Ожегова Г. О. - Особливості методики складання консолідованої фінансової звітності за міжнародними стандартами в Україні (2016)
Павлюк В. І. - Формування системи показників оцінки результативності превентивного антикризового управління підприємством торгівлі (2016)
Пітюлич М. М. - Потенціал територіальної громади: особливості формування і розвитку, Машіко К. С., Кудак К. М., Пауш М. М. (2016)
Познякова О. І. - Проблеми та перспективи розміщення цінних паперів українських компаній на варшавській фондовій біржі та її альтернативних майданчиках, Вільгард М. Р. (2016)
Розорінов Г. М. - Оцінка стійкості інформаційних технологій та систем ХХI століття, Якименко Ю. П. (2016)
Сабадош Г. О. - Державне регулювання професійної освіти в контексті забезпечення національних інтересів, Постоєнко К. І., Усенко О. В. (2016)
Самарцева А. Є. - Контролінг в антикризовому управлінні (2016)
Саух О. С. - Підвищення конкурентоспроможності облігацій українських емітентів на міжнародних ринках (2016)
Світлична В. Ю. - Енергетична безпека: визначення сутності, пошук шляхів мінімізації ризиків та ефективна реалізація заходів забезпечення, Рубанка В. М. (2016)
Синиця Н. А. - Модернізація в сільській місцевості: проблеми підвищення енергетичної ефективності за рахунок теплоізоляції (2016)
Скавронська І. В. - Взаємодія міжнародних ринків праці та освітніх послуг, Заблоцький Б. М. (2016)
Скавронська І. В. - Місце і роль ТНК у розвитку національних економік, Мадараш О. В. (2016)
Скавронська І. В. - Тенденції розвитку креативних індустрій в країнах Європейського Союзу, Гончарук А. О. (2016)
Сліпченко В. В. - Принципи формування системи оподаткування аграрного бізнесу (2016)
Смачило Т. В. - Формування національного бренду України, Олеха Д. І. (2016)
Тригуб О. В. - Ефективність реорганізації банківського сектору України, Чернишов А. С. (2016)
Хасан Алі Аль-Абабнех - Види, значення та ефективність сучасної реклами (2016)
Шаповал О. А. - Теоретичні аспекти системи мотивації праці персоналу підприємства (2016)
Шрамко І. І. - Природне агровиробництво сільськогосподарських підприємств у концепції сталого розвитку (2016)
Ткач Л. І. - Типологічна структура лісів водозбору річки Оріль, Бондар О. Б., Коротнєва П. А. (2016)
Бабаєв О. А. - Можливості та перспективи ефективного використання базальтових волокнистих матеріалів та виробів з них в інтересах теплоенергетичних комплексів та інших галузей, Юдін О. М., Лукашов В. К. (2016)
Бучківська У. Б. - Дослідження комплексного зносу платтяно-костюмних тканин з використанням еластанових ниток (2016)
Василенко В. Г. - Ідентифікація користувачів корпоративної мережі з використанням лінгвістичного моделювання, Ширій В. В. (2016)
Галкін А. С. - Визначення впливу витрат покупців на функціонування логістичних систем (2016)
Зенкін А. С. - Методичні основи кількісного оцінювання виробничих ризиків, Овчаренко О. В., Борко В. О., Полінкевич О. П., Зенкіна С. М. (2016)
Пронь С. В. - Теоретичні аспекти поняття транспортної системи аграрних робіт, Висоцька І. І. (2016)
Хавар Ю. С. - Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення як база оподаткування, Хавар М. В. (2016)
Шарапова Е. В. - Аналитическая оценка распределения потерь относительно допустимого уровня беспроводных каналов связи стандарта LTE в условиях пригорода, Дейнеко Д. В. (2016)
Колюбакіна Л. В. - Фенотипова неоднорідність тяжкої бронхіальної астми у дітей залежно від характеру ацетилювання за результатами кластерного аналізу, Хільчевська В. С. (2016)
Петрушанко В. М. - Використання склоіономерного цементу "ChemFilMolar" при пломбуванні порожнин 2 класу за блеком, Павленкова О. В., Павленко С. А., Ткаченко І. М. (2016)
Хухліна О. С. - Зміни стану системи еритропоезу за коморбідного перебігу хронічного обструктивного захворювання легень та хронічного пієлонефриту із супутньою сечокам’яною хворобою, Вілігорська К. В., Антонів А. А. (2016)
Братішко Ю. С. - Зовнішня соціальна відповідальність фармацевтичних компаній (2016)
Яковлева О. О. - Динаміка офтальмологічних уражень на тлі цукрового діабету І типу протягом 2012-2014 років у госпіталізованих пацієнтів, Коваль А. І. (2016)
Стойка М. В. - Матричні зображення скінченних груп над локальними факторіальними кільцями (2016)
Сухомлин О. В. - Роль бінарних занять для покращення навчального процесу та підвищення зацікавленості студентів у набутті та застосуванні знань, Рижко І. О. (2016)
Первушина О. А. - Влияние криоконсервирования на сохранность и осмотическую хрупкость эритроцитов животных-компаньонов, Жегунов Г. Ф., Якименко Т. И. (2016)
Петухова Т. А. - Дослідження впливу добового раціону спожитих продуктів харчування на забезпеченість організму студентів деякими біогенними елементами, Рижих А. С. (2016)
Стецик В. В. - Кореляції загальних і ступінчастих констант стійкості комплексних сполук (2016)
Крайнюков О. М. - Комплексна оцінка якості води та екостану аквальних ландшафтів річкових басейнів України (2016)
Гал М. Й. - Південно-східний вектор у зовнішній політиці України (2016)
Красніцька Г. М. - Етично-ділові стосунки бізнесменів (2016)
Петрик А. М. - Публіцистичний аспект інтелектуальної спадщини А. Яковліва (2016)
Романуха О. М. - Демаркація українсько-російського кордону (2016)
Сосюра Л. Г. - Михайло Драгоманов – практик української освіти (2016)
Щербина Н. Ф. - Політико-ідеологічний плюралізм в сучасній Україні: теоретичні й практичні аспекти, Махінла Ю. Б. (2016)
Головка А. А. - Захист кіберпростору як складова інформаційної безпеки України в умовах гібридної війни (2016)
Тосько Р. Р. - Застосування методики swot-аналізу для формування стратегії зміцнення національної безпеки в сфері державної безпеки, Новікова А. В. (2016)
Беленчук О. І. - Створення прес-релізу для Інтернет-ЗМІ, Сивак Л. М. (2016)
Босак К. І. - Співвідношення понять "суперечка", "дискусія" і "полеміка". Етичні аспекти культури дискусій, Сивак Л. М. (2016)
Бродюк Ю. М. - Сюжетно-композиційні особливості повістей Михайла Томчанія (2016)
Вешелені О. М. - Топос міста та його ідейне наповнення у романі "І бачив я…" Зосима Дончука (2016)
Громовенко В. В. - Особливості словотворення неологізмів в англійському політичному дискурсі (2016)
Зайченко С. А. - Мотиви подорожей в середньовічній китайській поезії (2016)
Заремба І. Д. - Українізація іншомовних термінів, Сивак Л. М. (2016)
Зінчук Р. С. - Формотворення іменника кінь у західнополіських і суміжних говірках (2016)
Коваленко А. М. - Використання емоційно-експресивної лексики як засобу мовної грив політичному дискурсі (2016)
Козаченко І. В. - Підготовка вчителів іноземних мову Великій Британії. Позитивний досвід для України (2016)
Koltsova Yu. E. - Printed advertisement: some English-language, ethnic and gender aspects (2016)
Кочукова Н. І. - Трансформація та варіантність стійких сполучень слів(на матеріалі української преси), Молькова В. М. (2016)
Крацило С. О. - Вербалізація концепту "marriage" у романі Фанні Берні "Камілла, або портрет юності" (2016)
Кучик Г. Б. - Тексти установчих документів міжнародних організацій: лексико-семантичний контент (2016)
Манько Р. М. - Поезія Збігнєва Герберта в контексті аксіологічної ідеї Генрика Ельзенберґа (2016)
Нікольчук І. В. - Правовий звичай у приказках і прислів’ях Київщини (2016)
Олексин О. З. - Шекспірова гра слів у перекладах П. Куліша: зіставлення рукописних та редагованих І. Франком текстів (2016)
Опришко Н. О. - Місто як територія любові у постмодерній версії Юрія Андруховича (2016)
Сіробаба М. В. - Лірика Юрія Доценка: слова, думки, образи, Черепова Ю. В. (2016)
Тєлкова О. В. - Гастрономічний код культури в іспаномовній картині світу, Большаков Д. С. (2016)
Федів О. Є. - Оповідання "The Smile" Р. Бредбері в українських перекладах: до питання синхронної множинності (2016)
Шарапановська Ю. В. - Теоретичні засади аналізу політичного дискурсу (2016)
Швець О. В. - Тема-рематичне членування номінативних речень у різноструктурних мовах (2016)
Шевель Т. О. - Місце драматургії й театру в житті та творчості М. Вороного (2016)
Бончук Н. В. - Аспект лихослів’я в комунікативній поведінці підлітків та юнацтва (2016)
Бончук Н. В. - Образ Героя в свідомості сучасних підлітків та молоді (2016)
Железнякова Ю. В. - Розробка програми психологічної корекції суб’єктивного почуття самотності як чинника адиктивної поведінки молодших підлітків (2016)
Мащонок А. О. - Взаємозв’язок емпатії та психологічного благополуччя у майбутніх психологів (2016)
Перегончук Н. В. - Проблема формування професійної компетентності майбутнього психолога: перспектива деформалізації освіти (2016)
Пляка Л. В. - До питання психологічної компетентності викладача вищого навчального закладу медикофармацевтичного спрямування у процесі підвищення кваліфікації (2016)
Гудзенко О. З. - Сучасні форми соціального контролю в суспільстві споживання: актуальні українські реалії, Новикова Д. М. (2016)
Кодацька Н. О. - Гендерний підхід в управлінні персоналом (2016)
Сорокіна Г. В. - Особливості споживацької поведінки крізь призу комунікативного підходу (2016)
Шаповал І. Г. - Насильство в сім’ї як суспільне явище (2016)
Гамбаль І. А. - Талант-шоу: роль журналіста(на прикладі талант-шоу телеканалу СТБ) (2016)
Голубенко Т. А. - Алгоритм діяльності соціального журналіста на українському телебаченні (2016)
Гумен О. С. - Модернізація інформаційного забезпечення професійної комунікації готельно-ресторанної справи (2016)
Доценко К. О. - Перспективи використання технологій public relations у діяльності центру культури ЗНУ, Осадчук А. Р. (2016)
Комащенко І. І. - Особливості інформаційно-розважального контенту в українському сегменті соціальної мережі Facebook (2016)
Недо А. А. - Журналистская деятельность как объект правового регулирования в ЕС (2016)
Брижак Н. Ю. - Професійне самопізнання як провідний компонент самосвідомості майбутнього вчителя початкової школи (2016)
Гуцуляк Л. І. - Взаємодія педагогів, батьків та громади як важлива умова ефективності навчання та виховання учнів початкової школи (на прикладі Сполучених Штатів Америки) (2016)
Дольнікова Л. В. - Інтегративний підхід до структурування змісту природничих дисциплін в гетерогенній групі іноземних студентів на підготовчому факультеті (2016)
Іванюк Г. І. - Підготовка майбутніх вихователів до проектування розвивального середовища засобами Smart-технологій, Матюшинець Я. В. (2016)
Кареліна О. В. - Застосування процесного підходу до управління навчальною діяльністю у ВНЗ майбутніх фахівців бізнесу та адміністрування (2016)
Косяк В. І. - Комп’ютерне тестування як метод контролю результатів навчання іноземних студентів підготовчого відділення основам інформатики та обчислювальної техніки (2016)
Кравчук Л. В. - Розвиток етичної компетентності вчителя початкових класів в умовах післядипломної освіти (2016)
Куземко Л. В. - Використання Веб-квестів у проектуванні самостійної роботи майбутніх вихователів ДНЗ, Бондаренко Т. Ю. (2016)
Кушнір Т. І. - Специфіка реалізації традиційних методів навчання у процесі вивчення синтаксису (2016)
Литвишко О. М. - Казка як засіб соціалізації дітей старшого дошкільного віку (2016)
Мельничук Ю. Ю. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до формування мовної толерантності молодших школярів (2016)
Мукан Н. В. - Методологічні основи дослідження навчання дорослих іммігрантів у Канаді, Бусько М. Б., Барабаш О. В. (2016)
Олійник Н. Ю. - Cучасний підхід до соціально-трудових конфліктів (2016)
Ріхтер О. Є. - Проблема розвитку мотиваційної сфери особистості студента при вивченні іноземної мови у немовному ВНЗ (2016)
Сушенцева Л. Л. - Вплив професійної мобільності на конкурентоздатність фахівця на сучасному ринку праці, Сушенцев О. О. (2016)
Файчук О. Л. - Готовність майбутніх соціальних працівників до самоменеджменту: теоретичний аспект (2016)
Форостюк Т. В. - Активізація пізнавальної діяльності учнів початкової школи на уроках української мови (2016)
Царук В. П. - Проблеми визначення основних компонентів формування готовності майбутнього вчителя до педагогічної діяльності (2016)
Черниш Н. В. - Компетентнісний підхід та принципи навчання під час вивчення лірики в основній школі (2016)
Шевченко І. В. - Формування методичної компетенції студентів факультетів іноземних мов педагогічних ВНЗ, Нікітюк М. Ю. (2016)
Шийка О. І. - Освітній аудит як засіб покращення якості університетської освіти: досвід Австрії (2016)
Ляшенко Д. Н. - Не/соизмеримость систем (2016)
Насєдкіна О. О. - Казкова картина світу: російський дискурс (2016)
Райхерт К. В. - Содержательное прояснение понятий "классика", "неклассика" и "постнеклассика" (2016)
Самардак Д. В. - Розвиток інтерпретації категорії тотальності від Канта до Гегеля (2016)
Goloyadova T. O. - Legal aspects of the state internal audit functioning in Ukraine (2016)
Гончаров А. В. - Аналіз дослідження міжнародного договору як джерела міжнародного права (2016)
Давыдова И. В. - Ошибка и обман как условия недействительности сделки (2016)
Марченко М. Г. - Новації виконавчого провадження в Україні, Шматко Є. В. (2016)
Пчеліна О. В. - Протидія розслідуванню злочинів у сфері службової діяльності та шляхи її подолання (2016)
Цвіра Д. М. - Предмет доказування в податкових спорах (2016)
Гололобов С. М. - Правовий статус громадських організацій України в контексті європейських стандартів (2016)
Дивущак О. О. - Шляхи вдосконалення механізмів взаємодії органів державної влади та неурядових організацій в сфері протидії торгівлі людьми в Україні (2016)
Ковінчук О. Л. - Принципи формування та функціонування кластерних утворень (2016)
Красіловська З. В. - Організаційно-правові форми альтернативних способів вирішення спорів у державно-управлінській діяльності: стан та проблеми правового регулювання (2016)
Біденко А. І. - Спадок режиму "червоних кхмерів" як одна з перешкод стабілізації в сучасній Камбоджі (2016)
Феденко О. В. - Гібридна війна в Україні за законом сили (2016)
Халилова-Чуваева Ю. А. - Креативность современных политтехнологий: культура и стиль в политической имиджелогии (2016)
Геренко С. С. - Знаково-символічна система української етнічно ідентифікованої рекламної продукції (2016)
Романенкова Ю. В. - Типология арт-пространства: консистенция, методы защиты от "форматирования" (2016)
Сидоряк В. М. - До 260-ї річниці з Дня народження В.А. Моцарта. Образ великого композитора в масовій культурі ХХ-ХХІ століть, Співак О. В. (2016)
Сафонова Т. В. - Багатогранність мистецтва екслібриса (2016)
Кривов’язюк І. В. - Кризові явища в українській економіці та їх зв’язок з циклічністю (2010)
Бугров О. В. - Методологія розвитку інтегрованої конкурентоздатності, Бугрова О. О., Шкуренко Т. М. (2010)
Омельчук В. О. - Принципи механізму державного регулювання ринку доступного житла (2010)
Гончар І. І. - Аудит як обов’язкова процедура підтвердження річної фінансової звітності підприємств апк (2010)
Акімова Т. В. - Особливості антимонопольної політики України (2010)
Офік М. П. - Методичні рекомендації з оцінювання рівня інноваційного розвитку підприємств (2010)
Зборовська О. М. - Облік логістичних витрат при виробництві продукції (2010)
Смиричинський В. В. - Організаційні проблеми молодіжного підприємництва в системі державних контрактних відносин, Дмитраш О. П. (2010)
Лук’яшко П. О. - Розробка системи підтримки прийняття рішень у державному регулюванні продовольчого комплексу (2010)
Мусаєва А. К. - Держава та ринок сільськогосподарських угідь (2010)
Чудаєва І. Б. - Організаційно-економічний механізм створення і функціонування технополісів у японії (2010)
Бриль К. Г. - Економічний зміст туристичних центрів як елементів побудови туристичної галузі (2010)
Димчук А. В. - Формування туристичної політики держави в умовах динамічних змін ринкового середовища (2010)
Бодрецький М. В. - Сутність позикового потенціалу машинобудівних підприємств (2010)
Яременко О. О. - Світова практика таргетування інфляції та сучасні проблеми його впровадження в Україні (2010)
Морозов А. С. - Еволюція економічної ролі золота (2010)
Глухова Д. А. - Розвиток нанотехнологічного бізнесу в Україні (2010)
Денисов О. Е. - Варіантні сценарії стратегічної поведінки учасників олігопольного ринку (2010)
Крива С. В. - Розвиток малого підприємництва — основа економічної стабільності України (2010)
Черкасова А. О. - Особливості використання європейської моделі визначення ефекту фінансового левериджу на вітчизняних підприємствах (2010)
Філонова І. Б. - Економічні засади і прикладні аспекти створення в Україні банку розвитку (2010)
Максименюк О. С. - Аутсорсинг персоналу в галузі поштового зв’язку України (2010)
Олійник О. В. - Економічний розвиток країн центральної та східної європи протягом глобальної фінансової кризи (2010)
Авраменко Н. В. - Вітчизняний та зарубіжний досвід державного управління в сфері контролю за якістю медичної допомоги (2010)
Дмитренко Г. В. - Фінансовий контроль у формуванні бюджету на 2011 рік (на прикладі львівської області) (2010)
Козаков В. М. - Основні напрями реформування центральної виборчої комісії України, Любченко А. В. (2010)
Королюк Ю. Г. - Виявлення перспективних кластерних формувань як засіб управління соціально-економічним розвитком регіону: синергетичні аспекти (2010)
Марова С. Ф. - Можливості використання резервів енергозбереження в економічному розвитку України (2010)
Матійко С. А. - Провідна роль держави в стимулюванні інноваційних зрушень (2010)
Сердечна Л. В. - Досвід європейських країн з державного регулювання розповсюдження рекламної інформації (2010)
Алейнікова О. В. - Необхідність удосконалення системи цінового моніторингу державою агропродовольчого сектора України (2010)
Левченко Н. М. - Сутність державної політики інноваційного розвитку апк в умовах розвитку економіки знань (2010)
Приходько І. П. - Вдосконалення вищої аграрної освіти в умовах інтеграції України до європейської спільноти (2010)
Міщенко Д. А. - Методи державного регулювання сільського господарства (2010)
Сорока Р. Ю. - Трансформаційні етапи розвитку промислового комплексу України (2010)
Пельтек Л. В. - Методи оцінки регіональної промислової політики (2010)
Власов В. О. - Головні риси механізму державного контролю за господарською діяльністю (2010)
Фалко Ю. В. - Сучасні тенденції сектора державних закупівель України (2010)
Ільченко Н. В. - Соціальне підприємство як інструмент економічного та соціального розвитку територіальної громади (2010)
Лавроненко В. О. - Реалізація місцевими органами державної влади соціальної політики України (2010)
Іванюта С. М. - Рецензія на монографію "Інвестиційна діяльність аграрних підприємств" (автор — Вініченко І. І.) (2010)
Гаман П. І. - Рецензія на монографію "Державна інвестиційна політика на національному та галузевому рівнях: теорія, методологія, практика" (автор — Дацій Н. В.) (2010)
Бакум І. В. - Аналіз особливостей інвестиційної політики України (2010)
Вожжов А. П. - Об учетной ставке центрального банка, Белецкий А. А., Костенко И. И. (2010)
Головіна Я. С. - Розвиток корпоративного управління в банках України (2010)
Гринько Е. Л. - Оценка долгосрочного кредитного потенциала банков Украины, Дремова У. В. (2010)
Фурдичко О. І. - Злам траєкторії фінансової політики сталого розвитку агросфери: можливості та ризики, Гудзь О. Є. (2010)
Дащенко О. В. - Моделювання процесу заміни номіналів купюр (2010)
Ільницька Н. М. - Мобільні гроші як перспективний напрям розвитку інформаційних технологій у грошовій сфері (2010)
Міщенко В. І. - Методологічні засади запровадження макропруденційного нагляду, Крилова А. О. (2010)
Куклік К. А. - Проектне фінансування як банківський продукт в посткризовий період (2010)
Міщенко С. В. - Проблеми вдосконалення структури сучасної грошової системи (2010)
Нижегородцев Р. М. - Трансформация банковских систем и перспективы выхода из кризиса (2010)
Пантєлєєва Н. М. - Консерватизм та інновації кредитної кооперації (2010)
Петрик О. І. - Система індикаторів стабільності фінансової системи (2010)
Пожар Т. О. - Розвиток фінансово-бюджетного механізму державного контролю (2010)
Процько О. В. - Інструментарій ринку державних цінних паперів України в умовах розгортання фінансово-економічної кризи: особливості, проблеми, шляхи вдосконалення (2010)
Рожкова К. І. - Капіталізація банків України: кризові уроки та посткризові перспективи (2010)
Ряховская А. Н. - Развитие саморегулирования в россии: основные тенденции (2010)
Сатмурзаев А. А. - Концепция стратегического учета в новых экономических структурах: теоретический аспект (2010)
Семениченко Ю. К. - Використання методології системного аналізу для управління банківською діяльністю (2010)
Степаненко А. І. - Довіра до банків і засоби її забезпечення (2010)
Стефанович Л. И. - Современные тенденции теории банковского бухгалтерского учета (2010)
Дмитренко Ю. М. - Нова парадигма інституційних засад монетарної політики центрального банку (2010)
Приходько В. П. - Світова кон’юнктура та інвестиційна безпека національної економіки: актуальні зовнішньоекономічні та управлінські аспекти (2016)
Прохорчук С. В. - Функціонування інноваційного кластеру в регіоні (2016)
Рад Н. С. - Глобалізація як сучасний контекст розвитку пенсійної системи (2016)
Світовий О. М. - Управління експортом продукції зернопродуктового підкомплексу та формування доданої вартості (2016)
Селезньова О. О. - Розвиток організаційно-економічного механізму управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств (2016)
Семібратова Я. Г. - Методи оцінки тіньової економіки України, Іванченко Г. Ф. (2016)
Серватинська І. М. - Механізм імплементування зарубіжних моделей фондів соціального страхування в реалії України (2016)
Syshchuk A. А. - The monetary policy of the national bank of Ukraine in the context of the European economic integration (2016)
Скорук О. В. - Економічна безпека держави: сутність, складові елементи та проблеми забезпечення (2016)
Собко О. М. - Перспективи входження вітчизняної молочної індустрії на ринок ЄС шляхом посилення конкурентоспроможності бренду, Бойчик І. М. (2016)
Соколова Л. В. - Науково-методичний підхід до формування стратегії управління малими підприємствами, Колісник О. В. (2016)
Соколова Л. В. - Науково-методичне забезпечення управління дебіторською заборгованістю підприємств газопостачання, Кирій В. В., Чеченець Д. О. (2016)
Гострик О. М. - Визначення допустимого кредитного ризику комерційного банка з використанням методу системної динаміки, Степаненко О. А. (2016)
Стригуль Л. С. - Теоретико-методичне забезпечення визначення фінансової стійкості підприємств різних організаційно-правових форм в умовах мінливого середовища (2016)
Ступнікер Г. Л. - Оцінка ключових аспектів розвитку будівельних підприємств на ринку нерухомості, Спірідонова К. О. (2016)
Табачкова Н. А. - Українські реалії та перспективи сталого розвитку в умовах глобалізації економіки (2016)
Табачкова Н. А. - Моделювання процесів міжнародної агломерації, Крачковський В. В. (2016)
Тараєвська Л. С. - Реструктуризація промислових підприємств як одна з передумов використання засад екологічного менеджменту (2016)
Татар М. С. - Дослідження проблем розвитку ресурсного потенціалу будівельних підприємств україни в умовах активізації факторів зовнішнього середовища (2016)
Тєшева Л. В. - Реорганізація підприємств, спрямована на укрупнення, як одна із форм реструктуризації, Канащенко А. М., Пужко А. О. (2016)
Ткаченко В. В. - Актуальні питання консолідованої та зведеної звітності (2016)
Трегуб О. М. - Імітаційне моделювання виробництва продукції тваринництва як інструмент гармонізації галузевої структури сільськогосподарських підприємств (2016)
Трішкіна Н. І. - Стратегічні напрями реформування посередницької діяльності торговельних підприємств України (2016)
Тюлєнєв С. А. - Механізм регулювання ринку праці в умовах системної кризи (2016)
Федосєєва Г. С. - Україна на світовому ринку молочної продукції: проблемні питання та перспективи розвитку (2016)
Фицик Л. А. - Основні напрями економічних реформ м. Бунге у 80–90-х роках XIX ст. (2016)
Фоміна О. В. - Розвиток функцій управлінського обліку (2016)
Халатур С. М. - Розвиток зовнішньої торгівлі України як вектор вирішення глобальної продовольчої проблеми (2016)
Хоменко О. А. - Фінансова безпека підприємств агропромислового комплексу та організаційне забезпечення її управління (2016)
Чижишин О. І. - Значення і сутність соціальної відповідальності в умовах функціонування ринкової економіки (2016)
Шапуров О. О. - Інноваційні механізми екологічного вектора сталого розвитку металургійних підприємств Запорізького регіону (2016)
Шевченко Л. Я. - Сутність інтегрованого обліку та його складові (2016)
Шевчук К. В. - Роль управлінської звітності в обліково-інформаційній системі підприємства та особливості її формування (2016)
Шевчук Ж. А. - Проблеми розвитку інституціонального середовища в Україні, Федорчук Н. В. (2016)
Шереметинська О. В. - Особливості митного контролю та регулювання переміщення культурних цінностей, Баталова О. А., Шереметинський М. А. (2016)
Шинкар В. А. - Міжнародний валютний фонд та його вплив на глобальну макроекономічну політику, Яцко Л. Б., Яцко Г. В. (2016)
Штогрин Г. С. - Шляхи вдосконалення еколого-економічного розвитку житлово-комунального господарства України (2016)
Щербай Г. О. - Шляхи покращання умов розвитку інтелектуальної власності в Україні: нормативно-правовий та обліковий аспекти (2016)
Юнацький М. О. - Концептуальна основа формування облікової політики підприємства для цілей бухгалтерського обліку (2016)
Юшкалюк А. А. - Інтегральний фінансовий ризик банку та загальна методологія його оцінки, Швець Н. Р. (2016)
Ярема О. Р. - Неформальні інституційні чинники цивілізаційного розвитку України (2016)
Яремчук Н. Т. - Аналіз зовнішньої торгівлі високотехнологічними товарами України, Грінько І. М. (2016)
Гненна В. О. - Кореляції сонографічних параметрів щитоподібної залози з антропо-соматотипологічними показниками здорових чоловіків і жінок віком від 26 до 35 років, Гунас І. В., Маєвський О. Є., Прокопенко С. В. (2016)
Головацький А. С. - Зміни структурних компонентів часточок загруднинної залози після однотижневого впливу налбуфіну, Гарапко Т. В. (2016)
Головацький А. С. - Цитоархітектоніка дифузної лімфоїдної тканини власної пластинки слизової оболонки шлунка у дітей грудного віку, Палапа В. Й., Кочмарь М. Ю., Гербут А. О., Гецко О. І., Добрянська Е. С. (2016)
Кривко Ю. Я. - Відмінності антропометричних показників між здоровими та хворими на хронічні піодермії чоловіками й жінками західного регіону України, Чаплик-Чижо І. О. (2016)
Матешук-Вацеба Л. Р. - Особливості ультраструктурної організації епітелію слизової оболонки язика за умов цукрового діабету в експерименті, Султан Р. Я. (2016)
Івачевська В. В. - Особливості порушень ліпідного обміну у пацієнтів із предіабетом і цукровим діабетом 2 типу за наявності неалкогольної жирової хвороби печінки, Івачевський М. М. (2016)
Рішко О. А. - Спосіб оптимізації поетапного підбору індивідуальної антигіпертензивної фармакотерапії, Фатула М. І., Свистак В. В., Блецкан М. М., Шютєв М. М., Лазорик М. І., Трохимович А. А., Машура Г. Ю., Бобровник О. С. (2016)
Софілканич Н. В. - Діагностика, клінічний перебіг та методи корекції когнітивних та афективних розладів у пацієнтів зі скроневою епілепсією (2016)
Кополовець І. І. - Переваги та недоліки еверсійної каротидної ендартеректомії, Sihotský V., Berek P., Kubíková M., Štefanič P., Frankovičová M. (2016)
Копчак В. М. - Хірургічне лікування ускладнених псевдокіст підшлункової залози другого типу за D’egidio–Schein, Криворучко І. А., Гончарова Н. М., Тесленко С. М. (2016)
Копчак В. М. - Способи хірургічної корекції біліарної гіпертензії у хворих на ускладнені форми хронічного панкреатиту, Пилипчук В. І., Перерва Л. О. (2016)
Лешко М. М. - Результати променевого лікування пухлин крижів, Слинько Є. І., Бурик В. М. (2016)
Палієнко Р. К. - Порівняльна оцінка методик лапароскопічної апендектомії, Оссовський О. В. (2016)
Русин В. І. - Біологічна некректомія та вакуум-терапія ран у комплексному лікуванні трофічних виразок у хворих на декомпенсовану хронічну венозну недостатність нижніх кінцівок, Корсак В. В., Головацький А. С., Носенко О. А., Калинич С. С., Кочмарь О. М. (2016)
Русин В. І. - Патоморфологічна характеристика нирково-клітинного раку, ускладненого пухлинним тромбозом нижньої порожнистої вени, Корсак В. В., Бойко С. О., Попович Я. М., Романенко А. М. (2016)
Русин В. І. - Покази до непрямих способів реваскуляризації нижніх кінцівок при атеросклерозі, Корсак В. В., Русин В. В., Горленко Ф. В., Машура В. В., Лангазо О. В., Пекарь М. І. (2016)
Татарчук Л. В. - Морфометрична оцінка особливостей ремоделювання структур дванадцятипалої кишки при резекціях різних об’ємів печінки, Гнатюк М. С., Ясіновський О. Б. (2016)
Шаповал С. Д. - Стан гіпофізарно-тиреоїдної системи у хворих на ускладнений синдром діабетичної стопи, що супроводжується сепсисом, Трибушний О. В., Савон І. Л. (2016)
Коротін З. Г. - Ефективність озокеритотерапії у лікуванні хворих із патологією скронево-нижньощелепного суглоба на фоні генералізованого пародонтиту (2016)
Костенко Є. Я. - Поширеність та структура зубощелепних аномалій у дітей Закарпатської області, Мельник В. С. (2016)
Марков А. В. - Визначення регенеративного потенціалу кісткової тканини хворих з локалізованим пародонтитом (2016)
Матолич У. Д. - Діагностичне значення гематологічних індексів при флегмонах щелепно-лицевої ділянки та шиї (2016)
Олійник А. Ю. - Характерні риси формування та динаміки розвитку зубного ряду верхньої щелепи у пацієнтів із лівобічними вродженими наскрізними незрощеннями верхньої губи та піднебіння після операційних втручань (2016)
Фера О. В. - Особливості формування пародонтозу в осіб першого періоду зрілого віку під впливом факторів ризику, Костенко Є. Я., Криванич В. М., Фера М. О., Негря А. В. (2016)
Чонко О. Ю. - Перинатальні аспекти в жінок із передчасним відшаруванням плаценти в анамнезі (2016)
Торохтін О. М. - Варіант використання комплексних чисел в аналітичній медицині (2016)
Головацький А. С. - Морфофункціональні зміни в лімфатичних вузлах при дії на організм хімічних і фізичних чинників, Валько О. О. (2016)
Устич О. В. - Особливості перебігу ішемічної хвороби серця у пацієнтів з інтактними та малозміненими вінцевими артеріями серед мешканців гірських регіонів, Рішко М. В. (2016)
Данко Д. В. - Емеріх Емеріхович Данко – видатна особистість, талановитий лікар, організатор дермато-венерологічної служби на Закарпатті, Рогач І. М. (2016)
Доктору медичних наук, професору, заслуженому винахіднику України Ользі Лемко – 60 (2016)
Професору кафедри патологічної анатомії буковинського державного медичного університету Ігорю Олійнику – 55 (2016)
Дрига С. Г. - Особливості формування структурних параметрів та критеріїв оцінки малого підприємництва в економіці України (2010)
Богомолова Н. І. - Особливості розвитку гармонізаційно-економічного механізму прискорення залізничних перевезень (2010)
Крисак А. О. - Методи оцінки потенціалу малих підприємств (2010)
Бондарчук Н. В. - Економічна роль інформаційно-консультаційних послуг у відтворювальному процесі (2010)
Міщенко В. А. -  "впровадження організаційно-економічного механізму управління логістичними процесами на українських фармацевтичних підприємствах як фактор вирішення проблеми доступності лікарських засобів", Клунко Н. С. (2010)
Сегеда І. В. - Методологія визначення суспільних втрат капіталу здоров’я населення України внаслідок впливу енергетики на довкілля (2010)
Січко С. М. - Вплив зовнішнього середовища на стан використання рекреаційних територій регіону (2010)
Шашула Л. О. - Еколого-орієнтовані пріоритети формування рентної політики в регіональних економічних системах (2010)
Наумко Ю. С. - Специфіка формування ринку праці в сумській області (2010)
Черната Т. Н. - Использование статистических методов в целях оценки результативности диверсификации металлургического комбината имени ильича, Ковалев А. В. (2010)
Лишенко М. О. - Теоретичні аспекти вивчення резервів скорочення собівартості та підвищення ефективності виробництва зерна (2010)
Мишко О. А. - Методичні підходи до аналізу та оцінки ефективності управління корпоративною власністю в регіоні (2010)
Петрунін В. Ю. - Регіональні чинники формування, використання та розвитку людського капіталу (2010)
Сазонець О. М. - Концептуальні засади міжнародного маркетингу, Бобирь О. І. (2010)
Степанова Е. В. - Проблемы формирования системы интегрированного управления морским природопользованием (на примере азовского региона) (2010)
Турова Т. В. - Оцінка творчого потенціалу працівників машинобудівних підприємств сумської області в системі антикризового менеджменту персоналу (2010)
Федорченко А. О. - Економічні результати природоохоронної діяльності у гірничорудній промисловості від використання відходів (2010)
Черевик Н. В. - Діяльність інвестиційних банків в Україні: проблеми та перспективи розвитку, Компанієць І. О. (2010)
Череп А. В. - Розвиток інноваційної діяльності в Україні в сучасних умовах, Васильєва С. І. (2010)
Костирко І. Г. - Енергія і економічна маса як результат  суспільно-економічного розвитку (2010)
Байдалюк Л. В. - Становлення ринку інтернет-реклами у вітчизняному просторі (2010)
Іванова Л. С. - Стан та розвиток ринку молока і молокопродуктів після вступу України до сот (2010)
Гриньов А. В. - Засади системного управління конкурентним потенціалом підприємства, Шульженко В. В. (2010)
Гринько Т. В. - Особливості впровадження моделей інноваційної активності промислових підприємствпідприємств (2010)
Зеленко О. О. - Стратегічні аспекти формування соціальної відповідальності підприємства (2010)
Васильєва Т. А. - Роль інвестиційної складової в забезпеченні фінансової безпеки держави, Лєонов С. В., Макарюк О. В. (2010)
Андросова О. Ф. - Чинники формування кредитних ризиків та їх наслідки для   банківської системи України в умовах фінансової кризи, Михайлова І. В. (2010)
Зосименко Т. І. - Індикатори трансакційних витрат в процесі трансформації економічної системи (2010)
Костюченко Н. М. - Економічне обґрунтування прийняття інституційних рішень в сфері природокористування (на прикладі м. суми) (2010)
Одінцов М. М. - Соціально-економічні аспекти диференціації споживання продуктів харчування (2010)
Царенко О. В. - Науково-методологічні основи проектування регіональних промислових комплексів та конструювання оптимальної структури (2010)
Шевчук В. В. - Динаміка показників виконання завдань реформування жкг: ретроспектива, недоліки та позитивний досвід (2010)
Харчук С. А. - Трансформація зайнятого і безробітного сільського населення вінниччини (2010)
Пашкевич М. С. - Дослідження поняття "регіон" як об’єкту державного економічного регулювання (2010)
Вступне слово редактора (2016)
Щеглов Д. В. - Критические стенозы мозговых артерий: особенности церебральной гемодинамики до и после эндоваскулярных операций, Чебанюк С. В., Свиридюк О. Е., Сидоренко Е. Ф., Мамонова М. Ю. (2016)
Gunia D. D. - Using of modern endovascular methods and techniques in treatment of complex aneurysms, Ekvtimishvili E. T., Basiladze G. Z. (2016)
Полковников А. Ю. - Отдаленные результаты эндоваскулярного хирургического лечения интракраниальных аневризм в геморрагический период, Матерухин А. Н., Савченко Е. И., Тяглый С. В. (2016)
Малярчук Р. Г. - Предиктори розвитку дисфункції лівого шлуночка, індукованої шлуночковою екстрасистолією (2016)
Шевага В. М. - Моніторинг тиску в різних сегментах артерій головного мозку як засіб контролю церебральної перфузії в хірургії внутрішньочерепних артеріальних аневризм, Нетлюх А. М., Паєнок А. В., Кобилецький О. Я., Сало В. М., Матолінець Н. В. (2016)
Тончев М. Д. - Співвідношення аневризм артерій головного мозку із варіантами розвитку віллізієва кола, Сапун А. Л., Гавловський О. Л. (2016)
Маковецький П. П. - Нозокоміальний менінгіт у хворих з черепно-мозковою травмою у ранній період (2016)
Щеглов Д. В. - Поєднання мішкоподібної аневризми з краніоорбітальною пухлиною: рідкісний випадок ендоваскулярного та мікрохірургічного лікування, Гудим М. С., Бортнік І. М., Склярова А. І., Свиридюк О. Є. (2016)
Чередниченко Ю. В. - Эндоваскулярная тромбэкстракция в сочетании с селективным тромболизисом в острейшую фазу тромбоза позвоночных и основной артерий, Мирошниченко А. Ю., Зорин Н. А. (2016)
Привітання (2016)
Солдатенко Валерій Федорович (2016)
Солдатенко В. Ф. - Василь Шахрай і його творчість в історіографічному дискурсі (Ч.1) (2016)
Гай–Нижник П. П. - Історико–герменевтична інтерпретація понять "єдиносущність" і "подібносущність" у ранньохристиянський період в контексті церковно–теологічних догматів Символа Віри (візантійство – латинство – аріанство) (Ч. 2), Батрак О. П. (2016)
Бараннік А. М. - Становлення польсько–запорізького кордону у XVIII ст. (2016)
Капшук Ю. С. - Виховна діяльність середніх навчальних закладів Полтавської губернії у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Гербеєва І. М. - Цензура єврейської преси в Одесі в другій половині ХІХ ст. (2016)
Кочкодан В. Р. - Жіночі товариства Східної Галичини на сторінках польської преси (1900 р. – 1939 р.) (2016)
Чуткий А. І. - Мікро–історичні теми як концентроване вираження загального контексту історичного поступу (вплив Першої світової війни і українських визвольних змагань на Музей товарознавства Київського комерційного інституту) (2016)
Ковальова Н. А. - Повернення поміщицької власності українським селом періоду гетьманату П. Скоропадського (1918 р.) (2016)
Горбовий О. А. - Проблема Дніпрових порогів та Дніпрогес (1920–1970–ті рр.): стратегія трансформації (2016)
Вітенко З. Р. - Взаємини профспілок Великої Британії та трудящих України у 1924–1927 рр. (2016)
Ладжун Ю. Ю. - Еволюція національної ідентичності населення Закарпаття 1920–1939 рр. (2016)
Маньківська Т. О. - Анкети як джерело вивчення складу і становища вчителів м. Харкова у другій половині 1920–х рр. (2016)
Лукашів В. Я. - Співпраця "Товариства ім. М. Качковського" з польською адміністрацією у Західній Україні в міжвоєнний період (2016)
Безверха В. М. - Постать В. Н. Златарски в історіографії (2016)
Кравчук Л. В. - Впровадження радянської ідеології в суспільне життя Тернопільщини вересень 1939 – червень 1941 (2016)
Казакова О. М. - Нацистська політика щодо єврейського населення на польських територіях в період становлення окупаційного режиму (1939–1941 рр.) (2016)
Конюхов С. В. - Особливості діяльності ОУН та УПА на території Жовківського надрайону ОУН у 1946–1947 рр. (2016)
Жалюк О. П. - Національно–культурна спадщина в діяльності клубних закладів Поділля (2016)
Лаврут О. О. - Вивчення російської мови в школах УРСР в перші повоєнні роки (2016)
Лук’яненко О. В. - Колективи педагогічних ВНЗ Української РСР доби "відлиги" на перехресті освітніх реформ (Ч.2) (2016)
Тимків І. В. - Міграція населення Тернопільської області у 50–60–х рр. ХХ ст. (2016)
Афанасьєв І. Ю. - Уточнення наслідків Куренівської катастрофи (2016)
Бобровнік Ю. В. - Створення та розвиток інституту Президента незалежної України (1990–2013 рр.): історіографія (2016)
Паска Б. В. - Дисидентська діяльність українського історика Валентина Мороза у 1969–1970 роках (2016)
Ратинський В. В. - Історичні аспекти процесу ціноутворення на ринку нафти та нафтопродуктів в другій половині ХХ століття (2016)
Голик М. М. - Волонтерський рух в системі морально–психологічного забезпечення сучасного українського війська (2016)
Касьянова М. М. - Українці в міграційних процесах до Європи: порівняльний аналіз, Линник А. О. (2016)
Кириченко Ю. Т. - Концепції етногенезу українського народу в історичних інтерпретаціях (2016)
Корсак Р. В. - Розвиток туризму у Чехії: досвід організації для України (кінець ХХ ст. - початок ХХІ ст.), Фуртій В. В. (2016)
Джус Ю. Я. - Становлення соціальної ринкової моделі економіки у Федеративній Республіці Німеччина (1948–1970–ті рр.) (2016)
Боєчко В. Ф. - Початок відбудови промисловості та фінансової системи Другої Речі Посполитої (2016)
Гамзабекова С. Г. - Трактат о финансах Насир ад–Дина ат–Туси в изложении известного востоковеда Владимира Минорского (2016)
Керимова К. А. - Найденные глиняные детские игрушки, относящиеся средневековому периоду Северного Азербайджана (2016)
Мамедов Н. - Краткий исторический обзор Ходжавендского района Азербайджана (1930–1991 гг.) (2016)
Мовсумов Ш. - Формирование Азербайджанских национальных дивизий и их участие на войне 1941–1945–х годов в Азербайджанской советской историографии (2016)
Назаралиева А. М. - История появления евреев–ашкеназов на территории Азербайджана (2016)
Khalafova S. A. - Organization of work with electronic resources in libraries (2016)
Юсифова Д. - Об архитектурной структуре некоторых албанских религиозных памятников первого среднего века Гянджа–Газахского региона (на основе археологических материалов) (2016)
Комаха Л. Г. - Логіка взаємозв’язку "синомії", "мови" і "смислу" в аргументах "прагматичного аналітизму" У. Куайна (2016)
Вергелес К. М. - Антропологія Григорія Палами: інтерпретації минулого і сучасності (2016)
Дойчик М. В. - Етико–екзистенційний вимір розуміння гідності людини у філософській творчості С. К’єркегора (2016)
Лучак А.–М. М. - Інтерпретація дискурсів Мішеля Фуко як засади прагматики комунікації (2016)
Паласюк Г. Б. - Неоплатонічні елементи у філософському світогляді К.–Т. Ставровецького, Паласюк М. І. (2016)
Скалацька О. В. - Мода як соціальність causa sui (у філософській концепції Ж. Бодрійяра) (2016)
Ношин Я. І. - Місце Бога у філософських поглядах Е. Левінаса (2016)
Рассоха И. Н. - Философский анализ Книги Иова (2016)
Чувашова Д. Д. - Репрезентація жіночих образів в біблійній традиції (2016)
Шкіль С. О. - Сучасна критика російського православ’я (2016)
Яроцька О. В. - Теологія формування демфілогізованого і секулярного християнства (2016)
Ярош О. А. - Протестантська сакральна музика: духовні основи і витоки формування традиції (2016)
Соловій Р. П. - "Давнє–майбутнє" поклоніння у богослужбових практиках Виникаючої церкви (2016)
Лещенко А. М. - Особливості процесу сприйняття християнського сакрального мистецтва (2016)
Дроздова Т. О. - Панпсихізм як когерентна наукова теорія: чи можлива верифікація? (2016)
Єременко Ю. В. - Потворне в контексті калістичного та антикалістичного дискурсів (2016)
Зюганов А. П. - Людина та конвергентні технології (2016)
Іванова Н. В. - Енергії життя в мисленнєвих рефлексіях раціонального та ірраціонального (2016)
Артюшенко О. М. - Інформаційна війна в Україні (2016)
Ємельяненко Є. О. - Маргінальність як джерело дійсної екзистенції та парадокс людського буття (2016)
Струченков О. В. - Соціально–антропологічний аспект концепції homo sovieticus, Романуха О. М. (2016)
Каранфилова Е. В. - Философские стратегии в ценностно–нормативной парадигме общества (2016)
Ломачинська І. М. - Лідерство як засіб управління соціальними системами в інформаційну епоху, Гайдаш В. (2016)
Малахова О. М. - Ценность нации в период глобализации (2016)
Москалик Г. Ф. - Філософія сучасних викликів суспільства (2016)
Найдьонов О. Г. - Знання в умовах інформаційного суспільства (2016)
Палий О. Н. - Возможность и действительность в правотворчестве и правоприменении (2016)
Чешко В. Ф. - Біовлада і біополітика: антропологічний та соціополітичний вимір техногуманітарного балансу, Кузь О. М. (2016)
Ареф’єва А. Ю. - Глобалізація культури як предмет філософського аналізу (2016)
Гірліна Н. Ю. - Мережна парадигма управління процесом соціалізації особистості у медіакультурному просторі (2016)
Бондаренко О. О. - Народження літературного тексту з духу зла (2016)
Боблієнко О. П. - Канадський етнічний мультикультуралізм в Західній цивілізації (2016)
Бондаренко О. В. - Сучасна "економічна людина" та цінності розвитку економічної культури: людиновимірність економічного розвитку (2016)
Красніцька Г. М. - Формування етично–ціннісних орієнтацій молоді (2016)
Кубко В. П. - Особливості використання кольорів у фірмовому стилі, Щербак Ю. В. (2016)
Легенький І. Ю. - Український музичний нонконформізм як феномен глобалізації культури (2016)
Піддубна Л. В. - "Людина медійного простору": дослідження реальності віртуального (2016)
Кубко В. П. - Комунікативний аспект розробки рекламних кампаній, Туренко Я. М. (2016)
Діденко Л. В. - Засновки: СМАРТ–країна, Кондрашова–Діденко В. І. (2016)
Кубко В. П. - Комунікативна стратегія розвитку туристичного бізнесу в Україні, Компанієць І. І. (2016)
Поліщук Н. В. - Філософсько–освітній аспект необхідності становлення антропокосмічної духовності молоді в контексті інформаційно–високотехнологічного науково–технічного прогресу (2016)
Гриньків А. П. - Освітні дискурси практики рефлексивного мислення (2016)
Чубарева О. О. - Освіта як чинник підвищення ролі естетичного в аксіологічному полі сучасних студентів (2016)
Чуйкова О. В. - Вища освіта як метод лікування: васкуляризація, проліферація нейронів та когнітивні практики (2016)
Рогова О. Г. - Метаморфозис як предмет філософсько–освітнього аналізу (2016)
Сагуйченко В. В. - Культурне значення ідеї університету (2016)
Мудрак В. І. - Економіка знань в Україні як фактор розвитку вищої освіти: соціально–філософський аналіз (2016)
Ткаченко К. О. - Концептуалізація етичних засад адвокатської практики у середньовічній Британії (2016)
Гладченко С. В. - Фемінізм в арабському світі: оцінки та історичні реалії, Черних І. Д. (2016)
Гасанов Е. Л. - Про вивчення проблеми жіночої свободи (на основі поеми Нізамі Гянджеві "Сім красунь") (2016)
Шустенко С. О. - Політичний аспект розвитку комунікаційних систем та його перспективи у контексті глобалізації (2016)
Гриньків М. В. - Політичний потенціал як ресурсні можливості та способи впливу релігійних організацій на суспільство (2016)
Детинченко О. П. - Особливості ідейного, комерційного та республіканського лібералізму як основних форм нового лібералізму (2016)
Іванченко І. В. - Основні напрями трансформації політичних партій в інформаційну епоху (2016)
Кулиев Б. - Специфические особенности участия института политической журналистики в политических процессах (2016)
Макаренко Л. П. - Правові засади взаємодії та комунікації вищих органів державної влади (2016)
Marcin B. - Przestępczość młodocianych w aspekcie badań socjologicznych jako problem społeczny (2016)
Назаров М. С. - Передумови консолідації партійних систем (2016)
Остап’як В. І. - Інтегроване партнерство в однополярному просторі (2016)
Семенченко Ф. Г. - А. Д. Токвіль про нові загрози свободі у демократичному суспільстві (2016)
Тараненко Г. Г. - Роль міжнародних організацій у врегулюванні конфліктів (2016)
Філатов Б. А. - Політична доктрина сучасного патріотизму: значення для інституційних трансформацій (2016)
Войналович В. А. - Історичні передумови формування соціокультурного профілю українського Донбасу (2016)
Мігальчан І. - Державотворча діяльність Верховної Ради України четвертого скликання (2016)
Морарь М. В. - Внутрішньополітична консолідація як умова розвитку української нації (2016)
Судинович С. П. - Новітній російсько–український конфлікт: суть та особливості "гібридної" війни (2016)
Колюх В. В. - До питання оптимізації конституційного складу Верховної Ради України (2016)
Вонсович О. С. - Миротворчий досвід України як фактор підтримки і забезпечення міжнародної безпеки (2016)
Черник П. П. - Теперішнє українсько–російське протистояння в розрізі глобальної геополітики (2016)
Процюк М. В. - Міжнародний імідж Республіки Польща: український вимір (2016)
Гапон О. О. - Формування пріоритетних напрямів зовнішньоекономічного співробітництва Франції (2016)
Корінь І. С. - Нові нетарифні бар’єри у міжнародній торгівлі у 2010–2015 роках (2016)
Кукарцев О. В. - Криміналізація міграційного трафіку до ЄС як виклик міжнародній безпеці (2016)
Аманмурадов Н. - Транспортна політика як іміджеутворюючий чинник зовнішньополітичної стратегії Туркменістану (2016)
Червінка І. М. - Радикалізація націоналізму в країнах Європи (2016)
Щолокова Г. В. - Регіональне суперництво США і КНР в Африканському регіоні, Назаренко А. А. (2016)
Akbarov M. H. - Women’s socio–political status in Iran after revolution of 1979, Mammadov Sh. A., Sadat M. Y. (2016)
Аль–Азаві Хайдер Аділ Кадім - Турецько–ізраїльські відносини й проблеми регіональної безпеки (2016)
Барна Б. Ю. - Розбудова відносин Норвегії з Європейським Союзом у контексті набуття чинності Маастрихтського договору (2016)
Рустамова П. Т. - Пріоритетні питання зовнішньої політики Азербайджанської Республіки: історія та сучасність (2016)
Зименкова В. В. - Афганістан в геополітиці США в контексті виведення військ (2016)
Шевчук Д. М. - Українська духовна культура та ідеї філософії релігії. Рецензія на книгу: Тіменик З. Ідеї філософії релігії у контексті української духовної культури 30–ті роки ХІХ ст. – 80–ті роки ХХ ст. – Львів: Вид. Львівської політехніки, 2014. – 312 с. (2016)
Попов О. О. - Можливості використання експертних методів та систем для вирішення задач екологічної безпеки в зонах впливу АЕС, Яцишин А. В., Артемчук В. О. (2016)
Забулонов Ю. Л. - Система для радіаційного контролю продуктів харчування та будівельних матеріалів, Буртняк В. М., Одукалець Л. А. (2016)
Ольховик Ю. А. - Об учете неопределенности свойств инженерных барьров при оценке долговременной безопасности поверхностногозахоронения на комплексе "ВЕКТОР" (2016)
Пушкарьов О. В. - Мінеральний адсорбент тритію на основі сапоніту та цеоліту, Руденко І. М., Кошелєв М. В., Скрипкін В. В., Долін В. В. (мол), Приймаченко В. М. (2016)
Бобков В. М. - Ізотопний обмін тритію в процесі вегетації верби, Долін В В. (2016)
Бондарь Ю. В. - Композитный адсорбент на основе полипропиленовых волокон с осажденным слоем ферроцианида калия-никеля для концентрирования Cs-137 из загрязненных вод, Коромысличенко Т. И. (2016)
Ярошенко К. К. - Особливості кінетики сорбції кобальту-60 та марганцю-54 природними та модифікованими сорбентами з багатокомпонентних розчинів, Бортнік Є. В., Кузенко С. В., Колябіна І. Л., Бондаренко Г. М. (2016)
Кукуєва В. В. - Теоретичне дослідження конверсії хладону CBrClF2 на екологічно безпечні речовини (2016)
Баклажко В. А. - Можливості використання шлаків Дніпродзержинського металургійного комбінату в якості сорбційних матеріалів, Колябіна І. Л., Перкатий К. Є (2016)
Бородіна Н. А. - Оцінка забруднення свинцем грунту прилеглої до автомобільної дороги території, Кононенко Л. В., Висотенко О. О. (2016)
Шкапенко В. В. - Трансформация керосина в грунтах под действием почвенных микроорганизьов, Кадошников В. М., Мусич Е. Г., Парамонова Н. К., Единач А. В. (2016)
Фомин Ю. А. - Геолого-генетическое сопоставление руд золота и урана Юрьевского месторождения Кировоградского Мегаблока (Украинский Щит), Заборовская Л. П., Кравчук З. Н. (2016)
Інформація для авторів Збірника наукових праць ІГНС НАН України (2016)
Маказан Є. - Формування механізму оцінювання системи управління якістю при забезпеченні конкурентних переваг пат "ЗАЗ", Тишик Н., Беседіна К. (2014)
Мартиненко В. - Місце та роль глобалізаційних факторів у теорії економічної безпеки держави (2014)
Мацьків О. - Трансформація технологічної структури промисловості львова в контексті метрополізації (2014)
Меленчук Ю. - Сучасний стан та тенденції розвитку машинобудівної галузі України (2014)
Мяло Н. - Особливості експорту сільськогосподарської продукції україни в умовах євроінтеграції, Войтко С. (2014)
Панько М. - Моніторинг економічних показників структури економіки регіону та шляхи їх покращення (2014)
Черничко Т. В. - Оцінювання стану системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні, Стегура М. (2014)
Андрушків Б. М. - Гібридна війна як метод реалізації агресивних планів, Кирич Н., Погайдак О. Б. (2014)
Братюк В. - Сучасні аспекти й завдання страхового менеджменту (2014)
Гайда Ю. - Збереження лісових генетичних ресурсів як необхідна умова сталого лісового менеджменту (2014)
Гевко В. - Оцінювання проектів формування та розвитку інформаційного забезпечення взаємовідносин із клієнтами (2014)
Гораль Л. - Концептуальні засади трансформації організаційної структури вертикально-інтегрованої компанії (2014)
Мосін О. - Практичні рекомендації щодо вимірювання нетехнологічного інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства (2014)
Seredynska I. - The use of key performance indicators in strategic management of an enterprise, Seredynska V., Fedorovych R. (2014)
Слободян Н. - Парадигма удосконалення управління соціогуманітарною компонентою господарської діяльності підприємства (2014)
Химич І. - Вплив інновацій на прибутковість підприємств машинобудівної галузі та прогнозування показників сучасним інструментарієм, Гарматій Н. (2014)
Голда Н. - Сучасні підходи до залучення інвестицій, Міщук О. (2014)
Кравчук Н. - Удосконалення методики обліку витрат на відновлення засобів праці у цукровій промисловості, Співак С. (2014)
Мороз Н. - Поняття синдикативного кредиту в сучасній науковій думці (2014)
Борисова Т. М. - Маркетизація як вектор розвитку сфери права, адвокасі та політики в контексті національного досвіду (2014)
Воробець В. - Маркетингові технології промислових підприємств, їх особливості (2014)
Шпилик С. - Інформаційна війна, пропаганда та pr: такі схожі й такі різні… (2014)
Список авторів та вимоги (2014)
Афендікова С. В. - Еволюція методологічних засад дослідження категорії конкуренції (2016)
Гірник Є. В. - Теоретичний аспект суспільного сектора економіки в імперативах глобалізації (2016)
Чинчик А. А. - Економічні погляди Івана Франка та його внесок у податкознавство, Голубка С. М. (2016)
Чичина О. А. - Світовий ринок енергетичних ресурсів: стан та перспективи розвитку (2016)
Ащаулов В. В. - Інформаційні технології в системі моніторингу галузей національного господарства (2016)
Буринська О. І. - Особливості сталого розвитку та його складників в агарному секторі національної економіки (2016)
Вакуліч А. М. - Формування біоекономіки – шлях інноваційного розвитку економіки України (2016)
Голікова К. П. - Концепція управління продовольчим забезпеченням країни (2016)
Голобородько Т. В. - Організаційно-економічні заходи інвестиційного забезпечення аграрного сектора національної економіки (2016)
Ємець А. В. - Деякі підходи до аналізу основних принципів рамкових стандартів безпеки та полегшення міжнародної торгівлі Всесвітньої митної організації (2016)
Котко О. К. - Інноваційна екосистема як нова парадигма інноваційного розвитку економіки (2016)
Артеменко Л. Б. - Систематизація методів оцінювання конкурентоспроможності підприємства (2016)
Бєлоусова С. В. - Прогнозування фінансових показників діяльності підприємства за допомогою кореляційно-регресійного аналізу (2016)
Бодарецька О. М. - Мотиваційні ключові показники ефективності HR-підрозділу в системі забезпечення полівекторного розвитку підприємств, Дідик А. М. (2016)
Бойко І. В. - Джерела фінансування інновацій у контексті економічної безпеки (2016)
Вавулін О. І. - Використання логістичного підходу в дистриб’юторській діяльності вітчизняних підприємств (2016)
Горняк О. В. - Еволюція концептуальних підходів до аналізу фірми в економічній теорії (2016)
Демченко Г. В. - Формування робочої групи з активізації інноваційної діяльності на підприємстві методом аналізу ієрархій, Доуртмес П. О. (2016)
Довгаль О. В. - Мотиваційний моніторинг рівнів управління нафтогазових підприємств (2016)
Захаренко Н. С. - Проблеми та заходи щодо антикризового управління підприємствами в нестабільних умовах (2016)
Коваленко В. В. - Структурно-логічна модель діагностики підприємства як інформаційний образ реального об’єкта (2016)
Кононова О. Є. - Стан і тенденції розвитку стратегічного управління в Україні (2016)
Іванова Н. В. - Оцінювання рівня розвитку інфраструктури регіону: методологічні аспекти та практична реалізація (2016)
Попело О. В. - Методичні підходи до оцінки рівня модернізації продуктивних сил (2016)
Завадовська Ю. Ю. - Вплив фактора гендеру на регулювання трудової міграції методами місцевого соціально-економічного розвитку (2016)
Мартинова Л. Б. - Формування системи показників оцінення конкурентоспроможності людського потенціалу (2016)
Васильчишин О. Б. - Кредитні ризики як індикатор фінансової безпеки банківської системи України (2016)
Грановська І. В. - Методологічні підходи до вдосконалення механізму фінансового забезпечення державних соціальних стандартів (2016)
Денис О. Б. - Проблеми та перспективи діяльності кредитних бюро в Україні (2016)
Іванова А. М. - Фіскальні дисбаланси в Україні та шляхи їх подолання (2016)
Коверник Н. В. - Організаційно-економічний механізм фінансування професійно-технічних закладів освіти в Україні (2016)
Козарезенко Л. В. - Інституційна складова частина розвитку людського потенціалу в Україні (2016)
Малініна Н. М. - Оподаткування електронного бізнесу в Україні: сучасні реалії та перспективи (2016)
Миськів Г. В. - Фінансово-економічний напрям удосконалення розвитку кредитного ринку України (2016)
Палійчук Т. В. - Фіскальна децентралізація: податковий аспект (2016)
Пантелєєва Н. М. - Методологія дослідження фінансових інновацій у банківській системі (2016)
Бенько І. Д. - Проблеми й перспективи застосування МСФЗ (IFRS) для малих та середніх підприємств (2016)
Клімович І. М. - Теоретичні аспекти та нормативно-правове регулювання аудиту зовнішньоекономічної діяльності підприємств (2016)
Король С. Я. - Визначення функціонального потенціалу бухгалтерського обліку (2016)
Сергєєва Л. Н. - Управління стійкістю соціально-економічних систем, Ревенко Д. С. (2016)
Сидор Г. В. - Економіко-математичне моделювання процесу кредитування сільськогосподарського виробництва (2016)
Бойко Ю. В. - Моделювання компонентів базового програмного забезпечення розподілених середовищ, Глибовець М. М., Кривий С. Л., Погорілий С. Д., Ролік О. І., Теленик С. Ф., Єршов С. В. (2014)
Коваль Р. Ф. - Кількість функціональних рівнянь на квазігрупах (2014)
Кулик А. Я. - Процедура комп’ютерного моделювання положення нирки для автоматизованої системи діагностики, Крещенко І. П. (2014)
Герасін О. С. - Аналіз особливостей мобільних роботів багатоцільового призначення (2014)
Дворецький М. Л. - Динамічне формування запиту із використанням SQL/OLAP у T-SQL при автоматизації кросс-таблиць на базі реляційних джерел даних (2014)
Дворецька С. В. - Інформаційна система обліку та аналітичної обробки результатів контролю знань студентів (2014)
Дендаренко В. Ю. - Модель процесу управління станом пожежної безпеки (2014)
Дідук В. А. - Автоматизація збору енерговитрат у системах АСКОЕ (2014)
Заїка В. М. - Улучшение характеристик электроакустических преобразователей для устройств ультразвуковой дальнометрии, Базіло К. В., Туз В. В., Маштапа О. І. (2014)
Іхсанов Ш. М. - Экспериментальная оценка точности прогнозирования структуры земельного фонда Украины с использованием цепей Маркова (2014)
Крайник Я. М. - Побудова частково паралельного LDPC-декодеру з використанням особливостей двопортової блокової пам’яті ПЛІС (2014)
Коваленко І. І. - Анализ методов классификации прецедентов в проектах диагностики технических устройств, Мельник А. В. (2014)
Коваленко І. І. - Формализованный подход к выбору оценок типа "среднее" в анализе малых неоднородных выборок данных, Швед А. В. (2014)
Кулаковська І. В. - Особливості моделі управління запасами в умовах невизначеності з урахуванням процесів природного спаду продукції (2014)
Купін А. І. - Развитие существующих методов создания эталона изображения для ІТ-биометрической идентификации, Кумченко Ю. О. (2014)
Куценко С. В. - Підвищення довготривалості роботи автономноживлюємих модулів безпровідних пожежних сповіщувачів, Мусієнко М. П., Малахов В. П., Савінов В. Ю. (2014)
Бодянський Є. В. - Нечеткая кластеризация биомедицинских данных на основе BSB-нейро-фаззи-модели, Перова І. Г. (2014)
Погорeлов О. О. - Оценка качества процесса флотации по внешнему виду флотационной пены, Аль-Джанабi Акiл Бахр (2014)
Приходько С. Б. - Інформаційна технологія переробки інформації з відмов в обслуговуванні пристроїв термінальної мережі, Макарова Л. М. (2014)
Стабецька Т. А. - Математичне обґрунтування узагальненого методу синтезу обернених операцій нелінійного розширеного матричного криптографічного перетворення (2014)
Топалов А. М. - Аналіз комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних та керуючих систем для виконання плавучим доком операцій спуску та підйому судна (2014)
Javier S. M. - For a Renewal of Philosophy (2015)
Arias R. C. - Friedrich Nietzsche´s philological Method as a preamble for his later critical-genealogical method: A reinvention of rationality (2015)
Manchul B. - The Role of Interdisciplinary Approaches in Establishment of Contemporary Scientific Model of the World (2015)
Тофтул М. - Типові гносеологічні та логічні помилки у навчальній літературі з філософських дисциплін (2015)
Остринська Л. - Екологічна змістовність практичної філософії, Рошкулець Р. (2015)
Омельчук І. - Філософські витоки епістемного плюралізму (стаття перша) (2015)
Форкош С. - Методологические проблемы поиска вектора культурных трансформаций (2015)
Ходанич Ю. - Науковий дискурс і владні стосунки у Мішеля Фуко (2015)
Ратников В. - Истина и объяснение в современном гуманитарно-научном знании (К соотношению гуманитарно-научного и естественнонаучного знания) (2015)
Петрушенко В. - Зміни уявлень про людину в сучасній філософській антропології (2015)
Козьмук Я. - Гуманістичний потенціал педагогічної антропології (2015)
Гасяк О. - Естетичний потенціал наукового факту (2015)
Мельничук М. - Аксіологічні виміри антропокосмізму: постнекласичні трансформації, Халай І. (2015)
Липский Б. - Осевое время как точка бифуркации культурных трендов (2015)
Rudowski T. - Arteterapia penitencjarna (podstawy teoretyczne) (2015)
Возняк В. - Творчество как способ реализации соборности человеческого бытия, Сеньо Т. (2015)
Петрушенко О. - Психологічні аспекти утопічної свідомості (2015)
Повторева С. - Постструктуралістські концепти відсутності структури і порожнього місця як симптоми кризи (2015)
Саракун Л. - Космополітизм: світоглядні інтерпретації феномена (2015)
Шуст Н. - Соціальні інновації в умовах сучасних суспільно-політичних трансформацій в Україні (2015)
Bolado G. - Ortega y Gasset and his Project for Reforming Humanities during the Post-War Period of European Reconstruction (2015)
Гаєвська С. - Філософія як тип життєвої раціональності у вченні Х. Ортеги-і-Гасета (2015)
Гоян І. - Cоціально-політична проблематика у теоретичній спадщині українських радянських філософів 1920-х-початку 1930-х років ХХ столітття, Галань Н. (2015)
Клок Т. - Дослідження дефініції свободи у філософії кінця XX – початку XXI ст. (2015)
Томюк Н. - Компаративний аналіз етики бостонської та каліфорнійської шкіл американського персоналізму кінця XIX − початку XX ст. (Стаття 2) (2015)
Скрыцкая Н. - Особенности экзегетического метода Фомы Аквинского: переход от аллегории к символу (2015)
Rudowski T. - Sztuka sakralna w profilaktyce i resocjalizacji na przykładzie obrazu pt. Ukamieniowanie Św. Szczepana (2015)
Горбань Р. - Дослідження сакрального в онтологічних формах культури гуцулів українських Карпат: етнологійний вимір і методологічні засади (2015)
Горохолінська І. - Практичні вектори втілення принципів релігійної толерантності в умовах глобалізації, Бойчук Н. (2015)
Квік Л. - Місце Бога в сучасному світі крізь призму вчення папи Бенедикта XVI (2015)
Шадюк Т. - Екзистенційний смисл стражденності у православній богословсько-філософській традиції (2015)
Яцко Я. Ф. - Этика и теория рациональности с точки зрения Аристотеля, Тадеуша Котарбиньского, Макса Вебера и Жан-Поль Сартра (2015)
Пішак О. - Самоутвердження особистості в контексті реалізації повноцінних моральних відносин (2015)
Здоровенко В. - Художні практики сучасного мистецтва та спадкоємність культури духу (2015)
Купчанко Є. - Сутнісні межі мистецтва в системі культури, Марчишак А. (2015)
Возний І. - Соціокультурні форми становлення постмодерного суспільства, Карп’юк В. (2015)
Барна Н. - Авангардні засади формотворення в художній культурі ХХ століття (2015)
Бушман І. - Сучасний маркетинг: філософсько-освітній ракурс (2015)
Вавак Т. - Ліберальна і підприємницька концепція університету як вказівка для вибору шляхів розвитку вищого навчального закладу (2015)
Наші автори (2015)
Алімпієв А. М. - Побудова математичної залежності вартості серійного зразка авіаційної керованої ракети класу "повітря-повітря" малої дальності від її імовірності ураження, Леонтьєв О. Б., Хижняк А. С. (2016)
Горбенко С. В. - Аналіз доцільності застосування змішаного виду комплектування Збройних Сил України особовим складом в сучасних умовах, Якименко І. В., Григорчук О. М. (2016)
Гузченко С. В. - Обґрунтування підходу до визначення біоенергетичного потенціалу міжвидової тактичної групи, Ярош С. П. (2016)
Павловський О. В. - Метод прогнозування обсягів завдань, що покладатимуться на ремонтно-відновлювальні органи під час операції (бойових дій) (2016)
Прокопенко В. В. - Використання методу малих збурень для обчислення кінематичних та аеродинамічних характеристик руху балістичного тіла (2016)
Шулежко В. В. - Метод формалізації функціонування системи зенітного ракетно-артилерійського прикриття об’єктів в умовах поведінкової невизначеності, Кулєшов О. В., Ряполов Є. І. (2016)
Водчиць О. Г. - Методика розрахунку потреб фінансових витрат на мобілізаційне розгортання, Семененко О. М., Бойко Р. В., Іванов В. Л., Самотьос В. М. (2016)
Можаровський В. М. - Деякі аспекти методологічних основ обґрунтування бойового складу Збройних Сил України (2016)
Косогов О. М. - Методи забезпечення безпеки інформаційної інфраструктури держави (2016)
Karlov V. D. - Essence and types of informative weapon n modern informative conflicts, Lukashuk О. V., Sholokhov S. M. (2016)
Зінченко І. О. - Процедура управління екіпажами та підрозділами армійської авіації у ході авіаційної підтримки бойових дій Сухопутних Військ, Гамалій Б. Р., Мажара І. П. (2016)
Максимов М. О. - Аналіз діяльності щодо координації органів управління державної авіації з органами цивільної авіації із забезпечення заходів безпеки у повітряному просторі України, Мельников Д. В., Дубнюк А. В. (2016)
Порошин С. М. - Результаты исследования аэродинамических характеристик прямоугольных крыльев с учётом влияния экрана, Соловьёв О. В., Соляник П. Н. (2016)
Товкач С. С. - Мікроелектронні системи як інноваційний засіб управління складними технічними системами та перспективи їх застосування, Шквар Є. О. (2016)
Українець Є. О. - Цифровий пристрій виміру швидкості потоку в робочій частині аеродинамічної труби малих дозвукових швидкостей, Безпалий В. А., Романенко І. В., Башинський К. В. (2016)
Устименко М. Ю. - Методика обґрунтування рішення командира авіаційної ескадрильї на бойове застосування по вирішенню задач винищувального забезпечення дій ударної авіації, Леонтьєв О. Б., Бердочник А. Д. (2016)
Ковтунов А. Л. - Можливості виявлення повітряних цілей і виміру азимуту оглядовими радіолокаторами при використанні широкосмугових сигналів, Лещенко С. П., Чалий В. В., Помогаєв І. В. (2016)
Молчанов Д. В. - Моделювання характеристик розсіяння великого десантного корабля, Василець В. О., Сухаревський О. І. (2016)
Печенин В. В. - Применение методов когерентного спектрального анализа для оценки влияния канала распространения на параметры сигнала, Щербина К. А., Вонсович М. А., Съедина Ю. В., Зионг В. Ф. (2016)
Рисаков М. Д. - Особливості алгоритму роботи дванадцятифільтрового когерентного накопичувача у складі посадкового радіолокатору, Тітов І. В., Костенко І. Л., Кулик О. П., Рот С. М. (2016)
Фролов В. Ф. - К вопросу о регистрации космических объектов искусственного происхождения (2016)
Заковоротний О. Ю. - Розробка багатонаправленої асоціативної пам'яті на основі дискретних нейронних мереж адаптивної резонансної теорії (2016)
Карпенко В. В. - Декомпозиционная технология анализа систем с большим числом состояний, Хазим Ямен (2016)
Ланецький Б. М. - Розробка алгоритму контролю показника безвідмовності "імовірність безвідмовного ввімкнення” складних технічних систем багаторазового циклічного застосування, що експлуатуються за технічним станом, за допомогою довірчих меж, Артеменко А. А., Лук'янчук В. В., Звєрєв О. О. (2016)
Лещинский В. А. - О формульной записи сложных высказываний, Лещинская И. А. (2016)
Мамедов А. А. - Модель информационного сопряжения программных объектов (2016)
Пілічева М. О. - Дослідження методів орторектифікаціі космічних знімків (2016)
Полонський Ю. І. - Формалізований опис процесу відбору інформаційних ознак для формування моделі повітряної обстановки, Борозенець І. О., Шило С. Г., Литвиненко М. І. (2016)
Романенко І. О. - Застосування кратномасштабного аналізу при обробці цифрового зображення, Попхадзе О. А. (2016)
Смирнов А. А. - Способ контроля линий связи телекоммуникационной системы облачного антивируса, Дидык А. К., Дреев А. Н., Смирнов С. А. (2016)
Смирнов А. А. - Метод количественной оценки рисков разработки программного обеспечения, Коваленко А. В., Якименко Н. Н., Доренский А. П. (2016)
Таран І. А. - Методичні підходи щодо синтезу раціональної структури системи розвідки угруповання протиповітряної оборони з використанням генетичного алгоритму (2016)
Федорович О. Е. - Обеспечение качества при создании программной системы с многоуровневой компонентной архитектурой, Бабич А. В. (2016)
Шостак И. В. - Подход к компьютеризации этапа оценки и уточнения исходного перечня тематических направлений в национальных форсайт-проектах, Кожемяко П. А., Груздо И. В. (2016)
Емельяненко Н. Г. - Контроль локальных параметров вибрации поличастотного виброгрохота, Горбань М. Н., Чубукин Р. Ю. (2016)
Лагутін Г. І. - Шляхи забезпечення електромагнітної сумісності споживачів електричної енергії в умовах мирного часу та при веденні бойових дій, Лисенко В. М. (2016)
Чуприна В. М. - Параметрична оптимізація компоновок шпиндельних вузлів металорізальних верстатів на опорах кочення (2016)
Амерханова О. О. - Вплив метрологічного забезпечення на якість продукції та ефективне використання ресурсів, Шамаєв Ю. П., Рафальський Ю. І. (2016)
Андрущенко А. І. - Вимірювання витрати двофазних речовин, Кушнерук Ю. І. (2016)
Бородавка В. А. - Дослідження виникнення електричних шумів у напівпровідникових датчиках перетворення, Лисун Н. І. (2016)
Гурбанова О. М. - Аналіз похибок вимірювання температури контактними методами з застосуванням мікропроцесорів, Науменко А. М., Ревін О. В. (2016)
Науменко А. М. - Проблеми застосування інтелектуальних датчиків в багатоканальних випробувальних системах, Завгородній Д. С., Запека В. Ю. (2016)
Шамаєв Ю. П. - Імітаційне моделювання системи активного контролю, Рак В. О., Торянська І. І. (2016)
Беліченко М. А. - Впливи динамічного оточення на проектне управління програмами академічної мобільності, Кубявка Л. Б. (2016)
Віткін Л. М. - Моделювання ризику на м'ясопереробному підприємстві, Лапач С. М., Ролько О. Р. (2016)
Лысенко Д. Э. - Оценка реализуемости планов развития предприятия (2016)
Іванець Г. В. - Дослідження періодичності процесу зміни надзвичайних ситуацій природного характеру на протязі року (2016)
Кацман М. Д. - Практичне застосування мережецентричних методів для управління реагуванням на залізничні надзвичайні ситуації, Мироненко В. К., Мацюк В. І. (2016)
Пахомов Р. І. - Особливості впливу вібрації на вестибулярний апарат працівників будівельної сфери, Дяченко Є. В., Зима О. Є. (2016)
Рогозін А. С. - Оптимізація розміщення пожежних та аварійно-рятувальних автомобілів по пожежно-рятувальних підрозділах міста Харкова, Калиновський А. Я., Коваленко Р. І., Смолянінов С. С. (2016)
Шевченко Р. І. - Моделювання процесу виникнення інформаційно-комунікативної критичності тезаурусного типу в системі моніторингу надзвичайних ситуацій (2016)
Городнов В. П. - Показник оцінки ризиків прикордонного контролю в автомобільних пунктах пропуску через державний кордон України, Кириленко В. А., Петров В. М. (2016)
Криленко І. М. - Використання гуманітарного потенціалу іноземної мови для вирішення проблем ідеологічної роботи у немовних вишах, Макогон О. А., Новік С. А. (2016)
Куртов А. І. - Службовий етикет та культура службового спілкування командира, Потіхенський А. І. (2016)
Пічугін М. Ф. - Оцінювання впливу системи підготовки військовослужбовців у навчальних центрах на стан бойової готовності Збройних Сил України, Карлов Д. В., Воловодюк А. С., Клімішен О. О. (2016)
Хроніка та інформація (2016)
Наші автори (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Снигирев С. М. - Перспективы рыбохозяйственного использования Хаджибейского лимана, Бушуев С. Г. (2015)
Грициняк І. І. - Вплив неесенціальних елементів (ртуть, миш’як) на організм лососевих (Salmonidae) риб (огляд), Янович Д. О., Бех В. В. (2015)
Грішин Б. О. - Оцінка розвитку природної кормової бази ставів рибного господарства "Меркурій" при вирощуванні рибопосадкового матеріалу коропа (Cyprinus carpio carpio), Кражан С. А., Чужма Н. П. (2015)
Sytnik Yu. - Organochlorine pesticides in fish of the Kiliya delta of the Danube (2003–2005), Mardarevych M., Bersan T. (2015)
Максименко М. Л. - Структура любительських уловів та їх частка в загальному вилові риби на Каховському водосховищі (2015)
Лошкова Ю. М. - Прогнозування результатів вирощування рибопосадкового матеріалу коропових риб (Cyprinidae) для вселення у водойми пониззя Дніпра, Шевченко В. Ю. (2015)
Коваленко В. О. - Оцінка ефективності використання різних стимуляторів нерестового стану в умовах штучного відтворення стерляді (Acipenser ruthenus L.), Поплавська О. С., Шумова В. М., Симон М. Ю. (2015)
Ващенко А. В. - Вплив згодовування кормових добавок NUPRO® і BIO-MOS® на результати вирощування дволіток коропа (Cyprinus carpio carpio), Матвієнко Н. М. (2015)
Драган Л. П. - Активність амінотрансфераз у печінці райдужної форелі (Oncorhynchus mykiss) під впливом вірусної інфекції, Майстренко М. І., Любченко Г. А., Рудь Ю. П., Бучацький Л. П. (2015)
Грициняк І. І. - Вміст та жирнокислотний склад етерифікованого холестеролу печінки та відтворна здатність плідників коропа (Cyprinus carpio carpio) за різного рівня вітаміну A в комбікормі, Рівіс Й. Ф., Малетич М. Б. (2015)
Станецька Д. М. - Імунофлуоресцентне дослідження стовбурових пухлиних клітин у пухлинах головного мозку, Лісяний О. М., Гнедкова І. О. (2014)
Борис Е. Н. - Роль комбинированной терапии предопухолевой патологии шейки матки, ассоциированной с папилломавирусной инфекцией, в профилактике рецидивов дисплазии шейки матки (2014)
Курченко А. І. - Клініко-імунологічні паралелі у жінок з патологією ендометрію, Бенюк В. О., Гончаренко В. М. (2014)
Мельников О. Ф. - Модуляция иммунного ответа на гемагглютинины вируса гриппа пробиотиком в эксперименте, Самбур М. Б., Сидоренко Т. В., Пелешенко Н. А., Рыльская О. Г. (2014)
Яковенко Л. Ф. - Диагностическая значимость показателей иммунитета у женщин с хроническими воспалительными заболеваниями органов малого таза, Ромащенко О. В., Руденко А. В., Щербак М. А., Лазаренко Л. Н., Спивак Н. Я., Сидорик Л. Л. (2014)
Бенюк В. О. - Цитокіновий профіль і імуногістохімічний стан ендометрію жінок із невиношуванням вагітності на тлі надлишкової маси тіла метаболічного синдрому, Диндар О. А. (2014)
Абрамова K. O. - Характеристика показателей антитиреоидного аутоиммунитета у больных с метаболическим синдромом в зависимости от уровня лептинемии и их динамика в результате лечения селенитом натрия, Пашковская Н. В., Курченко А. І. (2014)
Руденко М. Ю. - Клинико-иммунологические эффекты комплексной терапии с использованием дипептид гамма-э-глутаминиль-триптофана у больных персистирующей герпесвирусной инфекцией, Курченко А. И., Дриянская В. В., Литус В. И. (2014)
Кондратюк В. Е. - Влияние патогенетических методов лечения на показатели клеточного звена иммунитета у больных серонегативными спондилоартритами, Сидорова М. В., Бычкова Н. Г. (2014)
Казмирчук В. Є. - Міокардити та дилятаційна кардіоміопатія герпесвірусного генезу, Царик В. В., Момотюк І. О. (2014)
Гончар Ю. І. - Особливості рівнів цитокінів крові у пацієнтів з хронічною хворобою нирок V стадії, що лікуються різними методами замісної ниркової терапії (2014)
Курченко А. И. - ASP299GLY полиморфизм гена TLR-4 и иммунный ответ на эндотоксин у взрослых пациентов c рефрактерной бронхиальной астмы, Бисюк Ю. А., Кондратюк В. Е., Дубовой А. И. (2014)
Гнатко Е. П. - Трансформирующий фактор роста (TGF- β) в крови беременных с синдромом задержки роста плода, Курченко А. И., Коростиль М. А. (2014)
Тітул (2016)
Грищенко Н. - Офшоризація глобального консалтингового бізнесу: механізми, тенденції та перспективи розвитку (2016)
Мартинюк Н. - Концептуальні підходи до трактування сутності конкурентоспроможності персоналу підприємства (2016)
Антощенкова В. - Формування ринку молока на основі коопераційно-інтеграційних відносин (2016)
Пуцентейло П. - Організаційно-економічне забезпечення ефективного розвитку тваринництва в умовах кризи (2016)
Радченко О. - Державна підтримка сільського господарства України в період системних реформ (2016)
Самойленко І. - Енергосервісний контракт як форма розвитку державно-приватного партнерства (2016)
Лазаренко Д. - Основні аспекти концепції стратегічного фінансового планування на підприємстві, Сіренко С. (2016)
Семак Б. - Напрями формування інтелектуально-кадрового забезпечення підприємств роздрібної торгівлі, Васильців Т., Лупак Р. (2016)
Зось-Кіор М. - Дуалістичний підхід в контексті деформації земельних відносин на національному рівні від глобалізаційних впливів, Голобородько О., Марченко О. (2016)
Шкуратов О. - Прогнозні сценарії розвитку екологічно безпечного аграрного виробництва, Кипоренко В. (2016)
Копилюк О. - Формування регіональної політики розвитку банківської системи України в контексті субсидіарності національного та регіонального рівнів, Тимчишин Ю. (2016)
Кулик А. - Розвиток конкурентоспроможного зеленого туризму (2016)
Драчук Ю. - Механізми стимулювання венчурного інвестування інноваційного розвитку промисловості: узагальнення зарубіжного досвіду, Сталінська О., Трушкіна Н. (2016)
Ilyin V. - Foreign experience of public management of investment development for regional enterprises, Ilyin O. (2016)
Остапенко В. - Формування оптимального інвестиційного портфелю страхової компанії, Кіпа М. (2016)
Павлов К. - Инновационная экология как теоретическая основа экологической модернизации в хозяйственных системах интенсивного типа (2016)
Прохорчук С. - Консалтинг как инструмент инновационной экономики (2016)
Микитюк О. - Основні аспекти системи ризик менеджменту суб’єктів господарювання при здійсненні лізингових операцій (2016)
Akansha J. - Volatility analysis of correlation between foreign currencies in reference to indian rupee, Denga S. (2016)
Коніна М. - Сучасний стан фінансового ринку україни та шляхи його вдосконалення, Реха К., Янковський В. (2016)
Пархомець М. - Фінансовий стан та напрями його поліпшення у сільськогосподарських підприємствах, Уніят Л. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Курись Л. В. - Cхема тягового електротехнічного комплексу транспортного засобу з накопичувачем енергії, Бялобржеський О. В. (2015)
Лебедев В. А. - Электропривод малой мощности для сварочного оборудования (2015)
Волкова О. Г. - Mетодика определения температуры поверхности сильноточных разрывных контактов в процессе коммутации (2015)
Малюшевська А. П. - Дослідження впливу підвищених температур на експлуатаційні властивості трансформаторного масла T-1500 в плівкових ізоляційних системах, Дмитрішин О. Я., Топоров С. О. (2015)
Мельников В. О. - Kомпенсація впливу несиметрії обмоток статора асинхронного двигуна у системах векторного керування, Калінов А. П., Кочуров І. М. (2015)
Остренко В. С. - Oцінка часу експлуатації IGBT4 модулів в режимі циклічного навантаження (2015)
Кулагін Д. О. - Дослідження електромагнітних процесів самозбудження асинхронного тягового двигуна при рекуперативному гальмуванні з живленням від джерела обмеженої потужності (2015)
Тиховод С. М. - Усовершенствование итерационных методов решения систем нелинейных уравнений (2015)
Шкрабець Ф. П. - Tехніко-економічна оцінка оптимального рівня напруги для електроживлення робочих горизонтів глибоких шахт, Остапчук О. В., Кожевников А. В., Акулов А. В. (2015)
Волков В. А. - Cовершенствование частотного пуска гидроагрегата гидроаккумулирующей электростанции в насосном режиме, Довбищук Д. В. (2015)
Літвінов В. В. - Удосконалення методу оцінювання надійності схем релейного захисту, Саченко Я. С. (2015)
Дьяченко В. В. - Формирование программы энергосбережения для систем электроснабжения (2015)
Ципленков Д. В. - Методи та засоби зниження технічних втрат електроенергії В елементах систем електропостачання, Красовський П. Ю. (2015)
Білецька О. О. - Розповсюдження іноземних мов та розвиток перекладацької діяльності в Литовсько-Польський період XIV-XVI століття (2016)
Костиря І. О. - Дипломатична еліта та теорія обраності: витоки політогемності та стратагемності "геометричної революції" альянсів, Дікарєв О. І. (2016)
Саприкін О. А. - Місце мовної свідомості у міжкультурній комунікації (2016)
Шевель І. П. - Основні напрямки вивчення міжнародного порядку в соціології міжнародних відносин (2016)
Антонівська М. О. - Головні особливості функціонування та перекладу метафор у сфері публіцистичного дискурсу (2016)
Безух Ю. С. - Еволюція полікультурної освіти в Україні (2016)
Бондаренко С. О. - Перекладацькі трансфорцації у перекладі з англійської мови(на основі творів Едгара По) (2016)
Важна К. А. - Проблеми визначення поняття міжнародного злочину агресії у сучасному міжнародному праві (2016)
Варгатюк С. В. - Українсько-польські відносини напередодні ризької конференції 1921 року (2016)
Вербицька Г. А. - Політичне в глобалістському дискурсі (2016)
Гончаренко О. М. - Концептуальні засади та критерії ефективності асиметричних стратегій в міжнародних відносинах (2016)
Горський С. В. - Ґлобалізація і людина (2016)
Діброва В. А. - Фрейм "заперечення" в англійському й українському офіційно-діловому дискурсі для студентів направлення міжнародні відносини в умовах євроінтеграції (2016)
Ковальчук Т. Г. - Вплив інтеграційних процесів на формування стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємств України (2016)
Кожемякіна Т. В. - Стратегічні орієнтири реструктуризації машинобудівних підприємств України відповідно до сучасних вимог світового ринку (2016)
Колісник О. В. - Соціальні виміри адаптації вищої освіти України до вимог євроінтеграції (2016)
Котченко Т. Е. - Вплив лінгвокраєзнавчої компетенції на розвиток міжкультурної комунікації (2016)
Кухта М. П. - Проблема старіння населення в контексті євроінтеграції (2016)
Ластовський В. В. - Міжнародний та особистісний фактори в процесі походження українського козацтва (2016)
Михайліченко Ю. В. - Міжкультурна комунікація як домінуючий фактор формування іншомовної комунікативної компетенції майбутніх фахівців у галузі міжнародних відносин (2016)
Немеш А. М. - Інформаційна взаємодія міжнародних неурядових організацій в епоху глобалізації (2016)
Нипадимка А. С. - Роль автентичних текстів в навчанні іноземним мовам майбутніх фахівців-міжнародників, Сарновська Н. І. (2016)
Рибінська Ю. А. - Підвищення рівня володіння англійською мовою майбутніми філологами як умова інтеграції у міжнародний освітній простір (2016)
Сарновська Н. І. - Формування лінгвосоціокультурної компетентності майбутнього фахівця-міжнародника в процесі вивчення іноземної мови (2016)
Ushakov A. S. - Teaching English to the international relations students for the purposes of global communication (2016)
Фугалевич Д. О. - Психопоетика: глибинне осягнення художнього тексту при перекладі (2016)
Хавченко Т. Т. - Психолінгвістичні аспекти навчання французької мови студентів факультету міжнародних відносин (2016)
Холмакова Ю. В. - Мотивація до вивчення іноземних мов як феномен сучасної науки та практики (2016)
Шевченко М. І. - Соціологічне дослідження як інструмент встановлення зворотного зв'язку з суспільством в процесі розробки і прийняття рішень на різних рівнях державного управління (2016)
Штепуляк О. С. - Міжкультурні аспекти перекладу та їх роль у фаховій підготовці майбутніх перекладачів (2016)
Колесников К. М. - Міська міліція чи регулярна римська військова частина: армія та митна служба пізньоантичного Херсонеса Таврійського в джерелах та історіографії (закінчення) (2012)
Шустова Ю. Э. - Записи о покупке книг в изданиях типографии Львовского братства 1591–1644 гг. из собрания Российской государственной библиотеки (2012)
Головко В. В. - Історія українських фінансово-промислових груп: погляд економістів (2012)
Дук Н. М. - Картографічне моделювання в дослідженні історії митної справи в Україні, Дячок О. О. (2012)
Алексаха А. Г. - Особливості товарообміну в доіндустріальних суспільствах на прикладі Англії XIV–XVIII ст. (2012)
Жиброва Т. В. - Роль воеводы в организации управления таможенными и кабацкими сбора-ми на Юге России в XVII в. (на примере Воронежского уезда) (2012)
Худин К. С. - Закупка Аптекарским приказом ингредиентов и оборудования для приготов-ления лекарственных препаратов (1629–1657 гг.) (по материалам фонда Аптекарского при-каза РГАДА) (2012)
Бирук М. М. - Оподаткування міського та сільського населення Острозької волості в кінці XVII – першій чверті XVIII ст. (2012)
Михайлов А. А. - Руководство таможенного ведомства в России во второй половине XIX – начале ХХ в., Райконен Е. Е. (2012)
Кравцова Е. С. - Особенности функционирования губернских казенных палат в Российской империи в конце XIX – начале ХХ в. (2012)
Сєрова К. Д. - Способи доставки та переміщення товарів внутрішнього споживання в Криму в другій половині XIX – на початку XX ст. (2012)
Журавлёв А. А. - Награждение медалями и орденами лиц купеческого сословия в Россий-ской империи в ХIХ – начале ХХ ст. (2012)
Літвінов В. В. - Проблема захисту економічних інтересів держави в прикордонних регіонах на прикладі російського Далекого Сходу (2012)
Архірейський Д. В. - Очільники загальнорадянського митного відомства у міжвоєнний період: проблема ротації (2012)
Поліщук О. В. - Формування нормативно-правових засад боротьби з контрабандою в Кри-му в умовах переходу до нової економічної політики (1920–1922 рр.) (2012)
Олійник М. П. - Контрабанда і боротьба з нею на Поділлі в роки непу (2012)
Скубій І. В. - Комітети ринкових торговців як інструменти регулювання торгівлі в Харкові в роки непу (2012)
Дмитрієва В. А. - Кризи в Україні: історія цінових коливань 1991–2011 рр. (2012)
Теплицька Г. Й. - Потреби і попит населення як передумова розвитку торгівлі (2012)
Участь представників професорсько-викладацького складу Академії митної служби Украї-ни в V Міжнародному симпозіумі історії бюрократії (О. О. Дячок) (2012)
6-та міжнародна наукова школа-семінар "Історія торгівлі, податків та мита” (О. О. Дячок) (2012)
Успішний захист докторської дисертації О. В. Морозовим (Д. В. Архірейський) (2012)
Відомості про авторів (2012)
Журавльова Ю. О. - Аналіз еволюції поглядів на категорію "благо": від етико-філософського до економічного (2016)
Корчева В. І. - Прогнозування фіскальної ефективності в умовах невизначеності економічного розвитку, Крючкова Н. М. (2016)
Шедяков В. Е. - Эффективное управление сквозь призму создания умной экономики (2016)
Марченко О. І. - Світовий розвиток соціального підприємництва: правовий, нормативний та податковий аспекти, Богдан С. В. (2016)
Новак І. М. - ТНК як сучасний регулятор міжнародного руху капіталу у вітчизняний аграрний сектор (2016)
Ногачевський О. Ф. - Вплив франчайзингу на динаміку розвитку експрес-доставки в Україні (2016)
Перепадя Ф. Л. - Управління витратами на оплату праці персоналу промислових підприємств, Тонких Л. С. (2016)
Татарульєва А. О. - Зарубіжний досвід державного регулювання прямого іноземного інвестування (2016)
Торосян Г. А. - Сільськогосподарська обслуговувальна кооперація як елемент забезпечення продовольчої безпеки країни (2016)
Чайка В. О. - Формування конкурентоспроможності аграрної продукції (2016)
Штулер І. Ю. - Обґрунтування моделі гомеостазу національної економічної системи за умов інноваційного розвитку (2016)
Кузнєцов В. Ю. - Інвестиційне забезпечення енергетичної ефективності поведінки промислового підприємства (2016)
Міщенко В. С. - Методичні підходи до калькуляції собівартості продукції скотарства (2016)
Малярець Л. М. - Удосконалення інструментів оперативного контролінгу діяльності підприємства, Мочона Л. Г. (2016)
Нєнно І. М. - Бізнес-модель розвитку морського торговельного порту (2016)
Новак Н. П. - Особливості, оцінення та діагностика ресурсного потенціалу розвитку органічного агровиробництва (2016)
Обруч Г. В. - Теоретико-методологічні основи розробки концепції національної програми підвищення конкурентоспроможності вагонобудівних підприємств України (2016)
Олійник О. М. - Розвиток стратегічного потенціалу машинобудівних підприємств, Чкан А. С., Данилова Л. В. (2016)
Ситник Й. С. - Оплата праці в Україні та її вплив на інтелектуалізацію економіки і менеджменту (2016)
Снігур Х. А. - Впровадження корпоративних лідерських програм у систему навчання та розвитку персоналу як дієвого інструмента підвищення конкурентоспроможності організації (2016)
Сотник І. М. - Формування стратегії стійкого економічного розвитку молокопереробного підприємства, Мазін Ю. О., Супрун О. В. (2016)
Тарельник Н. В. - Методики оцінки аграрних ризиків у страхових компаніях згідно з міжнародним стандартом ISO 31010 (2016)
Степанова Е. В. - Украинское Причерноморье: проблемы, тенденции и перспективы экономического развития (2016)
Варламова І. С. - Екологічна стійкість: глобальний вимір та національні реалії (2016)
Сало Я. В. - Економічні фактори соціальної стратифікації суспільства (2016)
Пасічний М. Д. - Податкова політика України в сучасних умовах (2016)
Пйонтко Н. Б. - Диспропорційність регіонального розвитку та система її фінансового вирівнювання в Україні (2016)
Примостка О. О. - Банківський нагляд на основі агентно-орієнтованого моделювання, Примостка А. О. (2016)
Собчук С. І. - Бюджетна політика в країнах із розвиненою та трансформаційною економікою (2016)
Степанова Г. М. - Пріоритети державного фінансового регулювання економіки (2016)
Тулай О. І. - Суспільна роль соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (2016)
Цистан І. В. - Врахування засад корпоративної соціальної відповідальності в управлінні інвестиційним потенціалом банків в Україні (2016)
Шульц Е. П. - Фінансові ресурси органів місцевого самоврядування (2016)
Щуревич О. І. - Удосконалення механізму регулювання ліквідності комерційних банків України (2016)
Юркевич О. М. - Розвиток іпотечного кредитування в контексті вдосконалення державної житлової політики (2016)
Ляхович Г. І. - Сучасні проблемні питання організації бухгалтерського аутсорсингу (2016)
Моісеєнко Ю. М. - Методи оцінювання дохідності проектів у сфері нанотехнологій (2016)
Трачева Д. М. - Теоретичні аспекти формування амортизаційної політики підприємства (2016)
Банах О. І. - Теоретичні засади оцінювання продовольчої безпеки як об’єкта статистичного спостереження (2016)
Білецька О. О. - Мовні реалії як вербальне вираження специфічних рис національних культур (2015)
Букарева Т. В. - Художня освіта в контексті дозвілля: український досвід (2015)
Кириленко К. М. - Екологічна проблематика в контексті сучасних культурологічних досліджень (2015)
Марційчук Ю. І. - Візуалізація як варіант образного моделювання україни: пошуковий вектор національно-культурного розвитку (2015)
Оборська С. В. - Особливості стилістики меблів модерну (2015)
Прокопенко Л. І. - Метод анкетування у соціологічних дослідженнях бібліотек України (2015)
Романенко Н. О. - Фронтові бригади українських театрів (1941-1945 рр.) (2015)
Устименко Л. М. - Кроскультурні конфлікти в організації міжнародного туризму, Агеєва С. О. (2015)
Фурдичко А. О. - Пісенна народна культура як засіб збереження національної ідентичності (2015)
Шевченко М. І. - Імперативи культурної політики сучасної України (2015)
Базела Д. Д. - Танцювальні шоу кінця ХХ - початку ХХІ століття (2015)
Вежбовська Л. Р. - Образ "відсутнього" у скульптурі Олександра Архипенка (2015)
Даниленко О. В. - Художня організація готельно-ресторанного середовищ (2015)
Журавльова Т. В. - Мелодрама в сучасному українському кінематографі: питання ідентифікації (2015)
Зінов'єв Р. С. - Дослідження систем запису танцювальних рухів як джерела реставрації pразків хореографії епохи відродження (2015)
Іващенко І. В. - Особливості режисури Л. Сулержицького (на прикладі студій Московського художнього театру) (2015)
Кисельова К. О. - Історіографія питань формоутворення в дизайні костюма (2015)
Короленко Є. О. - Особливості організації театралізованих свят радянського періоду (2015)
Левкович Н. Я. - Корони Тори Галичини XVIII - першої третини ХХ ст.: художні особливості та типологія (2015)
Ненашева О. Ю. - Технологізм у мистецтвознавчих дослідах Іполита Моргілевського (на прикладі Софії Київської) (2015)
Никоненко Р. М. - Природа генезису театральної концепції Фрідріха Ніцше та її вплив на творчість режисерів-реформаторів кінця ХІХ - початку ХХ століття (2015)
Папета С. П. - Літерографія Леоніда Денисенка в контексті розвитку графічних технік у ХХ столітті (2015)
Попова А. Б. - Дослідження проблем музичної риторики в українському музикознавстві (2015)
Рязанцев Л. В. - Синтез звуку і зображення та функції мови у фільмі (2015)
Тодорюк Ю. І. - Творчість Олександра Сегаля на оперно-балетній сцені (2015)
Фадєєва К. В. - Світломузичний синтез у композиторській творчості: аналітичний огляд (2015)
Фока М. В. - Підтекстові смисли в живописі (2015)
Харковина Є. Г. - Художньо-стилістичні особливості орнаментики килимів Полтавщини (2015)
Черевач В. В. - Етапи формування ділового стилю одягу в Україні (2015)
Шеремет В. В. - Діяльність всеукраїнського оркестру робочих металістів м. Миколаєва як явище культури 20-80-х рр. ХХ століття (2015)
Шкляр Н. І. - Робота над голосом як основним інструментом професійної діяльності артиста-вокаліста та актора (2015)
Шмаленко О. О. - Пісня В. Івасюка "Червона Рута": історія створення (2015)
Шмегельська Ю. В. - Тектонічні та біонічні складові дизайну зачіски (2015)
Левківський В. М. - Злиття та поглинання в стратегії зарубіжної експансії ТНК (2016)
Ющенко Н. Л. - Математичні моделі визначення резерву часу для збалансованого розподілу трудових, матеріальних і фінансових ресурсів при модернізації комунальної теплоенергетики України (2016)
Iurchenko M. E. - Assessment of the insurance company with Laplace transform, Yurchenko-Tytarenko A. Yu. (2016)
Виговська В. В. - Економічна раціональність як критерій забезпечення безпеки страхового ринку (2016)
Гвоздецька І. В. - Науково-теоретичні основи дефініції економічний розвиток (2016)
Perminova V. A. - Vocational training of future economists as the potential of the development of the country: problems, solutions, Sikaliuk A. I., Lytvyn S. V. (2016)
Натрошвілі Г. Р. - Розвиток системи вищої освіти України в умовах сучасних соціально-економічних трансформацій (2016)
Захарін С. В. - Формування стратегічних орієнтирів інвестиційного розвитку регіонів (2016)
Бабіна Н. О. - Формування та використання інтелектуального капіталу (2016)
Derii Zh. V - Extended reproduction of human potential in today's environment, Zosymenko T. I., Skyba S. A. (2016)
Бурова Т. А. - Інформаційні основи облікової політики та шляхи їх удосконалення (2016)
Гончар О. І. - Мотиваційні аспекти адаптивного управління потенціалом підприємства (2016)
Gryshova I. U. - Тhe estimation of the enterprise trade name competitiveness, Mityay O. V., Stoyanova - Koval S. S. (2016)
Бондаренко О. С. - Аутсорсинг та рециклінг як елементи механізму управління фінансами промислового підприємства (2016)
Поліщук І. І. - Фактори розвитку маркетингового потенціалу підприємства (2016)
Царенко О. В. - Умови забезпечення керованого впливу міжнародних стандартів аудиту на ефективність діяльності малого бізнесу в регіонах України, Кармазіна Н. В. (2016)
Гончар М. В. - Обґрунтування структуризації ресурсного потенціалу підприємства (2016)
Abakumenko O. V. - The conceptualization of the theory of business cycles in the context of the Austrian school of economics, Zabashtanskyi M. M., Rohovyi A. V. (2016)
Онишко C. В. - Фінансовий ринок в системі джерел фінансового забезпечення інноваційно-орієнтованого розвитку України, Онишко С. В. (2016)
Селіверстова Л. С. - Формування оптимального портфелю фінансових інвестицій корпорації (2016)
Шкарлет С. М. - Сутність контролінгової інформації та основні вимоги до її формування, Дубина М. В., Тунік М. В. (2016)
Krasnorutskyi O. O. - Methodological foundations of economic estimation of agricultural enterprises production capacity, Rudenko S. V. (2016)
Garafonova O. I. - Сhanges in the enterprise: genesis approach to the definition and classification (2016)
Іванова Л. Б. - Аналіз проблем нереального банкрутства в Україні - законодавчий аспект (2016)
Ковалів В. М. - Ергономіка управлінських технологій (2016)
Куліш Д. В. - Необхідність бюджетування на підприємстві агропромислового комплексу (2016)
Ульченко Д. О. - Реінжиніринг бізнес-процесів в контексті розвитку процесу реструктуризації підприємства (2016)
Сагальчик Я. - К 90-летнему юбилею профессора Леонида Самойловича Гиттика (2016)
Макаренко М. В. - Життєвий і творчий шлях Володимира Сергійовича Лизогуба (2016)
Фіщук О. - Загальна організація та мерність квітки Однодольних у зв’язку із систематикою (2016)
Голуб В. - Еколого-фізіологічна та фітопатологічна оцінка рослинного покриву м. Ковеля в умовах урбанізації, Голуб С. (2016)
Швець І. - Насіннєва продуктивність рослин Darmera peltata (Torr. ex Benth.) Voss (Saxifragaceae) в умовах міста Києва, Колесніченко О. (2016)
Власенко А. - Оцінка декоративності дендросозоекзотів ex situ Степу України (2016)
Сергєєва Л. - Стійкість до модельованого водного стресу R2 рослин тютюну, отриманих у результаті клітинної селекції з іонами важких металів, Броннікова Л. (2016)
Гайдукевич М. - Медоносні рослини дендрофлори Чернелицького лісництва: аналіз та охорона (Прут-Дністровське межиріччя) (2016)
Кузярін О. - Лучна рослинність Шацького Поозер’я, Кузьмішина І., Коцун Л. (2016)
Клименко Г. - Репродукція як один із факторів стійкості популяцій рідкісних видів рослин, Коваленко І. (2016)
Скоропляс І. - Живцювання троянд на різних субстратах в умовах Кременецького ботанічного саду (2016)
Савоськіна А. - Біоморфологічна та екологічна структура екзотичної дендросозофлори штучних заповідних парків Українського Полісся (2016)
Кубінська Л. - Окремі аспекти інтродукції Scutellaria baicalensis Georgi. в умовах Кременецького горбогір’я, Мельничук О., Гордійчук А. (2016)
Скакальська О. - Хорологія та особливості зростання Рinguicula vulgaris L. у межах території Бродівського району (с. Батьків, Львівська обл.), Баточенко В. (2016)
Стасюк М. - Історія вивчення адвентивної фракції флори Волинської височини, Лико С. (2016)
Шерстюк M. - Морфометричні ознаки Oxycoccus palustris Pers. у болотних та лісоболотних фітоценозах Українського Полісся (2016)
Холодков О. - Історія фітопопуляційних досліджень у широколистяних лісах Сумського геоботанічного округу (2016)
Попович С. - Становлення проектованого Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника (2016)
Ясенчук Н. - Вплив інтенсивних технологій на агроекологічний стан ґрунтів Волині, Зінчук М. (2016)
Стець Г. - Біоіндикаційне картографування техногенно трансформованих територій м. Києва, Волошина Н. (2016)
Шевчук М. - Природно-ресурсний потенціал озерних екосистем Турійського району Волинської області, Сергушко О. (2016)
Задорожна Г. - Екологічний аспект просторової неоднорідності едафотопів техногенного походження (2016)
Людмила Г. - Біотопічний розподіл водних черевоногих молюсків витоків річки Луга, Теплюк В. (2016)
Бусленко Л. - Структура популяцій люмбрицид (Oligochaeta, Lumbricidae) у біогеоценозах горбогір’я Вороняків, Сидорчук П. (2016)
Бєдункова О. - Генотоксичний моніторинг річки Стир у межах Рівненської області (2016)
Теплюк А. - Історія вивчення мошок Українських Карпат (2016)
Горна О. - Дія больового стресу на поведінкові реакції у тварин із різним профілем моторної асиметрії, Станішевська Т. (2016)
Соколенко В. - Значення генетичних систем AB0, Rh та Hp у стрес-індукованій імунореактивності мешканців територій, забруднених радіонуклідами (2016)
Добростан О. - Адаптаційні реакції організму студенток із різною масою тіла в динаміці першого року навчання, Плиска О., Філімонова Н. (2016)
Иванченко Е. - Предваряющие изменения тонической ЭМГ-активности камбаловидной мышцы при произвольных движениях контралатерального голеностопного сустава (2016)
Фіщенко Я. - Вплив лонгідази на індукований епідуральний фіброз спинного мозку, Заводовський Д., Мотузюк О., Матвієнко Т., Ноздренко Д., Мельничук В., Дубнік О. (2016)
Комшук Т. - Шлуночкова система головного мозку в постнатальному онтогенезі в чоловіків (2016)
Romaniuk A. - Special Aspects of Heart Rate Variability in Track and Field Athletes and Players (2016)
Киричук О. - Механічні особливості апарату вентиляції легень та основні гемодинамічні показники серед молодших школярів, які займаються футболом, і нетренованих хлопчиків (2016)
Лановенко О. - Динаміка поширеності вродженої патології немовлят в умовах зміни окремих параметрів генетико-демографічної структури міської популяції, Вучкан К. (2016)
Журавльов О. - Особливості реакцій серцево-судинної системи на дію іонізуючого випромінювання, Швайко С., Дмитроца О., Бурбан Л. (2016)
Боровець О. - Жовчносекреторна функція печінки самок щурів в умовах блокади естрогенових рецепторів тамоксифеном, Бенедь В., Решетнік Є., Весельський С., Макарчук М. (2016)
Гарапко Т. В. - Структурна реорганізація мозкової речовини часточок тимуса щурів при дії налбуфіну, Головацький А. С., Волков К. С., Небесна З. Н., Крамар C. Б. (2016)
Бабчак М. - Гострі гіперглікемічні синдроми при цукровому діабеті: причини, особливості клініки, діагностики та лікування в умовах стаціонару, Корсак Ю. В. (2016)
Вірстюк Н. Г. - Особливості складу жовчі у хворих на хронічний некаменевий холецистит на тлі неалкогольної жирової хвороби печінки, Вацеба Б. Р., Сенютович Н. Р. (2016)
Вдовиченко В. І. - Метацетиновий тест в оцінці антитоксичної функції печінки у пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу та артеріальною гіпертензією, Кульчицький В. В. (2016)
Кияк Г. Ю. - Варіабельність серцевого ритму у пацієнтів із гострим коронарним синдромом та коморбідним цукровим діабетом другого типу, Скибчик В. А., Черняга-Ройко У. П., Сороківський М. С. (2016)
Устич О. В. - Особливості перебігу ішемічної хвороби серця у пацієнтів з інтактними та малозміненими вінцевими артеріями в коморбідному поєднанні із цукровим діабетом другого типу в жителів закарпатської області, які проживають у гірських та рівнинних місцевостях, Рішко М. В. (2016)
Бенедикт В. В. - Синдром ентеральної недостатності у хворих на гостру непрохідність тонкої кишки. деякі методи діагностики та лікування (2016)
Бойко В. В. - Антикоагулянтна терапія при тромбоемболічних станах у хворих із високим ризиком кровотечі, Прасол В. О., Тарабан І. А., Болдіжар П. О., Іванчов П. В., Корсак В. В., Оклей Д. В. (2016)
Бойко В. В. - Особливості хірургічного лікування онкохворих із супутнім тромбозом глибоких вен нижніх кінцівок, Прасол В. О., Тарабан І. А., Болдіжар П. О., Іванчов П. В., Оклей Д. В., Пуляєва І. С. (2016)
Воронич М. В. - Хірургічне лікування трофічних виразок венозної етіології, Воронич В. М., Добош В. М., Тернущак М. М., Донченко О. С. (2016)
Гончар М. Г. - Моніторинг хірургічної тактики при гострих порушеннях брижового кровоплину, Кучірка Я. М., Чурпій І. К., Богуш А. Є. (2016)
Горбунов А. А. - Інтенсифікація процесів ліпопероксидації як один із провідних патогенетичних механізмів ускладнень у хворих на хронічний панкреатит: залученням до патологічного процесу еритроцитів (2016)
Гощинський В. Б. - Значення ендотеліальної дисфункції у післяопераційному рецидиві варикозної хвороби нижніх кінцівок та її корекція, Кохан Р. С. (2016)
Дзюбановський І. Я. - Особливості сонографічних змін при варикозній хворобі вен нижніх кінцівок, асоційованій із недиференційованою дисплазією сполучної тканини, Продан А. М. (2016)
Дронов О. І. - Особливості прогнозування та профілактики гострої пострезекційної печінкової недостатності при резекції печінки, Ковальська І. О., Бакунець Ю. П., Бакунець Ю. П. (2016)
Запорожченко Б. С. - Порівняльна оцінка різних методів накладання панкреатодигестивних анастомозів при виконанні панкреатодуоденальної резекції, Муравйов П. Т., Горбунов А. А., Бородаєв І. Є., Колодій В. В., Кірпічнікова Є. П., Шевченко В. Г., Бондарец Д. А. (2016)
Кондратенко П. Г. - Мініінвазивні хірургічні втручання при гострому панкреатиті: показання до застосування, Конькова М. В., Самойленко Г. Є., Розенко О. В., Синєпупов Д. Н., Жаріков С. О., Гмошинський Н. В., Кондратенко А. П. (2016)
Кондратенко П. Г. - Аналіз результатів хірургічного лікування небіліарного некротичного панкреатиту, ускладненого флегмоною заочеревинної клітковини, Розенко О. В., Синепупов Д. Н., Сорокін М. Н. (2016)
Кополовець І. І. - Поєднане атеросклеротичне ураження сонних артерій та інших судинних басейнів: черевний відділ аорти, клубові артерії та судини нижніх кінцівок, Berek P., Sihotsky V., Kubikova M., Torma N., Štefanič P., Frankovičova M. (2016)
Копчак В. М. - Сучасні принципи діагностики та лікування псевдокіст підшлункової залози, ускладнених кровотечею в порожнину псевдокісти, Копчак К. В., Кондратюк В. А., Хомяк І. В., Дувалко О. В., Перерва Л. О., Андронік С.В. (2016)
Корсак В. В. - Хірургічне лікування критичної ішемії нижніх кінцівок із використанням методів поєднаної прямої та непрямої реваскуляризації, Русин В. В., Пекарь М. І., Горленко Ф. В., Машура В. В., Лангазо О. В. (2016)
Костів С. Я. - Модифікована система тромбопрофілактики в умовах хірургічного стресу, Венгер І. К., Шкробот Л. В., Ненашко І. А. (2016)
Лисюк Ю. С. - Псевдомембранозний коліт: мультидисциплінарний принцип профілактики, діагностики та лікувальної тактики, Андрющенко В. П., Когут Л. М., Гірняк О. Т., Лисюк І. С. (2016)
Пасічник О. В. - Особливості гістоструктури ран у хворих на ішемічну та нейропатичну форми синдрому діабетичної стопи на фоні гнійних ускладнень (2016)
Підгірний Б. Я. - Функціональний стан тромбоцитів у хворих із гострим панкреатитом (2016)
Пиптюк О. В. - Сучасний підхід до профілактики і лікування хвороби зрощень очеревини, Телемуха С. Б. (2016)
Русин В. І. - Результати діагностики та хірургічного лікування варикотромбофлебіту у хворих із хронічною венозною недостатністю в стадії декомпенсації, Корсак В. В., Русин В. В., Калинич С. С., Кочмарь О. М., Носенко О. А. (2016)
Русин В. І. - Можливості використання дихальних тестів у хворих на псевдокістозний панкреатит, Сірчак Є. С., Філіп С. С., Курчак Н. Ю., Серветник П. Ф. (2016)
Русин В. І. - Перебіг хронічного панкреатиту, ускладненого псевдоаневризмами панкреатодуоденальної зони, Філіп С. С., Сірчак Є. С., Русин В. В., Серветник П. Ф. (2016)
Сипливий В. О. - Парапанкреатит: особливості перебігу та критерії прогнозу, Робак В. І., Курбатов В. О., Євтушенко О. В., Драна Л. О. (2016)
Скумс А. В. - Мультидисциплінарний підхід у хірургічному лікуванні вогнищевої патології надниркових залоз, Гулько О. М., Кондратюк В. А., Симонов О. М. (2016)
Torma N. - Сучасний підхід до лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок при хронічній венозній недостатності, Кополовець І., Lackova V., Tormova Z., Кополовець Г., Frankovičova M. (2016)
Федорків М. Б. - Роль абдомінального компартмент-синдрому у розвитку та перебігу легеневих ускладнень при гострому панкреатиті тяжкого ступеня (2016)
Хворостов Є. Д. - Міждисциплінарний підхід до діагностики та мініінвазивної хірургічної корекції синдрому Міріззі, Гриньов Р. М., Бичков С. О., Цівенко О. І., Куценко Д. П. (2016)
Шаповал С. Д. - Зміни цитокінового статусу у хворих на ускладнений синдром діабетичної стопи та при розвитку сепсису, Трибушний О. В., Савон І. Л., Воронцова Л. Л. (2016)
Матвійків Т. І. - Показники стану пародонта у хворих на хронічний генералізований пародонтит на тлі антибіотикотерапії супутніх захворювань при лікуванні запропонованими способами (2016)
Шаповал О. С. - Терапевтичні стратегії у жінок репродуктивного віку при ендометріоїдній хворобі (2016)
Пічкар Й. І. - Ендокринологічна служба в Закарпатській області: історія розвитку, сучасний стан та перспективи, Олексик О. Т. (2016)
Назустріч VIIІ Національному з’їзду фармацевтів України (2016)
Zupanets I. A. - Proteflazid®: clinical and economic substantiation for use in therapy of herpes infection, Sakharova Т. S. (2016)
Пахарина С. В. - Система этической экспертизы биомедицинских исследований в Литовской Республике: структура, особенности функционирования, пути развития, Доброва В. Е. (2016)
Зупанець І. А. - Атеросклероз: лікувально-профілактичні можливості фітозасобів, Таттіс А., Шебеко С. К., Отрішко І. А., Шаламай А. С., Добровольний О. О. (2016)
Golovenko M. Ya. - Metadoxine regulation of elimination of ethanol and its metabolites from the rat’s body, Karpova O. V., Borisyuk I. Yu. (2016)
Orlova V. О. - The study of the antigoitrogenic effect of the extract from laminaria on the model of mercazolilum-induced hypothyroidism, Kravchenko V. М., Scherbak О. А., Georgiyants V. А., Vladymyrova І. М. (2016)
Shebeko S. K. - The study of effects of "Chondrolife” combined cream-gel in the spontaneous pain sensitivity experiment, Zimin S. M. (2016)
Ткаченко К. М. - Вплив композиції на основі комбінації доксицикліну гідрохлориду та глюкозаміну гідрохлориду на імуноферментні показники щурів з колаген-індукованим артритом, Отрішко І. А., Шебеко С. К. (2016)
Жулай Т. С. - Дослідження дозозалежності церебропротекторного ефекту препарату "Капікор" за умов експерименту, Шебеко С. К. (2016)
Калько К. О. - Особливості циркадіанної динаміки вуглеводного обміну та активності маркерів цитолізу у щурів, Міщенко О. Я., Кононенко А. В., Горбач Т. В., Юдкевич Т. К., Дроговоз С. М. (2016)
Тikhonov О. І. - Creation of pharmaceutical compositions with the antifungal, antimicrobial and keratolytic activity, Frolova О. E., Shpychak О. S. (2016)
Капуш А. В. - Мовна ситуація в Європі в умовах домінуючого впливу англійської мови (на прикладі німецької мови) (2016)
Катиш Т. В. - Синонімія в термінології інформаційної безпеки та сучасних мережевих технологій (2016)
Коваль О. П. - Методологічні засади дослідження терміна тенісу (2016)
Колісниченко Т. В. - Ойконіми в агломовній картині світу (2016)
Колосова С. О. - Формування англійської термінології індустрії моди, Радецька С. В. (2016)
Koryagіna A. - Educational Factor in Pronunciation (By The Example of German Officials’ Speech) (2016)
Котвицька В. А. - Тематична класифікація прямих лексичних запозичень з англійської у сучасній німецькій мові (2016)
Кузнєцова І. В. - Семантична трансформація англійських термінів ландшафтного дизайну (2016)
Куликовская Н. И. - К вопросу о лингвистическом осмыслении тела сквозь призму категории условности (на материале фразеологических единиц немецкого языка с соматическим компонентом) (2016)
Курагіна Л. П. - Табу як лінгвістичне явище (на прикладі німецької лінгвокультури) (2016)
Курченко Л. М. - Мовний конфлікт та ідентичність у контексті мовної політики України і Єропейського Союзу (2016)
Макєдонова О. Д. - Механізми творення оказіоналізмів у сучасних англомовних рекламних текстах (2016)
Морева Г. Г. - Лингводидактический потенциал аппроксимативной лексики (на материале французского языка) (2016)
Оніщенко Ю. О. - Класифікація турецьких фразеологізмів за їх функціонально-стилістичними характеристиками (на матеріалі статей сучасних періодичних видань) (2016)
Орел І. І. - Розширення як один із шляхів семантичного розвитку ФО-стереотипів (2016)
Пономарьова О. А. - Оцінні асоціації фразеологічних компонентів-найменувань людей за родом занять (2016)
Романова Н. В. - Семантика індивідуально-авторських новотворів оповідань Г. Воманн "Eine souveräne Frau” (2016)
Сіденко Н. Г. - Ознака роздільнооформленості у системі оказіональних перетворювань фразеологізмів (на матеріалі англомовної "жовтої” преси) (2016)
Самойленко О. В. - Структурні особливості квазікомпозитів англійської мови (2016)
Удяк Г. І. - Англомовна ідіоматика любовного змісту (2016)
Четова Н. Й. - Внутpiшнi систeмнi зв’язки лeксикo-сeмaнтичнoгo пoля "the imaginary / уявнe" у творах Дж. Р. Р. Толкіна (2016)
Шведова М. А. - "Толковый словарь русского языка” под редакцией Д. Н. Ушакова как этап развития русской языковой нормы (2016)
Шийка С. В. - Ідея добра в мікротопонімії Рівненщини (2016)
Лазебна О. А. - Соціально-стилістичний аспект дослідження (діє)прислівників оцінки у сполученні з дієсловом wirken у сучасній німецькій мові Німеччини та Австрії (2016)
Лисак Л. К. - Дієприслівникові конструкції в епістолярному підстилі розмовно-побутового мовлення (2016)
Mykhaylenko V. V. - Discourse Particle in SL and TL Compared (2016)
Москвичёва О. А. - Особенности функционирования метаморфозы в английских поэтических текстах XIX-XX веков (2016)
Стасюк О. С. - Особовий займенник "wir” як маркер належності до соціальних груп (на матеріалі парламентських промов канцлера ФРН Ангели Меркель) (2016)
Туришева О. О. - Частини мови в аспекті функціональної граматики (2016)
Шундель Т. О. - Семантинчні модифікації складнопідрядних речень синкретичної природи з підрядною частиною причинних та підметових відношень (2016)
Гармаш О. Л. - Вербалізація англомовних техноцентричних лексикалізованих концептів, утворених за метакогнітивним механізмом афіксації (2016)
Краснопольська Н. Л. - Номінаційний потенціал синтаксичної деривації у формуванні української термінології менеджменту (2016)
Кудрявцева Н. С. - Лінгвістична відносність у зоровій перцепції: колір, Пишна В. О., Берченко Ю. О., Свідерська Ю. Ю. (2016)
Лисецька Н. Г. - Концепт "Europa" у німецькій лінгвокультурі (2016)
Макарук Л. Л. - Новітні лінгвістичні галузі дослідження невербальних усних та невербальних писемних засобів інтеракції (2016)
Просяннікова Я. М. - Індексальна експлікація концепту час у художньому порівнянні (2016)
Стрельченко К. С. - Концептуальний простір таємниця в контексті міждисциплінарних студій (2016)
Червінко Є. О. - Оцінна категоризація інтелектуальних здібностей людини в англомовній прецедентології: лінгвокогнітивний вимір (2016)
Чумак Л. М. - Лінгвокогнітивні процеси творення англомовних інновацій як спосіб структурування дійсності (2016)
Bezzubova O. O. - Einblick in die Untersuchung der deutschsprachigen Twitter-Kommunikation (2016)
Жужгина-Аллахвердян Т. Н. - Библейские онимы в романтическом дискурсе: особенности функционирования (2016)
Барабаш О. І. - Лінгвістичні особливості текстів німецької політичної реклами, Подвойська О. В. (2016)
Гуменюк Н. Г. - Особливості англомовного дискурсу П. Порошенка (на матеріалі звернення до конгресу США від 23.12.15 р.) (2016)
Савчук Р. І. - Семіотика творення можливих світів у наративному просторі художнього тексту: (теоретичний аспект) (2016)
Самойлова І. В. - Лексичні особливості політичних промов, Подвойська О. В. (2016)
Семенюк Т. П. - Особливості функціонування піктографічних та ідеографічних засобів у німецькомовних рекламних текстах (2016)
Солдатова С. М. - Відтворення нових українських суспільно- політичних реалій у німецькомовному політичному дискурсі (2016)
Ткачук Н. О. - Особливості функціонування рекламного дискурсу, орієнтованого на молодіжну цільову аудиторію (2016)
Цимбалиста О. А. - Функції спілкування учасників комунікативного процесу (2016)
Наші автори (2016)
Правила оформлення статей до збірника "Наукові записки" (2016)
Шевченко А. И. - Факторы химиорезистентности при немелкоклеточном раке лёгкого, Колесник А. П., Каджоян А. В., Кузьменко В. А. (2016)
Kolesnyk Yu. M. - Current methods of the modeling of experimental diabetes mellitus type 2: a literature review, Ivanenko T. V., Abramov A. V., Kuzo N. V. (2016)
Хара М. Р. - Статеві особливості реакції вегетативної нервової системи старих щурів на розвиток некротичного процесу в серці на тлі мелатоніну, Гевик З. С. (2016)
Abramova T. V. - The distribution of the islets of Langerhans in pancreas of euglycemic spontaneously hypertensive rats (2016)
Туманский В. А. - Сравнительная иммуногистохимическая характеристика экспрессии рецепторов эстрогена-α и прогестерона, р16 и р53, Ki-67 и каспазы 3 в инвазивной эндометриоидной аденокарциноме тела матки и в пролиферативном эндометрии, Чепец А. В. (2016)
Москаленко Р. А. - Папілярний рак щитоподібної залози з біомінералізацією: клініко-морфологічні особливості, Романюк А. М., Рєзнік А. В., Курочкін А. В., Піддубний А. М., Лукаш В. А. (2016)
Кузык Ю. И. - Использование матриксной металлопротеиназы-9 (MMП-9) и её тканевого ингибитора (TИMП-1) в патоморфологической диагностике каротидной патологии: анализ научной литературы и собственные наблюдения (2016)
Потапов О. О. - Зміни загальномозкової симптоматики у хворих із черепно-мозковою травмою залежно від -675 4G/5G поліморфізму гена інгібітора активатора плазміногена 1 типу, Кмита О. П. (2016)
Зябліцев С. В. - Динаміка вмісту нейроспецифічних білків та їх утворення при експериментальній черепно-мозковій травмі, Юзьків Я. С., Дядик О. О. (2016)
Михалюк Є. Л. - Вплив цілорічних тренувань на стан серцево-судинної, автономної нервової системи та фізичної працездатності у жінок-бігунів на 400 метрів, Діденко М. В., Малахова С. М. (2016)
Задорожна Т. Д. - Імуногістохімічні особливості експресії прогестеронових рецепторів плацентарного бар’єра в жінок із багатоплідною вагітністю, що зумовлена ДРТ, Венцківський Б. М., Килихевич С. М., Поладич І. В. (2016)
Ясінський Р. М. - Оцінювання факторів ризику прогресування захворювання у ВІЛ-інфікованих хворих на рецидиви туберкульозу легень (2016)
Макуріна Г. І. - Стан епідермісу та епідермально-дермального з’єднання шкіри хворих на псоріаз і гіпертонічну хворобу (2016)
Аббуд Аймен - Взаємозалежність показників нейрогуморальної регуляції та стану вегетативної нервової системи у хворих на псоріаз залежно від статі хворих (2016)
10 березня 2016 року – ювілей видатного клінічного патолога Дмитра Деонисовича Зербіно! (2016)
11 апреля 2016 г. - 75 лет со дня рождения и 50 лет врачебной и научно-педагогической деятельности доцента кафедры патологической анатомии и судебной медицины Запорожского государственного медицинского университета Тамары Николаевны Никоненко! (2016)
Содержание (2015)
Дунаев Д. В. - Анализ математических моделей оценки надежности ракетной техники при экспериментальной отработке, Кривобоков Л. В. (2015)
Бондарь М. А. - К вопросу определения значения негерметичности агрегатов автоматики летательных аппаратов, Порубаймех В. И., Дуплищева О. М., Фахрудинов А. А., Шевченко С. С. (2015)
Тихий В. Г. - Теплозащитные конструкции возвращаемых космических аппаратов с корпусами из неметаллических материалов, Гусев В. В., Потапов А. М., Шевцов Е. И., Гусарова И. А., Манько Т. А. (2015)
Олейник В. П. - Статические характеристики газового привода со струйным двигателем, Еланский Ю. А., Коваленко В. Н., Калугер Л. Г., Внуков Е. В. (2015)
Хорошилов В. С. - О показателях динамических характеристик для анализа долговечности зубчатых механизмов автоматических орбитальных станций, Шатихин В. Е., Геленко А. Е., Балашов В. Н., Маслей Д. В., Романюк А. Ф. (2015)
Ильенко П. В. - Обеспечение заданной скорости спада давления в зоне космического аппарата ракеты-носителя "Днепр", Чигринец Л. Г., Семененко П. В., Король Т. В. (2015)
Гомозов А. В. - Радиотехническая система беспроводного энергоснабжения беспилотных летательных аппаратов, Грецких Д. В., Цикаловский Н.М., Шарапова Е. В. (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського