Білецька О. В. - Місце іменникових трикомпозитів у системі складних слів у середньоверхньонімецькій мові та їхня структурна організація (2015)
Захарченко С. М. - Отыменные глаголы с суффиксом -ieren в немецком языке в начале XVII века (2015)
José Antonio Alonso Navarro - La guía medieval para la salud de John Lydgate (the Dietary) (un "best-seller” del siglo XV) (2015)
Abstracts (2015)
Наші автори (2015)
Бутко М. П. - Методологічні основи оцінки рівня інтелектуального розвитку регіональних господарських систем, Кислинський С. С. (2015)
Луцків О. М. - Моделювання структурних змін в економіці регіону, Максимчук М. В. (2015)
Габрель М. С. - Структурні зміни в економіці регіонів у контексті європейського вибору України, Попадинець Н. М. (2015)
Мацьків О. І. - Метрополійний потенціал великих міст Західного регіону України: підходи до оцінки та напрями зростання (2015)
Безпарточний М. Г. - Розвиток регіонального споживчого ринку в системі ефективного функціонування торговельних підприємств (2015)
Андрусишин Н. І. - Трансформація ринку праці робітничих кадрів (за результатами моніторингу ринкоутворюючих підприємств Львівщини) (2015)
Глущенко О. І. - Стратегія забезпечення ефективності використання управлінського персоналу торговельних підприємств споживчої кооперації Полтавського регіону (2015)
Кравців В. С. - Концептуальні засади формування механізму регулювання екологічної безпеки у транскордонному регіоні, Жук П. В. (2015)
Гулич О. І. - Напрями вдосконалення механізмів регулювання екологічного стану атмосферного повітря транскордонного регіону в контексті євроінтеграційних процесів України (2015)
Ходико Д. І. - Формування бальної оцінки рекреаційного потенціалу територій, Кривень О. В. (2015)
Maziarz P. - Changing of agrarian structure as a factor of agricultural transformations in Poland after political transformation, Rejman K. (2015)
Кравців І. К. - Маркетинг сільських територій як чинник нарощування соціально-економічного потенціалу прикордонного регіону (2015)
Карлін М. І. - Встановлення ставок основних податків в Україні на основі принципу прогресивності (2015)
Демчишак Н. Б. - Податкові стимули інноваційного розвитку економіки, Кравець Н. Р. (2015)
Гринюк Р. М. - Теоретичні та прикладні аспекти оцінки ефективності системи прямого оподаткування суб'єктів підприємництва в Україні (2015)
Олефір Є. А. - Основні теоретико-методологічні аспекти адаптації банківської системи до особливостей фінансово-економічного простору: її сутність, види та форми (2015)
Іщук С. О. - Рейтинг регіонів України за ефективністю інвестицій, Ткач С. М. (2015)
Куцаб-Бонк К. - Перспективи розвитку українсько-польського транскордонного регіону в контексті нових викликів європейської інтеграції (2015)
Цісінська О. Б. - Інституційно-правова основа розвитку українсько-польського транскордонного регіону (2015)
Сторонянська І. З. - Громадські організації в системі консолідованої соціальної відповідальності, Волинець У. А. (2015)
Ivanyuk U. V. - The impact of the agricultural sector on the development of Ukraine’s domestic market (2015)
Куліш І. М. - Продовольча безпека в системі пріоритетів економічної політики держави: глобальний вимір (2015)
Пелехатий А. О. - Засідання координаційної ради науково-навчального комплексу "Економосвіта" імені академіка Мар'яна Долішнього (30 жовтня 2015 р.) (2015)
Цимбаліста Н. А. - Міжнародний круглий стіл "Соціально-економічний розвиток українсько-румунського транскордонного регіону" (2015)
Галиця І. О. - Інтелектуальний потенціал у системі економічної безпеки України: теоретико-методологічні та прикладні аспекти (2015)
Грішнова О. А. - Теоретико-прикладні аспекти регулювання дитячої праці в Україні (2015)
Професору Шаблію Олегу Івановичу – 80 років (2015)
Пам'яті професора Володимира Івановича Павлова (2015)
Зміст журналу за рік (2015)
Безшейко В. Г. - Психологічні інтервенції при посттравматичних стресових розладах із коморбідними психічними порушеннями з акцентом на покращення якості життя (2016)
Богомолець О. В. - Поширеність та структура посттравматичних психічних порушень в учасників бойових дій, Пінчук І. Я., Ладик-Бризгалова А. К. (2016)
Вербицький Є. Ю. - Клініко-психопатологічні та патопсихологічні особливості реактивної депресії в структурі непсихотичних психічних стрес-асоційованих розладів у вимушених переселенців із зони антитерористичної операції в Луганській області, Євтушенко Ю. О. (2016)
Пінчук І. Я. - Динаміка психічного здоров’я населення України в період 2013–2015 рр., Петриченко О. О., Колодєжний О. В., Здорик І. Ф. (2016)
Пінчук І. Я. - Аналіз систем охорони психічного здоров’я країн – членів Європейського Союзу та України, Степанова Н. М., Колодєжний О. В., Здорик I. Ф. (2016)
Кіосєва О. В. - Функціональність сімейної системи як психосоціальний фактор предикції розвитку розладів адаптації у студентів (2016)
Дзеружинська Н. О. - Психоосвіта як клініко-соціальна складова реабілітаційних програм хворих на шизофренію, Ломтєва В. О., Малютіна О. К. (2016)
Левада О. А. - Епідеміологічні аспекти великого судинного нейрокогнітивного розладу за останні десять років: стислий огляд, Троян А. С. (2016)
Савіна М. В. - Рівень психосоціального стресу і патологічної тривоги у подружжів в родинах жінок з різним станом адиктивної поведінки та здоров’я сім’ї (2016)
Молчанова О. О. - Нейробіологія когнітивних порушень у хворих на шизофренію, Дзеружинська Н. О. (2016)
Крамар Ю. А. - Середовищні фактори, які сприяють маніфестації та ризику розвитку шизофренії (2016)
Мишаківська О. М. - Особливості психічного стану пацієнтів з деменцією, які тривало перебувають у медичних установах: результати 6-місячного спостереження (2016)
Сєрікова О. І. - Структура ремісії при біполярному афективному розладі залежно від типу перенесеного епізоду, Скринник О. В. (2016)
Кирилюк С. С. - "Пороблено" як культурально специфічний феномен психологічного опрацювання депресивного страждання (2016)
Мухаровська І. Р. - Обґрунтування та засади медико-психологічної допомоги лікарям онкологічної служби (2016)
Литвиненко М. В. - Особливості міжособистісних стосунків хворих на акне (2016)
Вахтенков М. Ю. - Посттравматичний стресовий розлад як тригерний фактор цукрового діабету (2016)
Радченко Т. М. - Клініко-лабораторні методи в оцінці прогредієнтності опіоїдної залежності у жінок (2016)
Від спеціалізованої психіатричної допомоги до системи охорони психічного здоров’я (2016)
Васильєва Н. Ю. - Структурний аналіз суспільно небезпечних діянь та вплив ситуаційного чинника на кримінальну агресію жінок (2016)
Гузенко К. В. - Риск развития психотических расстройств при боевой психической травме (2016)
Коваленко Н. В. - Клініко-психопатологічні особливості розладів психіки та поведінки у вимушених переселенців (2016)
Мудренко І. Г. - До актуальності проблеми суїцидальної поведінки у хворих з деменціями (2016)
Овчаренко М. О. - Непараметричні кореляційні зв’язки між вмістом прозапальних цитокінів та інтенсивністю хемілюмінесценції сироватки крові у хворих на опіоїдну залежність, Пінський Л. Л., Євтушенко Ю. О. (2016)
Огоренко В. В. - Проблемы диагностики опухолей головного мозга с психопатологическим вариантом клинической манифестации (2016)
Пішель В. Я. - Посттравматичний стресовий розлад та психотичні прояви: дискусійні питання, Полив’яна М. Ю. (2016)
Прохорова О. В. - Синдром виконавчої дисфункції у структурі субкортикальної ішемічної депресії (2016)
Овчаренко М. О. - Використання дискримінантного аналізу в створенні алгоритму прогнозування адиктивної поведінки у осіб молодого віку, Пінський Л. Л., Євтушенко Ю. О. (2016)
Чередніченко Н. В. - Значення параметрів викликаного когнітивного потенціалу P300 для диференційної діагностики основних етіологічних типів м’яких нейрокогнітивних розладів, Левада О. А. (2016)
Марункевич Я. Ю. - Особливості неврозоподібних розладів судинного ґенезу (2016)
Стойка О. О. - Профілактична робота лікарів-санологів міста Києва зі збереження психічного здоров’я населення, Когут Н. М. (2016)
Римша С. В. - Основні напрямки вивчення протеїну S 100 та перспективи його застосування в психіатрії, Комаринська О. О. (2016)
Підкоритов В. С. - Особливості клінічних проявів у хворих на параноїдну шизофренію з супутньою серцево-судинною патологією, Байбарак Н. А. (2016)
Сєрікова О. І. - Клінічні особливості шизофренії у пацієнтів з супутніми неврологічними порушеннями, Український С. О., Скринник О. В., Серікова О. С., Марченко М. М. (2016)
Блажевич Ю. А. - Ініціальний етап психозу (клініка, динаміка) на прикладі пацієнтів з першим психотичним епізодом (2016)
Педак А. А. - Элементы глобального плана действий – "От специализированной психиатрической помощи – к системе охраны психического здоровья" (2016)
Кушнір А. М. - Реабілітаційний потенціал хворих на шизофренію, які вчинили суспільно небезпечні діяння за продуктивно-психотичним механізмом (2016)
Михайлов Б. В. - Принципи організації медико-психологічного супроводу учасників АТО, Зінченко О. М., Сарвір І. М., Кудінова О. І., Вашкіте І. Д., Алієва Т. А. (2016)
Волощук Д. А. - Психотерапевтичний супровід хворих на судинну деменцію (2016)
Юрьева Л. Н. - Современные подходы к применению пролонгированных антипсихотических препаратов на этапах лечения шизофрении, Мамчур А. И., Лазаренко А. Н., Гуща С. И., Сясева Т. В. (2016)
Аймедов К. В. - Сучасна діагностична концепція посттравматичного стресового розладу, Волощук А. Е., Асєєва Ю. О., Толмачов О. А. (2016)
Міненко С. М. - Вплив пірацетаму на показники аутоімунної інсулінорезистентності у хворих на затяжні депресивні стани (2016)
Масік О. І. - Тригерна роль психоемоційних порушень у розвитку психосоматичної патології у підлітків (2016)
Римша C. В. - Особистісний ресурс психічно хворих як основа переходу до системи охорони психічного здоров’я, Рациборинська-Полякова Н. В. (2016)
Рациборинська-Полякова Н. В. - Особливості надання спеціалізованої допомоги постраждалим в антитерористичній операції на базі Вінницького обласного клінічного госпіталю інвалідів війни: попередні результати (2016)
Нiколенко А. Є. - Діагностика граничних психічних розладів при ревматоїдному артриті (2016)
Дубовик К. В. - Співвідношення між розладами мовленнєвого розвитку та руховими функціями у дітей і з затримкою психічного розвитку та розладами спектра аутизму (2016)
Підкоритов В. С. - Особливості взаємозв’язку психофармакотерапії та гастроентерологічної патології у хворих на шизофренію, Скринник О. В., Український С. О., Серікова О. С., Марченко М. М. (2016)
Зборовський О. М. - Особливості впливу мінно-вибухової травми на психічне здоров’я учасників АТО (2016)
Михайлов Б. В. - Поєднана психофармакотерапія розладів психічної сфери в учасників бойових дій, Криворотько Я. В., Михайлік О. П., Спасібухов О. А., Галаченко А. А. (2016)
Антонік І. І. - Сучасні аспекти лабораторної діагностики лептоспірозу (оглядова стаття), Кучерявенко О. О., Дяченко Г. В. (2016)
Бабкін М. В. - Отримання первинної культури клітин з прісноводних молюсків, Гаврасьєва Н. В., Кузьмич Г. С. (2016)
Бабкіна М. М. - Вивчення антибактеріальної активності трициклічних триазинів по відношенню до Klebsiella pneumoniae, Пальчиковська Л. Г., Васильченко О. В., Дерябін О. М., Тарасов О. А. (2016)
Бергілевич О. М. - Прогнозування кількості психротрофних мікроорганізмів в молоці коров’ячому збірному охолодженому з використанням штучних нейронних мереж, Касянчук В. В., Терьохіна О. В., Бергілевич О. О., Чернецький І. (2016)
Бойко П. К. - Порівняльна характеристика морфологічних ознак, тинкторіальних і біохімічних властивостей музейних штамів та польових ізолятів пастерел, Паламарчук А. М. (2016)
Васянович О. М. - Ураження зернових кормів мікроскопічними пліснявими грибами на території України, Руда М. Є., Янголь Ю. А. (2016)
Гаркавенко Т. О. - Актуальні питання контролю антибіотикорезистентності збудників інфекційних захворювань тварин в Україні, Азиркіна І. М., Ординська Д. О., Гаркавенко В. М. (2016)
Гаркавенко Т. О. - Визначення залишкових кількостей макролідів та β-лактамів у продукції птахівництва мікробіологічним методом, Азиркіна І. М., Шалімова Л. О. (2016)
Голік М. О. - Роль червоної лисиці в епізоотії сказу на території Чернігівської області, Недосєков В. В., Полупан І. М. (2016)
Гулянич М. М. - Підбір ад’юванту для конструювання інактивованої вакцини проти інфекційного ринотрахеїту великої рогатої худоби, Недосєков В. В., Годовський О. В. (2016)
Іванова О. В. - Вміст ветеринарних препаратів у стоках свинарських підприємств, Захаренко М. О., Шевченко Л. В., Михальська В. М., Малюга Л. В., Поляковський В. М. (2016)
Іванченко Н. Ю. - Метаболічна терапія на основі амінокислот за епілепсії у собак. компенсаторна здатність організму як причина обмеженого періоду клінічної ефективності, Якимчук О. М., Цвіліховський М. І. (2016)
Клестова З. С. - Емерджентні вірусні захворювання тварин та прогнозування біоризиків (2016)
Коваленко В. Л. - Дослідження впливу дезіфектанту "Оргасепт" на гриби родів Aspergillus, Penicillium, Fusarium та Candida, Васянович О. М., Загребельний О. В. (2016)
Ковпак В. В. - Імунний статус щурів за аллоксанового цукрового діабету при введенні культур клітин, Харкевич Ю. О., Гудзь Н. В. (2016)
Ковпак О. С. - Фенотипові та морфологічні зміни культури клітин міокарда в процесі їх культивування (2016)
Кудрявченко О. П. - Культивування збудника Toxoplasma gondii в культурі клітин, Романенко О. А., Романишина Ю. Р. (2016)
Меженський А. О. - Показники клітинної ланки імунітету в коней за різного перебігу увеїту (2016)
Музикіна Л. М. - Розробка та валідація методики виявлення РНК вірусу хвороби Тешена методом ПЛР в режимі реального часу, Галка І. В., Ситюк М. П., Ничик С. А., Іщенко Л. М., Спиридонов В. Г. (2016)
Напненко О. О. - Історія становлення системи контролю якості ветеринарних імунобіологічних засобів в Україні (2016)
Ничик С. А. - Чутливість та специфічність антирабічних глобулінів, отриманих на основі Ig Y з перепелиних яєць, Полупан І. М., Мазур Н. В., Хоменко Я. В., Спиридонов В. Г. (2016)
Петренко О. С. - Порівняльна характеристика чутливості тест-систем ІФА різних виробників для діагностики лейкозу, Алєксеєва Г. Б., Прискока В. А., Головаха В. І., Київська Г. В. (2016)
Прохорятова О. В. - Вивчення особливостей клінічного прояву еперітрозоонозу свиней, Кольчик О. В., Бабкін М. В., Годовський О. В. (2016)
Пустовіт Н. А. - Розробка та удосконалення засобу індикації кампілобактерій (2016)
Радзиховський М. Л. - Морфологічні та біохімічні показники крові собак уражених парвовірусним ентеритом, Дишкант О. В., Розумнюк А. В. (2016)
Риженко Г. Ф. - Мікробіологічне забруднення молока і молочних продуктів за субклінічних маститів у корів та шляхи їх попередження, Горбатюк О. І., Андріящук В. О., Жовнір О. М., Уховська Т. М., Тютюн С. М., Каменчук П. П. (2016)
Ситюк М. П. - Аналіз епізоотичної ситуації з африканської чуми свиней в Україні за 2012–2016 рр., Коваленко Г. А., Галка І. В., Мандигра С. С., Ничик С. А., Мандигра М. С., Бащенко М. І. (2016)
Стегній Б. Т. - Використання культури фібробластів ембріонів курей та перепілок для культивування вірусу інфекційної бурсальної хвороби, Потрясаєва О. О., Музика Д. В. (2016)
Тютюн С. М. - Порівняння ефективності вітчизняних вакцин для профілактики і терапії за фузобактеріозу (некробактеріозу) великої рогатої худоби, Риженко Г. Ф., Горбатюк О. І., Андріящук В. О., Жовнір О. М. (2016)
Хоменко Я. В. - Спосіб детекції антитіл специфічних щодо Yersinia enterocolitica (серовар 0:9) та Brucella abortus (2016)
Якубчак О. М. - Вивчення морфологічних ознак і властивостей виділених культур Campylobacter spp. та еталонного штаму, Лапа О. Ю., Бойко П. К. (2016)
Rieznichenko L. S. - Experimental bismuth nanoparticles: antimicrobial effectiveness and biosafety level, Dybkova S. M., Ryzhenko G. F., Gorbatyuk O. I., Andriyaschuk V. A., Zhovnir O. M., Gruzina Т. G. (2016)
Rieznichenko L. S. - The way for bismuth nanoparticles usage in the technology of broiler-chickens growth, Dybkova S. M., Ryzhenko G. F., Nychyk S. A., Gorbatyuk O. I., Andriyaschuk V. A., Zhovnir O. M., Gruzina Т. G. (2016)
Вимоги до оформлення статей (2016)
Гудзь О. Є. - Наукові підходи до оцінки рівня економічної безпеки телекомунікаційних підприємств, Сотниченко В. M. (2016)
Гудзь О. Є. - Сутність та оцінка інноваційного потенціалу телекомунікаційних підприємств, Байрамов С. (2016)
Апарова О. В. - Політика управління інвестуванням інновацій на підприємстві (2016)
Петькун С. М. - Комунікація у процесі управління підприємством (2016)
Гусєва О. Ю. - Удосконалення методики комплексної діагностики якості організаційної структури управління підприємством, Прудникова І. М. (2016)
Войтюк А. В. - Теоретико-методологічні засади іпотечного кредитування (2016)
Легомінова С. В. - Формування інноваційної системи (кластера) як необхідної передумови інноваційного розвитку економіки України (2016)
Глушенкова А. А. - Сутність інноваційного потенціалу підприємств сфери телекомунікацій та інформатизації (2016)
Лазоренко Л. В. - Особливості розвитку персоналу підприємств в галузі зв’язку (2016)
Капелюшна Т. В. - Оцінювання ефективності механізму управління сталим розвитком підприємства з використанням статико-динамічного підходу (2016)
Сорока А. М. - Корпоративна стратегія системи менеджменту в сфері телекомунікацій (2016)
Зубко Т. Л. - Оцінка рівня економічної безпеки підприємства галузі зв’язку (2016)
Лобань О. О. - Особливості корпоративної власності (2016)
Гончаренко С. В. - Сфера телекомунікацій України у дзеркалі світових рейтингів (2016)
Бурбело Н. О. - Особливості оцінки антикризової стійкості підприємства (2016)
Титул, содержание (2016)
Барабаш М. В. - Система обеспечения устойчивости повторно используемых участковых выработок при отработке тонких пологих угольных пластов, Вивчаренко А. В., Коваль А. И., Пилюгин В. И. (2016)
Посохов Е. В. - Влияние целиков переменной ширины на устойчивость подготовительных выработок (2016)
Зборщик М. П. - Предварительное предотвращение газодинамических проявлений при проведении пластовых выработок узким забоем, Калякин С. А. (2016)
Коваль А. М. - Нормативно-технічне забезпечення працездатності устаткування головних технологічних комплексів шахт, Чехлатий М. О. (2016)
Фесенко Э. В. - Расчет эффективности рамных металлических крепей и их оптимизация (2016)
Жуков Ю. П. - Усовершенствованная система мониторинга аэродинамических параметров шахтной вентиляционной сети, Еременко А. А., Пасечник Ю. А., Аксенова Е. А. (2016)
Левицкий А. С. - О реализации функции ограничения натяжения каната проходческой лебедки в аппаратуре АКНК-1, Казаков В. А. (2016)
Рубель А. А. - Конструкции нового технического уровня армировок вертикальных шахтных стволов, Рубель А. В. (2016)
Тынына С. В. - Моделирование непрерывных во времени процессов на примере фильтрования тонкодисперсной суспензии, Рябцев О. В., Шевченко А. Е. (2016)
Макаров А. С. - Свойства водоугольного топлива на основе сточных вод, содержащих органические примеси с добавками электроокисленных углей, Клищенко Р. Е., Егурнов А. И., Пахарь Т. А. (2016)
Кирнарский А. С. - Уравнение Коу–Клевенджера и развитие технологии водно-шламового хозяйства углеобогатительных фабрик (2016)
Шляхи поліпшення роботи вугільної галузі (2016)
Засідання постійно діючої комісії з охорони праці та промислової безпеки Міненерговугілля України (2016)
Августова О. О. - Організація контрольного процесу щодо витрат на рибопереробних підприємствах в умовах автоматизованої обробки інформації (2016)
Александрова Г. М. - Фінансово-економічні й соціальні фактори та наслідки впровадження пенсійної реформи в Україні (2016)
Александрова Г. М. - Аналіз сучасного стану особистого страхування в Україні, Мулеса Д. В. (2016)
Барташевська Ю. М. - Визначення інвестиційного ризику підприємств методом аналізу чутливості (2016)
Бобровська Н. В. - Еколого-орієнтований підхід у формуванні і використанні природно-ресурсної основи аграрного сектора економіки (2016)
Божанова О. В. - Аналіз стану грошової маси в Україні як складової монетарної політики (2016)
Бондаренко Т. В. - До питання інноваційного розвитку садівницьких підприємств (2016)
Бурак І. О. - Концептуальні підходи до визначення сутності та видів торговельної діяльності (2016)
Буяк Л. М. - Моделювання впливу ринку землі на загальну економічну динаміку (2016)
Васюткіна Н. В. - Особливості управління ефективністю діяльності підприємств на основі ієрархічного підходу, Кондратюк О. І. (2016)
Власенко І. В. - Вивчення впливу економічних територій Вінницької області на розвиток територіально-рекреаційного комплексу, в цілому та туризму зокрема, Дзюмак М. А. (2016)
Вoзна Л. Б. - Мoтивацiйний пакет як iннoвацiйний пiдхiд дo удoскoналення системи мoтивацiї пеpсoналу opганiзацiї, Бoсак O. В. (2016)
Ганзюк С. М. - Фінансова криза на підприємствах України (2016)
Гончар Л. А. - Аудит фінансових результатів діяльності підприємства: проблеми та шляхи вирішення (2016)
Гончарук В. В. - Формування і оцінка співвідношення між економічною і соціальною складовою в суспільній динаміці (2016)
Грановська І. В. - Проблеми та зміни в Податковому кодексі України (2016)
Григоренко Ю. В. - Особливості податкового обліку податку на додану вартість (2016)
Демченко М. М. - Контроль виплат працівникам підприємства (2016)
Євтушенко Н. М. - Макроекономічна стабільність в Україні, Макарчук І. М., Яременко Л. М. (2016)
Івченко Л. В. - Власний капітал: сучасний погляд на його сутність та складові (2016)
Кабак О. О. - Сутність та теоретичні основи організації ефективного зерновиробництва, Губарєва Н. П. (2016)
Ковальська К. В. - Особливості процесу формування і реалізації стратегії розвитку персоналу на підприємстві, Самойленко А. А. (2016)
Колодка Я. В. - Формування інструментарію оцінки ефективності впровадження логістичного аутсорсингу (2016)
Корнєва І. О. - Витрати на якість продукції: проблеми організації та методи обліку (2016)
Кравченко О. О. - Психологічні аспекти управління персоналом, Кикоть С. В. (2016)
Криворучко М. Ю. - Міжрегіональна конвергенція соціально-економічного розвитку: інституціонально-структурний аспект (2016)
Крисюк Л. М. - Концептуальні питання, щодо рівня економічної безпеки стивідорних компаній, Москвіченко І. М., Кастельянос Трухильо А. (2016)
Кутузова М. М. - Фондовий ринок України в умовах нестабільності світового фінансового середовища (2016)
Лега Н. Ю. - Процеси транснаціоналізації як засіб залучення іноземних інвестицій (2016)
Лисак В. Ю. - Сутність та основні положення концепції людського капіталу (2016)
Lozovska L. I. - Analysis of a basic model of inventory management, built using theory of complex numbers and development software, Chornorot Ya. O. (2016)
Наливайко Д. В. - Особливості здійснення та значення страхування майна у системі фінансових послуг (2016)
Непочатова В. С. - Внутрішній контроль розрахунків з покупцями та замовниками (2016)
Новосьолова О. С. - Економічна природа фінансових дисбалансів та їх вплив на макроекономічну динаміку (2016)
Павленко О. П. - Страхування ризиків фінансово-кредитних установ як домінуючого елементу ринку фінансових послуг (2016)
Petrova S. A. - Approaches for retail assortment creation and sustainable development (2016)
Прімєрова О. К. - Теоретико-методологічні підходи до оцінювання взаємозв’язку економічного розвитку країни та показників гендерної рівності, Васильчик А. В. (2016)
Римкіна М. С. - Управління знаннями як перспективний напрям соціально-економічного розвитку підприємств України (2016)
Русланова Н. Г. - Соціальні та демографічні дослідження як інструмент підвищення ефективності посередницьких організацій ринку нерухомості (2016)
Самарцева А. Є. - Моделювання ризику політики фіксованого валютного курсу в Україні (2016)
Синчук І. В. - Вплив SWOT-аналізу на прийняття управлінських рішень в умовах фінансової кризи (2016)
Синчук І. В. - Формування системи контролінгу витрат з метою забезпечення ефективності діяльності підприємства (2016)
Ситник І. П. - Використання досвіду функціонування міжнародного аукціону "eBAY" із застосуванням сучасних платіжних систем в українському електронному бізнесі, Бреус І. О. (2016)
Ситник І. П. - Сучасне планування фінансових ресурсів підприємства за допомогою ERP-cиcтеми, Шмельова М. О. (2016)
Cкібіцька Л. І. - Методичне забезпечення формування системи антикризового управління авіапромисловим підприємством, Cівашенко Т. В. (2016)
Соколюк К. Ю. - Прямі іноземні інвестиції в аграрному секторі економіки: стан та перспективи залучення (2016)
Стадник І. Я. - Використання інтелектуальної власності в господарській діяльності, Стадник О. І. (2016)
Стадник О. І. - Реалізація Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у сфері інтелектуальної власності (2016)
Східницька Г. В. - Теоретичні основи формування системи стратегічного управління у діяльності сільськогосподарських підприємств (2016)
Таран-Лала О. М. - Взаємодія національної економіки та споживчої кооперації як соціально-економічної системи (2016)
Тірбах Л. В. - Середньострокове бюджетування (2016)
Трегубова О. О. - Інвестиції в стале управління природними ресурсами в сільському господарстві (2016)
Чернишенко Я. Г. - Формування облікової політики підприємства в частині основних засобів (2016)
Шаповал А. С. - Методика економічного аналізу виконання кошторису бюджетних установ (2016)
Шура Н. О. - Чинники впливу на ефективність управлінської діяльності: формування, групування, наслідки, Чубаров Д. В. (2016)
Альохін В. В. - Вплив рівнів і способів мінерального живлення на урожайність, ріст і розвиток рослин картоплі середньостиглого сорту Легенда (2016)
Ратошнюк В. І. - Вплив технологічних прийомів вирощування люпину вузьколистого на формування показників його продуктивності (2016)
Шейдик К. А. - Фази розвитку європейських сортів винограду в контексті погодних умов Закарпатської області, Гончаренко І. І., Маргітай Л. Г. (2016)
Bunturi Yu. V. - Erarbeitung einer Methodik zur Analyse des Biogaspotenzials von landwirtschaftlich genutzter Regionen unter Berucksichtigung der Biogaseinspeisung in das Erdgasnetz, Shestopalov O. V., Tykhomyrova T. S. (2016)
Василенко І. А. - Математична модель розрахунку процесу горіння палива у топці котельного агрегату, Куманьов С. О. (2016)
Нарівський О. Е. - Дослідження впливу методів внутрішнього аудиту на поліпшування результативності системи управління якістю машинобудівного підприємства, Аксьонова Л. І. (2016)
Скирда О. Є. - Товарознавчі аспекти якості майонезів та практичні підходи до надання їм антиоксидантних властивостей, Черевична Н. І., Мамченко Л. Є. (2016)
Таран В. М. - Системний аналіз технології виробництва безалкогольного пива, Ліфанова Л. О. (2016)
Трембус І. В. - Пакувальній папір із стебел соняшнику (2016)
Юрченко С. Л. - Удосконалення рецептурного складу пісочного печива з використанням клітковини, Колеснікова М. Б., Юрченко Е. П. (2016)
Шупер В. А. - Оценка состояния сердечно-сосудистой системы у больных сахарным диабетом (2016)
Баліцька О. П. - Опрацювання фармацевтичної діагностики оцінки якості життя хворих на артеріальну гіпертензію (2016)
Бабаєв О. А. - Збудження багатошарового п’єзокерамічного пакету нестаціонарним електричним сигналом, Штефан Н. І., Гнатейко Н. В. (2016)
Крайнюков О. М. - Особливості системи нормування антропогенного забруднення поверхневих вод в Україні та країнах ЄС (2016)
Андреєва Т. Т. - Природоохоронна діяльність професора І. П. Стогнія та його внесок в розвиток екологічної науки в Україні (2016)
Боєчко В. Ф. - Економічне становище Другої Речі Посполитої у перші повоєнні роки (2016)
Гал М. Й. - Співробітництво в рамках СНД: ГУАМ (2016)
Закоморний Я. О. - Битва під Берестечком: переломний момент Національно-визвольної війни (1648–1657 роки) (2016)
Заплетнюк О. А. - Послаблення царської влади після смерті фараона Ехнатона. Єгипетська "Контрреформація" (2016)
Михайлюк Ю. М. - Формування шляхетського стану в Великому князівстві Литовському в трактуванні Ф. Леонтовича (2016)
Рєпін І. В. - Аналіз воєнно-географічних умов оперативно-стратегічного напряму наступу військ Червоної армії у Східно-Карпатський операції (вересень-жовтень 1944 рік) (2016)
Чемен Ю. О. - Дослідження вишуканої української кухні часів Гетьманської України, Губеня В. О., Бондар Н. П. (2016)
Акімова О. М. - Педагогічна рефлексія як один із факторів формування інноваційного стилю професійної діяльності майбутнього вчителя, Кузнецова О. В. (2016)
Alekseyeva S. V. - Theoretical and methodical bases of future designers preparation at the college of artistic profile to the development of professional career (2016)
Baglay O. I. - Peculiarities of role-play method application in foreign language learning for the students of the field of study "Tourism" (based on the materials used in L’viv Institute of Economics and Tourism) (2016)
Бедевельська М. В. - Педагогічна майстерність як вищий рівень професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови (2016)
Бугра А. В. - Актуализация мотивационно-целевых установок студентов в системе индивидуализации самостоятельной учебной деятельности при изучении математики (2016)
Булатова Л. О. - Музичне мислення особистості як спосіб музичної комунікації (2016)
Бурова Е. В. - Взаємодія теорії та практики в освітньому просторі "вищий педагогічний навчальний заклад – загальноосвітня школа" (2016)
Варивода К. С. - Інформаційна безпека підлітків в Інтернет мережі (2016)
Гінсіровська І. Р. - Технологія підготовки майбутніх фахівців з менеджменту до інноваційної професійної діяльності у вищих технічних навчальних закладах (2016)
Демешко І. А. - Актуальні компетентності фахівця з інтелектуальної власності (2016)
Деяк М. Ю. - Фактори впливу інтерактивних технологій при навчанні професійно спрямованої іноземної мови студентів економічних спеціальностей (2016)
Запотічна М. І. - Характеристика традиційної освіти корінних народів Канади (2016)
Ільїна О. М. - Роль студента-лідера при організації навчання іноземної мови студентів економічних спеціальностей у малих групах (2016)
Кіріленко О. Г. - Комунікативні вміння іноземних студентів у галузі програмної інженерії з позиції компетентнісного підходу (2016)
Косарєва Г. М. - Діагностика сформованості мотиваційно-ціннісного компонента толерантного ставлення до дітей з особливими потребами у майбутніх вихователів (2016)
Лиценко І. О. - Застосування ІКТ технологій у процесі персоналізації навчання учнів в системі середньої освіти Великої Британії (2016)
Микитенко В. О. - Психологічні особливості формування мовної особистості студента багатопрофільного коледжу у процесі вивчення синтаксису (2016)
Новик І. М. - Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до діагностичного супроводу розвитку пізнавальних інтересів учнів (2016)
Панченко В. О. - Формування творчої особистості майбутнього вчителя початкової школи у процесі професійної підготовки до викладання математики (2016)
Проскуркіна Я. І. - Організація діалогової педагогічної взаємодії "іноземний абітурієнт – викладач" (2016)
Роляк А. О. - Цілі, завдання та принципи формування змісту педагогічної освіти у вищих навчальних закладах Данії (2016)
Семеняко Ю. Б. - Виховання у дітей дошкільного віку культури споживання медіапродукції: теоретичний аспект (2016)
Скіба Н. Я. - Основні етапи розвитку іноземної мови за професійним спрямуванням (2016)
Слободяник О. В. - Модель організації процесу виробничого навчання майбутніх столярів будівельних у ВПУ (2016)
Соломко З. К. - Електронний посібник як ефективний засіб організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів (2016)
Фурдуй С. Б. - Педагогічні технології формування професійної компетентності майбутніх фахівців соціономічної сфери (2016)
Чаркіна О. А. - Соціально-психологічний тренінг як засіб розвитку аутопсихологічної компетентності студента-психолога (2016)
Шайнер А. І. - Особливості функціонування комерційних навчальних закладів Підкарпатської Русі у міжвоєнний період (2016)
Шерман М. І. - Дослідження впливу особливостей морської праці на толерантність моряків міжнародних екіпажів (2016)
Бобечко Н. Р. - Реформування проваджень з формально-юридичної перевірки судових рішень у кримінальному процесі України (2016)
Бобік В. П. - Поняття та зміст конституційних прав, як об’єкту обмеження під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження (2016)
Григор’єва Х. А. - Тенденції розвитку сучасного законодавства у сфері державної реєстрації прав на землю (2016)
Діденко Л. В. - Окремі аспекти розвитку, удосконалення та реформування українського нотаріату, Денисяк Н. М. (2016)
Марчук М. П. - Основні напрями державної політики щодо протидії корупції в Україні (2016)
Medvid A. A. - Forms of provision of social services to homeless individuals and gutter children (2016)
Надієнко О. І. - Передумови та пріоритети запозичення в Україні досвіду пенсійного забезпечення постсоціалістичних країн (2016)
Парасюк Н. М. - Кримінально-правовий зміст суб’єктивної сторони постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови (2016)
Пасечник Е. В. - Механизм охраны окружающей среды в сфере производства в праве Европейского Союза, Качуринер В. Л. (2016)
Раковська Ю. В. - Українці як потенційні жертви торгівлі людьми у Республіці Польща (2016)
Репецька О. І. - Вплив політики держав на процес дотримання норм міжнародного права (2016)
Сердюк Л. Р. - Нормативно-правове забезпечення впровадження електронного судочинства в Україні (2016)
Фасій Б. В. - Субсидіарне застосування норм цивільного законодавства про недійсність договору до трудових відносин (2016)
Антонівська М. О. - Особливості функціонування та перекладу сталих виразів у діловій англійській мові (2016)
Багрій М. Г. - Біблійний та більшовицький дискурси у поемі Володимира Сосюри "Христос" (2016)
Берегова О. А. - Загадка крізь призму сучасного мовознавства (2016)
Bobak H. R. - Conversation analysis in Truman Capote’s novella "Breakfast at Tiffany’s", Bobak M. I. (2016)
Diachenko H. F. - Lexical stratification of verbs in the texts of scientific style (on the basis of the English sublanguage "acoustics and ultrasonic engineering"), Sirotenko T. V., Ershova Yu. A. (2016)
Коляса О. В. - Сутність абсурду в постмодерністському художньому тексті (2016)
Коренькова О. А. - Визначення поняття "дієслова психічного стану" в сучасній українській мові (2016)
Котух Н. В. - Топонімні координати художнього дискурсу А. П. Чехова (2016)
Мацнєва Є. А. - Проблема типології соціального білінгвізму (2016)
Панченко Т. С. - Особливості виразного читання прозових творів (на прикладі казок) (2016)
Романюк О. С. - Багатокритеріальний підхід до визначення соціального статусу як інтегративного показника мовлення респондентів україномовних та англомовних дейтинг-шоу (2016)
Хохрякова І. П. - Засоби репрезентації та внутрішнє семантичне розгалуження неозначеності в сучасній українській літературній мові (на матеріалі творів Л. Дереша) (2016)
Швець Н. В. - Іхтіоніми як джерело утворення власних назв в англійській, французькій та українській мовах (2016)
Шевченко М. Ю. - Cемантические свойства компзиционно-речевых форм эпохи Английского Возрождения на материале философских трактатов, Смоляр А. А. (2016)
Штепуляк О. С. - Головні особливості та способи перекладу політичного сленгу (2016)
Баглик А. І. - Феномен безсмертя у філософії (2016)
Ворона В. А. - Етико-правові аспекти законодавчого забезпечення захисту тварин (2016)
Коломієць А. Є. - Моральні аспекти політичної відповідальності (2016)
Басенко Г. Н. - Психологические основы формирования лексических навыков у детей дошкольного возраста (2016)
Бруєнко М. О. - Особливості профорієнтаційної роботи психолога із старшокласниками загальноосвітньої школи (2016)
Коваль І. С. - Умови формування психологічної готовності майбутніх рятувальників (2016)
Лебедева О. А. - Культурный аспект употребления проксемического фактора в коммуникативном процессе, Гоголь И. А. (2016)
Посохова Я. С. - Психологічне дослідження переживань пов’язаних з робою у майбутніх поліцейських (2016)
Данилко В. М. - Формування мотивації безпеки життєдіяльності студентської молоді в процесі занять фізичними вправами (2016)
Ібрагімова Л. С. - Стратегічні напрямки вдосконалення системи фізичного виховання студентів вузів (2016)
Куліш Н. М. - Особливості підготовки майбутніх фахівців фізичної реабілітації до роботи з діагностиками (2016)
Ткачук О. Г. - Формування компетентності здоров'язбереження у майбутніх лікарів при викладанні дисципліни "Фізичне виховання" (2016)
Черевичко О. Г. - Функції пам’яті та уваги у студентів навчального відділення плавання НТУУ "КПІ" (2016)
Чубатенко С. Ю. - Аспекти формування у майбутніх фахівців компетенцій здоров’язбереження (2016)
Варунків Л. В. - Врахування інстинктивного потенціалу громадянина у системі державного управління (2016)
Бензюк О. О. - Засоби створення й сприймання художнього образу в концертному триптиху "В іспанському стилі" Анатолія Білошицького (2016)
Білецька О. О. - Переклад інформаційно-новинних текстів у контексті міжкультурної комунікації (2016)
Косенко О. С. - Інтеграція телебачення з соціальними мережами на прикладі мережі Facebook (2016)
Кудряшов Г. О. - Газета "Беларус Галічыны" – перше видання білоруської діаспори в Україні (2016)
Попова О. М. - Прояви вербальної агресії у ЗМІ, Солодун Л. М. (2016)
Чернявська Л. В. - Концептуалізований простір мас-медіа (2016)
Передмова головного редактора (2016)
Динник Н. В. - Метод модифікації способу життя в пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки, Cвінціцький А. С., Соловйова Г. А., Богомаз В. М. (2016)
Дорофеев А. Э. - Матриксные металлопротеиназы и их тканевой ингибитор у больных воспалительными заболеваниями кишечника, Руденко Н. Н., Деркач И. А. (2016)
Корендович І. В. - Функціональні розлади шлунково-кишкового тракту в дітей та підлітків, Бабенко Т. О. (2016)
Свінціцький А. С. - Клінічний випадок первинного склерозивного холангіту в дівчини 28 років, Ревенок К. М., Корендович І. В., Голишева І. Є., Бердник І. О. (2016)
Журавлeва Л. В. - Коморбидность хронического панкреатита и сахарного диабета типа 2: возможные варианты фармакотерапии, Шеховцова Ю. А. (2016)
Власенко М. В. - Метформін у лікуванні цукрового діабету 2-го типу: у фокусі уваги — клінічні аспекти, Кучевська Н. В., Кривов’яз Ю. О., Секрет Т. В. (2016)
Свінціцький І. А. - Ішемічна хвороба серця в пацієнтів молодого віку: сучасні аспекти проблеми (2016)
Катеренчук І. П. - Шляхи медикаментозної корекції N o-залежної кардіоваскулярної патології в пацієнтів літнього й похилого віку (2016)
Волошина Н. П. - Седафитон Форте в лечении нарушений циркадных ритмов, Василовский В. В., Черненко М. Е., Вовк В. И. (2016)
Svintsitskyy A. S. - Gout: current diagnostic and therapeutic considerations (2016)
Макаревич А. Э. - К проблеме клинических фенотипов хронической обструктивной болезни легких (2016)
Климанська Л. А. - Деякі актуальні питання коінфекції ВІЛ/туберкульоз, Голубовська О. А. (2016)
Ревенок К. М. - Доказовий підхід у клініці внутрішніх хвороб: розвиток і перспективи, Горголь В. А., Пузанова О. Г. (2016)
Чекман І. С. - Капіляри: фізіологічні, біохімічні, фармакологічні властивості, наномеханізми функціонування (2016)
Пиріг Л. А. - Медична деонтологія та її засади в клінічній нефрології (2016)
Курильчик А. В. - Озонотерапия в современной клинической практике, Смирнова Е. В., Бульда В. И. (2016)
Богомаз В. М. - Оцінка використання Інтернету для медичних потреб пацієнтами міста Києва, Сондак М. С., Могила О. І. (2016)
Дземан М. І. - Матеріали щодо історії становлення традицій клінічного викладання внутрішньої медицини в Університеті святого Володимира (частина 2) (2016)
Никула Т. Д. - Школа професора А. П. Пелещука та українська мова, Мойсеєнко В. О. (2016)
Медичні події (2016)
Годенко-Наконечна О. - Трипільська орнаментика як феномен доісторичної культури (2016)
Архипова Є. - Саркофаг Ярослава Мудрого – пам’ятка історії та мистецтва (2016)
Косів Р. - Ікони на полотні "Страсті Христові" XVII століття зі збірки Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького (2016)
Скібіцька Т. - Декоративне оздоблення архітектурних споруд Києва 1900–1910 х років (2016)
Скібіцька Т. - Декоративне оздоблення будівель Полтави 1900–1910 х років, Шулешко І. (2016)
Bowlt J. - Scenic Transformation and the Ukrainian Avant-Garde (2016)
Ходак І. - Стаття Стефана Таранушенка з Нарбутівського збірника: кілька штрихів до історії написання (2016)
Таранушенко С. - Мотиви старого українського мистецтва в творах Нарбута (2016)
Менк-Статкевич М. - Биографические сведения о моем отце, художнике В. К. Менке (2016)
Про авторів (2016)
Глущенко С. В. - Окремі питання функціонування спеціалізованих судів у країнах загального права (2016)
Меланчук А. В. - Роль адвокатів у захисті та наданні правової допомоги в суді за законодавством Російської Імперії та сучасної України: порівняльний аналіз (2016)
Шруб І. В. - Обмеження політичних прав і свобод суддів: законодавче регулювання та міжнародні стандарти (2016)
Волкович О. Ю. - Актуальні питання реформування та запровадження спрощеної системи адміністративних послуг в Україні (2016)
Галунько В. М. - Основні принципи діяльності правоохоронних органів як елемент публічної адміністрації (2016)
Поспєлова І. М. - Деякі особливості судового захисту виборчих прав громадян (2016)
Граб С. О. - Досудове врегулювання спорів як найважливіша стадія в господарському процесі (2016)
Риженко І. М. - Проблеми та напрями удосконалення господарського процесуального законодавства в умовах проведення судової реформи, Рибас А. В. (2016)
Даниляк Ю. В. - Підстави та порядок судового захисту прав осіб, які не брали участі у цивільній справі (2016)
Серветник А. Г. - Відкритість як елемент основного завдання цивільного судочинства (2016)
Алябов Ю. В. - Криміналістична характеристика злочинів проти довкілля: сутність і практичне значення (2016)
Гусаченко Є. О. - Слідчий експеримент: використання спеціальних знань та умови їх нормативного застосування (2016)
Ковальова Н. Г. - Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва (2016)
Бондюк А. Ф. - Історичні передумови виникнення інституту слідчого судді: розвиток судового контролю та прокурорського нагляду (2016)
Горбачов В. П. - Право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування та прокурора у незалежній Україні (2016)
Качкалда В. В. - Правові основи підтримання прокурором державного обвинувачення (2016)
Маланчук П. М. - Особливості застосування заходів забезпечення кримінального провадження Міжнародним кримінальним судом (2016)
Новіков М. М. - До питання системи засобів кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб (2016)
Прокудін О. С. - Розуміння поняття внутрішньої безпеки України від протиправних посягань у сучасній науці (2016)
Suprun T. N. - History of formation of measures of restraint from 1917 in Ukraine, Podholjuzinа V. O. (2016)
Брусиловська О. - Кейси Криму та "Новоросії" у контексті нових викликів європейській безпеці (2016)
Cziomer E. - Wyzwania kryzysu ukraińskiego oraz masowej migracji do Unii Europejskiej dla bezpieczeństwa europejskiego ze szczególnym uwzględnieniem roli Niemiec w połowie drugiej dekady XXI wieku (2016)
Гулай В. - Маніпулятивно-пропагандистські складові загроз інформаційній безпеці в реаліях гібридної війни Російської Федерації проти України (2016)
Mokry W. - Językowe, religijne, ekonomiczne i militarne środki ekspansji państwa moskiewskiego na Ukrainę. Od zniszczenia Kijowa przez Andrzeja Bogulubskiego poprzez wojnę cara Piotra I z hetmanem Mazepą do rosyjskiej okupacji Krymu, Donbasu i Ługańska (2016)
Горбатенко В. - Aсиметрична стратегія як відповідь на виклики системі європейської безпеки (2016)
Świeca J. - Równowaga demograficzno-ekonomiczna jako podstawowy czynnik determinujący bezpieczeństwo podsystemu europejskiego w systemie globalnym (2016)
Смолянюк В. - Патріотичні дискурси України та Російської Федерації: компаративне співставлення (2016)
Krupa J. - Między Moskwą a Brukselą. Sytuacja międzynarodowa Serbii a kryzys ukraiński (2016)
Kowalczyk A. - Polityka Polski wobec Ukrainy od czasu powstania pierwszego rządu koalicji PO-PSL do katastrofy smoleńskiej (2016)
Tkaczyński J. W. - Rozszerzenie wschodnie Unii Europejskiej w perspektywie ekonomicznej. Czy teoria endogenicznego wzrostu gospodarczego znajduje zastosowanie w transformacji Europy Środkowo-Wschodniej? (2016)
Czajkowski M. - Amerykański program obrony przeciwrakietowej w Europie ‒ aspekty polityczne (2016)
Kastory A. - Problem swobodnej żeglugi przez Cieśninę Piławską i Zalew Wiślany w polsko-radzieckich i polsko-rosyjskich negocjacjach (2016)
Wilk D. - Fundamentalizm islamski na Bałkanach wobec rozwoju Państwa Islamskiego (2016)
Młynarski T. - Implikacje rozwoju cywilnej energetyki jądrowej dla europejskiego i światowego bezpieczeństwa (2016)
Бусленко В. - Стосунки уряду та опозиції в Чехословаччині в кінці 80-х – на початку 90-х років XX ст. (2016)
Вільчинська І. - Еволюційні тенденції у діяльності ліворадикальних організацій Західної Європи (Італія, Іспанія, Франція, Німеччина), Рева Т. (2016)
Чубаєвський В. - Теоретико-методологічниі аспекти технологій легітимації політичної влади в Україні (2016)
Бортніков В. - Становлення інституту губернаторської влади на Волині (кінець XVIII – друга половина XІX ст.) (2016)
Batorowska H. - Wybrane aspekty kultury bezpieczeństwa w społeczeństwie informacji i wiedzy (2016)
Wawrzonek M. - Ukraina jako przykład państwa "szarej strefy” (2016)
Кукуруз О. - Публічна політика та вплив її суб’єктів на безпеку держави (2016)
Рудницький С. - Поняття "політична репрезентація" в українському політологічному дискурсі (2016)
Чабанна М. - Інституційні чинники пропорційності парламентського представництва українських політичних партій (2016)
Хома Н. - Політична урбаністика: концептуалізація предметного поля (2016)
Rozumny M. - Democratization in Ukraine: conditions and tasks (2016)
Kasprzycki R. - Poczucie braku bezpieczeństwa w tekstach polskich zespołów punk-rockowych i postpunkowych napisanych po 1989 roku (2016)
Белгасем М. А. - Теоретико-методологічні аспекти дослідження ненасильницького протесту в Україні (2016)
Примуш М. - Концептуалізація сучасних політичних конфліктів на прикладі російської агресії на Сході України (2016)
Абуржейла С. - Політичний компроміс як засіб урегулювання конфліктно-кризових ситуацій (2016)
Леськів М. - Концепція "людини політичної" в античному дискурсі (2016)
Кириченко В. - Психологічна природа міжгрупового протистояння та еволюція суспільних відносин (2016)
Савиченко О. - Методика вивчення ціннісно-мотиваційних чинників політичної активності (2016)
Рудницький С. - Рецензія на книгу В. І. Бортнікова Органи державної влади та місцевого самоврядування на Волині (кінець XVIII – початок XX ст.) : монографія / Валерій Іванович Бортніков. – Луцьк : СНУ ім. Лесі ҐУкраїнки, 2015. – 480 с. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Єщук О. М. - Деякі аспекти реформування органів прокуратури, Марченкова С. О. (2016)
Каблак П. І. - Значення громадянського суспільства та демократії у становленні взаємодії судової влади і громадськості, Кравчук В. М. (2016)
Слободяник Н. С. - Формування суддівського корпусу в Україні: новели та перспективи подальшого вдосконалення (2016)
Арсенюк А. О. - Специфіка доказування під час судового розгляду земельних спорів (2016)
Кондратенко В. М. - Шляхи розвитку вітчизняного законодавства щодо прозорості здійснення процесуальних дій в адміністративному судочинстві (2016)
Гусейнова Г. М. - Характеристика господарських процесуальних правовідносин щодо видачі виконавчих документів на примусове виконання рішень третейських судів (2016)
Котвяковський Ю. О. - Особливості розвитку третейського судочинства на українських землях у XVII–XIX століттях (2016)
Кlockho A. M. - Legal regulation of employment contracts: current issues of judicial practice (2016)
Маслов В. В. - Судові рішення та їх зміст під час застосування судового прецеденту (2016)
Поліщук М. Я. - Моделі медіації: порівняльно-правовий аналіз досвіду зарубіжних країн (2016)
Бойко О. П. - Розвиток законодавства та теоретичних поглядів на взаємодію слідчих із підрозділами карного розшуку на досудовому провадженні (2016)
Зубенко В. В. - Історичні аспекти становлення оперативно-розшукової та слідчої діяльності, Родік Л. М. (2016)
Савельєва І. В. - Окремі проблемні питання щодо розслідування злочинів, вчинених в зоні АТО (2016)
Волков К. Д. - Особливості інституту законного арешту або затримання особи за невиконання законного припису суду, або для забезпечення виконання будь-якого обов’язку, встановленого законом (2016)
Гусаров В. М. - Особливості процесуального положення потерпілого при перегляді судових рішень в апеляційному порядку (2016)
Коваленко І. П. - Проблеми забезпечення прав заявника в кримінальному провадженні (2016)
Лагода К. О. - Характеристика соціально-економічних факторів невиконання судових рішень (ст. 382 КК України) (2016)
Мороз В. П. - Щодо питання запровадження кримінальної відповідальності за невиконання рішень міжнародного кримінального суду (2016)
Панасюк О. А. - Регулятивний вплив функцій інституту допустимості доказів на повноваження суду першої інстанції у кримінальному процесі (2016)
Татаринова О. В. - Призначення покарання за наявності обставин, що пом’якшують та обтяжують покарання, та деякі проблеми врахування суддівського розсуду (2016)
Вітання з нагоди 50-річчя від дня заснування збірника Заступника Міністра юстиції України, відповідального редактора збірника А. В. Янчука (2015)
Вітання з нагоди 50-річчя від дня заснування збірника директора КНДІСЕ, заступника відповідального редактора збірника О. Г. Рувіна (2015)
Поздоровлення від редакційної колегії (2015)
Біографія першого відповідального редактора збірника В. П. Колмакова (2015)
Відомості про склад редакційної колегії збірника за період 1964-2014 роки (2015)
Клименко Н. І. - Інтеграція європейської мережі судово-експертних установ (2015)
Федотов О. А. - До питання щодо централізації судово-експертної діяльності в Україні (2015)
Некраха Д. О. - Стан та перспективи експертних досліджень в СБУ, окремі проблемні питання, Охріменко О. І. (2015)
Будко Т. В. - Наукознавчі та мовні вимоги до судово-експертних методик (2015)
Шепітько В. Ю. - Тенденції та функції криміналістики в умовах змагального Кримінального судочинства (2015)
Іщенко А. В. - Зміст та форма дисертацій з методики розслідування злочинів, Ляшенко Д. А. (2015)
Когутич И. И. - Отдельные проблемные вопросы отечественной криминалистики (2015)
Рувін О. Г. - До питання актуалізації методичного забезпечення експертних досліджень крізь призму вимог міжнародних стандартів систем управління якістю, гармонізованих в Україні (на прикладі трасологічних експертиз), Полтавський А. О., Молибога М. П. (2015)
Біленчук П. Д. - Криміналістика третього тисячоліття: освіта, наука, практика, Колонюк В. П., Ярмолюк А. А. (2015)
Семенов В. В. - Використання новітніх технологій та досягнень науки й техніки в кримінальному провадженні, Терешкевич А. І. (2015)
Тимошок І. М. - Порядок проведення судових експертиз у кримінальному процесі за ініціативою сторони захисту (відповідно до чинного Кримінального процесуального кодексу України), Косякова О. В. (2015)
Гричина О. В. - Судова експертиза в системі процесуальних дій, як одне з джерел судових доказів в кримінальному, цивільному та господарському процесах (2015)
Лук’янчиков Є. Д. - Становлення інституту негласних слідчих (розшукових) дій, Лук’янчиков Б. Є. (2015)
Галаган В. І. - Взаємодія слідчого, прокурора та слідчого судді під час вирішення питання проведення обшуку за КПК України, Канфуі І. В. (2015)
Біленчук П. Д. - Засоби, методи, технології подолання протидії розслідуванню злочинів, що здійснюються організованими злочинними групами, Курко М. Н., Остролуцький О. А. (2015)
Корж В. П. - Экономические преступления в условиях рыночных отношений: сущность и понятие (2015)
Цільмак О. М. - Основні завдання органів досудового розслідування на етапах побудови та перевірки криміналістичних версій (2015)
Басиста І. В. - Окремі проблеми залучення спеціалістів під час досудового розслідування та призначення експертних досліджень, Оперук В. І. (2015)
Захаров В. П. - Використання біометричної технології розпізнавання за геометрією обличчя – шлях до розкриття злочинів, Зачек О. І. (2015)
Баулін О. В. - Особливості отримання біологічних зразків особи для проведення експертизи у досудовому розслідуванні (2015)
Удовенко Ж. В. - Дотримання прав і свобод людини при використанні спеціальних знань під час проведення освідування (2015)
Радецька В. Я. - Критерії використання спеціальних знань при проведенні слідчого експерименту, Гусаченко Є. О. (2015)
Пясковський В. В. - Побудова слідчих версій в кримінальних провадженнях про насильницькі злочини, вчинені щодо неповнолітніх (2015)
Бондар М. Є. - Особливості прояву почеркових ознак у підписах, виконаних шляхом автопідлогу (2015)
Кофанов А. В. - Особливості експертних помилок та деякі шляхи їх запобігання під час проведення судово-балістичних експертиз (2015)
Кобилянський О. Л. - Експертиза холодної зброї: проблеми теорії та практики (2015)
Мазниченко Ю. О. - Методологічні аспекти автоматизованого дослідження матеріалів та засобів цифрового звукозапису, Шведова О. В. (2015)
Сокиран М. Ф. - Історичні аспекти використання техніки звуко-, відеозапису у кримінальному провадженні (2015)
Сич О. А. - Дослідження миючих присадок до моторних палив, Стальмахович С. І. (2015)
Караджян К. - Внедрение и совершенствование методики экспертного исследования растительных курительных смесей и содержащихся в них наиболее распространённых синтетических каннабиноидов, Каспарян Г. (2015)
Пасічник В. В. - Про практику використання можливостей комплексу хімічних експертиз по дослідженню наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, Шкурдода С. В., Посільський О. О. (2015)
Приходько Ю. П. - Виявлення та фіксація слідів вибухових пристроїв як джерело інформації про скоєний злочин (2015)
Гуменський О. А. - Порівняльна стадія при проведенні досліджень з групової ідентифікації об’єктів, які є результатом інженерно-технічної діяльності людини, Охріменко О. І. (2015)
Кириленко С. С. - Зарубіжні наукові дослідження почеркових об’єктів, виконаних особами в стані алкогольного сп’яніння (2015)
Здор В. М. - Вплив суб’єктивних чинників на формування імовірних висновків почеркознавчих експертиз (2015)
Дем’яненко В. В. - Комплекс вихідних даних, необхідних для проведення слідчих експериментів та судових автотехнічних експертиз для різних умов ДТП (при наїзді) (2015)
Савчак В. В. - Особливості дослідження об’єктів земельно-технічної експертизи, пов’язаних із розмежуванням населених пунктів (2015)
Шмерего О. Б. - Деякі аспекти щодо проведення судових електротехнічних експертиз електронно-механічних приладів обліку спожитої електричної енергії, Поплавський А. П., Філіпчук О. С. (2015)
Буратевич О. І. - Експертиза документації із землеустрою та оцінки земель, Шишов М. А., Бікус Ю. Ф. (2015)
Бондар В. М. - Визначення вартості машин та обладнання, що не представлені на внутрішньому ринку України (2015)
Кісіль Н. В. - Сорти рослин як об’єкт судової експертизи у сфері інтелектуальної власності (2015)
Энфенджян Р. К. - Цели и задачи экспертиз объектов изобразительного искусства и функциональное значение пополнения базы данных о художниках (2015)
Гусенцов А. О. - Методика установления наличия рикошета и определения угла встречи пули с преградой в зависимости от характеристик входных пулевых огнестрельных повреждений (2015)
Ревенок О. А - Чинники ризику та структура кримінальної агресії жінок, Васильєва Н. Ю. (2015)
Чисников В. Н. - С. М. Потапов – первый управляющий кабинетом научно-судебной экспертизы при прокуроре Киевской судебной палаты (2015)
Валентин Фріцевич Берзін (1925 - 2014) (2015)
Софія Абрамівна Ціпенюк (1920 - 2014) (2015)
Бібліографічний покажчик статей, опублікованих у міжвідомчому науково-методичному збірнику "Криминалистика и судебная экспертиза" за період 1964-2014 рр. (2015)
Содержание (2016)
Гузь А. Н. - Динамика упругих тел, твердых и жидких частиц в сжимаемой вязкой жидкости (обзор), Жук А. П., Багно А. М. (2016)
Рущицкий Я. Я. - О постоянных модели Мурнагана нелинейного гиперупругого деформирования материалов (2016)
Константинов А. В. - Нелинейная динамика совместного движения системы "резервуар — жидкость со свободной поверхностью", Лимарченко О. С. (2016)
Абросов Ю. Ю. - Влияние эллиптичности поперечного сечения на деформирование длинной цилиндрической оболочки, Максимюк В. А., Чернышенко И. С. (2016)
Карлаш В. Л. - Влияние разделенных и неполных электродов на вынужденные колебания пьезокерамических преобразователей стержневого типа (2016)
Хорошун А. С. - О стабилизации верхнего положения равновесия маятника вращением инерциального маховика (2016)
Забуга А. Г. - Моделирование удара твердых тел с учетом трения (2016)
Александрова Г. М. - Проблеми та перспективи розвитку страхування ризиків підприємницької діяльності в Україні (2016)
Александрова Г. М. - Сучасний стан пенсійної системи України, Кондакова Ю. Б. (2016)
Анискова И. А. - Особенности экономического развития Сингапура: путь к стране первого мира (2016)
Буяк А. Є. - Концептуальні засади управління інвестиціями в енергетичну галузь (2016)
Гасій О. В. - Особливості регіональної банківської системи на основі системного підходу (2016)
Гладка Л. І. - Проблемні аспекти енергозбереження на промислових підприємствах України, Мироненко А. О. (2016)
Гнатишина Н. Д. - Перспективи розвитку підприємств легкої промисловості Карпатського регіону (2016)
Голубка М. М. - Внесок українських вчених на популяризацію фінансово-економічної та кооперативної освіти на західноукраїнських землях кінця ХІХ – початку ХХ століття (2016)
Гордєєва-Герасимова Л. Ю. - Ринок праці як соціальна передумова формування фінансової бази регіону (2016)
Громова А. Є. - Методи та критерії активізації підприємства у досягненні стабільних фінансових результатів (2016)
Кам’янецька О. В. - Інституційно-економічна підтримка підприємств-суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (2016)
Ковтун Є. І. - Аналіз системи управління персоналом підприємства та розробка заходів щодо її удосконалення (2016)
Козачишина Д. В. - Роль домогосподарства в реформі економіки України (2016)
Коркач І. В. - Розвиток державних фінансів України та зарубіжних країн (2016)
Кравченко О. О. - Соціальне партнерство в Україні та його особливості в розвинених країнах (2016)
Маслак М. О. - Визначення факторів інвестиційної привабливості підприємства (2016)
Мірзоєва Т. В. - Розвиток рослинництва у Вінницькій області (на прикладі виробничої діяльності ТОВ "Поділля Агроінвест"), Собчук І. А. (2016)
Намазило А. О. - Сучасні підходи до монетарного стимулювання економіки України (2016)
Новак Н. П. - Організаційно-економічний механізм функціонування аграрних підприємств з виробництвом органічної продукції (2016)
Панасенко Л. М. - Перспективи використання інструментів маркетингу території для підвищення інвестиційної привабливості туристичної галузі Черкащини (2016)
Пандас А. В. - Сталий просторово-територіальний розвиток міста за допомогою функціонального, кадастрового і цінового зонування, Бойчук М. О. (2016)
Пономарьова Н. А. - Внутрішній аудит: сутність та значення у діяльності суб’єктів господарювання, Лоїк О. І. (2016)
Радченко Д. М. - Сутнісна характеристика фінансового планування на підприємстві (2016)
Радченко Д. М. - Структурно-функціональне моделювання бізнес процесу управління фінансовим плануванням на підприємстві (2016)
Рарок О. В. - Менеджмент малих підприємств: проблеми і перспективи (2016)
Рудь І. Ю. - Особливості функціонування фінансового посередництва: теоретичний аспект, Біловус Т. В. (2016)
Солодовник Г. В. - Детермінована модель оптимального розподілу ресурсів, Шаповалова О. О., Перун М. Ю. (2016)
Табінський В. А. - Аналіз стану фермерських господарств в Україні, Колєснік Є. О., Сіліна І. С. (2016)
Тараруєв Ю. О. - Аналіз і визначення поняття "бізнес-адміністрування", Телятник С. В. (2016)
Твердохліб К. Г. - Особливості організації стратегічного фінансового аналізу діяльності підприємства (2016)
Третяк Д. Д. - Медицинское страхование в системе финансового обеспечения здравоохранения в Украине (2016)
Харченко Т. Б. - Впровадження бенчмаркінгу як інструменту управління якістю (2016)
Хаустова К. М. - Стратегічні аспекти розвитку підприємств малого бізнесу в регіоні, Антощук М. М. (2016)
Чернишенко Я. Г. - Формування облікової інформації про придбання та введення в експлуатацію основних засобів підприємства (2016)
Чернишова А. В. - Мотивація та стимулювання праці в системі управління персоналом підприємства (2016)
Чиж Л. П. - Особливості формування системи управління економічною безпекою портового оператора, Бойко М. О. (2016)
Чирва Ю. Є. - Методичні засади механізму управління економічною безпекою підприємства, Нестеренко О. М. (2016)
Ільчук Р. В. - Урожайність картоплі залежно від строків садіння і рівнів живлення в умовах Західного Лісостепу України (2016)
Коваленко Н. П. - Экономическая эффективность выращивания пшеницы озимой при различных системах обработки почвы в севооборотах Южной Степи Украины, Аль-Джанаби К. Т. Б. (2016)
Сербенюк В. О. - Екологічна оцінка способів основного обробітку та удобрення торфово-глейових ґрунту в умовах гумідної зони, Сербенюк Г. А. (2016)
Бабаєв О. А. - Визначення електричної напруги на електродах п’єзокерамічного циліндричного приймача при падінні на нього плоскої акустичної хвилі, Штефан Н. І., Гнатейко Н. В. (2016)
Нестеренко О. В. - Застосування системи дистанційного навчання Moodle у педагогічній діяльності зі студентами денної форми навчання, Сенько А. В. (2016)
Найда А. М. - Випробовування труб з НПВХ і ПВХ-О з використанням методів тензометрії і акустичної емісії (2016)
Зінчук І. І. - Молекулярна біологія вірусу імунодефіциту людини, Донець О. С. (2016)
Миздренко О. М. - Раціональне харчування як одинз важливих компонентів гармонійного фізичного розвитку підлітків (2016)
Осипчук Н. О. - Видовий склад грибкової мікрофлори біотопу ротової порожнини в осіб молодого віку (2016)
Амірханов Е. Д. - Аналіз технічного стану основних засобів, що застосовуються для побудови студії Інтернет телебачення, Кравченко В. І. (2016)
Глоба Л. С. - Розвантаження мобільних мереж за допомогою поєднання технологій Wi-Fi offload та LTE. Хендовер між двома технологіями, Курдеча В. В., Дундяк Р. Р. (2016)
Дахненко В. Л. - Експериментальне дослідження вузла очищення магнітних фільтрів, Бишко М. C. (2016)
Котречко О. О. - Методи визначення статичної і ударної мікротвердості металів та їх сплавів по Котречку (2016)
Fedorov V. N. - Method of determining the position of the geographic meridian threefold pendulum gyrocompass during natural stop its rotor, Heryk B. V., Lukomsky Y. Y., Shtefan N. I. (2016)
Хайдуров В. В. - Ефективні методи чисельного розв’язку точкових обернених задач теплопровідності (2016)
Щербакова Т. В. - Кількісна оцінка кольору нових продуктів з коренеплодів редьки, Селютіна Г. А., Хацкевич Ю. М., Виродова О. В. (2016)
Лисоконь І. О. - Національна ідентичність в умовах глобалізаційних викликів часу (2016)
Юрченко О. О. - Генеза та зміст нумерологічного матеріалу в оригінальних пам’ятках козацького літописання: "Літопис Самовидця" (друга половина XVII-XVIII століття) (2016)
Крайнюков О. М. - Еколого-токсикологічна оцінка стану водних об’єктів міста Харкова, Кривицька М. І. (2016)
Глиняна К. М. - Правові засоби державного захисту сім’ї в Україні (2016)
Гончаренко В. О. - Договір дарування у цивільному праві України (2016)
Жидченко К. П. - Порівняльний аналіз механізмів правового регулювання виплат пов’язаних із ризиком для життя військовослужбовців у розвинутих країнах світу (2016)
Косова Е. В. - Рахункова палата України: еволюція правового статусу (2016)
Кривенко Ю. В. - Принципи здійснення волонтерської діяльності (2016)
Нагорна О. В. - Фінансові ресурси регіону як основа формування його інвестиційного потенціалу, Василишен Ю. В. (2016)
Нестеренко А. С. - Принципи організації і функціонування податкової системи України, Барін О. Р. (2016)
Омельчук О. С. - Деякі питання майнових відносин подружжя в Ізраїлі при розлученні (2016)
Осипова В. В. - Становлення інституту реадмісії у рамках ЄС (2016)
Петренко В. С. - Зловживання процесуальними правами у цивільному судочинстві (2016)
Хижняк Ю. В. - Джеймс Бойд Вайт – відданий прихильник напряму "право і література" (2016)
Цибульська О. Ю. - Право користування рухомим майном як предмет заповідального відказу: проблемні питання (2016)
Антощук Р. Я. - Цукровий діабет: етиологія захворювання (2016)
Афонічев Т. Е. - Дослідження дерматогліфічних фенотипів у студентів, Тишковець Ю. О., Філіппова М. В. (2016)
Дученко Е. А. - Действие фуроксана на водно-солевой обмен при внеклеточной гипергидратации организма (2016)
Парфьонова І. В. - Сучасні підходи до лікування гастродуоденальної патології у дітей, Шевчук Н. М. (2016)
Salata Y. V. - Differential treatment of patients with chronic kidney disease and features changes in gastric mucosa against erosive and ulcerative lesions duodenum, Ilyushina A. A., Vivsiannyk V. V., Proskurnyak Y. N., Beychuk N. H., Hretchyn V. N. (2016)
Сидорчук А. С. - Клінічний випадок вторинно-вогнищевої форми кишкового єрсиніозу із затяжним поліартритом, Рандюк Ю. О., Богачик Н. А., Венгловська Я. В., Костіна Н. В. (2016)
Тарнавська С. І. - Клінічно-параклінічні особливості окремих фенотипів бронхіальної астми у дітей, Січкар І. Б., Манойленко Г. І. (2016)
Ландяк О. М. - Морфологічні особливості дудлу як жанру нет-арту в сучасному інтернет-просторі (2016)
Головка А. А. - Роль ЗМІ в сучасній інформаційній війні, Токарський О. О. (2016)
Герасименко Н. М. - Обмін податковою інформацією як об’єкт наукового аналізу (2016)
Гонтар З. Г. - Державне управління діяльністю добровільної пожежної охорони в Галичині і європейський досвід волонтерської допомоги в країнах ЄС (2016)
Криштанович М. Ф. - Модернізація механізмів державного управління, щодо реформування ОВС на сучасному етапі (2016)
Макосій С. Д. - Зарубіжний досвід реалізації стратегії сталого розвитку (2016)
Кругляк А. В. - Особливості функціонування прес-центрів як складової соціально-комунікаційної діяльності вищих навчальних закладів України та Польщі (на прикладі Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Університету імені Адама Міцкевича у Познані), Шевченко Л. Ю. (2016)
Мітєва К. О. - Замовні матеріали в інтересах власника на загальнонаціональних телеканалах "1+1", "Інтер" та "Україна" (2016)
Назаренко Д. С. - Становлення карикатури як самостійного жанру візуальної комунікації, Сухомлин О. Ю. (2016)
Беспалова Н. В. - Обучение русскому языку студентов-иностранцев на кафедре международного туризма и языковой подготовки (2016)
Бєляєва А. В. - Класифікація частин мови у китайській мові (2016)
Білик Г. М. - Ораторія "Небесна сотня" Богдана Бойчука як монументальний зразок української майданної поезії (2016)
Добош О. С. - Міфологічний аспект метафори в американському і українському політичному дискурсі (на матеріалі публічних промов президентів Б. Обами і П. Порошенка) (2016)
Карбан А. А. - Специфіка часово-просторової структури усних наративів про голодомор 1932-1933 років (2016)
Крупка В. П. - Імперативи родового буття в ліриці Петра Перебийноса (2016)
Леонтьев А. Н. - Сравнительный анализ перевода стихотворения Д. Г. Лоуренса ’The elephant is slow to mate’ (2016)
Малишева-Кочубей М. В. - Білі та чорні символи у сучасній канадській поезії (2016)
Неврева М. Н. - Определение терминологических единиц в словообразовании, Дуванская И. Ф., Кудинова Т. И. (2016)
Подопригора В. С. - Когнитивный и бихевиористский подходы к обучению русского языка как иностранного (2016)
Сеньків О. М. - Неологізми-скорочення в англомовних версіях міжнародних соцмереж, Летнянка О. І. (2016)
Сушко О. І. - Функціонально-стилістична організація фразеологічних одиниць офіційно-ділового стилю української мови, Кириленко М. В. (2016)
Шапран Д. П. - Когнітивна структура маркетингового терміна як відображення динаміки наукового знання (2016)
Юзьвяк О. О. - Використання новітніх комп’ютерних технологій при викладанні іноземної мови професійної комунікації (2016)
Бочаріна Н. О. - Особливості розвитку особистості дитини в умовах психічної деривації (2016)
Гуріна З. В. - Проблема розвитку уяви дошкільника у психолого-педагогічних дослідженнях (2016)
Клименко М. Р. - Нарцисична саморегуляція як чинник суб’єктивного благополуччя (2016)
Клименко О. Є. - Модуси життєвої перспективи в ситуації набутої інвалідності (2016)
Кондратенко В. С. - Вплив мотивів на вибір майбутньої професії старшокласників, Губа Н. О. (2016)
Шамардак Ю. А. - Особливості педагогічної атракції (2016)
Волошин С. М. - Психологічні засади духовно-морального виховання учнів інтернатних закладів в Україні (2016)
Дяченко М. Д. - Науково-методичне забезпечення розвитку творчих здібностей майбутніх журналістів (2016)
Єжова Т. Є. - Забезпечення права дітей на працю: педагогічний аспект (2016)
Кашуба О. М. - Особливості формування граматичної компетенції студентів філологічних факультетів під час вивчення іноземних мов, Кравчук Т. О., Навольська Г. І. (2016)
Молчанова В. В. - Проектування як вид навчальної діяльності учнів початкової школи (2016)
Носова К. В. - Формування культури професійного спілкування майбутніх тележурналістів у системі вищої школи (2016)
Прохорова О. О. - Розвиток індивідуального стилю діяльності викладачів ВНЗ медико-фармацевтичного профілю (2016)
Рукасова С. О. - Засоби заохочення та покарання учнів середніх закладів освіти у середині ХІХ століття, Крутогорська О. В. (2016)
Самойленко Н. І. - Передумови виникнення ґендерного підходу у педагогічній науці (2016)
Сердюк Н. Ю. - Мотивація як складова частина професійної спрямованості навчання майбутніх учителів, які вивчають німецьку мову як другу іноземну, Марченко Н. М. (2016)
Titova S. V. - Innovation educational technologies as base of preparation of the future teachers-philologist in condition of modern educational environment (2016)
Ткачук О. Г. - Мотиваційно-ціннісна складова фізичної підготовки майбутніх лікарів (2016)
Furth D. V. - Didactic conditions of senior high school students’ policultural competence development, Novikova K. O. (2016)
Хаpченко Н. А. - Пpиpодно-соціальні небезпеки молодого покоління: пpичини, наслідки, пpофілактика (2016)
Цимбал О. Ю. - Самоменеджмент в структурі професійної підготовки майбутнього керівника навчального закладу (2016)
Черевична Н. І. - Огляд етапів становлення вищої освіти за часів Київської Русі та козацтва, Скирда О. Є. (2016)
Штихно Л. В. - Дистанцiйне навчання як перспективний напрям розвитку сучасної освіти (2016)
Штохман Л. М. - До питання організації занять з англійської ділової мови для ділових людей (2016)
Яценко О. М. - Лідерські якості в структурі складових компетентностей менеджерів (2016)
Яцканич Н. М. - Основні підходи в процесі збагачення словникового складу іноземної мови (2016)
Капустіна Н. Б. - Ірраціональне і влада (2016)
Latynin D. A. - Research the current state of the problem of corruption in Ukraine (2016)
Титул, содержание (2016)
Безруков В. В. - О жизни, научной и общественной деятельности видного украинского ученого, основоположника геродиететики, профессора Юрия Григорьевича Григорова (16.05.1931 - 1.11.2010), Синеок Л. Л. (2016)
Ковалёва А. А. - И. И. Мечников — основатель теории старения и учения о пробиотиках, Великая М. М. (2016)
Дубинина Н. В. - Формирование микрофлоры кишечника и ее влияние на здоровье человека и процессы старения (2016)
Коваль А. В. - Влияние транс-изомеров жирных кислот на преждевременное старение, Подрушняк А. Е. (2016)
Большак Ю. В. - Безреагентная активація стеды обитания человека, питьевой воды и продуктов питания — факторы оптимизации електронного состояния клеточных сред, влияющих на улучшение здоров’я и долголетие, Воронов С. В., Каганов В. Я., Солнцева Т. А. (2016)
Гудошников В. И. - Важный вклад перинатального питания и гормонального импринтинга/программирования в патогенез зависимых от возраста заболеваний (обзор литературы и собственных исследований), Прохоров Л. Ю. (2016)
Купраш Л. П. - Гериатрические аспекты взаимодействия лекарств и пищи, Купраш Е. В., Гударенко С. А., Гриненко Ю. А. (2016)
Беляева Л. Е. - Патофизиологическое обоснование использования нутрицевтических препаратов на основе рыбьего жира для профилактики последствий, вызваннях пренатальным стрессом, Федченко А. Н., Лигецкая И. В., Галинская Е. Б. (2016)
Горбач Т. В. - Влияние генномодифицированной сои в рационе питания белах крыс на метаболізм и гістологію печени и почек у родителей и потомков, Губина-Вакулик Г. И., Денисенко С. А. (2016)
Толстун Д. А. - Циркадный ритм энергетического гомеостаза у мышей разного возраста (2016)
Питецька Н. І. - Артеріальна гіпертензія та ожиріння у хворих літнього віку (2016)
Карпенко П. О. - Аліментарний чинник у комплексному лікуванні хворих при метаболічному синдромі, Федорова Д. В., Бикова Т. Л. (2016)
Чагаровський О. П. - Ефективність корекції ліпідного та вуглеводного обмінів у людей літнього віку з метаболічним синдромом за допомогою про біотичних культур, Гавалко Ю. В., Синєок Л. Л., Романенко М. С., Наумчук Н. С. (2016)
Лабінський А. Й. - Вільний режим харчування на вимогу в лікуванні постпрандіального дистрес-синдрому (за даними копрологічних методів оцінки харчування, Лабінська Г. Б. (2016)
Бакалюк Т. Г. - Ефективність дієтичної корекції в комплексі реабілітаційних заходів у хворих літнього та старечого віку на остеоартроз (2016)
Поворознюк В. В. - Ефективність застосування фортифікованого хліба у жінок постменопаузального періоду з дефіцитом та недостатністю вітаміну D, Доценко В. Ф., Балацька Н. І., Муц В. Я., Синєок Л. Л., Бортнічук О. В., Гавалко Ю. В., Гавриш А. В., Мусієнко А. С., Солоненко Т. Ю. (2016)
Степанов Ю. М. - Особливості мікробіоти тонкого кишечника у хворих на хронічні неспецифічні запальні захворювання кишечника в залежності від нутритивного статусу, Зигало Е. В., Стойкевич М. В., Сорочан О. В. (2016)
Manzhalii E. G. - Increasing efficacy of treatment patients winh steatohepatitis, Kondratiuk V. E. (2016)
Харченко Н. В. - Вплив персоніфікованого харчування та дозованих фізичних навантажень в лікуванні хворих із хронічними захворюваннями жовчного міхура на фоні ожиріння, Анохіна Г. А., Харченко В. В., Якубовська І. А. (2016)
Гінзбург М. - Українські конструкції з дієслівними формами на -но, -то на тлі сусідніх сло-в’янських мов (2015)
Козелко І. - Терміни на означення категорій іменника у граматичних працях 20–30-х років кінця XIX початку XX сторіччя (2015)
Кочан І. - Динаміка з’яви термінів із міжнародними компонентами в сучасній українській мові (слова з компонентом гідро-) (2015)
Кримець О. - Термінологізація та детермінологізація як результат взаємовпливу мовної та наукової картин світу (2015)
Микульчик Р. - Дослідження епонімів в українському термінознавстві (2015)
Бурковська О. - Синонімія та варіантність у системі української термінології лісівництва (2015)
Дуцяк І. - Обґрунтування методу усунення колових дефініцій у тлумачних словниках (2015)
Вус М. - Українська біологічна термінологія в аспекті семантичної деривації (2015)
Кучеренко О. - Аналіз законодавчо закріпленої термінології царини цивільного захисту (на матеріалі "Кодексу цивільного захисту України") (2015)
Ментинська І. - Співвідношення синонімів та варіантів у сучасній комп’ютерній термінології (2015)
Нікуліна Н. - Термінологічна модернізація: поняття "транспортна термінологічна мегасистема" (2015)
Булик-Верхола С. - Родо-видова організація української музичної термінології, Теглівець Ю. (2015)
Фецко І. - Суфіксація як продуктивний спосіб творення термінів музейної справи (2015)
Южакова О. - Семантичні моделі номінацій з опорним компонентом революція (2015)
Микульчик Р. - Рецензія на "Словник-довідник музейного працівника", Слободян П. (2015)
Сербенська О. - Пам’яті Софії Денисенко (2015)
Власюк О. С. - Соціально-економічний розвиток регіонів України в умовах децентралізації влади: виклики, загрози, нові механізми (2016)
Романюк С. А. - Регіональний розвиток і децентралізація: теоретичні та практичні аспекти (2016)
Загорський В. С. - Державне управління в системі формування і реалізації регіональної політики в сучасних умовах (2016)
Пухир С. Т. - Сучасні підходи у формуванні та реалізації державної політики регіонального розвитку (2016)
Сірик З. О. - Економічний розвиток і співробітництво територіальних громад (2016)
Іщук С. О. - Структурно-динамічна оцінка експортно-імпортних операцій в Україні і областях Західного регіону, Созанський Л. Й. (2016)
Прокопюк А. - Галузеві структурні зрушення як чинник економічного зростання регіону (2016)
Башинська Ю. І. - Перспективні шляхи розвитку публічно-приватного партнерства у сфері відновлюваної енергетики регіону, Жук П. В. (2016)
Щеглюк С. Д. - Теоретичні підходи до типології просторових форм ділової активності регіону (2016)
Буднікевич І. М. - Концепція територіального маркетингу як основа формування та підвищення привабливості регіонів, Гавриш І. І. (2016)
Ткач С. М. - Спеціальні економічні зони в Україні: досвід і нові пріоритети просторової організації (2016)
Погріщук Б. В. - Біоекономічні фактори розвитку АПК регіону, Мартусенко І. В. (2016)
Тесля Д. В. - Структура та потенціал розвитку ринку продуктів харчової промисловості регіону (2016)
Гринькевич О. С. - Кадровий потенціал вищої освіти і науки України у контексті інноваційної активності її регіонів (2016)
Риндзак О. Т. - Соціокультурні аспекти інтеграції внутрішньо переміщених осіб у регіональному вимірі (2016)
Біль М. М. - Інституціональні передумови європейського вектору розвитку ринку праці України (2016)
Сус Т. Й. - Фінансово-організаційні проблеми розвитку агроінновацій: національний і регіональний аспекти (2016)
Екологічна економіка - інструмент сталого розвитку (2016)
Левицька О. О. - Всеукраїнська науково-практична конференція "Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум" (м. Львів, 17 червня 2016 р.) (2016)
Бутко М. П. - Теоретичні та прикладні аспекти інституціалізації економіки регіонів України (2016)
Мойсеєнко І. П. - Гуманітарний вимір економічної безпеки держави (2016)
Вовканич С. Й. - Оберігав Карпати, творив державність і ноосферу наближав (2016)
Титул, содержание (2015)
Баркер Ф. - Сто лет "Олимпийской столице" (2015)
Берлю М. - Управляя "клубом джентельменов" (2015)
Платонов В. - Развитие теории подготовки спортсменов: вклад восточноевропейской и западной научных школ (2015)
Гунина Л. - Современные пробиотические функциональные продукты в практике подготовки спортсменов (2015)
Викулов А. - Эритроциты в лабораторном контроле спортсменов в качестве маркеров функционального состояния организма (на примере плавания), Маргазин В., Кожух Н., Бойков В. (2015)
Высочина Н. - Особенности психологического обеспечения подготовки спортсменов в игровых видах спорта, Безмылов Н. (2015)
Есентаев Т. - Проблема обеспечения тренировочной и соревновательной деятельности в системе многолетней подготовки спортсменов (2015)
Николаенко В. - Организационно-управленческие аспекты подготовки спортивного резерва в странах с высоким уровнем развития футбола (2015)
Коваленко Н. - Объективные и субъективные факторы, влияющие на жизнь и профессиональную деятельность спортсменов Украины (2015)
19 Международный научный конгресс "Олимпийский спорт и спорт для всех": Ереван-2015 (2015)
Столяров В. - К дискуссии о понятии "спорт" и его современном значении (2015)
Информация (2015)
Титул, содержание (2015)
Клюге Ф. - История олимпийского гимна: поэт и его композитор (2015)
Баркер Ф. - Европейские игры вливаются в олимпийскую феерию спортивных состязаний (2015)
Платонов В. - Скоростные способности и основы методики их развития (2015)
Дорошенко Э. - Подготовка высококвалифицированных баскетболистов на этапе максимальной реализации индивидуальных возможностей: современное состояние проблемы и пути ее решения, Сушко Р., Крейвите Р. (2015)
Гунина Л. - Анаболические агенты в спорте: механизм допингового действия и побочные эффекты (2015)
Акулич Н. - Механизмы лечебного действия метода низкоинтенсивной лазерной терапии в практике спортивной медицины, Кручинский Н., Скобялко С., Максюта Н. (2015)
Болобан В. - Основы макрометодики обучения спортивным упражнениям (на материале женских видов гимнастического многоборья), Потоп В. (2015)
Есентаев Т. - Менеджмент в системе подготовки спортсменов высшей квалификации (2015)
Коваленко Н. - Проблемы спортсменов, связанные с их социальной самоидентификацией, трудностями в получении полноценного образования и необходимостью адаптации к обычной жизни после окончания спортивной карьеры (2015)
Пуцев А. - Юридическая ответственность за травматизм профессиональных спортсменов, Жуляев В. (2015)
До 70-річчя Ю. Я. Бобала (2015)
Бобало Ю. Я. - Визначення області допустимих параметрів фільтрів у модифікованому детекторі сигналів із квадратурною модуляцією, Бондарєв А. П., Максимів І. П. (2015)
Шаповалов Ю. І. - Дослідження стійкості параметричних підсилювачів у середовищі MAOPCs, Мандзій Б. А., Бачик Д. Р. (2015)
Шклярський В. І. - Відображення результатів вимірювання параметрів динамічних мікрооб’єктів телевізійним сканувальним оптичним мікроскопом, Матієшин Ю. М. (2015)
Нічога В. О. - Схеми ввімкнення та основні розрахункові співвідношення індукційних магнітометрів, Проненко В. О., Салдан О. В., Стефанишин І. В. (2015)
Волочій Б. Ю. - Методика синтезу комплексу охоронної сигналізації при розміщенні сейсмодатчиків в дальній та ближній зонах контролю, Онищенко В. А., Сальник Ю. П. (2015)
Захарія Й. А. - Синтез вузла з’єднання ліній передачі НВЧ з провідниковими елементами зв’язку (2015)
Правда В. І. - Георадари, Мрачковський О. Д., Абрамович А. О. (2015)
Гривачевський А. П. - Аналіз методів комплексування сигналів парціальних спектральних каналів у системах моніторингу об’єктів та сцен (2015)
Фабіровський С. Є. - Підвищення роздільної здатності багатоспектральних зображень методом субпіксельної обробки, Прудиус І. Н. (2015)
Єлманова О. С. - Кількісна оцінка контрасту елементів зображення (2015)
Захарченко М. В. - Ефективність прямого розширення спектра в системах зв’язку з таймерними сигналами, Корчинський В. В., Радзімовський Б. К., Горохов Ю. С. (2015)
Скулиш М. А. - Організація управління в багатоетапних системах масового обслуговування, Суліма С. В. (2015)
Кирик М. І. - Оцінка спектральної густини потужності на основі методу періодограми Уелча для когнітивного радіо, Янишин В. Б., Колодій Р. С. (2015)
Стрихалюк Б. М. - Підвищення якості надання послуг у мультисервісних мережах шляхом інтеграції технологій IP/MPLS та DWDM, Гуськов П. О., Андрущак В. С., Мурак В. Є., Редчук С. М. (2015)
Макаренко А. О. - Метод підвищення завадозахищеності телекомунікаційної системи передачі даних по електромережі, Гринкевич Г. О. (2015)
Водоп’янов С. В. - Вплив параметрів комунікаційної мережі аеровузла на ефективність організації повітряного руху (2015)
Кайдан М. В. - Аналіз енергетичного балансу оптичної транспортної мережі з урахуванням технологічних і архітектурних підходів, Андрущак В. С., Піцик М. В., Пашкевич В. З. (2015)
Думич С. С. - Дослідження процесу агрегації трафіку в оптичних транспортних мережах з комутацією блоків, Жуковська Д. С., Максимюк Т. А. (2015)
Климаш М. М. - Метод підвищення ефективності використання мережевих ресурсів інформаційно-телекомунікаційних систем, Шпур О. М., Селюченко М. О., Киричук Б. В., Мельник Т. В. (2015)
Семко В. В. - Модель управління захистом інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі, Бурячок В. Л., Толюпа С. В., Складанний П. М. (2015)
Лозинська В. М. - Використання лінійних Max-plus моделей в задачах управління трафіком (2015)
Бешлей М. І. - Оцінка адекватності функціонування програмного маршрутизатора у процесі обслуговування мультимедійного трафіку, Селюченко М. О., Лаврів О. А., Масюк А. Р., Холявка Г. В. (2015)
Танцюра Л. І. - Аналіз надійності комп’ютерної мережі на основі бінарної діаграми рішень (2015)
Єременко О. С. - Модель маршрутизації у телекомунікаційній мережі з використанням шляхів, що перетинаються за вузлами, Андрушко Д. В. (2015)
Стрихалюк Б. М. - Підвищення ефективності динамічної маршрутизацiї у гетерогенних сервiсно-орiєнтованих системах з використанням гіперболічних потоків Річчі, Климаш Ю. В., Стрихалюк І. Б., Коваль Б. В. (2015)
Коляденко Ю. Ю. - Дослідження параметрів радіоканалів мережі LTE, Алалі А. М. (2015)
Горбатий І. В. - Дослідження ефективності підканалів безпровідних мереж, побудованих на основі технологій LTE / LTE-ADVANCED, при використанні різних видів модуляції сигналу (2015)
Гаркуша С. В. - Розробка математичної моделі управління пропускною здатністю низхідного каналу зв’язку технології LTE, що використовує перший вид розподілу ресурсів, Гаркуша О. В. (2015)
Гуськов П. О. - Метод динамічного формування структури рівня радіодоступу для мереж 5G, Максимюк Т. А., Климаш М. М. (2015)
Аль-Заяді Х. Х. А. - Забезпечення якості сприйняття послуг та пропорційного розподілу ресурсів LTE у процесі відеотрансляції (2015)
Невінський Д. В. - Нанорозмірні хвилеводи поверхневих плазмон-поляритонів, отримані методом оптичної літографії, Павлиш В. А., Закалик Л. І., Лебідь С. Ю. (2015)
Павловська О. Б. - Кристалічна структура твердих розчинів LA1-xRxFeO3 (r=PR, nD), Василечко Л. О. (2015)
Титул, Зміст (2015)
Новини АПК (2015)
Самые успешные аграрии Украины (2015)
Аналітика (2015)
Пономаренко Н. П. - Працювати легко з МПЗ "Легко" (2015)
Марченков Ф. - Кронос Агро - от безопасности труда к безопасности продукции (2015)
Марченко Д. Ф. - Фактори зниження активності ферментів (на прикладі фітази) при виробництві комбікормів, Макаринська А. В. (2015)
Мельник В. В. - Форум птахівників на Прикарпатті: ХІ Міжнародна конференція "Птахівництво-2015", Базиволяк С. М., Ковальчук Н. Л. (2015)
"ІнтерАГРО Комплекс 2015": українському агробізнесу – європейське майбутнє! (2015)
Мельник В. В. - За рідкісними породами птиці – на ярмарок! (2015)
Базиволяк С. М. - Фазани – це перспективно,цікаво і корисно (2015)
Авдос'єва І. К. - Передові нанотехнології – альтернатива антибіотикам, Пащенко А. Г., Кушнір В. І. (2015)
Тихончук Д. - Комфорт на птицефабрике (2015)
Marchyshyna Y. I. - Research of Poultry Dust and Other its Components on Workers in Poultry Farming, Melnyk V. V. (2015)
Авраменко К. - Теоретичні засади реалізації освітніх інновацій у підготовці вчителів у системі вищої педагогічної освіти України (2014)
Алмашій І. - Особливості формування екологічної культури молоді природоцентричного типу в діяльності громадських організацій (2014)
Бабинець М. - Вербальні і невербальні засоби спілкування в менеджменті (2014)
Bartosh O. - To the issue of theoretical training of social work bachelors in Great Britain (2014)
Бедевельська М. - Педагогічна технологія формування педагогічної майстерності вчителя іноземної мови на основі компенентнісного підходу (2014)
Бигар Л. - Деякі аспекти історичних етапів розвитку лікувальної фізкультури в системі освіти (2014)
Бичок А. - Полікультурне навчання США: спільність цілей у вивченні англійської та рідної мови (2014)
Білорус А. - Інформаційне середовище – один із факторів формування інформаційної культури майбутніх офіцерів-прикордонників (2014)
Блажук О. - Дистанційна освіта – сучасна форма вищої освіти, Островська Н. (2014)
Бодруг Н. - Модель формування педагогічної майстерності майбутнього вчителя з дисциплін гуманітарного циклу засобами інтерактивних технологій (2014)
Водяна О. - Організація практик у підготовці майбутніх фахівців до соціального супроводу сімей, в яких перебувають діти під опікою (2014)
Гапонова О. - Методи і форми розвитку інформаційно-комунікаційних умінь учителів початкової школи у системі післядипломної освіти (2014)
Гінсіровська І. - "Організація успішної діяльності" як спецкурс у підготовці майбутніх фахівців у вищих технічних навчальних закладах (2014)
Годованець Н. - Комунікативний метод як засіб вивчення іноземної мови (2014)
Горішна Н. - Особливості функціонування в Україні сучасної системи соціального обслуговування людей похилого віку (2014)
Демчак М. - Ідеї полікультурності педагогів доби просвітництва у практиці підготовки сучасного вчителя початкових класів (2014)
Демянчук М. - Особливості підготовки бакалаврів сестринської справи до професійної діяльності (2014)
Єгорова В. - Сучасні педагогічні технології розвитку науково-педагогічних працівників у контексті євроінтеграційних процесів у вищій освіті (2014)
Карбованець О. - Психолого-педагогічні основи формування знань (2014)
Кобрій О. - Розвиток ідеї демократизації змісту педагогічної освіти вчителя впродовж другої половини ХХ ст., Брода М. (2014)
Козолуп М. - Міждисциплінарний підхід до формування академічної комунікативної компетенції у студентів природничих спеціальностей в університетах США (2014)
Козубовська І. - Професійний розвиток фахівців шкільного консультування в США (2014)
Козубовський Р. - Аналіз діяльності суб’єктів профілактики девіантної поведінки неповнолітніх (2014)
Корольова Т. - Модель формування професійно-етичної культури майбутнього лікаря у процесі гуманітарної підготовки (2014)
Кошманюк М. - Особливості формування здорового способу життя студентів в умовах вищого навчального закладу (2014)
Кравчина Т. - До питання відбору навчального матеріалу з англійської мови (2014)
Кульчицький В. - Філософсько-світоглядні передумови розвитку патріотичного виховання в Україні (історичний аспект) (2014)
Лабінська Б. - Використання методичних ідей Карла Тумлірца у процесі реалізації прямого методу навчання німецької мови на Буковині (друга половина XIX – перша половина XX ст.) (2014)
Леврінц М. - Цілі в структурі мотивації професійної-педагогічної діяльності майбутніх вчителів іноземних мов (2014)
Лещук Г. - Взаємодія школи та сім’ї у профорієнтаційній роботі з учнями (2014)
Логвиненко Т. - Вища освіта Данії, Норвегії, Швеції у сучасному європейському вимірі (2014)
Мартинів О. - Особливості підготовки майбутніх економістів до збереження здоров’я шляхом популяризації здорового способу життя (2014)
Марфинець Н. - Обґрунтування змісту літературного краєзнавства для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів Закарпаття (2014)
Машкаринець-Бутко А. - Трудове виховання молоді в інтернатних закладах Закарпаття (2014)
Мешко Г. - Курс "професійне здоров’я педагога" в системі підготовки майбутніх учителів до здоров’ятворчої діяльності (2014)
Михайлишин У. - Розвиток лінгвістичної освіти за козацької доби (2014)
М’ясковський М. - Організація та реформування педагогічної освіти в міжнародному контексті (2014)
Нахаєва Я. - Термінологічний аналіз основних понять у реалізації компетентнісного підходу в підготовці майбутніх лікарів (2014)
Новакова Л. - Особливості формування культури здоров’я майбутніх лікарів у спеціальних медичних групах (2014)
Омельчук О. - Педагогічне обґрунтування структури та змісту програми профільного навчання за спеціалізацією "художня обробка матеріалів" (2014)
Опачко М. - Комплексний підхід у формуванні методичної майстерності вчителя фізики (2014)
Павленко А. - Теоретичні основи і практика реалізації контекстного навчання: перспективи розвитку (2014)
Павлишин Г. - Модель формування іншомовної фонетичної компетенції у студентів-медиків при професійно орієнтованому вивченні англійської мови (2014)
Палихата Е. - Підготовка учнів початкових класів до вивчення розділових знаків у діалогічних текстах і репліках (2014)
Пасічник О. - Особливості використання ділових ігор на заняттях з іноземної мови у ВНЗ (2014)
Петришин Л. - Змістовий аспект формування креативності майбутніх соціальних педагогів як запорука ефективності їх професійної діяльності (2014)
Поліщук В. - Технології медико-соціальної роботи у діяльності соціального працівника (2014)
Поліщук Ю. - Правові засади соціально-педагогічної діяльності як основа професійного становлення соціального педагога (2014)
Попович І. - Особливості підготовки вчителя-дослідника у Великій Британії (2014)
Поплавська О. - Особливості математичної підготовки економістів (2014)
Приходькіна Н. - Використання технології "переверненого навчання" у професійній діяльності викладачів вищої школи (2014)
Пришляк О. - Особливості професійного розвитку фахівців соціально-педагогічної сфери (2014)
Ратинська О. - Формування відповідального ставлення до здоров’я у підлітків (2014)
Рябець І. - Етапи становлення професійної підготовки майбутніх фахівців із зв’язків з громадськістю за роки незалежності України (2014)
Серховець С. - Структура готовності майбутніх офіцерів правоохоронних органів до кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності (2014)
Слозанська Г. - Супервізія в соціальній роботі: основні підходи та принципи (2014)
Смук О. - Соціальні проблеми сучасної молоді України в умовах трансформації політичної та соціально-економічної систем, Козубовський М. (2014)
Сопотницька О. - Забезпечення вибору власної освітньої технології з урахуванням здібностей та індивідуальних особливостей у підготовці майбутніх учителів фізичної культури (2014)
Сорока О. - Дитячий малюнок: характеристика, можливості (2014)
Суслов Т. - Структурно-функціональна модель формування професійно-екологічної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі фахової підготовки (2014)
Трухан М. - Модель формування готовності майбутніх соціальних педагогів до розв’язання професійних конфліктів (2014)
Хмуринська Т. - Аналіз педагогічної технології формування соціально-професійної зрілості у майбутніх соціальних педагогів (2014)
Царенко О. - Теоретичні підходи до організації наукової діяльності викладачів вищих військових навчальних закладів (2014)
Цвяк Л. - Психолого-педагогічні умови ефективного навчання дорослих іноземної мови (2014)
Чудик А. - Сутність, зміст, особливості та структура готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до застосування спеціальних засобів і заходів фізичного впливу в процесі оперативно-службової діяльності, Діденко О. (2014)
Шелевер О. - Діагностична робота в системі супроводу вихованців інтернатних закладів (2014)
Школяр Н. - Формування готовності до професійної діяльності майбутніх дизайнерів при вивченні культурології (2014)
Шлюз Б. - Вибрані аспекти соціальної допомоги і соціальної роботи з бездомними в Польщі (на прикладі підкарпатського воєводства) (2014)
Шпичко І. - Основні підходи та умови розвитку соціальної компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування (2014)
Ярославцева К. - Самостійна робота студента в процесі вивчення іноземної мови, Смужаниця Д. (2014)
Содержание (2015)
Пальчевський Б. О. - Інтегрована система автоматизованого проектування технологічних машин (2015)
Самарін О. Є. - Двотактний опозитний поршневий двигун (2015)
Бардачёв Ю. Н. - Разработка конструкции и методов расчёта стволов стрелкового оружия с использованием конечно-элементного моделирования, Розов Ю. Г. (2015)
Кириченко А. М. - Експериментальне дослідження жорсткості шарнірів робочого органа багатокоординатного верстата паралельної структури "пентапод", Шелепко О. В. (2015)
Крестьянполь О. А. - Функціональне моделювання гнучких виробничих систем (2015)
Кузнєцов Ю. М. - Багаторівневий системно-морфологічний підхід і модульний принцип проектування технологічного обладнання, Дмитрієв Д. О., Русанов С. А., Півень С. М. (2015)
Кузнєцов Ю. М. - Аналіз процесу затиску-розтиску тіл обертання в затискному механізмі з електромеханічним приводом, Придальний Б. І. (2015)
Наговський Д. А. - До питання застосування синхронних генераторів в пропульсивному комплексі судна в режимі двигуна (2015)
Розов Ю. Г. - Определение параметров, влияющих на возникновение продольных складок при обжиме тонкостенных цилиндрических оболочек (2015)
Рудакова Г. В. - Оптимізація оперативного керування великими електроенергетичними комплексами (2015)
Сарафаннікова Н. В. - Оптимізація управління процесом виробництва макаронних виробів за критерієм якості (2015)
Алієва Л. І. - Експериментальне дослідження деформованого стану комбінованого радіально-поздовжнього видавлювання, Солодун Є. М., Гончарук Х. В., Шкіра О. В. (2015)
Бартків Л. Г. - Оцінка якості стебел соломи льону олійного різних способів збирання з метою розробки нормативних документів, Чурсіна Л. А., Горач О. О. (2015)
Букетов А. В. - Дослідження адгезійних властивостей полімерних композитів на основі епоксидної смоли, полімеризованої ізометилтетрагідрофталевим ангідридом, Акімов О. В., Браїло М. В. (2015)
Одінцов В. В. - Кубічні додекабориди – перспективні тугоплавкі сполуки для техніки, Корінь О. В. (2015)
Клевцов К. М. - Фізико-технологічні властивості і хімічний склад насіння льону та конопель (2015)
Клевцов К. М. - Дослідження біохімічних і фізико-хімічних властивостей компонентів насіння льону (2015)
Клевцов К. М. - Технологія одержання біологічно активних добавок з насіння льону та конопель (2015)
Пасічний В. М. - Використання високодисперсного кремнезему в технології м'ясомістких продуктів оздоровчого спрямування, Гередчук А. М. (2015)
Федорченко О. В. - Особливості методу визначення порядку фази будови тканин комбінованих переплетень (2015)
Сарафаннікова Н. В. - Система підтримки прийняття рішень для підприємства виробництва макаронних виробів (2015)
Точилін С. Д. - Аналіз продуктивності XML-RPC та SOAP PHP Web-служб пошуку в даних СКБД PostgreSQL (2015)
Коберский В. В. - Адаптивная фильтрация в судовых интеллектуальных системах управления, Рожков С. А. (2015)
Пенкіна Н. М. - Моделювання рецептурного складу напівфабрикату для слабоалкогольних напоїв, Татар Л. В., Карбівнича Т. В. (2015)
Рожков С. О. - Моделювання системи динамічного позиціювання судна - постачальника типу PSV (2015)
Дяченко О. П. - Теоретичні та методологічні аспекти ефективної реалізації потенціалу регіону (2015)
Лишко С. В. - Оптимізація механізму регулювання структурних змін в економіці України (2015)
Миленький В. М. - Основні засади створення стратегії соціально-економічної модернізації регіону, Пригодюк О. М. (2015)
Лишевська В. М. - Розвиток швидкісних здібностей студентів, Шупік І. Є. (2015)
Актуальна інформація для авторів та читачів (2016)
References on the articles (2016)
Сокуренко В. В. - Державна політика у сфері оборони України: сучасний стан та напрями розвитку (2016)
Ільїн О. В. - Зміни в судоустрої на українських землях у складі Російської імперії у 1796–1801 рр. (2016)
Надутий А. В. - Основні загрози територіальній цілісності України на сучасному етапі державотворення (2016)
Бічурін Р. Х. - Особливості тактики допиту підозрюваного в умисному вбивстві з хуліганських мотивів (2016)
Войціховський А. В. - Діяльність Ради Європи щодо протидії торгівлі людьми (2016)
Євдокіменко С. В. - Особливості використання судової експертизи за законодавствами України та Франції, Петрова І. А. (2016)
Кревсун О. М. - Переведення засудженого з однієї виправної колонії до іншої. Проблемні питання правового регулювання (2016)
Опанасенко Н. О. - Особливості обстановки шахрайства, вчиненого організованою злочинною групою у сфері житлового будівництва (2016)
Перепелиця М. М. - Порядок формування інформаційних пошукових систем у системі МВС, Володько К. А. (2016)
Юхно О. О. - Особливості використання інформаційних технологій під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій та їх процесуальне оформлення (2016)
Греченко В. А. - Регулювання дорожнього руху в Україні у 1920-ті роки (2016)
Коваленко Л. П. - Деякі проблеми адміністративно-правового регулювання місцевих податків і зборів в Україні (2016)
Круглова А. Є. - Оцінювання ефективності діяльності органів і установ виконання покарань (2016)
Райнін І. Л. - Управління у сфері земельних відносин та надрокористування (2016)
Селюков В. С. - Окремі питання правового регулювання міграційної політики Європейського Союзу, Вуйма А. Г. (2016)
Киричок А. В. - Окремі питання юрисдикційної форми захисту прав учасників господарських товариств (2016)
Кройтор В. А. - Поняття принципу поєднання засад диспозитивності та процесуальної активності суду в цивільному судочинстві (2016)
Резніченко Л. В. - Приватноправова складова в регулюванні освітніх правовідносин (2016)
Супрун Т. С. - Висновок експерта у справах про встановлення та оспорювання батьківства (2016)
Кирєєва І. В. - Вдосконалення правового регулювання припинення суб’єктивних прав на земельні ділянки внаслідок їх викупу для суспільних потреб (2016)
Худякова О. В. - Контракт про проходження служби в Національній поліції України (2016)
Чавикіна Т. І. - Державна служба: трудоправовий аспект (2016)
Дякова О. О. - Формування правової культури працівників національної поліції України (2016)
Печерський О. В. - Теоретико-правові новації викладання курсу інформаційного права у ВНЗ України (2016)
Слинько С. В. - Щодо удосконалення оперативно-розшукової діяльності оперативних підрозділів поліції у протидії молодіжній злочинності (2016)
Шаповал В. М. - Литвинов О. М. Право як феномен культури: спроба філософського осмислення : / Литвинов О. М. ; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ : Янтар, 2014. – 800 с. (2016)
На книжкову полицю (2016)
Новини наукового життя (2016)
Наші автори (2016)
До уваги авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Титул, зміст (2010)
Поташній Ю. - Розминка - за стандартами. А перемога? (2010)
Сищук О. - Рінат Ахметов: "У Тігіпка є всі шанси домовитися з Януковичем" Богдан Данилишин: "Людина, яка в душі є демократом, залишиться ним назавжди" (2010)
Бушанський В. - Про політичну необхідність (2010)
Бушанський В. - Законодавці в очікувані змін і... нового Президента (2010)
Бушанський В. - Різдвяні міркування про владу планет (2010)
Колєснік І. - "Гори-гори, моя заря" (2010)
Цирфа Ю. - Чи одержать земляни бонус? (2010)
Іваненко Н. - Євро-2012 вже не за обрієм! (2010)
Бушанський В. - Ювілейні лейтмотиви (2010)
Буткевич В. - Що нам дав 2009-й у сфері міжнародного права? (2010)
Сищук О. - Рецепт - "культура" цілодобово (2010)
Корніюк В. - Якщо людина заглушає совість, вона знаходить спосіб обійти закон (2010)
Терещенко І. - Народний депутат України Ірина Бережна: "В Україні п’ять років відбувається безпрецедентна "війна" нинішньої влади проти власного народу" (2010)
Корж В. - "... Що шанують громадяни: слова чи вчинки?" (2010)
Філоненко С. - Чи готовий український бізнес до соціальної відповідальності? (2010)
Волинський О. - Стандарт бідності (2010)
Сищук О. - Інформаційна панщина в регіональних ЗМІ (2010)
Рогальська Т. - Інноватика в освіті (2010)
Корніюк В. - Автостоянки – не розкіш (2010)
Поташній Ю. - Богуслав: від Ярослава Мудрого до Ігоря Никоненка (2010)
Ткаченко В. - "Лисичанськ таки стане містом, у якому буде затишно всім, ним пишатимуться, зокрема й мої діти!" (2010)
Марчук Л. - Жовква – ідеальне місто Європи (2010)
Філоненко С. - Мовчання афаліни (2010)
Пузикова Л. - Украдена усмішка дельфіна, або як це робиться в Одесі (2010)
Лиштван О. - Світові політичні лідери у ток-шоу "Золота булава" на Першому Національному (2010)
Юдін І. - Із застави – мильна бульбашка (2010)
Михлик З. - Уже й донечка виросла, а копії її колисочки підтримують власну справу батька (2010)
Марчук Л. - Коли потяг у даль загуркоче... (2010)
Пузикова Л. - "Ап! И тигры у ног моих сели..." (2010)
Модний "вибух" від Надії Ганжі (2010)
Клейменова О. - Формула Каліостро (2010)
Красовська О. - Як сарод розтривожив фібри (2010)
Клейменова О. - Коловерть гірких солодощів (2010)
Красовська О. - Драбина в небо. І навпаки (2010)
Клейменова О. - Фея на арт-барикадах (2010)
Красовська О. - З днем народження, місто художників (2010)
Кочубей М. - У променях Коктебеля (2010)
Бараневич Л. - У білому світі Івана Пилипенка (2010)
Марчук Л. - Ганна Друль у співтворчості зі стихіями... (2010)
Степанчиков Д. М. - Екситонні стани в квантових точках на основ тетрагональних напівпровідників A3IIB2V (2016)
Алиева Л. И. - Способы снижения сил деформирования при холодном выдавливании, Чучин О. В., Гнездилов П. В. (2016)
Андронова О. В. - Сонячна піч на основі параболоїдного концентратора, Курак В. В. (2016)
Кеба П. В. - Розширення функцій і комплексна оцінка якості каркасних компоновок верстатів з механізмами паралельної структури (2016)
Литвиненко В. Н. - Исследование влияния сезонных факторов на обратные токи кремниевых варикапов (2016)
Литвиненко В. Н. - Оптимизация технологического процесса диффузии бора в кремний из твердого источника примеси В2О3, Гринько С. С., Игнатова Т. М., Дощенко Г. Г. (2016)
Марасанов В. В. - Системная классификация критериев оценки технического состояния объектов по источникам акустических сигналов, Шарко А. В., Шарко А. А. (2016)
Рацук М. Е. - Очистка промышленных сточных вод от фенольных загрязнений с помощью сорбентов (2016)
Розов Ю. Г. - Разработка самотормозящего привода на примере проектирования механизма подъёма тележки мостового крана (2016)
Рудик А. В. - Формоутворення поверхонь обертання торцем круга чашкової форми, Рудик В. А. (2016)
Бобирь С. В. - Дослідження якісних властивостей льоносировини та визначення її придатності для застосування у виробництві геотекстилю, Кузьміна Т. О., Тернова Т. І. (2016)
Євтушенко В. В. - Роль стандартизації у формуванні якості текстильної продукції, Євтушенко А. В. (2016)
Кравченюк Х. Ю. - Формування біоплівки E.coli на поверхні нержавіючої сталі AISI 321, залежно від шорсткості поверхні, Кухтин М. Д., Лазарюк В. В. (2016)
Малєєв В. О. - Вплив зрошення на фізико-хімічні властивості чорноземів південних Херсонської області, Безпальченко В. М. (2016)
Мясников С. А. - Исследование влияния высоковольтных импульсных электрических разрядов на свойствa хлопчатобумажного текстильного материала, Семешко О. Я. (2016)
Никулишин І. Є. - Дослідження закономірностей перебігу бродіння яблучного сидру, Дзіняк Б. О., Оробчук О. М. (2016)
Остапчук О. В. - Вдосконалення технології підготовки змішаної котоніновмісної тканини (2016)
Путінцева С. В. - Сучасний стан і проблеми світового та українського ринків целюлозно-паперової продукції (2016)
Скропишева О. В. - Удосконалення технології підготовки лляних текстильних матеріалів, Гнідець В. П. (2016)
Шинкарук О. Ю. - Фізико-хімічні властивості дослідного варіанту рідкого ензимного мийного засобу для санітарної обробки устаткування у молочній промисловості, Кухтин М. Д., Покотило О. С. (2016)
Марасанов В. В. - Определение смысла предложений технического текста по проекциям областей определения предикатов первого и второго уровня, Дымова А. О., Негруца Р. Ю., Дымов В. С. (2016)
Баганов Є. О. - Застосування віртуального потенціалу для моделювання просторових механізмів із в’язями, Бардачов Ю. М., Русанов С. А. (2016)
Мацуй А. М. - Моделювання закономірностей розташування матеріалу вздовж верхньої частини піскового тіла механічного спірального класифікатора (2016)
Mieshkov O. Yu. - Mathematical model of human voice for the task of personal identification and human condition analysis, Novikov О. О. (2016)
Никулишин І. Є. - Математичне моделювання у дослідженнях адгезійної міцності нафтобітумних композитів, Піх З. Г., Чайківський Т. В., Чайківська Р. Т. (2016)
Струтинський В. Б. - Математичне моделювання пружної системи верстата для визначення точності обробки, Колот О. В., Чуприна В. М. (2016)
Мєшкова-Кравченко Н.. - Особливості оцінки обладнання, Мєшков О. Ю. (2016)
Radetska S. V. - Translation of legal terminology as a problem in the studying process (2016)
Авраменко К. - Розвиток інноваційних технологій у професійній підготовці вчителів початкових класів (1985-1991 рр.) (2013)
Адамів С. - Формування професійної компетентності майбутніх маркетологів як педагогічна проблема (2013)
Афанасьєв Д. - Нова ідентичність інтернет-спільнот (2013)
Bartosh O. - To the issue of social workers training in the USA (2013)
Бедевельська М. - Формування творчих здібностей майбутніх учителів, як складової педагогічної майстерності (2013)
Бичок А. - Значення інформаційно-комунікативних технологій у системі освіти США (2013)
Богданюк О. - Професійна компетентність майбутніх офіцерів-прикордонників – основа якісної підготовки до службової діяльності (2013)
Боднарук І. - Зарубіжний і вітчизняний досвід підготовки майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності (2013)
Вовканич М. - Соціально-педагогічна освіта та її роль в подоланні насилля в молодіжному середовищі (2013)
Волчелюк Ю. - Соціально-психологічні особливості соціальної адаптації студентів з обмеженими фізичними можливостями в інклюзивному освітньому просторі (2013)
Гапонова О. - Інформаційно-комунікаційні технології у підвищенні професійної компетентності вчителів початкової школи (2013)
Гуменна І. - Комунікативна компетентність як одна із складових професійної культури майбутніх лікарів (2013)
Данко Д. - Досвід професійної підготовки клінічних соціальних працівників зарубежем (2013)
Зобенько Н. - Сучасні підходи до підготовки фахівців соціально-педагогічної сфери в умовах класичного університету (2013)
Калабішка І. - Вплив різних факторів способу життя на антропометричні показники учнів українських та угорських загальноосвітніх навчальних закладів, Мелега К, Дуло В., Увачек М., Ігас Ф. (2013)
Капінус О. - Структурні складові соціальної відповідальності майбутніх офіцерів збройних сил України (2013)
Карабін О. - Професійний саморозвиток у майбутніх фахівців комп’ютерного профілю (2013)
Кацьора О. - Соціологічні підходи до визначення підприємництва (2013)
Козубовська І. - Британський досвід дистанційного навчання, Попович І. (2013)
Короткіх М. - Підвищення педагогічної майстерності викладачів вищих військових навчальних закладів (2013)
Кравець І. - Соціально-педагогічні передумови становлення і розвитку альтернативної освіти у Польщі кінця ХХ – початку ХХІ століття (2013)
Кульчицький В. - Соціально-педагогічні основи розвитку патріотичного виховання учнівської молоді: сучасний аспект (2013)
Левицька Н. - Структура і зміст освітніх програм професійної підготовки перекладачів в університетах Німеччини (2013)
Леган В. - До проблеми професійної компетентності викладача іноземної мови (2013)
Лисак Г. - Шляхи підвищення об’єктивності контролю та оцінювання навчально-пізнавальної діяльності студентів ВНЗ з іноземної мови (2013)
Лісніченко Ю. - Теоретичні основи підготовки майбутніх офіцерів до професійної діяльності у процесі вивчення фахових дисциплін (2013)
Мартинович О. - Педагогіка П. Петерсена в контексті світових сучасних систем (2013)
Мешко Г. - Стан здоров’я студентів – майбутніх учителів у вимірах якості педагогічної освіти (2013)
Микитенко Н. - Ефективні методи навчання у контексті реалізації сугестивно- асоціативної технології формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничих спеціальностей (2013)
Миськів В. - Психологічний механізм граматичної інтерференції у процесі навчання англійської мови після німецької у майбутніх філологів (2013)
Михайлишин У. - Лінгвістична освіта Київської Русі (2013)
Михайлюк М. - Зміст і форми професійної підготовки майбутніх інженерів у галузі наноелектроніки на сучасному етапі в Україні (2013)
Ніколаєску І. - Використання методів інтерактивного навчання у процесі вивчення курсу "імідж соціального педагога" (2013)
Олло В. - Загальні педагогічні засади та особливості діяльності професійно-технічних навчальних закладів державного департаменту України з питань виконання покарань (2013)
Омельчук О. - Профільна технологічна підготовка як чинник розвитку творчої особистості школяра (2013)
Орлова О. - Експериментальна програма з методики формування культури діалогічного мовлення студентів нефілологічних спеціальностей (2013)
Палихата Е. - Теоретичні основи навчання слухання як одного з видів діалогічномовленнєвої діяльності (2013)
Палінчак В. - Особливості підготовки економістів у вищих навчальних закладах США (2013)
Паршикова О. - Природовідповідне навчання іноземної мови учнів першого класу загальноосвітніх навчальних закладів (2013)
Пелін О. - Концептуалізація соціальних дисфункцій та нонфункцій у соціальних порядках обмеженого доступу, Сойма Н. (2013)
Петришин Л. - Мотивація як провідний чинник формування креативності майбутніх соціальних педагогів у ВНЗ (2013)
Пододіменко І. - Зміст та особливості навчальних програм підготовки бакалаврів комп’ютерних наук в університетах Японії (2013)
Поліщук В. - Роль волонтерської практики в процесі професійної підготовки майбутніх соціальних працівників (2013)
Понзель У. - Реалізація міжпредметних зв’язків у професійній підготовці майбутнього вчителя початкових класів (2013)
Поперечна Л. - Професійний розвиток майбутнього вчителя початкових класів у ВНЗ Російської Федерації (2013)
Поплавська О. - Компетентнісний підхід у навчанні математики (2013)
Попович А. - Соціальна робота як об’єкт іміджу (2013)
Поповський Ю. - Компоненти, критерії і показники сформованості готовності майбутніх економістів до використання автоматизованої системи опитування (2013)
Постолюк М. - Формування організаційних умінь як основного компонента процесу підготовки вчителя (2013)
Робак В. - Основні концептуальні підходи до проблематики соціальної активізації людини у період старості (2013)
Романишина О. - Огляд інформаційних технологій та засобів їх реалізації у вищих навчальних закладах (2013)
Рубель Н. - Компетентнісний підхід до іншомовної професійної підготовки майбутніх екологів (2013)
Савчук Л. - Фактори підвищення мотивації отримання нових знань в галузі туризму сучасними засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2013)
Сивохоп Я. - Формування здорового способу життя підлітків у процесі спортивно-краєзнавчої діяльності позашкільних навчальних закладів (2013)
Сідун Л. - Тенденції розвитку етнічних відносин у США (2013)
Сіренко А. - Зміст і форми фахової підготовки вихователів до формування впевненості в собі в дітей старшого дошкільного віку (2013)
Слозанська Г. - Соціальний супровід осіб з обмеженими можливостями в освітньому просторі вищих навчальних закладів як форма комплексної соціальної допомоги (2013)
Сопко Р. - Проблеми догляду за людьми похилого віку. Паліативна і хоспісна допомога в Україні (2013)
Співаковська Є. - Вимоги сучасної освітньої галузі до рівня підготовки вчителя-гуманітарія до полісуб’єктної взаємодії у навчально-виховному процесі (2013)
Смужаниця Д. - Система вищої освіти Франції: історичний досвід та сучасний стан (2013)
Стойка О. - Фінансова підтримка вищої освіти в США (2013)
Сулим Н. - Застосування засобів дистанційної освіти у навчальному процесі педагогів англійської мови у Великобританії (2013)
Сушенцев А. - До проблеми стандартизації підготовки виробничого персоналу в США (2013)
Терещук В. - Відбір текстових матеріалів для формування англомовної лексичної компетенції (2013)
Товканець О. - Взаємодія школи і сім’ї у профілактиці девіантної поведінки учнів, Лендєл Л. (2013)
Фалинська З. - Волонтерська практика в системі професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери (2013)
Ходань О. - Компетентнісний підхід до підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ (2013)
Цвяк Л. - Реферат зі стилістики сучасної німецької мови як форма самостійної роботи курсантів (2013)
Козубовська І. - Толерантність як важлива умова успішної міжкультурної взаємодії, Бабинець М. (2013)
Шегда М. В. - Соціально відповідальне маркетингове управління підприємством на основі ЗПС (на прикладі підприємства з продажу лакофарбової продукції) (2016)
Нікогосян Н. І. - Аналіз сучасних методів забезпечення якості будівельної продукції, Матвієвський С. В., Балацький М. В. (2016)
Вітренко Л. О. - На методичних засадах "facility management" (2016)
Алтухова Д. В. - Календарне планування в сучасних умовах, Тугай О. А. (2016)
Черненко К. В. - Формування методів і засобів комплексної механізації циклічного піднімання монтажно-технологічного мобільного комплексу (МТмК) (2016)
Карпюк А. А. - Організаційно-технологічні аспекти впливу зовнішнього середовища на діяльність підприємства (2016)
Осипов С. А. - Методика выбора технологии реставрации памятников архитектуры (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського