Петкевич З. З. - Нут, сочевиця – перспективні зернобобові культури для вирощування на півдні України, Мельніченко Г. В. (2016)
Погинайко О. А. - Агробіологічні основи формування врожаю насіння пирію середнього (Elytrigia intermedia (Host) Nevski) залежно від способу сівби і системи удобрення в Південному Степу (2016)
Приведенюк Н. В. - Водоспоживання валеріани лікарської за краплинного зрошення в умовах лівобережного Лісостепу України (2016)
Шевель В. І. - Забур'яненість посівів проса у незрошуваних умовах Південного Степу України (2016)
Сергєєва Ю. О. - Перспективи вирощування сорго в степовій зоні України (2016)
Воротинцева Л. І. - Моніторинг еколого-агромеліоративного стану земель інгулецької зрошувальної системи (2016)
Вожегова Р. А. - Урожайність проса залежно від мікробних препаратів та мікродобрив, Коваленко А. М., Чекамова О. Л. (2016)
Лавриненко Ю. О. - Ріст і розвиток рослин гібридів кукурудзи ФАО 180-430 за впливу регуляторів росту і мікродобрив в умовах зрошення на Півдні України, Гож О. А. (2016)
Булигін О. І. - Меліорація водно-сольового режиму ґрунтів на краснознам’янській зрошувальній системі, Булигін Д. О. (2016)
Мунтян Л. В. - Структурні показники врожай-ності сортів пшениці озимої залежно від норм висіву та доз добрив в умовах рисових сівозмін (2016)
Дзюбецький Б. В. - Роль зародкових плазм та гетерозисної моделі при створенні гібридів кукурудзи спеціального призначення, Федько М. М., Ільченко Л. А., Чабан В. І. (2016)
Паламарчук Д. П. - Особливості загальної та специфічної комбінаційної здатності за кількісними ознаками колекційних зразків рису, Козаченко М. Р. (2016)
Лавриненко Ю. О. - Стан і динаміка виробництва зернових бобових культур у світі та Україні, Кузьмич В. І., Боровик В. О., Михаленко І. В. (2016)
Люта Ю. О. - Успадкування основних кількісних ознак гібридів томата першого покоління, Кобиліна Н. О. (2016)
Шпак Д. В. - Формування господарсько-біологічних ознак у селекційного матеріалу рису з різним вмістом амілози та крохмалю в зерні, Марущак Г. М., Петкевич З. З., Паламарчук Д. П. (2016)
Бондаренко К. В. - Оцінка нових сортів та ліній рису середньої групи стиглості за якісними показниками (2016)
TkalIch Yu. V. - The adaptive potential of the inbred lines of the cutting lettuce (2016)
Анотація (2016)
Аннотация (2016)
Summary (2016)
Іменний покажчик (2016)
Абашнік В. О. - Рання філософсько-правова позиція Ганса Кельзена (2014)
Долинська М. С. - Загальна характеристика Положення про державний нотаріат Української РСР 1964 року як джерела українського нотаріального законодавства (2014)
Дронов В. Ю. - Государственно-частное партнерство в образовательной сфере: проблемы теории и практики (2014)
Душек Н. М. - Юридично-правовий аналіз феномену правоутворення (2014)
Каненберг-Сандул О. К. - Устав о колониях иностранцев в Российской империи 1857 года: историко-правовой анализ (2014)
Кузенко У. І. - Місце та роль політичної функції в системі функцій сучасної держави (2014)
Мельничук О. С. - Зовнішні джерела міського права: поняття та види (2014)
Несинова С. В. - Правові інститути в контексті взаємодії й розвитку права та моралі (2014)
Паславська Н. Т. - Історичний досвід запровадження та функціонування інституту конституційної скарги у Федеративній Республіці Німеччина (2014)
Савченко О. О. - Еволюція правового закріплення та регулювання проведення виховної роботи з неповнолітніми засудженими до позбавлення волі в Україні в 1918–1935 рр. (2014)
Тимченко Г. В. - Розмежування понять "ефективність законодавства" та "ефективне законодавство" (2014)
Турчак О. В. - Дослідження державно-правових інститутів Другої Речі Посполитої в польській історіографії (2014)
Щетініна Т. О. - Історичні аспекти правового регулювання договору контрактації сільськогосподарської продукції (2014)
Беляєва М. В. - Інститути громадянського суспільства в механізмі реалізації політичної функції держави Україна (2014)
Квач С. С. - Особливості та основні складові процесу конституціоналізації права (2014)
Поспєлова І. М. - Поняття та особливості передвиборної агітації як стадії виборчого процесу (2014)
Братель С. Г. - Права громадян під час звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування: порівняльно-правовий аналіз (2014)
Гетманцев Д. О. - До питання про зловживання платниками податків своїми правами (2014)
Головко Т. В. - Гарантії реалізації та захисту права іноземців у сфері працевлаштування в Україні (2014)
Корсун С. І. - Імплементація Конвенції ООН про боротьбу з фінансуванням тероризму в Україні (2014)
Костенко І. В. - Структура механізму забезпечення реалізації права приватних осіб на доступ до інформації, що перебуває в розпорядженні суду (2014)
Краснояров Ф. Ф. - Щодо поняття адміністративно-правового забезпечення форм і методів управління органами внутрішніх справ (2014)
Лисенко В. І. - Громадські організації як суб’єкти співпраці із закордонними українцями (2014)
Маліков В. В. - Адміністративно-правове регулювання забезпечення громадського порядку в Україні (2014)
Мельник В. І. - Сутність профілактичної роботи працівника органів внутрішніх справ у селищі (2014)
Міщенко Т. М. - До питання правової природи корупції та організованої злочинності як складних і соціально небезпечних явищ (2014)
Полякова О. С. - Адміністративна відповідальність військовослужбовців Збройних Сил України (2014)
Правдюк А. Л. - Адміністративні послуги у сфері виробництва альтернативних джерел енергії (2014)
Пузирна Н. С. - Стан правового забезпечення адміністративно-правових засад діяльності омбудсмана в Україні (2014)
Пунда О. О. - Митне забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності: досвід Європейського Союзу, Молдован Е. С., Жданова В. П. (2014)
Радченко О. Ю. - Елементи змісту адміністративно-правового режиму забезпечення захисту прав споживачів фінансових послуг (2014)
Русецький А. А. - Особливості розгляду справ про притягнення до адміністративної відповідальності юридичних осіб (2014)
Скочиляс-Павлів О. В. - Публічно-правовий спір як предмет розгляду в адміністративних судах (2014)
Скрипнюк А. В. - Cоціально-правовий захист працівників органів прокуратури (2014)
Соболь Є. Ю. - Адміністративно-правові засади організації взаємодії громадських організацій інвалідів з публічною адміністрацією щодо реалізації і захисту прав та свобод інвалідів (2014)
Титко А. В. - Коррупционные правонарушения: административно-правовой аспект (2014)
Тригубенко С. М. - Структура та завдання Міністерства аграрної політики та продовольства України в умовах реформування (2014)
Удяк В. І. - Особливості компетенції фіскальних органів зарубіжних країн при реалізації податкової політики (2014)
Чвалюк А. М. - Проблематика притягнення до відповідальності суб’єктів бюджетного процесу під час формування Державного бюджету України (2014)
Чубенко А. Г. - Організаційно-правові засади функціонування системи цивільного захисту в умовах проведення антитерористичної операції (2014)
Yurko S. S. - The private police (2014)
Білоусов Є. М. - Деякі аспекти юридичного змісту інновацій (2014)
Гринько Р. В. - Заходи оперативного впливу та способи самозахисту: порівняльно-правовий аналіз (2014)
Избаш О. О. - Международные аспекты борьбы с нарушениями интеллектуальных прав (2014)
Кулішенко О. Ю. - Право власності і право володіння в Гетьманській Україні: характеристика понять (2014)
Олефір А. О. - Господарсько-правові наслідки виконання Угоди про асоціацію з ЄС для України (2014)
Панова С. І. - До питання про ефективність правових засобів охорони пам’яток архітектури (2014)
Синєгубов О. В. - Право дитини на безпечне для життя та здоров’я довкілля: юридична характеристика та специфіка здійснення (2014)
Холод В. В. - Деякі аспекти визначення правового режиму земельної ділянки та багаторічних насаджень (2014)
Цілинко І. С. - Проблема визначення компетенції Верховного Суду України (2014)
Чучкова Н. О. - Поняття іноземної юридичної особи: проблеми термінології (2014)
Шурин О. А. - Докази і доказування у справах про поновлення на роботі у зв’язку із розірванням трудового договору за ініціативи роботодавця при систематичному невиконанні працівником без поважних причин трудових обов’язків (2014)
Яриш О. М. - Правове регулювання цивільних відносин, об’єктом яких є інформація (2014)
Білко Т. М. - Вплив аліментарного дефіциту жиророзчинних вітамінів на ендокринний статус дівчат-підлітків, Омельчук С. Т. (2015)
Нагорная В. Ф. - Гиперандрогения как причина невынашивания беременности (2015)
Макарчук О. М. - Недиференційована дисплазія сполучної тканини як фактор імовірних гестаційних ускладнень, Римарчук О. М., Дрогомирецький Л. В. (2015)
Куса О. В. - Парвовірусна інфекція та її роль у генезі перинатальних втрат, Макарчук О. М. (2015)
Начьотова Т. А. - Особливості розподілу дерматогліфічних ознак в ядерних сім’ях дівчат-підлітків із вторинною аменореєю, Багацька Н. В. (2015)
Гнатко О. П. - Патогенетичні підходи до оптимізації репаративних процесів після деструктивних методів лікування доброякісної патології шийки матки, Скурятіна Н. Г. (2015)
Дубчак А. Є. - Вплив L-аргініну на реалізацію репродуктивної функції в жінок із хронічними запальними захворюваннями внутрішніх статевих органів, Мілєвський О. В., Обейд Н. М. (2015)
Геряк С. М. - Особливості лікування анемії при хронічних ювенільних аномальних маткових кровотечах, Петренко Н. В. (2015)
Гнатко Е. П. - Клинико-иммунологическая характеристика пациенток с бесплодием, обусловленным генитальным туберкулезом, Юкало В. Е. (2015)
Коваль Г. Д. - Значення толл-подібних рецепторів як можливих факторів розвитку ендометріозу та асоційованого з ним безпліддя, Юзько О. М. (2015)
Большова О. В. - Ідіопатична затримка росту: особливості системи гормон росту/ростові фактори в пубертатному періоді, Вишневська О. А., Самсон О. Я. (2015)
Рак молочної залози. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги (2015) (2015)
Міжнародна виставка "Охорона здоров’я 2015": платформа, що об’єднує спеціалістів галузі (2015)
Медичні події (2015)
Антоненко А. М. - Особливості токсикодинаміки та оцінка небезпечності нового фунгіциду індуктору мікросомальних ферментів седаксану (2016)
Білоус С. В. - Гігієнічна оцінка безпечності продуктів овочівництва при застосуванні фунгіциду на основі нової сполуки аметоктрадину (2016)
Галунко Г. М. - Морфологічні зміни в тонкій кишці в пізні стадії після опіку шкіри при використанні лактопротеїну з сорбітолом, Баерилюк А. О., Мішалое В. Д. (2016)
Гарапко Т. В. - Особливості мікросіруктурних змін часточок загруднинної залози щурів після чотиритижневого впливу на організм опіоїду (2016)
Ковальчук О. І. - Особливості показників клітинного циклу в аденогіпофізі в пізні терміни після опікової травми шкіри у щурів за умов окремої інфузії у перші 7 діб 0,9% розчину иась, розчинів лактопротеїну з сорбітолом або haes-lx-5% (2016)
Корінна В. М. - Клінічний випадок акромегалії внаслідок мікроаденоми гіпофіза з розвитком цукрового діабету 2 типу, Приступюк Л. О. (2016)
Лютая Е. А. - Реакция параметров вариабельности сердечного ритма на сеансы биологи¬ческой обратной связи с контуром метро-номизированного дыхания у пациентов с артериальной гипертензией на фоне стандартной медикаментозной терапии, Белал С. А. С., Водяницкая Н. А., Мартыненко А. В., Яблучанский Н. И. (2016)
Місюра О. М. - Сучасні уявлення про роль психосотцального стресу у генезі артеріальної гіпертензії (2016)
Мороз В. В. - Динаміка рівня цитокінів сироватки крові у хворих на гострий холецистит помірного ступеня тяжкості з високим операційно-анестезіологічним ризиком, залежно від обраної хірургічної тактики, Захараш Ю. М., Бичкоеа Н. Г. (2016)
Новосад Д. І. - Імунний статус дітей, хворих на бронхіальну астму, при персистенції chlamydia pneumonia, Бичкова Н. Г., Прохорова М. П., Хайтович М. В. (2016)
Поладич І. В. - Особливості імуногістохімічних змін експресії прогестеронових рецепторів плацентарних структур, при передчасних пологах у жінок з багатопліддям обумовленим допоміжними репродуктивними технологіями, Венцкіеський Б. М. (2016)
Приступюк М. О. - Використання бактеріостатичної дренуючої пов’язки в комплексному хірургічному лікуванні хворих із неврон немічною формою синдрому діабетичної стопи (2016)
Руденко Т. А. - Галектин-3 та матриксна металопротеїназа-1 в патогенезі диссинхронії міокарда у хворих з хронічною серцевою недостатністю та цукровим діабетом 2-го типу (2016)
Тарасова В. И. - Современные представления о клинико¬патогенетических механизмах коморбидности гипертонической болезни и синдрома раздраженного кишечника (2016)
Тарасюк Т. В. - Обгрунтування застосування методики лапароскопічної пластики пупкових гриж та діастазу прямих м’язів живота і-іі ступеню, Швець І. М., Іоффе О. Ю. (2016)
Трещинська М. А. - Прогностичне значення добового моніторингу артеріального тиску у осіб з початковими стадіями цереброваскулярної патології, Бельська І. В., Цимбалюк І. Л. (2016)
Шидловський А. Ю. - Церебральні гемодинамиш порушення при початковій сенсоневральній приглуховатості судинного ґенезу (2016)
Парій А. М. - Місце фотодинамічної терапії в лікуванні карієсу в осіб із генетичною детермінацією до каріозної хвороби, Зелінська Н. А., Значкова О. А., Антоненко М. Ю. (2016)
Сороченко Г. В. - Порівняльна характеристика морфології поверхневого шару емалі постійних зубів на різних етапах мінералізації (2016)
Gasyuk N. V. - Description of polymorphic variants of nuclear transcription factor nf-kb1 as predictors of generalised periodontitis development (2016)
Седько K. В. - Дослідження гострої токсичності оксазолвмісного пептидоміметика при внуірішньошлунковому введенні, Ніженковська І. В., Броеарець В. С., Головченко О. В. (2016)
Іншин М. І. - Пенсійне забезпечення працівників ОВС в умовах бойових дій у мирний час (2014)
Андрійчук О. В. - Зарубіжний досвід правового регулювання нагляду та контролю за додержанням трудового законодавства (2014)
Задоя І. І. - Види дисциплінарних стягнень адвокатів: проблеми законодавчого регулювання (2014)
Курова А. А. - Загальні правові підстави притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників (2014)
Кучма О. Л. - Проблеми визначення кола осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню (2014)
Литвиненко В. М. - Гарантії права на соціальні послуги (2014)
Мотрич А. І. - Особливості правового регулювання праці жінок в Україні (2014)
Овсянко Д. С. - Особливості розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця за п. 2 ч. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю України (2014)
Олексюк Т. І. - Поважні причини як оціночне поняття в трудовому праві (2014)
Севрюков Д. Г. - Реформування соціальної держави в Данії (2014)
Швець В. О. - Діяльність органів виконавчої влади, які входять до умовної групи спеціальних антирейдерських органів влади (2014)
Городецька І. А. - До розуміння та визначення поняття "тваринний світ" (2014)
Зуєв В. А. - Принцип розширеної відповідальності виробника та перспективи його впровадження в національне законодавство про відходи (2014)
Попова А. О. - Історичні аспекти розвитку законодавства щодо правової охорони земель від забруднення небезпечними речовинами в Україні (2014)
Федчишин Д. В. - Особливості права користування землями громадської забудови (2014)
Білоконь О. В. - Методи ідентифікації іноземного громадянина (2014)
Бондаренко О. С. - Аналіз понятійного аспекту "безпредметних злочинів" у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг (2014)
Грищенко О. П. - Фікція в законодавчій конструкції повторності злочинів (2014)
Калініна А. В. - Якісні показники злочинності іноземців та осіб без громадянства в Україні (за матеріалами емпіричного дослідження) (2014)
Луцак О. О. - Кримінальна відповідальність за злочини у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинених із залученням неповнолітніх та щодо неповнолітніх: поняття та шляхи вдосконалення (2014)
Михалко І. С. - Поняття принципів політики у сфері виконання кримінальних покарань (2014)
Міняйло Н. Є. - Посилення покарання та його застосування як спосіб протидії корупції в сучасних умовах України (2014)
Навроцький Д. М. - Поняття наказу (розпорядження) та його види в кримінальному праві України (2014)
Орловський Б. М. - Застосування механічних засобів та пристроїв як сучасний спосіб здійснення необхідної оборони (2014)
Петренко О. І. - Кримінально-правове визначення поняття "спорт" (2014)
Попов Г. В. - Забезпечення прокурором додержання законів щодо соціального захисту неповнолітніх засуджених (2014)
Хлопчик О. В. - Категорії "ціль" та "доцільність" у кримінальному праві України (2014)
Горошко В. В. - Правові основи державно-процесуального примусу для кримінального провадження України (2014)
Євмін А. М. - Правова природа касаційного оскарження судових рішень у кримінальному провадженні (2014)
Жувака С. О. - Слідчий експеримент: проблеми застосування (2014)
Канфуі І. В. - Правовідносини слідчого судді, прокурора та слідчого під час проведення слідчих (розшукових) дій (2014)
Мамка Г. М. - Рівність перед законом і судом – конституційна засада кримінального провадження, її сутність і зміст (2014)
Рожнова В. В. - Гуманістичний підхід до здійснення кримінального провадження (2014)
Романько П. С. - Международно-правовое регулирование противодействия легализации преступных доходов (2014)
Северин К. М. - Проблеми нормативного регулювання та реалізації принципу конфіденційності адвокатської діяльності (2014)
Степаненко А. С. - Предмет доказывания: сущность и понятие (2014)
Шевченко Е. М. - Виконання ухвал суду про застосування примусових заходів виховного характеру: теорія та практика (2014)
Арар О. - Реализация права палестинского народа на самоопределение в 1948–1967 гг. (2014)
Болгов О. Є. - Правові аспекти реалізації Організацією Об’єднаних Націй операцій із підтримки миру (2014)
Лебедєва А. Б. - Особливості антидемпінгового законодавства Європейського Союзу (2014)
Демська О. М. - До початків вивчення омонімії (2015)
Kолесник В. - Раритетни заемки от турски в един съртски говор в Бесарабия (2015)
Пейчева О. М. - Аксіологема душа в сербській лінгвокультурі (2015)
Садовая А. Ю. - К вопросу об интерпретации компаративных конструкций в современном русском языке (на материале паремий с союзом что) (2015)
Совтис Н. М. - Аспекти дослідження та принципи опису мовної картини світу (2015)
Taranec W. G. - Nowa koncepcja pochodzenia etnonimu Polacy (aspekt historyczno-etymologiczny) (2015)
Тропина Н. П. - Архаичные стереотипы восприятия и новое в метафорической номинации терминами родства (2015)
Гапонова Л. Є. - Афіксальні способи творення термінів криміналістики (2015)
Демешко І. М. - Дериваційно-морфонологічна специфіка словотвірних гнізд девербативів: синхронічний аспект (2015)
Дмитрієв С. В. - Метафорична інтеграція концептосфер "артефакт – людина” в номінаціях особи (на матеріалі сучасних українських соціолектів) (2015)
Зеленко Л. П. - Реалізація зв’язків заголовка з текстом у постмодерністському творі (на матеріалі романів Ю. Андруховича "Рекреації” та "Московіада”) (2015)
Мінкевич Е. Е. - Топоніми як база творення оказіональних дериватів (2015)
Олексюк О. М. - Рекламні повідомлення в аспекті сугестивного дискурсу (2015)
Романченко А. П. - Структурно-семантична організація оглядової статті як жанру наукового дискурсу (2015)
Арефьева Н. Г. - Брак и семья в славянской фразеологической картине мира (2015)
Voytseva O. A. - Means and Ways of naming women's outerwear(in modern Russian and Polish languages) (2015)
Касім Г. Ю. - Нові польські запозичення в українській мові: примхи мовців чи потреби мови? (2015)
Корольова Т. М. - Особливості перекладу українських прагматонімів англійською мовою, Пєліна О. В. (2015)
Леонова Н. В. - Синтаксичні особливості повідомлень автоінформаторів транспортних засобів (2015)
Мазурок И. Л. - Особенности обучения специальной лексике студентов-иностранцев по сПециальности "Компьютерные системы и сети” (2015)
Mойсеєнко Н. Г. - Засоби інтенсифікації вивчення російської мови студентами-іноземцями економічних спеціальностей за допомогою текстів професійного спрямування, Сізова Л. В. (2015)
Процик І. Р. - Польсько-українські лексичні паралелі в соціолекті футбольних фанатів (2015)
Степанов Е. Н. - Глаголы движения в современном русском и польском языках (2015)
Хрустик Н. М. - Стилістичне навантаження звертання,вираженого кличним відмінком, у поезії Т.Шевченка та в перекладах його творів російською та англійською, Конопелько Я. Г. (2015)
Яковенко Л. І. - Лексика на позначення явищ нематеріального світу в українських та польських фразеологічних одиницях на позначення ЗНИКНЕННЯ (2015)
Беспаленко Д. И. - Антропонимы в романе И. С. Шмелева "Пути небесные” (2015)
Волянська Є. В. - Морфонологічні моделі віддієслівних нових слів у сучасній українській мові (2015)
Губич В. В. - Кодифікація польської морфологічної термінології у "Граматиці Польської мови” о. Копчинського і "Словнику Польської мови” С. Б. Лінде (2015)
Зелінська М. З. - Особливості сучасної мовної ситуації: використання польської мови в західних регіонах України (2015)
Костянко Ю. О. - Хоронимы в языковой картине мира А. С. Пушкина (2015)
Леонова А. Ю. - Лингвокультурный типаж "Украинец”в российском масс-медиа дискурсе (2015)
Rubcowa M. I. - Niektóre problemy funkcjonowania feminatywów w języku polskim z formantem -k /a (2015)
Світлицька В. Р. - Словотвірні особливості діалектної лексики українських говорів Одещини (2015)
Фартушняк К. О. - Назви тварин як лексична база творення українських прізвищ (на матеріалі прізвищ мешканців Тростянецького району Вінницької області) (2015)
Содержание (2015)
Безпальчук В. М. - Узагальнення кінетичного середньопольового методу на вакансійний механізм та його застосування до опису спинодального розпаду, Гусак А. М. (2015)
Тащук О. Ю. - Еволюція дефектних підсистем в ауксетичному берилії в процесі деформації, Мишилюк М. К., Раранський М. Д., Олійнич-Лисюк А. В. (2015)
Васильєв М. О. - Масоперенесення при ультразвуковому ударному обробленні пари Al—Fe, Мордюк Б. М., Сидоренко С. І., Волошко С. М., Бурмак А. П. (2015)
Ляшенко Ю. О. - Розрахунок впливу сеґреґаційних ефектів на рух міжфазних меж за коміркового розпаду, Дерев'янко С. І., Шматко О. А. (2015)
Коршак В. Ф. - Структурно-фазовая релаксация в сверхпластичном эвтектическом сплаве Sn—38% вес. Pb, Шаповалов Ю. А., Васеленко Н. Н. (2015)
Семеренко Ю. А. - Акустические свойства новых сплавов Inconel 52 и Inconel 52MSS в интервале температур 77—1200 К, Мозговой А. В., Скибина Л. В., Ющенко К. А., Звягинцева А. В. (2015)
Гогаєв К. О. - Структура та властивості загартованої сталі 40Х3Н5М3Ф, одержаної електрошлаковим перетопленням за високих температур, Сидорчук О. М., Радченко О. К., Карпець М. В., Пятачук С. Г. (2015)
Калеко Д. М. - Импульсная конденсаторная сварка функциональных сплавов на основе системы Cu—Al и её влияние на структуру зоны соединения, Кедровский С. Н., Коваль Ю. Н., Слепченко В. Н. (2015)
Носенко В. К. - Формирование аморфного состояния в объёмных образцах многокомпонентных сплавов на основе железа, Руденко А. Ю., Моисеева Т. Н., Максимов В. В., Низамеев М. С., Лимановский А. И., Семирга А. М., Ткач В. И. (2015)
Медведовская О. Г. - Влияние неоднородного магнитного поля на фазовые превращения в металлосодержащих полимерных композитах, Стадник А. Д., Чепурных Г. К., Соколов С. В. (2015)
Остафійчук Б. К. - Мессбауерівські дослідження нанорозмірних фракцій шпінелей LiMn2-хFeхO4, одержаних золь—ґель-методом, Будзуляк І. М., Бойчук Т. Я., Ільницький Р. В., Мокляк В. В., Бойчук А. М. (2015)
Рувінський М. А. - Мінімальна провідність графену, обумовлена ефективним згасанням носіїв заряду внаслідок ефекту "дрижання" Шрединґера, Костюк О. Б. (2015)
Содержание (2003)
Юрченко Т. Н. - Влияние криопротектора Me2SO на активность окислительно-восстановительных ферментов в ткани плаценты, Белоножко А. П., Жуликова Е. П., Шарлай Т. М., Строна В. И., Шепитько В. И. (2003)
Ревенко Е. Б. - Аллотрансплантация свежевыделенных и криоконсервированных мезенхимальных эмбриональных клеток, стимулирующая репаративную регенерацию хряща крыс, Бабалян В. А., Горголь Н. И., Волкова Н. А., Петренко А. Ю. (2003)
Волкова Н. А. - Влияние ксенотрансплантации криоконсервированной органной культуры щитовидной железы на физиологические параметры экспериментальных животных, Божок Г. А., Алабедалькарим Н. М., Легач Е. И., Бондаренко Т. П. (2003)
Самохина Л. М. - Влияние ритмического холодового воздействия на активность отдельных ферментов у старых крыс со стимулированной гипертензией (2003)
Гулевский А. К. - Молекулярные шапероны и холодовая адаптация организмов, Релина Л. И. (2003)
Гордієнко О. І. - Вплив температури на проникність мембран еритроцитів людини для 1,2-пропандіолу та диметилсульфоксиду (2003)
Гольцев А. Н. - Влияние различных режимов криоконсервирования на некоторые характеристики эмбриональных нервных клеток, Гурина Т. М., Бабенко Н. Н., Останков М. В. (2003)
Лебединский А. С. - Особенности выделения, криоконсервирования и аллогенной трансплантации гепатоцитов кроликов, Петренко А. Ю. (2003)
Орлова Н. В. - Влияние амфифильных соединений на чувствительность частично обезвоженных эритроцитов к гипертоническому стрессу, Шпакова Н. М. (2003)
Дунаевская А. В. - Активность акрозина в криоконсервированных спермиях человека, Чуб Н. Н., Крамар М. И., Родионова В. Л. (2003)
Высеканцев И. П. - Изучение жизнеспособности микроорганизмов и сохранности структурных участков их ДНК, амплифицируемых в ПЦР, после низкотемпературного хранения в различных условиях, Омельченко Е. А., Гурина Т. М. (2003)
Грищенко В. И. - Использование криоконсервированной плацентарной ткани в лечении невынашивания беременности, Лазуренко В. В., Прокопюк О. С., Аралов О. Н. (2003)
Мозговий Ю. С. - Порівняльна характеристика протекторної дії кріокорду-С і біотриту в профілактиці патології печінки та органів репродуктивної системи, Берегова Ю. П., Ліпіна О. В. (2003)
Содержание (2003)
Международной ассоциации академий наук – 10 лет (2003)
Маркарян Ш. А. - Кинетические параметры роста E. coli после глубокого замораживания в присутствии диэтилсульфоксида, Баграмян К. А., Аракелян В. Б. (2003)
Зинченко А. В. - Влияние ДМСО на фазовые переходы и стеклование в суспензии эритроцитов кордовой крови ниже 0°C, Боброва Е. Н., Щетинский М. И. (2003)
Олейник О. А. - Влияние различных анионов на постгипертонический лизис эритроцитов, Абу Аль Асаль Ф., Рамазанов В. В., Бондаренко В. А. (2003)
Горская А. Ю. - Особенности проявления модулирующей активности клеток эмбриональной печени на лимфогемопоэтическом комплексе мышей с аутоиммунной гемолитической анемией, Луценко Е. Д., Останкова Л. В., Дубрава Т. Г., Гольцев А. Н. (2003)
Бабийчук В. Г. - К концепции экзистоэнцефалической системы охлажденного мозга. Часть 5. Фрактальная гомеометрия структурно-функционального состояния иммунной и сердечно-сосудистой систем при холодовом стрессе, Грищенко В. И., Марченко В. С., Бабийчук Г. А., Марченко Л. Н. (2003)
Гольцев А. Н. - Обоснование возможности использования эмбриональных нервных клеток при лечении органоспецифических аутоиммунных заболеваний, Бабенко Н. Н. (2003)
Фуллер Б. - Криоконсервирование для создания банка клеток: современные концепции на рубеже XXI столетия, Грин К., Грищенко В. И. (2003)
Скоробогатова Н. Г. - Сравнение методов оценки жизнеспособности клеток эмбриональной печени человека после криоконсервирования (2003)
Говоруха Т. П. - Структурная характеристика ткани плаценты после инкубации с ДМСО, Репин Н. В., Цупиков О. М. (2003)
Луговой С. В. - Органная культура щитовидной железы новорожденных поросят как объект криоконсервирования, Бондаренко Т. П., Губина Н. Ф., Олефиренко А. И., Олефиренко А. А. (2003)
Тимченко Н. Н. - Влияние замораживания-оттаивания на конформацию фетального гемоглобина и взаимодействие его с липосомами (2003)
Волкова Н. А. - Влияние криоконсервирования на функциональные характеристики органных культур щитовидной железы кроликов и новорожденных поросят, Алабедалькарим Н. М., Божок Г. А., Бондаренко Т. П. (2003)
Высеканцев И. П. - Сохранность жизнеспособности и биологических свойств бактерий S. aureus и P. aeruginosa после хранения при температуре –196°С в течение 3-х лет, Кощий С. В., Кудокоцева Е. В., Шаповалова О. В., Белоконь О. Н. (2003)
Грищенко В. И. - Опыт применения ткани криоконсервированного плодового тимуса в лечении послеродовых инфекционных заболеваний, Аветисян Н. Н. (2003)
Танцура Л. М. - Порівняння перебігу фармакорезистентних форм епілепсій у хворих, яких лікували засобами кетогенної дієти та тканинної трансплантації, Шатілло А. В. (2003)
Содержание (2003)
Академику Б.Е. Патону – 85 лет (2003)
Академику В.И. Грищенко – 75 лет (2003)
Марченко В. С. - К концепции экзистоэнцефалической системы охлажденного мозга. Часть 6. Фрактальная геометрия функциональной архитектоники ультраструктурных элементов синаптического аппарата центральной терморегуляции при гипотермии и гибернации, Грищенко В. И., Бабийчук В. Г., Бабийчук Г. А., Марченко Л. Н. (2003)
Олейник О. А. - Постгипертонический лизис модифицированных эритроцитов в цитратной среде, Рамазанов В. В., Бондаренко В. А. (2003)
Абу-Аль Асаль Ф. - Модифицирующее влияние амфипатических соединений на чувствительность эритроцитов к изменению осмотических и температурных условий среды, Мелихова С. В., Бондаренко В. А. (2003)
Никишкова И. Н. - Особенности морфофункциональных изменений структур головного мозга крыс различного возраста при формировании поведения активного избегания после общего охлаждения (2003)
Гольцев А. Н. - Межклеточные взаимодействия в иммунокомпетентной сфере при ревматоидном артрите после применения гемопоэтических клеток эмбриональной печени, Рассоха И. В., Луценко Е. Д., Дубрава Т. Г., Останкова Л. В. (2003)
Лебединский А. С. - Течение экспериментальной гиперхолестеринемии после аллотрансплантации криоконсервированных гепатоцитов, Петренко А. Ю., Сукач А. Н. (2003)
Гольцев А. Н. - Аутоиммунная патология как предрасполагающий фактор изменения криочувствительности клеток лимфогемопоэтической системы, Козлова Ю. А. (2003)
Грищенко В. І. - Дослідження впливу охолодження й гліцерину на фізичний перетворювач біосенсорів, Нардід О. А., Розанова К. Д., Щетинський М. І., Мангасаров Д. О. (2003)
Черкашина И. В. - Динамика накопления лактата в спермиях человека при введении перфторана в среду гипотермического хранения (2003)
Петренко Ю. А. - Криоконсервирование клеток эмбриональной печени человека с использованием ДМСО и высокомолекулярных полимеров (2003)
Стегний М. Ю. - Свойства вирусов крупного рогатого скота, консервированных при умеренно низких температурах (2003)
Шевченко Н. О. - Вплив заморожування насіння сої за дії кріопротекторів на енергію проростання і схожість, Стрибуль Т. Ф., Жмурко В. В., Кобизєва Л. М. (2003)
Грищенко В. И. - Беременность и роды после трансплантации деконсервированных эмбрионов человека, Петрушко М. П., Геродес А. Г., Терпячая И. В., Гурина Т. М. (2003)
Содержание (2003)
Козлова Ю. А. - Влияние изолированных физико-химических факторов криоконсервирования на клетки костного мозга с различным исходным структурно-функциональным статусом, Гольцев А. Н., Останков М. В. (2003)
Рамазанов В. В. - Влияние ПЭГ-1500 на связывание дипиридамола с анионным каналом эритроцитов, Нардид Я. О., Олейник О. А., Бондаренко В. А. (2003)
Кулешова Л. Г. - Гипертоническая устойчивость фетальных эритроцитов человека в электролитной среде (2003)
Землянских Н. Г. - Кинетические характеристики Са2+-АТФазы эритроцитов в присутствии ПЭО-1500, Бабийчук Л. А., Никольченко А. Ю., Тягилева В. П. (2003)
Горбунов Л. В. - Оценка жизнеспособности эмбрионов млекопитающих и эффективности технологии их криоконсервирования (2003)
Гольцев А. Н. - Возможность использования продуктов эмбриофетоплацентарного комплекса как корректора апоптотических процессов при аутоиммунных заболеваниях, Грищенко В. И., Рассоха И. В., Останков М. В. (2003)
Черкашина Д. В. - Влияние предобработки крыс эмбриоспецифическими факторами на состояние антиоксидантной системы печени при гипотермическом хранении и нормотермической реперфузии, Петренко А. Ю. (2003)
Черепанов В. В. - Влияние факторов криоконсервирования на энергетический обмен активированных спермиев сазана (Cyprinus carpio L.) (2003)
Кучеренко Ю. В. - Сорбція БТС метгемоглобіном донорської і плацентарної крові у розчинах етиленгліколю і ПЕГ-3000, Леонов Б. М., Розанова К. Д. (2003)
Капрельянц О. С. - Структура ендотеліальних клітин синусоїдів печінки за умов загального охолодження щурів, Марченко Л. М., Мігунова Р. К. (2003)
Сандомирский Б. П. - Сохранность фрагментов печени половозрелых свиней и новорожденных поросят при разных условиях криоконсервирования, Гальченко С. Е., Тыныныка Л. Н. (2003)
Грищенко В. И. - Влияние аллотрансплантации криоконсервированных тканей фетоплацентарного комплекса на эндокринный статус мужчин с олигозооспермией, Геродес А. Г., Керос В. А., Алипова Е. К., Луцкая Л. И., Юрченко Г. Г. (2003)
Снурников А. С. - Создание технологии и аппаратуры для криоконсервирования эмбрионов крупного рогатого скота (2003)
Содержание (2004)
Смольянинова Е. И. - Влияние эквилибрации в среде замораживания на осмотическую устойчивость и жизнеспособность 8-клеточных эмбрионов мыши, Хроменкова О. Б., Жерноклев Г. В., Пишко О. В. (2004)
Денисова О. Н. - Чувствительность эритроцитов различных животных к гипертоническому криогемолизу, Рамазанов В. В., Жегунов Г. Ф. (2004)
Cереда Т. П. - Влияние рН и ионного состава среды на устойчивость изолированных гепатоцитов крыс к гиперосмотическому стрессу, Лежанин С. Н., Коптелов В. А., Бондаренко В. А. (2004)
Цуцаева А. А. - Жизнеспособность споровой культуры Streptomyces fradiae ВНИИГ-25А’ после воздействия некоторых факторов процесса лиофилизации, Ананьина А. Е., Павленко Н. В. (2004)
Никишкова И. Н. - Роль общего умеренного охлаждения в обучении животных с разным типом возбудимости нервной cистемы (2004)
Гольцев А. Н. - Особенности изменения иммунологических и биохимических показателей организма крыс с экспериментальным аллергическим энцефаломиелитом, Козлова Ю. А., Бабенко Н. Н., Овсянников С. Е., Никитченко Ю. В. (2004)
Цуцаева А. А. - Влияние состава защитных сред и температуры хранения на сохранность лиофилизированных дрожжей Saccharomyces cerevisiae, Балыбердина Л. М., Павленко Н. В. (2004)
Петрушко М. П. - Возникновение многоядерных бластомеров эмбрионов человека после криоконсервирования (2004)
Грищенко В. І. - Зміна активності дегідрогеназ, вмісту гормонів і стану ліпопероксидації в алогенній плаценті в залежності від дії низьких температур, Шепітько В. І., Строна В. І., Юрченко Т. М., Рязанцев В. В., Цебржинський О. І. (2004)
Шепітько К. В. - Вплив препаратів кріоконсервованої плаценти на перекисні показники у хворих на стабільну стенокардію (2004)
Грищенко В. И. - Иммунотерапия сопровождения с использованием криоконсервированных гемопоэтических клеток кордовой крови в лечении больных подострым сальпингоофоритом, Лазуренко В. В., Мерцалова О. В., Конько Д. И. (2004)
Яковлева Е. А. - Влияние низкотемпературного хранения на стабильность содержания стероидных гормонов в фолликулярной жидкости яичника человека, Геродес А. Г. (2004)
Содержание (2004)
100-летие со дня рождения члена-корреспондента АН Украины А.М. Утевского (2004)
Горобченко О. А. - Влияние режимов замораживания на диэлектрические свойства сыворотки кордовой крови, Мошко Ю. А., Николов О. Т., Нардид О. А., Липина О. В., Гаташ С. В. (2004)
Орлова Н. В. - Действие алкилдиметиламмоний пропансульфонатов на гипертонический гемолиз эритроцитов, Шпакова Н. М. (2004)
Шило А. В. - Активность протеиназ и их ингибиторов при искусственном гипометаболическом состоянии у крыс, Ломако В. В., Самохина Л. М., Бабийчук Г. А. (2004)
Кабачный В. И. - Производные гетерозидов – эффективные добавки к криозащитным средам, Горбунова Н. И. (2004)
Кулешова Л. Г. - Криогемолиз фетальных эритроцитов человека в гипертонической среде электролита (2004)
Горская А. Ю. - Что мы еще не знаем о криоконсервированных эритроцитах?, Гольцев А. Н., Луценко Е. Д. (2004)
Гулевский А. К. - Количество продуктов перекисного окисления липидов и активность каталазы у чернотелки Tenebrio molitor при длительном холодовом воздействии, Релина Л. И., Грищенкова Е. А., Рязанцев В. В., Федулова Е. С., Кальницкая О. Н. (2004)
Пишко О. В. - Влияние концентрации этиленгликоля на проницаемость мембран одно- и двухклеточных эмбрионов мыши (2004)
Бабийчук В. Г. - Структурно-функциональные механизмы действия экстремального охлаждения на терморегуляторные центры гипоталамуса, Марченко В. С., Бабийчук Г. А., Марченко Л. Н., Бондарь Т. И. (2004)
Стегний М. Ю. - Анализ белков вируссодержащих суспензий, хранившихся в условиях умеренно низких температур, Семенченко А. Ю. (2004)
Козлова Ю. А. - Предпосылки оптимизации метода криоконсервирования клеток костного мозга животных с аутоиммунной патологией, Гольцев А. Н., Дубрава Т. Г., Гурина Т. М. (2004)
Юрченко Т. Н. - Влияние низкотемпературного консервирования без криопротектора и под защитой Me2SO на активность окислительно-восстановительных ферментов в ткани плаценты, Белоножко А. П., Жуликова Е. П., Шарлай Т. М. (2004)
Демин Ю. А. - Эффективность применения криоконсервированных эмбриональных нейрональных клеток в комплексном лечении склеротических макулодистрофий, Петренко А. Ю., Литвинова Л. В. (2004)
Содержание (2004)
Пишко О. В. - Прогнозирование осмотического поведения эмбрионов мыши на основных этапах криоконсервирования, Смольянинова Е. И., Коваленко И. Ф., Коваленко С. Е., Розанов Л. Ф. (2004)
Кабачный В. И. - Роль про- и антиоксидантных свойств биологически активных веществ в повышении устойчивости клеток к гипотермии и криоконсервированию, Горбунова Н. И. (2004)
Розанов Л. Ф. - Чувствительность клеток перевиваемой клеточной линии СПЭВ и грибов Candida albicans к процессам вне- и внутриклеточной кристаллизации, Высеканцев И. П., Петренко Т. Ф., Коваленко И. Ф., Кощий С. В. (2004)
Олексієнко Н. В. - Участь адрен- та холінергічних систем мозку в регуляції активності нейроцитів гіпоталамуса та тиреотропоцитів аденогіпофіза птахів при дії хронічного холодового стресу, Пазюк Л. М., Бузинська Н. О., Дзержинський М. Е. (2004)
Пахомов А. В. - Гормонпродуцирующая способность органной культуры семенников взрослых крыс при совместных культивировании и аллотрансплантации, Божок Г. А., Легач Е. И. (2004)
Устиченко В. Д. - Влияние сохранения архитектоники ткани на криочувствительность надпочечных желез мышей и новорожденных поросят, Алабедалькарим Н. М., Бондаренко Т. П. (2004)
Родионова В. Л. - Диэлектрическая проницаемость эякулятов человека при нормо- и патоспермии после взаимодействия с криозащитной средой, Чуб Н. Н., Щеголева Т. Ю., Тодоров П. (2004)
Ершов С. С. - Чувствительность эритроцитов млекопитающих к изменению температурных и осмотических условий среды, Орлова Н. В., Шпакова Н. М. (2004)
Фуллер Б. - Охлаждение, криоконсервирование и экспрессия генов в клетках млекопитающих, Грин К., Грищенко В. И. (2004)
Гальченко С. Є. - Показники окислювального метаболізму фрагментів печінки свиней та поросят після їх кріоконсервування в присутності поліетиленоксидів (2004)
Шевченко Н. А. - Действие многоатомных спиртов, амидов и ДМСО на сохранность меристем винограда и картофеля, Стрибуль Т. Ф., Розанов Л. Ф. (2004)
Луценко Н. С. - Применение гетеротопической трансплантации криоконсервированной ткани плаценты в комплексном лечении женщин с дисфункцией нервной системы на фоне гипоэстрогении, Грицай А. В., Карпенко В. Г. (2004)
Содержание (2004)
Пишко О. В. - Проницаемость мембран ооцитов и эмбрионов мыши для молекул 1,2-пропандиола и повреждающее действие его концентрированных растворов, Смольянинова Е. И., Коваленко И. Ф., Розанов Л. Ф. (2004)
Грищенко В. И. - Влияние различных режимов низкотемпературного хранения на содержание гормонов в криоэкстракте плаценты, Прокопюк О. С., Волкова Н. А., Перчик О. А. (2004)
Егоров М. И. - Влияние глицерина, этиленгликоля на морфофункциональные характеристики сперматозоидов собак на разных этапах криоконсервирования, Копейка Е. Ф., Линник Т. П., Кучков И. Н. (2004)
Рассоха И. В. - Влияние разных режимов криоконсервирования на способность суспензии плаценты проявлять иммунокоррегирующую активность при лечении адъювантного артрита у мышей, Гольцев А. Н., Гурина Т. М. (2004)
Шевченко Н. А. - Сохранность меристем винограда и картофеля при использовании режимов быстрого замораживания (2004)
Ревенко Е. Б. - Изучение возможности биостимуляции заживления ожоговых ран суспензией свежевыделенных и криоконсервированных мезенхимальных эмбриональных клеток, Петренко А. Ю., Гончарук Е. И., Волкова Н. А., Петренко Т. Ф., Волина В. В. (2004)
Белых И. А. - Стимулирующее действие малых доз озона на рост микроорганизмов, Зинченко В. Д., Высеканцев И. П. (2004)
Шкодовская Н. Ю. - Влияние экстракта кожи новорожденных поросят на заживление ожоговых ран, Гальченко С. Е., Мамонтова А. В., Сандомирский Б. П. (2004)
Яковлева Е. А. - Влияние криоконсервированной фолликулярной жидкости человека на кинетическую активность спермиев, Юрченко Г. Г., Крамар М. И., Геродес А. Г. (2004)
Гисина И. Л. - Температурная зависимость активности нейраминидазы вирусов гриппа птиц и человека, Перский Е. Э. (2004)
Бичко С. В. - Кріоконсервування сперми гусаків у пластикових соломинках, Артеменко О. Б., Терещенко О. В., Ліннік Т. П. (2004)
Репин Н. В. - Влияние криоконсервирования на сохранность ультраструктуры плаценты, Говоруха Т. П., Строна В. И., Юрченко Т. Н. (2004)
Гальченко С. Є. - Склад водно-сольових екстрактів кріоконсервованих фрагментів органів свиней (2004)
Микитюк М. Р. - Влияние локального дистанционного индуцирующего криовоздействия и фактора времени на гуморальный иммунитет больных гипотиреозом, оперированных по поводу аутоиммунного тиреоидита, Караченцев Ю. И. (2004)
Содержание (2005)
Шило А. В. - Конечные продукты метаболизма оксида азота при искусственном гипометаболизме у крыс и хомяков, Ломако В. В., Бондарь Т. Н., Бабийчук Г.А. (2005)
Тодрин А. Ф. - Влияние гематокрита на вязкость суспензии эритроцитов в капиллярном вискозиметре при малых размерах капилляров (2005)
Боброва Е. Н. - Динамика насыщения ткани плаценты диметилсульфоксидом, Зинченко А. В., Щетинский М. И. (2005)
Бондаренко В. А. - Особенности гипертонического криогемолиза и постгипертонического лизиса эритроцитов человека при действии фенобарбитала и барбитала, Прокопенко Н. В. (2005)
Высеканцев И. П. - Влияние колебаний температуры хранения на жизнеспособность криоконсервированных клеток про- и эукариот, Кудокоцева О. В., Петренко Т. Ф., Гурина Т. М., Грошевой М. И., Марценюк В. Ф., Кощий С. В. (2005)
Грищенко В. И. - Возможные механизмы мембранного транспорта белков: перенос цитохрома С через митохондриальные мембраны и его роль в механизме криообновления, Алексеевская Э. И. (2005)
Онищенко Е. В. - Исследование влияния некоторых проникающих криопротекторов на микросомы методом хемилюминесценции, Зинченко А. В. (2005)
Петрушко М. П. - Скорость морфогенеза эмбрионов человека после криоконсервирования (2005)
Попович Я. О. - Препарат кріоконсервованої сироватки кордової крові "Кріокорд-С” в лікуванні синдрому діабетичної стопи (2005)
Петренко А. Ю. - Внутривенное введение эмбриональных нервных клеток крысам с хроническим отравлением алкоголем, Ковалёв Г. А., Грищенко В. И. (2005)
Шідловський В. О. - Імунокорегуюча терапія в комплексному лікуванні хворих на важку гнійну патологію в хірургії, Дейкало І. М., Чепіль І. В., Ліпіна О. В., Мусатова І. Б. (2005)
Снурников А. С. - Криобанки для различных биологических объектов (2005)
Содержание (2005)
Кулешова Л. Г. - Криомикроскопический анализ замораживания эмбрионов мыши ранних стадий развития, Пишко О. В. (2005)
Бабенко В. И. - О высоких скоростях замораживания и охлаждения биологических объектов в цилиндрических контейнерах при их погружении в жидкий азот, Грищенко В. И., Дунаевская А. В. (2005)
Осецкий А. И. - Изучение кинетики расстеклования водных растворов криопротекторов методом термопластической деформации, Кирилюк А. Л., Гурина Т. М. (2005)
Боброва Е. Н. - Исследование насыщения ткани плаценты глицерином и 1,2-пропандиолом, Зинченко А. В., Щетинский М. И. (2005)
Гальченко С. Є. - Тканинна та вікова специфічність водно-сольових екстрактів кріоконсервованих фрагментів ксеноорганів (2005)
Алексєєва Л. І. - Витік калію і щільність розподілу за індексом сферичності в популяціях еритроцитів при експозиції в гіпертонічних розчинах хлориду натрію, Коваленко С. Є., Холодний В. С., Гордієнко О. І. (2005)
Землянских Н. Г. - Модификация активности Са2+-АТРазы эритроцитов под влиянием глицерола, замораживания и в средах с различной ионной силой, Кофанова О. А., Бабийчук Л. А. (2005)
Онищенко Е. Н. - Влияние проникающих криопротекторов и низкой температуры на конформационное состояние микросомальных белков по данным УФ-спектрофотометрии, Дюбко Т. С. (2005)
Денисова О. Н. - Криоконсервирование эритроцитов животных под защитой диметилсульфоксида, полиэтиленоксида, глицерина, Жегунов Г. Ф., Бабийчук Л. А. (2005)
Петрушко М. П. - Роль фаз клеточного цикла и морфологии пронуклеусов в жизнеспособности нативных и криоконсервированных зигот человека (2005)
Родионова В. Л. - Сукцинатдегидрогеназная и глюкозо-6-фосфатдегидрогеназная активность спермы человека на этапах низкотемпературного консервирования, Никитченко Ю. В., Чуб Н. Н., Черепанов В. В. (2005)
Кудревич И .А. - Новый подход к терапии раннего гестоза (2005)
Субота Н. П. - Екстракт хоріону – відновлювач біохімічних показників крові щурів з експериментальною опіковою хворобою, Щербак І. М. (2005)
Содержание (2005)
Грищенко В. И. - Достижения и перспективы развития криобиологии в Украине (2005)
Балтайтис Ю. В. - Прямая имплантация в миокард криоконсервированных стволовых фетальных клеток человека у пациентов с сердечной недостаточностью (2005)
Осецкий А. И. - Экспериментальное определение пороговых концентраций криопротекторных повреждений криоконсервируемых биообъектов, Кирилюк А. Л. (2005)
Петрушко М. П. - Оценка состояния хроматина в бластомерах после криоконсервирования, Пиняев В. И., Ерогова Н. Н. (2005)
Фуллер Барри Дж. - Гипотермическая перфузия для сохранения органов: назад в будущее в 2005 г, Грин Колин Дж. (2005)
Грищенко В. И. - Влияние субнизких температур на морфофункциональную сохранность овариальной ткани человека, Чуб Н. Н., Демина Л. Г., Тодоров П. (2005)
Ващенко В. И. - Сравнительная характеристика молекулярно-биологической эффективности криопротекторов при криоконсервировании костного мозга, Чечеткин А. В., Ващенко Т. Н., Борисова Т. К. (2005)
Горбунов Л. В. - Оценка эффективности технологии криоконсервирования ооцитов и эмбрионов млекопитающих, Салина А. С. (2005)
Высеканцев И. П. - Опыт хранения аспорогенных анаэробных бактерий при температуре жидкого азота, Марценюк В. Ф., Кудокоцева Е. В., Кощий С. В., Петренко Т. Ф. (2005)
Панасенко Ю. В. - Изучение сохранности плазмидных штаммов Escherichia coli после инкубации с криопротекторами и охлаждения до –196 °С, Высеканцев И. П., Бирюкова С. В. (2005)
Дюбко Т. С. - Роль гетерогенности состава липидного бислоя во взаимодействии с ним криопротекторов (2005)
Бычко С. В. - Выявление повреждений сперматозоидов птицы при низкотемпературном консервировании, Дунаева О. В., Артеменко О. Б., Терещенко О. В. (2005)
Стегний М. Ю. - Исследование РНК штаммов вируса диареи, подвергнутых воздействию низких температур (2005)
Гордиенко Е. А. - Модуль упругости плазматической мембраны изолированных гепатоцитов крысы, Кулешова Л. Г., Тимофеева Е. В. (2005)
Никишина Т. В. - Криосохранение семян редкой орхидеи умеренных широт, Попов А. С., Попович Е. А. (2005)
Арапетян Э. Р. - Влияние криоконсервирования семян на биохимические показатели проростков на начальных этапах развития, Галан М. Б., Панасюк М. Р., Усатенко Ю. М., Васьков А. П. (2005)
Сандомирский Б. П. - Использование лиофилизированного молозива коров как пищевой добавки (2005)
Зинченко В. Д. - Озоновые методы в криобиологии, Белых И. А., Мусина И. А. (2005)
Ананьина А. Е. - Опыт многолетнего хранения промышленных микроорганизмов и высших грибов в жидком азоте, Цуцаева А. А., Балыбердина Л. М., Степанюк Л. В., Чернышенко Л. Г. (2005)
Олейник О. А. - Влияние состава среды регидратации и ионофора нигерицина на уровень постгипертонического лизиса эритроцитов человека, Рамазанов В. В., Бондаренко И. В., Бондаренко В. А. (2005)
Писаренко Н. А. - Влияние ацетазоламида на транспорт ионов водорода и чувствительность эритроцитов человека к гипертоническому криогемолизу, Рамазанов В. В. (2005)
Мелихова С. В. - Регуляция чувствительности эритроцитов к постгипертоническому лизису, Даниленко Н. А., Нипот Е. Е., Бондаренко В. А. (2005)
Сафина Г. Ф. - Влияние замораживания-оттаивания при криоконсервации семян яблони на их жизнеспособность (2005)
Фролова Н. А. - Сохранность витаминов в растительных маслах при их длительном хранении, Бондаренко В. А., Паранич А. В. (2005)
Вержук В. К. - Жизнеспособность пыльцы плодовых культур после низкотемпературного хранения и криоконсервации, Тихонова Н. Г., Жестков А. С. (2005)
Шабунин С. В. - Скрининг биологически активных веществ в зависимости от технологических параметров криогенного фракционирования плаценты, Востроилова Г. А., Шабанов И. Е. (2005)
Смольянинова Е. И. - Влияние среды замораживания на жизнеспособность и катионный состав ранних эмбрионов мыши, Погорелов А .Г., Лисина Е. Г., Колесникова А. А., Розанов Л. Ф. (2005)
Тыныныка Л. Н. - Белково-пептидный состав водно-солевого экстракта неоплодотворенной икры лягушки Rana ridibunda в зависимости от способов его получения, Семенченко А. Ю., Мамонтова А. В., Сынчикова О. П., Шиндер А. В., Сандомирский Б. П. (2005)
Жучков А. В. - Разработка технологических комплексов для криосублимационного фракционирования биологических тканей, Шабунин С. В., Осецкий А. И., Шабанов И. Е. (2005)
Зинченко А. В. - Термоденатурация микросомальных белков в присутствии глицерина, 1,2-пропандиола и диметилсульфоксида, Онищенко Е. В. (2005)
Гольцев А. Н. - Оценка гемопоэтического потенциала стволовых кроветворных клеток костного мозга с измененным исходным статусом под действием факторов криоконсервирования, Дубрава Т. Г., Козлова Ю. А., Гурина Т. М., Останков М. В. (2005)
Петренко А. Ю. - Стволовые клетки печени (2005)
Шевченко Л. А. - Некоторые патофизиологические механизмы, реализующиеся в мозге в ответ на его очаговое поражение (инсульт) и их изменения при использовании клеточной терапии, Грищенко В. И., Прокопюк О. С., Чадаев В. Е., Карпенко В. Г. (2005)
Субота Н. П. - Тканево-клеточные криоконсервированные препараты при лечении печеночной патологии в эксперименте, Паламарчук В. И. (2005)
Лисяный Н. И. - Изменение содержания нейрональных стволовых клеток в онтогенезе, Бельская Л. Н. (2005)
Любич Л. Д. - Экспрессия маркерных протеинов в процессе культивирования прогенеторных нейроклеток in vitro, Лисяный Н. И. (2005)
Семенова В. М. - Получение нейральных стволовых клеток из ольфакторной луковицы постнатального мозга человека в условиях культивирования, Лисяный Н. И., Высоцкий Н. С., Стайно Л. П. (2005)
Гнедкова И. А. - Распределение рецепторов к лектинам на клетках головного мозга эмбрионов человека различных сроков гестации (2005)
Юрченко Т. Н. - Влияние ксенотрансплантации фетальной щитовидной железы человека при гипотериозе в эксперименте, Строна В. И., Строна Д. В., Чуйкова В. И. (2005)
Кушнарев А.А. - Ксенотрансплантация яичка (2005)
Лисяный Н. И. - Опыт использования модельного аутоиммунного демиелинизирующего процесса для изучения эффективности лечебного применения эмбриональных и фетальных клеток, Маркова О. В., Цымбалюк В. И., Бельская Л. Н., Пичкур Л. Д., Семенова В. М., Носов А. Т., Васлович В. В., Вотякова И. А., Василовская С. В. (2005)
Ревенко Е. Б. - Способность криоконсервированных эмбриональных клеток стимулировать восстановление соединительной ткани после травматического повреждения, Петренко А. Ю. (2005)
Лебединский А. С. - Влияние аллогенной трансплантации криоконсервированных гепатоцитов и клеток плодовой печени на течение экспериментальной гиперхолестеринемии кроликов, Волкова Н. А., Черкашина Д. В., Петренко А. Ю. (2005)
Гольцев А. Н. - Модификация структурно-функциональной организации стволовых кроветворных клеток костного мозга после действия факторов низкотемпературного консервирования, Дубрава Т. Г., Бабенко Н. Н., Останкова Л. В., Мацевитая И. Ю., Шатнева О. М. (2005)
Сипитый В. И. - Экспериментальное обоснование применения стволовых эмбриональных клеток при лечении больных с экстрапирамидальными гиперкинезами, Кутовой И. А., Ганулич Т. В., Петренко А. Ю. (2005)
Андросов С. И. - Современные вопросы клеточной и тканевой терапии. Способ стимуляции репаративного остеогенеза в условиях использования фетальной костной ткани в эксперименте, Гамрецкий А. А., Андросова О. С. (2005)
Петренко Ю. А. - Влияние высокомолекулярных соединений на жизнеспособность и функциональную активность клеток эмбриональной печени человека до и после криоконсервирования, Горохова Н. А., Петренко А. Ю. (2005)
Оченашко О. В. - Трансплантация криоконсервированных гепатоцитов и клеток фетальной печени крысам с экспериментальным циррозом, Никитченко Ю. В., Петренко А. Ю. (2005)
Сукач А. Н. - Особенности поведения эмбриональных нервных клеток человека в условиях культивирования in vitro, Петренко А. Ю. (2005)
Черкашина Д. В. - Перспективы применения биорегуляторов стволовых клеток при трансплантации печени, Ткачева Е. Н., Сомов А. Ю., Семенченко О. А., Петренко А. Ю., Фуллер Б. Дж. (2005)
Бондаренко Т. П. - Трансплантация криоконсервированного эндокринного материала как метод коррекции различных патологий у экспериментальных животных, Божок Г. А., Алабедалькарим Н. М., Волкова Н. А., Устиченко В. Д., Самченко И. И., Сирота В. В. (2005)
Грищенко В. И. - Ранний гестоз. Современное решение проблемы, Кудревич И. О., Белявская С. Ю. (2005)
Гальченко С. Е. - Экстракты криоконсервированных фрагментов ксеноорганов: получение и биологическое действие (2005)
Гончарук Е. И. - Экспрессия CD34 рецепторов на нативных и культивированных клетках эмбрионального происхождения, Петренко Т. Ф., Волкова Н. А., Парфенова В. В., Бабийчук Л. А., Грищенко В. И. (2005)
Гладких Ю. В. - Клеточные и тканевые препараты в регенеративной медицине (лечение ожоговой болезни), Лобынцева Г. С., Ельская А. В., Лукаш Л. Л., Козинец Г. П., Рубизов Ю. П., Коваленко О. Н., Воронин А. В., Лобынцев Д. В., Гладких В. Ю. (2005)
Катков И. И. - Новые подходы к криоконсервированию и долгосрочной стабилизации клеток-предшественников (2005)
Ковалёв Г. А. - Влияние внутривенного введения криоконсервированных эмбриональных клеток на прооксидантно-антиоксидантное состояние печени крыс при алкогольном поражении, Черкашина Д. В., Рязанцев В. В., Петренко А. Ю. (2005)
Ямпольская Е. Е. - Влияние факторов криоконсервирования на структурно-функциональные свойства клеток адгезивной фракции костного мозга, Гольцев А. Н., Мацевитая И. Ю., Дубрава Т. Г., Луценко Е. Д. (2005)
Божок Г. А. - Функциональная активность криоконсервированной органотипической культуры щитовидной железы при ксенотрансплантации, Легач Е. И., Алабедалькарим Н. М., Билявская С. Б., Бородина Н. П., Бондаренко Т. П. (2005)
Алабедалькарим Н. М. - Влияние димексида и криоконсервирования на эффективность ксенотрансплантации надпочечников, Устиченко В. Д., Дудецкая Г. В., Бондаренко Т. П. (2005)
Сукач А. Н. - Влияние ДМСО на жизнеспособность эмбриональных нервных клеток человека и их поведение в условиях культивирования in vivo (2005)
Пахомов А. В. - Морфофункциональные характеристики криоконсервированной органотипической культуры семенников новорожденных поросят после ксенотрансплантации, Божок Г. А., Легач Е. И., Губина Н. Ф., Марков Б. И., Бондаренко Т. П. (2005)
Кондаков И. И. - Антиатерогенные эффекты криоконсервированного препарата фетоплацентарного комплекса при экспериментальном атеросклерозе (2005)
Куцевляк В. Ф. - Состояние прооксидантно-антиоксидантного баланса гомогенатов печени крыс с индуцированным генерализованным пародонтитом и его коррекция криоконсервированным экстрактом плаценты человека, Никитченко Ю. В., Грищенко В. В. (2005)
Литовченко В. О. - Дослідження впливу фетальної кісткової тканини та препарату "Фетотек” на перебіг остеорегенерації при діафізарних переломах довгих кісток щурів на підставі даних світлової мікроскопії, Бітчук Д. Д., Фахд Ель Абдаллах, Григорук В. В. (2005)
Мужичук Е. П. - Аутогенная трансплантация стволовых клеток лимба в лечении рецидивирующего птеригиума и офтальмогерпеса, Бездетко П. А., Власко Е. В. (2005)
Пятикоп В. А. - Восстановление структурно-функциональных параметров у крыс с криогенной травмой головного мозга после трансплантации КСКМ, индуцированных в нейробласты, Щегельская Е. А., Микулинский Ю. Е., Шеверева В. М., Дворцевой В. К. (2005)
Пятикоп В. А. - Динамика изменений уровня дофамина в головном мозге и крови крыс с моделью паркинсонизма после трансплантации КСКМ, индуцированных в нейробласты, Щегельская Е. А., Горбач Т. В., Микулинский Ю. Е., Кирошка В. В. (2005)
Попандопуло А. Г. - Использование аутологичных кератиноцитов в лечении пациентов с послеоперационными гипертрофическими рубцами, Корчак О. М., Слипченко И. О., Зубов Д. А. Разенкова И. А. (2005)
Зубов Д. А. - Культивированные ходроциты человека и возможности их клинического применения, Корчак О. М., Попандопуло А. Г., Слипченко И. О., Разенкова И. А. (2005)
Бабийчук В. Г. - Влияние экстремальной криотерапии на морфофункциональное состояние центральной нервной и сердечно-сосудистой систем (2005)
Бабийчук Г. А. - Химаза, тонин и кальпаины в условиях гипометаболического состояния у крыс, Самохина Л. М., Шило А. В., Ломако В. В., Войтенко О. И., Зубов П. М. (2005)
Сосин И. К. - Перспективы исследования экстремальной криотерапии в наркологии, Антонова Е. Н. (2005)
Ломако В. В. - Этологический анализ сочетанного применения холодовой и клеточной терапии у крыс с резерпиновой моделью депрессии, Шило А. В., Ломако С. В., Бабийчук Г. А. (2005)
Яковлева Е. А. - Изучение некоторых биофизических параметров фолликулярной жидкости человека до и после действия низких температур (2005)
Попутников Д. М. - Изучение участия центральных нейромедиаторных механизмов в регуляции частоты сердечных сокращений в условиях развития гипотермии, Меленчук Е. В., Гурин В. Н. (2005)
Журавлев А. С. - Возможности холодового метода лечения хронических синуситов, Ященко М. И. (2005)
Черемской А. К. - Микрогемоциркуляция при остром общем охлаждении на фоне введения криоконсервированного экстракта плаценты, Слета И. В., Луценко Д. Г., Прокопюк О. С., Чижевский В. В., Грищенко Н. Г. (2005)
Шкодовская Н. Ю. - Ожоговые и холодовые раны при лечении водно-солевым экстрактом кожи (2005)
Кузбеков Р. С. - Влияние экстремальной криотерапии на функциональное состояние сердечно-сосудистой системы у крыс с моделью алиментарного ожирения, Гаевой А. В., Бабийчук В. Г. (2005)
Малышева Г. В. - Терморегуляторные механизмы активации гематоэнцефалического и гематосаливарного барьеров при холодовом купировании стресс-индуцированных поражений пародонта (2005)
Ершова О. В. - Особенности нейроэндокринных реакций при стресс-индуцированных нарушениях циклических процессов репродуктивной системы самок крыс и ритмических холодовых воздействиях (2005)
Коцарь В. Л. - Влияние экстремальных криовоздействий на свободнорадикальное окисление липидов сыворотки крови, Бабийчук В. Г., Гаевой А. В. (2005)
Ломакин И. И. - Экспериментальная модель алкоголизма в условиях воздействия низких температур, Бабийчук Г. А., Мамонтов В. В. (2005)
Марченко В. С. - К фрактальным механизмам структурно-функционального состояния центров терморегуляции при гипотермии и гибернации, Бабийчук Г. А., Марченко Л. М. (2005)
Шило А. В. - Изменение активности сердца крысы при искусственной гибернации, Ломако В. В., Бабийчук Г. А. (2005)
Олефиренко А. А. - Фрактальная морфометрия микроциркуляторного русла печенки в норме и при экспериментальных влияниях, Луценко Д. Г., Слета И. В., Марченко Н. В. (2005)
Гулевский А. К. - Активность СОД после холодового покоя у насекомых, Грищенкова Е. А., Релина Л. И., Карева Л. В. (2005)
Самохина Л. М. - Влияние ритмического холодового воздействия на активность химазы и тонина у старых крыс с алкоголь-зависимой гипертензией, Ломако В. В., Шило А. В., Войтенко Е. И., Зубов П. М. (2005)
Луценко Д. Г. - Комплекс для фрактальной морфометрии микроциркуляторного русла in vivo, Марченко Н. В., Марченко В. С., Слета И. В. (2005)
Кузьменко О. П. - Влияние традиционной и модифицированной низкими температурами гликопептидных вакцин на опухолевый процесс в эксперименте, Мазур О. В. (2005)
Василовский В. Ю. - Гипотермическая регуляция биологического насоса дренажной системы тканей (2005)
Выдыборец С. В. - Состояние использования криоконсервированных трансфузионных способов в клинической практике как зеркало проблем современной трансфузиологии, криобиологии в Украине, Гайдукова С. М., Ковалкина Л. А. (2005)
Алексеевская Э. И. - "Маркеры” раннего апоптоза гемопоэтических клеток требуют включения программы криообновления: реальность и перспективы, Грищенко В. И. (2005)
Землянских Н. Г. - Са2+-АТРаза эритроцитов человека модифицируется под действием глицерола и низких температур, Кофанова О. А. (2005)
Попович Я. А. - Клиническая эффективность "Криокорда С” в комплексном хирургическом лечении гнойно-некротических процессов при синдроме диабетической стопы (2005)
Орлова Н. В. - Влияние диамида на проявление антигемолитической активности амфифильных соединений при гипертоническом гемолизе эритроцитов, Цымбал Л. В., Шпакова Н. М. (2005)
Лаврик О. А. - Способ очищения сыворотки крови крупного рогатого скота от γ-глобулинов и ее использование в биотехнологии культур клеток, Стегний Б. Т., Белоконь В. С., Трифонова А. В. (2005)
Трифонова А. В. - Влияние фракции менее 5 кДа криогемолиза крови молочных телят "Актовегина” на митотическую активность клеточной культуры PK-15-IECVM, Лаврик А. А., Гулевский А. К. (2005)
Землянских Н. Г. - Снижение активности Са2+-АТРазы эритроцитов человека под влиянием ПЭО-1500, Хоменко М. В., Бабийчук Л. А. (2005)
Нардид Э. О. - Влияние режимов замораживания на динамику водно-белковой системы сыворотки кордовой крови человека, Цымбал Л. В., Нардид О. А. (2005)
Гайдукова С. М. - Вирусологическая опасность гемотрансфузиологических средств как проблема криобиологии, криомедицины и трансфузиологии, Выдыборец С. В., Ковалкина Л. А., Сивак Л. А., Заневская Л. Й., Алгазинова М. К., Сергиенко А. В. (2005)
Лобынцева Г. С. - Криобанк аутологических стволовых клеток кордовой крови человека, Гладких Ю. В., Лобынцев Д. В., Ворожка И. В. (2005)
Исакова Л. М. - Этические аспекты работы банков пуповинной крови, Самусь Н. В. (2005)
Бабийчук Л. А. - Новые методы криоконсервирования кордовой крови человека под защитой непроникающего криопротектора ПЭО-1500, Рязанцев В. В., Зубов П. М., Тимченко О. Л. (2005)
Компаниец А. М. - Криоконсервирование эритроцитов под защитой оксиэтилированного глицерина (n=25), Николенко А. В., Чеканова В. В., Троц Ю. П. (2005)
Жегунов Г. Ф. - Криоконсервирование и сохранность эритроцитов животных, Денисова О. Н., Землянских Н. Г. (2005)
Пакулова О. К. - Влияние адреналина на развитие гипертонического криогемолиза эритроцитов, Бондаренко В. А. (2005)
Тимченко О. Л. - Влияние криоконсервирования с криопротектором ПЭО-1500 на структурно-функциональные показатели эритроцитов кордовой крови, Рязанцев В. В., Бабийчук Л. А., Зубов П. М. (2005)
Зубов П. М. - Влияние криопротектора ПЭО-1500 и режимов обработки на асимметрию мембраны эритроцитов в процессе криоконсервирования, Бабийчук Л. А., Рязанцев В. В., Тимченко О. Л. (2005)
Моисеева Н. Н. - Сравнительная оценка биологической активности лиофилизированной сыворотки кордовой крови человека и актовегина, Тягилева В. П., Трифонова Г. В., Щенявский И. И. (2005)
Скоробогатова Н. Г. - Криочувствительность гемопоэтических и стромальных предшественников в первичной суспензии клеток эмбриональной печени человека, Волкова Н. А., Петренко А. Ю. (2005)
Водопьянова Л. А. - Цитохимическое выявление фосфолипидов в гематопоэтических клетках костного мозга собак после замораживания в жидком азоте, Жегунов Г. Ф. (2005)
Содержание (2005)
Репина С. В. - ЭПР-исследование окислительно-восстановительных реакций водно-солевых экстрактов плаценты человека: влияние температуры хранения и времени экстрагирования, Нардид О. А., Розанова Е. Д., Цымбал Л. В., Щетинский М. И., Науменко Е. И. (2005)
Петренко Ю. А. - Определение метаболической активности свежевыделенных и криоконсервированных клеток эмбриональной печени человека с помощью Alamar Blue-теста, Горохова Н. А., Сандомирский Б. П., Петренко А. Ю. (2005)
Нардид Я. О. - Влияние хлорида алюминия и различных криопротекторов на развитие гипертонического криогемолиза эритроцитов человека, Даниленко Н. А., Рамазанов В. В., Бондаренко В. А. (2005)
Гольцев А. Н. - Влияние различных режимов криоконсервирования на сохранность стволовых кроветворных клеток костного мозга животных с аутоиммунными заболеваниями Часть 1. Оценка in vitro функционального статуса кроветворных предшественников криоконсервированного костного мозга, Дубрава Т. Г., Козлова Ю. А., Останков М. В., Гурина Т. М. (2005)
Рамазанов В. В. - Криопротекция полиэтиленгликолем и декстраном модифицированных эритроцитов, Олейник О. А., Бондаренко В. А. (2005)
Репин Н. В. - Cтруктурные перестройки в клетках и их мембранах при длительном гипотермическом хранении, Говоруха Т. П. (2005)
Туров В. В. - Cвязанная вода в гидрогелях крахмала, содержащего добавки высокодисперсного кремнезема, Новза А. А., Лебода Р., Скубишевска-Зиеба Я., Шчесняк М., Туров К. В. (2005)
Линник Т. П. - Влияние компонентов криозащитных сред на жизнеспособность сперматозоидов собак в процессе криоконсервирования, Егоров М. И., Дюбко Т. С., Белоножко А. П. (2005)
Стрибуль Т. Ф. - Оптимизация метода витрификации меристем картофеля, Шевченко Н. А., Розанов Л. Ф. (2005)
Чадаев В. Е. - Морфологические и функциональные характеристики спермиев человека после криоконсервирования в условиях сверхбыстрого охлаждения, Кучков И. Н., Черкашина И. В., Гольцев К. А., Добрунова И. В. (2005)
Сафина Г. Ф. - Влияние хранения пыльцы яблони и вишни при низких и сверхнизких температурах на ее жизнеспособность, Тихонова Н. Г., Вержук В. Г., Шубин Н. А. (2005)
Цепколенко В. А. - Определение уровня продукции интерлейкина-1 мононуклеарными клетками крови при лечении гиперпластических нарушений кожи (2005)
Прокопюк О. С. - Влияние криоконсервированного экстракта плаценты на интенсивность ПОЛ и содержание гидроперекисей липидов в тканях крыс в норме и после общего острого охлаждения, Черемской А. К., Никитченко Ю. В., Чижевский В. В. (2005)
Гащук А. П. - Особенности восстановления показателей периферической крови у реципиентов трансфузионной среды криоконсервированных клеток пуповинной крови при гипопластических состояниях кроветворения в гематологической клинике, Калиниченко Т. А., Глухенькая Г. Т. (2005)
Перехрестенко П. М. - Трансфузионная среда с криоконсервированными ядросодержащими клетками пуповинной крови: от заготовки до клинического применения, Глухенькая Г. Т., Калиниченко Т. А., Алгазинова М. К. (2005)
Салтовский А. В. - Применение локальной гипотермии для прерывания беременности во II триместре (2005)
Шкодовская Н. Ю. - Бактериологическая характеристика ран при лечении их экстрактом кожи новорожденных поросят, Высеканцев И. П., Гальченко С. Е., Сандомирский Б. П. (2005)
Зинченко В. Д. - Лабораторное оборудование для применения озоновых технологий в биологии и медицине, Голота В. И., Сухомлин Е. А., Таран Г. В., Белых И. А. (2005)
Ямпольская Е. Е. - Функциональные характеристики моноцитарно-фагоцитарной системы в динамике развития иммуновоспалительного процесса при адъювантном артрите после применения клеток эмбриональной печени, Бондарович Н. А., Гольцев А. Н. (2005)
Ткачёва Е. Н. - Механизмы образования АТФ при краткосрочном гипотермическом хранении печени крыс, подвергшихся предобработке, Петренко А. Ю. (2005)
Животова Е. Н. - Калориметрические исследования водных растворов оксиэтилированных производных глицерина со степенью полимеризации 5 и 25, Зинченко А. В., Чеканова В. В., Компаниец А. М. (2005)
Бондарович Н. А. - Морфофункциональная характеристика лимфогемопоэтической ткани мышей линии С3Н до и после применения криоконсервированных продуктов эмбриофетоплацентарного комплекса, Останкова Л. В., Останков М. В., Сироус М. А., Гольцев А. Н. (2005)
Дунаевская А. В. - Моделирование перинатального гипоксически- ишемического повреждения и экспериментальное лечение криоконсервированными эмбриональными нервными клетками, Парфенова В. В., Гончарук Е. И., Волкова Н. А. (2005)
Троц Ю. П. - Низкотемпературное консервирование эритроцитов человека с оксиэтильными производными глицерина, Николенко А. В., Компаниец А. М. (2005)
Горохова Н. А. - Alamar Blue-тест как метод определения жизнеспособности клеток до и после криоконсервирования, Петренко Ю. А. (2005)
Шкодовская Н. Ю. - Влияние экстракта кожи новорожденных поросят на регенерационные процессы в коже после экспериментальных холодовых повреждений (2005)
Бровко Е. В. - Влияние криоконсервирования на свойства компонентов кордовой крови, Желтякова И. А., Цуцаева А. А., Онасенко Е. С. (2005)
Погожих Д. Н. - Влияние водно-солевых экстрактов замороженной плаценты на структурные свойства эритроцитов, Нардид О. А., Розанова Е. Д. (2005)
Кирилюк А. Л. - Влияние колебаний температуры хранения в диапазоне –196…–100°С на жизнеспособность клеток с различной структурной организацией, Абрафикова Л. Г., Казанжан С. В. (2005)
Онищенко Е. В. - Исследование влияния глицерина, 1,2-пропандиола и ДМСО на термоденатурацию микросомальных белков методом дифференциальной сканирующей калориметрии, Зинченко А. В. (2005)
Ковалев Г. А. - Состояние печени крыс при экспериментальном алкогольном поражении после введения эмбриональных нервных клеток, Черкашина Д. В. (2005)
Егоров М. И. - Исследование криозащитной активности эндоцеллюлярных криопротекторов в процессе криоконсервирования сперматозоидов собак, Линник Т. П., Дюбко Т. С., Белоножко А. П. (2005)
Сомова Е. В. - Изменение спектральных характеристик белков плазмы донорской крови под влиянием озона (2005)
Белых И. А. - Динамика гиперосмотического лизиса эритроцитов человека в присутствии озона (2005)
Пахомов А. В. - Жизнеспособность различных фракций суспензии клеток семенников при инкубации в растворах ДМСО, Божок Г. А. (2005)
Книш О. В. - Порівняльна характеристика антирадикальних властивостей кріопротекторів у системах: модельній та "тромбоцити-плазма”, Овсянніков С. Є., Компанієць А. М. (2005)
Желтякова И. А. - Влияние гипотермического хранения до и после криоконсервирования на свойства ядерных компонентов в составе цельной кордовой крови человека, Бровко Е. В. (2005)
Салина А. С. - Замораживание ооцитов млекопитающих в широком диапазоне скоростей теплообмена, Троцкий П. А., Гузеватый О. Е., Горбунов Л. В., Лисина Е. Г., Собко Ю. М. (2005)
Денисова О. Н. - Влияние криопротекторов и замораживания на эритроциты млекопитающих (2005)
Мищенко А. Г. - Возможности криоконсервирования биообъекта на основе ускоренных режимов замораживания, Горбунов Л.В. (2005)
Парфенова В. В. - Криоконсервирование культуры эмбриональных фибробластов человека, Петренко Т. Ф., Волкова Н. А., Гончарук Е. И. (2005)
Богатырева Е. О. - Пептидный состав экстракта нативной и травмированной кожи крыс, Гальченко С. Е. (2005)
Олефиренко А. А. - Применение криовоздействия и ксеноэкстрактов паренхиматозных органов для стимуляции регенераторных процессов печени в эксперименте (2005)
Мусина И. А. - Исследование влияния доз озона на состояние гемоглобина в эритроцитах донорской крови человека после гипотермического хранения (2005)
Нардид Я. О. - Температурозависимые переходы в мембране эритроцитов при воздействии модификаторов мембранных белков, Цымбал Л. В. (2005)
Шевченко Н. О. - Оптимізація методу повільного заморожування меристем картоплі, Стрибуль Т. Ф. (2005)
Содержание (2006)
Кулешова Л. Г. - Определение транспортных характеристик плазматических мембран клеток в условиях внеклеточной кристаллизации, Коваленко И. Ф. (2006)
Єгоров М. І. - Нові флуоресцентні барвники як зонди для дослідження сперматозоїдів собак у кріозахисних середовищах, Дюбко Т. С., Ліннік Т. П., Білоножко О. П., Єрмоленко І. Г., Семенова О. Н., Паценкер Л. Д., Пивоваренко В. Г., Поврозін Є. А. (2006)
Скоробогатова Н. Г. - Роль переохлаждения в сохранении клоногенных свойств фибробластоподобных клеток-предшественников эмбриональной печени человека после криоконсервирования, Грищук В. П., Петренко А. Ю. (2006)
Бабийчук В. Г. - Возрастные особенности перекисного окисления липидов у крыс после экстремальных криовоздействий (2006)
Цуцаева А. А. - Влияние гипотермического хранения до и после криоконсервирования на свойства ядерных компонентов и плазмы цельной кордовой крови человека, Цыганенко А. Я., Желтякова И. А., Бровко Е. В., Глушко Т. А., Розанова Е. Д. (2006)
Тодрин А. Ф. - Зависимость напряжения сдвига от гематокрита при протекании суспензии эритроцитов через узкие плоские каналы, Усачев В. В., Тимофеева Е. В. (2006)
Стрибуль Т. Ф. - Изучение влияния холодового закаливания картофеля на сохранность меристем, криоконсервированных медленным замораживанием, Шевченко Н. А., Розанов Л. Ф. (2006)
Мацевитая И. Ю. - Роль криоконсервирования в определении компонентного состава и иммунореактивности костного мозга, Останков М. В., Гольцев А. Н. (2006)
Стегний М. Ю. - Влияние продолжительности хранения в условиях умеренно низких температур на РНК штаммов вируса диареи крупного рогатого скота, Гольцев А. Н., Стегний Б. Т. (2006)
Гальченко С. Є. - Кріоконсервування фрагментів cелезінки свиней у присутності поліетиленоксидів (2006)
Македонская В. А. - Влияние дозированного криовоздействия на репаративный процесс в щитовидной железе после хирургического лечения диффузного токсического зоба (по данным ультразвукового исследования, Хазиев В. В., Тяжелова О. В. (2006)
Олефиренко А. А. - Сочетанное использование криодеструкции и ксеноэкстракта для стимуляции регенерации печени крыс с экспериментальным циррозом, Тыныныка Л. Н., Сандомирский Б. П. (2006)
Содержание (2006)
Писаренко Н. А. - Вплив діпірідамолу, осмолярності та сульфгідрильних реагентів на транспорт аніонів сульфату в еритроцитах людини, Бондаренко В. А., Рамазанов В. В., Коба Л. В. (2006)
Коваленко С. Є. - Можливі механізми антигемолітичної дії хлорпромазину, Алексєєва Л. І., Кулєшова Л. Г., Коваленко І. Ф., Холодний В. С., Гордієнко Є. О., Гордієнко О. І. (2006)
Горбунов Л. В. - Замораживание спермиев животных в лабораторных и полевых условиях, Салина А. С. (2006)
Рамазанов В. В. - Влияние комбинированных сред на повреждение эритроцитов, замороженных с различным гематокритом (2006)
Зубов П. М. - Модификация белкового состава мембрано-цитоскелетного комплекса эритроцитов под влиянием ПЭО-1500, Землянских Н. Г., Бабийчук Л. А. (2006)
Говоруха Т. П. - Структурные изменения деконсервированной плаценты при гипотермическом хранении, Марченко Л. Н., Репин Н. В. (2006)
Компанієць А. М. - Дослідження морфофункціональної збереженості тромбоцитів на етапах кріоконсервування, Книш О. В., Гуріна Т. М., Богданчикова О. А., Овсянніков С. Є., Погребняк М. Л. (2006)
Ермакова Н. Ю. - Биологическая активность экстрактов пчел в зависимости от способа получения, Кадникова Н. Г., Рошаль А. Д., Сынчикова О. П., Шиндер А. В., Сандомирский Б. П. (2006)
Тодоров П. - Морфологическая и функциональная оценка клеток фетальной печени человека при долгосрочном кульвировании, Конакчиева Р., Димитров Й., Новачков В., Кюркчиев Д., Дрокин С. И., Горохова Н. А. (2006)
Водопьянова Л. А. - Сохранность клеток костного мозга собак после экспозиции с криопротекторами и замораживания в жидком азоте, Жегунов Г. Ф. (2006)
Пятикоп В. А. - Гистологический анализ изменений тканей головного мозга крыс с экспериментальным паркинсонизмом до и после трансплантации криоконсервированных эмбриональных нервных клеток, Карамышев В. Д., Шеверева В. М., Дворцевой В. К. (2006)
Сомова Е. В. - Влияние озонированных растворов на динамику раневого процесса при холодовых повреждениях кожи крыс, Кадникова Н. Г., Тыныныка Л. Н., Зинченко В. Д. (2006)
Кузьмина И. Ю. - Опыт применения криоконсервированной плаценты в лечении фетоплацентарной недостаточности и гипоксии плода, Чадаев В. Е., Прокопюк О. С., Карпенко В. Г. (2006)
Осецкий А.И. - Криосублимационное фракционирование биологических материалов, Грищенко В.И., Снурников А.С., Шабанов И.Е., Бабийчук Г.А. (2006)
Содержание (2006)
Кулешова Л. Г. - Механизм постгипертонического лизиса изолированных гепатоцитов крысы при регидратации (2006)
Нипот Е. Е. - Влияние инкубации эритроцитов в гипертонических неэлектролитных средах на их осмотическую устойчивость, Мелихова С. В., Бондаренко В. А. (2006)
Гулевський О. К. - Вплив переохолодження на вміст проміжних продуктів ПОЛ та активність СОД у личинок великого борошняного хрущака Tenebrio molitor, Грищенкова О. О., Реліна Л. І., Карєва Л. В. (2006)
Бабийчук В. Г. - Возрастные особенности роли оксида азота в механизмах адаптации животных к ритмическим холодовым воздействиям. Сообщение I. Содержание конечных продуктов обмена NO в сыворотке крови и миокарде молодых и старых животных после ритмических холодовых воздействий (2006)
Пашинский П. П. - Влияние экстракта хориона на функциональное состояние гепатоцитов крыс in vitro и in vivo, Суббота Н. П. (2006)
Гольцев А. Н. - Криоконсервирование – фактор оптимизации терапевтического эффекта продуктов эмбриофетоплацентарного комплекса (ПЭФПК). Часть II. Коррекция состояния лимфогемопоэтического комплекса экспериментальных животных с АИГА клетками фетальной печени, Попова К. Н., Сироус М. А. (2006)
Гольцев А. Н. - Апоптоз клеток моноцитарно-фагоцитарной системы и механизмы его регуляции, Ямпольская Е. Е. (2006)
Горохова Н. А. - Криоконсервирование фетальных фибробластоподобных клеток человека методом витрификации (2006)
Кофанова О. А. - Влияние глицерола на активность Са2+-ATPазы и асимметричное распределение липидов в мембране эритроцитов человека (2006)
Мусина И. А. - О влиянии озона на сохранность эритроцитов человека, криоконсервированных в среде, содержащей декстран (2006)
Ямпольская Е. Е. - Изменение функционального состояния кроветворных клеток фетальной печени в зависимости от режимов криоконсервирования, Дубрава Т. Г., Гурина Т. М., Гольцев А. Н. (2006)
Петренко Ю. А. - Морфологический и фенотипический анализ различных популяций клеток эмбриональной печени человека после выделения и криоконсервирования (2006)
Тимон В. В. - Оценка состояния митохондрий в клетках после криоконсервирования (2006)
Сомова Е. В. - Влияние различных концентраций озонированных растворов на динамику раневого процесса при холодовых повреждениях кожи крыс (2006)
Хоменко М. В. - Активность Ca2+-ATPазы эритроцитов человека в условиях гипертонии при различных температурах (2006)
Луценко Д. Г. - Нейро- и ангиоархитектоника головного мозга крыс разного возраста после гипотермического воздействия, Бабийчук В. Г. (2006)
Дудецкая Г. В. - Регидратированные адренокортикоциты как модель криоконсервированных стероидпродуцирующих клеток, Юрчук Т. А., Устиченко В. Д., Алабедалькарим Н. М., Бондаренко Т. П. (2006)
Писаренко Н. А. - Влияние непроникающих криопротекторов и скорости охлаждения на гипертонический криогемолиз эритроцитов человека, Рамазанов В. В. (2006)
Трифонова А. В. - Воздействие фракции до 5 кДа крови молочных телят (Актовегин) на перевиваемые линии клеток, Лаврик А. А., Гулевский А. К. (2006)
Даниленко Н. А. - Модифицирующее влияние хлорида алюминия на чувствительность эритроцитов человека к гипертоническому криогемолизу (2006)
Александрова Д. И. - Влияние рH, температуры на устойчивость эритроцитов к гипертоническому стрессу, Бондаренко В. А. (2006)
Перчик О. А. - Сравнительное изучение влияния криоконсервированного экстракта плаценты и препарата "Овестин”на микрофлору влагалища женщин с урогенитальными расстройствами в период климактерия (2006)
Абакумова Е. С. - Изучение язвозаживляющего действия низкомолекулярной фракции (до 5 кДа), выделенной из криогемолизата крови молочных телят, на модели хронической язвы желудка у крыс, Моисеева Н. Н., Долгих О. Л., Гулевский А. К. (2006)
Зубов П. М. - Структурные и функциональные показатели эритроцитов кордовой и донорской крови в норме и после криоконсервирования, Зубова О. Л. (2006)
Сафранчук О. В. - Влияние температурного фактора на развитие аденокарциномы Эрлиха, Гольцев А. Н. (2006)
Ершов С. С. - К вопросу о гипертоническом криогемолизе эритроцитов млекопитающих (2006)
Мищенко А. Г. - Инициация внеклеточного кристаллообразования при замораживании спермиев быка, Горбунов Л. В. (2006)
Лаврик А. А. - Система паспортизации перевиваемых клеточных линий, хранящихся в низкотемпературных банках, Стегний Б. Т., Белоконь В. С. (2006)
Водопьянова Л. А. - Криоконсервирование клеток костного мозга собак под защитой проникающих и непроникающих криопротекторов, Жегунов Г. Ф. (2006)
Пакулова О. К. - Влияние анионов лиотропного ряда в среде дегидратации на гипертонический лизис эритроцитов человека (2006)
Ковалёв Г. А. - Модулирование состояния прооксидантно-антиоксидантной системы головного мозга ксенопрепаратами при экспериментальном хроническом алкогольном отравлении, Черкашина Д. В. (2006)
Салина А. С. - Оценка эффективности технологий криоконсервирования ооцитов млекопитающих в широком диапазоне скоростей теплообмена, Горбунов Л. В. (2006)
Кондаков И. И. - Экспериментальный атеросклероз и лейкоцитарный клиренс липидов при аллогенной трансплантации криоконсервированной плаценты (2006)
Мищенко Ю. Г. - Влияние разного качества эмбрионов млекопитающих на показатели оцениваемой технологии криоконсервирования, Горбунов Л. В. (2006)
Содержание (2007)
Землянских Н. Г. - Изменения белкового состава в мембрано-цитоскелетном комплексе эритроцитов, криоконсервированных под защитой ПЭО-1500, Зубов П. М., Бабийчук Л. А. (2007)
Гуріна Т. М. - Дослідження впливу швидкості охолодження в різних температурних інтервалах на ступінь пошкодження тромбоцитів, Книш О. В., Компанієць А. М. (2007)
Бабийчук В. Г. - Возрастные особенности роли оксида азота в механизмах адаптации животных к ритмическим холодовым воздействиям. Сообщение 2. Содержание конечных продуктов обмена NO в коре и гипоталамусе головного мозга молодых и старых животных после ритмических холодовых воздействий (2007)
Ткачёва Е. Н. - Энергетическое состояние печени крыс при краткосрочном гипотермическом хранении, Семенченко О. А., Сомов А. Ю., Петренко А. Ю. (2007)
Бондаренко Т. П. - Криоустойчивость органотипических культур, полученных из тканей надпочечников крыс разного возраста, Румиех Ю. Х. (2007)
Горохова Н. А. - Выбор криозащитной среды для витрификации суспензии эмбриональных фибробластоподобных клеток, Петренко Ю. А., Петренко А. Ю. (2007)
Мищенко А. Г. - Моделирование процесса замораживания биообъектов c низкими скоростями охлаждения (2007)
Релина Л. И. - Роль гликолиза при холодовой адаптации карася серебряного Сarassius auratus gibelio, Жегунова Е. Г., Грищенкова Е. А. (2007)
Осецкий А. И. - Применение метода пластической деформации для определения пороговых концентраций криопротекторных веществ при криоконсервировании дрожжевых клеток Saccharomyces cerevisiae, Кирилюк А. Л., Гурина Т. М., Высеканцев И. П. (2007)
Тимон В. В. - Криоконсервирование культуры фибробластов эмбрионов человека, Петренко Т. Ф., Гончарук Е. И. (2007)
Легач Е. И. - Гормонопродуцирующий потенциал криоконсервированной органотипической культуры щитовидной железы при комбинированной ксенотрансплантации, Билявская С. Б., Божок Г. А., Бондаренко Т. П. (2007)
Чиж Н. А. - Влияние денервации печеночной артерии и криодеструкции печени на биохимические показатели при экспериментальном циррозе, Белочкина И. В., Сандомирский Б. П. (2007)
Содержание (2007)
Землянских Н. Г. - ПЭО-1500 ингибирует Са2+-АТРазу эритроцитов человека, Никольченко А. Ю., Бабийчук Л. А. (2007)
Гольцев А. И. - Влияние различных режимов криоконсервирования на сохранность стволовых кроветворных клеток костного мозга животных с аутоиммунными заболеваниями. Часть 2. Оценка in vivo функционального статуса кроветворных предшественников криоконсервированного костного мозга, Дубрава Т. Г., Козлова Ю. А., Останков М. В., Гурина Т. М., Куров A. M. (2007)
Линник Т. П. - Исследование влияния криопротекторов на липосомы из суммарных липидов сперматозоидов собаки, Дюбко Т. С., Егоров М. И., Пивоваренко В. Г. (2007)
Денисова О. Н. - Морфологические изменения эритроцитов животных после криоконсервирования, Кулешова Л. Г., Землянских Н. Г., Бабийчук Л. А., Жегунов Г. Ф. (2007)
Єршова О. В. - Вплив ритмічної краніоцеребральної гіпотермії на нейрогуморальні механізми регуляції циклічних процесів репродуктивної системи (2007)
Стегний М. Ю. - Изучение влияния низких температур на сохранность инфекционности антигенной структуры и ДНК вируса инфекционного ринотрахеита, Гольцев А. Н., Стегний Б. Т. (2007)
Цуцаева А. А. - Криконсервирование культуры Spirulirina platensis, Балыбердипа Л. М., Ананьина А. Е., Гриша И. Г. (2007)
Павленко Б. М. - Влияние замораживания спермы конвекторным способом на выживаемость и оплодотворяющую способность после деконсервирования (2007)
Пахомов А. В. - Гормонопродуцирующая способность клеток интерстиция семенников и органотипической культуры семенников новорожденных поросят после криоконсервирования, Божок Г. А., Легач Е. И., Бондаренко Т. П. (2007)
Демин Ю. А. - Распределение меченых эмбриональных нервных клеток после введения in vivo при экспериментальной травме глаза, Литвинова Л. В. (2007)
Правдюк А. И. - Инкапсуляция клеток в альгинатные микроносители (2007)
Абакумова Е. С. - Противоязвенная активность фракции до 5 кДа, полученной из криогемолизата кордовой крови, на модели субхронической язвы желудка у крыс, Моисеева Н. Н. (2007)
Жегунова Е. Г. - Сезонные изменения уровня гликолиза у карася серебряного Сarassius auratus (2007)
Животова Е. Н. - Низкотемпературные фазовые переходы, стеклование и межмолекулярные взаимодействия в водных растворах оксиэтилированного глицерина со степенью полимеризации n=25 (2007)
Буряк И. А. - Исследование криоповреждений дрожжей Saccharomyces cerevisiae флуоресцентными методами (2007)
Луценко Д. Г. - Особенности микрогемоциркуляции после острой общей гипотермии (2007)
Горохова Н. А. - Жизнеспособность клеток после экспозиции и быстрого замораживания-отогрева в многокомпонентных витрифицирующих растворах (2007)
Петренко Ю. А. - Взаимодействие стромальных клеток с углеродными композиционными материалами в условиях культивирования, Гурин И. В. (2007)
Сомова Е. В. - Влияние озонированного раствора на восстановительные процессы в коже после криоповреждения (2007)
Сафранчук О. В. - Особенности изменения морфофункциональных свойств клеток аденокарциномы Эрлиха после действия факторов криоконсервирования (2007)
Ермакова Н. Ю. - Изучение состава тканевых экстрактов (2007)
Дудецкая Г. В. - Цитофлуориметрическая оценка эффективности криоконсервирования цельной суспензии и различных субпопуляций адреноцитов новорожденных поросят, Устиченко В. Д., Алабедалькарим Н. М. (2007)
Румиех Ю. Х. - Особенности криоустойчивости органотипических культур тканей надпочечников крыс в онтогенезе (2007)
Лаврик О. А. - Особливості токсичної та мутагенної дії кріопротекторів на перещеплювані культури клітин (2007)
Абрафикова Л. Г. - Влияние условий криоконсервирования на сохранность фибробластов человека (2007)
Калашникова М. Н. - Изучение возможностей хранения бактерий Streptococcus pneumoniae при положительных и умеренно низких температурах (2007)
Иванов Е. Г. - Влияние низкомолекулярной фракции (до 5 кДа) криогемолизата крови крупного рогатого скота на содержание оксипролина в коже крыс после ожога, Моисеева Н. Н., Трифонова А. В. (2007)
Чуйкова В. І. - Вміст тиреоїдних гормонів у сироватці крові та тканині печінки при експериментальному гіпотиреозі (2007)
Вязовская О. В. - Влияние острого общего охлаждения на внутричерепное давление в процессе самоотогрева у крыс, Лысак Ю. С., Мазалов В. К. (2007)
Александрова Д. И. - Сравнительное изучение чувствительности предварительно обезвоженных эритроцитов человека и быка к действию различных стрессовых факторов (2007)
Чиж Н. А. - Периартериальная денервация и локальная криодеструкция печени при экспериментальном циррозе (2007)
Содержание (2007)
Рамазанов В. В. - Криопротекция полиэтиленгликолями и декстранами при замораживании эритроцитов с низким гематокритом, Бондаренко В. А. (2007)
Бабийчук В. Г. - Сравнительная характеристика частоты сердечных сокращений у крыс при различных методах холодовых воздействий (2007)
Белых И. А. - Влияние малых доз озона на гипертонический лизис эритроцитов, Воловельская Е. Л., Зинченко В. Д. (2007)
Ершов С. С. - Гипертонический криогемолиз эритроцитов млекопитающих в средах с различным катионным составом, Орлова Н. В., Шпакова Н. М. (2007)
Зинченко В. Д. - Погрешности при определении относительного количества негемолизировавших эритроцитов в криобиологических экспериментах, Буряк И. А., Воловельская Е. Л. (2007)
Рязанцев В. В. - Криоконсервирование кордовой крови с использованием ПЭО-1500, Бабийчук Л. А., Зубова О. Л., Гурина Т. М. (2007)
Павленко Б.М. - Исследование влияния концентрированной криозащитной среды на выживаемость и оплодотворяющую способность деконсервированной спермы быков (2007)
Осецкий А. И. - О возможном механизме повреждения криоконсервируемых биологических объектов за счет пластической релаксации давлений в замкнутых жидкофазных включениях, Кирилюк А. Л., Гурина Т. М. (2007)
Останков М. В. - Влияние быстрого двухступенчатого замораживания на сохранность клеток костного мозга (2007)
Малова Н. Г. - Експериментальне обгрунтування застосування кріоконсервованих препаратів ембріофетоплацентарного комплексу для корекції патологій щитовидної залози. Повідомлення 1. Вплив біопрепарату фетального тимуса на функціональну активність щитовидної залози кролів, Юрченко Т. М., Божко Т. С., Комарова І. В., Строна Д. В., Солонець Ю. М., Чуйкова В. І. (2007)
Гибнер С. М. - Введение криоплаценты – перспективный путь восстановления мужской фертильности, Судариков И. В., Мирошников Я. О. (2007)
Чижевский В. В. - Особенности использования низкотемпературного хранилища для долгосрочного хранения биологического материала в парах жидкого азота, Грошевой М. И., Прокопюк О. С. (2007)
Содержание (2007)
Марченко Н. В. - Применение фрактального анализа при оценке изменения макроструктуры дегидратированных биологических жидкостей, Дюбко Т. С., Марченко В. С., Белоножко А. П., Линник Т. П., Яковлева Е. А., Чуб Н. Н., Егоров М. И., Артеменко А. Б. (2007)
Александрова Д. И. - Сравнительное исследование чувствительности предварительно обезвоженных эритроцитов человека и быка к гипертоническому стрессу, Орлова Н. В., Шпакова Н. М. (2007)
Рамазанов В. В. - Влияние криопротекторов на устойчивость эритроцитов к детергентам при модификации агрегатного состояния белка полосы 3, Бондаренко В. А. (2007)
Самохіна Л. М. - Хімаза, тонін та кальпаїни за умов штучного гіпометаболічного стану у хом’яків, Ломако В. В., Шило О. В. (2007)
Бабийчук В. Г. - Содержание цитокинов в сыворотке крови после ритмических холодовых воздействий (2007)
Коваленко Г. В. - Проницаемость мембран эритроцитов крысы и кролика для криопротекторов ряда амидов и диолов, Коваленко И. Ф., Линник Т. П. (2007)
Ругаль А. А. - Влияние сахаров на дегидратацию биополимерных молекул в процессе криоконсервирования, Барвинченко В. Н., Галаган Н. П., Сиора И. В., Туров В. В. (2007)
Смольянинова Е. И. - Анализ влияния различных этапов криоконсервирования методом витрификации в этиленгликоль-сахарозной среде на жизнеспособность 2-клеточных эмбрионов мыши, Пишко О. В., Лисина Е. Г., Колесникова А. А., Розанов Л. Ф. (2007)
Гурина Т. М. - Влияние скорости охлаждения в различных температурных интервалах на сохранность стероидогенного потенциала суспензии интерстициальных клеток семенников взрослых крыс, Пахомов А. В., Божок Г. А. (2007)
Малова Н. Г. - Експериментальне обгрунтування застосування кріоконсервованих препаратів ембріофетоплацентарного комплексу для корекції патологій щитовидної залози. Повідомлення 2. Вплив біопрепарату суспензії фетальних клітин на функціональну активність щитовидної залозі, Юрченко Т. М., Божко Т. С., Комарова І. В., Строна Д. В., Солонець Ю. М., Чуйкова В. І. (2007)
Содержание (2008)
Бондарович Н. А. - Определение содержания CD44+CD24– клеток как дополнительный критерий оценки эффективности превентивной терапии онкопатологии в эксперименте, Гольцев К. А. (2008)
Билявская С. Б. - Модулирующее влияние глюкокортикоидов на секрецию тироксина in vitro, Бондаренко Т. П. (2008)
Сиренко А. Ю. - Влияние режимов замораживания на адгезивные свойства криоконсервированных грибов Candida albicans, Марценюк В. Ф., Петренко Т. Ф. (2008)
Буряк И. А - Применение новых флуоресцентных красителей в криобиологических исследованиях, Зинченко В. Д., Дюбко Т. С., Соколик О. А., Коваленко И. Ф. (2008)
Погожих Д. Н. - Изменение свойств водно-солевых экстрактов плаценты человека в процессе низкотемпературного хранения, Розанова Е. Д., Нардид О. А. (2008)
Лебединец Д. В. - Криоконсервированные эмбриональные нервные клетки в терапии острого периода, Гольцев А. Н. (2008)
Калашникова М. Н. - Сохранность биологических свойств бактерий рода Enterococcus после криоконсервирования, Перетятко Е. Г. (2008)
Розанова С. Л. - Влияние замораживания на геропротекторную эффективность экстракта плаценты человека при гипотермическом хранении эритроцитов, Коваленко И. Ф., Нардид О. А. (2008)
Сафранчук Ю. М. - Взаємодія екстрактів кріоконсервованих фрагментів шкіри та селезінки з альбуміном та їх вплив на молекулярно-масовий розподіл пептидів в екстрактах шкіри щурів, Лебеда Є. О., Салієнко І. А. (2008)
Рогоза Л. А. - Молекулярно-масовий розподіл пептидів і їх спектральні характеристики в екстрактах шкіри щурів та сироватці крові в залежності від виду травми, Беспалова І. Г., Салієнко І. А. (2008)
Гладких Д. П. - Модель аутоиммунного тиреоидита. Перспективы оптимизации лечения патологии, Гольцев А. Н. (2008)
Родионова В. Л. - Влияние адреналина на подвижность спермиев человека на этапах низкотемпературного консервирования, Чуб Н. Н., Щеголева Т. Ю. (2008)
Зубова О. Л. - Криоконсервирование цельной кордовой крови, Зубов П. М., Бабийчук Л. А., Рязанцев В. В. (2008)
Пахомов А. В. - Клеточное и органотипическое культивирование тканей cеменников, Божок Г. А., Легач Е. И., Бондаренко Т. П. (2008)
Стрючкова Е. В. - Термопластический анализ в оптимизации криобиотехнологий, Кирилюк А. Л., Осецкий А. И. (2008)
Мацевитая И. Ю. - Применение клеток фетальной печени как один из возможных путей модификации иммунореактивности криоконсервированного алломиелотрансплантата, Останков М. В. (2008)
Бровко Е. В. - Функциональные характеристики криоконсервированных клеток кордовой крови человека в зависимости от условий предварительного гипотермического хранения, Черноусова С. С. (2008)
Черемской А. К. - Влияние криоконсервированного экстракта плаценты на активность антиоксидантной системы в тканях крыс после общего охлаждения, Никитченко Ю. В., Чижевский В. В. (2008)
Луценко Д. Г. - Микроциркуляция головного мозга крыс после гипотермического воздействия (2008)
Жегунова Е. Г. - Влияние сезона и температурной акклимации на активность ЛДГ и содержание пировиноградной кислоты в тканях карася Carassius auratus, Релина Л. И. (2008)
Чиж Н. А. - Изучение кровотока печени после криоденервации печеночной артерии (2008)
Абрафикова Л. Г. - Гипотермическое хранение и криоконсервирование в технологии получения фибробластов из кожи человека, Петренко Т. Ф., Высеканцев И. П. (2008)
Панасенко Ю. В. - Криоконсервирование плазмидных штаммов бактерий семейства Enterobacteriaceae, Высеканцев И. П., Бирюкова С. В. (2008)
Добрунова И. В. - Культивирование клеток гранулезы и кумулюса после гипотермического хранения, Чуб Н. Н., Петрушко М. П. (2008)
Чуйкова В. И. - Морфологическая характеристика ко-трансплантатов щитовидной железы и плаценты при экспериментальном гипотиреозе (2008)
Дьяконенко Г. Ю. - Вплив передпосівної обробки насіння ріпака кріопротекторами та препаратами на їх основі на біометричні параметри його проростання, Компанієць А. М. (2008)
Богданчикова О. А. - Замораживание тромбоцитов в криозащитных средах, содержащих различные комбинации криопротекторов, Гурина Т. М., Компаниец А. М. (2008)
Єсіпова Ю. С. - Кріозахисна дія оксиетильованого гліцерину зі ступенем полімеризації n=30 при заморожуванні еритроцитів людини, Ніколенко О. В., Компанієць А. М. (2008)
Сафранчук О. В. - Морфофункциональные характеристики стволовых опухолевых клеток до и после криоконсервирования, Сироус М. А., Гольцев А. Н. (2008)
Устиченко В. Д. - Гипотермическое культивирование как способ обеспечения сохранности гормонопродуцирующей активности нативных и криоконсервированных надпочечников новорожденных поросят in vitrо, Алабедалькарим Н. М., Бондаренко Т. П. (2008)
Дудецкая Г. В. - Эффективность криоконсервированных ксенографтов надпочечников новорожденных поросят в компенсации экспериментального гипокортицизма и гипоальдостеронизма, Денг Бо, Алабедалькарим Н. М., Бондаренко Т. П. (2008)
Колот Н. В. - Показатели крови при ксенотрансплантации островков поджелудочной железы кроликам с аллоксаниндуцированным диабетом, Божок Г. А., Легач Е. И., Бондаренко Т. П. (2008)
Правдюк А. И. - Дифференцировка криоконсервированных стромальных клеток костного мозга в альгинатных микроносителях (2008)
Содержание (2008)
90-річчя Президента Національної академії наук України Бориса Євгеновича Патона (2008)
80-річчя Валентина Івановича Грищенка (2008)
Грин К. Дж. - Возможная роль моноксида углерода в повреждении ишемией-реперфузией и холодовом хранении (2008)
Бауст Дж. Г. - Биосохранение – уменьшение отрицательных последствий консервирования на молекулярном уровне, Бауст Дж. М., Шнайдер К., Ван Баскирк Р. (2008)
Усенко Л. В. - Терапевтическая гипотермия в реаниматологии: прошлое, настоящее, будущее, Царев А. В. (2008)
Петренко А. Ю. - Некоторые подходы к криоконсервированию региональных стволовых клеток, Петренко Ю. А., Скоробогатова Н. Г., Горохова Н. А., Грищук В. П. (2008)
Исаев А. А. - Создание новых форм иммунологически совместимых трансплантатов, получаемых из пупочного канатика, Приходько А. А., Киселев С. Л., Лагарькова М. А., Потапов И. В., Сабурина И. Н., Новикова Н. И., Мелихова В. С. (2008)
Лозинский В. И. - Криотропное гелеобразование как путь формирования макропористых и сверхмакропористых гелевых матриц биотехнологического назначения (2008)
Сидоренко А. В. - Сохранность жизнеспособности и морфофункциональных свойств бифидобактерий при криоконсервации в питательных средах, Новик Г. И., Высеканцев И. П. (2008)
Осецкий А. И. - Повреждение охлаждаемых биообъектов за счет образования криоколлоидных фракций (2008)
Гордієнко О. І. - Механізми проникності клітинних мембран для води і кріопротекторів, Давидова О. В., Сакун О. В. (2008)
Зинченко В. Д. - Перспективы применения оксида азота, оксида углерода, сероводорода и озона в криобиологии, Буряк И. А. (2008)
Нардид О. А. - Влияние низкотемпературного хранения плаценты на свойства ее экстрактов, Розанова Е. Д., Цымбал Л. В., Репина С. В., Науменко Е. И., Погожих Д. Н., Маркова Н. Т., Высеканцев И. П. (2008)
Костяев А. А. - Криоконсервирование клеток редких субтипов лейкоза у мышей инбредной линии AKR/JY, Поздеев Н. М., Ковалева Л. К., Утемов С. В., Ежова Н. Л., Зиновьев Ю. В., Рябов Н. В., Козлов С. А. (2008)
Cавинцева И. В. - Влияние замораживания на сохранность культур клеток, полученных из эмбрионов мышей, несущих ген улучшенного зеленого флюоресцирующего белка, Смирнов А. А., Сахарова Н. Ю., Гаврилюк Б. К. (2008)
Смольянинова Е. И. - Влияние проникающих криопротекторов на осмотическую устойчивость и электрические параметры ооцитов мыши, Шигимага В. А., Давыдова Е. В., Колесникова А. А., Лисина Е. Г., Гордиенко Е. А. (2008)
Корпан Н. Н. - Криохирургия: новые механизмы повреждения биологической ткани in vivo (2008)
Костяев А. А. - Морфологические и функциональные особенности кадаверной гемопоэтической ткани после 20-летней консервации при –196С, Утемов С. В., Ежова Н. Л., Исаева Н. В. (2008)
Черкашина Д. В. - Модификация сахарозо-содержащего раствора для хранения печени, Семенченко О. А., Ткачева Е. Н., Сомов А. Ю., Лебединский А. С., Фуллер Б. Дж., Петренко А. Ю. (2008)
Репин Н. В. - Морфофункциональное состояние эритроцитов при длительном гипотермическом хранении в зависимости от рН и ионной силы, Кирошка В. В. (2008)
Шпакова Н. М. - К вопросу о механизме антигемолитического действия хлорпромазина при изменении осмотических и температурных параметров среды, Орлова Н. В., Цымбал Л. В. (2008)
Батраков В. Н. - Оборудование для низкотемпературного и сублимационного консервирования, долгосрочного хранения биоматериалов, Белоусов Ю. П., Полончук А. М., Соколов В. А., Федорович А. Н. (2008)
Петренко Ю. А. - Перспективы использования криоконсервированных мезенхимальных стромальных клеток и макропористых губок на основе криогелей агарозы и альгината для тканевой инженерии, Дамшкалн Л. Г., Лозинский В. И., Петренко А. Ю. (2008)
Киселев С. Л. - Научный и практический потенциал линий эмбриональных стволовых клеток человека, Лагарькова М. А. (2008)
Яблучанский Н. И. - Типы реакций стволовых клеток крови и исходы острых воспалительных процессов на примере инфаркта миокарда (2008)
Білько Н. М. - Роль фактора росту Flt-3 у регуляції проліферативної активності АС133+ клітин кордової крові, Василовська С. В., Білько Д. І., Вотякова І. А. (2008)
Бауст Дж. Г. - Комбинаторные стратегии в терапии рака: потенцирующая криоаблация, Гейдж А. А., Робилотто А., Бауст Дж. М. (2008)
Вільхова О. В. - Реакція структурних компонентів малих слинних залоз твердого піднебіння на введення кріоконсервованої плаценти, Шепітько В. І. (2008)
Кацай В. В. - Динаміка змін лімфоцитів та плазмоцитів в структурі селезінки при використанні кріоконсервованої плаценти, Шепітько В. І. (2008)
Сироус М. А. - Криоконсервирование как фактор оптимизации терапевтического потенциала клеток фетальной печени при лечении аутоиммунной гемолитической анемии, Гольцев А. Н., Луценко Е. Д., Гольцев К. А. (2008)
Якушко О. С. - Морфофункціональна характеристика зорового нерва при введенні кріоконсервованої плаценти, Шепітько В. І. (2008)
Салієнко І. А. - Пептидний склад екстрактів шкіри в залежності від її фізіологічного стану, Богатирьова О. О., Гальченко С. Є., Сандомирський Б. П. (2008)
Стецук О. О. - Вивчення дії одноразового підшкірного введення кріоконсервованої плаценти на зміни структури сітківки ока, Шепітько В. І. (2008)
Попандопуло А. Г. - Некоторые аспекты эффективности роллерного культивирования, Оберемко А. В., Оксимец В. М., Штутин А. А. (2008)
Гордиенко Е. А. - Теоретический анализ лечебного действия биоэкстрактов при аутоиммунном тиреоидите, Гладких Д. П. (2008)
Шевченко Л. А. - Эффективность клеточной терапии в реабилитации больных с синдромом "motor-neglect” вследствие перенесенного мозгового супратенториального инсульта, Грищенко В. И., Петренко А. Ю., Прокопюк О. С. (2008)
Волова Л. Т. - Простой и экономичный метод криоконсервации экспериментальных клеточных объектов, Россинская В. В., Яценко Т. В., Болтовская В. В. (2008)
Бровко Е. В. - О роли моноцитарно-фагоцитарной системы в реализации противовирусной активности препарата "Гемокорд”, Онасенко Е. С., Гольцев А. Н. (2008)
Кузнецова В. Г. - Действие криоэкстрактов из тканей эмбрионов кур на иммунную систему мышей, Жегунов Г. Ф. (2008)
Грищенко О. В. - Опыт использования криоконсервированной ткани плаценты человека для профилактики осложнений беременности, Лахно И. В., Дудко Л. В., Демченко О. Б., Дудко В. А. (2008)
Малова Н. Г. - Влияние биопрепаратов эмбриофетоплацентарного комплекса на функциональную активность щитовидной железы кроликов с экспериментальным гипотиреозом, Божко Т. С., Комарова И. В., Юрченко Т. Н., Сергиенко Л. Ю., Бречка Н. М., Сиротенко Л. А., Чуйкова В. И. (2008)
Паращук Ю. С. - Влияние различных криоконсервирующих сред на выживаемость мужских репродуктивных клеток (2008)
Ключникова А. І. - Особливості імунної відповіді при системному та внутрішньомозковому введенні ембріональних алогенних клітин селезінки, Лісяний М. І., Семенова В. М. (2008)
Лисяный Н. И. - Изучение антигенных свойств криоконсервированных ЭНК человека в СКК с аллогенными лимфоцитами доноров, Гнедкова И. А. (2008)
Маркова О. В. - Исследование иммунорегуляторных свойств криоконсервированных нейроклеток эмбриона человека, Петренко А. Ю., Олейникова Т. Г. (2008)
Маркова О. В. - Обогащение суспензии гепатоцитов эмбриона человека CD-34-положительными клетками при культивировании (2008)
Перехрестенко П. М. - Оцінка якості зразка пуповинної крові та її місце в трансфузіології, Глухенька Г. Т., Калиниченко Т. О., Павлюк Р. П., Гащук Г. П., Скачкова Н. К. (2008)
Лобынцева Г. С. - Инфицированность пуповинной крови и эмбрионов ранних сроков гестации, гемопоэз в эмбриональной печени, Ворожка И. В., Ситникова А. В. (2008)
Мелихова В. С. - Опыт банкирования гемопоэтических стволовых клеток из пуповинной крови в США, Европе, Азии и России, Исаев А. А., Приходько А. В. (2008)
Бондаренко В. А. - Поведение клеток в неизотонических условиях: дифференцированный подход к механизмам структурных нарушений и адаптации, Пакулова О. К., Жуйкова А. Е. (2008)
Солдатов А. А. - Метаболические и молекулярные особенности адаптации гидробионтов к условиям экстремальной гипоксии, аноксии и гипотермии, Андреенко Т. И., Парфенова И. А., Головина И. В. (2008)
Козин Ю. И. - Криотермосанация и озонотерапия очагов деструктивного туберкулеза почек (2008)
Руденко С. В. - Морфологический ответ эритроцитов – закономерная реакция формы клетки на изменение ионного окружения (2008)
Кантерова А. В. - Лиофилизация дрожжевых грибов рода Saccharomyces (2008)
Сидоренко А. В. - Жизнеспособность криоконсервированных бифидобактерий в зависимости от суспензионной среды, Новик Г. И., Высеканцев И. П. (2008)
Новик Г. И. - Криоконсервация пробиотических микроорганизмов, Сидоренко А. В. (2008)
Ковальчук И. Ю. - Криосохранение гермоплазмы малины в Казахстане, Турдиев Т. Т. (2008)
Чернобай Н. А. - Проницаемость мембран клеток СПЭВ для молекул этиленгликоля и 1,2-бутандиола, Коваленко И. Ф., Кощий С. В., Петренко Т. Ф., Высеканцев И. П., Розанов Л. Ф. (2008)
Коваленко Г. В. - Транспорт криопротекторов ряда диолов через мембраны эритроцитов животных, Коваленко И. Ф., Линник Т. П. (2008)
Кушнаренко С. В. - Криосохранение гермоплазмы яблони в Казахстане, Ромоданова Н. В. (2008)
Прокопюк О. С. - Криоконсервирование плаценты различной степени зрелости, Петренко А. Ю., Прокопюк В. Ю., Чижевский В. В. (2008)
Сакун О. В. - Вплив розмірів контейнера на результат кріоконсервування суспензії Saccharomyces cerevisiaе, Висеканцев І. П., Сіренко А. Ю., Гордієнко Є. О. (2008)
Марущенко В. В. - Розподіл швидкості охолодження у циліндричних контейнерах різного розміру на етапі кристалізації суспензії Saccharomyces cerevisiaе, Висеканцев І. П., Гордієнко Є. О. (2008)
Сакун О. В. - Вплив температури на коефіцієнти проникності мембран дріжджових клітин Saccharomyces cerevisiaе для води та кріопротекторів, Коваленко І. Ф., Сіренко А. Ю., Висеканцев І. П., Гордієнко О. І. (2008)
Борышполец С. П. - Использование метанола для криоконсервирования спермиев различных видов рыб, Дзюба Б. Б. (2008)
Миксон К. Б. - Фазовые переходы и стеклование в криозащитных средах и эмбрионах Misgurnus Fossilis L, Зинченко А. В., Боброва Е. Н. (2008)
Калашникова М. Н. - Криоконсервирование бактерий рода Enterococcus, Перетятко Е. Г. (2008)
Тихонова Н. Г. - Стратегия и методы длительного хранения генофонда растений, Филипенко Г. И., Вержук В. Г., Жестков А. С. (2008)
Абрафикова Л. Г. - Влияние экстракта плаценты человека и криопротекторов на сохранность мембраны фибробластов человека, Розанова Е. Д., Высеканцев И. П., Нардид О. А. (2008)
Нардид Э. О. - Исследование влияния режимов замораживания и конечных температур хранения на белки сыворотки кордовой крови, Розанова Е. Д., Зинченко А. В., Цымбал Л. В., Нардид О. А., Науменко Е. И. (2008)
Лопатина О. А. - Оценка энергетического состояния клеток после криоконсервации, Морозова Г. И., Данлыбаева Г. А., Фирсова Е. Л., Подчерняева Р. Я. (2008)
Осецкий А. И. - О механизме защиты криоконсервируемых биообъектов с помощью многокомпонентных криопротекторных растворов, Гурина Т. М., Кирилюк А. Л., Репин Н. В. (2008)
Гончарук Е. И. - Использование β-дикетонов Eu как метчика в клетках при криоконсервировании, Онищенко Е. В., Жмурин П. Н., Волкова Н. А. (2008)
Пастер І. П. - Мікроінкапсуляція тканини прищитоподібної залози в біополімерні капсули як метод попередження реакції відторгнення при трансплантації тваринам з експериментальним гіпопаратиреозом (2008)
Легач Е. И. - Комбинированная ксенотрансплантация криоконсервированной органотипической культуры или островков поджелудочной железы при экспериментальном сахарном диабете 1 типа, Колот Н. В., Божок Г. А. (2008)
Загоскина Т. П. - Оценка эффективности высокодозной химиотерапии с последующей трансплантацией аутологичных гемопоэтических клеток у больных множественной миеломой, Минаева Н. В., Медведева Н. А., Сведенцов Е. П., Исаева Н. В., Лучинин А. С., Мартынов К. А., Костяев А. А., Утемов С. В. (2008)
Минаева Н. В. - Эффективность высокодозной химиотерапии с трансплантацией аутологичных стволовых клеток у больных с прогностически неблагоприятными вариантами лимфомы Ходжкина, Медведева Н. А., Сведенцов Е. П., Загоскина Т. П., Зайцева Г. А., Исаева Н. В., Костяев А. А., Утемов С. В. (2008)
Сидоренко А. В. - Влияние среды культивирования на жизнеспособность бифидобактерий после криоконсервации, Новик Г. И. (2008)
Македонська В. О. - Оцінка стану популяції еритроцитів хворих на гіпотиреоз до та після трансплантації кріоконсервованої щитоподібної залози за їх розподілом по індексу сферичності, Гордієнко О. І. (2008)
Сомова Е. В. - Изменения показателей антиоксидантной активности и перекисного окисления липидов сыворотки крови, Рошаль А. Д., Сандомирский Б. П. (2008)
Кобельская Е. С. - Разнонаправленное влияние К-среды от культуры опухолевых лимфоцитов на пролиферативную активность и выживаемость клеток аденокарциномы молочной железы (МСF-7), растущих в 2D и 3D культурах, Перепелицына Е. М., Гарманчук Л. В., Сидоренко М. В. (2008)
Стрибуль Т. Ф. - Зависимость жизнеспособности меристем чеснока от условий криоконсервирования, Ивченко Т. В., Виценя Т. И., Шевченко Н. А., Лысак Ю. С. (2008)
Слета И. В. - Микрогемоциркуляция печени при различных способах лечения экспериментального цирроза, Чиж Н. А., Олефиренко А. А., Луценко Д. Г., Белочкина И. В., Гальченко С. Е., Сандомирский Б. П. (2008)
Хелбиг А. - Витрификация стволовых клеток, Наалджик Я., Штолцинг А. (2008)
Денисова О. Н. - Модификация мембрано-цитоскелетного комплекса эритроцитов животных под действием факторов низкотемпературного воздействия, Землянских Н. Г., Бабийчук Л. А., Жегунов Г. Ф. (2008)
Водопьянова Л. А. - Исследование метаболитов энергетического обмена в клетках костного мозга собак после криоконсервирования, Жегунов Г. Ф. (2008)
Жегунов Г. Ф. - Криоконсервирование эритроцитов и клеток костного мозга домашних животных, Денисова О. Н., Водопьянова Л. А., Бабийчук Л. А., Землянских Н. Г. (2008)
Зайцева О. О. - Изучение криозащитного действия холинхлорида при замораживании лейкоцитов до –40°C, Сведенцов Е. П., Соломина О. Н., Туманова Т. В., Никулина Г. А., Утемов С. В., Костяев А. А., Шерстнев Ф. С. (2008)
Корниенко Е. М. - Перспективность использования комбинированных криопротекторов при замораживании компонентов крови одноступенчатым способом при температуре –196°С, Бондаренко В. А. (2008)
Куликов А. В. - Замедление темпа необратимой возрастной атрофии тимуса с помощью аутотрансплантации длительно криоконсервированной вилочковой железы, Смирнова Г. Н., Архипова Л. В., Куликов Д. А., Шишова Н. В. (2008)
Мартынюк И. Н. - Свободнорадикальное окисление липидов мембран сперматозоидов птиц под воздействием криопротекторов в условиях гипотермии, Овсянников С. Е., Линник Т. П., Артеменко А. Б. (2008)
Никольский И. С. - Индуктивное и радиозащитное действие мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток тимуса, Никольская В. В., Бутенко Г. М. (2008)
Петрушко М. П. - Критерии оценки качества преимплантационных эмбрионов человека до и после криоконсервирования, Пиняев В. И. (2008)
Гринь В. К. - Метод дифференцировки стволовых клеток в кардиомиоцитоподобные, Попандопуло А. Г., Оберемко А. В., Буше В. В. (2008)
Попандопуло А. Г. - Метод индукции стволовых клеток стромы костного мозга по остеогенному типу, Оберемко А. В., Оксимец В. М. (2008)
Соломина О. Н. - Применение пектина ряски малой лемнана для консервирования лейкоцитов при –20°C, Сведенцов Е. П., Головченко В. В., Зайцева О. О., Туманова Т. В., Никулина Г. А. (2008)
Худяков А. Н. - Эффективность применения линейной и экспоненциальной программ замораживания лейкоцитов до –80°C, Сведенцов Е. П., Туманова Т. В., Костяев А. А. (2008)
Рамазанов В. В. - Эффект "упаковки” при замораживании эритроцитов в комбинированных криоконсервантах, Бондаренко В. А. (2008)
Чадаев В. Е. - Влияние аллотрансплантации криоконсервированной тестикулярной ткани на уровень тестостерона при гипофункции яичек в эксперименте (2008)
Грищенко В. И. - Влияние экзоцеллюлярных криопротекторов на подвижность спермиев человека, Гапон А. А., Чуб Н. Н., Крамар М. И., Родионова В. Л. (2008)
Прокопюк В. Ю. - До питання оптимізації терапії мікоплазмозу у вагітних, Мусатова І. Б., Чадаєв В. Є. (2008)
Руденко С. В. - Одновалентные анионы – модуляторы морфологического ответа эритроцитов, Ши Л., Бондаренко В. А. (2008)
Кузьмина О. А. - Современные аспекты подготовки беременных к родам, Чадаев В. Е., Кузьмина И. Ю. (2008)
Кузьмина О. А. - Влияние дискоординированной и чрезмерно сильной родовой деятельности на состояние новорожденных (2008)
Содержание (2008)
Грищенко В. И. - Достижения криобиологии и криомедицины во имя здоровья нации (2008)
Абрафикова Л. Г. - Влияние гипотермического хранения и криоконсервирования на сохранность кожи и фибробластов человека, Петренко Т. Ф., Высеканцев И. П. (2008)
Желобецкая О. В. - Влияние условий криоконсервирования на сохранность пробиотика Lactobacillus plantarum, Бабинец О. М., Высеканцев И. П., Рязанцев В. В. (2008)
Кофанова О. А. - Модификации белков мембрано-цитоскелетного комплекса при криоконсервировании эритроцитов человека в присутствии глицерола, Землянских Н. Г. (2008)
Кощий С. В. - Использование метилцеллюлозы при культивировании и криоконсервировании перевиваемой культуры СПЭВ, Высеканцев И. П., Марценюк В. Ф., Петренко Т. Ф., Кудокоцева Е. В. (2008)
Степанюк Л. В. - Влияние криоконсервирования и лиофилизации на процессы внутриклеточного размножения бактериофага Т4 в бактериях Escherichia coli, Высеканцев И. П., Чернышенко Л. Г. (2008)
Онищенко Е. В. - Анализ состояния клеточных культур после криоконсервирования с использованием флуоресцентных зондов, Гончарук Е. И., Петренко Т. Ф., Боровой И. А., Малюкин Ю. В., Грищенко В. И. (2008)
Высеканцев И. П. - Разработка эффективных условий криоконсервирования дрожжеподобных грибов рода Candida, Марценюк В. Ф., Сиренко А. Ю. (2008)
Компанієць А. М. - Кріозахисна ефективність середовищ на основі оксиетильних похідних поліолів при заморожуванні еритроцитів людини, Ніколенко О. В., Чеканова В. В., Єсіпова Ю. С. (2008)
Останков М. В. - Характер изменения структурно-функциональных характеристик клеток фетальной печени после криоконсервирования в зависимости от их сроков гестации, Бондарович Н. А., Рассоха И. В., Гольцев А. Н. (2008)
Землянских Н. Г. - Модификация белков мембрано-цитоскелетного комплекса при криоконсервировании эритроцитов человека в присутствии ПЭО-1500, Зубов П. М., Бабийчук Л. А. (2008)
Гольцев А. Н. - Влияние криоконсервированных клеток эмбрионального мозга на медиаторы воспаления при экспериментальном ишемическом инсульте, Лебединец Д. В., Порожан Е. А. (2008)
Гольцев А. Н. - Криоконсервированный аллогенный костный мозг – новая мишень иммуномодулирующей активности клеток фетальной печени, Останкова Л. В., Мацевитая И. Ю., Дубрава Т. Г. (2008)
Луценко Н. С. - Применение криоконсервированной плацентарной ткани при изоиммунизации беременных женщин, Прокопюк О. С., Бондаренко И. А., Гераскина Л. Р., Евтерева И. А. (2008)
Луценко Н. С. - Влияние плацентарной терапии на состояние гемодинамики в системе мать–плацента–плод и исход родов у беременных с сахарным диабетом типа 1, Евтерева И. А., Прокопюк О. С., Гераскина Л. Р. (2008)
Милица Н. Н. - Альтернативный метод лечения больных СД с обширными и длительно незаживающими ранами, Солдусова В. В. (2008)
Семенова В. М. - Исследование мультипотентных свойств нейроклеток субвентрикулярной зоны эмбрионального мозга в условиях культивирования, Медведев В. В., Стайно Л. П. (2008)
Кузнецова В. Г. - Действие экстрактов из эмбриональных тканей кур на мышей с экспериментальной лейкопенией, Жегунов Г. Ф. (2008)
Щербина И. Н. - Особенности иммунореактивности у женщин с урогенитальными расстройствами в перименопаузальном периоде (2008)
Кузьмина И. Ю. - Современные аспекты терапии воспалительных заболеваний женских половых органов (2008)
Кузьмина О. А. - Применение антагонистов кальция для дородовой подготовки беременных с риском развития дискоординированной или чрезмерно сильной родовой деятельности (2008)
Миксон К. Б. - Выживаемость эмбрионов лялиуса (Colisa Lalia, Hamilton-Buchanan, 1822) после инкубации в криозащитных средах, Копейка Е. Ф., Линник Т. П. (2008)
Бабийчук Л. А. - Безотмывочный метод криоконсервирования кордовой крови: оценка популяционного состава ядросодержащих клеток, Зубов П. М., Рязанцев В. В., Зубова О. Л. (2008)
Білько Н. М. - Роль фактора росту Flt-3 у регуляції проліферативної активності АС133+ клітин кордової крові, Василовська С. В., Білько Д. І., Вотякова І. А. (2008)
Лобынцева Г. С. - Инфицированность пуповинной крови и эмбрионов ранних сроков гестации и гемопоэз в эмбриональной печени, Ворожка И. В., Ситникова А. В. (2008)
Овчинникова О. В. - Использование криоконсервированной пуповинной крови в лечении железодефицитной анемии беременных, Бондаренко И. А., Лазуренко В. В., Мерцалова О. В., Антонян М. И. (2008)
Щербина Н. А. - "Криоцелл-Криокорд” в комплексном лечении больных наружным генитальным эндометриозом, Потапова Л. В., Щербина И. Н., Мусатова И. Б. (2008)
Полетаева Н. Ю. - Влияние тотального криовоздействия на ранние стадии репаративного остеогенеза (экспериментальное исследование), Козлов А. В., Бабийчук Г. А., Бенгус Л. М., Ашукина Н. А. (2008)
Шило А. В. - Биоэлектрическая активность мозга и мышц крыс в процессе выхода из искусственного гипометаболического состояния, Ломако В. В., Венцковская Е. А., Бабийчук Г. А. (2008)
Бабійчук В. Г. - Вплив екстремального охолодження на показники вегетативної регуляції серцевого ритму у щурів різних вікових груп, Козлов А. В. (2008)
Караченцев Ю. І. - Вплив інтраопераційного дозованого кріовпливу на функціональну активність щитоподібної залози та імунологічні показники у хворих на вузлову тиреоїдну патологію, Хазієв В. В., Дубовик В. М., Лях І. І., Македонська В. О., Герасименко Л. В. (2008)
Ломакин И. И. - Обоснование методов лечебного охлаждения в терапии хронического алкоголизма (2008)
Марченко В. С. - Структурно-функціональний стан гематоенцефалічного бар’єра при ритмічних та безперервних гіпотермічних впливах на організм щурів, Бабійчук Г. О., Марченко Л. М. (2008)
Луценко Д. Г. - Применение фрактального анализа для комплексной оценки структурно-функционального состояния микрогемоциркуляции у крыс после общей гипотермии, Марченко В. С., Слета И. В. (2008)
7 Парнасівська конференція, 3–7 жовтня 2009 р., м. Ялта (2008)
Содержание (2008)
Сукач А. Н. - Перспективы использования наночастиц ферромагнетиков для криоконсервирования клеток, Грищук В. П., Грищенко В. И. (2008)
Ананьина А. Е. - Лиофилизация споровой культуры Streptomyces aureofaciens, Цуцаева А. А., Балыбердина Л. М., Гриша И. Г., Щеглов А. В. (2008)
Шубин Н. А. - Системы подачи криогенного газа в консервируемые органы (2008)
Скоробогатова Н. Г. - Влияние криоконсервирования на дифференцировочные свойства мезенхимальных стромальных клеток-предшественников фетальной печени и костного мозга взрослого человека, Петренко Ю. А., Волкова Н. А., Петренко А. Ю. (2008)
Чернышенко Л. Г. - Криоконсервирование мицелия вешенки Pleurotus ostreatus разных штаммов по трем программам замораживания, Шатилова Л. Е., Степанюк Л. В. (2008)
Стегний М. Ю. - Разработка способа криоконсервирования вируса болезни Марека, Стегний Б. Т., Гольцев А. Н. (2008)
Тодрин А. Ф. - Биофизические характеристики фолликулярной жидкости яичника человека до и после низкотемпературного консервирования, Чуб Н. Н., Липина О. В., Чеканова В. В., Нипот Е. Е., Пиняев В. И., Тодоров П., Горобченко О. А. (2008)
Высеканцев И. П. - Современное состояние проблемы криоконсервирования аспорогенных анаэробных бактерий, Гурина Т. М., Кирилюк А. Л., Кудокоцева Е. В., Бирюкова С. В. (2008)
Марущенко В. В. - Розподіл швидкості охолодження у циліндричних контейнерах різного розміру на етапі кристалізації суспензії Saccharomyces cеrevisiae, Висеканцев І. П. (2008)
Корпан Н. Н. - Новые механизмы повреждения биологической ткани при низкотемпературном воздействии in vivo (2008)
Лісяний М. І. - Дослідження впливу пептидів ембріональної нервової тканини щурів на клітини внутрішньомозкових пухлин та функціональну активність мононуклеарів периферичної крові, Бєльська Л. М., Семенова В. М., Розуменко В. Д., Стайно Л. П. (2008)
Салієнко І. А. - Пептидний склад екстрактів шкіри в залежності від її фізіологічного стану, Богатирьова О. О., Гальченко С. Є., Сандомирський Б. П. (2008)
Чуйкова В. И. - Действие фетальных тканей на метаболизм липидов при гипотиреозе в эксперименте (2008)
Оченашко О. В. - Влияние криоконсервированных клеток фетальной печени на выживаемость, состояние прооксидантно-антиоксидантной и монооксигеназной систем крыс при старении, Никитченко Ю. В., Шеремет А. А., Петренко А. Ю. (2008)
Гольцев А. Н. - Действие различных режимов криоконсервирования на проявление иммуномодулирующей активности плаценты при развитии адъювантного артрита, Луценко Е. Д., Останков М. В. (2008)
Гончарук Е. И. - Криоконсервированные клетки хориона – перспективный объект для биотехнологии (2008)
Клименко М. О. - Показники перекисного окислення ліпідів на різних стадіях експериментальної опікової хвороби після застосування препарату "Кріохор”, Субота Н. П., Нетюхайло Л. Г. (2008)
Мішаріна Ж. А. - Гемопоетичні стовбурові клітини в трансплантації у хворих на онкогематологічну патологію, Балан В. В., Крячок І. А., Мінченко Ж. М., Беляєва Н. В., Самсон Ю. М., Чуйський В. Г., Караманешт Є. Є., Хоменко В. І., Бебешко В. Г. (2008)
Кацен-Глоба А. - На пути к медински признанным технологиям для широкомасштабных банков стволовых клеток: разработки и методы, Шульц Ю. С., Баунах Ж. С., Эрхарт Ф. О. Й.-Дж., Шон У., Кофанова О. А., Байер А. Ф. Ж., Видемайер Ш., Метце Й., Ширли С., Спитковский Д., Сахинидис А., Хешелер Ю., Циммерманн Х. (2008)
Климова Е. М. - Использование гемопоэтических клеток-предшественников для коррекции иммунофизиологических нарушений при угрозоопасных и критических состояниях, Дроздова Л. А., Шакина Л. А., Антоненко Т. С., Мережко О. С. (2008)
Куцевляк В. Ф. - Экспериментальное изучение состояния прооксидантно-антиоксидантного баланса животных в динамике индуцированного генерализованного пародонтита и его коррекция криоконсервированным экстрактом плаценты человека, Грищенко В. В., Никитченко Ю. В. (2008)
Лісяний М. І. - Визначення експресії антигенів HLA нейроклітинами людини різного терміну гестації при культивуванні in vitro, Любич Л. Д., Семенова В. М., Стайно Л. П., Висоцький М. С., Потапова А. І. (2008)
Милица К. Н. - Экспериментальное обоснование возможности комбинации алло- и гетеропластических материалов при восстановлении передней брюшной стенки, Сорокина И. В., Горголь Н. И. (2008)
Петренко Ю. А. - Культивирование криоконсервированных стромальных клеток на углеродных микроволокнах, Гурин И. В., Петренко А. Ю., Сандомирский Б. П. (2008)
Волкова Н. О. - Застосування мезенхімальних стромальних клітин для відновлення хрящової тканини, Гончарук О. І., Засаднюк І. А., Філіппова М. С., Грищенко В. І. (2008)
Гулевский А. К. - Биохимические и морфологические аспекты сезонной и искусственной акклимации карася серебряного, Грищенкова Е. А., Релина Л. И., Жегунова Е. Г., Чаплай Е. В. (2008)
Кузьмина И. Ю. - Новый метод диагностики преждевременного разрыва плодных оболочек (2008)
Танько О. П. - Важелі відновлення репродуктивного здоров’я у жінок із хронічними запальними процесами геніталій, Гапонова Л. О., Самойлова М. В. (2008)
Миксон К. Б. - Влияние микроинъекций криопротекторов на выживаемость эмбрионов вьюна Misgurnus fossilis L., 1758, Копейка Е. Ф., Грищенко В. И. (2008)
Черкашина И. В. - Использование перфторированных углеводородов для низкотемпературного хранения спермиев человека, Кучков И. Н. (2008)
Подуфалий В. В. - Процессы перекисного окисления липидов в активно-подвижной фракции спермиев человека, выделенной до и после криоконсервирования, Черкашина И. В., Кучков И. Н. (2008)
Бабийчук Л. А. - Аутобанки пуповинной крови: методы криоконсервирования и тестирования, Кудокоцева О. В., Зубов П. М., Рязанцев В. В., Зубова О. Л., Гурина Т. М. (2008)
Онасенко Е. С. - Сравнительное изучение противовирусной активности компонентов кордовой крови человека при экспериментальной инфекции вирусом гриппа, Бровко Е. В., Степанюк Л. В., Пономарева В. Л. (2008)
Гулевский А. К. - Исследование биологической активности фракции до 5 кДа из криогемолизата крови крупного рогатого скота, Моисеева Н. Н., Абакумова Е. С., Никольченко А. Ю., Щенявский И. И., Горина О. Л., Трифонова А. В., Иванов Е. Г. (2008)
Прокопюк О. С. - О клинической эффективности криоконсервированной сыворотки кордовой крови человека, Липина О. В., Мусатова И. Б. (2008)
Пурышева В. Ю. - Влияние препарата кордовой крови на морфофункциональные свойства кожи крыс в культуре in vitro, Кудокоцева О. В., Волина В. В., Сокол Л. В. (2008)
Петрунь Л. М. - Можливість корекції процесу пероксидації в організмі щурів за умов холодового стресу (2008)
Бачериков А. М. - Динаміка психофізіологічних показників у жінок, які страждають на депресивний розлад з аутоагресивною поведінкою під впливом краніоцеребральної гіпотермії, Ткаченко Т. В. (2008)
Коцар В. Л. - Ритмічний вплив низьких температур на особливості вільнорадикального окислення тканин структур мозку, Бабійчук В. Г. (2008)
Козин Ю. И. - Криотермосанация и озонотерапия очагов деструктивного туберкулеза почек (2008)
Куцевляк В. Ф. - Низкие температуры в геронтологической практике врача-стоматолога, Божко К. В., Сирота О. Н. (2008)
Самохіна Л. М. - Еластази при штучному гіпометаболізмі у щурів, Ломако В. В., Шило О. В. (2008)
Усенко Л. В. - Терапевтическая гипотермия в реаниматологии: прошлое, настоящее, будущее, Царев А. В. (2008)
Содержание (2009)
Григорян К. Р. - Влияние диметилсульфоксида и диэтилсульфоксида на термическую денатурацию человеческого сывороточного альбумина, Маркарян Ш. А., Азнаурян М. Г. (2009)
Репин Н. В. - Анализ морфологии эритроцитов и их устойчивости в зависимости от рН и ионной силы среды в условиях гипотермического хранения, Кирошка В. В., Головко О. И. (2009)
Гулевский А. К. - Антифризные белки. Сообщение I. Классификация и механизм действия, Релина Л. И. (2009)
Коваленко И. Ф. - Проницаемость мембран клеток СПЭВ для молекул воды и ДМСО, Кощий С. В., Тимофеева Е. В., Сакун А. В., Коваленко С. Е., Высеканцев И. П., Розанов Л. Ф. (2009)
Нардид О. А. - Исследование методом ЭПР влияния замораживания на структурно-функциональное состояние мембран митохондрий (2009)
Сакун О. В. - Вплив температури на коефіцієнти проникності мембран дріжджів Saccharomyces cerevisiae для води і кріопротекторів, Марущенко В. В., Коваленко І. Ф., Сіренко А. Ю., Висеканцев І. П., Давидова О. В., Гордієнко О. І. (2009)
Шпакова Н. М. - Влияние инкубации эритроцитов лошади при 49°С на эффективность амфифильных веществ в условиях гипертонического стресса, Писаренко Н. А., Орлова Н. В. (2009)
Чадаев В. Е. - Влияние димексида на функциональные характеристики тестикулярной ткани кроликов (2009)
Пахомов А. В. - Исследование стероидогенного потенциала биологического материала тестисов половозрелых крыс после криоконсервирования, Божок Г. А., Гурина Т. М. (2009)
Цуцаева А. А. - Влияние трансплантации криоконсервированного костного мозга на динамику восстановления морфо-функциональных свойств лимфоидных, миелоидных и эндокринных органов у летально облученных реципиентов, Черноусова С. С., Глушко Т. А., Шатилова Л. Е., Волина В. В. , Сокол Л. В., Ивахненко Л. Ю., Чернышенко Л. Г., Бровко Е. В. (2009)
Грищенко В. И. - Аллотрансплантация криоконсервированной тестикулярной ткани как способ коррекции гипофункции яичек кроликов, Чадаев В. Е., Волина В. В. (2009)
Цуцаева А. А. - Влияние лейкоконцентрата кордовой крови человека на регенераторную активность кожи в культуре in vitro, Волина В. В., Сокол Л. В., Жуликов О. А. (2009)
Содержание (2009)
Гулевский А. К. - Антифризные белки. Сообщение II. Распространение в природе, Релина Л. И. (2009)
Чернобай Н. А. - Зависимость проницаемости мембран клеток СПЭВ для молекул этиленгликоля и 1,2-бутандиола от температуры, Коваленко И. Ф., Кощий С. В., Розанов Л. Ф. (2009)
Бабийчук В. Г. - Количественная оценка антиген-специфических клеток в крови человека после ритмических холодовых воздействий (2009)
Миксон К. Б. - Условия витрификации эмбрионов вьюна (Misgurnus fossilis) в криозащитных средах, Копейка Е. Ф., Линник Т. П. (2009)
Тодрин А. Ф. - Теплофизические свойства криопротекторов. I. Температура и теплота плавления, Попивненко Л. И., Коваленко С. Е. (2009)
Нардид О. А. - Исследование влияния низкомолекулярных криопротекторов на дыхательную цепь митохондрий методом ЭПР спинового зонда (2009)
Гольцев А. Н. - Особенности влияния криоконсервирования на функциональный потенциал стволовых кроветворных клеток фетальной печени разных сроков гестации, Дубрава Т. Г., Останкова Л. В., Грищенко В. И., Ямпольская Е. Е., Останков М. В., Бондарович Н. А., Сироус М. А. (2009)
Пятикоп В. А. - Влияние введения клеток стромы костного мозга, индуцированных по нейрональному пути, на восстановление двигательных нарушений и уровень дофамина в структурах головного мозга крыс с паркинсоно-подобным синдромом (2009)
Правдюк А. И. - Криоконсервирование мезенхимальных стромальных клеток в составе альгинатных микросфер, Петренко Ю. А. (2009)
Сиренко А. Ю. - Влияние режимов охлаждения на содержание реактивных форм кислорода в клетках Candida albicans, Зубов П. М., Михайлова О. А., Марценюк В. Ф. (2009)
Буряк И. А. - Новые подходы к повышению эффективности криоконсервирования микроорганизмов с использованием биологических эффектов оксидантов (2009)
Сосимчик И. А. - Митохондриально-адресованные антиоксиданты снижают интенсивность свободнорадикальных процессов и нарушение дыхательной активности печени крыс при гипотермическом хранении, Черкашина Д. В., Лебединский А. С., Сомов А. Ю. (2009)
Бызов Д. В. - Низкотемпературная обработка как первый этап создания бесклеточных ксеногенных сосудистых скаффолдов, Михайлова И. П., Сынчикова О. П., Сандомирский Б. П. (2009)
Есипова Ю. С. - Подход к оптимизации состава криозащитной среды на основе непроникающего криопротектора – оксиэтилированного глицерина для замораживания эритроцитов человека, Компаниец А. М. (2009)
Давыдова Е. В. - Влияние температуры на проницаемость мембран клеток для криопротекторов, Сакун А. В. (2009)
Чиж Н. А. - Исследование ультраструктуры печеночной артерии после криоденервации (2009)
Сироус М. А. - Влияние факторов криоконсервирования на иммуногенные свойства эритроцитов, Гольцев К. А., Рассоха И. В. (2009)
Венцковская Е. А. - Изменение цикла бодрствование-сон после искусственного гипометаболического состояния у крыс, Шило А. В. (2009)
Кучков В. Н. - Вклад активности воды и адсорбции в осмотическое действие криопротекторов в суспензии эритроцитов лошади (2009)
Панасенко Ю. В. - Сохранность плазмид в криоконсервированных клетках Eschеrichia coli, Пономарева В. Л. (2009)
Богданчикова О. А. - Влияние режимов замораживания на криоконсервирование тромбоцитов человека под защитой многокомпонентных криопротекторных сред, Компаниец А. М. (2009)
Сафранчук О. В. - Особенности модификации морфофункциональной организации раковых стволовых клеток аденокарциномы Эрлиха после криоконсервирования, Бондарович Н. А., Гольцев А. Н. (2009)
Бондарович Н. А. - Исследование содержания стволовых раковых клеток как дополнительный критерий оценки эффективности превентивной терапии онкопатологии криоконсервированными клетками фетальной печени, Сафранчук О. В., Сироус М. А. (2009)
Бровко Е. В. - О механизмах активации противовирусной защиты препаратом "Гемокорд” (2009)
Иванов Е. Г. - Репаративная регенерация хрящевой ткани после криовоздействия сочетанного с механической травмой под влиянием низкомолекулярной фракции (до 5 кДа) кордовой крови, Гулевский А. К. (2009)
Филиппова М. С. - Моделирование компрессионной патологии межпозвонковых дисков и оценка эффективности клеточной терапии, Волкова Н. А., Куцын В. Н., Воробьёв В. В. (2009)
Порожан Е. А. - Использование метода сенсибилизации иммунокомпетентных клеток для оценки терапевтического эффекта криоконсервированных в разных режимах фетальных нервных клеток при ЭАЭ, Останков М. В. (2009)
Тищенко Ю. О. - Сравнительный анализ морфологии и эндокринной функции аллотрансплантатов овариальной ткани и неонатальных яичников крыс, Кирошка В. В., Бондаренко Т. П. (2009)
Шиндер А. В. - Біологічна дія екстрактів тваринного походження при холодових травмах шкіри та слизової оболонки рота, Єрмакова Н. Ю. (2009)
Ляшенко Т. Д. - Влияние глиального клеточного микроокружения на нейрогенез изолированных клеток мозга новорожденных крыс, Сукач А. Н., Холодный В. С. (2009)
Бабинец О. М. - Адсорбция метиленового синего и клеток Saсcharomyces boulardii энтеросорбентами на различной основе, Марценюк В. Ф., Шатилова Л. Е., Высеканцев И. П. (2009)
Кравченко М. А. - Криоэкстракция как метод получения биологически активных липидных субстанций, обладающих иммуномодулирующим потенциалом (2009)
Беспалова І. Г. - Пептидний склад сироватки крові щурів в залежності від фізіологічного стану шкіри, Рогоза Л. А. (2009)
Дьяконенко Г. Ю. - Вплив передпосівної обробки насіння пшениці кріопротекторами на вміст розчинних вуглеводів у рослинах та їх морозостійкість, Лисак Ю. С., Компанієць А. М. (2009)
Лебединец Д. В. - Особенности изменения цитокино-иммунного статуса крыс разного возраста после введения криоконсервированных фетальных нервных клеток в остром периоде ишемического инсульта, Рассоха И. В., Порожан Е. А., Кожина О. Ю. (2009)
Сиренко А. Ю. - Влияние радиального разброса скоростей охлаждения в замораживаемом образце на колониеобразующую способность Saccharomyces cerevisiae, Марущенко В. В. (2009)
Помозова В. А. - Морфофункциональная характеристика миокарда крыс при охлаждении на фоне применения природных антиоксидантов, Пеков Д. Б., Бибик И. В. (2009)
Помозова В. А. - Исследование органов дыхания при холодовом воздействии на фоне введения растительных антиоксидантов, Бабий Н. В., Бабий Т. В. (2009)
Содержание (2009)
Маркова К. В. - Влияние осмотического воздействия на детергентный лизис эритроцитов человека, Рамазанов В. В., Бондаренко В. А. (2009)
Астаева М. Д. - Влияние гипотермии на интенсивность окислительной модификации белков плазмы крови сусликов, Абдуллаев В. Р., Кличханов Н. К. (2009)
Давыдова Е. В. - Влияние температуры на проницаемость мембран эритроцитов для криопротекторов с различной степенью гидрофобности, Гордиенко О. И. (2009)
Гулевский А. К. - Антифризные белки. Сообщение III: Регуляция, происхождение, стабильность и применение, Релина Л. И. (2009)
Дьяконенко Г. Ю. - Вплив передпосівної обробки насіння ріпака комплексними агрохімічними препаратами на основі кріопротекторів на зимостійкість і врожайність рослин, Лисак Ю. С., Компанієць А. М. (2009)
Солдатов А. А. - Напряжение кислорода в крови, скелетных мышцах и особенности тканевого метаболизма у кефали-сингиля в условиях экспериментальной гипотермии, Парфенова И. А. (2009)
Марченко В. С. - Влияние криоаппликации на фрактальную организацию ультраструктуры мягких тканей пародонта в зоне деструкции и пенумбра, Марченко Л. Н., Ермакова Н. Ю., Слета И. В., Сандомирский Б. П. (2009)
Рамазанов В. В. - Проявление и устранение эффекта "упаковки” в средах с непроникающими и проникающими криопротекторами, Бондаренко В. А. (2009)
Богданчикова О. А. - Криоконсервирование тромбоцитов. 1. Разработка криоконсервантов на основе комбинаций криопротекторов и исследование их эффективности, Компаниец А. М. (2009)
Горбунов Л. В. - Криоконсервирование черенков плодово-ягодных культур, Шиянова Т. П. (2009)
Гладких Д. П. - Оценка терапевтического потенциала криоконсервированных клеток фетальной печени в модели экспериментального аутоиммунного тиреоидита, Гольцев А. Н. (2009)
Гулевский А. К. - Стимуляция репаративной регенерации суставного хряща под влиянием низкомолекулярной фракции кордовой крови (до 5 кДа), Грищенко В. И., Иванов Е. Г. (2009)
Шиндер А. В. - Динаміка загоєння холодових ран шкіри, рівень пероксидації ліпідів та лейкоцитарний профіль крові щурів на фоні введення екстрактів тваринного походження, Гальченко С. Є., Останкова Л. В., Синчикова О. П. (2009)
Осташко Ф. И. - Пути совершенствования сред для культивирования и консервации половых клеток, Осташко В. Ф. (2009)
10 Український біохімічний з’їзд (2009)
Содержание (2009)
Линник Т. П. - Цитотоксическое действие диолов, амидов и их смесей на сперму петухов и индюков до замораживания, Мартынюк И. Н., Гавилей О. В., Белецкий Е. М. (2009)
Гулевский А. К. - Стимулирующее действие низкомолекулярной фракции из кордовой крови на адгезию и пролиферацию культуры фибробластов человека после криоконсервирования, Трифонова А. В., Петренко Т. Ф. (2009)
Александрова Д. И. - Исходное состояние эритроцитов – фактор, определяющий их чувствительность к гипертоническому стрессу. Роль ПЭО-1500 и температуры, Орлова Н. В., Шпакова Н. М. (2009)
Коваленко Г. В. - Диффузия многоатомных спиртов и их метоксипроизводных через мембраны эритроцитов крысы и кролика, Коваленко И. Ф., Линник Т. П., Кощий С. В. (2009)
Ломако В. В. - Влияние общего охлаждения на поведение крыс в "открытом поле", Шило А. В. (2009)
Останков М. В. - Влияние факторов криоконсервирования на цитоморфологические и структурные характеристики фетальных нервных клеток, Лебединец Д. В., Порожан Е. А., Гольцев А. Н. (2009)
Самохіна Л. М. - Еластази за умов природної гібернації у хом‘яків (2009)
Шпакова Н. М. - Возможный механизм коррекции осмотической и температурной чувствительности эритроцитов человека с помощью алкил-,D-глюкопиранозидов (2009)
Вязовская О. В. - Структурно-функциональные особенности холодовых рецепторов, Мазалов В. К., Компаниец А. М. (2009)
Горбунов Л. В. - Воспроизводимость результатов криоконсервирования черенков различных сортов семечковых плодовых деревьев (2009)
Гулевский А. К. - Сочетанное влияние низких температур и низкомолекулярной фракции (до 5 кДа) кордовой крови на восстановительные процессы в хрящевой ткани, Иванов Е. Г. (2009)
Осецкий А. И. - Криогенные технологии в производстве фармацевтических, косметических, агротехнических препаратов и биологически активных пищевых добавок, Грищенко В. И., Гольцев А. Н., Кравченко М. А., Стрючкова Е. В. (2009)
Грищенко В. И. - Изучение влияния аллотрансплантации криоконсервированной тестикулярной ткани на репродуктивную функцию кроликов с гипофункцией яичек, Чадаев В. Е., Волина В. В., Бацунова Л. В. (2009)
Содержание (2010)
Журналу "Проблемы криобиологии” – 25 лет (2010)
Руденко С. В. - Влияние некоторых β-блокаторов на гипотонический гемолиз эритроцитов, Саид М. К., Воловельская Е. Л. (2010)
Гулевский А. К. - Белки-нуклеаторы бактериального происхождения. Сообщение I. Общая характеристика и классификация, Релина Л. И. (2010)
Шило А. В. - Изменения структуры сна у крыс после искусственного гипометаболического состояния, Венцковская Е. А., Бабийчук Г. А. (2010)
Линник Т. П. - Взаимодействие криопротекторов с липосомами изсуммарных липидов спермиев петуха, Дюбко Т. С., Мартынюк И. Н., Терещенко А. В. (2010)
Рамазанов В. В. - Осмотические свойства эритроцитов, замороженных в средах с непроникающими и проникающими криопротекторами, Бондаренко В. А. (2010)
Сакун О. В. - Механізми кріопошкодження дріжджових грибів Saccharomyces cerevisiaе при заморожуванні у водному розчині диметилсульфоксиду з постійною швидкістю у контейнерах циліндричної форми (2010)
Гольцев А. Н. - Влияние криоконсервирования на функциональные свойства ядросодержащих клеток лейкоконцентрата кордовой крови человека, Волина В. В., Останков М. В., Гольцев К. А., Сокол Л. В., Бровко Е. В., Чернышенко Л. Г., Кожина О. Ю. (2010)
Геродес А. Г. - Биохимические и диэлектрические характеристики фолликулярной жидкости яичников человека после замораживания-отогрева, Горобченко О. А., Нардид О. А., Николов О. Т. , Розанова Е. Д. (2010)
Чернобай Н. А. - Осмотическое поведение клеток интерстиция тестисов в гипертонических растворах NaCl и ПЭО-400, Коваленко И. Ф., Божок Г. А., Коваленко С. Е., Пахомов А. В., Розанов Л. Ф. (2010)
Гордиенко Е. А. - Oпределение модуля сдвига мембран эритроцитов, находящихся в суспензии, Тодрин А. Ф., Осецкий А. И., Попивненко Л. И. (2010)
Онасенко Е. С. - Инфицирование животных вирусом гриппа после предварительного введения препарата "Криоцелл-гемокорд”. Сообщение I. Изучение функциональной активности иммунокомпетентных органов мышей, Бровко Е. В., Волина В. В., Пономарева В. Л. (2010)
Содержание (2010)
Линник Т. П. - Подходы к созданию криозащитных сред при криоконсервировании спермы птиц, Мартынюк И. Н. (2010)
Гулевский А. К. - Белки-нуклеаторы бактериального происхождения. Сообщение II. Структура белков и их гены, Релина Л. И. (2010)
Труфанова Н. А. - Влияние криоконсервирования на жизнеспособность, иммуно-фенотип и дифференцировочные свойства мезенхимальных стромальных клеток ранних стадий органогенеза, Петренко Ю. А., Петренко А. Ю. (2010)
Гольцев А. Н. - К вопросу модификации иммунореактивности миелотрансплантата после криоконсервирования, Мацевитая И. Ю., Луценко Е. Д., Останков М. В., Дубрава Т. Г., Гольцев К. А., Ямпольская Е. Е. (2010)
Чернобай Н. А. - Зависимость проницаемости мембран клеток интерстиция тестисов для молекул ряда криопротекторов от температуры, Пахомов А. В., Коваленко И. Ф., Божок Г. А., Коваленко С. Е., Розанов Л. Ф. (2010)
Волина В. В. - Инфицирование животных вирусом гриппа после предварительного введения препарата "Криоцелл-гемокорд”. Сообщение II. Изучение морфофункционального состояния иммунокомпетентных органов мышей, Бровко Е. В., Онасенко Е. С., Пономарева В. Л. (2010)
Артуянц А. Ю. - Криоконсервирование дрожжеподобных грибов Candida albicans в условиях воздействия полиенового антимикотика нистатина на цитоплазматичекую мембрану (2010)
Сосимчик И. А. - Митохондриально адресованный антиоксидант SkQ1 снижает повреждение печени крыс при гипотермическом хранении, Черкашина Д. В. (2010)
Венцковская Е. А. - Влияние различных видов ритмических холодовых воздействий на цикл сон-бодрствование крыс (2010)
Кучков В. Н. - Разработка криоскопического осмометра для криобиологических исследований (2010)
Аверченко Е. А. - Влияние экзогенного криопротектора на функциональное состояние митохондрий изолированных гепатоцитов и клеток костного мозга крысы при оценке флуоресцентным методом, Кавок Н. С., Боровой И. А., Погребняк Н. Л. (2010)
Есипова Ю. С. - Криоконсервирование эритроцитов человека в криозащитных средах, содержащих комбинации криопротекторов, Компаниец А. М., Николенко А. В. (2010)
Малюкина М. Ю. - Криовлияние экзогенного криопротектора на динамику гормон-стимулированных изменений трансмембранного потенциала изолированных гепатоцитов крыс при оценке флуоресцентным методом, Кавок Н. С., Боровой И. А. (2010)
Юрчук Т. А. - Влияние гипертонии на объемные изменения и пространственное расположение липидных капель адренокортикоцитов, Божок Г. А., Коваленко И. Ф., Бондаренко Т. П. (2010)
Розанова С. Л. - Влияние замораживания-оттаивания тканей плаценты на восстановительную активность их экстрактов (2010)
Чернобай Н. А. - Зависимость проницаемости мембран клеток надпочечников для молекул ряда криопротекторов от температуры (2010)
Вязовская О. В. - Оценка криозащитных свойств непроникающего криопротектора оксиэтилированного метилцеллозольва при замораживании эритроцитов донорской крови человека, Николенко А. В. (2010)
Ляшенко Т. Д. - Влияние криоконсервирования на способность нервных клеток новорожденных крыс пролиферировать и дифференцироваться (2010)
Маркова К. В. - Антигемолитический эффект хлорпромазина при модификации цитоскелетмембранного комплекса эритроцитов человека в условиях холодового шока, Рамазанов В. В. (2010)
Мартынюк И. Н. - Влияние амидов и диолов на интенсивность перекисного окисления липидов спермы птиц при гипотермии, Гавилей О. В. (2010)
Петренко Ю. А. - Мезенхимальные стромальные клетки жировой ткани взрослого человека: дифференцировочные свойства и потенциал для низкотемпературного консервирования (2010)
Бондаренко О. В. - Изучение клеточных механизмов холодовой адаптации млекопитающих (2010)
Говорова Ю. С. - Дифференциальная адиабатическая сканирующая калориметрия как метод изучения конформационной стабильности белков в криобиологии, Зинченко А. В. (2010)
Димитров А. Ю. - Влияние криоконсервирования на структурно-функциональные характеристики клеток фетальной печени поздних сроков гестации, Бондарович Н. А., Сафранчук О. В., Челомбитько О. В., Останков М. В., Гольцев А. Н. (2010)
Зайков В. С. - Витрификация мезенхимальных стромальных клеток в составе альгинатных микросфер, Труфанова Н. А., Правдюк А. И., Петренко Ю. А. (2010)
Дудецкая Г. В. - Влияние факторов криоконсервирования на сохранность клеток надпочечников крыс, Божок Г. А., Гурина Т. М., Бондаренко Т. П. (2010)
Поверенная Ю. А. - Методы оценки адипогенной и остеогенной дифференцировки криоконсервированных мезенхимальных стромальных клеток, Петренко Ю. А. (2010)
Robilotto A. T. - Оценка клеточной смерти и выживаемости при криогенном воздействии на тканеинженерной модели рака простаты человека, Baust J. M., Van Buskirk R. G., Gage A. A., Baust J. G. (2010)
Baust J. M. - Целенаправленное изменение экспрессии интегринов увеличивает холодовую чувствительность андроген-независимого рака простаты, Klossner D. P., Van Buskirk R. G. Gage A. A., Mouraviev V., Polascik T. J., Baust J. G. (2010)
Snyder K. K. - Реакция неонатальных вентрикулярных кардиомиоцитов крысы на кратковременные температурные воздействия , Baust J. M., Van Buskirk R. G., Baust J. G. (2010)
Corwin W. L. - Исследование in vitro апоптоза и некроза при холодовом хранении на модели клеток дыхательных путей человека, Baust J. M., Van Buskirk R. G., Baust J. G. (2010)
Порожан Е. А. - Влияние криоконсервированных фетальных нервных клеток на фенотипические характеристики Т-клеток тимуса животных с экспериментальным аллергическим энцефаломиелитом, Останков М. В., Гольцев А. Н. (2010)
Тищенко Ю. О. - Стадия гистогенеза овариальной ткани как фактор, определяющий ее морфофункциональное развитие после трансплантации, Кирошка В. В., Бондаренко Т. П. (2010)
Чиж Н. А. - Моделирование некроза миокарда у крыс, Слета И. В., Гальченко С. Е., Шило А. В., Сандомирский Б. П. (2010)
Носенко Л. А. - Влияние криоконсервированных клеток фетальной печени на иммуноморфологические особенности кожи при атопическом дерматите, Сироус М. А., Останков М. В., Рассоха И. В., Гольцев А. Н. (2010)
Трифонов В. Ю. - Криоконсервированный препарат сыворотки кордовой крови в профилактике акушерского антифосфолипидного синдрома, Прокопюк В. Ю., Фалько О. В. (2010)
Кузнецова В. Г. - Влияние экстрактов из эмбрионов кур на иммунную систему и сердце крыс, Жегунов Г. Ф. (2010)
Кравченко М. А. - Оценка иммуномодулирующей активности липидного криоэкстракта плаценты, Сироус М. А., Осецкий А. И., Гольцев А. Н. (2010)
Иванов Е. Г. - Влияние низкомолекулярной фракции (до 5 кДа) кордовой крови на морфологические изменения в хряще коленного сустава при механической травме, Гулевский А. К. (2010)
Бондарович Н. А. - Влияние криоконсервированных клеток фетальной печени на состояние иммунной системы у мышей линии С3Н до клинического проявления рака молочной железы, Сафранчук О. В., Останков М. В., Гольцев А. Н. (2010)
Бызов Д. В. - Применение замораживания и гамма-облучения для создания сосудистых ксеноскаффолдов, Сандомирский Б. П. (2010)
Сидоренко О. С. - Морфологические особенности первичной культуры клеток надпочечников, полученной из нативных и криоконсервированных фрагментов ткани, Холодный В. С., Гурина Т. М., Легач Е. И., Божок Г. А. (2010)
Правдюк А. И. - Сохранение дифференцировочного потенциала мезенхимальных стромальных клеток в составе альгинатных микросфер после криоконсервирования (2010)
Гулевский А. К. - Изучение влияния низкомолекулярной фракции кордовой крови (до 5 кДа) на фагоцитарную и метаболическую активность деконсервированных нейтрофилов, Горина О. Л., Моисеева Н. Н. (2010)
Лебеда Е. А. - Разработка перфузионной термостатируемой системы для культивирования стромальных клеток в составе трехмерных пористых носителей, Петренко Ю. А. (2010)
Шевченко М. В. - Особенности влияния экстрактов печени и нервной ткани новорожденных крыс на культивирование постнатальных нервных клеток (2010)
Муценко В. В. - Окрашивание фибробластов кожи взрослого человека карбоцианиновыми красителями DiI и DiO, Петренко Ю. А. (2010)
Бабинец О. М. - Вопросы криоконсервирования пробиотика Saccharomyces boulardii, Гурина Т. М., Кирилюк А. Л. (2010)
Прокопюк В. Ю. - Экспериментальное обоснование эффективности мультифакторных программ криоконсервирования плацентарной ткани, Прокопюк О. С., Фалько О. В., Чижевский В. В., Волина В. В. (2010)
Сироус М. А. - Применение криоконсервированных клеток фетальной печени для лечения аутоиммунной гемолитической анемии, Гольцев А. Н., Рассоха И. В., Гольцев К. А. (2010)
Ябланович И. Г. - Влияние кардиотропных препаратов на электрофизиологические параметры сердца крыс при гипотермии, Жегунов Г. Ф. (2010)
Гольцев К. А. - Экспериментальное обоснование применения кордовой крови для лечения послеоперационных осложнений, Кожина О. Ю., Сафранчук О. В., Грищенко В. И., Криворучко И. А. (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського