Беренда Н. І. - Вплив змін податкового кодексу України на організацію аудиторських перевірок, Редзюк Т. Ю. (2012)
Лисенко Ж. - Бюджетування як інструмент забезпечення стратегічного та поточного планування (2012)
Гвоздь В. Б. - Теоретичні підходи до класифікації капіталу, Бойко І. А. (2012)
Ткаченко Н. М. - Теоретичні аспекти обліку дотацій, субсидій, трансфертів, Верещинська І. А. (2012)
До відома авторів (2012)
Швед С. М. - Система підтримки прийняття рішення при виборі поліпшувачів для покращення показників якості борошна, Ельперін І. В. (2012)
Абдуліна Д. Р. - Кінетичні параметри росту корозійно-активних бактерій, Асауленко Л. Г., Гавриш В. М. (2012)
Semenova O. - Intensification of biochemical purification of oil wastewater process by acting on biocenosis activity, Bublijenko N., Smirnova J., Shylofost T., Pastyshenko A. (2012)
Скочко А. Б. - Дослідження антимікробної дії поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241, Конон А. Д., Пирог Т. П. (2012)
Товажнянський Л. Л. - Деякі аспекти поздовжньо-поперечної течії стисненої рідини, що залежить від швидкості зрушення і тиску вздовж щілинного каналу. Частина 2, Білецький Е. В., Толчинський Ю. А. (2012)
Паламарчук І. П. - Експериментальна оцінка процесу очищення сирого гліцерину за якісними характеристиками, Полєвода Ю. А., Янович В. П. (2012)
Балюта С. М. - Робастна Н∞ субоптимальна система регулювання двомасової електромеханічної системи, Бурляй Ю. І., Копилова Л. О. (2012)
Костенко Є. Є. - До питання про контроль якості ковбасних виробів, Бутенко О. М., Усатюк С. І., Цабілева Л. В., Філіпченко І. М. (2012)
Євлаш В. В. - Дослідження якості сушених капусти та кабачків під час зберігання, Нєміріч О. В., Гавриш А. В., Тарасенко Т. А. (2012)
Мельник І. В. - Розробка композицій пряно-ароматичних рослин для отримання екстрактів і створення нових рецептур вермутів "маренго", Вікуль С. І., Вікуль О. О. (2012)
Поліщук Г. Є. - Дослідження впливу гідротермічного та механічного оброблення на структуруючу здатність зародків пшениці, Мартич В. В., Гончарук О. В., Зарко В. І. (2012)
Шпачук Л. В. - Вплив глюкозно-фруктозних сиропів на консистенцію згущеного вареного молока, Гуць В. С. (2012)
Кишенько І. І. - Вивчення впливу багатокомпонентних розсолів та масування на структурно-механічні та фізико-хімічні властивості м’ясної сировини та шинкових виробів, Топчій О. А., Донець О. П. (2012)
Новойтенко І. В. - Методичні підходи до оцінки ефективності використання трудового потенціалу, Волощук Г. О. (2012)
Слободян Н. Я. - Теоретичні засади організаційно-економічного механізму функціонування підприємств (2012)
Яценко О. В. - Потенціал конкурентоспроможності і стійкого розвитку сільського регіону (2012)
Мостенська Т. Л. - Продовольча безпека України та напрями її забезпечення, Федулова І. В., Мостенська Т. Г. (2012)
Ніценко В. С. - Сировинне забезпечення м’ясопереробних підприємств через розвиток великотоварних сільськогосподарських підприємств (2012)
Литвинець Л. Ф. - Характеристика збутової діяльності на підприємствах ресторанного господарства (2012)
Земський Ю. С. - Українські ярмарки середини ХІХ ст. як канали руху сільськогосподарської продукції, Паска І. М. (2012)
Ємцева Г. Ф. - Ціноутворення на підприємстві: актуальні проблеми в умовах кризи (2012)
Кравченко О. В. - Дослідження ключових факторів зростання попиту на продукцію харчової промисловості (2012)
Чернелевська О. Л. - Створення кластерів – один із напрямів зростання економіки, Чернелевський Л. М. (2012)
Ємцев В. І. - Понятійний апарат конкурентоспроможності підприємств та його діалектика (2012)
Харчишина О. В. - Дослідження економічної сутності категорії "організаційна культура підприємства" (2012)
Янковська О. І. - Інформаційно-консультаційне забезпечення інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств, Мартинов С. В. (2012)
Яненко Л. П. - Про когнітивну цінність іноземних мов для навчального процесу (2012)
До відома авторів (2012)
Балюта С. М. - Автоматизована система керувння технологічними параметрами з використанням штучних нейронних мереж, Бурляй І. Ю., Копилова Л. О. (2012)
Швед С. М. - Розробка прогнозуючої моделі в системі управління процесом приготування хліба з використанням нейронних мереж, Ельперін І. В. (2012)
Карєвіна В. В. - Способи одержання ферментного препарату лізоциму, Волошина І. М. (2012)
Скроцька О. І. - Імунотерапевтичні підходи у лікуванні герпетичних інфекцій, Лич І. В., Соломінчук В. М., Жолобак Н. М. (2012)
Стабніков В. П. - Біотехнологія будівельних процесів і матеріалів (2012)
Шулякова М. О. - Визначення оптимального молярного співвідношення гліцерину та гексадекану для синтезу поверхнево-активних речовин Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-5017, Пирог Т. П. (2012)
Кишенько І. І. - Нова якість сировинної бази України, Стращенко С. В. (2012)
Хижняк О. О. - Дослідження показників безпеки картоплі з різних регіонів України, Філіпченко І. М. (2012)
Беседа В. Д. - Моделювання параметрів руху м'ясної сировини в системах пневматичного транспорту, Литовченко І. М. (2012)
Бреус Н. М. - Математичне моделювання процесу екстрагування у системах "вода/рослинна сировина", Поліщук Г. Є., Вовкодав Н. І., Гулак О. В. (2012)
Завгородний А. І. - Асимметричный режим движения шара в воздушном потоке между вибрирующими плоскостями, Синяева О. В. (2012)
Потемська О. І. - Розробка ротаційної антифагової системи для виробництва ряжанки, Науменко О. В., Кігель Н. Ф. (2012)
Соколенко А. І. - Енергетичні імпульси в харчових технологіях, Васильківський К. В., Палаш A. A., Максименко І. Ф. (2012)
Паламарчук І. П. - Обгрунтування режимних параметрів процесу дезінтегрування складних фармацевтичних сумішей та фітопрепаратів, Янович В. П., Полєвода Ю. А. (2012)
Іващенко Н. В. - Узагальнення динаміки спільного тепломасообміну при сушінні бурякового жому за допомогою об'ємного коефіцієнта тепловіддачі, Василенко С. М., Шутюк В. В. (2012)
Кривець Т. О. - Економіко-математична модель задачі перевезення контейнерів, Ющук І. В. (2012)
Манк А. В. - Оцінка жирнокислотного складу олії волоського горіха після його оброблення в НВЧ-полі, Арсеньєва Л. Ю., Усатюк С. І., Королюк Т. А., Дербугова Г. Л., Заєць Є. Р. (2012)
Носенко Т. Т. - Одержання білкового ізоляту із соняшникового шроту за допомогою протеолітичного ферменту (2012)
Рашевська Т. О. - Мікроструктурні дослідження впливу швидкості охолодження на твердіння і співкристалізацію гліцеридів молочного жиру, Іванов С. В. (2012)
Рябоконь Н. В. - Підвищення біологічної цінності згущених молочних консервів з цукром, Осьмак Т. Г., Савченко O. A. (2012)
Чепель Н. В. - Дослідження способу препаративного виділення ароматичних компонентів з ефірної олії кропу, Науменко К. А., Фролова Н. Е., Усатюк О. М., Усенко В. О. (2012)
Юрчак В. Г. - Дослідження макаронних властивостей цільнозернового пшеничного борошна, Карпик Г. В., Голікова Т. П. (2012)
Ткаченко Н. Д. - Використання мобільних телефонів у процесі навчання іноземним мовам у ВНЗ (2012)
Чала K. M. - Самостійна робота студентів при вивченні іноземної мови (2012)
Верес К. О. - Особливості застосування топоніміки в туристично-краєзнавчих дослідженнях, Купач Т. Г. (2012)
Драган О. І. - Соціальна політика підприємств харчової промисловості (2012)
Тур О. В. - Підходи науковців до визначення категорії ефективність (2012)
Мокіна С. М. - Формування команди з управління брендом роботодавця, Мостенська Т. Л. (2012)
Лисенко Ж. П. - Особливості управління запасами на підприємствах харчової промисловості (2012)
Керанчук Т. Л. - Проблеми ціноутворення в сфері готельно-ресторанного бізнесу (2012)
Корж Н. - Корпоративні конфлікти: витоки та управління, Буковинська М. (2012)
Макарченко М. А. - Роль и место кадрового потенциала в структуре инновационного потенциала организации и методы его оценки, Лопатин Д. А. (2012)
Харчишина О. В. - Культура організації в контексті сучасної парадигми управління, Мартинов С. В. (2012)
Чернелевська О. Л. - Роль держави у формуванні кластерів росту, Чернелевський Л. М. (2012)
Чорна Н. Ю. - Передумови створення ланцюга додаткової цінності у вертикальних інтеграційних структурах (2012)
Красножон С. В. - Сучасні теорії інвестування (2012)
Пєтухова О. М. - Принципи та етапи розробки стратегії інноваційної діяльності підприємств, Сілакова Г. В. (2012)
До відома авторів (2012)
Андреюк Н. В. - Венчурне фінансування як фактор інноваційного розвитку економіки України (2009)
Арутюнян С. В. - Стратегія розвитку підприємств з використанням франчайзингу, Слободян Н. Г. (2009)
Багацька К. В. - Вдосконалення фінансового забезпечення акціонерних товариств у світлі нового законодавства (2009)
Сіднєва Ж. К. - Актуальні проблеми екологічної безпеки підприємств у сучасних умовах (2009)
Бевз З. В. - Напрями стабілізації соціально-трудових відносин в сучасних умовах (2009)
Бєлова Т. Г. - Підходи до формування стратегії відносин, Крайнюченко О. Ф. (2009)
Бердар М. М. - Управління формуванням фінансових ресурсів підприємства, Гелетій Т. Г. (2009)
Біла І. С. - Проблеми сертифікації та стандартизації продукції як одного із засобів державного регулювання підприємницької діяльності в Україні (2009)
Бойко І. А. - Стратегія підприємства: історія розвитку (2009)
Болотіна І. М. - Сучасний стан та перспективи розвитку ринку дієтичних (біологічно активних) добавок України (2009)
Гвоздь В. - Теоретичні засади стратегічного управління інвестиційною діяльністю підприємств, Березницький Р. (2009)
Говорушко Т. А. - Концепція забезпечення ефективності розвитку малих підприємств на основі розробки державних цільових програм (2009)
Гоменюк О. О. - Аналіз підходів та напрямків скорочення витрат (2009)
Гончарова О. М. - Перспективи розвитку металургійних підприємств в умовах світової економічної кризи (2009)
Гура В. Л. - Напрями формування елементів потенціалу конкурентоспроможності молокопереробних підприємств України (2009)
Гунько Н. О. - Методичні засади визначення інвестиційної привабливості підприємств (2009)
Гуренко А. В. - Проблеми управління інформаційними ресурсами на малих та середніх наукоємних підприємствах (2009)
Даневич М. В. - Концептуальні підходи щодо забезпечення конкурентоспроможності працівників підприємства в умовах викликів глобалізації (2009)
Данілова Е. І. - Стратегія розвитку підприємства в умовах кризи (2009)
Драган О. І. - Конкурентні стратегії розвитку підприємств м'ясної галузі (2009)
Зінченко О. А. - Критерії і показники якості прибутку підприємства на стадії його розподілу (2009)
Карпенко Ю. В. - Засоби адаптації технології бюджетування зернопереробних підприємств до змін зовнішнього середовища (2009)
Ковтун К. С. - Комерціалізація інноваційних розробок хімічної промисловості в Харківській області (2009)
Кудренко Н. В. - Теоретичні основи дослідження економічної ефективності підприємств комбікормової промисловості (2009)
Лановська Г. І. - Тенденції розвитку сировинної бази та їх вплив на стан виробництва і споживання м'ясопродуктів (2009)
Левицька І. В. - Проблеми підвищення ефективності в інтеграційних об'єднаннях, Кудіна В. В. (2009)
Лотоцька С. В. - Особливості інтеграції банківської системи України у світовий фінансовий ринок, Симоненко Ю. Г., Новак В. Ю. (2009)
Мілева М. Д. - Визначення стратегічних конкурентних переваг харчових підприємств південного регіону України (2009)
Марченко В. М. - Становлення синергетичної концепції досліджень економічних процесів (2009)
Наумова О. О. - Забезпечення конкурентоспроможності підприємства за допомогою інноваційної діяльності персоналу (2009)
Новак В. О. - Причини виникнення та шляхи подолання конфліктів в організаціїї, Передерій В. В., Мірошнікова М. Ю. (2009)
Печериця Ю. - Підвищення конкурентоспроможності підприємств шляхом реалізація стратегічних намірів (2009)
Райко Д. В. - Методологічний підхід до оцінювання привабливості партнерів (2009)
Рукасов С. В. - Порівняльна характеристика форм і систем оплати праці в економічно розвинутих країнах (2009)
Сисюк С. В. - Економічні передумови виникнення платних освітніх послуг в державних вищих навчальних закладах (2009)
Скопенко Н. С. - Основні етапи інтеграційного процесу (2009)
Стешенко Л. І. - Результативність та ефективність виробничої діяльності підприємств та показники їх оцінювання (2009)
Тараєвська Л. С. - Маркетинг людського капіталу (2009)
Устенко А. О. - Діагностика ризиків господарської діяльності на підприємствах нафтогазового комплексу, Ріщук Л. І. (2009)
Филюк Г. М. - Специфіка розвитку конкуренції в Україні в сучасних умовах (2009)
Хорунжак Н. М. - Шляхи удосконалення фінансового контролю в системі державного казначейства (2009)
Юрманова О. О. - Кооперативний сектор як складова соціальної економіки західноєвропейських країн: досвід для сучасної України, Щирбак О. (2009)
Яровий Л. В. - Динаміка розвитку інформаційних ресурсів (2009)
Бойко М. Г. - Структурні зрушення в туризмі: передумови досягнення структурного паритету (2009)
Бутейко Д. С. - Проблеми формування іноформаційної бази для оцінки результативності інноваційної діяльності підприємств машинобудування (2009)
Ілляшенко Н. С. - Аналіз ринкових позицій вітчизяних виробників побутових холодильників (2009)
До відома авторів (2009)
Рафальський І. - Українське національне самовизначення. Колективне самопроектування (2013)
Беззуб’як М. - Базові положення теорії націоналізму (2013)
Фесенко М. - Феномен міжнородно-політичної консолідації (2013)
Харечко І. - Вітчизняний політологічний дискурс публічної політики (2013)
Чупрій Л. - Концептуальні засади політики національної безпеки Української держави в гуманітарній сфері (2013)
Шедяков В. - Соціальна творчість та інноваційність стратегічного управління (2013)
Парлюк В. - Політична модернізація в Україні: основні напрями вирішення проблем (2013)
Андрійчук Т. - Формування інститутів громадянського суспільства в незалежній Україні: чинники та особливості (2013)
Дроздова А. - Соціальний капітал в контексті розвитку громадянського суспільства (2013)
Кривицька О. - Міграційні процеси в Україні: конфлікт ідентифікацій та ризики "відторгнення" (2013)
Давидюк О. - Бездомність в Україні: причини та тенденції (2013)
Мішин А. - Демократичне лідерство як ресурс модернізації держави (2013)
Костиря І. - Мідіатизація політики та політизація ЗМІ як тенденції політичного процесу в Україні (2013)
Даниленко С. - Політичні комунікації як чинник трансформації політичної культури транзитивного суспільства (2013)
Арабаджиєв Д. - Моніторинг виборчого процесу як інструмент політичного піару (2013)
Кацуба М. - Художнє кіно як засіб формування масової політичної свідомості (2013)
Кіслов Д. - Проблеми безпеки інформаційного розвитку суспільства (2013)
Янченко А. - Соціальні медіа як елемент політичної комунікації (2013)
Михайлова О. - Українська блогосфера як територія репрезентації моделей громадянської ідентичності (2013)
Піпченко Н. - Інтернет-простір як інструмент політичної модернізації Китаю (2013)
Андрєєва О. - Європейські перспективи розбудови електронного уряду (2013)
Кононенко С. - Міжнародні відносини та їх системи (2013)
Цифра Ю. - Формування зовнішньополітичної ідентичності акторів міжнародних відносин: конструктивістський аналіз (2013)
Мельничук Н. - Лідерство США в умовах глобальних трансформацій (2013)
Ровенчак О. - Міжнародна міграція як виклик безпеці: особистісний, національний та глобальний виміри, Яворський М. (2013)
Ржевська Н. - Стратегічне партнерство Україна-США: становлення та прогноз (2013)
Мармазова Т. - Політико-правова організація місцевого самоврядування у посткомуністичних країнах: досвід України та Білорусу (2013)
Бушанський В. - У пошуках Української цивілізації (2013)
Большаков В. И. - О работе филиала кафедры СДМ на ООО "Армада" и ООО "Агротек", Хмара Л. А. (2012)
Хмара Л. А. - Использование гидроаккумулирующей системы на ЗТМ циклического действия с целью повышения их эффективности, Холодов А. П. (2012)
Холодов А. П. - Аккумулирование энергии в рабочем цикле бульдозеров (2012)
Хмара Л. А. - Телескопічне робоче обладнання гідравлічного екскаватора, оцінка його ефективності та визначення об’єму копання ґрунту, Дахно О. О. (2012)
Хмара Л. А. - Визначення теоретичного об’єму копання ґрунту одноківшевим екскаватором з телескопічним робочим обладнанням, Дахно О. О. (2012)
Хмара Л. А. - Экспериментальные исследования процесса копания грунта скрепером с полукруглым днищем и задней стенкой маятникового типа, Деревянчук М. И., Спильник М. А., Потоцкий О. А. (2012)
Хмара Л. А. - Исследование процесса выгрузки грунта из ковша скрепера задней стенкой маятникового типа, Спильник М. А. (2012)
Пенчук В. А. - Методология выбора средств механизации для малообъемных и рассредоточенных строительных и коммунальных работ, Даценко В. М., Голубов И. В. (2012)
Кравець С. В. - Визначення оптимальних параметрів двохярусного безтраншейного кабелеукладача, Стіньо О. В. (2012)
Макарчук О. В. - Параметри фрезоведучої частини руйнування елемента самообертової фрези (2012)
Хмара Л. А. - Исследование производительности манипуляторного оборудования для укладки бордюрных камней, Кулик И. А., Пикуш Ю. С. (2012)
Иванченко С. Н. - Анализ зачерпывающей способности скрепера с импульсными колебаниями ковша, Шемякин С. А., Чебан А. Ю., Белов В. Е. (2012)
Мусійко В. Д. - Результати випробування змінного обладнання екскаватора для підкопування та ущільнення ґрунту під трубопроводом, Кузьмінець М. П. (2012)
Косяк О. В. - Аналіз досліджень різання і розрізання ґрунтів пасивними ножами (2012)
Ловейкин В. С. - Метод определения величины давления в подшипниках/подпятниках скольжения грузоподъемных кранов, Човнюк Ю. В., Почка К. И. (2012)
Ловейкин В. С. - Модель зміни технічного стану механізмів підйому вантажу кранів як об’єктів неперервного типу, Човнюк Ю. В., Ромасевич Ю. О. (2012)
Ловейкин В. С. - Обгрунтування раціональних законів керування рухом двомасових динамічних систем, Ромасевич Ю. О. (2012)
Хожило М. Е. - Аналітичне визначення параметрів відстані метання ґрунту різально-метальним робочим органом (2012)
Орел В. О. - Визначення строку служби робочої рідини в гідросистемі автогрейдера (2012)
Разарёнов Л. В. - Повышение эффективности работы малогабаритного погрузчика с бортовым поворотом при развороте, Рукавишников Ю. В. (2012)
Вікторова В. О. - Використання нечіткої логіки для класифікації динамічних навантажень землерийно-транспортної машини (2012)
Краснокутский В. Н. - Математическая модель полуприцепного скрепера, Ковалевский С. Г., Бессонов М. М. (2012)
Кадильникова Т. М. - Математическая модель вибрационной очистки поверхности просеивания при классификации сыпучих материалов, Шинковская И. Л., Заец И. П., Силина Н. А. (2012)
Селегей А. М. - Экспериментальное определение предела прочности застывшей леточной маси (2012)
Пенчук В. А. - Гравитационные бетоносмесители можно эффективно модернизировать, Лукьянец В. Б. (2012)
Коробко Б. О. - Гідропривідний малогабаритний штукатурний агрегат мобільного типу АШГ-4, Матвієнко А. М., Вірченко В. В. (2012)
Маслов О. Г. - Дослідження коливань вібраційної установки для виготовлення малогабаритних залізобетонних виробів у робочому режимі, Нестеренко М. П., Скляренко Т. О. (2012)
Шаповал М. В. - Вплив параметрів роботи комбінованого компенсатора на рівень пульсації тиску (2012)
Лиходій О. С. - Визначення кута взаємного розміщення ланок сідельного автопоїзда експериментальним шляхом, Дячук М. В., Литвиненко М. П. (2012)
Петренко Д. І. - Імітаційне моделювання вакуумного підсилювача та ГГЦ гальмівної системи легкового автомобіля, Дячук М. В. (2012)
Щукин А. В. - Закономерность изнашивания рабочих органов землеройно-транспортных машин (2012)
Єфіменко О. В. - Аналіз механізму крокування екскаватора ЕШ 6.5.45 за допомогою комп’ютерного моделювання в Solidworks (2012)
Васильєв О. С. - Методика проведення ресурсних випробувань тертьових деталей бездіафрагмових розчинонасосів (2012)
Главацький К. Ц. - Експериментальні дослідження процесу взаємодії змінного робочого органу блокуючої дії грунтоущільнювальної віброплити з грунтом, Черкудінов В. Е., Грицай Я. В. (2012)
Бондаренко Л. М. - Кривизна конвеєрної стрічки при русі по вігнутій поверхні, Ракша С. В. (2012)
Ракша С. В. - Аналіз спектра власних частот приводу підвісної канатної дороги, Горячев Ю. К., Куропятник О. С. (2012)
Пімонов Г. Г. - Вдосконалення гідроприводу будівельних машин на базі об’ємного подільника потоку, Щербіна А. М. (2012)
Пимонов И. Г. - Установление достоверности совершенствуемых диагностических систем гидроприводов (2012)
Коробко Б. О. - Аналіз конструктивних особливостей та шляхів вдосконалення змішувачів будівельних машин, Рогозін І. А. (2012)
Бондаренко Л. М. - Шляхи вдосконалення шарикопідшипникових вузлів кранів, Зінько Д. В. (2012)
Бондаренко Л. М. - Залежність ККД поліспаста від його кратності і коефіцієнта вибору діаметру блока, Гейко А. О. (2012)
Рыжков И. В. - Эффективность применения инклинометрических устройств, учитывающих индивидуальные электрические характеристики первичных преобразователей, Пономарева Е. А. (2012)
Голубченко О. І. - Конструкції та застосування різально-метальних робочих органів для інтенсифікації робочих процесів землерийно-транспортних машин (2012)
Техніка кафедры СДМ ГВУЗ "ПГАСА" (2012)
Анотації (2012)
Вступ (2012)
Специальность "Подъемно-транспортные, строительные, дорожные, мелиоративные машины и оборудование" (2012)
Остання сторінка (2012)
Богашева Н. - Законодавчі колізії як фактор зниження якості та ефективності законодавства, Ключковський Ю. (2015)
Иванников И. - Право как форма вьіражения силы (2015)
Кіндюк Б. - Кодифікація та моніторинг нормативно-правових актів, прийнятих в сфері охорони природи радянської та незалежної України, Золотарьова А. (2015)
Кривошия І. - Тлумачення норм права на основі філософських поглядів Іммануїла Канта (четверта — заключна частина) (2015)
Левчук І. - Причини та передумови проведення реформи пенітенціарної системи у Російській імперії в другій половині XIX століття (2015)
Левчук Ю. - Київська судова палата: місце в судовій системі Російської імперії (2015)
Хотинська-Нор О. - Перебіг судової реформи з прийняттям Конституції України: історико-правовий аналіз (2015)
Батанов О. - Статус громади у пошуках оптимального варіанту конституційної моделі місцевого самоврядування в сучасній Україні: теорія і практика (2015)
Семенюк О. - Баланс життєво важливих інтересів особистості, суспільства та держави в інформаційній сфері (2015)
Романюк Я. - Значення спеціалізованих цивільно-правових норм у процесі цивільно-правового регулювання (на прикладі договору строкового банківського вкладу) (2015)
Ус М. - Пред’явлення вимоги до поручителя за ч. 4 ст. 559 Цивільного кодексу України (2015)
Бакалінська О. - Доктринальні підходи до визначення поняття "недобросовісна конкуренція" (2015)
Знаменський Г. - Господарське право України: сучасний стан та перспективи (2015)
Хрімлі О. - Форми захисту прав інвесторів: поняття і класифікація (2015)
Коваленко Ю. - Правове регулювання екологічної безпеки теплових електростанцій: науково-теоретичні підходи (2015)
Бучик А. - Аналіз теорії, практики та механізмів реалізації права на відвід (самовідвід) судді (2015)
Іваницький С. - Принципи адвокатури (2015)
Антипов В. - Кваліфікація порушень порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї (2015)
Дільна З. - Захисник засудженого в стадії виконання судових рішень: питання теорії та практики (2015)
Лосич Т. - Кримінальна відповідальність за вчинення або погрози вчинення насильницьких злочинів щодо суддів та інших державних службовців у нормах сучасного кримінального права Чехії та Словаччини (2015)
Сказко Ю. - Кримінологічна характеристика осіб злочинців, які вчиняють розбійні напади на банківські установи та інкасаторів (2015)
Автухов К. - Європейський вибір для засуджених до довічного позбавлення волі: чи бути йому? (2015)
Zhuravel M. - The social clause: building a bridge between highly developed north and less industrialized south (2015)
Андрушко П. - Особливості кримінально-правової кваліфікації притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності: теоретичні орієнтири та правозастосовна практика (2015)
Присяжнюк А. - Медико-правові проблеми формування нової теоретичної моделі в анестезіології і реаніматології України (2015)
Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Представники органів судової влади України проаналізували результати роботи судів у 2015 році (2015)
Публікації журналу "Юридична Україна" у 2015 році (2015)
Смолій В. - Віктор Даниленко: вчений і педагог. Слово про ювіляра (2009)
Зашкільняк Л. - Замітки про сучасну українську історіографію (2009)
Горбик В. - Проблеми підготовки багатотомного енциклопедичного видання "Звід пам’яток історії та культури України" (2009)
Коляструк О. - Поняття повсякденності в сучасній науковій гуманітаристиці (2009)
Добржанський О. - Від Є. Гакмана до М. Василька. Українські депутати від Буковини в австрійській Державній Раді (1861–1918 pp.) (2009)
Пиріг Р. - Державна служба Гетьманату Павла Скоропадського (квітень–грудень 1918 р.) (2009)
Завальнюк О. - Проблема створення матеріально-технічної бази національної університетської освіти України у 1918–1920 рр. (2009)
Шарпатий В. - Проблеми функціонування собезу в УСРР у роки масової колективізації і голоду, Яценюк П. (2009)
Дробот І. - До літопису боротьби за українську державність, Слюсаренко А. (2009)
Марусик Т. - Гендерна культура у трансформаційних процесах українського суспільства, Герегова С. (2009)
Лихолобова З. - Липневі страйки 1989 року в шахтарських містах Донбасу, Кузіна К. (2009)
Тронько П. - Історичне місто як культурна цінність і об’єкт пам’яткоохорони, Верменич Я. (2009)
Віднянський С. - Закарпаття – Підкарпатська Русь: від здобуття автономії до проголошення незалежної держави (до 70-річчя Карпатської України) (2009)
Вронська Т. - Життя та побут родин учасників національно-визвольного руху в місцях спецпоселень (1944–1952 рр.) (2009)
Лаас Н. - Мовно-комунікативна сфера українського радянського суспільства часів пізнього сталінізму та хрущовського періоду: дослідження проблеми в англо-американській історіографії (2009)
Юсов С. - Діяльність вчених-гуманітаріїв УРСР у другій половині 1940-х рр. (На прикладі етногенетичних досліджень), Юсова Н. (2009)
Бондарчук П. - Участь віруючих у богослужіннях та відзначенні свят у радянській Україні у повоєнний період (2009)
Крупина В. - Номенклатура повоєнної України: кількісно-якісна характеристика (2009)
Прохоренко О. - Новий соціум: морально-психологічні трансформації населення УРСР повоєнного періоду (2009)
Швидкий В. - Система законодавчо-директивного тиску як чинник девіантності в умовах голодомору 1946–1947 рр. в Україні (2009)
Бажан О. - "Холодне українське літо 1953 року" (проведення амністії 1953 року в Українській РСР: перебіг, масштаби, наслідки) (2009)
Подкур Р. - Органи державної безпеки СРСР у процесі реабілітації середини 1950-х років (2009)
Васильєв В. - Перші секретарі обкомів Компартії України в радянській управлінській системі (середина 50-х – початок 60-х рр. ХХ ст.) (2009)
Погребенник В. - Соборницька ідея української літературної класики (2009)
Удод О. - Історична пам’ять в Україні та європейські цінності (2009)
Луцький О. - Радянська академічна наука в західних областях України 1940-1951 pp.: від відділів до інститутів (2009)
Зайцева З. - Науково-організаційна діяльність Олександра Барвінського (1847-1937), Ротар Н. (2009)
Рященко Д. - Микола Василенко в історії Академії наук України (2009)
Рубльов О. - Іван Кулик (1897-1937) - український поет, компартійний урядовець, "літературний генерал": портрет особи у тоталітарному інтер’єрі (2009)
Марочко В. - Торгсини Києва в роки голодомору (2009)
Горох М. - Становлення торгової мережі Торгсину на Чернігівщині (1932-1936 pp.) (2009)
Стяжкина Е. - "Отцы и дети": легитимные проекты мужской семейной жизни в первые десятилетия Советской власти (2009)
Бачинський Д. - Місце та роль української інтелігенції в національній політиці радянської держави на початку 20-х pp. XX ст. (2009)
Мовчан О. - Проблема працевлаштування в Україні (1920-ті роки) (Продовження) (2009)
Даниленко О. - Зовнішньополітичне представництво радянської України у міжнародних зносинах 1920-1924 pp.: статус, функції, повноваження (2009)
Лаврут О. - Дозвілля студентів УСРР у 20-ті роки ХХ ст. (2009)
Змерзлый Б. - К истории латинизации письменности восточных славян (2009)
Степанчук О. - Польсько-українські міжнаціональні відносини на Холмщині у 1918-1939 роках (2009)
Ковальчук О. - Голодомор 1932-1933 pp. в УСРР і українська діаспора Північної Америки: інформативні аспекти (Продовження) (2009)
Стоян Т. - "Дворушник-націоналіст" Карпеко - керівник радіомовлення УСРР (1933-1934 pp.) (2009)
Головата Л. - Журнал "Нова доба" (1941) - нездійснений науковий проект української еміграції у Кракові (2009)
Лисенко О. - Проблематика Другої світової війни у сучасних вітчизняних військово-історичних дослідженнях, Грицюк В. (2009)
Сухобокова О. - Український голос з-за океану (2009)
Романюк І. - Ставлення держави до церкви на селі в 50-середині 60-х pp. XX ст., Зінько Ю. (2009)
Кононенко В. - Особливості релігійного життя єврейських громад в Україні у повоєнний період (друга половина 1940-х - початок 1960-х pp.) (2009)
Падалка С. - Проблеми забезпечення підприємств вугільної промисловості Донбасу професійними кадрами вищої кваліфікації (1940-і - 1960-і pp.), Бровар О. (2009)
Ніколаєць К. - Проблема самореалізації робітників і селян УРСР (друга половина 1960-х - на початку 1980-х років): історіографія (2009)
Хоменко Н. - Повсякденне життя студентської молоді повоєнної України (2009)
Булгакова О. - З історії розвитку історичної науки в Україні (кінець 1940-х - 1950-ті рр.) (2009)
Зінько Ю. - (Рец. на кн.): Pop I. Dejiny Podkarpatske Rusi v datech. - Praha: Libri, 2005. - 536 s. Поп I. Історія Підкарпатської Русі у датах. - Прага: Лібрі, 2005. - 536 с., Кравчук О. (2009)
Романюк І. - (Рец. на кн.): Мельничук O. A. Соціальне страхування в радянській Україні (20-30-ті pp. XX ст.). - Вінниця: "Едельвейс і К", 2009. - 372 с. (2009)
Титул, зміст (2016)
Fomina M. A. - Complex Identification of Red Yeast Isolate from Gastrointestinal Tract of Hucul Long-Liver (Carpathians, Ukraine), Polishchuk L. V., Tkachenko K. S., Hong J. W., Zelena L. B., Ianieva O. D., Pidgorskyi V. S. (2016)
Пирог Т. П. - Біологічні властивості поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405, синтезованих на відходах виробництва біодизелю, Никитюк Л. В., Іутинська Г. О. (2016)
Борзова Н. В. - Скрининг продуцентов маннан-деградирующих энзимов, Варбанец Л. Д., Курченко И. Н., Наконечная Л. Т. (2016)
Данкевич Л. А. - Фенотипова гетерогенність фітопатогенних бактерій роду Erwinia – збудників хвороб яблуні в Україні, Воцелко С. К., Щербина Т. М., Патика В. П. (2016)
Krutylo D. V. - Symbiotic Potential of Bradyrhizobium Japonicum Strains with Different Growth Rates, Leonova N. O. (2016)
Bati V. V. - The Microbial Diversity and its Dynamics in the Ethnic Fermented Foods of the Black Sea Region, Boyko N. V. (2016)
Буценко Л. М. - Вплив ліпополісахаридів Pseudomonas syringae pv. atrofaciens на фізіолого-біохімічні процеси у клітинах Allium cepa (2016)
Юр’єва О. М. - Целюлазна та ксиланазна активності ендофітних і ґрунтових штамів Penicillium funiculosum Thom, Курченко І. М., Сирчін С. О., Харкевич О. С., Павличенко А. К., Наконечна Л. Т. (2016)
Волощук Н. М. - Вплив регуляторних чинників на кількісний склад мікобіоти жолудів Quercus robur L. у процесі зберігання, Білоус В. М., Білоус С. Ю. (2016)
Gorshkova O. G. - Fatty Acids Composition of Microbacterium Genus Bacteria – Destructors of Oil Hydrocarbons, Korotaeva N. V., Ostapchuk A. M., Voliuvach O. V., Gudzenko T. V. (2016)
Письменна Ю. Б. - Антагоністичні властивості мікроскопічних грибів, виділених з гіпсокартону, Курченко І. М., Суббота А. Г. (2016)
Sergieieva Zh. Yu. - Phytopathogenic Bacterium Pectobacterium Carotovorum Cryptic Plasmids Distribution, Tovkach F. I. (2016)
Рецензія на підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації "Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія" за редакцією В. П. Широбокова. – Вінниця: Нова книга, 2011. – 952 с. (2016)
До 70-річчя з дня народження В. П. Патики (2016)
Даниленко В. - Спроби "соціалізації" радянської економіки в роки хрущовської "відлиги" (1955–1965 рр.) (2011)
Янковська О. - Соціальна складова реформ М. Хрущова (2011)
Білокінь С. - Клуб творчої молоді "Сучасник" очима влади (2011)
Подкур Р. - Реакція сільського населення на вимогу виконання обов’язкового мінімуму колгоспного трудодня у повоєнній УРСР (2011)
Плющ М. - Проблеми розвитку аграрного сектора (друга половина 1940-х — перша половина 1960-х рр.) (2011)
Швидкий В. - Подія як фактор впливу на поведінку та свідомість громадян в Україні (1953 р.) (2011)
Хоменко Н. - Реакція студентської молоді на викриття культу особи Сталіна (2011)
Бондарчук П. - Релігійний досвід в житті віруючих України (середина 1940-х — середина 1980-х років) (2011)
Булгакова О. - Кількісно-якісні показники науково-педагогічної інтелігенції України доби "відлиги" (на прикладі істориків) (2011)
Бажан О. - Петро Шелест: штрихи політичного портрета (2011)
Смольніцька М. - Жінка в радянському суспільстві: офіційний образ і реальна практика (2011)
Лаас Н. - Матеріальне повсякдення населення в українському радянському соціумі епохи "застою" (1965–1985 рр.) (2011)
Крупина В. - Експортні поставки Української РСР у другій половині 1960-х — першій половині 1980-х років: напрямки, структура, результати (2011)
Дибчук Л. - Спадщина діячів літератури і мистецтва української діаспори Канади та країн Латинської Америки другої половини ХХ ст. — початку ХХІ ст. (2011)
Юсов С. - Діяльність вчених-гуманітаріїв УРСР за ідеологічних умов другої половини 1940-х рр. (На прикладі етногенетичних досліджень), Юсова Н. (2011)
Терлецька І. - Сутність сталінізму: історіографічне осмислення в сучасній Україні і Росії (2011)
Сєкунова Ю. - Лев Биковський як дослідник української книжкової культури (2011)
Савчук В. - Українське та російське краєзнавство 1920–1930-х рр.: проблеми взаємодії та розвитку в умовах формування тоталітарної системи (2011)
Комарніцький О. - Партійна та політосвітня діяльність студентів Кам’янець-Подільського інституту народної освіти (1920-ті рр.) (2011)
Бадах Ю. - Радянсько-фінське дипломатичне протистояння (1939–1940 рр.) (2011)
Луцький О. - Суспільна допомога жителям Прикарпаття (восени 1941 — влітку 1942 рр.) (2011)
Головата Л. - Діяльність УТГІ в контексті легального видавничого руху періоду Другої світової війни (2011)
Любіч О. О. - Аналіз бізнес-моделі державних банків в Україні, Бортніков Г. П., Панасенко Г. О. (2016)
Рязанова Н. С. - Фінансове рахівництво як інформаційно-інфраструктурна підсистема сучасної мікроекономіки, Федосов В. М. (2016)
Диба М. І. - Концесія: сутність та форми фінансового забезпечення (2016)
Ковальчук А. Т. - Запобігання та протидія відмиванню коштів: ризик-орієнтований підхід у контексті міжнародного співробітництва, Котляревський Я. В. (2016)
Леоненко П. М. - Інституційні аспекти інноваційного підприємництва та конкурентоспроможності економіки України (2016)
Нікітішин А. О. - Податкова політика стимулювання розвитку людського капіталу (2016)
Кислюк К. В. - Трансформації меморіального простору і меморіальних практик в Україні періоду незалежності (2016)
Божко Л. Д. - Каучсерфінг як особлива філософія мандрівок (2016)
Гаюк І. Я. - Історичні особливості розвитку вірменського зброярства в Україні (2016)
Денисюк Ж. З. - Постфольклор як предмет гуманітарних досліджень: до постановки питання (2016)
Dynikova L. - Gender equality as area of I. Gasprinsky’s awareness-raising activities (2016)
Tereshchenko-Kaidan L. - Hilandar collection and Ukrainian manuscript heritage – a unique phenomenon of Ukrainian culture (2016)
Shevchenko L. - Spanish and Ukrainian ethnospecific phraseological units in the press (2016)
Ідрісова М. А. - Проблема культури Кримського ханства в сучасному гуманітарному науковому дискурсі (2016)
Масалова К. Ю. - Книга мертвих на стелах Нового царства (2016)
Androsova D. - National roots of piano symbolism of A. Skryabin performance style (2016)
Єсипенко Р. М. - Втілення національного характеру в творах інонаціональної драматургіїна українській сцені 60-80-х років ХХ століття (Частина І) (2016)
Zavgorodnyaya G. - Musical space and works of Ukrainian composers in the aspect of stylistic dialogue (2016)
Bingqiang L. - Musical indicators of historical processuality in the parallelisms of the development of China and Europe (2016)
Nowak A. - Modern composer creative activity as subject of education (2016)
Poberezhna G. - Language and song as major assets of Ukraine (2016)
Pryshchenko S. - The colour synergetics in advertising communications of the postmodern period (2016)
Aphonina O. - Mythological codes and "double coding" in art (2016)
Дундяк І. М. - Лев Скоп: іконописець, реставратор та громадський діяч (2016)
Медведєва А. О. - Аспекти історичної ґенези та еволюції театральної акторської маски (2016)
Ovsyannikova-Тrеll A. - Film music in the works of contemporary Ukrainian composers (2016)
Заря С. В. - Рекламні відеоролики як вид аудіовізуальної продукції (2016)
Lu Bin - The conflict of emotion and duty in the intonation drama les Danaides by A. Salieri (2016)
Сиваш І.О. - Теоретико-методологічні підходи до розуміння етнодизайну на сучасному етапі культуротворчості (2016)
Татіївська І. П. - Роль Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України у збереженні творів декоративного мистецтва та трансформація традицій у царині етнодизайну (2016)
Коляструк О. - Історія повсякденності в сучасній українській історіографії (2012)
Лаас Н. - Характеристика етапів та особливостей вивчення радянознавчої та українознавчої проблематики гуманітарними науками англо-американських країн у другій половині ХХ ст. (2012)
Рабенчук О. - До питання про візуальне як джерело історичних досліджень (2012)
Білокінь С. - Сексоти як елемент механізму державного управління в СРСР (1917–1941 рр.) (2012)
Подкур Р. - Деякі типи поведінки низових партійно-радянських працівників після звільнення окупованих територій України (на прикладі Чернігівської області) (2012)
Пронь Т. - Масове переселення українців з Польщі в УРСР в 1944–1946 рр.: ключові концепти удокументованого та історіографічного наративу (2012)
Даниленко В. - Динаміка змін етнічної структури українського суспільства в 1950–1960-х рр. (2012)
Смольніцька М. - Ґендерна політика в УРСР: правове закріплення та напрями реалізації (середина 1940-х – перша половина 1960-х рр.) (2012)
Бондарчук П. - Релігійні обряди життєвого циклу в житті населення України (середина 1940-х – середина 1980-х років) (2012)
Янковська О. - Реформи УРСР в соціальній сфері в середині ХХ ст.: пенсійне забезпечення. (До 55-річчя пенсійної реформи) (2012)
Киридон П. - Відновлення функціональних параметрів партійно-державної номенклатури Української РСР у перші повоєнні роки (2012)
Крупина В. - Хрущовський стиль управління в оцінках сучасників (2012)
Швидкий В. - Подія як фактор впливу на поведінку та свідомість громадян в Україні (1953 р.) (Закінчення) (2012)
Бажан О. - Про "економічне місництво" у політичній діяльності Петра Шелеста (2012)
Юсов С. - В. Голобуцький як професор Київського педагогічного інституту ім. М. Горького (2012)
Кононенко В. - Динаміка змін та структура єврейського населення Поділля в 1940–1980-х роках ХХ століття (2012)
Агапов В. - Шахтарські колективи України і вищі органи державної влади СРСР: взаємовідносини напередодні та під час весняного страйку 1991 р. (2012)
Шарпатий В. - Виставкова діяльність Петра Івановича Холодного (1874–1930 рр.), Хитрич А. (2012)
Ямполець П. - Бюджети міського населення України в період НЕПу (2012)
Сушко О. - Становлення національно-культурних об’єднань і організацій українців Російської Федерації у контексті політики коренізації середини 20-х рр. XХ ст. (2012)
Мельничук О. - Соціальне страхування 1920–1930-х рр. в радянській історіографії (2012)
Смольніков Ю. - (Рец на кн.): Святослав Юсов. Історик Володимир Голобуцький (1903–1993): Життя, наукова і педагогічна діяльність. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2011. – 336 с. (2012)
Стовпець О. В. - Проблема інновації в контексті дослідження інтелектуальної власності: від економіко-правової парадигми до соціокультурної (2016)
Троїцька О. М. - Діалог у розгортанні культурно-освітнього простору молодіжних спільнот: філософія інтеркультурності (2016)
Рогова О. Г. - Аксіостратегія як чинник духовно-ціннісної модернізації освіти (2016)
Чуйкова О. В. - Когнітивність в аспекті самопізнання і пізнання інших: інтуїція, прозор­ливість як прояв розуму і якостей лідера. Поява філософії як результат і культурний конструкт-чинник розвитку мозку людини в еволюційному ланцюгу розвитку мозку людини (2016)
Скалацька О. В. - Соціально-філософський аналіз бренду одягу: український контекст (2016)
Шиндаулова Р. Б. - Ноогуманистическая философия (2016)
Кравцов Ю. С. - Онтологічні основи соціальної реальності (2016)
Карпенко С. Р. - Философия успеха: критика бинаризма (2016)
Петренко Н. В. - Самоактуалізація та самореалізація особистості у філософсько-освітньому дискурсі (2016)
Коломієць Д. В. - Філософський аналіз проблеми віртуалізації освітнього простору (2016)
Приймак О. М. - Типологія внутрішньоорганізаційних процесів у закладах системи соціальної роботи (2016)
Cвятненко І. О. - Андроцидарний матріархат в інструментарії гендерної культури України (2016)
Медведєва Ю. Ю. - Вплив конфуціанства на процеси модернізації та контрмодернізації в суспільствах конфуціансько-даоської ідентичності (на прикладі інституцій підприємництва та менеджменту) (2016)
Кривошеєва О. О. - Система освіти як середовище відтворення соціальної нерівності (за П. Бурдьє та Ж.-К. Пассроном) (2016)
Журбенко К. В. - Нові медіа як об’єкт соціологічного вивчення (2016)
Остапець Ю. О. - Особливості формування та еволюції партійної структури Закарпатської області (1991 – 2015 рр.) (2016)
Вонсович О. С. - Саміт НАТО – 2016: підсумки та перспективи для України (2016)
Кужман О. М. - Увага до суспільних проблем як необхідна умова встановлення регіонального політичного порядку денного (2016)
Іванюк І. А. - Православні монастирські бібліотеки Києва ХІХ – поч. ХХ ст.: історіографія проблеми (2016)
Мусіяченко О. С. - Відомості про музичну освіту киян на сторінках газети "Жизнь и искусство" (1893-1898) як джерело дослідження розвитку музичного середовища міста (2016)
Медяник В. Ю. - Приватне підприємництво М. Ф. фон Дітмара як приклад інженерного бізнесу України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2016)
Попович Ю. - Ідея єдності України крізь призму художніх публікацій на сторінках часопису "Промінь" (1922 –1923) (2016)
Бойко М. - Місцева преса Чернігівщини: реалії та перспективи (2016)
Кобинець А. - Шевченківська тематика на сторінках "Запорізької правди": формування у читачів національно-патріотичного світогляду (2016)
Герасимчук Н. - Моніторинг сучасних українських педагогічних журналів (2016)
Бойко А. - Образ "русского мира" в інформаційному просторі України (2016)
Павлюк І. - Реалії та міфи українського мистецько-інформаційного простору 1990–2000 рр.: підсумки та проекції (2016)
Консевич О. - Образ України у польському тижневику "POLITYKA" після Революції гідності (2016)
Харитоненко О. - Звіт у сучасній науковій публіцистиці: різновиди, особливості жанрової моделі (2016)
Соловйов М. - Українські телеканали в мережі: інтернет-мовлення (2009–2015) (2016)
Георгієвська В. - Жанрова структура партійної преси України: традиції і сучасність (2016)
Школьна О. - Один із уроків історії (2016)
Навроцька Т. - Вогонь його серця (2016)
Юрченко К. - Хроніка відчуттів (2016)
Алтухова Н. - Історія про "сьогоднішнє і вчорашнє життя" (2016)
Романів І. - "Історія не твого життя" (2016)
Романенко К. - Дукля – маленьке слово, велике значення (2016)
Сатановська Л. - Творча поліфонія (2016)
Григоришина С. - Зі скарбниці історії української журналістики (2016)
Бублій І. - 78 особистостей в історії України (2016)
Юрчик Ю. - Майстри історичної візуалізації (2016)
Присяжнюк О. - Історія очима газети "День" (2016)
Нікуліна А. - "Вулє ву чайок, мсьє?" (2016)
Титул, содержание (2016)
Козленко М. В. - Гравитационное моделирование литосферы центральной части Крымско-Черноморского региона, Козленко Ю. В. (2016)
Соловьев В. Д. - Строение и этапы развития структур земной коры пролива Брансфилд (Западная Антарктика) по результатам геофизических исследований, Корчагин И. Н., Левашов С. П., Якимчук Н. А., Божежа Д. Н. (2016)
Науменко А. Д. - Тектоническое развитие Бондаренковской (Булганакской) антиклинальной структуры на основе литолого-фациального анализа (2016)
Патрикеев В. Н. - Разломы Северного Сахалина: особенности строения и сейсмическая опасность, Ломтев В. Л. (2016)
Ломакин И. Э. - Тектонолинеаменты и некоторые вопросы геотектоники, Анохин В. М., Кочелаб В. В., Покалюк В. В., Шафранская Н. В., Шураев И. Н. (2016)
Каграманов К. Н. - Перспективные глубокозалегающие нефтегазоносные структуры Южно-Каспийской впадины, Велиев Р. В. (2016)
Митропольський О. Ю. - Відновлення та адаптація проекту моніторингу седиментаційних процесів на шельфі Чорного моря на полігоні "Запоріжжя", Насєдкін Є. І., Федосеєнков С. Г., Іванова Г. М., Довбиш С. М. (2016)
Ломакин И. Э. - Неотектоническая активность и оползневые процессы в береговой зоне северо-западного Причерноморья, Покалюк В. В., Кочелаб В. В. (2016)
Коболев В. П. - К 80-летию со дня рождения Олега Максимовича Русакова (2016)
Суріна Г. Ю. - Функціонування міфу і наративу в сучасній масовій свідо­мості (2016)
Костючков С. К. - Продуктивність сучасної освіти в контексті пристосу­вання людини до життя в нових цивілізаційних умовах (2016)
Поліщук Н. В. - Необхідність становлення антропокосмічної педагогіки у ХХІ столітті (філософсько-освітній, педагогічний і духовний аспекти) (2016)
Чуйкова О. В. - Роздвоєння особистості лідера як чинник розвитку масового психозу: природа і методи впливу на натовп (2016)
Гірліна Н. Ю. - Духовна культура та процес соціалізації (2016)
Лар’яновський І. С. - Інтегральний аксіологічний підхід до оцінки науково-технічної діяльності (2016)
Батракіна Є. Є. - Криза "мозаїчного" мультикультуралізму та деліберативна модель демократії (2016)
Карпенко О. О. - Філософське осмислення музики у творчості О. Лосєва (2016)
Грабіна Г. В. - Політична еліта України як уособлення субкультури влади (2016)
Еделєва М. А. - Концепт державної інформаційної політики в сучасних умовах (2016)
Кравець А. Ю. - Витоки біополітики як нового напрямку наукових досліджень у межах вітчизняної політичної науки (2016)
Барна Б. Ю. - Європейський економічний простір у системі зовнішньої політики ЄС: норвезька перспектива (2016)
Вонсович О. С. - Українсько-російські відносини в контексті геополітичного протиборства (2016)
Гільченко О. Л. - Українсько-російські відносини в контексті геополітичного протиборства, Вєрютіна Д. М. (2016)
Петров П. Г. - Технології формування та підтримки зовнішньополітичного іміджу держави (2016)
Данилюк І. В. - Вертикальна та горизонтальна субсидіарність (2016)
Медвєдєва Ю. Ю. - Співвідношення секуляризації і модернізації: до постановки проблеми (2016)
Плюснин Е. В. - Модусы эстетизации экранного насилия (2016)
Мусіяченко О. С. - Українська художня література як джерело дослідження місця музики у повсякденному житті киян другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Москаленко О. А. - Штрихи до соціокультурного портрета педагогів київських гімназій: Микола Володимирович Стороженко (2016)
Вашкевич В. М. - Рецензія на монографію: Содомора П. А. "Семіотичний аспект у формуванні української філософської терміносистеми: традиція і новаторство". – Львів, 2013 (2016)
Мурашкин М. Г. - Роль субъективного фактора при рассмотрении трансцендентного в эстетике (2016)
Гірліна Н. Ю. - Методологічні аспекти дослідження процесу соціалізації у медіакультурному просторі інформаційного суспільства (2016)
Форкош С. М. - Методологический поиск в поле современной культуры (2016)
Кравцов Ю. С. - Історико-філософський дискурс феномена соціальної реальності (2016)
Крутась Ю. В. - Отношения воли и интеллекта в системе воззрений А. Шопенгауэра: влияние индийской философии (2016)
Середня В. Г. - Постнекласичне розуміння духовності у філософії освіти (2016)
Чуйкова О. В. - Моральна агнозія як когнітивне порушення. Трансдисциплінарнa методикa дослідження нейробіологічної обумовленості соціальної незрілості та злочинної поведінки (2016)
Добридень О. В. - Потенціал здоров’я людини в сучасних умовах (2016)
Пацан В. О. - Персональна метафізика Б.П. Боуна як особистісний досвід пізнання (2016)
Бурмага Н. В. - Сетевые сообщества как новая форма социальной организации в условиях постмодерна (2016)
Воронкова А. І. - Мода у контексті сучасних соціологічних досліджень (2016)
Глушкова Л. В. - Особливості змін структури українського суспільства у глобалізаційному процесі (2016)
Піронкова О. Ф. - Вербально-поведінкові соціальні практики у контексті трудової адаптації та дезадаптації психічнохворих (2016)
Гилюн О. В. - Якість вищої освіти в оцінках студентів університету (2016)
Уджмаджурідзе Г. Г. - Політична культура студентської молоді ДНУ ім. О. Гончара (2016)
Cвятненко І. О. - Гендерна культура в індуїзмі: традиціоналістський та модернізаційний аспекти (2016)
Медвєдєва Ю. Ю. - Модернізаційні і контрмодернізаційні складові синтоїзму та дзен-буддизму: ретроспектива і сучасність (2016)
Бережна Н. О. - Організаційно-структурне оформлення вірменських громад Київщини та Кіровоградщини (1990 – перша половина 2010-х рр.) (2016)
Касян А. І. - Статус та повноваження волосних посадовців на Правобережжі (друга половина ХІХ ст.) (2016)
Мельник М. В. - Церковний вплив на розвиток громадянського суспільства в Україні (2016)
Коваль А. П. - Причини початку громадянської війни в Римі в 49 р. до Р.Х.: Юлія і Красс (2016)
Баштанник О. В. - Можливості і загрози організації політичного порядку в інституційному вимірі функціонування політичної системи (2016)
Вербицька В. В. - Віртуальна дипломатія: аналіз структури цільових аудиторій (2016)
Вонсович О. С. - Теракти в Парижі та Брюсселі: спільне і відмінне (2016)
Кобець А. С. - Агроекологічні перспективи розвитку природного виробництва, Харитонов М. М., Грицан Ю. І., Жуков О. В. (2015)
Господаренко Г. М. - Якість крупи із зерна спельти та її зв’язок з вмістом білка, Любич В. В., Полянецька І. О., Новак Л. Л., Руденко Л. Д., Возіян В. В. (2015)
Жуков О. В. - Агрегатна структура ґрунту в системі едафічних властивостей та її роль у варіюванні морфометричних характеристик кукурузи Zea mays, Андрусевич К. В., Сіротина В. О., Покуса О. Ю. (2015)
Кротик А. С. - Урожайність смородини чорної залежно від утримання грунту та удобрення (2015)
Стась М. М. - Гідроекологічна оцінка річки Мокра Сура – правої притоки Дніпровського водосховища, Колесник В. І. (2015)
Наконечний Р. А. - Реалізація принципів фізичної економії в органічному землеробстві: теорія та практика, Копитко А. Д., Сас И. Н. (2015)
Кирпа М. Я. - Якість насіння кукурудзи в умовах підготовки на типовому кукурудзообробному заводі, Стюрко М. О., Бондарь Л. М. (2015)
Кривинчук Ю. М. - Безпека плодової продукції в умовах забруднення довкілля важкими металами (2015)
Кошевський І. І. - Роль регуляторів росту в підвищенні продуктивності та захисних реакцій рослин сої проти хвороб, Аксьонова П. А., Комісарук В. В. (2015)
Гументик М. Я. - Вплив елементів механізованої технології вирощування на продуктивність біомаси міскантусу, Квак В. М., Замойський О. І., Морозова Є. В. (2015)
Ярчук І. І. - Інкрустація ячменю озимого препаратами Антистрес та Марс ELBi, Божко В. Ю., Позняк В. В., Кравченко К. О. (2015)
Фещенко В. П. - Екологічна оцінка можливостей впровадження технології No-till на базі ДП "Грозинське”, Скорбільна О. О. (2015)
Сметанін В. Т. - Вплив біотрансформації черв’яками виду Еisenia foetida на якість донних залежів, Тимчий К. І., Старішко C. П. (2015)
Папка О. С. - Особливості розповсюдження ваточника сирійського у межах Полтавської області (2015)
Шкатула Ю. М. - Ефективність симбіотичної азотфіксації в агроценозах квасолі, Краєвська Л. С. (2015)
Мельниченко В. І. - Показники роботи трактора Т-150К з дизелем СМД-62 зі серійним паливним насосом, універсальним регулятором, від’ємним коректором і обмежувачем димлення (2015)
Золотовська О. В. - Теплоізоляція у зберігаючому землеробстві, Миронов О. С. (2015)
Лепеть Є. І. - Дисковий копач столових коренеплодів для роботи в системі Strip-Till (2015)
Михайлов Є. В. - Обґрунтування параметрів та режимів роботи пневмосепаратора попередньої очистки олійної сировини соняшнику, Задосна Н. О., Теслюк Г. В., Рубцов М. О. (2015)
Шаврова О. Б. - Основні задачі відображення та моделювання простору на площині, Кузьмінова Л. В. (2015)
Чалая О. С. - Вплив екологічних чинників на якість продукції свинарства (2015)
Лихач В. Я. - Вплив технології утримання на відтворювальні якості свиноматок, Лихач А. В. (2015)
Козирь В. С. - Динаміка біохімічних показників крові в бугайців імпортованих м’ясних порід в умовах степу України (2015)
Honcharova O. - Potentiel de l'organisme chez les autruches d'elevage industriels (2015)
Дем’яненко В. Є. - Модернізація сільських територіальних громад та фінансового механізму забезпечення їх розвитку (2015)
Козаченко Д. М. - Удосконалення технічного забезпечення та технологій експортних перевезень зернових вантажів в Україні, Коробйова Р. Г., Рустамов Р. Ш. (2015)
Васільєва Л. М. - Формування інституціонального середовища аграрного сектору (2015)
Багорка М. О. - Особливості оцінки маркетингового потенціалу аграрних підприємств, Білоткач І. А. (2015)
Буряк М. І. - Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил сільських територій у контексті системних реформ (2015)
Неопіфанова Л. С. - Удосконалення управління ефективністю праці на підприємстві (2015)
Дискусії. Рецензії. Пропозиції... (2015)
Аннотации. Ключевые слова. Библиография (2015)
Поливода А. А. - Герменевтика как философско-педагогическая методология (2016)
Кравцов Ю. С. - Cуб’єктивні підстави події як інтенційні основи дискурсивної моделі комунікації (2016)
Середня В. Г. - Роль духовності у становленні постнекласичної освіти: філософський аналіз (2016)
Чуйкова О. В. - Гендерна когнітивність: відмінності в аспекті нейробіології, генетики, розумових паттернів і соціальної поведінки (2016)
Карпенко К. І. - Історико-філософське підґрунтя взаємозумовленості гендерних та екологічних ідей (2016)
Петренко Н. В. - Освітній простір інформаційного суспільства як простір ризику для розвитку людини (2016)
Коломієць Д. В. - Становлення медіа-освітнього простору як філософська проблема (2016)
Бойко М. П. - Становлення правової культури українського народу в українській філософії (2016)
Настояща К. В. - Ідеологія націоналізму – міцний фундамент державотворення чи захисна реакція етнічного організму? (2016)
Біскуп В. С. - Принципи та технології компетентнісного підходу до формування професійної кар’єрної студентської молоді (2016)
Дідух О. О. - Соціологічний аналіз проблеми безробіття серед української молоді, Примак М. В. , Овсянніков Р. С. (2016)
Cвятненко І. О. - Візуальний символізм матріархально-кібелічних образів у міфологічних репрезентаціях гендерної культури (2016)
Медвєдєва Ю. Ю. - Співвідношення між модернізаційними та контрмодернізаційними складниками ісламу: до постановки проблеми (2016)
Содержание (2016)
Бойко В. В. - Вплив УФ-опромінення, температури та вологи на уретановмісні полімери, одержані з використанням поліолу на основі гідроксильованої ріпакової олії, Кобріна Л. В., Рябов С. В., Бортницький В. І. (2016)
Карніна А. Ю. - Дослідження кінетики термічного розкладу амонію тетраванадату(IV), Гиренко А. О., Мисов О. П. (2016)
Коновалова С. А. - Взаимодействие N-карбамоил-1,4-бензохинонмоноиминов с роданидом калия и тиомочевиной, Авдеенко А. П., Полищук М. В., Лысенко Е. Н. (2016)
Кузьменко М. Я. - Особливості синтезу і властивостей |(бутокси)(акрилатацилокси)титанокси|боранів, Кузьменко С. М., Скриннік О. В. (2016)
Мурашевич Б. В. - Реакції аренальазинів N-тозил-1,4-хінонмоноімінів з первинними алкіламінами, Савонюк Є. С., Торопін М. В., Бурмістров К. С. (2016)
Ракитская Т. Л. - Фазовый состав и каталитическая активность наноструктурированных материалов на основе твердой составляющей сварочного аэрозоля, Труба А. С., Эннан А. А. (2016)
Четвержук Я. А. - Термодинамічні властивості насичених розчинів 2-ціано-3-|5-(2-нітрофеніл)- 2-фурил|-2-пропенаміду в органічних розчинниках, Собечко І. Б., Горак Ю. І., Сергеєв В. В., Кочубей В. В., Вахула А. Р. (2016)
Апостолова Р. Д. - Електрохімічний синтез сульфідів молібдену для тонкошарових літієвих акумуляторів, Кірсанова І. В., Шембель О. М. (2016)
Апостолова Р. Д. - Саморозряд в позитивних електродах літієвих джерел струму: аналітичний огляд, Шембель О. М. (2016)
Калиниченко О. А - Синтез и биорезорбция кальций-фосфатных покрытий на титане, Банах О., Жорно А., Гай П. А., Снежко Л. А. (2016)
Молотовская Л. А. - Синтез дисперсных порошков силицидов металлов VI-B группы электролизом галогенидно-оксидных расплавов, Шахнин Д. Б., Ускова Н. Н., Малышев В. В. (2016)
Полоз А. Ю. - Олигомерные каучуки с реакционноспособными группами как модификаторы эпоксидных износостойких композиций, Эбич Ю. Р., Прокопчук Н. Р., Долинская Р. М., Мозгалев В. В. (2016)
Хімач Н. Ю. - Механохімічна модифікація мідь-цинк-алюмооксидного каталізатора синтезу метанолу, Полункін Є. В., Мельникова С. Л., Коломис О. Ф. (2016)
Вонсович О. С. - Інституційний вимір боротьби Європейського Союзу з транснаціональною злочинністю як однієї з основних загроз європейській безпеці (2016)
Морарь М. В. - Політичний портрет сучасного партійного лідера: теоретико-методологічний аспект, Назарук Ю. С. (2016)
Міхейченко М. А. - Політична участь громадянського суспільства та світова практика електронної демократії: до проблеми ефективності запровадження (2016)
Гримська М. І. - Міграційна криза в ЄС 2014-16 рр. у контексті радикалізації електоральних преференцій (на прикладі крайніх правих політичних партій) (2016)
Кужман О. М. - Практика електронних петицій у встановленні регіонального політичного порядку денного (2016)
Січка М. Л. - Діяльність Кабінету українського мистецтва Всеукраїнської академії наук (2016)
Шалашна Н. М. - Державницькі ідеї українського православного духовенства та політичний союз Гетьманщини із Москвою в другій половині XVII ст. (2016)
Юхимець А. С. - До питання про першу виставу українського професійного театру в Києві (2016)
Гринчак М. О. - Трансформація соціально-економічних вимог промисловців південноукраїнських губерній пореформеної доби (2016)
Козерод О. В. - Антисемітизм у лавах лейбористської партії Великої Британії: характерні особливості та наслідки (2016)
Усенко О. В. - Теорія "основного міфу", як структурний метод у вивченні давньоруського язичництва та слов’янської міфології (2016)
Гвоздяк П. І. - Електроутримування як рушійна сила злагодженої роботи ензимів на мембранах живих клітин (2016)
Wolnicka A. - Modern methods of diagnosis and treatment of Helicobacter pylori, Wanot B. (2016)
Кириченко О. В. - Биологическая активность ризосферной почвы пшеницы яровой в ассоциации с бактериями Azotobacter chroococcum T79, модифицированными N-ацетил-D-глюкозамином (2016)
Васильева Т. В. - Бактериальное выщелачивание металлов из отходов флотационного обогащения углей при участии тиосульфата, двух- и трехвалентного железа, Блайда И. А., Слюсаренко Л. И., Васильева Н. Ю., Хитрич В. Ф. (2016)
Миколаєвський В. П. - Вплив інокулянтів на формування симбіотичних систем, розвиток хвороб та продуктивність сої різних сортів, Сергієнко В. Г., Титова Л. В. (2016)
Зінченко О. Ю. - Вплив метаболітів базидіоміцетів на ріст умовно-патогенних бактерій, Мірось С. Л. (2016)
Інформаційне повідомлення для авторів (2016)
Галецкий Л. С. - Современная трактовка геологического строения Пержанского касситерит-колумбитового месторождения, Хрущев Д. П., Ремезова Е. А., Яременко О. В., Кравченко Е. А. (2016)
Кривдік С. Г. - Про контактовий вплив сублужних габроїдів (мафітів) Покрово-Киріївського масиву на вміщувальні граніти, Гаценко В. О., Луньов Є. С. (2016)
Михальченко І. І. - Уран і торій у рудних альбітитах глибоких горизонтів Ватутінського родовища (Український щит), Іванов Б. Н. (2016)
Семенюк В. Г. - Впровадження приповерхневих методів досліджень на Ротмістрівській імпактній структурі з метою вивчення її геолого-геохімічних особливостей (2016)
Хрущев Д. П. - Региональное цифровое структурно-петрологическое моделирование кристаллических образований территории Украины, Белевцев Р. Я., Бобров А. Б., Гейченко М. В., Артеменко Г. В., Лобасов А. П. (2016)
Шестопалов В. М. - О формировании западинно-канальных структур миграции, Бублясь В. Н. (2016)
Огняник Н. С. - Теоретическая база расчета флюидных систем в загрязненной легкими нефтепродуктами геологической среде в процессе колебания уровня грунтовых вод. Статья 2. Теоретическая база расчета двух-флюидной системы "легкие нефтепродукты – вода" в пористой среде, Парамонова Н. К. (2016)
Ситников А. Б. - Методика оценки испарения с поверхности рапы Восточного лечебного бассейна Сакского озера на основе баланса масс солей и объемов рассолов (2016)
Дикань К. В. - Про евристичну вартісність неокреаціонізму (2016)
Шаталов Н. Н. - Выдающийся геолог-съемщик и стратиграф Донбасса Феодосий Николаевич Чернышев (К 160-летию со дня рождения) (2016)
Академік Шестопалов В’ячеслав Михайлович (До 80-річчя від дня народження) (2016)
Хмель С. Н. - Проблема эксплуатации наемного труда и идеологическая функция экономической теории, Хмель В. И. (2016)
Шевченко О. О. - Теоретико-методологічні засади аналізу еволюції господарських систем (2016)
Шульга О. А. - Місце та роль аграрних відносин у системі економічних відносин сучасного суспільства (2016)
Яровий В. Ф. - Євроінтеграція та вітчизняний туризм: основні аспекти (2016)
Хаустов В. В. - Експортний контроль у системі нетарифного регулювання зовнішньої торгівлі продукцією військового призначення і подвійного використання (2016)
Шевченко Ю. А. - Інвестування ТНК в умовах глобальної нестабільності (2016)
Шевчук А. В. - Перспективи розвитку туризму в контексті загострення терористичних загроз, Шевчук Л. Т. (2016)
Таран-Лала О. М. - Концепція соціально-економічного розвитку системи споживчої кооперації (2016)
Філон М. М. - Дослідження економічної сутності конкуренції, її вплив на формування структури ринку в національній економіці (2016)
Хан Ю. А. - Организация транспортных коридоров экспорта казахстанского зерна (2016)
Черничко Т. В. - Зарубіжний досвід податкового регулювання інноваційних процесів, Малець С. С. (2016)
Старченко М. В. - Формування потенціалу будівельного підприємства на ринку України (2016)
Топільницька Я. О. - Концептуальні засади роботи організаційно-економічного механізму управління інтелектуальним капіталом фармацевтичного підприємства (2016)
Хома І. Б. - Антикризове управління підприємствами нафтопереробної галузі України, Косовська Ю. А. (2016)
Чайковський Є. О. - Контроль реалізації інноваційної стратегії розвитку металургійних підприємств (2016)
Чукурна О. П. - Технологія цінового позиціонування брендів (2016)
Ювженко В. О. - Вплив упровадження ERP-систем на ефективність управління на підприємствах України, Журан О. А. (2016)
Ярмак М. Р. - Механізм підвищення ефективності управління конкурентоспроможністю сільськогосподарського підприємства (2016)
Яшкін Д. С. - Сутність та зміст логістичних ризиків промислових підприємств (2016)
Королович О. О. - Оцінка ефективності функціонування малих підприємств в промисловій сфері Закарпатської області (2016)
Топалова І. А. - Методичне забезпечення формування та реалізації інноваційної стратегії регіону (2016)
Ступень М. Г. - Територіальна привабливість природно-рекреаційних ресурсів Житомирщини, Андрушенко В. Ю. (2016)
Таратула Р. Б. - Концептуальні засади взаємодії інформаційних та кадастрових систем у процесі управління земельними ресурсами (2016)
Міндова О. І. - Теоретичний аналіз економічної сутності пенсійного забезпечення (2016)
Чайка-Петегирич Л. Б. - Міграційні процеси в контексті інтернаціоналізації освітніх систем (2016)
Юрчик І. Б. - Взаємозв'язок ефективності ринку праці та його інституційного забезпечення (2016)
Соколовський Є. А. - Науково-методичні підходи до здійснення факторингового аналізу розвитку житлового іпотечного кредитування в Україні (2016)
Тимошенко Н. М. - Ринок державних цінних паперів та основні чинники його розвитку в Україні (2016)
Холодна Ю. Є. - Мінімізація ризиків іпотечного кредитування в сучасних умовах (2016)
Чопляк І. А. - Механізм забезпечення менеджменту якості страхових послуг (2016)
Шалигіна І. В. - Фінансові ресурси та джерела їх формування як основні елементи фінансового забезпечення підприємств аграрної сфери (2016)
Щегельська М. В. - Основні підходи до визначення кінцевих власників комерційних банків в Україні (2016)
Слободян Н. Г. - Аналіз та оптимізація структури капіталу в стратегії підприємства, Яценко Т. В. (2016)
Тичук Т. О. - Місце та роль оцінки як елементу методу бухгалтерського обліку за різними стадіями облікового циклу підприємства (2016)
Черненко К. В. - Організація бухгалтерського обліку та її методичні засади в простому товаристві, Грибова Д. В. (2016)
Шипіна С. Б. - Зарубіжний досвід розкриття інформації про фінансові результати у фінансовій звітності за МСФЗ (2016)
Шмигель О. Є. - Оподаткування прибутку підприємства: нові реалії, Яковець Т. А. (2016)
Шостаківська Н. М. - Робочий час як об'єкт обліку і контролю, Ратинський В. В. (2016)
Шутка С. Є. - Експортні операції: бухгалтерський і податковий облік, Клим Н. М. (2016)
Содержание (2016)
Лоскутов С. В. - Оценка контактной температуры при сцеплении частицы плазменного покрытия с шероховатой поверхностью подложки, Ершов А. В., Зеленина Е. А. (2016)
Катренко М. А. - Определение оптимального относительного расхода воды в комбинированном гидрореактивном двигателе с подачей воды в закритическую часть сопла, Панченко А. А. (2016)
Гараненко Т. Р. - Математическое моделирование широкохордных полых рабочих лопаток вентилятора, Прибора Т. И., Березовський Е. К. (2016)
Шамровський О. Д. - Метод послідовних переміщень для розв’язання контактних задач теорії пружності, Богданова Є. М. (2016)
Mastinovsky Yu. V. - Thermo-elastic waves in two-layer strip composed of different materials (2016)
Моргун С. А. - Влияние поля центробежных сил на частоты колебаний рабочих лопаток турбомашин (2016)
Івщенко Л. Й. - Характер переміщення контактуючих поверхонь z-подібних бандажних полиць лопаток ГТД, Крестьяніков О. I., Прибора Т. I. (2016)
Павленко Д. В. - Закономерности изнашивания рабочих лопаток компрессора вертолетных двигателей, эксплуатирующихся в условиях запыленной атмосферы, Двирник Я. В. (2016)
Качан А. Я. - Контактные температуры при шлифовании деталей ГТД и определение области бесприжоговой обработки, Уланов С. А. (2016)
Павленко Д. В. - Уплотнение спеченных титановых заготовок гидроэкструзией, Овчинников А. В. (2016)
Качан А. Я. - Влияние технологических методов обработки тонкостенных полых валов ГТД на их несущую способность, Уланов С. А. (2016)
Дядя С. И. - Систематизация колебаний при концевом фрезеровании тонкостенных элементов деталей, Козлова Е. Б., Кондратюк Э. В., Кришталь В. А., Зубарев А. Е. (2016)
Белоконь Ю. A. - Получение интерметаллидных титановых сплавов для деталей компрессора газотурбинных двигателей на основе метода самораспространяющегося высокоскоростного синтеза, Павленко Д. В., Пахолка С. Н. (2016)
Мозговой В. Ф. - Формообразование широкохордной вентиляторной лопатки ТРДД на фрезерных станках с ЧПУ, Березовский Е. К., Панасенко В. А. (2016)
Пухальская Г. В. - Определение механических свойств в различных зонах сварных соединений из титанового сплава ВТ3-1, Марков И. Б. (2016)
Маковский С. Г. - Нанотехнология в повышении свойств литейных магниевых сплавов, Лукинов В. В., Цивирко Э. И., Шаломеев В. А. (2016)
Миронов А. Н. - Метод непрямой оценки величины натяжения проката в однониточной черновой группе клетей непрерывного мелкосортного стана, Потап О. Е., Тригуб И. Г. (2016)
Бабенко О. Н. - Методы регулирования частот собственных колебаний рабочих лопаток компрессора ГТД, Прибора Т. И. (2016)
Гайдук С. В. - Расчет фазового состава литейного свариваемого жаропрочного коррозионностойкого никелевого сплава методом CALPHAD, Кононов В. В. (2016)
Белоус В. А. - Осаждение упрочняющих MoN- покрытий в зависимости от условий предварительного азотирования основы, Ермоленко И. Г., Заднепровский Ю. А., Ломино Н. С. (2016)
Калинина Н. Е. - Влияние модифицирования на структуру и механические свойства сложнолегированных алюминиевых сплавов, Джур Е. А., Калинин В. Т., Носова Т. В., Кашенкова А. В. (2016)
Iванов В. Г. - Розподіл хімічних елементів у структурі високоміцного чавуну для маслотних заготовок поршневих кілець (2016)
Нетребко В. В. - Влияние нормализации на твердость Cr-Mn-Ni чугунов (2016)
Дзяк Г. В. - Шлях слави та пошани (2016)
Мамчур В. Й. - Вплив внутрішньовенного введення розчину "Неореодез" на перебіг експериментального ендотоксикозу та оцінка регенеративних властивостей засобу за умов аплікаційного застосування, Дронов С. М., Біленький Г. З. (2016)
Потоцкая О. Ю. - Зарубежные статьи как фактор роста фальсификаций научных публикаций и снижения наукометрических показателей организаций, Левых А. Э., Мамчур В. И. (2016)
Кошля В. І. - Особливості змін внутрішньосерцевої гемодинаміки і функціонального стану міокарда під впливом телмісартану у хворих на гіпертонічну хворобу, Бен-Абід Муна (2016)
Каменщик А. В. - Експресія генів нуклеарного фактора активованих Т-клітин у дітей з двостулковим аортальним клапаном серця, Камишний О. М., Іванько О. Г. (2016)
Перцева Н. О. - Особливості стану серцево-судинної системи в пацієнтів із цукровим діабетом 1 типу, Мошенець К. І. (2016)
Косульников С. О. - Неспецифический гнойный остеомиелит позвоночника, Беседин А. М., Тарнапольский С. А., Карпенко С. И., Кравченко К. В., Симонова Е. В. (2016)
Гудар'ян О. О. - Особливості лікування хворих з ускладненою ретенцією третіх молярів на стаціонарному етапі, Ідашкіна Н. Г., Неханевич Ж. М. (2016)
Марюхніч Н. В. - Оцінка загальної фізичної працездатності та аеробної продуктивності за результатами велоергометрії в дівчат 11-14-ти років з ослабленим зором, Клапчук В. В. (2016)
Маврутенков В. В. - Вакцинопрофілактика: досягнення, проблеми і перспективи розвитку, Ревенко Г. О. (2016)
Мошковський В. Є. - Гігієнічна оцінка азбестовмісного пилу в повітрі робочої зони теплових електростанцій (2016)
Децик О. З. - Обґрунтування напрямів удосконалення профілактики та метафілактики сечокам’яної хвороби на підставі соціально-економічної характеристики хворих, Соломчак Д. Б. (2016)
Андрєєва І. А. - Система громадського здоров'я – сучасний стан та світовий досвід, Лугова О. В., Нашиванько О. В., Черняк Ю. С., Шевченко О. А. (2016)
Децик О. З. - Основні групи ризик-поведінки щодо ВІЛ-інфекції за даними аналізу превентивної поінформованості молоді, Басараба Т. П. (2016)
Вежновець Т. А. - Особливості соціально-психологічного клімату в колективах закладів охорони здоров`я (2016)
Десятерик В. І. - Кафедра хірургії, травматології та ортопедії ФПО ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України", Міхно С. П., Дунай О. Г. (2016)
Коробчанский В. А. - Рецепт здоровой экологии. Рецензия на монографию Белецкой Э.Н., Онул Н.М. "Эколого-гигиеническая оценка антропогенной нагрузки окружающей среды как фактора риска для здоровья населения Приднепровья". – Днепропетровск: Акцент ПП, 2016. – 140 с. (2016)
Науменко Л. Ю. - Академія – Ваша величність! (2016)
Саганюк Ф. В. - Досвід формування стратегічних документів США в секторі безпеки, Мірошниченко В. Я., Сурков О. О. (2016)
Вавілова Н. В. - Превентивне застосування сили в системі міжнародних відносин, Сівоха І. М., Леонов В. В. (2016)
Сафронов О. В. - Трансзвуковий флатер аеродинамічних поверхонь керування надзвукових та гіперзвукових літаків, Неділько О. М., Семон Б. Й. (2016)
Микитенко Т. В. - Проблеми інформаційної безпеки суб’єктів господарювання в Україні та можливі шляхи їх вирішення в сучасних умовах, Петровська І. О., Рогов П. Д., Гаркуша А. О. (2016)
Майстренко О. В. - Обґрунтування рекомендацій щодо збалансування сил і засобів підсистем вогневого ураження противника (2016)
Кірпічніков Ю. А. - Оцінка технологічних рішень щодо створення програмно-апаратної платформи інформаційної інфраструктури Міністерства оборони України, Петрушен М. В., Кондратенко Ю. В., Федорієнко В. А., Головченко О. В. (2016)
Сніцаренко П. М. - Моніторинг обстановки як невід’ємний елемент забезпечення обороноздатності та воєнної безпеки держави, Саричев Ю. О., Ткаченко В. А. (2016)
Середенко М. М. - Перспективи розвитку системи оцінювання бойових спроможностей військових частин (підрозділів) Сухопутних Військ Збройних Сил України, Радзіковський С. А., Казан П. І. (2016)
Рибидайло А. А. - Оцінка економічної та функціональної ефективності застосування інформаційних технологій, Шпура М. І., Полішко С. В., Андріянова Н. М., Зотова І. Г. (2016)
Бобров С. В. - Питання воєнно-наукового супроводження створення інформаційних систем військового призначення, Левшенко О. С., Ворона Т. О., Полякова О. В., Руденська Г. В., Комолаєва Т. М. (2016)
Гром В. А. - Методичний підхід до оцінювання рівня мотивації військовослужбовців Збройних Сил України, Георгадзе О. А., Якіменко І. В. (2016)
Войтко О. В. - Удосконалена методика розрахунку імовірності виникнення воєнного конфлікту (2016)
Возняк С. М. - Політика стандартизації Північноатлантичного Альянсу, Іващенко А. М., Пеньковський В. І. (2016)
Левшенко О. С. - Моделювання імовірних критичних ситуацій для оцінки службової діяльності військовослужбовців (військових підрозділів) в особливих умовах, Прокопенко О. С., Рибидайло А. А., Турейчук А. М. (2016)
Гріненко О. І. - Проблеми забезпечення Збройних Сил України озброєнням та військовою технікою у ході ведення бойових дій, Устименко О. В., Кутовий О. П. (2016)
Педан Ф. П. - Порівняльний аналіз інформаційних систем автоматизації процесів управління фінансово-економічною діяльністю, Руденська Г. В., Ткаченко М. В., Федоренко Р. М. (2016)
Наливайко А. Д. - Еволюція та перспективи програмно-цільового планування розвитку системи озброєння України, Леонов В. В., Поляєв А. І. (2016)
Звір В. Б. - Методика оцінки впливу параметрів системи відновлення й безвідмовності елементів комплексів зв'язку на продуктивність цифрової телекомунікаційної мережі спеціального призначення (2016)
Бойко В. О. - Демократичний цивільний контроль сил оборони, проблемні питання в організації військово-цівільних відносин, Бойко Р. В., Храпач Г. С. (2016)
Колесніков В. О. - Актуальність мобілізаційної стратегії розвитку економіки держави в аспекті забезпечення обороноздатності, Жупінський П. О., Тимошенко Р. Р. (2016)
Кузнецов И. Б. - Анализ НИОКР, направленных на обеспечение единства измерений в сфере обороны и безопасности Российской Федерации, осуществляемых в соответствии с Государственным оборонным заказом, Гудыма В. П., Хомик Н. Н. (2016)
Максименко С. Д. - Генетична епістемологія Ж. Піаже (2016)
Афанасьєва Н. Є. - Підходи до консультування пожежних-рятувальників з міжособистісними проблемами (2016)
Бондаренко Н. Б. - Психологічний аналіз компонентної структури моделі соціальної підтримки в практиці соціальної роботи (2016)
Боцвінок С. М. - Соціально-психологічна практика та її зміст як важливий чинник у формуванні успішної особистості (2016)
Бугера Ю. Ю. - Теоретичні аспекти проблеми розвитку уваги розумово відсталих молодших школярів у процесі навчання (2016)
Вербова Ю. В. - Порівняльне дослідження переважаючих ціннісно-смислових орієнтацій студентів коледжів технічних спеціальностей та студентів гуманітарного ВНЗ (2016)
Вержиховська О. М. - Особливості використання методики формування свідомості та переконання у виховному процесі спеціальної школи, Рудзевич І. Л. (2016)
Галян І. М. - Рівень рефлексивної активності майбутніх педагогів як показник повноти їх смислового самоаналізу (2016)
Главінська О. Д. - Аналіз психологічної суверенності як феномена особистісного стилю (2016)
Дєніжна С. О. - Психологічна підготовка працівників правоохоронних органів до професійної діяльності в екстремальних ситуаціях, Сова М. О. (2016)
Дзвінчук Ю. В. - Поведінкова активність як фактор формування професійної мобільності медичних сестер (2016)
Жовнер В. Ю. - Особливості детермінант конкурентоспроможності в кризові періоди професійного становлення особистості (2016)
Зімовін О. І. - Рефлексія та креативність як чинники саморозвитку особистості (2016)
Івашкевич Е. З. - Соціальний інтелект як система інтелектуальних здатностей особистості (2016)
Івашкевич І. В. - Функціональний підхід до визначення змісту та структури професійної компетентності майбутніх юристів (2016)
Климанська Л. Д. - Психологічні особливості образу Радянського Союзу як об’єкта комунікативної пам’яті, Кліманська М. Б. (2016)
Ковальчук О. П. - Особливості прояву спонукальної складової професійної діяльності військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичній операції (2016)
Коваль І. В. - Шляхи підвищення ефективності навчання іноземної мови студентів вищого технічного навчального закладу: психологічний аспект (2016)
Козуб Я. В. - Специфика отношения к учению у успевающих и слабоуспевающих студентов с доминированием разных видов достиженческой мотивации (2016)
Корчакова Н. В. - Захист іншого як особливий різновид просоціальної поведінки (2016)
Котик І. О. - Надійність групи та особистісна надійність у групі, Саричев С. В. (2016)
Makarenko N. M. - Prevention of "psychological dependency" by means of dynamic movement to the practica activities of students (2016)
Максименко Е. Г. - Методология исследования психологии самодепривации личностного развития субъекта (2016)
Максименко К. С. - Психологические истоки теории "Я" и личностно-ориентированная психотерапия (2016)
Михальська С. А. - Особливості комунікативно-особистісного розвитку дитини дошкільного віку (2016)
Михлюк Е. І. - Психопрофілактики професійно зумовлених акцентуацій рятувальників (2016)
Мойсеєнко Л. А. - Неусвідомлені мисленнєві дії у процесі формування гіпотези розв’язку творчої математичної задачі (2016)
Московченко А. А. - Особливості креативності як професійно вагомої якості студентів-менеджерів (2016)
Мьонсо Я. - Глобальный мир – глобальное межкультурное образование – перспектива медиальной педагогики (2016)
Onufriieva L. A. - Theoretical and methodological analysis of the problem on professional self-determination of the personality (2016)
Осика К. С. - Життя як подвиг: мотивація досягнення в процесі діяльності героїв-спортсменів (2016)
Осика О. В. - Життєвий і творчий шлях М. М. Бахтіна як моральний вчинок: психологічний аспект (2016)
Палюх М. - Профилактико-воспитательная деятельность в отношении детей и молодёжи в среде их проживания (метод стритворкинг), Пьонтковска К. (2016)
Панчук Н. П. - Роль ціннісних орієнтацій у професійному становленніособистості майбутнього фахівця (2016)
Попелюшко Р. П. - Аналіз сучасних підходів надання психологічної допомоги комбатантам з віддаленими наслідками стресогенних впливів (2016)
Попов В. М. - Стиль управління як детермінанта формування набутої безпорадності у працівників ДСНС України (2016)
Портяна О. В. - Критерії і показники сформованості пізнавальної активності майбутнього психолога (2016)
Прахова С. А. - Роль індивідуально-типологічних та соціально-психологічних чинників у детермінації фрустраційних станів учнів різних вікових групп (2016)
Савелюк Н. М. - Типи релігійної особистості у психологічних дослідженнях (2016)
Сундукова І. В. - Вивчення особистісно-поведінкового аспекту ціннісного ставлення старшокласників до психічного здоров’я (2016)
Ткач Б. М. - Нейропсихологічні механізми суїцидальної поведінки (2016)
Хоржевська І. М. - Психологічні особливості професійної культури фахівця (2016)
Цимбaл C. В. - Фoрмувaння iншoмoвнoгo мoвлeння у cпiлкувaннi зacoбaми coцiaльнo-пcиxoлoгiчнoгo трeнiнгу (2016)
Чиханцова О. А. - Особливості життєстійкості людей з обмеженими можливостями (2016)
Чичуга М. М. - Тренінг як засіб профілактики деструктивних психічних станів молодих начальників відділень соціально-психологічної служби установ виконання покарань (2016)
Шамлян К. М. - Дослідження структури вольової організації особистості методом самооцінки (2016)
Шевченко Н. Ф. - Навчально-професійна настанова в структурі професійної свідомості майбутіх фахівців, Кожушкіна Т. Л. (2016)
Штепа О. С. - Психологічна ресурсність як критерій індивідуального здоров’я (2016)
Щербан Т. Д. - Психологічні особливості формування життєстійкості у підлітків з неповних сімей, Терновай А. В. (2016)
Щербан Г. В. - Проблеми рефлексивного управління навчальною діяльністю учнів, Щербан Т. Д. (2016)
Щербина В. Л. - Процес соціалізації особистості в умовах багатоукладного суспільства: соціально-психологічна модель (2016)
Бібліографія (2016)
Відомості про авторів (2016)
Про збірник (2016)
Содержание (2016)
Большаков В. И. - Информация о деятельности Координационного совета ПНЦ и МОНУ по участию в международных программах и подготовке научных кадров высшей квалификации, Дикарев Б. Н. (2016)
Бамбура А. М. - До розрахунку плоских залізобетонних рам з перемінною жорсткістю стержнів деформаційним методом з урахуванням фактору часу, Болотов О. Ю. (2016)
Бамбура А. Н. - К расчету железобетонных преднапряженных защитных оболочек атомных станций, Сазонова И. Р., Богдан В. М. (2016)
Башинская О. Ю. - Сравнительный анализ методов численного моделирования пластических деформаций бетона, Барабаш М. С. (2016)
Беликов А. С. - Оценка безопасных условий эксплуатации промышленных объектов при наличии взрыва с применением прогноза математической модели ударной трубы, Налисько Н. Н., Шаломов В. А., Улитина М. Ю. (2016)
Брынзин Е. В. - Влияние паропроницемости внутренней и наружной штукатурки на тепловлажностный баланс стены из автоклавного газобетона, Парута В. А. (2016)
Егоров Е. А. - Особенности применения метода предельных состояний к расчету конструкций в аварийных ситуациях, Ковтун-Горбачева Т. А. (2016)
Егоров Е. А. - Учет совместной работы каркаса и настила в кровлях стальных резервуаров, Марченко В. А., Криворот Ю. А. (2016)
Касьянов М. А. - Визначення виробничого ризику при проведенні аварійно-відновлювальних (АВР) і ремонтно-будівельних (РБР) робіт, Гунченко О. М., Корінний В. І., Мещерякова І. В. (2016)
Кравчуновська Т. С. - Аналіз ресурсів для потенційної вторинної забудови та комплексної реконструкції міських територій, Броневицький С. П., Разумова О. В., Ковальов В. В. (2016)
Мар’єнков М. Г. - Експериментально - теоретичне обгрунтування необхідності віброзахисту будинків при впливах потягів метрополітену, Калюх Ю. І., Дунін В. А., Мар’єнков А. М. (2016)
Накашидзе Л. В. - Функціонування енергоактивного огородження з тепловими насосами в системах енергозабезпечення, Габрінець В. А. (2016)
Нікіфорова Т. Д. - Загальні методологічні підходи, положення і принципи проектування конструкцій заглиблених житлових будівель, Савицький М. В. (2016)
Парута В. А. - Новые концепции проектирования штукатурных растворов, Брынзин Е. В. (2016)
Перегінець І. І. - Ефективність інноваційних моделей будівельного виробництва в умовах конкурентного середовища, Савицький М. В., Коваль О. О., Бабенко М. М., Пипа В. В. (2016)
Савицький М. В. - Особливості забезпечення надійності та оцінки залишкового ресурсу конструкцій мостів в складних умовах експлуатації, Пшінько П. О., Зінкевич А. М. (2016)
Савицкий Н. В. - Проектирование первичной защиты железобетонных конструкций в условиях климатических воздействий, Тытюк А. А., Тытюк А. А., Пшинько П. А. (2016)
Савицкий Н. В. - Эффективный способ использования золы ТЭС в строительстве, Соколов И. А., Сторожук Н. А., Аббасова А. Р. (2016)
Семко В. О. - Методика визначення ймовірності теплової відмови огороджувальних конструкцій із сталевих холодноформованих елементів за теплотехнічними показниками (2016)
Сторчай Н. С. - Модифікована стінова кераміка низькотемпературного випалу, Василенко С. В., Богданов Р. В. (2016)
Трифонов И. В. - Рациональное управление трудовыми ресурсами организации (2016)
Фурсов В. В. - Надежность и эксплутационная пригодность металлических дымовых труб мартеновского и энергетического цехов ОАО "Таганрогский металлургический завод" после длительного срока эксплуатации, Яровой С. Н. (2016)
Шатов С. В. - Удосконалення технологічного процесу виготовлення ґрунтоблоків, Савицький М. В., Євсєєв Є. О. (2016)
Юрченко Е. Л. - Анализ потенциала проектов повышения качества тепловой защиты оболочки зданий при реконструкции (2016)
Вихідні дані (2016)
Голубка М. М. - Теоретико-методологічні засади фінансово-економічної та кооперативної освіти на західноукраїнських землях (друга половина ХІХ – початок ХХ століття): історико-економічний аспект (2016)
Денис О. Б. - Суть та специфіка корпоративних конфліктів (2016)
Валіулліна З. В. - Міжнародний маркетинг в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю підприємств сфери послуг (2016)
Гужва І. Ю. - Перспективи розвитку економіки України в умовах інтеграції до міжнародного ринку товарів та послуг (2016)
Демехін А. В. - Базисні детермінанти розвитку зовнішньої торгівлі України фінансовими послугами (2016)
Дорошенко О. С. - Економіка знань – базис економічного зростання та економічного розвитку країн (2016)
Зарицька Н. С. - Сучасний рівень та потенційні можливості торговельного співробітництва України та США (2016)
Зеліч В. В. - Сучасні реалії економічного розвитку та співробітництва між Україною та Польщею, Тітаренко С. О. (2016)
Іванов Є. І. - Мегарегіональні торговельні угоди: основні положення та потенційний вплив на глобальну торгівлю (2016)
Васюник Т. І. - Матеріально-речовий зміст основного капіталу та його взаємозв’язок з іншими суміжними категоріями (2016)
Квятковська Л. А. - Структурні елементи формування державної інвестиційної політики, Таловер В. А. (2016)
Васюренко В. А. - Оцінка економічного потенціалу підприємства (2016)
Вівденко М. А. - Ключі до успішного адаптивного управління підприємством (2016)
Волкова Л. А. - Инновационная активность: определение и факторы влияния (2016)
Воронюк Т. А. - Проблеми забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств України в умовах глобалізації та євроінтеграції (2016)
Горбоконь В. Ю. - До питання оцінки кадрового потенціалу підприємства (2016)
Єрмоленко О. О. - Шляхи захисту інформації та об’єктів інтелектуальної власності на проектно-орієнтованих підприємствах, Галич С. П. (2016)
Загороднюк О. В. - Кластерний аналіз діяльності підприємств у конкурентному середовищі, Малюга Л. М. (2016)
Кадол Л. В. - Принципи формування інноваційної політики підприємства, Кравчук Л. М. (2016)
Калініна О. М. - Особливості корпоративного управління в різних країнах (2016)
Калюжна Н. Г. - Ресурсний потенціал як базисний рівень структуризації потенціалу торговельного підприємства (2016)
Киричок О. В. - Застосування інструментів стратегічного управління в аналізі діяльності місцевого центру правової допомоги (2016)
Квасниця М. В. - Проблеми реформування сфери житлово-комунальних послуг (2016)
Стегней М. І. - Фінансове забезпечення місцевих бюджетів в умовах адміністративно-територіальної реформи, Лінтур І. В., Голубка Я. В. (2016)
Гуржій Н. М. - Впровадження екологістики у вітчизняну транспортну систему, Бєлікова М. Ю. (2016)
Дубович І. А. - Теоретико-методологічні та практичні засади вдосконалення системи управління лісовим господарством України, Лесюк Г. М. (2016)
Гарват О. А. - Основні проблеми та напрями адаптації персоналу підприємств, Голянтус І. О. (2016)
Височан О. С. - Домінуюча роль банківських платіжних систем на середньому етапі розвитку електронних грошей (2016)
Гуцул М. О. - Фінансове забезпечення стійкого розвитку підприємства: економічна сутність та особливості (2016)
Катан Л. І. - Антикризове управління кредитними установами, Добровольська О. В. (2016)
Ігнатишин М. В. - Планування результату діяльності підприємства та його оцінка методом математичної статистики, Когутич Х. В. (2016)
Гандзюк О. В. - Аналіз наукових досліджень із питань формування звітності підприємств (2016)
Гільорме Т. В. - Стратегічне прогнозування в процесі прийняття управлінських рішень щодо формування витрат на персонал, Барміна К. О. (2016)
Голяш І. Д. - Тенденції розвитку аудиту: ретроспективний погляд та проекція на майбутнє, Будник Л. А. (2016)
Дзюба О. М. - Товарні операції підприємства: особливості обліку з урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду (2016)
Домбровська Н. Р. - Особливості оперативного контролю формування витрат виробництва в управлінні підприємствами із заготівлі та переробки зерна (2016)
Єршова Н. Ю. - Концептуальні основи внутрішньої регламентації управлінського обліку на рівні економічного суб'єкта (2016)
Засадний Б. А. - Бухгалтерський облік в інформаційній системі управління підприємством (2016)
Максишко Н. К. - Моделі динаміки процесів самоорганізації в територіальній громаді міста, Глазова Я. В. (2016)
Крот Л. М. - Економічна діяльність Кременчуцького повітового земства (кінець ХІХ – початок ХХ століття) (2016)
Лантух І. В. - Народний банк як підґрунття для розвитку капіталізму на вітчизняних теренах наприкінці ХІХ – початку ХХ століття (2016)
Матюк Т. В. - Кількісні виміри впливу освіти на економічний розвиток (2016)
Бунтова Н. В. - Потенціал України на міжнародному ринку туристичних послуг (2016)
Крючков С. С. - Міжнародний ринок фінансових послуг в умовах глобалізації світового господарства (2016)
Кулаковський К. О. - Цивілізаційні параметри міжнародного економічного порядку (2016)
Білик О. А. - Фінансові механізми житлового будівництва: зарубіжний досвід (2016)
Кізима В. Л. - Маркетингове дослідження ринку туристичних і готельних послуг України, Бортнік Н. В. (2016)
Колібан Д. В. - Концептуальні основи формування стратегій промислового розвитку (2016)
Корчева В. І. - Оцінка фіскальних індикаторів України в сучасних умовах економічного розвитку (2016)
Логоша Р. В. - Державне регулювання ринку овочів: стан, проблеми, шляхи вирішення (2016)
Ляховець В. О. - Механізм регулювання ринку яловичини (2016)
Балдинюк А. Г. - Лідерство як запорука реалізації стратегії (2016)
Батракова Т. І. - Рання діагностика та фінансовий аналіз стану підприємства як частина антикризисного управління, Конєв В. В. (2016)
Бєлоусова С. В. - Інтегрована модель прийняття управлінських рішень щодо розподілу витрат за центрами стратегічної фінансової відповідальності підприємств (2016)
Бойко К. О. - Етапи і методи дослідження конкурентного середовища (2016)
Бортнік С. М. - Формування методики комплексного діагностування економічної безпеки підприємства, Созінова О. В. (2016)
Могилова А. Ю. - Особливості маркетингу у готельно-ресторанному бізнесі, Будашко В. О. (2016)
Бушман Т. С. - Морфологічний аналіз поняття "кадрова безпека" (2016)
Климчук А. О. - Аналіз методик оцінки персоналу підприємств (2016)
Коваль О. А. - Обгрунтування вибору джерел фінансування сільськогосподарських підприємств (2016)
Кравцова Л. Л. - Нормативно-правові засади формування фінансових ресурсів сільськогосподарськими підприємствами (2016)
Кривець Ю. М. - Переваги, недоліки та можливості вдосконалення технологій корпоративного управління аграрними підприємствами (2016)
Лісун Я. В. - Статистичний аналіз факторів ціноутворення підприємств мясопереробної галузі (2016)
Логвінова О. П. - Управління ризиком у забезпеченні інноваційної привабливості підприємства (2016)
Вень Мінмін - Особливості розвитку тваринництва: свинарство, Мамонов К. А. (2016)
Бегларашвілі О. П. - Розвиток магазинів Рівненської області (2016)
Бойко Т. Ю. - Методичний підхід до оцінки ефектів кластерної взаємодії від утворення підприємницького кластеру на регіональному рівні (2016)
Бондаренко Н. М. - Сутність та класифікація кредитних операцій банку, Шевченко К. В. (2016)
Кислий В. М. - Науково-методичні основи формування еколого-орієнтованого транспортно-логістичного кластера, Жарик Т. І. (2016)
Мариняк Б. Б. - Оцінювання еколого-економічної безпеки газового господарства України (2016)
Аграмакова Н. В. - Технологія формування та впровадження компенсаційного пакету як базис формування соціально відповідального підприємства, Литовченко І. В. (2016)
Лишко С. В. - Інституційне забезпечення додаткової професійної освіти: зарубіжний досвід (2016)
Кужелев М. А. - Приоритетные направления финансового обеспечения инновационного развития учреждений общего, среднего и высшего образования в Украине, Житарь М. О. (2016)
Марич М. Г. - Особливості бізнес-планування діяльності банківської установи на сучасному етапі (2016)
Басіста І. А. - Торгова націнка та торгова знижка як складові формування продажної ціни товарів (2016)
Кузьмінська О. Е. - Аналіз інформаційного навантаження звіту про рух грошових коштів підприємств (2016)
Малярова С. В. - Організація обліку виробничих запасів: сучасний стан та напрями вдосконалення (2016)
Харченко А. О. - Оцінка міграційної привабливості регіонів країни, Антонець О. О. (2016)
Шашина М. В. - Моделювання споживчої поведінки населення на ринку електроенергії в сучасних умовах (2016)
Максименко С. Д. - Концепція саморозвитку особистості (2016)
Андрейко Б. В. - Основні аспекти формування класифікації порушення розвитку дитини (2016)
Анпілова Д. В. - Психологічне значення довіри для самоактуалізації особистості в період ранньої дорослості (2016)
Бондар К. В. - Дослідження саморефлексії тілесного потенціалу молодої жінки (2016)
Булах І. С. - Життєва криза як імпульс до самоціннісної траєкторії особистісного зростання людини (2016)
Вержиховська О. М. - Особливості розвитку та виховання розумово відсталої дитини в сім’ї (2016)
Bronisław W. - Uwarunkowania psychospołeczne a wychowanie Młodzieży (2016)
Вознюк А. В. - Психологічні особливості створення та функціонування освітніх округів (2016)
Гайдучик П. Д. - Ідентифікаційна детермінація сепараційних переживань людини в умовах лікувальної реабілітації (2016)
Гапоненко Л. О. - Єдність рефлексивного спілкування та діалогу: теорія і практика (2016)
Грубі Т. В. - Генезис перфекціонізму (2016)
Гуртовенко Н. В. - Роль тренінгових занять у формуванні готовності студентів-майбутніх педагогів до реалізації особистісно-орієнтованого підходу (2016)
Дригус М. Т. - Проблема особистісної ефективності у контексті наукової спадщини Г. С. Костюка (2016)
Єрьоменко Д. Ю. - Особливості відновлення психологічної стійкості прикордонників після бойових зіткнень на державному кордоні (2016)
Журавльов В. В. - Зміст і структура тренінгу "Організаційно-психологічна підготовка до професійно-управлінської діяльності керівників органів охорони державного кордону" (2016)
Завязкіна Н. В. - Сучасні міждисциплінарні підходи до діагностики психічних розладів у кримінальному та цивільному процессах (2016)
Іванків І. І. - Моделі розвитку ідентичності підлітка в умовах кіберсоціалізації (2016)
Івашкевич Е. З. - Емпіричні дослідження соціального інтелекту особистості (2016)
Івашкевич І. В. - Модель професійної компетентності спеціаліста юридичної сфери діяльності (2016)
Карпинская О. Н. - Механизмы формирования акмеологических ресурсов представителей пожилого возраста (2016)
Казар’ян П. А. - Участь студентів-психологів у волонтерському русі як форма їх особистісного зростання (2016)
Козуб Я. В. - Мотивация достижения успеха как фактор эмоционального отношения студентов к учебно-профессиональной деятельности (2016)
Корольчук М. С. - Ефективність впливу програми психологічного супроводу на компоненти професійної підготовки майбутніх менеджерів туристичного бізнесу, Старова Ю. В. (2016)
Котик І. О. - Експериментальне дослідження надійності особистості й групи в напружених і екстремальних умовах життєдіяльності, Саричев С. В. (2016)
Кочергіна І. A. - Критерії та форми психологічного насильства (2016)
Крамченкова В. О. - Ціннісні орієнтації подружжя як чинник психологічного здоров’я сім’ї (2016)
Максименко К. С. - Проблема каузации в понимании психологических детерминант психических нарушений, связанных с болезненными состояниями организма (2016)
Манилов И. Ф. - Теоретические основы психотерапевтической конфронтационной суггестии: рациональная психотерапия (2016)
Мельник Ю. С. - Поняття особистісного саморозвитку в концептуальному полі сучасної психології (2016)
Мушегов О. М. - До проблеми психологічної детермінації самоефективності працівників освітніх організацій у теоретико-методологічній парадигмі (2016)
Onufriieva L. A. - The role of the professional self-consciousness in the formation of future socionomic specialists’personalities (2016)
Павелків В. Р. - Вплив соціальних взаємодій як мотив деструктивних форм компенсації особистісних деструкцій (2016)
Попелюшко Р. П. - Особливості соціально-психологічної дезадаптації комбатантів із віддаленими наслідками стресогенних впливів (2016)
Потапчук Є. М. - Практичні рекомендації керівникам підрозділів як суб’єктам самокорекції негативних рис, що сприяють виявам босінгу, Резнік О. Г. (2016)
Приймук О. О. - Особливості формування професійно важливих якостей майбутніх фахівців ресторанного бізнесу (2016)
Проскурня А. С. - Диференціально-типологічна структура перфекціонізму як детермінанта виникнення депресивних і тривожних розладів (2016)
Рибак О. С. - Методи дослідження когнітивних здібностей та їх використання в крос-культурній психології (2016)
Рудюк О. В. - Емпірична верифікація смислодіяльнісної детермінації переживання кризи у безробітних (2016)
Сорока А. В. - Психологічні особливості взаємозв’язків ціннісно-нормативної сфери та системи вольової саморегуляції девіантної особистості (2016)
Спивак В. И. - Особенности профессиональной деятельности практического психолога в качестве телефонного консультанта (2016)
Сторож О. В. - Теоретико-методологічний аналіз психологічних особливостей творчої соціалізації старшокласників (2016)
Тимош Ю. В. - Психосемантичні особливості моральної свідомості особистості: теоретичні аспекти (2016)
Цимбaл C. В. - Пcиxoтexнoлoгiя фoрмувaння iншoмoвнoгo мoвлeння чeрeз iнтeгрaтивний лiнгвoпcиxoлoгiчний трeнiнг (2016)
Шамлян К. М. - Дослідження взаємозв’язків між показниками вольових та формально-динамічних властивостей особистості (2016)
Шинкарюк В. А. - Вивчення впливу індивідуально-типологічних властивостей нервової системи на формування моторно-силових навичок юнаків (2016)
Штепа О. С. - Магістральні механізми актуалізації психологічних ресурсів (2016)
Яворська-Вєтрова І. В. - Динаміка образу успішного учня (ідеальне Я) у школярів молодшого шкільного та підліткового віку в контексті їх особистісної ефективності (2016)
Якимчук Г. В. - Співвідношення мовленнєвого та інтелектуального розвитку у дітей із загальним недорозвитком мовлення (2016)
Бібліографія (2016)
Відомості про авторів (2016)
Про збірник (2016)
Содержание (2012)
Слово редактора (2012)
Ринок ОСЦПВВНТЗ за підсумками 9 місяців 2012 року (2012)
Візіров Б. - Обов’язкове страхування автоцивільної відповідальності у контексті викликів часу (2012)
Новий стиль та дизайн МТСБУ (2012)
Загребной В. - ОСЦПВВНТЗ в Україні: тенденції та прогнози (2012)
Лутак М. - Новації у міжнародній системі автострахування "Зелена картка" (2012)
Філонюк О. - Автомобільний транспорт – джерело підвищеної небезпеки (2012)
Гудима Н. - Аналіз фінансового стану страховиків – членів МТСБУ: методологічні аспекти (2012)
Бурлаенко С. - Новые возможности финансирования оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП (2012)
Гордієнко І. - Час радикальних заходів (2012)
ГРИШАН Ю. - Можно ли прекратить демпинг в ОСАГО? (2012)
Актуальні законодавчі зміни в ОСЦПВВНТЗ (2012)
Безпека на дорогах залежить від кожного! (2012)
Миронов Ю. Б. - Інституціоналізація як соціально-економічний феномен, Миронова М. І. (2016)
Мирясов Ю. А. - Критический реализм и онтология экономической науки (2016)
П'ясецька-Устич С. В. - Корупція в системі тіньових економічних відносин (2016)
Полуяктова О. В. - Глобалізація економіки України (2016)
Бортнікова Л. П. - Відносини примусу до праці в ринковій економіці України, Самійленко А. П. (2016)
Михайлишин Л. І. - Системна трансформація інноваційного забезпечення економічного розвитку (2016)
Неботов П. Г. - Експортний контроль продукції подвійного використання: проблеми й механізми ефективної реалізації в Україні (2016)
Сидоров М. В. - Зовнішньоекономічні зв'язки Канади: сучасний стан і тренди розвитку (2016)
Мельничук Л. С. - Теоретичні засади та проблеми втілення концепції сталого розвитку підприємств в Україні (2016)
Мирвода С. І. - Імперативи розвитку соціально-культурної сфери України (2016)
Пішенін І. К. - Інтеграція підприємств транспортної сфери як нова парадигма розвитку транспортних комплексів (2016)
Плотнікова М. Ф. - Суспільні інституції як механізм формування громадянського суспільства (2016)
Махначова Н. М. - Особливості управління персоналом сільськогосподарських підприємств в умовах поглиблення євроінтеграційного процесу, Семенюк І. Ю. (2016)
Мельникова К. В. - Кадрова логістика в системі сучасного управління трудовими ресурсами (2016)
Моргулець О. Б. - Стратегічний вибір ВНЗ на основі оцінки ефективності управління та реальної автономії навчального закладу (2016)
Новікова М. М. - Адміністративні методи управління трудовим потенціалом, орієнтовані на сталий розвиток промислових підприємств (2016)
Осадчук І. В. - Самоменеджмент і його роль у досягненні життєвого успіху студентами аграрного університету та фермерами, Сендецька Ю. В. (2016)
Куцик В. І. - Інформаційне забезпечення оцінки вартості підприємства, Петрів І. В. (2016)
Прокопець Л. В. - Кластерний підхід як інструмент підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2016)
Сазонова Т. О. - Формування професійної готовності персоналу до реалізації проектів та їх правове самовиховання, Осташова В. О. (2016)
Підлипний Ю. В. - Економічний аналіз ресурсної бази перспективного розвитку економіки Карпатського регіону (2016)
Попадюк О. В. - Деякі аспекти становлення соціальної відповідальності бізнесу (2016)
Романуха О. М. - Соціально-економічні наслідки старіння населення України (2016)
Ситник О. Ю. - Стан соціально-трудових відносин як чинник стратегічного розвитку персоналу підприємств (2016)
Мезенцева Н. М. - Особливості та проблеми системи електронного адміністрування податку на додану вартість в Україні в умовах постійних законодавчих змін, Нікульникова Т. Г. (2016)
Мирончук В. М. - Теоретичні аспекти визначення стійкості фінансової системи України, Завальнюк І. О. (2016)
Мокряк К. В. - Комплексний підхід щодо визначення впливу розвитку кризи підприємства та механізмів її подолання (2016)
Нечипоренко А. В. - Роль фінансових інструментів держави в забезпеченні розвитку місцевого самоврядування (2016)
Павловський С. В. - Фінансування підприємств у період фінансової кризи: альтернативні рішення (2016)
Петрюк М. В. - Перспективи венчурного фінансування систем точного землеробства в Україні (2016)
Пйонтко Н. Б. - Муніципальні запозичення як джерело інвестиційного розвитку регіонів України (2016)
Примостка О. О. - Сучасні режими монетарної політики (2016)
Рад Н. С. - Адміністрування пенсійної системи: сучасний контекст розвитку (2016)
Радіонов Ю. Д. - Проблеми місцевих бюджетів та шляхи їх вирішення (2016)
Машкова Т. В. - Застосування геоінформаційних технологій і комп'ютерного моделювання для оцінення якості сільськогосподарських угідь (2016)
Костюнік О. В. - Основні причини та особливості проведення реструктуризації підприємств в Україні, Наконечна А. А. (2016)
Пастернак Я. П. - Облікова політика підприємств у частині організації бухгалтерського обліку витрат (2016)
Портоварас Т. Р. - Науково-методичний підхід до побудови системи стратегічного аналізу результатів діяльності підприємств (2016)
Рябініна В. В. - Методологія обліку вартості корпорації (2016)
Бигунова Н. А. - Объект оценки в речевых актах одобрения, похвалы, комплимента и лести (2016)
Білецька О. В. - Методика дослідження графосеміотичного кодування наративної поліфонії в англомовному постмодерністському художньому тексті (2016)
Домнич О. В. - Английский язык – lingua franca в эпоху глобализации (2016)
Єрьоменко С.В. - Декомпресія тексту у процесі перекладу з англійської мови на українську (2016)
Загребельная Н. В. - Лексико-семантическое поле "водное транспортное средство" в английском языке: морфологический аспект (2016)
Карпова Д. М. - Интонационные мелодические характеристики уэльского типа произношения (2016)
Ковальчук А. К. - Вербальное и невербальное выражение эмоций в речи шеф-повара (2016)
Колегаева И. М. - Когниция, семиозис, коммуникация: о чем думалось в минувшие 25 лет (2016)
Косович О. В. - Специфiка полiтики Францiї в галузi нацiональної мови та неологiї. Основнi вимiри (2016)
Красницька К. В. - Феномен пам’яті в романі Тан Тван Енг The garden of Evening Mists: особливості авторської інтерпретації лінгво-когнітивного концепту MEMORY (2016)
Ладыженская С. Ю. - Социально-территориальная вариативность темпа в молодежной речи (2016)
Лектоваров К. С. - Идиомы со значением человеческая деятельность как сегмент вербального поля концепта SECURITY/БЕЗОПАСНОСТЬ (2016)
Мікава Н. М. - Англомовний концепт HAIR (мотиваційний аспект) (2016)
Никитченко К. П. - Когнітивна специфіка псевдозапозичення як способу творення оказіоналізмів (2016)
Новікова К. О. - Використання стилістичних фігур та тропів в англомовних рекламних слоганах та проблеми їх перекладу (2016)
Остапенко С. А. - Виправданість застосування лексико-семантичних трансформацій у процесі перекладу п’єси Б. Шоу "Пігмаліон" українською мовою (2016)
Попик И. П. - Лексико-семантическое поле "жестикуляция" в англоязычных толковых словарях (2016)
Прима В. В. - Функціонування термінологічного поля "туризм" в англомовних путівниках (2016)
Строченко Л. В. - Вербалізація концепту GENIUS в англомовних тлумачних словниках (2016)
Стынгач О. В. - Особенности просодического оформления речи британских парламентариев в гендерном аспекте (2016)
Терехова Л. В. - Длящаяся кризисная ситуация как фактор формирования пространства газетного макротекста (2016)
Томчаковская Ю. О. - Метафорическая модель концептов CHARM и ЧАРІВНІСТЬ в английской и украинской лингвокультурах (2016)
Тхор Н. М. - Кінесика як складова частина невербальної комунікації (2016)
Унтилова Е. Е. - Роль мелодических и темпоральных средств в создании просодического портрета поп музыканта (2016)
Чернякова В. А. - Паравербальная организация женского политического дискурса Испании, Латинской Америки и Украины (контрастивный аудиовизуальный анализ) (2016)
Лебединець В. О. - Визначення ролі і функцій відділу управління якістю фармацевтичного підприємства, Коваленко С. М. (2010)
Доброва В. Є. - Обґрунтування системи обробки результатів доклінічних досліджень лікарських засобів у відповідності до сучасних вимог забезпечення їх якості (2010)
Артюх Т. О. - Дослідження професійної діяльності уповноважених осіб фармацевтичних підприємств, Толочко В. М. (2010)
Посилкіна О. В. - Декомпозиція підпроцесу "Обслуговування замовлень" процесу логістичного обслуговування клієнтів промислових фармацевтичних підприємств, Горбунова О. Ю. (2010)
Толочко В. М. - Психологічні та токсикологічні аспекти фармацевтичної опіки пацієнтів, що приймають антидепресанти і транквілізатори, Міщенко І. В., Медведєва Ю. П. (2010)
Вороніна О. М. - Вплив етапів життєвого циклу діяльності підприємства на його ринкові стратегії (2010)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Управління, економіка та забезпечення якості в фармації" (2010)
Цицюра Я. Г. - Публічна кадастрова карта України: Оцінка адаптованості та стратегія удосконалення (2016)
Мацера О. О. - Біометричні параметри перезимівлі рослин озимого ріпаку за різних строків посіву та рівнів основного удобрення (2016)
Савченко В. О. - Вплив обробітку грунту та співвідношення посівів сої і кукурудзи в короткоротційних сівозмінах на щільність грунту в умовах Лісостепу правобережного, Кобак С. Я., Панасюк О. Я. (2016)
Остапчук М. О. - Мікробіологічні основи агротехнологій, Поліщук І. С., Мазур О. В., Паламарчук В. Д. (2016)
Сауляк О. М. - Процеси росту і розвитку сочевиці харчової залежно від норм висіву та удобрення в умовах Лісостепу правобережного (2016)
Страшевська К. В. - Ріст і розвиток чини посівної залежно від норм висіву та удобрення в умовах Лісостепу правобережного (2016)
Паламарчук В. Д. - Характеристика основних елементів технології вирощування зернової кукурудзи, Поліщук М. І., Паламарчук О. Д. (2016)
Телекало Н. В. - Фотосинтетична продуктивність гороху посівного залежно від впливу передпосівної обробки насіння та позакореневих підживлень (2016)
Демидась Г. І. - Вплив рівня удобрення та способу сівби на вміст органічних речовин у зеленій масі сумішок люцерни і злакових багаторічних трав, Демцюра Ю. В. (2016)
Ключевич М. М. - Вплив строків сівби та норм висіву насіння тритикале озимого на розвиток мікозів й урожайність культури в Поліссі України, Сторожук В. В. (2016)
Поліщук І. С. - Ефективність мікродобрив на посівах буряків цукрових в умовах правобережного Лісостепу України, Поліщук М. І., Мацько О. Ю., Плаксій А. В. (2016)
Панцирева Г. В. - Вплив елементів технології вирощування на біометричні показники рослин люпину білого (2016)
Чорна В. М. - Симбіотична та насіннєва продуктивність сої залежно від інокуляції та морфорегулятора в умовах Лісоcтепу правобережного (2016)
Максимов М. В. - Висота рослин сочевиці залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Південного Степу України, Лавренко С. О. (2016)
Мазур О. В. - Аналіз кореляційних зв'язків між цінними господарськими ознаками квасолі звичайної, Роїк М. В., Паламарчук В. Д., Мазур О. В. (2016)
Колісник О. М. - Вихідний матеріал для селекції кукурудзи (2016)
Доронін В. А. - Біологічна урожайність, осипання насіння цикорію коренеплідного та його якість, Миколайко В. П. (2016)
Гнатюк О. М. - Ураження омелою білою (Viscum album L.) яблуні домашньої (Malus domestica) та інших плодових і ягідних культур (2016)
Гордієнко І. М. - Вплив якості цибулі ріпчастої на її збереженість, Колтунов В. А., Щербина С. О., Даценко С. М. (2016)
Вдовенко С. А. - Вивчення впливу елементів технології вирощування фізалісу клейкоплодного в Україні, Полутін О. О. (2016)
Чернецький В. М. - Продуктивність та динаміка плодоношення кабачка залежно від схеми розміщення рослин в умовах Лісостепу правобережного, Паламарчук І. І., Чередниченко Л. І. (2016)
Черняк В. М. - Аналіз асортименту і стану квітниково-декоративних насаджень м.Вінниця та шляхи його поліпшення, Прокопчук В. М., Монарх В. В. (2016)
Прокопчук В. М. - Оцінка якісного стану та обгрунтування заходів догляду за газонним фітоценозом на території Вінницького національного аграрного університету, Циганський В. І., Циганська О. І. (2016)
Солоненко В. І. - Класифікація топіарних форм в садово-парковому будівництві, Ватаманюк О. В. (2016)
Матусяк М. В. - Особливості проведення ландшафтних рубок у лісопарковій зоні м. Вінниці (2016)
Ткачук О. П. - Вплив концентрації свинцю на зміну еколого-агрохімічних показників грунту (2016)
Первачук М. В. - Оцінка стану грунтового покриву басейну річки Згар, Мущинська В. І. (2016)
Мудрак Г. В. - Екологічна мережа Немирівського району: Стан і перспективи формування, Заєць В. В. (2016)
Пінчук Н. В. - Встановлення основних збудників коренеїда цукрових буряків та ефективність використання заходів боротьби, Буткалюк Т. О., Вергелес П. М. (2016)
Бобровська О. А. - Фітохімічне дослідження психостимуляторів рослинного походження (2016)
Поліщук М. І. Ковбасюк Б. М. - Вплив строків сівби та ширини міжрядь на продуктивність біомаси світчграсу (2016)
Волошко Г. В. - Сучасні виклики інформаційного суспільства в аспекті формування медіаграмотності майбутніх педагогів (2015)
Демір М. І. - Педагогічні умови формування інтерпретаційної культури майбутніх учителів музики (2015)
Клочкова Т. І. - Ризик-орієнтовний підхід до викладання іноземних мов у вищих аграрних закладах освіти, Кобжев О. М. (2015)
Красовська О. О. - Міждисциплінарний підхід до професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи у галузі мистецької освіти засобами інноваційних технологій (2015)
Прокопова Л. І. - Формування професійної майстерності майбутнього вчителя фізичної культури, Гученко А. Б., Гвоздецька С. В. (2015)
Райхман Є. І. - Формування професійної креативності педагогів в умовах навчання в магістратурі як психолого-педагогічна проблема (2015)
Козлова О. Г. - Антикризове управління навчальним закладом: аспектний аспектний аналіз практичного досвіду А. Макаренка (1920-1928), Гавриленко І. І. (2015)
Кузьменко Ю. В. - Формування освітньої складової фахівців із трудової підготовки в українських ВНЗ у 70-х рр. ХХ ст. (2015)
Похілько О. В. - Формування педагогічного світогляду Ю. П. Cтупака в контексті розвитку української освіти 20–70-х років ХХ століття (2015)
Брандибура І. Ю. - Аналіз стандартів професійної підготовки бакалаврів політології в системі університетської освіти Англії та Уельсу (2015)
Год Б. В. - Становлення політехнічної моделі вищої освіти в країнах Західної Європи (2015)
Єрмакова Т. С. - Формування культури здоров’я школярів у позанавчальній діяльності (на прикладі Польщі 50-х років) (2015)
Махиня Н. В. - Європейський глосарій освіти дорослих (2015)
Сбруєв М. Г. - До проблеми формування професійної громади університетських адміністраторів наукових досліджень: аналіз американського досвіду (2015)
Шаповалова О. В. - Порівняльний аналіз особливостей управління якістю освітніх послуг в Україні та Великій Британії (2015)
Аріщенко А. С. - Проблема інклюзивного навчання у вітчизняному педагогічному дискурсі (2015)
Бикова М. М. - Професійне самовизначення особистості як спосіб її самореалізації (2015)
Бойчук Ю. Д. - Педагогічні умови розвитку культури здоров᾽я студентів в освітньому середовищі вищого навчального закладу, Авдєєнко І. М., Турчинов А. В. (2015)
Булатова Л. О. - Проблема творчої самореалізації особистості майбутнього вчителя музичного мистецтва (2015)
Булах А. В. - Модель формування підприємницької компетентності учнів професійно-технічних навчальних закладів швейного профілю (2015)
Бутенко В. Г. - Валеологічна культура вихователя ДНЗ як організаційно-педагогічна умова формування здоров’язбережувальної компетентності старших дошкільників (2015)
Васильєва-Халатникова М. О. - Рівні професіоналізму викладача вищого навчального закладу (2015)
Вертель А. В. - Психоаналітична традиція та педагогіка: філософсько-психологічний аналіз (2015)
Гаврило О. І. - Проблеми екологічного виховання студентів спеціальності "Дошкільна освіта" (2015)
Гаврилюк О. Г. - Інноваційні технології навчання студентів у ВНЗ (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського