Аністратенко А. - Історія формування та практична лінгводидактична робота у комплексній реабілітації нечуючих (слабочуючих) дітей раннього дошкільного віку в ЧОНРЦ № 1 (2016)
Васильєва Н. - Розвиток психіатричної допомоги в Північній Буковині під владою австрійської монархії, Яремчук О. (2016)
Семененко С. - Історія зародження та становлення медсестринства на Буковині, Борейко Л., Тимофийчук І., Роман Л. (2016)
Мойсей А. - Обрядові аспекти народної лікувальної практики українського та румунського населення Буковини (історіографічний огляд) (2016)
Мислицький В. - Рецензія на книгу: Буковинський державний медичний університет. Історія і сьогодення (до 70-Річчя) / Ред. кол. Бойчук Т.М. , Геруш І.В., Білоокий В.В., Ходоровський Г.І., Сулятицький Т.В., Мислицький В. Ф., Ходоровський В. М., Іващук О. І., Федів О. І.; за ред. Т. М. Бойчука. – Чернівці: Видавництво БДМУ, 2014. – 227 с.: іл. (2016)
Мойсей А. - Співробітники Наукової бібліотеки БДМУ про видатних вчених університету (2016)
Вимоги до оформлення статей (2016)
Онищенко В. О. - Реформування міжбюджетних відносин України шляхом фінансової децентралізації, Бондаревська О. М. (2015)
Волкова Н. І. - Модель оцінювання ризику кредитного портфеля банку (2015)
Олейніков Ю. О. - Національні економічні інтереси України та їх прояв у сфері прямого іноземного інвестування, Мірзодаєва Т. В. (2015)
Повстенюк Н. Г. - Методи діагностики банкрутства підприємств у сучасних умовах (2015)
Дубіщев В. П. - Теоретичні аспекти модернізації системи державного управління, Островський І. А. (2015)
Марченко А. В. - Современные проблемы формирования механизма инновационно-технологического развития Украины, Голобородько А. П. (2015)
Максименко О. С. - Реформування житлово-комунального господарства України: орієнтація на енергозбереження (2015)
Милян Р. Ю. - Брендинг країни в межах масових заходів як напрям посилення конкурентоспроможності економіки (2015)
Yusaf a.b. abde Al Sulaiman - Methodology of the short-term investments management (2015)
Ржепішевська В. В. - Аутсорсинг як інноваційна кадрова технологія управління бізнесом, Головко С. А. (2015)
Сабліна Н. В. - Управління змінами та його організаційно-економічне забезпечення на підприємствах машинобудівного комплексу (2015)
Попова Ю. М. - Особливості маркетингових досліджень рекламної діяльності (2015)
Завора Т. М. - Методичні основи оцінювання ризиків в контексті забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства, Лебедин А. Г. (2015)
Семко Т. В. - Світовий досвід формування методик оцінювання фінансової стійкості держави, Ситкіна М. В. (2015)
Дрогомирецька М. І. - Особливості управління персоналом будівельного підприємства, Шанда А. О. (2015)
Поленкова М. В. - Концепція сільського розвитку як основа підвищення якості життя сільського населення (2015)
Миронова Ю. Ю. - Особливості обліку та контролю поточних біологічних активів тваринництва, Смислова Ю. О. (2015)
Дмитренко А. В. - Бухгалтерський і податковий облік безнадійної та сумнівної дебіторської заборгованості, Шовкопляс М. П. (2015)
Марченко Л. Ю. - Спрощена система оподаткування, обліку і звітності в контексті змін податкового законодавства, Богомоленко Л. А. (2015)
Костюк Б. В. - Організація податкового аудиту на підприємстві (2015)
Матюшіна Ю. І. - Вплив техніко-економічних факторів на собівартість товарної продукції на підприємствах нафтогазовидобування (2015)
Кремень В. Г. - Освіта у спонтанності розвитку цивілізації (2013)
Волощук І. С. - Інтелект: ретроспективний огляд пошуку нитки Аріадни (2013)
Марушкевич А. А. - Підготовка обдарованої молоді до життєдіяльності в українському суспільстві (2013)
Ткаченко Л. І. - Розвиток особистості в дефініціях синергетики: освітньо-педагогічний тезаурус (2013)
Гоцуляк Ю. В. - Проект системи освіти обдарованих дітей в Україні: адміністративний та правовий аспекти (2013)
Макаренко Н. М. - Підготовка майбутніх практичних психологів до роботи з обдарованими дітьми (2013)
Мельник М. Ю. - Характеристика ціннісних орієнтацій особистості в контексті професійного самовизначення обдарованих старшокласників (2013)
Онопченко Г. В. - Інтернет-тестування в інформаційному соціальному середовищі як інструмент розвитку суб’єктів освітнього процесу, Юрченко Т. А. (2013)
Полицяк Н. І. - Особливості гендерної соціалізації обдарованих дівчаток (2013)
Рождественская И. Н. - "Школа олимпиадников" как инновационный образовательный проект в сфере дополнительного образования: развитие системы подготовки школьников к участию во Всероссийской олимпиаде, Анохина А. П. (2013)
Черниш М. О. - Погляд вітчизняних учених на структуру характеру особистості (2013)
Тесленко В. В. - Система управління розвитком обдарованих учнів у сучасному загальноосвітньому навчальному закладі (2013)
Пионтковский-Выхватень Б. А. - Теоретико-исторические аспекты исследования проблемы личностного развития интеллектуально одарённого ребенка (2013)
Стрєлкова Ю. О. - Порівняльний аналіз дослідницької діяльності та інших за схожістю видів навчальних робіт (2013)
Сіпко К. В. - Схильність до дослідницької діяльності: семантична значущість та зміст поняття (2013)
Тименко В. П. - Готовність майбутніх учителів до діагностики естетичної обдарованості учнів початкової школи (2013)
Анищенко Н. В. - Особенности психолого-педагогического диагностирования музыкального развития учащихся общеобразовательной школы (2013)
Дроботенко М. М. - Педагогічні підходи до розвитку обдарованих старшокласників та студентської молоді (2013)
Киричук В. О. - Педагогічне проектування як основа управління розвитком особистості учня (2013)
Дем’яненко В. М. - Фундаментальність як основа інформатичної підготовки учнів Малої академії наук України, Дем’яненко В. Б., Стрижак О. Є. (2013)
Вінник Н. Д. - Науково-методичні основи особистісного розвитку інтелектуально обдарованих учнів: досвідна складова (2013)
Качинська А. В. - Чинники впливу на розвиток самоставлення у підлітковому віці (2013)
Рибалка В. В. - Духовність і духовна культура у становленні творчо обдарованої особистості (2013)
Кузьменко В. У. - Естетична обдарованість дошкільника: теоретичні засади діагностичної роботи (2013)
Яншина Т. А. - Обдарованість: психолого-педагогічний аспект (2013)
Аматьєва О. П. - Підтримка розвитку творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку засобами прикладного мистецтва, Корнєєва О. Л. (2013)
Неділько В. П. - Соціально-педагогічні та соціальнопсихологічні аспекти здоров’я дітей шкільного віку, Руденко С. А. (2013)
Островерхова Н. М. - Факторний аналіз стану використання організаційних механізмів удосконалення ДСЗСО (2013)
Сокуренко О. О. - Нові педагогічні технології в роботі з обдарованими учнями: система очно-дистанційного навчання, Нотич О. О. (2013)
Флакіна Е. Б. - Освітні проекти у роботі з обдарованими дітьми у навчальному закладі гуманістичної спрямованості (2013)
Сологуб А. І. - Діалог у профільному креативному навчанні (2013)
Якимова І. О. - Базові характеристики рефлексивного компоненту особистості інтелектуально обдарованих старшокласників (2013)
Шушковская А. И. - Особенности формирования коррекционно-оценочных умений младших школьников с признаками одаренности (2013)
Супрун К. М. - Комп’ютерний нік як засіб особистісної самопрезентації підлітків та юнаків у віртуальній реальності (2013)
Кизим Г. С. - Вивчення духовного потенціалу у хлопців і дівчат – випускників середньої освіти (2013)
Грицишина Т. І. - Виховання ціннісних естетичних критеріїв у дошкільників у процесі екологічної освіти як основа розвитку естетичної обдарованості особистості (2013)
Зайцева Е. В. - Психолого-педагогическое сопровождение психомоторно одарённых детей в Днепропетровском высшем училище физической культуры, Курносова Е. С. (2013)
Круг Л. И. - Обыденные преставления учителей об одаренных детях и условия их обучения (2013)
Чудакова В. П. - Інтегральний показник "інноваційність" – чинник формування конкурентоздатності особистості (2013)
Рибак С. Б. - Методи запам’ятовування інформації. Знайомтеся: піктограми (2013)
Сєдова С. О. - Програма з позакласної роботи "Шкільний театр" (2013)
Бельская Н. А. - Информационные возможности теста "Психогеометрия-2М" в психологическом консультировании (дополнение к тесту С. Деллингер "Психогеометрия") (2013)
Буркова Л. В. - Пошук формули успішності у житті: соціологічне дослідження пріоритетів успішності, Сагалакова А. Б., Соколовська Н. Б. (2013)
Дубовик Л. В. - Мова національного танцю – це пам’ять (досвід), дух, етика та естетика, формотворна енергія характеру нації (2013)
Сорока С. В. - Роль інформаційного простору у формуванні обдарованої особистості (2013)
Хамініч С. Ю. - Розроблення ефективної стратегії просування нового товару, Шумська А. Ю. (2015)
Давлетбаева Н. - Концепция гармонизации системы управления инновационным развитием промышленных предприятий Украины и Казахстана (2015)
Марченко А. В - Проблемы и пути реализации инновационных стратегий на предприятиях Украины, Голобородько А. П. (2015)
Амеліна І. В. - Розвиток франчайзингової діяльності в Україні, Семенець В. В. (2015)
Сокол П. М. - Управління просуванням товарів промислового призначення на зовнішніх ринках, Недзельська М. М. (2015)
Чирва І. В. - Конкурентоспроможність цукробурякового виробництва в господарствах Полтавської області (2015)
Брижань І. А. - Визначення основних напрямів дієвого впливу держави на еколого-економічний розвиток промисловості (2015)
Погорелов Ю. С. - Розроблення збалансованої системи показників для малих підприємств аграрного сектора як інструменту управлінського обліку, Миронова Ю. Ю., Зливко Т. Г. (2015)
Овод Л. В. - Науково-методичні підходи до формування амортизаційної політики промислового підприємства (2015)
Марченко Л. Ю. - Оцінювання та облік поточних біологічних активів рослинництва, Придатченко В. В. (2015)
Завора Т. М. - Оцінювання ефективності системи пенсійного забезпечення України (2015)
Попело О. В. - Інтелектуальний капітал: теоретичний аспект і сучасні тенденції розвитку в Україні (2015)
Бондаренко О. С. - Критерії оптимізації фінансово-кредитного забезпечення розвитку аграрних підприємств (2015)
Гільорме Т. В. - Механізм пільгового оподаткування як чинник активізації впровадження енергозберігаючих проектів, Хрущова Т. В. (2015)
Фєдосова В. Е. - Проблеми податкової системи та податкового навантаження України (2015)
Максименко О. С. - Економіко-технологічні засади розвитку енергосфери (2015)
Пінчук О. В. - Реформування земельних відносин та управління землекористуванням в нових умовах ринкових перетворень, Пінчук В. Ф., Сидоренко І. І. (2015)
Буряк А. А. - Організаційно-економічний механізм залучення прямих іноземних інвестицій в промисловість регіонів України (2015)
Прядко І. В. - Ефективність організаційного забезпечення інноваційної діяльності в Миколаївському регіоні (2015)
Кульбака В. М. - Застосування інформаційних технологій та інформаційних систем в управлінні територіями (2015)
Бабій І. М. - Ад’єктивна індивідуально-авторська номінація в неологічному словнику Аркадія Любченка (2016)
Григор’єва А. В. - Семантико-синтаксичні особливості одноактантного протиставлення на матеріалі сучасної англійської мови (2016)
Загнітко А. П. - Граматична концепція Юрія Шевельова: категорійна дієслівність, Загнітко Н. Г. (2016)
Заєць В. Г. - Види конверсії в художньому тексті (на матеріалі творів Марка Вовчка та Г. Вдовиченко) (2016)
Калашник О. В. - Семантичне наповнення особових прономінативів в інтимній ліриці Олександра Високого (2016)
Кочан І. М. - Міжфразові зв’язки у надфразових єдностях художніх текстів (2016)
Лелюк О. О. - Прагматичні типи складнопідрядних речень із підрядним компонентом причини (на матеріалі сучасної української художньої прози) (2016)
Мороз Т. Ю. - Морфологічна категорія числа іменників: погляди дослідників (2016)
Нелюба А. М. - Породжувальні можливості і системні вияви прізвиськ дитячого товариства (2016)
Олексенко О. А. - Інновативні субстантиви з абстрактним значенням як вияв інтелектуалізації та демократизації мови (2016)
Свистун Н. О. - Складнопідрядні речення з підрядними мети і причини як різновиди речень розчленованого типу зі значенням зумовленості: структурно-семантичний аспект (на матеріалі романів Бориса Харчука "На майдані", "Межі і безмежжя") (2016)
Скоробогатова О. О. - Поетика віршового тексту в граматичному вимірі (2016)
Старченко Я. С. - Інноваційні деривати на позначення оцінки в сучасних українських жаргонах (2016)
Шитик Л. В. - Значеннєвий синкретизм об’єктно-атрибутивних складнопідрядних речень (2016)
Штонь О. П. - Структурно-семантичні групи багатозначних відносних прикметників (на матеріалі сучасної української прози) (2016)
Юрчишин Т. В. - Інваріантний характер семантичної структури речень узагальненого змісту (2016)
Дужа Л. І. - Лексико-семантичне вираження концептів "білий", "чорний" та "червоний" у поетичній картині світу українських неокласиків (на матеріалі поезій М. Зерова, М. Драй-Хмари та П. Филипповича) (2016)
Ковтун А. А. - Неосемантизація релігійної лексики в сучасних засобах масової інформації (2016)
Кочерга Г. В. - Механізм пропозиційно-диктумної мотивації українських відіменникових дієслів: еквонімічний різновид у когнітивно-ономасіологічному висвітленні (2016)
Лабетова В. М. - Категорія визначеності / невизначеності як лінгвістична проблема (2016)
Литвин О. О. - Особливості вживання тропів на позначення рослин у мові твору Уляни Кравченко "Хризантеми" (2016)
Писаренко К. В. - Типологія мовних портретів персонажів у художніх текстах триптиху "Хресна проща" Р. Іваничука: змістовий аспект (2016)
Плотнікова Н. В. - Народження: концепт-архетип мікроконцептосфери святки (2016)
Химинець М. Д. - Лексико-семантичний та синтаксичний способи вербалізації концепту Америка (2016)
Шевченко Л. Л. - Концепт "Бог" у тексті нового завіту (2016)
Штуцберг М. О. - Структура концепту влада (на матеріалі публіцистичних текстів) (2016)
Сокіл Б. М. - Українська мова в галицьких народних школах за часів австро-угорської імперії (2016)
Козаченко І. В. - Підготовка вчителів іноземних мов у Великій Британії. Позитивний досвід для України (2016)
Іванченко Д. Г. - Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 8-амінопохідних 7-(2-гідрокси-2-фенілетил)теофіліну (2016)
Gotsulya A. S. - Synthesis, physical and chemical research of alkyl-, heterylderivatives of 7’-((4-ethyl-5-thio-4H-1,2,4-triazoles-3-yl)methyl)theophylline (2016)
Кучерявий Ю. М. - Пошук потенційних протидіабетичних засобів серед деяких 3-тіопохідних 5-(феноксиметилен)-4-R-1,2,4-тріазол-3-тіонів (2016)
Каплаушенко Т. М. - Синтез, фізико-хімічні властивості та подальші перетворення в ряду 5-(хінолін-2-іл, 2-гідроксихінолін-4-іл)-4-R-2,4-дигідро-3Н-1,2,4-тріазол-3-тіонів (2016)
Аleksandrova K. V. - Synthesis and physical-chemical properties of 3-aryl-(aralkyl)-8-hydrazinemethylxanthines and their N-substituted derivatives, Levich S. V., Mykhal’chenko Ye. K., Sinchenko D. M. (2016)
Гуліна Ю. С. - Синтез і фізико-хімічні властивості 2-(5-(1Н-тетразол-1-ілметил)-4-R-4Н-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)-ацетатних (пропанових),2-, 4-(5-(1Н-тетразол-1-ілметил)-4-феніл-4Н-1,2,4-тріазол-3-ілтіометил)-бензойних кислот та їх солей, Каплаушенко А. Г. (2016)
Бідненко О. С. - Щодо стандартизації таблеток L-лізиній 3-метил-1,2,4-триазоліл-5-тіоацетат, Кучеренко Л. І., Мазур І. А., Ткаченко Г. І. (2016)
Баланчук Т. І. - Дослідження амінокислотного складу рослинної сировини Carduus nutans L. та Carduus acanthoides L. флори України, Мазулін О. В., Опрошанська Т. В., Мазулін Г. В. (2016)
Дячок І. Л. - Розроблення методу кількісного визначення органічних кислот у комплексному фітополіекстракті, Піняжко О. Р. (2016)
Гречана О. В. - Вивчення сировини люцерни жовтої (серпоподібної або румунської), Тржецинський С. Д. (2016)
Пругло Є. С. - Вплив 4-бензиліденаміно-5-феніл-4Н-1,2,4-тріазол-3-тіонів і солей 2-(4-аміно-5-феніл-4Н-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетатних кислот на центральний компонент ноцицептивної системи (2016)
Антипенко О. М. - Протимікробна та протигрибкова активність 2-(1Н-тетразоло-5-іл)анілінів і продуктів їх структурної модифікації, Васильєва I. M., Коваленко С. І. (2016)
Авраменко Н. В. - Опыт работы пренатального консилиума в Запорожской области за период 2011–2015 гг., Ломейко Е. А., Никифоров О. А., Сухонос О. С. (2016)
Калашніков А. В. - Ефективність впровадження нових технологій в оперативному лікуванні черезвертлюгових переломів стегнової кістки хворих, Малик В. Д., Калашніков О. В. (2016)
Михалюк Е. Л. - Половой диморфизм показателей ритма сердца, центральной гемодинамики и физической работоспособности бегунов на дистанции 100–200 метров, Диденко М. В., Малахова С. Н. (2016)
Варжапетян С. Д. - Ультразвуковая дифференциальная диагностика различных форм стоматогенного верхнечелюстного синусита (2016)
Авраменко Н. В. - Структура та поширеність гінекологічних захворювань дівчаток і дівчат-підлітків у Запорізькій області, Кабаченко О. В., Царук Т. О. (2016)
Алєксєєва І. М. - Формування правової обізнаності як компонента професійної компетентності фармацевтичних працівників у країнах Європейського Союзу (досвід Чеської Республіки), Пономаренко М. С., Алексєєв О. Г., Соловйов О. С., Григорук Ю. М. (2016)
Білоус М. В. - Основні аспекти медичного постачання у збройних силах держав-членів НАТО, Шматенко О. П., Рижов О. А., Дроздов Д. В. (2016)
Пономаренко М. С. - Основні етапи нормування та впорядкування навчання й використання фармацевтичної кадрової ресурсної бази, Соловйов О. С., Краснянська Т. М., Григорук Ю. М. (2016)
Тригубчак О. В. - Використання компактування при виробництві таблеток, Грошовий Т. А., Юр’єва О. О. (2016)
З ювілеєм! (2016)
Содержание (2015)
Шевченко Ю. Н. - Термовязкоупруго-пластическое деформирование составных оболочек вращения при повреждаемости материала, Галишин А. З., Бабешко М. Е. (2015)
Карнаухов В. Г. - Вынужденные резонансные колебания и диссипативный разогрев тел вращения из вязкоупругого пьезоэлектрического материала, Козлов В. И., Завгородний А. В., Умрыхин И. Н. (2015)
Калоеров С. А. - Задача электромагнитовязкоупругости для многосвязных пластин, Самодуров А. А. (2015)
Михаськив В. В. - Упругое состояние включения в форме короткого волокна при скользящем контакте с трехмерной матрицей, Стасюк Б. М. (2015)
Багно А. М. - Дисперсионный спектр волнового процесса в системе слой идеальной жидкости – сжимаемый упругий слой (2015)
Григоренко А. Я. - Осесимметричные свободные колебания цилиндрических оболочек из непрерывно неоднородных материалов, Ефимова Т. Л., Коротких Ю. А. (2015)
Савельева Е. В. - О взаимодействии поперечных плоских волн в нанокомпозитных материалах (2015)
Закржевский А. Е. - Метод развертывания космической тросовой системы с приведением к местной вертикали (2015)
Карлаш В. Л. - Моды колебаний тонких пьезокерамических цилиндрических колец с радиальной поляризацией (2015)
Легеза В. П. - Определение параметров настройки роликового гасителя с ограничениями (2015)
Ларин В. Б. - Об идентификации отказов навигационных датчиков (2015)
Хомяк Т. В. - О стабилизации неустойчивого вращения свободного волчка Лагранжа с жидкостью (2015)
Бао Дж. - Динамический анализ гибкого подъемного троса с переменной во времени длиной, Жан П., Жу К. (2015)
Алфавитный указатель т. 51, 2015 (2015)
Бацевич Ф. С. - Формалізація прагматики: теоретичні виклики і практичні перспективи (на матеріалі часток української мови) (2016)
Гнатюк Л. - Імпліцитні чи імплікатурні приховані смисли? До проблеми імпліцитного в сучасній лінгвістиці (на фактичному матеріалі англійської, української, польської мов) (2016)
Дедухно А. В. - Лінгвопрагматичні параметри перформативних актів заборони і дозволу (2016)
Канкаш Г. Д. - Частки лише, навіть, тільки як ілокутивні індикатори сили висловлення (2016)
Колеснікова І. А. - Фольклорний комплімент у міжкультурній комунікації (на матеріалі флористичної лексики та усталених народних порівнянь) (2016)
Космеда T. А. - Вектор формування нових мовних і комунікативних норм в українському дискурсивному просторі (2016)
Лисиченко Т. Ю. - Контамінація споріднених мов як засіб творення комічного в сучасному розважальному аудіовізуальному контенті (2016)
Лисичкіна О. О. - Просодична інтеграція конфліктних інтеракцій ділових переговорів (2016)
Піддубна Н. В. - Комунікативно-прагматичний потенціал паремій із компонентом бог (на матеріалі "Галицько-руських народних приповідок", зібраних І. Франком) (2016)
Попова І. С. - Мовні кліше як складник стереотипізації мовлення політиків, Карасьова К. А. (2016)
Сердюк І. В. - Просодичні засоби інтенсифікації висловлень (2016)
Сліпецька В. Д. - Мовленнєві жанри сварка, суперечка як різновиди діалогічного мовлення під час "негативної" комунікації в українській, російській, англійській лінгвокультурах (на матеріалі творів І. Нечуй-Левицького, М. Гоголя, Ч. Діккенса) (2016)
Соболь Л. І. - Порушення орфографічних норм як спосіб формування авторського ідіостилю (2016)
Шабат-Савка С. Т. - Фігурально-риторичні конструкції як мовно-естетичні маркери інтенцій мовця (2016)
Agibalova T. M. - The linguo-ethnic code of language personality in the study of language intellectualization (2016)
Процик І. Р. - С.Т. "Україна", У.С.К. "Тризуб", У.С.К. "Сокіл", або які назви мали українські футбольні команди Галичини в першій половині ХХ століття (2016)
Семашко Т. Ф. - Перцептивний образ фізичної краси українців в аспекті етнічної стереотипізації (2016)
Бавус Т. В. - Семантика мовного образу сонця в художньому тексті (на матеріалі повісті І. Франка "Захар Беркут") (2016)
Блинова І. А. - Своєрідність функціонування категорії комічного в прозі Курта Воннегута (2016)
Грачева И. В. - Постмодернизм и Юлий Ким (2016)
Дмитренко Я. М. - Психологізм художнього тексту в контексті лінгвістичних концепцій (2016)
Завадська О. В. - Феномен креолізованого тексту: актуальна проблема сучасних лінгвістичних досліджень (2016)
Зайцева Ю. Г. - Мовні засоби інтимізації поезії в прозі О. Кобилянської (2016)
Заоборна М. С. - Краса як ціннісно-смисловий феномен у тексті книги спогадів Ірини Жиленко "Homo feriens" (2016)
Зелінська О. Ю. - Мовні засоби вираження барокової ідеї боротьби протилежностей в українських проповідях ХVII cт. (2016)
Маленко О. О. - Творення й рецепція словесного образу в аспекті художньої ментальності автора – читача (2016)
Мартакова А. В. - Каліграма як графічний вияв мовної гри в поезії українського постмодерну (2016)
Сазонова Я. Ю. - Типи референції в текстах дискурсу жахів (2016)
Тєлєжкіна О. О. - "Справжня радість життя" в поезії Антоніни Тимченко: лінгвостилістичний вимір (2016)
Юлдашева Л. П. - Прецедентна мотивація заголовків творів української літератури кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2016)
Асіїв Л. - Морфонологічні альтернаційні ряди у прикметниках сучасної української літературної мови (2016)
Глібчук Н. - Синкретична природа незмінюваних прикметників (2016)
Кузьма І. - Теорія та історія словотвірної варіантності українських прикметників (2016)
Кутня Г. - Деякі зауваги про аналітизм підмета з погляду його структурно-семантичної оцінки та формально-граматичної організації (2016)
Труш О. - Довжина та глибина складнопідрядних багатокомпонентних речень у науковому мовленні Івана Франка (2016)
Бачишина О. - Дієслово як виразник просторової семантики (2016)
Зінько М. - Вираження значення мети у складнопідрядних реченнях (2016)
Корпало О. - Неозначеність особи в польській мові (2016)
Добосевич У. - "Треба би якоїсь соняшної чи ангельської мови…": теорія і практика рідного слова Андрея Шептицького (2016)
Захлюпана Н. - Іван Огієнко та його "Граматично-стилістичний словник Шевченкової мови" (2016)
Сокіл Б. - Українська інтелігенція й укази про заборону української мови (2016)
Макович Х. - Вияви діалектного консонантизму в текстах Учительних євангелій XVI–XVII ст. (2016)
Висоцька Т. - Запозичення з польської мови в українських пам’ятках XVI –XVII ст. (2016)
Шпить О. - Особові займенники та омонімні до них форми в українських пам’ятках XVI–XVII століть (2016)
Купчинська З. - Архаїчні ойконіми на *-j-: ареал і статистика до XIV і ХХI ст. (2016)
Бичко З. - Лексико-семантичний аналіз діалектної лексики Наддністрянщини (2016)
Костів О. - Сучасне діалектне мовлення з погляду динаміки (2016)
Михайличенко Н. - Трансонімізація – спосіб творення власних назв (на прикладі ойконімів з формантами -ець, -иця) (2016)
Процик І. - На трибунах була фантастична атмосфера – неймовірна шиза, чудовий перф і піро…”. Апокопа як один зі способів мовної економії в соціолекті українських футбольних фанатів (2016)
Сокіл-Клепар Н. - Номінація вершин Бойківщини: семантико-мотиваційний аспект (2016)
Ціхоцький І. - Архаїчні пласти гідронімікону поріччя Західного Бугу (проблема етимологічної та хронологічної атрибуції) (2016)
Хібеба Н. - Весільні агентиви в бойківських говірках: назви чоловіків (2016)
Мосур О. - Християнські імена та їхні варіанти як твірні основи мікротопонімів Самбірського циркулу (2016)
Сколоздра-Шепітко О. - Лайливі номінації осіб у малій прозі Івана Франка (2016)
Бавус Т. - Мовний образ як компонент мовно-національної та індивідуально-авторської картин світу (2016)
Вус М. - Фахова лексика в художньо-публіцистичному тексті (на матеріалі роману Ліни Костенко "Записки українського самашедшого" (2016)
Щепанська Х. - Образність у професійному мовленні (2016)
Костриця Н. - Лінгвокультурологічний підхід до викладання української мови в контексті аграрної освіти (2016)
Фарина Н. - Функціонування складнопідрядних речень з підрядними атрибутивної семантики в повісті І. Я. Франка "Захар Беркут”(1883 р.) (2016)
Кочан І. - Слова з компонентом кібер- у сучасній українській мові (2016)
Кочерга О. - Взаємозв’язок різноструктурних дієслівних форм у науково-технічній термінології, Пілецький В. (2016)
Фецко І. - Лексичні парадигми в українській термінології музейництва (2016)
Козелко І. - Терміни на позначення службових частин мови у "Граматиці української мови" В.Сімовича (2016)
Бурковська О. - Лексикографічні джерела як засіб унормування української термінології лісівництва (2016)
Мазурик Д. - Нові джерела українського мовотворення (2016)
Кириленко І. Г. - Структурні реформи на селі: світовий досвід, українські реалії, Івченко В. Є. (2016)
Пасхавер Б. Й. - Антикризові можливості агропродовольчого комплексу (2016)
Месель-Веселяк В. Я. - Нові методичні підходи щодо удосконалення нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, Федоров М. М. (2016)
Лузан Ю. Я. - Інституціоналізм – наукова платформа для удосконалення державної аграрної політики, Лузан О. Ю. (2016)
Дієсперов В. С. - Скотарство як найбільш проблемна галузь тваринництва (2016)
Mazur H. F. - Stimulation and its role in market economy regulation mechanism (2016)
Світовий О. М. - Шляхи оптимізації виробництва у зернопродуктовому підкомплексі для збільшення доданої вартості (2016)
Духницький Б. В. - Основи функціонування ринку кави та чаю в Україні (2016)
Davydenko N. M. - Transformation of financial management of agricultural enterprises in conditions of contemporary challenges (2016)
Тулуш Л. Д. - Реформування податку на додану вартість у сільському господарстві (2016)
Кісіль М. І. - Інвестиційні проблеми в сільському господарстві Донбасу (2016)
Віленчук О. М. - Взаємозв’язок страхового інтересу та страхового захисту при збалансуванні попиту і пропозиції на ринку аграрного страхування (2016)
Лазутіна Л. О. - Концептуальні засади формування фінансового забезпечення сільських територій (2016)
Kovalenko O. V. - The methodological approach to the realization of innovative business strategies (2016)
Акимова Е. А. - Финансовые ресурсы как инструмент государственного регулирования на региональном уровне (2016)
Наукові видання з актуальних проблем АПК (2016)
Шияну Віктору Йосиповичу – 80 (2016)
Реферати (2016)
Автори номера (2016)
Пам’яті відомого вченого, організатора національної аграрної науки Ситника Віктора Петровича (01.06.1939–14.02.2016) (2016)
Діптан І. І. - Українсько-шведський альянс 1708-1709 років у баченні Михайла Грушевського (2009)
Год Б. В. - Держава і суспільство в політичній концепції італійського мислителя Ніколо Макіавеллі (2009)
Пащенко В. О. - Міжправославний конфлікт в Україні: хроніка подій ювілейного року (2009)
Лахно О. П. - Проблема походження племінних об'єднань поміж слов'ян східного типу в спадщині російських істориків середини XVIII-початку ХХ століття (2009)
Якименко М. А. - Полтавське сільськогосподарське товариство: організаційна структура та основні напрями діяльності (1865-1917 роки) (2009)
Делія О. В. - Роль полтавьких єпископів кінця ХІХ-початку ХХ століття в розвитку церковно-історичного краєзнавства (2009)
Гура О. А. - Політика радянської влади щодо римо-католицької церкви в другій половині 40-их-першій половині 50-их років ХХ століття (2009)
Завадська І. М. - Передумови створення осередків дослідницької справи та поширення сільськогосподарських знань на поділлі в кінці ХІХ-на початку ХХ століть (2009)
Дроздова О. В. - Книговидавнича справа України довоєнного та післявоєнного періоду: аналіз діяльності кооперативних і державних видавництв (2009)
Абакумова В. І. - Тенденції творчого процесу в контексті суспільно-політичних трансформацій (друга половина 1980-их-1991 роки): історичний аспект (2009)
Сітарчук Р. А. - Методи дослідження діяльності адвентистів сьомого дня в українських землях (2009)
Ігнатуша О. М. - Організаційний устрій соборно-єпископської церкви в 1925-1937 роках (2009)
Бесєдіна Н. В. - Країни арабського сходу: особливості становлення та розвитку політичних систем (2009)
Год Н. В. - Північне відродження і гуманізм Еразма Роттердамського (2009)
Троян С. С. - Глобальні тенденції еволюції сучасних міжнародних відносин (2009)
Тронько Т. В. - Всеукраїнська наукова конференція "Постать Симона Петлюри в історії та національній пам'яті" (2009)
Волошин Ю. В. - Міжнародна науково-практична конференція "Полтавська битва 1709 року в історичній долі України, Росії, Швеції та інших держав" (2009)
Новохатько Л. М. - Роговий В. В ім'я творення національної еліти. Матеріальна підтримка українського студентства на чужині в 1920-1991 роках.- К.: ПП Сергійчук М. І., 2008. - 448 с. (2009)
Єрмак О. П. - Національна Книга Пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Полтавська область/Упор. О. А. Білоусько, Ю. М. Варченко, В. О. Мокляк, Т. П. Пустовіт. - Полтава: Оріяна,2008.-1200 с. іл. (2009)
Довідка про авторів (2009)
Орієнтири для авторів збірника "Історична пам'ять" (2009)
Драганов Б. Х. - Анализ гидродинамики и теплообмена многокомпонентных сред на основе линейных феноменологических соотношений, Халатов А. А. (2016)
Ободович О. М. - Аерація і масообмін при культивуванні кормових дріжджів, Іваницький Г. К., Сидоренко В. В., Борхаленко Ю. О. (2016)
Мішин В. І. - Спосіб покращання енергоефективності асинхронної машини, Лут М. Т., Макаревич С. С., Чуєнко Р. М. (2016)
Іваницький Г. К. - Кінетика масопереносу кисню з повітряних бульбашок у процесах біосинтезу дріжджової біомаси, Ободович О. М., Сидоренко В. В. (2016)
Виговський Г. М. - Структура та склад інформаційного базису автоматизованогосинтезу роботизованих механоскладальних технологій, Громовий О. А., Кирилович В. А., Крижанівська І. В. (2016)
Синявський О. Ю. - Вплив відхилення показників якості електроенергії на технологічну складову збитку в тваринництві, Савченко В. В. (2016)
Ободович А. Н. - Вплив масопереносу на кінетику процесу мікробіологічного синтезу, Іваницький Г. К., Сидоренко В. В., Подобій О. В. (2016)
Opryshko O. - The use of the bark as an energy resource in the composition of pine wood pellets, Pasichnyk N., Opryshko N., Zubkov I. (2016)
Мрачковський А. М. - Дослідження закономірностей електричної ерозії дослідних зразків контакт – деталей на основі срібла і міді (2016)
Горобець В. Г. - Розробка нової конструкції та математичне моделювання процесів тепло- і масопереносу для теплообмінників вентиляційних систем енергозберігаючого будинку, Масюк М. Ю. (2016)
Сорокова Н. М. - Конвективно-конденсаційний спосіб сушіння термолабільних матеріалів, Снєжкін Ю. Ф., Шапар Р. О. (2016)
Федотова М. А. - Результаты исследования робастной стойкости замкнутой САУ зерносушилкой с кипящим слоем, Осадчий С. И., Скрынник И. А., Березюк И. А. (2016)
Степанова А. И. - Анализ эффективности и оптимизация комбинированной теплоутилизационной системы котельной установки (2016)
Голуб Б. Л. - Автоматизація обліку показників придатності сортів до поширення в Україні, Трохименко В. Ю. (2016)
Колієнко А. Г. - До питання про якість горючого газу, Шеліманова О. В., Колієнко В. А. (2016)
Wawrzonkowski K. - Alexander Gerard’s correction of Hume’s standard of taste (2016)
Дротянко Л. Г. - Специфіка методологічних засобів науки в процесі її інформатизації (2016)
Конотоп Л. Г. - Концепт любові: методологічні аспекти філософсько-релігієзнавчого аналізу (2016)
Кравченко П. А. - Регулятивна функція правосвідомості в процесі європейського вибору України (2016)
Онопрієнко В. І. - Штучний інтелект та інженерія знань: перевага інструментальних засобів інформаційної революції, Онопрієнко М. В. (2016)
Ороховська Л.А. - Особливості етнічної самобутності та ментальності цивілізацій у контексті систем медіакультури Сходу та Заходу (2016)
Ягодзінський С. М. - Конвергенція інформаційних мереж як стратегічна соціокультурна інновація (2016)
Абисова М. А. - Проблема сенсу у класичній філософській традиції: соціокультурний аспект (2016)
Кошетар У. П. - Концепція духовності в філософській спадщині С. Кримського (2016)
Кунденко Я. М. - Соціальна відповідальність та індивідуальна свобода в аксіосфері сучасного інформаційного суспільства, Гаплевська О. І. (2016)
Лактіонова А. В. - Сучасна філософія дії (практичної філософія) в аналітичній традиції (2016)
Литовченко І. В. - Політичні аспекти функціонування економіки як соціального інституту (2016)
Матюхіна О. А. - С.Б. Кримський про софійність філософії Г.С. Сковороди (2016)
Мозгова Т. А. - Деякі аспекти модернізації далекосхідної (японської) соціальності: досвід для України (2016)
Пода Т. А. - Теорія "Справедливої війни": від античності до сучасності (2016)
Сідоріна Є. В. - Філософський потенціал ісихастської антропологічної стратегії (2016)
Скиба І. П. - Інструментальне знання у бутті соціуму (2016)
Скиба О. П. - Особливості розвитку наукового пізнання в інформаційну епоху: методологічний аналіз (2016)
Терехова Л. В. - Філософська спроможність містицизму в межах середньовічної традиції (2016)
Фоменко А. Н. - К осмыслению философии человека и капитала в концепции Зигмунда Баумана (2016)
Харченко С. П. - Философско-правовой межкультурный дискурс (2016)
Харченко Ю. В. - Політична комунікація у ноосферному вимірі (2016)
Ченбай Н. А. - Проблеми і тенденції системи вищої освіти в інформаційному суспільстві: соціально-філософський аналіз (2016)
Шоріна Т. Г. - Соціальний номіналізм неоліберальної теорії та консервативні суспільні тенденції (2016)
Кравченко О. І. - Вплив інфраструктури на духовну культуру міста в індустріальну епоху: філософський аналіз (2016)
Лукашенко М. В. - Соціальність у системі суспільства в добу модерну (2016)
Мокляк Л. І. - Духовність як предмет філософського осмислення у творчості С.Б. Кримського (2016)
Сабадуха М. В. - Проблема справедливості у філософії Просвітництва в контексті розбудови європейських держав та формування громадянського суспільства (2016)
Крохмаль Н. В. - Специфіка соціального метаболізму в освіті в умовах глобалізації (2016)
Мерщій Т. В. - Культур-філософський аналіз феномену тероризму в інформаційному суспільстві (2016)
Сідоркіна О. М. - Духовний простір та спосіб життя суспільства (2016)
Сухова Н. М. - С. Кримський: людина на межі епох та цінностей (2016)
Шавріна І. В. - Біоетика і релігія: теоретико-методологічні проблеми дослідження (2016)
Кадникова Л. В. - Проблемы развития интеллекта и духовности в условиях антропологического кризиса современности (2016)
Титул, зміст (2016)
Сазонець О. М. - Сучасні тенденції розвитку військово-промислового комплексу в провідних країнах світу (2016)
Сліпченко Т. О. - Еволюція режиму інфляційного таргетування: аналіз зарубіжного досвіду (2016)
Кизим М. О. - Аналіз законодавства України з державної підтримки розвитку проблемних регіонів, Хаустова В. Є., Козирєва О. В. (2016)
Ярошенко І. В. - Соціально-економічний розвиток регіонів України в умовах зовнішніх та внутрішніх викликів, Семигуліна І. Б. (2016)
Магомедов М. С. - Теоретико-методологічне забезпечення формування інструменту системи адаптивного управління якістю виробництва коксу (2016)
Дрозд А. О. - Загальна модель ціноутворення кредитного та депозитного продуктів комерційного банку за умови випадкового запізнення при поверненні кредитів, Капустян В. О. (2016)
Ковнір Д. А. - Аналітичне забезпечення надання освітніх послуг державними вищими навчальними закладами (2016)
Назарова Т. Ю. - Аналіз стану діяльності промислових підприємств України (2016)
Касич А. О. - Модернізація як стратегічне завдання розвитку промисловості України (2016)
Лупак Р. Л. - Удосконалення методики оцінювання ефективності функціонування підприємств оптової торгівлі, Хомицький А. І. (2016)
Палант О. Ю. - Економічне управління ризиком технічних збоїв у трамвайному русі (2016)
Шарко М. В. - Транспортный аутсорсинг в деятельности туристических предприятий, Буренко Ю. А., Скачков Н. И., Райтаровская Е. Н. (2016)
Тардаскіна Т. М. - Вплив провайдерів OTT-сервісів на діяльність операторів мобільного зв’язку України, Манько М. П. (2016)
Скриньковський Р. М. - Діагностика рівня готовності підприємства до здійснення інноваційної стратегії, Клювак О. В. (2016)
Сахно А. А. - Мотиваційна гнучкість у досягненні прибутку машинобудівними підприємствами Вінницької області (2016)
Оксак А. О. - Методологічні підходи до формування організаційно-економічного механізму злиттів та поглинань корпорацій (2016)
Tepliuk M. A. - Investment Attractiveness of Enterprises in the Context of Effective Management of Resource Provision, Budiaiev M. A. (2016)
Янчев А. В. - Сучасна концепція організації внутрішнього аудиту в управлінні витратами підприємств ресторанного господарства, Шеховцова Д. Д. (2016)
Романенко С. В. - Розрахунки з використанням акредитивної форми: види та облікове відображення (2016)
Зверук Л. А. - Фінансова безпека – основа стабільного розвитку України (2016)
Долінський Л. Б. - Аналіз статистики дефолтів банків України в розрізі кредитних рейтингів (2016)
Крутова А. С. - Обліково-звітні аспекти монетизації продуктів ігрової індустрії з використанням електронних грошей, Нестеренко О. О. (2016)
Ткаченко С. А. - Інтегральний економічний моніторинг в умовах функціонально розвинутих систем стратегічного регулювання регіональної структури і територіальної організації суб’єктів промислової сфери національної підсистеми країни (2016)
Педченко Н. С. - Науково-методичний підхід до розробки та впровадження маркетингової стратегії в діяльність підприємств рекламної галузі, Яковенко Т. І. (2016)
Шевченко І. Ю. - Методичні засади оцінювання розвитку трудового потенціалу на мезорівні (2016)
Сайко В. Ф. - Системи обробітку ґрунтів в Україні (2007)
Єрмолаєв М. М. - Вплив добрив на врожайність культур сівозміни та баланс гумусу в дерново-підзолистому грунті, Савчук О. І., Мельничук А. О. (2007)
Цвей Я. П. - Вміст і запаси рухомих фосфатів у чорноземі вилугуваному залежно від удобрення культур сівозміни (2007)
Буслаєва Н. Г. - Ефективність різних форм та доз фосфорних добрив на сірому лісовому супіщаному ґрунті (2007)
Городецька Г. В. - Мінералогічний склад піщаних фракцій дерново-слабопідзолистого грунту Полісся (2007)
Шевченко І. П. - Продуктивність ланки грунтозахисної сівозміни за різних систем обробітку грунту, Яценко С. В. (2007)
Галиш Ф. С. - Вплив систем удобрення й основного обробітку грунту на врожайність пшениці озимої, Молдован В. Г., Вовколуп Н. В. (2007)
Кирилюк В. П. - Продуктивність пшениці озимої залежно від попередників та основного обробітку ґрунту (2007)
Савранська Л. М. - Вплив основного обробітку грунту на врожайність ріпаку ярого в Правобережному Лісостепу (2007)
Слюсар І. Т. - Використання вилучених з інтенсивного обробітку торфовищ Лісостепу, Теплинський М. Г., Соляник О. П. (2007)
Слюсар І. Т. - Удобрення лучних травосумішок залежно від забезпеченості торфовищ поживними речовинами, Ткачов О. І., Теплинський М. Г., Соляник О. П. (2007)
Слободенюк О. А. - Накопичення хлорорганічних пестицидів рослинами родини гарбузових з дерново-підзолистого грунту, Моклячук Л. І., Андрієнко Г. Г. (2007)
Гордецька С. П. - Баланс гумусу в грунті залежно від технології вирощування сільськогосподарських культур, Дудка О. Ф. (2007)
Качура Є. В. - Комплексний вплив норм висіву насіння та добрив на продуктивність пивоварних сортів ячменю ярого (2007)
Ободянський М. А. - Продуктивність ячменю ярого залежно від норми застосування регуляторів росту в Західному Лісостепу (2007)
Ворона Л. І. - Продуктивність ріпаку ярого залежно від обробітку ґрунту й удобрення в умовах Полісся, Вишнівський П. С., Данкевич Є. М. (2007)
Лис Н. М. - Продуктивність ріпаку озимого за різних способів основного обробітку грунту та добрив у Передкарпатті, Куничак Г. І. (2007)
Голодна А. В. - Підбір сортів люпину вузьколистого та пшениці ярої для сумісних посівів, Юла В. М., Борейко О. О., Дупляк О. Т. (2007)
Драган М. І. - Ефективність мінеральних добрив і дефекату під просо на дерново-підзолистому ґрунті, Пищолка П. І., Любчич О. Г. (2007)
Шалівський С. В. - Урожайність сортів льону-довгунцю за різних строків збирання (2007)
Мирончук В. П. - Удосконалення післязбиральної обробки і первинної переробки льоносировини, Дрозд О. М., Острик І. М. (2007)
Каленська С. М. - Стан і перспективи розвитку хмелярства в Україні, Гриб І. І., Фурлет В. І. (2007)
Лук’янець О. П. - Ефективність створення і раціонального використання лучних травостоїв, Малинка Л. В. (2007)
Кухарчук П. І. - Урожайність люцерни в одновидових посівах і сумішках зі злаками, Слюсар С. М., Артюшенко О. О. (2007)
Іскра В. І. - Продуктивність люцерно-злакових травосумішок залежно від способів сівби та удобрення, Ковбасюк П. У. (2007)
Ярмоленко О. В. - Вплив добрив та складу багаторічних травосумішок на нагромадження нітратного азоту в кормах (2007)
Глазкова М. С. - Вирощування мальви в Північному Степу, Коломієць Л. В., Андрощук С. Т., Маткевич В. Т. (2007)
Азуркін В. О. - Генетичні параметри визначення ознаки "кількість рядів зерен” у простих гібридів кукурудзи, Поліщук М. І. (2007)
Михайлов В. Г. - Продуктивність фасційованих форм сої, Слісарчук М. В., Щербина О. З., Романюк Л. С. (2007)
Пида С. В. - Алелопатична активність екстрактів насіння сортів люпину білого, Солодюк Н. В. (2007)
Сердюк М. А. - Селекція верхових багаторічних злакових трав, Сердюк О. М., Рибалко Я. М. (2007)
Бобер А. Ф. - Вихідний матеріал для селекції сортів люцерни пасовищного спрямування, Повидало М. В., Корягін О. М. (2007)
Архипова Є. О. - Застосування грейдингової системи оцінювання та винагородження персоналу в приватному секторі, Мідна Н. С. (2016)
Батракова Т. І. - Сучасний стан готівкового обігу та проблеми безготівкових розрахунків в Україні, Полова А. В. (2016)
Без’пята І. В. - Зерновиробництву України – інноваційний розвиток, Попель Я. В., Приймачук В. О. (2016)
Білорус Т. В. - Компетентнісний підхід до оцінювання успішності роботи керівника, Омельяненко А. І. (2016)
Бондар Н. М. - Етапи підготовки та реалізації проекту державно-приватного партнерства, Навроцька Т. А. (2016)
Брензович К. С. - Хронологія політико-економічної трансформації Європейського Союзу: загрози та виклики сучасності, Ерфан Є. А. (2016)
Войнича Л. Й. - Феноменологічний ефект соціальних комунікацій (2016)
Голіков К. Ю. - Вдосконалення оцінки ефективності системи управління запасами на підприємстві, Шульгіна Л. М. (2016)
Демченко М. М. - Облік та оподаткування виплат працівникам підприємства у контексті законодавчих змін (2016)
Дернова І. А. - Статистичне оцінювання рівня боргового навантаження національної економіки (2016)
Дзюмак М. А. - Регіональні особливості динаміки роздрібного товарообороту Вінницької області, Григоренко І. В. (2016)
Карпова І. В. - Фінансово-кредитні важелі забезпечення продовольчої безпеки України (2016)
Кириченко О. П. - Методи та моделі діагностики ймовірності банкрутства підприємства, Дранко С. В. (2016)
Криворучко М. Ю. - Рівень злочинності як інституціонально-соціальний фактор міжрегіональної конвергенції соціально-економічного розвитку в Україні (2016)
Мазур К. В. - Екологічний менеджмент як новий ефективний метод управління виробництвом, Ніцпан І. А. (2016)
Малишко В. В. - Фінансування вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи (2016)
Манжула Д. П. - Роль кредиту в діяльності комерційних банків (2016)
Пермінова С. O. - Управління міжнародною конкурентоспроможністю як фактор успіху сучасного підприємства, Романко Є. В. (2016)
Похмурко О. О. - Реалізація бюджетно-податкової політики України в умовах глобалізації, Архірейська Н. В. (2016)
Ситник І. П. - Електронний бізнес і його розвиток в Україні, Головіна А. В. (2016)
Сімахова А. О. - Оцінка впливу інноваційно-інвестиційних чинників на динаміку соціально-економічного розвитку України (2016)
Соколова З. С. - Новые критерии анализа экономик стран Африки (2016)
Солодовник Г. В. - Модель визначення раціонального розміру фонду розвитку підприємства вітражного виробництва, Гузь А. В. (2016)
Фень К. С. - Ретроспективний огляд поняття "економічна безпека" (2016)
Фірсова С. Г. - Методичне забезпечення оцінювання і вибору цільового ринку нового продукту, Бойко О. Г. (2016)
Щербакова А. В. - Україна в світових глобалізаційних процесах, Дугієнко Н. О. (2016)
Башков В. М. - Энергетика нагнетательных каналов систем охлаждения тяговых электрических машин тепловозов, Бабаев А. А., Можаровская Т. Н. (2016)
Білоус Н. В. - Модель розрахунку рейтингу ІТ-фахівців при відборі та виконанні IT-аутсорсингових проектів, Іваненко О. О. (2016)
Коцун В. І. - Моделювання впливу системи введення світлового потоку на характер розподілу інтенсивності світлового випромінювання в планарній структурі (2016)
Леонтьєва Н. Р. - Моделювання впливу мережі паркування на транспортні потоки міста Чернівці, Войтович М. О. (2016)
Підлипна М. П. - Використання даних супутника landsat за допомогою програмного забезпечення ERDAS Imagine для здійснення зонування земель (2016)
Чудик І. І. - Досліження впливу техніко-технологічних параметрів на процес промивання свердловини при вирізанні вікна в обсадній колоні, Пастух А. М., Дудич І. Ф. (2016)
Шовкалюк Ю. В. - Цінова політика в паливно-енергетичному комплексі: світова практика (2016)
Шоловій Ю. П. - Вплив параметрів вібрації на ефективність роботи об’ємного дозатора для дрібнодисперсних сипких матеріалів, Магерус Н. І. (2016)
Енеді К. Л. - Урожайність буряка столового залежно від строків висіву, Садовська Н. П. (2016)
Haras М. N. - Peculiarities of spirometric indices in schoolchildren with bronchial asthma, depending on their atopic status (2016)
Глазков Е. О. - Корекція змін показників психофізіологічного забезпечення діяльності іноземних студентів (2016)
Каньовська Л. В. - Helicobacter pylori як актуальна проблема сучасної гастроентерології(огляд літератури), Каушанська О. В., Бедик Н. М., Новицька І. О. (2016)
Марусик У. І. - Особливості імунної відповіді школярів, хворих на бронхіальну астму раннього початку, залежно від ацетиляторного статусу, Крецу Н. М., Бєлашова О. В. (2016)
Мельник В. С. - Структурна характеристика біотопу каріозних порожнин різної локалізації у дітей, Горзов Л. Ф., Горзов В. В. (2016)
Морозенко Д. В. - Методи дослідження маркерів метаболізму сполучної тканини у сучасній клінічній та експериментальній медицині, Леонтьєва Ф. С. (2016)
Овчарук Н. П. - Діагностика та проблема лікування піометри у домашніх собак(зарубіжний та вітчизняний досвід), Кравчук О. О. (2016)
Редька С. І. - Стан місцевого самоврядування на Харківщині в 20-ті роки ХХ сторіччя (2016)
Кузьменко Р. В. - Застосування методу прогресуючого еталону до аналізу даних різної розмірності (2016)
Герасименко Д. С. - Доктрина "R2P" в міждержавних відносинах: від подій в Грузії до Криму (2016)
Керноз Н. Є. - Проблемність визначення "цивільного судочинства" та його видів у Цивільному процесуальному кодексі України (2016)
Mishyna N. V. - Ukrainian educational and research institutions as the stakeholders of the corporate social responsibility and the corruption problem (2016)
Наливайко Л. Р. - Громадська експертиза діяльності державних органів в умовах модернізації українського суспільства, Орєшкова А. Ф. (2016)
Польшинська К. А. - Поняття та сутність правового регулювання видатків місцевих бюджетів (2016)
Толкач А. М. - Значення релігійної реформи Володимира Великого у державотворенні України (2016)
Федотов О. П. - Єдине вікно – локальне рішення (2016)
Балінченко С. П. - Вплив трансформації моделей контролю на суспільну ідентичність (2016)
Поліщук Р. М. - Сучасна соціокультурна ідентифікаційна модель суспільства (2016)
Tuckyun Ch. J. - Value-meaningful orientation dynamics of future professional activities of psychology students (2016)
Федорченко С. В. - Попередження конфліктів в педагогічному колективі як один з методів формування сприятливого соціально-психологічного клімату у ВНЗ (2016)
Варга Н. І. - Інституційний підхід в соціології до аналізу транзитивної економіки (2016)
Демичева А. В. - Глобальні міста та їх позиціювання у просторі сучасних міжнародних відносин (2016)
Лалак О. А. - Інтелектуальні продукти соціально-комунікаційних мереж у процесі міжкультурної інтеракції (2016)
Булах І. В. - Структурно-логічна модель символізації архітектурно-художніх образів (2016)
Бурлака І. В. - Дослідження рівня фізичного стану студентів груп тенісу у ВНЗ неспортивного профілю, Лукачина А. В. (2016)
Булгакова Т. М. - Історико-педагогічні основи художньо-естетичного виховання особистості (2016)
Васенко О. В. - Формування інформаційної компетентності майбутнього вчителя інформатики засобами програмування Visual Basic for Applications (2016)
Vasylyshyna N. M. - Practical and theoretical aspects of mastering English for specific purposes skills in future tourism experts (2016)
Жукова Г. В. - Впровадження форм та методів морального виховання старшокласників другої половини ХХ століття у сучасних загальноосвітніх школах України (2016)
Казачінер О. С. - Використання методу ігротерапії у навчанні іноземної мови (2016)
Кардаш Л. В. - Різноаспектні дослідження мовної інтерференції (2016)
Кіріленко О. Г. - Діагностіка педагогічних знань й умінь викладачів технічних вишів (2016)
Корольова Л. М. - Чинники, які визначають зміст феномену "креативність молодшого школяра" (2016)
Кузьменко Ю. В. - Навчання фахівців із трудової підготовки на індустріально-педагогічних та загальнотехнічних факультетах України (1959-1991 роки) (2016)
Кулик О. Д. - Формування вмінь і навичок словотворення як засібмовленнєвого розвитку учнів: теоретичний аналіз проблеми (2016)
Линовицька А. О. - Розвиток художньо-естетичного смаку майбутніх митців у контексті особистісно-орієнтованого та етнопедагогічного підходів (2016)
Лях Г. Р. - Формування педагогічних умінь у майбутніх учителів у процесі мікровикладання (2016)
Мукан Н. В. - Специфіка реалізації неперервної освіти у Канаді, Барабаш О. В., Бусько М. Б. (2016)
Мусієнко В. С. - Особливості патріотичного виховання дітей у дошкільних закладах України (1958-1991 роки) (2016)
Никифоров А. М. - Особливості Сумського періоду педагогічної діяльності Никанора Онацького (1913-1933) (2016)
Овсієнко Л. М. - Організація самостійної роботи студентів-товарознавців(на прикладі вивчення дисципліни "Комунікативні процеси у педагогічній діяльності") (2016)
Орел-Халік Ю. В. - Обґрунтування необхідності впровадження всіх видів читання у контексті підготовки фахівців медичної галузі (2016)
Примакова В. В. - Післядипломна освіта вчителів початкових класів у структурі неперервної освіти України (2016)
Прус Н. О. - Динаміка розвитку образу педагога протягом століть (2016)
Сірант Н. П. - Естетичне виховання дітей засобами природи (2016)
Сулковський А. В. - Формування та активізація навчально-пізнавальної діяльності на уроках трудового навчанняв 7 класах (2016)
Толмачова І. М. - Змістова характеристика дидактичної гри як методу навчання, Олійник К. О. (2016)
Устименко О. М. - Типологія проектів у навчанні іноземних мов (2016)
Shevchenko M. Y. - The use of listening comprehension in the process of learning foreign language in individual work of students of linguistic specialties, Godunova N. B. (2016)
Якименко Ю. В. - Оновлення уроку географії у контексті компетентнісного підходу, Покась Л. А. (2016)
Бондар Н. В. - Словоскладання як спосіб номінації понять гастроентерології в сучасній німецькій мові (2016)
Борисова Н. В. - Oрганізація і зміст факультативного курсу англійської мови на 1 курсах немовних факультетів вищих навчальних закладів (2016)
Вільховченко Н. П. - Оказіональний спосіб формування квазіспеціальної лексики у науково-фантастичному тексті (2016)
Галич А. О. - Оніричний портрет у документальному тексті – повернення до белетристики (2016)
Дзюбіна О. І. - Класифікація, структура та функціонування Інтернет-мемів в соціальних мережах Twitter та Facebook (2016)
Карпина Е. С. - Пенталогия Всеволода Соловьёва "Хроника четырёх поколений" в осмыслении современных литературоведов (2016)
Коляса О. В. - Адхократичне поетичне мислення як когнітивно-семантичний механізм творення ігрового абсурду в постмодерністському фентезійному оповіданні (2016)
Кучер З. І. - Автофікція в ранній творчості швейцарського письменника П. Нізона (2016)
Лапиніна О. Л. - Методика дослідження національно-культурної специфіки фразеологічних одиниць німецької мови з гастрономічним компонентом (2016)
Оверчук О. Л. - Фольклористично-едиційна діяльність Південно-Західного відділу Російського географічного товариства (2016)
Олійников В. А. - Спеціалізовані й транспозиційні морфологічні засоби експлікації категорії звертання (на матеріалі богослужбових текстів (акафістів) Української Православної Церкви) (2016)
Орлова М. О. - (Авто)біографії як майданчики самопрезентації індивідуальної та колективної пам’яті покоління 68-го року (2016)
Пикалюк Л. А. - Поетика символотворення образів молодої та молодого у весільних піснях Західного Полісся (2016)
Чуланова Г. В. - Засоби впливу на адресата в анотаціях і текстах-відгуках, Стрілко А. Л. (2016)
Швець Н. В. - Архетипна символіка лексем sky/ciel/небо в англійській, французькій та українській мовах (2016)
Адаменко О. - Критерії, показники і рівні готовності майбутніх викладачів математики до застосування технологій педагогічної освіти у викладацькій діяльності (2016)
Бінецька Д. - Освітнє середовище університету як засіб формування дослідницьких умінь майбутніх учителів іноземних мов (2016)
Бурий С. - Формування управлінської культури майбутнього офіцера в процесі практичної підготовки як педагогічна проблема (2016)
Ліхіцька Л. - Інтегративний підхід до моделювання інноваційної діяльності майбутнього вчителя музики (2016)
Луцик М. - Вплив засобів настільного тенісу на рівень спеціальної фізичної підготовленості студентів у процесі підвищення спортивної майстерності, Пильтяй С. , Клиндух Т. (2016)
Ляпунова В. - Концептуальні засади професійної підготовки вихователів до формування толерантності у дітей дошкільного віку (2016)
Нікора А. - Методичні аспекти використання дебатів у навчанні студентів-істориків (2016)
Нікула Н. - Модель формування методичної культури студентів-педагогів (2016)
Сачук Ю. - Особливості магістерської підготовки майбутніх викладачів інформатики в умовах ступеневої освіти (2016)
Слесик К. - Самовизначення студента в умовах інформаційного суспільства: проблеми мислення і шляхи їх розв’язання (2016)
Сосницька Н. - Особливості викладання природничо-математичних дисциплін у професійно-технічних навчальних закладах (2016)
Лі Сянчжень - Рефлексивно-оцінювальний етап формування методичної підготовленості майбутніх учителів музики до вокально-хорової роботи з підлітками (2016)
Хомич І. - Функціональний аналіз професійної діяльності майбутніх учителів музики (2016)
Шевчук Т. - Роль гуманітарної підготовки в технічному ВНЗ (2016)
Герганов Л. - Розвиток професійної компетентності кваліфікованих фахівців морського профілю в навчальних центрах судноплавних компаній: тенденції та перспективи (2016)
Зубик Л. - Модель формування професійних компетентностей майбутніх ІТ-фахівців у процесі вивчення фахових дисциплін (2016)
Ішутіна О. - Електронне тестування як засіб моніторингу лінгвометодичної компетентності студентів-філологів (2016)
Король А. - Вища освіта України: етапи розвитку (2016)
Кравченко-Дзондза О. - Педагогічні умови формування комунікативної компетентності студентів (2016)
Кушнір Т. - Формування граматичної компетентності в учнів 9-х класів під час вивчення безсполучникового складного речення (2016)
Мхитарян О. - Формування теоретико-літературної компетенції підлітків засобами ІКТ, Головіна Т. (2016)
Скибун Н. - Формування професійної мовленнєвої компетентності майбутніх фахівців нефілологічних спеціальностей як лінгводидактична проблема (2016)
Соляр Л. - Компетентнісний підхід до проблеми формування етнокультурної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва (2016)
Ціко І. - Опрацювання оригіналу і перекладу у світлі формування етнокультурної компетентності учнів 5–7 класів (2016)
Алексєєва О. - Соціально-педагогічний аспект феномену "традиція" (2016)
Баландюк Р. - Проблеми сучасного стану навчання економічної складової у змісті історії України у 9-х класах загальноосвітньої школи (2016)
Будак В. - Сучасний стан та перспективи військово-патріотичного виховання студентської молоді в університеті (2016)
Гладишев В. - "Дидактичні правила" М. О. Рибникової: основи системного підходу та технологізації в літературній освіті учнів (2016)
Дрозд О. - Виховний потенціал поліетнічного середовища позашкільних навчальних закладів (2016)
Іщенко Л. - Вдосконалення змісту підготовки майбутніх вихователів до формування творчої індивідуальності дітей старшого дошкільного віку (2016)
Катасонова Ю. - Історико-теоретичні аспекти розвитку дистанційного навчання (2016)
Короленко В. - Роль народної і сімейної педагогіки в процесі морального виховання школярів (2016)
Костащук О. - Категорія честі: філософсько-етичний аспект (2016)
Кривильова О. - Особливості виховної діяльності викладачів професійно-технічних навчальних закладів (2016)
Мішедченко В. - Дидактичні основи уроку музики (2016)
Олексюк О. - Формування патріотизму у студентській молоді як необхідного компонента успішної соціалізації особистості (2016)
Патик Ю. - Соціальні цінності майбутніх соціальних працівників (2016)
Пелісьє Ю. - Сутність і специфіка соціальної роботи з внутрішньо переміщеними особами (2016)
Петляєва В. - Критерії виховання моральної культури майбутнього вчителя іноземних мов (2016)
Потапчук Т. - Суспільна спрямованість перцептивного етапу формування національно-культурної ідентичності студентів (2016)
Шапотюк Т. - Ігрова діяльність у методиці викладання англійської мови (2016)
Яворська С. - Система роботи над виробленням пунктуаційних умінь в учнів початкових класів (2016)
Колишкіна А. - Дослідження стану сформованості екологічно доцільної поведінки учнів початкових класів (2016)
Корякіна І. - Педагогічна реабілітація дітей 6-го року життя з особливими потребами засобами образотворчої діяльності (2016)
Мозуль І. - Проблема готовності майбутніх учителів до професійної діяльності в умовах модернізації змісту початкової освіти (2016)
Олійник О. - Сучасні підходи у підготовці майбутніх учителів початкової школи до формування конструктивних умінь молодших школярів (2016)
Проскурняк О. - Розвиток комунікативності дошкільників з легким та помірним ступенем розумової відсталості (2016)
Роменська Т. - Терміносистема формування соціально-побутових навичок у дошкільників із дитячим церебральним паралічем (2016)
Шульга А. - Підготовка майбутніх вчителів початкових класів до роботи з батьками молодших школярів (2016)
Бескорса О. - Інформаційно-комунікаційні технології як пріоритетний засіб покращення мовної освіти (2016)
Бондаренко А. - Інтонаційна виразність мовлення як засіб розвитку культури професійного спілкування майбутнього вчителя музики (2016)
Дмитрук Л. - Особливості українського мовленнєвого етикету (2016)
Зелінська-Любченко К. - Фізіологічні механізми мовленнєвої діяльності (2016)
Куземко Л. - Інформаційна культура вихователя ДНЗ як запорука його ефективної професійної діяльності (2016)
Литвиненко О. - Навчання студентів здоров’язберігаючим технологіям з фізичного виховання у дошкільних закладах освіти, Борецька Н. (2016)
Остапйовська І. - Вплив інформатизації суспільства на освіту (2016)
Середа І. - Технологічний підхід у підготовці філологів-магістрів (2016)
Сідун М. - Сучасні підходи до формування готовності студентів до самостійного вивчення іноземної мови (2016)
Четверикова Т. - Можливості використання хмарних технологій у майбутній професійній діяльності студентів педагогічних коледжів (2016)
Ябурова О. - Структура та зміст соціально-педагогічного забезпечення міжкультурної комунікації українських та іноземних студентів (2016)
Бойченко М. - Літні навчальні програми як форма педагогічної підтримки обдарованих школярів у США, Канаді та Великій Британії (2016)
Гвоздій С. - Зарубіжний досвід підготовки молоді до безпечної життєдіяльності (2016)
Михайліченко Ю. - Особливості британської моделі соціально-педагогічної профілактики жорстокого поводження з дітьми в сім’ї (2016)
Мосьпан Н. - Чинники взаємодії вищої освіти з ринком праці в Європейському Союзі (2016)
Хуан Цзиншен - Художественная культура как средство формирования духовности китайского народа (2016)
Шаповалова О. - Змістовно-процесуальні засади управління системою загальної середньої освіти Великої Британії у другій половині ХХ століття (2016)
Відомості про авторів (2016)
Петрушенко В. В. - Розробка патогенетичних моделей асептичного та інфікованого гострого панкреатиту, Яковлева О. О., Зацерковна О. М., Гребенюк Д. І., Таран І. В., Паньків К. М., Білик О. М. (2016)
Пашкова Ю. П. - Структурно-функціональні показники міокарда у чоловіків, мешканців Подільського регіону України, з гіпертонічною хворобою ІІ стадії, носіїв різних варіантів гена мозкового натрійуретичного пептиду, Палагнюк Г. О., Жебель В. М. (2016)
Жук П. М. - Біомеханічне дослідження металоостеосинтезу ліктьового відростка блокованим гвинтом, Філоненко Є. А., Карпінський М. Ю., Гребенюк Д. І. (2016)
Костюк Г. Я. - Структурна будова підшлункової залози - основа моделювання її функцій, Костюк А. Г., Трилюк Е. И., Бурков Н. В., Павловская О. Ю., Задорожнюк В. А. (2016)
Жебель В. М. - Прогностична роль індексу віку серця у чоловіків, хворих на гіпертонічну хворобу, Лозинська М. С., Лозинський С. Е. (2016)
Ольхова І. В. - До питання персоніфікації прогнозу перебігу хронічного гепатиту В та С (2016)
Османов Р. Р. - К вопросу о безопасности применения растворов для футлярной анестезии, Рябинская О. С., Кабаков Б. А., Кузьменко О. В. (2016)
Усенко О. Ю. - Загоєння хронічних виразок шлунку, що погано регенерують в умовах локальної аутотрансплантації плазми, збагаченої тромбоцитами, Петрушенко В. В., Радьога Я. В., Гребенюк Д. І., Собко В. С. (2016)
Суходоля А. І. - Діагностика та лікування інтраопераційних і ранніх післяопера- ційних ускладнень при лапароскопічній холецистектомії з приводу жовчнокам'яної хвороби, Підмурняк О. О., Суходоля С. А., Тропарчук О. І., Коломієць О. В. (2016)
Каніковський О. Є. - Способи корекції непрохідності жовчних проток у віковому аспекті, Бабiйчук Ю. В., Карий Я. В., Каніковський Д. О. (2016)
Каніковський О. Є. - Мініінвазивна хірургія в комплексному лікуванні кіст підшлункової залози, Павлик І. В. (2016)
Запорожченко Б. С. - Некоторые тактические подходы к хирургическому лечению острого деструктивного панкреатита, Бородаев И. Е., Качанов В. Н., Муравьев П. Т., Шарапов И. В., Шевченко В. Г., Бондарец Д. А. (2016)
Пиптюк О. В. - Комп'ютерно-томографічна перфузія підшлункової залози в диференціальній діагностиці та комплексному лікуванні гострого набрякового та некротичного панкреатиту, Телемуха С. Б., Павляк А. Я., Рабій С. А., Соколовський І. М. (2016)
Плотников А. В. - Эффективность лапароскопических операций у больных при политравме с превалирующим повреждением органов брюшной полости и грудной клетки, Грубник Ю. В. (2016)
Тамм Т. И. - Возможности лапароскопического хирургического лечения больных с синдромом Мириззи, Мамонтов И. Н., Крамаренко К. А., Захарчук А. П. (2016)
Федоров В. Ю. - Спосіб раннього прогнозування розвитку сепсису в хворих на гострі захворювання органів черевної порожнини (2016)
Шевченко Р. С. - Органозберігаючий підхід у лікуванні хворих на жовчнокам'яну хворобу, що ускладнена холедохолітіазом, Селезньов М. А., Черепов Д. В., Тележний А. С. (2016)
Бойко В. В. - Малоінвазивні ендохірургічні втручання в лікуванні гострої обтураційної непрохідності товстої кишки, Грома В. Г., Моісеєнко А. С., Гончаренко Л. Й., Саріан І. В. (2016)
Булавенко О. В. - Лікування недостатності лютеїнової фази у жінок з варикозним розширенням вен репродуктивних органів малого тазу, Григоренко А. М., Сливка Е. В. (2016)
Грубнік В. В. - Можливості ендоскопічного лікування вузлового зобу, Парфентьєв Р. С., Кресюн М. С. (2016)
Грубник В. В. - Роль видеоассистированных операций в современной торакальной хирургии, Тронина Е. Ю., Шипулин П. П., Байдан В. В., Байдан В. И., Кирилюк А. А., Севергин В. Е., Агеев С. В., Козяр О. Н., Целиков М. Ю. (2016)
Кутовий О. Б. - Лапароскопічна апендектомія у вагітних: можливості та результати, Петрашенко І. І., Пелех В. А., Кутовий М. О., Люлько В. І. (2016)
Милица Н. Н. - Спектр микрофлоры инфицированного панкреонекроза в зависимости от площади поражения поджелудочной железы у пациентов с ожирением, Солдусова В. В., Постоленко Н. Д., Тушинский К. С. (2016)
Ничитайло М. Ю. - Оцінка ефективності лапароскопічних втручань при нейроендокринних пухлинах підшлункової залози, Скумс А. В., Огородник П. В., Литвиненко О. М., Шкарбан В. П., Кондратюк О. П., Дейниченко А. Г., Булик І. І., Хілько Ю. О., Міхальчевський В. П. (2016)
Саволюк С. І. - Вплив відкритих і відеолапароскопічних санацій черевної порожнини на стан імунного профілю у хворих на гнійний перитоніт, Гудзь М. А. (2016)
Ткаченко А. И. - Лапароскопические вмешательства на желчных протоках при осложнении желчекаменной болезни механической желтухой, Мищенко В. В., Кошель Ю. М., Койчев Е. А., Шаповалова К. И. (2016)
Усенко О. Ю. - Електрохірургічне лікування непаразитарних кіст печінки, Петрушенко В. В., Стойка В. І., Гребенюк Д. І., Стукан С. С. (2016)
Шкварковський І. В. - Роль ендоскопічної ретроградної холангіопанкреатографії в диференційній діагностиці захворювань жовчовивідних шляхів, Москалюк О. П., Бриндак І. А., Русак О. Б. (2016)
Запорожченко Б. С. - Безгазовая лапароскопия в симультанной хирургии органов брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза, Колодий В. В., Горбунов А. А., Муравьев П. Т., Холодов И. Г., Шевченко В. Г. (2016)
Петрушенко В. В. - Аналіз лікування хворих на калькульозний холецистит, ускладнений холедохолітіазом, у центрі лапароскопічної та малоінвазивної хірургії Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М. І. Пирогова за 2013-2015 роки, Ошовський А. І., Радьога Я. В., Ляховченко Н. А. (2016)
Пеев С. Б. - Возможности эндовидеохирургического лечения в абдоминальной травме (2016)
Петрушенко В. В. - Ускладнення лікування холедохолітіазу у пацієнтів з дивертикулами дванадцятипалої кишки, Пашинський Я. М., Собко В. С., Ткачук О. В. (2016)
Саволюк С. І. - Технічні аспекти лапароскопічної дуоденопластики, Шепетько-Домбровський О. Г., Шепетько-Домбровський Г. М. (2016)
Василюк С. М. - Мініінвазивне хірургічне лікування гострого біліарного панкреатиту, Іванина В. В. (2016)
Грубнік В. В. - Лапароскопічна пластика гриж стравохідного отвору діафрагми: аналіз віддалених результатів 2500 операцій, виконаних за 20-річний період, Малиновський А. В., Узун С. А. (2016)
Колотвін А. О. - Експрес діагностика вірусних гепатитів при гострому холециститі, Герасименко О. С. (2016)
Саволюк С. І. - Порівняльний аналіз результатів лікування пахвинних гриж методами фіксаційної та безфіксаційної лапароскопічної алогерніопластики, Крестянов М. Ю. (2016)
Малиновський А. В. - Лапароскопічна ненатяжна каркасна алопластика гігантських гриж стравохідного отвору діафрагми: анатомічне обгрунтування нового методу і трирічні віддалені результати, Грубнік В. В. (2016)
Милица Н. Н. - Эффективность диагностической и оперативной колоноскопии в выборе метода лечения образований толстой кишки, Маслов А. И., Трашкова Н. С., Милица К. Н. (2016)
Саволюк С. І. - Результати застосування мультимодальної програми швидкого відновлення при хірургічному лікуванні хворих з жовчно-кам'яною хворобою, Лисенко В. М., Зубаль В. І., балацький Р. О. (2016)
Тамм Т. И. - Возможность лапараскопических резекций ободочной кишки при обтурационной непроходимости кишечника, Непомнящий В. В., Захарчук Ф. П., Полянский Д. П., Дворник И. А. (2016)
Велігоцький О. М. - Симуляційне навчання в лапароскопічній хірургії, Хвисюк О. М., Марченко В. Г., Довженко О. М., Рибак І. М. (2016)
Сасюк А. І. - Визначення кута відхилення грудини та пригрудинних ділянок як основи діагностики кілеподібної деформації грудної клітки у дітей (2016)
Желіба М. Д. - Індивідуальний портативний лапароскопічний тренажер, Форманчук А. М., Форманчук Т. В., Васенко М. І. (2016)
Гунько П. М. - Роль академіка М. Н. Бурденка у дослідженні та популяризації життя і наукової спадщини М. І. Пирогова, Гайдуков В. О., Антощук К. Ф., Юкальчук М. І. (2016)
Зварич І. - Оцінювання якості освіти у вищих навчальних закладах США (2016)
Райковська Г. - Формування професійних компетентностей у ВТНЗ шляхом індивідуалізації освітнього процесу (2016)
Шпак О. - Аспекти виховного потенціалу економічних навчальних дисциплін, Булавенко С. (2016)
Козяр М. - Нарисна геометрія на рубежі століть (2016)
Ліба Н. - Роль компетентісного підходу у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців з професійної освіти "Економіка”, Максименко Д., Головачко В., Королович О. (2016)
Кочубей А. - Коучинг як педагогічна технологія формування гуманітарної освіти в технічних ВНЗ, Сасюк З. (2016)
Шерстюк Л. - Експлікація поняття "стратегія навчання” (2016)
Філіппова Л. - Професійна мобільність викладача як чинник професійної успішності (2016)
Фляк М. - Формування та корегування внутрішнього світу особистості дитини засобами мистецтва у соціальній роботі (2016)
Мельник О. - Індивідуальні засоби захисту органів дихання (2016)
Малихіна С. - Визначення ефективності реалізації ієрархічно-рівневої моделі інтенсифікації навчальної діяльності студентів (2016)
Воронцова І. - Використання технології e-learning в організації самостійної роботи студентів при вивченні графічних дисциплін (2016)
Карпа І. - Дидактичні і функціональні властивості блогів у процесі вивчення іноземних мов (2016)
Титова Н. - Супровід психолого-педагогічної підготовки педагогів професійного навчання засобами інформаційних технологій (2016)
Заїка О. - Геометрія в живописі, Конопля В. (2016)
Драшко О. - Проектування при вивченні спецдисциплін у формуванні професійної компетентності майбутніх учителів технології (2016)
Логвиненко Т. - Докторські програми підготовки фахівців соціальної сфери в Скандинавських країнах: сучасний досвід (2016)
Пучков І. - Структура та специфічні властивості електронного підручника (2016)
Ольховська А. - Аналіз сучасного перекладацького ринку як основа для побудови методики навчання перекладу (2016)
Luchaninova O. - Students’ training in the higher school: spiritual culture as a result of the student’s personality formation (2016)
Голіяд І. - Філософія педагогічного коучингу, Чернова Т. (2016)
Бабенко Т. - Теоретична модель навчання академічного іншомовного письма (2016)
Турянський П. - Вокально-методичні принципи практичної діяльності П.Р. Колбіна (2016)
Молчко У. - Михайло Вербицький в публіцистичній оцінці Кирила Студинського (2016)
Гушоватий П. - Зенон Антонішак композитор, педагог, митець (до 80-річчя від дня народження) (2016)
Кліш І. - Мистецька діяльність Стефанії Нагірної у контексті вокального мистецтва України та діаспори (2016)
Михаць М. - Curriculum vitea маестро Івана Гамкала (з нагоди 75-річчя від дня народження) (2016)
Шевчук Т. - Важливість гуманітарної підготовки для майбутніх фахівців механічної інженерії в технічних ВНЗ (2016)
Бойко В. - Комп’ютерне геометричне моделювання у професійній проектно-конструкторській діяльності (2016)
Ігнатенко В. - Експериментальна перевірка ефективності методики навчання майбутніх філологів анотативного і реферативного видів перекладу (2016)
Михаць Р. - Становлення професійного театру в Дрогобичі: історичний дискурс (до 75-ти річчя заснування Львівського академічного обласного музично-драматичного театру імені Юрія Дрогобича) (2016)
Заболоцький А. - Інтернет-маркетинг дистанційної форми навчання у ВНЗ України (на прикладі університету економіки та права "КРОК”) (2016)
Білан Н. - Формування навичок іншомовного професійного спілкування майбутніх фахівців аграрного профілю (2016)
Зубик Л. - Аналіз структури підготовки бакалаврів з інформаційних технологій (2016)
Баранова В. - Система пенсійного забезпечення України та євроінтеграційні процеси, Кулікова Є. (2016)
Бровкова О. - Мотивація персоналу за типом темпераменту людини, Мельникова К., Ілінчук М. (2016)
Загірняк Д. - Координати вищої школи України відносно моделей вищої освіти, Кратт О. (2016)
Караєва Н. - Методологічні аспекти кластеризації регіонів України за рівнем викликів енергетичної безпеки (2016)
Касянчук Т. - Диверсифікація діяльності провідних груп компаній металургійної галузі та оцінка її рівня (2016)
Кириченко О. - Теоретичні засади стратегічного управління системою економічної безпеки підприємства (2016)
Мокєрова Н. - Взаємодія учасників соціального партнерства споживчої кооперації України: підходи до визначення результативності (2016)
Продиус О. - Система стратегического управления конкурентоспособностью предприятия, Богословова А., Васина В. (2016)
Сербінова К. - Особливості розподілу загальновиробничих та адміністративних витрат між окремими видами діяльності підприємств міського господарства (2016)
Скляр Д. - Особливості імплементації європейської стандартизації в сільському господарстві та харчовій промисловості України, Осипова М. (2016)
Сугак Т. - Удосконалення організації процесу бухгалтерського обліку у забезпеченні економічної безпеки промислових підприємств (2016)
Феофанова О. - Проблемы формирования конкурентных преимуществ в гостиничном бизнесе, Нездойминов С. (2016)
Хаустова К. - Оцінювання стратегічного рівня управління інноваційною діяльністю підприємств (2016)
Шматковська Т. - Альтернативні варіанти вибору методів калькулювання собівартості за стадіями життєвого циклу продукції в системі управління необоротними активами підприємства на інноваційних засадах (2016)
Волканов С. - Стратеги в политической жизни Афин 501-489 гг. до н.э. (2016)
Наші автори (2016)
Бороденко О. А. - Особливості типологічної структури домогосподарств сільських мешканців Полтавського полку (за матеріалами сповідних розписів 1775 р.) (2016)
Андріяка Г. О. - Внесок приказів громадської опіки у розбудову системи медичного обслуговування населення України наприкінці XVIII – XIX ст. (2016)
Шатковська І. С. - До питання історії розвитку російської музичної педагогіки (на прикладі діяльності М. А.Римського-Корсакова та П. І.Чайковського), Фрицюк В. М. (2016)
Кукуруза А. В. - Система духовної освіти для жінок православного сповідання в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.: статистичні виміри (2016)
Янчук М. М. - Освітній процес у початкових церковних школах ХІХ ст. (2016)
Тацієнко В. С. - Сім’я православного парафіяльного духовенства Київської єпархії ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Кузнець Т. В. - Церковний спів в системі духовної освіти Київської єпархії ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Цецик Я. П. - Політика російських чорносотенців відносно євреїв на Волині на початку ХХ ст. (2016)
Завальнюк А. Ф. - Особливості музичної творчості українського композитора Миколи Леонтовича (2016)
Мельничук О. А. - Доля українських патріотів в умовах радянського режиму 20-30-х рр. ХХ ст. (за спогадами І. Д. Юрченка) (2016)
Кузьмінець Н. П. - Початок функціонування органів прокуратури в Україні у 1920-х рр. (2016)
Мазур-Стукальська І. В. - Українські губернські міста 1920-х рр. у процесах уніфікації соціальної структури: факторологічний аналіз, Войнаровський А. В. (2016)
Петренко В. І. - Методи хлібозаготівель 1928 р. в Україні у контексті репресивної політики більшовиків, Марценюк Н. М. (2016)
Ніколіна І. І. - Проблеми розвитку польської загальноосвітньої школи в УСРР в 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст., Вознюк О. М. (2016)
Балицька А. В. - Київська фельдшерсько-акушерська школа у роки німецької окупації (1941-1942) (2016)
Скрипниченко Ю. Ф. - Медичний огляд – обов’язкова умова депортації населення з окупованої нацистами Харківщини до Німеччини (2016)
Ільницький В. І. - Функціонування військово-польової жандармерії у воєнній окрузі 4 "Говерля" (1944 – 1945) (2016)
Мазило І. В. - Основні напрямки відновлювальних робіт на залізничному транспорті України 1945 – 1950 – х рр. (2016)
Романюк Б. І. - Особливості державної податкової політики для колгоспного селянства в перші повоєнні роки (2016)
Романюк І. М. - Проблеми працевлаштування випускників загальноосвітніх трудових політехнічних шкіл в 1958-1964 рр., Яніцький О. Ю. (2016)
Зінько І. Ю. - Державна політика радянської влади щодо протестантських релігійних організацій у перше повоєнне десятиліття ХХ ст. (2016)
Кононенко В. В. - Правове регулювання діяльності іудейських релігійних громад в Україні в радянський період (1919-1991 рр.) (2016)
Синицін В. М. - Історичні архетипи поезії Ліни Костенко в сучасному музичному відображенні (2016)
Храмцова І. А. - Проблеми функціонування української публіцистики в добу Перебудови (2016)
Бакалець О. А. - Монетно-речові скарби ХVІ –першої половини ХVІІ ст. із с. Рудка Дунаєвецького р-ну Хмельницької області (2016)
Мельник І.В. - Місце єврейського населення в економіці Уманського повіту ХІХ ст. (2016)
Гальчак С. Д. - Репатріанти як важливе джерело трудових ресурсів Поділля (2016)
Черкашина О. В. - Музично-освітні заклади Вінниці (кін. ХVІІІ–поч. ХХ ст.) (2016)
Грабовська О. В. - Вплив містобудівної практики на розвиток цегельної галузі Вінниці в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Сологуб В. О. - Протиепідемічні заходи у місті Вінниці в роки Першої світової війни (2016)
Кароєва Т. Р. - Бюджет повітового міста як індикатор його розвитку (на прикладі Вінниці 1880 – 1916 рр.) (2016)
Кравчук О. М. - Діяльність Олександра Ліпкіна на посаді Літинського повітового старости (1918 р.), Марценюк Н. М. (2016)
Єрмакова В. Я. - Повсякденне життя безпритульних дітей в установах соціального захисту дитинства на Поділлі у 1920–ті рр. (2016)
Мурашова О. П. - Продовольча політика на Поділлі в першій половині 1920-х рр. (2016)
Стадник О. О. - Заходи радянських структур з ліквідації неписьменності серед подільського селянства в роки нової економічної політики (2016)
Слотюк П. В. - Фабрикування звинувачень, як засіб викорінення вільнодумства на прикладі боротьби з "Польською організацією військовою" та "Українськими націоналістами" в окремих районах Вінниччини в 1933-1938 рр. (2016)
Павлуник О. А. - Релігійне життя Вінниччини (1941 – 1944 рр., німецька зона окупації) (2016)
Лозовик М. П. - Марія Гавриш – одна із засновників першого в Україні сільського спортивного товариства на Вінниччині в перші повоєнні роки, Романюк І. М. (2016)
Кравченко П. М. - Технології нищення українського села напередодні й на початку "великого перелому" на прикладі Поділля (2016)
Косаківський В. А. - З історії освіти на Поділлі першої половини ХХ ст. (за спогадами Жука М. З. (1908-2015) (2016)
Жмуд Н. В. - Донбас і Поділля у взаємному соціокультурному дискурсі: "свій-чужий-інший" (за результатами етнографічних експедицій) (2016)
Пилипак М. А. - Весільний обряд села Метанівка Теплицького району Вінницької області (2016)
Гребеньова В. О. - Діти в повсякденних практиках у другій половині XX – початку XXI ст. (на матеріалах Вінниччини) (2016)
Барановська І. Г. - Історичні передумови виникнення театру ляльок, Мозгальова Н. Г. (2016)
Ступко К. В. - Правління Яреми Могили та його вплив на історію України І половини XVII ст. (2016)
Казаков Г. І. - Роль нейтральних країн Європи у американо-німецьких торгових відносинах в роки ізоляціонізму під час Першої світової війни (1914-1917 рр.) (2016)
Мезга Н. Н. - Противоречия Версальской системы в Центрально-Восточной Европе (1921–1925 гг.) (2016)
Покляцька А. І. - Формування образу радянської жінки на сторінках журнальної графіки СРСР у 1920-1930-х рр. (2016)
Бойко Н. І. - "Іспанське питання" на Потсдамській конференції та в Організації Об'єднаних націй (2016)
Кравчук О. М. - Празький град за президентства Т. Ґ. Масарика (2016)
Коляструк О. А. - Вплив житлової реформи М. Хрущова на повсякденність радянського суспільства (2016)
Поліщук П. А. - Безпекова і оборонна політика консервативного уряду Дж. Мейджора у контексті розвитку "особливих відносин" із США (1990-1997 рр.) (2016)
Гладченко І. А. - Україна та Молдова у співробітництві з ЄС (1992-2014 рр.) (2016)
Жмур Є. І. - Інформаційні технології у навчанні персоналу в Польщі на початку ХХІ ст. (2016)
Захарчук В. О. - Миротворчі місії і стабілізаційні операції збройних сил республіки Польщі у Південно-Західній Азії на початку ХХІ ст. (2016)
Окуньовська Ю. В. - Організаційні засади діяльності неурядового сектору Польщі (2016)
Києнко-Романюк Є. С. - Впровадження е-адміністрації у Польщі протягом 2000-2010 рр. (2016)
Неприцький О. А. - Образ Польщі в країнах-партнерах (перша декада ХХІ ст.) (2016)
Боблієнко О. П. - Карта поляка і національна самоідентифікація поляків в Україні, Білорусі та Литві (2007-2015 рр.) (2016)
Орлов В. М. - Новітня українська історіографія історії римо-католицьких громад на українських землях у складі Російської імперії (2016)
Протасов А. Д. - Отражение нелегальной деятельности большевиков в документах и воспоминаниях участников дореволюционной страховой кампании 1912–1917 гг. (2016)
Криворучко О. І. - Стаття С. Петлюри "Війна і українці " та її оцінки в історичній літературі (2016)
Андрущак Р. І. - Римо-католицька церква на Поділлі в 20-х рр. ХХ ст.: історіографія проблеми (2016)
Пащенко І. І. - Становлення та діяльність органів прокуратури УСРР в 1922 – 1933 рр.: історіографія проблеми (2016)
Бурцева М. В. - Основні напрямки канадознавчих досліджень: огляд української та російської пострадянської історіографії (2016)
Калінічева Г. І. - Суспільно-політична модернізація як предмет наукового дискурсу в українській історіографії (2016)
Кравченко П. М. - Хлевнюк Олег. Сталин. Жизнь одного вождя: биография. – Москва: ACT: CORPUS, 2015. – 464 с. (2016)
Зінько Ю. А. - Бо ти любив, в душі беріг, як скарб коштовний, Україну: життєпис українського патріота Івана Демидовича Юрченка / Упорядник та автор передмови О. Мельничук. – Вінниця: "НІЛАНД - ЛТД", 2015. – 268 с., Тучинський В. А. (2016)
Зінько О. В. - Вінниця. Історія нашого часу (історичний хроноскоп) / О. Федоришен; - Київ, 2015. – 112 с.: іл. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Жаркова В. Б. - Французский музыкальный театр XVII века: специфика взаимодействия французской и итальянской традиций (2016)
Подпоринова Е. В. - Концерты для двух клавесинов Антонио Солера в контексте барочного искусства (2016)
Беличенко Н. Н. - Хоральные фугетты Баха в системе "variierte – fugierte" хоралов (2016)
Лебедев Е. С. - Символика риторических фигур как сюжетообразующий фактор в цикле И. С. Баха "Шесть сонат и партит" для скрипки соло (2016)
Жерздев А. В. - Инструментальная версионность в творчестве И. С. Баха (на примере скрипичной Партиты E dur № 3 в гитарной обработке Т. Хопштока) (2016)
Чекан Ю. І. - Оперні реалії доби Бароко у романі Енн Райс "Плач до небес" (2016)
Иванова И. Л. - Музыкальные реминисценции Барокко в произведениях австрийских и немецких композиторов романтической эпохи (2016)
Єфремова І. В. - Й. Козловський – cпадкоємець барочних традицій світового музичного мистецтва – та його внесок у розвиток бальної культури останньої чверті XVIII – першої чверті XIX ст. (2016)
Соломонова О. Б. - "Судьба так решила...": резонансы барочной символики в "Борисе Годунове" и "Хованщине" М. Мусоргского (2016)
Стрілець А. М. - Жанрові моделі західноєвропейського Бароко у творчості українських композиторів для баяна (2016)
П’ятницька-Позднякова І. С. - Інтерпретація інтонаційно-лексичних пластів музики Бароко у творах сучасних композиторів (на прикладі концертної п’єси Володимира Птушкіна "Згадуючи Великого Вівальді") (2016)
Довжинець І. - "Bach fest" і "Organum" як територія музичного Бароко (2016)
Сулім Р. А. - Неокласичні тенденції у творчості Жанни Колодуб (на прикладі "Маленької сюїти у стилі Бароко" для камерного оркестру) (2016)
Анотації (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Титул, зміст (2016)
Від редакції (2016)
Гелета О. Л. - Діагностування оптичних ефектів у природному камінні. Частина 1, Сурова В. М., Cергієнко І. А. (2016)
Лисенко О. Ю. - Експертні системи в гемології, Манохін O. Г., Манохіна Л. В., Максюта О. В. (2016)
Петруняк Г. М. - Декілька доповнень про напівкоштовне і декоративне каміння Українських Карпат (2016)
Решетник М. М. - Методи виготовлення штучного бурштину та гіпсових відбитків, Старокадомський Д. Л. (2016)
Фінько С. В. - Декоративний та облицювальний камінь едіакарського періоду – коштовна "Попелюшка" серед природного каміння (2016)
Триколенко С. Т. - Новітнє ювелірне мистецтво – бісерні прикраси з використанням натуральних каменів від Вaronessainred (2016)
Україна та світ (2016)
Коштовне камiння (2016)
Декоративне камiння (2016)
Інформація (2016)
Иванов Д. Д. - Применение внутривенных препаратов железа в терапии железодефицитной анемии у пациентов с хронической болезнью почек, Домбровский Я. А. (2016)
Савицька Л. М. - Гіпомагніємія при хронічній хворобі нирок: проблема чи індивідуальні особливості окремих хворих? (2016)
Коломійчук Н. О. - Ефективність препарату Пантокрин у складі комплексного лікування хронічної хвороби нирок (2016)
Пастушина А. І. - Вплив альбумінурії на стан плазмового гемостазу у хворих на гіпертонічну хворобу, Плєнова О. М. (2016)
Ron T. Gansevoort - Рекомендації щодо застосування Толваптану при аутосомно-домінантному полікістозі нирок: затвердження позицій від імені Робочої групи зі спадкових захворювань нирок ERA-EDTA і European Renal Best Practice, Mustafa Arici, Thomas Benzing (2016)
Смирнов А. В. - Национальные рекомендации "Острое повреждение почек: основные принципы диагностики, профилактики и терапии (2015 г.)" Часть II, Добронравов В. А. (2016)
Резюме рекомендаций Клинические практические рекомендации KDOQI для оценки адекватности гемодиализа: дополнение 2015 года (2016)
Мельник А. А. - Система гемостаза и ее регуляция при нарушении функциональной способности почек (2016)
Дядик О. О. - Циліопатії, роль Wnt-сигнального шляху в перебігу гострого (постінфекційного) гломерулонефриту: огляд літератури та власне спостереження, Некрасова Л. Г., Іванова М. Д. (2016)
Афанасьєва К. О. - Концептуалізація феномена співучасті в партисипативних моделях контентовиробництва (2016)
Дзьомба Н. М. - Від "інтернаціоналізму чи русифікації?” До "демократії чи москалізації?”: політична думка українських дисидентів-журналістів (2016)
Комова М. В. - Джерела формування документно-комунікаційної спеціальної лексики (2016)
Миронюк Н. Д. - Книжкові ярмарки – одна зі складових механізму масової комунікації (2016)
Семен Н. Ф. - Поняття "інформаційна війна” в контексті соціальних комунікацій (2016)
Хітрова Т. В. - Семантичний простір репрезентації моделі "пам’ять” у сучасних медіа (2016)
Холод О. М. - Ідеї про "електричний бум” Маршалла Маклуена як концептуальне підґрунтя трансформації теорії соціальних комунікацій (2016)
Бондаренко Ю. С. - Українська газета "День” у контексті альтернативної преси Німеччини (2016)
Вербицька Х. І. - Особливості місцевого інформаційного тижневика (2016)
Волинець Г. М. - Специфіка візуального контенту в часописі "Український тиждень” (2016)
Гиріна Т. С. - Концептуальні засади формування системи радіомовлення для людей старшого віку (2016)
Горчикова А. О. - Регіональні медіа в контексті глобалізації (на прикладі телеканалів Рівненщини) (2016)
Гоян В. В. - Аудіовізуальні аспекти творчості журналіста інформайно-розважальної телепрограми, Мисечко А. О. (2016)
Джолос О. В. - Впровадження суспільного мовлення в Україні: обізнаність та ставлення громадян (2016)
Зикун Н. І. - Термінологічна кодифікованість сатирично-публіцистичного дискурсу (2016)
Миронюк Д. І. - Як "тітушки” стають журналістами (2016)
Нетреба М. М. - Робота журналіста в екстремальних ситуаціях, Непомняща К. А. (2016)
Осюхіна М. О. - Роль медіаосвіти за умов сучасних українських суспільно-політичних реалій (2016)
Петрушка А. І. - Журнал "National Geographic” як чинник візуалізації текстового матеріалу (2016)
Подаряща О. І. - Медіатекст у контексті нової комунікаційної парадигми освіти (2016)
Потапова А. В. - Аналітична стаття на сторінках регіональної преси: тематика та жанрові різновиди (за матеріалами рівненських газет) (2016)
Пуцята І. С. - "Філософія повсякденності” в практиці "Першого Національного” та "ICTV” (2016)
Риженко Л. М. - Видозміни жанрових моделей друкованих ЗМІ (2016)
Холод Г. Я. - Специфіка інформаційного протистояння між газетою "Кино” та "Кіно-Газетою” (2016)
Яблонський М. Р. - Лінгвістичні дискусії Петра Волиняка (на матеріалі часопису "Нові дні” 1950-х рр.) (2016)
Бірюкова Т. Л. - Інноваційні напрями розвитку інформаційного менеджменту (2016)
Блинова Н. М. - Сайт для батьків як різновид інтернет-ресурсу, Єрешко О. О. (2016)
Вежель Р. Ю. - Наукові підходи до визначення сутності та принципів функціонування бренду в Інтернеті (2016)
Досенко А. К. - Реклама в блогосфері: специфіка існування (2016)
Чекалюк В. В. - Створення атрактивного іміджу держави на світовому медіаринку (2016)
Бессараб А. О. - Співпраця України та Азербайджанської республіки у сфері соціальних комунікацій з формуванні інтересу до книги (2016)
Женченко М. І. - Нова модель рецензування наукових публікацій у цифровому середовищі (2016)
Мустафаєв Н. - Азербайджан і Україна: наукова спадщина О. В. Багрія до 125-річчя професора О. В. Багрія присвячується (2016)
Відомості про авторів (2016)
Воровка В. П. - Становлення, розвиток і зміст поняття "парадинамічна ландшафтна система" в географії (2016)
Веклин О. Р. - Категорія "природно-ресурсний потенціал” у суспільній географії (2016)
Машіка Г. В. - Методологічні основи дослідження господарського потенціалу Карпатського регіону (2016)
Федотіков М. О. - Історичний аспект та проблеми вивчення структури ґрунтового покриву, Ямелинець Т. С. (2016)
Гаталяк О. М. - Суспільно-економічний розвиток Волині у складі Польщі у XVI-XVIII ст. (2016)
Паньків З. П. - Ґрунтові ресурси Львівської області (2016)
Удовиченко В. В. - Ландшафтно-типологічна структура лісостепових комплексів території лівобережної України (2016)
Папіш І. Я. - Чорноземи опідзолені (faeozems) Львівської області в системі ґрунтово-географічного районування: географія і регіональні особливості (2016)
Гарбар В. В. - Речовинний склад рендзин Подільських Товтр та процеси його трансформації (2016)
Пугач С. О. - Суспільно-географічна характеристика вимушених міграцій населення з Донецької, Луганської областей та АР Крим на територію Волинської області, Пятак Д. Ю. (2016)
Афоніна О. Р. - Аналіз галузевої структури культурно-освітнього комплексу Чернігівської області, Філоненко І. М. (2016)
Ламекіна Г. О. - Суспільно-географічні особливості сфери культури Дніпропетровської області (2016)
Грушко В. С. - Місце центрально-східної Європи у нових геополітичних реаліях, що формуються (2016)
Світлична Д. О. - Стан і перспективи використання геоінформаційних технологій для забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів (2016)
Дем'янчук І. П. - Медико-географічний аналіз сучасних тенденцій смертності немовлят за причинами смерті у Тернопільській області (2016)
Задворний С. І. - Фактори формування, функціонування і розвитку культурно-мистецької сфери Хмельницької області (2016)
Кучер П. В. - Геопросторове поширення та характеристика сакральних споруд Волинської області, Волошин І. М. (2016)
Єрко І. В. - Белігеративні ландшафти у сфері туризму північно-західного економічного району України, Мельник Д. В. (2016)
Царик П. Л. - Підходи до оцінки та картування рекреаційних ресурсів поверхневих вод Поділля (2016)
Безсмертнюк Т. П. - Регіональні ландшафтні парки Рівненської області як потенційні об’єкти рекреації, Мельнійчук М. М. (2016)
Єрко І. В. - Перспективи розвитку гастрономічного туризму на Поліссі, Адамович І. О. (2016)
Новицька С. Р. - Оцінка забезпеченості Тернопільської області геолого-геоморфологічними рекреаційними ресурсами (2016)
Єрко А. В. - Сучасний стан розвитку туристичної інфраструктури Волинської області, Савич К. В. (2016)
Ганич Н. М. - Просторово-часові аспекти розвитку готельного господарства Львівської області (2016)
Назарук М. М. - Збереження фіторізноманіття як шлях до оптимізації соціоекосистеми міста Львова, Сенчина Б. В., Шолок І. В. (2016)
Грушка В. В. - Групування районних і міських соціогеосистем Дніпропетровської області за станом природного середовища (кластерний аналіз) (2016)
Кулачковський Р. І. - Видозбірні геоекосистеми басейну витоків річки Сян, Круглов І. С. (2016)
Міщенко О. В. - Антропогенна деструкція ландшафтів Сокальського району Львівської області, Папаєвич Н. М. (2016)
Янковська Л. В. - Потенціал стійкості ландшафтів Західного Поділля до антропогенних впливів (2016)
Стрілець І. О. - Оцінка якості питної води міста Львова, Петровська М. А. (2016)
Перхач О. Р. - Екологічна ситуація басейну річки Луга Волинської області, Кіптач Ф. Я., Сиротюк М. І. (2016)
Поручинська І. В. - Вплив екології на демографічний розвиток північно-західного економічного району України, Поручинський В. І. (2016)
Смалійчук А. Д. - Оцінка точності цифрових моделей висот засобами геоматики (2016)
Патиченко О. М. - Принцип розрахунку коефіцієнтів локальних факторів в нормативній грошовій оцінці земель населених пунктів (2016)
Грицай Х. Б. - Аналіз економічного виміру сталого розвитку у Львівській області (2016)
Бакало О. Д. - Ступінь трансформованості та перетворенності ландшафтів в межах басейну річки Джурин (2016)
Царик Л. П. - До проблем озеленення і ролі паркових комплексів у функціонуванні урбоекосистеми Тернополя, Позняк І. Б. (2016)
Melnichuk M. - Pine plantations of Rivne region, Chabanchuk V. (2016)
Гавришок Б. Б. - Конструктивно-географічний аналіз лісогосподарського землекористування Радивилівського району Рівненської області, Дем'янчук П. М., Саленко І. А. (2016)
Гаврилянчик Р. Ю. - Просторова структура та умови збалансованого використання природних кормових угідь у басейні річки Збруч, Касіяник Л. В. (2016)
Валерію Миколайовичу Петліну – 65 років (2016)
Відомості про авторів (2016)
Дорош Й. М. - Методологічні основи встановлення обмежень у використанні земель, обтяжень прав на земельну ділянку в процесі землеустрою (2016)
Дорош О. С. - Реформування системи управління земельними ресурсами в умовах децентралізації влади, Мельник Д. М., Свиридова Л. А. (2016)
Третяк А. М. - Розвиток видів та форм землеустрою в Україні, як інструментів удосконалення планування землекористування, Колганова І. Г. (2016)
Купріянчик І. П. - Концепція розвитку сімейних фермерських господарств в Україні з досвіду зарубіжних країн (2016)
Мединська Н. В. - Публічність містобудівної документації, як передумова ефективного громадського контролю за розвитком урбаністичних систем (2016)
Третяк В. М. - Проектування землекористування структурних елементів екомережі на місцевому рівні, Гунько Л. А. (2016)
Бавровська Н. М. - Проблеми використання та охорони сільськогосподарських земель в сучасних умовах, Боришкевич О. В. (2016)
Барвінський А. В. - Агрофізичні аспекти регламентації технологічного навантаження на грунтовий покрив в сучасних агроландшафтах (2016)
Кустовська О. В. - Напрями відновлення сільськогосподарського виробництва на радіоактивно забруднених землях, Лебедєва Є. В. (2016)
Тихенко О. В. - Раціональне використання сільськогосподарських земель: проблеми та перспективи їх вирішення (2016)
Ковальчук І. П. - Заплавно – русловий комплекс малої річнки: оцінка стану, оптимізаційні заходи, Микитчин О. І., Андрейчук Ю. М., Іванов Є. А. (2016)
Бутенко Є. В. - Еколого – економічна оптимізація сільськогосподарських землекористувань на регіональному рівні, Касянчук В. В. (2016)
Колісник Г. М. - Науково – методичні засади трансформації сільськогосподарського землекористування (2016)
Рафальська Л. П. - До питання трансформації деградованих і малопродуктивних земель у системі емлеустрою, Заячківська Б. Б. (2016)
Мартин А. Г. - Удосконалення ринку сільськогосподарської нерухомості України на основі міжнародного досвіду, Аврамчук Б. О. (2016)
Третяк А. М. - Стан та проблеми підготовки, підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів у сфері землеустрою, Третяк В. М., Пендзей Л. П. (2016)
Баранцов Б. В. - Земельна реформа в Україні: історіографічний аналіз (2016)
Деркульський Р. Ю. - Проблеми деградації рекреаційних та природоохоронних територій м. Києва та оцінка втрат біорізноманіття в контексті майбутньої інтеграції до мережі ЄС NATURA 2000 (2016)
Капінос Н. О. - Окремі аспекти землевпорядного проектування збалансованого розвитку сільськогосподарського землекористування в межах територій територіальних громад (2016)
Лобунько А. В. - Поділ земель за основним цільовим призначенням, як функція управління землекористуванням в Україні (2016)
Буц О. В. - Поняття та основні ознаки правозастосовних актів (2016)
Мартинишин Г. Й. - Методологічні засади застосування права (2016)
Воронова О. В. - Інтерес як складовий елемент захисту в цивільному праві України (2016)
Тульчевська Н. В. - Проблемні аспекти окремого, наказного провадження та заочного розгляду справи в межах цивільного процесуального законодавства України (2016)
Юровська В. В. - Ваучерна програма як складова реформи національної політики на ринку праці, Яцкевич Д. С. (2016)
Абакумова Ю. В. - До проблеми визначення поняття "співучасть у злочинах із спеціальним суб’єктом” (2016)
Босак К. С. - Традиції та звичаї в системі загальносоціальних заходів запобігання злочинності: ретроспективний аналіз (2016)
Євтєєва Д. П. - Соціальна обумовленість кримінальної відповідальності за зловживання опікунськими правами (ст. 167 КК України) (2016)
Мелюхов В. А. - Щодо особливостей відбування покарання у вигляді обмеження та позбавлення волі засудженими за вчинення злочинів з необережності (2016)
Хряпінський П. В. - Правові функції приписів особливої частини кримінального кодексу України щодо звільнення особи від кримінальної відповідальності (2016)
Шеремет О. С. - Феномен довіри як підстава формування соціального зв’язку в суспільстві у запобіганні злочинам (2016)
Калюга К. В. - До використання нетрадиційних методів дактилоскопії (2016)
Купянський М. Г. - Проблеми організації розслідування серійних сексуально-садистських убивств (2016)
Лукашевич В. Г. - Докази та доказування в кримінально-процесуальному та криміналістичному вимірі (2016)
Гамбург І. А. - Наукове обґрунтування та законодавче закріплення поняття "іноземна інвестиція” (2016)
Гороховська О. В. - Захист комерційної таємниці в міжнародному праві та законодавстві зарубіжних країн, Семенюк І. С. (2016)
Юбилейная дата в жизни нашей несравненной Татьяны Андреевны Денисовой (2016)
Круглий стіл, присвячений 67-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини (2016)
Круглий стіл "Реформа законодавства про банкрутство: формування належної практики арбітражних керуючих” (2016)
До уваги авторів (2016)
Дученко М. М. - Імплементація директив ЄС у контексті реструктуризації акцизного оподаткування в Україні, Мельник С. В. (2016)
Скоринін А. П. - Варіативність та типологізація податкової політики як інструмент регулювання національної економіки (2016)
Іовчева Л. І. - Методичний підхід до визначення рівня виробничо-економічної кризи у машинобудуванні України (2016)
Метіль Т. К. - Міжнародний маркетинг регіону в умовах глобалізації (2016)
Паршина М. Ю. - Методичний підхід до визначення факторів впливу на ефективність використання потенціалу регіонів (2016)
Томарева-Патлахова В. В. - Підходи й модель регіональної кластеризації в Україні та в країнах Єс (2016)
Топалова І. А. - Створення гнучкого механізму управління стратегічним розвитком регіону (2016)
Бутенко Г. Д. - Сучасні підходи до визначення структури ресурсного потенціалу підприємства (2016)
Захарченко Н. В. - Розробка механізму управління високотехнологічним розвитком промислового підприємства (2016)
Кічук Н. В. - Створення освітнього середовища молодших школярів – особистісно-професійне призначення педагога сучасної школи (2016)
Корінєв В. Л. - Дослідження зв’язку основних засобів з платоспроможністю підприємства (2016)
Кабусь Н. Д. - Ресурсний підхід як підґрунтя соціально-педагогічної діяльності зі сталого розвитку соціальних груп (2016)
Лищенко О. Г. - Стратегічний управлінський облік як ефективний інструмент управління конкурентоспроможністю, Герасименко Ю. А. (2016)
Гоменюк О. Я. - Методика навчання англійської мови в навчальних закладах Буковини (1933–1939 рр.) (2016)
Павленко І. І. - Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності продукції підприємств хімічної промисловості (2016)
Галів М. Д. - Доктрина позитивізму в історико-педагогічному наративі Дмитра Багалія (2016)
Розумчук О. О. - Аналіз моделей оцінювання кризових явищ на підприємствах промисловості (2016)
Сорока Т. П. - Позашкільна освіта: ретроспектива та виклики сьогодення (2016)
Стремядін В. М. - Технологізація процесу управління у проектах реструктуризації підприємств виноробної галузі (2016)
Шевчук О. Б. - Педагогічні принципи проектування та розробки експертних систем навчання (2016)
Шашкіна М. С. - Класифікація та оцінювання впливу факторів на фінансово-господарську діяльність промислових підприємств України (2016)
Словінська Ю. А. - Порівняльна характеристика педагогічних програмних засобів навчання у вищій школі, Франовський А. Ц., Михайленко С. В. (2016)
Шмиголь Н. М. - Методи формування зведеного ризик-орієнтованого бюджету підприємства, Антонюк А. А., Богатирьова Г. Ю. (2016)
Скиба М. М. - Інтерактивні методи навчання дисциплін еколого-педагогічного спрямування у вищому навчальному закладі (2016)
До уваги авторів (2016)
Уруський А. В. - Особливості реалізації індивідуального підходу до старшокласників у навчанні за технологічним профілем (2016)
Балик Т. М. - Модель формування комунікативних умінь учнів у процесі роботи над переказом з уведенням додаткових мікротем (2016)
Наливайко М. Я. - Вироблення умінь і навичок аналізу діалектних текстів у студентів-філологів (2016)
Гриджук О. Є. - Специфіка формування мовнокомунікативної компетентності студентів лісотехнічного напряму підготовки (2016)
Одегова Н. М. - Навчання студентів мовних спеціальностей написання абзацу як структурної одиниці англомовного писемного тексту (2016)
Вікович Р. І. - Труднощі аудіювання англомовних теленовин (2016)
Мартиненко О. Є. - Процедура відбору англомовних аудіотекстів для навчання майбутніх перекладачів (2016)
Бартош І. А. - Сучасні технології навчання говоріння німецькою мовою майбутніх соціальних працівників (2016)
Гупка-Макогін Н. І. - Експериментальна перевірка методики навчання професійно орієнтованого англомовного аудіювання майбутніх фахівців з міжнародної економіки у процесі самостійної роботи (2016)
Аверіна К. С. - Концептуалізація моделі діагностики культуротворчого зростання майбутнього педагога в умовах полікультурної освіти (2016)
Мандражи О. А. - Організаційно-педагогічні умови підготовки вчителів до інноваційної діяльності (2016)
Зайцева А. В. - Формування художньо-комунікативної культури майбутнього вчителя музики в контексті екзистенційно-рефлексивного підходу (2016)
Цуруль О. А. - Методична підготовка майбутніх учителів біології до реалізації сучасних завдань екологічної освіти та виховання (2016)
Краєвська О. Д. - Формування комунікативної компетентності майбутніх перекладачів засобами психологічного тренінгу (2016)
Александрова Н. М. - Модель формування управлінської культури майбутнього викладача економіки (2016)
Калашнік Н. В. - Застосування міжкультурного тренінгу у формуванні міжкультурної комунікативної компетентності іноземних студентів – майбутніх медиків (2016)
Мозолев О. М. - Методи управління розвитком освіти в сфері фізичної культури і спорту в Польщі (2016)
Cwer A.-M. - Stanisław August Poniatowski School of Chivalry in Warsaw (1765–1794) (2016)
Лук’янчук С. Ф. - Роль програм полікультурного виховання у моральному розвитку американських школярів (2016)
Бойчук А. П. - Проблеми якості підготовки кадрів для агротуризму в Івано-Франківській області (2016)
Короткова Ю. М. - Проблема гуманізації професійної підготовки педагогічних кадрів: вітчизняний та грецький досвід (2016)
Репський В. І. - Формування фахової компетентності майбутнього учителя технології засобами інформаційних технологій (2016)
Пічугіна І. С. - Проблеми духовно-морального розвитку особистості дорослої людини у працях вітчизняних учених (2016)
Толстова О. В. - Проблема використання холістичного підходу в гуманітаризації шкільної освіти (2016)
Гарматій О. - Діяльність провідних інформаційних агентств на телевізійних ринках як складова глобальних інформаційно-комунікаційних процесів (2016)
Горошкевич Н. - Контекст державотворення у мас-медіа Івано-Франківщини: постановка проблеми (2016)
Гридчина В. - Етичні проблеми висвітлення смерті у фотоматеріалах медіа, Власова А. (2016)
Крупський І. - Відродження і діяльність Львівського обласного радіо в повоєнний період (за матеріалами Львівського обласного архіву) (2016)
Лизанчук В. - Політико-ідеологічна складова функціонування засобів масової інформації України (2016)
Максимович М. - Маніпулювання зображувальним відтворенням чи криза фотожурналістики в сучасних ЗМІ? (2016)
Петрушка А. - Функціональність інформації як чинник популяризації знань мас-медіа (2016)
Семен Н. - Етично-професійний аспект діяльності журналіста в умовах інформаційної агресії (2016)
Смирнова М. - Створення стереотипів засобами масової інформації в добу інформаційного суспільства (2016)
Соломін Є. - Інформаційна безпека України: від анексії до концепції через війну на сході (2016)
Федорчук Л. - Польське телебачення: вчора, сьогодні, завтра (2016)
Фурманкевич Н. - До проблеми аналізу гендерних досліджень у соціальній комунікації: теоретичний аспект (2016)
Ципердюк І. - Радіо "Ватикан”: історико-функціональні особливості роботи (2016)
Афанасьєва (Горська) К. - Типологія медіаконтенту за критерієм ролі автора (2016)
Бабенко В. - Вірусний контент: поєднання реалістичності та комерції (2016)
Білоус О. - Історіографія основних аспектів дослідження передач регіонального телебачення для дітей (2016)
Гадьо Н. - Католицька медіасистема як складова системи комунікації Католицької Церкви (2016)
Галаджун З. - Тематика проведення антитерористичної операції на Сході України в сегменті українських телевізійних новин (контент каналів "1+1”, "Інтер”, "5 канал” за 1 квартал 2015 року), Роп Н. (2016)
Головенко І. - Виражальні засоби в інформаційних, аналітичних і художньо-публіцистичних радіожанрах (2016)
Гресько О. - Моделі суспільного мовлення Європи в умовах комерціалізації (2016)
Дворянин П. - Тематично-змістове наповнення новин регіональних телеканалів (2016)
Доброва С. - Новітні підходи у вивченні інтернет-телебачення (2016)
Димніч Н. - Телевізійні матеріали про Героїв Небесної Сотні як чинник формування національної гідності у молоді (2016)
Кіца М. - Тенденції інтернет-реклами в ЗМІ України та зарубіжних країн: порівняльний аспект (2016)
Мудра І. - Поняття "фейк” та його види у ЗМІ (2016)
М’яснянкіна Л. - Критерії ефективності рекламного тексту (2016)
Павлів В. - Рисунковий фейлетон у медіях: міжнародний та український досвід (2016)
Подаряща О. - Переконання контентом як основа публікацій (2016)
Почапська О. - Провокація як спосіб загравання з аудиторією в сучасних Інтернет-ЗМІ (на прикладі журналу "Український тиждень”) (2016)
Путькалець Л. - Роль регіонального державного телебачення України під час інформаційної війни (2016)
Романюк В. - Соціальна деструктивність та медіатероризм: концептуально-теоретичний аспект (2016)
Бахурська Р. - Інтерв’ю як телевізійний жанр: мовностилістичні засоби (2016)
Бикова О. - Комунікативно-стилістичні можливості використання фразеологічних одиниць у текстах сучасних пресових репортажів (2016)
Михайличенко Н. - Пісенний символ Революції Гідності (2016)
Нагорняк М. - Радіозарисовка як засіб національно-патріотичного виховання майбутніх журналістів (2016)
Сербенська О. - Основні параметри милозвучності української мови (2016)
Ткач Я. - Невербальні засоби в усній публічній мові (2016)
Юшко В. - Вербальні та невербальні чинники впливу на аудиторію в загальному образі ведучого (на прикладі телепрограми "Х-фактор”) (2016)
Михалюк М. - "Особливості української нації крізь призму фейлетонів Романа Купчинського" (за матеріалами газети "Діло" за 1924–1939 рр.) (2016)
Крупський І. - Ліберальний контент як базовий принцип функціонування демократичних засад журналістики (2016)
Лизанчук В. - Національна сутність видання (2016)
Рожик М. - Психологічна складова – дієвий фактор новітньої української журналістики (2016)
Мамедов М. К. - Особенности преморбидных состояний, часто выявляемых у лиц из различных групп с высоким риском парентерального инфицирования вирусом гепатита С, Дадашева А. Э., Малинникова Е. Ю., Михайлов М. И. (2016)
Гаврилюк О. М. - Морфологічні особливості прогресування та регресії проявів тканинної реорганізації при хронічному неалкогольному стеатогепатиті та вірусному гепатиті С (2016)
Герасун О. Б. - Дослідження впливу внутрішньошкірної імунізації неінактивованими автолейкоцитами на стан противірусного імунітету в хворих на ХГВ (Досліди у культурі лейкоцитів) (2016)
Козько В. М. - Біохімічні еквіваленти тяжкості фібротичних змін печінки у хворих на хронічний гепатит С, Анциферова Н. В., Соломенник Г. О., Винокурова О. М., Пеньков Д. Б. (2016)
Аппельханс А. - Анализ частоты различных генотипов IL-28В у больных хроническим гепатитом С, проживающих в различных регионах Украины, Бажора Ю. И., Бахчеван Е. Л., Борисова О. В., Мозговая В. А., Усыченко Е. Н., Усыченко Е. М. (2016)
Дубинська Г. М. - Вплив поліморфізму ASP299GLY гена TLR4 та GLN11LEU гена TLR7 на ефективність противірусної терапії хронічного гепатиту С, Сизова Л. М., Коваль Т. І., Ізюмська О. М. (2016)
Прикуда Н. М. - Застосування внутрішньошкірної імунізації неінактивованими автолейкоцитами хворих на ХГС безпосередньо перед початком противірусної терапії, Задорожний А. М., Литвин Г. О., Грицко Р. Ю. (2016)
Зибарева О. В. - Аналітичні можливості звітності підприємств в управлінні їх конкурентоспроможністю на основі екологічних показників, Гангал Л. С. (2016)
Скоринін А. П. - Варіативність і типологізація податкової політики як інструмент регулювання національної економіки (2016)
Остапенко В. В. - Концептуальний підхід до підвищення ефективності торгівлі патентними ліцензіями на інновації (2016)
Васильченко К. Г. - Концепція агентно-динамічного моделювання з урахуванням факторів господарського менталітету (2016)
Лисенко О. В. - Шляхи забезпечення фінансової реалізованості операційного періоду підприємств (2016)
Абрамченко Н. А. - Методичний підхід до оцінювання податкового потенціалу платників єдиного податку (2016)
Белопольский М. Г. - Концепція антикризового управління процесом створення цінності промислових підприємств, Безгін К. С. (2016)
Болдуєв М. В. - Методичне забезпечення порядку складання аудиторського висновку про бухгалтерську звітність (2016)
Братута А. Г. - Колективні стратегії розвитку компанії (2016)
Складанна К. І. - Підвищення ефективності управління фондом оплати праці на підприємстві (2016)
Тунік А. Г. - Формування асортиментної політики в ТОВ ”ФОЗЗІ-ФУД” при дослідженні попиту продукції (2016)
Шмиголь Н. М. - Сучасні тенденції в організації оплати праці в зарубіжних країнах у розрізі систем оплати праці, Монастирська Д. С., Антонюк А. А. (2016)
До уваги авторів (2016)
Title (1995)
Contents (1995)
Komarov N. S. - The spectrophotometric star catalogue, Dragunova A. V., Belik S. I., Karamysh V. F., Zakozhurnikova N. N., Orlova L. F., Kantsen L. E., Cherkass A. G., Depenchuk E. A., Shevchuk T. V., Golubovskiy V. V. (1995)
Table 1. The list and characteristics of stars (1995)
Table 2. The Spectral Distributions at the Spectral Region 320 - 900 nm (1995)
Table 3. The Spectral Distributions at the Spectral Region 320 - 1080 nm (1995)
Остапенко Т. О. - Система злочинів проти моралі в джерелах права на українських землях польсько-литовської доби, Громовий О. О. (2016)
Джолос С. В. - Досконала держава: від ідеї до реальності (2016)
Івченко Ю. В. - Націоналізм як базова ідея державного патріотизму (2016)
Гуменюк Т. І. - Розвиток історико-правових досліджень на юридичному факультеті Львівського державного університету у II половині 40-х – наприкінці 80-х рр. ХX ст. (2016)
Шандала О. О. - Правове регулювання підданства в Російській імперії в кінці XIX– на початку XX століть (2016)
Чан Бін Лінь - Принципи права власності в правовій системі Китайської Народної Республіки (2016)
Слотвінська Н. Д. - Теоретико-правовий аналіз судової практики вищих спеціалізованих судів в Україні як джерела права (2016)
Смілик А. С. - Правослухняність як вияв правового виховання й культури особи (2016)
Нестеренко А. С. - Публічне і приватне право як основа юридичної централізації й децентралізації у фінансовому праві (2016)
Сквірський І. О. - Інститут громадського контролю в Україні та його правова природа (2016)
Легеза Є. О. - Провадження з надання публічних послуг органами виконавчої влади (2016)
Фукс Н. А. - Фінансово-правове регулювання діяльності приватних вищих навчальних закладів в Україні, Уложенко В. М. (2016)
Жарова О. П. - Правові засади функціонування вищого навчального закладу в Україні (2016)
Топольніцький В. В. - Питання реалізації представництва Міністерства оборони України в судах після зміни до Конституції України (щодо правосуддя) (2016)
Літвінова Є. В. - Про фінансово-правову відповідальність як родову категорію (2016)
Мандичев Д. В. - Проблема визначення мети та завдань діяльності господарських судів в Україні (2016)
Венедіктов В. С. - Роль сучасної концепції розвитку трудового права України в загальній доктрині розбудови громадянського суспільства та правової держави (2016)
Могілевський Л. В. - Аналіз інститутів колективного трудового права (2016)
Яворська Л. Б. - Юридична природа правовідносин професійного навчання (2016)
Коваль О. М. - Деякі особливості правового регулювання біржової торгівлі в Україні (2016)
Ільченко І. В. - Нотаріальне посвідчення цивільно-правових договорів на відчуження майна як спосіб захисту права власності (2016)
Митник А. К. - Майнові права наукового парку на об’єкти інтелектуальної власності (2016)
Ставицький В. А. - Юридичні механізми поширення умов договору конкретного користування спільною нерухомістю на третіх осіб (2016)
Баб’юк М. П. - Організаційно-правова форма вищого навчального закладу як юридичної особи (2016)
Андрушко А. В. - Кримінологічна характеристика осіб, які вчинили злочини у сфері туристичного бізнесу, Нестерова І. А. (2016)
Федотова Г. В. - Щодо поняття "кримінальний проступок" у кримінальному праві України (2016)
Пузирьов М. С. - Перші міжнародні пенітенціарні конгреси (1846, 1847, 1857 рр.) як історико-правовий вимір порівняльних кримінально-виконавчих досліджень, Шкута О. О. (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського