Титул, зміст (2010)
Литвин В. - Потрібно поміняти агресію, несприйняття одне одного на чесність і солідарність в інтересах країни й народу (2010)
Цирфа Ю. - Рік Обами при владі (2010)
Цирфа Ю. - Чи "осудить" людство "гарячі точки"? (2010)
Халамендик В. - Мораль і політика: теорія відносин (2010)
Бушанський В. - Федералізація: європейський досвід й Україна* (2010)
Нестерович В. - Суб’єктна та об’єктна складові інституту лобіювання у США (2010)
Недюха М. - Лобізм як соціально-політичний феномен: сутність і засоби впливу, Федорін М. (2010)
Мигович І. - Релігійність в Україні та світі: соціологічний вимір, спроба прогнозу (2010)
Поташній Ю. - Генерал-майор міліції Ганна Пономаренко: "З вірою в людей і покликанням у серці" (2010)
Тищук Є. - Патріотизм як перепустка в майбутнє (2010)
Пузикова Л. - Болонський процес і проблеми національної освіти (2010)
"Євробачення 2010". Вибір Першого" (2010)
Клейменова О. - Ностальгія "партизана" Карася (2010)
Ткаченко В. - Герой України Володимир Чернишенко: "Тепличний" здійснив революцію й адаптувався до ринкових умов" (2010)
Пузикова Л. - І криза відступила... (2010)
Доля І. - Велика Ялта напередодні нового курортного сезону (2010)
Лісовенко М. - Реформи – ліки від стагнації (2010)
Ткаченко В. - Якщо постійно концентруватися на негараздах, можна втратити моральні орієнтири" (2010)
Мацієвський Ю. - Що європейцям не подобається (2010)
Миколаїв Ю. - Найкращим - дипломи і премії (2010)
Поташній Ю. - Прохачі контейнерів (2010)
Поташній Ю. - Циклопи в Києві! (2010)
Храпачов О. - Китай очима українця (2010)
Писаренко С. - Гаяне Атаян: "Шкода, що мама не дожила до щасливого часу, коли побачила світ ця розкішна книга "Тетяна Яблонська" (2010)
Марчук Л. - Містами слави Соломії Крушельницької (2010)
Клейменова О. - Галактичний Марчук. Планета десята (2010)
Мага І. - Зарубіжне шевченкознавство (за документами Центрального державного архіву зарубіжної україніки) (2015)
Безпалько В. - Деякі факти про матеріальний вимір селянського повсякдення (за документами Волині кінця XVI – початку XVII ст.) (2015)
Сулименко Е. - Трагические страницы истории православия на Луганщине в І-й половине ХХ века (2015)
Левченко Л. - Організація державних архівів на Стародавньому Сході (2015)
Заболотна І. - Порівняльний аналіз методики дослідження історичних джерел у практиці І. Крип’якевича та М. Кордуби (2015)
Гінзбург О. - Документи Комуністичної партії України як історичне джерело (за документами фонду 1 "Центральний Комітет Компартії України", що зберігається у ЦДАГО України) (2015)
Андрієвська Л. - Діяльність генеральних консульств Української Держави в Петрограді та Москві (за документами ЦДАВО України) (2015)
Гураль О. - Протокол перших (установчих) зборів Київської "Просвіти" як важливе джерело з історії товариства (2015)
Кіржаєв С. - "Конспіративне" листування В. Вернадського і М. Василенка 1919 р., Новохатський К. (2015)
Мицик Ю. - Листування архієпископа УАПЦ Євгена Бачинського з Розалією Винниченко 1951–1958 рр.: регести (2015)
Сухих Л. - Про Ігнація Сцібора Мархоцького (Огляд документів з колекцій ЦДІАК України) (2015)
Стаднік О. - Невідомі сторінки з життя Дмитра Ревуцького (за матеріалами Музею театрального, музичного та кіномистецтва України) (2015)
Ковтанюк Ю. - Організація автоматизованого робочого місця архівіста на базі вільного програмного забезпечення, Фіткулін О. (2015)
Галатир В. - До історії польського роду Смольніцьких герба Нечуя (2015)
Рябчикова Ф. - Особливі ознаки чи музейна цінність? Аналіз правових дефініцій термінів "музейний предмет" та "предмет музейного значення" (2015)
Шаповал А. - Колекція документів вчених-ботаніків в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2015)
Відомості про авторів (2015)
Геряк Ю. М. - Результати вивчення лепідоптерофауни (Insecta: Lepidoptera) відділення "Трьохізбенський степ" Луганського природного заповідника (Україна), Дем’яненко С. О., Коновалов С. В. (2013)
Демьяненко С. - Особенности биологии и распространения редких и требующих охраны видов булавоусых чешуекрылых (Lepidoptera, Rhopalocera) Луганской области (2013)
Tajkova S. Y. - The bird bones from the excavations of ancient Chersonesos (Crimea, Ukraine), Klochko A. V. (2013)
Колтовой Н. А. - Флуоресцентные методы исследования янтаря, Мацуй В. М. (2013)
Matsui V. M. - Geological nature and parent primary sources of the European placers of amber-succinite (2013)
Паталаха Г. Б. - Геолого-промислові типи родовищ міді в Україні та представлення їх в експозиції Національного науково-природничого музею НАН України, Деревська К. І., Гриценко В. П., Руденко К. В. (2013)
Фесенко Г. В. - Назви родів у вітчизняному іменуванні птахів світу. Негоробині. Частина 1 (2013)
Коломицев Г. - Просторовий розподіл степових екосистем на сході України, Василюк О. (2013)
Попович С. Ю. - Фітоценотипна структура видового складу заповідних дендроморфних созофітів Лісостепу України, Корінько О. М. (2013)
Беличенко Е. П. - Янтарь и ископаемые смолы в коллекции Музея Земли Польской академии наук (2013)
Кепін Д. В. - Музейне джерелознавство (2013)
Ковальчук О. М. - Риби у складі порівняльної остеологічної колекції Національного науково-природничого музею НАН України (2013)
Загороднюк І. - Всеволод Великанів — дослідник фауни України 1920–1930-х років: біографія, колекції, публікації (2013)
Правила для авторів (2013)
До 90-річного ювілею доктора економічних наук, професора Леоніда Михайловича Фільштейна (2016)
Фільштейн Л. М. - Професійна культура в аспекті підготовки фахівців, Журавльов В. М. (2016)
Бугайова М. В. - Мотиваційні основи розвитку інноваційного потенціалу молоді, Петіна О. М. (2016)
Магопець О. А. - Структурологічна модель формування соціальної політики (2016)
Гамалій В. Ф. - Аналіз здійснення структурної модернізації економіки України, Кошик О. М., Легінькова Н. І. (2016)
Несторишен І. В. - Проблеми забезпечення балансу між митним контролем та спрощенням процедур міжнародної торгівлі, Бережнюк І. І. (2016)
Плинокос Д. Д. - Неформальна освіта: теоретичні аспекти і наукові підходи, Коваленко М. О. (2016)
Руда Т. В. - Сутність та вимоги до подання короткої ввізної декларації в країнах ЄС , Попель С. А. (2016)
Туржанський В. А. - Особливості функціонування інституту уповноваженого економічного оператора в ЄС, Хома Д. М. (2016)
Аскерова С. А. - Оценка структуры национальной экономики с точки зрения устойчивости развития (2016)
Медвідь Ю. О. - Практика надання спрощень при здійсненні митного контролю до запровадження інституту уповноваженого економічного оператора в Україні (2016)
Нестеренко Ю. О. - Розвиток фермерського господарства у центральних областях України у період її незалежності (2016)
Руденко М. В. - Управління підприємствами з урахуванням позицій зацікавлених сторін (2016)
Магопець О. А. - Розвиток процесів управління оподаткуванням в системі державного управління, Босенко А. В. (2016)
Фрунза С. А. - Проблеми та напрямки удосконалення державної фінансової інтервенції аграрних підприємств в Україні (2016)
Шишкіна Т. М. - Сучасні проблеми антикризового управління у банківській діяльності (2016)
Байрамова Р. Ш. кызы - Совершенствование управления банковскими рисками при кредитовании агропромышленных предприятий (2016)
Лисиченко О. О. - Організація та методика обліку об’єктів основних засобів за компонентами (2016)
Клименко Я. В. - Нормативно-правове регулювання відносин між афілійованими особами у міжнародному та українському законодавстві: порівняльний аспект (2016)
Роєва О. С. - Розвиток підходів до класифікації виробничих запасів на підприємствах гірничо-металургійного комплексу України (2016)
Bassam K. - Pulp Industry Performance and Circular Economy, Abu-Ghunmi L., Abu-Ghunmi D., Rashid A., Nicolescu M., Iyad Al Khatib (2016)
Селезньова О. О. - Методологічні аспекти дослідження управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств (2016)
Харченко І. В. - Впровадження системи "бережливого виробництва" на українських підприємствах машинобудівної галузі як стратегія підвищення їх конкурентоспроможності, Романюк Л. М. (2016)
Інформація про авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Башмакова Е. В. - Проблема экзистенциального выбора в психологии: понятие, признаки, основные стратегии (2014)
Бойчук М. П. - Особливості структурної організації взаємозв’язку показників пам’яті та типів репрезентативних систем у залежності від статі досліджуваних (2014)
Большакова А. М. - Структурні особливості емоційної сфери спортсменів-волейболістів із різними стратегіями копінгу, Гулий Ю. І. (2014)
Бруннер Е. Ю. - Динамика показателей внимания опиатзависимых юношей при работе с корректурной пробой на основе офтальмологических колец Е. Ландольта (2014)
Буланов В. А. - Психологічні складові салютогенезу як основи якості життя (2014)
Гільман А. Ю. - Саногенне мислення як умова підтримки психічного здоров’я студентської молоді (2014)
Головкова Н. А. - Психологический анализ образа "угрожающей" матери в современной субкультуре (2014)
Гура Т. Є. - Діагностика мисленнєвої діяльності фахівців: аналіз підходів у сучасній психологічній науці (2014)
Довгалюк Т. А. - Взаємодія метапам’яттєвого моніторингу та контролю як чинник оптимізації метапам’яті (2014)
Ічанська О. М. - Зв’язок особистісної тривожності та мотивів навчання в студентів –психологів (2014)
Ковальська Г. О. - Образ ідеального військовослужбовця в уявленні мобілізованих солдат (2014)
Козіна А. В. - Особливості мотивації професійної перепідготовки безробітних у контексті професійного самовизначення (2014)
Кондратюк С. М. - Впевненість у собі як один з аспектів життєвого успіху студентської молоді (2014)
Кононенко О. І. - Вплив перфекціонізму особистості на виникнення емоційного вигорання (2014)
Костюк А. В. - Емоційний інтелект та шляхи його розвитку (2014)
Літвінова В. Я. - Напрямки психокорекційної дії при роботі з образом чоловіка в залежних дівчат, Федосєєв В. А. (2014)
Мельничук М. М. - Дослідження детермінант толерантності як системної характеристики особистості (2014)
Мостова Т. Д. - Психологічні особливості стомлюваності студентів на етапі адаптації до навчання у вищому навчальному закладі, Сметанюк А. В. (2014)
Петровська І. Р. - Щодо проблеми розвитку кар’єрного потенціалу студентів (2014)
Пивень Н. Д. - В лабиринтах возникновения термина "эмоциональный интеллект" (2014)
Сапєльнікова Т. С. - Дослідження особливостей короткочасної оперативної пам’яті операторів блокового щита керування теплової електростанції (2014)
Радченко С. В. - Психологічні особливості прояву фрустрації у підлітковому віці, Царькова О. В. (2014)
Ставицький О. О. - Емпіричне дослідження проявів гандикапності (за модифікованою методикою "Незавершені речення") (2014)
Степаненко М. І. - Проблема дослідження феномену "ідентичності " особистості в зарубіжній психології : історичний аспект (2014)
Ткаченко Ю. Ю. - Проблема готовності до ризику особистості в спортивному туризмі, Кириленко Т. С. (2014)
Федько С. Л. - Проблема ценностно-смыслового компонента в практике оказания психологической помощи (2014)
Шаріпова Д. С. - Типологічні характеристики психічної ригідності спортсменів з кульової стрільби (2014)
Шебанова В. І. - Перекручені патерни харчової поведінки як невротичний ритуал, Шебанова С. Г. (2014)
Шевчук О. П. - Пропозиціональний аналіз авто біографічного наративу про травматичні події (2014)
Борисова А. О. - Картина світу студента-іноземця як особистісний ресурс адаптації в країні навчання: теоретична модель (2014)
Вербова К. В. - Моральные ориентации современных старшеклассников, их родителей и учителей, Даукша Л. М. (2014)
Гера Т. І. - Майндфулнес-техніка на заняттях із психології як елемент психологічного супроводу майбутніх педагогів (2014)
Гончарова Л. А. - Аналіз ефективності впровадження програми розвитку творчої активності людей похилого віку (2014)
Калюжна Ю. І. - Методичні аспекти розвитку інтересу до психологічних знань у майбутніх педагогів, Яновська Т. А. (2014)
Камінська О. В. - Стандартизація авторських методик дослідження інтернет-залежності (2014)
Карсканова С. В. - Розвиток соціального інтелекту вчителя – шлях до гуманізації навчання в початковій школі (2014)
Кощавець І. М. - Розвиток хореографічних здібностей дітей дошкільного віку (2014)
Куліш О. В. - Студентський вік як період становлення професійної ідентичності психолога у ВНЗ (2014)
Лавріненко В. А. - Вплив активності в неформальних об’єднаннях на становлення ціннісно-смислової сфери підлітків (2014)
Липова К. О. - Моральне зростання особистості юнацького віку як психологічна проблема (2014)
Лукашевич О. М. - Громадянськість дорослої особистості в контексті її громадянського розвитку (2014)
Макарова І. І. - Передумови формування та розвитку емоційного інтелекту молодших школярів (2014)
Метельська Н. Й. - Психологічні особливості розвитку когнітивного компоненту професійної самосвідомості працівників освіти (2014)
Мітрова О. В. - Вікові особливості прояву почуття гумору в особистості (2014)
Павелків В. Р. - Підліткова субкультура як психологічний феномен: теоретичний аналіз (2014)
Перетятько Л. Г. - Білінгвізм та розвиток особистості в молодшому шкільному віці, Юдіна Н. О. (2014)
Попчук М. А. - Особливості метакогнітивного контролю студентів у процесі навчальної діяльності (2014)
Цумарєва Н. В. - Розвиток емпатії в дітей молодшого шкільного віку в умовах емоційної депривації (2014)
Чайковська О. М. - Особливості конфліктності за потребнісно-мотиваційним компонентом у молодших підлітків, схильних до девіантної поведінки (2014)
Чемодурова Ю. М. - Використання активних методів навчання щодо подолання професійних деформацій практичних психологів у системі післядипломної освіти (2014)
Шевчишена О. В. - Критерії сформованості самостійності мислення педагога в контексті професійної діяльності (2014)
Якимчук Б. А. - Готовність майбутніх практичних психологів до професійної діяльності в закладах освіти (2014)
Якимчук І. П. - Формування професійних рис студентів-психологів у період навчання (2014)
Білоусов Є. М. - Державне регулювання у сфері забезпечення економічної безпеки господарюючого суб’єкта (2015)
Калініченко А. І. - Митна безпека як складова національної безпеки України (2015)
Якубівський І. Є. - Юридична природа публічних ліцензій у сфері авторського права і суміжних прав (2015)
Волощенко О. М. - Новели права інтелектуальної власності України в розрізі процесів європейської інтеграції (2015)
Шаповал Р. В. - Адаптація чинного законодавства України до вимог європейського щодо захисту прав інтелектуальної власності, Шпак А. П. (2015)
Єфремова К. В. - Правова природа елементів поняття "об’єкт інноваційних відносин" через визначення Grid-технологій, Стріжкова А. В. (2015)
Малойван В. В. - Інноваційна інфраструктура: методологічні засади правового регулювання (2015)
Вороніна І. С. - Правова характеристика інноваційних лікарських засобів (2015)
Данильченко Ю. Б. - Проблеми регулювання антикорупційним законодавством економіки України (2015)
Гармаш І. М. - Основні етапи розвитку саморегулівної галузі на території сучасної України (2015)
Борисов І. В. - Захист прав споживачів фінансових послуг (2015)
Жигалкін І. П. - Поєднання державного і договірного регулювання трудових відносин як принцип трудового права (2015)
Яковлев О. А. - Правовий режим: підходи до визначення поняття (2015)
Соловйов О. В. - Генеза становлення та розвитку обов’язкового соціального страхування від нещасних випадків на виробництві в Україні (2015)
Івчук Ю. Ю. - Особливості правового регулювання охорони праці на підприємствах з підвищеною небезпекою (2015)
Кузьміна К. О. - Досвід правового регулювання звільнення працівників у випадку порушення законодавчих вимог із запобігання корупції у зарубіжних країнах (2015)
Зеленський В. М. - Порівняльно-правова характеристика конкурсного відбору та випробування в трудовому праві України (2015)
Кабаченко М. О. - Система оплати праці: проблемні питання (2015)
Довбиш К. К. - До питання окремих принципів оплати праці (2015)
Іванова Г. С. - Актуальні питання застосування дисциплінарної відповідальності до працівників прокуратури (2015)
Каламайко А. Ю. - Місце електронних засобів доказування та окремі питання їх використання в цивільному процесі (2015)
Чуприна О. В. - Класифікація митних режимів у юридичній науці та законодавстві (2015)
Пилипенко О. - Алгоритм расчёта и подбора оптимальных параметров многомассовой цепной передачи, Полуян А. (2016)
Федориненко Д. - Експериментальне оцінювання енергоефективності процесів механічного оброблення на верстатах, Космач О., Безручко В., Сапон С. (2016)
Боханов І. - Аналіз інформаційного забезпечення автомобільної навігації, Крячок С., Мамонтова Л. (2016)
Кривий П. - Розточувальні інструменти з попарно-асиметричним розміщенням лез для оброблення глибоких циліндричних отворів, Кобельник В., Крупа В., Яковлєв В. (2016)
Крячок С. - Вплив розміру відбивної поверхні рефлектора на точність вимірювання відстані електронним тахеометром, Боханов І., Мамонтова Л. (2016)
Шаповалов О. - Історія та тенденції розвитку колісних броньованих бойових машин, Колесник Д., Журахов О., Болотов Г. (2016)
Березін Л. - Вплив фізичного контакту на утворення зварного з’єднання в твердій фазі діелектриків з металами, Прибитько І., Ганєєв Т. (2016)
Косолап А. - Оптимизация надежности сложных технических систем при ограниченных ресурсах на их обслуживание, Довгополая А. (2016)
Акименко А. - Автоматизована система рейтингування викладачів Чернігівського національного технологічного університету, Бивойно Т. (2016)
Бальченко І. - Проблеми розроблення неоднорідних розподілених систем управління базами даних (2016)
Беспалько Р. - Впровадження інфраструктури геопросторових даних за директивою inspire, Ярова Ю. (2016)
Гур’єв В. - Технології хмарних обчислень у ВНЗ України, Фірсова І. (2016)
Зарiцький О. - Дослідження взаємного впливу структурних елементів інформаційних моделей компетенцій та професійної діяльності (2016)
Іванець С. - Пошук оптимальної степеневої апроксимації поверхні керування для системи відстеження точки максимальної потужності фотоелектричного перетворювача, Красножон О. (2016)
Коваленко С. - Графічна складова професійної компетентності майбутнього інженера-будівельника (2016)
Корнієнко І. - Моделювання інтенсивності надходження твердих побутових відходів до контейнерних майданчиків, Корнієнко С., Кошма А. (2016)
Корнієнко І. - Система оцінювання якості топографічних планшетів, Розумець В. (2016)
Нестеренко С. - Функціональна стратифікація структур систем керування безпілотних авіаційних комплексів, Акименко А., Герасименко О., Камак Ю., Геращенко М. (2016)
Терещук О. - Застосування сучасних технологій оброблення та аналізу результатів GNSS-спостережень на регіональному рівні, Нисторяк І. (2016)
Щербак Ю. - Аналіз геодезичного забезпечення земельного кадастру в Україні, Бринь М. (2016)
Лактіонов О. - Механізми реалізації автоматизованої системи оцінювання рівня компетенції на промислових підприємствах України та її місце в системі управління людськими ресурсами, Сільвестров А. (2016)
Нехай В. - Ґрунт як об’єкт інформаційних технологій моделювання та прогнозування (2016)
Kazymyr V. - Information technologies of mobile applications development, Mokrohuz А. (2016)
Nikitenko Ye. - Features of the design of software products for online marketing services, Verovko M. (2016)
Вишневський С. - Формування інтегрального показника неоднорідності електромереж з довгими лініями електропередачі, Бойко С., Городній О. (2016)
Войтенко В. - Система керування для дослідження інтелектуальних баластів світловипромінювальних діодів, Яценко С. (2016)
Бойко С. - Моделювання фізико-механічних властивостей модифікованої деревини методом скінчених елементів, Єрошенко А. (2016)
Воробьева В. - Изучение компонентного состава биологически активных соединений спиртового экстракта гребней винограда, Чигиринец Е., Ефимова В., Пилипенко Т., Василькевич А., Пичахчи В. (2016)
Головач В. - Вплив характеристик дефектів фанери на коефіцієнт гармонійних спотворень вихідного сигналу ударного датчика, Баранова О. (2016)
Єрошенко А. - Дослідження фізико-механічних властивостей деревинних композиційних матеріалів, Бойко C. (2016)
Соломаха І. - Вплив методів зберігання на якість цибулевих овочів, Жабинська А. (2016)
Подковко О. - Наукове обґрунтування складу солодковершкової масляної пасти, Поліщук Г., Гурєєва В. (2016)
Денисов Ю. - Влияние электромагнитного излучения на состояние здоровья работников электроэнергетических предприятий, Денисова Н. (2016)
Купчик О. - Екологічний стан придорожньої смуги за біоіндикаційними та хімічними показниками, Дерій Ж. (2016)
Мовенко В. - Організація територій природоохоронного призначення Чорнобильської зони, Новик П. (2016)
Наровлянська О. - Моніторинг земель сільськогосподарського призначення територіальної одиниці (2016)
Бугай В. - Інженерно-геологічні дослідження ділянки під будівництво п’ятиповерхового житлового будинку на вулиці Незалежності в ІІІ мікрорайоні масиву "Масани" в м. Чернігові, Іванишин В., Дудко В. (2016)
Уркевич В. Ю. - Про правове забезпечення кредитування сільськогосподарських товаровиробників під заставу сільськогосподарської продукції (2015)
Внукова Н. М. - Економіко-правові аспекти пруденційного нагляду за страховою діяльністю (2015)
Шовкопляс Г. М. - Аналіз європейських гарантійно-компенсаційних механізмів захисту прав інвесторів на ринках фінансових послуг та впровадження таких механізмів в Україні (2015)
Іванов С. М. - Наноіндустрія як умова становлення інноваційного суспільства в Україні, Карасюк В. В. (2015)
Новіков Є. А. - Мережа трансферу технології та її вплив на технологічну безпеку (основні аспекти) (2015)
Косінов С. А. - Форми контрольної діяльності (2015)
Кологойда О. В. - Контроль як правова форма державного регулювання господарських відносин на фондовому ринку України (2015)
Білоусов Є. М. - Класифікація загроз економічній безпеці суб’єктів господарювання (2015)
Семенишин А. В. - Модернізація правового забезпечення інноваційно-технологічної безпеки в Україні: постановка питання (2015)
Рева Д. М. - Актуальні питання податкового стимулювання (2015)
Кулик М. М. - Специфіка правочинів щодо бездокументарних акцій при приватизації державних підприємств (2015)
Шаповал Р. В. - Адміністративно-правові аспекти розвитку професійно-творчого потенціалу вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти України, Луніна В. Ю. (2015)
Аркатов А. Я. - Удосконалення нормативно-правового забезпечення відносин із загальнообов’язкового державного медичного страхування (2015)
Семенова А. В. - Реформування медичної галузі: запровадження обов’язкового медичного страхування (2015)
Божко Д. В. - Становлення та розвиток правового інституту соціального забезпечення у зв’язку із тимчасовою непрацездатністю (2015)
Герман К. Ю. - Розвиток ідеї свободи в філософських та правових дослідженнях (2015)
Кузьміна К. О. - Звільнення у випадку перебування всупереч вимогам Закону України "Про запобігання корупції" у прямому підпорядкуванні у близької особих (2015)
Честа Д. О. - До проблеми заходів запобігання і мінімізації негативних наслідків масових вивільнень працівників (2015)
Булулуков О. Ю. - Інноваційний підхід в дослідженні помилок при призначенні судових експертиз (2015)
Романюк П. В. - Вільний мандат як елемент представницької демократії: історико-теоретичні нотатки (2015)
Чиркін А. С. - Організація місцевого самоврядування Чехії в світлі положень Європейської хартії місцевого самоврядування (2015)
Міщенко М. В. - Згода батьків та дозвіл органів опіки і піклування як обов’язкові правові підстави вчинення правочинів малолітніми та неповнолітніми особами (2015)
Надтока Г. - Сучасні конфесійні процеси на Донбасі: передумови, сутність, тенденції розвитку, Горпинченко І. (2016)
Залізняк Л. - Історичні витоки та цивілізаційні передумови російсько-української війни 2014−2016 рр. (2016)
Фігурний Ю. - "Русский мир" — важливий чинник агресії Російської Федерації супроти України й українців (2016)
Залізняк Л. - Києворуське коріння автохтонного населення Овруччини (За результатами роботи Овруцької експедиції 2016 р.) (2016)
Паламарчук Н. - Проблема генезису актових книг ґродських і земських судів в українських землях XV — XVIII століть (2016)
Висотін М. - Втрати мирного населення Волині від дій свавільних вояків Михайла Криси в роки Хмельниччини (2016)
Швидкий С. - Втілення у практику офіційної медицини соціально-медичних ідей на теренах Слобідської України ХІХ — початку ХХ століття (2016)
Шостак М. - Етнокультурна проблематика історії Руси-України у сучасному історіографічному дискурсі (2016)
Краснодемська І. - Становлення та діяльність УНДО на західноукраїнських землях (1925—1939 рр.) (2016)
Шакурова О. - Псевдонаукові версії походження українців та їх критика сучасними українськими вченими (2016)
Гримич M. - Будинки творчості: субкультура українських радянських письменників (2016)
Отрошко Л. - Український контекст у творчості художників-пейзажистів ХІХ століття (2016)
Тимошик М. - Лондон українознавчий (2016)
Терлецький В. - Поняття і проблема гуманітарної сфери в сучасному українському дискурсі (2016)
Фігурний Ю. - Внесок Володимира Барана у дослідження давнього Галича (2016)
Наливайко С. - До перспектив індоєвропейських ономастичних студій (у контексті тлумачення потамоніма Дніпро) (2016)
Чупрій Л. - Рецензія на монографію "Українська культура: цивілізаційний вибір" (2016)
Гай-Нижник П. - Агресія Російської Федерації проти України в центрі уваги вчених Науково-дослідного інституту українознавства, Чирков О. (2016)
Чирков О. - Українознавчі теми міжнародної наукової конференції "Білорусь і сусіди: шляхи формування державності, міжнаціональні та міждержавні відносини" (2016)
Представництво Науково-дослідного інституту українознавства на форумі книговидавців у Львові (2016)
Бойко Т. - Міжнародна наукова конференція "Тарас Шевченко і Михайло Грушевський: у пошуках шляху до незалежної України" (2016)
Шептицька Т. - Історична пам’ять про Биківню (2016)
Виноградня В. М. - Система управління фінансовою діяльністю вищих навчальних закладів (2015)
Кужелєв М. О. - Концептуальні засади ефективності фінансового забезпечення інноваційного розвитку України, Житар М. О. (2015)
Сандул М. С. - Еволюція концепцій та детермінанти конкурентоспроможності національних систем вищої освіти (2015)
Яровенко Т. С. - Визначення стратегічних напрямів інвестиційного розвитку сфери освіти України на основі SWOT-аналізу (2015)
Алексеенко Л. Ф. - Методология создания в Республике Беларусь механизма стимулирования работников за производство и реализацию продукции, товаров (работ, услуг) на экспорт (2015)
Герасенко В. П. - Развитие структуры механизма управления регионом (2015)
Kuznietsov E. - Improvement of the management professionalization mechanism in Ukraine, Safonov Y. (2015)
Милькота Н. В. - Государственный социальный заказ в области социального обслуживания: обзор первого этапа практической реализации в Беларуси (2015)
Перчук О. В. - Особливості обліку фінансових результатів на сільськогосподарських підприємствах (2015)
Харламова О. В. - Обліково-методичний інструментарій трансформації фінансової звітності в МСФЗ-формат (2015)
Чайка В. О. - Стратегія розвитку овочівництва захищеного грунту в умовах асоціації з ЄС (2015)
Канєва Т. В. - Облікова політика суб’єктів державного сектору економіки України, Шевченко С. О. (2015)
Рибакова Т. О. - Стратегічне планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства на засадах системи збалансованих індикаторів (2015)
Демчак Р. Є. - Концептуальні засади децентралізації державного регулювання соціально-економічного розвитку (2015)
Коркач І. В. - Інфляційні процеси: проблеми (оздоровлення), подолання в Україні, в період формування ринкових відносин (2015)
Лисецький А. С. - Економічна ефективність сільськогосподарських суб’єктів підприємництва, Паламарчук О. М., Чабан Г. В. (2015)
Макогон І. І. - Оцінка ефективності механізму управління державним сектором економіки (2015)
Морозюк Н. В. - Удосконалення організаційно-функціональної складової системи управління сільських територій в умовах сучасних інституційних змін (2015)
Овсієнко А. М. - Управління зовнішньоекономічною діяльністю суб’єктів господарювання (2015)
Павлов К. В. - Ядро экономики региона: сущность, критерии формирования и элементный состав (2015)
Пасічний М. Д. - Інституційні засади розвитку фінансового регулювання економіки (2015)
Яременко Л. М. - Теоретичні підходи до сутності та класифікації основних засобів (2015)
Гатаулліна Е. І. - Державна фінансова політика у країнах з розвинутою та трансформаційною економікою (2015)
Далєвська Т. А. - Основні теорії та моделі місцевих фінансів (2015)
Євтушенко Н. М. - Формування місцевих бюджетів в контексті бюджетної децентралізації (2015)
Закрепа А. В. - Ключові проблеми формування та ефективного використання економічного капіталу банку (2015)
Калмиков О. В. - Фінансово-кредитний механізм сприяння малому підприємництву (2015)
Коверник Н. В. - Оптимальні шляхи фінансового забезпечення освіти в Україні (2015)
Кучер Г. В. - Фінансові ресурси державного сектора в механізмі фінансово-кредитного регулювання розвитку держави (2015)
Лисяк Л. В. - Боргова політика України в умовах реформування системи публічних фінансів (2015)
Лондар Л. П. - Реструктуризація державного боргу як інструмент підвищення рівня боргової безпеки України (2015)
Маслик Р. О. - Аналіз фінансового співвідношення державних соціальних стандартів та гарантій в Україні (2015)
Добруцький А. С. - Вдосконалення методологічної основи системи казначейського обслуговування (2015)
Гусаревич Н. В. - Бюджет як інструмент соціально-економічного розвитку країни (2015)
Маліновська О. Я. - Кредитні спілки як джерело забезпечення кредитними ресурсами суб’єктів малого бізнесу (2015)
Лук’яненко І. Г. - Сучасні тенденції функціонування та напрями реформування страхового ринку України, Сінельнік В. В. (2015)
Титул, зміст (2012)
Луцький О. - Теракт у Дніпропетровську розслідують найкращі фахівці, Корабльов В. (2012)
Волинів О. - КПК. Тест "на відповідність до найсучасніших демократичних стандартів" (2012)
Сищук О. - Ніхто не знає, як працюватиме цей кодекс. Як за півроку можна змінити психологію людей? (2012)
Цирфа Ю. - Володимир Вечерко: "Угода про асоціацію є ключем від дверей ЄС" (2012)
Кедровська Ю. - Іранська дилема. Чи взаємодіють реагенти "уран" і "нафта"? (2012)
Ковальський В. - Питання часу: куди ж нам стрілки перевести? (2012)
Павловський А. - Чому в Україні найменша в Європі зарплата? (2012)
Смітюх Г. - Людина й суспільство: коли сліпий водить сліпого... (2012)
Ковальський В. - Петро Цибенко: "Головна проблема не в законах, а в їх виконавцях" (2012)
Тищук Є. - Прикриття з повітря (2012)
Яловий В. - Маяк, що підказує курс розвитку самоврядування (2012)
Мараховська Г. - Андріївський. Руїни (2012)
Ткаченко В. - Розквітає древній край (2012)
Омелянчук І. - Земля. Нам спокій тільки сниться? (2012)
Дядечко О. - Продавати? Здавати? Обробляти? (2012)
Завальний М. - Патріотизм законодавців – категорія не тільки моральна (2012)
Пузикова Л. - "Щоб добре жити, треба щось створювати" (2012)
Тищук Є. - Гуртом і захищатися краще! (2012)
Довбенко М. - Бюрократичний шлагбаум на шляху "зелених" інвестицій (2012)
Малієнко О. - Блиск і убогість вітчизняної академічної науки (2012)
Панасюк Л. - Справи сердечні (2012)
Марчук Л. - "Кооперація - се кожух не лише дуже теплий, а й якраз мовби для нас шитий" (2012)
Сищук О. - Проти аварійності — політична воля (2012)
Іванова О. - Тут народжується майбутнє залізничних магістралей (2012)
Кравченко О. - "Княжий двір" запрошує "покняжити" душею (2012)
Дубровін С. - Який човен найкращий? (2012)
Клейменова О. - Цілюща магія медового бору–2* (2012)
Лозяна О. - Емоція + пристрасть + переживання (2012)
Славинський М. - Золота пектораль одна. Білих плям багато (2012)
Жулинський М. - "Шевченко. Присутність" (2012)
Славинський М. - "Усе життя ходимо біля землі, хліба, меду, сонця..." (2012)
Івченко В. - Щедрість людини й майстра (2012)
Цивірко М. - Перцю! (2012)
Клейменова О. - Реінкарнація любові, або фелек назавжди (2012)
Лозяна О. - Універсальність лотоса (2012)
Лозяна О. - Воля – саме те, що шукає кожен (2012)
Марчук Л. - Митець-алхімік. Світло крізь скло, світ крізь колір (2012)
Борисова В. І. - Корпорація – організаційно-правова форма корпоративних відносин (2015)
Яроцький В. Л. - Акції та інвестиційні сертифікати як юридичні конструкції цінних паперів (2015)
Уркевич В. Ю. - Про особливості правового становища сільськогосподарських кооперативів (2015)
Жорнокуй Ю. М. - "Суб’єктивне корпоративне право" vs. "секундарне право": et pro con (2015)
Гришина І. І. - Відповідальність акціонерного товариства за порушення корпоративних прав акціонерів (2015)
Сущ О. П. - Особливості правового становища корпоративних інвестиційних фондівв (2015)
Жорнокуй В. Г. - Про проблему визначення місця немайнових прав учасників господарських товариств у системі цивільних прав (2015)
Коновалова В. О. - Проблеми методології галузевих наук (кримінальне право, кримінально-процесуальне право, криміналістика, судова експертиза) (2015)
Якубівський І. Є. - Використання твору в авторському праві України (2015)
Кузьміна М. М. - Технічне регулювання у сфері альтернативної енергетики в умовах приєднання до ЄС (2015)
Гончаренко О. А. - Форми та методи державного стимулювання науково-технічної та інноваційної діяльності в державах – членах ЄС (2015)
Мозальова М. В. - Правові проблеми функціонування кредитних спілок в Україні в умовах фінансової нестабільності (2015)
Прилипко С. Н. - Индивидуальные образовательные среды как парадигма развития электронного образования, Иванов С. Н., Карасюк В. В. (2015)
Литвиненко В. І. - Юридична відповідальність посадових осіб правоохоронних органів як суб’єктів протидії корупції в Україні (2015)
Середа О. Г. - Європейські стандарти організації праці (2015)
Жигалкін І. П. - Трудове право в системі соціального права (2015)
Волинець В. В. - Класифікація організаційно-управлінських відносин у трудовому праві (2015)
Івчук Ю. Ю. - "Безпека праці (безпечні і здорові умови праці)" як компонента "гідної праці" в трудовому праві (2015)
Вапнярчук Н. М. - Учнівський договір як особливий вид договору у сфері праці (2015)
Вільчик Т. Б. - Роль адвоката у реалізації функції медіації у кримінальному судочинстві (2015)
Калмикова О. С. - Правова природа принципу недискримінації особистості (2015)
Солнцева Х. В. - Нагальні питання адміністративно-правового регулювання повноважень керівника районного органу освіти (2015)
Фролов О. О. - Сутність принципів місцевого самоврядування (2015)
Черкас М. Є. - Актуальні проблеми формування правосвідомості в Україні (2015)
Міщенко М. В. - Вчинення правочинів неповнолітніми особами без згоди батьків (усиновлювачів) чи піклувальника (2015)
Даньшина К. Є. - До питання оплати праці у фермерських господарствах (2015)
Мельник С. В. - Вплив рiзних методiв анестезiологiчного забезпечення ендоскопiчних трансдуоденальних оперативних втручань на вираженiсть енцефалопатiї у хворих з механiчною жовтяницею, Тiтов I. I., Ткачук О. Л., Дзвонковський Т. М. (2016)
Ткаченко Р. О. - Сучасна періопераційна інфузійна терапія в акушерстві, Гріжимальський Є. В. (2016)
Постернак Г. I. - Вплив iнтраоперацiйного маневру рекрутменту на стан легеневого газообмiну i зовнiшнє дихання пiсля пластик великих вентральних кил, Павлова О. М. (2016)
Мазур А. П. - Измерение концентрации ингаляционного анестетика севофлурана в воздухе операционной во время операции, Лесной И. И., Кисель С. П. (2016)
Фесенко В. С. - Пiсляпункцiйна цефалгiя: лiкування (2016)
Лазанюк В. М. - Сучасна дiагностика та комплексне лiкування геморагiчних розладiв у дiтей з "цiанотичними" вродженими вадами серця, Тарабрiн О. О., Босенко В. I. (2016)
Дмитрiєв Д. В. - Гiпералгезiя в ранньому пiсляоперацiйному перiодi у дiтей прооперованних з приводу онкологiчної патологiї супроводжуется пiдвiщенням рiвня ТОЛЛ-подiбних рецепторiв (TLR-4) (2016)
Лесной И. И. - Роль различных групп аналгетиков в безопасности периоперационного обезболивания онкохирургических больных, Сидор Р. И., Храновская Н. Н., Скачкова О. В., Катриченко М. О. (2016)
Сурков Д. М. - Оцінка безпеки використання 6% збалансованого розчину гідроксиетилкрохмалю 130/0,42 у доношених новонароджених з важкою гіпоксично-ішемічною енцефалопатією, Капустіна О. Г. (2016)
Кривко Борис Степанович (2016)
Витвицька О. Д. - Інтелектуальний ресурс як чинник інноваційного розвитку соціально-культурного підприємства, Коробка В. М. (2014)
Клочко В. П. - Глобалізація та духовні й культурні цінності в діяльності людини та підприємств соціально-культурної сфери (2014)
Кальна-Дубінюк Т. П. - Роль консалтингу в інноваційному розвитку сільськогосподарських підприємств, закладів культури, туризму та освіти (2014)
Сіверс В. А. - Зовнішні та внутрішні виклики у фокусі проблем менеджменту освітнього процесу у вищих навчальних закладах культури України, Азізов С. П. (2014)
Тимошенко О. В. - Підвищення конкурентоспроможності вищих навчальних закладів культури і мистецтв України (2014)
Мартинишин Я. М. - Методика дослідження трансформаційних процесів підприємств сфери культури і спорту, відпочинку та розваг, Коваленко Є. Я. (2014)
Бунтова Н. В. - Моніторинг і діагностика економічної діяльності підприємств туристичного бізнесу України (2014)
Шморгун Л. Г. - Стан і перспективи організацій туристичної сфери України в умовах економічної нестабільності (2014)
Кирилюк Є. М. - Теоретичні засади формування інноваційної моделі розвитку суб’єктів культурної діяльності в Україні (2014)
Чечель О. М. - Особливості брендингу в діяльності підприємств сфери культури (2014)
Солоха Д. В. - Формування корпоративної культури підприємств готельного бізнесу (2014)
Воробйова Н. П. - Оптимізація витрат на пряму рекламу підприємствами готельно-ресторанної сфери (2014)
Дідковська Б. В. - Підприємства вуличного харчування як перспективний напрямок бізнесу в сфері відпочинку громадян (2014)
Кабанов В. Г. - Перспективи туристичних підприємств у сучасних умовах розвитку української економіки, Цеков К. В. (2014)
Голубовська О. І. - Основні пріоритети та напрями розвитку підприємництва у сфері сільського зеленого туризму Київської області (2014)
Лелюк Ю. В. - Соціально-економічна сутність закладів культури у сільській місцевості та фінансування їхнього розвитку (2014)
Комар В. - Формування ціннісно-орієнтованого потенціалу сільських клубних закладів (2014)
Зікеєва С. Г. - Упровадження європейських норм і стандартів у діяльність готельних підприємств (2014)
Романова А. О. - Сучасні тенденції та перспективи розвитку ринку реклами в Україні (2014)
Содержание (2016)
Тарасов Ю. В. - Оценка эффективности рециклинга транспортных средств, вышедших из эксплуатации, Молодан А. А. (2016)
Бороденко Ю. М. - Ідентифікація несправностей електропривода автомобіля з вентильним двигуном (2016)
Каслін М. Д. - Оновлення нормативної бази з охорони праці в галузі автотранспорту, Богатов О. І. (2016)
Абрамов Д. В. - Оценка влияния пробега на показатели тяговых свойств автомобиля, Никорчук А. И. (2016)
Гнатов А. В. - Електробус на суперконденсаторах для міських перевезень, Аргун Щ. В., Бикова О. В., Підгора О. В. (2016)
Левтеров А. М. - Индицирование автомобильного дизеля с использованием оригинального малогабаритного датчика давления, Авраменко А. Н., Бганцев В. Н. (2016)
Двадненко В. Я. - Математическая модель конверсионного гибридного автомобиля в режиме электропривода (2016)
Сістук В. О. - Аналіз виникнення заторів на нерегульованому перехресті у місті Кривий Ріг, Богачевський А. О., Анікіна К. О. (2016)
Омельченко Т. А. - Модель процесса взаимодействия автомобильного и железнодорожного транспорта в транспортных узлах (2016)
Горбачов П. Ф. - Оцінка середнього часу очікування пасажирів транспортних засобів для маршрутної мережі міста, Макарічев О. В., Чижик В. М. (2016)
Горбачов П. Ф. - Формалізація процесу обслуговування разових замовлень на перевезення вантажів у міжміському сполученні, Мосьпан Н. В. (2016)
Горбачов П. Ф. - Оцінка параметрів попиту на перевезення пасажирів між містами України, Шевчук О. Ю. (2016)
Горбачов П. Ф. - Вплив поїздок у приміському сполученні на інтенсивність руху на автомобільних дорогах загального користування, Кочина А. А. (2016)
Грицюк В. И. - Нечеткий робастный метод для оценивания регрессионной модели в страховании (2016)
Семків О. М. - Графічний комп’ютерний спосіб визначення нехаотичних траєкторій коливань маятникових систем (2016)
Маляр В. В. - Метод определения температурных напряжений в асфальтобетоне с помощью метода конечных элементов (2016)
Емельянова И. А. - Оборудование для возведения монолитных железобетонных конструкций системы "Монофант" способом торкретирования, Бугаевский С. А. (2016)
Кондель В. М. - Аналіз коефіцієнтів поздовжнього згину з урахуванням міцності сталі, Шевченко Ю. О., Лобода Д. О. (2016)
Кожушко В. П. - Распределительная способность жестких в поперечном сечении пролетных строений (2016)
Кожушко В. П. - Гибкие пластины, три стороны которых защемлены, а четвертая – шарнирно оперта (2016)
Кожушко В. П. - Распределительная способность балочных пролетных строений в опорном сечении (2016)
Богомолов В. А. - Расчетное распределение давлений в пятне контакта шины с поверхностью дорожной одежды (2016)
Нікіфоров О. Л. - Оптимізація реконструкції інженерних споруд при організаційно-технологічних обмеженнях, Менейлюк І. О., Єршов М. М. (2016)
Процюк В. О. - Алгоритм оцінки вологості ґрунтів земляного полотна за результатами георадіолокаційного обстеження, Батракова А. Г. (2016)
Вишневецький О. Л. - Шляхи вдосконалення методики вимірювання потужності еквівалентної дози дозиметром МКС-05 "ТЕРРА " під час радіометричного контролю поверхні ґрунту, Мінка С. В., Попов І. І. (2016)
Шевченко М. В. - Методология организации, планирования и синтеза системы мониторинга регионального газоснабжения (2016)
Лейбович Л. И. - Моделирование динамики поступления сероводорода в окружающую среду при работе насосов канализационных насосных станций, Пацурковский П. А. (2016)
Канило П. М. - Автотранспорт, энергетика и глобальное потепление климата (2016)
Semochko N. S. - On solutions of linear differential equations of arbitrary fast growth in the unit disc (2016)
Bandura A. I. - Sufficient conditions of boundedness of $, Bordulyak M. T., Skaskiv O. B. (2016)
Кравець М. Я. - До проблеми опису аналітичних в одиничному крузі функцій із заданими величинами порядків (2016)
Афанасьева Е. С. - О непрерывном продолжении классов Орлича-Соболева, Салимов Р. Р. (2016)
Bokalo M. M. - Existence of optimal control in the coefficients for problem without initial condition for strongly nonlinear parabolic equations, Tsebenko A. M. (2016)
Lopushanska H. P. - Determination of a minor coefficient in a time-fractional diffusion equation (2016)
Маслюченко В. K. - Розриви нарізно неперервних відображень зі значеннями в прямій Зорґенфрея, Мироник O. Д. (2016)
Banakh T. - On uniformly discrete subsets in uniform spaces and topological groups, Gabriyelyan S., Protasov I. (2016)
Лысенко З. М. - Коммутативные алгебры теплицевых операторов в полосе (2016)
Rashkovskii A. - Some problems on plurisubharmonic singularities (2016)
Микола Ярославович Комарницький (25.05.1948-20.04.2016) (2016)
Андрій Андрійович Кондратюк (5.02.1941-22.04.2016) (2016)
Protasov I. V. - New chromatic numbers in open problems (2016)
Бугрій О. М. - Про формули інтегрування частинами для степеневих функцій спеціального вигляду (2016)
Malyutin K. G. - Linear functionals in space of entire functions of finite order and less the given type, Studenikina L. I. (2016)
Dilnyi V. M. - On splitting functions in Paley-Wiener space, Hishchak T. I. (2016)
Bandura A. I. - Sum of entire functions of bounded $L$-index in direction (2016)
Севостьянов Е. А. - О равностепенной непрерывности обобщённых квазиизометрий на Римановых многообразиях, Скворцов С. А. (2016)
Ільків В. С. - Нелокальна крайова задача для диференціально-операторного рівняння зі слабкою нелінійністю у багатовимірній комплексній області, Страп Н. І. (2016)
Cavalheiro A. C. - Existence and uniqueness of solutions for degenerate nonlinear elliptic equations in weigthed Sobolev spaces (2016)
Gordevskyy V. D. - Continual approximate solution of the Boltzmann equation with arbitrary density, Sazonova E. S. (2016)
El Azhari M. - Travaux de Husain et al. sur la continuite automatique des caracteres (2016)
Pandey P. K. - A fourth order finite difference method for a nonlinear Helmholtz type boundary value problems in PDEs, Jaboob S. S. (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Gant H. Y. - Psychological means of recreation sportsmen’s psychic workability, Orlenko O. M. (2016)
Dereka T. Hr. - Acmeological principles of formation dynamic of physical education specialists’ acmeological competence activities’ component (2016)
Kudryavtsev M. D. - Influence of studying in higher educational establishment on students’ harmful computer habits, Kramida I. E., Iermakov S. S. (2016)
Liashenko V. N. - Specific features of team kinds of sports sportsmen’s individual characteristics, Tumanova V. N., Hatsko E. V., Korzh Y. N. (2016)
Petryshyn A. V. - Structural-functional model of medical students’ professional-applied physical training (2016)
Fatemeh Balbasi - Effect of high-intensity interval training on body composition and bioenergetic indices in boys – futsal players, Ramin Shabani, Marzieh Nazari (2016)
Hamidreza Goharrostami - Structural equation modeling (SEM) of performance evaluation indices in General Directorate of youth and sport of Guilan Province with partial least squares (PLS), Mustafa Mollaei Nejad, Rahim Ramezani Nejad, Azam Abdollahi (2016)
Hossein Soltani - Comparative analysis of competitive state anxiety among team sport and individual sport athletes in Iran, Zahra Hojati, Seyed Reza Attarzadeh Hossini (2016)
Submission of manuscripts (2016)
Ганкевич О. В. - Сексуальна форма подружньої дезадаптації (2014)
Дворник М. С. - Постнекласичний ракурс стратегій особистісної ефективності (2014)
Дмишко О. С. - Аналіз особливостей національного характеру українців (2014)
Зінченко О. В. - Психологічний аналіз проблеми інтернет-спілкування (2014)
Камінська С. В. - Теоретичний аналіз наукових підходів до проблеми соціальних уявлень у психологічних дослідженнях (2014)
Конюх О. І. - Чинники етнічної толерантності студентів (2014)
Котлова Л. О. - До проблеми емоційного вигорання працівників органів внутрішніх справ, Рожкова Н. В. (2014)
Мілютіна К. Л. - Методи діагностики типів стосунків між власниками та їх домашніми улюбленцями (2014)
Сазонова О. В. - Дослідження ціннісних орієнтацій сучасної студентської молоді (2014)
Сергієні О. В. - Соціально-психологічні особливості осіб, що втратили роботу, Шевяков О. В., Пріснякова Л. М. (2014)
Сніговська О. В. - Розуміння ментальних особливостей носіїв грецької мови в контексті формування навичок міжкультурної комунікації майбутніх міжнародників (2014)
Сухаревська О. О. - Типи ставлення молодших школярів до особистої власності (2014)
Тихомиров С. В. - Сутність поняття "професійні ціннісні орієнтації соціальних педагогів" як психолого-педагогічна проблема (2014)
Турубарова А. В. - Соціально-психологічні проблеми соціалізації підлітків із особливими освітніми потребами (2014)
Бурда І. О. - Історична психологія та метод психолого-історичної реконструкції (2014)
Поліщук О. В. - Стрес: історико-науковий аспект (2014)
Бацилєва О. В. - Індивідуально-психологічні особливості жінок із порушенням репродуктивного здоров’я (2014)
Гант О. Є. - Діагностика перцептивно-гностичної сфери спортсменів на начальних етапах підготовки як умова збереження їх психологічного здоров’я (2014)
Гулько Г. О. - Феномен невротизації особистості: психологічно-філософські візії (2014)
Дмишко Х. А. - Емоційно-особистісні особливості дітей із різним рівнем інтенсивності карієсу (2014)
Кернас А. В. - Теоретико-практические аспекты применения методов гипнотического воздействия в психологическом сопровождении спортивной деятельности в единоборствах (2014)
Марциняк-Дорош О. М. - Вплив рівня відчуття змісту життя на формування харчових звичок у жінок із надмірною вагою та ожирінням (2014)
Сняданко І. І. - Формування особистісної компетенції в психологічному консультуванні студентів технічних університетів у контексті їх підготовки до майбутньої професійно-управлінської діяльності (2014)
Бойко Г. М. - Методика дослідження просторової перцепції спортсменів високої кваліфікації з порушеннями зору (2014)
Іваненко А. С. - Особливості уявлень про батьківську та майбутню власну сім’ю в розумово відсталих підлітків (2014)
Ковтун Р. А. - Програма розвитку пізнавальних функцій дошкільників із синдромом Дауна (2014)
Ляшко В. В. - До питання вивчення чинників становлення індивідуального стилю трудової діяльності в учнів початкових класів допоміжної школи (2014)
Старцева В. П. - Психолого-педагогічні умови оптимізації соціальної інтеграції дітей-сиріт молодшого шкільного віку (2014)
Царькова О. В. - Почуття провини в батьків дітей з психофізіологічними вадами (2014)
Васильченко О. М. - Соціокультурні форми становлення політико-правового простору (2014)
Перевозна Т. О. - Співвідношення значущості та доступності термінальних цінностей у правопорушників з особистісними розладами, Харций О. М. (2014)
Помацалюк А. Р. - Психологічна робота із засудженими в залежності від вчиненого злочину (2014)
Амелічева Л. П. - Правове регулювання справедливої оплати праці у світлі концепції гідної праці, Мельников М. В. (2015)
Антонюк О. І. - Умови правомірного втручання у право власності в інтересах суспільства, порушення яких породжує право на захист (2015)
Буга Г. С. - Загальні положення про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (2015)
Міхайліна Т. В. - Сталий економічний розвиток як одна з передумов підвищення рівня правосвідомості (2015)
Турченко О. Г. - "Безопасность" как междисциплинарная категория, Овчарова А. Г. (2015)
Захарченко А. М. - Система суб’єктів управління об’єктами державної власності: стан та основні напрями удосконалення (2015)
Коваль І. Ф. - Щодо участі вищих навчальних закладів в інноваційних відносинах (2015)
Павлюченко Ю. М. - Субсидіарна відповідальність холдингової компанії за зобов’язаннями корпоративних підприємств, Ібрагімова Н. В. (2015)
Щербакова Н. В. - Напрями удосконалення законодавства з питань складної реорганізації юридичних осіб (2015)
Гараджаєв Д. Я. - До питання про зміни та доповнення до Конституції: досвід Азербайджанської Республіки (2015)
Мартинюк О. В. - Вбивство як злочин проти життя жінки за Литовським статутом (2015)
Мовчан Р. О. - Кримінально-правова охорона земельних ресурсів в Україні в радянський період (2015)
Новошицька В. І. - Щодо використання понять "відшкодування збитків" та "стягнення збитків" у сфері господарювання (2015)
Трегуб О. А. - Організаційно-правове забезпечення поводження з відходами органами місцевого самоврядування (2015)
Бобкова А. Г. - Щодо підготовки фахівців освітньо-наукового і наукового рівнів вищої юридичної освіти (2015)
Серебрякова Ю. О. - Щодо досвіду викладання навчальної дисципліни "Оренда майна у сфері господарювання" (2015)
Бобкова А. Г. - До 30-річчя кафедри господарського права Донецького національного університету, Захарченко А. М. (2015)
Амелічева Л. П. - Підсумки наукової діяльності колективу викладачів та студентів юридичного факультету ДонНУ (липень 2014 р. – січень 2015 р.) (2015)
Ювілей декана юридичного факультету Бобкової Антоніни Григоріївни (2015)
Ювілей доцента кафедри теорії та історії держави і права та адміністративного права Удода Миколи Васильовича (2015)
Анотації (2015)
Аннотации (2015)
Abstracts (2015)
Запрошуємо до співробітництва (2015)
Михайленко Г. Г. - Діяльність О. І. Неровецького в галузі промислового та цивільного будівництва в Україні в 1922-1936 роках (2016)
Цюпа А. М. - З історії розвитку транзитного пасажирського річкового флоту в Україні (1944-1960 рр.) (2016)
Tatarchuk V. V. - Reflection of the history of aviation of Ukraine in the display of the State Polytechnic Museum at NTUU "KPI" as a component part of preparation of future aircraft engineers-constructors (2016)
Косовець Ю. В. - Внесок В. Г. Гриневецького в розвиток конструкцій парових машин (2016)
Білоцерківська А. С. - Розвиток наукового забезпечення галузі механізації і електрифікації сільського господарства УРСР у 60-х роках ХХ століття (2016)
Рискаль М. О. - З історії становлення системи організації виробництва та праці на підприємствах радіоелектронної галузі Української РСР (2016)
Кушлакова Н. М. - Інженерно-технічні товариства Катеринослава на початку ХХ століття як прояв науково-технічної консолідації інженерного співтовариства (2016)
Ляшуга І. Ю. - Функціонування Харківського державного інституту мір та вимірювальних приладів у 1940-х роках (2016)
Тверитникова О. Є. - Реструктуризація Інститут електродинаміки Академії наук України впродовж 1963-1970 рр. (2016)
Радогуз С. А. - Наукова спадщина професора Віктора львовича Кірпічова (2016)
Пістоленко І. О. - Вчений, інженер, історик, пам’яткознавець, музеолог. До 80-річчя від дня народження Л. О. Гріффена (2016)
Кушлакова Н. М. - Савчук Варфоломій Степанович. До 70-річчя від дня народження (2016)
Аннотации (на русском языке) (2016)
Комаров В. А. - Теоретическое обоснование государственной социальной политики (2016)
Вольская Е. М. - Теоретические взгляды на развитие науки управления: второй и третий этап (2016)
Чанглі В. С. - Дослідження зарубіжного досвіду реформування і розвитку житлово-комунального господарства (2016)
Генова А. А. - Удосконалення співробітництва територіальних громад як засобу ресурсного забезпечення території (2016)
Варга Я. - Концептуальное проектирование системы подготовки кадров в сфере интегрированного управления границами, Куприенко Д. А., Миронов Д. С. (2015)
Виноград В. О. - Перспективи застосування кінологічних команд Державною фіскальною службою України в боротьбі з незаконним переміщенням об’єктів дикої природи, Дворнічена І. М. (2015)
Курашкевич А. П. - Обґрунтування критерію ефективності здійснення спеціальних заходів з пошуку правопорушників (диверсійно-розвідувальних груп противника) на ділянці відповідальності прикордонного підрозділу (2015)
Назаренко В. О. - Взаємодія військових формувань держави під час виконання завдань у зоні проведення антитерористичної операції: проблемні питання та шляхи вирішення (2015)
Онищук С. В. - Рекомендації щодо застосування методики прогнозування протиправної діяльності на державному кордоні поза пунктами пропуску (2015)
Троцький Р. С. - Особливості виконання службово-бойових завдань військовослужбовцями Національної гвардії України в зоні проведення антитерористичної операції, Решетник С. М. (2015)
Хіміч В. В. - Удосконалення організаційної діяльності управлінських структур Державної прикордонної служби України щодо забезпечення охорони державного кордону (2015)
Андрощук О. С. - Модель оцінки ризиків проектів та програм впровадження логістичних систем автотехнічного забезпечення військових формувань та правоохоронних органів, Меленчук В. М. (2015)
Бабенко Б. І - Еволюція систем відеоспостереження та відеоконтролю в контексті здійснення державної митної справи, Миронов О. В., Корнійчук О. О. (2015)
Бабій Ю. О. - Синтез цифрових фільтрів у динамічному стані, Фонарь Л. С., Худецький О. В. (2015)
Бодров С. В. - Методика виявлення нестійких відмов і збоїв у системах інтелектуального відеоконтролю (2015)
Водяных А. А. - Экспериментальное исследование помехоустойчивости комплексированной СРНС-ИНС системы навигации, Бударецкий Ю. И., Дьяков А. В., Бударецкий С. И. (2015)
Волох О. П. - Особливості технічного супроводу виконання інженерних завдань забезпечення бойових дій військ в сучасних збройних конфліктах та антитерористичних операціях (2015)
Головня С. Б. - Модель визначення заданого напрацювання на відмову окремої марки транспортних засобів автомобільного парку прикордонного загону (2015)
Кайдалов Р. О. - Застосування комбінованого способу повороту колісних машин для підвищення їх маневреності, Нікорчук А. І. (2015)
Катеринчук І. С. - Методика вибору варіанта застосування тепловізійних комплексів на ділянці охорони державного кордону, Євдохович Б. В. (2015)
Прокопенко Є. В. - Криптографічні методи забезпечення конфіденційності інформації, Біжик А. В. (2015)
Сівак В. А. - Концепція безпечної експлуатації транспортних засобів в умовах охорони державного кордону (2015)
Суботін В. О. - Робота з місцевим населенням у зоні проведення антитерористичної операції на південному сході України, Ананьїн О. В. (2015)
Шинкарук О. М. - Аналіз досвіду створення та використання інтегрованих телекомунікаційних систем "Гарт” в Державній прикордонній службі України, Федорченко А. В. (2015)
Шпорт М. М. - Визначення основних підходів до програмної реалізації побудови раціональних маршрутів під час вирішення завдань оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Вихідні дані (2015)
Калашніков А. В. - Вступне слово Головного редактора журналу "Проблеми травматології та остеосинтезу, професора Калашнікова А. В. (2016)
Гайко Г. В. - Перипротезні переломи: структура, чинники виникнення та принципи лікування, Калашніков О. В., Сулима О. М., Нізалов Т. В., Козак Р. А. (2016)
Лютко О. Б. - Особливості етіології інфекційних ускладнень за різних способів остеосинтезу у хворих з ураженнями кісток кінцівок різної локалізації , Бідненко С. І. (2016)
Курінний І. М. - Тактика хірургічного лікування ушкоджень сухожиль згиначів пальців кисті в "критичній зоні”, Безуглий А. А., Ярова М. Л. (2016)
Гайко Г. В. - Гетеротопічна осифікація після ендопротезування кульшового суглоба: структура та чинники виникнення, Сулима О. М., Калашніков О. В., Нізалов Т. В. (2016)
Калашніков А. В. - Вплив препарату "Мебівід" на метаболізм та стуктурно-функціональний стан кісткової тканини при аліментарному остеопорозі в експерименті, Бруско А. Т., Малик В. Д., Апуховська Л. І., Калашніков О. В. (2016)
ChM - надійний партнер (2016)
Некролог. Антон Тимофійович Бруско (29.11.1938 - 18.05.2016) (2016)
Гавей І. В. - Вплив зміни клімату на шкідливість комах-фітофагів пшениці озимої у Лісостепу України, Чайка В. М. (2016)
Конуп А. І. - Діагностика вірусів скручування листя винограду і коротковузля в процесі виробництва сертифікованого садивного матеріалу винограду, Конуп Л. О., Чистякова В. Л. (2016)
Цап М. М. - Фізіолого-бохімічні показники крові корів за згодовування добавки аквагідрату йоду і цитратів хрому, селену, кобальту та цинку, Каплуненко В. Г., Федорук Р. С., Ковальчук І. І., Долайчук О. П., Храбко М. І. (2016)
Смаль О. В. - Метаболічний склад листків дерев залежно від умов росту (2016)
Івасюк Ю. І. - Біологічна активність ґрунту в агроценозі сої за роздільного та інтегрованого застосування гербіциду і біологічних препаратів, Карпенко В. П., Притуляк Р. М. (2016)
Степанюк С. В. - Оцінка мультиплексного варіанту TaqMan REAL-TIME RT-PCR аналізу для виявлення пандемічного вірусу грипу A(H1N1)pdm в клінічних зразках хворих на грип, Шевчук В. О., Співак М. Я. (2016)
Новицький В. П. - Управління мисливськими ресурсами агроландшафтів України та зарубіжжя: господарсько-правові аспекти, Голубєв М. І. (2016)
Сичевський М. П. - Біосинтез етилового спирту різними расами дріжджів в умовах підвищеної концентрації сусла, Олійнічук С. Т., Данілова К. О. (2016)
Пічура В. І. - Сільськогосподарське порушення екологічної стійкості басейну річки Дніпро (2016)
Коломієць Ю. В. - Передпосівна обробка насіння біодобривами як засіб стимуляції росту та фізіолого-біохімічних процесів у рослинах сортів помідора, Григорюк І. П., Буценко Л. М. (2016)
Голодна А. В. - Фотосинтетична продуктивність посіву люпину вузьколистого залежно від технологічних прийомів, Буслаєва Н. Г. (2016)
Савчук Ю. М. - Зміна індукції флуоресценції хлорофілу у рослин ріпаку озимого залежно від мікродобрив, Антоненко О. Ф. (2016)
Чусовітіна Н. М. - Ефективність сучасних фунгіцидів проти жовтої іржі (Puccinia Striiformis WEST. F. SP. tritici Erikss. et Henn) на озимій пшениці у Південному Степу України, Неплій Л. В., Залогіна-Киркелан М. А. (2016)
Лавриненко Ю. О. - Вплив структурних показників на урожайність насіння ріпаку озимого залежно від строків сівби та норм висіву в Південному Степу України, Влащук А. М., Шапарь Л. В. (2016)
Макух Я. П. - Вплив бур'янів на приріст верби енергетичної (2016)
Присяжнюк О. І. - Вивчення продуктивності сучасних гібридів цукрових буряків в умовах недостатнього вологозабезпечення (2016)
Балагура О. В. - Чеканка як фактор впливу на формоутворюючі процеси росту, розвитку і продуктивності насінників буряків цукрових (2016)
Шамсутдінова А. В. - Продуктивність та економічна ефективність вирощування цукрових буряків залежно від позакореневого підживлення мікродобривами (2016)
Аскаров В. Р. - Вплив мікродобрив та фунгіцидів на урожайність, якість та ефективність вирощування цукрових буряків (2016)
Демидов О. А. - Стійкість пшениці твердої ярої до вилягання та її зв'язок із продуктивністю рослин, Хоменко С. О., Федоренко І. В., Федоренко М. В. (2016)
Ковалишина Г. М. - Миронівські сорти пшениці озимої з груповою стійкістю проти хвороб для Лісостепу України, Демидов О. А., Муха Т. І., Мурашко Л. А., Заїма О. А. (2016)
Ратошнюк В. І. - Оцінка впливу метеорологічних факторівна врожайність люпину вузьколистого в зоні Полісся України (2016)
Бамбуляк М. П. - Рекомендації щодо влаштування протитанкових, протипіхотних та протитранспортних невибухових загороджень під час проведення антитерористичної операції, Бамбуляк О. М. (2015)
Бацамут В. М. - Вимоги до оперативних угруповань Національної гвардії України, створюваних для виконання службово-бойових завдань із забезпечення громадської безпеки (2015)
Братко А. В. - Способи дій резервів Державної прикордонної служби в умовах проведення антитерористичної операції (2015)
Городнов В. П. - Вибір показників ефективності фінансового забезпечення та виконання службово-бойових завдань підрозділами і частинами Національної гвардії, Павленко С. О., Овчаренко В. В. (2015)
Городнов В. П. - Модель оцінки параметрів та управління організаційною структурою автомобільного пункту пропуску через державний кордон України, Кириленко В. А., Петров В. М. (2015)
Демідчик Ф. А. - Пропозиції, щодо інженерного забезпечення блокпостів, контрольно-перепускних пунктів і постів спостереження, Панов В. Г., Ситнік О. В. (2015)
Залож В. В. - Аналіз складових ефективності управління прикордонним загоном, Мейко О. В. (2015)
Курашкевич А. П. - Рекомендації начальнику органу охорони державного кордону щодо організації оперативно-службової діяльності під час посиленої охорони державного кордону (2015)
Магась Г. А. - Дослідження функціонування управління органу охорони державного кордону в системі збирання (добування) та обробки даних обстановки в умовах нових підходів до охорони державного кордону (2015)
Мазур В. Ю. - Повноваження Державної прикордонної служби України за Кримінальним процесуальним кодексом України, Андрушко О. В. (2015)
Майстренко О. В. - Аналіз підходів до визначення можливостей формувань ракетних військ і артилерії, Стужук П. І., Приміренко В. М., Адаменко М. В. (2015)
Ментус І. Е. - Особливості застосування мінно-вибухових загороджень в умовах збройного конфлікту, Єндрієвич О. М. (2015)
Ясько В. А. - Проблеми формування прогностичних здібностей у курсантів вищих військових навчальних закладів, Азаров І. С. (2015)
Ясько В. А. - Комплекс заходів з аналізу мінної безпеки та протидії мінній війні, Осадчий О. М., Ясько О. В. (2015)
Андрощук О. С. - Модель организації навчально-виховного процесу вищого військового навчального закладу на основі математичного апарату мереж Петрі, Буяло О. В., Пилипчук В. В. (2015)
Блінніков Г. П. - Хвильові властивості поширення ультразвуку в пружних середовищах, Трасковецька Л. М., Шевчук В. М. (2015)
Горошко А. В. - Статистичні методи розв’язання лінійних некоректно поставлених задач у випадку полімодального розподілу ймовірностей виміряних даних, Ройзман В. П. (2015)
Гунько А. В. - Методика оцінки технічної готовності транспортних засобів прикордонного загону (2015)
Дорошенко В. А. - Исследование свойств конической щелевой антенны допплеровского сверхвысокочастотного датчика охраны локальных объектов, Лысый Н. И., Стрельницкий А. Е., Стрельницкий А. А. (2015)
Достанко А. П. - Разработка метода крепления немагнитных деталей на магнитном столе, Коробко Е. В., Кузьмин В. А., Новикова З. А. (2015)
Ройзман В. П. - Образование доменов под действием электрического и теплового поля дефектов в приборах на основе сегнетоэлектриков, Богорош А. Т., Воронов С. А., Шайко-Шайковский А. Г. (2015)
Ройзман В. П. - Відмінності автоматичного балансування для роторів з горизонтальною і вертикальною осями обертання, Драч І. В., Ткачук В. П. (2015)
Ройзман В. П. - Розробка методик акусто-емісійної неруйнівної діагностики міцності деталей і вузлів техніки, Ковтун І. І. (2015)
Ройзман В. П. - Задача нестаціонарного радіального розподілу температури в електронному елементі і компаунді, що знаходяться у складі компаундованого мікромодуля, Петращук С. А. (2015)
Савченко О. О. - Методика оцінки ефективності системи зв’язку органу охорони державного кордону, Прокопенко Є. В. (2015)
Стрельбіцький М. А. - Окремі питання синтезу системного захисту інформації в інтегрованій інформаційно-телекомунікаційній системі прикордонного відомства на стадії модернізації (2015)
Трасковецька Л. М. - Аналіз методів і можливостей пошуку об’єктів за перепонами, що реалізовані в технічних засобах прикордонного контролю, Боровик О. В. (2015)
Чесановський І. І. - Теоретичне обґрунтування моделі каналу когерентної міжперіодної обробки сигналів в системах з імпульсними радіолокаційними каналами (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Вихідні дані (2015)
Гарасимів Т. З. - Сучасне розуміння соціального типу особистості (2015)
Дела M. - Таможенное представительство в Польше (2015)
Любченко М. О. - Конституційно-правове регулювання права громадянина України на в’їзд в Україну (2015)
Пересада О. М. - Конституційна модернізація як засіб конституційної інтеграції України в контексті глобалізаційних проців забезпечення прав та свобод людини: досвід пострадянських держав (2015)
Польщиков В. В. - Сучасне розуміння адміністративної відповідальності як форми юридичної відповідальності (2015)
Степанова С. В. - Проблеми застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини (2015)
Хоббі Ю.С. - Основні проблеми забезпечення інформаційних прав людини в контексті євроінтеграції України (2015)
Шестак В. С. - Сучасний стан та проблеми розвитку мистецтва в Україні: теоретико-правовий аспект (2015)
Ковейно Ю. В. - Суб’єкти лісового господарства щодо здійснення постійного та тимчасового лісокористування (2015)
Колосов Р. В. - Тариф на правосуддя або правосуддя для обраних (науково-практичний коментар Закона України "Про судовий збір") (2015)
Сарана С. В. - Поняття, сутність та склад спеціального процесуально-процедурного податкового режиму (2015)
Топоркова М. М. - Особливості системи законодавства щодо регулювання відносин з постачання природного газу побутовому споживачу (2015)
Атоян О. М. - Європейські стандарти екологічної освіти (2015)
Баймуратов М. О. - Сучасні тенденції правового забезпечення надання освітніх послуг в європейських країнах (2015)
Годованик Є. В. - Проблеми ефективного впровадження європейських освітніх стандартів в Україні (2015)
Папаяні С. В. - Взаємодія міжнародного та конституційного права у сфері надання освітніх послуг: проблеми теорії та практики (2015)
Тихомирова Г. Є. - Правове забезпечення надання освітніх послуг в Україні та Європейському Союзі: порівняльно-правовий аналіз (2015)
Філонов О. В. - Історико-правові аспекти регулювання статусу арктичних територій (2015)
Шаповал В. Д. - Міжнародні стандарти регламентації права громадян на правову допомогу (2015)
Кучерук М. М. - Превентивний антитерористичний досвід цивільного населення як умова запобігання тероризму (2015)
Ортинський В. Л. - Ефективність та дієвість окремих превентивно – примусових заходів кримінального провадження (2015)
Барегамян С. Х. - Регулювання конституційного права на працю в Україні нормами національного законодавства на сучасному етапі (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вимоги до оформлення статей для публікації в збірнику наукових праць (2015)
Моціяка О. М. - Олександр Афанасьєв-Чужбинський і Євген Гребінка: діалектика взаємин (2016)
Блик О. І. О. - Афанасьєв-Чужбинський та Харківська школа романтиків: творчі перегуки та паралелі (2016)
Джулай Ю. В. - Гоголівські тесери до мандрівок К. М. Базилі з малюнками К. П. Брюллова в тексті "Мертвих душ" (2016)
Чоботько О. В. - В. Розанов и Н. Гоголь: причины творческого антагонизма. Статья 1 (2016)
Остапенко Л. М. - Загублена шинель сільського лікаря, або Знову про Попелюшку: до вивчення творчих зв’язків М. Гоголя і Ф. Кафки. Частина ІІ. Бранці вбрання (2016)
Самойленко Г. В. - Переробки повісті М. Гоголя "Тарас Бульба" для української сцени (2016)
Ковальчук О. Г. - Юрій Гребенік як гоголезнавець, або Ще про одну проблему української гуманітаристики (2016)
Тверітінова Т. І. - До проблеми біографії Н. В. Кукольника (2016)
Блохин Д. - Леся Українка: шлях до західноєвропейської символічної неоромантичної естетики (до 145-річчя від дня народження Лесі Українки) (2016)
Кузьменко Н. М. - "Він і художник, і співак, і музикант, і поет" (невідомі архівні матеріали про П. Тичину) (2016)
Коткова Л. І. - Специфіка хронотопу й мовні стратегії в ліриці Павла Тичини (на матеріалі збірки "Сонячні кларнети") (2016)
Гарачковська О. О. - Редакторська діяльність Павла Тичини (2016)
Кузьменко В. І. - Проблема художнього перекладу в літературознавчій концепції Павла Тичини (2016)
Дячок С. О. - Твори Павла Тичини як інтертекст у поезіях Ліни Костенко (2016)
Ковальчук О. Г. - Феномен України у романі М. Булгакова "Біла гвардія" (2016)
Мазко О. В. - Дитячі періодичні видання і формування "нової людини" наприкінці 1920 – на початку 1930-х років (на матеріалі журналу "Жовтеня") (2016)
Полигач І. О. - Становлення та генологічні аспекти жанру антиутопії (2016)
Боднар О. Б. - Типологічне зіставлення основних принципів образотворення у творах Вільяма Фолкнера і Валерія Шевчука, Сушко З. С. (2016)
Кочлошвілі Н. - Сутність антифашистської ідеології в романі Олександра Каландадзе "На землі П’яста", Кітесашвілі С. (2016)
Ісаєнко К. П. - Зміни жанрових дефініцій і меж у сучасному літературному просторі (теоретичний аспект) (2016)
Шумейко З. Є. - Внесок Матвія Номиса в розвиток українського мовознавства (2016)
Юрчишин Т. В. - Комунікативна спрямованість узагальненого змісту (2016)
Kovalchuk L. O. - Die forschung des begriffs der valenz im allgemeinen und des begriffs der inneren valenz im besonderen (2016)
Задорожний В. Б. - Роль словесного наголосу в дієслівному словотворі (2016)
Сукаленко Т. М. - Типаж "циган" крізь призму українських прислів’їв та приказок (2016)
Trybukhanchyk A. M. - Gender influence on the idioms choice and functioning in political speeches of Margaret Thatcher and John Major, Shkurat T. A. (2016)
Грушко С. П. - Категорії мети та причини у смисловому полі української та німецької мов (2016)
Наші автори (2016)
Правила оформлення статей до збірника "Література та культура Полісся" (2016)
Котляров В. В. - Математичний опис та формалізація типів спотворень у цифровому каналі зв'язку з OFDM-сигналами, Мирончук О. Ю., Шпилька О. О. (2016)
Ляшук А. Н. - Двухэтапная каузальная фильтрация однородного изображения при наличии коррелированной помехи, Хамула С. В., Жук С. Я. (2016)
Шаповалов Ю. І. - Визначення потужності лінійних параметричних кіл у середовищі системи програмних функцій MAOPCs, Мандзій Б. А., Бачик Д. Р. (2016)
Trubin A. A. - Coupling coefficients of different cylindrical dielectric resonators in the open space (2016)
Товкач И. О. - Рекуррентный алгоритм пассивной локации в сенсорной сети на основе измерения мощности принимаемого сигнала, Жук С. Я. (2016)
Даник Ю. Г. - Методика планування проведення сеансів на вузлах зв’язку, Коріненко В. В., Бовсуновський В. Ю. (2016)
Дем’яненко П. О. - Нейтралізація впливу дестабілізуючих факторів на похибки вимірювачів на основі волоконно-оптичних давачів з імпульсною модуляцією, Зіньковський Ю. Ф. (2016)
Shulyak A. P. - Criteria and Procedures for Estimating the Informativity and Feature Selection in Biomedical Signals for their Recognition, Shachykov A. D. (2016)
Dvornikov О. V. - The main characteristics of SiGe HBTs at low temperatures, Tchekhovski V. А., Dziatlau V. L., Prokopenko N. N. (2016)
Інформація для авторів (2016)
Показники роботи легкої промисловості України (2013)
Українська асоціація підприємств легкої промисловості "УКРЛЕГПРОМ" (2013)
11 причин, що роблять нас корисними для вашого бізнесу (2013)
Перспективний напрям сталого розвитку шкіряної промисловості України (2013)
Легка промисловість: українське взуття - конкурентоздатне (2013)
22 непорушних законів маркетингу (2013)
Як складати службову записку (2013)
Ill Міжнародна спеціалізована виставка хутра і виробів з хутра FUR EXPO Ukraine мала успіх! (2013)
Всеукраїнська ювілейна виставка "Стиль" (2013)
"Зорянка" (2013)
Паливода О. М. - Перспективи створення та напрями державної підтримки регіональних кластерних ініціатив, Плаван В. П., Лішук В. В. (2013)
Адаптація дітей індиго в сучасному суспільстві (2013)
Тенденції дитячої моди сезон осінь-зима 2013-2014 (2013)
"Inblu" (2013)
ПАТ "Володарка" (2013)
Леонід Тарасович Гавриш, голова спостережної ради ПАТ"Володарка" (2013)
Традиції та високі технології у сучасній моді (2013)
Експотехмаш 10-13 вересня 2013р. (2013)
Мода минулих тисячоліть (2013)
Чарівник паризької моди Крістіан Діор (2013)
Цимбаленко Н. В. - Особливості управління людським капіталом підприємств легкої промисловості, Тарасенко І. О. (2013)
Войтюк М. В. - Дослідження формування головок головних уборів гідро-вакуумно-пульсуючим способом (2013)
Маленька чорна сукня з моди ніколи не виходить (2013)
Швидкоплинність і новизна майбутнього (2013)
Медвідь О. Г. - Аналіз впливу затверджувача лейконату та струмів надвисокої частоти на міцність клейового шва, Олійникова В. В., Свістунова Л. Т., Гондарчук П. М. (2013)
Підприємства галузі (2013)
Підприємства галузі (2013)
Як правильно доглядати за новим взуттям (2013)
27 Міжнародна спеціалізована виставка взуття, шкіри та хутра " LEATHER AND SHOES” (2013)
Титул, зміст (2015)
Ізовіт В. А. - Привітання та звернення (2015)
Грищенко І. М. - Привітання та звернення (2015)
Освітній процес в університеті: стан та перспективи (2015)
Науково - інноваційна діяльність університету в умовах трансформації освітнього процесу (2015)
Технологічна підсистема університету: завдання та проблеми (2015)
Матеріально-технічне забезпечення діяльності університету (2015)
Факультет мехатроніки та комп’ютерних технологій: вчора, сьогодні, завтра (2015)
Факультет дизайну: вчора, сьогодні, завтра (2015)
Факультет технологій, сервісу та моди: вчора, сьогодні, завтра (2015)
Факультет економіки та бізнесу: вчора, сьогодні, завтра (2015)
Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій: вчора, сьогодні, завтра (2015)
Факультет ринкових, інформаційних та інноваційних технологій: вчора, сьогодні, завтра (2015)
Юридичний факультет на нових теренах (2015)
"Печерські каштани" – від ситцевих балів до сучасності (2015)
Ділові партнери університету: Київський шкірзавод "Чинбар" (2015)
Тріада "Бізнес – Університет – Студент": сучасна модель успіху (2015)
Zynkevych E. - The works of Jean Sibelius in the symphony concerts in Kyiv (1902–1906) (2016)
Glivinsky V. - Stravinsky’s dialogicity (2016)
Бабенко К. С. - Алонімія як феномен авторства: теоретичні аспекти дослідження (2016)
Иванников Т. П. - Современная английская гитарная музыка: диалог времен (2016)
Ліва Н. В. - До питання жанрових девіацій у європейській духовній музиці другої половини ХХ – початку ХХІ століть (2016)
У Цзин Инь - Внутренняя музыкальность как художественный принцип китайской поэзии (2016)
Менделенко Д. В. - Бергсонівська "динамічна схема" як принцип організації цілого у творах Ф. Пуленка (на прикладі Сонати для флейти та фортепіано) (2016)
Вавшко І. В. - Строфа у композиції рок-балади (2016)
Баланко О. М. - Виконавська мобільність як чинник розвитку сучасної камерної вокальної музики (2016)
Жукова Н. А. - "Інтимна відгородженість" Теофіля Ґотьє: проект "чистого" мистецтва (2016)
Савицкая Л. Л. - Индустриальный лик харьковского авангарда. 1920-е годы (2016)
Овчарук О. В. - Антропологічний вимір культурологічного знання: методологічний аспект (2016)
Супрун О. В. - Нові реалії музичної класики у пострадянському культурному просторі (2016)
Співаченко О. С. - Федір Стравінський та Україна: історіографія, вектори дослідження теми (2016)
Коропенко М. В. - Сценографія Казимира Малевича до опери "Перемога над сонцем" як джерело ідей сучасного дизайну одягу (2016)
Джишиашвілі О. В. - Жінки-фотографи та їх внесок у розвиток фотомистецтва ХІХ – початку ХХ століть (2016)
Гаюк І. Я. - Специфіка дослідження культури вірменської діаспори в Україні (2016)
Халілова Л. С. - Культурно-етнографічні відмінності весільних обрядодій етнічних груп кримських татар (2016)
Чернета Т. О. - Методична спадщина А. Ф. Омельченка (2016)
Михайлова Р. Д. - Езотерика в пластичному виразі сучасної української картини (на прикладі творчості В’ячеслава Странніка) (2016)
Романенкова Ю. В. - Эксперимент как стержень творческой манеры киевского живописца Василия Жирова (2016)
Піщанська В. М. - Декоративне різьблення в козацькій культурі доби Бароко (2016)
Жильцова О. П. - Тенденції розвитку розписної емалі XVI сторіччя (на прикладі декоративного емалевого посуду) (2016)
Дубрівна А. П. - Стародавня образотворча культура як першооснова абстрактного мистецтва України (2016)
Миленька Г. Д. - Драматургічні парадокси Габріелє Д'аннунціо (2016)
Бацак К. Ю. - Італійська оперна сцена Одеси (1831–1838 рр.) (2016)
Ільєнко І. М. - Просторова еволюція музично-хореографічних взаємодій (ХVII–XVII століття) (2016)
Коростельова М. Д. - Трансгресія в хореографічному мистецтві (на прикладі балету "Спляча красуня" Матса Ека) (2016)
Щербакова Н. Ю. - Міжнародні наукові читання "Методологія сучасного музикознавства" (2016)
Станіславська К. І. - Лекторська майстерність студента-музикознавця як складова професійної компетентності (2016)
Кущ Є. В. - Концептуальний синтез як предмет наукового дослідження (2016)
Долгіх Я. В. - Нейгаузи: варіації на єлисаветградську тему (2016)
Содержание (2013)
Чисников В. Н. - Открытие и освящение Киевского кабинета научно-судебной экспертизы 2 февраля 1914 года (2013)
Комаха В. О. - Туфанов Микола Миколайович – український судовий медик, один із засновників КНСЕ при прокуророві київської судової палати (2013)
Немно Ю. М. - Кінесика як спеціальне нетрадиційне знання в криміналістиці (2013)
Тульчій І. - Проблема криміналістичного забезпечення виконавчого провадження (2013)
Корж В. П. - Криміналістичне обґрунтування та доказове значення висновку експерта в суді (2013)
Ващук О. П. - Криміналістична класифікація ознак зовнішності людини: теоретичний аспект (2013)
Лозовий А. І. - Сучасний стан та перспективи розвитку судово-експертної діяльності (2013)
Пеньковский В. П. - Вопросы системы и структуры экспертной службы безопасности Украины и ее задачи (2013)
Смирнова С. А. - Актуальные задачи развития судебной экспертизы (2013)
Майстренко О. І. - Перспективи розвитку судової експертизи (2013)
Сімакова-Єфремян Е. Б. - Проблемні питання застосування нового Кримінального процесуального кодексу України під час призначення та проведення судової експертизи (2013)
Гапотченко Г. М. - Удосконалення правового врегулювання проведення окремих експертиз у кримінальному провадженні (2013)
Попелюшко В. О. - Експертні знання в кримінальному провадженні за новим КПК України та допит експерта в суді (2013)
Бідняк Г. С. - Обов’язки експерта за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (2013)
Янчук О. Ю. - Проблемні питання призначення судової експертизи в господарському судочинстві (2013)
Седнєв В. В. - Загальноструктурні протиріччя теорії судової експертизи (2013)
Чаплинська Ю. А. - Форми використання спеціальних знань (2013)
Партоленко Н. В. - Можливості використання спеціальних знань в діяльності нотаріуса (2013)
Щербаковский М. Г. - Компетенция и компетентность судебного эксперта, Щербаковская Л. П. (2013)
Клименко Н. І. - Щодо інтеграційної функції судової експертології (2013)
Пиріг І. В. - Класифікація судових експертиз та проблеми вдосконалення законодавства (2013)
Біленчук П. Д. - Сучасна класифікація методів судової експертизи, Ковальова В. В., Шульга О. О., Стрілець Г. А. (2013)
Перепічка О. І. - Комплексна експертиза та комплекс експертиз: порівняльний аналіз (2013)
Біленчук П. Д. - Сучасні інноваційні засоби підготовки експертів в Україні, Шульга Ю. О. (2013)
Сокиран М. Ф. - Окремі питання професійної підготовки експертів-криміналістів ОВС (2013)
Хоша В. В. - Теоретичні та практичні аспекти інтерпретації вимог міжнародного стандарту ISO 17025 з урахуванням специфіки судово-експертної діяльності (2013)
Полтавський А. О. - Деякі особливості роботи вимірювальної лабораторії при акредитації за ДСТУ ISO 17025, Лінючев Г. В., Посільський О. О. (2013)
Рувін О. Г. - Структура та зміст експертних методик, Полтавський А. О., Назаров В. В., Гамов Д. Ю., Лінючев Г. В., Посільський О. О. (2013)
Полтавський А. О. - Актуальні питання вдосконалення методичного забезпечення судово-експертної діяльності, Прокопенко М. А., Кириленко С. С. (2013)
Свобода Є. Ю. - Напрями використання автоматизованих аналітико-інформаційних систем в розслідуванні злочинів (2013)
Плукчи Л. В. - Мотив и мотивация в расследовании преступлений (2013)
Панасюк А. О. - Місце невербальної інформації в допиті (2013)
Мельник Р. В. - Особливості ежекції стріляних гільз при огляді місця події із застосуванням вогнепальної зброї (2013)
Приходько Ю. П. - Розслідування злочинів, пов’язаних з використанням енергії вибуху (2013)
Александренко Е. В. - Современные возможности судебных экспертиз и направления их использования при расследовании серийных сексуальных убийств (2013)
Корж В. П. - Документальные источники информации об организованной преступной деятельности в сфере экономики: понятие, виды, методы исследования (2013)
Садченко О. О. - Спеціальні знання у методиці розслідування кримінальних правопорушень у сфері обігу культурних цінностей (2013)
Мельник О. В. - Дактилоскопіювання населення сьогодні: варто чи ні? (2013)
Черепущак В. В. - Проведення слідчих (розшукових) дій із застосуванням відеозйомки (2013)
Сохранич Т. В. - Проблеми використання спеціальних знань експерта-почеркознавця у цивільному судочинстві, Абросимова В. Г. (2013)
Кириленко С. С. - Історія розвитку діагностичних досліджень в судовому почеркознавстві (2013)
Ніколайчук Т. В. - Основні фактори, що змінюють почерк (2013)
Кузнецова Т. В. - Щодо можливостей встановлення статі виконавця рукописного тексту, виконаного "друкованим” почерком (2013)
Мельник Д. В. - Проблемні аспекти використання існуючих кількісних методів дослідження почерку (2013)
Свобода Є. Ю. - Судово-почеркознавча експертиза підписів: сучасні можливості (2013)
Лисенко А. М. - Нетрадиційний погляд на порівняльне дослідження підроблених підписів (2013)
Karapetyan M. G. - Handwriting as an object of diagnostic research (2013)
Костів І. В. - Деякі особливості міжкультурної комунікації у ділових документах, виконаних арабською графікою, при виконанні криміналістичних досліджень (2013)
Кравченко О. М. - Судова лінгвістична експертиза. Її місце в класифікації судових експертиз (2013)
Свиридова Л. В. - Актуальність лінгвістичних досліджень у судово-експертній практиці (2013)
Попович І. І. - Криміналістичний аналіз комплексної експертизи (2013)
Смотров С. А. - Идентификационные исследования документов, напечатанных с применением капельно-струйных печатающих устройств, Смотров И. С. (2013)
Пелюшок В. Г. - Визначення справжності документу, виготовленого електрофотографічним способом, шляхом встановлення послідовності нанесення його реквізитів (2013)
Меликов А. С. - Оптическая и цифровая фильтрация при выявлении содержания вдавленных текстов, Панахов Н. Т. (2013)
Науменко С. М. - Способи підробки свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та проблемні питання їх експертного дослідження (2013)
Будзієвський М. Ю. - Криміналістичне дослідження печатних форм, виготовлених фотополімерним способом (2013)
Силкін О. С. - Електронний паспорт як об’єкт технічної експертизи документів (2013)
Полтавський А. О. - Деякі аспекти методичного забезпечення комплексного дослідження реквізитів документів при встановленні абсолютного часу їх виконання , Посільський О. О. (2013)
Арешонков В. В. - Помилки при проведенні судово-балістичних експертиз та окремі шляхи їх усунення (2013)
Мельников І. М. - Проблемні питання встановлення приналежності вибухових пристроїв до боєприпасів (2013)
Щукін О. Ю. - Дослідження пошкоджених корозією рельєфних знаків на транспортних засобах, Ліпська Е. І., Радкевич Д. А., Грицишин П. М. (2013)
Пасічник В. В. - Аналіз ефективності найбільш поширених методик дослідження вибухових речовин (ВР) та продуктів вибуху методом тонкошарової хроматографії (ТШХ), Шкурдода С. В. (2013)
Шабля О. М. - Особливості експертного дослідження ознак оригінальності цифрових відео-звукозаписів у разі неможливості дослідити пристрій запису, Полякова М. В. (2013)
Рукавішников В. С. - Деякі аспекти використання файл-менеджеру "Total Commander” у якості допоміжного інструменту при проведенні експертиз відео-звукозапису (2013)
Струк І. О. - Визначення термінів "оригінальна фонограма” та "дублікат фонограми” при судово-експертному дослідженні цифрових звукозаписів, Харабуга Ю. С. (2013)
Будко Т. В. - Судебно-лингвистическая экспертиза устной речи: теоретико-прикладные проблемы, Ованнисян А. Л. (2013)
Кирдун А. А. - Криминалистическая экспертиза звукозаписей в Республике Беларусь на современном этапе (2013)
Андреева А. В. - Фонетический анализ звучащей речи в криминалистической экспертизе звукозаписей и проблема нормы (2013)
Неня О. В. - Структурна класифікація мікрооб’єктів та вибір методів їх дослідження (2013)
Дем’янчук Р. М. - Особливості ідентифікації органічних пігментів при криміналістичному дослідженні лакофарбових матеріалів, Заяць Н. О. (2013)
Руднев В. А. - Установление единого источника происхождения на примере исследования моторного масла, Климчук А. Ф., Прокопенко А. А., Карножицкий П. В. (2013)
Акопян С. М. - Некоторые аспекты нового направления исследований судебной химической экспертизы в Республике Армения (2013)
Ковкин В. Н. - Понятие уровня опасности при исследовании действий водителей транспортных средств в условиях дорожно-транспортного происшествия, Варлахов В. А. (2013)
Антонюк О. В. - Уточнення нормативного часу реакції водія при експертних розрахунках, Борщевський П. Г., Гардерман В. Д. (2013)
Рудаков В. Л. - Комплексное исследование механизма наезда на пешехода (случай из экспертной практики), Надеев А. И., Суслов В. В. (2013)
Лабинцев В. А. - Общий подход к исследованию следовой информации (следов на транспортных средствах) при проведении транспортно-трасологической экспертизы, Казаров А. А., Хоробрых П. Н. (2013)
Коміссаров М. Л. - Використання графічного моделювання в транспортно-трасологічній експертизі, Коміссарова Н. О. (2013)
Стабровський О. І. - Дослідження впливу різних факторів на параметри гальмування автомобіля (2013)
Афанасьев Л. В. - Исследование механизма возникновения пожара, сопровождаемого утечкой жидкого топлива из топливной системы автомобиля (2013)
Сабадаш Р. В. - Правові підстави призначення та деякі особливості судової комп’ютерно-технічної експертизи за новим КПК України (2013)
Нізовцев Ю. Ю. - Криміналістичне дослідження автоматизованих систем, що піддавалися віддаленій атаці на відмову в обслуговуванні: лог-файли сервісів та файли-звіти діагностичних утиліт, як безпосередні об’єкти дослідження (2013)
Прокопенко С. Д. - Проблемы копирования данных с накопителей с дефектными секторами при производстве компьютерно-технических экспертиз (2013)
Юлов С. О. - До питання встановлення факту застосування персонального комп’ютера у здійсненні грального бізнесу (2013)
Харабуга Ю. С. - Актуальні питання судової комплексної експертизи програмного забезпечення (2013)
Семененко О. О. - Стан інформаційного забезпечення, необхідного для проведення електротехнічної експертизи приладів обліку спожитої електричної енергії (2013)
Агаларов А. Х. - Методические рекомендации по проведению экспертиз по делам о нарушении правил техники безопасности при эксплуатации внутридомового газового оборудования, Маммедов М. М. (2013)
Кузін М. О. - Побудова методики ретроспективного дослідження знеміцнення залізничних конструкцій на основі фрагментарно відображеної інформації, Курильова О. Ф., Гординська Н. В. (2013)
Бордюгов Л. Г. - Дослідження обставин та організаційно-технічних причин і наслідків надзвичайної екологічної ситуації – новий вид досліджень в судово-експертних установах (2013)
Коваленко О. В. - Розвиток судово-економічної експертизи в Україні (2013)
Водоп’ян Н. Ф. - Основні вимоги щодо призначення та проведення судово-економічної експертизи (2013)
Савченко І. О. - Проблемні питання при застосуванні в експертній практиці методик проведення судово-економічних експертиз, Глущенко С. І. (2013)
Смольский А. П. - Проблемы выявления признаков криминального банкротства и проведения судебных экспертиз по этим вопросам (2013)
Желавська О. О. - Про створення судової товарознавчої експертизи в Київському НДІ судових експертиз та практику її проведення (2013)
Рудакова Е. И. - Исследование галантерейных изделий при проведении судебно-товароведческих исследований, Бондаренко Л. В. (2013)
Шевченко О. В. - Історія становлення судово-товарознавчих експертиз (2013)
Ткачук Т. М. - Порушення прав на торговельну марку у кримінальному процесі: особливості кваліфікації, Поліщук І. Ю. (2013)
Охромєєв Ю. Г. - Проблемні питання проведення судової експертизи при встановленні новизни корисної моделі, Гуля С. Л. (2013)
Онищук А. І. - Web-сайт у сфері інтелектуальної власності (2013)
Авдеева Г. К. - Проблемы установления факта нарушения авторского права на компьютерную программу (2013)
Бараев Т. М. - Учение Н. И. Пирогова об огнестрельной ране и его значение для современной судебно-медицинской практики (к 140-летию со дня рождения М. И. Райского) (2013)
Шамонова Т. Н. - Экспертиза биологических объектов человека в классификации судебных экспертиз (2013)
Уманський Д. О. - Використання цитологічних препаратів в якості об’єктів ідентифікацйного дослідження із застосуванням молекулярно-генетичних методів (2013)
Яворський Б. І. - Експертна оцінка індивідуалізуючої панелі з 15 мікросателітних локусів, яка використовується у судово-медичній практиці України, Кривда Р. Г. (2013)
Плевинскис П. В. - Новый вид травмы в кабине (салоне) автомобиля — травма, обусловленная исключительно дефектами дорожного покрытия (2013)
Воробйов М. М. - Автомобільна травма – питання без відповіді (2013)
Кірізлєєв С. М. - Призначення судової мистецтвознавчої експертизи (2013)
Кузьменко В. П. - Деякі питання, що виникають при призначенні психіатричної експертизи у кримінальному процесі (2013)
Саламатин А. В. - Возможности судебной экспертизы запаховых следов человека в расследовании преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, Панфилова З. Ю. (2013)
Аветисян Т. О. - Некоторые проблемы судебной экспертизы пищепродуктов и возможные пути их преодоления, Цаканян А. В., Андреасян Н. А. (2013)
Aветисян T. O. - Антибиотикочувствительность микроорганизмов, как эпидемиологический метод анализа при судебной экспертизе пищепродуктов, Андреасян Н. А., Цаканян А. В., Алексанян Ю. Т., Мелик-Андреасян Г. Г. (2013)
Актуальна інформація для авторів та читачів (2016)
References on the articles (2016)
Сокуренко В. В. - Міжнародне співробітництво як один із пріоритетних напрямів підвищення ефективності підготовки працівників для органів та підрозділів Національної поліції України (2016)
Ільїн О. В. - Судоустрій на українських землях Російської імперії в першій половині XIX ст. (до судової реформи 1864 р.) (2016)
Ільницький М. С. - Місцеве самоврядування як форма народного волевиявлення (2016)
Логвиненко Є. С. - Смертна кара у Давньому Римі (2016)
Логвиненко І. А. - Проблеми формування національної армії в УНР (березень 1917 – квітень 1918 рр.) (2016)
Пампура М. В. - Поняття та основні виміри глобалізації як специфічної форми сучасного трансформаційного процесу (2016)
Проневич О. С. - Адаптація вітчизняного законодавства до законодавства Європейського Союзу: доктринально-правовий аспект (2016)
Бондаренко О. О. - Залучення експерта до кримінального провадження (2016)
Глобенко Г. І. - Деякі питання регламентації початку досудового розслідування у кримінальному процесі України (2016)
Греченко В. А. - Агентурно-розшукова діяльність міліції УСРР у 1920-ті роки (2016)
Івашко С. В. - Наукова розробленість протидії підрозділами карного розшуку грабежам на об’єктах залізниці (2016)
Коцан І. Д. - Охорона громадського порядку міліцією Харківщини в 20-х роках ХХ ст. (2016)
Манжай О. В. - Особливості огляду засобів комп’ютерної техніки (2016)
Морозова Я. О. - Сучасний стан правового регулювання протидії підрозділами кримінальної поліції організованій злочинності загальнокримінальної спрямованості (2016)
Пеньков С. В. - Сучасний стан наукової розробленості використання засобів оперативно-розшукової діяльності у протидії злочинності (2016)
Перлін С. І. - Основні етапи розвитку криміналістичної техніки в експертних установах МВС України (2016)
Попов С. Ю. - Ефективність здійснення оперативної закупки підрозділами кримінальної поліції за сучасного нормативно-правового регулювання (2016)
Пчолкін В. Д. - Криміналістична характеристика злочинів, що вчинюються у сфері економічної діяльності, Іванцова О. В. (2016)
Юхно О. О. - Проблеми вдосконалення правового регулювання оперативно-розшукової діяльності та її узгодженості з кримінальним процесуальним законодавством України (2016)
Кобзєва Т. А. - Правоохоронні органи в системі державних суб’єктів управління фінансовою системою України (2016)
Крупнова Л. В. - Проблема ефективності виконавчого провадження в Україні: адміністративно-правовий аспект (2016)
Фелик В. І. - Особливості адміністративно-правового статусу Національної поліції України як суб’єкта профілактичної діяльності (2016)
Аврамова О. Є. - Відумерлість майна: аналіз правового статусу (2016)
Жорнокуй Ю. М. - Окремі питання договорів про реорганізацію юридичної особи (2016)
Худякова О. В. - Правова регламентація обмежень прав поліцейських у контексті прийняття на службу до Національної поліції України (2016)
Гончаренко І. Б. - Досвід підготовки кадрів для сектору безпеки та оборонипровідних країн світу та шляхи його впровадження в Україні, Михайлова Ю. О. (2016)
Греченко В. - Россіхін В. В. Організаційно-правові засади діяльності пе- нітенціарної системи в Україні (1917–1991 рр.) : монографія / В. В. Россіхін. – Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2015. – 368 с (2016)
На книжкову полицю (2016)
До відома наукової громадськості! (2016)
Наші автори (2016)
Порядок подання матеріалів для публікації у збірнику наукових праць "Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ" (2016)
Вихідні дані (2016)
Алімпієв Є. В. - Застосування трансмісійного підходу у монетарному та фінансовому регулюванні української економіки (2015)
Андрощук Г. О. - Інститут комерційної таємниці в системі економічної безпеки: стан, тенденції та механізм забезпечення захисту (2015)
Буторіна В. Б. - Механізм здійснення інноваційної політики в Україні у частині інноваційного забезпечення наукоємної індустрії (2015)
Водянка Л. Д. - Перспективи розвитку бізнес-інкубаторів в Україні, Горошовська К. В. (2015)
Грушко О. В. - Теорія політичної ренти (2015)
Денисюк В. А. - Аналіз зовнішньої торгівлі товарами за рівнем технологічності у Хмельницькій області (2015)
Залознова Ю. С. - Соціокультурний вимір модернізаційних змін України в координатах глобальних викликів, Панькова О. В. (2015)
Мельник О. І. - Елементи конкурентоспроможності аграрного сектора економіки України (2015)
Мозолюк Н. І. - Теоретичні особливості відтворення суспільних благ у ринковому середовищі (2015)
Музичук І. В. - Еволюція поглядів на співвідношення економічного і соціального в економічній науці (2015)
Олійник О. В. - Особливості інноваційного розвитку аграрного сектору національної економіки, Сідельнікова І. В. (2015)
Паршин Ю. І. - Інформаційні зв’язки системи формування рішень щодо забезпечення сталого розвитку національного господарства (2015)
Паршина М. Ю. - Наукові підходи до визначення та оцінки потенціалу регіону (2015)
Попович О. С. - Капіталізація соціального потенціалу – недооцінений фактор економічного розвитку (2015)
Радченко Л. П. - Рейтингові оцінки та важелі підвищення інноваційності національної економіки України (2015)
Свідер О. П. - Технології державного стимулювання залучення прямих іноземних інвестицій (2015)
Филюк Г. М. - Високий рівень монополізації української економіки – бар’єр на шляху підвищення рівня її конкурентоспроможності (2015)
Харазішвілі Ю. М. - Проблеми інтегрального оцінювання та стратегічні пріориети інноваційного розвитку України, Дронь Є. В. (2015)
Ящишина І. В. - Соціальна ефективнісь інноваційної політики ЄС (2015)
Антонова Т. А. - Научные кадры в инновационной системе экономики Беларуси (2015)
Соловьев В. П. - Свойства интуитивного и формализованного знания как элементов потребительского рынка (2015)
Бєляєва Л. А. - Система інформаційної безпеки при використанні комп’ютерних технологій (2015)
Бондар В. С. - Оцінка ефективності використання енергетичної верби в якості твердого біопалива, Фурса А. В., Стрельбіцький П. А. (2015)
Бурковський А. П. - Стан виробництва та переробки сільськогосподарської продукції на Хмельниччині, Бурковський П. А. (2015)
Верба В. А. - Професіоналізація управлінського консультування: глобальні тенденції та вітчизняні реалії (2015)
Ворфоломєєва О. М. - Проблеми кадрової безпеки підприємств, Яковлєва О. В. (2015)
Гаврилюк В. М. - Об’єкт лізингових відносин: ознаки, характеристики та функції (2015)
Крисанов Д. Ф. - Зношення та відтворення основних засобів переробно-харчових виробництв на інноваційній основі (2015)
Кучер О. В. - Формування принципів маркетингової збутової політики підприємств, Гофман М. О. (2015)
Кушнір О. К. - Малий бізнес в Україні: проблеми розвитку (2015)
Лисак В. Ю. - Формування і розвиток мотиваційних теорій та їх роль в діяльності підприємств (2015)
Маковоз О. С. - Корпоративна культура як складова управління підприємством (2015)
Мангушева А. Ю. - Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в компаніях ІТ-сфери (2015)
Мельник О. В. - Формування та реалізація стратегічно орієнтованого управління нематеріальними активами підприємства (2015)
Оберемчук В. Ф. - Стратегія розвитку бренду роботодавця як складова бізнес-стратегії підприємства (2015)
Олійник О. С. - Спиртові підприємства: особливості розвитку та управління (2015)
Поліщук В. С. - Формування прибутку підприємства в умовах ринкових відносин (2015)
Попова С. М. - Правове регулювання операцій з фінансового лізингу та факторингу (2015)
Рарок О. В. - Тенденції розвитку малого підприємництва в сільській місцевості (2015)
Саїнський Д. А. - Аналіз шляхів стабілізації соціально-економічних процесів в галузі хмелярства України (2015)
Шевчук Л. М. - До питання розробки стратегії техніко-технологічного оновлення підприємств (2015)
Пармакли Д. М. - Применение графиков в экономических исследованиях: современный взгляд (2015)
Marcinkowski B. - The selection of suppliers in the process of cooperation (2015)
Narojczyk S. - Types of industrial cooperation in the pol-makgeneral partnership (2015)
Nowak D. - The impact of cooperation on the behavior of entrepreneurial businesses (2015)
Андрейцева І. А. - Харизма та харизматичне лідерство в управління трудовим потенціалом суспільства (2015)
Антонюк В. П. - Проблеми відтворення людського капіталу східних регіонів України в умовах збройного конфлікту (2015)
Боднарук О. О. - Аналіз динаміки причин виробничого травматизму у Чернівецькій області за 2002–2013 роки, Білик Л. С., Ткаченко І. В. (2015)
Вишневський О. С. - Соціальна політика в умовах системної кризи як фактор збереження людського капіталу (2015)
Гриненко А. М. - Освітні індикатори в системі соціальних індикаторів соціальної згуртованості суспільства, Кирилюк В. В. (2015)
Кобеля З. І. - Регіональна політика у сфері ринку праці та працевлаштування (2015)
Кузовенкова Н. В. - Нормування праці як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства (2015)
Лобанова Л. С. - Система підготовки наукових кадрів як пріоритет розвитку людського капіталу: український контекст, Гуменюк А. Ю. (2015)
Максимюк Г. М. - Коучінг як стиль управління персоналом підприємства (2015)
Новікова О. Ф. - Модернізація державного управління у контексті збереження людського потенціалу в умовах обмежених можливостей, Сидорчук О. Г. (2015)
Олійник Н. Ю. - Ефективність застосування педагогічних технологій у формуванні творчої особистості студента економічних спеціальностей (2015)
Рарок Л. А. - Основні показники розвитку соціальної інфраструктури сільських територій (2015)
Стрельбіцький П. А. - Світовий досвід мотивації праці та можливість його впровадження в Україні, Стрельбіцька О. П. (2015)
Тітаренко О. М. - Різні підходи до виміру соціального капіталу (2015)
Ткачук В. В. - Інноваційні кроки регулювання інформаційних потоків управлінського процесу (2015)
Ходикіна І. В. - Мотивація, розвиток персоналу та створення корпоративної культури – запорука ефективного управління персоналом компанії та успішної діяльності компанії (2015)
Чаплінський В. Р. - Формування та розвиток концепції людського капіталу (2015)
Шаульська Л. В. - Модернізація системи суспільних відносин в контексті підвищення цінності та престижу праці, Панькова А. Д. (2015)
Титова Т. П. - Селективная иммиграционная политика как инструмент управления человеческим капиталом: стратегии и практики привлечения высококвалифицированных специалистов (2015)
Баженова С. Е. - Тенденції розвитку міжнародного туроперейтингу (2015)
Кизенко О. О. - Ключові індикатори економічної ефективності ресторану: стратегічний контекст (2015)
Ковтуник І. І. - Фінансовий менеджмент у готельному підприємстві (2015)
Опря Б. О. - Поліконфесійність поділля як чинник розвитку релігійного та паломницького туризму (2015)
Смирнов І. Г. - Військова логістика та… круасан (2015)
Буга О. - Стратегия развития современного туризма: теория и методология, Мельник Н. (2015)
Daubariene J. - Rural tourism services innovation in Utena region, Lithuania (2015)
Титул, зміст (2016)
Жикаляк М. В. - Виснаження ефективних запасів корисних копалин – загроза національній безпеці України (2016)
Васильєва І. В. - Оцінка фізико-механічних властивостей і якості вугільних пластів за даними комплексу геофізичних досліджень свердловин (2016)
Саніна І. В. - Досвід виконання оцінки експлуатаційних запасів підземних вод у складних гідрогеологічних умовах Вигорлат-Гутинського пасма, Лютий Г. Г. (2016)
Онуфришин С. В. - Селюківська площа – полігон для вивчення карбонатних відкладів візейського ярусу. Стаття 1, Іванишин В. А., Корзаченко М. М. (2016)
Лебідь В. П. - Про особливості освоєння нового напряму геологорозвідувальних робіт у Східному регіоні України. Стаття 1. Об’єктивні складнощі картування базогенного комплексу (2016)
Чепіжко О. В. - Окреслення перспектив використання газогідратів у Чорному морі як критерій пошуку природного газу, Кадурін В. М., Кадурін С. В., Какаранза С. Д., Лосєва Л. Ю. (2016)
Рой М. М. - Освоєння та інтенсифікація припливу вуглеводнів методом миттєвих депресій для розширення межі кондиційності колекторів, Ластовкa В. Г. (2016)
Ухвала Геологічного форуму "Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво (Геофорум–2016)”, с. Коблеве Миколаївської обл., 15–20 серпня 2016 р. (2016)
Академік В’ячеслав Михайлович Шестопалов (до 80-річчя від дня народження) (2016)
Шаталов М. М. - Петро Федорович Шпак – видатний міністр і вчений епохи розквіту геології в Україні (до 85-річчя від дня народження) (2016)
Пам’яті Басана Петра Тихоновича – талановитого організатора й новатора геологорозвідувальних робіт на Донбасі (2016)
Головко Д.Б. (2016)
Привітання з Днем працівників легкої промисловості (2016)
Грищенко І.М. - Діяльність вітчизняних хутропереробних підприємств, Данилкович А.Г., Мокроусова О.Р. (2016)
Кластер легкої промисловості на виставці "Зроблено в Києві" (2016)
ІІІ галузевий ярмарок вакансій (2016)
Чернігівська взуттєва фабрика "Берегиня” (2016)
XVI Мiжнародний конкурс "Печерськi каштани” (2016)
10 кращих музеїв моди (2016)
Романкевич О.В. - Термодинамика крашения дисперсными красителями, Гараніна О.А. (2016)
Ковальов Ю.А. - Аналіз об’єктів транспортування в логістичних системах взуттєвого виробництва, Плешко С.А., Лавренчук В.І. (2016)
Кулік Т.І. - Аналіз ринку взуття із полімерних матеріалів, Злотенко Б.М. (2016)
Михайлова Г.М. - Формування асортиментної політики та характеристика асортименту постільних виробів ТОВ "ГЕРД БІЛЛЕРБЕК ГМБХ", Добарина А.О. (2016)
2016.Світові ринки.Технічний текстиль (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Pirog T. P. - Microbial surface-active substances as antiadhesive agents, Savenko I. V., Lutsay D. A. (2016)
Kaniuk M. I. - Prospects of curcumin use in nanobiotechnology (2016)
Chernyshenko V. O. - Calix(4)arene C-145 effects on сellular haemostasis, Korolova D. S., Nikolaienko T. V., Dosenko V. Е., Pashevin D. O., Kalchenko V. I., Cherenok S. O., Khranovska N. N., Garmanchuk L. V., Lugovskoy E. V. (2016)
Manoilov K. Yu. - Interaction of recombinant diphtheria toxoids with cellular receptors in vitro, Labyntsev A. J., Korotkevich N. V., Kolibo D. V., Komisarenko S. V. (2016)
Varbanets L. D. - Complexes of biscitratogermanates and biscitratostanates with metals are modifiers of Bacillus thuringiensis var. іsraelensis peptidases and Penicillium canescens, ladosporium cladosporioides and Aspergillus niger α-galactosidases activities, Nidialkova N. A., Borzova N. V., Seifullina I. I., Martsinko E. E., Chebanenko E. A. (2016)
Lakhneko O. R. - SSR analysis in the study of genetic diversity and similarity of barley cultivars, Morgun B. V., Kalendar R. M., Stepanenko A. I., Troianovska A. V., Rybalka O. I. (2016)
Skachkova O. V. - Staphylococcus aureus Wood 46 сytoplasmic membrane extract as a factor for the maturation of the dendritic cells, Khranovska N. M., Skivka L. M., Sydor P. I., Inomistova M. V., Vitryk T. S. (2016)
Didenko G. V. - Antitumor and antimetastatic efficiency of antitumor vaccine and amixin combined action in mice with Lewis lung carcinoma, Lisovenko G. S., Krutz O. O., Cheremshenko N. L., Voeykova I. M., Potebnya G. P. (2016)
Титул, зміст (2012)
Луцький О. - Партія регіонів ініціює загальнонаціональний експертний "круглий стіл" для обговорення законопроекту "Про засади державної мовної політики", а опозиція оголосила безстрокову всеукраїнську акцію протесту "За мову і за Батьківщину" (2012)
Ковальський В. - Леонід Кравчук: "Конституція не повинна бути ейфорійною" (2012)
Колюх В. - Інститут президентства в Україні як об’єкт конституційного процесу (2012)
Литвин В. - Перемога 1945 р.: історична реальність і суспільна рефлекція (історіософські нотатки) (2012)
Вєдєнєєв Д. - Пам'ять про захисників вітчизни - джерело віри в майбутнє держави (2012)
Каліновська С. - Переможені лікують переможців у "Гаю" (2012)
Ковальський В. - Василь Назаренко: "Інвалідів примушують ходити з простягнутою рукою" (2012)
Цирфа Ю. - Чиказькі пристрасті. Нова безпекова тактика НАТО (2012)
Малієнко О. - Свято на вулиці майстрів пера і мікрофона (2012)
Цирфа Ю. - Європейські стандарти для українських медіа: теорія, представлена практиками (2012)
Федорова А. - Основні принципи свободи слова та преси у світлі Європейської конвенції з прав людини (2012)
Оніщенко Н. - Проблеми протидії правопорушенням в інформаційній сфері: реалії та перспективи, Сунєгін С. (2012)
Суббот А. - Безпека правоохоронних органів та особиста безпека правоохоронців під час охорони громадського порядку при проведенні спортивно-масових заходів Євро-2012 (2012)
Сищук О. - І виклик, і свято, і унікальний шанс (2012)
Цирфа Ю. - Протягом двох років українці зробили більше, ніж за останні 20, (2012)
Мараховська Г. - Андріївський не впізнати... (2012)
Кущ Л. - "Сила і краса" — гасло спортивного літа Донецька (2012)
Марчук Л. - Привітне місто Львів (2012)
Альошин В. - Харківська площа Свободи — найбільша фан-зона на континенті (2012)
Тищук Є. - Голова Луганської обласної державної адміністрації Володимир Пристюк: "Головні інструменти розвитку регіону — це модернізація, інвестиції, інновації" (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського