Сичов М. Ю. - Вплив різних джерел ліпідів у комбікормах перепелів батьківського стада на виводимість яєць і вивід молодняку (2012)
Лохов В. - Успешное птицеводство: роль пробиотиков, Монл М. (2012)
Буряк Р. І. - Організаційно-економічний механізм забезпечення якості продукції птахівництва у США (2012)
Марчишина Є. І. - Особливості розслідування нещасних випадків на виробництві, Некрита А. Л. (2012)
Перелік статей,опублікованих у журналі "Сучаснептахівництво” у 2011 році (2012)
Грицик Л. - Мудрість жити і творити (2010)
Костенко Н. - З історії українського віршознавства. Майк Йогансен. Елементарні закони версифікації (2010)
Наєнко М. - Що таке історія літератури? (2010)
Дончик В. - Дещо з конкретного досвіду історіописання (2010)
Шляхова Н. - Методологічні проблеми створення літературних історій (2010)
Бернадська Н. - Про діалог історії та теорії літератури: сучасні реалії (2010)
Черноіваненко Є. - Чи може існувати історія літератури? (2010)
Поліщук Я. - Перспектива множинності в літературній історіографії (2010)
Просалова В. - Авторські історії української літератури в першій половині ХХ ст.: тенденції, проблеми, здобутки (2010)
Гнатюк М. - Проблема "корпусу" історії української літератури кінця ХІХ - початку ХХ ст. (2010)
Ткаченко А. - Це... історія мистецтва (2010)
Соболь В. - Перекладна барокова література другої половини ХVІІ - ХVІІІ століття як складова літісторії (2010)
Гнатюк М. - Історико-літературна текстологія: когнітивний аспект (2010)
Александрова Г. - "До світових ідеалів своїм національним шляхом": компаративні аспекти "Історії українського письменства" Сергія Єфремова (2010)
Бистрова О. - Біографія письменника як складова цілісного аналізу тексту (2010)
Яровий О. - "Історія ідей" та відчай безідейності, або чому нам треба повертатися до традиції в нашому літературознавстві (2010)
Жигун С. - "Ланка"-Марс в історії української літератури (2010)
Колінько О. - Розвиток модерністських тенденцій та становлення жанру новели в українській та російській малій прозі кінця ХІХ - початку ХХ століття (2010)
Шестопалова Т. - Конструкт історії літератури в науково-критичній думці Ю. Лавріненка (2010)
Бровко О. - Питання історії розвитку новели в теоретичній конструкції формалізму (2010)
кузьменко Д. - Скандинавські мотиви у творчості Дж. Р. Р. Толкіна з точки зору історії та теорії літератури (2010)
Яцків-Ярош І. - Еволюція поняття "Бідермаєр" у німецькомовній літературі (2010)
Бугай С. - критична рецепція історії української літератури в наукових студіях Михайлини Коцюбинської (2010)
Левицький В. - Сутність творчої історії в міському тексті: взірець М. Семенка (2010)
Джугастрянська Ю. - Цикл "Зрада" В. Свідзінського: історико-літературні зауваги (2010)
Рябікова К. - Релігійно-романтична концепція Джебрана Халіля Джебрана в контексті світової літератури (2010)
Титул, зміст (2013)
Романовская В. А. - Устойчивость к экстремальным факторам микроорганизмов прибрежных экосистем мёртвого Моря, Авдеева Л. В., Гладка Г. В., Притула И. Р., Хархота М. А., Таширев А. Б. (2013)
Курченко И. Н. - Использование различных источников углерода почвенными и эндофитными штаммами Penicillium funiculosum Thom, Василевская А. И., Артышкова Л. В., Наконечная Л. Т., Юрьева Е. М. (2013)
Ямборко Н. А. - Компонентний склад забруднень і стан мйкробного ценозу грунту полігону захоронения хлорорганічних відходів, Іутинська Г. О., Левчук І. В., Піндрус А. А. (2013)
Пирог Г. Л. - Влияние рН на синтез поверхностно-активных веществ Acinetobacter calcoaceticus ИМВ В-7241, Антонюк С. И., Канон А. Д., Шевчук Г. А., Парфенюк С. А. (2013)
Драговоз І. В. - Синтез позаклітинних фітогормонів штамами Bacillus, виділеними з різних екологічних ніш, Леонова Н. О., Лапа С. В., Піскова О. В., Крючкова Д. О., Авдєєва Л. В. (2013)
Babenko L. P. - The Effect of Lacto- and Bifidobacteria in Monoculture on the Vaginal Microflora in Norm and in Cases of Intravaginal Staphylococcosis, Lazarenko L. M., Shynkarenko L. M., Mokrozub V. V., Pidgorskyi V. S., Spivak M. Ja. (2013)
Бойко О. А. - Морфологія та структурні особливості патогенів Basidiomycetes, Шевченко Г. Л., Бойко А. А. (2013)
Яковлева Д. М. - Microccocus sp. – возбудитель некроза листьев каштанов (Aesculus l. ) в Киеве, Махиня Л. В., Щербина Т. Н., Огородник Д. Е. (2013)
Кириченко А. Н. - Характеристика вируса жёлтой мозаики фасоли, выделенного из сои (2013)
Семчук Л. И. - Влияние смены хозяина на фаги 223-17 и 7591-14 Pseudomonas savastanoi pv. tabaci, Ромашев С. А. (2013)
Нідялкова Н. А. - Фібринолітичні пептидази Bacillus, Мацелюх О. В., Варбанець Л. Д. (2013)
Світлойї пам’яті Катерини Іванівни Андреюк (2013)
Титул, зміст (2013)
Романовская В. А. - Таксономическое положение психротолерантных антарктических микроорганизмов, Гладка Г. В., Таширева А. А., Таширев А. Б. (2013)
Matselyukh B. P. - Isolation of Streptomyces globisporus and Blakeslea trispora Mutants with Increased Carotenoid Content, Matselyukh D. Ya., Golembiovska S. L., Polishchuk L. V., Lavrinchuk V. Ya. (2013)
Mokrozub V. V. - Antistaphylococcal Action of Lacto- and Bifidobacteria and Interleukin-2, Lazarenko L. M., Babenko L. P., Shinkarenko L. M., Demchenko O. M., Spivak M. Ya., Bila V. V. (2013)
Гнатюк Т. Т. - Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens – возбудитель бактериального заболевания сои, Житкевич Н. В., Грицай Р. В., Патыка В. Ф. (2013)
Киприанова Е. А. - Антифунгальные и противовирусные вещества штаммов Pseudomonas chlororaphis subsp. aureofaciens – компонентов гаупсина, Шепелевич В. В., Клочко В. В., Остапчук А. Н., Варбанец Л. Д., Скоклюк Л. Б., Березкина А. Е., Авдеева Л. В. (2013)
Малыш Н. Г. - Биологические свойства условно патогенных бактерий – возбудителей острых кишечных инфекций, Голубничая В. Н., Чемич Н. Д. (2013)
Зайченко А. М. - Характеристика токсигенных свойств Myrothecium cinctum (Corda) Sacc., 1886 и Myrothecium commune Pidopl., 1969, Цыганенко Е. С., Андриенко Е. В., Савчук Я. И. (2013)
Данкевич Л. А. - Синтез патогенными для бобовых культур бактериями рода Pseudomonas гормонов, ингибирующих рост и развитие растений (2013)
Чепчак Т. П. - Целлюлозолитическая активность штамов Fenellia flavipes и Fusarium oxysporum, Олишевская С. В., Курченко И. Н. (2013)
Білоус А. М. - собливості формування мікобіоти мортмаси м’яколистяних молодняків на староорних землях Чернігівського полісся, Волощук Н. М., Бузиль М. А., Ковбаса Я. В. (2013)
Максименко Л. А. - Изучение свойств изолятов пектолитических фитопатогенных бактерий, выделенных в Украине, Пархоменко Н. И., Мороз С. Н., Горб Т. Е. (2013)
Korol N. A. - New Approach for Identification of Bacteriophage Virion Structural Proteins, Tovkach F. I. (2013)
Алфавітний покажчик статей, опублікованих у 75-му томі "Мікробіологічного журналу" (2013)
Світлої пам'яті Юрія Леонідовича Волянського (2013)
Ротко Д. М. - Вуглецеві нанотрубки як новітні матеріали для нейроінженерії, Прилуцька С. В., Богуцька К. І., Прилуцький Ю. І. (2011)
Мірюта Н. Ю. - Динаміка клітинних систем in vitro. І. Організація у часі та стабільність системи культури тканин раувольфії зміїної на добовому рівні організації, Кунах В. А. (2011)
Карпенко О. В. - Оптимізація біосинтезу сурфактантів і екзополісахаридів штамом Gordonia rubripertincta УКМ Ас-122 з використанням математичних методів, Пристай М. В., Гафійчук Г. В., Дацко Б. Й., Ногіна Т. М. (2011)
Борисова Т. О. - Взаємодія наночастинок магнетиту, покритих полімерами, з нервовими терміналями головного мозку та тромбоцитами крові, Дудченко Н. О., Брик О. Б., Касаткіна Л. О., Сівко Р. В., Чуніхін О. Ю., Крисанова Н. В. (2011)
Білий Р. О. - Технологія утворення мембранних везикул для протипухлинної імунотерапії (2011)
Сердюк И. Э. - Получение и биологическая активность водных коллоидных растворов смесей фуллеренов С60 и С70, Белочкина И. В., Крышталь А. П., Рошаль А. Д., Неклюдов И. М., Борц Б. В., Воеводин В. Н., Ткаченко В. И., Сандомирский Б. П. (2011)
Андронаті С. А. - Виділення і характеристика карбоксилестерази печінки свині та її використання у стереоселективному гідролізі похідних 1,4-бенздіазепін-2-ону, Шестеренко Є. А., Севастьянов О. В., Романовська І. І., Павловський В. І., Семенішина К. О., Осетров В. Є. (2011)
Стойко В. І. - Виділення інулінази з культуральної рідини Penicillium sp. 225 та характеристика її фізико-хімічних властивостей, Жданова Н. М., Айзенберг В. Л., Капічон Г. П., Коновалова В. В., Бурбан А. Ф. (2011)
Кучеренко І. С. - Кондуктометричний біосенсор на основі ацетилхолінестерази для визначення катіонних поверхнево-активних речовин у водних розчинах, Солдаткін О. О., Архипова В. М., Дзядевич С. В., Солдаткін О. П. (2011)
Панчак Л. В. - Хімічний склад вимороженого метанольного екстракту базидіом справжніх грибів, Цивінська М. В., Антонюк В. О., Стойка Р. С. (2011)
Шульга С. М. - Інтенсифікація біосинтезу треоніну штамом Brevibacterium flavum ТН-7, Тігунова О. О., Ткаченко А. Ф., Бейко Н. Є., Андріяш Г. С., Прийомов С. Г. (2011)
Сергеева Л. Е. - Осморегуляция cd-устойчивых клеточных линий табака и их регенерантов в словиях осмотического стресса in vitro, Бронникова Л. И., Тищенко Е. Н. (2011)
Новини (2011)
Нові публікації з біотехнології та суміжних дтсциплін (2011)
Конференції, з’їзди, симпозіуми, виставки (2011)
Наєнко М. - Художні стилі, течії, напрями: синоніми чи словесні замінники? (2011)
Поліщук Я. - Автентизм (спроба дефініції художнього напряму ХХІ століття) (2011)
Ткаченко А. - Шедеври і шухляди (2011)
Бернадська Н. - Інтертекстуальність як стильова ознака сучасного українського роману (2011)
Анісімова Н. - Естетична платформа пізнього поетичного модернізму: порівняльно-типологічний аспект (2011)
Рева Л. - Неореалізм у літературознавстві та критиці: історичний та теоретичний екскурси (2011)
Жигун С. - Неореалізм VS романтика вітаїзму: своєрідність художніх світів (2011)
Левицький В. - Міський текст як "міський стиль" (проблеми визначення та сприйняття) 59-63 (2011)
Єщенко М. - Абсурд: ознака стилю чи художній прийом сучасного новеліста (2011)
Вірченко Т. - Специфічність художнього конфлікту як ознака манери драматурга в переходову добу (2011)
Колінько О. - Поетика стилю в модерній новелі порубіжжя ХІХ-ХХ ст. (2011)
Степанова А. - Этапы развития фаустовской культуры: романтический тип фаустовского сознания (2011)
Козлов Р. - "Молодечий романтизм" драматургії Івана Франка: хронотопний вимір (2011)
Хворостяний І. - Категоріальні засади вивчення концепту свободи в дискурсі ХІХ століття (2011)
Гончар М. І. - Розрахунок технічних втрат електричної енергії з використанням методів спрощення, Попадченко С. А., Шаповалов К. Є. (2013)
Лежнюк П. Д. - Оцінювання впливу на якість функціонування локальної електричної системи відновлюваних джерел електроенергії, Комар В. О., Собчук Д. С. (2013)
Мороз О. М. - Критерії побудови параметричного ряду перерізу проводів повітряних ліній, Романченко В. І., Черемісін М. М. (2013)
Шевченко С. Ю. - Захист кабельних мереж від перенапруг, Довгалюк О. М., Піротті О. Є., Єрмоленко Б. Ф. (2013)
Мірошник О. В. - Оптимізація процесу пошуку пошкоджень в розподільних повітряних лініях, Котляр О. А. (2013)
Сіротін Ю. О. - Локальні енергетичні режими в трипровідній мережі та компенсація неактивних потужностей (2013)
Савченко О. А. - Аналіз існуючих підходів до розрахунку кліматичних навантажень на повітряні лінії електропередавання (2013)
Холод А. В. - Управление пропускной способностью воздушных линий электропередачи в условиях active smart grid analytics (2013)
Шутенко О. В. - Інтерпретація результатів хроматографічного аналізу розчинених у маслі газів в інформаційно-аналітичній системі "СИРЕНА", Баклай Д. М. (2013)
Наугольнова С. Б. - PLC технологии – перспективы эффективности АСКУЭ, Пазий В. Г. (2013)
Доценко С. І. - Елементи методології формування інтегрованої ієрархічної IT - моделі діяльності підприємства (2013)
Малиновский М. Л. - Сравнительный анализ табличных и текстовых средств проектирования аппаратуры цифровых систем, Конищева А. П., Аленин Д. А., Пушкар А. Н. (2013)
Кузнецов В. Г. - Методика оценки качества электроэнергии в нечеткой форме, Тугай Ю. И., Тимчук С. А., Черемисин Н. М. (2013)
Уваров О. В. - Огляд комп'ютерних програм для електротехнічних розрахунків, Савченко П. І. (2013)
Гуревич В. І. - Актуальні проблеми сучасних тенденцій розвитку релейного захисту і автоматики систем електропостачання, Савченко П. І. (2013)
Куценко Ю. Н. - Разработка установки для обработки в электрических и магнитных полях семян и корневой системы тепличных культур (2013)
Сорокин М. С. - Використання частотно-регульованого електроприводу в котлоагрегатах (2013)
Плєшков П. Г. - Дослідження енергетичного потенціалу регіональних альтернативних джерел для оптимізації паливно-енергетичних балансів, Кубкін М. В., Петрова К. Г., Серебренніков С. В., Солдатенко В. П., Стець П. Г. (2013)
Середа А. И. - Исследование скоростной структуры и объемного воздухосодержания аэрированного потока, Миленин Д. Н. (2013)
Середин М. Ю. - Моделювання регульованого електроприводу змішувальної установки лінії приготування багатокомпонентної кормосуміші (2013)
Ракутько С. А. - О новом подходе к контролю энергоэффективности искусственных биоэнергетических систем (2013)
Федюшко Ю. М. - Електромеханічна система контролю дозування комбікорму, Хандола Ю. М. (2013)
Ягуп В. Г. - SPS-модель дугового разряду для бібліотеки компонентів SIMULINK, Ягуп К. В. (2013)
Подобайло В. Г. - Визначення надійності електрообладнання біогазових установок, Потапенко М. В., Семенова Н. П. (2013)
Василенко В. В. - Математична модель однопровідної системи передачі електроенергії з двома високочастотними трансформаторами, Комаров В. М. (2013)
Гриб О. Г. - Визначення відповідальності суб'єктів розподілу електроенергії за викривлення синусоїдності кривої напруги, Сендерович Г. А., Щербакова П. Г. (2013)
Синявський О. Ю. - Вплив відхилення напруги на технологічні та енергетичні характеристики вентиляторів, Савченко В. В. (2013)
Ковальов О. В. - Комутація в ДПС електроприводу ґрунтообробного мотоблоку, Хандола Ю. М. (2013)
Сотнік О. В. - Застосування лічильників на напругу 220 В для обліку електричної енергії у високовольтних мережах, Лисиченко М. Л., Вітренко М. М. (2013)
Цибух А. В. - Застосування квазі- та монохроматичного випромінювання при утриманні гідробіонтів в аквакультурі, Лисиченко М. Л., Скрипка Л. С. (2013)
Думанский А. В. - Использование микроволнового излучения в технологических процессах лечения животных и людей, Торчук М. В., Михайлова Л. Н. (2013)
Оленюк А. А. - Производственные результаты предпосевной обработки семян сахарной свеклы информационным электромагнитным излучением, Мороз А. Н. (2013)
Чёрная М. А. - Анализ проблем предпосевной обработки семян на основе электромагнитных технологий, Косулина Н. Г., Аврунин О. Г. (2013)
Ляшенко Г. А. - Результаты применения КВЧ-акупунктуры на биологически активные точки сельскохозяйственных животных в целях повышения их иммунитета, Шерстюк А. В., Гордийчук И. И. (2013)
Кравченко П. А. - Применение специализированного КВЧ источника колебаний для биомагнитологии (2013)
Хандола О. Ю. - Анализ биофизического действия электромагнитного поля для повышения производительности коконов тутового шелкопряда (2013)
Косулина Н. Г. - Определение оптимальных биотропных параметров электромагнитного поля с помощью компьютерной обработки ГРВ-граммы, Черенков А. Д., Горпинченко В. Г., Аврунин О. Г. (2013)
Черепнев И. А. - Оптимизация информационной электромагнитной терапии животных, Полянова Н. В. (2013)
Черенков А. Д. - Теоретический анализ системы преобразования частоты в генераторах миллиметрового диапазона на основе фазовой автоподстройки частоты, Гордийчук И. И., Косулина Н. Г. (2013)
Лобода О. І. - Виробнича перевірка технологічного процесу і установки для підвищення кормової цінності зернових компонентів з використанням НВЧ-енергії (2013)
Федюшко Ю. М. - Оптимізація рефлектометричних систем дослідження діелектричних властивостей біологічних об'єктів, Сілі І. І. (2013)
Червінський Л. С. - Вплив електромагнітних полів на живі організми і механізми їх впливу, Книжка Т. С., Романенко О. І. (2013)
Сторожук Л. О. - Електричні інтегральні методи аналізу дисперсних характеристик молочних продуктів (2013)
Романченко Н. А. - Обоснование параметров устройства для исследования влияния ультрафиолетового облучения на биообъекты в пчеловодстве, Никитина Е. С. (2013)
Торчук М. В. - Значение качества молозива коров для сохранения поголовья новорожденных телят, Михайлова Л. Н. (2013)
Мегель Ю. Е. - Линейные электротехнические модели проводимости биологической клетки, Шигимага В. А. (2013)
Гавва А. В. - Осмысление литературной теории западноевропейского Возрождения в восточнославянских поэтиках ХVI-XVII вв. (2011)
Корнильева Л. Н. - История о монархах мира и их окружении в произведениях Р. Саути (2011)
Копєйцева Л. П. - Архетипні образи як філософсько-естетичні маркери лірики О. Киниського (2011)
Кошель А. А. - Функциональная роль авторской маски в повести Н. В. Гоголя "Иван Федорович Шпонька и его тетушка" (2011)
Прокофьева Е. А. - Своеобразие мифопоэтики исторической драматургии И. И. Лажечникова (2011)
Старецкий И. И. - Интертекстуальность сатирической повести В. И. Даля "Вакх Сидоров Чайкин" (2011)
Чигринцева А. В. - Образ князя Серебряного в одноименном Романе А. К. Толстого (2011)
Лукьянова А. В. - Стилистическое своеобразие портретних описаний в Романе Ф.М. Достоевского "Униженные и оскорбленные" (2011)
Иванова Н. П. - Ключевые бинарные оппозиции романтического мировосприятия в ментальном пространстве А. П. Чехова (2011)
Анненкова Е. С. - Традиции тургеневского пейзажа в творческом наследии Б. К. Зайцева (2011)
Шиян Н. Ю. - Проблема становлення личности героя в романах У. Фолкнера (2011)
Дерикоз О. Б. - Інтертекстуальний вектор новели Фітцджеральд "Наші життя нам тільки позичено" (2011)
Фоменко П. В. - Джон Ирвинг и его романы (2011)
Новохатский Д. В. - Поэтика романной трилогии Владимира Сорокина "Лед", "Путь Бро", "23 000" сквозь призму теории "точки зрения" (2011)
Нікоряк Н. В. - Домінантні чинники інтертекстуальності сценарію як оригінальної жанрової форми (2011)
Просцевичене Е. Й. - Титры как способ осуществления наррации в немом кино (2011)
Иванова Н. А. - Символика зеркала в творчестве русских романтиков (2011)
Павельева А. К. - "Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем" Гоголя: идиллический и хаотический хронотоп (2011)
Удяк Т. І. - "Небесна" тема у творчості Михайла Лермонтова (2011)
Гришанова О. В. - Жанр "разговора" в лирике К. К. Павловой (2011)
Рудецька Н. М. - Художня деталь в українській реалістичній прозі 60-70-х років ХІХ сторіччя (2011)
Бурбан І. М. - Проблеми поетики та естетики драми у науково-літературознавчих студіях Івана Франка (2011)
Беленичев И. Ф. - Содержание маркеров окислительной модификации и нитрозилирования белков в головном мозге при введении цереброкурина, кортексина и церебролизина на фоне алкогольной интоксикации, Соколик Е. П. (2011)
Погорелова Д. А. - "Приглашение на казнь" В. В. Набокова и "Балаганчик" А. А. Блока (2011)
Валиева С. Т. - Характеристика основных показателей системного и локального иммунитета детей с бронхиальной астмой, Гасанова А. И., Киреев И. В., Маликова А. А. (2011)
Совєтна А. В. - Особливості хронотопу в романі А. Кастіло "Так далеко від бога" (2011)
Головаха М. Л. - Шкала прогнозирования результатов микрофрактуризации дефектов хряща при остеоартрозе коленного сустава, Нерянов Ю. М., Шишка И. В., Банит О. В. (2011)
Вусик Н. В. - Літературна спадщина Ш. Гайма з погляду сучасного літературознавства (2011)
Дроздов О. Л. - Динаміка вмісту гліального фібрилярного кислого білка й лізосомних протеаз у фронтальній корі щурів при формуванні умовно-рефлекторної пам'яті, Чорна В. І., Аль Насир Ейяд, Ал Нукарі Абдулкарім (2011)
Кияшко С. В. - Своеобразие фантазии в повести Д. Гарнетта "Lady info fox" (2011)
Доценко С. Я. - Влияние амлодипина на ремоделирование левого желудочка и общей сонной артерии у больных гипертонической болезнью, Токаренко А. А., Токаренко И. И., Гура Ю. В. (2011)
Лісун О. В. - Основні тенденції наукового осмислення художніх пошуків Томаса Пінчона (2011)
Котлова Ю. В. - Микробиологический мониторинг в отделении анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных, Давыдова А. Г., Тищенко Н. С., Комаров Д. Л., Ахтырский В. В., Драбинка И. А., Денисенко И. Г., Стрихарчук И. П., Тислицкая Т. О., Леппер Г. В. (2011)
Заїковська О. М. - "Double vision" як ознака канадської національної ідентичності у творчості Дугласа Коупленда (2011)
Мохамад Махмуд Ассаф - Фармакологічне дослідження протинабрякової активности екстрактів листя та кореня лопуха, Щекина К. Г., Дроговоз С. М., Деримедвідь Л. В. (2011)
Шуба О. В. - Ігровий аспект пара текстуальності: роль епіграфа в англійському романі 1960-1990-х років (2011)
Омельянчик В. М. - Характеристика нейровегетативной регуляції серцевої діяльності у дітей молодшого шкільного віку в умовах промислового регіону. (Розділ 2) Стан вегетативної нервової системи у дітей молодшого шкільного віку, Журавльова О. А. (2011)
Давидова-Біла Т. В. - Стиль в аспекті вивчення загальної теорії систем, Думнова О. А. (2011)
Попов С. Б. - Протизапальна та репаративна дія нової комбинованої мазі "Глітацид" на основі сухого екстракту солодки, Березняков А. В., Рубан О. А. (2011)
Шевців Т. М. - Автобіографічна пам’ять як необхідна умова конструювання автобіографічного наративу (2011)
Растворов О. А. - Особливості перекисного окислення білків у пацієнтів з ВІЛ/СНІД-асоційованим туберкульозом, у порівнянні з хворими на туберкульоз і ВІЛ/СНІД, Абрамов А. В., Бєлєнічев І. Ф., Ясінський Р. М., Жернова Г. О., Біла Ю. В., Клевцова М. Г. (2011)
Чубукина О. В. - Судьба как фабула: творчество Ф. Эмина в современных оценках (2011)
Рябоконь Ю. Ю. - Показники якості життя у хворих на хронічний гепатит С з позапечінковими проявами (2011)
Приймак О. І. - Різнорівневий аналіз текстемних особливостей детективу: морфемний та лексичний рівні (2011)
Семенова М. О. - Характер відновлення мнестичних процесів і поведінки після гострої гіпобаричної гіпоксії в умовах 10-денного введення ноотропів, Мамчур В. Й., Кучеренко Л. І. (2011)
Сиволап В. В. - Можливості корекції підвищеної агрегації тромбоцитів у хворих на гіпертонічну хворобу низького додаткового кардіоваскулярного ризику, Познанська К. О., Ліпак І. В., Работкина В. В. (2011)
Сквирський О. В. - Зміни мінеральної щільності кісткової тканини у щурів з різними формами остеопарозу під впливом препарату CaД3 і гідрохлортіазиду, Мамчур В. Й. (2011)
Сюсюка В. Г. - Характеристика перинатальной патологии у беременных с лейомиомой матки, Нерянов К. Ю., Избицкая Н. Г., Пейчева Е. В., Сытникова М. Н., Маменко И. А., Комиссарова Е. В. (2011)
Филиппенко В. А. - Теоретико-экспериментальная методика предоперационного планирования хирургического лечения повреждений передне-медиального отдела коленного сустава, Шишка И. В., Шамровский А. Д., Лымаренко Ю. А., Головаха М. Л., Банит О. В., Красноперов С. Н. (2011)
Фуштей И. М. - Патогенетическая терапия внебольничной пневмонии в клинической практике, Савченко О. А., Витохина Л. И., Подсевахина С. Л., Ткаченко О. В. (2011)
Шейко C. O. - Структурно-функціональний стан лівого передсердя у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю та проявами анемічного синдрому на етапах формування діастолічної дисфункції лівого шлуночка (2011)
Яковлева О. С. - "Соціально-демографіческий портрет споживача", хворого на наркозалежність (2011)
Колесник М. Ю. - Ультразвуковое исследование брахиоцефальных артерий в клинической практике с позиций доказательной медицины, Сыволап В. В., Ярковская С. В., Колесник Е. В. (2011)
Тугушев А. С. - Оценка системы гемостаза при циррозе печени, Кремзер А. А., Избицкий В. В., Нечепуренко И. Г., Панченко Л. В. (2011)
Берест Г. Г. - Пошук протимікробних та протигрибкових засобів серед 3-R-6-тіо-6, 7-дигідро-2Н-(1, 2, 4) тріазино(2,3-с)-хіназолін-2-онів та їх S-заміщених, Носуленко І. С., Воскобойнік О. Ю., Комаровська-Порохнявець О. З., Коваленко С. І., Синяк Р. С., Новіков В. П. (2011)
Васенда М. М. - Дослідження впливу вмісту допоміжних речовин на основні показники таблеток, що містять магній аспарагінат, гліцин і тіотріазолін, Кучеренко Л. І., Грошовий Т. А., Белєнічев І. Ф. (2011)
Лисянская А. П. - Разработка и биофармацевтические исследования суппозиториев с эналаприла малеатом, Гладышев В. В., Кечин И. Л. (2011)
Москаленко В. Ю. - Розробка умов рідинної хроматографії для хіміко-токсикологічного аналізу метформіну, Мерзлікін С. І. (2011)
Пономаренко М. С. - Фармаекономічні методи VEN-аналізу паралельно з кластерними ABC-аналітичними групами життєво необхідних лікарських засобів (послуг), Загарій Г. В., Бабський А. А., Сятиня М. Л., Безугла О. М., Клименко І. В., Григорук Ю. М., Алексєєва І. М. (2011)
Рогачев И. О. - Сравнительные исследования структурно-механических характеристик интраназальных мягких лекарственных форм нимодипина, Гладышев В. В., Бурлака Б. С., Кечин И. Л. (2011)
Жадько В. А. - Виховний вплив суспільних дисциплін на свідомість студентів заочної форми навчання, Бідзіля П. О., Пряхін О. Р., Денисенко О. М. (2011)
Кокарь О. А. - Пути повышения качества учебного процесса на кафедре стоматологии (2011)
Колесник Ю. М. - Управління якістю освіти у систем і вищої школи, Нерянов Ю. М. (2011)
Панасенко О. І. - Проблеми вищої медичної освіти України в умовах Болонського процесу, Буряк В. П., Каплаушенко А. Г., Парченко В. В., Кремзер О. А., Мельник І. В., Гоцуля А. С., Постол Н. А., Щербина Р. О., Юрченко І. О. (2011)
Севальнєв А. І. - Кафедра загальної гігієни та екології Запорізького державного медичного університету в контексті освітньої євроінтеграції, Сушко Ю. Д., Торгун В. П., Кірсанова О. В., Соколовська І. А., Федорченко Р. А., Волкова Ю. В., Куцак А. В., Шаравара Л. П. (2011)
Сидоренко А. М. - Случай гипердиагностики рака ободочной кошки у больной калькулезным холециститом, Варваров В. В., Каджоян А. В., Семенова Т. А. (2011)
Кочін І. В. - Наукові основи удосконалення діяльності державної служби медицини катастроф України, як підсистеми загальнодержавної системи протидії тероризму, Акулова О. М., Сидоренко П. І., Гут Т. М., Гайволя О. О., Трошин Д. О. (2011)
Бела И. М. - Влияние 7-(2-гидрокси-3-изопропоксипропил)-3-метил-8-(4-метилпиперидин-1-ил)-ксантина на показатели липидного обмена, Остапенко А. А., Романенко Н. И., Красько Н. П. (2011)
Бочаров В. А. - Морфологічні особливості хронічних дерматозів, Бондаренко Г. О., Гладчук В. Є., Грицай О. Д., Бочаров Д. В., Блохіна А. С., Куц Л. В., Бочарова-Мараховська Г. В., Гунькова В. В., Бочарова В. В. (2011)
Головкин А. В. - Периоральний дерматит: особенности диагностики и лечения, Веретельник А.В., Резниченко Н. Ю., Петровская Е. Ф. (2011)
Кодониди Е. И. - Поиск путей использования хризантемы корейской в косметологии, Кодониди М. И., Степанова Э. Ф. (2011)
Корянова К. Н. - Перспективы использования дерматологических лекарственных форм с димебоном в косметологии, Майорова А. В., Степанова Э. Ф., Хартюнова Е. И. (2011)
Макурина Г. И. - Оценка эффективности применения препарата "Азогель" в наружной терапии угревой болезни, Турчина И. П., Ковалева Т. Д., Платонов С. И. (2011)
Святенко Т. В. - Захворюваність ВІЛ-інфікованих хворих дерматологічною патологією, Суременко М. С., Шевченко О. П., Ніколайчук М. А., Мульченко Е. В., Даниліна О. А. (2011)
Соколовська І. А. - Стан тромбоцитарної ланки гемостазу у хворих на хронічні неспецифічні запальні захворювання статевих органів, Сушко Ю. Д., Торгун В. П., Берегова О. Г., Кожушна А. О. (2011)
Червоненко Н. М. - Вивчення асортименту фітокосметики аптечних мереж Запоріжжя, Ткаченко Н. О., Галицький Б. В., Хорішко О. О., Котомцнва Ю. С. (2011)
Наєнко М. - Парадигма сучасної літератури та літературознавства: світовий контекст (2013)
Шляхова Н. - Український контекст рецептивної естетики (автор і читач у теорії словесної творчості О. Потебні та І. Франка) (2013)
Поліщук Я. - Антропологічна перспектива в літературознавстві (2013)
Ткаченко А. - Інтертекст як світ (2013)
Печарський А. - Сучасний психоаналіз і українська література: аспекти взаємодії (2013)
Просалова В. - Інтермедіальність як явище мистецтва і метод аналізу (2013)
Іванишин П. - Теорія інтертекстуальності: спроба розрізнення (2013)
Рева Л. - Контекст неореалізму у літературознавстві і філософії (2013)
Турган О. - Рецепція античності в українській літературі (діахронічний аспект) (2013)
Шестакова Э. - Социальность в структуре современного литературоведения (2013)
Білик Г. - "Неокласики" в українській та російській літературі початку ХХ століття: компаративний аспект (2013)
Вірченко Т. - Канонічність сучасної драматургії (2013)
Холявка С. - Мімезис та межі герменевтичної інтерпретації в літературознавстві (2013)
Бабенко М. - Теоретичні концепції філософської лірики: проблеми, перспективи (2013)
Томбулатова І. - Індивідуальний стиль письменника: чинники та носії літературна освіта (2013)
Бернадська Н. - Сучасний підручник із вступу до літературознавства: чи кількість переросла в якість? (2013)
Клочек Г. - Проблеми "шкільного" літературознавства: погляд на перспективу (2013)
Николенко О. - Современный мир и проблемы литературного образования в Украине (2013)
Соболь В. - томографія діаріуша Пилипа Орлика (2013)
Кавун Л. - Художня модель фаустівської людини в романі "Вальдшнепи" Миколи Хвильового (2013)
Заярна І. - типологічні риси наративних дискурсів у текстах киргизької та української прози (на матеріалі повісті Ч.Айтматова "Джаміля" та оповідання Г.Тютюнника "Три зозулі з поклоном") (2013)
Саєнко В. - Скіфська тема у форматі діалогу / контроверсії української і російської літератур ХХ ст. (2013)
Козлов Р. - Сучасний літературознавчий потенціал позитивізму доктора Франка (2013)
Левицький В. - Між містом розбійників і містом святих: текстуалізація Києва у творчості Тараса Шевченка (2013)
Степанова А. - Город в эстетико-культурологических и урбанистических концепциях 1920-1930-х гг. Статья первая (2013)
Жигун С. - Постколоніальне прочитання прози "Ланки" (2013)
Кудряшова О. - Елементи "бодлерівського урбанізму" в творчості старших символістів (2013)
Городнюк Н. - Неоромантичний дискурс речовізму: компаративні аспекти (2013)
Рарицький О. - Шістдесятники і шістдесятництво в мемуарній рецепції та інтерпретації Г.Костюка (2013)
Зінченко Н. - Фольклорні й літературні джерела ідіостилю Олекси Стороженка (2013)
Радько Г. - Архетипи та екзистенціали в "Казці про калинову сопілку" Оксани Забужко (2013)
Глушковецька Н. - Творчість шістдесятників крізь призму літературної критики В. Стуса (на матеріалі епістолярію) (2013)
Анісімова Л. - Міждисциплінарні термінологічні запозичення у літературознавстві: досвід теорії читацького відгуку (2013)
Бурдастих М. - Художні особливості національної версії "літератури про вампірів" (на матеріалі творчості Г.Пагутяк) (2013)
Горостоватова Ю. - Мотив зустрічі у детективних романах Володимира Винниченка (2013)
Єщенко М. - Історичне тло як складник поетики абсурду в новелі Юрія Винничука "Святе сімейство" (2013)
Зайцева К. - Дитяча література у системі сучасного українського літературознавства (2013)
Винник Т. - Проблема ліричного сюжету в літературознавстві (2013)
Поліщук І. - "Доктор" Євгена Гребінки як предтеча психологічного роману в українській літературі (2013)
Іванчукова Є. - Повість А.Кащенка "Зруйноване гніздо: новаторський дискурс пригодницької домінанти (2013)
Дорогань И. - Интерхудожественность как новый термин компаративістики (2013)
Литовская А. В. - О некоторых современных подходах к исследованию комедий Аристофана (2011)
Георгіївська В. В. - П’єса Кристофера Марло "Едуард ІІ" у контексті літератури ХVII ст. (2011)
Докаленко О. В. - Концепт "война – мир" как риторическая основа немецкого барокко ХVII века (2011)
Горбунова Г. А. - Судьба драматургии М. Е. Салтыкова-Щедрина (2011)
Страшок Н. М. - Осмысление личности и наследия Л. Толстого в "портретах" М. Алданова (2011)
Тимченко О. В. - Композиционный прием "удвоение действительности" в новеллах В. Я. Брюсова (2011)
Попкова Ю. В. - Женские образы в юмористических рассказах Н. А. Тэффи (2011)
Шемахова А. С. - Литературно-художественная критика К. Бальмонта: идеи и жанры (2011)
Юрасова Ю. О. - Принцип "сценического повествования" в структуре литературного произведения начала ХХ века (2011)
Люликова А. В. - Сакрализация топоса социализма в сатирических романах И. Ильфа и Е. Петрова (2011)
Сафронова Н. В. - Питання духовної зрілості у творчості Л. Фейхтвангера (2011)
Плотникова А. А. - Поющий актер Александр Вертинский (2011)
Железовська І. Е. - Метафори абсурду у романі Е. Бьоржеса "Механічний апельсин" (2011)
Гонсалес-Муніс С. Ю. - Еволюція жіночих образів в поезії Енн Секстон, Сильвії, Едріенн Річ (2011)
Тертычная Н. Н. - Жанровое своеобразие прозы Виктории Токаревой (2011)
Любимцева Л. Н. - Трансформация шекспировского сюжета в трагедии Б. Акунина "Гамлет. Версия" (2011)
Бабич Ю. В. - Реинтерпретация античного мифа в структуре романа Л. Улицкой "Медея и ее дети" (2011)
Новохатский Д. В. - Сатирические аспекты пародии в романе Владимира Сорокина "Сахарный Кремль" (2011)
Нестерук В. В. - О некоторых особенностях современного сознания в отражении художественной прозы (2011)
Магдиш Р. О. - Герой-мандрівник в оцінках сучасної літературної критики (2011)
Комаров С. А. - Фельетон: проблемы жанрового определения (2011)
Кононенко П. - Людина і митець ХХІ століття. Феномен Василя Стуса, Кононенко Т. (2013)
Коротя-Ковальська В. - До 80-річчя від дня народження Анатолія Мокренка, Жовтий С. (2013)
Кононенко П. - "Сонце в зіницях" (2013)
Коскін В. - Над погубою духу – знак розбитого ярма (2013)
Вірші Леоніда Горлача (2013)
Калакура Я. - Українська духовність: історіографічний вимір (2013)
Борисенко В. - Кияни бачили, як умирали від голоду селяни у 1932–1933 роках (2013)
Слободян Л. - Джерельні свідчення штучного характеру Голодомору в Україні 1932–1933 років (2013)
Хоменко О. - Українська людина і українська земля в національній художній словесності XV – першої половини XVI століття (2013)
Баляс І. - Вплив римо-католицького духовенства на суспільно-політичні процеси Волинської губернії в ХІХ столітті (2013)
Ярошинський О. - Рубіжний етап становлення новітнього українознавства і формування його сучасних теоретико-методологічних засад (2013)
Калібовець С. - Спалені села Полтавщини (1941–1943) (2013)
Нові видання ННДІУВІ (2013)
Чмільова С. - Систематизація літератури з методики викладання української мови у карткових каталогах бібліотек (2013)
Смольницька О. - Репрезентація літературного контенту в сучасних підручниках з української мови для десятого класу (2013)
Таровська О. - Сертифікація рівнів володіння українською мовою як індикатор сучасної мовленнєвої культури українців (2013)
Шляхова В. - Методичний доробок Світлани Єрмоленко (2013)
Петрова Н. - Українознавчий компонент у сучасній культурі міста (з досвіду співпраці з одеськими телерадіокомпаніями) (2013)
Даренська В. - Українське бароко як світоглядний стиль (2013)
Молчко У. - Концертна діяльність Марти Кравців-Барабаш (львівський період) (2013)
Лазарєва В. - Культурницька діяльність Пантелеймона Куліша (2013)
Коротя-Ковальська В. - Майстер-клас від маестро у "країні солов’їв" (2013)
Лоцман Р. - Кобзарське виконавство у контексті становлення та розвитку професійного народного співу в Україні (2013)
Семенова О. - Зміни в розвитку кустарного шкіряного промислу Середньої Наддніпрянщини в першій половині ХХ століття (2013)
Нові видання ННДІУВІ (2013)
Наливайко С. - Епічна Індія і Давня Україна – споріднені ареали: Ґуджарат-Сураштра-Крим (2013)
Кушнір В. - Українська ідентичність і українці Північної Добруджі у працях Федора Вовка (2013)
Фігурний Ю. - Українське державотворення на Лівобережжі у 1708–1740 роках в українознавчому вимірі (2013)
Кононенко П. - Українська освіта, наука, культура: стан, проблеми, перспективи (2013)
Ніколаєнко С. - Україні потрібна нова стратегія розвитку освіти (2013)
Згуровський М. - Вища освіта на зламі суспільного розвитку (2013)
Філіпчук Г. - Національно-культурний контекст освітньої політики (2013)
Філіпчук Г. - Освітній аспект державно-громадянського діалогу (2013)
Шукевич Ю. - Велосипед із квадратними колесами, або Парадокси української шкільної освіти (2013)
Суржик Л. - "НеЗАКОНчена" освіта. Три законопроекти про вищу освіту: основні акценти і відмінності, Онищенко О. (2013)
Пахльовська О. - "ДЕНЬ". Концептуальна мапа України (2013)
Коровайченко Ю. - "КоСяК" у вищій освіті? (2013)
Дерев’янченко Н. - Організація науково-дослідної роботи з українознавства в загальноосвітніх навчальних закладах Великоновосілківського району Донецької області, Кузьменко Р. (2013)
Новотна В. - Колекція вишивок – безцінне надбання школи (2013)
Фєсік О. - VII Міжнародний конкурс з українознавства для учнів 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (2013)
Нові видання ННДІУВІ (2013)
Крисаченко В. - Українсько-польські відносини (2013)
Ціпко С. - Історія досліджень про українців Аргентини (2013)
Ілюк Т. - Співробітництво України та Грецької Республіки в галузі освіти: основні форми та напрями (1991–2011) (2013)
Якімова А. - Іван Шишманов і український фольклор (2013)
Стахівська Ю. - Потяг до України. Аґнешка Матусяк про україністику в Польщі, письменників-модерністів і перекладацьку політику (2013)
Хмурковська С. - Тридцять шоста всеамериканська конференція вчителів шкіл українознавства (2013)
Зеленчук І. - Історія Державної високогірної рільничої школи на Гуцульщині, Зеленчук Я. (2013)
Зеленчук Я. - Традиційна культура гірського рибальства на Гуцульщині в басейні Черемошу в кінці ХІХ – на початку ХХ століття, Проців О. (2013)
Чорний Г. - Де розташовувався дніпровський Самбатас Х століття (2013)
Вимоги до оформлення авторського оригіналу 234 - (2013)
Попович М. - Сталін. З ним і без нього (2013)
Сенюк Ю. - У полоні минулого перед викликами майбутнього: зачарована Україна навесні нової епохи (2013)
Дідик О. - "Велика шахівниця" Збігнєва Бжезінського та геополітичні орієнтири європейської України (2013)
Турпак Н. - Українська глобалістична думка як пласт вітчизняної культури (2013)
Жадько П. - Система політичної комунікації як чинник формування іміджу сучасної України (2013)
Нові видання ННДІУВІ (2013)
Чирков О. - Тут народився, жив, мріяв і творив Тарас Шевченко (2013)
Іванченко О. - Історія хорватських русинів та українців наприкінці ХХ століття (2013)
Данилюк-Кульчицька О. - Рецензія на монографію М. Мушинки "Володимир Гнатюк. Життя та його діяльність в галузі фольклористики, літературознавства та мовознавства" (2013)
Гримич М. - Українці на Апеннінському та Піренейському півостровах (2013)
Гоян Я. - "Своїй любій українській нації" (2013)
Борисенко В. - Нове слово про традиційну культуру українців Подунав’я (2013)
Краснодемська І. - Методологічні, історіографічні, історіософські проблеми сучасного українознавства (2013)
Іваницький А. - Неотрадиція як цілісний культурний феномен (2013)
Науменко Л. - Персональна виставка Алли Козолій (2013)
Гримич М. - Презентація книжок ННДІУВІ у Франції (2013)
Пономаренко Ю. - Зимові канікули у пташиному товаристві (2013)
Академіку Євгену Васильовичу Федоренку – 84! (2013)
Світлій пам’яті Геннадія Удовенка (2013)
Істоміна Н. - Узагальнена інформація про наукову діяльність Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії у 2012 році (2013)
Журнал "Українознавство": покажчик змісту номерів 1–4 за 2012 р. (2013)
Баштан Л. П. - Тотальна внутрішньовенна анестезія при лапароскопічній холецистектомії, Ващенко О. М. (2011)
Білай І. М. - Вивчення гіполіпідемічної активності 7-(2-гідрокси-3-ізопропоксипропіл)-3-метил-8-(4-метилпіперидин-1-іл)-ксантину при експериментальній гіперліпідемії у кролів, Остапенко А. О., Романенко М. І., Красько М. П. (2011)
Гінзбург В. Г. - Сучасні проблеми формування здоров’я студентської молоді, Полішко Т. М., Татаровський В. О., Севериновська О. В., Кочерга О. Є. (2011)
Головаха М. Л. - Алгоритм дифференцированного лечения остеоартроза коленного сустава (2011)
Єрьоменко Р. Ф. - Вивчення впливу екстрактів з трави люцерни посівної та сої щетинистої на білковий обмін в організмі здорових щурів (2011)
Зупанець І. А. - Розробка моделі організації клінічних випробувань генеричних лікарських засобів, Старченко М. Г., Доброва В. Є. (2011)
Курт-Аметова Г. С. - Вплив пропіленгліколевої рослинної композиції "Фіталгін" на стадії запального процесу, Мамчур В. Й. (2011)
Лисунець О. М. - Оцінка якості життя хворих із вродженими вадами розвитку системи кровообігу у віддалений після хірургічної корекції термін, Дроздова І. В., Ханюкова І. Я. (2011)
Омельянчик В. М. - Характеристика нейровегетативної регуляції серцевої діяльності у дітей молодшого шкільного віку в умовах промислового регіону. (Розділ 3) Особливості функціонального стану серцево-судинної системи, Журавльова О. А. (2011)
Радутна О. А. - Інфекційно-залежні механізми виникнення кишкових ускладнень під час антибіотикотерапії у дітей (2011)
Сакович О. О. - Успадкування поліморфних генотипів гена рецептора ангютензину II 1-го типу та фактори ризику розвитку гіпертонічної хвороби у жінок, які проживають у Вінницькій області, Жебель В. М., Гуменюк А. Ф. (2011)
Севальнєв А. І. - Дози опромінення населення Запорізької області за рахунок харчового раціону і негативні наслідки, Костенецький М. І., Куцак А. В., Трусевіч І. Л., Шаравара Л. П. (2011)
Скалозубов М. А. - Клинико-анамнестические параллели в диагностике острого аппендицита у девочек подросткового возраста, Дмитряков В. А., Корниенко Г. В. (2011)
Стрілець О. П. - Аналіз вітчизняного фармацевтичного ринку антигіпертензивних лікарських препаратів, Стрельникова Ю. Л., Стрельников Л. С. (2011)
Струк О. А. - Дослідження протипухлинної дії екстрактів гадючника шестипелюсткового, Грицик А. Р., Клименко А. О. (2011)
Ягенський А. В. - Стан медикаментозного лікування після перенесенного інфаркту міокарда з супутньою патологією, Заремба Є. Х., Духневич Л. П., Січкарук І. М., Базилевич А. Я. (2011)
Пономаренко М. С. - Кодифікаційні назви професійних робіт у галузі "Фармація" Національного класифікатора професій України (КП) ДК 3:2010, Бабський А. А., Загорій Г. В., Бушуєва І. В. (2011)
Драпак І. В. - Використання квантово-хімічних дескрипторів для прогнозування діуретичної і бактеріостатичної активності ε-карбоксипентиламідів 4-N-R-сульфамідооксанілових кислот, Кленіна О. В., Огурцов В. В., Голос І. Я., Цепелевські Г. О., Банний І. П. (2011)
Сметаніна К. І. - Фармацевтичні аспекти профілактичного використання біологічно активних добавок рослинного походження, Рибак О. В. (2011)
Воскобойник А. Ю. - О перспективе создания бизнес-школ при факультетах последипломного образования медицинских университетов, Шабельник К. П., Берест Г. Г., Коваленко С. И., Кривошей О. В., Скорина Д. Ю., Носуленко И. С. (2011)
Доля B. C. - Використання екологічних термінів у навчальному процесі кафедри фармакогнозії і ботаніки, Мозуль B. I., Бородін Л. І., Зоря Б. П. (2011)
Фуштей И. М. - Современная тактика назначения инсулинотерапии при сахарном диабете 2 типа, Витохина Л. И., Черникова В. В., Гура Э. Ю. (2011)
Кочін І. B. - Особливості діяльності Державної служби медицини катастроф України при ліквідації медико-санітарних наслідків хімічного терористичного акту (повідомлення II), Акулова O. M., Сидоренко П. І., Гут Т. М., Гайволя О. О., Трошин Д. О. (2011)
Абрамов А. В. - Антиоксидантна та протиапоптозна дія препаратів для наркозу при моделюванні внутрішньочерепної гематоми у щурів, Бєлєнічев І. Ф., Зайцев С. Є. (2011)
Хуссам Ахмаиди - Органопротективная способность анестезиологического обеспечения абдоминального родоразрешения при позднем гестозе, Васильєва Л. В. (2011)
Волошин А. Н. - Реконструктивные операции при тромбозах бедренно-подколенного сегмента, Суздаленко А. В., Баранецкий В. В. (2011)
Грушка В. А. - Миниинвазивные технологии в хирургии желчнокаменной болезни, осложненной механической желтухой, Головко Н. Г., Охрименко Г. И., Русанов И. В., Матвеев С. А., Аджиалиев И. К. (2011)
Данькевич О. С. - До питання розробки емульсії з хлорофіліптом для лікування ринітів, Орловецька Н. Ф. (2011)
Завгородняя Н. Г. - Влияние топических фторхинолонов III поколения с консервантом и IV поколения без консерванта на эндотелий роговицы человека, Криворучко А. А. (2011)
Клименко А. В. - Анализ причин хронического панкреатита у оперированных больных (2011)
Колесникова E. B. - Влияние неалкогольной жировой болезни на развитие каротидного атеросклероза (2011)
Купріянова О. М. - Вивчення актуальності розробки нових перев’язувальних засобів з використанням сировини природного походження, Хохленкова Н. В., Ярких Т. Г. (2011)
Медвідь І. І. - Цукрознижувальна дія спиртової настойки з листя шовковиці чорної, Фіра Л. С. (2011)
Метелицына И. П. - Изменение цитокинового звена иммунитета у больных регматогенной отслойкой сетчатки в результате вторичной нейропротекции препаратом кортексин, Левицкая Г. В., Сахби Бен Мохамед Монсеф Гаффари (2011)
Никифорова Л. В. - Современные особенности клинического течения ветряной оспы у детей, Рябоконь Ю. Ю., Усачева Е. В., Павленова О. Ю., Бойчук С. Н. (2011)
Пашкова О. Є. - Стан вегетативної регуляції серцевого ритму та особливості адаптаційних резервів у дітей, хворих на бронхіальну астму, Шиш А. В. (2011)
Полякова А. В. - Взаимосвязь между уровнем матриксной металлопротеиназы-9 и патологическим ремоделированием артериальных сосудов у больных гипертонической болезнью (2011)
Рибалкін М. В. - Визначення специфічної активності та аномальної токсичності розчину алергену для імунодіагностики кандидозної інфекції (2011)
Тарасенко Н. В. - Актуальные аспекты бактериологической диагностики и лечения кампилобактериоза у детей, Силина Е. А., Кравченко И. А., Штиблер Ю. В. (2011)
Траилина О. С. - Оценка состояния пролиферативных процессов у женщин с гиперпластическими процессами эндометрия и их коррекция, Шаповал Н. Л. (2011)
Троян В. И. - Результаты применения дифференцированной патогенетической коррекции нарушений микроциркуляции оперируемых тканей у больных раком гортани и гортанной части глотки, Костровский А. Н., Никулин М. И., Орлов Л. А. (2011)
Школьник В. В. - Изменение уровней циркулирующего грелина у пациентов с различными компонентами метаболического синдрома (2011)
Шкроботько П. Ю. - Использование модификации непрерывного шва для восстановления целостности тканей промежности с применением синтетического рассасывающегося шовного материала, Шкроботько Н. В. (2011)
Ясінський P. M. - Дослідження активності каталази та стану деяких складових тіол-дисульфідної системи при ВІЛ/СНІД-асоційованому туберкульозі (2011)
Айвазова Э. Р. - Жанр письма в английской и русской просветительской журналистике ХVIII века (2011)
Марченко Т. М. - Эпоха Богдана Хмельницкого как объект художественного изображения в русских исторических романах романтизма (2011)
Кудіна А. Л. - Семантична специфіка образу ліричного героя у творах О. С. Пушкіна (2011)
Маркова М. В. - Натурфілософські аспекти поезії Федора Тютчева (2011)
Николаева Е. В. - М. Н. Катков и Л. Н. Толстой (2011)
Нестеренко К. В. - Олександр Блок – перекладач Байрона, Зелінська О. І. (2011)
Гармаш Л. В. - Танатологические мотивы в симфонии Андрея Белого "Возврат" (2011)
Абабина Н. В. - Творчество И.А. Бунина в контексте французского импрессионизма (2011)
Должанська Ю. В. - "Жінка революції" в новелах Микити Хвильового "Кіт у чоботах" та "Синій листопад" (2011)
Ротова Н.В. - Іронічність художньої реальності І. Сенченка (2011)
Скляр І. О. - Психобіографічність творів Валер’яна Підмогильного (2011)
Павліщева Я. О. - Жіночі образи в творчості Г. Міллера (2011)
Криворучко С.К. - Сприйняття Симоною де Бовуар тенденцій доби у романі "Сила обставин" (2011)
Акопьянц Н. М. - Образ Русанова в романе "Раковый корпус" А. И. Солженицына (2011)
Гурбанська А. І. - Художня реляція "проблематика-конфлікт-характер" у повісті-роздумі Гр. Тютюнника "День мій суботній" (2011)
Маркова О. Т. - Ретроспекція культурної пам’яті в малій прозі Григорія Тютюнника (2011)
Соляник В. І. - Лексичні особливості відображення концепту "людина" у мовній картині світу Ф. С. Фіцджеральда (2011)
Гончарова Ю. С. - Концепция автобиографии как "стирания лица" П. де Манна в контексте дискуссий о кризисе идентичности (2011)
Вірченко Т. І. - Атрибут "художній" у семіосфері літературознавчої термінології, Козлов Р. А. (2011)
Єгорова Ю. М. - Феномен масової літератури: історія становлення та розвитку (2011)
Кононенко П. - Українознавство ХХІ століття: стан, проблеми, перспективи розвитку як системи інтегративних знань, Кононенко Т. (2013)
Вимоги до оформлення авторського оригіналу (2013)
Смольницька О. - Віра Вовк як представниця сучасного українського магічного реалізму (2013)
Кононенко П. - Вручення премій імені Олеся Гончара (2013)
Інтерв’ю з П. Перебийносом (2013)
Смолов О. - Стан наукометрії в Україні: через історію та проблеми до перспектив (2013)
Варзар Т. - Електронні освітні ресурси ННДІУВІ (2013)
Крисаченко В. - Україна – Крим: дипломатичні взаємини козацько-гетьманських часів (2013)
Ярошинський О. - Рубіжний етап становлення новітнього українознавства і формування його сучасних теоретико-методологічних засад (2013)
Хоменко О. - Передумови становлення науково-аналітичної концепції розвитку української художньої словесності (2013)
Лазарєва В. - Державотворчі погляди Пантелеймона Куліша як об’єкт наукового дослідження (2013)
Пономаренко А. - Мовно-історичний турнір (дидактична гра в стилі living histori для учнів 7 класів) (2013)
Гулай А. - Історичний контент навчально-методичних матеріалів з української мови в часописі "Дивослово" (2013)
Карпенко Г. - Формування нової української терміно-системи логістики (2013)
Коротя-Ковальська В. - Філософія родинності в українських колискових піснях. Українознавчий погляд (2013)
Осипчук О. - Проблеми української ідентичності у творчості Наталки Гусар (2013)
Чмільова С. - Розвиток сфери культури села в незалежній Україні: історіографія питання (2013)
Якубовський І. - Українські народнопісенні традиції як один з основних чинників національного відродження другої половини XIX – початку XX століття (2013)
Семенова О. - Асортимент виробів кустарів-шкіряників Середньої Наддніпрянщини в кінці ХІХ – першій половині ХХ століття (2013)
Ластовецька А. - Проблема розуміння есхатологічних ідей соціумом у Давній Русі (2013)
Трумко О. - Спілкування син → батько: комунікативні тактики в сім’ях представників польської шляхти (на матеріалі творів І. Франка) (2013)
Фігурний Ю. - Українське державотворення на Лівобережжі в 1741–1796 роках в українознавчому вимірі (2013)
Ворожбит І. - Звичаї, вподобання та дозвілля шляхтича на сторінках "Хроніки європейської Сарматії" А. Гваньїні та "Опису України" Г.Л. де Боплана: система порівнянь (2013)
Червінська Т. - Культура вживання алкоголю козацькою старшиною XVIII століття (на матеріалах щоденників Я. Марковича та М. Ханенка) (2013)
Осадча Н. - Підвищення кваліфікації в українознавчій парадигмі: штрихи до історії (2013)
Чучвара А. - Когнітивні чинники формування неофіційного найменування сільського школяра (на матеріалі опитування учнів загальноосвітніх шкіл Львівської області) (2013)
Гримич М. - Богдан Медвідський – дослідник українсько-канадського фольклору (2013)
Дідик О. - "Велика шахівниця" Збігнєва Бжезінського та геополітичні орієнтири європейської України (2013)
Івашина Н. - Українознавчі події в США (2013)
Смольницька О. - Науковий семінар "Українськими стежками Санкт-Петербурга" (2013)
Чирков О. - Давній Київ у тілі сучасної столиці України: українознавча експедиція (2013)
Савченко Г. - Рецензія на книгу "Український парламентаризм на еміграції. Державний центр УНР: документи і матеріали. 1920-1992" (2013)
Фігурний Ю. - Давньоіндоєвропейські воїни-звірі в українознавчому вимірі (2013)
Чирков О. - Українські земля і люди у загальносвітовому історичному процесі на сторінках атласу "Історія світу" (2013)
Ігнатенко І. - Українці в канадських преріях (2013)
Мушинка М. - Найвизначніша монографія про музичну культуру закордонного українства (2013)
Науменко Л. - Не плямуйте душі суєтою (2013)
Тимошик М. - Український світ ченця, журналіста, письменника (2013)
Пафнутій Ієромонах - Вірші (2013)
Толочко Д. - "Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри": IV Міжнародна наукова конференція (Одеса, 26–27 квітня 2013 року) (2013)
Бойко С. - Участь науковців ННДІУВІ у ХІІІ науково-практичній конференції "Громадська взаємодія як екзистенція демократичного суспільства" (2013)
Бойко С. - Круглий стіл "Борис Грінченко у світоглядних та педагогічних координатах сьогодення: українознавчі проекції" (2013)
Сугоняко Т. - "Засноване в козаччину, садами заквітоване, між вербами і липами стоїть село моє..." (2013)
Возгріна Ю. - Отець Іван із Перевального (2013)
Перлини аматорської Васильківщини (2013)
Мультимедійна презентація звіту відділення "Кримська філія" ННДІУВІ (2013)
Чайковський А. - Презентація книги (2013)
Зосімова О. В. - До проблеми розуміння прекрасного в бароковій поезії (2011)
Кобзар О. І. - Міфопоетика Фрідріха Геббеля в рецепції німецьких дослідників (2011)
Шульгун М. Э. - Модель мировоззрения в лирических автопортретах (2011)
Рождественська І. Є. - Польський Гоголь (2011)
Горшечникова Е. А. - Поэтика образа "маленького человека" (переписчики) в творчестве Н. В. Гоголя и Ф.М. Достоевского (2011)
Лукьянова А. В. - Стилистические принципы построения образов персонажей в романе Ф. М. Достоевского "Униженные и оскорбленные" (2011)
Сарычев Я. В. - Юбилею В. И. Даля посвящается (2011)
Янченко О. В. - Особливості інтерпретації особистості і творчості Оскара Уайльда в сучасних шкільних підручниках та методичних розробках (2011)
Лавриненко Е. С. - Орфический миф в лирике В. Ф. Ходасевича (2011)
Лаврова Е. Л. - Символика воздуха в произведениях М. Цветаевой (2011)
Комаров С. А. - Проблематика фельетонов М. Булгакова 1920-х годов (2011)
Іванова Н. І. - Синтез мистецтв у творчості Л. Довженка (2011)
Кушнірова Т. В. - Жанрові особливості роману О. Толстого "Петро Перший" (2011)
Эмир-Велиева Я. С. - Литературные истоки концепции "живой Жизни В. В. Вересаева (2011)
Якушина Г. К. - Женское начало в пьесах В. Набокова "Смерть", "Скитальцы" (2011)
Михайлова А. А. - Еротичні екзистенціали у романі Євгена Плужника "Недуга" (2011)
Сафронова Н. В. - Особливості історичного роману Л. Фейхтвангера (на прикладі "Гойа, або тяжкий шлях пізнання) (2011)
Набитович І. - Gloria et Memoria у романах "Несмертельна слава" та "Amor Patriae (Любов до Батьківщини)" Панаса Феденка (2011)
Кирпа О. А. - Судьба "шестидесятничества" в романе В. Аксенова "Таинственная страсть" (2011)
Селігей В. В. - Роман Френка Чвана "Хайвей Ганга Дін" в контексті дискурса гібридної ідентичності (2011)
Баняс В. В. - "Зачароване коло" по-нашому, Баняс Н. Ю. (2011)
Шпак И. В. - Романы Дж. К.Роулинг: нелитературоведческая интерпретация (2011)
Спесивцева Н. Н. - Феномен понятия "вампир" в мировой литературе (2011)
Кухаренко О. О. - Підручники з "Історії української журналістики" у фаховій підготовці студентів вузів (Деякі зауваження щодо праць Ігоря Михайлика) (2011)
Турпак Н. - Українознавчий космос Валентина Крисаченка (2013)
Калакура Я. - "Україна – постаті" як концентр українознавства (2013)
Краснодемська І. - Українознавча проблематика на сторінках часопису "Вісті Українського наукового інституту в Берліні" (2013)
Хоменко О. - Методологічні підстави осмислення феномену словесності у теоретичному дискурсі Тараса Шевченка та Миколи Костомарова (2013)
Мазипчук М. - Участь Юрія Коцюбинського у радянській зовнішній політиці (1925–1930 роки) (2013)
Беззуб Ю. - Постать Тараса Шевченка у публіцистичній спадщині Бориса Грінченка 1892–1893 років (2013)
Петькун С. - Феномен мови як інтегратор соціокультурного простору в умовах глобалізації (2013)
Смольницька О. - Аналіз літературного контенту в навчально-методичній літературі з української мови для 10–11 класів (2013)
Гулай А. - Формування мовної особистості школяра на матеріалах історичного контенту журналу "Дивослово" (2013)
Томіленко Л. - Призабуті номінації в сучасній українській мові (2013)
Чікарькова М. - Глибинні джерела плюралізму в українській культурі: полемічна література XV – XVII століть (2013)
Осипчук О. - Аспекти культурного розвитку сучасної молоді (2013)
Денисюк С. - Національно-культурне відродження 20­х років ХХ століття у дослідженнях Юрія Шевельова (2013)
Кухар В. - Неформальні субкультури в інформаційному просторі світової мережі Інтернет (2013)
Ніколайчук Д. - Внесок Василя Гладецького у формування національної культури: духовна і мистецька спадщина (2013)
Демеха І. - Внесок педагогічної громадськості у становлення та розвиток музейної справи на Прикарпатті (90­ті роки ХХ – початок ХХІ століття) (2013)
Баран В. - Археологічні дослідження Крилоського городища (червень – жовтень 1993 року), Томенчук Б. (2013)
Фігурний Ю. - Українські державотворчі процеси у другій половині ХVII століття в українознавчому вимірі (2013)
Наливайко С. - ДНК­генеалогія у сучасних етнологічних концепціях про походження українців (2013)
Толочко Д. - Етнонаціональний чинник державотворення та формування громадянського суспільства в сучасній Україні (2013)
Чирков О. - Етнологічний складник концепції Володимира Барана про походження слов’янської етнічної спільноти й українців, Шакурова О. (2013)
Семенова О. - Шкіряний кустарний промисел Середньої Наддніпрянщини у дослідженнях другої половини XIX – початку ХХ століття (2013)
Магась В. - Союзи вчителів в Україні та проект створення Всеукраїнської спілки вчителів та діячів народної просвіти (1906–1908 роки) (2013)
Ковтач І. - Становлення державної середньої жіночої освіти в місті Києві у ХIX столітті (2013)
Авілова О. - Розвиток креативної обдарованості вихованців (2013)
Матіюк М. - Коли на струнах бандури народжується патріотизм (2013)
Мартинець Л. - Роль українознавства на сучасному етапі незалежної України (2013)
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українознавство. 5–11 класи (проект) (2013)
Крисаченко В. - Україна – Туреччина: дипломатичні взаємини козацько­геть-манських часів (2013)
Hrymych M. - Some aspects of Ukrainian folk religion in Brazil (2013)
Данилюк­Кульчицька О. - Українське літературознавство на Пряшівщині у другій половині ХХ – на по­чатку ХХІ століття: історіографія питання (2013)
Коротя-Ковальська В. - Вижницькі нариси (2013)
Гумен Ю. - Особливості вирішення урбоіндустріальних проблем УРСР у 60–80­х роках ХХ століття за участю місцевих органів влади: досвід та перспективи (2013)
Сцібан О. - Екофільне природокористування та його правове регулювання в контексті цивілізаційного роз­витку українського терену у XV–XVII століттях (2013)
Наулко В. - Соціокультурний розвиток України на тлі модернізаційних процесів (2013)
Чирков О. - Нові контури старого академічного проекту "Атлас історії України" (2013)
Фігурний Ю. - Важливе українознавче видання (2013)
Степико М. - Особливості неотрадиціоналізму в трансформаційних процесах сучасного вітчизняного соціу­му як модернізованої ідеології (2013)
Фігурний Ю. - Духовні керманичі українського суспільства, Висовень О. (2013)
Смольницька О. - "Зостались душі серед зла аметистовими": прозора поезія Надії Гаврилюк (2013)
Бойко С. - Підсумки проведення методичної конференції "Актуальні питання викладання українознавства у школі" (2013)
Фігурний Ю. - Зустріч науковців ННДІУВІ з Миколою Мушинкою (2013)
Фігурний Ю. - ХХI Міжнародна науково-практична конференція "Українознавство в розбудові незалежної України та розвитку українства в сучасному світі: досвід та проблеми" (2013)
Крисаченко В. - "Україна В.І. Вернадського": огляд роботи круглого столу, Дідик О., Дякова О. (2013)
Пономаренко А. - Круглий стіл "Викладання українознавства у загальноосвітніх навчальних закладах у проекції освітніх реформ", Фєсік О. (2013)
Волобуєва О. В. - Показники периферичної крові та загального стану тварин на моделі гострого сіаладеніту (2011)
Возный А. В. - Внедрение комплексной автоматизированной информационной системы, основанной на анализе бизнес-процессов, в стоматологическое ЛПУ, Санников А. Г., Захаров А. А., Май С. В. (2011)
Головаха М. Л. - Анализ результатов монокондиллярного эндопротезирования, Нерянов Ю. М., Шабус Р., Орлянский В. (2011)
Доброва В. Є. - Аналіз факторів дискомфорту з урахуванням вимог до належного планування клінічних випробувань за участю здорових добровольців, Старченко М. Г., Зупанець І. A., Котенко О. М. (2011)
Доценко С. Я. - Особенности структурно-функционального состояния артериальных сосудов и вариабельности сердечного ритма у пациентов с хронической сердечной недостаточностью на фоне артериальной гипертензии, Прыткова А. В., Соловьюк А. О., Сычев Р. А. (2011)
Капшитарь А. А. - Математическое моделирование прогноза исхода изолированной и сочетанной закрытой травмы печени, Капшитарь А. В., Сырбу И. Ф. (2011)
Куц Л. В. - Современные аспекты патогенеза псориаза (2011)
Лєвих А. Е. - Комбіноване застосування ацетилсаліцилової кислоти та тіотріазоліну як спосіб підвищення ефективності й безпечності антиагрегантної фармакотерапії, Подплетня О. А., Кучеренко Л. І., Мамчур В. Й. (2011)
Мамчур Д. В. - Состояние тиол-дисульфидного равновесия в ткани печени крыс с механической желтухой в условиях терапии L-лизина эсцинатом и глутаргином, Бухтиярова Н. В. (2011)
Мироненко І. І. - Вплив кверцетину на рівень цитокінів і стан клітинного й гуморального імунітету у хворих на негоспітальну пневмонію, Івасівка Р. С. (2011)
Подорозкная Е. С. - Микробиологический мониторинг циркуляции условно-патогенной микрофлоры в лечебно-профилактических учреждениях Мелитополя, Ермак В. В., Гукасян Э. Н. (2011)
Потапов А. Л. - Влияние различных подходов к ведению периоперационного периода на проявления системной воспалительной реакции после операций на почке и верхней трети мочеточника (2011)
Сергієнко О. І. - Особливості клінічних проявів функціональної диспепсії та хронічного гастриту з урахуванням психологічного стану і статі хворих, Безсонова О. В. (2011)
Сикорская М. В. - Лечение миофасциального синдрома трапециевидной мышцы методом радиальной ударно-волновой терапии, Ременюк Ю. К. (2011)
Ситник К. О. - Порушення функції зовнішнього дихання у хворих на артеріальну гіпертензію з ожирінням, Смирнова В. І. (2011)
Сирова Г. О. - Експериментальне вивчення впливу кофеїну на протибольову дію відомих нестероїдних протизапальних засобів різної хімічної будови, Бачинський P. O., Вакуленко H. B., Бойко Є. П. (2011)
Слонецький Б. І. - Клініко-діагностичні особливості перебігу перитоніту у пацієнтів різних вікових груп, Максименко М. В., Керашвілі С. Г., Лобанов C. M. (2011)
Степанова К. О. - Дослідження впливу нових песаріїв "Клімедекс" на морфологічний стан піхви щурів при експериментальному вагініті, Должикова О. В., Малоштан Л. М., Лар’яновська Ю. Б., Левачкова Ю. В. (2011)
Струк О. А. - Зміна деяких показників гомеостазу при лікуванні експериментальної пухлини Ерліха, Грицик А. Р., Клименко А. О. (2011)
Сыволап В. В. - Гипертрофическая кардиомиопатия: современные аспекты диагностики и лечения, Герасько М. П., Колесник М. Ю., Франскявичене Л. В. (2011)
Сятиня М. Л. - Розробка концепції фармацевтичної допомоги хворим на артеріальну гіпертензію, Негода Т. Е., Попович В. П. (2011)
Хамракулова М. А. - Состояние углеводно-энергетического обмена при отравлении пестицидом циперметрин в условиях высокой температуры воздуха и коррекция путем введения биологически активных веществ (2011)
Шамансурова Х. Ш. - Условия труда горнорабочих при извлечении золота методом гравитационно-сорбционной технологии (2011)
Щекин О. В. - Причины возникновения и ранняя диагностика болезни Легг-Кальве-Пертеса, Коломийчук Н. В. (2011)
Щербаков А. Ю. - Особенности иммунного статуса беременных с сочетанной эндокринной аутоиммунной патологией, Шаповал Д. Н., Щербаков В. Ю. (2011)
Ясінський P. M. - Стан системи оксиду азоту у пацієнтів з ВІЛ/СНІД-асоційованим туберкульозом, хворих на туберкульоз, ВІЛ/СНІД (2011)
Березин А. Е. - Биологические маркеры кардиоваскулярного риска у пациентов, перенесших мозговой ишемический инсульт: прогностическая ценность C-реактивного протеина, Лисовая О. А. (2011)
Вороненко В. В. - Аналіз стану та тенденцій розвитку співробітництва України з НАТО та ЄС у сфері запобігання та реагування на надзвичайні ситуації, Скалецький Ю. М., Торбін В. Ф. (2011)
Зінчук О. М. - Особливості протимікробного лікування Лайм-Борелюзу (2011)
Каджарян В. Г. - Диабетическая нефропатия: современные принципы профилактики и лечения, Бидзиля П. П., Соловьюк А. О. (2011)
Копица Н. П. - Современные стандарты и собственный опыт лечения больных острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST, Литвин Е. И., Аболмасов А. Н. (2011)
Савченко Д. С. - Допоміжні речовини у розробці лікарських засобів: фармакологічні, фармацевтичні та технологічні аспекти, Курапов Ю. А., Воронін Є. П., Чекман І. С. (2011)
Сятиня М. Л. - Сучасній стан ринку педіатричних засобів. Естемпоральні ліки для дітей, Попович В. П., Глущенко О. М., Середюк Н. В. (2011)
Авидзба Ю. Н. - Изучение острой токсичности фитокардина, Залюбовская О. И., Сидора Н. В. (2011)
Александрова К. В. - (3-бензилксантиніл-8)метилтіоацетати: антиоксидантна дія в умовах модельованого нітрозуючого стресу in vitro, Бєлєнічев І. Ф., Бухтіярова Н. В., Шкода О. С., Левіч С. В. (2011)
Гоцуля Т. Е. - Дослідження антимікробної та протигрибкової активності серед галогенідів 1-алкіл-4-(5-нітрофуран-2-іл)-метиленаміно-4Н-1,2,4-тріазолу та їх диметильних аналогів, Панасенко O. I., Книш Є. Г., Ачкасова О. М. (2011)
Лабенська I. Р. - Дослідження протизапальної активності N-ацильних похідних 5-(2-метилхінолін-4-іл)-1-цистеїну, Омельянчик Л. О., Бражко О. Л., Завгородній М. П., Лабенський Д. В. (2011)
Ткаченко Н. О. - Вивчення окремих аспектів соціального маркетингу на фармацевтичному ринку України, Червоненко Н. М., Демченко В. О., Волинець К. А. (2011)
Головко Н. Г. - Задачи и перспективы развития последипломного образования на кафедрах хирургического профиля, Гайдарзки Е. И. (2011)
Кравченко В. І. - Формування і становлення особистості студента як один з пріоритетних напрямків діяльності викладача, Доценко С. Я., Кравченко Т. В., Бідзіля П. О., Медведчук Г. Я., Самура Б. Б., Шевченко М. В., Русакова Л. В., Преснякова О. В. (2011)
Троян В. І. - Власний досвід викладання розділу "Оториноларингологія" на циклах спеціалізації за фахом "Загальна практика - сімейна медицина", Нікулін І. М., Нікулін М. І., Костровський О. М. (2011)
Миронов С. А. - Малоінвазивна гернюпластика при троакарних та контрапертурних грижах з транскутанною фіксацією: перший досвід, Ходзінський I. С., Білан М. М. (2011)
Кочін І. В. - Особливості діяльності державної служби медицини катастроф України при ліквідації медико-санітарних наслідків ядерного терористичного акту, Акулова О. М., Сидоренко П. І., Гущ Т. М., Гайволя О. О., Трошин Д. О. (2011)
Дурняк Б. - Результати дослідження способів і засобів синхронізації руху смуготягнучих механізмів і рулонів поліграфічних машин з їх частотно-регульованими асинхронними двигунами, Сорочинський О., Яремків Т. (2013)
Харчеко О. - Експерта система проектування архітектури програмного забезпечення, Боднарчук І., Яцишин В. (2013)
Верхола М. - Аналіз розподілу фарби у послідовних фарбових системах з розтиральним циліндром, Гук І., Пановик У. (2013)
Луцків М. - Побудова характеристик покриття растрових зображень фарбою у флексографічних друкарських системах з паралельною подачею, Сичак С. (2013)
Тимченко О. - Методи налаштування регуляторів, Меденець Я., Стрепко О. (2013)
Івахів О. - Синтезування інверсно-динамічного нейронного контролера на основі прогнозованої похибки, Наконечний М., Репетило Т., Стрепко І. (2013)
Білан В. - Цифрова система електромагнітного зрівноваження надлишкових навантажень у виробничих машинах, Лаптєв В., Пановик У. (2013)
Яремків Т. - Результати дослідження способів і засобів синхронізації руху рулонів і смуготягнучих механізмів поліграфічних машин з їх приводами постійного струму за системами ТП-Д З ФDN = CONST 124 (2013)
Феш А. - Моделювання фарбопередачі зображення фарбодрукарською системою heidelberg anicolor (2013)
Маїк В. - Моделювання послідовності елементів символів шрифта Брайля (2013)
Гарасим О. - Застосування теорії хаосу в ризик-менеджменті інформаційної безпеки, Гарасим Ю., Гаранюк П., Гаранюк І. (2013)
Модла Р. - Діагностування кисневих сенсорів електронних систем керування двигуном автомобіля (2013)
Шматко В. - Программа поиска неисправностей в телекоммуникационной сети с учетом достоверности оценки состояния проверяемого объекта (2013)
Наконечний Р. - Оцінка шумів комп'ютерних систем у малохвильовій області (2013)
Чабан К. - Синтез та дослідження ефективності п'ятиланкової структури комутаційного поля цифрової системи комутації EWSD V.15, Смердова Т. (2013)
Корецький О. - Моделювання та дослідження оптичних транспортних систем зі спектральним ущільненням каналів (2013)
Чумак О. - Характеристика завадостійкості систем доступу на базі LTE. (2013)
Роздымаха Е. - Оцениваниe размера буферов сетевых устройств на основе модели трафика в виде ON/OFF процесса, Омельченко А., Фёдоров А. (2013)
Костів Ю. - Апаратна реалізація і дослідження модифікованих генераторів Фібоначчі , Максимович В., Гарасимчук О., Мандрона М. (2013)
Барановський І. - Побудова характеристики растрування цифрового зразка тональної шкали, Луцків М., Філь Л., Чернозубова Н. (2013)
Піх І. - Проблеми комп'ютеризації редакційно-видавничих процесів, Сеньківський В., Козак Р., Калиній І. (2013)
Семенів В. - Дослідження впливу чорної фарби на формування колірних поверхонь (2013)
Репета В. - Оптимізація моделі критеріїв процесу вузькорулонного УФ-флексографічного друку, Гургаль Н., Сеньківський В. (2013)
Коляно Я. - Перехідні поля потенціалів тепловологопереносу в нескінченній пластині в процесі конвективного сушіння, Сасс Т. (2013)
Нечай О. - Розроблення методу попіксельного порівняння для ідентифікації друкованих документів, Назаркевич М., Іванишин О. (2013)
Стеців Б. - Поведінка ролика у вигляді кулькового підшипника при перекочуванні по поверхні пазу в циклових механізмах з геометричним замиканням (2013)
Пукач П. - Нелінійні поперечні коливання необмеженої балки з урахуванням дисипативних сил, Нитребич З., Сохан П. (2013)
Кинаш Ю. - Комп'ютерне моделювання ефективної маси носіїв заряду кремнію, Войтусік С., Мищишин В., Петречків М. (2013)
Стецько А. - Вплив шорсткості поверхонь на експлуатаційні характеристики деталей (2013)
Вітер М. - Електронний документ в органах державної влади (2013)
Оліфіренко І. - Learn4print - iнноваційна технологія навчання поліграфії в епоху інтернет (2013)
Березин A. E. - Прогностический потенциал циркулирующего стромелизина-1 у пациентов, перенесших Q-инфаркт миокарда. Результаты проспективного однотодичного исследования, Самура Т. А. (2011)
Благодаров В. Н. - Морфогенетические аспекты изменений миокарда в условиях острой и хронической ишемии, Данилишина М. В., Лагода Н. Н., Рудницкая О. Г. (2011)
Бессалова Е. Ю. - Анатомия матки белых крыс при парентеральном введении ксеногенной спинномозговой жидкости (2011)
Бешляга В. М. - Эхокардиографические критерии отбора на протезирование клапана аорты при ее узком устье, Попов В. В. (2011)
Волобуєва О. В. - Зміни спонтанної та H2O2-індукованої біохемілюмінесценції гомогенатів великої привушної залози при гострому сіаладеніті (2011)
Доброва В. Є. - Розробка критеріїв оцінки місць проведення клінічних досліджень за участі здорових добровольців, Старченко М. Г., Зупанець І. А., Котенко О. М. (2011)
Ковальов О. О. - Підвищення ефективності лікування пацієнтів з місцево поширеним плоскоклітинним раком слизових оболонок рота і ротоглотки шляхом застосування інтерферону А2В на етапі променевої терапії, Рябошапка А. М. (2011)
Круть Ю. Я. - Ранні діагностичні критерії гнійно-септичних ускладнень у вагітних з передчасним розривом плодових оболонок тривалим безводним періодом при недоношеній вагітності, Пучков В. А. (2011)
Курсов С. В. - Транспорт кисню у хворих з абдомінальним сепсисом при високій оцінці за шкалою АРАСНЕ-II (2011)
Кресюн В. Й. - Поліморфізм гену цитохрому-450 2С19 на південному заході України, Антоненко П. Б. (2011)
Попов В. В. - Треугольная пластика левого предсердия при левой атриомегалии (2011)
Попов В. В. - Задняя аортопластика при узком устье аорты: новое решение проблемы (2011)
Рекалов Ц. Г. - Функціональна недостатність опорно-рухового аппарата у хворих на ревматоїдний артрит у дебюті хвороби: предиктори раннього розвитку та можливості прогнозування (2011)
Рябоконь Ю. Ю. - Показники функціонального стану вегетативної нервової системи у хворих на хронічний гепатит C з позапечінковими проявами (2011)
Сірко І. Г. - Диференційоване лікування гострих травматичних внутрішньочерепних гематом у хворих у коматозному стані (2011)
Слонецький Б. І. - Діагностичні можливості загального аналізу крові в оцінці імунологічної реактивності при розлитому перитоніті у осіб похилого й старечого віку, Максименко М. В., Керашвілі С. Г., Вербицький І. В. (2011)
Сыволап В. Д. - Динамика активности маркеров некроза миокарда и цитокинов у больных острым коронарным синдромом с подъемом сегмента ST на электрокардиограмме после тромболитической терапии, Баранов К. А. (2011)
Сыволап В. Д. - Ремоделирование левого желудочка у больных гипертонической болезнью и ишемической болезнью сердца в зависимости от вариабельности артериального давления, Земляной Я. В. (2011)
Сыволап В. В. - Оригиналы и генерики - конфликт интересов? Клиническая эффективность оригинального клопидогреля (плавикса) и его генериков, Франскявичене Л. В. (2011)
Ушеніна Л. О. - Особливості змін показників імунно-ендокринної регуляції у хворих на хронічний гепатит C з метаболічними факторами ризику залежно від виразності морфологічних змін у печінці, Рябоконь О. В., Абрамов А. В., Ушеніна Н. С., Савельєв В. Г., Онищенко Т. Є., Фурик О. О., Машко О. П., Бондарева В. В. (2011)
Ханюков А. А. - Тактика медикаментозного лечения пациентов с мультифокальным атеросклерозом в пред- и послеоперационный периоды реконструктивных оперативных вмешательств на сосудах нижних конечностей (2011)
Анікін І. О. - Відкрита артеріальна протока у недоношених новонароджених з критичною вагою: сучасний погляд на проблему, Снісарь B. I. (2011)
Камышный А. М. - Тh17-клетки и их роль в развитии аутоиммунных заболеваний, Гриневич И. В., Деген А. С., Топол И. А., Буга Т. М. (2011)
Колочавіна М. В. - Моніторинг як функція контролю якості проведення клінічного дослідження, Котвіцька А. А. (2011)
Кривенко В. І. - Якість життя як ефективний об’єктивний критерій діагностики та лікування у сучасній медицині, Гріненко Т. Ю., Качан І. C. (2011)
Булига Л. О. - Шляхи підвищення ефективності лікування дерматологічних захворювань з позицій фармакоекономіки, Бутко Я. О., Ткачова О. В. (2011)
Волянський Ю. Л. - Дослідження специфічної активності лікарського препарату на основі валацикловіру, Бобрицька Л. О. (2011)
Коритнюк Р. С. - Деякі питання застосування лікарських рослин у якості місцевої протизапальної терапії при стоматологічних захворюваннях, Коритнюк О. Я., Гладишева С. А. (2011)
Фади Ал Зедан - Исследование гранулометрического состава амлодипина и его влияния на биофармацевтические свойства ректальных суппозиториев, Гладышева С. А., Бурлака Б. С. (2011)
Макуріна Г. І. - Питання викладання дерматоскопії інтернам і курсантам на кафедрі дерматовенерології та косметології, Бочаров В. А., Турчіна І. Ш., Резніченко Н. Ю., Чешенко Д. В. (2011)
Пряхін О. Р. - Досвід проведення дистанційного навчання на фармацевтичному факультеті заочної форми навчання ЗДМУ, Авраменко А. І., Денисенко О. М., Портна О. О. (2011)
Кочін І. В. - Особливості діяльності державної служби медицини катастроф України при ліквідації медико-санітарних наслідків біологічного терористичного акту (Повідомлення 4), Акулова О. М., Сидоренко П. І., Гут Т. М., Гайволя О. О., Трошин Д. О. (2011)
З нагоди ювілею (2011)
Трунова І. М. - Вдосконалення методики розрахунку теплового балансу тваринницьких приміщень, Андрусенко О. С., Ільченко Я. В. (2013)
Давиденко В. А. - Оцінювання рівня енергоефективності складних виробничих систем з позицій багатокритеріальної класифікації, Давиденко Л. В. (2013)
Гончар М. І. - Небаланс обліку електричної енергії в двохелементній системі електропередавання: лінія-силовий трансформатор, Котляр О. А. , Шаповалов К. Є. (2013)
Дудніков С. М. - Обгрунтування методики визначення загальних обсягів різних видів енергії від комбінованої системи енергопостачання (2013)
Мірошник О. В. - Діагностування пошкоджень у розподільних лініях з роз’єднувачами РЛК-10, Коробка В. О. (2013)
Гончар М. І. - Фактори відмови електродвигунів, які призводять до збитків у сільськогосподарському виробництві, Пазій В. Г. (2013)
Доценко С. І. - Архітектоніка функціональної системи як основа для формування моделі діяльності системи енергетичного менеджменту, Краснобаєв В. А. (2013)
Vasiliy Krivtsov - Reliability analysis of "sibling" components, Michael Frankstein (2013)
Диордиев В. Т. - Оптимальное проектирование организационно-технического обеспечения производства в АПК, Кашкарёв А. А. (2013)
Дербунович Л. В. - Генераторы последовательностей де Брейна на сдвиговых регистрах с нелинейной обратной связью, Караман Д. Г., Осипенко А. Н. (2013)
Святобатько А. В. - Нейромережевий метод прогнозування параметрів зернової маси, що зберігається у бункерах елеваторів, Фурман І. О. (2013)
В. П. Лисенко - Економічна та технологічна ефективності інтелектуальної системи керування мікрокліматом у теплиці, Дудник О. А., Штепа М. В. (2013)
Тимчук С. О. - Нечітка оцінка несиметричних режимів роботи сільських мереж 0,38/0,22 КВ, Мірошник О. О., Свергун Ю. Ф., Авраменко А. Є. (2013)
Гордеев А. А. - Модели качества программного обеспечения: анализ наличия и варианты включения "green" характеристик, Харченко В. С. (2013)
Старовєров Р. М. - Огляд хмарних технологій для зберігання інформації в аграрному секторі, Мельський Д. О., Фурман І. О. (2013)
Скляр В. В. - Забезпечення та оцінювання діагностичного покриття інформаційно-управляючих систем на базі ПЛІС (2013)
Скляр В. В. - Інформаційна технологія для автоматизації завдань точного землеробства, Одарущенко О. М., Івасюк О. О., Бульба Є. М. (2013)
Рожков П. П. - Комп’ютерний аналіз оптимального співвідношення динамічних параметрів підвіски автомобіля, Рожков С. П. (2013)
Радченко С. С. - Принципи побудови пристроя діагностики ПЛК, Фурман І. О. (2013)
Малиновский М. Л. - Модель конвейерного автомата управления объектами железнодорожной автоматики, Пушкар А. Н., Аленин Д. А., Конищева А. П. (2013)
Сиротенко М. А. - Вычислительная программа поиска оптимального количества и мест размещения средств повышения надёжности в распределительных электрических сетях 10 КВ (2013)
Кошевой Н. Д. - Cвойства сыпучих материалов, влияющие на точность непрерывного дозирования, Черепащук Г. А., Калашников Е. Е., Сироклын В. П. (2013)
Кунденко Н. П. - Исследования криоконсервации микрообъектов крупного рогатого скота (2013)
Романченко М. А. - Математичне моделювання процесу впливу теплопровідності нагрівальної структури електрообігрівної підлоги на тепловий режим її поверхні (2013)
Ковальчук І. М. - Розробка та обґрунтування ефективності технологічного світлодіодного освітлення пташника, Румянцев О. О. (2013)
Нікітіна О. С. - Аналіз засобів і методів впливу ультрафіолетового випромінювання на біооб’єкти в бджільництві, Романченко М. А. (2013)
Гаврилов П. В. - Результаты зависимости утомляемости операторов машинного доения от уровня освещенности (2013)
Хандола О. Ю. - Использование электромагнитных излучений миллиметрового диапазона в ветеринарии и биологии (2013)
Думанский А. В. - Анализ управляющего воздействия информационных электромагнитных излучений на физико-химические процессы в биологических объектах, Михайлова Л. Н. (2013)
Чёрная М. А. - Биофизический анализ воздействия информационного электромагнитного поля на биологические объекты, Косулина Н. Г. (2013)
Бархатов О. М. - Проблеми енергозбереження в Україні, Ковальчук І. М. (2013)
Педаченко Ю. Е. - Кибер-нож-радиохирургия в лечении опухолей спинного мозга и позвоночника (2009)
Цимбалюк В. І. - Нанотехнології в нейрохірургії: стан проблеми і перспективи розвитку, Кремець К. Г. (2009)
Іванюшко В. Л. - Порушення білкового та енергетичного балансу у потерпілих з тяжкою черепно-мозковою травмою, Фрончко В. П. (2009)
Чувашова О. Ю. - Применение магниторезонансной томографии для выявления структурных изменений глиом низкой степени злокачественности в процессе лечения, Грязов А. Б., Робак К. О., Бондарчук Т. И., Земскова О. В. (2009)
Лисяный Н. И. - Изучение содержания антител к антигенам глиальных опухолей в крови нейроонкологических больных, Бельская Л. Н., Розуменко В. Д., Потапова А. И. (2009)
Лісяний М. І. - Дослідження процесів апоптозу у мононуклеарних лімфоцитах периферійної крові та клітинах пухлин у хворих з гліомами головного мозку, Любич Л. Д., Главацький О. Я., Лісяний О. М. (2009)
Розуменко В. Д. - Нейрохирургическая топография глиальных опухолей полушарий большого мозга при продолженном росте: хирургическая тактика и прогноз, Мосийчук С. С. (2009)
Кариев Г. М. - Сравнительная оценка методов хирургического лечения окклюзионной гидроцефалии, Тухтаев Н. Х., Халиков Н. Х. (2009)
Цімейко О. А. - Транскраніальна хірургія артеріальних аневризм хребтової та задньої нижньої артерії мозочка в гострому періоді їх розриву, Мороз В. В., Скорохода І. І. (2009)
Чередниченко Ю. В. - Опыт эндоваскулярного лечения артериальных аневризм головного мозга с использованием стент-систем и вспомогательной баллон-катетерной техники, Зорин Н. А., Мирошниченко А. Ю. (2009)
Белошицкий В. В. - Влияние липосомальной трансфекции гена аполипопротеина E3 на динамику неврологического и когнитивного дефицита при черепно-мозговой травме в эксперименте, Гридина Н. Я., Цыба Л. А., Величко О. Н. (2009)
Слынько Е. И. - Применение межтелового корпородеза после дискэктомии в грудном отделе позвоночника, Золотоверх А. М., Ермольев А. И. (2009)
Третяк І. Б. - Пошкодження плечового сплетення з переважним ураженням верхнього стовбура (2009)
Орлов Ю. О. - Результати хірургічного лікування гідроцефалії, спричиненої перинатальним ураженням головного мозку, у дітей, Марущенко Л. Л., Проценко І. П. (2009)
Титул, зміст (2013)
Приходько Л. Ф. - Формування фондового принципу організації архівних документів у зарубіжному архівознавстві другої половини ХІХ ст. – початку ХХ ст. (2013)
Воронін В. М. - Діяльність Української Держави гетьмана Павла Скоропадського та Директорії УНР щодо створення державної нагородної системи (2013)
Гула Р. В. - Революційний патріотизм у системі роботи державно-партійних органів влади з виховання комуністичної свідомості радянського суспільства у 1917–1931 рр. (2013)
Кагальна М. В. - Матеріальне забезпечення селянства УРСР у період хрущовської "відлиги” крізь призму повсякдення (1953–1964 рр.) (2013)
Срібна М. А. - Форми шефської роботи Українського Червоного Хреста в роки Другої світової війни (1939–1945 рр.) (2013)
Галатир В. В. - Проблема формування та функціонування місцевих органів державної влади в Правобережній Україні за гетьманування П. Скоропадського у документах центральних державних архівних установ України (2013)
Гудим В. В. - Фонди особового походження Державного архіву Полтавської області як джерело з історії краю (2013)
Масіян Н. Б. - Видатний оперний співак буковинського походження Йозеф Шмідт – "людина світу, що співала для всіх” (2013)
Погоріла Т. М. - Передсмертні листи та записки за матеріалами фондового зібрання Меморіального комплексу "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років” (2013)
Цаль А. З. - Діяльність таємної молодіжної організації "Громада” в Тернополі у 1864–1877 рр. (2013)
Гайворонська А. А. - Незабутнє ім’я класика української музики (до 200-річчя від дня народження С. С. Гулака-Артемовського) (2013)
Бурлуцкая Ю. Ю. - Возрожденный из руин (к 70-летию освобождения города Ворошиловграда (Луганска) (2013)
Дзьобак В. С. - Георгий Арутюнянц – патриот и гражданин (воспоминания о мужественном молодогвардейце) (2013)
Бондар В. О. - З історії створення та діяльності Оріхівського повітового училища, Козлова І. В. (2013)
Макарова Т. О. - Фотодобірка. До Міжнародного дня визволення в’язнів фашистських концтаборів (2013)
Левченко Л. Л. - Публікація законів та нормативних актів як функція Національного архіву США (2013)
Мурашко Н. В. - Наукова конференція "Архівознавство та джерелознавчі галузі знань: проблеми взаємодії на сучасному етапі” (2013)
Смолярчук Н. О. - "Історичні постаті XX століття: Олесь Гончар” (2013)
Берковський В. Г. - Нове видання про описування спеціальної документації в архівах (2013)
Ковтун М. В. - Бібліографічний покажчик змісту журналу "Архіви України” (2008–2012 рр.) (2013)
Оприлюднення відомостей, зазначених в деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру керівника Укрдержархіву та його заступників (2013)
Титул, зміст (2013)
Воронін В. М. - Інститут присвоєння почесних звань в нагородній системі Радянської України 20–30 рр. ХХ ст. (2013)
Кулініч М. Ю. - Архівна україніка і діяльність Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України (2000–2011 рр.): короткі підсумки (2013)
Воробьева Н. Н. - Кадровая политика Российской империи в Царстве Польском в 80–90-е годы XIX в. (к вопросу о "пши”) (2013)
Гаранін О. Я. - Проект концепції розвитку Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства на період 2014–2018 рр. (2013)
Кугай В. Й. - Архівні документи Данила Скоропадського у фамільному фонді Скоропадських (2013)
Чайковський А. С. - ОУН-УПА і гітлерівські спецслужби: до історії співробітництва (2013)
Доліновський В. І. - Штрихи до наукової діяльності працівників Земського архіву у Львові (2013)
Сімперович В. М. - Газета "Британский союзник” як джерело вивчення історії Другої світової війни (2013)
Крамар Ю. В. - Українсько-польські взаємовідносини на Волині у міжвоєнний період (за документами Державного архіву Волинської області) (2013)
Булгакова Т. О. - Історія розвитку Київського Володимирського кадетського корпусу (за документами Державного архіву м. Києва) (2013)
Балишев М. А. - Науковий доробок професора Льва Штейнвольфа (огляд нових надходжень ЦДНТА України), Ларін А. О. (2013)
Левченко Л. Л. - Американські архівісти про американські архіви (2013)
Надольська В. В. - Реформування мережі архівних установ у Російській Федерації (2013)
Прилепішева Ю. А. - Вектори розвитку двостороннього співробітництва в архівній сфері (2013)
Пиріг Р. Я. - Олександр Мітюков: два десятиліття на чолі архівної галузі (до 90-річчя від дня народження) (2013)
Ємельянова Т. О. - Міжнародна науково-практична конференція "Нове життя – старому кіно” (2013)
Ковтанюк Ю. С. - XІІІ Міжнародна конференція архівів "Електронна документація та представлення архівних матеріалів в Інтернеті” із циклу Colloquia Jerzy Skowronek dedicata (2013)
Чайковський А. С. - Документальне видання про долі євреїв Миколаївщини в роки війни (2013)
Змiст (2011)
Амоша А. И. - Бизнес-процессное управление и его возможное воздействие на украинскую угольную промышленность, Витушко О. В. (2011)
Швайка М. А. - Шляхи подолання світової фінансової кризи, запровадження світової резервної валюти і організації міжнародного банку для управління нею, Пельо А. Б. (2011)
Снігова О. Ю. - Старопромислові регіони України в післякризовий період: проблеми ефективного розвитку (2011)
Звягінцева О. Б. - Становлення й розвиток теорії та практики маркетингу в Україні (2011)
Чеботарьов В. А. - Державне регулювання створення й функціонування формувань холдингового типу продовольчого комплексу: проблеми і перспективи (2011)
Саліхова О. Б. - Імпорт в Україну високотехнологічних товарів виробничого призначення: проблеми дослідження, шляхи вирішення, Крехівська Н. О. (2011)
Осадча Н. В. - Митний режим експорт: алгоритм реалізації та напрями вдосконалення (2011)
Левковська Л. В. - Інтеграційні процеси фінансового та промислового капіталу як матеріальна основа корпоративного підприємництва (2011)
Чукаєва І. К. - Роль нафтового комплексу в забезпеченні енергетичної безпеки держави (2011)
Романенко В. А. - Вплив конкурентної політики на розвиток машинобудування в Україні (2011)
Юрик Я. І. - Передумови формування та поточний стан галузевої структури виробництва в Україні, Коновалов Ю. І. (2011)
Ходарєва О. О. - Функціонально-вартісний підхід до управлінської діяльності: аналіз і контроль складних систем, Шульга Л. О. (2011)
Ватченко О. Б. - Аналіз розвитку промисловості України в умовах трансформаційних змін, Свистун К. О. (2011)
Дорофєєва Г. А. - Практика здійснення реструктуризації підприємств: вітчизняний та зарубіжний досвід, П'янова А. О. (2011)
Шевчук В. Р. - Удосконалення системи тарифів як необхідна передумова переходу до економічних методів державного регулювання в електроенергетиці України, Перфілова О. Є. (2011)
Ходико Д. І. - Оцінка галузевих показників продуктивності енергетичного фактора виробництва у промисловості України (2011)
Белопольский Н. Г. - Использование альтернативных источников топлива на промышленных предприятиях Украины, Захарченко Д. А. (2011)
Телишевська Л. І. - Підвищення інноваційної активності підприємств за умови реалізації маркетингової товарної політики (2011)
Козик В. В. - Інноваційна ємність із точки зору неодарвінізму і термодинаміки відкритих систем, Сидоров Ю. І., Черняк О. Ю. (2011)
Єжакова Н. В. - Методичні підходи до управлінського обліку та аналізу ефективності інноваційної діяльності й інноваційної активності підприємств (2011)
Дронова А. Ю. - Рентабельність як складова оцінки ефективності діяльності торговельних підприємств на ринку нафтопродуктів України (2011)
Булеев И. П. - Научно-методические подходы к активизации инновационной деятельности малого и среднего бизнеса, Дементьева Т. А. (2011)
Павлов К. В. - Институциональные условия усиления внедрения инноваций и инвестиций интенсивного типа (2011)
Кендюхов О. В. - Проблеми та перспективи інноваційного розвитку України, Кривчиков А. О., Шпарьова А. М. (2011)
Бурлака В. Г. - Інноваційний механізм модернізації нафтового сектору в Україні (2011)
Мархайчук М. М. - Формування інвестиційної стратегії промислового підприємства з урахуванням очікувань кон’юнктурних змін (2011)
Антипенко Д. В. - Международные и региональные аспекты стабилизации экономики на современном этапе развития, Михалёва Е. В. (2011)
Важинський Ф. А. - Роль міжнародного інноваційного та науково-технічного співробітництва у підвищенні конкурентоспроможності машинобудівної галузі, Гаврилко П. П., Колодійчук А. В. (2011)
Лазуткіна А. В. - Фактори, що впливають на ефективність мерчандайзингу для провідних підприємств сокової галузі України (2011)
Паліга Н. Б. - Шляхи запобігання зовнішнім та внутрішнім загрозам економічній безпеці промислового підприємства, Світлична Ю. В. (2011)
Танцюра М. Ю. - Економічний аналіз рівня інформаційного захисту підприємства (2011)
Кучер В. А. - Методичні аспекти аналізу основних тенденцій розвитку підприємств будівельної галузі України (2011)
Терещенко В. С. - Забезпечення майбутніх платежів як джерело покриття витрат на ремонт основних засобів і його бухгалтерський облік (2011)
Крук О. М. - Шляхи підвищення ефективності формування фінансового потенціалу місцевого бюджету та його оцінка (2011)
Котова Н. І. - Мотивація персоналу агропромислових підприємств: проблеми та напрями забезпечення, Кучеренко І. Ю. (2011)
Кримова М. О. - Життєвий цикл розвитку конкурентоспроможності фахівця, чинники та складові його формування (2011)
Ткаченко В. А. - Мотивація громадянського суспільства на основі ініціативної творчої економічної діяльності та соціалізації суспільства, Щукін О. І. (2011)
Фролов В. О. - Наукові підходи до формування механізму мотивації та управління персоналом (2011)
Шамілева Е. Е. - Шляхи підвищення мотивації ефективності використання трудового потенціалу (2011)
Куценко М. А. - Критерії оптимального забезпечення кадровими ресурсами МНС України (2011)
Корнєєва Т. І. - Організація документообігу з обліку витрат на природоохоронну діяльність (2011)
Новікова О. Ф. - Рецензія на монографію Л. М. Ємельяненко "Соціально-економічні домінанти людського і технологічного розвитку України”, Мельцер Л. Г. (2011)
Анотацiї (2011)
Аннотации (2011)
Abstracts (2011)
Ахмедиев М. М. - Комплексное лечение болевого синдрома при спинномозговых грыжах у детей, Махмудов Ш. Д., Ахмедиева Ш. Р. (2009)
Ахмедиев М. М. - Ликвидация болевого синдрома послеоперационном периоде у детей с врожденной спинномозговой грыжой, Туляганов Б. А., Махмудов Ш. Д. (2009)
Аксёнов В. В. - Ближайшие и отдаленные результаты лечения дискогенных нейрокомпрессионных синдромов методом эндоскопической шейной микродискэктомии, Красиленко Е. П., Педаченко Е. Г. (2009)
Аль-Кашкиш И. И. - Заднебоковой доступ в протезировании поясничных дисков, Слынько Е. И., Квасницкий А. А. (2009)
Аль-Кашкиш И. И. - Техника удаления вентральных опухолей шейного отдела спинного, Слынько Е. И. (2009)
Белименко В. А. - Применение блокады плечевого сплетения по-Кулленкампфу, при операциях на периферических нервах верхних конечностей, Горенштейн М. Л., Перцов В. И., Ивахненко Д. С., Ульянищева Е. Ю., Шутенко В. И. (2009)
Берлинер Е. Б. - К вопросу лечения туннельных синдромов (2009)
Бобоев Ж. И. - Особенности нейрофизиологических показателей при апаллическом синдроме травматической этиологии, Мирзабаев М. Ж., Абдукадирова И. А. (2009)
Боряк А. Л. - Лечение болевого синдрома у пострадавших с повреждением позвоночника, Бублик Л. А., Лихолетов А. Н. (2009)
Бублик Л. О. - Повторні оперативні втручання у хворих при больових дискогенних синдромах, оперованих методом мікродискектоміі, Мироненко І. В. (2009)
Бублик Л. А. - Деструкция входной зоны задних корешков в лечении центральных болевых синдромов (2009)
Чеботарьова Л. Л. - Нейрофізіологічні (НФ) тести в діагностиці тунельних синдромів верхніх кінцівок, Третьякова А. І. (2009)
Чеботарьова Л. Л. - Комплексна діагностика корінцевих больових синдромів попереково-крижового відділу хребта з використанням магнітної стимуляції (МС), Третьякова А. І., Червиц Г. К. (2009)
Чудновский В. М. - Анализ физических процессов при лечении пациентов с дегенеративными заболеваниями позоночника методом пункционной поликанальной лазерной декомпрессии диска, Юсупов В. И., Иваненко А. В., Зевахин С. В., Баранцевич Е. Р. (2009)
Чувашова О. Ю. - фМРТ в предупреждении двигательных нарушений при хирургическом удалении глиом полушарий головного мозга (2009)
Демченко А. В. - Боли и ригидность позвоночника у детей и подростков (2009)
Дейниченко Ю. К. - Вертебропластика в лечении болевого синдрома при остеопорозе позвоночника, Середа Д. А., Ивахненко Д. С., Ларин А. В., Нелепин С. Н., Козин М. В. (2009)
Дяків В. - Ефективність пункційної вертебропластики у лікуванні больових вертеброгенних синдромів, Струк Ю. (2009)
Дяків В. - Лікування інвалідизуючої спастики та виражених вертеброгенних нейропатичних больових синдромів методом нейротомії, Струк Ю., Батюк А. (2009)
Федірко В. О. - "Запалення трійчастого нерва" архаїзм чи необґрунтовано відкинута вірна назва? (2009)
Федірко В. О. - Мікротопографічні особливості взаємостосунків судин і корінців черепних нервів як передумова розвитку нейроваскулярно-компресійних синдромів (2009)
Гетьман О. М. - Ранні інтракраніальні ускладнення після хірургічного лікування гідроцефалії у дітей діагностовані методом КТ, Робак О. П., Робак К. О., Пилипас О. Ю., Маховський С. В. (2009)
Гетьман О. М. - Діагностика ефективності лікування токсоплазмозу у хворих на СНІД методом МРТ, Робак О. П., Робак К. О., Гетьман Л. І., Пилипас О. Ю., Маховський С. В. (2009)
Гиоев П. М. - Консервативные методы в системе комплексного лечения дискогенных болевых синдромов, Яковенко И. В., Худяев А. Т., Кокин Г. С. (2009)
Гиоев П. М. - Артрозы и лигаментозы позвоночника как причина поясничных болевых синдромов, Яковенко И. В. (2009)
Гриб В. А. - Електронейроміографічна діагностика дистальної симетричної поліневропатії (ДДСП) у хворих на цукровий діабет з вираженим больовим синдромом (2009)
Гудак П. С. - Результати лікування поперекового нейрокомпресійного больового синдрому із застосуванням мікродискектомії, Тиш І. І. (2009)
Хазраткулов Р. Б. - Принципы лечения цефалгии у больных с травматическими повреждениями лобных долей, Мирзабаев М. Д. (2009)
Кариева З. С. - Дифференцированный подход в лучевой диагностике корешковых болей пояснично-крестцовой области у лиц женского пола, Пастухова Е. С. (2009)
Карлейчук А. Г. - Болевые проявления при эпендимомах конского хвоста, хирургическое лечение и его результаты, Слынько Е. И. (2009)
Кеворков Г. А. - Болевой синдром у детей при травме шейного отдела позвоночника (2009)
Кеворков Г. А. - Клиническая оценка боли при спинномозговой травме шейного отдела позвоночника у детей в остром периоде (2009)
Коновалов А. Н. - Хирургическое лечение невралгии тройничного нерва, Махмудов У. Б., Шиманский В. Н., Таняшин С. В., Отарашвили И. А., Лебедева М. А., Семенов М. С. (2009)
Косинов А. Э. - Особенности экстрамедуллярных опухолей типа песочных часов, Слынько Е. И., Аль-Кашкиш И. И. (2009)
Косинов А. Э. - Особенности хирургической техники удаления экстрамедуллярных интрадуральных опухолей спинного мозга, Слынько Е. И., Аль-Кашкиш И. И. (2009)
Костюк М. Р. - Больовий синдром під час виконання ангіопластики і стентування атеросклеротичних стенотичнних уражень сонних артерій (2009)
Костицький М. М. - Вплив керамоспондилодезу поперекового відділу хребта на дегенерацію суміжних сегментів, Федак В. І., Костицька О. М., Потапов О. І. (2009)
Красиленко Е. П. - Эндоскопическая шейная микродискэктомия в устранении дискогенных болевых нейрокомпрессионных синдромов, Аксёнов В. В. (2009)
Квасницкий А. Н. - Динамика корешкового болевого синдрома при протезированим межпозвонковых дисков на уровне поясничного отдела позвоночника с использованием заднебокового доступа, Слынько Е. И., Аль-Кашкиш И. И. (2009)
Квасницкий А. Н. - Эффективность микродискэктомии с последующим протезированием межпозвонковых дисков подвижными протезами в лечение радикулярного болевого синдрома, Вербов В. В., Слынько Е. И. (2009)
Латышев Д. Ю. - Результаты лечения больных с прозопалгиями методом черезкожной баллонной микрокомпрессии Гассерова узла, Цымбалюк В. И. (2009)
Латышев Д. Ю. - Подход к выбору транспозиции компримирующей артерии в ходе операции микроваскулярной декомпрессии корешка тройничного нерва, Зорин Н. А. (2009)
Лебедева М. А. - Отоневрологическая симптоматика у больных с невралгией тройничного нерва после васкулярной декомпрессии, Капитанов Д. Н., Шиманский В. Н., Махмудов У. Б., Таняшин С. В., Карнаухов В. В., Отарашвили И. А. (2009)
Леонтьев А. Ю. - Хирургическое лечение болевого синдрома при позвоночно-спинномозговой травме грудного и поясничного уровня, Леонтьев Ю. А., Костин Н. Г. (2009)
Лешко М. М. - Больові синдроми та їх лікування при сакральних нейрогенних кістах, Слинько Е. І. (2009)
Лешко М. М. - Особливості больового синдрому при кістах крижового каналу (2009)
Лисяный Н. И. - Боль и иммунная дисфункция (2009)
Лонтковський Ю. А. - Причини незадовільних результатів оперативного лікування дискогенних радикулітів (2009)
Лонтковський Ю. А. - Аналіз ятрогенних інтраопераційних ушкоджень при оперативних втручаннях з приводу дискогенних радикулітів (2009)
Махмудов Ш. Д. - К вопросу о боли при тетринг синдроме, Ахмедиев М. М. (2009)
Малишева Т. А. - Морфологічна оцінка патології трійчастого нерва в експерименті, Чомоляк Ю. Ю. (2009)
Маманазаров К. М. - Организация скорой медицинской помощи при травматическом шоке на догоспитальном этапе, Курбанов У. К. (2009)
Мартин А. Ю. - Перший досвід балонної мікрокомпресії гесеревого вузла при рецидивуючій невралгії трійчастого нерва, Потапов О. І., Гринів Ю. В. (2009)
Могучая О. В. - Принципы стандартизации диагностики и лечения нейрогенных болевых синдромов, Щедренок В. В., Себелев К. И. (2009)
Могучая О. В. - Оптимизация диагностики и лечения тригеминальной невралгии, Щедренок В. В., Топольскова Н. В. (2009)
Москалик І. Т. - Динаміка больових синдромів при консервативному та хірургічному лікуванні тунельних невропатій серединного та ліктьового нервів, Потапов О. І., Гринів Ю. В., Мартин А. Ю., Ткачук Ю. Л. (2009)
Можаев С. В. - Качество жизни больных в отдаленном периоде после оперативного лечения по поводу опухоли головного мозга, Волов М. Б. (2009)
Можаев С. В. - Криохирургический метод при открытых оперативных вмешательствах у больных опухолями головного мозга, Волов М. Б. (2009)
Можаев С. В. - Результаты хирургического лечения аномалии Киари I типа, Стерликова Н. В. (2009)
Муравський А. В. - Хирургический лечения экстрамедуллярных опухолей спинного мозга вентральной и вентролатеральной локализации, Слынько Е. И., Аль-Кашкиш И. И. (2009)
Нарышкин А. Г. - Новые возможности лечения послеоперационного миофасциального болевого синдрома, Скоромец Т. А., Шустин В. А. (2009)
Нарышкин А. Г. - Болевой синдром ампутированных (патофизио­логические аспекты и тактика лечения), Скоромец Т. А., Шустин В. А. (2009)
Нелепин С. Н. - Диагностика и лечение травматических повреждений нервов верхней конечности, сопровождаемых болевым синдромом, Сапон Н. А., Никифорова А. Н., Сапон Д. Н. (2009)
Никифорова А. М. - Стан надання нейрохірургічної допомоги хворим з невралгією трійчастого нерва в нейрохірургічних відділеннях України, Сапон М. А. (2009)
Олейник А. Д. - Значение болевого синдрома в развитии различных форм поясничного остеохондроза (2009)
Олейник А. Д. - Профилактика рецидива болевого синдрома при оперативных вмешательствах на поясничных межпозвонковых дисках, Малышко В. Н. (2009)
Пастушин А. И. - Тактика хирургического лечения корешковых болевых синдромов обусловленных грыжами межпозвонковых дисков в остром периоде, Слынько Е. И., Вербов В. В., Цымбал М. Е., Косинов А. Е. (2009)
Педаченко Ю. Е. - Динамика болевых ощущений у больных после проведения пункционной лазерной микродискектомии (ПЛМ) на шейном уровне, Танасейчук А. Ф., Толстихин О. В. (2009)
Перфильев С. В. - К вопросу лечения больных с метастатическими опухолями позвоночника (2009)
Перцов В. И. - Опыт применения габапентина в лечении синдрома запястного канала, Ивахненко Д. С., Дейниченко Ю. К., Нелепин С. Н. (2009)
Полищук Н. Е. - Симптоматические тригеминальные боли в хирургии опухолей основания черепа, Возняк А. М., Каминский А. А., Облывач А. А., Сичинава В. Г., Гудым М. С. (2009)
Попова І. Ю. - Застосування гальваноіндуктотермії при лікуванні хворих з больовими нейрокомпресійними спондилогенними синдромами, Степаненко І. В., Бондар Т. С., Лихачова Т. А. (2009)
Посохов Н. Ф. - Дифференцированное хирургическое лечение больных с тяжелыми формами невралгии тройничного нерва, Черненков В. Г., Пыхтин А. В, Бондарь Б. Е., Черненков А. В., Посохов С. Н. (2009)
Пятикоп В. А. - Комплексное лечение таламического болевого синдрома, Кутовой И. А. (2009)
Рахматуллаева Д. С. - Болевой синдром при травматическом поражении зрительного нерва и прогноз зрительных функций у больных с травматическими каротидно-кавернозными соустьями (2009)
Робак О. П. - Особливості КТ-, МРТ- проявів кавернозних ангіом головного мозку, Робак К. О., Гетьман О. М., Маховський С. В., Вакарюк В. Є. (2009)
Робак О. П. - Патогномонічні КТ-, МРТ- ознаки мальформацій великої вени мозку, Робак К. О., Гетьман О. М., Маховський С. В., Вакарюк В. Є., Голубов Є. І. (2009)
Розуменко В. Д. - Відновлення функції суглобів при больових контрактурах у хворих з руховими церебральними дефектами, Хорошун А. П. (2009)
Себелев К. И. - Клинико-лучевые сопоставления при дегенеративном поясничном фораминальном стенозе, Щедренок В. В., Могучая О. В., Зевахин С. В., Чижова М. В. (2009)
Щедренок В. В. - Хирургическое лечение поясничного остеохондроза с нестабильностью позвоночника, Себелев К. И., Иваненко А. В., Могучая О. В., Панаськов А. В. (2009)
Щедренок В. В. - Анализ различных пункционных методов лечения остеохондроза позвоночника, Себелев К. И., Могучая О. В. (2009)
Шиманский В. Н. - Васкулярная декомпрессия в лечении невралгии языкоглоточного нерва, Коновалов А. Н., Махмудов У. Б., Таняшин С. В., Карнаухов В. В., Семенов М. С., Отарашвили И. А., Лебедева М. А. (2009)
Шинкарюк С. С. - Епідуральні судинні мальформації як причина радикулярних поперекових больових синдромів; нейрохірургічне лікування, Слинько Є. І. (2009)
Шинкарюк С. С. - Корешковые болевые синдромы при фораминаль¬ных и экстрафораминальных грыжах пояснич¬ного отдела позвоночника, хирургическое лечение, Слынько Е. И. (2009)
Сидорович Р. Р. - Комплексный подход к хирургическому лечению невралгии тройничного нерва методом трансбук¬кальной высокочастотной селективной ризотомии, Алексеевец В. В., Шкут Д. Н., Высотский А. Д., Качинский А. Н., Клишевская Н. Н. (2009)
Сипитый В. И. - Диагностика и дифференцированное применение методов хирургического лечения больных с болевым синдромом, обусловленным секвестрированными грыжами дисков поясничного отдела позвоночника, Якимив Г. А., Свириденко В. Ю., Куцин В. Н., Воробьев В. В., Бабалян Ю. А. (2009)
Слынько Е. И. - Нетравматические нейрокомпрессионные синдромы при патологии позвоночника как причина радикулярных и локальных болевых синдромов: нейрохирургические принципы и методы лечения, Пастушин А. И., Косинов А. Е., Цымбал М. Е. (2009)
Слынько Е. И. - Результаты нейрохирургического лечения болевых синдромов при аномалии Киари, сирингомиелии, Камиль Мухамед (2009)
Сон А. С. - Прогностическое значение динамики болевого синдрома у больных после поясничной микродискектомии, Гончарук Е. А., Солодовников В. И. (2009)
Сташкевич А. Т. - Магнітно-резонансна томографія в діагностиці гематогенного остеомієліту хребта, Шевчук А. В., Улещенко Д. В., Пашков О. Є. (2009)
Сташкевич А. Т. - Ускладнений перебіг протрузій та гриж міжхребцевих дисків в поперековому відділі хребта при дегенеративних ураженнях, Антонійчук В. Т., Шевчук А. В. (2009)
Тхорівський О. Т. - Віддалені результати застосування епідурального адгезіолізу на поперековому рівні при вертеброгенних больових синдромах, Балан С. І., Потапов О. І. (2009)
Толпекин Е. Л. - Динамическая стабилизация сегментарной нестабильности при дискогенных болевых синдромах, Федулов А. С. (2009)
Толстанов О. К. - Досвід застосування паравертебральних блокад при лікуванні вертеброгенних больових синдромів, Гордійчук В. П. (2009)
Цімейко О. А. - Больовий синдром за наявності гігантських аневризм інфраклиноїдного відділу внурішньої сонної артерії, Костюк М. Р., Орлов М. Ю., Мороз В. В., Скорохода І. І., Ал’мєжраб C. С., Шахін Н. (2009)
Цимбалюк В. І. - Результати хірургічного лікування невропатичного больового синдрому у хворих з наслідками травматичних та не травматичних ушкоджень спинного мозку, Ямінський Ю. Я. (2009)
Цимбалюк В. І. - Хірургічне лікування больових синдромів у хворих з карпальним тунельним синдромом, Цимбалюк Ю. В., Лузан Б. М., Дунаєвська Л. О. (2009)
Тулаев Н. Б. - Купирование боли у детей с сочетанной черепно-мозговой травмой сопровождающейся переломами бедренной кости (2009)
Умирсеригов Б. У. - Методы остеосинтеза при болевом синдроме сочетанной травмой у лиц пожилого и старческого возраста, Мирзабаев М. Д., Рихсиев М. Д. (2009)
Вакарюк В. Є. - Візуалізація ускладнень гострого післяопераційного періода артеріальних аневризм головного мозку методом КТ, Робак О. П., Робак К. О., Гетьман О. М., Яцик В. А., Маховський С. В. (2009)
Вербов В. В. - Динамика корешковых болевых синдромов при поясничной микродискэктомии с сохранением желтой связки. Результаты клинического применения, Слынько Е. И., Золотоверх А. М., Пастушин А. И. (2009)
Волосюк Я. А. - Результаты нейрохирургического лечения радикулярных болевых синдромов при поясничном спондилолистезе, Слынько Е. И. (2009)
Єрошкін О. А. - Особливості хірургічного лікування рецидивів гриж міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта з вираженим больовим синдромом (2009)
Єрошкін О. А. - Особливості клінічних проявів та клінічного перебігу рецидивів гриж міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта з вираженим больовим синдромом (2009)
Землянский М. Ю. - Анализ результатов хирургического лечения синдрома "вторичной фиксации спинного мозга" у детей, ранее оперированных по поводу спинальных дизрафизмов, Кушель Ю. В. (2009)
Зевахин С. В. - Применение пункционной поликанальной лазерной декомпрессии диска у пациентов с проявлениями грыж диска на поясничном уровне, Иваненко А. В., Чудновский В. М. (2009)
Zileli Mehmet - Retrogasserian Thermolysis in Trigeminal Neuralgia (2009)
Zileli Mehmet - Posterior Surgery for Kyphosis (2009)
Золотоверх А. М. - Нейрохирургическое лечение болевых проявлений радикулопатии при дегенеративных компресионных поражениях шейного отдела позвоночника, Слынько Е. И. (2009)
Зорин Н. А. - Медикаментозные блокады с КТ ассистенцией в лечении вертеброгенных болевых синдромов, Зорин Н. Н. (2009)
Зорин Н. А. - Хирургическое лечение болевого синдрома при стенозе позвоночного канала поясничного отдела с помощью имплантата "кофлекс", Кирпа Ю. И., Сальков Н. Н., Овчаренко Д. В., Передерко И. Г. (2009)
Алфавітний показчик/Алфавитный указатель/Alphabetical Index (2009)
Змiст (2011)
Содержание (2011)
Contents (2011)
Молдован О. О. - Доцільність запровадження індустріальних парків в Україні (2011)
Жовтанецький В. І. - Методологічні основи формування регіональної економічної політики, Заблоцький Б. Ф. (2011)
Снігова О. Ю. - Вплив світових господарських тенденцій на економічне зростання у старопромислових регіонах України: ризики та загрози (2011)
Веткин А. С. - Базовые принципы налоговой политики в системе налогообложения труда, Каганова С. Д. (2011)
Бавин В. В. - Анализ коррупции в системе налоговых отношений в Украине (2011)
Солдак М. О. - Регуляторний режим міжбюджетних трансфертів у регіональному розвитку (2011)
Кулиш Е. В. - Направления и инструменты антикризисной политики стран БРИКС, Телюк В. А. (2011)
Пивоварчук И. Д. - Совершенствование региональных целевых программ – инструмента управления социально-экономическим развитием Одесского региона и его конкурентоспособностью (2011)
Тищук Т. А. - Державне регулювання трансфертного ціноутворення в Україні (2011)
Саломатіна Л. М. - Адаптаційні механізми в управлінні розвитком промислових підприємств (2011)
Ращупкіна В. М. - Проблеми та стратегічні пріоритети розвитку сировинної бази металургійного виробництва (2011)
Извекова Е. В. - Синергетический эффект как конкурентное преимущество отечественных предприятий и способы его достижения, Дорофеева А. А. (2011)
Петренко Е. А. - Стратегия институциональных преобразований в сфере железнодорожного транспорта (2011)
Бичковський А. Ю. - Морські перевезення світовим торговельним флотом: попит та пропозиція (2011)
Іванова В. В. - Проблеми та можливості споживання енергії в Україні, Морева В. В., Каменева Н. В. (2011)
Никифорова В. А. - Тенденции и особенности развития металлургической отрасли зарубежных стран в посткризисный период (2011)
Чеботарьов В. А. - Трансформаційні зміни в харчовій та переробній промисловості країн-учасниць СНД: проблеми та перспективи для України, Чеботарьов Є. В. (2011)
Водовозов Є. Н. - Стратегії та підходи до реструктуризації підприємств сфери ЖКГ в умовах реформування власності України (2011)
Павлов К. В. - Региональные и отраслевые особенности интенсификации производства (2011)
Романишин М. І. - Моделювання варіантів сценаріїв розвитку подій при формуванні стратегії забезпечення економічної стабільності підприємства, Шпак Н. О. (2011)
Козик В. В. - Особливості формування економіко-математичних моделей оцінювання технічного стану основних фондів промислових підприємств за методом капіталізації , Ємельянов О. Ю., Колещук О. Я. (2011)
Хобта В. М. - Оптимізація витрат на матеріальні ресурси при допустимому рівні ризику непоставки, Прохоренко О. О. (2011)
Куценко М. А. - Аналіз та розробка методики розрахунку витрат на підготовку спеціаліста у сфері цивільного захисту у ВНЗ МНС України (2011)
Козлов В. С. - Удосконалення системи оцінки транспортного потенціалу регіону (2011)
Гонтовая Н. В. - Теоретические аспекты исследования механизма сопротивления инновациям, Коваленко Н. В. (2011)
Телишевська Л. І. - Першочергові умови активізації інноваційної діяльності як основи товарної політики сучасних підприємств (2011)
Лозинський І. Є. - Особливості планування інвестиційних проектів з відтворення виробничої потужності збиткових вуглевидобувних підприємств (2011)
Бурлака В. Г. - Энергетический менеджмент как механизм активизации инновационной деятельности в экономике (2011)
Гринько Т. В. - Теоретико-методологічні засади адаптивного інноваційного розвитку (2011)
Кокодей Т. О. - Концептуальний підхід до формування багатокомпонентної стратегії підприємства харчової галузі (2011)
Звягінцева О. Б. - Маркетингова політика комунікацій підприємств з виробництва м’яса та м’ясопродуктів України (2011)
Зеркаль А. В. - Стан корпоративної культури галузі машинобудування (2011)
Богачева А. В. - Методические подходы к формированию учета затрат по центрам ответственности на предприятиях металлургической отрасли (2011)
Єрмак С. О. - Теоретико-методичний інструментарій формування комбінованих політик управління оборотним капіталом (2011)
Проказа Т. В. - Теоретичні засади фінансового планування та прогнозування (2011)
Клунко Н. С. - Мировой опыт ценообразования на рынке лекарственных средств и возможности его использования в России, Рета М. В. (2011)
Партин Г. О. - Управління залученням коштів і його влив на конкурентні переваги машинобудівних підприємств, Задерецька Р. І. (2011)
Залознова Ю. С. - Оцінка стану охорони та безпеки праці й соціально-економічних наслідків їх незабезпечення у вугільній промисловості України, Брага І. Г. (2011)
Ткаченко В. А. - Мотивація ініціативної творчої економічної діяльності як основи громадянського суспільства , Гаращук О. В. (2011)
Бойченко Н. В. - Системный подход к социально-экономическим отношениям в сфере охраны труда (2011)
Гуменюк Ю. П. - Всебічно збалансований розвиток та міжнародна міграція робочої сили: проблеми взаємовпливу (2011)
Фонарьова Т. А. - Обґрунтування комплексу кількісних характеристик для визначення вартісних параметрів управління людським капіталом (2011)
Омельченко С. Н. - Оценка человеческого капитала промышленного предприятия в условиях инновационного развития (2011)
Хумарова Н. И. - Экологоориентированное стратегическое планирование – базис развития территориальных экономико-экологических систем (2011)
Анотацiї (2011)
Аннотации (2011)
Abstracts (2011)
Дзяк Л. А. - Молекулярные биомаркеры прогноза и оптимальной тактики лечения глиобластом, Зорин Н. А., Сирко А. Г., Шпонька В. И., Козинский А. В. (2009)
Педаченко Ю. Е. - Стеноз поясничного отдела позвоночного столба (2009)
Скобская О. Е. - Сопоставление данных отоневрологического и рентгено-компьютернотомографического обследования при переломе пирамиды височной кости в остром периоде черепно-мозговой травмы, Чувашова О. Ю. (2009)
Вербова Л. Н. - Диагностика и хирургическое лечение больных с опухолями боковых желудочков и прозрачной перегородки, Шамаев М. И., Малышева Т. А. (2009)
Федірко В. О. - Синдроми гіперактивної дисфункції черепних нервів у поєднанні з позамозковими пухлинами задньої черепної ямки (2009)
Кариев Г. М. - Выбор метода лечения краниофарингиом, Тухтаев Н. Х., Алтыбаев У. У. (2009)
Васильєва І. Г. - Поліморфізм глутатіонтрансфераз в гліомах головного мозку людини та їх значення для прогнозу ефективності хіміотерапії, Розуменко В. Д., Главацький О. Я., Чопик Н. Г., Олексенко Н. П., Галанта О. С., Цюбко О. І., Сніцар Н. Д. (2009)
Возняк О. М. - Особливості транссфеноїдальних хірургічних втручань з приводу аденоми гіпофіза, що секретує адренокортикотропний гормон, Гук О. М., Пазюк В. О., Гук М. О., Закордонець В. О. (2009)
Регуш А. В. - Хірургічне лікування внутрішньошлуночкового крововиливу з використанням зовнішнього ліквородренування (2009)
Цимбалюк В. І. - Ультраструктурні особливості процесу організації в зоні травматичного пошкодження спинного мозку та імплантації синтетичного макропористого гідрогелю, Носов А. Т., Семенова В. М., Ямінський Ю. Я., Васлович В. В., Медведєв В. В. (2009)
Слынько Е. И. - Применение дискографии в диагностике уровня поражения при грыже грудного отдела позвоночника, Золотоверх А. М. (2009)
Цымбалюк В. И. - Комплексное применение низкоинтенсивных механических колебаний при экспериментальном очаговом травматическом повреждении головного мозга, Носов А. Т., Энглези А. П. (2009)
Чувашова О. Ю. - Ефективність передопераційного фМРТ визначення зони рухової активації кори півкуль великого мозку у попередженні рухових порушень при хірургії внутрішньомозкових пухлин, Розуменко В. Д. (2009)
Семенова В. М. - Всероссийский симпозиум "Культивируемые клетки как основа клеточных технологий” (12–14 октября 2009 г., Санкт-Петербург) (2009)
Євген Георгійович Педаченко (до 60-річчя з дня народження) (2009)
Анатолій Миколайович Морозов (до 60-річчя з дня народження) (2009)
Щипицин Сергей Иванович (2009)
Гожик П. Ф. - Методологія створення стратиграфічних схем осадових басейнів нафтогазоносних регіонів України, Іванік М. М., Маслун Н. В., Клюшина Г. В. (2013)
Костенко Н. В. - Зіставлення та петрогеохімічна кореляція однотипних гранітоїдних утворень Західного Забайкалля та Українського щита, Толстой М. І. (2013)
Лисенко В. І. - Геракліти – свідки глибинної палеодегазації в південно-східній частині Паратетісу (Південно-західний Крим) (2013)
Краюшкін В. О. - Успіхи нафтогазового пошуку на материковому схилі Африки, Клочко В. П., Чернієнко Н. М., Гусєва Е. О. (2013)
Звонок Є. О. - Будова черепа PUPPIGERUS NESSOVI AVERIANOV, 2005 (REPTILIA, TESTUDINES, CHELONIIDAE SENSU LATO) із середньоеоценових відкладів України (2013)
Дідківська Г. Г. - Перспективи видобування термальних вод в районі м. Іллічівськ Одеської області, Маслюкова З. В., Новицька Є. Г. (2013)
Мокрицька Т. П. - Закономірності деградації властивостей лесового масиву в умовах техногенезу (2013)
Іванов В. Є. - Геодинамічні умови формування сарматських відкладів Гераклійського плато (Південно-західний Крим), Ломакін І. Е., Тополюк А. С., Кочелаб В. В., Болдирев С. Н. (2013)
Муравейник Ю. О. - Доказова База парадігми вибухової Землі (2013)
Кульчицька Г. О. - Вагомий внесок у вивчення вугільної, вуглегазової та нафтогазової геології, Мачуліна С. О. (2013)
Маслун Нінель Володимирівна (До 75-річчя від дня народження) (2013)
Пам'яті Анатолія Яковича Радзівілла (2013)
Пам'яті Віталія Федоровича Шульги (2013)
Євдощук М. І. - Перспективи південно-східної бортової частини Дніпровсько-Донецької западини на вільний газ та метан вугільних родовищ, Ставицький Е. А., Стрижак В. П., Вакарчук С. Г., Недосєкова І. В., Клочко В. П. (2013)
Бахмутов В. Г. - Геодинаміка Східно-Європейської платформи у середньому палеозої (за палеомагнітними даними), Тейсер-Еленська М. М., Кадзялко-Хофмокль М., Константиненко Л. І., Поляченко Є. Б. (2013)
Хрущов Д. П. - Цифрові структурно-літологічні моделі Злобицького і Мотронівсько-Аннівського розсипних родовищ титано-цирконієвих руд, Лобасов О. П., Ремезова О. О., Василенко С. П., Свівальнєва Т. В., Кравченко О. А. (2013)
Романюк Л. С. - Геолого-структурна позиція Пержанського рідкіснометалевого району (2013)
Кривдік С. Г. - Розмаїтість і нові типи порід Пенизевицького кар'єру (Коростенський плутон), Митрохин О. В., Дубина О. В., Вишневський О. А., Митрохіна Т. В., Гуравський Т. В. (2013)
Лижаченко Н. М. - Характеристика схем збагачення графітових руд Завалівського, Балахівського та Буртинського родовищ Українського щита, Ніколаєвський В. П., Ніколаєвський І. В., Береговенко О. О., Постолюк Р. І. (2013)
Коломієць К. В. - Розломна тектоніка Дніпровсько-Донецької западини за даними томографічної інверсії, Козленко М. В., Козленко Ю. В., Лисинчук Д. В. (2013)
Созанський В. І. - Відновлення світових запасів нафти і газу як стратегічна проблема сучасності (2013)
Шульга В. Ф. - Особливості формування пластів вугілля глибинних горизонтів Львівсько-Волинського басейну. Стаття 1. Серпуховський вугільний пласт v6, Матрофайло М. М., Костик І. Є., Король М. Д. (2013)
Кирилюк В. П. - Стратиграфічні схеми нижнього докембрію Росії та України: зіставлення, аналіз відмінностей, шляхи зближення, Жуланова І. Л. (2013)
Молдавчук В. С. - Проблемні питання оцінювання і прогнозування суспільно-політичної обстановки в інтересах виконання службово-бойових завдань силами охорони правопорядку (2013)
Шмаков О. М. - Доцiльна структура основних напрямів розвинення внутрiшнiх військ (2013)
Мірошниченко Г. М. - Застосування внутрішніх військ у складі сил охорони правопорядку держави у збройному конфлікті на державному кордоні в умовах втручання миротворчих сил (2013)
Каштелян С. О. - Сутність та зміст поняття "безпека” у контексті забезпечення національної безпеки України у прикордонній сфері (2013)
Лавніченко О. В. - Уточнення підходів до формування понять теорії службово-бойової діяльності внутрішніх військ, Годлевський С. О., Гунбін К. Ю. (2013)
Бацамут В. М. - Система тактичних прийомів застосування спеціальних засобів сльозоточивої дії проти учасників масових заворушень, Черкашин С. Д. (2013)
Ролін І. Ф. - Огляд існуючого науково-методичного апарату для формування раціональної системи тилового забезпечення угруповання внутрішніх військ, Морозов І. Є., Темніков В. О., Александров О. А. (2013)
Орлов М. М. - Підходи до формування системи розвідки угруповання внутрішніх військ у територіальній обороні, Надточий О. С., Гончар Р. О. (2013)
Лавніченко О. В. - Аналіз способів дій військових угруповань під час знешкодження незаконних збройних формувань, Варакута В. П., Луговський І. С., Кривенко О. В. (2013)
Городнов В. П. - Методичний підхід до оцінювання існуючого рівня підготовленості військовослужбовця підрозділу спеціального призначення для виконання завдань під час проведення спеціальних заходів і дій зі знешкодження озброєних злочинців та інших осіб, які становлять підвищену суспільну небезпеку, Овчаренко В. В., Єманов В. В. (2013)
Хацаюк О. В. - Удосконалення спеціальної фізичної підготовленості військовослужбовців внутрішніх військ МВС України у системі бойової підготовки (2013)
Козлов В. Є. - Електронні освітні ресурси. Загальні вимоги та методика створення, Сальников О. М. (2013)
Кривенко О. В. - Методика оцінювання ефективності договорів із забезпечення безпеки, Уршалович М. П. (2013)
Товма Л. Ф. - Напрями вдосконалювання системи матеріального забезпечення внутрішніх військ МВС України, Романенко М. В. (2013)
Полторак С. Т. - Математична модель залучення резервів військових частин внутрішніх військ з урахуванням оперативної обстановки у районах їх постійної дислокації та важливості завдань у районах призначення, Бабков Ю. П., Бацамут В. М. (2013)
Пісарєв В. П. - Оцінювання ступеня можливої ураженості екіпажу бойової колісної машини за місцем його розташування у разі підриву на міні (2013)
Ліпатов І. І. - Вплив акцентуацій особистості військовослужбовців внутрішніх військ на їх адаптацію до особливих умов службово-бойової діяльності, Пасічник В. І. (2013)
Анотації (2013)
Наші автори (2013)
Короткі повідомлення (2013)
Єренко O. K. - Дослідження ефірної олії трави оману британського у вегетаційний період, Смойловська Г. П., Мазулін О. В., Гречана О. В., Мазулін Г. В. (2012)
Кашпур Н. В. - Дослідження антибактеріальної та антифунгальної активності хлороформних фракцій трави Galium dasypodum Klok. і Galium salicifolium Klok., Горяча О. В., Ільїна Т. В., Ковальова A. M., Волинський А. Ю., Осолодченко Т. П. (2012)
Куценко C. A. - Обґрунтування вибору екстрагенту багатокомпонентної суміші лікарської рослинної сировини для лікування варикозної хвороби вен (2012)
Разкевич О. С. - Вплив мазевої композиції Мареполіміел на стабільність клітинних мембран та активність цитолітичних процесів при термічному опіку шкіри, Рожковський Я. В. (2012)
Савченкова Л. В. - Експериментальне дослідження стреспротекторної дії кріопорошку аронії чорноплідної у тварин при гіпокінетичному стресі залежно від типу реагування на стрес, Акімова М. С., Немитих О. Д. (2012)
Бевз Н. Ю. - Розробка спектрофотометричної методики кількісного визначення діючих інгредієнтів таблеток Пульмолор, Грудько В. О., Георгіинц В. А. (2012)
Боровська І. М. - Застосування каталітичної реакції відновлення метиленового синього для кількісного визначення домішок купруму у субстанції аскорбінової кислоти, Блажеєвський М. Є. (2012)
Гриценко I. Е. - Синтез та антимікробна активність сульфаніламідопохідних 2,4,6-тризаміщених хінолінів, Олексієнко Т. О., Цапко Т. О., Цапко Є. О. (2012)
Іванченко Д. Г. - Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості похідних ксантину. I. 1-бензил-8-амінотеоброміни, Романенко М. І., Александрова К. В. (2012)
Монайкіна Ю. В. - Спектрофотометричне визначення німодипіну у м’яких лікарських формах, Тарханова О. О., Васюк C. O., Рогачов І. О. (2012)
Чабан Т. І. - Синтез і вивчення гепатопротекторної активності деяких тіазоло, Огурцов В. В., Чабан І. Г., Кленіна О. В., Нєктєгаєв І. О. (2012)
Бердей І. І. - Вивчення мікробіологічної чистоти деяких гелевих основ і рецептур з таурином, Павх О. І., Волинська Н. І., Покришко О. В., Соколова Л. В., Барна О. М. (2012)
Васеда М. М. - Оптимізація складу та технології таблеток, що містять магній аспарагінат, гліцин і тіотріазолін, Кучеренко Л. І., Грошовий Т. А., Бєленічев І. Ф. (2012)
Гарна О. В. - Взаємозв’язок основних технологічних параметрів рослинної сировини, Ветров П. П., Георгіянц В. А. (2012)
Денис А. І. - Обґрунтування вибору допоміжних речовин для створення таблеток на основі екстракту листя тополі китайської, Грошовий Т. А. (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського