Шаправський С. А. - Моделі державно-церковних відносин: європейський контекст (2015)
Хансен К. - Ісус і пророки: походження нетрадиційного (безхрамового) іудаїзму (2015)
Рябуха В. П. - Адаптивные системы защиты РЛС от шумовых помех. 2. Квазиньютоновские корреляционные автокомпенсаторы. Адаптивные решетчатые фильтры (2016)
Купченко Л. Ф. - Экспериментальные исследования процесса динамической спектральной фильтрации с использованием взаимодействия лазерного излучения с многочастотной акустической волной, Гурин О. А., Рыбьяк А. С., Вдовенков В. Ю. (2016)
Kiem Nguyen Van - Analytical models of stochastic radiothermal signals, Nezhalskaya K. N., Tymoshchuk O. M. (2016)
Тютюник В. В. - Методологія синтезу системи моніторингу надзвичайних ситуацій за основними характеристиками засобів зв'язку та передачі інформації, Калугін В. Д. (2016)
Довбня А. Н. - Исследование формирования в радиальном и осевом направлениях электронного пучка, эмитированного вторичноэмиссионной магнетронной пушкой, Довбня Н. А., Мазманишвили А. С., Решетняк Н. Г. (2016)
Романов А. Ю. - Разработка универсальной роботизированной платформы, Американов А. А., Лежнев Е. В., Глухих А. Ю. (2016)
Павліков В. В. - Структурний синтез нового модуляційного радіометра, Собколов А. Д. (2016)
Вихідні дані (2016)
До читачів (2016)
Переднє слово (2016)
Білоус Т. - Philosophy of Mind? — Mind the Gap!, Богачов А., Болдирєв О., Васильченко А., Кебуладзе В. , Комар О., Кочубей Н., Лактіонова А. , Леонов А. , Менжулін В.,Нестерова М., Сепетий Д. , Солодка О. (2016)
Сепетий Д. - Чому існує "важка проблема свідомості"? (2016)
Лактіонова А. - Сучасна філософія свідомості: методологічні "запити" (2016)
Солодка О. - До риторичного аналізу дискурсу Philosophy of Mind (2016)
Комар О. - Тесеєві мандри свідомості (2016)
Леонов А. - Роберт Кірк — засновник філософських зомбі (2016)
Кембридзька Декларація про свідомість (2016)
Білоус Т. - Натуралістична філософія економіки (2016)
Култаєва М. - Педагогічна провінція Петера Слотердайка: революції на прикордонні (2016)
Богачов А. - Термінологія фундаментальної онтології Мартина Гайдеґера, Бурковський І. , Кебуладзе В. (2016)
Результати другого етапу Конкурсу на Премії з філософії (2016)
Атаманюк З. М. - Роль інформатизації освіти та формування інформаційної культури особистості (2013)
Бевзюк Н. П. - Вчення про приречення і проблема соціального Життя людини (2013)
Большакова О. В. - Соціально-філософське осмислення суб’єктивного та суб’єктного в правовій свідомості (2013)
Борінштейн Є. Р. - Норми науковості та професіоналізм у гуманітарних науках (2013)
Відьменко М. О. - Девіантність творчої особистості (2013)
Ворніков В. І. - Традиційні і сучасні уявлення про соціальну конвенціональність (2013)
Горенко О. М. - Теоретико-методологічне обґрунтування поняття "життєвий успіх" у соціально-філософському дискурсі (2013)
Гадомська Ю. П. - Соціально-філософська рефлексія соціального діалогу (2013)
Дзюбенко М. О. - Проблеми та перспективи сучасної ненасильницької етики (2013)
Єфіменко С. А. - Бізнес як соціальний інститут: методологічний аналіз (2013)
Закревський В. Е. - Нормативне: соціально-етична сутність та епістемологічні тактики (2013)
Кокорєв А. В. - Осмислення природи і сутності техніки в суспільному розвитку (2013)
Кондрусєва В. М - Інформаційне суспільство в контексті сучасної цивілізаційної ситуації (2013)
Кравченко А. А. - Модус "вчинку" у взаємодії свободи і необхідності (2013)
Кримець Л. В. - Контекстуальні передумови виникнення соціальної феноменології (2013)
Ляшенко К. Н. - "Філософське підпілля" льва шестова (2013)
Міталі Л. С. - Теоретико-методологічні підходи до вивчення гендеру в філософії (2013)
Михайлик О. Г. - Морально-естетичне ставлення людини до природи - важливий елемент екологічної культури сучасного суспільства (2013)
Муха-Шаєк Є. - Соціально-філософські аспекти використання вільного часу молоддю (2013)
Начев А. П. - Особа-рефлексія глобалізації інформаційних технологій (2013)
Нерубасська А. О. - Філософська критика та її системна експлікація (2013)
Окорокова В. В. - Вагомість дослідження утопії на засадах сінергетики (2013)
Остапенко І. Г. - Соціально-філософські аспекти та методологічні підстави економічної науки (2013)
Петінова О. Б. - Людина економічна в суспільній практиці освіти (2013)
Полякова В. О. - Фотоальбом у стилі скрапбук: філософсько-антропологічний аналіз (2013)
Рибка Н. М. - Історико-філософські аспекти поняття діяльності (2013)
Савусін М. П. - Шляхи підвищення цілісності систем на базі загальної теорії систем (2013)
Сакун Г. О. - Філософське обгрунтування методологічних проблем В сучасній системі менеджменту (2013)
Семитоцька В. П. - Аналіз суб'єктивних і об'єктивних характеристик часу (2013)
Водоп’янов П. А. - Фрагментарна мережева реальність неоіндустріального суспільства, Сидоренко І. Н. (2013)
Симоненко С. П. - Феномен долі як невід'ємний атрибут культури сорому: давньогрецький епос та трагедія (2013)
Ткаченко К. В. - Флуктуації особистості як прояв девіантності в молодіжних субкультурах (2013)
Ткачук Г. М. - Принцип туізму у вченні людвіга фейєрбаха (2013)
Тодорова С. М. - "Особливості деяких екзистенціалів персонального буття людини" (2013)
Устич С. І. - Генеалогія системної методології дослідження успільства (2013)
Халапсіс О. В. - Війна як бізнес-проект? (2013)
Хуссейн Хавкар - Концепція історичного розвитку джамбаттисто віко в епоху просвіти (2013)
Чернега Т. М. - До проблеми з’ясування особливостей сучасного розуміння діалектики як методологічної системи (2013)
Яковлєва О. - Багатомовність як мовно-культурний феномен (2013)
Янушевич И. А. - Література як феномен культури в системі мережі інтернет, Потиенко А. (2013)
Малкін Е. С. - Експериментальні дослідження параметрів повітря в системі локального мікроклімату в розсадних відділеннях теплиць, Чепурна Н. В. (2001)
Зінич П. Л. - Аналітичні розв'язування рівномірного роздавання вентиляційного повітря повітропроводами постійного поперечного перерізу зі змінною по висоті щілиною або отворами змінної площі, Трофімович В. В. (2001)
Корбут В. П. - Особливості числового моделювання аеродинаміки та температурного стану приміщень з теплонадходженнями, Давиденко Б. В. (2001)
Жуковський С. С. - Дослідження повітряних потоків місцевих відсмоктувачів, Зінич П. Л., Черноус О. В., Кулиняк О. Р. (2001)
Довгалюк В. Б. - Формування та розвиток конвективних потоків біля теплових джерел промислових цехів (2001)
Худенко А. А. - Тепловіддача керамічного циліндра малого діаметра при поперечному обтіканні його потоком повітря, Кириченко М. А. (2001)
Малкін Е. С. - Дослідження процесів руху і теплообміну рідини і насиченої водяної пари в кільцевих мікроканалах, Тимощенко А. В. (2001)
Барановська С. В. - Переваги контактної камери з регулярною гофрованою насадкою (2001)
Малкін Е. С. - Нові тенденції підвищення ефективності опалювальних приладів, Гламаздін П. М. (2001)
Енин П. М. - Централизованная система локального газоснабжения потребителей сжиженным углеводородным газом (СУГ) от геотермальных установок (ГТУ) (2001)
Михин С. Г. - Кабельная система "теплый пол". Распределение потоков тепла, Медведев О. В. (2001)
Григоровський Є. П. - Шляхи підвищення ефективності використання енергетичних ресурсів паросилового господарства, Хоптій В. Я. (2001)
Григоровский Е. П. - Микропроцессоры и управление потоками жидкости и газов (2001)
Степанов М. В. - Ексергетична оцінка ефективності теплових насосів в системах використання вторинних енергоресурсів, Александрук Ю. П. (2001)
Швачко Н. А. - Експериментальне дослідження вакуумованого колектора сонячної енергії для геліосистем теплопостачання, Приймак А. В. (2001)
Видатні вчені. Лобаєв Борис Микитович (1900-1976) (2001)
Вихідні дані (2001)
Борінштейн Є. Р. - Научная школа анатолия ивановича кавалерова (2013)
Ананьева Е. П. - Теоретичні аспекти дослідження толерантності: проблема методології (2013)
Афанасьєв О. І. - Кількісний і якісний підходи в історичних дисциплінах (філософсько-методологічний аналіз) (2013)
Борінштейн Є. Р. - Дозвілля як соціально-філософське явище (2013)
Вергелес К. Н. - Передрозуміння та розуміння в науковому дослідженні та науковому знанні (2013)
Волобуєва С.В. - Девіантологічні вияви релігійного середовища україни:соціально-філософський аналіз (2013)
Ворніков В. І. - Конвенціональність соціального інституту: особистісний аспект (2013)
Добридень О. В. - Неформальна освіта як стратегічний навігатору сфері безпечного споживання (2013)
Єфіменко С. А. - Інституційні основи бізнесу в контексті сучасного громадянського суспільства (2013)
Іванова О. С. - Теоретико-методологічні підходи до дослідження процесу формування гуманітарно-технічної еліти (2013)
Каранфилова Е. В. - Освіта в процесі розвитку соціальної творчої діяльності (2013)
Козленко М. П. - Жити, незважаючи ні на що: доля Михайла Заславського (2013)
Кокорев А. В. - Осмислення комунікативної раціональності і її особливості в технічному знанні (2013)
Кримець Л. В. - Феномен влади як об’єкт соціально-філософського аналізу (2013)
Куценко В. Ю. - Соборність як можливий соціальний ідеал православія (2013)
Кучерук О. А. - Масова культура як феномен сучасності (2013)
Лазарева А. О. - Конституціоналізм як основа розвитку громадянського суспільства в сучасній Україні (2013)
Лар’яновський І. С. - Постнекласичне знання та проблема цінностей (2013)
Лепинская В. О. - Сучасні теорії походження етносів (2013)
Міталі Л. С. - Концептуалізація поняття "гендер" у філософії постмодерну (2013)
Маслова В. П. - Новий образ людини в контексті цивілізаціуму (2013)
Михайлова В. Л. - Епістемологічні принципи осмислення сутності та змісту правосвідомості (2013)
Остапенко І. Г. - Ретроспективний аналіз економічної диференціації суспільства (2013)
Тікаєва Ю. І. - Соціокультурні аспекти віртуальності: феномен і поняття (2013)
Цибра М. Ф. - Cамоствердження особистості як функція освіти: критерії якості (2013)
Цыра А. В. - Концептуальна та інструментальна моделі інноваційного розвитку суспільства (2013)
Черопита Т. Н. - Соціально-філософський аналіз категорії "визнання" (2013)
Чуйкова О. В. - Проблема самості у фокусі співвідношень соціальних та філософських дискурсів (2013)
Янушевич И. А. - Процедура перекладу та формальні засоби її аналізу (2013)
Ткачук А. Я. - Розрахункова модель усередненого руху в турбулентній зоні плоских і вісесиметричних пристінних примежових шарів (2001)
Жуковський С. С. - Аналіз повітряних потоків місцевих смоків, Черноус О. В. (2001)
Задоянний О. В. - Осушення газів аспіраційних викидів асфальтобетонного заводу, Антоненко А. В. (2001)
Корбут В. П. - Формування теплових умов та повітряного режиму в теплонапружених відділеннях ТЕС та АЕС (2001)
Писарев В. Є. - Температурно-вологісні умови зберігання пам'яток історії та культури у приміщеннях при пониженому тиску повітря, Довгалюк В. Б. (2001)
Зінич П. Л. - Розрахунок нижнього місцевого відсмоктувача вибивних решіток ливарних цехів (2001)
Пиотровски Е. - Нейронная модель воздухообмена в жилых помещениях (2001)
Жуковський С. С. - Визначення зміни осьової швидкості повітряного потоку при засмокуванні у напівобмежений конічний смок, Зінич П. Л., Черноус О. В. (2001)
Михайловська О. Ю. - Оцінка гідравлічної сталості приладних вузлів однотрубних систем водяного опалення, Ткаченко В. А. (2001)
Предун К. М. - Обґрунтування необхідності переходу на визначення масових витрат газу населенням і дрібними споживачами (2001)
Григоровский Е. П. - Управление переходными процессами в системах теплогазоснабжения и вентиляции (2001)
Григоровський Є. П. - Методи ефективності використання енергетичних ресурсів паросилового господарства в умовах комбінатів будіндустрії України, Хоптій В. Я. (2001)
Журавленко В. Я. - Адсорбционные холодоаккумулирующие агрегаты на новых рабочих веществах, Чалаев Д. М. (2001)
Анотації (2001)
Вихідні дані (2001)
Атаян Б. - Безопасность резервного копирования данных в облачной системе хранения, Багдасарян Т. (2016)
Баранник В. - Метод повышения устойчивости видеоконтента к кибернетическим атакам в инфокоммуникационных системах, Подлесный С. (2016)
Hovsepyan V. - Securing data transfer in IoT environment (2016)
Лахно В. - Моделювання роботи адаптивної системи розпізнавання кібератак в умовах неоднорідних потоків запитів в модулях e-business, Петренко Т., Пирог М. (2016)
Одарченко Р. - Концептуальні засади підвищення рівня кібербезпеки сучасних стільникових мереж, Гнатюк В. (2016)
Харченко В. - Базова модель формування вимог до забезпечення кібербезпеки цивільної авіації, Корченко О., Гнатюк С. (2016)
Барановский О. - Многоканальная квантовая система волоконно-оптической безопасной связи, Гулаков И., Василиу Е., Зеневич А., Лимарь И. (2016)
Белецкий А. - Синтез систем дискретных Уолша-подобных секвентных функций восьмого порядка, Навроцкий Д. (2016)
Баранник В. - Метод формирования кодограмм в градиентном пространстве для повышения доступности динамических видеоинформационных ресурсов, Шульгин С. (2016)
Карпінський М. - Моделювання DPA атаки першого порядку, Коркішко Л. (2016)
Евсеев С. - Анализ программной реализации прямого и обратного преобразования по методу недвоичного равновесного кодирования, Рзаев Х., Цыганенко А. (2016)
Гловацький В. - Сучасні інформаційно-аналітичні системи обробки і прогнозування (2016)
Корченко А. - Метод оценивания рисков информационной безопасности на основе открытых баз данных уязвимостей, Казмирчук С. (2016)
Малкін Е. С. - Дослідження параметрів повітря в системі децентралізованого мікроклімату розсадного відділення теплиць, Чепурна Н. В. (2002)
Зінич П. Л. - Вплив вставок-екранів місцевого відсмоктувача на зону дії повітряних потоків, Жуковський С. С., Черноус О. В., Сенчишин Н. Б. (2002)
Снежкин Ю. Ф. - Исследование процессов осушки воздуха для регенеративных косвенно-испарительных воздухоохладителей, Наумов С. Ю., Чалаев Д. М, Писарев В. Е., Кузнецова Е. А. (2002)
Жуковський С. С. - Дослідження кінематичних та аеродинамічних характеристик відсмоктувачів різної форми, Зінич П. Л., Черноус О. В. (2002)
Зайцев О. Н. - Моделирование поля скоростей параллельных закрученных потоков в теплоэнергетических установках (2002)
Коренев С. Г. - Адекватность математической модели процесса пылеулавливания в электрофильтрах реальным условиям, Семченко Ю. В., Белоус А. М, Качан В. Н., Акинина А. Г. (2002)
Худенко А. А. - Вплив на тепловий режим приміщення різних конструктивних рішень віконних систем, Фаренюк Є. Г. (2002)
Худенко А. А. - Основи компоновки і гідродинамічного розрахунку електрокалориферів, Кириченко М. А. (2002)
Губарь С. А. - Теплообмен в топочных камерах теплогенераторов с жаровой трубой, Лукьянов А. В., Флер М. 3. (2002)
Хоптій В. Я. - Робота систем автоматичного регулювання параметрів енергетичного господарства і методи розробки алгоритмів їх роботи (2002)
Лєві Л. І. - Оперативне управління ієрархічно організованими інженерними мережними системами з динамічним розподілом процесорного часу (2002)
Лєві Л. І. - Моделювання розподільних мереж ієрархічно організованих інженерних мережних систем (2002)
Худенко А. А. - Ефективні енергозберігаючі заходи у системах теплопостачання м. Києва, Свічар О. Ю., Онищенко М. Ф. (2002)
Сакалла Имад Алдин Акрам - Автоматизация насосных станций в условиях городов Сирийской Арабской Республики (2002)
Малкін Е. С. - Система екологічно чистого тепло- і холодопостачання житлових і громадських будівель з використанням сонячної енергії, Кушніров О. С. (2002)
Степанов М. В. - Ефективність використання теплоти витяжного повітря і гарячої води, Шинкаренко М. В. (2002)
Швачко Н. А. - Метод подання даних по сонячній радіації для розрахунку систем сонячного теплопостачання, Приймак О. В., Кольчик Ю. М., Кушніров О. С. (2002)
Нефедов Л. И. - Модели параметрического синтеза средств защиты от шума, Петренко Ю. А., Нефедова А. Л. (2002)
Анатолій Олександрович Вознесенський (2002)
Анотації (2002)
Вихідні дані (2002)
До читачів (2016)
Переднє слово (2016)
Ясна І. - Дискурс Революції Гідності: зміст, структура, методологія дослідження, Бекешкіна І., Верстюк В., Єрмоленко А., Жаботинська С., Кебуладзе В., Попович М., Пролеєв С., Сігов О., Скуратівський В., Трач Н. (2016)
Білий О. - Революція і леґітимація (2016)
Єрмоленко А. - Дискурс в архітектоніці мовної прагматики (2016)
Филипович Л. - Голос Церкви: аксіологічні виміри релігійної риторики на Майдані 2013–2014 років, Горкуша О. (2016)
Ясна І. - (Пост)сучасні соціальні конфлікти: спроби концептуалізації (2016)
Семків Р. - Сатирико-гумористичний дискурс Революції Гідності (2016)
Піч Р. - Імпульс для розвитку філософської думки (2016)
Богачов А. - Термінологія епістемології, Кебуладзе В. (2016)
Конкурс у царині філософських перекладів 2016: визначення номінантів (2016)
Вимоги до авторів (2016)
Ананьєва О. П. - Вплив сучасних філософсько-освітніх концепцій на прогресивні зміни в системі освіти (2014)
Антонов О. В. - Влада – постмодерністське бачення (2014)
Атаманюк З. М. - Антропоцентричний неоплатонізм в філософії епохи відродження (2014)
Афанасьєв О. І. - Норми науковості та професіоналізм у гуманітарних науках (2014)
Балашенко І. В. - Проблеми філософського осмислення мови в сучаному українському суспільстві (2014)
Борінштейн Є. Р. - Націєтворчі процеси в україні як основа консолідації сучасного суспільств, Лазарева А. О. (2014)
Борисова Т. В. - Критичний погляд на філософську спадщину р. Ейкена (2014)
Виноградов О. В. - Релігійні та правові норми правління в шиїтському ісламі (2014)
Виноградова Н. М. - Категоріальний апарат філософії та релігії (методологічний аспект) (2014)
Ворніков В. І. - Суспільство, що самоорганізується, як складна конвенціональна система (2014)
Дмітрієва М. С. - Інституціоналізація в ракурсі соціальної філософії та соціології (2014)
Кавалеров А. А. - Соціально-філософська специфіка дослідження кризового стану суспільства (2014)
Каранфілова О. В. - Креативні стратегії в модулюванні творчої діяльності як базис особистісного саморозвитку (2014)
Кондрусєва В. М. - Проблеми та протиріччя сучасного інформаційного суспільства (соціально-антропологічний аспект) (2014)
Крапівник Г. О. - Культурно-антропологічна рефлексія злочину та його розкриття (2014)
Куба В. В. - Генотип "душі" як феномен соціальної комунікації (2014)
Куценко В. Ю. - Аскетизм в православній традиції та формування самосвідомості особистості (2014)
Лазарева А. О. - Університет "третього віку" як інститут ресоціалізації людей похилого віку (2014)
Найдьонов О. Г. - Вища освіта як соціальний інститут в контексті теорії соціальної ентропії (2014)
Погорєлова О. О. - Вплив східних оздоровчих систем на формуваннякультури здоров'я, Підгорна К. В. (2014)
Поліщук Н. В. - Виховання ноосферної й антропокосмічної свідомості та духовності в контексті інформаційно-високотехнологічного науково-технічного прогресу (2014)
Сакун А. В. - Мислення в еволюції соціального буття: контент інформації та знання (2014)
Тікаєва Ю. І. - Соціально – комунікативні властивості віртуальної реальності та її образні риси (2014)
Тимохов О. В. - Роль творчих можливостей особистості у формуванні панорамного мислення (2014)
Мисик І. Г. - Лекційний дискурс в комунікативному просторі освіти, Урсул В. С. (2014)
Хлопко О. С. - Буття правосвідомості за радянських та пострадянських часів як вимір прагнення до цінностей громадянського суспільства (2014)
Цибра М. Ф. - Трансформації світоглядних орієнтирів соціуму як наріжне завдання освіти (2014)
Чечельницький О. - Роль творчості в системі цінностей сучасної людини (2014)
Борінштейн Є. Р. - Трансформація аксіосфери моралі сучасного українського успільства, Юшкевич Ю. С. (2014)
Десятник В. О. - Проблема науковості теорій (2016)
Матвійчук В. К. - Витоки, історико-правовий нарис кримінально-правової охорони водних об’єктів і сучасний стан проблеми (2016)
Олійник В. П. - Безпосередній об’єкт злочину забруднення моря (ст. 243 КК України) (2016)
Soloviova A. - Criminal-legal protection of archaeological and cultural heritage in Ukraine and some foreign countries, Soloviova A. B. (2016)
Харь І. О. - Суб’єкт злочинів проти здоров’я особи: проблеми теорії і практики (2016)
Карпенко М. І. - Особливості здійснення кримінального провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю, Горишняк Д.Ю. (2016)
Матвійчук А. О. - Ознайомлення з актом позапланової ревізії як інструмент запобігання порушенню права на захист у кримінальному провадженні (2016)
Коцур Г. - Рада ветеранів війни і праці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2015)
Могильний Л. - Еволюція поглядів С. Єфремова щодо національного питання (2015)
Папенко Є. - Роль та місце В. С. Нагірного у зародженні українського сокільського руху в Східній Галичині наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Шкабко С. - Участь Леоніда Кучми у конституційному процесі (1994–2004): історичний аспект (2015)
Бойко А. - Позиція Великої Британії щодо утворення Західноєвропейського союзу (2015)
Пелешко А. - Історична візія поняття грецької культури Північного Причорномор’я у вітчизняній історіографії (2015)
Гук М. - Жінка-правителька. Образ Ядвіги Анжуйської у середньовічних польських хроніках (2015)
Постольник І. - Світогляд українського селянства другої половини XIX століття: історіографічний аспект (2015)
Білошицька Н. - Київський фабрично-заводський округ у світлі історичних джерел (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Зінченко П. - Документи прокурора Київської судової палати 1917–1919 років як джерело з історії визвольних змагань (2015)
Шорсткіна О. - Культурна співпраця Михайла Драгоманова та західноукраїнських інтелектуалів: історіографічний аспект (перша третина ХХ століття) (2015)
Дмитренко А. - Мемуари як джерело з соціальної історії української радянської дипломатії (1944–1991 рр.) (2015)
Грицик Л. - Київське студентство в суспільно-політичному житті Наддніпрянщини (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.): сучасна українська історіографія (2015)
Кириленко О. - Населення софійського типу пам'яток Київського Подніпров'я як прояв занепаду Трипільської культури (2015)
Пашківська О. - Становлення та розвиток вітчизняного агрогрунтознавства в 20-х роках ХХ ст.: історичний аналіз (2015)
Вальчик В. - Агрономічна інвентаризація грунтів УРСР у період широкої колективізації сільського гсподарства: особливості та результати (1930-ті рр.) (2015)
Білоцерківська А. - Особливості організації наукового забезпечення сільськогосподарської галузі УРСР у 1946-1956 роках (2015)
Ожерельєва В. - Творчий внесок професора І. Г. Строни (1918-1998) у вітчизняне насінієзнавство (2015)
Ящук В. - Постать професора В. В. Скопецького в контексті розвитку науки і техніки (2015)
Семенюшко А. - Становлення та розвиток ботанічної класифікації та систематизації культури квасолі з найдавніших часів до кінця ХХ ст. (2015)
Коцур А. - Демуз І. О. Наукові товариства на теренах України ХІХ – початку ХХ ст.: полілог учених і епох: монографія / І. О. Демуз. – Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич О. М., 2014. – 681 с. (2015)
Коцур А. - Наукова та навчально-методична робота кафедри української історії та етнополітики в 2014 р. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Кікалішвілі М. В. - Психологічні теорії девіантної поведінки: психодинамічні аспекти (2016)
Karpenko M. - Conformity criminal legislation of Ukraine with rules of international humanitarian law with regard to the illegal use of symbols of Red Cross, Red Crescent, Red Crystal and abuse of them, Soloviova A. (2016)
Лопащук Д. І. - Відмежування злочину умисне вбивство, вчинене на замовлення, від суміжних злочинів (2016)
Матвєєв С. В. - Еволюція вітчизняного кримінального законодавства у сфері охорони мисливської фауни і формування складу злочину (2016)
Матвійчук В. К. - Об’єктивна сторона злочину порушення правил охорони вод: теоретичні і прикладні проблеми (2016)
Soloviova A. M. - Important problems of criminal law protection of property in Ukraine and some foreign countries (2016)
Харь І. О. - Суб’єкт злочинів проти статевої свободи і статевої недоторканості: проблеми теорії та практики (2016)
Шнипко О. С. - Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 371 КК України (2016)
Пиотровски Е. - Методика расчета процессов естественного воздухообмена в современных жилых зданиях, Денишевски В. (2001)
Пісарев В. Є. - Нормалізація вологого стану повітря у спорудах в холодний період року, Довгалюк В. Б. (2001)
Жуковський С. С. - Вплив конструкції місцевих відсмоктувачів на зону дії всмоктувального потоку, Зінич П. Л., Черноус О. В., Сенчишин Н. Б. (2001)
Строй А. Ф. - Формування локального мікроклімату в свинарських приміщеннях, Гузик Д. В. (2001)
Шишко Г. Г. - Енергоекономічні системи повітряного опалення будівель та споруд (2001)
Худенко А. А. - Методика розрахунку електричних повітронагрівачів електрокалориферів з ТЕН, Кириченко М. А. (2001)
Цепелев О. П. - Визначення нормативної товщини теплоізоляційного прошарку зовнішніх огороджень для будівель, які експлуатуються в жаркому кліматі (2001)
Строй Д. А. - Розв'язок математичної моделі променевого опалення, що створює комфортний тепловий режим в процесі розігріву будівлі (2001)
Кривенко О. В. - Моделювання світлових векторів при освітленні розсіяним світлом небосхилу (2001)
Долинський А. А. - Оптимізація систем теплохолодозабезпечення, що використовують поновлювані джерела енергії, Драганов Б. Х., Амерханов Р. О. (2001)
Горожанкин С. А. - Влияние кинематики механизма тепловых насосов Стирлинга на параметры их цикла (2001)
Куно Г. В. - Про застосування полімерних матеріалів у будівництві. Трубопроводи, Антоненко А. М. (2001)
Леви Л. И. - Моделирование магистральных сетей иерархически организованных инженерных сетевых систем (2001)
Салов А. С. - Увеличение эффективности теплообеспечения на примере технологии фирмы "Герц" (2001)
Анотації (2001)
Вихідні дані (2001)
Боднарук І. Л. - Організація системи рейтингового управління соціально-економічним розвитком регіону (2014)
Волинчук Ю. В. - Бюджетування як інструмент управління фінансово-економічними результатами підприємства (2014)
Геліч Н. В. - Організація аналітичної роботи щодо витрат на якість продукції (2014)
Джаман М. О. - Еволюція та напрями вдосконалення державної політики забезпечення економічної безпеки малого підприємництва в Україні, Гончаров Г. О. (2014)
Дземішкевич І. О. - Аналіз розробленості теми "звітність" у дисертаційних дослідженнях вітчизняних та іноземних науковців (2014)
Дмитришин Л. І. - Традиційні та нові шляхи дослідження проблеми диференціації грошових доходів населення (2014)
Дяків О. Я. - Формування класифікаційних ознак регіонів з огляду на їх інноваційність (2014)
Кизимишин Н.М. - Сучасні проблеми управління інноваційною діяльністю регіонів України (2014)
Ковальська Л. Л. - Аграрна сфера Волині: оцінка та удосконалення регіонального менеджменту (2014)
Кулай А. В. - Роль транснаціональних банків у формуванні ринку банківських послуг ЄС (2014)
Олександренко І. В. - Проблеми та перспективи інноваційного розвитку регіонів України (2014)
Поддубна Н. М. - Порядок формування служби внутрішнього контролю в роздрібних торговельних підприємствах споживчої кооперації (2014)
Пушкарчук І. М. - Регіональна диференціація цін в Україні (2014)
Томашевська А. В. - Аналіз і оцінка можливостей співпраці на регіональному туристичному ринку (2014)
Фаловська І. Д. - Програмно-цільовий підхід в процесі зниження матеріаломісткості продукції (2014)
Чапюк О. П. - До питання капіталізації економіки регіону (2014)
Черчик Л. М. - Методологічні основи економічної оцінки природних ресурсів в контексті формування нової парадигми фінансів природокористування (2014)
Шевців Л. Ю. - Організація управлінського обліку логістичних витрат (2014)
Шпак А. Д. - Диференціація соціально-економічного розвитку регіонів України (2014)
Шубала І. В. - Теоретико-аналітичне забезпечення вирішення завдання зниження диференціації доходів населення в Україні (2014)
Шульц С. Л. - Регіональний моніторинг в системі управління територіальним розвитком (2014)
Якимів А. М. - Оцінка можливостей впровадження цифрового банкінгу в регіонах Україні (2014)
Ластовський В. - Легенда про походження міста Черкаси та її реальність (2015)
Білецький Б. - Василь Григорович Григорович-Барський. Штрихи до портрета, Коцур А. (2015)
Циганенко Л. - Місце дворянства Бессарабії в розвитку лікувально-медичної справи, Башли М. (2015)
Пятницька В. - Політична діяльність професора С. Ф. Веселовського на чолі Генерального Консульства України в Петрограді (1918 рік) (2015)
Березовська В. - Розвиток Бессарабії за часів румунського панування: освітньо-конфесійний аспект (1918-1940 рр.) (2015)
Скрипник А. - Політика кадрової мілітаризації місцевого управлінського апарату губерній Правобережної України в 20-х – 60-х рр. ХІХ ст. (2015)
Чередніченко О. - Питні заклади в містах Англії XIV-XV ст. (2015)
Коцур В. - Козацька старшинська еліта середини ХVІІ–ХVІІІ ст. і благодійність: огляд сучасної української історіографії (2015)
Постольник І. - Сучасна історіографія соціокультурних процесів в українському селі другої половини ХІХ століття (2015)
Грицик Л. - Законодавчий вимір соціального статусу студентів підросійської України в історичній літературі (2015)
Зубко О. - Рецензія Дмитра Антоновича на наукову роботу Володимира Січинського "Архітектура в стародруках" від 6 липня 1927 року (2015)
Пшеничний Т. - Історична думка про акцію "Вісла", як одну з форм ліквідації Української греко-католицької церкви на українсько-польському порубіжжі (2015)
Петровський А. - Дослідження з історії Київського університету на сторінках фахового видання "Часопис української історії" (2015)
Коломієць Н. - Вплив німців-менонітів на розвиток південно-українського сільського господарства у XIX столітті (2015)
Анікіна А. - Нагороди і відзнаки за визначні досягнення у сільському господарстві та лісівництві часів Російської імперії (2015)
Герук С. - Історія створення доїльних апаратів, Сукманюк О. (2015)
Костюк М. - Уманське училище як спеціалізований заклад середньої сільськогосподарської освіти: реорганізації та перебудови у навчально-практичній структурі (1859–1912) (2015)
Дрозд П. - Харківський період науково-організаційної діяльності академіка АН СРСР Є. М. Лавренка (1918–1934 рр.) (2015)
Ящук В. - Дослідження В. В. Скопецьким питань фільтрації та його внесок у сучасну українську екологію (2015)
Могильний Л. - Розовик О. Жінки в громадсько-політичному та соціально-культурному житті УРСР (1920-ті роки). – Вінниця: НІЛАН-ЛТД, 2014. – 454 с. (2015)
Коцур Г. - Університети душі та серця Бориса Федоровича Білецького (до 80-річчя з дня народження) (2015)
Відомості про авторів (2015)
Виткалов В. Г. - Мистецька парадигма національної культурної політики крізь призму вітчизняного наукового пошуку (2015)
Бацак К. Ю. - Особливості формування та забезпечення діяльності італійських оперних труп у міському театрі Одеси 1820 – поч. 1870-х рр. (2015)
Демідко О. - Театральне мистецтво Північного Приазов’я початку XX ст.: шляхи розвитку (2015)
Бермес І. Л. - Культуротворча сутність Галицького музичного просвітництва (перша третина ХХ ст.) (2015)
Холодинська С. М. - Футуризм у контексті авангардного руху: від італійського досвіду до українських інваріцій (2015)
Павленко Л. О. - Становлення та розвиток академічного бандурного виконавства в другій половині ХХ ст. (2015)
Кравчук К. Г. - Художнє життя та мистецькі процеси у м. Хмельницькому кінця 1980 – початку 1990-х років (2015)
Марченко В. В. - Утвердження статусу акордеона як професійного інструмента у сольному й ансамблево-оркестровому виконавстві у 1950-1970-х рр. (2015)
Іваненко С. О. - Невідомі сторінки історії Харківської мистецтвознавчої школи 1920-1930-х рр. Михайло Зубар, Мархайчук Н. В. (2015)
Ізваріна О. М. - Біографія В. Йориша у світлі архівних документів 20-х років ХХ століття: історико-культурна ретроспектива (2015)
Гуляєва О. В. - Виникнення та розвиток мистецтва авангарду у художньому житті Півдня України початку ХХ століття (2015)
Щербань А. - Політичний чинник впливу на трансформацію орнаментації традиційної кераміки лівобережної України (2015)
Піщанська В. М. - Придніпровський декоративний розпис у мистецтві українського козацтва XVII-XVIII століть (2015)
Якимечко Л. М. - Декоративний розпис Параски Хоми в контексті народного мистецтва Покуття (2015)
Молчко У. Б. - Концертне життя Львова початку ХХ сторіччя в рецензіях Меланії Нижанківської (2015)
Шовгенюк С. С. - Інструменти сімейства бас-кларнетів та їхнє поширення у концертній практиці 10-40-х років ХІХ століття (2015)
Бєдакова С. В. - Новаторське експериментаторство Романа Сімовича (20-30 рокі ХХ ст. ) (2015)
Фішер Т. П. - Класика і пропаганда: концертне життя Львова 1941-1944 рр. у світлі щоденної преси (2015)
Кисельова К. О. - Формоутворення жіночого костюма 50-х років ХХ століття (2015)
Павлюк І. А. - Різдво у сучасному Львові: традиції і новаторство культурно-мистецьких заходів (2015)
Корольчук О. Л. - Фестивальна регіональна практика в проблемному ціннісному аспекті сучасної культурної ситуації, Виткалов С. В. (2015)
Гамалія К. М. - Рим: магія дійсності чи реальність міфу? (2015)
Фурдичко А. О. - Ритмомелодична будова народної мови в емоційному континуумі (2015)
Терещенко-Кайдан Л. В. - Бісеміотика як методика дослідження нотних рукописів, зразків візантійської та слов’янської культур (2015)
Іванова Д. О. - Концепції походження українського лялькового вертепу (2015)
Маршала А. Ю. - Особливості архітектури покровського собору у м. Чугуєві як пам’ятки класицизму (2015)
Чернецька Н. Г. - Бандурне мистецтво Волині: від аматорства до професіоналізму (2015)
Бардашевська Я. М. - Псалми у творчості Віктора Степурка: контекст жанру й деякі особливості інтерпретації (2015)
Бійо В. В. - Проблеми інтерпретації опери Ж.-Ф. Рамо "Бореади" (2015)
Ластовецька Л. В. - "Галицькі пісні" Левка Ревуцького (2015)
Мольдерф Т. М. - Європейські критерії академічності в сольному виконавстві (2015)
Свірідовська Л. М. - Програмні ознаки фортепіанної мініатюри М. В. Лисенка (2015)
Самая Т. В. - Художня критика в галузі естрадного мистецтва: проблемні питання (2015)
Леонова К. І. - Становлення та розвиток рангової групи одягу прет-а-порте як демократичної альтернативи високої моди (2015)
Богатирьова Ю. М. - Вплив популярної музики на розвиток естетичної культури дитини (2015)
Виткалов С. В. - Національна ідентичність крізь призму наукової конференції (2015)
Івановська Н. - Бієннале як модель сучасного культурного простору Украини (2015)
Сідлецька Т. І. - Оркестр народних інструментів Вінницького училища культури і мистецтв ім. М. Д. Леонтовича: історія становлення та розвитку (2015)
Дундяк І. М. - Сучасні літні іконописні школи в Україні (2015)
Маслова Ю. - Пісенно-фольклорні вокальні школи України (2015)
Максименко С. Д. - Генетико-моделирующий метод: его эвристический и развивающий потенциал (2013)
Любель Ж. - Психологическая поддержка личного состава национальной жандармерии (2013)
Андрєєва І. А. - Психологічна характеристика якісного управління персоналом ризиконебезпечних підприємств вугільної промисловості (2013)
Афанасьєва Н. Є. - Наративізація життєвого досвіду в процесі психологічного консультування (2013)
Барко В. І. - Теоретичні підходи до визначення мотиваційних стратегій працівників органів внутрішніх справ, Макаренко П. В. (2013)
Бочарова С. П. - Теоретичне обгрунтування концепції розвитку категоріальної структури професійної свідомості викладачів вищої школи, Гульбс О. А. (2013)
Вінтоняк В. Ф. - Відповідальність та самостійність у кар’єрних стратегіях офіцера (2013)
Galarowicz O. - Psychological problems of post-traumatic stress disorder (2013)
Калюжна-Гвоздова О. О. - Підходи до профілактики та психокорекції травм психіки бійців спецпідрозділів МВС України (2013)
Дроздова Ю. В. - Професійне самовизначення як механізм професійного розвитку особистості (2013)
Іванченко О. С. - Взаємозв'язок почуття провини з особливостями розвитку особистості рятувальника (2013)
Йованович М. И. - Структура психологічної компетентності оперативних працівників митної служби України (2013)
Кононенко С. В. - Розвиток позитивної "Я-концепції" юристів, Пономаренко В. В. (2013)
Косолапов О. М. - Особливості і результати проведення психологічної корекції професійних страхів у начальників караулів ОРС ЦЗ ДСНС України (2013)
Кузнецов М. А. - Эмоционально трудные ситуации, возникающие у старшеклассников в условиях учебной деятельности (2013)
Кучеренко Н. С. - Стресостійкість як один з факторів психологічного забезпечення службово-бойової діяльності майбутніх офіцерів Внутрішніх військ України (2013)
Лецка И. А. - Mодель формирования эмоционального здоровья спасателя (2013)
Лисняк Е. А. - Профессионально-психологический отбор сотрудников Министерства доходов и сборов в контексте экстремального профиля деятельности (на примере налоговой службы Харьковской области) (2013)
Лоренсо Руїз А. - Особливості взаємодії психологів різних структур під час організації екстреної психологічної допомоги в умовах надзвичайної ситуації, Христенко В. Є. (2013)
Манучери-Лален Араз Али-Гусейн - Факторы риска развития острого стрессового расстройства (по материалам исследования среди жертв наводнения) (2013)
Матеюк О. А. - Процес спілкування в особливих умовах діяльності: аналіз організації психологічного впливу керівників на суб’єктів праці, Калюжний В. О., Булаєвська О. В. (2013)
Михлюк Е. І. - Розвиток професіонально обумовлених акцентуацій особистості працівників ДСНС України (2013)
Невоєнна О. А. - Особливості самоконтролю та готовності до ризику у військовослужбовців, які мають бойовий досвід, Ярош Н. С. (2013)
Олефір В. О. - Особистісний потенціал, саморегуляція і надійність дій рятувальників у надзвичайних ситуаціях (2013)
Перелигіна Л. А. - Психологічні, медичні та нейробіологічні детермінанти професійної діяльності в екстремальних умовах, Приходько Ю. О., Самойлова Н. М. (2013)
Погорєлов С. В. - Психологічні особливості переживання особистістю екстремальної ситуації (2013)
Поляков І. О. - Встановлення психологічного контакту із потенційним суїцидентом при спробі ним скоєння фатального кроку з території висотних споруд, Щербак С. М., Потєряхін В. (2013)
Приходько И. И. - Парадигма психологической безопасности персонала экстремальных видов деятельности (2013)
Пруднікова М. С. - Психічне та фізичне здоров’я учнів 11–х класів м. Харків, Денісов О. О. (2013)
Рябинина Е. В. - К теоретическим основаниям использования практик музыкотерапии в экстремальной и кризисной психологии (2013)
Сапельнікова Т. С. - Дослідження факторів, детермінуючих зміни пропускної здатності оперативної короткочасної пам'яті у діяльності персоналу енергосистем, Білоцерківська Ю. О. (2013)
Саппа Н. Н. - Кризисное сознание в дистрессовом этосе: отображение в языке и культуре (2013)
Сафін О. Д. - Психологічні кореляти стилю та успішності професійної діяльності фахівця екстремального профілю (2013)
Світлична Н. О. - Суб'єктивні чинники збереження психологічного здоров'я пожежних-рятувальників (2013)
Синишина В. М. - Методологічні засади дослідження стресостійкості рятувальників (2013)
Скляренко О. М. - Дослідження особистісно-професійних якостей працівників організацій екстремального профілю (2013)
Сулятицький І. В. - Соціопсихологічні чинники ведення переговорів в екстремальних умовах (2013)
Тимченко О. В. - Самотність як детермінанта суїцидальної поведінки представників екстремальних професій (2013)
Федоренко О. І. - До змісту понять "підготовка" та "готовність" до професійної діяльності майбутніх правоохоронців (2013)
Цільмак О. М. - Дослідження особистісних зон довіри працівників ОВС до людей (2013)
Черкашин А. І. - Теоретичні підходи до формування комунікативної компетентності працівників органів внутрішніх справ у вищих навчальних закладах МВС України (2013)
Чухраєва Г. В. - Професійні особливості діяльності органів внутрішніх справ та психологічні вимоги до неї (2013)
Шестопалова Л. Ф. - Особливості особистісних трансформацій у жертв екстремальних подій та основні підходи до їх психологічної корекції, Кожевнікова В. А. (2013)
Школяр Є. В. - Результати дослідження інтелектуально-когнітивного компонента психологічної готовності у майбутніх фахівців оперативно-рятувальної служби Цивільного захисту (2013)
Юрчук О. В. - Психотерапевтична допомога постраждалим від катастроф, Колядінцев Ю. В. (2013)
Яковицкая Л. С. - Взаимосвязь процессов культурализации и самореализации в деятельности преподавателя технического университета (2013)
Десятник В. О. - Проблема емпіричного базису наукових теорій (2016)
Матвійчук А. О. - Сучасний стан нормативно-правового регулювання особистих немайнових прав у сфері охорони навколишнього природного середовища в зарубіжних країнах (2016)
Ковальова Т. І. - Поняття чинності закону про кримінальну відповідальність у просторі в українському законодавстві і праві (2016)
Матвійчук В. К. - Теоретичні і прикладні проблеми відмежування злочину, передбаченого ст. 242 КК України, від суміжних злочинів і аналогічного адміністративного правопорушення (2016)
Олійник В. П. - Об’єктивна сторона злочину, передбаченого ч. 1 ст. 243 КК України (2016)
Сервецький І. В. - Деякі проблеми кримінальної відповідальності за шпигунство (2016)
Соловйова А. М. - Деякі аспекти кримінально-правової охорони власності в країнах Балтії (Латвія, Литва і Естонія) (2016)
Харь І. О. - Теоретичні і прикладні проблеми суб’єкта злочинів проти волі, честі та гідності особи за КК України (2016)
Наголова І. Ю. - Доказування події кримінального правопорушення під час проведення слідчих (розшукових) дій (2016)
Баженова Г. - III Міжнародний конгрес історичних наук 1908 року в Берліні очима його учасників (2007)
Гончар Б. - Право і сила. Парламентаризм Отто фон Бісмарка (2007)
Діброва С. - В. Білий - неперевершений біограф чи "злий геній" Я. Новицького? (2007)
Збаржевецький О. - К. Мітюков - провідний спеціаліст Київського університету в галузі науки римського права (2007)
Комаренко О. - Виникнення опозиції всередині Збройних Сил Чилі в період диктатури Аугусто Піночета, Ільченко А. (2007)
Малацай І. - Формування Словацької національної партії в 60-70-ті роки XIX століття (2007)
Машевський О. - Проблема Чорноморських проток у міжнародних відносинах останньої третини XIX століття: історіографія проблеми (2007)
Муха Д. - Діяльність Української партії самостійників-соціалістів (грудень 1917 - квітень 1918 року) (2007)
Ніколаєва Н. - Правовий статус жінки в США у першій половині XIX століття (2007)
Орлова Т. - Історія жіноцтва - важливий напрям нової соціальної історії (2007)
Папенко Н. - Йозеф Вірт- німецький антимілітарист та борець за демократію (2007)
Перещ В. - Мотиви "партійного тотемізму" в мінойському мистецтві (до питання про "мінойський матріархат") (2007)
Пономарьов О. - Бессарабське питання в українсько-румунських відносинах у 1917-1918 роках (2007)
Сироїд І. - Громадсько-політична діяльність Олеся Гончара: історіографія проблеми (2007)
Слободян Н. - Іракський фактор у міжнародних відносинах у Перській затоці на початку XXI століття (2007)
Сорока Ю. - Український національний рух опору на західноукраїнських землях у 1941-1944 роках (2007)
Шевченко Н. - "Ірландський фактор" у британській історії першої половини XVII століття (2007)
Шилова А. - Історичні передумови створення першої югославської держави (2007)
Боголій Ю. - Фінансова політика США щодо Організації Об'єднаних Націй (1990-ті - початок 2000-х років) (2007)
Бондарчук Я. - Документи профспілок як джерело вивчення колективно-трудових спорів (2007)
Вахонєєв В. - Мірмєкій за римської доби (2007)
Гирич Я. - Вплив містобудівної політики на урбанізацію в УРСР (друга половина 50-х - початок 60-х років XX століття) (2007)
Діброва С. - "Нестор української етнографії": Я. Новицький і М. Грушевський (2007)
Ільченко А. - Позиція США щодо Чилі в період правління уряду Народної єдності (1970-1973) та її еволюція (2007)
Крикніцький О. - Радянський Союз і чехословацька криза 1938 року: дипломатичні та військові аспекти проблеми (2007)
Магуза Г. - Еволюція ціннісних орієнтирів творчості О. Довженка часів сталінізму (воєнний та післявоєнний період) (2007)
Пилипенко О. - Роль України у загальному експорті спирту з Росії у другій половині XIX - на початку XX століття (2007)
Розмериця Ю. - Внесок істориків діаспори в розвиток державницького напряму української історіографії (2007)
Севастьянова І. - Бурхард Крістоф фон Мініх очима сучасників (2007)
Сироїд І. - Формування світогляду Олеся Гончара (2007)
Сорока Ю. - Боротьба радянського тоталітарного режиму проти національно-визвольного руху в західних областях України: 1940-1950-ті роки (2007)
Судак І. - Політичні дискусії щодо державного устрою об'єднаної Канади (60-ті роки XIX століття) (2007)
Теличко А. - Державна діяльність М. Бажана в 1943-1949 роки (2007)
Шевченко Н. - Парламенту ранньостюартівській Англії: спроба переосмислення (за матеріалами британської історіографічної дискусії останньої третини XX століття) (2007)
Шевченко В. - Участь Д. Мануїльського у створенні ООН (2007)
Шилова А. - Визрівання державно-політичної кризи в СФРЮ та її наслідки (2007)
Десятник В. О. - Проблема підкріплення наукових теорій (2016)
Трепак В. М. - Поняття корупції: від різнотлумачення до єдиного розуміння (2016)
Зубець Ю. Г. - Суб’єкт злочину ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані (2016)
Матвійчук В. К. - Важливість для кваліфікації відмежування злочинів проти навколишнього природного середовища від аналогічних адміністративно-правових деліктів (2016)
Нікітін Д. Ю. - Фактори криміналізації посягань на бюджет України та їх запобігання: історично-правовий аналіз (2016)
Олійник В. П. - Кваліфікуючі ознаки злочину забруднення моря (ч. 2 ст. 243 КК України) і об’єктивні ознаки злочину, передбаченого ч. 3 цієї статті (2016)
Soloviova A. - Actual problems of criminal liability for fraud committed by illegal transactions using computer technology (2016)
Харь І. О. - Теоретичні і прикладні проблеми суб’єкта злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина (2016)
Чумаченко М. О. - Роль світла і темряви в аксіологічній площині Києво-Печерського Патерика (2015)
Масалова К. Ю. - Наративний образ дітей хора у давньоєгипетській книзі мертвих (на матеріалі глав 137а та 151) (2015)
Поплавська А. В. - Традиції кухарського мистецтва Київської Русі у контексті національної культури України (2015)
Гаєвська Т. І. - Традиційна культура права: культурологічний аспект (2015)
Піщанська В. М. - Придніпровський декоративний розпис у мистецтві українського козацтва XVII-XVIII століть (2015)
Строгаль М. О. - Ґенеза та розвиток фандрейзингу в Україні (2015)
Бійо В. В. - Інтерпретація сакральних контекстів в опері Жана-Філіппа Рамо "Зороастр" (2015)
Богатікова О. В. - Внесок Григорія Павлуцького у вивчення українського етнодизайну (2015)
Скляренко Н. В. - Біологічні дизайн-системи зовнішньої реклами: еко-тенденції використання (2015)
Левенець М. В. - Культурно-освітня діяльність на Волині ХІХ – поч. ХХ ст. (2015)
Наколонко І. М. - Трансформація уявлень про здоровий спосіб життя в культурі України із переходом від аграрного до індустріального суспільства (2015)
Кдирова І. О. - Процес етнізації в контексті багатонаціональної культури України (2015)
Бучковська О. Ю. - Документне забезпечення українсько-польських культурно-освітніх відносин (2015)
Ліва Н. В. - Рецепція сакрального у європейській художній культурі ХХ століття: нарис з методології дослідження (2015)
Александрова М. В. - "Ідеал" І. Я. Франка як основа формування суспільної солідарності в умовах української соціокультурної дійсності (2015)
Овчарук О. В. - Образ людини постмодерну в сучасному українському культурологічному дискурсі (2015)
Микуланинець Л. М. - Біографія митця як засіб інтерпретації культури (2015)
Парфьонова О. І. - Мистецтво як містерія. Театральний дискурс філософії Ф. Ніцше (2015)
Терещенко-Кайдан Л. В. - Бісеміотика як методика дослідження нотних рукописів, зразків візантійської та слов’янської культур (2015)
Драганчук В. М. - Релігійно-лицарська візія України у "Заповіті" Т. Шевченка – "Диптиху" В. Сильвестрова (2015)
Мемарне М. - Мода та мистецтво: співвідношення понять і взаємовпливи (2015)
Плахотнюк В. Г. - Становлення інституту продюсерства як інфраструктури музичної поп-культури України в другій половині ХХ століття (2015)
Шульгіна В. Д. - Методологія синергетики у дослідженні проблем сучасної мистецької освіти, Яковлев О. В. (2015)
Афанасьєв Ю. Л. - Культура як мета і засіб якісної професійної освіти (2015)
Ковальчук С. П. - Книга у подоланні стресових ситуацій сьогодення (2015)
Любченко О. М. - Архітектурно-композиційне формування паркового простору: принципові підходи (2015)
Виткалов С. В. - Культурно-мистецький розвиток Волині: історичний ракурс та порівняльна характеристика (2015)
Москвічова Ю. О. - Трансформаційні процеси в музейній сфері сучасної Вінниччини (2015)
Сопотницький В. В. - Віртуальні розваги як елемент е-культури (2015)
Сидоровська Є. А. - Дозвілля у контексті проблеми "свободи і необхідності" (2015)
Тадля О. М. - Діяльність студентського клубу: понятійно-категоріальний апарат (2015)
Даниленко О. В. - Естетика харчової культури у мистецтві сервірування (2015)
Олійник Н. П. - Збереження нематеріальної культурної спадщини засобами етнотеатралізації (з досвіду проведення Харківського обласного фестивалю-конкурсу традиційної народної культури "Кроковеє коло" для дітей та молоді) (2015)
Совгира Т. І. - Технологія виробництва творів телевізійної естради (2015)
Лучанська В. В. - Концептуальна модель екології культури в інформаційному суспільстві (2015)
Кюнцлі Р. В. - Особливості архітектурно-просторових рішень сучасної української церкви (2015)
Понікаровська Н. А. - Віддані анафемі в контексті вивчення уявлень про категорію заложних в українській народній культурі (2015)
Антонова К. А. - Відзначення ювілеїв М. Лисенка в Україні в історико-культурологічній ретроспективі: віддзеркалення діяльності меморіального музею М. Лисенка (2015)
Войтович О. О. - Критерії оцінки художньої якості звукового матеріалу в епоху цифрових технологій (2015)
Інформація (2003)
Возняк О. Т. - Повітророзподіл зустрічними неспіввісними круглими струминами, Ковальчук А. О. (2003)
Зінич П. Л. - Аналіз аеродинамічних характеристик місцевих відсмоктувачів, Жуковський С. С., Черноус О. В. (2003)
Зінич П. Л. - Техніко-економічні аспекти використання конічних місцевих відсмоктувачів у виробництві, Жуковський С. С., Черноус О. В. (2003)
Пісарев В. Є. - Регулювання параметрів повітря за допомогою регенеративних побічно-випарних повітроохолоджувачів, Довгалюк В. Б. (2003)
Піотровскі Є. - Методика експериментального дослідження природного повітрообміну в приміщенні (2003)
Худенко А. А. - Теплове моделювання стосовно живих організмів (2003)
Корбут В. П. - Особенности совместной работы котлоагрегатов и газотурбинных установок с башенными градирнями, Ищенко М. Ю. (2003)
Черних Л. Ф. - Результати досліджень теплового режиму приміщень з електричною кабельною системою опалення теплоакумуляційної дії (ЕКСО-ТА) при мінімальній в Україні температурі зовнішнього повітря (2003)
Росковшенко Ю. К. - Реконструкція систем опалення зимових теплиць ангарного типу, Ткаченко В. А. (2003)
Приймак О. В. - Експериментальні дослідження теплових і гідродинамічних характеристик тепломасообмінників змішувального типу (ТМЗД) (2003)
Вознюк І. В. - Алгоритмізації та програмування оптимального синтезу багатоконтурних систем теплопостачання (2003)
Зайцев О. Н. - Способ регулирования работы теплогенерирующих установок малой мощности (2003)
Кононенко Г. М. - Дослідження конвективного тепло- і масопереносу при течії води в тріщинуватому середовищі (2003)
Степанов М. В. - Експериментальне дослідження поліетиленового водонагрівача, Росковшенко Ю. К, Дзюбенко В. Г. (2003)
Кушніров О. С. - Особливості системи опалення типу "тепла підлога”, Черних Л. Ф. (2003)
Білявський Ю. В. - До теоретичних положень автоматичного регулювання споруд водопостачання (2003)
Леонід Федорович Глущенко (2003)
Анотації (2003)
Привітання від Міністерства охорони здоров'я України (2016)
Приветствие ветерана института профессора Л. К. Сулеевой (2016)
Іпатов А. В. - До 90-річчя заснування Українського Державного НДІ медико-соціальних проблем інвалідності: сторінки історії, досягнення та перспективи, Мороз О. М., Ханюкова І. Я., Маметьєв А. О., Гондуленко Н. О., Кузьміна Л. В., Коробкін Ю. І. (2016)
Науменко Л. Ю. - 37 років разом!, Березовський В. М., Кльованик В. А., Борисова І. С., Чемирисов В. В., Фесенко Г. Д. (2016)
Іпатов А. В. - Екологічна ситуація, здоров’я населення та рівень інвалідності в промислових містах Украхни (на прикладі м. Дніпродзержинська), Шматков Г. Г., Мороз О. М., Випирайко Д. О., Ханюкова І. Я., Гондуленко Н. О. (2016)
Тарасенко О. Н. - Показатели инвалидности вследствие позвоночно-спинномозговых травм в Украине за 2015 год (2016)
Лисунець О. М. - Оптимізація реабілітаційних заходів у хворих з вродженими вадами серця у віддаленому післяопераційному періоді, Недзвецький В. С., Муслін В. П., Ханюкова І. Я., Ткаченко Ю. В., Зубко І. М. (2016)
Канюка Є. В. - Фізична реабілітація пацієнтів з розповсюдженим остеохондрозом хребта в кабінеті лікувальної фізкультури клініки інституту, Піндічев С. О., Макатуха Г. Ю., Безус М. Д. (2016)
Зеркаль Л. В. - Минуле, сьогодення та майбутнє клініко-діагностичної лабораторії ДУ "Укр. Держ. НДІ МСПІ МОЗ України", Хижняк Г. О., Григор’єва Г. І., Лихолат О. А., Колесова Г. О. (2016)
Drozdova I. V. - Cerebral and vascular Diseases as a health Problem in Ukraine, Babets A. A., Stepanova L. G., Omelnytska L. V. (2016)
Gonchar Yu. O. - Emotional orientation of Children with mental Development Retardation and their Mothers’. The Aссents of psycho-correction Program (2016)
П’ясецька-Устич С. В. - Корупція як системне явище в економіці України (2016)
Резникова Н. В. - Патенты как провокаторы отношений экономической неозависимости (2016)
Рубцова М. Ю. - Трансмісійні канали інтегрованого економічного простору: роль торгівлі та фінансів у глобальній взаємодії (2016)
Сазонова А. О. - Перспективи розвитку експортоорієнтованої стратегії підприємств причорноморського регіону, Шереметинська О. В. (2016)
Сльозко О. О. - Геоекономічні регресійні моделі для пострадянських країн (2016)
Коваленко О. В. - Особливості стратегічного управління в умовах економічного розвитку, Мельниченко А. В. (2016)
Потравка Л. О. - Передумови та необхідність формування концепції ефективної структури національної економіки України (2016)
Степочкин А. И. - Факторы эффективности социально ориентированной модели рыночной экономики (2016)
Терлецька В. О. - Аналізування динаміки прямих іноземних інвестицій як фактор впливу на кон’юнктуру ринку в Українському Причорномор’ї (2016)
Ціщик Р. В. - Статистичний аналіз стану та динаміки розвитку домогосподарств України з метою вдосконалення прийняття управлінських рішень щодо їх державної підтримки (2016)
Чекамова О. І. - Інноваційний потенціал як оцінка ефективності науково-інноваційної діяльності в наукових установах аграрної сфери (2016)
Черкасова С. В. - Сучасні тенденції розвитку діяльності компаній зі страхування життя в Україні (2016)
Лисак В. Ю. - Менеджмент персоналу підприємств, Ткачук В. В., Олійник О. С. (2016)
Вень Минмин - Информационно-аналитическое обеспечение экономической оценки сельскохозяйственных животных (на примере поголовья свиней), Мамонов К. А. (2016)
Мартинюк О. А. - Впровадження системи управління якістю в медичних закладах, Курдибанська Н. Ф. (2016)
Навольська Н. В. - Бенчмаркінг як інструмент підвищення ефективності діяльності підприємств (2016)
Некрасова Л. А. - Аналіз та перспективи розвитку підприємств виноробної галузі в Україні, Некрасова К. І. (2016)
Неспляк С. В. - Порівняльний аналіз стратегічних наборів розвитку провідних підприємств пивоварної галузі України, Кушлик О. Ю. (2016)
Петришин Л. П. - Співвідношення цінових тенденцій на світовому та національному агропродовольчих ринках (2016)
Сабецька Т. І. - Зародження, становлення та розвиток поняття "економічна безпека підприємства" (2016)
Ситник Й. С. - Засади формування механізму розвитку інтелектуальної активності персоналу як цільової функції менеджменту (2016)
Скригун Н. П. - Е-mail як ефективний канал маркетингових комунікацій, Семененко К. Ю., Авраменко І. М. (2016)
Смирнова Н. В. - Технологія стратегічного управління активами підприємств (2016)
Стрий Л. А. - Развитие конкурентной среды на рынке услуг связи Украины, Голубев А. К., Сакун А. А. (2016)
Хаврова К. С. - Методологічні основи інтелектуалізації діяльності підприємства для економічної стабілізації (2016)
Цыбульская Э. И. - Оценка стоимости деловой репутации предприятия, Грушко А. И. (2016)
Ужва А. М. - Механізми інвестиційного забезпечення функціонування аграрного бізнесу: регіональний вимір (2016)
Рогач С. М. - Аграрне природокористування як особлива складова частина економічних відносин і трансформаційних змін (2016)
Barbora Janubová - The role of education in the fight against inequality: the case of Brazil (2016)
Костецький В. В. - Роль та значення корпоративної соціальної відповідальності як складової частини управління фінансами підприємств, Рендович П. М. (2016)
Палійчук Т. В. - Фіскальна децентралізація у Франції (2016)
Сідельникова Л. П. - Сучасний стан та перспективи фінансування державних фондів соціального страхування (2016)
Юхименко В. М. - Діагностика банкрутства страхових організацій на прикладі пат "УСК "Гарант-Авто" (2016)
Швець Н. Р. - Визначення величини економічного капіталу як метод управління інтегральним фінансовим ризиком банку, Юшкалюк А. А. (2016)
Калабухова С. В. - Матрична форма організації бухгалтерського аналізу (2016)
Шилко І. С. - Економічний аналіз в управлінні господарською діяльністю коледжів бюджетної сфери України (2016)
Шільвінська О. Л. - Організація внутрішнього контролю витрат на підприємствах готельно-ресторанного комплексу (2016)
Зянько В. В. - Раціоналізація бізнесової поведінки підприємств України шляхом аналізу переваг та небезпек конкурентної розвідки та промислового шпигунства, Ревенко В. С. (2016)
Десятник В. О. - Проблема єдності наукового методу (2016)
Масько Д. В. - Родовий об’єкт злочину порушення правил охорони або використання надр (2016)
Матвійчук В. К. - Теоретичні і прикладні проблеми суб’єктивних ознак злочину забруднення, засмічення та виснаження водних об’єктів (ст. 242 Кримінального кодексу України) (2016)
Михасик Л. В. - Родовий об’єкт злочину незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) землі (2016)
Soloviova A. M. - Some aspects of the criminal responsibility for crimes against property committed with the use of computer technology by the legislation of Ukraine and some foreign countries (2016)
Харь І. О. - Теоретичні і прикладні проблеми суб’єкта злочинів проти власності (2016)
Стефанчук М. М. - Принципи організації діяльності прокуратури щодо реалізації представницької функції в суді (2016)
Садковий В. П. - Підготовка фахівців екстремального профілю в контексті модернізації вищої освіти (2013)
Алексеенко В. В. - Психологические особенности Интернет-зависимых студентов (2013)
Афанасьєва Н. Є. - Детермінанти виникнення та розвитку професійної деформації у працівників аварійно-рятувальних підрозділів ДСНС України, Бідило Ю. В. (2013)
Балабанова Л. М. - Особистісна ефективність у професійному зростанні фахівця органів внутрішніх справ МВС України (2013)
Балюк Д. В. - Вплив комп'ютерної адикції на процеси смислоутворення у студентів (2013)
Білоусов А. В. - Роль фізичної підготовки у формуванні позитивних психічних станів курсантів НУЦЗУ (2013)
Віденєєв І. О. - Гендерні особливості схильності до девіантної поведінки працівників органів внутрішніх справ (2013)
Гант Е. Е. - Психологические особенности спортсменов, которые занимаются спортивным туризмом, Павлик Е.М., Штых В.А. (2013)
Грищенко М. В. - Особливості підготовки фахівців ризиконебезпечних професій (2013)
Довбій Т. Ю. - Психокорекційний тренінг "професійна Самотність" як засіб підтримки професійного довголіття Рятувальника ДСНС україни (2013)
Доценко В. В. - Особливості функціонування механізмів психологічного захисту у працівників ОВС з різним рівнем стресової наповненості життя (2013)
Єгорова О. Б. - Емоційні характеристики соматично хворих підлітків, Зозуля О. В., Калмикова О. О., Муравицька І. С. (2013)
Жданова І. В. - Психологічні прояви кризи професійного становлення особистості курсантів ВНЗ МВС України, Ластовець І.В. (2013)
Землянська О. В. - До проблеми правової соціалізації особистості (2013)
Злотніков А. Л. - Актуальні проблеми забезпечення психологічної безпеки військових льотчиків як фахівців екстремальних видів діяльності при підготовці та виконанні бойових завдань, Приходько Д.П. (2013)
Ivaylo Deielinov Tsanov - Анализ на социално-когнитивната теория за кариеното консултиране (2013)
Калач Е. В. - Инновационные механизмы повышения качества подготовки специалиста в высшей школе (2013)
Кузмінова М. М. - Теоретико-методологічні проблеми дослідження феномена професійно відповідальної поведінки в психології (2013)
Кучеренко С. М. - Деякі аспекти вивчення проблеми професійної надійності співробітників гірничо-рятувальних загонів ДСНС України (2013)
Лєбєдєва С. Ю. - Деякі міркування щодо проблеми збереження психічного здоров’я рятувальників та психологів ДСНС України після участі у надзвичайних ситуаціях регіонального та державного рівнів (2013)
Мазоренко М. О. - Вплив мас-медіа на формування гендерних аспектів іміджу особистості жінок-лідерів (2013)
Мілорадова Н. Е. - Профілактика формування негативних психічних станів у працівників органів внутрішніх справ під час виконання оперативно-службових завдань (2013)
Мішкулинець О. О. - Діагностичне дослідження чинників адаптації молодших школярів до навчання в середній школі (2013)
Пасічник В. І. - Феноменологічний аналіз поняття "Соціально-психологічні детермінанти професійного становлення командира підрозділу внутрішніх військ" та рівні диференціації цих детермінант, Желаго А. М. (2013)
Побідаш А. Ю. - Особливості неусвідомленого ставлення моряків до піратського полону (2013)
Попов В. М. - Особливості вивченої безпорадності та етапи її розвитку (2013)
Потапова С. М. - Саморегуляція як складова саморозвитку професіонала ризиконебезпечних професій (2013)
Похилько Д. С. - Критерии оценки степени травматизации личности ребенка в очаге чрезвычайной ситуации (2013)
Сергієнко О. О. - Проблема професійного відчуження в психологічних дослідженнях (2013)
Слободяник В. І. - Теоретичний аналіз соціально-психологічних підходів процесу формування особистості курсанта (2013)
Ufer M. - Der andere blick in feuerwehr und rettungsdienst: typische stressbelastungen bei einsatzkräften (2013)
Харченко С. В. - Психологічні особливості та основні напрями надання допомоги особам, які брали участь у воєнних діях, у віддалений період часу (2013)
Хлоповских Ю. Г. - Склонность к риску и механизмы психологической защиты как личностно-профессиональные особенности будущих специалистов противопожарной службы (2013)
Чеботова Я. В. - Візуалізація образів як елемент творчого процесу у навчанні студента-дизайнера (2013)
Шеховцова Е. В. - Професійні установки правоохоронців на етапі фаховоїпідготовки (2013)
Штейн Н. Г. - Психологічні причини наркоманії у підлітків (2013)
Шишкіна Х. Ю. - Інформаційна безпека особистості як передумова збереження психічного здоров’я, Хворост М. Ю. (2013)
Акмамедова Б. - Berkarar döwletiň bagtyýar nesilleri (2013)
Наш ювіляр (2004)
Писарев В. Е. - Определение температуры воздушной среды в гипобарическом хранилище при линейном законе изменения ее относительной влажности (2004)
Возняк О. Т. - Подача повітря в приміщення настильними охолодженими струминами (2004)
Корбут В. П. - Числове моделювання розсіювання у вітровому потоці пароповітряного факела з баштової градирні, Давиденко Б. В. (2004)
Худенко А. А. - Теплоенергетична ефективність використання теплонасосних установок (2004)
Росковшенко Ю. К. - Теплообмін у випарнику теплового насоса, Степанов М. В., Клімова І. В. (2004)
Росковшенко Ю. К. - Теплообмін в конденсаторі теплового насоса, Степанов М. В., Клімова І. В. (2004)
Приймак О. В. - Експериментальні дослідження теплових і гідродинамічних характеристик тепломасообмінників змішувального типу (ТМЗД). Теплотехнічні дослідження (2004)
Шишко Г. Г. - Энергоресурсосбережение в системах теплогазоснабжения населенных пунктов сельской местности (2004)
Росковшенко Ю. К. - Розробка енергоощадної системи опалення зони вегетації рослин в зимових теплицях, Клімова І.В. (2004)
Кушніров О. С. - Стосовно методики нормування теплотехнічних параметрів у приміщенні за умов використання підлогової електричної системи опалення (2004)
Чепурна Н. В. - Системи з штучним децентралізованим мікрокліматом - шлях до підвищення енергоефективності та конкурентноздатності тепличних господарств (2004)
Урядникова И. В. - Электроимпульсное измельчение графита для изготовления пористых электродов электрокоагуляционной очистки воды в целях стабилизации социальных и экологических рисков (2004)
Хоптий В. Я. - Организационное обеспечение и технические средства АСУ ТП теплоснабжения (2004)
Білявський Ю. В. - Моделювання перехідних процесів в складних трубопровідних системах із зосередженими параметрами (2004)
Анотації (2004)
Діброва С. - Я. Новицький в оцінках М. Сумцова (2007)
Заболотна І. - І. Крип'якевич - учень, співробітник, послідовник М. Грушевського (2007)
Зайцева 3. - Михайло Грушевський в українському науковому русі до початку Першої світової війни (2007)
Кавун Т. - Сучасний етап історіографії політики коренізації національних меншин в УСРР (2007)
Капакура Я. - Синтез української історії у працях М. Грушевського (2007)
Кліш А. - Співпраця Кирила Студинського та Михайла Грушевського (2007)
Колесник В. - Українські ліберально-демократичні партії в Російській імперії на початку XX століття: сучасна історіографія, Могильний Л. (2007)
Крот В. - Проблема єдності українських земель у творчій спадщині М. Грушевського (2007)
Киштьімов А. - М. Довнар-Запольский и М. Грушевский: встреча на страницах "Записок наукового товариства імені Шевченка", Лебедева В. (2007)
Лук'яненко В. - М. Грушевський та українська історична наука (друга половина ХІХ-ХХ століття): історіографія проблеми (2007)
Надтока О. - Наукова конференція до 140-річчя від дня народження М. Грушевського (за результатами міжнародної наукової конференції "Політична, громадська та наукова діяльність М. Грушевського". - Київ, 23-24 жовтня 2006 року) (2007)
Панченко Ю. - Еволюція ідеології американського консерватизму (до 80-х років XX століття) (2007)
Пиріг Р. - Феномен рееміграції Михайла Грушевського: сучасні інтерпретації (2007)
Плугаторенко М. - Позиція Р. Ніксона щодо конфлікту на Індокитайському півострові у 1953-1967 роках (2007)
Самофалов М. - Кость Штеппа - співробітник Михайла Грушевського (2007)
Ситник В. - До проблеми взаємин М. Міхновського з М. Грушевським (2007)
Сорока Ю. - Політичні й економічні чинники міграційних процесів у західних областях УРСР у 1944-1950-х роках (2007)
Теличко А. - Микола Бажан про історичну концепцію Михайла Грушевського та її вплив на радянську історіографію (2007)
Тальвак В. В. - Початки наукової діяльності Михайла Грушевського в оцінках істориків кінця XIX століття (до проблеми генези грушевськознавчих концепцій) (2007)
Тальвак В. П. - Формування Михайла Грушевського як історіографа (гімназійна доба) (2007)
Чугаєвська Я. - Михайло Грушевський і студентський рух в еміграції в 1920-ті роки (2007)
Шевченко Н. - Британська криза першої половини XVII століття як "проблема багатоскладового королівства" (за матеріалами праць К. Расселла) (2007)
Адамович Н. - Основні етапи конституційної реформи в Україні (1990-1996 роки) (2007)
Горбань Т. - "Інородці" чи складова "єдиноруської нації": українці в етнополітичній моделі Російської імперії (кінець XIX - початок XX століть) (2007)
Гордієнко В. - Убивство митрополита Олексія Громадського (2007)
Горохов С. - Створення земських економічних органів у Харківській та Чернігівській губерніях на початку XX століття (2007)
Гусєва Н. - Спроби прийняття надзвичайних законів як чинник розгортання молодіжного руху у ФРН у першій половині 1960-х років (2007)
Деревінський В. - Діяльність та умови перебування В. Чорновола в ув'язненні (2007)
Діброва С. - Я. Новицький "під прицілом" критики галицьких учених (2007)
Капелюшний В. - Актуальні проблеми повсякденного життя миротворців Збройних сил України: 1992-2006 роки, Зайковський А. (2007)
Кудінов Д. - Діяльність Всеросійської селянської спілки на лівобережній Україні у 1905 році (2007)
Купчик О. - Встановлення дипломатичних відносин між УСРР і Турецькою Республікою (1920-1922) (2007)
Лабур О. - Погляди Івана Франка як джерело вивчення ґендерної історії України (2007)
Магуза Г. - Український контекст творчості О. Довженка в роки Другої світової війни (2007)
Павленко С. - "Щоденник" М. Грушевського як джерело вивчення історії архівної справи в Російській імперії наприкінці XIX століття (2007)
Парахіна М. - Вплив етнонаціональних досліджень на відновлення державно-демократичної політики в Україні в XX столітті, Полушкіна Т. (2007)
Петренко А. - Історія створення колекції російських стародрукованих видань XVIІ—XVIIІ століть Наукової бібліотеки імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2007)
Сорока Ю. - Насильницьке виселення населення західноукраїнських земель у 1940-1950-х роках (2007)
Стеценко Н. - Українська держава часів гетьмана П. Скоропадського у працях українських зарубіжних істориків (2007)
Швед О. - Європейське питання в ході національних референдумів 1972 року в Норвегії та Данії (2007)
Власенко С. - Радянська історіографія аграрної політики нацистської Німеччини на окупованій території України (2007)
Гончаревський В. - Структура цивілізаційної побудови А. Дж. Тойнбі (2007)
Діброва С. - Я. Новицький у краєзнавчих дослідженнях наукової провінції (2007)
Зубко А. - Монети генуезьких колоній Криму в міжнародній торгівлі ХІV-ХV століть (2007)
Колодюк І. - "Народна релігія": основні аспекти дослідження в Україні (2007)
Кравченко І. - Соціальний склад ісландського єпископату (друга половина XI - початок XIII століть) (2007)
Парахіна М. - Державотворчий процес в Україні: стан та перспективи розвитку, Полушкіна Т. (2007)
Пірожкова Ю. - "Китайський фактор" у стратегії розрядки міжнародної напруженості адміністрації Р. Ніксона (2007)
Ругаль Л. - Повернення творчих спілок і мистецьких організацій на визволену територію УРСР (2007)
Севастьянова І. - Рекрутські набори під час російсько-турецької війни 1735-1739 років (2007)
Слободян Н. - Політика США в Перській затоці (2007)
Сморжевська О. - Роль художника Анатоля Петрицького у становленні та розвитку української театральної сценографії у 1920-х роках (2007)
Хачатрян А. - Міжнародні фактори становлення незалежності Вірменської Республіки (2007)
Шевченко В. - Участь Дмитра Мануїльського у створенні та становленні Народного Комісаріату закордонних справ (НКЗС) (2007)
Запроводюк А. В. - Корпоративний венчурний бізнес у стратегіях розвитку найбільш інноваційних компаній світу (2016)
Чичина О. А. - Світовий енергетичний ринок: сучасний стан та тенденції розвитку (2016)
Афанасьєва М. Г. - Принцип гарантованого результату в оптимізації бізнес-стратегій залізорудної галузі України, Ільченко В. О. (2016)
Безп’ята І. В. - Кластеризація аграрного сектора економіки на основі складників інвестиційного клімату регіонів (2016)
Більська О. В. - Людський потенціал і людський капітал: сутність, трансформація, життєвий цикл (2016)
Венгер В. В. - Показники економічного зростання: галузевий аспект (2016)
Грабовецький Б. Є. - Прогнозно-аналітичне забезпечення управлінських рішень: бурякоцукровий комплекс (2016)
Демьянченко А. Г. - Государственно-частное партнерство: основополагающие условия и проблемы эффективного применения в Украине (2016)
Капітула С. В. - Методичні підходи до оцінки енергетичної безпеки як складової частини економічної безпеки національного господарства України в сучасних умовах трансформації економіки, Міщук Є. В. (2016)
Маловичко А. С. - Інтеграція України до транспортно-логістичної системи Європейського Союзу (2016)
Слободянюк Н. О. - Інвестиційні стратегії державно-приватного партнерства на основі SWOT- та PESТ-аналізу (2016)
Степочкин А. И. - Концепция государственного управления устойчивым развитием национальных социально-экономических систем: составляющие уровни и специфика реализации (2016)
Терлецька В. О. - Динаміка зовнішньоекономічної діяльності автомобілебудівної продукції України та українського Причорномор’я, Малиновський Ю. В. (2016)
Усенко Ю. В. - Стратегічні орієнтири потенціалу розвитку інтегрованих структур в умовах глобалізації (2016)
Хусаінов Р. В. - Формування і розвиток механізму державно-приватного партнерства в Україні (2016)
Бондар М. О. - Наукові підходи до оцінки рівня інноваційно-інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств (2016)
Борисова О. О. - Оцінка стану економічної безпеки підприємств ресторанного бізнесу (2016)
Гудзь Ю. Ф. - Теоретико-методологічні засади сутності економічного потенціалу підприємства (2016)
Євтухова С. М. - Якісні параметри оцінки стратегічного планування підприємств причорноморського регіону (2016)
Ємельянов О. Ю. - Показники та методи оцінювання економічного розвитку промислових підприємств (2016)
Завальнюк В. В. - Розробка методики проектування маркетингової підсистеми в системі стратегічного управління інноваціями (2016)
Коваль В. В. - Розвиток машинобудівного комплексу в контексті забезпечення його економічної безпеки, Башинська М. І., Редьква О. З. (2016)
Лесик Л. І. - Методичні засади оцінювання ринкової вартості промислового підприємства (2016)
Лисюк Т. В. - Організація туристичних подорожей і туроперейтинг, Терещук О. С. (2016)
Миколюк О. А. - Теоретичні підходи до трактування поняття "енергетична безпека" (2016)
Нишенко О. В. - Аутсорсинг: класифікація видів (2016)
Новак Н. П. - Розвиток та конкурентні переваги органічних аграрних підприємств у контексті забезпечення продовольчої безпеки (2016)
Обруч Г. В. - Визначення координаційної ролі залізничного машинобудування в забезпеченні ефективного розвитку промисловості України (2016)
Пасько О. В. - Порівняльна характеристика кодексів корпоративного управління: Великобританія, Гана, Німеччина, Україна, Мартей Е. М. (2016)
Пехов В. А. - Ефективність функціонування підприємств зернопродуктового підкомплексу в економічному механізмі ринку (2016)
Смерічевський С. Ф. - Сучасний підхід до управління ризиками логістичних систем машинобудівних підприємств (2016)
Стрий Л. А. - Экономическая безопасность бизнеса: некоторые аспекты безопасности при реализации инновационной стратегии развития (2016)
Шуміло О. С. - Управління системою економічної безпеки підприємства роздрібної торгівлі на основі теорії функціональних систем (2016)
Шимановська-Діанич Л. М. - Підходи до формування кадрового забезпечення підприємств готельного господарства України, Барна М. Ю. (2016)
Козін О. Є. - Методичний підхід до оцінки економічної безпеки автотранспортного комплексу регіону (2016)
Мартин О. М. - Пожежна безпека Причорноморського регіону в контексті взаємозв’язку з економічною безпекою регіону, Дубинецька П. П. (2016)
Тєлєтов О. С. - Соціально-економічна взаємодія суб’єктів регіону на засадах спільної відповідальності, Летуновська Н. Є., Шевлюга О. Г. (2016)
Юрченко А. Ю. - Формування організаційно-економічного механізму розвитку і безпеки регіону (2016)
Філяк М. С. - Огляд результатів дослідження ефективності інтеграції вимушених переселенців у соціальну структуру приймаючих громад у регіонах України, Завадовська Ю. Ю. (2016)
Бойко С. В. - Бюджетна компонента забезпечення регіонального розвитку (на прикладі Причорноморського регіону) (2016)
Бондаренко О. С. - Параметри фінансових потоків як ключові орієнтири управління фінансами в сучасних умовах (2016)
Васильчишин О. Б. - Шляхи підвищення рівня фінансової безпеки банківської системи України в умовах політико-економічних дисбалансів (2016)
Квасницька Р. С. - Оцінка рівня інвестиційного потенціалу в процесі формування інвестиційної стратегії інститутів-інвесторів на фінансовому ринку (2016)
Приступа Л. А. - Страхування життя: сучасні тенденції та перспективи розвитку в Україні, Смалюк Т. І., Совяк І. Е. (2016)
Ткаченко Я. С. - Джерела фінансування базової інфраструктури (2016)
Шемет Т. С. - Банківське кредитування в іноземній валюті в постсоціалістичних країнах – нових членах ЄС, Харевич А. С. (2016)
Шрам Т. В. - Формування собівартості туристичного продукту: обліковий аспект, Пінчук Т. А. (2016)
Проскурович О. В. - Моделювання результативності роботи будівельного підприємства щодо ефективності використання основних фондів, Ястремський М. М., Сорока Л. О. (2016)
Єгоричева С. Б. - Сучасний погляд на інвестиційні можливості вітчизняного фінансового ринку. Рецензія на монографію Квасницької Р.С. "Інвестиційний потенціал інститутів фінансового ринку України" (2016)
Содержание (2016)
Данилюк С. В. - Сучасні підходи до діагностики та ведення хворих із холестатичним синдромом на первинному рівні медичної допомоги, Хіміон Л. В., Ященко О. Б., Ситюк Т. О., Рудь О. М., Панасенко М. С. (2016)
Ткаченко В. І. - 19 травня – Всесвітній день сімейного лікаря, Шекера О. Г. (2016)
Ткаченко В. І. - "Читання з сімейної медицини імені професора Г.І. Лисенка" – традиційний захід з вшанування пам’яті засновника сімейної медицини в Україні (2016)
Корж О. М. - Сімейні лікарі з головою та серцем: Європейська конференція Всесвітньої Асоціації сімейних лікарів WONCA EUROPE 2016 (2016)
Хіміон Л. В. - Принципи ведення пацієнтів із болем у нижній частині спини в амбулаторній практиці (огляд сучасних рекомендацій), Данилюк С. В., Ященко О. Б. (2016)
Стародуб Г. С. - Взаємозв’язок клініко-гематологічних та імунологічних показників у хворих на мієлодиспластичний синдром, Басова О. В., Горяінова Н. В., Третяк Н. М., Гордієнко А. І. (2016)
Заремба Є. Х. - Клінічний перебіг гострого інфаркту міокарда, ускладненого гострою лівошлуночковою недостатністю після коронарографічного обстеження зі стентуванням, Сало В.М., Мизак Я. В., Заремба О. В. (2016)
Приходько В. Ю. - Гуарем в лечении пациентов с дислипидемией и избыточной массой тела: оптимизация гиполипидемичекой терапии, Волощук Т. Р. (2016)
Салах А.А. Абушанаб - Клинико-гематологическая характеристика больных неходжкинскими лимфомами (2016)
Дударь И. А. - Возможности фитотерапии в лечении патологии мочевыделительной системы на первичном этапе медицинской помощи, Шуляк А. В., Лобода Е. Н. (2016)
Місяк С. А. - Створення законодавчо-нормативного поля для проведення реабілітації онкологічних хворих/інвалідів в Україні, Скорина О. О. (2016)
Гадиева Ш. Ф. - Особенности морфологических изменений слизистой оболочки желудка у больных ревматоидным артритом в зависимости от лечения (2016)
Гурженко Ю. М. - Результати застосування програми інтрацитоплазматичної ін’єкції сперматозоїда при заплідненні in vitro, Куценко А. О. (2016)
Крилов С. В. - Порівняльна характеристика складових багатокомпонентної анестезії при лапароскопічних холецистектоміях, Галушко О. А., Недашківський С. М., Коваленко А. В. (2016)
Тріщинська М. А. - Судинорухова функція ендотелію та цереброваскулярна реактивність за початкових проявів хронічної ішемії мозку, Головченко Ю. І. (2016)
Коваленко О. Є. - Оптимізація реабілітації хворих та профілактики цереброваскулярних захворювань на первинній ланці медико)санітарної допомоги, Совгира С. С. (2016)
Журавчак А. З. - Досвід використання препарату Фурамаг у післяопераційному лікуванні урологічних хворих, Мельничук М. П., Дячук М. Д. (2016)
Науменко Л. Ю. - Аналіз проблемних питань експертизи стійкої непрацездатності хворих та інвалідів у практиці сімейних лікарів, Концур В. М., Дерий Н. В., Крутікова Н. Ю., Борисова І. С. (2016)
Мурзіна Е. О. - Трихофітія волосистої частини голови у дорослих, Возіанова С. В. (2016)
Попруга А. О. - Особливості клінічного перебігу ішемічної хвороби серця у хворих на цукровий діабет 2-го типу залежно від віку і статі, Стародубцев С. Г., Бобирьова Л. Є. (2016)
Приходько В. Ю. - Лечение дислипидемии в практике терапевта и семейного врача: возможности комбинированной терапии аторвастатином и эзетимибом (2016)
Зайченко Г. В. - Магнікор – ефективний та безпечний препарат вітчизняного виробництва для профілактики серцево)судинних захворювань, Файзуллін О. В. (2016)
Амосова К. М. - Ефективність алгоритмізованої антигіпертензивної терапії для забезпечення контролю ранкового та вечірнього домашнього артеріального тиску в реальній амбулаторній практиці, Руденко Ю. В. (2016)
Долженко М. Н. - К вопросу о применении антиоксидантной терапии у пациентов с ишемической болезнью сердца: влияние Мексиприма на ишемию миокарда и нарушения ритма сердца, Шершнева О. В., Филимонова И. А., Нудченко А. О., Фарадж К. С., Дьяченко Я. С., Яковенко Л. И., Сорока И. Н., Лурье С. З. (2016)
Селюк М. М. - Раціональна антибіотикотерапія гострих риносинуситів в амбулаторній практиці, Козачок М. М., Омеляшко М. І., Селюк О. В. (2016)
Звягинцева Т. Д. - Синдром раздраженного кишечника с запором: патогенетическая коррекция натуральными энтеросорбентами, Чернобай А. И. (2016)
Зайцев И. А. - Гепатиты, вызванные вирусами простого герпеса, Кириенко В. Т. (2016)
Квашнина Л. В. - Опыт клинического применения аэрозольных форм препаратов растительного происхождения при лечении острого воспаления ротоглотки в детском возрасте, Родионов В. П. (2016)
Больбот Ю. К. - Мочевой синдром у детей: диагностика и тактика семейного врача, Борисова Т. П. (2016)
Шкурупій Д. А. - Вікові особливості дитячого віку в аспекті перебігу і фізикальної діагностики невідкладних станів на етапі первинної медико)санітарної допомоги (2016)
Pakharenko L. - Psychological aspects of women with premenstrual syndrome (2016)
Воробей Л. І. - Сучасні аспекти діагностики та профілактики ускладнень вагітності у жінок з перинатальними втратами в анамнезі (2016)
Гайдукова С. М. - Клінічне значення визначення вмісту 2,3-дифосфогліцеринової кислоти в еритроцитах хворих на справжню поліцитемію, Бублій Ю. С. (2016)
Гуцаленко О. О. - Основні гематологічні синдроми та симптоми у практиці сімейного лікаря, Фалько В. П. (2016)
Дубницкий В. Ю. - Наукометрический анализ конференций "Гарантоспособные системы, сервисы и технологии" (DESSERT 2006-2014), Зелинко И. В., Харченко В. С., Ясько А. В. (2016)
Иванченко О. В. - Полумарковская модель готовности облачной инфраструктуры с интегрированной системой мониторинга технического состояния, Харченко В. С. (2016)
Kazymyr V. V. - Cloud simulation environment based on HLA, Posadska A.S., Sysa D. M. (2016)
Брежнев Е. В. - Обеспечение информационной безопасности ИУС, важных для безопасности: процессный подход на основе системы менеджмента качества, Коваленко А. А., Ильяшенко О. А. (2016)
Балакин С. В. - Обнаружение компьютерных атак с помощью метода отклонений, Жуков И. А. (2016)
Савенко О. С. - Інформаційна технологія виявлення бот-мереж на основі аналізу DNS-трафіка, Лисенко С. М., Бобровнікова К. Ю. (2016)
Volochiy B. - The maintanance stategy optimization of base stations of communication cellular network, Ozirkovskyy L., Kulyk I., Zmysnyi M. (2016)
Маевский Д. А. - Обзор и классификация средств оценивания надежности программного обеспечения, Маевская Е. Ю., Чербаджи Ю. П. (2016)
Федосеева А. А. - Case-ориентированная оценка качества и безопасности программного обеспечения технологического процесса производства лекарственных средств на фармацевтическом предприятии (2016)
Яремчук С. А. - Метод отбора дефектосодержащих компонентов программных систем, Харченко В. С. (2016)
Малярчук Р. А. - Множинні представлення типів та методологій розроблення програмного забезпечення, Говорущенко Т. О. (2016)
Летичевський О. О. - Символьні методи у верифікації та тестуванні високонадійних систем (2016)
Пригожев А. С. - Архитектура среды тестирования на основе модели гибридных ресурсных сетей, Неизвестный Д. А., Ларионова О.С. (2016)
Opanasenko V. - Method synthesis of the configurable logical blocks on basis of universal logical elements, Kryvyi S. (2016)
Kharchenko V. S. - Assurance Case driven design for software and hardware description language based systems, Sklyar V. V. (2016)
Перепелицын А. Е. - Использование параметризируемых IP инфраструктур для разработки встроенных отказоустойчивых систем на ПЛИС (2016)
Babeshko E. - Reliability assessment of FPGA-based NPP I&C: experience, methods and tools, Kharchenko V., Siora A. (2016)
Дунець Р. Б. - Організація комутації пакетів у одному вузлі мережі на кристалі з матричною топологією, Шпіцер А. С. (2016)
Kamenskih A. N. - The analysis of redundant transistor networks with duplication of power supply in terms of reliability, Tyurin S. F. (2016)
Vartanjan V. M. - Game theoretical approach to cooperation in autonomous wireless networks, Turkina V. V. (2016)
Жихаревич В. В. - Аналіз методів розпізнавання символів тексту, Остапов С. Е., Миронів І. В. (2016)
Turkin I. B. - Optimisation problem statement of decision-making on handover in heterogeneous ad hoc networks, Ignatev D.S. (2016)
Тарасюк О. М. - Проблемы создания гетерогенных систем для глобально-распределённой обработки и хранения информации (2016)
Олійник В. П. - Оцінка випромінювальних властивостей апарату для інформаційно-хвильової терапії, Куліш С. М. (2016)
Туркин И. Б. - Модель активности пользователя в политике управления энергопитанием персонального компьютера, Вдовитченко А. В. (2016)
Пєвнєв В. Я. - Методика оцінки енергоефективності завадостійких кодів, Цуранов М. В., Логвиненко М. Ф. (2016)
Iqbal A. - Using SNMPV3 for resources monitoring of hosted and bare-metal hypervisors, Pattinson C., Kor A. (2016)
Andreichenko D. K. - Dynamic balancing of computing load in highly parallel problem solving, Melnichuk D. V., Eroftiev A.A. (2016)
Хаханов В. И. - Киберсоциальная система – умный кибер-университет, Литвинова Е. И., Чумаченко С. В., Мищенко А. С. (2016)
Kulik А.S. - Aircrafts control rational intellectualization (2016)
Силаков А. И. - Моделирование технологических процессов и гидравлических сетей для поиска и анализа дефектов на производстве, Угрюмов М. Л., Шмелев А. С. (2016)
Саченко А. О. - Концепція побудови мобільних систем пост-аварійного моніторингу АЕС з використанням флоту квадрокоптерів, Кочан В. В., Харченко В. С., Яцків В. В., Чернишов М. А., Биковий П. Є., Рощупкін О. Ю., Коваль В. С. (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Булгаков Ю. - Розбудова війська та силових структур Української держави 1918 р. в науковому доробку українських істориків доби незалежності (2008)
Вахонєєв В. - Домоволодіння ІІ-ІІІ от. н. е. з розкопок Мірмєкія (2008)
В'яла О. - Науково-педагогічна діяльність професора В. К. Піскорського: історіографія проблеми (2008)
Гирич Я. - Урбанізація як складова розвитку міст УРСР в 1950-х - на початку 1960-х років (2008)
Гуз А. - Шкільна правова освіти в Україні в 90-х роках XX - на початку XXI століття (2008)
Машевський О. - Вплив проблеми Чорноморських проток на витоки російсько-французького союзу 1891-1893 рр. (2008)
Мотрук С. - Трансформація зовнішньої політики Чеської Республіки на межі ХХ-ХХІ cт. (2008)
Павленко С. - Фонди російських письменників Центрального державного архіву-музею літератури та мистецтва України (2008)
Павленко В. - Президент Франклін Д. Рузвельт та становлення інформаційно-розвідувальної структури США, Разіцький В. (2008)
Папенко Н. - До питання про становище українців в Австро-Угорщині в кінці XIX - на початку XX cт. (2008)
Плугаторенко О. - Американо-радянські відносини 1981-89 рр. в американській мемуарній літературі (2008)
Разіцький В. - Інформаційна політика США в XX от.: Становлення та розвиток (2008)
Сайчук М. - Адміністрація президента США Р. Рейгана і газопровід Західний Сибір - Європа (2008)
Сладковська Т. - "Червоні просвіти" східної Волині як ланка ідеологічного ланцюга радянської пропаганди (1917-1922) (2008)
Слободян Н. - Реалізація "доктрини Картера" у Перській затоці в оцінці американських політологів (2008)
Тарасенко О. - Використання інформаційних технологій у викладанні спеціальних історичних дисциплін (2008)
Хачатрян А. - Республіка Вірменія в англійсько-американських відносинах у 1918-1920 рр. (2008)
Шилова А. - Укладення та реалізація Дейтонських угод (2008)
Бадах Ю. - Воєнні дії в боях за Крим (24.08.1941-16.11.1941) (2008)
Буряк Л. - Жіночі портрети у часопису "Киевская старина" як джерело української історичної фемінології (2008)
Василенко В. - Діяльність країн СНД в ЮНЕСКО щодо збереження культурної спадщини (2008)
Зубко А. - Київська Русь і Схід: арабські дірхеми у монетному обігу IX-XIII cт. (2008)
Колесник В. - Коренізація національних меншин в УСРР: історіографіяі 930-х рр. (2008)
Круглова Л. - Джерела з історії української державності на сторінках журналу "Чтения в историческом обществе Нестора-Летописца" (2008)
Медведська Л. - Імператриця Єлизавета Петрівна як уособлення "культури маскараду" в російській історіографії (2008)
Мінгазутдінов А. - Висвітлення деяких проблем Великої Вітчизняної війни в новітніх навчальних посібниках з історії України (2008)
Огороднік В. - Кадрове забезпечення відділів Української народної міліції Організації Українських Націоналістів (Б) у 1941 році (2008)
Панчук О. - Діяльність М. І. Петрова у контексті еволюції Церковно-археологічного товариства та Церковно-археологічного музею на другому й третьому етапах їх існування (2008)
Патик В. - Джерелознавчі проблеми у працях В'ячеслава Стрельського (1910-1983) (2008)
Плугаторенко О. - Формування політичного досвіду та поглядів Р. Рейгана на американську політику щодо СРСР (1940 - кін. 1960-х рр.) (2008)
Поліщук П. - Осередки виникнення "Польської підпільної держави" (2008)
Сургай О. - Концепції підготовки кваліфікованих робітників у розвинутих країнах Європи (XX ст.) (2008)
Хачатрян А. - Вірменське питання на Паризькій мирній конференції (2008)
Шилова А. - Політика України у військово-політичній кризі на Балканах (1991-1995 рр.) (2008)
Щербак Н. - "Полное собрание законов Российской империи" як джерело дослідження діяльності цензурних установ в Україні (кінець XIX- початок XX ст.) (2008)
Юрочкіна І. - Медичне обслуговування партійно-державної номенклатури УСРР у 1920-х роках (2008)
Гончар Б. - Барак Обама і зовнішньополітична "спадщина" Джорджа Буша - молодшого (кризові аспекти), Гончар Ю. (2009)
Денисов С. - Принципи політики другої адміністрації Дж. В. Буша (2005-2008 роки) щодо Російської Федерації (2009)
Зубко А. - Походження князівських імен в Київській Русі IX—XIІІ століття (2009)
Латиш Ю. - Перебудова в СРСР та суверенізація України очима західної людини (за мемуарами Д. Саттера) (2009)
Магда Є. - Тенденції трансформації близькосхідної політики США після обрання президентом Б. Обами (2009)
Мінгазутдінов А. - Культурно-масова робота серед воїнів - визволителів України (1943-44 роки) (2009)
Мордвінцев В. - Загострення російсько-румунських взаємин у січні-березні 1878 року і місія генерала М. П. Ігнатьєва до Бухаресту, Пономарьов О. (2009)
Моргунова І. - Дмитро Меньшов - російський військовий історик (2009)
Ніколаєва Н. - Микола Арсенич - "Михайло", керівник Служби Безпеки ОУН(б) (до 100-річчя з дня народження) (2009)
Ніколаєць К. - Становлення багатопартійності в УРСР у другій половині 80-х років XX століття: історіографія (2009)
Орлова Т. - Громадсько-політична діяльність жінок на ранніх етапах історії України у працях вітчизняних дослідників (2009)
Папенко Н. - Політико-правовий статус та соціально-економічне становище етнічних німців в Україні в 20-30-ті роки XX століття (2009)
Пуховець Д. - Навернення Константина Великого у християнство: традиція та реальність (2009)
Чолій С. - Мобілізаційна політика Австро-Угорщини наприкінці XIX - на початку XX століття як основна причина "Української зради" в Галичині 1914-1915 роках (2009)
Шилова А. - Роль світового співтовариства в урегулюванні Югославської кризи та участь у цьому процесі України (90-ті роки XX століття) (2009)
Шіцина К. - Політична діяльність Сул ли під час Мітрідатових війн (2009)
Щербатюк В. - Вільне козацтво: історіографія проблеми (2009)
Иванченко О. В. - Анализ стохастических методов метамоделирования и оценивания готовности облачных инфраструктур, Харченко В. С. (2016)
Соколова Е. В. - Сравнительный анализ качества пользовательских интерфейсов облачных текстовых редакторов Google Docs и Microsoft Office Word Web Apps, Петергерина Ю. А. (2016)
Yanovsky M. - Distributed cloud system: security and keyword indexing issues with implementation strategy and business limitations, Yanovskaya O., Butenko V., Devetzoglou M. (2016)
Федасюк Д. В. - Методика розроблення структурно-автоматних моделей дискретно-неперервних стохастичних систем, Волочій С. Б. (2016)
Савенко О. С. - Метод виявлення поліморфних вірусів на основі модифікованих емуляторів, Нічепорук А. О., Лисенко С. М. (2016)
Malinovsky M. L. - Architecture and implementation principles of data exchange equipment for safety related systems, Karaman D. G. (2016)
Тецкий А. Г. - Исследование атаки на проникновение на систему управления контентом с помощью марковской модели, Узун Д. Д. (2016)
Белобородов А. Ю. - Исследование уязвимостей серверных операционных систем, Горбенко А. В., Тарасюк О. М., Шеремет С. А. (2016)
Говорущенко Т. О. - Метод оцінки достатності інформації для визначення складності та якості програмного забезпечення на основі порівняльного аналізу онтологій, Поморова О. В. (2016)
Дубницкий В. Ю. - Применение интервальных вычислений в системе центр-радиус для определения надёжности программных систем, Кобылин А. М. (2016)
Яремчук С. А. - Экспериментальная проверка метода отбора дефектосодержащих компонентов программных систем, Харченко В. С. (2016)
Ивасюк А. О. - Процедуры тестирования модулей информационно-управляющих систем на основе самодиагностируемых программируемых платформ с использованием засева дефектов, Поночовный Ю. Л., Бульба Е. Н. (2016)
Колісник М. О. - Оцінка впливу кваліфікації учасників розробки програмних засобів на надійність мікропроцесорних систем релейного захисту й автоматики, Піскачова І. В., Бантюкова С. О. (2016)
Скарга-Бандурова І. С. - Технологічні аспекти статичного аналізу коду програмного забезпечення систем залізничної автоматизації, Коваленко Я. П. (2016)
Drozd A. - A method of the scan checking for on-line testing of safe multithreaded bitwise pipeline system, Drozd J., Nikul V., Al-Dhabi M. (2016)
Морозов К. В. - О характере влияния модификации реберных функций GL-модели на ее поведение в потоке отказов, Романкевич А. М., Романкевич В. А. (2016)
Москвіна І. І. - Врахування помилок першого та другого роду перемикального пристрою для системи із холодним резервуванням, Стефанович Т. О., Щербовських С. В. (2016)
Volochiy B. - Designing of fault-tolerant radio electronic systems with complex majority structures, Ozirkovkyy L., Zmysnyi M., Kulyk I. (2016)
Колесник И. Н. - Анализ применения технологии FPGA в составе облачной инфраструктуры, Куланов В. А., Перепелицын А. Е. (2016)
Ткачук Т. І. - Аналіз VHDL-моделей оптимізованих матричних пристроїв множення (2016)
Ильяшенко О. А. - Оценка безопасности систем на FPGA с использованием XMECA для V-модели жизненного цикла, Харченко В. С., Чуйков Я. А. (2016)
Habh Yasir Mundher - Smart home for older people: review of ARDUINO based system, Kharchenko V. S. (2016)
Павленко В. М. - Проблеми інформатизації логістичних процесів при створенні віртуальних підприємств, Шостак І. В., Данова М. О., Морозова О. І. (2016)
Федоренко Н. И. - Многоуровневая система диагностирования заболеваний на основе нейросетевых модулей: принципы реализации, Харченко В. С. (2016)
Хаханов В. И. - Процессорные структуры для анализа Big Data, Литвинова Е. И., Чумаченко С. В., Емельянов И., Тамер Бани Амер (2016)
Subbotin S. - Induction of classification rules in case of uneven distribution of classes, Oliinyk A., Levashenko V., Zaitseva E. (2016)
Албул А. С. - Обоснование модели маршрутизации для многоспутниковых LEO систем высокоскоростной передачи данных, Бабаков М. Ф. (2016)
Вамболь А. С. - Исследование производительности мажоранто-суперпозиционного алгоритма генерации робастного распределения солитона (2016)
Жихаревич В. В. - Исследование обратимости программных генераторов псевдослучайных бинарных последовательностей на основе клеточных автоматов, Остапов С. Э. (2016)
Жуков И. А. - Быстродействие цифровых интегрирующих структур, Ковалев Н. А. (2016)
Zemliachenko A. N. - Prediction of compression ratio for ADCT coder, Vozel B., Lukin V. V., Zelensky A. A. (2016)
Певнев В. Я. - Теоретическое обоснование методики построения псевдопростых чисел (2016)
Пичугина О. С. - Одно обобщение гиперкуб-топологии сети передачи данных (2016)
Туркина В. В. - Неманипулируемые механизмы обмена как основной принцип организации взаимодействия мобильных абонентов в Ad-hoс сетях (2016)
Штейнбрехер Д. А. - Применение объектно-структурного анализа в управлении проектными знаниями (2016)
Туркин И. Б. - Экспериментальная оценка эффективности схем электропитания персональных компьютеров учебного класса, Вдовитченко А. В. (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Булгаков Ю. - Основні аспекти зовнішньополітичної діяльності Гетьманату Павла Скоропадського у висвітленні сучасних вітчизняних істориків (2009)
Вахонєєв В. - Заснування грецьких апойкій в районі Боспору Кіммерійського: історіографічний огляд (2009)
Гончаревський В. - Цивілізаційний підхід до визначення соціокультурної ідентичності України в сучасній вітчизняній історіографії (2009)
Гордієнко Г. - Матеріально-побутове забезпечення інвалідів вітчизняної війни в УРСР в 1944-1948 роках (2009)
Казакевич Г. - "Свої" варвари: кельти в арміях елліністичних держав (ІІІ-І століття до н. е.) (2009)
Казьмирчук М. - Специфіка "пам'ятних книжок" у відображенні соціального розвитку Київської губернії наприкінці XIX - на початку XX століття (2009)
Капелюшний В. - Творець українського парламентаризму, Доморослий В. (2009)
Колесник В. - Джерела з історіографії коренізації національних меншин в Українській СРР (2009)
Комаренко O. - Місце культурних та природних пам'яток країн СНД у Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, Василенко В. (2009)
Литвинова Д. - Дніпропетровська община Слов'янська Православна Віра: діяльність та ключові ідеологічні позиції (2009)
Медведська Л. - Тендерний аспект боротьби за московський престол кінця XVII століття у російській історіографії (2009)
Ніколаєць К. - Кадрова політика в УРСР у другій половині 1960-х- на початку 1980-х років: історіографія (2009)
Орлова Т. - Українська жіноча преса від минулого до сучасності у світлі історіографії (2009)
Пономарьов О. - Дипломатичні взаємини між Росією і Туреччиною щодо встановлення кордону згідно рішень Бухарестського миру 1812 року (2009)
Семеніст І. - Американсько-японський союз безпеки: передумови прийняття нового союзного договору (1991-1996 роки) (2009)
Сухобокова О. - Український відділ радіостанції "Голос Америки": до 60-річчя від створення (2009)
Фабрика Н. - Основні аспекти зовнішньої політики адміністрації Ліндона Джонсона щодо Ірану (1964-1968 роки) (2009)
Кругляк Ю. О. - Транспортні явища в графені в узагальненій моделі Ландауера – Датта – Лундстрома, Стріха М. В. (2016)
Анатычук Л. И. - Термоэлектрические датчики для регистрации внутриглазной температуры, Пасечникова Н. В., Кобылянский Р. Р., Гаврилюк Н. В., Науменко В. А., Мирненко В. В., Назаретян Р. Э., Задорожный О. С. (2016)
Оленич І. Б. - Газові сенсори на основі органо-неорганічних нанокомпозитів, Монастирський Л. С., Аксіментьєва О. І., Горбенко Ю. Ю. (2016)
Кошець І. А. - Чутливість плівок тіакаліксаренів до ряду аліфатичних спиртів, Казанцева З. І., Козлова Т. В., Кальченко В. І. (2016)
Хрипунов Г. С. - Структура і оптичні властивості плівок CdTe, отриманих методом магнетронного розпилення, Копач Г. І., Харченко М. М., Доброжан А. І. (2016)
Махний В. П. - Получение и свойства УФ-сенсоров на подложках GaP с модифицированной поверхностью, Бодюл Г. И., Герман И. И., Склярчук В. М. (2016)
Монастирський Л. С. - Розпізнавання газів на основі мікрокомп'ютерного аналізу даних сенсорів поруватого кремнію, Петришин О. І., Коман Б. П., Яремик Р. І. (2016)
Мельник В. Г. - Повышение линейности высокочувствительных импедансометрических сенсорных систем, Слицкий А. В. (2016)
Мельник В. Г. - Квазиуравновешенный кондуктометрический мост для биосенсорной системы с балансировкой по модулю и фазе, Слицкий А. В., Василенко А. Д. (2016)
Інформація для авторів. Вимоги до оформлення статей у журнал (2016)
Information for authors. The requirements on papers preparation (2016)
Колот А. М. - Держава і бізнес: новітні тенденції взаємодії та забезпечення стійкого розвитку, Поплавська О. М. (2016)
Цимбалюк С. О. - Теоретичні та методичні аспекти оцінювання зисків від підвищення лояльності персоналу (2016)
Савченко В. А. - Атестація персоналу та формування резерву керівників як чинники ефективного використання людських ресурсів (2016)
Салова Н. А. - Сукупна винагорода за працю в сучасній парадигмі розподільних відносин (2016)
Древаль Ю. Д. - Участь МОП у формуванні та вдосконаленні культури охорони праці (2016)
Михальченко Г. Г. - Особливості реформування пенсійної системи України в існуючих соціально-економічних умовах (2016)
Міценко Н. Г. - Контролінг як інноваційний інструмент управління соціальною відповідальністю підприємств, Градюк Н. М. (2016)
Червінська Л. П. - Індивідуалізація матеріального стимулювання персоналу (2016)
Захарова О. В. - Систематизація підходів до оцінки ступеня досягнення економікою країни стану економіки знань, Подлужна Н. О. (2016)
Ємельяненко Л. М. - Державна політика подолання тіньової зайнятості в контексті мінімізації соціально-економічних ризиків, Старинська М. Ю., Дзендзелюк К. В. (2016)
Герасименко О. О. - Стратегічні імперативи гідної праці в контексті становлення інноваційної моделі економіки України (2016)
Юрчик Г. М. - Дискримінація на ринку праці: прояви, вітчизняний і європейський досвід подолання (2016)
Дашкова Е. С. - Проблема сельской безработицы в России и подходы к ее решению, Дорохова Н. В. (2016)
Шиманська К. В. - Зовнішня міграція в Польщі в процесі її євроінтеграції: проблеми, шляхи їх вирішення, уроки для України (2016)
Лупак Р. Л. - Соціальна відповідальність як складова забезпечення конкурентоспроможності підприємства, Качмар Н. М. (2016)
Кицак Т. Г. - Українська модель соціальної політики: стан і домінанти розвитку, Коваленко І. Ф. (2016)
Кравчук О. І. - Мережева економіка — домінанта розвитку економічних і соціально-трудових відносин (2016)
Кир’янова О. В. - Підвищення якості консалтингових послуг з управління персоналом: інституціональні аспекти, Павлова Л. О., Фоміна І. В. (2016)
Данилевич Н. С. - Психологічні аспекти лідера в управлінні персоналом, Ращенко А. Ю. (2016)
Гураль Н. Р. - Стратегічні пріоритети та засоби підвищення ефективності управління відтворенням трудового потенціалу торговельних підприємств Львівщини (2016)
Гриненко А. М. - Вплив соціальної політики на соціальну згуртованість суспільства, Кирилюк В. В. (2016)
Василик А. В. - Трансформація управління людським капіталом під впливом інформаційно-комунікаційних технологій, Данилицька А. П. (2016)
Махсма М. Б. - Децентралізація в Україні: загрози для сільської зайнятості (2016)
Мазур Н. О. - Прожитковий мінімум у системі соціальних стандартів життя: вітчизняний і зарубіжний досвід, Ткачук А. В. (2016)
Смачило В. В. - Концептуальні засади соціально відповідального управління кадровим потенціалом підприємства (2016)
Ткачук В. О. - Застосування дієвих інструментів lean production у практиці підбору робітничих кадрів (2016)
Шкиренко Г. А. - Социальная поддержка граждан в Воронежской области (2016)
Ксендзук В. В. - Діяльність міжнародної організації з міграції в контексті розвитку соціальної політики в Україні (2016)
Смалійчук Г. В. - Міжкультурна комунікація іммігрантів у процесі зовнішньої трудової міграції (2016)
Герасименко Г. В. - Принципи управління людськими ресурсами високотехнологічного підприємства як методологічний інструмент забезпечення ефективності (2016)
Нефьодова К. А. - Управління талантами як інструмент формування бренду роботодавця (2016)
Бляшук С. Г. - Стимули до інноваційної праці: тенденції розвитку (2016)
Котляров И. Д. - Внутренний краудсорсинг: анализ с точки зрения политической экономии (2016)
Котляревська К. Ю. - Безробіття та зайнятість: стан і виклики сучасності (2016)
Титул, зміст (2016)
Стовпченко Г. П. - Розробка шлаку електрошлакового переплаву, схильного до саморозпаду, Лісова Л. О., Медовар Л. Б., Гончаров І. О., Полішко Г. О., Судавцова В. С. (2016)
Корниевский В. Н. - Разработка и исследование сквозной технологии выплавки подшипниковой стали для электрошлакового переплава и производства сортопроката крупных профилеразмеров, Панченко А. И., Сальников А. С., Давидченко С. В., Скрипка Л. М., Гасик М. И., Горобец А. П. (2016)
Протоковилов И. В. - Электрошлаковая выплавка и термомеханическая обработка высокопрочного титанового псевдо-β-сплава ТС6, Петров Д. А., Порохонько В. Б. (2016)
Ахонин С. В. - Особенности выплавки слитков титановых сплавов, легированных оловом, в электронно-лучевых установках, Северин А. Ю., Березос В. А., Пикулин А. Н., Ерохин А. Г. (2016)
Пикулин А. Н. Электронно-лучевое оплавление слитков сложнолегированных титановых сплавов - lectron beam fusion of ingots of complexly-alloyed titanium alloys (2016)
Калашник Д. А. - Форма и геометрические размеры быстрозакаленных материалов, полученных диспергированием из расплава при ИПСК, Никитенко Ю. А., Шаповалов В. А., Шейко И. В., Кожемякин В. Г., Веретильник А. В. (2016)
Белявин А. Ф. - Оптимизация процесса восстановительной наплавки и термообработки компонентов ГТД из сплава Inconel 738, Куренкова В. В., Федотов Д. А., Салий С. Г., Щербинин А. П. (2016)
Гайдук С. В. - Регрессионные модели для прогнозирования коррозионных параметров литейных жаропрочных никелевых сплавов, Кононов В. В., Куренкова В. В. (2016)
Бадах Г. - Реалізація ідей Болонського процесу в Німеччині: забезпечення контролю якості вищої освіти та акредитаційна система країни (2009)
Василенко В. - Співробітництво ЮНЕСКО та держав СНД в галузі освіти (2009)
Даценко І. - Інститут приват-доцентів та підготовка молодих науковців в університетах Російської імперії (друга половина XIX - початок XX століття) (2009)
Казьмирчук М. - Соціальне забезпечення та охорона здоров'я на промислових підприємствах Київської губернії наприкінці XIX століття (2009)
Комаренко О. - Особливості соціального портрету військовослужбовців австро-угорської армії II половини XIX - початку XX століття (за картками особового обліку), Чолій С. (2009)
Коцур А. - Діяльність Київського товариства грамотності у сфері поширення початкової освіти та елементарних знань серед населення Правобережної України (1897-1908), Гордійчук О. (2009)
Кучменко Н. - Легальна та нелегальна еміграція українців до Португалії: сучасні методи підрахунку (2009)
Моргунова І. - Наталя Полонська-Василенко: період становлення (2009)
Морозова Я. - Досвід керування підводною культурною спадщиною на прикладі Італії (2009)
Ніколаєва Н. - Жіноцтво в соціально-економічному житті США в період громадянської війни 1861-1865 років (2009)
Ніколаєць К. - Виникнення Народного Руху України: історіографія (2009)
Погорєлова І. - Сучасний стан і перспективи розвитку українсько-південнокорейських відносин (2009)
Рассамакін М. - Криза Партії демократичного соціалізму Німеччини після успіху 1998 року (2009)
Сергієнко А. - Церковні зміни в Російській імперії в 60-70-х роках XIX століття (2009)
Чолій С. - Реформування мобілізаційної системи в Австро-Угорщині наприкінці XIX - на початку XX століття (2009)
Шіцина К. - Елементи популізму та пропаганди в суспільно-політичній діяльності Луція Корнелія Сулли (2009)
Юрченко В. - Циркуляри цензурних установ Києва як історичне джерело (2009)
Аллахвердієва І. - Виникнення та становлення нафтової промисловостів Азербайджані (2010)
Бузань В. - Жовтнева війни 1973 р. на Близькому Сході в контексті американсько-радянського протистояння (2010)
Машкіна К. - Участь вихідців з країн Західної Європи в розвитку торгівлі Московської держави кінця XV - першої половини XVI ст. (2010)
Орлова Т. - Мілена Рудницька у дзеркалі української історіографії (2010)
Папенко Н. - Позиція Великої Британії щодо німецької репараційної проблеми (1920-1922 рр.), Ілющенко К. (2010)
Парасунько Б. - Культурно-просвітницькі товариства в становленні громадянського суспільства Росії початку XX століття (2010)
Патриляк Б. - Селянські заворушення у Шепетівському окрузі УСРР в лютому-березні 1930 р. (за матеріалами Державного архіву Хмельницької області) (2010)
Патриляк І. - Висвітлення діяльності українського націоналістичного підпілля в документах гітлерівських спецслужб (2010)
Передерій І. - В'ячеслав Липинський у науковому житті української еміграції 1920-х років (2010)
Петренко І. - Багатошлюбність у повсякденному подружньому житті мирян Російської імперії XVIII ст. (2010)
Сайчук М. - Політичні мотиви в радянському експорті нафти та природного газу до країн Ради економічної взаємодопомоги і на Захід (2010)
Сергієнко А. - Становище церковно-парафіяльного шкільництва Російської імперії в період "великих реформ" Олександра II (2010)
Сморжевська О. - Святині як важлива складова практичної діяльності рідновірів (сучасних язичників) в Україні (кінець XX - початок XXI ст.) (2010)
Тарнавська С. - Організація та діяльність науково-дослідних кафедр в Україні в 1920-ті роки (2010)
Шаравара Т. - Сучасна історіографія воєнних реформ Російської Імперії другої половини XIX століття (2010)
Юнгер М. - Реакція угорських суспільствознавців на події в Чехословаччині 1968 року (2010)
Бузань В. - Створення держави Ізраїль і міжнародне співтовариство (2010)
Гордіна Н. - Вплив політики гласності на формування настроїв населення УРСР (1986 - 1991) (2010)
Горпинченко І. - Соціальний статус православного духовенства в Україні другої половини XIX століття: історіографія проблеми (2010)
Зубко А. - Візантійські хроніки всесвітньої історії (2010)
Йовенко А. - Відносини Національно-демократичної партії Німеччини з "новими правими" партіями у ФРН (1980 - 1989 рр.) (2010)
Казьмирчук М. - Проблеми дослідження соціально-економічного розвитку Київської губернії (1861 - 1917) у незалежній Україні (2010)
Комаренко О. - Національно-культурний розвиток етнічних німців на Україні упродовж 20-30-х рр. XX cт., Папенко Є. (2010)
Костючок О. - Створення і структурна побудова Київської міської управи за часів німецької військової адміністрації (2010)
Луняк Є. - Історичні дослідження українського козацтва у Франції (2010)
Маяка А. - Акція "Віола" в сучасній зарубіжній історіографії (2010)
Моргунова І. - Участь Н. Полонської-Василенко в історико-етнографічному гуртку при Університеті Св. Володимира (2010)
Пагіря О. - Протистояння між УПА-"Захід" та 1-ою угорською армією на території Галичини у березні-серпні 1944 року (2010)
Панасюк Р. - Формування та діяльність коаліційного кабінету міністрів (1918 р.) (2010)
Розовик Д. - Формування української шкільної освіти у Харківській губернії (1917 - 1920 рр.) (2010)
Розовик О. - Робота клубної сфери села України в умовах багатоукладного аграрного виробництва (1990 - 2010 рр.) (2010)
Філоретов В. - Політика ФРН щодо іноземних робітників у 1970-і рр. (2010)
Шипова А. - Плани міжнародного співтовариства по досягненню миру на Балканах в 1991 - 1993 роках (2010)
Гладун Ю. - Українці Канади: громадсько-політична активність (др. пол. XX - поч. XXI cт. ) (2010)
Гончар Б. - Подолання Японією обмежень на використання сил самооборони за межами країни в 1990-ті рр., Семеніст І. (2010)
Даниленко О. - Український промисловий експорт до європейських країн у 20-х рр. XX cт. (2010)
Денисов С. - Еволюція зовнішньополітичних концепцій Вашингтона у відносинах з Москвою з 1945 по 1991 рр. (2010)
Казьмирчук Г. - Соціально-економічний розвиток села Кальника у другій половині XVI - на початку XVII ст. (2010)
Кобець В. - Історіографія розвитку підводних археологічних досліджень в Україні (2010)
Лук'янець О. - Розвиток житлового-комунального господарства у містах Української PCP в 1950-х рр. (2010)
Магда Є. - Політика Росії на Близькому Сході за президентства В. Путіна (2010)
Набока С. - Розвиток соціально-економічних процесів в Україні у 1985-1991 рр. (2010)
Пшеничний Т. - Українська Греко-Католицька Церква в житті населення Західної України у першій половині XX cт.: історіографія, Гойман В. (2010)
Сморжевська О. - Літочислення та поняття часу в теоретичних розробках представників українського рідновірського руху (2010)
Сокирко О. - Мобілізаційні можливості гетьманського війська у війні за "польську спадщину" 1733-1735 рр. (2010)
Толочко Д. - Школа С. М. Бібікова та її внесок у вивчення трипільської культури (2010)
Філатов М. - Еволюція сприйняття КНР в американському суспільстві та політичному істеблішменті: від "стримування та ізоляції" до "стратегічної взаємодії" (кінець 1940-х - початок 1980-х років) (2010)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського