Гуляєв В. М. - Дослідження порівняльної характеристики ковбас - вареної вищого сорту "Лікарська" та власноруч виготовленої домашньої курячої за фізико-хімічними властивостями, Корнієнко І. М., Радченко О. С. (2015)
Іванченко А. В. - Шляхи утилізації осадів стічних вод виробництва карбаміду (2015)
Бєлянська О. Р. - Технологія одержання комплексних добрив з використанням техногенних відходів (2015)
Зберовський О. В. - Екологічна оцінка забруднення селітебної зони, що примикає до ПАТ "Дніпровський меткомбінат", Огурцов А. П., Богиня О. С. (2015)
Маховський В. О. - Дослідження небезпек та оцінка наслідків аварійних ситуацій і аварій на складах безтарного зберігання борошна хлібопекарських підприємств, Крюковська О. А. (2015)
Маховський В. О. - Дослідження та оцінка небезпек газового господарства хлібопекарських підприємств, Крюковська О. А. (2015)
Левчук К. О. - Підлітковий алкоголізм: причини, ознаки та наслідки, Романюк Р. Я. (2015)
Полянчиков О. І. - Дослідження вмісту важких металів у організмі людини і порівняння з їх вмістом в продуктах харчування і повітрі, Кізимішина Т. О. (2015)
Милютин В. Н. - Экономическая эффективность использования концепции экологического риска при сварке, Роздобудько Э. В. (2015)
Литвин О. І. - Організація процесу навчання на базі VNC технологій, Криловський І. В. (2015)
Литвин О. І. - Використання VPN технологій в організації дистанційного процесу навчання, Алієв Е. І. (2015)
Бочкова Т. М. - Технологии дистанционного обучения в системе преподавания физики студентам дневного отделения технических университета, Трусеева Н. А. (2015)
Таран В. Г. - Трактование теоремы о циркуляции вектора магнитного поля в концепции законов сохранения при чтении курса физики в техническом ВУЗе, Пабат А. И., Белоцерковец С. В. (2015)
Реферати (2015)
Abstracts (2015)
Додатки (2015)
Надолішній П. - Драма сучасної Росії і її взаємозв’язок з процесом інституційних перетворень в Україні (світоглядний вимір "гібридної" війни Росії проти України) (2016)
Лященко О. - Поняття взаємодії громадянського суспільства і влади: науковий дискурс (2016)
Мельничук Л. - Соціальне згуртування як концептуальна основа забезпечення соціального розвитку регіонів (2016)
Семенець-Орлова І. - Використання синергетичного підходу в аналізі освітньої зміни як об’єкта державного управління (2016)
Карпенко О. - Соціальна чи сервісно-орієнтована державна політика: відмінності та протиріччя в ідеології надання управлінських послуг від імені держави (2016)
Квеліашвілі І. - Проблеми контролю визначення митної вартості у національному законодавстві: судження експертів (2016)
Коваль З. - Нормативно-правові механізми формування управлінської моделі національно-патріотичного виховання населення України (2016)
Козиренко М. - Соціально-комунікативний аспект впровадження концепції належного врядування в Україні (2016)
Кривогуз Г. - Концепція системи управління цивільним захистом підприємства на основі інтеграції сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій (2016)
Kubrak O. - Considering the psychological component in developing the tourist territory brand (2016)
Кульгінський Є. - Сучасні принципи належного врядування для здоров'я і благополуччя: світовий досвід для України (2016)
Куспляк Г. - Запровадження програмно-цільового методу в Україні (2016)
Мєзєнцев А. - Підходи до електронних петицій: зарубіжний та національний досвід (2016)
Москаленко С. - Кадрове забезпечення сфери охорони здоров’я у контексті становлення та розвитку єдиного соціогуманітарного простору України, Лещенко В. (2016)
Соловйов С. - Стратегічні комунікації в публічному управлінні: впровадження в Україні (2016)
Шайхет С. - Інформаційна безпека як сервіс належного врядування (2016)
Ботвінов Р. - Спеціалізована державна служба: сутність та ознаки (2016)
Колісніченко Н. - Світовий досвід моніторингу працівників приватних організацій: запозичення методів та методик в системі державної служби, Привалова Н. (2016)
Линдюк О. - Модернізація державної служби в умовах глобалізації: аналіз дисертаційних досліджень (2016)
Алюшина Н. - Концептуальний погляд на мотивацію онлайн-фасилітатора в спільноті практик місцевого самоврядування (2016)
Деміхов О. - Геоінформаційна система як механізм моделювання управлінських рішень муніціпалітету в сфері забезпечення ефективності інфраструктури міста (2016)
Mamontova E. - Municipal symbolism as the basis for visual strategies of a modern city, Havrysh-Musafir A. (2016)
Булавченко О. - Розвиток одеського регіону як туристичної дестинації: думка громадськості, бізнесу та публічної влади (2016)
Manchul B. - Conceptual and Linguistic World View in Terms of Cognitive Science (2016)
Поліщук О. - Ключові цінності у громадянському суспільстві, що визначають напрям розвитку держави (2016)
Пронюк-Возна Н. - Етичний потенціал "згорнутої" гіпотези (2016)
Яроцький П. - Стратегія східної політики Ватикану в контексті католицько-православного діалогу: Рим-Константинополь, Рим-Москва (2016)
Черноморец Ю. - Перспективы диалога православия и католичества в начале XXI века (2016)
Більченко Є. - "Релігійний кітч" як механізм створення героя в дискурсі посттоталітарної конфліктності: міщанин versus фанатик (2016)
Стоцький Я. - Терор і репресії в українських етнічних землях Польщі та у Західній Україні в 1940-х рр.: етнографічний та конфесійно-трансформаційний аналізи (2016)
Мельков А. - Російське Православ'я як знаряддя політики русифікації Холмщини у другій половині XIX – початку ХХ століття (2016)
Мизак Н. - Часопис "Нова Зоря" про місію УГКЦ в толеризації українського суспільства та будівництві церкви як "Живої парафії", Яремчук А. (2016)
Шкіль С. - Ідейно-політична риторика Римо-Католицької Церкви: зміна акцентів та ідеологічних пріоритетів (2016)
Ангелова А. - Позитивні аспекти іудейської моделі старості (2016)
Юрій М. - Сакральне як феномен культури (2016)
Abramovich S. - Delight and horror of finding all-seeing eye (the concept of conscience in diachronic projection) (2016)
Чікарькова М. - Поняття "людина культури" як фантомна дефініція (2016)
Гутковська І. - Етнічність і релігія: міждисциплінарний дискурс (2016)
Балух В. - Міжконфесійні конфлікти: причини, типологія і шляхи подолання (2016)
Докаш В. - Плюралізм, поліконфесійність та розвинута релігійна мережа – фактори попередження міжконфесійних конфліктів (за результатами соціологічних досліджень) (2016)
Tulenkov M. - The value preferences of organization, self-organization and management in the sociological focus, Verbetska T., Baranova S. (2016)
Bekh V. - Universal matrix of modern market: sociological context (2016)
Цимбалюк Н. - Ціннісний потенціал соціальної допомоги (2016)
Boychenko N. - Values of the student community (philosophical conceptualization) (2016)
Шкрібляк М. - Івано-Франкцівщина релігійна: релігієзнавчо-соціологічний аналіз церковно-релігійної ідентичності прикарпатців (за матеріалами соціологічних досліджень) (2016)
Щудло С. - Вчителі як соціально-професійна спільнота: методологічні засади та особливості організації міжнародного порівняльного дослідження TALIS (2016)
Шугаєва Л. - Теократичні вияви неoхристиянських релігійних утворень в умовах викликів сучасного українського суспільства (2016)
Ципко С. - Громадська активність студентської молоді: проблематика соціологічного аналізу (2016)
Кришмарел В. - Релігієзнавчий складник у формуванні предметної історичної компетентності учнів ЗНЗ (2016)
Горохолінська І. - Релігійна толерантність та феномен національної ідентичності: соціологічний зріз Тернопільської області (2016)
Кузьоменська Л. - Мовна картина світу: закономірності й особливості (2016)
Ларіна О. - Сутність та базові риси християнської есхатології (2016)
Голодюк Н. - Православні монастирі Рівненської, Тернопільської та Волинської областей як об’єкти паломництва та релігійного туризму (2016)
Войтов Б. - Ренесансне розуміння проблеми природи душі у творі Касіяна Саковича "Трактат про душу, написаний велебним отцем Касіяном Саковичем, ченцем грецької релігії" (2016)
Главатських Н. - Неоязичництво на пострадянському просторі як наукова проблема (2016)
Фоменко А. - Православний активізм: витоки та феноменологія (2016)
Кожушко Т. - Сутність і ґенеза соціальної концепції Католицької церкви (2016)
Зінкевич Т. - Зародкові ідеї громадянської релігії у "Повісті минулих літ" (2016)
Кияк С. - Жива парафія: два століття служіння УГКЦ на Буковині (2016)
Довідка про авторів (2016)
Анпілогова Ж. Д. - Роль кредитних спілок на фінансовому ринку України (2015)
Борисюк І. О. - Стратегічне управління розвитком підприємства, Покотилюк В. І. (2015)
Воєвутко A. M. - Антикризове управління підприємством як динамічною системою (2015)
Гаврилко Т. О. - Інформаційні системи управління фінансами: сучасні підходи до створення та функціонування, Гавриленко А. В. (2015)
Гармаш О. М. - Моделювання процесів просування та надання освітніх послуг на ринку логістики (2015)
Онищук В. О. - Теоретико-прикладні засади формування механізму розвитку економічного потенціалу промислового підприємства і його основних елементів (2015)
Коваленко О. В. - Стратегічні пріоритети розвитку маркетинго-інноваційної діяльності держави в умовах техніко-технологічної глобалізації української економіки (2015)
Іванченко И. О. - Аналіз сучасних систем та методів ефективного управління матеріальними ресурсами, Кучер С. Л., Кудрява С. В. (2015)
Ковтуненко В. М. - Методичні підходи для оцінки ефективності та результативності діяльності підприємств (2015)
Олешко Т. І. - Моделювання процесу бюджетування на підприємстві, Слесарь І. О. (2015)
Парій В. М. - Теоретичні питання фінансового планування, Процюк Д. В. (2015)
Ратушна Н. В. - Конкурентний статус авіапідприємств України, Корнійчук О. О. (2015)
Соловей Н. В. - Економічні відносини в сфері авіаційних перевезень України, Сліпенчук Г. В. (2015)
Тадеєв Ю. П. - Моделювання підтримки прийняття рішення у виборі постачальника сировини для нафтової галузі України, Бурлака О. М. (2015)
Астапова Г. В. - Економічне стимулювання працівників у стратегічному управлінні комерційними банками (2015)
Ус Ю. В. - Оцінювання поточного рівня забезпечення фінансової безпеки машинобудівних підприємств (2015)
Фісун Ю. В. - Low-cost, як стратегічний напрямок розвитку внутрішніх авіаційних перевезень в Україні (2015)
Хмельницька О. В. - Формування маркетингової стратегії сучасного підприємства в умовах кризи (2015)
Коваленко О. В. - Сутність та основні проблеми визначення економічної категорії витрат (2015)
Сібрук В. Л. - Підходи до оцінки маркетингових ризиків (2015)
Кучерук Г. Ю. - Організаційне забезпечення фінансового механізму реструктуризації авіапідприємств (2015)
Черепня Г. М. - Формування управлінських рішень на основі побудови класифікаційних функцій впливу ризиків на стан діяльності машинобудівних підприємств (2015)
Прохорова В. В. - Концептуальні основи управління фінансовим розвитком машинобудівних підприємств: мотиваційно-орієнтована компонента, Антипцева О. Ю. (2015)
Чорній Б. П. - Умови зменшення ризиків при залученні інвестиційних коштів у діяльність підприємств (2015)
Шубін А. В. - Оптимізація депозитної політики комерційного банку (2015)
Тульчинська C. O. - Шляхи усунення недоліків при визначенні пріоритетів інноваційної діяльності (2015)
Міщенко M. I. - Економічні аспекти удосконалення логістичного менеджменту на транспорті (2015)
Коваленко О. В. - Сутність та основні проблеми визначення економічної категорії витрат (2015)
Тульчинський Р. В. - Роль інтелектуальної власності у забезпеченні економічної безпеки підприємства (2015)
Гладка Л. B. - Організаційно-економічний механізм у системі внутрішньогосподарських відносин (2015)
Коба В. Г. - Управління якістю як фактор забезпечення конкурентоспроможності продуктів та послуг (2015)
Мілок С. Г. - Фінансово-економічні умови антикризового управління транспортним підприємством, Шелудченко В. В. (2015)
Петровський О. М. - Трансфер високих технологій в авіатранспортній діяльності, Петровська С. В. (2015)
Геранін С. І. - Антибактеріальна активність ендодонтичних іригантів та гемостатичних засобів при різних формах пульпітів (2016)
Григорова А. О. - Системні взаємозв`язки властивостей ротової рідини з мітохондріально-біоенергетичним станом букального епітелію на етапах лікування запальних захворювань щелепно-лицевої ділянки (2016)
Карнаух О. В. - Карієс постійних зубів у дітей з кислотозалежними хворобами: прогностичні моделі розвитку та алгоритм оцінки ризику прогресування (2016)
Макарова О. М. - Симетрія та пропорційність зубних рядів у пацієнтів із одностороннім іі класом зубощелепних аномалій за angle, Куроєдова В. Д. (2016)
Мельник В. С. - Епідеміологія стоматологічних захворювань серед дитячого населення Закарпаття, Горзов Л. Ф., Сабов А. В. (2016)
Трофименко К. Л. - Комплексний підхід до ортодонтичного лікування пацієнтів в ранньому змінному прикусі, Карасюнок А. Е. (2016)
Шкребнюк Р. Ю. - Стан гігієни порожнини рота у хворих на генералізований пародонтит на тлі цукрового діабету і типу з діабетичною кардіоміопатією (2016)
Янишен И. В. - Сравнительная оценка метрологической аттестации гипсовых моделей, отлитых по оттискам из альгинатных оттискных материалов (2016)
Бабаева А. Д. - Взаимообусловленность показателей качества жизни и приверженности к лечению и профилактике артериальной гипертонии среди женщин репродуктивного возраста (2016)
Бабкіна О. П. - Судово-медична експертиза летальної мінно-вибухової травми в умовах надзвичайної ситуації в Україні, Стогнієв Ю. О., Бенаісса М. В. (2016)
Белозор Н. В. - Анализ активности сфингомиелиназы при химиолучевом лечении немелкоклеточного рака легкого (2016)
Бєлікова І. В. - Вдосконалення статистичної звітності в розрізі аналізу якості медичної допомоги, Костріков А. В. (2016)
Бондаренко Л. В. - Хронічне обструктивне захворювання легенів та кардіоваскулярний ризик: досвід удосконалення діагностики та оцінки ефективності лікування поєднаної патології (2016)
Вовк К. В. - Клінічне дослідження фосфоліпідів в практиці сімейного лікаря, Александрова Н. К., Сокруто О. В., Ніколенко Є. Я., Кратенко Г. С., Ларічева Л. В., Летік І. В., Квітчата Г. І. (2016)
Донник Т. А. - Нейропсихологічні показники у хворих з наслідками легкої черепно-мозкової травми до та після програмованої сенсорної депривації (2016)
Загаба Л. М. - Сучасні клініко-анатомічні особливості туберкульом легень, Ліскіна І. В., Кузовкова С.Д., Мельник О. О. (2016)
Заремба Є. Х. - Клінічне значення ранньої реабілітації хворих на інфаркт міокарда, Заремба-Федчишин О. В., Онищук Ю. І., Фартушок Н. В. (2016)
Іоффе О. Ю. - Перший досвід використання переміжної пневматичної компресії для комплексної профілактики тромбоемболічних ускладнень при хірургічному лікуванні хворих на морбідне ожиріння, Галига Т. М, Цюра Ю. П., Діброва Ю. А., Стеценко О. П., Тарасюк Т. В. (2016)
Кравченко Л. Г. - Визначення етіологічного спектру позашпитальних пневмоній у віковому аспекті, Зубаренко О. В., Копійка Г. К. Папінко Р. М., Коваль Л. І., Павленко О. В. (2016)
Криничко В. В. - Динаміка клініко-неврологічних, нейрогормональних показників, до - та після програмованої сенсорної депривації у хворих із сіалоаденітом (2016)
Латогуз С. И. - Клиническая эффективность ингибиторов АПФ при дисфункции левого желудочка и нарушениях ритма сердца, Латогуз Ю. И. (2016)
Лисенко Р. Б. - Особливості повторних хірургічних втручань після алопластики передньої черевної стінки, Подлесний В. І. (2016)
Мороз М. Н. - Особенности продольного смещения стенок левого желудочка при аневризмах, Трембовецкая Е. М., Ювчик Е. В. (2016)
Оврах Т. Г. - Влияние инсулинорезистентности на активность тромбоцитарного гемостаза у пациентов с ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом 2 типа после перенесенного острого коронарного синдрома при приеме двойной антитромбоцитарной терапии (2016)
Радченко О. М. - Функціональний стан нирок у хворих з гіпотиреозом та артеріальною гіпертензією, Оленич Л. В. (2016)
Стебловська І. С. - Спосіб попередження ускладнень після факоемульсифікації катаракти у пацієнтів з діабетичною ретинопатією (2016)
Стецишин Р. В. - Особенности лечения сложных камней мочеточника с использованием контактной лазерной уретеролитотрипсии (2016)
Торонченко О. М. - Екотоксикологічна оцінка якості питної води м. Полтави для різних категорій населення (2016)
Топчій І. І. - Взаємозв'язок показників запалення, фіброзу та функціонального резерву нирок у хворих на цукровий діабет 2-го типу, Семенових П. С., Гальчінська В. Ю., Денисенко В. П., Якименко Ю. С. (2016)
Хорош М. В. - Аналіз впливу факторів ризику на формування артеріальної гіпертензії серед населення міста полтави та шляхи їх усунення (2016)
Чобанов Р. Э. - Компьютеризация как фактор риска формирования артериальной гипертензии среди школьников, Мехтиева А. Ф., Тагиева А. А. (2016)
Шипко А. Ф. - Персоніфікований регіонально-популяційний аналіз бронхолегеневої дисплазії та диспластикозалежної патології бронхолегеневої системи: інноваційні методичні підходи та їх практична реалізація (2016)
Шляхтиченко Т. Ю. - Прогностичне значення цитокінів у формуванні відповіді на терапію інгібітором bcr-abl тирозинкінази іматинібом мезилатом у хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, Дягіль І. С., Мінченко Ж. М., Дмитренко І. В., Федоренко В. Г., Дмитренко О. О. (2016)
Аношина Т. М. - Морфологічні та імуногістохімічні особливості структур плаценти при віл-асоційованій герпесвірусній інфекції (2016)
Богданов О. В. - Вплив інгібіторів та субстрату no-синтаз на вільнорадикальні процеси в тканинах пародонта щурів за умов поєднаного надлишкового надходження нітрату та фториду натрію, Костенко В. О. (2016)
Дученко Е. А. - Влияние фуроксана на активность ангиотензиновой системы у крыс (2016)
Ергард Н. М. - Кількісний вміст холестерину та його ефірів в тканині надниркових залоз як діагностична ознака зажиттєвості повішення (2016)
Жамардій В. О. - Аналіз динаміки рівня здоров’я, загальної та спеціальної фізичної підготовленості студентів, Страшко Є. Ю. (2016)
Кузык Ю. И. - Биомеханическое моделирование поведения разных типов патологической извитости внутренних сонных артерий, Иванов Д. В., Доль А. В. (2016)
Makarenko O. M. - Effect of "Cerebral” on human blood cells (2016)
Макаренко А. Н. - Изменения в глиальной системе III и v слоя цереброкортекса белых крыс при экспериментальном воспроизведении острой цереброваскулярной патологии, Ковтун А. Н., Петров Ф. И. (2016)
Немальцова Е. В. - Определение диагностической информативности онкомаркера не-4 в зависимости от морфологической структуры опухоли яичников, Сухина Е. Н., Сухин В. С. (2016)
Соловйова Н. В - Передпосівна стимуляція насіння ехінацеї електромагнітним полем як засіб отримання екологічно чистої лікарської речовини, Петровський О. М., Міщенко А. В. (2016)
Ступак О. П. - Експериментальна профілактика дисбіозу в яснах щурів з цукровим діабетом типу 2 за допомогою мукозальниых гелів з пребіотиками, Левицький А. П., Скрипніков П. М. (2016)
Чернобай Л. В. - К вопросу о межсистемной интеграции в условиях адаптации к психоэмоциональному стрессу у студенток-медиков (2016)
Shklyar A. S. - Estimation methods and rate of ontogenetically disharmonic bone component of human body mass in various age and gender groups, Cherkashyna L. V. (2016)
Шаталін Б. О. - Показники функціонального стану сперми білих щурів за умов сукупної дії на організм нітрату натрію та рентгенівського опромінення, Костенко В. О. (2016)
Іванченко О. З. - Адаптація студентів першого курсу медичного факультету до навчальної діяльності у вищому навчальному закладі (2016)
Мельничук М. В. - Особливості підготовки лікарів-інтернів вищих медичних навчальних закладів на основі комп’ютерно-орієнтованих технологій навчання (2016)
Musharina Yu. - Priority areas in rehabilitation work of physical training instructors, Gutareva N., Martishina M. (2016)
Скиба О. О. - Соціально-психологічні особливості способу життя молоді та його вплив на формування гендерної ідентичності, Калиниченко Д. О. (2016)
Плетенецька А. О. - Висновок експерта як процесуальне джерело доказів у кримінальних провадженнях, пов'язаних з професійною діяльністю медичних працівників та його значення у винесенні судового вироку (2016)
Расулов А. Р. - Исследование эффективности профессионального тренинга для персонала психиатрического стационара, Исмайлов Ф. Н., Гусейнзаде У. А., Гусейнова С. Э., Гудратли Е. М., Дадашова И. А. (2016)
Назарян Р. С. - Применение кальцийсодержащих препаратов для лечения корней с патологической резорбцией, вызванной воспалительными процессами, Фоменко Ю. В., Щеблыкина Н. А., Колесова Т. А., Голик Н. В. (2016)
Нургазина Г. К. - Пролапс митрального клапана, Толыбаева Т. О., Умарова А. А., Ермагамбетова У. К., Аренова С. Д. (2016)
Алмашій І. - Використання портфоліо екологічних заходів освітніми закладами, громадськими організаціями та об’єднаннями (2011)
Андрієвський Б. - Прогностичність як критерій ефективності педагогічних технологій (2011)
Бабинець М. - Теоретичні аспекти комунікативних процесів у менеджменті (2011)
Байбакова О. - Сучасні погляди на педагогічний менеджмент (2011)
Білосевич І. - Технічне мислення як складова професійного мислення майбутнього вчителя технологій (2011)
Бойко В. - Соціальна складова системи охорони здоров’я (2011)
Ваколя З. - Актуалізація виховних цінностей у фахових педагогічних виданнях міжвоєнного Закарпаття: узагальнений аналіз (2011)
Василинка М. - Формування професійної компетентності майбутнього вчителя на основі міжпредметних зв’язків (2011)
Вовканич М. - Використання методів психотерапії в соціальній роботі (2011)
Гавришко С. - Динаміка розвитку рухових здібностей, психофізіологічних та функціональних можливостей дівчаток 4-6 років (2011)
Гайдамашко І. - Зарубіжний досвід попередження агресивної поведінки підлітків (2011)
Гецнюк В. - Теоретичні передумови формування професійної культури вчителів початкових класів (2011)
Глебена Т. - Історико-теоретичний дискурс до феномену обдарованості (2011)
Данко Д. - Соціальна робота в медичній сфері (2011)
Довга С. - Елементи професійної підготовки майбутніх вчителів до екологічного виховання молодших школярів (2011)
Зембицька М. - Структурний аналіз програм підтримки молодих учителів у США (2011)
Зозуля І. - Методичні рекомендації науково-педагогічному складу щодо покращення полікультурного виховання іноземних студентів вищих технічних навчальних закладів (2011)
Кіш Н. - Соціокультурний аспект проблеми формування культури іншомовного професійного спілкування майбутніх інженерів (2011)
Кліщ Г. - Історичні аспекти становлення медичної освіти в Австрії (2011)
Корнієнко І. - Ситуації неуспіху і їх опанування у процесі професіоналізації особистості у ВНЗ (2011)
Кравець О. - Комунікативна компетенція у студентів немовних факультетів вищих навчальних закладів (2011)
Кривов’яз О. - О. І. Астахов про підготовку майбутнього вчителя хімії до проведення шкільного учнівського експерименту (2011)
Криворучко І. - Мотиваційна спрямованість процесу навчання з оволодіння універсальними компетенціями (2011)
Кухта М. - Комунікативний підхід до формування іншомовної культури майбутніх фахівців туристської сфери, Чейпеш І. (2011)
Кушнір І. - Сутність маркетингово орієнтованої освіти керівника педагогічного коледжу (2011)
Кушнір С. - Педагогічні умови формування готовності студентів-екологів до застосування знань з радіобіології у майбутній професійній діяльності (2011)
Леган В. - До проблеми методів викладання іноземної мови. (2011)
Легеза І. - Уніфікація шкіл підкарпатської русі на початку ХХ століття як фактор розвитку змісту гуманітарної освіти (2011)
Листопад О. - Творчі завдання як засіб розвитку творчих здібностей старших дошкільників (2011)
Маргіта Н. - Історична практика використання експериментування як методу дослідного навчання у роботі з дітьми дошкільного віку (2011)
Мардарова І. - Методика підготовки студентів до використання комп’ютерних технологій в організації пізнавальної діяльності старших дошкільників (2011)
Марфинець Н. - Аналіз підручників з літературного краєзнавства (на прикладі Закарпаття) (2011)
Машкаринець-Бутко А. - Соціально-педагогічні аспекти виховання у педагогічній спадщині О. В. Духновича (2011)
Микитенко Н. - Концепція формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничих спеціальностей (2011)
Михайлишин У. - Збагачення німецького діалогічного мовлення студентів вищих навчальних закладів космогонічними фразеологізмами, що концептуалізують опозицію "вогонь–вода" (2011)
Мочан Т. - Традиції та перспективи естетичного виховання школярів у контексті реформування української освіти (2011)
Опачко М. - Психолого-педагогічні умови дидактичного проектування (2011)
Оришко С. - Туристсько-краєзнавча діяльність у житті сучасного школяра (2011)
Орос О. - Соціально-демографічні особливості неповнолітніх, які схильні до фізичного насилля (2011)
Пайда І. - Аналіз підручників А. Волошина для вивчення природничих дисциплін (2011)
Панчик О. - Становлення системи професійної підготовки учителя на Закарпатті в період Чехословацької республіки (2011)
Пелін О. - Поляризація столиці і провінції епохи постмодерна, Бартєнєва О. (2011)
Пермінова Л. - Сучасні підходи до визначення складових характеристики викладча вищого навчального закладу (2011)
Петрус М. - Роль сім’ї в педагогічній спадщині О.Духновича (2011)
Пинзеник О. - Підготовка майбутніх вихователів до формування екологічно доцільної поведінки дошкільників (2011)
Поліщук В. - Професійно-етичні цінності соціальної роботи в сучасному суспільстві (2011)
Поліщук Ю. - Правові засади соціально-педагогічної діяльності (2011)
Попова Т. - Формування культурно-наукового світогляду учнів у процесі навчання фізики, Прудкий О. (2011)
Пришляк О. - Вплив соціального середовища на формування ціннісних орієнтацій молоді (2011)
Прокопів Л. - Сучасні підходи до роботи малокомплектної школи в Росії та Україні (порівняльний аспект) (2011)
Прокопович Ю. - Щодо актів прояву інтелекту в діяльності (2011)
Рішко Л. - Вплив рольових очікувань на характер сімейного спілкування подружжя (2011)
Рюль В. - Дослідження феномену соціалізації в наукових концепціях розвитку особистості (2011)
Савич Л. - Проблема розвитку зв’язного мовлення учнів у педагогічній спадщині О. М. Біляєва (2011)
Сивохоп Е. - Фактори впливу на формування готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до самопізнання в процесі фізичної підготовки та її особливості, Маріонда І. (2011)
Симодейко С. - Теоретичні засади розвитку навичок самоменеджменту засобам педагогічного проектування (2011)
Сідун М. - Моделювання процесу підготовки майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи з використанням навчальних ситуацій (2011)
Сідун Л. - Адаптація вищої освіти України до загальноєвропейських вимог (2011)
Смук О. - Фактори, які позитивно впливають на психічний розвиток особистості, що виховується в дитячому будинку сімейного типу (2011)
Сорока О. - Особливості проведення музикотерапевтичних занять з молодшими школярами, Банкул Л. (2011)
Стеблюк С. - Соціологічні аспекти формування економічної культури у майбутніх фахівців сфери кооперації (2011)
Товканець Г. - Врахування особливостей міжкультурної комунікації у педагогічній взаємодії (2011)
Товканець О. - Розвиток професійно-технічної освіти в Україні (2011)
Третько В. - Сучасні тенденції інноваційного розвитку системи вищої освіти в Україні (2011)
Туряниця В. - Формування готовності вчителів до використання інформаційно-комунікаційних технологій, Грабовська Т., Грабовський О. (2011)
Фенчак Л. - Здоров’язберігаюча культура майбутніх вчителів початкових класів як показник їх професійної підготовки (2011)
Фізеші О. - Особливості змісту початкової освіти в закарпатоукраїнських школах чехословацького періоду (1919-1938 рр.) (2011)
Хома Т. - Науково-методичне забезпечення з проблеми формування культури усного українського мовлення студентів нефілологічних спеціальностей (2011)
Цісарук В. - Аналіз основних напрямків професійно-педагогічної підготовки в галузі декоративно-ужиткового мистецтва (1950-і рр. – поч. ХХІ ст.) (2011)
Чепур О. - Креативний розвиток дітей дошкільного віку (2011)
Човрій С. - Музично-педагогічна концепція Золтана Кодая (2011)
Шеремета В. - Освітньо-професійна програма підготовки педагогів-хореографів та її практична реалізація (2011)
Шикітка Г. - Актуальні виклики останнього конгресу педагогічного товариства "учительська громада" (2011)
Шулла Т. - Соціально-психологічні аспекти управління етносом (2011)
Шпеник С. - Моніторинг якості вищої освіти США, Козубовська І. (2011)
Гненний О. M. - Економетричне моделювання ринкової вартості залізничного рухомого складу, Чернова H. С. (2015)
Гура С. М. - Теоретичні аспекти управління фінансовими ресурсами у забезпечення діяльності аеропортів (2015)
Замогильний П. В. - Модель і функціональні особливості інформаційно-обчислювальної системи в комбінованій стратегічно-орієнтованій методиці бюджетування (2015)
Кириченко C. O. - Підходи до ви значення сутності поняття "соціальна інфраструктура" та її функціональне призначення (2015)
Крапко O. M. - Аналіз діяльності підприємств авіатранспортної галузі (2015)
Кузько Т. Н. - Оптимізація рівня фінансового розвитку підприємства на основі таксономічного аналізу (2015)
Міщенко М. І. - Економічний метод підвищення ефективності відтворювальних процесів основних фондів (2015)
Неізвестна В. С. - Формування стійкого функціонування підприємств рекреаційного комплексу на основі комплексного методичного підходу (2015)
Нестерпова Д. О. - Передумови розвитку та сутність феномену тіньової економіки (2015)
Омельяненко С. Л. - Фінансовий контроль цільового використання коштів на забезпечення енергоефективності діяльності авіатранспортних підприємств, Тофанчук А. Т. (2015)
Петровська С. В. - Маркетингове забезпечення надання якісних послуг авіатранспортними підприємствами (2015)
Сталь И. В. - Интеллектуальные ресурсы как объект понятийного анализа (2015)
Тульчинський Р. В. - Підвищення економічної безпеки підприємств за рахунок створення нових організаційних форм залучення венчурного фінансування (2015)
Чорній Б. Й. - Напрями диверсифікації джерел залучення інвестиційних ресурсів у підприємства розподілення електроенергії (2015)
Фандєєва А. Є. - Особливості методів оцінки персоналу (2015)
Михальченко О. А. - Концептуальні підходи до формування конкурентоспроможного потенціалу авіапромислового підприємства (2015)
Василенко В. А. - Формування механізму управління конкурентоспроможністю авіаційних підприємств в сучасних умовах (2015)
Чумак Л. Ф. - Шляхи розвитку машинобудівних підприємств в умовах переходу до біоекономіки (2015)
Гаврилко Т. О. - Регіональні ринки банківських послуг, Білковська Д. І. (2015)
Ярмолюк О. Я. - Ремаркетинг та система взаємовідносин з клієнтами (2015)
Надрага В. І. - Управління соціальними ризиками: сутність та механізми (2015)
Badyorina L. - Method of grammatical structure formalization of a natural language (2015)
Tretyak A. - Applied communication technologies of social adaptation of the personnel in science (2015)
Бондаренко О. М. - Системи оподаткування для малого бізнесу: їх переваги та недоліки, Сліпенчук Г. В. (2015)
Гончаренко Т. П. - Формування цінової політики підприємства залежно від стадій його життєвого циклу (2015)
Горбачова О. М. - Шляхи вдосконалення обліку запасів, Олійник І. А. (2015)
Вакарчук І. М. - Дослідження стану та перспектив розвитку пасажирських перевезень київського регіону, Корітчук C. O., Пилипейко С. С. (2015)
Кириленко О. М. - Економіко-історичні засади формування транспортної інфраструктури України (2015)
Кириченко C. O. - Класифікація соціальної інфраструктури в регіонах за функціонально-спеціалізованим підходом (2015)
Петровська С. В. - Проблеми розвитку інвестиційної діяльності комерційних банків, Костюк І. В. (2015)
Богачов С. В. - Регулювання трансакційних витрат на ринку праці України на основі угоди про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, Тарасевич О. В. (2015)
Тульчинська С. О. - Значення інтелектуального капіталу у розвитку економіки знань в умовах інтеграційного вибору держави, Костюнік О. В. (2015)
Шевченко А. В. - Аналіз фармацевтичного ринку та визначення основних напрямків комунікаційних кампаній його учасників, Шеховцов С. В. (2015)
Сукрушева Г. О. - Економічна безпека в системі національної безпеки країни (2015)
Sibruk V. - The approaches to estimation of influence of price discrimination on competition level of airline industry, Ramenskaya S. (2015)
Косарева І. П. - Теоретично-методичні підходи формування конкурентного потенціалу підприємства, Полупан П. M. (2015)
Ареф'єв В. О. - Діагностика управління фінансовою безпекою підприємства (2015)
Жам О. Ю. - Теоретичні та методичні аспекти формування стратегії кредитно-фінансового інституту на ринку банківських послуг, Білковська Д. І. (2015)
Прохорова В. В. - Орієнтовано-рефлексивний підхід щодо управління реструктуризаційними процесами на машинобудівних підприємства (2015)
Петровська С. В. - Інструменти і методи управління процесом моделювання в маркетинговій діяльності, Криворучко О. В. (2016)
Коваленко О. В. - Брендинг в маркетинговій діяльності, Мельниченко А. В. (2016)
Розумова К. М. - Оцінка конкурентних позицій підприємств пасажирського комплексу з урахуванням лояльності стратегічних партнерів (2016)
Гавриленко Л. В. - Інформаційні системи в управлінні корпоративними бізнес-процесами, Гаврилко Т. О. (2016)
Борисенко О. С. - Роль реклами в досягненні результативності авіаперевезень (2016)
Коваленко О. В. - Стратегія діяльності підприємства як генеральна програма розвитку, Калита В. І. (2016)
Малахівська Г. В. - Передумови розвитку комерційної діяльності авіакомпаній (2016)
Олешко Т. І. - Хеджування валютного ризику на прикладі діяльності учасників зовнішньоекономічної діяльності, Гнилицька А. Ю. (2016)
Корж М. В. - Вивчення ефективності маркетингових заходів із застосуванням методів метаеврістики, Хасан Алі Аль-Абабнех. (2016)
Пристайко О. П. - Особливості сучасних фінансових механізмів реструктуризації підприємств (2016)
Коваленко Н. В. - Сучасні тенденції розвитку конкуренції, Голляк Ю. Б. (2016)
Чібісова І. В. - Сутність облікової політики підприємства, Драченко Д. В. (2016)
Петровська С. В. - Концепція "зеленого" маркетингу у системі управління економічною діяльністю, Покотило Л. Ю. (2016)
Чібісова І. В. - Бухгалтерський облік як інструмент управління ризиками на підприємства, Левчунь Б. В. (2016)
Біленко Т. І. - Фінансова самодостатність держави у сучасному світі Financial (2016)
Петропавловська С. Є. - Маркетинговий підхід до формування іміджу держави (2016)
Фісун Ю. В. - Стратегічний вибір авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (2016)
Василенко В. А. - Процес формування стратегії управління конкурентоспроможністю авіаційного підприємства (2016)
Мержвинська A. M. - Дослідження суті креативної економіки та тенденцій і проблем її розвитку в сучасних умовах (2016)
Сібрук В. Л. - Стратегії і бізнес-моделі авіакомпаній, Колесник М. В. (2016)
Федоренко В. Б. - Можливості будівництва нових готелів в Київській області, Дідух О. О., Овсянніков Р. С. (2016)
Хайдарова Т. М. - Застосування франчайзингової моделі в сучасній економіці (2016)
Бабай О. М. - Окиснювально-метаболічні властивості ротової рідини на етапах оцінки клінічної ефективності есенціальних фосфоліпідів: результати тривалого моніторингу хворих на генералізований патодонтит (2016)
Браїлко Н. М. - Визначення ролі механічного фактора в етіології клиноподібних дефектів зубів, Ткаченко І. М. (2016)
Геранін С. І. - Особливості застосування гемокоагулюючих та антисептичних засобів при односеансному вітальному екстирпаційному методі лікування пульпіту (2016)
Григорова А. О. - Системні взаємозв`язки властивостей ротової рідини з мітохондріально-біоенергетичним станом букального епітелію на етапах лікування пошкоджень щелепно-лицевої ділянки (2016)
Запорожченко І. В. - Цифрова характеристика тезіограм змиву ротової рідини, як показник незадовільної гігієни, Король Д. М., Ярковий В. В., Коробейнікова Ю. Л., Рамусь М. О. (2016)
Кузь В. С. - Визначення показників міцності та пластичності різних груп базисних стоматологічних матеріалів (2016)
Мусій-Семенців Х. Г. - Оцінка навичок гігієни порожнини рота у дітей раннього віку за результатами анкетування батьків (2016)
Тончева К. Д. - Цифрова характеристика тезіограм змиву ротової рідини у нормі, Кіндій В. Д., Кіндій Д. Д., Король Д. М., Шульженко О. Ю. (2016)
Уласевич Л. П. - Показники карієсу у дітей 3-5 років з гіпертрофією аденоїдів, Каськова Л. Ф. (2016)
Yanishen I. V. - Comparative evaluation of clinical and technological properties of gypsum as auxiliary dental material (2016)
Янішен І. В. - Методика створення тривимірної комп’ютерної моделі зуба, Білобров Р. В., Масловський О. С., Куліш С. А. (2016)
Янішен І. В. - Удосконалення зв’язку в системі метал-полімер шляхом розробки нового полімерного покривного лаку "Сінма-М+V", Бреславець Н. М. (2016)
Аймедов К. В. - Особливості порушень психоемоційного стану у родичів хворих на судинну деменцію, Волощук Д. А. (2016)
Бойко Д. І. - Клінічна характеристика пацієнтів із аутоагресивною поведінкою при першому психотичному епізоді з урахуванням біологічних ритмів (2016)
Борзова-Коссе С. І. - Рівень остеопонтину за умов коморбідності гострого інфаркту міокарда та ожиріння, Кравчун П. Г. (2016)
Винник Н. И. - Модификация факторов кардиоваскулярного риска у больных с ишемической болезнью сердца в сочетании с метаболическим синдромом, Совгиря С. Н., Филенко Б. Н. (2016)
Глушко А. В. - Клініко-гемостазіологічні характеристики в дебюті геморагічного інсульту, Литвиненко Н. В. (2016)
Горіла М. В. - Біохімічні показники організму людини при серцево-судинних захворюваннях та персоніфікація процесів терапії, Павленко А. А. (2016)
Гриднев А. Е. - Гистологические и фенотипические особенности клеток слизистой оболочки пищевода у пациентов с сочетанным течением гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и гипертонической болезни (2016)
Ждан В. Н. - Оверлап - синдром аутоиммунного поражения печени у пациента с неспецифическим язвенным колитом, Дорофеев А. Э., Кирьян Е. А., Бабанина М. Ю., Волченко Г. В., Ткаченко М. В. (2016)
Іващенко Д. М. - Використання бактеріофагів у комплексному лікуванні ран при синдромі діабетичної стопи (2016)
Іваницький І. В. - Ультразвукова еластографія зсувною хвилею міжхребцевих дисків у пацієнтів з синдромом доброякісної гіпермобільності суглобів, Іваницька Т. А., Штомпель В. Ю. (2016)
Іоффе О. Ю. - Вдосконалення способів формування анастомозів при лапароскопічному шлунковому шунтуванні, Цюра Ю. П., Діброва Ю. А., Кривопустов М. С., Стеценко О. П., Тарасюк Т. В. (2016)
Катеренчук О. І. - Вегетативна реактивність при хронічній серцевій недостатності (2016)
Козлов О. П. - Клінічна характеристика хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки у поєднанні з кардіоваскулярною патологією (2016)
Кудря І. П. - Низькоінтенсивне системне запалення як базис добових коливань артеріального тиску у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з гіпертонічною хворобою, Шевченко Т. І., Шапошник О. А. (2016)
Кушніренко І. В. - Діагностичні та прогностичні критерії для оцінки ризику розвитку орофарингеального кандидозу (2016)
Лисенко Р. Б. - Метод інфрачервоної дистанційної термометрії в оцінюванні перебігу раннього післяопераційного періоду при пластично-реконструктивних операціях на передній черевній стінці, Драбовський В. С., Микитченко В. В. (2016)
Лобурець А. В. - Шляхи реабілітації пацієнтів після ендоназальної функціональної фронтотомії (2016)
Ляховська Н. В. - Вплив поліморфізму гену білка клітин клара (сс 16) на перебіг бронхіальної астми у дорослих, Шликова О. А., Ляховський В. І. (2016)
Макурина Г. И. - Новые аспекты механизмов формирования псориаза при сопутствующей артериальной гипертензии (2016)
Мороз М. Н. - Особенности ротационного движения стенок левого желудочка при аневризмах, Трембовецкая Е. М., Ювчик Е.В. (2016)
Безкоровайна І. М. - Роль кристалографічних відмінностей слізної рідини у визначенні форм діабетичної ретинопатії, Наконечний Д. О., Безкоровайна А. О., Ткаченко М. К. (2016)
Овчаренко Л. К. - Ефективність застосування у клінічній практиці лікаря загальної практики сімейної медицини препарату "стеатель" у пацієнтів з ішемічною хворобою серця, Циганенко І. В. (2016)
Олешко Т. Б. - Особливості асоціації lys198asn поліморфізму гена edn−1 з розвитком ішемічного атеротромботичного інсульту залежно від індексу маси тіла, Свириденко Д. Ю., Гарбузова В. Ю. (2016)
Пац Н. В. - Структура рисков снижения зрения у студенческой молодежи беларуси при использовании электронной литературы, Илбуть В. А., Марцинкевич Д. Н. (2016)
Піддубна О. О. - Клінічні особливості ураження нервової системи при множинній мієломі на фоні хіміотерапевтичного лікування (2016)
Пода О. А. - Оцінка розвитку метаболічних порушень у дітей з неалкогольною жировою хворобою печінки, Рум’янцева М. О., Остапенко В. П., Вовк Ю. О., Луканін А. В. (2016)
Ріга О. О. - Діастолічна функція лівого шлуночка у недоношених новонароджених на респіраторній підтримці в ракурсі рекомендацій цільової неонатальної ехокардіографії у відділенні інтенсивної терапії новонароджених (2016)
Сизова Л. М. - Молекулярно-генетичні та клініко-лабораторні особливості перебігу хронічного гепатиту с залежно від швидкості прогресування фіброзу печінки (2016)
Скиба О. О. - Особливості показників кардіоінтервалографії у дітей із різним соматотипом і типом вегетативної регуляції (2016)
Ткаченко М. В. - Діагностична цінність визначення антитіл до anti-ccp, ревматоїдного фактору та маркерів запалення у хворих на ревматоїдний артрит, Бабаніна М. Ю., Хайменова Г. С. (2016)
Хайменова Г. С. - Сучасний підхід до профілактики загострень та лікування хворих на хозл у поєднанні з остеоартритом (2016)
Шипко А. Ф. - Міжсекторальна складова структурно-функціональної моделі профілактики диспластикозалежної патології бронхолегеневої системи у дітей: методологія розробки регіональних програм та алгоритм оцінки ефективності (2016)
Щербакова Ю. В. - Ефективність використання іміквімоду в лікуванні гострокінцевих кондилом (2016)
Ярова І. В. - Корекція кардіоваскулярної патології у пацієнтів з первинним остеопорозом, Шилкіна Л. М., Іваницький І. В. (2016)
Богданов О. В. - Вільнорадикальні процеси в тканинах пародонта щурів за умов поєднаного надлишкового надходження нітрату та фториду натрію, Костенко В. О. (2016)
Велика А. Я. - Особливості функціонального стану нирок щурів за умов експериментальної нефропатії на тлі сольового навантаження, Перепелиця О. О. (2016)
Глазков Е. О. - Вплив адаптогенів на рівень функціонування вегетативної нервової системи при порушенні процесів адаптації іноземних студентів (2016)
Дев’яткіна Н. М. - Дослідження протизапальних властивостей гелю "ротрин-дента" в умовах експериментального карагенінового набряку (2016)
Коваленко В. В. - Застосування електронної мікроскопії для вивчення структури твердих тканин при підвищеній стертості зубів, Ткаченко І. М. (2016)
Литвак О. О. - Клініко-морфологічні аспекти стану репродуктивної системи пацієнток з лейоміомою матки після застосування уліпрістала ацетата в якості передопераційної підготовки (2016)
Луценко Р. В. - Вплив n-(1-нафтил)амід-2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти на систему гамк при експериментальному неврозі, Весніна Л. Е., Сидоренко А. Г., Микитюк М. В. (2016)
Скотаренко Т. А. - Реакція зон кори наднирника при введенні кріоконсервованої плаценти у щурів (2016)
Сухомлин Т. А. - Експериментальна корекція змін ліпідного обміну в легенях щурів при опіковій хворобі, Юдіна К. Є. (2016)
Тихонова О. А. - Особенности формы и строения стержневых волос мужчин молодого возраста, Соколенко В. Н., Совгиря С. Н., Тарасенко Я. А., Винник Н. И. (2016)
Филенко Б. М. - Оцінка експресії маркерів проліферації кі67 та циклін d1 при плоскоклітинного раку легень з ороговінням, Ройко Н. В., Проскурня С. А. (2016)
Шиян Д. Н. - Морфологические особенности исследования ядер и проводящих путей мозжечка (2016)
Асламова М. В. - Виховання морально-етичної культури майбутнього лікаря в умовах медичного вишу (2016)
Біланов О. С. - Філософсько-правові проблеми хоспісної і паліативної допомоги в Україні, Зінченко Н. О. (2016)
Лехан В. М. - Обґрунтування необхідності формування управлінських компетентностей у лікарів на додипломному етапі їх навчання та підвищення ефективності підготовки управлінських кадрів системи охорони здоров’я, Крячкова Л. В., Заярський М. І., Максименко О. П. (2016)
Макаренко О. В. - Місце дослідницької компетентності в загальній системі професійної компетентності майбутнього лікаря (2016)
Оленець С. Ю. - Технології ефективного засвоєння інформації під час навчання у вищому навчальному закладі (2016)
Єлисеєва І. В. - Негативні ефекти, індуковані ад'ювантами вакцин, Бабич Є. М., Білозерський В. І., Ждамарова Л. А., Колпак С. А. (2016)
Кравченко Т. Ю. - Синдром подразненого кишечника у дітей: етіопатогенетичні аспекти та напрямки терапії, Копійка Г. К., Горностаєва Н. Ю., Лосєва К. О., Годлевська Т. Л. (2016)
Макаренко О. М. - Сучасний погляд на проблему профілактики та лікування дисбактеріозу, Петров П. І., Лугіна С. В. (2016)
Малюченко О. М. - Сучасний погляд на ортопедичне лікування з використанням часткових знімних протезів, Король Д. М., Малюченко М. М., Ярковий В. В., Коробейніков Л. С. (2016)
Поліщук Т. В. - Вікові періоди розвитку особистості дитини та їх врахування на прийомі у дитячого стоматолога, Шешукова О. В., Труфанова В. П. (2016)
Полстяной А. А. - Современные представления об этиологии гиперурикемии как патогенетического фактора развития подагры (2016)
Тагиева Ф. А. - Ожирение и репродуктивное здоровье женщины (2016)
Шибінський В. Я. - Магнітно-резонансна томографія в діагностиці скронево-нижньощелепних розладів (2016)
Акіншева І. - Сутність та зміст поняття політичної соціалізації (2011)
Бабинець М. - Формування умінь іншомовної комунікації майбутніх фахівців менеджменту (2011)
Бец Ю. - Стан сформованості та шляхи підвищення національної свідомості майбутніх офіцерів-прикордонників (2011)
Блажук О. - Організація дистанційного навчання майбутніх офіцерів-прикордонників з використанням інформаційних технологій (2011)
Бовтрук А. - Шляхи підвищення мотивації до навчання фізики у вищій школі, Мєняйлов С., Сліпухіна І. (2011)
Бондаренко В. - Соціальне виховання дітей, позбавлених батьківського піклування, у період розвитку церковно-державної допомоги ( з XIV до XVII ст.) (2011)
Васів С. - Авторська програма формування практичних умінь готовності до фізичного самовдосконалення у майбутніх офіцерів-прикордонників (2011)
Гончаренко Т. - Системний підхід до проектування навчального процесу з фізики (2011)
Грабчак Д. - Профорієнтаційна робота у профільній школі як методична проблема, Шарко В. (2011)
Грищенко Н. - Позанавчальна діяльність іноземних студентів ВНЗ у сучасних умовах (2011)
Данченко І. - Самостійна робота як засіб формування соціальної зрілості студентів (2011)
Дацків І. - Особливості розвитку і становлення професійної педагогічної освіти на Закарпатті у другій половині ХІХ-початок ХХ століття (2011)
Делянченко В. - Педагогічна модель процесу формування толерантності у майбутніх соціальних педагогів (2011)
Демиденко Т. - Педагогічна позиція батьків у виховному процесі (2011)
Дяков С. - Шляхи підвищення ефективності процесу підготовки тактико-стройових занять з військовослужбовцями інженерних військ (2011)
Желавський О. - Сучасні аспекти методики викладання вищої математики студентам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів (2011)
Зобенько Н. - Педагогічні умови самовдосконалення соціальних педагогів у процесі професійної підготовки (2011)
Золотова Г. - Формування ідей профілактики адиктивної поведінки у теоріях особистості (2011)
Ігнатенко К. - Організація процесу створення прийомної сім’ї й підготовки прийомних батьків до виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2011)
Канюк О. - Процес формування вмінь іншомовного ділового спілкування майбутніх фахівців соціальної роботи на бакалавраті (2011)
Караман О. - Ресоціалізація неповнолітніх засуджених як процес (2011)
Касьянова О. - Технологія здійснення педагогічної експертизи загальної середньої освіти регіону у системі його соціально-економічного і культурно-духовного розвитку (2011)
Керестень І. - Дослідження проблеми професійної мотивації в Угорщині (2011)
Кліщ Г. - Зміст та форми професійної підготовки майбутніх лікарів у медичному університеті Інсбрука (2011)
Козубовська І. - Моніторинг якості освіти як засіб підвищення ефективності навчально-виховного процесу (2011)
Косович О. - Проектна діяльність як одна з форм інноваційних методичних технологій навчання (2011)
Кофанова О. - Хімічний складник програм підготовки майбутніх інженерів-екологів у ВНЗ Китаю та сінгапурка (2011)
Краснова Н. - Система роботи соціального педагога з підготовки випускників інтернатного типу до самостійного життя (2011)
Лабінська Б. - Особливості реалізації змішаного методу навчання іноземних мов у західній україні (1918–1939 рр.) (2011)
Лакуста Т. - Причини появи неповних сімей в сучасному суспільстві (2011)
Лещук Г. - Соціальне виховання як соціально-педагогічна категорія (2011)
Ліскович О. - Формування здоров'язбережувальної компетентності учнів у навчанні фізики (2011)
Матвійчук О. - Аналіз чинників, які впливають на навчання студентів з фізики у вищий технічній школі, Подласов С., Бурмістров О. (2011)
Олійник Г. - Проблема формування особистісних якостей у майбутніх соціальних педагогів (2011)
Опачко М. - Психологічні особливості управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів (2011)
Оришко С. - Виховання сучасних старшокласників засобами туристської діяльності (2011)
Орищин Ю. - Зміна акценту у формуванні змісту фізики від ідеальних моделей до реальних – вимога гуманістичної парадигми, Савош В. (2011)
Петришин Л. - Освітні технології в процесі формування креативності майбутніх соціальних педагогів (2011)
Петрюк І. - Статеворольова соціалізація старшокласників з дезадаптивними проявами (2011)
Платаш Л. - Висвітлення ролі Омеляна Поповича у розбудові національного шкільництва на Буковині (кінець ХІХ – початок ХХ століття) на сторінках крайової періодики (2011)
Повідайчик О. - Особливості викладання математичних дисциплін у процесі підготовки майбутніх соціальних працівників, Повідайчик М. (2011)
Поліщук В. - Удосконалення професійної підготовки соціальних працівників: виклики сучасності (2011)
Полубоярина І. - Вплив спадковості на розвиток музичної обдарованості (2011)
Попова Т. - Використання культурно-історичної складової змісту навчання при проведенні лабораторних робіт з природничих дисциплін (2011)
Постолюк М. - Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів у процесі вивчення природничих дисциплін (2011)
Пришляк О. - Основні тенденції модернізації системи професійної підготовки педагогів у країнах Європи (2011)
Ратинська О. - Налагодження спілкування в учнів середнього шкільного віку як соціально-педагогічна проблема (2011)
Розлуцька Г. - Розвиток професійної педагогічної освіти на Закарпатті у Чехословацький період (2011)
Сивохоп Я. - Літні колонії як форма організації процесу формування навичок здорового способу життя у дітей на території Закарпаття у 20-30 – рр. ХХ століття (2011)
Слозанська Г. - Особливості розвитку соціальної освіти Австралії в період глобалізації (2011)
Сокол І. - Компетентність викладача як запорука успішного формування інформаційної компетентності курсантів (2011)
Солодовник А. - Можливості соціальних сервісів інтернет в організації самостійної пізнавальної діяльності учнів з фізики (2011)
Сорока О. - Арт-педагогічний супровід молодших школярів (2011)
Староста В. - М. В. Ломоносов на шляху освіти та науки, Староста В. (2011)
Стражнікова І. - Проблеми впровадження інноваційних технологій у процесі безперервної освіти України ХХІ століття (2011)
Тарасова О. - Організаційно-педагогічні особливості професійної підготовки фахівців з міжнародних відносин у вищих навчальних закладах США (2011)
Титова М. - Особливості аспектів гуманізації у мовній підготовці іноземних студентів (2011)
Тичинська О. - Генезис шкільного консультування у США (2011)
Товканець О. - Молодіжна субкультура і девіантна поведінка (2011)
Торічний О. - Сутність акмеологічних основ процесу формування службово-спеціальної компетентності у майбутніх офіцерів-прикордонників (2011)
Фурман Т. - Організація та зміст педагогічного експерименту з формування професійної компетентності майбутніх фахівців у галузі економіки та підприємництва (2011)
Харченко Л. - Зародження ідеї педагогічної етики в історії української педагогічної думки (2011)
Хмуринська Т. - Аналіз особливостей професійної діяльності соціального педагога (2011)
Цабан Н. - Аспектний аналіз реформування соціальної освіти у Німеччині (2011)
Цвяк Л. - Особливості навчання другої іноземної мови у вищому правоохоронному навчальному закладі (2011)
Чашечнікова Н. - Патріотичне виховання молодших школярів засобами народного танцю у педагогічній спадщині В.М.Верховинця (2011)
Чижська Т. - Методичні можливості особистісно-орієнтованого навчання фізики учнів гуманітарних класів, Штофель О. (2011)
Шатковська Г. - Педагогічні технології фундаменталізації навчання (2011)
Шебень В. - Преподавание физики с использованием информационнo-коммуникационных технологий, Чатарийова М., Фечо А. (2011)
Шулла Т. - Виховання культури спілкування учнів у позаурочний час (2011)
Щепова Д. - Розвиток професійних ціннісних орієнтацій як однієї зі складових особистості студента–аграрія (2011)
Титул, зміст (2015)
Смолій В. - Улюбленець Долі, Реєнт О. (2015)
Батрак Л. - Документи про П. Т. Тронька у фондах Центрального державного архіву громадських об’єднань України (2015)
Шаповал А. - Архівна спадщина академіка НАН України П. Т. Тронька: краєзнавчий аспект, Булгаков Ю. (2015)
Маньковська Р. - Державний діяч, науковець, громадянин (2015)
Дмитрук В. - Троньківська премія у ювілейний рік академіка Петра Тронька (2015)
Бондаренко П. - Петро Тронько та краєзнавчий рух на Волині (2015)
Круглова Л. - Документи та матеріали виставки "Я тобою, Україно, живу...", присвяченої 100-річчю від дня народження академіка П. Т. Тронька (2015)
Заяць А. - Волинське містечко Козлин у світлі міської книги початку ХVII століття (2015)
Денисюк В. - Історія одного соціального конфлікту. Боротьба мешканців Каменя-Каширського з графом В. Красицьким в 1836–1837 рр. (2015)
Шваб А. - Єврейські громадські об’єднання міжвоєнного Луцька, Малеончук Г. (2015)
Пасюк І. - Монетарна система Волині в період формування грошового господарства в часи Давньоруської держави (2015)
Трофімук-Кирилова Т. - Наслідки виконання рекрутської повинності для єврейських громад Волинської губернії у ХІХ ст. (2015)
Каліщук О. - Волинська трагедія 1943 р.: усно-історичний аспект (2015)
Ленартович О. - Діяльність Української повстанської армії на Волині (1944–1945 рр.): організаційна структура та чисельний склад (2015)
Шабала Я. - Корпоративний сектор у сільському господарстві Волинської області у 2000–2010 роках (2015)
Стрільчук Л. - Проблеми трудової міграції через державний кордон у сучасних українсько-польських взаєминах (2015)
Попович С. - Туристичне краєзнавство: генеза, методологія, завдання (2015)
Ковальчук Т. - Заклади розміщення та харчування туристів на території Волинського воєводства у міжвоєнний період (2015)
Реєнт О. - Регіональний рекреаційно-репрезентаційний проект "Переяславщина – історико-культурна перлина України" (2015)
Кирилюк А. - Скорочення мережі римо-католицьких монастирів у Волинській губернії у ХІХ ст.: причини та наслідки (2015)
Федчук О. - Русифікація Волинської духовної семінарії у роки радянської влади (1945-1964 рр.) (2015)
Дмитрук С. - Київ у житті та діяльності Олександра Янати (2015)
Маньковська Р. - Очільник прикарпатського краєзнавства (до 60-річчя від дня народження Михайла Косила) (2015)
Гринів О. - За плугом на перелогах історії (до 75-річчя з дня народження Володимира Качкана) (2015)
Маслійчук В. - Максим Трохимович Горленський – перший директор харківських додаткових класів (1768–1775 рр.) (2015)
Прищепа О. - Дівочий пансіон Маріанни Бондіні в освітньо-культурному середовищі Рівного (30–50-ті рр. ХІХ ст.) (2015)
Хоруженко Х. - Комітети покращення побуту учнів і студентів у вищих навчальних закладах УСРР у 1920-ті роки, Липинський В. (2015)
Вакулишин С. - Історико-краєзнавчі конференції - традиції закладу позашкільної освіти "Північне сяйво" (2015)
Федунків З. - Адміністративно-територіальний устрій та територіальні межі Галицької землі Руського воєводства (2015)
Робак І. - Зародження і становлення приватного аптечного бізнесу в Харкові ХІХ - на поч. ХХ ст., Якуба А. (2015)
Бабенко Л. - Полтавський губернський відділ ДПУ: діяльність після реформи 1922 року (1920-ті роки) (2015)
Шелейко Т. - Відновлення системи підготовки кадрів для Південно-Західної залізниці у другій половині 1940-х років (2015)
Гаврилюк С. - Процес зародження пам’яткоохоронної діяльності в Україні (ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Гаврилюк О. - Пам’яткоохоронна діяльність волинських громадських товариств у 1920-ті – 1980-ті рр. (2015)
Рябчикова Ф. - Музейна колекція: відповідність правової дефініції у музеології (2015)
Клименко Н. - Суспільно-політична діяльність Насті Грінченко на Полтавщині (2015)
Бажан О. - Луганський прокуратор (штрихи біографії капітана державної безпеки НКВС Григорія Коркунова), Золотарьов В. (2015)
Косило М. - Калейдоскоп краєзнавчих подій на Прикарпатті (2015)
Бондаренко Г. - Волинська область. Краєзнавча хроніка 2015 року (2015)
Гончаров О. - "Топонімічна політика в Києві: виклики часу, проблеми наукового забезпечення", Терес Н. (2015)
Мех Л. - "Сікорські читання": пам’ять про титанів духовного українського космосу (2015)
Нагайко Т. - Круглий стіл "Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті" (2015)
Дмитрук В. - Лауреати Премії імені Дмитра Яворницького 2015 року (2015)
Мех Н. - Видатні пам’ятки, знакові історичні, культурні постаті у сучасному культурно-інформаційному просторі України (2015)
Жилецька О. - Архітектор Георгій Рогожин та його колекція з історії українських сіл (2015)
Марченко О. - Історико-етнографічне вивчення Степового Побужжя як прикордонної та етноконтактної території: досвід та перспективи (2015)
Бондаренко Г. - Історико-бібліографічний огляд літератури до історії населених пунктів і районів Волинської області (2009–2012 рр.) (2015)
Линник О. - Провідники історичної пам’яті: до 20-річчя серії "Краєзнавці Сумщини" (2015)
Земський Ю. - Правда, яка проростає через роки (2015)
Урсу Д. - У пошуках перлин історичного джерелознавства (2015)
Гончаров О. - Краєзнавство було покликом його душі (Віктор Соколов), Петровський А., Куций С. (2015)
Володимир Васильович Грабовецький (2015)
Про авторів (2015)
Title, Content (2016)
Gnilitsky V. - Exploring sensitivity of mathematical model for the system of voltage symmetrization, Polishchuk A., Petrosyan R. (2016)
Bakulevskiy V. - Research into the influence of climatic factors on the losses of electric energy in overhead power transmission lines (2016)
Kharlampidi D. - Application of graphic apparatus of c-curves for the analysis and optimization of supercritical cycles of thermotransformers, Tarasova V., Kuznetsov M., Omelichkin S. (2016)
Kolesnychenko N. - Analytical study of the processes of thermal conductivity at high intensity heating, Volgusheva N., Boshkova I. (2016)
Kostishyn V. - Obtaining anisotropic hexaferrites for the base layers of microstrip shf devices by the radiation-thermal sintering, Isaev I., Scherbakov S., Nalogin A., Belokon E., Bryazgin A. (2016)
Kutia M. - Improvement of technological-mathematical model for the medium-term prediction of the work of a gas condensate field, Fyk M., Kravchenko O., Palis S., Fyk I. (2016)
Abstract and References (2016)
Ківалов С. В. - Шановні читачі! (2016)
Кивалов С. В. - Свободные экономические зоны в Одесском регионе: традиции и новации (2016)
Завальнюк В. В. - Концептуальні засади юридичної антропології: міжнародно-правовий вимір (2016)
Панфілова О. Є. - Правові засади політики ЄС у сфері залізничного транспорту (2016)
Кормич Б. А. - Історія розвитку митної справи в Європі: періодизація та основні тенденції (2016)
Приймаченко Д. В. - Перевірка обліку товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України та/або перебувають під митним контролем як форма митного контролю, Прокопенко В. В. (2016)
Міщенко І. В. - Еволюція приватноправових засад у митному праві України (2016)
Батанова Л. О. - Митний пост-аудит в Україні та проблемні аспекти його здійснення в сучасних умовах (2016)
Кузнецов С. О. - Щодо визначення поняття "територіальне море" (2016)
Аверочкина Т. В. - Кодификация и прогрессивное развитие международного публичного морского права в ХІХ-начале ХХ веков (2016)
Серафимов В. В. - Первая конференция ООН по морскому праву 1958 года: вопросы территориального моря и прилежащей зоны (2016)
Сергєєв Ю. В. - Дерегуляція господарської діяльності: ризики у сфері посередництва у працевлаштуванні моряків за кордоном (2016)
Пашковская Л. И. - Спасание незаконных мигрантов на море (2016)
Кузнецов С. О. - Передмова до рубрики (рубрика "Визначні рішення Міжнародного Суду ООН у сфері морського права"), Аверочкіна Т. В. (2016)
Кузнецов С. О. - Передумови та вплив на кодифікацію і прогресивний розвиток міжнародного морського права рішення Міжнародного Суду ООН у Англійсько-норвезькому спорі про територіальні води (Fisheries Case (United Kingdom v. Norway). Judgement of December 18, 1951), Аверочкіна Т. В. (2016)
International Court of Justice. Reports of judgments, advisory opinions and orders. Fisheries case (United Kingdom v. Norway). Judgement of December 18th, 1951 (2016)
Individual opinion of judge Alvarez (2016)
Дело о рыболовстве. Решение от 18 декабря 1951 года (2016)
Вимоги до публікації статей в журналі "Lex Portus" (2016)
Кириленко О. М. - Економіко-історичні засади формування транспортної інфраструктури України (2016)
Karkuzashvili N. - Communication strategy – one of the major barriers for successful strategy execution in the organizations of emerging countries (2016)
Чорній Б. П. - Напрями диверсифікації джерел залучення інвестиційних ресурсів у підприємства розподілення електроенергії (2016)
Верхоглядова Н. І. - Аналіз підходів до визначення сутності потенціалу підприємства, Коваленко Є. В. (2016)
Irtyshcheva I. O. - Logistics infrastructure development in Ukraine maritime economy, Yakovleva I. G. (2016)
Коваленко Н. В. - Сучасні тенденції розвитку конкуренції, Голляк Ю. Б. (2016)
Коваленко О. В. - Стратегія діяльності підприємства як генеральна програма розвитку, Калита В. І. (2016)
Темнюк Т. О. - Визначення структури організаційної культури корпоративних підприємств (2016)
Петропавловська С. Є. - Маркетинговий підхід до формування іміджу держави (2016)
Кириченко C. O. - Підходи до ви значення сутності поняття "соціальна інфраструктура" та її функціональне призначення (2016)
Мармуль Л. О. - Соціальні аспекти формування цін на сільськогосподарську продукцію у регіонах України (2016)
Петровська С. В. - Інструменти і методи управління процесом моделювання в маркетинговій діяльності, Криворучко О. В. (2016)
Біленко Т. І. - Фінансова самодостатність держави у сучасному світі (2016)
Покатаєва О. В. - Концептуальні засади дослідження податкової політики як чинника соціально-економічного розвитку країни, Давидков С. О. (2016)
Пристайко О. П. - Особливості сучасних фінансових механізмів реструктуризації підприємств (2016)
Олешко Т. І. - Хеджування валютного ризику на прикладі діяльності учасників зовнішньоекономічної діяльності, Гнилицька А. Ю. (2016)
Хайдарова Т. М. - Застосування франчайзингової моделі в сучасній економіці (2016)
Горбачова О. М. - Шляхи вдосконалення обліку запасів, Олійник І. А. (2016)
Чібісова І. В. - Сутність облікової політики підприємства, Драченко Д. В. (2016)
Гавриленко А. В. - Інформаційні системи в управлінні корпоративними бізнес-процесами, Гаврилко Т. О. (2016)
Замогильний П. В. - Модель і функціональні особливості інформаційно-обчислювальної системи в комбінованій стратегічно-орієнтованій методиці бюджетування (2016)
Мержвинська A. M. - Дослідження суті креативної економіки та тенденцій і проблем її розвитку в сучасних умовах (2016)
Title, Content (2016)
Kulakov Y. - The method for providing quality of service time requirements in reconfigurable computing systems, Klymenko I., Tkachenko V., Storozhuk О. (2016)
Reva S. - Exploring dependence of the patints’ radiation dose on the form of power supply voltage of X-ray tube, Malakhova M. (2016)
Kolesnіkov О. - Development of the model of interaction among the project, team of project and project environment in project system, Gogunskii V., Kolesnіkova K., Lukianov D., Olekh T. (2016)
Nekrasova M. - Improving the accuracy of determining orientation of a rapidly rotating object, Uspenskyi V. (2016)
Zhalilo А. - Development of PPP-method realization for low earth orbit satellite trajectory determination using on-board GPS-observations, Yakovchenko A. (2016)
Yakubovska S. - Developing a method for prediction of relapsing myocardial infarction based on interpolation diagnostic polynomial, Vуsotska О., Porvan А., Yelchaninov D., Linnyk Е. (2016)
Abstract and References (2016)
Богачов С. В. - Регулювання трансакційних витрат на ринку праці України на основі угоди про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, Тарасевич О. В. (2016)
Galtsova O. L. - Current policy approaches to pricing in agriculture Ukraine (2016)
Ареф'єв В. О. - Діагностика управління фінансовою безпекою підприємства (2016)
Коваленко О. В. - Роль інформаційно-аналітичних джерел у забезпеченні безпеки функціонування підприємства, Биткін С. В., Големба В. Є., Балюра Ю. О. (2016)
Неізвестна В. С. - Формування стійкого функціонування підприємств рекреаційного комплексу на основі комплексного методичного підходу (2016)
Тульчинський Р. В. - Підвищення економічної безпеки підприємств за рахунок створення нових організаційних форм залучення венчурного фінансування (2016)
Чумак Л. Ф. - Шляхи розвитку машинобудівних підприємств в умовах переходу до біоекономіки (2016)
Гаврилко Т. О. - Регіональні ринки банківських послуг, Білковська Д. І. (2016)
Shaposnnykov K. S. - Innovative technologies corporate training: start of creative cycle (2016)
Надрага В. І. - Управління соціальними ризиками: сутність та механізми (2016)
Сталь Т. В. - Интеллектуальные ресурсы как объект понятийного анализа (2016)
Ярмолюк О. Я. - Ремаркетинг та система взаємовідносин з клієнтами (2016)
Бондаренко О. М. - Системи оподаткування для малого бізнесу: їх переваги та недоліки, Сліпенчук Г. В. (2016)
Гура С. М. - Теоретичні аспекти управління фінансовими ресурсами у забезпечення діяльності аеропортів (2016)
Нестерпова Д. О. - Передумови розвитку та сутність феномену тіньової економіки (2016)
Омельяненко С. Л. - Фінансовий контроль цільового використання коштів на забезпечення енергоефективності діяльності авіатранспортних підприємств, Тофанчук А. Т. (2016)
Чібісова І. В. - Бухгалтерський облік як інструмент управління ризиками на підприємства, Левчунь Б.В. (2016)
Борисенко О. С. - Роль реклами в досягненні результативності авіаперевезень (2016)
Петровська С. В. - Інструменти і методи управління процесом моделювання в маркетинговій діяльності, Криворучко О. В. (2016)
Коваленко О. В. - Брендинг в маркетинговій діяльності, Мельниченко А. В. (2016)
Title, Content (2016)
Kvartenko A. - Technology of de-ironing of weakly acidic low alkaline underground water containing ammonium nitrogen, Galanov V., Pletuk O. (2016)
Nykyforov V. - The biotechnological ways of blue-green algae complex processing, Malovanyy M., Kozlovs'ka T., Novokhatko O., Digtiar S. (2016)
Matveitsova D. - Developing compositions based on nanoparticles for final treatment of textile materials, Paraska O., Karvan S. (2016)
Kryvenko P. - Determination of the effect of fillers on the intumescent ability of the organic-inorganic coatings of building constructions, Tsapko Ju., Guzii S., Kravchenko A. (2016)
Pashynska N. - A decision tree in a classification of fire hazard factors, Snytyuk V., Putrenko V., Musienko A. (2016)
Kryvenko P. - Efficiency of alkali activated hybrid cements for immobilization of low-level radioactive anion-exchange resins, Cao H., Petropavlovskii O., Weng L., Kovalchuk O. (2016)
Shatokhina Yu. - Exploring correlation between hydrobiological indicators of aeration tanks and the concentration of phosphates in purified wastewaters, Klintsov L., Mazyuk N., Ostryanska N. (2016)
Kryvomaz T. - The analysis of metals biotransformation by alpine nivicolous myxomycetes from substrates, Voloshkina E., Michaud A., Andrusishina I. (2016)
Abstract and References (2016)
Title, Content (2016)
Belemets T. - Optimization of composition of blend of natural vegetable oils for the production of milk-containing products, Yushchenko N., Lobok O., Radziyevska I., Polonskaya T. (2016)
Atamanyuk V. - Selection of optimal method of forming a layer of candied fruits during filtration drying, Huzova I., Gnativ Z., Mykychak B. (2016)
Dorohovich A. - The effect of mono- and disaccharides on structural-mechanical properties of pectin gels, Dorohovich V., Kambulova Ju. (2016)
Dejnychenko G. - Determining technological parameters for treating pectin-containing raw materials in the technology of milk-vegetable minces, Gnitsevych V., Yudina T., Nazarenko I., Vasylieva O. (2016)
Plotnikova R. - Study of influence of technological factors on the sorption of ionized calcium from skimmed milk by sodium alginate, Grynchenko N., Pyvovarov P. (2016)
Popova S. - Exploring the effect of dry protein-carbohydrate semi-finished product on the structural-mechanical properties of yeast dough obtained by the accelerated technique, Slashcheva A., Nykyforov R., Korenets Yu. (2016)
Cherevko O. - Effect of sautéing of onion on its storage at low temperatures, Odarchenko А., Pogozhikh N., Odarchenko D., Sokolova Е. (2016)
Pavlyuk R. - Technology of healthy processed cheese products without melting salts with the use of freezing and non-fermentative catalysis, Pogarska V., Yurieva O., Skripka L., Abramova T. (2016)
Abstract and References (2016)
Акіншева І. - Використання методики Марії Монтессорі у діяльності гувернера (2011)
Архипова С. - Акмеологічні засади професійної підготовки соціальних працівників (2011)
Бабинець М. - До питання про культуру іншомовного ділового спілкування майбутніх менеджерів (2011)
Бартош О. - До проблеми надання соціальних послуг різним категоріям населення у Великій Британії, Цвяк Л. (2011)
Безбородих С. - Аксіологічні основи професійної підготовки майбутніх фахівців початкової школи (2011)
Бідюк Н. - Організаційно-дидактичні засади професійної підготовки майбутніх учителів старшої школи в США (2011)
Бойко А. - Спогади Костянтини Малицької як джерело до вивчення її біографії (2011)
Войцехівський О. - Характеристика чинників, що впливають на формування готовності майбутніх офіцерів–прикордонників до професійної діяльності (2011)
Возна Ю. - Соціалізація учнівської молоді як предмет науково-педагогічних досліджень (2011)
Вознюк О. - Сучасні наукові підходи до аналізу професійного розвитку педагога (2011)
Гайдай І. - Когнітивний критерій підготовки студентів ВНЗ до роботи з педагогічно занедбаними учнями (2011)
Гайдамашко І. - Помилки сімейного виховання як фактор виникнення агресивної поведінки підлітків (2011)
Главацька О. - Теоретико-сутнісна характеристика соціального захисту населення (2011)
Гомонюк О. - Спрямованість змісту практичної підготовки на розвиток професійно-педагогічної культури майбутніх соціальних педагогів (2011)
Демиденко Т. - Спільна діяльність батьків і дітей – основа виховного потенціалу традиційної української родини (2011)
Дроздов Д. - Діагностика формування психологічних якостей майбутніх тренерів (2011)
Завгородня Т. - Науково-пошукова діяльність як фактор професійно-особистісного розвитку студентів (2011)
Замлинська О. - Нетрадиційні методи навчання керівника загальноосвітньої сільської школи у системі післядипломної освіти (2011)
Зварич О. - Особливості волонтерської діяльності у Великій Британії (2011)
Зембицька М. - Ефективність наставництва на різних етапах професійного розвитку вчителів-початківців (на прикладі США) (2011)
Зобенько Н. - Аналіз мотивів та механізмів формування девіантної, протиправної поведінки (2011)
Канюк О. - Теоретичний аналіз понять "знання", "уміння", "навички" – як важливих складових професійної компетентності майбутніх фахівців (2011)
Караман О. - Сутність і зміст соціально-педагогічної роботи як категорії соціальної педагогіки (2011)
Кіш Н. - Проблема формування культури іншомовного професійного спілкування студентів – майбутніх інженерів (2011)
Кліщ Г. - Змістовий компонент професійної підготовки лікарів у віденському медичному університеті (2011)
Козубовська І. - Особливості практичної соціальної роботи з родиною в Австралії (2011)
Козубовський Р. - Покарання в системі профілактики девіантної поведінки (2011)
Коновал О. - Задачний підхід та принцип фундаменталізації при навчанні класичної електродинаміки (2011)
Кончович К. - Основні вимоги до теоретичної та практичної кваліфікації вчителя іноземної мови (2011)
Кравець О. - До проблеми навчання іноземній мові як засобу ефективного міжкультурного спілкування (2011)
Краснова Н. - Деякі аспекти діяльності соціального педагога у закладах інтернатного типу (2011)
Кухта І. - Іншомовна комунікативна культура як складова професійної підготовки майбутніх фахівців туристичної сфери (2011)
Легеза І. - Розвиток шкільної справи на підкарпатській русі в 1919-1929 роках (2011)
Лавріненко О. - Особливості володіння педагогічною технікою в системі практичної підготовки вчителя у вищих закладах освіти України 30-40-х років ХХ ст. (2011)
Лещук Г. - Форми та методи профорієнтаційної діяльності соціального педагога (2011)
Марфинець Н. - Сутність та структура дидактичної категорії "література рідного краю” (2011)
Мельничук М. - Допрофільна підготовка учнів як важлива передумова профільного навчання (2011)
Мітрясова О. - Природничо-наукові основи формування змісту природничих дисциплін (2011)
Мичковська В. - Обґрунтування проблеми підготовки курсантів-прикордонників до службового спілкування іноземною мовою (2011)
Мужичок В. - Творче використання досвіду організації водних видів спорту з учнівською молоддю західної України міжвоєнного періоду в сучасних закладах освіти України (2011)
Мурашкевич О. - Знання підлітків щодо вживання психоактивних речовин (2011)
Наточий Л. - Закон зближення світових моделей та прискорення розвитку педагогічної науки у проблемі розвитку управлінської культури керівників загальноосвітніх шкіл України в другій половині ХХ –початку ХХІ століття (2011)
Олійник Г. - Теоретичні засади професійної підготовки соціальних педагогів (2011)
Опачко М. - Підготовка майбутнього вчителя фізики до організації і проведення інтерактивного уроку (2011)
Оришко С. - Структурно–функціональна модель патріотичного виховання старшокласників засобами туристсько–краєзнавчаї діяльності (2011)
Островська Н. - Формування усвідомленого батьківства молоді: історико-філософський аспект (2011)
Панчик О. - Відображення стану шкільної математичної освіти Закарпаття на початку XX ст. на сторінках тогочасної педагогічної преси (2011)
Парфанович І. - Патронажна робота з сім’ями дівчат девіантної поведінки (2011)
Пастушенко С. - Вхідний контроль знань студентів з фізики у вищих навчальних закладах, Кулішенко В., Лень Т. (2011)
Пермякова О. - Досимологічні дослідження у працях французьких науковців (2011)
Пігіда В. - Соціально-педагогічна діяльність з дітьми трудових мігрантів (2011)
Повідайчик М. - Сучасні комп’ютерні технології тестування знань студентів, Повідайчик О. (2011)
Поліщук В. - Аналіз угорського досвіду формування професійної мотивації майбутніх фахівців у процесі допрофесійної підготовки (2011)
Поліщук Ю. - Використання потенціалу громадських молодіжних об’єднань у профілактиці девіантної поведінки (2011)
Попова Т. - Зміст природничо-наукової освіти як загальнодидактична категорія (2011)
Radzets’ka L. - Learning self-discipline as a key to become a good student, Luchynets O. (2011)
Романовська Л. - Сучасне дитяче громадське об’єднання як колективний суб’єкт діяльності (2011)
Сідун М. - Ефективність технології формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи засобами навчальних ситуацій (2011)
Сивохоп Я. - Формування навичок здорового способу життя учнівської молоді в умовах позашкільних навчальних закладів (2011)
Сидор І. - Теоретико-методичні засади професійної підготовки менеджерів дозвілля (Велика Британія) (2011)
Слозанська Г. - Використання австралійського досвіду післядипломної освіти соціальних працівників в освітньому просторі України (2011)
Староста В. - Навчальне завдання як поняття дидактики (2011)
Стражнікова І. - Передумови становлення й розвитку системи професійної підготовки у жіночому русі західної України кінця ХІХ – початку ХХ століття (2011)
Теличко Н. - Зміст навчання іноземної мови з використанням культурологічного підходу (2011)
Третько В. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці магістрів міжнародних відносин (2011)
Товканець О. - Принципи профілактичної роботи з учнями, схильними до девіантної поведінки (2011)
Tulenko M. - Factor analysis as tool of investigations of education practices in teaching of biology on secondary schools (2011)
Хархан Г. - Підлітковий клуб "я і ти" як форма виховання культури взаємин статей у дітей-сиріт у школі-інтернаті (2011)
Хмуринська Т. - Компонентно-структурний аналіз соціальної зрілості у студентів – майбутніх соціальних педагогів (2011)
Цабан Н. - Модуляризація як складова реорганізації процесу навчання на факультетах соціальної роботи і соціального забезпечення у фахових вищих школах Німеччини (2011)
Цвяк Л. - Формування культури спілкування іноземною мовою офіцера як педагогічна проблема (2011)
Шпеник С. - Діти групи ризику як об’єкт соціальної роботи (2011)
Шулла Т. - До питання про культуру міжнаціонального спілкування (2011)
Щепова Д. - Вплив навчально-виховного процесу на формування ціннісних орієнтацій студентів (2011)
Юрків Я. - Мультидисциплінарна команда як форма соціально-педагогічної роботи з розумово відсталими дітьми та їхніми сім’ями (2011)
Рудишин С. - Хімічна складова професійної підготовки екологів в контексті біоцентризму та міждисциплінарності екології (2011)
Титул, зміст (2014)
Шевченко Р. - Інтерпретація дромоніміки міста Києва (кін. ХІХ – поч. ХХІ ст.) (2014)
Карамаш С. - Нові архівні джерела про зведення в Києві першої централізованої каналізації, Кобзар В. (2014)
Малаков Д. - Про втрачені частини Київської фортеці (спогади краєзнавця) (2014)
Реєнт О. - Перша світова війна 1914-1918 рр.: український контекст, Ковальчук Т. (2014)
Гаухман М. - Місто і криза: міське самоврядування Луганська під час Першої російської революції та Першої світової війни (2014)
Левченко В. - Валентин Іванович Селінов (1876-1946): теоретик, практик та організатор краєзнавства (2014)
Робак І. - Валентин Отамановський як один з фундаторів сучасного вітчизняного краєзнавства (2014)
Ночовний О. - Святкування ювілейних дат у СРСР: на прикладі 150-річчя від дня народження Т. Шевченка (2014)
Дембіцький С. - Садиба А. О. Козачковського в контексті переяславської шевченкіани (2014)
Маньковська Р. - "Україна Тараса Шевченка": видавничий проект Національної спілки краєзнавців України (2014)
Травкіна О. - Заснування Чернігівського колегіуму в контексті церковно-політичного становища та культурно-освітньої діяльності чернігівських ієрархів кінця XVII – початку XVIII ст. (2014)
Саранча В. - Освітнє середовище Полтавської губернії під час Першої світової війни (2014)
Щербатюк В. - Топоніміка Лисянщини як джерело вивчення історії краю (2014)
Соколов В. - До питання про родовід Огієвських, Куций А., Куций С. (2014)
Бажан О. - Безмежно відданий наркому Успенському (Олександр Нілович Троїцький, Золотарьов В. (2014)
Лисенко О. - Черкащина на завершальному етапі Другої світової війни (історіософські та методологічні нотатки) (2014)
Бойко Н. - Букринська наступальна операція очима очевидців (2014)
Дрок П. - Технічні розробки академіка А. Люльки у роки Другої світової війни та їх вплив на військове літакобудування в СРСР (2014)
Сацький П. - Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт "Мальовнича Україна – туристичний край", Гончаров О. (2014)
Дмитрук В. - Виховання патріотизму починається з любові та вивчення рідного краю (2014)
Букет Є. - Лауреати Премії імені академіка Петра Тронька 2014 року (2014)
Нагайко Т. - Треті "Сікорські читання" у Переяславі (2014)
Борщ М. - Краєзнавча Шевченкіана України (2014)
Завальнюк О. - Кам’янець-Подільська міська організація Національної спілки краєзнавців України у 2010-2014 рр.: основні результати діяльності, Комарніцький О. (2014)
Нові лауреати найпочеснішої премії в краєзнавстві (2014)
Степаненко М. - Берестечко в Парижі (2014)
Акічев Ш. - 5-ті Конотопські читання (2014)
Цубенко В. - Друга міжнародна науково-практична конференція "Південь України у вітчизняній та європейській історії" (25-26 вересня 2014 р., м. Одеса), Латишева Л. (2014)
Реєнт О. - 25-річчю Народного Руху України присвячується (2014)
Калакура Я. - Закарпаття очима знаного історіографа та краєзнавця (2014)
Мех Л. - Краєзнавець макарівського гарту (2014)
Коваленко О. - "Корюківка назавжди залишилася в серці…", Демченко Т. (2014)
Скавронський П. - Для нас горить його свіча… (Світлій пам’яті члена Національної спілки краєзнавців України Володимира Федоровича Шинкарука) (2014)
Про авторів (2014)
Вимоги щодо оформлення статей (2014)
Яскрава особистість. До 70-річчя від дня народження О. О. Кришталя (2015)
Авраменко А. А. - Влияние дискинезии желчевыводящих путей на достоверность дыхательного теста при тестировании больных хроническим неатрофическим гастритом, Короленко Р. Н., Шухтина И. Н. (2015)
Бамбуляк А. В. - Морфогенез залоз носової порожнини та приносових пазух у віковому аспекті (2015)
Бідучак А. С. - Функціонально-організаційна модель профілактики хвороб системи кровообігу в практиці сімейного лікаря (2015)
Білоокий О. В. - Алгоритм діагностики неінфікованого та інфікованого жовчного перитоніту (2015)
Бирчак І. В. - Характеристика особливостей системи регуляції агрегатного стану крові жінок з анемією III ступеня на фоні маткових кровотеч репродуктивного віку (2015)
Власик Л. І. - Гігієнічна оцінка збалансованості раціонів харчування дітей дошкільного віку в дитячих навчальних закладах м. Чернівці за вмістом жирів та поліненасичених жирних кислот, Кушнір О. В., Грачова Т. І., Фундюр Н. М., Жуковський О. М., Іфтода О. М. (2015)
Войтів Я. Ю. - Механізми розвитку порушення функцій тонкої кишки в умовах експериментального перитоніту (2015)
Годованець О. І. - Застосування препаратів макро- та мікроелементів у комплексі лікування карієсу зубів у дітей (2015)
Гаморак Г. П. - Профілактика дисбіозу і корекція лактобактерином якісного і кількісного складу мікрофлори дистального відділу тонкої кишки білих щурів, яким протягом 20 днів проводили аплікацію на шкіру ітаконовою кислотою (2015)
Гордієнко В. В. - Особливості матеріальної кумуляції свинцю в організмі щурів різного віку за природних умов та субхронічної інтоксикації низькими дозами свинцю ацетату (2015)
Dosaev T. M. - Immunohistochemical investigation of cytoarchitectonics t-and b-cellular compartments of the spleen, Romaniuk S. M., Balapanov A. A., Keldygulov U. K. (2015)
Іванова Л. А. - До питання верифікації позалікарняних бактеріальних пневмоній в немовлят (2015)
Ivashchuk S. І. - Cytokines changes in the pathogenesis of acute or exacerbated chronic pancreatitis considering the etiology and gender, Sydorchuk L. P. (2015)
Каблукова О. К. - Особливості обміну електролітів та маркерів ушкодження міокарду в дітей, хворих на бронхіальну астму, Герасимова О. В., Капітан Т. В., Гумінська Г. С., Марчук О. І. (2015)
Karatieieva S. Yu. - Complex treatment of pyoinflammatory complications in patients with diabetes mellitus using ozone, Golovachuk O. K. (2015)
Кіндратів Е. О. - Цервікальна патологія в жінок із розладами репродуктивної функції (2015)
Козак Д. В. - Вплив експериментальної скелетної травми на інтенсивність процесів ліпідної пероксидації та антиоксидантного захисту в тканині серця (2015)
Кузнєцова О. В. - Вплив гіпоксичного прекондиціювання на особливості фібринолітичного та протеолітичного процесів плазми крові щурів зумовлених темновою гіперфункцією епіфіза, Анохіна С. І. (2015)
Литвинчук В. Г. - Реологічні властивості крові та їх динаміка при крововтратах (2015)
Lomakina Yu. V. - Correction by peptide bioregulators of micro-and ultramicroscopic changes in the pineal gland caused by stress under light deprivation, Bulyk R. Ye. (2015)
Михалойко І. Я. - Вираженість облітеруючого процесу артерій у хворих на синдром діабетичної стопи залежно від ступеня кальцинації медії, Сабадош Р. В. (2015)
Морозова О. В. - Роль селезенки в координации систем кровообращения и эритропоэза (2015)
Надашкевич О. Н. - Авторські погляди на оптимальну клінічну класифікацію врослого нігтя, Вергун А. Р. (2015)
Паньків І. В. - Вміст вітаміну D у хворих на цукровий діабет 2-го типу та автоімунну патологію щитоподібної залози (2015)
Присяжнюк І. В. - Результати комплексного лікування хворих на гіпотиреоз із супутнім хронічним холециститом із використанням L-аргігіну (2015)
Свіжак В. К. - Локальний моніторинг антибіотикочутливості основних збудників гнійно-запальних інфекцій. Частина 1. Таксономічний склад мікробіоти, що формує запальний процес, Данчук А. Г., Дейнека С. Є. (2015)
Селюкова Н. Ю. - Гістологічна структура сім'яників щурів-нащадків фітоестрогенізованих батьків, Сергієнко Л. Ю., Карпенко Н. О., Коренєва Є. М., Брєчка Н. М. (2015)
Семчишин М. Г. - Кадмій, свинець та цинк у сироватці крові хворих при черепно-мозковій травмі в гострому та проміжному періодах (2015)
Sydorchuk L. I. - Acute experimental peritonitis: microecological indexes, species composition and population level of large intestine microbiota of experimental animals after 6 hours of initiation (2015)
Соловей Ю. М. - Спосіб фотометрично-біосенсорного визначення ендогенної інтоксикації абдомінального сепсису в експерименті (2015)
Tashuk V. K. - Endothelial dysfunction influence on the main pathogenetic mechanisms of ischemic heart disease progression combined with chronic obstructive pulmonary disease, Polyanska O. S., Amelina T. M., Gulaga O. I., Popova I. S. (2015)
Ткаченко Т. В. - Вміст аргініну в сироватці крові жінок з артеріальною гіпертензією різного репродуктивного віку (2015)
Ткачук С. С. - Порівняльний аналіз реакції показників проокисно-антиоксидантного гомеостазу різних відділів слизової оболонки ротової порожнини щурів з експериментальним цукровим діабетом на ішемічно-реперфузійні пошкодження, Галагдина А. А., Ткачук О. В., Мислицький В. Ф. (2015)
Федорак В. М. - Електронно-мікроскопічна характеристика нервових клітин інтрамуральних нервових сплетень відділів товстої кишки на 30-180 доби після дистальної резекції тонкої кишки (2015)
Федорчук С. М. - Остеометричний статус п’яткової кістки в реєстрі ознак відтворення скелії (повідомлення 2) (2015)
Холодняк О. В. - Поширеність та структура захворювань тканин пародонта в осіб молодого віку (2015)
Черняк А. В. - Клиническая эффективность применения селективных ингибиторов обратного захвата серотонина и норадреналина в терапии хронической нейропатической боли, Кохан Е. Н., Резниченко Е. К. (2015)
Швед М. І. - Метаболічні порушення у хворих на стабільну стенокардію і субклінічний гіпотиреоз та ефективність їх корекції l-карнітином, Припхан І. Б. (2015)
Швець Н. В. - Зміна показників ліпідного обміну та функціонального стану нирок у хворих на артеріальну гіпертензію та остеоартроз під впливом комплексного лікування (2015)
Бодяка В. Ю. - Тестовий комп’ютерний контроль, як спосіб підвищення об’єктивності оцінки рівня знань студентів на занятті (2015)
Ганчева О. В. - Участие студентов в работе студенческого научного общества на кафедре патофизиологии – важный этап в формировании будущего ученого (2015)
Сокольник С. В. - Лекційний метод навчання в системі фахової підготовки студентів медичного навчального закладу (2015)
Остафійчук Д. І. - Методи діагностики та лікування в медицині з використанням фізичних факторів, Федонюк Л. Я., Гавенко А. В. (2015)
Галагдина А. А. - Патогенез діабетичних ангіопатій та роль останніх у порушенні морфофункціонального стану слизової оболонки ротової порожнини (2015)
Pastukhova V. A. - The basic components of physical culture of the working population (2015)
Руснак І. Т. - Виявлення підґрунтя для виникнення серцево-судинних захворювань. Збереження здоров’я (2015)
Авраменко А. А. - Случай развития реактивного панкреатита у больной хроническим неатрофическим гастритом после проведения полового акта (2015)
Бачинський В. Т. - Поняття та медико-правові аспекти забезпечення лікарської таємниці, Ванчуляк О. Я., Юрнюк С. В., Сивокоровська А.- В. С., Андрійчук А. О. (2015)
Аксенова И. А. - Атеросклероз восходящей аорты в качестве основного определителя итогов кардиохирургических вмешательств, Сакалов В. В., Кнышов Г. В., Тодуров Б. М. (2015)
Дейнека С. Є. - Internet-новини клінічної та експериментальної патології. Частина XXXXVІI, Яковець К. І., Дейнека Л. Л. (2015)
Єдині вимоги до оформлення статей (2015)
Титул, зміст (2016)
Залізняк Л. Л. - Мезолітичні витоки перших індоєвропейських культур Європи за даними археології (2016)
Моця О. П. - Історично-археологічні дослідження післямонгольських та козацьких часів в Україні (2016)
Галенко О. - Трофеї половецького вождя з Чунгульського кургану: переужиток, ритуальні функції та символіка, Рассамакін Ю., Вудфін В., Голод Р. (2016)
Остапенко М. А. - Знахідка меча Х ст. біля Хортиці (до питання про похід князя Святослава "в пороги" 972 р.), Саричев В. Д. (2016)
Рудь В. С. - Заглиблені об’єкти з поселення Тростянчик (2016)
Могилов О. Д. - Поховання скіфського вершника на р. Синюха, Бокій Н. М. (2016)
Володарець-Урбанович Я. В. - Деталі поясних наборів V — першої половини VІІI ст. із Полтавщини: знахідки від початку 2000-х рр. (2016)
Харламова А. О. - Кістяні вироби Донецького городища (до питання про взаємини мешканців городища з кочовиками) (2016)
Прищепа Б. А. - Будівлі з нішоподібними печами у господарстві давніх слов’ян (за матеріалами Пересопниці, уроч. Пастівник), Горбаненко С. А. (2016)
Русяєва А. С. - До історії вивчення однієї теракоти з Ольвії (2016)
До 70-річчя Анатолія Федоровича Гуцала (2016)
До 65-річчя В’ячеслава Юрійовича Мурзіна (2016)
До 60-річчя Петра Якимовича Гавриша (2016)
Конференція, присвячена пам’яті Федора Камінського (2016)
Пам’яті Дмитра Юрійовича Нужного (2016)
Світлої пам’яті Сергія Вікторовича Кончі (2016)
Світлої пам’яті Михайла Андрійовича Филипчука (2016)
До 100-річчя від дня народження Миколи Івановича Сокольського (2016)
Наші автори (2016)
Список скорочень (2016)
Титул, зміст (2013)
Перспективи розвитку краєзнавчого руху: пропозиції до проекту Державної програми розвитку краєзнавства на період до 2025 р. (2013)
Прядко О. - Історико-краєзнавча характеристика мікротопонімії с.Хоцьки на Перяславщині, Прядко Т. (2013)
Бараннік А. - Село Требухів у роки Голодомору 1932–1933 років (2013)
Моторна І. - "Румунські монографії повітів" як джерело до вивчення історії Трансністрії (1941–1944 рр.) (2013)
Дроздов В. - Болгарська колонізація Південної Бессарабії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. (2013)
Башли М. - Дворянство Бессарабії за матеріалами першого загальноросійського перепису населення (1897 р.) (2013)
Кузьміна С. - Цигани в етнічній структурі населення Бессарабії в першій половині ХІХ ст. (2013)
Вєтрова Г. - Особливості економічного розвитку Південної Бессарабії у складі королівської Румунії (1918–1940 рр.) (2013)
Березовська Т. - Микола Аркас у вимірі між професіоналізмом та патріотизмом (2013)
Тригуб О. - Аркасівська перлина (сторінки історії села Стара Богданівка) (2013)
Кремінь Т. - Ювілей Миколи Аркаса в Миколаєві (2013)
Реєнт О. - Відчуття образу історії (2013)
Качмар В. - Філософський факультет Львівського університету в австрійський період (від відновлення до утраквізації навчального закладу), Тарнавський Р. (2013)
Бабушко С. - Освітянське краєзнавство для літніх людей: реальність і контури на майбутнє (2013)
Старенький І. - Діяльність подільського духовенства зі збереження архівної спадщини на території Поділля в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Киричевський П. - Господарська діяльність православних монастирів на західноукраїнських землях у 40-х–60-х рр. ХХ ст. (2013)
Кульчицький С. - Про юнацькі роки одеського краєзнавця Анатолія Бачинського (2013)
Пустовіт Т. - Штрихи до портрета полтавського історика і краєзнавця Олександра Білоуська (2013)
Соловей Л. - До історії становлення туристично-краєзнавчого руху в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Русанов Ю. - Дворянські садиби Чернігівщини як об'єкти краєзнавчо-туристичної роботи (2013)
Матяш І. - "Історик і мрійник" (до 120-річчя від дня народження Василя Митрофановича Базилевича) (2013)
Казьмирчук Г. - Василь Базилевич про причини виникнення руху декабристів (2013)
Вербовий О. - Краєзнавча складова в науковій діяльності Василя Базилевича, Савченко Г. (2013)
Савченко І. - Науково-краєзнавча конференція "Грані таланту та трагізм долі" (до 120-річчя від дня народження Василя Базилевича) (2013)
Надольська В. - Забузькі голєндри на Волині: походження, господарство, культура (2013)
Сулима-Камінська І. - Регіональні органи царської цензури початку ХХ ст.: харківський та катеринославський інспектори у справах друку (2013)
Козоріз В. - Михайло Максимович та його діяльність у Золотоніському повітовому земстві (2013)
Борчук С. - Маловідома сторінка "розширення прав союзних республік": "Українська Радянська Енциклопедія"-2 (1944–1947 рр.) (2013)
Бажан О. - Незламний (до 75-річчя з дня народження Василя Стуса) (2013)
Доцин І. - Клуб "Юний Краєзнавець" пізнає та популяризує минувшину Броварської землі (2013)
Положення про краєзнавчу премію Петра Тронька (2013)
Букет Є. - Нові грані співробітництва (2013)
Положення про Премію імені Героя України Михайла Сікорського Національної спілки краєзнавців України (2013)
Гончаров О. - Форум краєзнавців столиці, Дмитрук В. (2013)
Давидюк Р. - Історико-краєзнавче дослідження про Клекотів — село на межі Галичини й Волині (2013)
Зозуля С. - Історія села крізь призму історії родини (2013)
Сорока Ю. - Ключові проблеми українознавчого дослідження (2013)
Про авторів (2013)
Вимоги до оформлення статей (2013)
Бакалець О. А. - Нові знахідки скарбів західноєвропейських монет першої третини ХVІІ ст. з Барського та Літинського районів Вінницької області (2015)
Бірьова О. Ю. - Характер землеволодіння в Слобідській Україні в другій половині XVII – середині XVIII ст. (2015)
Скрипник А. Ю. - Боротьба з дезертирством у російських військах на Правобережній Україні в середині ХІХ ст. (2015)
Чумаченко О. А. - Становлення соціалістичних поглядів Микити Шаповала (ранній період) (2015)
Демуз І. О. - Природничо-наукові товариства України кінця ХІХ – початку ХХ ст.: огляд сучасної історіографії (2015)
Каськова Л. Ф. - Эволюционные особенности возникновения и развития кариеса, Николишин А. К., Зайцев А. В., Артемьев А. В. (2015)
Курок О. І. - Теорія і практика обробітку ґрунту в добу Середньовіччя та Ранньомодерного часу (2015)
Федюн О. В. - Проблематика досліджень істориків УРСР другої половини ХХ ст.: історіографічний вимір (2015)
Бєлашов В. І. - "Глухівська операція" 1943 року (2015)
Король В. Ю. - Становище радянських військовополонених на окупованій території України в 1941 – 1944 рр. (2015)
Цомая Г. Ф. - Краткий обзор депортаций народов в СССР во времена Второй мировой войны (2015)
Шевчук И. И. - Об историографическом изучении истории Беларуси периода Второй мировой войны (2015)
Гирич Я. М. - Матеріали до біографічного словника "Науково-педагогічні працівники Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка, 1952 – 1991 рр." (літери "Д – І") (2015)
Крижанівський В. М. - Матеріали до біографічного словника "Науково-педагогічні працівники Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка, 1952 – 1991 рр." (літера "К") (2015)
До ювілею головного редактора, доктора історичних наук, професора Олександра Івановича Курка (2015)
Відомості про авторів (2015)
Титул, зміст (2013)
Левченко В. - Історико-наукові серіальні видання Одеси кінця ХХ — початку ХХІ століття в контексті розвитку краєзнавчих студій в Україні, Левченко Г., Петровський Е. (2013)
Кочергін І. - Інститут гуманітарних проблем – осередок краєзнавчого руху на Придніпров'ї (2013)
Гіпіч В. - Образ міста в творах Себастіана Фабіана Кленовича (2013)
Войцехівський Г. - Архітектурно-будівельне краєзнавство на прикладі реалізації соціально-бібліотечного проекту "Історія малих міст України", Жидецька О. (2013)
Чухліб Т. - Гадяч – гетьманська резиденція Івана Брюховецького у 1663 – 1668 роках (2013)
Коваленко О. - Джерела з історії ремісничих цехів Гадяча XVII-XVIIІ століть (2013)
Маслак В. - Гадяцькі акти другої половини ХVІІ століття у серійному виданні "Універсали українських гетьманів" (2013)
Баранець П. - Історія козацько-старшинського роду Бороховичів (2013)
Крот В. - Історія Гадяча в творчості Михайла Грушевського (2013)
Саранча В. - Гадяцький повіт під час Першої світової війни (2013)
Ревегук В. - Отамани повстанців Гадяцького краю (1920-1923 рр.) (2013)
Реєнт О. - На чолі Української держави (до 140-річчя з дня народження Павла Скоропадського) (2013)
Пиріг Р. - Проблеми національної ідентифікації правлячої еліти Української держави 1918 року (2013)
Гай-Нижник П. - Боротьба спецслужб П.Скоропадського з антигетьманським підпіллям (2013)
Сакало О. - Домогосподарства козаків Лубенського полку другої половини XVIII ст. (2013)
Ночовний Ю. - Структура населення сотенного містечка Пирятина: історико–демографічний аналіз за матеріалами Румянцевського опису 1765-1769 рр. (2013)
Таранець С. - Стародубщина як один з провідних духовних центрів старообрядців у другій половині ХVІІІ – на початку ХХ століття (2013)
Капітан Л. - Процес реєстрації реформатських громад в повоєнному Закарпатті: прояв лояльності чи політична гра (2013)
Томазов В. - Вернадські та їхні родичі (2013)
Самородов В. - Полтавські сторінки життя і творчості Володимира Вернадського, Кигил С. (2013)
Панченко В. - Судочинство у мирових судах Волині у другій половині ХІХ ст. (сторінки однієї архівної справи) (2013)
Рудь О. - Панські садиби Поділля: на прикладі Шпаківського маєтку М.П.Балашова (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Савченко В. - Діяльність анархістів-синдикалістів серед одеських моряків (1906–1913 рр.) (2013)
Клименко Т. - Джерела Державного архіву Черкаської області про діяльність релігійних громад та організацій Черкащини (2013)
Глизь Ю. - Міський голова Києва М. К. Ренненкампф: спроба соціологічного портрету (2013)
Бажан О. - Перший секретар ВУЧК (Сторінки біографії старшого майора державної безпеки Олександра Розанова), Золотарьов В. (2013)
Букет Є. - Веб-ресурси Національної спілки краєзнавців України (2013)
Мельниченко В. - Інформаційні можливості сайту "Краєзнавча Черкащина" (2013)
Гончаров О. - Історико-краєзнавча практика студентів Київського національного університету імені ТарасаШевченка – 2013 (2013)
Сінкевич Є. - Краєзнавці досліджують історію Херсонщини, Братченко Т. (2013)
Гейда О. - Історія міста й місто в історії, Демченко Т. (2013)
Чорновол І. - Іван Паславський про заснування Львова (2013)
Понипаляк О. - Зодчі та їх творіння: враження та роздуми після презентації та ознайомлення з новою книгою відомого києвознавця (2013)
Петренко О. - Слов'янці про слов'янський період життя Михайла Миколайовича Петренка або історія банальної помилки (2013)
Маньковська Р. - Велет гуманітарних знань (пам’яті академіка С. О.Шмідта) (2013)
Про авторів (2013)
Вимоги щодо оформлення статей (2013)
Титул, зміст (2016)
Поляков М. В. - Основы концепции экономики знаний в работах лауреатов Нобелевской премии по экономике (2016)
Безрукова Н. В. - Взаємодія Україна – ЄС: інвестиційний аспект, Свічкарь В. А. (2016)
Москаленко Н. О. - Інноваційні інструменти організаційного формування міжнародного бізнесу, Савенко К. С. (2016)
Гончаренко Н. І. - Трансформація податкової системи у країнах Східної Європи: на прикладі Угорщини, Чехії та Польщі, Сурін Д. В., Доля Р. М. (2016)
Козирєва О. В. - Політика вирівнювання соціально-економічного розвитку регіонів в Європейському Союзі, Тур О. В. (2016)
Побута М. В. - Особливості становлення та протидії корупційній діяльності у сфері економіки України (2016)
Голян В. А. - Институциональные ловушки инвестирования в экономике Украины (2016)
Замлинский В. А. - Модификация задач учетно-аналитического обеспечения управления инновационной деятельностью в современном бизнес-пространстве (2016)
Жученко А. М. - Методика факторного аналізу сталого регіонального розвитку (2016)
Ярошенко І. В. - Соціально-економічний розвиток міста Харкова: тенденції, особливості, значення міста для регіональної та національної економіки, Семигуліна І. Б. (2016)
Раєвнєва О. В. - Методичний підхід до анкетування цільових груп – користувачів послуг ВНЗ, Гольтяєва Л. А., Мілевська Т. С. (2016)
Селіванова Н. М. - Науково-дослідницька діяльність студентів економічних спеціальностей: стан, проблеми та шляхи вдосконалення (2016)
Чернецька О. В. - Модельний інструментарій оцінки інвестиційної привабливості підприємства в рамках вартісно-орієнтованого управління (2016)
Решетняк Е. И. - Методы многомерного сравнительного анализа при оценке конкурентоспособности предприятия, Лободин Р. О. (2016)
Залознова Ю. С. - Методичні підходи до прогнозування показників збутової діяльності вугледобувних підприємств, Трушкіна Н. В. (2016)
Коваль Т. О. - Методичні засади оцінки стратегічних конкурентних позицій при формуванні маркетингового потенціалу підприємства, Яхкінд В. П. (2016)
Мних О. Б. - Маркетинговий і регресійний аналіз тенденцій розвитку галузі та результатів діяльності підприємств залізничного транспорту на етапі впровадження нової тарифної політики ПАТ "Укрзалізниця" (2016)
Маловичко А. С. - Електронізація логістичних операцій підприємств в умовах трансформації торговельних відносин (2016)
Слободянюк О. В. - Фінансові механізми управління ризиками аграрного страхування в Україні (2016)
Семенченко А. В. - Методичний підхід щодо максимізації доходів населення з нестандартними формами зайнятості (2016)
Гуцалюк О. М. - Постанова задачі оцінювання безпеки інтеграційного розвитку великомасштабних економіко-виробничих систем (2016)
Staninov S. B. - Methods for Evaluation of Financial and Investment Potential and their Impact on Ensuring Strategic Flexibility of the Enterprise (2016)
Ковтуненко К. В. - Диверсифікація діяльності виробничого підприємства в умовах глобалізаційних змін, Сапожніков Р. М. (2016)
Марченко В. М. - Аналіз методів формування витрат у системі управління прибутковістю підприємства, Прус К. В. (2016)
Ткаченко Ю. В. - Проблеми фінансової безпеки України та аналітичний інструментарій її оцінки, Зверук Л. А. (2016)
Кікоть О. Ю. - Оцінювання ефективності аукціонів ОВДП Міністерства фінансів України за доходом (2016)
Андрущак Є. М. - Ефективний банківський нагляд як передумова відновлення стійкого розвитку банківської системи України, Щуревич О. І. (2016)
Дейнеко Є. В. - Аналіз стану та перспективи організації державного внутрішнього фінансового контролю в умовах реформування державного фінансового контролю України (2016)
Владімірова Н. П. - Науково-методичний підхід до впровадження внутрішнього аудиту в систему забезпечення фінансової безпеки суб’єктів господарювання (2016)
Гнєдков А. В. - Визначення справедливої вартості кредиту як запорука його прибутковості, Пузаткова Ю. Є. (2016)
Філін О. С. - Проблеми кредитування малого та середнього бізнесу в умовах економічної кризи (2016)
Касич А. О. - Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного фінансового менеджменту, Чернова Г. Ю. (2016)
Зварич М. С. - Стан фінансової безпеки домогосподарств України в умовах економічної нестабільності (2016)
Сисюк С. В. - Проблеми й перспективи вдосконалення організації обліку в Україні: теоретико-прикладні аспекти і міжнародні вимоги (2016)
Shulha S. V. - Models and Factors of Audit and NAS Pricing: Literature Overview (2016)
Керея О. С. - Перспективи легалізації мережевої зайнятості в Україні (2016)
Отенко І. П. - Формування інформаційного простору підприємств у міжнародному бізнес-середовищі, Чепелюк М. І. (2016)
Нога І. М. - Діагностика ефективності застосування інформаційних технологій в управлінні підприємствами, Скриньковський Р. М., Павловські Г. (2016)
Гапон Ю. В. - Методичний підхід до оцінювання потенціалу стратегічних змін підприємства (2016)
Жалдак Г. П. - Перспективи впровадження та практика дотримання маркетингових стандартів в Україні та ЄС, Шульгіна Л. М. (2016)
Тарнавська Н. П. - Стратегічний моніторинг маркетингових інновацій в моделі інноваційного розвитку підприємства, Голоднюк О. С. (2016)
Гуменюк А. В. - Сучасний маркетинг як основний аспект підвищення ефективної діяльності овочевих підприємств, Школенко О. Б., Дем’янишина О. А. (2016)
До ювілею Грищенка І.М. (2016)
У нього каштани плодоносять талантами (2016)
Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти VІ міжнародна науково-практична конференція,7 жовтня 2016 року, Київський національний університет технологій та дизайну (2016)
Інноваційне містечко Експозиція Київського національного університету технологій та дизайну на ХІІІ Міжнародній спеціалізованій виставці "Зброя та безпека 2016" (2016)
Світові школи моди у фотографіях CEOWORLD Magazine оприлюднив результати рейтингу Кращих дизайнерських університетів світу 2016 року (2016)
Редько Я.В. - Розробка функціональних композитів на волокнистій основі, Сівовна М.М., Ляшок І.О. (2016)
Курганський А.В. - Огляд ринку індивідуального бронезахисту, Александров М.Є., Курганська М.М. (2016)
Пашковська Т. А. - Естетичні цілі у проектуванні дитячого образу майбутніми изайнерами, Кукош Ю.С. (2016)
Ковальов Ю.А. - Стан і аналіз логістичних схем вантажо-потоків взуттєвих підприємств, Плешко С.А., Лавренчук В.І. (2016)
Курач О.О. - Дослідження художніх особливостей мистецького напрямку неоекспре-сіонізму з метою вдосконалення декорування та знакової символіки чоловічого костюму, Ніколаєва Т.І. (2016)
Вулична мода (2016)
European Textiles and Fashion: Facts and Figures (2016)
Towards a 4th Industrial Revolution of Textiles and Clothing The Strategic Innovation Themes and Research Priorities (2016)
Shocking Figures and Facts in Global Textile and Apparel Industry Are you interested in the global textile and apparel industry? (2016)
Унікальний фонд науково-технічної бібліотеки Київського національного університету Колекція ретро видань з легкої промисловості та суміжних галузей (2016)
Бондар В. І. - Адаптивні процеси в системі навчання студентів професії вчителя, Опалюк Т. Л. (2014)
Андрейко О. І. - Акмепедагогічний процес становлення виконавської культури скрипаля (2014)
Бай Шаожун - Структура самоконтролю творчої інтерпретаційної діяльності студентів у процесі вокально-хорового навчання (2014)
Бадьора С. М. - Вплив особистості вчителя на створення педагогічно доцільного виховного середовища в школі (2014)
Вавілова Г. В. - Роль сучасних інформаційних технологій в процесі навчання іноземної мови професійного спрямування в немовному вищому навчальному закладі, Струтинська І. Ю. (2014)
Величко Н. А. - Естетичне виховання учнів початкових класів у школах Великої Британії на заняттях "Музики” (2014)
Волосюк М. А. - Методологія створення підручника математики для іноземних студентів підготовчих факультетів вищих навчальних закладів, Кулик О. П. (2014)
Гладка Г. Л. - Застосування тестування як методу контролю знань з соціогуманітарних дисциплін у ВНЗ в умовах ECTS: проблеми і обмеження (2014)
Драч І. І. - Умови впровадження моделі компетентнісно орієнтованого управління підготовкою майбутніх фахівців у ВНЗ (2014)
Западинська І. Г. - Організація педагогічної практики студентів гуманітарних спеціальностей у системі вищої освіти України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Клачиньски Р. - Политика Российской Федерации по отношению к постсоветским странам Центральной Азии (2014)
Кміта Є. В. - Методична система підвищення кваліфікації диспетчерів управління повітряним рухом як складова розвитку їх професійної комунікативної компетентності у Канаді (2014)
Коваль В. М. - Професіограма майбутнього інженера-металурга в контексті особливостей управління металургійним виробництвом (2014)
Кравченко І. М. - Проблеми дидактики вищої школи у творчій спадщині М. І. Пирогова (2014)
Красняков Є. В. - Державна політика в сфері позашкільної освіти: сучасний стан та перспективи її удосконалення (2014)
Куліш Л. А. - Веб-технології в систeмі інформaтичної підготовки мaйбутніх учитeлів тeхнологій (2014)
Курилович А. Ю. - Екологічне виховання початкових класів як педагогічна проблема (2014)
Литвинова С. Г. - Дидактичні особливості проектування хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу (2014)
Лобачук І. М. - Ділова гра як ефективний засіб навчання студентів нелінгвістичних ВНЗ іноземної мови (2014)
Локшин В. С. - Психолого-педагогічні засади формування професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників з використанням електнонних підручників в сучасному інформаційному освітньому середовищі (2014)
Малінка О. О. - Проектна технологія як ефектний засіб підвищення пізнавального інтересу студентів до вивчення іноземної мови (2014)
Назаренко І. М. - Фреймові технології у навчанні англійського монологічного мовлення майбутніх програмістів (2014)
Отрох Н. В. - Інноватика в музейній педагогіці (2014)
Петриків В. І. - Формування змісту вищої історичної освіти в Україні у кінці 40-х – початку 50-х рр. ХХ ст. (2014)
Потужній О. В. - Шляхи підвищення інтересу до занять з фізичної культури старших дошкільників (2014)
Реброва О. Є. - Підготовка майбутніх учителів музики та хореографії до роботи в художньо-ментальному шкільному середовищі (2014)
Редчук Р. О. - Методологічні підходи до формування готовності майбутніх фахівців з документознавства до професійної взаємодії у сфері соціальних комунікацій (2014)
Савченко Р. А. - Роль спецкурсу у формуванні музично-педагогічної компетентності майбутніх педагогів дошкільних навчальних закладів (2014)
Сватьєв А. В. - Особливості теоретичної підготовки майбутнього тренера-викладача до професійної діяльності (2014)
Терещенко С. А. - Роль і місце навчання промисловому дизайну в системі освіти (2014)
Федоришин В. І. - Блочно-модульна система фахової підготовки майбутніх учителів музики (2014)
Фогельзанг-Адлер Е. - Социальная политика Народной Польши в области представления возможности выполнения профессиональной деятельности женщинам-матерям (1945–1955) (2014)
Wiśniewska E. - Funkcje i zadania zawodowe współczesnych nauczycieli w Polsce (2014)
Глушук В. М. - Політичне та військове мистецтво Івана Мазепи в боротьбі за ідею незалежності України (2014)
Казаков О. О. - Англо-шотландські відносини в другій половині ХХ ст.: історія двох референдумів (2014)
Тарасевич В. М. - "Багатство народів" Адама Сміта й підвалини політичної економії (2016)
Білоцерківець В. В. - Бург Круммессе на роздоріжжі віків: політично-економічні наративи (2016)
Рябцева Н. В. - Теоретичні засади руху суб’єктивної складової суспільного відтворення, Алсуф’єва О. О. (2016)
Леонідов І. Л. - Власність та привласнення: будова та структура (2016)
Zavhorobnia O.O. - The national economy in post-nonclassical picture of economic reality: dynamic attributes and selectors of mobility in global coordinates (2016)
Летуча А. А. - Стратегія виходу підприємств металургійного комплексу України з еколого-економічної кризи, Ткаченко І. Д., Летуча О. В., Ткаченко Н. І. (2016)
Золотарьова О. В. - Самомотивація як важливий чинник індивідуальної діяльністної мобільності (2016)
Лебедєва В. К. - Управління трудовими ресурсами регіону в умовах економічної кризи, Ковальчук Г. К., Васюченко А. М. (2016)
Герасименко М. В. - Ідейний простір сучасності: увиразнення змістовних акцентів як теоретико-методологічна потреба (2015)
Гоцалюк А. А. - Традиції в розвитку хореографічного мистецтва як віддзеркалення соціокультурної ідентичності (2015)
Калужська В. О. - Масова культура постмодернізму та її естрадні образи (2015)
Чернієнко В. О. - Філософія екології ідентичності людини (2015)
Фатфутдінова І. - Роль української жінки в сім'ї та суспільстві (2015)
Василюк О. В. - Определение содержания дискурса (2015)
Биць Н. М. - Філософія освіти у США та Великій Британії: теоретичний аспект (2015)
Бойченко Н. М. - Специфіка етичного осмислення економічних засад діяльності викладача вищої школи (2015)
Фельдман О. Б. - Феномен альтруїзму у світлі чоловічого та жіночого (гендерний підхід) (2015)
Петрова Л. О. - Принцип трансверсальності як концептуальна засада правового виховання військовослужбовців: досвід АТО (2015)
Єгупов М. В. - Ідентичність як ціннісна основа світогляду сучасної вітчизняної вищої школи (2015)
Коновальчук В. І. - Сутність поняття "цілісність особистості" у системі філософського знання (2015)
Черепанова С. О. - Філософія освіти: форми культуротворчості в історичному та індивідуальному бутті людини (2015)
Яковлева О. В. - Мовна компетенція студентства та мовна ситуація в українських університетах у контексті наближення України до європейського освітнього простору (2015)
Дмитруха А. В. - Основні методологічні засади дошкільної педагогіки (2015)
Денисенко І. Д. - Моделювання поведінки особистості в сучасних соціокультурних контекстах: методологічні засади та перспективи (2015)
Попович М. Д. - Системні аспекти комунікації як соціокультурного феномену (2015)
Ковальова Г. П. - Україна у світових глобалізаційних процесах: виклики і відповіді, Даніл’ян В. О. (2015)
Сідак Л. М. - Самообмеження як один з головних засобів саморозвитку особистості (2015)
Долгочуб А. Ю. - "Polizeistaat" М. Раєва та "агональний лібералізм" І. Берліна як контексти твору Ч. Тейлора "Секулярна доба" (2015)
Думанский Ю. В. - Непосредственные и отдаленные результаты сфинктеросохраняющих операций у больных с аденокарциномами анального канала, Кетов В. Г. (2016)
Ничитайло М. Ю. - Міні-інвазивні транспапілярні втручання в ургентній абдомінальній хірургії, Огородник П. В., Дейниченко А. Г., Кондратюк О. П., Шкарбан В. П., Хілько Ю. О., Литвин О. І., Кондратюк В. А., Бура І. Б. (2016)
Милиця К. М. - Хірургічне лікування метабо­лічного синдрому як профілактика розвитку мортальних захворювань, Лаврик О. А., Бахру­шин В. Є. (2016)
Іващук О. І. - Особливості перебігу та лікування гострого поширеного перитоніту онкологічного генезу, Гушул І. Я., Бодяка В. Ю., Унгурян В. П., Постевка І. Д. (2016)
Дубініна В. Г. - Оптимізація хірургічного лікування хворих на рак яєчників, Лук’янчук О. В., Ри­бін А. І., Кузнецова О. В., Машуков А. О. (2016)
Саволюк С. І. - Прогнозування ризику неспроможності біліодигестивних анастомозів на основі побудови комплексної спектрофотометричної моделі стінки холедоха, Лосєв В. О. (2016)
Кобринська Н. Я. - Особливості лікування мультифокальної високодиференційованої тиреоїдної карциноми (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського