Логвиненко В. В. - Деякі аспекти міжнародного досвіду правового регулювання букмекерської діяльності (2014)
Матвєєва С. П. - Теоретико-правові засади автономності тлумачення в Європейському суді з прав людини та Суді Європейського Союзу (2014)
Кравченко І. О. - Правове регулювання участі Пенсійного фонду України в міжнародному співробітництві (2014)
Юсупов В. А. - Шляхи вдосконалення нормативно-правового, організаційного та кадрового забезпечення органів прокуратури України (2014)
Бережанський Г. І. - Співвідношення легітимності та легальності державної влади: теоретико-правовий аспект (2014)
Зуєв В. А. - Методологічні засади визначення відходів як об’єкту екологічних та господарських відносин (2014)
Старосуд І. М. - Екологічні освіта та виховання як складові ідеологічного механізму екологічного права (2014)
Стрельцов Є. Л. - Відповідальність за економічні злочини в країнах англо-американської правової сім’ї (2014)
Орловська Н. А. - Запобігання насильству в сім’ї: стандарти ООН та українські реалії (2014)
Рябчинська О. П. - Фактичні обставини кримінального правопорушення як підстава кримінально-правової кваліфікації (2014)
Кузнецов В. В. - Співвідношення понять "об’єкт злочину" та "об’єкт кримінально-правової охорони" в теорії кримінального права (2014)
Шамара А. В. - Система преступлений против мира и безопасности человечества в уголовном законодательстве Украины – их классификация в теории уголовного права (2014)
Полянський Є. Ю. - Реалізація принципу "Non bis in idem" в кримінальному праві США (2014)
Антонюк Н. О. - Усічений склад злочину: необхідна юридична конструкція чи міф? (2014)
Шкута О. О. - Об’єктивна сторона ухилення від відбування покарань у вигляді обмеження та позбавлення волі (2014)
Міщук І. П. - Протидія розповсюдженню товарів, що пропагують культ насильства й жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію: причини та заходи профілактики (2014)
Тодосієнко А. О. - Кримінологічна характеристика особистості, що стала на шлях екстремізму (2014)
Бокша В. О. - Права споживачів як об’єкт кримінально-правової охорони (2014)
Висоцька В. В. - Спортивна карткова гра в контексті статті 203-2 КК України: історія і сучасність (2014)
Касько Т. Ю. - Факультативні ознаки об’єктивної сторони складу злочину можуть стати підвалинами для зміни законодавства (2014)
Мельничук В. М. - Суб’єктивні ознаки фальсифікації лікарських засобів (2014)
Вєтров Д. В. - До питання про потерпілого від порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою (ст. 272 КК України) (2014)
Балонь А. Б. - Типова "слідова картина" злочинів, вчинених з використанням службовою особою своїх службових повноважень та її значення для їх розслідування (2014)
Лагода К. О. - Типологія осіб, які вчиняють невиконання судових рішень (ст. 382 КК України) (2014)
Якименко Л. Г. - Індивідуальні заходи запобігання проникненню заборонених предметів до установ виконання покарань (2014)
Мотлях О. І. - Психофізіологічна експертиза з використанням поліграфа та проблемні питання щодо її впровадження (2014)
Мазур М. Р. - Компенсація моральної шкоди в зв’язку з незаконним кримінальним переслідуванням чи (та) засудженням: окремі питання судової практики (2014)
Остафійчук Г. В. - Процесуальний контроль прокурора на стадії досудового розслідування (2014)
Столітній А. В. - Організація прокурорського нагляду за досудовим розслідуванням у формі процесуального керівництва, роль керівника органу прокуратури в організації нагляду (2014)
Дяков В. С. - Відсутність доведеності факту вчинення кримінального правопорушення обвинуваченим (2014)
Даль А. Л. - Забезпечення процесуальних гарантій прав, свобод та законних інтересів особи при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (2014)
Єрохін В. В. - Окремі аспекти вдосконалення правового регулювання процесуального статусу захисника у кримінальному провадженні (2014)
Рудик Г. М. - Наукові дослідження методики розслідування злочинів у сфері господарської діяльності (2014)
Якубовская Н. А. - Развитие в международной повестке дня: история вопроса (2014)
Стрельцова Є. Д. - Щодо спроб міжнародно-правової уніфікації окремих інститутів морського права (2014)
Давидова Н. О. - Еволюція правового регулювання у сфері вищої освіти в США (2014)
Стрельцов Л. Є. - Поняття та ознаки комп’ютерної програми у міжнародному праві (2014)
Покора І. Є. - Гаазькі правила як перший досвід міжнародно-правової регламентації перевезення вантажу морем (2014)
Качурінер В. Л. - Екологічне регулювання у сфері виробництва в праві Європейського Союзу (2014)
Шульга О. В. - Дослідження системи автоматичного управління рухом пристроїв навігації за допомогою двигунів постійного струму (2014)
В’юннік О. В. - Моделювання функціонування космічної мережі передачі даних в НСС (2014)
Козелкова Е. С. - Радиотехнический комплекс: устойчивость нелинейной угломестной системы КИС (2014)
Хращевський Р. В - Аналіз вимог щодо точності синхронізації шкал часу в двоелементному наземно-космічному радіоінтерферометрі (2014)
Шарабайко О. М. - Аналіз вимог до космічних засобів дистанційного зондування Землі, Обідін Д. М. (2014)
Залевський Г. С. - Характеристики вторинного випромінювання низьковисотних радіолокаційних цілей резонансних розмірів (2014)
Дикарев А. В. - Кольцевые коды и их свойства (2014)
Дмитриев О. Н. - Исследование особенностей диаграммы направленности антенны системы ILS (2014)
Єрмілова Н. В. - Автоматизація процесу ректифікації, Кислиця С. Г., Патик О. О. (2014)
Жебка В. В. - Підвищення швидкодії комбінованих систем фазової синхронізації в перехідних режимах (2014)
Зубрецкая Н. А. - Управление стабильностью технологических процессов изготовления деталей на основе нечеткого моделирования, Федин С. С (2014)
Filyashkin M. K. - Gyro-accelerometric method of determination of angular orientation parameters, Mukhina M. P. (2014)
Курцева Л. Б. - Синтез та дослідження аналогової і цифрової системи управління прокатного стану, Власов А. О. (2014)
Міщенко А. В. - Тендерна задача замовлень і постачань елементів авіатранспортного комплексу (2014)
Тиртишніков О. І. - Властивості статичних комунікаційних мереж тороїдально-кубічних топологій, Додух І. В (2014)
Чернов В. Г. - Метод формирования набора индивидуальных тестовых заданий для оценки уровня подготовки оператора АСУ в процессе тренажной подготовки, Павленко М. А., Тимочко А. И., Свистунов Д. Ю., Королюк Н. А. (2014)
Яскевич В. О - Підвищення точності синхронно-фазових демодуляторів в синхронних режимах за допомогою коригуючих ланок (2014)
Кучеренко Ю. Ф. - Основні методи боротьби з високотехнологічним противником при веденні сучасних війн, Носик А. М. (2014)
Марченко О. М. - Оцінка впливу системи управління військових формувань на реалізацію їх бойових можливостей, Гайдарли Г. С. (2014)
Романенков Ю. А. - Комплексирование прогнозных оценок в системе мониторинга показателей состояния бизнес-процесса, Вартанян В. М., Ревенко Д. С. (2014)
Гостев В. И. - Исследование сети TCP/IP с применением основных алгоритмов активного управления очередью, Довженко Т. П., Артющик А. С (2014)
Гринкевич Г. О. - Вибір оптимального сценарію розвитку IPTV, Житник І. В., Осіпов Є. О., Нечаєв С. В. (2014)
Губанков С. В. - Управление трафиком и преимущества технологии MPLS, Мартиненко А. В., Старкова Е. В., Герасименко К. В. (2014)
Жураковський Б. Ю. - Аналіз ефективності застосування методів стиснення до різних типів інформації, Срочинська Г. С (2014)
Козловский В. В. - Минимизация перепада волновых сопротивлений многоступенчатых фильтров (2014)
Копійка О. В - Проектування служби управління даними для ІТ-інфраструктури (2014)
Кремешний О. І. - Деякі погляди щодо інформаційного забезпечення розвідувально-ударних комплексів локальної ланки, Патюков О. В., Таврін В. А. (2014)
Шпитяк Я. И. - Источники и описание современных генераторов псевдослучайных чисел, Аметов А. Ю., Григоренко А. К., Задорожный П. А., Фоменко А. И., Козелкова Е. С (2014)
Ярцев В. П. - Устройство формирования квазидвухмерной информационной модели дискретно-аналоговой формы представления данных на светодиодной шкале (2014)
Семенов С. Г. - Имитационная модель и практические рекомендации использования метода динамического распределения доступа и антивирусной защиты данных государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Давыдов В. В. (2014)
Бышовец А. Ю. - Тестирование LTE-приемника (2014)
Глєбов А. К. - Принципи моделювання рефлектометричних методів дослідження оптичних трактів, Гонтаренко Л. Ю., Манько О. О., Ніколов К. О. (2014)
Толюпа С. В. - Побудова сигнально-кодових конструкцій для багатопроменевих каналів спеціального радіозв’язку, Наконечний В. С., Комарова Л. О. (2014)
Наші автори (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Антоненко І. І. - Жанровий підхід до відбору текстів у навчанні студентів поліграфічних спеціальностей англомовного писемного мовлення (2014)
Бобровник С. І. - Концепції сучасного фізичного виховання школярів (2014)
Варецька О. В. - Родь магістратури у розвитку соціальної компетентності вчителів початкової школи (2014)
Головко В. А. - Самоосвіта як складова професійної освіти та розвитку особистості в сучасному педагогічному науковому дискурсі (2014)
Жулківська А. М. - Застосування кейс-технології при вивченні фахової англійської мови в економічному ВНЗ України (2014)
Кафарська О. Б. - Професійна діяльність педагога: особливості організації навчального процесу у ВНЗ (2014)
Коваль В. М. - Теоретична модель управлінської компетентності майбутнього інженера-металурга (2014)
Козаченко І. В. - Використання інтерактивних технологій у підготовці майбутніх учителів іноземних мов (2014)
Козлова О. С. - Порушення максим принципу спілкування через негативні емоції (2014)
Костецька М. В. - Основні тенденції розвитку вищої освіти (2014)
Кміта Є. В. - Методологічні аспекти вивчення елементів загальної англійської мови в співставленні з елементами рідної мови в Канаді (на базі матеріалів різнх спеціалізованих мовних коледжів та вузів) (2014)
Кучменко О. Б. - Методичні підходи щодо адаптації студентів до вивчення біологічних дисциплін (2014)
Марків О. Т. - Дитяча періодика як засіб освіти: педагогічний і редакторський аспекти (2014)
Париш Н. М. - Підвищення ефективності формування екологічної культури майбутніх інженерів-педагогів у вищих навчальних закладах України (2014)
Пасічник В. Р. - Теоретичні основи вибору майбутньої професії серед польської молоді (2014)
Петько Л. В. - Національний компонент у формуванні пофесійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах університету (2014)
Реброва Г. О. - Сутність та компонентна структура економічної культури майбутнього вчителя (2014)
Сватьєв А. В. - Деякі аспекти підготовки майбутнього тренда-викладача до професійної діяльності у вищих навчальних закладах (2014)
Сітовська Л. В. - Підготовка майбутніх юристів до професійної діяльності у пенітенціарній системі України (термінологічна база) (2014)
Скрипниченко В. І. - Особливості інструментального виконавства студентів у музично-педагогічній діяльності (2014)
Стешенко Б. В. - Взаємозв’язок між стадіями розвитку організаційної культури і етапами розвитку колектива (2014)
Сухенко В. А. - Методологія формування і становлення перспективного мислення та бачення школяра, Засипкін О. В. (2014)
Топчієва І. О. - Зміст і послідовність етапів підготовки майбутніх учителів музики до роботи з хором із застосування евристичних методів навчання (2014)
Холоденко О. В. - Сучасні підходи до навчання англійської мови студентів ВНЗ: теоретичних аспект (2014)
Цимбал Т. М. - Можливості застосування технології проектної діяльності в мовній підготовці іноземних студентів (2014)
Цина В. І. - Психолого-педагогічне прогнозування найвищих особистісних досягнень засобами існуючих структурних концепцій розвитку особистості (2014)
Яременко О. О. - Комунікативна спрямованість навчання іноземної мови старших курсів у педагогічних вузах (2014)
Яшанов М. С. - Теоретичні підходи до організації навчання інформатичних дисциплін учителів технологій з використанням електронних освітніх ресурсів (2014)
Gabóda B. - The situation of the Romanies (the Gypsies) in Sub-Carpathia (demography, education, economic activity, circumstances of life) (2014)
Wiśniewska E. - Rola praktyk pedagogicznych w prygotowaniu zawodowym przysłych nauczycieli w Polce (2014)
Пилипчук Я. В. - Мова кипчаків: спроба історичної характеристики (2014)
Титул, содержание (2016)
Гайворонский А. А. - Сопротивляемость хрупкому разрушению металла ЗТВ соединений высокопрочных сталей с содержанием углерода 0,55...0,65 %, выполненных дуговой сваркой, Позняков В. Д., Маркашова Л. И., Бердникова Е. Н., Ящук В. А. (2016)
Прилуцкий В. П. - Аргонодуговая сварка титанового сплава ВТ22 с использованием присадочной порошковой проволоки, Шваб С. Л., Петриченко И. К., Ахонин С. В., Руханский С. Б., Радкевич И. А. (2016)
Цыбулькин Г. А. - О влиянии параметров сварочной цепи на формирование импульсов сварочного тока (2016)
Коржик В. Н. - Сверхзвуковое электродуговое напыление ответственных деталей подвижного состава железнодорожного транспорта, Лютик Н. П., Чайка А. А., Ткачук В. И., Гос И. Д., Никитюк Ю. А. (2016)
Стефанив Б. В. - Исследование износостойкости защитных покрытий в условиях гидроабразивного изнашивания (2016)
Маркашова Л. И. - Влияние импульсов тока на активацию свариваемых поверхностей пластин из разнородных металлов (сталь 20 + медь М1), Онацкая Н. А., Демиденко Л. Ю. (2016)
Голякевич А. А. - Опыт применения электродуговой наплавки порошковой проволокой на предприятиях Украины, Орлов Л. Н., Малинов Л. С., Титаренко В. И. (2016)
Гнатенко М. Ф. - Технологические свойства обмазочных масс электродных покрытий (2016)
Кныш В. В. - Влияние коррозионных повреждений на циклическую долговечность тавровых сварных соединений, обработанных высокочастотной механической проковкой, Соловей С. А., Ныркова Л. И., Шитова Л. Г., Кадышев А. А. (2016)
Скульский В. Ю. - Выбор режимов высокотемпературного отпуска сварных соединений теплоустойчивых сталей, выполненных электродами Thermanit MTS616, Царюк А. К., Гаврик А. Р., Нимко М. А., Стрижиус Г. Н. (2016)
Дмитрик В. В. - Особенности порообразования в сварных соединениях паропроводов в условиях длительной эксплуатации, Глушко А. В., Григоренко С. Г. (2016)
Лукьяненко А. О. - Современные подходы к проведению токсиколого-гигиенических исследований сварочных аэрозолей (Обзор), Демецкая А. В. (2016)
Титул, зміст (2016)
Апостол М. В. - Перспективи використання наукового доробку академіка М.В.Зубця на сучасному етапі розвитку тваринництва (2016)
Бєсов Л. М. - Чорнобиль та Академія наук України, Звонкова Г. Л. (2016)
Бородай І. С. - Зоотехнічна наука як міжнародна інтеграційна система наукового знання (2016)
Бурлак Г. В. - Початок наукової та професійної діяльності професора В. Є. Таїрова (1859–1938) (2016)
Гамалія В. М. - Внесок М. П. Чирвінського у становлення експериментальної зоотехнічної науки (2016)
Гріффен Л. О. - Техніка – складова продуктивних сил суспільства (2016)
Дефорж Г. В. - Характеристика порівняльно-гістологічних досліджень академіка Д.К. Третьякова (2016)
Клубук В. В. - Наукові дослідження з питань картоплярства на півдні України у другій половині ХХ – поч. ХХІ ст. (2016)
Литвинко А. С. - Діяльність наукової школи академіка М.М.Боголюбова в контексті розвитку статистичної фізики в Україні: до 70-річчя від виходу монографії "Проблеми динамічної теорії у статистичній фізиці" (2016)
Нижник С. В. - Уманське училище садівництва і землеробства у міжнародних виставках садівництва на початку ХХ століття (2016)
Падалка С. С. - Між словом і ділом. Аграрний ринок України у вимірі наукових ідей та господарської практики (1990–2000-і роки) (2016)
Пилипчук О. О. - Створення та розвиток Київського юридичного товариства (1876–1919 рр.) (2016)
Руда С. П. - Видатний український вчений–лікар Йосип Мочутковський (2016)
Сергєєва І. Л. - М. М. Кулєшов і передумови створення Національного банку генетичних ресурсів рослин України (2016)
Сидорович О. С. - Зміни в організаційно-територіальній структурі споживчої кооперації УРСР (друга половина 40-их–70-ті рр. ХХ ст.) (2016)
Тверитникова О. Є. - Джерела з вивчення розвитку електротехнічної галузі України другої половини ХХ ст. (2016)
Акіншева І. - Основи політичної соціалізації учнів (2011)
Андрієвський Б. - Проблеми модернізації вищої педагогічної освіти (2011)
Атрощенко Т. - Специфіка формування мовленнєвої компетентності майбутніх вихователів у світлі вимог Болонської конвенції (2011)
Бахіча Е. - Формування толерантності майбутніх вихователів в умовах полікультурного середовища вищого навчального закладу (2011)
Бунча В. - Особливості реалізації змісту ґендерного виховання у сучасній початковій школі (2011)
Валуєва І. - Про поліпшення технології підготовки майбутніх учителів англійської мови початкової школи (2011)
Василинка М. - Виховання толерантності у молодших школярів засобами предмету "Музика" в умовах полікультурного простору (2011)
Горішна Н. - Ґендерна освіта соціальних працівників у США (2011)
Гриценко І. - Проблеми естетичного виховання молодших школярів у сучасних умовах (2011)
Дацків І. - Особливості організації самостійної роботи студентів у відповідності із Болонськими вимогами (2011)
Демиденко Т. - Характеристика методів родинного виховання (2011)
Добош О. - Використання етнокультурного доробку національних меншин Закарпаття в педагогічній просвіті сучасних батьків (2011)
Довга С. - Екологічні ігри у суспільній діяльності батьків і дітей як важливий засіб екологічного виховання (2011)
Жук О. - Методика формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців сфери обслуговування (2011)
Задорожний І. - Музичнo-церковна освіта на Закарпатті XVIII-XIX століть (2011)
Зембицька М. - Наставництво у системі середньої освіти США як психолого-педагогічна проблема (2011)
Зобенько Н. - Профілактика адитивної поведінки неповнолітніх (2011)
Ірхіна Ю. - Педагогічні умови формування професійної толерантності магістрантів як майбутніх викладачів вищої школи (2011)
Кліщ Г. - Особливості організації та зміст навчання у медичному університеті міста Ґрат (Австрія) (2011)
Колісніченко В. - Формування готовності курсантів вищої юридичної школи до роботи неповнолітніми (2011)
Козубовська І. - До питання про нормативні системи регуляції поведінки, Досін А. (2011)
Кузь В. - Майбутнє суспільства можна запрограмувати на майданчику дитячого садочка (2011)
Кузьма-Качур М. - Формування продуктивного мислення студентів педагогічних факультетів під час навчально-польової практики з природознавства (2011)
Кушнір І. - Формування маркетингової культури майбутніх менеджерів освіти (2011)
Лалак Н. - Інтерактивна модель навчання студентів: проблеми та перспективи (2011)
Лещук Г. - Соціалізація особистості як соціально–педагогічне явище (2011)
Логвиненко Т. - Особливості підготовки соціальних працівників до роботи у сільській місцевості: досвід Австралії та України (2011)
Маргіта Н. - Готовність майбутніх вихователів до організації експериментування старших дошкільників (2011)
Мартинюк О. - Використання інтерактивних технологій у процесі професійної підготовки магістрів технічного перекладу в університетах США (2011)
Машкаринець-Бутко А. - Розвиток системи інтернатних виховних закладів на Закарпатті після 1945 року (2011)
Мельничук Ю. - Використання інформаційно-комп’ютерних технологій як ефективний засіб формування комунікативної компетенції майбутніх учителів початкових класів (2011)
Мочан Т. - Естетичне виховання учнівської молоді у процесі творчої діяльності (2011)
Нагрибельна І. - Професійно-методична підготовка майбутнього вчителя початкової школи до викладання рідної мови (в контексті Болонського процесу) (2011)
Олійник Г. - Комунікативна компетентність як складова професійної компетентності соціального педагога (2011)
Опачко М. - Формування готовності майбутніх учителів фізики до реалізації завдань дидактичного менеджменту (2011)
Оришко С. - Виховні можливості туристсько-краєзнавчої діяльності (2011)
Паук М. - Соціально-психологічні особливості феномену суїцидальності в сучасних підлітків (2011)
Пермінова Л. - Мотивація як фактор навчальної успішності студента (2011)
Пермякова О. - Розвиток моніторингових досліджень успішності учнів в Європі (друга половина ХХ століття) (2011)
Поліщук В. - Модернізація професійної підготовки соціальних працівників і соціальних педагогів у країнах Європи, Поліщук Ю. (2011)
Попович А. - Потреби людей похилого віку та планування соціальних послуг, Сопко Р. (2011)
Пришляк О. - Формування інформаційної культури майбутніх педагогів (2011)
Прохоренков В. - Маркетингові дослідження ВНЗ як складова діяльності менеджера освіти, Ковальська Н. (2011)
Раєвська І. - Характеристика рівнів розвитку дослідницьких умінь учителів початкових класів (2011)
Розлуцька Г. - Інноваційні технології в педагогічному процесі вищої школи (2011)
Романовська Л. - Життєтворчість як само актуалізація і самовдосконалення особистості в процесі соціально–значущої діяльності дитячих громадських об’єднань (2011)
Сєргєєва О. - Професійна підготовка перекладачів референтів в університетах Великої Британії (2011)
Сидор І. - Проблеми та перспективи організації дозвілля студентів у вищих навчальних закладах України (2011)
Симодейко С. - Коучинг як інноваційний метод навчання студентів (2011)
Сідун Л. - Компетентнісний підхід як чинник якісної вищої освіти (2011)
Солдатенко М. - Теоретичні аспекти навчально-пізнавальної діяльності (2011)
Сорока О. - Особливості соціалізації молодших школярів засобами арт-терапії (2011)
Стеблюк С. - Інноваційні технології навчання у вищій школі (2011)
Талаш І. - Формування етнічної ідентифікації майбутніх вчителів як шлях до розширення україномовного освітнього простору (2011)
Тименко В. - Культурно-екологічні принципи в українській дизайн-освіті (2011)
Товканець Г. - Особливості застосування кейс-методу у процесі професійної підготовки майбутнього фахівця (2011)
Товканець О. - Врахування індивідуально-психологічних властивостей учнів професійно-технічних училищ у корекційно-виховній роботі (2011)
Туленко М. - Впровадження результатів наукових досліджень із емпіричної психології у навчальний процес (2011)
Тягур В. - Дизайн як проектна складова підготовки майбутніх вчителів початкових класів з трудового навчання (2011)
Фенчак Л. - Формування екологічної культури майбутніх вчителів початкових класів на засадах аксіології (2011)
Фізеші О. - Виховні традиції в змісті українських букварів початку ХХ століття (2011)
Фролова М. - Сутність та принципи самостійної дослідницької діяльності студентів вищих технічних навчальних закладів (2011)
Хазін В. - Світоглядні трансформації сучасної освіти: суб’єктивність у педагогічних вимірах (2011)
Хмуринська Т. - Визначення специфіки соціально–педагогічної діяльності (2011)
Хома О. - Проблеми підготовки вчителів початкових класів у вітчизняній педагогічній науці (2011)
Хома Т. - Поняття "мови", "мовлення" та "культури мовлення" у науково-лінгвістичній літературі (2011)
Черепаня Н. - Формування готовності дошкільників до успішного навчання (2011)
Чутора М. - Стигматизація: сутність, види, причини виникнення (2011)
Шайнер А. - Становлення й розвиток системи торгівельного шкільництва Другої Речі Посполитої у міжвоєнний період (до питання нормативно-правових та організаційних аспектів функціонування комерційних навчальних закладів Східної Галичини) (2011)
Шилінська І. - Структура та рівні сформованості культури професійного мовлення майбутніх фахівців економічного профілю (2011)
Шулла Т. А. - Теоретико-методологічні засади вивчення проблеми міжетнічних відносин (2011)
Щербан Г. В. - Особливості формування продуктивних взаємин у навчанні (2011)
Щербан Т. Д. - Дослідження особливостей мисленнєвої активності учителя у процесі розв’язання навчальних задач (2011)
Яцина О. Ф. - Психологічні аспекти активізації пізнавальної діяльності (2011)
Канюк О. - Роль іншомовного ділового спілкування у підготовці соціальних працівників у контексті Болонського процесу (2011)
Болотная Л. А. - Тучные клетки и мастоцитоз (2016)
Джораєва С. К. - Трихомоніаз: медико-біологічні характеристики збуднику та значущість лабораторних методів для веріфікації діагнозу (аналітичний огляд), Гончаренко В. В., Щоголєва О. В., Бабута А. Р. (2016)
Мавров Г. І. - Механізми передачі вірусу імунодефіциту людини статевим шляхом – концепції запобігання, Щербакова Ю. В., Іващенко Л. В. (2016)
Сербина И. М. - Иммуноморфологические особенности формирования гнездной алопеции (2016)
Волкославська В. М. - Про динаміку деяких показників стану шкірно-венерологічної допомоги за 2000–2015 рр. в Україні (2016)
Айзятулов Р. Ф. - Досвід місцевого лікування оніхомікозу (2016)
Айзятулов Р. Ф. - Топические антимикотики в практике врача, Полях Я. А., Скородед М. Э., Пойманова О. С. (2016)
Айзятулов Р. Ф. - Роль функциональных заболеваний желудочно-кишечного тракта при атопическом дерматите, Полях Я. А., Скородед М. Э., Пойманова О. С. (2016)
Біловол А. М. - Сучасні підходи до комплексної медикаментозної корекції псоріазу, Берегова А. А. (2016)
Бондар С. А. - Ентеросорбційна радіопротекторна комплексна терапія хворих на хронічні дерматози, що брали участь в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, Луцюк М. Б., Наліжитий А. А., Пічкур О. М. (2016)
Бронова І. М. - Місце гепатопротекторів при терапії акне системними ретиноїдами (2016)
Возняк І. Я. - Характеристика цитокинових, імунололгічних та імуноморфологічних показників у хворих на псоріаз, Сизон О. О. (2016)
Волкославська В. М. - Інфекційні дерматози в Україні. Перспективи лікування (2016)
Гулей Л. О. - Застосування сучасних лазерних методів діагностики у дерматологічній практиці (2016)
Денисенко О. І. - Застосування у комплексному лікуванні хронічних дерматозів комбінації есенційних фосфоліпідів та метіоніну (2016)
Денисенко О. І. - Комплексне лікування червоного плокого лишаю із застосуванням антиоксидантного засобу, Бродовська Н. Б. (2016)
Кутасевич Я. Ф. - Нарушение микроциркуляции у больных артропатическим псориазом, Олейник И. А., Гаврилюк А. А., Маштакова И. А. (2016)
Кутасевич Я. Ф. - Вивчення особливостей мікробіоценезу шкіри у хворих на мікози, Олійник І. О., Маштакова І. О., Джораєва С. К., П’ятикоп І. О., Іванцова О. К. (2016)
Олійник І. О. - Резистентність еритроцитарних мембран та стан ендогенної інтоксикації у хворих на на псоріаз, Іщейкін К. Є., Семко Г. О., Цимбал В. М., Левицька О. В. (2016)
Ошивалова О. О. - Особливості клінічної діагностики атинічного кератозу (2016)
Перепічка М. П. - Застосування сучасного дезитоксійного засобу у комплексному лікуванні гострозапальних дерматозів (2016)
Петренко А. В. - Аналіз генетичного та гормонального статусу у пацієнтів з акне (2016)
Солошенко Э. Н. - Оценка сенсибилизации к бытовым аллергенам методом КВЧ-диэлектрометрии, Кондакова А. К., Колесников В. Г., Хмель Н. В., Шевченко З. М., ЯрмакТ. П. (2016)
Солошенко Э. Н. - Сравнительный анализ содержания оксида азота и эндотелина-1 у больных распространенными дерматозами с отягощенным аллергологическим анамнезом, Шевченко З. М., ЯрмакТ. П., Стулий О. Н. (2016)
Частій Т. В. - Визначення чутливості до лікарських засобів грибів Candida та Malassezia, Білозоров О. П. (2016)
Шкільна М. І. - Cпектр збудників асоційованого Лайм-Бореліозу в хворих із деякими хворобами шкіри, Васильєва Н. А., Яворська К. Б. (2016)
Шуленіна О. В. - Досвід лікування келоїдних рубців із застосуванням вітчизняного препарату Депос (2016)
Белозоров А. П. - Проблемы ПЦР-диагностики урогенитальной хламидийной инфекции, Федец О. И., Частий Т. В., МилютинА Е. И., Сокол О. А. (2016)
Бондаренко Г. М. - Корекція порушень системи гемостазу й функціонування ендотелію судин у пацієнтів з латентними формами сифілісу препаратом L-аргінін аспартат, Нікітенко І. М., Єрещенко О. О., Семко Г. О., Зюбан І. В. (2016)
Бондаренко Г. М. - Епідеміологічні особливості сучасного сифілісу, Нікітенко І. М., Мужичук В. В., Безрученко О. А., Сендецька В. В., Зюбан І. В. (2016)
Бондаренко Г. М. - Деякі особливості перинатального інфікування інфекціями, що передаються статевим шляхом, Осінська Т. В., Губенко Т. В., Унучко С. В. (2016)
Джораєва С. К. - Визначення антибактеріальних препаратів вибору для лікування неспецифічних вульвовагінітів, Гончаренко В. В., Щербакова Ю. В., Щоголєва О. В. (2016)
Мавров Г. І. - Особливості клініки та епідеміології інфекцій, що передаються статевим шляхом. у жінок комерційного сексу, Іващенко Л. В., Щербакова Ю. В. (2016)
Мавров Г. И. - Новые средства в лечении и реабилитации больных с хроническим воспалением гениталий, Нагорный А. Е. (2016)
Мавров Г. І. - Бактеріоскопічні методи лабораторної діагностики інфекцій, що передаються статевим шляхом,як метод вибору для груп населення. уразливих щодо зараження ІПСШ/ВІЛ, Щербакова Ю. В. (2016)
Кондакова Г. К. - Вміст оксиду азоту та активність глютатіонзалежних ферментів крові при урогенітальном хламідіозі, Левицька О. В., Цимбал В. М., Федорович Т. В. (2016)
Кутова В. В. - О якості серологічної діагностики в Україні, Білоконь О. М. (2016)
Унучко С. В. - Особенности терапии сифилитической инфекции с учетом функционального состояния печени, Губенко Т. В., Кондакова А. К., Кутова В. В., Осинська Т.В. (2016)
Памяті колеги (2016)
Романюк М. Д. - Міграційні детермінанти національної безпеки України: регіональні чинники, сучасні виклики та загрози (2014)
Проноза П. В. - Моделювання сценаріїв розвитку патологічних кризових процесіву реальному секторі економіки України (2014)
Ткач О. В. - Постіндустріальне суспільство – розвиток в умовах циклічних валютних криз (2014)
Брич В. Я. - Формування соціальної регіональної політики, Миколюк С. М. (2014)
Монастирський Г. Л. - Адаптація системи управління територіальним розвитком в Україні до європейських принципів, Стефінін В. В. (2014)
Гречаник Н. Ю. - Сталий розвиток та об’єктивна необхідність його формування (2014)
Михайлів Г. В. - Концептуальні засади формування транспортно-логістичного центру (2014)
Левандівський О. Т. - Аграрні відносини в умовах світової економічної інтеграції (2014)
Синиця С. М. - Економічна безпека регіону як важливе завдання стратегічного розвитку, Бринзей Б. С. (2014)
Щур Р. І. - Вплив інвестиційної активності на економічний розвиток регіону, Плець І. І. (2014)
Мацола С. М. - Зона вільної торгівлі Україна – ЄС: переваги для економіки України (2014)
Морицан О. М. - Тіньова економіка та її роль в економіці України, Морицан В. Ф., Стефанишин Б. М. (2014)
Бурдяк О. М. - Сучасна глобальна економічна криза та її прояви у країнах Європи (2014)
Якубів В. М. - Стратегічні напрями бізнес-адміністрування у забезпеченні розвитку підприємництва (2014)
Петрова І. Л. - Зміни корпоративної культури як імператив організаційного розвитку (2014)
Пилипів Н. І. - Диференційований та недиференційований підходи до оцінки нематеріальних активів будівельних підприємств, Вакун О. В. (2014)
Шкромида Н. Я. - Стейкхолдери як основні фактори впливу на економічний потенціал підприємства: необхідність їх обліку та аналізу (2014)
Баран Р. Я. - Формування стратегій позиціонування товарів дитячого сегменту: напрямки та особливості, Романчукевич М. Й. (2014)
Устенко А. О. - Система управління підприємством (2014)
Шеленко Д. І. - Передумови становлення й розвитку укладів (2014)
Матієшин М. М. - Сутність обліково-аналітичного забезпечення процесу експлуатації основних засобів будівельних підприємств (2014)
Кошлата М. А. - Формування моделі управління інноваційним розвитком підприємства (2014)
Гуменюк В. В. - Структурно-інституційна трансформація галузевого ринку санаторно-курортних послуг (2014)
Василюк В. В. - Вплив особливостей діяльності підприємств харчової промисловості на побудову обліку витрат (2014)
Садова У. Я. - Соціально-економічна незахищеність трудових мігрантів: до питання супроводу Євроінтеграційним реформам України, Біль М. М., Теслюк Р. Т. (2014)
Дорош О. В. - Оцінка соціально-орієнтованих індикаторів забезпечення гідної праці в Україні (2014)
Бойко М. М. - Формування ціннісних орієнтирів, норм та переконань як шлях до створення базових засад соціального капіталу підприємств сфери послуг (2014)
Остапа О. М. - Міграційні процеси в Західній Україні: аналіз та сучасні особливості (2014)
Романюк Д. М. - Професійна диференціація як чинник соціально-економічної стратифікації диференціації в контексті розширення можливостей людського розвитку (2014)
Шекета Є. Ю. - Оцінка та прогнозування рівня довготривалого безробіття Карпатського регіону (2014)
Шурпа С. Я. - Підвищення якості освіти шляхом інвестування в людський капітал на основі інноваційного підходу (2014)
Романюк Х. В. - Інноваційні форми зайнятості як передумова ефективного використання інтелектуального капіталу (2014)
Романюк Т. М. - Регулювання міждержавних міграцій населення України в контексті європейської інтеграції (2014)
Томашевська А. В. - Трудовий потенціал туристичного регіону та особливості його формування за сучасних умов (2014)
Кузнецова І. О. - Технологія управління як джерело ключової здібності підприємства (2014)
Дмитришин Л. І. - Моделювання оцінки операційного ризику комерційного банку, Кушнір О. С. (2014)
Василюк М. М. - Розвиток контролю за якістю аудиторських послуг як об’єктивна необхідність професійного аудиту (2014)
Король В. С. - Стратегічні напрями підприємства щодо вдосконалення системи мотивації персоналу, Синиця С. М. (2014)
Криховецька З. М. - Спеціалізовані інвестиційні фонди: світовий досвід і нововведення вітчизняного законодавства (2014)
Кропельницька С. О. - Залучення фінансових ресурсів некомерційними суб’єктами кластера (2014)
Мельник Н. Б. - Бухгалтерський облік у системі управління підприємством (2014)
Сус Т. Й. - Національні аспекти фінансування екологічного сільгоспвиробництва в Україні (2014)
Білий М. М. - Фінансові результати підприємства: факторний аналіз в умовах економічної кризи (2014)
Ємець О. І. - Удосконалення бухгалтерського обліку, аналізу накладних витрат на виробництво продукції (2014)
Данилейчук Р. Б. - Шляхи вдосконалення системи мотивації персоналу підприємства (2014)
П’ятничук І. Д. - Удосконалення методики інформаційного забезпечення управлінського обліку витрат у системі бюджетування на нафтопереробних підприємствах (2014)
Відомості про авторів (2014)
Коцур М. И. - Определение оптимальной частоты коммутации вентилей преобразователя по схеме частотно-токового асинхронно-вентильного каскада, Коцур И. М., Андриенко А. А., Андриенко Д. С. (2016)
Яримбаш Д. С. - Oсобливості визначення параметрів короткого замикання силових трансформаторів засобами польового моделювання, Яримбаш С. Т., Дівчук Т. Є., Килимник І. М. (2016)
Малюшевська А. П. - Вплив складу і морфології конденсаторних полімерних плівок на термостабільність їх короткочасної електричної міцності, Топоров С. О. (2016)
Волков В. О. - Оптимальное и квазиоптимальное энергосберегающее управление положением частотнорегулируемого асинхронного двигателя (2016)
Цабенко М. В. - Системи антипомпажного керування відцентровим компресором (2016)
Слободенюк Ю. О. - Модель розрахунку миттєвих параметрів режиму системи тягового електропостачання при русі електровозу, Бялобржеський О. В. (2016)
Чередник Н. Г. - Дослідження режиму синхронного генератора когенераційної установки при паралельній та автономній роботі з урахуванням явища насичення магнітної системи генератора, Бялобржеський О. В. (2016)
Власенко Р. В. - Корекція алгоритму визначення заданого струму силового активного фільтра на основі теорії фрізе в умовах несиметрії, Бялобржеський О. В. (2016)
Bohdan V. - Semantic and pragmatic functions of adjoining constructions and complex sentences (2015)
Гаврилова В. В. - Теоретичні засади вивчення паремій (2015)
Зубенко К. В. - Логічний принцип класифікації частин мови у мовознавстві 40-х рр. – кінця ХХ ст., Ковальова Г. М. (2015)
Косович О. В. - Лексеми гiбридної природи в процесах iнноватики французької мови (2015)
Мороз А. А. - Інтерпретація українських та російських реалій засобами англійської мови (на матеріалі мемуарів А. Ройера "English prisoners in Russia”) (2015)
Нікітенко В. О. - Аксіологічні засади викладання іноземної мови професійного спрямування (2015)
Рудакова Т. М. - Іншомовні лексичні запозичення та проблема їхньої доцільності у витлумаченні вчених ХХ–ХХІ ст. (2015)
Червенко О. Б. - За някои специфични употреби на вторични езикови текстове (по материали от българския език) (2015)
Шандрук С. І. - Іншомовна освіта у США з позицій мультикультурності (2015)
Шеремета В. П. - Соціальні стереотипи жінки у текстах українських народних пісень та мовні засоби їх вираження (2015)
Васильєва А. Н. - Стигматизація героїв як безумних в російській та англійській прозі першої половини ХІХ століття (2015)
Сакович Т. С. - Философия существования и военная проза Генриха Бёлля и Ивана Науменко (2015)
Карбашевська О. В. - Балада Вільяма Вордсворта "Терен” ("The thorn”): поетика, фольклорні витоки, українські перегуки (2015)
Чик Д. Ч. - Архетип мудрого старого в романі "Аристион, или перевоспитание” В. Наріжного та "The history of pendennis…” В. Теккерея (2015)
Чура Ю. О. - Інтерпретаційне поле дихотомії Мазепа / Петро І у німецькомовній мазепіані ХІХ століття і пенталогії Б. Лепкого "Мазепа” (2015)
Випасняк Г. О. - Житіє бітника: роман Джека Керуака "Волоцюги Дхарми” (2015)
Зубенко О. А. - Жанр літературної казки у творчості В. Крапивіна (2015)
Лиденкова О. А. - Современный белорусский исторический роман как интеллектуальная проза (2015)
Перенчук О. З. - Функціональна і актантна структура детектива (2015)
Перес В. - Ценные сказки и сказки о ценностях (2015)
Степанова А. А. - Алушта как театральное пространство в романе И. С. Шмелева "Солнце мертвых” (2015)
Сухарєва С. В. - Польськомовна проповідницька проза в українському письменстві XVII століття: до проблеми жанру (2015)
Суховєєнко К. І. - Традиції "нової драми” у п’єсах Євгена Плужника (2015)
Філоненко С. О. - "Львівський” цикл ретродетективів Андрія Кокотюхи як видавничий проект (2015)
Широкова В. В. - "Путешествие сэра Джона Фирфакса” М. Кузмина: роман-путешествие или плутовской роман? (2015)
Анісімова Л. В. - Вплив філософії прагматизму на літературознавство США: від транзакційної теорії Л. М. Розенблатт до "неопрагматизму” С. Фіша (2015)
Нехайчук Ю. А. - Еволюція поглядів на роль видатних особистостей в історичному процесі (2015)
Мацевко-Бекерська Л. В. - Наратологічний горизонт екстрадієгезису української малої прози кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Нагай І. Д. - Художня рецепція як літературознавче поняття (2015)
Нечиталюк І. В. - Літературний мотив смерті в системі екзистенційного філософствування кінця ХІХ – початку ХХ століття (2015)
Радько А. В. - Проза Лесі Українки в дослідженнях Б. Якубського (2015)
Самохіна В. О. - Комічне у постмодерністських художніх текстах ХХ–ХХІ ст. (2015)
Юрчук О. О. - Українські постколоніальні студії (2015)
Бай О. С. - Риторично-концептичні засади написання старопольської збірки "Swiat po czesci przeyzrzany” Данила Братковського (2015)
Павлищева Я. А. - Конфигурации гендерных дискурсов в рассказах С. Моэма (2015)
Питюр О. В. - Дидактичний потенціал Богородиці (на матеріалі василіянських творів барокової доби) (2015)
Смаглій І. В. - Жінка-митець у поезії С. Йовенко: конфлікт побуту і творчості (2015)
Семків Р. А. - Поетика комічного у поезії Тараса Шевченка (2015)
Табакова Г. І. - Роль епічних та ліричних родових ознак у метажанрі ліричної прози (2015)
Титул, зміст (2016)
Балушок В. - Загадкові севрюки: 4. Етнокультурні особливості (2016)
Салтан Н. - "Живи Україно, незламна і сильна"... Парламентські дебати навколо затвердження тексту Державного гімну України 4 та 6 березня 2003 року, Салтан О. (2016)
Гагін В. - Заснування села Чернеча Слобода (2016)
Бойченко С. - Основні причини та фактори смертності населення Чернігова (за матеріалами метричних книг ХІХ – початку ХХ ст.) (2016)
Пиріг П. - Церква в селі Виповзові на Козелеччині, Конопля Ю. (2016)
Мицик Ю. - З нових документів до історії Сіверщини (друга половина ХVІІ– ХVІІІ ст.) (частина 3), Тарасенко І. (2016)
Листи гетьмана Івана Мазепи, написані у 1708 р., до великого коронного гетьмана Речі Посполитої Адама Сенявського (переклад-реконструкція із старопольської та латини В. Пилипенка) (2016)
Доценко А. - Будинок полкової канцелярії в Чернігові у 60-х роках ХІХ ст. (2016)
Рига Д. - Чернігівський державний історико-культурний заповідник у 1929-1933 роках: невідомі документи з діяльності (2016)
Нестеренко Л. - Епістолярій остарбайтерів як джерело вивчення повсякденного життя українців на території Третього Рейху в роки Другої світової війни (на прикладі Срібнянського району Чернігівської області) (2016)
Сердюк І. - Діти у віковій структурі населення Гетьманщини другої половини ХVІІІ ст. (2016)
Чуткий А. - Національне "обличчя" економіки України початку XX ст.: аналіз крізь призму етнічного складу студентів першого в Україні ВНЗ економічного профілю (2016)
Гейда О. - Особовий фонд Дмитра Панасовича Бочкова у Державному архіві Чернігівської області (2016)
Тимошик М. - Місцева преса як чинник комунізації та денаціоналізації українського села довоєнної доби (2016)
Рахно К. - Страсна свічка як оберіг гончарів Чернігівщини та її семантика (2016)
Боровик А. - З історії відзначення ювілеїв Чернігівського національного педагогічного університету (2016)
Половець В. - Василь Михайлович Білозерський (1.01.1816 – 4.03.1899) (до 190-х роковин від дня народження) (2016)
Демченко Т. - Біографіка на сторінках часопису "Пам’ятки України: історія та культура" (2011–2015 роки), Іваницька С. (2016)
Половець В. - Тетяна Антонюк. Міжнародні зв’язки київських університетів у 1991-2012 рр. – Вінниця, 2015 (2016)
Вихідні дані (2016)
Титул, зміст (2013)
Конта Р. - "Записки НТШ" як джерело до історіографічного дослідження розвитку етнології в Науковому товаристві ім. Шевченка (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Кавун М. - Внесок Катеринославської губернської вченої архівної комісії у розвиток історико-краєзнавчих досліджень Південної України (2013)
Мариновський Ю. - Боввани-Болвани. До історії канівського топоніма (2013)
Стасів Я. - Протиалкогольні акти міста Львова XІV – XVII століть (2013)
Рибак І. - Історія сільських населених пунктів Хмельниччини: методика краєзнавчого дослідження (2013)
Кучерепа М. - Причини, хід та наслідки українсько-польського конфлікту на Волині в роки Другої світової війни (2013)
Удод О. - Трагічні події на Волині: суспільні рефлексії та історична пам’ять (2013)
Антонюк Я. - Вплив "Волинської трагедії" на формування етнічних стереотипів українця та поляка (2013)
Каліщук О. - Стереотипні уявлення та ментальність як чинник ескалації українсько-польського протистояння у роки Другої світової війни (2013)
Кармазіна Н. - Дослідник старожитностей Півдня України: Віктор Іванович Гошкевич (1860–1928) (2013)
Лазуренко В. - Штрихи до портрета черкаського історика і краєзнавця Миколи Бушина (2013)
Маньковська Р. - Сучасні музейні комунікації та перспективи їх розвитку (2013)
Петренко І. - Шкільний музей українсько-болгарської дружби в селі Мала Перещепина Новосанжарського району Полтавської області: історія створення і функціонування (2013)
Мовчун А. - Будинки, як і люди, багато пам’ятають... (Про музейну експозицію Київського університету імені Бориса Грінченка "Історія архітектурної пам’ятки на Бульварно-Кудрявській 18/2") (2013)
Харчук Х. - Формування Городоцького цвинтаря у Львові (друга половина ХVII – кінець ХІХ ст.) (2013)
Іщенко Е. - Православні культові споруди Сімферополя (кінець ХVIII - початок ХІХ ст.) (2013)
Вронська Т. - Система підготовки кадрів органів державної безпеки у роки Великої Вітчизняної війни, Лясковська С. (2013)
Чиркова М. - Приватне листування як джерело з історії життя цивільного населення періоду тимчасової нацистської окупації (на прикладі Полтавщини) (2013)
Табаченко О. - Дислокація частин та з’єднань 2-ої повітряної армії восени 1943 р. на Полтавщині (2013)
Бойко Н. - Будівництво Дніпровського дерев’яного мосту Козинці-Зарубинці (жовтень 1943 року) за спогадами сучасників та очевидців (2013)
Гаврилишина Н. - Маєтності роду Кочубеїв (ІІ половина XVII – 60-ті рр. XVIII ст.): формування, господарство, географія (2013)
Залуцький О. - Творчо-мистецька діяльність Сидора Воробкевича у контексті національно-культурного життя Буковини другої половини ХІХ століття (2013)
Бажан О. - "Несу моральну відповідальність за викривлення в органах МВС...”, або Історія покарання екзекутора "масового терору” І. А. Шапіро у часи "хрущовської відлиги”, Золотарьов В. (2013)
Левченко В. - 4-та міжнародна наукова конференція "Південь України: етноісторичний, мовний,культурний та релігійний виміри”, Кязимова Г. (2013)
Краєвиди рідної землі. Про партнерську співпрацю краєзнавців та "Вікімедіа Україна" (2013)
Делеган М. - Краєзнавцями Закарпаття започатковано фестиваль "Колочавська ріплянка" (2013)
Дмитрук В. - Краєзнавчі форуми на Волині та в Києві: реалії та проекти розвитку, Букет Є. (2013)
Бонь О. - Київ і кияни: доба Бориса Грінченка, Ковальов Є. (2013)
Демченко Т. - Депортації як практика "Великого терору” (2013)
Жам О. - Четверті Єфремівські читання "Релігійне життя Переяславської землі (ІХ-ХХІ ст.)", присвячені 1025-літтю хрещення Русі, Ткаченко Н. (2013)
Букет Є. - "Соловецька проща"-2013 (2013)
Довгополова О. - Минуле і сучасне традицій добросусідства Одещини (2013)
Климов А. - Вартісний внесок до літератури про Луганськ (2013)
Делеган В. - Репліка читача з приводу однієї версії, або Як московський професор мимоволі підвів ужгородського (2013)
In memoriam (2013)
Про авторів (2013)
Вимоги щодо оформлення статей (2013)
Апопій В. В. - Глобалізаційні процеси і нові тенденції розвитку внутрішньої торгівлі України, Криган Р. В., Процишин О. Р. (2014)
Мельник І. М. - Стратегічні напрями структурно-територіальної організації оптової торгівлі, Хом’як Ю. М. (2014)
Міщук І. П. - Мережеві торговельні компанії: перспективи розвитку та передумови ефективного функціонування, Горін Т. Є. (2014)
Барна М. Ю. - Сутність соціальної та економічної ефективності роздрібної торгівлі (2014)
Олексин І. І. - Комерційне підприємництво та основні операції купівлі-продажу послуг (2014)
Шалева О. І. - Формування моделі збутової діяльності підприємств із використанням методів електронної комерції (2014)
Вірт М. Я. - Результативність впливу капітальних інвестицій на показники оптової торгівлі (2014)
Міценко Н. Г. - Засади стратегічного управління розвитком товарообороту підприємств, Ласка Р. І., Найда А. В. (2014)
Овчарук М. П. - Особливості формування національного бренду "Україна”, Гончаренко О. (2014)
Міщук І. П. - Зовнішня соціальна відповідальність торговельних підприємств: фактори впливу та методика дослідження, Градюк Н. М. (2014)
Пожуєва Т. О. - Місце економічної безпеки підприємства в системі національної безпеки підприємств (2014)
Гонський М. Д. - Процесно-орієнтоване моделювання управління роздрібного підприємства (2014)
Міценко Н. Г. - Сучасні тенденції типізації закладів ресторанного господарства та перспективи їх ефективного функціонування, Лейзерук О. О., Добоні В. В. (2014)
Апопій Г. В. - Форми участі торгівлі у розвитку сільських територій (2014)
Цап М. В. - Проблеми та перспективи інноваційного розвитку роздрібної торгівлі в контексті державної політики імпортозаміщення в Україні, Орлик І. О. (2014)
Павлова М. Б. - Асортиментна політика на роздрібних торговельних підприємствах (2014)
Куцик В. І. - Інтеграційні форми бізнес-структур та їх ефективне функціонування, Гатала О. В. (2014)
Скочиляс С. М. - Управлінські технології впровадження інтегрованої логістики з урахуванням особливостей логістичного ланцюга (2014)
Семенюк А. Я. - Перспектива використання систем управління ресурсами підприємств за проектним підходом (2014)
Куцик П. О. - Організація обліку витрат на дослідження та розробки: практичний підхід, Сенчук Т. Я. (2014)
Озеран В. О. - Нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку у споживчій кооперації, Попітіч Т. В. (2014)
Щирба М. Т. - Концепція суттєвості в обліку і звітності підприємства, Щирба І. М. (2014)
Залевская Н. А. - Актуальные вопросы ведения учета периодических изданий на забалансовых счетах, Новосельцева С. Н. (2014)
Бачинський В. І. - Класифікація витрат на вирощування і відтворювання біологічних активів у рибогосподарських підприємств, Боровик О. М. (2014)
Лобода Н. О. - Міжнародні та національні стандарти фінансової звітності в аспекті когерентності обліково-аналітичної діяльності, Думич М. М. (2014)
Полянська О. А. - Звичайна ціна у обліку і звітності з метою оподаткування: загальні аспекти застосування (2014)
Матієшин М. М. - Організаційні основи побудови обліку консервації основних засобів будівельних підприємств (2014)
Гамкало О. Б. - Методичні аспекти обліку іпотечних операцій банку (2014)
Гик В. В. - Витрати на інновації у системі звітності підприємства (2014)
Нестеренко О. О. - Особливості обліку продажу товарів із застосуванням торговельних платіжних терміналів (2014)
Адамик О. В. - Бюджетні асигнування та дотації суб’єктів державного сектора економіки: їх трактування з метою обліку та відмінності (2014)
Кузнецова С. О. - Методичний інструментарій управлінського обліку виробничих запасів підприємств (2014)
Плекан М. В. - Інтелектуальний капітал підприємства: проблематика формалізації (2014)
Чміль Г. Л. - Власний капітал підприємства: методологічні аспекти обліку (2014)
Яцишин С. Р. - Запаси установ державного сектору економіки: оцінка та переоцінка (2014)
Дорош Н. І. - Функції внутрішнього аудиту з оцінки управління ризиками на підприємстві, Шаповал А. С. (2014)
Калайтан Т. В. - Концепція контролінгу інновацій (2014)
Швець В. Є. - Науково-практичний внесок юліана павликовського у розвиток економічних наук (2014)
Жидовська Н. М. - Удосконалення організаційно-методичних підходів до проведення аудиту адміністративних витрат, Гром’як Т. Д. (2014)
Лиса О. В. - Особливості внутрішнього аудиту якості продукції, Андрушко Р. П., Мирончук З. П. (2014)
Сокольська Р. Б. - Удосконалення підходу до визначення аудиторського ризику та суттєвості на стадії планування аудиту, Зелікман В. Д., Акімова Т. В. (2014)
Федоронько Н. І. - Внутрішньогосподарський контроль на підприємствах вугільної промисловості: організаційний аспект (2014)
Трут О. О. - Теоретико – методологічні засади управління результативністю організації (2014)
Свидрук І. І. - Креативні підходи до формування трудових ресурсів в організації (2014)
Колянко О. В. - Особливості оплати праці державних службовців у сфері публічного управління (2014)
Воронко О. С. - Вплив якості інформаційного забезпечення на ефективність аналізу господарської діяльності (2014)
Кузьмін Д. Л. - Економічна сутність та види іноземної валюти (2014)
Кузьмін Д. Л. - Проблемні питання обліку виробничих запасів в дисертаційних дослідженнях (2014)
Мельник Н. Г. - Організаційні аспекти створення та реєстрації бюджетних установ, Зорій Н. М. (2014)
Шурпенкова Р. К. - Суть виробничого потенціалу підприємства та характеристика його основних елементів, Демко І. І. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Апопій. В. В. - Сутність і типологія інновацій в торгівлі, Хом'як Ю. М. (2011)
Хміль Ф. І. - Економічні та суспільні зміни та їх вплив на управління вітчизняними підприємницькими організаціями (2011)
Трофімчук О. Р. - Кількісне оцінювання ринкової конкуренції (2011)
Дмитренко І. А. - Засади і напрями трансформації роздрібної торгівлі (2011)
Радзіховська К. З. - Внутрішня торгівля України: стан, тенденції, організаційно-економічні проблеми розвитку в умовах кризи, Міщук І. П. (2011)
Шалева О. І. - Особливості розвитку роздрібної торгівлі продовольчими товарами у західному регіоні України (2011)
Олексин І. І. - Моделювання попиту населення на побутові послуги на основі економіко-математичних методів (2011)
Тучковська І. І. - Економетричний аналіз конкурентоспроможності торговельного підприємства на етапі становлення внутрішнього ринку (2011)
Ананьєв О. М. - Інформаційна складова процесу прийняття управлінських рішень в торговельному підприємстві: теоретико-методичні аспекти, Белей О. І. (2011)
Антонюк Я. М. - Особливості інноваційного процесу в торгівлі в сучасних умовах (2011)
Лозинська С. І. - Сутність і роль ввп для економічного зростання (2011)
Кучер Л. Р. - Перспективні шляхи побудови мотиваційного механізму управління персоналом торговельних підприємств (2011)
Артищук І. В. - Алгоритм виявлення ризикових ситуацій в АІС управління торговельним підприємством (2011)
Шиндировський І. М. - Сучасні методи активізації продажу в роздрібній торгівлі (2011)
Мандрик О. Я. - Характеристика структурних складників інтелектуально-кадрового забезпечення економічної безпеки торговельного підприємства (2011)
Мізюк Б. М. - Передумови формування клієнтської складової економічного потенціалу торговельного підприємства, Ільчук О. О. (2011)
Костогриз В. Г. - Дистанційне обслуговування як перспективна складова системи дистрибуції банківських продуктів, Овчарук О. М. (2011)
Гальків Л. І. - Моделювання реалізованого попиту населення України, Демчишин М. Я. (2011)
Гонський М. Д. - Інтеграція маркетингу в комерційні процеси організації (2011)
Скрипко Т. О. - Інвестиційна безпека в системі економічної безпеки підприємництва (2011)
Фединець Н. І. - Синергія бізнес-процесів у торговельному підприємстві (2011)
Мізюк Б. М. - Процес формування та розподілу прибутку на підприємстві (на прикладі ЛДОНКК), Пенцак Г. С. (2011)
Свидрук І. І. - Електронні засоби оптимізації діяльності менеджера вітчизняного підприємства (2011)
Мельник Т. М. - Стан та перспективи розвитку проектного менеджменту в Україні (2011)
Кобилюх Т. І. - Основні завдання, мета та принципи управлінського обліку товарних операцій (2011)
Білик В. М. - Перспективи впровадження антиінфляційної політики у країнах з перехідною економікою: на прикладі Словенії, Думич Н. Б. (2011)
Удуд І. Р. - Напрями удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення управління комерційним ризиком торговельного підприємства (2011)
Куцик П. О. - Структура ринку цінних паперів у сучасних економіках, Гончарук І. В. (2011)
Куцик П. О. - Формування нової світової фінансової системи: сучасне бачення, Коновал С. Е. (2011)
Лобода Н. О. - Організаційні форми управління лізинговим процесом (2011)
Марценюк Р. А. - Економічна суть діяльності заготівельних підприємств (2011)
Тягунова З. О. - Діагностика конкурентоспроможності маркетингового потенціалу торговельних підприємств споживчої кооперації України (2011)
Відомості про авторів (2011)
Усенко О. Ю. - Трансанальна мініінвазивна хірургія (TAMIS): перший досвід застосування, Тивончук О. С., Баюра М. І. (2016)
Олійник Ю. Ю. - Безпосередні та віддалені результати виконання комбінованої гастректомії з приводу місцево-поширеного раку шлунка (2016)
Трофімов М. В. - Хірургічне лікування виразки дванадцятипалої кишки, ускладненої кровотечею, Кришень В. П. (2016)
Долимов К. С. - Лечебная тактика при перфорации гастродуоденальной язвы, Абдумажидов А. Ш., Тухтамурод З. З., Ашурметов А. М., Ахмедов М. Дж., Жафаров Х. М. (2016)
Борисенко В. Б. - Комплексная диагностика острой непроходимости кишечника, Бардюк А. Я., Ковалев А. Н. (2016)
Кресюн В. Й. - Спайкова непрохідність кишечнику у дітей при дисплазії сполучної тканини, Мельниченко М. Г., Антоненко П. Б., Антоненко К. О., Квашніна А. А. (2016)
Дронов А. И. - Выполнение тотальной панкреатэктомии по поводу злокачественных новообразований поджелудочной железы, Земсков С. В., Крючина Е. А. (2016)
Хомяк І. В. - Роль біологічних маркерів у діагностиці гнійно–септичних ускладнень гострого некротичного панкреатиту, Ротар В. І., Ротар О. В., Назарчук М. Ф., Петровський Г. Г., Чермак І. І. (2016)
Криворучко І. А. - Математичні моделі диференційної діагностики і прогнозу при хронічному панкреатиті і раку з переважним ураженням головки підшлункової залози, Тесленко М. М., Андреєщев С. А., Тесленко C. М., Арсен’єв А. В. (2016)
Іванюк А. В. - Протезування клапана аорти з використанням мінімально інвазивного доступу, Глагола М. Д., Лоскутов О. А., Дарвіш Г. І., Тодуров Б. М. (2016)
Усенко О. Ю. - Трансплантація аутологічних клітин в комплексі лікування ускладненої артеріальної форми синдрому грудного виходу, Барна І. Е., Дрюк М. Ф., Кірімов В. І., Дмитренко І. П. (2016)
Трутяк Р. І. - Антикоагулянтна терапія у пацієнтів за ідіопатичного тромбозу глибоких вен (2016)
Левчак Ю. А. - Можливості динамічної соноеластографії у діагностиці ембологенних форм венозного тромбозу, Левицький А. В. (2016)
Дубровін О. Г. - Вибір вaріантів мезокавального шунтування залежно від особливостей будови спленомезентеріального конфлюенсу у дітей при портальній гіпертензії, Годік О. С., Соручан В. П. (2016)
Артищук В. М. - Обгрунтування вибору методу лікування хворих з приводу каменів нижніх ниркових чашок, Воробець Д. З., Шеремета Р. З., Шеремета Д. Р. (2016)
Джуран Б. В. - Особливості застосування лазерної енергії в лікуванні стриктури сечівника, Когут В. В., Гайсенюк Ф. З., Сагалєвич А. І. (2016)
Манжалій Е. Г. - Оцінка рівня цитокінів при експериментальній печінковій енцефалопатії у щурів, Вірченко О. В., Фалалєєва Т. М., Берегова Т. В., Савчук О. М., Кондратюк В. Є. (2016)
Цимбалюк В. І. - Модель відкритої проникної травми спинного мозку з тривалою персистенцією біосумісного стороннього тіла у каналі хребта. Синдром посттравматичної спастичності, Медведєв В. В., Гридіна Н. Я., Сенчик Ю. Ю., Татарчук М. М., Драгунцова Н. Г., Дичко С. М., Петрів Т. І. (2016)
Ковалев Г. А. - Влияние препаратов фетоплацентарного происхождения на заживление ран, Ищенко И. О., Наумова О. В., Сандомирский Б. П. (2016)
Чиж Н. А. - Эндоскопическая хирургия: история развития и перспективы обучения, Бызов Д. В., Гребенюк А. И., Антоненко Е. А., Мотко А. В., Долгопятенко А. Д., Аврунин О. Г., Сандомирский Б. П. (2016)
Файзиев З. Ш. - Редкое наблюдение удаления инородного тела бронха, Калмыков Е. Л., Файзиев Х. З., Исхаки Ф. Ю., Садриев О. Н. (2016)
Коляденко О. В. - Ідеї Бориса Грінченка про мету і завдання національної школи (2016)
Мартич Р. В. - Уявлення про живе як складова східнохристиянських учень: світоглядно-освітологічний аспект (2016)
Василенко М. М. - Cтановлення системи вищої фізкультурної освіти майбутніх фітнес-тренерів в Україні (2016)
Сліпчук В. Л. - Соціально-економічні умови професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі в Україні (50-60 роки ХХ століття) (2016)
Купрій Т. Г. - Соціальна афіліація студентської молоді як чинник організаційного розвитку вищої школи (2016)
Музика О. О. - Референтні стосунки як ресурс духовного розвитку студентів (2016)
Зінченко В. В. - Інтернаціоналізація системи освіти і реформи менеджменту вищої освіти: німецька модель (2016)
Грищук Ю. В. - Становлення та розвиток освіти в Польщі початку ХІ – кінця ХVІ століття (2016)
Бацуровська І. В. - Педагогічна класифікація масових відкритих дистанційних курсів (2016)
Гулівата І. О. - Формування математичних понять засобами інформаційних технологій, Гусак Л. П. (2016)
Глушак О. М. - Дослідження сформованості інформаційної культури майбутніх бакалаврів з філології (2016)
Саврасова-В’юн Т. О. - Освітологічні характеристики чинників формування психологічної компоненти у професійній підготовці майбутніх фахівців (2016)
Загородня А. А. - Аналіз навчальних програм та моделей підготовки фахівців економічної галузі в Україні (2016)
Бісмак О. В. - Клінічна діяльності фахівців з фізичної реабілітації в Україні: проблеми та перспективи (2016)
Апопій В. В. - Характер сучасного розвитку внутрішньої торгівлі України, Ситник Н. С (2011)
Садєков А. А. - Процес формування економічної поведінки підприємств, Заіка Ю. А. (2011)
Заяць Н. О. - Система факторів, що обумовлюють економічне зростання діяльності торговельних підприємств (2011)
Мельник І. М. - Зміст, структура та функції сфери товарного обігу (2011)
Ящук В. І. - Основні тенденції розвитку роздрібних корпоративних мереж у західному регіоні України (2011)
Дражниця С. А. - Економетричне моделювання процесу прогнозування рівня економіко-організаційного забезпечення діяльності суб’єктів торговельного бізнесу (2011)
Гелей Л. О. - Критерії та підходи до оцінки зрілості бізнес-процесів торговельних підприємств (2011)
Білик В. М. - Реалізація моделі розрахунку структури асортименту взуттєвих товарів засобами арм менеджера, Костирко В. С. (2011)
Гонський М. Д. - Тенденції розвитку комерційної діяльності вітчизняних роздрібних торговельних мереж (2011)
Фединець Н. І. - Сучасний інструментарій в діяльності менеджера торговельного підприємства (2011)
Антонів О. М. - Ефективність виставково-ярмаркової діяльності в процесі маркетингової комунікації (2011)
Озеран В. О. - Обгрунтування цін та документальне оформлення операцій у процесі торгово-закупівельної діяльності, Озеран Н. М. (2011)
Процишин О. Р. - Засади розвитку конкурентних відносин на ринку послуг вищої освіти (2011)
Гапій І. Б. - Структурний аналіз неорганізованого сектору торгівлі (2011)
Хміль Ф. І. - Взаємодія підприємництва і місцевої влади у сфері соціальної відповідальності (2011)
Біла О. Г. - Роль фінансового плану як інструмента управління фінансами підприємства, Мединська Т. В. (2011)
Васильців Т. Г. - Інтелектуальна власність як складова в системі забезпечення економічної безпеки торговельного підприємства, Мандрик О. Я. (2011)
Скрипко Т. О. - Міжнародний досвід управління інвестиційною та інноваційною безпекою малого підприємництва (2011)
Ковтун О. І. - Кластери як засіб забезпечення конкурентоспроможності та самодостатності регіональних господарських систем: сутність та проблеми запровадження в Україні (2011)
Свидрук І. І. - Актуальність застосування сучасних методів психології управління у вітчизняних підприємствах (2011)
Килин О. В. - Туристичні ресурси близькосхідного туристичного регіону, Свелеба Н. А. (2011)
Трофімчук О. Р. - Конкурентоспроможність підприємств та підходи до її оцінювання (2011)
Тімарцев О. Ю. - Галузеві та регіональні аспекти фіскальної ефективності податку на прибуток підприємств (2011)
Артищук І. В. - Підходи до побудови карти ризиків на основі врахування впливу базових факторів на діяльність торговельного підприємства (2011)
Пеленський Р. О. - Самоконтроль на підприємстві, як метод мінімізації кредитних ризиків (2011)
Полотай О. І. - Використання діаграми класів uml для запровадження освітніх іт-проектів у ВНЗ (2011)
Сороківська Н. М. - Операційні ризики страхових корпорацій та їх структуризація (2011)
Міценко Н. Г. - Концептуальні засади розробки програми розвитку ресторанного господарства споживчої кооперації, Муравинець О. М. (2011)
Василиха Н. В. - Особливості та сучасні аспекти функціонування ринку туристичних послуг, Мельник І. М. (2011)
Бойчук І. В. - Напрями стратегічно орієнтованого управління підприємствами на засадах маркетингу (2011)
Відомості про авторів (2011)
Титул, зміст (2010)
Сищук О. - Виборчий кодекс: що нового? (2010)
Бережна І. - Оновлення політичної еліти в Україні: несподіванка обіцяної атаки (2010)
Сищук О. - Що буде записано в "Білій книзі" парламентаризму? (2010)
Бушанський В. - Конституції Пилипа Орлика - 300 років (2010)
Грицак В. - Конституційно-правові поняття "державний устрій" та "територіальний устрій" і застосування їх у юридичній науці (2010)
Кукуруз О. - Політолог і юрист як суб’єкти реформування політико-правової системи України (2010)
Філоненко С. - Освіта. Вибір є! (2010)
Лісовенко М. - Першокласний заклад з міжнародним досвідом (2010)
Добреля М. - Віктор Бесчастний: "Кожне покоління примножує славу нашої альма-матер", Тетерятник Г. (2010)
Бабенко В. - Турнір пам'яті Юрія Кравченка (2010)
Тищук Є. - Європейський вектор розвитку Одещини (2010)
Тищук Є. - У "зоні" конверсії, або як армії позбутися баласту? (2010)
Гаєвський В. - Юрій Вілкул: "Чим швидше ми освоїмо європейські стандарти самоврядування, тим краще буде для держави, для людей" (2010)
Мацієвський С. - Володимир Удовиченко: "Моя політична діяльність має суто прагматичний характер – облаштувати життя громади" (2010)
Тищук Є. - Вогонь і мідні труби майора Сухнатова (2010)
Філоненко С. - Шанс на гідне життя (2010)
Триразова чемпіонка Параолампіади Олександра Кононова: "Хочу знайти й побачити тата. Кажуть, я на нього схожа" (2010)
Тищук Є. - Президент Асоціації "Ветеранський рух Одеського регіону" Володимир ЗАЙКОВ: "Об’єдналися, щоб захищати честь і славу наших ветеранів" (2010)
Поташній Ю. - ВСВЕ. Економісти радять новому уряду (2010)
Миколаъв Ю. - Кадри, що мусили б вирішувати все (2010)
Цирфа Ю. - G8 на ринку озброэнь (2010)
Марчук Л. - "Архіви - це приспана пам'ять народу, торкнися - заб'є джерелом" (2010)
Юдін І. - Новобудови - це житло чи міраж? (2010)
Поташній Ю. - Війни за межу тривають (2010)
Сищук О. - ЖКГ в очікуванні мільярдних інвестицій (2010)
Нікітіна Н. - Андрій Сміян: "Мій критик – моя теща" (2010)
Марчук Л. - Як захистити бренд "Львівський державний ювелірний завод"? (2010)
Пузикова Л. - Оксана Колесова: "Малий бізнес врятує Україну", Поташній Ю. (2010)
Кирей В. - Скооперувалися і процвітають (2010)
Красовська О. - Мішель Платіні: "Якщо не буде Києва, не буде й України" (2010)
Пузикова Л. - Дім, через який розбилися серця (2010)
Клейменова О. - Кіно про кіно (2010)
Тищук Є. - Роман Карцев: "Душею я завжди з Одесою-мамою" (2010)
Клейменова О. - Пост-дифірамби для вітальної листівки (2010)
Красовська О. - Зібралися якось разом Лифар, Шевченко, Пікассо (2010)
Савчук Ю. - Дорожче за золото (2010)
Портянко В. - На фронті воювало Шевченківське слово (2010)
Бараневич Л. - Коли пролітають янголи (2010)
Писаренко С. - Гаяне Атаян: "Шкода, що мама не дожила до щасливого часу, коли побачила світ ця розкішна книга "Тетяна Яблонська" (2010)
Бабич Н. Д. - Символьні лексеми — назви дерев у складі фразеологізмів української мови (2009)
Вацеба Р. В. - Novum у традиційному погляді на частини мови як на лінгвістичну спадщину (2009)
Вигнанська(Байцар) І. М. - Слова-символи як домінанта утворення фразеологічних біблійних одиниць (2009)
Гладка В. А. - Проблема відокремлення неологізмів від оказіональних утворень (2009)
Котенко В. Л. - Особливості вживання зооморфних метафор в іспанській мові, Попова Н. М. (2009)
Новоставська О. І. - Граматичні особливості філософських термінів у науковому дискурсі Івана Франка (2009)
Рубан В. О. - З історії лексичних запозичень у французькій мові (2009)
Стефурак О. В. - Кодування траєкторії кінцевого пункту руху у французькій і румунській мовах (2009)
Ткач Л. О. - Семантичні й стилістичні особливості лексеми ватра / vatra в українській та румунській мовах, Головач Н. М. (2009)
Андрієвська В. В. - Причини порушення правил кооперації у франкомовному драматургічному дискурсі абсурдизму (2009)
Гуз О. П. - Прояви вербальної агресії в політичному дискурсі (2009)
Даскалюк О. Л. - Верифікація волевиявлення у творах письменників української діаспори (2009)
Охріменко В. І. - Формування текстово-дискурсивної категорії ретроспекції логічним модальним оператором "in realtà" (на матеріалі італійської мови) (2009)
Савчук Р. І. - Особливості побудови концептуального мега простору художньої прози Ф. Саган (2009)
Сніжко Н. В. - Українська мовна картина світу: здобутки і перспективи автоматизованого моделювання, Сніжко М. Д. (2009)
Чорна Н. В. - Лінгвокогнітивний аспект розгортання текстових концептів іспаномовного художнього дискурсу постмодерну (2009)
Антипова А. В. - Типология конструкций повторной номинации в современном французском языке (на материале произведений К.Симона) (2009)
Глущук-Олея Г. І. - Каузативні конструкції в іспанській мові: загальна характеристика (2009)
Князєва Д. А. - Складнопідрядні речення причини в латинській, старофранцузькій та старорумунській мовах (2009)
Кутасевич Г. Я. - Суб’єктність в емфатичних інтонаційно-синтаксичних конструкціях (2009)
Грималовський І. С. - Порівняння в українській духовній поезії XVIII — початку ХІХ століття (2009)
Клименко О. С. - Лінгвокультурна модель нормалізації сучасної французької мови (2009)
Ковтун А. А. - Переструктурування семантики християнських назв обрядодій в українській художній прозі (2009)
Колесник Н. С. - Підстави використання фольклорної назви Дунай в етногенетичних студіях (2009)
Рульова Н. І. - Прізвища Західного Поділля, утворені за допомогою посесивних формантів (2009)
Свердан Т. П. - Прагматико-синтаксичний аспект функціонування етномаркованих фразеологізмів (2009)
Слюсар О. Ф. - Прізвищеві назви Буковини кінця ХVIII — середини ХІХ ст. (на матеріалі метричних книг римо-католицької парафії міста Чернівці 1777 - 1869 рр.) (2009)
Бичкова Т. С. - Специфіка вияву комбінаторних звукових змін у рукописних апокрифічних збірниках XVII – XVIII ст. (2009)
Вакуленко М. О. - Інваріантні акустичні характеристики українських голосних звуків (2009)
Кушнір О. П. - Рівносилабічні члени ритмічної строфи в іспанських прислів’ях і приказках (2009)
Білас А. А. - Відтворення одиниць французького емоційно-оцінного та експресивного дискурсу в українському перекладі (2009)
Сопилюк Н. М. - Французькі ономастичні реалії в українському перекладі (на матеріалі творів М. Пруста) (2009)
Бебих В. В. - Підсистема вправ для формування іншомовної ділової писемної компетенції майбутніх фінансистів (2009)
Руснак Д. А. - Критерії відбору рекламних матеріалів для формування франкомовної граматичної компетенції у студентів (2009)
Radul V. - Correlational interconnection between socio-professional communication and professional self-realisation of would-be teachers (2013)
Bida O. - Janusz Korczak, Anton Makarenko, Olexandr Zaharenko – knights of humane pedagogy, Prokopenko L. (2013)
Комар О. - Виховання гуманістичних професійних якостей майбутнього вчителя початкової школи у процесі інтерактивного навчання (2013)
Kuzminskyi A. - Nurturing a sense of self-sufficiency in a young man in Anton Makarenko’s practice and theory (2013)
Молдабекова М. - Методологическое обоснование синергетического подхода к образовательной системе, Кайдарова А. (2013)
Растригіна А. - Європейський вимір духовності виховання (2013)
Черкасов В. - Представники вітчизняної системи музично-естетичного виховання ХХ століття (2013)
Акуленко І. - Особливості компетентнісно орієнтованої методичної підготовки майбутнього вчителя математики профільної школи (2013)
Олексієнко Н. - Характеристика змістовних напрямів освітньо-виховної роботи в дитячих оздоровчих таборах України (2013)
Бабенко Т. - Управлінська культура керівника закладу освіти як складова його професійної культури (2013)
Брояковський О. - Матеріали до педагогічної діяльності В.Б. Антоновича в архівосховищах м. Києва (2013)
Вознюк Л. - Організаційно-педагогічні засади розвитку професійної компетентності менеджерів шкільної освіти у системі післядипломної педагогічної освіти (2013)
Галета Я. - Інформаційна культура як засіб адаптації особи у сучасному світі (2013)
Ганжа О. - Якісні характеристики в структурі професійної підготовки майбутнього фахівця (2013)
Гойдош Н. - Основні показники та рівні готовності студентів факультету іноземних мов до застосування інноваційних технологій у майбутній професійній діяльності (2013)
Гончаренко Л. - Духовний розвиток майбутнього музиканта-педагога (2013)
Горбенко О. - Особливості виконавської інтерпретації у процесі вивчення музичного твору (2013)
Гордуз Н. - Система перепідготовки педагогів початкової ланки: засвоєння інтерактивних технологій (2013)
Гуцало Е. - Теоретичні засади та методологія психолого-педагогічного супроводу в системі соціально-педагогічної роботи (2013)
Заболотна О. - Альтернативні школи Марії Монтесорі як джерело переосмислення освітньої традиції (2013)
Зорочкіна Т. - Види та типи обдарованості особистості (2013)
Іванова С. - Підходи до формалізації поняття освітньо-професійного середовища вищого навчального закладу (2013)
Клімова А. - Зміст та структура готовності майбутніх менеджерів до управлінської діяльності (2013)
Клочек Л. - Вплив педагога на формування в учнів уявлень про справедливість (2013)
Комар О. - Погляди В. О. Сухомлинського на природу як засіб всебічного розвитку дитини та його внесок у методику навчання природознавства (2013)
Котелянець Ю. - Становлення та розвиток толерантності як соціальної цінності (2013)
Kravtsov V. - Studying of the child and children's collective, as a basis of the social education in Ukraine in the 20-30 years of the 20th century, Kravtsova T. (2013)
Кравченко Ю. - Самоосвітня діяльність учнів у педагогічній спадщині А.Б.Резніка (2013)
Kuchay O. - Modern training of primary school teachers-to-be in poland (2013)
Kuchay T. - Demands to primary school teachers’ training in japan (2013)
Лактіонова Ж. - "Грайливі" форми навчання німецької мови на спеціальності "переклад" (2013)
Лукашів В. - Формування інформаційної культури як методологія виховання фахівця – громадянина (2013)
Матвієнко Ю. - Практичні аспекти виховання соціально активної особистості майбутнього вчителя в системі студентського самоврядування (2013)
Матрос О. - Педагогічна діяльність І. В. Лучицького в навчальних закладах освіти у кінці XIX – на початку XX століття (2013)
Набока Б. - Акмеологічні аспекти компетенізації освіти (2013)
Назаренко М. - Вокально-хорові дисципліни в системі професійної підготовки майбутнього вчителя музики (2013)
Пахомова С. - Організація неперервного формування інформаційно-комунікаційної компетентності студентів технічного коледжу (2013)
Подволоцька О. - Задачі відтворення простору в академічному малюнку та живописі (2013)
Подолянська-Калько Н. - Мовна освіта як педагогічна проблема. до питання дефініцій мовної освіти та лінгвістики (2013)
Polshchykova V. - The development of english foreign phonetic competence skills of the first year students-philologists, Bober I. (2013)
Радул О. - Засоби словесної оберігальної педагогіки східних словян VІ–ХІІІ ст. (2013)
Ріжняк Р. - Розвиток науково-педагогічного забезпечення дистанційного навчання у вищих навчальних закладах України (2013)
Рябовол Л. - Сучасні мета і завдання шкільної правової освіти (2013)
Собко С. - Педагогічні умови активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів-футболістів групи ПСМ (2013)
Стратан-Артишкова Т. - Різновиди мистецтва в духовному розвитку особистості (2013)
Суркова К. - Моделювання в професійній підготовці майбутніх фахівців передпольотного інформаційного обслуговування, Лобова О. (2013)
Тарапака Н. - Психолого-педагогічна готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі, Мартін А. (2013)
Турчак А. - Освітня і наукова діяльність В.Доманицького на межі ХІХ – ХХ ст., Токар Н. (2013)
Uisimbaieva N. - Organization of students’ preparation for social pedagogical training (2013)
Устименко-Косоріч О. - Теорія художньо-естетичного виховання баяністів-акордеоністів в сербських школах народно-академічного типу (2013)
Філоненко О. - Організація освіти національних меншин у центральному регіоні України в кінці ХІХ–початку ХХ століття (2013)
Хитра В. - Теоретичні аспекти визначення змісту поняття "відповідальність особистості" (2013)
Чередніченко Н. - Теоретичні основи професійної підготовки вчителів у сфері інформаційно-комунікаційних технологій в Нідерландах (2013)
Чорна О. - Die qualität der hochschulbildung und ihre staatliche kontrolle: historischer aspekt (2013)
Шамрай О. - Удосконалення професійної педагогічної компетентності (2013)
Shandruk S. - Cognitive approach to language learning at elementary scнool level (2013)
Shishko A. - Modern trends and approaches in english language teaching, Dzhagarian Y. (2013)
Анотації (2013)
Бабінчук І. І. - Le subjonctif subira-t-il en français le même sort que le passé simple? (2010)
Вацеба Р. В. - Синтаксис і лексика як основа типології частин мови у працях Л. І. Ілії (2010)
Гладка В. А. - Проблема потенційних слів у сучасному мовознавстві (2010)
Гуйванюк Н. В. - Кореляція структурних схем простого речення української та румунської мов (на матеріалі перекладу художніх текстів), Кучурян Л. І. (2010)
Дащенко О. И. - Производные коннотативы в современном русском языке в сопоставлении с украинским (2010)
Калько М. І. - Кореляційний діалог як тест на видове партнерство (2010)
Лукасевич Х. І. - Еволюція поняття вигуку в перших французьких граматиках ХVІ-ХVІІІ століття (2010)
Мандзак І. А. - Le syntagme métaphorique "Adjectif" + de + "Nom" (2010)
Мікіна О. Г. - Семантична еволюція латинського дієслова nuntio та його префіксальних дериватів (2010)
Сидельникова Л. В. - Значення семіотики в системі сучасних наук (2010)
Торчинський М. М. - Систематизація власних назв за шляхом їх виникнення (2010)
Гавришева Г. П. - История создания "Дневника" братьев Гонкуров, Науменко Н. П. (2010)
Добринчук О. О. - Трансформація міфологічного образу Кассандри в контексті європейської літератури XX ст. (2010)
Івасютин Т. Д. - Quelques reflexions sur le roman de Mykhaїlo Ivassiouk "Au royame des vertoukhaї" (2010)
Литвинюк О. М. - Ґолдінґівська літературна версія традиційного сюжетно-образного матеріалу (2010)
Паладян К. І. - З історії вивчення румунського силабо-тонічного віршування (2010)
Сопилюк Н. М. - Про способи відтворення синтаксичної структури прустівської фрази в українському художньому перекладі (2010)
Томоруг О. М. - Трансформаційна поліфонія євангельського матеріалу у сучасному літературному контексті (2010)
Бицько Н. І. - Мікрополе "стоячі води" у складі мікрогідронімів Тернопільщини (2010)
Вакуленко М. О. - Проблеми кирилично-латинічної транслітерації українських назв (2010)
Перепелиця С. С. - Відображення українського консонантизму в молдавських грамотах XIV - середини XVI ст. (2010)
Редьква Я .П. - Прояви слов'яно-романської взаємодії в регіональній ойконімії (2010)
Баган М. П. - Заперечувальний текст як комунікативна макроодиниця негації (2010)
Кагановська О. М. - "Людська комедія" Марселя Еме: літературно-концептуальна картина світу письменника (2010)
Князян М. О. - Віддзеркалення креативності дітей у творах Р. Госінні, В. Драгунського, В. Нестайка: порівняльна характеристика авторських підходів (2010)
Руснак Д. А. - Ситуативно-функціональний підхід до навчання граматики студентів мовних спеціальностей (2010)
Передмова (2013)
Максименко С. Д. - Теоретико-методологічні проблеми психології особистості (2013)
Вірна Ж. П. - Аксіологічний проект як чинник формування соціальної зрілості жінки (2013)
Гошовський Я. О. - Генетично-психологічна парадигма вивчення особистісної ідентичності педагога, Гошовська Д. Т. (2013)
Коваленко А. Б. - Особливості застосування методів активного навчання у ВНЗ (2013)
Литвиненко С. А. - Використання воркшопів у фаховій підготовці майбутніх психологів (2013)
Павелків Р. В. - Аналіз проблеми ідентичності як психологічного феномену (2013)
Петренко О. Б. - Специфіка формування професійної гендерної компетентності майбутнього вчителя. (2013)
Сергієнко В. П. - Психолого-педагогічні особливості реалізації компетентісного підходу при комп’ютерній підтримці вивчення фахових дисциплін у ВНЗ, Войтович І. П., Войтович О. П. (2013)
Ямницький В. М. - Здатність до саморегуляції як основа професіоналізації спеціаліста (2013)
Артемова О. І. - Розкриття креативного потенціалу студентів вищих навчальних закладів (2013)
Бабак К. В. - Особливості психологічного супроводу професійного розвитку студентів в умовах навчання у педагогічному коледжі (2013)
Безлюдна В. І. - Готовність молоді до побудови конструктивних зв’язків з родиною (2013)
Бойчук В. М. - Розвиток пізнавального інтересу у процесі підготовки майбутнього вчителя (2013)
Бричок С. Б. - Інтерактивні методи формування творчого потенціалу особистості майбутнього педагога у процесі вузівського навчання (2013)
Бучко В. Б. - Значення взаємозв’язку студента з групою в контексті свободи Е. Фромма (2013)
Главінська О. Д. - Емпатія як складова професійної компетентності педагога, Савуляк В. О. (2013)
Головань М. С. - Компетентісний підхід як методологічна основа вищої професійної освіти (2013)
Грицюк І. М. - Соціальні орієнтації як аксіологічне утворення професійного становлення майбутнього соціального працівника (2013)
Дарманська І. М. - Розвиток управлінської компетентності майбутніх керівників навчальних закладів (професійно-функціональний компонент) (2013)
Демянюк О. Б. - Особливості становлення та типологія образу світу у студентів: теоретичний аналіз проблеми (2013)
Джеджера К. В. - Професійно-педагогічне спілкування як проблема професіоналізації молодих викладачів вищих навчальних закладів (2013)
Дружиніна І. А. - Професійна ідентичність майбутніх психологів як умова їх професійного зростання (2013)
Кириченко Н. А. - Свідомий вибір як чинник формування професійної ідентичності у юнацькому віці (2013)
Корчакова Н. В. - Прогностична функція особистісного само сприйняття як основа професійного розвитку студента (2013)
Кулаков Р. С. - Психологічні особливості становлення професійної ідентичності особистості (2013)
Лук’яник Л. В. - Психолого-педагогічні засади підготовки майбутніх учителів до формування лінгвоукраїнознавчої компетенції школярів (2013)
Маргітич К. Є. - Формування національної самосвідомості угромовної студентської молоді в Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці П (2013)
Михальчук Н. О. - Смисл як відображення індивідуального образу світу студентів в діяльності з читання літературних творів (2013)
Михальчук Н. О. - Психологічні умови ефективного засвоєння студентами іноземної мови, Івашкевич Е. З. (2013)
Михальчук Н. О. - Аргументативний дискурс як механізм оволодіння студентами іноземною мовою, Хупавцева Н. О. (2013)
Мудрик А. Б. - Зміст професійної компетентності фахівця та психологічні особливості її формування у процесі вузівського навчання (2013)
Мушкевич М. І. - Психологічний супровід сім’ї з проблемними дітьми (2013)
Ногачевська І. О. - Інтерпретація художнього тексту як спосіб вдосконалення лінгвістичної освіти студента філолога (2013)
Остапйовський О. І. - Взаємообумовленість професійної ідентичності та економічної свідомості студентської молоді (2013)
Пивоварчук Т. О. - Модель комунікативних здібностей студента –філолога (2013)
Рудюк О. В. - Феномен професійної ідентичності у детермінації переживання безробітними професійних криз (2013)
Самолюк А. В. - Психологічне підґрунтя професійного становлення студентів-філологів (2013)
Созонюк О. С. - Детермінанти розвитку психологічної культури майбутніх вчителів початкової школи (2013)
Співак Л. М. - Стан вивчення проблеми національної ідентичності студентської молоді у вітчізняній психолгічній науці, Піонтковська Д. В. (2013)
Сторож О. В. - Типологія творчої соціалізації особистості (2013)
Турчина Л. І. - Психосоціальний аналіз професійного самовизначення обдарованої молоді (2013)
Федоренко Р. П. - Диструктивний вплив алкоголезалежних сімей у становленні особистості сучасного студента (2013)
Філоненко М. М. - Системний аналіз особистісного становлення майбутнього лікаря (2013)
Хлівна О. М. - Психологічна специфіка формування професійно значущих якостей майбутнього медичного працівника у вищому навчальному закладі (2013)
Шевчук Ю. С. - Подружня сумісність сучасних сімейних пар:теоретичний аспект (2013)
Шкарлатюк К. І. - Завдання та методи тренінгу професійного самофутурування студентської молоді (2013)
Яцюк Н. О. - Роль студентського самоврядування у професійному становленні майбутніх психологів (2013)
Ящук І. П. - Формування соціальної компетентності молоді в умовах вищого навчального закладу (2013)
Бельська І. В. - Особливості розуміння гендерної ідентифікації у підлітковому віці (2013)
Богдюк М. О. - Роль Інтернету у навчальній діяльності студентів (2013)
Бурко Л. В. - Психологічні аспекти діяльності фармацевта (2013)
Вовкодавець А. В. - Вплив рівня емоційної стійкості особистості студентів на результативність їх навчальної діяльності (2013)
Вознюк А. В. - Психологічні чинники емоційного вигорання вчителів початкових класів (2013)
Вознюк Ю. С. - Психологічні механізми самоствердження юнаків (2013)
Волошин М. М. - Аналіз взаємозв’язку тривожності та навчальної успішності студентів, Назарець Л. М. (2013)
Герман І. П. - Соціальний статус як чинник виникнення міжособистісних конфліктів у юнацькому віці (2013)
Дзюбак О. В. - Психологічний аналіз професійної самореалізації студентів, Назарець Л. М. (2013)
Клубок Ю. О. - Самостійність як соціально-психологічний феномен (2013)
Корнійчук В. В. - Розвиток міжособистісних відносин у молодшому шкільному віці (2013)
Кузьмік Т. О. - Психологічні особливості ставлення жінок до своєї зовнішності (2013)
Курдибаха О. - Особливості формування гендерної ідентичності підлітків у спілкуванні з однолітками (2013)
Луцик Г. О. - Особливості підготовки майбутніх психологів до роботи з неповнолітніми правопорушниками (2013)
Мазурець В. Ю. - Вплив стресу на розвиток психосоматичних захворювань у підлітків (2013)
Марчук В. С. - Психологічні особливості життєвих домагань майбутніх психологів (2013)
Мороз Т. Т. - Причини виникнення і перспективи попередження підліткової важковиховуваності (2013)
Навозняк Л. Л. - Формування професійної компетентності майбутніх вчителів початкових класів засобами фольклору (2013)
Нестерук Л. В. - Взаємозв’язок статусних характеристик підлітків та їх схильності до узалежнень (2013)
Окач В. М. - Психологічний аналіз причин формування девіантної поведінки підлітків (2013)
Петренко С. В. - Автоматична інформаційна система управління навчальним процесом і розвиток професійної компетентності магістрантів, Шахрайчук М. Й. (2013)
Родзяк М. М. - Психологічний аналіз емоційних переживань вагітних жінок (2013)
Солтис Г. М. - Психологічні особливості мотивації студентів до навчальної діяльності (2013)
Талайчук Т. М. - Психологічні особливості впливу реклами на свідомість людини (2013)
Усик В. С. - Вплив партнерських пологів на особливості психологічного клімату сім’ї (2013)
Целюк Л. Т. - Когнітивно-стильові особливості розуміння тексту студентами – філологами (2013)
Яблонська М. М. - Сучасна реклама та її вплив на розвиток учнів початкової школи (2013)
Божко С. Г. - Управління знаннями, робочими процесами та електронним документообігом у системі Держатомрегулювання. Підготовка платформи, розгортання та впровадження Порталу знань, Шевченко І. А., Печериця О. В., Сингаївський А. М. (2016)
Дубинский Е. П. - Опыт и перспективы участия Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности в программах научных исследований Евратома, Гуменюк Д. В., Есипенко Ю. В., Шанчук А. И. (2016)
Недбай С. В. - Результати аналізу порушень, які сталися протягом 2015 — першого півріччя 2016 років на АЕС України, Воронцов Д. В., Горпинченко О. М., Печериця О. В. (2016)
Воробьев Ю. Ю. - Применение модели деформации оболочек твэлов расчетного кода RELAP5/MOD3.2 для топлива реакторов ВВЭР-1000 при анализе проектных аварий, Жабин О. И., Франкова М. В. (2016)
Мирзов И. В. - Методика параметрического описания входных данных для расчета радиационного распухания ВКУ ВВЭР-1000, Кандала С. М. (2016)
Крицький В. Б. - Огляд загальних аспектів використання різних типів тепловидільних збірок у змішаних паливних завантаженнях ВВЕР-1000, Муха В. В., Носовський А. В., Підгаєцький Т. В., Погонець О. С. (2016)
Ковбасенко Ю. П. - Сравнительный анализ изотопного состава отработавшего топлива компаний "Вестингауз" и "ТВЭЛ" (2016)
Луговой П. З. - Анализ динамического поведения и напряженно-деформированного состояния защитной оболочки реакторного отделения АЭС при нестационарных воздействиях, Крицкий В. Б., Крицкая Н. И. (2016)
Шараевский Г. И. - Методология определения режима начала кипения в тепловыделяющих сборках твэлов путем анализа акустического шума (2016)
Стельмах Д. А. - Визначення статусу нового безпечного конфайнмента по відношенню до об’єкта "Укриття" , Кучинський В. К., Платоненко А. М., Шумилова Л. Є. (2016)
Ярмош І. В. - Концептуальна модель визначення максимальної активності радіоактивних відходів у приповерхневих сховищах для захоронення, Ольховик Ю. О. (2016)
Елисеев В. В. - Опыт реализации управляющих систем безопасности и нормальной эксплуатации энергоблоков АЭС, Пивоваров Г. Ю., Герасименко К. Е. (2016)
Ухина А. В. - Повышение эффективности программно-технических комплексов в АСУ ТП АЭС, Биленко А. А., Ситников В. С. (2016)
Божко С. Г. - Управління знаннями, робочими процесами та електронним документообігом у системі Держатомрегулювання. Основні елементи передпроектної підготовки створення Порталу знань, Шевченко І. А., Печериця О. В., Сингаївський А. М. (2016)
Воробйов Ю. Ю. - Теплогідравлічний аналіз безпеки змішаних паливних завантажень для АЕС України з реакторами ВВЕР-1000, Носовський А. В., Погонець О. С., Шевченко І. А. (2016)
Овдієнко Ю. М. - Досвід і перспективи застосування підходів найкращої оцінки для аналізу реактивнісних аварій, Єременко М. Л., Білодід Є. І., Крхоункова Е. (2016)
Йоссеф М. І. - Розрахунок періоду охолодження відпрацьованого ядерного палива еволюційного (європейського) енергетичного реактора для забезпечення безпеки в умовах подальшого сухого зберігання ВЯП, Султан Г. Ф., Морсі Х. Ф. (2016)
Белодед Е. И. - Некоторые характеристики топлива с обогащением выше 5 % гипотетической кассеты ТВСА реактора ВВЭР-1000, Ковбасенко Ю. П. (2016)
Носовський А. В. - Особливості управління аварією з течею теплоносія з першого контуру в другий з використанням регулюючого клапана на напорі САОЗ ВТ, Гур'єв А. В., Серафин Р. І., Іванюк О. В. (2016)
Шараевский И. Г. - Актуальные проблемы теплофизики проектных и тяжелых аварий ядерных энергоблоков, Фиалко Н. М., Носовский А. В., Зимин Л. Б., Шараевский Г. И. (2016)
Дыбач А. М. - Учет неопределенностей вероятностных оценок при риск-информированном принятии решений (2016)
Кондратьєв С. М. - Поводження з радіоактивними відходами на атомних електростанціях України. Стан та проблеми, Борозенець Г. П., Ярмош І. В., Кутузова Т. Я., Чепурний Ю. В. (2016)
Стельмах Д. А. - "Бурое пятно" как конечное состояние площадки Чернобыльской АЭС, Кучинский В. К., Платоненко А. М. (2016)
Полякова І. О. - Технічні засоби для безпечного поводження з радіоактивними відходами, що містять тритій (2016)
Борц Б. В. - Надкритична екстракція діоксидом карбону урану з рудних концентратів та низькозбагачених руд хвостосховищ, Іванова С. Ф., Колябіна І. Л., Лисиченко Г. В., Ткаченко В. І. (2016)
Ястребенецкий М. А. - Уроки тяжелых аварий применительно к информационным и управляющим системам АЭС Украины , Дыбач А. М., Клевцов А. Л., Розен Ю. В., Трубчанинов С. А. (2016)
Бобок І. І. - Перевірка цілісності записів камер відеоспостереження в режимі реального часу на об’єктах атомної енергетики, Кобозєва А. А., Максимов М. В., Максимова О. Б. (2016)
Джужа О. М. - Головні тенденції еволюції віктимології як розділу кримінології та науки про жертву злочину, Чернявський С. С. (2016)
Кваша О. О. - Урахування пом’якшуючих обставин під час призначення покарання, Бабанли Р. Ш. (2016)
Запотоцький А. П. - Криміналістична класифікація злочинів у сфері будівництва (2016)
Цюприк І. В. - Спосіб фінансування тероризму як обставина, що підлягає доказуванню в кримінальному провадженні (2016)
Хоменко В. П. - Злочини у фіскальній сфері: проблеми притягнення до кримінальної відповідальності (2016)
Sevruk V. - Ethnic crime in Ukraine (2016)
Василевич Я. В. - Характеристика осіб, які вчиняють злочини в бюджетній сфері (2016)
Мотлях О. І. - Проблемні питання, пов’язані з використанням поліграфа в Україні, Богдан І. В. (2016)
Kaminska N. - Legal principles protecting the rights of refugees: current state and perspective development, Miroshnichenko I. (2016)
Гаєвський І. М. - Таємниця фінансового моніторингу: сутність, принципи захисту, особливості розкриття (2016)
Вязмікін С. А. - Завдання та повноваження департаменту захисту економіки національної поліції України (2016)
Pavlenko S. - The deputy’s immunity as the factor of political corruption: national legislation and european practices (2016)
Симоненко Н. О. - Діяльність слідчого щодо встановлення місцезнаходження підозрюваного в кримінальних провадженнях відносно нерозкритих зґвалтувань (2016)
Щербатюк В. М. - Організаційно-оперативні заходи державного центру УНР з підготовки всеукраїнського повстання 1921 року: сучасна вітчизняна історіографія (2016)
Губар С. В. - Організаційно-правові засади діяльності надзвичайних сесій та спеціальних колегій судів УСРР (2016)
Волошина Я. Л. - Особливості професійної культури юрисконсульта (2016)
Пасальський М. М. - Особливості реалізації правосуб’єктності української держави у ХХ ст. (2016)
Shevchenko O. - The ideas of solidarity in the concept of building a civil society in Ukraine (2016)
Удалова Л. Д. - Проблемні питання початку досудового розслідування (2016)
Дубина В. І. - Запобігання торгівлі людьми оперативними підрозділами національної поліції України (2016)
Фінагеєв В. О. - Взаємодія оперативних підрозділів зі службами банківської безпеки у протидії шахрайству в сфері кредитування (2016)
Ємець О. М. - Здійснення кримінальною поліцією профілактики звідництва (2016)
Рівчаченко О. А. - Особливості допиту підозрюваного в незаконних діях з обладнанням для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин (2016)
Татаров О. Ю. - Зарубіжний досвід спеціального кримінального провадження, Нагорнюк-Данилюк О. О. (2016)
Кононенко В. П. - Опыт международных судебных процессов по привлечению к уголовной ответственности за незаконное присоединение территорий (2016)
Дрэгулян А. М. - Опыт противодействия коррупции в европейских странах (Финляндия, Литва, Словения, Нидерланды и Словакия), Нестор С. Л. (2016)
Лисенко О. В. - Сучасний стан та проблеми організації міждержавного розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування та суду (2016)
Панов М. І. - Важливий крок до розв’язання проблем правозастосовної практики (2016)
Bezzubov D. O. - Management system for aviation security support, Khomyachenko S. I. (2016)
Махмурова-Дишлюк О. П. - Безпека судноплавства як важлива умова охорони людського життя (2016)
Синенко С. В. - Специфіка трудової функції працівників авіаційного транспорту (2016)
Головко С. Г. - Законодавче забезпечення підтримки та розвитку інноваційної діяльності вищих навчальних закладів (2016)
Калюжний Р. А. - Юриспруденція: від витоків до сучасності, Шапенко Л. О. (2016)
Кохан Б. А. - Теоретико-правові аспекти реформування системи надання адміністративних послуг в м. Києві (2016)
Pilgun N. V. - Problems of the implementation of the rights of refugees and resettles on the territory of Ukraine, Spirin V. G. (2016)
Сасанчин В. І. - Правоохоронні структури Другої Речі Посполитої на території Західної України: створення та діяльність (2016)
Бабін І. І. - Податок як системоутворююча категорія предмету податкового права, Вакарюк Л. В. (2016)
Жидченко К. П. - Сутність механізму адміністративно-правового регулювання реалізації військовослужбовцями права на виплату одноразової грошової допомоги (2016)
Кононець В. П. - Національна поліція, як основний суб’єкт забезпечення охорони прав і свобод людини, Циб І. С. (2016)
Malyarchuk N. V. - Disposal of the life as a component of the right to life (2016)
Мінка Т. П. - Право на судовий захист та проблеми його забезпечення у випадках втрати матеріалів адміністративної справи (2016)
Толкачова І. А. - Особливості міграційних процесів в Україні (2016)
Гаращенко Л. П. - Правове регулювання заборони мобінгу в законодавстві зарубіжних країн (2016)
Оніщенко О. В. - Проблеми компенсації моральної шкоди при порушенні трудових прав, Гораш І. С. (2016)
Оніщенко О. В. - Приватизація житлових кімнат у гуртожитках: проблеми сьогодення, Козацька Ю. О. (2016)
Слома В. М. - Суб’єкти цивільно-правового зобов’язання (2016)
Шуст Н. Б. - Особливості правового статусу суб`єктів авторського права на аудіовізуальний твір, Дробович Т. М., Мельник П. М. (2016)
Бєлкін Л. М. - Використання господарських преюдицій при вирішенні податкових спорів (2016)
Горбатюк Я. В. - Правова характеристика процедур публічних закупівель за Законом України "Про публічні закупівлі" (2016)
Козирєва В. П. - Проблеми заліку однорідних вимог при банкрутстві банку, Гаврилішин А. П. (2016)
Малишко В. М. - Чи потрібні біржові інститути в Україні? (2016)
Батиргареєва В. С. - Криміногенна ситуація в Україні та її вплив на розвиток вітчизняної кримінологічної науки (2016)
Лихова С. Я. - Характеристика предмета кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності (2016)
Mozgawa M. - The offence of stalking in polish criminal law (art 190a § 1 of the Criminal Code), Nazar K. (2016)
Ніколаєнко Т. Б. - Зміна умов тримання засуджених військовослужбовців при відбуванні покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні: проблеми нормативного регулювання та шляхи їх вирішення (2016)
Сухацький Р. П. - Умови і проблеми відмежування розбою від кримінальних правопорушень із суміжним складом злочину та особливості його кваліфікації (2016)
Yuldashev S. O. - Some methodical recommendations about conducting the classes on a subject "Urgent problems of the administrative (economic, civil) law", Khomyachenko S. I., Hristov P. (2016)
Бородін І. Л. - Правова культура особи в правовій державі (2016)
Костицький М. В. - Наукознавчий підхід до структури юридичної психології як науки (2016)
Романенко О. В. - Роль кризової інтервенції в системі психологічної допомоги учасникам бойових дій (2016)
Духневич В. М. - Особливості політико-правової активності молоді в умовах трансформації українського суспільства (2016)
Сердюк І. В. - Взаємозв’язок права і моралі як регуляторів суспільних відносин (2016)
Іванова О. В. - Професійно-психологічна підготовка військовослужбовців національної гвардії України, Чижевський С. О. (2016)
Шелег Л. С. - Методичні засади дослідження емоційного інтелекту працівників правоохоронних органів (2016)
Литвин В. В. - Професійне спілкування патрульних поліцейських із різними категоріями громадян (2016)
Стріха С. В. - Технології розвитку індивідуально-психологічних рис психолога пенітенціарних установ (2016)
Рибик Л. А. - Психологічна допомога під час переживання горя вдовами працівників правоохоронних органів (2016)
Цільмак О. М. - Психологічні особливості відповідальності як провідної професійно важливої характеристики поліцейського (2016)
Александров Д. О. - Загальна психологічна характеристика професійної діяльності працівника національної поліції (2016)
Матвєєва О. А. - Особливості формування гендерної ідентичності особистості у слідчих (2016)
Медведєв В. С. - Кримінально-психологічна характеристика умисного серійного вбивці, Левенець О. А. (2016)
Корецький С. М. - Моделювання процесу формування мотивації злочинної поведінки особи (2016)
Матвєєва Ю. О. - Роль освіти дорослих у процесі ресоціалізації засуджених, Конопацька О. М. (2016)
Троцюк C. О. - Психологічний аспект процесу адаптації осіб в умовах ізоляції (2016)
Титул, содержание (2016)
Будкин В. С. - "Экономическая свобода” или "зависимая экономика” – дилемма региона постсоветских государств (2016)
Грималюк А. В. - Неопределенность и экономическое развитие (2016)
Пилипенко Е. В. - Государственное управление инновационной деятельностью в Украине: проблемы и перспективы (2016)
Ширинян Л. В. - Функционирование накопительных фондов превентивных мероприятий в страховании на основе государственно-частного партнерства (2016)
Гриневская С. Н. - Формирование механизма саморазвития региона в условиях децентрализации управления (2016)
Заяц Т. А. - Экономическая основа сельских поселений Украины и перспективы ее укрепления, Краевская Г. А. (2016)
Кример Б. А. - Финансовые инструменты семейной политики Украины в контексте совершенствования системы содействия семьям с детьми (2016)
Тарасевич В. Н. - Современная финансиализация и финансовая мобильность: глобальные вызовы и национальные ответы, Золотарёва О. В. (2016)
Манцуров И. Г. - Конкуренция и предпринимательство – неотъемлемый атрибут рынка, Дрыга С. Г. (2016)
Резюме (на английском языке) (2016)
Титул, зміст (2013)
Реєнт О. - Часопис "Краєзнавство" на шляху оновлення, Баженов Л., Бажан О. (2013)
Бровендер Д. - Часопис "Краєзнавство" у розбудові історичного краєзнавства в Україні: до 20-ї річниці діяльності (1993-2013 рр.) (2013)
Архипова С. - Київське передмістя Солом’янка наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Силка О. - Товариства благоустрою в Україні: поняття, чисельність, локалізація (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Кульчицький С. - Український Голодомор: оцінка втрат (2013)
Марочко В. - Листування Й. Сталіна і Л. Кагановича у червні-серпні 1932 р.: технологія голодомору (2013)
Рекрут В. - Діяльність московських та ленінградських заготівельних організацій на Поділлі під час Голодомору 1932-1933 років (2013)
Катаргіна Т. - Скрижалі скорботи. Закордонні пам’ятки жертвам Голодомору 1932-1933 рр. в Україні (2013)
Шевченко М. - Краєзнавчі дослідження академіка Костянтина Григоровича Воблого (2013)
Демиденко Т. - Вірність як життєва позиція: Олександр Петрович Єрмак (2013)
Авраменко Ю. - Пам’яткоохоронна діяльність Михайла Івановича Сікорського (2013)
Ткаченко Г. - Фундатор Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини (2013)
Горбовий О. - М. І. Сікорський як рятівник історико-культурної спадщини затопленого Придніпров’я (1950-ті - І-е десятиліття 2000-х рр.) (2013)
Юрченко О. - Михайло Сікорський – засновник Переяславської археологічної школи, Колибен О. (2013)
Тетеря Д. - Михайло Сікорський та Тамара Мовша – будівничі першого в Україні Музею трипільської культури, Білоусько В. (2013)
Вовкодав В. - Колекція особистих нагород М.І. Сікорського (2013)
Тарасенко І. - З історії церкви св. Анастасії у Глухові (2013)
Баляс І. - Вплив греко-католицького духовенства на суспільно-політичне життя Волинської губернії в другій третині XIX ст. (2013)
Русанов Ю. - Микола Миколайович Неплюєв і його Православне Хрестовоздвиженське трудове братство (2013)
Коробка М. - Шляхи реалізації концепції національної освіти діячами "Просвіт" на початку ХХ ст. (2013)
Климов А. - З історії присвоєння Ворошиловградському державному педагогічному інститутові імені Тараса Шевченка (2013)
Неживий О. - Українознавча і краєзнавча основа педагогічної системи Бориса Грінченка (2013)
Клименко Н. - Настя Грінченко: становлення особистості та формування життєвих переконань (2013)
Федик Л. - Німецькі етноконфесійні спільноти Галичини на тлі етнополітики Польщі (1919-1939 рр.) (2013)
Гуменюк І. - Народна медицина як популярний спосіб лікування серед жителів села Вівсяники Козятинського району Вінницької області (в першій половині ХХ століття) (2013)
Делеган М. - З історії м. Ужгорода XVIII-XIX ст.: джерелознавчий аспект (2013)
Потульницький Г. - Матеріали Ілька Борщака в особовому архіві Омеляна Пріцака (2013)
Вітковський С. - Піонери соціальної медицини в Україні (перша чверть ХХ ст.) (2013)
Потульницький В. - Підготовка гетьманом Павлом Скоропадським у 1926-1931 рр. підґрунтя до започаткування політичних стосунків з королівством Великобританії (2013)
Маньковська Р. - Берегиня української культури (до 100-річчя від дня народження видатного науковця та музеєзнавця Віри Свєнціцької) (2013)
Бажан О. - Висуванець Миколи Єжова або Траєкторія злету та падіння капітана державної безпеки Олексія Долгушева, Золотарьов В. (2013)
Гальчак С. - Сакральна історія Поділля (2013)
Букет Є. - З нагоди ювілею видатного подвижника (2013)
Нові лауреати премії ім. Дмитра Яворницького (2013)
Жидецька О. - Архітектурне обличчя міста Олександрівська Луганської області (2013)
Презентація особистого архіву М. І. Сікорського в Переяславі-Хмельницькому (2013)
Нагайко Т. - 2-й Всеукраїнський історико-культурологічний форум "Сікорські читання" (2013)
Смілянець С. - Другі краєзнавчі читання пам’яті Петра Тронька, Гончаров О. (2013)
Реєнт О. - Шабля й люлька – вся родина (2013)
Бонь О. - Куренівська трагедія в документах (2013)
Віднянський С. - Новий документальний погляд на переломний період історії рідного краю (2013)
Гончаров О. - Актуальні паралелі в ретрорепортажі києвознавця (2013)
Жам О. - Пам’ять про нього не згасне, Ткаченко Н. (2013)
Калакура Я. - Джерельні свідчення нищення української культури (2013)
Мех Н. - Пам’ятка ХVІІ століття: повернення культурного скарбу (2013)
Шляхов О. - Історична пам’ять в регіональному вимірі (2013)
Про авторів (2013)
Вимоги щодо оформлення статей (2013)
Титул, зміст (2012)
Інформаційне повідомлення про V з’їзд Національної спілки краєзнавців України (2012)
Звіт Правління Національної спілки краєзнавців України (доповідь Голови НСКУ, члена-кореспондента НАН України Олександра Реєнта) (2012)
Звернення учасників V (позачергового) з’їзду Національної спілки краєзнавців України до української громадськості (2012)
Кашаба О. - Краєзнавчий напрям в українській педагогіці 1920-х років (2012)
Гуменюк Т. - Історичне краєзнавство в західних областях УРСР (перша половина 1950-х – 80-ті рр. ХХ ст.): історіографія проблеми (2012)
Жам О. - Водяні млини Києва ХІХ століття (2012)
Машкевич С. - До історії тарифів на громадський транспорт в Києві (2012)
Іваницька С. - "Український шістдесятник" Вільям Беренштам – дослідник місцевих старожитностей (2012)
Коляда І. - Науково-культурницька та громадська діяльність П. П. Чубинського (за матеріалами спогадів сучасників) (2012)
Подкур Р. - Регіональні особливості "Великого терору" 1937–1938 рр. на західному кордоні СРСР–УРСР (на матеріалах Поділля) (2012)
Бажан О. - "Великий терор" на Харківщині: масштаби, виконавці, жертви, Золотарьов В. (2012)
Денисенко Г. - Місця пам’яті і пам’ятники жертвам "Великого терору" (2012)
Акімченков В. - З історії археологічного музейництва Криму у 20-ті- 30-ті роки ХХ століття: за матеріалами газети "Маяк Комуни" (2012)
Маньковська Р. - "…Де минуле не розходиться з майбутнім" (До розмови про музейну педагогіку) (2012)
Афанасьєв О. - Перший санаторій-курорт Південно-Східної України на початку ХХ століття (2012)
Каднічанський Д. - Використання історико-культурної спадщини України у туризмі на прикладі скансенів (2012)
Вирський Д. - До історії Дніпровського пікінерського полку (1764–1784). (2012)
Хоптяр А. - Пропагандистська та агітаційна діяльність Партії соціалістів-революціонерів на Правобережній Україні (1902-1905 рр.). (2012)
Пронь Т. - Переселення українського населення з Польщі в Одеську область та його інтеграція в локальне середовище краю (1944–1946 рр.) (2012)
Кочергін І. - Другі Троньківські читання (2012)
Гончаров О. - "Круглі столи" з проблем києвознавства (2012)
Маньковська Р. - Національна спілка краєзнавців України у суспільних процесах подолання наслідків тоталітаризму (2012)
Реєнт О. - "Жива історія" "казкового" села (2012)
Кархут О. - Відродження християнських святинь (2012)
Демченко Т. - До скарбниці церковного краєзнавства Чернігівщини, Тарасенко О. (2012)
Жидецька О. - Історія малих міст України: місто Верхньодніпровськ Дніпропетровської області (2012)
Цвілюк С. - Новий, краєзнавчий "чисто одеський" сайт (2012)
Саратов Іван Юхимович (2012)
Про авторів (2012)
Вимоги до оформлення статей (2012)
Титул, зміст (2012)
Реєнт О. - Хронограф краєзнавчого руху (2012)
Бездрабко В. - Часопис "Краєзнавство" 1920–1930-х рр.: ювілейні роздуми (2012)
Кашаба О. - Часопис "Краєзнавство" як популяризатор краєзнавчого руху в Україні (1927 – 1930 рр.) (2012)
Тельвак В. - Польське історичне товариство та розвиток краєзнавчого руху в Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ столітт (2012)
Левченко Г. - Історико-краєзнавчі публікації на шпальтах "Одесского вестника" (1827–1894): напрями, періодизація, автори (2012)
Галів М. - Соціальний спектр королівських сіл Самбірського Підгір’я у XV – XVIII ст. (на прикладі села Літиня) (2012)
Губицький Л. - Трикутник визиску: держава, поміщик, кріпак (за матеріалами історії села Жежелів кінця ХVІІІ – ХІХ ст.)., Мельник Г. (2012)
Мироненко Д. - Бібліотечний проект "Історія малих міст України" (2012)
Яшний Д. - Привіт із курорту: Сімеїз початку ХХ століття на видових листівках (2012)
Сеїтова Е. - З історії заселення Криму (1944–1967 рр.) (2012)
Климов А. - Сергій Олександрович Локтюшев – відомий дослідник Луганського краю, Ключнєва І. (2012)
Рябчикова Ф. - Організація краєзнавчих досліджень у науковому доробку В. Кравченка (1920–1931 рр.) (2012)
Кошелєва Л. - Історик Броварської землі (Іван Доцин) (2012)
Власов О. - Кам’янська запорозька січ як туристичний об’єкт: проблеми та перспективи (2012)
Грибанова С. - Матеріали періодичних видань як джерело вивчення історії розвитку екскурсійної справи в Україні в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст (2012)
Ковальчук Т. - Туристичний рух на Волині у міжвоєнний період (2012)
Вовчук Л. - Консули Одеси в економічному житті Південної України (ХIХ – початок ХХ ст.) (2012)
Липинський В. - Професорсько-викладацька корпорація педагогічної освіти в УСРР у 1920-ті роки, Аксакова Н. (2012)
Бажан О. - Репресії щодо працівників правоохоронних органів в УРСР доби "великого терору" (на прикладі Київської області) (2012)
Коляда І. - Студентські будівельні загони: до історії патріотичного руху студентської молоді в УРСР (1962-1989 рр.), Ралко Р. (2012)
Демченко Т. - "Великий терор": пам’ять і дослідження (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського