Тульчинський Р. В. - Підвищення економічної безпеки підприємств за рахунок створення нових організаційних форм залучення венчурного фінансування (2015)
Чорній Б. Й. - Напрями диверсифікації джерел залучення інвестиційних ресурсів у підприємства розподілення електроенергії (2015)
Фандєєва А. Є. - Особливості методів оцінки персоналу (2015)
Михальченко О. А. - Концептуальні підходи до формування конкурентоспроможного потенціалу авіапромислового підприємства (2015)
Василенко В. А. - Формування механізму управління конкурентоспроможністю авіаційних підприємств в сучасних умовах (2015)
Чумак Л. Ф. - Шляхи розвитку машинобудівних підприємств в умовах переходу до біоекономіки (2015)
Гаврилко Т. О. - Регіональні ринки банківських послуг, Білковська Д. І. (2015)
Ярмолюк О. Я. - Ремаркетинг та система взаємовідносин з клієнтами (2015)
Надрага В. І. - Управління соціальними ризиками: сутність та механізми (2015)
Badyorina L. - Method of grammatical structure formalization of a natural language (2015)
Tretyak A. - Applied communication technologies of social adaptation of the personnel in science (2015)
Бондаренко О. М. - Системи оподаткування для малого бізнесу: їх переваги та недоліки, Сліпенчук Г. В. (2015)
Гончаренко Т. П. - Формування цінової політики підприємства залежно від стадій його життєвого циклу (2015)
Горбачова О. М. - Шляхи вдосконалення обліку запасів, Олійник І. А. (2015)
Вакарчук І. М. - Дослідження стану та перспектив розвитку пасажирських перевезень київського регіону, Корітчук C. O., Пилипейко С. С. (2015)
Кириленко О. М. - Економіко-історичні засади формування транспортної інфраструктури України (2015)
Кириченко C. O. - Класифікація соціальної інфраструктури в регіонах за функціонально-спеціалізованим підходом (2015)
Петровська С. В. - Проблеми розвитку інвестиційної діяльності комерційних банків, Костюк І. В. (2015)
Богачов С. В. - Регулювання трансакційних витрат на ринку праці України на основі угоди про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, Тарасевич О. В. (2015)
Тульчинська С. О. - Значення інтелектуального капіталу у розвитку економіки знань в умовах інтеграційного вибору держави, Костюнік О. В. (2015)
Шевченко А. В. - Аналіз фармацевтичного ринку та визначення основних напрямків комунікаційних кампаній його учасників, Шеховцов С. В. (2015)
Сукрушева Г. О. - Економічна безпека в системі національної безпеки країни (2015)
Sibruk V. - The approaches to estimation of influence of price discrimination on competition level of airline industry, Ramenskaya S. (2015)
Косарева І. П. - Теоретично-методичні підходи формування конкурентного потенціалу підприємства, Полупан П. M. (2015)
Ареф'єв В. О. - Діагностика управління фінансовою безпекою підприємства (2015)
Жам О. Ю. - Теоретичні та методичні аспекти формування стратегії кредитно-фінансового інституту на ринку банківських послуг, Білковська Д. І. (2015)
Прохорова В. В. - Орієнтовано-рефлексивний підхід щодо управління реструктуризаційними процесами на машинобудівних підприємства (2015)
Петровська С. В. - Інструменти і методи управління процесом моделювання в маркетинговій діяльності, Криворучко О. В. (2016)
Коваленко О. В. - Брендинг в маркетинговій діяльності, Мельниченко А. В. (2016)
Розумова К. М. - Оцінка конкурентних позицій підприємств пасажирського комплексу з урахуванням лояльності стратегічних партнерів (2016)
Гавриленко Л. В. - Інформаційні системи в управлінні корпоративними бізнес-процесами, Гаврилко Т. О. (2016)
Борисенко О. С. - Роль реклами в досягненні результативності авіаперевезень (2016)
Коваленко О. В. - Стратегія діяльності підприємства як генеральна програма розвитку, Калита В. І. (2016)
Малахівська Г. В. - Передумови розвитку комерційної діяльності авіакомпаній (2016)
Олешко Т. І. - Хеджування валютного ризику на прикладі діяльності учасників зовнішньоекономічної діяльності, Гнилицька А. Ю. (2016)
Корж М. В. - Вивчення ефективності маркетингових заходів із застосуванням методів метаеврістики, Хасан Алі Аль-Абабнех. (2016)
Пристайко О. П. - Особливості сучасних фінансових механізмів реструктуризації підприємств (2016)
Коваленко Н. В. - Сучасні тенденції розвитку конкуренції, Голляк Ю. Б. (2016)
Чібісова І. В. - Сутність облікової політики підприємства, Драченко Д. В. (2016)
Петровська С. В. - Концепція "зеленого" маркетингу у системі управління економічною діяльністю, Покотило Л. Ю. (2016)
Чібісова І. В. - Бухгалтерський облік як інструмент управління ризиками на підприємства, Левчунь Б. В. (2016)
Біленко Т. І. - Фінансова самодостатність держави у сучасному світі Financial (2016)
Петропавловська С. Є. - Маркетинговий підхід до формування іміджу держави (2016)
Фісун Ю. В. - Стратегічний вибір авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (2016)
Василенко В. А. - Процес формування стратегії управління конкурентоспроможністю авіаційного підприємства (2016)
Мержвинська A. M. - Дослідження суті креативної економіки та тенденцій і проблем її розвитку в сучасних умовах (2016)
Сібрук В. Л. - Стратегії і бізнес-моделі авіакомпаній, Колесник М. В. (2016)
Федоренко В. Б. - Можливості будівництва нових готелів в Київській області, Дідух О. О., Овсянніков Р. С. (2016)
Хайдарова Т. М. - Застосування франчайзингової моделі в сучасній економіці (2016)
Бабай О. М. - Окиснювально-метаболічні властивості ротової рідини на етапах оцінки клінічної ефективності есенціальних фосфоліпідів: результати тривалого моніторингу хворих на генералізований патодонтит (2016)
Браїлко Н. М. - Визначення ролі механічного фактора в етіології клиноподібних дефектів зубів, Ткаченко І. М. (2016)
Геранін С. І. - Особливості застосування гемокоагулюючих та антисептичних засобів при односеансному вітальному екстирпаційному методі лікування пульпіту (2016)
Григорова А. О. - Системні взаємозв`язки властивостей ротової рідини з мітохондріально-біоенергетичним станом букального епітелію на етапах лікування пошкоджень щелепно-лицевої ділянки (2016)
Запорожченко І. В. - Цифрова характеристика тезіограм змиву ротової рідини, як показник незадовільної гігієни, Король Д. М., Ярковий В. В., Коробейнікова Ю. Л., Рамусь М. О. (2016)
Кузь В. С. - Визначення показників міцності та пластичності різних груп базисних стоматологічних матеріалів (2016)
Мусій-Семенців Х. Г. - Оцінка навичок гігієни порожнини рота у дітей раннього віку за результатами анкетування батьків (2016)
Тончева К. Д. - Цифрова характеристика тезіограм змиву ротової рідини у нормі, Кіндій В. Д., Кіндій Д. Д., Король Д. М., Шульженко О. Ю. (2016)
Уласевич Л. П. - Показники карієсу у дітей 3-5 років з гіпертрофією аденоїдів, Каськова Л. Ф. (2016)
Yanishen I. V. - Comparative evaluation of clinical and technological properties of gypsum as auxiliary dental material (2016)
Янішен І. В. - Методика створення тривимірної комп’ютерної моделі зуба, Білобров Р. В., Масловський О. С., Куліш С. А. (2016)
Янішен І. В. - Удосконалення зв’язку в системі метал-полімер шляхом розробки нового полімерного покривного лаку "Сінма-М+V", Бреславець Н. М. (2016)
Аймедов К. В. - Особливості порушень психоемоційного стану у родичів хворих на судинну деменцію, Волощук Д. А. (2016)
Бойко Д. І. - Клінічна характеристика пацієнтів із аутоагресивною поведінкою при першому психотичному епізоді з урахуванням біологічних ритмів (2016)
Борзова-Коссе С. І. - Рівень остеопонтину за умов коморбідності гострого інфаркту міокарда та ожиріння, Кравчун П. Г. (2016)
Винник Н. И. - Модификация факторов кардиоваскулярного риска у больных с ишемической болезнью сердца в сочетании с метаболическим синдромом, Совгиря С. Н., Филенко Б. Н. (2016)
Глушко А. В. - Клініко-гемостазіологічні характеристики в дебюті геморагічного інсульту, Литвиненко Н. В. (2016)
Горіла М. В. - Біохімічні показники організму людини при серцево-судинних захворюваннях та персоніфікація процесів терапії, Павленко А. А. (2016)
Гриднев А. Е. - Гистологические и фенотипические особенности клеток слизистой оболочки пищевода у пациентов с сочетанным течением гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и гипертонической болезни (2016)
Ждан В. Н. - Оверлап - синдром аутоиммунного поражения печени у пациента с неспецифическим язвенным колитом, Дорофеев А. Э., Кирьян Е. А., Бабанина М. Ю., Волченко Г. В., Ткаченко М. В. (2016)
Іващенко Д. М. - Використання бактеріофагів у комплексному лікуванні ран при синдромі діабетичної стопи (2016)
Іваницький І. В. - Ультразвукова еластографія зсувною хвилею міжхребцевих дисків у пацієнтів з синдромом доброякісної гіпермобільності суглобів, Іваницька Т. А., Штомпель В. Ю. (2016)
Іоффе О. Ю. - Вдосконалення способів формування анастомозів при лапароскопічному шлунковому шунтуванні, Цюра Ю. П., Діброва Ю. А., Кривопустов М. С., Стеценко О. П., Тарасюк Т. В. (2016)
Катеренчук О. І. - Вегетативна реактивність при хронічній серцевій недостатності (2016)
Козлов О. П. - Клінічна характеристика хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки у поєднанні з кардіоваскулярною патологією (2016)
Кудря І. П. - Низькоінтенсивне системне запалення як базис добових коливань артеріального тиску у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з гіпертонічною хворобою, Шевченко Т. І., Шапошник О. А. (2016)
Кушніренко І. В. - Діагностичні та прогностичні критерії для оцінки ризику розвитку орофарингеального кандидозу (2016)
Лисенко Р. Б. - Метод інфрачервоної дистанційної термометрії в оцінюванні перебігу раннього післяопераційного періоду при пластично-реконструктивних операціях на передній черевній стінці, Драбовський В. С., Микитченко В. В. (2016)
Лобурець А. В. - Шляхи реабілітації пацієнтів після ендоназальної функціональної фронтотомії (2016)
Ляховська Н. В. - Вплив поліморфізму гену білка клітин клара (сс 16) на перебіг бронхіальної астми у дорослих, Шликова О. А., Ляховський В. І. (2016)
Макурина Г. И. - Новые аспекты механизмов формирования псориаза при сопутствующей артериальной гипертензии (2016)
Мороз М. Н. - Особенности ротационного движения стенок левого желудочка при аневризмах, Трембовецкая Е. М., Ювчик Е.В. (2016)
Безкоровайна І. М. - Роль кристалографічних відмінностей слізної рідини у визначенні форм діабетичної ретинопатії, Наконечний Д. О., Безкоровайна А. О., Ткаченко М. К. (2016)
Овчаренко Л. К. - Ефективність застосування у клінічній практиці лікаря загальної практики сімейної медицини препарату "стеатель" у пацієнтів з ішемічною хворобою серця, Циганенко І. В. (2016)
Олешко Т. Б. - Особливості асоціації lys198asn поліморфізму гена edn−1 з розвитком ішемічного атеротромботичного інсульту залежно від індексу маси тіла, Свириденко Д. Ю., Гарбузова В. Ю. (2016)
Пац Н. В. - Структура рисков снижения зрения у студенческой молодежи беларуси при использовании электронной литературы, Илбуть В. А., Марцинкевич Д. Н. (2016)
Піддубна О. О. - Клінічні особливості ураження нервової системи при множинній мієломі на фоні хіміотерапевтичного лікування (2016)
Пода О. А. - Оцінка розвитку метаболічних порушень у дітей з неалкогольною жировою хворобою печінки, Рум’янцева М. О., Остапенко В. П., Вовк Ю. О., Луканін А. В. (2016)
Ріга О. О. - Діастолічна функція лівого шлуночка у недоношених новонароджених на респіраторній підтримці в ракурсі рекомендацій цільової неонатальної ехокардіографії у відділенні інтенсивної терапії новонароджених (2016)
Сизова Л. М. - Молекулярно-генетичні та клініко-лабораторні особливості перебігу хронічного гепатиту с залежно від швидкості прогресування фіброзу печінки (2016)
Скиба О. О. - Особливості показників кардіоінтервалографії у дітей із різним соматотипом і типом вегетативної регуляції (2016)
Ткаченко М. В. - Діагностична цінність визначення антитіл до anti-ccp, ревматоїдного фактору та маркерів запалення у хворих на ревматоїдний артрит, Бабаніна М. Ю., Хайменова Г. С. (2016)
Хайменова Г. С. - Сучасний підхід до профілактики загострень та лікування хворих на хозл у поєднанні з остеоартритом (2016)
Шипко А. Ф. - Міжсекторальна складова структурно-функціональної моделі профілактики диспластикозалежної патології бронхолегеневої системи у дітей: методологія розробки регіональних програм та алгоритм оцінки ефективності (2016)
Щербакова Ю. В. - Ефективність використання іміквімоду в лікуванні гострокінцевих кондилом (2016)
Ярова І. В. - Корекція кардіоваскулярної патології у пацієнтів з первинним остеопорозом, Шилкіна Л. М., Іваницький І. В. (2016)
Богданов О. В. - Вільнорадикальні процеси в тканинах пародонта щурів за умов поєднаного надлишкового надходження нітрату та фториду натрію, Костенко В. О. (2016)
Велика А. Я. - Особливості функціонального стану нирок щурів за умов експериментальної нефропатії на тлі сольового навантаження, Перепелиця О. О. (2016)
Глазков Е. О. - Вплив адаптогенів на рівень функціонування вегетативної нервової системи при порушенні процесів адаптації іноземних студентів (2016)
Дев’яткіна Н. М. - Дослідження протизапальних властивостей гелю "ротрин-дента" в умовах експериментального карагенінового набряку (2016)
Коваленко В. В. - Застосування електронної мікроскопії для вивчення структури твердих тканин при підвищеній стертості зубів, Ткаченко І. М. (2016)
Литвак О. О. - Клініко-морфологічні аспекти стану репродуктивної системи пацієнток з лейоміомою матки після застосування уліпрістала ацетата в якості передопераційної підготовки (2016)
Луценко Р. В. - Вплив n-(1-нафтил)амід-2-оксоіндолін-3-гліоксилової кислоти на систему гамк при експериментальному неврозі, Весніна Л. Е., Сидоренко А. Г., Микитюк М. В. (2016)
Скотаренко Т. А. - Реакція зон кори наднирника при введенні кріоконсервованої плаценти у щурів (2016)
Сухомлин Т. А. - Експериментальна корекція змін ліпідного обміну в легенях щурів при опіковій хворобі, Юдіна К. Є. (2016)
Тихонова О. А. - Особенности формы и строения стержневых волос мужчин молодого возраста, Соколенко В. Н., Совгиря С. Н., Тарасенко Я. А., Винник Н. И. (2016)
Филенко Б. М. - Оцінка експресії маркерів проліферації кі67 та циклін d1 при плоскоклітинного раку легень з ороговінням, Ройко Н. В., Проскурня С. А. (2016)
Шиян Д. Н. - Морфологические особенности исследования ядер и проводящих путей мозжечка (2016)
Асламова М. В. - Виховання морально-етичної культури майбутнього лікаря в умовах медичного вишу (2016)
Біланов О. С. - Філософсько-правові проблеми хоспісної і паліативної допомоги в Україні, Зінченко Н. О. (2016)
Лехан В. М. - Обґрунтування необхідності формування управлінських компетентностей у лікарів на додипломному етапі їх навчання та підвищення ефективності підготовки управлінських кадрів системи охорони здоров’я, Крячкова Л. В., Заярський М. І., Максименко О. П. (2016)
Макаренко О. В. - Місце дослідницької компетентності в загальній системі професійної компетентності майбутнього лікаря (2016)
Оленець С. Ю. - Технології ефективного засвоєння інформації під час навчання у вищому навчальному закладі (2016)
Єлисеєва І. В. - Негативні ефекти, індуковані ад'ювантами вакцин, Бабич Є. М., Білозерський В. І., Ждамарова Л. А., Колпак С. А. (2016)
Кравченко Т. Ю. - Синдром подразненого кишечника у дітей: етіопатогенетичні аспекти та напрямки терапії, Копійка Г. К., Горностаєва Н. Ю., Лосєва К. О., Годлевська Т. Л. (2016)
Макаренко О. М. - Сучасний погляд на проблему профілактики та лікування дисбактеріозу, Петров П. І., Лугіна С. В. (2016)
Малюченко О. М. - Сучасний погляд на ортопедичне лікування з використанням часткових знімних протезів, Король Д. М., Малюченко М. М., Ярковий В. В., Коробейніков Л. С. (2016)
Поліщук Т. В. - Вікові періоди розвитку особистості дитини та їх врахування на прийомі у дитячого стоматолога, Шешукова О. В., Труфанова В. П. (2016)
Полстяной А. А. - Современные представления об этиологии гиперурикемии как патогенетического фактора развития подагры (2016)
Тагиева Ф. А. - Ожирение и репродуктивное здоровье женщины (2016)
Шибінський В. Я. - Магнітно-резонансна томографія в діагностиці скронево-нижньощелепних розладів (2016)
Акіншева І. - Сутність та зміст поняття політичної соціалізації (2011)
Бабинець М. - Формування умінь іншомовної комунікації майбутніх фахівців менеджменту (2011)
Бец Ю. - Стан сформованості та шляхи підвищення національної свідомості майбутніх офіцерів-прикордонників (2011)
Блажук О. - Організація дистанційного навчання майбутніх офіцерів-прикордонників з використанням інформаційних технологій (2011)
Бовтрук А. - Шляхи підвищення мотивації до навчання фізики у вищій школі, Мєняйлов С., Сліпухіна І. (2011)
Бондаренко В. - Соціальне виховання дітей, позбавлених батьківського піклування, у період розвитку церковно-державної допомоги ( з XIV до XVII ст.) (2011)
Васів С. - Авторська програма формування практичних умінь готовності до фізичного самовдосконалення у майбутніх офіцерів-прикордонників (2011)
Гончаренко Т. - Системний підхід до проектування навчального процесу з фізики (2011)
Грабчак Д. - Профорієнтаційна робота у профільній школі як методична проблема, Шарко В. (2011)
Грищенко Н. - Позанавчальна діяльність іноземних студентів ВНЗ у сучасних умовах (2011)
Данченко І. - Самостійна робота як засіб формування соціальної зрілості студентів (2011)
Дацків І. - Особливості розвитку і становлення професійної педагогічної освіти на Закарпатті у другій половині ХІХ-початок ХХ століття (2011)
Делянченко В. - Педагогічна модель процесу формування толерантності у майбутніх соціальних педагогів (2011)
Демиденко Т. - Педагогічна позиція батьків у виховному процесі (2011)
Дяков С. - Шляхи підвищення ефективності процесу підготовки тактико-стройових занять з військовослужбовцями інженерних військ (2011)
Желавський О. - Сучасні аспекти методики викладання вищої математики студентам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів (2011)
Зобенько Н. - Педагогічні умови самовдосконалення соціальних педагогів у процесі професійної підготовки (2011)
Золотова Г. - Формування ідей профілактики адиктивної поведінки у теоріях особистості (2011)
Ігнатенко К. - Організація процесу створення прийомної сім’ї й підготовки прийомних батьків до виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2011)
Канюк О. - Процес формування вмінь іншомовного ділового спілкування майбутніх фахівців соціальної роботи на бакалавраті (2011)
Караман О. - Ресоціалізація неповнолітніх засуджених як процес (2011)
Касьянова О. - Технологія здійснення педагогічної експертизи загальної середньої освіти регіону у системі його соціально-економічного і культурно-духовного розвитку (2011)
Керестень І. - Дослідження проблеми професійної мотивації в Угорщині (2011)
Кліщ Г. - Зміст та форми професійної підготовки майбутніх лікарів у медичному університеті Інсбрука (2011)
Козубовська І. - Моніторинг якості освіти як засіб підвищення ефективності навчально-виховного процесу (2011)
Косович О. - Проектна діяльність як одна з форм інноваційних методичних технологій навчання (2011)
Кофанова О. - Хімічний складник програм підготовки майбутніх інженерів-екологів у ВНЗ Китаю та сінгапурка (2011)
Краснова Н. - Система роботи соціального педагога з підготовки випускників інтернатного типу до самостійного життя (2011)
Лабінська Б. - Особливості реалізації змішаного методу навчання іноземних мов у західній україні (1918–1939 рр.) (2011)
Лакуста Т. - Причини появи неповних сімей в сучасному суспільстві (2011)
Лещук Г. - Соціальне виховання як соціально-педагогічна категорія (2011)
Ліскович О. - Формування здоров'язбережувальної компетентності учнів у навчанні фізики (2011)
Матвійчук О. - Аналіз чинників, які впливають на навчання студентів з фізики у вищий технічній школі, Подласов С., Бурмістров О. (2011)
Олійник Г. - Проблема формування особистісних якостей у майбутніх соціальних педагогів (2011)
Опачко М. - Психологічні особливості управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів (2011)
Оришко С. - Виховання сучасних старшокласників засобами туристської діяльності (2011)
Орищин Ю. - Зміна акценту у формуванні змісту фізики від ідеальних моделей до реальних – вимога гуманістичної парадигми, Савош В. (2011)
Петришин Л. - Освітні технології в процесі формування креативності майбутніх соціальних педагогів (2011)
Петрюк І. - Статеворольова соціалізація старшокласників з дезадаптивними проявами (2011)
Платаш Л. - Висвітлення ролі Омеляна Поповича у розбудові національного шкільництва на Буковині (кінець ХІХ – початок ХХ століття) на сторінках крайової періодики (2011)
Повідайчик О. - Особливості викладання математичних дисциплін у процесі підготовки майбутніх соціальних працівників, Повідайчик М. (2011)
Поліщук В. - Удосконалення професійної підготовки соціальних працівників: виклики сучасності (2011)
Полубоярина І. - Вплив спадковості на розвиток музичної обдарованості (2011)
Попова Т. - Використання культурно-історичної складової змісту навчання при проведенні лабораторних робіт з природничих дисциплін (2011)
Постолюк М. - Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів у процесі вивчення природничих дисциплін (2011)
Пришляк О. - Основні тенденції модернізації системи професійної підготовки педагогів у країнах Європи (2011)
Ратинська О. - Налагодження спілкування в учнів середнього шкільного віку як соціально-педагогічна проблема (2011)
Розлуцька Г. - Розвиток професійної педагогічної освіти на Закарпатті у Чехословацький період (2011)
Сивохоп Я. - Літні колонії як форма організації процесу формування навичок здорового способу життя у дітей на території Закарпаття у 20-30 – рр. ХХ століття (2011)
Слозанська Г. - Особливості розвитку соціальної освіти Австралії в період глобалізації (2011)
Сокол І. - Компетентність викладача як запорука успішного формування інформаційної компетентності курсантів (2011)
Солодовник А. - Можливості соціальних сервісів інтернет в організації самостійної пізнавальної діяльності учнів з фізики (2011)
Сорока О. - Арт-педагогічний супровід молодших школярів (2011)
Староста В. - М. В. Ломоносов на шляху освіти та науки, Староста В. (2011)
Стражнікова І. - Проблеми впровадження інноваційних технологій у процесі безперервної освіти України ХХІ століття (2011)
Тарасова О. - Організаційно-педагогічні особливості професійної підготовки фахівців з міжнародних відносин у вищих навчальних закладах США (2011)
Титова М. - Особливості аспектів гуманізації у мовній підготовці іноземних студентів (2011)
Тичинська О. - Генезис шкільного консультування у США (2011)
Товканець О. - Молодіжна субкультура і девіантна поведінка (2011)
Торічний О. - Сутність акмеологічних основ процесу формування службово-спеціальної компетентності у майбутніх офіцерів-прикордонників (2011)
Фурман Т. - Організація та зміст педагогічного експерименту з формування професійної компетентності майбутніх фахівців у галузі економіки та підприємництва (2011)
Харченко Л. - Зародження ідеї педагогічної етики в історії української педагогічної думки (2011)
Хмуринська Т. - Аналіз особливостей професійної діяльності соціального педагога (2011)
Цабан Н. - Аспектний аналіз реформування соціальної освіти у Німеччині (2011)
Цвяк Л. - Особливості навчання другої іноземної мови у вищому правоохоронному навчальному закладі (2011)
Чашечнікова Н. - Патріотичне виховання молодших школярів засобами народного танцю у педагогічній спадщині В.М.Верховинця (2011)
Чижська Т. - Методичні можливості особистісно-орієнтованого навчання фізики учнів гуманітарних класів, Штофель О. (2011)
Шатковська Г. - Педагогічні технології фундаменталізації навчання (2011)
Шебень В. - Преподавание физики с использованием информационнo-коммуникационных технологий, Чатарийова М., Фечо А. (2011)
Шулла Т. - Виховання культури спілкування учнів у позаурочний час (2011)
Щепова Д. - Розвиток професійних ціннісних орієнтацій як однієї зі складових особистості студента–аграрія (2011)
Титул, зміст (2015)
Смолій В. - Улюбленець Долі, Реєнт О. (2015)
Батрак Л. - Документи про П. Т. Тронька у фондах Центрального державного архіву громадських об’єднань України (2015)
Шаповал А. - Архівна спадщина академіка НАН України П. Т. Тронька: краєзнавчий аспект, Булгаков Ю. (2015)
Маньковська Р. - Державний діяч, науковець, громадянин (2015)
Дмитрук В. - Троньківська премія у ювілейний рік академіка Петра Тронька (2015)
Бондаренко П. - Петро Тронько та краєзнавчий рух на Волині (2015)
Круглова Л. - Документи та матеріали виставки "Я тобою, Україно, живу...", присвяченої 100-річчю від дня народження академіка П.Т. Тронька (2015)
Заяць А. - Волинське містечко Козлин у світлі міської книги початку ХVII століття (2015)
Денисюк В. - Історія одного соціального конфлікту. Боротьба мешканців Каменя-Каширського з графом В. Красицьким в 1836–1837 рр. (2015)
Шваб А. - Єврейські громадські об’єднання міжвоєнного Луцька, Малеончук Г. (2015)
Пасюк І. - Монетарна система Волині в період формування грошового господарства в часи Давньоруської держави (2015)
Трофімук-Кирилова Т. - Наслідки виконання рекрутської повинності для єврейських громад Волинської губернії у ХІХ ст. (2015)
Каліщук О. - Волинська трагедія 1943 р.: усно-історичний аспект (2015)
Ленартович О. - Діяльність Української повстанської армії на Волині (1944–1945 рр.): організаційна структура та чисельний склад (2015)
Шабала Я. - Корпоративний сектор у сільському господарстві Волинської області у 2000–2010 роках (2015)
Стрільчук Л. - Проблеми трудової міграції через державний кордон у сучасних українсько-польських взаєминах (2015)
Попович С. - Туристичне краєзнавство: генеза, методологія, завдання (2015)
Ковальчук Т. - Заклади розміщення та харчування туристів на території Волинського воєводства у міжвоєнний період (2015)
Реєнт О. - Регіональний рекреаційно-репрезентаційний проект "Переяславщина – історико-культурна перлина України" (2015)
Кирилюк А. - Скорочення мережі римо-католицьких монастирів у Волинській губернії у ХІХ ст.: причини та наслідки (2015)
Федчук О. - Русифікація Волинської духовної семінарії у роки радянської влади (1945-1964 рр.) (2015)
Дмитрук С. - Київ у житті та діяльності Олександра Янати (2015)
Маньковська Р. - Очільник прикарпатського краєзнавства (до 60-річчя від дня народження Михайла Косила) (2015)
Гринів О. - За плугом на перелогах історії (до 75-річчя з дня народження Володимира Качкана) (2015)
Маслійчук В. - Максим Трохимович Горленський – перший директор харківських додаткових класів (1768–1775 рр.) (2015)
Прищепа О. - Дівочий пансіон Маріанни Бондіні в освітньо-культурному середовищі Рівного (30–50-ті рр. ХІХ ст.) (2015)
Хоруженко Х. - Комітети покращення побуту учнів і студентів у вищих навчальних закладах УСРР у 1920-ті роки, Липинський В. (2015)
Вакулишин С. - Історико-краєзнавчі конференції - традиції закладу позашкільної освіти "Північне сяйво" (2015)
Федунків З. - Адміністративно-територіальний устрій та територіальні межі Галицької землі Руського воєводства (2015)
Робак І. - Зародження і становлення приватного аптечного бізнесу в Харкові ХІХ - на поч. ХХ ст., Якуба А. (2015)
Бабенко Л. - Полтавський губернський відділ ДПУ: діяльність після реформи 1922 року (1920-ті роки) (2015)
Шелейко Т. - Відновлення системи підготовки кадрів для Південно-Західної залізниці у другій половині 1940-х років (2015)
Гаврилюк С. - Процес зародження пам’яткоохоронної діяльності в Україні (ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Гаврилюк О. - Пам’яткоохоронна діяльність волинських громадських товариств у 1920-ті – 1980-ті рр. (2015)
Рябчикова Ф. - Музейна колекція: відповідність правової дефініції у музеології (2015)
Клименко Н. - Суспільно-політична діяльність Насті Грінченко на Полтавщині (2015)
Бажан О. - Луганський прокуратор (штрихи біографії капітана державної безпеки НКВС Григорія Коркунова), Золотарьов В. (2015)
Косило М. - Калейдоскоп краєзнавчих подій на Прикарпатті (2015)
Бондаренко Г. - Волинська область. Краєзнавча хроніка 2015 року (2015)
Гончаров О. - "Топонімічна політика в Києві: виклики часу, проблеми наукового забезпечення", Терес Н. (2015)
Мех Л. - "Сікорські читання": пам’ять про титанів духовного українського космосу (2015)
Нагайко Т. - Круглий стіл "Краєзнавство Переяславщини: дослідження, проблеми, постаті" (2015)
Дмитрук В. - Лауреати Премії імені Дмитра Яворницького 2015 року (2015)
Мех Н. - Видатні пам’ятки, знакові історичні, культурні постаті у сучасному культурно-інформаційному просторі України (2015)
Жилецька О. - Архітектор Георгій Рогожин та його колекція з історії українських сіл (2015)
Марченко О. - Історико-етнографічне вивчення Степового Побужжя як прикордонної та етноконтактної території: досвід та перспективи (2015)
Бондаренко Г. - Історико-бібліографічний огляд літератури до історії населених пунктів і районів Волинської області (2009–2012 рр.) (2015)
Линник О. - Провідники історичної пам’яті: до 20-річчя серії "Краєзнавці Сумщини" (2015)
Земський Ю. - Правда, яка проростає через роки (2015)
Урсу Д. - У пошуках перлин історичного джерелознавства (2015)
Гончаров О. - Краєзнавство було покликом його душі (Віктор Соколов), Петровський А., Куций С. (2015)
Володимир Васильович Грабовецький (2015)
Про авторів (2015)
Title, Content (2016)
Gnilitsky V. - Exploring sensitivity of mathematical model for the system of voltage symmetrization, Polishchuk A., Petrosyan R. (2016)
Bakulevskiy V. - Research into the influence of climatic factors on the losses of electric energy in overhead power transmission lines (2016)
Kharlampidi D. - Application of graphic apparatus of c-curves for the analysis and optimization of supercritical cycles of thermotransformers, Tarasova V., Kuznetsov M., Omelichkin S. (2016)
Kolesnychenko N. - Analytical study of the processes of thermal conductivity at high intensity heating, Volgusheva N., Boshkova I. (2016)
Kostishyn V. - Obtaining anisotropic hexaferrites for the base layers of microstrip shf devices by the radiation-thermal sintering, Isaev I., Scherbakov S., Nalogin A., Belokon E., Bryazgin A. (2016)
Kutia M. - Improvement of technological-mathematical model for the medium-term prediction of the work of a gas condensate field, Fyk M., Kravchenko O., Palis S., Fyk I. (2016)
Abstract and References (2016)
Ківалов С. В. - Шановні читачі! (2016)
Кивалов С. В. - Свободные экономические зоны в Одесском регионе: традиции и новации (2016)
Завальнюк В. В. - Концептуальні засади юридичної антропології: міжнародно-правовий вимір (2016)
Панфілова О. Є. - Правові засади політики ЄС у сфері залізничного транспорту (2016)
Кормич Б. А. - Історія розвитку митної справи в Європі: періодизація та основні тенденції (2016)
Приймаченко Д. В. - Перевірка обліку товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через митний кордон України та/або перебувають під митним контролем як форма митного контролю, Прокопенко В. В. (2016)
Міщенко І. В. - Еволюція приватноправових засад у митному праві України (2016)
Батанова Л. О. - Митний пост-аудит в Україні та проблемні аспекти його здійснення в сучасних умовах (2016)
Кузнецов С. О. - Щодо визначення поняття "територіальне море" (2016)
Аверочкина Т. В. - Кодификация и прогрессивное развитие международного публичного морского права в ХІХ-начале ХХ веков (2016)
Серафимов В. В. - Первая конференция ООН по морскому праву 1958 года: вопросы территориального моря и прилежащей зоны (2016)
Сергєєв Ю. В. - Дерегуляція господарської діяльності: ризики у сфері посередництва у працевлаштуванні моряків за кордоном (2016)
Пашковская Л. И. - Спасание незаконных мигрантов на море (2016)
Кузнецов С. О. - Передмова до рубрики (рубрика "Визначні рішення Міжнародного Суду ООН у сфері морського права"), Аверочкіна Т. В. (2016)
Кузнецов С. О. - Передумови та вплив на кодифікацію і прогресивний розвиток міжнародного морського права рішення Міжнародного Суду ООН у Англійсько-норвезькому спорі про територіальні води (Fisheries Case (United Kingdom v. Norway). Judgement of December 18, 1951), Аверочкіна Т. В. (2016)
International Court of Justice. Reports of judgments, advisory opinions and orders. Fisheries case (United Kingdom v. Norway). Judgement of December 18th, 1951 (2016)
Individual opinion of judge Alvarez (2016)
Дело о рыболовстве. Решение от 18 декабря 1951 года (2016)
Вимоги до публікації статей в журналі "Lex Portus" (2016)
Кириленко О. М. - Економіко-історичні засади формування транспортної інфраструктури України (2016)
Karkuzashvili N. - Communication strategy – one of the major barriers for successful strategy execution in the organizations of emerging countries (2016)
Чорній Б. П. - Напрями диверсифікації джерел залучення інвестиційних ресурсів у підприємства розподілення електроенергії (2016)
Верхоглядова Н. І. - Аналіз підходів до визначення сутності потенціалу підприємства, Коваленко Є. В. (2016)
Irtyshcheva I. O. - Logistics infrastructure development in Ukraine maritime economy, Yakovleva I. G. (2016)
Коваленко Н. В. - Сучасні тенденції розвитку конкуренції, Голляк Ю. Б. (2016)
Коваленко О. В. - Стратегія діяльності підприємства як генеральна програма розвитку, Калита В. І. (2016)
Темнюк Т. О. - Визначення структури організаційної культури корпоративних підприємств (2016)
Петропавловська С. Є. - Маркетинговий підхід до формування іміджу держави (2016)
Кириченко C. O. - Підходи до ви значення сутності поняття "соціальна інфраструктура" та її функціональне призначення (2016)
Мармуль Л. О. - Соціальні аспекти формування цін на сільськогосподарську продукцію у регіонах України (2016)
Петровська С. В. - Інструменти і методи управління процесом моделювання в маркетинговій діяльності, Криворучко О. В. (2016)
Біленко Т. І. - Фінансова самодостатність держави у сучасному світі (2016)
Покатаєва О. В. - Концептуальні засади дослідження податкової політики як чинника соціально-економічного розвитку країни, Давидков С. О. (2016)
Пристайко О. П. - Особливості сучасних фінансових механізмів реструктуризації підприємств (2016)
Олешко Т. І. - Хеджування валютного ризику на прикладі діяльності учасників зовнішньоекономічної діяльності, Гнилицька А. Ю. (2016)
Хайдарова Т. М. - Застосування франчайзингової моделі в сучасній економіці (2016)
Горбачова О. М. - Шляхи вдосконалення обліку запасів, Олійник І. А. (2016)
Чібісова І. В. - Сутність облікової політики підприємства, Драченко Д. В. (2016)
Гавриленко А. В. - Інформаційні системи в управлінні корпоративними бізнес-процесами, Гаврилко Т. О. (2016)
Замогильний П. В. - Модель і функціональні особливості інформаційно-обчислювальної системи в комбінованій стратегічно-орієнтованій методиці бюджетування (2016)
Мержвинська A. M. - Дослідження суті креативної економіки та тенденцій і проблем її розвитку в сучасних умовах (2016)
Title, Content (2016)
Kulakov Y. - The method for providing quality of service time requirements in reconfigurable computing systems, Klymenko I., Tkachenko V., Storozhuk О. (2016)
Reva S. - Exploring dependence of the patints’ radiation dose on the form of power supply voltage of X-ray tube, Malakhova M. (2016)
Kolesnіkov О. - Development of the model of interaction among the project, team of project and project environment in project system, Gogunskii V., Kolesnіkova K., Lukianov D., Olekh T. (2016)
Nekrasova M. - Improving the accuracy of determining orientation of a rapidly rotating object, Uspenskyi V. (2016)
Zhalilo А. - Development of PPP-method realization for low earth orbit satellite trajectory determination using on-board GPS-observations, Yakovchenko A. (2016)
Yakubovska S. - Developing a method for prediction of relapsing myocardial infarction based on interpolation diagnostic polynomial, Vуsotska О., Porvan А., Yelchaninov D., Linnyk Е. (2016)
Abstract and References (2016)
Богачов С. В. - Регулювання трансакційних витрат на ринку праці України на основі угоди про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом, Тарасевич О. В. (2016)
Galtsova O. L. - Current policy approaches to pricing in agriculture Ukraine (2016)
Ареф'єв В. О. - Діагностика управління фінансовою безпекою підприємства (2016)
Коваленко О. В. - Роль інформаційно-аналітичних джерел у забезпеченні безпеки функціонування підприємства, Биткін С. В., Големба В. Є., Балюра Ю. О. (2016)
Неізвестна В. С. - Формування стійкого функціонування підприємств рекреаційного комплексу на основі комплексного методичного підходу (2016)
Тульчинський Р. В. - Підвищення економічної безпеки підприємств за рахунок створення нових організаційних форм залучення венчурного фінансування (2016)
Чумак Л. Ф. - Шляхи розвитку машинобудівних підприємств в умовах переходу до біоекономіки (2016)
Гаврилко Т. О. - Регіональні ринки банківських послуг, Білковська Д. І. (2016)
Shaposnnykov K. S. - Innovative technologies corporate training: start of creative cycle (2016)
Надрага В. І. - Управління соціальними ризиками: сутність та механізми (2016)
Сталь Т. В. - Интеллектуальные ресурсы как объект понятийного анализа (2016)
Ярмолюк О. Я. - Ремаркетинг та система взаємовідносин з клієнтами (2016)
Бондаренко О. М. - Системи оподаткування для малого бізнесу: їх переваги та недоліки, Сліпенчук Г. В. (2016)
Гура С. М. - Теоретичні аспекти управління фінансовими ресурсами у забезпечення діяльності аеропортів (2016)
Нестерпова Д. О. - Передумови розвитку та сутність феномену тіньової економіки (2016)
Омельяненко С. Л. - Фінансовий контроль цільового використання коштів на забезпечення енергоефективності діяльності авіатранспортних підприємств, Тофанчук А. Т. (2016)
Чібісова І. В. - Бухгалтерський облік як інструмент управління ризиками на підприємства, Левчунь Б.В. (2016)
Борисенко О. С. - Роль реклами в досягненні результативності авіаперевезень (2016)
Петровська С. В. - Інструменти і методи управління процесом моделювання в маркетинговій діяльності, Криворучко О. В. (2016)
Коваленко О. В. - Брендинг в маркетинговій діяльності, Мельниченко А. В. (2016)
Title, Content (2016)
Kvartenko A. - Technology of de-ironing of weakly acidic low alkaline underground water containing ammonium nitrogen, Galanov V., Pletuk O. (2016)
Nykyforov V. - The biotechnological ways of blue-green algae complex processing, Malovanyy M., Kozlovs'ka T., Novokhatko O., Digtiar S. (2016)
Matveitsova D. - Developing compositions based on nanoparticles for final treatment of textile materials, Paraska O., Karvan S. (2016)
Kryvenko P. - Determination of the effect of fillers on the intumescent ability of the organic-inorganic coatings of building constructions, Tsapko Ju., Guzii S., Kravchenko A. (2016)
Pashynska N. - A decision tree in a classification of fire hazard factors, Snytyuk V., Putrenko V., Musienko A. (2016)
Kryvenko P. - Efficiency of alkali activated hybrid cements for immobilization of low-level radioactive anion-exchange resins, Cao H., Petropavlovskii O., Weng L., Kovalchuk O. (2016)
Shatokhina Yu. - Exploring correlation between hydrobiological indicators of aeration tanks and the concentration of phosphates in purified wastewaters, Klintsov L., Mazyuk N., Ostryanska N. (2016)
Kryvomaz T. - The analysis of metals biotransformation by alpine nivicolous myxomycetes from substrates, Voloshkina E., Michaud A., Andrusishina I. (2016)
Abstract and References (2016)
Title, Content (2016)
Belemets T. - Optimization of composition of blend of natural vegetable oils for the production of milk-containing products, Yushchenko N., Lobok O., Radziyevska I., Polonskaya T. (2016)
Atamanyuk V. - Selection of optimal method of forming a layer of candied fruits during filtration drying, Huzova I., Gnativ Z., Mykychak B. (2016)
Dorohovich A. - The effect of mono- and disaccharides on structural-mechanical properties of pectin gels, Dorohovich V., Kambulova Ju. (2016)
Dejnychenko G. - Determining technological parameters for treating pectin-containing raw materials in the technology of milk-vegetable minces, Gnitsevych V., Yudina T., Nazarenko I., Vasylieva O. (2016)
Plotnikova R. - Study of influence of technological factors on the sorption of ionized calcium from skimmed milk by sodium alginate, Grynchenko N., Pyvovarov P. (2016)
Popova S. - Exploring the effect of dry protein-carbohydrate semi-finished product on the structural-mechanical properties of yeast dough obtained by the accelerated technique, Slashcheva A., Nykyforov R., Korenets Yu. (2016)
Cherevko O. - Effect of sautéing of onion on its storage at low temperatures, Odarchenko А., Pogozhikh N., Odarchenko D., Sokolova Е. (2016)
Pavlyuk R. - Technology of healthy processed cheese products without melting salts with the use of freezing and non-fermentative catalysis, Pogarska V., Yurieva O., Skripka L., Abramova T. (2016)
Abstract and References (2016)
Акіншева І. - Використання методики Марії Монтессорі у діяльності гувернера (2011)
Архипова С. - Акмеологічні засади професійної підготовки соціальних працівників (2011)
Бабинець М. - До питання про культуру іншомовного ділового спілкування майбутніх менеджерів (2011)
Бартош О. - До проблеми надання соціальних послуг різним категоріям населення у Великій Британії, Цвяк Л. (2011)
Безбородих С. - Аксіологічні основи професійної підготовки майбутніх фахівців початкової школи (2011)
Бідюк Н. - Організаційно-дидактичні засади професійної підготовки майбутніх учителів старшої школи в США (2011)
Бойко А. - Спогади Костянтини Малицької як джерело до вивчення її біографії (2011)
Войцехівський О. - Характеристика чинників, що впливають на формування готовності майбутніх офіцерів–прикордонників до професійної діяльності (2011)
Возна Ю. - Соціалізація учнівської молоді як предмет науково-педагогічних досліджень (2011)
Вознюк О. - Сучасні наукові підходи до аналізу професійного розвитку педагога (2011)
Гайдай І. - Когнітивний критерій підготовки студентів ВНЗ до роботи з педагогічно занедбаними учнями (2011)
Гайдамашко І. - Помилки сімейного виховання як фактор виникнення агресивної поведінки підлітків (2011)
Главацька О. - Теоретико-сутнісна характеристика соціального захисту населення (2011)
Гомонюк О. - Спрямованість змісту практичної підготовки на розвиток професійно-педагогічної культури майбутніх соціальних педагогів (2011)
Демиденко Т. - Спільна діяльність батьків і дітей – основа виховного потенціалу традиційної української родини (2011)
Дроздов Д. - Діагностика формування психологічних якостей майбутніх тренерів (2011)
Завгородня Т. - Науково-пошукова діяльність як фактор професійно-особистісного розвитку студентів (2011)
Замлинська О. - Нетрадиційні методи навчання керівника загальноосвітньої сільської школи у системі післядипломної освіти (2011)
Зварич О. - Особливості волонтерської діяльності у Великій Британії (2011)
Зембицька М. - Ефективність наставництва на різних етапах професійного розвитку вчителів-початківців (на прикладі США) (2011)
Зобенько Н. - Аналіз мотивів та механізмів формування девіантної, протиправної поведінки (2011)
Канюк О. - Теоретичний аналіз понять "знання", "уміння", "навички" – як важливих складових професійної компетентності майбутніх фахівців (2011)
Караман О. - Сутність і зміст соціально-педагогічної роботи як категорії соціальної педагогіки (2011)
Кіш Н. - Проблема формування культури іншомовного професійного спілкування студентів – майбутніх інженерів (2011)
Кліщ Г. - Змістовий компонент професійної підготовки лікарів у віденському медичному університеті (2011)
Козубовська І. - Особливості практичної соціальної роботи з родиною в Австралії (2011)
Козубовський Р. - Покарання в системі профілактики девіантної поведінки (2011)
Коновал О. - Задачний підхід та принцип фундаменталізації при навчанні класичної електродинаміки (2011)
Кончович К. - Основні вимоги до теоретичної та практичної кваліфікації вчителя іноземної мови (2011)
Кравець О. - До проблеми навчання іноземній мові як засобу ефективного міжкультурного спілкування (2011)
Краснова Н. - Деякі аспекти діяльності соціального педагога у закладах інтернатного типу (2011)
Кухта І. - Іншомовна комунікативна культура як складова професійної підготовки майбутніх фахівців туристичної сфери (2011)
Легеза І. - Розвиток шкільної справи на підкарпатській русі в 1919-1929 роках (2011)
Лавріненко О. - Особливості володіння педагогічною технікою в системі практичної підготовки вчителя у вищих закладах освіти України 30-40-х років ХХ ст. (2011)
Лещук Г. - Форми та методи профорієнтаційної діяльності соціального педагога (2011)
Марфинець Н. - Сутність та структура дидактичної категорії "література рідного краю” (2011)
Мельничук М. - Допрофільна підготовка учнів як важлива передумова профільного навчання (2011)
Мітрясова О. - Природничо-наукові основи формування змісту природничих дисциплін (2011)
Мичковська В. - Обґрунтування проблеми підготовки курсантів-прикордонників до службового спілкування іноземною мовою (2011)
Мужичок В. - Творче використання досвіду організації водних видів спорту з учнівською молоддю західної України міжвоєнного періоду в сучасних закладах освіти України (2011)
Мурашкевич О. - Знання підлітків щодо вживання психоактивних речовин (2011)
Наточий Л. - Закон зближення світових моделей та прискорення розвитку педагогічної науки у проблемі розвитку управлінської культури керівників загальноосвітніх шкіл України в другій половині ХХ –початку ХХІ століття (2011)
Олійник Г. - Теоретичні засади професійної підготовки соціальних педагогів (2011)
Опачко М. - Підготовка майбутнього вчителя фізики до організації і проведення інтерактивного уроку (2011)
Оришко С. - Структурно–функціональна модель патріотичного виховання старшокласників засобами туристсько–краєзнавчаї діяльності (2011)
Островська Н. - Формування усвідомленого батьківства молоді: історико-філософський аспект (2011)
Панчик О. - Відображення стану шкільної математичної освіти Закарпаття на початку XX ст. на сторінках тогочасної педагогічної преси (2011)
Парфанович І. - Патронажна робота з сім’ями дівчат девіантної поведінки (2011)
Пастушенко С. - Вхідний контроль знань студентів з фізики у вищих навчальних закладах, Кулішенко В., Лень Т. (2011)
Пермякова О. - Досимологічні дослідження у працях французьких науковців (2011)
Пігіда В. - Соціально-педагогічна діяльність з дітьми трудових мігрантів (2011)
Повідайчик М. - Сучасні комп’ютерні технології тестування знань студентів, Повідайчик О. (2011)
Поліщук В. - Аналіз угорського досвіду формування професійної мотивації майбутніх фахівців у процесі допрофесійної підготовки (2011)
Поліщук Ю. - Використання потенціалу громадських молодіжних об’єднань у профілактиці девіантної поведінки (2011)
Попова Т. - Зміст природничо-наукової освіти як загальнодидактична категорія (2011)
Radzets’ka L. - Learning self-discipline as a key to become a good student, Luchynets O. (2011)
Романовська Л. - Сучасне дитяче громадське об’єднання як колективний суб’єкт діяльності (2011)
Сідун М. - Ефективність технології формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи засобами навчальних ситуацій (2011)
Сивохоп Я. - Формування навичок здорового способу життя учнівської молоді в умовах позашкільних навчальних закладів (2011)
Сидор І. - Теоретико-методичні засади професійної підготовки менеджерів дозвілля (Велика Британія) (2011)
Слозанська Г. - Використання австралійського досвіду післядипломної освіти соціальних працівників в освітньому просторі України (2011)
Староста В. - Навчальне завдання як поняття дидактики (2011)
Стражнікова І. - Передумови становлення й розвитку системи професійної підготовки у жіночому русі західної України кінця ХІХ – початку ХХ століття (2011)
Теличко Н. - Зміст навчання іноземної мови з використанням культурологічного підходу (2011)
Третько В. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці магістрів міжнародних відносин (2011)
Товканець О. - Принципи профілактичної роботи з учнями, схильними до девіантної поведінки (2011)
Tulenko M. - Factor analysis as tool of investigations of education practices in teaching of biology on secondary schools (2011)
Хархан Г. - Підлітковий клуб "я і ти" як форма виховання культури взаємин статей у дітей-сиріт у школі-інтернаті (2011)
Хмуринська Т. - Компонентно-структурний аналіз соціальної зрілості у студентів – майбутніх соціальних педагогів (2011)
Цабан Н. - Модуляризація як складова реорганізації процесу навчання на факультетах соціальної роботи і соціального забезпечення у фахових вищих школах Німеччини (2011)
Цвяк Л. - Формування культури спілкування іноземною мовою офіцера як педагогічна проблема (2011)
Шпеник С. - Діти групи ризику як об’єкт соціальної роботи (2011)
Шулла Т. - До питання про культуру міжнаціонального спілкування (2011)
Щепова Д. - Вплив навчально-виховного процесу на формування ціннісних орієнтацій студентів (2011)
Юрків Я. - Мультидисциплінарна команда як форма соціально-педагогічної роботи з розумово відсталими дітьми та їхніми сім’ями (2011)
Рудишин С. - Хімічна складова професійної підготовки екологів в контексті біоцентризму та міждисциплінарності екології (2011)
Титул, зміст (2014)
Шевченко Р. - Інтерпретація дромоніміки міста Києва (кін. ХІХ – поч. ХХІ ст.) (2014)
Карамаш С. - Нові архівні джерела про зведення в Києві першої централізованої каналізації, Кобзар В. (2014)
Малаков Д. - Про втрачені частини Київської фортеці (спогади краєзнавця) (2014)
Реєнт О. - Перша світова війна 1914-1918 рр.: український контекст, Ковальчук Т. (2014)
Гаухман М. - Місто і криза: міське самоврядування Луганська під час Першої російської революції та Першої світової війни (2014)
Левченко В. - Валентин Іванович Селінов (1876-1946): теоретик, практик та організатор краєзнавства (2014)
Робак І. - Валентин Отамановський як один з фундаторів сучасного вітчизняного краєзнавства (2014)
Ночовний О. - Святкування ювілейних дат у СРСР: на прикладі 150-річчя від дня народження Т. Шевченка (2014)
Дембіцький С. - Садиба А. О. Козачковського в контексті переяславської шевченкіани (2014)
Маньковська Р. - "Україна Тараса Шевченка": видавничий проект Національної спілки краєзнавців України (2014)
Травкіна О. - Заснування Чернігівського колегіуму в контексті церковно-політичного становища та культурно-освітньої діяльності чернігівських ієрархів кінця XVII – початку XVIII ст. (2014)
Саранча В. - Освітнє середовище Полтавської губернії під час Першої світової війни (2014)
Щербатюк В. - Топоніміка Лисянщини як джерело вивчення історії краю (2014)
Соколов В. - До питання про родовід Огієвських, Куций А., Куций С. (2014)
Бажан О. - Безмежно відданий наркому Успенському (Олександр Нілович Троїцький, Золотарьов В. (2014)
Лисенко О. - Черкащина на завершальному етапі Другої світової війни (історіософські та методологічні нотатки) (2014)
Бойко Н. - Букринська наступальна операція очима очевидців (2014)
Дрок П. - Технічні розробки академіка А. Люльки у роки Другої світової війни та їх вплив на військове літакобудування в СРСР (2014)
Сацький П. - Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт "Мальовнича Україна – туристичний край", Гончаров О. (2014)
Дмитрук В. - Виховання патріотизму починається з любові та вивчення рідного краю (2014)
Букет Є. - Лауреати Премії імені академіка Петра Тронька 2014 року (2014)
Нагайко Т. - Треті "Сікорські читання" у Переяславі (2014)
Борщ М. - Краєзнавча Шевченкіана України (2014)
Завальнюк О. - Кам’янець-Подільська міська організація Національної спілки краєзнавців України у 2010-2014 рр.: основні результати діяльності, Комарніцький О. (2014)
Нові лауреати найпочеснішої премії в краєзнавстві (2014)
Степаненко М. - Берестечко в Парижі (2014)
Акічев Ш. - 5-ті Конотопські читання (2014)
Цубенко В. - Друга міжнародна науково-практична конференція "Південь України у вітчизняній та європейській історії" (25-26 вересня 2014 р., м. Одеса), Латишева Л. (2014)
Реєнт О. - 25-річчю Народного Руху України присвячується (2014)
Калакура Я. - Закарпаття очима знаного історіографа та краєзнавця (2014)
Мех Л. - Краєзнавець макарівського гарту (2014)
Коваленко О. - "Корюківка назавжди залишилася в серці…", Демченко Т. (2014)
Скавронський П. - Для нас горить його свіча… (Світлій пам’яті члена Національної спілки краєзнавців України Володимира Федоровича Шинкарука) (2014)
Про авторів (2014)
Вимоги щодо оформлення статей (2014)
Яскрава особистість. До 70-річчя від дня народження О. О. Кришталя (2015)
Авраменко А. А. - Влияние дискинезии желчевыводящих путей на достоверность дыхательного теста при тестировании больных хроническим неатрофическим гастритом, Короленко Р. Н., Шухтина И. Н. (2015)
Бамбуляк А. В. - Морфогенез залоз носової порожнини та приносових пазух у віковому аспекті (2015)
Бідучак А. С. - Функціонально-організаційна модель профілактики хвороб системи кровообігу в практиці сімейного лікаря (2015)
Білоокий О. В. - Алгоритм діагностики неінфікованого та інфікованого жовчного перитоніту (2015)
Бирчак І. В. - Характеристика особливостей системи регуляції агрегатного стану крові жінок з анемією III ступеня на фоні маткових кровотеч репродуктивного віку (2015)
Власик Л. І. - Гігієнічна оцінка збалансованості раціонів харчування дітей дошкільного віку в дитячих навчальних закладах м. Чернівці за вмістом жирів та поліненасичених жирних кислот, Кушнір О. В., Грачова Т. І., Фундюр Н. М., Жуковський О. М., Іфтода О. М. (2015)
Войтів Я. Ю. - Механізми розвитку порушення функцій тонкої кишки в умовах експериментального перитоніту (2015)
Годованець О. І. - Застосування препаратів макро- та мікроелементів у комплексі лікування карієсу зубів у дітей (2015)
Гаморак Г. П. - Профілактика дисбіозу і корекція лактобактерином якісного і кількісного складу мікрофлори дистального відділу тонкої кишки білих щурів, яким протягом 20 днів проводили аплікацію на шкіру ітаконовою кислотою (2015)
Гордієнко В. В. - Особливості матеріальної кумуляції свинцю в організмі щурів різного віку за природних умов та субхронічної інтоксикації низькими дозами свинцю ацетату (2015)
Dosaev T. M. - Immunohistochemical investigation of cytoarchitectonics t-and b-cellular compartments of the spleen, Romaniuk S. M., Balapanov A. A., Keldygulov U. K. (2015)
Іванова Л. А. - До питання верифікації позалікарняних бактеріальних пневмоній в немовлят (2015)
Ivashchuk S. І. - Cytokines changes in the pathogenesis of acute or exacerbated chronic pancreatitis considering the etiology and gender, Sydorchuk L. P. (2015)
Каблукова О. К. - Особливості обміну електролітів та маркерів ушкодження міокарду в дітей, хворих на бронхіальну астму, Герасимова О. В., Капітан Т. В., Гумінська Г. С., Марчук О. І. (2015)
Karatieieva S. Yu. - Complex treatment of pyoinflammatory complications in patients with diabetes mellitus using ozone, Golovachuk O. K. (2015)
Кіндратів Е. О. - Цервікальна патологія в жінок із розладами репродуктивної функції (2015)
Козак Д. В. - Вплив експериментальної скелетної травми на інтенсивність процесів ліпідної пероксидації та антиоксидантного захисту в тканині серця (2015)
Кузнєцова О. В. - Вплив гіпоксичного прекондиціювання на особливості фібринолітичного та протеолітичного процесів плазми крові щурів зумовлених темновою гіперфункцією епіфіза, Анохіна С. І. (2015)
Литвинчук В. Г. - Реологічні властивості крові та їх динаміка при крововтратах (2015)
Lomakina Yu. V. - Correction by peptide bioregulators of micro-and ultramicroscopic changes in the pineal gland caused by stress under light deprivation, Bulyk R. Ye. (2015)
Михалойко І. Я. - Вираженість облітеруючого процесу артерій у хворих на синдром діабетичної стопи залежно від ступеня кальцинації медії, Сабадош Р. В. (2015)
Морозова О. В. - Роль селезенки в координации систем кровообращения и эритропоэза (2015)
Надашкевич О. Н. - Авторські погляди на оптимальну клінічну класифікацію врослого нігтя, Вергун А. Р. (2015)
Паньків І. В. - Вміст вітаміну D у хворих на цукровий діабет 2-го типу та автоімунну патологію щитоподібної залози (2015)
Присяжнюк І. В. - Результати комплексного лікування хворих на гіпотиреоз із супутнім хронічним холециститом із використанням L-аргігіну (2015)
Свіжак В. К. - Локальний моніторинг антибіотикочутливості основних збудників гнійно-запальних інфекцій. Частина 1. Таксономічний склад мікробіоти, що формує запальний процес, Данчук А. Г., Дейнека С. Є. (2015)
Селюкова Н. Ю. - Гістологічна структура сім'яників щурів-нащадків фітоестрогенізованих батьків, Сергієнко Л. Ю., Карпенко Н. О., Коренєва Є. М., Брєчка Н. М. (2015)
Семчишин М. Г. - Кадмій, свинець та цинк у сироватці крові хворих при черепно-мозковій травмі в гострому та проміжному періодах (2015)
Sydorchuk L. I. - Acute experimental peritonitis: microecological indexes, species composition and population level of large intestine microbiota of experimental animals after 6 hours of initiation (2015)
Соловей Ю. М. - Спосіб фотометрично-біосенсорного визначення ендогенної інтоксикації абдомінального сепсису в експерименті (2015)
Tashuk V. K. - Endothelial dysfunction influence on the main pathogenetic mechanisms of ischemic heart disease progression combined with chronic obstructive pulmonary disease, Polyanska O. S., Amelina T. M., Gulaga O. I., Popova I. S. (2015)
Ткаченко Т. В. - Вміст аргініну в сироватці крові жінок з артеріальною гіпертензією різного репродуктивного віку (2015)
Ткачук С. С. - Порівняльний аналіз реакції показників проокисно-антиоксидантного гомеостазу різних відділів слизової оболонки ротової порожнини щурів з експериментальним цукровим діабетом на ішемічно-реперфузійні пошкодження, Галагдина А. А., Ткачук О. В., Мислицький В. Ф. (2015)
Федорак В. М. - Електронно-мікроскопічна характеристика нервових клітин інтрамуральних нервових сплетень відділів товстої кишки на 30-180 доби після дистальної резекції тонкої кишки (2015)
Федорчук С. М. - Остеометричний статус п’яткової кістки в реєстрі ознак відтворення скелії (повідомлення 2) (2015)
Холодняк О. В. - Поширеність та структура захворювань тканин пародонта в осіб молодого віку (2015)
Черняк А. В. - Клиническая эффективность применения селективных ингибиторов обратного захвата серотонина и норадреналина в терапии хронической нейропатической боли, Кохан Е. Н., Резниченко Е. К. (2015)
Швед М. І. - Метаболічні порушення у хворих на стабільну стенокардію і субклінічний гіпотиреоз та ефективність їх корекції l-карнітином, Припхан І. Б. (2015)
Швець Н. В. - Зміна показників ліпідного обміну та функціонального стану нирок у хворих на артеріальну гіпертензію та остеоартроз під впливом комплексного лікування (2015)
Бодяка В. Ю. - Тестовий комп’ютерний контроль, як спосіб підвищення об’єктивності оцінки рівня знань студентів на занятті (2015)
Ганчева О. В. - Участие студентов в работе студенческого научного общества на кафедре патофизиологии – важный этап в формировании будущего ученого (2015)
Сокольник С. В. - Лекційний метод навчання в системі фахової підготовки студентів медичного навчального закладу (2015)
Остафійчук Д. І. - Методи діагностики та лікування в медицині з використанням фізичних факторів, Федонюк Л. Я., Гавенко А. В. (2015)
Галагдина А. А. - Патогенез діабетичних ангіопатій та роль останніх у порушенні морфофункціонального стану слизової оболонки ротової порожнини (2015)
Pastukhova V. A. - The basic components of physical culture of the working population (2015)
Руснак І. Т. - Виявлення підґрунтя для виникнення серцево-судинних захворювань. Збереження здоров’я (2015)
Авраменко А. А. - Случай развития реактивного панкреатита у больной хроническим неатрофическим гастритом после проведения полового акта (2015)
Бачинський В. Т. - Поняття та медико-правові аспекти забезпечення лікарської таємниці, Ванчуляк О. Я., Юрнюк С. В., Сивокоровська А.- В. С., Андрійчук А. О. (2015)
Аксенова И. А. - Атеросклероз восходящей аорты в качестве основного определителя итогов кардиохирургических вмешательств, Сакалов В. В., Кнышов Г. В., Тодуров Б. М. (2015)
Дейнека С. Є. - Internet-новини клінічної та експериментальної патології. Частина XXXXVІI, Яковець К. І., Дейнека Л. Л. (2015)
Єдині вимоги до оформлення статей (2015)
Титул, зміст (2016)
Залізняк Л. Л. - Мезолітичні витоки перших індоєвропейських культур Європи за даними археології (2016)
Моця О. П. - Історично-археологічні дослідження післямонгольських та козацьких часів в Україні (2016)
Галенко О. - Трофеї половецького вождя з Чунгульського кургану: переужиток, ритуальні функції та символіка, Рассамакін Ю., Вудфін В., Голод Р. (2016)
Остапенко М. А. - Знахідка меча Х ст. біля Хортиці (до питання про похід князя Святослава "в пороги" 972 р.), Саричев В. Д. (2016)
Рудь В. С. - Заглиблені об’єкти з поселення Тростянчик (2016)
Могилов О. Д. - Поховання скіфського вершника на р. Синюха, Бокій Н. М. (2016)
Володарець-Урбанович Я. В. - Деталі поясних наборів V — першої половини VІІI ст. із Полтавщини: знахідки від початку 2000-х рр. (2016)
Харламова А. О. - Кістяні вироби Донецького городища (до питання про взаємини мешканців городища з кочовиками) (2016)
Прищепа Б. А. - Будівлі з нішоподібними печами у господарстві давніх слов’ян (за матеріалами Пересопниці, уроч. Пастівник), Горбаненко С. А. (2016)
Русяєва А. С. - До історії вивчення однієї теракоти з Ольвії (2016)
До 70-річчя Анатолія Федоровича Гуцала (2016)
До 65-річчя В’ячеслава Юрійовича Мурзіна (2016)
До 60-річчя Петра Якимовича Гавриша (2016)
Конференція, присвячена пам’яті Федора Камінського (2016)
Пам’яті Дмитра Юрійовича Нужного (2016)
Світлої пам’яті Сергія Вікторовича Кончі (2016)
Світлої пам’яті Михайла Андрійовича Филипчука (2016)
До 100-річчя від дня народження Миколи Івановича Сокольського (2016)
Наші автори (2016)
Список скорочень (2016)
Титул, зміст (2013)
Перспективи розвитку краєзнавчого руху: пропозиції до проекту Державної програми розвитку краєзнавства на період до 2025 р. (2013)
Прядко О. - Історико-краєзнавча характеристика мікротопонімії с.Хоцьки на Перяславщині, Прядко Т. (2013)
Бараннік А. - Село Требухів у роки Голодомору 1932–1933 років (2013)
Моторна І. - "Румунські монографії повітів" як джерело до вивчення історії Трансністрії (1941–1944 рр.) (2013)
Дроздов В. - Болгарська колонізація Південної Бессарабії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. (2013)
Башли М. - Дворянство Бессарабії за матеріалами першого загальноросійського перепису населення (1897 р.) (2013)
Кузьміна С. - Цигани в етнічній структурі населення Бессарабії в першій половині ХІХ ст. (2013)
Вєтрова Г. - Особливості економічного розвитку Південної Бессарабії у складі королівської Румунії (1918–1940 рр.) (2013)
Березовська Т. - Микола Аркас у вимірі між професіоналізмом та патріотизмом (2013)
Тригуб О. - Аркасівська перлина (сторінки історії села Стара Богданівка) (2013)
Кремінь Т. - Ювілей Миколи Аркаса в Миколаєві (2013)
Реєнт О. - Відчуття образу історії (2013)
Качмар В. - Філософський факультет Львівського університету в австрійський період (від відновлення до утраквізації навчального закладу), Тарнавський Р. (2013)
Бабушко С. - Освітянське краєзнавство для літніх людей: реальність і контури на майбутнє (2013)
Старенький І. - Діяльність подільського духовенства зі збереження архівної спадщини на території Поділля в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Киричевський П. - Господарська діяльність православних монастирів на західноукраїнських землях у 40-х–60-х рр. ХХ ст. (2013)
Кульчицький С. - Про юнацькі роки одеського краєзнавця Анатолія Бачинського (2013)
Пустовіт Т. - Штрихи до портрета полтавського історика і краєзнавця Олександра Білоуська (2013)
Соловей Л. - До історії становлення туристично-краєзнавчого руху в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Русанов Ю. - Дворянські садиби Чернігівщини як об'єкти краєзнавчо-туристичної роботи (2013)
Матяш І. - "Історик і мрійник" (до 120-річчя від дня народження Василя Митрофановича Базилевича) (2013)
Казьмирчук Г. - Василь Базилевич про причини виникнення руху декабристів (2013)
Вербовий О. - Краєзнавча складова в науковій діяльності Василя Базилевича, Савченко Г. (2013)
Савченко І. - Науково-краєзнавча конференція "Грані таланту та трагізм долі" (до 120-річчя від дня народження Василя Базилевича) (2013)
Надольська В. - Забузькі голєндри на Волині: походження, господарство, культура (2013)
Сулима-Камінська І. - Регіональні органи царської цензури початку ХХ ст.: харківський та катеринославський інспектори у справах друку (2013)
Козоріз В. - Михайло Максимович та його діяльність у Золотоніському повітовому земстві (2013)
Борчук С. - Маловідома сторінка "розширення прав союзних республік": "Українська Радянська Енциклопедія"-2 (1944–1947 рр.) (2013)
Бажан О. - Незламний (до 75-річчя з дня народження Василя Стуса) (2013)
Доцин І. - Клуб "Юний Краєзнавець" пізнає та популяризує минувшину Броварської землі (2013)
Положення про краєзнавчу премію Петра Тронька (2013)
Букет Є. - Нові грані співробітництва (2013)
Положення про Премію імені Героя України Михайла Сікорського Національної спілки краєзнавців України (2013)
Гончаров О. - Форум краєзнавців столиці, Дмитрук В. (2013)
Давидюк Р. - Історико-краєзнавче дослідження про Клекотів — село на межі Галичини й Волині (2013)
Зозуля С. - Історія села крізь призму історії родини (2013)
Сорока Ю. - Ключові проблеми українознавчого дослідження (2013)
Про авторів (2013)
Вимоги до оформлення статей (2013)
Бакалець О. А. - Нові знахідки скарбів західноєвропейських монет першої третини ХVІІ ст. з Барського та Літинського районів Вінницької області (2015)
Бірьова О. Ю. - Характер землеволодіння в Слобідській Україні в другій половині XVII – середині XVIII ст. (2015)
Скрипник А. Ю. - Боротьба з дезертирством у російських військах на Правобережній Україні в середині ХІХ ст. (2015)
Чумаченко О. А. - Становлення соціалістичних поглядів Микити Шаповала (ранній період) (2015)
Демуз І. О. - Природничо-наукові товариства України кінця ХІХ – початку ХХ ст.: огляд сучасної історіографії (2015)
Каськова Л. Ф. - Эволюционные особенности возникновения и развития кариеса, Николишин А. К., Зайцев А. В., Артемьев А. В. (2015)
Курок О. І. - Теорія і практика обробітку ґрунту в добу Середньовіччя та Ранньомодерного часу (2015)
Федюн О. В. - Проблематика досліджень істориків УРСР другої половини ХХ ст.: історіографічний вимір (2015)
Бєлашов В. І. - "Глухівська операція" 1943 року (2015)
Король В. Ю. - Становище радянських військовополонених на окупованій території України в 1941 – 1944 рр. (2015)
Цомая Г. Ф. - Краткий обзор депортаций народов в СССР во времена Второй мировой войны (2015)
Шевчук И. И. - Об историографическом изучении истории Беларуси периода Второй мировой войны (2015)
Гирич Я. М. - Матеріали до біографічного словника "Науково-педагогічні працівники Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка, 1952 – 1991 рр." (літери "Д – І") (2015)
Крижанівський В. М. - Матеріали до біографічного словника "Науково-педагогічні працівники Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка, 1952 – 1991 рр." (літера "К") (2015)
До ювілею головного редактора, доктора історичних наук, професора Олександра Івановича Курка (2015)
Відомості про авторів (2015)
Титул, зміст (2013)
Левченко В. - Історико-наукові серіальні видання Одеси кінця ХХ — початку ХХІ століття в контексті розвитку краєзнавчих студій в Україні, Левченко Г., Петровський Е. (2013)
Кочергін І. - Інститут гуманітарних проблем – осередок краєзнавчого руху на Придніпров'ї (2013)
Гіпіч В. - Образ міста в творах Себастіана Фабіана Кленовича (2013)
Войцехівський Г. - Архітектурно-будівельне краєзнавство на прикладі реалізації соціально-бібліотечного проекту "Історія малих міст України", Жидецька О. (2013)
Чухліб Т. - Гадяч – гетьманська резиденція Івана Брюховецького у 1663 – 1668 роках (2013)
Коваленко О. - Джерела з історії ремісничих цехів Гадяча XVII-XVIIІ століть (2013)
Маслак В. - Гадяцькі акти другої половини ХVІІ століття у серійному виданні "Універсали українських гетьманів" (2013)
Баранець П. - Історія козацько-старшинського роду Бороховичів (2013)
Крот В. - Історія Гадяча в творчості Михайла Грушевського (2013)
Саранча В. - Гадяцький повіт під час Першої світової війни (2013)
Ревегук В. - Отамани повстанців Гадяцького краю (1920-1923 рр.) (2013)
Реєнт О. - На чолі Української держави (до 140-річчя з дня народження Павла Скоропадського) (2013)
Пиріг Р. - Проблеми національної ідентифікації правлячої еліти Української держави 1918 року (2013)
Гай-Нижник П. - Боротьба спецслужб П.Скоропадського з антигетьманським підпіллям (2013)
Сакало О. - Домогосподарства козаків Лубенського полку другої половини XVIII ст. (2013)
Ночовний Ю. - Структура населення сотенного містечка Пирятина: історико–демографічний аналіз за матеріалами Румянцевського опису 1765-1769 рр. (2013)
Таранець С. - Стародубщина як один з провідних духовних центрів старообрядців у другій половині ХVІІІ – на початку ХХ століття (2013)
Капітан Л. - Процес реєстрації реформатських громад в повоєнному Закарпатті: прояв лояльності чи політична гра (2013)
Томазов В. - Вернадські та їхні родичі (2013)
Самородов В. - Полтавські сторінки життя і творчості Володимира Вернадського, Кигил С. (2013)
Панченко В. - Судочинство у мирових судах Волині у другій половині ХІХ ст. (сторінки однієї архівної справи) (2013)
Рудь О. - Панські садиби Поділля: на прикладі Шпаківського маєтку М.П.Балашова (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Савченко В. - Діяльність анархістів-синдикалістів серед одеських моряків (1906–1913 рр.) (2013)
Клименко Т. - Джерела Державного архіву Черкаської області про діяльність релігійних громад та організацій Черкащини (2013)
Глизь Ю. - Міський голова Києва М. К. Ренненкампф: спроба соціологічного портрету (2013)
Бажан О. - Перший секретар ВУЧК (Сторінки біографії старшого майора державної безпеки Олександра Розанова), Золотарьов В. (2013)
Букет Є. - Веб-ресурси Національної спілки краєзнавців України (2013)
Мельниченко В. - Інформаційні можливості сайту "Краєзнавча Черкащина" (2013)
Гончаров О. - Історико-краєзнавча практика студентів Київського національного університету імені ТарасаШевченка – 2013 (2013)
Сінкевич Є. - Краєзнавці досліджують історію Херсонщини, Братченко Т. (2013)
Гейда О. - Історія міста й місто в історії, Демченко Т. (2013)
Чорновол І. - Іван Паславський про заснування Львова (2013)
Понипаляк О. - Зодчі та їх творіння: враження та роздуми після презентації та ознайомлення з новою книгою відомого києвознавця (2013)
Петренко О. - Слов'янці про слов'янський період життя Михайла Миколайовича Петренка або історія банальної помилки (2013)
Маньковська Р. - Велет гуманітарних знань (пам’яті академіка С. О.Шмідта) (2013)
Про авторів (2013)
Вимоги щодо оформлення статей (2013)
Титул, зміст (2016)
Поляков М. В. - Основы концепции экономики знаний в работах лауреатов Нобелевской премии по экономике (2016)
Безрукова Н. В. - Взаємодія Україна – ЄС: інвестиційний аспект, Свічкарь В. А. (2016)
Москаленко Н. О. - Інноваційні інструменти організаційного формування міжнародного бізнесу, Савенко К. С. (2016)
Гончаренко Н. І. - Трансформація податкової системи у країнах Східної Європи: на прикладі Угорщини, Чехії та Польщі, Сурін Д. В., Доля Р. М. (2016)
Козирєва О. В. - Політика вирівнювання соціально-економічного розвитку регіонів в Європейському Союзі, Тур О. В. (2016)
Побута М. В. - Особливості становлення та протидії корупційній діяльності у сфері економіки України (2016)
Голян В. А. - Институциональные ловушки инвестирования в экономике Украины (2016)
Замлинский В. А. - Модификация задач учетно-аналитического обеспечения управления инновационной деятельностью в современном бизнес-пространстве (2016)
Жученко А. М. - Методика факторного аналізу сталого регіонального розвитку (2016)
Ярошенко І. В. - Соціально-економічний розвиток міста Харкова: тенденції, особливості, значення міста для регіональної та національної економіки, Семигуліна І. Б. (2016)
Раєвнєва О. В. - Методичний підхід до анкетування цільових груп – користувачів послуг ВНЗ, Гольтяєва Л. А., Мілевська Т. С. (2016)
Селіванова Н. М. - Науково-дослідницька діяльність студентів економічних спеціальностей: стан, проблеми та шляхи вдосконалення (2016)
Чернецька О. В. - Модельний інструментарій оцінки інвестиційної привабливості підприємства в рамках вартісно-орієнтованого управління (2016)
Решетняк Е. И. - Методы многомерного сравнительного анализа при оценке конкурентоспособности предприятия, Лободин Р. О. (2016)
Залознова Ю. С. - Методичні підходи до прогнозування показників збутової діяльності вугледобувних підприємств, Трушкіна Н. В. (2016)
Коваль Т. О. - Методичні засади оцінки стратегічних конкурентних позицій при формуванні маркетингового потенціалу підприємства, Яхкінд В. П. (2016)
Мних О. Б. - Маркетинговий і регресійний аналіз тенденцій розвитку галузі та результатів діяльності підприємств залізничного транспорту на етапі впровадження нової тарифної політики ПАТ "Укрзалізниця" (2016)
Маловичко А. С. - Електронізація логістичних операцій підприємств в умовах трансформації торговельних відносин (2016)
Слободянюк О. В. - Фінансові механізми управління ризиками аграрного страхування в Україні (2016)
Семенченко А. В. - Методичний підхід щодо максимізації доходів населення з нестандартними формами зайнятості (2016)
Гуцалюк О. М. - Постанова задачі оцінювання безпеки інтеграційного розвитку великомасштабних економіко-виробничих систем (2016)
Staninov S. B. - Methods for Evaluation of Financial and Investment Potential and their Impact on Ensuring Strategic Flexibility of the Enterprise (2016)
Ковтуненко К. В. - Диверсифікація діяльності виробничого підприємства в умовах глобалізаційних змін, Сапожніков Р. М. (2016)
Марченко В. М. - Аналіз методів формування витрат у системі управління прибутковістю підприємства, Прус К. В. (2016)
Ткаченко Ю. В. - Проблеми фінансової безпеки України та аналітичний інструментарій її оцінки, Зверук Л. А. (2016)
Кікоть О. Ю. - Оцінювання ефективності аукціонів ОВДП Міністерства фінансів України за доходом (2016)
Андрущак Є. М. - Ефективний банківський нагляд як передумова відновлення стійкого розвитку банківської системи України, Щуревич О. І. (2016)
Дейнеко Є. В. - Аналіз стану та перспективи організації державного внутрішнього фінансового контролю в умовах реформування державного фінансового контролю України (2016)
Владімірова Н. П. - Науково-методичний підхід до впровадження внутрішнього аудиту в систему забезпечення фінансової безпеки суб’єктів господарювання (2016)
Гнєдков А. В. - Визначення справедливої вартості кредиту як запорука його прибутковості, Пузаткова Ю. Є. (2016)
Філін О. С. - Проблеми кредитування малого та середнього бізнесу в умовах економічної кризи (2016)
Касич А. О. - Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного фінансового менеджменту, Чернова Г. Ю. (2016)
Зварич М. С. - Стан фінансової безпеки домогосподарств України в умовах економічної нестабільності (2016)
Сисюк С. В. - Проблеми й перспективи вдосконалення організації обліку в Україні: теоретико-прикладні аспекти і міжнародні вимоги (2016)
Shulha S. V. - Models and Factors of Audit and NAS Pricing: Literature Overview (2016)
Керея О. С. - Перспективи легалізації мережевої зайнятості в Україні (2016)
Отенко І. П. - Формування інформаційного простору підприємств у міжнародному бізнес-середовищі, Чепелюк М. І. (2016)
Нога І. М. - Діагностика ефективності застосування інформаційних технологій в управлінні підприємствами, Скриньковський Р. М., Павловські Г. (2016)
Гапон Ю. В. - Методичний підхід до оцінювання потенціалу стратегічних змін підприємства (2016)
Жалдак Г. П. - Перспективи впровадження та практика дотримання маркетингових стандартів в Україні та ЄС, Шульгіна Л. М. (2016)
Тарнавська Н. П. - Стратегічний моніторинг маркетингових інновацій в моделі інноваційного розвитку підприємства, Голоднюк О. С. (2016)
Гуменюк А. В. - Сучасний маркетинг як основний аспект підвищення ефективної діяльності овочевих підприємств, Школенко О. Б., Дем’янишина О. А. (2016)
До ювілею Грищенка І.М. (2016)
У нього каштани плодоносять талантами (2016)
Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти VІ міжнародна науково-практична конференція,7 жовтня 2016 року, Київський національний університет технологій та дизайну (2016)
Інноваційне містечко Експозиція Київського національного університету технологій та дизайну на ХІІІ Міжнародній спеціалізованій виставці "Зброя та безпека 2016" (2016)
Світові школи моди у фотографіях CEOWORLD Magazine оприлюднив результати рейтингу Кращих дизайнерських університетів світу 2016 року (2016)
Редько Я.В. - Розробка функціональних композитів на волокнистій основі, Сівовна М.М., Ляшок І.О. (2016)
Курганський А.В. - Огляд ринку індивідуального бронезахисту, Александров М.Є., Курганська М.М. (2016)
Пашковська Т. А. - Естетичні цілі у проектуванні дитячого образу майбутніми изайнерами, Кукош Ю.С. (2016)
Ковальов Ю.А. - Стан і аналіз логістичних схем вантажо-потоків взуттєвих підприємств, Плешко С.А., Лавренчук В.І. (2016)
Курач О.О. - Дослідження художніх особливостей мистецького напрямку неоекспре-сіонізму з метою вдосконалення декорування та знакової символіки чоловічого костюму, Ніколаєва Т.І. (2016)
Вулична мода (2016)
European Textiles and Fashion: Facts and Figures (2016)
Towards a 4th Industrial Revolution of Textiles and Clothing The Strategic Innovation Themes and Research Priorities (2016)
Shocking Figures and Facts in Global Textile and Apparel Industry Are you interested in the global textile and apparel industry? (2016)
Унікальний фонд науково-технічної бібліотеки Київського національного університету Колекція ретро видань з легкої промисловості та суміжних галузей (2016)
Бондар В. І. - Адаптивні процеси в системі навчання студентів професії вчителя, Опалюк Т. Л. (2014)
Андрейко О. І. - Акмепедагогічний процес становлення виконавської культури скрипаля (2014)
Бай Шаожун - Структура самоконтролю творчої інтерпретаційної діяльності студентів у процесі вокально-хорового навчання (2014)
Бадьора С. М. - Вплив особистості вчителя на створення педагогічно доцільного виховного середовища в школі (2014)
Вавілова Г. В. - Роль сучасних інформаційних технологій в процесі навчання іноземної мови професійного спрямування в немовному вищому навчальному закладі, Струтинська І. Ю. (2014)
Величко Н. А. - Естетичне виховання учнів початкових класів у школах Великої Британії на заняттях "Музики” (2014)
Волосюк М. А. - Методологія створення підручника математики для іноземних студентів підготовчих факультетів вищих навчальних закладів, Кулик О. П. (2014)
Гладка Г. Л. - Застосування тестування як методу контролю знань з соціогуманітарних дисциплін у ВНЗ в умовах ECTS: проблеми і обмеження (2014)
Драч І. І. - Умови впровадження моделі компетентнісно орієнтованого управління підготовкою майбутніх фахівців у ВНЗ (2014)
Западинська І. Г. - Організація педагогічної практики студентів гуманітарних спеціальностей у системі вищої освіти України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Клачиньски Р. - Политика Российской Федерации по отношению к постсоветским странам Центральной Азии (2014)
Кміта Є. В. - Методична система підвищення кваліфікації диспетчерів управління повітряним рухом як складова розвитку їх професійної комунікативної компетентності у Канаді (2014)
Коваль В. М. - Професіограма майбутнього інженера-металурга в контексті особливостей управління металургійним виробництвом (2014)
Кравченко І. М. - Проблеми дидактики вищої школи у творчій спадщині М. І. Пирогова (2014)
Красняков Є. В. - Державна політика в сфері позашкільної освіти: сучасний стан та перспективи її удосконалення (2014)
Куліш Л. А. - Веб-технології в систeмі інформaтичної підготовки мaйбутніх учитeлів тeхнологій (2014)
Курилович А. Ю. - Екологічне виховання початкових класів як педагогічна проблема (2014)
Литвинова С. Г. - Дидактичні особливості проектування хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу (2014)
Лобачук І. М. - Ділова гра як ефективний засіб навчання студентів нелінгвістичних ВНЗ іноземної мови (2014)
Локшин В. С. - Психолого-педагогічні засади формування професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників з використанням електнонних підручників в сучасному інформаційному освітньому середовищі (2014)
Малінка О. О. - Проектна технологія як ефектний засіб підвищення пізнавального інтересу студентів до вивчення іноземної мови (2014)
Назаренко І. М. - Фреймові технології у навчанні англійського монологічного мовлення майбутніх програмістів (2014)
Отрох Н. В. - Інноватика в музейній педагогіці (2014)
Петриків В. І. - Формування змісту вищої історичної освіти в Україні у кінці 40-х – початку 50-х рр. ХХ ст. (2014)
Потужній О. В. - Шляхи підвищення інтересу до занять з фізичної культури старших дошкільників (2014)
Реброва О. Є. - Підготовка майбутніх учителів музики та хореографії до роботи в художньо-ментальному шкільному середовищі (2014)
Редчук Р. О. - Методологічні підходи до формування готовності майбутніх фахівців з документознавства до професійної взаємодії у сфері соціальних комунікацій (2014)
Савченко Р. А. - Роль спецкурсу у формуванні музично-педагогічної компетентності майбутніх педагогів дошкільних навчальних закладів (2014)
Сватьєв А. В. - Особливості теоретичної підготовки майбутнього тренера-викладача до професійної діяльності (2014)
Терещенко С. А. - Роль і місце навчання промисловому дизайну в системі освіти (2014)
Федоришин В. І. - Блочно-модульна система фахової підготовки майбутніх учителів музики (2014)
Фогельзанг-Адлер Е. - Социальная политика Народной Польши в области представления возможности выполнения профессиональной деятельности женщинам-матерям (1945–1955) (2014)
Wiśniewska E. - Funkcje i zadania zawodowe współczesnych nauczycieli w Polsce (2014)
Глушук В. М. - Політичне та військове мистецтво Івана Мазепи в боротьбі за ідею незалежності України (2014)
Казаков О. О. - Англо-шотландські відносини в другій половині ХХ ст.: історія двох референдумів (2014)
Тарасевич В. М. - "Багатство народів" Адама Сміта й підвалини політичної економії (2016)
Білоцерківець В. В. - Бург Круммессе на роздоріжжі віків: політично-економічні наративи (2016)
Рябцева Н. В. - Теоретичні засади руху суб’єктивної складової суспільного відтворення, Алсуф’єва О. О. (2016)
Леонідов І. Л. - Власність та привласнення: будова та структура (2016)
Zavhorobnia O.O. - The national economy in post-nonclassical picture of economic reality: dynamic attributes and selectors of mobility in global coordinates (2016)
Летуча А. А. - Стратегія виходу підприємств металургійного комплексу України з еколого-економічної кризи, Ткаченко І. Д., Летуча О. В., Ткаченко Н. І. (2016)
Золотарьова О. В. - Самомотивація як важливий чинник індивідуальної діяльністної мобільності (2016)
Лебедєва В. К. - Управління трудовими ресурсами регіону в умовах економічної кризи, Ковальчук Г. К., Васюченко А. М. (2016)
Герасименко М. В. - Ідейний простір сучасності: увиразнення змістовних акцентів як теоретико-методологічна потреба (2015)
Гоцалюк А. А. - Традиції в розвитку хореографічного мистецтва як віддзеркалення соціокультурної ідентичності (2015)
Калужська В. О. - Масова культура постмодернізму та її естрадні образи (2015)
Чернієнко В. О. - Філософія екології ідентичності людини (2015)
Фатфутдінова І. - Роль української жінки в сім'ї та суспільстві (2015)
Василюк О. В. - Определение содержания дискурса (2015)
Биць Н. М. - Філософія освіти у США та Великій Британії: теоретичний аспект (2015)
Бойченко Н. М. - Специфіка етичного осмислення економічних засад діяльності викладача вищої школи (2015)
Фельдман О. Б. - Феномен альтруїзму у світлі чоловічого та жіночого (гендерний підхід) (2015)
Петрова Л. О. - Принцип трансверсальності як концептуальна засада правового виховання військовослужбовців: досвід АТО (2015)
Єгупов М. В. - Ідентичність як ціннісна основа світогляду сучасної вітчизняної вищої школи (2015)
Коновальчук В. І. - Сутність поняття "цілісність особистості" у системі філософського знання (2015)
Черепанова С. О. - Філософія освіти: форми культуротворчості в історичному та індивідуальному бутті людини (2015)
Яковлева О. В. - Мовна компетенція студентства та мовна ситуація в українських університетах у контексті наближення України до європейського освітнього простору (2015)
Дмитруха А. В. - Основні методологічні засади дошкільної педагогіки (2015)
Денисенко І. Д. - Моделювання поведінки особистості в сучасних соціокультурних контекстах: методологічні засади та перспективи (2015)
Попович М. Д. - Системні аспекти комунікації як соціокультурного феномену (2015)
Ковальова Г. П. - Україна у світових глобалізаційних процесах: виклики і відповіді, Даніл’ян В. О. (2015)
Сідак Л. М. - Самообмеження як один з головних засобів саморозвитку особистості (2015)
Долгочуб А. Ю. - "Polizeistaat" М. Раєва та "агональний лібералізм" І. Берліна як контексти твору Ч. Тейлора "Секулярна доба" (2015)
Думанский Ю. В. - Непосредственные и отдаленные результаты сфинктеросохраняющих операций у больных с аденокарциномами анального канала, Кетов В. Г. (2016)
Ничитайло М. Ю. - Міні-інвазивні транспапілярні втручання в ургентній абдомінальній хірургії, Огородник П. В., Дейниченко А. Г., Кондратюк О. П., Шкарбан В. П., Хілько Ю. О., Литвин О. І., Кондратюк В. А., Бура І. Б. (2016)
Милиця К. М. - Хірургічне лікування метабо­лічного синдрому як профілактика розвитку мортальних захворювань, Лаврик О. А., Бахру­шин В. Є. (2016)
Іващук О. І. - Особливості перебігу та лікування гострого поширеного перитоніту онкологічного генезу, Гушул І. Я., Бодяка В. Ю., Унгурян В. П., Постевка І. Д. (2016)
Дубініна В. Г. - Оптимізація хірургічного лікування хворих на рак яєчників, Лук’янчук О. В., Ри­бін А. І., Кузнецова О. В., Машуков А. О. (2016)
Саволюк С. І. - Прогнозування ризику неспроможності біліодигестивних анастомозів на основі побудови комплексної спектрофотометричної моделі стінки холедоха, Лосєв В. О. (2016)
Кобринська Н. Я. - Особливості лікування мультифокальної високодиференційованої тиреоїдної карциноми (2016)
Беденюк О. А. - Особливості структурної перебудови шлунка та їх морфометрична характеристика після видалення великих слинних залоз у щурів (2016)
Лукьянчук О. В. - Опыт выполнения паллиативных, комбинированных и расширенных операций в неотложной хирургии рака желудка, Машуков А. А., Биленко А. А., Дубинина В. Г., Лурин А. Г., Биленко Е. Д., Четвериков С. Г., Згура А. Н., Мерлич С. В., Рациборский Д. В., Максимовский В. Е., Шилин И. В., Бойченко А. И. (2016)
Суходоля А. І. - Діагностика та визначення тактики хірургічного лікування ускладнених форм хронічного панкреатиту, Підмурняк О. О., Суходоля С. А., Тропарчук О. І., Коломієць О. В. (2016)
Семенюк Ю. С. - Діагностично-лікувальний алгоритм при гострому холециститі, Дзюбановський І. Я., Потійко О. В., Ординський Ю. М., Поляцко К. Г. (2016)
Романюк Т. В. - Комплексна профілактика тромбоемболічних ускладнень у хворих із гострою хірургічною абдомінальною патологією, поєднаною з хронічними захворюваннями вен нижніх кінцівок, Запорожан С. Й., Махніцький А. В., Бурак А. Є., Назарко Л. Р. (2016)
Ткачук О. Л. - Досвід застосування малоінвазивних втручань в ургентній хірургії, Дзвонковський Т. М., Ткачук-Григорчук О. О. (2016)
Беденюк А. Д. - Вдосконалені методики протистенотичних анастомозів кінець в кінець у шлунковій хірургії, Якубенко Е. В. (2016)
Антонюк-Кисіль В. М. - Тумесцентна анестезія як різновид місцевої анестезії в акушерстві при виконанні неакушерських операцій під час вагітності, Єнікеєва В. М., Лічнер С. І., Липний В. М., Дрозд В. В. (2016)
Венгер І. К. - Діагностично-лікувальний алгоритм у попередженні післяопераційної тромбоемболії легеневої артерії, Костів С. Я., Зарудна О. І., Буднік Д. Ю. (2016)
Галей М. М. - Симультанні лапароскопічні операції у хворих на жовчнокам’яну хворобу та супутню хірургічну абдомінальну патологію, Дзюбановський І. Я. (2016)
Саволюк С. І. - Поєднання лапароскопічних та електрозварювальних технологій у лікуванні хворих з гострим апендицитом як фактор профілактики інтраабдомінальних ускладнень, Балацький Р. О. (2016)
Кушнір Р. Я. - Ендоскопічний гемостаз у комплексному лікуванні гострих шлунково-кишкових кровотеч, Коршовський І. Л. (2016)
Дерпак Ю. Ю. - Загальна характеристика показників ефективного еритропоезу та периферичної крові в активних донорів крові (2016)
Дзюбановський І. Я. - Неускладнена виразкова хвороба шлунка: прогнозування перебігу і лікувальна тактика, Війтович Л. Є. (2016)
Бензар І. М. - Особливості коагулопатії у дітей із судинними пухлинами і судинними мальформаціями (2016)
Крестянов М. Ю. - Міні-інвазивні способи лікування пахвинних гриж (2016)
Беденюк А. Д. - Аналіз торакоскопічних втручань у хворих на спонтанний пневмоторакс, Мальований В. В., Гуменний І. З., Дуць С. І., Бурак А. Є. (2016)
Дубініна В. Г. - Персоніфікований підхід до ведення пацієнток з місцево поширеним раком шийки матки, Лук’янчук О. В., Пацков А. О. (2016)
Федорика Р. Я. - Особливості застосування ургентної лапароскопії в умовах малопотужної лікарні, Парахоняк Л. П., Сметаняк О. І. (2016)
Чернявський С. С. - Визначення місця та ролі служби фінансових розслідувань в Україні, Василинчук В. І. (2016)
Камінська Н. В. - Захист прав людини під час збройних конфліктів, Патріча М. В. (2016)
Братель О. Г. - Ознаки системи процесуальних юридичних фактів у цивільному процесуальному праві України (2016)
Павлишин О. В. - Відмінності модерного та постмодерного праворозуміння в контексті семіотико-правового аналізу (2016)
Калиновський Б. В. - Компетенція місцевої публічної влади в Україні (2016)
Гальонкіна Ю. С. - Масовізація та комодифікація сучасної вітчизняної юридичної освіти як вияви глобалізаційних тенденцій (2016)
Польська М. О. - Суб’єкти відносин безоплатної правової допомоги в Україні (2016)
Струкова В. Д. - Місце адміністративного договору в публічно-приватному партнерстві (2016)
Шаповаленко Є. В. - Проблеми дотримання законності під час здійснення контролю за вчиненням злочину, Козенко С. М. (2016)
Польський О. Ю. - Правові засади рекламування адвокатської діяльності (2016)
Ковригіна В. Є. - Адміністративно-правовий аспект права на охорону здоров’я (2016)
Запотоцький А. П. - Типові сліди розкрадань у сфері будівництва (2016)
Боднар В. Є. - Кримінологічна характеристика злочинів у сфері службової діяльності працівників правоохоронних органів (2016)
Вознюк А. А. - Концептуальні засади запобігання суспільно небезпечним діянням (2016)
Фінагеєв В. О. - Стан наукового розроблення проблем запобігання шахрайству у сфері банківської діяльності (2016)
Цюприк І. В. - Перспективи функціонування державного бюро розслідувань як суб’єкта боротьби з організованою злочинністю (2016)
Хоменко В. П. - Організація запобігання злочинам у фіскальній сфері: трирівневий підхід (2016)
Васін Д. О. - Криміналістична характеристика осіб, які втягують неповнолітніх у заняття проституцією (2016)
Іщук Д. О. - Стан наукових досліджень проблем розслідування вбивств, пов’язаних із безвісним зникненням особи (2016)
Ємець О. М. - Правові проблеми протидії злочинності оперативними підрозділами національної поліції України (2016)
Вавриш А. В. - Особливості функціонування недержавних суб’єктів сектору безпеки в системі запобігання злочинам у сфері будівництва (2016)
Соф’їн М. І. - Вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, як обов’язковий елемент предмета доказування слідчим у кримінальному провадженні (2016)
Симоненко Н. О. - Використання поліграфа під час досудового розслідування зґвалтувань минулих років (2016)
Щербатюк В. М. - Вільне козацтво – добровільна громадська міліційна організація в україні 1917–1921 рр. (2016)
Губар С. В. - Засади призначення покарання судами УСРР у роки колективізації сільського господарства, Дорощук Н. О. (2016)
Шевченко О. С. - Державний солідаризм у політико-правовому будівництві соборної України: етапи становлення та реалії сьогодення (2016)
Хлабистова К. В. - Еволюція поняття люстрації з часів античності до ХХ ст. (2016)
Савина И. В. - Возмещение вреда, причиненного малолетним: судебная практика республики Беларусь и Украины (2016)
Алиев Эмин - Криминалистическое исследование психофизиологических качеств исполнителя рукописного текста и медицинская наука (2016)
Тимченко Г. П. - Новаторський підхід до розв’язання проблем захисту сімейних прав Та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства (2016)
Титул, зміст (2016)
Завгородня О. О. - Актуальні концепти економічної теорії інновацій (2016)
Тарасевич В. М. - Влада-власність у племінному союзі (2016)
Жукова Л. Ж. - Альтернативність економічного розвитку держави з погляду інституціонального підходу (2016)
Кричевська Т. О. - Історія інститутів грошово-кредитного регулювання США. Стаття 4. Від становлення системної антиінфляційної політики до стимулювання економіки за допомогою креативного фінансового сектора (1977–2007 рр.) (2016)
Яременко О. Л. - Фінансова складова Угоди про асоціацію України з країнами ЄС: додаткові можливості зростання та інституційні ризики (2016)
Кораблін С. О. - Національний бізнес-цикл і доходи Зведеного бюджету України: підходи до оцінки кількісного впливу (2016)
Сіденко В. Р. - Методологічні засади аналізу глобальних кризових процесів (2016)
Довбенко М. В. - Видатний дослідник економічної нерівності (2016)
Єгоров І. Ю. - Тема 31. Інвестиційно-інноваційна діяльність (2016)
Білорус О. Г. - Глобальна фінансіалізація і влада фінансової олігархії (2016)
Алещенко В. - Феноменологія "гібридної війни" та її особливості у виконанні російської федерації: інформаційно-психологічний аспект (2016)
Андрусишин Ю. - Психологічні аспекти розвитку емоційно-вольової стійкої особистості (2016)
Балабушка Є. - Теоретичні підходи до проблеми психічної ригідності особистості учасника бойових дій (2016)
Дацков А. - Основні напрямки, форми і методи роботи психолога з переходу від психореабілітації комбатанта до його після травматичної стресової адаптації (2016)
Іванова Н. - Мотивація фахівця до професійної діяльності: поняття, зміст та функції (2016)
Кузьменко Ю. - Аналіз взаємозв'язку між психологічним віком, узагальненим плануванням власного життя студента та складними умовами природного середовища (2016)
Перепелюк Т. - Підвищення професійної майстерності педагогічних працівників навчальних закладів (2016)
Сторожук Н. - Сучасний стан системи психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції, Мась Н., Покотило В. (2016)
Сафін О. - Реабілітація та реадаптація учасників бойових дій: психологічний аспект (2016)
Харченко Н. - Постать Г.С. Костюка к центральний аспект досліджень провідних вчених сьогодення (2016)
Шимко В. - Системна локалізація предмета в психологічних дослідженнях: процедура структурно-онтологічної візуалізації (2016)
Білан М. - Типологія текстів французьких статутних документів і відтворення їх прагматичного потенціалу (2016)
Гулей Т. - Прототипізація як спосіб категоризації та концептуалізації (на прикладі англійських назв сучасних військових реалій) (2016)
Тирон І. - Військовий блог у сучасному англомовному мас-медійному континуумі (2016)
Любовець Г. - Моніторингові технології як відображення контентного інформаційно-інерційного публічного еха, Король В. (2016)
Залєський Є. - Система дистанційного навчання ВІКНУ, Аронов А., Сидоров Ю. (2016)
Nosenko E. L. - Forgiveness as a multifunctional coping resource of a mature personality, Sokur A. V. (2016)
Chernova L. V. - Maternal upbringing as a factor of perfectionism development, Bayer O. O. (2016)
Opykhailo О. B. - Personal factors of gelotophobia as a form of humor response inadequacy (2016)
Богучарова О. І. - Копінг-стратегії як фактор "позитивної" адаптації вимушених мігрантів, Ткаченко Н. В. (2016)
Буханець А. О. - Зв’язок суверенності психологічного простору iз типом копінг-стратегій і наявністю внутрішньоособистісних конфліктів в юнацькому віці, Байєр О. О. (2016)
Волков Д. С. - Вплив індивідуально-типологічних властивостей на продуктивність інтелекту, Ноздрін С. В. (2016)
Грисенко Н. В. - Роль різних форм благополуччя у задоволеності шлюбом осіб зрілого віку, Батаєва К. Ю. (2016)
Кузнєцов М. А. - Прокрастинація як чинник емоційного ставлення студентів до навчальної діяльності, Козуб Я. В. (2016)
Фролова Н. В. - Характер зв’язку етнічної ідентичності і психологічного потенціалу в підлітковому віці, Грисенко Н. В., Ільїна Г. В. (2016)
Четверик-Бурчак А. Г. - Системна рефлексія як предиктор оптимального функціонування юнаків, Куц В. Є. (2016)
Левит Л. З. - Интеграция двух основных взглядов на природу человека (2016)
Бліхар В. С. - Релігійно-правова визначеність державотворчих і правотворчих процесів: соціальне вчення церкви (2014)
Ситар І. М. - Моральність у розвитку сучасної науки (акультураційний аналіз) (2014)
Гринь О. Д. - Орган державної влади як складова державного апарату (2014)
Калєніченко Л. І. - Юридичні аспекти категорії "соціальна відповідальність" у системі суспільних наук (2014)
Слинько Д. В. - Загальнотеоретична характеристика установчого процесу (2014)
Тополевський Р. Б. - Правова футурологія як інструмент прогнозування розвитку правової системи (2014)
Лівак П. Є. - Правове регулювання діяльності юридичних служб закладів та органів охорони здоров’я в умовах стратегічних і концептуальних реформ, Степанов І. О. (2014)
Добробог Л. М. - Підгалузь права і комплексна галузь права як елементи системи права: проблемні аспекти (2014)
Скоморовський В. Б. - Суб’єктивний фактор у процесах створення та ліквідації СРСР (2014)
Орлов С. Ф. - Вплив необхідної інформації на формування світогляду юриста (2014)
Торончук І. Ж. - Організація місцевого управління на Буковині у 1918–1925 рр. (2014)
Донченко О. І. - Особливості правозастосування як форми реалізації норм права (2014)
Фурдик Т. М. - Правова інституціоналізація діаспоральної політики сучасної держави (2014)
Гайтан В. В. - Модернізація пострадянського простору як соціокультурний фактор (2014)
Серебро М. В. - Сутність та перспективи використання аксіологічного підходу в державознавстві (2014)
Martjanov S. S. - Shadow law as a synthesis of the shadow of the state and quasi-civil society (2014)
Кузь М. М. - Праксеологічний вимір інтенціональності правового буття (2014)
Романов Я. В. - Стадії підзаконного нормотворчого процесу (2014)
Федосєєва С. В. - Поняття, ознаки та структура механізму правового виховання (2014)
Приходько Х. В. - Права дитини: проблеми реалізації та захист у системі місцевого самоврядування в Україні (соціетарно-правовий підхід) (2014)
Хальота А. І. - Шляхи удосконалення діяльності органів внутрішніх справ по забезпеченню конституційних особистих прав і свобод людини та громадянина (2014)
Попович М. М. - Функції верховного суду України щодо забезпечення єдності судової практики (2014)
Придачук О. А. - Представницьке народовладдя в контексті правової охорони конституції України (2014)
Водько Н. П. - Новые нормативно-правовые акты Украины о противодействии коррупции (2014)
Клюєв О. М. - До питання правоохоронної діяльності в Україні: теоретичний аспект (2014)
Миронюк Р. В. - Окремі питання визначення стандартів адміністративних послуг, що надаються органами державної фіскальної служби України (2014)
Басов А. В. - Поняття "надзвичайна ситуація": нормативно-правові та наукові підходи визначення (2014)
Кравець В. Р. - Юридичний інтерес в адміністративному судочинстві: поняття, сутність, види (2014)
Супроновський А. І. - Поняття та ознаки міграційного права України (2014)
Голоядова Т. О. - Міжнародний досвід вищих органів державного фінансового контролю США, Франції, Великобританії, Німеччини та перспективи розвитку державного фінансового контролю в Україні (2014)
Прокопенко О. Ю. - Функції органів внутрішніх справ України як суб’єкта забезпечення правопорядку в регіоні (2014)
Сербин Р. А. - Природа принципів благодійництва в Україні (2014)
Лошицький М .В. - Інституційні засади державного контролю за безпекою дорожнього руху в Україні (адміністративно-правовий аспект) (2014)
Басова Ю. Ю. - Теоретико-правовий аналіз поняття "адміністративна процедура" (2014)
Білик В. М. - Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів внутрішніх справ та шляхи її удосконалення, Калатур М. В. (2014)
Вихров В. В. - Использование персональных данных в таможенной службе Украины и их правовое регулирование (2014)
Дрозд О. Ю. - Види митного контролю в Україні (2014)
Каткова А. Г. - Шляхи удосконалення інституту адміністративної відповідальності осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ (2014)
Марченко О. В. - Характеристика окремих процедур організації надання рекламних послуг в Україні (2014)
Пасічник А. В. - Окремі проблеми інституту представництва в адміністративному процесі (2014)
Патерило І. В. - Напрями реформування адміністративного законодавства в сфері функціонування публічної адміністрації України (2014)
Подорожній Є. Ю. - Соціальне призначення інституту юридичної відповідальності в трудовому праві (2014)
Сарана С. В. - Щодо питання гарантій у загальному процесуально-процедурному податковому режимі (2014)
Перощук З. І. - Деякі правові питання бюджетів та їх складових елементів в умовах бюджетної децентралізації (2014)
Шевчук О. М. - Теоретико-правові основи корупції у сфері законного обігу наркотиків (2014)
Могил С. К. - Професійна компетентність державного службовця: сутність, правове регулювання, вимоги (2014)
Логінова Н. М. - Дискреційні повноваження судді: правові та моральні аспекти (2014)
Мізіна І. В. - Правові аспекти застосування пені та штрафу в податковому законодавстві (2014)
Чумак О. О. - Проблеми взаємодії громадськості з державними органами влади як негативний чинник демократизації держави (2014)
Адабаш О. В. - Становлення системи охорони державної таємниці в незалежній Україні (законодавче забезпечення) (2014)
Коцюруба О. О. - Напрями реформування правового регулювання фінансування громадських організацій з публічних фондів (2014)
Сандул Я. М. - Становлення виконавчих органів місцевих рад у незалежній Україні як суб’єктів адміністративного права (2014)
Мандзюк О. А. - Правове регулювання аналітичного простору (2014)
Боднар С. В. - Особливості розгляду адміністративних судових оскаржень, рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів, не наділених владними повноваженнями (2014)
Кобелька Д. М. - До проблеми визначення поняття правопорушень у фінансовій сфері (2014)
Мамай І. В. - Щодо співвідношення правового регулювання відносин опіки та піклування нормами цивільного та сімейного права (2014)
Тополя Р. В. - Принципи адміністративно-правового регулювання експертно-криміналістичних досліджень транспортних засобів (2014)
Хуторянська Т. В. - Міжнародні стандарти забезпечення прав і законних інтересів дитини та їх імплементація в законодавство України (2014)
Титул, зміст (2010)
Сищук О. - Президент України Віктор Янукович: "Я знаю, що і як слід робити" (2010)
Цирфа Ю. - Без'ядерному статусу України - реальні гарантії! (2010)
Тищук Є. - Військові таємниці без таємниць, або Правда та міфи про "Сатану" (2010)
Клейменова О. - Атлас неспокійного об’єктива (2010)
Тищук Є. - Сага про "Королівський" батальйон (2010)
Московська Н. - "Наші гроші – наші права" (2010)
Маркелова Т. - Vivat, жінки!, Мацієвський С. (2010)
Крупа Ю. - "Людина, усвідомивши, що знайшла своє покликання, просто зобов’язана активно діяти" (2010)
Філоненко С. - Від "Надії" - до радості (2010)
Філоненко С. - Олексій Соловйов: "Чи може європейська країна, що вимирає, дозволити собі не допомагати збереженню життя власних ненароджених дітей?" (2010)
Семигіна Т. - Протидія вірусу чи канонам системи охорони здоров’я? (2010)
Кудряченко А. - Досвід соціально-економічних перетворень малих європейських країн (2010)
Шайгородський Ю. - Історія українського конституціоналізму: від суспільно-політичних ідеалів до створення ефективних інститутів (2010)
Левенець Ю. - Україна в Європі: досвід наукового пізнання (2010)
Лиштван О. - Юрій Громницький: "Можливо, в майбутньому я стану політичним актором, але наразі я все-таки журналіст" (2010)
Філоненко С. - Сучасна освіта. Освітянський форум працює на перспективу (2010)
Тихонов В. - Вибір честі, вибір частини, вибір - частіше? (2010)
Гордієнко С. - 3нову адміністративно-територіальна "сверблячка"? (2010)
Поташній Ю. - Місцеве саморятування (2010)
Володимир Гройсман: "Основний критерій якості влади – це рівень якості життя громадян" (2010)
Омелянчук І. - Погоду в домі робить "Газда" (2010)
Марчук Л. - Коли Цар не царює, а об’єднує (2010)
Іваненко Н. - Жіночий портрет у ДОКУМЕНТальному інтер’єрі (2010)
Пузикова Л. - "A la retour" до UNESCO (2010)
Тищук Є. - Найкомфортніше - таки в Одесі (2010)
Красовська О. - Пластична тема: модель для збирання (2010)
Славинський М. - Шедеври з унікального рукопису (2010)
Бондаренко С. - Ліна Костенко: "Виколупую з-під льоду свій народ" (2010)
Клейменова О. - Поглинуті мороком. Історія злочину, яку Сталін не зміг приховати (2010)
Писаренко С. - Гаяне Атаян: "Шкода, що мама не дожила до щасливого часу, коли побачила світ ця книга "Тетяна Яблонська" (2010)
Марчук Л. - Ігор Гавришкевич: "Бути українцем лише за походженням - недостатньо. Потрібно відчути та пережити свою причетність до рідного" (2010)
Марчук Л. - Іграшки для дорослих, або Відродження львівського гутного скла (2010)
Бобрик В. І. - Письмове провадження як форма оптимізації цивільного і господарського судочинства України (2014)
Жуков І. М. - Особливості правового регулювання договірних відносин з видобутку вуглеводнів на континентальному шельфі (2014)
Герц А. А. - Право на надання медичних послуг як елемент особистого немайнового права на охорону здоров’я (2014)
Чорна А. М. - Об’єкт забезпечення прав суб’єктів підприємницької діяльності у сфері оподаткування (2014)
Щокін Р. Г. - Сутність недобросовісної конкуренції за господарським законодавством України (2014)
Кушерець Д. В. - Окремі аспекти охорони та захисту майнових прав сторін в договорах про виконання робіт (2014)
Федоренко Т. В. - Деякі аспекти нотаріального захисту приватної власності іноземців в Україні (2014)
Чередник Н. В. - Окремі питання реалізації прав інтелектуальної власності на прикладі типових договорів трансферу знань (міжнародний досвід) (2014)
Дворніченко А. С. - Зарубіжний та вітчизняний аспект історичного становлення інформативної згоди як права пацієнта (2014)
Логвиненко В. В. - Деякі аспекти міжнародного досвіду правового регулювання букмекерської діяльності (2014)
Матвєєва С. П. - Теоретико-правові засади автономності тлумачення в Європейському суді з прав людини та Суді Європейського Союзу (2014)
Кравченко І. О. - Правове регулювання участі Пенсійного фонду України в міжнародному співробітництві (2014)
Юсупов В. А. - Шляхи вдосконалення нормативно-правового, організаційного та кадрового забезпечення органів прокуратури України (2014)
Бережанський Г. І. - Співвідношення легітимності та легальності державної влади: теоретико-правовий аспект (2014)
Зуєв В. А. - Методологічні засади визначення відходів як об’єкту екологічних та господарських відносин (2014)
Старосуд І. М. - Екологічні освіта та виховання як складові ідеологічного механізму екологічного права (2014)
Стрельцов Є. Л. - Відповідальність за економічні злочини в країнах англо-американської правової сім’ї (2014)
Орловська Н. А. - Запобігання насильству в сім’ї: стандарти ООН та українські реалії (2014)
Рябчинська О. П. - Фактичні обставини кримінального правопорушення як підстава кримінально-правової кваліфікації (2014)
Кузнецов В. В. - Співвідношення понять "об’єкт злочину" та "об’єкт кримінально-правової охорони" в теорії кримінального права (2014)
Шамара А. В. - Система преступлений против мира и безопасности человечества в уголовном законодательстве Украины – их классификация в теории уголовного права (2014)
Полянський Є. Ю. - Реалізація принципу "Non bis in idem" в кримінальному праві США (2014)
Антонюк Н. О. - Усічений склад злочину: необхідна юридична конструкція чи міф? (2014)
Шкута О. О. - Об’єктивна сторона ухилення від відбування покарань у вигляді обмеження та позбавлення волі (2014)
Міщук І. П. - Протидія розповсюдженню товарів, що пропагують культ насильства й жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію: причини та заходи профілактики (2014)
Тодосієнко А. О. - Кримінологічна характеристика особистості, що стала на шлях екстремізму (2014)
Бокша В. О. - Права споживачів як об’єкт кримінально-правової охорони (2014)
Висоцька В. В. - Спортивна карткова гра в контексті статті 203-2 КК України: історія і сучасність (2014)
Касько Т. Ю. - Факультативні ознаки об’єктивної сторони складу злочину можуть стати підвалинами для зміни законодавства (2014)
Мельничук В. М. - Суб’єктивні ознаки фальсифікації лікарських засобів (2014)
Вєтров Д. В. - До питання про потерпілого від порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою (ст. 272 КК України) (2014)
Балонь А. Б. - Типова "слідова картина" злочинів, вчинених з використанням службовою особою своїх службових повноважень та її значення для їх розслідування (2014)
Лагода К. О. - Типологія осіб, які вчиняють невиконання судових рішень (ст. 382 КК України) (2014)
Якименко Л. Г. - Індивідуальні заходи запобігання проникненню заборонених предметів до установ виконання покарань (2014)
Мотлях О. І. - Психофізіологічна експертиза з використанням поліграфа та проблемні питання щодо її впровадження (2014)
Мазур М. Р. - Компенсація моральної шкоди в зв’язку з незаконним кримінальним переслідуванням чи (та) засудженням: окремі питання судової практики (2014)
Остафійчук Г. В. - Процесуальний контроль прокурора на стадії досудового розслідування (2014)
Столітній А. В. - Організація прокурорського нагляду за досудовим розслідуванням у формі процесуального керівництва, роль керівника органу прокуратури в організації нагляду (2014)
Дяков В. С. - Відсутність доведеності факту вчинення кримінального правопорушення обвинуваченим (2014)
Даль А. Л. - Забезпечення процесуальних гарантій прав, свобод та законних інтересів особи при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (2014)
Єрохін В. В. - Окремі аспекти вдосконалення правового регулювання процесуального статусу захисника у кримінальному провадженні (2014)
Рудик Г. М. - Наукові дослідження методики розслідування злочинів у сфері господарської діяльності (2014)
Якубовская Н. А. - Развитие в международной повестке дня: история вопроса (2014)
Стрельцова Є. Д. - Щодо спроб міжнародно-правової уніфікації окремих інститутів морського права (2014)
Давидова Н. О. - Еволюція правового регулювання у сфері вищої освіти в США (2014)
Стрельцов Л. Є. - Поняття та ознаки комп’ютерної програми у міжнародному праві (2014)
Покора І. Є. - Гаазькі правила як перший досвід міжнародно-правової регламентації перевезення вантажу морем (2014)
Качурінер В. Л. - Екологічне регулювання у сфері виробництва в праві Європейського Союзу (2014)
Шульга О. В. - Дослідження системи автоматичного управління рухом пристроїв навігації за допомогою двигунів постійного струму (2014)
В’юннік О. В. - Моделювання функціонування космічної мережі передачі даних в НСС (2014)
Козелкова Е. С. - Радиотехнический комплекс: устойчивость нелинейной угломестной системы КИС (2014)
Хращевський Р. В - Аналіз вимог щодо точності синхронізації шкал часу в двоелементному наземно-космічному радіоінтерферометрі (2014)
Шарабайко О. М. Уварова Т. В. - Аналіз вимог до космічних засобів дистанційного зондування Землі, Обідін Д. Н. (2014)
Залевський Г. С. - Характеристики вторинного випромінювання низьковисотних радіолокаційних цілей резонансних розмірів (2014)
Дикарев А. В. - Кольцевые коды и их свойства (2014)
Дмитриев О. Н. - Исследование особенностей диаграммы направленности антенны системы ILS (2014)
Єрмілова Н. В. - Автоматизація процесу ректифікації, Кислиця С. Г., Патик О. О. (2014)
Жебка В. В. - Підвищення швидкодії комбінованих систем фазової синхронізації в перехідних режимах (2014)
Зубрецкая Н. А. - Управление стабильностью технологических процессов изготовления деталей на основе нечеткого моделирования, Федин С. С (2014)
Filyashkin M. K. - Gyro-accelerometric method of determination of angular orientation parameters, Mukhina M. P. (2014)
Курцева Л. Б. - Синтез та дослідження аналогової і цифрової системи управління прокатного стану, Власов А. О. (2014)
Міщенко А. В. - Тендерна задача замовлень і постачань елементів авіатранспортного комплексу (2014)
Тиртишніков О. І. - Властивості статичних комунікаційних мереж тороїдально-кубічних топологій, Додух І. В (2014)
Чернов В. Г. - Метод формирования набора индивидуальных тестовых заданий для оценки уровня подготовки оператора АСУ в процессе тренажной подготовки, Павленко М. А., Тимочко А. И., Свистунов Д. Ю., Королюк Н. А. (2014)
Яскевич В. О - Підвищення точності синхронно-фазових демодуляторів в синхронних режимах за допомогою коригуючих ланок (2014)
Кучеренко Ю. Ф. - Основні методи боротьби з високотехнологічним противником при веденні сучасних війн, Носик А. М. (2014)
Марченко О. М. - Оцінка впливу системи управління військових формувань на реалізацію їх бойових можливостей, Гайдарли Г. С. (2014)
Романенков Ю. А. - Комплексирование прогнозных оценок в системе мониторинга показателей состояния бизнес-процесса, Вартанян В. М., Ревенко Д. С. (2014)
Гостев В. И. - Исследование сети TCP/IP с применением основных алгоритмов активного управления очередью, Довженко Т. П., Артющик А. С (2014)
Гринкевич Г. О. - Вибір оптимального сценарію розвитку IPTV, Житник І. В., Осіпов Є. О., Нечаєв С. В. (2014)
Губанков С. В. - Управление трафиком и преимущества технологии MPLS, Мартиненко А. В., Старкова Е. В., Герасименко К. В. (2014)
Жураковський Б. Ю. - Аналіз ефективності застосування методів стиснення до різних типів інформації, Срочинська Г. С (2014)
Козловский В. В. - Минимизация перепада волновых сопротивлений многоступенчатых фильтров (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського