Чернякова В. А. - Паравербальная организация женского политического дискурса Испании, Латинской Америки и Украины (контрастивный аудиовизуальный анализ) (2016)
Лебединець В. О. - Визначення ролі і функцій відділу управління якістю фармацевтичного підприємства, Коваленко С. М. (2010)
Доброва В. Є. - Обґрунтування системи обробки результатів доклінічних досліджень лікарських засобів у відповідності до сучасних вимог забезпечення їх якості (2010)
Артюх Т. О. - Дослідження професійної діяльності уповноважених осіб фармацевтичних підприємств, Толочко В. М. (2010)
Посилкіна О. В. - Декомпозиція підпроцесу "Обслуговування замовлень" процесу логістичного обслуговування клієнтів промислових фармацевтичних підприємств, Горбунова О. Ю. (2010)
Толочко В. М. - Психологічні та токсикологічні аспекти фармацевтичної опіки пацієнтів, що приймають антидепресанти і транквілізатори, Міщенко І. В., Медведєва Ю. П. (2010)
Вороніна О. М. - Вплив етапів життєвого циклу діяльності підприємства на його ринкові стратегії (2010)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Управління, економіка та забезпечення якості в фармації" (2010)
Цицюра Я. Г. - Публічна кадастрова карта України: Оцінка адаптованості та стратегія удосконалення (2016)
Мацера О. О. - Біометричні параметри перезимівлі рослин озимого ріпаку за різних строків посіву та рівнів основного удобрення (2016)
Савченко В. О. - Вплив обробітку грунту та співвідношення посівів сої і кукурудзи в короткоротційних сівозмінах на щільність грунту в умовах Лісостепу правобережного, Кобак С. Я., Панасюк О. Я. (2016)
Остапчук М. О. - Мікробіологічні основи агротехнологій, Поліщук І. С., Мазур О. В., Паламарчук В. Д. (2016)
Сауляк О. М. - Процеси росту і розвитку сочевиці харчової залежно від норм висіву та удобрення в умовах Лісостепу правобережного (2016)
Страшевська К. В. - Ріст і розвиток чини посівної залежно від норм висіву та удобрення в умовах Лісостепу правобережного (2016)
Паламарчук В. Д. - Характеристика основних елементів технології вирощування зернової кукурудзи, Поліщук М. І., Паламарчук О. Д. (2016)
Телекало Н. В. - Фотосинтетична продуктивність гороху посівного залежно від впливу передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень (2016)
Демидась Г. І. - Вплив рівня удобрення та способу сівби на вміст органічних речовин у зеленій масі сумішок люцерни і злакових багаторічних трав, Демцюра Ю. В. (2016)
Ключевич М. М. - Вплив строків сівби та норм висіву насіння тритикале озимого на розвиток мікозів й урожайність культури в Поліссі України, Сторожук В. В. (2016)
Поліщук І. С. - Ефективність мікродобрив на посівах буряків цукрових в умовах правобережного Лісостепу України, Поліщук М. І., Мацько О. Ю., Плаксій А. В. (2016)
Панцирева Г. В. - Вплив елементів технології вирощування на біометричні показники рослин люпину білого (2016)
Чорна В. М. - Симбіотична та насіннєва продуктивність сої залежно від інокуляції та морфорегулятора в умовах Лісоcтепу правобережного (2016)
Максимов М. В. - Висота рослин сочевиці залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Південного Степу України, Лавренко С. О. (2016)
Мазур О. В. - Аналіз кореляційних зв'язків між цінними господарськими ознаками квасолі звичайної, Роїк М. В., Паламарчук В. Д., Мазур О. В. (2016)
Колісник О. М. - Вихідний матеріал для селекції кукурудзи (2016)
Доронін В. А. - Біологічна урожайність, осипання насіння цикорію коренеплідного та його якість, Миколайко В. П. (2016)
Гнатюк О. М. - Ураження омелою білою (Viscum album L.) яблуні домашньої (Malus domestica) та інших плодових і ягідних культур (2016)
Гордієнко І. М. - Вплив якості цибулі ріпчастої на її збереженість, Колтунов В. А., Щербина С. О., Даценко С. М. (2016)
Вдовенко С. А. - Вивчення впливу елементів технології вирощування фізалісу клейкоплодного в Україні, Полутін О. О. (2016)
Чернецький В. М. - Продуктивність та динаміка плодоношення кабачка залежно від схеми розміщення рослин в умовах Лісостепу правобережного, Паламарчук І. І., Чередниченко Л. І. (2016)
Черняк В. М. - Аналіз асортименту і стану квітниково-декоративних насаджень м.Вінниця та шляхи його поліпшення, Прокопчук В. М., Монарх В. В. (2016)
Прокопчук В. М. - Оцінка якісного стану та обгрунтування заходів догляду за газонним фітоценозом на території Вінницького національного аграрного університету, Циганський В. І., Циганська О. І. (2016)
Солоненко В. І. - Класифікація топіарних форм в садово-парковому будівництві, Ватаманюк О. В. (2016)
Матусяк М. В. - Особливості проведення ландшафтних рубок у лісопарковій зоні м. Вінниці (2016)
Ткачук О. П. - Вплив концентрації свинцю на зміну еколого-агрохімічних показників грунту (2016)
Первачук М. В. - Оцінка стану грунтового покриву басейну річки Згар, Мущинська В. І. (2016)
Мудрак Г. В. - Екологічна мережа Немирівського району: Стан і перспективи формування, Заєць В. В. (2016)
Пінчук Н. В. - Встановлення основних збудників коренеїда цукрових буряків та ефективність використання заходів боротьби, Буткалюк Т. О., Вергелес П. М. (2016)
Бобровська О. А. - Фітохімічне дослідження психостимуляторів рослинного походження (2016)
Поліщук М. І. Ковбасюк Б. М. - Вплив строків сівби та ширини міжрядь на продуктивність біомаси світчграсу (2016)
Волошко Г. В. - Сучасні виклики інформаційного суспільства в аспекті формування медіаграмотності майбутніх педагогів (2015)
Демір М. І. - Педагогічні умови формування інтерпретаційної культури майбутніх учителів музики (2015)
Клочкова Т. І. - Ризик-орієнтовний підхід до викладання іноземних мов у вищих аграрних закладах освіти, Кобжев О. М. (2015)
Красовська О. О. - Міждисциплінарний підхід до професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи у галузі мистецької освіти засобами інноваційних технологій (2015)
Прокопова Л. І. - Формування професійної майстерності майбутнього вчителя фізичної культури, Гученко А. Б., Гвоздецька С. В. (2015)
Райхман Є. І. - Формування професійної креативності педагогів в умовах навчання в магістратурі як психолого-педагогічна проблема (2015)
Козлова О. Г. - Антикризове управління навчальним закладом: аспектний аспектний аналіз практичного досвіду А. Макаренка (1920-1928), Гавриленко І. І. (2015)
Кузьменко Ю. В. - Формування освітньої складової фахівців із трудової підготовки в українських ВНЗ у 70-х рр. ХХ ст. (2015)
Похілько О. В. - Формування педагогічного світогляду Ю. П. Cтупака в контексті розвитку української освіти 20–70-х років ХХ століття (2015)
Брандибура І. Ю. - Аналіз стандартів професійної підготовки бакалаврів політології в системі університетської освіти Англії та Уельсу (2015)
Год Б. В. - Становлення політехнічної моделі вищої освіти в країнах Західної Європи (2015)
Єрмакова Т. С. - Формування культури здоров’я школярів у позанавчальній діяльності (на прикладі Польщі 50-х років) (2015)
Махиня Н. В. - Європейський глосарій освіти дорослих (2015)
Сбруєв М. Г. - До проблеми формування професійної громади університетських адміністраторів наукових досліджень: аналіз американського досвіду (2015)
Шаповалова О. В. - Порівняльний аналіз особливостей управління якістю освітніх послуг в Україні та Великій Британії (2015)
Аріщенко А. С. - Проблема інклюзивного навчання у вітчизняному педагогічному дискурсі (2015)
Бикова М. М. - Професійне самовизначення особистості як спосіб її самореалізації (2015)
Бойчук Ю. Д. - Педагогічні умови розвитку культури здоров᾽я студентів в освітньому середовищі вищого навчального закладу, Авдєєнко І. М., Турчинов А. В. (2015)
Булатова Л. О. - Проблема творчої самореалізації особистості майбутнього вчителя музичного мистецтва (2015)
Булах А. В. - Модель формування підприємницької компетентності учнів професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю (2015)
Бутенко В. Г. - Валеологічна культура вихователя ДНЗ як організаційно-педагогічна умова формування здоров’язбережувальної компетентності старших дошкільників (2015)
Васильєва-Халатникова М. О. - Рівні професіоналізму викладача вищого навчального закладу (2015)
Вертель А. В. - Психоаналітична традиція та педагогіка: філософсько-психологічний аналіз (2015)
Гаврило О. І. - Проблеми екологічного виховання студентів спеціальності "Дошкільна освіта" (2015)
Гаврилюк О. Г. - Інноваційні технології навчання студентів у ВНЗ (2015)
Грабовий А. К. - Формування прогностичної діяльності учнів у процесі вивчення хімії в загальноосвітніх навчальних закладах (2015)
Гук І. П. - Теоретичні аспекти самоорганізації навчально-пізнавальної діяльності студентів (2015)
Гулей О. В. - Особливості самореалізації творчого потенціалу художньо обдарованих учнів, Никифоров А. М. (2015)
Заярна В. С. - Сфера неформальної освіти як засіб самореалізації особистості впродовж життя: європейський вимір (2015)
Іваницький Д. В. - Хортинг на Львівщині: розвиток у контексті козацьких традицій та викликів сьогодення (2015)
Ключко В. В. - Філософські засади ритміки Еміля Жак-Далькроза (2015)
Kobchenko I. - Problems of listening comprehension at English lessons at school (2015)
Кондратюк С. М. - Психічне здоров’я молодших школярів як умова подолання труднощів у навчанні (2015)
Краєва М. В. - Проблеми організації клубної роботи у вітчизняній педагогічній теорії та практиці (1917–1932 рр.) (2015)
Крива В. С. - Емоційна стійкість як елемент формування музично-виконавських здібностей музикантів-інструменталістів (2015)
Крівшенко Л. М. - Опанування молодшими школярами вмінням аналізу тексту на уроках літературного читання в евристичному навчанні (2015)
Кушніров М. О. - Методичні погляди на формування в учнів лінгвосоціокультурної компетентності та компетентності в читанні (2015)
Кушнірова Л. В. - Рекомендації В. І. Масальського щодо добору вправ із правопису (до проблеми витоків сучасних підходів до навчання орфографії) (2015)
Лянной Ю. О. - Професійна підготовка майбутніх магістрів з фізичної реабілітації у вищих навчальних закладах: поняттєво-термінологічний аспект, Кукса Н. В. (2015)
Ляпунова В. А. - Толерантність як умова професійної самореалізації майбутнього педагога (2015)
Лях М. В. - Боротьба самбо як засіб фізичної самореалізації студентів, Хоменко С. В. (2015)
Матвійчук К. О. - Музична пам’ять та шляхи її вдосконалення (2015)
Мільчевська Г. С. - Роль педагогів-вихователів у процесі самореалізації старших підлітків в умовах дитячого закладу оздоровлення й відпочинку (2015)
Міхєєв А. О. - Вивчення рівня особистісної адаптації учнів 7-х класів середньої загальноосвітньої школи, Міхєєва Г. В. (2015)
Мосін Д. І. - Використання психічних процесів в аспекті гітарного мистецтва (2015)
Павленко І. О. - Методика визначення рівня задоволення обраною професією майбутніх учителів природничих спеціальностей (2015)
Парфентьєва І. П. - Педагогічно-творча діяльність Артемія Веделя у вокальних класах Харківського колегіуму наприкінці XVIII століття (2015)
Пасічник Н. О. - Формування творчого потенціалу молодшого школяра через зміцнення зв’язків між образним і понятійним мисленням (2015)
Плохута Т. М. - Евристичні запитання як основа критичного мислення (2015)
Проценко І. І. - Імідж вузу як складова системи освіти (2015)
Прошкін В. В. - Застосування системи формування готовності майбутніх учителів математики до роботи в класах гуманітарного профілю, Панішева О. В. (2015)
Сидоренко О. Р. - Здоров’язбережувальні технології у фізичному вихованні студентів спеціальних медичних груп (2015)
Скоробагатська О. І. - Основні тенденції розвитку екологічної психології (2015)
Сливка Л. В. - Створення здоров’язбережувального середовища загальноосвітнього навчального закладу як умова забезпечення евристичної освіти (2015)
Сопотницька О. В. - Результати моніторингу та перспективи вдосконалення готовності майбутніх учителів фізичної культури до тренерської діяльності з ігрових видів спорту (2015)
Стадник Г. А. - Самоставлення як фактор самореалізації професійно-творчого потенціалу майбутніх практичних психологів (2015)
Харькова Є. Д. - Роль навчально-пізнавальної евристичної діяльності в навчально-виховному процесі початкової школи (2015)
Щербакова І. М. - Духовний потенціал сімейного виховання (2015)
Слово до читача (2008)
Зражевська Н. І. - Ідеологічні та ціннісні контексти медіа в теоріях комунікацій (2008)
Чекмишев О. В. - Розвиток теорії моніторингових досліджень в Україні та світі, Ярошенко Л. А. (2008)
Бутиріна М. В. - Механізм стереотипотворення у мас-медіа (2008)
Корнєєв В. М. - Перспективи дослідження медіаформату (2008)
Порфімович О. Л. - Віртуальний криміналітет: від хакера до терориста (портрет явища) (2008)
Ковалевська А. В. - Структурна модель текстової сугестивності (на матеріалі рекламних слоганів і замовлянь) (2008)
Іванов В. Ф. - Визначення масової комунікації (2008)
Корнєєв В. М. - Євроінтеграція очима студентів Інституту журналістики, Скотникова Т. В. (2008)
Виговський М. Ю. - Становлення періодичних видань Харкова 1920-х років як фактор реалізації політики коренізації, Шпакович К. В. (2013)
Гайдай В. В. - Розстановка політичних сил Польщі на момент становлення Другої Речі Посполитої та в перші роки її існування (1918-1920) (2013)
Драпушко Н. А. - Проблеми та тенденції суспільно-політичного життя Автономної Республіки Крим (1991-2012) (2013)
Костенко С. В. - Громадська організація селянства доби української революції (2013)
Малежик Д. І. - Державницька діяльність української творчої інтелігенції в повоєнний період (1945-1953 рр.) (2013)
Прохоренко О. - Сутність політичної культури та її значення у становленні громадянського суспільства в Україні, Фролова Ю. (2013)
Свинціцька І. Ю. - Історичні обставини зародження масонських організацій в Україні (2013)
Тонких С. В. - Утворення та діяльність Народного Комісаріату Внутрішніх Справ України в 1917-1919 рр. (2013)
Федоренко Я. А. - Розвиток фермерства в Україні в процесі суспільно-політичних трансформацій початку ХХІ ст. (2013)
Бойко Г. Д. - Проблеми забезпечення життя і умов праці науково-педагогічної інтелігенції Української РСР у другій половині 50-х – першій половині 60-х рр. ХХ ст. (2013)
Вахонєєв В. В. - Повсякденне життя киян у 1918 році, Стичинський І. В. (2013)
Грибан О. Г. - Діяльність Російського товариства Червоного Хреста в українських губерніях в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Котвицький В. - 1-й етап колективізації під час "воєнного комунізму" в Україні (2013)
Тицький С. І. - Бюрократичий сектор промисловості міста Києва 1900-1904 років (2013)
Черніговець Н. М. - Зміни соціальних настроїв в іммігрантських колективах: причини, тенденції, перешкоди (2013)
Алєксєєв С. Ю. - Документи Крайового управління архівів, бібліотек та музеїв як джерело з історії дослідження музейних установ на території Рейхскомісаріату Україна у 1942-1943 рр. (2013)
Берендєєва О. В. - Діяльність аграристських і комуністичних партій країн Центрально-Східної Європи на початку ХХ ст.: архівні джерела (2013)
Близнюк Р. - Вища аграрна освіта України в другій половині ХХ століття в сучасній українській історіографії (2013)
Козир В. В. - Діяльність товариства "Геть неписьменність" у історіографічній традиції (2013)
Мотрич Р. Г. - Радянська історіографічна традиція дослідження історії національних меншин України у міжвоєнну добу (2013)
Приходько М. М. - Методологічні засади дослідження зовнішньої політики уряду Скоропадського (2013)
Барбара Л. А. - Ідеологічні основи політичної діяльності Мілени Рудницької (2013)
Даниленко С. В. - Діяльність родини Дурдуківських у сфері культури (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.) (2013)
Шевченко О. Т. - Характеристика суспільно-політичних поглядів М. Бакуніна та його анархо-колективізм (2013)
Дробот І. І. - Духовна освіта в Україні: сучасний стан, історія, традиції та перспективи, Вусатюк А. О. (2013)
Бесараб Л. В. - Зміни в соціальній поведінці, ціннісних орієнтаціях молоді і пошук моделей розвитку людського капіталу в Україні (1990-2000 – і роки) (2013)
Буряк С. А. - Ідейно-виховна робота викладачів історичного факультету Київського державного педагогічного інституту імені О. М. Горького в контексті педагогічної парадигми повоєнного часу (1944-1956 рр.), Сушко О. О. (2013)
Глушук В. М. - Бойові традиції українського козацтва ХVI – XVIII ст. (2013)
Цишнатій К. О. - Підготовка кадрів для туристичної галузі в сучасній Україні (2013)
Андрєєв А. С. - Ідеологічно-пропагандистська діяльність радянських органів репатріації "переміщених осіб" на території УРСР у 1945 році: стратегія, перебіг та організаційні висновки (2013)
Гінда В. В. - Спорт в окупованій румунами Одесі 1941–1944 рр. (2013)
Ковальчук І. В. - Освітній аспект діяльності обох ОУН на Житомирщині у другій половині 1941 року (2013)
Куницький М. - Організаційно-правові форми та методи пограбування єврейської власності на теренах Райхскомісаріату "Україна" (1941 – 1944 рр.) (2013)
Мельнічук Л. В. - Особливості реалізації управлінських моделей у практиці місцевих владних інституцій Райхскомісаріату "Україна" (1941 – 1944 рр.) (2013)
Сушко О. О. - Народне ополчення липень-вересень 1941 р. участь загонів народних ополченців в обороні Києва, Мелещенко І. В. (2013)
Даниленко О. В. - Науково-технічні зв’язки УСРР з західними країнами в 1920-ті роки (2013)
Іщенко Ж. М. - Польський аспект у зовнішній політиці Наполеона (1807-1812 рр.) (2013)
Крисенко Д. С. - Суперництво США та СРСР у Афганістані (1979-1989) (сторінки історії міжнародних відносин завершального етапу "Холодної війни") (2013)
Недиба А. М. - Становище робітників країн Європи та України в 20-х рр. ХХ ст.: спроба компаративного аналізу (2013)
Охріменко О. С. - Проблема кордонів в польсько-українських стосунках на сторінках паризької "Культури" (2013)
Якименко С. В. - Підготовка земельного фонду на східних окраїнах Російської Федерації для переселенців з УРСР в період НЕПу (2013)
Бойук Я. А. - Німецькі соціально-реабілітаційні громадські обєднання в Україні (80-ті роки ХІХ - початок ХХ ст.) (2013)
Доценко В. О. - Історія діяльності в Україні Товариства з охорони здоров’я єврейського населення (2013)
Стоян Т. А. - Неформальні релігійні громади польського, німецького та єврейського населення УСРР в 20-х роках ХХ ст., Жолоб М. П. (2013)
Козлов М. М. - Ілля Муромець та Соловей розбійник (з історії протистояння язичницьких громад Східної Русі та чернігівських князів наприкінці XII ст.) (2013)
Непорожній В. А. - Слов’янознавчі студії у системі вітчизняної гуманітаристики (1990-2000-і роки) (2013)
Нікітін Ю. О. - Професійна діяльність населення міст Харківської та Полтавської губерній у другій половині ХІХ ст. (2013)
Радзієвський В. О. - Про духовні витоки культури і субкультур Русі-України (2013)
Сичевський А. - Старовіри Червоноармійського району Житомирщини в умовах державного атеїстичного режиму (1945-1961 рр.) (2013)
Теремецька Т. В. - Історичний аналіз проблеми толерантності: сучасний український та європейський досвід (2013)
Титул, зміст (2016)
Панова Т. И. - Влияние коррекции гликемии на восстановление утилизации глюкозы тканями мозга у алкоголизированных крыс, Бортникова А. К. (2016)
Бережная М. А. - К вопросу о межполушарной асимметрии лобных долей головного мозга человека (2016)
Чекман І. С. - Дослідження фармакологічних властивостей наночастинок металів та їх кон’югатів з органічними речовинами, Горчакова Н. О., Дорошенко А. М., Прискока А. О., Савченко Д. С., Сімонов П. В. (2016)
Пікас О. Б. - Особливості спектра жирних кислот ліпідів у плазмі та еритроцитах крові у хворих на казеозну пневмонію і порівняльний аналіз їх показників, Петренко В. І, Брюзгіна Т. С. (2016)
Марушко Ю .В. - Особливості перебігу хронічного гастродуоденіту у дітей на фоні дефіциту цинку, Асонов А. О. (2016)
Науменко О. М. - Розробка нових методів діагностики, лікування та профілактики захворювань вуха і верхніх дихальних шляхів, Васильєв В. М., Гомза Я. Ю. (2016)
Петренко О. В. - Комплексная оценка состояния вспомогательного аппарата глаза при травматических повреждениях (2016)
Хоменко Л. О. - Вплив навколишнього середовища на стоматологічне здоров’я дітей України, Остапко О. І., Біденко Н. В., Голубєва І. М. (2016)
Хоменко Л. О. - Вплив стану організму на стоматологічні захворювання у дітей та підлітків, Остапко О. І., Біденко Н. В., Голубєва І. М., Воєвода О. О., Дуда О. В. (2016)
Колеснікова І. П. - Загальна оцінка стану захворюваності на вакцинокеровані інфекції в Україні (1944-2014 рр.), за основними епідеміологічними критеріями, Мохорт Г. А., Колесніков М. М., Петрусевич Т. В., Зубленко О. В., Глушко-Маківська А. П., Соколовська О. О. (2016)
Соловйов С. О. - Визначення залежних від віку параметрів епідемічного процесу ротавірусної інфекції в Україні, Мохорт Г. А., Дзюблик І. В. (2016)
Кондратюк В. Є. - Увеїт та спондилоартрит – спільне та відмінне у імунній ланці патогенезу, Сидорова М. В., Бичкова Н. Г., Бейко Г. В., Бичков О. А. (2016)
Хайтович М. В. - Транспортер лікарських засобів глікопротеїн-р: клінічне значення (2016)
Яніцька Л. В. - Патогенез і шляхи корекції діабетичної ретинопатії. Огляд, Гайова Л. В., Осінська Л. Ф., Прадій Т. П. (2016)
Дудка П. Ф. - Спадкоємці госпітальєрів на сторожі здоров’я та життя (до 135-річчя служби швидкої медичної допомоги в Україні), Тарченко І. П., Добрянський Д. В., Резнікова Н. М. (2016)
Мотрич Микола Семенович (до 120 річниці від дня народження) (2016)
Дорошенко Світлана Іванівна (до 80-річного ювілею) (2016)
Самойленко В. М. - Систематизація концепцій ідентифікації міри антропізації ландшафтів, Пласкальний В. В. (2016)
Хільчевський В. К. - Оцінка гідрографічної мережі району річкового басейну Вісли (Західного Бугу та Сяну) на території України згідно типології Водної рамкової директиви ЄС, Гребінь В. В., Забокрицька М. Р. (2016)
Гопченко Є. Д. - Розрахункові характеристики річного стоку на території Закарпаття, Катинська І. В., Бурлуцька М. Е. (2016)
Гопцій М. В. - Визначення розрахункових шарів паводкового стоку на річках Українських Карпат та узагальнення їх по території (2016)
Ободовський О .Г. Почаєвець О. О. Заварзін М. А. - Оцінка зв’язків мінімального та середнього стоку води річок Українських Карпат (2016)
Пясецька С. І. - Огляд стану лавинної небезпеки протягом зимових сезонів 2003/2004 – 2012/2013 рр. у гірській частині Криму (2016)
Шерстюк Н. П. - Результати дослідження гідрохімічних процесів у воді р. Інгулець за 2014-2015 рр., Куркуріна О. С. (2016)
Іванова Н. О. - Прозорість та колір води Сасика як абіотичні компоненти його екосистеми (2016)
Затула В. І. - Термічна океанічність клімату України, Затула Н. І. (2016)
Маляренко О. С. - Ландшафтна карта як основа для моделювання регіональної екомережі у Північному Приазов’ї (2016)
Порядок падання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2016)
Гаранжа И. М. - Металлические многогранные стойки как основа для сооружений городской инфраструктуры, Танасогло А. В., Лозинский Э. А., Гаранжа С. В. (2016)
Мущанов В. Ф. - Учет совместной работы тонколистовой мембраны с подкрепляющими элементами стабилизирующей системы, Шпиньков В. А. (2016)
Зубенко А. В. - Модельные испытания вертикальных цилиндрических резервуаров и верификация численных исследований, Дроздов А. А. (2016)
Бондарев А. Б. - Методика определения монтажного напряжённо-деформированного состояния большепролетных шарнирно-стержневых металлических покрытий (2016)
Мельник Т. - Ідентифікатори фінансових дисбалансів, Касянок К. (2016)
Коровайченко Н. - Антикризова зовнішньоторговельна політика України (2016)
Пугачевська К. - Імпортозалежність внутрішнього ринку України (2016)
Ковінько О. - Зовнішньоекономічна діяльність аграрних підприємств (2016)
Михайличенко К. - Державна політика у сфері торговельного мореплавства (2016)
Ткачук Т. - Міжнародні франчайзингові туристичні мережі (2016)
Макогон В. - Система управління державним боргом в умовах економічних перетворень (2016)
Котляр В. - Моделювання поведінки інвесторів на фінансовому ринку, Смирнова О. (2016)
Гербст О. - Міжнародний досвід здійснення операцій РЕПО (2016)
Пономаренко Г. О. - Сутність та особливості адміністративно-політичної діяльності як об’єкта державного управління (2008)
Гетьман І. В. - Правове спілкування: визначення і специфічні ознаки (2008)
Войціховський А. В. - Основні принципи здійснення миротворчої діяльності (2008)
Шахман Н. В. - Права і свободи осіб з психічними розладами (2008)
Супрун В. М. - Інформаційний суверенітет у системі суміжних юридичних категорій (2008)
Галунько В. В. - Правовий режим власності в Україні (2008)
Городнича Л. С. - Щодо поняття юридичної еліти (2008)
Логвиненко О. І. - Сучасні стандарти дотримання прав людини в правоохоронній діяльності (2008)
Слатвицька А. В. - Деякі аспекти процедури міжнародного захисту прав жінок на звернення (2008)
Третьякова М. В. - Відшкодування шкоди, завданої особі незаконними діями правоохоронних органів, як прояв забезпечення прав та свобод людини (2008)
Адамчук І. Г. - Радянсько-румунський територіальний спір у роки Великої Вітчизняної війни 1941–1945 рр. та його попереднє врегулювання (2008)
Дмитренко О. В. - Суверенітет як провідна ознака державної влади (за матеріалами досліджень Ф. В. Тарановського) (2008)
Благовісний С. Г. - Спроби визначення компетенції вищої виконавчої влади у конституційних актах УНР: цікавий досвід чи важка спадщина? (2008)
Пашнєва В. А. - Основні аспекти концепції правової держави у працях академіка М. І. Палієнка (2008)
Волобуєв А. Ф. - Тактичні операції при розслідуванні злочинів, учинених організованими групами, Проценко М. В. (2008)
Шинкарьов Ю. В. - Застосування зарубіжного досвіду для удосконалення правової регламентації кримінального покарання у вигляді арешту в Україні (2008)
Литвинов О. М. - Розкриття злочинів у системі соціально-правового механізму протидії злочинності (2008)
Польщиков В. В. - Про методику встановлення підозрюваного при розслідуванні вбивств минулих років (2008)
Кундеус В. Г. - Щодо визначення поняття "військовополонені" у злочині, передбаченому ст. 438 КК України (2008)
Кузьмінова В. Ю. - Рішення слідчого про притягнення особи як обвинуваченого (2008)
Юркова Г. В. - Теоретичні та прикладні засади проведення огляду місця події у слідчій практиці (2008)
Щербаковський С. М. - Оперативно-розшукова інформація як підстава прийняття рішень у кримінальній справі про незаконний обіг наркотиків (2008)
Храмцов О. М. - Кримінально-правова характеристика примусу та примушування (2008)
Лантінов Я. О. - Кримінально-правова характеристика предмета злочину – порушення порядку заняття фінансовою діяльністю (за ч. 2 ст. 202 КК України), Шевченко Г. В. (2008)
Яременко А. О. - Деякі питання попередження та припинення паніки під час масових заходів (2008)
Гармаш Д. О. - Характеристика ознак об’єктивної сторони у складі порушень порядку здійснення операцій з металобрухтом (2008)
Янченко І. М. - Умови та підстави застосування заходів кримінально-процесуального примусу в кримінальному судочинстві України (2008)
Красноборов О. В. - Повноваження Державної судової адміністрації України: питання сьогодення (2008)
Акімов В. В. - Зустрічна звірка: організаційно-правові засади (2008)
Вапнярчук Н. М. - Щодо визначення правового статусу державних службовців (2008)
Куліш А. М. - Договірна взаємодія правоохоронних органів (2008)
Єсіна О. В. - Місцеві податки і збори: стан та передумови правового регулювання в Україні (2008)
Момот В. М. - Теоретичні аспекти визначення податкової системи (2008)
Фокша Л. В. - Бюджет місцевого самоврядування як фінансово-правова категорія (2008)
Гриценко І. С. - До питання про становлення концепції системи суб’єктів публічного управління у теорії адміністративного права на початку ХХ ст. (2008)
Панова І. В. - Деякі проблеми реалізації права громадян на доступ до інформації (2008)
Сирота Д. І. - Види кореспондуючих прав і обов’язків громадянина та працівника міліції (2008)
Небеський Ю. С. - Роль Державної автомобільної інспекції у забезпеченні безпеки громадян України (2008)
Савенко Н. В. - Місце об’єктів незавершеного будівництва у приватизаційних відносинах (2008)
Мороз О. В. - Співвідношення актів цивільного законодавства та договору (2008)
Михайлов С. В. - Щодо правової кваліфікації інформованої згоди пацієнта на медичне втручання (2008)
Зазуляк І. І. - Співвідношення істотних умов договору з іншими договірними умовами (2008)
Горлов А. В. - Становлення заповідальних розпоряджень у римському приватному праві України (2008)
Алямкін В. В. - Укладення договору поставки (2008)
Грекова М. М. - Характеристика правової природи впливу міжнародних трудових стандартів на національне законодавство (2008)
Величко Л. Ю. - Окремі питання розірвання трудового договору у випадку змін в організації виробництва і праці (2008)
Бригадир І. В. - Роль цивільно-правової відповідальності в забезпеченні екологічної безпеки автомобільного транспорту (2008)
Височина О. В. - Трудова функція та аспекти її актуальності (2008)
Дідковська Т. О. - Диференціація пенсійного забезпечення стосовно працівників, що працюють на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці (2008)
Ізбаш К. С. - Кадрова політика в органах досудового слідства МВС України: сутність та загальна характеристика (2008)
Ізуїта П. О. - Право на охорону праці як складова права на працю та одне з невід’ємних прав людини і громадянина (2008)
Бугайчук К. Л. - Форми організації навчального процесу за дистанційною формою навчання (2008)
Музичук О. М. - Удосконалення кадрової роботи із вивчення матеріально-побутового стану та морально-психологічного клімату у родинах працівників та курсантів ОВС (2008)
Горошко О. І. - Правові основи функціонування Інтернету в Україні (2008)
Греченко В. А. - Апологія Сталіна і сталінізму (нотатки з приводу двотомника Юрія Ємельянова "Сталін") (2008)
На книжкову полицю (2008)
Новини наукового життя (2008)
Наші автори (2008)
Содержание (2016)
Espinar-Escalona E. - Применение сегментарных дуг: метод ортодонтического лечения тяжелого III класса, осложненного открытым прикусом, Barrera-Mora J. M., Llamas-Carreras J. M., Ruiz-Navarrob M. B. (2016)
Derek M. - Эволюция гибких элайнеров для лечения ортодонтического рецидива и незначительной скученности зубов (2016)
Parikakis K. A. - Анализ использования сменного анкоража в технике прямой дуги при помощи VTO по методу Ricketts, Moberg S., Hellsing E. (2016)
Bowman С. J. - Креативное лечение с помощью капп (часть 1), Celenza F., Sparaga J., Moschos А., Ojima K., Cheng-I Lin J. (2016)
Круглый стол (2016)
Закалата Т. Р. - Оценка клинических результатов лечения трансверзальных аномалий с использованием LM-активаторов (2016)
Кульгинський Е. А. - Этапы изготовления и конструктивные особенности модифицированного аппарата Tвин-Блок (Twin-Block, William Clark’s Twin Block) при лечении ІІ класса ІІ подкласса по Энглю (дистальной окклюзии) с ретрузией верхних резцов, Яковчук В. П., Трефилова О. А. (2016)
План ортодонтических мероприятий на 3-4 кв. 2016г (2016)
Ортодонтические эластики (2016)
Курапов С. В. - Математическая модель проведения соединений в области BGA компонент, Чеченя В. С. (2016)
Пиза Д. М. - Метод формирования классифицированной обучающей выборки для автокомпенсатора помех при время-пространственной фильтрации сигналов, Лаврентьев В. Н., Семeнов Д. С. (2016)
Шергин В. Л. - Cвязь между параметрами самоподобия, устойчивости и долгосрочной зависимости приращений фрактального движения Леви (2016)
Бодянський Є. В. - Послідовне нечітке кластерування на основі нейро-фаззі підходу, Дейнеко А. О., Куценко Я. В. (2016)
Гороховатский В. А. - Структурное распознавание изображений с применением моделей интеллектуальной обработки и самоорганизации признаков, Гороховатский А. В., Берестовский А. Е. (2016)
Субботин С. А. - Построение полностью определенных нейро-нечетких сетей с регулярным разбиением пространства признаков на основе выборок большого объема (2016)
Бісікало О. В. - Застосування методу синтаксичного аналізу речень для визначення ключових слів україномовного тексту, Висоцька В. А. (2016)
Ковнир А. Э. - Увеличение достоверности восстановления расфокусированных изображений за счет исправления ошибки округления, Степаненко К. Э., Ильяшенко М. Б (2016)
Литвин В. В. - Математичне та програмне забезпечення подання відеоконтенту для осіб з вадами зору, Демчук А. Б., Оборська О. В. (2016)
Фауре Э. В. - Комбинированное факториальное кодирование и его свойства, Швыдкий В. В., Щерба В. А. (2016)
Федушко С. С. - Розроблення системи верифікації соціально-демографічних даних учасника віртуальної спільноти (2016)
Авдєєв В. В. - Точність і запас стійкості системи стабілізації обертального руху ракети (2016)
Мамедов К. Ш. - Понятия субоптимистического и субпессимистического решений и построение их в интервальной задаче булевого программирования, Мамедова А. Г. (2016)
Большаков В. И. - Открытие филиала кафедры СДМ на ООО "Армада" и ООО "Агротек", Хмара Л. А. (2011)
Хмара Л. А. - Определение сил сопротивления внедрению в грунт клиньев различной конфигурации (2011)
Хмара Л. А. - Исследование процессов взаимодействия с грунтом клиновидных рабочих органов с боковыми уступами (2011)
Хмара Л. А. - Внедрение в грунт клиновидных рабочих органов конусного типа с боковыми уступам, Шатов С. В. (2011)
Хмара Л. А. - Аналітичне визначення об’єму призми волочіння трисекційних бульдозерних відвалів в накопичувальному режимі роботи, Дерев’янчук М. І., Крекнін К. А. (2011)
Кириченко И. Г. - Определение диапазона статических нагрузок на колеса полуприцепного скрепера ДЗ-87-1 в зависимости от положения сцепного устройства, Кулешова М. Ф., Щербак О. В., Кожохарь Е. В. (2011)
Кириченко И. Г. - Аппроксимация максимальних загрузок на ходовое оборудование при одновременном варьировании начальной скорости внедрения ковша в грунт и жест кости шин на ЗТМ, Кулешова М. Ф., Щербак О. В. (2011)
Хмара Л. А. - Математическое моделирование традиционного и композиционного бульдозерного рабочего оборудования методом конечных элементов, Талалай В. А., Гринюк В. А. (2011)
Хмара Л. А. - Испытания бульдозера с системой аккумулирования энергии, Холодов А. П. (2011)
Хмара Л. А. - Экспериментальные исследования гидроаккумулирующей системы, Холодов А. П., Ярыжко А. В. (2011)
Кравець С. В. - Сили і параметри фрезерного робочого органа для розробки грунту у водному середовищі, Романовський О. Л., Кирикович В. Д., Нечидюк А. А. (2011)
Хожило М. Е. - Експериментальне дослідження процесу взаємодії різально-метального робочого органа з грунтом (2011)
Голубченко О. І. - Багатофакторні експериментальні дослідження процесу копання грунта різально-метальним робочим органом, Хожило М. Е. (2011)
Хмара Л. А. - Аналитическое сопровождение технологии организации строительного производства, Кононов С. И. (2011)
Кононов С. И. - Комплекс мероприятий по эффективному сопровождению дорожной техники на примере автогрейдера с применением GPS мониторинга (2011)
Хмара Л. А. - Исследование кинематических параметров привода и определение производительности манипуляторного оборудования для укладки бордюрных камней, Кулик І. А., Пікуш Ю. С. (2011)
Рыжков И. В. - Алгоритмический метод компенсации погрешностей инклинометра, Садовникова А. В., Лукашук А. А. (2011)
Спильник А. Я. - Исследование конструкций задней стенки скрепера поляризационно-оптическим методом, Спильник М. А., Шломчак Г. Г. (2011)
Хмара Л. А. - Формування та оцінка ефективності телескопічного робочого обладнання одноковшевого гідравлічного екскаватора, Дахно О. О. (2011)
Хмара Л. А. - Телескопічне робоче обладнання одноковшевого гідравлічного екскаватора, Дахно О. О., Ліснічук А. Є. (2011)
Малич Н. Г. - Исследование процесса уплотнения среды вальцами катков, Удовик П. В. (2011)
Розенфельд Н. В. - Статические характеристики усилий в гидроцилиндрах автогрейдера, Иванова О. В. (2011)
Резников А. А. - Влияние положения грейдерного отвала на нагрузки, действующие в металлоконструкции основной рамы автогрейдера (2011)
Венцель Є. С. - Взаємозв’язок між коефіцієнтом протизношувальних властивостей робочих рідин та швидкістю зношування елементів гідроприводу, Орел О. В. (2011)
Ловейкін В. С. - Фізико-механічне моделювання, математичне та інформаційно-аналітичне забезпечення САПР віброударних (суттєво нелінійних) механічних систем, Човнюк Ю. В., Діктерук М. Г., Почка К. І. (2011)
Ловейкін В. С. - Обгрунтування введення модифікованого обмеження на функцію оптимального керування технічними системами, Ромасевич Ю. (2011)
Ловейкін В. С. - Динаміка спареної роботи кранових механізмів при переміщенні та опусканні вантажу, Шумілов Г. В. (2011)
Дячук М. В. - Моделирование антиблокировочной системы колеса, Петренко Д. И. (2011)
Дячук М. В. - Розробка методу автоматичного моделювання динаміки транспортних засобів (2011)
Бондаренко Л. М. - Методика визначення раціональних залежностей між радіусом колеса та радіусом закручення та шириною головки рейки, Коноваленко М. В. (2011)
Бондаренко Л. М. - Влияние вращения внутреннего или наружного кольца подшипника качения на их КПД, Терещук З. В. (2011)
Колісник М. П. - Несуча здатність тяжів із компенсаторами плавильної печі, Шевченко А. Ф., Попека Д. В (2011)
Кадильникова Т. М. - Исследование динамических характеристик рабочих органов колосниковых струнных грохотов, Криворучко А. М., Силина Н. А., Кадильников С. В. (2011)
Кадильникова Т. М. - Математическое моделирование функционально-аналогового состояния машин и механизмов, Шинковская И. Л., Заец И. П., Кадильников С. В. (2011)
Миренский И. Г. - Пути повышения качества поверхности дорог (2011)
Гаврилов И. Н. - На пути в двадцатку развитых стран Европы (2011)
Техніка кафедры СДМ ГВУЗ "ПГАСА" (2011)
Анотації (2011)
Вступ (2011)
Специальность "Подъемно-транспортные, строительные, дорожные, мелиоративные машины и оборудование" (2011)
Остання сторінка (2011)
Білоскурський Р. Р. - Українська наукова школа вивчення еколого-економічного розвитку: основні течії ХХ-ХХІ ст., Голубка С. М. (2016)
Вісин В. В. - Еволюція кооперативної ідеології в Російській імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Голубка М. М. - Видавнича складова формування економічної освіти населення на західноукраїнських землях другої половини ХІХ-початку ХХ століття (2016)
Джаман М. О. - Сучасний стан інноваційного потенціалу України (2016)
Кравцова А. В. - Компетентнісний підхід до управління в сфері туристичного бізнесу (2016)
Лозовський О. М. - Оцінка та перспективи розвитку експортних можливостей олійно-жирової галузі України (2016)
Маслак О. І. - Комплексна оцінка інвестиційної привабливості країни, Таловер В. А. (2016)
Звіргзде К. І. - Інноваційний ресурс конкурентоспроможного розвитку Франції у глобальних координатах (2016)
Підлісний П. І. - Роль контейнеризації змішаних вантажних перевезень у розвитку світової торгівлі, Паткевич Н. О., Цвєтов Ю. В. (2016)
Вахович І. М. - До питання формування регіонального ринку медичного страхування (2016)
Вахович І. М. - Інформатизація як важливий чинник капіталізації економіки регіонів України, Пиріг С. О., Нужна О. А. (2016)
Влащенко Н. М. - Брендинг та просування туристської дестинації на основі транскордонного співробітництва (2016)
Ковальська Л. Л. - Роздрібна торговельна мережа: оцінка розвитку та проектування її логістичної системи (2016)
Купира М. І. - До питання соціально-економічної безпеки депресивного регіону (2016)
Міхель Р. В. - Зміни у структурі експорту та імпорту промислової продукції Львівської області в умовах дії зони вільної торгівлі між Україною та ЄС (2016)
Папп В. В. - Прогнозування та планування розвитку санаторно-курортної сфери регіону, Лужанська Т. Ю., Чубірка Г. І. (2016)
Поліщук В. Г. - Концептуальна модель фінансової спроможності регіонів держави, Вахновська Н. А., Іванова І. О. (2016)
Жук О. М. - Туристичний маршрут історичним Луцьком XIX століття, Тищук І. В. (2016)
Terekhow E. - Feststellung tagebaubedingter veränderungen im funktionalen zustand und in geldwerten der böden (2016)
Іщук Л. І. - Інвестиційні чинники фінансування природоохоронної діяльності, Ніколаєва А. М., Пиріг С. О. (2016)
Щурик М. В. - До питання використання приватизованих земельних ділянок господарствами населення (2016)
Бакало Н. В. - Фінансовий менеджмент у зовнішньоекономічній діяльності, Пєсоцька М. В. (2016)
Берницька Д. І. - Проблеми розвитку підприємств в умовах фінансової та економічної нестабільності (2016)
Будяєва М. О. - Інвестиційна стратегія як основа ефективного функціонування системи забезпечення інвестиціної привабливості підприємства (2016)
Глєбова А. О. - Особливості формування корпоративної стратегії на підприємстві в умовах кризи, Голуб О. М. (2016)
Головач К. С. - Моделі оцінки ймовірності банкрутства у сільськогосподарських підприємствах та антикризовий менеджмент (2016)
Забедюк М. С. - Теоретичні засади фінансового забезпечення діяльності підприємства (2016)
Зернюк О. В. - Оцінка та напрями удосконалення конкурентоспроможності сільськогосподарського підприємства, Борщ К. О. (2016)
Лучникова Т. П. - Сутність використання транзитного потенціалу підприємствами залізничного транспорту (2016)
Олександренко І. В. - Управління власним капіталом підприємства (2016)
Олійник О. М. - Організаційне забезпечення контролю в системі економічної безпеки машинобудівного підприємства, Чкан А. С., Волкова О. В. (2016)
Палійчук Є. С. - Теоретичні основи підвищення ефективності підприємств організації харчування, Павлик І. В. (2016)
Поклонська Л. С. - Аналіз основних результатів діяльності підприємств машинобудівної промисловості, Доуртмес П. О. (2016)
Потапюк І. П. - Теоретичні аспекти маркетингової діяльності підприємств, Денісов В., Репало К. В., Шатравка А. А. (2016)
Пушкарчук І. М. - Капіталізація підприємств: світова практика та реалії України, Жуковська О. Р. (2016)
Теплюк М. А. - Формування підсистеми управління ресурсним забезпеченням господарської діяльності на основі симбіозу теорії та практики (2016)
Амбарчян В. С. - Методика формування резервів за активними кредитними операціями банків України (2016)
Дорош В. Ю. - Наукові підходи до ідентифікації поняття "доходи місцевих бюджетів" (2016)
Євенко Т. І. - Антикризові санаційні заходи вітчизняних комерційних банків (2016)
Кічурчак М. В. - Тенденції та перспективи розвитку фіскальної децентралізації в практиці відтворення суспільних благ в Україні (2016)
Поліщук В. Г. - Фінансові аспекти активізації збалансованого розвитку будівельного бізнесу в Україні, Дунь В. В. (2016)
Стефанишин О. Б. - Визначення місця та ролі фінансового забезпечення стосовно фінансового механізму (2016)
Степанюк Н. І. - Актуальні питання взаємодії учасників бюджетного фінансування в Україні (2016)
Амбарчян М. С. - Методика обліку доходів і витрат розпорядників бюджетних коштів (2016)
Коритник Л. П. - Новації бухгалтерського обліку бюджетних установ щодо розрахунків з приводу обов’язкових платежів, Клименко О. В. (2016)
Шигун М. М. - Облікове забезпечення продажу необоротних активів, Мичак Н. О. (2016)
Карлін М. І. - Фінансові аспекти стимулювання праці викладачів вищих навчальних закладів України у післякризовий період (2016)
Полінкевич О. М. - Формування ефективних соціально-трудових відносин у підприємницькій системі (2016)
Рудь Н. Т. - Механізм активізації діяльності персоналу підприємств, Марчук О. І. (2016)
Сакун Л. М. - Використання методології IDEF в процесі підбору персоналу підприємства, Шаповалова М. А. (2016)
Чернушкіна О. О. - Мотивація як чинник підвищення продуктивності виробництва (2016)
Шкодіна О. С. - Керівник – лідер: джерело конкурентних переваг у бізнесі, Докторук Є. В. (2016)
Шевчук І. В. - Роль бізнес-етики в управлінні персоналом, Бодак В. І. (2016)
Шубалий О. М. - Соціальний діалог як механізм активного регулювання соціально-трудових відносин, Назарук О. В. (2016)
Яценко К. О. - Бізнес-коучинг як інструмент формування стратегічних компетенцій персоналу підприємства, Фастівець Д. С. (2016)
Sytnik Yu. - Heavy metals in organs and tissues of sterlet (Acipenser ruthenus L.) in the Dnieper-Bug estuary, Pilipenko Yu., Shevchenko P., Plugatarev V., Kolesnyk N., Simon M., Melnyk A., Dorofey N. (2016)
Григоренко Т. В. - Вплив різних добрив на формування гідрохімічного режиму вирощувальних ставів, Колос О. М., Савенко Н. М., Михайленко Н. Г. (2016)
Грициняк І. І. - Біологічна роль та токсична дія молібдену у гідроекосистемах (огляд), Янович Д. О., Швець Т. М. (2016)
Диденко А. В. - Промысловый лов рыбы во внутренних водоемах Германии (обзор), Христенко Д. С., Котовская А. А. (2016)
Трохимець В. М. - Сукцесія угруповань літорального зоопланктону Бакшалинського водосховища (2016)
Грициняк І. І. - Історичні аспекти рибогосподарського використання галицького коропа (огляд), Гурбик В. В. (2016)
Черепнін В. О. - Прояв ефекту кріоселекції у нащадків коропа, отриманих від дефростованої суспензії сперми з модифікованими кріозахисними розчинами (2016)
Опалинський Ю. А. - Ефективність застосування розторопші плямистої (Silybum marianum) для коректування інтенсивності окисних процесів у коропа за умов навантаження свинцем, Віщур О. І. (2016)
Сисолятін С. В. - Ліпідний склад тканин лускатого коропа (Cyprinus carpio L.) за умов штучного вуглекислотного гіпобіозу (2016)
Симон М. Ю. - Особливості травлення осетрових видів риб (Acipenseridae) (огляд) (2016)
Грициняку Ігорю Івановичу — 60 (2016)
Третяку Олександру Михайловичу — 60 (2016)
Титул, зміст (2014)
Tustanovskaya L. - Investigation of Modern Movements in Geosites of "Kaniv Dislocations” by utilizing GIS, Grytsenko V. (2014)
Хамайко Н. В. - Бурштин з археологічних розкопок Київського Подолу 2008 р., Колтовой М. О., Журухіна О. Ю. (2014)
Попова Л. В. - Судьбы мамонтовой фауны и феномен Черной королевы (2014)
Нестерук Ю. - Раритетне флористичне різноманіття Чорногори (Українські Східні Карпати): історія досліджень, сучасний стан, охорона (2014)
Фесенко Г. В. - Назви родів у вітчизняному іменуванні птахів світу. Негоробині. Частина 2 (2014)
Геряк Ю. М. - Еколого-фауністичний огляд нолід (Nolidae, Noctuoidea, Lepidoptera) фауни України, Жаков О. В., Костюк І. Ю., Сергієнко В. М. (2014)
Zagorodniuk I. - Golden Jackal (Canis aureus) in Ukraine: Modern Expansion and Status of Species (2014)
Selyunina Z. - Eurasian Beaver (Castor fiber; Mammalia) in the Black Sea Biosphere Reserve, Plyusch S. (2014)
Гузь Г. В. - Распространение Arrhenatherum elatius и Elytrigia elongata (Poaceae) на территории Стрельцовской степи (2014)
Сиплива Н. О. - Інвентаризаційні дослідження парків-пам’яток садово-паркового мистецтва Вінниччини (2014)
Домашлінець В. Г. - Підсумки 11-ї наради Конференції Сторін Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин (Кіто, Еквадор, 4–9 листопада 2014 року) (2014)
Правила для авторів (2014)
Титул, зміст (2015)
Коржик В. - Травертини буковинського правобережного Подністер’я: нові погляди на поширення і генезис (2015)
Manyuk V. V. - Objects of Geological Heritage in the Kirovohrad Region as Basis for Geotourism Development (2015)
Мацуй В. М. - Наземно-болотный этап фоссилизации растительных смол (2015)
Kovalchuk О. М. - New Data on Morphology, Taxonomy and Palaeoecology of Bony Fishes from the Middle-Late Miocene of Mykhailivka locality (Southern Ukraine) (2015)
Фесенко Г. В. - Назви родів у вітчизняному іменуванні птахів світу. Ряд Горобцеподібні (Passeriformes). Частина 1 (2015)
Боровик Л. - Про необхідність охорони ділянки крейдяного степу на півночі Луганської області, Сова Т. (2015)
Василюк О. В. - Як українські заказники стали "заповідними" (2015)
Попова О. М. - Аналіз дендрофлори парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва "Міський сад" (м. Ізмаїл, Одеська область), Абрашкіна І. В. (2015)
Попович С. Ю. - Рекогносцирувальне виділення функціональних зон проектованого Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника) (2015)
Загороднюк І. - Найдавніші колекційні зразки Ellobius talpinus (Rodentia) у природничих музеях України: розвідки з історії колекцій, Коробченко М., Підгайний М. (2015)
Шевченко С. М. - Фондова колекція Музею лісових звірів і птахів ім. професора О. О. Салганського (Київ), Тищенко В. М., Давиденко І. В. (2015)
Протопопова В. - Український ботанік Любов Крицька (1941–2015), Ільїнська А., Федорончук М., Мосякін С., Шевера М., Шиян Н., Любінська Л. (2015)
Рибніков С. - Висоти, народжені у глибинах: пам’яті Валентина Красилова (2015)
Червоненко О. В. - Сьогодення та перспективи природничих музеїв як наукових і освітніх закладів в Україні (2015)
Правила для авторів (2015)
Братерська-Дронь М. Т. - Проблема безсмертя у філософії вчених-космістів (2016)
Bataeva K. V. - Social digital hermeneutics of cyber-texts (2016)
Проценко О. П. - Деловое общение как предмет философско-этического знания (2016)
Романов А. А. - Г.-Г. Гадамер: переживания как предмет философской рефлексии (2016)
Ергеева Е. И. - Повседневность как претворение быта в бытие в философском наследии В. В. Розанова (2016)
Тарасюк Л. С. - Андрогінізм та феномен трансценденції (2016)
Лазарева М. Л. - Технологічна сингулярність: переваги, проблеми, прогнози (2016)
Маркозова О. О. - Зміна агентів та технологій фреймування успіху особистості в інформаційному суспільстві: від масовізації до індивідуалізації (2016)
Чорна Л. В. - Революція як спроба втілення суспільного ідеалу (2016)
Васильєва Л. А. - Публічність як атрибут сучасного міжкультурного простору (2016)
Баканова А. Ф. - Общие принципы построения процесса развития самоорганизующихся систем, Друзь В. А., Пугач Я. И. (2016)
Садиков Г. Н. - Безопасность жизнедеятельности – религия XXI века (2016)
Копылов В. А. - To be or not to be: реформа системы преподавания иностранных языков в вузе глазами студентов, Колотова Л. В., Лобанова Л. А. (2016)
Summary (2016)
Вимоги до оформлення статей (2016)
Відомості про авторів (2016)
Содержание (2016)
Bowman С. J. - Креативное лечение с помощью капп, Celenza F., Sparaga J., Moschos А., Ojima K., Cheng-I Lin J. (2016)
Huang S. - Травматическая потеря центрального резца верхней челюсти - лечение с безэкстракционной ортодонтией, Kang T., Duan Yinzhong (2016)
Eman A. - Форма и размеры турецкого седла у представителей скелетных форм I, II и III классов в саудовской аравии (2016)
Derek M. - Антивозрастная медицина и применение ортодонтических аппаратов при терапевтическом лечении: междисциплинарный подход, Belfor T. (2016)
План ортодонтических мероприятий на 3-4 кв. 2016 г (2016)
Сепараторы (2016)
Ретенція. Пояснювальна записка до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України "Про затверд- ження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при ортодонтичній ретенції”. Короткий опис проблеми. Актуальність для України (2016)
Круглый стол (2016)
Кривчикова С. А. - Не могу или не хочу? (2016)
Кульгинський Е. А. - Лабораторные этапы изготовления аппарата для лечения глубокого прикуса и дистализации моляров верхней челюсти с кнопкой nance и накусочной площадкой во фронтальном участке, Яковчук В. П., Трефилова О. А. (2016)
Marvin L. H. - Привычка выталкивания языка у детей дошкольного возраста, Laurence M. H., Logan W. B., James L. C. (2016)
Марчишин С. М. - Дослідження анатомічної будови надземних органів рrimula juliae kusn, Сініченко А. В., Сіра Л. М. (2016)
Кудрик Б. Т. - Розробка складу та технології капсу­льованого лікарського препара­ту на основі перги та меду порошкоподібного, Тихонов О. І., Шпичак О. С. (2016)
Давидович С. І. - Визначення сертиндолу в крові методом флуоресцентної спектроскопії, Галькевич І. Й., Шамлян О. В. (2016)
Труш Г. С. - Визначення рисперидону в біологічному матеріалі методом ультраефективної рідинної хроматографії, Галькевич І. Й. (2016)
Денис А. І. - Порівняльні дослідження асортименту лікарських засобів на основі рослинної сировини, представленого на фармацевтичних ринках України та Польщі, Іванова А. В., Грошовий Т. А. (2016)
Кривов’яз О. В. - Експертна оцінка лікарських засобів групи s01e "протиглаукомні препарати та міотики" (2016)
Грицик А. Р. - Одержання і дослідження властивостей екстрактів вербени лікарської, Посацька Н. М., Клименко А. О. (2016)
Карбовський В. Л. - Експериментальне дослідження підгострої токсичності препарату "дермабін", Шевчук І. А., Куркіна О. В., Маковська Т. Є. (2016)
Штриголь С. Ю. - Психотропні властивості потенційного антиконвульсанта 1-(4-метоксифеніл)-5-(2-|4-(4-метоксифеніл)піперазин-1-іл|-2-оксоетил)-1,5-дигідро-4h-піразоло|3,4-d|піридин-4-ону|, Каврайський Д. П., Штриголь Д. В. (2016)
Lynda O. S. - Intensity of oxidative processes in a rat’s organism, damaged by tetrachloromethane after using lancifolia hosta leaves tincture, Ivanusa I. B., Fira L. S., Lykhatskyi P. H. (2016)
Вісич С. Ю. - Комплексні дослідження еквівалентності in vitro капсул мельдонію, Доровський О. В., Фетісова О. Г., Андрюкова Л. М. (2016)
Кайдалова А. В. - Науково-теоретичне обґрунтування методологічного концепту побудови системи якості вищої фармацевтичної освіти, Посилкіна О. В. (2016)
Яворська Л. П. - Фармацевти, уродженціТернопільщини, на еміграції (2016)
Покотило О. О. - Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів, Грошовий Т. А. (2016)
Демчук М. Б. - Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів, Чубка М. Б., Вронська Л. В., Грошовий Т. А. (2016)
До 80-річчя видатного вченого, педагога та громадського діяча (2016)
Gryzun L. E. - Computer models for polygonal numbers investigation and their use in mathematical education (2016)
Безвін Ю. Г. - Психолого-педагогічні передумови формування соціокультурної компетентності в майбутніх викладачів англійської мови (2015)
Subbotin І. - Algorithms and elementary functions: two sides of the same fundamental notion, Bilotskii N. (2016)
Білик В. Г. - Про педагогічний моніторинг рівнів сформованості готовності майбутніх учителів до здоров’яформувальної діяльності в початковій школі (2015)
Voskoglou M. Gr. - Fuzzy numbers as an assessment tool in the apos/ace instructional treatment for mathematics (2016)
Бойченко М. А. - Інноваційна модель управління талантами у вищому навчальному закладі (2015)
Білоусова Л. І. - Візуалізація навчального матеріалу з використанням технології скрайбінг у професійній діяльності вчителя, Житєньова Н. В. (2016)
Гончаренко В. І. - Управлінська діяльність тренера висококваліфікованих жіночих команд із хокею на траві в змагальному процесі, Гончаренко О. М. (2015)
Горбачев В. И. - Закономерности проектирования учебных математических теорий в методологии теоретического типа мышления (2016)
Грицай Н. Б. - Практико-орієнтовані технології методичної підготовки майбутніх учителів біології (2015)
Іванова К. Ю. - До питання інтеграції математичної та методико-математичної підготовки майбутніх учителів початкових класів (2016)
Дерека Т. Г. - Особливості формування акмеологічної компетентності фахівців фізичного виховання в процесі науково-дослідної роботи (2015)
Кліндухова В. М. - Про деякі ймовірнісні конструктивні задачі у курсі вищої математики студентів-судноводіїв, Сушко О. С. (2016)
Довгий О. В. - До питання формування правової культури курсантів льотних навчальних закладів (2015)
Ковалевская Э. И. - Модульный метод преподавания математики в аграрном техническом университете, Кветко О. М., Рыкова О. В. (2016)
Дубініна О. В. - Педагогічні умови навчання майбутніх робітників у центрах професійно-технічної освіти (2015)
Купцов М. І. - Аспекти застосування методу перетворюючої матриці, Яблочніков С. Л. (2016)
Єфремова Г. Л. - Соціально-педагогічний супровід як провідна умова розвитку професійної адаптивності соціальних педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти (2015)
Мовчан С. М. - Інтегрований підхід у проектному навчанні алгебри учнів основної школи (2016)
Жданова-Неділько О. Г. - Дослідження динаміки навчальної взаємодії викладача та студента у процесі вивчення педагогічних дисциплін (2015)
Одінцова О. О. - Особливості створення математичних моделей задач, що вивчаються в лінійному програмуванні (2016)
Жихорська О. В. - Реалізація моделі формування професійної компетентності навчально-допоміжного персоналу вищого навчального закладу в умовах інтеграції формальної, неформальної та інформальної освіти (2015)
Пухно С. В. - Особливості проходження адаптації першокурсників ВНЗ як чинник формування системи професійних Знань (2016)
Кабусь Н. Д. - Компетентнісно-креативний підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери (2015)
Семеніхіна О. В. - Побудова геометричних місць точок з використанням програм динамічної Математики, Друшляк М. Г. (2016)
Карапузова І. В. - Вимоги до здійснення педагогічної підтримки майбутніх учителів у процесі навчання (2015)
Семерня О. М. - Формування методичних компетентностей майбутніх учителів на різних кваліфікаційних рівнях обізнаності з методики навчання фізики (2016)
Коробова Ю. В. - Процесуальний аспект змісту навчання мовленнєвої адаптації майбутніх учителів англійської мови (2015)
Сільвейстр А. М. - Використання елементів курсу теоретичної фізики для формування природничо-наукових знань у майбутніх учителів хімії і біології (2016)
Костащук О. І. - Виховання професійної честі майбутніх учителів у процесі навчання (2015)
Тінькова Д. С. - Формування дослідницьких компетентностей учнів ПТНЗ на уроках математики (2016)
Мирончук Н. М. - Цілі професійної діяльності в системі життєво важливих перспектив студентів магістратури (2015)
Трунова О. В. - Застосування апарату теорії неперервних Марківських ланцюгів при визначенні зміни станів виробничих систем (2016)
Нікула Н. В. - Стан сформованості методичної культури майбутніх учителів початкових класів (2015)
Петренко М. Б. - Формування концертмейстерських інтерпретаційних умінь майбутніх учителів музичного мистецтва з позицій герменевтичного підходу (2015)
Плачинда Т. С. - Фізичне виховання як складова професійної підготовки авіафахівців (2015)
Прус Н. О. - Позитивний імідж викладача іноземної мови – запорука професійного успіху (2015)
Раєвська І. М. - Обґрунтування педагогічних умов розвитку дослідницьких умінь учителів початкової школи в системі післядипломної педагогічної освіти (2015)
Ребрина А. А. - Лікувальна фізична культура як засіб профілактики захворювань в процесі виховання професійно-прикладної фізичної культури, Ребрина А. А. (2015)
Фенцик О. М. - Формування літературознавчої компетентності майбутніх учителів початкової школи: шляхи реалізації (2015)
Хорошуха М. Ф. - Про ефективність упровадження моделі формування предметної компетентності з основ теорії здоров’я у студентів вищих училищ фізичної культури (2015)
Шумілова І. Ф. - Критерії, показники та рівні сформованості загальнокультурної компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей (2015)
Яблоков С. В. - Організація роботи з формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами інноваційних технологій (2015)
Яремака Н. С. - Акмеологічне середовище баз практик у професійній підготовці майбутніх менеджерів індустрії дозвілля (2015)
Антипін Є. Б. - Наступність у вихованні й навчанні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в історико-педагогічному контексті кінця ХІХ – початку ХХ століття (2015)
Клімчук В. А. - Проблематика соціального виховання дітей в епоху суспільних трансформацій у педагогічній спадщині С. Т. Шацького (2015)
Stremetskaya V. - Women’s prison and post-penitentiary philanthropy in the ХІХth – early ХХth century (2015)
Хемій М. В. - Дидактичні особливості змісту трудового навчання з обслуговуючих видів праці в Україні (друга половина ХХ століття) (2015)
Борхович С. М. - Категорія "цінності" в контексті сучасного наукового знання (2015)
Бурсова С. С. - Діагностика рівнів адаптації дітей до дошкільного навчального закладу (2015)
Коваленко Н. В. - Змістові лінії системи педагогічних практик (2015)
Михайличенко О. В. - Наукові дослідження за спеціальністю "Фізична культура і спорт": сучасність та перспективи (2015)
Оранюк Б. Ю. - Педагогічна модель процесу формування інформаційної культури учнів у мережевому спілкуванні (2015)
Розуменко А. О. - Використання засобів знаково-символьної наочності у процесі формування алгоритмічної культури учнів 5–6 класів (2015)
Федорова М. А. - Ретроспективний аналіз проблеми виховання моральних цінностей особистості (2015)
Цуркан Т. Г. - Шлях до успіху особистості – через проблемне навчання, Красій Н. Б. (2015)
Цуркан Т. Г. - Вплив сім’ї на виховання культури поведінки дитини, Максимчук А. Ю. (2015)
Шмалєй С. В. - Реалізація інтегративного підходу в сучасній екологічній освіті старшокласників, Щербина Т. І. (2015)
Юрченко О. М. - Зміст і структура моделі готовності вчителів початкових класів до впровадження технологій самозбереження в системі професійної діяльності (2015)
Гуріна В. О. - Витоки становлення й розвитку ідеї мистецької освіти жінок у зарубіжній педагогічній думці (2015)
Конограй В. В. - Системи оцінки якості вищої освіти в країнах Балтії: порівняльний аналіз (2015)
Лущик Ю. М. - Започаткування вищої аграрної освіти у Великій Британії (2015)
Ткаченко І. О. - Сучасний стан хореографічної освіти в Німеччині (2015)
Шаповалова О. В. - Етапи реформування середньої освіти Великої Британії (середина ХХ ст. – початок ХХІ ст.) (2015)
Абрамчук В. С. - Проблема прогнозування в задачах математичного моделювання, Абрамчук І. В., Петрук Д. О., Пугач О. С., Юзва А. П. (2016)
Батуро В. Я. - Применение прикладных задач при изучении математики учащимися технического колледжа (2016)
Безуглий Д. С. - Технологія створення електронного підручника із вбудованими інтерактивними аплетами (2016)
Близнюк М. М. - Інформаційні технології в навчанні прикладному та декоративному мистецтву (2016)
Василенко Я. П. - Застосування апроксимаційно-ітеративного методу до розв’язування звичайних диференціальних рівнянь, заданих неявно (2016)
Костевич Б. О. - Варіаційний підхід до обробки зображень з використанням рівнянь математичної фізики, Хайдуров В. В. (2016)
Кравченко В. І. - Cовершенствование математической подготовки бакалавров компьютерных наук при освоении дисциплины физическое воспитание (2016)
Ленчук І. Г. - Геометрична піготовка вчительських кадрів в університетах україни: акценти на конструктивізм (2016)
Лущин С. П. - Особливості застосування білінгвістичного методу навчання при викладанні курсу загальної фізики в технічному університеті (2016)
Нерода Т. В. - Інформаційно-комунікаційна технологія автоматизованого компонування засобів контролю знань (2016)
Паламарчук О. С. - Використання хмарного сервісу onedrive в навчальному процесі ВНЗ (2016)
Прохоров Д. И. - Методика взаимосвязанного обучения математике во внеучебной и учебной деятельности в 7-9 классах (2016)
Рихтер Т. В. - Уровни сформированности профессиональных компетенций студентов высшей школы (2016)
Роенко О. Ю. - Оценка вероятности образования отрицательных ионов водорода в поверхностно – плазменном методе генерации с помощью уравнения Рассера (2016)
Семеніхіна О. В. - Впровадження моделі формування професійної готовності майбутніх учителів математики до використання засобів комп’ютерної візуалізації математичних знань: мотиваційний критерій, Шамоня В. Г. (2016)
Семерня О. М. - Дієвість як методична компетентність майбутнього вчителя фізики (2016)
Онищенко О. - Бібліотека і "цифрове" покоління: нова ситуація – нові форми роботи (2016)
Гальченко О. - Науковий каталог писемних пам’яток як джерело і різновид наукових досліджень (2016)
Дікунова О. - Створення бібліографічних покажчиків – складник інформаційно- бібліографічної діяльності бібліотеки вишу, Лебедюк О. (2016)
Антонюк Т. - Відділ зарубіжної україніки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: пріоритети діяльності та перспективи розвитку (2016)
Соколов В. - Бібліотечна діяльність комітетів піклування про народну тверезість у Київській губернії наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Тодорцев-Хлача К. - Модель центральної бібліотеки національних меншин у Хорватії: досвід функціонування та стратегія розвитку (2016)
Фрис В. - Книгознавчі студії академіка Ярослава Ісаєвича (2016)
Дуднік О. - Бібліографічний покажчик літератури з питань світової економічної кризи початку ХХІ ст. (2016)
Serdyukova N. V. - Unconventional approaches to teaching college physics (2016)
Абрамчук В. С. - Базисні системи в задачах математичного моделювання, Абрамчук І. В., Петрук Д. О., Пугач О. С., Руда О. Г., Шмулян Я. В. (2016)
Безвербний І. А. - Проектування прикладних програмних додатків навчального призначення засобами віртуальної машини, Шишкіна М. П. (2016)
Демкова В. О. - Модель формування експериментальної компетентності майбутніх учителів фізики і математики (2016)
Дущенко О. С. - Використання інтернету в освіті: досвід зарубіжжя (2016)
Збаравська Л. Ю. - Теоретичні аспекти міжпредметних зв’язків у професійній підготовці майбутніх агроінженерів (2016)
Кліндухова В. М. - Інтегративний характер задач умовної оптимізації та його роль у курсі вищої математики студентів морських спеціальностей (2016)
Корнійчук О. Е. - Вивчення похідної разом із Maple (2016)
Павлова Н. Х. - Гибридная мотивация в процессе обучения школьников (2016)
Пікуляк М. В. - Моделювання сценаріїв адаптивного навчання в системі дистанційної освіти (2016)
Постіл С. Д. - Моделювання освітніх бізнес-процесів ВИШу, Шліхта А. М. (2016)
Свентецька Г. Д. - Физический эксперимент как средство активизации познавательного интереса на уроках физики (2016)
Семеніхіна О. В. - Впровадження моделі формування професійної готовності майбутніх учителів математики до використання засобів комп’ютерної візуалізації математичних знань: теоретичний критерій (2016)
Семерня О. М. - Методологія результативного навчання майбутніх учителів фізики в аспекті аналізування пізнання (2016)
Слободянюк І. Ю. - Модернізація навчального процесу з фізики шляхом орієнтування на домінуючий тип сприйняття інформації, Мисліцька Н. А., Бабич І. О. (2016)
Чуприна О. С. - Формування технологічної компетентності майбутніх вчителів математики суспільно-гуманітарного профілю навчання (2016)
Шишенко І. В. - Забезпечення прикладної спрямованості шкільного курсу математики в класах з гуманітарним профілем навчання (2016)
Богославська Є. - Роль педагогічної практики у професійній підготовці майбутнього вчителя фізики (2013)
Груба М. - Міжпредметні зв’язки курсів геометрії та креслення під час вивчення теми "Геометричні побудови на площині" (2013)
Лазаренко О. - Методологія природознавства як засіб формування в учнів сучасної фізичної картини світу (2013)
Лукашова Т. - Огляд наукової діяльності Ф.М. Лимана, Друшляк М. (2013)
Розуменко А. - Самостійна робота учнів професійно–технічних училищ у процесі навчання математики, Лунгор І. (2013)
Шамрай С. - Теореми шкільного курсу планіметрії: аналіз типів та способів доведень (2013)
Шамшина Н. - Использование табличного процессора MS Excel при решении задач на рекурсию (2013)
Semenihin I. V. - The use of legal scholarship by the courts of Ukraine (2016)
Крат В. І. - Застосування позовної давності у сфері недійсності правочинів: аналіз судової практики (2016)
Карнаух Б. П. - Позовна давність у практиці Європейського суду з прав людини (2016)
Кухарєв О. Є. - До питання щодо забезпечення виконання спадкового договору після смерті відчужувача (2016)
Сибіга С. Е. - Новація у праві Давнього Риму (2016)
Хмельова Н. А. - Сутність шкоди, завданої злочином життю фізичної особи, що підлягає відшкодуванню державою (2016)
Гетьман Є. А. - Принцип верховенства права у нормотворчій діяльності органів виконавчої влади (2016)
Adejumo O. I. - An exploration of the interface between national security and sustainable democracy in Nigeria: the way forward, Faga H. P. (2016)
Макух О. В. - Питання, пов’язані із визначенням предмета закону про Державний бюджет у рішеннях Конституційного Суду України (2016)
Гаєвая О. В. - Окремі питання регулювання оплати праці за кордоном та в Україні (2016)
Оболенцев В. Ф. - Системний підхід у антикорупційному комплаєнсі (2016)
Іщенко М. В. - Забруднення або псування земель як наслідки у злочині, передбаченому ст. 239 Кримінального кодексу України (2016)
Статівка О. О. - Ретроспектива розвитку правової науки про природно-заповідний фонд України як елемент національної екологічної мережі (2016)
Гольонко Р. А. - Особливості становлення та розвитку законодавства про біосферні заповідники (2016)
Боровицька А. Г. - Співвідношення понять "ведення державного водного кадастру" та "кадастровий процес" (2016)
Біловус Р. В. - Правове регулювання загального користування надрами для цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин (2016)
Назаров І. В. - Історичний розвиток та сучасна структура судової системи Німеччини (2016)
Шпенова П. Ю. - Загальні засади формування кадрів для апарату суду (2016)
Комарова Т. В. - Суд ЄС та національні інтереси держав – членів Європейського Союзу (2016)
Камчатний М. В. - Історія міжнародно-правового регулювання питань, пов’язаних із застосуванням комп’ютерних технологій (2016)
Безуглий Д. - Візуалізація як сучасна стратегія навчання (2014)
Зубко В. - Узагальнення і систематизація при вивченні функціональної лінії в шкільному курсі математики (2014)
Лук’яненко К. - Комп’ютерні ігри на уроках математики (2014)
Удовиченко О. - З досвіду створення електронного підручника як засобу підтримки навчального процесу, Юрченко А. (2014)
Шамрай С. - Уточнення переліку комп’ютерних математичних інструментів, необхідних вчителю математики (2014)
Шамшина Н. - Использование программы MS Access для создания электронных учебно-методических комплексов (2014)
Шевченко С. - Застосування знаменитих функцій до побудови контрприкладів (2014)
Безуглий Д. - Прийоми візуального подання навчальної інформації (2014)
Коцур О. - Пошаровий аналіз елементного складу твердих тіл методом вторинної іонної мас-спектрометрії (2014)
Мусієнко І. - Методика вивчення квантових властивостей світла в школі (2014)
Бабич О. - До питання про співвідношення понять наочність і візуалізація, Семеніхіна О. (2014)
Шамрай С. - Спецкурси з вивчення програмних засобів математичного спрямування: порівняльний аналіз (2014)
Шевченко І. - Приклади візуалізації у навчанні математики (2014)
Лаврентьєва О. - Науково-дослідницька діяльність майбутніх учителів у системі вдосконалення методологічної культури (2015)
Погребний В. - Деякі метричні функції, що задають топологію (2015)
Семеніхіна О. - Розв’язування задач шкільного курсу статистики у середовищах Gran1 і GeoGebra: порівняльний аналіз, Друшляк М. (2015)
Ткаченко І. - Упровадження мультимедійного навчання – запорука підвищення ефективності реалізації навчальних завдань, Краснобокий Ю. (2015)
Шамшина Н. - Методы построения динамических диаграмм в Excel (2015)
Шаповалова Н. - Особливості навчання топології для підвищення компетентності майбутніх вчителів математики і фізики, Панченко Л. (2015)
Юрченко А. - Цифрові фізичні лабораторії як актуальний засіб навчання майбутнього вчителя фізики (2015)
Безвербний І. А. - Розгортання хмаро орієнтованого компонента навчального середовища із використанням системи maxima, Шишкіна М. П. (2015)
Дорошева Л. - Развитие креативности мышления школьников и студентов при изучении астрономии (2015)
Кузьменко О. С. - Вивчення симетрії у процесі навчання з квантової механіки у вищих навчальних закладах (2015)
Лукашова Т. Д. - Прості числа та деякі пов’язані з ними проблеми теорії чисел (2015)
Максименко Т. М. - Особливості організації навчально-дослідної роботи студентів педагогічних спеціальностей ВНЗ, Пухно С. В. (2015)
Петренко С. І. - Про модель формування ІКТ-компетентності майбутнього учителя математики (2015)
Погребний В. Д. - Про обмеженість множин: різні аспекти (2015)
Семеніхіна О. В. - Практика використання параметричного кольору в програмах динамічної математики при розв’язуванні задач на ГМТ, Друшляк М. Г. (2015)
Хворостіна Ю. В. - Концептуальні основи дослідження розподілів випадкових величин, пов’язаних зі знакозмінними рядами Люрота (2015)
Шишенко І. В. - Проблема математичної підготовки учнів-гуманітаріїв у наукових дослідженнях (2015)
Шепітько В. Ю. - Інновації в діяльності органів кримінальної юстиції, Авдєєва Г. К. (2014)
Бірюков В. В. - Криміналістична ідентифікація: метод, методики, технології (2014)
Даньшин М. В. - Практичне значення встановлення міжпредметних зв’язків криміналістики з науками кримінально-правового циклу (2014)
Тіщенко В. В. - Криміналістичні технології: поняття та напрями використання, Барцицька А. А. (2014)
Когутич І. І. - Окремі аспекти методики прийняття судових рішень у кримінальному провадженні (2014)
Юсупов В. В. - Спеціальні і криміналістичні знання у кримінальному провадженні: питання співвідношення (2014)
Бордюгов Л. Г. - Решение вопроса о причинной связи в судебной экспертизе (2014)
Пиріг І. В. - Поняття та сутність експертного дослідження місця події (2014)
Абрамова В. М. - Помилки в судово-експертній діяльності: сутність, умови виникнення та види, Свобода Є. Ю. (2014)
Ярослав Ю. Ю. - До питання присутності осіб при проведенні судових експертиз (2014)
Гора І. В. - Проблемні питання залучення експерта стороною захисту (2014)
Чорноус Ю. М. - Особливості проведення експертиз на підставі запиту про надання міжнародної правової допомоги (2014)
Полтавський А. О. - Проблемні питання правової регламентації функціонування системи криміналістичної реєстрації кримінальним процесуальним кодексом України: шляхи удосконалення (2014)
Мазниченко Ю. О. - Використання графічних інформаційних моделей в автоматизованих судово-експертних дослідженнях (2014)
Колесник В. А. - Роль криміналістичної діагностики в діяльності органів досудового розслідування (2014)
Весельський В. К. - До питання допустимості тактичних прийомів (2014)
Моїсєєв О. М. - Допит у режимі відеоконференції як процес інформаційної взаємодії, Маланчук А. Г. (2014)
Коваленко В. В. - Участь спеціаліста-криміналіста у слідчому експерименті, що проводиться з метою встановлення спеціальних чи професійних навичок особи (2014)
Сокиран М. Ф. - Отримання слідчим зразків для експертизи за участю спеціаліста (2014)
Холостенко А. В. - Питання забезпечення кримінального провадження, що виникають при розслідуванні злочинів у сфері одержання неправомірної вигоди (2014)
Сакаль А. П. - Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, вчинених транснаціональними організованими злочинними угрупуваннями (2014)
Одерій О. В. - Початок досудового розслідування кримінальних правопорушень проти довкілля: теоретико-організаційний аспект (2014)
Коршиков М. В. - Пред’явлення для впізнання (теоретико-історичний аспект) (2014)
Ващук О. П. - К вопросу о криминалистическом исследовании невербальной информации, содержащейся в динамических признаках человека (2014)
Бондар М. Є. - Реалізація права на експертну ініціативу при дослідженнях документів у деяких експертних ситуаціях, Сукманова Т. О. (2014)
Соломаха Ю. В. - Деякі питання методики дослідження багатооб’єктної судово-почеркознавчої експертизи, Ніколайчук Т. В. (2014)
Фраймович Л. В. - Судово-авторознавче дослідження текстів з метою встановлення факту запозичення (2014)
Костів І. В. - Деякі лексичні особливості перської мови при виконанні криміналістичних досліджень (2014)
Полтавський А. О. - До питання дослідження копій документів при проведенні почеркознавчих та технічних експертиз документів, Молибога М. П., Гуменський О. А., Ковальов К. М. (2014)
Науменко С. М. - Особливості дослідження паспорту громадянина України для виїзду за кордон, Силкин А. С. (2014)
Сидоренко Л. О. - Виявлення, візуалізація та фіксація кодових точок в кольорових електрофотографічних зображеннях (2014)
Науменко С. М. - Новітні методи встановлення знищених рельєфних знаків на транспортних засобах (2014)
Мамайчук Г. С. - Дактилоскопічне дослідження: роль і місце в судовій експертизі, ефективність і перспективи розвитку (2014)
Кобзарь С. И. - Особенности экспертного исследования малоинформативных следов рук (2014)
Кофанов А. В. - Деякі аспекти судово-балістичних досліджень вогнепальної зброї (схожих з нею пристроїв), набоїв та бойових припасів в умовах відсутності Закону України "Про зброю” (2014)
Скрипко Г. О. - Визначення кореляції масової частки вовни та бавовни в текстильних матеріалах та виробах з них методами оптичної мікроскопії, Добрянська О. Л. (2014)
Кошель О. Ю. - Визначення фальсифікації ювелірних виробів в рамках експертизи металів і сплавів, Посільський О. О. (2014)
Сараєв О. В. - Вплив антиблокувальної системи на шлях автомобіля (2014)
Шимановський С. О. - Задачі, що вирішуються при визначенні вартості спеціальної техніки, виготовленої на базі бронетанкової техніки, спеціальних автомобільних та гусеничних шасі, Юхименко А. В. (2014)
Чумаченко В. О. - Рекомендації та деякі технічні підходи з отримання образу даних оперативної пам’яті персональної електронно-обчислювальної машини (ПЕОМ) (2014)
Харабуга Ю. С. - Комп’ютерно-технічне дослідження мобільних телефонів, смартфонів та SIM-карт (2014)
Буратевич О. І. - Щодо необхідності запровадження нової експертної спеціальності з питань землеустрою (2014)
Корзілов В. Ю. - Спрощений метод розрахунку суми завищення вартості будівельних робіт як метод експертних досліджень у практичній діяльності Кримського НДІСЕ, Корзілов Ю. О. (2014)
Буратевич О. І. - Загальні аспекти з питань проведення коригувань при оцінці об’єктів нерухомого майна, Свістунов І. С. (2014)
Чередніченко А. П. - Ухилення від сплати податків і податкова оптимізація (2014)
Семенова Н. Ю. - Особливості оподаткування податком на прибуток операцій з цінними паперами (2014)
Бугаєнко О. Д. - Особливості проведення експертного дослідження щодо відповідності ануїтетного платежу відсотковій ставці, визначеній сторонами в кредитному договорі, Болоніна І. В. (2014)
Ганенко І. С. - Дослідження відображення в бухгалтерському та податковому обліку операцій з давальницькою сировиною (2014)
Желавська О. О. - Право споживача на якість товарів за сучасним законодавством України в аспекті судової товарознавчої експертизи (2014)
Архипов В. В. - Основные принципы и подходы при определении стоимости ювелирных изделий в судебно-товароведческих экспертизах (2014)
Поліщук І. Ю. - Застосування дохідного оціночного підходу при проведенні судової експертизи з визначення матеріальної шкоди при порушенні прав на торговельну марку (2014)
Гринчишина А. В. - Установление направления воздействия снаряда по морфологическим свойствам кровоподтеков при травме эластическими снарядами (2014)
Гуров О. М. - Встановлення давності настання смерті у ранньому посмертному періоді за суправітальною реакцією зіниць на дію пілокарпіну, Козаченко І. М., Куценко С. В., Гладких Д. Б. (2014)
Зосіменко В. В. - Встановлення статистичних зв’язків між показниками криміналістичної характеристики злочину, які встановлені при аналізі випадків вбивств із застосуванням гострих предметів (2014)
Козаченко І. М. - Здатність пневмострільних снарядів до гідродинамічної дії при ураженні імітаторів тканин і порожнистих органів людини (2014)
Михайленко А. В. - Признаки, указывающие на направление вращения огнестрельного снаряда (2014)
Сапєлкін В. В. - Оптимізація вибору імітатора біологічних тканин при моделюванні вогнепальних поранень, спричинених кулями патрона травматичної дії "Терен-12П” (2014)
Щербак В. В. - Судово-медична характеристика вогнепальних пошкоджень тканин одягу при пострілах впритул із пістолета "Форт-14ТП” (2014)
Арефіна Н. М. - Експертне психологічне дослідження дитини: вікові обмеження (2014)
Хіжняк Ю. С. - Встановлення забруднення земельних ділянок при виконанні експертиз, пов’язаних з несанкціонованими звалищами сміття, Алексашкін І. В. (2014)
Саганяк Е. А. - Комиссионные судебно-почвоведческие экспертизы, Драган Н. А. (2014)
Клименко Н. І. - М. Я. Сегай – відомий експерт-криміналіст і вчений (2014)
Бондарь М. Е. - Формирование научно-экспертной школы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (2014)
Іщенко А. В. - Науковий доробок криміналістів-почеркознавців (2014)
Антонова М. М. - До питання розвитку редакційно-видавничої діяльності Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, Колонюк В. П., Ягодін О. П. (2014)
Чисников В. Н. - Магистр химии А. П. Семенцов – помощник управляющего Киевского кабинета научно-судебной экспертизы (2014)
Sus B. A. - Fundamental form of motion of matter and traditional problematic issues of physics, Sus B. B. (2015)
Батуро В. Я. - Средства повышения мотивации к изучению математики учащимися технических колледжей (2015)
Зиміна Л. О. - Робота навчальних закладів по веденню власних інформаційних ресурсів (2015)
Мартиненко О. В. - Диференціальне та інтегральне числення в задачах на послідовності, Чкана Я. О. (2015)
Москалюк Н. В. - Актуальні проблеми підготовки майбутніх вчителів природничих дисциплін (2015)
Розуменко А. О. - Знамениті задачі математики, Власенко В. Ф., Розуменко А. М. (2015)
Семеніхіна О. В. - Обґрунтування доцільності використання програм динамічної математики як засобів комп’ютерної візуалізації математичних знань, Друшляк М. Г. (2015)
Семерня О. М. - Компетентнісний підхід: методична компетентність майбутнього вчителя фізики (2015)
Сільвейстр А. М. - Інформаційно-комунікаційні технології навчання як засоби реалізації віртуальних лабораторних робіт з фізики у майбутніх учителів хімії і біології (2015)
Стучинська Н. В. - Формування предметних компетентностей з фізики та хімії при вивченні поверхневих явищ та їх ролі у медико-біологічних процесах, Лисенко Т. А. (2015)
Шаповалова Н. В. - Особливості навчання гіперболічної геометрії для підвищення компетентності майбутніх вчителів математики і фізики, Панченко Л. Л. (2015)
Шамоня В. Г. - Використання ІТ в освіті: аналіз напрацювань наукової лабораторії при кафедрі інформатики СумДПУ ім. А.С. Макаренка, Шипиленко А. П. (2015)
Алфімов В. М. - Організація навчання керівників освіти у Німеччині (2016)
Антонович Є. А. - Духовна спорідненість українських та китайських національних традицій розробки візуальних і словесних образів у психології художньо-проектної творчості: індоєвропейська традиція (Ван Вей та Лі Бо), Вдовченко В. В. (2016)
Безугла М. В. - Духовно-культурні цінності освіти в поглядах сучасних учених (2016)
Бовт А. Ю. - Естетичне виховання дітей України, постраждалих від військового конфлікту, засобами національного культурного надбання (2016)
Брюханова Т. С. - Спортивно-орієнтоване фізичне виховання як засіб формування спортивної культури студентів, Лосік В. Г. (2016)
Evtukh M. B. - Trends of the Scientific Researches in the Sphere of Methods of Preschool Education (1960s – the beginning of the 21st century), Sayapina S. A. (2016)
Золотарьова О. В. - Практика виявлення обдарованих школярів в Ізраїлі (2016)
Кафарська О. Б. - Історіософія української освіти як проблема сучасної педагогіки (2016)
Коркішко А. В. - Сутнісна характеристика категорії "імідж": історико-педагогічний аспект (ІХ - XVIII ст.) (2016)
Коркішко О. Г. - Аналіз структурних компонентів професійного статусу майбутнього викладача ВНЗ (2016)
Krsek O. Ye. - Regulatory support of minority language education in the USA (20-s of XX –beginning of XXI century) (2016)
Наконечна О. В. - Методика застосування асоціативних зображень у професійній підготовці майбутніх фахівців (2016)
Нікітіна Н. П. - Креативність і творчість: загальне і особливе, Маляр О. Ю. (2016)
Омельченко С. О. - Позитивний і негативний досвід в організації соціально-педагогічної профілактики адиктивної поведінки студентської молоді України в другій половині ХХ століття, Шулик Т. В., Волік С. В. (2016)
Осадча Н. О. - Самотність як інтегративна якість базової культури особистості (2016)
Проскунін В. М. - Управління процесами розбудови освітніх округів як інноваційної відкритої педагогічної системи, Проскуніна У. В. (2016)
Рашидова С. С. - Формування готовності майбутнього викладача до педагогічної творчості, Клименко О. В. (2016)
Сізов В. В. - Культурно-естетичний простір навчального закладу як педагогічна категорія (до постановки проблеми) (2016)
Slavskaya Y. A. - Ecological And Aesthetic Culture Of Studying Young People: Historical Aspect (2016)
Солодка А. К. - Смисложиттєві орієнтації особистості як ключовий механізм взаємодії людини зі світом (2016)
Стьопкін А. В. - Використання системи комп’ютерної математики при викладанні точних наук, Лук'янова Д. Ю. (2016)
Тимошенко В. В. - Педагогічний імідж викладача ВНЗ як частина професійної компетенції (2016)
Ушакова І. О. - Методика формування естетичного образу людини в студентської молоді (2016)
Федь І. Є. - Формування творчої особистості молодшого школяра у праці, Собіна К. Ю. (2016)
Черкашина Т. В. - Практичний аспект педагогічної системи самопізнання та особистісно-професійного самовдосконалення (2016)
Шабінський М. Є. - Порівняльний аналіз правових засад громадянського виховання у початкових школах України та Франції (2016)
Ашиток Н. - Компетентнісний підхід як методологія професійної підготовки фахівців у вищій школі (2016)
Барлуґ К. - Prawa dziecka do edukacji i rehabilitacji w polskich dokumentach prawnych i ich praktyczna realizacja (2016)
Батрак Т. - Позааудиторна діяльність студентів як чинник підготовки майбутніх вчителів зарубіжної літератури до позакласної діяльності в школі (2016)
Білавич Г. - Формування мовленнєвої культури як складник професіограми майбутнього вчителя, Стамбульська Т. (2016)
Білавич І. - Просвітницько-консультативна діяльність українських лікарів щодо здоров’язбереження дітей та юнацтва в Галичині (перша третина ХХ ст.), Савчук Б. (2016)
Брода М. - Чинники впровадження сучасних інформаційних технологій у підготовці вчителя англійської мови (2016)
Восік-Каваля Д. - Self-esteem and communication activity of secondary school students (2016)
Вятровська А. - The analysis of metavalues of women with anorexia and bulimia nervosa (2016)
Гаращенко Л. - Організація взаємодії зі cтудентами бакалавріату в процесі вивчення дисциплін професійного напряму (обмін досвідом) (2016)
Дєнічєва О. - Проблема вибору середнього навчального закладу (гімназії) в Австрії (2016)
Дмитришин О. - Зміст і форми науково-дослідницької роботи студентів у класичних університетах України (1950 – 1990 рр.) (2016)
Довга Т. - Елементи іміджотворчості у навчально-професійній діяльності майбутнього вчителя початкової школи (2016)
Зданевич Л. - Психолого-педагогічна сутність інтерактивних методів навчання у процесі підготовки майбутніх вихователів до роботи з дошкільниками (2016)
Іванчук С. - До проблеми визначення рівнів вихованості основ культури споживання у дітей старшого дошкільного віку (2016)
Івах С. - Питання фізичного й морального здоров’я дітей та молоді у творчому доробку жінок-педагогів Східної Галичини міжвоєнного періоду (2016)
Карпенко О. - Опіка над дітьми як наукова проблема: міждисциплінарний підхід (2016)
Кобрій О. - Моделювання професійної підготовки педагога у вищих навчальних закладах України (2016)
Коцур М. - Szkoła w warunkach demokratycznych przemian – od praw i możliwości do bezradności polskiego nauczyciela (2016)
Майєрек М. - The level of self-esteem at children actively practising sport (2016)
Максимук Л. - Педагогическая культура цивилизаций Латинской Америки периода конкисты: традиции и преемственность (2016)
Павлюк-Скшипек А. - Poziom kompetencji społecznych uczniów z dysleksją w kontekście samooceny, Вітек А. (2016)
Плачинда Т. - Інтегративний підхід під час професійної підготовки майбутніх фахівців (2016)
Савченко Т. - Опанування курсу "Технології соціально-педагогічної діяльності" як умова формування у майбутніх соціальних педагогів умінь і навичок професійно орієнтованого спілкування (2016)
Сливка Л. - Історико-філософські основи здоров’язбережувального виховання (2016)
Стремецька В. - Принципи здійснення постпенітенціарного патронату у ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Строчук М. - Поликультурное воспитание: культурно-исторический контекст (2016)
Фесенко О. - Дослідження сутності феномена "Методична компетентність" у науковій літературі (2016)
Чепіль М. - Зміст виховної діяльності українських педагогів Галичини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2016)
Шевцова Г. - Виховний потенціал жінки-матері в становленні майбутньої особистості (2016)
Abstracts (2016)
Наші автори (2016)
Вимоги (2016)
Ашиток Н. - Професії соціальний педагог і соціальний працівник: спільне і відмінне (2015)
Березан В. - Практична підготовка майбутнього соціального педагога з використанням інформаційних і комунікаційних технологій (2015)
Білавич І. - Внесок українських лікарів у розвиток вітчизняної науки та медичної опіки дітей і дорослих (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Біліченко Володимир. - Розвиток музичної освіти в Україні у період козацької доби (Гетьманщини) (2015)
Бойченко М. - Організація програм телементорства для обдарованих і талановитих у розвинених англомовних країнах (2015)
Бондаренко В. - Формування професійного іміджу майбутніх учителів технологій (2015)
Величко Н. - Еколого-естетичне виховання у початкових школах Великої Британії (2015)
Вільхова О. - Розвиток дитячої народної хореографії в Радянській Україні у структурі діяльності обласних будинків народної творчості (друга половина XX ст.) (2015)
Волікова М. - Проблема періодизації та освоєння науково-публіцистичної спадщини А. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти (2015)
Гавриш О. - Професійні та особистісні якості шкільного соціального педагога (2015)
Городиська В. - Інновації в освітній діяльності вищої школи (2015)
Даниско О. - Методолого-теоретичні засади формування здорового способу життя школярів засобами фізичної культури і спорту (2015)
Дацків І. - Підготовка фахівців у галузі музичного мистецтва на Закарпатті (1919 – 1939 рр.) (2015)
Демченко О. - Експлікація феномену соціальної обдарованості в контексті психолого-педагогічних досліджень (2015)
Дуля А. - Підготовка майбутнього фахівця морської галузі у контексті компетентнісного підходу (2015)
Кобрій В. - Педагогічні умови практичної підготовки фахівців у вищих педагогічних навчальних закладах України (2015)
Короткова Ю. - Мета та зміст професійної підготовки філологів у галузі рідної мови в університеті Кіпру наприкінці XX – початку ΧΧΙ століття (2015)
Кравченко-Дзондза О. - Модель формування комунікативної компетентності майбутніх вчителів початкових класів у процесі професійної підготовки (2015)
Лоза Т. - Динаміка рівня готовності до самостійного життя. вихованців ДБСТ при здійсненні їх соціально-педагогічної підтримки (2015)
Малашевська І. - Теорія та практика сучасної системи музичної освіти дітей молодшого шкільного віку (2015)
Навроцька М. - Спілкування як невід’ємна складова іміджу педагога (2015)
Невмержицька О. - Виховний ідеал: еволюція та сучасне трактування (2015)
Панасенко Е. - Генеза експериментів у галузі виховання у науково-педагогічних дослідженнях українських авторів: ретроспективний аналіз (2015)
Пантюк Т. - Пріоритетні детермінанти процесу підготовки дитини до шкільного навчання (2015)
Преснер Р. - Специфіка навчання іноземних мов дорослих (2015)
Савчук Б. - Вплив реформаторської педагогіки на розвиток теорії і практики навчання і виховання в Україні у першій третині ХХ ст.: історіографія проблеми, Чопик Ю. (2015)
Салань Н. - Сучасний стан підготовки майбутнього вчителя фізико-математичних дисциплін до гурткової роботи у закладах освіти (2015)
Сараєва О. - Дитячий колектив: психолого-педагогічний вимір проблеми (2015)
Сулаєва Н. - Вітчизняна мистецька освіта ХІІІ – середини ХVІ століть: неформальні й формальні ознаки (2015)
Шарапа Г. - Організація гуманної взаємодії з вихованцями як важливе завдання педагога (2015)
Наші автори (2015)
Вимоги (2015)
Смолій В. - Передмова (2015)
Верменич Я. - Концептуалізація теорії й історії погранич у сучасних наукових дискурсах (2015)
Литвин В. - Територіальна організація українського соціуму і проблема кордонів (2015)
Нагорна Л. - Поняття й метафори у територіальному аналізі: проблеми адекватності тлумачень (2015)
Павлов О. - Предметне поле сільської історії як складової руралістики (2015)
Водотика С. - Регіональна історія у геополітичному вимірі: на прикладі Південної України (2015)
Подкур Р. - Прикордоння радянської України у воєнній доктрині СРСР 1920–1930-х рр. (2015)
Горбуров К. - З історії українсько-польського прикордоння міжвоєнної доби ХХ ст.: Мархлевський польський національний район УСРР 1925–1935 рр. (2015)
Грищенко Ю. - Інституалізація національної політики більшовиків та формування її болгарського напрямку в УСРР (2015)
Щодра О. - Історична географія: формування предметного простору і структури дисципліни (2015)
Вербиленко Г. - Передумови становлення історико-географічних досліджень в Україні (2015)
Архипова С. - Динаміка розширення меж м. Києва в ХХ ст.: історико-географічний аспект (2015)
Донік О. - Індустріальне освоєння Донбасу у ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Кульчицький С. - Структура донецької промисловості у 1926 –1938 рр. (2015)
Якубова Л. - Етнонаціональна специфіка Донбасу (2015)
Прищепа О. - Джерела особового походження про міське культурнедовкілля Правобережної України кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. (2015)
Водотика Т. - Міські соціальні фронтири у Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Черняхівська О. - До передісторії вітчизняної історичної урбаністики: містознавство у багатотомній "Історії міст і сіл У 303-країнської РСР" (2015)
Відомості про авторів (2015)
Анотації (2015)
Титул, зміст (2016)
Слово головного редактора журналу (2016)
Стельмащук А. М. - Сутнісна характеристика, передумови і засади транскордонної конвергенції між Україною та ЄС (2016)
Куцаб-Бонк К. К. - Інноваційні важелі стимулювання транскордонної конвергенції між Україною та ЄС (2016)
Цимбалюк С. О. - Капітал бренду роботодавця: сутність та методичні засади визначення рентабельності інвестицій (2016)
Місюк М. В. - Аналіз сучасного стану функціонування галузі свинарства, Сушарник Я. А. (2016)
Брич В. Я. - Поняття моделі менеджерських компетенцій та етапи її розробки в закладах охорони здоров’я, Ліштаба Л. В. (2016)
Нікітін Ю. О. - Парадигма "відкритих інновацій" як визначення "відкритого інноваційного процесу, Мельник М. В. (2016)
Карасьова Н. А. - Компаративні переваги аграрного сектору України в міжнародній торгівлі (2016)
Маркова Є. Ю. - Логістичне управління бізнес-структурами рибогосподарського комплексу в конкурентному середовищі (2016)
Бабовал Н. Р. - Освітні вимірювання в контексті підвищення якості освіти в Україні (2016)
Ганжа Б. О. - Методичні підходи до визначення масштабів неформального сектору економіки в Україні (2016)
Богославець Г. М. - Інноваційна діяльність підприємств торгівлі, Трубей О. M. (2016)
Николюк О. М. - Управління ризиками як напрям забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2016)
Рудич О. О. - Теоретичні підходи до трактування сутності категорії "стійкості" сільськогосподарських підприємств, Герасименко І. О., Ткаченко К. В. (2016)
Захарченко В. І. - Обґрунтування побудови механізму управління інноваційним розвитком регіону, Балахонова О. В. (2016)
Омельяненко Л. І. - Наукове забезпечення інноваційного розвитку аграрної сфери на регіональному рівні, Мединська О. Я., Кузишин Н. С. (2016)
Буряк В. В. - Методичні підходи до формування стратегії сталого розвитку промислового міста (2016)
Галаган Т. І. - Економічний механізм управління якістю рекультивації порушених земель (2016)
Малевич Н. Ю. - Особливості оцінки ефективності функціонування галузі екобезпечного землеробства (2016)
Бабяк Н. Д. - Соціально-економічний аналіз витрат і вигод проектів державно-приватного партнерства, Нагорний Є. О. (2016)
Федоришина Л. М. - Ринок праці: регіональний аналіз та оцінювання депресивності розвитку (2016)
Gumeniuk V. V. - Factors of dynamics of the resort and recreational services market capacity (2016)
Ібатуллін М. І. - Теоретичні засади функціонування економічного механізму аграрного ринку (2016)
Українська Л. О. - Безготівкові операції як ключовий елемент сучасної грошової системи України (2016)
Сава А. П. - Вплив фіскального регулювання на розвиток аграрного бізнесу і сільських територій, Палюх М. С. (2016)
Гуменюк О. О. - Особливості проведення аналізу фінансового стану підприємства (2016)
Шафранська Л. Т. - Фінансова звітність за сегментами в державному секторі економіки (2016)
Мушеник І. М. - Тренінгові методи у формуванні професійної готовності майбутніх фахівців-аграрників, Бурлаков О. С. (2016)
Тимченко І. П. - Стохастичне моделювання впровадження методики аналізу стратегічних розривів на підприємстві (2016)
Погріщук Б. В. - Євроінтеграційні напрями сервісного забезпечення розвитку промислових підприємств України в умовах економічних реформ (2016)
Реферати (2016)
Литвин В. - Децентралізація, федералізація, сепаратизм: парадокси політичного дискурсу (2014)
Верменич Я. - Концепт регіоналізму у сучасній термінопрактиці (2014)
Нагорна Л. - Поняття "місце пам’яті" в системі memory studies (2014)
Андрощук О. - Шляхи вдосконалення адміністративно-територіального устрою в Україні у науковому і політичному дискурсах кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2014)
Сосса Р. - Картографічний аспект дослідження адміністративно-територіального устрою України (2014)
Дмитрук В. - Делімітація та демаркація державного кордону України: проблеми та пріоритети (2014)
Водотика С. - Регіональний контекст військово-історичних студій: спроба концептуального визначення предметного поля (2014)
Скрипник А. - Російська мілітаризація Київщини у ХVІІІ ст. (2014)
Прищепа О. - Освітньо-культурне середовище повітових міст і містечок Правобережної України кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.: теоретичний зріз проблеми (2014)
Водотика Т. - Типологія міст Наддніпрянської України в контексті формування культури підприємництва в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Подкур Р. - Місто на кордоні: Кам’янець-Подільський на початку 1920-х рр. (2014)
Архипова С. - Стан адміністративного поділу Києва в 50 – 90-х рр. ХХ ст. (2014)
Арабаджи С. - Міжетнічні відносини грецького населення Приазов’я у ХІХ – першій половині ХХ ст. (2014)
Бацак Н. - "Катерининська земля" в історичній пам’яті греків Надазов’я: формування етнічної цінності (2014)
Чернухін Є. - Греки Надазов’я в пошуках свого місця в історії України: нотатки за невиданими джерелами 1950-х – 1960-х років (2014)
Відомості про авторів (2014)
Анотації (2014)
Верменич Я. - Історична регіоналістика в системі "просторової історії": диференціації предметних полів (2013)
Маловичко С. - История локуса в классической, неклассической и постнеклассической моделях исторической науки (Продолжение), Румянцева М. (2013)
Стрелецкий В. - Регионалистика и историческая география: область взаимных интересов и перспективы взаимодействия (2013)
Вербиленко Г. - Історична географія та її місце у вивченні регіональної історії України (2013)
Кульчицький С. - Румунія і Молдова: дві країни, одна нація (2013)
Дмитрук В. - До питання про територіальні розмежування між Україною і Росією в складі СРСР (2013)
Служинська І. - Формування українсько-російського кордону: дискусії й політичні рішення 20-х рр. ХХ ст. (2013)
Нагорна Л. - Образ міста: регіональні аспекти вітчизняної візуалізації (2013)
Кайсарова Ж. - Понятие "город" и типологизация городов: проблемы соотношения при определении даты возникновения городских поселений, Бабюх В. (2013)
Водотика Т. - Особливості модернізаційних процесів у містах Наддніпрянщини другої половини ХІХ ст.: нові джерельні пошуки (2013)
Рубльов О. - Організація управління на польсько-українському прикордонні за ІІ Речіпосполитої (2013)
Подкур Р. - Динаміка адміністративно-територіального поділу 1930-х рр. у контексті "великого терору" 1937–1938 рр. (2013)
Савченко І. - Започаткування видавничого проекту Української академії наук "Історично-географічний словник українських земель" (2013)
Відомості про авторів (2013)
Анотації (2013)
Лазоришинець В. В. - Хірургічне лікування набутих вад серця з використанням біологічних протезів, Лукач П. М. (2016)
Милица К. Н. - Сравнительная эффективность шунтирующих и рестриктивных бариатрических операций: ожидания и реальность, Лаврик О. А., Лаврик А. С. (2016)
Трофімов М. В. - Лікувальна тактика при шлунково–кишковій кровотечі виразкового генезу, Кришень В. П., Мунтян С. О. (2016)
Грубник В. В. - Сравнение лапароскопической крурорафии и пластики с применением облегченного сетчатого трансплантата при больших грыжах пищеводного отверстия диафрагмы: отдаленные результаты проспективного рандомизированного исследования, Малиновский А. В. (2016)
Лисенко Р. Б. - Застосування різних видів алопластики залежно від ступеня дефіциту тканин передньої черевної стінки (2016)
Стасишин А. Р. - Значення змін функції нирок у прогнозуванні перебігу гнійно–септичних ускладнень після невідкладних втручань на кишечнику (2016)
Мамонтов И. Н. - Результаты лечения больных по поводу синдрома Мirizzi (2016)
Дронов О. І. - Віддалені результати хірургічного лікування хворих з приводу локально–поширених форм злоякісних пухлин підшлункової залози, Ковальська І. О., Земсков С. В., Бакунец П. П., Климнюк І. С. (2016)
Десятерик В. І. - Оптимізація доопераційної підготовки та консервативного лікування обтураційної жовтяниці на тлі жовчнокам’яної хвороби, Котов О. В., Мамчур Д. В. (2016)
Дронов О. І. - Можливість підвищення ефективності транспапілярних втручань шляхом оптимізації їх анестезіологічного забезпечення, Насташенко І. Л., Ковальська І. О., Арешников Д. Б., Швец Ю. П., Хиніч Г. Ю., Хрисанфов Д. Ю. (2016)
Григоренко В. М. - Прогностична стратифікація клінічно місцево–поширеного раку передміхурової залози, Вікарчук М. В., Данилець Р. О., Банас О. О., Бровко Н. В., Волков С. С. (2016)
Сагалевич А. И. - Бездренажная чрескожная нефролитотрипсия. Наш первый опыт, Возианов С. А., Джуран Б. В., Когут В. В., Гайсенюк Ф. З., Мариниченко М. В. (2016)
Старцева М. С. - Возможности трансплантации жировой ткани при атрофии лица различной этиологии (2016)
Пасичный Д. А. - Применение ротационного лоскута на основе латеральной краевой и подошвенных плюсневых артерий, тканей V пальца стопы для пластики нейротрофической язвы подошвы (2016)
Дужий І. Д. - Епідеміологічні та нозологічні характеристики постраждалих, які померли внаслідок поєднаної скелетної травми, Сміянов В. А., Шкатула Ю. В., Бадіон Ю. О., Шашин С. О. (2016)
Назарчук О. А. - Антисептики: сучасна стратегія боротьби зі збудниками інфекційних ускладнень (2016)
Усенко О. Ю. - Експериментальна оцінка ефективності локального застосування біологічних стимуляторів репарації тканин в лікуванні хронічних виразок шлунка, Петрушенко В. В., Саволюк С. І., Радьога Я. В., Гребенюк Д. І. (2016)
Манжалій Е. Г. - Морфологічні зміни печінки у щурів за CCL4–індукованого цирозу та печінкової енцефалопатії на тлі лікування, Вірченко О. В., Фалалєєва Т. М., Курик О. Г. (2016)
Петах А. В. - Можливості використання автоліпотрансплантатів у регенерації дефектів хрящової тканини та її преламінації, Гришай С. Є., Дербак С. Н., Євсеєв В. Є., Чорний В. В., Поліщук О. Ю., Савицька І. М., Жигунова О. В. (2016)
Чугрієв А. М. - Рівень забезпечення лікувальних закладів компонентами крові (2016)
Лифшиц Ю. З. - Использование двухпотокового низкочастотного ультразвука для резекции селезенки по поводу ее склерозирующей ангиоматоидной нодулярной трансформации, Валецкий В. Л., Зайченко П. А., Григорук А. Г., Омельченко А. Н., Михальчевский П. С., Процюк Р. Р. (2016)
Памяти Николая Леонтьевича Володося (2016)
Маловичко С. - История локуса в классической, неклассической и постнеклассической моделях исторической науки, Румянцева М. (2012)
Галенко О. - Про концептуальні та практичні підходи до створення наративу історії України в рамках часо-просторової або територіальної парадигми (2012)
Нагорна Л. - Територіальні ідентичності в системі трансдисциплінарних регіональних досліджень (2012)
Ротар Н. - Формування комунікативного конструкту "регіон" у дискурсі політичної еліти України (2012)
Верменич Я. - Пограниччя як соціокультурний феномен: просторовий вимір (2012)
Дмитрук В. - Російсько-український кордон і прикордоння як об’єкт дослідження історичної регіоналістики (2012)
Водотика Т. - Теорія фронтиру та її пізнавальні можливості у контексті історичної регіоналістики (2012)
Чорновол І. - Блукаючі метрополії. Історіографія Канади у світлі тези про фронтир (2012)
Єфіменко Г. - Перша столиця радянської України (2012)
Бабюх Ю. - Особливості проведення національної політики в Молдавській АСРР (2012)
Чеберяко О. - Формування районних бюджетів в УСРР 1920-х рр. в контексті адміністративно-територіального реформування (2012)
Подкур Р. - Параметри опису адміністративно-територіальної одиниці УСРР–УРСР у документах органів державної безпеки в 1920-х—на початку 1930-х рр. (2012)
Архипова С. - Зміни в адміністративно-територіальному устрої Києва у 20-30-х рр. ХХ ст. (2012)
Кирчанів М. - Діапазон можливостей мікроісторії в Україні: Інший у баченні "людей другого плану" (2012)
Авраменко А. - Азовське козацьке військо в історичній картографії (2012)
Вирський Д. - З Гетьманщини до Новоросії: справа із пікінерією на Кременчуччині 1764 р. (2012)
Відомості про авторів (2012)
Репина Л. - Между локальным и глобальным: поиски интегративных подходов (2011)
Верменич Я. - Історична лімологія: проблеми концептуалізації (2011)
Маловичко С. - Региональная и локальная история: компаративный анализ, Румянцева М. (2011)
Нагорна Л. - Історична свідомість у регіональному вимірі: українські реалії (2011)
Чорновол І. - Фредерик Джексон Тернер і концепція фронтиру (2011)
Гриценко А. - Историко-культурные регионы российско-украинского приграничья: прошлое и настоящее (2011)
Підгрушний Г. - Українсько-російсько-білоруський транскордонний регіон: фактори формування, особливості територіальної організації, проблеми та перспективи розвитку, Качаєв Ю. (2011)
Служинська І. - Донщина як ареал порубіжжя й історична земля (2011)
Мареш Т. - Локальная история в системе глобально ориентированного образования: польский опыт (2011)
Кирчанів М. - Від селюків до українців: уявляючи українців, долаючи маргінальність (регіональні дискурси формування української модернової нації) (2011)
Бабюх Ю. - Висвітлення процесу створення Молдавської АСРР в періодиці 1924 року (2011)
Федорова Л. - Становлення і розвиток києвознавства (кінець ХVIII—початок ХХ ст.) (2011)
Вербиленко Г. - Роль історико-філологічного відділу ВУАН у розвитку історичної географії в 20-х—30-х рр. ХХ ст. (2011)
Сагач О. - Діяльність Центральної адміністративно-територіальної комісії по підготовці до переходу на триступеневу систему врядування у 1924–1925 рр. (2011)
Архипова С. - Територіальний розвиток київського Лівобережжя в ХХ ст. (2011)
Відомості про авторів (2011)
Верменич Я. - Історична локалістика у пошуках дослідницького об’єкта: міська і сільська історії (2010)
Зіневич Н. - Локальна історія: виклики і перспективи (2010)
Авраменко А. - Кубань как историко-географический регион (2010)
Водотика Т. - Історія Слов’яносербії в контексті історичної регіоналістики (2010)
Нагорна Л. - Реінкарнація імперії у наукових дискурсах: криза територіальних типологізацій чи геополітичний синдром? (2010)
Корольов Г. - Між Україною і Польщею: Галичина у федералістській концепції М. Грушевського (2010)
Бабюх Ю. - Утворення Молдавської АСРР: геополітичні та етнічні аспекти (2010)
Служинська І. - Геополітичні й екологічні проблеми Тузли (2010)
Сосса Р. - Картографування адміністративно-територіального устрою радянської України у міжвоєнний період (2010)
Сагач О. - Зміни в адміністративно-територіальному поділі УСРР на початку 20-х рр. ХХ ст. (2010)
Архипова С. - Адміністративно-територіальні поділи Києва в ХХ ст. (2010)
Рыженко В. - Исследователь в современном междисциплинарном пространстве: возможности изучения образов и пространства города советской эпохи (Продолжение) (2010)
Бабюх В. - Регіональні особливості відзначення ювілеїв міст (2010)
Звіряка А. - Культурний ландшафт у формуванні території м. Києва (2010)
Чорновол І. - Історіографія Австралії у світлі тези Тернера (2010)
Романцов О. - Інститут київських військових губернаторів: джерельна база дослідження (2010)
Казьмирчук М. - Соціально-регіональні аспекти системи вербування робітників у Київській губернії наприкінці ХІХ—на початку ХХ ст. (2010)
Відомості про авторів (2010)
Верменич Я. - Локальні рівні сучасного історичного пізнання: спроба типологізації (2009)
Чорновол І. - Теорія компаративних фронтирів (2009)
Нагорна Л. - Центр як категорія історичної регіоналістики (2009)
Рыженко В. - Исследователь в современном междисциплинарном пространстве: возможности изучения образов и пространства города советской эпохи (2009)
Павлов О. - Сільські території: теоретико-методологічні засади дослідження (2009)
Кульчицький С. - Входження Криму до складу України (2009)
Мареш Т. - "Можно ли стремление к глобальности совместить с возрождением регионализма?" (2009)
Чухліб Т. - Територія та кордони правобережного Українського гетьманату (2009)
Шандра В. - "Губернии на особых правах и привилегиях состоящие…" як політичний проект (2009)
Романцов О. - Практика унормування правового статусу військових губернаторів у Російській імперії (кінець ХVІІІ—початок ХІХ ст.) (2009)
Бойко О. - Територія, кордони і адміністративно-територіальний поділ Української Держави гетьмана П. Скоропадського (1918) (2009)
Кривобок О. - Територіальні зв'язки як чинник формування партійно-політичної і адміністративної мережі на півночі Лівобережної України (початок ХХ ст.) (2009)
Журба О. - Еще раз о начале времени URBIS (датировка начала Города как проблема исторической урбанистики), Портнова Т., Чернов Е. (2009)
Бабюх В. - Методологічні критерії та принципи датування виникнення міст (2009)
Бушин В. - До питання про функціональну типологію південно-українських повітових міст кінця XVIII—початку XX століття (2009)
Долинська М. - Елементи просторової локації на Краківському передмісті пізньосередньовічного Львова (2009)
Відомості про авторів (2009)
Верменич Я. - Поняття "регіональна історія" як структурна модель територіальних досліджень (2008)
Маловичко С. - Историография локальной истории: современное состояние и основные тенденции развития (2008)
Журба О. - Проблеми історіографічного районування та пошуки регіональних ідентичностей (2008)
Чернов Е. - Региональная история и историософия (2008)
Мареш Т. - "Микроистория" — возрождение региональной истории на польской почве (2008)
Нагорна Л. - Теорія регіоналізму: сучасне бачення (2008)
Пестерев В. - "Районная" и "региональная матрицы в региональных исторических исследованиях (2008)
Булыгина Т. - Человек на границе исторического времени: локальное измерение (2008)
Кирчанів М. - Проблеми історії української периферії: соціальний і локальний дискурси (2008)
Горизонтов Л. - Империя в регионе, империя-регион, империя регионов (2008)
Єфименко Г. - Кордони і територія України в XX ст., Кульчицький С. (2008)
Левченко Л. - Миколаївське і Севастопольське військове губернаторство: історія створення та засади функціонування (2008)
Андрощук О. - Адміністративно-територіальні реформи 40-60-х років XX ст.: владні рішення та суспільні реакції (2008)
Вирський Д. - Україна в перших "полоніях" (країнознавчі видання Я. А. Красіньського та М. Кромера про українські землі) (2008)
Баженов Л. - Володимир Антонович — один із фундаторів української наукової історичної регіоналістики (2008)
Музичко О. - Приватні та наукові контакти між західноукраїнськими та південноукраїнськими істориками у другій половині ХІХ-на початку XX ст. (2008)
Вечерський В. - Містобудівне мистецтво Північного Лівобережжя Х-ХІХ ст. (2008)
Михайловський В. - Документ для кам'янецького підстарости Яна Сорочицького 1527 року на пляц у Кам'янці (2008)
Бойко В. - Регіональні дослідження як прояв громадської ініціативи науковців (2008)
Баженов Л. - Про діяльність Центру дослідження історії Поділля Інституту історії України НАН України при Кам'янець-Подільському національному університеті (2008)
Кривошеев Ю. - Кафедре исторического регионоведения Санкт-Петербургского университета — 5 лет (2008)
Відомості про авторів (2008)
Цицюра Я. Г. - Ідентифікація земельно-ресурсного потенціалу Вінниччини та шляхи його ефективного використання (2016)
Савченко В. О. - Радіаційне забрудення грунтів Вінницької області, Заволока А. І. (2016)
Броннікова Л. Ф. - Зміна кислотності темно-сірих лісових грунтів за різних технологічних чинників їх використання (2016)
Мацера О. О. - Оцінка перезимівлі рослин озимого ріпаку залежно від строку посіву та системи удобрення (2016)
Петриченко В. Ф. - Особливості росту рослин сої залежно від інокуляції та морфорегулятора в умовах Лісостепу правобережного, Чорна В. М. (2016)
Дідур І. М. - Вплив елементів технології вирощування на врожайні показники зерна гороху, Захарчук В. В. (2016)
Телекало Н. В. - Економічна оцінка ефективності технології вирощування гороху посівного (2016)
Ключевич М. М. - Розвиток хвороб проса в агроценозах Полісся та Лісостепу України, Столяр С. Г. (2016)
Мазур В. А. - Польова схожість різностиглих гібридів кукурудзи залежно від обробки насіння поліміксобактерином, Шевченко Н. В. (2016)
Панцирева Г. В. - Дослідження сортових ресурсів люпину білого (Lupinus albus L.) в Україні (2016)
Паламарчук В. Д. - Вплив розмірів та глибини загортання насіння на прояв морфологічних ознак у гібридів кукурудзи, Гуць В. В. (2016)
Поліщук М. І. - Вплив позакореневих підживлень на продуктивність гібридів кукурудзи, Паламарчук О. Д. (2016)
Циганський В. І. - Вплив вапнування грунту та передпосівного оброблення насіння на формування якісних показників сухої речовини люцерни посівної в умовах Лісостепу правобережного, Циганська О. І. (2016)
Мазур О. В. - Селекція квасолі звичайної на ранньостиглість і зернову продуктивність, Пороховник І. І. (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського