Пономаренко М. С. - Розбудова сімейної фармації в Україні як новий етап у медикаментозному забезпеченні населення з ноофармацевтичних позицій, Аугунас С. В. (2016)
Попович В. І. - Дистанційні методи післядипломної освіти ЛОР – спеціалістів на кафедрі оториноларингології ІФНМУ, Семчук О. Б., Василюк Н. В. (2016)
Приходнюк В. В. - Структуризація медичної інформації за допомогою онтологій (2016)
Рыжов А. А. - Технология создания кейсов для моделирования процесса принятия решений провизорами на базе разветвленных кейсов в системе Open Labyrinth, Андросов А. И., Демченко В. О. (2016)
Рыжов А. А. - Когнитивный прототип как структура данных для хранения моделей когнитивных структур, Попов А. Н. (2016)
Рыженко В. П. - Целенаправленный поиск веществ в ряду производных 3-арил(аралкил) ксантина, обладающих антирадикальной активностью в отношении супероксид-радикала, Рыжов А. А., Левич С. В., Беленичев И. Ф., Александрова Е. В. (2016)
Страхова О. П. - Информативность метода визуализации данных при определении функционального состояния человека (2016)
Ткаченко В. І. - Щодо методики оцінювання якості діабетологічної допомоги, Маньковський Б. М. (2016)
Харковлюк-Балакіна Н. В. - Оптимізація трудової діяльності людини в умовах впливу вікової інволюції, Горго Ю. П. (2016)
Юдін О. І. - Фактори ризику, що визначають результат перебігу гострого неспеціфічного мезаденіту у дітей, Веселий С. В. (2016)
Яценко О. В. - Технічні засади модифікації первинного зображення незабарвлених еритроцитів з метою ідентифікації структурних компонентів еритрону (2016)
Інформація для авторів журналу "Медична інформатика та інженерія" (2016)
Гайдуцький П. І. - Гривня — атрибут державності та ефективності економіки (2016)
Дмитренко Г. А. - Соціальна відповідальність як імператив зворотного зв'язку у системі державного управління, Кириченко М. О. (2016)
Столяров В. Ф. - Формування цін і тарифів на товари та послуги суб'єктів природних монополій в Україні, Островецький В. І. (2016)
Смирнов Є. В. - Стратегічні імперативи розвитку туристичної галузі України, Смирнова О. П. (2016)
Добіжа Н. В. - Актуальні питання впровадження інновацій на підприємстві, Гончаренко А. І. (2016)
Стрижак О. О. - Поняття інституту: основні підходи до визначення суті та змісту (2016)
Бірюк С. О. - Біржова компонента інформаційного середовища вітчизняного фондового ринку (2016)
Брінь П. В. - Комплексний підхід до прийняття рішення щодо впровадження аутсорсингу на підприємстві, Прохоренко О. В. (2016)
Цибуляк А. Г. - Глобальні стратегії екологізації світових товарних ринків (2016)
Кононова К. Ю. - Інформаційне суспільство: графова модель формування (2016)
Безп'ята І. В. - Діагностика соціально-економічної результативності роботи аграрного сектора країни (2016)
Шинкарюк О. В. - Становлення передумов впровадження державного регулювання регіонального людського розвитку в Україні1 (від цілей людського розвитку до завдань сталого розвитку) (2016)
Баранецька О. В. - Аналіз бюджетотворення в Україні, Бучковська Я. Г. (2016)
Прокопенко Ж. В. - Сучасний стан ринку небанківських фінансових установ: пенсійне забезпечення, інвестиції та лізинг (2016)
Сироватченко Л. В. - Водокористування в Україні: особливості та сучасний стан (2016)
Дрозд А. О. - Чисельне моделювання ціноутворення банку за умови випадкового запізнення при поверненні кредитів, Капустян В. О. (2016)
Зоря О. П. - Особливості обліково-аналітичного відображення виробничих запасів за національними та міжнародними стандартами в системі управління підприємством, Максименко І. Я., Добренька Я. О. (2016)
Січняк О. О. - Теоретичні основи дослідження формування та класифікації бюджетно-податкової політики (2016)
Литвиненко К. О. - Оцінка мультиплікативного впливу зовнішніх факторів на підприємницький сектор на базі моделі матриць соціальних рахунків (2016)
Назарова Т. Ю. - Механізм управління фінансовим потенціалом промислових підприємств на основі синергетичного підходу (2016)
Баришнікова О. М. - Особливості організації системи верифікації звітності сталого розвитку (2016)
Колонка головного редактора (2016)
Україна та Індонезія: шляхи подальшої співпраці визначено (2016)
Гопко Г. - Зовнішня політика завжди є продовженням внутрішньої (2016)
Мотиль О. - 25 років Незалежності України (2016)
Донбас і Крим: ціна повернення (2016)
Вавринюк А. - Маловідомі спроби польсько-українського політичного порозуміння на початку Другої світової війни, Макар Ю. (2016)
Чекаленко Л. - Теоретичне підґрунтя національного порозуміння (2016)
Яригін А. - Створення і ухвалення Конституції США у 1787-1789 рр.: формування політико-правових принципів та ідеалів (2016)
Тараненко М. - Новітні технології у розвитку сільського господарства Ізраїлю: досягнення та можливості співпраці для України (2016)
Ціватий В. - Новаційні тенденції сучасної дипломатії: концепт парадипломатії як інституційний напрям реалізації транскордонного та політико-дипломатичного співробітництва України (2016)
Солошенко В. - Проблема захисту і збереження культурних цінностей у Німеччині: нові ініціативи (2016)
Костиря І. - Особливості географічного фактора української та європейської геокультури (2016)
Зернецька О. - Роль національного телерадіомовлення Австралії в консолідації австралійського суспільства (2016)
Панченко О. - Юрій-Богдан Менцінський та його родина завжди працювали для українського народу (2016)
Ціватий В. - Зовнішня політика України для світового українства: здобутки, дилеми, перспективи (2016)
Гран-прі Одеського міжнародного кінофестивалю поїхав до Британії (2016)
Український культурний десант у Юрмалі (2016)
Гостинність – наша професія (2016)
Всесвітні Дні молоді у Кракові (2016)
Михайлин І. - Лицар без страху й догани, або Степан Кость у колі своїх наукових студій (2015)
Присяжний М. - Преса новітньої української еміграції в Німеччині: реалії і перспективи (2015)
Сидоренко Н. - Історія української журналістики: перезавантаження ("палітурка", "цифра", "втрачено") (2015)
Богуславський О. - Перший з’їзд українських журналістів США і Канади (30-31 жовтня 1965 р.) (2015)
Глаголюк В. - Українська видавнича справа і "Просвіта" (2015)
Крупський І. - Українська преса періоду Директорії: особливості функціонування, жанрово-тематична палітра, Федоришин П. (2015)
Кость С. - До питання про зміст поняття "українська преса" (або запрошення до дискусії) (2015)
Дем’янчук Ю. - Агресивна зовнішня політика сталінського та путінського політичних режимів: аналогії та історична аргументація в українській пресі (2015)
Лось Й. - Концептуальні орієнтири опінієтворчої преси у ХХІ столітті: моральний аспект (2015)
Павлюк І. - Українська публіцистика 1939–1942 рр. (2015)
Присяжна-Гапченко Ю. - Пошук шляхів демократизації журналістських процесів у середовищі української еміграції в Німеччині (1946–1947 рр.) (2015)
Рожик М. - Малодосліджені події участі України у Другій світовій війні 1939–1945 рр. (2015)
Слотюк (Бурдега) Т. - Утвердження концепції "Триединства Руси" у газеті "Галичанинъ" (поч. ХХ ст.) (2015)
Сніцарчук Л. - "Організація дійсної і доцільної пропаганди за кордоном": міністерство преси й пропаганди УНР у 1921 р. (2015)
Тихолоз Н. - Іван Франко та Михайло Лозинський: історія творчих взаємин (2015)
Трофимук М. - Листування Пилипа Орлика: історія розвитку епістолярного жанру (2015)
Яценко Г. - Іван Франко та Михайло Драгоманов: національно-світоглядні дихотомії (нові матеріали) (2015)
Тихолоз Б. - Під знаком Марса: Перша світова війна в художньо-публіцистичному осмисленні Івана Франка (2015)
Гресько О. - Телевізійні дебати як форма соціальних комунікацій (2015)
Житарюк М. - "Гарячі точки" у ЗМІ та засобах масової інформації, пропаганди і маніпуляції. Особливості російсько-української війни 2014 р. (2015)
Залізняк Ю. - Інфографіка як відповідь на виклики швидкого часу в інформаційному контексті (2015)
Лизанчук В. - Якою має бути парадигма журналістської творчості в Україні? (2015)
Лильо Т. - Специфіка ідеологізації в медіасфері: ЗМІ як об’єкт і суб’єкт ідеологізації (2015)
Лубкович І. - Внутрішньоредакційне спілкування (2015)
Паславський І. - Терористичні акти у Норвегії та особливості їх медійного висвітлення (2015)
Пилип’юк В. - Особливості інформаційно-комунікативних та пізнавальних функцій фотографії (2015)
Романчук О. - Держава і проблеми національної ідентифікації в умовах інформаційної війни (2015)
Темченко Л. - Особливості сучасного подорожнього нарису в суспільно-політичних тижневиках (2015)
Хоменко Т. - Пропагандистські пріоритети сучасного українського медіапростору (2015)
Дворянин П. - Комунікативні методи дослідження регіональних новин як соціокультурного продукту (2015)
Капелюшний А. - Обґрунтованість використання прямого порядку слів та інверсії в телевізійному мовленні наживо (2015)
Ріпей М. - Редакторська правка газетного тексту (2015)
Яцимірська М. - Візуальні тексти в соціальних мережах (рефлексії, концепти, емоції) (2015)
Градюшко О. - Потенціал соціальних мереж у контексті функціонування сучасних регіональних Інтернет-ЗМІ України та Білорусі (2015)
Дмитровський О. - Інтернет-радіо в Україні: тенденції розвитку (2015)
Лавриш Ю. - Комунікація між Церквою та суспільством у сегменті нових медій: соціальні мережі і блогосфера (2015)
Лильо Г. - Сучасні мережеві тексти: проблеми дефініції (український та зарубіжний досвід) (2015)
Потятиник Б. - Концептуальна медіакритика Ніла Постмена: проекція на нові медії (2015)
Чабаненко М. - Часово-просторові координати в журналістиці нових медіа: зосередження на поточному моменті (2015)
Аніщук А. М. - Використання педагогічних ідей С. Русової формуванні мовленнєвої особистості в дошкільному дитинстві (2016)
Байло В. В. - Сучасна школа очима Софії Русової (2016)
Богуш А. М. - Ракурси національного виховання С. Русової в умовах трансформації суспільства (2016)
Брежнєва О. Г. - "Наука чисел…" С. Ф. Русової: трансформація в сучасність (2016)
Вергунова В. С. - Проблеми формування ціннісного ставлення до мистецтва у поглядах С. Русової та К. Ушинського (2016)
Єськова Т. Л. - Впровадження ідей Софії Русової щодо використання ручної праці у вихованні дітей дошкільного віку (2016)
Кислий А. О. - Релігійно-педагогічні ідеї Софії Русової у контексті сучасної освіти, Кисла О. Ф. (2016)
Коваленко О. В. - Концепція українського дитячого садка С. Ф. Русової та її розвиток у сучасних умовах (2016)
Колотило О. М. - Естетичне виховання учнів початкових класів: погляди Софії Русової та сьогодення (2016)
Кошель А. П. - Використання здоров’язбережувальних технологій у дошкільному закладі (2016)
Матвієнко С. І. - Урахування поглядів С. Русової на навчання дітей художньої праці в підготовці майбутніх фахівців дошкільної освіти (2016)
Омеляненко А. В. - Особливості формування монологічної компетенції в контексті ідей лінгводидактичної концепції С. Русової (2016)
Силко Є. М. - Ідея природовідповідності в педагогічній спадщині С. Ф. Русової (2016)
Силко Р. М. - Естетичне виховання дітей засобами образотворчого мистецтва у педагогічній спадщині С. Ф. Русової (2016)
Улюкаєва І. Г. - Діяльність Софії Русової щодо створення системи дошкільного виховання в Україні у 1917 – 1919 рр. (2016)
Богдан Т. М. - Вплив пальчикової гімнастики на всебічний розвиток дітей дошкільного віку (2016)
Буздуган О. А. - Інтегрування навчальних дисциплін у підготовці майбутніх учителів початкових класів до педагогічної взаємодії з батьками (2016)
Валентьєва Т. І. - Особливості організації співробітництва дошкільного навчального закладу з батьками у вихованні почуття комічного старших дошкільників (2016)
Ван Тянь Ці - Діагностика підготовленості майбутніх учителів музики КНР до формування основ співацької культури молодших школярів (2016)
Ващенко І. М. - Розвиток сили у студентів в процесі занять фізичними вправами в позааудиторній час, Буланов О. М., Миргородський Ю. М., Жигун К. Ф. (2016)
Володько Т. К. - Культурологічний підхід у вивченні дисциплін художньо-естетичного циклу майбутніми вчителями початкової школи (2016)
Дідур Н. А. - Тенденції процесу професійної підготовки вчителя початкової школи (2016)
Кміть О. В. - Формування методичної компетентності майбутнього вчителя англійської мови початкової школи з позиції контекстного підходу (2016)
Лашук Н. М. - Іншомовна інформаційно-комунікативна компетентність майбутніх фахівців як складова професійної компетентності (2016)
Ляпунова В. А. - Структурування змісту професійної підготовки вихователів до формування толерантності у дітей дошкільного віку (2016)
Макаренко Л. В. - Використання ідей С. Русової у процесі підготовки майбутніх вихователів до організації музичної діяльності дошкільників (2016)
Мартиненко О. В. - Проблема підготовки майбутніх учителів хореографії до роботи з дітьми дошкільного віку (2016)
Мірошник І. В. - Особливості іншомовного мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку (2016)
Мороз-Рекотова Л. В. - Використання ідей Софії Русової у формуванні професійно-комунікативної культури мовлення в майбутніх вихователів (2016)
Павлова Н. С. - Компетентнісно-орієнтовані завдання у професійній підготовці вчителів інформатики початкової школи, Романюк А. А. (2016)
Петрик К. Ю. - Теоретичні засади проблеми підготовки майбутніх учителів до організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії молодших школярів (2016)
Смолянко Ю. М. - Спецкурс "Формування професійної культури майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу" як засіб підвищення професіоналізму (2016)
Сорочинська О. А. - Формування валеологічної компетентності майбутніх працівників дошкільної освіти у процесі фахової підготовки (2016)
Терещенко А. О. - Інтерактивні технології у формуванні організаційної культури майбутнього вчителя початкових класів (2016)
Фурманова Т. І. - Формування професійної компетентності майбутніх учителів хореографії (2016)
Биконя О. П. - Системний підхід до вирішення проблеми організації самостійної позааудиторної роботи студентів у навчанні англійської мови (2016)
Вдовенко І. С. - Роль інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці майбутніх вчителів професійного навчання (2016)
Гонтова Л. В. - Формування соціокультурної компетентності учня основної школи та голографічний принцип організації предметного змісту (на прикладі предмету "Художня культура") (2016)
Горленко В. М. - Інформаційно-комунікаційна компетентність вихователя дошкільного навчального закладу: поняття та структура (2016)
Данилко О. Г. - Формування інтелектуальних умінь майбутніх авіадиспетчерів комп’ютерними ігровими засобами навчання (2016)
Дженджеро О. Л. - Творча самостійна робота студентів неспеціальних факультетів у процесі вивчення дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" (2016)
Жлудько В. М. - Писанкарство Чернігівщини як складова змісту дисципліни "Декоративно-прикладне мистецтво" (2016)
Забара Л. В. - Особливості взаємодії педагога і учня у музично-педагогічному процесі (2016)
Калініна І. П. - Вивчення майбутніми вихователями ДНЗ елементів фоностилістичного аналізу поетичного мовлення Тараса Шевченка в курсі "Риторика", Мамчич О. Б. (2016)
Коваленко С. В. - Основні етапи інформатизації суспільства та освіти (2016)
Козерук К. В. - Силові види спорту для студентів нефізкультурних інститутів та факультетів, Філоненко О. А., Жула В. П. (2016)
Кузьменко Г. В. - Модель підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до організації художньо-творчої діяльності учнів основної школи (2016)
Литвин А. Ф. - Зміст технологічної культури майбутніх учителів загально-технічних дисциплін (2016)
Литвинова С. Г. - Корпоративна електронна соціальна мережа Yammer як складова хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу (2016)
Маслова С. Я. - Система вправ для навчання майбутніх виноробів професійно орієнтованого спілкування англійською мовою (2016)
Пода В. М. - Мета й завдання соціального виховання в педагогічній концепції В. Зеньковського (2016)
Рибалко П. Ф. - Теоретико-методичні основи організації самостійних занять фізичними вправами, Козерук Ю. В., Лисюк С. М., Гончар В. В. (2016)
Сагайдак І. С. - До питання про вивчення безпекознавчих дисциплін у ВНЗ країни, Авраменко Н. Л., Лутак Н. Г. (2016)
Сазонова О. В. - Особливості використання прийому психологічної характеристики образів-персонажів літературного твору, Змійок І. В. (2016)
Синіговець В. І. - Біомеханічна скринінг-діагностика вертикальної постави дітей методом комп’ютерної оптичної топографії, Якущенко Ю. П. (2016)
Скорик Т. В. - Освіта впродовж життя в контексті євроінтеграційних процесів (2016)
Стех Є. О. - Реальний стан патріотичної вихованості учнівської молоді в умовах професійно-технічних навчальних закладів (2016)
Стеченко Т. О. - Оволодіння елементами культури логічного мислення під час навчання майбутніх учителів іноземних мов (2016)
Турчина І. С. - Використання елементів ейдетики як засобу розвитку творчого мислення студентів у процесі вивчення педагогічних дисциплін (2016)
Чжуан Гуань - Діагностика розвитку творчої активності учнів початкових шкіл України і Китаю в умовах оптимального поєднання форм навчальної діяльності на уроках музики (2016)
Шеремет І. В. - Про роль майбутнього вчителя у профілактиці порушень зору в учнів (2016)
Шумейко З. Є. - Педагогічна спадщина Матвія Номиса та шляхи її актуалізації в сучасних умовах (2016)
Імерідзе М. Б. - Специфіка формування медіаосвітньої компетентності майбутніх учителів суспільно-гуманітарних дисциплін у сучасних вишах (2016)
Близнюк Я. О. - Цукровий діабет та остеопенічний синдром у чоловіків, Кирилюк М. Л. (2015)
Гузь О. О. - Особливості експресії цикліну D1 у пухлинах щитоподібної залози фолікулярного походження (2015)
Алтуніна Н. В. - Характеристика добового профілю артеріального тиску у хворих на цукровий діабет 2-го типу, які перенесли не-Q-інфаркт міокарда (2015)
Семенюк Л. М. - Особливості преконцепції у жінок із невиношуванням вагітності на тлі домінування андрогенів, Воронкова Н. М., Яроцька К. М. (2015)
Єрмакова Т. В. - Хірургічне лікування патології щитоподібної залози із застосуванням технології LigaSure, Дейкало І. М., Шидловський О. В. (2015)
Черенько С. М. - Вплив дефіциту вітаміну D на підвищення рівня паратгормону після хірургічного лікування первинного гіперпаратиреозу у пацієнтів з легким перебігом захворювання, Бандура Г. В. (2015)
Войтенко В. В. - Можливості спектрального аналізу голосу для діагностики пошкодження зовнішньої гілки верхнього гортанного нерва у тиреоїдній хірургії (2015)
Яроцький М. Є. - Нові підходи до діагностики доброякісних захворювань матки у жінок репродуктивного віку з метаболічним синдромом, Дем’яненко Л. В. (2015)
Паньків В. І. - Сучасні підходи до медикаментозної профілактики цукрового діабету 2-го типу (2015)
Третяк О. Е. - Особливості терапії остеопорозу на тлі ендогенного гіперкортицизму, Кирилюк М. Л. (2015)
Глоба Є. В. - Неонатальний цукровий діабет в Україні: сучасні діагностичні та терапевтичні можливості (2015)
Щекатурова Л. В. - Проблемні питання діагностики первинного альдостеронізму (2015)
Джужа Д. О. - Радіонуклідні методи в діагностиці адреналових інсиденталом (2015)
Зелінська Н. Б. - Синдром Шерешевського-Тернера: вплив каріотипу на клінічні прояви, Шевченко І. Ю., Щербак Ю. О., Погадаєва Н. Л., Глоба Є. В. (2015)
Атрощенко Т. О. - Міжетнічна толерантність як складова духовного світу особистості вчителя початкової школи (2016)
Білан Л. Л. - Удосконалення методичної роботи вищих навчальних закладів в умовах трансформації освіти (2016)
Блощинський І. Г. - Результати констатувального експерименту сформованості професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників під час фахової підготовки з використанням технологій дистанційного навчання (2016)
Брєжнева С. Б. - Гуманістичні погляди українських педагогів-просвітителів на музичне виховання школярів у ХХ ст.: історично-педагогічний та регіональний підходи (2016)
Буцик І. М. - Oбгрунтування сутності дослідницької компетентності інженерів аграрного профілю (2016)
Вакулевич О. О. - Виховання екологічної відповідальноті студентів аграрних коледжів в рамках міжнародних вимог (2016)
Варецька О. В. - Педагогічні технології комплексного пролонгованого розвитку соціальної компетентності вчителя початкової школи у системі післядипломної педагогічної освіти (2016)
Vetrov O. - Development of vocational education and training in the USA: a lesson for Ukraine (2016)
Гаманюк В. А. - Готовність до міжкультурної комунікації як стратегічна мета іншомовної освіти (2016)
Гойман В. І. - Упровадження сучасних новітніх технологій навчання при викладанні дисципліни "Культурологія" (2016)
Григoрчук А. В. - Особливості фoрмувaння здoрoвoгo спoсoбу життя дітей сільськoї зaгaльнooсвітньoї шкoли, Кубіцький С. О. (2016)
Гуменний О. Д. - Рівень партнерського спілкування як критерій оцінювання інформаційної культури керівників навчальних закладів (2016)
Єрастова-Михалусь І. Б. - Експериментальне дослідження ефективності педагогічної технології формування міжкультурної толерантності майбутніх магістрів з економіки (2016)
Жук М. І. - Готовність до інноваційної педагогічної діяльності – важлива професійна якість майбутнього вчителя початкових класів (2016)
Журавська Н. С. - Дистанційне навчання в країнах Європейського Союзу та Україні: реалії та перспективи (2016)
Каленський А. А. - Компоненти професійно-педагогічної етики (2016)
Ковальчук В. І. - Прогнозування розвитку системи освіти (2016)
Ковальчук Т. І. - Шляхи подолання негативних явищ в молодіжному середовищі сільської місцевості, Cередюк О. О. (2016)
Кузьменко Ю. В. - Забезпечення педагогічних ВНЗ України кадрами вищої кваліфікації у 1950-1990 роках (2016)
Кушнір А. О. - Педагогічні умови виховання краси вчинку майбутніх фахівців агропромислового комплексу (2016)
Лук'янова С. О. - Історія розвитку етнопедагогічної думки про виховання дітей греків на національних традиціях (2016)
Матійчук О. М. - Компаративний аналіз як засіб розвитку полікультурної компетентності студентів (із досвіду роботи викладача літератури) (2016)
Мешко К. І. - Педагогічні умови реалізації моделі виховання господарської дбайливості студентів аграрних коледжів (2016)
Пекач К. А. - Обгрунтування педагогічних умов виховання громадянської відповідальності учнів (2016)
Перит В. В. - Традиційне та інноваційне навчання на заняттях хімії: порівняльний аналіз (2016)
Петрів Г. В. - Виховання ціннісного ставлення особистості до земельних ресурсів у вітчизняній педагогіці: історичний аспект (2016)
Петрух Р. Б. - Організаційно-методичні напрями формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів вищих аграрних навчальних закладів (2016)
Прохорчук О. М. - Експериметальна перевірка дієвості моделі формування дослідницької компетентності бакалаврів соціальної педагогіки у процесі професійної підготовки (2016)
Рощін І. Г. - Змістовне дозвілля учнів як необхідна умова їх всебічного розвитку (2016)
Русіна Н. Г. - Професійна підготовка майбутніх землевпорядників в Україні та Польщі: загальні тенденції і відмінності (2016)
Руснак С. Г. - Проблеми формування мотивації навчальної діяльності студентів під час вивчення дисципліни фізика (2016)
Савченко Т. О. - Формування у майбутніх соціальних педагогів умінь і навичок професійно орієнтованого спілкування при вивченні курсу "Соціально-педагогічне консультування" (2016)
Ситник Г. М. - Бар’єри в педагогічному спілкуванні (2016)
Сіненко О. О. - Специфіка співтворчості учасників студентського аматорського хорового колективу (2016)
Сільвеструк Л. Ф. - Соціально-педагогічна робота з переміщеними особами, які постраждали внаслідок воєнного конфлікту, Кубіцький С. О. (2016)
Смолюк С. В. - Типологія розвивального освітнього середовища початкової школи (2016)
Соловйова О. В. - Критерії та рівні сформованості творчого потенціалу майбутніх викладачів іноземних мов (2016)
Сопівник І. В. - Соціально-педагогічна профілактика шкідливих звичок підлітка засобами продуктивної праці (2016)
Сопівник Л. Й. - Із досвіду організації самостійної роботи студентів аграрних коледжів у процесі вивчення навчальної дисципліни "Ботаніка" (2016)
Терещенко Т. С. - Соціально-педагогічна система: психолого-педагогічний аспект (2016)
Теслюк В. М. - Експедиція як ефективна форма виховної роботи (2016)
Тонконог І. В. - Педагогічна техніка в жіночих навчальних закладах Полтавщини (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) (2016)
Тулімова О. Г. - Формування управлінської компетенції майбутніх педагогів як фактор підвищення якості освіти (2016)
Чайка І. О. - Особливості соціалізації дітей-сиріт (2016)
Shandruk S. - Teacher education reform in the USA (2016)
Шинкарук В. Д. - Виховання особистості в колективі у педагогічній системі А. С. Макаренка (2016)
Шинкарук О. В. - Окремі аспекти вдосконалення правової бази вищої освіти в Україні (2016)
Шостак А. В. - Інтеграція української науки у Європейський інформаційний простір засобами наукометрії, Рудик Я. М. (2016)
Атаманчук Л. А. - Психолого-педагогічні проблеми спілкування у стосунках "викладач–студент" (2016)
Вус В. І. - Специфіка соціальних інтеракцій та переживання особистісної самореалізованості в умовах постмодерних тенденцій розвитку суспільства (2016)
Галян О. І. - Ідея суб’єктності особистості як предмет науково-педагогічного пошуку: категорійно-поняттєве поле дослідження (2016)
Корольова Л. М. - Застосування методу моделювання як головного консиґнатора процесу формування креативних здібностей молодших школярів (2016)
Косюк В. Р. - Розвиток творчих художніх здібностей майбутніх дизайнерів: сутність, зміст та особливості (2016)
Мартинюк І. А. - Психологічне підґрунтя впровадження інтерактивної технології в освітній процес ВНЗ (2016)
Омельченко Л. М. - Психологічна готовність до інновацій як умова успішної професійної діяльності майбутніх керівників навчальних закладів (2016)
Сопівник Р. В. - Проблема лідерства у контексті трансакційного аналізу Еріка Берна (2016)
Товт-Коршинська М. І. - Особливості психоемоційного реагування студентів курців тютюну, Ростока-Резнікова М. В., Товт В. А. (2016)
Філіпович В. М. - Групова рефлексивність у контексті розвитку професійних здібностей студентів (2016)
Шмаргун В. М. - Освіченість та інтелігентність в освітньому середовищі, Шмаргун Т. М. (2016)
Зотов О. С. - Фітоестрогени: молекулярні механізми дії в онкологічному контексті, Поступаленко О. В., Верещако Р. І. (2015)
Зелінська Н. Б. - Ефективність лікування дітей із синдромом Шерешевського-Тернера препаратами гормону росту в Україні, Шевченко І. Ю., Глоба Є. В., Погадаєва Н. Л. (2015)
Могильницька Л. А. - Васкулоендотуліальний фактор росту та ендотейлійзалежна дилатація у хворих з дитинства на цукровий діабет 1 типу з мікроангіопатіями та в осіб молодого віку з ожирінням (2015)
Алтуніна Н. В. - Параоксоназа-1 у хворих на цукровий діабет 2 типу, що перенесли не-Q-інфаркт міокарда (2015)
Любота Р. В. - Роль метформіну в лікуванні злоякісних новоутворень, Зотов О. С., Верещако Р. І., Чешук В. Є., Любота І. І. (2015)
Товажнянська В. Д. - Порівняльна морфологічна характеристика коркового шару наднирників плодів та новонароджених щурів лінії WAG, Яковцова І. І., Сорокіна І. В. (2015)
Приступюк Л. О. - Особливості вмісту холестерину в крові дітей з родин хворих на цукровий діабет (2015)
Рибаков С. Й. - До історії феохромоцитоми (2015)
Щекатурова Л. В. - Субклінічний синдром Кушинга надниркового генезу в поєднанні з рецидивом інциденталоми гіпофізу, Товкай О. А., Третяк О. Е. (2015)
Нечай О. П. - Деякі причини занедбаних випадків раку щитоподібної залози (2015)
Виленский Ю. - Макар Петрович Черенько: камертоны призвания (2015)
Паньків В. І. - Місце і значення селеновмісних препаратів у лікуванні автоімунного тиреоїдиту (2015)
Кирилюк М. Л. - Взаємозв’язок композитного складу тіла з мінеральною щільністю кісткової тканини у жінок із цукровим діабетом 2 типу в постменопаузі, Підаєв А. В. (2015)
Кирилюк М. Л. - Баланс між ризиком та бенефіціями баріатричної хірургії за цукрового діабету 2 типу (2015)
Зуєв К. О. - Інгібітори ДПП-4 безпечні щодо серцевої недостатності: дані інтервенційних досліджень та реальної клінічної практики, висвітлені на 75-й конференції Американської діабетичної асоціації, Юзвенко Т. Ю. (2015)
Афанасьєва О. М. - Функції ритуалу в соціокомунікативній перспективі (2014)
Басыров Ш. Р. - Глаголы морского дела в немецком разговорном языке (2014)
Басыров Ш.Р. - Структурно-семантическая характеристика наименований человека в сфере искусства (на материале современного немецкого разговорного языка), Косицкая А. Г. (2014)
Біляніна В. І. - Типи діалогових конструкцій у мові китайської художньої літератури XIX С. (2014)
Велика І. О. - Шлюбне оголошення як різновид рекламного дискурсу (на матеріалі німецької мови) (2014)
Воробйова М. В. - Способи відтворення англомовних ґендерно забарвлених неологізмів сфери економічної діяльності людини українською мовою, Шаповалова А. І. (2014)
Гаврилова И. Н. - HIOB как прецедентное имя (2014)
Гусєва Г. Г. - Стратегічна реалізація комічного в дитячому дискурсі, Скриль О. І. (2014)
Дзикович О. В. - Змістовність та способи її реалізації у текстах анонсів ток-шоу (2014)
Іванченко М. Ю. - Матефорична акуалізація концепту повідомлення як феномену мовленнєвої діяльності в англійській мові (2014)
Казак М. Ю. - Субъектная организация журналистского текста (на материале разнотипных цитат), Махова А. А. (2014)
Качмар О. Ю. - Комунікативний акт як одиниця комунікації (2014)
Ковальова О. М. - Вербалізація константи культури "СМЕРТЬ" в індивідуально-авторській концепції Томаса Манна (2014)
Костенко Н. Д. - Англомовна лексика-вербалізатор семантичного поля "НАВЧАННЯ" як об’єкт новітніх досліджень (2014)
Литвак С. Я. - Многогранный английский перфект (2014)
Лужаниця О. І. - Концепт GEORDIE: асоціативно-образний рівень (на матеріалі англомовних художніх і публіцистичних текстів XIХ-XX ст.), Романюк Н.М. (2014)
Лук’янець М. Г. - Когнітивно-прагматичні особливості реактивних та респонсивних реплік адресата в сучасному англомовному діалогічному дискурсі (2014)
Лут К. А. - Енантіосемія у сучасній англійській мові, Іваніків Л. І. (2014)
Мороз О. Л. - Інконгруентність як когнітивний механізм реалізації комічної тональності (2014)
Мосієвич Л. В. - Когнітивні механізми утворення евфемізмів та дисфемізмів в сучасній англійській мові (2014)
Олімська А. К. - Аранжування синтаксичного простору поетичних текстів: когнітивно-синтаксичний аспект (на матеріалі американських поетичних текстів блюзу та джазу) (2014)
Передерій В. А. - Жанрова типологія англомовного он-лайн щоденника (2014)
Петренко С. В. - Репрезентація мовленнєвих актів в англомовному інтерв’ю з письменником (2014)
Петрова Г. Л. - Особливості рекламного тексту друкованої та телевізійної реклами продуктів харчування (на матеріалі української, англійської та новогрецької мов) (2014)
Соколов В. В. - Репрезентація концептів LOVE/ЛЮБОВ в пареміях англійської та української мов, Влезько О. С. (2014)
Тимощук Т. І. - Вплив сучасних мультимедійних технологій на збагачення англомовного лексикону кінематографічної галузі (2014)
Уділова Т. М. - Стратегія осуду як шлях до підриву авторитета конкурента (на прикладі політичних виступів Жан-Марі Ле Пен), Шкода К. В. (2014)
Ущина В. А. - Позиціонування англомовних суб’єктів у ситуації ризику як конструювання ментальних просторів (2014)
Четвертак Є. О. - Стратегія позитивної самопрезентації американської нації у політичному дискурсІ США (2014)
Чухно Т. В. - Особливості суфіксації однокомпонентних термінів митної сфери в англійській мові (2014)
Шапочка Н. В. - Специфика темпоральной структуры текстов немецкой народной песни (2014)
Шаргай І. Є. - Роль лексичного повтору у творі Ж. Дерріди "Привиди Маркса" та способи його відтворення в українському перекладі (2014)
Grynyuk S. - Some theoretical aspects of second language acquisition and learning (2014)
Білоусенко П. І. - Сучасне дослідження українського староукраїнського наукового тексту / Рецензія на монографію Г.М.Наєнко "Науковий текст середньоукраїнського періоду в лінгвостилістичному, текстолінгвістичному й комунікативно-функціональному висвітленні. – К.: Освіта України, 2013.- 404 с. (2014)
Зябліцев С. В. - Загальні та специфічні патологічні ендокринні процеси, що супроводжують розвиток остеопоротичних змін скелета, Ларін О. С., Зябліцев Д. С. (2015)
Джус М. Б. - Ювенільний ревматоїдний артрит, ендокринна артропатія чи гіпермобільний синдром?, Марушко Т. В., Івашківський О. І., Карасевcька Т. А., Кондратюк В. Є., Курішко О. С. (2015)
Веселовська Н. М. - Cиндром сухого ока при ендокринній офтальмопатії: нові можливості лікування на основі природних речовин (2015)
Паньків І. В. - Вплив компенсації дифузного токсичного зоба на вміст вітаміну D у сироватці крові (2015)
Чернявська І. В. - Поєднання цукрового діабету 2 типу та серцево-судинної патології: структура, особливості клінічного профілю і зміни метаболізму (2015)
Дідушко О. М. - Динаміка рівнів моноцитарного хемоатрактантного протеїну під впливом лікування гіпотиреозу (2015)
Хижняк О. О. - Антипроліферативний ефект високих доз каберголіну у хворих із органічною гіперпролактинемією, Гогітідзе Т. Г., Микитюк М. Р. (2015)
Ткач С. М. - Практичні підходи до діагностики та лікування екзокринної панкреатичної недостатності у хворих на цукровий діабет, Юзвенко Т. Ю. (2015)
Третяк О. Е. - Терапія остеопорозу у пацієнток із цукровим діабетом 2 типу в постменопаузі, Щекатурова Л. В. (2015)
Марунчин Н. А. - Вплив карбамазепіну на рівень тиреоїдних гормонів при гіпотиреозі: клінічний випадок, Юзвенко Т. Ю., Когут Д. Г., Юзвенко В. С. (2015)
Черенько С. М. - Патогенетичні варіанти первинного гіперальдостеронізму: аналіз клінічної серії спостережень, Щекатурова Л. В., Товкай О. А. (2015)
Черенько С. М. - Огляд нових (2015) клінічних рекомендацій Американської тиреоїдної асоціації (АТА) щодо ведення дорослих пацієнтів з тиреоїдними вузлами та диференційованим раком щитовидної залози (2015)
Бондаренко С. В. - Оцінка впливу похибки апроксимації аналітичними функціями табличних значень опору повітря на розрахунок дальності польоту снаряда (2016)
Дущенко В. В. - Використання інтелектуальних матеріалів у вузлах систем підресорювання перспективних військових гусеничних і колісних машин, Маслієв А. О. (2016)
Івасюк М. О. - Вплив динаміки канату на частоту його власних поперечних коливань в ході вантажопідйомних робіт, Сокіл М. Б. (2016)
Матвейчук Т. А. - Моделювання та програмна реалізація процесу планування вантажоперевезень у військовій логістиці (2016)
Міщенко Я. С. - Експериментальні дослідження процесу взаємодії рушіїв бойових броньованих машин з ґрунтовими поверхнями, що деформуються, Купріненко О. М. (2016)
Мирончук Ю. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку наземних мобільних робототехнічних комплексів для Сухопутних військ Збройних Сил України (2016)
Одосій Л. І. - Створення сонячних елементів нового покоління на основі ТіО2 та їх застосування у військовій справі, Королько С. В., Козлинський М. П. (2016)
Пєвцов Г. В. - Спосіб послідовного енергетичного виявлення радіосигналів при апріорній невизначеності їх тривалості, Яцуценко А. Я., Карлов Д. В., Пічугін М. Ф., Трофименко Ю. В., Карлов А. Д., Пічугін І. М., Борцова М. В. (2016)
Петрученко О. С. - Тиск броні на об’єкт захисту при дії куль чи осколків за нелінійності пружних властивостей підкріплюючого шару (2016)
Середюк Б. О. - Аналіз елетричних та магнітних властивостей напівпровідникових кристалів типу InSe, легованих металами, з огляду на їх військове застосування (2016)
Стеля О. Б. - Використання параболічного сплайна для інтерполяції функцій опору повітря, Сіренко І. П., Потапенко Л. І. (2016)
Стукота С. А. - Аналіз перспектив застосування різних типів рушіїв автотранспортних засобів та спеціальної техніки, Кохан В. Ф. (2016)
Ткачук П. П. - Використання генетичних алгоритмів у задачах цілерозподілу в АСУ тактичної ланки, Живчук В. Л., Литвин В. В., Оборська О. В. (2016)
Фіцич О. І. - Нейтральні дефекти МПЕ плівок CdHgTe (2016)
Хитряк О. І. - Динаміка бойового модуля із нелінійною пружною характеристикою підкріплення (2016)
Глебов В. В. - О возможности применения средств маскировки при модернизации объектов бронетанковой техники, Девятилов Ю. И., Роленко С. А. (2016)
Казаков В. М. - Проблеми виконання завдань балістичної підготовки для забезпечення точності стрільби артилерійських підрозділів за досвідом АТО (2016)
Казмірчук Р. В. - Моделі операцій військ (сил) у надзвичайних ситуаціях, Хом’як К. М., Ларіонов В. В. (2016)
Колос О. Л. - Обґрунтування доцільності застосування габіонних конструкцій при фортифікаційному обладнанні районів (позицій) військ (сил) (2016)
Нікул C. О. - Моделі забезпечення процесу прогнозування обрису зразка артилерійського озброєння (2016)
Свідерок С. М. - Метод корегування вогню артилерійських систем відповідно до сучасних вимог до підготовки даних для стрільби, Шабатура Ю. В., Прокопенко А. О. (2016)
Таран І. А. - Методика визначення напрямків ударів повітряного противника з використанням мультиагентного алгоритму (2016)
Казмірчук В. О. - Існуюча проблематика надійного функціонування елементів та рівнів підсистеми управління екологічною безпекою Сухопутних військ в рамках системи ЗС України, Саврун Б. Є., Цибуля С. А. (2016)
Крук О. Г. - Прикладні аспекти автоматизованого діагностування пристроїв електроживлення електронних систем (2016)
Поляков А. П. - Техніко-економічне обгрунтування і рекомендації щодо оптимального забезпечення автотранспортних підприємств відповідною кількістю та номенклатурою запасних частин, Нагачевський В. Й., Миронюк М. Ю. (2016)
Цибуляк Б. З. - Деградація параметрів стволів артилерійського озброєння в процесі експлуатації (2016)
Ванкевич П. І. - Дослідження динамічних характеристик паразитних сигналів у системах вимірювального контролю рухомих елементів механізованих засобів військової техніки (2016)
Ніконець І. І. - Вогнезахисне покриття для металевих конструкцій, Івасюк М. О., Мартинюк І. М., Стаднічук О. М. (2016)
Булгаков Р. В. - Процедура комплексного оцінювання наукових проектів у вищих військових навчальних закладах (2016)
Окіпняк Д. А. - Особливості професійної готовності саперів (водолазів-підривників) до виконання завдань за призначенням (2016)
Павелко І. І. - Модель професійно-психологічної готовності до діяльності в екстремальних умовах військових розвідників та підрозділів спеціального призначення (2016)
Чорний М. В. - Методика обгрунтування організації практичних занять з дисциплін професійної та практичної підготовки імітаційним моделюванням (2016)
Якимова А. М. - Вплив інвестицій на ефективність функціонування підприємств транспорту (2010)
Герасименко О. М. - Вплив індексів фондового ринку на економічну безпеку торговців цінними паперами (2010)
Большаков А. В. - Философский взгляд на безопасность предпринимательской деятельности в Украине (2010)
Мельник І. Л. - Маркетингові аспекти підвищення якості готельних послуг (2010)
Губарик О. М. - Вдосконалення обліку дебіторської заборгованості (2010)
Дук І. В. - Основні умови і чинники розвитку та управління діяльності державного банківництва в Україні (2010)
Зубко О. В. - Зовнішня торгівля інноваційними продуктами в умовах глобалізаційних викликів (2010)
Маслак О. І. - Система показників оцінки інноваційного потенціалу промислового підприємства, Квятковська Л. А. (2010)
Нишпал С. О. - Паливоємність продукції підприємств легкої промисловості: проблеми забезпечення енергоефективності та пріоритети економічного зростання (2010)
Орлова Н. С. - Удосконалення напрямів реалізації стратегії соціально-економічного розвитку України, Іващенко А. І. (2010)
Гущак Я. В. - Ризики в діяльності недержавних пенсійних фондів (2010)
Маркова Н. С. - Принципи, функції та моделі управління розвитком персоналу (2010)
Львіцина С. А. - Застосування  методу "золотий перетин" в управлінні прибутком будівельного підприємства (2010)
Зєніна-Біліченко А. С. - Реалізація функції цілепокладання і розвитку підприємств в системі управління (2010)
Кушнірчук-Ставнича О. М. - Управління міграцією трудових ресурсів в системі економічної безпеки держави (2010)
Кончин В. І. - Ефект зростаючих скалярних доходів: можливості його використання для України, Ситник І. В. (2010)
Курищук В. В. - Система банківського кредитування експортної діяльності підприємств та напрями її формування в Україні (2010)
Шульга І. П. - Вплив державного регулювання та саморегулювання діяльності фінансових посередників на ринку цінних паперів на їх економічну безпеку (2010)
Проскуріна Н. М. - Конститутивно-ключові аспекти управління ризиком в аудиті (2010)
Одинцова Н. А. - Государственное управление экономикой: обоснование системы менеджмента (2010)
Чорногуз Л. П. - Особливості управління оборотним капіталом торговельних підприємств (2010)
Хворост О. О. - Особливості оцінки об’єктів інтелектуальної власності в Україні (2010)
Железняк В. В. - Дослідження підходів до формування системи показників кількісної та якісної оцінки економічного потенціалу підприємства, Шило Л. А. (2010)
Рожков В. О. - Системне управління конкурентоспроможністю металургійних підприємств (2010)
Яременко О. О. - Вплив валютного регулювання на фондовий ринок в Україні (2010)
Романова Т. В. - Формування державної регіональної економічної політики зростання інвестиційного потенціалу регіонів України (2010)
Сапачук Ю. М. - Політика фінансової безпеки на макрорівні (2010)
Смірнов О. О. - Вплив інновацій на підвищення конкурентоспроможності персоналу промислових підпрємств (2010)
Реутов В. Є. - Закономірності і парадигми регіонального розвитку (2010)
Петренко І. П. - Кредитний рейтинг як інтегральна оцінка інвестиційної привабливості облігацій (2010)
Петровська Н. В. - Банківські операції як об’єкт оподаткування (2010)
Офік М. П. - Резерви підвищення ефективності кооперування в системі інноваційного розвитку підприємств (2010)
Божкова В. В. - Дослідження категорійного апарату стратегічного планування маркетингових комунікацій інноваційної продукції (2010)
Мельниченко А. О. - "фінансові схеми" як сповільнюючий чинник розвитку страхування фінансових ризиків (2010)
Бойківська Г. М. - Вплив окремих факторів на результативність роботи переробних підприємств вінницької області (2010)
Мельников І. Ю. - Фінансова криза та шляхи її подолання (2010)
Зубко О. В. - Зовнішня торгівля інноваційними продуктами в умовах глобалізаційних викликів (2010)
Пшенична В. П. - Формування моделі реалізації державної інвестиційної політики економічного зростання України (2010)
Пашко М. М. - Особливості формування фінансового ринку як форми руху фінансового капіталу (2010)
Міненко М. А. - Умови побудови стійкого фахового конкурентного середовища (2010)
Кравчук А. Ю. - Система управління методичним забезпеченням економічної безпеки на підприємстві, Кліменко Т. Л. (2010)
Кліменко О. В. - Методичні підходи до оцінки рівня екологічності інвестиційної діяльності (2010)
Боняр С. М. - Стратегия интеграции морского и речного транспорта Украины в транс-европейскую транспортную систему (2010)
Козловський С. В. - Стратегічне управління розвитком регіональних економічних систем (2010)
Чорна Л. О. - Система бюджетування для торговельного підприємства, Нестеренко Н. М., Чорна Н. Ю. (2010)
Титул, зміст (2015)
Kalenyuk P. I. - Problem for nonhomogeneous second order evolution equation with homogeneous integral conditions, Nytrebych Z. M., Kohut I. V., Kuduk G. (2015)
Gutik O. V. - Pseudocompactness, products and topological Brandt λ°-extensions of semitopological monoids, Ravsky O. V. (2015)
Пирч Н. М. - Про узагальнені ретракти та ізоморфну класифікацію вільних об’єктів. I (2015)
Ладзоришин Н. Б. - Цілочислові розв’язки матричних лінійних односторонніх і різносторонніх рівнянь над квадратичними кільцями (2015)
Пукальський І. Д. - Крайова задача для параболічних рівнянь з імпульсними умовами і виродженнями (2015)
Григоренко А. Я. - Свободные осесимметричные колебания полого цилиндра конечной длины из функционально-градиентного материала, Ефимова Т. Л., Коротких Ю. А. (2015)
Немировский Ю. В. - Динамический расчет композитных стержней при термосиловом воздействии, Мищенко А. В., Терлецкий Р. Ф. (2015)
Попович В. С. - Напружено-деформований стан кусково-однорідного термочутливого циліндра за тепловідведення кипінням рідини, Ракоча І. І. (2015)
Процюк Б. В. - Квазістатичний термопружний стан термочутливого трискладового шару за конвективно-променевого теплообміну, Горун О. П. (2015)
Артемюк В. Ю. - Інтегральне рівняння для визначення радіальних напружень у радіально-неоднорідній термочутливій порожнистій кулі, Калиняк Б. М. (2015)
Турчин І. М. - Плоска квазістатична задача термопружності для півпростору з покриттям за змішаних умов нагріву, Колодій Ю. О. (2015)
Максимович О. В. - Напруження в анізотропній півплощині з вирізами, Іллюшин О. В., Соляр Т. Я. (2015)
Ясінський А. В. - Оптимізація нестаціонарних температурних переміщень у заданому перерізі півпростору, що перебуває у стані плоскої деформації, Єрохова О. В. (2015)
Шевчук В. А. - Теплопровідність пластини з тонким двостороннім багатошаровим покриттям за умов нестаціонарного нагріву (2015)
Титул, зміст (2015)
Колот А.М. - Людина і нова економіка: теоретико-методологічний аналіз взаємодії та домінант розвитку, Кравчук О. І. (2015)
Дементьєв В. В. - Сучасна теорія інститутів: ідентифікація предметного поля (2015)
Кричевська Т. О. - Історія Інститутів грошово-кредитного регулювання США. Стаття 2. Федеральна резервна система у пошуках балансу між функціями гаранта золотого стандарту, банку банків і банку уряду (1913–1951) (2015)
Шумська С. С. - Взаємозв’язок дисбалансів у фінансовій сфері України (2015)
Гриценко А. А. - Тема 27. Соціально-економічні цикли: історичні форми і державне регулювання, Подлєсна В. Г. (2015)
Політична економія: минуле, сучасне, майбутнє. Матеріали круглого столу, присвяченого 400-літтю політичної економії (2015)
Титул, зміст (2015)
Попович В. С. - Моделювання та аналіз термопружного стану шаруватого по осі термочутливого циліндра за тепловідведення шляхом випаровування рідини, Ракоча І. І. (2015)
Чир І. А. - Коректність варіаційної задачі динамічної термопружності Ґріна – Ліндсея, Шинкаренко Г. А. (2015)
Максимук О. В. - Термопружність циліндричної оболонки із низькою зсувною жорсткістю у локальному температурному полі, Гануліч Н. В. (2015)
Грицько Б. Є. - Числово-аналітична методика розв’язування нестаціонарної задачі теплопровідності у локально-неоднорідних середовищах (2015)
Тучапський Р. І. - Рівняння тонких анізотропних пружних оболонок обертання методу (m,n)-апроксимації (2015)
Бернакевич І. Є. - Дослідження процесів акустичної взаємодії оболонок з рідиною, Вагін П. П., Козій І. Я., Харченко В. М. (2015)
Шептилевський О. В. - Напружений стан частково закріпленої сферичної оболонки з рідиною за імпульсного збудження, Селезов І. Т. (2015)
Піддубняк O. П. - Випромінювання звуку літаком під час зльоту, Піддубняк Н. Г. (2015)
Успенский Б. В. - Нелинейные нормальные формы существенно нелинейных периодически возбуждаемых кусочно-линейных систем, Аврамов К. В. (2015)
Максимович В. М. - Визначення в’язкопружних напружень у пластинах із включеннями, Соляр Т. Я. (2015)
Карлаш В. Л. - Аналіз методів визначення в’язкопружних коефіцієнтів п’єзокерамічних резонаторів (2015)
Грицина О. Р. - Електротермомеханіка неферомагнітних поляризовних твердих тіл за врахування тензорної природи локального зміщення маси (2015)
Сеньків Л. М. - Напружений стан циліндричної ортотропної оболонки з тріщиною під кутом (2015)
Процеров Ю. С. - Осесимметричная задача теории упругости для полого цилиндра конечной длины с учетом собственного веса (2015)
Міжнародна математична конференція ім. В. Я. Скоробогатька (2015)
Андрій Феофанович Улітко (28.08.1934 – 24.06.2015) (2015)
Титул, зміст (2015)
Антонова Т. М. - Достатні умови еквівалентної збіжності послідовностей різних наближень двовимірних неперервних дробів, Сусь О. М. (2015)
Шаваровський Б. З. - Напівскалярна еквівалентність і квазідіагональна подібність матриць (2015)
Пирч Н. М. - Про узагальнені ретракти та ізоморфну класифікацію вільних об’єктів. IІ (2015)
Сухорольський М. А. - Розв’язки крайових задач для рівняння Гельмгольца в однозв’язних областях комплексної площини (2015)
Лила Д. М. - Эксцентричная форма потери устойчивости вращающегося упругопластического радиально неоднородного ступенчатого кругового диска, Мартынюк А. А. (2015)
Ободан Н. І. - Нелінійна деформація і галуження розв’язків крайової задачі теорії оболонок з розшаруванням при дії зовнішнього тиску, Громов В. О. (2015)
Григоренко Я. М. - Аналіз напруженого стану порожнистих циліндрів з угнутим гофрованим поперечним перерізом, Рожок Л. С. (2015)
Кіт Г. С. - Вплив стаціонарного джерела тепла на напружений стан півпростору з жорстко, гладко або гнучко закріпленою межею, Андрійчук Р. М. (2015)
Вайсфельд Н. Д. - Плоска змішана задача термопружності для півсмуги, Журавльова З. Ю. (2015)
Махоркін І. М. - Про один аналітично-числовий спосіб розв’язування одновимірної квазістатичної задачі термопружності для термочутливого тіла простої геометрії, Мастикаш Л. В. (2015)
Токова Л. П. - Наближений розв’язок одновимірної задачі теорії пружності для неоднорідного суцільного циліндра, Ясінський А. В. (2015)
Швайко М. Ю. - Пластична деформація матеріалів при навантаженні по кусково-гладких траєкторіях з ділянками розвантаження за пружним законом (2015)
Опанасович В. К. - Двовісний згин ізотропної пластини з наскрізною прямолінійною тріщиною з урахуванням ширини області контакту її берегів і за наявності пластичних зон біля її вершин, Слободян М. С. (2015)
Сачук Ю. В. - Контактна задача про зношування штампами канонічної форми пружної півплощини з покриттям Вінклера, Максимук О. В. (2015)
Алфавітний покажчик за 2015 рік (том 58) (2015)
Андрієвська О. В. - Формальні підстави обмеження прав і свобод людини і громадянина в Україні (2016)
Байрачна Л. К. - Легітимність влади як імператив сталого розвитку держави (2016)
Білецька А. М. - Загальна характеристика реалізації принципу спеціалізації суддів (2016)
Дем’яненко І. В. - Проблеми навантаження на місцеві загальні суди як основну ланку судової системи України (2016)
Нестерович В. Ф. - Постмодерні нормативні підходи конституційно-правових засад впливу громадськості на прийняття нормативно-правових актів (2016)
Подковенко Т. О. - Стандарти справедливого суду відповідно до конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (2016)
Слободяник Т. М. - Поняття, ознаки та джерела муніципально-правової відповідальності (2016)
Торяник В. М. - Філософські погляди А. Шопенгауера на деякі питання теорії держави та права, Сітало А. І. (2016)
Валігура К. Ю. - "Моральні засади суспільства" як оціночна категорія цивільного права та її вплив на формування механізму цивільно-правового регулювання (2016)
Дрогозюк К. Б. - Сучасні джерела доказування у цивільному процесі України та Франції (2016)
Ковальчук А. М. - До питання про прийняття спадщини за правом на обов’язкову частку у спадщині (2016)
Лузан Т. Л. - Специфіка провадження у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення, у сімейних відносинах до судового розгляду (2016)
Мельник Я. Я. - Режим цивільної процесуальної безпеки та його доктрина як правова матерія цивільної процесуальної форми (2016)
Німак М. О. - Спеціальні передумови права на звернення до суду в справах, що виникають із шлюбних правовідносин (2016)
Самілик Л. О. - Співвідношення понять "суб’єкт права", "особа", "суб’єкт правовідносин", "учасник відносин", Корбут Л. П. (2016)
Юркевич Ю. М. - Командитні товариства за законодавством України (2016)
Грудницький В. М. - Характеристика видів зловживання монопольним (домінуючим) становищем (2016)
Панькова Л. О. - Господарсько-правовий аспект укладення договору про постачання електричної енергії (2016)
Колосов І. В. - Актуальні питання забезпечення позову у цивільних справах про трудові спори: проблеми та реалії сьогодення (2016)
Сидоренко А. С. - Об’єктивні підстави диференціації правового регулювання праці (2016)
Любчич А. М. - Класифікація організаційно-управлінських процедурних норм в аграрних правовідносинах (2016)
Глуховеря В. А. - Окремі напрями реформування системи органів внутрішніх справ на сучасному етапі (2016)
Дембіцька С. Л. - Адміністративний примус як вид державного примусу (2016)
Дубас Т. В. - Роль національної стратегії у сфері прав людини в правовому регулюванні захисту інформаційних прав громадян (2016)
Збінський Є. Ф. - Правовий режим податкової таємниці України: герменевтичний аналіз поняття (2016)
Кайдашев Р. П. - Загальна характеристика структури апеляційного провадження в адміністративному судочинстві України (2016)
Корольов Ю. О. - Адміністративно-правові аспекти координації управління вищими навчальними закладами України (2016)
Костенко О. В. - Механізм забезпечення режиму інформації з обмеженим доступом у роботі органів прокуратури (2016)
Левченко О. В. - Адміністративно-правовий статус державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру як суб’єкта надання безконтактних адміністративних послуг (2016)
Сіренко А. М. - Стадії укладення адміністративних договорів (2016)
Устименко Є. В. - Принцип адекватності в застосуванні адміністративних санкцій (2016)
Ченшова Н. В. - Сучасний стан та перспективи вдосконалення нормативно-правового регулювання обігу зброї й вибухових речовин (2016)
Богатирьов І. Г. - Вчення про жертву злочину в кримінологічній науці (2016)
Ломакіна А. А. - Протидія злочинам проти інтелектуальної власності: загально-соціальний аспект (2016)
Лень В. В. - Незаконний обіг вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин та пристроїв, пов’язаний із проведенням антитерористичної операції: окремі питання запобігання, Олійников Г. В. (2016)
Черкашин С. В. - Кримінально-правова характеристика доведення до банкрутства (2016)
Проданик І. В. - Окремі аспекти створення й діяльності спільних слідчо-оперативних груп під час розслідування взаємопов’язаних злочинів: на прикладі окремих країн Співдружності Незалежних Держав (2016)
Бардашевич Я. В. - Дифференциация периодов человеческой жизни до и после рождения как основа защиты права личности на жизнь (2016)
Кирич Н. Б. - Технологічне підприємництво і науково-дослідні програми інноваційного малого бізнесу, Вовк Ю. Я., Погайдак О. Б., Вовк І. П. (2010)
Паранчук С. В. - Елементи системи антикризового управління машинобудівним підприємством, Топій І. І. (2010)
Чорна М. В. - Стратегія взаємодії підприємств роздрібної торгівлі з постачальниками (2010)
Абрамчук М. Ю. - Рентный подход в управлении природопользованием в сфере использования биоинноваций (2010)
Шлапак О. А. - Концептуальні підходи до управління персоналом на засадах критеріїв ефективного комунікаційного середовища (2010)
Сергійчик О. С. - Оперативне управління активами як інструмент антикризового управління будівельним підприємством (2010)
Соколовська В. В. - Концепція створення стратегії виходу підприємства на зовнішні ринки (2010)
Краплина В. В. - Пріоритетні складові механізму інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку України (2010)
Горобченко Д. В. - Формирование организационно-экономических основ управления экологическим долгом (2010)
Стеблюк Н. Ф. - Підготовка фахівців з вищою освітою в умовах підвищення значущості знаннєвого ресурсу (2010)
Мірко Н. В. - Оцінка стану та тенденцій розвитку внутрішнього ринку продукції легкої промисловості (2010)
Данилишин Б. М. - Реалізація базових положень інтегрованої концепції формування інтелектуального капіталу та його ідентифікації, Бауліна Т. В. (2010)
Должанский И. З. - Управление ассортиментом торгового предприятия на основе портфельной теории, Лозюк В. Н. (2010)
Андрійчук Ф. Ю. - Етапи розвитку системи фінансування зовнішньоекономічної діяльності (2010)
Гребінчук О. М. - Стратегічне, тактичне та оперативне управління виробництвом машинобудівних підприємств (2010)
Огаренко Т. Ю. - Концепція моделювання динаміки попиту на послуги вищих навчальних закладів (2010)
Львіцина С. А. - Фінансове планування на будівельному підприємстві (2010)
Глухова С. В. - Методичний підхід щодо оцінки результативності інноваційної діяльності будівельних підприємств (2010)
Трофименко О. О. - Світові тенденції застосування та виробництва електроенергії з використанням відновлюваних джерел енергії (2010)
Чеснакова Л. С. - Систематизація ризиків при управлінні дебіторською заборгованістю на автотранспортних підприємствах (2010)
Солодкий М. О. - Біржовий ринок сша: стан та перспективи розвитку, Гниляк В. О. (2010)
Сидоренко П. О. - Вплив стадної поведінки інветорів на міжнародних фондових ринках на ціни та показники доходності акцій (2010)
Чернихівська А. В. - Стратегічна екологічна оцінка регіонального розвитку: нормативно-правові та організаційно-управлінські аспекти впровадження (2010)
Парасюк І. Л. - Аспекти взаємодії територіальних громад та органів місцевої виконавчої влади агломерації задля спільного економічного розвитку (2010)
Ткаченко М. І. - Формування програми контролю ризиків при використанні банківських електронних інформаційних систем (2010)
Святослав Князь - Характеристики інноваційного розвитку комерційних банків з позиції системного підходу, Тетяна Неклюдова, Володимир Бодаковський (2010)
Янченко З. Б. - Сучасні особливості та перспективи розвитку венчурного фінансування в Україні (2010)
Тормосов Р. Ю. - Економічні проблеми енергозбереження на місцевому рівні (2010)
Сердюк Б. М. - Теоретичні основи класифікації збитків, Лещук А. А. (2010)
Большаков А. В. - Психология управления и управляемости. где заканчивается функциональность и начинается эффективность? (2010)
Лучко Г. Й. - Стратегії застосування деривативів компаніями з управління активами (2010)
Шульга І. П. - Сучасні підходи до формування системи економічної безпеки акціонерного товариства (2010)
Герасименко І. М. - Діагностика організаційних структур машинобудівних підприємств, Горбатовська Н. В. (2010)
Денисов О. Е. - Математичні моделі в державній стратегії розвитку олігопольного ринку в Україні (2010)
Сисоєва І. М. - Особливості моделювання облікових процесів (2010)
Коцюба О. С. - Властивості показника економічного прибутку інвестиційного проекту в контексті фундаментальної теорії (2010)
Рижак О. Ю. - Ризики підприємств в процесі аутсорсингу маркетингових функцій (2010)
Тарасова В. В. - Міжгалузева диференціація рівнів землемісткості сільськогосподарської продукції (2010)
Чорна Л. О. - Виробнича програма. проблеми організації, Чумак О. М., Чорна Н. Ю. (2010)
Аржевітін С. М. - Розвиток ринку цінних паперів: проблеми та перспективи (2010)
Земляков І. С. - Формування стратегічних напрямів підвищення обсягів продажу оптових підприємств (2010)
Шкрабак І. В. - Аналіз і прогнозування структурних трансформацій господарського комплексу регіону (2010)
Приходько В. П. - Бюджетування як метод забезпечення збалансованого розвитку регіональних соціальних та виробничих систем (2010)
Дудченко О. С. - Організаційна структура народних комісаріатів УСРР в 1920-х рр.: правові аспекти (2016)
Коротя А. М. - Особливості правового регулювання статусу дружинників Київської Русі (2016)
Крусян Р. А. - Судова влада в Україні: характеристика етапів реформування (2016)
Легін Л. М. - Нормативно-правовий акт: поняття та система ознак (2016)
Лень В. В. - Правовідносини, пов’язані з правом позбавлення державних нагород СРСР (2016)
Опольська Н. М. - Правове регулювання свободи творчості на території Німеччини в період Відродження (2016)
Полонка І. А. - Теоретико-онтологічне підґрунтя розуміння поняття та класифікації принципів правомірної поведінки (2016)
Гринюк О. В. - Принцип заборони комерціалізації у сфері трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів (2016)
Ізарова І. О. - Забезпечення права відповідача на організацію захисту: європейський досвід та українські перспективи (2016)
Митник А. К. - Поняття наукового парку як суб’єкту правовідносин інтелектуальної власності (2016)
Рибка І. Є. - Зарубіжний досвід цивільно-правового регулювання визнання фізичної особи неплатоспроможною (2016)
Ліпська О. С. - До питання визначення інноваційної інфраструктури при реалізації інноваційних проектів (2016)
Бориченко К. В. - Реформування законодавства у сфері соціального захисту сімей із дітьми в Україні (2016)
Могілевський Л. В. - Кодифікація як спосіб систематизації нормативно-правових актів у сфері правового регулювання трудових відносин (2016)
Наливайко Л. Р. - Гарантування трудових прав державних службовців в умовах очищення влади в Україні (2016)
Подорожній Є. Ю. - Принципи формування юридичної відповідальності в трудовому праві (2016)
Антонюк У. В. - Діяльність державних інституцій як гарантія забезпечення екологічних прав в Україні (2016)
Піддубна Д. С. - Правове регулювання виноробства як складової частини органічного виробництва (2016)
Волік В. В. - Характеристика додаткових послуг у сфері перевезень міським транспортом (2016)
Глуховеря В. А. - Вплив світових стандартів на сучасний статус поліцейського в Україні (2016)
Дембіцька С. Л. - Теоретичні проблеми визначення поняття та змісту адміністративної деліктності (2016)
Макушев П. В. - Поняття та зміст адміністративно-правового статусу державного виконавця (2016)
Мілієнко О. А. - Принципи адміністративного судочинства та їх класифікація (2016)
Поклад О. В. - Поняття та зміст громадського контролю за діяльністю поліції в Україні (2016)
Рєзнік О. М. - Реформування правоохоронних органів в аспекті забезпечення фінансово-економічної безпеки держави (2016)
Торяник В. М. - Інформаційна безпека як складова національної безпеки держави. роль ЗМІ в забезпеченні інформаційного суверенітету України (2016)
Хрідочкін А. В. - Особливості адміністративно-правового статусу контролюючих державних органів охорони інтелектуальної власності України (2016)
Черникова А. О. - Правова природа письмового провадження в адміністративному судочинстві України (2016)
Муравйов К. В. - Теоретико-правові основи формування системи податкових відносин в Україні (2016)
Семенко Б. М. - Ефективне використання власних надходжень від діяльності підсобних господарств, утворених у закладах освіти (2016)
Білоус В. П. - Чинники віктимізації неповнолітніх в Україні (2016)
Шкута О. О. - Формування сучасного кадрового забезпечення в Державній пенітенціарній службі України: теоретико-прикладні засади (2016)
Білоус В. В. - Актуальні питання розбудови національної системи ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства в умовах глобального зростання терористичної загрози (2016)
Книженко С. О. - Криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються шляхом незаконного втручання в діяльність судових органів або протиправного впливу на учасників судочинства (2016)
Макаренко Є. І. - Затримання підозрюваних у вчиненні злочинів (чи відповідають вимоги Кримінального процесуального кодексу України європейським стандартам) (2016)
Кісіль М. Ю. - Особливості використання методів економіко-математичного моделювання в стратегічному менеджменті сільськогосподарських підприємств (2010)
Вахнюк С. В. - Характеристика впливу банківської системи на індекс економічного та інституціонального режиму економіки знань (2010)
Власова І. В. - Терміни та поняття інноваційної сфери (2010)
Юр’єва-Юрій А. В. - Моделювання організаційно-економічного механізму стимулювання праці туристичних підприємств (2010)
Стадник В. Г. - К проблеме повышения эффективности управления качеством транспортно-экспедиторской компании (2010)
Лукашов О. О. - Стратегічне планування розвитку трудового потенціалу промислових підприємств (2010)
Демчук Н. І. - Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України в умовах фінансової глобалізації (2010)
Ковшова І. О. - Медіа-планування рекламної кампанії на підприємстві, Гриджук І. А. (2010)
Медецька С. П. - Організаційно-методологічні особливості кадрового менеджменту збройних сил України (2010)
Смірнов О. О. - Удосконалення методичних підходів до оцінювання конкурентоспроможності персоналу промислових підприємств (2010)
Скидан О. В. - Регіональні особливості реалізації аграрної політики, Зінчук Т. О. (2010)
Длігач А. О. - Системно-рефлексивний маркетинг у стратегічному управлінні (2010)
Юрик Н. Є. - Удосконалення механізму вибору антикризової стратегії підприємствами машинобудівної галузі, Кужда Т. І. (2010)
Вдовиченко Ю. В. - Особливості використання стратегій економічної діяльності міжнародним бізнесом (2010)
Магалецький А. В. - Комунікаційна політика як ефективний інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємств готельного господарства (2010)
Іванова Н. В. - Генезис економічної категорії "інфраструктура" та її роль у суспільному поділі праці (2010)
Некрасов Я. С. - Історія економіки операційного менеджменту (2010)
Степаненко І. І. - Проблеми та перспективи розвитку енергоефективності в житловому секторі міст України (2010)
Люзняк М. Е. - Практичні аспекти управління банківською діяльністю у контексті формування економічного потенціалу регіонів України, Костогриз В. Г. (2010)
Фаріон Д. О. - Фінансове забезпечення житлового будівництва в Україні (2010)
Тормосов Р. Ю. - Комплексний аналіз джерел фінансування муніципальних енергетичних інвестиційних проектів у сфері виробництва, транспортування та постачання теплової енергії (2010)
Ярошенко О. В. - Розрахунок помилки спостереження як сучасна система оцінки інвестиційної діяльності недержавного пенсійного фонду (2010)
Гусєва І. І. - Методологічний підхід до визначення рівня енергетичної безпеки України на основі теорій ризику та надійності (2010)
Ключевська А. В. - Альтернативи інтеграції України: схід чи захід (2010)
Шульга І. П. - Рейтинг корпоративного управління акціонерних товариств: порівняння світового та вітчизняного досвіду (2010)
Трубей О. М. - Аналіз обсягів та структури торговельно-посередницької діяльності на споживчому ринку України (2010)
Момот В. Є. - Диверсифікація як напрямок стратегічного розвитку підприємства в контексті невизначеності середовища господарювання (2010)
Шелудько Е. І. - Структурно-технологічні засади модернізації харчової промисловості України (2010)
Ульянченко О. В. - Інвестиційний процес і його складові елементи (2010)
Спасів Н. Я. - Кластер як імператив інвестиційної активності, Хопчан В. М., Хопчан М. І. (2010)
Земляков І. С. - Аналіз маркетингової діяльності оптових торговельно-посередницьких підприємств (2010)
Bielenka G. V. - Stress testing application in risk-management systems of ukrainian banks (2010)
Куценко В. І. - Моделювання вищої освіти – ключового фактора формування кадрового потенціалу, Гаращук О. В. (2010)
Ахромкін Є. М. - Ресурси України: регіональний аспект (2010)
Приходько В. П. - Етапи реалізації регіональної політики розвитку просторових систем (2010)
Федоренко В. Г. - Удосконалення управління будівельними підприємствами України шляхом впровадження процесного менеджменту (2010)
Хоменко І. А. - Превентивна демонстрація ідеологічного концепту у контексті медійної гібридної війни (2015)
Чернявська Л. - Соціальний простір як простір руху смислів в медіадискурсі (2015)
Шебештян Я. М. - Обов'язкові та необов'язкові ознаки медіатексту крізь призму основних категорій тексту як лінгвальної одиниці, Шаповалова Г. В. (2015)
Гінзбург М. - Класифікація значень ся-дієслів в українських текстах (2015)
Загоруйко Н. - Альтернативний дискурс епістолярної публіцистики В'ячеслава Чорновола (2015)
Гресько О. - Мовне питання в системі іномовлення України і ЄС (2015)
Мірошниченко П. - Звуковий образ українського радіомовлення як репрезентат мовної ситуації в країні (2015)
Навальна М. - Дифузні процеси в лексиці наукового та публіцистичного стилів (2015)
Мариненко І. - Антропонімні номінації політика як засіб руйнування іміджу (2015)
Чепуряк Т. - Поетика фейлетонів Степана Васильченка (2015)
Аксьонова В. - Трансформація мовностилістичних особливостей контенту медіа в контексті національного єднання (2015)
Бикова О. - Мовно-текстові параметри модифікацій у жанрі сучасного репортажу (2015)
Лешко У. - Вінницький журнал для чоловіків "Свой мир": структура, жанрово-тематичне наповнення (2015)
Іванюха Т. В. - Жанрово-тематичний спектр духовно-просвітницьких програм українського телебачення (2015)
Грубич К. - Якість ефірного мовлення як елемент успішності кулінарних телешоу (2015)
Каралкіна Н. В. - Роль регіонального телебачення у формуванні громадської думки (2015)
Артемчук Д. О. - Організація поділу влади: базові моделі (2016)
Васильєв С. В. - Соціальний захист фармацевтичних працівників в українських губерніях Російської Імперії у 2-й половині XIX ст. – на початку XX ст. (2016)
Добренька Н. В. - Взаємозв’язок і взаємодія суспільства, держави та права (2016)
Жукова А. В. - Історично-правові передумови та особливості становлення міграційного законодавства (2016)
Омелян С. Б. - Забeзпeчeння нeзалeжноcтi конcтитуцiйного правосуддя у демократичних дeржавах iз європeйcькою модeллю конституційного контролю (2016)
Шуп’яна М. Ю. - Регіональні органи місцевого самоврядування в Україні: сучасність та перспективи в процесі децентралізації (2016)
Ярошенко М. О. - Протидія корупції в Російській Імперії в другій половині XIX – на початку XX ст.: історіографія проблеми (2016)
Ільющенкова К. О. - Тенденції і юридичні моделі донорства крові в Україні та зарубіжних країнах: порівняльно-правова характеристика (2016)
Рябченко Ю. Ю. - До питання ролі суду у встановленні обставин у справах за позовами на захист прав невизначеного кола осіб (2016)
Кайтанський О. С. - Поняття соціального обслуговування молоді (2016)
Теличко О. А. - Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері охорони праці молоді (2016)
Гуща К. О. - Постанова "Про земельну реформу" 1990 року: початок реформування земельних відносин в Україні (2016)
Андрущенко І. Г. - Правове регулювання злиття і поглинання компаній за законодавством країн-членів ЄС (передовий досвід та недоліки) (2016)
Барін О. Р. - Принцип визначеності податків і зборів як базовий принцип системи оподаткування, що має конституційно-правове значення (2016)
Макогонюк Ю. Ю. - Юридична відповідальність за порушення права на доступ до публічної інформації в екологічній сфері (2016)
Шестак В. С. - Освітній та науковий потенціал України в контексті глобалізаційних тенденцій і викликів часу (теоретико-правове дослідження) (2016)
Мороз Д. О. - Виявлення "податкових ям" податковою міліцією: інформаційна складова (2016)
Руснак Ю. І. - Вплив політико-правових чинників на формування інвестиційного клімату (2016)
Сарана С. В. - Загальний податковий режим: співвідношення з іншими податковими режимами (2016)
Фіщенко Л. М. - Фінансово-економічна безпека підприємств (юридичні аспекти) (2016)
Берднік І. В. - Генезис кримінально-правової охорони водних ресурсів у законодавстві нового часу, Погребняк С. В. (2016)
Ленська Л. В. - Історико-правові аспекти грабежу як суспільно-небезпечного явища (2016)
Лосич С. В. - Проблемні питання визначення предмета злочину, передбаченого ст. 324 КК України (2016)
Павлишин К. О. - Віктимна поведінка жертв крадіжок, вчинених неповнолітніми (2016)
Підвисоцький Р. М. - Правове забезпечення безпеки засуджених та персоналу в установах виконання покарань (2016)
Бобечко Н. Р. - Суть, значення та класифікація рішень суду апеляційної та касаційної інстанцій у кримінальному провадженні (2016)
Корольов В. О. - Сутність оперативно-розшукової діяльності ДПСУ щодо запобігання транскордонної організованої злочинної діяльності на державному кордоні України (2016)
Миронов А. М. - Прокурорський нагляд за законністю закриття кримінального провадження (2016)
Слюсарчук Х. Р. - Співвідношення термінів "стандарти доказування" та "стандарти переконання" (2016)
Столітній А. В. - Документи реагування за новим Законом України "Про прокуратуру", Каланча І. Г. (2016)
Цимбалістенко О. О. - Прокурорська перевірка додержання закону під час прийняття органами досудового розслідування заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення (2016)
Юрченко А. М. - Поняття та форми взаємодії слідчого з оперативними підрозділами під час кримінального провадження (2016)
Буряк С. І. - Ukrainian legislation adaptation in sphere of joint-companies regulation according to rules of European law (2016)
Грищенко І. В. - Правова основа обміну інформацією з обмеженим доступом між Україною і міжнародними організаціями (2016)
Гутник В. В. - Право на захист за допомогою обраного захисника у міжнародних кримінальних судах: загальна характеристика (2016)
Дудоров О. О. - Інститут покарання неповнолітніх у кримінальному праві України (2016)
Чухліб Т. В. - Мазепинська Україна у Північній війні 1700-1721 років: особливості міжнародного становища та зміни політико-правового статусу (2009)
Щербак В. О. - Імперські перетворення в Гетьманщині після Полтавської битви (2009)
Лобач К. В. - Політвідділи МТС у системі координат "влада-селянство" (2009)
Пащенко В. О. - Питання релігії та церкви в творчій спадщині Олеся Гончара (2009)
Кальніцька Н. Д. - Українські удільні князівства у добу литовського панування (2009)
Якименко М. А. - Роль земства у фінансовій підтримці сільського господарства Полтавщини епохи вільного підприємництва (кінець ХІХ —початок ХХ століття) (2009)
Кравченко П. А. - Історичні особливості суспільно-географічних досліджень Полтавщини у першій чверті ХХ століття, Шевчук С. М. (2009)
Нагорний В. В. - Еволюція інституту кримінальної відповідальності представників православного сектантства у російському кримінальному законодавстві середини XVII — початку ХХ століть (2009)
Белько О. О. - Напрями діяльності Полтавського губернського земства щодо підтримки гончарного промислу (2009)
Дмитренко В. А. - Родина священика XVIIІ століття: спроба реконструкції за матеріалами сповідних розписів (на прикладі села Усівка Пирятинської протопопії) (2009)
Литвин О. Ю. - Актуальність і значимість економічних ідей християнства (2009)
Селегенєв В. М. - Єврейське питання в діяльності Товариства українських поступовців (2009)
Вітринська О. В. - Антирелігійна агітація серед єврейської молоді у 1920-их — на початку 1930-их років в Україні (2009)
Дятлов В. О. - Очікування "великого заколоту" в період ранньої Реформації в Німеччині (1517-1524 роки) (2009)
Год Н. В. - Дитина, сім’я та гендерна проблематика у творах гуманіста Еразма Роттердамського (2009)
Бабенко Л. Л. - ІІІ Міжнародна наукова конференція "Держава і церква в Україні за радянської доби" (2009)
Волошин Ю. В. - Міжнародна конференція "Полтава 1709: переосмислення ключового моменту в європейській історії" (2009)
Турченко Ф. Г. - Коваленко О. Глиняні люльки XVII — XVIIІ століть (за матеріалами Полтавщини) / Оксана Коваленко. — Опішне: Українське Народознавство, 2008. — 144 с.: іл. (Керамологічне двокнижжя "Люлька в історії та гончарстві України", книга 1; Академічна серія "Українські керамологічні студії", випуск 1) (2009)
Бойко Н. І. - Степаненко М. І. Публіцистична спадщина Олеся Гончара (мовні, навколомовні й деякі інші проблеми): Монографія /М. І. Степаненко. — Полтава: АСМІ, 2008. — 396 с. (2009)
Уткін О. І. - Сітарчук Р. Адвентисти сьомого дня в українських землях у складі Російської імперії (друга половина ХІХ століття — 1917 рік) / Роман Сітарчук. — Полтава: Скайтек, 2008. — 324 с. (2009)
Панченко П. П. - Лахно О. Церковна опозиція Євангельських християн-баптистів в Україні (1940 — 1980-ті роки): Монографія / Олександр Лахно. — Полтава: Друкарська майстерня, 2009. — 288 с. (2009)
Довідка про авторів (2009)
Орієнтири для авторів збірника "Історична пам’ять" (2009)
Дегтярьов С. І. - Подорожні журнали чиновника з особливих доручень при Київському, Подільському та Волинському генерал-губернаторі майора Гайворонського (2015)
Демиденко Н. М. - Вплив православної церкви та звичаєвого права на шлюбно-сімейні традиції як складову духовної культури українців у ХVI-ХVII ст.: права жінки у шлюбі (2015)
Кривошея І. І. - Персональний склад неурядової старшини гетьманщини: проблема стабільності на прикладі значкового товариства в 30-х роках XVIII ст. (2015)
Михайличенко М. А. - Діяльність харківського дворянського депутатського зібрання (1786-1796 рр.) (2015)
Власенко В. М. - Соціальна структура міжвоєнної української політичної еміграції в Румунії (2015)
Кравченко О. М. - Історія та проблематика вивчення літописних міст Сіверщини (2015)
Білинська Л. І. - Населення Сум XVII-XVIII ст. за результатами археологічних і краніологічних досліджень, Долженко Ю. В. (2015)
Гребенюк В. С. - Эволюция колониальной доктрины Великобритании во время первого кабинета Уильяма Питта Старшего (XII.1756-IV.1757) (2015)
Грицай С. Я. - Еволюція соціальної держави в умовах модернізації соціальної політики Російської Федерації (1991-2011 рр.) (2015)
Єпик Л. І. - Реалізація мовних прав населення Сумщини на початковому етапі кампанії з ліквідації неписьменності (1921-1923 рр.) (2015)
Вегера Л. Р. - Культурно-освітня діял ьність В.П. Науменка в дореволюційний період (друга половина ХІХ ст. - 1917 р.) (2015)
Кудінов Д. В. - Перший український поет-робітник: короткий нарис життя і літературної творчості Антона Шабленка, Опанащук П. В. (2015)
Осадчий Ю. Г. - Мазепа: истинное, надуманное, ложное (2015)
Власенко В. М. - Нове видання у галуpі русиністики (2015)
Гончар Д. В. - Адвокат як суб’єкт захисту прав особи в правозахисному механізмі (2016)
Колюх В. В. - Оптимізація конституційного складу Верховної Ради України в контексті конституційних змін в Україні (2016)
Куракін О. М. - Право громадян України збиратися мирно, без зброї: вітчизняний та європейський досвід, Романов М. Ю. (2016)
Мартьянова Т. С. - Вплив принципів права на формування судової влади (2016)
Пильгун Н. В. - Вплив правової реформи на формування національної безпеки України та захист прав людини, Капустяк І. О. (2016)
Сливка С. С. - Парадигма "ургентного" права у вищій школі (до 5-річчя створення Науково-навчального інституту права і психології НУ "Львівська Політехніка) (2016)
Стефанчук М. О. - Публічно-правовий аспект зловживання правом (2016)
Заботін В. В. - Соціально-правові та доктринальні витоки права на правову допомогу у цивільному судочинстві (2016)
Ільченко І. В. - Застосування способів захисту у зв’язку з порушенням договірних зобов’язань (2016)
Мельник Я. Я. - Формування системи процесуальних інститутів режиму цивільної процесуальної безпеки (2016)
Нечитайло Т. О. - Правосуб’єктність держави як учасника корпоративних правовідносин, Луць В. В. (2016)
Парасюк В. М. - Захист цивільних прав та інтересів неповнолітніх та малолітніх осіб, Грабар Н. М., Баліцька О. Ю. (2016)
Устименко О. А. - Оборотоздатність тварин як об’єктів цивільних прав (2016)
Кириченко М. С. - Оцінка системи пенсійного забезпечення в Україні: правовий та економічний аспекти, Аллахвердян А. В. (2016)
Собакарь А. О. - Структура правового інституту охорони праці (2016)
Правдюк А. Л. - Механізм правового регулювання державного екологічного контролю (2016)
Боровиков Г. М. - Актуальні питання відповідальності перевізника за договором морського перевезення (2016)
Ведькал В. А. - Міжнародна співпраця України у сфері запобігання та протидії корупції (2016)
Горбач О. В. - Деякі питання реалізації права на захист в адміністративно-деліктному процесі, Кучерчук Ю. С. (2016)
Кандуєв Д. В. - Адміністративна відповідальність військовослужбовців Збройних Сил України відповідно до чинного законодавства (2016)
Коваленко Л. А. - Теоретико-правова характеристика державних агентств як центральних органів виконавчої влади (2016)
Міхровська М. С. - Деякі аспекти впровадження електронного урядування в Україні на прикладі досвіду зарубіжних країн, Чорноус А. Г. (2016)
Пилаєва В. М. - Наукові підходи щодо визначення принципу транспарентності в діяльності органів виконавчої влади у вітчизняній науці адміністративного права (2016)
Гаркуша Ю. О. - Інформаційна безпека сучасного українського суспільства (2016)
Дика Є. О. - Доктринальні підходи до класифікації криміногенних ситуацій та їх значення для сучасної кримінологічної науки (2016)
Рябченюк Ю. В. - Щодо питання встановлення кримінальної відповідальності юридичних осіб за умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного фонду (2016)
Федотова Г. В. - Особливості правового врегулювання інституту кримінального проступку в законодавстві Литовської Республіки та Республіки Польща (2016)
Ференець О. Б. - Окремі аспекти правового регулювання протидії корупції в Україні (2016)
Черненко О. О. - Превентивна діяльність слідчого: кримінологічний аналіз змісту та основних напрямків (2016)
Чудик Н. О. - Правові основи статусу засуджених, Бобрик М. Б. (2016)
Чудик Н. О. - Проблеми відбування покарання у виді арешту в Україні, Мудрик К. А. (2016)
Чудик Н. О. - Особливості відбування покарань неповнолітніми особами, Немоскальов А. Є. (2016)
Рівчаченко О. А. - Експертизи у кримінальних провадженнях, відкритих за фактом незаконного обігу обладнання для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин (2016)
Цюприк І. В. - Особливості організації досудового розслідування фінансування тероризму (2016)
Шульженко А. В. - Принципи та особливості судово-експертної діяльності (2016)
Скрипчук Г. В. - Аналіз державної політики сфери культури в Україні (1991 – 2001 рр.) (2015)
Походзіло Ю. М. - Еволюція правового регулювання шлюбно-сімейних відносин на українських землях у Х – ХІХ століттях, Силенок К. П. (2015)
Процюк І. В. - Глава держави у президентській республіці (2015)
Вільчик Т. Б. - Конституційно-правовий статус адвокатури України (2015)
Ткаченко Є. В. - Право на свободу віросповідання: судовий захист та деякі проблеми реалізації (2015)
Радченко А. Ю. - Конституційне закріплення свободи совісті: основні напрямки розвитку (2015)
Сурженко О. А. - Іпотека майнових прав на нерухоме майно (2015)
Кущ О. Є. - Закордонний досвід оптимального співвідношення різних форм власності в комунальному господарстві (2015)
Баранова Л. М. - Одностороння відмова від зобов’язання як спосіб неюрисдикційної форми захисту суб’єктивних цивільних прав (2015)
Васильєв С. В. - Принцип доцільності у цивільному судочинстві України (2015)
Хмельова Н. А. - Умови відшкодування шкоди державою фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення (2015)
Ігнатенко І. В. - Деякі правові аспекти комплексного освоєння підземного простору мегаполісів (2015)
Дроваль О. М. - Деякі аспекти правового регулювання земель водного фонду на території України часів російської імперії (2015)
Блавацька Д. А. - Реформування екологічного законодавства України – провідний напрямок державної екологічної політики (2015)
Перепелиця М. О. - Значення державного кредиту як елемента фінансової системи держави (2015)
Макух О. В. - Поняття і значення юридичних фактів у динаміці фінансових правовідносин (2015)
Дуравкин П. М. - Пеня в податковому праві: між способом забезпечення і санкцією (2015)
Кобильнік Д. А. - Деякі міркування стосовно дискреційних повноважень органів, що здійснюють фінансову діяльність в Україні (2015)
Янишен В. П. - Договір позики: спірні питання форми та предмета (2015)
Книженко О. О. - Щодо внеску Василя Яковича Тація у дослідження об’єкта злочину, Крайник Г. С. (2015)
Костенко М. В. - Використання криміналістичного обліку вогнепальної зброї при розслідуванні злочинів, вчинених організованими групами (2015)
Яремчук В. О. - Проблеми залучення спеціалістів до проведення огляду місця події (організація і тактика) (2015)
Манжос І. О. - Планування розслідування крадіжок, учинених групами неповнолітніх (2015)
Кудас І. Б. - Міжнародне банківське право: публічне чи приватне? (2015)
Чевичалова Ж. В. - Розуміння терміна "сімейне життя" в контексті ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (2015)
Бень А. П. - Человеческий фактор при принятии решений в судовождении и пути снижения его влияния, Паламарчук И. В. (2015)
Бондаренко О. В. - Аналіз головних розмірів та конструктивних особливостей суден для обслуговування вітроенергетичних установок (2015)
Годованюк С. П. - Определение местоположения судна с неработающим двигателем при ветровом дрейфе в Черном море (2015)
Голиков В. В. - Анализ вектора смещения пути судна от ветра, Мальцев С. Э. (2015)
Коробко В. В. - Числове моделювання суднової термоакустичної системи регазифікації lng палив, Московко О. О., Тимошенко Д. О. (2015)
Лошкарев А. Г. - Методические аспекты оптимизации расчета стоимости лоцманской проводки, Стовба Т. А. (2015)
Лысый А. А. - Влияние факторов ледяного покрова на суда ледового класса как объект управления (2015)
Настасенко В. О. - Сучасний стан суднової гідрохвильової енергетики та його аналіз, Блах І. В. (2015)
Петров И. М. - Роль морского агента в повышении эффективности функционирования эргатических систем управления эксплуатацией СЭУ (2015)
Хомяков В. Ю. - Определение координат центра массы штабеля навалочного груза при наличии дифферента судна, Савчук В. Д. (2015)
Шевченко В. А. - Исследование процесса перехода судна на заданный курс при различных законах управления (2015)
Шишкин А. В. - Статистическое мультиплексирование дополнительной информации в каналах радиосвязи ГМССБ (2015)
Волошинов С. А. - Оцінка результатів навчання студентів, Сокол І. В., Тригуб С. М. (2015)
Евдокимова В. А. - Повышение безопасности корабля посредством психологического тренинга совместимости экипажа, Деева О. В., Хает Л. Г. (2015)
Круглий Д. Г. - Використання новітніх освітніх технологій для реалізації компетентнісного підходу при вивченні курсів "Глобальний морський зв’язок для пошуку та рятування" та "Експлуатація суднових систем радіо та супутникового зв’язку" (2015)
Кудрявцева В. Ф. - Коммуникативная методика обучения морскому английскому языку как элемент реализации компетентностного подхода (2015)
Кулікова Л. Б. - Концептуальні засади проведення дослідно-експериментальної роботи за темою "Теоретико-методичні засади реалізації компетентністного підходу в системі ступеневої підготовки фахівців морської галузі" у Херсонській державній морській академії на 2014-2018 роки (2015)
Богатчук І. М. - Методика визначення настання моменту необхідності очищення накипу котла пересувних парогенераторних установок нафтогазового технологічного транспорту, Прунько І. Б., Богатчук М. І. (2015)
Ходаков В. Е. - Концептуальные основы управления социально-экономическими системами с учетом природно-климатических факторов, Соколова Н. А. (2015)
Білий О. Л. - Оцінка небезпеки формування тріщин різної форми у сферичних конструктивних елементах (2015)
Браїло М. В. - Дослідження теплофізичних властивостей епоксикомпозитів для захисту СЕУ при експлуатації суден, Бень А. П., Скирденко В. О., Рудакова Г. В., Акімов О. В., Білий Л. М. (2015)
Гнатов А. В. - Силы притяжения в универсальном инструменте магнитно-импульсной рихтовки (2015)
Гусев В. Н. - Вибрация вынужденных колебаний мачты, Селиванов С. Е. (2015)
Добротвор І. Г. - Умови коливності розв’язків деяких класів рівнянь з оператором Лапласа-Бельтрамі при моделюванні задач в необмежених областях (2015)
Ищенко И. М. - Особенности расчета асинхронных машин с ферромагнитным ротором, Вороненко С. В., Данык В. В. (2015)
Казак В. М. - Синтез прецизійної системи стабілізації вертольота на режимі висіння над точковим об’єктом, Тимошенко Н. А., Казак В. А. (2015)
Проценко В. О. - Геометричні умови існування муфти з торцевими канатами тангенціального розташування, Бабій М. В., Клементьєва О. Ю. (2015)
Селиванов С. Е. - Влияние различных факторов на скорость химических реакции углерода с воздухом в процессе горения, Тригуб С. Н., Калинчак В. В., Черненко А. С. (2015)
Худяков И. В. - Особенности проектирования амплитудных оптоволоконных датчиков, Белоусов Е. В., Савчук В. П. (2015)
Волков В. П. - Особливості інформаційної системи моніторингу технічного стану і визначення статусу несправностей транспортного засобу в умовах ITS, Грицук І. В., Волков Ю. В., Грицук Ю. В. (2015)
Ляшенко Е. Н. - Постановка задачи координации в системе гражданской защиты населения от чрезвычайных ситуаций регионального уровня управления, Кирийчук Д. Л. (2015)
Нефедов Л. И. - Системная концепция синтеза системы мониторинга регионального газоснабжения, Шевченко М. В. (2015)
Рева О. М. - Вплив специфіки застосування норми ешелонування на особливості прояву рівнів домагань авіадиспетчерів, Борсук С. П. (2015)
Сафонова Г. Ф. - Формалізація та реалізація математичної моделі перетворення базових конструкцій одягу, Сафонов М. С., Яковенко О. Є. (2015)
Шевченко В. А. - Способ верификации функциональных алгоритмов системы управления многоагрегатной судовой электрической станцией (2015)
Шерстюк В. Г. - Гибридизация динамической сценарно-прецедентной системы поддержки принятия решений (2015)
Бойчук А. Ю. - Нормативне закріплення права на місцеве самоврядування (2016)
Журба Ю. А. - Право на доступ до Інтернету: нормативне закріплення (2016)
Носіков Д. М. - Генеза фіскальної функції держави (2016)
Cмілик А. С. - Філософсько-правовий аналіз свободи та відповідальності (2016)
Волкова Л. О. - Юридичні особи публічного права: історія і сучасність (2016)
Гончарова А. В. - Цивільно-правове регулювання контрактних відносин при державних закупівлях, Лада В. Ю. (2016)
Ішина Н. А. - Інститут спадкового договору у законодавстві України та Німеччини: порівняльно-правовий аналіз (2016)
Мікуліна М. М. - Автономія особи: особисте і сімейне життя (2016)
Мороз Б. В. - Особливості формування поняття судової помилки, Лазько Г. З. (2016)
Найдьон А. В. - Дискусійні питання характеристики загальних положень договору зберігання цінностей у банку (2016)
Поліщук М. Я. - Розвиток та поширення медіації як спосіб вирішення цивільно-правових спорів у межах правової системи Канади (2016)
Самойленко Г. В. - Правова природа оплатних та безоплатних договорів перевезення пасажирів (2016)
Янчук А. В. - Інтерес як об’єкт цивільно-правового захисту (2016)
Кім Г. А. - Окремі аспекти цивільно-правової відповідальності у сфері охорони, використання та відтворення об’єктів рослинного світу, занесених до Зеленої книги України (2016)
Статівка О. О. - Законодавчі підходи до поняття природно-заповідного фонду як елемента екологічної мережі у деяких країнах СНД (2016)
Боярчук К. О. - Державно-приватне партнерство як правова платформа розвитку електронного урядування в Україні (2016)
Задорожній О. В. - Правові стандарти формування службових відносин в органах юстиції (2016)
Капітаненко Н. П. - Особливості адміністративних проступків у сфері торгівлі, Кравченко О. В. (2016)
Кравцова К. М. - Сутність методів адміністративно-правового регулювання обігу пестицидів у сільському господарстві України (2016)
Лиськов М. О. - Міжнародний досвід щодо публічного адміністрування лотерейної сфери (2016)
Проценко А. Т. - Правовий статус віртуальних валют: світовий досвід та українські реалії (2016)
Чишко К. О. - Класифікація об’єктів адміністративних правопорушень у сфері забезпечення громадського порядку та громадської безпеки (2016)
Коломієць П. В. - Проблематика адаптації вітчизняного фінансового законодавства до стандартів ЄС (2016)
Шестак Л. В. - Причини банкрутства банків у країнах, що розвиваються, Веремієнко С. В. (2016)
Данченко К. М. - Поняття та зміст кримінально-правової політики у сфері покарання (2016)
Пащенко О. О. - Повнота складу злочину як обставина соціальної обумовленості Закону про кримінальну відповідальність (2016)
Тимчаль М. В. - Порядок застосування заходів безпеки до осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві: проблемні питання та шляхи їх вирішення (2016)
Бічурін Р. Х. - Сутність і зміст криміналістичної характеристики умисних убивств із хуліганських мотивів (2016)
Гирович В. В. - Процесуальні наслідки недотримання засади безпосередності та деякі особливості її дії (2016)
Мельник Р. В. - Організація та практичне використання криміналістичних обліків при розкритті та розслідуванні злочинів, Голдинський І. А. (2016)
Рогатинська Н. З. - Роль захисника у забезпеченні прав і законних інтересів осіб під час кримінального провадження, Кусмарцева М. О. (2016)
Bataeva К. V. - Female ageing visuality in Ukrainian TV advertisement (2015)
Бевзюк Н. П. - Религиозно-философская парадигма онтологии ценности (2015)
Бурий А. Р. - Методологія вивчення рецепції екзистенціалізму в образах західноєвропейського кіномистецтва (2015)
Видриган М. В. - Філософський аналіз передумов виникнення феноменів "воля" та "свобода" в еллінів (2015)
Глушко Т. П. - Економічна нація як продуцент ефективної соціальної ідентичності (2015)
Горбова І. О. - Влада – інтелігенція – народ: особливості соціальних взаємовідносин (2015)
Готинян-Журавльова В. В. - Чи існує онтологічний взаємозв’язок понять "класифікація" та "безеталонне вимірювання"? (2015)
Дем’янюк М. Б. - Античний дискурс у романі Дж. Джойса "Улісс" (2015)
Дуденок В. И. - Особенности формирования смысложизненных интенций в культуре (2015)
Коган К. М. - Соціальна мережа як комунікаційна система: погляд крізь призму компаративістського аналізу основних соціологічних концепцій (2015)
Колісник О. В. - Феномен сміху в соціально-інформаційному просторі сьогодення (2015)
Леонова Є. В. - Постсучасність як тло феноменологізації екстремальності (2015)
Лисоколенко Т. В. - Игра в медиапространстве (2015)
Лісіцин В. В. - Освітня рівність та справедливість у дискурсі постмодерної філософії (2015)
Найдьонов О. Г. - Наслідки для соціально-гуманітарного пізнання та суспільної життєдіяльності світорозуміння класичної науки (2015)
Павловська О. В. - Логіка як метод аналізу в сучасній філософській теології (2015)
Петренко Д. В. - Людина й техніка: стратегії філософського осмислення (2015)
Полихов О. Л. - Феномен музыки в этико-социальном контексте: опыт философского осмысления (2015)
Попова Ю. В. - Роль линейных параметров в системно-параметрическом измерении форм выводного знания (2015)
Райхерт К. В. - О понятии "техно-анимизм" (2015)
Рожанская Н. В. - Социально-философские представления о судьбе человека в античности: возникновение, развитие, научное изучение (2015)
Сірий Є. В. - Теоретико-методологічні засади дослідження представників великого бізнесу як еліт-суб’єктів соціальної трансформації та їх соціальні заміри (2015)
Самборська О. М. - Реалізація прогностичної функції науки у фундаментальних наукових дослідженнях (2015)
Сень А. О. - Поняття "редескрипції" у творчості Р. Рорті (2015)
Сепетий Д. П. - Матеріалізм, феноменальне знання та інтроспекція (2015)
Скалацька О. В. - Інсценізація в просторі моди: філософський вимір (2015)
Слюсар В. М. - Вальтер Беньямін про насилля як соціальний феномен (2015)
Сторожук А. П. - Смисл у контексті проблеми розуміння: постнекласичний погляд (2015)
Суріна Г. Ю. - Міфологізація буденної політичної свідомості в українському соціумі (2015)
Сюсель Ю. В. - Соціальна каузальна атрибуція процесу етнічного споживання (2015)
Терепищий С. О. - Ідеали глобальної та локальної ідентичності у сфері вищої освіти (2015)
Удовицька Т. А. - Ризик як характеристика сучасного суспільства: специфіка, можливості, протиріччя наукового осмислення (2015)
Ходус Е. В. - "Идея субъекта" как эпистемологическая и онтологическая проблема: к вопросу вариативности форм современной субъективности (2015)
Чурсінова О. Ю. - Осмислення феномену техніки українськими мислителями XIX – початку XX століття (2015)
Шаповал А. В. - Критика ранніх протестантів в українській полемічній літературі XVI ст. (2015)
Шапошникова І. В. - Вплив соціального простору на професіоналізацію випускників вищих закладів освіти (2015)
Яковенко А. І. - Кафолічність як сакрально-теологічний креатив: патристичний аспект (2015)
Наші автори (2015)
Атаманова Н. В. - Історико-правове підґрунтя правового порядку доби Запорозької Січі (2015)
Бахновська І. П. - Асоціальна поведінка особи як суспільна проблема становлення надійної особистості (2015)
Биркович О. І. - Роль релігійних організацій як інститутів громадянського суспільства в розбудові української державності (2015)
Бисага Ю. Ю. - Історико-правові аспекти виникнення сучасного українського нотаріату (2015)
Годун Н. Ю. - Українське козацтво: цивілізаційно-правова ідентифікація (2015)
Джолос С. В. - Деспотія як форма державного режиму: теоретичний аспект (2015)
Кравчук В. М. - Характеристика концептуальних підходів щодо сутності контрольної влади (2015)
Матат Ю. І. - До питання визначення кола суб’єктів правозастосовної діяльності, уповноважених на використання засобів подолання прогалин у законодавстві (2015)
Мельничук М. О. - Правове регулювання діяльності профілактичних установ УСРР у 20-х рр. ХХ ст. (2015)
Моісєєнко Л. М. - Правові та соціальні аспекти сучасного громадського руху в Україні, Пархоменко М. М. (2015)
Стахура Б. І. - Роль органів внутрішніх справ у забезпеченні прав, свобод та обов’язків людини і громадянина (2015)
Терещук М. М. - Актуальні питання відповідальності уряду в сучасних республіках (2015)
Тітова Н. В. - Політика "українізації" на території Подільської губернії УСРР (1920–1923 роки): історико-правовий аналіз (2015)
Шевердін М. М. - Правове регулювання прямих податків в Україні в другій половині ХVІІ – першій половині ХVІІІ ст. (2015)
Юрій І. А. - Правові аспекти національно-патріотичного виховання особистості в системі відомчих навчальних закладів МВС України (2015)
Бєлов Д. М. - Проблеми виконання рішень Конституційного Суду України, Мишанич К. С. (2015)
Дацюк Д. І. - Становлення свободи пересування фізичних осіб у Європейському Союзі (2015)
Заворотченко Т. М. - Охорона виборчих прав громадян на виборах в Україні: теоретичні та практичні аспекти (2015)
Москалюк О. В. - Переваги та недоліки інституту референдуму, Маркова А. О. (2015)
Міліціанов Р. В. - Змагальність сторін як основна конституційна засада судочинства (2015)
Москальчук К. М. - Зміст суб’єктивного права особистості (на матеріалах права доступу громадян україни до служби в органах місцевого самоврядування) (2015)
Рустамзаде А. Х. - Конституционно-правовой статус Судебно-правового Совета в Республике Азербайджан (2015)
Серьогіна С. Г. - Повноваження органів державної влади в законодавчій сфері за монархічної форми правління (2015)
Хоббі Ю. С. - Проблеми конституційно-правового вирішення питання порядку мобілізації в Україні, Татай Е. О. (2015)
Амеліна А. С. - Принципи кодифікації цивільного законодавства (2015)
Бонтлаб В. В. - Право на звернення до суду за захистом цивільних прав та інтересів: проблеми й перспективи (2015)
Валах В. В. - Відмежування правонаступництва від суміжних явищ у цивільному праві (2015)
Голубенко І. І. - Види міжнародних інвестиційних угод (2015)
Донцов Д. Ю. - Спільний заповіт подружжя: актуальність дослідження й деякі перешкоди до застосування (2015)
Жук В. Д. - До питання визначення категорії "цивільно-правовий режим майна" (2015)
Кармаза О. О. - До питання про забезпечення прав на житло на тимчасово окупованій території України (2015)
Козловська Л. В. - Функції юридичних фактів у динаміці підстав спадкових правовідносин (2015)
Лозовий А. І. - Розмежування припинення суб’єктивного права спільної власності на нерухомість і відповідного правового режиму (2015)
Мельниченко Р. В. - Обмеження договірної свободи сторін у цивільному праві України (2015)
Огренчук Г. О. - Договори про проведення медіації (2015)
Рябенко О. В. - Право фізичної особи на репродукцію (відтворення): поняття та історико-правові аспекти становлення (2015)
Самсін Р. І. - Виникнення права слідування як особливого авторського повноваження в законодавстві країн Європи (2015)
Стоянов А. Д. - До питання забезпечення дотримання прав дитини на нерухоме майно в сімейних правовідносинах (2015)
Ходико Ю. Є. - Звернення стягнення на об’єкт іпотеки в договірному порядку (2015)
Ільницька Л. Ю. - Актуальні проблеми регулювання аудиторської діяльності в умовах переходу на міжнародні стандарти (2015)
Манзюк В. В. - Об’єкт концесійних правовідносин: проблеми інтерпретації правових норм (2015)
Кисельова О. І. - Питання вдосконалення соціального захисту працівників-мігрантів, Мотрюк А. Д. (2015)
Межевська Л. В. - Відсторонення від роботи працівників органів внутрішніх справ (2015)
Орлова Н. Г. - Щодо відсторонення від роботи працівника водного транспорту (2015)
Спiцина Г. О. - Особливості правового регулювання трудових відносин у Республіці Польща (2015)
Хвесюк В. І. - Законодавство України про соціальне забезпечення працівників органів прокуратури (2015)
Шабанова С. О. - Правовий статус працівників нафтогазової промисловості як суб’єктів трудового права (2015)
Шершун С. М. - Поняття екологічного аудиту: правовий аспект (2015)
Головатий М. - Концептуальні засади політичної теорії та методів її дослідження (2012)
Андрійчук Т. - Концепт громадянського суспільства в сучасних теоріях демократії (2012)
Іванов І. - Теоретико-методологічний концепт взаємодії ідентичностей (2012)
Рубанов В. - Про співвідношення предметних меж політичного аналізу і аналізу політики як політико-управлінських наукових дисциплін (2012)
Дерев’янко С. - Термін "референдум" у новітньому українському політичному дискурсі (2012)
Кравець Г. - Еволюція поняття "революція" в політичній теорії: від виникнення до сучасного розуміння (2012)
Шедяков В. - Мегапроект як умова існування країни (2012)
Траверсе О. - Політичні традиції панівного класу України (2012)
Волвенко Н. - Домінантні інтенції феномену моди у процесах трансформації політичного дискурсу (2012)
Бульбенюк С. - Психологічний вияв атрибутивних властивостей (форм) політичної влади (2012)
Бондар А. - Соціальні мережі як інструмент формування внутрішнього і зовнішнього бренду території (2012)
Коротков Д. - Контреліта України в контексті електорального процесу (2012)
Кривобок Ю. - Соціальні послуги у системі соціального захисту: проблеми та перспективи удосконалення в Україні (2012)
Горло Н. - Особливості політичної регіоналізації України в контексті впливу глобалізаційних процесів (2012)
Семигіна Т. - Охорона здоров’я у глобальному та європейському порядку денному (2012)
Дашутін Г. - Національна ідея та суспільно-політичний ідеал як фактори модернізації політики сучасної України, Штика О. (2012)
Хорішко Л. - Вплив PR-технологій на функціонування політичної системи (2012)
Лепська Н. - Рекламна комунікація як символічний ресурс формування політичної компетенції (2012)
Лісовська Н. - Партійний бренд як засіб впливу на електорат (2012)
Ржевська Н. - "Мозкові центри" як суб’єкти експертного середовища: функціональний аналіз (2012)
Васильчук Є. - Соціально-політичні умови розвитку панк-субкультури у Західній Європі та США (2012)
Вонсович О. - Стан національної безпеки України в сучасній геополітичній ситуації (2012)
Стародуб О. - Реформування системи національної безпеки: досвід Нової Зеландії, можливості для України (2012)
Деменко О. - Європейська протиракетна оборона: значення для України (2012)
Федина С. - Проблематика роззброєння у сучасній міжнародній політиці. Концепція миру через роззброєння (2012)
Гребенюк М. - Європейський Союз: від економічно інтеграції до організації колективної оборони?, Пошедін О. (2012)
Марадик Н. - Специфіка демократичних транзитів у постсоціалістичних країнах (на прикладі Чеської Республіки (2012)
Блінова Є. - Державний брендінг країн Центрально-Східної Європи (на прикладі Польщі) (2012)
Пономарьова І. - Специфіка сепаратистських рухів у країнах Європейського Союзу, Мурза К. (2012)
Гіря К. - Запорізьке та донське козацтво: історіографія проблеми (XVIII – 40 – ві рр. XIX ст.) (2012)
Івацький В. - Новогрецька мова як чинник у політичних процесах Османської імперії та Грецької республіки у XVIII-XIX ст. (2012)
Шайгородський Ю. - "Політична енциклопедія". Київ, 2012 (2012)
Дикань В. Л. - Інноваційні тенденції розвитку бізнес-процесів приміських пасажирських перевезень, Єлагін Ю. В. (2016)
Бараш Ю. С. - Методи організації туристичних перевезень, Марценюк Л. В. (2016)
Бараш Ю. С. - Стратегія управління реформуванням залізничним транспортом України, Чаркіна Т. Ю. (2016)
Зіць О. Є. - Удосконалення методики оцінки ефективності експлуатації локомотивного парку ПАТ "Укрзалізниця" (2016)
Кравченко О. А. - Формирование финансовой стратегии обновления необоротных активов железнодорожного транспорта (2016)
Лапін П. В. - Шляхи підвищення економічної ефективності воєнізованої охорони у забезпеченні безпеки на залізничному транспорті (2016)
Пилипенко О. В. - Формування ПАТ "Українська залізниця": аналіз майнового та фінансового стану, Соколова Е. О. (2016)
Попова Н. В. - Сучасні тенденції розвитку транспортно-логістичних систем, Шинкаренко В. Г. (2016)
Рачинська А. В. - Залізничний транспорт – складова матеріального виробництва держави (2016)
Дубініна В. В. - Діагностика стану бізнес-процесів підприємств: імперативи розвитку (2016)
Копитко В. І. - Напрямки підвищення якості транспортного туризму підприємствами туристичної галузі в рекреаційних регіонах України, Терещак Ю. В. (2016)
Котов А. М. - Удосконалення принципів формування та функціонування наглядових рад в системі економічної безпеки підприємства, Мозгова Л. О., Іванієнко В. В. (2016)
Мішина С. В. - Класифікація кадрових ризиків підприємства, Мішин О. Ю. (2016)
Каличева Н. Є. - Напрями інноваційного розвитку пасажирських перевезень на залізничному транспорті (2016)
Легкий С. А. - Формування попереджуючих та коригувальних дій в системі управління цінністю послуг пасажирського автомобільного транспорту (2016)
Підопригора І. В. - Формування системи стратегічного контролінгу, Мінка В. Ф. (2016)
Соколовський С. А. - Управління процесом контролю якості продукції підприємства харчування, Науменко М. О. (2016)
Токмакова І. В. - Стратегічне управління персоналом на підприємствах залізничного транспорту, Кузуб А. В. (2016)
Воловельськая И. В. - Генезис логистики как отрасли знаний, Стоноженко Ю. В., Батаева К. В. (2016)
Кривуц Ю. Н. - Обоснование классиками английской экономической науки доктрины свободной торговли (2016)
Маковоз О. В. - Теоретична сутність кризових явищ в розвитку економічних систем, Жарко О. О. (2016)
Савін Р. С. - Аналіз сучасних тенденцій розвитку міжнародного фондового ринку (2016)
Євсєєва О. О. - Розвиток освітнього комплексу України в умовах євроінтеграції (2016)
Пакуліна А. А. - Побудова інноваційної системи оплати праці в умовах трансформації економіки України, Пакуліна Г. С., Рубан Л. Р. (2016)
Янченко Н. В. - Маркетингові новації на ринку освітніх послуг: вітчизняний та зарубіжний досвід, Польова В. В. (2016)
Блавацький С. - Контрпропаганда в українській періодиці романо-германськими мовами Європи періоду Паризької мирної конференції (1919–1920 рр.) (2014)
Грень З. - Українська нація в журналістському дискурсі "The Economist" (1991–2014 рр.) (2014)
Давидчак Х. - Нова євангелізація і медійні виклики: контекст світських ЗМІ України (2014)
Квасниця О. - Феномен Майдану та дисфункціональність політичної еліти у світлі ЗМІ: синергетичний підхід (2014)
Колісник Ю. - Радіозаглушування – невід’ємний складник радянської цензури, його роль у трансформації інформаційного проcтору (2014)
Коник А. - Роль мобілізаційного, політичного та духовно-релігійного ресурсу історичної пам’яті у сакралізації влади (на прикладі публіцистичного дискурсу "Нашого современника") (2014)
Мельник А. - Публічний інтелектуал у ролі судді: проблеми рецепції та відповідальності у пострадянській ситуації (2014)
Мельник Ю. - Преса української та італійської політичних еміграцій міжвоєнного двадцятиріччя: основні тематичні вектори (2014)
Павленко В. - Медіарепрезентація Євромайдану: дискурсивний аналіз (на матеріалах якісних видань Великої Британії) (2014)
Павлюх М. - Практичні польські жіночі часописи Львова господарського характеру (1839–1940) (2014)
Рашкевич М. - Епістолярна публіцистика: література VS. журналістика (2014)
Семенко С. - Віддзеркалення конфлікту з українською еміграцією у публіцистичних виступах Юрія Косача на сторінках журналу "За синім океаном" (2014)
Cергеєв М. - Софіологія як спосіб самопізнання російської національної ідеї в російському комунікативному просторі (2014)
Сіріньок-Долгарьова К. - Мегамедіа як наслідок комерціалізації і концентрації у комунікаційній сфері світу (2014)
Бабенко В. - Інформаційний перехід телебачення на нові платформи мовлення: український досвід (2014)
Білоус О. - Наукове підгрунтя використання телебачення у процесі національно-патріотичного виховання дітей (2014)
Грубич К. - Основні принципи диференціації технологій кулінарних телепроектів (2014)
Дворянин П. - Нейтралізація агресії у телевізійних випусках регіональних новин (2014)
Калинів А. - Smart TV як чинник суспільного мовлення: структурно-контентний аналіз панельних пропозицій (2014)
Луцюк І. - Регіональні ЗМІ в сучасному суспільстві: функції, завдання та проблеми (2014)
Любченко Ю. - Музика в контексті формування виражальної системи радіожурналістики (2014)
Пилип’юк В. - Художня фотографія у системі засобів масової комунікації (2014)
Сафроньєва Г. - Телебачення як інструмент моделювання іміджу держави (2014)
Степанюк Н. - Формування рейтингу телеканалу: економічний підхід (2014)
Ятчук О. - Контент інтерактивного мовлення (2014)
Бондаренко І. - Комунікаційні технології у контексті філософії соціальної інженерії (2014)
Васіна О. - Специфіка створення штучної повсякденності в новітніх медіа (2014)
Гадьо Н. - Нові можливості та функції католицьких засобів комунікації в Інтернеті (2014)
Доброва С. - Аналіз контенту сучасних українських інтернет-телеканалів ("Громадське ТБ", "Еспресо TV", "Ukrlife TV") (2014)
Лавриш Ю. - Соціальне підґрунтя релігійної тематики в Інтернеті на прикладі українських нових медій (2014)
Михайлова А. - Інтернет-видання для вчителiв української мови (2014)
Носова Б. - Комунікативна роль конвергентних ЗМІ в системі нових медіа (2014)
Палійчук А. - Характерні зміни в типологічній структурі періодичних видань України (1991-1998 рр.) (2014)
Плюта Н. - Інтерактивні можливості українських ділових Інтернет-медій (2014)
Рєвунова І. - Соціальні мережі як джерело новин для онлайн-медій під час висвітлення антитерористичної операції на Донбасі (2014)
Холод О. - Телевізійні та відеокомунікаційні технології революційного фашизму як інмутації суспільства (колоради та гвардійці скрізь призми теорії В. Райха) (2014)
Щур О. - Суспільно-політичний термін як засіб концептуалізації дійсності (2014)
Бондар М. - Журналістська майстерність: риторичний аналіз медіатексту (2014)
Гурч Л. - Діалогізація авторської колонки як модель взаємодії з читачами (2014)
Дацишин Х. - Концепт "чужий" у політичному дискурсі періоду Євромайдану (на матеріалі газети "День") (2014)
Капелюшний А. - Значення лексикографічних праць учених Львівської школи журналістики для практики мовлення сучасних телевізійників (2014)
Мірошниченко П. - Мовна норма в імпровізованому радіовиступі (2014)
М’яснянкіна Л. - Структурні типи надфразних єдностей у рекламному дискурсі (2014)
Рак О. - Комунікативні й психологічні аспекти журналістської діяльності з використанням інтроформаційної взаємодії (2014)
Ріпей М. - Лексеми "істотний" та "істотно" в газетних матеріалах (2014)
Шевченко В. - Символьна мова міжкультурної комунікації (2014)
Яцимірська М. - Мова ЗМІ в культурному і творчому дискурсі (2014)
Титул, зміст (2015)
Беккер І. - План реформ – передбачуваність дій (2015)
Романюк Т. - Оцінки й завдання від Президента (2015)
Луцький трикутник (2015)
Стадільна Я. - Стратегія і правда. Систему колективної безпеки – на референдум? (2015)
Костров В. - Cвіт дотисне?! (2015)
Стадільна Я. - Не конкурс краси, але… (2015)
Рахновецький Є. - Півострів надії (2015)
Яніна І. - Словаччина допоможе подолати монополію "Газпрому" (2015)
Суходоля О. - Ринок газу: економічні реалії і політичні чинники (2015)
Марищенко Л. - Угода про асоціацію: і шанс на успіх, і випробування на міцність (2015)
Довбенко М. - Єврокарпатська ініціатива (2015)
Рахновецький Є. - Дискусії. Нині – наукові, згодом – політичні (2015)
Сищук О. - Заступник голови ЦВК Андрій Магера: "Не радив би для місцевих виборів запроваджувати якісно нову виборчу систему" (2015)
Стадільна Я. - Дорога додому (2015)
Писаренко С. - Як змінити філософію діяльності місцевого самоврядування, або Чому "індики" проти? Чи дочекається "жаба" золотої стріли інвестицій? (2015)
Тищук Є. - Міський голова Одеси Геннадій Труханов: "Завдання міської влади – забезпечити всім необхідним сім’ї тих, хто нині виконує військовий обов’язок" (2015)
Тихонов М. - Тут буде "місто-сад" (2015)
Тищук Є. - Морські профспілки готуються до активних дій (2015)
Тихонов М. - Михайло Саакашвілі: "Одеса – це місто, де неможливе можливо" (2015)
Марчук Л. - Як у Львові перейменовували вулиці (2015)
Лазар О. - Новояворівськ – місто молоді та розвитку (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського