Гринцова Н. Б. - Перебіг функціональних змін гіпофізарно-наднирковозалозної та репродуктивної системи статевозрілих щурів-самиць в період реадаптації після важкого ступеня позаклітинного зневоднення, Романюк А. М., Сміянов Ю. В. (2016)
Гушул І. Я. - Патоморфологічні зміни внутрішніх органів при гострому поширеному перитоніті на тлі раку товстої кишки в експерименті (2016)
Дегтяренко Т. В. - Взаємозв’язок між показниками, які характеризують ступінь порушень перцептивно-когнітивних і психомоторних функцій (2016)
Дорофеев А. Э. - Коморбидность гипертонической болезни и синдрома раздраженного кишечника: нейрогуморальные предпосылки, Тарасова В. И., Пархоменко Т. А., Кузеванова М. В. (2016)
Заморський І. І. - Потенціювання антигіпоксантних ефектів мелатоніну дипіридамолом (2016)
Зябліцев С. В. - Вплив поліморфізму rs1137101 гена рецептора лептину на розвиток цукрового діабету 2-го типу, Чернобривцев П. А., Чернобривцев О. П., Антонов Є. В. (2016)
Іоффе І. В. - Вплив толуолу на кислотну резистентність еритроцитів крові людини in vitro, Гайдаш І. С., Бурцев О. В. (2016)
Іоффе І. В. - Цитокіновий статус хворих на аутоімунні захворювання щитоподібної залози та його корекція полібіоліном, Храброва О. П., Гайдаш І. С. (2016)
Казімірко Н. К. - Вплив фізичних навантажень на імунний, метаболічний та мікробіологічний статус спортсменів і корекція порушень, які розвиваються, Шанько В. М., Ступницька Н. С., Мочалова І. С., Мовчан Т. Л. (2016)
Колдунов В. В. - Методологічні особливості викладання патологічної фізіології студентам стоматологічного факультету, Бібікова В. М., Терещенко Н. М., Анісімова О. В. (2016)
Коляда О. Н. - Особенности цитокинпродуцирующих свойств моноцитарной фракции мононуклеаров периферической крови при ВЭБ-инфекции (2016)
Коршняк В. А. - Влияние магнитных бурь на содержание антител к нейроспецифическим белкам у больных с неврологическими последствиями закрытой черепно-мозговой травмы, Гоженко А. И., Насибуллин Б. А. (2016)
Котюжинская С. Г. - Роль гепарина в патологии липидтранспортной системы, Уманский Д. А. (2016)
Кремінська І. Б. - Патогенетичні та морфологічні аспекти ендотеліальної дисфункції при фізичних навантаженнях різної інтенсивності, Заяць Л. М., Герасимчук М. Р., Федорченко Ю. В., Водославська Н. Ю., Сікомас М. Т. (2016)
Маркелова Е. В. - Состояние гуморальных факторов врожденного иммунитета у пациентов с острым инфарктом миокарда, подвергшихся чрескожному коронарному вмешательству, Грачев Н. И., Семенихин А. А. (2016)
Миронченко С. И. - Механизмы ультрафиолет-индуцированных повреждений кожи и их фармакологическая коррекция, Звягинцева Т. В., Мишина М. М. (2016)
Нетюхайло Л. Г. - Дія ліпіну на ферментативну ланку антиоксидантної системи нирок щурів при опіковій хворобі, Басараб Я. О. (2016)
Ніколаєва О. В. - Динаміка морфофункціональних зрушень підшлункової залози потомства щурів внаслідок дії незбалансованого харчування, Павлова О. О., Сіренко В. А., Ковальцова М. В., Сулхдост І. О. (2016)
Павлова Е. А. - Влияние антиоксидантной терапии на состояние свободнорадикального окисления липидов при хронической сердечной недостаточности тяжелой степени (2016)
Похил С. І. - Онтогенез бабезій та його вплив на патогенетичний сценарій бабезійної інфекції, Торяник І. І., Тимченко О. М., Чигиринська Н. А., Костиря І. А., Круглова Т. А. (2016)
Рикало Н. А. - Структурні зміни тканини печінки щурів при моделюванні хронічного токсичного гепатиту та корекції лізиноприлом, Береговенко Ю. М. (2016)
Рикало Н. А. - Патоморфологічні зміни печінки та біохімічні зміни сироватки крові при гострому алкогольному гепатиті в умовах експерименту, Романенко І. В. (2016)
Розова К. В. - Вплив α-ліпоєвої кислоти на про- та антиоксидантний баланс і активність тромбоцитів у пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу, Гончар О. О., Путій Ю. В., Маньковська І. М. (2016)
Савицький І. В. - Патогенетичне обґрунтування удосконалення сучасної діагностики крововтрат, Руснак С. В., Наговіцин О. П., Кузьменко І. А., М’ястківська І. В., Свірський О. О. (2016)
Сергієнко К. В. - Типи міокардіальної дисфункції у дітей із неревматичним міокардитом і дилатаційною кардіоміопатією, Ніколаєва О. В., Морозов О. В. (2016)
Смирнов С. Н. - Коррекция изменений состояния стенки пилорического отдела желудка, вызванных ингаляциями эпихлоргидрина, Смирнов А. С., Мирзебасов М. А. (2016)
Сопова И. Ю. - Содержание окислительно-модифицированных белков в базальных ядрах мозга в условиях сочетанного действия гипофункции эпифиза и острой гипоксии, Новлюк А. Г. (2016)
Сорокина И. В. - Динамика изменений в органах иммунной системы при действии хронического светового стресса, Бочарова Т. В. (2016)
Срібна В. О. - Функціональна активність клітин уродженого імунітету при інгібуванні полі(АДФ-рибозо)полімерази за умов експериментальної імунокомплексної патології, Грушка Н. Г., Мартинова Т. В., Макогон Н. В. (2016)
Стоянов О. М. - Коморбідне вегетативне супроводження посттравматичної епілепсії, Вастьянов Р. С., Муратова Т. М., Антоненко С. О., Бурля О. К., Олійник С. М. (2016)
Сулхдост І. О. - Дія селективного блокатора опіоїдних к-рецепторів норбіналторфіміну на імуногістохімічну зміну селезінки при гострому запаленні (2016)
Таравнех Д. Ш. - Стан системи гемостазу у пацієнток з тромбофілією та невдалими спробами екстракорпорального запліднення в анамнезі (2016)
Тарасенко К. В. - Особливості метаболічних змін у вагітних жінок з ожирінням ІІІ ступеня, Громова А. М. (2016)
Тарасенко Л. М. - Особенности влияния высококалорийного питания на стрессоустойчивость крыс, Омельченко А. Е., Билец М. В., Цубер В. Ю. (2016)
Трясак Н. С. - Морфологические особенности антиген-индуцированного развития атеросклероза венечных сосудов у лабораторных крыс, Силкина Ю. В. (2016)
Худяков А. Е. - Особенности преподавания патофизиологии иностранным студентам в высшем медицинском учебном заведении (2016)
Шевченко А. Н. - Выраженность лейкоцитарной реакции периферической крови при карагиненовом вторично хроническом воспалении на фоне применения глюкозаминилмурамилдипептида, Бибиченко В. А. (2016)
Шевченко О. А. - Оцінка забруднення нафтопродуктами земель різного цільового призначення (на прикладі м. Дніпропетровська), Кулагін О. О. (2016)
Щербань М. Г. - Вплив лапроксиду марки Л-303 на структурно-метаболічний стан мембран в умовах підгострої інтоксикації, Жуков В. І., Ніколаєва О. В., Кучерявченко М. О., Литвиненко О. Ю. (2016)
Якименко Е. А. - Патогенетические механизмы коморбидной патологии при анкилозирующем cпондилоартрите (болезни Бехтерева), Вастьянов Р. С., Гуркалова И. П., Закатова Л. В., Антипова Н. Н., Тбилели В. В. (2016)
Ящишин З. М. - Вплив перев’язки лівої шлункової артерії на зміни в структурі м’язово-кишкового нервового сплетення стравоходу, Заяць Л. М., Свистак О. Д., Водославська Н. Ю., Федорченко Ю. В. (2016)
75 років з дня народження Миколи Григоровича Сергієнка (1941–1997) (2016)
К 80-летию Шафрана Леонида Моисеевича (2016)
Титул, зміст (2016)
Здоров’я та комфорт для стомлених ніг (2016)
На зустріч VIII Національного з’їзду фармацевтів України (2016)
Малишевская Н. - Европейский выбор: отсчет времени начался (2016)
Кривомаз Т. - Теперь — слово за потребителем (2016)
Костин И. - Следственные действия и налоговые проверки в офисе компании. Защита бизнеса и личная безопасность (2016)
Визначено переможців VII Всеукраїнського конкурсу малюнка серед дітей із цукровим діабетом (2016)
Михайлюк О. - Підведено підсумки XVI Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності "Panacea-2016" (2016)
Актуальні теми аптечної справи. Соціальна відповідальність аптек та виробників аптечної продукції (2016)
FDA призвало ограничить применение фторхинолонов (2016)
Дедишина Л. - Вагітність і ліки: раціональне та безпечне застосування ЛЗ для народження здорових дітей (2016)
Легка вагітність без нудоти (2016)
Дедишина Л. - Львівські науковці і світ: не словом, а ділом (2016)
Есть ли у вас гельминты? (2016)
Примак Р. - Про назви ліків (2016)
Летние проблемы: диарея (2016)
Кривомаз Т. - Вместилище жизни (2016)
Секрет здорових ніг — зарядка (2016)
Кривомаз Т. - Вирус, "принесенный ветром" (2016)
Рассеянный склероз пробуют лечить полной "перезагрузкой" иммунной системы (2016)
Дедишина Л. - Аптека — активний учасник навчального і наукового процесу (2016)
В Германии испытали универсальную вакцину против рака (2016)
Редькин Р. - ИПП : "неприятные неожиданности", к которым мы готовы, Орловецкая Н., Данькевич О. (2016)
Демецкая А. - Абетка фармацевта. Страсти по витамину Е (2016)
Історії провізорів. Для краси та здоров’я ніг без болю! (2016)
Орловецкая Н. - Ex tempore. Приготовление коллоидных растворов: раствор протаргола, Данькевич О., Редькин Рю (2016)
Орловецкая Н. - Фитотерапия холецистита, Редькин Р. , Очкур А. (2016)
Кириленко М. - C психологическим старением можно бороться (2016)
Гороскоп (2016)
Демецкая А. - Мания: болезнь или хобби? (2016)
Михайло Антонович Сухорольський - вчений, математик, механік, педагог (2016)
Вавричук П. - Дослідження впливу тиску на наявність газу у воді в пластах підземних сховищ газу (2016)
Власов А. - Системний підхід і математичне моделювання біологічних та природних об’єктів і процесів, Демічковський А., Іващенко О., Лопатьєв А., Пітин М., П’янило Я., Худолій О. (2016)
Гайвась Б. - Сушіння зерна в активних гідродинамічних режимах з урахуванням шаруватості його структури, Дмитрук В., Дмитрук А. (2016)
Гачкевич О. - Про постановку задачі електродинаміки для неферомагнітного шару за двостороннього індукційного нагрівання, Солодяк М., Івасько Р. (2016)
Гладун С. - Моделювання й оптимізація масопереносу в системі "пласт підземного сховища газу – магістральний газопровід" (2016)
Голубець Т. - Ймовірністні методи опису рівноважного термодинамічного стану двохкомпонентних взаємодіючих сумішей (2016)
Грицина О. - Модель термопружного твердого розчину з урахуванням необоротності та інерції локального зміщення маси (2016)
Жук Я. - Частотні й амплітудні залежності комплексних модулів композитного матеріалу, зміцненого нановолокнами, Хашемі М. (2016)
Костробій П. - Узагальнене рiвняння дифузiї у дробових похідних в статистиці Рені , Маркович Б., Візнович О., Токарчук М. (2016)
Мусій Р. - Термонапружений стан біметалевого шару за електромагнітної дії в режимі з імпульсним модулівним сигналом, Мельник Н. (2016)
Муха І. - Дослідження поведінки наближеного розв’язку нелінійної крайової задачі в околі втрати стійкості (2016)
Прокопишин І. - Контактна взаємодія пружних тіл, одне з яких має покриття, з’єднане з основою через вінклерівський прошарок (2016)
Середницька Х. - Ефективні міжфазні параметри біматеріалу з періодичною системою міжфазних теплопроникних тріщин, Мартиняк Р. (2016)
Сподар Н. - Обчислювальні аспекти різномасштабного методу скінченних елементів, Савула Я. (2016)
Станкевич В. - Розв’язування першої і другої крайових задач теорії пружності про усталені коливання півпростору з еліптичною тріщиною методом граничних інтегральних рівнянь (2016)
Вимоги до оформлення статті (2016)
Содержание (2016)
Назаренко Л. Г. - Омега-3-поліненасичені жирні кислоти в акушерстві та перинатології: актуальні та дискусійні питання (клінічна лекція), Нестерцова Н. С. (2016)
Потапов В. А. - Мультитаргетный подход к лечению фиброзно-кистозной мастопатии и профилактике рака молочной железы (2016)
Медведь В. І. - Захворюваність та етіологічна структура негоспітальної пневмонії у вагітних, Дуда О. К., Бойко В. О. (2016)
Артымук Н. В. - Тазовая веноконгестия как одна из ведущих причин хронической тазовой боли, Руднева О. Д. (2016)
Макаренко М. В. - Вплив цукрового діабету на перебіг вагітності, розродження та перинатальну смертність, Говсєєв Д. О., Гулам Я. М., Мартинова Л. І., Протас Р. В. (2016)
Медведев М. В. - Неинфекционные вагиниты – проблема 21 века (2016)
Макаренко М. В. - Алгоритм діагностики доброякісних захворювань матки на основі даних імуногістохімічного аналізу, Говсеєв Д. О., Грідчин С. В., Ворона Р. М. (2016)
Шурпяк С. О. - Стандартизований екстракт гібіскусу у профілактиці і лікуванні гестаційних набряків та безсимптомної бактеріурії вагітних, Пирогова В. І. (2016)
Ким Ен-Дин - Оптимизация анестезиологической защиты в родах у женщин с преэклампсией, Семенихин А. А., Абидов А. К. (2016)
Benyuk V. O. - Immunohistological chemichal research of the apoptosis and endometrium APUD-system state interreaction in normal and pathological conditions, Kalenskaya O. V., Goncharenko V. M., Strokan A. M., Bubnov R. V. (2016)
Маланчук Л. М. - Коротка шийка матки – предиктор передчасних пологів, Маланчин І. М., Маланчук С. Л., Кучма З. М. (2016)
Біла В. В. - Клінічний випадок ендосальпінгіозу порожнини матки при вагітності, Лакатош В. П., Яроцька Ю. О., Загородня О. С. (2016)
Жук С. І. - Лікування вагітних із загрозою передчасних пологів на фоні тромбофілічних розладів, Ус І. В. (2016)
Медведь В. И. - Безопасность применения препарата Канефрон® Н в терапии инфекций мочеполовых путей в период І триместра беременности (2016)
Романенко Т. Г. - Корекція плацентарної дисфункції у вагітних з пієлонефритом (2016)
Маркевич В. В. - Особливості медико-соціальної характеристики першороділей різних вікових груп (2016)
Ким Ен-Дин - Современные подходы к анестезиологическому обеспечению кесарева сечения, Семенихин А. А., Абидов А. К. (2016)
Веропотвелян Н. П. - Частота встречаемости полиморфизма С677Т гена MTHFR у женщин с дефектами невральной трубки у плода и подходы к индивидуальной преконцепционной профилактике, Кодунов Л. А., Погуляй Ю. С. (2016)
Буткова О. І. - Вплив лікувально-профілактичних заходів на деякі показники гомеостазу у вагітних групи ризику з переношування вагітності, Жабченко І. А., Ліщенко І. С., Тищенко В. К., Коваленко Т. М., Бондаренко О. М., Стрижак С. К. (2016)
Ткачик С. Я. - Возможности прогнозирования слабости родовой деятельности (2016)
Морозова Н. І. - Вільнорадикальні процеси у вагітнихіз загрозою розвитку порушень інволюції матки, Яковлева Е. Б., Железна Г. О., Морозова Н. А., Фірсов Н. О. (2016)
Кобиляк Н. М. - Лабораторна діагностика окремих компонентів метаболічного синдрому, Кирієнко Д. В. (2016)
Цінність або ціна здоров’я, раціональний вибір! (2016)
Гопчук О. М. - Корекція неврологічних розладів у жінок на тлі клімактеричного синдрому (2016)
Веропотвелян П. Н. - Сердечно-сосудистые заболевания и преждевременная недостаточность яичников, Соломкина А. Ю., Веропотвелян Н. П., Гламазда М. И., Пивнев М. С. (2016)
Вдовиченко Ю. П. - Бактеріальний вагіноз – монотерапія комбінованими препаратами, Гопчук О. М. (2016)
Шаповал О. С. - Клинико-сонологические особенности при опухолеподобных образованиях яичников у женщин репродуктивного возраста (2016)
Джабраилова Ф. Г. - Влияние различных форм β-талассемии на физическое развитие девушек и женщин, Аббасова Ф. Ю., Алиева Э. М., Алиева Н. Ш. (2016)
Шамрай В. А. - Гістероскопічне оцінювання поєднаної патології матки в постменопаузальний період (2016)
Ночвіна О. А. - Функціональний стан ендотелію у жінок з синдромом хронічного тазового болю (2016)
Товстановская В. А. - Оценка микрофлоры влагалища у женщин с бактериальным вагинозом после проведенного лечения с целью определения его эффективности, Алаторских А. Е., Фаранак Парсай (2016)
Грідіна І. Б. - Побічні реакції на тлі застосування гормональної контрацепції у жінок з надмірною масою тіла (2016)
Яроцький М. Є. - До питання оптимізації відновлення рецепторного потенціалу ендометрія пацієнток із синдромом полікістозних яєчників та звичним невиношуванням вагітності в анамнезі, Семенюк Л. М. (2016)
Велиева Г. М. - Особенности физического развития девочек с β-талассемией в период полового созревания, Аббасова Ф. Ю., Алиева Э. М., Гарашова М. А. (2016)
Палійчук О. В. - Частота та характеристика сімейного ракового синдрому у хворих на рак яєчника (2016)
Шунько Є. Є. - Аналіз перинатальної патології дітей, які народились з дуже малою масою тіла, і стану здоров’я їхніх матерів, Бєлова О. О., Лакша О. Т., Орлова Т. О., Старенька С. Я. (2016)
Дубініна В. Г. - Хромосомні аномалії у пар з невиношуванням вагітності в циклах допоміжних репродуктивних технологій, Носенко О. М., Головатюк К. П., Пацкова А. І. (2016)
Лєдин Д. С. - Контрацепція у жінок з екстрагенітальною патологією: профілактика непланованої вагітності та порушень репродуктивного здоров’я (2016)
Корнацька А. Г. - Генетичні чинники ризику розвитку мастопатії у жінок з безплідністю, Горовенко Н. Г., Дубенко О. Д., Россоха З. І. (2016)
Жданович О. І. - Поліморфізми генів біотрансформації ксенобіотиків і гена множинної лікарської стійкості у жінок з безпліддям та захворюваннями печінки, Коломійченко Т. В., Бойчук О. Г. (2016)
Артемова Л. В. - Обґрунтування освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки аспірантів зі спеціальності 015. Професійна освіта (2016)
Борейко В. І. - Шляхи підвищення якості вітчизняної вищої освіти (2016)
Борейчук А. В. - Змістово-структурні особливості інструментальних компетентностей майбутніх юристів (2016)
Джунь Й. В. - Некласичний регресійний аналіз, його значення і застосування (2016)
Княжев І. О. - Проблема підготовки майбутніх педагогів до прогностичної діяльності в сучасних наукових дослідженнях (2016)
Красовська О. О. - Формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи в галузі мистецької освіти (2016)
Кристопчук Т. Є. - Тенденції розвитку освіти в країнах Європейського Союзу: порівняльний аналіз (2016)
Кукалець М. В. - Підготовка спеціалістів з початкової освіти до використання навчальних ситуацій в навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи, Кукалець М. М. (2016)
Максимчук Н. С. - Роль українського фольклору у професійні підготовці майбутніх учителів початкової школи (2016)
Марчук О. О. - Організація навчально-виховного процесу в Острозькій чоловічій гімназії на початку ХХ століття (2016)
Матвійчук А. В. - Екологічна деонтологія і практичні аспекти екологізації вищої школи України, Кхатер Ф. (2016)
Мельничук Л. Б. - Сутність та діагностика інноваційної педагогічної діяльності (2016)
Міськова Н. М. - Дидактичні особливості формування математичної культури молодших школярів, Клячківська Н. С. (2016)
Назарець В. М. - Послання та його жанрові особливості, Лапчик Л. А. (2016)
Олійник В. С. - Психолого-педагогічний аспект дослідження природоохоронних територій (2016)
Пагута Т. І. - Шляхи реалізації естетичного виховання молодших школярів на уроках у початковій школі (2016)
Петрук О. М. - Педагогічна цінність ідей Василя Сухомлинського про громадське виховання молодших школярів (2016)
Попова Д. А. - Культурологічний підхід та особливості його застосування до дослідження проблеми полікультурної освіти майбутніх фахівців з туризму (2016)
Смолюк А. І. - Філософсько-психологічні підходи до розуміння розвитку творчої особистості в умовах коледжу (2016)
Сойко І. М. - Особливості використання дидактичних ігор на уроках в початковій школі, Лазаришина І. В. (2016)
Сойко І. М. - Психолого-педагогічні особливості розвитку мовлення і мислення першокласників (2016)
Ставицький О. О. - Психологічні особливості безпосередньої взаємодії з інвалідизованими (2016)
Фінчук Г. В. - Психолого-педагогічні основи технології використання проектної методики у навчанні іноземних мов (2016)
Шикула Р. Р. - Педагогічні умови формування фахової підготовки майбутніх учителів галузі природознавства засобами музейної педагогіки (2016)
Шкабаріна М. А. - Педагогічна творчість та педагогічна креативність: компоративний аналіз (2016)
Якобчук В. В. - Становлення педагогічної складової в Рівненському державному базовому медичному коледжі, Калько А. Д. (2016)
Яроменко О. В. - Географо-топонімічний аналіз назв населених пунктів Мукачівського району Закарпатської області, Мікловш А. В. (2016)
Ясінський М. М. - Перспективи навчально-виховної дисципліни "віртуальний історичний туризм" в системі ігрової освіти (2016)
Вялікова О. О. - Формальне моделювання креолізованого віршованого тексту на матеріалі шахопоезії А. К. Мойсієнка (2016)
Жиленко И. Р. - "Жизнь моя, как летопись, загублена" (Владимир Нарбут: штрихи к творческой биографии) (2016)
Калантаєвська Г. П. - "Куточка не лишило життя, де б ти міг почувати себе людиною…" (Характеристика більшовицького режиму в щоденниках Сергія Єфремова) (2016)
Кириленко Н. І. - Етнопсихологічні коди в поетичних текстах Миколи Вінграновського (2016)
Кривенчук В. М. - Cподвижники ренесансу (2016)
Майборода Д. В. - А. П. Чехов и Т. Г. Шевченко: исторические и фольклорно-мифологические связи (2016)
Михайлин І. Л. - Рецепт подолання масового суспільства в романі Германа Гессе "Гра в бісер" (2016)
Алексенко С. Ф. - Структурно-синтаксичні та просодичні особливості англомовного подієвого футбольного телевізійного коментаря (2016)
Baranova S. - Lexical and Stylistic Features of English-Speaking National Anthems in the Aspect of Ideological Discourse, Rozhenko O. (2016)
Бондаренко О. Є. - Проблема класифікації односкладних речень у сучасному мовознавстві (2016)
Єнікєєва С. М. - Нові номінації реалій міського життя Великої Британії: соціолінгвістичний і словотворчий аспекти, Єнікєєв Д. С. (2016)
Kulish V. - Lexical Exteriorization of Poetic Silence in the English Literary Discourse (2016)
Marushkevych O. - Metaphoric Verbalisation of the Concept CONFLICT in Terms of Notional Sphere WAR (on the material of modern English song discourse) (2016)
Овсянко O. Л. - Еволюційні етапи англомовних прислів’їв: тенденції модифікацій (2016)
Суховецька Л. В. - Агональна природа директивного мовленнєвого акту заклику в політичному дискурсі (2016)
Сташко Г. І. - Методологічна база та етапи дослідження жіночих образів у фольклорному пісенному тексті (2016)
Таценко Н. В. - Синергетика як методологічна основа сучасних філологічних досліджень (2016)
Ущаповська І. В. - Етнокультурне маркування невербальних кодів простору та часу (2016)
Черник М. В. - Часо-просторові характеристики мистецького дискурсу в англомовних художніх текстах (2016)
Shchyhlo L. V. - The Evolution of German Abstract Noun Suffixes (2016)
Швачко С. О. - Відгук на дисертацію Раті А. О. "Жанрові особливості англомовної літератури жахів та їх відтворення українською мовою" (2016)
Горболіс Л. - Про літературу, театр і людину (рецензія на книгу С. Хороб "Збережені миті") (2016)
Авербах О. А. - Вплив занять із настільного тенісу на розвиток фізичних якостей студентів, Сенкевич В. А. (2016)
Акчурін І. С. - Пріоритетна місія та шляхи підвищення позитивної мотивації у процесі фізкультурно-оздоровчих занять в системі фізичного виховання студентів СМГ (2016)
Арефьєва Л. П. - Сучасний погляд на проблему фізичної реабілітації чоловіків 18-25 років, хворих на хронічний обструктивний бронхіт, на санаторному етапі, Никоненко Л. А. (2016)
Артюшенко А. О. - Спортивні одноборства як ефективний засіб фізичного виховання учнів середнього шкільного віку (2016)
Бабич Н. Л. - Психофізіологічне обґрунтування можливості корекції порушень емоційно-вольової сфери осіб із вадами розумового розвитку в процесі спортивної діяльності (2016)
Базильчук О. В. - Структура готовності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до роботи з відновлення здоров’я спортсменів (2016)
Безкопильний О. О. - Про формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної діяльності як пріоритетний напрям вищої фізкультурної освіти, Сущенко Л. П. (2016)
Бєлікова Н. О. - Основні напрями наукових досліджень майбутніх фахівців з фізичної терапії у зарубіжних країнах (2016)
Білецька В. В. - Оцінка рівня фізичної підготовленості студентів ВНЗ технічного профілю в процесі первинного контролю (2016)
Бобровник С. І. - Формування цінності здоров’я у студентів вищих педагогічних навчальних закладів (2016)
Бойко Г. Л. - Система контролю та управління резервними можливостями студентів в умовах навчального процесу з фізичного виховання, Бітко С. М. (2016)
Бойчук Р. І. - До питання педагогічного контролю координаційних здібностей юних волейболістів, Захаркевич Т. М. (2016)
Болотов О. О. - Вплив використання рухливих ігор в передзмагальному періоді дзюдоїстів молодшого шкільного віку (2016)
Бондаренко С. В. - Характеристики м'язового балансу дівчаток 5-6 років як показники становлення постави в процесі занять елементами гімнастики художньоЇ, Заблодська С. К. (2016)
Бочкова Н. Л. - Профілактика чинників ризику серцево-судинних захворювань засобами фізичної реабілітації (2016)
Бублей Т. А. - Особливості планування та організації уроків з фізичної культури для учнів з ослабленим здоров’ям: стан та перспективи (2016)
Булейченко О. В. - Використання системи табата в процесі фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи, в умовах педагогічного ВУЗу (2016)
Василенко М. М. - Особливості професійної підготовки майбутніх фітнес-тренерів у вищих навчальних закладах України (2016)
Вільчковський Е. С. - Фізичне виховання в школах Сполучених Штатів Америки на сучасному етапі, Пасічник В. Р. (2016)
Вілянський В. М. - Оцінка рівня здоров'я студентської молоді за показниками біологічного віку, Мартинюк О. В. (2016)
Войтовська О. М. - Актуальні питання професійного розвитку учителів фізичної культури в умовах післядипломної освіти (2016)
Волков В. Л. - Диференціація педагогічних дій в процесі розвитку сили та швидкісно-силових здібностей хлопчиків 10-12 років на уроках з фізичної культури (2016)
Воловик Н. І. - Жіноча спортивна тріада та її компоненти, Жук В. С. (2016)
Гавриленко В. В. - Розвиток функціональної симетрії при навчанні студентів прийомам рукопашного бою, Кириченко О. В. (2016)
Гаврилюк В. О. - Розвиток стійкості юних борців в аспекті системи "Вольова пластика" (2016)
Гаркава О. В. - Использование нового формата на практических занятиях по физическому воспитанию в ВУЗе, Любина Л. В (2016)
Гладощук О. Г. - Психологічна підготовка студентів за напрямком професійно-прикладної фізичної підготовки у вищому технічному навчальному закладі (2016)
Глоба Т. А. - Особливості програми занять для розвитку координаційних здібностей з використанням засобів настільного тенісу у студентів (2016)
Гуцул Н. З. - Індивідуалізація техніко-тактичної підготовки кваліфікованих кікбоксерів на основі стильових відмінностей, Савчин М. П. (2016)
Деделюк Н. - Оцінка емоційно-вольової сфери школярів за методикою Басса-Дарки, Томащук О. (2016)
Демченко К. - Програма фізичної реабілітації спортсменів ігрових видів спорту 20-25 років після перелому променевої кістки в типовому місці у післялікарняному періоді, Путров О. (2016)
Демченко Л. В. - Аналіз методів фізичної реабілітації, направлених на зниження респіраторних захворювань у дітей, Копитіна Я. М. (2016)
Дзензелюк Д. О. - Захворюваність серцево-судинної системи студентів-аграріїв, Плотіцин К. В. (2016)
Дорохова О. В. - Роль мотивації у керуванні тренувальним процесом, Недільська А. І. (2016)
Дорошенко Е. Ю. - Методика вдосконалення техніко-тактичних дій футболістів з урахуванням показників спеціальної фізичної підготовленості (2016)
Дудорова Л. Ю. - Методологические подходы подготовки студентов-организаторов образовательного туризма (2016)
Євтушок М. В. - Рівень розвитку пізнавальної діяльності студентів СМГ вищих навчальних закладів як об’єкт наукового дослідження (2016)
Жалій Р. В. - Формування валеологічної компетентності студентів технічних ВНЗ України: сучасний стан та перспективи (2016)
Завальнюк О. В. - Філософська інтерпретація фітнесу як складової здоров’я та благополуччя людини (2016)
Захаріна А. Г. - Понятійний апарат підготовки майбутніх фахівців з туризму до анімаційної діяльності в рекреаційно-оздоровчій сфер (2016)
Іванчикова С. М. - Організація позааудиторних фізкультурно-оздоровчих занять формування культури здоров’я засобами фітнесу (2016)
Кальонова І. В. - Фізичні навантаження як фактор профілактики діабетичних ускладнень у хворих цукровим діабетом другого типу, Страколист Г. М. (2016)
Караулова С. І. - Планування обсягу тренувального навантаження спринтерів у змагальному періоді річного циклу, Синюгіна М. Б. (2016)
Карнаух Б. - Динаміка показників функціонального стану органів гепатобіліарної і езофагогастродуоденальної систем у фізичній реабілітації жінок 35-45 років з постхолецистектомічним синдромом на стаціонарному етапі (2016)
Качан В. В. - Адаптація футболістів до тренувальних і змагальних навантажень протягом макроциклу, Лежньова О. В. (2016)
Коваль В. Ю. - Методичні особливості розвитку координаційних якостей школярів методом колового тренування (2016)
Ковальчук А. А. - Динаміка технічної підготовленості волейболісток експериментальних груп в процесі річного тренувального циклу (2016)
Козицька А. П. - Причини недбалого ставлення студентів до предмета фізичної культури у ВНЗ та шляхи виховання систематичного відвідування занять, Пшенична Л. П. (2016)
Колосовська В. В. - Визначення ступеня сформованості готовності за самооцінним критерієм майбутніх учителів початкових класів до реалізації особистісно-орієнтованого підходу у спортивно-масовій роботі з учнями (2016)
Конох А. П. - Профілактика травматизму у студентів засобами фізичних вправ (2016)
Кривобок Т. П. - Вікові особливості формування структури фізичної підготовленості студенток педагогічного університету, Касіч Н. П. (2016)
Кузенков Е. О. - Организация физического воспитания в высших учебных заведениях технического профиля на современном этапе развития общества (2016)
Кузьменко В. Ю. - Роль інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації у вищих навчальних закладах (2016)
Левицька Л. М. - Моніторинг стану опорно-рухового апарату вихованців дитячо-юнацької спортивної школи, Омельчук О. В. (2016)
Литвин М. П. - Здоровий спосіб життя - невід՚ємний компонент особистої фізичної культури студентства (2016)
Маковецька Н. В. - Cистемний і особистісний підходи до реалізації андрагогічної моделі професійного розвитку інструкторів з фізкультури та вихователів дошкільних навчальних закладів (2016)
Маленюк Т. В. - Сучасний погляд на інтенсифікацію фізичного виховання у вищій школі, Косівська С. В. (2016)
Мальцева О. Б. - Особливості корекції функціонального стану і рухових функцій організму спортсменів, що перенесли перелом променевої кістки, Дуло О. А., Качанова В. В. (2016)
Марущак М. О. - Теоретичні та методологічні основи оцінювання навчальнихдосягнень учнів основної школи на уроках фізичної культури в процесі занять футболом (2016)
Марчик В. І. - Категорія здоров’я у цінностях сучасного студента, Мінжоріна І. Л. (2016)
Масенко Л. В. - Порівняльний аналіз навчальних програм з дзюдо для ДЮСШ та СДЮШОР 1998 та 2015 років. аналіз недоліків та рекомендації щодо їх усунення, Лахно Д. М. (2016)
Матвієнко М. І. - Характеристика окремих факторів забезпечення успішності формування умінь та навичок студентів до самостійних занять фізичними вправами, Хасанов М. Х. (2016)
Мелега К. П. - Висока фізична активність як важлива складова підвищення адаптаційних резервів організму студентів вузу, Дуб М. М. (2016)
Михальчук А. - Аналіз підходів до диференційованої оцінки фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку (2016)
Мунтян В. С. - Имплементация дистанционного обучения как условие повышения эффективности физического воспитания (2016)
Нестеренко Т. М. - Про мотивацію студентів гуманітарних спеціальностей до здоров’язбережувальної діяльності (2016)
Нестерова Т. І. - Вікові особливості функціональних можливостей юнаків, які навчаються в умовах старшої загально освітньої школи (2016)
Нєворова Л. В. - Особливості врахування показників серцево-судинної системи у молодших школярів під час адаптації до фізичного навантаження, Нєворова О. В. (2016)
Овчинникова А. Я. - Влияние тренировочной нагрузки на психомоторные функции юных гандболистов, Игнатьева В. Я. (2016)
Одайник В. В. - Методика розвитку координаційних здібностей студентів вищих навчальнихзакладів засобами баскетболу (2016)
Оленєв Д. Г. - Теоретико-методологічні основи прикладної функції фізичного виховання у вищому навчальному закладі (2016)
Ольховик А. В. - Вплив комплексної програми фізичної реабілітації на рівні тривожності студенток спеціальної медичної групи із вегето-судинною дистонією за змішаним типом (2016)
Онищук С. О. - Фізична активність та її вплив на здоров’я студентів які займаються у спеціальних медичних групах (2016)
Осипенко Г. А. - Вплив харчової добавки L-карнітину на композиційний склад тіла та фізичну працездатність юнаків, що займаються фітнесом, Вдовенко Н. В. (2016)
Панкратов Н. С. - Индивидуальное планирование тренировочного процесса занимающихся гиревым спортом (2016)
Парчевський Ю. М. - Підвищування працездатнoсті студентів спеціальної медичної групи засобамифізичного виховання, Семерунь В. З. (2016)
Петрица П. - Фізична підготовленость як компонент особистої фізичної культури (2016)
Попадюха Ю. А. - Обстеження функціональних можливостей опорно-рухового апарату для визначення ефективності реабілітаційних заходів при вогнепальних ураженнях плечового суглобу, Остроушко О. Д. (2016)
Приймаков А. А. - Критерии функциональной подготовленности борцов высшей квалификации различных весовых категорий на предсоревновательном этапе подготовки, Коленков А. В., Приймакова О. А. (2016)
Прима А. В. - Реалізація компетентнісного підходу у формуванні професійної компетентності майбутніх фітнес-тренерів до професійної діяльності у фітнес-індустрії (2016)
Присяжнюк С. І. - Вплив активного відпочинку на підвищення розумової працездатності студентів (2016)
Приходько В. В. - Перспективи використання різних стратегій до реформи вузівського "Фізичного виховання" в Україні (2016)
Олександр П. - Перспективи підготовки майбутніх вчителів фізичної культури (2016)
Пустолякова Л. М. - Формування здорового способу життя на заняттях з фізичного виховання студентів, віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи (2016)
Путилина Т. А. - Кинезиологический подход в физкультурно - спортивном самосовершенствовании студентов, Киселёва Л. Е. (2016)
Путров С. Ю. - Філософське трактування здоров’яформувальних, здоров’ярозвивальних і здоров’ястимулювальних технологій (2016)
Ревуцька О. В. - Педагогічні та андрагогічні основи низьковентиляційного способу життя за Ревуцькою, Коваленченко В. Ф. (2016)
Редько Т. М. - Особливості використання кенгу джампінгу в освітньому процесі учнів старших класів (2016)
Рибалко Л. М. - Професійна підготовка майбутніх фахівців з фізичної реабілітації на засадах еколого-еволюційного підходу (2016)
Сватьєв А. В. - Аналіз стану вищої фізкультурно-спортивної освіти в країнах Західної Європи та азіатсько-тихоокеанському регіоні (2016)
Семенов А. М. - Особливості регуляції функціонального стану людини дихальною гімнастикою та масажем (2016)
Сичов С. О. - Адаптація до силових навантажень як фізіологічна основа вивчення функціональних можливостей організму студентів спортсменів (2016)
Сокирко О. С. - Педагогічні умови корекції рухової сфери дорослих сліпих засобами ігрової діяльності, Кемкіна В. І. (2016)
Соснов А. Г. - Сучасний погляд на проблему фізичної реабілітації дітей 7-8 років, хворих на бронхіальну астму, у післялікарняному періоді реабілітації, Качинський А. О. (2016)
Стрельніков В. Ю. - Використання теорій інтенсивного навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту (2016)
Сундукова І. В. - Сучасні методи психорегуляції під час змагальної діяльності в спортивній гімнастиці (2016)
Терещенко О. В. - Формування знаннєвого потенціалу, як елемент програми з фізичного виховання студентів педагогічних спеціальностей (2016)
Тимочко-Волошин Р. І. - Поширеність суглобових проявів дисплазії сполучної тканини у дітей середнього шкільного віку сільських шкіл Львівської області (2016)
Тищенко Т. Б. - Про формування готовності майбутніх тренерів-викладачів з волейболу до виховної діяльності з юними спортсменами (2016)
Ткаченко П. П. - Розвиток силових якостей у студентів засобами гирьового спорту (2016)
Філатова З. І. - Особливості складання диференційованої методики навчання плавання студентів спеціальних медичних груп (2016)
Халайджи С. В. - Профессионально ориентированное физическое воспитание будущих специалистов холодильной промышленности, Яготин Р. С. (2016)
Хорошуха М. Ф. - Про чинники, що впливають на формування агресивності та патріотичних почуттів у юних спортсменів 13–16 років (2016)
Циолковська А. І. - Оцінка соціально-педагогічного потенціалу у фізичному вихованні молоді, Фролова О. О. (2016)
Чеховська М. Я. - Алгоритм обстеження дітей з хронічною серцевою недостатністю (2016)
Шуба В. В. - Модернізація системі фізичного виховання студентської молоді при використанні тренажерів та тренажерних пристроїв (2016)
Шумейко С. М. - Стан виховання пізнавальної діяльності молодших підлітків у процесі фізкультурно-масової роботи (2016)
Юхно Ю. О. - Впровадження інформаційних технологій у практику фізичного виховання студентської молоді (2016)
Яворська Т. Є. - Професійна підготовка майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту засобами міжпредметної інтеграції (2016)
Мардар М. Р. - Маркетингові дослідження при позиціонуванні та виведенні на ринок низькокалорійного майонезу, збагаченого комплексом синбіотиків, Ткаченко Н. А., Лозовська Г. М., Маковська Т. В. (2016)
Силка І. М. - Кінетична модель зміни якості новітніх харчових продуктів, Гуць В. С., Фролова Н. Е. (2016)
Ткаченко Н. А. - Особливості класифікацій продуктів дитячого харчування в Україні та світі (2016)
Капрельянц Л. В. - Культивування біфідо- і лактобактерій в середовищі з натрію селенітом, Лівенцова О. О., Трегуб Н. С. (2016)
Олійник С. Г. - Оптимізація складу композиції ферментних препаратів для підвищення якості зернового хліба, Запаренко Г. В., Дьяков О. Г. (2016)
Георгієва A. В. - Перспективи використання екстрактів з Hibiscus rosa-sinensis і лікарських рослин для виробництва напоїв (2016)
Дорохович А. М. - Тагатоза і мальтилол – інноваційна сировина при виробництві жувальної карамелі, Божок О. С., Мазур Л. С. (2016)
Сильчук Т. А. - Дослідження зміни фізичних властивостей житньо-пшеничного тіста при використанні підкислювачів, Зуйко В. І., Цирульнікова В. В. (2016)
Худенко Н. П. - Статистичний аналіз результатів визначення фактичного хімічного складу сільськогосподарської сировини, Філіпова Л. Ю., Ракуленко Н. А. (2016)
Дзюба Н. А. - Розробка композиції борошняного кондитерського виробу "Вупі пай", Антонова А. Р., Землякова О. В. (2016)
Iоргачова К. Г. - Зміна показників якості бісквітних напів-фабрикатів при зберіганні, Гордієнко Л. В., Макарова О. В., Котузакі О. М. (2016)
Антоненко А. В. - Технологія та якість печива зі шротами олійних культур, Михайлик В. С. (2016)
Михайлов Б. В. - Соціальні фактори ризику розвитку посттравматичного стресового розладу у демобілізованих учасників ато, які знаходяться на реабілітації в санаторно-курортних умовах, Сердюк О. І., Вашкіте І. Д., Алієва Т. А. (2016)
Самохвалов В. П. - Введение в проблему cоциальной психопатологии (2016)
Засєда Ю. І. - Досвід застосування препаратів флосін і простамол уно в комплексній терапії пацієнтів з хронічним бактеріальним простатитом і гіперплазією передміхурової залози 1 ступеню, Солом'яний Р. І. (2016)
Заседа Ю. И. - Опыт радикального консервативного лечения хронического калькулезно-фиброзного и фиброзно-калькулезного простатита, Соломенный Р. И., Ганущак А. В. (2016)
Кудинова Е. И. - Принципы психотерапевтической коррекции эмоциональных нарушений у больных соматоформной вегетативной дисфункцией сердечно-сосудистой системы (2016)
Морванюк Г. В. - Гендерні та психосоціальні особливості хворих на параноїдну форму шизофренії на стаціонарному етапі лікування (2016)
Подлубный В. Л. - Клинико-феноменологическая структура органических психических расстройств у работников промышленных предприятий (2016)
Чугунов В. В. - Эволюция синдромологии в психиатрии: определения, патогенез, классификации, Михайлов Б. В., Гринвальд С. Г. (2016)
Чугунов В. В. - Опыт использования сочетанной электросудорожной терапии с постиктальной гипнотерапией для лечения пациентов с фармакорезистентной эндореактивной депрессией и обсессивной симптоматикой, Данилевская Н. В., Григорян А. З. (2016)
Bessmertnyi A. V. - To the question of modern psychodiagnostics and hypnocorrection of psychogenic overeating, Lozinina A. G. (2016)
Аймедов К. В. - Психологічні аспекти обмеження дієздатності фізичної особи, Фучеджі В. Д. (2016)
Аймедов К. В. - Взаимоотношения свойств личности и её ценностных ориентаций, Лобасюк Б. А. (2016)
Білобривка Р. І. - Любов як психотерапевтичний чинник, Білобривка О. Й. (2016)
Піронкова О. Ф. - Вплив наявності психіатричного діагнозу на вибір людини для створення сім’ї (2016)
Аббуд Аймен - Статеві особливості рівня стресорних гормонів у хворих на псоріаз (2016)
Макурина Г. И. - Клинико-эпидемиологические особенности течения псориаза на фоне артериальной гипертензии у мужчин (2016)
Яакуби Р. - Имунный статус у больных угревой болезнью, сочетанной с малассезиозом кожи, Федотов В. П. (2016)
Mykhaylov B. V. - Secondary depression on cardiovascular and cerebrovascular diseases patients, Mykhaylov V. B., Zdesenko I. V. (2016)
Хмельницька Л. - Становлення системи православних братств на Волині в першій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Войчун Ю. - "Волинські єпархіальні відомості" як джерело для вивчення історії чеської громади Волині в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Зіборова І. - П. А. Кочубей (1825-1892) як меценат і поціновувач мистецтва: штрихи до портрету (2016)
Ткаченко О. - Документи родинного архіву Терещенків як джерело для вивчення розвитку цукрового виробництва В Україні другої половини ХІХ – початку ХХ ст., Грукач В. (2016)
Тарапон О. - Деформація морально-етичних цінностей партійно-бюрократичної верхівки:історичні витоки кризи радянського ладу (2016)
Кір’янова О. - Діяльність Романа Шухевича на посаді бойового референта КЕ ОУН ЗУЗ (1930-1934) (2016)
Іванчівський В. - Вербування нових членів ОУН серед українського юнацтва: техніка пропаганди агітаторів проводу в 1945-1950-х рр. (2016)
Куницький М. - Податкові служби та установи Райхскомісаріату "Україна" в системі окупаційного апарату влади: організаційна структура та відомча компетенція (1941–1944 рр.) (2016)
Павленко Ю. - Характерні тенденції в аграрному секторі Миколаївщини в другій половині 60-х – першій половині 80-х рр. ХХ ст. (2016)
Редзюк В. - Співробітництво та комунікативні звʼязки молоді з державними структурами влади через призму трансформаційних процесів України (2016)
Педич В. - Іван Виговський та Гадяцький трактат у дослідженні Василя Герасимчука, Тельвак В. (2016)
Ластовський В. - Перша згадка Черкас як проблема використання джерел в історіографії (2016)
Нагайко Т. - Українофільство як світоглядна парадигма громадівського руху в історичному дискурсі (2016)
Демуз І. - Поетична творчість П. Стебницького (за матеріалами архівних джерел) (2016)
Губочкін М. - Внесок М. М. Бенардоса в розвиток технічних наук: історіографія проблеми (2016)
Дармороз Т. - Всеукраїнське агрономічне товариство (1920–1925): історіографія питання та джерельна база дослідження (2016)
Молоткіна В. - Видавнича справа в Україні 20 – 30-х рр. ХХ ст.:радянська історіографія (2016)
Бобровнік Ю. - Створення та розвиток представницьких органів влади незалежної України (1990‒2013): історіографія (2016)
Говоровська О. - Інтеграція вищої освіти України у світовий освітній простір через процес інформатизації суспільства (2016)
Коцур Н. - Формування санітарно-профілактичного напряму охорони здоров’я в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2016)
Левченко І. - Наукова діяльність членів Київських об’єднань лікарів у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Іванченко Л. - Дубровський Павло Михайлович (1857-1916): навчання в Петровській землеробській і лісовій академії (2016)
Щебетюк Н. - Плани розвитку сільськогосподарської науки в Україні на початку 30-х рр. ХХ ст. (2016)
Товкун Л. - Основні напрями та здобутки наукових досліджень інститутів харчування в Україні в 1929-1941 рр. (2016)
Бойко-Гагарін А. - Фальшиві монети часів Сигізмунда ІІІ Вази у колекції НІЕЗ "Переяслав", Кузьменко А. (2016)
Демуз І. - Кошовий отаман Запорозької Січі Петро Калнишевський у працях науковців (Рецензія на книгу Г. Коцур) (2016)
Ластовський В. - На шляху творення національної кооперації…(Рецензія на книгу Фареній І. А. "Національний український трест": споживча кооперація України в роки революції та громадянської війни (1917-1920). – Черкаси: Вертикаль, 2014. – 164 с.) (2016)
Коріненко П. - Рецензія на рукопис монографії В. Ф. Боєчка "Друга Річпосполита 1914–1921 рр.: становлення державності" (2016)
Титул, содержание (2016)
Кудряшов В. П. - Механизмы финансирования государственного бюджета в условиях преодоления фискальных дисбалансов (2016)
Богдан Т. П. - Внешняя долговая нагрузка и вызовы для валютно-финансовой политики Украины (2016)
Клименко О. В. - Рынки небанковских финансовых услуг Украины в условиях кризисного состояния экономики (2016)
Хвесик М. А. - Пространственная организация и направления использования природного богатства Украины, Быстряков И. К., Клиновой Д. В. (2016)
Синельников Б. В. - Восстановление лидерства свеклосахарного кластера Украины в контексте VI длинной волны Н. Д. Кондратьева (2016)
Бубенко П. Т. - Продолжаем заговаривать инновационное развитие, Гусев В. А. (2016)
Стефанишин О. В. - Исследователь экономической украиники, Кичурчак М. В. (2016)
Памяти профессора, доктора экономических наук В. С. Будкина (2016)
Резюме (на английском языке) (2016)
Доліба І. М. - Перекисне окислення ліпідів у Arabidopsis thaliana дикого типу та мутантної лінії КО-СAT2 за умов теплового стресу, Руснак Т. О., Волков Р. А., Панчук І. І. (2012)
Череватов О. В. - Новий структурний підклас 5S рибосомної ДНК Lycaena titirus, Статна А. П., Волков Р. А. (2012)
Бодряшова К. В. - Оцінка кнурів-плідників великої білої породи, Маковська Н. В., Бірюкова О. Д., Сидоренко О. В. (2012)
Джафаров Э. С. - Изменение содержания флаваноидов, каротиноидов и антоцианов для Alhagi pseudalhagi (Bieb.) в условиях хронического облучения природных радионуклидов, Годжаева Г. А., Бабаев Г. Г., Оруджева Дж. Р. (2012)
Джафаров Э. С. - Влияние повышенного радиационного фона на содержание фотосинтетических пигментов в листьях дикорастущих растений на территории Бакинского завода по производству йода, Джафарлы А. К., Оруджева Дж. Р., Бабаев Г. Г. (2012)
Дроздовська С. Б. - Алельний поліморфізм генів, асоційованих з фізичною працездатністю, у спортсменів різних видів спорту, Досенко В. Є., Ільїн В. М. (2012)
Коршиков И. И. - Генетические особенности по изоферментным локусам плюсовых деревьев сосны обыкновенной украинской и белорусской селекции, Падутов В. Е., Ивановская С. И., Демкович А. Е., Стороженко В. И., Калафат Л. А., Пастернак Г. А., Багдасарова А.Р. (2012)
Лиманская С. В. - ISSR-анализ коллекционных образцов амаранта (Amaranthus L.) (2012)
Матвєєва Н. А. - Отримання "бородатих" коренів рослин Tragopogon porrifolius та Althaea officinalis з використанням Agrobacterium rhizogenes (2012)
Матвєєва Н. А. - Використання регуляторів росту рослин для інтенсифікації росту біомаси та підвищення вмісту поліфруктанів в культурах "бородатих” коренів цикорію, Циганкова В. А., Чапкевич С. О., Кучук М. В., Пономаренко С. П. (2012)
Парасочка І. Ф. - Оцінка генофонду великої чорної породи свиней з використанням імуногенетичних досліджень (2012)
Поліщук Л. В. - Варіативність фенотипових ознак трансформантів Streptomyces globisporus 1912–б/п, Копєйко О. П., Лук‘янчук В. В. (2012)
Решетников В. Н - Получение трансгенных растений клевера лугового (Trifolium pratense L.) с использованием метода агробактериальной трансформации, Фоменко Т. И, Бердичевец Л. Г, Малюш М. К. (2012)
Савінський С. К. - Аланін як індуктор соматичної сегрегації у клітинах апікальної меристеми корінців Allium cepa L., Вдовиченко Ж. В., Ситник К. С., Зіміна О. В., Спиридонов В. Г., Парій М. Ф. (2012)
Степаненко А. І. - Скринінг сортів озимої м’якої пшениці на наявність пшенично-житньої транслокації за ДНК- маркерами, Моргун Б. В., Чугункова Т. В., Адаменко Н. І., Великожон Л. Г. (2012)
Шеремета В. И. - Активность трансаминаз в крови коров-доноров, Вергелеc А. П., Биланюк Л. М. (2012)
Шихлинский Г. М. - Взаимосвязь между признаками филлоксероустойчивости и милдьюустойчивости у гибридов первого поколения (Fı) винограда, Акперов А. И., Мамедова Н. Х. (2012)
Besher Sh. - Determination of tropane alkaloids in golden henbane (Hyoscyamus aureus) in vitro, AL-Ammouri Y., Lawand S. (2012)
Кочмарський В. С. - Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла Національної академії аграрних наук України (до сторіччя від часу заснування) (2012)
Соколов В. М. - Селекційно-генетичний інститут – історія, напрями і результати наукових досліджень (2012)
Надежда Григорьевна Шестопалова (к 85-летию со дня рождения) (2012)
Богдан Павлович Мацелюх (до 80-річчя від дня народження) (2012)
Академик Владимир Николаевич Решетников (к 75-летию со дня рождения) (2012)
Академік Володимир Григорович Радченко (до 60-річчя від дня народження) (2012)
ІХ з’їзд Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова (2012)
Звіт Президії Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова про роботу між VІІІ та ІХ з’їздами (2008-2012 рр.) (основні положення) (2012)
Про нагородження Почесними грамотами Президії Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова (2012)
VIII Міжнародна наукова конференція "Фактори експериментальної еволюції організмів". Інформаційний лист (2012)
Мовний порадник (2012)
Правила для авторів (2012)
Сторінка редактора (2016)
Любомиру Пирогу — 85 років! (2016)
Guido Grassi - Перегрузка симпатического отдела нервной системы при артериальной гипертензии: актуальные вопросы клиники и лечения (2016)
Иванов Д. Д. - Центральная гемодинамика и препараты выбора в коррекции гипертензии при хронической болезни почек (2016)
Кравчук А. В. - Патофізіологічні та методологічні аспекти визначення функціонального ниркового резерву в клінічній нефрології, Никитенко О. П., Сірман В. М., Кузнєцова К. С., Романів Л. В., Гоженко А. І. (2016)
Думанский Ю. В. - Почечные аспекты рака легких, Синяченко О. В., Столярова О. Ю., Степко В. А., Егудина Е. Д. (2016)
National Clinical Guideline Centre. Ведення анемії у пацієнтів із хронічною хворобою нирок. — Лондон (Великобританія): National Institute for Health and Care Excellence (NICE).  — 3 червня 2015 року. — 43 с. (NICE керівництво, № 8) (2016)
Иванов Д. Д. - Уроантисептики или антибиотики в лечении неосложненных инфекций мочевых путей? (2016)
Лисянская О. Ю. - Гипоксия — ведущий фактор прогрессирования хронической болезни почек (2016)
Савицька Л. М. - Сечова кислота і її роль у прогресуванні ХХН: чи достатньо ми знаємо? (2016)
Скалій Н. М. - Медикаментозна корекція діабетичної нефропатії на стадії гіперфільтрації (2016)
Иванов Д. - Открытое неконтролируемое многоцентровое интервенционное исследование безопасности и эффективности Канефрона® Н в лечении неосложненных инфекций мочевых путей, Абрамов-Соммарива Д., Мориц К., Эскеттер Г., Костиненко Т., Мартынюк Л., Колесник Н., Курт Г. Набер (2016)
Дядик О. О. - Гострий гломерулонефрит: особливості перебігу та патоморфологічної картини (власне спостереження), Некрасова Л. Г., Таран О. І., Сіроштанова І. О., Комінко Л. В. (2016)
Бабенко З. В. - Гипомагниемия при хронической болезни почек 5-й стадии (2016)
Медичні новини Medscape. Новини конференції (2016)
Стандарти медичної допомоги при цукровому діабеті. Діабетична хвороба нирок, 2016 (2016)
Фармакогенетика та дозування препаратів в нефрології. Такролімус (2016)
Як боротися із зайвою вагою? (2016)
Клінічні випадки в нефрології. Як практичні заняття допомагають лікарям засвоїти новий теоретичний матеріал (2016)
Романовський О. О. - Досвід державної підтримки вищої освіти США та Великобританії у ХХІ столітті (2015)
Підопригора Л. А. - Інвестиційна активність держави в умовах економічної нестабільності в Україні (2015)
Сандугей В. В. - Формування інноваційного типу зайнятості у вітчизняній економіці (2015)
Скиба М. В. - Формування та розвиток інституту корпоративної соціальної відповідальності (2015)
Табачок Ю. С. - Сучасний стан використання інструменту державного гарантування в Україні (2015)
Череда І. С. - Реформування фіскальної системи України у контексті євроінтеграційних процесів (2015)
Шаховалова Є. О. - Стратегія фінансового забезпечення відтворення основних засобів у сільському господарстві (2015)
Лабурцева О. І. - Методи кількісної оцінки ризиків у маркетингу, Страшинська Л. В. (2015)
Страшинська Л. В. - Особливості сучасної економічної політики України: макроекономічний аспект (2015)
Петришина Н. В. - Державні підприємства України: проблеми функціонування та шляхи їх вирішення (2015)
Андрусишин Б. І. - Формування державно-церковного антагонізму в УРСР у 20-30-х рр. ХХ ст., Бондаренко В. Д. (2015)
Ярошенко М. О. - Протидія корупції в судовій системі Наддніпрянської України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Деркачова Н. О. - Теорія походження держави за М. Ф. Владимирським-Будановим (2015)
Макарова О. В. - Проблеми формування правової культури в Українському суспільстві, Крилова Ю. І. (2015)
Огірко Р. С. - Політологічний підхід як методологічний принцип державознавства: історичний екскурс (2015)
Соломінчук В. В. - Нормативно-правове регулювання діяльності профспілкових організацій студентів (2015)
Токарчук О. В. - Теоретичні проблеми державного будівництва (на основі аналізу проектів конституцій С. Дністрянського та О. Ейхельмана) (2015)
Білозьоров Є. В. - Дискреційні повноваження судових органів як суб’єктів здійснення правозахисної діяльності в Україні, Кривицький Ю. В. (2015)
Мазур Г. Є. - Правові проблеми дітей України в умовах військової агресії (2015)
Скибенко О. І. - Проблема реформування діяльності органів прокуратури України у вітчизняній юридичній науці (2015)
Фукс Н. А. - Діяльність Рахункової палати України в контексті нового Закону "Про Рахункову палату”, Уложенко В. М. (2015)
Щавінський В. Р. - Прокуратура України як представник інтересів держави в адміністративному процесі (2015)
Шимон С. І. - Законодавчі обмеження щодо цесії додаткового права вимоги (2015)
Білоус В. П. - Віктимологічна безпека та можливості її забезпечення в сучасній Україні (2015)
Кулакова Н. В. - Кримінальна відповідальність за злочини, що посягають на культурну спадщину в країнах Європи (2015)
Шевченко О. В. - Призначення слідчим судово-товарознавчої експертизи під час досудового розслідування (2015)
Білозьоров Є. В. - Міжнародно-правовий захист мирного цивільного населення в умовах збройного конфлікту, Кіндзера Р. І. (2015)
Наші автори (2015)
Титул, зміст (2016)
Залізняк Л. Л. - Неолітизація Київського Подніпров’я у світлі нових досліджень, Сорокун А. А., Переверзєв С. В., Хоптинець І. М. (2016)
Снитко І. О. - Амфори із сільських некрополів Ольвійського полісу VI–III ст. до н. е.: центри виробництва, сакрально-ритуальний аспект (2016)
Сергєєва М. С. - Дерев’яні вироби з давньоруського Чернігова (матеріали розкопок 2006 р. на території Чернігівського дитинця), Черненко О. Є. (2016)
Рудич Т. О. - Антропологічний матеріал із розкопок могильника давньоруської доби Лука (Кучари) (2016)
Дзнеладзе О. С. - Намисто могильника Червоний Маяк (розкопки 2011—2013 рр.) (2016)
Веремейчик О. М. - Середньовічний монетний скарб із розкопок Любеча, Козубовський Г. А. (2016)
Хамайко Н. В. - Гральні набори з розкопок П.І. Смолічева із заплавного могильника Шестовиці (2016)
Володарець-Урбанович Я. В. - Антропоморфна фігурка із Засулля-Мгару (2016)
Янов Д. М. - Срібні та золоті ісламські монети в колекції Білгород-Дністровського краєзнавчого музею (2016)
Радомський І. С. - Кам’яний інвентар поселення Озаринці, Якубенко О. О. (2016)
Готун І. А. - Комплекс землеробських знарядь з околиць Боярки, Горбаненко С. А. (2016)
Буйських А. В. - З досвіду консерваційно-реставраційних робіт у Національному історико-археологічному заповіднику "Ольвія" НАН України, Біляєв О. С., Крутілов В. В. (2016)
Козак О. Д. - М. А. Филипчук, Г. В. Соловій. До питання про ритуальні інгумаційні поховання жертовного поясу святилища Пліснеського городища (за матеріалами досліджень 2009 р.) (2016)
Милашевський О. С. - Б. В. Магомедов. Керамические пряслица черняховской культуры (2016)
Ковальчук О. М. - О. П. Журавльов. Фауна України: археозоологічні дослідження, Рековець Л. І. (2016)
Гаврилюк Н. О. - Міжнародна науково-практична конференція "Крим і Північне Причорномор’я в археологічних дослідженнях 1956—2013 рр." (2016)
Могилов О. Д. - Літня археологічна школа в Більську (2016)
Скиба А. В. - Конференція "Етнокультурні процеси на півдні Східної Європи у І тис. н.е." (пам’яті І.С. Винокура). Меджибіж — 2015, Петраускас О. В., Погорілець О. Г. (2016)
Панахид Г. І. - Слово про археолога (до 80-річчя Леоніда Мацкевого) (2016)
Кулаковська Л. В. - Пам’яті Владислава Миколайовича Гладиліна (2016)
Наші автори (2016)
Список скорочень (2016)
Пам'ятка автора (2016)
Титул, зміст (2015)
Ковальчук В. І . - Тенденції інноваційного розвитку сучасної школи в Україні (2015)
Слесик К. М. - Етична культура як складова професійної культури педагога (2015)
Зелюк В. В. - Сучасні стратегії післядипломної освіти вчителів у сфері виховання (2015)
Кузнєцова О. Я. - Заочна форма навчання студентів: особливості процесів євроінтеграції (2015)
Хоменко П. В. - Cтруктурно-функціональна модель формування діагностичної компетентності майбутніх фахівців фізичної реабілітації, Фастівець А. В (2015)
Полякова В. Я. - Управлінський аспект реалізації заходів підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти (2015)
Жданова М. А - Проблеми моделювання педагогічної дії в умовах старшої профільної школи (2015)
Сидорова О. Ю. - Розвиток творчої особистості в умовах профільного навчання (2015)
Мерзлякова О. Л. - Формувальний вплив та супровід розвитку учня: конфлікт чи інтеграція (2015)
Черпак Ю. В. - Теоретичні погляди київських педагогів-просвітників на основи фізичного виховання учнівської молоді (кінець ХІХ -перші десятиліття ХХ ст.) (2015)
Ісакова В. С. - Розвиток термінологічних мовленнєвих умінь і навичок майбутніх молодших фахівців економіки з української мови за професійним спрямуванням (2015)
Драпалюк Г. С - Діловий німецькомовний дискурс: лексичний і перекладацький аспекти, Ільчишин Н. М., Пиндик Н. І. (2015)
Глобина Л. В. - Наглядная семантизация лексики при обучении русскому язûку как иностранному (2015)
Погрібняк О. В. - Ідеї морального виховання особистості у літературно-педагогічній спадщині Іоанна Максимовича (2015)
Шуканова А. А. - Формування природоохоронних знань у процесі навчання географії на засадах компетентнісного підходу в основній школі, Япринець Т. С. (2015)
Ситник Т. В. - Активізація пізнавальної діяльності ліцеїстів шляхом використання бінарних уроків, Іванець К. Т., Кобзар О. І. (2015)
Руденко І. В. - Проективне моделювання занять із образотворчого мистецтва (2015)
Єщенко М. М. - Роман Павленко - правдолюбець і патріот Лубенщини (2015)
Передплата Всеукраїнського науково-практичного освітньо-популярного журналу на 2016 рік (2015)
Відомості про авторів (2015)
Гужва І. Ю. - Концептуальні основи формування зовнішньоторговельної політики України (2015)
Ковтун Н. В. - Методологічні засади та практика оцінювання умов і ефективності зовнішньої торгівлі України, Бабірад-Лазунін В. О. (2015)
Моторин Р. М. - Методологічні підходи щодо вимірювання глобальних ланцюгів доданої вартості в міжнародній торгівлі, Приходько К. Р. (2015)
Смирнов І. Г. - Визначення рівня конкурентоспроможності країн світу в туризмі: сучасні підходи (2015)
Покришка Д. С. - Динаміка зовнішньої торгівлі в Україні в умовах трансформації внутрішніх і зовнішніх чинників зростання, Тищук Т. А. (2015)
Ковалевський Л. Г. - Світовий автомобільний ринок: сучасний стан, особливості та перспективи розвитку, Коровайченко Н. Ю. (2015)
Іванов Є. І. - Показники інтеграції національної економіки в глобальні ланцюги доданої вартості (2015)
Яковченко В. С. - Роль центрів обробки запитів у рамках принципу прозорості СОТ (2015)
Дмитрієва Н. О. - Активізація електронної торгівлі України в контексті попиту на інформаційні послуги, Поліванов В. Є. (2015)
Сібекіна А. Ю. - Перспективи розвитку економічної співпраці України з ЄС в умовах вільної торгівлі (2015)
Коваль В. В. - Концептуальні засади визначення ефективності інвестиційної діяльності національної економіки: ринковий вимір, Башинська М. І., Лайко О. І., Чехович З. В. (2015)
Власюк В. Є. - Реформування форм і методів побудови сталої економічної системи, покладаючись на фінансові важелі впливу (2015)
Melnyk O. Y. - Core concepts of tax culture (2015)
Котляр В. Ю. - Нові підходи щодо інвестиційного аналізу на високоризикованих фінансових ринках, Смірнова О. В. (2015)
Горбачук О. І. - Емпіричне дослідження впливу інструментів економічної дипломатії на рівень економічної безпеки України (2015)
Амалян А. В. - Облік операцій з продажу в рамках партнерських бонусних програм у світлі нової глобальної концепції обліку (МСФЗ 15) (2015)
Євтушевська О. А. - Інформаційна безпека як елемент підвищення ефективності комплексного контролю підприємств водного транспорту (2015)
Перелік дисертаційних досліджень з усіх економічних наук, захищених в Україні протягом 2003-2015 рр. на тему "Україна – Європейський Союз" (2015)
Рецензія І. Ю. Гужви на книгу автора – Радзієвська С. О. Глобальна економіка: конспект лекцій для студентів економічних напрямів підготовки усіх форм навчання / С. О. Радзієвська. – К.: "СІК ГРУП УКРАЇНА", 2015. – 344 с. (2015)
Tsilvik O. V. - Largest global training event in the history of GFEI was held in Paris with the participation of representatives from Ukraine (2016)
Григор’єва Л. І. - Проблеми екологічного управління в будівельній промисловості, Томілін Ю. А., Макарова О. В. (2016)
Коломієць Л. В. - Концепція індивідуально-орієнтованого навчання студентів, Кисельова О. І., Волков С. Л., Жаборюк Е. О. (2016)
Лозова К. А. - Сертифікація професорсько-викладацького складу при змішаному навчанні, Алєксєєв О. М. (2016)
Velychko O. M. - Development and transformation of national metrology legislation in Ukraine (2016)
Gordiyenko T. B. - Reforming of national legislation on field of standardizatione (2016)
Адамов Ю. І. - Метрологічне забезпечення доставки людей, техніки та вантажів парашутним способом, Дяченко О. Ф. (2016)
Зіангирова Л. Т. - Метрологічна атестація програмного забезпечення засобів вимірювань, Друмов В. В., Бірюков Г. І. (2016)
Орнатський Д. П. - Аналоговий інтерфейс для ємності датчика переміщень з відкритим полем (2016)
Квасніков В. П. - Методика балансування чутливого елементу маятникового акселерометра, Возняковський А. О. (2016)
Оробей В. Ф. - К расчету крутильных колебаний конструктивных элементов подъемно-транспортных машин методом граничных элементов, Дащенко А. Ф., Коломиец Л. В., Лимаренко А. Н. (2016)
Солоненко И. П. - Испытания материалов дорожного покрытия из цементобетонна (2016)
Смаглюк Г. Г. - Оцінка якості радіолокаційного розпізнавання повітряних цілей в умовах впливу дестабілізуючих факторів, Братченко Г. Д., Папач І. В. (2016)
Стахова А. П. - Інформаційно-вимірювальна система для визначення інформативних параметрів методом акустичної емісії (2016)
Рудик А. В. - Використання медіанної та діагностичної фільтрацій в мобільних робототехнічних комплексах для попередньої обробки сигналів (2016)
Кравчук В. С. - Графоаналитический метод определения эффекта упрочнения поверхностно упрочненных деталей машин, Дащенко А. Ф., Лимаренко А. М. (2016)
Щербина Ю. В. - Вычисление на языке C# специальных функций erf(x) и erfc(x) для нужд криптографического анализа, Казакова Н. Ф., Братченко Р. Г., Грабовский Г. В. (2016)
Шелуха О. О. - Обробка інформації в системах стеження за динамічними об’єктами (2016)
Коваленко Ю. Б. - Комп’ютеризована система захищеного застосування на основі технології VOIP (2016)
Кузьмич Л. В. - Сучасні тенденції створення приладових систем вимірювання механічних величин (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Дзяк Г. В. - Структурно-функциональное состояние миокарда левого желудочка и упруго-эластические свойства артериальной стенки у больных гипертонической болезнью, Колесник Э. Л. (2015)
Самура Б. Б. - Прогностическая роль циркулирующего галектина-3 у пациентов со множественной миеломой в ремиссии (2015)
Никоненко А. С. - Ближайшие результаты лечения тромбоэмболии лёгочной артерии, Никоненко А. А., Матвеев С. А. (2015)
Перцева Т. О. - Вплив коморбідної патології на виразність запального процесу у хворих на інфекції нижніх дихальних шляхів, Кіреєва Т. В., Штепа О. О. (2015)
Кисельов С. М. - Вплив діуретиків з антіальдостероновою дією на стан міжклітинного матриксу та раннє постінфарктне ремоделювання лівого шлуночка хворих на Q-інфаркт міокарда (2015)
Лашкул Д. А. - Маркери фіброзу, ниркова функція у хворих на хронічну серцеву недостатність на етапі пізнього післяінфарктного ремоделювання (2015)
Доценко С. Я. - Влияние сезонных, метеорологических и геофизических факторов на развитие острых сердечно-сосудистых событий, Афанасьев А. В., Малашенко К. К., Евтушенко В. А., Кравченко Т. В., Токаренко И. И., Медведчук Г. Я., Шевченко М. В. (2015)
Фуштей І. М. - Стан імунозапальної відповіді та ендотеліальної функції у хворих на гіпертонічну хворобу II стадії у процесі розвитку ішемічної хвороби серця, Мочоний В. О., Сідь Є. В., Ефіменко Н. Ф. (2015)
Неханевич О. Б. - Диференційований підхід до планування тренувальних навантажень спортсменів з урахуванням клінічної форми пролапсу мітрального клапана (2015)
Ракетська О. О. - Вплив яктону та мексикору на показники гліколізу, глюконеогенезу та енергопродукуючої функції мітохондрій у міокарді щурів в умовах доксорубіцинової кардіоміопатії, Чекман І. С., Горчакова Н. О. (2015)
Сімонов П. В. - Вплив кон’югату наночастинок міді з цефтріаксоном на показники гемодинаміки кролів у гострому експерименті (2015)
Седая Л. В. - Ендотеліальна дисфункція судин при ANCA-асоційованих системних васкулітах, Синяченко О. В., Єрмолаєва М. В., Бевзенко Т. Б. (2015)
Клименко В. Н. - Сравнение малоинвазивных хирургических методов лечения жёлчнокаменной болезни: лапароскопическая однопортовая и четырёхпортовая холецистэктомии, Сыволап Д. В., Кравченко Б. С. (2015)
Купріянова Л. С. - Патоморфологічні особливості будови жіночих статевих органів плодів від матерів з ускладненою вагітністю (2015)
Спахі О. В. - Сучасний погляд на ранню діагностику вад розвитку нирок і сечових шляхів у дітей (2015)
Pakholchuk O. P. - Features of the SPINK5 gene polymorphism associations with food allergy onset and course in children (2015)
Василенко А. В. - Комплексная дифференцированная терапия больных рецидивами розацеа с учётом изменений показателей вариабельности сердечного ритма и изменений психологического статуса (2015)
Кірієнко В. О. - Особливості психоемоційного стану хворих на псоріатичну хворобу в осіб із надлишковою вагою (2015)
Марюхнич Н. В. - Результаты исследования оптических показателей преломляющей системы глаз девочек среднего школьного возраста (2015)
Хухліна О. С. - Вплив екзогенного глутатіону на систему протиоксидантного захисту організму при коморбідному перебігу хронічного обструктивного захворювання легень і хронічного панкреатиту, Урсул О. О., Гайдичук В. С. (2015)
Gotsulya A. S. - Research of the antimicrobial and antifungal activity of 7-((3-thio-4-R-4H-1,2,4-triazoles-3-yl) methyl)theophylline S-derivatives, Kamyshnyi O. M., Polishchuk N. M., Panasenko O. I., Knysh Ye. G. (2015)
Головенко М. Я. - Механізми реакцій метаболізму етоксозепаму в гомогенатах печінки щурів, Ларіонов В. Б., Валіводзь І. П., Жукова Н. О. (2015)
Абрамович В. Є. - Специфіка тюторства в системі базової медичної освіти у Франції (2015)
Вахнован М. М. - Методи аналізу рівня іншомовної підготовки студентів-медиків (2015)
Васюк О. В. - Мотивація у професійному виборі: теоретичний аспект, Виговська С. В. (2015)
Гаріна C. M. - "Цифровий портрет" студентської групи як підгрунтя динамічної моделі навчання (2015)
Глазунова О. Г. - Організаційно-методичні аспекти навчання студентів заочної форми засобами інформаційно-комунікаційних технологій, Кузьмінська О. Г., Волошина Т. В. (2015)
Дзюба Г. І. - Активні методи навчання у підготовці фахівців економічного профілю у німеччині (2015)
Журавська Н. С. - Спільна аграрна політика європейського союзу : реалії та перспективи в підготовці викладачів сільськогосподарських дисциплін (2015)
Захарова В. О. - Особливості використання відеоматеріалів на заняттях з іноземної мови у вищих навчальних закладах (2015)
Їжко Є. С. - Компетентнісний підхід як основа лінгвістичної підготовки майбутніх перекладачів (2015)
Киричок І.І. - Керівник загальноосвітнього навчального закладу як суб’єкт конфліктологічної діяльності, Шульженко Н.Т. (2015)
Колісник Н. В. - Результативність методики формування професійної компетентності майбутніх менеджерів агропромислового комплексу у процесі вивчення економічних дисциплін (2015)
Костриця Н. М. - Гуманітарна парадигма в змісті аграрної освіти (2015)
Кравченко О .І. - Етапи розроблення стратегії розвитку університету (2015)
Кручек В. А. - Дидактичні аспекти побудови педагогічної взаємодії (2015)
Кубіцький С.О. - Соціально-педагогічна корекція мікросередовища дитини з метою подолання страхів в умовах дошкільного закладу освіти, Ткаченко О.П. (2015)
Лашкул В. А. - Аналіз процесу навчання майбутніх лікарів ветеринарної медицини у вищому аграрному закладі освіти в аспекті формування професійно-етичної компетентності (2015)
Лічман Л. Ю. - "Компетенція" та "компетентність": педагогічні аспекти поліваріативності термінології (2015)
Лузан П. Г. - Особливості активізації навчання студентів засобами усного викладу викладача (2015)
Місяченко І. Л. - Методика роботи віртуального кабінету "слідами соціальної педагогіки" (2015)
Наконечна О. В. - Технологія колективного занурення в майбутній фах у підготовці соціальних педагогів: досвід застосування (2015)
Озерян О. Л. - Розвиток інтелектуального потенціалу керівника вищого навчального закладу в системі післядипломної освіти (2015)
Палагнюк М.В. - Сутність поняття "громадянська позиція" (2015)
Паламаренко І. О. - Шляхи активізації пізнавальної діяльності студентів-медиків на заняттях з англійської мови (2015)
Пасічник Ю. П. - Інновації у викладанні технічних дисциплін: від теорії до практики (2015)
Пермінова В.А. - Модель підготовки бакалаврів права до творчої діяльності (2015)
Петрів Г. В. - Форми організації виховання ціннісного відношенння до рідної землі студентів аграрних коледжів (2015)
Погоріла Н. І. - Сутність формування професійних компетентностей майбутніх агротехніків в аграрних коледжах (2015)
Полозенко О.В. - Значення аграрних реформ у підготовці фахівців для сільського господарства (2015)
Самсонова О. О. - Професіоналізм вихователя дошкільного навчального закладу: категоріальний аналіз проблеми (2015)
Сич Т.В. - Специфіка наукових досліджень проблем управління освітою (2015)
Співакова І. Б. - Стратегія розвитку методичної роботи ліцею в умовах організації експериментально – дослідної роботи (2015)
Стадніченко Н. В. - Генеза проблеми формування технічних засобів Професійного спілкування акторів (2015)
Сук А. М. - Педагогічні умови формування санітарно – гігієнічної культури майбутніх фахівців агроекологічної галузі (2015)
Сущенко Р. В. - Педагогические парадигмы формирования управленческой культуры будущих инженеров железнодорожного транспорта (2015)
Тверезовська Н. Т. - Передумови використання інформаційних технологій в управлінні (2015)
Тітова О .А. - Аналіз професійної діяльності інженерів в умовах інноваційного розвитку агропромислового комплексу (2015)
Cherevko S. - Physical condition of prospective teachers and their readinss to use health-conscious technologies: experimental research results (2015)
Шинкарук В.Д. - Етичні засади професійної взаємодії науково-педагогічного працівника аграрного вищого навчального закладу (2015)
Шинкарук О.В. - Якість вищої освіти та її правове забезпечення в Україні (2015)
Єресько О. В. - Ретроспективний аналіз міжнародного досвіду виховання валеологічних цінностей у підростаючого покоління (2015)
Яблонський В. А. - Проблеми розвитку вищої освіти ххі століття: стан і перспективи, Яблонська О. В. (2015)
Яковенко О. І. - Результати експериментального дослідження формування професійної компетентності майбутніх економістів в процесі практичної підготовки (2015)
Нечипорук А. А. - Проблеми використання малопродуктивних земель на Поліссі, Науменко М. В. (2015)
Аранчій В. І. - Сучасний стан та складові економічного забезпечення сталого розвитку аграрних підприємств, Лантух А. О. (2015)
Заяць Р. В. - Власність та її реалізація в аграрних підприємствах (2015)
Mytchenok O. - Increasing investments in sustainable energy (2015)
Гвоздев Ю. В. - Методичні підходи до аналізу інвестиційних проектів в умовах ризику та невизначеності (2015)
Щербак Е. А. - Аналіз інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості України (2015)
Демчак І. М. - Тенденції торгівлі України з країнами ЄС в контексті угоди про асоціацію, Нігаєва О. Е. (2015)
Яценко О. М. - Глобальні тренди розвитку продовольчого ринку: перспективи для України, Невзгляд Н. Г. (2015)
Свиноус І. В. - Сучасний стан свинарства України: проблеми та шляхи їх вирішення, Ібатуллін М. І. (2015)
Солошонок А. Л. - Основні аспекти сучасного розвитку підприємств хлібопекарської галузі України, Мамочка А. Ю. (2015)
Чехов С. А. - Ринок ріпаку в Україні (2015)
Сатир Л. М. - Стратегія виживання і стабілізації молочного виробництва сільськогосподарських підприємств в умовах кризи (2015)
Борисенко В. О. - Автоматизоване формування витрат ресурсів на виробництво продукції тваринництва методами економіко-математичного моделювання, Риженко Ю. Є. (2015)
Патраш Л. А. - Особливості розрахунку показників ділової активності за формами фінансової звітності 2013 року (2015)
Варченко О. М. - Обґрунтування напрямів диверсифікації виробничої діяльності аграрних підприємств (2015)
Носіков О. М. - Національна рамка кваліфікації та її роль щодо створення професійних стандартів на основі компетентністного підходу (2015)
Боцян Т. В. - Вплив видатків на освіту на розвиток людського потенціалу країни: досвід України, Левчук Е. П. (2015)
Орлатий М. К. - Методологічні підходи щодо соціально-інфраструктурного потенціалу територіальних громад села (2015)
Кучеров О. П. - Економіко-математичне моделювання для ефективного використання сільськогосподарських земель в Україні, Величко А. Є., Лізунков Є. І. (2015)
Журавська А. Р. - Теоретичні підходи до трактування сутності, оцінки та управління ризиками сільськогосподарських підприємств (2015)
Yaroshko M. - Deutsche erfahrungen bei der entwicklung des steuerungssystems der agrarsphare (2015)
Козелкова К. С. - Вплив на точність РНС похибки, що обумовлена багатопроменевим розповсюдженням радіохвиль, Дмітрієв О. М., Уварова Т. В. (2014)
Шульга О. В. - Дослідження стежачої навігаційної системи із визначенням оптимального закону регулювання (2014)
Заика В. Ф. - Метод повышения точностных характеристик систем наведения антенных устройств наземного радиотехнического комплекса (2014)
Хращевський Р. В. - Аналіз стійкості нелінійної кутомісної системи командно-вимірювальної системи радіотехнічного комплексу (2014)
Толубко В. Б. - Метод розв’язання задачі багатокритеріальної оптимізації систем управління телекомунікаційними мережами, Беркман Л. Н., Комарова Л. О., В’юннік О. В. (2014)
Гребеля В. Є. - Модель просторово-частотної обробки сигналів в smart-антенах на фрактальній основі, Волчков В. П., Слюсарь І. І. (2014)
Дикарев А. В. - Некоторые особенности пространственного сжатия видео (2014)
Долінський Р. О. - Аналіз властивостей рангових алгоритмів (2014)
Долінський Р. О. - Аналіз завадостійкості сигналу з використанням фазорізницевої модуляції високого порядку, Долінська О. Г. (2014)
Дробик О. В. - Дослідження роздільної здатності терагерцового 3d-радара з використанням диференціальної моделі гармонічних коливань типу 1 (ДМ-1), Косовець М. А., Павлов О. І. (2014)
Єрмілова Н. В. - Удосконалення системи управління електроприводом механізму переміщення електродів електроіскрового верстата, Кислиця С. Г., Богданов І. С. (2014)
Залужний О. В. - Методика аналізу точності способів розрахунку ймовірнісних параметрів радіоліній передачі дискретних повідомлень (2014)
Зингаева Е. И. - Кремниевый МДП (металл-диэлектрик-полупроводник) – фототранзистор для инфракрасной области спектра, Зуев В. А. (2014)
Калашник А. А. - Потенциальные факторы повышенного риска полетов в зонах комплексного влияния геофизических аномалий, Неделько В. Н. (2014)
Литвиненко А. Ю. - Властивості спектрального оцінювання кутових координат кореспондентів при врахуванні взаємного впливу антенних елементів smart-антен, Мирний О. А., Слюсарь І. І. (2014)
Обидин Д. Н. - Анализ критериев и показателей эффективности сложных технических систем в траекторных задачах динамики полета, Задкова Е. В., Хазов А. С. (2014)
Сільвестров А. М. - Дослідження та вдосконалення ефекту губера, Зіменков Д. К., Онушко В. В. (2014)
Яскевич В. О. - Синтез розімкненого компенсаційного каналу управління за умови підвищення швидкодії синхронно-фазового демодулятора (СФД) (2014)
Міщенко А. В. - Методологія наукового дослідження економічної складової системи управління інформаційною безпекою авіаційного транспортного комплексу, Козловський В. В. (2014)
Копейка О. В. - Архитектура системы хранения данных современных дата-центров (2014)
Вакась В. И. - Распространение опорных сигналов синхронизации в ip-сетях. реализация по протоколу ртр, Федорова Н. В. (2014)
Гринкевич А. О. - Математична модель системи з визначенням інформаційно-енергетичного критерію ефективності (2014)
Гринкевич Г. О. - Інформаційні мережі безпроводового зв`язку: перспективи розвитку на найближче майбутнє, Гонтаренко Л. Ю. , Глєбов А. К., Мостіпан Д. Ю., Петровська А. І., Самборський В. Р., Тавенко Є. Ю., Науменко Р. В. (2014)
Жебка В. В. - Основи технології ADSL як прогресивної технології передачі інформації (2014)
Григорович В. В. - Дослідження питання оцінки ефективності функціонування інфокомунікаційних мереж (2014)
Лотиш В. М. - Аналіз існуючих соціальних мереж із метою створення навчальної соціальної мережі у вищих навчальних закладах, Власенко Г. М. , Лосєв Є. О. (2014)
Недашківський О. Л. - Аналіз нормативно-правової бази, що визначає системні вимоги до побудови мереж на основі технології plc (2014)
Смирнов А. А. - Структурно-логическая gert-модель технологии распространения компьютерных вирусов, Березюк И. А. , Мохамад Абу Таам Гани. (2014)
Ярцев В. П. - Обработка результатов имитационного моделирования информационных моделей дискретно-аналоговых форм представления данных на светодиодной шкале (2014)
Наші автори (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Титул, Зміст (2016)
Нездолій О. І. - Палеолітична стоянка Коробчине-курган у ландшафті басейну Великої Висі (2016)
Спіцина Л. А. - Рогачицький горизонт в степових поховальних традиціях (2016)
Чечуліна І. О. - Штампований орнамент на аттичній чорнолаковій кераміці з Ольвії (2016)
Могилов О. Д. - Про один із різновидів пряжок скіфського часу (2016)
Мироненко Л. В. - Керамічний посуд другої чверті ХVІІ ст. з території Батурина (2016)
Діденко С. В. - Кинджали скіфського часу із перехрестями спрощених форм (за матеріалами Національного музею історії України), Шелехань О. В. (2016)
Козленко Р. О. - Римські форти на території Ольвійської держави (2016)
Аксьонов В. С. - Cкладні луки у похованнях ранньосередньовічного катакомбного могильника біля с. Верхній Салтів (2016)
Товкайло М. Т. - Запорозький Ґард: правда й вигадки, Титова О. М. (2016)
Прищепа Б. А. - Археологічні дослідження Острога доби князів Острозьких (2016)
Панченко В. В. - Меценатство і спонсорство та історико-культурна спадщина в Україні (2016)
Костенко А. В. - І. В. Фабриціус (1882—1966 рр.): археолог та музеєзнавець, Шевченко А. В. (2016)
Сегеда С. П. - Історична антропологія та біоархеологія України (2016)
Залізняк Л. Л. - Н. С. Котова. Древнейшая керамика Украины (2016)
До ювілею Світлани Олександрівни Біляєвої (2016)
До 60-річчя Михайла Юрійовича Відейка (2016)
Цьомкало Л. А. - Дві важливі дати в історії скіфознавства (2016)
Пам’яті Цигилик Володимира Миколайовича (2016)
Наші автори (2016)
Список скорочень (2016)
Титул, зміст (2010)
Белецкий Э. В. - Об определении коэффициентов трения и теплоотдачи для некоторых моделей неньютоновских жидкостей, Толчинский Ю. А. (2010)
Анипко О. Б. - Основные факторы, влияющие на образование отложений и способы борьбы с загрязнениями теплообменной поверхности пластинчатого теплообменного аппарата, Новиков А. И., Савченко В. А. (2010)
Редько А. А. - Гибридная топливно-геотермальная система теплоснабжения с автономным электроснабжением (2010)
Александров Є. Є. - Моделювання процесу паливоподавання в енергоблоці мініелектростанції ДГУ-315, Александрова Т. Є., Костяник І. В. (2010)
Гарев А. О. - Сравнительная оценка энергозатрат ректификации частично растворимых компонентов смеси фурфурол-вода при различных способах орошения и питания колонны, Чернышев И. С., Бабак Т. Г., Балаба Ю. О., Колесник Е. А., Сильченко К. А. (2010)
Литвиненко Е. И. - Исследование и прогнозирование свойств полимерных композиционных материалов с применением математического моделирования, Гардер С. Е., Мельник Ю. Я. (2010)
Бабіченко А. К. - Закономірності теплообміну в процесі конденсації продукційного аміаку з циркуляційного газу у випарниках агрегатів синтезу (2010)
Товажнянский Л. Л. - Экстракция данных для теплоэнергетического интегрирования процесса первичной переработки нефти на установке АВТ А12/2, Ульев Л. М., Мельниковская Л. А., Зулин Б. Д. (2010)
Гринь Г. І. - Фотоелектричні характеристики елементів на основі сульфіду кадмію, Панчева Г. М., Козуб П. А., Охремчук Є. В., Лавренко А. О. (2010)
Жадан В. А. - Оптимизация конструктивных элементов закрытых металлических шарниров параллельного типа для гусениц ВГМ, Соловей С. А., Угненко Д. Н., Шаповалов А. В. (2010)
Усатый А. П. - Проточная часть осевой турбины как объект интегрированного информационного пространства САПР "турбоагрегат" (2010)
Шквар Є. О. - Інтегрована гібридна технологія паралельних обчислень (2010)
Титул, зміст (2010)
Товажнянский Л. Л. - Термодинамически обоснованный энергосберегающий потенциал установки АВТ А12/2 в режиме работы без вакуумного блока, Ульев Л. М., Мельниковская Л. А., Зулин Б. Д. (2010)
Анипко О. Б. - О влиянии фактора уноса на термическое сопротивление отложений на теплопередающей поверхности теплообменника, Новиков А. И., Савченко В. А. (2010)
Черкашенко М. В. - Синтез энергосберегающих пневмоагрегатов, Крутиков Г. А. (2010)
Болюх В. Ф. - Системный подход к мультидисциплинарной оптимизации электромеханических преобразователей ударного действия, Назаренко С. А. (2010)
Некрасов П. О. - Дослідження кінетики процесу отримання структурованих ліпідів методом ферментативної трансетерифікації жирів (2010)
Рассоха А. Н. - Агрегативная и седиментационная устойчивость дисперсных наполнителей в фурано-эпоксидных реакционных системах, Черкашина А. Н., Алешко С. Е. (2010)
Черкашенко М. В. - К вопросу синтеза схем пневмогидроагрегатов, Салыга Т. С. (2010)
Нзиока А. М. - Перспективы промышленного использования автомобильных покрышек в цементном производстве, Трошин А. Г., Ведь В. Е. (2010)
Ефимов А. В. - Методы и модели автоматизированной диагностики технического состояния оборудования, планирования ремонтов и расчета коэффициентов готовности энергоблоков ТЭС и АЭС, Каверцев В. Л., Гаркуша Т. А. (2010)
Маляренко В. А. - Фулерени – нова структура молекулярної побудови речовини для акумулювання водню, Яковлєв О. І. (2010)
Потанина Т. В. - Методологические подходы к решению задачи управления распределением нагрузок между энергоблоками электростанций (2010)
Левченко С. А. - О выборе структуры модели комбинированной системы отопления, Баташова Н. А., Мных А. С. (2010)
Титул, содержание (2016)
Рябушко В. И. - Среда для интенсивного культивирования Cylindrotheca closterium (Ehrenb.) Reimann et Lewin (Bacillariophyta), Железнова С. Н., Геворгиз Р.Г., Бобко Н. И., Лелеков А. С. (2016)
Помазкина Г. В. - Структура таксоценоза и разнообразие Bacillariophyta в районах впадения притоков в оз. Байкал (Россия), Родионова Е. В. (2016)
Лилицкая Г. Г. - Bacillariophyta малых водоемов г. Киева (Украина). 2. Бесшовные диатомеи (сем. Fragilariaceae, Diatomaceae, Tabellariaceae) (2016)
Белоус Е. П. - Таксономическая структура фитопланктона нижнего участка реки Южный Буг (Украина) (2016)
Герасимюк В. П. - Микроскопические водоросли острова Змеиный (Украина) (2016)
Солоненко А. Н. - Водоросли различных биотопов косы Арабатская стрелка, Азовское море (Украина) (2016)
Ольштынская А. П. - Первая находка отпечатков Bacillariophyta на раковинах фораминифер Spiroplectammina Cushman (нижний олигоцен Южной Украины), Стефанская Т. А. (2016)
Капустин Д. А. - Chrysodidymus Prowse (Chrysophyceae, Synurales) – новый род Chrysophyta для альгофлоры Украины, Гусев Е. С. (2016)
Юбилей отца-основателя. С. П. Вассеру – 70 (2016)
Виноградова О. Н. - Неутомимый труженик и собиратель. К 60-летию Петра Михайловича Царенко (2016)
Пінчук В. О. - Безробіття та соціальний захист населення, Кец Д. О. (2016)
Пішенін І. К. - Особливості антикризового управління транспортним комплексом (2016)
Плаксиенко В. Я. - Перспективы развития аудиторской деятельности в Украине в сравнении со странами ЕС, Черненко К. В. (2016)
Поклонська Л. С. - Методичний підхід до оцінки рівня сприйняття споживачем якості продукції виробничо-технічного призначення (2016)
Shmatkovska T. O. - Some aspects of the legal and regulatory framework of accounting and analytical process of the current assets of the enterprise, Polishchuk K. O. (2016)
Поліщук С. П. - Особливості іноземного інвестування в Україні в умовах економічної кризи (2016)
Поченчук Г. М. - Розвиток обумовленостей взаємодії з міжнародними фінансовими інститутами та інституціональні зміни, Бабух І. Б. (2016)
Примостка О. О. - Методичні засади визначення рівня розвитку банківських систем світу (2016)
Прудніков Ю. В. - Регіональні відмінності у формуванні та функціонуванні локальних ринків на прикладі ринку худоби та птиці (2016)
Резник А. А. - Совершенствование форм взаимодействия органов местного самоуправления с населением (2016)
Рибакова Т. О. - Стан та перспективи трудової міграції між Україною та Європейським Союзом в умовах євроінтеграції (2016)
Ченаш В. С. - Роль аудиту у виявленні шахрайських дій із фінансовою звітністю, Русин О. І. (2016)
Савчин І. З. - Аналіз та оцінка економічної стійкості підприємств нафтогазової галузі (2016)
Сазонова Т. О. - Стратегічне значення проектування інноваційної поведінки персоналу сучасної організації, Федірець О. В. (2016)
Сало Я. В. - Середній клас як інструмент соціально-економічного розвитку країни (2016)
Сацький П. В. - Економічна система тюркських держав раннього середньовіччя як база державного устрою (2016)
Семенов В. Ф. - Регулювання інвестиційними процесами в будівельній сфері національного господарства, Фроліна К. Л. (2016)
Семенчук Л. І. - Управлінський облік у комерційних банках, Беніна М. О. (2016)
Сенишин О. С. - Напрями покращання виробництва вітчизняної продовольчої продукції в контексті забезпечення продовольчої безпеки України, Сенишин М. С. (2016)
Сибирка Л. А. - Управління інвестиційною діяльністю українських підприємств в умовах глобальної економічної турбулентності, Корівчак А. М. (2016)
Ситник І. П. - Актуальні питання й перспективи розвитку інтернет-трейдингу та його платіжних систем в Україні, Кеба А. А. (2016)
Syshchuk A. A. - The inflation-targeting policy of the national bank of Ukraine in the context of international experience (2016)
Січко С. М. - Інноваційний розвиток країн світу (2016)
Скорук О. В. - Теоретичні основи формування та використання кадрового потенціалу суб’єктів підприємництва (2016)
Соколов М. О. - Аграрний бізнес та його вплив на сталий розвиток сільських територій, Славкова О. П. (2016)
Євтушенко Г. В. - Особливості позиціонування вищого навчального закладу на ринку освітніх послуг, Пилипчук В. К., Смірнова Н. О. (2016)
Сорговицька Я. Г. - Теорія і практика функціонування фінансового вирівнювання в Україні (2016)
Степаненко К. Р. - Особливості формування кредитного портфеля банку (2016)
Sterina E. V. - The features of cluster analysis for market segmentation (2016)
Стрельбіцька Н. Є. - Мале та середнє підприємництво як фактор соціально-економічного зростання ЄС, Редько Т. В. (2016)
Танклевська Н. С. - Основи формування стратегії фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств, Ковальова А. О. (2016)
Тарасюк Г. М. - Розвиток вітчизняного туризму в контексті світових туристичних тенденцій, Мілінчук О. В. (2016)
Трачова Д. М. - Обліковий складник процесу формування амортизаційної політики підприємства (2016)
Тронь С. П. - Аналіз інформаційного забезпечення торговельних підприємств (2016)
Ульянов К. Е. - Организация эффективной системы внутреннего контроля природоохранной деятельности на предприятии, Малиновская Д. К. (2016)
Хохуляк О. О. - Ринок юридичних послуг сполучених штатів Америки: особливості становлення та тенденції розвитку (2016)
Артюх Т. М. - Сертифікація горілчаних виробів у системі технічного регулювання в Україні, Чевпотенко Ю. В. (2016)
Чейпеш А. О. - Міграційна криза європейського союзу: реальність та перспективи (2016)
Shpetna V. A. - Strategy management of financial results for the company and its output to international level, Kapіtula S. V. (2016)
Шульга К. Д. - Консолідація банків України: сутність, причини та перспективи розвитку (2016)
Якимчук Ю. М. - Сільськогосподарська продукція Київської області на ринку України (2016)
Титул, зміст (2010)
Товажнянский Л. Л. - К вопросу об улучшении утилизации тепла в технологии регенерации гидролизной серной кислоты, Капустенко П. А., Перевертайленко А. Ю., Гарев А. О., Быканов С. Н. (2010)
Білонога Ю. Л. - До питання енергоефективності теплообмінних процесів у рідкофазних середовищах харчових технологій, Білонога Д. М., Максисько О. Р., Бухкало С. І. (2010)
Заболотний А. П. - Зниження втрат електроенергії при її передачі та розподіленні, Мамбаєва В. С., Федоша Д. В. (2010)
Бухкало С. И. - Возможности комплексного решения задач ресурсо- и энергосбережения (2010)
Арсеньева О. П. - Тепловые и гидромеханические характеристики пластин с меняющимся по длине пластины сечением канала, Товажнянский Л. Л., Перевертайленко А. Ю., Долгоносова Е. А. (2010)
Пакки Г. В. - Ламинарный пограничный слой закрученного потока на пористом цилиндре при условии отсоса, Ульев Л. М. (2010)
Анипко О. Б. - Обоснование требований к характеристикам маневренности, устойчивости и управляемости истребителей при перехвате малоскоростных целей, Ковтонюк И. Б. (2010)
Возгрин Ю. В. - Гидродинамическое моделирование как метод исследования аэродинамических характеристик элементов системы воздухоочистки, Иванов Ю. П., Климов В. Ф., Лазурко А. В., Михайлов В. В. (2010)
Веретенников А. И. - Математическая модель рабочего процесса гидротрансформатора, Соловьев В. М., Стримовский С. В., Толстолуцкий В. А., Кошман В. А., Журавлев С. В. (2010)
Гордиенко В. И. - Особенности интегрирования панорамного прицельного комплекса в систему управления огнем танка, Хомченко А. Я. (2010)
Товажнянский Л. Л. - Проектирование схемы реконструкции установки первичной переработки нефти АВТ А12/2 в режиме работы без вакуумного блока в зимнее время, Ульев Л. М., Мельниковская Л. А., Зулин Б. Д. (2010)
Некрасов П. О. - Оптимізація параметрів процесу ферментативного гліцеролізу жирів комбінуванням методів генетичних алгоритмів і нейронних мереж, Малько М. М. (2010)
Анипко О. Б. - Проблема живучести стволов стрелкового оружия при применении боеприпасов послегарантийных сроков хранения, Муленко А. О., Баулин Д. С., Черкашин А. Д. (2010)
Анипко О. Б. - Легкобронированные колесные машины для внутренних войск МВД Украины, Баулин Д. С., Воробьев В. И., Бусяк Ю. М. (2010)
Кучер Д. Б. - Исследование максимальной скорости срабатывания спирального взрывомагнитного генератора при взрывном сжатии контура с током, Зонтова Т. В., Тараненко С. В., Литвиненко Л. В. (2010)
Глебов В. В. - Танки как объект защиты от средств разведки и систем наведения оружия (2010)
Маляров С. П. - Разработка и испытания цифрового стабилизатора для наземного подвижного объекта, Сущенко О. А., Сайфетдинов Р. А., Цирук В. Г., Янкелевич Г. Е. (2010)
Зарянов В. А. - К вопросу воздухопитания двигателей бронетанковой техники при преодолении водных преград, Иванов Ю. П., Климов В. Ф., Лазурко А. В., Магерамов Л. К-А., Михайлов В. В. (2010)
Білонога Ю. Л. - Інтенсифікація екстрагування ронідази із застосуванням поверхнево-активних речовин (пар), Драчук У. Р. (2010)
Бондарь А. И. - Определение экономической эффективности применения современных компьютерных тренажеров при обучении эксплуатации бронетанковой техники, Гужва Ю. М., Дегтярь С. М., Магерамов Л. К.-А., Смоляков В. А. (2010)
Бублик Я. Ю. - Ксилотрофні дискоміцети деревних субстратів родини Betulaceae S. F. Gray. Національного природного парку "Сколівські Бескиди" (2016)
Гайдукевич М. Є. - Дендрофлора Шепарівського лісництва (Прут-Дністровське межиріччя): її аналіз та охорона, Лисенко М. О. (2016)
Григорчук І. Д. - Аналіз фітонцидної активності деревних рослин в умовах м. Кам’янця-Подільського, Супрович Т. М. (2016)
Лавріненко В. М. - Lonicera nigra L. - автохтонний вид флори України (2016)
Лисогор Л. П. - Аналіз адвентивної фракції перелогів Правобережного степового Придніпров'я (2016)
Бєдункова О. О. - Токсикологічна оцінка поверхневих вод та донних відкладів річки Устя методом біотестування, Конончук В. О. (2016)
Красуцька Н. О. - Сезонні та температуро-залежні зміни у системі "молюск Viviparus viviparus – трематода Cercaria pugnax", Івасюк Ю. С. (2016)
Ларіонова Д. П. - Таксономічна структура мікрофітобентосу Русанівського каналу (м. Київ) (2016)
Явнюк А. А. - Аномалії проростання насіння очерету звичайного з водойм Чорнобильської зони відчуження за умов додаткового гострого йонізувального опромінення, Шевцова Н. Л., Гудков Д. І. (2016)
Буждиган О. Я. - Вплив ambrosia artemisifolia L. на розвиток рослин аграрних та лучних фітоценозів, Баглей О. В., Руденко С. С., Марків Н. М. (2016)
Гулай О. В. - Реакція бактерій erysipelothrix rhusiopathiae на алелопатичний вплив рослин elodea canadensis Michx. (2016)
Іванців В. В. - Дощові черв'яки (oligochaeta, lumbricidae) гідроморфних ґрунтів Кременецьких гір і Вороняків, Бусленко Л. В., Сидорчук П. С. (2016)
Кур’ята В. Г. - Дія есфону на ростові процеси і морфогенез томатів, Кравець О. О. (2016)
Приплавко С. О. - Порівняльний вплив препаратів корневін на вкорінення живців смородини чорної залежно від висаджування, Гавій В. М. (2016)
Скок С. В. - Вплив якості питної води на стан здоров’я населення м. Херсона (2016)
Стефурак В. П. - Моніторинг забруднення довкілля в зоні дії підприємств хімічної промисловості з використанням біоіндикаторів, Наконечна С. П., Баскевич О. В. (2016)
Федун О. М. - Екологічна структура орнітофауни очисних споруд м. Чернігова у зимовий період (2016)
Гуляєва Г. Б. - Дослідження впливу збудника плямистості перцю xanthomonas vesicatoria на активність фотосинтетичного апарату, Литвинчук О. О. (2016)
Комшук Т. С. - Кореляційні зв’язки між окремими структурами лікворної системи (2016)
Незбрицька І. М. - Зміни деяких фізіолого-біохімічних показників у представників chlorophyta та cyanoprokaryota за різних температур, Курейшевич А. В., Василенко О. В., Боднар О. І. (2016)
Рабченюк О. О. - Активність трансаміназ в організмі прісноводних риб за дії йонів заліза, Бияк В. Я., Хоменчук В. О., Курант В. З. (2016)
Загричук О. М. - Deschampsia antarctica desv.: характеристика виду, його поширення та особливості адаптації до існування в умовах Антарктики, Дробик Н. М. (2016)
Барна М. М. - Флора українських Карпат (Рецензія), Барна Л. С., Дробик Н. М., Пида С. В., Герц Н. В. , Мацюк О. Б., Яворівський Р. Л. (2016)
Барна М. М. - Пам’ять про професора Володимира Івановича Чопика, Барна Л. С. (2016)
Титул, зміст (2010)
Товажнянський Л. Л. - Визначення потенціалу енергозбереження процесу дистиляції сирого бензолу, Капустенко П. О., Ульєв Л. М., Болдирєв С. О., Васильєв М. А. (2010)
Шерстюк А. В. - Зависимость экономичности холодильных машин и тепловых насосов от эффективности регенератора, Братута Э. Г. (2010)
Савченко В. А. - Эксплуатационные свойства судовых теплообменников и особенности мониторинга состояния теплообменной поверхности аппаратов установленных на морских судах (2010)
Бикмаев С. Р. - Исследование эффективности применения теплонасосных установок для нужд теплоснабжения в условиях Украины, Губинский М. В., Усенко А. Ю., Федоров С. С., Форись С. Н., Шишко Ю. В. (2010)
Семеней А. Р. - Методика оценки эффективности теплогенератора пиролизного типа в нестационарном режиме эксплуатации, Братута Э. Г. (2010)
Арсеньева О. П. - Математическое моделирование пластинчатого конденсатора с переменным по длине сечением каналов, Капустенко П. А., Бабак Т. Г., Хавин Г. Л. (2010)
Краснокутский Е. В. - Модель процесса массообмена каталитической конверсии ароматических углеводородов, Ведь В. Е. (2010)
Ульев Л. М. - Пинч-диагностика и моделирование процесса разделения широкой фракции легких углеводородов, Поливода Е. В. (2010)
Кучер Д. Б. - Модель распространения мощных электромагнитных излучений, наведенных комбинированными взрывомагнитными генераторами, Харланов А. И., Медведь И. В., Тараненко С. В. (2010)
Ведь Е. В. - Модель массообмена процесса конверсии трёхкомпонентной газовой смеси, Толчинский Ю. А. (2010)
Кучер Д. Б. - Экспериментальные исследования деструктивного воздействия мощных электромагнитных излучений на подземные коаксиальные линии связи, Харланов А. И., Медведь И. В., Литвиненко Л. В. (2010)
Рассоха А. Н. - Физико-механические свойства фурано-эпоксидных композитов в зоне оптимального наполнения, Черкашина А. Н., Потанина Т. В. (2010)
Семешко В. В. - Восстановление зарядов 30 мм патронов после истечения срока хранения, Щербань В. В. (2010)
Анипко О. Б. - Интеграция этапов жизненного цикла изделий машиностроения, Бусяк Ю. М., Баулин Д. С., Цебрюк И. В. (2010)
Нелаев В. П. - Метод выявления и практической реализации баллистического резерва ствольных систем огнестрельного метания в контексте проблемы ресурсосбережения (2010)
Нелаев В. П. - Результаты пробных баллистических испытаний метательных зарядов, изготовленных по n&l-технологии, в заводских условиях, Ляшев Ю. И. (2010)
Нелаев В. П. - К вопросу о создании коммерческого варианта боеприпаса с применением n&l-технологии, Акуленко В. Л., Пепеляев И. А. (2010)
Лукашев В. К. - Исследование технологического процесса утилизации устаревших порохов лаковым способом, Шаров Б. И., Старикова Т. Н., Онда В. И. (2010)
Борисюк М. Д. - Дослідження характеристик рухливості легкоброньованої колісної військової машини з гідромеханічною трансмісією, Толстолуцький В. О., Стрімовський С. В., Соловйов В. М. (2010)
Кучер Д. Б. - Использование резонансных свойств магнитной жидкости для повышения энергетических характеристик пьезоэлектрических генераторов частоты, Зонтова Т. В., Харланов А. И. (2010)
Арсеньева О. П. - Обобщенное уравнение для расчета гидравлического сопротивления каналов пластинчатых теплообменников (2010)
Титул, зміст (2015)
Шатіло Л. О. - "Ігри" на плоских поверхнях нео-енеолітичної доби Південно-Східної Європи (2015)
Панковський В. Б. - З історії досліджень металовиробничого оснащення зрубної спільноти (2015)
Івченко А. В. - Рідкісні типи елліністичних амфор з некрополя Ольвії (2015)
Козубовський Г. А. - Про деякі економічні наслідки походів Гедиміна 20-х рр. XIV ст. (2015)
Скоріков В. А. - Ранньопалеолітичне місцезнаходження Суходол у Середньому Подонцов'ї (2015)
Лисенко С. Д. - Курганний могильник комарівської культури біля с. Буківна, Шкляревський Є. І., Разумов С. М., Макарович П. К. (2015)
Котенко В. В. - Елліністичні глеки з поселення Маслини (2015)
Володарець-Урбанович Я. В. - Фібули V - першої половини VIII ст. з Полтавщини (знахідки від початку 2000-х років) (2015)
Хардаєв В. М. - Кочівницькі поховальні комплекси кінця VI-VII ст. біля с. Василівка на Херсонщині (2015)
Шейко І. М. - До спроби експерименту використання античних глиняних світильників (2015)
Роменський О. О. - Проблема руйнування Херсона наприкінці Х - у першій половині ХІ ст.: історіографія питання та попередні висновки (2015)
Милашевський О. С. - Історія виділення ліпної кераміки північно-західного походження у матеріалах черняхівської культури (2015)
Вальчак С. Б. - С. А. Скорый, Р. В. Зимовец. Скифские древности Крыма. Материалы одной коллекции (2015)
Проблеми бронзового віку Євразії у науковому доробку Віталія Васильовича Отрощенка (до 70-річчя вченого) (2015)
До 70-річного ювілею Георгія Івановича Шаповалова (2015)
До 60-річчя Андрія Юрійовича Алексєєва (2015)
Пам'яті Валентини Володимирівни Крапівіної (2015)
Цвек О. - Сторінки з життя (пам'яті Володимира Опанасовича Круца), Мовчан І. (2015)
Наші автори (2015)
Список скорочень (2015)
Титул, зміст (2016)
Регеда М. С. - Значення вільнорадикального окиснення і антиоксидантного захисту для патогенезу розвитку експериментальної бронхіальної астми та адреналінового ушкодження міокарда, Небелюк Н. М. (2016)
Бондарева А. В. - Вплив олігоефірів багатоатомних спиртів на мікров'язкість і фосфоліпідний склад мембран мікросом гепатоцитів щурів (2016)
Карбовський В. Л. - Експериментальне дослідження підгострої токсичності препарату "Хондросат", Шевчук І. А., Куркіна О. В., Маковська Т. Є. (2016)
Котвіцька А. А. - Дослідження особливостей правового режиму обігу лікарських засобів в Україні, Бардакова Л. В. (2016)
Бідзіля П. П. - Показники ліпідного обміну у пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю на тлі надлишкової маси тіла і ожиріння залежно від тяжкості захворювання (2016)
Процюк Л. О. - Поліморфізм гена серотонінових рецепторів (5-HTR2A) і його зв'язок з ефективністю лікування хворих на ревматоїдний артрит (2016)
Носов В. В. - Клинико-экспериментальная оценка бактерицидных свойств функционального гидрогеля, насыщенного антисептиками, Головченко М. Ю., Долинский Г. А., Пасмурцева Н. А., Полторацкая Т. П., Самченко Ю. М. (2016)
Орєхова О. В. - Критичні терміни розвитку професійних захворювань для працівників гірничо-металургійної галузі України (2016)
Шутурминский В. Г. - Оценка эффективности применения комбинированного протеза при частичных дефектах зубных рядов, Киричек А. В., Максименко П. В., Атмажов И. Д. (2016)
Чумаченко Н. В. - Оцінка прогностичної значущості поліморфізму генів GNβ3:825, NOS3:786 та NOS3:894 у пацієнтів, що перенесли черезшкірне коронарне втручання з приводу гострого коронарного синдрому без стійкої елевації сегмента ST на фоні метаболічного синдрому (2016)
Серветник А. В. - Прогнозування перебігу атопічної бронхіальної астми з пилковою сенсибілізацією у дітей, Клименко В. А. (2016)
Футрук О. В. - Оптимізація пелоїдотерапії на санаторно-курортному етапі лікування хворих на коморбідну патологію (2016)
Талалаєв К. О. - Предиктивна медицина - виклики і досягнення (2016)
Попов Олександр Георгійович. До 75-річчя з дня народження (2016)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання. Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу". Порядок рецензування рукописів наукових статей, які надходять для публікації в редакцію "Одеського медичного журналу" (2016)
"Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Information about edition. The manual of article style for "Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Manuscripts reviewing order (2016)
Титул, зміст (2011)
Арсеньева О. П. - Взаимосвязь переноса тепла и импульса в каналах пластинчатых теплообменных аппаратов (2011)
Загребельна Л. І. - Джерело енергії для руйнування мінеральних середовищ, Кобець О. В. (2011)
Фокин В. С. - К расчету коэффициента теплоотдачи в ширококанальных пластинчатых греющих камерах, Павлова В. Г., Иванова И. В. (2011)
Близнюк О. М. - Дослідження кінетичних закономірностей низькотемпературного окиснення аміаку до N2O на Mn-Ni-Bi-Li-O каталізаторі, Савенков А. С., Огурцов О .М. (2011)
Кошельнік О. В. - Застосування регенеративних теплообмінників для утилізації теплоти перехідних процесів термосорбційних металогідридних компресорів (2011)
Анипко О. Б. - Экспериментальное исследование живучести ствола гладкоствольной пушки, Борисюк М. Д., Бусяк Ю. М., Гончаренко П. Д. (2011)
Ковтонюк И. Б. - Статический показатель рациональности аэродинамической компоновки органов поперечного управления самолета (2011)
Кочуров Р. Е. - Прочность вертикального кожухотрубного теплообменного аппарата при сейсмическом воздействии, Белов С. А., Аврамов К. В., Гнитько В. И. (2011)
Огурцов А. Н. - Моделирование неупругого рассеяния фотоэлектронов в радиационной технологии модификации материалов облучением, Масалитина Н. Ю., Близнюк О. Н. (2011)
Анипко О. Б. - Экспресс плотнометрия метательных зарядов корабельных артиллерийских боеприпасов, Хайков В. Л. (2011)
Сталинский Д. В. - Моделирование температурного состояния реактора термохимической деструкции изношенных автомобильных шин, Скоромный А. Л., Синозацкий А. М. (2011)
Белецкий Э. В. - Модель движения сжимаемого бингамовского материала с показателями, зависящими от давления, Толчинский Ю. А. (2011)
Башинский В. Г. - Методика определения инфракрасного излучения двигателей летательного аппарата при проведении испытаний, Камак Ю. О. (2011)
Анипко О. Б. - Концептуальные принципы конструктивно-компановочных решений на предэскизных этапах проектирования объектов бронетехники, Бусяк Ю. М., Цебрюк И. В. (2011)
Болюх В. Ф. - Эффективность дополнительного ускорения движущихся массивных объектов электромеханическим индукционным преобразователем, Корытченко К. В., Кочерга А. Г. (2011)
Арсеньева О. П. - Выбор оптимальных параметров двухступенчатых пластинчатых подогревателей, Демирский А. В., Хавин Г. Л. (2011)
Рассоха А. Н. - Влияние агрегирования высокомодульного дисперсного наполнителя на параметры упругости и структуру фурано-эпоксидных композитов, Черкашина А. Н., Титарев А. В, Одинцова Е. В., Храмова Т. И. (2011)
Лаврова І. О. - Дослідження впливу процесу кавітації на якість нафтових дистилятів, Колеснікова А. В., Аммар В. Саід (2011)
Черкашенко М. В. - Синтез схем гидропневмоавтоматики (2011)
Литвиненко Д. Г. - Оптимизация одномассового асинхронного электропривода с векторным управлением методом диаграмм качества управления (2011)
Альами Д. А. М. - Использование искусственных нейронных сетей для разработки катализаторов, Булавин В. И. (2011)
Титул, зміст (2015)
Іванова С. В. - Культурно-історичні процеси в Північно-Західному Причорномор'ї (кінець IV-ІІІ тис. до н. е.) (2015)
Крижицький С. Д. - Основні підсумки розкопок у маловивчених частинах Ольвійського городища (2015)
Колесниченко А. М. - Склянки з написом ΚΑΤΑΧΑΙΡΕ ΚΑΙ ΕΥΦΡΑΙΝΟΥ із розкопок Тіри та проблема їх походження, Савельєв О. К. (2015)
Колода В. В. - Житла роменського городища Водяне (2015)
Голубєв А. М. - Еволюція клинкової зброї кочівників раннього середньовіччя (2015)
Бабенко Л. І. - Кинджали з сегментоподібним перехрестям у зібранні Харківського історичного музею, Шелехань О. В. (2015)
Виногродська Л. І. - Керамічний посуд пізньосередньовічної Вінниці (за матеріалами археологічних досліджень 2013 р.), Калашник Є. С. (2015)
Пуголовок Ю. О. - Палеоекологія околиць Глинського археологічного комплексу ХІІІ-XIV ст., Горбаненко С. А., Сергєєва М. С., Яніш Є. Ю. (2015)
Яненко А. С. - Гурток антропології та передісторії кабінету антропології ім. Ф. Вовка (2015)
Відейко М. Ю. - На східній межі старої Європи (2015)
Світлої пам'яті Володимира Андрійовича Ромашка (2015)
Національний конгрес українських керамологів "Українська керамологія в контексті викликів ХХІ століття" (2015)
Наші автори (2015)
Список скорочень (2015)
Алфавітний покажчик змісту журналу "Археологія" за 2015 р. (2015)
Стадник М. М. - Світоглядні орієнтири освітнього процесу (2015)
Тур М. Г. - Трансформація зв'язку філософії з освітою (2015)
Горбань О. В. - Феномен освіти в транзитивному суспільстві (2015)
Панасюк Л. В. - Національна освіта в контексті освітологічних знань (2015)
Александрова О. С. - Корпоративна культура як чинник становлення і розвитку сучасного університету (2015)
Горбенко Н. В. - Сутність і типологія корпоративної культури сучасного університету (2015)
Кузьменко О. М. - Якість, досконалість та ефективність як акме орієнтири сучасного університету (2015)
Шепетяк О. М. - Трансцендентний екзистенціал як основа пізнання (2015)
Рябенко В. О. - Значення категорії "духовне виробництво" для розв’язання проблем виробництва людини (2015)
Брижнік В. М. - Феномен "напівосвіченості" як основна тема філософії освіти Теодора Адорно (2015)
Бурак О. С. - Концепція холістичної освіти у процесі формуванні цілісної особистості постмодерну (2015)
Мартич Р. В. - Концепція живого у філософії Платона і Арістотеля: світоглядно-освітологічний аспект (2015)
Про авторів (2015)
Содержание (2016)
Радченко В. О. - Епідеміологія вогнепальних ушкоджень хребта в Харківському регіоні під час військових дій на Сході України, Попсуйшапка К. О., Попов А. І., Бородай О. Л., Бібіченко С. І. (2016)
Бур’янов О. А. - Обґрунтування системи оцінки ефективності телемедичних технологій в етапному лікуванні пацієнтів з вогнепальними переломами довгих кісток, Казмірчук А. П., Савка І. С., Ярмолюк Ю. О., Цівина С. А., Бородай О. Л., Вакулич М. В. (2016)
Радченко В. О. - Невротомія медіальних гілочок задніх гілок спинномозкових нервів під ендоскопічним контролем у лікуванні синдрому поперекової спондилоартралгії, Куценко В. О., Перфільєв О. В., Попов А. I. (2016)
Мезенцев А. О. - Об’ємні співвідношення хребтового каналу та його вмісту у хворих з уродженим кіфозом, Петренко Д. Є., Демченко Д. О., Дуплій Д. Р. (2016)
Radchenko V. A. - Regeneration of intervertebral disc by way using of allogeneic chondrocytes cultivated in vitro in the light of concept for restabilization of the spine (experimental investigation), Dedukh N. V., Malyshkina S. V. , Kostytska O. M. (2016)
Малишкіна С. В. - Вплив загальної легкої гіпотермії на структурну організацію суглобового хряща дуговідросткових суглобів поперекового відділу хребта щурів, Батура І. О., Вишнякова І. В., Данищук З. М., Самойлова К. М. (2016)
Дедух Н. В. - Регенерация и механическая прочность кости в условиях имплантации углеродного материала, Карпинский М. Ю., Чжоу Лу, Малышкина С. В. (2016)
Вирва О. Є. - Ультразвукова доплерографія і КТ-ангіографія в діагностиці структурно-функціональних порушень у вертебробазилярному басейні, Вишняков А. Є., Долуда Я. А., Міщенко Л. П. (2016)
Бэц Г. В. - Клинико-экспериментальное исследование микроподвижности отломков большеберцовой кости в условиях стержневой наружной фиксации, Бэц И. Г., Стойко И. В. (2016)
Тяжелов А. А. - Критерии оценки эффективности артроскопического доступа при лечении передней травматической нестабильности плечевого сустава, Гончарова Л. Д., Паздников Р. В. (2016)
Пашенко А. В. - Результаты применения интрамедуллярных телескопических фиксаторов в лечении деформаций длинных костей конечностей у детей с несовершенным остеогенезом (2016)
Бондаренко С. Е. - Лабораторные маркеры оценки состояния пациентов с посттравматическим коксартрозом при подготовке к эндопротезированию тазобедренного сустава, Филиппенко В. А., Леонтьева Ф. С. (2016)
Шуба Н. М. - Вивчення ефективності та безпеки глюкозаміну сульфату в лікуванні хворих на гонартроз, Воронова Т. Д., Хамбір Т. С. (2016)
Голка Г. Г. - Сучасні підходи до лікування туберкульозного спондиліту, Веснін В. В. (2016)
Владимир Александрович Куценко (2016)
Володимир Олександрович Фіщенко (2016)
Олег Євгенович Вирва (2016)
Светлана Владимировна Малышкина (2016)
Литвишко В. О. - Діафізарні переломи плечової кістки. Як лікувати консервативно і коли потрібна операція? (2016)
Филиппенко В. А. - Перипротезная инфекция: диагностика и лечение. Часть 2 (обзор литературы), Марущак А. П., Танькут А. В., Бондаренко С. Е., Подгайская О. А. (2016)
Федотова И. Ф. - Ведение ортопедических пациентов с артериальной гипертензией в периоперационном периоде (обзор литературы), Корж И. В., Лизогуб Н. В., Барков А. А., Пионтковский В. К. (2016)
Корж М. О. - Структурно-функціональні особливості суглобового хряща під впливом різних режимів навантаження (огляд літератури), Романенко К. К., Ашукіна Н. О., Прозоровський Д. В. (2016)
Отчеты (2016)
Винарчик М. П. - Проблема співвідношення мови і культури в умовах білінгвальної освіти (2016)
Головко В. А. - Професійне виховання у вищому навчальному закладі як педагогічна категорія (2016)
Пісоцька М. Е. - Нормативно-правове забезпечення індивідуалізації навчання учнів середніх навчальних закладів України (2016)
Буданова Л. Г. - Педагогічні умови проведення моніторингу навчальних досягнень студентів за спеціальністю "фармація" в університетах країн Східної Європи (2016)
Бутко О. В. - Методика використання віртуальних зошитів з економіки (2016)
Дернова М. Г. - Категорія відповідальності у моделях навчання дорослих (2016)
Долгопол О. О. - Особливості оцінювання навчальних досягнень слухачів в закладах післядипломної медичної освіти (2016)
Кальнік О. П. - Індивідуалізація контролю навчальних досягнень студентів вищих навчальних закладів на основі використання соціонічних типів та установки на вид діяльності (2016)
Лебедєва К. О. - Наукова організація розумової праці як умова підвищення ефективності професійної підготовки студентів технічних ВНЗ (2016)
Міщенко С. Г. - Специфіка реалізації інтеграційного підходу в навчальному процесі професійного коледжу (2016)
Ткаченко Л. П. - Реалізація інноваційних педагогічних технологій у процесі вивчення курсу риторики (2016)
Чепурна О. О. - Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів (2016)
Кузьмічова В. А. - Особливості формування іміджу студентів факультету мистецтв народно-пісенної творчості (2016)
Макаренко В. В. - Формування педагогічної культури батьків студентів технікумів (2016)
Мирошниченко А. С. - Фізіологічне навчання, основні його складові (2016)
Сайко Н. О. - Взаємозв’язок реабілітаційного процесу і світогляду особистості (2016)
Тупікова Г. А. - Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до патріотичного виховання школярів засобами українського музичного мистецтва (2016)
Денисенко С. М. - Технологія електронного портфоліо у професійній підготовці майбутніх фахівців видавництва і поліграфії (2016)
Дем’янова В. Г. - Роль викладача в організації самостійної роботи іноземних студентів (2016)
Кабанська О. С. - Рефлексивний супровід процесу формування прогностичних умінь у майбутніх учителів (2016)
Кісіль Л. М. - Особливості навчання українського професійного мовлення студентів- іноземців в умовах білінгвізму (2016)
Кириченко Л. М. - Практичне навчання в системі підготовки майбутніх фахівців у фармацевтичному коледжі (2016)
Климентьєва О. С. - Застосування методу ситуацій для формування конфліктологічних умінь майбутніх правоохоронців (2016)
Коломієць О. В. - Готовність майбутніх інженерів до професійної самореалізації в автомобільній галузі як фактор успішного працевлаштування (2016)
Моргунова С. О. - Роль соціальної взаємодії у формуванні PR – компетенції майбутнього менеджера (2016)
Семененко І. Є. - Проблема підвищення якості професійної підготовки іноземних студентів (2016)
Уварова Т. Ю. - Педагогічні умови формування у підлітків уявлень про щастя як особистісної самореалізації (2016)
Ушмарова В. В. - Науково-методична система неперервного формування готовності вчителів початкової школи до роботи з обдарованими учнями (2016)
Шаповалова Н. П. - Компетентнісний підхід - умова підвищення якості фахової підготовки майбутніх спеціалістів економічного профілю в сучасних умовах (2016)
Шварп Н. В. - Розвиток творчого потенціалу майбутніх викладачів вищих навчальних закладів засобами тренінгового навчання (2016)
Башкір О. І. - Місце педагогічних курсів у системі підготовки майбутніх учителів початку ХХ сторіччя (2016)
Божко Н. М. - Особливості адаптації студентів з Китаю до навчального процесу у вищих навчальних закладах України (2016)
Карпенко О. Є. - Опікунсько-виховна концепція К.Єжевського крізь призму сьогодення (2016)
Осова О. О. - Іноземні мови у контексті європейської мовної політики (2016)
Паньок Т. В. - Сутність поняття "вища художньо-педагогічна освіта" (2016)
Твердохліб Т. С. - Педагогічна підготовка студентів в київській духовній академії (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2016)
Моргунова Н. С. - Психологічний аспект тьюторської та кураторської діяльності у процесі роботи з іноземними студентами у ВНЗ України (2016)
Пасічніченко А. В. - Формування психологічної компетентності майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу у процесі професійної підготовки, Ковалевська Н. В. (2016)
Самойленко Н. І. - Сучасні підходи до профілактики адиктивної поведінки підлітків у загальноосвітньому закладі (2016)
Акулова В. - Підходи до побудови профілактико-оздоровчих занять жінок другого зрілого віку (2016)
Ананченко К. - Новий методичний підхід для оцінки відеоматеріалу, що використовується при підготовці дзюдоїстів, Хацаюк О. (2016)
Босько В. - Біокінематичні характеристики техніки плавання кролем на грудях кваліфікованих плавців з наслідками ДЦП (2016)
Бріскін Ю. - Алгоритм прогнозування функціонального стану жінок з постмастектомічним синдромом, Одинець Т. (2016)
Водлозеров В. - Биолого-фармакологическое обеспечение тренировок, соревнований и восстановления триатлетов (2016)
Герцик А. - Взаємодія лікаря та фахівця з фізичної реабілітації при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату (2016)
Дейнеко А. - Застосування поточного контролю для вдосконалення тренувального процесу спортсменів-акробатів 8–9 років (2016)
Івасик Н. - Алгоритм реабілітаційного обстеження дітей з бронхо-легеневими захворюваннями (2016)
Кашуба В. - Двигательная активность как критерий эффективности внедрения технологии, направленной на развитие профессионально значимых физических качеств учащихся швейного производства в профессионально-технических училищах, Денисова Л., Голованова Н. (2016)
Кизім П. - Удосконалення техніки виконання основного ходу спортсменами в акробатичному рок-н-ролі засобами хореографії на етапі спеціалізованої базової підготовки, Луценко Ю., Луценко Л., Батєєва Н. (2016)
Крылов Д. - Оценка техники десятилетних теннисистов, Шестерова Л. (2016)
Литвиненко Ю. - Базовые положения программы повышения эффективности техники гребковых движений спортсменок в синхронном плавании (2016)
Мартынюк О. - Показатели физического состояния женщин, занимающихся оздоровительной аэробикой (2016)
Муллагильдина А. - Совершенствование артистичности у квалифицированных спортсменок в художественной гимнастике (2016)
Романенко В. - Повышение эффективности процедуры экспертного оценивания в восточных единоборствах, Пятисоцкая С. (2016)
Рубан Л. - Оценка индекса качества жизни студентов, Ставицкий С. (2016)
Сергієнко Ю. - Формування тактики дій курсантів з урахуванням їх розумової діяльності під час навчання у ВНЗ, Лаврентьєв О., Антоненко С. (2016)
Тодорова В. - Рівень хореографічної підготовленості спортсменів різних вікових груп у спортивній аеробіці (2016)
Томіліна Ю. - Застосування комп’ютерних технологій у фізичному вихованні жінок першого зрілого віку (2016)
Ту Яньхао - Структура и содержание тренировки квалифицированных бегунов на средние дистанции в годичном цикле подготовки, Шестерова Л. (2016)
Чередниченко И. - Оценка эффективности комплексного использования средств спортивных игр в оптимизации функционального состояния кардиореспираторной системы студенток 18–19 лет (2016)
Щур Л. - Вплив технології формування навичок здорового способу життя на зміни фізичної активності студентів, Грибовська І., Іваночко В. (2016)
Ярмолинський Л. - Підготовка юних футболістів з використанням сучасних інноваційних підходів (2016)
Титул, зміст (2014)
Тарапата Д. О. - Демографічний розвиток населення середньобузької локальної групи розвинутого Трипілля (2014)
Загородня О. М. - Про призначення однієї з категорій кістяних знарядь із Картамишу (2014)
Нємцев С. О. - Динаміка надходження товарів у керамічній тарі на Білозерське поселення хори Ольвії (спроба кількісної оцінки) (2014)
Островерхов А. С. - "Єгипетські фаянси" в Скіфії і їх місце в системі подібних старожитностей Східної Європи (досвід комплексного аналізу) (2014)
Казаков А. Л. - Літописний "шлях Мономаха": археологічні реалії, Коваленко В. П., Моця О. П., Петраускас А. В., Ситий Ю. М., Скороход В. М. (2014)
Залізняк Л. Л. - Нова мустьєрська стоянка Андріївка 4 на Кіровоградщині, Кухарчук Ю. В., Шевченко Т. О. (2014)
Билкова В. П. - Сіроглиняна кераміка Білозерського поселення, Самойленко І. Ю. (2014)
Рейда Р. М. - Поховання з "платою Харону" з Шишацького могильника черняхівської культури, Гейко А. В., Сапєгін С. В. (2014)
Кропотов В. В. - Динаміка поширення золотих прикрас у населення Передгірського Криму в перші століття н. е. (2014)
Горбаненко С. А. - Зернове господарство сіверян (2014)
Буйських C. Б. - Дослідниця античної історії та культури (до 100-річчя від дня народження Ф.М. Штітельман), Чуєва К.Є. (2014)
Шлапак М. О. - С. О. Біляєва. Слов’янські та тюркські світи в Україні (з історії взаємин у ХІІІ—ХVIII ст.) (2014)
Міжнародний польовий семінар і конференція з дослідження ранньопалеолітичної пам’ятки Меджибіж (20—23.07.2012 р.) (2014)
До ювілею скіфської археології (2014)
До 75-річчя Володимира Опанасовича Круца (2014)
Дослідникам минулого тисячолітніх Лубен (2014)
Пам’яті Анатолія Степановича Островерхова (2014)
Світлої пам’яті Анатолія Недашківського (10.01.1946—16.01.2014) (2014)
Наші автори (2014)
Список скорочень (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського