Притуп О. Ф. - Державна політика щодо культурного розвитку регіонів: аналіз дисертаційних досліджень (2016)
Абдиева-Алиева Г. А. - Построение математических моделей и методов решения задач управления в чрезвычайных ситуациях (2016)
Барило О. Г. - Удосконалення організаційного механізму державного управління у надзвичайних ситуаціях, Потеряйко С. П. (2016)
Приходько Р. В. - Закopдoнний дocвід peгулювання запoбігання і ліквідації надзвичайних cитуацій на peгіoнальнoму pівні, Ященко О. А. (2016)
Андреєв С. О. - Терміни і поняття "цивільна оборона" та "цивільний захист": етимологічні та логіко-семантичні аспекти (2016)
Кравців С. Я. - Аналіз закордонного досвіду державного регулювання рівня прийнятного ризику, Соболь О. М. (2016)
Мельниченко О. А. - Механізми державного управління реагування на пожежі: сутність та складові (2016)
Михайлов В. М. - Роль підрозділів Національної пожежно-рятувальної системи у функціонуванні Державної системи медичної допомоги в Польщі (2016)
Подскальна О. А. - Система цивільної оборони в Республіці Польща та Українсько-Польське співробітництво в контексті євроінтеграції України (2016)
Петришин О. В. (2016)
Баулін Ю. В (2016)
Битяк Ю. П. (2016)
Новак О. М. (2016)
Водянніков О. Ю. - Роль окремої думки судді в розвитку конституційної юриспруденції (2016)
Лемак В. В. - Реформа Конституції: технологічні вимоги на тлі європейського досвіду (2016)
Daukšienė I. - Protection of Human Rights in Europe: Interaction between the EU Law and the European Convention on Human Rights (2016)
Górs ki М. - Protocol No. 15 to the ECHR in the Context of Structural Deficits of the European Mechanism of Protection of Fundamental Rights (2016)
Yakulevichene L. - Present and Future Challenges of Asylum Law and Policy in the EU (2016)
Серьогіна С. Г. - Напрями вдосконалення правового регулювання місцевого самоврядування в аспекті європейської інтеграції (2016)
Кузнєцова Н. С. - Сучасне приватне право України: вектори європейського розвитку, Кохановська О. В. (2016)
Mačiulaitis V. - Freedom of Agreement in Labour Relations: Challenges of EU Law Transposition (2016)
Орлюк О. П. - Захист прав інтелектуальної власності в контексті європейської інтеграції (2016)
Jakubiec А. - Polish Commercial Law in the Time of Transformation and European Integration. Chosen Aspects (2016)
Bitė V. - Adaptation of Lithuanian Close Company Law to EU Law: Problems and Lessons Learned (2016)
Frączak К. - Organic Farming in Proposed Future European Regulation – a Way to Develop or to Impede the Sector (2016)
Капліна О. В. - Імплементація міжнародно-правових стандартів у кримінальному провадженні України (2016)
Шило О. Г. - Проблеми адаптації кримінального процесуального законодавства України до права Європейського Союзу (2016)
Настюк В. Я. - Стандарти демократичного контролю над сектором безпеки (2016)
Рабінович П. М. - Львівській лабораторії прав людини – 20 років (2016)
Гончаров В. В. - Створення прав людини через їх проголошення (2016)
Гудима Д. А. - Принцип законності обмеження фізичної свободи у практиці Європейського суду з прав людини (2016)
Панкевич О. З. - Підстави обмежування прав людини: філософсько-правовий аспект (2016)
Добрянський С. П. - Юридичне гарантування основоположних прав людини у Європейському Союзі: проблеми та перспективи (2016)
Рабінович С. П. - Можливості використання соціолого-правових підходів Ганса Кельзена при аналізі конституційних змін 2004–2014 років в Україні (2016)
Черкас М. Є. - Чинники, що впливають на формування правосвідомості в Україні (2016)
Бакумов О. С. - Правові позиції Європейського суду з прав людини щодо права на вільні вибори: спірні питання практики (2016)
Летнянчин Л. І. - Конституційна судова реформа: проблеми та перспективи (2016)
Муза О. В. - Адміністративно-процесуальні правовідносини як концептуальна вихідна формування адміністративно-процесуального права України (2016)
Писаренко Н. Б. - Застосовність гарантій права на справедливий суд в адміністративному судочинстві: практика Європейського суду з прав людини та українські реалії (2016)
Резнікова О. І. - Криміналістичне дослідження особи корупціонера: напрями використання гомологічних даних (2016)
Харитонов С. О. - Об’єкт і система військових злочинів (2016)
Бруслик О. Ю. - Конституційно-правова трансформація британської монархії в новітню епоху Єлизавети ІІ (стаття друга) (2016)
Правові системи сучасності: взаємодія та конфлікти (О. Кресін, Х. Бехруз) (2016)
Нове дослідження щодо механізму реалізації судової влади (С. Шимон) (2016)
Тертишніков В. І. (2016)
Аленін Ю. П. (2016)
Оборотов Ю. М. (2016)
Пам’яті Олександра Івановича Процевського (2016)
Інформація для авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Куліш В. В. - Про концепцію підготовки національної еліти в Україні, Тупчієнко Л. С. (2003)
Кірсенко М. В. - Орієнтальний вимір України (2003)
Хоменко Г. Д. - Практичні аспекти підготовки і ведення переговорів в умовах конфлікту (2003)
Костенко Г. Ф. - Багатонаціональна контртерористична операція: моніторинг, підсумки, прогноз (2003)
Дікарєв О. Г. - Політичні та економічні моделі в міжнародному житті країн Північної Європи (2003)
Бугай А. А. - Євроінтеграція і економічна безпека України (2003)
Самойлова Л. І. - Проблема Калінінградського регіону в контексті політики Європейського Союзу (2003)
Саблук В. В. - Співробітництво України з Італією в гуманітарній сфері на сучасному етапі (2003)
Дьоміна М. О. - Розбудова українсько-грецьких політичних відносин (1991-1996рр.) (2003)
Ясинський Л. П. - Гуманітарний аспект українсько-казахстанського співробітництві (2003)
Ільницький А. В. - Дипломатичний захист: захист прав держави чи прав особи? (2003)
Азнакаєв Р. Є. - Інститут позаштатного (почесного) консула: світовий досвід і Україна (2003)
Троніна О. В. - Кіпрський конфлікт: історико-політологічний аналіз (2003)
Шпак Н. А. - Канада - США: здобутки і проблеми асиметричних відносин, Чалий В. О. (2003)
Гуменюк А. Г. - Діяльність ООН по імплементації мирної угоди в Боснії та Герцеговині (2003)
Прилипа О. В. - Україна в контексті миротворчих операцій ООН (2003)
Грушова А. Т. - Проблема захисту прав людини в Україні відповідно до стандартів Організації Об'єднаних Націй (2003)
Полторацький О. С. - Участь НАТО в боротьбі проти сучасного міжнародного тероризму: уроки та здобутки (2003)
Дмитренко С. М. - Північноатлантичний альянс в умовах формування загальноєвропейської системи безпеки (2003)
Ткач Д. І. - Вступ до НАТО - перший етап інтеграції Угорщини до європейських та євроатлантичних структур (2003)
Єльченко В. Ю. - Україна і сучасний Схід: пріоритетні напрями міждержавних відносин і співробітництва (2003)
Ахмад Садег-Бонаб - Иран и Украина: динамизм и процесс двустороннего сотрудничества (2003)
Джанг Шин - Современное состояние и перспективы сотрудничества между Республикой Корея и Украиной (2003)
By Зыонг Хуан - Отношения между Вьетнамом и Украиной: состояние и перспективы (2003)
Шергін С. О. - Країни Східної і Південно-Східної Азії у зовнішньополітичних пріоритетах України (2003)
Кочубей Ю. М. - Геополітичне значення регіону Близького і Середнього Сходу в контексті національних інтересів України (2003)
Лeщeнко Л. О. - Зовнішня політика КНР і українсько-китайські відносини (2003)
Майдан І. Г. - Основні етапи розвитку українсько-іранських відносин (1992-2002 pp.) (2003)
Грищенко Т. В. - Сучасна зовнішня політика Соціалістичної Республіки В'єтнам (2003)
Александрук B. Є. - Україна і АТР: розвиток українсько-японського діалогу (2003)
Плачинда B. C. - Позиція України щодо врегулювання близькосхідного конфлікту (2003)
Скороход Ю. С. - Україна і арабські країни: здобутки і проблеми співробітництва (2003)
Кириченко В. П. - Східна політика України: інноваційний підхід (2003)
Огнівець І. В. - Громадянство Європейського Союзу: здобутки і сучасні проблеми (2003)
Ізотов В. А. - Офшорный банк: правові аспекти оперативності і конфіденційності в управлінні фінансовими коштами (2003)
Маловацький О. В. - Правова природа терміну зловживання правом (2003)
Ларченков О. С. - Гармонізація податкових систем країн-членів Європейського Союзу (2003)
Дмитрієнко Ю. М. - Про синергетику правосвідомості як домінантну еволюційну функціональну закономірність (функціональний закон) посттоталітарних правових рефлексів (2003)
Неліп М. І. - Філософсько-правові погляди професора Київського університету імені Св.Володимира Є.М.Трубецкого, Куфтирєв П. В. (2003)
Серьогін О. Ю. - Аналіз відповідності основних положень Генеральної угоди про торгівлю послугами Світової організації торгівлі потребам розвитку туристичної галузі України (2003)
Ціватий В. Г. - Копти – християнські осередки в мусульманському світі: історія, політика, дипломатія, право (проблеми політичної регіоналістики) (2003)
Котляров П. М. - Від Вормсу до Шмалькальдену: право на збройний опір (2003)
Гаврилов О. В. - Перший досвід скандинавського єднання: шведсько - норвезька унія 1319 року (2003)
Прохоренко С. С. - Рух боснійських сербів "іллірів" 40-70 рр. XIX ст.: проблеми розвитку ідеології (2003)
Ігнатуша О. М. - Національна церква чи інтернаціональне безвір'я: суперечні тенденції новоєвропейського розвитку (перша" третина XX ст.) (2003)
Дятлов Ю. В. - Участь українських вчених-фізиків у науковому співробітництві в Європі (кінець XIX - початок XX ст.) (2003)
Бетлій О. В. - Діяльність польського дипломатичного представництва в Україні (1921-1923 pp.) (2003)
Ількова О. Г. - Українсько-польські культурні зв'язки в 1920-1930 роках (2003)
Бем Н. В. - Віддзеркалення аграрної політики сталінського керівництва у настроях українського селянства (2003)
Дутчак Г. О. - Українсько-болгарські культурні зв'язки (історичний хронограф) (2003)
Костилєва С. О. - До питання про становлення інформаційної присутності України за кордоном (кінець 80-х - перша половина 90-х pp. XX ст.) (2003)
Мартинов А. Ю. - Західна політична наука про сучасні українсько-російські відносини (2003)
Романюк Н. Н. - Инновационные технологии и технические средства для внутрипочвенного дифференцированного внесения минеральных удобрений, Нукешев С. О., Жунусова А. Е., Шамганова А. А. (2015)
Тарасенко В. Е. - Распределение тепловых потоков в жидкостных системах охлаждения дизелей тракторов "беларус" (2015)
Дмитрів В. Т. - Моделювання роботи регулятора вакуумметричного тиску з демпферною мембраною (2015)
Сидорчук О. В. - Аналіз нормативно-правових актів з технічного сервісу агропромислового виробництва, Котенко С. С. (2015)
Тришевський О. І. - Підвищення ефективності спіральних теплообмінників шляхом вдосконалення конструкції і технології виготовлення їх сердечників (2015)
Котречко О. О. - Метод визначення статичної твердості деревини по котречку (2015)
Романченко М. А. - Нові підходи щодо розробки та застосування електротеплоакумулювальних технологій в тваринництві, Войтов В. А., Кунденко М. П. (2015)
Дубінецький В. В. - Умови передчасного зношування моторної оливи в двз при граничних навантаженнях, Звягінцев М. К. (2015)
Великодний Д. О. - Оцінка пропускної здатності магістральних доріг міста кривого рогу в умовах росту інтенсивності руху, Дьяченко В. О. (2015)
Бойко Д. І. - Рівняння динаміки сипкого матеріалу в робочий зоні змішувача та його рішення (2015)
Котенко С. С. - Теоретико-методичні аспекти економічної оцінки технічного обслуговування та ремонту сільськогосподарської техніки, Перепелиця Н. М., Грицишин М. І. (2015)
Шевченко С. А. - Прогнозирование коэффициента готовности машин растениеводства (2015)
Войтов А.В. - Параметрическая идентификация динамической модели переходных процессов в поршневых гидронасосах и гидромоторах, Бойко И.Г. (2015)
Аксенов А.А. - Расчёт температурного поля при модифицировании древесины термообработкой свч электромагнитной энергией, Малюков С.В. (2015)
Овсянников С. И. - Анализ защитных средств для деревяных строений и конструкций, Лесовик В. С., Федоренко А. В. (2015)
Солонинка В. Р. - Вплив температури на структуру клейових плівок сформованих композиціями на основі полівінілацетатних дисперсі, Кшивецький Б. Я. (2015)
Овсянников С. И. - Исследование микроструктуры древесины, Агеева М. С., Нестеренко М. Ю. (2015)
Гайда С. В. - Технології і фізико-механічні властивості столярних плит із вживаної деревини (2015)
Ференц О. Б. - Пластова технологія виготовлення віконних блоків, Копинець З. П., Сторожук В. М., Кравець Р. А. (2015)
Яремчук Л. А. - Визначення стійкості адгезійного контакту олійної композиції до деревини, Нощенко Г. В. (2015)
Чаевский В. В. - Модификация дереворежущего фрезерного инструмента покрытиями сплавами NI- СО, NI-P и комбинированными ZRN-NI-СО-покрытиями, Гришкевич А. А., Жилинский В. В. (2015)
Овсянников С. И. - Конструктивно-технологические аспекты производства евроокон из клееного бруса, Ковш А. Ю., Нестеренко М. Ю. (2015)
Мухурова Е. А. - Совершенствование технологии раскроя бревен с кривизной на пилопродукцию целевого назначения, Янушкевич А. А., Шетько С. В. (2015)
Гринченко А. С. - Стохастические модели прогнозирования внезапных механических отказов (2015)
Пінчевська О. О. - Зміни в хімічній структурі і кольорі деревини граба після термічного модифікування, Ліханов А. Ф., Горбачова О. Ю. (2015)
Максимів В. М. - Зниження втрат тиску пневмосистеми для транспортування подрібненої деревини, Дадак Ю. Р., Ляшеник А. В., Дорундяк Л. М. (2015)
Гончар Р. О. - Застосування сучасних підходів до проектування та визначення стану гідравлічних систем мобільних машин (2015)
Морозов В. І. - Електрофізичний вплив на протонну систему вуглеводних рідин, Марчук В. Є., Морозова І. В., Фіненко В. В., Градиський Ю. О. (2015)
Гринченко А. С. - Моделирование и прогнозирование механической надежности групповых резьбовых соединений, Савченко В. Б., Полтавченко О. В. (2015)
Али Кадем Ахмед - Обоснование организационных схем функционирования вторичного рынка сельскохозяйственной техники, Калиниченко Д. Ю., Ковбаса В. П. (2015)
Войтов В. А. - Влияние скорости скольжения и нагрузки в трибосопряжении на частоту импульсов акустической эмиссии, Литовка С. В. (2015)
Солтисюк В. І. - Дослідження роботи експериментального зразка 3-х рядної начіпної коренезбиральної машиниі з застосуванням гідромеханічного приводу, Матвіїшин П. В., Стельмах В. М., Шатров Р. В. (2015)
Стефанов В. О. - Розробка удосконаленої системи змащування елементів верхньої будови колії в метрополітені (2015)
Дубинин Е. А. - Оценка устойчивости положения шарнирно-сочлененной колесной машины при боковом столкновении с препятствием (2015)
Гринченко О. С. - Визначення показників механічної надійності за результатами прискорених випробувань у комбінованих режимах, Алфьоров О. І. (2015)
Ковалевский С. Г. - Повышение производительности полуприцепного скрепера при выполнении земляных работ в лесопромышленном комплексе (2015)
Гринченко О. С. - Статистичний аналіз інформації щодо ресурсних випробувань з цензурованою тривалістю, Алфьоров О. І. (2015)
Матейчик В. П. - Особливості моніторингу і контролю транспортних засобів в умовах інтелектуальних систем, Цюман М. П., Волков В. П., Грицук І. В. (2015)
Сахно В. П. - Удосконалення моделі управління якістю технічного стану автопоїзда, Сакно О. П., Лисий О. В., Маханьков В. А., Ткачук П. О., Поворозник К.І. (2015)
Тітова Л. Л. - Алгоритм розподілу об’ємів відновлення працездатності машин для лісотехнічних робіт, Роговський І. Л. (2015)
Мойся Д. Л. - До питання узагальнення математичної моделі маневреності автопоїздів, Сакно О. П., Ермоленко С. С., Муженко Д. І., Ковальчук О. А., Подимський А. І., Немиш Р. В., Прищляк Р. Л. (2015)
Подригало М. А. - Оценка падения мощности на ведущих колесах автомобиля в процессе длительной эксплуатации, Абрамов Д. В., Тарасов Ю. В., Коробко А. И., Кайдалов Р. О., Никорчук А. И. (2015)
Сакно О. П. - Системне забезпечення управління ресурсом пневматичних шин автомобілів при комплексному підході до системи ТОіР, Лукічов О. В. (2015)
Горбик Ю. В. - Моделирование при испытании автомобиля на топливную экономичность на дороге и на стенде с беговыми барабанами (2015)
Кривошапов С. И. - Разработка методики нормирования расход топлива для специализированных машин лесного хозяйства (2015)
Свідер О. П. - Вплив мотивів суб'єктів інвестиційного процесу на ефективність прямих іноземних інвестицій (2016)
Сидорович О. Ю. - Інституціональні передумови еволюційних трансформацій соціально-економічних систем (2016)
Соболєва М. В. - Нецінові методи ринкової конкуренції в умовах глобалізації (2016)
Дзюбановська Н. В. - Систематизація теорій міжнародної торгівлі як базис для її вимірювання (2016)
Доброва Т. Г. - Особливості торговельно-економічного співробітництва України з країнами Вишеградської групи (2016)
Тимків І. В. - Глобальна соціалізація та проблеми її забезпечення в умовах сучасних трансформацій (2016)
Шамборовський Г.О. - Ринково-інституційні чинники інтеграції України до Європейського Союзу (2016)
Маркович Н. В. - Особисті селянські господарства Львівщини: продуктивність, ефективність, перспективи (2016)
Станасюк Н. С. - Промисловий потенціал та тенденції його розвитку в Україні (2016)
Жуковська В. М. - Оцінювання соціально-поведінкових компетенцій торговельного персоналу (2016)
Кваша С. М. - Сутність та особливості аграрного ринку, Григор’єв С. О. (2016)
Кондрацька Л. П. - Обгрунтування наукових кроків до використання (2016)
Назарова Т. Ю. - Управління фінансовим потенціалом промислового підприємства на засадах синергетичного підходу (2016)
Ярмак М. Р. - Формування аналітичного забезпечення управління конкурентоспроможністю сільськогосподарського підприємства з використанням збалансованої системи показників (2016)
Загвойська Л. Д. - DPSIR-модель взаємодії соціальної та екологічної систем: феномен всихання ялинових деревостанів в українських Карпатах, Пелюх О. Р. (2016)
Соловій І. П. - Особливості державно-приватного партнерства в умовах реформування системи управління лісами та лісовим господарством України, Лесюк Г. М. (2016)
Ступень Н. М. - Сучасний стан та особливості розвитку туризму на рекреаційних територіях України (2016)
Волохова Л. Ф. - Аналіз ефективності факторингових операцій у комерційних банках, Захаренко В. В. (2016)
Міндова О. І. - Формування доходів пенсійного фонду України в сучасних умовах пенсійного забезпечення (2016)
Дземішкевич І. О. - Податкова звітність як елемент інтегрованої звітності підприємства: теоретико-практичні питання формування (2016)
Малкіна Я. Д. - Концептуальні підходи до структуризації податків і зборів, що сплачують банківські установи (2016)
Горбачук В. М. - Постіндустріальна організація державних замовлень у розвитку AUTODIN, ARPANET, PRNET, NSFNET та Інтернету (2016)
Кишакевич Б. Ю. - Моделювання інтегральної оцінки фінансової стійкості банківської системи України, Климкович І. В. (2016)
Мінєнкова О. В. - Теоретико-методичне забезпечення моделювання збалансованої системи показників для оцінки діяльності підприємства (2016)
Черняков Б. І. - Віхи життєвого й творчого поступу Миколи Лукаша (2009)
Бахтіарова Т. В. - Образ митця та мотив творчості у доробку М. Вінграновського (2009)
Бідюк О. В. - "Маруся Чурай” Ліни Костенко: психоаналітичний коментар (2009)
Жиленко И. Р. - "Пока Родина в цепях – художник должен быть меченосцем!" (Публицистика М. П. Арцыбашева периода эмиграции) (2009)
Калантаєвська Г. П. - Філософсько-етичне поняття і бачення світу в поезії Данила Братковського (2009)
Нестелєєв М. А. - Рання новелістика Г. Епіка (1901 – 1937) і повість "Зустріч” у контексті парасуїцидальних комплексів жертовності та братовбивства (2009)
Євграфова А. О. - Стьоб як мовна практика сучасного деідеологізованого суспільства (2009)
Кикоть В. М. - Паралінгвізми, підтекст і переклад (2009)
Коваль Т. Л. - Співвідношення понять "текст” і "дискурс” у сучасній лінгвістичній науці (2009)
Кучман І. М. - Каузативні конструкції, співвідносні із складносурядними реченнями, в українській мові (2009)
Литвиненко Г. И. - Функционально-стилистические характеристики научной прозы и их учет в профессиональном письменно-речевом общении (2009)
Марченко Т. А. - Явище метафоризації у лексико-семантичній групі на позначення назв городніх культур (2009)
Олексенко В. П. - Суфікси іншомовного походження як виразники граматичної предметності (2009)
Переломова О. С. - Лінгвістичний аспект дослідження інтертекстуальності художнього тексту (2009)
Серебрянська І. М. - Етнокультурний концепт "природа" як складова просторового коду (2009)
Тихоша В. I. - Речення з сурядними рядами в поезіях Василя Стуса (2009)
Садівничий В. О. - Цінне джерело для майбутніх досліджень (рецензія на книгу: Черняков Б. І. Микола Лукаш. Бібліографічний покажчик. 1953–2005) (2009)
Вертій О. - Іван Хланта у світлі бібліографії (рецензія на книгу: В. Качкан. Іван Хланта. Біобібліографічний покажчик) (2009)
Кулінич М. А. - Підготовка дипломатів XXI століття: українська модель і світова практика (2004)
Ціватий В. Г. - Дипломатія і підготовка дипломата XXI століття: традиції,інновації, моделі (2004)
Кашлев Ю. Б. - Внешняя политика и дипломатия XXI века в контексте информационной революции и глобализационных процессов (2004)
Зонова Т. В. - Внешняя политика и дипломатия на рубеже ХХ-ХХІ веков: модели подготовки дипломатических кадров (2004)
Кочубей Ю. М. - Південний напрямок зовнішньої політики України (2004)
Манжола В. А. - Теоретичні аспекти стратегічного партнерства, Жовква І. І. (2004)
Хоменко Г. Д. - Андське співтовариство націй: модернізація в умовах глобалізації (2004)
Погорська І. І. - Терористичний антиамериканізм: теоретико-прикладні аспекти дослідження (2004)
Скороход Ю. С. - Внутрішній вимір ліванського конфлікту (2004)
Колесніченко-Братунь Н. Р. - До проблеми культурної політики держави в епоху глобалізації (український контекст) (2004)
Слісаренко І. Ю. - Виклики інформаційної доби для дипломатії (2004)
Шевкунова Є. О. - Охорона атмосфери Землі: екологічна проблема та економічні аспекти напрямів її подолання (2004)
Двойних К. Є. - Дипломатичні технології на межі зіткнення суперетносів (2004)
Полторацький О. С. - Десять років партнерства України - НАТО: проблеми трансформації відносин (2004)
Мартинов А. Ю. - Німецька політика безпеки і трансформація НАТО на межі XXI століття (2004)
Пархомчук О. С. - Еволюція підходів до проблеми демілітаризації та конверсії в умовах формування сучасної міжнародної системи (2004)
Грушова А. Т. - Співпраця України з ЮНІСЕФ та ЮНЕСКО в галузі захисту прав дитини (2004)
Волошин В. А. - П'ятиріччя діяльності Координатора проектів ОБСЄ в Україні (співробітництво України в ОБСЄ) (2004)
Коміренко І. Д. - Пріоритетні напрямки співробітництва між Україною та Німеччиною, Старостенко Г. В. (2004)
Химинець В. В. - Історична динаміка геополітичних змін в Європі на початку XXI століття і відносини між Україною та ФРН (2004)
Кривульченко О. А. - Проблеми нелегальних іммігрантів громадян України в Італії: умови праці та соціальне становище (2004)
Драганчук О. В. - Українсько-австрійські міждержавні зв'язки: 1991-2000 рр. (2004)
Лисак П. О. - Діяльність великобританських компаній в Україні (1991-2003 рр.) (2004)
Кирилич В. П. - Політико-правові засади формування новітніх українсько - болгарських відносин (1991-2004 рр.) (2004)
Дутчак Г. О. - Українсько-грецькі культурні зв'язки на межі III тисячоліття (історичний хронограф) (2004)
Амелін Р. В. - Національні інтереси України і моделі розвитку економічного та політико-правового співробітництва держав-учасниць СНД (2004)
Чекаленко Л. Д. - Формування нової моделі українсько-російських відносин на сучасному етапі глобалізації (2004)
Монох А. С. - Становлення і розвиток політичного діалогу між Україною та Китайською Народною Республікою (2004)
Копійка В. В. - Сучасні теоретико-концептуальні підходи європейської інтеграції - пошук універсальної моделі (2004)
Семенюк О. Л. - Спільна європейська політика у сфері безпеки та оборони - перспективний напрямок співпраці Україна - ЄС? (2004)
Шпак Д. Р. - Вплив розширення Європейського Союзу на регіональну інтеграцію України (2004)
Бруз В. С. - Проблема міжнародного втручання і застосування сили для врегулювання внутрішньодержавних конфліктів (2004)
Собко В. О. - Еволюція позиції України в ООН з палестинського питання (2004)
Гончаренко І. О. - Превентивна і миротворча діяльність ООН у політико-правовому вимірі (2004)
Віднянський С. В. - Німецька соціал-демократія в дзеркалі історії (2004)
Галкін О. Ю. - Оцінка методів біокон’югації для отримання синтетичних позитивних контролів для імуноферментного аналізу модифікації "IgM-пастка", Горшунов Ю. В. (2014)
Воронкова О. С. - Фаготип і чутливість до антибіотиків плівкотвірних штамів Staphylococcus aureus, виділених із дихальних шляхів, Сірокваша О. А., Шевченко Т. М., Вінніков А. І. (2014)
Бурмас Н. І. - Структура та функцій печінки в умовах хромово-ізоніазидо-рифампіцинового ураження щурів після застосування сорбексу, Фіра Л. С. (2014)
Маслак Г. С. - Вплив протипухлинної терапiї на експонування Тn-антигену на мембранах лейкоцитiв хворих на лейкози (2014)
Жалейко І. О. - Порівняльна оцінка морфофункціональної активності клітин кісткового мозку пацієнтів при хронічній мієлоїдній лейкемії у разі терапії препаратами групи інгібіторів тирозинкіназ першого та другого покоління, Білько Д. І., Дягіль І. С., Білько Н. М. (2014)
Ядерна А. Г. - Співвідношення аеробної та анаеробної мікрофлори урогенітального тракту при дисбактеріозі у жінок м. Дніпропетровськ, Голодок Л. П., Вінніков А. І. (2014)
Гарифуліна М. А. - Характеристика стафілококів та їх роль у патології дітей, Воронкова О. С., Шевченко Т. М., Вінніков А. І. (2014)
Ткач О. П. - Вплив солі марганцю на рослини Triticum aestivum, Вакерич М. М., Ніколайчук В. І. (2014)
Бойко Л. А. - Ефективність застосування ентеросгелю в умовах одночасного ураження щурів карбофосом і тетрахлорметаном, Фіра Л. С., Лихацький П. Г. (2014)
Борисенко В. Б. - Патогенетические аспекты острого холангита, Белов С. Г., Сорокина И. В., Горголь Н. И. (2014)
Ошмянская Н. Ю. - Особенности гибели и регенерации клеток поджелудочной железы на ранних этапах развития алкогольного хронического панкреатита, Галинский А. А., Гайдар Ю. А. (2014)
Кириченко С. В. - Нейропротекторні ефекти α-ліпоєвої кислоти на розвиток окисного стресу й астрогліозу у мозку СТЗ-діабетичних щурів, Прищепа І. В., Лагода В. С., Велика М. О., Недзвецький В. С. (2014)
Галкін1 О. Ю. - Оцінка методів біокон’югації для отримання синтетичних позитивних контролів для імуноферментного аналізу модифікації "IgM-пастка", Горшунов Ю. В. (2014)
Філінюк А. Г. - На новому рівні якості історичної освіти та історичної правди про минуле України (до 25-річчя кафедри історії України) (2015)
Баженов Л. В. - Синьоводська битва 1362 року: дискусійні версії (2015)
Баженов О. Л. - Історія української православної церкви домонгольського періоду в працях І. І. Огієнка та І. Ф. Власовського (2015)
Заводовський А. А. - Сучасна українська методологія досліджень процесів українського націєтворення: історіографічний канон, модерн, метаісторія (2015)
Комарова О. О. - Студентські заворушення 1907 року в Київському університеті Святого Володимира (у листах Платона Доманицького до Дмитра Требинського) (2015)
Кривоший О. П. - Жінка і війна: дискурс широковідомої пісні "Ой, на горі да женці жнуть…" у науковому доробку українських істориків другої половини ХІХ – початку ХХІ ст. (2015)
Опря І. А. - Питання релігійної історії Правобережної України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. у звітах обер-прокурора Св. Синоду (2015)
Пастушенко А. О. - Наукова робота Д. І. Каченовського і Західний світ: взаємні рефлексії (2015)
Теліга А. А. - Теоретико-методологічні засади К. Копержинського в історико-етнографічних студіях 1920-х років (2015)
Тимків С. А. - Промисли на Губинському городищі за археологічними ознаками (2015)
Трубчанінов С. В. - Праці Володимира Ґериновича в галузі історичної географії (2015)
Якубовський В. І. - Родинні цінності із розкопок Губинського городища у 2014 р. (2015)
Богуцька А. Л. - Соціально-станові трансформації у середовищі поміщиків Правобережжя в 1795-1858 рр. (2015)
Газін В. В. - Політика Москви стосовно козацької України в постпереяславський період: започаткування гібридної війни як засобу реалізації російської імперської ідеї (2015)
Ільницький В. І. - Співпраця греко-католицької церкви з українським визвольним рухом у карпатському краї ОУН (1945-1954) (2015)
Криськов А. А. - Капіталізація в аграрному секторі губерній Правобережної України пореформеного періоду (2015)
Сесак І. В. - Вищі початкові училища Правобережної України (1912-1917 рр.) (2015)
Сидорук С. А. - До питання про вплив рекрутчини на єврейські громади Правобережної України (2015)
Скрипник А. Ю. - Порядок та особливості звільнення офіцерів Збройних сил Російської імперії у 30-х – 50-х рр. ХІХ ст. (2015)
Слюсаренко В. В. - Форми і методи боротьби за гетьманську булаву І. Брюховецького напередодні Ніжинської "Чорної ради" (2015)
Степанков В. В. - Здобутки і невдачі національного елітотворення (1648-1657 рр.) (2015)
Ткач С. А. - Діяльність анархістських організацій у Подільській губернії на початку ХХ ст. (2015)
Федьков О. М. - Сіоністсько-соціалістичний рух в українських губерніях Російської імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Філінюк А. Г. - Православна церква в Правобережній Україні як інструмент експансіоністської політики російського самодержавства у Речі Посполитій наприкінці ХVІІІ ст. (2015)
Щур С. А. - Українські депутати І Державної думи і політичний радикалізм у Російській імперії (2015)
Бойко В. А. - Бойко Борис Тимофійович: ініціатор розвитку плівкового матеріалознавства для геліоенергетики в Україні (до 85-річчя з дня народження), Cокол Є. І., Хрипунова А. Л. (2015)
Говоровська О. О. - Формування інформаційної культури суспільства України під впливом трансформації вищої освіти (2015)
Ігнатьєва Т. В. - Сучасні геополітичні зсуви: проблеми України (2015)
Кліщинський П. В. - Осередки соціалістичних партій Правобережної України в роки Першої світової війни: умови діяльності, основні форми і методи роботи (1914 – лютий 1917 рр.) (2015)
Ковальчук Г. П. - З досвіду трудової підготовка школярів в Україні у період окупації та визволення від німецько-фашистських загарбників (1941-1945 рр.) (2015)
Комарніцький О. Б. - Стажування студентів педагогічних навчальних закладів Правобережної України (середина 20-х рр. ХХ ст.) (2015)
Кухарський М. Р. - Громадська активність владики С. Мудрого у контексті національно-патріотичного виховання (2015)
Лозовий В. С. - Поширення культу Тараса Шевченка як складова формування української національної ідентичності в період революції 1917-1921 рр. (2015)
Лубчинський А. А. - Стан забезпечення складним реманентом українського сільськогосподарського виробника в 20-х рр. ХХ ст. (2015)
Пагор В. В. - Управління вищою медичною освітою України в умовах тоталітаризму (1920-1930-ті рр.) (2015)
Трембовецький Д. В. - Діяльність військового міністерства УНР з забезпечення армії теплими речами восени 1919 року (2015)
Блажевич Ю. І. - Церковне покарання "єпитимія" та його застосування для священнослужителів і причту в Подільській губернії (кінець ХVІІI – середина 50-х рр. ХІХ ст.) (2015)
Боднар А. М. - Етносоціальні зміни та особливості освітнього розвитку на Поділлі наприкінці XVIII – в першій половині XIX століття (2015)
Вітюк О. О. - Правове регулювання життя територіальних громад на Східному Поділлі у 1914 р. (2015)
Завальнюк О. М. - Кам’янець-Подільський державний український університет: упровадження кадрової автономії (1918-1920 рр.) (2015)
Іваневич Л. А. - Концептуально-методологічні аспекти дослідження народної ноші українців Поділля XІV – початку ХХІ століття (2015)
Кримська О. М. - Секуляризаційні процеси та перетворення церковної земельної власності і користування земельними наділами у містах і містечках Подільської губернії у складі Російської імперії (2015)
Кучеров Г. Г. - Роль сільських "Просвіт" Подільської губернії у розвитку театрального мистецтва (1917-1918 рр.), Жезицький В. Й. (2015)
Лопатовський Ю. М. - Діяльність виконавчих комітетів у культурно-просвітницькій сфері (2015)
Моздір В. В. - Побутові аспекти культури подолян наприкінці XVIII – у першій половині XІХ ст. та їх особливості: матеріальна частина (2015)
Polec K. - Wybrane zagadnienia "początki polaków na Podolu" (2015)
Прокопчук В. С. - Дунаєвецький районний архів у перші повоєнні десятиріччя (40-50-і роки ХХ ст.) (2015)
Хоптяр Ю. А. - Соціально-економічний розвиток Ярмолинецького району Хмельницької області (1950-х – початок 2000 рр.) (2015)
Болгов Н. Н. - К истории высшей школы в Кесарии Палестинской, Болгова А. М. (2015)
Олійник С. В. - Галичина в зовнішній політиці Російської імперії першої половини ХІХ ст. (2015)
Омаров С. М. - Протистояння Каракоруму і Сарая у 40-х – 50-х роках ХІІІ сторіччя: владимиро-суздальський аспект конфлікту (2015)
Славік Ю. В. - Угорська антиєврейська політика на Закарпатті (березень 1939 – березень 1944 рр.) (2015)
Цебенко О. О. - Політична та законодавча діяльність Гербуртів як депутатів на польські вальні сейми XVI-XVII століття (2015)
Задорожнюк А. Б. - Єсюнін С. "Міста Поділля у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.". – Хмельницький: ФОП Мельник А. А., 2015. – 336 с., Філінюк А. Г. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Денисюк В. А. - Винахідницька активність підприємств і організацій України, Кочеткова О. П., Богатель Н. В. (2013)
Гусейнова А. Д. - Электронный документооборот научно-техни-ческой информации в системе ЦНИ (2013)
Ямчук А. В. - Зелене промислове зростання як альтернативна модель економічного розвитку країни: міжнародний і національний аспекти, Кургузенкова Л. А. (2013)
Кваша К. В. - Вимірювання трансакційних витрат як метод оцінювання результативності регулюючого впливу держави на інвестиційне забезпечення економічного розвитку (2013)
Карпенко С. В. - Світовий досвід моніторингу інноваційних досягнень, Земцева В. М. (2013)
Кам’янська О. В. - Ефективність управління податковим аудитом у контексті формування державної податкової політики України, Овчарик Р. Ю., Кам’янська А. В. (2013)
Дешко А. І. - Планування державних закупівель для забезпечення результативної діяльності, Слівак А. Є. (2013)
Корбут В. Б. - Енергозберігаюча світлодіодна система освітлення вагонів метро, Ієвлєв М. Г., Бутко В. Г. (2013)
Горбачук В. М. - Визначення критичної маси поширення мережних продуктів (2013)
Тарасов В. О. - Невзаємна електромагнітна система – підсилювач потужності й джерело енергії, Ручкін В. О., Добривечер М. М. (2013)
Чащін А. І. - Алгоритм синтезу системи рівнянь для обчислення координат осі обертання вала аеростатичної шпиндельної опори, Науменко В. В. (2013)
Авіація і космос (2013)
Хімічні технології (2013)
Перелік дисертаційних досліджень, захищених в Україні з наукової спеціальності "Економічні науки" (2012.01.01– 2012.10.16) (2013)
Реферати (2013)
Shafran L. M. - Sustainable transport development in the XXI century begining: hygienic, toxicological and ecological aspects, Badiuk N. S., Tretyakova E. V., Golikova V. V., Sidorenko S. G. (2015)
Евстафьев В. Н. - Современные тенденции развития морских портов Украины и задач и гигиены труда в этих условиях, Скиба А. В., Новикова Н. Н., Синявская Г. Д. (2015)
Турос О. І. - Оцінка експозиції забрудненим повітрям у салоні пасажирських транспортних засобів, Ананьєва О. В., Петросян А. А. (2015)
Балабан С. В. - Особенности профессионально-обусловленной заболеваемости у работающих на транспорте Украины, Панов Б. В., Боднарь В. В., Матвеев А. Г. (2015)
Головкова Т. А. - Досвід еколого-гігієнічного моніторингу довкілля, Антонова О. В. (2015)
Григоренко Л. В. - Динаміка показників хімічного складу питної води з централізованих джерел водопостачання у 1 – 3 таксонах Дніпропетровської області (2015)
Бабієнко В. В. - Вплив забрудення атмосферного повітря на стан здоров’я дітей (на прикладі сільської місцевості півдня України), Михайленко В. Л. (2015)
Лагода О. В. - Анализ данных анкетного опроса населения г. Одессы по вопросам заболевания гриппом и ОРВИ, Дивоча В. А. (2015)
Ковальчук Л. Й. - Характеристика впливу води поверхневих водойм українського Придуна в’я на здоров ’я населення (2015)
Чумаченко Т. А. - Медицинский туризм и проблема госпитальных инфекций, Несвижская И. И., Макарова В. И., Семишев В. И., Тверезовский М. В. (2015)
Кузьмінов Б. П. - Вміст мікроелементів у волоссі дітей, як і проживають на території Червоноградського гірничо-промислового регіону, Скалецька Н. М., Кузьмінов Ю. Б. (2015)
Андрусишина И. Н. - Информативная значимость определения микроэлементов в биологических средах пациентов с патологией щитовидной железы (2015)
Соседова Л. М. - Экспериментальное моделирование как инструмент оценки воздействия химических факторов на организм человека (2015)
Мамбеталин Е. С. - Оценка роли тяжелых металлов (Pb, Cd) в формировании патологии мочевыделительной системы (на примере г. Алматы), Черненко И. А., Байденов Ч. Б. (2015)
Миронченко С. И. - Показатели системы оксида азота при ультрафиолет-индуцированных повреждениях кожи морских свинок под влиянием мази метилурацила с наночастицами серебра (2015)
Горша В. И. - Состояние вегетативного баланса и суточные колебания уровня кортизола крови у операторов транспорта, Гоженко А. И., Горша О. В. (2015)
Авраменко А. А. - Влияние температурного режима на уреазную активность хеликобактерной инфекции, Шухтина И. Н., Шухтин В. В. (2015)
Савицький І. В. - Огляд методів рентгенологічної діагностики- при проведенні ендосальної дентальної імплантації, Гончаренко Є. В. (2015)
Урбанович А. М. - Вміст резистину плазми крові та маркерів неспецифічного запалення у хворих на цукровий діабет 2 типу із різною компенсацією захворювання (2015)
Гладчук И. З. - Современный метод эндовидеодиагностики у пациенток с бесплодием, Волянская А. Г., Назаренко О. Я. (2015)
Лотоцька С. В. - Імунологічний статус у пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень (2015)
Безугла О. Р. - Оцінка ефектів медико-професійних факторів на формування професійної непридатності працівників залізничного транспорту (2015)
Кучерявченко М. А. - Влияние лапроксидов на типовую патологическую реакцию воспроизводства белых крыс в условиях длительного субтоксического воздействия, Жуков В. И., Николаева О. В., Резуненко Ю. К. (2015)
Близнюк Р. В. - Вплив хронічного гепатиту на динаміку показників цитолізу і холестазу в ранній період після експериментальної політравми, Угляр Ю. В., Козак Д. В. (2015)
Левчук Р. Д. - Видовий склад та рівень обсіменіння мікроорганізмами перитонеального ексудату в ранній період після моделювання скелетної, черепно-мозкової та поєднаної травм, Покришко О. В., Борис Р. М., Дзецюх Т. І. (2015)
Люлько О. М. - Служба медицини катастроф та її невирішені питання, Бондарчук Г. В. (2015)
Памяти выдающегося ученого — эпидемиолога, вирусолога, историка медицины, профессора Константина Георгиевича Васильева (2015)
Сергєєв А. В. - Методи побудови систем доставки контенту з застосуванням розподілених хеш-таблиць, Ільченко К. О. (2016)
Антоненко А. С. - Проектування МЕМС фазообертачів НВЧ діапазону для телевізійного зв’язку, Гераїмчук М. Д. (2016)
Зайцев Е. П. - Влияние тепловой анизотропии и двойной нелинейности на температурное поле сплошного бесконечного трансверсально-изотропного цилиндра (2016)
Осідач А. О. - Кластеризація веб-документів на основі алгоритму хешування (2016)
Круковская В. В. - Эффективность работы дегазационных скважин при использовании различных способов охраны выемочного штрека, Круковский А. П., Кочерга В. Н. (2016)
Маслов А. Г. - Исследование колебаний двухмассной вибрационной установки в рабочем режиме, Колесник О. О. (2016)
Андреев Б. Н. - Обоснование параметров технологии проходки протяженных горизонтальных выработок с использованием высокопроизводительных проходческих комплексов, Сергеев С. С. (2016)
Круковский А. П. - Определение рациональных параметров породно-анкерных и охранных конструкций на сопряжении лавы с выемочным штреком, Курносов С. А., Круковская В. В., Аверкин Д. И., Задерий В. В. (2016)
Duncheva G. - Experimental study of axial force and torque during the process friction stir hole expansion in aluminum alloy D16AT (2016)
Дудюк В. О. - Особливості моделі надійності гідроабарзивного різання для сучасних композиційних матеріалів, Мельничук П. П. (2016)
Козловская Т. Ф. - Оценка комплексного влияния электромагнитных полей и аэроионного состава воздуха производственных помещений на физиологические процессы в организме человека, Сукач С. В. (2016)
Бахарєв В. С. - Адекватність діючої мережі та обгрунтування пропозицій щодо розміщення стаціонарних постів спостереження за станом атмосферного повітря у місті Кременчуці, Маренич А. В., Журавська М. К. (2016)
Дичко А. О. - Еколого-економічна оцінка технологій отримання біогазу, Ополінський І. О. (2016)
Росоха С. В. - Планирование эксперимента и конструирование насадок пожарных стволов для дистанционного тушения пожаров гелеобразующими составами, Сенчихин Ю. Н., Остапов К. М., Дендаренко Ю. Ю. (2016)
Баланська О. І. - Типологія ризиків системи фінансування житлового будівництва (2016)
Федун І. Л. - Організаційно-економічний механізм системи недержавного пенсійного забезпечення, Павлів В. В. (2016)
Стрижак О. О. - Теоретичні основи дослідження інституціонального середовища людського розвитку (2016)
Латишева В. В. - Енергоефективність як засіб сталого розвитку сільських територій: правовий аспект, Прилипко В. М. (2016)
Maslak O. - The effectiveness of the system of intra-firm technology transfer of industrial enterprise, Kuttor Dаniel, Maslak M. (2016)
Grishko N. - Development of methodological tools for the management of the intellectual and human resources subsystems to ensure the economic security of engineering companies, Bigdan M., Bezruchko O. (2016)
Buryachenko A. - Development of transport infrastructure in Ukraine, Konashchuk N. (2016)
Jindrich Petr - The chosen aspects of European Union and Czech food law (2016)
Krot L. - Educational and professional activities of the cooperative organizations in Poltava province at the beginning of the 20th century (2016)
Dorozhkina Н. - Formation of a touristically attractive territory (2016)
Pochtovyuk A. - Assessment of methods to ensure professional and qualification appropriateness of personnel, Pryakhina K. (2016)
Homenko М. - Development of green rural tourism with the consideration of seasonality of a consumer market (2016)
Zagirniak D. - Normative features of conduct of higher education services consumers (2016)
Herasymchuk V. - Strategic analysis of the marketing potential of exploration companies, Kuzmenko O. (2016)
Sokur M. - Methods of job evaluation in leading foreign companies, Hrytsenko D., Chrdileli T. (2016)
Kovryzhenko L. - The development of international standards of banking supervision in the context of globalization (2016)
Onyshchenko O. - Modern engineering instruments for accounting theory and practice (2016)
Tsyhan R. - Ways of increasing informational content of cash flow reporting of Ukrainian enterprises (2016)
Ямчук А. В. - Структура українсько-китайського сегмента інформаційно-технологічної платформи трансферу технологій, Кушнір Г. Л. (2014)
Баланчук І. С. - Дослідження щодо визначення і функціонування основних складових інформаційно-технологічної платформи трансферу технологій, Іванова О. А., Михальченкова О. Є., Кухарець І. Г. (2014)
Журавльов О. В. - Роль національних валют і міжнародних фінансових центрів в інтеграційних процесах глобальної економіки (2014)
Іватьо О. В. - Визначення вартості інтелектуальної власності: методичні принципи (2014)
Гринюк Н. А. - Оцінювання перспектив розвитку споживчої кооперації України (2014)
Вітер М. Б. - Технологія побудови оптимальної моделі сховища даних у державних органах (2014)
Кравчук В. В. - Новітні інформаційні технології в системі оцінювання знань, Гринчук В. М., Кулик В. М., Катеринчук І. С. (2014)
Ланде Д. В. - Моделювання живучості інформаційних об’єктів під час довготермінового зберігання великих обсягів даних, Березін Б. О. (2014)
Рішан О. Й. - Ультразвуковий інтерференційний рівнемір на просторовому битті, Воронько С. В. (2014)
Тарасов В. О. - Системний синтез трансформатора, який передає електричну енергію тільки в одному напрямку, Ручкін В. О., Добривечер М. М. (2014)
Приладобудування (2014)
Медицина (2014)
Фізика (2014)
Нові й відновлювальні джерела енергії (2014)
Перелік дисертаційних досліджень, захищених в Україні з наукової спеціальності "Економічні науки" (2012.01.01–2012.10.16) (2014)
Реферати (2014)
Долиняк Я. В. - Дослідження процесу зношування за допомогою методу скінченних елементів (2016)
Стефанович Т. О. - Модель надійності для аналізу причин непрацездатності системи із навантажувальним резервуванням елементів між однотипними модулями, Щербовських С. В. (2016)
Ступницький В. В. - Реологічна модель формування фізико-механічних властивостей поверхневого шару деталі під час її оброблення різанням (2016)
Корендій В. М. - Розрахунок і конструювання тихохідного горизонтально-осьового вітроколеса з лопатями вітрильного типу, Дмитерко П. Р., Новіцький Ю. Я. (2016)
Настасенко В. О. - Аналіз продуктивності черв'ячних фрез та їх прогресивних конструкцій (2016)
Новіцький Ю. Я. - Оптимізація параметрів пресового з’єднання вставних ножів збірних фрез, Новіцький Я. М. (2016)
Проценко В. О. - Характеристика муфти з торцевими канатами тангенціального розташування у режимах аверсу та реверсу, Клементьєва О. Ю. (2016)
Сліпчук А. М. - Проектування нових продуктових ліній шарошок для розроблення функціонально-орієнтованої технології їхнього виготовлення, Яким Р. С. (2016)
Тонконогий В. М. - Зниження регенеративних коливань під час фрезерування маложорстких деталей за рахунок модуляції швидкості головного руху верстата, Зелинський С. А., Ткач А. Ж., Серебрій Ю. О. (2016)
Prots L. A. - Polishing tool with cycloidal movement rotation for the manufacture of flat surfaces working element Li2B4O7, Lavrinenko V. I. (2016)
Литвиняк Я. М. - Технологічна гнучкість операцій зубонарізання із застосуванням процесу радіально-колового формоутворення зубців циліндричних коліс (2016)
Луців І. В. - Оцінка впливу похибок комплексного самоналагоджувального оснащення на точність оброблюваних циліндричних поверхонь, Волошин В. Н., Буховець В. М. (2016)
Березняк Н. В. - Підходи до формування cистеми інформаційно-аналітичного забезпечення реалізації державної інноваційної політики, Кваша Т. К., Новіцька Г. В. (2014)
Писаренко Т. В. - Екологічний стан України за показниками міжнародних рейтингів і результатами моніторингу реалізації науково-технічних пріоритетів, Куранда Т. К., Кочеткова О. П., Муратова Н. І. (2014)
Обвінцева Г. І. - Аналіз науково-технічної діяльності України за даними фонду НДДКР і дисертацій Українського інституту науково-технічної і економічної інформації, Скубак С. П. (2014)
Манько Д. Ю. - Аналіз внеску українських учених у світову науку на прикладі бази даних Scopus, Балагура І. В. (2014)
Воронкова Т. Є. - Державно-приватне партнерство як інструмент активізації інноваційної діяльності, Воронков І. В. (2014)
Войтович І. Д. - Плазмонний резонанс. Досягнення і перспективи, Яворський І. О., Грабовський Б. О. (2014)
Ієвлєв М. Г. - Вимоги до точності математичних моделей в автоматизованих системах керування режимами обтискань на ТЛС, Корбут В. Б., Бутко В. Г., Мойсеєнко С. Є. (2014)
Рішан О. Й. - Універсальний функціональний перетворювач для лінеаризації характеристик перетворення первинних вимірювальних перетворювачів, Пономаренко О. О., Захарчук Ю. Д. (2014)
Тарасов В. О. - Розрахунок аеростатичних компенсаторів радіального й осьового зміщення вала суперпрецизійної аеростатичної опори, Назаренко Т. М., Злочевська Л. О. (2014)
Медицина (2014)
Приладобудування (2014)
Монокристалічні матеріали (2014)
Перелік дисертаційних досліджень, захищених в Україні з наукової спеціальності "Економічні науки" (2012.01.01– 2012.10.16) (2014)
Реферати (2014)
Title, Content (2016)
Tartakovskyi E. - Improving the process of driving a locomotive through the use of decision support systems, Gorobchenko A., Antonovych A. (2016)
Otradskaya T. - Development of parametric model of prediction and evaluation of the quality level of educational institutions, Gogunskii V., Antoschuk S., Kolesnikov O. (2016)
Sobolevskyi R. - Cluster analysis of fracturing in the deposits of decorative stone for the optimization of the process of quality control of block raw material, Zuievska N., Korobiichuk V., Tolkach O., Kotenko V. (2016)
Terenchuk S. - Implementation of intelligent information technology for the assessment of technical condition of building structures in the process of diagnosis, Yeremenko B., Sorotuyk Т. (2016)
Lashenyh A. - Development of mathematical models for planning the duration of shunting operations, Turpak S., Gritcay S., Vasileva L., Ostrohlyad E. (2016)
Butko T. - An improved method of determining the schemes of locomotive circulation with regard to the technological peculiarities of railcar traffic, Prokhorchenko A., Muzykin M. (2016)
Abstract and References (2016)
Title, Content (2016)
Shebanin V. - Simulation of vector random sequences based on polynomial degree canonical decomposition, Atamanyuk I., Kondratenko Y. (2016)
Bugas D. - Modelling the expert’s preferences in decision-making under complete uncertainty (2016)
Pihnastyi O. - Statistical validity and derivation of balance equations for the two-level model of a production line (2016)
Raskin L. - Method of solving fuzzy problems of mathematical programming, Sira O. (2016)
Kolupaev I. - Use of computer processing by the method of multi-threshold cross sections for the analysis of optical images of fractal surface microstructure, Sobol’ О., Murakhovski A., Kol’tsova T., Kozlova M., Sobol’ V. (2016)
Stiepanova K. - Analysis of behavior of solutions’ support for nonlinear partial equations (2016)
Trunov A. - Recurrent approximation as the tool for expansion of functions and modes of operation of neural network (2016)
Abstract and References (2016)
Ракитская Т. Л. - Исследование методами ИК-спектроскопии и спектроскопии диффузного отражения клиноптилолита, модифицированного ионами водорода, палладия (II) и меди(II), Голубчик К. О., Киосе Т. А., Эннан А. А., Стоянова И. В. (2016)
Сейфуллина И. И. - Молекулярные комплесы тетрахлорида германия с никотиновой кислотой, никотинамидом, изониазидом и их фармакологическое действие, Марцинко Е. Э., Христова Н. М., Чебаненко Е. А. (2016)
Ліціс О. О. - Катіонні координаційні сполуки |Ln(Pip)2(Ph3PO)3|B(Ph)4 на основі 2,2,2,-трихлоро-N-(дипіперидинфосфорил)ацетаміду, Слива Т. Ю., Шишкіна С. В., Амірханов В. М. (2016)
Овчаренко А. А. - Комплексное соединение дирения (III) с аргинином, Голиченко А. А., Штеменко А. В. (2016)
Федько Н. Ф. - Синтез имидов 3,5-дибромо- и 2,4,5-трибромом-1,8-нафталиндикарбоновых кислот, Акинин В. Ф., Ведута В. В., Фадель М. (2016)
Чудінович О. В. - Взаємодія оксидів лантану, ітрію та ітербію при температурі 1500 °С, Андрієвська О. Р. (2016)
Длубовский Р. М. - Индикаторные адсорбенты на основе реакционноспособных полимеров, Хома Р. Е. (2016)
Федорук К. О. - Електрокаталізатори на основі Ni, Co-шпінелей, Іваненко І. М., Астрелін І. М., Бурмак А. П. (2016)
Большаков В. И. - Обоснование сил трения грунта на боковую поверхность ствола cвай и подземных сооружений при изменении гидрогеологических условий подтопляемой строительной площадки, Моторный А. Н., Моторный Н. А. (2016)
Деревянко В. Н. - Структура и свойства керамического кирпича, модифицированного техногенными минеральными системами, Гришко А. Н., Вечер Ю. Н. (2016)
Диденко Л. М. - Обеспечение безопасности при выполнении работ по реконструкции водопроводных сетей в стесненных условиях, Клименко А. А. (2016)
Євсєєва Г. П. - Глиняний посуд у культурі українського народного житла Придніпровського регіону, Жак О. Д. (2016)
Перетокін А. Г. - Традиційна українська садиба в кінці хіх ст. – на початку хх ст, Аксьонов М., Очеретько М. (2016)
Єгорова В. С. - Опалювальні та освітлювальні пристрої в інтер’єрі народного житла українців, Єнєва Ю. (2016)
Лагдан С. П. - Українська хата в прислів’ях та приказках, Драгун С. Ю., Мудрик А. Ю. (2016)
Богуславська Л. Г. - Народна оселя у романі Івана Багряного "Тигролови", Сергієнко К. (2016)
Складановська М. Г. - Екологічна культура в українському національному характері (2016)
Хмаре Леониду Андреевичу - 70 лет (2016)
Title, Content (2016)
Kulinchenko G. - The study of thermal field of an object represented in the basis of green functions, Mozok E. (2016)
Storozhenko V. - Optimization of the procedure of thermal flaw detection of the honeycomb constructions by improving the accuracy of interference function, Myagkiy A., Orel R. (2016)
Naduty V. - Research results proving the dependence of the copper concentrate amount recovered from basalt raw material on the electric separator field intensity, Malanchuk Z., Malanchuk Y., Korniyenko V. (2016)
Andreeva O. - Investigation of the oxide phase convective homogenization while vacuum-arc with hollow cathode remelting of steel, Borts B., Kostikov A., Tkachenko V. (2016)
Vlasova О. - Research of the mechanism of formation and properties of tripolyphosphate coating on the steel basis, Kovalenko V., Kotok V., Vlasov S. (2016)
Kryvenko P. - Influence of the ratio of oxides and temperature on the structure formation of alkaline hydro- aluminosilicates, Kyrychok V., Guzii S. (2016)
Kopylov V. - Effect of multiphase structure of plasma coatings on their elastic and strength properties (2016)
Abstract and References (2016)
Козирський В. В. - Вимірювання струму витоку в мережі 0,38 кВ у тваринницькому приміщенні, Герасименко В. П., Майбородіна Н. В. (2015)
Федорейко В. С. - Шляхи підвищення енергетичної ефективності економіки України , Іскерський І. С. (2015)
Харченко В. В. - Влияние ориентации лучевоспринимающей поверхности на эффективность солнечных модулей, Никитин Б. А., Майоров В. А., Гусаров В. А., Беленов А. Т., Ракитов С. А. (2015)
Башилов А. М. - Точные агротехнологии на основе конвергенции наземных и спутниковых средств дистанционного наблюдения, навигации и управления, Королев В. А., Жмакин И. К. (2015)
Драганов Б. Х. - Гидродинамика вредных выбросов в окружающую среду методом неравновесной термодинамики (2015)
Жильцов А. В. - Розрахунок магнітного поля в генераторах із закритими пазами, Кітюк Д. О. (2015)
Dudnyk A. - Information providing and software of control system in greenhouse with neural network predictions of external disturbances (2015)
Горобець В. Г. - Розрахунок теплообміну в областях із відривними течіями. 1. Спрощена методика розрахунку (2015)
Горобець В. Г. - Розрахунок теплообміну в областях із відривними течіями. 2. Розрахунок теплообміну в кутових зонах та виїмках (2015)
Савченко В. В. - Зміна біопотенціалу ячменю під час передпосівної обробки насіння в магнітному полі, Синявський О. Ю. (2015)
Лисенко В. П. - Аналіз функціонування електротехнічних комплексів і систем у спорудах закритого ґрунту, Коваль В. В., Дудник А. О., Лендєл Т. І. (2015)
Драганов Б. Х. - К вопросу оценки эффективности энергетических систем (2015)
Берека О. М. - Розробка математичної моделі й теоретичний аналіз теплофізичних процесів у насіннєвій суміші під впливом сильних електричних полів, Шеліманова О. В., Берека В. О. (2015)
Радько І. П. - Структурні особливості спечених композиційних контактних матеріалів у процесі комутації електричного струму (2015)
Бойко В. В. - Застосування спектрального методу для оцінки якості та складу продуктів харчування й ліків, Булах Г. І., Гуменюк Я. О., Кудря В. Ю., Малюта М. В. (2015)
Голодний І. М. - Динамічне гальмування асинхронного електропривода з пристроєм плавного пуску при живленні пульсуючим струмом, Лавріненко Ю. М., Торопов А. В. (2015)
Шворов С. А. - Система моніторингу стану енергетичних культур для отримання біометану, Комарчук Д. С., Охріменко П. Г., Чирченко Д. В. (2015)
Посудін Ю. І. - Інактивація мікроорганізмів електричними полями (2015)
Радько І. П. - Дослідження параметрів електричної дуги при комутації струму відновленими контактами деталей (2015)
Маноха Л. Ю. - Моделювання процесу ремонтного обслуговування технологічного обладнання хлібокомбінату за допомогою мереж Петрі, Ліманська Н. В., Кіктєв М. О. (2015)
Книжка Т. С. - Визначення енергоємності роботи опромінюючої установки відкритого типу залежно від оптичних параметрів опромінюваного середовища, Назаренко І. П. (2015)
Бойко В. В. - Люмінесцентні властивості пірофосфатів цинку / мангану, Гоменюк О. В., Неділько С. Г. (2015)
Брагіда М. В. - Зварювальний трансформатор із плавним регулюванням струму зварювання, Зубков І. С. (2015)
Колієнко В. А. - Комбіноване спалювання суміші природного та генераторного газу, Галінська Т. А., Шеліманова О. В. (2015)
Коробський В. В. - Стан експлуатації електромагнітних пускачів у сільському господарстві, Чернобай О. О. (2015)
Кушніренко А. Г. - Імітаційні моделі еквіпотенційних поверхонь напруженості магнітного поля індуктора зі змінним радіусом навитки на каркасі зрізаного конусу (2015)
Посудін Ю. І. - Флуоресцентна спектроскопія сільськогосподарських культур, Годлевська О. О., Залоїло І. А., Кожем’яко Я. В. (2015)
Луцик І. Б. - Експертна система визначення енергоощадних режимів роботи електротехнологічного комплексу (2015)
Ляшенко А. В. - Вивчення фізико-механічних характеристик нативних відходів великої рогатої худоби та відходів, які пройшли анаеробну обробку в біореакторах (2015)
Мрачковський А. М. - Дослідження роботи контакт-деталей комутаційних апаратів за різних навантажень електричного кола (2015)
Посудін Ю. І. - Флуоресцентний аналіз стану фотосинтетичного апарату листків шпинату городнього (Spinacia oleracea) під впливом УФ-опромінення, Годлевська О. О., Залоїло І. А., Кожем’яко Я. В. (2015)
Радько І. П. - Дослідження перехідної зони металопокриття при відновленні контактних вузлів електричних апаратів (2015)
Романенко О. І. - Моделювання процесу перемішування насіння к квазі-стаціонарному потоці при оптичній стимуляції, Червінський Л. С. (2015)
Шуруб Ю. В. - Аналітична методика визначення параметрів промислових ПІД-регуляторів (2015)
Щепотьєв О. І. - Методи підвищення якості експлуатаційного контролю складних систем, Жильцов А. В., Васюк В. В. (2015)
Синявський О. Ю. - Вплив частоти струму на технологічні та енергетичні характеристики змішувачів кормів, Савченко В. В. (2015)
Мрачковський А. М. - Характеристика процесів та розрахунок параметрів електродів при їх розмиканні (2015)
Троханяк В. І. - Експериментальне дослідження охолодження припливного повітря у птахівничих приміщеннях, Горобець В. Г., Богдан Ю. О. (2015)
Антипов Є. О. - Чисельне дослідження процесів теплопереносу в низькотемпературних акумуляторах теплоти при фазових перетвореннях акумулюючого матеріалу (2015)
Бурега Н. В. - Методика вирощування мікроводоростей у фотореакторі при утилізації газів твердооксидних паливних елементів (2015)
Шостак С. В. - Діелектричні властивості матричних дисперсних систем із двошаровими включеннями в наближенні Максвелл-Гарнетта (2015)
Павленко М. Ю. - Питома енергоємність виробництва дизельного біопалива з використанням гідромеханічного перемішування, Осипчук О. Ю. (2015)
Загородній Р. І. - Дослідження когенераційної установки біотеплогенератора засобами імітаційного моделювання (2015)
Сафонов В. М. - Про умову Ліпшиця для гармонічної функції, Зінькевич О. П., Нещадим О. М. (2015)
Панталієнко Л. А. - Недиференційовні задачі оптимізації чутливості динамічних систем (2015)
Посудін Ю. І. - Лазерна спектрофлуориметрія злакових культур in vivo, Кожем’яко Я. В., Годлевська О. О., Залоїло І. А. (2015)
Зінькевич О. П. - Аналіз існуючих гідродинамічних моделей процесу витягування волоконних світловодів, В. М. Сафонов, Нещадим О. М. (2015)
Грищук О. Ю. - Розподіл дрібномасштабних кореляцій включень дисперсних матричних систем, Стеценко С. В. (2015)
Голуб Г. А. - Визначення витрати палива машинно-тракторним агрегатом під час польових випробувань, Чуба В. В., Марус О. А. (2015)
Title, Content (2016)
Yukhimenko N. - The exergy analysis of energy efficiency of the technology of granulated phosphorus-potassium fertilizers, Vakal S. (2016)
Merezhko N. - Analysis of properties of modified kaolins and water-dispersion paints developed on their base, Sirenko S., Shulga O. (2016)
Kovalenko V. - Definition of factors influencing on NI(OH)2 electrochemical characteristics for supercapacitors, Kotok V., Bolotin A. (2016)
Zhdanyuk N. - Obtaining stabilized nanodispersed iron based on organofilized montmorillonite, Kovalchuk I., Kornilovych B. (2016)
Vinnichenko V. - Theoretical and experimental research into manufacturing of silicate products without thermal treatment, Krot A., Vizenko N. (2016)
Dzevochko А. - Regularities of the process of sulfation of the mixtures of organic substances, Podustov M. (2016)
Lapychak N. - Synthesis of acrylates from methyl propionate, propionic acid and formaldehyde in the gas phase on solid catalysts, Ivasiv V., Nebesnyi R., Pikh Z., Shpyrka I. (2016)
Danylkovych A. - Optimization of leather material filling-plasticizing process using disperse system, Sanginova O., Chervinskyi V. (2016)
Abstract and References (2016)
Корченко А. - Метод инкрементирования порядка лингвистических переменных для систем анализа и оценивания рисков, Казмирчук С., Коваленко Ю., Гололобов А. (2015)
Юдін О. - Класифікація загроз державним інформаційним ресурсам нормативно-правового спрямування. Методологія побудови класифікатора, Бучик С. (2015)
Стасюк О. - Математичні комп’ютерно-орієнтовані моделі безпеки інформації обчислювальних мереж тягових підстанцій залізниць, Грищук Р., Гончарова Л. (2015)
Баранник В. - Метод интеллектуальной обработки государственных видеоинформационных ресурсов для повышения их семантической целостности в системах мониторинга кризисных ситуаций, Рябуха Ю. (2015)
Лемешко О.. - Усовершенствование модели безопасной маршрутизации сообщения с оптимальной балансировкой числа его фрагментов по непересекающимся маршрутам, Еременко А. (2015)
Олійников Р. - Принципи побудови і основні властивості нового національного стандарту блокового шифрування України, Горбенко І., Казимиров О., Руженцев В., Горбенко Ю. (2015)
Дудатьєв А. - Моделі для організації протидії інформаційним атакам (2015)
Туйчиев Г. - О сетях RFWKPES16–8, RFWKPES16–4, RFWKPES16–2 и RFWKPES16–1, созданных на основе сети PES16–8 (2015)
Лужецький В. - Методи шифрування на основі перестановки блоків змінної довжини, Горбенко І. (2015)
Карпінський М. - Метод виявлення інцидентів/потенційних кризових ситуацій, Корченко А., Гізун А. (2015)
Котух Е. - Скоростное универсальное хеширование на основе много потоковых вычислений, Карташов В., Цапко Д., Халимов О., Самойлова А. (2015)
Галагдина А. А. - Порушення функціонального та морфологічного стану слинних залоз при цукровому діабеті та їх роль в ушкодженні слизової оболонки ротової порожнини (2015)
Мельничук Ю. М. - Екстракорпоральна ударно-хвильова терапія: історичні аспекти розвитку та застосування у сучасній медичній практиці (огляд літератури), Огоновський Р. З. (2015)
Степанова Г. М. - Особливості перебігу політравми у різному віці (2015)
Мігенько Б. О. - Деякі підходи до сучасного лікування хворих із трофічними виразками при післятромбофлебітичному синдромі (2015)
Абдуллаев У. Б. - Выбор хирургической тактики при распространенном гнойном перитоните, Тагаев К. Р. (2015)
Абдуллаев У. Б. - Неотложная эндовидеохирургия при острых заболеваниях органов брюшной полости, Нарзуллаев С. И., Тагаев К. Р. (2015)
Близнюк Р. В. - Динамка показників ліпідної пероксидації та антиоксидантного захисту тканини печінки в ранній період після нанесення політравми у тварин з хронічним гепатитом (2015)
Вакуленко Д. В. - Застосування інформаційної технології морфологічного аналізу артеріальних осцилограм для порівняльного аналізу стану судин лівої та правої верхніх кінцівок, Вакуленко Л. О., Плешканьова А. С. (2015)
Гнатюк М. С. - Кількісна морфологічна оцінка структурної перебудови артерій передсердь при артеріальній гіпертензії в малому колі кровообігу, Слабий О. Б., Татарчук Л. В. (2015)
Дмитришин Б. Я. - Гострі захворювання органів дихання у дітей раннього віку з атопічним дерматитом (2015)
Ільницький Я. М. - Оцінка методу кісткової пластики піднебіння та альвеолярного відростка комбінованим трансплантатом при вроджених незрощення, Готь І. М., Огоновський Р. З. (2015)
Козак Д. В. - Динаміка синдрому ендогенної інтоксикації в умовах політравми та його корекція карбацетамом (2015)
Костів С. Я. - Імуноморфологічні зміни стінки тромбованої вени у пацієнтів з післяопераційним тромбозом системи нижньої порожнистої вени, Венгер І. К., Буднік Д. Ю., Венгер І. Й. (2015)
Комшук Т. С. - Особливості циркумвентрикулярної системи головного мозку в осіб літнього віку (2015)
Кравець Б. Б. - Порушення показників протеїназо-інгібіторної системи в крові за умов розвитку експериментального бактеріального кератиту на тлі експериментальної бронхіальної астми і пневмонії, Регеда М. С. (2015)
Кравцова В. И. - Динамика показателей структурно-функционального состояния сердца, сосудов, почек и содержания в крови ренина и альдостерона при лечении блокаторами ренин-ангиотензин-альдостероновой системы больных гипертонической болезнью с сопутствующим хроническим пиелонефритом (2015)
Ксьонз І. В. - Ультразвукова характеристика гострих та хронічних неодонтогенних піднижньощелепних лімфаденітів у дітей (2015)
Лабінський А. Й. - Комбіноване лікування дисциркуляторної енцефалопатії: гірудотерапія в поєднанні з нутриціологічними методами (2015)
Левчук Р. Д. - Порушення показників гуморального імунітету та вмісту циркулюючих імунних комплексів в динаміці раннього періоду після нанесення скелетної, черепно-мозкової та поєднаної травм (2015)
Лобанець В. Я. - Цитокіновий статус у хворих із запально-деструктивними ураженнями пародонта на тлі гастроезофагеальної рефлюксної хвороби залежно від перебігу захворювання, Перейма В. Р., Смільська І. М. (2015)
Лотоцька С. В. - Застосування ентеросорбенту "Карболайн" при корекції змін вільнорадикального окиснення у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Бардахівська К. І. (2015)
Маланчук Л. М. - Імунопатогенетична роль інтерлейкіну 6, 8 та фактора некрозу пухлин-альфа у розвитку аденоміозу, Мартинюк В. М. (2015)
Марчишин С. М. - Визначення якісного складу та кількісного вмісту гідроксикоричних кислот у сировині рослин роду Лілійник (Hemerocallis l.), Зарічанська О. В., Щербакова Т. О. (2015)
Марчишин С. М. - Дослідження флавоноїдів первоцвіту весняного (primula veris l.), Шостак Л. Г., Луканюк М. І., Тимченко У. М. (2015)
Мерецький В. М. - Оцінка ефективності застосування нестероїдних протизапальних засобів при лікуванні остеоартрозу колінних суглобів (2015)
Новікевич С. З. - Прогнозування розвитку та оптимізація профілактики бронхіальної астми у дітей із сезонною алергією (2015)
Одинцова В. М. - Вивчення електронної будови та реакційної здатності похідних 5-(адамантан -1-іл)-4r-1,2,4-тріазол-3-тіолів (2015)
Рибак В. А. - Визначення гіполіпідемічних, антиатерогенних і антигіпертензивних ефектів таблеток "Гліфасонорм" і капсул "Ггліфасолін" на моделі стрептозотоцинового діабету у щурів, Малоштан Л. М. (2015)
Рудник В. Т. - Анемія вагітних: вплив на функціональний стан печінк (2015)
Салій З. В. - Результати оцінки неврологічного статусу у хворих з наслідками черепно-мозкової травми з використанням шкали nos-tbi (2015)
Сван О. Б. - Вплив гострого стресу на показники жовчовидільної функції печінки в умовах кріоураження шкіри в експерименті (2015)
Сміян С. І. - Морфофункціональний стан печінки у пацієнтів з подагрою, Даньчак С. В., Добринська Н. О., Слаба У. С., Маховська О. С. (2015)
Філь А. Ю. - Досвід ранніх результатів малоінвазійного лікування переломів шийки стегнової кістки у хворих з політравмою за допомогою фіксатора Targon FN, Філь Ю. Я., Сенюк Ю. І., Трохим Ю. М., Лемішко Б. Б. (2015)
Цицюра Р. І. - Роль порушень жовчовидільної функції печінки в патогенезі гострої виразки шлунка та їх корекція тіотриазоліном (2015)
Черняшова В. В. - L-аргінін та Рексод покращують стан печінки при експериментальному перитоніті (2015)
Швець Н. В. - Взаємозв’язок добового ритму артеріального тиску з надлишковою масою тіла у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та остеоартрозом (2015)
Шманько О. В. - Вплив структурно-функціонального стану серця на розвиток когнітивних порушень у хворих на артеріальну гіпертензію (2015)
Волкова Н. М. - Методика моделювання гіпоксичного ефекту атмосфери при ІІІ типі погоди (2015)
Сельський П. Р. - Аналіз клініко-епідеміологічних аспектів гіперпластичних процесів ендометрію жінок із застосуванням багатопараметричної нейромережевої кластеризації, Слива А. Ф., Слива В. В. (2015)
Савчук З. Л. - Інтенсивність процесів ліпідної пероксидації у кролів з хімічним опіком рогівки на тлі мерказоліл-індукованого гіпотиреозу (2015)
Комшук Т. С. - Гендерні відмінності лікворної системи головного мозку в людей старечого віку (2015)
Мала О. С. - Порівняльний аналіз елементного складу кори берези бородавчастої, субстанції з неї та грунту (2015)
Крахіна В. А. - Управління сферою озеленення міста (2015)
Вода І. С. - Теоретико-методичні аспекти формування стратегії збільшення прибутковості підприємства (2015)
Васылева-Керян О. В. - Проблемы управления персоналом предприятия в современных условиях (2015)
Генова А. А. - Модель управления ресурсным обеспечением развития местного самоуправления, Вольская Е. М. (2015)
Vlasov S. V. - Synthesis and the antimicrobial activity of ethyl 3-alkyl-2-(alkylthio)-5-methyl-4-oxo-3,4-dihydrothieno(2,3-d)pyrimidine-6-carboxylate derivatives, Chernykh V. P., Osolodchenko T. P. (2015)
Kholodnyak S. V. - Hydrolytic cleavage of the pyrimidine ring in 2-aryl-(1,2,4)triazole(1,5-c)quinazolines: physicо-chemical properties and the hypoglycemiC activity of the compounds synthesized, Schabelnyk K. P., Zhernova G. О., Sergeieva T. Yu., Ivchuk V. V., Voskoboynik O. Yu., Kоvalenko S. І., Trzhetsinskii S. D., Okovytyy S. I., Shishkina S. V. (2015)
Golovchenko O. S. - Development of the spectrophotometric method for quantitative determination of metronidazole in capsules, Georgiyants V. A., Myhal A. V. (2015)
Strilets O. P. - The study of stability of the combined antihypertensive tablets during storage (2015)
Iudina Yu. - The study of the calendula flowers extraction process (2015)
Isayenko O. Yu. - The method for obtaining of the protective pertussis antigen by low-frequency ultrasound (2015)
Borshchevsky G. I. - Determination of critical parameters of production technology for lesfal (2015)
Iakovenko V. K. - Qualification of TLC-equipment used in analysis of the combined herbal medicines, Khokhlova К. О. (2015)
Ievtushenko O. M. - The study of approaches to risk management in pharmacy (2015)
Trygubchak O. V. - Analysis of the assortment of antidiabetic drugs at the pharmaceutical market of Ukraine (2015)
Zdoryk O. A. - Development of standard operating procedures and their introduction in compounding pharmacies (2015)
Diadiun T. V. - The study of consumer aspects of medical products for diagnosis of pregnancy, Baranova I. I., Lytovchenko A. O. (2015)
Tolochko K. V. - Analysis of the domestic market of plant-based medicines (2015)
Oleinik S. V. - Modern aspects of development and treatment of rhinosinusitis (2015)
Yakovleva O. - The topical issues of clinical pharmacology of clarithromycin, Ilchenko A. (2015)
Sevryukov O. V. - The study of the antihypoxic action of 1-phenethyl-5,7-dihydro-1H-pyrrolo-(2,3-d)pyrimidin-2,4,6-trione (dezapur) on different models of hypoxia, Volkovoy V. A., Kolisnyk O. V., Sytnik K. M. (2015)
Анісімова Т. І. - Дослідження методів аналізу економічної ефективності заходів з охорони праці при виконанні монтажних робіт, Андріанова О. О., Андріанов В. С. (2016)
Багров О. М. - Оцінка технологічної точності виготовлення литих надресорних балок та бокових рам візків вантажних вагонів (2016)
Бандрівський П. П. - Порівняльний аналіз різних методів прогнозування перевезень пасажирів залізничним транспортом, Федунь Т. І., Баб’як М. О. (2016)
Барабаш В. В. - Термінальні комплекси як умова впровадження логістичної комплексної системи на залізниці, Шворнікова Г. М., Медведєв Є. П. (2016)
Бойків М. В. - Зміна безпечної швидкості руху у темну пору доби залежно від тривалості засліплення водіїв (2016)
Василик Х. Я. - Шляхи удосконалення інноваційного рівня залізничного транспорту, Баб’як М. О. (2016)
Возненко С. І. - Підсилення водопропускної труби з застосуванням складу ЗС–3, Фалендиш А. П. (2016)
Горбунов М. І. - Перспективні напрями досліджень з удосконалення залізничного гальмівного обладнання, Просвірова О. В., Кравченко К. О., Ковтанець М. В. (2016)
Горобец В. Л. - Исследование прочности валов с несовершенствами материала, Мямлин С. В. , Горобец Е. В. (2016)
Грицунь О. М. - Дослідження транспортних затримок на підходах до регульованих пішохідних переходів за різних режимів координації (2016)
Гужевська Л. А. - Апробація моделі визначення зони ефективного використання котрейлерного сполучення при міжнародних перевезеннях вантажів, Денис О. В. (2016)
Гусенцова Е. С. - Аэродинамические характеристики течения газа в охлаждающем устройстве тепловоза (2016)
Давідіч Н. В. - Моделювання показників якості роботи міського пасажирського транспорту (2016)
Довганюк М. Ю. - Аналіз сучасних систем моніторингу на залізничних переїздах, Баб’як М. О., Довганюк Л. М. (2016)
Єрмак О. М. - Визначення впливу конфліктів між транспортними та пішохідними потоками на відстань між пішохідними переходами (2016)
Іванов І. Є. - Вплив маршрутної мережі на показники кількості пасажиромісць (2016)
Кельріх М. Б. - Дослідження на міцність конструкції довгобазної платформи, Федосов-Ніконов Д. В. (2016)
Кичкина Е. И. - Формализация информационного сопровождения материальных потоков в логистических системах, Кичкин А. В. (2016)
Кічкіна О. І. - Моделювання технологічних процесів "холодного складу" на підставі прогнозування енерговитрат, Русак А. Л. (2016)
Клюєв С. О. - Підвищення безпеки руху на залізниці (2016)
Кузьменко Н. Н. - Анализ станочного зацепления, в котором цилиндрическое колесо является эвольвентным (2016)
Куш Є. І. - Вплив параметрів технологічного процесу перевезення вантажів на змінну складову загальних витрат, Скрипін В. С. (2016)
Лисак Д. В. - Забезпечення доступності використання нових критеріїв визначення хибних луна-сигналів при ультразвуковому контролі залізничних бандажів (2016)
Михайлов Е. В. - Определение пути трения гребня колеса по рельсу, Семенов С. А. (2016)
Моркун В.С. - Методи визначення якості розкладу занять ВНЗ, Бурнасов П.В. (2016)
Нестеренко Г. И. - Анализ существующей системы организации перевозок пассажиров с ограниченными возможностями железнодорожным транспортом Украины, Музыкина С. И., Музыкин М. И. (2016)
Новак Г. Л. - Инновацинные методы обучения в профессионально- практической подготовке студентов колледжа, Григоренко Т. Г. (2016)
Оліскевич М. С. - Стабілізація матеріальних потоків в транспортно-технологічних системах доставки вантажів (2016)
Ольховська Т. О. - Визначення характеристик запасів запасних частин для забезпечення утримання тепловозів (2016)
Пархотько А. В. - Пути и проблемы повышения эффективности работы инфраструктуры морского порта (2016)
Півторак Г. В. - Оцінка впливу умов руху та характеристик міських автобусних маршрутів на вибір зупинок як контрольних точок, Вариницька О. В. (2016)
Підіпригора А. І. - Шляхи підвищення ефективності роботи паливно-енергетичного комплексу пат "Українські залізниці", Клецька О. В., Хижа О. В. (2016)
Понкратов Д. П. - Особливості моделювання пасажиропотоків у містах (2016)
Потапенко О. А. - Исследование динамики подвижных соединений грузовых вагонов c учетом состояния железнодорожного пути, Могила В. И. (2016)
Роговий А. С. - Використання методів імітаційного моделювання для розрахунку пропускної здатності залізничних станцій, Хорошилов Д. В. (2016)
Роговой А. С. - Энергетическая эффективность пневмотранспортных установок (2016)
Ройко Ю. Я. - Дослідження швидкості руху в період проміжних тактів світлофорної сигналізації (2016)
Санько Я. В. - Оцінка впливу транспортних потоків на формування транспортної мережі міст (2016)
Сєрєбряк К. І. - Складові інформаційної інфраструктури міжрегіонального співробітництва (2016)
Смалій О. В. - Стан використання водних ресурсів басейну річки Сіверський Донець (2016)
Уваров П. Е. - Аспекты моделирования надежности жизненного цикла навесного специализированного оборудования для прокладки подземных трубопроводных сетей, Татарченко Г. О., Шпарбер М. Е., Юзин А. А. (2016)
Чернецкая-Белецкая Н. Б. - Усовершенствование способа управления структурно-реологическими характеристиками водоугольного топлива, Баранов И. О., Мирошникова М. В. (2016)
Чернецкая-Белецкая Н. Б. - Анализ состояния пассажирских перевозок в крупных транспортных узлах, Баранов И. О., Мирошников В. В., Петрусенко А. С. (2016)
Черников В. Д. - Анализ проблем эксплуатации железных дорог, связанных с недостатком провозной способности, в условиях реформирования отрасли, Мирошникова М. В., Пазушко Н. В., Ворожцов Р. А. (2016)
Шидловський Р. М. - Аналіз можливостей підвищення експлуатаційних характеристик механічної частини електровозів, Баб’як М. О., Артемчук В. В. (2016)
Яровий Р. О. - Комбіновані накопичувачі енергії у силовому ланцюгу маневрових локомотивів (2016)
Гладка В. А. - Синтаксичні трансформації як засіб визначення ступеню сталості ФО французької мови (2013)
Козяра С. - Українська та польська фразеологія біблійного походження. Стан лексикографічних опрацювань, Боровик М. (2013)
Корпан Л. С. - Особливості категорії перехідність-неперехідність у метафоричних предикативних синтагмах (2013)
Кучурян Л. І. - Модифікаційні співвідношення синтаксичних конструкцій (на матеріалі перекладів біблії українською мовою) (2013)
Левенець О. - Прислівники в сакральних текстах Слобожанщини (2013)
Мирончук О. - Скорочення в назвах чинів святості (2013)
Пишна Н. - Класифікація назв піснеспівів релігійної термінолексики (2013)
Станіслав О. В. - Просодичні особливості сепаратизованих конструкцій (на матеріалі французької модерністської прози) (2013)
Стефурак О. В. - Просторовий медіальний об’єкт референції та його концептуалізація у французькій мові (2013)
Ципердюк О. - Релігійна лексика в новелах Василя Стефаника: лексико-семантичний аспект (2013)
Чернікова Н. В. - Приєднання і парцеляція як явища мовного / дискурсивного синтаксису (на матеріалі французької мови) (2013)
Бродська Р. - Сакральний вимір необарокової прози Валерія Шевчука (2013)
Лесюк М. - Мова Псалтиря в перекладі І. Пулюя на тлі сучасної української літературної мови (2013)
Любімова О. В. - Хореїчні розміри в західноукраїнській поезії 80 х років ХІХ століття (2013)
Манюк Н. - Роль біблійних порівнянь у творчості Григорія Сковороди, Судук І. (2013)
Платон Д. - Специфіка виявлення атрибутивно-процесуальної семантики в українських перекладах Святого Письма, Скаб М. (2013)
Процик І. - Сакральні тексти в українських перекладах Івана Пулюя (2013)
Cопилюк Н. М. - Диз’юнктивні конструкції як синтаксичний засіб психологізації прози М. Пруста (2013)
Ткач Б. - Релігійна лірика: питання термінологічної ідентифікації (2013)
Якубовська Н. О. - Особливості перекладу інхоативного значення українського "приверба” за- французькою мовою (на матеріалі перекладу роману Любка Дереша "Культ”) (2013)
Андрієвська В. В. - Концепт "кохання" у романі Ф. Бегбедера "L’amour dure trois ans”: лінгвокогнітивний аспект (2013)
Єловська Ю. - Особливості вживання лексем на позначення концептів "Бог” і "Чорт” у мовленні українців (2013)
Любарець І. А. - Дискурсивні особливості створення характерів персонажів пʼєс французького сюрреалізму (на матеріалах п’єс " L’aigle a deux tetes " Жана Кокто та " L’alouette " Жана Ануя) (2013)
Минкин Л. М. - Лингвистическая школа Г. Гийома: кинетизм ментальной каузации и ментально-нейронная коммутация (нейролингвистика) (2013)
Данило(Ковальчук) (митрополит Чернівецький і Буковинський) - Тримовна єресь як спотворення церковного концепту сакральної мови (2013)
Мудрик-Іванець О. В. - Колористична репрезентація концепту "краса" в мові Овідія (2013)
Оліщук Р. Л. - Вербальне вираження концептів "білий" і "чорний" у мові поетів епохи принципату Августа, Макар І. С. (2013)
Тома Н. - Роль абстрактної лексики у вербалізації концепту БОГ (на матеріалі творів Петра Могили) (2013)
Близнюк Б. - Функції літературно-художніх антропонімів у збірці Ольги Дучимінської "Сумний Христос”, Шаповал Г. (2013)
Голінатий О. - Сакральне в ойконімії Кіровоградщини: історико-етимологічний аспект (2013)
Новікова Т. В. - Історія церковнослов’янської мови на теренах України та її періодизація (2013)
Остроушко О. - Епічні замовляння в українській магічній традиції (2013)
Парфёнова Н. - Русская историческая антропонимия в сфере сакрального (2013)
Steczko І. - Cytaty biblijne w dziewiętnastowiecznych inskrypcjach nagrobnych z cmentarza rakowickiego w Krakowie (2013)
Title (2015)
Table of contents (2015)
Vaksman Yu. F. - Photoconductivity and photoluminescence of ZnSe:Cr crystals in the visible spectral region, Nitsuk Yu. A. (2015)
Glushkov A. V. - Advanced relativistic energy approach to radiation decay processes in atomic systems, Ternovsky V. B., Buyadzhi V. V., Zaichko P. A., Nikova L. V. (2015)
Kondratenko P. O. - Experimental and theoretical studying of photoconductivity of polymeric layers with dyes, Lopatkin Yu. M., Glushkov A. V. and Sakun T. N. (2015)
Doycho I. K. - Photoluminescence of tautomeric forms of nanoparticle ensembles of dyes based on the 4-valence stannum complexes in porous silica glass, Gevelyuk S. A., Rysiakiewicz-Pasek E. (2015)
Prepelitsa G. P. - New nonlinear analysis, chaos theory and information technology approach to studying dynamics of the the erbium one-ring fibre laser (2015)
Serga I. N. - Relativistic theory of spectra of pionic atoms: radiation transition probabilities (2015)
Grinevich V. S. - Raman scattering in nanoscale tin dioxide, Filevska L. M. (2015)
Dubrovskaya Yu. V. - Relativistic and nonrelativistic approaches in theory of permitted beta-ransitions: an effect of atomic field on fermi and integral fermi functions values, Khetselius O. Yu., Ignatenko A. V. and Sukharev D. E. (2015)
Khetselius O. Yu. - Hyperfine structure parameters of the mercury Hg isotopes: consistent nuclear-qed theory, Florko T. A., Smirnov A. V., Bunyakova Yu. Ya. (2015)
Borschak V. A. - Investigation of chemical and phase composition of CdS-Cu2S sensoric layers, Brytavskyi Iе. V., Kutalova M. I. (2015)
Glushkov A. V. - Nonlinear dynamics of relativistic backward-wave tube In self-modulation and chaotic regime, Ternovsky V. B., Brusentseva S. V., Duborez A. V., Lepikh Ya. I. (2015)
Tkach T. B. - Quantum defect approximation in theory of radiative transitions in spectrum of li-like calcium (2015)
Glushkov A. V. - Spectroscopy of the complex autoionization resonances in spectrum of helium: test and new spectral data, Svinarenko A. A., Ternovsky V. B., Smirnov A. V., Zaichko P. A. (2015)
Simanovych N. S. - The processes associated with the bifurcation in the current-voltage characteristics, Karakis Y. N., Kutalova M. I., Chebanenko A. P., Zatovskaya N. P. (2015)
Shakhman A. N. - Relativistic theory of spectra of pionic atoms with account of strong pion-nuclear interaction effects (2015)
Ignatenko A. V. - On determination of radiative transitions probabilities in relativistic theory of diatomic molecules: new scheme, Ponomarenko E. L., Kvasikova A. S., Kulakli T. A. (2015)
Chernyakova Yu. G. - The radiative vacuum polarization contribution to the energy shift of some levels of the pionic hydrogen, Vitavetskaya L. A., Bashkaryov P. G., Serga I. N., Berestenko A. G. (2015)
Buyadzhi V. V. - Laser multiphoton spectroscopy of atom embedded in debye plasmas: multiphoton resonances and transitions (2015)
Kuznetsova A. A. - Penning and stochastic collisional ionization of atoms in an external magnetic field: model potential scheme (2015)
Kvasikova A. S. - On probabilities of the vibration-nuclear transitions in spectrum of the RuO4 molecule (2015)
Florko T. A. - On intensity of emission of the metals atoms in a hydrogen-oxygen flame in a presence of a magnetic field, Glushkov A. V., Lopatkin Yu. M., Ambrosov S. V., Kozlovskaya V. P. (2015)
Title, Content (2016)
Gursky V. - Strength and durability analysis of a flat spring at vibro-impact loadings, Kuzio I. (2016)
Filimonikhin G. - Empirical criterion for the occurrence of auto-balancing and its application for axisymmetric rotor with a fixed point and isotropic elastic support, Filimonikhina I., Dumenko K., Lichuk M. (2016)
Lutsak D. - Development of a method and an apparatus for tribotechnical tests of materials under loose abrasive friction, Prysyazhnyuk P., Burda M., Aulin V. (2016)
Tymchik G. - Correcting the position of piezoelectric transducers during acoustic control of the stressed-strained rolled sections, Filippova M., Demchenko М. (2016)
Kornienko S. - Developing the method of constructing mathematical models of soil condition under the action of a wedge, Pascenco V., Melnik V., Kharchenko S., Khramov N. (2016)
Lebedev V. - Definition of the amount of heat released during metal cutting by abrasive grain and the contact temperature of the ground surface, Klimenko N., Uryadnikova I., Chumachenko T., Ovcharenko A. (2016)
Abstract and References (2016)
Зупанець К. О. - Оцінка ризиків щодо якості даних за методом FMEA аналізу, Ратушна К. Л., Доброва В. Є. (2015)
Ліщишина О. М. - Аналіз стану впровадження протоколів провізора (фармацевта) у практичну діяльність аптечних закладів України, Шилкіна О. О., Доброва В. Є., Пропіснова В. В., Колодєзна Т. Ю. (2015)
Давішня Н. В. - Раціональна терапія остеоартрозу: перспективи застосування комбінованих хондропротекторів у топічних лікарських формах, Зупанець І. А., Шебеко С. К. (2015)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Клінічна фармація” (2015)
Георгієва В. - Модель "дерево рішень" при фармакоекономічній оцінці хірургічного та ендоваскулярного лікування мозкової аневризми, Димитрова Зл., Петкова Єк., Андреєвска К. (2015)
Івко Т. І. - Математичне моделювання як метод вибору фармакоекономічно обґрунтованої схеми комбінованої терапії цукрового діабету 2 типу, Германюк Т. А. (2015)
Кліщ І. М. - Експертна оцінка призначення препаратів для фармакотерапії захворювань щитоподібної залози, Забігайло Ю. С. (2015)
Tattis A. - The study of the Safety profile of "Altsinara” drug under the conditions of acute toxicity modeling, Zupanets I. A., Otrishko I. A., Grintsov Ie. F. (2015)
Безуглая Е. П. - Разработка состава препарата мелоксикам гель на основании результатов биофармацевтических исследований, Ляпунов А. Н., Либина В. В., Орлова И. Н., Кудрис И. В. (2015)
Стефанів І. В. - Вплив стоматологічної настойки "Касдент" на перебіг генералізованого пародонтиту у щурів, Яковлєва Л. В., Гращенкова С. А. (2015)
Звернення до читачів (2001)
Зленко A. M. - Зовнішня політика незалежної України: десять років випробувань і здобутків. Виступ на науково -практичній конференції "Українська зовнішня політика та дипломатія: десять років незалежності"(м. Київ, 19 квітня 2001 р.) (2001)
Хав'єр Солана - Виступ на науково-практичній конференції "Українська зовнішня політика та дипломатія: десять років незалежності" (м. Київ, 19 квітня 2001 р.) (2001)
Гуменюк Б. І. - Нова ситуація у світі і дипломатія, Щерба О. В. (2001)
Фіалко А. О. - Тези виступу на науково-практичній конференції "Українська зовнішня політика та дипломатія: десять років незалежності" (м. Київ, 19 квітня 2001 р.) (2001)
Кочубей Ю. М. - Імідж дипломата - імідж країни (2001)
Білоусов М. М. - Вербальний менеджмент у дипломатії (2001)
Новак І. В. - Етикет державного прапора (2001)
Кривонос П. О. - Створення належних умов для виконання дипломатичними представництвами іноземних держав своїх функцій в державі перебування: досвід і перспективи (2001)
Бабенко О. Г. - Консульська служба України: підсумки першого десятиріччя (2001)
Самойлова Л. І. - Стабільність внутрішньої економіки як індикатор інтеграції балтійських держав до Європейського союзу (досвід для України) (2001)
Дьоміна М. О. - Співробітництво України та Греції в гуманітарній сфері (2001)
Двойних К. Є. - Особливості економічного світогляду дипломатів (2001)
Тупчієнко Л. С. - Питання вироблення та здійснення зовнішньої політики (2001)
Кірсенко М. В. - Десять років: європейський суверенітет і український менталітет (2001)
Бруз B. C. - Проблема "гуманітарних інтервенцій": правові аспекти і позиція України (2001)
Костенко Г. Ф. - Стратегія національної безпеки в умовах глобальних проблем (2001)
Кириченко В. П. - Україна: проект національного вибору. Роздуми до ювілею (2001)
Ткаченко Ю. А. - Теоретичні основи формування зовнішньої політики Заходу щодо нових незалежних держав (2001)
Голуб Н. В. - ЮНІДО - Україна: пошук моделей співробітництва та його перспективи (2001)
Сбітнєва Н. В. - Сучасні процеси демократизації та їх вплив на зовнішню політику (2001)
Віднянський С. В. - Україна в постмодерній системі міжнародних відносин, Мартинов А. Ю. (2001)
Лещенко Л. О. - Українсько-китайські відносини: здобутки і перспективи (2001)
Колесніченко - Братунь Н. Р. - Світове українство та українська дипломатія: співробітництво на сучасному етапі (2001)
Гуменюк А. Г. - Миротворча діяльність України (2001)
Ткач O. I. - Система виборів та референдумів в країнах Латинської Америки (2001)
Копійка В. В. - Великобританія у Європейському Союзі: очікування та наслідки (2001)
Скороход Ю. С. - Участь України в миротворчій діяльності ООН на півдні Лівану (2001)
Серьогін О. Ю. - Аналіз етапів розвитку та сучасного стану правового регулювання міжнародних туристичних відносин в Україні та світі (2001)
Кушнір О. А. - Українсько-литовські відносини: сучасний стан та перспективи розвитку (2001)
Ткач Д. І. - Перший серед перших (до десятиріччя українсько -угорських стосунків) (2001)
Бугай А. А. - Інноваційна політика України: здобутки і проблеми (2001)
Огнівець І. В. - Правові наслідки подвійного громадянства (2001)
Чугаєнко Ю. О. - Перспективи подальшого розвитку СНД в умовах глобалізації економічних процесів, посилення світових інтеграційних тенденцій (2001)
Лаврик О. Г. - Національна безпека України як соціально-політичний феномен (2001)
Подаляк Н. Г. - Українські землі в системі торговельної мережі німецької Ґанзи в XVI столітті (2001)
Ціватий В. Г. - Європейська та українська дипломатична практика і протокол доби раннього Нового часу: типове і особливе (2001)
Балабушевич Т. А. - Середньовічна державність у Центрально-Східній Європі (2001)
Дьомін О. Б. - Входження України в модерну Європу: історія та сучасність (2001)
Сергійчук В. І. - У Ватикані завжди вірили "Що і на Україні скоро запанує вільне життя (До питання про українсько-ватиканські зв'язки в 1918-1921 роках) (2001)
Матвієнко В. М. - Проблеми формування українсько-білоруських відносин: історичний досвід (2001)
Стрельський Г. В. - М. С. Тишкевич і перша дипломатична місія УНР у Ватикані (2001)
Масненко В. - Українсько-білоруський діалог у царині історичної науки 1920-х років як засіб національної ідентифікації (2001)
Юрченко С. В. - Зовнішньополітичні проблеми і дії партії в опозиції: організаційні аспекти вироблення альтернативи по досвіду демократичної партії США в 1953-1936 рр. (2001)
Бєлоколос О. Є. - Відносини США-ПАР - партнерство на основі спільних інтересів (2001)
Майдан І. Г. - Інститути державної влади в Ісламській Республіці Іран (ІРІ) (2001)
Лещенко Л. О. - Нові орієнтири зовнішньої політики королеви Єлизавети І. (2001)
Колесніченко-Братунь Н. Р. - 3 історії дипломатичної служби України (1917-1920 pp.) (2001)
Хороб С. - Літературознавчі концепції Юрія Бойка-Блохина в дослідженнях творчості Тараса Шевченка (2013-2014)
Слоньовська О. - "Гайдамаки – не воїни?” (питання жанру, історичної концепції, змісту, основних колізій та нового прочитання "Гайдамаків” Т. Шевченка) (2013-2014)
Пилип’юк О. - Поетика лейтмотивних образів у ранній творчості Тараса Шевченка (2013-2014)
Ільків А. - Тарас Шевченко крізь призму літератури "non fiction” (2013-2014)
Ґрещук В. - Діалектне слово в поезії Тараса Шевченка (2013-2014)
Кононенко І. - Гра звуків і слів у поетичній творчості Тараса Шевченка (2013-2014)
Дрогомирецький П. - Тарас Шевченко як педагог-просвітитель української нації (2013-2014)
Кононенко В. - Концептуалізація свого й чужого (2013-2014)
Мафтин Н. - Міфологічні структури в системі новелістичного мислення Юрія Яновського (2013-2014)
Бігусяк М. - Назви їжі та напоїв у регіональних словниках як джерело етнолінгвістичної інформації (2013-2014)
Самадова А. - Символічна семантика назв квітів в українській і польській мовах (на матеріалі народних пісень) (2013-2014)
Дякив Т. - Этнокультурные компоненты микрополя "жена – женщина” в восточнославянской языковой картине мира (ХІ–ХІХ вв.) (2013-2014)
Гоян І. - Світ археологічних зацікавлень кардинала Йосифа Сліпого, Коваль І. (2013-2014)
Магас Н. - Реальність/ірреальність у психолінгвокогнітивному вимірі (2013-2014)
Jackiewicz M. - Związki Tarasa Szewcztnki z Wilnem і Litwą (2013-2014)
Mytnik I. - Dzіałalność naukowa і dydaktyczno-organizacyjna Katedry Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego (2013-2014)
Мельник Я. - Етнокультурне й геополітичне пограниччя та євроінтеграційні процеси: український контекст, Свищ О. (2013-2014)
Гуцуляк О. - Езотерична історіософія України як метаініціація геокультури (2013-2014)
Кононенко В. - Андрій Олександрович Білецький (1911–1995) (2013-2014)
Ґрещук В. - Ніна Василівна Гуйванюк (1949–2013), Кононенко В. (2013-2014)
Коваль І. - Михайло Павлович Фіголь (1927–1999) (2013-2014)
Ґрещук В. - Лінгвістичний вимір образи (2013-2014)
Слюзар Н. - Топонімічні словники Галичини (2013-2014)
Мельник Я. - Гідронімія Дону в етнокультурному ландшафті східних слов’ян (2013-2014)
Остапчук Я. - Художній твір у літературно-мовній інтерпретації (2013-2014)
Коротко про авторів (2013-2014)
Вітер М. Б. - Актуальні питання електронної інформаційної вза-ємодії в системі управління державними фінансами (2014)
Бабець І. Г. - Вплив винахідницької активності на рівень науково-технологічної безпеки України (2014)
Толстов В. М. - Підходи до оцінювання привабливості країн і регіонів щодо формування інвестиційного і бізнесового клімату, Цибульський Л. С. (2014)
Назаренко Т. М. - Організація мобільного бізнес-тренінгу персоналу інноваційної навчально-тренажерної технології, модель і алгоритм управління навчально-тренувальним процесом, Злочевська Л. О. (2014)
Паладченко О. Ф. - Наукове забезпечення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в АПК, Кваша Т. К., Задорожня Г. П., Новіцька Г. В. (2014)
Березняк Н. В. - Інституціональні умови для розбудови національної інноваційної системи: досвід зарубіжних країн, Кваша К. В., Прудка О. В. (2014)
Касумов Ф. Г. - "Электронная наука" – главный ускоряющий фактор экономического развития (2014)
Бєляєв Ю. Б. - Методи інтелектуального пошуку й аналізу інформації на етапах життєвого циклу інформаційних систем, Запара С. В. (2014)
Чорна Ю. О. - Оптимізація керування процесом вирощування хлібопекарських дріжджів, Трегуб В. Г. (2014)
Тарасов В. О. - Незвичайні резерви альтернативного енергетичного комплексу, Ручкін В. О., Добривечер М. М. (2014)
Системи вимірювання і контролю (2014)
Машинобудування (2014)
Приладобудування (2014)
Перелік дисертаційних досліджень, захищених в Україні з наукової спеціальності "Економічні науки" (2013.01.01 – 2013.12.31) (2014)
Реферати (2014)
У номері (2015)
Ціома В. А. - Ефективність ультразвукового дослідження гортані для прогнозування тяжкої інтубації трахеї у вагітних, Буднюк О. О., Басенко І. Л., Бурлак С. В. (2015)
Сорокина Е. Ю. - Стресс-индуцированная гипергликемия при критических состояниях: концепция метаболической терапии (2015)
Альбокрінов А. А. - Варіабельність серцевого ритму за різних видів регіонарної анестезії передньої черевної стінки у дітей, Фесенко У. А. (2015)
Дмитрієв Д. В. - Синдром гіпералгезії в ранній післяопераційний період (2015)
Настенко О. М. - Застосування блокади крило-піднебінного вузла для лікування після пункційного головного болю, Назаренко Л. Г., Фесенко В. С. (2015)
Суходоля А. І. - Обґрунтування застосування ксенодермоімплантатів для профілактики неспроможності кишечних швів та анастомозів в онкохворих у критичному стані, Назарчук С. А., Дмитрієв Д. В. (2015)
Олійник О. В. - Досвід лікування хворих на тяжку черепно-мозкову травму, ускладнену тяжким сепсисом, у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії тернопільської університетської лікарні, Ємяшев О. В., Красій Н. І., Шліфірчик А. (2015)
Солонько Г. М. - Амбулаторні анестезії при стоматологічних маніпуляціях у дітей, Пайкуш В. А. (2015)
Гончаренко Д. О. - Замісна терапія крововтрати при неускладненому кесаревому розтині, Жежер А. О., Колівошко А. М., Мехедко В. В. (2015)
Пилипенко М. М. - Презентація української системи післядипломної освіти на конгресі Європейської асоціації анестезіологів Euroanesthesia -2015 у Берліні, Кисельова І. В., Воротинцев С. І., Дубров С. О., Кобеляцький Ю. Ю. (2015)
- Пам'яті Ігоря Порфирійовича Шлапака (2015)
Шаповалова О. І. - Стан розвитку людського капіталу в Україні на сучасному етапі (2014)
Мусіна Л. А. - Можливості й інструменти сприяння інноваційній модернізації промисловості України в контексті європейської інтеграції (2014)
Паладченко О. Ф. - Бюджетне фінансування середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня (2014)
Задорожня Г. П. - Наукові дослідження моніторингу дисертаційних робіт з питань медичної науки (2014)
Новіцька Г. В. - Наукове забезпечення пріоритетного інноваційного напряму "Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки" (2014)
Вітер М. Б. - Кластерні моделі електронної інформаційної взаємодії в системі державного управління (2014)
Іващук В. В. - Розробка алгоритму реалізації виробничого плану в задачах підтримки асортиментного продукту, Ладанюк А. П. (2014)
Воронков В. І. - Основні проблеми підвищення ефективності функціонування автоматизованих інформаційно-аналітичних систем, Воронков І. В. (2014)
Рішан О. Й. - Структурні методи підвищення точності вимірювань в автоматичних системах дозування сипких матеріалів з використанням магнітопружних первинних вимірювальних перетворювачів зусилля, Матвієнко Н. В. (2014)
Тарасов В. О. - Алгоритм балансування вала суперпрецизійної аеростатичної шпиндельної опори, Назаренко Т. М., Злочевська Л. О. (2014)
Медицина (2014)
Сільське господарство (2014)
Енергетика (2014)
Системи вимірювання і контролю (2014)
Перелік дисертаційних досліджень, захищених в Україні з наукової спеціальності "Економічні науки" (2013.01.01 – 2013.12.31) (2014)
Реферати (2014)
Писаренко Т. В. - Наукова діяльність в Україні за результатами моніторингових досліджень, Куранда Т. К. (2015)
Земцева В. М. - Проблеми і досягнення стандартизації у сфері інформації і документації (2015)
Терованесов М. Р. - Визначення індикатора, що характеризує глобальні процеси в освітній сфері (2015)
Литвинова В. В. - Фінансування інноваційної діяльності і трансферу технологій вищими навчальними закладами і науковими установами Міністерства освіти і науки України за видами і стратегічними пріоритетними напрямами інноваційної діяльності, Волинець В. М., Босенко О. С. (2015)
Бабець І. Г. - Інтелектуальна власність у системі економічної безпеки держави (2015)
Кваша К. В. - Тенденції країн ОЕСР щодо капітальних інвестицій і структури їхнього фінансування за інституціональними учасниками (2015)
Денисенко Н. П. - Проблеми підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств України, Воронкова Т. Є., Янковець Т. М. (2015)
Редзюк Є. В. - Переваги і недоліки фінансової глобалізації на міжнародних ринках цінних паперів (2015)
Гринюк Н. А. - Оцінювання економічної участі пайовиків у діяльності споживчого товариства (2015)
Михальченкова О. Є. - Сервісні послуги з трансферу технологій у середовищі міждержавної інформаційно-технологічної платформи колективного користування, Кухарець І. Г., Волошенюк Л. В. (2015)
Тарасов В. О. - Системний синтез алгоритму запасу стійкості осі обертання вала по модулю і фазі, Назаренко Т. М., Злочевська Л. О. (2015)
Охорона навколишнього середовища (2015)
Приладобудування (2015)
Сільське господарство (2015)
Машинобудування (2015)
Перелік дисертаційних досліджень, захищених в Україні з наукової спеціальності "Економічні науки" (2013.01.01 – 2013.12.31) (2015)
Реферати (2015)
Mielimąka R. - The use of modern technology in the classical surveying, Sikora P. (2016)
Паляниця Б. Б. - Дослідження річних змін зенітної тропосферної затримки за даними українських метеостанцій, Олійник В. Р., Бойко В. М. (2016)
Савчук С. Г. - Моніторинг тропосферної водяної пари в західній транскордонній зоні України, Заблоцький Ф. Д. (2016)
Доскіч С. В. - Оцінка точності регіонального комбінованого GNSS-розв’язку (2016)
Абдаллах Р. А. - Оновлення топографічних карт Іраку масштабу 1:50000 за знімками, отриманими із супутника IKONOS, Четверіков Б. В.. (2016)
Глотов В. М. - Аналіз сучасних методів знімання під час опрацювання великомасштабних планів, Гуніна А. В. (2016)
Лозинський В. А. - Методика визначення об’єму Львівського полігону ТПВ з використанням архівних картографічних матеріалів та БПЛА TRIMBLE UX-5, Нікулішин В. І., Третяк К. Р., Шило Є. О. (2016)
Перович І. - Достовірність інформативності публічної кадастрової карти України (2016)
Губар Ю. - Часткові випадки застосування методу прямої капіталізації доходів в оцінці нерухомості (2016)
Малашевський М. А. - Обґрунтування показників конфігурації земельних ділянок під час проведення рівноцінного обміну, Бугаєнко О. А. (2016)
Артамонов В. В. - Системна соціально-екологічна оцінка антропогенно порушених земель, Василенко М. Г., Міхно П. Б. (2016)
Перович Л. - Кадастр в структурі ринку земель, Музика Н. (2016)
Рудий Р. - Застосування штучних нейронних мереж для класифікації ділянок поверхні з певним рельєфом (2016)
Вимоги до оформлення статей збірника "Геодезія, картографія і аерофотознімання” (2016)
Технічні вимоги до оформлення статей збірника "Геодезія, картографія і аерофотознімання” (2016)
Requirements for papers arrangment for journal "Geodesy, Cartography and Aerial Survey” (2016)
Technical requirements for papers arrangement for journal "Geodesy, Cartography and Aerial Survey” (2016)
Воронько Л. О. - Українське державотворення в добу Гетьманату 1918 року: роль та значущість діяльності П.Скоропадського (2016)
Бунчук М. М. - Проблеми страхування ризиків тероризму в процесі аналізу антитерористичної політики України (2016)
Андреєв С. О. - Методологічні підходи до дослідження інституціональних засад розвитку державних систем цивільного захисту (2016)
Сніцаренко П. М. - Роль та місце інформаційного забезпечення в системі державного управління, Саричев Ю. О. (2016)
Семенець-Орлова І. А. - Публічне управління освітніми змінами: прозорість, відкритисть, колегіальність (на прикладі сучасної Великобританії) (2016)
Червінська Л. П. - Проблеми збагачення змісту праці в контексті інноваційної діяльності (2016)
Василига Н. А. - Сутність і функції домогосподарства як суб’єкта ринкових відносин (2016)
Весельська М. В. - Зміна структури професійної діяльності державних службовців у сфері освіти в контексті європейського вектору України (2016)
Гайдаш Д. С. - Фармацевтичний ринок Республіки Польща (2016)
Кульгінський Є. А. - Проблеми та шляхи застосування принципу здоров’я у всіх державних політиках в країнах з низьким рівнем доходів (2016)
Нижник О. М. - Стратегічний регіональний розвиток: концептуалізація поняття (2016)
Овчар Н. П. - Формування механізму державного регулювання розвитку реального сектору економіки регіону (2016)
Сизон В. Г. - Освітні потреби депутатів сільських рад (2016)
Рингач Н. О. - Освіта як детермінанта здоров’я у політиці України: орієнтири на шляху досягнення цілей сталого розвитку у світлі Мінської Декларації, Лукіна Т. О. (2016)
Худошина О. В. - Правові аспекти державного регулювання ліцензування професійної діяльності медичних працівників (2016)
Немчинов Ю. И. - Нормативные документы по сейсмостойкому строительству нового поколения. Основные положения ДБН В. 1. -1-12: 2014: "Строительство в сейсмических районах Украины" с учетом рекомендаций европейского стандарта EN 1991-8 (ЕВРОКОД 8) и ДСТУ-Н Б В. 1. 2-16:2013, Марьенков Н. Г., Бабик К. Н., Хавкин А. К., Дорофеев В. С., Егупов К. В., Шеховцов И. В., Петраш С. B., Кукунаев В. С., Гудков Б. П. (2015)
Кендзера А. В. - О необходимости сейсмического микрорайонирования строительных площадок высотных зданий и ответственных сооружений в низко- и высокосейсмических районах Украины, Егупов В. К., Вербицкая О. С., Семенова Ю. В., Лесовой Ю. В., Егупов К. В., Марьенков Н. Г., Бабик К. Н. (2015)
Пустовитенко Б. Г. - Энергетические спектры землетрясений и возможность их использования в задачах моделирования сейсмических воздействий, Эреджепов Э. Э. (2015)
Хакимов Ш. А. - Сейсмобезопасность жилищно-гражданских зданий современной застройки городов центральноазиатского региона и пути ее повышения (2015)
Егупов К. В. - Особенности учета сейсмических воздействий при проектировании берегозащитных сооружений, Рогачко С. И., Бааджи В. Г. (2015)
Кривошеєв П. І. - Міжнародний досвід вирішення комплексних проблем сейсмічної безпеки будівельних об'єктів, Сенаторов В. М., Козелецький П. М. (2015)
Марьенков Н. Г. - Экспериментально-теоретическая оценка сейсмостойкости здания с металлическим каркасом, Богдан Д. В., Дунин В. А. (2015)
Гераймович Ю. Д. - Расчет на сейсмические воздействия в программном комплексе ЛИРА 10, Шполянский О. Г., Евзеров И. Д., Марченко Д. В. (2015)
Дорофеев В. С. - Использование мирового опыта при определении факторов украинской системы визуальной оценки сейсмостойкости, Мурашко А. В., Бенради И. (2015)
Романчук К. Г. - Про вибір проектного землетрусу з врахуванням залишкового ризику збитків, Стефанишин Д. В. (2015)
Кулябко В. В. - Зоны сгущения собственных частот на спектрах балок, рам и ферм с однотипными парциальными подсистемами в моделях, Ярошенко Д. С., Нечитайло А. Е. (2015)
Фомин В. М. - Нелинейные динамические задачи для многоэтажных многопролетных железобетонных рам с учетом пластичности бетона (2015)
Кочкарьов Д. В. - Розрахунок залізобетонних стержневих систем на сейсмічні впливи методом дискретного врахування жорсткості (2015)
Барабаш М. С. - Науковий супровід об’єкту незавершеного будівництва з несучими стінами на граничні сейсмічні навантаження в м. Одеса, Максименко В. П., Башинський Я. (2015)
Коцюрубенко О. М. - Надійність розрахункових формул міцності похилих перерізів прогінних залізобетонних конструкцій у національних нормах проектування розвинених країн, Крантовська О. М., Карпюк В. М. (2015)
Немчинов Ю. И. - Исследования систем вибро- и сейсмоизоляции зданий на основе резинометаллических блоков, Марьенков Н. Г., Жарко Л. А., Булат А. Ф., Дырда В. И., Лисица Н. И. (2015)
Гришин А. В. - Моделирование устойчивости склонов при сейсмических воздействиях, Сипливец А. А. (2015)
Пустовитенко Б. Г. - Особенности и общие свойства ощутимых криворожских землетрясений, Скляр А. А., Скляр А. М. (2015)
Омельченко В. Д. - О сейсмічних умовах району розташування Запорізької АЕС, Кендзера О. В., Кучма В. Г. (2015)
Щербина С. В. - Лазерная технология для оценки сеймической опасности в Украине, Лесовой Ю. В., Фещенко А. И. (2015)
Максименко В. П. - Сравнение прочности железобетонных диафрагм с учетом сейсмических нагрузок по методике Еврокода-8 и предлагаемой, Марьенков Н. Г. (2015)
Андрущенко Ю. А. - Локальные землетрясения на украинском щите и в Днепрово-Донецком авлакогене, Кутас В. В., Омельченко В. Д. (2015)
Бамбура А. Н. - Разработка расчетной модели защитных оболочек энергоблоков АЭС, Сазонова И. Р., Гичко В. В. (2015)
Кічаєва О. В. - Динамическое взаимодействие каркасных зданий с грунтовым массивом при сейсмических воздействиях, Раджабзадег М. (2015)
Кушнарьова Г. О. - Зміна величини прогинів залізобетонних балок на вапняковому піску при дії циклічних навантажень, Войтко О. В. (2015)
Шокарев В. С. - Особенности инженерно-геологических и геотехнических изысканий при проектировании свай-стоек (2015)
Собуцький В. О. - Геотехнічна категорія складності будівельного об’єкту, Гупалюк В. М. (2015)
Матвєєва К. Ю. - Визначення розмиву для мостових переходів, що розташовані у нижніх б’єфах гребель з врахуванням умови донного режиму транспортування руслових наносів (2015)
Хохлин Д. А. - Вопросы сейсмостойкости зданий при значительных неравномерных деформациях основания (2015)
Klebleev A. Je. - Stress state of the serial residential building in Samarkand under seismic action before and after reinforcement, Barashykov A. Y., Khokhlin D. O. (2015)
Ковальчук С. П. - Пример некорректного районирования с использованием категорий сейсмических свойств грунтов, Киртока В. А., Егупов В. К. (2015)
Кравцов В. Н. - Исследование свойств мелкого и среднего песков при совместных воздействиях на них статической и динамической нагрузок, Сеськов В. Е., Лапатин П. В. (2015)
Кендзера О. В. - Методи визначення резонансних властивостей ґрунтової товщі при проектуванні сейсмостійких будівель і споруд, Семенова Ю. В. (2015)
Кулябко В. В. - Проблемы защиты сооружений от динамических воздействий и о необходимости расширения сотрудничества в области динамики (2015)
Мар’єнков М. Г. - Врахування грунтової основи, що нерівномірно деформується, при розрахунку сейсмостійкості будівель, Хохлін Д. О. (2015)
Егупов К. В. - Динамические испытания зданий и сооружений, Якушев Д. И. (2015)
Вербицький С. Т. - Оцінка впливу буро-вибухових робіт на грунтові та бетонні споруди Дністровської ГЕС-1, Пронишин Р. С., Сапужак І. Я. (2015)
Гигинейшвили Д. Я. - Новые варианты одевающих подпорных стен для закрепления и озеленения оползневых склонов на сложном рельефе с учетом сейсмического воздействия, Мацаберидзе Т. Г., Гогинашвили Т. Е., Ткаченко Т. Н. (2015)
Оглобля А. И. - Проектирование сейсмостойких хвостохранилищ для горно-обогатительных комбинатов Украины, Кравчук И. Н., Раздайбеда С. Л. (2015)
Поклонський В. Г. - Вогнестійкість конструкцій дерев’яних каркасно-модульних багатоверхових будинків, що зводяться в сейсмічних зонах інтенсивністю до 7-8 балів, Расюк Р. В., Фесенко О. А., Байтала Х. З. (2015)
Щерба В. В. - Бетоны для ремонта строительных конструкций в условиях сейсмических воздействий, Шишкин А. А. (2015)
Шишкина А. А. - Управление свойствами бетонов, эксплуатирующихся в условиях сейсмических воздействий, Шишкин А. А. (2015)
Бицань Є. М. - Про надійність промислово-господарських споруд в районах з підвищеним сейсмічним ризиком (2015)
Чирва В. М. - Дослідження сейсмостійкості промислової споруди та ефективності її превентивного підсилення композитними стрічками, Настич О. Б., Романенко К. М., Савченко А. А. (2015)
Попруга Д. В. - Підсилення у стиснутій зоні залізобетонних згинальних елементів після землетрусів, Валовой О. І. (2015)
Карпюк В. М. - Математичні моделі силового опору складнонапружених прогінних залізобетонних конструкцій з урахуванням дії малоциклового навантаження високих рівнів, Албу К. І., Даниленко Д. С., Сьоміна Ю. А. (2015)
Попок К. В. - Технічний стан кам’яних будівель в умовах сейсмонебезпечних територій України (2015)
Яновський О. О. - Перспективний напрям підвищення сейсмостійкості існуючих кам'яних будівель з використанням прибудови та вбудови каркасу (2015)
Александрович В. А. - Обработка данных виброштамповых испытыний при помощи программного средства "Graph" (2015)
Карпюк В. М. - Напряженно-деформированное состояние приопорных участков железобетонных балок при длительном действии нагрузки высоких уровней, Неутов А. С., Неутов С. Ф. (2015)
Бабаев В. Н. - Исследование динамических характеристик антенной башни метеорологического радиолокатора, Шмуклер В. С., Псурцева Н. А., Хаинсон Ю. А. (2015)
Краснов С. Н. - Экспериментально-теоретические исследования динамического воздействия от движения пешеходов на пролетное строение пешеходного моста (2015)
Кулябко В. В. - Обследование и динамическая паспортизация сооружений как инструмент поиска повреждений несущих конструкций, Чабан В. П., Макаров А. В. (2015)
Яркин В. В. - Влияние разуплотнения грунта вокруг карстовой воронки на НДС конструкций плитного фундамента, Кухарь А. В. (2015)
Шеховцов И. В. - Натурное испытание безбалочного перекрытия с локальным усилением металлическими лентами в г. Одесса, Петраш С. В., Бондаренко А. В., Шеховцов В. И. (2015)
Петров О. М. - Тріщиноутворення та характер руйнування залізобетонних елементів при згині з крученням (2015)
Гигинейшвили Д. Я. - Влияние конструктивного решения на архитектуру гостиничного комплекса "Hilton" в городе Батуми, Тимченко И. Э., Tкaченко T. H. (2015)
Семенюк С. Д. - Железобетонные фундаменты из перекрёстных балок в сложных грунтовых условиях (2015)
Колчунов В. И. - Анализ схем трещин в железобетонных конструкциях сейсмостойких зданий и их учет по нормам Украины и Еврокода 8, Яковенко И. А., Марьенков Н. Г. (2015)
Шеховцов И. В. - Экспериментальные исследования прочности сцепления кладки из различного типа камней согласно стандартов ЕN 1052-5:2005 и ASTM C1072, Петраш С. В., Бондаренко А. В., Шеховцов В. И. (2015)
Новский А. В. - Особые свойства известняка-ракушечника Одесского региона, Новский В. А. (2015)
Бабаев В. Н. - К установлению особенностей деформирования трехслойной эффективной панели, Шмуклер В. С., Резник П. А., Петрова Е. А. (2015)
Бамбура А. М. - Несуча здатність трубобетонних елементів за деформаційною моделлю, Дорогова О. В. (2015)
Дмитриев Д. А. - Инженерная защита площадки строительства санатория в АР Крым (2015)
Кукунаев В. С. - Экспериментальное исследование демпфирующих свойств бетона при сухом трении, Потапов П. Г., Псурцева Н. А. (2015)
Дорофеев В. С. - Подготовка специалистов по сейсмостойкому строительству на основе современных научных достижений, Егупов К. В. (2015)
Лазнюк М. В. - Нові конструктивні рішення сталевих прогонів двотаврового перерізу з гофрованою стінкою (2015)
Марьенков Н. Г. - Нелинейная сейсмическая реакция защитной оболочки энергоблока АЭС после проектной аварии, Бабик К. Н., Недзведская О. Г., Крицкий В. Б. (2015)
Титул, зміст (2016)
Piliaiev I. - Contemporary Russia as a palace-neopolitar state and economy (2016)
Ismail R. - ASEAN-3-Malaysia international migration and real wage convergence, Jajri I. (2016)
Mihailovic B. - Researching the application of public relations in Montenegro, Djurisic V. (2016)
Radionova I. - Procedural approach to macroeconomic policy analysis: content and application (2016)
Fedulova L. - Innovativeness of the economies of the EU and Ukraine: undertakings to narrow the gap (2016)
Zatonatska T. - Global trends in state investment policy and practice of their implementation in Ukraine (2016)
Hlushchenko O. - Well-being as an imperative of Ukraine’s social development (2016)
Vertakova Yu. - Innovative and industrial development: specifics of interrelation, Plotnikov V. (2016)
Bogolib T. - Budgetary system of Ukraine: a new reality and global challenges (2016)
Paientko T. - Corporate income tax: evolution, problems and possible solutions, Proskura K. (2016)
Illiashenko S. - Knowledge as a factor of competitive advantages: prospects for Ukraine, Rot-Sierov Ye. (2016)
Shevchenko H. - Economic and legal issues of rural and recreational land use in Ukraine, Pakhomov V., Petrushenko M. (2016)
Polinkevych O. - Factors of enterprises’ outstripping development in conditions of global economic crisis (2016)
Grynchyshyn Y. - Evolution of European approach to using financial restructuring in the system of crisis management of enterprises (2016)
Taraniuk L. - Methodological basis of risk management system with regard to industrial activities in the course of radical transformations, Taraniuk К. (2016)
Sira E. - Using of risk management at small and medium-sized companies in the Slovak Republic, Kravcakova Vozarova I., Radvanska K. (2016)
Makaliuk I. - Diagnostics of transaction costs flow quality influence on economic results (2016)
Grynko T. - Methodological approaches to evaluation the effectiveness of organisational changes at communication enterprises, Koshevoi M., Gviniashvili T. (2016)
Granaturov V. - Determination of tariffs on telecommunication services based on modeling the cost of their providing: methodological and practical aspects of application, Kaptur V., Politova I. (2016)
Popova N. - Personnel development at enterprises with regard to adaptation to the VUCA world, Shynkarenko V. (2016)
Miklosik A. - Search-centric approach to sustainability of academic marketing (2016)
Raimbekov Zh. - Development of logistics and supply chains in freight-generating sectors of economy, Syzdykbayeva B., Yergaliyev R., Sarsenova A. (2016)
Pysmak V. - Improvement of efficiency of enterprises operating in the services sector on the basis of logistics concepts, Mazhnyk L. (2016)
Vanickova R. - Production material requirements in material ordering (2016)
Marcekova R. - Health tourism in the context of active ageing of Slovak population, Simockova I., Sebova L. (2016)
Legenchuk S. - Analysis of management forms of collective investment institutions to organise the accounting system, Usatenko O. (2016)
Pylypenko L. - Accounting for derivatives and their representation in financial reporting: problems of methodology and procedure (2016)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 34: Открытие и изучение квантово-волновой природы микромира материи (2016)
Милых В. И. - Численно-полевой анализ магнитного поля и электрических величин в статоре турбогенератора при автономной несимметричной нагрузке (2016)
Поляков М. А. - Методика оценки эффективности использования в системе электроснабжения полупроводниковых преобразователей постоянного напряжения, Ларионова Т. Ю. (2016)
Баранов М. И. - Усредненные геометрические характеристики распределения волновых электронных пакетов в металлических проводниках с импульсным аксиальным током большой плотности, Рудаков С. В. (2016)
Batygin Yu. V. - Magnetic pulsed processing of metals for advanced technologies of modernity – a brief review, Chaplygin E. A., Sabokar O. S. (2016)
Беляев В. К. - Определение диэлектрических параметров изоляции трансформаторов тока при множественных измерениях в системах контроля под рабочим напряжением, Паненко Е. Н. (2016)
Голик О. В. - Статистические процедуры при двухстороннем ограничении контролируемого параметра в процессе производства кабельно-проводниковой продукции (2016)
Рудаков В. В. - Высокочувствительный СВЧ измеритель влагосодержания в неполярных диэлектрических жидкостях на основе ступенчатого неоднородного коаксиального резонатора, Коробко А. А. (2016)
Шаламов С. П. - Датчик для измерения токов наносекундного диапазона на основе индукционного преобразователя (2016)
Волошко А. В. - Метод автоматичного визначення кількості одночасно працюючих в групі електродвигунів, Бедерак Я. С. (2016)
Olszowiec P. - Контроль изоляции сетей низкого напряжения методами двух и трех отсчетов вольтметра (2016)
Руденко С. С. - Требования к приборам для проведения вертикального электрического зондирования грунта при диагностике состояния заземляющих устройств (2016)
Корзун Ю. В. - Частота та структура анемічного синдрому у хворих на цукровий діабет, Соколова Л. К., Гирявенко О. Я. (2016)
Алтуніна Н. В. - Ефективність застосування комплексу альфа-ліпоєвої кислоти та сульфату цинку як додаткового засобу в корекції дисліпопротеїнемії в постінфарктних хворих із цукровим діабетом 2-го типу, Лизогуб В. Г., Бондарчук О. М. (2016)
Журавлёва Л. В. - Значение гипергликемии в развитии и прогрессировании атеросклеротического поражения коронарных сосудов, Лопина Н. А. (2016)
Фалюш О. А. - Стан органів статевої системи самців щурів після застосування монодисперсного колоїдного розчину наночастинок золота, Сачинська О. В., Полякова Л. І., Перчик І. Г., Резніков О.Г (2016)
Лукашеня О. С. - N-ацильовані похідні етаноламіну збільшують експресію мРНК проапоптотичного білка Вах у корі надниркових залоз людини, Левчук Н. І., Микоша О. С., Ковзун О. І. (2016)
Пушкарьов В. М. - Участь ядерного чинника NF-кB у патогенезі діабету 1-го типу, Соколова Л. К., Ковзун О. І., Пушкарьов В. В., Тронько М. Д. (2016)
Орленко В. Л. - Артропатії у хворих на цукровий діабет: клінічні прояви, патогенетичні механізми (частина 1) (2016)
Пастер И. П. - Клинические исследования по применению цельноорганной трансплантации поджелудочной железы для лечения сахарного диабета 1-го типа, Демченко Н. П., Коваленко А. Е., Гуда Б. Б., Люткевич А. В., Шелковой Е. А., Коллюх О. Г. (2016)
Шуляренко Л. В. - Гіпоглікемія (2016)
Рыбаков С. И. - Хакару Хашимото и лимфоматозный зоб – начало эпохи аутоиммунной патологии в медицине (2016)
Олена Василівна Большова (до 60-річчя від дня народження) (2016)
Медичні події (2016)
Мазур Г. А. - Застосування сапоніту як магнієвмісного добрива на сірих лісових ґрунтах, Ткаченко М. А., Бойко Я. І. (2007)
Слюсар І. Т. - Вплив способів сільськогосподарського використання осушуваних торфовищ на їхню трансформацію, Ткачов О. І., Опанасенко О. Г. (2007)
Галиш Ф. С. - Удобрення пшениці озимої в Західному Лісостепу (2007)
Савчук О. І. - Вплив сівозміни на продуктивність культур та родючість дерново-підзолистого грунту, Мельничук А. О., Мостовенко М. Я. (2007)
Гордієнко Т. І. - Ефективність вирощування багаторічних травосумішей залежно від удобрення та способів поліпшення лук, Левковська Г. В. (2007)
Огієнко Н. І. - Винос елементів живлення багаторічними травами на землях, вилучених із сільськогосподарських угідь (2007)
Літвінов Д. В. - Динаміка продуктивної вологи в ґрунті за вирощування зернових колосових культур (2007)
Архипенко Ф. М. - Вплив вапнування на продуктивність трав та фізико-хімічні властивості ґрунту, Кухарчук П. І., Слюсар С. М. (2007)
Науменко М. Д. - Вплив обробітку грунту і добрив на забур’яненість посівів у Західному Поліссі, Ковальчук Є. І. (2007)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського