Петречко О. - Політичні репресії: Сулла та Другий Тріумвірат (2013)
Янко А. - Пошуки прабатьківщини етрусків у Нідерландській історіографії початку ХХІ ст. (2013)
Яремко М. - Державний переворот у Югославії 27 березня 1941 р. (2013)
Петренко К. - Вплив соціально-психологічних чинників на зовнішню політику об’єднаної Німеччини (2013)
Список скорочень (2013)
Наші автори (2013)
Вимоги (2013)
Батюк Т. - Публіцистична діяльність Мирона Кордуби у міжвоєнний час (2014)
Біла С. - Процес переходу до унії Львівської Ставропігії в українській історіографії (2014)
Вишневський С. - Діяльність навчальних, спеціалізованих та виховних закладів у м. Євпаторія в роки німецької окупації Криму (1941 – 1944 рр.) (2014)
Галик В. - Соціальна стратифікація населення "Галицької Каліфорнії” у творчій спадщині Івана Франка (2014)
Гриценко Г. - Українсько-білоруські зв’язки: особисті знайомства письменників другої половини XIХ – початку ХХ ст. (2014)
Журавльов С. - Невтомна діячка на ниві українського культурно-освітнього і громадського життя 20 – 30-х років ХХ століття (Грушевська Катерина Михайлівна) (2014)
Ільницький В. - Використання радянськими карально-репресивними органами спецзасобів у боротьбі проти визвольного руху у Карпатському краї ОУН (1945 – 1954) (2014)
Козій О. - Соцiально-громадська функцiя римо-католицького духовенства Поділля у середині ХІХ століття (2014)
Лозинська І. - Організація судової системи у Галичині в роки першої світової війни (2014)
Медвідь О. - Військова діяльність Дмитра Палієва (2014)
Панфілова Т. - Юнацько-молодіжні, культурно-освітні та спортивні товариства Галичини (ХІХ ст.) (2014)
Попп Р. - Кадрове забезпечення в Дрогобицькій області (1944 – 1953 рр.) (2014)
Савчук І. - Журнал "Україна” крізь призму тематичних зацікавлень його авторів (2014)
Стецик Ю. - Василіанське чернецтво Перемишльської єпархії в період функціонування Святопокровської провінції: соціальне і територіальне походження (1739 – 1780 роки) (2014)
Федоренко Я. - Особливості початкового етапу реформування аграрного сектору в Україні: історичний аспект (2014)
Хомич Л. - Бруно Шульц у публічному просторі міжвоєнної Галичини: формування іміджу митця і письменника (2014)
Лазорак Б. - Участь церковного кліру Франції у Столітній війні: за матеріалами "Хронік” Жана Фруассара (1325 – 1340 рр.) (2014)
Мандзяк В. - Напад хана Великої Орди Сеїд-Агмеда І на польське Поділля в 1438 р. (2014)
Петречко О. - Damnatio memoriae і становлення Принципату (2014)
Руда О. - Освітня політика Другої Речі Посполитої у 1918 – 1924 роках (2014)
Список скорочень (2014)
Наші автори (2014)
Вимоги (2014)
Содержание (2014)
Банах В. А. - Чисельні дослідження моделювання збірних перекриттів з урахуванням нелінійності, Фостащенко О. М. (2014)
Березюк А. Н. - Влияния дисперсности наполнителя на характеристики компонентов связующих полимербетонов, Ганник Н. И., Несевря П. И., Огданский И. Ф., Мартыш А. П., Дмитренко И. С., Ценацевич Т. А., Луценко Д. С. (2014)
Білик С. І. - Розрахунок сталевих балок з урахуванням обмежених пластичних деформацій при трилінійній апроксимації діаграми розтягу сталі, Балакіна С. В., Ковтун-Горбачева Т. А., Зезюков Д. М., Нагорна Т. Ф., Зінкевич О. Г. (2014)
Biliaiev M. M. - СFD simulation of the water purification in the horisontal settler, Gunko E. Yu., Kozachyna V. A. (2014)
Бова Я. О. - Вплив змішаного армування на прогини в двовіснонапружених плитах та пропозиції щодо розрахунку (2014)
Большаков В. И. - Факторы, влияющие на эффективность механоактивации строительных материалов, Елисеева М. А., Щербак С. А., Яковенко Д. Д., Сыщенко А. А. (2014)
Вергун О. О. - Фітоценотична реконструкція НВК № 131 м. Дніпропетровська, Тимошенко О. А., Тимошенко Л. О. (2014)
Воробьев В. В. - Объективный экополис (2014)
Djasani M. - Studied on the feasibility of a wind power park in Indonesia, Limam K., Olea Popescu L., Savytskyi M. V., Koval O. O. (2014)
Доненко В. І. - Екопоселення як еволюція енергоефективного планування міст, Квіціані Т. М. (2014)
Євсєєва Г. П. - Національно-ідеологічні засади екобудівництва в Україні (2014)
Zezyukov D. M. - Determination of stress-strain state construction frame buildings based on numerical simulation tool survey (2014)
Кожанов Ю. О. - Вплив жорсткості елементів каркасу на напруженодеформований стан багатоповерхової будівлі з поснапруженням, Голубченко Г. О. (2014)
Кожанов Ю. А. - Проектирование сноса зданий при помощи модуля "прогрессирующее разрушение" в ПК SCAD Office, Дубив А. В. (2014)
Колесник Є. С. - Розрахунок енергоспоживання при опаленні житлового будинку згідно з методологією европейських стандартів (2014)
Конопляник А. Ю. - Легкие теплоизоляционные бетоны на основе соломы злаковых культур, Савицкий Н. В., Собинова К. C., Новиченко Н. В., Дашнор О. (2014)
Кравчуновська Т. С. - Дослідження впливу організаційно-технологічних факторів на тривалість і вартість реалізації енергозберігаючих проектів комплексної реконструкції житлової забудови, Юрченко Є. Л., Нечепуренко Д. С. (2014)
Куличенко И. И. - Направления экологизации мегаполисов с учетом концепции устойчивого развития, Большаков В. И., Савицкий Н. В. (2014)
Кучерявый А. В. - Первый мультикомфортный дом в Беларуси. От идеи до реализации (2014)
Limam K. - Etude experimentale et numerique de l’impact de la ventilation sur la qualite de l’air interieur, Olea Popescu L., Abadie M., Savytskyi M. V., Iurchenko Iev. L., Ozhyshchenko O. A. (2014)
Limam K. - Numerical contribution of particle dispersion and deposition in ventilated chamber, Olea Popescu L., Abadie M., Nikiforova T. D., Savytskyi M. V., Koval A. S. (2014)
Михайлова И. А. - Обоснование целесообразности реализации проектов строительства доступного жилья (2014)
Михайловский Д. В. - Порівняння методів розрахунку згинального моменту в карнизних вузлах рам типу РДП та ДГРП з клеєної деревини, Матющенко Д. М. (2014)
Накашидзе Л. В. - Особенности определения краевых условий при прогнозировании физико-технических свойств энергоактивных ограждений, использующих энергию альтернативных источников (2014)
Парута В. А. - Проектирование составов штукатурных растворов с учетом механики разрушения системы "газобетонная кладка-штукатурное покрытие", Гнып О. П., Лавренюк Л. И., Русев А. Г., Цонда Д. А., Вандинский В. Ю., Брынзин Е. В. (2014)
Pshin’ko A. N. - Modeling of the atmosphere pollution in the city after accident at the railway station, Biliaiev N. N., Mashichina P. B. (2014)
Rahmeh M. - Influence of outdoor particulate pollution and meteorological parameters on indoor fine particles levels in two different ventilation systems, Limam K., Michea B., Iurchenko Iev. L., Koval O. O. (2014)
Романець О. П. - Порівняльний аналіз методів біологічної очистки промислових стічних вод для отримання біогазу (2014)
Савицкий Н. В. - Моделирование работы солнечного коллектора для систем индивидуального горячего водоснабжения, Адегов А. В., Кудрявцев А. П., Волошко В. Н., Ефременко А. А. (2014)
Савицкий Н. В. - Технологии строительства фундаментов малоэтажных жилых зданий, Бендерский Е. Б., Никифорова Т. Д. (2014)
Савицкий М. В. - Теплопотери многоэтажных зданий при различной ориентации и выполнении новых нормативных требований ДБН В.2.6-31:2006, Котов М. А. (2014)
Савицкий Н. В. - Прочность и морозостойкость золобетонов, Павленко Т. М., Аббасова А. Р. (2014)
Савицкий Н. В. - Особенности строительства зданий из самана, Сторожук Н. А. (2014)
Savytskyi A. N. - Сondition assessment of operated reinforced concrete structures, Shevchenko T. Y. (2014)
Семко О. В. - Експериментальні дослідження способів підсилення трубобетонних конструкцій з експлуатаційними пошкодженнями, Воскобійник О. П., Пархоменко І. О., Семко П. О. (2014)
Semko V. - Linear heat-transfer coefficient equation for a wall structure made of steel profiles, Gorb B., Akamsin A. (2014)
Скляров І. О. - Конструкції попередньо напружених тросово-спайдерних систем світлопрозорих фасадів, Зазимко С. В. (2014)
Скокова А. О. - Розрахунок товшини теплоізоляційного шару стінового огородження при застосуванні системи утеплення штукатурного типу (2014)
Сопильняк А. М. - Анализ результатов испытаний трехслойных железобетонных балок по прочности и трещиностойкости, Несин А. А., Шляхов К. В., Савицкий Н. В. (2014)
Труфанова О. И. - Анализ перспектив развития бетонного производства в Украине с учетом структурирования самого бетона на наноуровне (2014)
Чемодуров В. Т. - Проектирование строительных конструкций с учетом заданной вероятности их неразрушения, Литвинова Э. В., Попов А. Г. (2014)
Чорноморець Г. Я. - Методика експериментальних досліджень системи опалення з трубчастими газовими нагрівачами, розташованими у будівельних конструкціях, Іродов В. Ф. (2014)
Chumak L. - Investigation of the discharge breakdown voltage in compact arc tubes, Rabich H. (2014)
Савицький М. В. - Мобільне технологічне обладнання для виготовлення ґрунтоблоків, Шатов С. В. (2014)
Поспєлов О. В. - Інноваційний розвиток будівельних підприємств як фактор підвищення конкурентоспроможності в ринкових умовах, Шевченко В. С. (2014)
Шибко О. Н. - Сase-технологии проектирования информационных систем в строительстве (2014)
Шишкина А. А. - Математическая модель прочности бетона на основе физики его разрушения, Шишкин А. А. (2014)
Шпирько Н. В. - Кремнегелевое связующее для волокнистых теплоизоляционных материалов, Вдовкина Г. Г., Коваленко В. О., Романовский Р. И. (2014)
Юрченко Є. Л. - Розробка математичної моделі пошуку оптимальної схеми розташування будівлі та засклення її фасадів при проектуванні енергоефективних будівель, Коваль О. О., Мислицька А. О., Трояновський О. В. (2014)
Рефераты (2014)
Выходные данные (2014)
Волков В. - Оздоровчо-виховна програма "Козацький шлях": обґрунтування, перспективи, упровадження (2016)
Когут І. - Соціально-гуманістичний потенціал волонтерської діяльності в адаптивному спорті (2016)
Ващук Л. - Алгоритм побудови індивідуальних фітнес-програм для самостійних занять старшокласниць (2016)
Цюпак Ю. - Формування основних здоров’язберігальних знань і навичок молодших школярів дитячого притулку, Деделюк Н., Цюпак Т. (2016)
Дикий О. - Військово-спортивне багатоборство як складова частина спеціальної фізичної підготовки допризовників (2016)
Пришва О. - Вплив стану серцево-судинної системи чоловіків зрілого віку на їхню фізичну активність в осінній період (2016)
Розтока А. - Особливості добової рухової активності школярів 5–6 класів (2016)
Стасенко О. - Стан сформованості мотивів студентів вищих навчальних закладів до рухової активності (2016)
Hertsyk A. - Smart Goal Setting in Physical Therapy (2016)
Івасик Н. - Застосування масажу при бронхо-легеневих захворюваннях у дітей, Левицька Л. (2016)
Савчук О. - Оцінка впливу способу життя на ризик виникнення вегето-судинної дисфункції в підлітків (2016)
Філак Я. - Засоби фізичної реабілітації дітей молодшого шкільного віку з кіфотичним порушенням постави (2016)
Шевчук А. - Стан зовнішнього дихання студентів (2016)
Карабуза М. - Вплив спортивного тренування на становлення та протікання менструальної функції легкоатлеток 15–16 років, які спеціалізуються з бігу на 200 м, Калитка С. (2016)
Федецький А. - Математичні методи моделювання у футболі з використанням електронних таблиць Microsoft Excel (2016)
Чередниченко І. - Вплив секційних занять із комплексним використанням засобів спортивних ігор на функціональний стан кардіореспіраторної системи юнаків 18–19 років (2016)
Шинкарук О. - Особливості відбору дітей на початковому етапі спортивної підготовки, Сиваш І. (2016)
Зерна таланту педагога, ученого, тренера зростають щедрим урожаєм (до 60-річчя від дня народження В. Т. Яловика) (2016)
Рецензія на монографію Бєлікової Наталії Олександрівни "Підготовка майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до здоров’язбережувальної діяльності: теорія та методика" (2016)
Інформація щодо засідання Секції з фізичної культури й спорту відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України (2016)
Наші автори (2016)
Інформація для авторів (2016)
Смолюк І. - Виховання здорової дитини в українській етнопедагогіці, Смолюк В. (2016)
Саїнчук М. - Народна гра як презентант традицій і репрезентант культурного коду (2016)
Кампі О. - Правові аспекти регулювання праці професійних спортсменів в Україні, Будкевич Г., Гавришко С. (2016)
Блавт О. - Інтеграція технологічних засобів у тестовий контроль рухливості в суглобах студентів спеціальних медичних груп (2016)
Byelikova N. - Organization of Volunteer Health-saving Activity of Future Specialists in Physical Education and Sport, Indyka S. (2016)
Яворський А. - Програма прикладної фізичної підготовки офіцерів, мобілізованих із запасу (2016)
Васкан І. - Науково-методичні основи розвитку рухової активності підлітків у позаурочній діяльності, Захожий В., Захожа Н., Мацкевич Н. (2016)
Лукоянова К. - Національний вид боротьби "український рукопаш "Спас”" у сучасній системі фізичного виховання (2016)
Завидівська Н. - Реорганізація системи фізичного виховання студентів вищої школи: проблеми й перспективи, Ханікянц О. (2016)
Ролюк О. - Спеціальна фізична підготовка військовослужбовців-розвідників (2016)
Дем’янчук О. - Характеристика дистанцій змагань у спортивному туризмі, Альошина А. (2016)
Пришва О. - Маркери фізичного стану чоловіків зрілого віку у фізичній активності високої інтенсивності в літній сезон (2016)
Демчук С. - Характеристика просторової організації тіла молодших школярів із депривацією зору в процесі фізичного виховання (2016)
Калитка С. - Мотивація підлітків до занять спортом, Ребрина В., Бухвал А., Тарасюк В., Грабовський О. (2016)
Лейман Д. - Основополагающие аспекты комплексной реабилитации женщин среднего возраста при избыточной массе тела и ожирении I степени, Давыдов В. (2016)
Грейда Н. - Ефективність фізичної культури при шийному остеохондрозі хребта в студентів спеціальних медичних груп, Лавринюк В., Санюк В., Грицай О. (2016)
Одинець Т. - Проблемно-орієнтована програма фізичної реабілітації жінок із постмастектомічним синдромом на стаціонарному етапі реабілітації, БріскінЮ. БріскінЮ. (2016)
Кокарев Б. - Дослідження змін рівня фізичної працездатності та фізичної підготовленості спортсменок високої кваліфікації в спортивній аеробіці в річному циклі підготовки (2016)
Давыдов В. - Концентрация и распределение внимания в спортивном плавании, спортивной и художественной гимнастике, Манкевич А., Лущик И. (2016)
Караулова С. - Структура тренувального процесу спортсменок високої кваліфікації, які спеціалізуються в бігу на короткі дистанції, у річному макроциклі (2016)
Учений. Педагог. Управлінець (до 50-річчя від дня народження А. В. Цьося) (2016)
Рецензія на монографію "Система фізичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл Польщі та України (ХVІ – початок ХХІ століття): порівняльний аналіз" (2016)
Інформація про засідання Секції з фізичної культури й спорту відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України (2016)
Наші автори (2016)
Інформація для авторів (2016)
Хмара Л. А. - Эффективность применения многофункциональных и сменных рабочих органов строительной машины, Пенчук В. А. (2010)
Кириченко И .Г. - Особенности компьютерного моделирования операций функционально-технологического анализа (2010)
Ковшов Г. Н. - Состояние и перспективы развития аппаратуры для контроля и управления процессом бурения, Лукашук А. А. (2010)
Пенчук В. А. - Тенденции развития строительных экскаваторов с рабочим оборудованием драглайн, Кочерга В. Ю. (2010)
Голубченко О. І. - Класифікація та пропозиції конструкцій активного робочого обладнання землерийно-транспортних машин безперервної дії, Хожило М. Е. (2010)
Белицкий Д. Г. - Результаты экспериментальных исследований эффективности применения гидравлического грейфера с центральным винтовым якорем (2010)
Кравець С. В. - Вплив швидкості на процес глибокого різання грунтів, Лук’янчук О. П., Савін Р .М. (2010)
Кравец С. В. - Определение критической глубины резания при комбинированом поярусном резании грунтов гидрофрезой, Романовский А. Л., Кирикович В. Д., Шварапа С. С. (2010)
Кравець С. В. - Визначення зусилля деформування ґрунту багатоярусними робочими органами, Романовський О. Л., Лук’янчук О. П., Косяк О. В. (2010)
Пенчук В. А. - Экспериментальные исследования процессов разработки грунта с учетом влияния жесткости подвески бульдозерного оборудования, Талалай В. А., Мыльников Н. В. (2010)
Хмара Л. А. - Теоретичне аналіз заповнення глибокої передньої заслінки ковша скрепера, Деревянчук М. І., Пікуш Ю. С., Спільник М. А. (2010)
Хмара Л. А. - Експериментальне дослідження процесу заповнення ковша скрепера оснащеного глибокої передньої заслінки адаптивного типу, Деревянчук М. І., Пікуш Ю. С., Спільник М. А. (2010)
Хмара Л. А. - Нова конструкція напівпричіпного скрепера, Дахно О. О., Спільник М. А. (2010)
Хмара Л. А. - Дослідження технології монтажу бордюрних каменів за допомогою маніпуляторного обладнання, Кулик І. А., Пікуш Ю. С., Боднар О. М. (2010)
Хмара Л. А. - Особенности формирования уплотненных зон при погружении фундаментов-оболочек в лессовидные суглинки и твердые супеси, Пантелеенко В. И. (2010)
Мусійко В. Д. - Обгрунтування шляхів створення універсальних роторних землерийних машин безперервної дії, Шевченко В. П. (2010)
Мусійко В. Д. - Експериментальне дослідження силових та енергетичних характеристик двофрезерного робочого органа траншейного екскаватора, Кузьмінець М. П. (2010)
Клименко Ю. М. - Експериментальні дослідження ефективності двохступеневого розвантаження безковшових роторних робочих органів траншейних машин (2010)
Венцель Є. С. - Коефіцієнт протизношувальних властивостей як критерій визначення строків служби робочих рідин гідроприводів будівельних машин, Орел О. В. (2010)
Бондаренко Л. М. - Про необхідне зусилля замикаючої пружини колодкових гальм, Стаценко В. Д. (2010)
Кадильникова Т. М. - Об особенностях применения экспериментально-аналитического метода для исследования гравитационных потоков мелкофракционных материалов, Криворучко В. А. (2010)
Гаврюков А. В. - Рабочие процессы с использованием ленточных конвейеров работающих при изменяющейся длине, Третьяк А. В. (2010)
Ващенко К. М. - Шляхи зменшення енергоспоживання змішувачів штукатурних агрегатів і станцій, Сергеєв Ю. О. (2010)
Васильєв Є. А. - Електронне регулювання закону руху робочого органу розчинонасоса для зниження пульсації тиску розчинної суміші (2010)
Дячук М. В. - Разработка метода полуавтоматического моделирования управляемости автопоездов. Часть І (2010)
Дячук М. В. - Разработка метода полуавтоматического моделирования управляемости автопоездов. Часть II, Петренко Д. И. (2010)
Ковшов Г. Н. - Метод визначення просторових координат об’єкту в ході технологічного процесу, Садовникова О. В., Пономарьова О. А. (2010)
Ковшов Г. Н. - Математическая модель датчика крена на основе акселерометров для грузовых машин, Живцова Л. И. (2010)
Коваль О. А. - Необхідність інтелектуалізації інформаційно-вимірювальної системи в дорожніх машинах, Єфіменко Н. М. (2010)
Коробко Б. О. - Малоімпульсний вертикально-плунжерний розчинонасос із шарнірно-важільним приводом, Васильєв О. С. (2010)
Ловейкін В. С. - Синтез кулачкового приводного механізму роликової формувальної установки з оптимальним ривковим режимом руху, Почка К. І. (2010)
Ловейкін В. С. - Визначення нерівномірності руху врівноваженої шарнірно-зчленованої стрілової системи крана, Паламарчук Д. А. (2010)
Малич Н. Г. - Обоснование предпосылок развития землеройно-транспортных машин на основе рассмотрения модели рабочего процеса фронтального погрузчика (2010)
Назаров Л. В. - Усовершенствование методики расчета параметров поворота малогабаритного погрузчика, Разарёнов Л. В., Рукавишников Ю. В. (2010)
Пелевін Л. Є. - Вибір і розрахунок основних параметрів динамометричних лабораторій для тягових випробувань самохідних технологічних засобів, Аржаєв Г. О., Цепляєв А. С., Балака М. М. (2010)
Петрукович Д. Є. - Обгрунтування необхідності використання нечітких вимірювань в бортових інтелектуальних інформаційно-вимірювальних системах дорожніх машин, Коваль А. О., Вікторова О. В. (2010)
Полярус О. В. - Похибки вимірювання сили світла автомобільних фар та дорожніх світлофорів, Купко О. Д., Черняк Ю. А. (2010)
Полярус О. В. - Автоматичне розпізнавання режимів навантаження автогрейдера на основі нейромережевих технологій, Поляков Є. О., Рєзніков О. О. (2010)
Рогозін І. А. - Розчинозмішувач з вертикальним шнеком та планетарними лопатками (2010)
Ужеловский А. В. - К вопросу возможности использования вращающихся трансформаторов в качестве датчиков положения бурового снаряда на забое скважины (2010)
Хмара Л. А. - Эффективные методы повышения прочности металлоконструкций строительных и дорожных машин, Талалай В. А., Гринюк В. А. (2010)
Хмара Л. А. - Використання навантажувачів для розбирання завалів зруйнованих будівель, Шатов С. В. (2010)
Хмара Л. А. - Нова монографія: прикладна механіка робочих процесів машин (автори: Сівко В.Й., Кузьмінець М.П. – НТУ, -К.:2009,-349 с.) (2010)
Техніка кафедры СДМ ГВУЗ "ПГАСА" (2010)
Анотації (2010)
Вступ (2010)
Специальность "Подъемно-транспортные, строительные, дорожные, мелиоративные машины и оборудование" (2010)
Остання сторінка (2010)
Титул, зміст (2016)
Ричмонд Т. - Резервы повышения эффективности процесса подготовки пловцов, Бьюэлл Дж., Пфайль Ш., Кроудер М. (2016)
Холодова О. - Моделирование тактических вариантов бега спортсменов высокой квалификации, специализирующихся в шорт-треке, на дистанциях 500, 1000 и 1500 м, Козлова Е. (2016)
Сиваш И. - Формирование специализации "групповые упражнения" юных гимнасток на начальных этапах многолетнего совершенствования (2016)
Гунина Л. - Механизмы влияния антиоксидантов при физических нагрузках (2016)
Безуглая В. - Перенапряжение сердечно-сосудистой системы у спортсменов: причины, проявления, диагностика, профилактика (2016)
Коваленко С. - Использование дополнительного сопротивления дыханию на выдохе для повышения специальной выносливости в тренировочном процессе гребцов высокой квалификации, Гречуха С. (2016)
Воронова В. - Особенности проявления выгорания личности тренера в процессе профессиональной деятельности, Ковальчук В. (2016)
Высочина Н. - Развитие и оптимизация понятийного аппарата в спортивной психологии (2016)
Гамалий В. - Технико-тактическая подготовка квалифицированных спортсменов в командных игровых видах спорта с ограниченным игровым пространством (на материале волейбола), Шленская О. (2016)
Есентаев Т. - Деятельность спортивных тренировочных центров разных стран в условиях глобализации спорта высших достижений, Павленко Ю. (2016)
Маккензи С. - Современные подходы к развитию пляжных игровых видов спорта, Кропивницкая Т., Девятаева О. (2016)
Яковенко Е. - Формирование экипажей в гребле академической: современный опыт зарубежных стран, Коженкова А. (2016)
Зуев В. - Социально-экономические кризисы и конверсии управления олимпийским движением: влияние на модели развития предстоящих Олимпийских игр, Смирнов П. (2016)
Анатичук Л. І. - Вплив розмірних ефектівна властивості термоелектричних матеріалів, Горський П. В., Михальченко В. П. (2014)
Баранський П. І. - Анізотропія термоелектричних властивостейбагатодолинних напівпровідників кубічної симетрії під впливом зовнішніх спрямованих дій, Гайдар Г. П. (2014)
Фреїк Д. М. - Термоелектричний парофазний конденсат станум телуриду р-типу, Ча’вяк І. І., Маковишин В. І., Арсенюк І. А. (2014)
Кожемякін Г. Н. - Наноструктуровані телуриди вісмуту та сурми для термоелектричного теплового насоса, Скіпідаров С. Я., Крутов Ю. М., Паращенко А. Н., Іванов О. Н., Соклакова О. Н. (2014)
Ромака В. А. - Оптимізація параметрів нового термоелектричного матеріалу HfNiSn1-xSbx, Рогль Р., Ромака В. В., Стадник Ю. В., Корж Р. О., Горинь А. М., Крайовський В. Я., Лах О. І. (2014)
Лобунець Ю. М. - Аналіз характеристик термоелектричного генератора теплообмінного типу (2014)
Волков М. П. - Динаміка перехідних процесів в багатокаскадних термоелектричних модулях, Драбкін І. А., Єршова Л. Б., Кондратьєв Д. А. (2014)
Лобунець Ю. Н. - Про оптимізацію теплових схем ТЕГ з джерелом теплоти постійної потужності (2014)
Ісмаїлов Т. А. - Математична модель термоелектричної системи для локального типового впливу на руку людини, Євдулов О. В., Хазамова М. А., Магомадов Р. А.-М. (2014)
Гук О. П. (до 60-річчя від дня народження) (2014)
Коржуєв М. О. - Дослідження Ріхмана й Ломоносова в області термоелектрики (1745 – 1753), Тємяков В. В. (2014)
Титул, зміст (2016)
Дубик В. Я. - Інноваційна діяльність як передумова сталого розвитку національної економіки, Осідач О. Б. (2016)
Мельник Л. М. - Діагностика сучасного стану машинобудівної галузі України у контексті переходу до сталого розвитку (2016)
Бугайчук Н. В. - Передумови модернізації соціального комплексу України в умовах трансформаційних перетворень та системних змін в економіці (2016)
Ткаченко І. В. - Стан пенсійного фонду України як індикатор макроекономічних показників (2016)
Варченко О. М. - Методичні підходи до оцінки інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств, Липкань О. В. (2016)
Свиноус І. В. - Роль і місце держави в процесі відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств, Хомяк Н. В., Рудич О. О. (2016)
Мудрак Р. П. - Маркетингові канали розподілу продукції сільськогосподарських підприємств: стан, тенденції, перспективи, Мазур Ю. П. (2016)
Єгупов Ю. А. - Розвиток підходів до формування виробничої програми підприємства (2016)
Сітковська А. О. - Інноваційна спрямованість підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств (2016)
Панухник Я. Г. - Соціально відповідальна діяльність як інструмент модернізації технологій управління підприємством у муніципальній економічній системі (2016)
Качан Д. А. - Пріоритетні напрями розвитку ресурсного забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств (2016)
Пархомець М. К. - Конкурентоспроможність молочно-м’ясного скотарства та фактори її формування (2016)
Мащенко М. А. - Управління економічною безпекою регіону на основі SWOT-аналізу (2016)
Охота В. І. - Інвестиційно-інноваційний потенціал санаторно-курортного туризму на Тернопільщині (2016)
Павлов К. В. - Инновационная экология как теоретическая основа экологической модернизации в хозяйственных системах интенсивного типа (2016)
Дзядикевич Ю. В. - Теоретичні і практичні аспекти ресурсозбреження, Гевко Б. Р. (2016)
Кліменко О. М. - Вплив екологічних ризиків на працездатність населення України, Степаненко В. О. (2016)
Бабій О. М. - Комплексна оцінка рівня використання персоналу промислових підприємств, Цуркан С. М. (2016)
Нагернюк Д. В. - Сільський зелений туризм як вид альтернативної зайнятості населення (2016)
Kostunets T. A. - Influence of external and internal factors on personnel management of a modern enterprise (2016)
Подольчак Н. Ю. - Стратегічні напрями розвитку персоналу підприємницьких структур на основі матриці відмінностей, Вішка І. С. (2016)
Кравченко Н. В. - Інституціональне середовище інтелектуалізації виробничих систем (2016)
Шеленко Д. І. - Роль підприємства у торговельній діяльності, Жук О. І., Баланюк С. І. (2016)
Прімєрова О. К. - Аналіз динаміки ліквідності акцій на прикладі української біржі "ПФТС", Овчинніков А. Ю. (2016)
Дзюбенко Л. І. - Багатовекторне оцінювання діяльності мобільних будівельних організацій на засадах систем функціонально-економічних індикаторів (2016)
Руська Р. В. - Модель впливу внесків (вкладів) на кредитний портфель в кредитній спілці, Алілуйко А. М. (2016)
Кириченко К. В. - Оцінка взаємозв’язку депозитних та кредитних операцій кредитних установ в Україні (2016)
Маринчак Л. Р. - Вектори розвитку депозитної діяльності вітчизняних банків у контексті їх адаптації до сучасних умов економічної невизначеності, Клим’юк Т. Я. (2016)
Сидор Г. В. - Перспективи розвитку сільськогосподарських кредитних кооперативів (2016)
Жихарцева О. О. - Зарубіжний досвід діяльності фінансово-промислових груп (2016)
Стефанюк У. Ф. - Державна підтримка формування ресурсного потенціалу фермерських господарств (2016)
Краківський Ю. С. - Сучасний стан страхового забезпечення суб’єктів аграрної сфери (2016)
Пуцентейло П. Р. - Стратегічний аналіз як важливий елемент управління підприємством, Гуменюк О. О. (2016)
Крюкова І. О. - Аудит соціальної відповідальності аграрних формувань як інструмент забезпечення соціально-економічної безпеки сільських територій (2016)
Попова В. Д. - Проблеми аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства (2016)
Кузь В. І. - Концепція стратегічного обліку (2016)
Стельмащук А. М. - Розвиток мережевих економічних систем як сервісний захід зростання масштабів ефективності виробництва, Стельмащук Ю. А. (2016)
Кузьміна О. М. - Проблеми інформатизації підприємств малого та середнього бізнесу в Україні, Яремко С. А. (2016)
Реферати (2016)
Содержание (2014)
Анатычук Л. И. - Влияние размерных эффектов на свойства термоэлектрических материалов, Горский П. В., Михальченко В. П. (2014)
Баранский П. И. - Анизотропия термоэлектрических свойств многодолинных полупроводников кубической симметрии под влиянием внешних направленных воздействий, Гайдар Г. П. (2014)
Фреик Д. М. - Термоэлектрический парофазный конденсат теллурида олова р-типа, Чавяк И. И., Маковишин В. И., Арсенюк И. А. (2014)
Кожемякин Г. Н. - Наноструктурированные теллуриды висмута и сурьмы для термоэлектрического теплового насоса, Скипидаров С. Я., Крутов Ю. М., Паращенко А. Н., Иванов О. Н., Соклакова О. Н. (2014)
Ромака В. А. - Оптимизация параметров нового термоэлектрического материала HfNiSn1-xSbx, Рогль П., Ромака В. В., Стадник Ю. В., Корж Р. О., Горынь А. М., Крайовский В. Я., Лах О. И. (2014)
Лобунец Ю. Н. - Анализ характеристик термоэлектрического генератора теплообменного типа (2014)
Волков М. П. - Динамика переходных процессов в многокаскадных термоэлектрических модулях, Драбкин И. А., Ершова Л. Б., Кондратьев Д. А. (2014)
Лобунец Ю. Н. - Об оптимизации тепловых схем ТЭГ с источником тепла постоянной мощности (2014)
Исмаилов Т. А. - Математическая модель термоэлектрической системы для локального теплового воздействия на руку человека, Евдулов О. В., Хазамова М. А., Магомадов Р. А.-М. (2014)
Гук А. П. (К 60-летию со дня рождения) (2014)
Коржуев М. А. - Исследования Рихмана и Ломоносова в области термоэлектричества (1745 – 1753), Темяков В. В. (2014)
Шпик І. - Політичні передумови розвитку системи східнохристиянських духовно-культурних відносин на Балканах наприкінці ХІІ–на початку ХІІІ ст. (2015)
Паршин І. - Русь та Рашка у західноєвропейських джерелах XIV–XV ст.: труднощі ідентифікації (2015)
Любащенко В. - Польська реформаційна думка в політичній культурі України (2015)
Дзюба Й. - "Через сербські землі” Мері Едіт Дарем – записки у контексті європейської мандрівної нарації (2015)
Ольбромська У. - Польсько-українські надгробні написи на пограниччі як прояв міжнаціональних взаємин (друга половина ХІХ–перша половина ХХ ст.) (2015)
Куций І. - "Слов’янський світ” у візіях українських істориків Східної Галичини ХІХ ст. (2015)
Сенюк А. - Підготовка болгарських культурно-освітніх працівників у Преславському педтехнікумі (20–30-ті роки ХХ ст.) (2015)
Тарнавський Р. - Слов’янська етнографія та етнологія в навчальних курсах Адама Фішера (2015)
Галайчук В. - Традиційні уявлення про домашніх духів: українсько-чеські паралелі (2015)
Глушко М. - Етнографічна тематика зарубіжних слов’ян у збірнику "Діалектологічні студії” (2003–2010) (2015)
Гонтарук Л. - Церковнослов’янські та українські перекладні твори Д. Наливайка кінця XVІ–першої чверті XVІІ ст.: проблема першоджерела (2015)
Климець М. - Фантастизація дійсності у хорватській середньовічній прозі (2015)
Воллмаєр-Лубей Я. - Тема мови у творчості Вінка Ошлака (2015)
Половинкіна М. - Лексеми з семантикою червоного кольору у творах польських поетів кінця ХІХ–першої половини ХХ ст. (2015)
Хороз Н. - Фразеологізми-неекспресиви на сторінках хорватських періодичних видань (2015)
Копер М. - З топонімії давньої Белзької землі – історія, стан досліджень, джерела і дослідницькі перспективи (2015)
Чапля А. - Давні топоніми Львівщини у новій інтерпретації (2015)
Сятковська Є. - Верхньолужицький та польський образи старших членів сім’ї у зіставному діахронічному висвітленні (2015)
Гілецька З. - Вплив телевізійних реаліті- і ток-шоу на мовну ситуацію в Словаччині (2015)
Костюшко О. - Сорока О., Сокіл Б., Албул О. Українсько-болгарський розмовник. Фрази. Слова. Коментарі (Ужгород: ІВА, 2015. 220 с.) (2015)
Файда О. - Славістична збірка. Вип.1: Збірка статей за матеріалами Перших Міжнародних наукових Соханівських читань (м. Київ, 18 листопада 2014 р.) / За редакцією Д. Гордієнка та В. Корнієнка. Київ, 2015. – 396с., Шпик І. (2015)
Шпик І. - 23-й Міжнародний славістичний колоквіум (Львів, 21–22 травня 2015 року), Татаренко А., Кріль М., Нечитайло І. (2015)
Сердюк А. - 3-й Міжнародний науково-методичний семінар з болгарської мови, літератури, культури та історії (Бердянськ, 15–16 травня 2014 року) (2015)
Паршин І. - 6-та Міжнародна наукова конференція "Colloquia Russica Rus’ a kraje kultury łacińskiej: społeczeństwo, kultura, religia (X–XV w.)” (Краків, 26–28 листопада 2015 року) (2015)
Татаренко А. - Світлій пам’яті професора Володимира Андрійовича Моторного (2015)
Кульбачко Ю. Л. - Трофометаболическая активность дождевых червей (Lumbricidae) как зоогенный фактор поддержания устойчивости рекультивированных почв к загрязнению медью, Дидур О. А., Пахомов А. Е., Лоза И. М. (2014)
Василюк О. М. - Вплив екскреторної функції ссавців на активність аспартатамінотрансферази в листках Glechoma hederacea в умовах забруднення кадмієм, Пахомов О. Є. (2014)
Хобот В. В. - Конкуренція представників родини Бичкові (Gobiidae) з іншими видами риб водойм Придніпров’я, Новіцький Р. О., Бондарєв Д. Л. (2014)
Бондарець Д. І. - Терміни розмноження та розмір кладки у Parus major та P. caeruleus у Харківській та Сумській областя, Чаплигіна А. Б. (2014)
Харченко Л. П. - Гістологічна будова травного тракту куликів (Aves, Сharadrii), Ликова І. О. (2014)
Зайцева І. О. - Фенотипічна мінливість листків рослин роду Acer, інтродукованих у степову зону України, Поворотня М. М. (2014)
Чернетченко Д. В. - Дослідження функціонального стану рослин під час імпульсної світлової стимуляції, Моцний М. П., Боцьва Н. П., Єліна О. В. (2014)
Чернетченко Д. В. - Моделювання внутрішньоклітинних механізмів виникнення біоелектричних потенціалів рослин під час комбінованої стимуляції , Моцний М. П., Боцьва Н. П., Єлін О. В. (2014)
Ковальчук А. Н. - Остатки рыб из раскопок кургана эпохи бронзы около с. Марьянское (Днепропетровская область, Украина) (2014)
Долина О. О. - Територіальна структура та класифікація ґрунтів Криворізького залізорудного басейну, Сметана О. М. (2014)
Макарчук В. А. - Содержание NCAM в головном мозге и поджелудочной железе крыс в условиях эндогенной интоксикации при экспериментальном хроническом панкреатите, Ушакова Г. А. (2014)
Title (2014)
Contents (2014)
Anatychuk L. I. - Impact of size effects on the properties of thermoelectric materials, Gorsky P. V., Mikhalchenko V. P. (2014)
Baranskii P. I. - Anisotropy of thermoelectric properties of multi-valley semiconductors of cubic symmetry under the influence of external directional effects, Haidar G. P. (2014)
Freik D. M. - Thermoelectric vapour-phase condensate of p-type tin telluride, Chavyak І. І., Makovishin V. I., Arsenyuk І. А. (2014)
Kozhemyakin G. N. - Nanostructured bismuth and antimony tellurides for thermoelectric heat pump, Skipidarov S. Ya., Krutov Yu. M., Paraschenko A. N., Ivanov O. N., Soklakova O. N. (2014)
Romaka V. A. - Optimization of parameters of the new thermoelectric material HfNiSn1–xSbx, Rogl P., Romaka V. V., Stadnyk Yu. V., Korzh R. O., Horyn A. M., Krajovsky V. Ya., Lakh O. I. (2014)
Lobunets Yu. M. - Performance analysis of heat-exchange type thermoelectric generator (2014)
Volkov M. P. - Dynamics of transient processes in multi-stage thermoelectric modules, Drabkin I. A., Yershova L. B., Kondratyev D. A. (2014)
Lobunets Yu. M. - Optimization of thermal schemes of thermoelectric generator with constant-power heat source (2014)
Ismailov T. A. - Mathematical model of a thermoelectric system for local thermal effect on human hand, Yevdulov O. V., Khazamova M. A., Magomadov R. A.-M. (2014)
Huk O. P. (Dedicated to 60th birthday) (2014)
Korzhuev M. A. - Richmann’s and Lomonosov’s research in the field of thermoelectricity (1745 – 1753), Temyakov V. V. (2014)
Погрібний І. М. - Місце та роль юридичної техніки в механізмі правового регулювання, Матат Ю. І. (2009)
Музичук О. М. - Сучасний стан теоретичної розробки та законодавчого визначення поняття правоохоронних органів та їх переліку (2009)
Штанько А. О. - Теоретико-правові аспекти суспільної небезпеки і соціальної шкідливості правопорушення: критерії розмежування (2009)
Семикопний А. Д. - Організована злочинність та організовані форми злочинності у науці й законодавстві сучасної України і УСРР доби непу: порівняльна характеристика (2009)
Пономаренко Г. О. - Охорона та захист державного кордону як напрямок забезпечення внутрішньої безпеки держави (2009)
Волобуєв А. Ф. - Початковий етап розслідування вбивств, вчинених на замовлення, Матюшкова Т. П. (2009)
Небеська М. С. - Особливості внутрішньої взаємодії суб’єктів забезпечення прав і свобод громадян у сфері охорони громадського порядку, Безсмертний О. К. (2009)
Сироїд Т. Л. - Правове регулювання арешту Статутом Міжнародного кримінального суду (2009)
Степанюк Р. Л. - Особливості порушення кримінальної справи про самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво, Заяць Д. Д. (2009)
Кундеус В. Г. - Об’єктивні ознаки викрадення майна у злочинах проти власності (2009)
Бірюков В. В. - Способи та форми відображення інформації в сучасних інформаційних системах (2009)
Бурбика М. М. - Сутність та особливості координаційної діяльності органів прокуратури у сфері протидії злочинності (2009)
Лапта С. П. - Особливості використання експертних висновків на початковому етапі розслідування злочинів (2009)
Прутяний С. О. - Щодо поняття та ознак професійної злочинності (2009)
Денисюк Д. С. - Громадська безпека як об’єкт дозвільної діяльності ДАІ МВС України (2009)
Шатрава С. О. - Питання щодо віднесення видворення за межі України іноземців та осіб без громадянства до заходу адміністративного припинення (2009)
Волкова С. Г. - Протидія нелегальній міграції: міжнародний досвід її правового регулювання (2009)
Кравченко А. Г. - До питання про діяльність органів прокуратури у сфері забезпечення прав споживачів (2009)
Панасюк О. В. - Поняття та значення дисципліни в органах державної податкової служби України (2009)
Параниця С. П. - Адміністративно-правові засади обігу зброї та пристроїв для відстрілу патронів, споряджених гумовими снарядами (2009)
Синявська О. Ю. - Сутність управління забезпеченням життєдіяльності персоналу ОВС України (2009)
Бевзенко В. М. - Класифікація та деякі особливості суб’єктів владних повноважень (2009)
Джафарова О. В. - До питання про визначення сутності адміністративно-юрисдикційної діяльності правоохоронних органів України (2009)
Буткевич С. А. - Щодо вдосконалення системи первинного фінансового моніторингу (організаційно-правові аспекти) (2009)
Семко С. О. - Окремі аспекти правового регулювання організаційних форм роботи представницьких органів місцевого самоврядування (2009)
Фомін Г. Ф. - Правове регулювання банківських розрахунків (2009)
Карчевський К. А. - Ліцензування господарської діяльності: правова природа, джерела правового регулювання, поняття та ознаки (2009)
Рябченко Ю. Ю. - Застосування процедури наказного провадження при розгляді справ про захист прав споживачів (2009)
Мельник К. Ю. - Проблеми оплати праці в органах внутрішніх справ (2009)
Хохлова І. В. - Виникнення права надрокористування в Україні, Шем’яков О. П. (2009)
Локтєва-Маклашова Н. В. - Правове регулювання загального водокористування (2009)
Бугайчук К. Л. - Закордонний досвід організації дистанційного навчання: можливості застосування у вищій школі МВС України (2009)
Загородній С. А. - Одностороннє розірвання договору про професійну підготовку особи у вищому навчальному закладі на вимогу виконавця (2009)
Тягло О. В. - Логіка запитання-відповіді у юридичному дискурсі (2009)
Сперанский В. И. - Социальная ответственность бизнеса: сущность и особенности проявления (2009)
Греченко В. - Історія Росії ХХ – початку ХХІ століття / О. С. Барченков, О. І. Вдовін, С. В. Воронкова; за ред. Л. Л. Мілова. – М. : Ексмо, 2007. – 960 с. (рос. мовою) (2009)
На книжкову полицю (2009)
Новини наукового життя (2009)
Наші автори (2009)
Борщевський І. В. - Теоретико-правові аспекти застосування юридичної доктрини як допоміжного джерела права України (2016)
Булкат М. С. - Історіографія кроссекторальних досліджень судової влади (2016)
Гавриленко О. А. - Формування правових основ протидії корупції у державах стародавнього світу (2016)
Головатий В. Я. - Загальнотеоретична характеристика уніфікації судової практики (2016)
Легін Л. М. - Оприлюднення нормативно-правових актів на прикладі концепцій Дж. Бентама та Дж. Марфі (2016)
Мингела О. А. - Полифункциональность норм-запретов в юридической практике (2016)
Моца А. А. - Інноваційні технології навчання у вищій юридичній освіті України: роль та значення (2016)
Носіков Д. М. - Система органів, що здійснюють фіскальну функцію держави: теоретико-правовий аспект (2016)
Размєтаєва Ю. С. - Приватність в інформаційному суспільстві: проблеми правового розуміння та регулювання (2016)
Шуп’яна М. Ю. - Кодифікація австрійського кримінального законодавства у другій половині XIX ст. – на початку XX ст. (2016)
Бондаренко О. В. - Cпособи модернізацій конституцій: у площині пошуку оптимального варіанта для України (2016)
Васильчук Л. Б. - Поняття "інституційна система реалізації права на безпечне для життя і здоров’я довкілля в Україні" та її елементи (2016)
Габінет Д. А. - Адміністративно-правові засади виборів у Республіці Польща (2016)
Данко В. Й. - Правові позиції Конституційного Cуду України: окремі проблемні питання юридичної природи (2016)
Кулик С. В. - Конституційна реформа в сфері правосуддя: сучасний стан та перспективи (2016)
Ленгер Я. І. - Повноваження органів державної влади та органів місцевого самоврядування: колізійні питання делегування (2016)
Полякова Ю. О. - Загальна характеристика системи апарату Президента України, його структура та ознаки (2016)
Рустамзаде А. Х. - Конституционно-правовые аспекты института главы государства в Азербайджанской Республике и зарубежный опыт (2016)
Салівон Г. І. - Правова характеристика недоліків у реалізації муніципально-правових санкцій (2016)
Sestrienková A. - Constitutionalism as theoretical category: modern theoretical concepts (2016)
Соляннік К. Є. - Розвиток правової основи місцевого самоврядування в Україні (2016)
Туряниця В. В. - Система правових поглядів Т. Ґ. Масарика на проблеми малих народів і національних меншин (2016)
Шершун К. П. - Перспективи конституційного регулювання інвестиційної діяльності в Україні (2016)
Баб’юк М. П. - Цивільно-правова природа договору про надання вищим навчальним закладом освітніх послуг (2016)
Валігура К. Ю. - Морально-правові принципи як регулятор цивільних відносин (2016)
Верхола Ю. В. - Права споживача при придбанні товару належної якості (2016)
Головей І. І. - Договір пожертви як форма дарування, Заборовський В. В. (2016)
Гусєв О. Ю. - Співвідношення понять доказів і засобів доказування (2016)
Джуга І. В. - Приватне та публічне розміщення акцій: переваги та недоліки, Заборовський В. В. (2016)
Зінич Л. В. - Публічні інтереси в механізмі примусового ліцензування винаходів і корисних моделей: загальнотеоретичний аспект (2016)
Ізарова І. О. - Принцип пропорційності у цивільному процесі ЄС та перспективи його запровадження в цивільному процесі України (2016)
Ільченко І. В. - Примус боржника виконати обов’язок у натурі як договірний зобов’язально-правовий спосіб захисту права власності (2016)
Касумова А. Б. - Адміністративні правопорушення, суб’єктом вчинення яких є медичні працівники (2016)
Кіреєва Н. О. - Співвідношення висновків, що надаються експертом, спеціалістом, органами державної влади та місцевого самоврядування у цивільному процесі України, Скорич О. О. (2016)
Майка М. Б. - Сутність та зміст законної сили ухвали суду у цивільному процесі (2016)
Мельник Я. Я. - Цивільні процесуальні правовідносини правової безпеки в цивільному судочинстві (2016)
Митник А. К. - Класифікація наукових парків як суб’єктів правовідносин інтелектуальної власності (2016)
Немеш П. Ф. - Схожість торговельної марки з іншими торговельними марками як підстава для відмови у наданні правової охорони (2016)
Нечаєва К. О. - Суб’єкт прав на відумерлу спадщину (2016)
Прут Ю. А. - Цивільний процесуальний статус перекладача при реалізації принципу мови судочинства в цивільних справах (2016)
Рибка І. Є. - Правова природа неплатоспроможності у цивільному праві України (2016)
Ромащенко І. О. - До питання про можливість визнання зміни правовідношення як способу захисту заходом цивільно-правової відповідальності (2016)
Самойлова О. М. - Забезпечення виконання орендних зобов’язань за допомогою гарантійного платежу (2016)
Сибіга С. Е. - Відступне як підстава припинення зобов’язання у праві Давнього Риму (2016)
Фасій Б. В. - Субсидіарне застосування положень цивільного законодавства до сімейних відносин при здійсненні подружжям права власності (2016)
Цвігун Д. П. - Проблеми захисту прав і свобод внутрішньо переміщених осіб органами прокуратури в цивільному судочинстві (2016)
Ліпська О. С. - До питання системи функціонально-забезпечувальних структур реалізації інноваційних проектів (2016)
Новохацька М. Ю. - Юридичні аспекти припинення суб’єктів господарювання (2016)
Рєзнік О. М. - Перспективи діяльності акціонерних товариств в нових умовах, Шевченко О. В. (2016)
Феделеш Е. М. - Елементи системи тарифного регулювання: господарсько-правовий аспект (2016)
Могілевський Л. В. - Сутність поняття "норми трудового права" (2016)
Подорожній Є. Ю. - Різновиди матеріальної відповідальності роботодавця (2016)
Римар Б. А. - Новітні форми зайнятості: практика застосування (2016)
Чічкань М. В. - Щодо пенсійного забезпечення ветеранів війни в Україні, Денисенко К. В. (2016)
Боднар С. В. - Характерні ознаки поняття "рішення адміністративного суду" (2016)
Власенко О. Г. - Особливості реалізації стадій провадження з надання адміністративних послуг у сфері імміграції (2016)
Гошовський В. С. - Виправлення описок в адміністративному судочинстві (2016)
Дем’янчук Ю. В. - Заходи протидії корупції сучасності та оновленого Закону України "Про державну службу" (2016)
Кобець М. П. - Проблеми забезпечення права на житло внутрішньо переміщених осіб в Україні (2016)
Ковальчук Н. М. - Непоширення захисних заходів на партнерів за угодами про вільну торгівлю (2016)
Легеза Є. О. - Деякі аспекти удосконалення правового регулювання провадження з надання публічних послуг (2016)
Литовченко В. С. - Суб’єкти державного контролю в агропромисловому комплексі України (2016)
Ліпський В. В. - Поняття та загальна характеристика фінансового контролю у сфері сплати обов’язкових платежів (2016)
Літвінцева А. С. - Правова природа юридичної відповідальності (2016)
Пеховський А. Ю. - Підстави адміністративної відповідальності за порушення правил перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом (2016)
Титул, содержание (2016)
Осетров О. О. - Відключення циклів як захід покращення показників стаціонарного двигуна 11ГД100М на режимах часткових навантажень і холостого ходу, Кравченко С. С., Яровий В. С. (2016)
Марченко А. П. - Экспериментальное определение энергии активации водотопливной эмульсии, Прохоренко А. А., Савченко А. В. (2016)
Радченко Р. Н. - Методология определения установленной холодильной мощности теплоиспользующей установки охлаждения наддувочного воздуха главного двигателя транспортного судна, Богданов Н. С. (2016)
Воронков А. И. - Влияние подогрева сжатого воздуха на эффективные показатели рабочего процесса пневмодвигателя, Никитченко И. Н. (2016)
Грицюк А. В. - Методический подход к разработке экспериментальной установки для проверки эффективности силиконовых демпферов крутильных колебаний, Ревелюк И. С., Савич В. К., Вахрушев В. И. (2016)
Триньов О. В. - Використання теплозахисного покриття для поліпшення теплового стану випускних клапанів форсованого дизеля, Самійленко С. О. (2016)
Колеснікова Т. М. - Аналіз двигунів з модульним відключенням циліндрів, Заренбін В. Г. (2016)
Кубич В. И. - Феноменологический подход к оценке трибологического состояния сопряжений ЦПГ ДВС, Юдиценко А. В., Блощинская Н. В. (2016)
Лисовал А. А. - Моделирование работы электронного пид-регулятора скорости двигателя внутреннего сгорания, Вербовский А. В., Свистун Ю. А. (2016)
Пылев В. А. - Повышение надежности поршня форсированного быстроходного дизеля, Белогуб А. В., Линьков О. Ю., Пылев В. В., Лыков С. В., Баглай П. С., Романенко И. С., Терно А. А. (2016)
Пылев В. А. - Влияние формоизменения выборок в зоне кромки камеры сгорания поршня дизеля на температурное состояние кромки, Ариан Р. (2016)
Парсаданов І. В. - Підвищення екологічності дизелів шляхом внутрішньоциліндрової нейтралізації токсичних речовин відпрацьованих газів, Сахненко М. Д., Хижняк В. О., Каракуркчі Г. В. (2016)
Кондратенко А. Н. - Концепция оценки эффективности управления экологической безопасностью процесса эксплуатации энергетических установок с поршневым ДВС (2016)
Клименко О. М. - Оцінка впливу регулювання температурного стану поршнів на техніко-економічні показники дизеля, Пильов В. О., Шульга І. М. (2016)
Клименко Л. П. - Конструкція кришки кокіля для відцентрового лиття гільз циліндрів ДВЗ, Андрєєв В. І., Прищепов О. Ф., Шугай В. В., Случак О. І. (2016)
Луков Н. М. - Автоматическая самонастраивающаяся микропроцессорная система регулирования частоты вращения вала дизельной энергетической установки локомотива, Ромашкова О. Н., Космодамианский А. С. (2016)
Стрелковская Л. А. - Анализ существующих методов определения технического состояния судового двигателя (2016)
Канило П. М. - Ледниковые эпохи и глобальное потепление климата (2016)
Хрулев А. Э. - Проблемы терминологии и субъективные факторы в исследовании неисправностей ДВС и их роль в правильном определении причин неисправностей, Кочуренко Ю. В. (2016)
Проценко А. Т. - Правові основи обігу електронних грошей в Україні (2016)
Романенко М. В. - Проблеми нормативно-правового регулювання прийняття на службу до поліції працівників ліквідованих підрозділів МВС України (2016)
Савенкова В. Г. - Деякі питання правового статусу центрального банку в Україні (2016)
Сімонова І. П. - Державно-службові відносини в контролюючих органах у сфері оподаткування: поняття та ознаки (2016)
Сквірський І. О. - Поняття та основні ознаки громадського контролю в сучасній адміністративно-правовій доктрині України (2016)
Стукаленко О. В. - Місце будівельного права в системі права (2016)
Jiří Jelínek. - Сriminal law protection against terrorism in the Czech Republic (2016)
Болдіжар С. О. - Особливості кримінальної відповідальності медичних працівників у США, Хохлова І. В., Пішта В. І. (2016)
Горбаченко П. А. - Способи приховання контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів (2016)
Карпенко Н. В. - Про деякі шляхи підвищення ефективності процесуального керівництва при розслідуванні злочинів, учинених засудженими у виправних колоніях (2016)
Колб О. Г. - Безпекова функція кримінального покарання в Україні, Колб І. О. (2016)
Лубенець І. Г. - Насильство серед школярів: учасники та їх кримінологічна характеристика (2016)
Назаренко А. О. - Темпоральні категорії в кримінальному праві України (2016)
Оленіна Я. Г. - Матеріальні джерела положень Конвенції Ради Європи про попередження та боротьбу з насильством щодо жінок та домашнім насильством від 2011 року щодо криміналізації злочинних діянь (2016)
Орендарчук-Салєєва Л. М. - Феномен кримінальної субкультури у сучасному суспільстві (2016)
Ступник М. В. - Історія становлення і розвитку державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків в Україні (2016)
Філонов О. В. - Порівняльний аналіз світового тероризму з тероризмом, який діяв на українських землях Російської імперії наприкінці XIX – початку XX ст. (2016)
Шепетько С. А. - Заходи протидії незаконному розповсюдженню, збуту наркотичних засобів з Афганістану (2016)
Шкута О. О. - Визначення пенітенціарної системи як елемента кримінально-виконавчої доктрини (2016)
Бабчинська Т. В. - Міжнародно-правові стандарти судочинства та їх реалізація в положеннях кримінального процесуального законодавства України (2016)
Бялковський Д. А. - Роль слідчого судді в реалізації засади недоторканності житла чи іншого володіння особи на стадії досудового розслідування (2016)
Дем’янчук В. А. - Заявлення відводу слідчому, Денісова Г. В. (2016)
Іванов А. О. - Аспекти аргументації обвинувальної діяльності прокурора (2016)
Лоскутов Т. О. - Рішення Європейського суду з прав людини та Конституційного Суду України у механізмі кримінального процесуального регулювання (2016)
Тертична А. А. - Застосування домашнього арешту в кримінальному провадженні України (2016)
Заборовський В. В. - Стажування як умова набуття статусу адвоката (2016)
Корсун С. І. - Застосування технічних засобів адвокатом під час кримінального провадження, Кучерчук Ю. С. (2016)
Бабін Б. В. - Правовий режим морських просторів, що входять до тимчасово окупованої території України, Плешко Е. А. (2016)
Каліущенко І. М. - Інституційний механізм забезпечення міжнародної продовольчої безпеки (2016)
Касинюк І. В. - Санкції Ради Безпеки ООН за вчинення актів агресії: на прикладі санкцій щодо агресії Іраку проти Кувейту (2016)
Бачинська Л. Ю. - Співвідношення медичної етики, медичної деонтології та біоетики (2016)
Івченко Ю. В. - Еволюція феномену патріотизму у світовій історії (2016)
Смілик А. С. - Гносеологічний вимір свободи та відповідальності як категорій прав (2016)
Содержание (2016)
Хіміон Л. В. - Ведення хворих на остеоартроз в амбулаторній практиці, Данилюк С. В., Смоліна Л. О., Гаврилюк Г. О. (2016)
Заремба-Федчишин О. В. - Участь Українського молодіжного руху сімейних лікарів у роботі науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сімейна медицина – фундамент охорони здоров’я України" (22–23 жовтня 2015 р., м. Київ), Ткаченко В. І. (2016)
Кузнецова Л. В. - Новые подходы к диагностике и лечению пищевой аллергии (2016)
Господарський І. Я. - Проблема своєчасного призначення противірусної терапії у хворих на грип за умови супутнього хронічного обструктивного захворювання легень, Рега Н. І., Господарська Х. О. (2016)
Просвєтов Ю. В. - Сучасні форми навчання лікарів загальної практики–сімейної медицини в умовах реформування медичної галузі, Гусарова А. Ю., Левіч А. В., Барінов С. С. (2016)
Науменко Л. Ю. - Післядипломна підготовка лікарів загальної практики: нагальні питання експертизи стійкої непрацездатності, Борисова І. С., Березовський В. М. (2016)
Рудіченко В. М. - Клінічне урахування "малих ознак" хвороби: необхідність та мистецтво діагностики життєзагрозливих станів у діяльності лікаря первинної ланки (на прикладі дерматологічних проявів ВІЛ-інфікування), Яновська А. О. (2016)
Вережнікова Г. П. - Електрокардіографічна діагностика інфаркту міокарда (2016)
Ярмола Т. І. - Особливості ведення хворих на діабетичну нефропатію з вторинною артеріальною гіпертензією лікарями загальної практики–сімейної медицини, Ткаченко Л. А., Пустовойт Г. Л., Мохначов О. В. (2016)
Грицко Р. Ю. - Імунокоригувальний молочний бактеріально-дріжджовий напій з високим вмістом нуклеїнових кислот для клінічного застосування у практиці сімейного лікаря (2016)
Долинна О. В. - Патогенез та шляхи корекції анемічного синдрому у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю (2016)
Заремба Є. Х. - Вплив на f-канали синусового вузла у хворих з ішемічною хворобою серця у поєднанні з різною частотою серцевих скорочень та зв’язок з ліпідним обміном, Мазур Н. А., Білоус З. О. (2016)
Приходько В. Ю. - Особливості перебігу та лікування артеріальної гіпертензії у поєднанні з хронічною ішемічною хворобою серця у хворих з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, Морева Д. Ю. (2016)
Ковбаснюк Ю. В. - Особливості морфофункціонального стану міокарда у хворих з фібриляцією передсердь та різною масою тіла (2016)
Фуштей И. М. - Медикаментозная коррекция эндотелиальной дисфункции у больных с артериальной гипертензией в сочетании с воспалительными заболеваниями суставов, Подсевахина С. Л., Паламарчук А. И., Чабанная Е. С., Ткаченко О. В. (2016)
Журавлев А. С. - Синупрет в профилактическом лечении хронических рецидивирующих риносинуситов (2016)
Приходько В. Ю. - Хронічні обструктивні захворювання легень у людей літнього віку. Лікування загострень (2016)
Khimion L. - Stenotic atherosclerotic lesions of carotid arteries in type 2 diabetes: the most significant risk factors, Rybytska M. (2016)
Мартыненко А. В. - Особенности диагностики и коррекции дислипидемии у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, Кошля В. И., Клицунова Ю. А. (2016)
Приходько В. Ю. - Коррекция симптомов хронической ишемии мозга у больных с артериальной гипертензией комбинированным ноотропным препаратом Олатропил, Микропуло И. Р., Кононенко Е. А. (2016)
Насонова Т. І. - Когнітивно-афективні розлади в постінсультний період у пацієнтів з метаболічним синдромом, Горева Г. В., Головченко Ю. І., Райченко К. В. (2016)
Бурчинский С. Г. - Ишемия головного мозга и цереброваскулярная патология: возможности нейрометаболической фармакотерапии (2016)
Дзяк Л. А. - Головокружение в клинической практике – общность методологии и патогенетически обоснованные дифференцированные подходы к лечению, Цуркаленко Е. С. (2016)
Страшко Є. Ю. - Руховий стереотип у хворих зі спастичними формами дитячого церебрального паралічу та принципи його корекції (2016)
Демченко А. В. - Нейропротективна терапія у хворих на хронічну ішемію мозку (2016)
Крамарьов С. О. - Сучасні підходи до регідратаційної терапії при інфекційних захворюваннях у дітей, Євтушенко В. В., Євтушенко О. М. (2016)
Копча В. С. - Перипетії діагностики бартонельозу (2016)
Агарков С. Ф. - Сравнительная оценка липидограммы, лептин- и адипонектинемии у подростков и лиц молодого возраста с метаболическим синдромом, Толстикова Е. А. (2016)
Андреєва Я. О. - Стан ліпідного обміну у пацієнтів із синдромом обструктивного апное сну та нормальною масою тіла (2016)
Білан М. О. - Сімейний лікар – первинна ланка у виявленні туберкульозу, Носикова Т. В., Шперно О. Г., Руденко В. В., Кружков С. М., Бойко М. Г., Черкун Э. Ю. (2016)
Ярешко А. Г. - Роль сімейного лікаря у наданні медичної допомоги хворим на туберкульоз в амбулаторних умовах, Печериця В. Г., Куліш М. В. (2016)
Говсєєв Д. О. - Стан вегетативної нервової системи та центральної гемодинаміки у жінок з повторною прееклампсією (2016)
Мельник О. В. - Порівняльні аспекти перебігу вагітності та пологів при багатоплідній вагітності та різному репродуктивному анамнезі (2016)
Латишев Є. Є. - Сімейна медицина – пріоритетний напрям розвитку охорони здоров’я (Огляд літератури), Августинович Я. І. (2016)
Содержание (2015)
Ніколаєнко С. М. - Будівництво високотехнологічних аграрних соціоекокомплексів – cтратегія розвитку України, Куліченко І. І., Большаков В. І., Пшінько О. М., Савицький М. В. (2015)
Крысоватый А. И. - Обоснование стратегии создания аграрных социоэкокомплексов в Украине, Милованов Е. В., Савицкий Н. В., Бендерский Е. Б., Бабенко М. М. (2015)
Кириленко І. Г. - Екопоселення – пріоритет державної політики розвитку сільських територій, Євсєєва Г. П., Савицький М. В. (2015)
Адегов А. В. - Инженерные системы для доступного жилья как определяющий фактор жизненого цикла здания, Колохов В. В., Василенко И. С. (2015)
Бабаченко А. И. - Особенности структурообразования углеродистых и низколегированных сталей в процессе охлаждения слитка и непрерывнолитых заготовок, Дёмина Е. Г, Кныш А. В., Хулин А. Н., Сафронов А. Л., Клиновая О. Ф. (2015)
Беликов А. С. - Тактико-технические аспекты применения автоподъемных и крановых машин в строительной индустрии, Долгополова Н. В., Кордунов С. П., Улитина М. Ю. (2015)
Беликов А. С. - Влияние напряженно-деформативного состояния, возникающего при динамических нагрузках на условия безопасной эксплуатации каски, Сабитова О. А., Чаплыгин А. С., Долгополова Н. В. (2015)
Бєліков А. С. - Рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці на радіаційно-забруднених територіях, Пилипенко О. В., Степанова А. В., Животов А. О. (2015)
Бондаренко О. И. - Принципы формирования системы краеведческих маршрутов Днепропетровского региона (2015)
Гигинейшвили Д. Я. - Особенности архитектурно-планировочного решения, расчета и проектирования гостиничного комплекса "Hilton" в городе Батуми, Инцкирвели Н. А. (2015)
Грабовець О. М. - Перевірка можливості скорочення кількості кроків тиску в компресійному випробуванні (2015)
Данішевський В. В. - Енергетичні показники малоповерхового житлового будинку з матеріалів органічного походження, Савицький М. В., Юрченко Є. Л. (2015)
Дяченко Ю. Т. - Проблемы сокращения продолжительности строительства, Дадиверина А. В. (2015)
Заяць Є. І. - Технологічні рішення з екологізації висотного будівництва (2015)
Коваль Е. А. - Анализ макро условий при строительстве экологических энергоэффективных домов (2015)
Міняйло М. А. - Сади на дахах та їх соціально-економічний вплив, Філоненко О. І. (2015)
Михайлова І. О. - Аналіз факторів функціональності і доступності житла (2015)
Михайловський Д. В. - Напруженний стан гнутоклеєних рам з врахуванням анізотропії фізико-механічних властивостей клеєної деревини, Матющенко Д. М. (2015)
Несин А. А. - Определение рациональной толщины утеплителя при утеплении многоэтажных жилых зданий (2015)
Паливода О. А. - Пошук оптимальних варіантів зміцнення осердя стиснутих трубобетонних елементів, Єфіменко В. І. (2015)
Парута В. А. - Учет напряжений в штукатурном покрытии под воздействием температурных деформаций системы "газобетонная кладка-штукатурное покрытие" при проектировании состава штукатурного раствора, Брынзин Е. В., Гусак Д. В. (2015)
Брынзин Е. В. - Реализация концепции "Устойчивого развития" в Украине путем использования автоклавного газобетона, Парута В. А. (2015)
Радкевич А. В. - Порівняльний аналіз технологічності сучасних способів з’єднання арматури, Нетеса А. М. (2015)
Радкевич А. В. - Повышение энергоэффективности зданий путем обеспечения организационно-технологической надежности кровельных систем, Худенко В. Ф., Глущенко В. М. (2015)
Ромашкина М. А. - Численное исследование напряженно-деформированного состояния кирпичного жилого здания при запроектном воздействии (взрыв бытового газа внутри помещения) (2015)
Савицкий Н. В. - Факторы, влияющие на качество грунтобетонов, Елисеева М. А., Новиченко Н. В., Бардах Е. А. (2015)
Савицький М. В. - Міцність вузла сполучення збірних плит і монолітних ригелів плоского збірно-монолітного перекриття, Буцька О. Л., Пірадов К. О., Ковтун-Горбачова Т. А. (2015)
Savytskyi M. V. - Analysis of design parameters of mobile service tower, Grosman S. O. (2015)
Савицкий Н. В. - Конструкции деревогрунтобетонных перекрытий для малоэтажных деревянных зданий, Никифорова Т. Д., Перегинец И. И., Кузьмин Г. И. (2015)
Савицкий Н. В. - Моделирование НДС арматурных связей и армированных шпонок, как элементов усиления, крупнопанельного жилого здания серии 1-480, Махинько Н. Н., Панченко Н. В. (2015)
Редченко В. П. - Фактори впливу на картину розтріскування бетону внаслідок корозії армування (2015)
Савицкий Н. В. - Исследование теплофизических свойств вторичных продуктов сельскохозяйственного производства органического происхождения, Собинова К. С., Зинкевич О. Г., Ожищенко О. А., Аит Ишу Ф. (2015)
Сопильняк А. М. - Результаты исследования трехслойных железобетонных балок на трещиностойкость (2015)
Шехоркина С. Е. - Жилое здание на плавучей платформе с якорной системой из железобетонных стоек (2015)
Воскобійник О. П. - Аналіз надійності сталезалізобетонних балок із зовнішнім листовим армуванням із урахуванням деформацій кручення, Семко О. В., Скиба О. В., Убий-Вовк О. М. (2015)
Стороженко Л. І. - Особливості роботи гнучких ресурсоекономних стрижневих сталезалізобетонних конструкцій, Єрмоленко Д. А., Мурза С. О. (2015)
Тимошенко Е. А. - Проблема поступления радона в жилые помещения и пути подавления радонового риска в экологически безопасном доме (2015)
Ткаченко Т. Н. - Возможность создания энергоэффективных экологически чистых зеленых технологий в условиях Украины (2015)
Савицький М. В. - Перспективне обладнання для виготовлення ґрунтоблоків, Шатов С. В., Євсєєв Е. О., Голубченко О. І., Дерев’янчук М. І. (2015)
Яковишина Т. Ф. - Екологічна оцінка порушення ґрунту внаслідок будівельної діяльності (2015)
Савицкий Н. В. - Кластерная модель развития аграрно – строительного сектора экономики Украины, Ибатуллин И. И., Кваша С. Н., Кудин А. В., Доля Н. Н., Бендерский Е. Б., Коваль А. С. (2015)
Вихідні дані (2015)
Пупена О. М. - Розробка та використання імітаційних моделей для відлагодження програмного забезпечення програмованих логічних контролерів, Ельперін І. В., Кушков В. М. (2012)
Омельчук Є. О. - Аналіз супутніх ферментативних активностей у термотолерантних штамів мікроміцетів — продуцентів целюлолітичних ферментів, Лапська Ю. Ю., Красінько В. О., Айзенберг В. Л., Стойко В. І. (2012)
Пирог Т. П. - Вплив умов культивування на синтез поверхнево-активних речовин за умов росту Nocardia vaccinii K-8 на гліцерині, Гриценко Н. А., Яцук Д. В., Боровик О. О. (2012)
Рушай О. С. - Мікробіологічна безпека хлібопродуктів та кондвиробів функціонального призначення, Грегірчак Н. М. (2012)
Іщенко Т. І. - Перспективи використання геліоустановок в готельному господарстві, Шидловська О. Б., Мирончук С. І. (2012)
Булій Ю. в. - Із досвіду експлуатації розгінних колон в режимі керованих циклів ректифікації, Шиян П. Л., Дмитрук П. А., Пятецький В. В., Данилюк А. Л. (2012)
Гавва О. М. - Створення активної упаковки із поглиначами кисню для харчових продуктів, Токарчук С. В., Кохан О. О. (2012)
Марценюк О. С. - Методика гідравлічного розрахунку газорідинних циркуляційних труб, Немирович П. М., Пастушенко І. М. (2012)
Паламарчук І. П. - Аналіз математичної моделі вібровідцентрового дезінтегрування для виробництва лікарських фітопрепаратів, Комаха В. П., Янович В. П. (2012)
Самійленко С. М. - Методологічні засади термодинамічного аналізу теплообмінних систем цукрового виробництва. Частина 1, Василенко С. М., Будяндра О. Ф., Шпангеєв К. О., Шутюк В. В. (2012)
Луцька Н. М. - Дослідження робастної стійкості оптимальної системи керування технологічним об’єктом харчової промисловості (2012)
Король А. М. - Залежність енергетичної зонної структури конвенційних напівпровідникових надграток від товщини потенціальних бар’єрів (2012)
Пелехова Л. С. - Оцінювання загальної антиоксидантної активності рослинних олій, Усатюк С. І. (2012)
Костенко Е. Е. - Изучение комплексообразования Pb (II), Cd (II), Hg (II) с аминокислотами для прогнозирования протекторных свойств пищевых продуктов, Бутенко Е. Н. (2012)
Хижняк О. О. - Очищення води від бактерій за допомогою коагулянтів – основних сульфатів алюмінію, Скроцька О. В. (2012)
Губеня В. О. - Хлібобулочні вироби антианемічного призначення, Арсеньєва Л. Ю. (2012)
Крижова Ю. П. - Вивчення впливу термічної обробки на вміст мікроелементів у м’ясних продуктах (2012)
Мелетьєв А. Є. - Перспективи застосування цукровмісних замінників солоду у виробництві пива, Дерій О. І. (2012)
Сімахіна Г. О. - Модифікація хімічного складу харчової клітковини механоактивуванням (2012)
Лук’янець Г. Г. - Основні напрямки сучасних корпусних досліджень мови та перспективи їх подальшого розвитку (2012)
Чала К. М. - Використання нових інформаційних технологій в закладах освіти (2012)
Буковинська М. - Філософія організації як стратегічний інструмент управління, Корж Н. (2012)
Гаркавко В. К. - Методологічні засади господарського районування як передвісника цільового планування вітчизняної економіки (наукова спадщина О.І. Скворцова) (2012)
Гусєва Ю. М. - Ідентифікація ключових стратегій пошуку роботи випускниками вищих навчальних закладів (2012)
Осадчук О. - Наукові підходи до визначення поняття "якість" (2012)
Литвинець Л. Ф. - Сучасні підходи до управління матеріально-технічними запасами підприємств (2012)
Данькевич О. Г. - Механізм забезпечення конкурентоспроможності підприємства (2012)
Побережна М. П. - Електронні канали комунікації: функції, переваги, недоліки (2012)
Тіхонова Н. О. - Економіко-екологічні особливості моделювання продуктового портфелю підприємств м'ясоперебної галузі (2012)
Чернелевська О. Л. - Досвід України у формуванні кластерів росту, Чернелевський Л. М. (2012)
Рогатюк А. - Вплив дивідендної політики на структуру капіталу, Гвоздь В. (2012)
Небильцова В. М. - Оподаткування доходів фізичних осіб в Україні в порівнянні з світовим досвідом, Остапенко Н. В. (2012)
До відома авторів (2012)
Содержание (2016)
Лашкул Д. А. - Предиктори розвитку несприятливих подій у хворих на хронічну серцеву недостатність ішемічного генезу зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка та нирковою дисфункцією (2016)
Самура Б. Б. - Циркулюючий VE-кадгерин і прогноз кардіоваскулярних подій у ремісії множинної мієломи (2016)
Філімонова І. В. - Особливості реакції симпатоадреналової системи хворих із депресивними розладами після реваскуляризації міокарда (2016)
Родіонова В. В. - Порушення коагуляційної ланки гемостазу у хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з остеоартрозом, Хмель О. С. (2016)
Гузій О. В. - Чутливість артеріального барорефлексу при відновленні організму після тренувального навантаження, Романчук О. П. (2016)
Витриховський А. І. - Особливості динаміки добового рівня артеріального тиску в пацієнтів із високим і дуже високим кардіоваскулярним ризиком за шкалою SCORE та супутнім явищем турбулентності серцевого ритму (2016)
Перцева Т. О. - Тяжкі вірус-асоційовані негоспітальні пневмонії: предиктори летальності, Кірєєва Т. В., Бєлослудцева К. О., Болтянський С. В., Назаренко О. П. (2016)
Сиволап В. В. - Особливості АДФ-індукованої агрегації тромбоцитів у хворих на негоспітальну пневмонію ІІІ групи та її зміни під впливом лікування, Курілець Л. О., Рязанова О. Д. (2016)
Ясінський Р. М. - Клінічні особливості перебігу неефективно лікованого вперше діагностованого туберкульозу легень, Коваленко О. О., Смирнова В. В., Краснєвич А. М. (2016)
Пасічна І. О. - Клінічні особливості антибіотикоасоційованого ураження кишечника та його значення у виникненні синдрому подразненої кишки, Вдовиченко В. І. (2016)
Потапенко С. В. - Особливості варіабельності серцевого ритму в дітей та підлітків з аритміями при патології верхніх відділів шлунково-кишкового тракту (2016)
Філіппова О. Ю. - Надлишкова маса тіла та ожиріння як причина прогресування ендогенної інтоксикації в пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки (2016)
Охрименко Г. И. - Лапароскопическая аппендэктомия в хирургическом лечении острого аппендицита, Головко Н. Г., Грушка В. А., Децык Д. А., Гайдаржи Е. И., Подлужный А. А., Тереля Я. В. (2016)
Лисенко Р. Б. - Профілактика та лікування ранових ускладнень при алопластиці складних дефектів черевної стінки (2016)
Калашніков А. В. - Ефективність впровадження нових технологій у профілактиці гнійних інфекцій повторних оперативних втручань при ускладненнях переломів проксимального відділу стегнової кістки хворих, Малик В. Д., Калашніков О. В. (2016)
Бойко В. В. - Результаты хирургического лечения рецидива рака яичника, ограниченного поражением печени, Харченко Е. В., Савви С. А. (2016)
Родинський О. Г. - Біоелектричні характеристики активності інтернейронних пулів спинного мозку на ранніх етапах експериментальної компресійної нейропатії та вплив преднізолону, Гутнік І. О., Гніненко О. М., Писаревська К. В. (2016)
Зупанець К. О. - Аналіз думки фахівців щодо впровадження концептуальних положень управління ризиками у клінічні дослідження лікарських засобів, Доброва В. Є. (2016)
Kaplaushenko T. M. - Synthesis and physical-chemical properties of 3-alkylthio-5-(quinoline-2-yl, 2-hydroxyquinoline-4-yl)-4-R-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazoles, Panasenko O. I. (2016)
Gotsulya A. S. - Actoprotective properties of 7’-((3-thio-4-methyl-4H-1,2,4-triazole-5-yl)methyl)theophylline derivatives (2016)
Костишин Н. М. - Жирнокислотний склад загальних ліпідів і фосфоліпідів м’язової тканини та головного мозку щурів під впливом вібраційних коливань, Гжегоцький М. Р., Рівіс Й. Ф. (2016)
Кравченко П. А. - Альтернативи історичного пізнання: марксистська та модерні теорії історичного процесу, Мельник А. І. (2012)
Степаненко М. І. - Полтавське коріння древа української духовності (2012)
Уткін О. І. - Радянські військові, матеріальні та культурні втрати у Великій Вітчизняній війні (2012)
Приходько С. М. - Проблема легітимності влади в науковій спадщині українських учених першої половини ХХ століття (2012)
Стрілець В. В. - Ставлення українських радикал-демократів до Голови Директорії Української Народної Республіки С. Петлюри в еміграції (1920-1926 роки) (2012)
Тєвікова О. В. - Десталінізація 1953-1964 років в Україні та її вплив на суспільний світогляд (2012)
Бороденко О. А. - Незаміжні жінки Гетьманщини другої половини XVIII століття (історико-демографічний аспект на прикладі облікових джерел сіл Полтавського полку) (2012)
Орлов В. М. - Сучасні погляди на проблему дефініцій щодо нової релігійності (історіографічний аналіз) (2012)
Розовик Д. Ф. - Вплив соціально-економічного становища селян Полтавщини на переселенський рух у першій половині ХІХ століття, Розовик О. Д. (2012)
Нікітенко К. В. - "Контроль кредитом і карбованцем": контрольно-ревізійні перевірки банківськими установами фінансування промислових об’єктів в УРСР (2012)
Кривенко Ю. О. - Передумови створення Інституту ботаніки АН України (2012)
Молоткіна В. К. - Становлення радянської видавничої мережі в УСРР у першій половині 1920-их років (2012)
Куйбіда В. В. - Етапи розвитку виробничої культури та історії людства в назвах тварин (2012)
Год Н. В. - Двопартійна система США та популістський рух наприкінці XIX — на початку XX століття: проблема політичної трансформації (2012)
Вільховий Ю. В. - Демократичні процеси в соціалістичній Польщі та крах тоталітарної системи наприкінці 1980-их років (2012)
Потапенко Я. О. - Проблематизація тілесності людини в історіософських концепціях Мішеля Фуко (2012)
Лахач Т. О. - Історіографічні аспекти проблеми державної регламентації шлюбно-сімейних відносин у радянській Україні 1920-1930-их років (2012)
Шевчук С. М. - Професор Кость Дубняк — теоретик української географії та викладач економічної географії Полтавського інституту народної освіти (2012)
Год Б. В. - Полтавський педуніверситет на зламі століть: науково-дослідницька діяльність (закінчення), Єрмак О. П., Киридон П. В. (2012)
Кашицина О. О. - Змушені воювати (2012)
Єрмак О. П. - Життя, віддане рідному краю (2012)
Горобець В. М. - Сердюк І. Полкових городов обивателі: історико-демографічна характеристика міського населення Гетьманщини другої половини ХVІІІ ст. — Полтава: ТОВ "АСМІ", 2011. — 304 с. (2012)
Довідка про авторів (2012)
Орієнтири для авторів збірника "Історична пам’ять" (2012)
Содержание (2016)
Хіміон Л. В. - Тактика ведення хворих на ревматоїдний артрит лікарем загальної практики – сімейним лікарем, Ященко О. Б., Данилюк С. В. (2016)
Современные подходы к назначению фитопрепаратов: риски антибиотикорезистентности и преимущества растительных лекарственных средств (2016)
Тихонова С. А. - Мультифокальний атеросклероз у практиці сімейного лікаря: сучасний погляд на проблему та результати власних спостережень, Волошина О. Б., Тімаков А. М., Демиденко М. В., Демиденко А. А. (2016)
Малик Н. В. - Деякі психологічні аспекти взаємовідносин сімейного лікаря і пацієнта (2016)
Горбачевский П. Р. - Микробиоценоз слизистой оболочки носоглотки у часто болеющих детей и возможности его коррекции, Парамонова Н. С. (2016)
Бондарь С. О. - Актуальні аспекти охорони здоров’я у навчальних закладах (2016)
Mosges R. - Cучасний метод лікування алергійного риніту та кропив’янки біластином – новим неседативним антигістамінним препаратом ІІ покоління (2016)
Потяженко М. М. - Оптимізація лікування алергійного риніту у хворих на інтермітивну бронхіальну астму в амбулаторно-поліклінічних умовах, Іщейкін К. Є., Настрога Т. В., Соколюк Н. Л., Величко Є. О. (2016)
Деримедвідь Л. В. - Роль препаратів, що впливають на метаболізм хряща, при комплексній терапії остеоартриту (2016)
Ждан В. М. - Діагностика гіперурикемічного синдрому як прояву мультиморбідної патології в практиці сімейного лікаря, Бобирьов В. М., Капустянська А. А., Шилкіна Л. М., Кир’ян О. А. (2016)
Герасун Б. А. - Новий метод лікування автоімунних процесів, Грицко Р. Ю., Герасун О. Б., Копець Р. А. (2016)
Бабінець Л. С. - Вплив включення мебікару у лікування хворих на гіпертонічну хворобу із супутнім хронічним панкреатитом, Медвідь І. І., Герасимець І. І. (2016)
Пашковська Н. В. - Ефективність застосування Гуарему у комплексному лікуванні хворих на метаболічний синдром із дисфункцією кишечника, Абрамова Н. О., Станкова Н. І. (2016)
Клигуненко О. М. - Ефективність аналгезії гострого та хронічного некоронарогенного м’язово)суглобового болю при гострому коронарному синдромі та Q-інфаркті міокарда, Коваль О. А., Муризіна О. Ю., Павленко О. М. (2016)
Нестерчук В. І. - Ефективність використання препарату Спрей назальний з морською водою "Пшик" у комплексній терапії пацієнтів у післяопераційному періоді (2016)
Нiколенко А. Є. - Діагностика граничних психічних розладів при ревматоїдному артриті у практиці сімейного лікаря (2016)
Долженко М. Н. - Эффективность применения препарата Неокардил для регуляции когнитивной дисфункции у больных с факторами риска сердечно)сосудистых заболеваний, Нудченко А. О., Лурье С. З., Дьяченко Я. С., Фарадж К. С., Каминская К. А., Базилевич А. Я. (2016)
Khimion L. - High blood pressure in young adults with obesity, Rud O. (2016)
Шейко С. О. - Фібриляція передсердь у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю і анемічним синдромом (2016)
Бідзіля П. П. - Вікові особливості клінічного перебігу хронічної серцевої недостатності та структурно-функціональних змін серця на тлі надлишкової маси тіла та ожиріння (2016)
Заздравнов А. А. - Гіпертонічна хвороба у пацієнтів похилого віку: акцент на соціальні аспекти захворювання (2016)
Хіміон Л. В. - Корекція факторів серцево-судинного ризику у хворих на цукровий діабет 2-го типу, Рибицька М. О. (2016)
Кошля В. І. - Ендотеліальна дисфункція при артеріальній гіпертензії, Муна Бен-Абід (2016)
Хіміон Л. В. - Фактори ризику ішемічної хвороби серця та розвиток гострого коронарного синдрому в осіб з нормальними показниками ліпідного обміну, Ященко О. Б., Ватага В. В., Дубчак О. Г. (2016)
Хоменко И. М. - Уровень циркулирующих иммунных комплексов и фагоцитарной активности моноцитов у пациентов с заболеваниями щитовидной железы, которые проживают в регионах, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, Кузнецова Л. В., Литус В. И., Назаренко А. П., Кузнецов А. Г., Назаренко Г. И. (2016)
Безкоровайна І. М. - Ефективність використання вітамінно)мінеральних препаратів для попередження ускладнень у пацієнтів з цукровим діабетом у практиці лікаря сімейної медицини, Стебловська І. С. (2016)
Луценко Л. А. - Преждевременное половое развитие у девочек: возможности лабораторной диагностики (2016)
Бобро Л. Н. - Аспекты безопасности применения хондропротекторов у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени, Паровина А. В. (2016)
Серіков К. В. - Удосконалення інтенсивної терапії мультиорганних порушень у критичних хворих з ішемічним інсультом, Смирнова Л. М., Олексієнко Ю. П., Філімонов Р. В. (2016)
Бурчинский С. Г. - Возможности препаратов-биоэнергетиков в лечении сосудистых заболеваний головного мозга (2016)
Дарій В. І. - Оптимізація динамічного моніторингу мультиорганних порушень у критичних хворих з ішемічним інсультом, Серіков К. В., Олексієнко Ю. П., Нєустроєв С. Б. (2016)
Кобись Т. О. - Основні клініко-нейровізуалізаційні предиктори прогресування інвалідизації при розсіяному склерозі (2016)
Фуштей И. М. - Факторы ухудшения функционального состояния почек у больных с артериальной гипертензией, Подсевахина С. Л., Ткаченко О. В., Паламарчук А. И., Чабанная Е. С. (2016)
Василенко Н. В. - Окремі аспекти вегетаріанства у дітей раннього віку, Лагно С. Л. (2016)
Крючко Т. А. - Генетические предикторы хронизации пиелонефрита у детей, Остапенко В. П., Луканин А. В. (2016)
Мельничук Л. В. - Результати впровадження проби Руф’є під час профілактичних оглядів школярів міста Чернівці, Бандура С. М. (2016)
Фещенко Ю. І. - Гінгколіди та білобаліди: нові перспективи застосування хворими на бронхіальну астму, Примушко Н. А., Пархоменко Н. В., Курик Л. М., Канарський О. А., Турчина І. П., Крилач О. І. (2016)
Вахненко А. В. - Шляхи оптимізації лікування ускладненої негоспітальної пневмонії на тлі артеріальної гіпертензії у практиці сімейного лікаря, Моісєєва Н. В., Капустянська А. А., Голик В. В. (2016)
Ємченко Я. О. - Стан системного запалення у хворих псоріатичною хворобою середнього ступеня тяжкості із супутнім метаболічним синдромом (2016)
Цапенко Ю. П. - Ефективність медичної реабілітації хворих на вперше діагностований туберкульоз в умовах місцевого обласного протитуберкульозного санаторію (2016)
Василенко Н. В. - Вроджена цитомегаловірусна інфекція: практичні аспекти проблеми, Вольман Т. В. (2016)
Деміхова Н. В. - Ефекти сартанів при хронічній серцевій недостатності у практиці сімейного лікаря (Огляд літератури) (2016)
Титул, содержание (2015)
Банникова Е. Ю. - Распределение облаков в затеняющем торе активных ядер галактик (2015)
Василенко Н. М. - Яркостная температура и спектральный индекс внегалактического фона в декаметровом диапазоне длин волн, Сидорчук М. А. (2015)
Сидорчук Н. В. - Повышение интенсивности излучения в трехмерной фотонной структуре с дефектной модой, Просвирнин С. Л. (2015)
Лазоренко О. В. - Чои-Bильямс-анализ сигналов с особенностями, Черногор Л. Ф. (2015)
Бушуев Ф. И. - Метод и первые результаты определения разности наклонных дальностей до телекоммуникационных геостационарных спутников, Калюжный Н. А., Сибирякова Е. С., Шульга А. В., Горбанёв Ю. М. (2015)
Дудник А. В. - Детектор энергичных частиц ДЧФ в составе солнечного рентгеновского фотометра СhemiX космической миссии "Интергелиозонд”, Курбатов Е. В., Зайцевский И. Л., Сильвестер Я., Сиарковски М., Ковалински М., Подгурски П. (2015)
Подъячий В. И. - Приемный модуль 2-мм диапазона для наблюдений линии излучения атмосферного озона на частоте 142.2 ГГц, Королев А. М., Мышенко В. В., Шульга В. М. (2015)
Титул, зміст (2016)
Федулова Л. І. - Проектне управління стратегічним розвитком міжнародних технологічних кластерів (2016)
Мороз О. В. - Проблемний дуалізм загальної теорії ринку та його значення для цивілізаційного розвитку, Логоша Р. В. (2016)
Ібатуллін М. І. - Теоретико-практичні аспекти державного регулювання аграрного сектору в країнах ЄС (2016)
Іванова Н. В. - Особливості інфраструктурного розвитку економічного простору у контексті світових тенденцій глобалізації та регіоналізації (2016)
Комарова К. В. - Соціальна відповідальність як складова стратегії розвитку бізнесу на підприємствах України, Ковальчук Н. В. (2016)
Бурлаков О. С. - Оцінка якості тестових завдань діагностики знань студентів економічних спеціальностей засобами середовища дистанційного навчання MOODLE, Мушеник І. М. (2016)
Гіренко Ю. О. - Модернізація технічного розвитку хмелярського підкомплексу в Україні (2016)
Крицун К. І. - Мультифрактальний аналіз динаміки фондових індексів Європи: DAX та FTSE (2016)
Шаповал В. М. - Управління соціально-економічним розвитком гірничого підприємства, Герасименко Т. В. (2016)
Захарченко В. І. - Дослідження напрямів концентрації ресурсів у високотехнологічних комплексах, Захарченко Н. В. (2016)
Балахонова О. В. - Побудова організаційної структури промислового підприємства (2016)
Юшкевич О. О. - Гальмівний вплив радіаційного забруднення на розвиток сільськогосподарських підприємств: 30 років після аварії на ЧАЕС (2016)
Пономаренко Т. В. - Розвиток методології оцінювання економічної стійкості підприємства (2016)
Данько Ю. І. - Теоретико-методологічне обґрунтування підходів до моделювання рівня конкурентоспроможності аграрних підприємств (2016)
Маркова Є. Ю. - Розвиток підприємств зі штучного відтворення і товарного вирощування риби в Азово-Чорноморському басейні (2016)
Хілуха О. А. - Напрями підвищення рівня економічної стійкості корпорацій, Горбунов В. М., Михальчук Б. М. (2016)
Вислободська Г. П. - Ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств на ринку виробничих послуг (2016)
Стремядін В.М. - Оцінка ефективності менеджменту в процесі досягнення кінцевих результатів підприємства в процесі інтеграції (2016)
Перевозова І. В. - Маркетинг в системі управління соціально-економічним розвитком регіону, Гречаник Н. Ю. (2016)
Бученкова О. В. - Стратегічні заходи та перспективи утримання конкурентної позиції ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат" на світовому ринку (2016)
Гнатюк М. В. - Енергетична безпека як фактор геополітичної стабільності Європи, Хільчевська І. Г. (2016)
Меркулов М. М. - Сучасна еволюція теорії управління персоналом (2016)
Гришко О. А. - Мотиваційний механізм управління якістю праці персоналу підприємства залізничного транспорту: методичні аспекти (2016)
Котикова О. І. - Собівартість у системі чинників конкурентоспроможного виробництва продукції рослинництва, Ярошенко Р. І., Зеленько А. В. (2016)
Shust O. A. - Methodical approaches to the forecast of meat market development (2016)
Копитова І. В. - Комунікації як основа механізму управління (2016)
Булик О. Б. - Методичні основи оцінки ефективності виробництва продукції птахівництва (2016)
Гуля Ю. В. - Методичні засади структурно-логічної моделі управління брендингом птахівничих підприємств, Циганок В. М. (2016)
Sudnik N. V. - Analysis of practices of purchasing vessels by way of leasing on terms of bareboat charter (2016)
Дзядикевич О. Я. - Еволюція розвитку теорії конкуренції та конкурентних переваг (2016)
Смолинець І. Б. - Оцінка сучасного стану кредитування в сфері АПК: проблеми та необхідність якісного реформування механізму кредитування сільськогосподарських підприємств, Кошарська Н. М. (2016)
Ткачук І. Я. - Краудфандинг в контексті залучення додаткових ресурсів для реалізації проектів державно-приватного партнерства (2016)
Бруханський Р. Ф. - Формування системи професійної підготовки бухгалтера-аналітика, Пуцентейло П. Р. (2016)
Хорунжак Н. М. - Проблеми й перспективи розвитку системи обліку суб’єктів туристичної діяльності (2016)
Жукевич С. М. - Діагностика фінансово-економічної стійкості суб’єкта господарювання: концептуальний підхід (2016)
Чернега О. Б. - Методологія дослідження електронної торгівлі як поліфункціонального явища, Маловичко С. В. (2016)
Орлик О. В. - Фінансові ризики в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства (2016)
Реферати (2016)
Титул, содержание (2015)
Петрова С. А. - Полярный зазор в структуре бессиловой магнитосферы пульсара (2015)
Донец А. В. - К теории нецентрального взрыва в сферически стратифицированной среде (2015)
Ляшенко М. В. - Тепловые и динамические процессы в ионосфере во время частного затмения Солнца 20 марта 2015 г. над Харьковом: результаты расчетов (2015)
Безродный В. Г. - О дополнительном поглощении радиоизлучения дискретных космических источников при ВЧ модификации нижней ионосферы, Чаркина О. В., Ямпольский Ю. М. (2015)
Черногор Л. Ф. - Эффекты солнечного затмения 20 марта 2015 г. в ионосфере над Европой: результаты ионозондовых наблюдений, Барабаш В. В. (2015)
Калиберда М. Е. - Операторный метод в задаче о взаимодействии полубесконечной решетки типа жалюзи и конечной ленточной решетки, Литвиненко Л. Н., Погарский С. А. (2015)
Немец А. Ю. - Синхронные колебания в генераторе Ван дер Поля с модулированной собственной частотой, Ваврив Д. М. (2015)
Содержание тома 20 за 2015 г. (2015)
Алфавитный указатель тома 20 за 2015 г. (2015)
Гоженко А. І. - Вплив одноразового вживання мінеральної води Нафтуся на функціональний стан вегетативної нервової системи у пацієнтів з хронічним пієлонефритом, Повєткіна Т. М. (2015)
Макогон Н. В. - Цитопротективна дія блокатора полі(АДФ-рибозо)полімерази 4-гідроксиквіназоліну при експериментальному імунному гепатиті: дозозалежність, механізми та перспективи терапевтичного застосування, Грушка Н. Г., Срібна В. О., Бризгіна Т. М., Мартинова Т. В., Павлович С. І., Сухіна В. С., Янчій Р. І. (2015)
Андріюк Л. В. - Додаткові можливості корекції розладів неврологічних функцій у пацієнтів з наслідками перенесеного геморагічного інсульту, Магулка І. В. (2015)
Чухраєв М. В. - Системний підхід у фізіотерапевтичному лікуванні грижі міжхребцевого диска, Владимиров O. А., Левківська В. І., Данілова О. О. (2015)
Сюсюка В. Г. - Стан окислювально-антиоксидантного гомеостазу вагітних з невиношуванням в анамнезі на етапі санаторного оздоровлення, Абрамов А. В., Бєленічев І. Ф. (2015)
Гузій О. В. - Динаміка параметрів варіабельності та патерну довільного дихання висококваліфікованих спортсменів у відновному періоді після змагального навантаження (2015)
Дацько О. Р. - Перспективи використання сірководневих вод на курортах карпатського регіону (Огляд літератури), Березовський В. Я. (2015)
Гарматина О. Ю. - Инсулиноподобный фактор роста-1: нейрофизиологические аспекты (2015)
Янчій Р. І. - Рецензія монографії П. І. Янчука "Нейрогуморальна регуляція кровообігу і тканинного дихання печінки" (2015)
Нобелівські лауреати 2015 (2015)
Премії імені видатних учених України Національної академії наук України (2015)
O. O. Кришталь (2015)
О. О. Мойбенко (2015)
Zubieta-Calleja G. - Prof. Dr. Gustavo Zubieta-Castillo’s last breath in his beloved high altitude city La Paz, Bolivia (3510m), Zubieta-DeUrioste N. (2015)
Скляр В. Г. - Комплексний підхід до оцінки видового складу природного відновлення (2015)
Коваленко І. М. - Потенційні екологічні оптимуми і реалізовані екологічні ніші в різних типах лісових екосистем на північному сході України (2015)
Матяшук Р. К. - Таксономічний склад та просторова структура елементів озеленення ППСПМ "Феофанія", Гончаренко І. В., Ткаченко І. В., Прокопук Ю. С., Щур К. Ю. (2015)
Гофман О. П. - Постпірогенне відновлення рослинних угруповань типчаково-ковилового степу "Асканія-Нова" (2015)
Луцишин О. Г. - Видова специфічність адаптації деревних рослин техногенно трансформованих урбоедафотопів Київського мегаполісу, Тесленко І. К. (2015)
Тюлькова Е. Г. - Морфологические параметры листьев древесных растений в условиях городской среды (на примере города Гомеля) (2015)
Ткач О. П. - Елементний склад зерна озимої пшениці за передпосівної обробки насіння сульфатом марганцю (2015)
Самохвалова В. Л. - Біоремедіація системи "ґрунт – ґрунтова біота – рослина" при забруднені важкими металами як фактору хімічної та біологічної деградації, Гринченко Т. О., Журавльова І. М., Мандрика О. В. (2015)
Горбань В. А. - Экологическая физика почв как раздел экологического почвоведения (2015)
Власенко Н. О. - Ґрунтово-геоботанічна та типологічна характеристики короткозаплавних лісів зеленої зони м. Полтави (2015)
Корж А. П. - Урбанизация фауны на примере озерной лягушки (Реlорhylах ridibundus), Заховало Т. В. (2015)
Дронь Н. М. - Оценка возможностей технических средств для минимизации техногенного засорения околоземного космического пространства, Хорольский П. Г., Дубовик Л. Г. (2015)
Коцюба П. Г. - Лазерне сканування в аналізі зелених насаджень на прикладі дільниці Поремба у Любліні (Польща), Семко І. Д., Козак І. І., Парпан Т. В., Козак Г. Г., Стемпень А. А. (2015)
Травлеев А. П. - Книга, посвященная растениям травянисто-кустарничкового яруса – Коваленко И. Н. Экология растений нижних ярусов лесных экосистем. – Сумы : Университетская книга, 2015. – 360 с., Белова Н. А. (2015)
Євтушенко Е. О. - До 80-річчя з дня народження професора В. І. Шанди (2015)
To authors’ attention ! (2015)
Левицкий А. П. - Дисбиотические аспекты патогенеза и антидисбиотическая профилактика профессиональных заболеваний (2016)
Ігнатьєв О. M. - Прогнозування очікуваних результатів лікування структурно-функціональних змін кістково-м'язової системи залежно від обраної методики лікування, Турчин М. І., Прутіян Т. Л., Шанигін А. В. (2016)
Белобров Е. П. - Эффективность применения международной специальной аптечки и ее национальной модификации при отравлении фосфином на борту судна (2016)
Сиденко В. П. - Биоиндикаторы эндемичности арбовирусов в природных ландшафтах Причерноморья - территории международных транспортных коридоров, Голубятников Н. И., Козишкурт Е. В., Квасневская Н. Ф. (2016)
Новіков М. В. - Оцінка сезонності захворюваності на герпесвірусні інфекції урогенітальної сфери у м.Одесі, Костєв Ф. І., Гойдик В. С. (2016)
Подлубный В. Л. - Особенности производственных, социальных и биологических факторов в психогенезе невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройств у рабочих организованной промышленной популяции (2016)
Самойлова С. О. - Oсобливості змін згортувальної ланки системи гемостазу у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень (2016)
Запольский М. Э. - Роль герпетической инфекции в прогрессировании хронического воспаления предстательной железы, Лебедюк М. Н., Прокофьева Н. Б., Соломаха В. В. (2016)
Рыбин А. И. - Цитогенетические аномалии лимфоцитов периферической крови как маркер платинорезистентности у больных раком яичников (2016)
Ковбаснюк Ю. В. - Клінічно значущі фактори ризику малих кровотеч на тлі антикоагулянтної терапії у пацієнтів з постійною формою фібріляції передсердь та різною масою тіла (2016)
Лиходед А. Н. - Эмфизематозный пиелонефрит и развитие острой почечной недостаточности, Шухтин В. В., Шухтина И. Н., Борис Р. Н., Гоженко А. И., Котюжинская С. Г. (2016)
Петров А. Ю. - Ранние нехирургические осложнения после аллотрансплантации почки от живых доноров, Сирман В. М., Гоженко А. И., Бабенко З. В. (2016)
Левченко Е. М. - Влияние высокоолеинового подсолнечного масла на содержание липидов в печени и сыворотке крови крыс (2016)
Бочаров А. В. - Развитие мукозита в толстой кишке крыс при кишечном дисбиозе и токсическом гепатите (2016)
Левицкий А. П. - Влияние кокосового масла на содержание эссенциальных жирных кислот у крыс, получавших безжировой рацион, Ходаков И. В. (2016)
Гоженко А. И. - Ренопротекторное действие антидисбиотических средств при экспериментальном неалкогольном стеатогепатите, Степан В. Т., Ярынич М. Ф., Пустовойт И. П. (2016)
Петренко О. А. - Гастропротекторна ефективність антидисбіотичних засобів у щурів з преднізолоновим імунодефіцитом, Петренко І. В., Левицький А. П. (2016)
Ігнатьєв О. М. - Захворювання, пов'язані з фізичним навантаженням та перенапруженням окремих органів і систем (2016)
Скорочений зміст статей, що надруковані в журналі "International maritime health" (2016)
Ювілеї (2016)
Баранівський В. - Держава та церква в Україні: чи настане гармонія відносин? (2011)
Галаган Л. - Президент у системі влад за різних форм державного правління (2011)
Чупрій Л. - Історична освіта в Україні як складова державної політики пам’яті (2011)
Мамонтова Е. - Мовний фактор у формуванні національної концептосфери: державотворчий аспект (2011)
Шедяков В. - Робота з реальністю при організації міжсистемних інформаційних потоків (2011)
Проценко І. - Саморефлексія університету як нова освітня парадигма (2011)
Савойська С. - Методологія дослідження територіальних соціально-політичних спільнот України (2011)
Ніколаєв Є. - Соціальна безпека у традиції нехтування гуманістичними цінностями (2011)
Траверсе О. - Особливості політичного простору України (60-ті – початок 90-х рр. ХХ ст.) (2011)
Смола Л. - Інформаційно-психологічний вплив у контексті взаємодії суб’єктів політично сфери (2011)
Зубчик О. - Політичні ризики в умовах демократизації трансформації суспільства (2011)
Адубецька Н. - Маркетингові засоби комунікації у політиці (2011)
Сенько В. - Розвиток громадянської освіти в контексті виникнення феномену транснаціонального громадянства (2011)
Костюк Т. - Сепаратизм як засіб дестабілізації українського суспільства (2011)
Тимошенко Р. - Погляд на воєнну доктрину позаблокової України, Сагатюк Ф., Макаров Ю. (2011)
Седляр Ю. - Політика санкцій США як фактор стримування іранської ядерної програми (2011)
Зелінська М. - Інститут глави держави в президентських системах країн Латинської Америки (2011)
Луценко А. - Багатопартійність на українських землях у кінці ХІХ – на початку ХХ століття (2011)
Павлів А. - Роль Англійської, Французької та Російської революцій в історії Європи і світу (2011)
Глушко А. - "Руський" і "карінтійський" спадки як складові історичної пам’яті українців і словенців (2011)
Михальченко М. - Трансформаційні вектори лібералізму: політологічний контекст (2011)
Книжкова полиця (2011)
Вийшов у світ №4 (48) журналу "Соціальна психологія" (2011)
Артюшин Г. - Проблема визначення готовності співробітників правоохоронних органів України до професійної діяльності (2016)
Білявець С. - Узагальнення зарубіжного досвіду для обґрунтування методичної системи формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників (2016)
Веретільник В. - Особливості змісту і структура військово-спеціальної компетентності офіцера-прикордонника (2016)
Войціх І. - Педагогічні умови формування емоційної компетентності майбутніх психологів у процесі професійної підготовки (2016)
Гляненко К. - Педагогічні умови формування комунікативної компетентності майбутніх вчителів філологічних спеціальностей у процесі професійної підготовки (2016)
Діденко О. - Обґрунтування педагогічних умов формування міжнародної правової культури майбутніх офіцерів-прикордонників, Совва С. (2016)
Ісаєва І. - Особливості системи добору та професійно-особистісні вимоги, що висуваються до персоналу Федеральної поліції Німеччини (2016)
Коржинська Т. - Особливості організації та змісту професійної підготовки майбутніх митників у вищих навчальних закладах Республіки Польщі (2016)
Кузьменко Н. - Особистісно орієнтований підхід в сучасному навчально-виховному процесі ВНЗ (2016)
Сніца Т. - Особливості дослідження формування полікультурної компетентності у майбутніх офіцерів-прикордонників (2016)
Соболь Н. - Трансверсальні уміння й навички в структурі професійної компетентності перекладача (2016)
Соснова М. - Інтерактивні методи навчання у професійній підготовці молодших медичних спеціалістів (2016)
Якубова Л. - Теоретичний аналіз особливостей соціальної реабілітації осіб, що повернулись із зони АТО, Колесник Н. (2016)
Рудич Ф. - Політичний режим в Україні: тенденції формування (2011)
Ганжуров Ю. - Представницька демократія чи пряме народовладдя: критерії оцінки (2011)
Головатий М. - Діалог між владою і суспільством – важлива засада формування української державності (2011)
Рудакевич О. - Матриця національної політичної культури: соцієтальний підхід (2011)
Потапенко Я. - Осмислення людської тілесності у політичному дискурсі (2011)
Рубанов В. - Політична аналітика: генезис і еволюція змісту поняття (2011)
Хельберг У. - Теоретичні підходи до розуміння європейської безпеки (2011)
Польовий М. - Використання штучних нейронних мереж для моделювання політичних процесів (2011)
Пахарєв А. - Політичне лідерство в умовах трансформації пострадянських владних режимів (2011)
Ткач Д. - Депутат повинен жити серед виборців (2011)
Траверсу О. - Україна в контексті радянського часу (1950-1990 рр.) (2011)
Мацієвський Ю. - Від хаосу до порядку: чи стабільний політичний режим у пост-помаранчевій Україні? (2011)
Торяник В. - Маркетингова орієнтація як системотворчий чинник сучасного політичного процесу (2011)
Гапоненко В. - Суперечності інституту президенства: теоретичні засади та уроки для України (2011)
Чупрій Л. - Розвиток вітчизняних культурних індустрій у контексті забезпечення гуманітарної безпеки України, Настояща К. (2011)
Пошедін О. - Позаблоковість зовнішньої політики України як наслідок її геополітичного положення (2011)
Кривицька О. - Геополітична дилема України як визначальний фактор її історичного майбутнього (2011)
Дудко І. - 2011 рік у США: пошук компромісу чи системна криза (2011)
Кравцевич К. - Внутрішньополітичний контекст формування міжнародної стратегії адміністрації Обами (2011)
Кочубей Л. - Напівпрезидентська республіка сучасної Франції: шлях до авторитаризму чи демократії? (2011)
Зеленько Г. - Суперечності процесів консолідації демократі у країнах Вишеградської групи (2011)
Єремєєв О. - Британський "новий лібералізм" і становлення ліберальної політичної традиції в Канаді у першій половині ХХ ст. (2011)
Книжкова полиця (2011)
Вийшов у світ № 5(49) журналу "Соціальна психологія" (2011)
Титул, содержание (2016)
Марченко А. П. - Особливості процесу згоряння в дизелі при роботі на водопаливній емульсії, Парсаданов І. В., Прохоренко А. О., Савченко А. В., Осетров О. О., Мешков Д. В. (2016)
Радченко Р. Н. - Эффективность трансформации теплоты в трехступенчатой системе охлаждения наддувочного воздуха судового малооборотного дизеля, Богданов Н. С. (2016)
Прохоренко А. А. - Метод розрахунку змінної форми крутильних коливань колінчастого вала (2016)
Опалев В. А. - Совершенствование приводного турбокомпрессора двухтактного дизеля 3ТД-3А (2016)
Заренбин В. Г. - Оценка влияния покрытия на температуру вспышки на скользящем контакте, Колесникова Т. Н. (2016)
Линьков О. Ю. - Оценка влияния нагара на температурное состояние днища головки цилиндров среднеоборотного дизеля, Пылёв В. В., Кравченко С. А. (2016)
Пылев В. А. - Совершенствование методического обеспечения САПР поршня ДВС, Ариан Р., Нестеренко И. А. (2016)
Бабич А. А. - Расчётная оценка теплового состояния поршня транспортного дизеля, Громов С. А., Левтеров А. М. (2016)
Тринёв А. В. - Разработка системы локального охлаждения подшипникового узла турбокомпрессора автотракторного дизеля, Сивых Д. Г., Несвитайло В. А. (2016)
Белогуб А. В. - Разработка конструкции "легкого" поршня для дизелей типа Д100, Нгуен Ван Зионг, Линьков О. Ю., Кравченко С. А. (2016)
Канило П. М. - Повышение канцерогенной безопасности транспортных двигателей внутреннего сгорания, Марченко А. П., Парсаданов И. В., Поливянчук А. П. (2016)
Авраменко А. Н. - Численное моделирование процесса обработки водотопливной эмульсии в бортовом гидродинамическом кавитаторе (2016)
Марченко А. П. - Оценка инвестиционной привлекательности энергосберегающих технологий на основе тепловых двигателей применительно к нефтеперерабатывающему заводу, Хамза Омар А., Хамза Али А. (2016)
Хрулев А. Э. - Численное моделирование и сравнительный анализ конструктивных схем оборудования с целью повышения точности обработки клапанных седел в головках цилиндров ДВС, Грузинский С. В., Кучеренко Ю. В. (2016)
Белоусов Е. В. - Анализ современных подходов к проблеме создания судовых малооборотных газодизельных двигателей, Савчук В. П., Белоусова Т. П. (2016)
Грицюк А. В. - Создание экспериментальной базы Харьковского конструкторского бюро по двигателестроению (2016)
Главный конструктор от Бога (2016)
Выдающемуся ученому, специалисту в области рабочих процессов и автоматического регулирования дизелей Станиславу Аркадьевичу Ерощенкову – 80 лет! (2016)
Александру Васильевичу Грицюку 60 лет! (2016)
Баловнев В. И. - Научные основы определения оптимальных тягово¬энергетических параметров роторных снегоочистителей, Данилов Р. Г. (2013)
Хмара Л. А. - Рецензия на книгу "Мшшны для земляных работ: конструкция, расчет, потребительские свойства (2013)
Хмара Л. А. - Про роботу філії кафедри "Будівельних і дорожніх машин" на TOB "Торговий дім "Армада" та ТОВ "Агротек", Хожило М. E. (2013)
Хмара Л. A. - Особливості підготовки сучасного інженера-механіка, Хожило М. Е. (2013)
Хмара Л. А. - Энергосберегающие технологии строительного производства с использованием сетецентрического метода сопровождения строительных машин, Кононов С. И. (2013)
Хмара Л. А. - Бульдозер оснащений шнековим інтенсифікатором - універсальна машина для бічного транспортування ґрунту, Кроль Р. М., Богдан B. C. (2013)
Хмара Л. А. - Аккумулирование энергии в рабочем процессе землеройно-транспортных машин с целью повышения их эффективности, Холодов А. П. (2013)
Рябикова И. М. - Формирование линейных размеров экскаватора по главному параметру (2013)
Хмара Л. А. - Методика создания композиционного рабочего оборудования на основании результатов научных исследований (на примере бульдозерного толкающего бруса), Талалай В. А. (2013)
Хмара Л. А. - Теоретичний аналіз дослідження процеса заповнення ковшів скрепера традиційного типу та з напівкруглим днищем і задньою стінкою маятникового тішу, Спільник М. A. (2013)
Хмара Л. А. - Математична модель процесу розвантаження ґрунта з традиційного ковша скрепера, Спільник М. A. (2013)
Хмара Л. А. - Визначення продуктивності та оцінка ефективності телескопічного робочого обладнання одноківшевого екскаватора, Дахно 0. 0. (2013)
Кириченко И. Г. - Исследование математической модели скреперного поезда, Ковалевский С. Г., Розенфельд Н. В. (2013)
Кравець С. В. - Визначення критичної глибини різання при комбінованому поярусному руйнуванні грунту, Стіньо О. В. (2013)
Романовський О. Л. - Експериментальні дослідження взаємодії розрізних ножів з ґрунтом, Васильчук О. Ю. (2013)
Штепа В. П. - Оснащення землерийно-транспортних машин безперервної дії різально-метальним робочим органом з ціллю підвищення їх ефективності, Голубченко О. І., Хожило М. Е. (2013)
Полярус А. В. - Определение режима нагрузки автогрейдера с использованием фазовых портретов, Пащенко Р. Э., Поляков Е. А., Бровко Я. С. (2013)
Коваль А. Б. - Шляхи мінімізації навантажень робочого обладнання універсальних роторних землерийних машин (2013)
Корець В. В. - Аналіз конструктивних рішень обладнання для ущільнення ґрунту під трубопроводами (2013)
Пімонов Г. Г. - Механізм повороту відвалу автогрейдера, Ярижко О. В. (2013)
Пелевін Л. Є. - Імітаційне моделювання випадкових коливань на остов землерийно-траспортної машини від нерівностей транспортного шляху, Мачишин Г. М., Щербина Т. Ф. (2013)
Разарёнов Л. В. - Особенности нагружения гидрообъемного тягового привода короткобазового погрузчика при выполнение разворота (2013)
Штепа В. П. - Оборудование для погружения свай и забивных блоков на базе екскаватора ЭО-3322, Пантелеенко В. І., Зекун А. Е. (2013)
Кіріченко І. Г. - Проектування інтелектуальних операторських станцій розподілених систем керування будівельними й дорожніми машинами, Єфименко О. В., Плугіна Т. В. (2013)
Кириченко И. Г. - Регулятор с вычисляемым моментом для управления рабочим оборудованием экскаватора, Гурко А. Г. (2013)
Пенчук В. А. - О перспективах применения наноструктурованных сталей в конструкциях стреловых самоходных кранов (2013)
Пенчук В. А. - Обоснование привода винтового якоря с использованием несамотормозящейся винтовой пары, Белицкий Д. Г., Гавенко В. М., Голубов И. В. (2013)
Пенчук В.А. - Определение дальности полета различных частиц сыпучего материала при обработке поверхностей дорог пескоразбрасывателем, Гусаков В.Н., Клен А.Н., Диденко А.В. (2013)
Ловейкин В. С. - Оценка показателя надёжности прочностных характеристик металлоконструкций (анов)/виброизолированных фундаментов под машины при аппроксимации распределения их предельных нагрузок законом Вейбулла, Човнюк Ю. В. (2013)
Ловейкин В. С. - Аналітичний підхід у аналізі узагальненого енергосилового критерію оптимізації режимів руху мостових кранів, Човнюк Ю. В., Діктерук М. Г., Почка К. І. (2013)
Ловейкин В. С. - Універсальний метод аналізу вимушених коливань елементів мостових кранів у процесах їх пуску під впливом швидкозмінних сил, Човнюк Ю. В., Діктерук М. Г., Почка К. І. (2013)
Ловейкин В. С. - Хвильові ефекти у пружних системах підйомно-транспортних машин та механізмів, Човнюк Ю. В., Почка К. І. (2013)
Ловейкин В. С. - Аналіз динаміки руху скребкового конвеєра з динамічною механічною характеристикою електродвигуна, Ткаченко Ю. О. (2013)
Косолапов В. Б. - Модель взаимодействия "абрзивное зерно - поверхность" с учетом смазочной пленки масла (2013)
Щукин А. В. - Снижение износа режущих элементов землеройно-транспортных машин (2013)
Венцель Є. С. - Визначення мінімально припустимого значення коефіцієнта протизношувальних властивостей робочих рідин гідроприводів БДМ, Орел О. В., Талалаєнко О. М. (2013)
Луцько Т. В. - До питання визначення впливу перекосу кранового моста на його напружено-деформований стан, Шкарупа 0. 0. (2013)
Товт Б. М. Бондаренко Л. М. - Вплив опору коченню на амплітуду вимушених коливань (2013)
Погребняк А. В. - Использование функции кепстра для обработки виброакустического сигнала в условиях сильной зашумленности объекта диагностирования, Евтушенко А. B., Кравец А. М. (2013)
Техніка кафедры СДМ ГВУЗ "ПГАСА" (2013)
Анотації (2013)
Вступ (2013)
Специальность "Подъемно-транспортные, строительные, дорожные, мелиоративные машины и оборудование" (2013)
Вихідні дані (2013)
Доценко В. О. - Формування в Україні представницьких органів радянської державності в 1917 – початок 1920-х рр., Костенко Н. С. (2016)
Онишко О. Б. - Нормативно-правове забезпечення права на опіку в Польщі (1918-1939 рр.) (2016)
Саміло Г. О. - Особливості тлумачення права в різних правових системах (2016)
Сокальська О. В. - В’язнична система Франції: етапи формування та сучасний стан, Луга Д. С. (2016)
Щирба М. Ю. - Фінансова доступність охорони здоров’я: проблеми правового статусу пацієнтів (2016)
Агафонова Н. В. - Поняття конституційного реформаційного процесу (2016)
Ільницька Л. Ю. - Інститут уповноваженого економічного оператора в українському законодавстві (2016)
Колисенко А. І. - Поняття "контрасигнація" та близькі до нього терміни (2016)
Тулик І. І. - Делегування повноважень як необхідний елемент взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування (2016)
Волинська А. М. - Надання детективних послуг за законодавством зарубіжних країн: позитивний досвід цивільно-правового регулювання (2016)
Горблянський В. Я. - Договір про надання послуг як різновид споживчого договору (2016)
Гоцанюк О. І. - Види майнових прав на об’єкти промислової власності (2016)
Гуцуляк В. К. - Особливості відповідальності підрядника за порушення умов договору підряду на проведення пошукових робіт (2016)
Кодинець А. О. - Інформація як об’єкт цивільно-правової охорони (2016)
Лазаренко М. М. - Концепції вдосконалення механізмів вирішення міжнародних інвестиційних спорів (2016)
Мельник Я. Я. - Місце феномена "безпеки" в цивільних процесуальних категоріях "інтерес", "свобода", "право", "обов’язок" та "відповідальність" (2016)
Тарасенко Л. Л. - Права інтелектуальної власності на винахід (корисну модель) (2016)
Цюра В. В. - До питання форми окремих представницьких договорів (2016)
Гончаренко О. М. - Принципи саморегулювання господарської діяльності (2016)
Коверзнев В. О. - Порівняльний аналіз членства в кооперативних організаціях (2016)
Кологойда О. В. - Оперативно-господарські санкції у фондових договірних правовідносинах (2016)
Лукач І. В. - Щодо перспектив існування засновницького договору в акціонерних товариствах і товариствах з обмеженою відповідальністю (2016)
Ляшенко О. В. - Проблемні питання пільг спеціальної економічної зони "Рені" (2016)
Кучма О. Л. - Соціальне страхування як складова методу в галузі права соціального забезпечення (2016)
Lagutina I. V. - The right to vocation training as a fundamental labour right (2016)
Григор’єва Х. А. - Правове забезпечення ідентифікації та реєстрації тварин: термінологічні та функціональні питання (2016)
Анпілогов О. В. - Про гарантії здійснення місцевими органами виконавчої влади функцій з метою належної організації територіального та галузевого управління регіоном (2016)
Братковський В. М. - Проблемні питання правового регулювання порушення процедури військового обліку військовозобов’язаними у процесі мобілізації (2016)
Георгієвський Ю. В. - Концепція децентралізації як шлях до реформування організації публічної влади в Україні (2016)
Глуховеря В. А. - Методологічні підходи до вивчення проблем удосконалення діяльності мвс в умовах реформування (2016)
Денисюк Д. С. - Правові основи діяльності національної поліції україни в умовах верховенства права (2016)
Кіндрат П. В. - Проблеми структуризації інформаційного права (2016)
Кіяшко Р. Ю. - Актуальні проблеми діяльності патрульної служби Національної поліції україни, Кравченко І. С. (2016)
Легенький М. І. - Система інформаційно-правових відносин у сфері освіти України (2016)
Цуркан Л. - Музыкально-художественные и вокально-технические аспекты международных конкурсов вокалистов (2014)
Северин В. - Людмила Цуркан: штрихи к творческому портрету (2014)
Довжинець І. - Класична музика в умовах інформаційного суспільства (2014)
Сердюк Я. - Виртуальные структуры нотного текста (2014)
Михеєва Н. - Звукозапись как ориентир для исполнительской деятельности (2014)
Козак О. - Трансформації семантичних факторів музичної виразності (2014)
Жигалова К. - Классика против постмодерна: скрипичные сонаты И. С. Баха в XX веке (2014)
Кононова О. - Творчість Л. ван Бетховена як константа музичної культури Харкова (2014)
Жданько І. - Что же одеть Берлиозу? (Об актуальных проблемах климата как объекта культурной рефлексии романтиков (2014)
Яркіна І. - Классика и джаз в стиле "funk": межпластовый синтез (2014)
Ходакова Н. - Уильям Бёрд, джентльмен капеллы (2014)
Черняк М. - Концерт для валторны d-moll Антонио Розетти: на пути к жанровой модели (2014)
Карачевцева І. - Принцип циклизации в шести скрипичных сонатах ор. 101 К. М. Вебера (2014)
Чабан І. - Фортепианный квартет австро-немецкой традиции: истоки и специфика жанра (2014)
Пупіна О. - Смысловые векторы "Третьего года странствий" Ф. Листа (2014)
Червинська Н. - Бетховенская стилематика в полифоническом письме Иоганнеса Брамса (2014)
Бурель О. - Поздний период творчества К. Сен-Санса: в диалоге с классикой и современностью (2014)
Рубцова Д. - Тенденции развития камерно-инструментального творчества французских композиторов конца XIX – начала ХХ веков (2014)
Асатурян А. - Камерно-вокальный стиль К. Дебюсси: этапы становления, веяния времени (2014)
Олександрова О. - Вокально-хоровое творчество Г. Свиридова как классическое наследие музыкальной культуры ХХ века (2014)
Коновалова І. - Искусство аранжировки в хоровом творчестве Ю. И. Кулика: аспекты интерпретации (2014)
Золотарьова І. - Классический репертуар в оркестре народных инструментов Г. А. Аванесова (2014)
Молибога А. - Двести лет очаровательной россиниевской "Итальянке в Алжире" (2014)
Бабій О. - Значение творческой деятельности В. Шрёдер-Девриент в формировании традиции драматического пения (на пути к музыкальным драмам Р. Вагнера) (2014)
Плужников В. - Роль Р. Вагнера в становлении профессии дирижёра (2014)
Сердюк О. - Метаморфози оперної класики на сучасній сцені (музично-сценічні концепції тетралогії Р. Вагнера "Перстень нібелунга" в контексті втілення постмодерністського дискурсу в театрі) (2014)
Зуєв С. - "Турандот": опыт двойной оптики (2014)
Москалець О. - Финал IV действия "Снегурочки" Н. А. Римского-Корсакова как образец гетерогенной оперной сцены (2014)
Максименко С. - Актор і режисер Олександр Яковлів: львівська сторінка творчої біографії (1941–1942 рр.) (2014)
Колчанова Л. - Значення вчення О. М. Островського в сучасній театральній педагогіці (2014)
Желтоног А. - Стилевые разновидности сонаты в японской фортепианной музыке (2014)
Рябуха Н. - Фортепианные сонаты А. Шнитке как классическое наследие современной музыкальной культуры (2014)
Бондаренко О. - Жанр токкаты в фортепианном творчестве Г. Сасько: диалог во времени (2014)
Утіна А. - Академические жанры в камерно-инструментальном творчестве донецких композиторов (об отражении классических тенденций) (2014)
Эгизова Э. - Фортепианное творчество Э. Эмир в контексте специфики музыкальной культуры Крыма (2014)
Алимова Э. - Жанрово-стилевая специфика крымскотатарской народной музыки в свете проблемы "фольклор и современность" (2014)
Снєдкова Л. - Дует баяністів як різновид ансамблевого музикування в Слобожанщині (2014)
Боганча М. - Модус концертности в авторском стиле В. Золотухина (2014)
Худяков Н. - Сольно-концертная функция валторны в авторском стиле Л. Колодуба (2014)
Круглова Е. - Классический репертуар как фактор формирования индивидуального исполнительского стиля В. Крайнева (2014)
Помпеева А. - Оперный стиль: от классики к современности (временные аспекты построения симультанной оперной сцены в концепции К. Дальхауза) (2014)
Белік-Золотарьова Н. - Жанрова специфіка драми-феєрії "Лісова пісня" Л. Українки в хоровій драматургії опери В. Кирейка (2014)
Оганезова-Григлренко О. - Парциальные способности как главное условие жанровой специализации для актёра мюзикла (2014)
Анотації (2014)
Відомості про авторів (2014)
Грегірчак Н. М. - Дослідження впливу протипухлинних вакцин на основі курячих ембріональних білків та білоквмісних метаболітів Bacillus subtilis B-7025 на клітинну ланку імунітету у мишей з карциномою легені Льюїс, Шпак Є. Г., Бабій О. П. (2012)
Макарова О. Є. - Вивчення антимікробної активності дослідних зразків препарату "пропоцид", Сілаєва Л. Ф. (2012)
Пирог Т. П. - Гліцерин як субстрат для синтезу поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241, Антонюк С. І., Шулякова М. О., Мучник Ф. В. (2012)
Архіпова Г. І. - Екологічне маркування продуктів дитячого харчування, Чагайда А. О., Кваша О. Ю. (2012)
Зарицька М. В. - Дослідження впливу харчування на розвиток хвороб системи кровообігу, Семенова О. І., Бублієнко Н. О., Ткаченко Т. Л., Котинський А.В. (2012)
Павелко В. І. - Дослідження впливу деяких технологічних факторів на тривалість процесу термічної обробки ковбасних виробів, Соколенко О. Ю., Заславський А. І. (2012)
Пушанко М. М. - Особливості зношення елементів транспортних систем колонних дифузійних апаратів, Парахоня А. М. (2012)
Самійленко С. М. - Методологічні засади термодинамічного аналізу теплообмінних систем цукрового виробництва. Частина 2, Василенко С. М., Буляндра О. Ф., Штангеєв К. О., Шутюк В. В. (2012)
Товажнянський Л. Л. - Поздовжньо-поперечна течія стискаючої рідини, залежної від швидкості зрушення і тиску вздовж щілинного каналу шнекової машини. Частина 1, Білецький Е. В., Толчинський Ю. А. (2012)
Балюта С. М. - Оптимальний режим роботи джерел реактивної потужності підприємства, Ізволенський І. Є., Шестеренко В. Є. (2012)
Буляндра О. Ф. - Спрощений метод визначення тепловіддачі при плівковій конденсації водяної пари, Сінат-Радченко Д. Є., Гапонич Л. С. (2012)
Поржезінський Ю. Г. - Корозійні процеси в теплових мережах та водогрійних котлах і методи боротьби з кисневою корозією, Осадчий М. М. (2012)
Згурський А. В. - Визначення кріоскопічної температури молочно-овочевих сумішей для виробництва морозива, Потапов С. Г., Поліщук Г. Є., Масліков М. М. (2012)
Кишенько В. Д. - Синергетичне управління технологічними процесами приготування пивного сусла, Лобок О. П., Чернецький М.В. (2012)
Рева Л. П. - Дослідження гідродинамічної структури основного потоку (дифузійного соку) у вертикальному переддефекаторі на основі секційної моделі із секціями повного змішування, Петруша О. О., Мірошник В. О. (2012)
Король А. М. - Вплив домішкової зони на положення глибокого рівня в сильнолегованих напівпровідниках типу А3 В5 (2012)
Медвідь Н. В. - Формування складних розподілів лазерної енергії при крос-кореляційній взаємодії двох дифракційних полів, Гнатовський В. О., Сидоренко А. В. (2012)
Островська О. В. - Рівняння теплопровідності для однорідного стрижня з коефіцієнтом дифузії рівним одиниці, Юрик І. І. (2012)
Яценко В. М. - Вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на підвищення конкурентоспроможності продукції підприємств молочної галузі, Яковлєва А. О. (2012)
Відоменко О. І. - Соціально-психологічні та економічні аспекти кризи, Федун А. А. (2012)
Говорушко Т. А. - Науково-теоретичні проблеми застосування показника "економічна додана вартість" в оцінці майна підприємства, Кулинич Ю. М. (2012)
Басюк Д. І. - Інноваційний розвиток гастрономічного туризму в Україні (2012)
Давиденко Т. М. - Політика держави щодо інвестиційної діяльності в Україні та перспективи прямого іноземного інвестування, Дем'яненко I.B. (2012)
Струнін B. B. - Формування комплементарного ефекту при реалізації енергоощадної ресурсної політики підприємств (2012)
Ємцев B. I. - Розвиток інноваційної діяльністі як умова забезпечення конкурентоспроможності підприємств, Ємцева I. B. (2012)
Крайнюченко О. Ф. - Практичні аспекти застосування матриці бостонської консультативної групи, Белова Т. Г., Гаврилова T. B. (2012)
Андрушків Б. - Особливості формування термінологічного апарату менеджменту, Корж Н., Кухній Л., Погайдак О. (2012)
Лисенко K. M. - Оцінювання маркетингового нотенціалу ніднриємств xаpчoвoï нромисловості, Cкpuгyн Н. П. (2012)
Кравченко O. B. - Передумови становлення та розвиток інтегрованих формувань в хлібопекарській промисловості (2012)
Мостенська Т. Л. - Основні підходи до визначення ризику при здійснені інтеграції, Скопенко Н. С. (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського