Новиков Н. Ю. - Влияние гемодинамического и мембраногенного факторов отека на морфологические изменения в легких (2012)
Резуненко Ю. К. - Вплив поліолів на основі гліцеролу на вміст циклічних нуклеотидів у плазмі крові щурів (2012)
Рекалов Д. Г. - Патофизиологическая сопряженность окислительной трансформации белков с динамикой инфламаторных биомаркеров в дебюте ревматоидного артрита, Бринер И. А. (2012)
Рябоконь Ю. Ю. - Взаємозв’язки показників ендотелійзалежної функції ендотелію та ступеня виразності змішаної кріоглобулінемії у хворих на хронічний гепатит C, Колесник М. Ю., Абрамов А. В. (2012)
Сиволап В. Д. - Особливості післяінфарктного ремоделювання серця у хворих на Q-інфаркт міокарда та цукровий діабет 2 типу, Михайловська Н. С. (2012)
Сырбу И. Ф. - Эзофагогастродуоденофиброскопия в дифференциальной диагностике острого панкреатита, Новохатний П. В. (2012)
Усачова О. В. - Аналіз особливостей епідемічного процесу токсокарозу в Запорізькій області в 2007-2009 роках, Дралова О. А. (2012)
Фурик О. О. - Стан прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу у хворих на гострий гепатит B з супутнім хронічним алкогольним ураженням печінки, Рябоконь О. В. (2012)
Ханюков А. А. - Улучшение качества жизни пациентов - основной критерий эффективности медикаментозного лечения больных с мультифокальным атеросклерозом и сахарным диабетом (2012)
Шачаніна Н. В. - Вплив короткотривалої терапії валсартаном на ремоделювання судин у хворих на гіпертонічну хворобу, Сиволап В. В., Добровольська Н. П. (2012)
Школьник В. В. - Взаимоотношение грелина и ФНО-α у пациентов с различными компонентами метаболического синдрома, Шапошникова Ю. Н., Немцова В. Д. (2012)
Колісник Н. С. - Проблеми виявлення, діагностики, лікування і профілактики туберкульозу у дітей з вогнищ туберкульозної інфекції (2012)
Крайдашенко О. В. - Ускладнення гемотрансфузій: класифікація, клінічні прояви, методи лікування та профілактики, Саржевська А. В., Саржевський А. Н. (2012)
Ведерникова І. О. - Дослідження впливу середовища на параметр міжчастинкової магнітної взаємодії, Ольховик Л. П., Коваль А. О. (2012)
Курінний А. В. - Обґрунтування оптимальної концентрації полігексаметиленгуанідину фосфату в кондитерських лікарських формах антимікробної дії для фармакотерапії й профілактики захворювань пародонта, Количева Н. Л., Гладишев В. В., Клементьєв В. Г., Дюдюн А. Д. (2012)
Спиридонов С. В. - Розробка складу та технології отримання гранул під умовною назвою "ШКТ-1" для лікування захворювань органів травлення, Донченко Н. В. (2012)
Ткаченко Н. О. - Історичні аспекти становлення соціального маркетингу у фармації, Червоненко Н. М. (2012)
Шалата В. Я. - Вивчення технологічних властивостей багатокомпонентної лікарської рослинної сировини, Сур С. В. (2012)
Шматенко О. П. - Дослідження впливу співвідношення об’єму реактора та кількості целюлозного матеріалу при отриманні гемостатичних перев’язувальних засобів на основі монокарбоксилцелюлози, Оридорога В. О. (2012)
Жадько В. А. - Критерії якості вищої освіти: історико-філософський підхід, Бідзіля П. О. (2012)
Зюков О. Л. - Шляхи поліпшення викладання біостатистики за допомогою дистанційних інтернет технологій (2012)
Одинцова В. М. - Особливості організації самостійної роботи студентів за кредитно-модульною системою при вивченні фармакогнозії, Денисенко О. М. (2012)
Крайдашенко О. В. - Формування клінічного мислення у студентів фармацевтичного факультету в процесі викладання фармакотерапії, Свинтозельський О. О. (2012)
Павлюченко М. І. - Клінічний випадок перекруту тіла матки, Слинько О. М., Шалімов В. І., Сапронов О. А., Павелко Н. О. (2012)
Кочін І. В. - Удосконалення навчального процесу на кафедрі цивільного захисту та медицини катастроф у післядипломній освіті працівників Державної служби медицини катастроф України, Акулова О. М., Гайволя О. О., Трошин Д. О., Шило І. Ф. (2012)
Содержание (2011)
Долматов А. И. - Технологические и конструктивные ограничения в процессах гибки труб, Багмет М. Н., Маркович С. Е., Жданов И. А. (2011)
Мельничук А. П. - Повышение точности тонкостенных деталей трубопроводов воздушных систем летательных аппаратов, изготавливаемых гидродинамической штамповкой (2011)
Кондратьев А. В. - Состояние проблемы научного обеспечения эффективной технологии производства агрегатов ракетно-космической техники из полимерных композиционных материалов, Коваленко В. А. (2011)
Мицык А. В. - Пути интенсификации вибрационной отделочно-зачистной обработки комбинированием схем энергетических воздействий на рабочую среду и детали, Федорович В. А. (2011)
Корнев А. В. - Концепция автоматизированного беспилотного авиационного комплекса активного воздействия на метеорологические процессы в зоне аэропортов, Петухов И. И., Баханов В. П., Лесков Б. Н. (2011)
Вирский Б. Н. - Выбор схемы гибкого ограждения легкого амфибийного аппарата на воздушной подушке, Богачева Т. Б. (2011)
Вартанян В. М. - Оценка робастной устойчивости базовой модели беспилотного летательного аппарата, Черановский В. О., Аль Дахери Али Мохамед (2011)
Александров В. Е. - Крутка арочного крыла параплана, Иванов П. И. (2011)
Тиховский А. Н. - Возможность проведения исследований управления круткой, толщиной и кривизной профиля на основе крыла современного дельтаплана (2011)
Нарыжный А. Г. - Анализ факторов, связанных со случаями попадания птиц в авиационный двигатель, Павленко В. Н., Светличный С. П. (2011)
Слободкина Ф. А. - Повышение эффективности работы лопаточной машины путем оптимизации формы лопатки, Малинин В. В., Малинин А. В. (2011)
Радченко Н. И. - Охлаждение воздуха на входе газотурбинных двигателей использованием теплоты уходящих газов в климатических условиях ливии, Эльгерби Рами (2011)
Нежведілов А. Ю. - Аналіз методів підвищення корозійної стійкості сталевих лопаток компресора ГТД (2011)
Харченко В. С. - Елементи методології оперативної коригувальної верифікації програмних засобів інформаційно-управляючих систем космічних апаратів, Замирець М. В., Засуха С. О., Поночовний Ю. Л. (2011)
Медведенко О. М. - Формування соціоничного портрета пілота, Міхайлик М. Ф., Недбай С. В. (2011)
Рева О. М. - Фрейми інтелектуальної системи аналізу помилок авіадиспетчерів, Невиніцин А. М., Насіров Ш. Ш., Шульгін В. А., Бірюков Ю. Ю. (2011)
Алфавитный указатель (2011)
Ісаков Л. В. Ісаков Л. В. - Cистематизація пегматитів українського щита за геолого-структурними особливостями формування пегматитоносних гранітних комплексів (2013)
Пащенко В. Г. Пащенко В. Г. - Роль парагенетичного напряму формаційного аналізу у вивченні нижньодокембрійських метаморфічних комплексів (2013)
Калашник Г. А. Калашник Г. А. - Роль глибинних чинників у формуванні промислового ендогенного уранового зруденіння українського щита (2013)
Загнітко В. М. Загнітко В. М. - Перспективи марганцевоносності Середнього Побужжя, Лижаченко Н. М. Лижаченко Н. М., Антаков Є. В. Антаков Є. В. (2013)
Вітаємо з ювілеєм Наталю Георгіївну Люту! (2013)
Люта Н. Г. Люта Н. Г. - Просторова однорідність і витриманість компонентів ландшафтів як визначальна умова для планування і проведення моніторингу (2013)
Кроїк Г. А. Кроїк Г. А. - Екологічна оцінка шахтних порід Західного Донбасу як джерела забруднення об’єктів довкілля, Павличенко А. В. Павличенко А. В. (2013)
Сухорученко С. К. Сухорученко С. К. - Вплив природних і техногенних чинників на розвиток зсувів і крипу в межах поширення глин нижньої крейди Кримського Передгір’я (2013)
Чабан В. В. Чабан В. В. - Особливості міграції техногенних забруднювачів з ґрунтів у ґрунтові води (в районі водозбору Сакського озера) (2013)
Шевченко О. Л. Шевченко О. Л. - Роль западинного мікрорельєфу та інших чинників у формуванні водного винесення радіоактивного стронцію, Бублясь В. М. Бублясь В. М. (2013)
Лисенко О. А. Лисенко О. А. - Геологічні пам’ятки. "Базальтові стовпи” Іванової долини, Меркушин І. Є. Меркушин І. Є. (2013)
Лисенко О. А. Лисенко О. А. - Міжнародна конференція "Сучасні проблеми природничих наук” до 155-річчя академіка П. А. Тутковського, Люта Н. Г. Люта Н. Г., Саніна І. В. Саніна І. В. (2013)
Ісаков Л. В. Ісаков Л. В. - Наукова конференція "Гранітоїди: умови формування і рудоносність” (стисле повідомлення) (2013)
Авраменко Н. В. - Перевязка внутренних подвздошных артерий как метод выбора хирургической остановки кровотечений в акушерско-гинекологической практике, Петряев Ю. Ф., Барковский Д. Е. (2012)
Вільчинський Г. В. - Особливості показників ліпідного спектра у жінок, хворих на гіпертонічну хворобу носіїв різних генотипів пероксисом проліфератор-активуючих рецепторів-γ, Сінгх О. О., Петровська В. В., Жебель В. М. (2012)
Рябоконь Ю. Ю. - Динаміка змін спектральних параметрів варіабельності серцевого ритму у хворих з позапечінковими проявами хронічного гепатиту C на фоні лікування L-аргініном (2012)
Щербаков А. Ю. - Пренатальна діагностика стану плода у вагітних з рубцем на матці, Гладкова Т. А., Щербаков В. Ю., Новикова О. О. (2012)
Боярская Л. Н. - Клиническая эффективность фитопрепарата "Гастритол" в комплексной терапии детей и подростков с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, Иванова Е. А., Дмитрякова Г. Н., Скалозубова И. Б. (2012)
Демчук М. Б. - Дослідження вітчизняного ринку лікарських препаратів і засобів лікувальної косметики, що використовуються при зовнішній корекції алопеції, Івашків Ю. І., Грошовий Т. А. (2012)
Павх О. І. - Розробка складу лікувально-косметичного засобу для профілактики випадіння волосся, Соколова Л. В., Козир Г. Р., Барна О. М. (2012)
Полова Ж. М. - Деякі аспекти сертифікації органічної косметики, Попович В. П. (2012)
Бутко Л. А. - , Волох Д. С. Деякі аспекти удосконалення навчально-виховного процесу провізорів-косметологів (2012)
Книш Є. Г. - Викладання дисципліни "Фармацевтичне законодавство" у Запорізькому державному медичному університеті, Алексєєва І. М., Бушуєва І. B., Червоненко Н. М., Ткаченко Н. О., Демченко В. О., Зарічна Т. П. (2012)
Анікін І. О. - Визначення показань до лікування відкритої артеріальної протоки у недоношених з критичною вагою, Снісарь В. І. (2012)
Візір В. А. - Стан мозкової гемодинаміки та процесів ремоделювання артеріальних судин у хворих на гіпертонічну хворобу, Деміденко О. В., Полякова Г. В. (2012)
Волочай В. І. - Вивчення амінокислотного складу трави галінсоги дрібноквіткової та галінсоги війчастої, Ковальов В. М. (2012)
В'ялих Ю. В. - Вплив дексаметазону введеного хронічно, на стан синаптичної передачі в скелетному м'язі білих щурів (2012)
Губка В. А. - Повторные операции после бедренно-подколенного шунтирования синтетическим протезом (2012)
Дячков М. В. - Синтез i фізико-хімічні властивості гідразидів та іліденгідразидів 3-арил(аралкіл)ксантиніл-8-метилтіоацетатних кислот, Шкода О. С., Александрова К. В., Левіч С. В. (2012)
Жарких А. В. - Состояние фетоплацентарного комплекса при многоплодной беременности, Любомирская Е. С., Бабинчук Е. В. (2012)
Жук Ю. М. - Спектрофотометричне визначення бісопрололу за реакцією з тимоловим синім, Васюк С. О., Кейтлін І. М. (2012)
Качан І. С. - Прихильність до лікування та якість життя хворих на гіпертонічну хворобу (2012)
Ключко С. С. - Морфофункциональные особенности желудка крыс в раннем постнатальном периоде в норме и после антигенного воздействия (2012)
Ковальова A. M. - Порівняння антибактеріальної активності ліпофільних екстрактів трави перстачу гусячого та перстачу білого, Абдулкафарова Е. Р., Кашпур Н. В., Волинський А. Ю., Осолодченко Т. П. (2012)
Ковальова A. M. - Дослідження компонентного складу ефірної олії квіток Lamium album, Колісник Я. С., Гончаров О. В., Ільїна Т. В. (2012)
Кожемякина С. Ю. - Влияние умеренной физической нагрузки на проявление эффектов дексаметазона на скелетную мышцу белых крыс (2012)
Колісник И. С. - Значення контакту з хворими туберкульозом на розвиток захворювання у дітей і підлітків (2012)
Красных Е. А. - Исследование химического состава туи западной, Мозуль В. И., Доля B. C. (2012)
Кузнецова А. А. - Случай церебрального токсоплазмоза у ВИЧ-инфицированной пациентки на фоне высокоактивной антиретровирусной терапии, Решетник А. В., Соломенник А. О., Юрко Е. В., Могиленец Е. И. (2012)
Кущ О. Г. - Лектингістохімічна характеристика лімфоїдної тканини, асоційованої з плодовою частиною плаценти, наприкінці першого періоду вагітності у щурів, Злобіна О. В. (2012)
Лещенко О. Ю. - Дослідження складу хлороформної фракції трави підмаренника несправжньом'якого, Горяча О. В., Ільїна Т. В., Ковальова A. M. (2012)
Мазурець С. І. - Фітохімічне вивчення ліпофільної фракції з листя хмелю звичайного, Ковальов С. В., Рудник A. M. (2012)
Мелеховець O. K. - Значення комплексу інтима-медіа для оцінки судинного ремоделювання при гіпотиреозі, Деміхова Н. В. (2012)
Могиленець О. І. - Інтегральні гематологічні показники у хворих на інфекційний мононуклеоз, Соломенник Г. О., Бондаренко А. В., Юрко К. В., Винокурова О. М., Кузнецова А. А., Решетник А. В. (2012)
Назарян P. С. - Влияние методов профессиональной гигиены полости рта на состояние краевого прилегания композитных реставраций, Кривенко Л. С. (2012)
Ошитко Р. В. - Хромато-мас-спектрометричне дослідження летких сполук плодів Crataegus laevigata та Crataegus monogyna, Грицик А. Р. (2012)
Палагіна І. A. - Вплив 2-гідроксифенілсукцинаміду на метаболізм оксиду азоту та систему антиоксидантного захисту у щурів в експериментальних умовах, Лалименко O. C., Кудря М. Я., Мельниківська Н. В. (2012)
Пашкова О. Є. - Оцінка електричної активності міокарда у дітей, хворих на муковісцидоз, Шиш Г. В. (2012)
Разнатовская Е. Н. - Туберкулез периферических лимфатических узлов, Друзенко О. С. (2012)
Рекалов Д. Г. - Ранний ревматоидный артрит: клинико-диагностические маркеры и суставная деструкция (2012)
Сенаторова Г. С. - Експресія протеїназ вазоконстрикторної дії у дітей з різними формами бронхолегеневої дисплазії, Черненко Л. М., Самохіна Л. М. (2012)
Соломенник А. О. - Иммунные реакции и трансформирующий фактор роста-бета 1 при различных формах HCV-инфекции, Анцыферова Н. В., Бондарь А. Е., Могиленец Е. И., Юрко Е. В., Винокурова О. Н., Гаврилов А. В., Кузнецова А. А., Решетник А. В. (2012)
Таврог М. Л. - Вікові особливості лімфоїдних структур червоподібного відростка людини грудного віку, Сидорова І. В., Здержко Н. М. (2012)
Хортецька Т. В. - Амінокислотний склад рослинної сировини Plantago media L. та Plantago altissima L. флори України, Мазулін О. В., Смойловська Г. П., Мазулін Г. В., Гречана О. В. (2012)
Юрченко Н. С. - Изучение состава хлороформной фракции травы ясменника распростертого, Ильина Т. В., Ковалева A. M. (2012)
Gorbachov S. V. - Effect of perioperative administration of lidocaine on the rate of elimination of enteric failure in patients after pancreato-duodenal resection, Patnana R. (2012)
Содержание (2011)
Букатый А. С. - Исследование влияния упрочнения методом выглаживания шариком на образование забоин кромок лопаток ГТД, Букатый С. А., Иванов А. А. (2011)
Евдокименко Ю. И. - Энергетическая эффективность горелок для высокоскоростного газопламенного напыления, Кисель В. М., Фролов Г. А. (2011)
Смыслов А. М. - Особенности текущего контроля состояния поверхности в технологиях удаления дефектных покрытий химическим методом с лопаток ГТД, Быбин А. А., Невьянцева Р. Р., Парфенов Е. В., Смольникова О. Г., Тарасов П. В. (2011)
Смыслова М. К. - Влияние электролитно-плазменной обработки на физико-химическое состояние поверхности и механические свойства лопаток паровых турбин из стали 20Х13, Таминдаров Д. Р., Самаркина А. Б. (2011)
Селиванов К. С. - Повышение фреттинг-стойкости деталей машин комплексной вакуумной плазменной обработкой, Галиакбаров Р. Ф. (2011)
Сергеев С. В. - Моделирование истечения двухфазного потока при нанесении газотермических покрытий, Данько К. А. (2011)
Сысоев Ю. А. - Проблемы ионно-плазменных технологий на основе вакуумно-дугового разряда и пути их решения (2011)
Стороженко М. С. - Исследование закономерностей высокотемпературного окисления композиционных материалов системы TiB2-SiC для нанесения защитных HVOF-покрытий, Уманский А. П., Чупров С. С. (2011)
Панасенко В. А. - Черновая обработка центробежных моноколёс ГТД с применением плунжерного фрезерования на обрабатывающих центрах с ЧПУ, Качан А. Я., Мозговой В. Ф. (2011)
Соловьев С. Н. - Математическая модель растачивания с активной магнитореологической муфтой-демфером, Гурский А. Н. (2011)
Нижник С. Н. - Определение угла ориентации режущего зерна относительно вектора скорости резания при круглом наружном и внутреннем шлифовании (2011)
Сакаев А. Х. - Сравнительное исследование шлифования профильных поверхностей лопаток турбины на токарно-лобовом МК163М и станке ELB-SCHLIFF Micro Cut4-520, Макаров В. Ф. (2011)
Белоус В. И. - Модифицирование смазочно-охлаждающих жидкостей при шлифовании труднообрабатываемых материалов (2011)
Жуков А. А. - Анализ и совершенствование технологии азотирования зубчатых колес ГТД, Хасанова Л. А. (2011)
Снежной Г. В. - Идентификация низких содержаний феррита и мартенсита в аустенитных хромоникелевых сталях (2011)
Калинина Н. Е. - Особенности модифицирования алюминиевых сплавов системы Al-Mg, Вилищук З. В., Калинин В. Т. (2011)
Клименко Л. П. - Визначення критичних температур роботи кокілів з композиційних пористих матеріалів на основі титанової губки, Андрєєв В. І., Прищепов О. Ф., Дихта Л. М., Голдун В. Ю. (2011)
Титарчук А. О. - Аналіз можливостей САПР T-Flex при створенні параметричних моделей складних литих деталей, Осінній Є. М. (2011)
Третьяк В. В. - Расчет параметров импульсных процессов в объектном представлении, Онопченко А. В., Лоза Т. В. (2011)
Драгобецкий В. В. - Критерий эффективности, учитывающий экологическую безопасность процессов формоизменения листовых деталей газотурбинных двигателей, Шмандий В. М., Харламова Е. В. (2011)
Мананков О. В. - Оптимизация процессов электрогидроимпульсной штамповки деталей типа "коробки", Жовноватюк Я. С. (2011)
Князев М. К. - Отладка процессов электрогидравлической штамповки в системе технологической подготовки производства, Варнас Р. В., Беспалый В. Ю. (2011)
Комбаров В. В. - Определение физических величин перемещения органов станков с ЧПУ, Аксенов Е. А., Криживец Е. А. (2011)
Цаглов А. И. - Испытания инженерной модели безэлектродного электрореактивного двигателя малой мощности с высокочастотной ионизацией рабочего тела, Лоян А. В., Кошелев Н. Н., Рыбалов О. П. (2011)
Давидов А. О. - Основные эксплуатационные параметры и классификация режимов работы электрохимических аккумуляторов (2011)
Рябков В. И. - Результативность современных направлений в исследовании энергетических свойств вещества, Толмачев Н. Г. (2011)
Доценко В. Н. - Анализ влияния материала тел качения на величину центробежных сил и потери на трение в подшипниках качения со стальными и керамическими шариками, Никитин С. В., Кононыхин Е. A. (2011)
Назин В. И. - Анализ работы двустороннего упорного гидростатического подшипника (2011)
Днистрян Б. В. - Оптимизация геометрии зубьев гибкого колеса волновой зубчатой передачи, Пшеничных С. И. (2011)
Воловодюк М. Л. - Моделирование термодеформационных циклов с учетом фазовых превращений и характер развития временных напряжений в закаливающихся сталях при локальном нагреве, Кравченко Л. П. (2011)
Сербин С. И. - Исследование теплового состояния стенок жаровой трубы жидкотопливной камеры сгорания инструментами CFD и математического моделирования, Вилкул С. В. (2011)
Салов Н. Н. - К расчету температуры охлаждающего воздуха на переходных режимах работы авиационных газотурбинных двигателей, Харченко А. А., Бубенцов В. М. (2011)
Щербаков М. А. - Определение коэффициентов теплоотдачи при моделировании задач в ANSYS CFX (2011)
Евдокимов И. Е. - Расчёт сложного теплообмена в турбулентном потоке с использованием ANSYS CFX (2011)
Долматов Д. А. - Горение низших углеводородов в стационарном дуговом разряде (2011)
Зеленский Р. Л. - Исследование влияния режимов работы двигателя и формы диска на динамические характеристики его радиальных перемещений, Сиренко Ф. Ф., Кулик Т. В. (2011)
Лепешкин А. Р. - Исследование нового эффекта при нагреве дисков, вращающихся в электромагнитном поле, Лепешкин С. А. (2011)
Исаев К. Б. - Конструкция устройства для получения расплава материалов и методика определения их теплопроводности, Ремесло В. В. (2011)
Радченко Р. Н. - Охлаждение воздуха на входе малооборотного дизеля транспортного судна теплоиспользующей эжекторной холодильной машиной, Бохдаль Т., Радченко Н. И. (2011)
Грубой А. П. - Проблемы охлаждения турбогенераторов большой и средней мощности, Гакал П. Г., Третьяк А. В. (2011)
Кумченко Я. А. - Взрывной механизм генерирования космических лучей, природа их ускорения и принципиальная возможность энергообеспечения ракетно-космических технологий только за счет энергии космоса. Теория, эксперимент. Сообщение 1 (2011)
Миргород В. Ф. - Новые формы математических моделей изменения состояния нелинейных динамических объектов, Гвоздева И. М., Кузьменко А. Ю. (2011)
Шостак И. В. - Об одном подходе к организации единого информационного пространства на примере технологической службы самолетостроительного предприятия, Демьяненко В. А., Фролова Г. А. (2011)
Епифанов С. В. - Совершенствование методики подготовки исходных данных для алгоритма параметрической диагностики, Щербань Б. А., Багаутдинов Н. Д., Черкасов Ю. В. (2011)
Неділько С. М. - Понятійний апарат функціональної стійкості автоматизованих систем управління повітряним рухом (2011)
Голованова М. А. - Оценка рисков принятия управленческих решений при выборе альтернативных технологических процессов (2011)
Кононов В. Б. - Визначення міжповірочних (калібрувальних) інтервалів засобів вимірювальної техніки військового призначення (2011)
Козелкова К. С. - Оптимальна обробка просторово-часових сигналів антенами із плоскою апертурою (2011)
Алфавитный указатель (2011)
Содержание (2011)
Shepetov V. V. - Detonation coverings on basis of FeAl2 for protection of friction units against wear processes, Sydorenko О. U. (2011)
Макаров В. Ф. - Математическое моделирование процесса полирования лопаток газотурбинных двигателей, Бычина Е. Н., Чуян А. О. (2011)
Жовноватюк Я. С. - Пути стабилизации и интенсификации полей нагружения ударными волнами при электрогидроимпульсной штамповке за счет конструктивных решений (2011)
Лепешкин А. В. - Исследование нового эффекта температуропроводности материалов в поле действия центробежных ускорений и сил на разгонном стенде, Бычков Н. Г. (2011)
Войнич Е. В. - Кварцевая стеклокерамика для тепловой защиты и высокотемпературных технологий, Фролов Г. А., Цыганенко В. С. (2011)
Хориков А. А. - Исследование вибрационного состояния лопаток вентилятора авиационного двигателя в условиях обледенения, Данилкин С. Ю., Телешев В. А. (2011)
Боровков А. И. - Численный анализ вибрационного состояния рабочей лопатки последней ступени энергетической газовой турбины при воздействии нестационарного газового потока, Модестов В. С., Войнов И. Б., Грицкевич М. С., Симин Н. О., Кривоносова В. В., Завгородний В. В. (2011)
Занин А. Е. - О возможностях изменения спектра собственных частот колебаний и вибронапряженности рабочих колёс турбин авиационных газотурбинных двигателей, Зиньковский А. П., Шереметьев А. В. (2011)
Воробьев Ю. С. - Анализ колебаний лопаточного аппарата ГТД с монокристаллическими лопатками, Чугай М. А., Романенко В. Н., Кулишов С. Б., Скрицкий А. Н. (2011)
Ткач М. Р. - Исследование форм собственных колебаний элементов ГТД методом голографической интерферометрии в реальном времени, Золотой Ю. Г., Довгань Д. В., Жук И. Ю. (2011)
Макаева Р. Х. - Исследование резонансных частот и форм колебаний лопаток компрессора ГТД с применением голографической интерферометрии, Каримов А. Х., Царева А. М., Фатыхова Э. М. (2011)
Марценюк Е. В. - Влияние дефекта типа "забоина" на частотные характеристики рабочих лопаток компрессора, Гаркуша А. И., Чигрин В. С. (2011)
Филипковский С. В. - Нелинейные колебания ротора на подшипниках качения при заданной вибрации основания (2011)
Горбенко А. Н. - Общая структура уравнений движения роторных машин с автобалансиром пассивного типа (2011)
Назаренко Ю. Б. - Плоские колебания вращающихся роторов газотурбинных двигателей на анизотропно упругих опорах (2011)
Костюк А. Г. - Численное моделирование нестационарных колебаний после внезапной разбалансировки многоопорного ротора с обкатом неуравновешенного ротора по статору, Шатохин В. Ф., Циммерман С. Д. (2011)
Титов М. Ю. - Расчет магнитной системы двигателя с анодным слоем малой мощности с учетом теплового состояния, Лоян А. В., Максименко Т. А. (2011)
Белобородов С. М. - Балансировка роторов компрессоров и турбин с несовпадающими рабочими и балансировочными поверхностями, Шибанов И. В. (2011)
Ершова З. Г. - Частные случаи интегрирования уравнений колебаний цилиндрической панели, Ершов В. И. (2011)
Мельник В. Н. - Циклически деформируемое напряженное состояние оболочек в акустическом поле, Карачун В. В. (2011)
Ковалец О. Я. - Осенесимметричное акустическое нагружение оболочек (2011)
Игуменцев Е. А. - Момент импульса заряженного гироскопа, Прокопенко Е. А. (2011)
Радченко Р. Н. - Экологоэнергоэффективная технология получения пресной воды на судах, Радченко Н. И., Охотин С. А., Казанцева В. Е. (2011)
Радченко А. Н. - Эжекционные системы вентиляции судового электрогенератора и кондиционирования вентиляционного воздуха, Cтахель А. (2011)
Коновалов Д. В. - Застосування термогазодинамічного ефекту для проміжного охолодження в системах наддувного повітря ДВЗ (2011)
Кумченко Я. А. - Резонансный механизм активации водоугольного топлива. концепция "каштул", Коновалов В. И., Березняк А. А., Егоров П. А. (2011)
Коровин Б. Б. - Автоматизированный контроль динамического нагружения межроторного подшипника ТРДДФ в эксплуатации по штатному вибросигналу, Стасевич А. А., Былинкина О. Н. (2011)
Волков Д. И. - Современные требования к программному обеспечению электронных изделий ответственного назначения для авиационной техники, Грудинкин В. М., Данилов В. В., Ранченко Г. С. (2011)
Borkovskaya L. A. - Vision system for relative motion estimation from optical flow, Borkovskiy A. V., Ilnitskaya A. А., Tupa D. A. (2011)
Шанькин С. И. - Разработка алгоритма определения величины крутящего момента фазометрическим методом, Ступаков А. А., Сиренко Ф. Ф., Епифанов С. В. (2011)
Бурау Н. И. - Разработка модуля автоматической защиты двигателя на основе микроконтроллера AT91SAM7X, Павловский А. М., Харитонов В. Н., Яцко Л. Л. (2011)
Хлистун А. И. - Функциональный анализ цифрового регулятора параметров воздуха, отбираемого от компрессора ГТД, Бочаров В. П., Ганиев А. З., Терещенко Т. А. (2011)
Жаріков В. М. - Оптимізація режимів роботи ДКС з газотурбінним приводом при двоступеневому стисненні газу (2011)
Міхнєва Г. П. - Інтелектуальна система керування вимірювальним роботом (2011)
Міцай Т. С. - Інформаційна технологія побудови оптимального маршруту руху мобільного робота (2011)
Ярмоленко С. П. - Аналіз похибок хроматографічних методів вимірювання, Квасніков В. П. (2011)
Пирог Т. М. - Визначення кількісної міри випадковості при метрологічній аттестації координатно-вимірювальних машин (2011)
Сташинский О. П. - Математична модель роботи газопроводу при розробці тренажерного комплексу оперативних дій (2011)
Миргород В. Ф. - Новый критерий различия трендов двухмерных выборок параметров регистрации технического состояния газотурбинніх двигателей, Багаутдинов Н. Д., Гвоздева И. М. (2011)
Голикова В. В. - Информационные технологии в задачах оперативного анализа результатов приемосдаточных и контрольных испытаний ДВС, Сопин П. К., Степанченко Т. Л. (2011)
Федоров Д. М. - Інформаційна технологія класифікації зображень (2011)
Наказненко М. Н. - Нейросетевая система контроля и диагностирования электрохимического накопителя в составе системы гарантированного энергоснабжения (2011)
Неділько С. М. - Математична модель структури автоматизованої системи управління повітряним рухом на основі випадкових графів, Баранов Г. Л. (2011)
Семенов С. Г. - Безопасность операционных систем реального времени в автоматизированных системах управления технологическим процессом, Гавриленко С. Ю., Давыдов В. В. (2011)
Шостак И. В. - Системная модель адаптивного контроля учебно-познавательной деятельности в компьютерных системах дистанционного обучения, Носиков А. С. (2011)
Кононов В. Б. - Методика прогнозування можливостей метрологічних підрозділів з відновлення пошкоджених засобів вимірювальної техніки військового призначення (2011)
Козелкова Е. С. - Синтез структур оптимальной и субоптимальных схем обработки сложных зондирующих пространственно-временных сигналов в траекторных радиосистемах ракетно-космического комплекса (2011)
Алфавитный указатель (2011)
Бугрим Т. В. - Постменопаузальный остеопороз, Фуштей И. М. (2012)
Гладка О. М. - Вплив комплексного застосування препаратів магнію на стан специфічного та неспецифічного захисту ротової порожнини, Рябоконь Є. М. (2012)
Дроздова І. В. - Провідні причини обмеження життєдіяльності у хворих із вродженими вадами серця, Лисунець О. М., Коробкін Ю. І., Ханюкова І. Я., Ткаченко Ю. В., Мацуга О. М., Танцура О. В., Зубко І. М., Фурса О. В. (2012)
Зарічна Т. П. - Маркетингові дослідження регіонального ринку лікарських засобів для лікування лейкозів у дітей (на прикладі Запорізької області), Авраменко І. P., Бушуєва І. В., Райкова Т. С., Білай І. М. (2012)
Зборовская А. В. - Антибактериальное и противогрибковое действие метиленового синего, активированного низкоинтенсивным лазерным излучением с длиной волны 630-670 нм, на культуры Staphylococcus aureus, Candida albicans, Escherichia Coli (2012)
Кириченко А. Г. - Критерии медико-социальной экспертизы первичной инвалидности вследствие патологии нервной системы (эпилепсия) (2012)
Клименко А. В. - Эндокринная функция поджелудочной железы у больных хроническим панкреатитом после паренхимосохраняющих операций (2012)
Машко О. П. - Показники прооксидантно-антиоксидантної системи у хворих на хронічний гепатит C зі змішаною кріоглобулінемією, Рябоконь О. В. (2012)
Міщенко Л. А. - Особливості зв’язку нових факторів серцево-судинного ризику з гіпертрофією лівого шлуночка у чоловіків і жінок, хворих на гіпертонічну хворобу (2012)
Нікогосян Л. Р. - Результати застосування передконцепційної профілактики антенатальної загибелі плоду мультифакторної природи (2012)
Пивоварова О. А. - Факторы, влияющие на состояние трахеобронхиального секрета у больных с сахарным диабетом, Дорошенко Т. В., Куликова Р. С., Казакова А. А., Склярова А. Б., Кошелева О. Н., Штенько М. А., Маньковский Б. Н. (2012)
Поліщук Н. М. - Живильне селективне середовище для виділення збудників ієрсиніозів, Севальнєв A. I., Волжин Ю. М., Коврига Н. Я., Кучма І. Ю. (2012)
Сиволап В. В. - Ремоделювання правих відділів серця у хворих на хронічну серцеву недостатність ішемічного ґенезу залежно від профілю діастолічного наповнення лівого шлуночка, Туманська Н. В., Франскявичєнє Л. В. (2012)
Соломенчук Т. М. - Прогностичне значення раціонального вибору статину для лікування пацієнтів зі стенокардією (2012)
Білай І. М. - Нові можливості направленої імунологічної корекції на прикладі ендогенних імуномодуляторів, Білай Н. М., Демченко В. О., Красько М. П., Михайлюк Є. О. (2012)
Филимонов В. И. - Современные аспекты метаболизма железа и его регуляции, Тихоновская М. А., Бессараб Г. И., Сухомлинова И. Е., Пиртя Г. В., Бурега И. Ю., Тихоновский А. В. (2012)
Білий А. К. - Дослідження цитотоксичності та протипухлинної активності похідних хіназоліну та його конденсованих аналогів, Коваленко C. I., Кацев A. M., Холодняк С. В., Федотова О. С. (2012)
Єренко O. K. - Нітратне забруднення екстемпоральних лікарських засобів і рослинної сировини видів роду Inula L. флори України, Мазулін О. В., Смойловська Г. П. (2012)
Куринной А. В. - Разработка носителя кондитерской лекарственной формы для фармакотерапии и профилактики заболеваний пародонта, Рыжов А. А., Гладышев В. В., Клементьев В. Г., Дюдюн А. Д. (2012)
Попович В. П. - Фармацевтична опіка при використанні поліекстракту з плодів горобини звичайної (2012)
Одинцова В. М. - Особливості навчання іноземних студентів в умовах кредитно-модульної системи, Рощупкина О. А. (2012)
Стеблюк М. В. - Інтеграція навчальних дисциплін "Сучасні проблеми молекулярної біології" та "Медична біологія", Павліченко В. І., Ємець Т. І., Приходько О. Б. (2012)
Авраменко Н. В. - Досвід роботи Запорізького обласного медичного центру і репродукції людини в Українсько-американському проекті "Разом до здоров’я", Барковський Д. Є., Нікіфоров О. А., Грідіна І. Б., Кінаш Л. О. (2012)
Громовик Б. П. - Наукове бачення взаємозв’язку логістичного обслуговування пацієнтів з концепціями фармацевтичної допомоги і належної аптечної практики, Унгурян Л. М. (2012)
Білай І. М. - До фармакології лікарських засобів рослинного походження, Аксьонова І. І. (2012)
Білай І. М. - Дослідження гепатопротекторної активності N-заміщених 1,2,4-тріазолу на моделі токсичного ураження печінки, Михайлюк Є. О. (2012)
Білай І. М. - Вплив гідропропілксантину на показники процесів перекисного окислення ліпідів та антиоксидантної системи, Остапенко А. О. (2012)
Гудзенко А. В. - Дослідження ефірної олії трави собачої кропиви (Leonurus cardіаса L.) методом газової хроматографії з мас-детекцією, Цуркан О. О., Ковальчук Т. В. (2012)
Дученко М. А. - До питання стандартизації сухого екстракту листя гледичії звичайної, Ковальов В. М., Романова С. В. (2012)
Кривов’яз О. В. - Сучасний стан i перспективи лікування кишкової коліки у немовлят, Томашевська Ю. О., Голод А. С. (2012)
Кричун І. І. - Особливості взаємодії тахікінінової і пептидно-гормональної ланок регуляції судинного тонусу у хворих на гіпертонічний тип перебігу вегето-судинної дистонії, Пашковський В. М. (2012)
Коновалова О. Ю. - Дослідження органічних кислот у деяких рослинах родини Elegnaceae, Гергель Є. М., Колядич О. П. (2012)
Малєєва Г. Ю. - Оцінка термінів цвітіння алергенних анемофільних рослин за допомогою крос-кореляційної функції, Приходько О. Б., Ємець Т. І. (2012)
Назарян Р. С. - Риск-факторы в полости рта у детей с кислотозависимыми заболеваниями, Карнаух Е. В. (2012)
Охрименко Г. И. - Первый опыт использования миниинвазивных пункционно-дренирующих хирургических вмешательств по поводу жидкостных образований брюшной полости, Клименко А. В., Гайдаржи Е. И., Русанов И. В., Чепец А. В. (2012)
Радченко А. П. - Ідентифікація біологічно активних речовин у гомеопатичних матричних настойках Ruta graveolens (2012)
Романова С. В. - Стандартизація сухого екстракту з трави сочевиці харчової, Ковальов С. В., Ковальов В. М. (2012)
Савченко Д. С. - Дослідження протимікробних властивостей нанокомпозиту "Високодисперсного кремнезему-кластерів срібла", препарату "Силікс" і срібла нітрату (2012)
Стремоухов О. О. - Біохімічне вивчення нативної жовчі тварин, Деркач Н. В., Барсук Д. О., Березенцева І. О. (2012)
Цуркан О. О. - Мікро-та макроелементний склад надземних і підземних органів суховершків звичайних (Prunella vulgaris L.), Голембіовська О. І., Колядич О. П. (2012)
Цуркан О. О. - Фітохімічне дослідження надземної частини шовковиці білої та чорної, Ковальчук Т. В., Гергель О. В. (2012)
Содержание (2011)
Кравченко И. Ф. - Формирование параметрического облика и конструктивной схемы ТРДД для УТС-ЛБС (2011)
Логинов В. В. - Формирование перспективных требований к параметрическому облику силовой установки транспортного самолета, Иленко Е. Ю. (2011)
Григорьев В. А. - Аппроксимационные модели критериев оценки эффективности малоразмерного газотурбинного двигателя для многоцелевого вертолета, Радько В. М., Калабухов Д. С. (2011)
Парафейник В. П. - Анализ режимов работы ГПА с газотурбинным приводом на стадии проектирования агрегата, Смирнов А. В., Тертышный И. Н., Нефедов А. Н. (2011)
Радченко Н. И. - Утилизация тепла уходящих газов дизель-генератора с охлаждением воздуха на входе приводного двигателя, Коновалов А. В. (2011)
Белогуб А. В. - Особенности проектирования и изготовления "безопасного" поршня для двигателя ВАЗ-21126, Зотов А. А., Гордиенко Е. К., Сергеев Е. А., Чистяков Ю. В. (2011)
Тарасов А. И. - Перспективы использования пульсирующих детонационных технологий в турбореактивных двигателях, Щипаков В. А. (2011)
Романовский Г. Ф. - Построение характеристик компрессоров с устройствами перепуска воздуха с помощью обобщенных зависимостей, Тарасенко А. А. (2011)
Заремба Э. В. - Проблемы реализации реверса-нейтрализатора тяги на маршевых двигателях Д-436ТП самолета-амфибии БЕ-200, Ковалев И. П., Бирюков С. П., Головатенко А. В. (2011)
Мурзагалиев А. Ж. - Принципы конструирования турбины объемного расширения, Некрасов В. Г. (2011)
Мошенцев Ю. Л. - Выпадение влаги в охладителях воздуха современных ДВС, Тягнирядно Б. А., Гогоренко А. А., Минчев Д. С. (2011)
Радченко Р. Н. - Утилизация тепла уходящих газов для охлаждения воздуха на входе главного двигателя транспортного судна, Радченко Н. И., Бес Т., Сирота А. А. (2011)
Бондаренко К. В. - Перспективи впровадження альтернативного палива в авіації, Бойченко С. В., Семенов В. Г. (2011)
Кумченко Я. А. - Альтернативная технология получения биоэтанола для ДВС и авиационных двигателей. Концепция "Каштул”. Сообщение 1, Габринец В. А., Коновалов В. И., Данчук Ю. В. (2011)
Билякович О. Н. - Современные представления о влиянии качественного состояния масел на эффективность их смазочного действия, Богайская Е. В., Гуменюк О. А. (2011)
Гачегов Н. А. - Сертификация оборудования авиационного ГТД на требования пожаробезопасности с использованием тепловых моделей, Лопатин А. А., Костенко А. О., Шепель В. Т. (2011)
Нерубасский В. В. - О системах обозначения и правилах наименования авиационных газотурбинных двигателей (2011)
Степаненко С. М. - Структурирование стандарта организации по управлению проектированием с целью его использования при сертификациии, Харченко В. Г. (2011)
Тамаргазін О. А. - Інформаційна система підтримки післяпродажного обслуговування авіаційних двигунів, Ліннік І. І., Крамаренко Т. Ю., Олег М. В. (2011)
Кучер О. Г. - Експлуатаційна надійність авіаційних двигунів. Її контроль та аналіз в авіакомпанії, Власенко П. О. (2011)
Томашевский А. В. - Анализ статистических методов обеспечения надежности сложных технических систем, Тевс А. А. (2011)
Грудинкин В. М. - Средства модельной поддержки процессов проектирования электронных систем и программно-технических комплексов для испытаний газотурбинных двигателей, Миргород В. Ф., Качура В. А. (2011)
Коровин Б. Б. - Виброактивность ТРДДФ с межроторным подшипником в эксплуатационных условиях, Былинкина О. Н., Кузьмин М. В. (2011)
Панин В. В. - Идентификация помпажа в компрессорах авиационных газотурбинных двигателей с помощью вейвлет-анализа, Енчев С. В., Попов А. В., Сидоренко А. Ю. (2011)
Киприч Т. В. - Способ автоматизации анализа вибросигналов для оценки технического состояния узлов ГТД, Харитонов В. Н. (2011)
Оксень Е. И. - Использование виброакустических сигналов для оценки состояния двигателя внутреннего сгорания, Оксень Д. Е. (2011)
Грызлова Т. П. - Система оценки информативности диагностических признаков и признаковых пространств, Балыкина А. О. (2011)
Масловский А. В. - Информативность фазовых портретов при микроволновых измерениях геометрических параметров элементов проточной части газотурбинных двигателей, Бакулин М. Г. (2011)
Третьяк В. В. - Математическая модель для расчета параметров газо-взрывной штамповки (2011)
Покидько Л. М. - Контроль якості прецизійних деталей за допомогою лазерного випромінювання (2011)
Кулалаев В. В. - Сигнатура тепловых сигналов объекта в пространственном информационном поле, как "силовой" фактор управления оптико-электронными следящими системами, Кулалаев А. В. (2011)
Рева О. М. - Теоретична модель виявлення основної домінанти діяльності авіаційного оператора в умовах ризику, Мухтаров П. Ш., Недбай С. В., Корж С. І. (2011)
Дмітрієв О. М. - Врахування статистики відмов авіаційної техніки в програмах тренажерної підготовки льотних екіпажів (на прикладі літака АН-24), Шульгін В. А. (2011)
Бірюков Ю. Ю. - Класичні критерії прийняття рішень у визначенні групових переваг авіадиспетчерів на чинниках безпеки професійної діяльності (2011)
Насиров Ш. Ш. - Визначення коефіцієнтів важливості характерних помилок авіадиспетчерів в процесі управління повітряним рухом (2011)
Неділько С. М. - Технологічні основи забезпечення функціональної стійкості автоматизованої системи управління повітряним рухом, Баранов Г. Л. (2011)
Муха Н. И. - Тренажер судовой автоматизированной электроэнергетической системы, Дранкова А. О., Волошин В. Н., Миська А. Р., Дудко С. А. (2011)
Лещенко Ю. П. - Синтез структури інтелектуального вимірювального робота (2011)
Михнев С. С. - Интеллектуальная гибридная система управления мобильным роботом (2011)
Шевченко М. В. - Метод главных компонент в решении задачи косвенных измерений параметров ГТД, Епифанов С. В. (2011)
Шостак И. В. - Разработка типового фрагмента мультиагентной CALS-системы по технологической подготовке сборочного производства самолетостроительного предприятия, Демьяненко В. А., Фролова Г. А. (2011)
Кононов В. Б. - Планування робіт з метрологічного обслуговування військ (сил) (2011)
Шостак И. В. - Анализ эффективности методов обнаружения плагиата в работах студентов технических специальностей, Груздо И. В. (2011)
Алфавитный указатель (2011)
Содержание (2011)
Ивануха В. Ф. - Повышение эффективности механической обработки поршней, Новиков Ф. В., Медведев А. В. (2011)
Парфенов Е. В. - Оценка экологической эффективности процесса электролитно-плазменного удаления дефектных покрытий с деталей ГТД, Быбин А. А., Невьянцева Р. Р. (2011)
Хасанова Л. А. - Повышение эксплуатационных свойств азотируемых зубчатых колес ГТД (2011)
Снежной Г. В. - Контроль количества б-феррита в сталях типа 18-10 методом определения парапроцессной магнитной восприимчивости (2011)
Маслюков М. Г. - Об энергетических возможностях нанесения покрытий детонационно-плазменным методом, Сергеев С. В. (2011)
Комбаров В. В. - Обработка данных при вычислении скорости и ускорения в контуре обратной связи системы ЧПУ, Аксенов Е. А., Комбарова Е. В. (2011)
Билека Б. Д. - Пути улучшения тепловых и экологических характеристик когенерационных установок с приводом от газотурбинных и газопоршневых двигателей, Кабков В. Я., Скляренко Е. В., Погожев В. Н. (2011)
Петухов И. И. - Совершенствование криогенных стендовых комплексов на базе струйного охладителя жидкости, Шахов Ю. В. (2011)
Коновалов Д. В. - Термопресорні системи охолодження наддувного повітря суднових ДВЗ (2011)
Русанов А. В. - Численное исследование физических процессов в проточной части осевой поворотно-лопастной гидротурбины, Городецкий Ю. В., Косьянов Д. Ю., Сухоребрый П. Н., Хорев О. Н. (2011)
Пархоменко Т. А. - Параметры, повышающие эффективность работы вертикально-осевой ветроэнергетической установки (2011)
Ведерников О. В. - Обеспечение максимально возможного значения мощности малоразмерных ТВАД со свободной турбиной в условиях высоких температур наружного воздуха, Шевченко Р. А., Штыков А. А. (2011)
Бойко Л. Г. - Методы расчетного исследования течений в осевых и центробежных компрессорах и результаты их практического использования, Барышева Е. С., Демин А. Е., Максимов Ю. П., Фесенко К. В. (2011)
Трончук А. А. - Модели и метод стохастической оптимизации в задачах системного аэродинамического совершенствования турбомашин, Афанасьевская В. Е., Угрюмов М. Л., Меняйлов А. В. (2011)
Михалкин А. А. - Экспериментальное определение эффективности широкохордного вентилятора, Бунчук А. В., Сорогин Ф. Г. (2011)
Романовский Г. Ф. - Моделирование динамики процесса пуска судового ГТД на ЭВМ, Тарасенко А. А. (2011)
Матвеенко В. Т. - Работа комбинированных ГТУ с воздушными утилизирующими турбинными двигателями на переменных режимах, Очеретяный В. А. (2011)
Кислов О. В. - О неподобии режимов работы газогенератора ГТД при разных температурах воздуха на входе (2011)
Епифанов К. С. - Охлаждение турбины высокого давления на взлетном режиме паровоздушной смесью, Сафи А. (2011)
Долматов Д. А. - Разрядное стимулирование скорости горения в зоне бедного пламени (2011)
Радченко Р. Н. - Энергоресурсосберегающая внутрицикловая тригенерация в газотурбинных установках компрессорных станций, Радченко Н. И. (2011)
Радченко А. Н. - Эжекционная система воздушного охлаждения электрогенератора и зональной вентиляции судового машинного отделения (2011)
Гогоренко А. А. - Оценка влияний загрязнений поверхности теплообмена охладителей наддувочного воздуха на их теплотехническую эффективность (2011)
Шереметьев А. В. - Обоснование возможности обеспечение прочностной надёжности авиационных ГТД на основе использования концепции конструктивного подобия основных деталей (2011)
Шимановская Н. А. - Упрощенный метод мониторинга выработки ресурса авиационных ГТД, Симбирский Д. Ф., Гликсон И. Л., Шанькин С. И. (2011)
Воробьев Ю. С. - Особенности распределения вибрационных напряжений в монокристаллических лопатках с повреждениями, Чугай М. А. (2011)
Былинкина О. Н. - К диагностике состояния межроторного подшипника по вибросигналу, Коровин Б. Б., Брычева Е. В. (2011)
Облеухов А. А. - Анализ информативности Wavelet-представления и графического представления вибросигналов в задаче диагностики состояния подшипников, Шалаев Д. С., Грызлова Т. П. (2011)
Карачун В. В. - Расчетные модели фрагментов авиационных двигателей при акустическом нагружении, Мельник В. Н. (2011)
Михайленко А. Н. - Проведение тензометрирования на полноразмерном двигателе, Прибора Т. И. (2011)
Масловский А. В. - Микроволновые измерения в газотурбинных двигателях. Принципы, возможности и область применения, Бакулин М. Г. (2011)
Жуков В. А. - Расчетная оценка эффективности высокотемпературного охлаждения комбинированных ДВС (2011)
Кулманаков С. П. - Исследование параметров рабочего процесса дизеля 1ЧН 13/14 с системой топливоподачи "Common Rail" при использовании топлив на основе рапсового масла (2011)
Міщенко М. І. - Розрахунково-експериментальні дослідження механізму зміни ступеня стиску в безшатунному бензиновому двигуні, Заренбін В. Г., Колеснікова Т. М., Супрун В. Л., Бондаренко М. А. (2011)
Крайнюк А. И. - Результаты испытаний системы наддува каскадного обмена давления с глубоким охлаждением наддувочного воздуха, Алексеев С. В., Ковтун А. С. (2011)
Минчев Д. С. - Экстраполяция экспериментальных характеристик радиальных центростремительных турбин турбокомпрессоров двигателей внутреннего сгорания, Мошенцев Ю. Л., Нагорный А. В. (2011)
Тимошевський Б. Г. - Математичне моделювання процесу згоряння синтез-газу у циліндрі ДВЗ, Ткач М. Р., Митрофанов О. С. (2011)
Тарасенко А. И. - Крутильные колебания в судовых валопроводах с малооборотными дизелями с учетом распределенных крутящих моментов (2011)
Зотов А. А. - Решение контактной задачи в процессе проектирования поршней легкотопливных двигателей внутреннего сгорания, Белогуб А. В., Гусев Ю. А. (2011)
Прохоренко А. А. - Выбор основных конструктивных параметров электрогидравлической форсунки дизеля, Мешков Д. В., Самойленко Д. Е. (2011)
Варбанец Р. А. - Параметрическая диагностика судовой дизельной энергетической установки в эксплуатации, Кучеренко Ю. Н., Головань А. И. (2011)
Лоян А. В. - Математическое моделирование процессов в индукционных высокочастотных источниках плазмы и электронов, Нестеренко С. Ю., Рошанпур Ш., Цаглов А. И. (2011)
Повгородний В. О. - Определение коэффициента температуропроводности на основе решения обратных задач несвязанной термоупругости (2011)
Рублевский Ю. В. - Уменьшение износа рабочего диаметра щеточных уплотнений (2011)
Степаненко С. М. - Критерии и методы, необходимые для обеспечения результативности системы управления проектированием (2011)
Павлюк Е. В. - Согласование контура управления механизацией служебного компрессора с контуром управления подачей топлива для обеспечения ГДУ компрессора ВСУ, Епифанов С. В., Суховей С. И., Зеленский Р. Л. (2011)
Кумченко Я. А. - Земное моделирование резонаторно-резонансного механизма получения химически активных центров при использовании энергии космических лучей в ракетно-космических технологиях (2011)
Неділько С. М. - Методика виявлення існуючої надмірності складних технічних систем для парирування негативного впливу дестабілізуючих факторів (2011)
Шостак И. В. - Критический анализ подходов к организации контроля учебно-познавательной деятельности в системах дистанционного обучения, Носиков А. С. (2011)
Кононов В. Б. - Показник оцінки ефективності діяльності служби метрології і стандартизації (військової метрологічної лабораторії) (2011)
Алфавитный указатель (2011)
Шейко В. М. - Формування об’єднань художників України у 20-х рр. ХX ст. (2012)
Кравченко О. В. - Культурологічна рефлексія сучасної культурної політики (2012)
Кліценко С. В. - Дискурси розвитку культури України в публіцистиці П. Толочка (2012)
Денисенко Ю. М. - Міфологізація образу України у творчості діячів української діаспори (2012)
Степанов В. Ю. - Інформаційний маркетинг у сфері культури (2012)
Коваленко І. П. - Формування правової культури тележурналістів як чинник розвитку демократичного процесу в Україні (2012)
Дяченко М. В. - Тема мандрівництва в поезії С. Єсеніна (2012)
Кулакова О. М. - Культурологічні аспекти мовно-комунікативних проблем маніпуляції свідомістю (2012)
Брагін Ю. А. - Універсалії інтерпретативної антропології К. Гірца та її предмет (філософсько-культурологічний аспект) (2012)
Уліщенко А. Б. - Педагогічні погляди О. К. Дорошкевича в контексті сучасної культурологічної освіти студентів ВНЗ (2012)
Понікаровська Н. А. - Страх як змістоутворюючий фактор обрядових дій, пов’язаних із заложними покійниками в обрядовості давніх слов’ян (2012)
Рудавіна І. Г. - Розвиток театральних музеїв на громадських засадах у Лівобережній Україні середини 1950 — 1980 рр. (2012)
Савченко А. А. - Релігійні вірування: міфи та реальність (2012)
Панков Г. Д. - Цінність покаяння у творчості архієпископа Луки (В. Ф. Войно-Ясенецького) (2012)
Васильєва О. В. - Специфіка соціокультурного феномену науково-педагогічної діяльності викладача ВНЗ (2012)
Мірошниченко В. С. - Мішель Уельбек: горизонти рішучості (2012)
Частник С. В. - Ірландський парадокс: асиметрія мови й ідентичності (2012)
Хом’якова О. В. - Культурологічні аспекти мовно-педагогічного спілкування в технічних внз (2012)
Северинова М. - Архетипові образи сакрального на прикладі концерту №3 для фортепіано, струнного оркестру та великого барабана М. Скорика (2012)
Осипова Н. П. - Соціокультурні аспекти становлення особистості: від Сковороди до сучасності (2012)
Шейко В. М. - Репродуктивний підхід до підготовки науково-педагогічних кадрів у Харківській державній академії культури, Каністратенко М. М., Кушнаренко Н. М. (2012)
Ситник О. Г. - Маркетингові комунікації в театральній діяльності: застосування та впровадження PR-технологій (2012)
Мізяк В. Д. - Андрій Жолдак: березільський досвід театрального постмодерну (2012)
Семенова Н. М. - Особливості втілення видатними українськими балеринами хореографічних образів національних балетних вистав ХХ ст. (2012)
Павлюк Т. С. - Східноєвропейська танцювальна культура ХІХ ст. — бальна хореографія (2012)
Бєломоіна К. С. - Регіональний рівень розвитку українського телебачення (2012)
Бєльський С. О. - Сценічний рух — основа органічної поведінки актора (2012)
Лошков Ю. І. - Німецька романтична диригентська школа (перша половина ХХ ст.) (2012)
Рябуха Н. О. - Звукообраз як категорія метафізики музики: смислові виміри творчості (2012)
Броше О. А. - Джерела джазу: синтез культур та сублімація свободи (за матеріалами кінофільму Кена Бернса "Колдовская похлёбка") (2012)
Дрига К. І. - Ансамбль скрипалів у сучасному українському мистецтві (за матеріалами творчої діяльності східноукраїнських виконавських колективів) (2012)
Петрик С. В. - Диригентська техніка як важливий компонент мистецтва диригування (2012)
Манько С. Б. - Мюзикл і рок-опера в українському соціокультурному просторі (2012)
Лянь Лю - Музикознавство та професійна музична освіта в Китаї (2012)
Тарасова О. О. - Утілення традицій шведської хорової культури у творчості Пелле Олофсона (2012)
Наші автори (2012)
Шейко В. М. - Генеза та становлення вітчизняних літературно-художніх об’єднань 20-х рр. ХХ ст.: соціокультурологічні аспекти (2013)
Пашков К. В. - Теологія культури М. Н. Епштейна: від дослідження до створення постсекулярної культури (2013)
Кравченко О. В. - Нормативний вимір сучасної культурної політики України (2013)
Кислюк К. В. - 2010-і рр.: культурологічні абриси "медіа-десятиліття" (2013)
Гулая О. С. - Етнокультурні аспекти типологізації грецької діаспори Приазов’я (2013)
Денисенко Ю. М. - Націєцентричний фемінізм жінок-мисткинь української діаспори (2013)
Савченко А. А. - Новітні релігійні вірування й культи в контексті енергоінформаційної парадигми (2013)
Мантула Б. А. - Брендинг як атрибут культурних трансформацій (2013)
Дяченко М. В. - Гімн вічності: філософська поетика Ронсара (2013)
Кухаренко О. О. - Елементи сексуальної культури в тотемічних обрядах і тваринному культі (2013)
Гнидка К. О. - Культурні процеси на Буковині в контексті поліетнічності та багатовекторності (2013)
Акименко О. С. - Pro et contra дигітальної репродукції, або мистецтво в епоху сучасних медіа-технологій (2013)
Наумкіна О. С. - Етнічні мотиви в історії моди України (2013)
Щокіна О. П. - Футуристична книга в Одесі і формування світогляду одеських авангардистів (2013)
Рудавіна І. Г. - Експозиційна та виставкова діяльність театральних музеїв Лівобережної України в контексті національно-культурних процесів (1923–1991) (2013)
Шевчук В. П. - Характерні особливості творчості різьбяра Петра Верни (2013)
Кобижча Н. І. - Етнографічні студії Бориса Грінченка: погляд сучасників (2013)
Люзняк М. М. - Українська науково-популярна книга початку ХХ ст. як соціокультурний феномен (2013)
Щедрін А. Т. - Ченнелінг як індикатор динаміки постмодерної релігійності: філософсько-релігієзнавчі, культурологічні виміри (2013)
Чуйко В. О. - Аксіоконстанти в стародавній святковій обрядовості українців (2013)
Оленіна О. Ю. - Продавці мистецтва як комунікатори на художньому ринку (2013)
Северинова М. Ю. - Теорія К. Юнга про архетипи та її вплив на художню (музичну) культуру (2013)
Шейко В. М. - ХДАК — науково-освітній центр культурно-мистецького профілю: стратегії розвитку, Каністратенко М. М., Кушнаренко Н. М. (2013)
Солов’яненко А. А. - Л. Курбас: принципи виховання актора та сучасні проблеми оперно-вокального мистецтва (2013)
Островська К. В. - Творчі горизонти Б. М. Колногузенка (2013)
Фільова Т. В. - Театральна діяльність Б. Глаголіна в Харкові: авангардні пошуки 1917–1926 рр. (2013)
Тополевський В. Ю. - Педагогічні аспекти виховання актора (2013)
Логвиненко О. М. - Жанрово-стильові особливості репортажів Бориса Антоненка-Давидовича (2013)
Миславський В. Н. - Кінематограф Радянської України в період громадянської війни (2013)
Первишева І. Б. - Розвиток "відкритої екранної форми" в період постмодерну (2013)
Бойко В. Г. - Синтез канонічних та індивідуально-авторських особливостей у творчості композиторів "Нового напряму" (2013)
Войченко О. М. - Джазове мистецтво в просторі художньої практики ХVІІІ–ХХІ ст. (2013)
Петрик В. В. - Дзвоновий інструменталізм у релігійних і фольклорних традиціях стародавньої Русі (2013)
Білозуб Л. М. - Інноваційні композиторські технології в національному контексті (2013)
Якимчук О. М. - Становлення Луганської обласної філармонії (1943–1950 рр.) (2013)
Наші автори (2013)
Шейко В. М. - Культурологічні особливості динаміки формування мистецько-літературних осередків в Україні (ХІ — початок ХХ ст.) (2013)
Кравченко О. В. - Наукова культурологія в Україні (2013)
Пашков К. В. - Постсекулярна свідомость студентів ХДАК: емпіричне дослідження та культурологічний коментар (2013)
Марційчук Ю. І. - Процеси візуалізації в культурі: сучасний дослідницький контекст (2013)
Радзієвський В. О. - Конфлікт як квінтесенція делінквентної субкультури (2013)
Смирна Л. В. - Український нонконформістський виставковий рух за кордоном та його неформальний лідер Ігор Цишкевич (70-80 рр. ХХ ст.) (2013)
Дяченко М. В. - Філософсько-поетична картина світу Омара Хайяма (стаття перша) (2013)
Щедрін А. Т. - Ченнелінг як культурна практика доби постмодерну: геокосмічні виміри (2013)
Акименко О. С. - Репрезентація філософсько-культурологічних універсалій космізму в українському науковому дискурсі (2013)
Прилипченко Н. С. - Народні художні промисли харківської губернії в другій половині ХІХ — на початку ХХ ст.: історіографія проблеми (2013)
Люзняк М. М. - Соціокультурні чинники ефективності формування української науково-популярної книги ХІХ ст. (2013)
Смирнова Т. В. - Корецький фарфор як складова культурно-мистецького життя на Волині кінця XVІІІ – початку ХІХ ст. (2013)
Брагін Ю. А. - Предмет історії культури у студіях М. Фуко (2013)
Мазуркевич О. П. - Традиції шанування як основа етикетної поведінки (2013)
Кулаковська І. М. - Етнокультурні ресурси Житомирщини як туристичні атракції: історіографія та джерельна база дослідження (2013)
Руденко С. С. - Інформаційна діяльність у вимірі соціально-правової, інтелектуальної та технологічної культури українського суспільства (2013)
Бондар І. С. - Іронія та принцип подвійного кодування як просторові артефакти архітектурного дизайну (2013)
Зотова В. А. - Дискурс влади і нонконформізму як культуротворчі чинники в культурі 60 — 90-х рр. ХХ ст. (2013)
Солов’яненко А. А. - Постановочна практика режисера оперної вистави (до питання про студіювання музичної складової) (2013)
Алфьорова З. І. - Новітня онтологія телевізійного типу мислення (стаття перша) (2013)
Набокова Г. - Категорії дослідження телевізійної видовищно-розважальної культури (2013)
Бучма О. Є. - Особливості створення сценічного образу з театральними ляльками різних систем (2013)
Набоков Р. Г. - Театр масових видовищ: культурно-історичний аналіз (2013)
Шитовалов В. В. - Специфіка сприйняття актуального театрального мистецтва в умовах розвитку сучасного суспільства (на прикладі "performance" і "театру playback") (2013)
Мініна О. М. - Народний танець як відображення національного характеру (2013)
Зайцева А. В. - Моральний зміст передач українського дитячого телебачення (2013)
Петрик С. В. - Тенденції неофольклоризму в сучасній віртуозній домровій мініатюрі (2013)
Гладких А. В. - Засоби розвитку професійної майстерності гри на духових інструментах (2013)
Кириченко О. М. - Особливості сучасної співочої богослужбової культури (2013)
Сметана О. П. - Значення герменевтичної інтерпретації під час виконання естрадних творів, Піддубник В. Г. (2013)
Школяренко С. I. - Стиль Ф. Шопена як буттєво-художня двоєдність: до проблеми актуальної інтерпретації (2013)
Заверуха О. Л. - "Літургічні піснеспіви" В. Сильвестрова: єдність божественного і матеріального (2013)
Воскобойнікова В. В. - Жанрове розшарування "Цілонічного пильнування" в культурно-історичному розвитку (2013)
Дрига К. І. - Виконавські традиції скрипкової музики в епоху Віденського класицизму (2013)
Наші автори (2013)
Шейко В. М. - Роль екології у формуванні соціокультурних та економічних передумов стабільного розвитку світового суспільства (2013)
Кравченко О. В. - Теоретичні підходи до визначення сутності культурної політики в російській культурології (2013)
Остропольська З. М. - Етика підприємництва в Україні: соціокультурні виміри (2013)
Олійник О. С. - Вступ до соціології культури (за теорією Реймонда Вільямса) (2013)
Кікоть А. - Конструювання ідентичності в костюмних сценаріях (2013)
Дяченко М. В. - Філософсько-поетична картина світу Омара Хайяма (стаття друга) (2013)
Довгопол Н. О. - Урочисті процесії в житті східноєвропейського міста XVI-XVII ст. (2013)
Брагін Ю. А. - Предмет історії культури в студіях М. Фуко (2013)
Панков Г. Д. - Аксіологічні аспекти вчення про безмовність Ісаака Сиріна (2013)
Смирна Л. В. - Філософсько-естетичні погляди українських художників-шістдесятників (2013)
Ляховська О. С. - Особливості експедиційного сервісу в "льодовому" та "дослідницькому" круїзному туризмі (2013)
Радзієвський В. О. - Про основні соціальні субкультури в українському та міжнародному контекстах (2013)
Мазуркевич О. П. - Сільські молодіжні громади як школа етикетного виховання (2013)
Набоков Р. Г. - Фестиваль у контексті святково-сміхової культури (2013)
Даюк Ж. Ю. - Кадрове забезпечення Кременецького ліцею (ХІХ-поч. ХХ ст.) та його вплив на культурно-просвітницьку діяльність у регіоні та в Україні (2013)
Герчанівська П. Е. - Загальнолюдські константи буття (2013)
Гнецько З. І. - Тема екодизайну в освітньому процесі (2013)
Дорошенко В. Ф. - Народно-сценічний танець як національне надбання хореографічної культури України (2013)
Скляренко О. А. - Особливості міфологічного світосприйняття української традиційної народної ляльки (2013)
Бувалець О. О. - Театральність і театралізація в сучасному культурологічному дискурсі (2013)
Чілікіна Н. О. - Епістемологічні основи досліджень хореографічного мистецтва (2013)
Лошков Ю. І. - Диригентське оркестрове виконавство Європи (друга половина ХХ ст.) (2013)
Карчова Ю. І. - Народнопісенна виконавська традиція в контексті української фольклористики XIX — XX ст. (2013)
Зборовець І. В. - "Гольфстрім" у виконанні оркестру під керівництвом Франца Тона як музика доби фокстроту, Откидач В. М. (2013)
Мірошніченко А. А. - Музична освіта в Україні ХVІ — першої половини ХVІІІ ст.: акумуляція традиційного досвіду (2013)
Рум’янцева А. Ю. - Піаністична культура Харкова в сучасному соціокультурному просторі (2013)
Бадалов О. П. - Диригентсько-хорова творчість Л. М. Боднарука в контексті розвитку української духовності Чернігівщини (2013)
Харитонова В. Ф. - "Запорожець за Дунаєм" на харківській сцені (до 200-річчя від дня народження С. С. Гулака-Артемовського) (2013)
Карачевцева I. М. - Стильовi особливості раннього перiоду творчостi Ф. Мендельсона (на прикладi сонати для скрипки та фортепiано F-Dur) (2013)
Цехмістро О. В. - Синтез у сучасній українській вокально-симфонічній музиці: культурологічний аспект (2013)
Бурель О. В. - Етапи композиторського шляху К. Сен-Санса (2013)
Узікова О. В. - Синтез мистецтв у творчості художника та композитора М. К. Чюрльоніса (2013)
Пупіна О. О. - Смислова аура п’єси "Angelus!" із "Третього року мандрів" Ф. Ліста (2013)
Варданян О. І. - Реалізація комунікативного аспекту віртуозності у виконавській інтерпретації (2013)
Тарасова О. О. - "Шведське хорове диво": система хорового навчання як ракурс державної стратегії (2013)
Наші автори (2013)
Кривошеєв П. І. - Підсумки міжнародної конференції з механіки грунтів і геотехніки, що відбулася в Парижі у вересні 2013 року, Слюсаренко Ю. С. (2013)
Матвєєв І. В. - Стан та перспективи розвитку нормативної бази України з геотехніки, Соловйова Г. Б. (2013)
Трофимчук О. М. - Дослідження динаміки фундаментів на складних основах, Савицький О. А. (2013)
Асланов Л. Ф. - Математическое моделирование морских гравитационных волн (2013)
Асланов Л. Ф. - Напряженное состояние шельфового глинистого грунта в контактном слое под подошвой буронабивных свай большого сечения (2013)
Дмитриев Д. А. - Требования к инженерной защите при освоении территорий, на которых возможно проявление опасных инженерно-геологических процессов (2013)
Егупов К. В. - Способ выбора пакета расчетных акселерограмм, Бондаренко А. С. (2013)
Иванова М. С. - О методе усовершенствования плотности грунтов взвешиванием в воде, Доценко О. Г. (2013)
Корнієнко М. В. - Комплексна оцінка визначення модуля деформації грунту польовими та лабораторними методами, Язвінський О. В., Поклонський С. В. (2013)
Кузло М. Т. - Моделювання деформацій багатошарового грунтового масиву, що насичений сольовими розчинами з урахуванням фільтраційної консолідації (2013)
Кущак С. И. - Определение просадочных свойств грунтов полевым методом и особенности его применения, Кушнирева А. А., Шутяк А. А., Лащ В. Б. (2013)
Лучковский И. Я. - К определению расчетных параметров упругого конечного слоя, Самородов А. В. (2013)
Малишев О. В. - Модуль деформації глинистого грунту під нижнім кінцем палі (2013)
Пріщенко А. М. - Температурні показники кута з додатковим утепленням в поглибленнях із зовнішнього боку стіни, Жмихова Т. В., Тимофєєв М. В. (2013)
Шумінський В. Д. - Оцінка стійкості схилу на ділянці оглядового майданчика, Степанчук С. В., Шидловська О. В., Данилюк О. М. (2013)
Шумінський В. Д. - Технічні рішення щодо відновлення експлуатаційної придатності оглядового майданчика, Степанчук С. В., Данилюк О. М. (2013)
Карпюк І. А. - Дослідження взаємодії моделей висячих призматичних паль з піщаними ґрунтами, Карпюк В. М. (2013)
Кашарина Т. П. - Разработка защитного комплекса зданий для районов, подверженных наводнениям, Буняев М. С. (2013)
Ковальський Р. К. - Особливості визначення кущового ефекту паль при дії горизонтальних навантажень, Карпенко Д. А. (2013)
Корнієнко М. В. - Оцінка допустимого навантаження на одиночну палю великого діаметру за українськими та європейськими нормами, Карпенко Д. А., Заварзіна І. Ю. (2013)
Корнієнко М. В. - Особливості зміни конструктивних рішень фундаментів цегляних приватних будівель за XVIII – XXI ст., Корзаченко М. М. (2013)
Кравцов В. Н. - Расчет металлических винтовых свай на вдавливающие и выдергивающие нагрузки, Аль-Тамими Саиф (2013)
Лапчук М. А. - Результати експериментально-теоретичних досліджень кущів буронабивних мікропаль при дії горизонтальних навантажень, Гнатюк О. Т., Холод П. Ф. (2013)
Матус Н. Ю. - К расчету горизонтально нагруженной сваи-колонны с низким ростверком-оголовком (2013)
Матус Ю. В. - О рационализации метода последовательных приближений при определении размеров прямоугольной подошвы внецентренно нагруженного фундамента (2013)
Петракова Н. А. - Исследование фундаментных плит на неоднородных основаниях с учетом распределительных свойств грунтов (2013)
Сеськов В. Е. - Расчет и конструирование вертикально армированных оснований плитных фундаментов, Кравцов В. Н., Якуненко С. А. (2013)
Хонелия Н. Н. - Несущая способность однородного основания гидротехнических сооружений распорного типа, Кострец Н. В., Багратиони Р. Р. (2013)
Шокарев В. С. - Напряженно-деформированное состояние панельного дома при его сверхнормативном крене, Сивко И. Р., Гречко В. Ф. (2013)
Gipsov M. P. - Rehabilitation of large diameter water mains with FRP liners and liner installation process control (2013)
Бабиченко В. Я. - Прогрессивные конструктивно-технологические решения в современном фундаментостроении, Данелюк В. И., Кирилюк С. В., Поддубный О. А. (2013)
Бадьора Н. П. - Вплив імпульсної складової на проникність розчинів в грунтoвому масиві при ін’єкційному підсиленні несучих основ споруд, Коц І. В. (2013)
Гембарський Л. В. - Технологія підсилення стрічкових фундаментів шляхом їх спряження з суцільною монолітною ребристою залізобетонною плитою (2013)
Дубровский М. П. - Некоторые особенности применения длинных свай-оболочек в конструкциях глубоководных воднотранспортных и шельфовых сооружений, Гусейнов В. А. (2013)
Зоценко М. Л. - Заходи зі стабілізації зсувного схилу, Винников Ю. Л., Харченко М. О., Марченко В. І., Титаренко В. А. (2013)
Матус Ю. В. - Опыт реконструкции песчаной подушки (2013)
Митинский В. М. - Крепление стен котлованов в стесненных застройкой условиях, Мишутин А. В., Бараник С. В., Чепелев В.Т. (2013)
Розенвассер Г. Р. - Основні положення проекту моніторингу технічного стану футбольного стадіону "Львів арена", Україна на стадії експлуатації, Ушаков С. В., Маліков С. С. (2013)
Червинский А. Я. - Определение вертикальных дополнительных напряжений в основаниях зданий на свайных фундаментах, представленных системой круглых условных фундаментов внутри линейно-деформируемого полупространства (2013)
Шокарев В. С. - Особенности устранения кренов крупнопанельных блок-секций при замыкании деформационного шва, Шокарев А. В., Павлов И. Д., Самченко Р. В., Юхименко А. И. (2013)
Лебеда О. Ф. - Застосування вдавлюваних мікропаль при влаштуванні фундаментів нового будинку в умовах існуючої забудови, Корнієнко М. В., Мовчан В. О., Приступчук В. В. (2013)
Собуцький В. О. - Методика математичного моделювання геотехнічної ситуації в системі елементів міської інфраструктури, Бура В. С. (2013)
Сенаторов В. Н. - Премии международной федерации бетона (fib), Радченко Ю. И. (2013)
Старчук В. Н. - Залізобетонні конструкції безопалубного формування високої заводської готовності, Старчук Я. В., Романенко В. В. (2013)
Азізов Т. Н. - Дослідження повної діаграми зсуву бетону, Вільданова Н. Р. (2013)
Бережная Е. В. - Анализ результатов второго этапа натурных испытаний конструктивно-монотропного железобетоного перекрытия, Стебловский И. А. (2013)
Шмуклер В. С. - Инженерно-строительная подсистема для интеллектуального дома, Гапонова Л. В. (2013)
Шмуклер В. С. - Экспериментальные исследования сталебетонных столбчатых мостовых опор при внецентренном малоцикловом сжатии, Синьковская Е. В. (2013)
Довженко О. О. - Результати експериментальних досліджень шпонкових з’єднань: вплив ширини шва та кількості шпонок на міцність стиків, Погрібний В. В., Чурса Ю. В., Кошман Г. А. (2013)
Іонов Д. С. - Дослідження особливостей взаємодії поліетиленгліколю з мінеральними речовинами у цементних сумішах, Шейніч Л. О. (2013)
Войтович Р. - Вплив глобальної демократії на розвиток системи державного управління перехідних суспільств (2013)
Пірен М. - Управлінський дискурс становлення нового державного управління: західний досвід для України (2013)
Кривокульська Н. - Адміністративний менеджмент у системі менеджменту органів державної влади (2013)
Новак-Каляєва Л. - Сучасні тенденції до конвергенції в концепціях державного управління (2013)
Сурай І. - Важливість суспільно-демократичних цінностей у розбудові України (за матеріалами соціологічного дослідження) (2013)
Калашник Н. - Самоосвіта державних службовців як міжнародний стандарт здійснення державної служби: досвід Норвегії (2013)
Семенченко А. - Організаційно-правові механізми державного управління розвитком електронного урядування в Україні: порівняльний аналіз та науково-методологічні підходи щодо їх удосконалення (2013)
Сельський А. - Оцінювання в запровадженні стратегічного управління (2013)
Сіцінська М. - Проблеми українського суспільства у сфері цивільно-військових відносин (2013)
Головін Р. - Адміністративні реформи провідних країн світу як механізм державного антикризового управління (2013)
Обуховська Т. - Класифікація персональних даних та режиму доступу до них (2013)
Міненко В. - Взаємодія механізмів державного регулювання і саморегулювання ринку праці в умовах інтеграції України у світову економіку (2013)
Криштоф Н. - Реформи державного управління в системі технічного регулювання – запорука забезпечення виходу української продукції на зовнішні ринки (2013)
Сергій С. - Організаційно-технологічний підхід до економічного забезпечення безкризового розвитку суспільства в наступництві поколінь (2013)
Кравчун О. - Формування механізмів державного управління в контексті можливих інвестиційних загроз (2013)
Малиновський В. - Регіональний рівень організації влади країн Європи: сучасний стан і тенденції розвитку (2013)
Монастирський Г. - Економіко-правове забезпечення адміністративно-територіальної реформи в Україні (2013)
Гарькавий І. - Проблемно-орієнтований підхід до вдосконалення діяльності підприємств містообслуговуючої сфери (2013)
Ляхоцький А. - Аналіз інноваційного середовища у міських радах України, Ігнатенко О. (2013)
Гурієвська В. - Можливості застосування процесуального підходу в системі парламентаризму (2013)
Купрій В. - Аудит реалізації державної політики та громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади (2013)
Віктор М. - Правове забезпечення реформування системи центральних органів виконавчої влади в Україні: стан та перспективи (2013)
Нестеряк Ю. - Моніторинг діяльності ЗМІ під час виборчої кампанії 2012 року в Україні: аналіз методології та результатів (2013)
Рачинська М. - Можливості формування механізму правового регулювання лобістської діяльності в Україні та перспективи її формалізації (2013)
Абрамов В. - Міжінституціональні конфлікти в суспільно-релігійній сфері України: ретроспектива та сучасність (на прикладі православ’я), Ганяк В. (2013)
Дубич К. - Реформи соціальних послуг в Україні: сучасний стан і проблеми впровадження (2013)
Купрійчук В. - Державне управління у галузі освіти Західноукраїнської Народної Республіки (листопад 1918 – 1919 рік) (2013)
Голобор Н. - Державна політика у сфері формування та розвитку освітньо-фахового потенціалу державно-управлінських кадрів в Україні (2013)
Коваленко С. - Розвиток державної політики України у сфері соціального захисту безробітних: можливості впровадження зарубіжного досвіду (2013)
Корнієнко С. - Механізми формування та здійснення державної політики у сфері соціального захисту дітей з інвалідністю (2013)
Липовецька О. - Зарубіжний досвід управління освітою регіону (2013)
Дмитренко Г. - Підсумки роботи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за 2012 рік і перспективи розвитку (2013)
Дармограй О. - Основні види стилів державно-управлінської діяльності (2013)
Миргородська А. - Якість житлово-комунальних послуг і забезпечення прав споживачів (2013)
Ламах Е. - Гендерна складова у політиці протидії ВІЛ-інфекції в Україні (2013)
Луговий В. - До топ-закладів Європи і світу: нові рубежі розвитку Національної академії державного управління при Президентові України в контексті євроінтеграції (2013)
Войтович Р. - Модернізація державного управління в умовах глобальної інтеграції (2013)
Кіслов Д. - Системність криз та кризи управлінських систем (2013)
Ткачова О. - Ефективність державного управління: поняття та підходи до оцінювання (2013)
Пасічник В. - Функції національної ідеї в забезпеченні національної безпеки (2013)
Шахов В. - Національний інтерес і національна безпека в геостратегії України, Мадіссон В. (2013)
Філіпчук В. - Інституціоналізація публічного простору в Європейському Союзі: досвід для України (2013)
Ребкало М. - Шляхи вдосконалення цивільного складу державних службовців кримінально-виконавчої служби України (2013)
Андреєв С. - Проблеми концептуального характеру щодо розбудови єдиної державної системи цивільного захисту України (2013)
Марушевський Г. - Досвід інституціалізації державного управління збалансованим розвитком у країнах ЄС (2013)
Ринковий Т. - Управлінські технології в контексті діяльності органів державної влади (2013)
Мороз В. - Інститути ринку праці як об'єкт державно-управлінського впливу на трудовий потенціал країни (2013)
Скиба М. - Шляхи вдосконалення інституційного забезпечення розвитку підприємництва: досвід ЄС (2013)
Панухник О. - Містобудування в адміністративному районі: модернізаційно-управлінський аспект (2013)
Глущенко Ю. - Фінансове вирівнювання як інструмент державного регулювання соціально-економічного розвитку територій (2013)
Ковальчук В. - Європейський досвід державного управління регіональним розвитком (2013)
Сухінін Д. - Сучасний стан застосування оцінювання, моніторингу та контролю в системі управління якістю місцевих послуг в Україні: основні проблеми та стратегічні пріоритети (2013)
Шадыбеков К. - Реформирование территориальной организации власти и управления в Кыргызской Республике: проблемы и перспективы (2013)
Кацай І. - Гармонізація загальнодержавних, регіональних та місцевих інтересів у забезпеченні територіального розвитку, Ігнатенко О. (2013)
Гонюкова Л. - Особливості застосування змішаної виборчої системи в Україні (2013)
Купрій В. - Концептуальні засади аудиту реалізації державної політики (2013)
Мельниченко В. - Адміністративна квазіюстиція як необхідна складова демократичного урядування (2013)
Мошинський Р. - Інститути громадянського суспільства в Україні: соціально-правова спрямованість політичних процесів та їх вплив на національну безпеку (2013)
Пістракевич О. - Рада міністрів як поліфункціональний орган Європейського Союзу (2013)
Шапочка Ю. - Аналіз нормативно-правових актів України щодо регулювання діяльності громадських організацій як суб'єктів оцінювання державної політики (2013)
Рачинська М. - Інститут лобізму в питаннях формування й реалізації державної правової політики та здійснення контролю за правотворчою діяльністю (2013)
Розпутенко І. - Гуманітарний розвиток України в умовах цивілізаційного вибору, Москаленко С. (2013)
Купрійчук В. - Державне управління охороною культурної спадщини в добу Української Держави (квітень-грудень 1918 року), Дербак А. (2013)
Баровська А. - Жанри та структура промов президента щодо надзвичайних ситуацій та стихійних лих: досвід США, Коваль І. (2013)
Нестеряк Ю. - Європейські стандарти висвітлення виборів у ЗМІ та результати медіа-моніторингу виборчої кампанії 2012 року в Україні: порівняльний аналіз (2013)
Дармограй О. - Основні види стилів державно-управлінської діяльності (2013)
Мудрак Л. - Конвергентні медіа як наукова категорія та суб'єкт інформаційного простору (2013)
Банчук-Петросова О. - Історичні етапи формування та розвитку кадрової політики у військових та правоохоронних органах України (2013)
Рецензія на монографію Новак-Каляєва Л. М. Права людини в державному управлінні: теоретико-методологічний аспект: монографія / Л. М. Новак-Каляєва. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2013. - 396 с. (2013)
Присяжний М. - Кафедра як підрозділ, журналістська робітня і горнило наукового пошуку (2013)
Група викладачів. - Ми гордимося кафедрою і любимо її (2013)
Димніч (Темех) Н. - З двадцятиліттям, мої рідні! (2013)
Лизанчук В. - Здорові зерна – у спраглу весняну ріллю української нації (2013)
Крупський І. - Історія людини в історії журналістики (2013)
Сербенська О. - Нова сторінка словесника-педагога (2013)
Бабенко В. - Під егідою десятої музи (2013)
Юраш А. - Дорогою праці, любові і вдосконалення (2013)
Білоус О. - Обнадійливий початок (2013)
Борис Л. - Нездоланна сила покликання (2013)
Венгер І. - Із журналістського щодення (2013)
Дворянин П. - Мені пощастило (2013)
Калинів А. - Мій поклик (2013)
Табінський Я. - Перша проба (2013)
Гой В. - "...Влада минуща, а журналістика – вічна” (2013)
Димніч (Темех) Н. - Нова людина в новій журналістиці (2013)
Дмитровський З. - Ветеран телевізійної журналістики (2013)
Березніцька І. - Університетська освіта як можливість стати професіоналом (2013)
Брода А. - "Злі люди не можуть бути добрими журналістами" (2013)
Великий А. - Моя мрія збулася! (2013)
Карпа М. - Готують конкурентноспроможних фахівців (2013)
Маланюк С. - Працюють професіонали (2013)
Очколас А. - Ювілей українського духу, досвіду й наших симпатій (2013)
Роїк Ю. - Три родзинки радіожурналістської професії (2013)
Семерякова А. - Життя як шоу (2013)
Суходуб З. - Віч-на-віч з Україною (Освідчення кіномузою) (2013)
Терлецька В. - Весна життя – студентські роки (2013)
Щепаняк О. - Вчасно спіймаймо свій шанс (2013)
Богорад Т. - До 5-ї річниці "світової революції" у галузі засобів масової інформації, Нестеренко О. (2013)
Дмитровський Є. - Польські музичні передачі зі Львова в 30-ті роки минулого століття (2013)
Кирич І. - Суспільне чи громадське? Мовлення чи телерадіомовлення? Уніфікація термінів (2013)
Кічура Л. - Історіографія медій для дітей (2013)
Кіца М. - Вплив світової економіки на рекламний ринок сучасної преси (2013)
Кузнецова О. - Ідентичність блога і ЗМІ (2013)
Левкова О. - Застосовуваність/незастосовуваність постколоніальної парадигми (2013)
Лизанчук В. - Радіорепортаж – найскладніший інформаційний жанр (2013)
Надточій О. - Жанрова специфіка коментаря на сторінках журналу "Український тиждень" (2013)
Остапишин П. - Сутність і елементи формування інформаційної безпеки в галузі реклами (2013)
Павлів В. - Журналістський фейлетон у інтернеті: можливості та загрози (2013)
Паславський І. - Мажорність як субкультурний феномен сучасності у телевізійній та друкованій журналістиці (2013)
Пилип’юк В. - Документалізм і художність (2013)
Присяжна-Гапченко Ю. - Особливості формування проблематики публіцистики української еміґрації в період "залізної завіси" (кінець 40-х – поч.50-х рр. ХХ ст.) (2013)
Присяжний П. - Правові стандарти Ради Європи щодо плюралізму ЗМІ: відображення в українському законодавстві та дотримання в національному інформаційному просторі (2013)
Путькалець Л. - Взаємодія регіонального державного телебачення та місцевої влади в Україні (2013)
Савчук О. - Квінтесентні особливості інтернет-версій друкованих ЗМІ (2013)
Сербенська О. - Образотворчі засоби в публічному тексті (матеріали до словника) (2013)
Синоруб Г. - Особливості поділу медіа-аудиторії: комунікаційно-психологічний аспект (2013)
Табінський Я. - Образ у сучасній фотожурналістиці: між мистецтвом і публіцистикою (2013)
Титаренко М. - Homo Videns: прийшов, побачив, переміг? (2013)
Чабаненко М. - Комп’ютерна анімація в інтернет-новинах (2013)
Бабенко В. - Наративний текст у новинному форматі (2013)
Білоус О. - Сприймання телевізійних передач дітьми, підлітками, юнацтвом (2013)
Бондаренко Т. - Вияв активності аудиторії в площині коментування інтернет-текстів (2013)
Васильчук В. - Ефективність політичної телереклами у передвиборчій кампанії (2013)
Капелюшний А. - Орфографічні помилки в титрах телевізійних передач наживо (2013)
Ковтун Н. - Колективний характер комуніканта в аспекті технології продукування радіореклами (2013)
Комова М. - Керування контентом колективного користування (2013)
Крупський І. - Правда життя і українське телебачення: об’єктивність чи заангажованість (2013)
Любченко Ю. - Еволюція музично-шумових елементів у формуванні звукових радіообразів (2013)
Мітчук О. - Ток-шоу в українському ефірі як конфліктогенне середовище (2013)
Набруско В. - Медіаресурс в Україні (2013)
Наливайко М. - Парламентська виборча кампанія 2012 року. Телевізійний аспект (2013)
Палійчук А. - Виникнення і розвиток олігархічних засобів масової інформації в Україні (2013)
Попіль Д. - Сучасні ЗМІ в епоху масової культури та постмодерну (2013)
Почапська-Красуцька О. - Вибір без вибору: реклама як гра з масовою свідомістю у великий бізнес (2013)
Сімашова А. - "Радіобачення" як унікальна модель конвергенції ЗМК (на прикладі діяльності італійського радіобачення "RTL 102.5") (2013)
Смусь А. - Поняття "релігійна журналістика" та висвітлення новин на християнську тематику у вітчизняних електронних ЗМІ (2013)
Цапок О. - Типологічні особливості онлайнових видань Черкащини (2013)
Шайда Н. - Історична передача "Далеке і близьке" у стратегії формування національної ідентичності українців (2013)
Шутяк Л. - Американський та український "новий журналізм": компаративний аспект (2013)
Березніцька І. - Телерадіожурналістику творять справжні фахівці (2013)
Брода А. - "Слово до розуму і серця" (2013)
Буренко А. - Утвердження українського національного переконання (2013)
Венгер І. - "І вчилося серце в людині побачити Бога…" (2013)
Когут М. - Радіо і телебачення: історичні та сучасні аспекти роботи у медіа (2013)
Макарчук С. - Ключ до розуміння правдивої історії (2013)
Пуцята І. - Радіо "Воскресіння" – духовний феномен нації (2013)
Шепель М. - Органічна єдність теорії і практики (2013)
Павленко О. - Якою мовою говорять наші ЗМІ? (2013)
Ющенко К. - Радіостанція УПА "Афродита”: "Ви чуєте голос вільної України...”, Гнатів І. (2013)
Демко Л. - Дух одвічної стихії (2013)
Іванець М. - Бойові звитяги сотника Дмитра Пилипа (2013)
Коцюмбас Н. - Вірю, що справжня Україна буде! (2013)
Мацкевіч Т. - Невже я таки володію правом вільного вибору? (2013)
Пуцята І. - Писанка – джерело таємничості (2013)
Тарновецька Х. - Василь Cимоненко: "Україно, ти моя молитва...” (2013)
Терлецька В. - Великий подвиг маленької людини (2013)
Коцюмбас Н. - У праці – сила, у праці – воля, у праці – дух! (2013)
Title (2013)
Contents (2013)
Borisyuk O. - Dominant contribution of dipoles in the turbulence-generated noise in a rigid pipe (2013)
Karuskevich M. - Fatigue failure prediction for fuselage skin made of alclad aluminium alloy (2013)
Lastivka I. - Effect of hysteresis on efficiency of compressor cascades during streamlining by unsteady flows, Doroshenko K., Nechyporuk O., Теreshchenko Y. (2013)
Maslak T. - Atomic force microscopy investigation of the D16AT alloy deformation relief (2013)
Oleg M. - Variational direct problem of transport aviation systems development forecasting (2013)
Yutskevych S. - Feature of D16AT aluminium alloy deformation relief evolution under variable amplitude loading (2013)
Solovykh Ye. - Reduction in stressed state of strengthening coatings via using a discrete structure of island type (2013)
Ali Ibragim Asaad - Тechnological calculation of innovative scheme for iraq oils processing, Kochirko B., Boichenko S. (2013)
Basarab O. - Formation of approaches to the creation of scientific and analytical apparatus to enhance the functioning telecommunications system sbs, Zyubina R. (2013)
Korniyenko B. - Static and dynamic characteristics of transport processes in disperse system (2013)
Koba O. - Dobrina O. Using clastering-based segmentation algorithms in regions of interest detection on the medical images (2013)
Lutskiy M. - Тhe concept of it education in ukraine (2013)
Lekakh A. - The method of time spent estimating on processing аnd transmission of compressed video stream, Cheremskoy I. (2013)
Petrenko A. - Permission of signals in the first order discrete tracing measuring devices according to the areas of capture (2013)
Shmatok A. - Аctive attack on steganography container, Petrenko A., Tytov V., Borysenko E. (2013)
Vlasov A. - Estimation of quality methods disguise images for detection edge contours (2013)
Yudin O. - Decompression of images on base of method of decoding according to the amount of bit changes, Kurin K. (2013)
YudinО. YudinО. - The analysis of normatively–legal providing of defence of state informative resources in informatiоn–telecommunication systems, Buchyk S. (2013)
Zhangisina G. - Data protection from network attacks, Kuldeev E., Shaikhanova A. (2013)
Omelchuk I. - Features of the instantaneous frequency estimation algorithm with pre-filtering, Chyrka Y. (2013)
Prokopenko I. - Local optimal rank after demodulation algorithm of noise-type signal detection, Babych D., Urban R. (2013)
Akimova T. - Improvement access to air travel for disabled persons (2013)
Ivannikova V. - Interrelation between free baggage allowance and ticket price in air transportation, Manziuk T., Tabakar T. (2013)
Marintseva K. - The strategies of the airports regional network development (2013)
Matiychuk O. - Accessibility of transport systems in passenger transportation, Kryshkevych K. (2013)
Radomska M. - Complex assessment of urban landscapes condition based on bioindication methods (2013)
Задунайський В. В. - Забезпечення відпустками офіцерів Кубанського козацького війська наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. (на прикладі сотника Келебердинського та полковника Квартовкіна) (2012)
Романцов О. В. - Робота бюрократичної системи на прикладі функціонування канцелярій військових губернаторів на Правобережній Україні наприкінці XVIII - в першій третині XIX ст. (2012)
Шипік Н. Ф. - Мобілізації молоді до навчальних закладів професійно-технічної освіти системи трудових резервів Донеччини у 1944-1949 рр. (2012)
Богатікова О. В. - "Грецька операція" 1937-1938 рр. у Північному Приазов'ї: історіографія проблеми, Романцов В. М. (2012)
Воронін В. М. - Нагородна діяльність керівництва еміграційної УНР: нагороди без держави (2012)
Мирошниченко И. М. - Абортная политика в СССР в 1920-30-е годы: историография вопроса, Стяжкина Е. В. (2012)
Тарасов С. В. - До питання про роль духовенства в подіях Руїни. Історіографічний аспект проблеми (2012)
Гаврилова Н. В. - Аргентина у латиноамериканській системі міжнародних відносин (2012)
Потєхін О. В. - Європейський вимір зовнішньої політики України в 2011 році, Тодоров І. Я. (2012)
Рябінін Є. В. - Політика ЄС та США в Північній Африці напередодні "арабської весни": порівняльний аналіз (2012)
Трофименко М. В. - Сполучені Штати Америки у сучасному світі (2012)
Булик М. В. - Освітня політика Греції в умовах європейської інтеграції (2012)
Трима К. А. - Трансформаційні чинники українського громадянського суспільства (2012)
Круглий стіл: 15 років наукової та педагогічної діяльності кафедри історичних дисциплін Маріупольського державного університету (2012)
Новини наукового життя МДУ (2012)
Відомості про авторів (2012)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2012)
Баштанник В. - Формування "європейської інтеграційної ідеології" в системі державного управління в Україні (1991-2012 рр.) (2012)
Баштанник О. - Теоретико-методологічні засади формування політико-інституційної парадигми: закономірності та тенденції розвитку (2012)
Глембоцький Д. - Осмислення поняття "національний інтерес" для подальшої реалізації в розвитку країни (2012)
Лугиня М. - Концептуальні підходи до визначення поняття ефективності в державному управлінні (2012)
Орлів М. - Методичне забезпечення формування змісту професійних програм підвищення кваліфікації на засадах компетентнісного підходу (2012)
Сурай І. - Цінності в системі механізмів формування й розвитку еліти в державному управлінні (2012)
Сельський А. - Розвиток органів державної влади: стратегія та управління (2012)
Гарасим В. - Державна освітня політика у сфері підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців у зарубіжних країнах (2012)
Курочка Л. - Принципи державної служби в Україні: сучасні підходи (2012)
Малиновський В. - Механізми досягнення гендерного паритету у сфері публічної влади (2012)
Сіцінська М. - Європейський досвід законодавчого регулювання питань парламентського контролю над розвідувальними та спеціальними службами (2012)
Соловйов В. - Сучасний стан та особливості корупційних проявів у правоохоронних органах України, Береза О. (2012)
Шипілова Л. - Прийняття політичних рішень: організаційно-управлінський аспект (2012)
Плахотний М. - Становлення Державної прикордонної служби України в системі забезпечення національної безпеки (2012)
Балдич Н. - Трансформація наднаціональних інституцій регулювання асиметричності інформації на фінансових ринках (2012)
Слюсар А. - Нормативно-правові засади застосування спеціальних податкових режимів: новації Податкового кодексу (2012)
Стадниченко Т. - Ризики в діяльності недержавних пенсійних фондів та шляхи їх мінімізації (2012)
Фалко Ю. - Удосконалення управління системою державних закупівель в умовах модернізації економіки України (2012)
Наконечний В. - Методологічна експлікація державно-управлінських процесів на рівні міста (2012)
Степаненко С. - Методологія оцінки та моніторинг ефективності функціонування механізму регулювання процесів економічного розвитку регіонів (2012)
Підкуйко О. - Особливості забезпечення потреб населення в регіонах України з різною виробничою спеціалізацією (2012)
Мельниченко В. - Правове регулювання відносин органів місцевого самоврядування із громадськістю: стан та вдосконалення (2012)
Рубан Ю. - Оцінка традицій дослідження комунікації з позиції проблеми змісту політичної комунікації (2012)
Олещенко В. - Політичні еліти: особливості формування у період незалежності України (2012)
Охріменко Н. - Нормотворча діяльність міністерств в Україні: проблеми реалізації (2012)
Синячов О. - Доступ до інформації як важлива складова міжнародного та європейського права (2012)
Купрійчук В. - Державне управління гуманітарним розвитком національних меншин в Україні у добу національної революції (1917-1920 рр.) (2012)
Юрчук Л. - Механізми створення та напрями розвитку освітніх округів (2012)
Мамонов І. - Потреби та інтереси людини як основа публічного управління (2012)
Дорошенко В. - Деякі передумови та аспекти формування громадянського суспільства в Українській державі (2012)
Кравчук І. - Перспективи створення і розвитку Української асоціації оцінювання (2012)
Лосіхін О. - Використання досвіду інституцій Європейського Союзу в удосконаленні нормативного забезпечення гендерної спрямованості державного управління (2012)
Баштанник В. - Гуманізація публічного управління як імператив державно-управлінських трансформацій (2012)
Олійник О. - Врядування і державність: стан та деякі перспективи розвитку (2012)
Попович Н. - Сучасний стан дискурсу теорії державного управління: наслідки та перспективи домінування парадигм (2012)
Соловйов В. - Корупція в державному управлінні як феномен глобалізованого світу (2012)
Суший О. - Культура державного управління: сутність, складові та тенденції розвитку (2012)
Козакова О. - Теоретико-методологічні засади дослідження громадянських комунікацій (2012)
Гошовська В. - Спеціальність "Парламентаризм" у сучасних умовах підготовки керівних кадрів (2012)
Гурієвська В. - Соціально-психологічні аспекти формування та реалізації кадрової політики в державному управлінні (2012)
Калашник Н. - Самоосвіта державних службовців в історичній ретроспективі (2012)
Сурай І. - Формування й розвиток еліти в державному управлінні: досвід Канади (2012)
Тимофієв В. - Актуальні питання удосконалення кадрового потенціалу державної служби (2012)
Коновалова М. - Інноваційність у державній службі як чинник розвитку національної інноваційної системи України (2012)
Пригородова С. - Реформа державної служби як складова адміністративної реформи в Україні (2012)
Рожкова І. - Методологічні засади управління реформуванням системи охорони здоров’я в Україні: аспекти впровадження первинної медико-санітарної допомоги , Жаліло Л., Мартинюк О. (2012)
Медвідь М. - Шляхи вдосконалювання заходів державного регулюваннящодо запобігання та ліквідації конфліктів між правоохоронцями, які беруть участь у міжнародних миротворчих операціях, Павлов Я. (2012)
Меняйло В. - Комерціалізація результатів наукових досліджень вищих навчальних закладів України як пріоритет державної політики у сфері вищої освіти (2012)
Федорів Т. - Репутаційні ризики та комунікаційний менеджмент в органах державної влади (2012)
Балдич Н. - Інституційні основи європейської системи регулювання та нагляду за фінансовими ринками (2012)
Сафронова О. - Пріоритети державного регулювання діяльності банків з іноземним капіталом на ринку корпоративного контролю України (2012)
Малиновський В. - Концептуалізація поняття "регіон" (2012)
Шарий В. - Сутність муніципальної політики як системи стратегічного управління самоврядною діяльністю (2012)
Глущенко Ю. - Розвиток міжбюджетних відносин як основи ресурсного забезпечення розвитку територій (2012)
Телешун С. - Публічна чи державна політика – вітчизняна дилема вибору, Ситник С., Рейтерович І. (2012)
Купрій В. - Аудит реалізації державної політики: розуміння та проблематика застосування (2012)
Логунова М. - Наукове забезпечення процесу формування й реалізації державної політики в умовах модернізації українського суспільства, Пшеничнюк О. (2012)
Дакал А. - Зарубіжний досвід формування та реалізації державної політики щодо захисту прав дітей: роль інституту омбудсмана у справах дітей (2012)
Купрійчук В. - Нормативно-правове забезпечення розвитку гуманітарної політики Західноукраїнської Народної Республіки (листопад 1918 – 1919 рік) (2012)
Молчанова Ю. - Професійні компетентності керівних кадрів сфери освіти (2012)
Петроє О. - Теорія соціального партнерства та її вплив на розвиток концепції соціального діалогу (2012)
Дорошенко В. - Деякі ідеологічні засади державного розвитку України (2012)
Степаненко С. - Пріоритетне значення товарного виробництва для стабільного розвитку та подолання кризових явищ в економіці (2012)
Рецензія на монографію Борисенко О. П. Зовнішньоекономічна політика держави: концепція, стратегія, механізми реалізації (2012)
Рецензія на монографію Гасюка І. Л. Державне управління фізичною культурою та спортом: стан та перспективи розвитку (2012)
Рецензія на монографію Соловйова В. М. Запобігання і протидія корупції в державному управлінні України (2012)
Войтович Р. - Глобальна контракція як засіб здійснення глобальної інтеграції та її вплив на державне управління (2011)
Гошовська В. - Реформування Української держави як виклик сьогодення, Пашко Л. (2011)
Сурмін Ю. - Вимоги до успішного державно-управлінського реформування (2011)
Гурієвська В. - Коучинг як прикладна технологія державного управління (2011)
Карлова В. - Місце та роль гуманітарного простору держави у формуванні національної самосвідомості (2011)
Рачинський А. - Стратегічна роль персоналу органів державної влади у подоланні кризи (2011)
Сурай І. - Посади в системі державного управління України (2011)
Єремійчук О. - Нормативно-процедурний аспект проходження державної служби як предмет наукового дослідження (2011)
Піддубчак О. - Тенденції до самоорганізації молодих державних службовців: на перехресті державної служби та громадянського суспільства (2011)
Загорський В. - Глобальна екологічна проблема в системі національної безпеки, Ліпенцев А., Борщук Є. (2011)
Мандрагеля В. - Китай: нові виміри національної безпеки (2011)
Кравчук І. - Оцінювання використання фондів ЄС у Словацькій Республіці (2011)
Оржель О. - Інструменти європейського врядування: відкритий метод координації (2011)
Мартинець Н. - Громадська експертиза: стратегія сприяння (2011)
Борисенко О. - Сутність зовнішньоекономічної політики та її вплив на розвиток національного господарства (2011)
Мироненко М. - Економічне зростання і соціальний прогрес (2011)
Олійник Н. - Розвиток інфраструктури ринку житла в Україні: актуальні проблеми та напрями державного регулювання (2011)
Сафронова О. - Розвиток інституційних засад державного представництва в органах управління акціонерних товариств України (2011)
Соколова О. - Вплив структури національного виробництва на розвиток внутрішнього ринку України (2011)
Кошева А. - Науково-практичні аспекти державно-управлінського впливу на розвиток ринку житла України (2011)
Козубенко Л. - Теоретичні підходи до формування та реалізації державної інноваційної товарної політики (2011)
Мельтюхова Н. - Реалізація принципу відкритості як інструмент практичного здійснення децентралізації влади, Ваніна Я. (2011)
Мельниченко В. - Політична відповідальність публічно-владних інституцій у системі соціальної відповідальності (2011)
Рубан Ю. - Демократія як чинник політичної єдності (2011)
Шубін С. - Проблеми політичного маркетингового дослідження в державному управлінні (2011)
Плецан Х. - Взаємозв'язок відповідальності та успіху в політико-управлінській діяльності (2011)
Скуратівський В. - Державне регулювання фінансового забезпечення пенсійних систем: досвід країн Європейського Союзу, Линдюк О. (2011)
Балдич Н. - Регулювання інвестиційних ризиків у системі недержавного пенсійного забезпечення (2011)
Кравченко М. - Вплив демографічної кризи на систему соціального захисту (2011)
Петроє О. - Міжнародні стандарти та механізми інституціоналізації європейського соціального діалогу в галузі державного управління (2011)
Пак С. - Розвиток організаційно-правових засад державного управління охороною громадського здоров'я на регіональному та місцевому рівнях в Україні, Солоненко І. (2011)
Чернятевич Я. - Викладання навчальної дисципліни "Державне управління економічною безпекою": зарубіжний та вітчизняний досвід (2011)
Пушко-Цибуляк Є. - Теоретичні засади побудови системи державного контролю (2011)
Коваль В. - "Поліетнічність" і "державне управління":спроба теоретичного обґрунтування взаємозв'язку понять (2011)
Пелих С. - Мировой рынок наукоемких технологий, Бородинская Е. (2011)
Пісьмаченко Л. - Реорганізація системи державного фінансового контролю в контексті адміністративної реформи в Україні, Косинський Р. (2011)
Гончарук Н. - Вища управлінська еліта на сучасному етапі державотворення, Сурай І. (2011)
Корженко В. - Становлення концепції Governance у процесі формування сучасного європейського адміністративного простору, Хашиєва Л. (2011)
Пашко Л. - Соціальна ефективність як виклик сьогодення державного управління (2011)
Ситник Г. - Інституційно-цивілізаційна парадигма дослідження проблем та державно-управлінських аспектів забезпечення національної безпеки (2011)
Сурмін Ю. - Стан, методологічні проблеми та концептуальні засади розвитку наукових досліджень державного управління в Україні (2011)
Логунова М. - Відповідальність політичної еліти України як важливий морально-психологічний чинник удосконалення державно-управлінських відносин, Пшеничнюк О. (2011)
Новаченко Т. - Авторитет як ресурс державної влади (2011)
Олійник О. - Преамбула Бендерської Конституції 1710 року як ідеологічна складова політики українського державотворення початку XVIII століття (2011)
Оржель О. - Чинники формування Європейського адміністративного простору (2011)
Журавський В. - Управління професійним розвитком людських ресурсів податкової служби: теоретичний аспект (2011)
Мостовий Г. - Технологія формування професійних компетенцій персоналу в органах державної влади, Бабаєв В. (2011)
Войтович Р. - Механізми подолання глобалізаційних викликів суспільного розвитку України (2011)
Кравчук І. - Перспективи створення системи моніторингу та оцінювання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (2011)
Шубін С. - Методологія та технології підготовки даних до політичного маркетингового аналізу в державному управлінні (2011)
Устименко О. - Модель системи державного управління військовою освітою України (2011)
Чулаєвська М. - Перспективи лібералізації візового режиму між Україною та ЄС (2011)
Борисенко О. - Сучасні тенденції формування зовнішньо-економічної політики промислово розвинених країн світу (2011)
Крушельницька Т. - Інституціалізація податкової системи України на синергетичних засадах (2011)
Скиба М. - Стимулювання інноваційної діяльності в контексті посткризового відновлення економіки України (2011)
Батіщева С. - Класифікація фінансових стимулів соціально-економічного розвитку (2011)
Дегтярьова І. - Еволюція державних механізмів регіонального розвитку (2011)
Дмитрук П. - Створення та функціонування механізму державного регулювання економічної безпеки Автономної Республіки Крим (2011)
Даниляк О. - Порівняльний аналіз механізмів стримувань і противаг між Президентом, парламентом та Урядом України у владних моделях 1996 та 2004 років (2011)
Лозовицький О. - Розвиток парламентарних систем в умовах соціальних трансформацій та кризових явищ глобалізації (2011)
Мельниченко В. - Дієвість парламенту як необхідна передумова стабільності державного управління в умовах політичної демократії (2011)
Сорока С. - Конструктивний вотум недовіри уряду як засіб збереження стабільності системи державного управління в країнах ЄС (2011)
Мельник Р. - Інститут президентства в Росії в часи конституційної кризи 1992-1993 років (2011)
Панухник Р. - Моделювання електорального вибору: проблеми та перспективи (2011)
Михненко А. - Світові моделі соціальної політики: уроки для України, Щур Н. (2011)
Пірен М. - Духовність особистості – основна цінність демократичного суспільства, Ребкало В. (2011)
Карлова В. - Синергетична парадигма в державному регулюванні духовного розвитку суспільства (2011)
Лопушняк Г. - Соціальна політика як визначальний напрям внутрішньої політики держави (2011)
Мороз В. - Відповідальність суб'єктів процесу формування, використання та розвитку трудового потенціалу: гендерний аспект (Process-forming subjects' responsibility, using and development of the labor potential: gender aspect) (2011)
Паращенко Л. - Розвиток загальної середньої освіти як проблема суспільного розвитку та державного управління (2011)
Попович Н. - Розвиток мови як віддзеркалення впливової ролі держави (2011)
Корнієнко С. - Сутність та пріоритетні напрями державної політики України у сфері соціального захисту дітей-інвалідів на сучасному етапі (2011)
Загороднюк С. - Інтерактивні форми підготовки фахівців у сфері захисту прав споживачів: особливості й методика (2011)
Рачинська М. - Генезис інституту лобіювання: державно-управлінські аспекти (2011)
Карлова В. - Особливості та суперечності розвитку національної самосвідомості сучасного українського суспільства (2010)
Кравченко С. - Теоретичне розуміння реформ як форми суспільних змін (2010)
Оржель О. - Європеїзація систем публічного адміністрування країн Центральної та Східної Європи у контексті підготовки до членства в ЄС (2010)
Пухкал О. - Реформування державного управління: пошук нових концепцій (2010)
Соловйов В. - Особливості реформування державного управління Великобританії (2010)
Буханевич А. - Публічна адміністрація як інститут оптимізації публічного контролю в громадянському суспільстві (2010)
Гончарук Н. - Портрет керівника в державному управлінні: соціально-психологічний аспект, Сурай І. (2010)
Єжеєв М. - Теоретичні та організаційно-правові засади державного управління у сфері підготовки офіцерських кадрів для Збройних Сил України, Устименко О. (2010)
Пархоменко-Куцевіл О. - Теоретико-методологічні засади організації роботи з кадровим резервом державної служби:зарубіжний та український досвід (2010)
Рачинський А. - Оптимізація функціонування систем управління персоналом органів державної влади (2010)
Горецька Т. - Компетенційний підхід на державній службі (2010)
Радченко О. - Медіа-конвергенція як релевантний фактор зміни системи державного регулювання в галузі телебачення, радіомовлення і телекомунікацій, Бухтатий О. (2010)
Сапронов О. - Визначення основних понять галузі міжнародного транзиту - передумова ефективного державного регулювання в цій сфері (2010)
Шереметьєва Л. - Програми технічної допомоги як шлях запровадження управлінських стандартів Європейського Союзу в Україні (2010)
Балдич Н. - Державний реєстр фінансових установ та регулювання інформаційної асиметрії фінансових ринків (2010)
Дмитренко Г. - Оцінювання ризиків у системі державного внутрішнього фінансового контролю (2010)
Сафронова О. - Розвиток організаційно-правових механізмів державної протидії корпоративному рейдерству в Україні (2010)
Бабінова О. - Територіальні громади як основа територіального розвитку: окремі аспекти досвіду Франції (2010)
Борщ Г. - Аналіз діяльності органу місцевого самоврядування:інтегрований підхід (2010)
Валентюк І. - Алгоритм впровадження моніторингу регіонального розвитку (2010)
Колтун В. - Теоретико-методологічні підходи до розвитку територіальних громад (2010)
Малиновський В. - Субрегіональний рівень України: підходи до реформування (2010)
Гонюкова Л. - Методологія дослідження політичних партій у державно-управлінській науці (2010)
П'ятіна О. - Політична культура як складова іміджу органів державної влади (2010)
Кабаченко Н. - Проблеми державного управління у сфері соціального захисту бездомних (2010)
Крентовська О. - Дослідження моделі соціальної політики держави як складної функціональної системи (2010)
Мороз В. - Порівняльний аналіз складових компонентів індексу розвитку людського потенціалу, визначених для України в 2009 році (2010)
Омельчук В. - Державна мовна політика як чинник єдності гуманітарного простору: зарубіжний досвід (2010)
Петроє О. - Еволюція структури та механізми інституціоналізації національної моделі соціального діалогу в Республіці Польща (2010)
Толуб'як В. - Пенсійна реформа в контексті економічного розвитку (2010)
Баран М. - Аналіз впливу макросередовища на трансформаційні процеси управління вищою освітою (2010)
Наталія М. - Моніторинг у системі державного управління вищою освітою в Україні: структурно-функціональний аналіз (2010)
Сичова М. - Розвиток та значення міжетнічної толерантності в стратегії державної етнонаціональної політики (2010)
Яскевич А. - Специфічна роль соціального замовлення як інструменту розв'язання назрілих проблем суспільства (2010)
Кравчук І. - Основні засади оцінювання діяльності Європейської комісії (2010)
Марутян Р. - "Фабрики думки" США як центри мобілізації інтелектуальних ресурсів (2010)
Титул, зміст (2013)
Білик А. Ю. - Історія організації залізничної справи в Російській імперії (2013)
Боровик О. Б. - Ф. Т. Моргун (1924-2008) – державний діяч, вчений та один із організаторів вітчизняного грунтозахисного землеробства (історіографічний огляд праць) (2013)
Василюк П. М. - Еволюція вітчизняного сортовипробування : стан наукової розробки (2013)
Глазунов Г. О. - Мовою архівних документів : спроба спорудження окремого будинку Центральної наукової сільськогосподарської бібліотеки Південного відділення ВАСГНІЛ (2013)
Горбань Ю. А. - Українська академія наук : від ідеї до організації (до 95-річчя від дня заснування) (2013)
Грищенко Т. Р. - Журнал "Молодий дослідник" як складова друкованої спадщини Сільськогосподарського наукового комітету України (2013)
Давиденко М. М. - Становлення особистості академіка А. М. Гродзинського (1926–1988) (2013)
Колтачихіна О. Ю. - Дослідження сучасної температури реліктового випромінювання в працях Г. А. Гамова (40-50-і рр. ХХ ст.) (2013)
Коваленко М. М. - Внесок професора В. Г. Ротмістрова (1866–1941) у вивчення природно-кліматичних зон СРСР (2013)
Кривоконь О. Г. - Стратегія планування вітчизняного тракторобудування за часів індустріалізації : нездійсненний проект Харківського тракторного заводу (2013)
Кунець В. В. - Приватна ініціатива як складова вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи кінця ХІХ – початку ХХ ст. (на прикладі маєтку "Українка" І. К. Гришенка) (2013)
Куйбіда В. В. - Періодизація розвитку хімічної науки та її термінології, Лопатинська В. В. (2013)
Семенюшко А. А. - Селекція квасолі в діяльності спеціалізованих дослідних установ України : методичні підходи та основні результати (2013)
Ситнікова А. С. - Організація сортовипробування у дослідних установах Цукротресту в УСРР в 20-х рр. ХХ ст. (2013)
Соколова Т. І. - Історія використання в плодівництві мічурінських сортів (2013)
Стрелко О. Г. - Розвиток вчення про транзитні та промислові залізничні станції та вузли : історичний аспект (2013)
Шетерляк Т. М. - Сигнальні пристрої на початку виникнення залізниць (2013)
Чернобай Ю. М. - Екомузей – перехрестя інновацій і традицій (2012)
Климишин О. С. - Система зберігання гербарних фондів (2012)
Малиновський А. К. - Адаптації біосистем: проблеми методології досліджень (2012)
Кияк В. Г. - Критерії оцінки стану і здатності до самовідновлення малих популяцій рідкісних рослин високогір'я Карпат (2012)
Малиновський А. К. - Адаптаційно-компенсаторні механізми підтримки життєздатності популяцій, Білонога В. М. (2012)
Рагуліна М. Є. - Сукцесії мохового покриву на техногенних піщаних відслоненнях Волино-Поділля (2012)
Гураль Р. І. - Забруднення гідротопів Львова та його околиць іонами важких металів (2012)
Гураль-Сверлова Н. В. - Розселення деяких антропохорних видів наземних молюсків на території Львова (2012)
Башта А.- Т. В. - Видова різноманітність, особливості поширення та проблеми охорони кажанів (Chiroptera) Ужанського НПП, Коваль Н. П. (2012)
Дяків Х. І. - Структурно-функціональна організація угруповань веснянок (Insecta: Plecoptera) річкових екосистем Українських Карпат (2012)
Боднар Л. М. - Експлуатаційні ресурси лікарської сировини Centaurium erytraea rafn. в Закарпатській області (2012)
Кузярін О. Т. - Перспективні природоохоронні території басейну верхів’я Західного Бугу (2012)
Гураль-Сверлова Н. В. - Рідкісні та маловідомі молюски (Gastropoda et Bivalvia) Українських Карпат, Гураль Р. І. (2012)
Кузярін О. Т. - Нові адвентивні види судинних рослин для Львівської області (2012)
Бакаєва С. Г. - Поринаючи у таємниці надр земних (до 70-річчя з дня народження Данила Михайловича Дриганта), Мамчур А. П. (2012)
Сусуловський А. С. - Пам’яті Володимира Валентиновича Меламуда (2012)
Вовк О. Б. - Про діяльність Державного природознавчого музею НАН України у 2011 році (2012)
Новіков А. В. - I Міжнародна наукова конференція з морфології рослин "Сучасна фітоморфологія" (2012)
Тарасенко М. О. - ХIV Всеукраїнська орнітологічна школа-семінар "Орнітофауна та методи її досліджень"; студентська наукова орнітологічна конференція "Орнітологічні дослідження в Україні", Бокотей А. А. (2012)
Різун В. Б. - VI Львівська ентомологічна школа "Динаміка біорізноманіття та його відображення в інформаційних системах" (2012)
Правила для авторів (2012)
Титул, зміст (2013)
Мураховський А. - Поточна статистика книговидання: перше півріччя 2013 року, Буряк С. (2013)
Партико З. - Норми редагування перекладів (2013)
Назаркевич Є. - Особливості способів друку та технологій виготовлення стерео-варіо зображень (2013)
Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2013 році (2013)
Швецова-Водка Г. - Нова монографія з історії бібліографічної діяльності в Україні (2013)
Кучеренко Л. - Відображення газетних публікацій у державному бібліографічному покажчику "Літопис газетних статей" за 2011 рік (2013)
Романуха З. - Віртуальне довідково-бібліографічне обслуговування у провідних університетських бібліотеках західного регіону України (2013)
Шелестова А. - Електронна навчальна документація як змістовна складова веб-сайту ВНЗ (2013)
Афанасьєва З. - Провенiєнцiї на примірниках книгозбірні Київського комерційного інституту як джерело історії бібліотечного фонду (2013)
Шекера І. - Бібліотека Михайлівського Золотоверхого монастиря як об'єкт дослідження на сторінках сучасних видань (2013)
Гавеля О. - Основні положення квантово-орбітальної теорії культурології (2013)
Устюжаніна Г. - "Ринок української книги: Стагнація? Стабілізація? Розвиток?" (2013)
Славний син Сіверщини (2013)
Духовність і книга: до 1025-річчя хрещення Київської Русі (2013)
Капрусь І. Я. - Пам’яті Андрея Шептицького (2013)
Бачинський А. І. - Знахідки алохтонних видів безхребетних на території НПП "Дністровський каньйон" (2013)
Дідик Ю. М. - Кліщі пташиних гнізд Дунайського і Чорноморського біосферних заповідників України (2013)
Геряк Ю. М. - Лускокрилі надродини Noctuoidea (Lepidoptera, Insecta) Ужанського національного природного парку, Канарський Ю. В., Коваль Н. П. (2013)
Жовнерчук О. В. - До вивчення тетранііхоїдних кліщів (Acari, Tetranychoidea) трав’янистого комплексу України (2013)
Журавчак Р. О. - Фауна денних лускокрилих (Lepidoptera: Hesperioidea, Papilionoidea) заповідного лісового урочища "Розвилка" (2013)
Заморока А. М. - Значення угруповань жуків-вусачів (Cerambycidae) для охорони біорізноманіття в Галицькому національному парку (Україна) (2013)
Иваница В. А. - Сукцессия микрофауны в процессе ремедиации загрязненных нефтепродуктами почв, Ужевская С. Ф., Гудзенко Т. В., Бухтияров А. Е., Лисютин Г. В., Беляева Т. А., Конуп И. П., Горшкова Е. Г. (2013)
Капелюх Я. І. - З історії ентомологічних досліджень на території природного заповідника "Медобори" (2013)
Капліч В. М. - Оцінка видового різноманіття преімагінальних фаз мошок (Diptera, Simuliidae) у водотоках Полісся, Сухомлін К. Б., Зінченко О. П. (2013)
Капрусь І. Я. - Вертикальний розподіл і типізація висотних ареалів колембол в Українських Карпатах (2013)
Колодочка Л. А. - К изучению клещей-фитосейид (Parasitiformes, Phytoseiidae) заповедных территорий востока Степной зоны Украины, Бондарев В. Ю. (2013)
Колодочка Л. О. - Видовые комплексы орибатид (Sarcoptiformes, Oribatei) зеленых зон города Киева, Шевченко О. С. (2013)
Дяків Х. І. - Нові види веснянок (Insecta: Plecoptera) для басейну ріки Серет (2013)
Кравченко О. М. - Огляд твердокрилих надродини Bostrichoidea (Coleoptera) Шацького національного природного парку (2013)
Михайлов В. А. - К фауне, биоэкологи и распространению жесткокрылых (Coleoptera) острова Джарылгач (2013)
Панченко А. А. - Некоторые сведения о мошках рода Nevermannia Enderlein, 1921 (Diptera: Simuliidae) в Крыму (2013)
Пучков А. В. - Предварительный обзор колеоптерофауны (Coleoptera) Казантипского природного заповедника, Маркина Т. Ю., Назаренко В. Ю., Петренко А. А., Прохоров А. В., Черней Л. С. (2013)
Різун В. Б. - Знахідки жуків-турунів (Coleoptera, Carabidae) у гніздах птахів, Мелещук Л. І., Скільський І. В. (2013)
Різун В. Б. - Угруповання жуків-турунів (Coleoptera, Carabidae) грабової діброви ландшафтно-ботанічного заказнику "Совий яр" Національного природного парку "Подільські Товтри" (2013)
Слободян О. М. - Різноманіття ентомофауни природного заповідника "Ґорґани" (2013)
Антонюк К. В. - Адаптивні тренди екоморф амфібіотичних комах Карпатського регіону (2013)
Тимочко В. Б. - Сучасний стан вивченості рідкісних видів комах території Карпатського НПП (2013)
Третяк В. Р. - Експериментальна оцінка міметичної ефективності забарвлення абдомену дзюрчали бджоловидної (Eristalis tenax Linnaeus, 1758) (Diptera: Syrphidae), Сіренко Г. О. (2013)
Халаим Е. В. - Находки новых, редких и малоизвестных бабочек-совок (Lepidoptera, Noctuidae s.l) в Одесской области Украины (2013)
Шпарик В. Ю. - Огляд мух-повисюх роду Sphaerophoria Le Peletier & Serville, 1828 (Diptera, Syrphidae) Українських Карпат (2013)
Яницький Т. П. - Анотований список видів златок (Coleoptera: Buprestidae) Західної України (2013)
Стрямець Г. В. - Рідкісні види флори та заходи щодо їх збереження на території природного заповідника "Розточчя", Ференц Н. М., Хомин І. Г. (2013)
Загороднюк І. - Ссавці Поділля: таксономія та зміни складу фауни за останнє століття, Пірхал А. (2013)
Фесенко Г. В. - Формування складу назв родів і видів птахів світу в українській лексиці (2013)
Ковальчук О. М. - Рештки костистих риб із понтичних відкладів Криму в колекції геологічного музею КНУ ім. Т. Шевченка, Нестеровський В. А. (2013)
Титул, зміст (2013)
Булах Т. - Система критеріїв оцінювання якості книжкової продукції (2013)
Виходець О. - Засади соціальних комунікацій у взаєминах співробітників видавництва (2013)
У друкованій пресі стартувала кампанія по збиранню коштів на користь незрячих дітей (2013)
Кучеренко Л. - Відображення газетних публікацій у державному бібліографічному покажчику "Літопис газетних статей" за 2011 рік (2013)
Ржеуський А. - Впровадження комплексу маркетингових комунікацій у НТБ Національного університету "Львівська політехніка", Кунанець Н. (2013)
Бєлінська В. - Інституційний репозитарій як інструмент інформаційного забезпечення навчальної, наукової та міжнародної науково-дослідницької діяльності ЧДІЕУ, Мороз Н. (2013)
Патрикей С. - Інформаційні потреби вчених-краєзнавців (за результатами соціологічного дослідження) (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського