Коваленко Д. І. - Перспективні інструменти фінансування розвитку системи вищої освіти (2016)
Сіницький М. Є. - Статистичні інструменти вимірювання якості освіти. Частина 4. Сучасний підхід (2016)
Вимоги до змісту та оформлення статей для Наукового Вісника (2016)
Гутник М. В. - Становлення металургійної галузі у Харківському практичному технологічному інституті наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Литвинко А. С. - Доробок вчених Інституту проблем матеріалознавства НАН України в галузі ракетно-космічної техніки (2016)
Лютий О. П. - Металургійна школа Київського політехнічного інституту і витоки електрошлакового переплаву (2016)
Перелигіна Л. С. - Проект інженера А. А. Абрагамсона (1904 р.), Швидка С. В. (2016)
Сандурська О. В. - Внесок М. К. Пятницького та О. О. Баришнікова у створення залізобетонних споруд в Україні (2016)
Сінягіна К. А. - Ленінградський період життя Г. А. Гамова: формування наукового світогляду (2016)
Стрелко О. Г. - Роль академіка В. М. Образцова в розробці проблем комплексного розвитку транспорту, Бердниченко Ю. А. (2016)
Фесовець О. Р. - Дослідницька та організаційна діяльність В. О. Соковича (1874–1953) – основоположника науки експлуатації залізниць (2016)
Апостол М. В. - Діяльність академіка М. В. Зубця в контексті становлення інституту розведення і генетики тварин (2016)
Гамалія В. М. - Історія вирішення проблеми Дніпровських порогів (2016)
Горбань Т. Ю. - Українська (Всеукраїнська) академія наук в умовах державно-політичних трансформацій 1918 – 1923 рр. (2016)
Грушицька І. Б. - Життя та наукова діяльність пасажира "філософського пароплаву" астронома В. В. Стратонова (1869 – 1938) (2016)
Демкович Л. І. - Діяльність Жоржа Бюффона як передумова появи еволюційної теорії (2016)
Дефорж Г. В. - Палеонтологія як складова розвитку синтетичної теорії еволюції (2016)
Клецька Т. С. - Історичні витоки Київської школи теорії ймовірностей (2016)
Коваленко Н. П. - Еволюція використання знарядь обробітку ґрунту у вітчизняному землеробстві (2016)
Коваленко С. Д. - Система досліджень хат-лабораторій з питання літньої посадки картоплі на півдні УРСР (друга половина 30-х років ХХ ст.) (2016)
Медвідь Ф. М. - Передумови виникнення і становлення наукових товариств на землях України (2016)
Мініна І. С. - Видатний вчений-економіст О. Г. Ліберман та його вплив на С. М. Ямпольського (2016)
Пилипчук О. О. - До історії створення юридичних товариств за кордоном і в Україні (2016)
Пилипчук О. Я. - Початок наукової діяльності визначного вітчизняного зоолога О. О. Ковалевського (2016)
Пєлєвін Є. Ю. - Науковий доробок академіка В. І. Тимофієнка у період роботи у Відділі історико-краєзнавчих досліджень Інституту історії України (1979–1987) (2016)
Руда С. П. - Просвітницька діяльність українських природознавців (2016)
Фандо Р. О. - Антропологічні дослідження спадкових ознак народностей Російської імперії (2016)
Червоненко О. В. - Витоки природничого музейництва в Європі, Кепін Д. В. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Брошков М. М. - Порівняльний аналіз використання різних еритроцитів в якості маркерів в реакції розеткоутворення під час контролю за імунофізіологічним станом організму собак, Стус С. П. (2015)
Гєрдєва А. О. - Структура хірургічної патології собак у Малиновському районі м. Одеси (2015)
Гуменний О. Г. - Лікування кролів хворих на шкірну форму міксоматозу, Попова І. М., Горобей С. П., Рибіна К. В. (2015)
Гуменний О. Г. - Гастроентерит цуценят в умовах ветеринарних клінік міста Одеси та передмість, Шестаковська В. М. (2015)
Гуменний О. Г. - Комплексна стимуляція статевого циклу у свиноматок як оптимальний спосіб швидкого відтворення стада, Шпілевська В. В. (2015)
Гуніч В. В. - Мікроскопічні зміни в печінці котів при хронічній нирковій недостатності (2015)
Заболотна В. П. - Гістоструктура діафіза та епіметафіза плечової кістки японського перепела у постнатальному онтогенезі (2015)
Зажарська Н. М. - Застосування мазі для доїння "Фітосепт" козам для обробки вимені (2015)
Коренєва Ж. Б. - Дослідження впливу м'ясо-кітково-пір’яного борошна на показники якості м’яса курчат-бройлерів, Крикун В. М., Бондаренко В. С. (2015)
Коренєва Ж. Б. - Вплив м'ясо-кітково-пір’яного борошна на показники неспецифічної резистентності та продуктивність перепелів породи "Фараон", Куценко П. Я., Найда Н. В., Крикун В. М. (2015)
Котець Г. І. - Біохімічні показники сироватки крові корів при застосуванні в раціонах сінажу із суміші тритикале з викою, Найда В. О. (2015)
Кривий М. Ф. - Вплив санітарної якості кормів на перебіг вагітності у корів та стан новонароджених телят, Франчук Л. О. (2015)
Кушнір В. Ю. - Ефективність комплексної антигомотоксичної терапії при лікуванні собак, хворих на катаральну бронхопневмонію (2015)
Морозов М. Г. - Поширення, клінічні ознаки та ефективність методів лікування судинного кератиту у собак (2015)
Найда Н. В. - Морфофункціональні особливості клітин крові у морських ссавців, Коренєва Ж. Б. (2015)
Пероцька Л. В. - Еколого-ландшафтні закономірності розташування осередків зоонозної бешихи на території Одеської області (2015)
Попова І. М. - Використання тилозину при еймеріозі кролів, Склярук В. Г., Чорний В. А. (2015)
Розум Є. Є. - Вплив препарату Біогель-10 на мікрофлору секрету вимені корів, хворих на мастит в післяродовому періоді (2015)
Роман Л. Г. - Ефективність йодовмісного препарату ПІВС при маститі корів (2015)
Роман Л. Г. - Застосування неантибіотиковмісного препарату мастилін при маститі сухостійних корів (2015)
Тарасенко Л. О. - Вдосконалення знезараження гідробіонтів при ураженні їх "рибною трихінелою", Розум Є. Ю., Савченко В. І. (2015)
Тодоров М. І. - Застосування гепапроту та еміцидіну за множинної внутрішньої патології у високопродуктивних корів (2015)
Улизько С. І. - Гіпоглікемія поросят (етіологія, діагностика, лікування) (2015)
Хохлов С. М. - Динаміка вмісту важких металів в тканинах мідій (Mytilus galloprovincialis) з акваторії станції біологічного очищення "Південна", Бургаз М. І. (2015)
Чубов Ю. О. - Обгрунтування фармако-терапевтичної ефективності використання комплексних антигомотоксичних препаратів, Кушнір В. Ю., Сербін В. Ф., Макаревич Т. В. (2015)
Mikhelson L. P. - Epizootological Monitoring of Infectious Animal Diseases in Odessa oblast (2015)
Sukmansky O. I. - Comparative characteristic of innate and adaptive immunity (2015)
Иванчиков С. О. - Исследование основных закономерностей дефектообразования при получении эпитаксиальных композиций и контактных систем для фотоэлектрических преобразователей, Никонова З. А., Небеснюк О. Ю., Алайк М. Салам (2016)
Слабченко О. О. - Ефективність застосування методів та алгоритмів імпутації пропущених даних в задачах соціально-мережевого аналізу, Сидоренко В. М. (2016)
Ляшенко В. П. - Відновлення імпульсного джерела тепла в задачі теплопровідності, Кобильська О. Б. (2016)
Коваль С. С. - Алгоритм подбора состава нестандартного изделия на машиностроительном предприятии (2016)
Біленко В. І. - Інтегро-апроксимаційні технології аналізу моделей забруднення грунтових вод у складних гідрогеологічних умовах, Ляшенко В. П., Пасенко А. В., Стеля О. Б., Сьомик О. Б. (2016)
Бабец Д. В. - Развитие классификации горных пород по степени устойчивости с учетом их естественной нарушенности (2016)
Воробйов С. П. - Формоутворення циліндричних арочних зубчастих коліс з евольвентним профілем різними способами (2016)
Маслов А. Г. - Сравнение теоретических и экспериментальных данных исследований уплотнения бетонных смесей вибрационным рабочим органом, Батсайхан Жанар (2016)
Моркун В. С. - Анализ методов понижения размерности моделей нелинейных динамических процессов обогащения железорудного сырья, Моркун Н. В., Тронь В. В. (2016)
Єлатонцев Д. О. - Дослідження та математичний опис впливу температури на кінетику вилучення фосфатів і завислих речовин зі стічних вод, Іванченко А. В., Крюковська О. А. (2016)
Кружилко О. Є. - Алгоритм вибору методів і визначення результативності оцінки ризику травмування на виробництві, Богданова О. В. (2016)
Богданович Л. В. - Діоксид кремнію, легований атомами кобальту та нікелю: золь-гель синтез і структуроутворення, Брускова Д.-М. Я., Клименко С. В., Клименко В. С., Малишев В. В. (2016)
Кукуєва В. В. - Квантово-хімічний підхід до пошуку ефективних вогнегасних речовин, Рига Т. М., Чемерис І. А. (2016)
Vorobiov V. - Calculating main parameters of pollutants removal created on basis of mathematical model of biochemical wastewater treatment process, Dychko A. (2016)
Шевчук Л. І. - Ефективність кавітаційного очищення води залежно від природи барботованого газу, Никулишин І. Є., Предзимірська Л. М., Чайківський Т. В., Фалик Т. С. (2016)
Заєць Р. А. - Оцінка рівня забруднення атмосферного повітря міста Черкаси, Ковальов А. І., Бужин О. А., Джулай О. С. (2016)
Маджд С. М. - Наукові методи контролю якості ґрунтів як індикатора екологічної небезпеки на техногенно навантажених територіях, Бовсуновський Є. О., Тагачинська О. В. (2016)
Титул, зміст (2016)
Баранник В. В. - Метод сокращения избыточности трансформанты аэрофотоснимка в маскированном пространстве, Подлесный С. А., Cтасев С. Ю., Шульгин С. С. (2016)
Ананьева О. М. - Аппроксимация функции правдоподобия аддитивной смеси сигнала и двухкомпонентной помехи, Давиденко М. Г., Бабаев М. М. (2016)
Штомпель Н. А. - Мягкое декодирование алгебраических сверточных кодов на основе природных вычислений (2016)
Баранник В. В. - Метод кодового разделения логических каналов связи в современных системах широкополосной связи (4G в частности) на основе систем с неравномерными весовыми коэффициентами, Окладной Д. Е., Леках А. А. (2016)
Мирошник М. А. - Методы синтеза легкотестируемых цифровых автоматов, Пахомов Ю. В., Гребенюк А. С., Филиппенко И. В. (2016)
Селецький В. С. - Технологія розробки інформаційного забезпечення для моделей складних об’єктів (2016)
Гайденко О. С. - Оптимізація графіка руху потяга для використання тризонного диференційованого тарифу оплати спожитої електроенергії (2016)
Омаров М. А. - Метод оптимальной комплектации модулятора оптического модуля бесконтактного рельсового дефектоскопа, Цехмистро Р. И. (2016)
Мусиенко А. П. - Технология декодирования блоков аэрофотоснимка на основе восстановления компонент трансформант (2016)
Смолій В. - Вступне слово (2007)
Верменич Я. - Нова локальна історія та історична регіоналістика: експлікація термінів (2007)
Маловичко С. - Тенденции и перспективы интеграции региональных исторических исследований, Мохначееа М. (2007)
Попова Т. - К анализу региональной историографии: институциональный подход (2007)
Студенніков І. - Регіоналістика і регіонознавство: проблеми методології та категоріального апарату (2007)
Кирчанів М. - Регіональні дискурси української історії (2007)
Реєнт О. - Соборність та проблеми специфіки регіонів України: теоретико-методологічні засади (2007)
Нагорна Л. - Феномен регіоналізму і національна ідентичність в Україні: історичні витоки (2007)
Пиріг Р. - Проблема Холмщини у публіцистичних працях Михайла Грушевського (1905 - 1918 pp.) (2007)
Кульчицький С. - Імперський чинник в історичному розвиткові України (2007)
Шандра В. - Генерал-губернаторства як форма управління українськими губерніями у складі Російської імперії (2007)
Ададуров В. - Уявлення французького уряду стосовно Лівобережної України початку XIX ст. (2007)
Андрощук О. - Конструювання територіального устрою України: від проектів до спроб реалізації (кінець XX - початок XXI ст.) (2007)
Колесник І. - Регіональна історія в українській історіографії: практика та рефлексія (2007)
Удод О. - Історіографія Донецько-Криворізької Радянської Республіки (2007)
Непомнящий А. - Основні напрями досліджень з кримознавства (кінець XVIII - початок XX століття) (2007)
Вирський Д. - Кременчуччина: кордони представлення, історіографія та джерела (2007)
Крылов Н. - К вопросу основания города Мелитополя (2007)
Відомості про авторів (2007)
Заблодский Н. Н. - Применение квазичастотного управления в двухскоростных приводах, Худобин К. В. (2016)
Оксанич И. Г. - Информационная технология оперативного управления производством, Рылова Н. В. (2016)
Левинзон Д. И. - Особенности определения фотоупругой постоянной арсенида галлия в зависимости от анизотропии его упругих свойств, Колосюк В. П., Когдась М. Г. (2016)
Шевченко І. В. - Евристичне розв’язання задачі множинного компонування з урахуванням обмежень, Артамонов В. В., Краскевич В. Є., Тагієв Р. Р. (2016)
Галушка І. М. - Технології розробки адаптивних систем підтримки прийняття рішень, Зінченко Г. Є., Краскевич В. Є., Щербак С. С. (2016)
Криворучко А. О. - Розробка методики геометризації якісних параметрів масивів природного каменю з метою отримання комплексної моделі родовища, Камських О. В., Скиба Г. В., Ломаков Г. М. (2016)
Маслов А. Г. - Исследование взаимодействия виброплощадки с бетонной смесью, Колесник О. О. (2016)
Рей Р. И. - Энергетика выдавливания на кривошипном горячештамповочном прессе, Наумова Е. А., Абдулганиев М. А. (2016)
Черныш А. А. - Прогнозирование окончательной формы заготовки в зоне свободного изгиба (2016)
Савельєв Д. В. - Дослідження впливу поверхнево-активних речовин на склад пилу при руйнуванні гірських порід вибухом (2016)
Павлюченко Ю. О. - Зниження енерговитрат при перфоруванні тонких пластин гідроабразивним методом (2016)
Маслов А. Г. - Исследование вибрационной машины для формования бетонных блоков в рабочем режиме, Лукьяненко В. П. (2016)
Форнальчик Є. Ю. - Експлуатаційна надійність автобусів міського громадського транспорту, Виджак М. А. (2016)
Зенкин И. В. - Исследование деформированного состояния при обьемной штамповке мелющих тел, Наумова Е. А., Драгобецкий В. В. (2016)
Бовсуновський Є. О. - Оцінка рівня екологічної безпеки технологічних процесів очищення металевих поверхонь деталей (2016)
Dychko A. - Dependence of biochemical treatment of wastewater from process factors (2016)
Демьохін В. Г. - Підходи до розрахунків ризиків на стадії техніко-економічного обгрунтування будівництва нових промислових об'єктів, Козловська Т. Ф. (2016)
Вамболь В. В. - Идентификация источников формирования экологической опасности в местах несанкционированного скопления отходов (2016)
Сущенко О. А. - Управління взаємодією суб’єктів експортної діяльності підприємства (2016)
Кузьмак О. І. - Напрями реформування системи управління персоналом підприємств комунальної містообслуговуючої сфери в умовах євроінтеграції (2016)
Харыбина Ю. В. - Оптимизация составов масс безобжиговых муллитокорундовых огнеупоров с использованием симплекс-решетчатого метода планирования экперимента, Питак Я. Н. (2016)
Сахно И. Г. - Разработка невзрывчатой разрушающей смеси для консолидации разрушенных пород, Исаенков А. А. (2015)
Кодунов Б. А. - Определение расположения точек перегиба кривой оседаний методом компьютерного моделирования (2015)
Алёхин В. И. - Геологические мезоструктуры флишевой толщи скибовой зоны Восточных Карпат (участки с. Бубнище и п.г.т. Сходница) (2015)
Негрей С. Г. - Определение параметров комбинированного охранного сооружения из рядовой породы (2015)
Конопелько Е. И. - Регенеративный респиратор для ведения энергоемких аварийно-спасательных работ (2015)
Костюченко М. П. - Виробничий ризик. Ч. 2. Онтологічно-концептуальний аналіз кількісних ознак категорії "виробничий ризик", Подкопаєв С. В. (2015)
Повзун О. І. - Оптимізація складу комплексного кам’яновугільного в’яжучого для укріплення горілих порід шахтних териконів в основах автомобільних доріг, Вірич С. О., Кононихін С. В., Горячева Т. В. (2015)
Минеев С. П. - Вопросы комплексной дегазации добычных участков на примере шахты "Краснолиманская", Кочерга В. Н., Лыжков М. В. (2015)
Воропаєва А. О. - Дослідження особливостей безпроводових засобів передачі даних для телекомунікаційних мереж спеціального призначення, Тарасюк В. П. , Ступак Г. В. (2015)
Сергиенко А. И. - Численное моделирование напряженно-деформированного состояния выбросоопасного массива, Воробьев В. Д. (2015)
Костенко В. К. - Обгрунтування шляхів підвищення захисту рятувальників від теплового ураження (2015)
Кобылянский Б. Б. - Оценка горного производства на эргатической основе, Мнухин А. Г. (2015)
Белая Н. С. - Мероприятия по улучшению подготовки специалистов в области охраны труда, Тюрин Е. А. (2015)
Волков С. В. - Экспериментальное изучение изменения структуры горных пород при первоочередной отработке защитных пластов, Подкопаев С. В., Шепеленко Р. Н., Бачурина Я. П. (2015)
Кононихін С. В. - Планування і розміщення автомобілів на міських стоянках, Повзун О. І., Фролов О. В., Лесь С. М., Софіщенко М. А. (2015)
Трофимов В. О. - Дослідження властивості вентиляційної мережі, Костенко Т. В. (2015)
Федоров Е. Е. - Разработка способа комплексного контроля концентрации вредных газов, Дикова Ю. Л. (2015)
Долженков А. Ф. - Анализ основных направлений создания безопасных условий труда подземных рабочих угольных шахт, Негрей Т. А. (2015)
Хорольский А. А. - Рациональный выбор очистного оборудования для шахт Донбасса, Гринев В. Г., Сынков В. Г. (2015)
Подкопаев С. В. - О совершенствовании способов и средств охраны поддерживаемых выработок в сложных горно-геологических условиях, Александров С. С., Волков С. В., Чепига Д. А. (2015)
Повзун О. І. - Укріплені кам’яновугільним в’яжучім горілі породи шахтних териконів в основах дорожніх одягів, Вірич С. О., Кононихін С. В., Горячева Т. В. (2015)
Трофимов В. О. - Закони і властивості вентиляційної мережі (2015)
Fursova N. - Mathematical model for internet publications’ potential influence on target audience evaluation, Kocherezhko S. (2016)
Небилиця А. Ю. - Багатошвидкіcна поліканальна обробка сигналу мовного потоку (2016)
Козир А. Є. - Алгоритми і методи визначення складних контурів динамічних об’єктів з використанням технологій web-графіки, Славко Г. В. (2016)
Оксанич І. Г. - Архітектура багатоагентної системи віртуального моніторингу розподілу лігатури в злитках кремнію, Притчин О. С. (2016)
Зайцев Е. П. - Влияние термочувствительности и зонального высокотемпературного теплообмена на температурное поле бесконечного цилиндра (2016)
Маслов А. Г. - Разработка вибрационного рабочего органа машины для уплотнения бетонных смесей, Жовтяк И. И. (2016)
Микосянчик О. А. - Влияние переменного градиента скорости сдвига на реологические и противоизносные свойства контактав режиме пуск – остановка (2016)
Колчунов В. И. - Расчетная модель статико-динамического деформирования железобетонных изгибаемых конструкций в момент разрушения бетонной растянутой матрицы, Яковенко И. А. (2016)
Петров О. В. - Експериментальні дослідження перехідних процесів у гідроприводі, чутливому до навантаження, Козлов Л. Г., Тарасюк В. В., Чорний О. В. (2016)
Чернай А. В. - Сравнительный анализ взрывного импульса в физическом и численном эксперименте при оценке безопасных условий ликвидации аварий, Соболев В. В., Налисько Н. Н. (2016)
Шушпанов Д. Г. - Нерівність у стані здоров’я населення України: гендерні особливості (2016)
Христославенко О. П. - Зооіндикація середовища міста з використанням популяційних характеристик "drosophila melanogaster mg.", Чемерис І. А. (2016)
Алєксєєва Т. М. - Дослідження забруднення ґрунтів нітратами на прикладі кременчуцького району (2016)
Лейбович Л. И. - Моделирование динамики поступления сероводорода в окружающую среду при работе канализационной насосной станции, Пацурковский П. А. (2016)
Міхєєв О. В. - Біоцентричні принципи оптимізації складних техноекосистем шляхом вибору адекватних технологічних рішень (2016)
Тігарєва В. А. - Аналіз існуючих підходів та методів оцінювання бізнес-процесів підприємств та організацій, Станкевич І. В. (2016)
Содержание (2014)
Назимко О. І. - Моделювання поведінки фаз при утворенні комплексу флотації, Друц В. І. (2014)
Григорьев А. Е. - К обоснованию выбора рамно-анкерного крепления подземных горных выработок по стоимостному фактору, Терещук Р. Н., Шашенко Е. А. (2014)
Терещук Р. Н. - Анализ состояния горных выработок на шахтах ООО "ДТЭК Добропольеуголь" (2014)
Назимко Е. И. - Вибрационное измельчение в технологической схеме подготовки водо-угольного топлива, Букина А. С. (2014)
Сурженко А. М. - Визначення раціональних параметрів для отримання багатокомпонентних брикетів (2014)
Потапенко С. Ю. - Технология дальнего гидротранспортирования коксующихся углей (2014)
Мнухін А. Г. - Врахування технічних і соціальних факторів для планування роботи вугільної промисловості, Кобилянський Б. Б. (2014)
Зуєвська Н. В. - Дослідження процесу ущільнення просадного лесового грунту методом вибухового армування у програмному пакеті plaxis dynamycs, Лозовий С. О. (2014)
Бойко В. В. - Спектральна оцінка сейсмічного ефекту короткоуповільненого підривання зарядів вибухової речовини, Криворучко Н. І., Хлевнюк Д. В., Богуцький С. Ю. (2014)
Назимко Е. И. - Исследования по проблеме удаления серы, содержащейся в углях (2014)
Сахно И. Г. - Влияние длины консоли основной кровли, зависающей над охранным сооружением на напряженно-деформированное состояние породного массива за лавой (2014)
Харин С. А. - Применение параметризированных методов разработки программ в горном деле (2014)
Завражин В. В. - Влияние влажности угля на параметры массопреноса метана при десорбции в замкнутый объем (2014)
Мамлеев Ш. В. - Геофильтрационное обоснование параметров разведочных скважин для определения показателей массопереноса метана в призабойной зоне угольных пластов, Мельников Д. В., Дегтярь С. Е. (2014)
Фомичев В. В. - Особенности моделирования сталеполимерного анкера при использовании МКЭ для определения параметров устойчивости повторно используемой выработки, Соцков В. А. (2014)
Масло С. В. - Методика построения аналитической полной диаграммы деформирования горных пород для формирования исходных данных численных задач геомеханики, Гапеев С. Н. (2014)
Франчук В. П. - Математическая модель движения несущего потока в классификаторе гидравлическом горизонтальном (2014)
Голинько В. И. - Образование и распространение высокодисперсных пылевых аэрозолей по горным выработкам при ведении взрывных работ, Савельев Д. В. (2014)
Андреев Б. Н. - К вопросу оценки риска надежности конструкций эксплуатируемых объектов горнопромышленного предприятия, Бровко Д. В., Хворост В. В. (2014)
Загоруйко Є. А. - Вплив системи грунтоцементних елементів на розвиток пластичних деформацій у зсувному масиві (2014)
Зайченко С. В. - Ущільнення контуру тунелю методом роликового формуваання з ураху- ванням реологічних властивостей ґрунтового масиву (2014)
Самедов А. М. - Математическое моделирование сжимаемости оснований подземных сооружений с подстилающими слоями из структурно-неустойчивых грунтов при динамических нагрузках, Тарасюк О. С., Кравец О. Ю. (2014)
Полулях Д. А. - Виброуплотнение как способ интенсификации обезвоживания на грохотах, Еремеев И. В., Сокур А. К., Иванченко А. Н. (2014)
Сторчак Г. Г. - К вопросу о необходимости разработки методики оценки состояния протяженных выработок (2014)
Ващенко В. И. - Нарушения угольных пластов в условиях растяжения, Носач А. К., Исаева А. А., Воробьев В. Д. (2014)
Сахно И. Г. - Способ обеспечения устойчивости почвы горных выработок в зоне влияния очистных работ, Исаенков А. А., Чепига Д. А. (2014)
Негрей С. Г. - Усовершенствование технологии охраны подготовительных выработок породными стойками (2014)
Назимко В. В. - Обґрунтування структури системи управління проектними ризиками вуглевидобутку та їх ідентифікація, Мерзлікін А. В., Захарова Л. М. (2014)
Александров C. C. - О способах обеспечения безопасности труда при поддержании штреков крутых пластов (2014)
Долженков А. Ф. - Оценка функционального состояния горнорабочих в зависимости от эргономических свойств спецодежды при работах на маломощных пластах, Негрей Т. А., Бутукова Т. С. (2014)
Молодецкий А. В. - Оценка напряженно-деформированного состояния призабойной части угольного пласта методом численного моделирования, Петренко А. В. (2014)
Хорольский А. А. - Совершенствование технологии механизированной добычи угля на основе оценки взаимосвязи типов очистного оборудования, Гринев В. Г., Сынков В. Г. (2014)
Бала О. П. - Типологічна характеристика твердолистяних деревостанів України (2016)
Гайчук С. І. - Нормативи товарної структури для оцінки букових перестійних деревостанів у лісах Українських Карпат, Гірс О. А. (2016)
Lakyda М. - Dynamics of mensurational parameters of stands of state organization "Residence "Zalissya” (2016)
Леснік О. М. - Особливості впливу урбанізованого середовища на повнодеревність дерев гіркокаштана звичайного в зелених насадженнях міста Києва (2016)
Пастернак В. П. - Закономірності таксаційної будови вільхових деревостанів лівобережного лісостепу України, Бугайов С. М. (2016)
Стратій Н. В. - Аналіз сучасного стану лісів Національного природного парку "Вижницький" (2016)
Ткач Л. І. - Типологічна структура та біорізноманіття лісів малих водозборів річки Ворскла, Бондар О. Б., Солодовник В. А. (2016)
Хань Є. Ю. - Експериментальна база даних тимчасових пробних площ деревостанів дуба звичайного вегетативного походження Лісостепу України, Бала О. П. (2016)
Власенко А. С. - Історія формування мережі штучних заповідних парків у Степу України (2016)
Берегута Є. І. - Порівняльна оцінка категорій природоохоронних територій України та Еквадору (2016)
Міськевич Л. В. - Заповідні осередки інтродукції раритетних видів деревних рослин зони широколистяних лісів України (2016)
Бородавка В. О. - Патологічні процеси у всихаючих соснових насадженнях Волинського Полісся, Гетьманчук А. І., Кичилюк О. В., Войтюк В. П. (2016)
Біла Ю. М. - Лісомеліоративна компонента екологічної оптимізації агроландшафтів Луганської області (2016)
Бровко Д. Ф. - Щодо продуктивності насаджень сосни звичайної на намивних піщаних літоземах зеленої зони міста Києва, Бровко Ф. М. (2016)
Маурер В. М. - Особливості росту швидкорослих культиварів роду Salix L. в умовах Київського Полісся, Мележик Л. П. (2016)
Остапчук О. С. - Вплив густоти культур дуба звичайного (Quercus robur L.) на їхню продуктивність, Cоваков О. В. (2016)
Пінчук А. П. - Вплив стимуляторів росту на гістогенез коренів напівздерев’яніліх живців декоративних кущів, Ліханов А. Ф. (2016)
Сегеда Ю. Ю. - Досвід лісопоновлення дуба звичайного (Quercus robur L.) у Державному підприємстві "Смілянське лісове господарство" з залученням контейнерного садивного матеріалу (2016)
Одарченко І. С. - Плантаційне лісовирощування тополі у безвершинному режимі в умовах Українського Полісся, Маурер В. М. (2016)
Ковалишин І. Б. - Індукція флуоресценції хлорофілу листків у представників роду Clematis L. в умовах Києва, Пінчук А. П., Таран М. В., Швець Р. Л. (2016)
Покотилова К. Г. - Функціональне зонування та цінність парку-пам҆ятки садово-паркового мистецтва "Байрак" (Волинська область), Дзиба А. А. (2016)
Савоськіна А. М. - Формування сучасного стану насаджень парків-пам'яток садово-паркового мистецтва поліської частини Сумської області (2016)
Швець І. В. - Морфо-фізіологічна характеристика пилку рослин Darmera peltata (Torr. ex Benth.) Voss в умовах міста Києва, Колесніченко О. В. (2016)
Шепелюк М. О. - Оцінка морозостійкості інтродукованих видів деревних рослин в умовах Луцька (2016)
Бойко Л. М. - Методика оцінки довговічності деревинноволокнистих плит середньої щільності (плит MDF) за допомогою математичної моделі, Анциферова О. В. (2016)
Борячинський В. В. - Вплив режиму обробки на якість сушіння дубових заготовок (2016)
Буйських Н. В. - Дослідження впливу ґрунтовок на експлуатаційні якості лакофарбових покриттів на плитах MDF, Кукла В. А. (2016)
Головач В. М. - Аналіз характеристик вихідного сигналу при контролі дефектів фанери, Баранова О. С. (2016)
Сірко З. С. - Балансування дереворізальних інструментів, Д’яконов В. К., Народицький О. І. (2016)
Пінчевська О. О. - Оптимізація режимів термічного оброблення деревини граба, Головач В. М., Горбачова О. Ю. (2016)
Пінчевська О. О. - Обґрунтування структури нового композиційного матеріалу, Лакида Ю. П. (2016)
Форос В. В. - Вплив параметрів інфрачервоного випромінювання на кінетику прогрівання пакета шпону, Бехта П. А. (2016)
Професор Строчинський Анатолій Адольфович (До 70-річчя від дня народження) (2016)
Вороненко Ю. В. - Підсумки роботи НМАПО імені П.Л. Шупика в 2015 р. та перспективи на майбутнє, Краснов В. В., Савичук Н. О., Вдовиченко Ю. П., Толстанов О. К., Проценко О. С., Шендрик С. П., Сохань Ю. О., Зозуля І. С., Бригинець Д. Д. (2016)
Вороненко Ю. В. - Напрями формування і реалізації кадрової політики в НМАПО імені П. Л. Шупика, Бригинець Д. Д. (2016)
Горбань Н. Є. - Особливості мікробіоценозу статевих шляхів у жінок репродуктивного віку з проліферативною патологією статевих органів (2016)
Жук С. І. - Вплив рівня тривожності під час вагітності на формування материнської домінанти у вагітних, Щуревська О. Д. (2016)
Бичков М. А. - Особливості електролітного обміну у слині у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу, Яхницька М. М. (2016)
Ватага В. В. - Прогностична значимість додаткових факторів ризику ішемічної хвороби серця у осіб з нормальними показниками ліпідного обміну (2016)
Владимиров О. А. - Інтервальні гіпоксично-гіпероксичні тренування в комплексному лікуванні пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки, Гурбич О. А., Динник Н. В., Свінціцький А. С. (2016)
Токаренко О. І. - Стан ліпідного обміну у пацієнтів з синдромом обструктивного апное сну та нормальною вагою тіла, Андреєва Я. О. (2016)
Харитонюк Л. М. - Сучасні підходи у діагностиці та тактика ведення хворих з кістозними захворюваннями нирок, Хитрик О. Л., Бойко М. В., Островська О. А., Обертинский А. В., Шевченко К. В., Фролова Є. А., Шевченко О. А. (2016)
Чайковська Т. В. - Особливості дисфункціональних станів підшлункової залози при хронічній патології органів травлення, Гайсак М. О., Малиновська В. Г., Яковенко Н. А., Ляхова О. Б. (2016)
Шевчук В. І. - Соціальні наслідки уражень внутрішніх органів в учасників антитерористичної операції, Беляєва Н. М., Яворовенко О. Б., Куриленко І. В., Галютина О. Ю. (2016)
Бебешко В. Г. - Взаємозв’язок між функціональною активністю стромальних фібробластів кісткового мозку, показниками мієлограми та прогнозом рецидиву гострих лейкемій у дітей, Бруслова К. М., Панченко Л. М., Пушкарьова Т. І., Цвєткова Н. М., Ляшенко Л. О., Володіна Т. Т., Кузнєцова О. Є., Гончар Л. О., Пархоменко В. М. (2016)
Калиниченко Т. О. - Кріочутливість гемопоетичної тканини пуповинної крові, Аношина М. Ю., Гордієнко А. І. (2016)
Бандажевский Ю. И. - Генетические дефекты при нарушении функционирования цикла фолиевой кислоты у детей, проживающих на территории, пострадавшей от аварии на ЧАЭС, Дубовая Н. Ф. (2016)
Варивончик Д. В. - Особливості функціонування зорового аналізатора в складних умовах освітленості вугільних шахт, Благун І. В. (2016)
Варивончик Д. В. - Система управління виробничими канцерогенними ризиками в закладах охорони здоров’я, Шевченко В. І., Еджибія О. М. (2016)
Григоренко Л. В. - Вплив хімічних показників якості питної води на захворюваність мешканців сільських таксонів Дніпропетровської області (2016)
Григоренко Л. В. - Оцінка неканцерогенних ризиків внаслідок перорального надходження хімічних речовин з децентралізованих джерел водопостачання, Шевченко О. А. (2016)
Зайцев В. В. - Особливості нормування хлорорганічних сполук у питній воді у деяких країнах Європи та США (2016)
Задніпряна О. І. - Андрогени та їх роль у формуванні дерматопатії у жінок (2016)
Петренко А. В. - Вивчення деяких генних порушень у хворих на акне (2016)
Дігтяр В. А. - Ультразвукові дослідження при політравмі у дітей, Садовенко О. Г., Сушко В. І., Камінська М. О., Андрейченко І. І., Дігтяр А. В., Мохов О. І. (2016)
Дігтяр В. А. - Ультразвукова діагностика інвагінації кишечнику у дітей, Савенко М. В., Садовенко О. Г., Барсук О. М., Андрейченко І. І., Щербина І. В. (2016)
Дігтяр В. А. - Хірургічна корекція кілеподібної деформації грудної клітки у дітей, Шульга Д. І., Камінська М. О., Мохов О. І. (2016)
Богомолов А. Є. - Узгодженість результатів шкірного тестування методом прик-тесту та імуноблоту у пацієнтів з респіраторними алергічними захворюваннями (2016)
Нартов П. В. - Грип А/Н1N1/ pdm09: клінічна оцінка значень концентрації фібриногену та інших показників згортання крові при летальних випадках, Граділь Г. І. (2016)
Нартов П. В. - Можливості діагностики менінгококового та невмококового менінгіту у пробах цереброспінальної рідини та сироватки крові методом полімеразної ланцюгової реакції, Якущенко В. А., Віннікова Н. В. (2016)
Петренко О. В. - Біологічні властивості V.cholerae O1/NON O1, виділених від людей в Україні, Алексеєнко В. В., Нікольська О. І. (2016)
Долженко М. М. - Морфо-функціональний стан серця та центральної гемодинаміки у хворих на артеріальну гіпертензію після перенесеного ішемічного інсульту, Грубяк Л. М., Сохор Н. Р. (2016)
Куртян Т. В. - Використання експрес оцінки за методом Г.Л. Апанасенко для оцінки ефективності реабілітаційних програм у хворих на ішемічну хворобу серця (2016)
Лизогуб В. Г. - Роль змін жирнокислотного складу фосфоліпідів мембран тромбоцитів в патогенезі пароксизму фібриляції передсердь у хворих на ішемічну хворобу серця, Меркулова І. О., Шараєва М. Л., Брюзгіна Т. С. (2016)
Хіміон Л. В. - Особливості атеросклеротичного процесу у хворих на артеріальну гіпертензію без дисліпідемії, Бойко А. В., Рибицька М. О. (2016)
Бредун О. Ю. - Порівняльний аналіз бактеріологічних досліджень мікрофлори серцевини піднебінних мигдаликів у дітей при їхньому хронічному запаленні та гіпертрофії (2016)
Заболотна Д. Д. - Особливості формування ендоназальних доступів до основи черепа в залежності від анатомічних особливостей порожнини носа, Паламар О. І., Цвірінько І. Р. (2016)
Косаківська І. А. - Морфологічні зміни в гіпертрофованих піднебінних мигдаликах після підслизової електротермоадгезії, Жежера В. М. (2016)
Волосовець А. О. - Частота різних підтипів ішемічного мозкового інсульту залежно від часу його виникнення (2016)
Моісеєнко Р. О. - Епілепсія: нові дефініція та класифікація нападів, Панасюк Л. О., Стеценко Т. І., Коноплянко Т. В., Свистільник В. О., Невірковець А. А., Терещенко А. В. (2016)
Оржешковський В. В. - Клініко- нейрофізіологічна характеристика деяких форм медикаментозних полінейропатій (2016)
Серіков К. В. - Оптимізація інтенсивної терапії поліорганних порушень у хворих з ішемічним інсультом, Бондаренко О. В. (2016)
Симоненко Г. Г. - Автономні дисфункції та особливості профілю ММРІ у студентів-медиків (2016)
Чеботарьова Л. Л. - Співставлення змін церебральної гемодинаміки з показниками когнітивних викликаних потенціалів у хворих з дисциркуляторною енцефалопатією, Сулій Л. М., Ващенко В. В. (2016)
Чуприна Г. М. - Неврологічні симптоми орофаціальної ділянки при множинному склерозі: особливості перебігу в аспекті коморбідності та підходи до лікування (2016)
Виваль М. Б. - Вторинна геморагічна прогресія вогнищ забою головного мозку у пацієнтів із алкогольною інтоксикацією (2016)
Возняк О. М. - Порівняльний аналіз вартості консервативного і хірургічного лікування аденом гіпофіза, що секретують пролактин (2016)
Главацький О. Я. - Дослідження in vitro впливу о6-бензилгуаніну на цитотоксичну дію алкілуючих хіміо-препаратів при злоякісних гліомах головного мозку залежно від рівня експресії MGMT, Зозуля Ю. П., Васильєва І. Г., Шуба І. М., Чопик Н. Г. (2016)
Гончарук О. М. - Магнітно-резонансна томографія в діагностиці інтрамедулярних пухлин, Муравський А. В., Агладзе А. И. (2016)
Kостюк К. Р. - Стереотаксична таламотомія та контралатеральна паллідотомія при лікуванні хвороби Паркінсона, Василів Н. С., Ломадзе В. Л. (2016)
Костюк М. Р. - Залежність характеру внутрішньочерепного крововиливу від особливостей локалізації і будови мозкових артеріальних аневризм (2016)
Лисенко С. М. - Особливості кіфопластики при неускаднених остеопоротичних переломах хребців, Ілюк Р. Ю., Литвиненко А. Л., Возняк О. М. (2016)
Мехрзи Мохамед Камель - Гидроцефалия при менингеомах боковых желудочков (2016)
Федірко В. О. - Особливості метастатичних пухлин головного мозку субтенторіальної локалізації та аналіз результатів хірургічного лікування, Лісяний О. М., Гудков В. В., Оніщенко П. М., Цюрупа Д. М., Набойченко А. Г., Яковенко М. Ю. (2016)
Цзян Хао - Результаты хирургического лечения больных с синдромом передней лестничной мышцы (2016)
Чебанюк С. В. - Вплив ендоваскулярних методів реканалізації мозкових судин на структурно-функціональний стан головного мозку у хворих з ішемічним інсультом, Коваленко О. П., Конотопчик С. В. (2016)
Черненко О. Г. - Морфологічна характеристика та критерії інвазивності аденом гіпофіза, Іванова О. М., Гук М. О., Даневич О. О., Малишева Т. А. (2016)
Щеглов Д. В. - Віддалені результати ендоваскулярного лікування хворих з артеріальними аневризмами судин головного мозку складної будови з використанням асистуючої техніки, Загородній В. М., Конотопчик С. В., Коваленко О. П., Аль-Кашкиш І. І. (2016)
Щеглов Д. В. - Трансартеріальна емболізація артеріо-синусних співусть поперечного та сигмовидного синусів, Свиридюк О. Є., Конотопчик С. В., Пастушин О. А., Бортник І. М. (2016)
Місяк С. А. - Особливості електроенцефалографії в інвалідів з різними нозологічними захворюваннями: оцінювання психофізіологічного стану інвалідів на фоні реабілітаційних заходів, Кузнєцов Д. А. (2016)
Левченко В. О. - Гіперкорекція першого променя переднього відділу стопи після міотенопластики її поперечної розпластаності, Левченко О. В., Мохаммад М. Ю. (2016)
Хом’яков В. М. - Інвалідність внаслідок ушкоджень розгиначів кисті і пальців в Україні (2016)
Єгорова К. С. - Відновне лікування вторинної атрофії зорових нервів у хворих з ідіопатичною внутрішньочерепною гіпертензією в ранній післяопераційний період, Задояний Л. В., Жданова В. М. (2016)
Риков С. О. - Комбіноване консервативно-хірургічне лікування неоваскулярної глаукоми (НВГ) з аналізом HRT-критеріїв прогресування глаукомної оптичної нейропатії, Лаврик Н. С., Новак Л. П., Новак Н. В., Бакбардіна І. І. (2016)
Блажевич Ю. А. - Катамнез рецидивів психозів за даними відділень першого психотичного епізоду (2016)
Крамар Ю. А. - Розвиток дефектних станів та рівень соціального функціонування у хворих на шизофренію зі вживанням канабіноїдів, Марценковський І. А. (2016)
Кричун Ю. Я. - Оцінка взаємозв’язку важкості перебігу обсесивно-компульсивного розладу та показників упорядкованої поведінки в стресових та проблемних для особистості ситуаціях в умовах медико-соціальної реабілітації (2016)
Омелянович В. Ю. - Особистісно-орієнтований аналіз гендерних особливостей структури та вираженості ворожості у осіб з порушеннями психічної адаптації (2016)
Бугро В. І. - Обгрунтування оптимізованої функціонально-організаційної моделі вторинної медичної допомоги в стаціонарних умовах (2016)
Кириченко А. Г. - Нормативно-правові механізми забезпечення медико-соціального захисту учасників АТО в Україні (2016)
Белоклицкая Г. Ф. - Оптимизация лечения генерализованного пародонтита путем дифференцированного подхода к выбору зубных паст для индивидуальной гигиены полости рта, Ашаренкова О. В., Эльхаратхи А. Р. (2016)
Волосовець Т. М. - Особливості стану місцевого імунітету у пацієнтів із герпесвірусною інфекцією, Дорошенко О. М., Юнакова Н. М., Дорошенко М. В., Андрусенко А. С. (2016)
Дорошенко О. М. - Порівняльна оцінка ефективності клінічного застосування знімних зубних протезів, виготовлених із різних конструкційних матеріалів, Біда В. І., Леоненко П. В., Клочан С. М., Радько В. І., Омельяненко О. А., Овчаренко О. М. (2016)
Дрогомирецка М. С. - Результати рентгенологічного обстеження зубо-щелепної системи у осіб із вродженою адентією латеральних різців верхньої щелепи, Якимець А. В., Лепорський Д. В. (2016)
Єрмакова Л. Г. - Прогностичні маркери стоматологічних захворювань у хворих на туберкульоз легень (2016)
Клочан С. М. - Взаємозвязок між латеральним зміщенням нижньої щелепи та порушеннями постави у пацієнтів із синдромом дисфункції скронево-нижньощелепного суглобу (на основі клінічних спостережень), Дорошенко О. М., Омельяненко О. А. (2016)
Копчак О. В. - Вплив коморбідних станів на вміст анти-hsp60 антитіл різної специфічності в хворих на генералізований пародонтит (2016)
Кравченко Л. С. - Мікробіоценоз порожнини рота при пародонтиті і його корекція новим гігієнічним засобом, Розовик Н. С., Демент'єва О. В., Заградска О. Л., Федянович І. М. (2016)
Петриченко О. В. - Клінічна характеристика щелепно-лицевої ділянки ортодонтичних пацієнтів із порушеннями мовлення (2016)
Юнакова Н. М. - Особливості клініко-рентгенологічних показників пацієнтів із хронічними періодонтитами та супутньою персистуючою герпесвірусною інфекцією (2016)
Дичка Л. В. - Роль природних підземних вод у ранній профілактиці метаболічних порушень, Лемко І. С., Голубка О. П., Гайсак М. О., Шуберт С. Т. (2016)
Нікишін О. Л. - Ендоваскулярна реваскуляризація у хворих з критичною ішемією нижніх кінцівок за наявності ураження артерій клубово-стегнового сегменту, Альтман І. В., Щеглов Д. В., Саволюк С. І., Музь М. І., Верещагін С. В., Гаврецький А. І. (2016)
Саволюк С. І. - Експерментальне обґрунтування ендовенозного електрозварювання великої підшкірної вени у лікуванні варикозної хвороби, Горбовець В. С., Кункін Д. Д. (2016)
Саволюк С. І. - Малоінвазивні технології в лікуванні хворих з перфоративною виразкою дванадцятипалої кишки, Шепетько –Домбровський О. Г., Шепетько–Домбровський Г. М. (2016)
Слонецький Б. І. - Ефективність дренування тонкої кишки після її резекції при гострій сегментарній судинній недостатності в експерименті, Тутченко М. І., Лобанов С. М., Вербицький І. В., Коцюбенко В. О. (2016)
Слонецький Б. І. - Місце медикаментозної корекції перебігу синдрому "короткої кишки" в експерименті, Тутченко М. І., Вербицький І. В., Лобанов С. М., Коцюбенко В. О. (2016)
Усенко О. Ю. - Дослідження впливу конвекційно-інфрачервоної термохірургічної технології на формування коагуляційного струпу при резекції печінки в експерименті, Литвиненко О. М., Тернавський О. П., Худецький І. Ю. (2016)
Гнатенко Т. М. - Кристалурії як прояв обмінних порушень у дітей з синдромом ацетонемічної блювоти (2016)
Лемко О. І. - Особливості клініко-функціональної характеристики дітей, що часто хворіють та хворих на рецидивуючий бронхіт, Лукащук С. В. (2016)
Говоруха М. О. - Принципи безперервної професійної освіти у фармацевтичному менеджменті, Гульчій О. П., Пономаренко М. С., Загорій Г. В. (2016)
Полова Ж. М. - Мікробіологічні дослідження антисептичного засобу (2016)
Філіпська А. М. - Розробка методик контролю якості концентратів для гемодіалізу, Гудзь Н. І. (2016)
Бекетова Г. В. - Сучасні підходи до ранньої діагностики бронхіальної астми у дітей дошкільного віку, Горячева І. П. (2016)
Бекетова Г. В. - Гострі риносинуїти у дітей: особливості використання назальних деконгестантів у лікуванні захворювання, Горячева І. П., Солдатова О. В., Головня Н. І., Гнатенко Т. М., Буряк Н. В., Зборщик М. В., Жук Н. В., Лісовська Г. М., Бондаренко В. А. (2016)
Боєв С. С. - Особливості порушень серцевого ритму в залежності від статі, Доценко М. Я., Шехунова І. О., Герасименко Л. В., Ратушняк Н. П. (2016)
Возіанова С. В. - Диcгідротична екзема долоней та підошв: сучасний погляд на проблему, Бойко В. В. (2016)
Дяків-Корейба Н. І. - Жовчекам’яна хвороба у хворих на цукровий діабет 2 типу: епідеміологія, особливості морфології жовчевого міхура, клініка та лікування (2016)
Карачевський А. Б. - Адаптація шкал та опитувальників українською та російською мовами щодо посттравматичного стресового розладу (2016)
Лисенко О. В. - Кислотно-основний стан організму як діагностичний, прогностичний, патогенетичний маркер формування клітинного резерву при патологічних станах (2016)
Луньова Г. Г. - Перспективи застосування методів клінічної лабораторної діагностики в експериментальній та клінічній медицині, Ліпкан Г. М. (2016)
Нехаєнко М. І. - Сучасні уявлення про хронічні захворювання гастродуоденальної зони у дітей підліткового віку (2016)
Саволюк С. І. - Профілактика ускладнень діабетичної стопи, Гвоздяк М. М., Музь М. І., Білан М. М. (2016)
Федоров С. М. - Краніосакральна терапія: історія становлення і розвитку, теоретичні і практичні аспекти. Повідомлення 2, Зубрій Л. Г. (2016)
Черняк Г. М. - Адаптація до умов зовнішнього середовища як інструмент забезпечення економічної безпеки підприємства (2014)
Чорій М. В. - Вплив організаційно-економічного механізму інформаційного забезпечення на конкурентоспроможність автотранспортних підприємств (2014)
Шванський В. С. - Особливості формування ланцюгів поставок продовольчих товарів (2014)
Шевчук О. А. - Наукові підходи до стратегій забезпечення лідерства вітчизняних промислових підприємств (2014)
Шерман Є. М. - Принципи управління економічними механізмами на підприємствах харчової промисловості (2014)
Шиян Н. І. - Циклічний складник динаміки продуктивності корів в Україні (2014)
Штогринець Н. В. - Особливості методики дослідження діяльності суб’єктів господарювання у сільському господарстві (2014)
Юхнов Б. Ю. - Особливості управління персоналом компаній з робочою акціонерною власністю (2014)
Ярова В. В. - Методика оцінки соціальної відповідальності сільськогосподарських підприємств (2014)
Яцентюк С. В. - Формування сукупного капіталу бренду: особливості споживчої взаємодії бренду на ринку В2В (2014)
Яцина В. В. - Визначення доцільності застосування аутсорсингу під впливом трансакційних витрат (2014)
Антохов А. А. - Теоретичне підґрунтя розвитку регіональної економіки в умовах інтелектуалізації суспільства (2014)
Березіна О.Ю. - Концептуальні засади управління ризиками інноваційної діяльності в регіоні, Камінська О. В. (2014)
Бєлікова Н. В. - Напрями вдосконалення методології структуризації економічних реформ (2014)
Бондаренко В. М. - Емпірична оцінка організаційно-консультаційної підтримки бізнесу в Закарпатській області, Чубарь О. Г. (2014)
Ванієва А. Р. - Моделювання галузевих трансформацій на основі ефективного використання та відтворення ресурсного потенціалу (2014)
Гордієнко В. П. - Інвестиційний потенціал регіону як економічна категорія (2014)
Гусак В. Г. - Алгоритм побудови регіональної системи моніторингу промислово-харчового кластера (2014)
Доровський О. В. - Фармацевтична промисловість України: сучасний стан та напрями стратегічного розвитку, Олійник А. Д. (2014)
Дронова Т. С. - Інвестиції – важливий вклад у людський капітал сільськогосподарських підприємств Полтавської області (2014)
Лифар В. В. - Забезпечення регіональної маркетингової стратегії використання транзитного потенціалу регіону (2014)
Мошак О. В. - Природні передумови розвитку аграрної сфери регіону (2014)
Папіж Ю. С. - Ефективна регіональна економіка: фактори розвитку (2014)
Пашкевич М. С. - Экономико-математическая модель пространственной кластеризации общеобразовательных школ города стаханова в региональной системе продуктивных сил, Харченко М. А., Чуриканова Е. Ю. (2014)
Сойма С. Ю. - Роль державного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi регiону (2014)
Стрий Л. А. - Модель эволюции видов рынков, Захарченко Л. А., Голубев А. К. (2014)
Тульчинська С. О. - Сутність і логіка взаємозв’язку категоріальних понять інтелектуально-інноваційної системи регіонів (2014)
Харлан Є. А. - Особливості регулювання продовольчої безпеки в ринкових умовах (2014)
Чушенко В. О. - Зміст інноваційного потенціалу регіону в контексті збалансованого зростання (2014)
Герасименко Т. В. - Про необхідність стимулювання раціонального природокористування (2014)
Дорошенко Н. О. - Об’єднання сільськогосподарських виробників як передумова раціоналізації аграрного землекористування (2014)
Заховалко Т. В. - Системний підхід до управління еколого-економічним потенціалом аграрного підприємства, Максишко Н. К. (2014)
Котигрошко О. І. - Теорії інвестицій у дослідженнях провідних учених класичної наукової школи (2014)
Плікус І. Й. - Екологічно орієнтована діяльнісь підриємства: фінансовий аспект проблеми (2014)
Шкабара Т. Л. - Екологічний потенціал вітчизняного аграрного господарювання в умовах сучасних євроінтергаційних процесів, Остапенко А. Ю. (2014)
Бойченко В. С. - Сучасний стан управлінської діяльності в Запорізькому регіоні (2014)
Волошин В. В. - Підвищення конкурентоспроможності системи вищої освіти як чинник зміцнення економічної безпеки України, Дацко О. І., Шехлович А. М. (2014)
Герчанівська С. В. - Теоретичні аспекти дослідження ринку праці, Колос З. В. (2014)
Гірман А. П. - Сучасні пріоритети організації праці менеджера (2014)
Дідківська О. Г. - Конкурентоспроможність випускників ВНЗ у контексті компетентісного підходу (2014)
Карпенко Н. М. - Стан і передумови розвитку людського потенціалу в Запорізькому регіоні, Василичев Д. В. (2014)
Когатько Ю. Л. - Вплив соціальних інновацій на диференціацію в сільській місцевості (2014)
Рябека О. Г. - Розвиток ринку праці: проблеми й ризики (2014)
Сенів Л. А. - Вступ до ЄС як шлях зростання доходів населення України (2014)
Бабіченко В. В. - Підтримка корпоративного сектора в Україні: особливості, цілі та завдання (2014)
Бужак Ю. С. - Аналіз впливу оподаткування імпорту на розвиток виробництва продукції легкої промисловості в Україні (2014)
Ведернікова С. В. - Методичний підхід до оцінювання ефективності функціонування механізму фінансово-кредитної взаємодії банків і підприємств на засадах маркетингу (2014)
Гнидюк І. В. - Теоретико-методологічні аспекти побудови організаційно-економічного механізму забезпечення ефективності діяльності банку (2014)
Гойванюк М. П. - Моделі побудови систем банківського регулювання та нагляду (2014)
Голофаева И. П. - Механизм управления финансовыми ситуациями промышленных предприятий: моделирование отраслевых характеристик и тенденций состояния внешней среды (2014)
Горобець І. Ю. - Особливості бюджетної політики в умовах європейської інтеграції та глобалізаційних процесів (2014)
Дехтяр Н. А. - Механізм управління фінансовим забезпеченням інноваційної діяльності підприємств, Пігуль Н. Г., Люта О. В. (2014)
Дяковський Д. А. - Фінансово-економічні перспективи розширення внутрішнього ринку вогнепальної зброї в Україні (2014)
Живець А. М. - Аналіз сучасних методів комплексного цільового управління витратами (2014)
Коваль Л. П. - Критичний аналіз методичних підходів до кількісної статистичної оцінки ризиків бюджету регіону (2014)
Костюченко О. Є. - Забезпечення фінансової безпеки банківської системи як складова фінансової безпеки держави, Паталах В. І. (2014)
Кравченко О. В. - Бюджетно-податкове регулювання інвестиційної діяльності підприємств в Україні (2014)
Лащак В. В. - Фінансовий механізм захисту прав споживачів. стандартизація як приорітетний напрям його розвитку, Лащак Т. В. (2014)
Лебідь О. В. - Капітал банків як носій потенціалу й фінансова основа стратегічного розвитку (2014)
Лейфура М. В. - Система оподаткування як фактор тінізації підприємницької діяльності в Україні (2014)
Ліпич М. А. - Сутність фондового ринку (2014)
Марценюк-Розарьонова О. В. - Особливість і стан розвитку страхового ринку України (2014)
Мельниченко О. В. - Рефінансування банків в умовах глобалізації (2014)
Миськів Г. В. - Сучасні тенденції розвитку кредитного ринку України (2014)
Мороз Н. М. - Історія розвитку й сучасні реалії світового ринку синдикативного кредитування (2014)
Новосад Я. С. - Сутність, принципи та правові основи медичного страхування в Україні (2014)
Петленко Ю. В. - Сучасні концепції оцінки вартості вертикально-інтегрованих структур (2014)
Рекуненко І. І. - Проблеми розвитку біржової торгівлі на фондовому ринку України (2014)
Саченок Л. И. - Принципы и классификация налогового контроля, Никитина А. П. (2014)
Сергєєва О. С. - Структуризація чинників, що впливають на динамічність грошових потоків банку (2014)
Сидорчук А. А. - Факторні моделі формування фінансових ресурсів державного соціального страхування (2014)
Тисячна Ю. С. - Методичний підхід до рейтингової оцінки банків на основі оцінювання їх фінансової стабільності, Попов І. І. (2014)
Фененко П. О. - Роль податків на міжнародну торгівлю у бюджетоутворенні та реалізації зовнішньоторгівельної політики країни (2014)
Фурса Т. П. - Зарубіжний досвід корпоративного управління й можливість його трансформації в українську практику (2014)
Цицик Р. В. - Моніторинг та оцінка фіскальної стійкості в Україні (2014)
Чуркіна І. Є. - Бюджетна система України в умовах глобальної конвергенції (2014)
Щитнік Ю. О. - Доходи населення як об’єкт особистого оподаткування (2014)
Біляченко О. Л. - Класифікація інформаційних активів для потреб бухгалтерського обліку (2014)
Височан О. С. - Організація приватного партнерства в туристичному секторі на засадах франчайзингу (2014)
Гавриловський О. С. - Сучасні підходи до вдосконалення обліку непрямих витрат на збут, рекламу й маркетинг (2014)
Дземішкевич І. О. - Упровадження інтегрованої звітності кредитних спілок як індикатора їх соціальної орієнтованості (2014)
Коваленко О. В. - Сучасні теоретичні підходи до класифікації культурних цінностей (2014)
Криштопа І. І. - Обліково-інформаційне забезпечення стратегічного управління витратами промислового підприємства (2014)
Мазур Н. А. - Бухгалтерські підходи до побудови теорій: переваги й сучасне трактування (2014)
Маначинська Ю. А. - Теоретичне обґрунтування змісту актуарного обліку в Україні (2014)
Мардус Н. Ю. - Аналіз впливу зростання інфляції на розмір мінімальної заробітної плати, Горбаченко А. Д. (2014)
Мельник О. В. - Фінансова звітність комунальних підприємств, її основні складові (2014)
Порохнавець Я. А. - Проблемні питання обліку й розподілу загальновиробничих витрат видобувних підприємств (2014)
Святенко І. М. - Бухгалтерський облік як основа інформаційного забезпечення управління фінансовими ресурсами банківської установи (2014)
Сливка Я. В. - Процес продажу як стадія кругообігу капіталу в системі бухгалтерського обліку, Палош М. І. (2014)
Усатенко О. В. - Аналіз визначення поняття венчурної діяльності в умовах економіки та законодавства України (2014)
Чебан Ю. Ю. - Витрати на виробництво хлібобулочних виробів: особливості обліку та чинники, які їх формують, Лукова М. В. (2014)
Чернявська М. К. - Формування аналітично обґрунтованої системи фінансового забезпечення інноваційної діяльності з урахуванням досвіду зарубіжних країн (2014)
Шільвінська О. Л. - Історичні етапи розвитку знань про витрати (2014)
Шмичкова І. Ю. - Концептуальні основи побудови систем обліку й аудиту бази оподаткування прибутку підприємств (2014)
Горбачук В. М. - Дослідження операцій і ланцюгів постачання для досягнення корпоративної порівняльної переваги (2014)
Макаренко О. І. - Використання генетичного алгоритму при проектуванні електронного документообігу на основі мережі Петрі, Кіщенко О. В. (2014)
Панасенко Л. М. - Позиціонування території на основі використання можливостей мережі інтернет (2014)
Савушкін Д. І. - Модель економіки курортно-рекреаційних систем в умовах трансформаційних змін (2014)
Хомич С. В. - Застосування групи методів ринкової капіталізації для оцінки інтелектуального капіталу (2014)
Швед В. В. - Краудфандинг как новая модель экономики (2014)
Шумська С. С. - Модельні оцінки впливу окремих факторів на рішення про вихід іноземних банків з України, Перевезенцев С. А. (2014)
Беднаж-Ґжибек Р. - Проблеми зміцнення здоров’я у популяризаторській діяльності Леона Копффа (2016)
Бойченко М. - Особливості ідентифікації обдарованих школярів у загальноосвітніх навчальних закладах: американський досвід (2016)
Боднар Д. - Педагогічна та науково-методична спадщина О. Р. Мазуркевича в оцінці науковців (2016)
Галян О. - Розвиток суб’єктності школяра як орієнтир фахової підготовки майбутнього педагога (2016)
Дановська Е. - "Народний вчитель" (1916 – 1918) Й. Балабана на тлі педагогічних часописів і вчительських товариств Галичини (2016)
Дудник Н. - Значення моральності в процесі культуротворчого виховання особистості (2016)
Завгородня Т. - Проблеми окремих напрямів виховання у науково-педагогічних дослідженнях Західного регіону України: історіографічний аспект, Стражнікова І. (2016)
Зотова-Садило О. - Методологічні аспекти формування професійного ділового спілкування майбутніх фахівців економічного профілю (2016)
Карпенко О. - Розвиток опіки над дітьми у педагогічній теорії Ришарда Врочинського (1909 – 1987) (2016)
Квас О. - Проблема формування образу дитинства в соціально-гуманітарних дослідженнях (2016)
Ковальчук Т. - Виховання в контексті екзистенціального підходу як педагогічна проблема, Шиманчик М. (2016)
Красінська І. - Абстиненція у виховній діяльності і поглядах Мечислава Kузновіча (1874 – 1945) (2016)
Курінний Я. - Характеристика соціально-педагогічних умов економічної соціалізації дітей 5 – 7 років в умовах ДНЗ (2016)
Кусьпіт М. - Специфіка навчання і виховання студентів зі спортивними здібностями (2016)
Левандовська-Кідонь Т. - Інклюзивна освіта в польській системі освіти – аналіз і роздуми, Скалбаня Б. (2016)
Мельник Н. - Особливості кваліфікації та спеціальності фахівців дошкільної освіти у країнах Західної Європи (2016)
Невмержицька О. - Аксіологічні ідеї у педагогічній думці доби Визвольних змагань (1917 – 1919) (2016)
Окраса М. - "Бути" чи "мати": почуття сенсу життя як індикатора дорослості (2016)
Павленко В. - Суб’єкт-суб’єктна взаємодія у навчально-виховному процесі Польщі (2016)
Прокопів Л. - Цільовий компонент організації виховної роботи у малокомплектній школі України (друга половина ХХ ст.) (2016)
Рогальська-Яблонська І. - Компетентнісний підхід як основа формування соціально-комунікативної компетентності особистості у дошкільному дитинстві (2016)
Свйонтик О. - Виховання почуття відповідальності як прояву моральності (2016)
Степура Ю. - Структурно-функціональна модель підготовки майбутніх педагогів до впровадження засобів естетотерапії у соціальне виховання молодших школярів (2016)
Стинська В. - Соціальна підтримка материнства й дитинства в Бельгії (2016)
Сулаєва Н. - Підготовка майбутнього вчителя до реалізації педагогічного потенціалу мистецтва в професійній діяльності (2016)
Цвєткова Г. - Аксіологічні засади підготовки вихователя дітей дошкільного віку до виховної діяльності (2016)
Чепіль М. - Освітня діяльність Івана Филипчака: історіографія проблеми (2016)
Штеґер П. - Інакшість: необхідність обговорення аспектів полікультурного навчання (2016)
Abstracts (2016)
Наші автори (2016)
Вимоги (2016)
Вербицкая Т. Г. - ДНК-технологии в селекции растений: от кинетики реассоциации до генной инженерии (2015)
Файт В. И. - Маркирование генов качественных и количественных признаков адаптивности пшеницы мягкой (Triticum aestivum L.), Балашова И. А., Галаева М. В. (2015)
Чеботар С. В. - ПЛР-аналіз поліморфізму локусів, що впливають на якість зерна пшениці м'якої (Triticum aestivum L.), Благодарова О. М., Козуб Н. О., Созінов І. О. (2015)
Motsny І. І. - Molecular-genetic evidence of wheat-rye chromosome substitution and translocation in wheat cultivars and introgression stocks, Sudarchuk L. V., Chebotar S. V. (2015)
Галаєв О. В. - Молекулярно-генетичні маркери для ідентифікації генів стійкості до грибкових захворювань пшениці м’якої (Triticum aestivum L.), Бабаянц Л. Т. (2015)
Бальвінська М. С. - ДНК-технології в генетико-селекційних дослідженнях ячменю (Hordeum vulgare L.) в СГІ–НЦНС, Календар Р. М., Балашова І. А., Стратула О. Р., Брик О. Ф., Захарова О. О., Суліма Ю. Ю., Білинська О. В., Нецвєтаєв В. П. (2015)
Волкова Н. Е. - Молекулярно-генетичний та біоінформатичний аналіз поліморфізму геному кукурудзи (Zea mays L.): результати 25 років досліджень в СГІ–НЦНС, Букреєва Н. І., Сліщук Г. І. (2015)
Солоденко А. Є. - Використання ДНК-маркерів в генетико-селекційних програмах соняшнику (Helianthus annuus L.), Вареник Б. Ф., Бурлов В. В., Ведмедєва К. В. (2015)
Волкова Н. Е. - Ідентифікація сортів сої культурної (Glycine max (L.) Merr) та аналіз генів, що кодують субодиниці гліциніну, Брик О. Ф., Венгер А. М. (2015)
Галаєв О. В. - Виявлення расоспецифічних генів стійкості до пірикуляріозу Pi-ta та Pi-b у сортів рису (Oryza sativa L.), Галаєва М. В., Шпак Д. В. (2015)
Шевчук Г. Ю. - Молекулярно-генетичний аналіз видів роду Sorghum Moench (2015)
Шаюк Л. В. - Порівняльний аналіз алельного складу мікросателітних локусів буряків цукрових (Beta vulgaris ssp. Saccharifera Dole), Роїк М. В. (2015)
Венгер А. М. - Молекулярні маркери в селекції та розсадництві хмелю звичайного (Humulus lupulus L.), Волкова Н. Е. (2015)
Власов В. В. - ДНК-технології у дослідженні винограду (Vitis vinifera L.) в ННЦ "ІВіВ ім. В. Є. Таїрова": методичні та історичні аспекти, Мулюкіна Н. А., Тулаєва М. І., Ковальова І. А., Чісніков В. С., Конуп Л. О., Карастан О. М., Лосєва Д. Ю. (2015)
Солоденко А. Є. - Дослідження молекулярно-генетичного поліморфізму природних популяцій кизильників (Cotoneaster sp.) в Україні, Гревцова Г. Т., Драбинюк Г. В. (2015)
Шестопал О. Л. - Методи культури in vitro для сучасної селекції пшениці м’якої (Triticum aestivum L.) та ячменю (Hordeum vulgare L.), Ігнатова С. О., Замбріборщ І. С., Зеленіна Г. А. (2015)
Доброва Г. О. - Вплив генотипу і умов культивування на регенерацію рослин у культурі пиляків пшениці твердої (Triticum durum Desf.) in vitro, Замбріборщ І. С., Шестопал О. Л. (2015)
Волкова Н. Е. - Молекулярна детекція збудників інфекційних хвороб сільськогосподарських культур, Солоденко А. Є., Балашова І. А., Захарова О. О., Венгер А. М. (2015)
Литвиненко М. А. - Біотехнологічні і молекулярно-генетичні методи у селекції сільськогосподарських культур в Україні (2015)
Бєлоусов А. О. - Використання MAS-технології в селекції кукурудзи (Zea mays L.) на гетерозис, Соколов В. М., Доменюк В. П. (2015)
Kolesnyk О. О. - DNA typing of agricultural crops by microsatellite analysis for the purposes of genotype differentiation, identification and registration, Chebotar S. V., Volkova N. Е., Balvinska М. S., Solodenko А. E., Galaev О. В. (2015)
Kalendar R. N. - Retrotransposon-based molecular markers (2015)
Рибалка О. І. - Пшениця з високим вмістом амілози – нове слово в селекції культури, Щербина З. В. (2015)
Волкова Н. Е. - Юрій Михайлович Сиволап: людина, науковець, вчитель (2015)
Вітковський Ю. П. - Стан та напрями зміцнення продовольчої безпеки України в умовах економічних трансформацій (2016)
Лісун Я. В. - Розвиток інвестиційного партнерства як дієвого механізму соціально-економічних перетворень (2016)
Соловчук К. О. - Напрямки та задачі державної підтримки інноваційної діяльності в АПК (2016)
Сержанов В. В. - Державне регулювання інноваційно-інвестиційного потенціалу АПК: спонукальний механізм, Штулер І. Ю. (2016)
Dudorova L. - Competence-based education for future tourism professionals (2016)
Плисенко Г. П. - Брендинг і бренд-білдінг як найважливіші інструменти в конкуренції на ринку освітніх послуг (2016)
Бєляєва Н. С. - Розрахунок впливу елементів маркетингу довиробничого етапу на ведення бізнесу та забезпечення прибутковості (2016)
Герасимчук А. А. - Порівняльний аналіз категорій "підприємництво" і "підприємець" за матеріалами вітчизняних та зарубіжних джерел, Герасимчук Н. А. (2016)
Гончаренко І. М. - Впровадження стратегії виживання в систему антикризового управління торговельних підприємств в Україні (2016)
Ніфатова О. М. - Теоретичні основи брендингової діяльності в системі інтегрованих структур бізнесу (2016)
Поклонська Л. С. - Аналіз витрат на збут промислових підприємств (2016)
Демченко Г. В. - Аналіз інноваційної активності промисловості України в умовах інтенсивного розвитку світової економіки (2016)
Відомості про авторів (2016)
Титул, зміст (2010)
Nagarajan G. - Synthesis and in vitro antibacterial activity of 3-(5-amino-6(2,3-dichlorophenyl)-1,2,4-triazin-3-yl)-2-aryl-quinazo-line-4(3H)-ones, Kavimani S. (2010)
Ніколаєнко Т. Ю. - Вичерпний квантово-механічний конформаційний аналіз молекули 2-дезокси-D-рибопіранози, Булавін Л. А., Говорун Д. М. (2010)
Юренко Є. П. - Чи стабілізують водневі зв’язки CH…O пари основ у ДНК? Квантово-хімічне обґрунтування (2010)
Kurchii B. A. - The relationship among biological membranes and signaling mediators. I. How can this be explained? (2010)
Kurchii B. A. - The relationships among biological membranes and signaling mediators. II. How do the receptors find and identify their targets? (2010)
Петруша Ю. Ю. - Синтез і біологічна активність Ѕ-гетерилзаміщених L-цистеїну та його аналогів, Омельянчик Л. О., Бражко О. А., Завгородній М. П. (2010)
Черній В. Я. - Особливості синтезу і ПМР-спектроскопії фталоціанінових комплексів цирконію та гафнію (2010)
Метелиця Л. О. - Дослідження імунокорегуючих властивостей 4-фосфорильованих похідних 1,3-оксазолу і 1,3-тіазолу за умов коротко- та довготривалого супресивного ефекту циклофосфану, Коперник І. М., Кондратюк К. М., Головченко О. В., Попільніченко С. В., Прокопенко В. В., Попов В. Є., Броварець В. С. (2010)
Войтешенко І. С. - Внутрішньомолекулярні водневі зв’язки у конформерах низькомолекулярних моделей цукрово-фосфатного кістяка 2’-дезоксирибополінуклеотидів: аналіз топології електронної густини, Жураківський Р. О., Булавін Л. А., Говорун Д. М. (2010)
Синюгін А. Р. - Синтез 3-(хінолін-2-он-3-іл) пропіонових кислот, Чеканов М. О., Лукашов С. С., Ярмолюк С. М. (2010)
Грищенко А. А. - Хіназолонові інгібітори протеїнкінази FGFR1, Бджола В. Г., Лукашов С. С., Плетньова Л. В., Чепурна Р. В., Житнецький І. В., Ярмолюк С. М. (2010)
Січкар В. І. - Стан і перспективи розвитку виробництва зернобобових культур у світі та Україні (2015)
Литвиненко М. А. - Перспективи селекційного використання зразків пшениці західноєвропейського сортотипу – носіїв транслокації 1BL/1RS та локусу Lr34, Алєксєєнко Є. В. (2015)
Бушулян О. В. - Створення та впровадження у виробництво посухостійких сортів нуту (2015)
Рябуха С. С. - Селекція, насінництво та технології вирощування сої в Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, Чернишенко П. В., Магомедов Р. Д., Шелякін В. О. (2015)
Щербина О. З. - Мінливість, успадковування та генетичний зв'язок деяких ознак у популяціях сої F2, Михайлов В. Г., Тимошенко О. О. (2015)
Коблай С. В. - Характер успадковування ознак продуктивності гороху у гібридів F1 (2015)
Безугла О. М. - Генетичні ресурси рослин у вирішенні проблем селекції квасолі в Україні, Кобизєва Л. Н. (2015)
Тертишний О. В. - Вихідний матеріал для створення ранньостиглих сортів сої, Кобизєва Л. Н. (2015)
Пасичник С. М. - Влияние погодных условий на содержание белка в семенах коллекционных сортообразцов нута в условиях Южной Степи Украины (2015)
Волкова Н. Е. - Молекулярні маркери в генетиці, селекції та насінництві бобових культур (огляд) (2015)
Адамовська В. Г. - Біохімічна характеристика генотипів зернобобових культур Півдня України у зв’язку з селекцією на якість насіння, Молодченкова О. О., Січкар В. І., Картузова Т. В., Левицький Ю. А., Безкровна Л. Я. (2015)
Левицкий А. П. - Биохимические, физико-технологические показатели и кормовая ценность муки из соевой соломы, Макаренко О. А., Селиванская И. А., Ходаков И. В., Сичкарь В. И., Лапинская А. П., Гулавский В. Т. (2015)
Ковальчук Н. В. - Вплив інокуляції насіння, обприскування посівів Кладостимом на формування площі листкової поверхні та продуктивності сортів сої (2015)
Медведєва Л. Р. - Високобілкові сортозразки сої як важливий фактор збільшення збору білка з одиниці площі, Савранчук В. В., Калініна Л. І., Коршунова Ю. В. (2015)
Оліфірович С. Й. - Вивчення сортозразків квасолі звичайної на придатність до механізованого збирання в умовах південної частини Західного Лісостепу (2015)
Василенко А. О. - Стабільність показників продуктивності і вмісту білка у сортів гороху селекції Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва, Безуглий І. М., Глянцев А. В., Настенко Т. М., Ільченко Н. К. (2015)
Іванюк С. В. - Вплив генотипу та погодних факторів на якість насіння сої, Колісник С. І., Темченко І. В., Вільгота М. В., Загинайло М. І. (2015)
Сокол Т. В. - Стійкість зразків гороху до аскохітозу та фузаріозу на штучному інфекційному фоні, Безуглий І. М., Василенко А. О. (2015)
Коць С. Я. - Ефективність інокуляції люцерни новими штамами Sinorhizobium meliloti за різного вологозабезпечення ґрунту, Михалків Л. М., Воробей Н. А., Пацко О. В., Січкар В. І. (2015)
Гамандій В. Л. - Григорій Купріянович Дремлюк – найуспішніший сорговик України 08.09.1936–18.09.2015 (2015)
Зміcт (2016)
Вигівська І. М. - Типізація операцій з експлуатації та вибуття основних засобів: напрями удосконалення бухгалтерського обліку, Пиріжок С. Є. (2016)
Замула И. В. - Организация анализа трансакционных расходов, Прут Т. Н. (2016)
Kucher S. V. - Consolidated financial statements in Ukraine: normative and legal regulation state (2016)
Рудейчук С. В. - Сучасний стан та тенденції розвитку організаційно-методичного забезпечення бухгалтерського обліку та аналізу венчурного фінансування інноваційних підприємств, Хоменко Г. Ю. (2016)
Фоміна О. В. - Управлінський облік доходів підприємств торгівлі: процесний підхід (2016)
Шерстюк О. Л. - Зміст та природа потреб користувачів фінансової інформації (2016)
Вікарчук О. І. - Розвиток освітнього маркетингу в сучасному українському суспільстві, Калініченко О. О., Пойта І. О. (2016)
Гончаренко О. Г. - Економічні та соціальні чинники освіти у виправних закладах кримінально-виконавчої системи України, Кравчук Г. В. (2016)
Звонар В. П. - Принципи реалізації соціальної відповідальності як соціоекономічного феномену: теоретичний аспект аналізу (2016)
Кулаковський Т. Ю. - Вплив дефіциту на поведінку споживача (2016)
Оверчук А. В. - Принципи планування як невід’ємний інструментарій здійснення фінансового планування на підприємстві (2016)
Тарасюк Г. М. Бабич Н. О. - Управління якістю продукції, як одна зі складових управління операційною системою (2016)
Трухан О. Л. - Планування стратегічного підприємства в умовах невизначеності, Станкевич Н. А. (2016)
Яковлєв А. І. - Методи оцінки маркетингово-рекламної діяльності (2016)
Ксендзук В. В. - Розрахунки в зовнішньоекономічній діяльності як економічна категорія в системі міжнародних економічних відносин (2016)
Шиманська К. В. - Основні напрямки та пріоритети державної міграційної політики України в контексті її євроінтеграційних перетворень (2016)
Кобилинська Т. В. - Методологічні засади формування обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря у сільськогосподарських підприємствах (2016)
Мошенський С. З. - Сфера фінансових послуг в Англії і наприкінці XVII ст. і акціонерний бум 1691–1693 рр. (2016)
Семенець А. П. - Інвентаризація електронних грошей як метод їх контролю: процесний підхід (2016)
Черевко О. Л. - Тенденції впровадження банківських інновацій в Україні, Самойлова К. К., Куценко К. А. (2016)
Нестерович В. Ф. - Роль громадськості у формуванні та реалізації державної антикорупційної політики в Україні (2016)
Чистоколяний Я. В. - Основні напрями розвитку громадянського суспільства в незалежній Україні в трансформаційний період (2016)
Бабкова В. С. - Проблеми збереження повноважень прокурора щодо представництва інтересів громадян у суді (2016)
Дудоров О. О. - Про кримінально-правове значення узгодження податкових зобов’язань (2016)
Зайцев О. В. - Генезис норми про державну зраду в Україні (1845-1960рр.), Філіпенко В. Р. (2016)
Івашко С. В. - Правове регулювання протидії підрозділами карного розшуку грабежам на об’єктах залізниці (2016)
Колінко В. О. - Ретроспективний аналіз становлення оперативного огляду як заходу оперативно-розшукової діяльності (2016)
Кострицький В. В. - Кримінальна відповідальність за злочини, передбачені ст. 157 КК України (2016)
Лапкін А. В. - Диференціація форм закінчення досудового розслідування і роль прокурора в їх застосуванні (2016)
Пащенко О. О. - Чи може виступати єдність термінології як обов’язкова вимога до всіх кримінально-правових норм? (2016)
Пекарчук В. М. - Закон України "Про пробацію" - помітний крок на шляху попередження злочинності неповнолітніх: теоретико-правовий аспект (2016)
Симонова Ю. Ю. - Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості, що вчинені в сім’ї (кримінально-правовий та криміналістичний аспекти) (2016)
Стащак М. В. - Диференціація форм оперативно-розшукової діяльності (2016)
Щербаковський М. Г. - Методологія дослідження феномена судових експертиз (2016)
Брулевич В. В. - Проблеми вдосконалення норм адміністративно-правових актів, якими регулюється безпечність та якість харчових продуктів (2016)
Васюк А. Г. - Особливості становлення комунікативної культури майбутнього правоохоронця в освітньому процесі вищого навчального закладу (2016)
Дараган В. В. - Заходи запобігання корупції у сфері державних закупівель (2016)
Вікторчук М. В. - Медіація як альтернативний спосіб вирішення господарських спорів в Україні (2016)
Дворніченко А. С. - Право повнолітніх осіб, які не мають повного обсягу цивільної дієздатності на інформовану згоду на медичне втручання (2016)
Павшук К. О. - Проблема забезпечення виборчих прав внутрішньо переміщених осіб в Україні : теорія і практика (2016)
Соколов О. М. - Правові засади взаємодії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з Національним банком України (2016)
Теремецький В. І. - Шляхи вдосконалення законодавства щодо забезпечення безпечності та якості харчових продуктів в Україні (2016)
Бондар В. С. - Використання спеціальних знань під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у розслідуванні злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, Кривонос М. В. (2016)
Бочковий О. В. - Ігнорування інформаційно-технічного прогресу органами досудового розслідування в Україні: хронічна риса чи тимчасове явище? (2016)
Горбаньов І. М. - Криміналістичні програмно-апаратні засоби розпізнання власника вогнепальної зброї – запорука забезпечення громадської безпеки (2016)
Дрозд В. Г. - Процесуальний порядок застосування особистої поруки, Патик Л. Л. (2016)
Кислий А. М. - Місце неправомірної вигоди, що вчинюється в АПК України, у загальній системі протидії економічній злочинності, Мазійчук В. А. (2016)
Манжай О. В. - Аналіз методології кримінальної розвідки в зарубіжних країнах (2016)
Морквін Д. А. - Співвідношення негласного проникнення до житла особи та негласного обстеження житла особи (2016)
Пеньков С. В. - Окремі аспекти зарубіжного досвіду застосування оперативної техніки правоохоронними органами (2016)
Пиріг І. В. - Організація і тактика слідчого експерименту при розслідуванні крадіжок на території садівницьких товариств і дачних кооперативів, Самсонова В. В. (2016)
Поколодна М. М. - Оперативно-розшукове забезпечення підрозділами карного розшуку безпеки учасників оперативної розробки: постановка проблеми (2016)
Попов С. Ю. - Правова регламентація та практична необхідність оперативної закупки в діяльності підрозділів кримінальної поліції (2016)
Розовский Б. Г. - Закон, простите, "поэзия должна быть глуповата". Беглые заметки по важной проблеме (2016)
Гаврюшенко В. В. - Вплив ціннісно-мотиваційної сфери на практичне мислення майбутнього військового керівника (експериментальна складова) (2015)
Іванова Н. Г. - Концептуальні засади дослідження психологічних основ професійної підготовки фахівців (2015)
Колісник О. Л. - Психологічний аналіз стану дослідженості проблеми дезінформації у міжособистісному спілкуванні (2015)
Корніяка О. М. - Психологічний супровід професійного самоздійснення викладача вищої школи (2015)
Крилова-Грек Ю. М. - Психолінгвістичні аспекти політичного дискурсу (2015)
Кузьменко М. Д. - Вдосконалення алгоритму психологічної діагностики професійної придатності військовослужбовця через застосування "теорії латентної характеристики" (2015)
Лефтеров В. О. - Професійна підготовка фахівців екстремальних видів діяльності засобами психотренінгових технологій (2015)
Оніщенко Н. В. - Визначення та обґрунтування функціональних обов'язків, що покладаються на фахівця-психолога, в межах організації та надання екстреної психологічної допомоги в осередку надзвичайної ситуації (2015)
Приходько І. І. - Психологічні особливості службово-бойової діяльності військовослужбовців Національної гвардії України при проведенні Антитерористичної операції (2015)
Сірий А. В. - Мотивації військово-професійної діяльності військовослужбовців за контрактом, її психологічна структура та методика дослідження (2015)
Тімченко О. В. - Особливості включення механізмів психологічного захисту у рятівників в ситуації екзистенційної загрози, Тітаренко Д. С. (2015)
Алещенко В. І. - Посттравматичний стрес військовослужбовців – учасників бойових дій: психологічний аналіз (2015)
Васильєв С. П. - Динаміка ціннісно-смислових орієнтацій курсантів вищих військових навчальних закладів у контексті розвитку їхньої психічної саморегуляції, Андрущенко А. О. (2015)
Волобуєва О. Ф. - Психологічні особливості сприйняття та розуміння текстів іноземною мовою (2015)
Кузьменко М. Д. - Актуальні проблеми психологічного вивчення військовозобов'язаних для проходження військової служби за призовом на посадах осіб офіцерського складу, Гришин С. П., Малюга В. М. (2015)
Мась Н. М. - Структура професійної компетентності майбутніх військових психологів (2015)
Олександренко К. В. - Основні підходи до створення психолого-педагогічної системи розвитку іншомовної комунікативної компетентності (2015)
Осьодло В. І. - Діагностика, формування і розвиток психологічної готовності до професійної діяльності: методичні аспекти (2015)
Потапчук Є. М. - Керівник як суб'єкт збереження душевного благополуччя підлеглих суб'єктів прац (2015)
Приліпко О. Ф. - Соціально-психологічні чинники формування авторитету військовослужбовця Військової служби правопорядку ЗСУ (2015)
Сторожук Н. А. - Формування психологічної готовності молодих офіцерів органів по роботі з особовим складом до професійної діяльності (2015)
Шеленкова Н. Л. - Дослідження індивідуально-психологічних особливостей майбутніх психологів (2015)
Шимко В. А. - Вивчення особливостей організації робочого простору як засіб психологічної діагностики особистості (2015)
Минаева О. М. - Судебные решения и их влияние на налоговое правоприменение (2016)
Михайленко Д. Г. - Недоліки антикорупційного фінансового контролю за готівкою та іншими подібними за латентністю активами як причина недієвості норми про незаконне збагачення в Україні (2016)
Надьон О. В. - Адміністративно-правове забезпечення фінансової безпеки банків: поняття та необхідні ознаки (2016)
Пчелін В. Б. - Сутність інформаційного забезпечення адміністративного удочинства України (2016)
Сінянський К. П. - Зобов’язання як теоретико-правова категорія (2016)
Танчинець М. М. - Поняття, зміст та види інформаційної діяльності органів публічної влади України (2016)
Агасиев Расим Мизи оглы - Экстрадиция в Азербайджанской Республике (2016)
Вербицька Н. В. - Об’єктивні ознаки погрози або насильства щодо захисника чи представника особи: проблемні питання (2016)
Доманова Т. Ю. - Поняття та ознаки злочину, вчиненого з двома формами вини (2016)
Ізай І. М. - Окремі питання визначення умов правомірності заподіяння шкоди об’єктам кримінально-правової охорони працівниками правоохоронних органів у контексті реалізації їхніх службових повноважень (2016)
Левчук Є. М. - Вплив процесів реформування Державної кримінально-виконавчої служби України на стан злочинності (2016)
Міняйло Н. Є. - Сфери активності організованої злочинності в Україні на межі тисячоліть (2016)
Сийплокі М. В. - Зміст основних кримінально-правових інститутів за твором О. Солженіцина "Архіпелаг ГУЛАГ" (2016)
Федотова Г. В. - Моделі, системи та класифікації кримінальних проступків (2016)
Чернега Ю. О. - Проблеми співвідношення понять "хабарництво" та "підкуп" у теорії кримінального права (2016)
Авраменко С. М. - Деякі питання призначення судових експертиз за злочинами, пов’язаними із розбещенням неповнолітніх (2016)
Бокша В. О. - Кримінально-правова охорона прав споживачів в Україні у дореволюційний період: аналіз першоджерел (2016)
Давиденко С. В. - Проблеми здійснення кримінального провадження на території дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном (2016)
Дяков В. С. - Роль суб’єктивного фактора в структурі засобів пізнання в кримінальному провадженні (2016)
Калужна О. М. - Криміналістичні характеристики окремих видів злочинів – складник методологічних основ тактики захисту й тактики представництва потерпілого в кримінальному судочинстві, Ільницький І. Л. (2016)
Криушенко Л. І. - Особливості виявлення обставин, що підлягають з’ясуванню під час розслідування шахрайства в банківській сфері (2016)
Степанов А. Б. - Наглядово-контрольна діяльність у сфері кримінального судочинства: історичний та порівняльно-правовий аспекти (2016)
Корнієнко М. В. - Концептуальні проблеми процесуального інституту негласних слідчих (розшукових) дій, Тертишник В. М. (2016)
Заборовський В. В. - Структура правового статусу адвоката: дослідження сутності елементів, які є передумовами його виникнення або ж є дотичними до нього (2016)
Сердюк Л. Р. - Теоретико-прикладні проблеми впровадження електронного судочинства в Україні (2016)
Владика С. А. - Оподаткування акцизами тютюнових виробів у Європейському Союзі (2016)
Дешко Л. М. - Суб’єкти звернення до міжнародних судових установ чи до органів міжнародних організацій (2016)
Іщенко О. М. - Медіація в кримінальному процесі: зарубіжний досвід та перспективи України (2016)
Кафарський В. І. - Практика Європейського суду з прав людини в контексті попередження рабства та примусової праці (2016)
Котляр О. І. - Принцип недискримінації у праві біженців (2016)
Краснікова О. В. - Роль міжнародних неурядових організацій у механізмі імплементації міжнародних норм (2016)
Прохазка Г. А. - Право на достатнє харчування дитини (2016)
Усманов Ю. І. - Генезис права на життя як імперативної норми міжнародного права (2016)
Ярова А. О. - Міжнародно-правовий захист щодо механізму запобігання забрудненню морського середовища (2016)
Содержание (2016)
Агаева М. А. - Патогенная микобиота субтропических растений Ленкорань-Астаринской зоны Азербайджана (2016)
Саркисян Т. К. - Кейс–стадис как метод преподавания в рамка учебных программ по государственной политике (2016)
Молдовская А. А. - Особенности психоэмоционального состояния пациентов в условиях отделения реанимации, Молдовский Ю. П. (2016)
Yalonetskiy I. Z. - Quality of labor analgesia depending on anesthetic tactics, Zhurova A. V., Serbina D. V. (2016)
Барановська О. В. - Міжпредметна інтеграція в практиці профільної школи (2016)
Веремчук О. В. - Особливості формування професійної культури майбутніх документознавців у вищих навчальних закладах (2016)
Gvozdetska Y. V. - Professional-and-practical training of a teacher of principles of food production technologies in the system of his professional training at higher educational institution (2016)
Остонова Г. Р. - Темурийлар даври миниатюра санъати (2016)
Іващенко А. С. - Використання мистецтва, як допоміжного інструменту групової психотерапії (2016)
Коваленко О. Г. - Умови проживання літніх осіб як чинники їхнього міжособистісного спілкування (2016)
Ященко Л. Є. - Шляхи оптимізації проведення етапу збору документів та фактів в інформаційно-аналітичному дослідженні (2016)
Корнієнко Я. М. - Математичне моделювання процесу створення ретуру при виробництві органо-мінеральних композитів, Степанюк А. Р. (2016)
Кремень Ю. И. - Проблемы управления и современные тенденции его развития (2016)
Михалків В. Б. - Принципи оптимізації режимів роботи газотранспортних систем (2016)
Клименко Ю М. - Синтез идентификатора координат системы полеориентированного управленя асинхронным электроприводом, Садовой А. В. (2016)
Nesterenko O. - On research of the problem for the integro-differential equation (2016)
Жижко В. А. - Геометрическая модель ядер при минимальном количестве сильных связей (2016)
Ліщинська В. М. - Принцип послаблення кореляції (2016)
Косимова Н. Ф. - Лисоний белги асимметрияси, унинг система ва структурада намоён бўлиши (2016)
Ioelovich M. Y. - Study of phase transitions of cellulose nanocrystallites (2016)
Аслонова С. К. - Аналіз показників залежності енергетичного сектору України в контексті реалізації національних інтересів в енергетичній сфері (2016)
Вдовенко Н. М. - Обліково-аналітичні засади купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення з урахуванням зарубіжного досвіду (2016)
Гладкий В. В. - Понятие "Цель" и проблемы его определения (2016)
Каратаев А. А. - Конфликты в организациях (2016)
Каратаев А. А. - Малый бизнес как одна из форм реализации потенциала студентов (2016)
Каратаев А. А. - Причины развития корпоративной социальной ответственности (2016)
Каратаев А. А. - Формирование стиля управления в современных организациях (2016)
Кубіній В. В. - Довіра як фактор конкурентоспроможності закарпатських підприємств, Пахтер Ю. О., Маргітич В. В. (2016)
Ляшенко О. М. - Стратегічний розвиток вищого навчального закладу (2016)
Реус Л. Е. - Сможет ли Украина стать "Инвестиционной Меккой" Европы? (2016)
Росола У. В. - Вдосконалення стимулювання збуту на ринку (2016)
Гулак О. В. - До питання криміналістичної характеристики вбивств на замовлення, Прилипко О. В. (2016)
Герчанівська П. Е. - Діалогізація як сучасна форма інтернаціоналізації суспільного життя (2015)
Кислюк К. В. - "Рухливе пограниччя" Харківщини в контексті "гібридної війни" (2015)
Павлова О. Ю. - Візуальна культура як поле ліквідності модерну (2015)
Кириленко К. М. - Основоположні культурфілософські підвалини створення інноваційного освітнього простору вищого навчального закладу на прикладі вищого навчального закладу культури (2015)
Божко Л. Д. - Бекпекінг: генезис та еволюція (2015)
Вовкун В. В. - Сцена та сценічний комплекс (2015)
Горбань Ю. І. - Консервація документів у бібліотеках (2015)
Доманська О. А. - Міфорелігійні вірування як основа ціннісного наративу української культури (2015)
Каракоз О. О. - Ідеологічні зміни у кадровому складі бібліотекарів (20-30-ті рр. ХХ ст.) (2015)
Попович О. В. - Феномен адаптації: культурологічний аналіз (2015)
Жовнерчук С. А. - Правові традиції культури сімейних відносин (2015)
Цімох Н. І. - Маніпуляція суспільною свідомістю в політичних ток-шоу на телебаченні України (2015)
Бензюк О. О. - Світогляд Анатолія Білошицького в контексті проблеми цінностей: культурологічний аспект (2015)
Бойко З. В. - Особливості менталітету українського народу та менталітетів інших народів (2015)
Килимистий С.М. - Класифікація видів анімаційної діяльності в туризмі (2015)
Ляшенко Л. Л. - Роль батька у вихованні Еріха Корнгольда: до проблеми природи таланту (2015)
Матвійчук Б. С. - Типологізація та функціональні прояви реклами (2015)
Наколонко І. М. - Проблема здорового способу життя в культурі часів Київської Русі (2015)
Сабадаш С. Ю. - "Читацька критика" Л. Виготського у культурному просторі ХХ сторіччя (2015)
Чернець М. О. - Культуротворча місія міжкультурного діалогу у контексті ініціативи "Європейська столиця культури" (2015)
Чорна К. В. - Переваги та недоліки інфотейнменту в телевізійних програмах українського телебачення (2015)
Завгородня Г. Ф. - Деякі аспекти методології аналізу музичних творів (2015)
Опанасюк О. П. - "Техніка моєї музичної мови" Олів’є Мессіана в контексті інтенції зачарованості "неможливостями" (2015)
Бондар Є. М. - Сучасне хорове виконавство та освіта: скерованість на синтетичність (2015)
Гнатишин О. Є. - Фактура як предмет уваги української музикології: концептуальний аспект (2015)
Громченко В. В. - Жанр як засіб музичної виразності (на прикладі творів для духових інструментів соло) (2015)
Єргієв І. Д. - Режисерські інтенції виконавської інтерпретації сучасної інструментальної музики (2015)
Кавун В. М. - Концертно-виконавська образність в оперній творчості М. В. Лисенка (до 130-річчя постановки опери "Майська ніч або Утоплена") (2015)
Кушнір А. Я. - Династія Химиченків – засновники традицій українського професійного флейтового виконавства (2015)
Овсяннікова-Трель О. А. - Кіномузика як культурний феномен сучасності (2015)
Папченко В. П. - Музичне продюсування: генеза і трансформації (2015)
Петрова О. В. - "Facade" У. Уолтона (до історії створення) (2015)
Пухлянко М. Є. - Вплив діяльності Ф. Ліста на формування принципів менеджменту та PR в академічній музиці (2015)
Рябуха Н. О. - Звукообраз як категорія музичного мислення: онтологічний та гносеологічний аспекти (2015)
Хананаєв С. В. - До питання взаємодії творчих практик (2015)
Самая Т. В. - Естетичні проблеми саунду у естрадному вокальному виконавстві (2015)
Грищенко А. П. - Ферруччо Бузоні та його редакція "Добре темперованого клавіру": творчі пошуки музиканта та їх втілення в збірці Й.С.Баха (2015)
Зотов Д. І. - Саксофонна школа на Полтавщині: етапи розвитку (1988-2012 рр.) (2015)
Приходько А. В. - Рецептивні моделі західноєвропейського музичного авангарду ХХ століття: спроба диференціації (2015)
Савайтан О. Г. - Макс Регер "Варіації і фуга на тему Й. Баха": інтонаційна драматургія, специфіка втілення традицій (2015)
Чайковська К. І. - Виконавсько-стильові критерії професіоналізму ансамблю скрипалів (2015)
Содержание (2016)
Развитие партнерских отношений: ЕНУ, Астана, Казахстан – ИРЭ, Харьков, Украина (2016)
Kurayev A. A. - Algorithms with stabilizing coefficients for solving poorly determined radiophysics problems, Matveyenko V. V., Popkova T. L. (2016)
Кабанов В. А. - Радиометр для метеорологических измерений с точной калибровкой по яркостной температуре неба (2016)
Кабанов В. А. - Настройка и калибровка радиорефрактометра для измерения коэффициента преломления атмосферы (2016)
Кивва Ф. В. - Загоризонтное распространение радиоволн и радиолокационное наблюдение объектов в северо-западной части Тихого океана, Мыценко И. М., Роенко А. Н. (2016)
Линкова А. М. - Трехчастотное зондирование жидких осадков, Хлопов Г. И. (2016)
Щекин С. Р. - О влиянии канала связи на распространение радиосигналов глобальных навигационных спутниковых систем в Харьковском регионе, Кивва Ф. В., Горобец В. Н., Коворотный А. Л. (2016)
Хижный В. И. - Акустическое двулучепреломление при электромагнитном возбуждении звука в кристалле бората железа, Королюк А. П., Хижная Т. М. (2016)
Стороженко И. П. - Варизонный AlGaInAs-диод Ганна, Кайдаш М. В. (2016)
Овсяников В. В. - Состояние разработок вибраторных, диэлектрических и плазменных антенн в контексте исторического развития антенной техники (2016)
Еременко З. Е. - Распространение волн в двухслойном запредельном волноводе с сильно поглощающей средой в диапазоне 5…30 ГГц, Кузнецова Е. С. (2016)
Кокодий Н. Г. - Алгоритм обработки результатов измерений ослабления оптического излучения наночастицами, Тиманюк В. А., Левитин Е. Я., Кайдаш М. В. (2016)
Стадник А. М. - Вертикальный диполь над полупространством из метаматериала: распределение электромагнитного поля и вектора Пойнтинга, Силин А. О. (2016)
Афанасьєв Ю. Л. - Визначення поняття етнодизайну як методологічної проблеми (2016)
Карпов В. В. - Музеєзнавчий аналіз висвітлення культурної спадщини Т. Шевченка у Національному музеї Тараса Шевченка (2016)
Божко Л. Д. - Наукометричний аналіз українських дисертацій із туризму (1991 – 2014) (2016)
Головач Н. М. - Релігійна соціалізація особистості у сучасному культурному просторі (2016)
Денисюк Ж. З. - Феномен гламуру масової культури як засіб конструювання уявних ідентичностей (2016)
Доманська О. А. - Релігійна складова у формуванні світоглядних уявлень українського етносу (2016)
Кухаренко О. О. - Тотемне свято як основа тваринного культу (2016)
Михальчук В. В. - Виставки польських художників в Україні 2013–2015 років: основні особливост (2016)
Москвічова Ю. О. - Особливості міжкультурної комунікації в поліетнічному просторі Вінничини (2016)
Піщанська В. М. - Репрезентація етнокультури в козацьких думах і народних піснях (2016)
Сьомкін В. В. - Проблема парадигми сучасної технології освіти зі спеціальності "Дизайн" (2016)
Терещенко-Кайдан Л. В. - Методика виявлення українських рукописів із слов’янського масиву грецьких монастирських колекцій святої гори Афон шляхом семіотичних досліджень (2016)
Філіна Т. В. - Національно-культурні рухи слов’янських народів Австрійської імперії у першій половині ХІХ століття (2016)
Черниш М. О. - Культурне різноманіття: етнонаціональний аспект (2016)
Яковлев О. В. - Синергійні шляхи культурного регіонального розвитку України (2016)
Філіна А. П. - Культурний простір: основні його види та культурна діяльність суспільства щодо задоволення соціокультурних потреб громадян (2016)
Гордієнко А. І. - Передумови становлення дитячої бібліотеки як культурно-просвітницького інституту (1917 – 1920) (2016)
Щербинін С. В. - Суспільне становище української жінки в Литовсько-Польську добу (2016)
Волинець В. О. - Мультимедіа: поняття, сутність та сфери застосування (2016)
Дубрівна А. П. - Абстрактне мистецтво як сегмент української художньої культури (2016)
Нєйчева Л. В. - Християнська ідея в Болгарії та її генетична обумовленість кирилівською традицією (2016)
Прокоп’як В. Б. - Аматорський театральний рух як чинник національно-культурного життя Галичини періоду німецької окупації (1941 – 1944) (2016)
Сопотницький В. В. - Культуротворчий потенціал віртуальної послуги закладів культури (2016)
Стахієва Н. В. - Постать В. Перетца у царині театрознавства (2016)
Строгаль М. О. - Упровадження механізму фандрейзингу в сферу культури України (2016)
Путро А. О. - Професійна іншомовна компетентність студентів: аналіз тексту (Частина І) (2016)
Андросова Д. В. - Стильова емансипація музичного виконавства та методологія "нової цілісності" аналізу музики (2016)
Довгань Л. М. - Музичний професіоналізм як компенсативна взаємодія педагогічної та виконавської діяльностей (2016)
Муравська О. В. - До питання про специфіку оперного амплуа баритона: етимологічний та образно-смисловий аспекти (2016)
Оганезова-Григоренко О. В. - Деякі інноваційні методології вокально-виконавського мистецтва (2016)
Побережна Г. І. - Сонатна форма у творчості О. Скрябіна: епізоди еволюції (2016)
Хіль О. М. - Перший фортепіанний концерт С. Прокоф’єва у спрямованості на актуальне інтонаційне рішення (2016)
Черноіваненко А. Д. - Про деякі передумови автономізації музичного інструменталізму (2016)
Білозерова О. В. - Музично-критична діяльність журналу "Art Line": тематика, жанровий зміст, структура та засоби аргументації (2016)
Вінічук А. О. - Функціонування соціокультурних зв’язків України та Румунії в театрально-концертній діяльності сучасного суспільства (2016)
Ганджа І. В. - Феномен Діани Петриненко як співачки і педагога (2016)
Гуркова О. М. - Сатирична спрямованість вокального циклу "Облачность" для баса і фортепіано О.Злотника на вірші Л. Мартинова (2016)
Кричинська О. В. - "Одинадцять етюдів у формі старовинних танців" для фортепіано В. Косенка: танцювальний сюїтний цикл між минулим і майбутнім (2016)
Лю Кетін - Фортепіанний модерн у творчості одеських композиторів 1950-х – 1960-х років (на прикладі творів К. Данькевича, С. Орфєєва, О. Красотова) (2016)
Нємцова Л. О. - Проблематика хорового виконавства у світлі музикознавчо-критичних праць С. Людкевича (2016)
Павленко Л. О. - Еволюція бандурного виконавства: методологічні засади дослідження (2016)
Палкіна І. І. - Рок-мистецтво як складова рок-культури (2016)
Співаченко О. С. - Федір Стравінський – "вокальний актор" (на прикладі образу Мефістофеля в опері Ш. Гуно "Фауст") (2016)
Шевченко Т. О. - Виконавська інтерпретація Другої фортепіанної сонати С. Рахманінова (2016)
Гоцуляк Ю. - Диференційована освіта в Україні: адміністративно-правові тенденції (2016)
Муранова Н. - Принципи доуніверситетської підготовки слухачів до навчання у вищій школі (2016)
Ємець В. - Досвід підтримки та розвитку обдарованих дітей в Італії, Слинькова Т. (2016)
Войнаровська Л. - Філософське осмислення національних традицій освіти (2016)
Ткаченко Л. - Інтелектуально обдарована особистість: фактори розвитку (2016)
Мацюк Л. - Особливості викладання біології з використанням інноваційних технологій (2016)
Рева О. - Інноваційний підхід до вдосконалення зовнішнього незалежного оцінювання, Камишин В., Добровольська Н. (2016)
Яцишин А. - Інформатизація освіти України та підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації до її здійснення (2016)
Козійчук О. - Соціалізація обдарованої молоді в контексті професійного самовизначення (2016)
Животенко Л. - Розвиток емоційного інтелекту засобами арт-методів (на прикладі діяльності гуртка "Весела карусель" у КПДю) (2016)
Козігора М. - Формування інтелектуальних вмінь і навичок у процесі навчання молодших школярів (2016)
Прядко О. - Класифікація музичних здібностей і необхідність їхнього розвитку у студентів музично-педагогічних спеціальностей (2016)
Бахмат Н. - Хмаро орієнтоване середовище педагогічної підготовки вчителів початкової школи: навчально-методичне забезпечення (2016)
Лыкова И. - Современные подходы к изучению одаренности детей дошкольного возраста (проблема гармонизации мировосприятия) (2016)
Панченко В. - Меценатство і спонсорство та історико-культурна спадщина в Україні (2016)
Стрижак О. - Онтологія девіантної поведінки підлітків, Володченко А. (2016)
Лукьянчук Н. - Современные технологии, способствующие развитию одаренного ученика (2016)
Ковальова О. - Результати апробування авторської методики "Оцінювання рівня сформованості соціально-комунікативної компетентності" в рамках пілотажного дослідження (2016)
Зємба Б. A. - Соціально-педагогічні інновації у роботі з дітьми "групи ризику" (2016)
Барбінов В. - Професійно важливі якості конкурентноспроможних фахівців – концептуальні основи професійно-технічної освіти (2016)
Барбінова А. - Роль майстра виробничого навчання у вихованні сімейних цінностей (2016)
Венгерський П. С. - Комп’ютерний аналіз та моделювання потоків рідини в річках з використанням Web-аплікацій з GIS-компонентою на основі ArcGIS Server’а, Трофимчук О. М. (2016)
Коржнев М. М. - Концептуальні підходи щодо визначення асиміляційного потенціалу територій з врахуванням його складових для геологічного середовища, Кошарна С. К. (2016)
Воскобойник В. А. - Распределение давления на поверхности гибкой струенаправляющей завесы, Хомицкий В. В., Воскобойник А. А., Воскобойник А. В., Терещенко Л. Н., Хижа И. А. (2016)
Дмитруха Т. І. - Визначення терміну безпечного перебування людей на об’єктах різного призначення у разі їх забруднення парою ртуті, Маджд С. М., Радомська М. М., Бовсуновський Є. О. (2016)
Коваленко О. В. - Інформаційна модель міграції тритію, Кряжич О. О. (2016)
Телима С. В. - Про зміни природних та техногенних умов на територіях закриття вугільних шахт, Плахотній С. А. (2016)
Кривомаз Т. І. - Перший аналіз цитотоксичності міксоміцетів, Демецька О. В., Мовчан В. О. (2016)
Гречанюк В. Г. - Вплив шкідливих викидів в атмосферу на корозійну стійкість композитів (Cu-Zr-Y)-Mo, Гречанюк І. М., Маценко О. В. (2016)
Калюх Ю. І. - Моніторинг Лівадійського палацу при змінах фізико-механічних характеристик ґрунтів Центральної Лівадійської зсувної системи, Клименков О. А., Берчун Я. О. (2016)
Лагоднюк А. М. - Ідентифікація коефіцієнта шорсткості річкових заплав за даними дистанційного зондування для підтримки математичного моделювання неусталеного руху води при повенях, Корбутяк В. М., Стефанишин Д. В. (2016)
Варавін Д. В. - Показники ефективності енергозбереження та екологічної безпеки при реконструкції житлових будинків, Сіпаков Р. В. (2016)
Зорін Д. О. - 3D моделювання Дністровського протипаводкового полігону (2016)
Реферати (2016)
Інформація про авторів (2016)
До уваги авторів збірника (2016)
Вихідні дані (2016)
Бакуліч О. О. - Модель складу транспортного потоку міста, Самойленко Є. С. (2016)
Бондар Н. М. - Проблема відсутності справедливої оплати праці в контексті управління сучасними автотранспортними компаніями, Бобровник Д. О. (2016)
Козак Л. С. - Формування у суспільстві ідеї нетерпимості до проявів корупції як базисна складова механізму реалізації антикорупційної стратегії в Україні, Федорук О. В. (2016)
Коцюк О. Я. - Оптимізація розподільчої системи доставки товарів, Бакуліч О. О., Мусатенко О. В. (2016)
Кривошеєва С. В. - Розвиток транскордонного співробітництва в Україні, Клименко І. С. (2016)
Марунич В. С. - Сутність застосування передових технологій на автомобільному транспорті, Вакарчук І. М., Харута В. С. (2016)
Невмержицький В. М. - Вплив чинників на розвиток інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємства (2016)
Омельянович О. Р. - Особливості та пріоритети стратегічного розвитку підприємств міського електротранспорту в сучасних кризових умовах в Україні, Прима Ю. І. (2016)
Парфентьєва О. Г. - Методичний підхід до оцінювання вартості потенціалу розвитку підприємства автотранспорту (2016)
Теслюк Н. П. - Циклічний розвиток валютних систем, Швиденко В. В. (2016)
Федорук О. В. - Перспективні тенденції розвитку інвестиційної діяльності транснаціональних корпорацій, Тужик А. П. (2016)
Форнальчик Є. Ю. - Створення матриці кореспонденцій пересувань пасажирів на основі даних операторів стільникового зв’язку, Демчук І. А. (2016)
Щербакова Н. О. - Особливості створення та функціонування туристичних кластерів (2016)
Арістова А. В. - Феномен релігійної комунікації в оптиці загальної теорії комунікації (2016)
Бахтіярова Х. Ш. - Компетентнісний підхід до проектування результатів навчальної діяльності студентів професійної освіти, Савостін-Косяк Д. О. (2016)
Бондар Н. М. - Удосконалення мотиваційних механізмів в системі менеджменту організацій, Сергієнко Т. В. (2016)
Грищук О. К. - Педагогічний аспект підготовки майбутніх фахівців туристичної галузі, Ципко В. В. (2016)
Доброносова Ю. Д. - Медіаосвіта як продуктивний чинник розвитку вищої освіти в Україні (2016)
Заяц О. В. - Контролювання, моніторинг і діагностика як передумови контролінгу (2016)
Клименко І. С. - Особливості оплати праці на автотранспортних підприємствах, Кириченко Г. В., Комаревич К. В. (2016)
Комчатних О. В. - Транзитний потенціал України: сучасний стан та перспективи розвитку, Редько Н. О. (2016)
Синяков С. В. - Філософія та економічна наука, Юрченко Е. А. (2016)
Теслюк Н. П. - Характеристика моделей фінансових відносин в контексті фіскального навантаження, Вовненко Ю. В. (2016)
Теслюк Н. П. - Еволюція розвитку платіжних рішень в контексті теорії поколінь, Кудінова Д. І. (2016)
Ярова Р. В. - Громадські роботи як адміністративне стягнення, що застосовується до спеціальних суб’єктів – водіїв автотранспортних засобів, Дмитриченко-Кулеба Г. М. (2016)
Грисюк Ю. С. - Розробка концептуальної моделі формування стратегічних партнерств підприємств автомобільного транспорту, Лабута А. В. (2016)
Більченко Є. В. - "Привид" і "зомбі": класичний та некласичний дискурси мистецтва як міфу, діалогу та гри (2013)
Герчанівська П. Е. - Моделі розвитку сучасних соціокультурних систем (2013)
Гончарова О. М. - Екскурсійна лекція в елліністичному красномовстві: Філострати і Каллістрат (2013)
Кікоть А. А. - Костюмна репрезентація літніх людей в соціокультурному контексті України (2013)
Щедрін А. Т. - Ченнелінг: пошуки розуму у всесвіті в контексті постмодернової релігійності (культурологічні виміри) (2013)
Колесник О. С. - Художня інтерпретація інваріантних образів (2013)
Руденко С. Б. - Про поняття "пам’яткознавство" (2013)
Смоліна О. О. - Феномен майбутнього в культурі православного чернецтва (2013)
Акименко О. С. - Аксіологічний вимір космізму як актуалізована міфологема медіакультури (2013)
Шинкарук В. Д. - Теперішній і минулий час як основні форми вираження реально-індикативного значення диктуму (2013)
Гінзбург М. Д. - Cередній рід в Українських загальних і фахових текстах: традиції слововживання (2013)
Завальнюк І. Я. - Спеціалізація синтаксичних одиниць в інформаційних газетних жанрах (2013)
Браїлко Ю. І. - Конфесійні оніми як засіб зображення сакрального і профанного світів у поезії Миколи Руденка (2013)
Личук М. І. - Категорії "ціле" – "частина" у філософському та лінгвістичному потрактуванні (2013)
Лонська Л. І. - Морально-етичні поняття у трактуванні Григорія Сковороди: філософський і лінгвістичний аспекти (2013)
Прокопчук Л. В. - Асоціативні порівняння в мовотворчості М. Стельмаха (2013)
Макарець Ю. С. - Концепт ‘вода’ в українській мовній картині світу (на матеріалі усної народної творчості) (2013)
Ясіновська О. В. - Антропоморфні ознаки концепту ДУМКА в художньому дискурсі Івана Франка: індивідуальний субкод (2013)
Бугайова О. І. - Соціальна реклама як особливий жанр (2013)
Литвинська С. В. - Творчість Олексія Коломійця в літературно-мистецькому процесі кінця 50-х – початку 60-х рр. ХХ століття (2013)
Щур Н. О. - Театральна публіцистика Я. Мамонтова: проблема класифікації та методології (2013)
Кияновська Л. О. - Опера для одного композитора з увертюрою і мораліте (творчий портрет Мирослава Скорика) (2013)
Маркова О. М. - Музична культурологія в системі сучасного гуманітарного знання (2013)
Андросова Д. В. - Стиль фортепіанних композицій А. Шенберга и А. Берга у контексті естетики експресіонізму (2013)
Мельник Л. О. - Стратегії музичної журналістики: аспекти історії і практики (2013)
Муравська О. В. - Музичний театр В. Ребікова у контексті жанрово-стильових пошуків російської культури рубежу XIX-XX століть (2013)
Вербовецька C. В. - Позитивні та маніпулятивні особливості функціональної музики (2013)
Всеукраїнська науково-практична конференція "Феномен Тараса Шевченка: Лінгвістичний, історичний і мистецтвознавчий аспекти", присвячена 200-літтю від дня народження Тараса Шевченка (2013)
Андрющенко К. А. - Розробка конкурентної стратегії підприємства в умовах процесного підходу (2016)
Свиноус І. В. - Методичні засади формування системи управління витратами на сільськогосподарських підприємствах, Гаврик О. Ю., Хомовий С. М. (2016)
Правдюк Н. Л. - Бюджетування як інструмент обліку витрат для підвищення якості продукції підприємств лікеро-горілчаної підгалузі (2016)
Мельник О. Г. - Організаційні засади реалізації толінгових операцій на підприємствах, Коць І. І. (2016)
Гайдуцький І. П. - Пріоритети сталого низьковуглецевого розвитку України (2016)
Фурдичко Л. Є. - Дестабілізуючі фактори впливу на фінансову систему України в сучасних умовах розвитку держави (2016)
Савченко Р. О. - Процедури управлінського контролю, Савченко Н. М. (2016)
Карасьова Н. А. - Державна політика стимулювання експорту аграрного сектора (2016)
Саенко В. Г. - Прагматическая оценка услуг физкультурно-оздоровительной и спортивной сферы (2016)
Шамборовський Г. О. - Застосування антикризового регулювання з метою стабілізації та зростання доходів населення в трансформаційних економіках (2016)
Сєрєбряк К. І. - Методичний підхід до проведення компаративного аналізу показників економічного співробітництва регіонів (2016)
Ісаєва Н. І. - Форсайт розвитку міст як найважливіша складова інструментарію стратегічного бачення майбутнього України, Дегтярьова О. В. (2016)
Чижов В. А. - Проблеми та перспективи управління іт-компаніями в умовах соціально-економічної кризи України (2016)
Синоверський Р. Л. - Кредитування малого та середнього бізнесу: проблеми та перспективи (2016)
Коломієць В. Л. - Дискусійні питання сутності фінансової інфраструктури (2016)
Вакар Т. В. - Методологічні та методичні основи брендингу сільських територій (2016)
Пірникоза П. В. - Фіскальні та економічні наслідки тіньової економіки (2016)
Балицька М. В. - Роль фінансової стійкості страхових компаній у забезпеченні фінансової стабільності економіки країни (2016)
Клименко М. О. - Застосування органічних добрив та їх роль у підвищенні родючості ґрунтів, Долженчук В. І., Крупко Г. Д., Глущенко М. К., Запасний В. С. (2013)
Клименко О. М. - Особливості функціонування річкової системи Горині, Корбутяк М. В. (2013)
Проневич В. А. - Біологічна активність торфових ґрунтів при структурній меліорації, Вознюк С. Т., Лико Д. В. (2013)
Прищепа А. М. - Агросфера як об'єкт соціо-економіко-екологічних досліджень (2013)
Головко О. В. - Розподіл валового запасу 137Сs на відкритих ділянках болотного масиву Cира Погоня (Західне Полісся України), Орлов О. О. (2013)
Ковальчук Н. С. - Вплив ферментованого органічного добрива на вміст фосфору рухомих сполук в дерново-слабопідзолистих ґрунтах, Гаврилюк В. А., Колесник Т. М. (2013)
Брежицька О. А. - Вивчення впливу урбанізованої території на стан атмосферного повітря в контексті сталого розвитку (2013)
Волкова Л. А. - Заповідне урочище "Бармаківське” як об’єкт навчальної польової практики, Яковишина М. С. (2013)
Яцик А. В. - Екологічна оцінка якості поверхневих вод річки Рось, Гопчак І. В., Басюк Т. О. (2013)
Клименко М. О. - Дослідження зміни якості поверхневих вод в басейні річки Іква, Буднік З. М. (2013)
Гурський А. Й. - Удосконалення індивідуального здоров’я людини з врахуванням екологічних факторів (2013)
Борщевська І. М. - Розповсюдження рослин-біоіндикаторів на території зони впливу ПАТ "Волинь-цемент" (2013)
Попович В. В. - Макроміцети Львівського міського полігону твердих побутових відходів (2013)
Фурман В. М. - Стан кислотності ґрунтів Рівненського району Рівненської області, Солодка Т. М., Шаталов О. С., Яковчук А. О., Ойцюсь Л. В., Продай Ю. В. (2013)
Бєдункова О. О. - Оцінка токсичності водного середовища за показниками виживаності риб гуппі (Poecilia reticulata Peters), Мороз Ю. М. (2013)
Вербецька К. Ю. - Екологічна оцінка стану басейнів річок Західної Грузії за вимогами Водної Рамкової Директиви ЄС (2000/60/ЄС) (2013)
Залеський І. І. - До проблеми створення транскордонного управління басейном річки Західний Буг, Михальчук М. А., Голомис А. В. (2013)
Ліхо О. А. - Вплив пестицидів на формування якості ґрунтів та природних вод на території Рівненської області, Гакало О. І. (2013)
Турчина К. П. - Аналітичне визначення різних форм калію в ґрунтах Західного Полісся України (2013)
Фурманець О. А. - Зміна кліматоутворюючих показників на території України, Дацюк М. В. (2013)
Стецюк Л. М. - Використання методів біоіндикації та біотестування для оцінки стану водних екосистем (2013)
Гроховська Ю. Р. - Раритетні види та угруповання вищих водних і прибережно-водних рослин Рівненської області, Володимирець В. О., Кононцев С. В. (2013)
Зборовська О. В. - Екологічний стан і продуктивність лісових насаджень сосни звичайної у свіжих борах і суборах Житомирського Полісся (2013)
Світельський М. М. - Продуктивність великоголовника сафлороподібного залежно від застосування мінеральних добрив в умовах ботанічного розсадника Житомирського національного агроекологічного університету (2013)
Лопушняк В. І. - Вплив систем удобрення на калійний режим темно-сірого опідзоленого ґрунту (2013)
Лико Д. В. - Організація самостійної роботи студентів під час вивчення курсу "Радіоекологія", Костолович М. І. (2013)
Ойцюсь Л. В. - Перспективи розвитку сільського туризму в регіоні, Костолович М. І. (2013)
Мала А. В. - Оцінювання сільськогосподарського підприємства щодо придатності ведення органічного виробництва (2013)
Більченко Є. В. - Семантичний топос Майдану: внутрішні ідентичності українців між Заходом і Росією (2014)
Герчанівська П. Е. - Ідентичність: діалог і конфлікти ідентичності (2014)
Жукова Н. А. - Життя як спогад: номадологічний проект Давіда Фонкіноса (2014)
Личковах В. А. - Діалог культур у християнській філософії імені (2014)
Стогній О. М. - Культура шанування як основа формування міжнародних взаємозв’язків (на прикладі України та Греції) (2014)
Бойко З. В. - Філосовсько-культурний аспект концепту "серце" (2014)
Гавеля О. М. - Діяльність творчої молоді України як реалізація культурних цінностей та духовних надбань сучасної цивілізації (2014)
Ємець Н. А. - Ідея Платона і Арістотеля як теоретичне підгрунтя неосхоластичної філософії доби українського бароко (2014)
Колесник О. С. - Основні форми художньої інтерпретації міфу в культурі ХХ-початку ХХІ ст. (2014)
Коробка Г. О. - Трaнсценденція мовної особистості (homo loquens) у людину, що (homo ludens): сміховий контекст Майдану (2014)
Малиневська В. М. - Сторінка з церковного життя Чернігова на рубежі ХІХ-ХХ століття (2014)
Овчарук О. В. - Ідеал людини в культурологічній концепції Миколи Бердяєва (2014)
Піщанська В. М. - Релігійно-естетичний діалогізм і синкретизм в архітектурі українського козацтва (2014)
Радзієвський В. О. - До актуальних питань субкультур у постсучасному діалозі (2014)
Терещенко-Кайдан Л. В. - Констянтин Корнякт – купець з ретімнону. Видатний грек-меценат української культури ХVІ ст. (2014)
Бензюк О. О. - "Відкрита інтерпретація" в структурі дотичних понять (2014)
Гарнага І. В. - Вектори та перспективи розвитку сучасного мистецтва iз соціокультурної точки зору (2014)
Денисюк С. С. - Реформування державного механізму Греції відповідно до конституційних змін 1911 року (2014)
Дмитрук Л. І. - Семантичні особливості лемківського костюма в контексті міжкультурної комунікаці (2014)
Кірієнко А. О. - Мистецька діяльність В. В. Василевича 1940-1950 років в контексті питання детермінації історичним часом творчого процесу (2014)
Сухина О. В. - "Клінічні" стратегії особистості у проблемному полі шизоаналізу мистецтва (2014)
Усікова Л. С. - Енергейя слова в літературі Київської Русі (2014)
Файзулліна Г. С. - Культур-діалогічні виміри філософського роману Анатолія Феді "Переддень Доби Водолієвої" (2014)
Хіжняк Я. - Деякі суперечливі питання у Київській духовній академії (2014)
Цибулько В. О. - Альтернативний підхід до здійснення аналізу перекладів ліричної поезії (2014)
Шугалій Н. Є. - Поширення науково-педагогічних ідей Ніколая Фредеріка Северіна Ґрунтвіга у країнах світу (2014)
Звонська Л. Л. - Метафоричне фразеотворення у Новому Завіті (2014)
Шинкарук В. Д. - Модус і диктум у структурі речення (2014)
Личук М. І. - Реченнєва природа нечленованих побудов (2014)
Борух О. Є. - Трансформації крилатих висловів у сучасному мовленні (на прикладі турецької мови) (2014)
Годз О. В. - Особливості формально-синтаксичної структури двоскладних речень із компаративним і суперлативним прислівниковим присудком (2014)
Demianova Y. - Cursing as a part of conflict speech genre (2014)
Телеки М. М. - Вираження семантики заборони в писемній комунікації (2014)
Андросова Д. В. - Фортепіанний стиль "Острова радості" К. Дебюссі як опозиція сонатно-оркестровій концепції піанізму Л. Бетховена (2014)
Лисенко О. В. - Категорія "виконання" у призмі мовленнєвої парадигми музично-виконавської діяльності (2014)
Муравська О. В. - Жанрово-стильові аспекти ораторіальної спадщини Ф. Мендельсона (2014)
Оганезова-Григоренко О. В. - Творча домінанта як параметр порядку автопоезної системи актор мюзиклу (2014)
Рябуха Н. О. - Звукообраз фортепіано в динаміці історико-культурних змін (2014)
Скорик А. Я. - Вплив новітніх інформаційно-комунікативних технологій на природу культурологічної повсякденності (2014)
Можаєв Ф. М. - Семантичні функції вагнерівського баритону увокальній драматургії опери "Тангейзер" (2014)
Ракочі В. О. - Внутрішнє оркестрове соло в український симфонічній музиці XIX століття (2014)
Сухомлінова Т. П. - Музично-поетичний всесвіт хорової творчості Ганни Гаврилець (на прикладі циклу "Три хори на вірші Олександра Олеся") (2014)
У Хун Юань - Відбиття традицій європейського романтизму в китайській художній пісні рубежу ХХ-ХХІ століть (на прикладі аналізу твору Лу Цзай-І "Я кохаю цю землю" на вірші Ай Чина ) (2014)
Черноіваненко А. Д. - Музичний інструменталізм як феномен духовної та матеріальної культури (2014)
Шамаєва К. І. - Родина Блюменфельдів в Україні (2014)
Яковчук Н. Д. - Соната-рапсодія Олександра Яковчука: до проблеми оновлення жанру (2014)
Титул, зміст (2016)
Кульчицька Г. О. - Першочергові завдання і перспективи регіональної мінералогії України, Павлишин В. І., Черниш Д. С., Герасимець І. М. (2016)
Квасниця В. М. - Дипірамідальні кристали циркону із лужних порід Приазов’я, Вишневський О. А., Квасниця І. В., Гурненко І. В. (2016)
Кривдік С. Г. - Піроксени Покрово-Киріївського масиву (Приазов’я, Україна), Шаригін В. В., Гаценко В. О., Луньов Є. С. (2016)
Іваницький В. П. - Кінетика "старіння" синтетичних магнітовпорядкованих наночастинок оксидів заліза за даними мессбауерівської спектроскопії, Пономаренко О. М., Брик О. Б., Дудченко Н. О., Польшин Е. В., Овсієнко В. В., Редько Я. В. (2016)
Гречановский А. Е. - Атомистическое компьютерное моделирование свойств смешения твердых растворов циркон ZrSiO4 — монацит LaPO4 и циркон ZrSiO4 — ксенотим YPO4, Еремин Н. Н. (2016)
Гіріч А. Л. - Порфіровий бітумовмісний ксеноліт у хондриті Кримка (LL3.1): 1. Структурно-мінералогічна характеристика, Семененко В. П. (2016)
Шеремет Е. М. - Петро- и геохимические особенности протерозойских и фанерозойских редкометалльных гранитов, Седова Е. В. (2016)
Степанюк Л. М. - Ймовірні джерела родоначальних магм двопольовошпатових гранітів та умови магмогенерації (на прикладі Середньопридніпровського мегаблоку УЩ), Курило С. І., Котвіцька І. М. (2016)
Shumlyanskyy L. - Age and Sulfur Isotope Composition of the Prutivka Intrusion (the 1.78 Ga Prutivka-Novogol Large Igneous Province in Sarmatia), Ernst R. E., Billström K., Wing B. A., Bekker A. (2016)
Аркадий Николаевич Таращан (к 80-летию со дня рождения) (2016)
Гончарова О. М. - Дозвілля античності в контексті видовищної культури: ігри (2015)
Сабадаш Ю. С. - Вплив мас-медіа на формування особистості: за творами Умберто Еко (2015)
Личковах В. А. - Художня література як етнокультурографія, Файзулліна Г. С. (2015)
Демідко О. О. - Становлення та розвиток театральної культури Маріуполя (кінець ХІХ – початок ХХ століття) (2015)
Ємельянова Т. В. - Культурологічний аналіз естетико-психологічної проблематики (2015)
Карпов В. В. - Соціологія музейної справи. Теоретико-методологічні засади (2015)
Крижановська Н. Є. - Феномен диригента в сучасних культурних процесах (феноменальна особистість диригента-хормейстера як культурологічна проблема) (2015)
Овчарук О. В. - Культурологічні концепції як форми наукового пізнання культури та людини (2015)
Барандій А. Ю. - Роль австро-угорської національної політики у формуванні ідентичності українців Галичини кінця XIX – початку XX століття (2015)
Бойко З. В. - Філософсько-культурологічний аспект концепту "серце" (2015)
Матвійчук Б. С. - Естетосфера радянської реклами першої половини ХХ століття: культурологічний аналіз (2015)
Нікольченко Ю. М. - Греко-римська антична архітектура Північного Причорномор’я та її традиції, Головко О. В. (2015)
Фурдичко А. О. - Форми колективної взаємодопомоги українців (2015)
Романенко Н. О. - Військово-шефська діяльність колективів українських театрів періоду Великої Вітчизняної війни (2015)
Хом’якова О. В. - Культурна компетенція у вищій освіті (2015)
Копієвська О. Р. - Культурна матриця в контексті сучасного культуротворення (2015)
Шевченко Л. О. - Національно-культурний компонент фразеологізмів в іспанській періодичній пресі (2015)
Бермес І. Л. - Роман Кухар – співак і організатор музичного життя української діаспори (2015)
Козлін В. Й. - Методичні рекомендації з аранжування при зведенні музичного матеріалу звукорежисером, Грищенко В. І. (2015)
Андросова Д. В. - Символізація оперного симфонізму у фортепіанних сонатах Р. Вагнера (2015)
Каплун Т. М. - Образ святої княгині Ольги в давньоруській церковно-співочій традиції: історичні і джерелознавчі аспекти (2015)
Сташевський А. Я. - Специфічні темброво-динамічні ефекти в сучасній баянній музиці українських композиторів: огляд та класифікація (2015)
Громченко В. В. - Художня образність як основа еволюції засобів виразності (на прикладі твору "Українські витинанки" для гобоя або саксофона Л. Колодуба) (2015)
Зосім О. Л. - Східнослов’янська духовна пісня XVII–XХ століть у контексті народної культури (2015)
Івахова К. П. - Технічні особливості виконання фортепіанних творів М. Скорика (2015)
Тарасова О. О. - Роль етнодиференціювальних ознак у формуванні італійської музичної ментальності (2015)
Ареф’єва А. Ю. - Фестивальні імпрези мистецтва України як феномен культури повсякдення (2015)
Ван Пен - Катарсис як музикознавча категорія: актуальний аспект (2015)
Ковальська І. В. - Жанрово-стилістичні витоки музичної мови класичної оперети (2015)
Кравченко А. І. - Програмні основи камерно-інструментальних творів українських композиторів кінця ХХ – початку ХХІ століть (2015)
Носуля А. В. - Жанрова специфіка та принципи формоутворення у камерній опері на рубежі XIXXX століть (2015)
Олейник О. Л. - Символістські витоки творчості І. Стравінського в детермінації виразності інструментальних соло балету "Агон" (2015)
Польовий О. Г. - Музика як ідеальний стимул розважальної програми та засіб художньо-змістовної комунікації (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського