Рахновецький Є. - Дискусії. Нині – наукові, згодом – політичні (2015)
Сищук О. - Заступник голови ЦВК Андрій Магера: "Не радив би для місцевих виборів запроваджувати якісно нову виборчу систему" (2015)
Стадільна Я. - Дорога додому (2015)
Писаренко С. - Як змінити філософію діяльності місцевого самоврядування, або Чому "індики" проти? Чи дочекається "жаба" золотої стріли інвестицій? (2015)
Тищук Є. - Міський голова Одеси Геннадій Труханов: "Завдання міської влади – забезпечити всім необхідним сім’ї тих, хто нині виконує військовий обов’язок" (2015)
Тихонов М. - Тут буде "місто-сад" (2015)
Тищук Є. - Морські профспілки готуються до активних дій (2015)
Тихонов М. - Михайло Саакашвілі: "Одеса – це місто, де неможливе можливо" (2015)
Марчук Л. - Як у Львові перейменовували вулиці (2015)
Лазар О. - Новояворівськ – місто молоді та розвитку (2015)
Передерій Л. - Полтавщина на історичних паралелях, Скобельський В. (2015)
Скобельський В. - Два життя Анелі Кживонь (2015)
Кубік В. - "Помирити" ветеранів, відновити історичну й соціальну справедливість (2015)
Красовська О. - Шпиталь - легенда Печерських пагорбів (2015)
Скоростецький В. - "Ми ж "Залізна" – прорвемося!" (2015)
Бекеер І. - "Золоті правила" військової медицини (2015)
Супруненко В. - "И пустыня внемлет… Марсу" (2015)
Дубровін С. - "Кубок нації" – тріумф українських спортсменів (2015)
Клейменова О. - Метод пана Ковалика (2015)
Малієнко О. - Журналістська братія проти "Парламентської партії" (2015)
Малієнко О. - Третій шлях до другої "золотої" вершини (2015)
Світланова В. - Про мир співають діти! (2015)
Пригорницький Ю. - Олександр Хоменко: "Припинивши ставити запитання, людство відвернулося від себе" (2015)
Скобельський В. - Письменник-гуморист Олександр Володарський: "Я видалив би з "поля" всіх, хто спекулює на проблемах мови. Такої проблеми в Україні немає!" (2015)
Красовська О. - Читання: мода поза часом (2015)
Красовська О. - Кроками хмаринки – примари свободи (2015)
Красовська О. - Усмішка — зброя. Ще й яка! (2015)
Іваненко Н. - Легко-складно бути молодим (2015)
Тези доповідей за матеріалами дванадцятої науково-практичної міжнародної конференції "Міжнародні транспортні коридори та корпоративна логістика" (2-4 червня 2016 р. м. Харків) (2016)
Поколодна О. В. - Формування доходів місцевих бюджетів в Україні в 2016 році, Бойко А. С. (2016)
Поколодна О. В. - Недоліки та переваги змін спрощеної системи оподаткування в 2016 році, Голуб О. О. (2016)
Бараш Ю. С. - Методичний підхід щодо розподілу усіх витрат та визначення інфраструктурної складової на курсування окремого пасажирського поїзда, Кравченко Х. В. (2016)
Бараш Ю. С. - Методичний підхід щодо розподілення витрат на утримання інфраструктури залізничнго транспорту, Савицька Т. М. (2016)
Боровик Ю. Т. - Проблеми будівельного комплексу залізничного транспорту України, Дрожжина А. Г. (2016)
Елагин Ю. В. - Маркетинго-логистические подходы в организации транзитных перевозок, Букин Е. А. (2016)
Жихарєва В. В. - Методологічні підходи до формування портових зборів у морських портах (2016)
Марценюк Л. В. - Класифікація туристичних подорожей по вузьким коліям (2016)
Чередниченко О. Ю. - Удосконалення діяльності з протидії та нейтралізації загроз від несанкціонованого втручання в системі економічної безпеки залізничного транспорту (2016)
Дикань О. В. - Культурно-ціннісна мотивація до підвищення якості продукції промислових підприємств залізничного транспорту в умовах формування Інноваційно-логістичного кластеру (2016)
Корінь М. В. - Напрямки підвищення конкурентоспроможності аграрного виробництва в умовах євроінтеграції, Міжевська К. В. (2016)
Криворученко О. А. - Управління рухом оборотного капіталу підприємства, Чернік А. М. (2016)
Сухорукова Т. Г. - Актуальные вопросы развития отечественных сельскохозяйственных предприятий, Сараева Н. В. (2016)
Токмакова І. В. - Адаптивний підхід в забезпеченні стійкого розвитку підприємства, Булгакова О. М. (2016)
Череватенко О. М. - Особливості комплексної діагностики економічного потенціалу підприємства (2016)
Чумак Л. Ф. - Складові стійкого розвитку промислових підприємств України в сучасних умовах (методологічний аспект) (2016)
Шинкаренко В. Г. - Ціноутворення на автотранспортні послуги, Пєшкова С. Р. (2016)
Зайцева И. Ю. - Обоснование направлений реальных инвестиций и условий их осуществления, Гулиев Р. (2016)
Кондратюк Н. В. - Разработка механизма формирования и реализации инновационных процессов на предприятии, Мадждуб С. (2016)
Назаренко І. Л. - Удосконалення методики оцінки інноваційного потенціалу локомотивного депо, Маслова В. О., Івануна Я. О. (2016)
Полякова О. М. - Проблеми і напрями комерціалізації наукових розробок та інноваційної діяльності в Україні (2016)
Гриценко Н. В. - Діяльність менеджера в сфері управління людськими ресурсами (2016)
Зубенко В. О. - Забезпечення ефективності процесу управління змінами, Півень К. О. (2016)
Мельник В. І. - Сучасні проблеми впровадження методології управління проектами у сфері регіонального розвитку, Шумська Г. М. (2016)
Науменко М. О. - Аналіз специфіки підвищення ефективності маркетингових заходів підприємств харчування, Черкашина М. В. (2016)
Стешенко О. Д. - Антикризове фінансове управління підприємством, Каленський О. В. (2016)
Попова Н. В. - Крос-культурний менеджмент як механізм адаптації підприємств до сучасних умов розвитку, Шинкаренко В. Г. (2016)
Бойко Д. І. - Фінансові ресурси банку: визначення та класифікація, Коковіхіна О. О., Цебенко О. В. (2016)
Бормотова М. В. - Дослідження основних дефініцій поняття ліквідність банку, Грибкова В. С. (2016)
Бормотова М. В. - Систематизація трактування сутності поняття депозитна політика, Федоренко М. С. (2016)
Зайцева І. Ю. - Класифікація нематеріальних активів за групами та ознаками, Ситник Н. С. (2016)
Косич М. В. - Изменение формы собственности в естественномонопольных структурах (2016)
Стешенко О. Д. - Страхування в системі управління банківськими ризиками, Мінаєва О. О. (2016)
Шраменко Е. В. - Изменение вектора мировых экономических процессов в разрезе развития транснациональных корпораций (2016)
Временко Л. В. - Порівняльний аналіз рівня життя населення у європейських країнах, Мужилівський В. В. (2016)
Содержание (2013)
Корниенко О. А. - Фазовые соотношения в системе CeO2―Yb2O3 при температуре 1500 °C, Андриевская Е. Р., Макудера А. А., Суббота И. С. (2013)
Кублій В. З. - Фазові рівноваги в області багатих на молібден сплавів системи Mo—Ni—B при температурах плавлення—кристалізації, Уткін С. В., Слєпцов С. В., Довбенко О. І., Бондар А. А. (2013)
Solodkyi I. - Nanostructured samaria-doped ceria with improved grain-boundary conductivity via SPS and post-SPS annealing, Borodianska А., Vasylkiv O. (2013)
Товстоног А. Б. - Дослідження процесу мікрохвильового спікання біогенного гідроксиапатиту при 900 °С, Сич О. Є., Евич Я. І., Скороход В. В. (2013)
Братаніч Т. І. - Вплив структурного фактора на об’ємну деформацію і механічну деструкцію частинок і пресованих зразків TiNi у процесах деструктивного гідрування і рекомбінації, Гетьман О. І., Копилова Л. І. (2013)
Пасичный В. В. - Термическая переработка в оптической печи отходов твердого сплава ВН10, Остапенко С. А. (2013)
Зенков В. С. - Анализ возможности преобразования отходов вольфрамокобальтового композита в среде воздуха для процессов получения водорода металлопаровым методом, Пасичный В. В. (2013)
Фирстов С. А. - Упругость и усталость деформированных сплавов системы Ti—Si при высокочастотном нагружении, Луговской Ю. Ф., Кузьменко Н. Н., Кулак Л. Д., Спиридонов С. А. (2013)
Давидчук Н. К. - Получение композиционного порошкового материала путем восстановления оксида хрома нестехиометрическим карбидом кремния и его практическое применение (2013)
Вдовиченко О. В. - Дослідження механічної поведінки інтерметаліду Ti3Sn в області гомогенності, Подрезов Ю. М., Буланова М. В., Фартушна Ю. В. (2013)
Вдовиченко О. В. - Дослідження процесів консолідації пористого порошкового титану за результатами вимірювань параметрів резонансних коливань (2013)
Котко А. В. - Деформационное упрочнение легированных сплавов титана (2013)
Старостина А. В. - Стойкость к высокотемпературному окислению материалов на основе МАХ-фаз систем Ti—Al—(C, N), Прихна Т. А., Свердун В. Б., Мощиль В. Е., Карпец М. В., Туркевич Д. В., Басюк Т. В., Козырев А. В., Лицкендорф Д., Кабьйош Т., Шартье П. (2013)
Боровик А. В. - Суммарные коэффициенты интенсивности напряжений и фазовые углы напряженного состояния в вершине внутренней осесимметричной конической трещины в волокне при растяжении, Тесленко Л. О. (2013)
Гогаєв К. О. - Вплив технології одержання на структуру та властивості елінварів. 1. Сучасний стан питання, Лобода П. І., Романенко Ю. М., Радченко О. К., Пінчук М. О. (2013)
Гогаєв К. О. - Вплив технології одержання на структуру та властивості елінварів. 2. Сплав типу 44НХТЮ, Лобода П. І., Романенко Ю. М., Радченко О. К., Пінчук М. О., Грабін В. В. (2013)
Луданов К. І. - Математичне моделювання способу спільного визначення капілярного комплексу та кінематичної в’язкості рідини (2013)
Гончаров И. А. - Управление вязкостью расплавов агломерированных сварочных флюсов путем формирования в них тугоплавких дисперсных соединений, Галинич В. И., Мищенко Д. Д., Судавцова В. С., Давиденко А. О., Сокольский В. Э. (2013)
Романова Л. А. - Термодинамические свойства расплавов тройных систем Al—Ni—РЗМ, Шевченко М. А., Кудин В. Г., Суботенко П. Н., Судавцова В. С. (2013)
Кудін В. Г. - Фазові рівноваги і термодинамічні властивості сплавів потрійних систем Ni—B—Ме (2013)
Грищишина Л. Н. - Информационная база данных вспомогательных микроскопи¬ческих параметров энергетического взаимовлияния (ВМПЭВ) для кальция, как элемента, изоморфно замещающего структурные позиции в атомной решетке материалов разного назначения (2013)
Солнцев В. П. - Термокинетика начальной стадии контактного плавления в перитектических системах с химическим соединением, Скороход В. В., Петраш К. Н., Шахновский А. М. (2013)
Сидорчук О. М. - Фазово-структурний стан сталі 40Х3Н5М3Ф в процесі перекристалізації (2013)
Савченко А. С. - "Підводне каміння" істотних умов інвестиційних договорів на будівництво житла (2016)
Камінська І. В. - Концепція поняття "гарантії незалежності суду": до питань класифікації (2016)
Бояров В. І. - Щодо концептуальних засад (основ) методики розслідування кримінально-караних проявів екстремістської діяльності (2016)
Вереша Р. В. - Вина і норми Загальної частини КК України (2016)
Бояров В. І. - Деякі особливості розслідування злочинів, передбачених ст. 368 КК України (2016)
Гончаренко В. С. - Організація доступу іноземних адвокатів до професійної діяльності на власній території: іноземний досвід (2016)
Гора І. В. - Експертне забезпечення досудового розслідування корупційних злочинів (2016)
Горох О. П. - Законодавчі обмеження щодо звільнення від покарання корупціонерів (2016)
Задоя К. П. - "Антикорупційний" принцип чинності кримінального закону України в просторі (2016)
Карпінська Н. В. - Використання психологічних знань в досудовому розслідуванні корупційних злочинів (2016)
Колесник В. А. - Тактико-криміналістичні аспекти взаємодії слідчих із оперативними підрозділами під час розслідування корупційних злочинів (2016)
Коновалова Г. В. - Деякі питання тактики захисту у справах про корупційні діяння (2016)
Колесник Ю. В. - Тактичні засоби слідчого у досудовому розслідуванні корупційних злочинів (2016)
Корж В. П. - Проблемні питання розслідування корупційних виборчих технологій (2016)
Кураткіна Н. - Використання спеціальних знань у кримінальному провадженні України (2016)
Куц Я. О. - Обмеження прав захисника під час захисту прав та законних інтересів неповнолітнього на стадії досудового розслідування (2016)
Легких К. В. - Особливості тактики захисту в кримінальних провадженнях щодо корупційних правопорушень (2016)
Лук’янець О. О. - Подання доказів після завершення досудового розслідування (2016)
Лук’янчиков Є. Д. - Зустрічне впізнання при розслідуванні корупційних злочинів (2016)
Маленко О. В. - Проблемні питання участі захисника у кримінальному провадженні за відсутності підозрюваного або обвинуваченого (2016)
Масалітін А. О. - Особливості огляду місця події у провадженнях про масові заворушення, що вчиняються футбольними уболівальниками (2016)
Микитчик А. В. - Основні напрямки запобігання корупції в України (2016)
Ольховська М. М. - Оскарження слідчому судді рішень, дій чи бездіяльності слідчого, прокурора стороною захисту як протидія корупції під час досудового розслідування кримінального провадження (2016)
Павлишин Б. О. - До поняття техніко-криміналістичного забезпечення розслідування злочинів (2016)
Павлишина А. А. - Поняття науково-технічних засобів у криміналістиці та питання їх класифікації (2016)
Політова А. С. - Протидія корупції кримінально-правовими засобами (2016)
Птащенко Д. С. - Деякі особливості нормативної регламентації уявної оборони як обставини, що виключає злочинність діяння, в Кримінальному кодексі України (2016)
Расюк Е. В. - Соціальна небезпека корупції та її наслідки для держави і суспільства (2016)
Рева І. О. - Актуальні проблеми перешкоджання корупції (2016)
Савченко А. В. - Практика застосування дисциплінарної відповідальності адвокатів в Україні (2016)
Сиза Н. П. - Кримінально-процесуальні аспекти поняття неправосудного вироку суду (2016)
Усатий Г. О. - Дійове каяття як кримінально-правовий інститут протидії корупції (2016)
Фекийшгазі К. С. - Проблемні аспекти здійснення тимчасового доступу до речей і документів (2016)
Фесенко Є. В. - Кримінологічні та кримінально-правові аспекти запобігання корупції (2016)
Штерн А. В. - Деякі аспекти доцільності кримінальної відповідальності за провокацію підкупу (2016)
Яновська О. Г. - Обрання Директора Національного антикорупційного бюро України: шляхи вдосконалення конкурсної процедури (2016)
Нове керівництво для авторів (2016)
Бєлявська С. Ю. - Концептуальні засади впровадження інновацій у судове управління (2015)
Біла В. Р. - Адміністративна процедура як нормативна модель процесуальних правовідносин (2015)
Бондаренко Д. С. - Щодо правової природи договору про державно-приватне партнерство: нотатки до наукової дискусії (2015)
Брус І. І. - Окремі питання оптимізації діяльності консультанта, спеціаліста й експерта у правозастосовній діяльності (2015)
Гетманець О. П. - Сутність і значення фінансово-правової відповідальності в бюджетному процесі (2015)
Губерська Н. Л. - Стадії адміністративних процедур: поняття й види (2015)
Дзисюк Я. М. - Деякі особливості оскарження рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби (2015)
Кінаш У. Я. - Інформатизація як напрям розвитку державних нотаріальних архівів: переваги та недоліки (2015)
Кононець В. П. - Державна фіскальна служба й органи внутрішніх справ як суб’єкти, що застосовують санкції за порушення податкового законодавства (2015)
Левчук С. М. - Класифікація адміністративних послуг, що надаються органами державної фіскальної служби України (2015)
Міхрін В. К. - Актуальні проблеми правового забезпечення реалізації права громадян на доступ до публічної інформації в Україні, Волкович О. Ю. (2015)
Мішустін М. К. - Основні етапи історичного розвитку адміністративно-правового регулювання державного управління нерухомістю на території України (2015)
Нікітенко О. І. - Діяльність правоохоронних органів щодо забезпечення внутрішньої економічної безпеки (2015)
Поперечнюк В. М. - Інтелектуалізація суспільства як правова категорія: теоретичний аналіз дефініції (2015)
Попович Л. В. - Функції Європейського парламенту як інституту управління аграрним сектором економіки ЄС (2015)
Припутень Д. С. - Взаємодія приватних охоронних структур з правоохоронними органами та громадськістю у сфері забезпечення безпеки фізичних осіб та охорони права власності (2015)
Саєнко А. І. - Особливості правового регулювання платності адміністративних послуг у сфері інтелектуальної власності (2015)
Селезньова О. М. - Лекція як одна з форм занять навчальної дисципліни "інформаційне право" (2015)
Сидор М. Я. - Договірно-правова форма в системі взаємодії місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування (2015)
Сірош Д. М. - Порядок фінансування витрат на безоплатну правову допомогу в Україні (2015)
Токарєва К. С. - Причини пропуску строків накладення адміністративних стягнень (2015)
Чорномаз О. Б. - Джерела адміністративного права: сучасний стан та перспективи розвитку (2015)
Ментух Н. Ф. - Фінансово-правові засади діяльності Національного банку України у сфері стабілізації грошово-кредитного та валютного ринків України, Шевчук О. Р. (2015)
Шестак Л. В. - До питання про звільнення від адміністративної відповідальності за незначне правопорушення, Веремієнко С. В. (2015)
Владимиренко С. В. - Об’єкт шахрайства в системі страхування (2015)
Дєдов Є. В. - До питання поняття та сутності правопорушень, пов’язаних із протиправним використанням електричної енергії (2015)
Кузнецов В. В. - Кримінально-правова охорона: проблеми визначення поняття (2015)
Кулакова Н. В. - Особливості злочинів, що посягають на об’єкти культурної спадщини (2015)
Ліховицький Я. О. - Покарання в системі заходів протидії злочинності (2015)
Сердюк П. П. - Определение стохастичности колебаний преступности (2015)
Ступник Я. В. - До питання звільнення від кримінальної відповідальності за злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, Горінецький Й. І. (2015)
Діденко Є. В. - Угода про примирення (медіація) як судовий прецедент кримінального процесу України (2015)
Дудич А. В. - Відповідальність експерта у кримінальному провадженні України (2015)
Лоскутов Т. О. - Щодо типів правового регулювання у кримінальному процесі (2015)
Овакімян М. А. - Порушення принципу законності, що виникають під час винесення рішення судом касаційної інстанції (2015)
Пашковський В. В. - Прокурорський нагляд у формі процесуального керівництва за органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, Кучинська О. П. (2015)
Плєва В. А. - Процесуальна діяльність прокурора щодо цивільного позову у кримінальному провадженні (2015)
Пчеліна О. В. - Технологічні підходи до побудови криміналістичної методики розслідування злочинів у сфері службової діяльності (2015)
Сіверський О. М. - Виклик слідчим, прокурором, судовий виклик і привід як захід забезпечення кримінального провадження (2015)
Сокиринська О. А. - Формування поняття слідів-відображень людини та їх місце в сучасній класифікації слідів у криміналістиці (2015)
Томін Е. Є. - Кримінально-процесуальні порушення, що вчиняються під час досудового розслідування (2015)
Топчій В. В. - Взаємодія та координація в діяльності органів внутрішніх справ з виявлення та розкриття злочинів (2015)
Хижна О. Р. - Історичний розвиток та порівняльно-правове дослідження засади свободи від самовикриття та права не свідчити проти близьких родичів та членів сім’ї у законодавстві зарубіжних країн (2015)
Заборовський В. В. - Перевірка відомостей про дисциплінарний проступок адвоката як початкова стадія дисциплінарного провадження щодо адвоката (2015)
Соловйов І. М. - Визначення ефективності діяльності адміністративних судів (2015)
Березюк Т. В. - Діяльність інституційних утворень у межах упровадження рамкової конвенції оон зі зміни клімату (2015)
Задорожній О. В. - Наслідки анексії кримського півострова для міжнародного правопорядку (2015)
Колотуха І. О. - Окремі питання визначення правового статусу добровольця та найманця під час збройного конфлікту (2015)
Пахомов Д. С. - Обмеження права на свободу мирних зібрань у практиці Європейського суду з прав людини (2015)
Овчинникова А. П. - О культурологическом подходе к праву (2015)
Романова А. С. - Природно-правові властивості свободи людини в буттєвому просторі (2015)
Pavol Kubicek - Review "Regulation and supervision of activities of financial market entities” Bratislava: Wolters Kluwer s. r. o., 2014 (2015)
Єрошкін О. А. - Черезшкірна радіочастотна селективна ризотомія Гасерового вузла у лікуванні невралгії трійчастого нерва(НТН) та кластерного головного болю (2016)
Хомула Є. В. - Молекулярні механізми больових синдромів при периферичній діабетичній нейропатії: роль іонів кальцію, Войтенко Н. В., Білан П. В. (2016)
Романенко В. И. - Особенности психовегетативных нарушений при хроническом болевом синдроме, Романенко И. В., Романенко И. Ю. (2016)
Алейнік В. А. - Лікування міофасціального синдрому дельтоподібного м’яза методом екстракорпоральної ударно-хвильової терапії (2016)
Андрющенко В. П. - Реалізація принципу мультимодальної анальгезії в хірургічному лікуванні хворих на гострий панкреатит, Куновський В. В., Андрющенко Д. В. (2016)
Буцкая Л. В. - Мультидисциплинарный подход при лечении больных с дорсалгиями, Древицкая О. О., Данилова О. А. (2016)
Грищенко О. В. - Курабельність естрогендифіцитних артралгій у клімактерії, Васильєва І. А., Грищук К. О. (2016)
Вознюк Л. А. - Оценка качества жизни у пациентов с коморбидными состояниями: возможности оптимизации лечения и профилактики (2016)
Воронкова Н. М. - Хронічний тазовий біль при зовнішньому ендометріозі, Яроцький М. Є., Семенюк Л. М., Ларіна О. В. (2016)
Вырва О. Е. - Периневральное КТ контролируемое введение стероидов при грыже межпозвонкового диска шейного отдела позвоночника, Долуда Я. А. (2016)
Дубоссарская З. М. - Иммунологические аспекты синдрома хронической тазовой боли у пациенток с воспалительными заболеваниями органов малого таза, Грек Л. П. (2016)
Губина Г. Л. - Дифференцированный подход к лечению ликворно-гипертензионного синдрома в отдаленном периоде закрытой черепно- мозговой травмы с учетом возрастного аспекта, Гладкая-Губина Я. Н., Павлова О. П., Цымбал А. М., Погорелова О. В, Слепак Е. Н. (2016)
Яроцький М. Є. - Особливості лікування лейоміоми матки з больовим та гемморагічним синдромом у жінок репродуктивного віку з метаболічним синдромом, Дем’яненко Л. В., Яроцька К. М. (2016)
Звягина Л. А. - Лечение дорсалгий под контролем ультразвуковой навигации (2016)
Квасніцький М. В. - Ранні результати лікування хворих з нижньопоперековим больовим синдромом методом радіочастотної денервації фасеткових суглобів, Квасніцька О. М. (2016)
Куновський В. В. - Больовий синдром у пацієнтів з гострим панкреатитом: дослідження якості оцінки ліквідації болі у хірургічних хворих (2016)
Мельник Р. В. - Лікування болю в українських реаліях.Проблеми і перші надбання з досвіду Луцької міської клінічної лікарні (2016)
Оринчак М. А. - Вплив мелоксикаму на больовий синдром при остеоартрозі, Човганюк О. С., Гаман І.О., Вакалюк І. І., Василечко М. М., Артеменко Н. Р., Александрук Д. П., Краснопольський С. З. (2016)
Павлов Б. Б. - Радиочастотные методики в лечении хронической боли (2016)
Павлов Б. Б. - Вертеброгенные болевые синдромы: эпидуральное введение кортикостероидов (2016)
Поворознюк В. В. - Нейропатичний компонент болю в пацієнтів різного віку з остеоартрозом колінних суглобів, Приймич У. І. (2016)
Процюк Л. О. - Особливості больового синдрому та психологічного стану хворих на ревматоїдний артрит залежно від варіанту поліморфних ділянок промоторного регіону гену 5-HTR2A серотонінових рецепторів Т102С ТА A-1438-G (2016)
Свирков В. Н - Фибромиалгия, или "Всё вы, милочка, выдумали" (2016)
Сердюк В. В. - О природе спинального болевого синдрома у ортопедических больных (2016)
Сиделковский А. Л. - Использование современной физиотерапевтической аппаратуры и средств лечебной физкультуры в амбулаторном лечении пациентов с вертеброгенными болевыми синдромами, Овсянников А. А., Макареня В. В. (2016)
Станіславчук М. А. - Фіброміалгія – модель дифузного нейропатичного болю (2016)
Станіславчук М. А. - Досвід використання опитувальників LANSS та DN4 для визначення нейропатичного компоненту болю у хворих на анкілозивний спондиліт, Шаповал І. І. (2016)
Фурса И. А. - Оценка эффективности комплексного консервативного лечения больных с компрессионно-корешковыми синдромами, обусловленными грыжами межпозвоночных дисков, Кас И. В. (2016)
Чухраев Н. В. - Применение антигомотоксической терапии и электронейростимуляции при дорсопатиях, Буцкая Л. В., Данилова О. А. (2016)
Юров И. В. - Дискинезии при акинетико-ригидной форме болезни Паркинсона. Пути решения проблемы (2016)
Arons M. - Radiofrequency procedures in chronic pain management: clinical effectiveness and mechanisms of action, Vasilevskis E., Pilmane M., Evansa I., Panihins I. (2016)
Bartiuk R. S. - Cerebrovascular Changes in TensionType Headache (2016)
Flor-de-Lima Maria Teresa Silveira Dias - Regional Pain Control Program as a Good Practice (2016)
Schenk M. - Multidisciplinary multimodal pain therapy (MMPT) (2016)
Schenk M. - Opioids in pain management – it's role in chronic non-cancer pain (CNCP) (2016)
Tondiy O. - Use of the non-medication on the treatment of neuropathic discogenic low back pain, Korenev S., Pasyura I., Kol’tsov D. (2016)
Wells Ch. - Evidence Based Management of Low Back Pain and Sciatica, the new NICE Guideline (2016)
Паентко В. В. - Иммобилизованые клетки и ферменты в фармакохимии болеутоляющих средств, Богданова Н. А., Матковский А. К. (2016)
Нишкумай О. И. - Особенности вертеброгенного болевого синдрома при остеопорозе и его лечение (2016)
Сонина Е. В. - Диабетическое поражение сердца у женщин с инфарктом миокарда, Аллянова Л. Н., Сонина Д. Д. (2016)
Юров И. В. - Боль и качество жизни пациентов, "живущих с Паркинсоном" (2016)
Андріяшек Ю. І. - Медична реабілітація больових синдромів при дорсопатіях поперекового відділу хребта, Стукалін В. О., Левковська В. І., Лябах М. О. (2016)
Филатова Е. Г. - Новые подходы к лечению мигрени (2016)
Эпидемиология абдоминальной боли (2016)
Нейробиология висцеральной боли (2016)
Проявления висцеральной боли острая и хроническая боль (2016)
Болевые функциональные кишечные нарушения:психологические факторы (2016)
Панкреатит (2016)
Интерстициальный цистит/Синдром болезненного мочевого пузыря (2016)
Синдром хронической тазовой боли у мужчин (2016)
Хроническая боль в грудной клетке (2016)
Синдром функциональной абдоминальной боли (2016)
Титул, зміст (2015)
Те, що відбувається в Україні, стосується всіх європейців (2015)
Меморандум про взаєморозуміння між Верховною Радою України та Європейським парламентом про спільні рамки парламентської підтримки та підвищення інституційної спроможності (2015)
Романюк Т. - Конституція – це права (2015)
Рахновецький Є. - Зміни до Конституції: підготовлено, схвалено, внесено до парламенту (2015)
Рахновецький Є. - Декларації про державний суверенітет України — 25! (2015)
Писаренко С. - І площа змінила гнів на милість* (2015)
Коцюба О. - Чому і як протистоять реалізації декларації, або Хто нищить відродження правової ідеології народовладдя? (2015)
Беккер І. - Поліція: тестовий режим (2015)
Тищук Є. - Володимир Гройсман: "Процес децентралізації тісно пов’язаний із внесенням змін до Конституції України" (2015)
Децентралізація: шанс на зміни (2015)
Марчук Л. - Мер Львова Андрій Садовий: "Люди готові до жертовності, коли їм кажуть правду" (2015)
Малієнко О. - Децентралізація по-київськи (2015)
Грицяк І. - Урядування в містах-столицях європейських країн (2015)
Кулаківський В. - "Роздепутатнення" постійних комісій як вияв демократичності (2015)
Малієнко О. - Як активізувати децентралізацію (2015)
Костенко О. - Яка Конституція нам потрібна, або Свобода людини проти правової сваволі (2015)
Колюх В. - Бюджетно-фінансова функція в системі контрольних повноважень парламенту (міжнародна практика та українські реалії) (2015)
Нестерович В. - Роль друкованих парламентських видань у забезпеченні діалогової комунікації між парламентами та громадськістю (2015)
Красняков Є. - Позашкільна освіта та її місце в структурі освіти України (2015)
Романюк Т. - Нові правила прямого народовладдя (2015)
Довбенко М. - Дефолт: ретроспектива й сучасні виклики (2015)
Осадча Я. - Відповідальність. Можливість. Власність (2015)
Шемаєв В. - Військово-технічна співпраця України з Росією згортається (2015)
Кошовий С. - З Китаєм не розминутися… (2015)
Марищенко Л. - ООН без ілюзій (2015)
Осадча Я. - Відданість Мінським угодам маємо ще й доводити (2015)
Тихонов М. - Гуманітарний термінал в Одесі (2015)
Костров В. - "Акваріум" проти України, або Таємна війна російського ГРУ (2015)
Малієнко О. - Трагічне відлуння Катині (2015)
Дубровін С. - Не можна ховати невпізнаних! (2015)
Романюк Т. - Хтось забув, а хтось пам’ятає (2015)
Клейменова О. - "Найстрашнішою на війні є війна" (2015)
Стадільна Я. - Плюс декомунізація всієї країни (2015)
Марчук Л. - "Ніколи нічого не робіть, що не в інтересах українського народу"... (2015)
Красовська О. - Полуденне побачення зі Святою Софією (2015)
Супруненко В. - Віфлеємське диво (2015)
Клейменова О. - Бранка "того святого малювання" (2015)
Клейменова О. - Нерамковані бешкети серйозних чоловіків (2015)
Данилко В. К. - Екологічні податки: статистичний аспект (2015)
Каменська Т. О. - Статистична вибірка в аудиті (2015)
Крепчук І. М. - Аналіз інвестиційної привабливості регіону на прикладі Вінницької області (2015)
Шевчук О. А. - Статистичні методи в маркетингових дослідженнях ринків споживчих товарів (2015)
Лубенченко О. Е. - Моделі прийняття рішень із залучення зовнішніх аудиторів з метою мінімізації ризиків зовнішньоекономічної діяльності (2015)
Пилипенко Л. М. - Розвиток концептуальних засад бухгалтерського обліку та репрезентації у фінансовій звітності інтелектуального потенціалу підприємств (2015)
Рябініна В. В. - Формування облікової політики корпорації щодо показників вартості (2015)
Шевчук В. О. - Проблеми бюджетного контролю в системі управління державними фінансами, Бондарук Т. Г., Мельничук Н .Ю. (2015)
Войнова Є. І. - Методика визначення спеціалізації України на міжнародному ринку (2015)
Іртлач М. О. - Телевізійний ринок України: проблеми і тенденції розвитку (2015)
Zaliubovska S. S. - Tendencies in Evaluation of Portfolio Investment, Novikova L. A. (2015)
Калапа Т. В. - Методичний підхід до розроблення стратегії розвитку машинобудівного підприємства (2015)
Горбань О. В. - Парадигма проблемного навчання в сучасній моделі вищої освіти, Горбань Г. П. (2015)
Сіницький М. Є. - Статистичні інструменти вимірювання якості освіти. Частина 3. Класичний піхід (2015)
Вимоги до змісту та оформлення статей до збірника наукових праць "Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту" (2015)
Менів Л. Д. - До питання про відшкодування моральної шкоди за порушення прав споживачів (2015)
Москаленко О. О. - Ліцензія як форма розпорядження майновими правами інтелектуальної власності (2015)
Петреченко С. А. - Аліменти на дитину в Україні (2015)
Заборовський В. В. - Правочини із вадами волі: основні теоретичні та практичні аспекти, Попович Р. В. (2015)
Сенюта І. Я. - Цивільний позов як інструмент захисту прав суб’єктів медичних правовідносин: деякі аспекти (2015)
Гончарова А. В. - Правова природа виникнення зобов’язань із гри й парі: теоретичне формулювання та правові колізіЇ, Фавстіна М. В. (2015)
Явор О. А. - Подія як юридичний факт у сімейному праві України (2015)
Джабраілов Р. А. - Європейський досвід правового забезпечення підтримки малого та середнього бізнесу у контексті регіоналізації державного управління економікою, Новікова В. С. (2015)
Дячук Н. Д. - Oсoбливoсті прaвoвoгo регулювaння зaбезпечення прaв суб’єктів підприємницькoї діяльнoсті (2015)
Лешанич Л. В. - Розвиток інвестиційної діяльності в Україні та шляхи подолання інвестиційної кризи, Гунда С. В. (2015)
Манзюк В. В. - Територіальна громада як учасник господарських відносин (2015)
Рєзнікова В. В. - Гармонізація бухгалтерського обліку і фінансової звітності суб’єктів господарювання в Україні: поняття та форми, Орлова О. С. (2015)
Руцинська Т. П. - Удосконалення законодавства про громадські організації у світлі євроінтеграції: господарсько-правовий аналіз (2015)
Костюк В. Л. - Міжнародні договори у системі джерел трудового права: науково-теоретичний підхід (2015)
Лазаренко А. М. - Проблеми правового регулювання професійної підготовки та перепідготовки працівників (2015)
Сорочишин М. В. - Правове регулювання захисту трудових прав інформаторів (2015)
Калишук Л. А. - Особливості застосування ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод при захисті екологічних прав громадян (2015)
Лісова Т. В. - До питання про економічне стимулювання раціонального використання земель промисловості (2015)
Орендарець О. О. - Ефективність впровадження досягнень науки екологічного права України в практичну діяльність (2015)
Чумаченко І. Є. - Окремі методи здійснення державного контролю за використанням та охороною водних об’єктів (2015)
Андрущенко Л. В. - Основні заходи держави зі стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності (2015)
Атаманчук Н. І. - Місцеві податки і збори в Україні: сучасний стан та перспективи реформування, Процюк Д. В. (2015)
Бліхар М. М. - Правова природа інвестиційної діяльності: адміністративно-правове дослідження (2015)
Боднар С. В. - Специфіка розгляду адміністративних справ та прийняття судових рішень у виборчих спорах (2015)
Буханевич О. М. - Критерії встановлення платних та безоплатних адміністративних послуг (2015)
Гуржій А. В. - Суб’єкти провадження в справах про порушення правил перевезення небезпечних вантажів (2015)
Дембіцька С. Л. - Адміністративний примус як беззаперечний метод здійснення державної влади (2015)
Іванчо В. В. - Теоретичні засади фіскального контролю в Україні (2015)
Коваль О. О. - До питання виконання податкового обов’язку (2015)
Комісаров О. Г. - Концептуальні засади інформатизації безпеки особи за місцем її проживання чи перебування (2015)
Кондратенко В. М. - Періодизація розвитку гласності та відкритості в адміністративному судочинстві України (2015)
Кравцова К. М. - Обіг пестицидів у сільському господарстві україни як об’єкт адміністративно-правового регулювання (2015)
Лошицький М. В. - Адміністративне оскарження як спосіб захисту прав громадян у діяльності органів публічної адміністрації (2015)
Мамай І. В. - Особливості відповідальності опікуна за невиконання або неналежне виконання ним своїх обов’язків (2015)
Марченко О. В. - Об’єкт державного регулювання ринку рекламних послуг в Україні (2015)
Минюк Л. Д. - Взаємодія саморегулівних організацій із державними органом із питань банкрутства щодо адміністративно-правового забезпечення діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) в Україні (2015)
Мозоль Н. І. - Зміцнення законності у сфері правозастосовної практики міліції: шляхи, перспективи й удосконалення (2015)
Невесенко А. В. - Аналіз соціального розвитку сільських територій (2014)
Никифорак О. Я. - Запаси у контексті забезпеченості оборотного капіталу власним та позичковим (2014)
Оберван О. Р. - Світовий досвід і підходи до формування соціальної інноваційної політики в Україні (2014)
Олійник Г. Ю. - Формування холдингової системи управління галуззю залізничного транспорту України (2014)
Переверзєва А. В. - Вплив боргової кризи на людський розвиток в сучасних умовах (2014)
Петриченко П. А. - Современные модели управления впечатлениями клиентов (2014)
Плотнікова М. Ф. - Еволюційно-інноваційний характер розвитку сільських територій (2014)
Римар О. Г. - Особливості впливу глобалізаційних процесів на економічний розвиток України (2014)
Руда І. І. - Оцінка фінансового стану сфери ритуальних послуг України (2014)
Савченко М. В. - Теоретические аспекты функциональных взаимосвязей внутри франчайзинговой системы, Чайдак А. Г. (2014)
Сакір-Молочко Н. В. - Проблеми та перспективи зовнішньоекономічної діяльності Чернігівської області (2014)
Світлоока В. Ф. - Оцінювання економічного ефекту та впливу на економічну захищеність від впровадження вдосконалень інституту економічної експертизи (2014)
Сенишин О. С. - Напрями підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продовольчої продукції на світових ринках (2014)
Сівіцька С. П. - Інвестиційний процес у стратегії забезпечення енергетичної безпеки держави (2014)
Ставська Ю. В. - Вдосконалення національної інфраструктури якості (2014)
Тарасенко О. Ю. - Сучасний стан інноваційного потенціалу металургійної галузі України (2014)
Федяєва М. С. - Оцінка ступеня децентралізації публічних видатків у країнах Європейського Союзу (на прикладі Польщі) (2014)
Черленяк І. І. - Якість ведення бізнесу та конкурентоспроможність національної економіки, Курей О. А. (2014)
Шафранова К. В. - Інвестиційний клімат України в умовах економічної нестабільності (2014)
Юринець З. В. - Основні аспекти формування маркетингової політики на підприємствах туристичної галузі України, Мельник Н. В. (2014)
Балдинюк А. Г. - Менеджмент вражень як стратегічний напрямок розвитку організації та її бренду (2014)
Бегларашвілі О. П. - Розвиток великого, середнього та малого підприємництва у оптовій та роздрібній торгівлі України (2014)
Бережна М. В. - Аналіз механізму державного регулювання екологічної відповідальності підприємств (2014)
Берідзе Т. М. - Формування моніторингу економічного стану підприємства як складової системи стратегічного управління (2014)
Бойко І. М. - Вплив інноваційної діяльності підприємства на рівень його конкурентоспроможності (2014)
Бойко Т. Л. - Підходи до формування організаційної структури управління інтелектуальним потенціалом підприємства (2014)
Бондаренко К. А. - Сучасні тренди розвитку суспільства як підґрунтя розробки рекламної кампанії (2014)
Букреєва Д. С. - Теоретико-методичні підходи до формування поетапного процесу впровадження та функціонування механізму контролінгу як інструменту управління промисловим підприємством (2014)
Бутко М. П. - Організація системи контролінгу на підприємствах України (2014)
Волошанюк Н. В. - Реінжиніринг як сучасна альтернатива реструктуризації вітчизняних підприємств (2014)
Волошина С. В. - Видовий склад інвестицій у людський капітал підприємства (2014)
Діброва Т. Г. - Аудит як форма контролю рекламної діяльності підприємства, Гараніна І. І. (2014)
Гаркуша О. Ю. - Концептуальний підхід до формування механізму управління розвитком виноробного підприємства (2014)
Головко І. О. - Теоретичні аспекти визначення сутності орендних операцій в роздрібній торгівлі (2014)
Гомза В. М. - Сучасний стан кредитування аграрних підприємств: проблеми та шляхи їх вирішення (2014)
Гончарова М. Л. - Застосування ситуаційно-адаптивного підходу до формування системи економічної безпеки вітчизняних підприємств (2014)
Гречішкіна А. А. - Сутність поняття "кадрова безпека підприємств залізничного транспорту" (2014)
Гуржій Н. М. - Фінансовий потенціал як один із аспектів логістичного потенціалу, Шрамко Я. І., Ухова Т. В. (2014)
Деренська Я. М. - Кількісні аспекти оцінки ефективності проектного менеджменту у фармації (2014)
Дивнич О. Д. - Формальні методи оцінки ефективності проектних рішень (2014)
Ділай Н. Г. - Дослідження ринку холдингування України (2014)
Дяченко О. П. - Державна підтримка розвитку матеріально-технічної бази аграрних підприємств (2014)
Залунина О. М. - Методологический инструментарий структурирования строительного сектора областей Украины по макроэкономическим показателям (2014)
Ільченко Н. Б. - Оптимізація бізнес-процесів на підприємстві оптової торгівлі (2014)
Капінус Л. В. - Види мерчандайзингу: сутність та класифікаційні ознаки, Семененко К. Ю. (2014)
Карпець О. С. - Концептуальний модельний базис оцінки фінансового стану підприємств (2014)
Квятковська Л. А. - Формування моделі оцінки конкурентної позиції машинобудівного підприємства, Кулінічев П. К. (2014)
Ключник А. В. - Теоретичний аналіз поняття "збуту" та його функцій, Білозерцева І. О. (2014)
Князь С. В. - Складові системи формування інтелектуального потенціалу підприємства, Холявка Л. Ю. (2014)
Коваленко М. В. - Структура використання інвестицій сільськогосподарських підприємств України (2014)
Коваленко Н. М. - Методичний підхід до оцінки ефективності функціонування кластерів підприємств (2014)
Козіна К. Г. - Теоретико-методичні основи факторного аналізу конкурентоспроможності міжнародних автотранспортних вантажних перевезень України (2014)
Коновал В. В. - Оцінювання потенціалу розвитку підприємств легкої промисловості (2014)
Кошлата М. М. - Теоретичні засади управління інноваційним розвитком підприємств (2014)
Кравцова А. М. - Організаційні аспекти формування персоналу сільськогосподарських підприємств, Костунець Т. А. (2014)
Кравчук Н. О. - Роль структурного капіталу підприємства у складі його інтелектуального капіталу (2014)
Краснова В. В. - Теоретические подходы к определению сущности экономической диагностики, Ямшанов В. Н. (2014)
Кривда О. В. - Економічна необхідність побудови сучасної системи ризик-менеджменту на українських підприємствах (2014)
Кужель В. В. - Методичний інструментарій системи соціальної відповідальності бізнесу агропродовольчої сфери (2014)
Лазарева М. Г. - Внутрішній ринок рішень в системі управління динамічною стійкістю холдинга (2014)
Лановська Г. І. - Інноваційна стратегія в контексті інноваційної політики (2014)
Латишев К. О. - Підвищення ефективності управління міжнародною конкурентоспроможністю продукції підприємств важкого автомобілебудування, Пирогов Д. Л. (2014)
Київському "КАШТАНУ" — 55 (2002)
Легка промисловість України: ситуація сьогодні, перспективи розвитку, проблеми галузі в регіонах (2002)
Засідання Комітету підприємців легкої промисловості при ТПП України (2002)
Рукавцев Г. І. - Деякі проблеми легкої промисловості у зв'язку із вступом України до Світової організації торгівлі, Савельєва P. M., Дмитренко Л. А. (2002)
Позиція Профспілки щодо вступу України до Світової організації торгівлі (2002)
Впровадження модульної системи навчання в ПТУ (2002)
SIMAC (2002)
Дизайн та створення колекцій одягу (2002)
Київські торги — Весна 2002 (2002)
Аналіз роботи легкої промисловості України за 2001 рік (2002)
На українському ринку нова колекція англійських тканин (2002)
Продовжуємо ознайомлення з устаткуванням фірми "DURKOPP ADLER AG" (2002)
Особливості прасування на пресах фірми "BRISAY" демонструє "ВОЛОДАРКА" (2002)
Нові розробки у виробництві швейних голок фірми "GROZ-BECKERT" (2002)
Збори Гільдії виробників одягу (2002)
Київська "ЮНІСТЬ" пропонує устаткування для реалізації (2002)
Львівська фірма "СпецСтиль" пропонує устаткування для реалізації (2002)
Візитні картки (2002)
Устаткування волого-теплової обробки фірми "THEOBALD" у новому тисячолітті (2002)
Устаткування фірми "INVESTRONICA" в Україні (2002)
"ПАН ТРЕЙДИНГ" — представник в Україні всесвітньо відомих компаній (2002)
Візитні картки (2002)
Розпушувально-очисне устаткування фірми "RIETER" - краща відповідь на високі ціни на бавовну (2002)
Візитні картки (2002)
Leather and shoes 2002 (2002)
Візитні картки (2002)
Міжнародний Познанський Ярмарок — шлях до успіху (2002)
Візитні картки (2002)
Верещага Є. М. - Аналіз розподілу за площами, видами та конфігураціями шкір хромового дублення, які виробляють шкіряні підприємства (2002)
Коб'яков С. М. - Використання консерванл'в під час зберігання льоносировини підвищеної вологості, Березовський Ю. В. (2002)
Валько М. І. - Хімічна обробка короткого лляного волокна (2002)
Візитні картки (2002)
Ляліна Н. П. - Порівняльна характеристика фізико-механічних показників Моченцевого й паренцевого волокна конопель (2002)
Коробченко Ю. А. - Визначення впливу лінійних параметрів шкурки на кут розпуску під час проведення складного методу розкроювання у розпуск (2002)
Скрипка К. І. - Бази знань і експертні системи (2002)
Тихосова Г. А. - Видовий склад мікрофлори у процесі одержання льонотрести (2002)
Акимов 0. 0. - Способи нормування точності та дисбалансів бобінотримачів механізмів для намотування хімічних ниток (2002)
Дунаєвський О. М. - Інтенсифікація процесу сушіння фарфорового напівфабрикату, Пархомей О. Р., Згода Н. П., Шевченко О. Д. (2002)
Бухонька Н. П. - Дослідження незминальності трикотажу комбінованого переплетення з льономісткої пряжі (2002)
Візитні картки (2002)
Візитні картки (2002)
Gaponenko S. А. - Development and innovation potential of the telecommunications sphere in Ukraine (2015)
Slivenko V. А. - Problems of reforming the law enforcement system of the state: an innovative method of motivation of staff, Slivenko А. V. (2015)
Громцева Д. К. - Професійна культура і безпека: інноваційний підхід до впровадження в медичному закладі, Крупський О. П. (2015)
Джусов А. А. - К вопросу об инвестиционной привлекательности Украины для транснациональных корпораций, Павлович А. В. (2015)
Єфімова С. А. - Методичні підходи до оцінки інноваційного потенціалу підприємства сфери послуг, Гринько Т. В. (2015)
Зінченко О. А. - Застосування теорії трансакційних витрат у контексті реформування податкової системи України (2015)
Ільницький Д. О. - Конкурентоспроможний розвиток університетських офісів трансферу технологій: світовий досвід та Україна (2015)
Кальніцька М. О. - Вплив організаційної культури на інноваційний потенціал підприємства (2015)
Климова Т. В. - Сравнительная характеристика становления инновационной политики США и Японии (2015)
Мешко Н. П. - Розвиток IT-аутсорсингу в Україні, Єфремова М. О. (2015)
Негрич О. І. - Оцінка ризиків для національного господарства, спричинених конкретними мотиваціями іноземних інвесторів (2015)
Смирнова Т. А. - Формування бренда міста як інноваційний шлях підвищення його привабливості для туризму, Приварникова І. Ю. (2015)
Стеблянко І. О. - Розвиток земельних відносин у системі реформування національної економіки (2015)
Юдіна О. І. - Оцінка впливу інновацій на збереження ресурсів підприємства (2015)
Реферати (2015)
Довідка про авторів (2015)
До відома авторів (2015)
Вихідні дані (2015)
Majid S. Al-Ruqeishi - Fabrication of β-Silicon Carbide Nanowires from Carbon Powder and Silicon Wafer, Tariq Mohiuddin (2016)
Nawale A. B. - Numerical Investigation of Spatial Effects on the Silicon Solar Cell, Kalal R. A., Chavan A. R., Dongale T. D., Kamat R. K. (2016)
Bora N. - An Analytical Universal Model for Symmetric Double Gate Junctionless Transistors, Das P., Subadar R. (2016)
Turko B. I. - Thermal Conductivity of Zinc Oxide Micro- and Nanocomposites, Kapustianyk V. В., Rudyk V. P., Rudyk Y. V. (2016)
Djelloul A. - Effect of Annealing on the Properties of Nanocrystalline CdS Thin Films Prepared by CBD Method, Adnane M., Larbah Y., Zerdali M., Zegadi C., Messaoud A. (2016)
Dhimmar J. M. - Analysis of the Inhomogeneous Barrier in In/p-Si Schottky Contact and Modified Richardson Plot, Desai H. N., Modi B. P. (2016)
Balabai R. M. - Tuning of Electron States of Transition Metal’s Catalysts Using Acceptor’s Atoms: ab initio Calculation, Gritsulia D. Yu., Litovchenko V. G. (2016)
Touati H. - A Numerical Simulation of the Effect of Buffer Layer Band Gap on the Performances of nc-Si : H Based Solar Cells, Amiri B., Sebbak A. C., Benameur A., Aït-kaci H. (2016)
Mukhtarov A. P. - Structure and Charge States of the Selected Hydrogenated Silicon Clusters Si2-Si8 by Non-Conventional Tight-Binding Method, Normurodov A. B., Sulaymonov N. T., Umarova F. T., Makhkamov Sh. (2016)
Parashchuk T. O. - Modeling of Structure, Thermodynamic Properties and Phase Transition Temperatures of II-VI Crystals (2016)
Byung-Sub Kang - Ferromagnetism in Mn-doped Chalcopyrite AlGaP2 Semiconductor, Kie-Moon Song, Haeng-Ki Lee (2016)
Agus Sumiarna G. P. - Dye-sensitized Solar Cell Based on Flower-like ZnO Nanoparticles as Photoanode and Natural Dye as Photosensitizer, Irmansyah Irmansyah, Akhiruddin Maddu (2016)
Soumali C. - Study of the Impact of Nonlinear Piezoelectric Constants on the Acoustic Wave Propagation on Lithium Niobate, Benatia D. (2016)
Пелещак Р. М. - Вплив ультразвуку на формування самоорганізованих однорідних нанокластерів, Кузик О. В., Даньків О. О. (2016)
Пелещак Р. М. - Моделювання наноакустоелектронного перетворювача на основі графенових нанотрубок, Пелещак І. Р., Кузик О. В., Даньків О. О. (2016)
Сиротюк С. В. - Електронна структура напівметалевого кристала CoFeMnSi, отримана з урахуванням сильних кореляцій 3d електронів, Швед В. М., Лопатинський І. Є., Щербань Н. О. (2016)
Овсієнко І. В. - Електропровідність дрібнокристалічного графіту при дії гідростатичного тиску, Мацуй Л. Ю., Прокопов О. І., Журавков О. В. (2016)
Малик О. П. - Локальне розсіяння електронів на дефектах кристалічної гратки в InSb та InN (2016)
Рогоз В. Н. - Влияние безвакуумного отжига на морфологию покрытий NbNx, NbSix : N, Кузьменко А. П., Соболь О. В., Плющик А. (2016)
Герасимчук И. В. - Нелинейное уравнение Шредингера для описания малоамплитудных спиновых волн в многослойных магнитных материалах, Горобец Ю. И., Герасимчук В. С. (2016)
Конотопский Л. Е. - Особенности роста наноразмерных слоев Mg2Si в многослойных рентгеновских зеркалах Si/Mg2Si, Копылец И. А., Севрюкова В. А., Зубарев Е. Н., Кондратенко В. В. (2016)
Rudenko K. V. - Perspective Method of Betavoltaic Converter Creation, Miakonkih A. V., Rogojin A. E., Bogdanov S. V., Lelekov E. T., Sidorov V. G. Zelenkov P. V. (2016)
Saravanakumaar M. S. S. - Correlation Effect of Two Donors in a Nano Dot under the Influence of Magnetic Field, Gurubalan G., Kalyanakumaresa Pandian K. (2016)
Соболь О. В. - Структурная инженерия вакуумно-плазменных покрытий фаз внедрения (2016)
Said Benramache - Influence of Urbach Energy with Solution Molarity on the Electrical Conductivity in Undoped ZnO Thin Films, Boubaker Benhaoua (2016)
Mahajan C. M. - Spray Deposited Nanocrystalline ZnO Transparent Electrodes: Role of Precursor Solvent, Pendharkar M., Chaudhari Y. A., Sawant S. S., Ankamwar B., Takwale M. G. (2016)
Abdelmadjid Maireche - A New Theoretical Study of Quantum Atomic Energy Spectra for Lowest Excited States of Central (PIHOIQ) Potential in Noncommutative Spaces and Phases Symmetries at Plan’s and Nanoscales (2016)
Boucheham A. - Anodized Nanoporous Titania Thin Films for Dental Application: Structure’ Effect on Corrosion Behavior, Karaali A., Berouaken M., Larbah Y. (2016)
Яблонь Л. С. - Структура та фізичні властивості композитів, сформованих на основі сульфіду молібдену, Будзуляк І. М., Карпець М. В., Стрельчук В. В., Будзуляк С. І., Яремій І. П., Хемій О. М., Морушко О. В. (2016)
Druzhinin A. - Thermoelectric Properties of Oblique SiGe Whiskers, Ostrovskii I., Liakh-Kaguy N., Kogut Iu. (2016)
Бовгира О. В. - Електронна структура, оптичні та сенсорні властивості нанодротиків ZnO, Коваленко М. В. (2016)
Лисов В. І. - Вплив інтенсивної пластичної деформації на процеси фазоутворення в аморфних сплавах, Цареградська Т. Л., Турков О. В., Саєнко Г. В. (2016)
Miroshnichenko V. S. - Diffraction Radiation Oscillator with Asymmetric Open Resonant System. Part I. Cold Test Results of Open Resonant System, Kovalov I. O. (2016)
Miroshnichenko V. S. - Diffraction Radiation Oscillator with Asymmetric Open Resonant System. Part 2. Hot Test Results of Diffraction Radiation Oscillator, Kovalov I. O. (2016)
Халявка Т. О. - Синтез та дослідження структурних, оптичних і фотокаталітичних характеристик V2O5/TiO2 нанокомпозитів, Камишан С. В., Циба М. М., Щербаков С. М. (2016)
Rajesh Singh - Influence of the SHI Irradiation on the XRD, AFM, and Electrical Properties of CdSe Thin Films, Radha Srinivasan (2016)
Pijus Kanti Samanta - Dynamic Conduction in 2-Dimensional Conductor: Magneto-Conductivity Tensor under Rapid Oscillatory Electric Field (2016)
Косуля О. В. - Вимірювання елементного складу матеріалів за допомогою електронного спектра мас, Вербицький В. Г. (2016)
Nepijko S. A. - Spectral Measurement of Photon Emission from Individual Gold Nanoparticles Using Scanning Tunneling Microscopy, Chernenkaya A., Medjanik K., Chernov S. V., Sapozhnik A. A., Odnodvorets L. V., Protsenko I. Yu., Schulze W., Ertl G., Schönhense G. (2016)
Nagornov Yu. S. - Microelectromechanical Systems of the Impulse Betavoltaics Element for Electric Power Of Biosensors (2016)
Данілевська Н. Б. - Вплив технологічних режимів на фізичні властивості нанокристалів сульфіду кадмію отриманих електролітичним методом, Мороз М. В., Нечипорук Б. Д., Новоселецький М. Ю., Юхимчук В. О. (2016)
Javeed Iqbal Reshi - Efficient Design of Reversible Code Converters using Quantum dot Cellular Automata, Tariq Banday M. (2016)
Буланый М. Ф. - Синтез нанопорошков ZnO и ZnO: Mn методом ультразвукового пиролиза аэрозоля, Воровский В. Ю., Коваленко А. В., Хмеленко О. В. (2016)
Rogachev I. A. - Features of Formation of Ohmic Contacts and Gate on Epitaxial Heterostructure of AlGaN / GaN High Electron Mobility Transistor, Knyazkov A. V., Meshkov O. I., Kurochka A. S. (2016)
Салій Я. П. - Вплив технологічних факторів отримання на морфологію поверхні та електричні властивості плівок PbTe легованих Bi, Дзундза Б. С., Биліна І. С., Костюк О. Б. (2016)
Abdelmadjid Maireche - A New Nonrelativistic Atomic Energy Spectrum of Energy Dependent Potential for Heavy Quarkouniom in Noncommutative Spaces and Phases Symmetries (2016)
Fathi S. - Investigation of External Charges Effects on Piezoelectric ZnO Nanogenerator, Tahereh Fanaei Sheikholeslami (2016)
Зайцева Л. В. - Емкостные датчики для длинноволнового акустического излучения направленными волнами (2016)
Птащенко Ф. О. - Виникнення додаткової електронної провідності кремнієвих структур в атмосфері вологого аміаку: квантовохімічне моделювання (2016)
Стариков В. В. - Свойства гидроксиапатитных покрытий на металлооксидных носителях (2016)
Рувінський М. А. - Вплив ефектів розмірності на термоелектричні властивості тонких плівок PbTe, Костюк О. Б., Дзундза Б. С. (2016)
Ковалюк З. Д. - Вплив активаційного реагента на параметри електродних матеріалів суперконденсатора, Юрценюк С. П., Семенчук І. І. (2016)
Mirgorod Yu. - Influence of Size Effects on the Properties of Processed Iron Ore and Schungite Rock, Еmelianov S., Fedosjuk V., Bolshanina S. (2016)
Стебленко Л. П. - Влияние нанонаполненных полимерных покрытий на радиационную стойкость кристаллов кремния, используемых в солнечной энергетике, Подолян А. А., Ященко Л. Н., Курилюк А. Н., Кобзарь Ю. Л., Воронцова Л. А., Калиниченко Д. В., Крит А. Н., Науменко С. Н. (2016)
Sharma S. - Structure and Optical Properties of Polycrystalline InxSb30 – xSe70 (0 ≤ x ≤ 25) Chalcogenide Alloys, Sharma R., Kumar P., Chander R., Thangaraj R., Mian M. (2016)
Шкурдода Ю. О. - Структура та магніторезистивні властивості тришарових плівкових систем на основі пермалою та міді, Чорноус А. М., Лобода В. Б., Шабельник Ю. М., Кравченко В. О., Дехтярук Л. В. (2016)
Береснев В. М. - Влияние высокоэнтропийных составляющих нитридных слоев на содержание азота и твердость вакуумно-дуговых многослойных покрытий (TiN-Cu)/(AlNbTiMoVCr)N, Соболь О. В., Литовченко С. В., Немченко У. С., Столбовой В. А., Колесников Д. А., Мейлехов А. А., Постельник А. А., Турбин П. В., Маликов Л. В. (2016)
Arkhipov A. V. - Field-emission Properties of Ni-C Nanocomposite Films, Gabdullin P. G., Mishin M. V., Protopopova V. S., Krel S. I., Drobinin D. E., Gnuchev N. M. (2016)
Bhattacharya S. - Temperature Dependent IR-Drop Analysis in Graphene Nanoribbon Based Power Interconnect, Das D., Rahaman H. (2016)
Бушкова В. С. - Вплив температури на структурні та магнітні властивості наночастинок феритів системи NixCo1 – xFe2O4 (2016)
Чередник М. І. - Вплив оксиду ітрію на розподіл міжвузлових атомів у порошковому залізі, Попов О. Ю., Кумуржi О. Ю., Рутковський А. В. (2016)
Коцюбинський В. О. - Електрохімічні властивості мезопористого γ-Fe2O3, синтезованого цитратним золь-гель методом, Груб’як А. Б., Мокляк В. В., Мохнацька Л. В. (2016)
Svatiuk O. Ya. - Contrast of Electron Microscopy Images of Amorphous Objects (2016)
Данілевська Н. Б. - Отримання та властивості наноструктурованих ZnS та ZnO, Мороз М. В., Нечипорук Б. Д., Рудик Б. П. (2016)
Sircar R. - Study of Light Trapping Scheme to Improve Performance of Silicon Solar Cells, Trivedi J., Gupta S., Tripathi B., Srivastava D. P. (2016)
Benramache S. - A Сomparative Study the Calculation of the Optical Gap Energy and Urbach Energy in Undoped and Indium Doped ZnO Thin Films, Benhaoua B., Belahssen O. (2016)
Benmoussa D. - Simulation of Hetero-junction (GaInP/GaAs) Solar Cell Using AMPS-1D, Boukais M., Benslimane H. (2016)
Кашуба А. І. - Фононний спектр кристалів твердих розчинів заміщення InxTl1 – xI, Апуневич С. В. (2016)
Семків І. В. - Енергетична структура β´-фази кристалу Ag8SnSe6, Лукіянець Б. А., Ільчук Г. А., Петрусь Р. Ю., Кашуба А. І., Чекайло М. В. (2016)
Галій П. В. - Дослідження мікро- та наноструктури міжшарових поверхонь сколювання шаруватих кристалів InSe, інтеркальованих нікелем, Мазур П., Ціжевський А., Яровець І. Р., Ненчук Т. М., Сімон Ф., Бужук Я. М., Фоменко В. Л. (2016)
Александров Ю. М. - Поверхностные поляритоны с отрицательной групповой скоростью в структуре с переходным слоем, Яцышен В. В. (2016)
Romanenko A. V. - The Use of Nuclear Scanning Microprobe to Study Radiation-Induced Migration of Impurities at the Grain Boundaries in Construction Materials, Ponomarev A. G. (2016)
Abderrahmane H. - Effect of Temperature on the AlGaAs/GaAs Tandem Solar Cell for Concentrator Photovoltaic Performances, Dennai B., Khachab H., Helmaoui A. (2016)
Лень Т. А. - Електротранспортні властивості підданих ультрафіолетовому опроміненню вуглецевих нанотрубок, Овсієнко І. В., Мацуй Л. Ю., Брусиловець О. А., Куницький Ю. А. (2016)
Лисенков Е. А. - Аналіз перколяційної поведінки електропровідності систем на основі поліетерів та вуглецевих нанотрубок, Клепко В. В. (2016)
Гричановська Т. М. - Вплив відпалювання на структурно-фазовий стан і магнітоопір тришарових плівкових систем на основі Ni і V та Ni і Ag або Au, Холод Т. С., Гричановська О. А., Циганкова Л. А. (2016)
Завьялов Д. В. - Особенности штарк-фононного резонанса в двумерных сверхрешетках с неаддитивным спектром, Крючков С. В., Ионкина Е. С. (2016)
Abdelmadjid Maireche - New Relativistic Atomic Mass Spectra of Quark (u, d and s) for Extended Modified Cornell Potential in Nano and Plank’s Scales (2016)
Abdelmadjid Maireche - The Nonrelativistic Ground State Energy Spectra of Potential Counting Coulomb and Quadratic Terms in Noncommutative Two Dimensional Real Spaces and Phases (2016)
Joshia G. M. - Fabrication and Excellent Dielectric Performance of Exfoliated Graphite Sheets, Deshmukha K., Jain P. K. (2016)
Nagornov Yu. S. - Biosensor Scheme for the Determination of Intracellular Pressure of Erythrocyte (2016)
Жовнір М. Ф. - Математичні моделі сенсорів мікропереміщень та тиску на основі збурення електричного поля поверхневих акустичних хвиль, Олійник О. О., Писаренко Л. Д. (2016)
Chatterjee N. - Simulation and Finite Element Analysis of Electrical Characteristics of Gate-all-Around Junctionless Nanowire Transistors, Pandey S. (2016)
Sofyan A. Taya - Dyes Extracted from Safflower, Medicago Sativa, and Ros Marinus Oficinalis as Photosensitizers for Dye-sensitized Solar Cells, Taher M. El-Agez, Monzir S. Abdel-Latif, Hatem Ghamri, Amal Batniji, Wael A. Tabaza (2016)
Яценко І. В. - Попередження можливих руйнувань оптичних елементів точного приладобудування в умовах зовнішніх термодій, Антонюк В. С., Ващенко В. А., Цибулін В. В. (2016)
Хоменко О. В. - Атомістичне моделювання властивостей ультратонкого шару рідкого аргону, стиснутого між алмазними поверхнями, Бойко Д. В., Захаров М. В., Хоменко К. П., Хижня Я. В. (2016)
Гусак З. Т. - О частотных характеристиках электрических полей цилиндрической пьезокерамической антенны с экраном в виде незамкнутого кольцевого слоя, Лейко А. Г. (2016)
Nagornov Yu. S. - Calculation of Intracellular Pressure of Red Blood Cells at Jaundice According to Atomic Force Microscopy Data, Zhilyaev I. V. (2016)
Данильченко С. Н. - Структура и морфология нанокристаллических кальцификатов щитовидной железы, Станиславов А. С., Кузнецов В. Н., Коченко А. В., Калиниченко Т. Г., Резник А. В., Стариков В. В., Москаленко Р. А., Романюк А. Н. (2016)
Sukhodub L. B. - Injectible Biopolymer-hydroxyapatite Hydrogels: Obtaining and their Characterization, Yanovska G. O., Kuznetsov V. M., Martynyuk O. O., Sukhodub L. F. (2016)
Berladir K. V. - Nanostructural Modification of Polytetrafluoroethylene and its Composition by Energy Influence, Hovorun T. P., Sviderskiy V. A., Rudenko P. V., Vyshehorodtseva M. E. (2016)
Girin О. B. - Dynamic Behavior of Gas Nano-sized Bubbles in Liquid Phase of the Metal being Electrodeposited, Kuzyayev I. М. (2016)
Sachin S. Sawant - Synthesis of Cuprous Oxide (Cu2O) Nanoparticles – a Review, Ashok D. Bhagwat, Chandrashekhar M. Mahajan (2016)
Sachin S. Sawant - Novel Facile Technique for Synthesis of Stable Cuprous Oxide (Cu2O) Nanoparticles – an Ageing Effect, Ashok D. Bhagwat, Chandrashekhar M. Mahajan (2016)
Ashok D. Bhagwat - Facile Rapid Synthesis of Polyaniline (PANI) Nanofibers, Sachin S. Sawant, Chandrashekhar M. Mahajan (2016)
Ayed H. - Characterization of in-situ Doped Polycrystalline Silicon Using Schottky Diodes and Admittance Spectroscopy, Béchir L., Benabdesslem M., Benslim N., Mahdjoubi L., Mohammed-Brahim T., Hafdallah A., Aida M. S. (2016)
Шимановська В. В. - Вплив адсорбції іонів хрому на фотолюмінесцентні властивості діоксиду титану, Кернажицький Л. А., Гаврилко Т. А., Наумов В. В., Федоренко Л. Л., Кшнякін В. С. (2016)
Benhaliliba M. - An Experimental Insight Into the ZnO Thin Films Properties Prepared by Dip Coating Technique, Ocak Y. S. (2016)
Neha Goel - Comparison of Three Dimensional Partially and Fully Depleted SOI MOSFET Characteristics Using Mathcad, Manoj Kumar Pandey (2016)
Соболь О. В. - Cтруктурная инженерия вакуумно-дуговых многослойных покрытий ZrN/CrN, Андреев А. А., Горбань В. Ф., Мейлехов А. А., Постельник А. А., Столбовой В. А. (2016)
Береснев В. М. - Влияние на механические характеристики толщины слоев в многослойных покрытиях MoN/CrN, осаждаемых под действием отрицательного потенциала смещения, Соболь О. В., Столбовой А. В., Литовченко С. В., Колесников Д. А., Немченко У. С., Мейлехов А. А., Постельник А. А. (2016)
Быстрик Ю. С. - Численное исследование законов сверхмедленной диффузии для определенного класса непрерывных во времени случайных блужданий (2016)
Аббасисаедабад М. Г. - Взаимоотношения между медиа и гражданским обществом в Азербайджане: история и реальность (2016)
Антіпова О. П. - Трансформація системи духовно-інформаційних цінностей в умовах сучасної культурної доби (2016)
Барати Муса - Миграция сельского населения Ирана в города в период с 1921 по 2006 годы (2016)
Березінець І. В. - Метафізика як стрижень наукової концепції Г. Челпанова (2016)
Бурый А. Р. - Рецепция идей Д. Мережковского в творчестве П. П. Пазолини (2016)
Вдовиченко Є. В. - Класифікація корупції у сфері вищої освіти: філософсько-освітній аналіз (2016)
Гапон Н. П. - Соціально-філософські проблеми гуманізації соціального простору міста (2016)
Готинян-Журавльова В. В. - Філософські аспекти історії вимірювання (2016)
Грицишин В. П. - Антропологія православної теології доби постмодерну (2016)
Ель Гуессаб Карім - Особливості політичної та економічної сфер життєдіяльності арабських країн (2016)
Ибадуллаева Н. Т. - Проблемы социальной помощи подросткам с ограниченными физическими возможностями в условиях обучения в интернате (2016)
Іванова Н. В. - Гуманітарне мислення в соціокультурному досвіді пізнання й розуміння (2016)
Калюжный В. С. - Философские аспекты толерантности: теория и социальные практики, Коваль В. А. (2016)
Качмар О. В. - Вербальна агресія та шляхи її подолання (2016)
Кичкирук Т. В. - Нелінійна модель особистості: виклики глобалізованого світогляду (2016)
Кривега Л. Д. - Островная социальность: специфика бытия, Сухарева Е. В. (2016)
Криницька І. П. - Теоретичні підходи до детермінації феномена насильства над дітьми в сім’ї в соціології (2016)
Курт Фарук - Философские идеи Мюррея Букчина и конфедеративные местные органы власти (2016)
Лещенко А. М. - Концепт релігійного резонансу (2016)
Лєскова Л. Ф. - Феномен креативності в професійній діяльності менеджера соціальної роботи (2016)
Мамедова К. Н. - Феномен техники в философии (2016)
Матюшко Б. К. - Емпіріокритицизм як філософська основа мовознавства Володимира Лесевича (2016)
Омаров В. - Традиционные и новые моральные ценности азербайджанского общества (2016)
Перегуда Є. В. - Теоретичні суперечності як "родимі плями" українського націоналізму (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2016)
Петренко Д. В. - Кинематографическая репрезентация истории: травма и свидетельство (2016)
Петриковская Е. С. - Антропосинтез А. Ф. Лосева (2016)
Романкова Л. М. - Суспільство знань як філософський феномен (2016)
Романов А. А. - Г. С. Салливан в тени Х. Кохута: историко-философская реконструкция (2016)
Семко Я. С. - Гламур как социально-философская детерминанта феномена рекламы (2016)
Стояцька Г. М. - Теоретичні підстави формування світоглядної мовної моделі у деконструктивізмі (2016)
Тарасюк Л. С. - Філософське осмислення музики як шляху до цілісності (2016)
Терещенко М. М. - Принципи підготовки професіоналів з інноваційної діяльності у провідних країнах світу: філософія і практика (2016)
Троїцька О. М. - Філософські аспекти діалогічного розгортання взаємодії природи і людини (2016)
Філяніна Н. М. - Метафори та пізнання, Іванова К. А. (2016)
Христокін Г. В. - Методологія теології грецької патристики (2016)
Цзоу Ч. - Ціннісний вимір віртуального университету: між традицією та інноваціями (2016)
Чигур Р. Ю. - Роль держави у формуванні екологічної культури суспільства (2016)
Шахно Ю. Л. - Діалектика тоталітарного та демократичного: діаспоральний вимір (2016)
Шедяков В. Е. - Субъектность общественных трансформаций и формирование их вектора и результатов (2016)
Шиндаулова Р. Б. - Ноогуманистическая мировоззренческая культура как методологическая проблема философии образования (2016)
Шкіль С. О. - Критика "Гаванської декларації" патріарха Кирила та папи Франциска в українському релігійному середовищі (2016)
Шолухо Н. Е. - Телесность в концепциях любви Сёрена Кьеркегора и Ролана Барта (2016)
Щербина А. М. - Категории метарегулятивов и метарегуляции в концептуальной системе анализа механизмов социокультурной деятельности (2016)
Щербина-Яковлева Е. Е. - Деструктивность и конструктивность как универсальные свойства человеческого мироотношения (2016)
Ярошовець Т. І. - Діалектика сакрального та профанного в культурі (2016)
Наші автори (2016)
Алексєєва К. І. - Філософія освіти щодо ціннісного зміщення актуальності гуманітаристики (2015)
Bataeva K. V. - Social phenomenon of online religion: peculiarities of Orthodox interpretation (2015)
Бейлин М. В. - Социотехноприродные макросистемы: риски и опасности (2015)
Бичков’як О. В. - Формування демократичного суспільства в Україні: актуальність поглядів С. Л. Франка (2015)
Богдановський І. В. - Екстрасенсорика: між наукою та шарлатанством (2015)
Борейко Ю. Г. - Рецепція традиційних міфологем у буденній релігійній свідомості (2015)
Гапченко О. В. - Формування системи духовних цінностей особистості на основі ідей християнського гуманізму в полемічній літературі кінця XVI – першої половини XVII ст. (2015)
Головей В. Ю. - Поняття символу в контексті європейської філософсько-естетичної традиції (2015)
Голуб’як Н. Р. - Парадигма "нового регіоналізму" та європейської регіоналізації (2015)
Гончарова О. О. - Мистецтво жити в суспільстві некалькульованого ризику: соціологічно-філософський аспект (2015)
Гудзенко О. З. - Реконфігурація практик концептуалізації концепту "успіх" у полі української соціології (2015)
Забєліна І. О. - Теорія кризи владних інститутів як складова кризи суспільства й управління (2015)
Зайченко О. Г. - Ігрові чинники в сучасному мистецтві як ініціатична співпричетність творчості (2015)
Замкова Н. Л. - Одномовність чи полілінгвізм? Порівняльний аналіз мовної політики Великобританії, США та Австралії (2015)
Ковальчук А. Є. - Концепт "майбутнє" в сучасному науковому дискурсі: особливості інтерпретації (2015)
Ковальчук Ю. В. - Любов до Бога як творчий шлях особистості у філософії любові Миколи Бердяєва (2015)
Колісник О. В. - До проблеми ідентичності в соціології (2015)
Мельник Ю. М. - Тенденції розвитку конвергентних технологій і трансформація свідомості (2015)
Троянський В. А. - Парадигми в дослідженні духовності українського народу, Мойсей А. А. (2015)
Моргун О. А. - Инновационные синергопроцессы культурно-информационного развития (2015)
Петрушенко О. П. - Утопія й утопічна свідомість: філософсько-культурологічний контекст аналізу (2015)
Райхерт К. В. - Культурная индустрия отаку (2015)
Рапаєва М. В. - Особливості вияву ґендерних аспектів соціального виключення і ставлення до них української молоді: світоглядні чинники (2015)
Солдатська Т. І. - "Логіка запитання та відповіді" Р. Дж. Колінґвуда очима філософської герменевтики (2015)
Стратонова Н. О. - Роль волхвів у суспільному житті Давньої Русі (за літописними матеріалами ХІ–ХІІ ст.) (2015)
Ткачова Ю. М. - Комунікативна раціональність у сучасному науковому дискурсі (2015)
Трегуб К. С. - Мас-медіа як суб’єкт соціальної відповідальності (2015)
Хомяк М. Я. - Аналіз сучасного стану зайнятості та безробіття в Україні (2015)
Худенко А. В. - По направлению к знанию (проблема метода) (2015)
Шапиро А. С. - Будущее прошлого: право на историю с точки зрения жертв в современной Германии (2015)
Шапошникова І. В. - Трудова та професійна соціалізація молоді як елементи культурного капіталу (2015)
Шевченко З. В. - Екофемінізм: соціально-філософський огляд (2015)
Шумка М. Л. - Роль рідної мови в становленні української національної ідентичності (2015)
Yanushevich І. А. - Problems of the creation of national statehood and formation of democratic Ukrainian Society (2015)
Наші автори (2015)
Title (2016)
Content (2016)
Gajnullin R. A. - Assessment of educational process regional factors’ and tension influence on students’ bloodstream system and homeostasis vegetative characteristics, Isaev A. P., Korableva I. B. (2016)
Kogut I. A. - Organization maintenance of health related physical culture work with students in out-of-school establishments , Marynych V. L. (2016)
Kozina Z. L. - Comparative characteristic of correlation between pulse subjective indicators of girl students’ and school girls’ reaction to physical load, Iermakov S. S., Kadutskaya L. A., Sobyanin F. I., Krzeminski M., Sobko I. N., Ryepko O. A. (2016)
Kolumbet A. N. - Methodic of girl students’ professionally significant coordination qualities’ perfection at physical education classes (2016)
Kopeikina E. N. - Modification of Harvard step-test for assessment of students’ with health problems functional potentials, Drogomeretsky V. V., Kondakov V. L., Kovaleva M. V., Iermakov S. S. (2016)
Ramin Shabani - Effects of high dose coffee intake on aerobic power in dragon female athletes , Roya Rahmatian, Fatemeh Izaddoust. (2016)
Information for Authors (2016)
Титул, зміст (2015)
Рахновецький Є. - Україна була, є й буде унітарною державою (2015)
Стадільна Я. - ПА ОБСЄ: Росіє, схаменися! (2015)
Стадільна Я. - Держава не стає незалежною від самого лише проголошення, Романюк Т. (2015)
Кудря І. - Українська модель модернізації: специфіка, сутність і сучасні тенденції розвитку (2015)
Чекаленко Л. - Росія contra України (2015)
Писаренко С. - Велика політика маленької Литви (2015)
Марищенко Л. - Прощавай, багатовекторносте! (2015)
Малієнко О. - Метаморфози конституційного процесу (2015)
Беккер І. - Місцеві вибори: нові правила (2015)
Малієнко О. - Потенціал консолідації (2015)
Малієнко О. - Громади всіх регіонів, об’єднуйтесь! (2015)
Гаврош О. - Уроки Мукачевого (2015)
Кашницький М. - Нелегальні перевізники: анархія вартістю в мільярд (2015)
Романюк Т. - Синьо-жовтий день календаря (2015)
Нескоромний О. - Місцева символіка єднає Україну (2015)
Стадільна Я. - З нами Бог! (2015)
Клейменова О. - Неля Куковальська: "Найперше завдання – відродити наукову школу й розвинути її в Інститут Cвятої Софії" (2015)
Тома Л. - Академік Микола Жулинський: дзеркало й задзеркалля (2015)
Саква О. - Шлях воїна в епоху змін (2015)
Марищенко Л. - Як у Греції сподівалися на манну небесну і що з цього вийшло (2015)
Сучасні виклики та економічна небезпека (2015)
Мельник О. - "Чорний лебідь" МН-17 (2015)
Костров В. - Припинення військово-технічного співробітництва між Україною та РФ: що далі? (2015)
Ткаченко В. - Генерал Анатолій Науменко: "Війна зробила нас сильнішими" (2015)
Супруненко В. - Рубiж (2015)
Лисенко О. - Заключний акорд Другої світової, Грицюк В. (2015)
Стадільна Я. - Різні обличчя "м’якої" сили (2015)
Петрик О. - Звернення до Шевченка (2015)
Красовська О. - "УКРОП" – це звучить гордо! (2015)
Сищук О. - Операція "Евакуація" (2015)
Стадільна Я. - Прапор під самими зорями (2015)
Тищук Є. - Одеський кінофестиваль: креатив, гламур, хіти (2015)
Баринова-Кулеба В. - Тепло душі Людмили Лаврової (2015)
Голубка М. М. - Економічна та освітньо-просвітницька діяльність Степана Смаль-Стоцькогота її роль для Західної України кінця хіх – початку хх століттяі фінансово-економічної та кооперативної освіти (2016)
Йолтуховська О. Ю. - Сутність поняття "капітал": історичний аспект (2016)
Зaяць O. I. - Тeoрeтичнi oснoви рoзвитку мiжнaрoднoї eкoнoмiчнoї кoнвeргeнцiїв умoвax рoзвитку тoргoвeльнo-eкoнoмiчниx вiднoсин мiж крaїнaми (2016)
Kharyna U. Y. - China’s investment activities (2016)
Авдєєва О. М. - Запити ринку праці на підготовку фахівців нових сфер економіки (2016)
Ащаулов В. В. - Напрями розробки ефективного механізму державного регулювання системи моніторингу розвитку галузей економіки (2016)
Васюник Т. І. - Механізм державного регулювання відтворення основного капіталу (2016)
Плотнікова М. Ф. - Кооперативізація територій як механізм їх інноваційно-інвестиційного розвитку, Булуй О. Г. (2016)
Степочкин А. И. - Устойчивое социально-экономическое развитие: сущность и методика оценки (2016)
Терлецька В. О. - Перспективи розвитку машинобудування в українському Причорномор’ї (2016)
Вислободська Г. П. - Резерви забезпечення потреб аграрних підприємств у виробничих сільськогосподарських послугах (2016)
Климчук А. О. - Концептуальні підходи до управління персоналомпромислових підприємств (2016)
Koval V. V. - Contemporary foundations of economic analysis of marketing operations, Kolesnikova E. S. (2016)
Королович О. О. - Вдосконалення підходу до сутності організаційного забезпечення контролю фінансової безпеки малого підприємництва (2016)
Сафонов Ю. М. - Фінансове забезпечення установ соціального спрямування: стан, проблеми, шляхи їх вирішення, Патинська М. М. (2016)
Стефанюк У. Ф. - Удосконалення формування і використання трудового потенціалу фермерських господарств (2016)
Стрий Л. А. - Методология научных исследований: особенности организации исследований с использованием сети интернет (2016)
Льовочкін М. О. - Управління ризиками державно-приватного партнерства в Україні (2016)
Маркіна І. А. - Тенденції універсалізації вищої освіти в Україні: тенденції, проблеми та перспективи (2016)
Алескерова Ю. В. - Фіскальний механізм соціально-економічної сфери як складова частина фінансового механізму держави (2016)
Приказюк Н. В. - Інвестування активів недержавних пенсійних фондів: тенденції та перспективи, Тлуста Г. Ю., Ковбаса Т. С. (2016)
Єршова Н. Ю. - Формування стратегічного управлінського обліку як системи інформації для підтримки процесу стратегічного управління підприємствами (2016)
Засадний Б.A. - The adaptation of ukrainian accounting and reporting system to the ifrs (2016)
Григорець Г. О. - Вплив розвитку ІТ-галузі на зростання економіки України, Писаренко А. Д., Лободзинська Т. П. (2016)
Крикавський Є. В. - Рецензія на монографію Борисової Т. М. "Маркетинг некомерційних суб’єктів: теоретично-методологічні аспекти" (2016)
Вихідні дані (2016)
Апаров А. М. - Актуальні проблеми захисту ділової репутації суб’єктів господарювання в Україні, Лобченко В. В. (2016)
Маринчак Є. С. - Центр життєвих інтересів як тісні особисті чи економічні зв’язки з державою (2016)
Пудрик Н. С. - Процесуальні особливості податково-правового регулювання (2016)
Чернадчук В. Д. - Теоретико-прикладні питання визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток в Україні (2016)
Яськів Б. А. - Грошовий обіг у системі фінансового права (2016)
Абакумова Ю. В. - Кримінальна відповідальність юридичних осіб: порівняльна характеристика (2016)
Тимченко О. В. - Особливості способів вчинення злочину забруднення моря та специфіка слідової інформації, детермінованої негативними наслідками (2016)
Хряпінський П. В. - Добровільність як обов’язкова ознака позитивної посткримінальної поведінки в приписах особливої частини кримінального кодексу України щодо звільнення особи від відповідальності (2016)
Богачев Р. М. - Перетворені форми процесів самоорганізації соціальних систем: раціональні та ірраціональні (2016)
Заболотна С. В. - Пенсійне забезпечення державних службовців в Україні: реалії та механізми реформування (2016)
Коваленко Є. О. - Методологія оцінювання ефективності державного управління якістю життя населення (2016)
Козарь Т. П. - Механізм забезпечення функціонування відкритої освітньої системи (2016)
Тонне О. Ш. - Механізми державного регулювання освіти іноземних громадян в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи вдосконалення (2016)
Бритова Г. В. - Інвестиційна спроможність регіонів України в контексті розкриття внутрішнього потенціалу розвитку (2016)
Щербак Н. В. - Формування позитивного іміджу органів державної влади та органів місцевого самоврядування в умовах модернізації публічного управління в Україні (2016)
3 Міжнародна науково-практична конференція "Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту: теорія і практика” (2016)
До уваги авторів (2016)
Батюк Т. - Мирон Кордуба та газета "Діло": особливості співпраці (2016)
Владига О. - Михайло Грушевський та козацька археографія (львівський період) (2016)
Галик В. - Зв’язки Івана Франка із російською академією наук (2016)
Гончар О. - Образ Переяслава у рецепції М. Костомарова та А. Яковліва: порівняльний аналіз (2016)
Дегтярьов С. - Види матеріального заохочення цивільних чиновників на українських землях наприкінці ХVIII – у першій половині ХІХ ст. (2016)
Ільницький В. - Характеристика кадрового потенціалу крайового проводу ОУН (2016)
Кантор Н. - Історико-правовий аспект дослідження поняття "економічна безпека" (2016)
Левченко І. - Наукова і практична робота вчених Харківського медичного товариства у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Маркович М. - Релігійна реформа імператора Юліана (2016)
Молоткіна В. - Встановлення державної монополії на книжковому ринку радянської України (1920 – 1930-і рр.) (2016)
Тарапон О. - Державні свята в Україні 1920 – 1930-х рр. як засіб формування радянських політичних цінностей (2016)
Білич О. - Художня обробка шкіри на теренах Поділля (2016)
Бренюк А. - Видові і сюжетно-тематичні особливості творчості художників С. Кукурузи, Д. Брика та З. Гайха (2016)
Карповець М. - Філософське осмислення шуму в культурі (2016)
Паньків М. - Репертуар для народно-інструментальних колективів як чинник фахової розмаїтості (2016)
Синкевич Н. - Лев Туркевич і Євген-Орест Садовський: порівняльна характеристика творчих силуетів хорових диригентів (2016)
Баровська А. - Комунікативний i комунікаційний: обсяг та межі понять, Коваль І. (2016)
Капніна Г. - Колір у відображенні мовної картини світу (на прикладі німецької мови) (2016)
Карповець Х. - Лінгвопсихологічні чинники порушення орфографічних норм української мови (2016)
Котовська О. - Комплексна методика аналізу гіпертексту у комп’ютерному дискурсі (2016)
Кушлик О. - Словотвірна парадигматика відсубстантивних дієслів зі словотвірним значенням "перебувати в психічному стані, названому твірною основою" (2016)
Михайлова О. - Соціальна проблематика в телевізійних новинах: огляд теоретичних набутків (2016)
Навальна М. - Тенденції розвитку соціально-економічних дієслів у країнської мови на тлі соціальної динаміки (2016)
Рудківський О. - Фонетичні параметри варіантів голосних фонем німецької та української мов (2016)
Чжу Ц. - Этапы становления понятия "прогнозирование" и его отражение в китайском и русском языковом сознании (2016)
Шум О. - Риси індивідуального стилю перекладача при відтворенні розмовно-побутової лексики (на прикладі німецькомовних перекладів української прози другої половини ХХ століття) (2016)
Дмитрів І. - "Молитвослов" у священичому служінні і художній творчості о. Василя Мельника (Лімниченка) (2016)
Зимомря М. - Репрезентація творчої взаємодії в епістолярній спадщині Івана Франка крізь призму авторської ментальності, Зимомря І. (2016)
Накашидзе І. - Концепція батьківщини в еміграційній літературі: теоретико-методологічні засади (2016)
Черниш А. - Мотив ескапізму у хронотопному дискурсі роману О. Жупанського "Лахмітник" (2016)
Бутиріна М. - Шляхи попередження "професійного вигорання" педагогів, Новолаєв А. (2016)
Вайнола Р. - Формування етнічної толерантності студентської молоді в системі виховної роботи вищого навчального закладу, Сяосін Ч. (2016)
Веселовський А. - Окремі напрями професійної підготовки фахівця фізичної культури у світлі вимог сьогодення, Редчиць В., Ільчишин І. (2016)
Гриб’юк О. - Дослідницький підхід у навчанні з використанням системи динамічної математики GeoGebra, Юнчик В. (2016)
Довбня Л. - Родной язык как учебная база для билингвального образования: транспозиция и интерференция (2016)
Евтифиев А. - Особенности системы профессиональной подготовки судей по спортивной борьбе (2016)
Єрьоменко О. - Психолого-педагогічний супровід студентів з особливими потребами у вищих навчальних закладах (2016)
Жукова О. - Игровые технологии как средство профессионального самоопределения личности (2016)
Жуковський В. - Організаційно-педагогічні засади діяльності Острозької академії XVI – XVII ст., Махлюк В. (2016)
Задільська Г. - Особливості методики навчання презентаційних вмінь студентів мовних спеціальностей (2016)
Когут У. - Теоретичні засади використання систем комп’ютерної математики у навчанні дослідження операцій майбутніх бакалаврів інформатики (2016)
Копилова С. - Теоретичні основи організації спілкування у професійній підготовці магістрів соціальної роботи (2016)
Костіна В. - Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до роботи з дезадаптованими дітьми та молоддю (2016)
Красницька О. - Середовище інтернатного закладу спортивного профілю: деприваційний аспект (2016)
Малашевська І. - Методичний аспект саногенно-особистісної парадигми музичної освіти дошкільників і молодших школярів (2016)
Михалюк А. - Педагогічна модель формування виконавської культури майбутніх учителів музики засобами українського фортепіанного мистецтва (2016)
Мусієнко О. - Роль фізичної культури і спорту у формуванні духовної складової особистості, Лемешко О., Самойлик С. (2016)
Попадич О. - Розвиток моральних цінностей іноземних студентів в умовах формування правової свідомості, Ваколя З. (2016)
Преснер Р. - Форми освіти дорослих у системі післядипломного навчання (2016)
Решетова І. - Досвід організаційно-педагогічної діяльності вчених рад вітчизняних вищих педагогічних навчальних закладів (1958 – 1963 рр.), Решетов О. (2016)
Русіна Н. - Формування дослідницьких компетенцій майбутніх фахівців із землевпорядкування, Люльчик В., Кийко Н., Петрова О. (2016)
Семанчина В. - Управлінська компетентність керівника загальноосвітнього навчального закладу (2016)
Заболоцька С. - Модель-програма особистісно-професійного саморозвитку майбутнього педагога (2016)
Зимянський А. - Психологічна характеристика образу "Я-педагог" студента (2016)
Марценюк М. - Емотивний аспект професійної компетентності майбутнього педагога, Фельцан І. (2016)
Довжик М. Я. - Графічний спосіб визначення траєкторії криволінійного руху чотирьохколісного трактора з передніми керованими колесами, Татьянченко Б. Я., Соларьов О. О. (2016)
Кириленко О. І. - Експериментальні дослідження втрат робочої рідини в качаючому вузлі агрегатів об’ємного гідроприводу трансмісій, Мельянцов П. Т. (2016)
Черних Т. В. - Оцінка ремонтної технологічності деталей аксіально-поршневих агрегатів гідравлічного приводу трансмісії мобільної машини (2016)
Калінін Є. І. - Вплив обертання елементів трансмісії як пружної системи на власні коливання (2016)
Безбабічева О. І. - Безпечна експлуатація та надійність мостових споруд на дорогах України як необхідні елементи траспортної логістики, Кірієнко М. М., Черепньов І. А., Топчій В. Л. (2016)
Лімонт А. С. - Технологізація збирання рошенцевої льонотрести (2016)
Теслюк Г. В. - Удосконалення технологічних процесів і технічних засобів обробітку грунту в системі органічного землеробства, Волик Б. А., Майстришин Р. М. (2016)
Рожков А. А. - Средства механизации в перспективных технологиях выращивания зерновых культур, Дьяконов С. А., Пахучий А. Н. (2016)
Панкова О. В. - Дія гамма-опромінення на генетичну мінливість пшениці , Фесенко А. М., Безпалько В. В., Яковлєва М. В. (2016)
Черепнев И. А. - Особенности источников для электромагнитной терапиии пневмонии животных, Фесенко Г. В., Сологуб А. Н. (2016)
Здобицький А. Я. - Дослідження процесу перекочування рулону на опорно-приводних роликах (2016)
Кунденко Н. П. - Система контроля параметров биологических объектов после обработки низкоинтенсивным акустическим полем в процессе криоконсервации, Кунденко А. Н., Шинкаренко И. Н. (2016)
Тіщенко Л. М. - Спосіб підвищення ефективності просіювання насіннєвих сумішей гарбузу та кабачків на решетах, Харченко С. О., Харченко Ф. М., Бакум М. В., Абдуєв М. М., Шитів М. М. (2016)
Калініченко Р. А. - Моделювання динаміки нагріву зернівки інфрачервоним випромінюванням в рухомому шарі (2016)
Ольшанський В. П. - Про розрахунок течії зерносуміші в циліндричному віброрешеті методом Бубнова-Гальоркіна, Бурлака В. В., Сліпченко М. В., Малець О. М. (2016)
Зубко В. М. - Аналіз конструкцій сошників посівних машин, Сіренко В. Ф., Кузіна Т. В. (2016)
Миронов А. С. - Экспериментальное обоснование оптимального диаметра присасывающего отверстия, Золотовская Е. В. (2016)
Адамчук В. В. - Перспективи використання автомобільного шасі в агропромисловому виробництві, Погорілий С. П. (2016)
Калюжний О. Д. - Обґрунтування наукових методів раціонального комплектування машинно-тракторних агрегатів у складі яких трактори з безступеневою коробкою переміни передач, Сировицький К. Г., Коваль А. Р., Васюк С. М. (2016)
Мельник В. І. - Енергетична оцінка роботи комплексів машин при внесенні добрив, Романашенко О. А. (2016)
Зубко В. М. - Дослідження факторів впливу на рівномірність глибини обробітку грунту при дискуванні (2016)
Фесенко А. М. - Оцінка впливу сільськогосподарського підприємства на якість повітря, Панкова О. В., Гутянський Р. А., Цехмейструк М. Г., Безпалько В. В. (2016)
Гусаренко М. П. - Математична модель оцінки діагностичної цінності ознак в задачах контроля якості грунту, Любимова Н. О. (2016)
Правила для авторів журналу "Інженерія природокористування" (2016)
Біла С. - Унійні процеси в західних єпархіях Київської митрополії в українській історіографії першої половини XVIII століття (2016)
Галик В. - Соціально-економічне становище населення сільської Дрогобиччини ХІХ ст. в оцінці Івана Франка (на прикладі праць і. Франка про минуле сіл Нагуєвичі, добрівляни, воля якубова та ясениця сільна) (2016)
Галів М. - Середні навчальні заклади у Дрогобичі (1919 – 1939 рр.), Чава І. (2016)
Гриценко Г. - Селяни у націотворчих процесах України і Білорусі (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2016)
Демуз І. - Книжкова продукція і тематичний репертуар "Благодійного товариства з видання загальнокорисних і дешевих книг" (2016)
Ільницький В. - Основні засади перебудови діяльності українських націоналістів у Карпатському краї ОУН (кін. 1940 – 1950-ті рр.) (2016)
Лазорак Б. - "Авансове товариство" міста Дрогобича (1874 – 1914 рр.): банківські операції та ревна опіка інтересів своїх клієнтів (2016)
Лозинська І. - Тимчасове військове генерал-губернаторство Галичини: напрямки економічної політики (2016)
Медвідь О. - Дмитро Паліїв про листопадову національно-демократичну революцію на західноукраїнських землях 1918 – 1919 рр. (2016)
Попп Р. - Соціальні трансформації в Дрогобицькій області (1944 – 1953 рр.) (2016)
Стецик Ю. - Ченці-педагоги дрогобицької василіанської гімназії (1775 – 1780 рр.): біографічний огляд (2016)
Тельвак В. - Від інтерпретації до міфологізації: Львівська історична школа Михайла Грушевського в історіографічних дискусіях ХХ століття, Педич В. (2016)
Душний А. - Науковий контекст формування засад українського колективного баянно-акордеонного мистецтва на прикладі Львівщини, Шафета В. (2016)
Колісник О. - Cемантика використання хоральних мотивів у камерно-інструментальній музиці Євгена Станковича (на прикладі камерних симфоній №2, №3 і №10) (2016)
Медвідь Т. - Становлення загальної музичної освіти в Україні у другій половині ХХ століття (2016)
Околович І. - Внесок Миколи Леонтовича в музичну культуру України народно-інструментальних колективів як чинник фахової розмаїтості (2016)
Скрипка Х. - Культурно-мистецька діяльність української діаспори Великобританії як системна модель (2016)
Гвоздяк О. - Фонетична адаптація німецьких запозичень в українських говірках Закарпаття (2016)
Гірняк С. - Мовний портрет Константини Малицької (2016)
Патен І. - Паремії з дієсловами руху в україно-, російсько-, польсько- й англомовній картинах світу: лінгвокультурологічний аспект, Філь Г. (2016)
Рашкі Н. - Концепт "сум" у романі "Таємний сад" Ф. Г. Бернет (2016)
Слабоуз В. - Лінгвістична когнітологія як нова парадигма вивчення когнітивної функції мови (2016)
Трумко О. - Мовний образ батька в художньому дискурсі І. Франка (2016)
Чубань Т. - Особливості сполучуваності з префіксами дієслів односпрямованого руху і дієслів різноспрямованого руху у сучасній українській мові, Левченко Т. (2016)
Швець А. - Джерела лінгвокультурної мотиваціїї фольклорно-казкових онімів (2016)
Шутова М. - Символіко-мотиваційна реконструкція етнокультурних стереотипів англійців і українців про патріотизм (2016)
Дубравська З. - Генеза, дефініції та проблеми жанрової ідентифікації художньої біографіки Мартіна Еміса (2016)
Зимомря І. - Творча об’єктивізація особистісного "Я" у малій прозі Андрія Дурунди (2016)
Melnyk O. - Poetical features of Ukrainian romantics work in the comparative cut of European literatures (2016)
Сенета М. - Оригінальність витлумачення теми жінки-матері в поемі Т. Шевченка "Марія" (2016)
Білецька Л. - Використання демонстраційних програм у освітньому процесі початкової школи, Білецький Р. (2016)
Борисов В. - Вплив мультимедійних комп’ютерних технологій на формування компонентів педагогічної діяльності викладача української мови і літератури (2016)
Будинкевич С. - Формування культури взаємодії студентів факультету фізичного виховання засобами волейболу, Мацола Н. (2016)
Вихор С. - Шляхи інтеграції жінки у Збройні Сили України: педагогічний аспект, Топоренко О. (2016)
Грибок Н. - Визначення спрямованості студентів до самооздоровлення як важливого критерію cформованості культури здоров’я особистості, Закаляк Н., Зорик М. (2016)
Григорович А. - Формування життєвої компетентності старшокласників засобами квест-технологій, Заяць О., Гладкевич М. (2016)
Gryzun L. - Integrative technology of academic subjects structuring and its applications to practical didactic issues (2016)
Жигайло О. - Особливості використання навчальних посібників на різних етапах уроку математики у початковій школі, Рудник Т. (2016)
Карпа І. - Переваги застосування інформаційно-комунікаційних технологій для підвищення англомовної компетенції студентів (2016)
Кондрацька Г. - Зарубіжні системи освіти і їх роль у формуванні професійно-мовленнєвої культури спілкування фахівців (2016)
Курач М. - Організаційно-педагогічні умови формування у студентів художньо-проектних знань і вмінь (2016)
Кухта М. - Педагогічний дискурс як засіб мотивації навчальної діяльності (2016)
Луців С. - Педагогічні умови формування критичного мислення учнів початкових класів на уроках української мови (2016)
Михаць Л. - Здатність дітей середнього та старшого шкільного віку долати стрес руховою активністю та релаксацією, Шатинська О., Жукова І. (2016)
Муляр Н. - Актуальні проблеми сучасної української сім’ї у контексті морально-етичного виховання (2016)
Невмержицька О. - Виховання творчої особистості дошкільника засобами медіаосвіти (2016)
Оршанський Л. - Про потребу кардинальних змін у галузі вітчизняної освіти (2016)
Павлів І. - Діяльність українського педагогічного товариства на землях Надсяння, Лемківщини і Холмщини (1919 – 1939 рр.) (2016)
Пагута М. - Інтерактивні технології навчання в системі підготовки майбутнього вчителя трудового навчання та технології (2016)
Проць Р. - Спецкурс "Бойові мистецтва України" у системі військово-патріотичного виховання учнівської молоді (2016)
Розман І. - Дієві форми кваліфікованого поширення методико-педагогічних знань (2016)
Савшак Т. - Зміст і технологія навчання історії в Галицьких народних школах і гімназіях із 50-х років ХІХ ст. – до першої третини ХХ ст. (2016)
Таланова Л. - Концептуально-технологическая модель подготовки будущих учителей к методической деятельности (2016)
Тимошенко Н. - Професійне самовизначення старшокласників (за результатами дослідження) (2016)
Фартушок Л. - Виховуємо здорову дитину в умовах сьогодення (2016)
Чабан Н. - Реалізація міжпредметних зв’язків у процесі української мовної підготовки майбутніх культурологів (2016)
Чейпеш І. - Адаптація рідної й іноземної мов у міжкультурній комунікації: соціально-психологічний аспект (2016)
Чепелюк А. - Теоретико-методологічні дослідження формування культури спілкування майбутніх фахівців фізичного виховання, Федорищак Р. (2016)
Чередник О. - Досвід роботи щодо забезпечення організації навчально-пізнавальної діяльності студентів другої половини ХХ століття, Ковалевська О. (2016)
Шиманська М. - Нерівність в освіті крізь призму польської педагогічної думки (2016)
Юрженко В. - Основні елементи контент-середовища електронних освітніх ресурсів, Агалець І. (2016)
Ясеницька Ж. - Особливості формування педагогічної майстерності вчителя образотворчого мистецтва (2016)
Лазурко Л. - Польські історики про революцію гідності в Україні (Рецензія на книгу: Rewolucja w imię godności. Ukraiński Euromajdan 2013 – 2014, red. Grzegorz Skrukwa, Marta Studenna-Skrukwa, Poznań, wydawnictwo Adam Marszałek, 2015, 221 s.) (2016)
Титул, зміст (2015)
Чорний день (2015)
Стадільна Я. - Досить грати в ігри, після яких матері ховають своїх дітей! (2015)
Звернення Президента щодо голосування у Верховній Раді змін до Конституції України (2015)
Стадільна Я. - Кров на площі Конституції (2015)
Романюк Т. - Чує той, хто хоче слухати (2015)
Рахновецький Є. - Конституційні зміни... "приймати не можна не приймати" (2015)
Резнікова О. - Аналіз можливостей зміни статусу Донбасу: сценарій "відтинання", Дрьомов С. (2015)
Стадільна Я. - Ось вам ресурси, ось вам повноваження. Виправдовуйте довіру! (2015)
Малієнко О. - Об’єднання громад і перспективний план: від моделювання до реалізації (2015)
Романюк Т. - Управління державою "в три кліки" (2015)
Романюк Т. - Сьогодні ми сильніші, ніж учора (2015)
Беккер І. - Вибори під знаком популізму (2015)
Романюк Т. - Дефолт зачекає (2015)
Марищенко Л. - Крах грецького популізму? (2015)
Марищенко Л. - Безвізовий режим: робота над помилками (2015)
Стадільна Я. - Маріонетки (2015)
Ткаченко В. - Російський вибір: стратегія з подвійним дном (2015)
Градська П. - Як наповнити діряве відро? (2015)
Костров В. - Кремлівське ядерне шпигунство: реальна загроза чи блеф? (2015)
Ніколайчук І. - "Українські пов’язки" (2015)
Лисенко О. - Ціна перемоги і миру, Грицюк В. (2015)
Марчук Л. - "Енергодобро" маємо, та брати не бажаємо (2015)
Костик І. - Вугленосність і газоносність Львівсько-Волинського басейну та перспективи його розвитку (2015)
Тищук Є. - Одеський порт: у фарватері успіху (2015)
Тищук Є. - Володимир ЗАЙКОВ: "Треба завершити реформу морської галузі й викоренити корупцію" (2015)
Скобельський В. - Живильні артерії благають про допомогу (2015)
Семиволос Н. - "Медобори": чотири "кити" й Сарматське море (2015)
Іваненко Н. - "Боротися за велику, потужну, традиційну українську сім'ю!" (2015)
Славинський М. - Теодозія Зарівна: "Обережна надія – лейтмотив мого сьогодення" (2015)
Пригорницький Ю. - Іван Андрусяк: "Дитину обманути неможливо" (2015)
Скобельський В. - У Великі Сорочинці – по оптимізм! (2015)
Шестак Г. - Кирило Карабиць: "Зіркою себе не вважаю: нема коли" (2015)
Іваненко Н. - Чжан Вей та Ху Юнкай: між учора і сьогодні (2015)
Бельський В. - Синтез творення (2015)
Клейменова О. - Арлекін іде у небуття... Арлекін блукає поміж нас... (2015)
Клейменова О. - Присутні без присутності (2015)
Красовська О. - Беата і катарсис (2015)
Гоман О. Г. - Професор Микола Вiкторович Поляков — вчений, педагог, Євдокимов Д. В., Меньшиков Ю. Л., Попов В. В. (2016)
Gorban N. V. - On finite dimensional dynamics up to a small parameter of reaction-diffusion inclusion in unbounded domain, Kasyanov P. O., Paliichuk L. S. (2016)
Kogut P. I. - On approximate solutions to one class of non-linear Dirichlet elliptic boundary value problems, Putchenko A. O. (2016)
Belozyorov V. Ye. - Recurrence analysis of time series generated by 3D autonomous quadratic dynamical system depending on parameters, Zaytsev V. G. (2016)
Kogut P. I. - On optimal control problem for nonlinear elliptic equation with variable p(x)-Laplacian, Tkachenko P. I. (2016)
Капустян В. Е. - Оптимальное управление для вырождающегося параболо-гиперболического уравнения с полуопределенным критерием качества, Пышнограев И. О. (2016)
Kupenko O. P. - On existence of optimal controls in coecients for ill-posed nonlinear elliptic Dirichlet boundary value problems with anisotropic p-Laplacian (2016)
Борщ В. Л. - Гидродинамика, космогония и космология в работах В. И. Перехреста: от планетарных вихрей до галактик и темной энергии (2016)
Горбонос С. О. - Необхiднi умови оптимальностi для одного класу задач оптимального керування, розв’язки яких мають неварiацiйний характер (2016)
Перехрест В. I. - Космологiчнi наслiдки вихрової гiдродигамiки: вихрова i темна енергiї в космосi (2016)
Осіпчук М. М. - Геометрiя та структури планетарних вихорiв загального типу, Перехрест В. I. (2016)
Меньшиков Ю. Л. - Корректность задачи синтеза адекватных алгебраических математических моделей (2016)
Реферати (2016)
Вихідні дані (2016)
Содержание (2016)
Горпинченко І. І. - Чоловіче безпліддя: етіологія, патогенез, діагностика та сучасні методи лікування, Романюк М. Г. (2016)
Ромащенко О. В. - 18-й Конгресс Европейского общества сексуальной медицины, Романюк М. Г. (2016)
Пасєчніков С. П. - Генерал Чайка: переможний шлях. До 135-річчя з дня народження професора А. А. Чайки, Нікітін О. Д. (2016)
Sakalo A. V. - Newly discovered immunohistochemical markers and micro-RNAs detected in testicular germ–cell tumors, Yakovlev P. G. (2016)
Ухаль М. И. - О целесообразности антибактериальной терапии хронического простатита категории IIIA (выбор антибиотиков и пути их введения) (2016)
Кирилюк М. Л. - Гормонально-неактивна аденома гіпофіза у підлітковому віці. Випадок із практики (2016)
Любчак А. М. - Повторные реконструкции лихен склеротических стриктур мочеиспускательного канала, Любчак М. А. (2016)
Прийма О. Б. - К вопросу о классификации гангрены Фурнье (2016)
Черненко Д. В. - Опыт применения и особенности техники выполнения перкутанной нефролитотрипсии (2016)
Возианов С. А. - Применение прямой электрической стимуляции в комплексном лечении туберкулеза предстательной железы и семенных пузырьков, Пасечников С. П., Шамраев С. Н., Степанов П. И. (2016)
Собчинський К. С. - Можливості використання 17-оксипрогестерону капронат у лікуванні хворих з "кам’яною доріжкою" в амбулаторних умовах, Возіанов С. О. (2016)
Пирогов В. О. - Основи діагностики хворих з поєднаною нейрогенною патологією нижніх сечовивідних шляхів і дистальних відділів товстої кишки, Захараш М. П., Захараш Ю. М., Севастьянова Н. А., Чабанов П. В., Луцик А. П. (2016)
Кочарян Г. С. - Сексуальные фантазии: современные представления (2016)
Горпинченко И. И. - Оценка эффективности использования комплексного препарата Зиман при эректильной дисфункции у больных ожирением 1–2-й степени, Гурженко Ю. Н., Гурженко А. Ю. (2016)
Шуляк А. В. - Влияние бальнеотерапии на курорте Трускавец в комбинации с приемом препарата Канефрон® Н на литогенность мочи, а также сопутствующие метаболические и нейроэндокринно-иммунологические симптомы у пациентов с хроническим пиелонефритом и холециститом, Флюнт Игорь-Северин С., Флюнт В. Р., Филь В. М., Гринченко Б. В., Снигур О. В., Жуков В., Янчий О. Р., Попович И. Л. (2016)
Возіанов С. О. - Контактна ретроградна літотрипсія каменів нирок та сечоводів – особливості та складнощі у проведенні, Джуран Б. В., Когут В. В., Сагалевич А. І., Гайсенюк Ф. З. (2016)
Бойко А. І. - Використання препарату Простекс у комплексній терапії доброякісної гіперплазії передміхурової залози, Губарь А. О. (2016)
Черненко В. В. - Комплексне застосування тіазидних діуретиків у метафілактиці кальцій-оксалатного нефролітіазу, Черненко Д. В., Желтовська Н. І., Савчук В. Й. (2016)
Головко С. В. - Попередній досвід застосування селективної артеріальної емболізації як мінімально інвазивного методу лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози, Циц О. В., Савицький О. Ф., Кобірніченко А. А., Троіцький І. Л. (2016)
Соломчак Д. Б. - Аналіз впливу харчових звичок на виникнення та рецидивування сечокам’яної хвороби (2016)
Любчак А. М. - Лазерная марсупиализация кист предстательной железы и семявыбрасывающих протоков, Любчак М. А., Гребенюк Р. П. (2016)
Горпинченко И. И. - Современные тенденции комплексной терапии пациентов с эректильной дисфункцией и симптомами нижних мочевых путей на фоне доброкачественной гиперплазии предстательной железы, Сытенко А. М. (2016)
Горпинченко І. І. - Можливості впливу фітокорекції на пригнічення процесів доброякісної гіперплазії передміхурової залози в осіб із супутніми хронічними запальними захворюваннями передміхурової залози, Гурженко Ю. М., Спиридоненко В. В. (2016)
Мамчур В. И. - Фармакологический профиль препарата Офор в аспекте рациональной антимикробной терапии микст-инфекций, Дронов С. Н. (2016)
Горпинченко И. И. - Проблемы идиопатического мужского бесплодия, Нуриманов К. Р., Порошина Т. В., Савченко В. С., Дранник Г. Н. (2016)
Бондаренко В. А. - Динамика функционального состояния семенников и уровня гомоцистеина в крови под влиянием терапии антиоксидантного препарата Феролл в комплексе с Нейровитаном у мужчин с бесплодием, Минухин А. С., Скорняков Е. И. (2016)
Сакало А. В. - Хіміотерапевтичне лікування семіноми в дисемінованих стадіях із задовільним та проміжним прогнозом (2016)
Савчук Р. В. - Моніторинг запобігання рецидиву поверхневого раку сечового міхура, Жуковський Д. О., Костєв Ф. І., Шостак М. В. (2016)
Григоренко В. М. - Оцінювання віддалених результатів різних схем і режимів проведення паліативної гормональної терапії у хворих на рак передміхурової залози, Данилець Р. О., Волков С. С., Сакало В. С., Бардін А. В., Вікарчук М. В. (2016)
Григоренко В. М. - Діагностичне значення молекулярних маркерів у хворих на нирково-клітинний рак, Панасенко Г. В., Сайдакова Н. О., Перета Л. В., Онищук А. П., Данилець Р. О. (2016)
Сагалевич А. И. - Перкутанная нефролитотрипсия в положении больного на спине – в чем особенность?, Возианов С. А., Джуран Б. В., Когут В. В. (2016)
Кузнєцов Д. О. - Передрак передміхурової залози: критерії діагностики і тактики, Красилюк Л. І., Руденко О. В., Бахчієв Р. В. (2016)
Рясный А. В. - Опыт хирургического лечения пациентов с эректильной дисфункцией, Тучин Д. Ф. (2016)
Дріянська В. Є. - Біомаркери прогнозування рецидивуючого перебігу пієлонефриту, Степанова Н. М., Король Л. В., Мигаль Л. Я., Попова О. С. (2016)
Сагалевич А. И. - Бездренажная перкутанная нефролитотрипсия – новое направление в эндохирургии нефролитиаза, Возианов С. А., Джуран Б. В., Когут В. В. (2016)
Нікуліна Г. Г. - Ензимологічний контроль за станом паренхіми нирки після екстракорпоральної ударнохвильової літотрипсії у хворих на нефролітіаз, Черненко В. В., Мигаль Л. Я., Черненко Д. В., Желтовська Н. І., Сербіна І. Є. (2016)
Стусь В. П. - Регіональні особливості чоловічого безпліддя – основа удосконалення лікувально-профілактичних заходів, Поліон М. Ю. (2016)
Title (2016)
Content (2016)
Alumuku M. - The dependence of spectral characteristics of heart rate variability from body mass index in conditionally healthy, Okonjo C., Hazem O., Belal S. A. S. (2016)
Golubkina E. O. - Assessment of changes in the distribution ratios of ultra-low-frequency, low-frequency and high-frequency components of heart rate variability during the paced breathing test in patients with arterial hypertension, Golubkina O. O. (2016)
Lebets I. S. - Clinical and instrumental characteristics of juvenile chronic arthritis evolution, Zaytseva E. M., Letyago G. V. (2016)
Petrenko O. V. - Clinical characteristics of the types of daily blood pressure profiles in patients with arterial hypertension depending on the selected ABPM index, Martynenko О. V, Yabluchansky M. I. (2016)
Radchenko A. O. - A reaction of heart rate variability spectral parameters in the pharmacological test with mebicar in healthy volunteers, Belal S. A. S., Nazarenko E. O. (2016)
Voronenko O. S. - Heart electrical axis α angle values distribution in patients, undergoing permanent pacemaker implantation, Brynza M. S., Volkov D. E., Lopin D. O., Martynenko O. V., Yabluchansky M. I. (2016)
Abiodun M. A. - Passions around pheochromocytoma, Adegoke E. A., Aduroja A. O., Petrenko O. V. (2016)
Babiy O. G. - Multicomplicated myocardial infarction (2016)
Lakhonina A. I. - Hypertrophic cardiomyopathy in multimorbidity, Filatova A. V., Makienko N. V., Vodyanitska N. A. (2016)
Makharynska O. S. - Clinical case of infective endocarditis in IV drug abuser, Lebedinska M. M. (2016)
Sharif B. J. R. - The importance of timely treatment of the causes of heart failure on the example of the clinical case, Liuta E. A. (2016)
Victor A. - Clinical case of chronotherapy of arterial hypertension: focus on diastolic blood pressure, Skokova N. I., Petrenko O. V. (2016)
Zolotarova T. V. - Noonan’s syndrome, Maroun B., Hanan S., Mehtieva F. B. (2016)
Derienko T. A. - Arterial hypertension and medical support of patients with permanent pacemakers (2016)
Pochinska M. V. - Significance of pulse pressure and management strategy of the petients with permanent cardiac pacing (2016)
Бесарабець Ю. Й. - Підвищення стійкості кінцевих фрез з покриттям під час обробки титанових сплавів за рахунок приробітки, Середенко Б. М., Ванієв Е. Р. (2016)
Івановський О. А. - Визначення оптимальних навантажень на вузли механізмів за допомогою технологій цифрового прототипу (2016)
Кабак В. В. - Експериментальне дослідження інформаційної системи розвитку алгоритмічного мислення (2016)
Кирилюк В. А. - Надширокосмугова антенна система для мобільного пеленгатора радіотелевізійних станцій, Чернявський Г. П., Міхєєв Ю. І., Пінчук О. І. (2016)
Манойлов В. П. - Аналіз залежності характеристик випромінювання прямокутного хвилеводу від зміни його розмірів, Каращук Н. М., Сабадаш С. С. (2016)
Овезгельдиєв А. О. - Інформаційне забезпечення процесів організаційного управління біологічними ресурсами Землі, Прилипко О. І. (2016)
Синєглазов В. М. - Побудова регулятора температури високої функціональності, Даскал Є. В. (2016)
Хоменко М. Ф. - Використання USB-приймачів на базі демодулятора RTL2832U у навчальному процесі (2016)
Хоменко І. М. - Експериментальне дослідження частотних залежностей коефіцієнта відбиття і проходження НВЧ-випромінювання у нанометрових провідних включеннях, Рудніцький В. А. (2016)
Черепанська І. Ю. - До питання підвищення точності кутових вимірювань гоніометричними системами, Безвесільна О. М., Сазонов А. Ю. (2016)
Чумаченко О. І. - Комплексування декількох алгоритмів під час розв’язання задачі прогнозування, Горбатюк В. С. (2016)
Benedytskyi V.B. - Current issues monitor of the level of air ionization in enclosed space, Korenivska O.L. (2016)
Даник Ю. Г. - Математична модель багатокритерійного оцінювання ефективності інтернет-сайтів цільового спрямування, Писарчук О. О., Лагодний О. В., Випорхонюк О. В. (2016)
Россінський Ю. М. - Ідентифікація об’єктів комп’ютерної графіки, Кравченко С. М. (2016)
Опанасюк Є. Г. - До визначення сил, що діють на автомобільне колесо при буксуванні, Бегерський Д. Б. (2016)
Рудзінський В. В. - До питання вибору техніко-експлуатаційних параметрів автобусів для роботи на міських пасажирських маршрутах, Маяк М. М., Мельничук С. В., Шумляківський В. П., Рафальський О. І. (2016)
Зуєвська Н. В. - Перерозподіл напруг в межах блока, що відокремлюється на кар'єрах декоративного каменю, Поліщук В. О., Горобчишин О. В. (2016)
Слободянюк Р. В. - Вдосконалення технології гірничих робіт з кільцевою схемою руху кар’єрних автосамоскидів, Пижик М. М. (2016)
Sobolevsky R.V. - Evaluation of accuracy of photogrammetric methods and laser scanning for measuring of parameters of cracks natural separateness, Levytskyi V.H., Shlapak V.O. (2016)
Емельянова Н. Н. - Философия смеха в лабиринтах критического мышления (2014)
Батичко Г. І. - Мистецькі об’єднання в культурному просторі Маріуполя (2014)
Безручко О. В. - Бібліотека, читання як розвиваюче середовище нового покоління (2014)
Демідко О. О. - Театральне мистецтво північноприазовських греків в історичній ретроспективі (2014)
Золотухін Б. Є. - Вплив масової культури на соціокультурне середовище, Анікіна Г. В., Шайхатдінов А. З. (2014)
Марченко В. В. - Регіональний культурний простір України як фактор активізації мистецької ініціативи, Виткалов С. В. (2014)
Сабадаш С. Ю. - Джерелознавчий аспект науково-теоретичної спадщини Л. Виготського (2014)
Сабадаш Ю. С. - Етична концепція У. Еко (2014)
Сидоренко А. І. - Читач останньої чверті ХХ століття і його бачення ролі і місця публічної бібліотеки по задоволенню потреб національних меншин в системі соціальних комунікацій суспільства (2014)
Сидоренко Т. В. - Культурно-просвітницька діяльність бібліотек Півдня України в 40-80-ті роки ХХ ст. (2014)
Спирина М. Ю. - Традиционная культура в современном социокультурном пространстве (2014)
Яковлев О. В. - Кластерний підхід у синергії культурного простору України (2014)
Якубовська М. С. - Формування духовного порозуміння між народами як основа комунікативної компетентності сучасних фахівців технічного профілю (2014)
Слющинський Б. В. - Типові і специфічні вияви міжкультурної комунікації у буттєвісній культурі населення українського Приазов’я (2014)
Ташкінова О. А. - Ефективність надання соціальних послуг з працевлаштування: соціологічний аспект аналізу (2014)
Терпан В. В. - Особливості формуваня ціннісних орієнтацій молодших школярів в процесі первинної соціалізації (2014)
Шайхатдінов А. З. - Особа без певного місця проживання як форма соціальної дезадаптації, Золотухін Б. Є., Анікіна Г. В. (2014)
Шапошникова І. В. - Функції освіти як соціального інституту (2014)
Щудло С. А. - Неоінституціоналізм як методологічне підґрунтя соціологічного аналізу освіти (2014)
Головко О. В. - Рецензія на видання: Волониць В. С., Нікольченко Ю. М., Сабадаш Ю. С. Історія Італії. Середньовіччя. Ренесанс. Новий і Новітній час: навчальний посібник / В. С. Волониць, Ю. М. Нікольченко, Ю. С. Сабадаш; за гол. ред. проф. Ю. С. Сабадаш. – Маріуполь: МДУ, 2014. – 237 с. (2014)
Нікольченко Ю. М. - Рецензія на видання: Пономарьова Т., Булига О. Переправа незабутня. Історія однієї експедиції / Т. Пономарьова, О. Булига. – Луцьк: Волинські старожитності, 2014. – 188 с. (2014)
Інформація про проведення XIV Тижня італійської мови у світі у Маріупольському державному університеті (21-25 жовтня 2014 р.) (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського