Мусійко В. Д. - Визначення тиску спеціальних землерийних машин на ґрунт в робочому та транспортному режимах (2016)
Хмара Л. А. - Раціональні параметри ковша скрепера з напівкруглим днищем, Спільник М. А. (2016)
Хмара Л. А. - Удосконалення обладнання для вивезення уламків пошкоджених та зруйнованих будівель, Шатов С. В. (2016)
Хмара Л. А. - Гибридный привод машин для земляных работ – путь к снижению энергоемкости рабочих процессов, Холодов А. П. (2016)
Кроль Р. М. - Оптимізаційний розрахунок ширини відвала бульдозера телескопічного типу за узагальненим критерієм оптимізації ПNG (2016)
Хожило М. Е. - Визначення напружено-деформованого стану фрези методом кінцевих елементів, Шевченко Є. С. (2016)
Балєсний С. П. - Експерементальний комплекс для дослідження процесу проколу грунту з коррекцією траекторії руху (2016)
Коваль А. Б. - Визначення поправочних коефіцієнтів для розрахунку складових сил копання ґрунту універсальною землерийною машиною (2016)
Гурко А. Г. - Анализ математической модели движения манипулятора екскаватора (2016)
Данілов Р. Г. - Особливості приводу спеціального обладнання технологічних машин, Добров О. О. (2016)
Шатов С. В. - Обладнання для підготовчих робіт при виконнанні траншей, Клименко А. А. (2016)
Шатов С. В. - Дослідження обладнання для розробки липких грунтів, Дойнов О. О. (2016)
Пантелеєнко В. І. - Оборудование для ремонтных и реконструкционных работ на базе автопогрузчика, Таран М. С. (2016)
Єфіменко О. В. - Моделювання робочих процесів одноківшових навантажувачів за допомогою "Аutodesk Іnventor", Плугіна Т. В., Мусаєв З. Р. (2016)
Колісник М. П. - Аналіз причин падіння баштового крану КБ-674а, Заяць Г. В., Червоноштан А. Л., Калашник Д. В. (2016)
Хмара Л. А. - Дослідження кінематичних параметрів приводу маніпуляторного обладнання для вкладання бордюрних каменів на базі автомобіля КАМАЗ, Кулик І. А., Пікуш Ю. С. (2016)
Техніка кафедры СДМ ГВУЗ "ПГАСА" (2016)
Остання сторінка (2016)
Павлов В. В. - Процесний підхід як інструмент вирішення проблем ефективності управління витратами підприємств (2016)
Бєлоус Н. Д. - Етап планування в системі оцінки економічної безпеки підприємств (2016)
Коваленко В. В. - Теоретичні підходи у визначенні сутності діагностики підприємства (2016)
Лисак Н. В. - Покращення діяльності підприємства шляхом організації комп'ютерної інформаційної бази, Міронова Ю. В., Перегончук Н. П., Пітик О. В. (2016)
Климчук А. О. - Основні інструменти підвищення ефективності управління підприємством (2016)
Яременко О. Ф. - Кадрова безпека підприємства: концептуальні основи забезпечення (2016)
Руденко М. В. - Навчання персоналу як ресурсна складова управління підприємством (2016)
Гук Н. А. - Дистанційна освіта як чинник підвищення зайнятості населення (2016)
Кулініч О. А. - Комплексний механізм кадрового менеджменту підприємства, Єсінова Н. І., Зарецька Л. М. (2016)
Ченаш В. С. - Аудит як засіб боротьби з шахрайством, Демчук Ю. А. (2016)
Загорянська О. Л. - Особливості впливу амортизаційних відрахувань на собівартість продукції сучасних підприємств в умовах конкурентного середовища, Карлик Ю. Ю., Углава А. О. (2016)
Кузнецова С. О. - Калькулювання витрат за етапами життєвого циклу продукту в системі стратегічного управлінського обліку, Тиханська І. О. (2016)
Бойко Л. І. - Декларація з податку на прибуток підприємства: алгоритм складання та новації 2016 року (2016)
Ярема Б. П. - Бюджетно-податкова політика України та напрями її реалізації, Ситник Н. С. (2016)
Половинчак Л. А. - Економічне обґрунтування розмежування витрат на проживання в гуртожитку вищого навчального закладу за джерелами фінансування для реалізації управлінської функції контролю бюджетних установ, Чебан Т. М. (2016)
Кемарська Л. Г. - Проблеми і перспективи впровадження комп’ютерної форми обліку і звітності бюджетними установами, Пугачова І. С. (2016)
Ільницька-Гикавчук Г. Я. - Удосконалення управління витратами туристичних підприємств (2016)
Ющенко Н. Л. - Моделі і методи аналізу вигід і витрат у прийнятті рішень, Міщенко А. М. (2016)
Дзюба Т. А. - Аналіз ліквідності підприємств машинобудування (2016)
Ткачук О. М. - Сучасний стан розвитку інноваційного підприємництва (2016)
Гавловська Н. І. - Застосування сучасних технологій управління інноваційним розвитком вітчизняних підприємств (2016)
Скалюк Р. В. - Банківська система України: виклики та перспективи розвитку, Русин О. І. (2016)
Ковриженко Л. О. - Державні банки: міжнародний досвід та перспективи для України (2016)
Салайчук О. М. - Генезис автотранспортного страхування (2016)
Бєлова І. В. - Методичні засади оптимізації процесу збору даних про операційні втрати банку, Нілова Н. М. (2016)
Мержинський Є. К. - Концепція моделювання загроз логістичної системи підприємства (2016)
Кабаненко Ю. В. - Методологічні аспекти моделювання інформаційних потоків у логістичному середовищі (2016)
Мисюк М. С. - Управління маркетинговими дослідженнями в рекламі на прикладі СК "Уніка", Карпенко В. Л. (2016)
Ковальчук С. В. - Комерційні позначення та їх роль у створенні та управлінні брендами (2016)
Мельник Ю. М. - Трансформація маркетингових комунікацій: нетрадиційні види, Сагер Л. Ю., Черкас І. Ю. (2016)
Гоголь І. А. - Оцінка стратегічних позицій підприємств Хмельницької області (2016)
Нагайчук В. В. - Структура і динаміка доходів і витрат домогосподарств Вінницької області, Костюк С. В., Кушнір Т. О. (2016)
Вільчинська О. М. - Визначення можливостей застосування виробничої функції Кобба-Дугласа як інструменту управління виробничими ресурсами регіону, Паночишин Ю. М., Кушнір Т. О. (2016)
Оксенюк С. Г. - Економічний кластер: поняття, сутність, структура, типи (2016)
Лебедевич С. І. - Концепція поліфункціонального реформування економіки України (2016)
Соболєва М. В. - Розвиток теорії монополістичної конкуренції (2016)
Романуха О. М. - Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в Україні (2016)
Журба І. Є. - Головні напрями раціонального використання природно-ресурсного потенціалу Хмельницької області в умовах трансформації економічної системи України (2016)
Ярема Я. Р. - Механізм реалізації стимулюючого потенціалу фіскальної політики (2016)
Стефанишин О. Б. - Соціально-економічні аспекти розвитку торгівлі в Україні (2016)
Дьяченко О. В. - Митний контроль як один із засобів виявлення правопорушень у сфері митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, Вишинська Т. Л., Литвин С. М. (2016)
Винар Н. В. - Транскордонна співпраця на прикордонних територіях: досвід, виклики та перспективи (2016)
Румянцев А. П. - Інфраструктура транскордонних товарних потоків, Яремович П. П. (2016)
Хорольський В. П. - Управління портфелем зовнішньоекономічного замовлення з оптимізацією траекторії витрат енергоресурсів, Хорольський К. Д., Шпанько М. І. (2016)
Титул, зміст (2016)
Апостол М. В. - Проблема збереження генофонду тварин в історії вітчизняної зоотехнії (2016)
Близнюк М. Ю. - Особливості розвитку і економічного стану "Державного наукового центру лікарських засобів" у другій половині ХХ століття (2016)
Бондур Т. О. - Колекція галузевих газет ХІХ ст. (1856–1900) у фондах Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН (2016)
Горбань Ю. А. - Історіографічний аналіз та характеристика джерельної бази як складові дисертаційного дослідження зі спеціальності "Історія науки й техніки" (2016)
Грищенко Т. Р. - Сітка кореспондентів Сільськогосподарського наукового комітету України як приклад громадської ініціативи у розбудові галузевого дослідництва (2016)
Дефорж Г. В. - Дослідження М. В. Павловою викопних нижньокрейдових аммонітів (2016)
Зозуля А. М. - Науково-організаційна діяльність вітчизняного історика Петра Курінного (1920-ті – початок 1940-х рр.) (2016)
Кісіль М. І. - Розвиток економічної науки і освіти в Харківському національному аграрному університеті імені В. В. Докучаєва за його 200-річну історію (2016)
Коваленко Н. П. - Еволюція застосування методів математичної статистики для обробітку результатів польових дослідів у землеробстві України (друга половина ХІХ – початок ХХІ століть) (2016)
Коніва Ю. В. - Історія формування мережі мостів та їх експлуатація у Слобідській Україні XVIII ст. (2016)
Лютик Т. В. - Еволюція підходів до визначення понять науково-технологічного й інноваційного потенціалів (2016)
Мандибура І. П. - Природоохоронні погляди О. С. Федоровського (1885–1939 рр.) в контексті діяльності Українського комітету охорони пам’яток природи (2016)
Пилипчук О. О. - Правознавець О. Ф. Кістяківський (1833–1885) про значення та цілі Київського юридичного товариства (2016)
Пилипчук О. Я. - Еволюційна теорія як основа для вивчення чинників і закономірностей розвитку живої природи (2016)
Сухенко І. І. - Історія фізичної культури в соціокультурному контексті (від давнини до сьогодення) (2016)
Федорова Т. М. - Науково-практична діяльність історико-культурних заповідників Черкащини (2016)
Юдіна К. Є. - Наукова діяльність О. М. Бакєєвої в контексті розвитку наукових установ з фізіології травлення у свиней (20 – 80 рр. ХХ ст.) (2016)
Title, content (2016)
Мороз В. М. - Академік Заболотний Данило Кирилович - обдарований народом України безсмертям (до 150-річчя з дня народження), Палій Г. К., Ковальчук В. П. (2016)
Деркач С. А. - Вплив біоцидних засобів (Мірамістину та Хілаку) на процес біоплівкоутворення S.Aureus, Воронкіна І. А., Кхедер С. С., Габишева Л. С., Крилова І. А. (2016)
Климнюк С. І. - ДослІдження біологічної активності похідних 2-амінотіазол-4(5н)-ону, Покришко О. В., Винничук М. О., Симчак Р. В., Тулайдан Г. М., Барановський В. С., Грищук Б. Д. (2016)
Кондратюк В. М. - Характеристика здатності до утворення біоплівок мікрофлори вогнепальних та мінно-вибухових ран кінцівок, Ковальчук В. П., Безулий М. М., Фомін О. О. (2016)
Трофіменко Ю. Ю. - Динаміка утворення біоплівок на поверхні ендотрахеальних інтубаційних трубок Pseudomonas aeruginosa та Acinetobacter baumannii, Буркот В. М., Макац Є. Ф. (2016)
Кучеренко О. М. - Особливості гормонального фону у дівчат юнацького віку з аномальними матковими кровотечами різних морфотипів залежно від фаз менструального циклу (2016)
Назарчук Г. Г. - Етіологічна структура та чутливість до антибіотиків, антисептиків збудників гнійно- запальних захворювань, Гуменюк М. І., Назарчук О. А., Коваленко І. М. (2016)
Пантьо В. В. - Вплив низькоінтенсивного лазерного випромінювання на антибіотикочутливість мікроорганізмів - збудників гнійно-запальних захворювань, Коваль Г. М., Пантьо В. І. (2016)
Попов М. М. - Комплексна дія світлодіодного випромінювання та антисептичних препаратів, що містять Динатрію едетат, на добові біоплівки клінічних штамів Рseudomonas aeruginosa, Мішина М. М., Маланчук С. Г., Козлов О. П. (2016)
Поліщук С. С. - Експериментальне дослідження загоєння травматичних пошкоджень слизової оболонки порожнини рота щурів при порушенні функції гепатобіліарного тракту (2016)
Попов М. М. - Вплив електромагнітного випромінювання та газового складу атмосфери культивування на здатність стафілококів і коринебактерій до біоплівкоутворення, Калініченко С. В., Чаусовська Т. А., Бабич Є. М., Коротких О. О., Ківва Ф. В., Коваленко О. І., Балак О. К. (2016)
Филимонова Н. И. - Перспективы создания мягких лекарственных форм на основе антисептиков неорганической природы, Гейдерих О. Г., Литаров В. Е. (2016)
Юрчишин О. І. - Вивчення протимікробних і антибіотикопотенціюючих властивостей спиртових рослинних екстрактів відносно шкірних ізолятів стафілококів - збудників піодермій з різними механізмами MLS-резистентності, Куровець Л. М., Руско Г. В. (2016)
Маєвський О. Є. - Зв'язки сонографічних параметрів щитоподібної залози з показниками будови й розмірів тіла здорових чоловіків і жінок до 25 років, Сікора В. З., Гненна В. О., Шаюк А. В. (2016)
Гридіна Т. Л. - Виявлення противірусної активності похідних бензодіазолів щодо збудників грипу, Радкевич К. В., Кольцова І. Г., Федчук А. С. 2, Лозицький В. П., Басок С. С., Артеменко А. Г., Кузьмін В. Є. (2016)
Вастьянов Р. С. - Підсилення протисудомної дії леветирацетаму застосуванням рекомбінантного антагоністу інтерлейкін-1 рецепторів при експериментальному хронічному судомному синдромі, Стрельнікова Ю. С. (2016)
Чаплик-Чижо І. О. - Моделювання за допомогою дискримінантного аналізу можливості захворювання на піодермії чоловіків і жінок залежно від особливостей будови та розмірів тіла (2016)
Дяченко В. Ф. - Ефективність дії комбінацій препаратів з групи фторхінолонів з іншими антибіотиками на полірезистентні штами синьогнійної палички та ентеробактерій, Марющенко А. М., Чигиринська Н. А., Куцай Н. М. (2016)
Голубнича В. М. - Антибактеріальна дія комплексних препаратів на основі хітозану та наночастинок міді, Трофименко Я. В., Калінкевич О. В., Корнієнко В. В., Скляр А. М. (2016)
Гураль А. Р. - Вплив нестероїдного протизапального препарату напроксену на мікрофлору кишечника в експерименті, Панас М. А., Корнійчук О. П. (2016)
Іванова М. О. - Характер мікрофлори порожнини рота у хворих з неускладненими переломами нижньої щелепи (2016)
Кременчуцкий Г. Н. - Септомакс - новый хлорвыделяющий дезинфицирующий препарат пролонгированного действия. Сравнительная оценка активности, Бурмистров К. С., Степанский Д. А., Кошевая И. П., Батс А. К., Торопин В. Н. (2016)
Бобир В. В. - Порівняльна чутливість культур клітин до клінічних ізолятів ентеровірусів, Понятовський В. А., Назарчук О. А., Дюжикова О. М., Широбоков В. П., Долінчук Л. В. (2016)
Pryshlyak A. M. - Some variants of blood supply and innervation of the gluteal and posterior femoral areas in fetus , Reminetskyy B. Y., Stakhurska I. O., Shchur O. M. (2016)
Ромашкіна О. А. - Характеристика структурних особливостей нирок в умовах пригнічення функції щитоподібної залози (2016)
Салій З. В. - Морфометрична характеристика мікроциркуляторного русла у хворих з наслідками черепно-мозкової травми (2016)
Погорілий В. В. - Віддалені результати лікування дітей з вродженою кілеподібною деформацією грудної клітки із застосуванням нерезекційної передньої торакопластики, Сасюк А. І., Конопліцький В. С., Лойко Є. Є., Шульга Д. І. (2016)
Шапринський В. О. - Роль антибактеріальної терапії у лікуванні хворих з абсцесами печінки, Макаров В. М. (2016)
Баташова-Галинская В. А. - О значении ультразвука в реабилитации больных инфарктом миокарда с сопутствующим шейным остеохондрозом, Новиков С. А., Яблонская В. Б. (2016)
Бобрук С. В. - Показники сануючої ефективності нового антисептичного засобу для обробки слизових оболонок, Трет'яков М. С., Гріжимальська К. Ю. (2016)
Гончаренко О. В. - Критична ішемія нижніх кінцівок у хворих на цукровий діабет та облітеруючий атеросклероз (2016)
Жорняк О. І. - Вплив білкового навантаження на антимікробну активність антисептичних препаратів, Стукан О. К., Сорокоумова Л. К. (2016)
Демчук А. В. - Факмакоекономічний ABC- та VEN-аналізи лікування пацієнтів з негоспітальною пневмонією на тлі супутніх хронічних захворювань (2016)
Костріков С. О. - Нейровізуалізаційні особливості головного мозку пацієнтів з гострим порушенням мозкового кровообігу на фоні лакунарного ураження головного мозку та атрофії мозкової тканини. Взаємодія різних ознак патології мілких судин головного мозку між собою, Смотрицька Т. В., Московко С. П. (2016)
Красій Н. І. - Спектр мікроорганізмів, виділених від хворих у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії, Климнюк С. І., Покришко О. В. (2016)
Ночвіна О. А. - Характеристика структурних змін внутрішніх статевих органів у жінок з синдромом хронічного тазового болю (2016)
Фомін О. О. - Характеристика біологічних властивостей мікрофлори, виділеної з ран постраждалих в зоні АТО, Фоміна Н. С., Кондратюк В. М. (2016)
Римша О. В. - Ефективність декасану у комплексному лікуванні хворих із загостренням хронічного циститу, Яцула О. В., Гончар О. О. (2016)
Шкурупій Д. А. - Санація ротової порожнини - засіб профілактики вентилятор-асоційованої пневмонії у новонароджених, Бєляєв І. С. (2016)
Мартинчук Н. О. - Первинний криптококоз шкіри у ВІЛ-інфікованого пацієнта: аспекти діагностики та лікування (2016)
Береза Б. М. - Вивчення клінічної ефективності лікувальної композиції з декаметоксином у хворих хронічним генералізованим катаральним гінгівітом та хронічним генералізованим пародонтитом, Чепель Л. І., Береза Є. М., Шевчук Н. М. (2016)
Колодій С. А. - Роль тестового контролю у вдосконаленні вивчення мікробіології, Кордон Ю. В., Шевчук Н. М. (2016)
Malik V. D. - The algorithm of surgical treatment of trochanteric fractures of the femur, Kalashnikov A. V. (2016)
Арсенюк В. В. - Епідуральна анестезія як ефективний компонент мультимодальної анальгезії лікувального алгоритму при травмі підшлункової залози та післятравматичному панкреатиті, Петрук Д. В., Зарицький О. О., Гайсенюк Л. В., Бартош А. М., Дідич Т. В., Гринів О. В. (2016)
Богомольний Б. Р. - Нові підходи щодо виявлення різних патогенів та прогнозування розвитку інфекційного захворювання, Бочарніков В. П., Барзинський В. П., Гридіна Т. Л., Свєшніков С. В. (2016)
Климнюк С. І. - Методичні аспекти викладання мікробіо- логії у Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я. Горбачевського, Ткачук Н. І., Романюк Л. Б., Творко М. С. (2016)
Корнійчук О. П. - До питання діагностики Helicobacter pylori - асоційованих захворювань травного тракту, Шикула Р. Г., Тимчук І. В., Павлій С. Й., Немченко О. О., Федечко Й. М. (2016)
Мруг В. М. - Методологічні підходи до викладання внутрішньолікарняних інфекцій на медич- ному факультеті національного медичного університету, Вовк І. М., Гуменюк М. І., Римша О. В., Бобир В. В. (2016)
Палій В. Г. - Обґрунтування ефективності комбінованого лікування бактеріальної виразки рогівки з використанням амніотичної оболонки, Присяжна С. В., Тарамбула О. Ю., Дудар А. О. (2016)
Широбоков В. П. - Мікробіологічні методи діагностики інфекційної патології та їх значення при викладанні медичної мікробіології, Войцеховський В. Г., Якименко А. І. (2016)
Панчук О. Ю. - Процедури кластерного аналізу та їх місце у процесі створення професіограм спеціальностей стоматологічного профілю відповідно до особливостей функціонального стану сенсорних систем організму (2016)
Палій Г. К. - Структуризація та проблеми викладання клінічної мікробіології на етапі інтернатури, Широбоков В. П., Іванова С. А., Ковальчук В. П. (2016)
Тарасюк В. С. - Умови та необхідність вивчення дисципліни "перша медична допомога в екстремальних ситуаціях" у медичних вищих навчальних закладах, Матвійчук М. В., Корольова Н. Д., Паламар І. В., Поляруш В. В., Подолян В. М., Кривецька Н. В., Фіщук В. В., Гринишин В. Г. (2016)
Іванченко О. З. - Мотивація навчальної діяльності у студентів першого курсу медичного факультету (2016)
Слободянюк В. А. - Нові підходи в діагностиці та лікуванні хворих з обструкцією верхніх сечових шляхів, Пилипонова В. В. (2016)
Хіміч С. Д. - Кишкова непрохідність: основні симптоми та синдроми, Масіброда Н. Г., Феджага О. П. (2016)
Філімонова Н. І. - Становлення фармацевтичної мікробіології: шлях від минулого до майбутнього, Дика О. М. (2016)
Черепахина Л. П. - Плацебо: история появления термина. Место плацебо в современной терапии (обзор литературы), Курець А. А., Шевчук Е. В. (2016)
Андрієвський І. Ю. - Данило Кирилович Заболотний (до 150 - річчя з дня народження) (2016)
Білоус Б. Д. - Модель динаміки вібраційного двигуна з двох маятниковим вібратором та механізма вільного ходу при кінетичному збуренні, Мандзюк М. Ф., Петрушевський Р. П. (2011)
Бурдейна О. В. - Модифікація вібраційного спектру мембрани з нерегулярним хаотичним контуром, Гель П. В., Бурдейний В. М. (2011)
Виноградов Б. В. - Гидропневмобаллонная упруговязкая система (2011)
Виноградов Б. В. - О динамических характе-ристиках упруговязких систем с резинокордными оболочками (2011)
Гурський В. М. - Вплив нелінійності зусилля електромагнітного приводу на динаміку вібраційних машин, Ланець О. С., Шпак Я. В., Лозинський В. І. (2011)
Калмыков М. А. - Исследование зависимости динамических и технологических параметров процесса виброобработки от способа включения внешнего поля возбуждения, Струтинский В. Б., Щелоков В. С. (2011)
Назаренко І. І. - Оцінка вкладу вищих гармонік в робочий процес машин різного технологічного призначення, Свідерський А. Т., Ручинський М. М., Дєдов О. П. (2011)
Рахманов С. Р. - Исследование динамики процесса прошивки трубной заготовки на прошивном стане (2011)
Рахманов С. Р. - Моделирование виброактивности стержня оправки стана винтовой прокатки труб, Тополов В. Л. (2011)
Черевко А. Н. - Влияние сдвига фаз управляемых дебалансных вибровозбудителей на структуру силового поля, Черевко П. А. (2011)
Чубик Р. В. - Дослідження параметрів струму в електромагнітному віброприводі резонансних адаптивних вібромшин при застосуванні двоплярної широтно-імпульсно модульованої напруги для його живлення, Ярошенко Л. В., Омельянов О. М. (2011)
Дудник В. В. - Технологические возможности вибрационной обработки (2011)
Дудников А. А. - К вопросу изменения микротвердости материала при вибрационной обработке, Беловод А. И., Канивец А. В., Дудник В. В. (2011)
Задорожна А. А. - Гідропривідний керуючий пристрій імпульсного зрошувального аппарату, Павлюк О. І., Ратушняк Г. С., Коц І. В. (2011)
Канивец А. В. - К вопросу пластического деформирования при вибрационной обработке (2011)
Кондратюк О. М. - Оптимізація технологічного процесу вібраційно-відцентрової обробки деталей, Серілко Л. С. (2011)
Швець Л. В. - Діагностування циліндро-поршневої групи дизеля СМД-31А за віброакустичними параметрами, Савчук Б. В. (2011)
Антропова Л. М. - Вплив вібраційних коливань на процес миття картоплі, Гладка А. Д., Датьков В. П. (2011)
Бандура В. М. - Інтенсифікація екстрагування в технології виробництва ріпакової олії, Коляновська Л. М., Ружицька Н. В. (2011)
Бандура В. М. - Аналіз методів екстрагування для збільшення кількості та підвищення якості олії, вилученої з олійного насіння, Марчак Т. В., Романов М. О., Жегалюк О. В. (2011)
Гладушняк А. К. - Оптимальные параметры дробильной установки для тонкого селективного измельчения растительного сырья, Федоренко И. В. (2011)
Друкований М. Ф. - Вібраційна технологія очистки олії від мила при виробництві біодизелю, Бандура В. М., Паламарчук В. І. (2011)
Запорожець Ю. В. - Дослідження процесу електроіскрового оброблення рослинної сировини при віброекстрагуванні, Зав’ялов В. Л., Дашковський Ю. О. (2011)
Котов Б. І. - Моделювання динамічних режимів роботи установок термообробки зерна у віброзрідженому шарі з комбінованим енергопідведенням, Мирошник В. О., Калініченко Р.А., Степаненко С.П., Швидя В. О. (2011)
Литвиненко О. А. - Приготування композицій засобів захисту рослин за допомогою гідродинамічної кавітації, Некоз О. І., Логвінський Р. В. (2011)
Луговський О. Ф. - Модель управління технологічним процесом ультразвукового кавітаційного вилучення пектину з рослинної сировини, Берник І. М., Лобань Ю. М. (2011)
Луговской А. Ф. - Ультразвуковой фильтр для технологии производствабиотоплива, Мовчанюк А. В., Пыжиков Ю. А., Назарова О. И. (2011)
Любін М. В. - Основи розрахунку систем засобів перемішування органічних відходів в біогазових установках (2011)
Некоз О. І. - Перспективні матеріали для виготовлення гідродинамічних кавітаційних апаратів, Литвиненко О. А., Кавун В. П. (2011)
Очеретяный Ю. А. - Исследование влияния качки судна на работу абсорбционных холодильных агрегатов (АХА), Титлов А. С. (2011)
Сафонова О. М. - Вплив імпульсної водно-теплової обробки зерна пшениці на його структурно-механічні властивості, Разборська О. О., Юферов В. Б., Озеров О. М. (2011)
Тищенко Л. Н. - Движение семян рапса по вибрирующей ребристой поверхности в гипотезе вязкого трения, Лукьяненко В. М., Жилина Е. А., Кись В. Н., Лукьяненко А. В (2011)
Тищенко Л. Н. - Кинетика сепарируемых зерновых смесей в вертикальных цилиндрических виброрешетах, Ольшанский В. П., Ольшанский С. В. (2011)
Тищенко Л. Н. - К расчёту колебаний неоднородного слоя зерновой смеси на виброрешете, Ольшанский В. П., Ольшанский С. В. (2011)
Тищенко Л. Н. - Динамика извлечения легких примесей пневмосепарирующим устройством виброцентробежного сепаратора, Слипченко М. В. (2011)
Хайліс Г. А. - Вплив сил інерції на відділення частинок ґрунту від бульбоплодів, Дідух В. Ф., Крисак Ф. М., Лисковець О. В. (2011)
Титул, зміст (2016)
Беляев Н. Н. - Защита атмосферы от загрязнения при эмиссии опасного вещества из движущегося железнодорожного вагона, Берлов А. В., Кириченко П. С. (2016)
Беляев Н. Н. - Оценка уровня экологической безопасности при работе маневрового тепловоза, Гунько Е. Ю., Мунтян Л. Я. (2016)
Білик С. І. - Дослідження функції зміни жорсткості перерізу круглих арок зі зварних двотаврів, Шпинда В. З. (2016)
Білик А. С. - Сучасні методи моделювання прогресуючого руйнування будівель і споруд, Коваленко А. І. (2016)
Бондаренко С. В. - Низкомарочное гидравлическое вяжущее из сырьевой смеси с использованием техногенных продуктов, Севастьянова О. Э., Бондаренко А. С. (2016)
Гасій Г. М. - Основи формотворення і проектування просторових покриттів із структурно-вантових сталезалізобетонних конструкцій (2016)
Дадиверина Л. Н. - Проблемы энергосбережения при комплексной реконструкции многоэтажных зданий существующей городской застройки, Орловская Е. Ю., Дадиверина А. В. (2016)
Євсєєва Г. П. - Фіто- і зоосимволіка в українському традиційному хатобудуванні, Ткач О. В. (2016)
Малюшицький О. В. - Вибір орієнтації будівель з ціллю оптимізації теплоенергетичного впливу зовнішнього клімату на тепловий баланс будівлі на прикладі міста Полтава, Старжицький В. Р., Дмитренко Л. А. (2016)
Мартыш А. А. - Вероятностный подход к определению продолжительности работ календарного плана (2016)
Махінько М. М. - Прогноз довговічності бетону захисного шару стінових панелей великопанельних житлових будівель серії 1-480 по критерію карбонізації (2016)
Накашидзе Л. В. - Формирование состава системы энергообеспечения, использующей энергию альтернативных источников, Габринец В. А. (2016)
Перегінець І. І. - Синергетичний ефект кластерних домобудівних стратегій житлового сектору України в умовах соціально-економічних трансформацій, Назаренко І. І., Савицький М. В., Юрченко Є. Л., Коваль О. О., Бринзін Є. В. (2016)
Савицкий Н. В. - Особенности проектирования конструкций деревогрунтобетонного перекрытия, Елисеева М. А., Кузьмин Г. И. (2016)
Савицький М. В. - Організаційно-технологічні рішення виготовлення ґрунтоблоків, Шатов С. В., Євсєєв Е. О. (2016)
Семко О. В. - Типологічна класифікація дефектів виготовлення бетонного осердя трубобетонних конструкцій, Гукасян О. М. (2016)
Тимошенко О. А. - Підвищення ефективності використання теплових ресурсів у будівлі, Сюрмакова Д. А. (2016)
Тріфонов І. В. - Підвищення конкурентоспроможності організацій за допомогою ціннісно-орієнтованого управління проектами та програмами (2016)
Фурсов В. В. - Промышленная безопасность металлических дымовых труб трубопрокатного цеха №1 АОА "Таганрогский металлургический завод", Яровой С. Н. (2016)
Чеканович М. Г. - Експериментально - теоретичні дослідження напружено-деформованого стану залізобетонних балок, підсилених зовнішньою арматурою, Чеканович О. М., Журахівський В. П. (2016)
Чеканович М. Г. - Міцність та деформативність зовнішньо підсилених залізобетонних балок, Романенко С. М., Андриевская Я. П. (2016)
Яковишина Т. Ф. - Нормування поелементного та поліелементного забруднення ґрунту важкими металами за допомогою ГДК (2016)
Остання сторінка (2016)
Патон Б. Є. - Шановні колеги (2016)
Шпаковская Т. А. - Созидая, К. Ф. Стародубов приближал будущее (2016)
Башев В. Ф. - Высокоэнтропийные сплавы Al-Co-Cr-Fe-Mn-Ni-Si-V в литом и жидкозакаленном состоянии, Кушнерев А. И. (2016)
Большаков В. И. - Особенности структурообразования наномодифицированных Si-Mn-сталей, Калинин А. В. (2016)
Большаков В. И. - Влияние структуры аустенита и продуктов его распада на квазихрупкое разрушение высокопрочного толстолистового проката для строительства, Лаухин Д. В., Иванцов С. В. (2016)
Вахрушева В. С. - Методы определения сопротивления разрушению высоковязких трубных сталей, Грималовская Е. А. (2016)
Вашкевич Ф. Ф. - Роль подслоев в повышении теплотехнических характеристик плазменных покрытий, Спильнык А. Я., Загородний А. Б., Журавель В. И. (2016)
Гирин О. Б. - Явление фазообразования электроосаждаемых металлов через стадию переохлажденного жидкого состояния (2016)
Губенко С. И. - Исследование превращений в неметаллических включениях методом высокотемпературной металлографии, Никульченко И. А. (2016)
Гуль Ю. П. - Оборудование для производства холоднодеформированного арматурного проката с широким спектром потребительских свойств, Ивченко А. В., Кондратенко П. В., Мачуская Н.Д., Моргун М. П. (2016)
Гуль Ю. П. - Характеристики макролокализации пластической деформации при одноосном растяжении стальных объектов и их сопротивление вязкому разрушению, Ивченко А. В., Кондратенко П. В., Чмелева В. С., Перчун Г. И. (2016)
Калинина Н. Е. - Влияние дефектов на качество деформируемых алюминиевых сплавов, Вилищук З. В., Носова Т. В., Мамчур С. И. (2016)
Карпов В. Ю. - Формирования структуры медных газаров сложной формы, Губенко С. И., Карпов В. В. (2016)
Корогод Н. П. - Ідентифікація нематеріальних активів підприємств, Сулім-Тимовті А. О. (2016)
Костин В. А. - Модифицирование структуры сварных швов высоко-прочных низколегированных сталей наночастицами тугоплавких металлов, Григоренко Г. М., Жуков В. В. (2016)
Куцова В. З. - Формирование структуры, фазового состава и свойств хромомарганцевых чугунов в литом и нормализованном состоянии, Ковзель М. А., Гребенева А. В., Ратникова И. В., Швец П. Ю. (2016)
Любимова-Зінченко О. В. - Імпульсний спосіб контролю корозійно-механічного руйнування обладнання, Архипов А. Г., Ковальов Д. О. (2016)
Мешков Ю. Я. - Пределы рационального упрочнения конструкционных сталей, Шиян А. В., Грищенко В. Н. (2016)
Нестерова О. В. - Характеристика потребностей различных отраслей в регулировании стока рек (2016)
Нечитайло Н. П. - Теоретическое описание модификации поверхности мембран при нанесении динамического слоя (2016)
Олейник Я. В. - Закономерности формирования микроструктуры в комплекснолегированной стали 25ХГНМА, Евсюков М. Ф., Чмелева В. С., Дементьева Ж. А. (2016)
Парусов Э. В. - К вопросу о дислокационно-диффузионном генезисе пластинчатого перлита в высокоуглеродистом бунтовом прокате, Губенко С. И., Сычков А. Б., Чуйко И. Н., Сагура Л. В. (2016)
Позняков В. Д. - Конструкційні сталі класу міцності с350…с490 та їх здатність до зварювання (2016)
Рабич Е. В. - Психофизиологические особенности безопасности труда операторов при изменении параметров световой среды, Чумак Л. А., Лаухина Л. Н., Мещерякова И. В. (2016)
Ротт Н. О. - Вплив вібраційної дії малої питомої потужності на структуру зварного шва (2016)
Скребцов А. А. - Механизм формирования пористости при спекании титановых сплавах под воздействии водорода. Получение комплексных лигатур для синтеза состав легированных титановых сплавов методом порошковой металлургии, Овчинников А. В., Шевченко А. В. (2016)
Снежной Г.В. - Идентификация коррозионной стойкости разных плавок, но одной марки аустенитных FE- CR-NI сплавов, Снежной В.Л. (2016)
Трифонов И. В. - Методика оценки эффективности управления трудовыми ресурсами проекта (2016)
Троцан А. И. - Компьютерное моделирование фазовых превращений в комплексно легированной стали, Каверинский В. В., Бродецкий И. Л., Сухенко З. П. (2016)
Филоненко Н.Ю. - Исследование структуры и фазового состава диффузионного слоя в зависимости от условий обработки, Баскевич А.С. (2016)
Некролог: Вадим Иванович Большаков (1938–2015) (2016)
Остання сторінка (2016)
Андрущенко Г. І. - Інформаційно-Змістовне наповнення понять "соціальна довіра", "узагальнена довіра" та "інституціональна довіра": Соціологічний аналіз (2016)
Стукал О. В. - Категорія толерантності в науковому дискурсі та проблема її соціологічної інтерпретації (2016)
Сусська О. О. - Аксіологічний та соціоантропоцентричний підходи у взаємодії "суспільство – інформація – природа" (2016)
Хижняк О. В. - Особисте, колективне та інституційне В розвитку науки (2016)
Афанасьєв Д. М. - До питання формування соціального потенціалу інтернет-спільнот (2016)
Варга Н. І. - Неформальна зайнятість населення в туристичній сфері (на прикладі закарпатської області) (2016)
Кухта М. П. - Життєві перспективи: поняття, структура, функції та види (2016)
Лаже О. В. - Сепарація репродуктивних практик молоді від патернів батьківської поведінки (2016)
Орлова О. І. - Використання релаксаційного потенціалу театру в сучасній індустрії дозвілля, Орлов В. В., Сурміна Г. Ю. (2016)
Полторак В. А. - Політичний капітал як найважливіший чинник організації електорального маркетингу на електоральному ринку, Шинкаренко О. Є. (2016)
Туленков М. В. - Крос-культурний аналіз організаційної взаємодії футбольних фанатів, Баранова С. С. (2016)
Андрєєв В. І. - Соціально-екологічні аспекти розуміння безпеки життєдіяльності городян, Калашнікова Л. В. (2016)
Візниця Ю. В. - СПІН-докторинг і його застосування українським істеблішментом У медіа (2016)
Грабовець І. В. - Електронне урядування як засіб розвитку демократії, Тарасова О. А. (2016)
Калашнікова Л. В. - Активізація трудоміграційних процесів як загроза безпечному функціонуванню регіонального соціуму, Чорна В. О. (2016)
Комарова О. О. - Забезпечення соціальних прав пенсіонерів у сучасній Україні: стан і проблеми, Славіна О. С., Братченко Л. Є. (2016)
Лобанова А. С. - Людина – Інформація – Природа: ризики та шанси взаємовпливу, Зьор О. Ку (2016)
Паращевін М. А. - Довіра до церкви як показник її інституціонального впливу, Мартинюк І. О. (2016)
Приймак Ю. О. - Соціально-комунікативний аспект функціонування сфери публічних послуг у сучасній Україні (2016)
Прядко О. В. - Історична пам’ять молодого покоління України: проблеми та шляхи формування (2016)
Хижняк Л. М. - Взаимодействие "Общество – Природа" сквозь оптику кросскультурного менеджмента, Хижняк К. В. (2016)
Широкова М. С. - Сервісизація підприємницьких структур як перспективна бізнес-практика (2016)
Широкова Є. О. - Вимушені переселенці в сучасній Україні: політичні та соціальні аспекти проблеми (2016)
Коломоец Т. Г. - Социальная эффективность как конечный результат профессиональной деятельности: сущность, содержание, структура (2016)
Крижанівська В. І. - Особливості впровадження технологій електронного навчання у вищій школі України (2016)
Стадник А. Г. - Форми впливу на громадську думку в процесі інформаційної війни (2016)
Шаповалов А. С. - Анализ и оценка дигитал-компетентности в высшем образовании (2016)
Відомості про авторів (2016)
Другов О. О. - Фінансові аспекти інтеграції Польщі до Європейського Союзу: уроки для України (2015)
Pshyk B. - Current Problems of the Financial Stability Providing in Ukraine, Duryts’ka G. (2015)
Соловйова В. В. - Дослідження динаміки вітчизняного валютного ринку в порівнянні зі світовим ринком (2015)
Хуторна М. Е. - Cпеціальні права запозичень та їхня роль у світовій фінансовій системі: очікування, реалії, перспективи, Некраса О. В. (2015)
Шурпенкова Р. К. - Прогнозування фінансового стану та розміщення фінансових ресурсів суб’єкта господарської діяльності (2015)
Біломістний О. М. - Механізм забезпечення фінансової безпеки підприємства, Біломістна І. І. (2015)
Гайдис Н. М. - Основні напрями поліпшення фінансового стану підприємства за показниками фінансової стійкості, Федоркова Ю. М. (2015)
Супрун В. О. - Економічний стан і проблеми розвитку підприємств галузі машинобудування в Україні (2015)
Костогриз В. Г. - Депозитна політика банків України: проблематика сьогодення (2015)
Hasuik M. - The Influence of Capital Concentration on the Banking Sector of Ukraine (2015)
Nahaychuk N. - Peculiarities of Formation and Regulation of Financial Conglomerates in Ukraine, Tkachenko I. (2015)
Каднічанська В. М. - Банківські ризики в контексті стійкої діяльності банківських установ, Торяник Ж. І., Зорянський В. А. (2015)
Гаряга Л. О. - Удосконалення класифікації банківського кредитного ризику (2015)
Анісімов В. В. - Земельні банки України (2015)
Жежерун Ю. В. - Вплив політичної та економічної нестабільності на інвестиційну діяльність вітчизняних банків (2015)
Телюк К. Ф. - Фінансування національної оборони України, Сокур В. В. (2015)
Ostapiuk N. - Financial Reporting of Pawnshops: Ways to Harmonize Reporting Data, Biliachenko О. (2015)
Самородов Б. В. - Діагностика фінансового стану банків на основі аналізу їхньої надійності (2015)
Любенко А. М. - Підходи до стандартизації аудиту державних фінансів (2015)
Білий Л. А. - Різницеві рівняння підвищеної точності для моделювання динаміки економічних процесів, Циганчук Р. О. (2015)
Сергієнко О. А. - Моделювання структурних елементів економічної безпеки держави в багатовимірній системі оцінки та аналізу, Морозова Н. Л., Шавлак М. А. (2015)
Королюк С. С. - Оптимізація роботи виробничого підприємства (2015)
Чистіліна Т. О. - Світоглядні та ментальні фактори формування кризи довіри до банківської системи в Україні (2015)
Рак Н. Є. - Оцінка лояльності персоналу як важливий аспект управління персоналом в умовах євроінтеграції (2015)
Bosak O. - Neuromarketing Bebefi ts for Business and Society, Vozna L. (2015)
Касярум О. П. - Особливості викладання дисциплін прикладного математичного спрямування при підготовці спеціалістів банківської справи (2015)
Serdiukova O. - The issues of Youth Financial Education (2015)
Richter O. - Some Aspects of Teaching Business english to Economics Students in the Context of Their Professional Orientation (2015)
Cherniavska I. - Blended Learning in Teaching ESP to Economics Students (2015)
Title (2016)
Content (2016)
Anatskyi R. V. - Assessment of official combat mission’s fulfillment by higher educational, Kolomiitseva O. E. (2016)
Bodnar I. R. - Tests and standards for express-control of physical fitness and health of middle school age pupils, Andres A. S. (2016)
Korobeynikov G. V. - Connection of supreme nervous functioning’s neuro-dynamic characteristics with success of junior sportsmen in sports dances, Myshko V. V. (2016)
Petrenko N. B. - Mastering of musical rhythm by pre-school age children with speech disorders with the help of dance-correction program trainings (2016)
Skladanivska I. V. - Assessment of nervous-muscular system’s potentials of cyclic kinds of sports sportsmen (2016)
Tamozhanskaya A. V. - On program of extracurricular mini-football training program for university girl students, Shkola O. M. (2016)
Khmelnytska J. K. - Simulation of realization of ski-racers’ functional potentials in passing ski trails of different complexity (2016)
Goharrostami Hamid Reza - The relation between service quality of sports camps and elite athletes’ satisfaction of the national teams’ freestyle & Greco-Roman wrestling, Hodhodi Abkenari Behnam, Eftekhari Ozra, Khodayari Abbas. (2016)
Kretschmann Rolf. - Comparison of 9th grade students’ physical activity levels during recess and regular class periods using objective measurement (2016)
Information for Authors (2016)
Назустріч VIIІ Національному з’їзду фармацевтів України (2016)
Посилкіна О. В. - Аналіз сучасних тенденцій в управлінні соціальною відповідальністю фармацевтичних підприємств, Братішко Ю. С. (2016)
Schiopu T. - The primary assessment of prescribing drugs for the elderly people conducted by pharmacists, Brumărel M., Adauji S. (2016)
Толочко В. М. - Дослідження контингенту слухачів системи післядипломної освіти зі спеціальності "Організація і управління фармацією", Чешева М. В., Должнікова О. М. (2016)
Немченко А. С. - Обгрунтування соціально ефективних напрямків удосконалення ціноутворення на лікарські засоби, Назаркіна В. М. (2016)
Максимович Н. М. - Аналіз доказових даних та напрями інформаційного забезпечення фармацевтичної допомоги вагітним жінкам (2016)
Деренська Я. М. - Аналіз сфер інтеграції стандартів, що регламентують менеджмент проектів фармацевтичного спрямування (2016)
Півень О. П. - Концептуальні питання маркетингу взаємовідносин. формування маркетингової ділової мережі фармацевтичного підприємства, Ткаченко І. В. (2016)
Куценко С. А. - Маркетингові дослідження вітчизняного фармацевтичного ринку антигеморагічних лікарських засобів, Малий В. В., Ольховська А. Б., Маслій Ю. С. (2016)
Ткачова О. В. - Клініко-економічний аналіз фармакотерапії дітей з гострим назофарингітом, Сілаєв А. О. (2016)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Соціальна фармація в охороні здоров’я" (2016)
Правила подготовки материалов для публикации в журнале "Социальная фармация в здравоохранении" (2016)
Author Guidelines for publications in "Social pharmacy in health care” journal (2016)
Воробьев Ю. С. - Проблемы динамической прочности элементов конструкций при ударно-импульсных нагрузках, Чернобрывко М. В. (2011)
Зиньковский А. П. - Влияние рассеяния энергии на формирование колебаний модели системы лопаток с повреждением, Токарь И. Г., Круц В. А., Круглий Я. Д. (2011)
Ларин А. А. - Вынужденные нелинейные колебания турбинных лопаток c динамическим контактом в разъемном бандаже, Степченко А. С. (2011)
Надутый В. П. - Математическое моделирование прохождения жидкости через просеивающую поверхность при вибрационном грохочении, Лапшин Е. С., Шевченко А. И. (2011)
Поліщук Л. К. - Аналіз вільних коливань механічної системи стріли відвалоутворювача у вертикальній площині, Харченко Є. В. (2011)
Воробьев Ю. С. - Особенности колебаний лопаток турбомашин и компрессоров с повреждениями, Чугай М. А., Романенко В. Н., Жондковски P. (2011)
Дацко О. И. - Внутреннее трение в образцах медной проволоки, полученных методами многопереходной гидроэкструзии и волочения, Матросов Н. И., Недыбалюк А. Ф. (2011)
Дзей С. Е. - Анализ результатов исследования параметров поверхностного слоя, создаваемого различными методами обработки в свободных абразивах, Левинская И. М., Лубенская Л. М., Николаенко А. П. (2011)
Дупляк В. Д. - Оцінка вібраційно-шумової обстановки на виробництві за системним підходом, Резнік С. І. (2011)
Надутый В. П. - Идентификация результатов исследований зависимости эффективности грохочения от конструктивных параметров вертикального вибрационного грохота, Левченко П. В., Сухарев В. В. (2011)
Узунов О. В. - Дослідження біметалевого приводу гідравлічного дроселю амортизатора вібраційних коливань, Ночніченко І. В. (2011)
Устинов А. И. - Влияние покрытий из нанокомпозитов на демпфирующую способность титановых рабочих лопаток компрессоров АГТД, Тараненко В. Н., Теличко В. А., Скородзиевский В.С., Зиньковский А. П., Токарь И. Г., Круц В. А. (2011)
Харченко Є. В. - Дослідження процесів пуску механічної системи пасажирського ліфта, Бондарчук Б. В. (2011)
Берник І. М. - Ультразвукова кавітаційна технологія для екстрагування рослинного матеріалу та обладнання для її реалізації, Луговський О. Ф., Мовчанюк А. В. (2011)
Головач І. В. - Теоретичні основи вдосконалення технологічного процесу вібраційного викопування коренеплодів, Цуркан О. В., Кравченко І. Є., Пришляк В. М., Кіров І. М. (2011)
Зав’ялов В. Л. - Математичний опис процесу протитечійного транспортування твердої фази при неперервному віброекстрагуванні, Бодров В. С., Мисюра Т. Г., Попова Н. В., Запорожець Ю. В. (2011)
Марчук Л. В. - Повышение эфективности процеса ультразвуковой кавитации при инактивации микроорганизмов, Прокопенко Г. В., Луговской А. Ф., Гришко И. А. (2011)
Паламарчук І. П. - Визначення реологічних характеристик дрібнодисперсного сипкого середовища за вібровідцентрового технологічного впливу, Янович В. П., Драчишин В. І. (2011)
Тищенко Л. Н. - К построению внутренних поверхностей тарельчатого разбрасывателя виброцентробежного сепаратора, Слипченко М. В. (2011)
Чубик Р. В. - Електромеханічна модель адаптивного багатофракційного вібраційного сепаратора, Ярошенко Л. В. (2011)
Боровська І. Ю. - Вплив умов року на показники успадкування стійкості до збудників фомопсису і сірої гнилі F1 соняшнику, Петренкова В. П., Коломацька В. П. (2016)
Кириченко В. В. - Прояв морфофізіологічних мутацій в М1 та М2 поколіннях соняшнику внаслідок дії гама-променів та диметилсульфату, Васько В. О. (2016)
Клімова О. Є. - Тестування ліній різних біотипів цукрової кукурудзи за проявом кореляційних зв'язків ознак продуктивності і якості зерна (2016)
Компанець К. В. - Кореляція між кількісними ознаками сортів ячменю ярого, Козаченко М. Р., Васько Н. І., Наумов О. Г., Солонечний П. М., Святченко С. І. (2016)
Лебеденко Є. О. - Створення вихідного матеріалу високо олеїнового соняшнику, стійкого до дії гербіциду групи сульфонілсечовини (2016)
Леонов О. Ю. - Хвороби пшениці, поширені в Україні: шкідливість, генетичний контроль та результативність селекції на стійкість, Петренкова В. П., Лучна І. С., Суворова К. Ю., Чугаєв С. В. (2016)
Леонова Н. М. - Мінливість ознак вмісту білка і олії у гібридів F1 соняшнику та закономірності їх успадкування, Кириченко В. В., Леонов О. Ю., Ільченко Н. К., Шелякіна Т. А. (2016)
Міщенко С. В. - Рівень прояву та успадкування селекційних ознак у сортолінійних, лінійносортових і міжлінійних гібридів конопель F1 різних еколого-географічних типів (2016)
Пасічник С. М. - Результати гібридизації нуту за різних умов вирощування, Бушулян О. В., Січкар В. І. (2016)
Гудим О. В. - Вплив передпосівної обробки насіння амаранту гамма-променями на частоту виникнення мітотичних порушень в кореневій меристемі рослин, Гопцій Т. І. (2016)
Ксяомей Джин - Вплив rhizobium biofertilizers на основні характеристики і врожайність сої, Чанг Лілі (2016)
Бугайов В. В. - Хімічний склад та фізико-механічні властивості насіння злакових багаторічних трав як чинник його довговічності (2016)
Кирпа М. Я. - Травмування насіння гібридів кукурудзи та методи його визначення, Базілєва Ю. С., Бондарь Л. М. (2016)
Хареба В. В. - Ріст, розвиток та урожайність і якість плодів гарбуза мускатного залежно від схем розміщення рослин, Кокойко В. В. (2016)
Кусий Я. М. - Особливості біодинамічного вирощування томатів у відкритому грунті (2016)
Ожерельєва В. М. - Рецензія на книгу "Професор Борис Карлович Єнкен (1873–1943) нарис життя та творчої діяльності" – данина історичному минулому і пам’ятка сучасникам, Петренкова В. П. (2016)
До уваги авторів (2016)
Kolodii S. - Macroeconomic dynamics and the defi cit of the consolidated budget in Ukraine theoretical aspects and empirical verifi cation, Krasnomovets V. (2015)
Карчева Г. Т. - Таргетування інфляції: проблеми і перспективи впровадження в Україні, Огієнко В. І., Кулик С. Ю., Нарижний М. В. (2015)
Mishchenko S. - Development of non-cash retail payment instruments in Ukraine (2015)
Гордуновський О. М. - Особливості оцінки і шляхи підвищення економічної свободи в Україні (2015)
Дребот Н. П. - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в Україні: діяльність і перспективи розвитку (2015)
Євтух Л. Б. - Роль нафтогазової промисловості в системі економічної безпеки України, Телюк К. Ф., Блищик А. О. (2015)
Шатковська-Шморгай В. Б. - Моніторинг та економічний потенціал приватних трансфертів в Україну (2015)
Бахчеванова Н. В. - Глобалізація як чинник подолання кризових явищ в економіці України, Мельникова В. І., Мельникова О. П. (2015)
Гмиря В. П. - Кредитний механізм розвитку аграрного виробництва України (2015)
Скриль В. В. - Удосконалення фінансування галузі теплового господарства регіонів України (2015)
Кукса В. М. - Інвестиційний потенціал Черкаської області: стан і шляхи активізації (2015)
Новікова Т. В. - Формування комунікаційної політики промислового комплексу регіону, Морозова Н. Л. (2015)
Азаренкова Г. М. - Фінансове забезпечення сталого економічного зростання підприємства, Семенова М. В. (2015)
Козоріз Г. Г. - Страхування інвестиційної діяльності комерційних банків України (2015)
Пасічник І. В. - Система антикризового управління банками України, Зорянський В. А. (2015)
Новікова Т. В. - Основні тенденції вдосконалення системи банківського регулювання і нагляду в Україні, Кузнецова Т. С. (2015)
Волкова О. К. - Оптимізація організаційної структури банку (2015)
Krynytsia S. - Alternative sources of financing enterprise innovations, Krasnytska K. (2015)
Гайдис Н. М. - Підвищення ефективності використання капіталу підприємства, Сокур В. В. (2015)
Хорунжак Н. М. - Обліково-аналітичне забезпечення ризиків фінансових установ в умовах невизначеності (2015)
Chepelіuk G. - The concept of the internal audit of the risk in the context of the bank corporate management assessment, Khutorna M. (2015)
Шубіна С. В. - Теоретичні підходи до обліку касових операцій банку, Калініченко Ю. С. (2015)
Tretyak N. - Assesment system of economic security on agricultural enterprises, Chabak L. (2015)
Шубіна С. В. - Теоретико-методичні підходи до обліку та аналізу фінансових результатів промислового підприємства, Папко Ю. В. (2015)
Коблянська О. І. - Особливості методичних прийомів обліку основних засобів з урахуванням змін у Податковому кодексі України, Лабан А. Ю. (2015)
Шубіна С. В. - Бухгалтерський облік виробничих запасів: порівняльний аналіз П(с)БО і МСФЗ, Губар І. А. (2015)
Засядько А. А. - Зниження обчислювальної складності в задачі нелінійного програмування великої розмірності (2015)
Гороховатський В. О. - Візуалізація та інтелектуальний аналіз бізнес-даних із використанням засобів аналітичної платформи Deductor, Вагіна М. О. (2015)
Нємкова О. А. - Оцінка інвестиційних проектів несиметричними функціями належності нечіткої логіки, Русинко М. К. (2015)
Подчесова В. Ю. - Методичні підходи до прогнозування фінансового стану банків, Лисак К. В. (2015)
Торяник Ж. І. - Методи оцінювання ділової репутації банку: міжнародний і вітчизняний досвід, Карманова А. М. (2015)
Тимощук М. Р. - Управління розвитком муніципальних підприємств на основі використання узгодженої системи показників, Фещур Р. В. (2015)
Lapishko Z. - Viability of pension benefi t guarantee schemes in the post crisis period (2015)
Подчесова В. Ю. - Клієнтська база – запорука успішного функціонування банку в сучасних кризових умовах, Літау О. О. (2015)
Мішутіна Н. П. - Роль автоматизованої банківської системи в діяльності банків і деякі особливості її використання в навчальному процесі, Запорожець С. В. (2015)
Voznyuk-Bohiv I. - Some features of the educational market of Lviv region (2015)
Шипілова М. В. - Особливості гендерної професійної сегрегації жінок на ринку праці Харківської області, Шавлак М. А. (2015)
Маренич А. І. - Деструктивні елементи соціально-психологічних аспектів управління персоналом, Вовк Ю. А. (2015)
Супрун В. О. - Управління трудовим потенціалом на машинобудівному підприємстві (2015)
Фітель О. І. - Відповідність діяльності банків принципам корпоративної соціальної відповідальності: вітчизняний контекст (2015)
Франчук В. П. - Принципы приведения технологической нагрузки к системе с дискретными параметрами (2011)
Надутый В. П. - Модельное представление зависимости эффективности виброгрохота при мелкой классификации от регулируемых параметров, Маланчук Е. З., Эрперт А. М. (2011)
Надутый В. П. - Результаты исследований зависимости эффективности классификации от параметров вертикального вибрационного грохота, Левченко П. В., Хмеленко И. П. (2011)
Лапшин Е. С. - Математическое моделирование кинетики обезвоживания при вибрационном грохочении, Шевченко А. И. (2011)
Войтенко А. Е. - Результаты и перпективы использования статистических распределений типа ферми для моделирования виброслоя сыпучей среды (2011)
Остапенко В. А. - Необходимые и достаточные условия синхронного и синфазного вращения валков и вибраторов валковых классификаторов вибрационного типа (2011)
Ланець О. С. - Модернізація одно- та двомасових резонансних вібраційних машин з інерційним приводом, Гурський В. М., Шпак Я. В. (2011)
Мещеряков Л. И. - Исследование моментных характеристик условных vатематических ожиданий сигналов мгновенной мощности gриводов барабанных мельниц, Самуся С. В., Ясир Юсеф Хусейн Аль Хатиб, Зубарев А. И. (2011)
Логвиненко Е. А. - Динамика вибросистемы с нелинейностью асимметричного типа в вибровозбудителе, Силич-Балгабаева В. Б. (2011)
Жупиев А. Л. - Прямолинейные нормальные колебания однородных систем с двумя степенями свободы, Заболотный К. С., Панченко Е. В. (2011)
Москалёва Т. В. - Влияние колебаний при перекрестном креплении канатов подъемной установки на минимальное расстояние между ними, Полушина М. В. (2011)
Анциферов А. В. - Приближенный расчет вертикальной вибрационной мельницы как виброударной системы (2011)
Хилов В. С. - Информационно-аналитические характеристики собственных частот колебаний разомкнутого контура давления привода передвижения става бурового станка (2011)
Минеев С. П. - Стационарная виброрыхлительная установка для эффективной разгрузки смерзшегося угля из железнодорожных полувагонов в зимнее время, Выгодин М. А., Минеев А. С. (2011)
Волошин А. И. - Вибропневмотранспортные машины для транспортирования сыпучих материалов, Пономаренко С. Н. (2011)
Деркач О. И. - Бесступенчатая гидрообъемно-механическая трансмиссия для мотовоза мт-1:технические требования,расчеты и испытания, Таран И. А. (2011)
Сокол Г. И. - Модель колебательной системы агрегатного станка и ее анализ, Горбенко Е. В. (2011)
Бас Т. П. - Генерирование ассиметричных колебаний рабочей среды в воздушно-пульсационных отсадочных машинах, Бас И. К. (2011)
Ходос О. Г. - Динаміка шахтного локомотиву зі складеними пружними колесами (2011)
Гаврилов В. И. - Снижение газонасыщенности и выбросоопасности угольных пластов в потолкоуступных лавах знакопеременным воздействием, Власенко В. В., Московский О. В. (2011)
Монастырский В. Ф. - Прогнозирование выходных параметров мельниц мокрого самоизмельчения по моделям вибродиагностики, Воронцов В. С. (2011)
Максютенко В. Ю. - Истечение сыпучих сред из бункеров под воздействием вибрации, Кирия Р. В., Брагинец Д. Д. (2011)
Сілін Р. І. - Вібраційне змішувально -теплогенеруюче обладнання, Гордєєв А. І., Сілін Р. С. (2011)
Березовий М. Г. - Визначення втрат гички цукрового буряку при коливаннях гичкорізального апарату, Борис А. М., Кравченко І. Є., Цуркан О. В., Пришляк В. М. (2011)
Тищенко Л. Н. - Осредненные уравнения динамики зернового слоя на тарельчатом разбрасывателе пневмосепарирующего устройства, Слипченко М. В. (2011)
Нестеренко Н. В. - Применение ПЛИС для построения вычислительных систем и их компонентов, Ересько В. В., Яковлев Ю. С. (2016)
Балабанов О. С. - Відтворення каузальних мереж на основі аналізу марковських властивостей (2016)
Sapaty P. S. - Organization of Advanced ISR Systems by High-Level Networking Technology (2016)
Шинкаренко В. И. - Моделирование процесса ранжирования альтернатив методом анализа иерархий средствами конструкционно-продукционных структур, Васецкая Т. Н. (2016)
Морозов А. А. - Ситуационные центры. Понятия и определения (2016)
Кривогуб А. М. - Моделювання впливу факторів на металургійну галузь України у програмі Global Trade Analysis Project, Новодережкіна К. В. (2016)
Краскевич В. Є. - Фінансовий інжиніринг як інструмент інноваційної діяльності в інвестиційних проектах, Селіванова А. В. (2016)
Рзаев Р. Р. - Оценка финансовой устойчивости коммерческих банков нечетким методом максиминной свертки и их ранжирование, Джамалов З. Р., Бабаева С. Т., Рзаева И. Р. (2016)
Агамалыев М. А. - Оценка влияния изменений в Налоговом кодексе на налоговый потенциал на основе применения метода нечеткого вывода, Алиев А. А., Аскеров Н. А. (2016)
Чернуха О. Ю. - Пакет програм "FLOWRAN" для дослідження дифузійних потоків у випадкових шаруватих структурах, Гончарук В. Є., Білущак Ю. І., Давидок А. Є. (2016)
Голуб С. В. - Інформаційна система екологічного моніторингу Національного природного парку "Вижницький", Талах М. В., Стратій В. І. (2016)
Лапач С. Н. - Регрессионный анализ. Процессный подход (2016)
Радченко С. Г. - Статистическая эффективность и устойчивость моделей в регрессионном анализе (2016)
Кряжич О. О. - Апроксимація складних функцій для опису розвитку локальної надзвичайної ситуації (2016)
Федухин А. В. - К вопросу моделирования надежности восстанавливаемой квазимостиковой структуры с учетом тренда параметров надежности составных частей, Пасько В. П., Муха Ар. А. (2016)
Кришталь В. М. - Еволюційний метод формування оптимального комплекту аварійно-рятувальної техніки, Снитюк В. Є. (2016)
Kostiuk O. Y. - Task-based language teaching as an effective approach in foreign language studies, Lushpay L. I. (2016)
Pyvovarchuk T. - Grundlagen interkultureller kommunikation (2016)
Samoilenko N. B. - Developing academic writing in intercultural university settings: key features, efficiency and challenges (2016)
Shnurovska L. - Cognitive ground of phonetic priming in mono- and bilingualism (2016)
Бец Ю. І. - Поєднання педагогічних та інформаційних технологій у процесі профільного навчання іноземної мови, Палагнюк М. Г., Юркова В. П. (2016)
Бешлей О. В. - Поняттєва складова концепту youth (2016)
Брайченко С. Л. - Непопулярні чоловічі особові імена мешканців Одещини (2016)
Бублик Т. Є. - Метафори персоніфікації у концептуальному просторі медитативних притч (2016)
Ганжа І. В. - Хедж-маркери у дискурсі Верховного Суду США (2016)
Герасимчук І. В. - Cat tools in translation (2016)
Демиденко О. П. - Лінгвокультурні типажі британців та українців у лінгвосеміотичному аспекті (2016)
Іванченко М. Ю. - Репрезентація фінансової неспроможності в ідіоматичних виразах англійської мови (2016)
Кобиленко Н. К. - Кореляція понять концепт і символ у когнітивній лінгвістиці (2016)
Коцюк Л. М. - Класичний підхід до аналізу помилок у процесі вивчення іноземної мови, Пелипенко О. О. (2016)
Лютянська Н. І. - Етнічні стереотипи у ситуації міжетнічної взаємодії (на матеріалі англомовного мас-медійного дискурсу) (2016)
Матвіїв-Лозинська Ю. О. - Методика викладання іноземної мови за професійним спрямуванням у змодельованих професійних ситуаціях сфери туризму (2016)
Нікітюк Л. М. - Методи організації навчання іноземної мови у різнорівневих групах немовних спеціальностей (2016)
Олійник О. С. - Правова картина світу в лінгвокогнітивному висвітленні (2016)
Омельчук В. К. - Судова промова як базове поняття юридичного дискурсу в контексті навчання юридичної англійської мови (2016)
П’янковська І. В. - Застосування технології "переверненого навчання" у викладанні дисципліни "Лексичний менеджмент" (2016)
Підгородецька І. Ю. - "Спілкування" і "комунікація" (до проблеми окреслення понять) (2016)
Птушка А. С. - Використання Інтернету на заняттях з іноземної мови (2016)
Сборик С. П. - Когнітивний стиль автора: стратегія динамічного зображення простору (на матеріалі англійської мови) (2016)
Сокирська О. С. - Взаємодія лексико-гаматичних і просодичних засобів у вираженні відмови в англійському діалогічному мовленні (2016)
Соловйова О. А. - Структура функціонування фразеосемантичних полів бінарних концептів "добро-зло" сучасних арабської і української мов (2016)
Сторчак О. Г. - Семантика поняттєвого компоненту концептів heavy/ важкий і light/ легкий в англомовному дискурсі (2016)
Угрин Т. В. - Le fonctionnement et la typologie des representations interculturelles (2016)
Чистяк Д. О. - Дослідження художньої концептуалізації в діахронічній перспективі (2016)
Чумак Н. А. - Передумови виникнення гібридної англомовної картини світу (2016)
Шутак Л. Б. - Особливості метафори: когнітивно-дискурсивний аспект (2016)
Шутова М. О. - Етнокультурні фразеостереотипні профілі портретної приватності англійців (2016)
Mounes D. F. - Glissements de signifiances et representations inconscientes dans le roman de de Nina Bouraoui "Mes mauvaises pensees" (2016)
Tagiltseva Ya. M. - Colour terms in crop production discourse of modern English (2016)
Аніщенко І. М. - Організація самостійної роботи студентів вищого педагогічного закладу при вивченні курсу "Іноземна мова професійного спрямування" (2016)
Бабій І. М. - Маніфестація образно-символічних уживань назв кольорів у художній прозовій мові (2016)
Бабчук Ю. Й. - Cемантичні та прагматичні особливості використання вигуків в квазіспонтаному мовленні (2016)
Бердіна О. О. - Класифікація дієслів з градаційною семантикою в англійській мові (2016)
Бехта І. А. - Семантичний простір художнього тексту, Головащенко Ю. С. (2016)
Білоус І. М. - Фреймова модель англійськомовного дискурсу фітнес-занять (2016)
Гамалія В. В. - Методика проведення експериментально-фонетичного дослідження варіативності фонетичних характеристик озвученого рекламного тексту (2016)
Гаценко І. О. - Загадка як спосіб мовного кодування світу (2016)
Герцовська Н. О. - Роль сленгу у мовленні військовослужбовців (на матеріалі англійської мови), Фаркош М. Р. (2016)
Гринюк О. С. - Омонімічні відношення як вид парадигматичних відношень у сфері афіксальних похідних іменників сучасної німецької мови (2016)
Демкова Т. М. - Роль та місце інтертекстуальності в літературній практиці української закордонної публіцистики (2016)
Деркевич Н. А. - Модифікація твірних основ унаслідок приєднання до них невідокремлюваного дієслівного префікса (2016)
Добринчук О. О. - Німецькі та українські фразеологізми з компонентом teufel – чорт (особливості функціонування та перекладу) (2016)
Довбня Г. О. - Структура фразеологічних одиниць зі значенням локативності (2016)
Дребет В. В. - Синергетика семантичного декодування іменників у простих та складних реченнях німецькомовної преси (2016)
Дягілєва Ж. А. - Вербалізація етнічних стереотипів у німецьких гумористичних текстах: семантичний аспект (2016)
Дядченко О. В. - Іншомовна підготовка студентів нефілологічних спеціальностей до міжкультурної взаємодії (2016)
Єрмакова Н. М. - Функціонування англомовних фразеологізмів з дериватами еврисеми thing (2016)
Жуковський В. М. - Роль самостійної роботи студентів першого курсу у процесі формування професійної мовленнєвої компетентності під час підготовки бакалаврів мовних спеціальностей, Сімак К. В. (2016)
Заграновська О. І. - Лінгвістичний аналіз мовленнєвих актів похвали та компліменту (на матеріалі українського та англійського мовлення) (2016)
Заньковська Г. Д. - Інтегративний предметно-акціональний фрейм концепту конфлікт (2016)
Ісаєва І. Ф. - Фразеологічні одиниці з топонімічним компонентом у німецькій мові та їх переклад на українську мову, Сабанська Н. М. (2016)
Князь Т. М. - Назви тварин у лексичному наповненні фразеологізмів української мови для позначення стану заможності (2016)
Коваль Р. С. - Найменування засобів та методів реабілітації (2016)
Козак Т. Б. - Methoden im fremdsprachenunterricht (2016)
Компанієць В. В. - Засоби вираження національно-культурного компоненту у фразеологічній репрезентації емоційних станів людини (на матеріалі французької мови) (2016)
Костенко В. Г. - Лінгвостилістичні засоби раціонального впливу в сучасних англомовних текстах професійно-орієнтованої стоматологічної реклами (2016)
Котвицька В. А. - Структурно-семантичні особливості змішаних композит з компонентами-англіцизмами у сучасній німецькій мові (2016)
Крижко О. А. - Дефініції семантичної сутності зооморфного компонента у фразеологічних одиницях української мови (2016)
Кузнєцова І. В. - Семантичні процеси та тематичні групи у англійській термінології ландшафтного дизайну (2016)
Купіна І. О. - Різноаспектність дефініцій категорії граничності в мовному просторі (2016)
Куравська Н. Ю. - Семантика превентива та засоби його вираження в сучасній українській мові (2016)
Лисенко Л. О. - Структура і зміст концепту "погода" в українській та англійській мовах (2016)
Ломінська Н. В. - Методи диференціації навчання англійської мови у різнорівневих групах (2016)
Луковенко Т. О. - Складені терміни як засіб термінологічної номінації у галузі гомеопатії (2016)
Матвіяс О. - Комплексні фразеологічні одиниці у термінологічній системі галузі туризму, Романчук О., Базиляк Н. (2016)
Моісєєва Н. О. - Оцінність неологізмів-композит у німецькомовному публіцистичному дискурсі політичної тематики (2016)
Москаленко А. О. - Жаргонізми в публіцистиці як прояв демократизації сучасної італійської мови (2016)
Мясоєдова С. В. - Семантико-прагматичні особливості непрямих реквестивів (на матеріалі сучасної української літературної мови) (2016)
Науменко Н. В. - Стильова варіативність у творенні поетики дитячого літературного твору (на матеріалі збірки Т. С. Еліота "Котознавство від старого опосума") (2016)
Новіцька О. І. - Назви страв із м’ясних продуктів у говірках Підгаєччини Тернопільської області (2016)
Олійник Л. В. - Синонімія в німецькому молодіжному слензі (2016)
Омельчук В. К. - Моделі словотвору юридичних термінів британського варіанту англійської мови (на прикладі судових рішень Верховного Суду Великобританії) (2016)
Пац Л. І. - Словесні семантичні опозиції в системі парадигматичних відношень (2016)
Поздняков О. В. - Модель кореневих слів як спосіб утворення німецьких молодіжних сленгізмів (2016)
Помирча С. В. - Вербалізація військової амуніції та жіночих прикрас як виявлення етнопсихічних рис персонажів у романі О. Ільченка "Козацькому роду нема переводу…", Бельська Т. С. (2016)
Птуха В. А. - Методологічна база аналізу номінацій одягу з національно-культурним компонентом семантики в англійській та українській мовах (2016)
Радіонова К. С. - Зооніми у стійких компаративних одиницях на позначення внутрішнього світу людини в англійській, французькій, українській та російській мовах (2016)
Рахуба В. И. - Словосочетания атрибутивного типа в экономической терминологии (2016)
Решетняк О. О. - Парадигма символьних значень бібліоніма Єрусалим (2016)
Рожков Ю. Г. - Процеси запозичення в термінології ветеринарної медицини (2016)
Сошко О. Г. - Внутрішні риси людини засобами українських, німецьких та англійських компаративних фразеологізмів з онімним компонентом (2016)
Суховецька Л. В. - Лексико-семантичний аналіз складової "спосіб" на тлі реалізації мовленнєвого акту поради (2016)
Таныш С. - Лексика турецкого происхождения в сфере культуры (2016)
Таценко Н. В. - Лексико-граматичне профілювання понятійного модусу концепту "емпатія" (2016)
Удилова Т. Н. - Характеристика сравнительных фразеологизмов с антропоцентрическим компонентом во французском языке (2016)
Федорова Ю. Г. - Мовні інновації із позначенням діяча (2016)
Хомчак О. Г. - Формування асоціативно-вербальної моделі концепту свято (2016)
Царук О. Д. - Семантичні конституенти науково-технічного терміна (2016)
Чепіль О. Я. - Комунікативний аспект в ідентифікації соціолінгвістичного статусу комуні канта (2016)
Чернікова О. І. - Генератори мемів у англомовному культурному просторі (2016)
Шапошнікова Л. М. - Багатофункціональний лейтмотив у прозі Томаса Манна (на прикладі новели "Tonio Kroger") (2016)
Шевченко А. С. - Реконструкція концепту iniquidad/беззаконня у межах акціонального фрейму (на матеріалі іспаномовного тексту Біблії) (2016)
Шумейко О. А. - Мовні засоби творення комічного: трансформація фразеологічних одиниць (2016)
Яницька О. М. - Лінгвокультурне значення та етимологічна структура номінативних полів французького концепту la foi, британського faith та українського віра, Голуб Т. В. (2016)
Ящик Н. Р. - Явище символічної синонімії та антонімії (на матеріалі німецької мови) (2016)
Tunda E. - Innovative methods of creating a foreign language communicative culture, Bondar N. (2016)
Гросевич Т. В. - "Його сім’я" Анатолія Дімарова в жанровій парадигмі сімейного роману (2016)
Деркач-Падясек Т. І. - Практичні способи використання методики КЛАНЗА у навчальному процесі (2016)
Зелінська Л. В. - Книга Ф. Ніцше "Народження трагедії з духу музики": арійська ідея, російський резонанс (2016)
Калита О. М. - Перспективи використання лінгвокультурології у навчанні студентів-іноземців української мови, Поворознюк С. І. (2016)
Лисенко Н. О. - Застосування форумів і чатів при дистанційному викладанні мовних дисциплін студентам-іноземцям (2016)
Міщинська І. В. - Особливості дискурсивного аналізу художніх творів (на матеріалі творів Р. Чандлера та Д. Хеммета) (2016)
Прима В. В. - Особливості функціонування англомовної туристичної термінології у путівниках по Україні (у світлі сучасних подій) (2016)
Рибенок В. В. - Шляхи та засоби формування комунікативної компетенції на заняттях з іноземної мови (2016)
Свириденко І. М. - Інноваційні методи навчання іноземної мови на немовних факультетах (2016)
Слиш Г. І. - Соціальна новина: від тексту до дискурсу (2016)
Чистякова О. С. - Лінгвостилістичний аналіз художнього тексту (2016)
Шевченко О. В. - Комунікативна компетентність студентів гуманітарних спеціальностей як науково-педагогічне поняття (2016)
Штохман Л. М. - Організація занять з іноземної мови у вузі (2016)
Андрейко Я. В. - Теоретичний аспект вивчення засобів вираження відношення ідентифікації (2016)
Березіна Ю. О. - Особливості фонетичної системи середньоверхньонімецької мови на прикладі віршованого оповідання "Король Ротер" (2016)
Дуда О. І. - Семантична єдність терміна як мовного знака (на матеріалі англійських термінів економічної галузі) (2016)
Єрченко О. В. - Механізми компресії композиційної організації анотації (на матеріалі американських наукових медичних статей) (2016)
Тарасова С. О. - Об’єктивація поняття "дурень" в англомовній картині світу (2016)
Шепельська І. Ю. - Проблеми неправильного використання кейго в офіційно-діловому стилі японського усного мовлення (2016)
Щигло Л. В. - Корпусозорієнтоване дослідження мовної системи: основні вектори (2016)
Sapaty P. S. - Spatial grasp language for distributed management and control (2016)
Чернодуб А. М. - Метод семплювання для боротьби з ефектом зникнення градієнтів у рекурентних нейромережах, Новицький Д. В. (2016)
Гоюшов А. И. - Оценка качества услуг связи на основе применения системы нечёткого логического вывода в логическом базисе нейронной сети (2016)
Алиев Э. Т. - Мониторинг результатов и отчетностей FAO UN на основе применения нечеткой когнитивной модели (2016)
Kazymyr V. V. - Improving time-critical code performance with JNI, Karpachev I. I. (2016)
Литвинов В. А. - Типовые ошибки в информационных ресурсах ГИС, правила и особенности их выявления в сфере лесного хозяйства (на примере системы "ГИС-Леспроект"), Майстренко С. Я., Хурцилава К. В. (2016)
Коваленко О. В. - Концептуальні основи створення бази даних наукового експерименту та спостереження (2016)
Лисецкий Ю. М. - Композиционный метод формирования элементной базы корпоративной интегрированной информационной системы, Снитюк В. Е. (2016)
Халченков А. В. - Создание расчетной сетки для экологических моделей на основе свободно доступных ГИС-данных (2016)
Мельник В. Д. - Формальна структура кейсів технологічних проблем у процесі побудови їх рішень на основі обмежень (2016)
Горбань И. И. - Измерение интервалов статистической устойчивости физических процессов (2016)
Радченко С. Г. - Статус математических моделей, получаемых с использованием регрессионного анализа (2016)
Демиденко О. М. - Расчет надежности и безопасности технологических процессов производства с элементами потенциальной опасности, Смородин В. С., Сукач Е. И., Жердецкий Ю. В. (2016)
Ефимов Г. Б. - Академик Т. М. Энеев и его достижения в освоении космоса, в методах вычислений и математическом моделировании, Ефимова М. В. (2016)
Зуева Е. Ю. - А. А. Ухтомский и Э. С. Бауэр – два подхода к моделированию живого, Зуев К. Б. (2016)
Малахов П. С. - Проблемність адаптації студентів-медиків, Асєєва Ю. О., Волинко В. В., Харітонова А. С. (2016)
Бутко К. М. - Проблема медичної і психологічної реабілітації осіб із травматичним ушкодженням верхніх кінцівок (2016)
Галаченко А. А. - Особенности нарушений психической сферы у больных с патологией опорно-двигательного аппарата (2016)
Сидоренко А. Ю. - Особливості булінгу в медичному середовищі (2016)
Мухаровська І. Р. - Опитування пацієнтів щодо психологічних заходів як первинний етап організації медико-психологічної допомоги в онкології (2016)
Живилко В. В. - Психосоматичний підхід у дослідженні проблеми алопеції у жінок, Асєєва Ю. О. (2016)
Самойлова О. В. - Особистісна самооцінка дітей із сімей вимушених переселенців із проявами посттравматичного стресового розладу (2016)
Волощук Д. А. - Індивідуально-психологічні особливості членів родини, які доглядають пацієнтів із судинною деменцією (2016)
Литвиненко М. В. - Психоемоційний стан пацієнтів із вугровою хворобою (2016)
Животовська Л. В. - Преморбідні особливості з урахуванням біоритмів у пацієнтів із аутоагресивною поведінкою при першому психотичному епізоді, Скрипніков А. М., Бойко Д. І. (2016)
Лінський І. В. - Статистичний аналіз незавершених самогубних спроб самоотруєння, скоєних харків'янами у 2014 році, Матузок Е. Г., Карамушко І. В., Ткаченко Т. В., Малихіна Н. А., Марченко М. М., Сітенко Л. М. (2016)
Скрипніков А. М. - Внутрішня картина хвороби у жінок із дефектами та деформаціями обличчя, Герасименко Л. О., Салій Л. А. (2016)
Малюта Л. В. - Патопсихологічні особливості депресивних розладів у хворих на шизофренію (2016)
Столяренко А. Н. - Особенности прокомплайентности у пациентов с диссоциативными расстройствами (2016)
Данілевська Н. В. - Медико-психологічні та психофізіологічні особливості хворих на (псевдо)обсесії в етіопсихопатогенетичному та диференційно-діагностичному контексті (2016)
Юдін М. А. - Специфіка професійної діяльності та прояви емоційного вигорання у лікарів-косметологів (2016)
Герасименко Є. В. - Діагностика і психотерапія психогенних порушень у дітей з родин вимушених переселенців (2016)
Чередніченко Н. В. - Неврологічні порушення у літніх пацієнтів із основними етіологічними типами м'яких нейрокогнітивних розладів (2016)
Титул, зміст (2016)
Яців І. Б. - Формування експорту продукції тваринного походження підприємствами України (2016)
Задорожна Л. М. - Форсайт — прогнозоване майбутнє економічного розвитку вітчизняної аграрної сфери (2016)
Гуторов А. О. - Теоретико-методологічні засади контрактації в аграрному секторі економіки (2016)
Ажаман І. А. - Регіональні аспекти розвитку будівництва об'єктів галузі рослинництва в сільській місцевості України, Гронська М. В. (2016)
Безродна С. М. - Вплив якості на конкурентоспроможність продукції аграрних підприємств, Лаготюк В. О. (2016)
Максименко І. Я. - Державний фінансовий контроль як важливий фактор дієвості ведення обліку та аналізу діяльності бюджетних установ , Сопілко О. А. (2016)
Шевчук Г. В. - Складові елементи організаційно-економічного механізму функціонування підприємств плодоовочевої галузі (2016)
Зоря О. П. - Обліково-аналітичне забезпечення фінансового моніторингу в банківських установах, Малюченко Д. В. (2016)
Юрчак Е. В. - Методика комплексної оцінки ступеня успішності брендів закладів ресторанного господарства України (2016)
Стадник В. В. - Мотиваційні вектори ресурсоспоживання за стадіями життєвого циклу підприємства (2016)
Вахлакова В. В. - Формування забезпечення економічної безпеки підприємства (2016)
Гальків Л. І. - Етнічний туризм як інструмент забезпечення економічної безпеки туристичного підприємства, Килин О. В., Стручок Н. М. (2016)
Карлюка Д. О. - Визначення шляхів підвищення ефективності функціонування птахівничих підприємств за допомогою технології "data mining", Мєшкова-Кравченко Н. В., Бурик Ю. І. (2016)
Пухальська Я. П. - Логістичне управління підприємством: сутність і основні принципи (2016)
Рудніченко Є. М. - Вплив податкової та митної складової на механізм управління системою економічної безпеки підприємства (2016)
Пересипкін М. М. - Оцінка сучасного стану кадрового забезпечення економічної безпеки суб'єктів господарювання великого промислового міста (2016)
Чебанова Н. В. - Стратегічні орієнтири діяльності корпоративних будівельних підприємств: оцінка, безпека, ефективність, Шаповал Г. М., Паточкіна О. В. (2016)
Чудопал А. І. - Інформаційно-аналітичне забезпечення вартісно-орієнтованого управління підприємствами будівельної галузі з використанням інструментів порівняльного підходу (2016)
Чернушкіна О. О. - Стратегічні аспекти запровадження мотиваційного моніторингу у системі мотивації працівників (2016)
Давидова І. О. - Оцінка трудового потенціалу машинобудівних підприємств та інноваційної складової його діяльності (2016)
Климчук А. О. - Формування стратегій ефективного управління персоналом підприємств (2016)
Мельничук Д. П. - Соціальні стандарти та державні гарантії у сфері праці: прагматичний аналіз у контексті соціально відповідального підходу, Шпиталенко Г. А. (2016)
Обіход С. В. - Чинники впливу на людський капітал в умовах трансформації соціально-трудових відносин, Мельничук О. П. (2016)
Новікова О. С. - Роль психологічних особливостей професійної діяльності жінки-керівника в сучасних економічних умовах, Атаманчук А. В. (2016)
Гринчуцький В. І. - Конкурентоспроможність персоналу промислових підприємств регіону, Прохоровська С. А. (2016)
Коваль О. О. - Тенденції розвитку системи макроекономічного рахівництва в сучасних умовах (2016)
Варічева Р. В. - Методичні підходи до оцінки якості економічної безпеки підприємства: облікове забезпечення (2016)
Рзаєва Т. Г. - Показники оцінки та аналізу інвестиційної привабливості підприємства у розрізі існуючих методик, Грицаюк М. В. (2016)
Харакоз Л. В. - Методичні аспекти формування інформації про виплати працівникам у бухгалтерській звітності підприємства, Шачаніна Ю. К. (2016)
Хмелевська А. В. - Інформаційна концепція облікової політики вітчизняних підприємств, Семенов К. Л. (2016)
Хмелюк А. В. - Організація обліку витрат на виробництво металургійної продукції (2016)
Ільницька-Гикавчук Г. Я. - Особливості обліку витрат туристичних підприємств, Пилипенко С. М. (2016)
Головчук О. В. - Аналіз напрямів і результатів інноваційної діяльності машинобудівних підприємств (2016)
Головчук Ю. О. - Стратегічні пріоритети розвитку інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства (2016)
Стадник В. В. - Проблеми інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку вітчизняних машинобудівних підприємств, Поліщук Т. А. (2016)
Рзаєв г. І. - Методики оцінки інвестиційної привабливості на рівні країни та перспективи їх використання в економічному аналізі, Вакулова В. О. (2016)
Власюк Ю. О. - Особливості моделювання інвестиційного процесу в аграрному секторі, Педченко Г. П. (2016)
Замлинський В. А. - Проблеми фінансування інноваційного розвитку підприємств в умовах кризових явищ (2016)
Тарасюк М. В. - Фінансове забезпечення реалізації інноваційної політики, Малярчук О. В. (2016)
Burimenko Y. I. - Prospects of introduction of financial services in the sphere of postal connection of Ukraine, Bobrovnicha N. S., Galan l. V., Shchurovska A. Y. (2016)
Жукова Т. О. - Фінансова стійкість та стабільність банків в умовах кризових явищ у банківській системі України (2016)
Шевчук Л. П. - Контроль розрахункових операцій – основа фінансової стабільності місцевих бюджетів, Рафальський В. В., Шаварський А. В., Шевчук А. А. (2016)
Buraczyńska B. - Differentiated influence of the preferences and needs of individual and institutional customers to choose the bidder for the purchase of technical materials (2016)
Бондаренко К. А. - Інтернет-стратегія рекламних агентств (2016)
Матвіюк М. А. - Теоретико-правові аспекти закупівель товарів, робіт та послуг для потреб оборони (2016)
Лупак Р. Л. - Оцінювання формування конкурентних переваг туристичних підприємств (2016)
Chuba A. - The energetic and economic effects of facility modernization, Wójcicka-Migasiuk D. (2016)
Швець Ю. О. - Основні етапи розвитку транснаціональних компаній та їх зв’язок з глобалізацією, Сухаренко Т. А. (2016)
Цибуляк А. Г. - Домінанти діалектичної взаємодії розвитку екологізації та світової торгівлі (2016)
Мельникова К. В. - Шляхи зниження собівартості продукції за умов впровадження техніко-економічних новацій, Василькова Ю. К. (2016)
Ролінська А. О. - Соціально-економічна сутність фіскально-бюджетної політики у системі державного регулювання агропромислового сектору економіки України (2016)
Сергєєва Л. Н. - Вплив соціального капіталу на розвиток підприємництва в Україні, Макаренко О. І. (2016)
Базилюк В. Б. - Особливості інституційного механізму електронної торгівлі книжковою продукцією, Безпалько І. Р. (2016)
Гавловська Н. І. - Актуалізація формування нових підходів до забезпечення економічної безпеки вітчизняних підприємств-суб’єктів зед у контексті євроінтеграції (2016)
Хмелевський О. В. - Експортоорієнтаційний статус експортоорієнтованих підприємств: визначення та ключові атрибути (2016)
Журба І. Є. - Еволюція системних змін у міжнародних відносинах країн центрально-східної Європи, Чупира В. В. (2016)
Панкова Л. І. - Проблемні аспекти формування ефективної моделі управління якістю життя населення (2016)
Бойчук Т. - Організація наукової діяльності Чернівецького державного медичного інституту в 1944–1954 рр., Мойсей А. (2016)
Васюк В. - Історичні аспекти становлення кафедри травматології, ортопедії та нейрохірургії ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет", Зінченко А., Ковальчук П. (2016)
Пашковський В. - Історія кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет", Юрценюк О., Пастернак Н., Ротар С. (2016)
Roman L. - The great phisiologist Arthur Clifton Guyton, Tymophichuk I. (2016)
Савчук Т. - Іван Павлов: особистість через призму наукових здобутків, Боштан С., Ясінська О. (2016)
Siwkowska A.-D. - The neuropsychological methods of O. Luria: the case study approach, Pavliuk O. (2016)
Скакун І. - Історія медицини у філософсько-антропологічному дискурсі (2016)
Швець В. - Основні етапи розвитку фізіології як науки (2016)
Таралло В. - Интегральные слагаемые здоровья населения (2016)
Чебан В. - Історичний аспект і концепція первинної профілактики репродуктивних порушень у системі сімейної медицини, Єцко К. (2016)
Антонюк Я. - "Повстанські дантисти": лікування зубів у підпіллі ОУН-УПА (2016)
Анцупова В. - Забуті імена київських меценатів: Михайло Парфентійович Дегтерьов (історичний огляд), Пирогова Н., Остапчук В. (2016)
Masikevych Yu. - Safe Environment – key of Helth of Highlanders, Myslytsky V., Tkachuk S., Masikevych A. (2016)
Аністратенко А. - Історія формування та практична лінгводидактична робота у комплексній реабілітації нечуючих (слабочуючих) дітей раннього дошкільного віку в ЧОНРЦ № 1 (2016)
Васильєва Н. - Розвиток психіатричної допомоги в Північній Буковині під владою австрійської монархії, Яремчук О. (2016)
Семененко С. - Історія зародження та становлення медсестринства на Буковині, Борейко Л., Тимофийчук І., Роман Л. (2016)
Мойсей А. - Обрядові аспекти народної лікувальної практики українського та румунського населення Буковини (історіографічний огляд) (2016)
Мислицький В. - Рецензія на книгу: Буковинський державний медичний університет. Історія і сьогодення (до 70-Річчя) / Ред. кол. Бойчук Т.М. , Геруш І.В., Білоокий В.В., Ходоровський Г.І., Сулятицький Т.В., Мислицький В. Ф., Ходоровський В. М., Іващук О. І., Федів О. І.; за ред. Т. М. Бойчука. – Чернівці: Видавництво БДМУ, 2014. – 227 с.: іл. (2016)
Мойсей А. - Співробітники Наукової бібліотеки БДМУ про видатних вчених університету (2016)
Вимоги до оформлення статей (2016)
Онищенко В. О. - Реформування міжбюджетних відносин України шляхом фінансової децентралізації, Бондаревська О. М. (2015)
Волкова Н. І. - Модель оцінювання ризику кредитного портфеля банку (2015)
Олейніков Ю. О. - Національні економічні інтереси України та їх прояв у сфері прямого іноземного інвестування, Мірзодаєва Т. В. (2015)
Повстенюк Н. Г. - Методи діагностики банкрутства підприємств у сучасних умовах (2015)
Дубіщев В. П. - Теоретичні аспекти модернізації системи державного управління, Островський І. А. (2015)
Марченко А. В. - Современные проблемы формирования механизма инновационно-технологического развития Украины, Голобородько А. П. (2015)
Максименко О. С. - Реформування житлово-комунального господарства України: орієнтація на енергозбереження (2015)
Милян Р. Ю. - Брендинг країни в межах масових заходів як напрям посилення конкурентоспроможності економіки (2015)
Yusaf a.b. abde Al Sulaiman - Methodology of the short-term investments management (2015)
Ржепішевська В. В. - Аутсорсинг як інноваційна кадрова технологія управління бізнесом, Головко С. А. (2015)
Сабліна Н. В. - Управління змінами та його організаційно-економічне забезпечення на підприємствах машинобудівного комплексу (2015)
Попова Ю. М. - Особливості маркетингових досліджень рекламної діяльності (2015)
Завора Т. М. - Методичні основи оцінювання ризиків в контексті забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства, Лебедин А. Г. (2015)
Семко Т. В. - Світовий досвід формування методик оцінювання фінансової стійкості держави, Ситкіна М. В. (2015)
Дрогомирецька М. І. - Особливості управління персоналом будівельного підприємства, Шанда А. О. (2015)
Поленкова М. В. - Концепція сільського розвитку як основа підвищення якості життя сільського населення (2015)
Миронова Ю. Ю. - Особливості обліку та контролю поточних біологічних активів тваринництва, Смислова Ю. О. (2015)
Дмитренко А. В. - Бухгалтерський і податковий облік безнадійної та сумнівної дебіторської заборгованості, Шовкопляс М. П. (2015)
Марченко Л. Ю. - Спрощена система оподаткування, обліку і звітності в контексті змін податкового законодавства, Богомоленко Л. А. (2015)
Костюк Б. В. - Організація податкового аудиту на підприємстві (2015)
Матюшіна Ю. І. - Вплив техніко-економічних факторів на собівартість товарної продукції на підприємствах нафтогазовидобування (2015)
Кремень В. Г. - Освіта у спонтанності розвитку цивілізації (2013)
Волощук І. С. - Інтелект: ретроспективний огляд пошуку нитки Аріадни (2013)
Марушкевич А. А. - Підготовка обдарованої молоді до життєдіяльності в українському суспільстві (2013)
Ткаченко Л. І. - Розвиток особистості в дефініціях синергетики: освітньо-педагогічний тезаурус (2013)
Гоцуляк Ю. В. - Проект системи освіти обдарованих дітей в Україні: адміністративний та правовий аспекти (2013)
Макаренко Н. М. - Підготовка майбутніх практичних психологів до роботи з обдарованими дітьми (2013)
Мельник М. Ю. - Характеристика ціннісних орієнтацій особистості в контексті професійного самовизначення обдарованих старшокласників (2013)
Онопченко Г. В. - Інтернет-тестування в інформаційному соціальному середовищі як інструмент розвитку суб’єктів освітнього процесу, Юрченко Т. А. (2013)
Полицяк Н. І. - Особливості гендерної соціалізації обдарованих дівчаток (2013)
Рождественская И. Н. - "Школа олимпиадников" как инновационный образовательный проект в сфере дополнительного образования: развитие системы подготовки школьников к участию во Всероссийской олимпиаде, Анохина А. П. (2013)
Черниш М. О. - Погляд вітчизняних учених на структуру характеру особистості (2013)
Тесленко В. В. - Система управління розвитком обдарованих учнів у сучасному загальноосвітньому навчальному закладі (2013)
Пионтковский-Выхватень Б. А. - Теоретико-исторические аспекты исследования проблемы личностного развития интеллектуально одарённого ребенка (2013)
Стрєлкова Ю. О. - Порівняльний аналіз дослідницької діяльності та інших за схожістю видів навчальних робіт (2013)
Сіпко К. В. - Схильність до дослідницької діяльності: семантична значущість та зміст поняття (2013)
Тименко В. П. - Готовність майбутніх учителів до діагностики естетичної обдарованості учнів початкової школи (2013)
Анищенко Н. В. - Особенности психолого-педагогического диагностирования музыкального развития учащихся общеобразовательной школы (2013)
Дроботенко М. М. - Педагогічні підходи до розвитку обдарованих старшокласників та студентської молоді (2013)
Киричук В. О. - Педагогічне проектування як основа управління розвитком особистості учня (2013)
Дем’яненко В. М. - Фундаментальність як основа інформатичної підготовки учнів Малої академії наук України, Дем’яненко В. Б., Стрижак О. Є. (2013)
Вінник Н. Д. - Науково-методичні основи особистісного розвитку інтелектуально обдарованих учнів: досвідна складова (2013)
Качинська А. В. - Чинники впливу на розвиток самоставлення у підлітковому віці (2013)
Рибалка В. В. - Духовність і духовна культура у становленні творчо обдарованої особистості (2013)
Кузьменко В. У. - Естетична обдарованість дошкільника: теоретичні засади діагностичної роботи (2013)
Яншина Т. А. - Обдарованість: психолого-педагогічний аспект (2013)
Аматьєва О. П. - Підтримка розвитку творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку засобами прикладного мистецтва, Корнєєва О. Л. (2013)
Неділько В. П. - Соціально-педагогічні та соціальнопсихологічні аспекти здоров’я дітей шкільного віку, Руденко С. А. (2013)
Островерхова Н. М. - Факторний аналіз стану використання організаційних механізмів удосконалення ДСЗСО (2013)
Сокуренко О. О. - Нові педагогічні технології в роботі з обдарованими учнями: система очно-дистанційного навчання, Нотич О. О. (2013)
Флакіна Е. Б. - Освітні проекти у роботі з обдарованими дітьми у навчальному закладі гуманістичної спрямованості (2013)
Сологуб А. І. - Діалог у профільному креативному навчанні (2013)
Якимова І. О. - Базові характеристики рефлексивного компоненту особистості інтелектуально обдарованих старшокласників (2013)
Шушковская А. И. - Особенности формирования коррекционно-оценочных умений младших школьников с признаками одаренности (2013)
Супрун К. М. - Комп’ютерний нік як засіб особистісної самопрезентації підлітків та юнаків у віртуальній реальності (2013)
Кизим Г. С. - Вивчення духовного потенціалу у хлопців і дівчат – випускників середньої освіти (2013)
Грицишина Т. І. - Виховання ціннісних естетичних критеріїв у дошкільників у процесі екологічної освіти як основа розвитку естетичної обдарованості особистості (2013)
Зайцева Е. В. - Психолого-педагогическое сопровождение психомоторно одарённых детей в Днепропетровском высшем училище физической культуры, Курносова Е. С. (2013)
Круг Л. И. - Обыденные преставления учителей об одаренных детях и условия их обучения (2013)
Чудакова В. П. - Інтегральний показник "інноваційність" – чинник формування конкурентоздатності особистості (2013)
Рибак С. Б. - Методи запам’ятовування інформації. Знайомтеся: піктограми (2013)
Сєдова С. О. - Програма з позакласної роботи "Шкільний театр" (2013)
Бельская Н. А. - Информационные возможности теста "Психогеометрия-2М" в психологическом консультировании (дополнение к тесту С. Деллингер "Психогеометрия") (2013)
Буркова Л. В. - Пошук формули успішності у житті: соціологічне дослідження пріоритетів успішності, Сагалакова А. Б., Соколовська Н. Б. (2013)
Дубовик Л. В. - Мова національного танцю – це пам’ять (досвід), дух, етика та естетика, формотворна енергія характеру нації (2013)
Сорока С. В. - Роль інформаційного простору у формуванні обдарованої особистості (2013)
Хамініч С. Ю. - Розроблення ефективної стратегії просування нового товару, Шумська А. Ю. (2015)
Давлетбаева Н. - Концепция гармонизации системы управления инновационным развитием промышленных предприятий Украины и Казахстана (2015)
Марченко А. В - Проблемы и пути реализации инновационных стратегий на предприятиях Украины, Голобородько А. П. (2015)
Амеліна І. В. - Розвиток франчайзингової діяльності в Україні, Семенець В. В. (2015)
Сокол П. М. - Управління просуванням товарів промислового призначення на зовнішніх ринках, Недзельська М. М. (2015)
Чирва І. В. - Конкурентоспроможність цукробурякового виробництва в господарствах Полтавської області (2015)
Брижань І. А. - Визначення основних напрямів дієвого впливу держави на еколого-економічний розвиток промисловості (2015)
Погорелов Ю. С. - Розроблення збалансованої системи показників для малих підприємств аграрного сектора як інструменту управлінського обліку, Миронова Ю. Ю., Зливко Т. Г. (2015)
Овод Л. В. - Науково-методичні підходи до формування амортизаційної політики промислового підприємства (2015)
Марченко Л. Ю. - Оцінювання та облік поточних біологічних активів рослинництва, Придатченко В. В. (2015)
Завора Т. М. - Оцінювання ефективності системи пенсійного забезпечення України (2015)
Попело О. В. - Інтелектуальний капітал: теоретичний аспект і сучасні тенденції розвитку в Україні (2015)
Бондаренко О. С. - Критерії оптимізації фінансово-кредитного забезпечення розвитку аграрних підприємств (2015)
Гільорме Т. В. - Механізм пільгового оподаткування як чинник активізації впровадження енергозберігаючих проектів, Хрущова Т. В. (2015)
Фєдосова В. Е. - Проблеми податкової системи та податкового навантаження України (2015)
Максименко О. С. - Економіко-технологічні засади розвитку енергосфери (2015)
Пінчук О. В. - Реформування земельних відносин та управління землекористуванням в нових умовах ринкових перетворень, Пінчук В. Ф., Сидоренко І. І. (2015)
Буряк А. А. - Організаційно-економічний механізм залучення прямих іноземних інвестицій в промисловість регіонів України (2015)
Прядко І. В. - Ефективність організаційного забезпечення інноваційної діяльності в Миколаївському регіоні (2015)
Кульбака В. М. - Застосування інформаційних технологій та інформаційних систем в управлінні територіями (2015)
Бабій І. М. - Ад’єктивна індивідуально-авторська номінація в неологічному словнику Аркадія Любченка (2016)
Григор’єва А. В. - Семантико-синтаксичні особливості одноактантного протиставлення на матеріалі сучасної англійської мови (2016)
Загнітко А. П. - Граматична концепція Юрія Шевельова: категорійна дієслівність, Загнітко Н. Г. (2016)
Заєць В. Г. - Види конверсії в художньому тексті (на матеріалі творів Марка Вовчка та Г. Вдовиченко) (2016)
Калашник О. В. - Семантичне наповнення особових прономінативів в інтимній ліриці Олександра Високого (2016)
Кочан І. М. - Міжфразові зв’язки у надфразових єдностях художніх текстів (2016)
Лелюк О. О. - Прагматичні типи складнопідрядних речень із підрядним компонентом причини (на матеріалі сучасної української художньої прози) (2016)
Мороз Т. Ю. - Морфологічна категорія числа іменників: погляди дослідників (2016)
Нелюба А. М. - Породжувальні можливості і системні вияви прізвиськ дитячого товариства (2016)
Олексенко О. А. - Інновативні субстантиви з абстрактним значенням як вияв інтелектуалізації та демократизації мови (2016)
Свистун Н. О. - Складнопідрядні речення з підрядними мети і причини як різновиди речень розчленованого типу зі значенням зумовленості: структурно-семантичний аспект (на матеріалі романів Бориса Харчука "На майдані", "Межі і безмежжя") (2016)
Скоробогатова О. О. - Поетика віршового тексту в граматичному вимірі (2016)
Старченко Я. С. - Інноваційні деривати на позначення оцінки в сучасних українських жаргонах (2016)
Шитик Л. В. - Значеннєвий синкретизм об’єктно-атрибутивних складнопідрядних речень (2016)
Штонь О. П. - Структурно-семантичні групи багатозначних відносних прикметників (на матеріалі сучасної української прози) (2016)
Юрчишин Т. В. - Інваріантний характер семантичної структури речень узагальненого змісту (2016)
Дужа Л. І. - Лексико-семантичне вираження концептів "білий", "чорний" та "червоний" у поетичній картині світу українських неокласиків (на матеріалі поезій М. Зерова, М. Драй-Хмари та П. Филипповича) (2016)
Ковтун А. А. - Неосемантизація релігійної лексики в сучасних засобах масової інформації (2016)
Кочерга Г. В. - Механізм пропозиційно-диктумної мотивації українських відіменникових дієслів: еквонімічний різновид у когнітивно-ономасіологічному висвітленні (2016)
Лабетова В. М. - Категорія визначеності / невизначеності як лінгвістична проблема (2016)
Литвин О. О. - Особливості вживання тропів на позначення рослин у мові твору Уляни Кравченко "Хризантеми" (2016)
Писаренко К. В. - Типологія мовних портретів персонажів у художніх текстах триптиху "Хресна проща" Р. Іваничука: змістовий аспект (2016)
Плотнікова Н. В. - Народження: концепт-архетип мікроконцептосфери святки (2016)
Химинець М. Д. - Лексико-семантичний та синтаксичний способи вербалізації концепту Америка (2016)
Шевченко Л. Л. - Концепт "Бог" у тексті нового завіту (2016)
Штуцберг М. О. - Структура концепту влада (на матеріалі публіцистичних текстів) (2016)
Сокіл Б. М. - Українська мова в галицьких народних школах за часів австро-угорської імперії (2016)
Козаченко І. В. - Підготовка вчителів іноземних мов у Великій Британії. Позитивний досвід для України (2016)
Іванченко Д. Г. - Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 8-амінопохідних 7-(2-гідрокси-2-фенілетил)теофіліну (2016)
Gotsulya A. S. - Synthesis, physical and chemical research of alkyl-, heterylderivatives of 7’-((4-ethyl-5-thio-4H-1,2,4-triazoles-3-yl)methyl)theophylline (2016)
Кучерявий Ю. М. - Пошук потенційних протидіабетичних засобів серед деяких 3-тіопохідних 5-(феноксиметилен)-4-R-1,2,4-тріазол-3-тіонів (2016)
Каплаушенко Т. М. - Синтез, фізико-хімічні властивості та подальші перетворення в ряду 5-(хінолін-2-іл, 2-гідроксихінолін-4-іл)-4-R-2,4-дигідро-3Н-1,2,4-тріазол-3-тіонів (2016)
Аleksandrova K. V. - Synthesis and physical-chemical properties of 3-aryl-(aralkyl)-8-hydrazinemethylxanthines and their N-substituted derivatives, Levich S. V., Mykhal’chenko Ye. K., Sinchenko D. M. (2016)
Гуліна Ю. С. - Синтез і фізико-хімічні властивості 2-(5-(1Н-тетразол-1-ілметил)-4-R-4Н-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)-ацетатних (пропанових),2-, 4-(5-(1Н-тетразол-1-ілметил)-4-феніл-4Н-1,2,4-тріазол-3-ілтіометил)-бензойних кислот та їх солей, Каплаушенко А. Г. (2016)
Бідненко О. С. - Щодо стандартизації таблеток L-лізиній 3-метил-1,2,4-триазоліл-5-тіоацетат, Кучеренко Л. І., Мазур І. А., Ткаченко Г. І. (2016)
Баланчук Т. І. - Дослідження амінокислотного складу рослинної сировини Carduus nutans L. та Carduus acanthoides L. флори України, Мазулін О. В., Опрошанська Т. В., Мазулін Г. В. (2016)
Дячок І. Л. - Розроблення методу кількісного визначення органічних кислот у комплексному фітополіекстракті, Піняжко О. Р. (2016)
Гречана О. В. - Вивчення сировини люцерни жовтої (серпоподібної або румунської), Тржецинський С. Д. (2016)
Пругло Є. С. - Вплив 4-бензиліденаміно-5-феніл-4Н-1,2,4-тріазол-3-тіонів і солей 2-(4-аміно-5-феніл-4Н-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетатних кислот на центральний компонент ноцицептивної системи (2016)
Антипенко О. М. - Протимікробна та протигрибкова активність 2-(1Н-тетразоло-5-іл)анілінів і продуктів їх структурної модифікації, Васильєва I. M., Коваленко С. І. (2016)
Авраменко Н. В. - Опыт работы пренатального консилиума в Запорожской области за период 2011–2015 гг., Ломейко Е. А., Никифоров О. А., Сухонос О. С. (2016)
Калашніков А. В. - Ефективність впровадження нових технологій в оперативному лікуванні черезвертлюгових переломів стегнової кістки хворих, Малик В. Д., Калашніков О. В. (2016)
Михалюк Е. Л. - Половой диморфизм показателей ритма сердца, центральной гемодинамики и физической работоспособности бегунов на дистанции 100–200 метров, Диденко М. В., Малахова С. Н. (2016)
Варжапетян С. Д. - Ультразвуковая дифференциальная диагностика различных форм стоматогенного верхнечелюстного синусита (2016)
Авраменко Н. В. - Структура та поширеність гінекологічних захворювань дівчаток і дівчат-підлітків у Запорізькій області, Кабаченко О. В., Царук Т. О. (2016)
Алєксєєва І. М. - Формування правової обізнаності як компонента професійної компетентності фармацевтичних працівників у країнах Європейського Союзу (досвід Чеської Республіки), Пономаренко М. С., Алексєєв О. Г., Соловйов О. С., Григорук Ю. М. (2016)
Білоус М. В. - Основні аспекти медичного постачання у збройних силах держав-членів НАТО, Шматенко О. П., Рижов О. А., Дроздов Д. В. (2016)
Пономаренко М. С. - Основні етапи нормування та впорядкування навчання й використання фармацевтичної кадрової ресурсної бази, Соловйов О. С., Краснянська Т. М., Григорук Ю. М. (2016)
Тригубчак О. В. - Використання компактування при виробництві таблеток, Грошовий Т. А., Юр’єва О. О. (2016)
З ювілеєм! (2016)
Содержание (2015)
Шевченко Ю. Н. - Термовязкоупруго-пластическое деформирование составных оболочек вращения при повреждаемости материала, Галишин А. З., Бабешко М. Е. (2015)
Карнаухов В. Г. - Вынужденные резонансные колебания и диссипативный разогрев тел вращения из вязкоупругого пьезоэлектрического материала, Козлов В. И., Завгородний А. В., Умрыхин И. Н. (2015)
Калоеров С. А. - Задача электромагнитовязкоупругости для многосвязных пластин, Самодуров А. А. (2015)
Михаськив В. В. - Упругое состояние включения в форме короткого волокна при скользящем контакте с трехмерной матрицей, Стасюк Б. М. (2015)
Багно А. М. - Дисперсионный спектр волнового процесса в системе слой идеальной жидкости – сжимаемый упругий слой (2015)
Григоренко А. Я. - Осесимметричные свободные колебания цилиндрических оболочек из непрерывно неоднородных материалов, Ефимова Т. Л., Коротких Ю. А. (2015)
Савельева Е. В. - О взаимодействии поперечных плоских волн в нанокомпозитных материалах (2015)
Закржевский А. Е. - Метод развертывания космической тросовой системы с приведением к местной вертикали (2015)
Карлаш В. Л. - Моды колебаний тонких пьезокерамических цилиндрических колец с радиальной поляризацией (2015)
Легеза В. П. - Определение параметров настройки роликового гасителя с ограничениями (2015)
Ларин В. Б. - Об идентификации отказов навигационных датчиков (2015)
Хомяк Т. В. - О стабилизации неустойчивого вращения свободного волчка Лагранжа с жидкостью (2015)
Бао Дж. - Динамический анализ гибкого подъемного троса с переменной во времени длиной, Жан П., Жу К. (2015)
Алфавитный указатель т. 51, 2015 (2015)
Бацевич Ф. С. - Формалізація прагматики: теоретичні виклики і практичні перспективи (на матеріалі часток української мови) (2016)
Гнатюк Л. - Імпліцитні чи імплікатурні приховані смисли? До проблеми імпліцитного в сучасній лінгвістиці (на фактичному матеріалі англійської, української, польської мов) (2016)
Дедухно А. В. - Лінгвопрагматичні параметри перформативних актів заборони і дозволу (2016)
Канкаш Г. Д. - Частки лише, навіть, тільки як ілокутивні індикатори сили висловлення (2016)
Колеснікова І. А. - Фольклорний комплімент у міжкультурній комунікації (на матеріалі флористичної лексики та усталених народних порівнянь) (2016)
Космеда T. А. - Вектор формування нових мовних і комунікативних норм в українському дискурсивному просторі (2016)
Лисиченко Т. Ю. - Контамінація споріднених мов як засіб творення комічного в сучасному розважальному аудіовізуальному контенті (2016)
Лисичкіна О. О. - Просодична інтеграція конфліктних інтеракцій ділових переговорів (2016)
Піддубна Н. В. - Комунікативно-прагматичний потенціал паремій із компонентом бог (на матеріалі "Галицько-руських народних приповідок", зібраних І. Франком) (2016)
Попова І. С. - Мовні кліше як складник стереотипізації мовлення політиків, Карасьова К. А. (2016)
Сердюк І. В. - Просодичні засоби інтенсифікації висловлень (2016)
Сліпецька В. Д. - Мовленнєві жанри сварка, суперечка як різновиди діалогічного мовлення під час "негативної" комунікації в українській, російській, англійській лінгвокультурах (на матеріалі творів І. Нечуй-Левицького, М. Гоголя, Ч. Діккенса) (2016)
Соболь Л. І. - Порушення орфографічних норм як спосіб формування авторського ідіостилю (2016)
Шабат-Савка С. Т. - Фігурально-риторичні конструкції як мовно-естетичні маркери інтенцій мовця (2016)
Agibalova T. M. - The linguo-ethnic code of language personality in the study of language intellectualization (2016)
Процик І. Р. - С.Т. "Україна", У.С.К. "Тризуб", У.С.К. "Сокіл", або які назви мали українські футбольні команди Галичини в першій половині ХХ століття (2016)
Семашко Т. Ф. - Перцептивний образ фізичної краси українців в аспекті етнічної стереотипізації (2016)
Бавус Т. В. - Семантика мовного образу сонця в художньому тексті (на матеріалі повісті І. Франка "Захар Беркут") (2016)
Блинова І. А. - Своєрідність функціонування категорії комічного в прозі Курта Воннегута (2016)
Грачева И. В. - Постмодернизм и Юлий Ким (2016)
Дмитренко Я. М. - Психологізм художнього тексту в контексті лінгвістичних концепцій (2016)
Завадська О. В. - Феномен креолізованого тексту: актуальна проблема сучасних лінгвістичних досліджень (2016)
Зайцева Ю. Г. - Мовні засоби інтимізації поезії в прозі О. Кобилянської (2016)
Заоборна М. С. - Краса як ціннісно-смисловий феномен у тексті книги спогадів Ірини Жиленко "Homo feriens" (2016)
Зелінська О. Ю. - Мовні засоби вираження барокової ідеї боротьби протилежностей в українських проповідях ХVII cт. (2016)
Маленко О. О. - Творення й рецепція словесного образу в аспекті художньої ментальності автора – читача (2016)
Мартакова А. В. - Каліграма як графічний вияв мовної гри в поезії українського постмодерну (2016)
Сазонова Я. Ю. - Типи референції в текстах дискурсу жахів (2016)
Тєлєжкіна О. О. - "Справжня радість життя" в поезії Антоніни Тимченко: лінгвостилістичний вимір (2016)
Юлдашева Л. П. - Прецедентна мотивація заголовків творів української літератури кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2016)
Асіїв Л. - Морфонологічні альтернаційні ряди у прикметниках сучасної української літературної мови (2016)
Глібчук Н. - Синкретична природа незмінюваних прикметників (2016)
Кузьма І. - Теорія та історія словотвірної варіантності українських прикметників (2016)
Кутня Г. - Деякі зауваги про аналітизм підмета з погляду його структурно-семантичної оцінки та формально-граматичної організації (2016)
Труш О. - Довжина та глибина складнопідрядних багатокомпонентних речень у науковому мовленні Івана Франка (2016)
Бачишина О. - Дієслово як виразник просторової семантики (2016)
Зінько М. - Вираження значення мети у складнопідрядних реченнях (2016)
Корпало О. - Неозначеність особи в польській мові (2016)
Добосевич У. - "Треба би якоїсь соняшної чи ангельської мови…": теорія і практика рідного слова Андрея Шептицького (2016)
Захлюпана Н. - Іван Огієнко та його "Граматично-стилістичний словник Шевченкової мови" (2016)
Сокіл Б. - Українська інтелігенція й укази про заборону української мови (2016)
Макович Х. - Вияви діалектного консонантизму в текстах Учительних євангелій XVI–XVII ст. (2016)
Висоцька Т. - Запозичення з польської мови в українських пам’ятках XVI –XVII ст. (2016)
Шпить О. - Особові займенники та омонімні до них форми в українських пам’ятках XVI–XVII століть (2016)
Купчинська З. - Архаїчні ойконіми на *-j-: ареал і статистика до XIV і ХХI ст. (2016)
Бичко З. - Лексико-семантичний аналіз діалектної лексики Наддністрянщини (2016)
Костів О. - Сучасне діалектне мовлення з погляду динаміки (2016)
Михайличенко Н. - Трансонімізація – спосіб творення власних назв (на прикладі ойконімів з формантами -ець, -иця) (2016)
Процик І. - На трибунах була фантастична атмосфера – неймовірна шиза, чудовий перф і піро…”. Апокопа як один зі способів мовної економії в соціолекті українських футбольних фанатів (2016)
Сокіл-Клепар Н. - Номінація вершин Бойківщини: семантико-мотиваційний аспект (2016)
Ціхоцький І. - Архаїчні пласти гідронімікону поріччя Західного Бугу (проблема етимологічної та хронологічної атрибуції) (2016)
Хібеба Н. - Весільні агентиви в бойківських говірках: назви чоловіків (2016)
Мосур О. - Християнські імена та їхні варіанти як твірні основи мікротопонімів Самбірського циркулу (2016)
Сколоздра-Шепітко О. - Лайливі номінації осіб у малій прозі Івана Франка (2016)
Бавус Т. - Мовний образ як компонент мовно-національної та індивідуально-авторської картин світу (2016)
Вус М. - Фахова лексика в художньо-публіцистичному тексті (на матеріалі роману Ліни Костенко "Записки українського самашедшого" (2016)
Щепанська Х. - Образність у професійному мовленні (2016)
Костриця Н. - Лінгвокультурологічний підхід до викладання української мови в контексті аграрної освіти (2016)
Фарина Н. - Функціонування складнопідрядних речень з підрядними атрибутивної семантики в повісті І. Я. Франка "Захар Беркут”(1883 р.) (2016)
Кочан І. - Слова з компонентом кібер- у сучасній українській мові (2016)
Кочерга О. - Взаємозв’язок різноструктурних дієслівних форм у науково-технічній термінології, Пілецький В. (2016)
Фецко І. - Лексичні парадигми в українській термінології музейництва (2016)
Козелко І. - Терміни на позначення службових частин мови у "Граматиці української мови" В.Сімовича (2016)
Бурковська О. - Лексикографічні джерела як засіб унормування української термінології лісівництва (2016)
Мазурик Д. - Нові джерела українського мовотворення (2016)
Кириленко І. Г. - Структурні реформи на селі: світовий досвід, українські реалії, Івченко В. Є. (2016)
Пасхавер Б. Й. - Антикризові можливості агропродовольчого комплексу (2016)
Месель-Веселяк В. Я. - Нові методичні підходи щодо удосконалення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, Федоров М. М. (2016)
Лузан Ю. Я. - Інституціоналізм – наукова платформа для удосконалення державної аграрної політики, Лузан О. Ю. (2016)
Дієсперов В. С. - Скотарство як найбільш проблемна галузь тваринництва (2016)
Mazur H. F. - Stimulation and its role in market economy regulation mechanism (2016)
Світовий О. М. - Шляхи оптимізації виробництва у зернопродуктовому підкомплексі для збільшення доданої вартості (2016)
Духницький Б. В. - Основи функціонування ринку кави та чаю в Україні (2016)
Davydenko N. M. - Transformation of financial management of agricultural enterprises in conditions of contemporary challenges (2016)
Тулуш Л. Д. - Реформування податку на додану вартість у сільському господарстві (2016)
Кісіль М. І. - Інвестиційні проблеми в сільському господарстві Донбасу (2016)
Віленчук О. М. - Взаємозв’язок страхового інтересу та страхового захисту при збалансуванні попиту і пропозиції на ринку аграрного страхування (2016)
Лазутіна Л. О. - Концептуальні засади формування фінансового забезпечення сільських територій (2016)
Kovalenko O. V. - The methodological approach to the realization of innovative business strategies (2016)
Акимова Е. А. - Финансовые ресурсы как инструмент государственного регулирования на региональном уровне (2016)
Наукові видання з актуальних проблем АПК (2016)
Шияну Віктору Йосиповичу – 80 (2016)
Реферати (2016)
Автори номера (2016)
Пам’яті відомого вченого, організатора національної аграрної науки Ситника Віктора Петровича (01.06.1939–14.02.2016) (2016)
Діптан І. І. - Українсько-шведський альянс 1708-1709 років у баченні Михайла Грушевського (2009)
Год Б. В. - Держава і суспільство в політичній концепції італійського мислителя Ніколо Макіавеллі (2009)
Пащенко В. О. - Міжправославний конфлікт в Україні: хроніка подій ювілейного року (2009)
Лахно О. П. - Проблема походження племінних об'єднань поміж слов'ян східного типу в спадщині російських істориків середини XVIII-початку ХХ століття (2009)
Якименко М. А. - Полтавське сільськогосподарське товариство: організаційна структура та основні напрями діяльності (1865-1917 роки) (2009)
Делія О. В. - Роль полтавьких єпископів кінця ХІХ-початку ХХ століття в розвитку церковно-історичного краєзнавства (2009)
Гура О. А. - Політика радянської влади щодо римо-католицької церкви в другій половині 40-их-першій половині 50-их років ХХ століття (2009)
Завадська І. М. - Передумови створення осередків дослідницької справи та поширення сільськогосподарських знань на поділлі в кінці ХІХ-на початку ХХ століть (2009)
Дроздова О. В. - Книговидавнича справа України довоєнного та післявоєнного періоду: аналіз діяльності кооперативних і державних видавництв (2009)
Абакумова В. І. - Тенденції творчого процесу в контексті суспільно-політичних трансформацій (друга половина 1980-их-1991 роки): історичний аспект (2009)
Сітарчук Р. А. - Методи дослідження діяльності адвентистів сьомого дня в українських землях (2009)
Ігнатуша О. М. - Організаційний устрій соборно-єпископської церкви в 1925-1937 роках (2009)
Бесєдіна Н. В. - Країни арабського сходу: особливості становлення та розвитку політичних систем (2009)
Год Н. В. - Північне відродження і гуманізм Еразма Роттердамського (2009)
Троян С. С. - Глобальні тенденції еволюції сучасних міжнародних відносин (2009)
Тронько Т. В. - Всеукраїнська наукова конференція "Постать Симона Петлюри в історії та національній пам'яті" (2009)
Волошин Ю. В. - Міжнародна науково-практична конференція "Полтавська битва 1709 року в історичній долі України, Росії, Швеції та інших держав" (2009)
Новохатько Л. М. - Роговий В. В ім'я творення національної еліти. Матеріальна підтримка українського студентства на чужині в 1920-1991 роках.- К.: ПП Сергійчук М. І., 2008. - 448 с. (2009)
Єрмак О. П. - Національна Книга Пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Полтавська область/Упор. О. А. Білоусько, Ю. М. Варченко, В. О. Мокляк, Т. П. Пустовіт. - Полтава: Оріяна,2008.-1200 с. іл. (2009)
Довідка про авторів (2009)
Орієнтири для авторів збірника "Історична пам'ять" (2009)
Драганов Б. Х. - Анализ гидродинамики и теплообмена многокомпонентных сред на основе линейных феноменологических соотношений, Халатов А. А. (2016)
Ободович О. М. - Аерація і масообмін при культивуванні кормових дріжджів, Іваницький Г. К., Сидоренко В. В., Борхаленко Ю. О. (2016)
Мішин В. І. - Спосіб покращання енергоефективності асинхронної машини, Лут М. Т., Макаревич С. С., Чуєнко Р. М. (2016)
Іваницький Г. К. - Кінетика масопереносу кисню з повітряних бульбашок у процесах біосинтезу дріжджової біомаси, Ободович О. М., Сидоренко В. В. (2016)
Виговський Г. М. - Структура та склад інформаційного базису автоматизованогосинтезу роботизованих механоскладальних технологій, Громовий О. А., Кирилович В. А., Крижанівська І. В. (2016)
Синявський О. Ю. - Вплив відхилення показників якості електроенергії на технологічну складову збитку в тваринництві, Савченко В. В. (2016)
Ободович А. Н. - Вплив масопереносу на кінетику процесу мікробіологічного синтезу, Іваницький Г. К., Сидоренко В. В., Подобій О. В. (2016)
Opryshko O. - The use of the bark as an energy resource in the composition of pine wood pellets, Pasichnyk N., Opryshko N., Zubkov I. (2016)
Мрачковський А. М. - Дослідження закономірностей електричної ерозії дослідних зразків контакт – деталей на основі срібла і міді (2016)
Горобець В. Г. - Розробка нової конструкції та математичне моделювання процесів тепло- і масопереносу для теплообмінників вентиляційних систем енергозберігаючого будинку, Масюк М. Ю. (2016)
Сорокова Н. М. - Конвективно-конденсаційний спосіб сушіння термолабільних матеріалів, Снєжкін Ю. Ф., Шапар Р. О. (2016)
Федотова М. А. - Результаты исследования робастной стойкости замкнутой САУ зерносушилкой с кипящим слоем, Осадчий С. И., Скрынник И. А., Березюк И. А. (2016)
Степанова А. И. - Анализ эффективности и оптимизация комбинированной теплоутилизационной системы котельной установки (2016)
Голуб Б. Л. - Автоматизація обліку показників придатності сортів до поширення в Україні, Трохименко В. Ю. (2016)
Колієнко А. Г. - До питання про якість горючого газу, Шеліманова О. В., Колієнко В. А. (2016)
Wawrzonkowski K. - Alexander Gerard’s correction of Hume’s standard of taste (2016)
Дротянко Л. Г. - Специфіка методологічних засобів науки в процесі її інформатизації (2016)
Конотоп Л. Г. - Концепт любові: методологічні аспекти філософсько-релігієзнавчого аналізу (2016)
Кравченко П. А. - Регулятивна функція правосвідомості в процесі європейського вибору України (2016)
Онопрієнко В. І. - Штучний інтелект та інженерія знань: перевага інструментальних засобів інформаційної революції, Онопрієнко М. В. (2016)
Ороховська Л.А. - Особливості етнічної самобутності та ментальності цивілізацій у контексті систем медіакультури Сходу та Заходу (2016)
Ягодзінський С. М. - Конвергенція інформаційних мереж як стратегічна соціокультурна інновація (2016)
Абисова М. А. - Проблема сенсу у класичній філософській традиції: соціокультурний аспект (2016)
Кошетар У. П. - Концепція духовності в філософській спадщині С. Кримського (2016)
Кунденко Я. М. - Соціальна відповідальність та індивідуальна свобода в аксіосфері сучасного інформаційного суспільства, Гаплевська О. І. (2016)
Лактіонова А. В. - Сучасна філософія дії (практичної філософія) в аналітичній традиції (2016)
Литовченко І. В. - Політичні аспекти функціонування економіки як соціального інституту (2016)
Матюхіна О. А. - С.Б. Кримський про софійність філософії Г.С. Сковороди (2016)
Мозгова Т. А. - Деякі аспекти модернізації далекосхідної (японської) соціальності: досвід для України (2016)
Пода Т. А. - Теорія "Справедливої війни": від античності до сучасності (2016)
Сідоріна Є. В. - Філософський потенціал ісихастської антропологічної стратегії (2016)
Скиба І. П. - Інструментальне знання у бутті соціуму (2016)
Скиба О. П. - Особливості розвитку наукового пізнання в інформаційну епоху: методологічний аналіз (2016)
Терехова Л. В. - Філософська спроможність містицизму в межах середньовічної традиції (2016)
Фоменко А. Н. - К осмыслению философии человека и капитала в концепции Зигмунда Баумана (2016)
Харченко С. П. - Философско-правовой межкультурный дискурс (2016)
Харченко Ю. В. - Політична комунікація у ноосферному вимірі (2016)
Ченбай Н. А. - Проблеми і тенденції системи вищої освіти в інформаційному суспільстві: соціально-філософський аналіз (2016)
Шоріна Т. Г. - Соціальний номіналізм неоліберальної теорії та консервативні суспільні тенденції (2016)
Кравченко О. І. - Вплив інфраструктури на духовну культуру міста в індустріальну епоху: філософський аналіз (2016)
Лукашенко М. В. - Соціальність у системі суспільства в добу модерну (2016)
Мокляк Л. І. - Духовність як предмет філософського осмислення у творчості С.Б. Кримського (2016)
Сабадуха М. В. - Проблема справедливості у філософії Просвітництва в контексті розбудови європейських держав та формування громадянського суспільства (2016)
Крохмаль Н. В. - Специфіка соціального метаболізму в освіті в умовах глобалізації (2016)
Мерщій Т. В. - Культур-філософський аналіз феномену тероризму в інформаційному суспільстві (2016)
Сідоркіна О. М. - Духовний простір та спосіб життя суспільства (2016)
Сухова Н. М. - С. Кримський: людина на межі епох та цінностей (2016)
Шавріна І. В. - Біоетика і релігія: теоретико-методологічні проблеми дослідження (2016)
Кадникова Л. В. - Проблемы развития интеллекта и духовности в условиях антропологического кризиса современности (2016)
Титул, зміст (2016)
Сазонець О. М. - Сучасні тенденції розвитку військово-промислового комплексу в провідних країнах світу (2016)
Сліпченко Т. О. - Еволюція режиму інфляційного таргетування: аналіз зарубіжного досвіду (2016)
Кизим М. О. - Аналіз законодавства України з державної підтримки розвитку проблемних регіонів, Хаустова В. Є., Козирєва О. В. (2016)
Ярошенко І. В. - Соціально-економічний розвиток регіонів України в умовах зовнішніх та внутрішніх викликів, Семигуліна І. Б. (2016)
Магомедов М. С. - Теоретико-методологічне забезпечення формування інструменту системи адаптивного управління якістю виробництва коксу (2016)
Дрозд А. О. - Загальна модель ціноутворення кредитного та депозитного продуктів комерційного банку за умови випадкового запізнення при поверненні кредитів, Капустян В. О. (2016)
Ковнір Д. А. - Аналітичне забезпечення надання освітніх послуг державними вищими навчальними закладами (2016)
Назарова Т. Ю. - Аналіз стану діяльності промислових підприємств України (2016)
Касич А. О. - Модернізація як стратегічне завдання розвитку промисловості України (2016)
Лупак Р. Л. - Удосконалення методики оцінювання ефективності функціонування підприємств оптової торгівлі, Хомицький А. І. (2016)
Палант О. Ю. - Економічне управління ризиком технічних збоїв у трамвайному русі (2016)
Шарко М. В. - Транспортный аутсорсинг в деятельности туристических предприятий, Буренко Ю. А., Скачков Н. И., Райтаровская Е. Н. (2016)
Тардаскіна Т. М. - Вплив провайдерів OTT-сервісів на діяльність операторів мобільного зв’язку України, Манько М. П. (2016)
Скриньковський Р. М. - Діагностика рівня готовності підприємства до здійснення інноваційної стратегії, Клювак О. В. (2016)
Сахно А. А. - Мотиваційна гнучкість у досягненні прибутку машинобудівними підприємствами Вінницької області (2016)
Оксак А. О. - Методологічні підходи до формування організаційно-економічного механізму злиттів та поглинань корпорацій (2016)
Tepliuk M. A. - Investment Attractiveness of Enterprises in the Context of Effective Management of Resource Provision, Budiaiev M. A. (2016)
Янчев А. В. - Сучасна концепція організації внутрішнього аудиту в управлінні витратами підприємств ресторанного господарства, Шеховцова Д. Д. (2016)
Романенко С. В. - Розрахунки з використанням акредитивної форми: види та облікове відображення (2016)
Зверук Л. А. - Фінансова безпека – основа стабільного розвитку України (2016)
Долінський Л. Б. - Аналіз статистики дефолтів банків України в розрізі кредитних рейтингів (2016)
Крутова А. С. - Обліково-звітні аспекти монетизації продуктів ігрової індустрії з використанням електронних грошей, Нестеренко О. О. (2016)
Ткаченко С. А. - Інтегральний економічний моніторинг в умовах функціонально розвинутих систем стратегічного регулювання регіональної структури і територіальної організації суб’єктів промислової сфери національної підсистеми країни (2016)
Педченко Н. С. - Науково-методичний підхід до розробки та впровадження маркетингової стратегії в діяльність підприємств рекламної галузі, Яковенко Т. І. (2016)
Шевченко І. Ю. - Методичні засади оцінювання розвитку трудового потенціалу на мезорівні (2016)
Сайко В. Ф. - Системи обробітку ґрунтів в Україні (2007)
Єрмолаєв М. М. - Вплив добрив на врожайність культур сівозміни та баланс гумусу в дерново-підзолистому грунті, Савчук О. І., Мельничук А. О. (2007)
Цвей Я. П. - Вміст і запаси рухомих фосфатів у чорноземі вилугуваному залежно від удобрення культур сівозміни (2007)
Буслаєва Н. Г. - Ефективність різних форм та доз фосфорних добрив на сірому лісовому супіщаному ґрунті (2007)
Городецька Г. В. - Мінералогічний склад піщаних фракцій дерново-слабопідзолистого грунту Полісся (2007)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського