного природного парку "Білоозерський" (2016)
Мельник Р. П. - Біотопи природоохоронного науково-дослідного відділення "Буркути" Національного природного парку "Олешківські піски", Садова О. Ф., Мойсієнко І. І. (2016)
Яроцька М. O. - Територіальний розподіл лісової рослинності долини р. Сіверський Донець у межах Лісостепової зони, Яроцький В. Ю. (2016)
Дармостук В. В. - Unguiculariopsis (Helotiaceae, Helotiales) – новий рід для мікобіоти України, Наумович Г. О. (2016)
Макаренко Я. М. - Перша знахідка в Україні Agaricus iodosmus (Agaricaceae) (2016)
Tykhonenko Yu. Ya. - New records of the invasive fungus Melampsoridium hiratsukanum (Pucciniales) in Ukraine, Heluta V. P., Dudka I.O. (2016)
Климишин О. С. - Таксономічна структура колекційних фондів родини Orchidaceae у провідних гербаріях Львова, Сичак Н. М. (2016)
Olshanskyi I. G. - Types of Betula (Betulaceae) names described from Ukraine and deposited in the National Herbarium of Ukraine (KW), Shyian N. M., Tarieiev A. S. (2016)
Гамуля Ю. Г. - Аутентичні матеріали видів роду Tragopogon (Asteraceae) у гербарії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (CWU) (2016)
Шевера М. В. - Забуте ім’я українського ботаніка Ольги Густавівни Радде-Фоміної (до 140-річчя від дня народження) (2016)
Shevera M. V. - A valuable manuscript of Olga G. Radde-Fomina (2016)
Дудка І. О. - Науково-практична конференція "Динаміка біологічного та ландшафтного різноманіття заповідних територій" (до 20-ї річниці створення НПП "Подільські Товтри"), Зав’ялова Л. В., Аніщенко І. М. (2016)
Булах О. В. - Легкою ходою назустріч рокам (до 80-річчя доктора біологічних наук, професора, заслуженого діяча науки України Світлани Миколаївни Зиман), Шиян Н. М., Дремлюга Н. Г., Царенко О. М., Колесник А. (2016)
Дудка І. О. - Соломон Павлович Вассер (до 70-річчя від дня народження), Гелюта В. П., Бісько Н. А., Андріанова Т. В., Гродзинська Г. А. (2016)
Якубенко Б. Є. - Фітоценорізноманіття верхів`я долини Тиси (2016)
Титул, содержание (2016)
Лапичак Н. І. - Розробка нових каталітичних систем на основі оксидів B2O3 та P2O5 для одержання метилметакрилату та метакрилової кислоти, Івасів В. В., Небесний Р. В., Майкова С. В. (2016)
Рижова О. П. - Підвищення водостійкості безсвинцевої ювелірної емалі, Гуржій О. Б. (2016)
Гузій С . Г . - Дослідження адгезійних властивостей геоцементних покриттів бар’єрного типу, Джафар Хамеді Абдула Аль Мусаї (2016)
Блинков Н. А. - Влияние давления на устойчивость и способность к осушке водонасыщенных газов, Рыщенко И. М., Русинов А. И. (2016)
Іщенко О. В. - Отримання полімерних біосумісних волокон методом електроформування, Плаван В. П., Ковальчук О. В., Ляшок І. О., Власенко В. І. (2016)
Целіщев О. Б. - Дослідження кавітаційного способу перетворення моторних палив, Лорія М. Г., Носач В. О. (2016)
Скрипник В. О. - Дослідження впливу величини питомої поверхневої потужності на процес жарення м’яса, Фарісєєв А. Г., Дмитрюк Т. І. (2016)
Калашник О. В. - Комплексне дослідження якості горілки особливої вітчизняного виробництва, Ремізова Н. Л., Бородавка С. М., Рачинська З. П. (2016)
Сердюк М. Є. - Дослідження впливу способів обробки антиоксидантними композиціями на збереженість плодів, Степаненко Д. С., Байбєрова С. С., Гапріндашвілі Н. А. (2016)
Старостенко Б. О. - Дослідження функціонально-технологічних показників рибних фаршевих систем з використання білкових добавок, Дуденко Н. В., Антоненко С. П. (2016)
Віннікова Л. Г. - Дослідження реологічних властивостей комплексів гідроколоїдів в якості плівкоутворюючих покриттів, Кишеня А. В., Пронькіна К. В. (2016)
Сичевський М. П. - Дослідження впливу функціональної добавки БК-Птиця на фізико-хімічні показники м’язової тканини курчат бройлерів, Даниленко С. Г. (2016)
Тележенко Л. М. - Вплив абіотичних факторів на формування біологічно активних речовин зелені петрушки, Кулик А. С., Жукова В. Ф., Кюрчев С. В., Верхоланцева В. О. (2016)
Abstract and References (2016)
Байда С. П. - Теоретичний аналіз проблеми іміджу викладача ВНЗ (2015)
Войтенко О. В. - Регулятивне функціонування пам’яті як основа особистісної креативності (2015)
Гошовський Я. О. - Психологічні особливості інтернет-адикції в контексті блокованого спілкування депривованих осіб (2015)
Комар Т. В. - Психологічні особливості професійного самовизначення особистості як суттєва передумова її професійної зрілості (2015)
Лавріненко В. А. - Особливості структурування життєвих смислів підлітками із неформальних об’єднань (2015)
Олійник А. В. - Релігійний контекст гуманістичних духовно-моральних цінностей як чинник протидії аутодеструктивності (2015)
Потапчук Н. Д. - Робота засобів масової інформації як чинник виникнення та поширення чуток в умовах надзвичайних ситуацій (2015)
Коваленко В. В. - Характер зв’язку маскулінності/фемінінності з ціннісними орієнтаціями спортсменів, Ткешелашвілі Н. О. (2015)
Чхаідзе А. О. - Місце особистісної зрілості у мотивах укладання шлюбу та ціннісній орієнтації особистості (2015)
Шебанова В. І. - Актуальність формування здоров’язбережувальної компетентності щодо харчової поведінки (2015)
Годонюк В. С. - Особливості самоствердження дитини дошкільного віку: теоретичний та емпіричний аспект проблеми (2015)
Гріньова О. М. - Теоретичні засади дослідження ліній життєвого проекту особистості юнацького віку (2015)
Калюжна Л. Б. - Глибинно-психічні детермінанти творчості Марії Башкирцевої (2015)
Когутяк Н. М. - Уявлення про чуже психічне як компонент соціальної компетентності дошкільників (2015)
Корчакова Н. В. - Траєкторія вікового розвитку просоціальної поведінки (2015)
Лівандовська І. А. - Специфіка гендерної ідентифікації сиротинців у контексті суб’єктивного педагогічного чинника (2015)
Левус Н. І. - Профілактичні заходи у роботі з "важкими" учнями: психологічний підхід, Ільницька В. В., Кадай О. В., Кравчук А. С., Присяжнюк С. Ю. (2015)
Поліщук С. П. - Психологічні умови середовища розвитку соціальної зрілості студентів (2015)
Портяна О. В. - Особливості прояву конативного компоненту у структурі пізнавальної активності майбутніх психологів (2015)
Ткачук Т. Л. - Тренінг як засіб оптимізації взаємодії між студентами (2015)
Яблонський А. І. - Функціональні компоненти експертної діяльності психолога: теоретичний аналіз (2015)
Гальцева Т. О. - Види самоефективності особистості: їх характеристика та дослідження (2015)
Денисевич Н. Ю. - Типологія матерів, що мають різний характер взаємодії з немовлятами (2015)
Мельничук О. Б. - Соціально-психологічна адаптація особистості як чинник становлення професійного інтелекту майбутніх фахівців соціальної сфери (2015)
Самкова О. М. - Соціальний стереотип професії на різних етапах професійного становлення психолога (2015)
Руденко О. В. - Розвиток професійної ідентичності сучасної особистості (2015)
Сорока О. М. - Професійна діяльність моряків як діяльність в екстремальних умовах (2015)
Бойко-Бузиль Ю. Ю. - Психологічна сутність професіоналізму керівників підрозділів Національної поліції України (2015)
Черній О. В. - Психологічні механізми дезадаптивної поведінки у хворих із хронічним больовим синдромом (2015)
Білик Т. М. - Індивідуально-психологічні особливості в контексті мовленнєвого іміджу (2015)
Бруннер Є. Ю. - До питання про мимовільну увагу (2015)
Галян І. М. - Теоретичний аналіз досліджень саморегуляції як чинника професійного становлення особистості, Гринців М. В. (2015)
Головіна О. Ю. - Аналіз наукових підходів дослідження духовного інтелекту особистості (2015)
Комар Т. В. - Професійна зрілість особистості: психологічна природа поняття (2015)
Кононенко О. І. - Взаємозв’язок між різними проявами перфекціонізму та особистісними чинниками особистості (2015)
Лінецька О. О. - Конструювання образу світу особистістю як процес створення індивідуального авторського міфу (2015)
Лісова Л. І. - Характер зв’язку локусу контролю з вибором копінг-стратегії особистістю в період ранньої зрілості, Коваленко В. В. (2015)
Сапєльнікова Т. С. - Дослідження професійно важливих якостей особистості студентів спеціальності "практична психологія" в контексті формування професійної спрямованості, Лисенко К. С. (2015)
Пріснякова Л. М. - Вплив індивідуально-психологічних особливостей особистості на формування емоційного інтелекту, Сергієні О. В., Демчук Т. П. (2015)
Савченко О. В. - Форми функціонування рефлексивної компетентності як системи, здатної до самоорганізації (2015)
Сергеєва А. В. - Особливості емоційної стійкості студентів-педагогів, схильних до переживання ревнощів (2015)
Танасійчук О. М. - Теоретичне переосмислення ідеї архетипів на основі праць К. Г. Юнга (2015)
Улунова Г. Є. - Обґрунтування методики діагностики культури професійного спілкування державних службовців (2015)
Чорноусенко Н. С. - Психологічні особливості стильової саморегуляції поведінки студентів із різним рівнем соціального інтелекту, Кудрик Н. Л. (2015)
Шебанова В. І. - Формування здоров’язбережувальної компетентності щодо харчової поведінки як індивідуального ресурсу особистості (2015)
Верещинська Я. В. - Роль естетичного сприйняття зовнішності в соціальній перцепції особистості (2015)
Джаббарова Л. В. - Уявлення студентів про сім’ю як компонент їхнього емоційного благополуччя (2015)
Коханова О. П. - Цінності та ціннісні орієнтації, їх роль у розвитку особистості (2015)
Лазуренко О. О. - Концепція формування емоційної компетентності на різних етапах професійної підготовки лікаря (2015)
Шевченко Н. Ф. - Дослідження становлення професійної свідомості майбутніх практичних психологів у процесі фахової підготовки (2015)
Гальцева Т. О. - Вплив неперервної освіти на становлення навчальної самоефективності особистості (2015)
Данильченко Т. В. - Специфіка психологічної допомоги в позитивній психології: мета й форми (2015)
Пирог Г. В. - Особливості політичної свідомості мешканців севастопольського регіону (2015)
Посвістак О. А. - Психодинамічний підхід до вивчення психології сім’ї (2015)
Бойко-Бузиль Ю. Ю. - Особливості організації психологічної роботи з працівниками МВС України – учасниками бойових дій, Калюк О. М. (2015)
Колесніченко О. С. - Структурно-функціональна модель психологічної готовності військовослужбовців Національної гвардії України до ризику, Лиман А. А. (2015)
Николаенко С. А. - Проблема сочетания гипноза c технологией десенсибилизации и переработки движениями глаз (ДПДГ) в процессе психотерапии эмоциональных травм (2015)
Попелюшко Р. П. - Основи психологічної допомоги військовослужбовцям в умовах бойової обстановки та після бою (2015)
Ковтун Р. А. - Розвиток уявлень про навколишній світ у дітей з особливими освітніми потребами (2015)
Титул, содержание (2016)
Поклонська Л. С. - Дослідження сучасного стану рекламного ринку України (2016)
Калиніченко Ю. В . - Ідентифікація та кількісне вираження невизначеності оцінки на ринку нерухомості (2016)
Бабаєв В. М. - Аналіз результативності використання капіталу акціонерних товариств будівельної галузі України, Чех Н. О. (2016)
Швец Л. В. - Розробка методичних основ формування логістичної системи на основі концепції сталого розвитку (2016)
Дземішкевич І. О. - Впровадження таксономії інтегрованої звітності кредитних спілок (2016)
Нєізвєстна О. В. - Дослідження сучасного стану та інструментів фінансової підтримки підприємств з боку банківського сектору (2016)
Вовчак О. Д. - Розвиток стратегічного управління та його особливості в банках з іноземним капіталом (2016)
Парубець О. М. - Розробка методики оцінки рівня інформатизації транспортного сектору України як запорука його конкурентоспроможності (2016)
Abstract and References (2016)
Гриджук О. Є. - Система вправ для формування мовно-термінологічних знань студентів внз лісотехнічного профілю (2015)
Дроздова І. П. - Головні складники навчання основ професійної діяльності сучасного журналіста в україні (2015)
Іванишин Г. Я. - Реалізація концепції українськомовної підготовки іноземних громадян у типовій навчальній програмі для підготовчих факультетів внз україни (2015)
Костолович Т. В. - Компетентнісний підхід як умова формування комунікативної компетентності в майбутніх учителів-словесників (2015)
Marchenko N. - Die analyse der lernstrategien des hörverstehens bei dem erlernen der fremdspache (2015)
Пелех О. П. - Викладання української літератури для дітей у процесі фахової підготовки вчителя початкової школи (2015)
Пустохіна В. І. - Формування культурологічної компетентності у старшокласників на уроках української літератури (2015)
Сулімова Л. О. - Демократичноціннісний складник літературної компетентності старшокласників (2015)
Ткачук М. А. - Особливості становлення педагогічної і літературної компаративістики в контексті розвитку методичної науки (2015)
Відомості про авторів (2015)
Воробець С. В. - Конструювання системи навчальних завдань з професійно орієнтованого близькоспорідненого перекладу (2016)
Гриджук О. Є. - До проблеми визначення сутності мовнокомунікативної компетентності студентів внз лісотехнічного спрямування (2016)
Груба Т. Л. - Професійно орієнтований текст як провідний засіб навчання української мови в профільних класах (2016)
Дроздова І. П. - Основні аспекти навчання мови студентів-іноземців підготовчих факультетів (2016)
Кардаш Л. В. - Роль стилістичного синтаксису в шкільному курсі української мови (2016)
Петько Л. В. - Формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах університету на основі інтерпретації лінгвостилістичних засобів вірша мері ховітт "павук і муха" (2016)
Рибінська Ю. А. - Роль міжнародної співпраці у формуванні компетентної особистості сучасного студента (2016)
Royik O. - State of the art shortcomings student speech: lexical and grammatical aspects (2016)
Свекла Т. П. - Тренінг креативності з формування комунікативно-стратегічних умінь майбутніх фахівців з реклами та зв’язків з громадськістю (2016)
Відомості про авторів (2016)
Хмара Л. А. - Вступ (2014)
ГВУЗ "Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры" специальность "Подъемно-транспортные, строительные, дорожные, мелиоративные машины и оборудование" (2014)
Хмара Л. А. - Кафедра "Будівельні і дорожні машини" (до 85 річного ювілею ПДАБА) (2014)
Хмара Л. А. - Система показників для техніко-економічної оцінки ефективності машин для земляних робіт (2014)
Хмара Л. А. - Экспериментальные исследования прочностных характеристик пустотелых балок, Талалай В. А. (2014)
Хмара Л. А. - Гибридизация строительных и дорожных машин и повышение их топливной эффективности, Холодов А. П. (2014)
Kholodov A. - Distribution of power flows in the work cycle of earthmoving machines equipped with pumped hydrostorage systems (2014)
Хмара Л. А. - Порівняльний аналіз ефективності використання напівкруглого днища у ковшах скреперів, Спільник М. А., Тимошпольский А. Ю. (2014)
Хмара Л. А. - Дослідження процесу копання ґрунту телескопічним робочим обладнанням одноківшевого екскаватора, Дахно О. О. (2014)
Хмара Л. А. - Алгоритм визначення критичної кутової швидкості обертання шнекового інтенсифікатора, силових та енергетичних показників при пошаровій розробці ґрунту, Кроль Р. М., Баланенко Р. Д. (2014)
Кравець С. В. - Основні принципи створення та критерії оптимізації землерийно-ярусних машин і підземно-рухомих пристроїв (2014)
Данилов Р. Г. - Перспективы использования роторно-винтовых движителей для дорожных и технологических машин (2014)
Коваль А. Б. - Фізичні особливості формування навантажень на робочих органах універсальних землерийних машин (2014)
Мусійко В. Д. - Визначення силового навантаження базового шасі універсальної землерийної машини з віяльно-поступальною подачею її робочого обладнання на забій, Коваль А. Б. (2014)
Мусійко В. Д. - Обґрунтування компоновочної схеми машини рекультивації грунту для виконання капітального ремонту магістральних газопроводів (2014)
Гурко А. Г. - Разработка системы управления движением автогидроподъемника, Кириченко И. Г. (2014)
Кіріченко І. Г. - Основні модулі інтелектуальної системи будівельних і дорожніх машин, Єфименко О. В., Плугіна Т. В. (2014)
Стіньо О. В. - Дослідження сили і питомого опору вільного різання грунтового середовища (2014)
Хожило М. Е. - Системи автоматизованого проектування в структурі підготовки сучасного інженера-механіка, Кулик І. А., Деревянчук М. І. (2014)
Ловейкин В. С. - Анализ и оптимизация переходных процессов в приводах машин, Човнюк Ю. В., Почка К. И. (2014)
Ловейкин В. С. - Оптимізація режимів руху механічних систем при врахуванні пришвидшень вищих порядків, Човнюк Ю. В., Почка К. І. (2014)
Луцько Т. В. - Дослідження напружено-деформованого стану козлових кранів з різними видами опор при перекосі мосту, Баркалов М. О. (2014)
Абрамчук Ф. И. - Экспериментальное исследование рабочего процесса пневмодвигателя, Харченко А. И., Воронков А. И., Никитченко И. Н., Линьков О. Ю. (2014)
Шевченко А. Ф. - Преобразование математической модели механической системы "кран-вибрационное технологическое оборудование" для разработки математической пограммы расчетов на ЭВМ, Колесник Н. П., Червоноштан А. Л. (2014)
Хмара Л. А. - Визначення структури руйнувань пошкоджених та зруйнованих будівель і споруд, Шатов С. В. (2014)
Бондаренко Л. Н. - Уточнения к расчету конусных тормозов, Дахно О. А. (2014)
Пенчук В. А. - Расширение скважин в грунте с использованием пневмовакуумных установок, Супонев В. Н., Олексин В. И., Вивчар С. М. (2014)
Пенчук В. А. - Особенности и тенденции развития процессов горизонтального прокола грунта, Супонев В. Н., Балесный С. П. (2014)
Анофриев П. Г. - Математические модели сопротивления движению бетонной смеси в коленах бетоноводов, Хрупалов И. Ю., Буров В. С. (2014)
Черкудінов В. Е. - Моделювання ущільнення грунтів обладнанням з поверхнями блокуючого типу (2014)
Васильєв О. С. - Моделювання процесу руйнування робочих поверхонь будівельних машин, які працюють в абразивному середовищі (2014)
Шаповал М. В. - Аналіз зміни тиску подачі протягом циклу роботи однопоршневого розчинонасоса з комбінованим компенсатором пульсації (2014)
Главацький К. Ц. - Аналіз параметрів вібраційних котків (2014)
Хмара Л. А. - Аналітичне визначення об’єму призми волочіння трисекційних бульдозерних відвалів з нахиленими осями шарнірів в накопичувальному режимі роботи, Дерев’янчук М. І., Крекнін К. А. (2014)
Техніка кафедры СДМ ГВУЗ "ПГАСА" (2014)
Анотації (2014)
Выходные данные (2014)
Гляненко К. А. - Застосування педагогічних технологій у процесі професійної підготовки майбутніх вчителів філологічних спеціальностей (2016)
Дроздова І. П. - Проектна діяльність у навчанні української мови студентів-іноземців підготовчих факультетів ВТНЗ (2016)
Жаркова Р. Є. - Досвід художньої літератури у професійній підготовці вчителя початкової школи (2016)
Мазунова Л. К. - Измерительные инструменты и технологии для определения уровня этнолингвокультурной компетенции в системе общего развития детей: актуальное состояние проблемы, Кудрявцева Е. Л., Данилова Ю. Ю., Мартинкова А. А. (2016)
Nenko Yu. P. - Phenomenon of professional speech culture of the future officer of Civil Protection Service of Ukraine (2016)
Попович А. С. - Зауваги про безперервне вивчення стилістики української мови (2016)
Соснова М. А. - Комп’ютерно орієнтовані технології у професійній підготовці майбутніх молодших медичних спеціалістів (2016)
Яценко Т. О. - Особистісно орієнтоване навчання як закономірна тенденція розвитку сучасної шкільної літературної освіти (2016)
Відомості про авторів (2016)
Титул, содержание (2016)
Глущевський В. В. - Проектування організаційних інновацій: модель віртуальної організаційної структури управління підприємством (2016)
Марценюк Л. В. - Розробка принципів визначення кількості перевезених пасажирів по залізничним вузьким коліям та доходів від цих перевезень (2016)
Тілікіна Н. В. - Аналіз інституційного та законодавчого забезпечення регулювання територіальної мобільності робочої сили (2016)
Сидоренко В. Д. - Розрахунок компенсації при відчуженні земельної ділянки для суспільних потреб на прикладі реконструкції великої кільцевої дороги Києва, Малашевський М. А., Литвиненко Л. В., Тарнопольський Е. А., Паламар А. Ю., Новікова О. М. (2016)
Бойко Л. О. - Розробка прогнозу та перспективи розвитку галузі птахівництва до 2020 року, Бойко В. О., Аверчева Н. О. (2016)
Ніконова Д. О. - Розробка соціально-економічного механізму регулювання міграції населення в структурі самозабезпечення регіону (2016)
Чмырь Е. С. - Разработка и апробация методологии оценивания "зелёного" развития, Кваша Т. К. (2016)
Войт С. М. - Інтелектуалізація соціально-економічних процесів: інтелектуальний капітал, Холод С. Б. (2016)
Abstract and References (2016)
Александрович Т. З. - Кордоцентричне спрямування української літератури ХVІІ ст. (2015)
Бродюк Ю. М. - Особливості часопросторової будови художнього світу в трилогії "Жменяки" М. Томчанія (2015)
Козубенко Л. М. - Розвиток "Нової критики" в Італії, Англії та США в ХХ столітті (2015)
Мазоха Г. С. - Oles honchar’s epistolary in the context of social and cultural life of ukraine in the second half of XX-th century (2015)
Pangelova M. - The novel "perfumer" by P. Suskind as a "Program" product of postmodernism (2015)
Римар Н. Ю. - Образ міста в наративній рецепції художньої прози Ніни Бічуї (2015)
Смольницька О. О. - Історичний роман Віри Вовк "Книга естери" у неоміфологічному контексті: ad fonts (2015)
Агманова А. Е. - Вопросы культурно-языковой адаптации репатриантов-казахов, Акинова Д. Б. (2015)
Баран Г. В. - Назви рослин і тварин у повісті Михайла Коцюбинського "Тіні забутих предків" (2015)
Omelchuk Yu. - The feuilleton: its genre specificity and functions (2015)
Чубань Т. В. - Дослідження складного речення – актуальне питання синтаксису сучасної української мови (2015)
Шарипова М. К. - Некоторые изменения в семантической структуре тюркского слова-прототипа в когнитивной базе языка-рецептора (древнерусский язык) (2015)
Відомості про авторів (2015)
Романюк І. А. - Спадкоємність як критерій української картини світу (на прикладі псальми "Олексій, чоловік божий" О. Кошиця) (2012)
Чехунина А. А. - Бахианство как интонационная идея романтизма в контексте музыкальной культуры ХІХ–ХХ столетий (2012)
Башмакова Н. В. - Особенности эволюции жанра мандолинного концерта в XVIII веке (2012)
Соколова Л. С. - Жанрово-стилистические особенности романтического фортепианного трио (на примере фортепианных трио Ф. Шуберта и Ф. Мендельсона) (2012)
Инюточкина Н. В. - Партия фортепиано как компонент музыкально-художественной целостности в вокальном цикле "Стихотворения королевы Марии Стюарт" Р. Шумана (2012)
Мовчан В. А. - Особенности конфликта в опере Л. Делиба "Лакме" (2012)
Богатырева(Кулак) А. Н. - Симфонизация жанра фортепианной сонаты в творчестве Э. Мак-Доуэлла (2012)
Зуб Г. А. - Образ страждущей богоматери в камерном цикле "Житие Марии" Р.-М. Рильке – П. Хиндемита: к проблеме жанровых взаимодействий (2012)
Русакова Л. В. - Модернізм: тлумачення у вітчизняному музикознавстві (2012)
Фекете О. В. - А. Скрябин: взгляд на русскую духовность (2012)
Овсянникова-Трель А. А. - Символистская поэтика в музыкальном воплощении С. Рахманинова (на примере романсов ор. 38) (2012)
Старкова Ю. М. - Музыкальная живопись: историческо-теоретический экскурс (2012)
Андреев Е. В. - Методологические проблемы анализа рок-музыки (2012)
Приходько И. М. - Современная музыкальная культура и Барокко (2012)
Терентьев Д. Д. - Поп и рок-музыка 1980-х: полярные направления, сходные приёмы (2012)
Федорченко А. С. - Cтилевые тенденции развития джаза (2012)
Шехтман А. М. - Популярная вокальная музыка в современной немецкой массовой культуре (2012)
Очеретовська Н. Л. - До проблеми взаємодії змісту та форми музичного твору (2012)
Тимофеева К. В. - Метод как категория музыкознания (2012)
Мужчиль В. С. - Модификация параметров звукообразования в музыке ХХ ст. (2012)
Николаевская Ю. В. - Музыкальная интерпретация как возможность "событийной культуры" (2012)
Ковтунова М. В. - Опыт осмысления категории творчества (на примере музыки А. Пярта) (2012)
Осипенко В. В. - Фольклорний гуртовий спів як складова частина етнопедагогіки (2012)
Заверуха О. Л. - Функції та структура логосу в системі хорового письма (2012)
Серебрянская А. С. - Тембровое переинтонирование как проблема музыкознания (2012)
Мошак Е. Г. - Гитарная музыка как объект современного музыкознания (2012)
Карелова Г. В. - "Гениальные пьесы" ор. 126 Л. Бетховена под "скромным" названием "Багатели" (2012)
Чжоу Чживей - Сравнительная интерпретология в деятельности певца (2012)
Гиголаева-Юрченко В. А. - Гендерно-исполнительский анализ романсов С. Рахманинова: "О нет, молю, не уходи" (И. Архипова) и "Полюбила я на печаль свою" (Б. Христов) (2012)
Попов Ю. К. - Артистическая индивидуальность С. Рахманинова: история и теория вопроса (2012)
Терехов С. Ю. - Нюансы агогической логики (на примере фортепианных сочинений С. Рахманинова) (2012)
Киценко Т. С. - Выразительные и конструктивные особенности нетерцовых структур в опере-балете В. Губаренко "Вий" (2012)
Мельник А. О. - Етюди та каприси (каприччіо) в українській скрипковій мініатюрі (2012)
Алтухов В. Н. - Современные тенденции развития искусства игры на кларнете в Слобожанщине (2012)
Евдокимов С. А. - Противоположные тенденции артикуляции и поиск их "общего знаменателя" в скрипичном исполнении (2012)
Дубровская Г. Н. - О роли ансамблевой игры в классе общего и специализированного фортепиано (2012)
Солов’яненко А. А. - Оперна режисура у сучасних наукових дослідженнях (2012)
Калениченко О. Н. - Жанр водевиля в творчестве К. Т. Соленика (2012)
Ван Чуньмей - Художня специфіка жіночих образів оперного веризму у вокальному виконавстві (2012)
Відомості про авторів (2012)
Дрогайцев О. І. - Прийменник у простому реченні в українській і німецькій мовах: порівняльний аспект, Устінова В. О. (2016)
Іртуганова Т. Р. - Структура української проповіді xvii століття (2016)
Кардаш Л. В. - Діалектологічна спадщина вчених діаспори (2016)
Kolkutina V. - Singularity of literaty historiography of D. Dontsov (2016)
Кузьменко М. В. - Стан і перспективи розвитку української русистики (2016)
Мединська Н. М. - Проблема транспозиції та аспекти її вивчення в сучасному мовознавстві (2016)
Ніколова О. О. - Псевдоморфні персонажі фантастичного дискурсу української та російської літератур к. ХVІІІ – І п. ХІХ ст. (2016)
Savchuk O. - Language means of the conceptualization and expression of love feelings in modern english romance novels (2016)
Відомості про авторів (2016)
Афанасьєва Н. Є. - Проблема емпіричного дослідження в контексті психологічного консультування (2015)
Бенедюк В. І. - Невротичні ознаки психологічного здоров’я девіантної особистості (2015)
Видолоб Н. О. - Проблема становлення особистості у контексті гуманістичної психології (2015)
Демченко Я. А. - Особливості суб’єктивної відчуженості та локусу контролю учасників бойових дій (2015)
Зімовін О. І. - Індуктивна модель структурно-функціональної організації саморозвитку особистості (2015)
Зубцов Д. Е. - Підходи до розуміння монополярної депресії у роботах зарубіжних психологів (2015)
Кононенко О. І. - Адаптивні/дезадаптивні тенденції перфекційної особистості (2015)
Михлюк Е. І. - Формування професійно обумовлених акцентуацій особистості у працівників державних служб України з надзвичайних ситуацій в процесі професіогенезу (2015)
Поліщук С. П. - Психологічні складові професійного самовизначення особистості, Якименко Ю. В. (2015)
Резнік О. Г. - Психологічні особливості вияву босингу у військовому середовищі (2015)
Сагайдак А. Н. - Психологический вампиризм и либидофагия в контексте психологии глубинных трансформаций (2015)
Сурякова М. В. - Здатність до інтерпретації в контексті особистісного розвитку людини (2015)
Таточенко С. А. - Теоретичне уявлення щодо поняття особистісного конструкту (2015)
Целюк Т. Л. - Психологічне та суб’єктивне благополуччя: проблема розмежування понять (2015)
Черепєхіна О. А. - До питання довіри у роботі психолога (2015)
Шебанова В. І. - Фіксація стратегії переїдання та зростання ваги як наслідок трансформації внутрішньої картини життєдіяльності (частина 1) (2015)
Балушок М. В. - Особливості внутрішньо-особистісних конфліктів у студентів чоловічої та жіночої статі (2015)
Железнякова Ю. В. - Особливості прояву суб’єктивного почуття самотності в ранньому підлітковому віці (2015)
Зошій І. В. - Професіоналізм та професійна компетентність юристів як об’єкт наукових досліджень (2015)
Малихіна О. А. - Обґрунтування психологічних умов формування самоповаги у студентському віці (2015)
Славська Я. А. - Психолого-педагогічні передумови еколого-естетичного виховання сучасної молоді (2015)
Фоменко К. І. - Губристичні прагнення у структурі мотивації навчальної діяльності студентів (2015)
Шевченко Н. Ф. - Етична свідомість: філософсько-психологічний зміст (2015)
Шевчишена О. В. - Особливості психолого-педагогічного супроводу особистості обдарованої дитини у системі сучасної шкільної освіти (2015)
Бочелюк В. Й. - Соціально-психологічні особливості управління сучасною організацією: впровадження культурно-особистісного підходу (2015)
Лелюх-Степанчук О. О. - Психологічні аспекти основ батьківства (2015)
Уварова С. Г. - Теоретичні та прикладні аспекти телефонної психологічної допомоги населенню в умовах надзвичайних ситуацій (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського