Черната Т. Н. - Использование статистических методов в целях оценки результативности диверсификации металлургического комбината имени ильича, Ковалев А. В. (2010)
Лишенко М. О. - Теоретичні аспекти вивчення резервів скорочення собівартості та підвищення ефективності виробництва зерна (2010)
Мишко О. А. - Методичні підходи до аналізу та оцінки ефективності управління корпоративною власністю в регіоні (2010)
Петрунін В. Ю. - Регіональні чинники формування, використання та розвитку людського капіталу (2010)
Сазонець О. М. - Концептуальні засади міжнародного маркетингу, Бобирь О. І. (2010)
Степанова Е. В. - Проблемы формирования системы интегрированного управления морским природопользованием (на примере азовского региона) (2010)
Турова Т. В. - Оцінка творчого потенціалу працівників машинобудівних підприємств сумської області в системі антикризового менеджменту персоналу (2010)
Федорченко А. О. - Економічні результати природоохоронної діяльності у гірничорудній промисловості від використання відходів (2010)
Черевик Н. В. - Діяльність інвестиційних банків в Україні: проблеми та перспективи розвитку, Компанієць І. О. (2010)
Череп А. В. - Розвиток інноваційної діяльності в Україні в сучасних умовах, Васильєва С. І. (2010)
Костирко І. Г. - Енергія і економічна маса як результат  суспільно-економічного розвитку (2010)
Байдалюк Л. В. - Становлення ринку інтернет-реклами у вітчизняному просторі (2010)
Іванова Л. С. - Стан та розвиток ринку молока і молокопродуктів після вступу України до сот (2010)
Гриньов А. В. - Засади системного управління конкурентним потенціалом підприємства, Шульженко В. В. (2010)
Гринько Т. В. - Особливості впровадження моделей інноваційної активності промислових підприємствпідприємств (2010)
Зеленко О. О. - Стратегічні аспекти формування соціальної відповідальності підприємства (2010)
Васильєва Т. А. - Роль інвестиційної складової в забезпеченні фінансової безпеки держави, Лєонов С. В., Макарюк О. В. (2010)
Андросова О. Ф. - Чинники формування кредитних ризиків та їх наслідки для   банківської системи України в умовах фінансової кризи, Михайлова І. В. (2010)
Зосименко Т. І. - Індикатори трансакційних витрат в процесі трансформації економічної системи (2010)
Костюченко Н. М. - Економічне обґрунтування прийняття інституційних рішень в сфері природокористування (на прикладі м. суми) (2010)
Одінцов М. М. - Соціально-економічні аспекти диференціації споживання продуктів харчування (2010)
Царенко О. В. - Науково-методологічні основи проектування регіональних промислових комплексів та конструювання оптимальної структури (2010)
Шевчук В. В. - Динаміка показників виконання завдань реформування жкг: ретроспектива, недоліки та позитивний досвід (2010)
Харчук С. А. - Трансформація зайнятого і безробітного сільського населення вінниччини (2010)
Пашкевич М. С. - Дослідження поняття "регіон" як об’єкту державного економічного регулювання (2010)
Вступне слово редактора (2016)
Щеглов Д. В. - Критические стенозы мозговых артерий: особенности церебральной гемодинамики до и после эндоваскулярных операций, Чебанюк С. В., Свиридюк О. Е., Сидоренко Е. Ф., Мамонова М. Ю. (2016)
Gunia D. D. - Using of modern endovascular methods and techniques in treatment of complex aneurysms, Ekvtimishvili E. T., Basiladze G. Z. (2016)
Полковников А. Ю. - Отдаленные результаты эндоваскулярного хирургического лечения интракраниальных аневризм в геморрагический период, Матерухин А. Н., Савченко Е. И., Тяглый С. В. (2016)
Малярчук Р. Г. - Предиктори розвитку дисфункції лівого шлуночка, індукованої шлуночковою екстрасистолією (2016)
Шевага В. М. - Моніторинг тиску в різних сегментах артерій головного мозку як засіб контролю церебральної перфузії в хірургії внутрішньочерепних артеріальних аневризм, Нетлюх А. М., Паєнок А. В., Кобилецький О. Я., Сало В. М., Матолінець Н. В. (2016)
Тончев М. Д. - Співвідношення аневризм артерій головного мозку із варіантами розвитку віллізієва кола, Сапун А. Л., Гавловський О. Л. (2016)
Маковецький П. П. - Нозокоміальний менінгіт у хворих з черепно-мозковою травмою у ранній період (2016)
Щеглов Д. В. - Поєднання мішкоподібної аневризми з краніоорбітальною пухлиною: рідкісний випадок ендоваскулярного та мікрохірургічного лікування, Гудим М. С., Бортнік І. М., Склярова А. І., Свиридюк О. Є. (2016)
Чередниченко Ю. В. - Эндоваскулярная тромбэкстракция в сочетании с селективным тромболизисом в острейшую фазу тромбоза позвоночных и основной артерий, Мирошниченко А. Ю., Зорин Н. А. (2016)
Привітання (2016)
Солдатенко Валерій Федорович (2016)
Солдатенко В. Ф. - Василь Шахрай і його творчість в історіографічному дискурсі (Ч.1) (2016)
Гай–Нижник П. П. - Історико–герменевтична інтерпретація понять "єдиносущність" і "подібносущність" у ранньохристиянський період в контексті церковно–теологічних догматів Символа Віри (візантійство – латинство – аріанство) (Ч. 2), Батрак О. П. (2016)
Бараннік А. М. - Становлення польсько–запорізького кордону у XVIII ст. (2016)
Капшук Ю. С. - Виховна діяльність середніх навчальних закладів Полтавської губернії у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Гербеєва І. М. - Цензура єврейської преси в Одесі в другій половині ХІХ ст. (2016)
Кочкодан В. Р. - Жіночі товариства Східної Галичини на сторінках польської преси (1900 р. – 1939 р.) (2016)
Чуткий А. І. - Мікро–історичні теми як концентроване вираження загального контексту історичного поступу (вплив Першої світової війни і українських визвольних змагань на Музей товарознавства Київського комерційного інституту) (2016)
Ковальова Н. А. - Повернення поміщицької власності українським селом періоду гетьманату П. Скоропадського (1918 р.) (2016)
Горбовий О. А. - Проблема Дніпрових порогів та Дніпрогес (1920–1970–ті рр.): стратегія трансформації (2016)
Вітенко З. Р. - Взаємини профспілок Великої Британії та трудящих України у 1924–1927 рр. (2016)
Ладжун Ю. Ю. - Еволюція національної ідентичності населення Закарпаття 1920–1939 рр. (2016)
Маньківська Т. О. - Анкети як джерело вивчення складу і становища вчителів м. Харкова у другій половині 1920–х рр. (2016)
Лукашів В. Я. - Співпраця "Товариства ім. М. Качковського" з польською адміністрацією у Західній Україні в міжвоєнний період (2016)
Безверха В. М. - Постать В. Н. Златарски в історіографії (2016)
Кравчук Л. В. - Впровадження радянської ідеології в суспільне життя Тернопільщини вересень 1939 – червень 1941 (2016)
Казакова О. М. - Нацистська політика щодо єврейського населення на польських територіях в період становлення окупаційного режиму (1939–1941 рр.) (2016)
Конюхов С. В. - Особливості діяльності ОУН та УПА на території Жовківського надрайону ОУН у 1946–1947 рр. (2016)
Жалюк О. П. - Національно–культурна спадщина в діяльності клубних закладів Поділля (2016)
Лаврут О. О. - Вивчення російської мови в школах УРСР в перші повоєнні роки (2016)
Лук’яненко О. В. - Колективи педагогічних ВНЗ Української РСР доби "відлиги" на перехресті освітніх реформ (Ч.2) (2016)
Тимків І. В. - Міграція населення Тернопільської області у 50–60–х рр. ХХ ст. (2016)
Афанасьєв І. Ю. - Уточнення наслідків Куренівської катастрофи (2016)
Бобровнік Ю. В. - Створення та розвиток інституту Президента незалежної України (1990–2013 рр.): історіографія (2016)
Паска Б. В. - Дисидентська діяльність українського історика Валентина Мороза у 1969–1970 роках (2016)
Ратинський В. В. - Історичні аспекти процесу ціноутворення на ринку нафти та нафтопродуктів в другій половині ХХ століття (2016)
Голик М. М. - Волонтерський рух в системі морально–психологічного забезпечення сучасного українського війська (2016)
Касьянова М. М. - Українці в міграційних процесах до Європи: порівняльний аналіз, Линник А. О. (2016)
Кириченко Ю. Т. - Концепції етногенезу українського народу в історичних інтерпретаціях (2016)
Корсак Р. В. - Розвиток туризму у Чехії: досвід організації для України (кінець ХХ ст. - початок ХХІ ст.), Фуртій В. В. (2016)
Джус Ю. Я. - Становлення соціальної ринкової моделі економіки у Федеративній Республіці Німеччина (1948–1970–ті рр.) (2016)
Боєчко В. Ф. - Початок відбудови промисловості та фінансової системи Другої Речі Посполитої (2016)
Гамзабекова С. Г. - Трактат о финансах Насир ад–Дина ат–Туси в изложении известного востоковеда Владимира Минорского (2016)
Керимова К. А. - Найденные глиняные детские игрушки, относящиеся средневековому периоду Северного Азербайджана (2016)
Мамедов Н. - Краткий исторический обзор Ходжавендского района Азербайджана (1930–1991 гг.) (2016)
Мовсумов Ш. - Формирование Азербайджанских национальных дивизий и их участие на войне 1941–1945–х годов в Азербайджанской советской историографии (2016)
Назаралиева А. М. - История появления евреев–ашкеназов на территории Азербайджана (2016)
Khalafova S. A. - Organization of work with electronic resources in libraries (2016)
Юсифова Д. - Об архитектурной структуре некоторых албанских религиозных памятников первого среднего века Гянджа–Газахского региона (на основе археологических материалов) (2016)
Комаха Л. Г. - Логіка взаємозв’язку "синомії", "мови" і "смислу" в аргументах "прагматичного аналітизму" У. Куайна (2016)
Вергелес К. М. - Антропологія Григорія Палами: інтерпретації минулого і сучасності (2016)
Дойчик М. В. - Етико–екзистенційний вимір розуміння гідності людини у філософській творчості С. К’єркегора (2016)
Лучак А.–М. М. - Інтерпретація дискурсів Мішеля Фуко як засади прагматики комунікації (2016)
Паласюк Г. Б. - Неоплатонічні елементи у філософському світогляді К.–Т. Ставровецького, Паласюк М. І. (2016)
Скалацька О. В. - Мода як соціальність causa sui (у філософській концепції Ж. Бодрійяра) (2016)
Ношин Я. І. - Місце Бога у філософських поглядах Е. Левінаса (2016)
Рассоха И. Н. - Философский анализ Книги Иова (2016)
Чувашова Д. Д. - Репрезентація жіночих образів в біблійній традиції (2016)
Шкіль С. О. - Сучасна критика російського православ’я (2016)
Яроцька О. В. - Теологія формування демфілогізованого і секулярного християнства (2016)
Ярош О. А. - Протестантська сакральна музика: духовні основи і витоки формування традиції (2016)
Соловій Р. П. - "Давнє–майбутнє" поклоніння у богослужбових практиках Виникаючої церкви (2016)
Лещенко А. М. - Особливості процесу сприйняття християнського сакрального мистецтва (2016)
Дроздова Т. О. - Панпсихізм як когерентна наукова теорія: чи можлива верифікація? (2016)
Єременко Ю. В. - Потворне в контексті калістичного та антикалістичного дискурсів (2016)
Зюганов А. П. - Людина та конвергентні технології (2016)
Іванова Н. В. - Енергії життя в мисленнєвих рефлексіях раціонального та ірраціонального (2016)
Артюшенко О. М. - Інформаційна війна в Україні (2016)
Ємельяненко Є. О. - Маргінальність як джерело дійсної екзистенції та парадокс людського буття (2016)
Струченков О. В. - Соціально–антропологічний аспект концепції homo sovieticus, Романуха О. М. (2016)
Каранфилова Е. В. - Философские стратегии в ценностно–нормативной парадигме общества (2016)
Ломачинська І. М. - Лідерство як засіб управління соціальними системами в інформаційну епоху, Гайдаш В. (2016)
Малахова О. М. - Ценность нации в период глобализации (2016)
Москалик Г. Ф. - Філософія сучасних викликів суспільства (2016)
Найдьонов О. Г. - Знання в умовах інформаційного суспільства (2016)
Палий О. Н. - Возможность и действительность в правотворчестве и правоприменении (2016)
Чешко В. Ф. - Біовлада і біополітика: антропологічний та соціополітичний вимір техногуманітарного балансу, Кузь О. М. (2016)
Ареф’єва А. Ю. - Глобалізація культури як предмет філософського аналізу (2016)
Гірліна Н. Ю. - Мережна парадигма управління процесом соціалізації особистості у медіакультурному просторі (2016)
Бондаренко О. О. - Народження літературного тексту з духу зла (2016)
Боблієнко О. П. - Канадський етнічний мультикультуралізм в Західній цивілізації (2016)
Бондаренко О. В. - Сучасна "економічна людина" та цінності розвитку економічної культури: людиновимірність економічного розвитку (2016)
Красніцька Г. М. - Формування етично–ціннісних орієнтацій молоді (2016)
Кубко В. П. - Особливості використання кольорів у фірмовому стилі, Щербак Ю. В. (2016)
Легенький І. Ю. - Український музичний нонконформізм як феномен глобалізації культури (2016)
Піддубна Л. В. - "Людина медійного простору": дослідження реальності віртуального (2016)
Кубко В. П. - Комунікативний аспект розробки рекламних кампаній, Туренко Я. М. (2016)
Діденко Л. В. - Засновки: СМАРТ–країна, Кондрашова–Діденко В. І. (2016)
Кубко В. П. - Комунікативна стратегія розвитку туристичного бізнесу в Україні, Компанієць І. І. (2016)
Поліщук Н. В. - Філософсько–освітній аспект необхідності становлення антропокосмічної духовності молоді в контексті інформаційно–високотехнологічного науково–технічного прогресу (2016)
Гриньків А. П. - Освітні дискурси практики рефлексивного мислення (2016)
Чубарева О. О. - Освіта як чинник підвищення ролі естетичного в аксіологічному полі сучасних студентів (2016)
Чуйкова О. В. - Вища освіта як метод лікування: васкуляризація, проліферація нейронів та когнітивні практики (2016)
Рогова О. Г. - Метаморфозис як предмет філософсько–освітнього аналізу (2016)
Сагуйченко В. В. - Культурне значення ідеї університету (2016)
Мудрак В. І. - Економіка знань в Україні як фактор розвитку вищої освіти: соціально–філософський аналіз (2016)
Ткаченко К. О. - Концептуалізація етичних засад адвокатської практики у середньовічній Британії (2016)
Гладченко С. В. - Фемінізм в арабському світі: оцінки та історичні реалії, Черних І. Д. (2016)
Гасанов Е. Л. - Про вивчення проблеми жіночої свободи (на основі поеми Нізамі Гянджеві "Сім красунь") (2016)
Шустенко С. О. - Політичний аспект розвитку комунікаційних систем та його перспективи у контексті глобалізації (2016)
Гриньків М. В. - Політичний потенціал як ресурсні можливості та способи впливу релігійних організацій на суспільство (2016)
Детинченко О. П. - Особливості ідейного, комерційного та республіканського лібералізму як основних форм нового лібералізму (2016)
Іванченко І. В. - Основні напрями трансформації політичних партій в інформаційну епоху (2016)
Кулиев Б. - Специфические особенности участия института политической журналистики в политических процессах (2016)
Макаренко Л. П. - Правові засади взаємодії та комунікації вищих органів державної влади (2016)
Marcin B. - Przestępczość młodocianych w aspekcie badań socjologicznych jako problem społeczny (2016)
Назаров М. С. - Передумови консолідації партійних систем (2016)
Остап’як В. І. - Інтегроване партнерство в однополярному просторі (2016)
Семенченко Ф. Г. - А. Д. Токвіль про нові загрози свободі у демократичному суспільстві (2016)
Тараненко Г. Г. - Роль міжнародних організацій у врегулюванні конфліктів (2016)
Філатов Б. А. - Політична доктрина сучасного патріотизму: значення для інституційних трансформацій (2016)
Войналович В. А. - Історичні передумови формування соціокультурного профілю українського Донбасу (2016)
Мігальчан І. - Державотворча діяльність Верховної Ради України четвертого скликання (2016)
Морарь М. В. - Внутрішньополітична консолідація як умова розвитку української нації (2016)
Судинович С. П. - Новітній російсько–український конфлікт: суть та особливості "гібридної" війни (2016)
Колюх В. В. - До питання оптимізації конституційного складу Верховної Ради України (2016)
Вонсович О. С. - Миротворчий досвід України як фактор підтримки і забезпечення міжнародної безпеки (2016)
Черник П. П. - Теперішнє українсько–російське протистояння в розрізі глобальної геополітики (2016)
Процюк М. В. - Міжнародний імідж Республіки Польща: український вимір (2016)
Гапон О. О. - Формування пріоритетних напрямів зовнішньоекономічного співробітництва Франції (2016)
Корінь І. С. - Нові нетарифні бар’єри у міжнародній торгівлі у 2010–2015 роках (2016)
Кукарцев О. В. - Криміналізація міграційного трафіку до ЄС як виклик міжнародній безпеці (2016)
Аманмурадов Н. - Транспортна політика як іміджеутворюючий чинник зовнішньополітичної стратегії Туркменістану (2016)
Червінка І. М. - Радикалізація націоналізму в країнах Європи (2016)
Щолокова Г. В. - Регіональне суперництво США і КНР в Африканському регіоні, Назаренко А. А. (2016)
Akbarov M. H. - Women’s socio–political status in Iran after revolution of 1979, Mammadov Sh. A., Sadat M. Y. (2016)
Аль–Азаві Хайдер Аділ Кадім - Турецько–ізраїльські відносини й проблеми регіональної безпеки (2016)
Барна Б. Ю. - Розбудова відносин Норвегії з Європейським Союзом у контексті набуття чинності Маастрихтського договору (2016)
Рустамова П. Т. - Пріоритетні питання зовнішньої політики Азербайджанської Республіки: історія та сучасність (2016)
Зименкова В. В. - Афганістан в геополітиці США в контексті виведення військ (2016)
Шевчук Д. М. - Українська духовна культура та ідеї філософії релігії. Рецензія на книгу: Тіменик З. Ідеї філософії релігії у контексті української духовної культури 30–ті роки ХІХ ст. – 80–ті роки ХХ ст. – Львів: Вид. Львівської політехніки, 2014. – 312 с. (2016)
Попов О. О. - Можливості використання експертних методів та систем для вирішення задач екологічної безпеки в зонах впливу АЕС, Яцишин А. В., Артемчук В. О. (2016)
Забулонов Ю. Л. - Система для радіаційного контролю продуктів харчування та будівельних матеріалів, Буртняк В. М., Одукалець Л. А. (2016)
Ольховик Ю. А. - Об учете неопределенности свойств инженерных барьров при оценке долговременной безопасности поверхностногозахоронения на комплексе "ВЕКТОР" (2016)
Пушкарьов О. В. - Мінеральний адсорбент тритію на основі сапоніту та цеоліту, Руденко І. М., Кошелєв М. В., Скрипкін В. В., Долін В. В. (мол), Приймаченко В. М. (2016)
Бобков В. М. - Ізотопний обмін тритію в процесі вегетації верби, Долін В В. (2016)
Бондарь Ю. В. - Композитный адсорбент на основе полипропиленовых волокон с осажденным слоем ферроцианида калия-никеля для концентрирования Cs-137 из загрязненных вод, Коромысличенко Т. И. (2016)
Ярошенко К. К. - Особливості кінетики сорбції кобальту-60 та марганцю-54 природними та модифікованими сорбентами з багатокомпонентних розчинів, Бортнік Є. В., Кузенко С. В., Колябіна І. Л., Бондаренко Г. М. (2016)
Кукуєва В. В. - Теоретичне дослідження конверсії хладону CBrClF2 на екологічно безпечні речовини (2016)
Баклажко В. А. - Можливості використання шлаків Дніпродзержинського металургійного комбінату в якості сорбційних матеріалів, Колябіна І. Л., Перкатий К. Є (2016)
Бородіна Н. А. - Оцінка забруднення свинцем грунту прилеглої до автомобільної дороги території, Кононенко Л. В., Висотенко О. О. (2016)
Шкапенко В. В. - Трансформация керосина в грунтах под действием почвенных микроорганизьов, Кадошников В. М., Мусич Е. Г., Парамонова Н. К., Единач А. В. (2016)
Фомин Ю. А. - Геолого-генетическое сопоставление руд золота и урана Юрьевского месторождения Кировоградского Мегаблока (Украинский Щит), Заборовская Л. П., Кравчук З. Н. (2016)
Інформація для авторів Збірника наукових праць ІГНС НАН України (2016)
Маказан Є. - Формування механізму оцінювання системи управління якістю при забезпеченні конкурентних переваг пат "ЗАЗ", Тишик Н., Беседіна К. (2014)
Мартиненко В. - Місце та роль глобалізаційних факторів у теорії економічної безпеки держави (2014)
Мацьків О. - Трансформація технологічної структури промисловості львова в контексті метрополізації (2014)
Меленчук Ю. - Сучасний стан та тенденції розвитку машинобудівної галузі України (2014)
Мяло Н. - Особливості експорту сільськогосподарської продукції україни в умовах євроінтеграції, Войтко С. (2014)
Панько М. - Моніторинг економічних показників структури економіки регіону та шляхи їх покращення (2014)
Черничко Т. В. - Оцінювання стану системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні, Стегура М. (2014)
Андрушків Б. М. - Гібридна війна як метод реалізації агресивних планів, Кирич Н., Погайдак О. Б. (2014)
Братюк В. - Сучасні аспекти й завдання страхового менеджменту (2014)
Гайда Ю. - Збереження лісових генетичних ресурсів як необхідна умова сталого лісового менеджменту (2014)
Гевко В. - Оцінювання проектів формування та розвитку інформаційного забезпечення взаємовідносин із клієнтами (2014)
Гораль Л. - Концептуальні засади трансформації організаційної структури вертикально-інтегрованої компанії (2014)
Мосін О. - Практичні рекомендації щодо вимірювання нетехнологічного інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства (2014)
Seredynska I. - The use of key performance indicators in strategic management of an enterprise, Seredynska V., Fedorovych R. (2014)
Слободян Н. - Парадигма удосконалення управління соціогуманітарною компонентою господарської діяльності підприємства (2014)
Химич І. - Вплив інновацій на прибутковість підприємств машинобудівної галузі та прогнозування показників сучасним інструментарієм, Гарматій Н. (2014)
Голда Н. - Сучасні підходи до залучення інвестицій, Міщук О. (2014)
Кравчук Н. - Удосконалення методики обліку витрат на відновлення засобів праці у цукровій промисловості, Співак С. (2014)
Мороз Н. - Поняття синдикативного кредиту в сучасній науковій думці (2014)
Борисова Т. М. - Маркетизація як вектор розвитку сфери права, адвокасі та політики в контексті національного досвіду (2014)
Воробець В. - Маркетингові технології промислових підприємств, їх особливості (2014)
Шпилик С. - Інформаційна війна, пропаганда та pr: такі схожі й такі різні… (2014)
Список авторів та вимоги (2014)
Афендікова С. В. - Еволюція методологічних засад дослідження категорії конкуренції (2016)
Гірник Є. В. - Теоретичний аспект суспільного сектора економіки в імперативах глобалізації (2016)
Чинчик А. А. - Економічні погляди Івана Франка та його внесок у податкознавство, Голубка С. М. (2016)
Чичина О. А. - Світовий ринок енергетичних ресурсів: стан та перспективи розвитку (2016)
Ащаулов В. В. - Інформаційні технології в системі моніторингу галузей національного господарства (2016)
Буринська О. І. - Особливості сталого розвитку та його складників в агарному секторі національної економіки (2016)
Вакуліч А. М. - Формування біоекономіки – шлях інноваційного розвитку економіки України (2016)
Голікова К. П. - Концепція управління продовольчим забезпеченням країни (2016)
Голобородько Т. В. - Організаційно-економічні заходи інвестиційного забезпечення аграрного сектора національної економіки (2016)
Ємець А. В. - Деякі підходи до аналізу основних принципів рамкових стандартів безпеки та полегшення міжнародної торгівлі Всесвітньої митної організації (2016)
Котко О. К. - Інноваційна екосистема як нова парадигма інноваційного розвитку економіки (2016)
Артеменко Л. Б. - Систематизація методів оцінювання конкурентоспроможності підприємства (2016)
Бєлоусова С. В. - Прогнозування фінансових показників діяльності підприємства за допомогою кореляційно-регресійного аналізу (2016)
Бодарецька О. М. - Мотиваційні ключові показники ефективності HR-підрозділу в системі забезпечення полівекторного розвитку підприємств, Дідик А. М. (2016)
Бойко І. В. - Джерела фінансування інновацій у контексті економічної безпеки (2016)
Вавулін О. І. - Використання логістичного підходу в дистриб’юторській діяльності вітчизняних підприємств (2016)
Горняк О. В. - Еволюція концептуальних підходів до аналізу фірми в економічній теорії (2016)
Демченко Г. В. - Формування робочої групи з активізації інноваційної діяльності на підприємстві методом аналізу ієрархій, Доуртмес П. О. (2016)
Довгаль О. В. - Мотиваційний моніторинг рівнів управління нафтогазових підприємств (2016)
Захаренко Н. С. - Проблеми та заходи щодо антикризового управління підприємствами в нестабільних умовах (2016)
Коваленко В. В. - Структурно-логічна модель діагностики підприємства як інформаційний образ реального об’єкта (2016)
Кононова О. Є. - Стан і тенденції розвитку стратегічного управління в Україні (2016)
Іванова Н. В. - Оцінювання рівня розвитку інфраструктури регіону: методологічні аспекти та практична реалізація (2016)
Попело О. В. - Методичні підходи до оцінки рівня модернізації продуктивних сил (2016)
Завадовська Ю. Ю. - Вплив фактора гендеру на регулювання трудової міграції методами місцевого соціально-економічного розвитку (2016)
Мартинова Л. Б. - Формування системи показників оцінення конкурентоспроможності людського потенціалу (2016)
Васильчишин О. Б. - Кредитні ризики як індикатор фінансової безпеки банківської системи України (2016)
Грановська І. В. - Методологічні підходи до вдосконалення механізму фінансового забезпечення державних соціальних стандартів (2016)
Денис О. Б. - Проблеми та перспективи діяльності кредитних бюро в Україні (2016)
Іванова А. М. - Фіскальні дисбаланси в Україні та шляхи їх подолання (2016)
Коверник Н. В. - Організаційно-економічний механізм фінансування професійно-технічних закладів освіти в Україні (2016)
Козарезенко Л. В. - Інституційна складова частина розвитку людського потенціалу в Україні (2016)
Малініна Н. М. - Оподаткування електронного бізнесу в Україні: сучасні реалії та перспективи (2016)
Миськів Г. В. - Фінансово-економічний напрям удосконалення розвитку кредитного ринку України (2016)
Палійчук Т. В. - Фіскальна децентралізація: податковий аспект (2016)
Пантелєєва Н. М. - Методологія дослідження фінансових інновацій у банківській системі (2016)
Бенько І. Д. - Проблеми й перспективи застосування МСФЗ (IFRS) для малих та середніх підприємств (2016)
Клімович І. М. - Теоретичні аспекти та нормативно-правове регулювання аудиту зовнішньоекономічної діяльності підприємств (2016)
Король С. Я. - Визначення функціонального потенціалу бухгалтерського обліку (2016)
Сергєєва Л. Н. - Управління стійкістю соціально-економічних систем, Ревенко Д. С. (2016)
Сидор Г. В. - Економіко-математичне моделювання процесу кредитування сільськогосподарського виробництва (2016)
Бойко Ю. В. - Моделювання компонентів базового програмного забезпечення розподілених середовищ, Глибовець М. М., Кривий С. Л., Погорілий С. Д., Ролік О. І., Теленик С. Ф., Єршов С. В. (2014)
Коваль Р. Ф. - Кількість функціональних рівнянь на квазігрупах (2014)
Кулик А. Я. - Процедура комп’ютерного моделювання положення нирки для автоматизованої системи діагностики, Крещенко І. П. (2014)
Герасін О. С. - Аналіз особливостей мобільних роботів багатоцільового призначення (2014)
Дворецький М. Л. - Динамічне формування запиту із використанням SQL/OLAP у T-SQL при автоматизації кросс-таблиць на базі реляційних джерел даних (2014)
Дворецька С. В. - Інформаційна система обліку та аналітичної обробки результатів контролю знань студентів (2014)
Дендаренко В. Ю. - Модель процесу управління станом пожежної безпеки (2014)
Дідук В. А. - Автоматизація збору енерговитрат у системах АСКОЕ (2014)
Заїка В. М. - Улучшение характеристик электроакустических преобразователей для устройств ультразвуковой дальнометрии, Базіло К. В., Туз В. В., Маштапа О. І. (2014)
Іхсанов Ш. М. - Экспериментальная оценка точности прогнозирования структуры земельного фонда Украины с использованием цепей Маркова (2014)
Крайник Я. М. - Побудова частково паралельного LDPC-декодеру з використанням особливостей двопортової блокової пам’яті ПЛІС (2014)
Коваленко І. І. - Анализ методов классификации прецедентов в проектах диагностики технических устройств, Мельник А. В. (2014)
Коваленко І. І. - Формализованный подход к выбору оценок типа "среднее" в анализе малых неоднородных выборок данных, Швед А. В. (2014)
Кулаковська І. В. - Особливості моделі управління запасами в умовах невизначеності з урахуванням процесів природного спаду продукції (2014)
Купін А. І. - Развитие существующих методов создания эталона изображения для ІТ-биометрической идентификации, Кумченко Ю. О. (2014)
Куценко С. В. - Підвищення довготривалості роботи автономноживлюємих модулів безпровідних пожежних сповіщувачів, Мусієнко М. П., Малахов В. П., Савінов В. Ю. (2014)
Бодянський Є. В. - Нечеткая кластеризация биомедицинских данных на основе BSB-нейро-фаззи-модели, Перова І. Г. (2014)
Погорeлов О. О. - Оценка качества процесса флотации по внешнему виду флотационной пены, Аль-Джанабi Акiл Бахр (2014)
Приходько С. Б. - Інформаційна технологія переробки інформації з відмов в обслуговуванні пристроїв термінальної мережі, Макарова Л. М. (2014)
Стабецька Т. А. - Математичне обґрунтування узагальненого методу синтезу обернених операцій нелінійного розширеного матричного криптографічного перетворення (2014)
Топалов А. М. - Аналіз комп’ютеризованих інформаційно-вимірювальних та керуючих систем для виконання плавучим доком операцій спуску та підйому судна (2014)
Javier S. M. - For a Renewal of Philosophy (2015)
Arias R. C. - Friedrich Nietzsche´s philological Method as a preamble for his later critical-genealogical method: A reinvention of rationality (2015)
Manchul B. - The Role of Interdisciplinary Approaches in Establishment of Contemporary Scientific Model of the World (2015)
Тофтул М. - Типові гносеологічні та логічні помилки у навчальній літературі з філософських дисциплін (2015)
Остринська Л. - Екологічна змістовність практичної філософії, Рошкулець Р. (2015)
Омельчук І. - Філософські витоки епістемного плюралізму (стаття перша) (2015)
Форкош С. - Методологические проблемы поиска вектора культурных трансформаций (2015)
Ходанич Ю. - Науковий дискурс і владні стосунки у Мішеля Фуко (2015)
Ратников В. - Истина и объяснение в современном гуманитарно-научном знании (К соотношению гуманитарно-научного и естественнонаучного знания) (2015)
Петрушенко В. - Зміни уявлень про людину в сучасній філософській антропології (2015)
Козьмук Я. - Гуманістичний потенціал педагогічної антропології (2015)
Гасяк О. - Естетичний потенціал наукового факту (2015)
Мельничук М. - Аксіологічні виміри антропокосмізму: постнекласичні трансформації, Халай І. (2015)
Липский Б. - Осевое время как точка бифуркации культурных трендов (2015)
Rudowski T. - Arteterapia penitencjarna (podstawy teoretyczne) (2015)
Возняк В. - Творчество как способ реализации соборности человеческого бытия, Сеньо Т. (2015)
Петрушенко О. - Психологічні аспекти утопічної свідомості (2015)
Повторева С. - Постструктуралістські концепти відсутності структури і порожнього місця як симптоми кризи (2015)
Саракун Л. - Космополітизм: світоглядні інтерпретації феномена (2015)
Шуст Н. - Соціальні інновації в умовах сучасних суспільно-політичних трансформацій в Україні (2015)
Bolado G. - Ortega y Gasset and his Project for Reforming Humanities during the Post-War Period of European Reconstruction (2015)
Гаєвська С. - Філософія як тип життєвої раціональності у вченні Х. Ортеги-і-Гасета (2015)
Гоян І. - Cоціально-політична проблематика у теоретичній спадщині українських радянських філософів 1920-х-початку 1930-х років ХХ столітття, Галань Н. (2015)
Клок Т. - Дослідження дефініції свободи у філософії кінця XX – початку XXI ст. (2015)
Томюк Н. - Компаративний аналіз етики бостонської та каліфорнійської шкіл американського персоналізму кінця XIX − початку XX ст. (Стаття 2) (2015)
Скрыцкая Н. - Особенности экзегетического метода Фомы Аквинского: переход от аллегории к символу (2015)
Rudowski T. - Sztuka sakralna w profilaktyce i resocjalizacji na przykładzie obrazu pt. Ukamieniowanie Św. Szczepana (2015)
Горбань Р. - Дослідження сакрального в онтологічних формах культури гуцулів українських Карпат: етнологійний вимір і методологічні засади (2015)
Горохолінська І. - Практичні вектори втілення принципів релігійної толерантності в умовах глобалізації, Бойчук Н. (2015)
Квік Л. - Місце Бога в сучасному світі крізь призму вчення папи Бенедикта XVI (2015)
Шадюк Т. - Екзистенційний смисл стражденності у православній богословсько-філософській традиції (2015)
Яцко Я. Ф. - Этика и теория рациональности с точки зрения Аристотеля, Тадеуша Котарбиньского, Макса Вебера и Жан-Поль Сартра (2015)
Пішак О. - Самоутвердження особистості в контексті реалізації повноцінних моральних відносин (2015)
Здоровенко В. - Художні практики сучасного мистецтва та спадкоємність культури духу (2015)
Купчанко Є. - Сутнісні межі мистецтва в системі культури, Марчишак А. (2015)
Возний І. - Соціокультурні форми становлення постмодерного суспільства, Карп’юк В. (2015)
Барна Н. - Авангардні засади формотворення в художній культурі ХХ століття (2015)
Бушман І. - Сучасний маркетинг: філософсько-освітній ракурс (2015)
Вавак Т. - Ліберальна і підприємницька концепція університету як вказівка для вибору шляхів розвитку вищого навчального закладу (2015)
Наші автори (2015)
Алімпієв А. М. - Побудова математичної залежності вартості серійного зразка авіаційної керованої ракети класу "повітря-повітря" малої дальності від її імовірності ураження, Леонтьєв О. Б., Хижняк А. С. (2016)
Горбенко С. В. - Аналіз доцільності застосування змішаного виду комплектування Збройних Сил України особовим складом в сучасних умовах, Якименко І. В., Григорчук О. М. (2016)
Гузченко С. В. - Обґрунтування підходу до визначення біоенергетичного потенціалу міжвидової тактичної групи, Ярош С. П. (2016)
Павловський О. В. - Метод прогнозування обсягів завдань, що покладатимуться на ремонтно-відновлювальні органи під час операції (бойових дій) (2016)
Прокопенко В. В. - Використання методу малих збурень для обчислення кінематичних та аеродинамічних характеристик руху балістичного тіла (2016)
Шулежко В. В. - Метод формалізації функціонування системи зенітного ракетно-артилерійського прикриття об’єктів в умовах поведінкової невизначеності, Кулєшов О. В., Ряполов Є. І. (2016)
Водчиць О. Г. - Методика розрахунку потреб фінансових витрат на мобілізаційне розгортання, Семененко О. М., Бойко Р. В., Іванов В. Л., Самотьос В. М. (2016)
Можаровський В. М. - Деякі аспекти методологічних основ обґрунтування бойового складу Збройних Сил України (2016)
Косогов О. М. - Методи забезпечення безпеки інформаційної інфраструктури держави (2016)
Karlov V. D. - Essence and types of informative weapon n modern informative conflicts, Lukashuk О. V., Sholokhov S. M. (2016)
Зінченко І. О. - Процедура управління екіпажами та підрозділами армійської авіації у ході авіаційної підтримки бойових дій Сухопутних Військ, Гамалій Б. Р., Мажара І. П. (2016)
Максимов М. О. - Аналіз діяльності щодо координації органів управління державної авіації з органами цивільної авіації із забезпечення заходів безпеки у повітряному просторі України, Мельников Д. В., Дубнюк А. В. (2016)
Порошин С. М. - Результаты исследования аэродинамических характеристик прямоугольных крыльев с учётом влияния экрана, Соловьёв О. В., Соляник П. Н. (2016)
Товкач С. С. - Мікроелектронні системи як інноваційний засіб управління складними технічними системами та перспективи їх застосування, Шквар Є. О. (2016)
Українець Є. О. - Цифровий пристрій виміру швидкості потоку в робочій частині аеродинамічної труби малих дозвукових швидкостей, Безпалий В. А., Романенко І. В., Башинський К. В. (2016)
Устименко М. Ю. - Методика обґрунтування рішення командира авіаційної ескадрильї на бойове застосування по вирішенню задач винищувального забезпечення дій ударної авіації, Леонтьєв О. Б., Бердочник А. Д. (2016)
Ковтунов А. Л. - Можливості виявлення повітряних цілей і виміру азимуту оглядовими радіолокаторами при використанні широкосмугових сигналів, Лещенко С. П., Чалий В. В., Помогаєв І. В. (2016)
Молчанов Д. В. - Моделювання характеристик розсіяння великого десантного корабля, Василець В. О., Сухаревський О. І. (2016)
Печенин В. В. - Применение методов когерентного спектрального анализа для оценки влияния канала распространения на параметры сигнала, Щербина К. А., Вонсович М. А., Съедина Ю. В., Зионг В. Ф. (2016)
Рисаков М. Д. - Особливості алгоритму роботи дванадцятифільтрового когерентного накопичувача у складі посадкового радіолокатору, Тітов І. В., Костенко І. Л., Кулик О. П., Рот С. М. (2016)
Фролов В. Ф. - К вопросу о регистрации космических объектов искусственного происхождения (2016)
Заковоротний О. Ю. - Розробка багатонаправленої асоціативної пам'яті на основі дискретних нейронних мереж адаптивної резонансної теорії (2016)
Карпенко В. В. - Декомпозиционная технология анализа систем с большим числом состояний, Хазим Ямен (2016)
Ланецький Б. М. - Розробка алгоритму контролю показника безвідмовності "імовірність безвідмовного ввімкнення” складних технічних систем багаторазового циклічного застосування, що експлуатуються за технічним станом, за допомогою довірчих меж, Артеменко А. А., Лук'янчук В. В., Звєрєв О. О. (2016)
Лещинский В. А. - О формульной записи сложных высказываний, Лещинская И. А. (2016)
Мамедов А. А. - Модель информационного сопряжения программных объектов (2016)
Пілічева М. О. - Дослідження методів орторектифікаціі космічних знімків (2016)
Полонський Ю. І. - Формалізований опис процесу відбору інформаційних ознак для формування моделі повітряної обстановки, Борозенець І. О., Шило С. Г., Литвиненко М. І. (2016)
Романенко І. О. - Застосування кратномасштабного аналізу при обробці цифрового зображення, Попхадзе О. А. (2016)
Смирнов А. А. - Способ контроля линий связи телекоммуникационной системы облачного антивируса, Дидык А. К., Дреев А. Н., Смирнов С. А. (2016)
Смирнов А. А. - Метод количественной оценки рисков разработки программного обеспечения, Коваленко А. В., Якименко Н. Н., Доренский А. П. (2016)
Таран І. А. - Методичні підходи щодо синтезу раціональної структури системи розвідки угруповання протиповітряної оборони з використанням генетичного алгоритму (2016)
Федорович О. Е. - Обеспечение качества при создании программной системы с многоуровневой компонентной архитектурой, Бабич А. В. (2016)
Шостак И. В. - Подход к компьютеризации этапа оценки и уточнения исходного перечня тематических направлений в национальных форсайт-проектах, Кожемяко П. А., Груздо И. В. (2016)
Емельяненко Н. Г. - Контроль локальных параметров вибрации поличастотного виброгрохота, Горбань М. Н., Чубукин Р. Ю. (2016)
Лагутін Г. І. - Шляхи забезпечення електромагнітної сумісності споживачів електричної енергії в умовах мирного часу та при веденні бойових дій, Лисенко В. М. (2016)
Чуприна В. М. - Параметрична оптимізація компоновок шпиндельних вузлів металорізальних верстатів на опорах кочення (2016)
Амерханова О. О. - Вплив метрологічного забезпечення на якість продукції та ефективне використання ресурсів, Шамаєв Ю. П., Рафальський Ю. І. (2016)
Андрущенко А. І. - Вимірювання витрати двофазних речовин, Кушнерук Ю. І. (2016)
Бородавка В. А. - Дослідження виникнення електричних шумів у напівпровідникових датчиках перетворення, Лисун Н. І. (2016)
Гурбанова О. М. - Аналіз похибок вимірювання температури контактними методами з застосуванням мікропроцесорів, Науменко А. М., Ревін О. В. (2016)
Науменко А. М. - Проблеми застосування інтелектуальних датчиків в багатоканальних випробувальних системах, Завгородній Д. С., Запека В. Ю. (2016)
Шамаєв Ю. П. - Імітаційне моделювання системи активного контролю, Рак В. О., Торянська І. І. (2016)
Беліченко М. А. - Впливи динамічного оточення на проектне управління програмами академічної мобільності, Кубявка Л. Б. (2016)
Віткін Л. М. - Моделювання ризику на м'ясопереробному підприємстві, Лапач С. М., Ролько О. Р. (2016)
Лысенко Д. Э. - Оценка реализуемости планов развития предприятия (2016)
Іванець Г. В. - Дослідження періодичності процесу зміни надзвичайних ситуацій природного характеру на протязі року (2016)
Кацман М. Д. - Практичне застосування мережецентричних методів для управління реагуванням на залізничні надзвичайні ситуації, Мироненко В. К., Мацюк В. І. (2016)
Пахомов Р. І. - Особливості впливу вібрації на вестибулярний апарат працівників будівельної сфери, Дяченко Є. В., Зима О. Є. (2016)
Рогозін А. С. - Оптимізація розміщення пожежних та аварійно-рятувальних автомобілів по пожежно-рятувальних підрозділах міста Харкова, Калиновський А. Я., Коваленко Р. І., Смолянінов С. С. (2016)
Шевченко Р. І. - Моделювання процесу виникнення інформаційно-комунікативної критичності тезаурусного типу в системі моніторингу надзвичайних ситуацій (2016)
Городнов В. П. - Показник оцінки ризиків прикордонного контролю в автомобільних пунктах пропуску через державний кордон України, Кириленко В. А., Петров В. М. (2016)
Криленко І. М. - Використання гуманітарного потенціалу іноземної мови для вирішення проблем ідеологічної роботи у немовних вишах, Макогон О. А., Новік С. А. (2016)
Куртов А. І. - Службовий етикет та культура службового спілкування командира, Потіхенський А. І. (2016)
Пічугін М. Ф. - Оцінювання впливу системи підготовки військовослужбовців у навчальних центрах на стан бойової готовності Збройних Сил України, Карлов Д. В., Воловодюк А. С., Клімішен О. О. (2016)
Хроніка та інформація (2016)
Наші автори (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Снигирев С. М. - Перспективы рыбохозяйственного использования Хаджибейского лимана, Бушуев С. Г. (2015)
Грициняк І. І. - Вплив неесенціальних елементів (ртуть, миш’як) на організм лососевих (Salmonidae) риб (огляд), Янович Д. О., Бех В. В. (2015)
Грішин Б. О. - Оцінка розвитку природної кормової бази ставів рибного господарства "Меркурій" при вирощуванні рибопосадкового матеріалу коропа (Cyprinus carpio carpio), Кражан С. А., Чужма Н. П. (2015)
Sytnik Yu. - Organochlorine pesticides in fish of the Kiliya delta of the Danube (2003–2005), Mardarevych M., Bersan T. (2015)
Максименко М. Л. - Структура любительських уловів та їх частка в загальному вилові риби на Каховському водосховищі (2015)
Лошкова Ю. М. - Прогнозування результатів вирощування рибопосадкового матеріалу коропових риб (Cyprinidae) для вселення у водойми пониззя Дніпра, Шевченко В. Ю. (2015)
Коваленко В. О. - Оцінка ефективності використання різних стимуляторів нерестового стану в умовах штучного відтворення стерляді (Acipenser ruthenus L.), Поплавська О. С., Шумова В. М., Симон М. Ю. (2015)
Ващенко А. В. - Вплив згодовування кормових добавок NUPRO® і BIO-MOS® на результати вирощування дволіток коропа (Cyprinus carpio carpio), Матвієнко Н. М. (2015)
Драган Л. П. - Активність амінотрансфераз у печінці райдужної форелі (Oncorhynchus mykiss) під впливом вірусної інфекції, Майстренко М. І., Любченко Г. А., Рудь Ю. П., Бучацький Л. П. (2015)
Грициняк І. І. - Вміст та жирнокислотний склад етерифікованого холестеролу печінки та відтворна здатність плідників коропа (Cyprinus carpio carpio) за різного рівня вітаміну A в комбікормі, Рівіс Й. Ф., Малетич М. Б. (2015)
Станецька Д. М. - Імунофлуоресцентне дослідження стовбурових пухлиних клітин у пухлинах головного мозку, Лісяний О. М., Гнедкова І. О. (2014)
Борис Е. Н. - Роль комбинированной терапии предопухолевой патологии шейки матки, ассоциированной с папилломавирусной инфекцией, в профилактике рецидивов дисплазии шейки матки (2014)
Курченко А. І. - Клініко-імунологічні паралелі у жінок з патологією ендометрію, Бенюк В. О., Гончаренко В. М. (2014)
Мельников О. Ф. - Модуляция иммунного ответа на гемагглютинины вируса гриппа пробиотиком в эксперименте, Самбур М. Б., Сидоренко Т. В., Пелешенко Н. А., Рыльская О. Г. (2014)
Яковенко Л. Ф. - Диагностическая значимость показателей иммунитета у женщин с хроническими воспалительными заболеваниями органов малого таза, Ромащенко О. В., Руденко А. В., Щербак М. А., Лазаренко Л. Н., Спивак Н. Я., Сидорик Л. Л. (2014)
Бенюк В. О. - Цитокіновий профіль і імуногістохімічний стан ендометрію жінок із невиношуванням вагітності на тлі надлишкової маси тіла метаболічного синдрому, Диндар О. А. (2014)
Абрамова K. O. - Характеристика показателей антитиреоидного аутоиммунитета у больных с метаболическим синдромом в зависимости от уровня лептинемии и их динамика в результате лечения селенитом натрия, Пашковская Н. В., Курченко А. І. (2014)
Руденко М. Ю. - Клинико-иммунологические эффекты комплексной терапии с использованием дипептид гамма-э-глутаминиль-триптофана у больных персистирующей герпесвирусной инфекцией, Курченко А. И., Дриянская В. В., Литус В. И. (2014)
Кондратюк В. Е. - Влияние патогенетических методов лечения на показатели клеточного звена иммунитета у больных серонегативными спондилоартритами, Сидорова М. В., Бычкова Н. Г. (2014)
Казмирчук В. Є. - Міокардити та дилятаційна кардіоміопатія герпесвірусного генезу, Царик В. В., Момотюк І. О. (2014)
Гончар Ю. І. - Особливості рівнів цитокінів крові у пацієнтів з хронічною хворобою нирок V стадії, що лікуються різними методами замісної ниркової терапії (2014)
Курченко А. И. - ASP299GLY полиморфизм гена TLR-4 и иммунный ответ на эндотоксин у взрослых пациентов c рефрактерной бронхиальной астмы, Бисюк Ю. А., Кондратюк В. Е., Дубовой А. И. (2014)
Гнатко Е. П. - Трансформирующий фактор роста (TGF- β) в крови беременных с синдромом задержки роста плода, Курченко А. И., Коростиль М. А. (2014)
Тітул (2016)
Грищенко Н. - Офшоризація глобального консалтингового бізнесу: механізми, тенденції та перспективи розвитку (2016)
Мартинюк Н. - Концептуальні підходи до трактування сутності конкурентоспроможності персоналу підприємства (2016)
Антощенкова В. - Формування ринку молока на основі коопераційно-інтеграційних відносин (2016)
Пуцентейло П. - Організаційно-економічне забезпечення ефективного розвитку тваринництва в умовах кризи (2016)
Радченко О. - Державна підтримка сільського господарства України в період системних реформ (2016)
Самойленко І. - Енергосервісний контракт як форма розвитку державно-приватного партнерства (2016)
Лазаренко Д. - Основні аспекти концепції стратегічного фінансового планування на підприємстві, Сіренко С. (2016)
Семак Б. - Напрями формування інтелектуально-кадрового забезпечення підприємств роздрібної торгівлі, Васильців Т., Лупак Р. (2016)
Зось-Кіор М. - Дуалістичний підхід в контексті деформації земельних відносин на національному рівні від глобалізаційних впливів, Голобородько О., Марченко О. (2016)
Шкуратов О. - Прогнозні сценарії розвитку екологічно безпечного аграрного виробництва, Кипоренко В. (2016)
Копилюк О. - Формування регіональної політики розвитку банківської системи України в контексті субсидіарності національного та регіонального рівнів, Тимчишин Ю. (2016)
Кулик А. - Розвиток конкурентоспроможного зеленого туризму (2016)
Драчук Ю. - Механізми стимулювання венчурного інвестування інноваційного розвитку промисловості: узагальнення зарубіжного досвіду, Сталінська О., Трушкіна Н. (2016)
Ilyin V. - Foreign experience of public management of investment development for regional enterprises, Ilyin O. (2016)
Остапенко В. - Формування оптимального інвестиційного портфелю страхової компанії, Кіпа М. (2016)
Павлов К. - Инновационная экология как теоретическая основа экологической модернизации в хозяйственных системах интенсивного типа (2016)
Прохорчук С. - Консалтинг как инструмент инновационной экономики (2016)
Микитюк О. - Основні аспекти системи ризик менеджменту суб’єктів господарювання при здійсненні лізингових операцій (2016)
Akansha J. - Volatility analysis of correlation between foreign currencies in reference to indian rupee, Denga S. (2016)
Коніна М. - Сучасний стан фінансового ринку україни та шляхи його вдосконалення, Реха К., Янковський В. (2016)
Пархомець М. - Фінансовий стан та напрями його поліпшення у сільськогосподарських підприємствах, Уніят Л. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Курись Л. В. - Cхема тягового електротехнічного комплексу транспортного засобу з накопичувачем енергії, Бялобржеський О. В. (2015)
Лебедев В. А. - Электропривод малой мощности для сварочного оборудования (2015)
Волкова О. Г. - Mетодика определения температуры поверхности сильноточных разрывных контактов в процессе коммутации (2015)
Малюшевська А. П. - Дослідження впливу підвищених температур на експлуатаційні властивості трансформаторного масла T-1500 в плівкових ізоляційних системах, Дмитрішин О. Я., Топоров С. О. (2015)
Мельников В. О. - Kомпенсація впливу несиметрії обмоток статора асинхронного двигуна у системах векторного керування, Калінов А. П., Кочуров І. М. (2015)
Остренко В. С. - Oцінка часу експлуатації IGBT4 модулів в режимі циклічного навантаження (2015)
Кулагін Д. О. - Дослідження електромагнітних процесів самозбудження асинхронного тягового двигуна при рекуперативному гальмуванні з живленням від джерела обмеженої потужності (2015)
Тиховод С. М. - Усовершенствование итерационных методов решения систем нелинейных уравнений (2015)
Шкрабець Ф. П. - Tехніко-економічна оцінка оптимального рівня напруги для електроживлення робочих горизонтів глибоких шахт, Остапчук О. В., Кожевников А. В., Акулов А. В. (2015)
Волков В. А. - Cовершенствование частотного пуска гидроагрегата гидроаккумулирующей электростанции в насосном режиме, Довбищук Д. В. (2015)
Літвінов В. В. - Удосконалення методу оцінювання надійності схем релейного захисту, Саченко Я. С. (2015)
Дьяченко В. В. - Формирование программы энергосбережения для систем электроснабжения (2015)
Ципленков Д. В. - Методи та засоби зниження технічних втрат електроенергії В елементах систем електропостачання, Красовський П. Ю. (2015)
Білецька О. О. - Розповсюдження іноземних мов та розвиток перекладацької діяльності в Литовсько-Польський період XIV-XVI століття (2016)
Костиря І. О. - Дипломатична еліта та теорія обраності: витоки політогемності та стратагемності "геометричної революції" альянсів, Дікарєв О. І. (2016)
Саприкін О. А. - Місце мовної свідомості у міжкультурній комунікації (2016)
Шевель І. П. - Основні напрямки вивчення міжнародного порядку в соціології міжнародних відносин (2016)
Антонівська М. О. - Головні особливості функціонування та перекладу метафор у сфері публіцистичного дискурсу (2016)
Безух Ю. С. - Еволюція полікультурної освіти в Україні (2016)
Бондаренко С. О. - Перекладацькі трансфорцації у перекладі з англійської мови(на основі творів Едгара По) (2016)
Важна К. А. - Проблеми визначення поняття міжнародного злочину агресії у сучасному міжнародному праві (2016)
Варгатюк С. В. - Українсько-польські відносини напередодні ризької конференції 1921 року (2016)
Вербицька Г. А. - Політичне в глобалістському дискурсі (2016)
Гончаренко О. М. - Концептуальні засади та критерії ефективності асиметричних стратегій в міжнародних відносинах (2016)
Горський С. В. - Ґлобалізація і людина (2016)
Діброва В. А. - Фрейм "заперечення" в англійському й українському офіційно-діловому дискурсі для студентів направлення міжнародні відносини в умовах євроінтеграції (2016)
Ковальчук Т. Г. - Вплив інтеграційних процесів на формування стратегії зовнішньоекономічної діяльності підприємств України (2016)
Кожемякіна Т. В. - Стратегічні орієнтири реструктуризації машинобудівних підприємств України відповідно до сучасних вимог світового ринку (2016)
Колісник О. В. - Соціальні виміри адаптації вищої освіти України до вимог євроінтеграції (2016)
Котченко Т. Е. - Вплив лінгвокраєзнавчої компетенції на розвиток міжкультурної комунікації (2016)
Кухта М. П. - Проблема старіння населення в контексті євроінтеграції (2016)
Ластовський В. В. - Міжнародний та особистісний фактори в процесі походження українського козацтва (2016)
Михайліченко Ю. В. - Міжкультурна комунікація як домінуючий фактор формування іншомовної комунікативної компетенції майбутніх фахівців у галузі міжнародних відносин (2016)
Немеш А. М. - Інформаційна взаємодія міжнародних неурядових організацій в епоху глобалізації (2016)
Нипадимка А. С. - Роль автентичних текстів в навчанні іноземним мовам майбутніх фахівців-міжнародників, Сарновська Н. І. (2016)
Рибінська Ю. А. - Підвищення рівня володіння англійською мовою майбутніми філологами як умова інтеграції у міжнародний освітній простір (2016)
Сарновська Н. І. - Формування лінгвосоціокультурної компетентності майбутнього фахівця-міжнародника в процесі вивчення іноземної мови (2016)
Ushakov A. S. - Teaching English to the international relations students for the purposes of global communication (2016)
Фугалевич Д. О. - Психопоетика: глибинне осягнення художнього тексту при перекладі (2016)
Хавченко Т. Т. - Психолінгвістичні аспекти навчання французької мови студентів факультету міжнародних відносин (2016)
Холмакова Ю. В. - Мотивація до вивчення іноземних мов як феномен сучасної науки та практики (2016)
Шевченко М. І. - Соціологічне дослідження як інструмент встановлення зворотного зв'язку з суспільством в процесі розробки і прийняття рішень на різних рівнях державного управління (2016)
Штепуляк О. С. - Міжкультурні аспекти перекладу та їх роль у фаховій підготовці майбутніх перекладачів (2016)
Колесников К. М. - Міська міліція чи регулярна римська військова частина: армія та митна служба пізньоантичного Херсонеса Таврійського в джерелах та історіографії (закінчення) (2012)
Шустова Ю. Э. - Записи о покупке книг в изданиях типографии Львовского братства 1591–1644 гг. из собрания Российской государственной библиотеки (2012)
Головко В. В. - Історія українських фінансово-промислових груп: погляд економістів (2012)
Дук Н. М. - Картографічне моделювання в дослідженні історії митної справи в Україні, Дячок О. О. (2012)
Алексаха А. Г. - Особливості товарообміну в доіндустріальних суспільствах на прикладі Англії XIV–XVIII ст. (2012)
Жиброва Т. В. - Роль воеводы в организации управления таможенными и кабацкими сбора-ми на Юге России в XVII в. (на примере Воронежского уезда) (2012)
Худин К. С. - Закупка Аптекарским приказом ингредиентов и оборудования для приготов-ления лекарственных препаратов (1629–1657 гг.) (по материалам фонда Аптекарского при-каза РГАДА) (2012)
Бирук М. М. - Оподаткування міського та сільського населення Острозької волості в кінці XVII – першій чверті XVIII ст. (2012)
Михайлов А. А. - Руководство таможенного ведомства в России во второй половине XIX – начале ХХ в., Райконен Е. Е. (2012)
Кравцова Е. С. - Особенности функционирования губернских казенных палат в Российской империи в конце XIX – начале ХХ в. (2012)
Сєрова К. Д. - Способи доставки та переміщення товарів внутрішнього споживання в Криму в другій половині XIX – на початку XX ст. (2012)
Журавлёв А. А. - Награждение медалями и орденами лиц купеческого сословия в Россий-ской империи в ХIХ – начале ХХ ст. (2012)
Літвінов В. В. - Проблема захисту економічних інтересів держави в прикордонних регіонах на прикладі російського Далекого Сходу (2012)
Архірейський Д. В. - Очільники загальнорадянського митного відомства у міжвоєнний період: проблема ротації (2012)
Поліщук О. В. - Формування нормативно-правових засад боротьби з контрабандою в Кри-му в умовах переходу до нової економічної політики (1920–1922 рр.) (2012)
Олійник М. П. - Контрабанда і боротьба з нею на Поділлі в роки непу (2012)
Скубій І. В. - Комітети ринкових торговців як інструменти регулювання торгівлі в Харкові в роки непу (2012)
Дмитрієва В. А. - Кризи в Україні: історія цінових коливань 1991–2011 рр. (2012)
Теплицька Г. Й. - Потреби і попит населення як передумова розвитку торгівлі (2012)
Участь представників професорсько-викладацького складу Академії митної служби Украї-ни в V Міжнародному симпозіумі історії бюрократії (О. О. Дячок) (2012)
6-та міжнародна наукова школа-семінар "Історія торгівлі, податків та мита” (О. О. Дячок) (2012)
Успішний захист докторської дисертації О. В. Морозовим (Д. В. Архірейський) (2012)
Відомості про авторів (2012)
Журавльова Ю. О. - Аналіз еволюції поглядів на категорію "благо": від етико-філософського до економічного (2016)
Корчева В. І. - Прогнозування фіскальної ефективності в умовах невизначеності економічного розвитку, Крючкова Н. М. (2016)
Шедяков В. Е. - Эффективное управление сквозь призму создания умной экономики (2016)
Марченко О. І. - Світовий розвиток соціального підприємництва: правовий, нормативний та податковий аспекти, Богдан С. В. (2016)
Новак І. М. - ТНК як сучасний регулятор міжнародного руху капіталу у вітчизняний аграрний сектор (2016)
Ногачевський О. Ф. - Вплив франчайзингу на динаміку розвитку експрес-доставки в Україні (2016)
Перепадя Ф. Л. - Управління витратами на оплату праці персоналу промислових підприємств, Тонких Л. С. (2016)
Татарульєва А. О. - Зарубіжний досвід державного регулювання прямого іноземного інвестування (2016)
Торосян Г. А. - Сільськогосподарська обслуговувальна кооперація як елемент забезпечення продовольчої безпеки країни (2016)
Чайка В. О. - Формування конкурентоспроможності аграрної продукції (2016)
Штулер І. Ю. - Обґрунтування моделі гомеостазу національної економічної системи за умов інноваційного розвитку (2016)
Кузнєцов В. Ю. - Інвестиційне забезпечення енергетичної ефективності поведінки промислового підприємства (2016)
Міщенко В. С. - Методичні підходи до калькуляції собівартості продукції скотарства (2016)
Малярець Л. М. - Удосконалення інструментів оперативного контролінгу діяльності підприємства, Мочона Л. Г. (2016)
Нєнно І. М. - Бізнес-модель розвитку морського торговельного порту (2016)
Новак Н. П. - Особливості, оцінення та діагностика ресурсного потенціалу розвитку органічного агровиробництва (2016)
Обруч Г. В. - Теоретико-методологічні основи розробки концепції національної програми підвищення конкурентоспроможності вагонобудівних підприємств України (2016)
Олійник О. М. - Розвиток стратегічного потенціалу машинобудівних підприємств, Чкан А. С., Данилова Л. В. (2016)
Ситник Й. С. - Оплата праці в Україні та її вплив на інтелектуалізацію економіки і менеджменту (2016)
Снігур Х. А. - Впровадження корпоративних лідерських програм у систему навчання та розвитку персоналу як дієвого інструмента підвищення конкурентоспроможності організації (2016)
Сотник І. М. - Формування стратегії стійкого економічного розвитку молокопереробного підприємства, Мазін Ю. О., Супрун О. В. (2016)
Тарельник Н. В. - Методики оцінки аграрних ризиків у страхових компаніях згідно з міжнародним стандартом ISO 31010 (2016)
Степанова Е. В. - Украинское Причерноморье: проблемы, тенденции и перспективы экономического развития (2016)
Варламова І. С. - Екологічна стійкість: глобальний вимір та національні реалії (2016)
Сало Я. В. - Економічні фактори соціальної стратифікації суспільства (2016)
Пасічний М. Д. - Податкова політика України в сучасних умовах (2016)
Пйонтко Н. Б. - Диспропорційність регіонального розвитку та система її фінансового вирівнювання в Україні (2016)
Примостка О. О. - Банківський нагляд на основі агентно-орієнтованого моделювання, Примостка А. О. (2016)
Собчук С. І. - Бюджетна політика в країнах із розвиненою та трансформаційною економікою (2016)
Степанова Г. М. - Пріоритети державного фінансового регулювання економіки (2016)
Тулай О. І. - Суспільна роль соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (2016)
Цистан І. В. - Врахування засад корпоративної соціальної відповідальності в управлінні інвестиційним потенціалом банків в Україні (2016)
Шульц Е. П. - Фінансові ресурси органів місцевого самоврядування (2016)
Щуревич О. І. - Удосконалення механізму регулювання ліквідності комерційних банків України (2016)
Юркевич О. М. - Розвиток іпотечного кредитування в контексті вдосконалення державної житлової політики (2016)
Ляхович Г. І. - Сучасні проблемні питання організації бухгалтерського аутсорсингу (2016)
Моісеєнко Ю. М. - Методи оцінювання дохідності проектів у сфері нанотехнологій (2016)
Трачева Д. М. - Теоретичні аспекти формування амортизаційної політики підприємства (2016)
Банах О. І. - Теоретичні засади оцінювання продовольчої безпеки як об’єкта статистичного спостереження (2016)
Білецька О. О. - Мовні реалії як вербальне вираження специфічних рис національних культур (2015)
Букарева Т. В. - Художня освіта в контексті дозвілля: український досвід (2015)
Кириленко К. М. - Екологічна проблематика в контексті сучасних культурологічних досліджень (2015)
Марційчук Ю. І. - Візуалізація як варіант образного моделювання україни: пошуковий вектор національно-культурного розвитку (2015)
Оборська С. В. - Особливості стилістики меблів модерну (2015)
Прокопенко Л. І. - Метод анкетування у соціологічних дослідженнях бібліотек України (2015)
Романенко Н. О. - Фронтові бригади українських театрів (1941-1945 рр.) (2015)
Устименко Л. М. - Кроскультурні конфлікти в організації міжнародного туризму, Агеєва С. О. (2015)
Фурдичко А. О. - Пісенна народна культура як засіб збереження національної ідентичності (2015)
Шевченко М. І. - Імперативи культурної політики сучасної України (2015)
Базела Д. Д. - Танцювальні шоу кінця ХХ - початку ХХІ століття (2015)
Вежбовська Л. Р. - Образ "відсутнього" у скульптурі Олександра Архипенка (2015)
Даниленко О. В. - Художня організація готельно-ресторанного середовищ (2015)
Журавльова Т. В. - Мелодрама в сучасному українському кінематографі: питання ідентифікації (2015)
Зінов'єв Р. С. - Дослідження систем запису танцювальних рухів як джерела реставрації pразків хореографії епохи відродження (2015)
Іващенко І. В. - Особливості режисури Л. Сулержицького (на прикладі студій Московського художнього театру) (2015)
Кисельова К. О. - Історіографія питань формоутворення в дизайні костюма (2015)
Короленко Є. О. - Особливості організації театралізованих свят радянського періоду (2015)
Левкович Н. Я. - Корони Тори Галичини XVIII - першої третини ХХ ст.: художні особливості та типологія (2015)
Ненашева О. Ю. - Технологізм у мистецтвознавчих дослідах Іполита Моргілевського (на прикладі Софії Київської) (2015)
Никоненко Р. М. - Природа генезису театральної концепції Фрідріха Ніцше та її вплив на творчість режисерів-реформаторів кінця ХІХ - початку ХХ століття (2015)
Папета С. П. - Літерографія Леоніда Денисенка в контексті розвитку графічних технік у ХХ столітті (2015)
Попова А. Б. - Дослідження проблем музичної риторики в українському музикознавстві (2015)
Рязанцев Л. В. - Синтез звуку і зображення та функції мови у фільмі (2015)
Тодорюк Ю. І. - Творчість Олександра Сегаля на оперно-балетній сцені (2015)
Фадєєва К. В. - Світломузичний синтез у композиторській творчості: аналітичний огляд (2015)
Фока М. В. - Підтекстові смисли в живописі (2015)
Харковина Є. Г. - Художньо-стилістичні особливості орнаментики килимів Полтавщини (2015)
Черевач В. В. - Етапи формування ділового стилю одягу в Україні (2015)
Шеремет В. В. - Діяльність всеукраїнського оркестру робочих металістів м. Миколаєва як явище культури 20-80-х рр. ХХ століття (2015)
Шкляр Н. І. - Робота над голосом як основним інструментом професійної діяльності артиста-вокаліста та актора (2015)
Шмаленко О. О. - Пісня В. Івасюка "Червона Рута": історія створення (2015)
Шмегельська Ю. В. - Тектонічні та біонічні складові дизайну зачіски (2015)
Левківський В. М. - Злиття та поглинання в стратегії зарубіжної експансії ТНК (2016)
Ющенко Н. Л. - Математичні моделі визначення резерву часу для збалансованого розподілу трудових, матеріальних і фінансових ресурсів при модернізації комунальної теплоенергетики України (2016)
Iurchenko M. E. - Assessment of the insurance company with Laplace transform, Yurchenko-Tytarenko A. Yu. (2016)
Виговська В. В. - Економічна раціональність як критерій забезпечення безпеки страхового ринку (2016)
Гвоздецька І. В. - Науково-теоретичні основи дефініції економічний розвиток (2016)
Perminova V. A. - Vocational training of future economists as the potential of the development of the country: problems, solutions, Sikaliuk A. I., Lytvyn S. V. (2016)
Натрошвілі Г. Р. - Розвиток системи вищої освіти України в умовах сучасних соціально-економічних трансформацій (2016)
Захарін С. В. - Формування стратегічних орієнтирів інвестиційного розвитку регіонів (2016)
Бабіна Н. О. - Формування та використання інтелектуального капіталу (2016)
Derii Zh. V - Extended reproduction of human potential in today's environment, Zosymenko T. I., Skyba S. A. (2016)
Бурова Т. А. - Інформаційні основи облікової політики та шляхи їх удосконалення (2016)
Гончар О. І. - Мотиваційні аспекти адаптивного управління потенціалом підприємства (2016)
Gryshova I. U. - Тhe estimation of the enterprise trade name competitiveness, Mityay O. V., Stoyanova - Koval S. S. (2016)
Бондаренко О. С. - Аутсорсинг та рециклінг як елементи механізму управління фінансами промислового підприємства (2016)
Поліщук І. І. - Фактори розвитку маркетингового потенціалу підприємства (2016)
Царенко О. В. - Умови забезпечення керованого впливу міжнародних стандартів аудиту на ефективність діяльності малого бізнесу в регіонах України, Кармазіна Н. В. (2016)
Гончар М. В. - Обґрунтування структуризації ресурсного потенціалу підприємства (2016)
Abakumenko O. V. - The conceptualization of the theory of business cycles in the context of the Austrian school of economics, Zabashtanskyi M. M., Rohovyi A. V. (2016)
Онишко C. В. - Фінансовий ринок в системі джерел фінансового забезпечення інноваційно-орієнтованого розвитку України, Онишко С. В. (2016)
Селіверстова Л. С. - Формування оптимального портфелю фінансових інвестицій корпорації (2016)
Шкарлет С. М. - Сутність контролінгової інформації та основні вимоги до її формування, Дубина М. В., Тунік М. В. (2016)
Krasnorutskyi O. O. - Methodological foundations of economic estimation of agricultural enterprises production capacity, Rudenko S. V. (2016)
Garafonova O. I. - Сhanges in the enterprise: genesis approach to the definition and classification (2016)
Іванова Л. Б. - Аналіз проблем нереального банкрутства в Україні - законодавчий аспект (2016)
Ковалів В. М. - Ергономіка управлінських технологій (2016)
Куліш Д. В. - Необхідність бюджетування на підприємстві агропромислового комплексу (2016)
Ульченко Д. О. - Реінжиніринг бізнес-процесів в контексті розвитку процесу реструктуризації підприємства (2016)
Сагальчик Я. - К 90-летнему юбилею профессора Леонида Самойловича Гиттика (2016)
Макаренко М.В. - Життєвий і творчий шлях Володимира Сергійовича Лизогуба (2016)
Фіщук О. - Загальна організація та мерність квітки Однодольних у зв’язку із систематикою (2016)
Голуб В. - Еколого-фізіологічна та фітопатологічна оцінка рослинного покриву м. Ковеля в умовах урбанізації, Голуб С. (2016)
Швець І. - Насіннєва продуктивність рослин Darmera peltata (Torr. ex Benth.) Voss (Saxifragaceae) в умовах міста Києва, Колесніченко О. (2016)
Власенко А. - Оцінка декоративності дендросозоекзотів ex situ Степу України (2016)
Сергєєва Л. - Стійкість до модельованого водного стресу R2 рослин тютюну, отриманих у результаті клітинної селекції з іонами важких металів, Броннікова Л. (2016)
Марія Г. - Медоносні рослини дендрофлори Чернелицького лісництва: аналіз та охорона (Прут-Дністровське межиріччя) (2016)
Кузярін О. - Лучна рослинність Шацького Поозер’я, Ірина К., Коцун Л. (2016)
Клименко Г. - Репродукція як один із факторів стійкості популяцій рідкісних видів рослин, Коваленко І. (2016)
Скоропляс І. - Живцювання троянд на різних субстратах в умовах Кременецького ботанічного саду (2016)
Савоськіна А. - Біоморфологічна та екологічна структура екзотичної дендросозофлори штучних заповідних парків Українського Полісся (2016)
Кубінська Л. - Окремі аспекти інтродукції Scutellaria baicalensis Georgi. в умовах Кременецького горбогір’я, Мельничук О., Гордійчук А. (2016)
Скакальська О. - Хорологія та особливості зростання Рinguicula vulgaris L. у межах території Бродівського району (с. Батьків, Львівська обл.), Володимир Б. (2016)
Стасюк М. - Історія вивчення адвентивної фракції флори Волинської височини, Лико С. (2016)
Шерстюк M. - Морфометричні ознаки Oxycoccus palustris Pers. у болотних та лісоболотних фітоценозах Українського Полісся (2016)
Холодков О. - Історія фітопопуляційних досліджень у широколистяних лісах Сумського геоботанічного округу (2016)
Попович С. - Становлення проектованого Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника (2016)
Ясенчук Н. - Вплив інтенсивних технологій на агроекологічний стан ґрунтів Волині, Зінчук М. (2016)
Стець Г. - Біоіндикаційне картографування техногенно трансформованих територій м. Києва, Волошина Н. (2016)
Шевчук М. - Природно-ресурсний потенціал озерних екосистем Турійського району Волинської області, Сергушко О. (2016)
Задорожна Г. - Екологічний аспект просторової неоднорідності едафотопів техногенного походження (2016)
Людмила Г. - Біотопічний розподіл водних черевоногих молюсків витоків річки Луга, Теплюк В. (2016)
Бусленко Л. - Структура популяцій люмбрицид (Oligochaeta, Lumbricidae) у біогеоценозах горбогір’я Вороняків, Сидорчук П. (2016)
Бєдункова О. - Генотоксичний моніторинг річки Стир у межах Рівненської області (2016)
Теплюк А. - Історія вивчення мошок Українських Карпат (2016)
Горна О. - Дія больового стресу на поведінкові реакції у тварин із різним профілем моторної асиметрії, Станішевська Т. (2016)
Соколенко В. - Значення генетичних систем AB0, Rh та Hp у стрес-індукованій імунореактивності мешканців територій, забруднених радіонуклідами (2016)
Добростан О. - Адаптаційні реакції організму студенток із різною масою тіла в динаміці першого року навчання, Плиска О., Філімонова Н. (2016)
Иванченко Е. - Предваряющие изменения тонической ЭМГ-активности камбаловидной мышцы при произвольных движениях контралатерального голеностопного сустава (2016)
Фіщенко Я. - Вплив лонгідази на індукований епідуральний фіброз спинного мозку, Заводовський Д., Мотузюк О., Матвієнко Т., Ноздренко Д., Мельничук В., Дубнік О. (2016)
Комшук Т. - Шлуночкова система головного мозку в постнатальному онтогенезі в чоловіків (2016)
Romaniuk A. - Special Aspects of Heart Rate Variability in Track and Field Athletes and Players (2016)
Киричук О. - Механічні особливості апарату вентиляції легень та основні гемодинамічні показники серед молодших школярів, які займаються футболом, і нетренованих хлопчиків (2016)
Лановенко О. - Динаміка поширеності вродженої патології немовлят в умовах зміни окремих параметрів генетико-демографічної структури міської популяції, Вучкан К. (2016)
Журавльов О. - Особливості реакцій серцево-судинної системи на дію іонізуючого випромінювання, Швайко С., Дмитроца О., Бурбан Л. (2016)
Боровець О. - Жовчносекреторна функція печінки самок щурів в умовах блокади естрогенових рецепторів тамоксифеном, Бенедь В., Решетнік Є., Весельський С., Макарчук М. (2016)
Гарапко Т. В. - Структурна реорганізація мозкової речовини часточок тимуса щурів при дії налбуфіну, Головацький А. С., Волков К. С., Небесна З. Н., Крамар C. Б. (2016)
Бабчак М. - Гострі гіперглікемічні синдроми при цукровому діабеті: причини, особливості клініки, діагностики та лікування в умовах стаціонару, Корсак Ю. В. (2016)
Вірстюк Н. Г. - Особливості складу жовчі у хворих на хронічний некаменевий холецистит на тлі неалкогольної жирової хвороби печінки, Вацеба Б. Р., Сенютович Н. Р. (2016)
Вдовиченко В. І. - Метацетиновий тест в оцінці антитоксичної функції печінки у пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу та артеріальною гіпертензією, Кульчицький В. В. (2016)
Кияк Г. Ю. - Варіабельність серцевого ритму у пацієнтів із гострим коронарним синдромом та коморбідним цукровим діабетом другого типу, Скибчик В. А., Черняга-Ройко У. П., Сороківський М. С. (2016)
Устич О. В. - Особливості перебігу ішемічної хвороби серця у пацієнтів з інтактними та малозміненими вінцевими артеріями в коморбідному поєднанні із цукровим діабетом другого типу в жителів закарпатської області, які проживають у гірських та рівнинних місцевостях, Рішко М. В. (2016)
Бенедикт В. В. - Синдром ентеральної недостатності у хворих на гостру непрохідність тонкої кишки. деякі методи діагностики та лікування (2016)
Бойко В. В. - Антикоагулянтна терапія при тромбоемболічних станах у хворих із високим ризиком кровотечі, Прасол В. О., Тарабан І. А., Болдіжар П. О., Іванчов П. В., Корсак В. В., Оклей Д. В. (2016)
Бойко В. В. - Особливості хірургічного лікування онкохворих із супутнім тромбозом глибоких вен нижніх кінцівок, Прасол В. О., Тарабан І. А., Болдіжар П. О., Іванчов П. В., Оклей Д. В., Пуляєва І. С. (2016)
Воронич М. В. - Хірургічне лікування трофічних виразок венозної етіології, Воронич В. М., Добош В. М., Тернущак М. М., Донченко О. С. (2016)
Гончар М. Г. - Моніторинг хірургічної тактики при гострих порушеннях брижового кровоплину, Кучірка Я. М., Чурпій І. К., Богуш А. Є. (2016)
Горбунов А. А. - Інтенсифікація процесів ліпопероксидації як один із провідних патогенетичних механізмів ускладнень у хворих на хронічний панкреатит: залученням до патологічного процесу еритроцитів (2016)
Гощинський В. Б. - Значення ендотеліальної дисфункції у післяопераційному рецидиві варикозної хвороби нижніх кінцівок та її корекція, Кохан Р. С. (2016)
Дзюбановський І. Я. - Особливості сонографічних змін при варикозній хворобі вен нижніх кінцівок, асоційованій із недиференційованою дисплазією сполучної тканини, Продан А. М. (2016)
Дронов О. І. - Особливості прогнозування та профілактики гострої пострезекційної печінкової недостатності при резекції печінки, Ковальська І. О., Бакунець Ю. П., Бакунець Ю. П. (2016)
Запорожченко Б. С. - Порівняльна оцінка різних методів накладання панкреатодигестивних анастомозів при виконанні панкреатодуоденальної резекції, Муравйов П. Т., Горбунов А. А., Бородаєв І. Є., Колодій В. В., Кірпічнікова Є. П., Шевченко В. Г., Бондарец Д. А. (2016)
Кондратенко П. Г. - Мініінвазивні хірургічні втручання при гострому панкреатиті: показання до застосування, Конькова М. В., Самойленко Г. Є., Розенко О. В., Синєпупов Д. Н., Жаріков С. О., Гмошинський Н. В., Кондратенко А. П. (2016)
Кондратенко П. Г. - Аналіз результатів хірургічного лікування небіліарного некротичного панкреатиту, ускладненого флегмоною заочеревинної клітковини, Розенко О. В., Синепупов Д. Н., Сорокін М. Н. (2016)
Кополовець І. І. - Поєднане атеросклеротичне ураження сонних артерій та інших судинних басейнів: черевний відділ аорти, клубові артерії та судини нижніх кінцівок, Berek P., Sihotsky V., Kubikova M., Torma N., Štefanič P., Frankovičova M. (2016)
Копчак В. М. - Сучасні принципи діагностики та лікування псевдокіст підшлункової залози, ускладнених кровотечею в порожнину псевдокісти, Копчак К. В., Кондратюк В. А., Хомяк І. В., Дувалко О. В., Перерва Л. О., Андронік С.В. (2016)
Корсак В. В. - Хірургічне лікування критичної ішемії нижніх кінцівок із використанням методів поєднаної прямої та непрямої реваскуляризації, Русин В. В., Пекарь М. І., Горленко Ф. В., Машура В. В., Лангазо О. В. (2016)
Костів С. Я. - Модифікована система тромбопрофілактики в умовах хірургічного стресу, Венгер І. К., Шкробот Л. В., Ненашко І. А. (2016)
Лисюк Ю. С. - Псевдомембранозний коліт: мультидисциплінарний принцип профілактики, діагностики та лікувальної тактики, Андрющенко В. П., Когут Л. М., Гірняк О. Т., Лисюк І. С. (2016)
Пасічник О. В. - Особливості гістоструктури ран у хворих на ішемічну та нейропатичну форми синдрому діабетичної стопи на фоні гнійних ускладнень (2016)
Підгірний Б. Я. - Функціональний стан тромбоцитів у хворих із гострим панкреатитом (2016)
Пиптюк О. В. - Сучасний підхід до профілактики і лікування хвороби зрощень очеревини, Телемуха С. Б. (2016)
Русин В. І. - Результати діагностики та хірургічного лікування варикотромбофлебіту у хворих із хронічною венозною недостатністю в стадії декомпенсації, Корсак В. В., Русин В. В., Калинич С. С., Кочмарь О. М., Носенко О. А. (2016)
Русин В. І. - Можливості використання дихальних тестів у хворих на псевдокістозний панкреатит, Сірчак Є. С., Філіп С. С., Курчак Н. Ю., Серветник П. Ф. (2016)
Русин В. І. - Перебіг хронічного панкреатиту, ускладненого псевдоаневризмами панкреатодуоденальної зони, Філіп С. С., Сірчак Є. С., Русин В. В., Серветник П. Ф. (2016)
Сипливий В. О. - Парапанкреатит: особливості перебігу та критерії прогнозу, Робак В. І., Курбатов В. О., Євтушенко О. В., Драна Л. О. (2016)
Скумс А. В. - Мультидисциплінарний підхід у хірургічному лікуванні вогнищевої патології надниркових залоз, Гулько О. М., Кондратюк В. А., Симонов О. М. (2016)
Torma N. - Сучасний підхід до лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок при хронічній венозній недостатності, Кополовець І., Lackova V., Tormova Z., Кополовець Г., Frankovičova M. (2016)
Федорків М. Б. - Роль абдомінального компартмент-синдрому у розвитку та перебігу легеневих ускладнень при гострому панкреатиті тяжкого ступеня (2016)
Хворостов Є. Д. - Міждисциплінарний підхід до діагностики та мініінвазивної хірургічної корекції синдрому Міріззі, Гриньов Р. М., Бичков С. О., Цівенко О. І., Куценко Д. П. (2016)
Шаповал С. Д. - Зміни цитокінового статусу у хворих на ускладнений синдром діабетичної стопи та при розвитку сепсису, Трибушний О. В., Савон І. Л., Воронцова Л. Л. (2016)
Матвійків Т. І. - Показники стану пародонта у хворих на хронічний генералізований пародонтит на тлі антибіотикотерапії супутніх захворювань при лікуванні запропонованими способами (2016)
Шаповал О. С. - Терапевтичні стратегії у жінок репродуктивного віку при ендометріоїдній хворобі (2016)
Пічкар Й. І. - Ендокринологічна служба в Закарпатській області: історія розвитку, сучасний стан та перспективи, Олексик О. Т. (2016)
Назустріч VIIІ Національному з’їзду фармацевтів України (2016)
Zupanets I. A. - Proteflazid®: clinical and economic substantiation for use in therapy of herpes infection, Sakharova Т. S. (2016)
Пахарина С. В. - Система этической экспертизы биомедицинских исследований в Литовской Республике: структура, особенности функционирования, пути развития, Доброва В. Е. (2016)
Зупанець І. А. - Атеросклероз: лікувально-профілактичні можливості фітозасобів, Таттіс А., Шебеко С. К., Отрішко І. А., Шаламай А. С., Добровольний О. О. (2016)
Golovenko M. Ya. - Metadoxine regulation of elimination of ethanol and its metabolites from the rat’s body, Karpova O. V., Borisyuk I. Yu. (2016)
Orlova V. О. - The study of the antigoitrogenic effect of the extract from laminaria on the model of mercazolilum-induced hypothyroidism, Kravchenko V. М., Scherbak О. А., Georgiyants V. А., Vladymyrova І. М. (2016)
Shebeko S. K. - The study of effects of "Chondrolife” combined cream-gel in the spontaneous pain sensitivity experiment, Zimin S. M. (2016)
Ткаченко К. М. - Вплив композиції на основі комбінації доксицикліну гідрохлориду та глюкозаміну гідрохлориду на імуноферментні показники щурів з колаген-індукованим артритом, Отрішко І. А., Шебеко С. К. (2016)
Жулай Т. С. - Дослідження дозозалежності церебропротекторного ефекту препарату "Капікор" за умов експерименту, Шебеко С. К. (2016)
Калько К. О. - Особливості циркадіанної динаміки вуглеводного обміну та активності маркерів цитолізу у щурів, Міщенко О. Я., Кононенко А. В., Горбач Т. В., Юдкевич Т. К., Дроговоз С. М. (2016)
Тikhonov О. І. - Creation of pharmaceutical compositions with the antifungal, antimicrobial and keratolytic activity, Frolova О. E., Shpychak О. S. (2016)
Капуш А. В. - Мовна ситуація в Європі в умовах домінуючого впливу англійської мови (на прикладі німецької мови) (2016)
Катиш Т. В. - Синонімія в термінології інформаційної безпеки та сучасних мережевих технологій (2016)
Коваль О. П. - Методологічні засади дослідження терміна тенісу (2016)
Колісниченко Т. В. - Ойконіми в агломовній картині світу (2016)
Колосова С. О. - Формування англійської термінології індустрії моди, Радецька С. В. (2016)
Koryagіna A. - Educational Factor in Pronunciation (By The Example of German Officials’ Speech) (2016)
Котвицька В. А. - Тематична класифікація прямих лексичних запозичень з англійської у сучасній німецькій мові (2016)
Кузнєцова І. В. - Семантична трансформація англійських термінів ландшафтного дизайну (2016)
Куликовская Н. И. - К вопросу о лингвистическом осмыслении тела сквозь призму категории условности (на материале фразеологических единиц немецкого языка с соматическим компонентом) (2016)
Курагіна Л. П. - Табу як лінгвістичне явище (на прикладі німецької лінгвокультури) (2016)
Курченко Л. М. - Мовний конфлікт та ідентичність у контексті мовної політики України і Єропейського Союзу (2016)
Макєдонова О. Д. - Механізми творення оказіоналізмів у сучасних англомовних рекламних текстах (2016)
Морева Г. Г. - Лингводидактический потенциал аппроксимативной лексики (на материале французского языка) (2016)
Оніщенко Ю. О. - Класифікація турецьких фразеологізмів за їх функціонально-стилістичними характеристиками (на матеріалі статей сучасних періодичних видань) (2016)
Орел І. І. - Розширення як один із шляхів семантичного розвитку ФО-стереотипів (2016)
Пономарьова О. А. - Оцінні асоціації фразеологічних компонентів-найменувань людей за родом занять (2016)
Романова Н. В. - Семантика індивідуально-авторських новотворів оповідань Г. Воманн "Eine souveräne Frau” (2016)
Сіденко Н. Г. - Ознака роздільнооформленості у системі оказіональних перетворювань фразеологізмів (на матеріалі англомовної "жовтої” преси) (2016)
Самойленко О. В. - Структурні особливості квазікомпозитів англійської мови (2016)
Удяк Г. І. - Англомовна ідіоматика любовного змісту (2016)
Четова Н. Й. - Внутpiшнi систeмнi зв’язки лeксикo-сeмaнтичнoгo пoля "the imaginary / уявнe" у творах Дж. Р. Р. Толкіна (2016)
Шведова М. А. - "Толковый словарь русского языка” под редакцией Д. Н. Ушакова как этап развития русской языковой нормы (2016)
Шийка С. В. - Ідея добра в мікротопонімії Рівненщини (2016)
Лазебна О. А. - Соціально-стилістичний аспект дослідження (діє)прислівників оцінки у сполученні з дієсловом wirken у сучасній німецькій мові Німеччини та Австрії (2016)
Лисак Л. К. - Дієприслівникові конструкції в епістолярному підстилі розмовно-побутового мовлення (2016)
Mykhaylenko V. V. - Discourse Particle in SL and TL Compared (2016)
Москвичёва О. А. - Особенности функционирования метаморфозы в английских поэтических текстах XIX-XX веков (2016)
Стасюк О. С. - Особовий займенник "wir” як маркер належності до соціальних груп (на матеріалі парламентських промов канцлера ФРН Ангели Меркель) (2016)
Туришева О. О. - Частини мови в аспекті функціональної граматики (2016)
Шундель Т. О. - Семантинчні модифікації складнопідрядних речень синкретичної природи з підрядною частиною причинних та підметових відношень (2016)
Гармаш О. Л. - Вербалізація англомовних техноцентричних лексикалізованих концептів, утворених за метакогнітивним механізмом афіксації (2016)
Краснопольська Н. Л. - Номінаційний потенціал синтаксичної деривації у формуванні української термінології менеджменту (2016)
Кудрявцева Н. С. - Лінгвістична відносність у зоровій перцепції: колір, Пишна В. О., Берченко Ю. О., Свідерська Ю. Ю. (2016)
Лисецька Н. Г. - Концепт "Europa" у німецькій лінгвокультурі (2016)
Макарук Л. Л. - Новітні лінгвістичні галузі дослідження невербальних усних та невербальних писемних засобів інтеракції (2016)
Просяннікова Я. М. - Індексальна експлікація концепту час у художньому порівнянні (2016)
Стрельченко К. С. - Концептуальний простір таємниця в контексті міждисциплінарних студій (2016)
Червінко Є. О. - Оцінна категоризація інтелектуальних здібностей людини в англомовній прецедентології: лінгвокогнітивний вимір (2016)
Чумак Л. М. - Лінгвокогнітивні процеси творення англомовних інновацій як спосіб структурування дійсності (2016)
Bezzubova O. O. - Einblick in die Untersuchung der deutschsprachigen Twitter-Kommunikation (2016)
Жужгина-Аллахвердян Т. Н. - Библейские онимы в романтическом дискурсе: особенности функционирования (2016)
Барабаш О. І. - Лінгвістичні особливості текстів німецької політичної реклами, Подвойська О. В. (2016)
Гуменюк Н. Г. - Особливості англомовного дискурсу П. Порошенка (на матеріалі звернення до конгресу США від 23.12.15 р.) (2016)
Савчук Р. І. - Семіотика творення можливих світів у наративному просторі художнього тексту: (теоретичний аспект) (2016)
Самойлова І. В. - Лексичні особливості політичних промов, Подвойська О. В. (2016)
Семенюк Т. П. - Особливості функціонування піктографічних та ідеографічних засобів у німецькомовних рекламних текстах (2016)
Солдатова С. М. - Відтворення нових українських суспільно- політичних реалій у німецькомовному політичному дискурсі (2016)
Ткачук Н. О. - Особливості функціонування рекламного дискурсу, орієнтованого на молодіжну цільову аудиторію (2016)
Цимбалиста О. А. - Функції спілкування учасників комунікативного процесу (2016)
Наші автори (2016)
Правила оформлення статей до збірника "Наукові записки" (2016)
Шевченко А. И. - Факторы химиорезистентности при немелкоклеточном раке лёгкого, Колесник А. П., Каджоян А. В., Кузьменко В. А. (2016)
Kolesnyk Yu. M. - Current methods of the modeling of experimental diabetes mellitus type 2: a literature review, Ivanenko T. V., Abramov A. V., Kuzo N. V. (2016)
Хара М. Р. - Статеві особливості реакції вегетативної нервової системи старих щурів на розвиток некротичного процесу в серці на тлі мелатоніну, Гевик З. С. (2016)
Abramova T. V. - The distribution of the islets of Langerhans in pancreas of euglycemic spontaneously hypertensive rats (2016)
Туманский В. А. - Сравнительная иммуногистохимическая характеристика экспрессии рецепторов эстрогена-α и прогестерона, р16 и р53, Ki-67 и каспазы 3 в инвазивной эндометриоидной аденокарциноме тела матки и в пролиферативном эндометрии, Чепец А. В. (2016)
Москаленко Р. А. - Папілярний рак щитоподібної залози з біомінералізацією: клініко-морфологічні особливості, Романюк А. М., Рєзнік А. В., Курочкін А. В., Піддубний А. М., Лукаш В. А. (2016)
Кузык Ю. И. - Использование матриксной металлопротеиназы-9 (MMП-9) и её тканевого ингибитора (TИMП-1) в патоморфологической диагностике каротидной патологии: анализ научной литературы и собственные наблюдения (2016)
Потапов О. О. - Зміни загальномозкової симптоматики у хворих із черепно-мозковою травмою залежно від -675 4G/5G поліморфізму гена інгібітора активатора плазміногена 1 типу, Кмита О. П. (2016)
Зябліцев С. В. - Динаміка вмісту нейроспецифічних білків та їх утворення при експериментальній черепно-мозковій травмі, Юзьків Я. С., Дядик О. О. (2016)
Михалюк Є. Л. - Вплив цілорічних тренувань на стан серцево-судинної, автономної нервової системи та фізичної працездатності у жінок-бігунів на 400 метрів, Діденко М. В., Малахова С. М. (2016)
Задорожна Т. Д. - Імуногістохімічні особливості експресії прогестеронових рецепторів плацентарного бар’єра в жінок із багатоплідною вагітністю, що зумовлена ДРТ, Венцківський Б. М., Килихевич С. М., Поладич І. В. (2016)
Ясінський Р. М. - Оцінювання факторів ризику прогресування захворювання у ВІЛ-інфікованих хворих на рецидиви туберкульозу легень (2016)
Макуріна Г. І. - Стан епідермісу та епідермально-дермального з’єднання шкіри хворих на псоріаз і гіпертонічну хворобу (2016)
Аббуд Аймен - Взаємозалежність показників нейрогуморальної регуляції та стану вегетативної нервової системи у хворих на псоріаз залежно від статі хворих (2016)
10 березня 2016 року – ювілей видатного клінічного патолога Дмитра Деонисовича Зербіно! (2016)
11 апреля 2016 г. - 75 лет со дня рождения и 50 лет врачебной и научно-педагогической деятельности доцента кафедры патологической анатомии и судебной медицины Запорожского государственного медицинского университета Тамары Николаевны Никоненко! (2016)
Содержание (2015)
Дунаев Д. В. - Анализ математических моделей оценки надежности ракетной техники при экспериментальной отработке, Кривобоков Л. В. (2015)
Бондарь М. А. - К вопросу определения значения негерметичности агрегатов автоматики летательных аппаратов, Порубаймех В. И., Дуплищева О. М., Фахрудинов А. А., Шевченко С. С. (2015)
Тихий В. Г. - Теплозащитные конструкции возвращаемых космических аппаратов с корпусами из неметаллических материалов, Гусев В. В., Потапов А. М., Шевцов Е. И., Гусарова И. А., Манько Т. А. (2015)
Олейник В. П. - Статические характеристики газового привода со струйным двигателем, Еланский Ю. А., Коваленко В. Н., Калугер Л. Г., Внуков Е. В. (2015)
Хорошилов В. С. - О показателях динамических характеристик для анализа долговечности зубчатых механизмов автоматических орбитальных станций, Шатихин В. Е., Геленко А. Е., Балашов В. Н., Маслей Д. В., Романюк А. Ф. (2015)
Ильенко П. В. - Обеспечение заданной скорости спада давления в зоне космического аппарата ракеты-носителя "Днепр", Чигринец Л. Г., Семененко П. В., Король Т. В. (2015)
Гомозов А. В. - Радиотехническая система беспроводного энергоснабжения беспилотных летательных аппаратов, Грецких Д. В., Цикаловский Н.М., Шарапова Е. В. (2015)
Скоков А. И. - Технологические аспекты создания рукавов стыковки систем термостатирования ракет-носителей, Каплун С. В., Богуцкая Е. А., Хорольский М. С., Бигун С. А. (2015)
Цыганов В. Н. - Распределение воздушного потока системы термостатирования по отсекам РН "Циклон-4", Лисаченко П. А. (2015)
Сокол Г. И. - Перспективы использования космических аппаратов в системе "космическая погода, климат, биосфера и инфразвук" (2015)
Семененко В. П. - Исследование нагруженности силовых элементов тонкостенной конструкции при локальном взаимодействии с опорными основаниями (2015)
Компаниец Э. П. - Построение траекторий ракет-носителей космических аппаратов, Дронь Н. М., Баранов Е. Ю., Литвин Н. Г. (2015)
Наши авторы (2015)
Содержание (2015)
Уважаемые читатели! (2015)
Меланченко А.Г. - Уточнение взаимного положения внутренних координатных систем спутников дистанционного зондирования Земли в полете, Пятак И.А., Хорошилов В.С. (2015)
Вайсеро М. В. - Космический аппарат "Січ-2" как платформа для отработки новых космических технологий , Гладилин В. С., Кавун В. В., Москалев С. И. (2015)
Борщева Г. А. - Структура и основные характеристики космической системы "Січ-2", Маслей В. Н., Шовкопляс Ю. А., Ярмольчук Е. Д. (2015)
Вайсеро М. В. - Конструктивные особенности платформы малого космического аппарата "Січ-перспектива", Добрушина М. Г., Кавун В. В., Маслей В. Н., Москалев С. И., Шовкопляс Ю. А., Щудро А. П. (2015)
Меланченко А. Г. - Пульты управления испытаниями КА: эволюция инженерных решений, Лелюк Н. Ф., Маркош Е. В. (2015)
Добрушина М. Г. - Обзор терморазмеростабильных конструкций космических аппаратов, Кавун В. В., Москалев С. И., Щудро А. П. (2015)
Москалев С. И. - Сравнение результатов расчета поля температур конструкции из полимерного композиционного материала с экспериментальными данными, Петров Ю. В., Захаров В. В., Цегельник Ю. В., Кокорудз О. О. (2015)
Щудро А. П. - Сверхлегкие панели солнечных батарей , Добрушина М. Г., Кулик А. С. (2015)
Компаниец Э. П. - Построение экстремальной траектории ракеты-носителя космических летательных аппаратов, Дронь Н. М., Баранов Е. Ю., Литвин Н. Г. (2015)
Валивахин С. А. - Опыт применения струйных усилителей в агрегатах регулирования ЖРД, Корбанюк С. Р. (2015)
Приходько А. А. - Применение численного моделирования для определения аэродинамических характеристик летательных аппаратов, транспортных средств и ветроэнергетических установок, Арсенюк М. С., Полуботок М. А. (2015)
Савчук В. Н. - Генерирование низкочастотных гармоник как спектральных составляющих последовательности акустических импульсов, Савчук Т. Л., Сокол Г. И., Левченко Я. Д. (2015)
Наши авторы (2015)
Барнич М. М. - Акторське вираження ролі в театрі та кіно (2014)
Безпалько С. В. - Регіональний орнамент у дизайні одягу (2014)
Варивончик А. В. - Про виробничу природу мистецтва (2014)
Таран К. М. - Фортепіанна музика для дітей у творчості українських композиторів (2014)
Дегтяр Д. О. - Балет "Лілея" Галини Березової 1940 року у світлі тогочасної преси (2014)
Зеленюк Г. А. - Сучасні тенденції у культурному дозвіллі етнографічних парків Києва (2014)
Карабаська Л. Г. - Хорове мистецтво України: генезис, концептуальні принципи (ХІ-ХІХ ст.) (2014)
Лотиш Л. О. - Аналіз публікацій і відгуків про творчість Сергія Олексійовича Григор'єва (2014)
Маслов-Лисичкін А. О. - Витоки сучасного каскадерського мистецтва і творчість перших акторів-каскадерів німого кіно (2014)
Магола О. О. - Аматорська музично-театральна культура України: Історіографія дослідження (2014)
Образ В. Ф. - Тарас Шевченко та його герої у режисерській творчості Івана Кавалерідзе (2014)
Смоляр О. В. - Роль монументально-декоративного мистецтва в історичній періодизації дизайну інтер'єрів готелів України (2014)
Совгира Т. І. - Феномен "телеестрада" у дзеркалі мистецької критики (2014)
Фадєєва К. В. - Кібернетичні підходи в теоретичному музикознавстві: аналітичний огляд (2014)
Фінгер О. М. - Вивчення російської народної пісенності в Україні як мистецтвознавча проблема (2014)
Харковина Є. Г. - Формування мистецтва килимарства на теренах України (2014)
Шандренко О. М. - Біонічний дизайн в контексті сучасних наукових досліджень, Кіріллова А. В. (2014)
Шимчик З. М. - Сучасний стан і перспективи розвитку пісенної творчості в контексті музичної культури України (2014)
Шнуренко Т. В. - Дослідження традиційної сорочки карпатського регіону на сторінках журналу "Народна творчість та етнографія" (2014)
Шумакова С. М. - Сучасне циркове мистецтво: актуальна проблематика діалогової взаємодії (2014)
Юдова-Романова К. В. - Диференціація тематичних балів (2014)
Бігус О. О. - Сучасний танець у Литві: історія становлення та розвитку (2014)
Варивода А. Г. - Тема страстей христових в українському церковному гаптуванні XVII ст. (за матеріалами колекції національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника) (2014)
Вежбовська Л. Р. - Новий фігуратив Казимира Малевича: присутність відсутнього (2014)
Вєтринська А. В. - Стилі в сучасній європейській програмі стандартизованих бальних танців (2014)
Гамалія К. М. - Розвиток знань за часів античності: наука і техніка давнього Риму (2014)
Гріньє Т. Б. - Музична ексцентрика на естраді та у цирку (2014)
Іванов О. К. - На шляху пізнання південноукраїнського музичного фольклору (науково-дослідницькі здобутки О. П. Макаренка) (2014)
Каравацька Л. І. - Майстер оперного хору: стильові риси творчості Л. М. Венедиктова (2014)
Компанєєтс М. О. - Художньо-комунікативні особливості веб-сайту (2014)
Мемарне М. В. - Творчі здобутки П'єра Кардена в контексті модних інновацій (2014)
Ніколаєва Т. О. - Етапи в творчості дореволюційногоперіоду українського художника і графіка І. К. Дряпаченка (2014)
Назаркевич Є. П. - Передумови виникнення стереоскопії та стереоскопічного живопису (2014)
Руденко Я. В. - Творчість Раїси Кириченко як унікальна форма українського мистецтва (2014)
Синько Г. П. - Драматургія Івана Кавалерідзе в контексті розвитку театру в Україні другої половини XX ст. (2014)
Совгиря Т. І. - Феномен "Телеестрада" у дзеркалі мистецької критики (2014)
Татаренко М. Г. - Традиції у постмодерній творчості І. Кіліана (2014)
Фінгер О. М. - Українська пісенна творчість 30-х рр. XX ст. (2014)
Рожков А. О. - Формування продуктивності колоса рослин пшениці озимої залежно від строку сівби та норми висіву, Бобро М. А., Рижик Т. В. (2016)
Примак І. Д. - Cтруктурний стан і будова орного шару чорнозему типового за різних систем основного обробітку і удобрення в спеціалізованій зернопросапній сівозміні Центрального Лісостепу України, Панченко О. Б. (2016)
Маренич М. М. - Посівні властивості насіння сільськогосподарських культур залежно від застосування стимуляторів росту, Юрченко С. О. (2016)
Скрипніченко С. В. - Трансформація торфовищ у процесі осушення та довготривалого сільськогосподарського використання, Коцюба І. Г. (2016)
Харченко Ю. В. - Біологічна і господарська оцінка нових зразків цукрової кукурудзи на Устимівській дослідній станції рослинництва, Харченко Л. Я., Клімова О. Є. (2016)
Кулик М. І. - Урожайність сортів проса прутоподібного п’ятого року веґетації залежно від біометричних показників рослин (2016)
Марченко А. Б. - Декоративні квіткові рослини в структурі урбофлори Лісостепу України (2016)
Бердник В. П. - Результати випробування на курчатах-бройлерах препаратів, виготовлених на основі розчину полтавського бішофіту. Повідомлення 1. Результати клінічних та деяких фізіологічних дослджень, Бублик О. О., Бердник І. Ю., Щербак В. І., Марченко Т. М., Сугак О. В. (2016)
Шатохін П. П. - Вплив ацетилсаліцилової кислоти на стан гепатоцитів поросят за гастроентериту, Кравченко С. О., Канівець Н. С., Каришева Л. П. (2016)
Писаренко В. П. - Впровадження партисипативного бюджету (2016)
Карпенко Н. Г. - Основні вимоги формування податкової звітності бюджетними установами (2016)
Компанієць В. О. - Економічна ефективність застосування способів основного обробітку ґрунту в технології вирощування соняшнику, Кулик А. О., Кохан А. В. (2016)
Костенко О. М. - Синтез оптимальних комбінаторних планів багатофакторного експерименту (2016)
Горик О. В. - Вибір оптимальних параметрів технології дробеструменевої обробки внутрішніх поверхонь великогабаритних елементів автомобільної техніки, Брикун О. М., Черняк Р. Є. (2016)
Дмитриков В. П. - Модифікована технологічна лінія виробництва експандованих омбікормів, Назаренко О. О., Запорожець М. І. (2016)
Стороженко Д. О. - Вплив катіону лужного металу на утворення подвійних солей у системах (при 25–100 °С), Бунякіна Н. В., Дрючко О. Г., Іваницька І. О., Гринчишин Н. М. (2016)
Кузнецова Т. Ю. - Дослідження ультразвукового способу нанесення емітера на електроди газорозрядних ламп, Ківа О. В., Грибініченко В. В. (2016)
Приходько Р. П. - Температурно-часовий підхід для оцінки довговічності відповідальних елементів конструкцій (2016)
Степова О. В. - Оцінка біогенного забруднення поверхневих водойм Полтавської області, Рома В. В. (2016)
Папка О. С. - Ієрархічний аналіз ефективності систем обробітку ґрунту як агротехнологічного методу знищення бур’янів та ваточника сирійського (Asclepias syriaca L.) (2016)
Вінцковська Ю. Ю. - Вплив позакореневої обробки насаджень яблуні (malus domestica borkh.) біопрепаратами на формування показників якості плодів (2016)
Ганаба Д. В. - Інтенсивність транспірації деревних рослин у період посухи у різних екологічних зонах міста Хмельницького (2016)
Манойло Ю. Б. - Ефективність сучасних препаратів за спонтанного езофагостомозу свиней (2016)
Ковнір Д. А. - Механізм прийняття управлінських рішень державним вищим навчальним закладом на основі результатів аналізу (2016)
Кочерга А. А. - Сходинками професійного росту до ректора академії (ректору Полтавської державної аграрної академії, профессору В. І. Аранчій – 55 років), Опара Н. М., Опара М. М. (2016)
Писаренко В. М. - Життя у гармонії творчості (до 65-річчя кандидата біологічних наук, доцента кафедри екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування Полтавської державної аграрної академії Леоніда Олеговича Колеснікова), Самородов В. М. (2016)
Аранчій В. І. - Його життєве кредо – служіння аграрній науці (академіку НААНУ В. Ф. Сайку – 80), Опара М. М. (2016)
Опара М. М. - Пам’яті великого вченого-ґрунтознавця, Опара Н. М. (2016)
Аранчій В. І. - До 15-річчя створення Інституту історії аграрної науки, освіти і техніки ННСХБ НААНУ та 10-річчя виходу в світ першого номеру електронного наукового фахового видання "Історія науки і біографістика", Опара Н. М. (2016)
Бердник В. П. - Пам’яті талановитого організатора ветеринарної медицини України, Опара М. М. (2016)
Аннотации (2016)
Аnnotations (2016)
Безклубенко С. Д. - Мистецтво як засіб комунікації (2015)
Бурлуцький А. В. - Сценічне мовлення періоду професіоналізації українського театру (2015)
Венгринович О. Б. - "Наукове кіно" як особлива галузь екранного мистецтва (2015)
Вежбовська Л. Р. - Художні особливості мистецького синкретизму Юхима Михайлова (2015)
Гардабхадзе І. А. - Комунікативна функція костюма в умовах культурних трансформацій (2015)
Каравацька Л. І. - Оперний хор у контексті творчої діяльності Київського оперного театру (1917-1955 рр.): традиції та новаторство (2015)
Левкович Н. Я. - Рімоніми Галичини XVIII - першої третини ХХ ст.: художні особливості та типологія (2015)
Папура І. І. - Культурно-мистецька спадщина євреїв Дрогобиччини (2015)
Пилипець І. В. - Музикознавча та композиторська діяльність Юрія Костюка на Закарпатті та в Східній Словаччині (2015)
Помпа О. Д. - Використання традицій танцювальної культури народів світу як тенденції у розвитку української народно-сценічної хореографії (2015)
Руденко Я. В. - Особливості голосоведіння Р. Кириченко (2015)
Сінельнікова В. В. - Традиційна календарна обрядовість українців Нижнього Поволжя: літні свята (2015)
Самотей І. І. - Інтернет-телебачення: принципи, норми та засади розвитку нового виду ЗМІ в Україні (2015)
Татаренко М. Г. - Співпраця режисера та балетмейстера у процесі створення балетної вистави (2015)
Фока М. В. - Підтекстові смисли в музиці (на матераілах "добре темперованого клавіру" Й. С. Баха) (2015)
Фурдичко А. О. - Ціннісні засади народної пісенної творчості та їхня роль у формуванні культури особистості (2015)
Чернецька Н. Г. - Специфіка діяльності творчо-мистецької лабораторії в освітньому закладі XXI ст. (2015)
Шестопал Л. В. - Конкурсний бальний танець в СРСР у 1957-1991 роках (2015)
Регеша Н. Л. - "Євгеній Онєгін" Петра Чайковського: 130 років на київській сцені (2015)
Цімох Н. І. - Маніпуляція суспільною свідомістю в політичних ток-шоу на телебаченні України (2015)
Чорна К. В. - Використання жанру інфотейнмент в українських теленовинах, пошук нових засобів і прийомів гри та розваги в інформаційних програмах (2015)
Чорноус Ю. М. - Правові засади міжнародного співробітництва у сфері судово-експертної діяльності, Лопата О. А. (2016)
Швед А. И. - О роли научно-исследовательского и технологического компонентов в судебно-экспертной деятельности (2016)
Ольховенко С. І. - Окремі питання взаємодії експертів-криміналістів та інспекторів-криміналістів, їх адаптація в умовах реформування системи МВС України, Юсупов В. В. (2016)
Смерницький Д. В. - Забезпечення управління якістю відповідно до стандартів серії ISO при розробці та виготовленні науково-технічної продукції: правове регулювання (2016)
Світлак І. І. - Зміст криміналістичного забезпечення розкриття та розслідування злочинних порушень прав інтелектуальної власності, Скірський І. В. (2016)
Антонюк П. Є. - Щодо професійної компетентності судово-медичного експерта (2016)
Циганюк Ю. В. - Строки проведення судових експертиз у процесуальному законодавстві України: порівняльний аналіз, Кравчук О. В. (2016)
Холодова О. Ю. - Засади проведення судової експертизи текстильних товарів: теоретико-методологічний аспект (2016)
Клименко Н. І. - Судово-економічна експертиза: сучасний стан і актуальні питання, Федчишина В. В. (2016)
Удовенко Ж. В. - Забезпечення засади невтручання у приватне життя при проведенні експертизи (2016)
Пясковський В. В. - Спосіб учинення злочину як елемент криміналістичної характеристики умисного вбивства дитини батьками, родичами або особами, на яких покладено обов’язки з її виховання (2016)
Комаринська Ю. Б. - Криміналістичне забезпечення розслідування фактів вибуху пристроїв господарського, промислового та військового призначення (2016)
Парфило О. А. - Актуальні питання судово-експертного дослідження шкідливих програмних засобів у межах протидії кібертероризму, Нізовцев Ю. Ю. (2016)
Патик Л. Л. - Використання спеціальних знань під час розслідування злочинів, пов’язаних з підробленням документів про вищу освіту (2016)
Охріменко С. С. - Професійна компетентність слідчого щодо призначення судово-психологічних експертиз при розслідуванні кримінальних правопорушень (2016)
Антощук А. О. - Щодо необхідності призначення та проведення психолого-психіатричної експертизи підозрюваної у вбивстві новонародженої дитини (2016)
Костюк Н. П. - Проблеми інформатизації процесу правозастосування, Степанець Д. С. (2016)
Рівчаченко О. А. - Слідова картина злочинів, вчинених щодо обладнання, призначеного для незаконного виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів (2016)
Меленевська З. С. - Причини експертних помилок під час вирішення ідентифікаційних завдань у межах судово-почеркознавчих досліджень, Свобода Є. Ю., Антонюк П. Є. (2016)
Гоменюк І. М. - Зразки для судової почеркознавчої експертизи: проблемні питання одержання та можливі шляхи їх вирішення, Гонгало С. Й. (2016)
Тальянчук Л. С. - Можливості криміналістичного дослідження підроблених документів, що посвідчують особу при перетині державного кордону України (2016)
Сидоренко Л. О. - Проблеми експертного дослідження дипломів про освіту зразка 2015 року та формування інформаційно-довідкових обліків (2016)
Дивнич А. В. - Вплив економічних чинників на сучасний рівень злочинності в Україні та підвищення ролі експерта-економіста у кримінальному провадженні, Статівка Д. І., Дивнич О. Д. (2016)
Лисий О. В. - Кримінально-правова класифікація незаконного заволодіння транспортними засобами (2016)
Приходько Ю. П. - Характеристика слідів застосування вибухових пристроїв як джерело доказування про вчинений злочин (2016)
Бідняк Г. С. - Участь спеціаліста у проведенні огляду документів під час розслідування шахрайств (2016)
Білоус І. В. - Особливості техніко-криміналістичного дослідження підроблених документів, що посвідчують особу (2016)
Дабіжа Д. В. - Класифікація обліків та інформаційних систем (2016)
Хох А. Н. - Определение объема фактически заготовленной древесины путем исследования порубочных остатков на лесосеках при производстве судебно-ботанических экспертиз, Кузменков Д. Е. (2016)
Гарига-Грихно М. М. - Реализация методики реконструкции лица по черепу в криминалистической науке: мировой опыт и отечественные реалии (2016)
Чисников В. Н. - Трагическая судьба И. Г. Щегловитова – ученого-криминалиста (к 155-летию со дня рождения) (2016)
Від редакції (2015)
Казанцева Л. - Теоретико-методичні питання формування лексичного складу українського мовлення у дошкільників в умовах полілінгвізму (2015)
Зварич І. - Загальна характеристика розвитку вищої освіти в Іспанії (2015)
Бермес І. - До питання про історію музичного виховання дітей у сім’ї (зарубіжний досвід) (2015)
Іванова Л. - Стан дослідження проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до роботи з учнями спеціальної медичної групи (2015)
Шпак О. - Розвиток соціальної компетентності майбутнього вчителя, Варецька О., Вишківська В. (2015)
Кравченко Л. - Трансформація художнього образу ангела у поетичній спадщині Райнера Марії Рільке та Збігнєва Герберта (2015)
Осадчий В. - Аналіз програмних засобів для створення інтелектуальних систем в освітніх цілях, Осадча К. (2015)
Гнезділова К. - Розвиток особистісного ресурсу магістрантів у професійному навчанні в умовах класичного університету (2015)
Щербак І. - Показники та педагогічні основи створення еколого-орієнтованого освітнього середовища в загальноосвітній школі (2015)
Костюк Л. - Етноментальний аспект української художньої культури як засіб самопізнання (2015)
Івахова К. - Музично-педагогічне новаторство професора М. А. Печенюк (2015)
Кузьмінська Л. - Соціaльне пaртнерство в упрaвлінні професійно-технічною освітою: проблеми та перспективи інституціоналізації (2015)
Іваніків Н. - Краєзнавство як фактор формування культури здоров’я (2015)
Колісник-Гуменюк Ю. - Формування та розвиток творчості у майбутніх фахівців ПТНЗ художнього профілю (2015)
Барановська В. - Критерії сформованості інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкових класів (2015)
Проценко У. - Суспільно-історичні та економічні умови становлення системи підготовки кадрів фізичного виховання та спорту в Україні у другій половині ХХ століття (2015)
Мельник О. - Метод проектів у навчальній діяльності старшокласників на уроках інформатики (2015)
Стець Г. - Використання інноваційних технологій у вокально-хоровому вихованні (2015)
Пащенко Т. - Кейс-метод як сучасна технологія навчання спеціальних дисциплін (2015)
Столяр В. - Підготовка майбутніх вчителів початкової школи до використання наочності на уроках математики (2015)
Музика Л. - Використання систем комп’ютерної математики на прикладі Wolfram Alpha при вивченні вищої математики (2015)
Дячишин О. - Заборонні інструменти лісової політики: за і проти (2015)
Бахмат Н. - Розвиток професійно-педагогічної підготовки вчителів початкової школи в Україні (2015)
Гнатів З. - Національний вектор розвитку сучасної мистецької освіти (2015)
Лакомчак З. - Дидактичний потенціал сучасної Інтернет-дидактики (2015)
Михальчук О. - До проблеми формування професійної компетентності майбутнього педагога (2015)
Чорна В. - Психолого-педагогічний аспект професійної підготовки педагогів, Яковенко І. (2015)
Славич А. - Різдвяний хоровий цикл Михайла Гайворонського (2015)
Сможаник О. - Проблеми добору репертуару в студентському навчальному хорі (2015)
Шагала Л. - Взаємодія закладів українського шкільництва та громадських організацій у процесі збереження національної ідентичності в полікультурному середовищі (2015)
Бобак О. - Погляди Григорія Ващенка на родинно-сімейне виховання дітей дошкільного віку (2015)
Фрасинюк О. - Побудова процесу навчання математики на основі ідей ґендерного підходу (2015)
Ратич Б. - Методичні рекомендації щодо формування у майбутніх офіцерів державної прикордонної служби України готовності до лідерства (2015)
Душечкіна Н. - Педагогічні умови формування екологічного світогляду студентів економічних спеціальностей (2015)
Войтович А. - Принципи екологічного виховання молодших школярів у другій половині ХХ століття (2015)
Хохліна І. - Російське технічне товариство в Україні: організаційна та педагогічна діяльність (2015)
Ажнюк Л. В. - Лінгвістична експертиза в справах про документальні спори (2016)
Антонова О. О. - Структурно-семантичний аспект дослідження прийменникових еквівалентів слова польської мови соціативної семантики (2016)
Близнюк К. Р. - Формування семантики лексеми патріотизм в українській, англійській і польській мовах (2016)
Голінатий О. П. - Назви поселень старообрядців на території Кіровоградщини (2016)
Даниленко О. В. - Семантичні особливості антропонімів діячів "Києво-Могилянської академії" XVII–XVIII ст. (2016)
Дика Л. В. - Волинський, західноволинський чи середньонадбужанський говір? (2016)
Zernetsky P. - The pandiscourse of the Internet (2016)
Куранова С. І. - Публічна мовна особистість у соціальних мережах: жанрово-функціональний аспект (2016)
Лебедівна О. Я. - Вплив придиховості на рефлекси dj, tj у діалектах пізньої праслов’янської мови (на прикладі протоукраїнських говірок) (2016)
Лучик А. А. - Динаміка мовної норми і проблеми кодифікації (2016)
Лучик В. В. - Етнокультурні конотації в топонімії України (2016)
Маркова Д. С. - Колороніми у фразеологізмах на позначення почуттів в українській та німецькій мовах (2016)
Мельник К. О. - Прислівникові еквіваленти слова староукраїнської мови (XIV–XVII ст.): багатокомпонентні моделі з ланцюговим розгортанням структури (2016)
Передрієнко В. А. - Пам’ятки другої половини XVII – XVIII ст. як джерело для дослідження української мовної особистості (2016)
Рудика Н. С. - Метод компонентного аналізу в зіставних дослідженнях (2016)
Riabokon G. - Modern discoursive trends in the debates of British Parliament (2016)
Тома Н. М. - Лексична ідентифікація семантичної групи "Риси характеру людини" в мові творів Петра Могили (2016)
Туранли Ф. Ґ. - Проблеми вивчення еволюції арабографічної тюрксько-османської писемності (2016)
Yanyk О. - The riddle as an object of linguistic research (2016)
Ярун Г. М. - Породжувальні явища у структурах змісту українського пити і праслов’янського*piti (2016)
Ковтюх С. Л. - Лицар ономастики (до 60-річчя від дня народження В. В. Лучика) (2016)
Лучик В. В. - Майстер наукового і педагогічного слова (до 80-річчя від дня народження В. А. Передрієнка) (2016)
Відомості про авторів (2016)
Андрушків Б. М. - Інноваційні засоби формування концепції оцінювання сталого розвитку у системі: підприємство – галузь – регіон – держава (євроінтеграційні аспекти), Мельник Л. М., Погайдак О. Б. (2016)
Бондаренко В. М. - Адаптація підприємств рибогосподарського комплексу до умов конкурентного середовища (2016)
Gryshova I. Yu. - Competitiveness of agricultural enterprises as the main factor of sustainable development of agricultural sphere, Mytyay O. V., Gnatyeva T. M. (2016)
Гришова І. Ю. - Економіко-політичні конфлікти на сучасному етапі, Наумов О. Б., Давидюк О. О. (2016)
Дзюба О. М. - Особливості ведення звітності на автотранспортному підприємстві та її стейкхолдери, Федченко А. О. (2016)
Клопов І. О. - Моделювання енергетичної безпеки держави (2016)
Копитко В. І. - Проблеми розвитку інновацій на регіональному рівні в Україні (2016)
Ляшенко О. М. - Прогнозна модель світового людського розвитку: економетричний підхід, Ковальчук О. Я. (2016)
Назарова Л. В. - Особливості дії організаційно-економічного механізму функціонування регіональних транспортно-логістичних систем, Скупський Р. М., Гришова І. Ю. (2016)
Наумова Л. М. - Економічні умови адаптації підприємств рибогосподарського комплексу до конкурентного середовища (2016)
Турило А. А. - Ефективність інноваційного розвитку підприємства, Ртищев С. А., Короленко О. Б. (2016)
Удовиченко В. П. - Зарубіжний досвід венчурного інвестування інвестиційно-інноваційної моделі розвитку аграрної економіки (2016)
Чернявська І. М. - Концептуальний підхід до аналізу активності організаційно-управлінських новацій підприємства (2016)
Язіна В. А. - Теоретична сутність організаційно-правового механізму управління готельно-ресторанним господарством (2016)
Тітул (2016)
Simanavičienė Ž. - Interfaces between social entrepreneurship initiatives, social enterprises and social business, Kisielius E. (2016)
Кропивко М. - Особисті селянські господарства: феномен чи об’єктивні обставини? (2016)
Морозевич О. - Исследование конкурентоспособности выпускников высшей школы с учетом требований работодателей, Голомазова Е. (2016)
Русан В. - Оцінка перспектив та можливостей для агропромислового комплексу України внаслідок підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським союзом (2016)
Трішкіна Н. - Особливості виробничо-торговельного ланцюга промислового підприємства (2016)
Чехов С. - Аналіз пропозиції на вітчизняному ринку насіння ріпаку (2016)
Сидорук Б. - Напрями удосконалення економіко-екологічної оцінки енергетичного потенціалу сільськогосподарських культур та ефективності виробництва на їх основі біоенергії, Довгань О. (2016)
Улько Є. - Інституціональне забезпечення сталого розвитку тваринництва в Україні (2016)
Агрес О. - Вдосконалення системи корпоративного управління в комерційному банку (2016)
Коваленко В. - Ресурсний потенціал банків України: методи оцінювання та напрями забезпечення його достатності (2016)
Радченко О. - Вплив аграрного бюджету України на фінансовий стан сільгоспвиробників (2016)
Яковець Т. - Облік і відображення у звітності власного капіталу: поєднання вітчизняного та міжнародного досвіду (2016)
Кондратюк А. - Проблеми та перcпективи зовнiшньоекономiчної дiяльноcтi пiдприємcтв України, Жалдак Г. (2016)
Тарасевич А. - Методика впровадження системи моніторингу економічного стану промислових підприємств (2016)
Відомості про авторів (2016)
Pushkar M. - Illogicality of modern accounting science title and content (2016)
Brukhanskyi R. - The process of intelectualization of strategic financial accounting on the basis of accounting engineering (2016)
Панков Д. - Монетарная теория бухгалтерского учета: прикладные аспекты и методическое обеспечение, Маханько Л. (2016)
Хомин П. - Облікова методологія чи "копиручёта" синдром? (2016)
Пасько О. - Багаторівневе врядування в регулюванні обліку в німеччині: структура та діяльність ксбо німеччини (2016)
Макаренко А. - Класифікація показників лісових ресурсів для формування обліково-аналітичного забезпечення (2016)
Попітіч Т. - Облікова політика: понятійний апарат і класифікація (2016)
Хомовий С. - Системи покращення обліку запасів на підприємстві, Томілова Н. (2016)
Дем’янюк І. - Методика управлінського аналізу раціональності використання необоротних активів у розрізі впливу на процес виробництва (2016)
Кравчук Н. - Трансформація ролі бухгалтера з управлінського обліку в епоху глобалізації: міжнародний досвід, Співак С. (2016)
Лазаренко Д. - Формування нових обліково-аналітичних механізмів в системі управління витратами, Сіренко С. (2016)
Парасій-Вергуненко І. - Aналіз операційної діяльності підприємства: проблеми та перспективи подальших досліджень (2016)
Timchev M. - Accounting and balanced business analysis of the insolvency (bankruptcy) risk and of the company competitiveness in time of global economic crisis (2016)
Hoxhalli B. - Statistical analysis of macedonian government expenditures for the period 2006 – 2013, Duzha J., Mamuti A. (2016)
Гончар В. - Формування ефективної системи внутрішньогосподарського контролю аграрних підприємств (2016)
Шевчук Л. - Вплив податкових змін на систему фінансового контролю ресурсів місцевих бюджетів, Зеленюк В., Шевчук А. (2016)
Ямборко Г. - Концептуальні основи як методологічний базис формування і аналізу фінансової звітності суб’єктів господарювання (2016)
Відомості про авторів (2016)
Бруханський Р. - Стратегічна обліково-аналітична система аграрних підприємств: вимоги, користувачі, суб’єкти генерування інформації (2016)
Khomyn P. - Difference between function and procedure in accounting (2016)
Pankov D. - Economic accounting model of value added, Kuhto Ju. (2016)
Годнюк І. - Нормативне регулювання та методичні аспекти консолідації фінансової звітності (2016)
Панова Т. - Бухгалтерский учет инновационной деятельности: проблемы и пути их решения, Иоффе Л. (2016)
Малахов В. - Удосконалення організації обліку і аудиту основних засобів на підприємстві, Оніщенко І. (2016)
Воляк Л. - Облікове відображення екологічних інновацій на сільсьськогосподарських підприємствах (2016)
Зорина И. - Формирование показателей прибыли при оценке эффективности работы предприятий (2016)
Ермолович Л. - Развитие анализа финансового состояния промышленных организаций в условиях глобализации (2016)
Налецкая Т. - Состояние и развитие анализа деловой активности промышленных организаций республики Беларусь (2016)
Щербатюк В. - Вопросы развития документального контроля, Евдокимович В. (2016)
Івченко Л. - Диверсифікація діяльності підприємств як чинник їх економічного зростання (2016)
Mirfazli E. - CSR disclosure in real estate and property sector’s companies listed at indonesian stock exchangE (IDX), San Jose L. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Боярко І. - Атрибути стратегічно-орієнтованої системи обліку (2015)
Семанюк В. - Осучаснення теоретичного базису науки про облік (2015)
Матвійчук Л. - Оцінка міжнародних стандартів в умовах вітчизняної практики обліку необоротних активів (2015)
Городиський М. - Підходи до побудови моделі організації бухгалтерського обліку в умовах невизначеності та ризику, Панченко І. (2015)
Ніколаєва Т. - Ідентифікація нерухомого майна як об’єкту управлінського обліку (2015)
Щербатюк В. - Финансовый учет долгосрочных активов: новые счета и объекты, Евдокимович В. (2015)
Дерев’янко С. - Актуальні питання амортизації основних засобів (2015)
Ishchenko Y. - Conceptual approaches of corporate accounting business structures in agricultural sector (2015)
Лобода Н. - Облікова концептуалізація фінансових інвестицій як результат процесів феноменологічної редукції: зарубіжний досвід та вітчизняні євроінтеграційні перспективи (2015)
Кащена Н. - Удосконалення обліку капіталу підприємства в інтегрованій інформаційно-аналітичній системі управління, Чміль Г. (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського