Шевченко І. П. - Продуктивність ланки грунтозахисної сівозміни за різних систем обробітку грунту, Яценко С. В. (2007)
Галиш Ф. С. - Вплив систем удобрення й основного обробітку грунту на врожайність пшениці озимої, Молдован В. Г., Вовколуп Н. В. (2007)
Кирилюк В. П. - Продуктивність пшениці озимої залежно від попередників та основного обробітку ґрунту (2007)
Савранська Л. М. - Вплив основного обробітку грунту на врожайність ріпаку ярого в Правобережному Лісостепу (2007)
Слюсар І. Т. - Використання вилучених з інтенсивного обробітку торфовищ Лісостепу, Теплинський М. Г., Соляник О. П. (2007)
Слюсар І. Т. - Удобрення лучних травосумішок залежно від забезпеченості торфовищ поживними речовинами, Ткачов О. І., Теплинський М. Г., Соляник О. П. (2007)
Слободенюк О. А. - Накопичення хлорорганічних пестицидів рослинами родини гарбузових з дерново-підзолистого грунту, Моклячук Л. І., Андрієнко Г. Г. (2007)
Гордецька С. П. - Баланс гумусу в грунті залежно від технології вирощування сільськогосподарських культур, Дудка О. Ф. (2007)
Качура Є. В. - Комплексний вплив норм висіву насіння та добрив на продуктивність пивоварних сортів ячменю ярого (2007)
Ободянський М. А. - Продуктивність ячменю ярого залежно від норми застосування регуляторів росту в Західному Лісостепу (2007)
Ворона Л. І. - Продуктивність ріпаку ярого залежно від обробітку ґрунту й удобрення в умовах Полісся, Вишнівський П. С., Данкевич Є. М. (2007)
Лис Н. М. - Продуктивність ріпаку озимого за різних способів основного обробітку грунту та добрив у Передкарпатті, Куничак Г. І. (2007)
Голодна А. В. - Підбір сортів люпину вузьколистого та пшениці ярої для сумісних посівів, Юла В. М., Борейко О. О., Дупляк О. Т. (2007)
Драган М. І. - Ефективність мінеральних добрив і дефекату під просо на дерново-підзолистому ґрунті, Пищолка П. І., Любчич О. Г. (2007)
Шалівський С. В. - Урожайність сортів льону-довгунцю за різних строків збирання (2007)
Мирончук В. П. - Удосконалення післязбиральної обробки і первинної переробки льоносировини, Дрозд О. М., Острик І. М. (2007)
Каленська С. М. - Стан і перспективи розвитку хмелярства в Україні, Гриб І. І., Фурлет В. І. (2007)
Лук’янець О. П. - Ефективність створення і раціонального використання лучних травостоїв, Малинка Л. В. (2007)
Кухарчук П. І. - Урожайність люцерни в одновидових посівах і сумішках зі злаками, Слюсар С. М., Артюшенко О. О. (2007)
Іскра В. І. - Продуктивність люцерно-злакових травосумішок залежно від способів сівби та удобрення, Ковбасюк П. У. (2007)
Ярмоленко О. В. - Вплив добрив та складу багаторічних травосумішок на нагромадження нітратного азоту в кормах (2007)
Глазкова М. С. - Вирощування мальви в Північному Степу, Коломієць Л. В., Андрощук С. Т., Маткевич В. Т. (2007)
Азуркін В. О. - Генетичні параметри визначення ознаки "кількість рядів зерен” у простих гібридів кукурудзи, Поліщук М. І. (2007)
Михайлов В. Г. - Продуктивність фасційованих форм сої, Слісарчук М. В., Щербина О. З., Романюк Л. С. (2007)
Пида С. В. - Алелопатична активність екстрактів насіння сортів люпину білого, Солодюк Н. В. (2007)
Сердюк М. А. - Селекція верхових багаторічних злакових трав, Сердюк О. М., Рибалко Я. М. (2007)
Бобер А. Ф. - Вихідний матеріал для селекції сортів люцерни пасовищного спрямування, Повидало М. В., Корягін О. М. (2007)
Архипова Є. О. - Застосування грейдингової системи оцінювання та винагородження персоналу в приватному секторі, Мідна Н. С. (2016)
Батракова Т. І. - Сучасний стан готівкового обігу та проблеми безготівкових розрахунків в Україні, Полова А. В. (2016)
Без’пята І. В. - Зерновиробництву України – інноваційний розвиток, Попель Я. В., Приймачук В. О. (2016)
Білорус Т. В. - Компетентнісний підхід до оцінювання успішності роботи керівника, Омельяненко А. І. (2016)
Бондар Н. М. - Етапи підготовки та реалізації проекту державно-приватного партнерства, Навроцька Т. А. (2016)
Брензович К. С. - Хронологія політико-економічної трансформації Європейського Союзу: загрози та виклики сучасності, Ерфан Є. А. (2016)
Войнича Л. Й. - Феноменологічний ефект соціальних комунікацій (2016)
Голіков К. Ю. - Вдосконалення оцінки ефективності системи управління запасами на підприємстві, Шульгіна Л. М. (2016)
Демченко М. М. - Облік та оподаткування виплат працівникам підприємства у контексті законодавчих змін (2016)
Дернова І. А. - Статистичне оцінювання рівня боргового навантаження національної економіки (2016)
Дзюмак М. А. - Регіональні особливості динаміки роздрібного товарообороту Вінницької області, Григоренко І. В. (2016)
Карпова І. В. - Фінансово-кредитні важелі забезпечення продовольчої безпеки України (2016)
Кириченко О. П. - Методи та моделі діагностики ймовірності банкрутства підприємства, Дранко С. В. (2016)
Криворучко М. Ю. - Рівень злочинності як інституціонально-соціальний фактор міжрегіональної конвергенції соціально-економічного розвитку в Україні (2016)
Мазур К. В. - Екологічний менеджмент як новий ефективний метод управління виробництвом, Ніцпан І. А. (2016)
Малишко В. В. - Фінансування вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи (2016)
Манжула Д. П. - Роль кредиту в діяльності комерційних банків (2016)
Пермінова С. O. - Управління міжнародною конкурентоспроможністю як фактор успіху сучасного підприємства, Романко Є. В. (2016)
Похмурко О. О. - Реалізація бюджетно-податкової політики України в умовах глобалізації, Архірейська Н. В. (2016)
Ситник І. П. - Електронний бізнес і його розвиток в Україні, Головіна А. В. (2016)
Сімахова А. О. - Оцінка впливу інноваційно-інвестиційних чинників на динаміку соціально-економічного розвитку України (2016)
Соколова З. С. - Новые критерии анализа экономик стран Африки (2016)
Солодовник Г. В. - Модель визначення раціонального розміру фонду розвитку підприємства вітражного виробництва, Гузь А. В. (2016)
Фень К. С. - Ретроспективний огляд поняття "економічна безпека" (2016)
Фірсова С. Г. - Методичне забезпечення оцінювання і вибору цільового ринку нового продукту, Бойко О. Г. (2016)
Щербакова А. В. - Україна в світових глобалізаційних процесах, Дугієнко Н. О. (2016)
Башков В. М. - Энергетика нагнетательных каналов систем охлаждения тяговых электрических машин тепловозов, Бабаев А. А., Можаровская Т. Н. (2016)
Білоус Н. В. - Модель розрахунку рейтингу ІТ-фахівців при відборі та виконанні IT-аутсорсингових проектів, Іваненко О. О. (2016)
Коцун В. І. - Моделювання впливу системи введення світлового потоку на характер розподілу інтенсивності світлового випромінювання в планарній структурі (2016)
Леонтьєва Н. Р. - Моделювання впливу мережі паркування на транспортні потоки міста Чернівці, Войтович М. О. (2016)
Підлипна М. П. - Використання даних супутника landsat за допомогою програмного забезпечення ERDAS Imagine для здійснення зонування земель (2016)
Чудик І. І. - Досліження впливу техніко-технологічних параметрів на процес промивання свердловини при вирізанні вікна в обсадній колоні, Пастух А. М., Дудич І. Ф. (2016)
Шовкалюк Ю. В. - Цінова політика в паливно-енергетичному комплексі: світова практика (2016)
Шоловій Ю. П. - Вплив параметрів вібрації на ефективність роботи об’ємного дозатора для дрібнодисперсних сипких матеріалів, Магерус Н. І. (2016)
Енеді К. Л. - Урожайність буряка столового залежно від строків висіву, Садовська Н. П. (2016)
Haras М. N. - Peculiarities of spirometric indices in schoolchildren with bronchial asthma, depending on their atopic status (2016)
Глазков Е. О. - Корекція змін показників психофізіологічного забезпечення діяльності іноземних студентів (2016)
Каньовська Л. В. - Helicobacter pylori як актуальна проблема сучасної гастроентерології(огляд літератури), Каушанська О. В., Бедик Н. М., Новицька І. О. (2016)
Марусик У. І. - Особливості імунної відповіді школярів, хворих на бронхіальну астму раннього початку, залежно від ацетиляторного статусу, Крецу Н. М., Бєлашова О. В. (2016)
Мельник В. С. - Структурна характеристика біотопу каріозних порожнин різної локалізації у дітей, Горзов Л. Ф., Горзов В. В. (2016)
Морозенко Д. В. - Методи дослідження маркерів метаболізму сполучної тканини у сучасній клінічній та експериментальній медицині, Леонтьєва Ф. С. (2016)
Овчарук Н. П. - Діагностика та проблема лікування піометри у домашніх собак(зарубіжний та вітчизняний досвід), Кравчук О. О. (2016)
Редька С. І. - Стан місцевого самоврядування на Харківщині в 20-ті роки ХХ сторіччя (2016)
Кузьменко Р. В. - Застосування методу прогресуючого еталону до аналізу даних різної розмірності (2016)
Герасименко Д. С. - Доктрина "R2P" в міждержавних відносинах: від подій в Грузії до Криму (2016)
Керноз Н. Є. - Проблемність визначення "цивільного судочинства" та його видів у Цивільному процесуальному кодексі України (2016)
Mishyna N. V. - Ukrainian educational and research institutions as the stakeholders of the corporate social responsibility and the corruption problem (2016)
Наливайко Л. Р. - Громадська експертиза діяльності державних органів в умовах модернізації українського суспільства, Орєшкова А. Ф. (2016)
Польшинська К. А. - Поняття та сутність правового регулювання видатків місцевих бюджетів (2016)
Толкач А. М. - Значення релігійної реформи Володимира Великого у державотворенні України (2016)
Федотов О. П. - Єдине вікно – локальне рішення (2016)
Балінченко С. П. - Вплив трансформації моделей контролю на суспільну ідентичність (2016)
Поліщук Р. М. - Сучасна соціокультурна ідентифікаційна модель суспільства (2016)
Tuckyun Ch. J. - Value-meaningful orientation dynamics of future professional activities of psychology students (2016)
Федорченко С. В. - Попередження конфліктів в педагогічному колективі як один з методів формування сприятливого соціально-психологічного клімату у ВНЗ (2016)
Варга Н. І. - Інституційний підхід в соціології до аналізу транзитивної економіки (2016)
Демичева А. В. - Глобальні міста та їх позиціювання у просторі сучасних міжнародних відносин (2016)
Лалак О. А. - Інтелектуальні продукти соціально-комунікаційних мереж у процесі міжкультурної інтеракції (2016)
Булах І. В. - Структурно-логічна модель символізації архітектурно-художніх образів (2016)
Бурлака І. В. - Дослідження рівня фізичного стану студентів груп тенісу у ВНЗ неспортивного профілю, Лукачина А. В. (2016)
Булгакова Т. М. - Історико-педагогічні основи художньо-естетичного виховання особистості (2016)
Васенко О. В. - Формування інформаційної компетентності майбутнього вчителя інформатики засобами програмування Visual Basic for Applications (2016)
Vasylyshyna N. M. - Practical and theoretical aspects of mastering English for specific purposes skills in future tourism experts (2016)
Жукова Г. В. - Впровадження форм та методів морального виховання старшокласників другої половини ХХ століття у сучасних загальноосвітніх школах України (2016)
Казачінер О. С. - Використання методу ігротерапії у навчанні іноземної мови (2016)
Кардаш Л. В. - Різноаспектні дослідження мовної інтерференції (2016)
Кіріленко О. Г. - Діагностіка педагогічних знань й умінь викладачів технічних вишів (2016)
Корольова Л. М. - Чинники, які визначають зміст феномену "креативність молодшого школяра" (2016)
Кузьменко Ю. В. - Навчання фахівців із трудової підготовки на індустріально-педагогічних та загальнотехнічних факультетах України (1959-1991 роки) (2016)
Кулик О. Д. - Формування вмінь і навичок словотворення як засібмовленнєвого розвитку учнів: теоретичний аналіз проблеми (2016)
Линовицька А. О. - Розвиток художньо-естетичного смаку майбутніх митців у контексті особистісно-орієнтованого та етнопедагогічного підходів (2016)
Лях Г. Р. - Формування педагогічних умінь у майбутніх учителів у процесі мікровикладання (2016)
Мукан Н. В. - Специфіка реалізації неперервної освіти у Канаді, Барабаш О. В., Бусько М. Б. (2016)
Мусієнко В. С. - Особливості патріотичного виховання дітей у дошкільних закладах України (1958-1991 роки) (2016)
Никифоров А. М. - Особливості Сумського періоду педагогічної діяльності Никанора Онацького (1913-1933) (2016)
Овсієнко Л. М. - Організація самостійної роботи студентів-товарознавців(на прикладі вивчення дисципліни "Комунікативні процеси у педагогічній діяльності") (2016)
Орел-Халік Ю. В. - Обґрунтування необхідності впровадження всіх видів читання у контексті підготовки фахівців медичної галузі (2016)
Примакова В. В. - Післядипломна освіта вчителів початкових класів у структурі неперервної освіти України (2016)
Прус Н. О. - Динаміка розвитку образу педагога протягом століть (2016)
Сірант Н. П. - Естетичне виховання дітей засобами природи (2016)
Сулковський А. В. - Формування та активізація навчально-пізнавальної діяльності на уроках трудового навчанняв 7 класах (2016)
Толмачова І. М. - Змістова характеристика дидактичної гри як методу навчання, Олійник К. О. (2016)
Устименко О. М. - Типологія проектів у навчанні іноземних мов (2016)
Shevchenko M. Y. - The use of listening comprehension in the process of learning foreign language in individual work of students of linguistic specialties, Godunova N. B. (2016)
Якименко Ю. В. - Оновлення уроку географії у контексті компетентнісного підходу, Покась Л. А. (2016)
Бондар Н. В. - Словоскладання як спосіб номінації понять гастроентерології в сучасній німецькій мові (2016)
Борисова Н. В. - Oрганізація і зміст факультативного курсу англійської мови на 1 курсах немовних факультетів вищих навчальних закладів (2016)
Вільховченко Н. П. - Оказіональний спосіб формування квазіспеціальної лексики у науково-фантастичному тексті (2016)
Галич А. О. - Оніричний портрет у документальному тексті – повернення до белетристики (2016)
Дзюбіна О. І. - Класифікація, структура та функціонування Інтернет-мемів в соціальних мережах Twitter та Facebook (2016)
Карпина Е. С. - Пенталогия Всеволода Соловьёва "Хроника четырёх поколений" в осмыслении современных литературоведов (2016)
Коляса О. В. - Адхократичне поетичне мислення як когнітивно-семантичний механізм творення ігрового абсурду в постмодерністському фентезійному оповіданні (2016)
Кучер З. І. - Автофікція в ранній творчості швейцарського письменника П. Нізона (2016)
Лапиніна О. Л. - Методика дослідження національно-культурної специфіки фразеологічних одиниць німецької мови з гастрономічним компонентом (2016)
Оверчук О. Л. - Фольклористично-едиційна діяльність Південно-Західного відділу Російського географічного товариства (2016)
Олійников В. А. - Спеціалізовані й транспозиційні морфологічні засоби експлікації категорії звертання (на матеріалі богослужбових текстів (акафістів) Української Православної Церкви) (2016)
Орлова М. О. - (Авто)біографії як майданчики самопрезентації індивідуальної та колективної пам’яті покоління 68-го року (2016)
Пикалюк Л. А. - Поетика символотворення образів молодої та молодого у весільних піснях Західного Полісся (2016)
Чуланова Г. В. - Засоби впливу на адресата в анотаціях і текстах-відгуках, Стрілко А. Л. (2016)
Швець Н. В. - Архетипна символіка лексем sky/ciel/небо в англійській, французькій та українській мовах (2016)
Адаменко О. - Критерії, показники і рівні готовності майбутніх викладачів математики до застосування технологій педагогічної освіти у викладацькій діяльності (2016)
Бінецька Д. - Освітнє середовище університету як засіб формування дослідницьких умінь майбутніх учителів іноземних мов (2016)
Бурий С. - Формування управлінської культури майбутнього офіцера в процесі практичної підготовки як педагогічна проблема (2016)
Ліхіцька Л. - Інтегративний підхід до моделювання інноваційної діяльності майбутнього вчителя музики (2016)
Луцик М. - Вплив засобів настільного тенісу на рівень спеціальної фізичної підготовленості студентів у процесі підвищення спортивної майстерності, Пильтяй С. , Клиндух Т. (2016)
Ляпунова В. - Концептуальні засади професійної підготовки вихователів до формування толерантності у дітей дошкільного віку (2016)
Нікора А. - Методичні аспекти використання дебатів у навчанні студентів-істориків (2016)
Нікула Н. - Модель формування методичної культури студентів-педагогів (2016)
Сачук Ю. - Особливості магістерської підготовки майбутніх викладачів інформатики в умовах ступеневої освіти (2016)
Слесик К. - Самовизначення студента в умовах інформаційного суспільства: проблеми мислення і шляхи їх розв’язання (2016)
Сосницька Н. - Особливості викладання природничо-математичних дисциплін у професійно-технічних навчальних закладах (2016)
Лі Сянчжень - Рефлексивно-оцінювальний етап формування методичної підготовленості майбутніх учителів музики до вокально-хорової роботи з підлітками (2016)
Хомич І. - Функціональний аналіз професійної діяльності майбутніх учителів музики (2016)
Шевчук Т. - Роль гуманітарної підготовки в технічному ВНЗ (2016)
Герганов Л. - Розвиток професійної компетентності кваліфікованих фахівців морського профілю в навчальних центрах судноплавних компаній: тенденції та перспективи (2016)
Зубик Л. - Модель формування професійних компетентностей майбутніх ІТ-фахівців у процесі вивчення фахових дисциплін (2016)
Ішутіна О. - Електронне тестування як засіб моніторингу лінгвометодичної компетентності студентів-філологів (2016)
Король А. - Вища освіта України: етапи розвитку (2016)
Кравченко-Дзондза О. - Педагогічні умови формування комунікативної компетентності студентів (2016)
Кушнір Т. - Формування граматичної компетентності в учнів 9-х класів під час вивчення безсполучникового складного речення (2016)
Мхитарян О. - Формування теоретико-літературної компетенції підлітків засобами ІКТ, Головіна Т. (2016)
Скибун Н. - Формування професійної мовленнєвої компетентності майбутніх фахівців нефілологічних спеціальностей як лінгводидактична проблема (2016)
Соляр Л. - Компетентнісний підхід до проблеми формування етнокультурної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва (2016)
Ціко І. - Опрацювання оригіналу і перекладу у світлі формування етнокультурної компетентності учнів 5–7 класів (2016)
Алексєєва О. - Соціально-педагогічний аспект феномену "традиція" (2016)
Баландюк Р. - Проблеми сучасного стану навчання економічної складової у змісті історії України у 9-х класах загальноосвітньої школи (2016)
Будак В. - Сучасний стан та перспективи військово-патріотичного виховання студентської молоді в університеті (2016)
Гладишев В. - "Дидактичні правила" М. О. Рибникової: основи системного підходу та технологізації в літературній освіті учнів (2016)
Дрозд О. - Виховний потенціал поліетнічного середовища позашкільних навчальних закладів (2016)
Іщенко Л. - Вдосконалення змісту підготовки майбутніх вихователів до формування творчої індивідуальності дітей старшого дошкільного віку (2016)
Катасонова Ю. - Історико-теоретичні аспекти розвитку дистанційного навчання (2016)
Короленко В. - Роль народної і сімейної педагогіки в процесі морального виховання школярів (2016)
Костащук О. - Категорія честі: філософсько-етичний аспект (2016)
Кривильова О. - Особливості виховної діяльності викладачів професійно-технічних навчальних закладів (2016)
Мішедченко В. - Дидактичні основи уроку музики (2016)
Олексюк О. - Формування патріотизму у студентській молоді як необхідного компонента успішної соціалізації особистості (2016)
Патик Ю. - Соціальні цінності майбутніх соціальних працівників (2016)
Пелісьє Ю. - Сутність і специфіка соціальної роботи з внутрішньо переміщеними особами (2016)
Петляєва В. - Критерії виховання моральної культури майбутнього вчителя іноземних мов (2016)
Потапчук Т. - Суспільна спрямованість перцептивного етапу формування національно-культурної ідентичності студентів (2016)
Шапотюк Т. - Ігрова діяльність у методиці викладання англійської мови (2016)
Яворська С. - Система роботи над виробленням пунктуаційних умінь в учнів початкових класів (2016)
Колишкіна А. - Дослідження стану сформованості екологічно доцільної поведінки учнів початкових класів (2016)
Корякіна І. - Педагогічна реабілітація дітей 6-го року життя з особливими потребами засобами образотворчої діяльності (2016)
Мозуль І. - Проблема готовності майбутніх учителів до професійної діяльності в умовах модернізації змісту початкової освіти (2016)
Олійник О. - Сучасні підходи у підготовці майбутніх учителів початкової школи до формування конструктивних умінь молодших школярів (2016)
Проскурняк О. - Розвиток комунікативності дошкільників з легким та помірним ступенем розумової відсталості (2016)
Роменська Т. - Терміносистема формування соціально-побутових навичок у дошкільників із дитячим церебральним паралічем (2016)
Шульга А. - Підготовка майбутніх вчителів початкових класів до роботи з батьками молодших школярів (2016)
Бескорса О. - Інформаційно-комунікаційні технології як пріоритетний засіб покращення мовної освіти (2016)
Бондаренко А. - Інтонаційна виразність мовлення як засіб розвитку культури професійного спілкування майбутнього вчителя музики (2016)
Дмитрук Л. - Особливості українського мовленнєвого етикету (2016)
Зелінська-Любченко К. - Фізіологічні механізми мовленнєвої діяльності (2016)
Куземко Л. - Інформаційна культура вихователя ДНЗ як запорука його ефективної професійної діяльності (2016)
Литвиненко О. - Навчання студентів здоров’язберігаючим технологіям з фізичного виховання у дошкільних закладах освіти, Борецька Н. (2016)
Остапйовська І. - Вплив інформатизації суспільства на освіту (2016)
Середа І. - Технологічний підхід у підготовці філологів-магістрів (2016)
Сідун М. - Сучасні підходи до формування готовності студентів до самостійного вивчення іноземної мови (2016)
Четверикова Т. - Можливості використання хмарних технологій у майбутній професійній діяльності студентів педагогічних коледжів (2016)
Ябурова О. - Структура та зміст соціально-педагогічного забезпечення міжкультурної комунікації українських та іноземних студентів (2016)
Бойченко М. - Літні навчальні програми як форма педагогічної підтримки обдарованих школярів у США, Канаді та Великій Британії (2016)
Гвоздій С. - Зарубіжний досвід підготовки молоді до безпечної життєдіяльності (2016)
Михайліченко Ю. - Особливості британської моделі соціально-педагогічної профілактики жорстокого поводження з дітьми в сім’ї (2016)
Мосьпан Н. - Чинники взаємодії вищої освіти з ринком праці в Європейському Союзі (2016)
Хуан Цзиншен - Художественная культура как средство формирования духовности китайского народа (2016)
Шаповалова О. - Змістовно-процесуальні засади управління системою загальної середньої освіти Великої Британії у другій половині ХХ століття (2016)
Відомості про авторів (2016)
Петрушенко В. В. - Розробка патогенетичних моделей асептичного та інфікованого гострого панкреатиту, Яковлева О. О., Зацерковна О. М., Гребенюк Д. І., Таран І. В., Паньків К. М., Білик О. М. (2016)
Пашкова Ю. П. - Структурно-функціональні показники міокарда у чоловіків, мешканців Подільського регіону України, з гіпертонічною хворобою ІІ стадії, носіїв різних варіантів гена мозкового натрійуретичного пептиду, Палагнюк Г. О., Жебель В. М. (2016)
Жук П. М. - Біомеханічне дослідження металоостеосинтезу ліктьового відростка блокованим гвинтом, Філоненко Є. А., Карпінський М. Ю., Гребенюк Д. І. (2016)
Костюк Г. Я. - Структурна будова підшлункової залози - основа моделювання її функцій, Костюк А. Г., Трилюк Е. И., Бурков Н. В., Павловская О. Ю., Задорожнюк В. А. (2016)
Жебель В. М. - Прогностична роль індексу віку серця у чоловіків, хворих на гіпертонічну хворобу, Лозинська М. С., Лозинський С. Е. (2016)
Ольхова І. В. - До питання персоніфікації прогнозу перебігу хронічного гепатиту В та С (2016)
Османов Р. Р. - К вопросу о безопасности применения растворов для футлярной анестезии, Рябинская О. С., Кабаков Б. А., Кузьменко О. В. (2016)
Усенко О. Ю. - Загоєння хронічних виразок шлунку, що погано регенерують в умовах локальної аутотрансплантації плазми, збагаченої тромбоцитами, Петрушенко В. В., Радьога Я. В., Гребенюк Д. І., Собко В. С. (2016)
Суходоля А. І. - Діагностика та лікування інтраопераційних і ранніх післяопера- ційних ускладнень при лапароскопічній холецистектомії з приводу жовчнокам'яної хвороби, Підмурняк О. О., Суходоля С. А., Тропарчук О. І., Коломієць О. В. (2016)
Каніковський О. Є. - Способи корекції непрохідності жовчних проток у віковому аспекті, Бабiйчук Ю. В., Карий Я. В., Каніковський Д. О. (2016)
Каніковський О. Є. - Мініінвазивна хірургія в комплексному лікуванні кіст підшлункової залози, Павлик І. В. (2016)
Запорожченко Б. С. - Некоторые тактические подходы к хирургическому лечению острого деструктивного панкреатита, Бородаев И. Е., Качанов В. Н., Муравьев П. Т., Шарапов И. В., Шевченко В. Г., Бондарец Д. А. (2016)
Пиптюк О. В. - Комп'ютерно-томографічна перфузія підшлункової залози в диференціальній діагностиці та комплексному лікуванні гострого набрякового та некротичного панкреатиту, Телемуха С. Б., Павляк А. Я., Рабій С. А., Соколовський І. М. (2016)
Плотников А. В. - Эффективность лапароскопических операций у больных при политравме с превалирующим повреждением органов брюшной полости и грудной клетки, Грубник Ю. В. (2016)
Тамм Т. И. - Возможности лапароскопического хирургического лечения больных с синдромом Мириззи, Мамонтов И. Н., Крамаренко К. А., Захарчук А. П. (2016)
Федоров В. Ю. - Спосіб раннього прогнозування розвитку сепсису в хворих на гострі захворювання органів черевної порожнини (2016)
Шевченко Р. С. - Органозберігаючий підхід у лікуванні хворих на жовчнокам'яну хворобу, що ускладнена холедохолітіазом, Селезньов М. А., Черепов Д. В., Тележний А. С. (2016)
Бойко В. В. - Малоінвазивні ендохірургічні втручання в лікуванні гострої обтураційної непрохідності товстої кишки, Грома В. Г., Моісеєнко А. С., Гончаренко Л. Й., Саріан І. В. (2016)
Булавенко О. В. - Лікування недостатності лютеїнової фази у жінок з варикозним розширенням вен репродуктивних органів малого тазу, Григоренко А. М., Сливка Е. В. (2016)
Грубнік В. В. - Можливості ендоскопічного лікування вузлового зобу, Парфентьєв Р. С., Кресюн М. С. (2016)
Грубник В. В. - Роль видеоассистированных операций в современной торакальной хирургии, Тронина Е. Ю., Шипулин П. П., Байдан В. В., Байдан В. И., Кирилюк А. А., Севергин В. Е., Агеев С. В., Козяр О. Н., Целиков М. Ю. (2016)
Кутовий О. Б. - Лапароскопічна апендектомія у вагітних: можливості та результати, Петрашенко І. І., Пелех В. А., Кутовий М. О., Люлько В. І. (2016)
Милица Н. Н. - Спектр микрофлоры инфицированного панкреонекроза в зависимости от площади поражения поджелудочной железы у пациентов с ожирением, Солдусова В. В., Постоленко Н. Д., Тушинский К. С. (2016)
Ничитайло М. Ю. - Оцінка ефективності лапароскопічних втручань при нейроендокринних пухлинах підшлункової залози, Скумс А. В., Огородник П. В., Литвиненко О. М., Шкарбан В. П., Кондратюк О. П., Дейниченко А. Г., Булик І. І., Хілько Ю. О., Міхальчевський В. П. (2016)
Саволюк С. І. - Вплив відкритих і відеолапароскопічних санацій черевної порожнини на стан імунного профілю у хворих на гнійний перитоніт, Гудзь М. А. (2016)
Ткаченко А. И. - Лапароскопические вмешательства на желчных протоках при осложнении желчекаменной болезни механической желтухой, Мищенко В. В., Кошель Ю. М., Койчев Е. А., Шаповалова К. И. (2016)
Усенко О. Ю. - Електрохірургічне лікування непаразитарних кіст печінки, Петрушенко В. В., Стойка В. І., Гребенюк Д. І., Стукан С. С. (2016)
Шкварковський І. В. - Роль ендоскопічної ретроградної холангіопанкреатографії в диференційній діагностиці захворювань жовчовивідних шляхів, Москалюк О. П., Бриндак І. А., Русак О. Б. (2016)
Запорожченко Б. С. - Безгазовая лапароскопия в симультанной хирургии органов брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза, Колодий В. В., Горбунов А. А., Муравьев П. Т., Холодов И. Г., Шевченко В. Г. (2016)
Петрушенко В. В. - Аналіз лікування хворих на калькульозний холецистит, ускладнений холедохолітіазом, у центрі лапароскопічної та малоінвазивної хірургії Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М. І. Пирогова за 2013-2015 роки, Ошовський А. І., Радьога Я. В., Ляховченко Н. А. (2016)
Пеев С. Б. - Возможности эндовидеохирургического лечения в абдоминальной травме (2016)
Петрушенко В. В. - Ускладнення лікування холедохолітіазу у пацієнтів з дивертикулами дванадцятипалої кишки, Пашинський Я. М., Собко В. С., Ткачук О. В. (2016)
Саволюк С. І. - Технічні аспекти лапароскопічної дуоденопластики, Шепетько-Домбровський О. Г., Шепетько-Домбровський Г. М. (2016)
Василюк С. М. - Мініінвазивне хірургічне лікування гострого біліарного панкреатиту, Іванина В. В. (2016)
Грубнік В. В. - Лапароскопічна пластика гриж стравохідного отвору діафрагми: аналіз віддалених результатів 2500 операцій, виконаних за 20-річний період, Малиновський А. В., Узун С. А. (2016)
Колотвін А. О. - Експрес діагностика вірусних гепатитів при гострому холециститі, Герасименко О. С. (2016)
Саволюк С. І. - Порівняльний аналіз результатів лікування пахвинних гриж методами фіксаційної та безфіксаційної лапароскопічної алогерніопластики, Крестянов М. Ю. (2016)
Малиновський А. В. - Лапароскопічна ненатяжна каркасна алопластика гігантських гриж стравохідного отвору діафрагми: анатомічне обгрунтування нового методу і трирічні віддалені результати, Грубнік В. В. (2016)
Милица Н. Н. - Эффективность диагностической и оперативной колоноскопии в выборе метода лечения образований толстой кишки, Маслов А. И., Трашкова Н. С., Милица К. Н. (2016)
Саволюк С. І. - Результати застосування мультимодальної програми швидкого відновлення при хірургічному лікуванні хворих з жовчно-кам'яною хворобою, Лисенко В. М., Зубаль В. І., балацький Р. О. (2016)
Тамм Т. И. - Возможность лапараскопических резекций ободочной кишки при обтурационной непроходимости кишечника, Непомнящий В. В., Захарчук Ф. П., Полянский Д. П., Дворник И. А. (2016)
Велігоцький О. М. - Симуляційне навчання в лапароскопічній хірургії, Хвисюк О. М., Марченко В. Г., Довженко О. М., Рибак І. М. (2016)
Сасюк А. І. - Визначення кута відхилення грудини та пригрудинних ділянок як основи діагностики кілеподібної деформації грудної клітки у дітей (2016)
Желіба М. Д. - Індивідуальний портативний лапароскопічний тренажер, Форманчук А. М., Форманчук Т. В., Васенко М. І. (2016)
Гунько П. М. - Роль академіка М. Н. Бурденка у дослідженні та популяризації життя і наукової спадщини М. І. Пирогова, Гайдуков В. О., Антощук К. Ф., Юкальчук М. І. (2016)
Зварич І. - Оцінювання якості освіти у вищих навчальних закладах США (2016)
Райковська Г. - Формування професійних компетентностей у ВТНЗ шляхом індивідуалізації освітнього процесу (2016)
Шпак О. - Аспекти виховного потенціалу економічних навчальних дисциплін, Булавенко С. (2016)
Козяр М. - Нарисна геометрія на рубежі століть (2016)
Ліба Н. - Роль компетентісного підходу у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців з професійної освіти "Економіка”, Максименко Д., Головачко В., Королович О. (2016)
Кочубей А. - Коучинг як педагогічна технологія формування гуманітарної освіти в технічних ВНЗ, Сасюк З. (2016)
Шерстюк Л. - Експлікація поняття "стратегія навчання” (2016)
Філіппова Л. - Професійна мобільність викладача як чинник професійної успішності (2016)
Фляк М. - Формування та корегування внутрішнього світу особистості дитини засобами мистецтва у соціальній роботі (2016)
Мельник О. - Індивідуальні засоби захисту органів дихання (2016)
Малихіна С. - Визначення ефективності реалізації ієрархічно-рівневої моделі інтенсифікації навчальної діяльності студентів (2016)
Воронцова І. - Використання технології e-learning в організації самостійної роботи студентів при вивченні графічних дисциплін (2016)
Карпа І. - Дидактичні і функціональні властивості блогів у процесі вивчення іноземних мов (2016)
Титова Н. - Супровід психолого-педагогічної підготовки педагогів професійного навчання засобами інформаційних технологій (2016)
Заїка О. - Геометрія в живописі, Конопля В. (2016)
Драшко О. - Проектування при вивченні спецдисциплін у формуванні професійної компетентності майбутніх учителів технології (2016)
Логвиненко Т. - Докторські програми підготовки фахівців соціальної сфери в Скандинавських країнах: сучасний досвід (2016)
Пучков І. - Структура та специфічні властивості електронного підручника (2016)
Ольховська А. - Аналіз сучасного перекладацького ринку як основа для побудови методики навчання перекладу (2016)
Luchaninova O. - Students’ training in the higher school: spiritual culture as a result of the student’s personality formation (2016)
Голіяд І. - Філософія педагогічного коучингу, Чернова Т. (2016)
Бабенко Т. - Теоретична модель навчання академічного іншомовного письма (2016)
Турянський П. - Вокально-методичні принципи практичної діяльності П.Р. Колбіна (2016)
Молчко У. - Михайло Вербицький в публіцистичній оцінці Кирила Студинського (2016)
Гушоватий П. - Зенон Антонішак композитор, педагог, митець (до 80-річчя від дня народження) (2016)
Кліш І. - Мистецька діяльність Стефанії Нагірної у контексті вокального мистецтва України та діаспори (2016)
Михаць М. - Curriculum vitea маестро Івана Гамкала (з нагоди 75-річчя від дня народження) (2016)
Шевчук Т. - Важливість гуманітарної підготовки для майбутніх фахівців механічної інженерії в технічних ВНЗ (2016)
Бойко В. - Комп’ютерне геометричне моделювання у професійній проектно-конструкторській діяльності (2016)
Ігнатенко В. - Експериментальна перевірка ефективності методики навчання майбутніх філологів анотативного і реферативного видів перекладу (2016)
Михаць Р. - Становлення професійного театру в Дрогобичі: історичний дискурс (до 75-ти річчя заснування Львівського академічного обласного музично-драматичного театру імені Юрія Дрогобича) (2016)
Заболоцький А. - Інтернет-маркетинг дистанційної форми навчання у ВНЗ України (на прикладі університету економіки та права "КРОК”) (2016)
Білан Н. - Формування навичок іншомовного професійного спілкування майбутніх фахівців аграрного профілю (2016)
Зубик Л. - Аналіз структури підготовки бакалаврів з інформаційних технологій (2016)
Баранова В. - Система пенсійного забезпечення України та євроінтеграційні процеси, Кулікова Є. (2016)
Бровкова О. - Мотивація персоналу за типом темпераменту людини, Мельникова К., Ілінчук М. (2016)
Загірняк Д. - Координати вищої школи України відносно моделей вищої освіти, Кратт О. (2016)
Караєва Н. - Методологічні аспекти кластеризації регіонів України за рівнем викликів енергетичної безпеки (2016)
Касянчук Т. - Диверсифікація діяльності провідних груп компаній металургійної галузі та оцінка її рівня (2016)
Кириченко О. - Теоретичні засади стратегічного управління системою економічної безпеки підприємства (2016)
Мокєрова Н. - Взаємодія учасників соціального партнерства споживчої кооперації України: підходи до визначення результативності (2016)
Продиус О. - Система стратегического управления конкурентоспособностью предприятия, Богословова А., Васина В. (2016)
Сербінова К. - Особливості розподілу загальновиробничих та адміністративних витрат між окремими видами діяльності підприємств міського господарства (2016)
Скляр Д. - Особливості імплементації європейської стандартизації в сільському господарстві та харчовій промисловості України, Осипова М. (2016)
Сугак Т. - Удосконалення організації процесу бухгалтерського обліку у забезпеченні економічної безпеки промислових підприємств (2016)
Феофанова О. - Проблемы формирования конкурентных преимуществ в гостиничном бизнесе, Нездойминов С. (2016)
Хаустова К. - Оцінювання стратегічного рівня управління інноваційною діяльністю підприємств (2016)
Шматковська Т. - Альтернативні варіанти вибору методів калькулювання собівартості за стадіями життєвого циклу продукції в системі управління необоротними активами підприємства на інноваційних засадах (2016)
Волканов С. - Стратеги в политической жизни Афин 501-489 гг. до н.э. (2016)
Наші автори (2016)
Бороденко О. А. - Особливості типологічної структури домогосподарств сільських мешканців Полтавського полку (за матеріалами сповідних розписів 1775 р.) (2016)
Андріяка Г. О. - Внесок приказів громадської опіки у розбудову системи медичного обслуговування населення України наприкінці XVIII – XIX ст. (2016)
Шатковська І. С. - До питання історії розвитку російської музичної педагогіки (на прикладі діяльності М. А.Римського-Корсакова та П. І.Чайковського), Фрицюк В. М. (2016)
Кукуруза А. В. - Система духовної освіти для жінок православного сповідання в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.: статистичні виміри (2016)
Янчук М. М. - Освітній процес у початкових церковних школах ХІХ ст. (2016)
Тацієнко В. С. - Сім’я православного парафіяльного духовенства Київської єпархії ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Кузнець Т. В. - Церковний спів в системі духовної освіти Київської єпархії ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Цецик Я. П. - Політика російських чорносотенців відносно євреїв на Волині на початку ХХ ст. (2016)
Завальнюк А. Ф. - Особливості музичної творчості українського композитора Миколи Леонтовича (2016)
Мельничук О. А. - Доля українських патріотів в умовах радянського режиму 20-30-х рр. ХХ ст. (за спогадами І. Д. Юрченка) (2016)
Кузьмінець Н. П. - Початок функціонування органів прокуратури в Україні у 1920-х рр. (2016)
Мазур-Стукальська І. В. - Українські губернські міста 1920-х рр. у процесах уніфікації соціальної структури: факторологічний аналіз, Войнаровський А. В. (2016)
Петренко В. І. - Методи хлібозаготівель 1928 р. в Україні у контексті репресивної політики більшовиків, Марценюк Н. М. (2016)
Ніколіна І. І. - Проблеми розвитку польської загальноосвітньої школи в УСРР в 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст., Вознюк О. М. (2016)
Балицька А. В. - Київська фельдшерсько-акушерська школа у роки німецької окупації (1941-1942) (2016)
Скрипниченко Ю. Ф. - Медичний огляд – обов’язкова умова депортації населення з окупованої нацистами Харківщини до Німеччини (2016)
Ільницький В. І. - Функціонування військово-польової жандармерії у воєнній окрузі 4 "Говерля" (1944 – 1945) (2016)
Мазило І. В. - Основні напрямки відновлювальних робіт на залізничному транспорті України 1945 – 1950 – х рр. (2016)
Романюк Б. І. - Особливості державної податкової політики для колгоспного селянства в перші повоєнні роки (2016)
Романюк І. М. - Проблеми працевлаштування випускників загальноосвітніх трудових політехнічних шкіл в 1958-1964 рр., Яніцький О. Ю. (2016)
Зінько І. Ю. - Державна політика радянської влади щодо протестантських релігійних організацій у перше повоєнне десятиліття ХХ ст. (2016)
Кононенко В. В. - Правове регулювання діяльності іудейських релігійних громад в Україні в радянський період (1919-1991 рр.) (2016)
Синицін В. М. - Історичні архетипи поезії Ліни Костенко в сучасному музичному відображенні (2016)
Храмцова І. А. - Проблеми функціонування української публіцистики в добу Перебудови (2016)
Бакалець О. А. - Монетно-речові скарби ХVІ –першої половини ХVІІ ст. із с. Рудка Дунаєвецького р-ну Хмельницької області (2016)
Мельник І.В. - Місце єврейського населення в економіці Уманського повіту ХІХ ст. (2016)
Гальчак С. Д. - Репатріанти як важливе джерело трудових ресурсів Поділля (2016)
Черкашина О. В. - Музично-освітні заклади Вінниці (кін. ХVІІІ–поч. ХХ ст.) (2016)
Грабовська О. В. - Вплив містобудівної практики на розвиток цегельної галузі Вінниці в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Сологуб В. О. - Протиепідемічні заходи у місті Вінниці в роки Першої світової війни (2016)
Кароєва Т. Р. - Бюджет повітового міста як індикатор його розвитку (на прикладі Вінниці 1880 – 1916 рр.) (2016)
Кравчук О. М. - Діяльність Олександра Ліпкіна на посаді Літинського повітового старости (1918 р.), Марценюк Н. М. (2016)
Єрмакова В. Я. - Повсякденне життя безпритульних дітей в установах соціального захисту дитинства на Поділлі у 1920–ті рр. (2016)
Мурашова О. П. - Продовольча політика на Поділлі в першій половині 1920-х рр. (2016)
Стадник О. О. - Заходи радянських структур з ліквідації неписьменності серед подільського селянства в роки нової економічної політики (2016)
Слотюк П. В. - Фабрикування звинувачень, як засіб викорінення вільнодумства на прикладі боротьби з "Польською організацією військовою" та "Українськими націоналістами" в окремих районах Вінниччини в 1933-1938 рр. (2016)
Павлуник О. А. - Релігійне життя Вінниччини (1941 – 1944 рр., німецька зона окупації) (2016)
Лозовик М. П. - Марія Гавриш – одна із засновників першого в Україні сільського спортивного товариства на Вінниччині в перші повоєнні роки, Романюк І. М. (2016)
Кравченко П. М. - Технології нищення українського села напередодні й на початку "великого перелому" на прикладі Поділля (2016)
Косаківський В. А. - З історії освіти на Поділлі першої половини ХХ ст. (за спогадами Жука М. З. (1908-2015) (2016)
Жмуд Н. В. - Донбас і Поділля у взаємному соціокультурному дискурсі: "свій-чужий-інший" (за результатами етнографічних експедицій) (2016)
Пилипак М. А. - Весільний обряд села Метанівка Теплицького району Вінницької області (2016)
Гребеньова В. О. - Діти в повсякденних практиках у другій половині XX – початку XXI ст. (на матеріалах Вінниччини) (2016)
Барановська І. Г. - Історичні передумови виникнення театру ляльок, Мозгальова Н. Г. (2016)
Ступко К. В. - Правління Яреми Могили та його вплив на історію України І половини XVII ст. (2016)
Казаков Г. І. - Роль нейтральних країн Європи у американо-німецьких торгових відносинах в роки ізоляціонізму під час Першої світової війни (1914-1917 рр.) (2016)
Мезга Н. Н. - Противоречия Версальской системы в Центрально-Восточной Европе (1921–1925 гг.) (2016)
Покляцька А. І. - Формування образу радянської жінки на сторінках журнальної графіки СРСР у 1920-1930-х рр. (2016)
Бойко Н. І. - "Іспанське питання" на Потсдамській конференції та в Організації Об'єднаних націй (2016)
Кравчук О. М. - Празький град за президентства Т. Ґ. Масарика (2016)
Коляструк О. А. - Вплив житлової реформи М. Хрущова на повсякденність радянського суспільства (2016)
Поліщук П. А. - Безпекова і оборонна політика консервативного уряду Дж. Мейджора у контексті розвитку "особливих відносин" із США (1990-1997 рр.) (2016)
Гладченко І. А. - Україна та Молдова у співробітництві з ЄС (1992-2014 рр.) (2016)
Жмур Є. І. - Інформаційні технології у навчанні персоналу в Польщі на початку ХХІ ст. (2016)
Захарчук В. О. - Миротворчі місії і стабілізаційні операції збройних сил республіки Польщі у Південно-Західній Азії на початку ХХІ ст. (2016)
Окуньовська Ю. В. - Організаційні засади діяльності неурядового сектору Польщі (2016)
Києнко-Романюк Є. С. - Впровадження е-адміністрації у Польщі протягом 2000-2010 рр. (2016)
Неприцький О. А. - Образ Польщі в країнах-партнерах (перша декада ХХІ ст.) (2016)
Боблієнко О. П. - Карта поляка і національна самоідентифікація поляків в Україні, Білорусі та Литві (2007-2015 рр.) (2016)
Орлов В. М. - Новітня українська історіографія історії римо-католицьких громад на українських землях у складі Російської імперії (2016)
Протасов А. Д. - Отражение нелегальной деятельности большевиков в документах и воспоминаниях участников дореволюционной страховой кампании 1912–1917 гг. (2016)
Криворучко О. І. - Стаття С. Петлюри "Війна і українці " та її оцінки в історичній літературі (2016)
Андрущак Р. І. - Римо-католицька церква на Поділлі в 20-х рр. ХХ ст.: історіографія проблеми (2016)
Пащенко І. І. - Становлення та діяльність органів прокуратури УСРР в 1922 – 1933 рр.: історіографія проблеми (2016)
Бурцева М. В. - Основні напрямки канадознавчих досліджень: огляд української та російської пострадянської історіографії (2016)
Калінічева Г. І. - Суспільно-політична модернізація як предмет наукового дискурсу в українській історіографії (2016)
Кравченко П. М. - Хлевнюк Олег. Сталин. Жизнь одного вождя: биография. – Москва: ACT: CORPUS, 2015. – 464 с. (2016)
Зінько Ю. А. - Бо ти любив, в душі беріг, як скарб коштовний, Україну: життєпис українського патріота Івана Демидовича Юрченка / Упорядник та автор передмови О. Мельничук. – Вінниця: "НІЛАНД - ЛТД", 2015. – 268 с., Тучинський В. А. (2016)
Зінько О. В. - Вінниця. Історія нашого часу (історичний хроноскоп) / О. Федоришен; - Київ, 2015. – 112 с.: іл. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Жаркова В. Б. - Французский музыкальный театр XVII века: специфика взаимодействия французской и итальянской традиций (2016)
Подпоринова Е. В. - Концерты для двух клавесинов Антонио Солера в контексте барочного искусства (2016)
Беличенко Н. Н. - Хоральные фугетты Баха в системе "variierte – fugierte" хоралов (2016)
Лебедев Е. С. - Символика риторических фигур как сюжетообразующий фактор в цикле И. С. Баха "Шесть сонат и партит" для скрипки соло (2016)
Жерздев А. В. - Инструментальная версионность в творчестве И. С. Баха (на примере скрипичной Партиты E dur № 3 в гитарной обработке Т. Хопштока) (2016)
Чекан Ю. І. - Оперні реалії доби Бароко у романі Енн Райс "Плач до небес" (2016)
Иванова И. Л. - Музыкальные реминисценции Барокко в произведениях австрийских и немецких композиторов романтической эпохи (2016)
Єфремова І. В. - Й. Козловський – cпадкоємець барочних традицій світового музичного мистецтва – та його внесок у розвиток бальної культури останньої чверті XVIII – першої чверті XIX ст. (2016)
Соломонова О. Б. - "Судьба так решила...": резонансы барочной символики в "Борисе Годунове" и "Хованщине" М. Мусоргского (2016)
Стрілець А. М. - Жанрові моделі західноєвропейського Бароко у творчості українських композиторів для баяна (2016)
П’ятницька-Позднякова І. С. - Інтерпретація інтонаційно-лексичних пластів музики Бароко у творах сучасних композиторів (на прикладі концертної п’єси Володимира Птушкіна "Згадуючи Великого Вівальді") (2016)
Довжинець І. - "Bach fest" і "Organum" як територія музичного Бароко (2016)
Сулім Р. А. - Неокласичні тенденції у творчості Жанни Колодуб (на прикладі "Маленької сюїти у стилі Бароко" для камерного оркестру) (2016)
Анотації (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Титул, зміст (2016)
Від редакції (2016)
Гелета О. Л. - Діагностування оптичних ефектів у природному камінні. Частина 1, Сурова В. М., Cергієнко І. А. (2016)
Лисенко О. Ю. - Експертні системи в гемології, Манохін O. Г., Манохіна Л. В., Максюта О. В. (2016)
Петруняк Г. М. - Декілька доповнень про напівкоштовне і декоративне каміння Українських Карпат (2016)
Решетник М. М. - Методи виготовлення штучного бурштину та гіпсових відбитків, Старокадомський Д. Л. (2016)
Фінько С. В. - Декоративний та облицювальний камінь едіакарського періоду – коштовна "Попелюшка" серед природного каміння (2016)
Триколенко С. Т. - Новітнє ювелірне мистецтво – бісерні прикраси з використанням натуральних каменів від Вaronessainred (2016)
Україна та світ (2016)
Коштовне камiння (2016)
Декоративне камiння (2016)
Інформація (2016)
Иванов Д. Д. - Применение внутривенных препаратов железа в терапии железодефицитной анемии у пациентов с хронической болезнью почек, Домбровский Я. А. (2016)
Савицька Л. М. - Гіпомагніємія при хронічній хворобі нирок: проблема чи індивідуальні особливості окремих хворих? (2016)
Коломійчук Н. О. - Ефективність препарату Пантокрин у складі комплексного лікування хронічної хвороби нирок (2016)
Пастушина А. І. - Вплив альбумінурії на стан плазмового гемостазу у хворих на гіпертонічну хворобу, Плєнова О. М. (2016)
Ron T. Gansevoort - Рекомендації щодо застосування Толваптану при аутосомно-домінантному полікістозі нирок: затвердження позицій від імені Робочої групи зі спадкових захворювань нирок ERA-EDTA і European Renal Best Practice, Mustafa Arici, Thomas Benzing (2016)
Смирнов А. В. - Национальные рекомендации "Острое повреждение почек: основные принципы диагностики, профилактики и терапии (2015 г.)" Часть II, Добронравов В. А. (2016)
Резюме рекомендаций Клинические практические рекомендации KDOQI для оценки адекватности гемодиализа: дополнение 2015 года (2016)
Мельник А. А. - Система гемостаза и ее регуляция при нарушении функциональной способности почек (2016)
Дядик О. О. - Циліопатії, роль Wnt-сигнального шляху в перебігу гострого (постінфекційного) гломерулонефриту: огляд літератури та власне спостереження, Некрасова Л. Г., Іванова М. Д. (2016)
Афанасьєва К. О. - Концептуалізація феномена співучасті в партисипативних моделях контентовиробництва (2016)
Дзьомба Н. М. - Від "інтернаціоналізму чи русифікації?” До "демократії чи москалізації?”: політична думка українських дисидентів-журналістів (2016)
Комова М. В. - Джерела формування документно-комунікаційної спеціальної лексики (2016)
Миронюк Н. Д. - Книжкові ярмарки – одна зі складових механізму масової комунікації (2016)
Семен Н. Ф. - Поняття "інформаційна війна” в контексті соціальних комунікацій (2016)
Хітрова Т. В. - Семантичний простір репрезентації моделі "пам’ять” у сучасних медіа (2016)
Холод О. М. - Ідеї про "електричний бум” Маршалла Маклуена як концептуальне підґрунтя трансформації теорії соціальних комунікацій (2016)
Бондаренко Ю. С. - Українська газета "День” у контексті альтернативної преси Німеччини (2016)
Вербицька Х. І. - Особливості місцевого інформаційного тижневика (2016)
Волинець Г. М. - Специфіка візуального контенту в часописі "Український тиждень” (2016)
Гиріна Т. С. - Концептуальні засади формування системи радіомовлення для людей старшого віку (2016)
Горчикова А. О. - Регіональні медіа в контексті глобалізації (на прикладі телеканалів Рівненщини) (2016)
Гоян В. В. - Аудіовізуальні аспекти творчості журналіста інформайно-розважальної телепрограми, Мисечко А. О. (2016)
Джолос О. В. - Впровадження суспільного мовлення в Україні: обізнаність та ставлення громадян (2016)
Зикун Н. І. - Термінологічна кодифікованість сатирично-публіцистичного дискурсу (2016)
Миронюк Д. І. - Як "тітушки” стають журналістами (2016)
Нетреба М. М. - Робота журналіста в екстремальних ситуаціях, Непомняща К. А. (2016)
Осюхіна М. О. - Роль медіаосвіти за умов сучасних українських суспільно-політичних реалій (2016)
Петрушка А. І. - Журнал "National Geographic” як чинник візуалізації текстового матеріалу (2016)
Подаряща О. І. - Медіатекст у контексті нової комунікаційної парадигми освіти (2016)
Потапова А. В. - Аналітична стаття на сторінках регіональної преси: тематика та жанрові різновиди (за матеріалами рівненських газет) (2016)
Пуцята І. С. - "Філософія повсякденності” в практиці "Першого Національного” та "ICTV” (2016)
Риженко Л. М. - Видозміни жанрових моделей друкованих ЗМІ (2016)
Холод Г. Я. - Специфіка інформаційного протистояння між газетою "Кино” та "Кіно-Газетою” (2016)
Яблонський М. Р. - Лінгвістичні дискусії Петра Волиняка (на матеріалі часопису "Нові дні” 1950-х рр.) (2016)
Бірюкова Т. Л. - Інноваційні напрями розвитку інформаційного менеджменту (2016)
Блинова Н. М. - Сайт для батьків як різновид інтернет-ресурсу, Єрешко О. О. (2016)
Вежель Р. Ю. - Наукові підходи до визначення сутності та принципів функціонування бренду в Інтернеті (2016)
Досенко А. К. - Реклама в блогосфері: специфіка існування (2016)
Чекалюк В. В. - Створення атрактивного іміджу держави на світовому медіаринку (2016)
Бессараб А. О. - Співпраця України та Азербайджанської республіки у сфері соціальних комунікацій з формуванні інтересу до книги (2016)
Женченко М. І. - Нова модель рецензування наукових публікацій у цифровому середовищі (2016)
Мустафаєв Н. - Азербайджан і Україна: наукова спадщина О. В. Багрія до 125-річчя професора О. В. Багрія присвячується (2016)
Відомості про авторів (2016)
Воровка В. П. - Становлення, розвиток і зміст поняття "парадинамічна ландшафтна система" в географії (2016)
Веклин О. Р. - Категорія "природно-ресурсний потенціал” у суспільній географії (2016)
Машіка Г. В. - Методологічні основи дослідження господарського потенціалу Карпатського регіону (2016)
Федотіков М. О. - Історичний аспект та проблеми вивчення структури ґрунтового покриву, Ямелинець Т. С. (2016)
Гаталяк О. М. - Суспільно-економічний розвиток Волині у складі Польщі у XVI-XVIII ст. (2016)
Паньків З. П. - Ґрунтові ресурси Львівської області (2016)
Удовиченко В. В. - Ландшафтно-типологічна структура лісостепових комплексів території лівобережної України (2016)
Папіш І. Я. - Чорноземи опідзолені (faeozems) Львівської області в системі ґрунтово-географічного районування: географія і регіональні особливості (2016)
Гарбар В. В. - Речовинний склад рендзин Подільських Товтр та процеси його трансформації (2016)
Пугач С. О. - Суспільно-географічна характеристика вимушених міграцій населення з Донецької, Луганської областей та АР Крим на територію Волинської області, Пятак Д. Ю. (2016)
Афоніна О. Р. - Аналіз галузевої структури культурно-освітнього комплексу Чернігівської області, Філоненко І. М. (2016)
Ламекіна Г. О. - Суспільно-географічні особливості сфери культури Дніпропетровської області (2016)
Грушко В. С. - Місце центрально-східної Європи у нових геополітичних реаліях, що формуються (2016)
Світлична Д. О. - Стан і перспективи використання геоінформаційних технологій для забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів (2016)
Дем'янчук І. П. - Медико-географічний аналіз сучасних тенденцій смертності немовлят за причинами смерті у Тернопільській області (2016)
Задворний С. І. - Фактори формування, функціонування і розвитку культурно-мистецької сфери Хмельницької області (2016)
Кучер П. В. - Геопросторове поширення та характеристика сакральних споруд Волинської області, Волошин І. М. (2016)
Єрко І. В. - Белігеративні ландшафти у сфері туризму північно-західного економічного району України, Мельник Д. В. (2016)
Царик П. Л. - Підходи до оцінки та картування рекреаційних ресурсів поверхневих вод Поділля (2016)
Безсмертнюк Т. П. - Регіональні ландшафтні парки Рівненської області як потенційні об’єкти рекреації, Мельнійчук М. М. (2016)
Єрко І. В. - Перспективи розвитку гастрономічного туризму на Поліссі, Адамович І. О. (2016)
Новицька С. Р. - Оцінка забезпеченості Тернопільської області геолого-геоморфологічними рекреаційними ресурсами (2016)
Єрко А. В. - Сучасний стан розвитку туристичної інфраструктури Волинської області, Савич К. В. (2016)
Ганич Н. М. - Просторово-часові аспекти розвитку готельного господарства Львівської області (2016)
Назарук М. М. - Збереження фіторізноманіття як шлях до оптимізації соціоекосистеми міста Львова, Сенчина Б. В., Шолок І. В. (2016)
Грушка В. В. - Групування районних і міських соціогеосистем Дніпропетровської області за станом природного середовища (кластерний аналіз) (2016)
Кулачковський Р. І. - Видозбірні геоекосистеми басейну витоків річки Сян, Круглов І. С. (2016)
Міщенко О. В. - Антропогенна деструкція ландшафтів Сокальського району Львівської області, Папаєвич Н. М. (2016)
Янковська Л. В. - Потенціал стійкості ландшафтів Західного Поділля до антропогенних впливів (2016)
Стрілець І. О. - Оцінка якості питної води міста Львова, Петровська М. А. (2016)
Перхач О. Р. - Екологічна ситуація басейну річки Луга Волинської області, Кіптач Ф. Я., Сиротюк М. І. (2016)
Поручинська І. В. - Вплив екології на демографічний розвиток північно-західного економічного району України, Поручинський В. І. (2016)
Смалійчук А. Д. - Оцінка точності цифрових моделей висот засобами геоматики (2016)
Патиченко О. М. - Принцип розрахунку коефіцієнтів локальних факторів в нормативній грошовій оцінці земель населених пунктів (2016)
Грицай Х. Б. - Аналіз економічного виміру сталого розвитку у Львівській області (2016)
Бакало О. Д. - Ступінь трансформованості та перетворенності ландшафтів в межах басейну річки Джурин (2016)
Царик Л. П. - До проблем озеленення і ролі паркових комплексів у функціонуванні урбоекосистеми Тернополя, Позняк І. Б. (2016)
Melnichuk M. - Pine plantations of Rivne region, Chabanchuk V. (2016)
Гавришок Б. Б. - Конструктивно-географічний аналіз лісогосподарського землекористування Радивилівського району Рівненської області, Дем'янчук П. М., Саленко І. А. (2016)
Гаврилянчик Р. Ю. - Просторова структура та умови збалансованого використання природних кормових угідь у басейні річки Збруч, Касіяник Л. В. (2016)
Валерію Миколайовичу Петліну – 65 років (2016)
Відомості про авторів (2016)
Дорош Й. М. - Методологічні основи встановлення обмежень у використанні земель, обтяжень прав на земельну ділянку в процесі землеустрою (2016)
Дорош О. С. - Реформування системи управління земельними ресурсами в умовах децентралізації влади, Мельник Д. М., Свиридова Л. А. (2016)
Третяк А. М. - Розвиток видів та форм землеустрою в Україні, як інструментів удосконалення планування землекористування, Колганова І. Г. (2016)
Купріянчик І. П. - Концепція розвитку сімейних фермерських господарств в Україні з досвіду зарубіжних країн (2016)
Мединська Н. В. - Публічність містобудівної документації, як передумова ефективного громадського контролю за розвитком урбаністичних систем (2016)
Третяк В. М. - Проектування землекористування структурних елементів екомережі на місцевому рівні, Гунько Л. А. (2016)
Бавровська Н. М. - Проблеми використання та охорони сільськогосподарських земель в сучасних умовах, Боришкевич О. В. (2016)
Барвінський А. В. - Агрофізичні аспекти регламентації технологічного навантаження на грунтовий покрив в сучасних агроландшафтах (2016)
Кустовська О. В. - Напрями відновлення сільськогосподарського виробництва на радіоактивно забруднених землях, Лебедєва Є. В. (2016)
Тихенко О. В. - Раціональне використання сільськогосподарських земель: проблеми та перспективи їх вирішення (2016)
Ковальчук І. П. - Заплавно – русловий комплекс малої річнки: оцінка стану, оптимізаційні заходи, Микитчин О. І., Андрейчук Ю. М., Іванов Є. А. (2016)
Бутенко Є. В. - Еколого – економічна оптимізація сільськогосподарських землекористувань на регіональному рівні, Касянчук В. В. (2016)
Колісник Г. М. - Науково – методичні засади трансформації сільськогосподарського землекористування (2016)
Рафальська Л. П. - До питання трансформації деградованих і малопродуктивних земель у системі емлеустрою, Заячківська Б. Б. (2016)
Мартин А. Г. - Удосконалення ринку сільськогосподарської нерухомості України на основі міжнародного досвіду, Аврамчук Б. О. (2016)
Третяк А. М. - Стан та проблеми підготовки, підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів у сфері землеустрою, Третяк В. М., Пендзей Л. П. (2016)
Баранцов Б. В. - Земельна реформа в Україні: історіографічний аналіз (2016)
Деркульський Р. Ю. - Проблеми деградації рекреаційних та природоохоронних територій м. Києва та оцінка втрат біорізноманіття в контексті майбутньої інтеграції до мережі ЄС NATURA 2000 (2016)
Капінос Н. О. - Окремі аспекти землевпорядного проектування збалансованого розвитку сільськогосподарського землекористування в межах територій територіальних громад (2016)
Лобунько А. В. - Поділ земель за основним цільовим призначенням, як функція управління землекористуванням в Україні (2016)
Буц О. В. - Поняття та основні ознаки правозастосовних актів (2016)
Мартинишин Г. Й. - Методологічні засади застосування права (2016)
Воронова О. В. - Інтерес як складовий елемент захисту в цивільному праві України (2016)
Тульчевська Н. В. - Проблемні аспекти окремого, наказного провадження та заочного розгляду справи в межах цивільного процесуального законодавства України (2016)
Юровська В. В. - Ваучерна програма як складова реформи національної політики на ринку праці, Яцкевич Д. С. (2016)
Абакумова Ю. В. - До проблеми визначення поняття "співучасть у злочинах із спеціальним суб’єктом” (2016)
Босак К. С. - Традиції та звичаї в системі загальносоціальних заходів запобігання злочинності: ретроспективний аналіз (2016)
Євтєєва Д. П. - Соціальна обумовленість кримінальної відповідальності за зловживання опікунськими правами (ст. 167 КК України) (2016)
Мелюхов В. А. - Щодо особливостей відбування покарання у вигляді обмеження та позбавлення волі засудженими за вчинення злочинів з необережності (2016)
Хряпінський П. В. - Правові функції приписів особливої частини кримінального кодексу України щодо звільнення особи від кримінальної відповідальності (2016)
Шеремет О. С. - Феномен довіри як підстава формування соціального зв’язку в суспільстві у запобіганні злочинам (2016)
Калюга К. В. - До використання нетрадиційних методів дактилоскопії (2016)
Купянський М. Г. - Проблеми організації розслідування серійних сексуально-садистських убивств (2016)
Лукашевич В. Г. - Докази та доказування в кримінально-процесуальному та криміналістичному вимірі (2016)
Гамбург І. А. - Наукове обґрунтування та законодавче закріплення поняття "іноземна інвестиція” (2016)
Гороховська О. В. - Захист комерційної таємниці в міжнародному праві та законодавстві зарубіжних країн, Семенюк І. С. (2016)
Юбилейная дата в жизни нашей несравненной Татьяны Андреевны Денисовой (2016)
Круглий стіл, присвячений 67-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини (2016)
Круглий стіл "Реформа законодавства про банкрутство: формування належної практики арбітражних керуючих” (2016)
До уваги авторів (2016)
Дученко М. М. - Імплементація директив ЄС у контексті реструктуризації акцизного оподаткування в Україні, Мельник С. В. (2016)
Скоринін А. П. - Варіативність та типологізація податкової політики як інструмент регулювання національної економіки (2016)
Іовчева Л. І. - Методичний підхід до визначення рівня виробничо-економічної кризи у машинобудуванні України (2016)
Метіль Т. К. - Міжнародний маркетинг регіону в умовах глобалізації (2016)
Паршина М. Ю. - Методичний підхід до визначення факторів впливу на ефективність використання потенціалу регіонів (2016)
Томарева-Патлахова В. В. - Підходи й модель регіональної кластеризації в Україні та в країнах Єс (2016)
Топалова І. А. - Створення гнучкого механізму управління стратегічним розвитком регіону (2016)
Бутенко Г. Д. - Сучасні підходи до визначення структури ресурсного потенціалу підприємства (2016)
Захарченко Н. В. - Розробка механізму управління високотехнологічним розвитком промислового підприємства (2016)
Кічук Н. В. - Створення освітнього середовища молодших школярів – особистісно-професійне призначення педагога сучасної школи (2016)
Корінєв В. Л. - Дослідження зв’язку основних засобів з платоспроможністю підприємства (2016)
Кабусь Н. Д. - Ресурсний підхід як підґрунтя соціально-педагогічної діяльності зі сталого розвитку соціальних груп (2016)
Лищенко О. Г. - Стратегічний управлінський облік як ефективний інструмент управління конкурентоспроможністю, Герасименко Ю. А. (2016)
Гоменюк О. Я. - Методика навчання англійської мови в навчальних закладах Буковини (1933–1939 рр.) (2016)
Павленко І. І. - Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності продукції підприємств хімічної промисловості (2016)
Галів М. Д. - Доктрина позитивізму в історико-педагогічному наративі Дмитра Багалія (2016)
Розумчук О. О. - Аналіз моделей оцінювання кризових явищ на підприємствах промисловості (2016)
Сорока Т. П. - Позашкільна освіта: ретроспектива та виклики сьогодення (2016)
Стремядін В. М. - Технологізація процесу управління у проектах реструктуризації підприємств виноробної галузі (2016)
Шевчук О. Б. - Педагогічні принципи проектування та розробки експертних систем навчання (2016)
Шашкіна М. С. - Класифікація та оцінювання впливу факторів на фінансово-господарську діяльність промислових підприємств України (2016)
Словінська Ю. А. - Порівняльна характеристика педагогічних програмних засобів навчання у вищій школі, Франовський А. Ц., Михайленко С. В. (2016)
Шмиголь Н. М. - Методи формування зведеного ризик-орієнтованого бюджету підприємства, Антонюк А. А., Богатирьова Г. Ю. (2016)
Скиба М. М. - Інтерактивні методи навчання дисциплін еколого-педагогічного спрямування у вищому навчальному закладі (2016)
До уваги авторів (2016)
Уруський А. В. - Особливості реалізації індивідуального підходу до старшокласників у навчанні за технологічним профілем (2016)
Балик Т. М. - Модель формування комунікативних умінь учнів у процесі роботи над переказом з уведенням додаткових мікротем (2016)
Наливайко М. Я. - Вироблення умінь і навичок аналізу діалектних текстів у студентів-філологів (2016)
Гриджук О. Є. - Специфіка формування мовнокомунікативної компетентності студентів лісотехнічного напряму підготовки (2016)
Одегова Н. М. - Навчання студентів мовних спеціальностей написання абзацу як структурної одиниці англомовного писемного тексту (2016)
Вікович Р. І. - Труднощі аудіювання англомовних теленовин (2016)
Мартиненко О. Є. - Процедура відбору англомовних аудіотекстів для навчання майбутніх перекладачів (2016)
Бартош І. А. - Сучасні технології навчання говоріння німецькою мовою майбутніх соціальних працівників (2016)
Гупка-Макогін Н. І. - Експериментальна перевірка методики навчання професійно орієнтованого англомовного аудіювання майбутніх фахівців з міжнародної економіки у процесі самостійної роботи (2016)
Аверіна К. С. - Концептуалізація моделі діагностики культуротворчого зростання майбутнього педагога в умовах полікультурної освіти (2016)
Мандражи О. А. - Організаційно-педагогічні умови підготовки вчителів до інноваційної діяльності (2016)
Зайцева А. В. - Формування художньо-комунікативної культури майбутнього вчителя музики в контексті екзистенційно-рефлексивного підходу (2016)
Цуруль О. А. - Методична підготовка майбутніх учителів біології до реалізації сучасних завдань екологічної освіти та виховання (2016)
Краєвська О. Д. - Формування комунікативної компетентності майбутніх перекладачів засобами психологічного тренінгу (2016)
Александрова Н. М. - Модель формування управлінської культури майбутнього викладача економіки (2016)
Калашнік Н. В. - Застосування міжкультурного тренінгу у формуванні міжкультурної комунікативної компетентності іноземних студентів – майбутніх медиків (2016)
Мозолев О. М. - Методи управління розвитком освіти в сфері фізичної культури і спорту в Польщі (2016)
Cwer A.-M. - Stanisław August Poniatowski School of Chivalry in Warsaw (1765–1794) (2016)
Лук’янчук С. Ф. - Роль програм полікультурного виховання у моральному розвитку американських школярів (2016)
Бойчук А. П. - Проблеми якості підготовки кадрів для агротуризму в Івано-Франківській області (2016)
Короткова Ю. М. - Проблема гуманізації професійної підготовки педагогічних кадрів: вітчизняний та грецький досвід (2016)
Репський В. І. - Формування фахової компетентності майбутнього учителя технології засобами інформаційних технологій (2016)
Пічугіна І. С. - Проблеми духовно-морального розвитку особистості дорослої людини у працях вітчизняних учених (2016)
Толстова О. В. - Проблема використання холістичного підходу в гуманітаризації шкільної освіти (2016)
Гарматій О. - Діяльність провідних інформаційних агентств на телевізійних ринках як складова глобальних інформаційно-комунікаційних процесів (2016)
Горошкевич Н. - Контекст державотворення у мас-медіа Івано-Франківщини: постановка проблеми (2016)
Гридчина В. - Етичні проблеми висвітлення смерті у фотоматеріалах медіа, Власова А. (2016)
Крупський І. - Відродження і діяльність Львівського обласного радіо в повоєнний період (за матеріалами Львівського обласного архіву) (2016)
Лизанчук В. - Політико-ідеологічна складова функціонування засобів масової інформації України (2016)
Максимович М. - Маніпулювання зображувальним відтворенням чи криза фотожурналістики в сучасних ЗМІ? (2016)
Петрушка А. - Функціональність інформації як чинник популяризації знань мас-медіа (2016)
Семен Н. - Етично-професійний аспект діяльності журналіста в умовах інформаційної агресії (2016)
Смирнова М. - Створення стереотипів засобами масової інформації в добу інформаційного суспільства (2016)
Соломін Є. - Інформаційна безпека України: від анексії до концепції через війну на сході (2016)
Федорчук Л. - Польське телебачення: вчора, сьогодні, завтра (2016)
Фурманкевич Н. - До проблеми аналізу гендерних досліджень у соціальній комунікації: теоретичний аспект (2016)
Ципердюк І. - Радіо "Ватикан”: історико-функціональні особливості роботи (2016)
Афанасьєва (Горська) К. - Типологія медіаконтенту за критерієм ролі автора (2016)
Бабенко В. - Вірусний контент: поєднання реалістичності та комерції (2016)
Білоус О. - Історіографія основних аспектів дослідження передач регіонального телебачення для дітей (2016)
Гадьо Н. - Католицька медіасистема як складова системи комунікації Католицької Церкви (2016)
Галаджун З. - Тематика проведення антитерористичної операції на Сході України в сегменті українських телевізійних новин (контент каналів "1+1”, "Інтер”, "5 канал” за 1 квартал 2015 року), Роп Н. (2016)
Головенко І. - Виражальні засоби в інформаційних, аналітичних і художньо-публіцистичних радіожанрах (2016)
Гресько О. - Моделі суспільного мовлення Європи в умовах комерціалізації (2016)
Дворянин П. - Тематично-змістове наповнення новин регіональних телеканалів (2016)
Доброва С. - Новітні підходи у вивченні інтернет-телебачення (2016)
Димніч Н. - Телевізійні матеріали про Героїв Небесної Сотні як чинник формування національної гідності у молоді (2016)
Кіца М. - Тенденції інтернет-реклами в ЗМІ України та зарубіжних країн: порівняльний аспект (2016)
Мудра І. - Поняття "фейк” та його види у ЗМІ (2016)
М’яснянкіна Л. - Критерії ефективності рекламного тексту (2016)
Павлів В. - Рисунковий фейлетон у медіях: міжнародний та український досвід (2016)
Подаряща О. - Переконання контентом як основа публікацій (2016)
Почапська О. - Провокація як спосіб загравання з аудиторією в сучасних Інтернет-ЗМІ (на прикладі журналу "Український тиждень”) (2016)
Путькалець Л. - Роль регіонального державного телебачення України під час інформаційної війни (2016)
Романюк В. - Соціальна деструктивність та медіатероризм: концептуально-теоретичний аспект (2016)
Бахурська Р. - Інтерв’ю як телевізійний жанр: мовностилістичні засоби (2016)
Бикова О. - Комунікативно-стилістичні можливості використання фразеологічних одиниць у текстах сучасних пресових репортажів (2016)
Михайличенко Н. - Пісенний символ Революції Гідності (2016)
Нагорняк М. - Радіозарисовка як засіб національно-патріотичного виховання майбутніх журналістів (2016)
Сербенська О. - Основні параметри милозвучності української мови (2016)
Ткач Я. - Невербальні засоби в усній публічній мові (2016)
Юшко В. - Вербальні та невербальні чинники впливу на аудиторію в загальному образі ведучого (на прикладі телепрограми "Х-фактор”) (2016)
Михалюк М. - "Особливості української нації крізь призму фейлетонів Романа Купчинського" (за матеріалами газети "Діло" за 1924–1939 рр.) (2016)
Крупський І. - Ліберальний контент як базовий принцип функціонування демократичних засад журналістики (2016)
Лизанчук В. - Національна сутність видання (2016)
Рожик М. - Психологічна складова – дієвий фактор новітньої української журналістики (2016)
Мамедов М. К. - Особенности преморбидных состояний, часто выявляемых у лиц из различных групп с высоким риском парентерального инфицирования вирусом гепатита С, Дадашева А. Э., Малинникова Е. Ю., Михайлов М. И. (2016)
Гаврилюк О. М. - Морфологічні особливості прогресування та регресії проявів тканинної реорганізації при хронічному неалкогольному стеатогепатиті та вірусному гепатиті С (2016)
Герасун О. Б. - Дослідження впливу внутрішньошкірної імунізації неінактивованими автолейкоцитами на стан противірусного імунітету в хворих на ХГВ (Досліди у культурі лейкоцитів) (2016)
Козько В. М. - Біохімічні еквіваленти тяжкості фібротичних змін печінки у хворих на хронічний гепатит С, Анциферова Н. В., Соломенник Г. О., Винокурова О. М., Пеньков Д. Б. (2016)
Аппельханс А. - Анализ частоты различных генотипов IL-28В у больных хроническим гепатитом С, проживающих в различных регионах Украины, Бажора Ю. И., Бахчеван Е. Л., Борисова О. В., Мозговая В. А., Усыченко Е. Н., Усыченко Е. М. (2016)
Дубинська Г. М. - Вплив поліморфізму ASP299GLY гена TLR4 та GLN11LEU гена TLR7 на ефективність противірусної терапії хронічного гепатиту С, Сизова Л. М., Коваль Т. І., Ізюмська О. М. (2016)
Прикуда Н. М. - Застосування внутрішньошкірної імунізації неінактивованими автолейкоцитами хворих на ХГС безпосередньо перед початком противірусної терапії, Задорожний А. М., Литвин Г. О., Грицко Р. Ю. (2016)
Зибарева О. В. - Аналітичні можливості звітності підприємств в управлінні їх конкурентоспроможністю на основі екологічних показників, Гангал Л. С. (2016)
Скоринін А. П. - Варіативність і типологізація податкової політики як інструмент регулювання національної економіки (2016)
Остапенко В. В. - Концептуальний підхід до підвищення ефективності торгівлі патентними ліцензіями на інновації (2016)
Васильченко К. Г. - Концепція агентно-динамічного моделювання з урахуванням факторів господарського менталітету (2016)
Лисенко О. В. - Шляхи забезпечення фінансової реалізованості операційного періоду підприємств (2016)
Абрамченко Н. А. - Методичний підхід до оцінювання податкового потенціалу платників єдиного податку (2016)
Белопольский М. Г. - Концепція антикризового управління процесом створення цінності промислових підприємств, Безгін К. С. (2016)
Болдуєв М. В. - Методичне забезпечення порядку складання аудиторського висновку про бухгалтерську звітність (2016)
Братута А. Г. - Колективні стратегії розвитку компанії (2016)
Складанна К. І. - Підвищення ефективності управління фондом оплати праці на підприємстві (2016)
Тунік А. Г. - Формування асортиментної політики в ТОВ ”ФОЗЗІ-ФУД” при дослідженні попиту продукції (2016)
Шмиголь Н. М. - Сучасні тенденції в організації оплати праці в зарубіжних країнах у розрізі систем оплати праці, Монастирська Д. С., Антонюк А. А. (2016)
До уваги авторів (2016)
Title (1995)
Contents (1995)
Komarov N. S. - The spectrophotometric star catalogue, Dragunova A. V., Belik S. I., Karamysh V. F., Zakozhurnikova N. N., Orlova L. F., Kantsen L. E., Cherkass A. G., Depenchuk E. A., Shevchuk T. V., Golubovskiy V. V. (1995)
Table 1. The list and characteristics of stars (1995)
Table 2. The Spectral Distributions at the Spectral Region 320 - 900 nm (1995)
Table 3. The Spectral Distributions at the Spectral Region 320 - 1080 nm (1995)
Остапенко Т. О. - Система злочинів проти моралі в джерелах права на українських землях польсько-литовської доби, Громовий О. О. (2016)
Джолос С. В. - Досконала держава: від ідеї до реальності (2016)
Івченко Ю. В. - Націоналізм як базова ідея державного патріотизму (2016)
Гуменюк Т. І. - Розвиток історико-правових досліджень на юридичному факультеті Львівського державного університету у II половині 40-х – наприкінці 80-х рр. ХX ст. (2016)
Шандала О. О. - Правове регулювання підданства в Російській імперії в кінці XIX– на початку XX століть (2016)
Чан Бін Лінь - Принципи права власності в правовій системі Китайської Народної Республіки (2016)
Слотвінська Н. Д. - Теоретико-правовий аналіз судової практики вищих спеціалізованих судів в Україні як джерела права (2016)
Смілик А. С. - Правослухняність як вияв правового виховання й культури особи (2016)
Нестеренко А. С. - Публічне і приватне право як основа юридичної централізації й децентралізації у фінансовому праві (2016)
Сквірський І. О. - Інститут громадського контролю в Україні та його правова природа (2016)
Легеза Є. О. - Провадження з надання публічних послуг органами виконавчої влади (2016)
Фукс Н. А. - Фінансово-правове регулювання діяльності приватних вищих навчальних закладів в Україні, Уложенко В. М. (2016)
Жарова О. П. - Правові засади функціонування вищого навчального закладу в Україні (2016)
Топольніцький В. В. - Питання реалізації представництва Міністерства оборони України в судах після зміни до Конституції України (щодо правосуддя) (2016)
Літвінова Є. В. - Про фінансово-правову відповідальність як родову категорію (2016)
Мандичев Д. В. - Проблема визначення мети та завдань діяльності господарських судів в Україні (2016)
Венедіктов В. С. - Роль сучасної концепції розвитку трудового права України в загальній доктрині розбудови громадянського суспільства та правової держави (2016)
Могілевський Л. В. - Аналіз інститутів колективного трудового права (2016)
Яворська Л. Б. - Юридична природа правовідносин професійного навчання (2016)
Коваль О. М. - Деякі особливості правового регулювання біржової торгівлі в Україні (2016)
Ільченко І. В. - Нотаріальне посвідчення цивільно-правових договорів на відчуження майна як спосіб захисту права власності (2016)
Митник А. К. - Майнові права наукового парку на об’єкти інтелектуальної власності (2016)
Ставицький В. А. - Юридичні механізми поширення умов договору конкретного користування спільною нерухомістю на третіх осіб (2016)
Баб’юк М. П. - Організаційно-правова форма вищого навчального закладу як юридичної особи (2016)
Андрушко А. В. - Кримінологічна характеристика осіб, які вчинили злочини у сфері туристичного бізнесу, Нестерова І. А. (2016)
Федотова Г. В. - Щодо поняття "кримінальний проступок" у кримінальному праві України (2016)
Пузирьов М. С. - Перші міжнародні пенітенціарні конгреси (1846, 1847, 1857 рр.) як історико-правовий вимір порівняльних кримінально-виконавчих досліджень, Шкута О. О. (2016)
Кисельов І. О. - Особливості вчинення зґвалтувань: кримінологічний аспект (2016)
Маршуба М. О. - Служба пробації в Україні: проблеми впровадження в систему кримінальної юстиції (2016)
Шевченко Т. В. - Окремі питання запобігання насильницьким злочинам проти власності, що вчиняються в громадських місцях (2016)
Дімітров М. М. - Суб’єктивна сторона злочину, передбаченого статтею 229 Кримінального кодексу України (2016)
Гаркуша Ю. О. - Соціально-правова характеристика соціальних мереж (2016)
Смирнов М. І. - Функціональна спрямованість діяльності прокурора в кримінальному провадженні (2016)
Шульженко А. В. - Процесуальний статус і особливості процесуальної діяльності експерта й спеціаліста (2016)
Братінов І. І. - До питання про елементи криміналістичної характеристики злочинів, що вчиняються наркозалежними особами (2016)
Добровольський Д. М. - Роль органів прокурорського самоврядування в забезпеченні реалізації принципу незалежності прокуратури (2016)
Кавун Д. Ю. - Владні суб’єкти досудового розслідування в механізмі забезпечення прав і законних інтересів потерпілого (фізичної особи) (2016)
Маленко О. В. - Поняття й ознаки заочного кримінального судочинства (2016)
Колеснік І. І. - Експертизи в розслідуванні злочинів проти безпеки дорожнього руху й експлуатації транспорту (2016)
Омаров А. А. - Порівняльно-правовий аналіз інституту підслідності: досвід іноземних держав (2016)
Замкова Я. В. - Деякі питання підстав повернення обвинувального акта (2016)
Котляр О. І. - Африканська система захисту вимушено переміщених осіб (2016)
Гамбаров Г. Д. - Роль МАНИВЭЛ как органа совета Европы в международно-правовом механизме противодействия отмыванию "грязных" денег (2016)
Костюченко Я. М. - Аксіологічні константи економічної політики Європейського Союзу: міжнародно-правовий аспект (2016)
Салатюк Н. М. - Економічне зростання як необхідна умова переходу до сталого розвитку (2013)
Петришина Н. В. - Державний сектор в умовах модернізації економіки України (2013)
Унтмоале Ю. В. - Концепція господарського порядку як дієвий інструмент дослідження перехідних економічних систем (2013)
Радченко В. В. - Власність та економічна влада: реалізація проблеми в Україні (2013)
Кохно Д. О. - Ідентифікація проблем формування інтелектуального капіталу в Україні в умовах інноваційного розвитку (2013)
Седляр М. О. - Інноваційна модель розвитку економіки: управління на основі збалансованої системи показників (2013)
Ілюхіна В. В. - Теорії конкурентоспроможності національної економіки (2013)
Страшинська Л. В. - Теоретико-методологічні підходи до класифікації стратегій суб’єктів господарювання на ринку (2013)
Біла І. С. - Необхідність активізації державного регулювання підприємництва в сучасних вітчизняних умовах трансформаційних змін, Насікан Н. І., Салатюк Н. М. (2013)
Скиба М. В. - Основні напрями удосконалення інституціонального середовища розвитку підприємництва в Україні (2013)
Антонова О. М. - Оцінка фінансової стабільності діяльності вищого навчального закладу (2013)
Бондаренко В. Д. - Українські церкви в системі державно-церковних відносин наприкінці ХVІІ – на початку ХVІІІ ст. , Андрусишин Б. І. (2013)
Атаманчук І. В. - Система процесуального права як модель правового регулювання (2013)
Зубенко А. В. - Помилки в інтерпретаційних актах: походження та засоби усунення (2013)
Івченко І. О. - Методологія загальнотеоретичного дослідження прав дітей з обмеженими можливостями: загальний огляд проблеми (2013)
Беланюк М. В. - Історико-правові та воєнно-політичні аспекти розвитку оборонної сфери в УРСР у передвоєнний період (вересень 1939 – червень 1941 рр. ) (2013)
Губань Р. В. - Адміністративно-територіальний устрій Закарпаття у 1918–1920 рр. (2013)
Токарчук О. В. - До проблем історії українського права (2013)
Сабадош Т. І. - Становлення А. Волошина як культурно-національного і громадського діяча (2013)
Сворак С. Д. - Державно-правові концепції Миколи Шлемкевича (2013)
Бобрицький Л. В. - Актуальні проблеми національної безпеки України в контексті сучасних цивілізаційних викликів (2013)
Гуз А. М. - Становлення та розвиток світових стандартів інформаційної безпеки (2013)
Єфремова О. П. - Конкурс як різновид кадрової процедури при формуванні кадрового потенціалу Державної служби України (2013)
Кацавець Р. С. - Мистецтво переконання і впливу в суді (2013)
Міщук В. В. - Шляхи оптимізації унітарної форми державного устрою України на прикладі Польщі (2013)
Погоріла Л. П. - Інститут недержавних ЗМІ як гарантія свободи слова в громадянському суспільстві (2013)
Пєсцов Р. Г. - Юридична особа як суб’єкт кримінальної відповідальності (2013)
Акуленко В. І. - Правничо-сатиричний погляд на метастази міліцейського свавілля (2013)
Купіна Л. Ф. - Окремі питання правового статусу науково-педагогічного працівника (2013)
Настіна О. І. - Правовий зміст державної власності на землю в Україні (2013)
Устинова І. П. - Деякі теоретичні питання співвідношення фінансово-правової та адміністративної відповідальності в системі інституалізації фінансової відповідальності (2013)
Філонов О. В. - Правове регулювання діяльності органів по боротьбі з тероризмом в Російській імперії у кінці ХІХ на початку ХХ ст. (2013)
Кісанов Д. О. - Поняття, принципи та об’єкти речового права згідно німецького цивільного уложення (2013)
Кушинська Л. А. - Інклюзивна освіта в Україні як форма реалізації міжнародних зобов’язань (2013)
Наші автори (2013)
Title (2015)
Contents (2015)
Zygintas P. - Genesis of Public Broadcaster in Post-Soviet Society. Lithuanian Case (2015)
Zrazhevska N. - Cultural Imperialism in the Discourse of Globalization (Subjective Factors) (2015)
Kholod A. - Social and Communication Technologies of Propagandism of the Links among Europe, Germany and Ukraine in Press of the Reichcommissariat "Ukraine" (in the period from 1 September 1941 to 17 July 1942) (2015)
Ryabichev V. - Content Verification in Social Media (2015)
Zelinska A. - Semantic Limits of the Concept "Non-Fiction Book” (2015)
Цукер А. М. - Эстетико-теоретические вопросы музыкальных жанров в работах А. Н. Сохора: сорок лет спустя (2012)
Валькова В. Б. - Вне лозунгов и корпораций: русские музыканты среди художественных группировок Серебряного века (2012)
Лащенко С. К. - Проблема национальных приоритетов в репертуарной стратегии императорских театров в начале ХХ века (2012)
Нестьева М. И. - Тема почти вечная (2012)
Черкашина-Губаренко М. Р. - Оперный театр в пространстве меняющегося мира (2012)
Гужва О. П. - Мова музики (2012)
Бабий О. П. - Становление идеи бессмертия в художественной рефлексии Р. Вагнера (2012)
Соломонова О. Б. - Смысловой потенциал синестезийных процессов в танцевальной музыке (на примере витально-смеховых текстов) (2012)
Иванова И. Л. - Метаморфозы музыкального в литературном тексте, Мизитова А. А. (2012)
Драч И. С. - Драма B. Гюго "Анджело, тиран Падуанский" на оперной сцене (2012)
Коваленко Коваленко - Миф в оперном театре Сергея Слонимского (2012)
Садовникова Е. С. - Параметры иконичности в русской опере ХІХ века (2012)
Цуранова О. А. - Музыка и живопись в русском православном храме. Истоки и традиции (2012)
Демска-Трембач М. - Ритм как человеческий опыт пространства и времени (2012)
Данько Л. Г. - Возвращаясь к периодизации творчества Д. Шостаковича (2012)
Григорьева Г. В. - К истории и теории сонатного принципа: сонатно-строфическая форма в духовной музыке В. А. Моцарта (2012)
Подпоринова Е. В. - Сонаты-сказки Н. Метнера и Ан. Александрова: в лабиринтах музыкальных форм (2012)
Анфилова С. Г. - Балетное Adagio и типы его воплощения в музыке композиторов ХІХ века (2012)
Антипова Н. А. - Ориентализм и янычарская музыка как феномен культуры (2012)
Катонова Н. Ю. - Фортепианные дуэты и фортепианные ансамбли в творчестве И. Стравинского (2012)
Відомості про авторів (2012)
Вихідні дані (2012)
Богуш А. М. - Чинники розвитку особистості дитини в педагогічному вимірі Софії Русової (2016)
Богданова І. М. - Процес підготовки майбутніх фахівців соціономічної сфери Training (2016)
Buzdugan O. - Features of future primary school teachers’ training to pedagogical interaction with pupil’s parents (2016)
Валльє О. Е. - Актуальні підходи до методології підвищення кваліфікації вчителів, Свєтной О. П. (2016)
Величко Т. Д. - Проблема підготовки майбутніх вихователів до формування ціннісних орієнтацій у старших дошкільників (2016)
Долинський Б. Т. - Педагогічні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до валеологічного виховання молодших школярів, Сердюк Г. С. (2016)
Жаровцева Т. Г. - Сучасні стратегії побудови навчальних дисциплін у формуванні професійного потенціалу майбутніх вихователів (2016)
Кожбахтеєва Н. Ф. - Робота з ансамблем бандуристів у вищих педагогічних закладах освіти, Мкртчян М. К. (2016)
Кудрявцева О. А. - Теоретичні засади дослідження оцінювання якості знань студентів (2016)
Монке О. С. - Діагностика готовності майбутніх вихователів до морально-духовного виховання дошкільників (2016)
Нестеренко В. В. - Персоналізація навчальної діяльності студентів, Бобошко В. В. (2016)
Осипова Т. Ю. - Педагогічне наставництво в аспекті полісуб’єктного підходу (2016)
Popova O. - Criterial approach to professional and speech training targeted for the future translators of the chinese language (2016)
Просенюк А. І. - Педагогічна культура майбутніх вихователів як передумова виховання моральних почуттів у дошкільників (2016)
Соцька О. П. - Генеза еколого-естетичного розвитку особистості дитини раннього віку, Рамазашвілі Н. (2016)
Чустрак А. П. - Тренування статичної та динамічної рівноваги школярів, Шерстюк М. М., Літвінов М. В. (2016)
Яблонська Т. М. - Засоби підвищення мотивації у процесі вивчення іноземної мови (2016)
Яновська Л. Г. - Формування у майбутніх учителів історії навичок емоційної саморегуляції у процесі педагогічної практики (2016)
Резнікова Н. В. - Нові контури боргової залежності: тригери кризових проявів в умовах глобальної взаємозалежності (2016)
Кононова К. Ю. - Комплекс моделей еволюції макрогенерацій (2016)
Багацька К. В. - Еволюція поняття "капіталізація підприємства" в контексті сучасних теорій корпоративних фінансів (2016)
Міца В. В. - Роль малого підприємництва у економічному і соціальному розвитку громад (2016)
Шуплат О. М. - Фінансування інвестиційної діяльності підприємств сфери туризму: теоретичний аспект (2016)
Білінець М. Ю. - Освітні кредити як джерело фінансування вищої освіти: світова практика та українські реалії (2016)
Весельська Л. А. - Теоретичні засади регулювання міграційних процесів (2016)
Сіцінський Н. А. - Пошук нових інструментів та можливостей ради безпеки оон та обсє у контексті розгортання поліцейської місії ОБСЄ в Україні (2016)
Корольчук О. Л. - Актуальність вивчення питань щодо державного управління медико-соціальним забезпеченням учасників ато та членів їх сімей (2016)
Орлова Н. С. - Напрями підвищення інвестиційної привабливості національних залізниць України, Матвієнко В. В. (2016)
Савранська Г. М. - Партисипаторна функція системи забезпечення соціальної безпеки (2016)
Завгородня С. П. - Теоретичні засади моделі системи державного управління у сфері економічної безпеки України (2016)
Литвин М. С. - Державне управління соціальним розвитком: концепт, структурно-елементне наповнення і методичний інструментарій (2016)
Соколов В. А. - Категоріально-понятійний апарат проблематики аналітичної діяльності у сфері забезпечення національної безпеки України (2016)
Глущенко К. С. - Нормативно-правове забезпечення іміджу центральних органів виконавчої влади в системі комунікації з громадянським суспільством (2016)
Соловйов Є. В. - Суб'єкти державного регулювання внутрішньою вимушеною міграцією (2016)
Безкоровайна У. Ю. - Порівняльний аналіз ролі медичної сестри в Україні та у світі (2016)
Трестер Ю. О. - До питання розробки мінімальних стандартів забезпечення безпеки дитини (2016)
Сиротюк Г. В. - Концептуальні засади дослідження сутності поняття "соціоекономіка" (2016)
Крупенна І. А. - Аналіз пропозицій туристичних франшиз на вітчизняному ринку, Венгер Є. І., Бастраков Д. А. (2016)
Кулінська А. В. - Управління національною безпекою як основою забезпечення сталого розвитку національного господарства (2016)
Малюк О. С. - Обгрунтування економічної ефективності альтернативних технологій теплозабезпечення як напрямку підсилення енергетичної безпеки України, Кирилюк В. С. (2016)
Щурик М. В. - Нові критерії фінансового стимулювання процесів відтворення земельних ресурсів: макрорегіональний зріз (2016)
Корецька Н. І. - Польський досвід функціонування ринку платіжних карток (2016)
Самойлик Ю. В. - Проблема конкурентоспроможності української продукції на ринку ЄС, Волошина О. А., Миргородська А. О. (2016)
Шевчук І. В. - Особливості розвитку регіонального ринку органічної харчової продукції в контексті європейської інтеграції (2016)
Буднікевич І. М. - Маркетингові дослідження як основа ефективної реалізації територіальних програм розвитку подієвого туризму (2016)
Іванова Н. В. - Інтеграційні процеси як напрям реформування інфраструктурного простору регіону (2016)
Тибінка І. Я. - Концептуальні засади регулювання внутрішньорегіональної соціально-економічної диференціації в умовах активізації місцевого самоврядування (2016)
Ценклер Н. І. - Логістична система та інноваційний розвиток економіки Карпатського регіону в умовах євроінтеграції (2016)
Бурлуцька С. В. - Сталий економічний розвиток у контексі системної парадигми (2016)
Герасимчук З. В. - Критерій та оцінка екологічного регулювання земельних відносин щодо охорони та відтворення земель водного фонду, Крисак А. І. (2016)
Кінаш І. А. - Вторинне ресурсокористування як чинник ефективної ресурсоощадної діяльності (2016)
Ліщук В. І. - Грошова оцінка землі як інструмент сталого землекористування, Московчук А. Т., Ліщук М. Є. (2016)
Шубалий О. М. - Тенденції та механізм стимулювання поглибленої лісопереробки (2016)
Вардеванян В. А. - Муніципальні студентські центри рекламних та PR-послуг як ефективний інструмент маркетингових комунікацій, Грушко О. О. (2016)
Гудкова В. П. - Інноваційно-інвестиційне відтворення основних виробничих засобів підприємств залізничного транспорту, Ярмоліцька О. В. (2016)
Забродська Г. І. - Система заходів формування людського фактора антикризового управління підприємств роздрібної торгівлі, Забродська Л. Д. (2016)
Ігнатишин М. В. - Аналіз динаміки прибутку підприємства методом математичної статистики, Ігнатишин М. І. (2016)
Лагодієнко Н. В. - Концептуальні основи фінансовї політики переробних підприємств аграрного виробництва України, Давидюк О. О. (2016)
Лігоненко Л. О. - Антикризове управління підприємством в умовах економіки знань та інтелектуалізації менеджменту (2016)
Ліпич Л. Г. - Аналіз ефективності застосування сучасних систем зниження витрат, Бортнік С. М., Мялковська В. І. (2016)
Мариненко Н. Ю. - Прогнозування адаптивного розвитку промислових підприємств (2016)
Нечепуренко Д. С. - Концептуальні підходи до оптимізації систем управління підприємствами машинобудування в умовах зміни векторів розвитку економіки України (2016)
Панюк Т. П. - Диверсифікація як основа структурної модернізації економічної діяльності аграрних підприємств, Лукомська О. І. (2016)
Пенюк В. О. - Методичні підходи до діагностики кадрового потенціалу підприємств (2016)
Пінчук С. С. - Оцінка ефективності функціонування підприємств залізничного транспорту на сучасному етапі (2016)
Сазонець І. Л. - Ефективне фіскальне регулювання як основа раціонального використання водних ресурсів на підприємствах України, Покуль О. В. (2016)
Скриль В. В. - Економічне обгрунтування технологічного розвитку підприємстваї, Олешко В. В. (2016)
Станкевич І. В. - Моніторинг та вимірювання процесів в системі управління якістю освітніх організацій (2016)
Коваленко О. М. - Умови та принципи формування вертикально-інтегрованих структур в харчовому комплексі, Станіславик О. В. (2016)
Сухарева К. В. - Оцінка ефективності діяльності підприємства: теоретико-методологічний підхід, Колодьянова А. А. (2016)
Швиданенко Г. О. - Чинники формування та розвитку інтелектуального капіталу як фактора інноваційного розвитку підприємств, Ніколайчук О. А. (2016)
Бухун Ю. В. - Забезпечення ефективного фінансування підприємств космічної галузі України (2016)
Дудчик О. Ю. - Стан, проблеми та перспективи формування сприятливого інвестиційного клімату України, Гайдамашко О. Г., Тихонова В. В. (2016)
Дунас Н. В. - Сучасні чинники та напрями регулювання проблемних активів банківської діяльності (2016)
Забедюк М. С. - Зміст та основні аспекти розвитку управлінського консалтингу (2016)
Ізюмцева Н. В. - Особливості корпоративної культури персоналу банку, Шавлак М. А. (2016)
Карлін М. І. - Податкова децентралізація в Україні: проблеми і перспективи (2016)
Ковальчук С. Г. - Методы совершенствования системы пополнения бюджетов муниципальных образований, Романова Н. А., Брачун Т. А. (2016)
Кондіус І. С. - Прогнозна модель ефективності банківської діяльності (2016)
Кравченко О. О. - Стратегічний фінансовий план як сукупність пропорцій розвитку залізничного транспорту (2016)
Непрядкіна Н. В. - Специфіка взаємодії МВФ з державами з середнім рівнем доходів (2016)
Славкова А. А. - Адміністрування податків і сервіс платників: відмінності та взаємозв’язок, Ватаманюк О. С. (2016)
Hoblyk V. V. - International labor migration and migration policy (2016)
Гришова І. Ю. - Сучасне формування системи управління персоналом як конкурентної переваги національної економіки (2016)
Заїка Ю. А. - Регулювання сфери вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи економічного розвитку (2016)
Мороз В. М. - Місце та роль крос-культурних особливостей в системі мотивації трудової діяльності особистості: загальнотеоретичний аспект (2016)
Ховрак І. В. - Інструменти оцінки соціально-відповідального бізнесу (2016)
Патон Б. Є. - Вітальне слово до українських учених з нагоди 25-ї річниці Незалежності України (2016)
Богданов В. Л. - "Статут – це свого роду конституція Національної академії наук України" (2016)
Смолій В. А. - Українська мрія: 25 років викликів (2016)
Із зали засідань Президії НАН України (7 липня 2016 р.) (2016)
Гожик П. Ф. - Комплексний моніторинг, оцінка та прогнозування динаміки стану морського середовища та ресурсної бази Азово-Чорноморського басейну в умовах зростаючого антропогенного навантаження та кліматичних змін (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 7 липня 2016 р.) (2016)
Наумовець А. Г. - Про стан та перспективи виконання цільових програм наукових досліджень відділень НАН України (співдоповідь на засіданні Президії НАН України 7 липня 2016 р.), Кошечко В. Г., Пирожков С. І. (2016)
Лялько В. І. - Сучасні зміни кліматичних характеристик опалювального періоду на прикладі м. Києва та виявлення можливих трендів у майбутньому, Кульбіда М. І., Єлістратова Л. О., Апостолов О. А. (2016)
Небесний В. Б. - Використання спектрофотометричного методу для оцінки екологічного стану урбанізованих територій міста Києва, Гродзинська Г. А., Гончар Г. Ю. (2016)
Блюм Я. Б. - Ефективність використання потенціалу грід для високопропускного віртуального скринінгу біологічно активних речовин, Карпов П. А. (2016)
Київський Поділ. За завісою віків (інтерв’ю з кандидатом історичних наук М. А. Сагайдаком) (2016)
Радченко А. І. - Дієва допомога академічним журналам (VІ Науково-практична конференція "Наукова періодика: традиції та інновації"), Болкотун З. А. (2016)
Підгорський В. С. - Видатний епідеміолог і мікробіолог (до 150-річчя від дня народження академіка Д.К. Заболотного) (2016)
Андон П. І. - Вибір на все життя (до 80-річчя академіка НАН України І. В. Сергієнка) (2016)
75-річчя академіка НАН України В. Л. Макарова (2016)
75-річчя академіка НАН України Л. Г. Руденка (2016)
75-річчя члена-кореспондента НАН України В. П. Боюна (2016)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. О. Зажигалова (2016)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Г. О. Іутинської (2016)
70-річчя члена-кореспондента НАН України С. П. Вассера (2016)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. М. Ямпольського (2016)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Ф. Ф. Сизова (2016)
Лобова О. М. - Теоретичні засади страхування інтелектуальної власності (2016)
Берідзе Т. М. - Формування показників пропорційності розвитку діяльності підприємств гірничодобувної галузі, Барабанова В. В. (2016)
Хаустова Є. Б. - Обліково-аналітичне забезпечення капіталізації інтелектуальних активів в умовах діяльності державного вищого навчального закладу (2016)
Бондаренко О. С. - Система оцінки ефективності управління фінансами підприємства у сучасних умовах (2016)
Максименко І. Я. - Особливості обліково-аналітичного відображення товарних запасів у системі управління торгівельним підприємством, Вайло Т. В. (2016)
Зоря О. П. - Обліково-аналітичне забезпечення ведення управлінського обліку в банку, Кіщенко Ю. О. (2016)
Тулуб О. М. - Управління системою фінансово-економічної безпеки виробничої фірми, Теслюк О. М. (2016)
Юрчак Е. В. - Сутність та оцінювання внутрисегментної "ризикової складової індивідуальної сили бренда" в окремих сегментах ринку закладів ресторанного господарства м. Києва (2016)
Литвиненко К. О. - Мультиплікативна модель впливу інвестування на підприємницький сектор (на прикладі комерційної нерухомості) (2016)
Владімірова Н. П. - Напрями реформування державного фінансового контролю задля забезпечення фінансової безпеки суб'єктів господарювання (2016)
Помаза-Пономаренко А. Л. - Соціальна безпека — оптимальний рівень соціального розвитку макро-, мезо- і мікрорегіонів України, Домбровська С. М. (2016)
Сіцінський Н. А. - Забезпечення зовнішніх гарантій безпеки шляхом формування мережі союзництва з обсє через вдосконалення співробітництва з смм обсє в Україні (2016)
Шведун В. О. - Розвиток державного регулювання інноваційної реклами в Україні (2016)
Строяновський В. В. - Механізми стратегічного аналізу в системі державного управління у сфері національної безпеки (2016)
Барановська Т. М. - Державна політика розвитку територіальних громад: зміст і основні підходи (2016)
Кострубіцька А. В. - Особливості державного регулювання діяльності інтернет-засобів масової комунікації у Європейському Союзі (2016)
Бондар З. К. - Призначення, структура та зміст паспорту загроз продовольчій безпеці України (2016)
Глущенко К. С. - Зарубіжний досвід підготовки фахівців у сфері державного PR (2016)
Соколов В. А. - Класифікація, функції та завдання аналітичної діяльності в системі забезпечення національної безпеки (2016)
Чаркіна А. О. - Принципи державної служби в країнах європейського союзу (на прикладі польщі та німеччини) (2016)
Неділько Р. В. - Історичні та географічні аспекти розвитку медсестринства в Україні (2016)
Косенюк Ю. І. - Фінансова підтримка кредитуванню малого та середнього бізнесу шляхом державних гарантій (2016)
Курганевич В. І. - Особливості механізму державного регулювання суспільно-масових явищ у контексті забезпечення національної безпеки України (2016)
Малафіїк І. В. - Життя як спалах зірки (2016)
Гладкова В. М. - Професійний саморозвиток майбутнього фахівця сфери "Людина-Людина” (2016)
Руденко В. М. - Зміст технічних дисциплін у контексті системної організації технічного знання (2016)
Руденко Н. М. - Розвиток інтелектуальних здібностей учнів в умовах "акме-школи” (2016)
Нечипорук Л. І. - Акмеологічні орієнтири формування соціальної компетентності школярів в загальноосвітніх навчальних закладах, Терешко Л. В. (2016)
Скрипник Н. С. - Методичне забезпечення стимулювання у студентів позитивно-активної мотивації до формування й розвитку суб’єктної позиції (2016)
Найда Р. Г. - Парадигма життєтворчості в акмеологічному розвитку особистості майбутнього фахівця (2016)
Дідик Н. М. - Оптимізація розвитку професійно значущих характеристик особистісної зрілості майбутніх психологів під час професійної підготовки (2016)
Сойчук Р. Л. - До питання формування позитивної національної ідентичності як основи національного самоствердження особистості (2016)
Бордюк В. М. - Акмеологічний підхід до естетичного виховання студентської молоді (2016)
Петрук І. С. - Розвиток методичної компетентності вихователів дошкільних навчальних закладів як педагогічна проблема (2016)
Сопотницька О. В. - Потенціал акмеологічного підходу у формуванні готовності майбутніх вчителів фізичної культури до тренерської діяльності з ігрових видів спорту (2016)
Карпенчук С. Г. - Мотивація навчальної діяльності на основі сугестопедичного підходу (2016)
Ляска О. П. - Активізація саморозвитку майбутнього інженера-педагога в процесі його професіоналізації засобами педагогічного супроводу, Істомліна-Напорчук А. Г. (2016)
Хатунцева С. М. - Самореалізація майбутнього вчителя у процесі формування готовності до самовдосконалення (2016)
Шевців М. В. - Дидактико-інноваційні методи ефективності викладання базових біологічних дисциплін (2016)
Мороз Л. В. - Сугестопедія як метод інтенсивного навчання іноземної мови, Дуброва А. С., Трофімчук В. М. (2016)
Зубрик А. Р. - Новітні форми та методи роботи у підготовці фахівців із гуманітарних дисциплін (2016)
Остапчук М. В. - Принципи сугестопедагогіки у навчанні школярів фізики (2016)
Шевченко А. В. - Впровадження інтерактивних технологій для формування когнітивно-пізнавального критерію фахової компетентності майбутніх офіцерів тилу (2016)
Горопаха Н. М. - Використання ідей Марії Монтессорі в екологізації розвивального середовища інклюзивної групи дошкільного закладу (2016)
Марченко О. Г. - Модель педагогічної системи формування інноваційного освітнього середовища у вищих військових навчальних закладах авіаційного профілю (2016)
Полюхович Н. В. - Формування мотивації майбутніх учителів економіки до вивчення інформаційно-комунікаційних технологій, Остапчук Н. О. (2016)
Федорчук В. В. - Використання інноваційних педагогічних технологій у підготовці майбутніх вчителів музики, Аліксійчук О. С. (2016)
Шурин О. І. - Особистісно-орієнтований підхід як важлива умова ефективності процесу навчання майбутнього вчителя технологій (2016)
Іващенко М. В. - Особливості підвищення ІКТ-компетентності студентів педагогічних вищих навчальних закладів засобами веб-технологій, Бикова Т. Б. (2016)
Лесняк Н. В. - Інтегративна мовленнєва складова організації зображувальної діяльності (2016)
Дмитришина Н. М. - Роль іншомовної комунікативної компетентності у процесі формування конкурентоздатної особистості (2016)
Грицай Н. Б. - Інноваційні навчальні технології у проведенні екскурсій із біології (2016)
Галатюк Т. Ю. - Методи навчання в контексті розвитку методологічної культури старшокласників під час вивчення природничих предметів, Галатюк М. Ю. (2016)
Мардарова І. К. - Підготовка вихователів до створення дидактичних відеоматеріалів для дітей дошкільного віку (2016)
Богачик М. С. - Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів англійської мови у контексті компетентнісного підходу (2016)
Казначеєва Л. М. - Формування та розвиток риторичних навичок студентів в умовах вищої освіти (2016)
Семенова О. О. - Використання інформаційних технологій у процесі формування креативної компетентності майбутніх педагогів-філологів (2016)
Гнедко Н. М. - Використання віртуального навчально-контролюючого комплексу в освітньому процесі (2016)
Стихун Л. П. - Місце та роль театрально-педагогічних інноваційних технологій у творчому розвитку професійної майстерності вчителя, Стихун Н. В. (2016)
Шутяк В. Г. - Підвищення ефективності вивчення дисципліни "Трудове навчання з практикумом” студентами напряму підготовки "Початкова світа” (2016)
Колосюк Л. М. - Використання варіативного компоненту в навчальних програмах та планах професійного навчання з метою наближення професійно-практичної підготовки до потреб підприємств-замовників кадрів (2016)
Когут Н. М. - Проблема компетентнісного підходу в підготовці вчителів початкової школи у дослідженнях науковців німецькомовних країн та України (2016)
Туровська І. О. - Формування мовленнєвої компетентності у студентів-медиків: психологічний аспект (2016)
Каштан Н. Б. - Використання хмарних технологій в освітньому процесі сучасного навчального закладу (2016)
Костолович Т. В. - Особливості формування мовної особистості майбутнього філолога (2016)
Романюк А. А. - Особливості застосування сучасних засобів наочності у початковій школі в контексті нових педагогічних парадигм (2016)
Денисюк Л. В. - Інноваційні технології викладання іноземної мови на немовних спеціальностях у вищих навчальних закладах, Данілова Н. Р. (2016)
Сидорчук Н. Л. - Концептуальні основи професійної підготовки майбутніх інженерів-будівельників: рефлексивна парадигма (2016)
Відомості про авторів (2016)
Сафранов Т. А. - Збалансованість мінерального складу питних вод як чинник впливу на здоров’я населення міських агломерацій північно-західного Причорномор’я, Грабко Н. В., Поліщук А. А., Трохименко Г. Г. (2016)
Павленко О. П. - Формування науково-методичної бази збалансованого економіко-екологічного управління приморськими територіями в контексті міжнародного досвіду (2016)
Шурда К. Е. - Інструменти ефективної організації регіонального регулювання рекреаційної діяльності (2016)
Серга Э. Н. - Особенности распределения однородных зон в полях гидрометеорологических характеристик североатлантического региона в холодный период года (2016)
Гопченко Є. Д. - Складові водних балансів озера Катлабух, Шакірзанова Ж. Р., Медведєва Ю. С., Бурукова М. М. (2016)
Богатова Ю. И. - Гидрохимический режим Куяльницкого лимана в современный период (2016)
Гаврилюк Р. В. - Изменчивость уровня в северо-западной части Черного моря, Корнилов С. В. (2016)
Кругляк Ю. А. - От баллистической проводимости к диффузионной в обобщенной модели электронного транспорта в микро- и наноэлектронике, Кострицкая Л. С. (2016)
Кругляк Ю. А. - Электрический ток и второй закон термодинамики в концепции наноэлектроники "снизу – вверх", Ременяк Л. В. (2016)
Kruglyak Yu. A. - Landauer – Datta – Lundstrom generalized electron transport model, Tereschenko T. M. (2016)
Кругляк Ю. А. - Метод неравновесных функций грина в матричном представлении. 3. Хюккелевская модель графена, Крыжановская Т. В. (2016)
Zinkevych Ya. S. - Active deceleration of rotational motions of a dynamically asymmetric quasirigid body (2016)
Софронков А. Н. - Переработка осадков, образующихся после получения биодизеля, Гавдзик А., Горличенко М. Г., Шевченко В. Ф., Костик В. В., Васильева М. Г., Гриб Е. А. (2016)
Вельмискин Д. И. - Анализ математических моделей структуры осадков и отражаемости радиоволн от них, Пустовит Т. М., Дяченко Е. А., Бучинская И. В. (2016)
Федоренко В. Г. - Незабутнє (2010)
Ляшенко О. М. - Модель національної системи трансферу технологій в Україні, Олейко В. М. (2010)
Міненко М. А. - Роль фахових об’єднань у процесі роздержавлення економіки України (2010)
Богуш Л. Г. - Соціальний капітал і соціогуманітарний простір: методологія визначення, взаємозв’язки, вектори розвитку (2010)
Кондрашова-Діденко В. І. - Інтелектономіка: реальність чи міф, Діденко Л. В. (2010)
Березянко Т. В. - Вплив наддержавних міжнародних організацій на коригування національного корпоративного середовища (2010)
Коляда Ю. В. - Синергетичне моделювання економічного стану суспільства (2010)
Харламова Г. О. - Міграція як складова процесу формування людського капіталу України, Наумова М. (2010)
Князь С. В. - Досягнення беззбитковості програм інноваційного розвитку на етапі проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (2010)
Кужель В. М. - Принципи державного регулювання в сучасній економіці (2010)
Жуковська Т. О. - Організування і стимулювання динаміки оптимальних функціональним станом систем мотивування у механізмах управління машинобудівними підприємствами, Кудря Я. В. (2010)
Бутенко Л. М. - Аналітичні моделі швидкої діагностики підприємства та механізми їх забезпечення, Лозовик Ю. М. (2010)
Легкоступ І. І. - Стан та проблематика міжбюджетних відносин в Україні (2010)
Поліщук В. Г. - Перспективи податкового стимулювання сталого розвитку регіонів України (2010)
Єсаулов Ю. В. - Сутність складових податкового процесу (2010)
Стеценко О. М. - Сутність земельних відносин на сучасному етапі аграрної реформи (2010)
Буркун І. Г. - Особливості розвитку і проблеми функціонування регіональних ринків житлової нерухомості (2010)
Криклій В. А. - Етапи становлення недержавних пенсійних фондів в Україні (2010)
Гайдай Т. В. - Iнституцiйнi аспекти формування банкiвської системи ринкового типу в Україні: досвід історичного минулого, Новікова І. Е. (2010)
Андрійчук Ф. Ю. - Проектне фінансування зовнішньоекономічної діяльності в умовах кризи (2010)
Дмитрук Б. П. - Проблеми кадрового забезпечення адаптаційного періоду інтеграції України до світової організації торгівлі (2010)
Аблязова О. М. - Використання прогресивних форм торгівлі в сучасних інтеграційних процесах (2010)
Осадча Т. І. - Визначення зацікавлених сторін в корпоративному управлінні банків (2010)
Вовченко О. С. - Теоретичні аспекти визначення сутності сучасного банку (2010)
Даниленко С. М. - Удосконалення організації інноваційного бізнесу та механізму фінансування науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт в черкаській області (2010)
Притула Т. М. - До питання моніторингу структури та динаміки бюджету єс: статистичний підхід (2010)
Шендер А. Р. - Напрями підвищення конкурентоспроможності внз на регіональному ринку освітніх послуг в умовах глобалізації (2010)
Шиндер О. В. - Соціальна роль банків у розвитку регіонів (2010)
Рожков Г. С. - Аналіз фінансової діяльності медичних організацій України (2010)
Федько О. А. - Категорійно-понятійний апарат ідеології здоров’я1 у дискурсі науки державного управління, Радиш Я. Ф. (2010)
Воротін В. Є. - Модифікація та вдосконалення механізму державного управління соціально-економічним розвитком України: регіональний вимір, Демчак Р. Є. (2010)
Міненко В. Л. - Зайнятість населення у неформальному секторі економіки: сутність та методи вимірювання (2010)
Баєва О. В. - Державне регулювання вищої освіти України в умовах інтеграції в європейський освітній простір (2010)
Бражко О. В. - Умови та чинники створення ефективної зайнятості в Україні (2010)
Гаман Н. О. - Політика держави в сфері моніторингу ринку праці (2010)
Рудкевич І. В. - Напрями вдосконалення політики держави щодо соціального захисту населення в Україні (2010)
Олійченко І. М. - Дослідження семантичної складової інформації в органах державного управління (2010)
Степанов В. Ю. - Інформаційна політика: маніпулятивні технології у суспільстві (2010)
Бова Т. В. - Формування механізму державного управління функціонуванням національної інноваційної системи (2010)
Шатило О. А. - Інноваційна політика у системі забезпечення національних економічних інтересів (2010)
Кахович О. О. - Забезпечення ефективності приватного власника в умовах оптимальної структурно-інвестиційної політики (2010)
Шевченко Н. І. - Досвід системи державного гарантування іноземного інвестування в різних країнах (2010)
Сахаров О. В. - Розвиток державної та регіональної системи управління агропромисловим виробництвом (2010)
Кушмаєва В. В. - Критерії ефективності державного регулювання сільськогосподарського виробництва (2010)
Проніна О. В. - Екологічна безпека як об’єкт державної екологічної політики (2010)
Соколов А. В. - Основні етапи розробки державної інформаційної політики (2010)
Слинько А. Ф. - Вплив державних інститутів на освоєння та сприйняття молоддю "європейських цінностей" (2010)
Авдєєва О. М. - Економічні можливості сфери освіти: світовий досвід (2016)
Aksom H. I. - Limits to institutional entrepreneurship and proto-institutions: new insights into the paradox of embedded agency (2016)
Артамонова А. А. - Біржовий ринок деривативів: світовий досвід та українські реалії (2016)
Битківська А. В. - Бухгалтерський облік витрат підприємства-боржника в процедурах відновлення платоспроможності та банкрутства (2016)
Бойко А. О. - Роль місцевих податків і зборів у формуванні місцевого бюджету, Миронова А. М. (2016)
Боярська М. О. - Сутність та визначення економіки вражень на сучасному етапі розвитку економіки України (2016)
Варламова С. І. - Впровадження системи екологічного менеджменту в Україні: проблеми та перспективи, Варламова І. С. (2016)
Верхоглядова Н. І. - Проблема ефективної собівартості будівельно-монтажних робіт на сучасному етапі розвитку будівельної індустрії України, Бородін М. О., Негода А. С. (2016)
Владимирова М. С. - Формування екологічного маркетингу на підприємстві (2016)
Воробей Ю. М. - Сутність, структура та функції інтелектуального капіталу компанії (2016)
Гарбар Є. С. - Стійкість комерційного банку в контексті волатильності товарного ринку (2016)
Гринь В. І. - Складові та чинники формування та етапи й інструменти управління підвищенням конкурентоспроможності сільськогосподарських галузей в Україні (2016)
Гуцул М. О. - Методика оцінки фінансового забезпечення стійкого розвитку підприємства (2016)
Давиденко В. М. - Рівномірність розподілу земельних угідь у вітчизняній і європейській сільськогосподарській практиці (2016)
Дмитренко А. В. - Концептуалізація базових положень бухгалтерського обліку спільної діяльності, Лебедик Г. В. (2016)
Dobrivska M. V. - The state of development of bioeconomy in the agriculture industry in the EU (2016)
Завора Т. М. - Пріоритетні напрями політики соціальної безпеки щодо поліпшення стану пенсійного забезпечення в Україні, Деньга Ю. І. (2016)
Залунін В. Ф. - Проблеми та перспективи розвитку трудових ресурсів в Україні, Бородін М. О., Кравченко В. В. (2016)
Івченко Л. В. - Консолідована фінансова звітність: теоретичні та практичні аспекти (2016)
Кміть В. М. - Особливості становлення та перспективи розвитку системи місцевого оподаткування в Україні, Климусь Р. Р. (2016)
Коваленко В. В. - Методичні підходи щодо діагностики рівня економічної безпеки підприємства (2016)
Корнілова Н. В. - Організаційно-економічні аспекти забезпечення ефективності діяльності туристичного підприємства (2016)
Коцкулич Т. Я. - Відображення в обліку витрат на розвідку запасів нафти і газу: міжнародний та вітчизняний досвід, Федоришин М. М. (2016)
Кошарний В. О. - Загальна характеристика поняття "туристична інфраструктура" (2016)
Кутідзе Л. С. - Оцінка показників ефективності рекламної кампанії в мережі Інтернет, Савчук І. О. (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського