Малієнко А. М. - Обробіток ґрунту під проміжну капустяну культуру і ячмінь ярий після озимої пшениці, Тараріко Н. М., Тітенко А. О. (2007)
Ворона Л. І. - Вплив елементів технології вирощування картоплі на відтворення родючості дерново-підзолистого грунту в умовах Полісся, Кочик Г. М., Ткачук В. П. (2007)
Рибак М. Ф. - Рівень мінерального живлення і вміст важких металів у льону-довгунцю, Маційчук В. М., Янішевський Л. І., Крушинський О. П. (2007)
Кириєнко Г. С. - Вплив добрив на урожайність та якість зерна пивоварного ячменю в умовах Західного Лісостепу (2007)
Малинка Л. В. - Вплив строків підсівання конюшини лучної і добрив на вміст у продукції макро-, мікроелементів та радіонуклідів (2007)
Мельничук Г. В. - Вплив добрив на врожайність багаторічних трав та рівень забруднення продукції радіонуклідами на торфових грунтах Полісся (2007)
Тертична О. В. - Трансформація мікробного ценозу чорнозему опідзоленого, забрудненого ДДТ, при застосуванні меліорантів, Городиська І. М. (2007)
Хусаинов Б. М. - Трансформация и перераспределение сельскохозяйственных угодий в Западно-Казахстанской области (2007)
Адамень Ф. Ф. - Размещение льна масличного в севооборотах Юга Украины, Радченко В. А. (2007)
Гончар Т. М. - Формування фотосинтетичного апарату та продуктивності гороху в умовах Лісостепу Правобережного (2007)
Губенко Л. В. - Вплив системи удобрення на ріст, розвиток та продуктивність ріпаку ярого (2007)
Хіврич О. Б. - Продуктивність кормового буряку залежно від густоти стояння рослин (2007)
Кобзистий Ю. А. - Формування листкової поверхні суданської трави та зернобобових культур залежно від умов вирощування, Кобзиста Л. П. (2007)
Поляков О. І. - Продуктивність молочаю олійного залежно від агроприйомів вирощування (2007)
Шевчук Р. В. - Вплив агротехнічних і біологічних чинників на продуктивність бобово-злакового травостою (2007)
Дрозд О. М. - Продуктивність льону-довгунцю залежно від технології вирощування (2007)
Рибак М. Ф. - Урожайність та якість продукції сортів льону-довгунцю та льону олійного за різних строків збирання, Шалівський С. В. (2007)
Демчишин Н. Б. - Стан біорізноманітності низинних лук залежно від тривалості їхнього використання (2007)
Мирошниченко О. В. - Вплив щеплення на біохімічний склад плодів помідора вишневидного (2007)
Міщенко С. В. - Успадкування ознак статі гібридами дводомних і однодомних конопель (2007)
Онупрієнко Л. Г. - Вплив генотипу сорту та умов вирощування ознак стебла конопель при селекції на волокнистість (2007)
Романюк Л. С. - Вихідний матеріал для селекції квасолі (2007)
Молдован В. Г. - Продуктивність насінної картоплі й ураженість вірусними хворобами залежно від вихідного матеріалу (2007)
Скиба А. В. - Создание исходного материала для селекции кориандра на зимостойкость и скороспелость (2007)
Ирине Александровне Паламарчук – 90 (2007)
Магдич О. - Державна влада та католицька церква за правління Владислава І Германа (1079–1102) (2016)
Лоштин Н. - Брати-проповідники чи менші брати? До питання про ідентифікацію рукописного інвентаря монастирської бібліотеки у Пшеворську (2016)
Макаревич А. - Етнічні особливості вакфу в Османській імперії (2016)
Пивоваренко О. - Їжа у повсякденному житті козацької старшини як природня необхідність та соціальна ідентифікація (2016)
Кагамлик С. - Творча спадщина українських православних ієрархів XVII–XVIII ст. в європейському культурному процесі (2016)
Пронь Д. - З позиції юрисдикції держави: відкриття і освоєння Курильських островів наприкінці ХVII – першій чверті XVIII століть (2016)
Рудь М. - Полабо-слов’янська проблематика у польській історіографії другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст. (2016)
Казаков М. - Православні братства Київської губернії на початку 1860-х років: причини занепаду (2016)
Круглова Л. - Писемні джерела з політичної історії України другої половини XVIII ст. в археографічних публікаціях Олексія Андрієвського (2016)
Добріян Д. - Постать Олександра Мурашка (на матеріалах спогадів вдови художника) (2016)
Пилипенко В. - Біля витоків вітчизняного кінематографа: творча діяльність Арнольда (Андрія) Кордюма у 1911–1927 рр. (2016)
Машкевич С. - Страйки на міському транспорті Києва (1901–2014) (2016)
Сорока Ю. - Національно-визвольний рух на Волині і Роман Шухевич (2016)
Кузьменко В. - Торгівля на колгоспному ринку в повсякденному житті сільських жителів УРСР в 1940–1960-х роках (за матеріалами Чернігівської області) (2016)
Орлова Т. - Російська бідність з точки зору історії ментальностей (2016)
Сморжевська О. - Сакральність острова Хортиця в житті Руського Православного Кола (РПК) (2016)
Соучкова Т. - Етнічна ідентичність українців в Центральній Європі: Чеська та Словацька республіки (2016)
Шудляк Н. - Іосафатова долина: історія та сьогодення (2016)
Кошіль Г. - Будівельні матеріали та конструктивні особливості зведення стін селянського житла на Волинському Поліссі в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття (2016)
Набока О. - Американо-китайські відносини в період першої опіумної війни (1839–1842) (2016)
Сосюкіна О. - Питання культури і мистецтва у виступах та діях Мао Цзедуна (1942–1964) (2016)
Годлевський М. - Силові і несилові засоби в боротьбі з міжнародним тероризмом за адміністрацій Барака Обами (2016)
Брайченко О. - Рецензія на книгу Марини Гримич "Життя під піньорами: Культурний ландшафт українських поселень Бразилії" (К.: Дуліби, 2016. – 704 с.) (2016)
Наші автори (2016)
Від головного редактора (2014)
Шапар А. Г. - Вплив екостану гідросфери на функціонування живої природи і безпеку життєдіяльності населення країни (2014)
Скрипник О. О. - Геометризаційні основи зменшення екоризиків від порушених гірничими роботами земель (2014)
Харитонова М. Ю. - Статистическая оценка влияния трудно формализуемых факторов на вероятность вовлечения месторождений в разработку, Мацко Н. А. (2014)
Копач П. І. - Деякі аспекти рекультивації порушених степових чорноземів з точки зору їх генезису, Данько Т. Т., Козлова Л. М., Тараканова Н. П., Таран Т. О. (2014)
Шапар А. Г. - Вивчення активізації природної сейсмічності в умовах техногенно-навантажених територій (на прикладі Кривбасу), Пігулевський П. Г., Свистун В. К., Тяпкін О. К., Кирилюк О. С. (2014)
Копач П. І. - Методологія комплексної оцінки складних техноекосистем на прикладі гірничодобувних районів, Данько Т. Т., Горобець Н. В. (2014)
Пігулевський П. Г. - Оцінка змін природного режиму підземних вод під впливом функціонування крупних водосховищ (на прикладі Каховського водосховища на р. Дніпро), Подрезенко І. М., Тяпкін О. К., Ярошевич І. М. (2014)
Зайченко Е. Ю. - Экологическая опасность радиационно-химического загрязнения Приднепровского региона, Севериновская Е. В., Дворецкий А. И., Маренков О. Н., Белоконь А. С. (2014)
Рожко М. М. - Розробка та впровадження системи зменшення техногенного навантаження територій і населення екологічно кризових регіонів України, Білецька Е. М., Шматков Г. Г., Ерстенюк Г. М., Крижанівська А. Є., Онищенко С. В., Рудько Г. І., Самойлик М. С., Семчук Я. М., Соловйов В. В. (2014)
Шапар А. Г. - Основні напрямки впровадження альтернативних технологій в промисловому Придніпров'ї за умов ресурсного обмеження, Ємець М. А., Копач П. І., Просандєєв М. І., Скрипник О. О. (2014)
Прокопенко В. И. - Технологическое обеспечение засыпки остаточного выработанного пространства карьера при доработке горизонтального месторождения, Мормуль Т. Н. (2014)
Харитонов М. М. - Екологічна оцінка якості поверхневих вод річки Оріль у Дніпропетровській області, Чегорка П. Т. (2014)
Шапар А. Г. - Визначення актуальних екологічних параметрів Дніпровських водосховищ за допомогою геоінформаційних технологій, Скрипник О. О., Тараненко О. С., Дубовик Д. Д. (2014)
Шматков Г. Г. - Аналіз забруднення атмосферного повітря викидами стаціонарних джерел м. Дніпропетровська з урахуванням груп сумації, Полторацька В. М., Мінков Ю. І., Архангельська Л. (2014)
Тараненко О. С. - Дистанційний моніторинг антропогенних навантажень на заповідні ландшафти (2014)
Кулик В. В. - Оперативні вимірювання розподілу метану на полігонах твердих побутових відходів, Кетов А. Ю., Камілова О. В., Євстахевич З. М., Дмитренко О. В. (2014)
Шапар А. Г. - Долучення до міжнародного стандарту "Ініціатива прозорості видобувних галузей" – нагальна необхідність для України, Копач П. І. (2014)
Романовський О. А. - Наукові конференції як один із ефективних засобів практичного використання результатів досліджень (2014)
Лень А. В. - Еколого-економічна освіта студентів в контексті стратегії сталого розвитку (2014)
Ангурець О. В. - Видобуток нетрадиційного природного газу – безперспективний напрямок вчорашнього дня, Хазан П. В. (2014)
Громадська діяльність Інституту (2014)
До уваги читачів – рецензії на книги (2014)
Писаренко Т. В. - Інформаційно-аналітичне забезпечення інноваційної діяльності: особливості розвитку в зарубіжних країнах, Кваша Т. К. (2015)
Євтушенко В. М. - Оцінювання науково-технічної сфери України за показниками міжнародних рейтингів, Осадча А. Б. (2015)
Воронкова Т. Є. - Проблема забезпечення економічної безпеки підприємства, Мельник Д. М. (2015)
Мусіна Л. А. - Еко-інновації як шлях до зеленої модернізації економіки: міжнародний досвід і перспективи України (2015)
Лях Л. В. - Інновації як фактор зростання конкурентоспроможності України (2015)
Мельник О. В. - Методичні основи побудови прогнозного енергетичного балансу України, Дешко А. І., Слівак А. Є., Молчанова І. В., Караюз І. В. (2015)
Іванова Ю. В. - Стан і проблеми утилізації і видалення побутових і промислових відходів в Україні і країнах ЄС, Муратова Н. І. (2015)
Кофанова О. В. - Заходи з поліпшення екологічних характеристик моторного палива, Кофанов О. Є. (2015)
Докієнко Л. М. - Збалансована система показників фінансового контролінгу на підприємстві (2015)
Тарасов В. О. - Системний синтез аеростатичних напрямних прецизійних верстатів, Назаренко Т. М., Злочевська Л. О. (2015)
Будівництво (2015)
Гірничорудна промисловість (2015)
Утилізація небезпечних відходів (2015)
Хімічні технології (2015)
Перелік дисертаційних досліджень, захищених в Україні з наукової спеціальності "Економічні науки" (2013.01.01 – 2013.12.31) (2015)
Реферати (2015)
Айдарова В. С. - Сравнительная характеристика некоторых гемореологических показателей у нормо-и гипертензивных крыс, Кудокоцева О. В., Ломакин И. И., Бабийчук Г. А. (2016)
Бурцев О. В. - Вплив селен-активу на кислотну резистентність еритроцитів, які знаходилися під дією толуолу in vitro (2016)
Гнатюк В. В. - Дослідження кількості мелатонін-позитивно-мічених клітин у щурів різного віку та статі з виразковим ураженням шлунка, Кононенко Н. М., Божок Г. А. (2016)
Губина-Вакулик Г. И. - Морфологические особенности плаценты при доношенной беременности на фоне пиелонефрита, Ганчева Е. В. (2016)
Гушилик Б. І. - Формування резистентності у Salmonella enteritidis щодо нових протимікробних композицій для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту бактеріального генезу (2016)
Дученко К. А. - Вплив фуроксану на функціональний стан нирок у щурів за умов спонтанного діурезу, Корнієнко В. І. (2016)
Ещенко В. Е. - Исследование митохондрий в Харьковском государственном медицинском университете (2016)
Мельник А. Л. - Протимікробні властивості та перспективи застосування в стоматології нового лікарського засобу на основі екстракту хмелю вуглекислотного (2016)
Чернякова Г. М. - Етіологічна структура і чутливість до антибіотиків основних збудників інфекційних ускладнень у пацієнтів з опіками, Мінухін В. В. (2016)
Ковальова О. М. - Рівень несфатину-1 і антропометричні характеристики хворих на гіпертонічну хворобу з супутнім ожирінням, Візір М. О. (2016)
Кожем’яка Г. В. - Плазматичний рівень інтерлейкіну-15 у хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням (2016)
Палагнюк Г. О. - Показники внутрішньосерцевої та системної гемодинаміки у чоловіків з гіпертонічною хворобою різного ступеня тяжкості, носіїв поліморфних варіантів гена ендотеліну-1, Жебель В. М. (2016)
Погорелов В. Н. - Взаимосвязь между хроническими обструктивными заболеваниями легких и ишемической болезнью сердца, место в терапии антагонистов кальция, Телегина Н. Д., Брек В. В., Балагова Л. П., Маслова Е. П., Василевский К. А. (2016)
Шелест Б. А. - Особенности кардиогемодинамики у больных артериальной гипертензией с коморбидной патологией (2016)
Загута Ю. Б. - Зміни функціонального стану симпатико-адреналової системи при застосуванні інсуліну і ретаболілу в комплексному лікуванні у хворих на коінфекцію туберкульоз/ВІЛ (2016)
Несвижская И. И. - Результаты анкетирования медицинских сестер в оценке приверженности гигиене рук при выполнении профессиональных обязанностей, Чумаченко Т. А., Лаута Г. С., Бережная А. В. (2016)
Хасанова Г. М. - Взаимосвязь концентрации метаболитов витамина D и цитокинов при геморрагической лихорадке с почечным синдромом, Хасанова А. Н., Музыченко А. В. (2016)
Чернуский В. Г. - Антимикробные свойства блокаторов Н1-рецепторов гистамина первого поколения в комплексном протоколе лечения бронхиальной астмы у детей, Попов Н. Н., Говаленкова О. Л., Летяго А. В., Кашина-Ярмак В. Л. (2016)
Аракелян А. Г. - Залежність захворювання від особливостей типу нервової системи людини та її тілобудови, Коршняк В. О., Айбетова К. А. (2016)
Денисенко М. М. - Особливості та варіанти співвідношення різних адиктивних тенденцій у хворих на невротичні розлади (2016)
Закаль К. Ю. - Клинические характеристики пациентов с различным уровнем медикаментозного комплайенса при параноидной шизофрении (2016)
Аношина Т. М. - Маркери судинних порушень в плаценті при ВІЛ-асоційованій герпесвірусній інфекції (2016)
Михайлусов Р. Н. - Новые подходы к моделированию минно-взрывных осколочных огнестрельных ранений, Негодуйко В. В., Приходько Ю. В. (2016)
Плевинскис П. В. - Особенности судебно-медицинской экспертизы и смежных видов экспертиз в случаях травмы в салоне автомобиля при его опрокидывании (2016)
Савельева Н. Н. - Особенности микробиоценоза полости рта у больных хроническим генерализованным пародонтитом I–II степени тяжести на фоне лямблиоза и гельминтозов (2016)
Васильев К. К. - История организации студенческого научного кружка медицинского факультета Новороссийского университета, Мельниченко А. В. (2016)
Покликання – творити! (2016)
Віктору Івановичу Жукову 70 років (2016)
Вавіліна Н. І. - Оцінювання системи вищої освіти України за показниками міжнародних рейтингів, Чаркіна О. О. (2015)
Бурба О. І. - Організація науково-технічної експертизи в Україні (2015)
Воронкова Т. Є. - Система антикризового управління підприємством (2015)
Березняк Н. В. - Роль посередницьких структур в інноваційному процесі, Кваша К. В. (2015)
Кваша Т. К. - Підходи до інтегрального оцінювання стану економічної безпеки як складної системи, Волощук Р. В. (2015)
Лойко В. В. - Експертна система як інструмент визначення рівня економічної безпеки, Лойко Д. М. (2015)
Вітер М. Б. - Технологія інтеграції електронних інформаційних ресурсів державних органів на основі web-сервісів (2015)
Яворський І. О. - Збудження й енергетика плазмонів у наносистемі "нікель – водень", Грабовський Б. О. (2015)
Суровцев І. В. - Моделювання сигналу зважування на поосьових автомобільних вагах (2015)
Тарасов В. О. - Пристрій стабілізації положення рухомого вузла аеростатичної напрямної і аналітичний метод розрахунку його піднімальної сили, Назаренко Т. М., Злочевська Л. О. (2015)
Радіофізика (2015)
Фізика напівпровідників (2015)
Електронно-променева технологія (2015)
Машинобудування (2015)
Перелік дисертаційних досліджень, захищених в Україні з наукової спеціальності "Економічні науки" (2013.01.01 – 2013.12.31) (2015)
Реферати (2015)
Пузанова Г. Й. - Порівняльний аналіз правового регулювання допуску іноземних інвестицій в економіку України та зарубіжних країн (2015)
Жила О. В. - Місце регресних зобов’язань у системі зобов’язального права (2015)
Ярошевська Т. В. - Загальнотеоретичні аспекти у сфері передавання технологій (2015)
Обіход Т. В. - Вступ України до Європейського Союзу в контексті реалізації норм господарського права (2015)
Межевська Л. В. - Зарубіжний досвід правового регулювання відсторонення від роботи осіб, котрі виконують функції держави (2015)
Андрієнко В. В. - Досвід використання форфейтингу в країнах Європейського Союзу (2015)
Кімчинська С. В. - Юридичні факти як елемент механізму цивільного процесуального регулювання (2015)
Карнаух В. С. - Значення категорій "правовідношення" та "зобов’язання" для пізнання сутності цивільно-правового договору (2015)
Стадник К. О. - Функції та спрямування концентрації капіталу в сучасній економіці України (2015)
Стасів Н. С. - Процесуальні дії суду на стадії відкриття провадження за заявами про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду (2015)
Турчин Л. Я. - Майнові права інтелектуальної власності на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг як вклад до статутного капіталу господарських товариств (2015)
Чернілевська О. І. - Відшкодування шкоди, завданої недієздатною особою (2015)
Майка Н. В. - Речові права на чуже нерухоме майно та їх правова природа за цивільним законодавством України (2015)
Каленчук А. М. - Особливості цивільно-правової відповідальності за шкоду, завдану органами державної влади у сфері нормотворчої діяльності (2015)
Карякіна О. Ю. - Принципи укладення та виконання договорів франчайзингу (2015)
Власюк І. І. - Поняття взаємності в справах про транскордонну неспроможність (2015)
Чурилова Т. М. - Щодо питання адаптації українського законодавства до вимог Європейського Союзу у сфері безпеки продуктів харчування (2015)
Шевченко Я. О. - Сучасний стан правового регулювання оцінювання земель в Україні (2015)
Словська І. Є. - Суверенітет як об’єкт державної зради: доктринальний аналіз (2015)
Андрушко А. В. - Кримінально-правова протидія використанню психіатрії в немедичних цілях: порівняльно-правовий аспект (2015)
Міняйло Н. Є. - Межі застосування поняття "організована злочинність" в Україні (2015)
Казміренко В. О. - Психолого-юридична характеристика суб’єктивної сторони розбою (2015)
Орловський Б. М. - Захист посадових осіб держави від суспільно небезпечних посягань у кримінальному законодавстві англо-американських країн (2015)
Коротюк О. В. - До питання про правовий статус нотаріуса як спеціального суб’єкта злочинів (2015)
Кльован Н. В. - Регіоналізація як стратегія виконання покарання у вигляді позбавлення волі (2015)
Бухтіярова К. С. - Неотеологічна теорія в кримінальному праві: аксіологічний аспект (2015)
Маломуж С. І. - Малозначність діяння в кримінальному судочинстві (2015)
Хроленок О. Ю. - Становлення окремих засад систематизації покарань за Руською правдою (2015)
Бобечко Н. Р. - Безумовні істотні порушення кримінального процесуального закону (2015)
Бондар В. С. - Шляхи оптимізації інформаційно-аналітичного забезпечення проведення судово-балістичних експертиз (2015)
Щербина Л. І. - Взаємодія органів досудового слідства з оперативними підрозділами (2015)
Аскеров С. С. - Кримінальне провадження щодо директора та працівників Національного антикорупційного бюро України (2015)
Koval M. M. - Forensic characterization of torture (2015)
Пузирьов М. С. - Криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються в установах виконання покарань, Віговський В. Л. (2015)
Харина Є. Я. - Розмежування компетенції правоохоронних органів у сфері протидії коруції (2015)
Форманюк В. В. - Значення досвіду уніфікації та гармонізації регулювання цивільно-правових договорів у Європейському Союзі для договірного права України (2015)
Слабошпицька У. О. - Конвенційна уніфікація транскордонного спадкування майна de lege ferenda (2015)
Казарян К. А. - Договірне регулювання відносин подружжя за мусульманським правом (2015)
Каплюченко Т. В. - Законодавчі зміни в наглядовій діяльності на національному споживчому ринку: правовий аспект (2015)
Третяк К. Р. - Моделювання вертикальних рухів тектонічних блоків за даними мареографічних спостережень, Досин С. І. (2016)
Ломпас О. В. - Дослідження добового руху ГНСС-станції BRGN, Яхторович Р. І., Савчин І. Р. (2016)
Двуліт П. Д. - Місце геодезії та гравіметрії в комплексі наук про Землю (2016)
Церклевич А. - Апроксимація висот фізичної поверхні Землі двовісним і тривісним еліпсоїдами, Заяць О., Шило Є. (2016)
Гнідець В. П. - Літолого-фаціальна зональність та літмологічна структура ейфельських відкладів Переддобрудзького прогину, Григорчук К. Г., Кошіль Л. Б., Ціж Н. В., Яковенко М. Б. (2016)
Kokhan O. M. - Sedimentogenesis of Early Maykop (Lower Oligocene) deposits in the Azov-Black sea region, Rever A. O. (2016)
Бацевич Н. В. - Петрохімічні особливості вулканітів трапової формації зони зчленування волинського палеозойського підняття і волино-подільської монокліналі, Наумко І. М., Білик Л. К. (2016)
Павлюк В. І. - Природні фактори активізації екзогенних процесів на ділянках поширення соленосних відкладів українського Передкарпаття (2016)
Kril S. Ya. - Tectonic paleostress fields evolution and calcite veins formation in the southeastern part of the ukrainian carpathians during the cenozoic time, Bubniak I. M., Vikhot Y. M., Tsikhon S. I. (2016)
Хамидов Х. Л. - Сейсмодислокации на поверхности Земли в результате сильных землетрясений на западном ТЯНЬ-ШАНЕ (2016)
Гадіров В. Г. - Про глибинну будову Євлах-агджабедінського прогину Азербайджану за даними гравімагнітометричних досліджень, Гадіров К. В., Гамідова А. Г. (2016)
Гнип А. Р. - Теоретичні й експериментальні частотні характеристики приповерхневих шарів під сейсмічними станціями "Тросник”, "Ужгород” і "Міжгір’я (2016)
Анахов П. В. - Збудження землетрусів у літосфері Азово-чорноморського басейну сейшовим деформуванням дна (2016)
Стародуб Ю. П. - Моделювання напружено-деформованого стану основ інженерних конструкцій для оцінки сейсмічної небезпеки, Купльовський Б. Є., Брич Т. Б., Прокопишин В. І., Олещук О. П., Олещук Є. І. (2016)
Назаревич А. В. - Сейсмічність, геологія, сейсмотектоніка і геодинаміка району Теребле-Ріцької ГЕС (українське Закарпаття), Назаревич Л. Є., Шлапінський В. Є. (2016)
Вимоги до оформлення статей збірника "Геодинаміка” (2016)
Requirements for papers arrangment for journal "Geodynamics” (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Balushka L. M. - Perfection of physical fitness of lyceum with advanced military physical training pupils by means of sports wrestling (2016)
Bodnar I. R. - Leisure of ukrainian schoolchildren and place of motor functioning in it., Kindzer A. B. (2016)
Dereka T. Hr. - Formation of personality’s acme-qualities as a component of physical education specialists’ acmeological competence. (2016)
Ivashchenko O. V. - Methodic of pedagogic control of 16-17 years’ age girls’ motor fitness (2016)
Ilchenko S. S. - Motor and sport components in hierarchy of non physical culture profile pedagogic specialties students leisure (2016)
Pysankо V. M. - Assessment of morphological-functional state of children with cochlear implants (2016)
Tamozhanskaya A. V. - Substantiation of time periods of information technologies’ application in mini-football trainings of universities’ first and second year girl students. (2016)
Mirzaei B. - Trainability of body composition, aerobic power and muscular endurance of cadet wrestlers, Rahmani-Nia F., Lotfi N., Nabati S. M. (2016)
Information for Authors (2016)
Нечипорук В. М. - Метаболізм при гіпо- та гіпертиреозі, Корда М. М. (2015)
Процайло М. Д. - Недосконалий остеогенез, Гощинський П. В., Жук С. А. (2015)
Мігенько Б. О. - Хронічний панкреатит та постхолецистектомічний синдром, підходи до лікування (2015)
Панасюк О. В. - Вплив імунодефіциту на результати комплексного лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз і туберкульоз із розширеною резистентністю у поєднанні з ВІЛ-інфекцією, Мельник В. П., Радиш Г. В., Ничипоренко Л. С., Коломійчук Л. А. (2015)
Сохор Н. Р. - Порівняльна характеристика параметрів церебрального кровотоку в гострому періоді різних підтипів ішемічного інсульту (2015)
Коршняк В. О. - Динаміка мозкоспецифічних білків та нейротрофічного фактора мозку (BDNF) у хворих із наслідками легкої черепно-мозкової травми до та після мікрохвильової резонансної терапії (2015)
Донник Т. А. - Динаміка клініко-неврологічних показників до та після програмованої сенсорної депривації у хворих із наслідками легкої черепно-мозкової травми (2015)
Кірієнко В. Т. - Ефективність антралю у хворих на хронічний гепатит С, Потій В. В. (2015)
Лотоцька С. В. - Ефективність застосування ентеросорбенту "Ентеросгель” при лікуванні хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Андрейчин С. М., Мерецький В. М. (2015)
Перцева Т. О - Можливості корекції сурфактантної системи легень у хворих на інфекції нижніх дихальних шляхів. Методи контролю ефективності, Кіреєва Т. В., Штепа О. О. (2015)
Станіславчук Л. М. - Сатурація кисню і кислотно-основний стан у дітей зі стенозуючим ларинготрахеїтом (2015)
Коршняк О. В. - Взаємозв’язок показників мелатоніну з непсихотичними психічними розладами у хворих із наслідками черепно-мозкової травми (2015)
Ільницький І. Г. - Комп’ютерно-інформаційний моніторинг захворюваності на туберкульоз при відносній стабілізації епідемії, Ільницький Г. І., Костик О. П., Білозір Л. І., Тимчак Е. В., Старічек Г. В., Тимчак А. І. (2015)
Винничук М. О. - Адгезивні властивості бактерій, які утворюють мікробіоту ротоглотки хворих на туберкульоз, Климнюк С. І., Романюк Л. Б., Покришко О. В., Дронова О. Й. (2015)
Балабан А. І. - Корекція метаболічних порушень та кисневого забезпечення нижніх кінцівок при коморбідних станах (2015)
Салій З. В. - Особливості формування неврологічного дефіциту у хворих із наслідками черепно-мозкової травми (2015)
Даньчак С. В. - Дисметаболічні порушення у пацієнтів із подагрою в поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки (2015)
Мальчевська Т. Й. - Гемостазіологічні особливості плазми у пацієнтів із стабільною ішемічною хворобою з поєднаною патологією (2015)
Мельник Л. П. - Значення гіпереозинофільного синдрому в диференційній діагностиці туберкульозу легень, Грищук Л. А., Білаш С. М., Мартинюк І. А., Васильєва Н. А., Головатюк Л. Б. (2015)
Ковальчук А. О. - Планіметрія поверхні опікової рани при використанні комбінованих гідрогелевих та сорбуючих засобів на етапах раннього хірургічного лікування хворих з опіками, Гюнеш О–Б. Е. (2015)
Герасимчук П. О. - Морфологічна характеристика уражень судин артеріального русла нижніх кінцівок у хворих із синдромом діабетичної стопи, Власенко В. Г., Павлишин А.В. (2015)
Вітовська О. П. - Аналіз динаміки захворюваності на атрофії зорових нервів в Україні, Васюта В. А. (2015)
Лобанець В. Я. - Прооксидантно-антиоксидантний статус у хворих із запально-деструктивними ураженнями пародонта на тлі гастроезофагеальної рефлюксної хвороби залежно від перебігу захворювання, Юк А. Г., Карпенко Г. В., Лисяк Н. Р. (2015)
Залізняк М. С. - Комплексне лікування хворих на генералізований пародонтит із супутнім остеоартрозом та оцінка його ефективності (2015)
Бойчук А. В. - Характеристика показників апоптозу та рівня локального імунітету в жінок із патологічними процесами шийки матки, Худоб’як В. О. (2015)
Мокра А. П. - Вікові особливості морфометричних змін екзокринного апарату підшлункової залози, Шульгай А. Г., Пелешок О. І. (2015)
Ковальчук Л. Й. - Гігієнічна оцінка наслідків хлорування води поверхневих водойм Українського Придунав’я, Мокієнко А. В., Петренко Н. Ф. (2015)
Шевчук О. О. - Морфофункціональний стан печінки на тлі цитостатичної терапії та її фармакокорекції (2015)
Марущак М. І. - Вплив дисбалансу мікроелементів на регуляцію апоптозу в щурів з аліментарним ожирінням, Антонишин І. В., Габор Г. Г., Бржиський А. В. (2015)
Козак Д. В. - Порушення процесів ліпідної пероксидації та антиоксидантного захисту в тканині легень у пізній період травматичної хвороби та їх корекція карбацетамом (2015)
Мисула Н. І. - Лікування запальних захворювань слизової оболонки порожнини рота у тварин із гастродуоденітом (2015)
Бондарчук В. І. - Зміна показників ендогенної інтоксикації та гуморального імунітету при впливі різних типів запальної реакції у тварин із гастродуоденітом (2015)
Гнатюк М. С. - Морфофункціональні особливості вен шлуночків легеневого серця, Слабий О. Б. (2015)
Галицька-Хархаліс О. Я. - Порівняльна характеристика морфологічних змін судинного русла нирок при деяких патологічних станах, Гантімуров А. В., Пилипко І. В. (2015)
Близнюк Р. В. - Особливості формування синдрому ендогенної інтоксикації та динаміка вмісту імунних комплексів у ранній період після нанесення політравми в тварин із хронічним гепатитом, Гудима А. А., Сван О. Б. (2015)
Черняшова В. В. - Особливості перебігу метаболічних процесів у печінці тварин із гострим експериментальним перитонітом та при застосуванні L-аргініну та L-аргініну-L-глутамату (2015)
Сельський П. Р. - Алгоритм прийняття рішень для оптимізації прогнозування перебігу захворювань на первинному рівні з комплексним застосуванням інноваційних інформаційних методик (2015)
Сакович В. М. - Наш досвід лікування вірусно-бактеріальних кон’юнктивітів (2015)
Вакуленко В. - Особливості законодавчого регулювання державно-приватного партнерства в України (2015)
Гринів Л. - Конкурентоспроможність регіонів України в контексті адаптації національного виробника до умов глобального конкурентного середовища, Синиця С. (2015)
Коваленко О. - Стан та перспективи розвитку паливно-енергетичного комплексу в Україні (2015)
Костецька Н. І. - Ринок хліба і хлібобулочних виробів України: стан і перспективи розвитку (2015)
Сотченко Є. - Методичні підходи до сутності міжнародних розрахунків по імпортних та експортних операціях у системі розрахункових відносин України (2015)
Андрушків Б. М. - Громадське міжвузівське об’єднання кафедр (ліга кафедр) одного навчального спрямування може ефективно сприяти вирішенню багатьох проблем мону, Кирич Н. Б., Погайдак О. Б. (2015)
Давлєтбаєва Н. - Упровадження управлінських інновацій на підприємствах харчової промисловості як запорука підвищення їх конкурентоспроможності (2015)
Кісь С. - Явище "інтелектуалізації" у діяльності соціально-економічних систем, Кісь Г. (2015)
Королюк Т. - Систематизація і класифікація ризиків у галузях економічної науки (2015)
Мацьків Р. - Особливості організації процесу управління соціальною відповідальністю підприємств нафтогазового комплексу (2015)
Муха Р. - Продуктивність праці на підприємствах та основні напрями її підвищення (2015)
Олійничук О. - Система економічної безпеки держави та рівні її формування: концептуальні аспекти (2015)
Побігун С. - Аналіз підходів до здійснення процесу стратегічного управління (2015)
Рубан В. М. - Антикризові інструменти та основні функції антикризового менеджменту (2015)
Король К. - Об’єкти обліку затрат у діяльності промислових підприємств (2015)
Кулик Р. - Оцінювання та прогнозування фінансової безпеки бізнес-системи – необхідна послуга аудиторських фірм, Новак Ю. (2015)
Хомин П. - Удосконалення бухобліку чи його стохастичні зміни? (2015)
Дячун О. Д. - Сутність стратегічного маркетингового планування, його завдання та принципи (2015)
Oksentyuk B. - Basic principles of environmental marketing, Plavutska I. (2015)
Семенюк С. Б. - Планування рекламної кампанії закладів вищої освіти (2015)
Наші автори (2015)
Вимоги до матеріалів (2015)
Видавництво (2015)
Гетманцев Д. А. - К вопросу о природе и истоках налогового права (2015)
Міхайліна Т. В. - Загальнотеоретичний аналіз складових елементів категорії "нормотворчість" (2015)
Ригіна О. М. - США: еволюція доктрини "найкращих інтересів дитини" (ХІХ–ХХ ст.) (2015)
Грень Н. М. - Генезис права на справедливий суд (2015)
Кретова І. Ю. - Особливості тлумачення міжнародних договорів про права людини (2015)
Мавед Е. О. - Вопрос защиты прав человека в сфере охраны здоровья, Нетудыхатка О. Ю. (2015)
Гробова В. П. - Особливості органів місцевого самоврядування в Японії (2015)
Новіков В. В. - Теоретико-правові аспекти ризиків у праві (2015)
Линник Т. В. - Правові механізми залучення структур громадянського суспільства до захисту конституційних прав закордонних українців, Вітюк Д. Л. (2015)
Popa C. - Organzizarea si functionarea guvernului Republicii Moldovaprin prisma legislatiei in vigoare si a doctrinei de specialitate (2015)
Китайка О. В. - Гарантії прав і свобод дитини в Україні: поняття та зміст (2015)
Артемчук Д. О. - Виконавча влада: поняття і форми організації (2015)
Чекмарьова Л. Ю. - Вищі органи суддівського самоврядування: проблеми та перспективи вдосконалення (2015)
Джафарова М. В. - Визначення адміністративного процесу: проблемні питання правової доктрини (2015)
Кононець В. П. - Удосконалення механізмів взаємодії між органами внутрішніх справ та приватними охоронними структурами щодо протидії злочинності та охорони громадського порядку (2015)
Якубовський Р. В. - Історико-правові засади розвитку джерел фінансового забезпечення навчальних закладів (2015)
Ямненко Т. М. - Особливості засобів доказування у справах про порушення податкового законодавства (2015)
Штучний В. В. - Вищі навчальні заклади в системі підготовки кадрів управління державної охорони України (2015)
Танривердієв І. М. - Гарантії адміністративно-правового забезпечення органами прокуратури законності притягнення осіб до адміністративної відповідальності (2015)
Васильєв І. В. - Об’єкт адміністративних правопорушень, пов’язаних з порушенням правил обігу цивільної зброї (2015)
Венгер Ю. В. - Вина як суб’єктивна підстава адміністративної відповідальності юридичної особи за вчинене правопорушення у сфері стандартизації (2015)
Мельник С. М. - Організаційні типи юридичної відповідальності в адміністративному праві (2015)
Приступлюк В. Л. - Повноваження органів місцевого самоврядування в системі захисту прав споживачів (2015)
Яковлєв П. О. - Функції державного регулювання у сфері житлово-комунальних послуг (2015)
Лівар Ю. О. - Процесуальні засади виконання постанов про накладення адміністративного стягнення у вигляді адміністративного арешту (2015)
Довжанин В. М. - Правове регулювання запобігання та протидії корупції за законодавством США (2015)
Кравчук О. Л. - Історичний розвиток поняття "присяга" (2015)
Макарчук Р. В. - Скасування статусу платника податків за спеціальним режимом оподаткування як особлива форма фінансово-правової відповідальності (2015)
Бєліцький І. С. - Механізм оподаткування інвестиційного прибутку податком на доходи фізичних осіб (2015)
Цанько Я. О. - Принцип найбільшого сприяння як один з основних принципів регулювання міжнародної торгівлі в межах світової організації торгівлі, Козинець Ю. С. (2015)
Чанишева Г. І. - Охорона материнства як трудоправова категорія (2015)
Костюк В. Л. - Конвенція ООН про права інвалідів у системі джерел права соціального забезпечення: науково-правовий аспект (2015)
Волошина С. М. - Проблеми захисту трудових прав моряків на іноземних суднах (2015)
Римар Б. А. - Особливості укладення трудового договору з роботодавцями – фізичними особами (2015)
Сорочишин М. В. - Порядок встановлення факту припинення трудових правовідносин (2015)
Величко Д. М. - Зміст права на працю в міжнародних актах та законодавчих актах України (2015)
Черноп’ятов С. В. - Деякі дискусійні питання класифікації охоронних трудових правовідносин (2015)
Бориченко К. В. - Пенсії та страхові виплати у зв’язку з втратою годувальника як вид матеріального забезпечення сімей з дітьми (2015)
Наньєва М. І. - Поняття та основні ознаки трудового договору за законодавством України та пострадянських країн (2015)
Титул, зміст (2016)
Корнійчук Г. В. - Методологічні аспекти оцінки фінансового потенціалу агроформувань (2016)
Пивовар П. В. - Аграрні субсидії в системі державної політики (2016)
Маркова Є. Ю. - Актуальні проблеми інноваційного розвитку підприємств рибодобувної промисловості України (2016)
Носань Н. С. - Персональний продаж як ефективний елемент маркетингових комунікацій промислових підприємств (2016)
Майстер Л. А. - Особливості обліку витрат на розробку (створення) та придбання нематеріальних активів підприємств (2016)
Максименко І. Я. - Особливості відкриття електронних рахунків у казначействі в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, Черевко П. Б. (2016)
Паламаренко Я. В. - Роль державного регулювання у діяльності спиртової промисловості України (2016)
Шевчук Я. В. - Рівень енергетичної безпеки регіонів України: сучасні тенденції та перспективи змін (2016)
Неклеса А. І. - Тенденції розвитку хлібопекарських підприємств (2016)
Чанишева А. Р. - Структура змісту зобов’язальних відносин (2015)
Ізарова І. О. - Реформування інституту забезпечувальних заходів в цивільному процесі Європейського Союзу (2015)
Явор О. А. - Діяння як предмет правового регулювання в сімейному праві (2015)
Булат Є. А. - До питання правової охорони веб-сайту (2015)
Желіховська Ю. В. - Cпіввідношення та розмежування понять "охорона" та "захист" (2015)
Перунова О. М. - Вимоги щодо форми і змісту процесуальних актів-документів цивільного судочинства (2015)
Єфіменко М. Ю. - Роль адвоката у процесі медіації (2015)
Горда Ю. І. - Тлумачення публічного порядку у світлі судової та арбітражної практики (2015)
Пишна Л. Г. - Реалізація права власності громадськими об’єднаннями в Україні (2015)
Остап’юк М. В. - Питання господарсько-правової відповідальності постачальників за розірвання договорів про державні закупівлі лікарських засобів і медичних виробів (2015)
Каплюченко Т. В. - "Товар", "послуга", "споживач" як основні складові понятійно-категоріального апарату дослідження правового регулювання споживчого ринку ЄС (2015)
Пилипенко Ю. О. - Процесуальні особливості розгляду судами справ про встановлення фактичних шлюбних відносин (2015)
Васильєв В. В. - Можливість відшкодування (компенсації) моральної (немайнової) шкоди особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення за рахунок державного бюджету України (2015)
Каленчук А. М. - Нормотворчість як сфера можливого завдання державою цивільно-правової шкоди (2015)
Наумова К. О. - Суб’єкт видавничої діяльності: проблеми визначення правового статусу (2015)
Оніка Я. В. - Право приватної власності на землі лісогосподарського призначення: цивільно-правовий аспект (2015)
Власюк І. І. - Поняття взаємності у справах про транскордонну неспроможність (2015)
Вечерова Є. М. - Кримінально-правові санкції крізь призму основних векторів сучасної кримінальної політики України (критичний аналіз деяких новел кримінального кодексу України) (2015)
Баранов С. О. - Актуальні проблеми запобігання терористичним актам на залізничному транспорті України: сучасний аспект (2015)
Прокоф’єва-Янчиленко Д. М. - Суспільна небезпечність діяння у категоріях ризикології (2015)
Манжул І. В. - Об’єктивні ознаки складу злочину, передбаченого ст. 274 Кримінального кодексу України (2015)
Лисенко М. І. - Забезпечення права на працю засуджених в умовах ізоляції (2015)
Свириденко О. А. - Юридико-психологічна характеристика насильства у підлітковому середовищі (2015)
Гречишникова В. В. - Основи функціональної діяльності прокуратури України (2015)
Кушпіт В. П. - Оперативно-розшукова профілактика та кримінологічна інформація (2015)
Столітній А. В. - Розмежування правової природи понять "заявник" та "потерпілий" за Кримінальним процесуальним законом України (2015)
Тагієв С. Р. - Зарубіжний досвід проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2015)
Грицак Х. М. - Огляд наукових положень про "принцип" як категорію кримінального процесу (2015)
Дуброва Р. В. - Проблемні питання взаємодії слідчих та працівників оперативних підрозділів ОВС України під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2015)
Меденцев A. M. - Експертизи при розслідуванні злочинів у сфері державних закупівель (2015)
Заклюка А. В. - Процесуальний зміст доказів (2015)
Чайковська В. В. - Модернізація зовнішньоекономічного законодавства України відповідно до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом (2015)
Аль Шару Джехад Маджед Мохаммад - Антропологические аспекты деления человечества на расы, возникновение расизма и закрепление его в международном праве (2015)
Федунь М. В. - Правове регулювання поводження з відходами згідно з угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (2015)
Мавед С. О. - Периодизация истории становления исламского деликтного права (2015)
Пилипенко О. Ю. - Правова природа земельного сервітуту за цивільним законодавством України та Німеччини (2015)
Тitle (2016)
Contents (2016)
Wang Bo - Principles of Safety Management of Air Traffic Flows and Capacity under Uncertainty Conditions, Kharchenko V., Chynchenko Y. (2016)
Shmelova T. - Artificial Neural Network for Air Traffic Controller’s Pre-Simulator Training, Sikirda Y., Zemlyanskiy A., Danilenko O., Lazorenko V. (2016)
Sushchenko O. - Robust Control of Inertially Stabilized Platforms for Ground Vehicles on the Basis of Synthesis (2016)
Vasyliev D. - Method of Multi-Objective Resolution of Two-Aircraft Conflict in Three-Dimensional Space Based on Dynamic Programming (2016)
Sokolenko V. - The System of Precision Planning Marine Ship’s Voyage (2016)
Khokhlin D. - Influence of Base Substantial Differential Settlements on Structural Systems Seismic Stability Level (2016)
Kurochkin V. - Cluster Analysis in Agricultural Decision Support Systems Development (2016)
Madzhd S. - Environmental Safety Improvement of Surface and Ground Water Contamination at the Airport Area (2016)
Stepanchuk O. - Laws of Transport Congestion on the Road Network Cities, Bieliatynskyi A., Timkina S. (2016)
Lyamzin A. - Synergetic Character of Architectural Elements of Transportaion Networks of Industrial Areas, Khara M., Marintseva K. (2016)
Bobrytska V. - Axiological Azimuths of the Global Educational Policy (2016)
Slipukhina I. - Computer-Based Systems of Physical Experiment In Independent Work of Students of Technical University, Mieniailov S., Bovtruk A. (2016)
Reva T. - Trends in Vocational Training of Pharmacists in Ukraine (2016)
Aliyev O. - Business Simulations as a Component of an Innovative Model of Modern Economic Education (2016)
Sopilko I. - Prospects for Legal Regulation of Copyright Objects in Compliance with International Standards (2016)
Lykhova S. - The Impact of Globalization on the Penal Legislation of Ukraine (2016)
Borodin I - Administrative Liability of Legal Entities: History and Present, Myronets O. (2016)
Yuldashev S. - Improvement of Executive Power as a Means to Overcome Corruption in a Higher Authorities (2016)
Lypets L. - Peculiarities of Legal Regulation of the Children Maintenance under the Eu Legislation (2016)
Pyvovar Y. - Legislative Collisions of Legal Regulation of Administrative Enforcement within Activities of National Bank of Ukraine and Methods of Their Elimination, Pashynskyi M. (2016)
Bezzubov D. - Tнeoretical Foundations of the System of State Financial Security (2016)
Instructions for Authors (2016)
Титул, зміст (2016)
Воронецька І. С. - Науково-практичні засади функціонування ринку кормів, Кравчук О. О., Корнійчук Г. В. (2016)
Самофатова В. А. - Концепція сталого розвитку агропродовольчої сфери (2016)
Демчишак Н. Б. - Формування системи фінансового регулювання інноваційної діяльності в контексті зміцнення конкурентоспроможності національної економіки (2016)
Білик О. А. - Стан і тенденції розвитку пасивного будівництва в Україні та в світі (2016)
Богданов Д. С. - Особливості соціально-економічного розвитку сільських територій миколаївської області, Гончаренко І. В. (2016)
Бассова О. О. - Формування та використання прибутку виноградарсько-виноробними підприємствами, Боброва Г. М. (2016)
Вовк Л. В. - Актуальні аспекти розвитку інноваційного підприємництва в аграрній сфері України, Пузирьов С. О. (2016)
Гринкевич С. С. - Сучасний стан та проблемні аспекти системи кредитування сільськогосподарських підприємств львівської області, Антонюк Я. М., Антонюк Т. Я. (2016)
Кулішова В. І. - Соціальна компонента розвитку вітчизняного агробізнесу: євроінтеграційні перспективи (2016)
Нагула Р. О. - Вплив інвестицій на конкурентоспроможність молокопереробних підприємств (2016)
Неклеса А. І. - Реалізація нововведень у хлібопекарських підприємствах (2016)
Андрійчук А. - Електронний навчально-методичний комплекс для проведення лабораторних занять із фізики у ВНЗ морського профілю (2013)
Бабинець М. - Особливості ділового листування в менеджменті, Козубовська І. (2013)
Бартош О. - До проблеми професійної підготовки соціальних працівників у Великій Британії (2013)
Безбородих С. - Особистісно-діяльнісний підхід у розвитку конкурентоспроможного педагога (2013)
Богдан Л. - До проблеми англомовної підготовки випускників ужгородської греко-католицької богословської академії імені Теодора Ромжі (2013)
Варга Н. - Самозайнятість населення як форма соціально-економічної адаптації: регіональний аспект (2013)
Войтович О. - Спілкування викладача та студента як основа гуманізації навчання хімічних дисциплін (2013)
Грабчак Д. - Розв’язання нестандартних задач на елективних курсах з фізики як фактор розвитку евристичного мислення учнів (2013)
Губанова А. - Застосування моделей фізичних процесів під час вивчення динаміки рідин у курсі фізики для студентів природничих факультетів ВНЗ, Савченко В. (2013)
Гур’євська О. - Принципи реалізації особистісно-орієнтованого навчання фізики у вищій школі, Ісичко Л. (2013)
Дацків І. - Підготовка ремісників у Закарпатті (1919 – 1939 рр.) (2013)
Джежуль Т. - Самостійна робота як елемент методичної системи навчання вищої математики майбутніх судноводіїв (2013)
Доброштан О. - Особливості викладання курсу "вища математика" для майбутніх судноводіїв з урахуванням стандартів "International Маritime Organization", Гудирева О. (2013)
Канюк О. - Деякі аспекти підготовки соціальних працівників в Німеччині в умовах болонської реформи (2013)
Караман О. - Поняття, сутність і зміст соціально-виховної роботи з неповнолітніми засудженими у спеціальних виховних установах (2013)
Карбованець О. - Організація процесу засвоєння знань з мікробіології студентами медичних спеціальностей, Куруц Н. (2013)
Карнаушенко Ю. - Обучение студентов выбору методов экспериментального исследования процесса терморадиационной сушки дисперсных материалов (2013)
Кіктєва А. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі експериментального відображення універсальних сталих, Небога А., Садовий М., Трифонова О. (2013)
Козубовський Р. - Студентська молодь як важливий ресурс волонтерства (2013)
Кончович К. - Використання навчальних тренінгів у підготовці майбутніх учителів-філологів (2013)
Котко Я. - Сутність та можливості інтернет-підтримки професійної підготовки майбутнього вчителя (2013)
Краснова Н. - Теоретико-методологічний аспект специфіки технологій у соціально-педагогічній роботі (2013)
Кузьменко О. - Розвиток наукового мислення студентів в процесі розв’язування задач професійного спрямування із загального курсу фізики1 (2013)
Липчанко-Ковачик О. - Наукові основи використання інтерактивних технологій у школі (2013)
Ляшко М. - Теоретико–методологічні засади дослідження проблеми міжетнічних відносин (2013)
Мартинів О. - Аналіз стану готовності студентів до здорового способу життя як показника культури здоров’язбереження (2013)
Марфинець Н. - Експертиза електронного посібника з літературного краєзнавства: теоретичний аспект, Опачко М. (2013)
Маслєннікова Д. - Взаємовплив пізнавальної діяльності та розвитку емоційно-психологічної сфери учнів засобами музейної педагогіки , Попова Т. (2013)
Нахаєва Я. - Дефінітивний аналіз дослідження педагогічної проблеми підготовки майбутніх лікарів (2013)
Палінчак В. - Психологічні аспекти комунікативних процесів у менеджменті (2013)
Пермінова Л. - Розвиток професійної компетентності вчителів початкових класів у системі неперервної освіти (2013)
Повідайчик О. - Організація практичної підготовки магістрів соціальної роботи, Борщ К. (2013)
Прудкий О. - Міжпредметна екскурсія як засіб формування фізичного мислення учнів (2013)
Растопчина О. - Проблема діагностування якості і розвитку знань студентів у сучасній вищій школі (2013)
Рацюк О. - Зміст моніторингових досліджень якості іншомовної освіти в сучасній школі (2013)
Рюль В. - Дослідження моделей самостійного подолання життєвих труднощів у процесі соціалізації (на прикладі дітей трудових мігрантів Закарпаття) (2013)
Садовий М. - Акмеологічний підхід у вивченні окремих питань атомної фізики, Суховірська Л., Трифонова О. (2013)
Сивохоп Е. - Контроль теоретичної та практичної підготовки студентів з навчальної дисципліни "теорія та методика викладання плавання" (2013)
Сідун Л. - Вирішення проблеми рівності освітніх можливостей в США (2013)
Сідун М. - Педагогічні умови використання гри під час навчання іноземної мови учнів початкової школи (2013)
Смук О. - Особливості спілкування дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування (2013)
Стойка О. - Деякі особливості організації навчального процесу у вищих навчальних закладах США (2013)
Стремецька В. - Методи діяльності товариств патронажу звільнених з пенітенціарних установ у ХІХ - на початку ХХ ст. (2013)
Сусь Б. - Вплив термінології на формування фізичних понять (2013)
Теличко Н. - Роль педагогічного емпауерменту у формуванні педагогічної майстерності вчителів початкової школи (2013)
Хроленко М. - Екологічні задачі як засіб розвитку екологічного мислення майбутніх вчителів біології (2013)
Чейпеш І. - Поліфункціональність компетентностей у процесі формування іншомовної комунікативної культури сучасних студентів (2013)
Шишкін Г. - Фахова спрямованість навчання фізики студентів технологічних спеціальностей (2013)
Шукатка О. - Компетентнісний підхід у вирішенні проблем здоров’язбереження (2013)
Юрків Я. - Насильство дітей у сім’ї як соціально-педагогічна проблема (2013)
Popov S. - Innovative development of public administration and management: complex mechanism of innovations, Zabolotnyy A. (2016)
Войновський М. - Становлення державницької моделі управління багатоквартирними будинками (2016)
Галушка В. - Випереджальне державне управління як предмет дослідження (2016)
Муравицька Г. - Публічне управління та адміністрування як методолого-інформаційна система (2016)
Сьомова Т. - Концепція "Good governance": її застосування та визначення змісту термінології (2016)
Андреєв С. - Цивільна оборона та/або захист критичної інфраструктури в Україні у контексті визначення стратегічних цілей і пріоритетів державного управління (2016)
Бавол Т. - Складові державного управління в забезпеченні індивідуального підходу до надання соціальних послуг (2016)
Батюк А. - Вдосконалення нормативно-правового забезпечення державного регулювання ринку праці молоді (2016)
Білокопитов Д. - Особливості розвитку взаємодії між інститутами громадянського суспільства та органами публічного управління в зарубіжних країнах (2016)
Дуков Д. - Багатоаспектна класифікація механізмів державного управління (2016)
Коваль З. - Інформаційно-психологічна стійкість як стрижень стратегії протидії асиметричним (гібридним) війнам (2016)
Ковальчук В. - Пожежно-рятувальні підрозділи у системі цивільної оборони в контексті національної безпеки України (2016)
Луценко В. - Проблематика зміни юрисдикційного підпорядкування релігійних організацій в контексті забезпечення в Україні права на свободу совісті (2016)
Лучинська О. - Інституційне забезпечення державно-громадської співпраці у сфері протидії поширенню ВІЛ/СНІДу (2016)
Маєв А. - Шляхи інституціоналізації регіонального управління в сучасній Україні (2016)
Марущак В. - Організаційний механізм регулювання цін в системі державного управління (2016)
Polishchuk H. - State support policy for development of small business in ukraine: directions, forms of imlementation (2016)
Роман В. - Імплементація європейського досвіду децентралізації та деконцентрації влади в Україні (2016)
Тимошенко Т. - Розвиток державно-приватного партнерства у сфері туризму та курортів (2016)
Коновал В. - Організаційні основи електронного урядування на місцевому рівні (2016)
Котик Л. - Комунікативний аспект професійної компетентності публічного службовця (2016)
Данилюк С. - Психологічні аспекти управлінської діяльності сільського, селищного голови як керівника і лідера розвитку сільських територій (2016)
Руда І. - Формування проектної компетенції у посадовців органів місцевого самоврядування (2016)
Шаталова О. - Особливості змісту та спрямування професійної адаптації в органах місцевого самоврядування (2016)
Бартош О. - До проблеми підняття стандартів практичної соціальної роботи в Шотландії (2013)
Бойко А. - Питання родинного виховання у творчій спадщині Костянтини Малицької (2013)
Ваколя З. - Вплив педагогічних товариств Закарпаття на становлення й розвиток системи фахової періодики в п.п. ХХ ст. (2013)
Валько Н. - Формування обчислювальної культури студентів у контексті інформатизації освіти, Кузьмич Л. (2013)
Варга Н. - Соціальна відповідальність підприємництва в умовах сучасного суспільства (2013)
Вовканич М. - Проблеми розвитку сексуальної самосвідомості підлітків у сучасному суспільстві (2013)
Гарапко В. - Досвід використання інформаційних технологій в педагогічній освіті Великої Британії (на прикладі відкритого університету) (2013)
Горбатюк Р. - Мобільне навчання як нова технологія вищої освіти, Тулашвілі Ю. (2013)
Горішна Н. - Соціально-педагогічна підтримка молодіжних ініціатив у країнах західної Європи (2013)
Дарбишева О. - Навчально-польова практика з методики навчання біології в системі підготовки майбутніх учителів біології (2013)
Дацків І. - Августин Волошин як директор ужгородської греко-католицької семінарії (2013)
Джежуль Т. - Лабораторні роботи міжпредметного змісту як засіб розкриття прикладної спрямованості математичних знань майбутніх судноводіїв (2013)
Дмитришин О. - Формування культури науково-дослідницької діяльності у майбутнього педагога (2013)
Доннік М. - Трудова соціалізація вихованців соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2013)
Єнгаличева І. - Стимулювання майбутніх учителів початкових класів до педагогічної діяльності в умовах навчання у ВНЗ (2013)
Єпіхіна М. - Формування у молодших школярів умінь будувати логіко-граматичні конструкції при опрацюванні розумових операцій на уроках математики, Коваленко Т. (2013)
Золотова Г. - Сутність і зміст профілактики адиктивної поведінки дітей в умовах територіальної громади (2013)
Канюк О. - До питання формування іншомовної комунікативної компетенції майбутніх фахівців у ВНЗ (2013)
Карбованець О. - Групова форма організації навчання студентів медичних спеціальностей з мікробіології (2013)
Карпова В. - Теоретичне обґрунтування основ, особливостей і специфіки напрямків підготовки соціальних працівників до професійної діяльності (2013)
Клименюк Н. - Студентський волонтерський гурток як засіб оптимізації професійної підготовки майбутніх соціальних працівників, Стремецька В. (2013)
Ключкович Т. - Етапи та особливості трансформації системи вищої освіти в словацькій республіці в кін. ХХ – поч. ХХІ століття (2013)
Козубовська І. - Особливості професійної діяльності соціальних працівників в соціально–економічній сфері, Бабинець М. (2013)
Козубовський Р. - Формування готовності майбутніх соціальних працівників до профілактичної роботи з дітьми в процесі волонтерської діяльності в дитячих громадських об’єднаннях (2013)
Коробова І. - Підготовка майбутнього вчителя фізики до контрольно-оцінювальної діяльності (2013)
Косило Х. - Ідеї трудового виховання у педагогічній спадщині Г.Врецьони та В.Сухомлинського (2013)
Красовська Н. - Проблеми підготовки економістів в умовах трансформації вищої школи (2013)
Крупа В. - Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх фахівців фізичної реабілітації (2013)
Кузан Н. - Формування позитивного ставлення до праці в підлітків (50 – 60-ті рр. ХХ ст.) (2013)
Кушнір І. - Зміст маркетингової компетентності керівників вищих навчальних закладів 1 - 2 рівнів акредитації (2013)
Литвиненко О. - Рівні готовності майбутніх інженерів-педагогів до професійно-педагогічного проектування (2013)
Лоїк Г. - Актуалізація мотивів професійного зростання майбутніх менеджерів туризму засобами інформаційних технологій (2013)
Луценко Г. - Психолого-педагогічні умови організації підготовки фахівців фізико-математичного профілю (в умовах фундаменталізації професійної освіти) (2013)
Маслєннікова Д. - Розвиток фізичних знань учнів засобами предметних і міжпредметних екскурсій до музею, Попова Т., Прудкий О. (2013)
Машкаринець-Бутко А. - Особливості розвитку дітей-вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів (2013)
Мельничук І. - Особливості професійної підготовки іноземних студентів вищих медичних навчальних закладів, Яцишина О. (2013)
Михайлишин У. - Лінгвоосвіта в дохристиянський період (2013)
Одінцов М. - Створення навчального середовища щодо формування здорового способу життя студентів вищих технічних закладів методами і засобами фізичного виховання і спорту (2013)
Околович О. - Теоретичні аспекти формування культури професійного спілкування майбутніх педагогів (2013)
Оленюк І. - Поєднання інформаційних технологій та управлінських впливів на практичних заняттях з фізики (2013)
Онищук А. - Cпецифіка підготовки майбутніх перекладачів до професійного спілкування (2013)
Опачко М. - Принципи реалізації цілей дидактичного менеджменту (2013)
Оршанський Л. - Дизайн як культурно-ціннісна універсалія, Курач М. (2013)
Павлюк О. - Соціально-економічні та педагогічні передумови розвитку шкільної освіти в Україні в другій половині ХХ століття (2013)
Палихата Е. - Формування пунктуаційних умінь і навичок учнів початкових класів (2013)
Пастух Н. - Проблема визначення поняття ,,соціальна інституція” у науковій літературі (2013)
Пелін О. - Новий підхід до виміру довіри громадян до органів влади та базових соціальних інститутів (2013)
Перута І. - Теоретичний аналіз основних дефініцій дослідження формування готовності до професійної діяльності майбутніх соціальних працівників на основі акмеологічного підходу (2013)
Поліщук В. - Організаційно-педагогічні аспекти реалізації зарубіжних підходів до професійної підготовки соціальних працівників і соціальних педагогів в Україні (2013)
Поліщук Ю. - Особливості підготовки майбутніх соціальних педагогів до профілактики девіантної поведінки підлітків (2013)
Пришляк О. - Професійний розвиток педагогів у США і ФРН (2013)
Растопчина О. - Діагностування у передбаченні результатів навчально-виховного процесу з природничо-математичних дисциплін (2013)
Ратинська О. - Соціально-педагогічна профілактика емоційних перевантажень у підлітків (2013)
Розлуцька Г. - Вартісні пріоритети у педагогічній спадщині Августина Волошина (2013)
Рюль В. - Порушення в соціалізації дітей транскордонних трудових мігрантів (на прикладі закарпатської області) (2013)
Сивохоп Е. - Самопізнання як динамічний, якісний, інтегративний процес я-концепції особистості, Маріонда І. (2013)
Сліпухіна І. - Елементи проблемного навчання в курсі загальної фізики: застосування ефекту Допплера в наукових дослідженнях і техніці, Лахін Б. (2013)
Слозанська Г. - Організаційні аспекти реалізації австралійського досвіду професійної підготовки соціальних працівників в Україні (2013)
Слюсар Т. - Культура професійного педагогічного спілкування (2013)
Смужаниця Д. - Морфологічні моделі термінотворення в юридичній термінології (2013)
Сойма Н. - Шляхи формування дезадаптації у підлітків (2013)
Сопко Р. - Послуги людям похилого віку в Україні (2013)
Сорока О. - Музикотерапія як інноваційна здоров’язбережувальна технологія для роботи з молодшими школярами, Банкул Л. (2013)
Сорочинська В. - Вплив засобів масової комунікації на соціальне становлення студентської молоді (2013)
Стойка О. - Деякі особливості розвитку системи вищої освіти в США і професійної підготовки фахівців (2013)
Сулим Н. - Нормативно-правове регулювання підготовки майбутніх вчителів англійської мови у вищих навчальних закладах Англії та Шотландії (2013)
Тарасова О. - Проблема стандартизації програм професійної підготовки магістрів міжнародних відносин у вищій школі України (2013)
Товканець Г. - Історіографічний огляд проблеми економічної освіти у вищій школі Чехії і Словаччини (2013)
Товканець О. - Готовність педагогів до роботи з важковиховуваними підлітками як умова профілактики девіантної поведінки (2013)
Туряниця В. - Формула забезпечення ефективності інновацій в освіті, Шанта І. (2013)
Філіпенко І. - Раціональний підхід та модель формування наукового інженерного мислення, Луценко В. (2013)
Харченко Л. - Формування ініціативності студентів молодших курсів у навчально-пізнавальній діяльності (2013)
Цвяк Л. - Навчання курсантів інтерпретації професійно орієнтованих текстів на заняттях з іноземної мови (2013)
Черепаня Н. - Педагогічні детермінанти готовності дитини до навчання у школі (2013)
Sheben V. - Teachers training in the context of school reform (2013)
Шостаківська Н. - Експериментальне дослідження формування професійної компетентності майбутніх економістів засобами інтерактивних технологій (2013)
Юрків Я. - Сутність та зміст соціального феномену "насильство в сім'ї" (2013)
Парахіна М. Б. - Інститут російських воєвод у структурі Української козацької держави: політико–правові функції та практична діяльність (1654–1657 рр.) (2016)
Кізлова А. А. - Братія Києво–Печерської Успенської лаври в соціальних взаємодіях навколо поховань св. препод. Антонія і Феодосія в печерах (кінець XVIII – початок ХХ ст.) (2016)
Гедін М. С. - Зародження слов’янофільства в Російський Імперії та його вплив на українську історичну та суспільно–політичну думку середини ХІХ століття (2016)
Лазоренко В. В. - Процес отримання звання вчителя гімназії та училища в 30-х рр. ХІХ ст. у Київському учбовому окрузі (2016)
Богатчук С. С. - Повернення залізничної мережі під державний контроль в другій половині ХІХ ст. (2016)
Трубчанінов С. В. - Історично–географічні дослідження учених Київської духовної академії (остання третина XIX – початок XX ст.) (2016)
Васильчук В. М. - Господарсько–економічний розвиток життя німецьких поселенців в Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Левчук О. В. - Тенденції функціонування газетної періодики Києва на тлі революційного піднесення 1905–1907 рр. (2016)
Герасимов Т. Ю. - Вплив Першої світової війни на телефонний і поштовий зв’язок: соціальний аспект (на прикладі міст Правобережної України) (2016)
Ільницький І. В. - Військова складова російської окупаційної адміністрації в Галичині (серпень 1914 р. – березень 1916 р.) (2016)
Варгатюк С. В. - Перші дипломатичні контакти Директорії УНР з Польщею (2016)
Солдатенко В. Ф. - Режим отаманщини в УНР 1919 р.: витоки, сутність, наслідки (2016)
Кришталь С. П. - Формування правової та нормативно–інструктивної бази робітничих факультетів в УСРР у 1920–і рр. (2016)
Ластовець Н. О. - Компетенція та компетентність українських дипломатичних представників початку ХХ століття (2016)
Воробєй О. В. - Традиційні та нові види верхнього одягу на Поділлі (перша половина ХХ ст.) (2016)
Блажевич Н. О. - Історія наукознавства в Радянському Союзі: 1920–1940 (2016)
Чирко Б. В. - Німецьке село в Україні в умовах сталінської економічної політики (1930–і роки) (2016)
Кицак Б. В. - Окупаційна система підготовки медичних кадрів в Райхскомісаіраті "Україна" у 1941–1943 рр. (2016)
Куриляк О. В. - Нормативно–правова база радянських військових мобілізацій в Західній Україні в роки Другої світової війни (2016)
Плазова Т. І. - Українська діаспора у повоєнні роки: освітньо–виховні та наукові осередки (2016)
Лук’яненко О. В. - Просторово–часові виміри повсякдення педінститутів УРСР доби "відлиги" (1953–1964 роки) (Ч.2) (2016)
Субботін В. В. - Соціально–віковий та освітній портрет віруючих західноукраїнських областей (1964–1985 рр.) (2016)
Журавльов Я. О. - Доноси та скарги на керівництво як складові елементи радянської дійсності періоду "застою" крізь призму звернень громадян до ЦК КП України (2016)
Каюк А. О. - Віталій Коротич та його роль в демократизації публіцистики журналу "Огонек" (2016)
Корсак Р. В. - Організація туризму у країнах Центральної Європи (Польща, Словаччина, Угорщина): досвід організації для України, Фуртій В. В. (2016)
Лірник О. В. - Аналіз та осмислення соціального служіння п’ятидесятників, баптистів та адвентистів у сучасній Україні (2016)
Мохнюк Р. С. - Удосконалення фахової компетенції музейних працівників у системі підвищення кваліфікації (з досвіду роботи Рівненського центру підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників культури Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв) (2016)
Підберезних І. Є. - Регіональні відносини з країнами Південно–Східної Азії на шпальтах американського видання "Financial Times": джерелознавчий аспект (2016)
Гордійчук М. Г. - Володимир Менчиць (1837–1916) і Київська Стара громада (2016)
Білик Н. І. - Рецепція української християнської культури у творчості Богдана Лепкого (2016)
Апостол М. В. - Популяризаторська діяльність академіка М. В. Зубця (2016)
Шелкунова Н. Л. - Наукометричний аналіз наукової спадщини професора Г. Я. Андрєєва (2016)
Мандибура І. П. - Науковий доробок професора О. С. Федоровського (1885–1939 рр.) з питань геології (2016)
Гасанов И. О. - История сотрудничества США и Турции (2016)
Магдич О. Р. - Язичницькі вірування на польських землях у IX–X ст. (2016)
Шваб Л. П. - Керівні кадри у виконавчому апараті Центрального комітету Польської робітничої партії та Польської об’єднаної робітничої партії (1944–1956) (2016)
Беззубенко А. В. - Неурядові організації Польщі в системі надання соціальних послуг та медичного обслуговування (1989–2004 рр.) (2016)
Bryła M. - Bractwa więzienne w Polsce – pomoc, dobroczynność, wolontariat na rzecz osób pozbawionych wolności (2016)
Багиев И. К. - Из истории подготовки инженерно–технических кадров для национальной нефтяной промышленности Азербайджана (1991–2013) (2016)
Нуриева З. - Сотрудничество Азербайджанской Республики и Венгерской Республики в международном проекте Набукко в 1991–2012 годах (2016)
Eminbayli V. H. - Historical issues of research of traditional culture features on the basis of medieval heritage of Ganja, Mammadov E. T. (2016)
Коломієць О. Л. - Метаантропологічний аналіз феноменів страху й жаху у філософії М. Гайдеггера (2016)
Лисоколенко Т. В. - Медиа в контексте "социальной игры" Ж. Бодрийяра (2016)
Батракіна Є. Є. - Концептуальні суперечності в теорії агоністичної демократії Ш. Муфф (2016)
Богданова Н. Г. - Постіндустріальна модель філософії освіти І. Ілліча (2016)
Борисова–Желєзнова К. О. - Культурологічна концепція особистості в психологічній антропології Френсіса Хсю (2016)
Витер Д. В. - Коммуникативная концепция мира и экуменический диалог в богословии митрополита Никодима Ротова (2016)
Зборовська К. Б. - Sensus, ratio та intellectus в антропологічній теорії Миколи Кузанського (2016)
Павлова Т. С. - Право як предмет соціальної філософії за Л. Петражицьким (2016)
Патлайчук О. В. - Трансформація концепції розумного егоїзму Чернишевського у творчості Айн Ренд (2016)
Суський Я. С. - Концептуалізація теми суб’єкта в теорії соціальних систем Н. Лумана (2016)
Яремко І. В. - Наукове знання в концепції С. Вулгара та Б. Латура (2016)
Вергелес К. М. - Проблема вдосконалення людини: православна антропологія і христологія (2016)
Севастьянів У. П. - Соціальна доктрина православ’я і цифрові технології сучасності (2016)
Скляр А. В. - Идеал любви в восточно–православной духовной традиции (2016)
Маевская Л. Б. - Влияние секты мутазилитов на формирование вероучения партии "Хизб ут–Тахрир" (2016)
Луцан І. В. - Типи та форми виявів релігійних конфліктів в Чернівецькій області кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2016)
Шевчук Ю. А. - Феномен віртуальної реальності та проблема життєвого світу сучасної людини (2016)
Слівінська А. Ф. - Ідейно–теоретичні засади пацифізму як суспільно–політичного руху: історичний контекст (2016)
Шиндаулова Р. Б. - Потенциал мультидисциплинарных подходов в исследовании ноогуманистического мировоззрения (2016)
Куцепал С. В. - Політичний міф як різновид маніпуляційних виборчих технологій (2016)
Григоренко І. В. - Метафора як образна форма раціональності (2016)
Іванов Є. В. - Соціально–філософський зміст поняття "криза": аналіз провідних підходів (2016)
Чорна Л. В. - Легітимація етичного ідеалу (2016)
Зайко Л. Я. - Специфіка впливу новітніх мас-медіа на суспільну свідомість в умовах розвитку інформаційних технологій (2016)
Шевченко М. І. - Культура толерантності в системі міжнародних відносин сучасності (2016)
Самойленко Л. О. - Київська школа логіки у ХІХ ст. – на початку ХХ ст. (на матеріалах рукописів) (2016)
Коломієць А. І. - До національно–ідейних імплікацій історичних типів суспільної єдності у вітчизняній філософії XIX – початку XX століття (2016)
Красіков М. С. - Масова та мережева свідомість: схожість та відмінності (2016)
Ковальський Г. Є. - Конфлікт VS війна: боротьба інформаційних концептів (2016)
Мельник Ю. М. - Сутність людини в контексті соціального прогресу, Шевченко Г. А. (2016)
Мережинская Е. Ю. - Философско–методологические проблемы эмпирических исследований в медицинской социологии и психологии (2016)
Печеранський І. П. - Зв’язок політичної філософії та ідеології в контексті українського консерватизму (2016)
Поліщук Н. В. - Взаємозумовленість революційного й духовного зростання суспільства в епоху інформаційно–високотехнологічного прогресу (2016)
Ковальчук Н. Д. - Київ – другий Єрусалим (2016)
Христокін Г. В. - Дисциплінарна структура філософії грецької патристики (2016)
Троїцька О. М. - Комунікативно–діалогічні стратегії в культурно–освітніх практиках і тьюторській діяльності: філософський вимір (2016)
Заблоцька Ю. В. - Особистісні компетентності та життєві стратегії сучасного студентства України (2016)
Aslanova R. - Actual problems of cultural integration of Turkic world in XXI century Actual (2016)
Вєтринський І. - Особливості формування стратегії національного розвитку для транзитивних країн: геополітичний контекст (2016)
Кисленко Р. В. - Класифікація гібридного типу політичного режиму (2016)
Колісніченко Р. М. - Загальнопланетарний контекст трансформації глобалістичної свідомості людства (2016)
Гончаренко О. М. - Проблеми превентивного кризового менеджменту в асиметричній системі міжнародних відносин (2016)
Верьовкін В. В. - Інформаційне суспільство та національні інтереси в умовах глобалізації (2016)
Герасимович В. А. - Особливості участі "третьої сторони" у політичному переговорному процесі (2016)
Козьма В. В. - Вплив національних авторитетів на процес політичної соціалізації особи (2016)
Макаренко Л. П. - Специфіка вітчизняних протестних форм комунікації суспільства з державою (2016)
Мельник В. М. - Теоретична конструкція політичної антропології (2016)
Костиря І. О. - Місто як геокультурній актор світової політики (2016)
Угрин Л. Я. - Теоретичний аналіз державної ідентичності (2016)
Касьянова М. М. - Українці в міграційних процесах до Європи: порівняльний аналіз, Линник А. О. (2016)
Вонсович О. С. - Саміт G–20 в Ханчжоу: несправджені очікування України (2016)
Кулик В. Г. - Інституціональний контекст формування порядку денного освітньої політики під час президентських виборів в Україні (1999–2014 рр.) (2016)
Куцька О. М. - Російська пропаганда щодо подій на Майдані Незалежності у Києві (кінець 2013 – лютий 2014 років), Федоренко В. В., Черненко А. Д. (2016)
Лясота А. Є. - Взаємодія держави і громадянського суспільства в сфері зовнішньої політики України: діяльність неурядових організацій (2016)
Максимець В. Є. - Реакція Словацької Республіки на анексію Російською Федерацією Криму: дилема вибору прагматичної моделі зовнішньої політики (2016)
Остапець Ю. О. - Електоральна поведінка та представництво в органах влади угорської громади Закарпаття (2016)
Руднєва А. О. - Фактори і методи забезпечення інформаційної безпеки України в умовах збройного конфлікту (2016)
Телешун Я. С. - Функціонування фінансово–політичних груп в нестабільному середовищі: реалії України (2014–2016 рр.) (2016)
Удовік В. В. - Українсько–японські відносини крізь призму окупації Криму Росією 2014 року (2016)
Черник П. П. - Сирійський вимір в російсько–українському геополітичному протистоянні сучасності, Івахів О. С. (2016)
Чупpiй Л. В. - Історичні аспекти становлення концепту "Між’моря" в контексті українського державотворення (2016)
Кравчук О. А. - АСЕАН і держави Східної Азії: налагодження діалогового партнерства (2016)
Рябой Ю. А. - Трансформація політичного життя Чеської Республіки в процесі його плюралізації (2016)
Співак М. В. - Аргентинська Республіка: політика здоров’язбереження (2016)
Степко О. М. - Головні аспекти інформаційного забезпечення миротворчої діяльності ООН (2016)
Левенець С. В. - Особливості впливу груп інтересів на формування політики національної безпеки Російської Федерації (2016)
Heydarova Kh. - The Nagorno–Karabakh conflict and the US position on the conflict (2016)
Анпілогова Ж. Д. - Кризова ситуація України та шляхи її розв'язку, Олійник І. А. (2014)
Антипцева О. Ю. - Методичне забезпечення оцінки рівня фінансового розвитку підприємств машинобудування в умовах економіки знань (2014)
Отліванська Н. В. - Методологія аналізу ланцюжка створення цінності (2014)
Борисенко О. С. - Інновації в маркетингових стратегіях підприємств (2014)
Горбатюк С. В. - Основні завдання моніторингу землі (2014)
Давидова О. Ю. - Формування конкурентного статусу підприємства: функціональні аспекти (2014)
Касьянова H. В. - Контролінг в плануванні інноваційного потенціалу авіапідприємства (2014)
Коваленко О. В. - Еволюційно-технологічна парадигма маркетингово-інноваційної синергизації сучасної інституціональної теорії (2014)
Онищук В. О. - Визначення потенційних умов реалізації механізму розвитку економічного потенціалу промислового підприємства на основі функціональної затребуваності (2014)
Разумова К. М. - Оцінка конкурентних позицій підприємств пасажирського комплексу з урахуванням лояльності стратегічних партнерів (2014)
Сабірона І. - Ефективність впровадження методики підвищення якості авіаційних пасажирських перевезень (2014)
Тульчинський Р. В. - Використання франчайзингу для забезпечення економічної безпеки промислових підприємств (2014)
Черепня Г. М. - Управління ризиками на підприємстві: методичний аспект (2014)
Олешко Т. І. Севернова А. П. - Іноземні інвестиції процесі економічного розвитку держави (2014)
Тульчинська C. O. - Економічні та системно-універсальні проблеми на шляху фінансування науково-інноваційної діяльності в Україні, Костюнік О. В. (2014)
Позняк O. В. - Ресурсне забезпечення кізнес-процесів логістичного провайдера (2014)
Радченко О. А. Чернікова О. Г. - Використання pest-аналізу діяльності аеропортів (2014)
Герасименко І. M. - Механізм маркетингового забезпечення авіакомпанії спеціального призначення при виконанні агроавіаційних робіт (2014)
Ареф'єва О. В. - Інноваційні імперативи формування економічної безпеки машинобудівних підприємств (2014)
Ярмолюк О. Я. - Соціальне управління взаємовідносинами з клієнтами (2014)
Мізюк B. B. - Ефективність системи економічної безпеки авіатранспортних підприємств, Мізюк С. Г. (2014)
Крилов Д. В. - Особливості застосування алгоритму формування організаційно-економічного механізму реалізації інвестиційного проекту на промисловому підприємстві (2016)
Гайдуцький І. П. - Проблеми транснаціональної гармонізації системи регулювання та мотивації інвестування сталого низьковуглецевого розвитку (2016)
Демчишак Н. Б. - Методологічні та інституційні засади фінансового регулювання інноваційної діяльності в Україні (2016)
Євтушевська О. В. - Особливості поведінки споживачів на ринку в сучасних умовах (2016)
Дашко І. М. - Стратегічний контролінг на підприємстві: його сутність, значення, основні методи та інструменти (2016)
Скок П. О. - Сучасне розуміння ролі фінансових інновацій та інноваційної діяльності в банках (2016)
Будько О. В. - Облік соціально відповідальної діяльності як інформаційна основа управління сталим розвитком підприємства (2016)
Карюк В. І. - Управління інноваціями в контексті соціально-економічного розвитку підприємства (2016)
Вовк Л. В. - Інноваційне підприємництво в сільському господарстві як організаційно-економічна система його стратегічного розвитку, Пузирьов С. О. (2016)
Воронкова Т. Є. - Підвищення ефективності діяльності підприємств легкої промисловості в умовах ринкових відносин , Маслюк Л. Л. (2016)
Бассова О. О. - Дослідження формування та використання капіталу на виноробних підприємствах України, Бабіна Т. А. (2016)
Янковець Т. М. - Порівняння сучасних моделей діагностики ймовірності банкрутства підприємства: закордонний та вітчизняний досвід, Чернюк Ю. В. (2016)
Борецька Н. П. - Аналіз і прогнозування фінансової стійкості підприємства, Міщенко К. В. (2016)
Бугас Н. В. - Концептуальні засади стратегічного управління інноваційною активністю підприємств, Дякович З. Р. (2016)
Неклеса А. І. - Формування стратегії інноваційного розвитку хлібопекарських підприємств (2016)
Присяжнюк Л. Г. - Оптимізація витрат підприємств машинобудівної галузі за допомогою інформаційних технологій та оптимізації управління запасами (2016)
Шевченко Н. І. - Досвід країн єс щодо використання податкових інструментів стимулювання інвестиційних процесів, Тараненко В. Є. (2016)
Янчук А. В. - Формування основ нормативно-правового забезпечення національної безпеки України, Пригунов П. Я., Колесник В. Т. (2016)
Красавцева Л. Ю. - До питання про якість екологічного туризму (2016)
Стельмащук Ю. І. - Державне регулювання розвитку соціально-гуманітарної сфери: термінологічний інструментарій (2016)
Константинов О. О. - Наукові засади державного управління соціально-економічним розвитком регіону (2016)
Содержание (2015)
Аникеев Д. М. - Критерии эффективности системы физического воспитания студенческой молодежи в высших учебных заведениях (2015)
Бескоровайный Д. А. - Использование REAL-методики для освоения технических приемов борьбы на руках в армспорте (2015)
Кирпенко В. Н. - Оценка показателей деятельности факультета в спортивно-массовой работе высшего учебного заведения (2015)
Копылов Ю. А. - Концепция структуры и содержания оздоровительных занятий для студентов высших учебных заведений, Яцковская Л. Н., Кудрявцев М. Д., Кузьмин В. А., Толстопятов И. А., Ермаков С. С. (2015)
Лахно Е. Г. - Мотивированность к занятиям физической культурой как фактор оптимизации функционального состояния студентов (2015)
Маевский Н. И. - Эффективность использования народных игр в формирование ценностных ориентаций на физическую культуру студенток педагогических специальностей (2015)
Мартынова Н. П. - Результаты экспериментальной проверки развития двигательных качеств студенток вузов на занятиях по аэробике (2015)
Жень Цян Сан - Разработка программы оздоровительных занятий пауэрлифтингом для первокурсников с нарушениями опорно-двигательного аппарата (2015)
Требования к статьям в журнал (2015)
About the journal (2015)
Contents (2015)
Submission of manuscripts (2015)
Вихідні дані (2015)
Сигарев Е. Н. - Энергосберегающий технологический маршрут производства стали для ПАО "ДМКД", Недбайло Н. Н., Гуржий Д. О. (2015)
Сигарев Е. Н. - Топографирование поверхности футеровки конвертера, Сигарев Н. К., Семенова Д. А., Байдуж Ю. В. (2015)
Чернятевич А. Г. - Разработка дутьевого и шлакового режимов плавки для большегрузного конвертера, Сигарев Е. Н., Чубина Е. А., Руденко Р. Н. (2015)
Автухова А. К. - Структурообразование в центробежнолитых валках из хромоникелевого чугуна (2015)
Огурцов А. П. - Відпрацювання та використання технології мікролегування сталі феробором при виробництві безперервнолитої заготівки, Душкевич Д. І., Коваль А. П. (2015)
Камель Г. И. - Способы упрочнения поверхности малого конуса доменной печи, Мартовицкий Л. М., Крицкий М. В., Савонов Ю. Н. (2015)
Камель Г. И. - Электрошлаковая наплавка порошковым электродом валков горячей прокатки, Волков Г. П., Макаренко П. П., Бойчук Е. Р. (2015)
Камель Г. И. - Технологический процесс восстановления шкворня тележки тепловоза, Глушко В. И., Ивченко П. С., Жмурин Д. А. (2015)
Мілютін В. М. - Відновлення і підвищення зносостійкості бандажів коксодробарок електродуговим наплавленням, Камель Г. І., Роздобудько Е. В. (2015)
Чернишов О. В. - Дослідження основних характеристик металевої стружки з метою її подальшої переробки, Узбек А. О. (2015)
Завацкий В. Л. - Проектирование рабочих органов стружкодробилки, Вусата О. Ю. (2015)
Сілкін В. П. - Ефективність застосування нових інструментальних матеріалів в зуборізальних головках для обробки конічних передач з круговими зубцями, Гречаник Е. М. (2015)
Иващенко В. П. - Система создания технологической оснастки для изготовления абразивных инструментов, Ясев А. Г. (2015)
Камель Г. И. - Исследование экспериментальных характеристик привода промышленного транспорта, Ивченко П. С., Волков Г. П., Невойса Я. А. (2015)
Шкіль В. М. - Масштаб і точність визначення малих переміщень при використанні комп’ютерних технологій, Коробочка О. М. (2015)
Таран В. Г. - Исследование влияния ионной имплантации на механизм поляризации монокристаллов ВаТіО3, Попиль О. И. (2015)
Гостева А. В. - Дослідження електричних властивостей напівпровідників в лабораторному практикумі ВНЗ, Лейко Є. Б. (2015)
Михайленко В. В. - Математична модель дванадцятипульсного напівпровідникового перетворювача з десятизонним регулюванням вихідної напруги, Чибеліс В. І., Ковальчук Д. В., Невмощенков М. В. (2015)
Качура А. В. - Разработка математической модели вентильного реактивного двигателя на основе метода конечных элементов для систем точного позиционирования, Съянов А. М. (2015)
Цабенко М. В. - Моделирование системы тиристорный регулятор напряжения – асинхронный двигатель, Сторожко С. П., Клюев О. В. (2015)
Дерец А. Л. - Обеспечение апериодического скользящего режима системы подчинённого регулирования положения переносом точек переключения релейных регуляторов, Садовой А. В., Сохина Ю. В. (2015)
Низимов В. Б. - Повышение устойчивости синхронных двигателей привода ответственных механизмов, Колычев С. В. (2015)
Зачепа Ю. В. - Моделювання перехідних процесів асинхронного генератора з живленням споживачів постійного струму (2015)
Волянский Р. С. - Разрывное управление интервальным линейным электромеханическим объектом, Садовой А. В. (2015)
Крупник А. А. - Автоматическое управление скоростью паровой турбины привода воздуходувки, Садовой А. В. (2015)
Хмельницкий Е. Д. - Експлуатаційне дослідження роботи статичного тиристорного компенсатора реактивної потужності в мережі живлення агрегату "піч-ковш” (2015)
Клімов Р. О. - Процеси формування парової фази при закипанні емульсій (2015)
Черный О. А. - Исследование термонапряженного состояния плиты при скоростном нагреве (2015)
Горбунов А. Д. - Расчет времени инерционного периода при граничных условиях III рода, Трикило А. И., Уклеина С. В. (2015)
Мных А. С. - К вопросу стабилизации теплового режима спекания аглошихты при использовании составного загрузочного лотка, Овчинникова И. А. (2015)
Глущенко О. Л. - Методика визначення основних характеристик насадок регенеративних теплообмінників металургійних агрегатів (2015)
Пабат А. І. - Інноваційний спосіб підвищення ефективності теплового обладнання (2015)
Агеев К. В. - Повышение эффективности работы рекуператоров для технологических агрегатов, Денисова А. Е. (2015)
Долгополов И. С. - Применение топологического подхода для моделирования динамики термохимических процессов сжигания топлива в теплогенераторе сушилки, Тучин В. Т. (2015)
Баняс М. В. - Обґрунтування можливості використання розв’язків осесиметричних задач термопружнопластичності при дослідженні напружено-деформованого стану пластинчатих конструкцій, Галішин О. З. (2015)
Багно О. М. - Вплив початкових деформацій на дисперсію нормальних хвиль у системі: шар ідеальної рідини-стисливий пружний шар (2015)
Зеленский В. С. - Пространственная задача устойчивости композитного материала с ортотропными слоями при одноосном сжатии, Быстров В. М., Декрет В. А. (2015)
Хома И. Ю. - Метод Рейсснеровых алгоритмов в теории изгиба трансверсально изотропных пластин (2015)
Коваленко А. П. - Постановка начально-краевой задачи об исследовании переходных процессов в системе оболочка вращения-жидкость, Шекера М. К. (2015)
Кирилюк В. С. - Контактное взаимодействие пьезоэлектрического полупространства с жесткой основой, содержащей выемку кругового сечения, при сжатии, Левчук О. И. (2015)
Кирилюк В. С. - Статическое равновесие ортотропного тела с произвольно ориентированной эллиптической трещиной при растяжении и изгибе, Левчук О. И. (2015)
Бащук Е. Ю. - Определения критических параметров пластины в пределах точной постановки и балочного приближения, Бойчук В. Ю. (2015)
Ващіліна О. В. - Побудова таблиці з комбінацій на основі трикутника Паскаля (2015)
Андрусенко Е. Н. - Нелинейное изгибание бурильной колонны в сверхглубокой криволинейной скважине (2015)
Ковальчук С. В. - Неусталений рух ґрунтових вод до свердловини, Дегтярь В. Г. (2015)
Дашко О. Г. - Трансверсально-изотропный слой с круговой цилиндрической полостью при заданной расщепляющей силе (2015)
Крилова Т. В. - Педагогічний контроль у вищій школі (2015)
Жульковская И. И. - Вычисление граничных значений действительных числовых данных в IEEE-стандарте, Жульковский О. О., Николаенко Ю. В. (2015)
Кадочникова Я. Е. - Решение непрерывных задач размещения-разбиения в условиях риска (2015)
Савчук Т. О. - Удосконалений метод ФОРЕЛ для кластеризації станів комп’ютерної техніки, Петришин С. І. (2015)
Гуляєв В. М. - Дослідження впливу кормів та умов утримання курчат-бройлерів на приріст індексу маси тіла з визначенням безпечності м'яса за бактеріологічними, біохімічними та паразитологічними показниками, Корнієнко І. М., Брич К. А., Головей О. П. (2015)
Гуляєв В. М. - Дослідження впливу кормів та їх складових на безпечність м’яса за фізико-хімічними показниками, Корнієнко І. М., Головей О. П., Брич К. А. (2015)
Гуляєв В. М. - Дослідження мікробіологічних показників ковбас – вареної вищого сорту "Лікарська" та власноруч виготовленої домашньої курячої, Корнієнко І. М., Головей О. П., Радченко О. С. (2015)
Гуляєв В. М. - Дослідження порівняльної характеристики ковбас - вареної вищого сорту "Лікарська" та власноруч виготовленої домашньої курячої за фізико-хімічними властивостями, Корнієнко І. М., Радченко О. С. (2015)
Іванченко А. В. - Шляхи утилізації осадів стічних вод виробництва карбаміду (2015)
Бєлянська О. Р. - Технологія одержання комплексних добрив з використанням техногенних відходів (2015)
Зберовський О. В. - Екологічна оцінка забруднення селітебної зони, що примикає до ПАТ "Дніпровський меткомбінат", Огурцов А. П., Богиня О. С. (2015)
Маховський В. О. - Дослідження небезпек та оцінка наслідків аварійних ситуацій і аварій на складах безтарного зберігання борошна хлібопекарських підприємств, Крюковська О. А. (2015)
Маховський В. О. - Дослідження та оцінка небезпек газового господарства хлібопекарських підприємств, Крюковська О. А. (2015)
Левчук К. О. - Підлітковий алкоголізм: причини, ознаки та наслідки, Романюк Р. Я. (2015)
Полянчиков О. І. - Дослідження вмісту важких металів у організмі людини і порівняння з їх вмістом в продуктах харчування і повітрі, Кізимішина Т. О. (2015)
Милютин В. Н. - Экономическая эффективность использования концепции экологического риска при сварке, Роздобудько Э. В. (2015)
Литвин О. І. - Організація процесу навчання на базі VNC технологій, Криловський І. В. (2015)
Литвин О. І. - Використання VPN технологій в організації дистанційного процесу навчання, Алієв Е. І. (2015)
Бочкова Т. М. - Технологии дистанционного обучения в системе преподавания физики студентам дневного отделения технических университета, Трусеева Н. А. (2015)
Таран В. Г. - Трактование теоремы о циркуляции вектора магнитного поля в концепции законов сохранения при чтении курса физики в техническом ВУЗе, Пабат А. И., Белоцерковец С. В. (2015)
Реферати (2015)
Abstracts (2015)
Додатки (2015)
Надолішній П. - Драма сучасної Росії і її взаємозв’язок з процесом інституційних перетворень в Україні (світоглядний вимір "гібридної" війни Росії проти України) (2016)
Лященко О. - Поняття взаємодії громадянського суспільства і влади: науковий дискурс (2016)
Мельничук Л. - Соціальне згуртування як концептуальна основа забезпечення соціального розвитку регіонів (2016)
Семенець-Орлова І. - Використання синергетичного підходу в аналізі освітньої зміни як об’єкта державного управління (2016)
Карпенко О. - Соціальна чи сервісно-орієнтована державна політика: відмінності та протиріччя в ідеології надання управлінських послуг від імені держави (2016)
Квеліашвілі І. - Проблеми контролю визначення митної вартості у національному законодавстві: судження експертів (2016)
Коваль З. - Нормативно-правові механізми формування управлінської моделі національно-патріотичного виховання населення України (2016)
Козиренко М. - Соціально-комунікативний аспект впровадження концепції належного врядування в Україні (2016)
Кривогуз Г. - Концепція системи управління цивільним захистом підприємства на основі інтеграції сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій (2016)
Kubrak O. - Considering the psychological component in developing the tourist territory brand (2016)
Кульгінський Є. - Сучасні принципи належного врядування для здоров'я і благополуччя: світовий досвід для України (2016)
Куспляк Г. - Запровадження програмно-цільового методу в Україні (2016)
Мєзєнцев А. - Підходи до електронних петицій: зарубіжний та національний досвід (2016)
Москаленко С. - Кадрове забезпечення сфери охорони здоров’я у контексті становлення та розвитку єдиного соціогуманітарного простору України, Лещенко В. (2016)
Соловйов С. - Стратегічні комунікації в публічному управлінні: впровадження в Україні (2016)
Шайхет С. - Інформаційна безпека як сервіс належного врядування (2016)
Ботвінов Р. - Спеціалізована державна служба: сутність та ознаки (2016)
Колісніченко Н. - Світовий досвід моніторингу працівників приватних організацій: запозичення методів та методик в системі державної служби, Привалова Н. (2016)
Линдюк О. - Модернізація державної служби в умовах глобалізації: аналіз дисертаційних досліджень (2016)
Алюшина Н. - Концептуальний погляд на мотивацію онлайн-фасилітатора в спільноті практик місцевого самоврядування (2016)
Деміхов О. - Геоінформаційна система як механізм моделювання управлінських рішень муніціпалітету в сфері забезпечення ефективності інфраструктури міста (2016)
Mamontova E. - Municipal symbolism as the basis for visual strategies of a modern city, Havrysh-Musafir A. (2016)
Булавченко О. - Розвиток одеського регіону як туристичної дестинації: думка громадськості, бізнесу та публічної влади (2016)
Manchul B. - Conceptual and Linguistic World View in Terms of Cognitive Science (2016)
Поліщук О. - Ключові цінності у громадянському суспільстві, що визначають напрям розвитку держави (2016)
Пронюк-Возна Н. - Етичний потенціал "згорнутої" гіпотези (2016)
Яроцький П. - Стратегія східної політики Ватикану в контексті католицько-православного діалогу: Рим-Константинополь, Рим-Москва (2016)
Черноморец Ю. - Перспективы диалога православия и католичества в начале XXI века (2016)
Більченко Є. - "Релігійний кітч" як механізм створення героя в дискурсі посттоталітарної конфліктності: міщанин versus фанатик (2016)
Стоцький Я. - Терор і репресії в українських етнічних землях Польщі та у Західній Україні в 1940-х рр.: етнографічний та конфесійно-трансформаційний аналізи (2016)
Мельков А. - Російське Православ'я як знаряддя політики русифікації Холмщини у другій половині XIX – початку ХХ століття (2016)
Мизак Н. - Часопис "Нова Зоря" про місію УГКЦ в толеризації українського суспільства та будівництві церкви як "Живої парафії", Яремчук А. (2016)
Шкіль С. - Ідейно-політична риторика Римо-Католицької Церкви: зміна акцентів та ідеологічних пріоритетів (2016)
Ангелова А. - Позитивні аспекти іудейської моделі старості (2016)
Юрій М. - Сакральне як феномен культури (2016)
Abramovich S. - Delight and horror of finding all-seeing eye (the concept of conscience in diachronic projection) (2016)
Чікарькова М. - Поняття "людина культури" як фантомна дефініція (2016)
Гутковська І. - Етнічність і релігія: міждисциплінарний дискурс (2016)
Балух В. - Міжконфесійні конфлікти: причини, типологія і шляхи подолання (2016)
Докаш В. - Плюралізм, поліконфесійність та розвинута релігійна мережа – фактори попередження міжконфесійних конфліктів (за результатами соціологічних досліджень) (2016)
Tulenkov M. - The value preferences of organization, self-organization and management in the sociological focus, Verbetska T., Baranova S. (2016)
Bekh V. - Universal matrix of modern market: sociological context (2016)
Цимбалюк Н. - Ціннісний потенціал соціальної допомоги (2016)
Boychenko N. - Values of the student community (philosophical conceptualization) (2016)
Шкрібляк М. - Івано-Франкцівщина релігійна: релігієзнавчо-соціологічний аналіз церковно-релігійної ідентичності прикарпатців (за матеріалами соціологічних досліджень) (2016)
Щудло С. - Вчителі як соціально-професійна спільнота: методологічні засади та особливості організації міжнародного порівняльного дослідження TALIS (2016)
Шугаєва Л. - Теократичні вияви неoхристиянських релігійних утворень в умовах викликів сучасного українського суспільства (2016)
Ципко С. - Громадська активність студентської молоді: проблематика соціологічного аналізу (2016)
Кришмарел В. - Релігієзнавчий складник у формуванні предметної історичної компетентності учнів ЗНЗ (2016)
Горохолінська І. - Релігійна толерантність та феномен національної ідентичності: соціологічний зріз Тернопільської області (2016)
Кузьоменська Л. - Мовна картина світу: закономірності й особливості (2016)
Ларіна О. - Сутність та базові риси християнської есхатології (2016)
Голодюк Н. - Православні монастирі Рівненської, Тернопільської та Волинської областей як об’єкти паломництва та релігійного туризму (2016)
Войтов Б. - Ренесансне розуміння проблеми природи душі у творі Касіяна Саковича "Трактат про душу, написаний велебним отцем Касіяном Саковичем, ченцем грецької релігії" (2016)
Главатських Н. - Неоязичництво на пострадянському просторі як наукова проблема (2016)
Фоменко А. - Православний активізм: витоки та феноменологія (2016)
Кожушко Т. - Сутність і ґенеза соціальної концепції Католицької церкви (2016)
Зінкевич Т. - Зародкові ідеї громадянської релігії у "Повісті минулих літ" (2016)
Кияк С. - Жива парафія: два століття служіння УГКЦ на Буковині (2016)
Довідка про авторів (2016)
Анпілогова Ж. Д. - Роль кредитних спілок на фінансовому ринку України (2015)
Борисюк І. О. - Стратегічне управління розвитком підприємства, Покотилюк В. І. (2015)
Воєвутко A. M. - Антикризове управління підприємством як динамічною системою (2015)
Гаврилко Т. О. - Інформаційні системи управління фінансами: сучасні підходи до створення та функціонування, Гавриленко А. В. (2015)
Гармаш О. М. - Моделювання процесів просування та надання освітніх послуг на ринку логістики (2015)
Онищук В. О. - Теоретико-прикладні засади формування механізму розвитку економічного потенціалу промислового підприємства і його основних елементів (2015)
Коваленко О. В. - Стратегічні пріоритети розвитку маркетинго-інноваційної діяльності держави в умовах техніко-технологічної глобалізації української економіки (2015)
Іванченко И. О. - Аналіз сучасних систем та методів ефективного управління матеріальними ресурсами, Кучер С. Л., Кудрява С. В. (2015)
Ковтуненко В. М. - Методичні підходи для оцінки ефективності та результативності діяльності підприємств (2015)
Олешко Т. І. - Моделювання процесу бюджетування на підприємстві, Слесарь І. О. (2015)
Парій В. М. - Теоретичні питання фінансового планування, Процюк Д. В. (2015)
Ратушна Н. В. - Конкурентний статус авіапідприємств України, Корнійчук О. О. (2015)
Соловей Н. В. - Економічні відносини в сфері авіаційних перевезень України, Сліпенчук Г. В. (2015)
Тадеєв Ю. П. - Моделювання підтримки прийняття рішення у виборі постачальника сировини для нафтової галузі України, Бурлака О. М. (2015)
Астапова Г. В. - Економічне стимулювання працівників у стратегічному управлінні комерційними банками (2015)
Ус Ю. В. - Оцінювання поточного рівня забезпечення фінансової безпеки машинобудівних підприємств (2015)
Фісун Ю. В. - Low-cost, як стратегічний напрямок розвитку внутрішніх авіаційних перевезень в Україні (2015)
Хмельницька О. В. - Формування маркетингової стратегії сучасного підприємства в умовах кризи (2015)
Коваленко О. В. - Сутність та основні проблеми визначення економічної категорії витрат (2015)
Сібрук В. Л. - Підходи до оцінки маркетингових ризиків (2015)
Кучерук Г. Ю. - Організаційне забезпечення фінансового механізму реструктуризації авіапідприємств (2015)
Черепня Г. М. - Формування управлінських рішень на основі побудови класифікаційних функцій впливу ризиків на стан діяльності машинобудівних підприємств (2015)
Прохорова В. В. - Концептуальні основи управління фінансовим розвитком машинобудівних підприємств: мотиваційно-орієнтована компонента, Антипцева О. Ю. (2015)
Чорній Б. П. - Умови зменшення ризиків при залученні інвестиційних коштів у діяльність підприємств (2015)
Шубін А. В. - Оптимізація депозитної політики комерційного банку (2015)
Тульчинська C. O. - Шляхи усунення недоліків при визначенні пріоритетів інноваційної діяльності (2015)
Міщенко M. I. - Економічні аспекти удосконалення логістичного менеджменту на транспорті (2015)
Коваленко О. В. - Сутність та основні проблеми визначення економічної категорії витрат (2015)
Тульчинський Р. В. - Роль інтелектуальної власності у забезпеченні економічної безпеки підприємства (2015)
Гладка Л. B. - Організаційно-економічний механізм у системі внутрішньогосподарських відносин (2015)
Коба В. Г. - Управління якістю як фактор забезпечення конкурентоспроможності продуктів та послуг (2015)
Мілок С. Г. - Фінансово-економічні умови антикризового управління транспортним підприємством, Шелудченко В. В. (2015)
Петровський О. М. - Трансфер високих технологій в авіатранспортній діяльності, Петровська С. В. (2015)
Геранін С. І. - Антибактеріальна активність ендодонтичних іригантів та гемостатичних засобів при різних формах пульпітів (2016)
Григорова А. О. - Системні взаємозв`язки властивостей ротової рідини з мітохондріально-біоенергетичним станом букального епітелію на етапах лікування запальних захворювань щелепно-лицевої ділянки (2016)
Карнаух О. В. - Карієс постійних зубів у дітей з кислотозалежними хворобами: прогностичні моделі розвитку та алгоритм оцінки ризику прогресування (2016)
Макарова О. М. - Симетрія та пропорційність зубних рядів у пацієнтів із одностороннім іі класом зубощелепних аномалій за angle, Куроєдова В. Д. (2016)
Мельник В. С. - Епідеміологія стоматологічних захворювань серед дитячого населення Закарпаття, Горзов Л. Ф., Сабов А. В. (2016)
Трофименко К. Л. - Комплексний підхід до ортодонтичного лікування пацієнтів в ранньому змінному прикусі, Карасюнок А. Е. (2016)
Шкребнюк Р. Ю. - Стан гігієни порожнини рота у хворих на генералізований пародонтит на тлі цукрового діабету і типу з діабетичною кардіоміопатією (2016)
Янишен И. В. - Сравнительная оценка метрологической аттестации гипсовых моделей, отлитых по оттискам из альгинатных оттискных материалов (2016)
Бабаева А. Д. - Взаимообусловленность показателей качества жизни и приверженности к лечению и профилактике артериальной гипертонии среди женщин репродуктивного возраста (2016)
Бабкіна О. П. - Судово-медична експертиза летальної мінно-вибухової травми в умовах надзвичайної ситуації в Україні, Стогнієв Ю. О., Бенаісса М. В. (2016)
Белозор Н. В. - Анализ активности сфингомиелиназы при химиолучевом лечении немелкоклеточного рака легкого (2016)
Бєлікова І. В. - Вдосконалення статистичної звітності в розрізі аналізу якості медичної допомоги, Костріков А. В. (2016)
Бондаренко Л. В. - Хронічне обструктивне захворювання легенів та кардіоваскулярний ризик: досвід удосконалення діагностики та оцінки ефективності лікування поєднаної патології (2016)
Вовк К. В. - Клінічне дослідження фосфоліпідів в практиці сімейного лікаря, Александрова Н. К., Сокруто О. В., Ніколенко Є. Я., Кратенко Г. С., Ларічева Л. В., Летік І. В., Квітчата Г. І. (2016)
Донник Т. А. - Нейропсихологічні показники у хворих з наслідками легкої черепно-мозкової травми до та після програмованої сенсорної депривації (2016)
Загаба Л. М. - Сучасні клініко-анатомічні особливості туберкульом легень, Ліскіна І. В., Кузовкова С.Д., Мельник О. О. (2016)
Заремба Є. Х. - Клінічне значення ранньої реабілітації хворих на інфаркт міокарда, Заремба-Федчишин О. В., Онищук Ю. І., Фартушок Н. В. (2016)
Іоффе О. Ю. - Перший досвід використання переміжної пневматичної компресії для комплексної профілактики тромбоемболічних ускладнень при хірургічному лікуванні хворих на морбідне ожиріння, Галига Т. М, Цюра Ю. П., Діброва Ю. А., Стеценко О. П., Тарасюк Т. В. (2016)
Кравченко Л. Г. - Визначення етіологічного спектру позашпитальних пневмоній у віковому аспекті, Зубаренко О. В., Копійка Г. К. Папінко Р. М., Коваль Л. І., Павленко О. В. (2016)
Криничко В. В. - Динаміка клініко-неврологічних, нейрогормональних показників, до - та після програмованої сенсорної депривації у хворих із сіалоаденітом (2016)
Латогуз С. И. - Клиническая эффективность ингибиторов АПФ при дисфункции левого желудочка и нарушениях ритма сердца, Латогуз Ю. И. (2016)
Лисенко Р. Б. - Особливості повторних хірургічних втручань після алопластики передньої черевної стінки, Подлесний В. І. (2016)
Мороз М. Н. - Особенности продольного смещения стенок левого желудочка при аневризмах, Трембовецкая Е. М., Ювчик Е. В. (2016)
Оврах Т. Г. - Влияние инсулинорезистентности на активность тромбоцитарного гемостаза у пациентов с ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом 2 типа после перенесенного острого коронарного синдрома при приеме двойной антитромбоцитарной терапии (2016)
Радченко О. М. - Функціональний стан нирок у хворих з гіпотиреозом та артеріальною гіпертензією, Оленич Л. В. (2016)
Стебловська І. С. - Спосіб попередження ускладнень після факоемульсифікації катаракти у пацієнтів з діабетичною ретинопатією (2016)
Стецишин Р. В. - Особенности лечения сложных камней мочеточника с использованием контактной лазерной уретеролитотрипсии (2016)
Торонченко О. М. - Екотоксикологічна оцінка якості питної води м. Полтави для різних категорій населення (2016)
Топчій І. І. - Взаємозв'язок показників запалення, фіброзу та функціонального резерву нирок у хворих на цукровий діабет 2-го типу, Семенових П. С., Гальчінська В. Ю., Денисенко В. П., Якименко Ю. С. (2016)
Хорош М. В. - Аналіз впливу факторів ризику на формування артеріальної гіпертензії серед населення міста полтави та шляхи їх усунення (2016)
Чобанов Р. Э. - Компьютеризация как фактор риска формирования артериальной гипертензии среди школьников, Мехтиева А. Ф., Тагиева А. А. (2016)
Шипко А. Ф. - Персоніфікований регіонально-популяційний аналіз бронхолегеневої дисплазії та диспластикозалежної патології бронхолегеневої системи: інноваційні методичні підходи та їх практична реалізація (2016)
Шляхтиченко Т. Ю. - Прогностичне значення цитокінів у формуванні відповіді на терапію інгібітором bcr-abl тирозинкінази іматинібом мезилатом у хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, Дягіль І. С., Мінченко Ж. М., Дмитренко І. В., Федоренко В. Г., Дмитренко О. О. (2016)
Аношина Т. М. - Морфологічні та імуногістохімічні особливості структур плаценти при віл-асоційованій герпесвірусній інфекції (2016)
Богданов О. В. - Вплив інгібіторів та субстрату no-синтаз на вільнорадикальні процеси в тканинах пародонта щурів за умов поєднаного надлишкового надходження нітрату та фториду натрію, Костенко В. О. (2016)
Дученко Е. А. - Влияние фуроксана на активность ангиотензиновой системы у крыс (2016)
Ергард Н. М. - Кількісний вміст холестерину та його ефірів в тканині надниркових залоз як діагностична ознака зажиттєвості повішення (2016)
Жамардій В. О. - Аналіз динаміки рівня здоров’я, загальної та спеціальної фізичної підготовленості студентів, Страшко Є. Ю. (2016)
Кузык Ю. И. - Биомеханическое моделирование поведения разных типов патологической извитости внутренних сонных артерий, Иванов Д. В., Доль А. В. (2016)
Makarenko O. M. - Effect of "Cerebral” on human blood cells (2016)
Макаренко А. Н. - Изменения в глиальной системе III и v слоя цереброкортекса белых крыс при экспериментальном воспроизведении острой цереброваскулярной патологии, Ковтун А. Н., Петров Ф. И. (2016)
Немальцова Е. В. - Определение диагностической информативности онкомаркера не-4 в зависимости от морфологической структуры опухоли яичников, Сухина Е. Н., Сухин В. С. (2016)
Соловйова Н. В - Передпосівна стимуляція насіння ехінацеї електромагнітним полем як засіб отримання екологічно чистої лікарської речовини, Петровський О. М., Міщенко А. В. (2016)
Ступак О. П. - Експериментальна профілактика дисбіозу в яснах щурів з цукровим діабетом типу 2 за допомогою мукозальниых гелів з пребіотиками, Левицький А. П., Скрипніков П. М. (2016)
Чернобай Л. В. - К вопросу о межсистемной интеграции в условиях адаптации к психоэмоциональному стрессу у студенток-медиков (2016)
Shklyar A. S. - Estimation methods and rate of ontogenetically disharmonic bone component of human body mass in various age and gender groups, Cherkashyna L. V. (2016)
Шаталін Б. О. - Показники функціонального стану сперми білих щурів за умов сукупної дії на організм нітрату натрію та рентгенівського опромінення, Костенко В. О. (2016)
Іванченко О. З. - Адаптація студентів першого курсу медичного факультету до навчальної діяльності у вищому навчальному закладі (2016)
Мельничук М. В. - Особливості підготовки лікарів-інтернів вищих медичних навчальних закладів на основі комп’ютерно-орієнтованих технологій навчання (2016)
Musharina Yu. - Priority areas in rehabilitation work of physical training instructors, Gutareva N., Martishina M. (2016)
Скиба О. О. - Соціально-психологічні особливості способу життя молоді та його вплив на формування гендерної ідентичності, Калиниченко Д. О. (2016)
Плетенецька А. О. - Висновок експерта як процесуальне джерело доказів у кримінальних провадженнях, пов'язаних з професійною діяльністю медичних працівників та його значення у винесенні судового вироку (2016)
Расулов А. Р. - Исследование эффективности профессионального тренинга для персонала психиатрического стационара, Исмайлов Ф. Н., Гусейнзаде У. А., Гусейнова С. Э., Гудратли Е. М., Дадашова И. А. (2016)
Назарян Р. С. - Применение кальцийсодержащих препаратов для лечения корней с патологической резорбцией, вызванной воспалительными процессами, Фоменко Ю. В., Щеблыкина Н. А., Колесова Т. А., Голик Н. В. (2016)
Нургазина Г. К. - Пролапс митрального клапана, Толыбаева Т. О., Умарова А. А., Ермагамбетова У. К., Аренова С. Д. (2016)
Алмашій І. - Використання портфоліо екологічних заходів освітніми закладами, громадськими організаціями та об’єднаннями (2011)
Андрієвський Б. - Прогностичність як критерій ефективності педагогічних технологій (2011)
Бабинець М. - Теоретичні аспекти комунікативних процесів у менеджменті (2011)
Байбакова О. - Сучасні погляди на педагогічний менеджмент (2011)
Білосевич І. - Технічне мислення як складова професійного мислення майбутнього вчителя технологій (2011)
Бойко В. - Соціальна складова системи охорони здоров’я (2011)
Ваколя З. - Актуалізація виховних цінностей у фахових педагогічних виданнях міжвоєнного Закарпаття: узагальнений аналіз (2011)
Василинка М. - Формування професійної компетентності майбутнього вчителя на основі міжпредметних зв’язків (2011)
Вовканич М. - Використання методів психотерапії в соціальній роботі (2011)
Гавришко С. - Динаміка розвитку рухових здібностей, психофізіологічних та функціональних можливостей дівчаток 4-6 років (2011)
Гайдамашко І. - Зарубіжний досвід попередження агресивної поведінки підлітків (2011)
Гецнюк В. - Теоретичні передумови формування професійної культури вчителів початкових класів (2011)
Глебена Т. - Історико-теоретичний дискурс до феномену обдарованості (2011)
Данко Д. - Соціальна робота в медичній сфері (2011)
Довга С. - Елементи професійної підготовки майбутніх вчителів до екологічного виховання молодших школярів (2011)
Зембицька М. - Структурний аналіз програм підтримки молодих учителів у США (2011)
Зозуля І. - Методичні рекомендації науково-педагогічному складу щодо покращення полікультурного виховання іноземних студентів вищих технічних навчальних закладів (2011)
Кіш Н. - Соціокультурний аспект проблеми формування культури іншомовного професійного спілкування майбутніх інженерів (2011)
Кліщ Г. - Історичні аспекти становлення медичної освіти в Австрії (2011)
Корнієнко І. - Ситуації неуспіху і їх опанування у процесі професіоналізації особистості у ВНЗ (2011)
Кравець О. - Комунікативна компетенція у студентів немовних факультетів вищих навчальних закладів (2011)
Кривов’яз О. - О. І. Астахов про підготовку майбутнього вчителя хімії до проведення шкільного учнівського експерименту (2011)
Криворучко І. - Мотиваційна спрямованість процесу навчання з оволодіння універсальними компетенціями (2011)
Кухта М. - Комунікативний підхід до формування іншомовної культури майбутніх фахівців туристської сфери, Чейпеш І. (2011)
Кушнір І. - Сутність маркетингово орієнтованої освіти керівника педагогічного коледжу (2011)
Кушнір С. - Педагогічні умови формування готовності студентів-екологів до застосування знань з радіобіології у майбутній професійній діяльності (2011)
Леган В. - До проблеми методів викладання іноземної мови. (2011)
Легеза І. - Уніфікація шкіл підкарпатської русі на початку ХХ століття як фактор розвитку змісту гуманітарної освіти (2011)
Листопад О. - Творчі завдання як засіб розвитку творчих здібностей старших дошкільників (2011)
Маргіта Н. - Історична практика використання експериментування як методу дослідного навчання у роботі з дітьми дошкільного віку (2011)
Мардарова І. - Методика підготовки студентів до використання комп’ютерних технологій в організації пізнавальної діяльності старших дошкільників (2011)
Марфинець Н. - Аналіз підручників з літературного краєзнавства (на прикладі Закарпаття) (2011)
Машкаринець-Бутко А. - Соціально-педагогічні аспекти виховання у педагогічній спадщині О. В. Духновича (2011)
Микитенко Н. - Концепція формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничих спеціальностей (2011)
Михайлишин У. - Збагачення німецького діалогічного мовлення студентів вищих навчальних закладів космогонічними фразеологізмами, що концептуалізують опозицію "вогонь–вода" (2011)
Мочан Т. - Традиції та перспективи естетичного виховання школярів у контексті реформування української освіти (2011)
Опачко М. - Психолого-педагогічні умови дидактичного проектування (2011)
Оришко С. - Туристсько-краєзнавча діяльність у житті сучасного школяра (2011)
Орос О. - Соціально-демографічні особливості неповнолітніх, які схильні до фізичного насилля (2011)
Пайда І. - Аналіз підручників А. Волошина для вивчення природничих дисциплін (2011)
Панчик О. - Становлення системи професійної підготовки учителя на Закарпатті в період Чехословацької республіки (2011)
Пелін О. - Поляризація столиці і провінції епохи постмодерна, Бартєнєва О. (2011)
Пермінова Л. - Сучасні підходи до визначення складових характеристики викладча вищого навчального закладу (2011)
Петрус М. - Роль сім’ї в педагогічній спадщині О.Духновича (2011)
Пинзеник О. - Підготовка майбутніх вихователів до формування екологічно доцільної поведінки дошкільників (2011)
Поліщук В. - Професійно-етичні цінності соціальної роботи в сучасному суспільстві (2011)
Поліщук Ю. - Правові засади соціально-педагогічної діяльності (2011)
Попова Т. - Формування культурно-наукового світогляду учнів у процесі навчання фізики, Прудкий О. (2011)
Пришляк О. - Вплив соціального середовища на формування ціннісних орієнтацій молоді (2011)
Прокопів Л. - Сучасні підходи до роботи малокомплектної школи в Росії та Україні (порівняльний аспект) (2011)
Прокопович Ю. - Щодо актів прояву інтелекту в діяльності (2011)
Рішко Л. - Вплив рольових очікувань на характер сімейного спілкування подружжя (2011)
Рюль В. - Дослідження феномену соціалізації в наукових концепціях розвитку особистості (2011)
Савич Л. - Проблема розвитку зв’язного мовлення учнів у педагогічній спадщині О. М. Біляєва (2011)
Сивохоп Е. - Фактори впливу на формування готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до самопізнання в процесі фізичної підготовки та її особливості, Маріонда І. (2011)
Симодейко С. - Теоретичні засади розвитку навичок самоменеджменту засобам педагогічного проектування (2011)
Сідун М. - Моделювання процесу підготовки майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи з використанням навчальних ситуацій (2011)
Сідун Л. - Адаптація вищої освіти України до загальноєвропейських вимог (2011)
Смук О. - Фактори, які позитивно впливають на психічний розвиток особистості, що виховується в дитячому будинку сімейного типу (2011)
Сорока О. - Особливості проведення музикотерапевтичних занять з молодшими школярами, Банкул Л. (2011)
Стеблюк С. - Соціологічні аспекти формування економічної культури у майбутніх фахівців сфери кооперації (2011)
Товканець Г. - Врахування особливостей міжкультурної комунікації у педагогічній взаємодії (2011)
Товканець О. - Розвиток професійно-технічної освіти в Україні (2011)
Третько В. - Сучасні тенденції інноваційного розвитку системи вищої освіти в Україні (2011)
Туряниця В. - Формування готовності вчителів до використання інформаційно-комунікаційних технологій, Грабовська Т., Грабовський О. (2011)
Фенчак Л. - Здоров’язберігаюча культура майбутніх вчителів початкових класів як показник їх професійної підготовки (2011)
Фізеші О. - Особливості змісту початкової освіти в закарпатоукраїнських школах чехословацького періоду (1919-1938 рр.) (2011)
Хома Т. - Науково-методичне забезпечення з проблеми формування культури усного українського мовлення студентів нефілологічних спеціальностей (2011)
Цісарук В. - Аналіз основних напрямків професійно-педагогічної підготовки в галузі декоративно-ужиткового мистецтва (1950-і рр. – поч. ХХІ ст.) (2011)
Чепур О. - Креативний розвиток дітей дошкільного віку (2011)
Човрій С. - Музично-педагогічна концепція Золтана Кодая (2011)
Шеремета В. - Освітньо-професійна програма підготовки педагогів-хореографів та її практична реалізація (2011)
Шикітка Г. - Актуальні виклики останнього конгресу педагогічного товариства "учительська громада" (2011)
Шулла Т. - Соціально-психологічні аспекти управління етносом (2011)
Шпеник С. - Моніторинг якості вищої освіти США, Козубовська І. (2011)
Гненний О. M. - Економетричне моделювання ринкової вартості залізничного рухомого складу, Чернова H. С. (2015)
Гура С. М. - Теоретичні аспекти управління фінансовими ресурсами у забезпечення діяльності аеропортів (2015)
Замогильний П. В. - Модель і функціональні особливості інформаційно-обчислювальної системи в комбінованій стратегічно-орієнтованій методиці бюджетування (2015)
Кириченко C. O. - Підходи до ви значення сутності поняття "соціальна інфраструктура" та її функціональне призначення (2015)
Крапко O. M. - Аналіз діяльності підприємств авіатранспортної галузі (2015)
Кузько Т. Н. - Оптимізація рівня фінансового розвитку підприємства на основі таксономічного аналізу (2015)
Міщенко М. І. - Економічний метод підвищення ефективності відтворювальних процесів основних фондів (2015)
Неізвестна В. С. - Формування стійкого функціонування підприємств рекреаційного комплексу на основі комплексного методичного підходу (2015)
Нестерпова Д. О. - Передумови розвитку та сутність феномену тіньової економіки (2015)
Омельяненко С. Л. - Фінансовий контроль цільового використання коштів на забезпечення енергоефективності діяльності авіатранспортних підприємств, Тофанчук А. Т. (2015)
Петровська С. В. - Маркетингове забезпечення надання якісних послуг авіатранспортними підприємствами (2015)
Сталь И. В. - Интеллектуальные ресурсы как объект понятийного анализа (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського