Остапенко В. В. - Право власності у рішеннях Конституційного Суду України (2016)
Пампура М. В. - Модернізація як трансформаційний процес сучасної державно-правової дійсності (2016)
Пеньков С. В. - Класифікація засобів оперативно-розшукової діяльності (2016)
Підкова Ю. В. - "Обхід закону" в аспекті діяльності транснаціональних компаній (2016)
Поєдинок В. В. - Основні поняття господарського законодавства в контексті його реформи (2016)
Полховська І. К. - Проблемні аспекти виконання рішень Конституційного суду України, Пахомова В. А. (2016)
Попов С. Ю. - Нормативно-правові засади проведення оперативної закупки підрозділами кримінальної поліції (2016)
Руцинська Т. П. - Господарсько-правовий статус громадських організацій: пропозиції до законодавства (2016)
Світлицький О. О. - Система принципів конфіденційного співробітництва при здійсненні контрольованої закупки як форми контролю за вчиненням злочинів, пов’язаних з незаконною реалізацією підакцизних товарів (2016)
Сідей О. В. - Здійснення суб’єктивного цивільного права на здоров’я фізичної особи (2016)
Солонар А. В. - Напрямки удосконалення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції в органах державної влади, Зимогляд І. І. (2016)
Степаненко В. В. - Стандарти переконання (досвід Сполучених Штатів Америки) (2016)
ТитоваО. В. - Окремі аспекти статусу громадських об’єднань, які безпосередньо здійснюють підприємницьку діяльність (2016)
Турчіна М. О. - Закон української рср "про охорону здоров’я" 1971 р. та його значення (2016)
Чуб О. О. - Типи представницького мандату: європейське бачення і сучасна практика в Україні (2016)
Шатерніков М. І. - Поняття та місце господарських судів у національній судовій системі України (2016)
Шевчук Т. А. - Щодо основних причин дитячої проституції, як негативного соціального явища, в сучасному суспільстві (2016)
Шибаєва Л. Л. - Деякі особливості міжнародно-правової охорони права інтелектуальної власності (2016)
Шулатова І. С. - Аналіз деяких шляхів удосконалення діяльності Державної фіскальної служби України (2016)
Юртаєва К. В. - Особливості виконання вироку іноземного суду за кримінальним правом України (2016)
Зозуля І. В. - Рецензія на монографію О.М. Шевчука "Державний контроль за обігом наркотиків" (2016)
Бабяк О. О. - Особливості поведінкового компоненту міжособистісних стосунків у підлітків із ЗПР в шкільній групі (2012)
Бистранівська О. С. - Проблема надання логопедичної допомоги учням молодших класів в умовах загальноосвітньої школи (2012)
Білозерська І. О. - Засадничі принципи роботи з батьками дітей з особливими освітніми потребами (2012)
Бондар Н. В. - Психологічні особливості розвитку мовлення в учнів з інтелектуальною недостатністю (2012)
Бондаренко О. О. - Актуальність дослідження проблеми опанування навичок читання молодшими школярами з ДЦП (2012)
Варшамова Д. Р. - Вивчення особливостей розвитку пізнавально-пошукової діяльності у старших дошкільників зі зниженим слухом (2012)
Грибань Г. В. - Актуальність дослідження проблеми формування знань про дієслово в учнів 2-4 класів з тяжкими порушеннями мовлення (2012)
Гриненко О. М. - Розвиток фонематичного аналізу в контексті вивчення розділу "Склад слова" молодшими школярами з ТПМ (2012)
Гьюз Т. В. - Особливості тривожності молодших школярів із затримкою психічного розвитку (2012)
Дьякова О. С. - Особливості формування комунікативних вмінь у розумово відсталих дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (2012)
Зборовська Н. А. - Використання жестової мови у навчанні учнів з порушеннями слуху: правове та наукове підґрунтя (2012)
Костенко Т. М. - Забезпечення умов розвитку та формування пізнавальної активності дітей з порушеннями зору (2012)
Косенко Ю. М. - Експериментальна перевірка ефективності методу дидактичних ігор у формуванні історичних понять в учнів спеціальної школи (2012)
Крупєй Р. Я. - Дослідження рухових умінь і окремих компонентів дрібної моторики дошкільників з синдромом Дауна (2012)
Макарчук Л. О. - Методики психологічної діагностики копінг-поведінки розумово відсталих підлітків (2012)
Малишевська І. А. - Законодавче забезпечення розвитку інклюзивної освіти в Україні (2012)
Мельниченко М. В. - Умови формування адекватної статево-рольової поведінки у дівчат-підлітків з порушеннями психофізичного розвитку (2012)
Мельніченко Т. В. - До питання визначення стану сформованості фонологічних знань в учнів 5-6 класів з ТПМ (2012)
Мозолюк-Коновалова О. М. - Вивчення стану сформованості уявлень про форму предмета у розумово відсталих дошкільників у процесі образотворчої діяльності (2012)
Оппанова Г. - Проблеми профессионально-трудовой подготовки подростков с умственной отсталостью в системе корекционно-развивающего обучения (2012)
Проскурняк О. І. - Вплив психологічних особливостей на комунікативний розвиток розумово відсталих школярів (2012)
Шапочка К. А. - Особливості організації навчального процесу в класах інтенсивної педагогічної корекції (на уроках англійської мови) (2012)
Поворознюк В. В. - Роль иммунных факторов в патогенезе постменопаузального остеопороза, Резниченко Н. А., Майлян Э. А. (2013)
Фролова Т. В. - Фактори ризику розвитку порушень структурно-функціонального стану кісткової тканини в дітей із захворюваннями серцево-судинної системи, Охапкіна О. В., Стенкова Н. Ф., Синяєва І. Р. (2013)
Побєл Є. А. - Репаративний остеогенез у щурів з аліментарним остеопорозом під впливом препарату Альфа-D3-Тева, Дєдух Н. В., Бенгус Л. М. (2013)
Крись-Пугач А. П. - Метаболізм кісткової тканини у хворих на недосконалий остеогенез, Гук Ю. М., Магомедов О. М., Зима А. М., Кінча-Поліщук Т. А., Зотя А. В. (2013)
Кривенко В. І. - Стан щільності кісткової тканини у хворих на цукровий діабет 2 типу, Гріненко Т. Ю., Вітцівська О. І. (2013)
Валиева К. Н. - Результаты денситометрических исследований у детей с асептическим некрозом головки бедренной кости (2013)
Орлик Т. В. - Особливості частоти больового синдрому у хребті у жінок залежно від фізіологічних періодів життя (2013)
Поворознюк В. В. - Рівень 25(ОН)D у сироватці крові та структурно-функціональний стан кісткової тканини у дітей, Балацька Н. І., Тяжка О. В., Буднік Т. В., Кубей І. В., Галіяш Н. Б. (2013)
Буклемишев Ю. В. - Фармакологическая коррекция нарушений ремоделирования при замедленной консолидации чрезвертельного перелома бедренной кости на фоне системного остеопороза, Огарев Е. В., Хоранова Ж. В., Родионова С. С. (2013)
Левашов М. И. - Технология биоимпедансной остеометрии и ее аппаратурное оснащение, Березовский В. А., Сафонов С. Л. (2013)
Гюльназарова С. В. - Морфологические аспекты использования металлоконструкций при иммобилизационном остеопорозе, Ганжа А. А., Кудрявцева И. П., Сафонова Г. Д. (2013)
Евтушенко О. С. - Клинико–инструментальные проявления остеопороза позвоночника при тяжелых формах церебрального паралича у детей, Яновская Н. В., Евтушенко С. К., Шаймурзин М. Р., Чучварова С. С. (2013)
Пчеляков А. В. - Патоморфология сухожильной ткани при спастическом церебральном параличе, Прусс С. В., Рудюк Т. Н. (2013)
Сташкевич А. Т. - Результати пункційної вертебропластики при переломах хребців на тлі остеопорозу, Шевчук А. В., Вовк М. М., Мартиненко В. Г. (2013)
Усенко К. П. - Оценка качества жизни у пациентов с впервые выявленными остеопоротическими переломами позвонков в России, Солодовников А. Г., Добровольская О. А., Никитинская О. А., Торопцова Н. В., Ершова О. Б., Белова К. Ю., Охапкина Е. А., Зоткин Е. Г., Зубкова И. И. (2013)
Чёрный В. Н. - Критерии оценки при выборе вида фиксации импланта для тотального эндопротезирования тазобедренного сустава, Малышев В. В., Юркив В. Ю. (2013)
Яворська Ю. В. - Перший досвід використання віртуальної денсито–гістоморфометричної біопсії для визначення стану кісткової тканини в жінок, хворих на лімфому Ходжкіна (2013)
Евтушенко С. К. - Ранняя диагностика остеопороза (остеопении) при наследственных прогрессирующих мышечных дистрофиях и амиотрофиях у детей, Шаймурзин М. Р., Евтушенко О. С., Чучварова С. С. (2013)
Блеч Г. О. - Упровадження змісту корекційно-спрямованого навчання "Ознайомлення з навколишнім" в спеціальні дошкільні навчальні заклади для розумово відсталих дітей (2012)
Бобренко І. В. - Профілактика та корекція плоскостопості у дітей дошкільного віку з помірною розумовою відсталістю засобами фізичного виховання (2012)
Вавіна Л. С. - Реалізація компетентнісного підходу до навчання української мови і читання молодших школярів з порушенням зору (2012)
Гладченко І. В. - Корекційно-розвиткові технології формування творчої гри у розумово відсталих дітей в спеціальному дошкільному навчальному закладі (перший рік навчання та виховання) (2012)
Дмітрієва М. В. - Особливості формування ігрової діяльності у дошкільників із затримкою психічного розвитку (2012)
Довгопола К. С. - Вплив глибоких порушень зору на становлення самоконтролю образотворчої діяльності у дітей молодшого шкільного віку (2012)
Жук В. В. - Теоретичні засади розробки Державного стандарту початкової освіти з української мови для дітей з порушеннями слуху (2012)
Ільяна В. М. - Сучасний стан вивчення читання як процесу (психолого-педагогічний аспект) (2012)
Квітка Н. О. - Використання музичного фольклору в навчально-виховному процесі шкіл інтенсивної педагогічної корекції (2012)
Кобильченко В. В. - Формування особистості як психолого-педагогічна проблема (2012)
Коваль Л. В. - До проблеми виявлення рівня готовності старших дошкільників із ДЦП до засвоєння навичок письма (2012)
Компанець Н. М. - Використання програмно-методичного комплексу в складанні індивідуальної програми з математики для дітей з особливими освітніми потребами (2012)
Кондратенко С. В. - Стан сформованості навичок просторового орієнтування у молодших дошкільників з порушеннями зору (2012)
Куценко Т. О. - Дослідження рівня розвитку комунікативних навичок у дітей з розладами аутичного спектра (2012)
Лапін А. В. - Формування загальнотрудових умінь у дітей молодшого шкільного віку зі складними порушеннями психофізичного розвитку в процесі роботи з конструктором типу LEGO на уроках трудового навчання (2012)
Легкий О. М. - Напрямки корекційно-розвивальної роботи освітньої галузі "Технології” для учнів початкових класів шкіл для дітей з порушенням зору (2012)
Литвинова В. В. - Умови опанування цензовою освітою дітьми з порушеннями слуху (2012)
Литовченко С. В. - Інклюзивне навчання дітей з особливими потребами: актуальні аспекти (2012)
Макарчук Н. О. - Особливості формування соціальної саморегуляції особистості з порушеннями інтелектуального розвитку, Грикун А. С. (2012)
Максименко Н. Л. - Організація діяльності старших дошкільників з порушеннями слуху (2012)
Омельченко І. М. - Мотиваційно-ціннісне поле комунікативної діяльності дошкільника із затримкою психічного розвитку (2012)
Покутнєва С. О. - Концепція компетентнісного підходу до навчання дітей з глибокими порушеннями зору та розвитком їх теоретичного мислення за матеріалами освітньої галузі "Людина і світ" (2012)
Пригода З. С. - Методика діагностики порушень писемного мовлення у школярів 5-6 класів із ТПМ (2012)
Прокопенко О. А. - Вплив самооцінки на стан емоційно-вольової саморегуляції підлітків з розумовою відсталістю (2012)
Прохоренко Л. І. - Особливості мотиваційного компоненту саморегуляції у молодших школярів із затримкою психічного розвитку в навчальній діяльності (2012)
Риндер І. Д. - Модель психомоторного розвитку дітей з розладами аутичного спектра (2012)
Рібцун Ю. В. - Медичний аспект міжсистемної взаємодії мовленнєвих порушень (2012)
Сак Т. В. - Психолого-педагогічні складові навчального середовища в інклюзивному класі (2012)
Супрун Д. М. - Вплив гуманістичних ідей ХVІІІ – ХІХ ст. на розвиток загальної і спеціальної педагогіки, Супрун М. О. (2012)
Таранченко О. М. - Особливості становлення національних систем спеціальної освіти осіб з порушеннями слуху в країнах західної Європи: Німеччина (2012)
Федоренко О. Ф. - Науково-методичні засади організації роботи з розвитку слухового сприймання та формування вимови дітей із порушеннями слуху (2012)
Чеботарьова О. В. - Комплексне програмно-методичне забезпечення змісту навчання та виховання розумово відсталих дітей дошкільного віку (2012)
Шевченко В. М. - Значення, зміст та методи фізичного виховання дітей дошкільного віку з порушеннями слуху (2012)
Ярмола Н. А. - Організація уроків соціально побутового орієнтування в спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах для розумово відсталих дітей (2012)
Аксьонова О. П. - Динамічні паузи як засіб корекції фізичного розвитку слабозорих учнів початкової школи, Сіроткіна Т. В. (2013)
Аркадьєва О. О. - Обґрунтування методики вивчення навички читання у молодших школярів із ДЦП (2013)
Бабич Н. М. - Стан розробленості проблеми формування комунікативних навичок у старших дошкільників з порушеннями зору та інтелекту (2013)
Бабяк О. О. - Формування афективного компонента міжособистісних стосунків у підлітків із зпр в шкільній групі (2013)
Бистранівська О. С. - Зарубіжний досвід організації логопедичної роботи у системі середньої загальної освіти (2013)
Варшамова Д. Р. - Використання різних видів допомоги в процесі формування пізнавально-пошукової діяльності у старших дошкільників зі зниженим слухом (2013)
Василенко І. М. - Самоконтроль як актуальна психолого-педагогічна проблема (2013)
Глазунова С. С. - Психолого-педагогічний супровід дітей дошкільного віку з кохлеарними імплантами: теоретичні основи дослідження (2013)
Грибань Г. В. - До питання визначення стану сформованості знань про дієслово в учнів 2-4 класів з тяжкими порушеннями мовлення (2013)
Грикун А. С. - Особливості формування емоційно-вольової саморегуляції у дітей молодшого віку з синдромом Дауна (2013)
Депутат Н. І. - До проблеми дослідження емоційної сфери дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку (2013)
Дьякова О. С. - Вивчення стану сформованості комунікативних умінь у молодших школярів з інтелектуальною недостатністю (2013)
Єжова Т. Є. - Музичне виховання як засіб реалізації права розумово відсталих дітей на участь у культурному житті (2013)
Заїка С. К. - Особливості перебігу змін психологічного стану батьків, що мають дитину з вадами слуху, від оголошення діагнозу до початку конструктивних дій (2013)
Зайченко Г. Д. - Формування комунікативних навичок у дітей з розладами аутичного спектра шляхом використання ігрових прийомів (2013)
Калініна Т. С. - Вивчення сформованості соціально-психологічної компетентності молодших підлітків із затримкою психічного розвитку (2013)
Камінська Ю. В. - Актуальні аспекти проблеми корекції темпо-ритмічних порушень мовлення у дітей молодшого дошкільного віку (2013)
Квітка Н. О. - До проблеми особливостей сприймання музичного фольклору в учнів молодших класів із ЗПР (2013)
Коломійченко Н. А. - Стан розробленості проблеми педагогічної підтримки особистісного розвитку старших дошкільників з порушеннями зору (2013)
Кондратенко С. В. - Особливості розвитку просторових уявлень у дітей з глибокими порушеннями зору раннього віку (2013)
Костенко Т. М. - Формування пізнавальної активності у слабозорих дошкільників (2013)
Крупей Р. Я. - Корекційні технології у сфері розвитку дрібної моторики дошкільників із синдромом Дауна (2013)
Кузьмінська Є. О. - Мовленнєва компетенція як передумова опанування грамоти розумово відсталими дітьми (2013)
Куценко Т. О. - Використання допоміжної альтернативної комунікації при навчанні дітей з розладами аутичного спектра (2013)
Лебедєва С. О. - Соціально-психологічна адаптація дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному простору школи (2013)
Макарчук Л. О. - Особливості психокорекції порушень опановуючої поведінки розумововідсталих підлітків (2013)
Медведєва М. А. - Нові прийоми формування фонетично грамотного письма в учнів з тяжкими порушеннями мовлення (2013)
Мельниченко В. Є. - Специфіка психологічної корекції агресії у підлітків з порушеннями розумового розвитку (2013)
Мельніченко Т. В. - Методика діагностики стану сформованості фонологічних знань у школярів 5-6 класів з тяжкими мовленнєвими розладами (2013)
Мозолюк-Коновалова О. М. - Педагогічні умови формування основ образотворчої діяльності у дошкільників із синдромом Дауна (2013)
Мосежна Л. О. - До питання використання феноменологічної соціології Альфреда Щюца в вивченні проблеми соціальної інтеграції незрячих (2013)
Орлов О. В. - До проблеми формування невротичних розладів у дітей та підлітків з легкою розумовою відсталістю (2013)
Пригода З. С. - Основні групи орфографічних помилок у письмових роботах учнів з тяжкими порушеннями мовлення 5-6 класів (2013)
Риндер І. Д. - Статус сенсомоторних порушень в симптоматичній картині аутизму (2013)
Рубан О. М. - Законодавче та нормативно-правове забезпечення доступу до якісної освіти осіб з особливими потребами (2013)
Софій Н. З. - Залучення батьків до процесу оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання (2013)
Супрун Г. В. - До питання адаптації дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому просторі (2013)
Тищенко Л. А. - До проблеми формування навичок самообслуговування у дошкільників з помірною розумовою відсталістю (2013)
Ткаченко К. О. - Теоретичні засади морального виховання нечуючих учнів (2013)
Трифанов С. И. - Проблемы инвалидности и становление системы инклюзивного образования в Автономной Республике Крым (2013)
Федоренко О. Ф. - Професійна готовність педагогів як чинник успішного впровадження інклюзивного навчання дітей із порушеннями слуху (2013)
Шевчук Л. І. - До проблеми дослідження комунікативної активності у молодших школярів із затримкою психічного розвитку (2013)
Бенгус Л. М. - Ультраструктура губчатой кости молодых и старых крыс в условиях общей легкой гипотермии, Дедух Н. В., Пошелок Д. М. (2014)
Боярчук О. Р. - Прояви дисплазії сполучної тканини в дітей із гострою ревматичною лихоманкою та хронічною ревматичною хворобою серця (2014)
Кінаш М. І. - Стан кісткової тканини в дітей із хронічними гепатитами В і С, Лобода В. Ф., Дзюбан Л. В. (2014)
Манасова Г. С. - К вопросу о роли фактора некроза опухоли-α в развитии остеопенического синдрома у беременных с перинатальным инфицированием, Поворознюк В. В., Зелинский А. А., Титарчук Н. А. (2014)
Орлик Т. В. - Особливості психовегетативного та емоційного статусу в жінок з вертебральним больовим синдромом (2014)
Павлов C. Б. - Участь адипокінів у регуляції кісткового ремоделювання при його порушенні дією глюкокортикоїдів, Гончарова А. В., Кумечко М. В. (2014)
Пасиешвили Л. М. - Терапевтическая мишень при синдроме раздраженного кишечника, Андруша А. Б. (2014)
Прохоров Е. В. - Значения баланса остеотропных макро- и микроэлементов в корригирующей терапии остеопоротических нарушений при ювенильном ревматоидном артрите, Ходанич Н. А. (2014)
Фролова Т. В. - Стратифікація факторів ризику формування остеопенії у дітей з дисплазією сполучної тканини, Охапкіна О. В., Терещенкова І. І., Коліушко К. Г. (2014)
Фролова Т. В. - Особенности метаболических нарушений костной ткани у детей с гастродуоденальной патологией, Синяева И. Р., Охапкина О. В. (2014)
Щербина Н. А. - Дифференцированные подходы к терапии нарушений опорно-двигательной системы в перименопаузе, Потапова Л. В., Щербина И. Н., Липко О. П., Плахотная И. Ю. (2014)
Герасименко Л. В. - Стан мінеральної щільності кісткової тканини у хворих у віддалені терміни після лікування дифузного токсичного зобу залежно від віку, Гопкалова І. В. (2014)
Поворознюк В. В. - Структурно-функциональные особенности динамики костной ткани у неполовозрелых самцов и самок крыс линии вистар на фоне длительного введения высоких доз тиреоидных гормонов и в отдаленные сроки после их отмены, Гопкалова И. В. (2014)
Гуйда П. П. - Вiковi особливостi розвитку та перебiгу ревматичних хвороб (2014)
Гуйда П. П. - Питання діагностики анкілозивного спондилоартриту, Молотягіна С. П. (2014)
Ігнатьєв О. М. - Використання кінезотерапії в лікуванні болю в спині при остеопорозі, Ярмула К. А., Ямілова Т. М., Панюта О. І., Турчин М. І. (2014)
Коліушко К. Г. - Особливості структурно-функціонального стану кісткової тканини в дітей з ергокальцифероловою недостатністю в анамнезі, Фролова Т. В. (2014)
Котульський І. В. - Особливості проявів транзиторного болю в спині в молодих осіб розумової праці, Дем’яненко Г. М., Москаленко Н. О., Петрова І. М., Котельнікова І. А., Кукліч К.С. (2014)
Лазуренко В. В. - Иммунологические особенности перименопаузального остеопороза, Щербина И. Н. (2014)
Малова Н. Г. - Вплив біопрепаратів плаценти на стан кісткової системи молодих щурів з експериментальним гіпотиреозом, Комарова І. В., Бречка Н. М., Сергієнко Л. Ю., Сиротенко Л. А., Стебліна О. В., Курилко Ю. В. (2014)
Мальцева В. Е. - Воздействие ацетата свинца на элементный состав (Ca, Zn) костного матрикса и функциональное состояние клеток костной ткани тел позвонков молодых крыс (2014)
Павлов С. Б. - Роль профілів міжклітинних медіаторів при порушенні ремоделювання кісткової тканини під дією глюкокортикоїдів, Гончарова А. В., Кумечко М. В., Бабенко Н. М., Семко Н. Г. (2014)
Савво В. М. - Наследственые маркеры предрасположенности к развитию ювенильного идиопатического артрита, Киселева Л. П., Филонова Т. А., Сороколат Ю. В., Мамалуй Н. И. (2014)
Фролова Т. В. - Информативность клинических и биохимических маркеров снижения плотности костной ткани при скрининговых обследованиях школьников, Стенковая Н. Ф., Берус А. В., Черкашина Т. Н. (2014)
Фролова Т. В. - Патогенетические аспекты лечения остеопенического синдрома у детей с дисплазией соединительной ткани, Охапкина О. В., Атаманова Е. В. (2014)
Шевченко О. Г. - Патологія хребта як причина інвалідності в дитячому віці, Корольков О. І., Беренов К. В., Кикош Г. В. (2014)
Шимон В. М. - Морфологічні зміни в менісках при синдромі сагітальної девіації виростків стегнової кістки, Пушкаш І. І., Дедух Н. В. (2014)
Юрчишак І. М. - Лікувальний плазмаферез у терапії хвороби Шегрена: опис клінічного випадку, Курган М. Г., Лотоцький Р. М., Мазур Л. П. (2014)
Беловол А. Н. - Роль лептина как показателя минеральной плотности костной ткани у женщин с ожирением остеопорозом в постменопаузе, Немцова В. Д., Шапошникова Ю. Н., Бобронникова Л. Р., Школьник В. В., Плиговка В. Н. (2014)
Barchan A. S. - Osseous component of the human body weight: anthropometric estimate at the stages of postnatal ontogenesis, Shklyar А. S. (2014)
Поворознюк В. В. - Показник якості трабекулярної кісткової тканини в клінічній практиці: огляд літератури та результати власних досліджень, Дзерович Н. І., Орлик Т. В. (2014)
Поворознюк В. В. - Гіперурикемія: сучасний погляд інтерніста, Дубецька Г. С. (2014)
Поворознюк В. В. - Компонентний склад тіла й мінеральна щільність кісткової тканини у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень, Масік Н. П. (2014)
Павлов С. Б. - Роль остеопротегерину в механізмах розвитку вторинного остеопорозу при моделюванні хронічної хвороби нирок, Гончарова А. В., Кумечко М. В., Бабенко Н. М. (2014)
Трушина А. С. - Приверженность к лечению - залог успеха длительной антиостеопоротической терапии, Руденко Э. В. (2014)
Богмат Л. Ф. - Асептический некроз головки бедренной кости при ревматических заболеваниях у детей, Шевченко Н. С., Демьяненко М. В. (2014)
Марциняк С. М. - Метаболізм кісткової тканини у хворих на D-резистентний рахіт, Кінча-Поліщук Т. А. (2014)
Винник А. А. - Наш опыт лечения переломов дистального метаэпифиза лучевой кости у больных старшего возраста, Науменко Л. Ю. (2014)
Шимон В. М. - Профілактика та лікування остеопоротичних переломів шийки стегнової кістки в людей літнього віку, Литвак В. В., Шимон М. В. (2014)
Мусієнко А. С. - Сучасні принципи діагностики та лікування системного остеопорозу у чоловіків (2014)
Герцен Г. І. - Одновиросткове ендопротезування колінного суглоба при медіальному остеоартрозі та остеопорозі, Білоножкін Г. Г., Процик А. І., Слабоспицький А. В. (2014)
Пашенко А. В. - Роль цифровой рентгенографии в оценке динамики репаративного процесса у детей с нарушением костной структуры различного генеза, Златник Р. В., Хмызов С. А., Лысенко Н. С. (2014)
Острополец А. С. - Состояние костной системы у детей с избыточной массой тела, Охапкина О. В. (2014)
Жулкевич І. В. - Особливості структурної перебудови кісткової тканини в чоловіків з лімфомою ходжкіна на тлі хіміотерапевтичного лікування, Яворська Ю. В. (2014)
Афанасьєва Н. Є. - Підходи до визначення психологічного консультування у сучасній психології (2014)
Борисюк О. М. - Сутність та структура управлінської компетентності керівника (2014)
Боснюк В. Ф. - Роль копінг-поведінки у професійній діяльності рятувальника (2014)
Гант О. Є. - Аутоперцепції якості життя спортсменів, як показники їх психологічного здоров’я (2014)
Грищенко М. В. - Сутність професійної самореалізації курсантів військових ВНЗ України (2014)
Довбій Т. Ю. - Соціально-психологічний феномен самотності у категоріях психологічної науки (2014)
Жданова І. В. - Психологічні особливості мотивації до гармонійного розвитку курсантів ВНЗ МВС України, Ластовець І. В. (2014)
Жидецька С. В. - Проблема психологічної готовності працівника міліції до професійної діяльності (2014)
Заярна М. С. - Теоретико-психологічні засади професіографічного аналізу діяльності піротехнічних підрозділів ДСНС України (2014)
Землянська О. В. - Проблема інтелектуальної культури керівника підрозділу органу внутрішніх справ (2014)
Ільїна Ю. Ю. - Психологічні особливості особистості з вадами зору, Бученко Я. (2014)
Кобко В. А. - Деякі аспекти управління процесом виховання майбутніх фахівців пожежної безпеки в умовах підготовки у вищих навчальних закладах ДСНС України (2014)
Колосович О. С. - Психологічні особливості службової взаємодії офіцера з неформальними лідерами в звичайних та особливих умовах виконання підрозділом основних завдань (2014)
Кукоба Н. С. - Проблема підготовки майбутніх психологів до професійної діяльності (2014)
Кучеренко Н. С. - Нервово-психічна стійкість як один з факторів психологічного забезпечення службово-бойової підготовки майбутніх офіцерів внутрішніх військ України (2014)
Кучеренко С. М. - Деякі сучасні підходи до психологічного забезпечення професійної діяльності рятівників ДСНС України, Марющенко А. О. (2014)
Мілорадова Н. Е. - Особливості емоційного інтелекту майбутніх правоохоронців, Доценко В. В. (2014)
Назаров О. О. - Психічна травматизація як фактор порушення психологічного здоров’я пожежних рятувальників, Якімчук О. А. (2014)
Пенькова Н. Є. - Наукові підходи до вивчення феномену психологічної готовності фахівців до діяльності в екстремальних умовах (2014)
Лєбєдєва С. Ю. - Особливості психологічної роботи з мешканцями населених пунктів звільнених у ході антитерористичної операції, Овсяннікова Я. О., Оніщенко Н. В., Побідаш А. Ю. (2014)
Попов В. М. - Мотиваційний компонент вивченої безпорадності працівників ДСНС України (2014)
Приходько І. І. - Функціональний зміст компонента "Внутрішній комфорт" психологічної безпеки особистості у військовослужбовців з різним соціально-професійним статусом (2014)
Світлична Н. О. - Особливості схильності та готовності особистості до ризику (2014)
Селюкова Т. В. - Клинические варианты нарушения поведения в отдаленном периоде у детей переживших экстремальные ситуации, Федосеев В. А., Литвинова В. Я. (2014)
Сергієнко Н. П. - Особливості агресивності та соціометричного статусу особистості в юнацькому віці, Прохода Д. І. (2014)
Сергієнко Н. П. - Міжособистісні відносини та їх роль в учбовій діяльності студентів та курсантів НУЦЗУ, Рябуха Л. В. (2014)
Шайда О. Г. - Психологічні особливості професійного мислення студентів вишу в кризовий період суспільства (2014)
Шаріпова Д. С. - Індивідуальні особливості спортсменів-стрілків, що впливають на їхні особистісні стильові характеристики поведінки в умовах змагань (2014)
Швалб А. Ю. - Застосування екологічно-орієнтованого проектування для моделювання стратегій взаємодії постраждалих в умовах надзвичайних ситуацій (2014)
Швалб А. Ю. - Соціально-психологічний тренінг "Вижити та врятувати", Астапенкова В. М., Бученко Я. В., Горбань В. О., Дудолад А. В., Сухоставська Г. К. (2014)
Юр’єва Н. В. - Життєстійкість, як важлива характеристика стресостійкості військовослужбовців підрозділів з конвоювання, екстрадиції та охорони підсудних (2014)
Аушева Н. М. - Ізотропні фундаментальні сплайни (2016)
Бадаєв Ю. І. - Моделювання ермітового сплайна 5-го степеня із заданим законом кривини, Ганношина І. М. (2016)
Балюба И. Г. - Замена симплекса в уравнении плоской кривой и его приложения, Конопацький Е. В. (2016)
Браилов А. Ю. - Проблема соответствия проекций геометрического образа и видов изделия (2016)
Ванін В. В. - Дослідження розвитку фрактального процесу при зміні базового трикутника, Залевська О. В. (2016)
Верещага В. М. - Згущення дискретно поданої кривої із застосуванням супровідних трикутників, Павленко О. М. (2016)
Гавриленко Е. А. - Использование барицентрических координат при конструировании пространственной дискретно представленной кривой (2016)
Еремеев В. С. - Представление экспериментальных данных в виде поверхности отклика с помощью интерполяционных полиномов, Карпов В. Э., Рыжаков А. А. (2016)
Исмаілова Н. П. - Особливості профілювання гвинтових роторних двигунів із циклоїдальним зачепленням, Церковна О. Г. (2016)
Калашнікова В. В. - Моделі власників елітного житла та відповідні оптимальні проектні рішення (2016)
Конопацький Е. В. - Особенности конструирования замкнутого обвода первого порядка гладкости в БН-исчислении, Крысько А. А., Рубцов Н. А. (2016)
Куценко Л. М. - Дослідження ініціювання руху візка за допомогою коливання 2d-пружинного маятника, Семків О. М. (2016)
Лебедько А. С. - Применение кривых линий и поверхностей в криптографии, Юрченко В. В., Кучеренко В. В., Найдыш А. В. (2016)
Літвінов А. І. - Геометричне моделювання торсової поверхні з двома параболами, що мають загальну вісь, але належать площинам, що перетинаються апаратом БН-числення (2016)
Муха И. П. - Подобие обратно-симметричных матриц относительно побочной диагонали, Литвиненко П. Л., Финогенов А. Д. (2016)
Пилипака С. Ф. - Утворення мінімальних поверхонь за допомогою ізотропних кривих, які лежать на поверхні обертання астроїди, Муквич М. М. (2016)
Пугачов Є. В. - Моделювання природної освітленості прямим світлом від небозводу на поверхнях панорами, Савчук Л. С. (2016)
Семків О. М. - Експериментальна схема підвіски причепа для перевезення небезпечних вантажів, Сухарькова О. І. (2016)
Семків О. М. - Геометричне моделювання коливань просторового пружинного маятника, Челомбитько В. Ф. (2016)
Скиба О. П. - Вивчення курсу "Комп’ютерний дизайн" в режимі веб-конференції в системі ATUTOR, Ковбашин В. І., Пік А. І. (2016)
Спиринцев Д. В. - Управление дискретной кривизной в методе вариативного формирования разностных схем угловых параметров, Спиринцев В. В., Балюба И. Г. (2016)
Холковський Ю. Р. - Геометричне моделювання антропогенно змінених екосистем на основі дискретно-інтерполяційного методу (2016)
Чепіжний А. В. - Відносний рух частинки вздовж прямолінійної лопатки на відцентровому апараті, Несвідомін В. М., Грищенко І. Ю. (2016)
Черняк В. І. - Визначення градієнта скалярного поля, заданого на плоскій невпорядкованій множині точок (2016)
Шоман О. В. - Рівні ієрархічних систем в геометричному моделюванні та ергодизайні, Даниленко В. Я. (2016)
Вихідні дані (2016)
Нішкумай О. І. - Кардіоваскулярна патологія та остеопороз ― сучасний стан проблеми, Кондратюк В. Є. (2014)
Пузанова О. Г. - Інформаційне забезпечення доказової охорони здоров’я (частина І), Грузєва Т. С. (2014)
Поворознюк В. В. - Основные экстраскелетные эффекты витамина D, Резниченко Н. А., Майлян Э. А. (2014)
Мордовский В. С. - Особенности генетической предрасположенности к анкилозирующему спондилиту, Чернова А. А., Капустина Е. В., Кенц А. С. (2014)
Задорожна І. В. - Структурно-функціональний стан кісткової тканини у дітей з різною інтенсивністю карієсу зубів, які проживають у екологічно-несприятливих регіонах, Поворознюк В. В. (2014)
Дзерович Н. І. - Особливості розподілу знежиреної маси у жінок різного віку (2014)
Поворознюк В. В. - Місце мешкання як соціальна детермінанта ризику розвитку вертебрального больового синдрому в жінок у постменопаузальному періоді, Орлик Т. В., Григор’єва Н. В., М’ясніков В. П., Мельник В. М. (2014)
Гук Ю. М. - Структурно-функціональний стан кісткової тканини у хворих на фіброзну дисплазію, Кінча-Поліщук Т. А., Олійник Ю. В., Зима А. М. (2014)
Сулима В. С. - Порівняльна оцінка ефективності лікування хворих з переломами кісток гомілки з використанням апаратів зовнішньої фіксації з різними типами опор, Гуцуляк В. І., Шібель І. В. (2014)
Муц В. Я. - Індивідуальна цільова терапія дефіциту та недостатності вітаміну D у жінок у постменопаузальному періоді з первинним системним остеопорозом та остеоартрозом (2014)
Лучишин Н. Ю. - Роль кальцію в забезпеченні адаптаційних можливостей дітей дошкільного віку (2014)
Поворознюк В. В. - Порівняльна характеристика рівня вітаміну D у населення, що проживає в різних клімато-географічних зонах карпатського регіону, Паньків І. В. (2014)
Адаменко А. В. - Интерпретация результатов денситометрии у женщин старше 70 лет, Василенко Е. А., Руденко Э. В. (2014)
Микулинская-Рудич Ю. Н. - Заболевания пародонта как проявление остеопороза в полости рта при различных синдромах, Серегина И. С., Искоростенская О. В., Мысь В. А. (2014)
Пашенко А. В. - Применение интрамедуллярного телескопического фиксаторора у детей с несовершенным остеогенезом, как метод выбора в коррекции деформаций длинных костей нижних конечностей, Хмызов С. А. (2014)
Сулима В. С. - Локальна керована аутоостеоплазмопластика, як компонент комплексного лікування хворих літнього віку з переломами проксимального відділу стегнової кістки, Валовіна Ю. Д. (2014)
Титул, зміст (2016)
Самосьонок О. С. - Застосування інструментарію марковських полів для пошуку причини мережевого збою, Біла Г. Д., Кнопов О. П. (2016)
Донець Г. П. - Оптимізація квадратичної функції на множині перестановок, Нагірна А. М. (2016)
Гуляницький Л. Ф. - До формалізації задач комбінаторної оптимізації на нечітких множинах, Рясна І. І. (2016)
Семенюта М. Ф. - Про дистанційну антимагічну розмітку графів (2016)
Чикрий В. К. - Об одной игровой модели спортивных единоборств (2016)
Шулинок И. Э. - Покрытия в числовых графах, Шулинок Г. А. (2016)
Раппопорт И. С. - О регуляризации интегрантов (2016)
Копец М. М. - Оптимальное управление процессом колебаний призматической балки, Сабол С. Ф. (2016)
Дзюбенко К. Г. - Существование сопряженного оператора и разрешимость операторных уравнений (2016)
Доценко С. И. - Распределение расходов в задаче развозки (2016)
Билецкий В. И. - Алгоритмы поиска двух активных шаров на заданных множествах, Ненахов Э. И. (2016)
Хіміч О. М. - Гібридний алгоритм роз`язування задач на власні значення для стрічкових матриць, Попов О. В., Баранов А. Ю., Чистяков О. В. (2016)
Стецюк П. И. - О кратчайшем k-вершинном пути в ориентированном графе, Долинский Э. С., Парасюк И. И. (2016)
Базилевич Ю. Н. - Об упрощении задачи полуопределенного программирования (2016)
Лиховид О. П. - MPI-реалізація алгоритму розв`язання задачі завантаження енергосистеми, Фесюк О. В. (2016)
Норкин В. И. - Численное моделирование страхового бизнеса методом марковских цепей, Магденко И. Г., Норкин Б. В. (2016)
Донец А. Г. - Построение двумерной мозаики с помощью одного шаблона, Загороднюк С. П. (2016)
Кузьменко В. Н. - О взаимозаменяемости некоторых функций ошибки при регрессионном анализе, Ненахов Э. И. (2016)
Журбенко Н. Г. - Построение линейных классификаторов на основе использования опорных функций (2016)
Донец Г. А. - Подход к решению экстремальных задач с помощью графов, Колечкина Л. Н. (2016)
Скукіс О. Є. - Інформаційні технології та системи в транспортній логістиці (2016)
Горбачук В. М. - Оцінювання ефективності мереж, Шулінок Г. О., Морозов О. О. (2016)
Поворознюк В. В. - Ефективність фортифікованого хліба в корекції дефіциту вітаміну D у жінок у постменопаузальному періоді, Доценко В. Ф., Муц В. Я., Балацька Н. І., Синєок Л. Л., Гавалко Ю. В., Гавриш А. В., Бортнічук О. В. (2014)
Пузанова О. Г. - Інформаційне забезпечення доказової охорони здоров’я (частина ІІ), Грузєва Т. С. (2014)
Кенц А. С. - Особенности генетической предрасположенности к остеопорозу, Никулина С. Ю., Капустина Е. В., Мордовский В. С. (2014)
Кузь У. В. - Особливості ультраструктурних змін мікроциркуляторного русла легень при політравмі в динаміці (2014)
Дзерович Н. І. - Зв'язок між знежиреною масою тіла та вмістом білку в раціоні харчування в жінок у постменопаузальному періоді: дані літератури та результати власних досліджень (2014)
Григор’єва Н. В. - Вивчення впливу ожиріння на клінічний перебіг первинного гонартрозу в жінок старших вікових груп, Крочак С. П. (2014)
Орлик Т. В. - Вертебральний больовий синдром: зв'язок з рентгенморфометричними показниками (2014)
Волошин М. А. - Особливості формування капсули суглоба після антенатальної дії антигену, Федотченко А. В. (2014)
Хіміон Л. В. - Збагачена тромбоцитами плазма в лікуванні ревматичних захворювань у загально-лікарській практиці, Бур’янов О. А., Смоліна Л. О., Данилюк С. В., Ященко О. Б., Гаврилюк Г. О. (2014)
Мисліборська Я. В. - Нейрофіброматоз І типу. Клінічні проблеми в практиці ортопеда (2014)
Mário Rui Mascarenhas - Endocrine osteoporosis, Ana Paula Barbosa, Carolina Faria, Ana Raquel Gomes, Jacinto Monteiro, Manuel Bicho (2014)
Дибкалюк С. В. - Порушення функцій плечового суглоба при синдромі компресії хребтової артерії: діагностика, хірургічне лікування, Герцен Г. І., Зоргач В. Ю. (2014)
Герцен Г. І. - Лікування перипротезних переломів стегнової кістки в людей літнього віку з остеопорозом, Штонда Д. В., Лісовий А. В., Магеровський С. В. (2014)
Науменко Л. Ю. - Медична реабілітація хворих літнього віку з наслідками травм проксимального відділу стегнової кістки, Бойко І. В., Ліфаренко Є. Л., Бондарук Д. О. (2014)
Масік Н. П. - Порушення метаболізму кісткової тканини в жінок постменопаузального віку, хворих на ХОЗЛ (2014)
Солєйко О. В. - Прогностична цінність фенотипових стигм кістково-м’язової системи в пацієнтів із пролапсом мітрального клапану, Осипенко І. П. (2014)
Абалмасова К. О. - Соціальна відчуженість осіб, які пережили травмуючу подію, Демченко Я. А., Сергієнко О. О. (2015)
Алещенко В. І. - Методика оцінки функціонування системи морально-психологічного забезпечення у Збройних Силах України (2015)
Андрієнко А. - Соціально-психологічна адаптація студентів-першокурсників до навчання у ВНЗ та її оптимізація (2015)
Aндруx І. В. - Oсновні підходи до теоретичного обґрунтування моделі емоційного вигоряння оперативного співробітника (2015)
Афанасьєва Н. Є. - Структурна модель психологічного консультування фахівців екстремального профілю діяльності (2015)
Балабанова Л. М. - Психологічний аналіз внутрішньої картини здоров’я курсантів ВНЗ МВС, Жданова І. В. (2015)
Баратинська А. В. - Дослідження професійного вигорання працівників правоохоронних органів у світлі ідей позитивної психології (2015)
Боснюк В. Ф. - Проблема прийняття рішень в ризиконебезпечних умовах діяльності, Топчій В. О. (2015)
Гломозда В. А. - Сучасні підходи до проблем етнічної толерантності особистості та її формування у мультикультурному просторі, Афанасьєва Н. Є. (2015)
Дишкант О. В. - Особливості взаємозв’язку схильності до ризику з ефективністю професійної діяльності рятувальників (2015)
Дончак А. М. - Розвиток емоційно-вольової стійкості військовослужбовців в ході підготовки до ведення бойових дій (2015)
Жидкова О. А. - Соціально-психологічні особливості особистості безпритульного, Афанасьєва Н. Є. (2015)
Ільїна Ю. Ю. - Криза підліткового віку як одна з причин девіантної поведінки, Китань Ю. О. (2015)
Ільїна Ю. Ю. - Криза соціальноі ідентичності як наслідок травмуючих подій, Красюк В. (2015)
Ільїна Ю. Ю. - Особливості сприйняття часу майбутніми рятувальниками в екстремальних ситуаціях, Зубко М. В. (2015)
Кравченко К. О. - Теоретичний аналіз становлення та розвитку поняття "Бойовий стрес" у вітчизняній військовій психології (2015)
Краснокутський М. І. - Деякі аспекти щодо надання психологічної допомоги дітям, які пережили насильство (2015)
Крещук К. Ю. - Теоретичний аналіз зарубіжної літератури з проблеми стереотипів (2015)
Кучеренко Н. С. - Нервово-психічна стійкість як один з факторів психологічного забезпечення службово-бойової підготовки майбутніх офіцерів внутрішніх військ України (2015)
Кучеренко С. М. - Урахування професійної мотивації рятівників ДСНС України під час виконання діяльності в особливих умовах (2015)
Миргород К. Г. - Особливості агресивності вихованців школи-інтернату, Ушакова І. М. (2015)
Панова В. О. - Проблема дослідження феномена професійно відповідальної поведінки в психології (2015)
Пархоменко О. О. - Професійна мотивація військовослужбовців підрозділів з охорони атомних електростанцій з різним рівнем професійної успішності (2015)
Пенькова Н. Є. - Функціональний зміст моделі цільової психологічної готовності особистості військовослужбовця Національної Гвардії України до службово-бойової діяльності у процесі проведення антитерористичної операції (2015)
Поляков І. О. - Особливості професійної мотивації рятувальників гірських пошуково-рятувальних загонів ДСНС України, Пономаренко Р. В., Пономаренко І. В. (2015)
Попов В. М. - Вплив травмуючих ситуацій на формування вивченої безпорадності (2015)
Потапчук Є. М. - Самоконтроль особистості в екстремальних та кризових ситуаціях як важлива умова самозбереження, Потапчук Н. Д. (2015)
Приходько І. І. - Прогнозування продуктивності психологічної безпеки особистості у фахівців екстремальних видів діяльності (2015)
Сапельникова Т. С. - Факторы формирования профессиональной направленности студентов иностранцев в период обучения в вузе, Зайцева М. С., Шоев У. Н. (2015)
Селюкова Т. В. - Клинические варианты нарушения поведения в отдаленном периоде у детей переживших экстремальные ситуации, Федосеев В. А., Литвинова В. Я. (2015)
Сергієнко Н. П. - Професійна ідентичність майбутніх психологів, Зеленська К. С. (2015)
Сільченко Ю. С. - Профілактика кризи ідентичності у студенському віці, Афанасьєва Н. Є. (2015)
Снісаренко А. Г. - Особливості прояву типових властивостей соціальних типів особистості фахівців пожежно-рятувальних підрозділів, Снісаренко Я. С. (2015)
Ушакова І. М. - Самооцінка як основа психологічного захисту особистості (2015)
Хмиров І. М. - Психологічні фактори адаптації рятувальника до професійної діяльності (2015)
Шайда О. Г. - Психічне здоров’я соматично хворих підлітків та способи їх корекції в умовах тимчасово окупованих територій (2015)
Шаріпова Д. С. - Особливості саморегуляції професійних спортсменів з кульової стрільби під час змагальної діяльності (2015)
Шевченко Р. П. - Взаимосвязь механизма психологической защиты с нарушениями психоэмоциональной сферы военнослужащих невротического и психосоматического регистров (2015)
Юр’єва Н. В. - Використання тренінгу "Мотиваційні ресурси життєстійкості” для підвищення рівня стресостійкості військовослужбовців Національної Гвардії України (2015)
Титул, зміст (2015)
Реєнт О. - Поступ українського краєзнавства, Дмитрук В. (2015)
Букет Є. - Ювілеї громадського руху (2015)
Тиганій К. - Європейські традиції міського самоврядування Одеси на зламі ХVІІІ–ХІХ ст. (2015)
Гончарук Т. - Юридичні умови функціонування Одеського порто-франко 1819–1859 рр. (2015)
Феденко О. - Відкриття та діяльність італійських консульств в Одесі наприкінці XVIII – початку ХХ ст. (2015)
Кобзар В. - Одеський Дністровський водогін. Як все починалось (2015)
Вінцковський Т. - Міська дума Одеси в умовах революційних трансформацій: політичні аспекти діяльності (серпень 1917 – січень 1918 рр.) (2015)
Савченко В. - Одеські анархісти і соціалізація виробництва в 1917–1919 рр. (2015)
Шишко О. - Політичний терор в Одесі у квітні-серпні 1919 року (2015)
Коваль І. - Історіографічне осмислення історії Одеського університету: віхи, люди, тексти, підсумки, Хмарський В. (2015)
Коцур Н. - Дослідження в галузі гігієни – важлива складова розвитку науки в Новоросійському (Одеському) університеті (кінець ХІХ – початок ХХ століття) (2015)
Красножон А. - Історична топографія Ізмаїла у 1770-х рр. (2015)
Церковна В. - Історія села Райлянка за матеріалами "Кишинівських єпархіальних відомостей" (2015)
Гулянович І. - Соціотопографія Овідіополя в дореформенний період (2015)
Музичко О. - Грузинські місця пам'яті Одеси та інших місцевостей Південної України: виникнення, історія, легенда (2015)
Гончаров О. - Науковий потенціал краєзнавства: ретроспективний погляд, сучасний стан та шляхи підвищення ефективност (2015)
Левченко В. - Ландшафт історичної науки крізь призму історії науково-серіальних видань Одеси (ХІХ – початок ХХІ ст.), Левченко Г., Петровський Е. (2015)
Циганенко Л. - Євреї Південної Бессарабії: особливості розселення та господарчої діяльності (перша половина ХІХ ст.) (2015)
Котляр Ю. - Первомайська петлюрівська організація в антибільшовицькому повстанському русі (2015)
Степанченко О. - Перша літописна згадка про Одесу (Качібей) та церковна унія ХV ст. (2015)
Тригуб О. - Монастирі Південної України у господарсько-економічному житті краю (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.) (2015)
Михайлуца М. - Реконструкція діяльності Доманівського протоієрейства Голтянського повіту в період румунської окупації (1941-1944 рр.) (2015)
Гребцова І. - Діяльнiсть першого піклувальника Одеського навчального округу Н. Ф. Покровського (2015)
Синявська О. - Одеський період в історії Люблінської чоловічої гімназії (2015)
Мех Н. - Українознавчий зміст навчально-методичних комплектів для початкової школи освітнього проекту "Інтелект України" (2015)
Робак І. - Талант, відданий оздоровленню Харкова (до 140-рiччя народ ження В.В. Фавра) (2015)
Товкун Л. - Внесок учених-гігієністів Одеського медичного інституту в розвиток гігієни в Україні (1921-1941 рр.) (2015)
Ільїн В. - Амбулаторно-поліклінічна допомога в Харкові в повоєнні радянські часи (1945-1991) в ракурсі історико-медичного краєзнавства (2015)
Томазов В. - Матвій Миколайович Маврогордато – громадський діяч, благодійник та меценат (2015)
Хромов А. - З історії Одеської міської поліції початку ХХ століття:дільничний пристав Семен Григорович Логинеско (2015)
Бажан О. - Один з організаторів київського футбольного клубу "Динамо" (штрихи біографії Сергія Арсентійовича Бармінського), Золотарьов В. (2015)
Білявська Н. - Одеський вчений, інженер-технолог Костянтин Андрійович Богомаз (2015)
Мельник О. - "Кочубїїв – Хаджибей – Одеса" (2015)
Бонь О. - 5-та всеукраїнська науково-практична конференція "Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ–ХХІ століть: європейський цивілізаційний вимір", Ковальов Є. (2015)
Букет Є. - Презентації книги "Україна Тараса Шевченка" (2015)
Михайлуца М. - 5-та міжнародна наукова конференція "Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри" (м. Одеса) (2015)
Бондаренко Г. - 25 років Волинській обласній організації НСКУ, Силюк А., Шваб А. (2015)
Савченко І. - Експедиція "Історико-краєзнавча спадщина Фастівщини" (2015)
Ситник А. - До 25-річчя установчого з’їзду Національної спілки краєзнавців України (2015)
Маньковська Р. - "Катеринин день". Краєзнавці започаткували свято народної художниці Катерини Білокур (2015)
Кульчицький С. - "Білі плями" в історії наукового, культурного і повсякденного життя Одеси (2015)
Павлова О. - Ілля Рєпін та християнство (2015)
Цвілюк С. - У пошуках втрачених імен та ілюзій (2015)
Рекрут В. - Видатний історик, педагог і дослідник життя української жінки (2015)
Аліман М. - Краєзнавець і громадський діяч Іполит Зборовський: повернення із забуття, Оніпко Т. (2015)
Про авторів (2015)
Вимоги щодо оформлення статей (2015)
Малкін Е. С. - Про вплив магнітних полів на питому теплоту випаровування води, Луцик Р. В., Данилевич Н. С., Приймак О. В., Фуртат І. Е. (2007)
Малкін Е. С - Експериментальне дослідження гідродинаміки перегрітого потоку рідини в гідравлічно гладких щілинних мікроканалах, Тимощенко А. В. (2007)
Лабай В. Й. - Залежність тисків випаровування і конденсації split-кондиціонерів від повітряних потоків на випарнику і конденсаторі (2007)
Анпілогов П. І. - Застосування комплексних функціонально-динамічних схем для побудови моделі каналізаційної мережі міста, Михайленко В. М., Анпілогов А. П., Кошарна Ю. В. (2007)
Відіборець Н. М. - Панельні трубчасті випромінювачі для систем радіаційного опалення і охолодження (2007)
Волосянко В. Д. - Проблеми метрологічного забезпечення обліку природного газу, Предун К. М., Шишко Г. Г. (2007)
Скляренко О. М. - Атмосферні пальники в газових малометражних котлах, Сенчук М. П., Вишегородська О. О. (2007)
Скляренко О. М. - Дослідження сучасних атмосферних газових пальників різної модифікації в автономному котлі, Романов О. Є., Вишегородська О. О. (2007)
Степанов М. В. - Дослідження теплообміну між повітрям і еластичною поверхнею, Дідик Л. В., Берегова П. Г. (2007)
Кучеренко Е. В. - Анализ влияния режимов эксплуатации контактных водонагревателей на состояние элементов конструкции водонагревателя (2007)
Росковшенко Ю. К. - Напрямки енергозбереження в промислових теплицях, Ткаченко В. А., Степанов М. В., Клімова І. В. (2007)
Чепурна Н. В. - Збереження енергоресурсів та підвищення конкурентноздатності тепличних господарств, Чепурний В. В. (2007)
Швачко Н. А. - Геліоколектори-концентратори для систем сонячного опалення, Чорна Н. О. (2007)
Корбут В. П. - Натурные испытания модернизированных градирен, Ищенко М. Ю. (2007)
Кононенко Г. М. - Термогідродинаміка однієї циркуляційної системи (2007)
Чорна Н. О. - Геліоколектор-концентратор на базі "зонального" фокліна (2007)
Тугай О. А. - Теоретичні основи оцінки надійності виконання будівельних проектів з використанням нечітких мір і нечітких критеріїв (2007)
Дудников А. П. - Исследование характеристик тепломассопереноса в камерах сгорания контактных водонагревателей с "мокрыми" стенками, Коваль Ю. Д., Кучеренко Е. В., Ткаченко И. С. (2007)
Видатні вчені, педагоги (2007)
Анотації (2007)
Вихідні дані (2007)
Горбулін В. П. - Космічна галузь України: пріоритетні напрями діяльності в нових умовах, Шеховцов В.С., Шевцов А. І. (2016)
Ключник Р. М. - Аксіологічна криза як чинник розвитку політичної системи (2016)
Олійник Ю. І. - Національні інтереси України в Африці: чинники присутності та перспективи розвитку (2016)
Семенченко А. І. - Сучасні проблеми підвищення рівня професійної компетентності публічних службовців України щодо технологій електронного урядування, Жиляєв І. Б., Власюк Т. О. (2016)
Власюк О. С. - Людський розвиток в Україні: чинники та проблеми, Яценко Л. Д. (2016)
Заюков І. В. - Територіальні особливості самооцінки здоров’я населенням України (2016)
Алімова С. Л. - Інвестування галузі охорони здоров’я: вітчизняний та зарубіжний досвід (2016)
Гнатюк С. Л. - Відновлення національного телерадіомовлення на окупованих та звільнених територіях сходу України (2016)
Конах В. К. - Сучасні тенденції в захисті національних медіапросторів від російської пропаганди (2016)
Ткач В. Ф. - Спецпропаганда як інформаційний складник гібридної війни Росії проти України (2016)
Іванюта С. П. - Запровадження сучасних підходів для зниження ризику природних катастроф в Україні (2016)
Бірюков Д. С. - Захист критичної інфраструктури в безпековій політиці країн ЄС (2016)
Корнієвський О. А. - Про нову концептуальну модель механізму державного контролю за господарською діяльністю (рецензія на монографію) (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вимоги до статей (2016)
Гончаревський В. - Цивілізаційний підхід: минуле чи майбутнє української історичної науки? (2010)
Городня Н. - АСЕАН: створення й етапи розвитку (2010)
Дячук Л. - Еволюція шлюбного права Візантії: методичні та методологічні аспекти дослідження (2010)
Йовенко А. - Діяльність Національно-демократичної партії Німеччини в умовах воз'єднаної країни (1990 - 1996 рр.) (2010)
Іванисько С. - Старокиївська парафія Української автокефальної православної церкви та збереження Софії Київської (2010)
Іващенко Я. - Діяльність Київської міської думи в 1917 - 1919 роках: огляд історіографії та джерел (2010)
Казьмирчук М. - Дореволюційні та радянські дослідження соціально-економічного розвитку Київської губернії пореформеного періоду (2010)
Комаренко О. - Конфлікт Великої Британії та Аргентини навколо Фолкпендських островів 1982 р.: військовий аспект, Примаченко І. (2010)
Круглова Л. - Документальні джерела з історії України у часописі "Чтения в историческом обществе Нестора-летописца" (2010)
Латиш Ю. - Алкогольна ситуація в СРСР та причини антиалкогольної кампанії другої половини 1980-х років (2010)
Малацай І. - Діяльність Київського Слов'янського Благодійного комітету (2010)
Мотрук С. - Події 1968 та 1989 рр. в Чехословаччині: проблеми інтерпретації (2010)
Пащенко В. - Олександр Шліхтер-державний і політичний функціонер Української соціалістичної радянської республіки: історіографія життя та діяльності (2010)
Сергієнко А. - Відкриття єпархій та зміни в системі єпархіального управління Російської імперії другої половини XIX cт. (2010)
Циганенко Л. - Участь дворян в органах державного і місцевого управління (на матеріалах Катеринославської і Херсонської губерній) (2010)
Шилова А. - Боснійська політика заходу в 1994 році (2010)
Титул, зміст (2014)
До 65-річчя з дня народження голови Національної спілки краєзнавців України, головного редактора журналу "Краєзнавство" Олександра Петровича Реєнта (2014)
Машкевич С. - Історія приміських трамвайних ліній Києва. II. Кадетська (Артилерійська) лінія (2014)
Острянко А. - Чернігів у 1920-х рр.: реалії повсякденного життя, Непотенко І. (2014)
Яременко М. - Подільські краєзнавці Микола Яворовський та о. Павло Вікул: штрихи до біографій (2014)
Пустовіт Т. - Штрихи до портрета журналіста і краєзнавця Павла Пустовіта (2014)
Альков В. - Харківська губернська земська лікарня імперської доби та проблема гуманізації ставлення до психічно хворих (2014)
Топчій О. - Становлення системи охорони здоров’я Чернігівщини: роль сільських медичних працівників (1920-1930 рр.) (2014)
Мельниченко В. - Музично-пісенна Шевченкіана Черкащини: історико-краєзнавчий аспект (2014)
Моісеєнко С. - Перебування Т. Г. Шевченка у Запорозькому краї (2014)
Юрченко В. - Періодичність проведення, організація та структура ярмарків у губерніях київського учбового округу (друга половина XIX – початок XX ст.) (2014)
Синявська Л. - Фінансування суднобудівної промисловості України у 1911-1916 рр. (2014)
Пиріг Р. - Убивство царської сім’ї Романових: київські відголоски трагедії (2014)
Мирончук А. - Історіографічна традиція Законодавчої комісії 1767-1768 рр. на сторінках українського часопису "Киевская старина" (1882-1906) (2014)
Сауляк Б. - Джерела до вивчення деревообробних ремесел Східного Поділля (2014)
Росул Т. - Сторінки біографії Іштвана Мартона в контексті музичної культури Закарпаття другої половини ХХ століття (2014)
Мех Н. - Етос народу у мовотворчості Михайла Стельмаха (2014)
Золотарьов В. - Реабілітація репресованих співробітників НКВС СРСР: важкий пошук істини, Бажан О. (2014)
Гончаров О. - "Києвознавчі читання" в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (2014)
Маньковська Р. - Суспільно-інтеграційні тенденції та комунікаційні інновації у музейному краєзнавстиві (2014)
Бонь О. - Четверта конференція "Київ і кияни" у Київському університеті імені Бориса Грінченка, Ковальов Є. (2014)
Делеган М. - "Доля всіх українських земель нині залежить передовсім од нашої праці й сили…" (до 75- річчя проголошення Карпатської України) (2014)
Петренко І. - Визначна подія в краєзнавчих дослідженнях Полтавщини (2014)
Гончаров О. - Ювілейний збірник на пошану професора Анатолія Коцура (2014)
Букет Є. - До "Джерел духовності" (2014)
Скавронський П. - Пам’яті лауреата премії імені Дмитра Яворницького – М.Ю. Костриці (2014)
Квач В. - Вінок пошани краєзнавцю Григорію Бажану (2014)
Демченко Т. - Світлої пам’яті краєзнавця Івана Городинця, Рядченко П. (2014)
Про авторів (2014)
Вимоги щодо оформлення статей (2014)
Вітренко А. О. - Масові послуги в системі постіндустріальної економіки (2016)
Каліновський Р. О. - Першочергові пріоритети соціально-економічного розвитку Причорноморського регіону та фіскальні інструменти їх забезпечення (2016)
Адамович М. П. - Еволюція соціокультурної моделі України: економічний контекст (2016)
Ключник А. В. - Теоретичний аналіз зовнішньоторговельного контракту, Баришник Л. С., Негрецька І. А. (2016)
Суровцев О. О. - Соціальний медіамаркетинг як інноваційний напрям маркетингових комунікацій міжнародних компаній (2016)
Цибуляк А. Г. - Екологізація економіки України в умовах розширення співпраці з ЄС (2016)
Шиба О. А. - Стратегія розвитку транспортної інфраструктури України в умовах євроінтеграції (2016)
Балуєва О. В. - Методичні принципи відновлення деокупованих територій, Келембет О. С. (2016)
Бойко О. В. - Перспективи використання концесії у сфері портового господарства, Башинська М. І., Горбаченко С. А. (2016)
Васіна А. Ю. - Розвиток відносин власності у формуванні ресурсної основи структурних перетворень національної економіки (2016)
Колісник Г. М. - Ринкові чинники розвитку регулювання витрат підприємницького сектору (2016)
Колупаєва І. В. - Методологія інституціоналізму як науково-теоретична основа регулювання економіки (2016)
Леськів О. А. - Система державного регулювання рекламного ринку в Україні: проблеми функціонування та перспективи розвитку (2016)
Бойченко В. С. - Сучасний стан розвитку сільського господарства в Україні, Линник М. В. (2016)
Ляховець О. О. - Теоретико-методологічні підходи до вивчення процесів модернізації економіки (2016)
Медведкина Е. А. - Современные тенденции развития мировой экономики: экологические проблемы Причерноморского региона, Медведкин Т. С. (2016)
Миронова М. І. - Ефективність інтенсифікації виробничих систем у національній економіці, Башнянин Г. І. (2016)
Смагулова Ш. А. - Развитие кластеров и торгово-логистических каналов в аграрно-промышленной сфере Казахстана, Радько Н. М. (2016)
Соловчук К. О. - Еволюція та перспективи розвитку управління інноваційними процесами в агропромисловому комплексі (2016)
Балан В. Г. - Методичний підхід до аналізу стратегічних розривів на основі модифікації BSC та методу DEMATEL, Тимченко І. П. (2016)
Біловол Р. І. - Методологія використання системного підходу до управління підприємством, Антонь Ю. О. (2016)
Бояринова К. О. - Теоретичне підґрунтя функціональності підприємства за теорією інновацій (2016)
Величко В. В. - Формування напрямів здійснення стратегічного планування на підприємствах житлово-комунального господарства, Матвєєва Н. М., Гайденко С. М. (2016)
Горіна Г. О. - Діалектика поняття "розвиток підприємства" (2016)
Микитюк О. Л. - Сучасний стан, загальні проблеми та зовнішні чинники розвитку суб’єктів господарювання фінансового сектору (2016)
Ходирєва О. С. - Сутність та принципи кооперації в аграрній сфері (2016)
Шимановська-Діанич Л. М. - Модель адаптивного управління фінансовою підсистемою підприємств та організацій споживчої кооперації України як засіб удосконалення її інформаційного забезпечення, Титаренко І. В. (2016)
Антохов А. А. - Нормативно-правова основа розвитку технолого-сингулярних регіональних економічних систем в Україні (2016)
Булеца Н. В. - Особливості процесу партисипативного бюджетування в Україні (2016)
Бойченко В. С. - Теоретичні засади вивчення сутності та проблем розвитку старопромислових регіонів, Гелетюк Є. В. (2016)
Козирєва О. В. - Дослідження особливостей регіональних моделей просторового розвитку (2016)
Одношевна О. О. - Сутність та елементи фінансово-економічних механізмів забезпечення сталого розвитку аграрного природокористування в умовах ринку (2016)
Gvelesiani A. G. - Actual problems of social infrastructure development in terms of investment conditions in Black Sea region of Ukraine (2016)
Алескерова Ю. В. - Векторний механізм розвитку страхування в Україні (2016)
Владімірова Н. П. - Аналіз тенденцій реформування державного фінансового контролю в Україні (2016)
Моторнюк У. І. - Аналіз сучасного стану надання соціальних послуг в Україні (2016)
Стегней М. І. - Фінансування екологічної політики Закарпатської області (2016)
Тимошенко Н. М. - Показники фінансової безпеки України (2016)
Ярошенко Л. Л. - Міжнародний досвід розбудови транспортно-логістичних центрів як спосіб розвитку транспортно-логістичної інфраструктури (2016)
Чайка Т. Ю. - Баланс производственных мощностей: роль, место и возможности применения в учетно-аналитической работе на промышленном предприятии (2016)
Чмир С. О. - Документальне оформлення наявності та руху біологічних активів у свинарстві (2016)
Горбачук В. М. - На порозі Четвертої промислової революції (2016)
Бадер Омар Ахмад Далайін - Аналіз та розвиток еволюційних моделей життєвого циклу популяцій підприємств (2016)
Васильєва Т. П. - Оцінка ефективності сучасних корпоративних інформаційно-аналітичних систем у діяльності телекомунікаційної компанії, Клепікова О. А. (2016)
Тимошенко О. В. - Підходи до визначення вагових коефіцієнтів інтегральних індексів економічної безпеки національної економіки, Коцюбівська К. І. (2016)
Вихідні дані (2016)
Василенко В. - Повстанський рух в Україні у 1917 - на початку 1920-х років (2010)
Громова Н. - Водохрещенська обрядовість українців Бойківщини на початку XXI cт. (2010)
Исламов Ту рал Габил оглы - Становление и развитие идеи парламентаризма в Милли Меджлисе (2010)
Мінгазутдінов А. - Листівки - дієвий засіб популяризації героїзму воїнів-визволителів України (1943 - 1944 рр.) (2010)
Ніколаєць К. - Партійна система Радянської держави другої половини XX от: українська історіографія (2010)
Павленко В. - Мюнхенська угода як наслідок чехословацько-німецького протистояння, Кудрявська Я. (2010)
Патриляк І. - Пропагандистська діяльність ОУН на Київщині у 1942 р. (за матеріалами німецьких спецслужб) (2010)
Полюхович Ю. - Упакаль К'ініч - правитель Паленке (2010)
Ткаченко І. - "М. Грушевський і опоненти - конфлікти щодо ЛНВ у 1908 та 1911 рр." (2010)
Філатов М. - Американсько-китайські відносини й політика США щодо КНР в американських суспільно-політичних дискусіях в період діяльності адміністрацій Б. Клінтона (1993 - 2001) (2010)
Хомутенко А. - Суспільно-політичні погляди Б. Грінченка наприкінці 80-х років XIX на початку XX cт. (2010)
Чолій С. - Загальний військовий обов'язок в Австро-Угорській імперії та його вплив на демографічну ситуацію та національно-визвольний рух українців Галичини (1869-1920-ті рр.) (2010)
Шаравара Т. - Сучасна історіографія фінансових реформ Російської Імперії другої половини XIX - початку XX cт. (2010)
Шилова А. - Становлення й розвиток відносин України з країнами колишньої СФРЮ як фактор зміцнення стабільності на Балканах (2010)
Щербатюк В. - Від соціальних протестів до вільнокозачого руху та масових повстань: боротьба селян України в 1917 - 1919 роках (сучасна вітчизняна історіографія проблеми) (2010)
Щирба Н. - Документи з історії Волинського ліцею у фондах Державного архіву Харківської області (ДАХО) (2010)
Адамська І. - Створення та розвиток транспортної медицини УСРР в 1920-х рр (2011)
Вахонєєв В. - Історіографія грецької колонізації Боспору Кіммерійського 1930-1950-х рр.: марризм і "Емпоріальна" теорія (2011)
Гончар Б. - Геостратегічний "порядок денний" для НАТО: точка зору З. Бжезинського, Гончар Ю. (2011)
Городня Н. - Цивілізаційні чинники сучасного розвитку країн Східної Азії (2011)
Гребенюк М. - Британська історіографія війни в Перській затоці 1990-1991 років (2011)
Костючок О. - Діяльність Київської міської управи у сфері забезпечення санітарної очистки міста Києва (1941-1942 рр. ) (2011)
Купріянчук О. - Організаційні форми українського національного руху другої половини XIX-початку XX cт.: новітня історіографія (2011)
Купчик О. - Організаційно-правові засади функціонування управління уповноваженого НКЗТ РСФРР при РНК УСРР (1922-1924 рр.) (2011)
Луняк Є. - Еволюція образу Анни Ярославни у французькій та вітчизняній історіографіях (2011)
Медведська Л. - Вплив тендерного чинника на механізм здобуття імператорського престолу Єлизаветою Петрівною в російській історіографії (2011)
Ніколаєць К. - Формування інтернаціональних поглядів в українському суспільстві другої половини 1960-х - на початку 1990-х років: історіографія (2011)
Орлова Т. - Особливості дорадянського, радянського і пострадянського історіографічних періодів у дослідженні ролі жінок в історії України (2011)
Папенко Н. - Політика уряду Г. Брюнінга та позиція соціал-демократів Пруссії упродовж 30-х років XX cт. (2011)
Пижик А. - Ідеологічна основа більшовицької політики українізації (2011)
Полова Ю. - Ліквідація Дунаєвецького надрайонного проводу ОУН(б) (1951 р.) (2011)
Таборанський С. - Міжнародні конгреси історичних наук: зміни в організації та структурі роботи у другій половині XX ст. (2011)
Фільваркова А. - Більшовицький режим і українське село (1928-1933 рр.) (2011)
Хомутенко А. - Вплив творчості Тараса Шевченка на формування світогляду Бориса Грінченка (2011)
Булгакова А. - Життя та діяльність жінок-освітян України часів голодомору 1932 - 1933 рр. (2011)
Вахонєєв В. - Дореволюційна історіографія грецької колонізації Боспору Кіммерійського (2011)
Германюк С. - Економічні дослідження в галузі тюркології в Україні (2011)
Горбач Т. - Озброєння рицарів Тевтонського ордену в Грюнвальдській битві 1410 р.: спроба реконструкції (2011)
Зубко А. - Походження жіночих імен в князівській династії Київської Русі ІХ-ХІІІ ст. (2011)
Казьмирчук М. - Проблеми сучасних досліджень соціального розвитку Київської губернії після ліквідації кріпосного права (2011)
Купрієнко С. - "Хроніка Перу" Педро де Сьєса де Пеона: джерелознавчий аналіз (2011)
Купченко-Гринчук О. - Побут і повсякдення англійської армії в роки Столітньої війни (2011)
Луняк Є. - Відображення історичного аспекту в "Описі України" Боплана (2011)
Машевський О. - Британсько-російські відносини напередодні Першої світової війни (2011)
Орищенко І. - В. О. Більбасов та його внесок у становлення медієвістики у Київському університеті Св. Володимира (2011)
Орлова Т. - Роль жіноцтва в історії України: історіографічні джерела XX - початку XXI ст. (2011)
Пагіря О. - Протистояння між УПА та угорськими окупаційними військами на Волині у березні-вересні 1943 року (2011)
Скпяренко О. - Імміграція кубинців до США як чинник американсько-кубинських відносин у 1959-2009 рр. (2011)
Сорока Ю. - Сучасна українська історіографія історії західноукраїнських земель 1940-х - 1950-х років (2011)
Сухобокова О. - Інтеграція української діаспори у політичне життя Канади (2011)
Хмуляк М. - Іракський чинник на парламентських виборах 2005 р. у Великій Британії (2011)
Пузанова О. Г. - Інформаційне забезпечення доказової охорони здоров’я: частина ІІI, Грузєва Т. С. (2015)
Мартинюк Л. П. - Окремі аспекти формування кіткової тканини в підлітків (огляд літератури та результати власних досліджень), Кошарський Д. В. (2015)
Фролова Т. В. - Особливості порушень структурно-функціонального стану кісткової тканини при хронічних соматичних захворюваннях у дітей, Охапкіна О. В., Сіняєва І. Р., Терещенкова І. І., Стенкова Н. Ф. (2015)
Масік Н. П. - Структурно-функціональні характеристики кісткової тканини периферичного скелета у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2015)
Паньків І. В. - Вплив субклінічного та явного гіпотиреозу на показники мінеральної щільності кісткової тканини (2015)
Ковальчук Т. А. - Якість життя дітей у ранній та пізній стадіях розвитку ювенільного ревматоїдного артриту (2015)
Науменко Л. Ю. - Оценка структурных характеристик костной ткани в области дистального метаэпифиза лучевой кости с использованием метода компьютерной томографии, Винник А. А., Чередниченко Н. А. (2015)
Орлик Т. В. - Роль якості трабекулярної кісткової тканини у формуванні вертебрального больового синдромому в жінок у постменопаузальному періоді, Поворознюк В. В., Дзерович Н. І. (2015)
Поворознюк В. В. - Зв'язок маси та сили скелетної мускулатури в жінок у постменопаузальному періоді, Дзерович Н. І., Белінська А. С., Паламарчук А. А. (2015)
Яворська Ю. В. - Фактори формування груп ризику щодо виникнення структурно-денситометричних змін кісткової тканини після завершення поліхіміотерапевтичного лікування у хворих на лімфому Ходжкіна, Жулкевич І. В. (2015)
8 Міжнародна конференція молодих вчених "Захворювання кістково-м'язової системи та вік", присвячена пам’яті професора Є. П. Подрушняка (2015)
Власюк О. С. - Фінансова система України: проблеми та пріоритети оздоровлення (2015)
Бегма В. М. - Нормативно-правове та інституційне забезпечення міжнародного воєнно-економічного співробітництва України, Шемаєв В.М. (2015)
Резнікова О. О. - Підвищення ефективності фінансового контролю в секторі безпеки і оборони України (2015)
Пилипченко О. О. - Вплив тіньової економіки на економічну безпеку України (2015)
Lyashenko O. - Economic security of enterprise: genesis, system, performance and value (2015)
Власюк Т. О. - Стан і тенденції зовнішньоторговельної діяльності України: виклики для економічної безпеки та способи їх подолання (2015)
Михайличенко К. М. - Відновлення транзитного потенціалу як чинник підвищення конкурентоспроможності України (2015)
Лях І. І. - Роль механізму венчурного фінансування в підтримці національної інноваційної системи України (2015)
Коваленко В. В. - Ресурсний потенціал та інвестиційні можливості банків України (2015)
Бобро Д. Г. - Визначення критеріїв оцінки та загрози критичній інфраструктурі (2015)
Григоренко Я. О. - Моделі та методи оцінювання відпливу капіталу з національної економіки внаслідок трансфертного ціноутворення (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вимоги до статей (2015)
Майлян Э. А. - Современные представления об этиологии и патогенезе постменопаузального остеопороза (2015)
Васильев Р. Г. - Использование клеточной терапии и тканевой инженерии для восстановления дефектов костной ткани: биотехнологические аспекты и клинические результаты, Оксимец В. М., Зубов Д. А., Новикова С. Н. (2015)
Поворознюк В. В. - Вікові особливості стану скелетної м'язової тканини в українських жінок, Дзерович Н. І., Белінська А. С., Паламарчук А. А. (2015)
Орлик Т. В. - Особливості проявів симптомів менопаузи в жінок зі зниженою мінеральною щільністю кісткової тканини та вертебральним больовим синдромом (2015)
Андруша А. Б. - Остеодефіцитні тенденції у пацієнтів із первинною подагрою, ускладненою патологією шлунково-кишкового тракту (2015)
Пономаренко С. І. - Зв’язок між параметрами стоматологічного статусу та системними показниками стану кісткової системи (2015)
Білозецький І. І. - Сучасні уявлення про взаємозв'язки генералізованого пародонтиту, ревматоїдного артриту й остеопорозу (огляд літератури) (2015)
Кондратюк В. Є. - Ендокринні артропатії у ревматологічній практиці (клінічний випадок), Джус М. Б., Курішко О. С., Івашківський О. І. (2015)
Бегма В. М. - Розвиток експорту військових технологій як пріоритет міжнародного воєнно-економічного співробітництва України, Шемаєв В. М., Онофрійчук А. П. (2016)
Шаров О. М. - Геоекономічний контекст морської політики України (2016)
Олійник Д. І. - Макроекономічні прогнози входження України в загальноєвропейську енергетичну мережу та першочергові завдання державної енергетичної політики (2016)
Венцковський Д. Ю. - Подолання системних проблем зовнішньоекономічної безпеки України як чинник економічного відновлення (2016)
Юрків Н. Я. - Взаємозв'язок стану банківської системи і забезпечення економічної безпеки реального сектору економіки, Дубровін О. В. (2016)
Корнєєв В. В. - Трансформація фінансового сектору економіки в контексті євроінтеграційних перспектив України, Хомутенко А. В. (2016)
Гладких Д. М. - Негативні чинники курсової стабільності національної грошової одиниці в Україні та напрями їх подолання (2016)
Макаренко Т. Є. - Стратегія забезпечення інвестиційної безпеки малого та середнього бізнесу в Україні (на прикладі франчайзингу) (2016)
Богдан Т. П. - Макроекономічні проблеми торговельних відносин України з ЄС і нагальні завдання економічної політики (2016)
Осташко Т. О. - Можливості та обмеження експорту сільськогосподарських товарів у зоні тарифних квот ЄС (2016)
Чужиков В. І. - Зона вільної торгівлі України та ЄС: аналіз потенційних наслідків (2016)
Власюк Т. О. - Застосування аналітичного планування для оцінювання стану зовнішньоторговельної безпеки держави (2016)
Михайличенко К. М. - Розвиток портової діяльності в контексті забезпечення національних інтересів України (2016)
Павлюк А. П. - Економічні аспекти формування спроможних територіальних громад в Україні (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вимоги до статей (2016)
Боднарюк Б. - Твори Сугерія, абата монастиря Сен-Дені, як джерело з історії Франції першої половини XII cт. (2011)
Булдакова О. - "Загальне наставляння" та його роль у розбудові християнської держави Карпа Великого (2011)
Год Б. - Місце і роль епохи Відродження в історії Європи (2011)
Год Н. - Еразм Роттердамський і рух за оновлення католицької церкви в XVI столітті (2011)
Девятайкина Н. - Петрарка и культурно-эстетические ориентиры эпохи (по трактату "О средствах против превратностей судьбы") (2011)
Донецкий П. - Епископ Годри: этапы церковной карьеры (по материалам "Автобиографии" Гвиберта Ножанского) (2011)
Дятлов В. - Традиціоналізм і радикалізм у реформаційному вченні і діяльності Андреаса Боденштайна Карлштадта (1486- 1541) (2011)
Каріков С. - Аугсбурзький релігійний мир як рубіжний пункт лютеранської конфесіоналізації в Німеччині (2011)
Карліна О. - Три суспільні стани і проблема міста в середні віки (2011)
Краснова И. - Флорентийская "Libellas" как гражданское полноправие: интерпретации обыденного сознания (2011)
Крижанівська В. - Арон Якович Гуревич та основні проблеми історичної антропології (2011)
Мельникова Т. - Политическая жизнь и городское строительство Флоренции во второй половине XIII - XIV вв. (2011)
Мудеревич В. - Третій хрестовий похід (1189 - 1192 рр.) у рецепції "Київського літопису" XII cт. (2011)
Осіпян О. - Проект нового хрестового походу у "Flos historiarum terre orientis" Гетума Вірменина (1307 р.) та його сприйняття в Європі у XIV-XVI cт. (2011)
Пономаренко Я. - Вчений і педагог - Валентина Олексіївна Маркіна (2011)
Рудь М. - Етнополітичні процеси на Полаб'ї у VI - VIII cт. (2011)
Старостина И. - Апкеста как ренессансный идеал личности у Дж. Чосера (по поэме "Легенда о хороших женщинах") (2011)
Таран Л. - Наукові проблеми І. В. Лучицького у світлі сучасної історіографії (2011)
Тищенко К. - Аббасиди проти Омейядів: топонімічний слід в Україні (2011)
Horbulin V. - The "Hybrid warfare" ontology (2016)
Яворська Г. М. - Концепт "війна": семантика і прагматика (2016)
Парахонський Б. О. - Легітимація насильства у міжнародних відносинах (2016)
Ожеван М. А. - По той бік технологічної сингулярності: дилема гуманістичних обмежень і необмеженого "постгуманного" розвитку (2016)
Дзьобань О. П. - Механізм соціальних трансформацій: до проблеми філософського розуміння (2016)
Полтораков О. Ю. - Безпекові дослідження в соціально-філософському контексті (2016)
Вілков В. Ю. - Українська національна ідея та актуальні проблеми національно-державного будівництва в Україні (2016)
Степико М. Т. - Гуманітарна реінтеграція окупованих територій Криму та Донбасу (2016)
Zdioruk S. - Ethno-confessional features of Ukraine’s integration into humanitarian space of the United Europe (2016)
Stepyko K. - Dialog of culture as a defining principle of consolidation of Ukrainian society (2016)
Сюсель Ю. В. - Етнічний контекст споживацької поведінки: філософсько-антропологічний аналіз (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вимоги до статей (2016)
Титул, зміст (2016)
Kucheriava I. M. - Coupled Electrical and Mechanical Processes in Polyethylene Insulation with Water Tree Having Branches of Complex Structure (2016)
Коновалов О. Я. - Решение задачи продолжения магнитного поля с цилиндрической поверхности при помощи функции Грина, Михайлов В. М., Петренко Н. П. (2016)
Павлов Г. В. - Преобразователь частоты с пониженным коэффициентом гармоник выходного напряжения, Винниченко И. Л., Обрубов А. В. (2016)
Олещук В. - Анализ и синтез симметричных форм выходного напряжения трехуровневых преобразователей с векторной ШИМ, Ермуратский В., Барреро Ф. (2016)
Лопаткин Н. Н. - Моделирование выходного напряжения многоуровневого инвертора с пространственно-векторной модуляцией двух линейных напряжений (2016)
Сенько В. І. - Аналіз електромагнітних процесів у колах з напівпровідниковими перетворювачами з сімнадцятизонним регулюванням вихідної напруги, Михайленко В. В., Юрченко М. М., Юрченко О. М., Чуняк Ю. М. (2016)
Войтенко В. П. - Адаптивное квазиоптимальное регулирование в преобразователях с нейросетевой моделью силовой части (2016)
Шидловский А. К. - Анализ зависимости КПД комбинированной системы энергопитания от параметров управления, Павлов В. Б., Павленко В. Е. (2016)
Хижняк Т. А. - Дистанційне керування електротехнічними пристроями в системі регулювання мікроклімату, Гусєв О. О., Ліпінський І. С. (2016)
Толочко О. І. - Поліпшення динаміки систем електроприводу на базі синхронного двигуна з постійними магнітами при використанні оптимальних стратегій керування, Бугровий А. А. (2016)
Бібік О. В. - Енергоефективні режими електромеханічної системи насосної установки багатоповерхового будинку, Попович О. М., Шевчук С. П. (2016)
Болюх В. Ф. - Сравнительный анализ линейных импульсных электромеханических преобразователей электромагнитного и индукционного типов, Олексенко С. В., Щукин И. С. (2016)
Осипенко К. С. - Передаточні функції дизель-генератора в окремих областях частот, Жуйков В. Я. (2016)
Жаркін А. Ф. - Моделювання режимів роботи електричної мережі середньої напруги при підключенні до неї сонячних електростанцій, Новський В. О., Малахатка Д. О. (2016)
Циганенко Б. В. - Оптимальна реконфігурація розподільної електричної мережі (2016)
Парус Є. В. - Вибір кількості місць встановлення індикаторів пошкоджень на розподільної лінії як задача комбінаторної оптимізації, Блінов І. В., Бець О. Ю. (2016)
Говоров Ф. П. - Управление потоками активной и реактивной мощностей в электрических сетях, Говоров В. Ф. (2016)
Никифоров А. П. - Оптимизация систем управления в смарт-грид энергосетях на основе обобщения информационных потоков (2016)
Гуреев В. А. - Распределенная среда моделирования режимов в полнофункциональном режимном тренажере (ПОРТ) для энергосистем Украины, Сангинова О. В. (2016)
Mahnitko A. Y. - Maximizing the Profit of a HPP Cascade Considering Hydraulic Link via Reservoirs, Gerhards J. H., Lomane T. V., Varfolomejeva R. V., Oboskalov V. P., Koljasnikov K. S. (2016)
Тугай Ю. І. - Комутаційні перенапруги у трансформаторах напруги, Ганус О. І., Старков К. О. (2016)
Гребченко М. В. - Метод оцінки стану ізоляції відключених приєднань мережі 6−10 кВ з ізольованою нейтраллю, Кожухар О. В., Демченко О. В. (2016)
Синчук О. Н. - Аппаратные проблемы электробезопасности при эксплуатации электротехнических комплексов с регулируемыми электроприводами в рудничных участковых распределительных сетях до 1200 В, Ликаренко А. Г., Петриченко А. А., Зиманков Р. В., Шкрабец Ф. П. (2016)
Тесик Ю. Ф. - Цифро-аналоговий перетворювач великого струму для застосування в портативних метрологічних установках, Карасинський О. Л., Мороз Р. М. (2016)
Терещенко Т. О. - Оцінка точності позиціонування системи відеосупроводження, Ямненко Ю. С., Лазарєв Д. В. (2016)
Червінський Л. С. - Метод визначення просторової фотосинтезної опроміненості, Усенко С. М., Книжка Т. С., Луцак Я. М. (2016)
До 80-річчя Костянтина Олександровича Липківського (2016)
Бузань В. - Суецька криза 1956 року в міжнародних відносинах (2011)
Власенко В. - Формування та структура німецької цивільної адміністрації в генеральному окрузі "Житомир" (1941-1944 рр.) (2011)
Глушан О. - Участь С. В. Бородаєвського в розбудові української державності в період національно-визвольних змагань 1917-1920 рр. (2011)
Горбань Т. - Геополітичні орієнтації українського національно-визвольного руху в умовах Першої світової війни (2011)
Ігнатенко І. - Жіноче тіло у дослідженнях етнографів середини XIX - початку XX ст. (2011)
Кравченко І. - Київський грецький Свято-Єкатерининський монастир: зовнішній устрій і економічне становище в п. п. XIX ст. (2011)
Купрієнко С. - Історіографія суспільно-господарського устрою імперії інків (2011)
Латиш Ю. - Дослідження радянської антиалкогольної кампанії 1985-1988 рр. на Заході (2011)
Машевський О. - Дипломатія держав Антанти у "Східному питанні" 1917 р. (2011)
Патриляк Б. - Опір українського селянства новим соціально-економічним заходам радянської влади у 1928 р. (2011)
Патриляк І. - Підготовка українського націоналістичного підпілля і повстанського руху до діяльності в умовах радянської дійсності (грудень 1943 - лютий 1944 рр.) (2011)
Розовик Д. - Міграція українського населення на Поволжя. Урал і Сибір у 1860-1917 рр. (2011)
Семеніст І. - Підписання першого американсько-японського договору безпеки (1945-1952 рр.): витоки та передумови (2011)
Сорока Ю. - Основні ідеологічні напрямки радянської історіографії у відображенні суспільно-політичних процесів на західноукраїнських землях 1940-Х-1950-х років (2011)
Тимошенко М. - Портова інфраструктура Таврики у візантійський час: матеріали та перспективи досліджень (2011)
Філатов М. - Суспільно-політичні дискусії в США з приводу політики щодо КНР (початок XXI ст.) (2011)
Чеберяко О. - Формування нормативно-правової бази місцевого бюджету в УСРР 1920-х рр. (2011)
Галкін О. Ю. - Синтетичні позитивні контролі імуноферментних наборів для виявлення IgA та IgM антитіл до Chlamydia trachomatis, Горшунов Ю. В., Бесараб О. Б. (2015)
Попель С. Л. - Структурний слід адаптації у рухових центрах спинного мозку щурів при гіпокінезії з наступним фізичним навантаженням у відновному періоді, Мицкан Б. М., Краснопольський С. З., Мельник І. В. (2015)
Бабець Я. В. - Роль фібронектину за дії доксорубіцину, Петрушенко А. О., Шевцова А. І., Ушакова Г. О. (2015)
Кулібаба О. В. - Cтан глутатіонметаболізувальної системи в умовах трансплантації м’язових тканин однопослідних щурів, Козішкурт С. М., Дузенко О. О., Вовчук І. Л., Петров С. А. (2015)
Кобильник С. М. - Вплив трансплантації м’язової тканини в однопослідних щурів на загальну кількість флавінів та ФАД, Вовчук І. Л., Дузенко О. О., Козішкурт С. М., Морозова1 Д. В., Петров С. А. (2015)
Галкін О. Ю. - Удосконалення методики отримання Fc-фрагментів IgА людини, Горшунов Ю. В., Соловйова В. Ф. (2015)
Грабовський С. С. - Вплив імуномодуляторів природного походження на показники клітинного імунітету крові курчат-бройлерів в умовах стресу, Грабовська О. С. (2015)
Звір Г. І. - Дисиміляційна сульфатредукція у бактерій Desulfovibrio desulfuricans ІМВ К-6 за впливу гербіцидів Ураган і Раундап, Мороз О. М., Гнатуш С. О. (2015)
Коляда А. К. - Генетические факторы риска развития болезни Паркинсона в Украине, Плетнева Т. В., Соседко А. С., Чивликлий М. А., Вайсерман А. М., Карабань И. Н. (2015)
Письменецкая И. Ю. - Хроматографические спектры свободных олигосахаридов плазмы крови больных с сердечно-сосудистой недостаточностью, Баттерс Т. Д. (2015)
Вальчук С. И. - Биологические свойства аэрококков и бацилл – компонентов нового ассоциативно-пробиотического комплекса, Степанский Д. А., Шевченко Т. Н., Кошевая И. П., Рыженко С. А., Кременчуцкий Г. Н. (2015)
Гордієнко Ю. А. - Зміни протеазно-інгібіторного балансу при онкогематологічних захворюваннях, Шаульська О. Е., Дяченко Л. М., Ніколаєнко-Камишова Т. П., Шевцова А. І. (2015)
Коровіна Л. Д. - Зв’язки кровопостачання головного мозку студентів зі станом вегетативної нервової системи та факторами ризику, Запорожець Т. М. (2015)
Вальчук С. І. - Корекція дисбактеріозу піхви з використанням пробіотиків, Шевченко Т. М., Шевченко В. А., Воронкова О. С., Вінніков А. І. (2015)
Сніжко Є. М. - Вплив методів вимірювання електричного імпедансу на відтворення двовимірної томограми біологічних тканин, Мілих М. М., Гасанов Е. М. (2015)
Барабаш Ю. - Умови праці та промисловий травматизм на підприємствах Донбасу у 1920-і рр. (2011)
Городня Н. - Еволюція американсько-китайських відносин в перше пост-біполярне десятиліття (2011)
Довжук І. - Кадрове забезпечення вугільної промисловості Донбасу в останній чверті XIX cт. (2011)
Доморослий В. - Діяльність української парламентської громади щодо виборення політичних прав і свобод у 1 Державній Думі Росії (1906-1907 рр.), Кузіна Н. (2011)
Зосімова М. - Особливості етнополітичних відносин у Вардарській Македонії під час Другої світової війни (1941-1944 рр.) (2011)
Ігнатенко І. - Жіноче тіло в сучасних культурно-антропологічних дослідженнях етнологів України й Росії (2011)
Коцур Г. - Петро Калнишевський: дискусії щодо соловецького періоду біографії (2011)
Кучернюк І. - Часопис "Рідний край" в національно-культурному Русі українців (1905-1916 рр.) (2011)
Папенко Н. - Аншлюс в історії австрійсько-німецьких відносин упродовж 1918-1919 рр. (2011)
П'ятаха Н. - Загальна трудова повинність в Українській СРР в 1919 - 1920 рр.: історіографічний огляд (2011)
Сергієнко В. - Церковно-краєзнавча діяльність православних братств Лівобережної України (2011)
Сорока Ю. - До періодизації історичних та українознавчих досліджень суспільно-політичних процесів на західноукраїнських землях кінця 1930-Х-1950-х років (2011)
Хмуляк М. - Європейська політика Т. Блера через призму "особливих відносин" із США (2011)
Чеберяко О. - Діяльність Бюджетної комісії при ВУЦВК (1922-1929 рр.) (2011)
Шегда О. - Відносини Швеції з північноєвропейськими країнами в 50-70-х роках XX століття (2011)
Ананьева Е. П. - Интеркультурализм и толерантность стран Западной Европы в условиях новейших миграций (2015)
Арсентьєва Г. О. - Ніцшеанська концепція "Воля до влади" як влада над собою, як свобода самовираження (2015)
Ашурбеков А. А. - Особливості політичної ментальності як фактор електорального вибору на місцевих виборах 2015 року (на прикладі міста Запоріжжя) (2015)
Богомолець О. В. - Хрест і його місце в процесі історичного розвитку подорожніх образів (2015)
Борисова Ю. В. - Особливості материнської сфери жінок, які перебувають у складних життєвих обставинах (2015)
Васильєва Л. А. - Публічність і суспільство інформаційно-комунікативних трансформацій (2015)
Ворона В. А. - Критика антропоцентризму як основної підстави обґрунтування практики спесишизму в західній культурі (2015)
Давидов П. Г. - Антропоцентрична концепція П. Д. Юркевича й філософська рефлексія права (2015)
Демиденко Я. С. - Трансформації рис авангардизму в новітніх постмодерних філософських дискурсах (2015)
Денисенко І. Д. - Сучасне суспільство & соціологічна теорія: проблеми концептуального осмислення з позиції Е. Гідденса (2015)
Dlugosh P. - Polish youth in the light of sociological research (2015)
Дубина О. О. - Постметафізична перспектива та її філософська роль (2015)
Дубініна Я. П. - Проблеми ефективності соціальної взаємодії регіональних ринків праці й вищої освіти: соціологічний аспект (2015)
Дышлевой И. А. - Трагизм социальной стигматизации ВИЧ-положительных людей (2015)
Ергеева Е. И. - Прогулки по городу: вечное в повседневном (анализ опыта) (2015)
Зайченко О. Г. - Термінологічне виокремлення понять "екзистенційна рольова гра" і "священна рольова гра" у філософській антропології на прикладі індійської й західноєвропейської культур (2015)
Запорожченко О. В. - Соціокультурні аспекти соціальної взаємодії й ідентифікації в мультикультурному регіоні (2015)
Зубов В. О. - Соціальна турбулентність як підґрунтя змін у світоглядних настановах сучасної людини, Кривега Л. Д. (2015)
Іщенко О. М. - Соціальний капітал у посткапіталістичних суспільних відносинах (2015)
Кириленко К. М. - Синергетичний підхід як світоглядно-методологічний принцип вивчення й формування інноваційної культури (2015)
Клименко Д. Л. - Аналіз проблеми мультикультуралізму в передвиборчих програмах українських партій (2015)
Коновальчук В. І. - Особливості розвитку творчого потенціалу особистості (2015)
Левченко А. В. - Діалектика взаємодії формальних і неформальних структур у контексті соціальної організації (2015)
Лисоколенко Т. В. - Игра как феномен культуры в описаниях Й. Хейзинги и Х. Ортеги-и-Гассета (2015)
Мамедова А. М. - Вопрос о соотношении права и морали в социальной философии (2015)
Найдьонов О. Г. - Внесок Франкліна Гіддінгса в теорію соціальної еволюції й соціогенетику (2015)
Немчинов І. Г. - "Ідея Європи" в російському "західництві": В. Бєлінський та О. Герцен (2015)
Орєхова С. Є. - Соціально-психологічний аспект питання створення позитивного іміджу ВНЗ, Феоктістова Х. О. (2015)
Петренко Д. В. - Філософські дослідження медіа: антропологія й археологія (2015)
Польська Т. Д. - Філософські аспекти віртуальної реальності й феномен "невидимості" (invisibility) медіа (2015)
Салабай Ю. І. - Соціальна проблематика штучного аборту крізь призму конструкціоністських стратегій проблематизації й депроблематизації (2015)
Сарабун О. Б. - Відповідальне конструювання історичної дійсності з позиції Карла Ясперса (2015)
Скалацька О. В. - Соціальна театральність у просторі моди: філософський аналіз (2015)
Сковронський Б. В. - Комунікація й автокомунікація як чинники семіозу художнього тексту (2015)
Тарасюк Л. С. - Логос преобразовывает хаос (в контексте философской антропологии) (2015)
Троіцька О. М. - Діалогічні універсалії у філософії М. Бахтіна: інтерпретаційна значущість категорії "розуміння" для освіти (2015)
Федоренко В. В. - Методологічні основи визначення системи критеріїв оцінки ефективності військово-правового виховання військовослужбовців (2015)
Філяніна Н. М. - Комунікативний простір екоосвіти: мас-медіа та екологічна освіта, Іванова К. А. (2015)
Чорнописька Х. В. - Причини та наслідки соціального сирітства в сучасному українському суспільстві (2015)
Шафиев У. А. - Политическая социализация как основа безопасности личности и ее свободы (2015)
Шедяков В. Є. - Полілог як простір стратегічної конкуренції між культурно-цивілізаційними світами (2015)
Ярош О. М. - Концептуальне поле містики: основні риси та специфіка (2015)
Худенко А. В. - Топология объекта (2015)
Наші автори (2015)
Бойко О. О. - Гельмінтофауна овець і кіз Дніпропетровської області (2015)
Соколенко В. Л. - Активність радіонуклідів і реалізація функцій імунної системи у мешканців радіаційно забруднених територій, Соколенко С. В. (2015)
Кузнецова О. В. - Особливості фракційного складу тканинної води в умовах загальної гіпертермії в експерименті (2015)
Shiyntum H. N. - Protective/detoxicative function of metallothionein in the rat brain and blood induced by controlled cadmium doses, Ushakovа G. A. (2015)
Нетроніна О. В. - Вільні та зв’язані форми сіалових кислот у плазмі крові хворих на хронічний лімфолейкоз (2015)
Прищепа І. В. - Наночастинки С60 фулерену попереджають реактивний гліоз у сітківці старих щурів при гіперглікемії, Прокушенкова О. Г., Недзвецький В. С. (2015)
Ковальчук Ю. П. - Вплив короткотривалої дії адреналіну на рівень протеїнів S-100b та НМКА у різних відділах головного мозку щурів, Довбань О. O., Канга А. М., Ушакова Г. О. (2015)
Altukhova L. V. - Biochemical mechanisms of skin radiation burns inhibition and healing by the volumetric autotransplantation of fibroblasts and of keratinocytes with fibroblasts composition, Kot K. V., Kot Y. G., Morozova K. S., Persky Y. E. (2015)
Утевская О. М. - Популяции Закарпатья и Буковины на генетическом фоне окружающих территорий, Чухряева М. И., Агджоян А. Т., Атраментова Л. А., Балановская Е. В., Балановский О. П. (2015)
Маслак Г. С. - Розподіл лейкоцитів периферичної кровi за ConA-позитивними глiкотопами у хворих на хронічні лейкози (2015)
Синетар Е. О. - Динаміка біоплівкового оброщення катетерів Enterococcus faecalis, Брич О. І. (2015)
Воробець Д. З. - Ефективність різних методів корекції стриктури пієлоуретерального сегмента за даними діуретичної ультрасонографії (2015)
Дорош Л. С. - Закономірності використання сульфат- і нітрат-іонів бактеріями Desulfomicrobium sp. CrR3 та Desulfovibrio desulfuricans Ya-11, Перетятко Т. Б., Гудзь С. П. (2015)
Kot Y. G. - Comparison of gene expression of metallothioneins, ubiquitin and p53 in fibroblasts from lung and skin of rats of different age, Kot Е. V., Morozova Е. S., Persky E. E., Gritsenko M. A., Bulankina N. I. (2015)
Грабовський С. С. - Індекс стимуляції нейтрофілів у людей, котрі споживають м’ясо курчат-бройлерів за умов корекції передзабійного стресу, Грабовська О. С. (2015)
Кузьмінов О. Б. - Оцінка цитотоксичної дії антигістамінних препаратів лоратадину та дезлоратадину з використанням тест-об’єкта – сперміїв бугаїв, Остапів Д. Д., Альохіна Т. А. (2014)
Сидашенко О. И. - Влияние цефтриаксона и тетрациклина на формирование биопленки штаммами Staphylococcus epidermidis, Воронкова О. С., Сирокваша Е. А., Винников А. И. (2014)
Кеца О. В. - Інтенсивність окисних процесів у мікросомній фракції печінки щурів за умов різного забезпечення поліненасиченими жирними кислотами, Зазулик М. В., Хімчак М. В. (2014)
Чапля О. В. - Доімплантаційний розвиток ембріонів жінок старшого репродуктивного віку, Гонтар Ю. В., Білько Н. М. (2014)
Ящук О. В. - Моніторинг розповсюдження вірусів серед домашніх котів і собак у м. Дніпропетровськ, Черевач Н. В., Вінніков А. І. (2014)
Соколенко В. Л. - Роль системи Hp в адаптації показників специфічного імунітету до впливу помірних фізичних навантажень, Соколенко С. В. (2014)
Коцюба К. Р. - Механізми стійкості до антибіотиків представників родини Enterobacteriaceae, Воронкова О. С., Вінніков А. І., Шевченко Т. М. (2014)
Аваков В. В. - Оцінка якості реставрацій постійних зубів у дітей, які проживають у місцевості, забрудненій солями важких металів, Рожко М. М. (2014)
Бубало К. В. - Частота виявлення мікоплазм урогенітального тракту жінок у м. Дніпропетровськ, Голодок Л. П., Вінніков А. І. (2014)
Варигин А. Ю. - Фенотипическая пластичность в соотношении полов у Idotea baltica basteri (Crustacea, Isopoda) в Одесском заливе Черного моря (2014)
Гордієнко Ю. А. - Активність матриксних металопротеїназ ММП2 та ММП9 у пацієнтів з мієло- та лімфопроліферативними захворюваннями (2014)
Лисунець О. М. - Аутоімунна реакція проти нейроспецифічних білків та якість життя пацієнтів з уродженою вадою серця, Недзвецький В. С. (2014)
Сухаренко О. В. - Використання специфічних біомаркерів донних риб Керченської протоки для оцінки забруднення водних біоресурсів (2014)
Кириченко С. В. - Вплив гіпертиреозу на процеси навчання та стан гліальних проміжних філаментів головного мозку щурів, Недзвецький В. С. (2014)
Севериновська О. В. - Особливості періодичної активності шлунка за умов дисбалансу NO-ергічної системи, Галінський О. О., Руденко А. І., Мурзін О. Б., Бабічева В. В., Скубицька Л. Д. (2014)
Бардушко В. Д. - Об обеспечении требуемой точности моделирования тяговой сети с использованием среды MatLab, Туйгунова А. Г., Табанаков П. В. (2014)
Денисюк С. П. - Оцінювання стану в системах моніторингу силових трансформаторів тягових підстанцій, Притискач І. В. (2014)
Дьяков В. О. - Особенности токосъема межрегиональних электропоездов, Жирова Л. Ю., Перевертень М. Н., Шатило В. М. (2014)
Жарков Ю. І. - Проблемы организации защиты тяговой сети постоянного тока от коротких замыканий при повышенных токовых нагрузках, Фігурнов Є. П. (2014)
Ляшук В. М. - Дослідження ефективності роботи системи електропостачання на ділянці Л – В при стабілізації напруги 3,3 кВ, Грудзур М. М. (2014)
Назаров О. М. - Научное обеспечение разработки нормативной базы и технологических решений для высокоскоростного движения в России, Кірюшин Д. Є. (2014)
Саблін О. І. - Моделювання взаємодії електрорухомого складу в режимі рекуперації електроенергії з розосередженою системою тягового електропостачання, Кузнецов В. Г., Бондар О. І., Артемчук В. В. (2014)
Chrabaszcz I. - Tramway traction substation miniaturization. Selected issues, Dudzik M., Prusak J., Stec W. (2014)
Ягуп В. Г. - Компенсация реактивной мощности в тяговой системе переменного тока, Ягуп Е. В. (2014)
Яндович В. М. - Сравнительный анализ контактных подвесок в странах Евросоюза и Украины: организация надежного токосъема, Сиченко В. Г., Антонов А. В. (2014)
Бадер М. П. - Анализ и синтез электромагнитной совместимости системы тягового электроснабжения и инфраструктуры на участках с высокоскоростным движением (2014)
Закарюкін В. П. - Качество электроэнергии в линиях электропередачи "два провода – рельс", Крюков А. В. (2014)
Кузнецов В. В. - Методологические основы выбора экономически целесообразных средств защиты асинхронных двигателей, работающих в условиях некачественной электроэнергии (2014)
Босий Д. О. - Облік електроенергії сучасними електронними лічильниками в умовах гармонійних спотворень, Синьогіна О. М. (2014)
Арпуль С. В. - Определение скорости движения и удельной мощности номинального режима пассажирских электровозов (2014)
Афанасов А. М. - Анализ схемных решений источников мощности систем взаимного нагружения тяговых электромашин (2014)
Кулагін Д. О. - Побудова схеми тягової електропередачі моторвагонного поїзда з можливістю рекуперації, Андрієнко П. Д. (2014)
Seelmann H. - Electric rail traction in Czech Republic and level of effectiveness and energy saving measures (2014)
Петруняк Р. М. - Дослідження та вдосконалення системи діагностики тягової підстанції на базі SMART технологій, Матусевич О. О. (2014)
Бовкун Л. В. - Визначення кількості пухлино-асоційованих макрофагів у хворих на рак шлунка, Соколова І. Є., Гуменюк Л. Д. (2012)
Гінзбург В. Г. - Можливі схильності до вживання психостимуляторів, токсичних, наркотичних речовин серед молоді та студентів, Полішко Т. М., Полушкін П. М., Гальченко Д. В. (2012)
Горіла М. В. - Методичні підходи до оцінки впливу ксенобіотиків на білкові молекули (2012)
Деркач К. В. - Динаміка калусогенезу в культурі in vitro у генотипів кукурудзи зародкової плазми Ланкастер (2012)
Длябога Ю. З. - Корекція жирнокислотного складу етерифікованого холестеролу в організмі та ріст щурів за експериментальної гіперхолестеринемії (2012)
Лихолат Т. Ю. - Особливості рецепторної відповіді чинників зростання пухлини у хворих на рак молочної залози, Антонюк С. В., Пробачай В. І. (2012)
Максим’юк Г. В. - Зв’язок концентрацій сперматозоїдів та іонів солей лужних металів у спермі, Воробець З. Д., Максим’юк В. М. (2012)
Мельнікова О. З. - Зміни варіабельності серцевого ритму щурів при модуляції аміназином центральної норадренергічної нейротрансмісії протягом тривалого стресу (2012)
Мельнікова О. З. - Зміни електрогіпокампограми та поведінкових реакцій щурів при посиленні протягом тривалого стресу ГАМК-ергічних механізмів мозку, Ляшенко В. П. (2012)
Мосендз Т. М. - Композиція та гісто-ультраструктурна будова прямого м’яза стегна в нормі, Мицкан Б. М. (2012)
Моторя Е. Б. - Активність гаммаглутамілтрансферази у хворих наркологічного профілю Дніпропетровської області (2012)
Нікуліна Ю. Ю. - Імунологічні зміни у вагітних із дисбіотичними порушеннями, Соколова І. Є., Вінніков А. І. (2012)
Полушкін П. М. - Сучасний стан і перспективи дослідження дерматогліфіки у практиці медико-психологічного обстеження студентів і молоді, Алсібай О. В., Неровна К. В., Шевченко В. А. (2012)
Полушкін П. М. - Аспекти пульсової діагностики, питання підготовки до комп’ютерної обробки сфігмограм людини, Гальченко Д. В., Наговська М. В. (2012)
Полушкін П. М. - Аналіз сучасного харчування студентів та молоді зі спробою визначення можливих наслідків, Полушіна О. Г., Мисик А. О., Ходос Д. Г. (2012)
Понеділок А. О. - Мікрофлора урогенітального тракту жінок із неспецифічними вульвовагінітами та вагінозами у Дніпропетровській області, Гаврилюк В. Г., Хлопова О. В., Вінніков А. І. (2012)
Приймак О. П. - Вплив інгредієнтів автотранспортних викидів на стан асиміляційного апарату декоративних квітникових рослин, Пугач А. М. (2012)
Русев И. Т. - Птицы как вероятный фактор заноса и распространения высокопатогенного птичьего гриппа Н5N1 в условиях мегаполиса, Винник В. Д., Соколовский Д. А. (2012)
Уланова Є. А. - Вплив функціонального стану м’язової системи пальців руки людини на динаміку їх рухової активності, Шугуров О. О., Боцьва Н. П., Єліна О. В. (2012)
Шугуров О. О. - Зв’язок активності висхідних шляхів із фазовим кодуванням у люмбальних відділах спинного мозку (2012)
Якубець О. І. - Особливості Na+/K+- ТА Н+-АТФазних активностей лімфоцитів периферичної крові жінок, хворих на рак яєчника, Воробець Д. З., Воробець З. Д. (2012)
Моренко А. Г. - Електрофізіологічні кореляти функціональних станів, пов’язаних із фоностимуляцією та слухомоторною діяльністю у чоловіків (2012)
Фали Л. І. - Перспективи використання методики лікування інфікованих ран за допомогою личинок падальних мух родини Calliphoridae (2012)
Алсибай Е. В. - Пути усовершенствования отдельных методик физиотерапии, используемых при медицинской реабилитации, Полушкин П. Н., Бессонова И. Е., Шевченко И. И. (2012)
Більчук В. С. - Аскорбат-глутатіонова система захисту рослин кукурудзи в умовах дії іонів нікелю, Россихіна-Галича Г. С. (2012)
Бойко О. О. - Сезонна динаміка чисельності нематод копитних природного заповідника "Дніпровсько-Орільський (2012)
Воронкова О. С. - Перспективи використання діагностичних та лікувальних препаратів бактеріофагів у медицині, Сірокваша О. А., Полішко Т. М., Вінніков А. І. (2012)
Дяченко М. В. - Зв’язок функціональної активності клітин-попередників кісткового мозку при хронічній мієлоїдній лейкемії з індивідуальною відповіддю на терапію, Борбуляк І. З., Третяк Н. М., Білько Д. І., Дягіль І. С., Перехрестенко Т. П., Білько Н. М. (2012)
Жерносєкова І. В. - Фізіологічна активність біопрепаратів стрептоміцету та комерційних препаратів відносно рослин квасолі (Phaseolus vulgaris) (2012)
Іскра Р. Я. - Антиоксидантна система та азотистий обмін у крові кроликів за дії хлориду хрому (2012)
Корженевська О. Р. - Оцінка стану серцево-судинної системи машиністів локомотивів, Севериновська О. В. (2012)
Макарчук В. А. - Динаміка зміни показників системи ПОЛ-АОЗ, вуглеводного та ліпідного обміну в крові експериментальних щурів при переході гострого панкреатиту у хронічну форму, Ушакова Г. О. (2012)
Моцний М. П. - Вплив локального рентгенівського опромінення на біоелектричну активність листя кукурудзи, Боцьва Н. П., Єліна О. В., Уланова Є. А. (2012)
Попель С. Л. - Будова та кровопостачання L2-S2 дорзальних корінців спинного мозку щурів різного віку (2012)
Русев И. Т. - Эпидемические вспышки и эпизоотии туляремии, как последствия авиационных бомбардировок в Косове, Закусило В. Н. (2012)
Сухаренко О. В. - Використання біомаркерів мозку донних риб для оцінки забруднення Керченської протоки Чорного моря, Новіцький Р. О., Недзвецький В. С. (2012)
Сущенко І. Г. - Зміни показників реогепатограми при збільшенні концентрації NO в організмі щурів, Лещук О. М., Дрегваль І. В., Руденко А. І. (2012)
Цюпко В. В. - Состав молока и закономерности синтеза жира, белка и лактозы в молоке коров, Цюпко В. В. (2012)
Олійник Я. - Тенденції розвитку географічної науки (2016)
Філоненко О. - Адміністративно-територіальна реформа – які зміни потрібні сільським громадам, Філоненко Ю. (2016)
Осіпчук І. - Суспільно-географічні аспекти удосконалення адміністративно-територіального устрою на прикладі Корецького району Рівненської області, Черняк П., Бриж В. (2016)
Сегіда К. - До питання вивчення демографічного потенціалу територій (2016)
Гудзеляк І. - Суспільно-географічні дослідження процесів народжуваності в Україні (2016)
Неліпа К. - Сучасні тенденції трансформації міського розселення в Запорізькій області (2016)
Вірченко П. - Розселенські аспекти господарського освоєння території Харківської області, Кравченко К. (2016)
Нагірна В. - Київське Придніпров’я: зміни у спеціалізації сільського господарства з позицій екобезпеки земельних ресурсів (2016)
Гусєва Н. - Індустрія дозвілля та її значення для соціально-економічного розвитку регіону (2016)
Гребень А. - Суспільно-географічні особливості територіальної організації системи охорони здоров’я Рівненської області (2016)
Килимчук А. - Особливості використання методу регресійного аналізу в дослідженні спеціальних економічних зон Китаю (2016)
Левицька О. - Геоісторичні зрізи розвитку планувальної структури міста Івано-Франківська (2016)
Моргацький В. - Геополітичні проблеми українсько-білоруського прикордонного регіону (2016)
Титул, зміст (2016)
Конта Р. - Регіонально-історичні дослідження М. Грушевського в історіографічних оцінках (2016)
Левченко В. - Михайло Грушевський як особистість і науковець: особливості рецепції у наукових колах Одеси наприкінці ХІХ – першої половини ХХ століття (2016)
Кучеренко М. - "Ми жили на одному поверсі" Спогади Г. М . Шапран і В. С. Слупської про мешканців Дому Грушевських (2016)
Скрипник П. - Увічнення пам'яті М. С. Грушевського в Україні в пам'ятках монументального мистецтва (2016)
Закірова С. - Особливості урбанізаційного процесу в Україні у ХІХ – на початку ХХ століття (на прикладі м. Слов’янська Харківської губернії) (2016)
Кохан О. - Чисельність та правове становище київського міщанства в кінці XVIII – середині ХІХ ст. (2016)
Бажан О. - Настрої та поведінка населення Києва у часи аварії на Чорнобильській АЕС (до 30-річчя Чорнобильської трагедії) (2016)
Робак І. - Перша міська лікарня Харкова: історія у півтора століття, Демочко Г., Ільїн В. (2016)
Маслійчук В. - До передісторії Харківського університету. Федір Кудрицький – освітній діяч кінця XVIII – початку ХІХ ст. (2016)
Мосійчук Т. - "Одна школа – два народи": шкільні плебісцити в освітній діяльності УНДО (20-30 рр. ХХ ст.) (2016)
Саєнко Н. - Козацькі родини Батурина другої половини ХVІІІ ст. за даними Генерального опису Лівобережної України (2016)
Шишко О. - Кампанія походу на куркуля в Одеській губернії у 1920 році: організаційні, пропагандистські та репресивні витоки (2016)
Клименко Н. - Благовіщенська церква як громадський та духовно-культурний осередок мешканців м. Києва (2016)
Татарченко О. - Становище Руської православної церкви на Херсонщині у другій половині 1940-х – початку 1950-х років (2016)
Реєнт О. - 140 років Емському указу: у сприйнятті сучасників та оцінках істориків (2016)
Маршала А. - Картографічні матеріали з фондів державного архіву Харківської області як джерело вивчення Слобідсько-Українського поселення кавалерії (2016)
Ясинецька О. - До питання про особливості родоводу давньоруської князівни Марії-Добронеги, дружини правителя Польщі (з 1038/1043–1058 рр.) (2016)
Рябчикова Ф. - Формування та еволюція поняття музейний фонд держави (2016)
Гентош Л. - Митрополит Андрей Шептицький та Національний музей у Львові (2016)
Богдалов А. - Головні акценти виставки "Історії з війни" Національного музею історії України, Лук’янов О., Пуля І., Романік А., Срібна М. (2016)
Омельченко Д. - 10-та Всеукраїнська філософська історико-краєзнавча конференція учнівської молоді "Пізнай себе, свій рід, свій нарід" (2016)
Гончаров О. - Київська міська організація НСКУ – час зростання!, Дмитрук В. (2016)
Мельниченко В. - Звітно-виборна конференція Черкаської обласної організації НСКУ (2016)
Дмитрук В. - Науково-краєзнавча експедиція НСКУ "Краєзнавство в збереженні історико-культурного та природного середовища Миколаївщини", Милько В. (2016)
Вергунов В. - Проблемно-краєзнавчий аспект у віковій діяльності Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України (до 15-річчя Інституту історії аграрної науки,освіти та техніки ННСГБ НААН) (2016)
Луняк Є. - Новий доробок на ниві ніжинознавчих студій (2016)
Євтух В. - Острівні монархії в гетьманському дипломатичному баченні міжвоєнної доби (2016)
Дмитренко М. - До рідного припасти джерела (2016)
Коляда І. - Життя села Любитове (2016)
Мицик Ю. - Знущання над історією (про фільм "Берестечко. Битва за Україну") (2016)
Про авторів (2016)
Вимоги щодо оформлення статей (2016)
Содержание (2016)
Зайцева М. Л. - Особенности музыкального мышления Иоганнеса Брамса (2016)
Аначенко К. В. - Підвищення спортивної майстерності курсантів-єдиноборців Національної Академії Національної Гвардії України, Пакулін С. Л. (2016)
Варенікова О. В. - Шевченкознавство: "вічні" перспективи розвитку (2016)
Пучко А. О. - Бюджетні реформи в Україні та країнах ОЕСР, Царук А. Ю. (2016)
Akpan S. B. - Sustaining Small Scale Farming: Evidence of Poverty and income Disparity among Rural Farming Households in South-South Region of Nigeria, Udoh E. J., Patrick I. V. (2016)
Адамська І. - Історія українських земель IX—XIV століть на сторінках "Чтений в историческом обществе Нестора-летописца" (2012)
Антонюк С. - Європейська інтеграція в зовнішній політиці Республіки Польща в 1989-2004 роках, Антонюк О. (2012)
Гончар Б. - Політика адміністрації Дж. Буша стосовно американсько-японського союзу безпеки (1988-1992 рр.), Семеніст І. (2012)
Городня Н. - Політика КНР в Південно-Східній Азії (друга половина XX- початок XXI століття) (2012)
Зубко А. - Походження давньоруської гривні (2012)
Комаренко О. - США-СРСР: енергетичне протистояння (1982-1984), Гончар Ю., Сайчук М. (2012)
Кравченко І. - Сторінка з історії київського храмобудівництва початку XX століття (2012)
Купчик О. - Про підготовчий факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (1960-1965 роки) (2012)
Лагунова О. - Традиції полювання в Україні в архівній спадщині А. Кримського (2012)
Машевський О. - Дипломатична боротьба між країнами Антанти за "Османську спадщину" в 1914-1916 роках (2012)
Мотрук С. - Євроатлантичний вектор зовнішньої політики Чеської Республіки: становлення та реалізація (2012)
Ніколаєва Н. - Проведення європейського з'їзду монархів у Луцьку в січні 1429 року (2012)
Орлова Т. - Скандинавські країни: втілення "лівої" ідеї у королівствах (2012)
Патриляк І. - Дослідження з історії Києва, опубліковані вченими Імператорського університету святого Володимира на сторінках часопису "Киевская старина", Хомутенко А. (2012)
Садикова В. - Переговори М. Тетчер та М. Горбачова в середині - другій половині 1980-х років (2012)
Скляренко О. - Вплив кубинського лоббі на зовнішню та внутрішню політику США (1960-і рр. - поч. XXI ст.) (2012)
Шуфрич Н. - Діяльність графа Б. С. Тишкевича (1849-1939) у Київському товаристві сільського господарства та сільськогосподарської промисловості (2012)
Белан В. - Роль хортингу в процесі патріотичного виховання громадянина України (2015)
Зубалій М. - Методика формувального експерименту з військово-патріотичного виховання старшокласників у процесі занять хортингом (2015)
Івашковський В. - Концепція військово-патріотичного виховання молоді України в Товаристві Сприяння Обороні України (проект) (2015)
Содержание (2014)
Коломоєць Г. - Виховання патріотизму в старших підлітків засобами хортингу – національного виду спорту України, Ребрина А. (2015)
Трощенко В. Т. - Условия перехода от рассеянного к локализованному усталостному повреждению металлов и сплавов. Сообщение 2. Продолжительность стадий зарождения и развитая усталостных трещин, Хамаза Л. А. (2014)
Кузора І. - Сучасне військово-патріотичне виховання учнів ЗОШ шляхом засвоєння ними елементів хортингу, Буданов Д. (2015)
Матвеев В. В. - Влияние неупругого сопротивления на вибродиагностические параметры наличия закрывающейся трещины в упругом теле при супергармоническом резонансе, Богинич О. Е. (2014)
Оржеховська В. - Стратегія розвитку національно-патріотичного виховання дітей і молоді в Україні на засадах хортингу (2015)
Стрижало В. А. - О предельном состоянии перлитной стали М76 при действии электрического тока, Новогрудский Л. С., Оправхата Н. Я. (2014)
Остапенко О. - Концепція військово-патріотичного виховання в системі освіти України (проект), Зубалій М. (2015)
Степанов Г. В. - Определение долговечности при циклических нагрузках консольной балки с концентратором напряжений при изгибе, Мамеев И. А. (2014)
Семененко І. - Військово-патріотичне виховання та фізична підготовка допризовної молоді, курсантів і військовослужбовців Збройних сил України, працівників силових структур, Куцкір М. (2015)
Шульженко Н. Г. - Влияние неравномерности механических свойств материала в окружном направлении на деформирование роторов энергетических агрегатов, Гонтаровский П. П., Протасова Т. В. (2014)
Паращенко А. - Суть проявления патриотизма настоящего украинца (проект "Бесплатный Спорт Детям") (2015)
Савченко К. В. - Влияние ориентации контактных поверхностей бандажных полок на статическое напряженное состояние рабочих лопаток турбин, Зиньковский А. П., Токарь И. Г., Круглий Я. Д. (2014)
Зубалій Н. - Формування в студентів позитивного ставлення до навчальної діяльності з фізичного виховання (на прикладі хортингу) (2015)
Бобырь Н. И. - Долговечность конструктивных элементов центрифуг с учетом поврежденности, Бабенко А. Е., Лавренко Я. И., Халимон А. П. (2014)
Недощак В. - Роль психологічної підготовки спортсменів із хортингу в ВНЗ (2015)
Музыка Н. Р. - Определение напряжений и деформаций в деформированном упругопластическом материале по характеристикам твердости, Швец В. П. (2014)
Семигал О. - Історичні передумови виникнення хортингу – національного виду спорту України (2015)
Sajikumar K. S. - Application of the Point Stress Criterion to Assess the Bond Strength of a Single-Lap Joint, Asok Kumar N., Nageswara Rao B. (2014)
Шевчук А. - Виховання відповідальності в спорті (на прикладі хортингу). Постановка проблеми (2015)
Li Y. - Development of Strength and Yield Criteria Based on the Relationship between Elastic and Plastic Strains (2014)
Єрьоменко Е. - Навчально-тренувальна діяльність і самопідготовка в поліцейському хортингу (2015)
Torabi H. - Buckling Analysis of Steel Semi-Spherical Shells with Square Cutout under Axial Compression, Shariati M. (2014)
Шаповалов Б. - Поліцейський хортинг як вид спорту та система формування готовності до дій в екстремальних ситуаціях (2015)
Mokaddem A. - Prediction by a Genetic Algorithm of the Fiber-Matrix Interface Damage for Composite Material. Part 1. Study of Shear Damage in Two Composites T300/914 and PEEK/APC2, Alami M., Doumi B., Boutaoush A. (2014)
Гусєв Т. - Профілактика та корекція надлишкової маси тіла в студентів на заняттях із спеціальної медичної групи з елементами хортингу, Дяченко А., Пустолякова Л. (2015)
Mokaddem A. - Prediction by a Genetic Algorithm of the Fiber-Matrix Interface Damage for Composite Material. Part 2. Study of Shear Damage in Graphite/Epoxv Nanocomposites, Alami M., Ziani N., Bcldjoudi N., Boutaous A. (2014)
Пустолякова Л. - Оволодіння основами дозування фізичних вправ і елементів хортингу на занятті з фізичного виховання зі студентами медичних вузів (2015)
Левчук С. А. - Застосування одного з методiв теорiї потенцiалу до дослiдження статичного деформування складених конiчних оболонок (2014)
Хатько А. - Біомеханіка ударів у хортингу (2015)
Шваб’юк В. I. - Згин композитної балки з поздовжнiм розрiзом, Ротко С. В., Ужегова О. А. (2014)
Чибисов В. - Построение диаграммы работы левого желудочка (на примере нагрузок хортингистов), Рейдерман Ю. (2015)
Баженов В. А. - Iмовiрнiсний пiдхiд до визначення надiйностi недосконалої оболонки-опори, Лук’янченко О. О., Kocтiнa О. В., Геращенко О. В. (2014)
Рагозіна В. - Забезпечення фізичного розвитку дітей раннього віку в Україні (2015)
Семеген О. М. - Дослiдження та моделювання впливу конструктивного оформлення i технологiчних параметрiв виготовлення на показники зношування армованого озброєння шарошкових долiт, Одосiй 3. М., Кустов В. В. (2014)
Ребрина А. - Науково-теоретичне обґрунтування ефективності виховання професійно-прикладної фізичної культури засобами бойових мистецтв (на прикладі хортингу) (2015)
Присяжнюк С. - Використання елементів техніки боротьби для підвищення фізичної підготовленості учнів молодших класів (2015)
Сичов С. - Застосування силових вправ у процесі тренувальних занять студентів єдиноборствами (хортингом) (2015)
Діхтяренко З. - Патріотичне виховання молодших школярів у процесі тренувань хортингом (2015)
Дмитренко К. - Фізкультурно-оздоровча робота на засадах хортингу в дошкільному навчальному закладі (2015)
Литвиненко А. - Співвідношення тренувальних засобів загальної та спеціальної спрямованості в річному циклі спортивної підготовки кваліфікованих хортингістів (2015)
Мурейко Н. - Реалізація здоров’язбережувальних технологій засобами оздоровчого хортингу в дошкільному навчальному закладі (2015)
Свердлик Н. - Науково-педагогічний супровід для методистів районних відділів освіти з впровадження здоров’язбережувальної технології (у системі "хортинг") (2015)
Шевченко Ю. - Здоров’я дошкільників – імідж сучасного дошкільного закладу (на засадах хортингу) (2015)
Наші автори (2015)
Вимоги до написання статті (2015)
Вихідні дані (2015)
Алмазова H. - Проблемы перевода "Энеиды" Вергилия в письмах А. А. Фета Д. И. Нагуевскому (2012)
Бугаева Н. - К вопросу о клятве участников заговора Катилины (2012)
Венцова М. - Импортные керамические сосуды в некрополях Боспора (2012)
Вертієнко Г. - Скіфська "новорічна містерія" та її пізні ремінісценції (2012)
Гончаров В. - Sodales и sodalitas в "Истории" Тита Ливия (2012)
Данилов Е. - Полисная безопасность в трактате Ксенофонта "О доходах", Цымбал О. (2012)
Дементьева В. - Правовые нормы и практика распределения provinciae quaestorum в Римской Республике (2012)
Діческул В. - Ведична музика в історичному розвитку Індії, Тюкалов М. (2012)
Жданович О. - "Традиції та звичаї тюрків очима ромеїв (на основі перекладу фрагменту "Історії" Менандра Протектора" (7)) (2012)
Зелінський А. - Хронологічна локалізація розширення західних кордонів птолемеївської Киренаїки (2012)
Ильин-Томич А. - Личные имена, индикаторы столичного или фиванского происхождения памятников позднего Среднего царства (2012)
Карпюк С. - Биографический фактор в "Истории" Фукидида (2012)
Корниенко Т. - "Тотемная колонна" из сектора L9 - 46 ІІ-го слоя Гёбекли Тепе в контексте свидетельств символического содержания Северной Месопотамии эпохи докерамического неолита (2012)
Кудрявцева T. - Обвинения в использовании магии в афинских судебных процессах V-iV вв. до н. э. (2012)
Ладынин И. - Замечания о схеме египетской истории в труде Манефона Севеннитского (2012)
Малюгин О. - Римская история и культура в исторической памяти бриттов (по "Истории бриттов" Ненния) (2012)
Марков К. - Рассуждения Диона Кассия об историописании (1.1.2, XLVI. 34. 5-35.1, LIII. 19.1-6): проблемы перевода и интерпретации (2012)
Мартынов А. - Аннексия Киренаики Римом как результат эволюции римско-египетских отношений к началу І века до н. э. (2012)
Петречко О. - Поховальний обряд римлян та його еволюція у добу принципату (2012)
Петрова А. - Боги в древнеегипетских жертвенных формулах эпохи Древнего царства (2012)
Токарев А. - Римский император и греческий герой: самопрезентация Цезаря Августа среди римской аристократии (2012)
Шепко Л. - Предметы импорта в памятниках доримского Боспора (2012)
Буданов Д. - Дослідження Національної дитячо-юнацької військово-спортивної гри "Хортинг-Патріот" як форму фізичного та патріотичного виховання (2015)
Кукушкін К. - Виховання учнівської молоді засобами військово-спортивного хортингу (2015)
Остапенко О. - Концепція загальнодержавної програми військово-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді України (проект), Зубалій М. (2015)
Остапенко О. - Сучасний стан військово-патріотичного виховання школярів загальноосвітніх навчальних закладів (на прикладі хортингу) (2015)
Петрочко Ж. - Патріотичне виховання сучасної молоді на основі козацької педагогіки (хортингу), Білоцерківець І. (2015)
Тимчик М. - Військово-патріотичне виховання учнів основної школи під час занять із хортингу, Тихонькова І. (2015)
Шило О. - Військово-патріотичне виховання молоді та військовослужбовців Збройних Сил України засобами військового хортингу, Майборода І. (2015)
Зубалій Н. - Особливості групової психотерапії у тренінговій діяльності хортингістів (2015)
Капура І. - Філософські погляди на сучасні тенденції розвитку хортингу (2015)
Івашковський В. - Умови успішності дій юних хортингістів – майбутніх поліцейських в екстремальних ситуаціях (2015)
Шаповалов Б. - Правила змагань із поліцейського хортингу як засіб теоретичної підготовки до дій в екстремальних ситуаціях (загальна частина) (2015)
Єрьоменко Е. - Вплив здоров’я на біомеханічні показники серця спортсменів вищої кваліфікації за результатами даних ехокардіографії, Чибісов В., Говоруха О., Рейдерман Ю. (2015)
Пустолякова Л. - Опанування та вдосконалення гнучкості за допомогою хортингу на заняттях фізичного виховання у вищих навчальних закладах медичного профілю (2015)
Діхтяренко З. - Виховання патріотизму в дітей 5–11 років життя у фізкультурно-патріотичному гуртку "Оздоровчий хортинг" (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського