Коваль В. М. - Дослідження впливу питомого тиску пресування і режимів роботи установки псевдозрідженого шару на властивості таблеток цинку аспарагінату, Грошовий Т. А. (2012)
Куринной А. В. - Влияние интенсивности высвобождения полигексаметиленгуанидина фосфата из различных основ-носителей инстилляционных линиментов-гелей, Гладышев В. В., Скаковская О. И., Рыжов А. А. (2012)
Малоштан Л. М. - Дослідження активності настойки листя каштана кінського з метою розробки складу лікарських і косметичних засобів, Башура А. О., Половко Н. П., Струс О. Є. (2012)
Полова Ж. М. - Використання нанорозмірних мікроелементів як активних складових косметичних препаратів, Попович В. П., Глуховський П. В. (2012)
Тригубчак О. В. - Вивчення процесу покриття таблеток-ядер кислоти ацетилсаліцилової в комбінації з тіотріазоліном у псевдозрідженому шарі, Кучеренко Л. І., Георгієвський Г. В., Грошовий Т. А. (2012)
Фади Ал Зедан - Изучение интенсивности высвобождения амлодипина из различных основ-носителей назальных мазей, Гладышев В. В., Бурлака B. C., Кечин И. Л. (2012)
Бойко А. І. - Збір та опрацювання даних про взаємодію лікарських засобів для комп’ютерних інформаційних систем, Парновський Б. Л., Яцкова Г. Ю., Слабий М. В., Парамош О. В., Дорикевич К. І., Качерай Ю. В., Янишин У. Я., Гриньків Я. О., Паранька О. З., Рев’яцький І. Ю. (2012)
Гала Л. О. - Аптеки як заклади охорони здоров’я в контексті належної аптечної практики (2012)
Попович В. П. - Тенденції ринку гепатопротекторів в Україні, Громовик В. П., Глуховський П. В. (2012)
Тіманюк І. В. - Вплив міжнародної угоди ТРІПС на дотримання прав інтелектуальної власності у фармації, Мнушко З. М., Тіманюк В. М. (2012)
Прокопенко Т. Е. - Особливості та спадкоємність викладання фармацевтичної хімії при підготовці молодших спеціалістів і магістрів за спеціальністю "Фармація", Георгіянц В. А. (2012)
Ткаченко Н. О. - Актуальність соціальної відповідальності у фармації, Червоненко Н. М. (2012)
Rodkin D. - Evaluation of electromechanical complex parameters by energy method, Mosiundz D. (2013)
Резник Д. В. - Оценка эффективности применения низкочастотных псевдоисточников при идентификации электромагнитных параметров асинхронных двигателей, Ромашихин Ю. В., Родькин Д. И. (2013)
Закладний О. М. - Діагностування енергоефективності синхронного електропривода, Закладний О. О., Оборонов Т. Ю. (2013)
Чорний О. П. - Особливості дослідження моделей систем електроприводу у SIMPOWERSYSTEMS з ключовими елементами, Титюк В. К. (2013)
Mamchur D. - Instantaneous power spectra analysis as a method for diagnostic the rotor and stator faults of induction motor (2013)
Бабенко О. Ю. - Oптимизация начальной надежности преобразовательных устройств, Бабенко О. Ю., Вильнер В. Б., Галиновский А. М. (2013)
Смолянский П. С. - Математическое моделирование подсистемы поиска пустот автоматизированной системы управления горным предприятием, Козикова Т. П. (2013)
Середа А. Г. - Расширение функциональных возможностей аппаратов релейной защиты на основе анализа действующего значения тока (2013)
Петрова К. Г. - Нормування питомих витрат електричної енергії у промисловості з використанням нейро-нечіткого моделювання, Серебренніков Б. С. (2013)
Правила оформлення статей (2013)
Відомості про авторів (2013)
Прокопчук Ю. С. - Символічна влада та символічна політика як конститутивні засади конструювання політичного поля (2013)
Безрук О. О. - Українське суспільство: теорія та практика демократичного транзиту, Денисенко І. Д. (2013)
Головко І. В. - Перспективи втілення стандартів ліберальної демократії в Україні: політико-культурний рівень (2013)
Крюков О. І. - Процес формування і зміни еліт у сучасних умовах розвитку українського суспільства (2013)
Куц Г. М. - Стереотипізація та міфологізація у виборчому процесі (2013)
Максімішина Т. М. - Електоральна культура як об’єкт застосування виборчих технологій (2013)
Поліщук І. О. - Політична культура постсоціалістичних Польщі та України в електоральному контексті (2013)
Нагорняк Т. Л. - Роль територіальної громади у формуванні брендингу міст: український контекст (2013)
Шепеленко І. П. - Сучасний міський простір: евристичний потенціал новітніх соціологічних теорій (2013)
Наконечний В. В. - Місто як соціально-політичний простір: базові характеристики та специфічні ознаки (2013)
Стрельнікова О. О. - Форми доброчинної діяльності (2013)
Скориніна-Погребна О. В. - Соціально-психологічний портрет студентської молоді м. Харкова (2013)
Гриценко З. І. - Соціалізація іммігрантів у Канаді: соціологічний підхід, Ревенко Н. Г. (2013)
Жванія Т. В. - Девіантна поведінка особистості: соціальні та психологічні критерії визначення (2013)
Хижняк Л. М. - Шлях до життя на волі через подолання соціальної дезадаптації: досвід соціологічного супроводу проекту, Андрющенко А. І. (2013)
Пелішенко І. І. - Профілактика кримінальної поведінки молоді: соціологічний контекст, Пелішенко В. О. (2013)
Водославський В. М. - Вивчення вітамінного складу трави зірочника середнього, Опрошанська Т. В., Хворост О. П. (2012)
Джан Т. В. - Порівняльний аналіз хімічного складу летких сполук у плодах і листі хеномелесу (Chaenomeles) (2012)
Єренко O. K. - Амінокислотний склад рослинної сировини оману британського у вегетаційний період, Мазулін О. В., Логвін П. А., Мазулін Г. В. (2012)
Кошовий О. М. - Терпеноїдний склад листя деяких видів шавлій України, Виноградов Б. А., Ковальова A. M., Комісаренко A. M. (2012)
Панченко С. В. - Дослідження анатомічної будови надземних органів Valeriana grossgeimii Worosch, Сіра Л. М., Корнієвська В. Г., Корнієвський Ю. І. (2012)
Сидора Н. В. - Хромато-мас-спектрометричне дослідження ліпофільних сполук глодів представників секції Tenuifoliae Sarg., Ковальова A. M., Комісаренко A. M., Гончаров М. Ф. (2012)
Шанайда M. I. - Пігментний склад надземної частини Monarda fistulosa L., Марчишин С. М. (2012)
Коваленко С. М. - Дослідження деяких властивостей субстанцій таурину та тіоктової кислоти з метою створення комбінованого препарату для лікування діабетичних ускладнень (2012)
Разкевич О. С. - Дослідження протизапальних властивостей мазевої композиції Мареполіміел (2012)
Гусаров В. І. - Виділення жовчних кислот з жовчі великої рогатої худоби, Коваленко С. М., Євсєєва Л. В. (2012)
Іванченко Д. Г. - Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 1,8-дизаміщених теоброміну. II. 1-n-хлоробензил-8-амінотеоброміни, Романенко М. І., Самура Б. А., Таран А. В., Корнієнко В. І. (2012)
Кучеренко Л. І. - Розробка оптимальної методики визначення кількісного вмісту тіотріазоліну, Парнюк Н. В., Шаповалова Л. І., Портна О. О., Моряк З. Б. (2012)
Лелюх М. І. - Синтез нових неконденсованих похідних 4-тіазолідинону з 1,3,4-оксадіазольним фрагментом у молекулах та їх протипухлинна активність, Гаврилюк Д. Я., Зіменковський Б. С., Лесик Р. Б. (2012)
Монайкіна Ю. В. - Кількісне визначення ділтіазему в субстанції спектрофотометричним методом, Тарханова О. О., Васюк C. O., Гладишев В. В. (2012)
Панасенко А. И. - УФ-спектрофотометрия лекарственных средств, производных сиднонимина, Буряк В. П., Салионов В. А., Тимошик Ю. В., Юрченко И. А. (2012)
Прокопець В. В. - Валідація методик ідентифікації та кількісного визначення кислоти нікотинової в екстемпоральних лікарських засобах, Здорик О. А., Євтіфєєва О. А., Проскуріна К. І., Георгіянц В. А. (2012)
Тарханова О. О. - Застосування солей тетразолію для кількісного визначення антибіотиків цефалоспоринового ряду, Постика A. M., Монайкіна Ю. В., Васюк C. O., Дочинець Д. І. (2012)
Хирков С. В. - Синтез і протипухлинна активність неконденсованих систем з 2-оксоіндольним та 4-тіазолідиноновим фрагментами в молекулах, Гаврилюк Д. Я., Зіменковський Б. С., Лесик Р. Б. (2012)
Antypenko L. М. - Investigation of plant growth regulation activity of (, Kovalenko S. І., Kornet M. М., Brazhko O. О. (2012)
Коваль В. М. - Визначення екстракту ехінацеї у таблетках цинку аспарагінату з кислотою аскорбіновою та екстрактом ехінацеї пурпурової, Вронська Л. В. (2012)
Куценко С. А. - Розробка складу настойки для комплексної терапії варикозної хвороби вен (2012)
Мордінсон А. Ю. - Оптимізація та валідація хімічних методів ідентифікації інгредієнтів мазі Бороментол аптечного виготовлення, Хмельова М. О., Євтіфєєва О. А. (2012)
Половко Н. П. - Дослідження гелів гуарової камеді, Башура А. О., Башура О. Г. (2012)
Сліпченко Г. Д. - Дослідження з вибору допоміжних речовин при розробці препарату з рослинної сировини для поліпшення інтеграційної діяльності головного мозку, Басакіна І. І. (2012)
Германюк Т. А. - Дослідження фармацевтичного ринку антигелікобактерних препаратів та аналіз мінімізації витрат антигелікобактерної терапії, Дзюбенко С. П. (2012)
Хохлова К. О. - Маркетинговий аналіз ринку лікарських засобів із сировиною глоду для лікування хвороб системи кровообігу, Вишневська Л. І., Сахарова Т. С. (2012)
Яковлєва Л. В. - Комплексна оцінка витрат на фармакотерапію гострих порушень мозкового кровообігу з позиції АВС-, VEN-та частотного аналізу, Міщенко О. Я., Адонкіна В. Ю. (2012)
Левик Е. Н. - Оценка отдаленных результатов оперативного и комплексного лечения больных раком желудка, Колесник А. П., Кузьмичев А. А., Христенко Т. О. (2012)
Разнатовская Е. Н. - Интегральные индексы эндогенной интоксикации у больных химиорезистентным туберкулезом легких (2012)
Рябоконь Ю. Ю. - Клінічні особливості HCV-асоційованих уражень нервової системи у хворих на хронічний гепатит C (2012)
Сиволап В. В. - Ремоделювання лівих відділів серця у хворих на первинну діастолічну хронічну серцеву недостатність ішемічного генезу залежно від профілю наповнення лівого шлуночка, Туманська Н. В., Франскявічєнє Л. В. (2012)
Авраменко Н. В. - Оптимізація навчального процесу щодо викладання аспектів репродуктивної медицини на медичному факультеті медичного університету, Барковський Д. Є., Нікіфоров О. А., Кабаченко О. В., Грідіна І. Б. (2012)
Титул, зміст (2013)
Женченко М. - Цифрова дистрибуція на книжковому ринку України (2013)
Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2013 році (за матеріалами надходжень обов'язкових примірників у Книжкову палату України) (2013)
Рогова П. - Про концепцію створення інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу на базі державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського (2013)
Печена А. - Бібліотека в системі масової комунікації: тенденції і напрями розвитку (2013)
Кулешов С. - Декілька реплік з приводу статті відомого вченого (2013)
Матвієнко О. - ІТ-освіта у вищих навчальних закладах культури: доцільність і профільність, Цивін М. (2013)
Проценко Т. - Комунікаційні канали та засоби задоволення інформаційних потреб сімейних лікарів (2013)
Cтрунгар В. - Інформаційно-пошукова система бібліотеки як інструмент прискорення опрацювання даних (2013)
Соколов В. - Жанрово-типологічний та тематичний склад видань з природничих наук та техніки в Україні у ХVІІІ столітті (2013)
Конта Р. - Реформування "Літературно-наукового вісника" та проблема висвітлення етнографічних досліджень у Науковому товаристві ім. Шевченка (2013)
Бондар Ю. - Книжкові видання як форма соціальної та політичної комунікації (2013)
Гавеля О. - Інтеріоризації культурних цінностей обдарованої особистості у світлі квантово-орбітальної теорії культурології (2013)
Кухленко А. - XX форум видавців у Львові: шлях книги до читача (2013)
Сошинська Я. - ІV Львівський бібліотечний форум — читаймо у різних форматах (2013)
Книги Великої Волині (2013)
Бути сучасним бібліотекарем — це престижно! (2013)
Українське книговидання в експозиціях 65-го Франкфуртського книжкового ярмарку (2013)
Титул, зміст (2013)
Шпак В. - Становлення та розвиток поліграфічного бізнесу незалежної України (2013)
Каїді В. - До питання розвитку електронного книговидання за кордоном (2013)
Ейсмонт Ю. - Специфіка редагування реферативних ресурсів НБУВ (2013)
Доркену А. - Колекція "Мініатюрні книги" у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (2013)
Маловська І. - Науково-дослідна діяльність бібліотеки КНУКіМ (2013)
Асєєв Г. - Концепція компонента уведення електронних документів у повнотекстову базу даних (2013)
Проценко Т. - Діяльнісні чинники формування інформаційних потреб сімейних лікарів (2013)
Цибенко І. - "Історія української літератури" Михайла Грушевського — важливий етап у розвитку вітчизняного літературознавства (2013)
Домбровська Л. - Журнал "Літературно-науковий вістник" (1898—1932) — правдиве свідчення доби, Гулак В. (2013)
Козак С. - Проблема Ді-Пі в часописі "Українські вісті" (2013)
Стамбол І. - Одеса в полтавських урочистостях, присвячених Івану Котляревському в 1903 році (2013)
Моісєєва Н. - Мовний дискурс в системі соціально-комунікаційного знання (2013)
Крайнікова Т. - Агресивні інформаційні потоки в українському медіаландшафті та медіаспоживанні (2013)
Гусєва О. - Художня публіцистика в системі літератури соціалістичного реалізму (2013)
9 листопада ― День української писемності та мови (2013)
Афонін О. - Кримський міжнародний книжковий форум та його уроки (2013)
Ісюк М. В. - Дослідження амінокислотного складу герані сибірської, Бензель I. Л., Бензель Л. В. (2012)
Ковальова А. M. - Порівняльна характеристика видів підроду Eumelilotus роду Melilotus Mill, за компонентним складом ефірних олій і морфологічною будовою, Грудько І. В. (2012)
Кошовий О. М. - Фенольний склад деяких представників підроду Sclarea роду Salvia (2012)
Красных Е. А. - Изучение химического состава и антибактериальной активности эфирного масла Cupressus sempervirens L., Мозуль В. И., Доля B. C., Очкасова Е. Н. (2012)
Панченко С. В. - Масс-спектрометрическое определение химических элементов в корневищах с корнями четырех видов Valeriana officinalis L. s. I., Соленникова С. Н., Горохова Т. А., Крутов Д. С., Корниевская В. Г., Корниевский Ю. И., Фурса Н. С. (2012)
Фізор Н. С. - Вивчення цілющих властивостей вітчизняних лікувальних грязей і перспективи створення нових лікарських форм на їх основі, Тарасова K. B. (2012)
Хортецька Т. В. - Вивчення вмісту вітаміну К у листі перспективних видів роду Plantago L. флори України у вегетаційний період, Мазулін О. В., Смойловська Г. П., Мазулін Г. В. (2012)
Юрченко Д. М. - Вивчення діуретичної активності естерів ксантиніл-7-ацетатних і ксантиніл-8-тіоацетаних кислот, Александрова К. В., Білай І. М., Пругло Є. С., Романенко М. І. (2012)
Гаврилюк Д. Я. - Синтез і противірусна активність неконденсованих систем з тіазолідиновим, піразоліновим та ізатиновим фрагментами у молекулах, Хирков С. В., Атаманюк В. В., Зіменковський Б. С., Лесик Р. Б. (2012)
Гусаров В. І. - Препаративна очистка синтетичних кумаринів, що містять залишок холевої кислоти, Коваленко С. М., Заремба О. В., Гусарова Т. Д. (2012)
Дармограй Н. М. - Розробка умов ізолювання міртазапіну з біологічного матеріалу, Галькевич І. Й. (2012)
Дячков М. В. - Синтез і фізико-хімічні властивості 7-заміщених 3-арил(аралкіл)-8-гідроксиметилксантинів, Шкода О. С., Александрова К. В., Левіч С. В. (2012)
Романенко М. І. - Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості солей N-(3-метил-7-β-метоксиетилксантиніл-8-)аміноетанової кислоти, Мартинюк О. О., Васюк С. О., Коржова А. С., Самура Б. А., Таран А. В. (2012)
Саліонов В. О. - Електронні спектри вбирання та дослідження тіон-тіольної таутомерії похідних 4-г-3-(тіофен-2-іл)-1н-1,2,4-тріазол-5(4н)-тіону, Буряк В. П., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2012)
Чабан Т. І. - Синтез і вивчення антиоксидантної активності нових тіазоло, Огурцов В. В., Чабан І. Г., Кленіна О. В., Гриневич Х. Б. (2012)
Черчесова О. Ю. - Синтез і фізико-хімічні властивості похідних 2,3-дигідро-1,3-оксазоло, Романенко М. І., Мартинюк О. О., Іванченко Д. Г., Александрова К. В., Коржова А. С. (2012)
Алмохамад Жумаа Абдуллах - Изучение влияния температурного фактора на структурно-механические свойства суппозиториев с каптоприлом, Бурлака Б. С., Гладышева С. А., Романина Д. М. (2012)
Дегтярьова К. О. - Термографічне дослідження фенольного гідрофобного препарату прополісу і жовчі великої рогатої худоби для подальшого створення комплексного препарату у формі таблеток, Тихонов О. І. (2012)
Коваленко С. М. - Експериментальне дослідження з вибору гелеутворювача при розробці засобу для лікування діабетичних виразок, Баранова І. І. (2012)
Кухтенко Г. П. - Вивчення структурно-механічних властивостей крему на основі емульсії і роду, Ляпунова О. О., Лисокобилка О. А. (2012)
Тихонов О. І. - Дослідження стабільності препарату "Антисепт-Апі" у процесі зберігання, Ковальова О. О. (2012)
Шевченко В. А. - Некоторые аспекты фармацевтической разработки парентерального лекарственного средства "Милдрокард", Бондарь B. C., Губченко Т. Д. (2012)
Британова Т. С. - Товарознавча характеристика мінеральних вод України, Самко А. В. (2012)
Коваль Н. І. - Порівняльний аналіз асортименту лікарських засобів, що містять пірацетам, представлених на українському, Кліщ I. М. (2012)
Дядык Е. А. - Морфологические особенности ишемического инфаркта мозга, развившегося у больных в условиях перитонита, Шишкин М. А. (2012)
Горяча Л. О. - Використання модульно-рейтингової системи побудови навчального процесу при вивченні дисципліни "Організація і економіка фармації", Прокопенко Т. С. (2012)
Одинцова В. М. - Роль практичних навичок при вивченні фармакогнозії (2012)
Однолько Д. С. - Алгоритм параметрической идентификации асинхронного двигателя и его экспериментальное тестирование (2013)
Павленко Т. П. - Анализ параметров переходных процессов в псевдожидкометаллических контактах (2013)
Худобин К. В. - Применение квазичастотного управления в приводе скребкового конвейера, Цодик И. А. (2013)
Широков С. В. - Совместное использование интегральной и дифференциальной форм закона электромагнитной индукции для определения ЭДС холостого хода вращающихся электрических машин (2013)
Притчин С. Э. - Математическое моделирование влияния остаточных напряжений на механические свойства подложек арсенида галлия, Артамонов В. В. (2013)
Шепеленко А. С. - Модифицирование цинковых электролитических покрытий углеродными наноструктурами, полученными из недорогого сырья, Сахненко Н. Д., Якуба Е. В., Зеленский О. И., Шмалько В. М. (2013)
Андрусенко А. М. - Информационная технология построения рейтинга преподавателей на основе анализа иерархии, Притчин С. Э., Рылова Н. В., Самоляк В. А. (2013)
Будкова Л. В. - Моделювання самоподібного трафіка в інформаційних телекомунікаційних мережах, Корнієнко В. І. (2013)
Гонтар Н. А. - Семантический аспект сервис-ориентированной архитектуры (2013)
Григорова Т. А. - Архітектурне рішення інформаційної системи експрес-діагностики імунного стану людини (2013)
Осадчук В. С. - Моделювання статичних характеристик двостокового магніточутливого мон-транзистора, Осадчук О. В., Білилівська О. П. (2013)
Смолянский П. С. - Исследование математических методов решения гравиметрической задачи локализации пустот, Козикова Т. П. (2013)
Ярмілко А. В. - Дослідження ефективності системи управління зі зміною стратегій, Приходько Д. С. (2013)
Григорова Т. А. - Підхід до проектування та реалізації інформаційно-експертної системи експрес-діагностики, Веріченко Т. М., Перевернихата І. М. (2013)
Зіньковський Ю. Ф. - Аналіз хаотичного сигналу при зондуванні нелінійних розсіювачів, Зінченко М. В. (2013)
Кривоблоцька Л. М. - Застосування спеціальних методів підсумовування до розв’язку нелінійних задач математичної фізики (2013)
Мандрона М. М. - Дослідження впливу параметрів генератора Голлманна на статистичні характеристики вихідного сигналу, Максимович В. М., Костів Ю. М., Гарасимчук О. І. (2013)
Петрусь А. С. - Використання концепції зв’язаних даних у процесі проектування та розробки розподілених інформаційних систем (2013)
Турбал Ю. В. - Математична модель сейсмічного процесу, що враховує повільні відокремлені хвилі деформації (2013)
Шевченко И. В. - Информационная технология оптимизации геометрических параметров тепловых узлов установок для выращивания монокристаллов (2013)
Корытко Ю. Н. - Создание, управление и анализ быстродействия вычислительной кластерной системы, Бобков А. А. (2013)
Бойко Ю. А. - Внедрение Wi-Fi технологий в общественном транспорте города Кременчуга, Елистратов В. А., Остапенко Е. Н. (2013)
Садовенко И. А. - Экспериментальные исследования суффозионных и эрозионных деформаций лессовых грунтов, Деревягина Н. И. (2013)
Передерій А. О. - Програмний комлекс ТЛКА як інструмент оптимізації використання транспортних активів підприємства, Переверзєва Г. Г. (2013)
Лабинский К. Н. - Исследование влияния канального эффекта при детонации шпурового заряда на разрушающее действие взрыва заряда взрывчатых веществ, Калякин C. А. (2013)
Лотоус В. В. - Оценка эффективности комбинированных технологий взрывного упрочнения (2013)
Боблях С. Р. - Спосіб свердловинного гідровидобутку зернистих фосфоритів (2013)
Холоденко Т. Ф. - Использование биоиндикационных методов исследования в системе экологического мониторинга промышленных предприятий, Устименко Е. Б., Кириченко А. Л., Горовая А. И. (2013)
Малышев В. В. - Управление составом катодных продуктов при электролизе молибден-, вольфрам- и углеродсодержащих галогенидно-оксидных и оксидных расплавов, Соловьев В. В., Черненко Л. А., Габ А. И., Гон-Эскар М. (2013)
Елизаров А. И. - Получение биогаза из опавших листьев, Лысенко О. И. (2013)
Малякова І. А. - Використання тестових технологій для організації контролю знань студентів при вивченні дисципліни "Інженерна та комп’ютерна графіка" (2013)
Басов Г. Г. - Разработка идентификационной системы сбора, учета, обработки и анализа показателей технической эксплуатации электропоездов, Гундарь В. П., Яцко С. И., Романенко О. В. (2005)
Басов Г. Г. - Динамические ходовые испытания электропоезда ЭПЛ9Т, Найш Н. М., Мищенко Н. П., Гундарь В. П., Сидоров Н. П. (2005)
Блохин Е. П. - Результаты ударных испытаний магистрального электровоза ДС-3, Бондарев А. М., Горобец В. Л., Кривчиков А. Е., Чумак В. В., Ягода Д. А. (2005)
Блохин Е. П. - Особенности колебаний электровозов, имеющих подвешивание тягового привода класса II, Коротенко М. Л., Грановский Р. Б., Чумак В. В., Гаркави Н. Я., Дзичковский Е. М. (2005)
Блохин Е. П. - О некоторых результатах испытаний поглощающего аппарата эластомерного типа разработки ДИИТа, Плахотник В. Н., Савчук О. М., Заболотный А. Н., Бубнов В. М., Кабачный В. П. (2005)
Блохин Е. П. - Определение по результатам ходовых испытаний усталостной прочности несущих конструкций железнодорожных вагонов, Черкашин Ю. М., Манашкин Л. А., Коротенко М. Л., Мямлин С. В., Грановский Р. Б., Горобец В. Л., Гаркави Н. Я., Федоров Е. Ф. (2005)
Бубнов В. М. - Оценка параметров вагона-цистерны для железных дорог Индии, Кумар П., Богомаз Г. И., Соболевская М. Б., Цыбульский В. М., Хрущ И. К. (2005)
Bureika G. - Matematical model of Dynamic Interaction between Wheel-set and rail Track, Suba?ius R. (2005)
Колесов С. Н. - Улучшение динамических характеристик токоприемников, Клименко Н. В. (2005)
Колесов С. Н. - Влияние природы материалов на основные динамические параметры контактной подвески и на ее взаимодействие с токоприемником (2005)
Коротенкко М. Л. - Експериментальне дослідження зносу бандажів електровозів ВЛ11м з різними профілями, Заболотний О. М., Недужа Л. О., Нестеренко Н. М., Ягода Д. О. (2005)
Кравец В. В. - Алгоритм определения гироскопических сил и моментов при взаимодействии колесной пары скоростного экипажа и рельса (2005)
Кравец В. В. - Аэродинамика частично перекрытого межвагонного пространства скоростного поезда, Кравец Е. В. (2005)
Манашкин Л. А. - Поглощающий аппарат с переменной массой рабочего тела, Мямлин С. В. (2005)
Науменко Н. Е. - Оценка эффективности использования элементов защиты конструкций локомотивов и вагонов пассажирских поездов при аварийных соударениях, Хижа И. Ю., Богомаз Е. Г., Горобец Д. В. (2005)
Нестеренко В. И. - Экспериментальное определение динамических параметров тягового привода транспортного средства (2005)
Панасенко В. Я. - К вопросу модернизации тормозной рычажной передачи электровоза ДС3, Клименко И. В. (2005)
Савоськин А. Н. - Кинетика процесса сцепления колесо-рельс, Ляпушкин Н. Н. (2005)
Савоськин А. Н. - Исследование сцепных свойств вагона электропоезда на четырёх одноосных тележках, Сердобинцев Е. В., Крушев С. Д., Званцев П. Н. (2005)
Самсонкин В. Н. - Системный поход в проблеме управления безопасностью движения (2005)
Урсуляк Л. В. - Новый подход к решению задачи о моделировании продольной динамики и поступательного движения поезда, Железнов К. И. (2005)
Ушкалов В. Ф. - К вопросу о влиянии продольных усилий, действующих на боковую раму тележки грузового вагона, на показатели его вертикальной динамики, Ромен Ю. С., Заверталюк А. В., Рубан В. И. (2005)
Fisher B. - Design Simulation to Pass Tests for Acceptance as Defined in pren14363 or UIC518, Menssen R., Markova O., Kovtun H. (2005)
Шапран Е. Н. - Удосконалення систем керування тяговими електродвигунами тепловозів (2005)
Будниченко В. Б. - Концепція гальмівного керування трамвайного вагона (2005)
Вещева Н. Е. - Классификаторы предпосылок и причин железнодорожных транспортных происшествий, Шалаева Т. А. (2005)
Дмитриев Д. В. - Автоматизированная диагностика механической части пассажирских вагонов в ходе их обычной эксплуатации (2005)
Комаров С. В. - Разработка стенда для контроля и диагностики технического состояния аккумуляторов, Воскобойник В. Э., Зайцев А. Н., Новиков В. Ф. (2005)
Мойкин Д. А. - Определение браковочных характеристик и влияние повреждений на работоспособность вагонов-цистерн (2005)
Жулай Ю. А. - Возможность очистки путевой структуры пульсирующими и кавитирующими струями воды при движении подвижного состава, Дзоз Н. А., Задонцев В. А., Бурылов С. В., Новиков В. Ф. (2005)
Иванов П. С. - Классификация дефектов рельсов, Лесун А. Ф., Букин М. Н., Петров А. А., Чурашов О. А., Шулепова Н. Г., Зайцев Н. И., Родионов А. В. (2005)
Ильман В. М. - К контактной задаче при установившемся качении, Разумов С. Ю. (2005)
Рыбкин В. В. - Результаты исследований по установлению условий обращения электровоза ДС3-001 на сети железных дорог, Татуревич А. П., Сова С. Н. (2005)
Старченко В. Н. - Динамическая контактная задача о взаимодействии колеса с рельсом, Буряк В. Г. (2005)
Титова Т. М. - Резервы повышения качества рельсов. Совершенствование технологии микролегирования рельсовой стали (2005)
Трачук Т. А. - Загальний погляд на розвиток українського журналістикознавства протягом 2000-х років (2012)
Городенко Л. М. - Українські журналістикознавчі дослідження мережевої комунікації (2012)
Цимбаленко Є. С. - Наукові студії інформатизації соціальних комунікацій (2012)
Владимиров В. М. - "Камо грядеши" сучасної журналістики (2012)
Хоменко І. А. - Межа точності, або Термінологічні проблеми соціальної комунікації (2012)
Орлова Н. В. - Погляд українських журналістикознавців на поняття "терміносистема журналістикознавства" (2012)
Чернявська Л. В. - Інтерпретація поняття "соціальний простір" у системі масових комунікацій (2012)
Михайлин І. Л. - Протестантська журналістика на модернізаційному роздоріжжі (Рецензія на монографію М. А. Балаклицького "Медіатизація протестантизму в Україні 1991-2010 років") (2012)
Вернигора Н. М. - Бібліографічний огляд монографічних видань київської наукової школи журналістики за 2010-2012 рр., Задорожна О. С. (2012)
Повний текст випуску (2012)
Андрєєв А. М. - Використання методу проблемних ситуацій з енергозбереження у навчальному процесі з фізики (2013)
Атаманчук П. С. - Використання управлінських впливів для досягнення прогнозованого рівня якості знань учнів з механіки, Форкун Н. В. (2013)
Атаманчук П. С. - Психологічна установка як один з принципів формування предметних компетентностей з фізики, Чайковська І. А. (2013)
Баксічева І. С. - Взаємодія людини-природи-суспільства у шкільному курсі фізики, Ігнатенко В. А., Кнорозок Л. М. (2013)
Богдан В. В. - Дослідницька діяльність учнів у системі ман, Богдан Т. М. (2013)
Бойко М. П. - Про деякі особливості формування поняття енергії в шкільному курсі фізики, Бойко Л. М. (2013)
Бузько В. Л. - Проектна діяльність учнів основної школи як засіб формування пізнавального інтересу до фізики (2013)
Галатюк Ю. М. - Діяльнісний механізм розвитку методологічної культури учнів у процесі навчання фізики, Галатюк М. Ю., Галатюк Т. Ю. (2013)
Грудинін Б. О. - Формування інформаційної компетентності учнів у процесі проектної діяльності (2013)
Дедович В. М. - Військова тематика у шкільному курсі фізики (2013)
Дідович М. М. - Комплексне вирішення завдань навчання при розв’язуванні фізичних задач на заключних уроках теми (2013)
Єрмакова-Черченко Н. О. - Формування інформатичної компетентності школярів під час навчальної практики з фізики (2013)
Засєкін Д. О. - Постановка цілей навчання учнів розв’язувати фізичні задачі в профільній школі (2013)
Іваницька Н. А. - Проблемний метод навчання як основа розв’язування учнями задач у класах фізико-математичного профілю, Герасименко Т. О. (2013)
Коваленко К. В. - Про розриви та злами на графіках залежності швидкості та прискорення руху тіл від часу (2013)
Кремінський Б. Г. - Аналіз динаміки зміни результатів зовнішнього незалежного оцінювання з фізики, досягнутих переможцями фізичних олімпіад (2013)
Ляшенко О. І. - Розвиток навчально-пізнавальної компетентності учнів основної школи у навчанні фізики, Бургун І. В. (2013)
Маслєннікова Д. Ю. - Дидактичні засади розвивального навчання фізики у загальноосвітній школі (2013)
Мітус Н. О. - Місце дитячої іграшки в навчально-виховному процесі з фізики в основній школі (2013)
Одинець Ю. А. - Формування понять рівняння і нерівності (2013)
Остапчук М. В. - Використання елементів сугестопедії при вивченні учнями природничих предметів (2013)
Попова Т. М. - Культуротворчий потенціал змісту навчання фізики (2013)
Прудкий О. С. - Психолого-педагогічні основи формування культурно-наукового світогляду учнів засобами екскурсійного методу (2013)
Прядко Н. О. - Формування математичної грамотності учнів старшої школи (2013)
Рябко А. В. - Сонячні годинники в навчальному процесі з природничих дисциплін (2013)
Сиротюк В. Д. - Методика здійснення індивідуального підходу в процесі виконання учнями домашніх завдань з фізики, Стецик С. П. (2013)
Сільвейстр А. М. - Реалізація міжпредметних зв’язків під час навчання фізики, хімії і біології у школі (2013)
Стецик С. П. - Індивідуалізація навчання на уроках фізики асобами інноваційних технологійі, Гнатюк О. В. (2013)
Терещук С. І. - Короткий огляд історико-генетичного розвитку квантових уявлень в старшій школі (1947-1967 рр.) (2013)
Тіщенко І. М. - Сутність педагогічної технології в задачному підході до навчання (2013)
Ткаченко І. А. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у вивченні астрономії (2013)
Турчина І. С. - Висвітлення проблем національної освіти в публіцистиці О. Кониського (2013)
Шарко В. Д. - Про навчально-методичний комплекс "зелений пакет" як засіб формування екологічної компетентності учнів при вивченні фізики, Куриленко Н. В. (2013)
Шуліка В. С. - Особливості використання задач з цікавим змістом на уроках фізики (2013)
Аврамчук О. Є. - Розвиток професійних навичок в курсантів в процесі виконання лабораторних робіт з фізики (2013)
Боканча В. Н. - Подготовка студентов-физиков к формированию компетенций у учащихся (2013)
Гладун Т. С. - Психолого-педагогічні принципи розвитку продуктивного мислення майбутніх учителів фізики й екології (2013)
Головко М. В. - Невідомі імена в історії вітчизняної дидактики фізики: науково-методичний доробок А. П. Карлової – першої жінки вченого-методиста з фізики в Україні (2013)
Григорчук О. М. - Використання фізичних задач будівельної тематики в професійній підготовці студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, Сиротюк В. Д. (2013)
Гончаренко Т. Л. - Дослідження готовності вчителя фізики до проектування навчального процесу на засадах особистісно зорієнтованого навчання (2013)
Губанова А. О. - Розширення інформативності при використанні малюнків у підручниках з фізики, Савченко В. Ф. (2013)
Закалюжний В. М. - Опорні конспекти лекцій з теми "Електростатика" як засіб систематизації та узагальнення знань студентів з фізики, Шевчук О. Г. (2013)
Ісичко Л. В. - Математичне моделювання як один з етапів процесу розв’язування фізичних задач (2013)
Козлова Н. Л. - Підвищення ефективності формування професійних компетенцій у студентів технічного університету при вивченні фізики англійською (2013)
Коробова І. В. - Досвідно-діяльнісна модель методичної компетентності вчителя фізики (2013)
Кулик Л. О. - Формування умінь і навичок науково-дослідної діяльності студентів-першокурсників напряму підготовки "Фізика", Ткаченко А. В. (2013)
Кух О. М. - Медіа освіта і підготовка вчителів фізики, Кух А. М. (2013)
Лісіна Л. О. - Модель підготовки вчителя в післядипломній освіті до педагогічного проектування (2013)
Мартинюк О. С. - Вивчення основ мікроелектронної схемотехніки в системі фахової підготовки студентів-фізиків (2013)
Мендерецький В. В. - Сучасний стан проблеми розвитку предметних компетентностей студентів у процесі вивчення фізики, Муравський С. А. (2013)
Меняйлов С. М. - Проблема детермінізму при навчанні фізики у вищий школі, Максимов С. Л., Рудницька Ж. О., Сліпухіна І. А. (2013)
Муранова Н. П. - Моніторинг якості науково-методичного забезпечення фізико-математичної освіти старшокласників у системі підготовки до навчання в технічному університеті (2013)
Ніколаєв О. М. - Виділення критеріїв предметної компетентності майбутнього вчителя фізики (2013)
Носко М. О. - Концепція вдосконалення підготовки викладачів для здійснення особистісно зорієнтованого фізичного виховання, Бєлих С. І. (2013)
Палачаніна І. С. - Формування управлінських компетенцій майбутніх морських офіцерів у вищих військових навчальних закладах при викладанні фізики (2013)
Панченко Т. В. - Підготовка майбутніх учителів астрономії до проведення астрономічних спостережень (2013)
Пастушенко С. М. - Дидактична система навчання фізико-математичних дисциплін студентів ВТНЗ (2013)
Пастушенко С. М. - Формування англомовної комунікативної компетентності майбутніх інженерів при навчанні фізики в технічному університеті, Козлова Н. Л. (2013)
Печерська Т. В. - Формування інформатичної компетентності майбутнього вчителя на практичних заняттях з методики навчання фізики, Печерська-Громадська К. Ю. (2013)
Подопригора Н. В. - Теоретичні і експериментальні методи введення силових характеристик електромагнітного поля при підготовці майбутніх учителів фізики (2013)
Подласов С. О. - Аналіз структури знань з фізики студентів за результатами вхідного контролю, Матвійчук О. В. (2013)
Семакова Т. О. - Про організацію навчання фізики у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації технічного профілю (2013)
Семерня О. М. - Професійне есе як засіб підготовки майбутніх учителів фізики (2013)
Силко Р. М. - Правопівкульне малювання як метод розвитку здібностей до образотворчого мистецтва (2013)
Стрілець С. І. - Самостійна робота як один із засобів набуття і розвитку професійних компетенцій студентів (2013)
Стучинська Н. В. - Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців природничої галузі в процесі навчання фізико-математичних дисциплін, Шморгун А. В. (2013)
Сусь Б. А. - Електронний посібник як спосіб поєднання різних форм і методів у навчанні з фізики, Кравченко М. І. (2013)
Цоколенко О. А. - Науково-дослідна робота майбутніх учителів фізики під час проходження педагогічної практики (2013)
Чайка О. М. - Інформаційні технології в лекційному курсі з медичної та біологічної фізики (2013)
Чорнобай К. Г. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій на практичних заняттях з методики викладання фізики (2013)
Чумак М. Є. - Створення моделі навчання курсу теоретичної фізики "Електродинаміка" на основі задачного підходу в педагогічних університетах, Слюсаренко М. А. (2013)
Швай Р. І. - Деякі аспекти творчої методичної діяльності вчителя (2013)
Шишкін Г. О. - Проблеми фундаменталізації та професійної спрямованості підготовки вчителів технологій під час вивчення фізики (2013)
Школа О. В. - Методичні підходи до вивчення розподілу Максвелла-Больцмана в курсі теоретичної фізики (2013)
Кенєва І. П. - Саморобні прилади для демонстрації впливу сили тертя на обертальний рух твердого тіла, Лутай Р. В., Мінаєв Ю. П. (2013)
Лоскутов С. В. - Радіометр Крукса в лекційному експерименті, Золотаревський І. В. (2013)
Руденко М. П. - Варіант постановки лабораторної роботи "визначення питомих електричних опорів твердих діелектриків" у курсі загальної фізики, Шовкопляс В. С. (2013)
Блажівський Є. - Протидія корупції у приватно-правовій сфері, Стефанчук Р. (2013)
Дьомін Ю. - Інститут угод у кримінальному провадженні: важливі аспекти правозастосування (2013)
Середа Г. - Проблеми забезпечення прав ув’язнених у кримінально-виконавчій системі (2013)
Грицаєнко Л. - Зближення законодавства України з правовою системою Європейського Союзу: питання термінології (2013)
Подгорна Г. - Теоретичні аспекти представництва прокурором інтересів громадян і держави в судах (2013)
Бабіков О. - Майновий характер неправомірної вигоди (2013)
Загиней З. - Окремі недоліки нормотворчої техніки Розділу XVII Особливої частини КК України "Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг" та їх вплив на тлумачення кримінально-правових норм (2013)
Туркот М. - Внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України як суб’єкт протидії злочинності (2013)
Толочко О. - Процесуальна діяльність прокурора у кримінальному провадженні: структурно-функціональний аспект (2013)
Говоруха М. - Цивільний позов прокурора у кримінальному провадженні: питання теорії та практики (2013)
Банах С. - Особливості повноважень слідчого судді щодо захисту прав людини, Штогун С. (2013)
Яковець І. - Поняття, основні етапи та закономірності оптимізації процесу виконання кримінальних покарань в Україні (2013)
Чернобай А. - Актуальні питання реалізації трудових прав громадян на захист персональних даних працівника в контексті проекту Трудового кодексу України (2013)
Мудров А. - Форми координації діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності та корупції (Закінчення. Початок статті читайте у "Віснику Національної академії прокуратури України" № 3(31)’2013.), Європіна І. (2013)
Трепак В. - Деякі проблеми застосування окремих норм антикорупційного законодавства (2013)
Бутович О. - Досвід кримінально-правової протидії корупційним злочинам у Франції (2013)
Бортун М. - Взаємодія прокурора зі слідчим, слідчим суддею на стадії досудового розслідування (2013)
Курська К. - Об’єкт і предмет прокурорського нагляду у сфері використання та охорони водних ресурсів (2013)
Мельніченко М. - Поняття та види злочинів проти порядку одержання доказів у кримінальному провадженні (2013)
Рябенко М. - Виникнення компетенції особи, яка надає публічні послуги, як спеціального суб’єкта злочинів (2013)
Ярош В. - Актуальні питання визначення кримінально-правової санкції (2013)
Вінциславська М. - Актуальні проблеми участі прокурора у виконавчому процесі (2013)
Хроніка міжнародних зв’язків (2013)
Дубницкий В. Ю. - Использование индекса цитирования в библиографических и наукометрических исследованиях, Тимошенко И. И. (2012)
Паржин Ю. В. - О проблеме разрешимости в формальных интеллектуальных системах (2012)
Барсов В. И. - Применение метода двоичного кодирования для реализации модульных операций в системе обработки информации и управления реального времени, Краснобаев В. А., Жадан В. О., Сотник Е. А. (2012)
Белов С. П. - О возможности повышения помехоустойчивости сигналов с OFDM, Ушаков Д. И., Зуза С. Б. (2012)
Бородавка В. А. - Визначення методик та засобів повірки цифрових вольтметрів (2012)
Буданов П. Ф. - Анализ влияния параметров длинных линий электропередачи на пропускную способность линий, Красовская Э. Т. (2012)
Емельянова Н. Ю. - Информационная модель системы мониторинга процесса транспортировки жидкого чугуна, Емельянов В. А. (2012)
Еремеев О. И. - Кластеризация и нейронные сети в мерах визуального качества изображений без эталона (2012)
Іващук Б. М. - Ефективність застосування фотографічного обладнання на сучасних літаках, Петров В. П., Дурач В. М., Іващук М. М. (2012)
Карпенко Н. Ю. - Многоуровневые системы распределения ресурсов, Уфимцева В. Б., Штельма О. Н. (2012)
Катунін А. М. - Розширення охоронних функцій лазерних систем сигналізації, Сидоренко Р. Г., Кожушко Я. М., Рибалка Г. В. (2012)
Kussul O. M. - Information security issues for heterogeneous structural-complex systems (2012)
Мазманишвили А. С. - Стохастическое моделирование случайных поверхностей движения объектов бронетанковой техники, Александрова Т. Е. (2012)
Михнова А. В. - Особенности визуализации данных в системах диагностики, Михнова Е. Д. (2012)
Олизаренко С. А. - Метод формализации задачи распознавания направлений ударов СВН противника на основе нечеткой классификации, Перепелица А. В., Капранов В. А. (2012)
Петров Э. Г. - Модель информационного описания объекта оценивания для оценки качества формирования образцов-аналогов, Губа В. М. (2012)
Пономаренко Н. Н. - Подавление шума на изображениях с использованием больших кодовых книг участков изображений (2012)
Потапов А. А. - Автоматизация процессов измерения параметров электрохимически обработанных поверхностей с целью реализации фрактального подхода к управлению технологическим процессом, Бавыкин О. Б., Вячеславова О. Ф. (2012)
Рудницкий В. Н. - Функции и структура нейросетевого модуля системы ЧПУ, Хрулёв Н. В., Бабенко В. Г. (2012)
Ткаченко А. О. - Особливості алгоритмів рішення навігаційної задачі в наземних локальних радіотехнічних системах навігації, Резніков Ю. В., Дейнеко В. М. (2012)
Федин С. С. - Информационное обеспечение качества деталей машиностроения с использованием модели нечеткого логического вывода, Зубрецкая Н. А., Гончаров А. С. (2012)
Шульга А. В. - Управление процессом зажигания металлогалогенных ламп высокого давления, Нелюба Д. Н., Данник А. И., Котюк Е. В. (2012)
Авраменко В. П. - Управление пространственно-распределенными системами в условиях неопределенности и нечеткости исходной информации, Божинский И. А., Илюнин О. О. (2012)
Кириленко Е. Г. - Модели организации коллективов разработчиков в области программной инженерии, Фролова Г. А. (2012)
Кудрявцев А. Ф. - Методичний підхід до визначення вартості проведення бойових дій авіаційними угрупуваннями Повітряних Сил Збройних Сил України, Камак Д. О. (2012)
Лукьяненко Т. В. - Оцінка стану та формування стратегії розвитку соціально-економічних систем (2012)
Соколов А. Ю. - Нечеткая модель анализа и формирования теста, Вагенкнехт М., Молчанова О. Г., Мрева А. (2012)
Шмельова Т. Ф. - Моделювання поведінкової діяльності людини-оператора в авіаційній соціотехнічній системі (2012)
Веретельник В. В. - Линейный генератор конгруэнтных чисел (2012)
Голоскоков А. Е. - Численное решение задачи оценки сближения траекторий двух динамических объектов на основе стохастических дифференциальных уравнений, Бродский М. А. (2012)
Калиниченко О. В. - Математические модели некоторых механизмов цветового зрения человека, Лещинский В. А., Епик В. П., Яковенко К. М. (2012)
Шкловец А. В. - Метод построения кусочно-гладких карт на основе четырёхугольных кусочно-плоских карт Кохонена (2012)
Волк М. А. - Модуль распределения заданий в GRID-системах, Филимончук М. А., Филимончук Т. В. (2012)
Горбенко А. В. - Модели законов распределения времени обслуживания резервированных сервис-ориентирован-ных систем (2012)
Гриценко А. И. - Метод выбора наблюдаемых переменных для мониторинга компьютерной сети, Саенко В. И. (2012)
Есин В. И. - Возможности различных схем баз данных по представлению и работе с данными (2012)
Лосев Ю. И. - Методы управления потоком данных при восстановлении потерянных и искаженных сообщений в мультимаршрутном тракте, Шматков С. И., Руккас К. М., Щебенюк В. С. (2012)
Лащенко А. А. - Применение Framework для оптимизации процесса создания презентационных сайтов, Ильина И. В. (2012)
Лях І. М. - Комірковий зв’язок третього покоління, Білак Ю. Ю., Шилова Н. Ф. (2012)
Рубан И. В. - Взаимодействие протоколов IPv4 и IPv6 в телекоммуникационных сетях, Карпова И. В. (2012)
Сальников А. О - Методики та засоби реплікації грід-служби засвідчення та керування участю в віртуальних організаціях, Бойко Ю. В. (2012)
Семенов С. Г. - Уязвимости операционной системы QNX в структуре автоматизированной системы управления технологическим процессом, Давыдов В. В., Илюшко Я. В. (2012)
Смірнов О. А. - Дослідження стеганографічного перетворення інформаційних повідомлень для організації скритних каналів передачі даних (2012)
Тарадаев С. А. - Анализ свойств самоподобия трафика в сети Asterisk, Бохан К. А. (2012)
Шувалова Л. А. - Використання протоколу WPA2 для захисту бездротових мереж, Лавданський А. О., Гурін В. В. (2012)
Антонова И. В. - Определение критического стажа в развитии профессионально обусловленных заболеваний в условиях химико-фармацевтического производства (2012)
Muzyka K. - Computational approach to investigation of template/monomer complex in melamine imprinted polymers, Rozhitskii M. (2012)
Найда С. А. - Статистические методы оптимизации параметров широкополосного пьезопреобразователя для медицинской диагностики, Коржик А. В., Желяскова Т. Н. (2012)
Опарин А. Л. - Соотношение восходящей и нисходящей фаз элементов ЭКГ и холтерограмм у пациентов с сердечной недостаточностью, Рудык Ю. С., Овчаренко И. Е. (2012)
Ващук Ф. Г. - Інформаційне забезпечення алгоритмів мінімізації сумарного випередження і запізнення із налагодженнями, Місюра О. Б., Мельник О. О. (2012)
Замирец Н. В. - Синтез обобщенной задачи параметрического программирования и локальных задач для вариантов стратегий развития предприятия, Белоцкий А. А., Лысенко Д. Э. (2012)
Льовкін В. М. - Прийняття інвестиційних рішень в умовах невизначеності, Дубровін В. І. (2012)
Азаренко Е. В. - Проблема управления экологической безопасностью прибрежных вод и пути еее решенияъ, Гончаренко Ю. Ю., Дивизинюк М. М. (2012)
Брежнев Е. В. - Прогнозирование оценок безопасности энергосистем с использованием байесовских сетей доверия (2012)
Ващенко В. М. - Постановка проблеми виявлення факторів небезпеки надзвичайних ситуацій сейсмічними засобами, Толчонов І. В., Гордієнко Ю. О., Солонець О. І. (2012)
Дуденко С. В. - Вибір показників та головного критерію ефективності автоматизованої системи підготовки військ (сил) ЗС України, Колмиков М. М., Алексєєв С. В., Ткачов А. М. (2012)
Полторак С. Т. - Інформаційна технологія відбору кадрів для внутрішніх військ МВС України – основа якості відбору, Оленченко В. Т., Козлов В. Є. (2012)
Скоренький П. О. - Проблеми технічного забезпечення виконання завдань Повітряних Сил (2012)
Артюх С. Ф. - Совершенствование текущего контроля усвоения учебного материала на лекционных занятиях как предпосылка повышения эффективности учебного процесса, Литкина М. А. (2012)
Коноваленко О. Є. - Проблема автоматизованого тестування та оцінювання знань, Брусенцев В. О. (2012)
Малюга А. В. - Метод оцінювання критеріїв, що впливають на організацію навчально-виховного процесу ВВНЗ (2012)
Хроніка та інформація (2012)
Наші автори (2012)
Алфавітний покажчик (2012)
Бамбура А. М. - Нове в проектуванні залізобетонних та сталезалізобетонних конструкцій, Гурківський О. Б., Аметов Ю. Г., Безбожна М. С., Дорогова О. В., Сазонова І. Р., Стороженко Л. І. (2013)
Шейніч Л. О. - Сучасні технологічні рішення виробництва залізобетонних конструкцій, Суруп В. Ю., Копотун Р. А., Якименко Р., Нестеров В. Г., Нелюбін В. Ф., Волинська Є. В. (2013)
Павліков А. М. - Безкапітельно-безбалкова каркасна конструктивна система будівлі: особливості та досвід використання під доступне житло, Бабіч Є. М., Петтер Б. М. (2013)
Дорофеев В. С. - О некоторых аспектах работы каркасных систем с безбалочными перекрытиями, Шеховцов И. В., Петраш С. В. (2013)
Шилюк П. С. - Індустріальне домобудування – основний ресурс будівництва доступного житла, Мойсеєнко М. М., Омельчук В. П., Омельчук В. В. (2013)
Оніщук Г. І. - Досвід застосування та реновації залізобетонних конструкцій при реконструкції будівель і споруд, Красовський Л. Г. (2013)
Фаренюк Г. Г. - Проблеми продовження ресурсу існуючих будівельних об’єктів, Кривошеєв П. І., Шинкіна О. С. (2013)
Поклонский В. Г. - Проблемы обеспечения огнестойкости железобетонных конструкций в Украине (2013)
Гнідець Б. Г. - Двобалкові збірно-монолітні нерозрізні залізобетонні прогонові будови мостів для складних умов будівництва, Запоточний Р. М. (2013)
Шаповалов А. Н. - Влияние диафрагм жесткости на распределение усилий в каркасах зданий при учете фактора прогрессирующего разрушения, Руденко В. В. (2013)
Рапина К. А. - Конструкции защитных железобетонных оболочек ядерных установок (2013)
Павліков А. М. - Вплив форми стиснутої зони на значення фібрових деформацій бетону у розрахунках міцності нормальних перерізів елементів при згинанні (2013)
Крітов В. О. - Розрахунок міцності армованих цегляних стовпів на основі екстремального критерію, Павліков А. М., Григорова О. В., Федоров Д. Ф. (2013)
Павліков А. М. - Гармонізація залежностей напруження-деформації, застосовуваних ДБН В.2.6-98:2009, Юрко П. А. (2013)
Павліков А. М. - Розрахунок на основі ДБН В.2.6-98:2009 поздовжньої арматури колон збірно-монолітного безконсольно-безкапітельно-безригельного каркасу, Федоров Д. Ф., Григорова О. В., Шандиба Ю. А. (2013)
Першаков В. М. - Особливості проектування каркасних будівель із залізобетонними рамними конструкціями (2013)
Савицкий Н. В. - Количественная система диагностики и оценки технического состояния железобетонных конструкций, Никифорова Т. Д., Тытюк А. А., Фаренюк Г. Г., Бамбура А. Н. (2013)
Стороженко Л. І. - Проблеми створення та проектування сталезалізобетонних конструкцій (2013)
Ватуля Г. Л. - Предельное состояние сталебетонных круглых плит по нормальному сечению, Шевченко А. А. (2013)
Нижник О. В. - Будівництво сталезалізобетонного безбалкового перекриття (2013)
Аметов Ю. Г. - Розрахунок позацентрово стиснутих сталезалізобетонних конструкцій за деформаційним методом, Бамбура А. М. (2013)
Бабіч Є. Є. - Розрахунок несучої здатності стиснуто-зігнутих залізобетонних елементів, Бабич Є. М. (2013)
Іваник І. Г. - Дослідження напружено-деформованого стану сталезалізобетонних конструкцій при зміні положення пружної осі, Вибранець Ю. Ю., Іваник Ю. І. (2013)
Панасенко А. В. - Возможность применения сталефибробетона в сборных обделках напорных туннелей (2013)
Єрмоленко Д. А. - Напружено-деформований стан трубобетонних елементів при осьовому стисненні (2013)
Демчина Б. Г. - Експериментальні випробування на згин збірно-монолітних залізобетонних плит перекриття із використанням безавтоклавного пінобетону, Литвиняк О. Я., Безушко А. Й., Онисько Р. В. (2013)
Демчина Б. Г. - Дослідження несучої здатності дощатих двотаврових балок з OSB-стінкою, Сурмай М. І., Олексин Г. М. (2013)
Егупов К. В. - Учет работы железобетонных колонн в теле кирпичной кладки в каркасно-каменных зданиях, Анисимов К. И., Бондаренко А. С. (2013)
Воскобійник О. П. - Методика експериментальних досліджень трубобетонних елементів з пошкодженнями труби-оболонки, Пархоменко І. О., Дмитренко Є. В. (2013)
Нелюбин В. Ф. - Конструкції, виготовлення та дослідження сталефібробетонних труб вертикального вібропресування, Корсакова Л. Н., Давиденко О. І., Давиденко М. О. (2013)
Гришин А. В. - Напряженно-деформированное состояние противооползневого сооружения в виде гравитационной подпорной стенки, Сипливец А. А. (2013)
Меженкова А. П. - Конструкции железобетонных свай в районах вечной мерзлоты и высокой сейсмической активности, Белаш Т. А., Свитин В. В. (2013)
Калмыков О. А. - Подпорная стена рационального очертания (2013)
Клименко Є. В. - Несуча здатність пошкоджених стиснутих бетонних елементів, Дуденко Т. О., Мустафа Г. М. (2013)
Лугченко Е. И. - Стеновой термоблок рациональной конструкции, Гусаков В. Н. (2013)
Галінська Т. А. - Формування граничних критеріїв технічного стану будівельних конструкцій і елементів, Овсій М. О. (2013)
Горик О. В. - Натурні дослідження жорсткості ригелів трибун стадіону "Ворскла" ім. О. Бутовського в м. Полтава, Ковальчук С. Б., Яхін С. В. (2013)
Шмуклер В. С. - О возможности конструктивной трансформации панельного здания, Бабаев В. Н., Зинченко В. М. (2013)
Бабиченко В. Я. - Исследование процесса устройства стыков тонкостенных элементов ограждающих стеновых конструкций, Кирилюк С. В. (2013)
Дорофеев В. С. - Оптимизация расположения железобетонных колонн в каркасно-каменных зданиях возводимых в сейсмических районах, Егупов К. В., Мурашко А. В. (2013)
Скорук Л. М. - Аналітичний вибір лінійчатих поверхонь для плоских перекриттів кругових рамп багатоповерхових гаражів-стоянок, Сібіковський О. В., Лозова Є. С. (2013)
Банах А. В. - Вплив сейсмічних дій на залізобетонні каркаси споруд підвищеного рівня відповідальності (2013)
Бліхарський З. Я. - Розрахунок міцності нормальних перерізів залізобетонних балок, підсилених при дії навантаження з врахуванням вимог нових норм проектування, Хміль Р. Є., Дубіжанський Д. І., Васільєв І. В. (2013)
Сазонова І. Р. - Особливості розрахунку висотного готельно-офісного комплексу на прогресуюче обвалення (2013)
Войціховський В. І. - Регулювання зусиль в збірно-монолітних конструкціях прогонових будов мостів на криволінійних ділянках в процесі натягу напружуваної надопорної арматури (2013)
Гнідець З. Б. - Дослідження збірно-розбірних залізобетонних рам каркасів малоповерхових будинків в різних стадіях їх роботи, Гнідець Б. Г., Гнідець Р. Б. (2013)
Кумпяк О. Г. - Исследование динамического сопротивления железобетонных балок на податливых опорах по наклонным сечениям, Галяутдинов З. Р., Кокорин Д. Н. (2013)
Кумпяк О. Г. - К вопросу о восстановлении эксплуатационной надежности каменных арочных конструкций в здании, являющемся памятником архитектуры, Галяутдинов З. Р., Пахмурин О. Р. (2013)
Кумпяк О. Г. - Практический опыт восстановления живучести десятиэтажного крупнопанельного жилого дома после взрыва газового баллона, Галяутдинов З. Р., Пахмурин О. Р., Самсонов В. С. (2013)
Лучковский И. Я. - Упрощенная зависимость между нагрузкой и высотой поперечного сечения внецентренно сжатых железобетонных колонн промзданий, Самородов А. В., Конюхов А. В. (2013)
Микитенко С. М. - Проектування оптимальних залізобетонних конструкцій на основі нелінійної деформаційної моделі (2013)
Шаповалов А. Н. - Учет влияния технологических эксцентриситетов на изменение несущей способности в многоэтажных каркасных зданиях, Шаповалов Р. А., Иванов К. В. (2013)
Стоянов Е. Г. - Особенности проектирования колонн со случайными эксцентриситетами по ДБН В.2.6-98:2009 в сравнении с расчетом по EN 1992-1-1:2004 (2013)
Фесенко О. А. - Прогресуюче руйнування багатоповерхових безригельних каркасних будівель внаслідок пожежі після землетрусу (2013)
Слипич А. А. - Влияние динамических нагрузок на состояние конструкций корпуса измельчения известняка КЖРК, Настич О. Б., Паршин А. В. (2013)
Кваша В. Г. - Реконструкція малого залізобетонного моста, Салійчук Л. В. (2013)
Кваша В. Г. - Експериментальні дослідження просторового розподілу зусиль в залізобетонній плитно-ребристій прольотній будові моста, Собко Ю. М., Стечишин С. М. (2013)
Колчунов В. И. - Методика экспериментальных исследований железобетонных составных конструкций по наклонным сечениям, Яковенко И. А., Усенко Н. В., Приймак А. А. (2013)
Семенюк С. Д. - Монолитные и сборно-монолитные фундаменты, как система перекрестных балок, при возведении и эксплуатации зданий и сооружений в сложных грунтовых условиях (2013)
Васильев А. А. - Нелинейный расчет трехслойного стенового блока на клеевых связях, Сигай Е. А., Козунова О. В. (2013)
Добрянський І. М. - Вплив технологічних тріщинок в наплавлених валиках на пониження довговічності деталей за високих температур, Добрянська Л. О., Боднар Ю. І., Іваник Є. Г. (2013)
Добрянський І. М. - Тріщиностійкість сталебетонних балок, армованих просічно-витяжним листом, Бурченя С. П., Шмиг Р. А. (2013)
Мельник І. В. - Напружено-деформований стан фрагментів тришарових збірно-монолітних плит при згині і стиску, Сорохтей В. М., Приставський Т. В., Голець Ю. Б. (2013)
Хохлин Д. А. - Проблема обеспечения сейсмической безопасности жилых кирпичных зданий массовых серий в республике Узбекистан, Клеблеев А. Э. (2013)
Караван В. В. - Ефективне конструктивне рішення монолітного прямокутного резервуару об`ємом 10000 м3 (2013)
Фомин С. Л. - Экспериментальное исследование железобетонных плит на продавливание при нагребе, Астахов А. А., Резник П. А. (2013)
Фомин С. Л. - Инженерные деформационные методы расчета прочности железобетонных элементов, Резник П. А. (2013)
Дорофеев В. С. - Исследование несущей способности железобетонных рамных конструкций с использованием линеаризированных диаграмм "изгибающий момент – кривизна", Ковров А. В., Ковтуненко А. В. (2013)
Довженко О. О. - Порівняльний аналіз розрахунку міцності обтиснутих бетонних шпонок за існуючими методиками, Карабаш Л. В., Ржаних Є. О. (2013)
Корнійчук О. І. - Визначення ширини розкриття тріщин в згинальних залізобетонних елементах прямокутного профілю згідно ДБН В.2.6-98 та ДСТУ Б В.2.6-156 (2013)
Семенюк С. Д. - Трансформированные диаграммы деформирования бетонов при действии малоцикловых нагрузок, Болошенко Ю. Г. (2013)
Шмуклер В. С. - Эффективный алгоритм решения температурной задачи теории конструкций, Резник П. А. (2013)
Клюка О. М. - Уточнений метод розрахунку міцності просторових перерізів звичайно армованих залізобетонних елементів прямокутного профілю з одиночним армуванням при згині з крученням на основі деформаційної моделі, Жорняк М. С. (2013)
Довженко О. О. - Результати експериментальних досліджень міцності балок із високоміцного бетону за похилими перерізами, Качан Т. Ю., Мальована О. О., Бобрич В. Ю. (2013)
Кочкарьов Д. В. - Нові підходи до розрахунку згинальних залізобетонних елементів за міцністю, жорсткістю та тріщиностійкістю, Бабич В. І. (2013)
Раззаков С. Р. - Экспериментальные исследования работы круглых двухпоясных предварительно-напряженных висячих покрытий, Ахмадияров У. С., Раззаков Н. С. (2013)
Мамажанов Р. К. - Исследование динамических параметров предварительно-напряженных висячих покрытий, Раззаков Н. С. (2013)
Раззаков Х. С. - Метод начальных параметров ползучести для расчета стержневых и пластинчатых конструкций, Раззаков Ж. С. (2013)
Ивченко А. В. - Разработка метода экспресс контроля механических свойств арматурного проката класса В500С, Мачуская Н. Д., Матюхов С. А., Недогибченко А. И., Критов В. А. (2013)
Недогибченко А. И. - Исследование степени сцепления с бетоном арматурной стали В500С в сравнении с традиционными видами арматуры, Матюхов С. А., Вильдяйкин С. А., Амбражей М. Ю., Панков Р. В. (2013)
Недогибченко А. И. - Эффективный арматурный прокат в мотках класса В500 для железобетонных конструкций, Матюхов С. А., Вильдяйкин С. А., Ивченко А. В., Амбражей М. Ю. (2013)
Мартьянов В. В. - Робота поздовжньої стиснутої арматури в позацентрово стиснутих залізобетонних елементах, що розташована за межами перерізу бетону (2013)
Шунько Є. Є. - Досвід роботи відділення інтенсивної терапії новонароджених перинатального центру м. Києва, Тишкевич В. М., Костюк О. О., Краснова Ю. Ю., Ткачук О. О. (2013)
Лисак В. П. - Досвід комплексного спостереження за дітьми, які народились передчасно та/або хворими, у Полтавській області (2013)
Федосюк Р. М. - Безпека пацієнта – глобальний виклик сучасній медицині, Ковальова О. М. (2013)
Сухарева Г. Э. - Алгоритм организиции перинатальной помощи при подозрении на врожденную аномалию сердечно-сосудистой системы у плода и новорожденного (2013)
Мокія-Сербіна С. О. - Інформаційна система "Неонатологія": досвід впровадження та експлуатації, Шелевицька В. А., Дубан Р. М., Василенко Н. В., Шелевицький І. В., Мавропуло Т. К., Рибка О. Ю. (2013)
Батман Ю. А. - Особенности ранней экстренной адаптации новорожденных, извлеченных оперативным путем от матерей с отслойкой плаценты (2013)
Годованець Ю. Д. - Особливості біохімічного спектру крові при кардіоваскулярних порушеннях у новонароджених за умов перинатальної патології, Шкробанець І. Д., Годованець О. С., Перижняк О. І. (2013)
Клименко Т. М. - К вопросу необходимости совершенствования перинатальной диагностики врожденных пороков сердца, Карапетян О. Ю. (2013)
Ковальова О. М. - Перебіг асфіксії та стан гемодинаміки у новонароджених, стратифікованих за генотипами AGTRI гена, Похилько В. І., Коробка О. В., Калюжка О. О., Гасюк Н. І. (2013)
Ліхачова А. С. - Клініко-імунологічна характеристика вроджених вірусних інфекцій у новонароджених, Редько І. І., Пилипенко О. І., Волкова Т. Д. (2013)
Павлишин Г. А. - Організація хірургічної допомоги новонародженим на Тернопіллі, Корицький Г. І., Боднарчук В. Л., Білинський В. В. (2013)
Мавропуло Т. К. - Цільовий температурний контроль для захисту мозку новонароджених з асфіксією – стан гемодинаміки печінки, Дупленко Н. В., Капшученко Н. С. (2013)
Шкурупій Д. А. - Оптимізація інтенсивної терапії синдрому поліографічної недостатності у новонароджених та оцінка її ефективності (2013)
Горбатюк О. М. - Сучасна діагностика некротичного ентероколіту та його ускладнень у новонароджених, Мартинюк Т. В., Артеменко Є. О., Стадник І. О., Шатрова К. М. (2013)
Іванов Я. Ю. - Загальний артеріальний стовбур: клініка, діагностика та лікування, Руденко Н. М. (2013)
Кардаш А. М. - Вентикулосубгалеальное дренирование в лечении тяжеых форм внутрижелудочковых кровоизлияний у недоношеных новорожденных, Батман Ю. А., Кузнецов С. Н., Кардаш К. А. (2013)
Аряєв М. Л. - Вроджена інфекція, спричинена парвовірусом В19 (B08.3; P35.8), Котова Н. В. (2013)
David G. Sweet - European consensus guidelines on the management of neonatal respiratory distress syndrome in preterm infants – 2013 update, Virgilio Carnielli, Gorm Greisen, Mikko Hallman, Eren Ozek, Richard Plavka, Ola D. Saugstad, Umberto Simeoni, Christian P. Speer, Maximo Vento (2013)
Девід Г. Світ - Узгоджені Європейські рекомендації щодо лікування неонатального респіраторного дистес-синдрому у недоношених новонароджених – оновлення 2013 року (переклад), Вірджиліо Карнеллі, Горм Грейсенд, Мікко Холлман, Ерен Озек, Річард Плавка, Ола Д. Саугстад, Умберто Сімеоні, Крістиан П. Шпеєр, Максимо Венток (2013)
Робоча група асоціації неонатологів України (керівник групи – президент асоціації д.м.н., Знаменська Т. К.) Проект клінічного протоколу з неонатологічної допомоги: "Профілактика респіраторно-синцитіальної інфекції у новонароджених дітей та дітей раннього віку" (2013)
Пеньков А. Ю. - До дискусії щодо катамнестичного спостереження за новонародженими груп ризику (2013)
Знаменська Т. К. - Вплив застосування пробіотиків на ефективність виходжування недоношених новонароджених від матерів з бактеріально-вірусними мікст-інфекціями, Лошак О. О., Язикова Л. В., Язиков О. О., Петрицюк Т. В. (2013)
Безкаравайный Б. А. - Актуальные вопросы коррекции транзиторной лактарной недостаточности у новорожденных, Яковенко Н. А. (2013)
Маврутенков В. В. - Varicella-zoster вирусная инфекция у новорожденных, Плеханова Т. Н., Белозерова В. Л., Соколова Е. Ю. (2013)
Сурков Д. М. - Клінічний випадок застосування протоколу мінімізації ятрогенної інвазії у новонароджених з двійні, Оболонський О. I., Капустіна О. Г., Волков Д. Г. (2013)
Клименко Т. М. - Науково-практичний симпозіум з міжнародною участю "Проблеми та перспективи розвитку допомоги новонародженим" з нагоди 90-річчя Харківської медичної академії післядипломної освіти й 35-річчя заснування кафедри неонатології ХМАПО (м. Харків, 15-16 листопада 2012 року) (2013)
Похилько В. І. - Виїзна нарада асоціації неонатологів України з перегляду клінічних протоколів по наданню медичної допомоги новонародженим м. Сазополь (Болгарія) 24-31 травня 2013 р. (2013)
Вимоги до оформлення статей в журналі "Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина" (2013)
Знаменская Т. К. - Медицинские ошибки и безопасность пациентов неонатальных отделений интенсивной терапии – время менять стратегии (часть I), Курилина Т. В., Писарев А. А., Зброжик Е. В. (2013)
Андрієць О. А. - Проблеми репродуктивного здоров’я дівчат Буковини (2013)
Сороколат Ю. В. - Досвід та направлення розвитку системи комплексної допомоги сім’ям з дітьми до 3 років з порушеннями здоров’я та розвитку (2013)
Безкоровайна І. М. - Роль мікрлфлори в розвитку різних форм дакріоциститів новонароджених (2013)
Клименко Т. М. - Электроэнцефалографические особенности функционального состояния мога у недоношенных новорожденных с нарушением слуха, Мельничук О. П., Закревский А. Н. (2013)
Мавропуло Т. К. - Асфіксія при народженні: значення факторів інфекційного ризику, Капшученко Н. С., Рибка Е. Ю., Усенко Т. В., Соколова Е. Ю. (2013)
Сухарева Г. Э. - Аритмии у новорожденных (Часть 1) (2013)
Даньшин Т. И. - Некротический энтероколит: современный взгляд на проблему, Дмитриева М. Б., Максакова И. С., Янчук Д. А. (2013)
Годованець О. І. - Захворювання щитоподібної залози у дітей та підлітків Буковини, Теслюк М. В., Гаврилюк З. М. (2013)
Крючко Т. О. - Клініко-генеалогічні особливості розвитку хронічного пієлонефриту у дітей, Остапенко В. П., Пєший М. М. (2013)
Бакун О. В. - Концетрація гіпофізарних гормонів в крові жінок із безпліддям на етапі підготовки до екстракорпорального запліднення, Андрієць О. А., Левковець І. В., Глуха М. О. (2013)
Бербець А. М. - Значення деяких показників гомеостазу та ультразвукове дослідження плацент у жінок із загрозою невиношування у ранні терміни гестації (2013)
Боднарюк О. І. - Деякі імунологічні аспекти розвитку сальпінгоофоритів у дівчат, Андрієць О. А., Гуменна К. Ю., Ринжук Л. В. (2013)
Гнатко О. П. - Порушення менструальної функції при гіпоталамічному синдромі пубертарного періоду, Михайлюта М. А., Жесткова І. В. (2013)
Венцківська І. Б. - Нові погляди на застосування сульфату магнію в акушерстві, Біла В. В., Леуш С. С., Колесник Н. М., Загородня О. С. (2013)
Левенец С. А. - Особенности гонадотропной и пролактинобразующей функций гипофиза у девочек-подростков с вторичной аненореей, Начетова Т. А., Кашкалда Д. А., Шелудько О. Ю. (2013)
Приймак С. Г. - Використання методів профілактики вроджених вад розвитку плода (2013)
Рак Л. М. - Стан порожнини матки та ендометрія у жінок з безпліддям трубного генезу на етапі підготовки їх до допоміжних репродуктивних технологій (2013)
Семеняк А. В. - Особливості лікування пієлонефриту під час вагітності, Андрієць О. А., Богуславська Л. П. (2013)
Веропотвелян Н. П. - Новые возможности неонатального скрининга: диагностика моногенных причин нейросенсорной глухоты у новорожденных детей с использованием сухих пятен крови, Погуляй Ю. С., Нетребко Т. А., Журавлева С. А., Битева Е. Л., Захарчук С.М., Вуйтик Г.В., Зайчук Г.В. (2013)
Добрянський Д. О. - Сучасні підходи до діагностики і лікування сепсису в новонароджених (2013)
Павлишин Г. А. - Особливості апоптозу при різних патологічних процесах, Сарапук І. М., Сарапук Г. С. (2013)
Пішак В. П. - Фізіологічна роль мелатоніну в ембріональному розвитку плода, Кривчанська М. І., Громик О. О. (2013)
Expanded newborn sceening: a chance for the health of each baby (2013)
Розширене обстеження новонароджених: шанс для здоров’я кожної дитини (2013)
Знаменська Т. К. - Профілактика дисбіозу у новонароджених від матерів з бактеріально-вірусною мікст-інфекцією, Лошак О. О., Язикова Л. В., Язиков О. О., Петрицюк Т. В. (2013)
Лошак О. О. - Клінічна ефективність застосування замісної імунотерапії в лікуванні недоношених новонароджених від матерів з бактеріально-вірусними мікст-інфекціями, Писарєв А. О., Новик І. І., Петрицюк Т. В. (2013)
Колюбакіна Л. В. - Синдром Франческетті: клінічний випадок, Власова О. В., Ластівка І. В., Балицька Я. А. (2013)
Дворакевич А. О. - Клінічний випадок успішної тораскопічної корекції атрезії стравоходу у новонародженої дитини, Міщук В. Р., Кузик А. С., Ковальський Р. Я. (2013)
Татарчук Т. Ф. - Особенности проведения пластической операции при аплазии влагалища и функционирующей матке, Гаврилова И. В., Бачинская И. В. (2013)
Бойчук Т. М. - Історія розвитку акушерства та гінекології на Північній Буковині, Шкробанець І. Д., Юзько О. М., Андрієць О. А., Ніцович І. Р. (2013)
Вимоги до оформлення статей в журналі "Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина" (2013)
Барабаш О. В. - Реалізація принципів координації в системі планування розподілу повітряного простору, Обідін Д. М., Хращевський Р. В. (2012)
Горбань А. М. - Анализ релятивистских генераторов СВЧ излуче-ния большой мощности, Звягинцев А. Ю., Лонин Ю. Ф., Пономарев А. Г. (2012)
Дорощук В. А. - Канал передачі на борт літака сигналів управління на основі кутомірної радіонавігаційної системи "ПАР-АРК”, Рисаков М. Д., Тітов І. В., Кулик О. П., Булаєнко М. В. (2012)
Дубницкий В. Ю. - Оценка нижней границы эксплуатационного ресурса сложной физико-химической системы при полной и неполной информации о её начальном состоянии, Кобылин А. М., Чернявский В. Л. (2012)
Зубрецкая Н. А. - Оценка и прогнозирование качества неразъемных соединений на основе регрессионного анализа многомерных данных (2012)
Корниенко Л. Г. - Продольное распределение поля секционированной сфокусированной антенной решетки с фазо-частотным управлением сигналов (2012)
Купрій В. М. - Використання методу симетричних сум для розпізнавання безпілотних літальних апаратів (2012)
Кучеренко В. Л. - Методика побудови новітнього технологічного процесу ремонту медичного діагностичного обладнання (2012)
Моргун О. А. - Дослідження особливостей згортального кодування інформації у високошвидкісних системах цифрового зв'язку (2012)
Найда С. А. - Модифицированная схема нулевого модуляционного метода измерения глубинной температуры, Дрозденко Е. С. (2012)
Нємченко С. В. - Застосування аналізу когнітивних моделей складних систем в комплексі задач планування вогневого ураження системи підтримки прийняття рішення, Тристан А. В. (2012)
Обод І. І. - Інформаційні технології виявлення траєкторії повітряних об’єктів при багатооглядовому некогерентному накопиченні сигналів, Заволодько Г. Е., Горюшкіна А. Е. (2012)
Павленко М. А. - Разработка метода многоэтапной формализации зна-ний о процессе распознавания оперативно-тактических ситуаций, Бердник П. Г., Кукобко С. В., Данюк Ю. В. (2012)
Скаковська А. М. - Оптимізація нормованого поля допусків на параметри настройки елект-ронно-оптичної системи, Радивоненко О. С. (2012)
Сухаревський О. І. - Розрахунок радіолокаційних характеристик моделі безпілотного літального апарату RQ-1 "Predator”, Василець В. О., Белевщук Я. О., Ткачук К. І. (2012)
Шматов Д. В. - Распознавание человека по радужной оболочке, Лесная Н. С. (2012)
Бойко А. О. - Удосконалення методу універсального гешування на основі обчислення значення полінома у скінченних полях (2012)
Петренко О. Є. - Порівняльний аналіз методів обчислення порядку еліптичних кривих за допомогою підняття, що визначені над полем F(2n) (2012)
Бочаров О. В. - Дослідження алгоритму шифрування NTRU (2012)
Буханько А. Н. - Применение метода управления пропускной способностью каналов при передаче мультимедийного трафика (2012)
Глібов Д. С. - Пошук запозиченої інформації в Інтернеті, використовуючи алгоритми: TF, LongSent, Winnowing, Чуприна А. С. (2012)
Лошаков Є. С. - Аналіз засобів моделювання комп’ютерних мереж, Алексєєв С. В. (2012)
Мельник А. А. - Модель онтологии для поисковых систем в cloud-среде, Сакало Е. С., Ткачева Т. С. (2012)
Стафийчук П. С. - Анализ и сравнение свойств ключевых данных системы NTRUSign, Товма О. Н. (2012)
Сульженко А. С. - Работа с большими объемами данных в облаке с помощью MapReduce, Сакало Е. С., Ревенчук И. А. (2012)
Токман М. В. - Моделі і методи поліпшення релевантності пошуку текстових документів, Сокол В. В., Лєсна Н. С. (2012)
Шипилов Е. В. - Исследование технологий проведения веб-опросов (2012)
Висоцька О. В. - Метод визначення інформативних ознак для диференціальної діагностики поширених дерматозів, Солошенко Е. М., Печерська А. І. (2012)
Поворознюк А. И. - Система оценки влияния солнечной активности на психическое состояние пациентов, Ладенко Н. И. (2012)
Андрейчіков О. О. - Візуальна імітаційна модель бізнесу-процесу "реалізація електроенергії фізичним особам" виробничої дільниці енергопосточальної компанії, Гуца О. М., Українець О. Г. (2012)
Кравченко М. В. - Создание синергетических преимуществ диверсифицированного предприятия на основе управления компетенциями, Дружинин Е. А. (2012)
Яковлев С. Ю. - Модели формирования и анализа портфеля проектов предприятия лифтового хозяйства (2012)
Кацман М. Д. - Аналіз впливу на екологічний стан довкілля основних властивостей небезпечних вантажів, що перевозяться залізничним транспортом, Адаменко М. І. (2012)
Рубан І. В. - Підхід до оцінювання бойової виучки органів управління Збройних Сил України, Смірнов Є. Б., Дуденко С. В., Носик А. М., Ткачук С. С. (2012)
Лозинський О. І. - Підготовка фахівців з інформаційної безпеки у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності, Грицюк Ю. І. (2012)
Наші автори (2012)
Алфавітний покажчик (2012)
Моісеєнко Р. О. - Аналітичні матеріали щодо стану охорони здоров’я матерів та дітей в Україні у 2007-2011 роках, Терещенко А. В. (2013)
Знаменська Т. К. - Національний проект "Нове життя. Нова якість охорони материнства та дитинства": інновації наукового супроводу та медичної освіти, Бойчук Т. М., Годованець Ю. Д. (2013)
Ждан В. М. - Полтавський навчально-практичний центр – нова парадигма підвищення рівня клінічної підготовки медичного персоналу перинатальних центрів, Лисак В. П., Похилько В. І., Ковальова О. М., Скалянський Є. В. (2013)
Безкаравайний Б. О. - Особливості вегетативної регуляції серцевого ритму у недоношених новонароджених з гіпоксично-геморагічним ураженням головного мозку, Соловйова Г. О. (2013)
Ковальова О. М. - Альтернативні шляхи розвитку зорового сприйняття у дітей до одного року, Соляник О. М., Мироненко К. Є. (2013)
Лошак О. О. - Нефармакологічні підходи до лікування кишкових кольок у дітей перших місяців життя, Петрицюк Т. В., Зброжик Є. В. (2013)
Резніченко Ю. Г. - Алгоритм прогнозування ризику розвитку порушень мікроекології слизових оболонок у дітей промислового регіону, Ярцева М. О. (2013)
Власов О. О. - Інтра- та післяопераційне знеболювання новонароджених з вродженими вадами розвитку, Сосніна Н. Л. (2013)
Калашнікова Р. В. - Аналіз перебігу реанімаційного періоду після корекції вроджених вад серця у новонароджених пацієнтів з екстракардіальними аномаліями розвитку, Руденко Н. М., Галаган В. О., Ємець І. М. (2013)
Лосєв А. А. - Опыт лечения новорожденных с исскуственными кишечными свищами, Диланян И. Р., Сиволап Н. В., Самофалов Д. А., Коссей А. В., Белестов И. С., Гаврилишен Н. Р., Качковски Ю. Е., Горелик В. В. (2013)
Бакун О. В. - Рівень антиоваріальних антитіл як показник запальних захворювань яєчників, Андрієць О. А. (2013)
Диндар О. А. - Профілактика тромбофілічних ускладнень у вагітних з метаболічним синдромом, Бенюк В. О., Курочка В. В., Семенюк А. О (2013)
Коваленко Т. М. - Особливості стану здоров’я та перебігу лактації у жінок х фібріозно-кістозною хворобою молочних залоз впродовж першого року після пологів, Жабченко І. А., Діденко Л. В., Буткова О. І., Яременко Г. Є., Шекера І. О. (2013)
Гнатко О. П. - Особливості мікрофлори піхви при запальних захворюваннях зовнішніх статевих органів у дитячому та підлітковому віці, Чорна О. О., Манащук С. І. (2013)
Аряєв М. Л. - Неонатальний (дисемінований) лістероз, Котова Н. В. (2013)
Ципкун А. Г. - Особливості фармакотерапії та клінічна фармакологія періоду новонародженості. Частина 1: фармакодинаміка та фармакогенетика препаратів (2013)
Захаренко О. С. - Генітальний ендометріоз як причина жіночого безпліддя, Юзько О. М., Захаренко Л. В. (2013)
Mario A. Rojas - Prophylactic probiotics to prevent death and nosocomial infection in preterm infants., Juan M. Lozano, Mario X. Rojas, Viviana A.Rodriguez, Martin A. Rondon, Jaime A. Bastidas, Luis A. Perez, Catherine Rojas, Oscar Ovalle, Jorge E. Garcia-Harker, Maria E. Tamayo, Gloria C. Ruiz, Adriana Bellesteros, Maria M. Archila, Mauricio Arevalo (2013)
DK Benjamin Jr1 - Safety and pharmacokinetics of repeat-dose Micafungin in young infants., PB Smith, Arrieta A., Castro L., Sánchez P. J., Kaufman D., Arnold L. J., Kovanda L. L., Sawamoto T., Buell D. N. (2013)
Kelly E Caudle - Echinocandin use in the neonatal intensive care unit., Amanda G Inger, Dawn R Butler, and P David Rogers (2013)
Плеханов Т. Н. - Клинический случай врожденной аплазии кожи, Бигма Я. А., Белозерова В. Л., Мозговая Ю. А., Дробич С. О. (2013)
Знаменська Т. К. - Основні підходи до навчання і тренінгу при впровадженні методу мати-кенгуру в педіатричну практику, Куріліна Т. В. (2013)
Андрієць О. А. - Науковий симпозіум з міжнародною участю "Репродуктивне здоров’я молоді", Юзько О. М., Бербець А. М. (2013)
Знаменская Т. К. - Доктор медицинских наук, профессор Семен Семенович Киреев (к 70-летию со дня рождения) (2013)
Бойчук Т. М. - Академік НАМН України, професор Дмитро Ілліч Заболотний (до 65-річчя від дня народження), Плаксивий О. Г. (2013)
Вимоги до оформлення статей в журналі "Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина" (2013)
Долгов В. И. - Большие шифры - случайные подстановки. Проверка статистических свойств шифров, представленных на украинский конкурс с помощью набора тестов NIST STS, Настенко А. А. (2012)
Іваненко Д. В. - Класифікація атак спеціального виду на енергоспоживання (2012)
Куликова А. С. - Реализация многоверсионного поточного криптопреобразования данных с использованием бесключевых хеш-функций на программируемой логике, Лысенко И. В. (2012)
Антонов А. В. - Анализ статистической безопасности метода построения хеш-функции на основе хаотических отображений с переменными параметрами и параллельной организацией вычислений (с помощью пакета тестирования NIST STS), Слободянюк В. В. (2012)
Абрамова В. В. - Проблемы оценивания дисперсии пространственно-коррелированного шума в спектральной области и один из возможных путей их решения, Лукин В. В., Абрамов C. К., Абрамов К. Д., Колганова Е. О. (2012)
Аркатов Д. Б. - Задача координации движения подвижных средств (2012)
Безкровный М. М. - Оценка местоположения объекта на ПЗС-кадре при среднем времени экспозиции, Кожухов А. М., Саваневич В. Е., Анненков А. Б., Соковикова Н. С. (2012)
Васильев К. А. - Исследование границ частотного уплотнения сигналов N OFDM на основе преобразования Хартли с различными видами модуляции частотных несущих (2012)
Васильєв Д. В. - Дослідження математичної моделі руху літаків для оптимального розв’язання конфліктних ситуацій, Васильєв В. М. (2012)
Васюта К. С. - Анализ влияния флюктуаций параметров хаотического сигнала на качество его корреляционной обработки в измерительных радиотехнических системах, Зоц Ф. Ф., Озеров С. В. (2012)
Воронько В. В. - Нечеткая модель формирования виртуальных баз роботом-манипулятором при конвейерной сборке планера самолета, Воробьев Ю. А., Григоренко О. В. (2012)
Дергачев К. Ю. - Принципы управления мобильным шагающим роботом в комплексе задач технического мониторинга, Радомский А. Н. (2012)
Дубчак Л. О. - Метод обробки нечітких даних на основі механізму Мамдані (2012)
Звиглянич С. Н. - Показатели качества консолидированной информационной системы, Петров В. Л. (2012)
Знаковська Є. А. - Алгоритм ідентифікації сузір’я навігаційних супутників при гаусовому розподілі шуму (2012)
Зубрецька Н. А. - Імовірнісна оцінка та прогнозування міжповірочного інтервалу вимірювальних приладів (2012)
Кобылянский Б. Б. - Двухканальная система цифрового робастного управления механизмами обмоточных машин (2012)
Ковтунов А. Л. - Методи вимірювання координат повітряних цілей в оглядових РЛС з використанням надширокосмугових радіолокаційних сигналів, Лещенко С. П., Свистунов Д. Ю. (2012)
Кошевая Л. А. - Организация межлабораторного эксперимента при неоднородных образцах (2012)
Маевский Д. А. - Проблемы обеспечения надежности при эксплуатации динамичных информационных систем (2012)
Маковейчук А. Н. - Анализ показателей оценки качества обработки изображений фрактальным методом при воздействии протяженных маскирующих помех, Бутко И. Н., Жуйков Д. Б., Худов Г. В. (2012)
Мартыненко Г. Ю. - Программно-аппаратный комплекс для анализа виброперемещений роторов на магнитных подшипниках, Ульянов Ю. Н., Пригорнев А. Н. (2012)
Мачехин Ю. П. - Анализ результатов измерений в нелинейных динамических системах, Курской Ю. С. (2012)
Минко А. Н. - Методика экспериментального исследования функциональных параметров физической модели воздухоохладителей для турбогенераторов (2012)
Мовшович А. Я. - К вопросу повышения износостойкости рабочих элементов штампов, Ряховский А. В., Косенко В. В. (2012)
Обідін Д. М. - Верифікація розподіленої бази знань системи управління перспективного літального апарата на основі побудови мінімально достатніх структур (2012)
Оробец И. А. - Информационная система метрологического мониторинга учета тепловой энергии и воды, Корниенко В. И., Гусев А. Ю. (2012)
Погудина О. К. - Разработка имитационной модели взаимодействия беспилотных летательных аппаратов для исследования возможности совместного полета (2012)
Синотин А. М. - Проектирование радиоэлектронных аппаратов с оптимальным размещением тепловыделяющих элементов (2012)
Скорик А. Б. - Классификация современных и перспективных систем управления зенитными ракетами и ракетами воздух-воздух, Воронин В. В., Галицкий О. Ф., Целик М. И. (2012)
Шевченко В. В. - Пути повышения мощности турбогенераторов при проведении работ по их реабилитации (2012)
Залкин С. В. - Результаты количественной оценки показателей эффективности планирования информационно-психологической операции (2012)
Кононов В. Б. - Математическая модель определения оптимального состава вооружений оперирующей группировки при фиксированных ресурсах, Кушнерук Ю. И., Коваль А. В. (2012)
Толстых В. К. - Сервис-ориентированная архитектура информационных систем организаций для взаимодействия с единой базой граждан (2012)
Барсов В. И. - Реализация процедуры обнаружения и исправления однократных ошибок информации в МСС с взаимно попарно не простыми основаниями (2012)
Боцул А. В. - Метод декодирования алгебраических сверточных кодов перемежения, Волков А. С., Приходько С. И., Штомпель Н. А. (2012)
Гребенник И. В. - Алгоритм построения области компромисса в геометрическом проектировании, Романова Т. Е., Шеховцов С. Б., Яськов Г. Н. (2012)
Дубницкий В. Ю. - Количественная оценка различия методик построения рейтингов, Самородов Б. В. (2012)
Іванов Ю. О. - Формули для базисних функцій узагальненого ряда Тейлора, Сидоренко I. I. (2012)
Миронова Н. А. - Методы синтеза итогового решения на основе нечетких суждений экспертов (2012)
Мурин М. Н. - Математическое обеспечение решения задачи размещения прямоугольников с изменяемыми метрическими характеристиками, Чуб И. А., Новожилова М. В. (2012)
Гордиенко А. С. - Сравнительный анализ клиентских веб-технологий и технологий настольного программного обеспечения: история и современные проблемы (2012)
Гороховатский А. В. - Распознавание изображений символов на основе линейного описания структурных характеристик, Передрий Е. О. (2012)
Лосев Ю. И. - Характеристика технологии управления компьютерной сетью, Руккас К. М., Шматков С. И., Мохамед Саламе Абрахим Арабиат. (2012)
Радивилова Т. А. - Анализ продуктивности сети в условиях самоподобной нагрузки (2012)
Штангей С. В. - Метод автоматизированного синтеза схемы хранилища данных для Desktop-OLAP приложений (2012)
Лапта С. С. - Разработка автоматизированной системы медицинской диагностики (2012)
Щербаков О. В. - Метод підтримки та допомоги у освітній діяльності людям з порушеннями розвитку нервової системи, Юровський А. Ю., Двоскін О. О. (2012)
Мегель Ю. Е. - Технология электромагнитной диагностики состояний биологических систем, Полянова Н. В., Новиков В. Е., Артюшенко А. В. (2012)
Федюшко Ю. М. - О новых коллективных моделях функционирования клетки, Михайлова Л. Н. (2012)
Шерстюк А. В. - Обоснование выбора электрофизических показателей вариативности иммунитета животных (2012)
Андрейчіков О. О. - Візуальна імітаційна модель бізнесу-процесу "реалізація електроенергії юридичним особам" виробничої дільниці енергопостачальної компанії, Гуца О. М., Українець О. Г. (2012)
Голиков С. Е. - Динамически настраиваемая инфраструктура информационной системы банка (2012)
Косенко Н. В. - Формирование команды проекта с применением метода компараторной идентификации (2012)
Криводубский О. А. - Математическая модель прогноза затрат на производство соли, Чикунов П. А. (2012)
Шостак И. В. - Программное обеспечение для комплексной автоматизации сборочного производства самолето-строительного предприятия (2012)
Бутенко О. С. - Метод определения индикаторов прогнозируемого состояния экологических объектов (2012)
Гончаренко Ю. Ю. - Влияние приводного ветра на развитие нефтяного пятна (2012)
Калугін В. Д. - Оцінка співвідношення між рівнями сейсмічної небезпеки півкуль земної кулі, Тютюник В. В., Чорногор Л. Ф., Шевченко Р. І. (2012)
Куценко С. В. - Розробка моделей безпровідних локальних мереж системи оповіщення про пожежу у будівлях, Дядюшенко О. О., Бєсєдіна С. В. (2012)
Молчанова О. Г. - Анализ систем тестирования в компьютерных обучающих комплексах, Морозова О. И., Чумаченко И. В. (2012)
Бочаров Б. П. - Модель принятия решений при управлении распределенной автоматизированной обучающей системой, Воеводина М. Ю., Левиков Ю. В. (2012)
Кучук Н. Г. - Аналіз стану сформованості здорового способу життя студентів класичного університету (2012)
Наші автори (2012)
Алфавітний покажчик (2012)
Беседовський О. М. - Методи аналізу ефективності роботи сайту, Захаров Д. С. (2012)
Біккузін К. В. - Обґрунтування вибору методів інвестування (2012)
Біккузін К. В. - Web-орієнтовані технології в управлінні заходами по покращенню соціальних умов міста, Душенківська О. В. (2012)
Джорджевіч З. - Моделювання взаємодії баз даних ГІС і морських радарів в реальному режимі часу (2012)
Знаковська Є. А. - Алгоритм ідентифікації сузір’я навігаційних супутників GPS, GLONASS І GALILEO (2012)
Знахур С. В. - Алгоритми пошуку релевантних документів у інформаційних мережах, Мізяк О. Ю. (2012)
Коц Г. П. - Теоретичне узагальнення моніторингу як основи розкриття фінансової безпеки суб’єкту господарювання (2012)
Минухин С. В. - Моделирование и анализ влияния основанных на методе покрытия алгоритмов планирования заданий и распределения ресурсов на производительность гетерогенных распределенных систем (2012)
Миронова Н. А. - Архитектура групповой системы поддержки принятия решений с возможностью синтеза метода принятия групповых решений, Скрипник А. А. (2012)
Парфенов Ю. Э. - Разработка "насыщенных" интернет-приложений с помощью JavaFX, Федорченко В. Н. (2012)
Поляков А. А. - Особливості використання протоколу ODATA у розподілених додатках з використанням мобільних пристроїв, Федорченко В. М., Іщенко О. П. (2012)
Тарасов О. В. - Особливості використання мови визначення даних SQL у сучасних СКБД (2012)
Ушакова И. А. - Соціальні мережі, як засіб впливу на взаємовідносини з клієнтами (2012)
Холодкова А. В. - Оценка эффективности телекоммуникационных сетей (2012)
Череватенко О. В. - Механізм подвійного аукціону для комерційного використання GRID-ресурсів (2012)
Чеховой М. В. - Аналіз методів додання аномальних відліків до сигналу вимірювальної інформації, Матвійчук А. О. (2012)
Шитикова Е. В. - Автоматизация процессов учета и анализа данных результатов испытаний газотурбинных установок наземного применения (2012)
Гринев Д. В. - Семантический поиск в WEB (2012)
Дудикевич В. Б. - Модель впливів фізичних, технічних і НСД факторів на контроль захищеності і працездатності ВОЛЗ, Опірський І. Р., Глущак О. Р. (2012)
Засядько А. А. - Зниження обчислювальної складності за допомогою багатокритеріальної оптимізації в задачі нелінійного програмування (2012)
Іванов В. Г. - Ідентифікація і захист мультимедійних даних, Любарський М. Г., Карасюк В. В., Кошева Н. А., Ломоносов Ю. В. (2012)
Королев Р. В. - Анализ алгоритма поточного шифрования RC4 (2012)
Король О. Г. - Исследование статистических коллизионных свойств МАС-кодов аутентичности данных и обоснование предложений по их совершенствованию, Евсеев С. П., Захаров Д. С. (2012)
Красиленко В. Г. - Модифікації системи RSA для створення на її основі матричних моделей та алгоритмів для зашифрування та розшифрування зображень, Грабовляк С. К. (2012)
Красиленко В. Г. - Алгоритми формування двовимірних ключів для матричних алгоритмів криптографічних перетворень зображень та їх моделювання, Яцковський В. І., Яцковська Р. О. (2012)
Марковський О. П. - Один підхід до прискорення строгої ідентифікації віддалених абонентів, Ткач І. В., Іванов Д. Г. (2012)
Томашевський Б. П. - Алгоритм і структурна схема пристрою формування криптограм в крипто-кодових системах захисту інформації на недвійкових рівновагових кодах (2012)
Фідря К. О. - Основні підходи до проведення експертної оцінки набору систем захисту інформації з наперед визначеним рівнем точності, Горпенюк А. Я. (2012)
Барсов В. І. - Реалізація методу виконання операції піднесення чисел до квадрату за довільним модулем МСЧ (2012)
Брагіна Т. І. - Розробка засобів інтеграції (2012)
Костикова М. В. - Об использовании современных электронных форм обучения в учебном процессе, Скрипина И. В. (2012)
Левчишина О. В. - Аналіз впливу факторів ризику атерогенезу на прогресування коронарного атеросклерозу, Настенко Є. А., Носовець О. К. (2012)
Матвійчук А. О. - Розробка алгоритму моделювання лівого шлуночка серця (2012)
Носовець О. К. - Побудова системи діагностики стану кровообігу за допомогою функціональних зв’язків між показниками артеріального тиску (2012)
Плоткин В. И. - Методика согласования экспертных данных, Огурцова Е. В., Вильхивская О. В. (2012)
Федько В. В. - Розробка інформаційної системи для відділення патології новонароджених та недоношених дітей, Леонтьєв І. А. (2012)
Шило С. Г. - Закон розподілу часу оцінювання обстановки і прийняття рішень єдиною міською диспетчерською службою, Щербак Г. В. (2012)
Щербаков О. В. - Метод підтримки та психологічної допомоги людям з вадами розвитку нервової системи, Двоскін О. О., Юровський А. Ю. (2012)
Щербаков О. В. - Соціальна мережа для підтримки навчального процесу у ВНЗ, Щербина Г. А. (2012)
Якимчук В. С. - Концепція методу функціональної діагностики для оцінки стану серцево-судинної системи (2012)
Яковенко А. В. - Аналіз методів прогнозування для виявлення факторів ризику післяопераційних ускладнень (2012)
Андрющенко Т. Ю. - Системи управління взаємовідношеннями із стейкхолдерами на поліграфічному підприємстві (2012)
Автори статей (2012)
Алфавітний покажчик (статті) (2012)
Крячко Г. Ю. - Выплавка передельного чугуна на основных шлаках с вводом в шихту качканарских окатышей, Запаненок С. Е., Сафина-Валуева Л. А. (2011)
Довгалюк Б. П. - Автоматизована система управління ходом доменної печі (2011)
Довгалюк Б. П. - Достовірність інформації – головна умова ефективного використання АСУ ТП доменної печі (2011)
Сигарев Е. Н. - Диспергирование газовой струи при вращении погружной фурмы (2011)
Кулик А. Д. - О назревшей необходимости расширения рафинировочного потенциала конвертерной технологии (рабочие гипотезы: в порядке обсуждения), Кащеев М. А., Похвалитый А. А., Пономарь А. С. (2011)
Оперчук І. С. - Визначення режиму продувки конвертерної плавки для умов Дніпровського металургійного комбінату, Огурцов А. П. (2011)
Цимбал О. О. - Особливості охолодження металу при його продувці аргоном, Полєтаєв В. П. (2011)
Пантейков С. П. - Ошлакування футерівки кисневих конвертерів. Частина 1. Аналіз сучасного стану розвитку технологій, Моцна Р. І. (2011)
Сухомлин В. И. - Перспективы применения высокопрочной стали 10Г2ФБ при производстве сварных металлоконструкций. Физико-механические и металлографические исследования (часть I), Носов Д. Г., Перемитько В. В., Рейдерман Ю. И., Лаухин Д. И. (2011)
Сухомлин В. И. - Перспективы применения высокопрочной стали 10Г2ФБ при производстве сварных металлоконструкций. Физико-механические и металлографические исследования (часть ІI), Носов Д. Г., Перемитько В. В., Рейдерман Ю. И., Лаухин Д. И. (2011)
Стахов С. В. - Дослідження властивостей наплавленого металу при автоматичному зварюванні низьколегованої сталі під агломерованим флюсом (2011)
Максименко О. П. - Равновесие металла в валках с учётом средней результирующей горизонтальных сил, Ершов С. В., Романюк Р. Я. (2011)
Ершов С. В. - Анализ производства крупных фасонных профилей корытного типа с отогнутыми краями, Мельник С. Н., Мосьпан В. В., Гаврилин С. Ю. (2011)
Галицкий Е. В. - Рациональная конструкция месдоз для сортовых станов (2011)
Штода М. Н. - Калибровка валков для производства полос методом прокатки - разделения, Бреже С. В. (2011)
Исламкулов К. М. - Исследование характера изнашивания и долговечности инструмента из быстрорежущей стали с различными вариантами упрочнения, Сейткулов А. Р. (2011)
Сейткулов А. Р. - Принципы подбора материалов для покрытий и модифицированных слоев, Исламкулов К. М. (2011)
Гречаник Е. М. - Дослідження впливу покриття на властивості металорізального інструменту, Тарарук Ю. М. (2011)
Бельмас І. В. - Напружений стан стрічки крутонахиленого конвеєра подачі шихти на колошник доменної печі, Білоус О. І., Чередниченко О. І. (2011)
Шульга А. С. - Исследование угловой жесткости направляющих поворотных приспособлений (2011)
Зіборов К. А. - Модель процесу передачі руху тертям в шахтних локомотивах (2011)
Могилевцев О. А. - Влияние нагрузки на работу встряхивающих механизмов формовочных машин, Литвиненко А. А., Тарануха Е. С. (2011)
Могилевцев О. А. - Анализ прессования литейных форм рычажными механизмами, Ермакова Л. Г. (2011)
Бейгул В. О. - Розвиток теорії збуреного руху буксировщиків кар’єрних автосамоскидів, Лепетова Г. Л., Ширін Л. Н. (2011)
Ступнік М. І. - Дослідження можливості гідравлічного удару в гірничих виробках і визначення величини повного тиску (2011)
Сьянов А. М. - Чисельне дослідження поверхневого поточного розподілу струму та випромінювання електромагнітної хвилі у вільний простір, Косухіна О. С., Мирошніченко Ю. С. (2011)
Рязанцев О. В. - Нелинейные искажения в выходных каскадах усилителей звуковых частот, Гниненко И. В. (2011)
Рязанцев О. В. - Анализ эффективности вибраторных антенн УКВ-диапазона, Чеча А. В., Гнатюк М. А. (2011)
Cьянов А. М. - Модель системы микроконтроллер - автономный инвертор напряжения, Кулик М. В., Бородай О. Я. (2011)
Ігнаткін В. У. - Модель мережі масового обслуговування по ремонту засобів вимірювальної техніки, Литвиненко В. А., Авраменко А. В. (2011)
Трикіло А. І. - Математичний опис та побудова нейромережевої інформаційної прогнозуючої системи адаптаційного потенціалу та оцінки ризику смерті від серцево-судинних захворювань, Меняйло І. Ю. (2011)
Трикило А. И. - Исследование и математическое описание неинвазивного метода определения сахара в крови с применением компьютерных технологий, Дубовик И. С. (2011)
Садовой А. В. - Энергетические характеристики асинхронного электропривода с двухканальной системой управления, Клюев О. В. (2011)
Садовой А. В. - Исследование параметров резонансных трансформаторов в системе однопроводной передачи электрической энергии, Алексеев И. А., Трикило А. И. (2011)
Волянский Р. С. - Конструирование функционалов качества для систем управления с показательной активационной функцией, Садовой А. В. (2011)
Калиниченко Ю. С. - О задаче учета вихревых токов в электрической машине постоянного тока, Хворост Н. В., Шавкун В. М. (2011)
Гоцуленко В. В. - Математическое моделирование термоакустических автоколебаний при изменении акустических параметров резонатора Гельмгольца, Гоцуленко В. Н. (2011)
Греков В. Ф. - Конденсация паров бензина из паровоздушной смеси, Пьянков А. А., Яловой Н. И., Кузнецов А. В., Овсиевский А. А. (2011)
Климов Р. А. - Особенности технологических расчетов процессов гомогенизации эмульсионных сред (2011)
Кошлак А. В. - Особенности формирования теплофизических характеристик пористого материала (2011)
Яковлева А. В. - Полезная лучистая мощность U-образного "темного" трубного излучателя, Павленко А. М. (2011)
Павленко А. М. - Моделирование процессов эмульгирования топлив в вихревых аппаратах, Осенняя О. С. (2011)
Авраменко В. І. - Дослідження похибок визначення параметрів регресій попиту і пропозиції (2011)
Титюк В. К. - Продуктивності багатостадійних технологічних процесів з урахуванням статистичних відхилень продуктивності окремих стадій, Михайленко О. Ю. (2011)
Маховский В. А. - Анализ влияния петрографического состава углей на качество шихты (2011)
Нагорний Ю. С. - Властивості кам’яновугільних фусів, Сокол О. Ю., Нагорна С. Ю. (2011)
Вязовик В. М. - Вплив електрокаталізу на процес горіння вугілля. Повідомлення І. Виділення і горіння летких сполук при спалюванні вугілля (2011)
Вязовик В. М. - Вплив електрокаталізу на процес горіння вугілля. Повідомлення ІІ. Виділення і горіння летких сполук при спалюванні вугілля (2011)
Нагорний Ю. С. - Вплив гранулометричного складу, вологості і однорідності зернистого матеріалу на щільність його насипу, Мариніна Т. В., Нагорна С. Ю., Власян С. В. (2011)
Ларичева Л. П. - Термічне розкладання фосфоритів. Контроль параметрів процесу (2011)
Ларичева Л. П. - Застосування інформаційних технологій у викладанні дисципліни "Автоматизація хімічних виробництв", Луценко О. П. (2011)
Антоненко Л. О. - Трофічні потреби i біотехнологічні параметри росту вищих базидіальних грибів роду Coriolus, Клечак І. Р., Лазаренко Л. М., Трохименко О. П. (2011)
Гуляєв В. М. - Дослідження залежності виходу біогазу від складу середовища для культивування метаногенних мікроорганізмів, Кликова К. В. (2011)
Гуляєв В. М. - Дослідження перспектив виробництва біогазу на основі відходів підприємств водопідготовки м. Дніпродзержинська, Кликова К. В. (2011)
Авраменко С. Х. - Дослідження стану системи постачання питної води населенню м. Вільногірська та розробка заходів щодо її удосконалення, Манзюк Н. Г. (2011)
Нагорний Ю. С. - Заходи щодо покращення диспергування хлору і коагулянту у воді при її очищенні, Приваренко С. І., Нагорна С. Ю., Крюковська О. А. (2011)
Іванченко А. В. - Математичне моделювання та застосування ЕОМ в технології видалення фосфатів з міських стічних вод біологічними методами, Волошин М. Д., Макарченко Н. П. (2011)
Іванченко А. В. - Стандартизація та контроль за дотриманням вмісту фосфатів у міських стічних водах, Волошин М. Д., Дмитрієнко Г. В., Корогодін І. С. (2011)
Волошин М. Д. - Технологія застосування оксидантів для знезараження води, Крюковська О. А. (2011)
Овечкина О. А. - Розробка варіантів технології для проектування установки очищення стічних вод виробництва яблучного соку, Шестозуб А. Б., Панченко М. І., Олійник М. А. (2011)
Авраменко С. Х. - Рекомендації щодо зменшення навантаження на міські очисні споруди м. Дніпродзержинська на прикладі Орільської птахофабрики, Михайловська О. В. (2011)
Авраменко С. Х. - Проблеми антропогенного забруднення с.м.т. Дніпровського та шляхи їх вирішення, Золоєва І. А. (2011)
Сметана С. М. - Зміни в технологіях відвалоутворення для підвищення екобезпеки зовнішніх відвалів Кривбасу (2011)
Реферати (2011)
Abstracts (2011)
Альбомна орієнтація (2011)
Міністр Мінагрополітики України Микола Присяжнюк: "Ініціатива "Рідне село" покликана мінімізувати урбанізацію та підтримати сільських голів"; "Державну компенсацію за висаджені сади і виноградники зможуть отримати і одноосібники"; "Китай профінансує український аграрний сектор на 3 мільярди доларів" (2012)
Чеботарев В. - Модернизация комплекса первичной переработки льна в Беларуси, Изоитко В., Кислов Е. (2012)
Мігальов А. - Машини для збирання кукурудзи та соняшнику: огляд та випробування, Легкодух І., Костюнін М., Комаренко В. (2012)
Мироненко В. - Безпілотний літальний апарат "А-1" для біологічного захисту рослин з одночасним моніторингом стану поля, Маранда С. Карнаушенко Р. (2012)
Куліш О. - Дослідження пристрою для механізованого збирання ромашки лікарської, Войтович Р. (2012)
Паламар І. - Новий трактор найвищого класу потужності від CLAAS * (2012)
Миколаєнко Л. - ТОВ НВП "БІЛОЦЕРКІВМАЗ" та Херсонський машинобудівний завод на Всеукраїнському Дні поля 2012 (2012)
Авдєєв В. - Інноваційний проект: багатофункціональний регулятор росту рослин електролітичної дії "Терраліт-плюс" * (2012)
Лімонт А. - Прядильна здатність волокна рошенцевої льонотрести і щільність стрічок розстеленої соломи (2012)
Ветохін В. - Аналіз співвідношення тягового опору та заглиблюючої сили ґрунтообробного клину стосовно робочих органів різного типу, Гетьман О., Білицка Н., Знова Л. (2012)
Думич В. - Техніко-технологічний та економічний аналіз способів використання соломи, Журба Г., Яворів В. (2012)
Келлер Н. - Экологическое нормирование агротехнологий * (2012)
Свірень М. - Методика оцінки якісних показників роботи висівних систем точного землеробства, Бойко А., Лещенко С., Банний О. (2012)
Ясенецький В. - Нова сільськогосподарська техніка на виставці "Техагро-2012" *, Митрофанов О. (2012)
Бабинець Т. - Свято першого снопа в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого (2012)
Міністр Мінагрополітики України Микола Присяжнюк: "Мінагрополітики спрямувало кошти на розвиток тваринництва, садівництва, хмелярства та насінництва"; "У 2012 році кількість сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів збільшилася на 30,5%"; "Проводячи реформи, держава, в першу чергу, враховує інтереси сільгоспвиробників" (2012)
Григорович О. - Науково-організаційні аспекти технічного переоснащення АПК та розвитку сільськогосподарського машинобудування , Кравчук В., Гусар В. (2012)
Лебедев С. - Споживчі якості енергонасичених тракторів для рослинництва (2012)
Уваров М. - Аналіз стану технічного забезпечення с.-г. підприємств Донецького регіону та перспективи створення с.-г. кооперативів, Махмудов І., Герасименко В., Шейко Л. (2012)
Кришталь О. - Сучасне обладнання для годівлі свиней, Постельга С., Громадська В. (2012)
Калашнік А. - Діамант-12 – машина року (2012)
Думич В. - Аналіз агротехнічних показників картоплесортувальних машин з різними типами робочих органів, Чвак Р., Яворов В. (2012)
Миколаєнко Л. - Новинки від ТОВ НВП "БІЛОЦЕРКОВМАЗ" (2012)
Муштрук М. - Перспективні технології виробництва дизельного біопалива, Сухенко Ю., Сухенко В. (2012)
Луценко М. - Дослідження процесу доїння корів у спеціалізованих доїльних залах, Зволейко Д. (2012)
Лімонт А. - Статистичне оцінювання погодних умов льонозбирального періоду в Поліссі України (2012)
Митрофанову О. П. – 60 років (2012)
У Київській області почав роботу новий цех по переробці меляси в біопаливо (2012)
Ясенецький В. А. - Міжнародна виставка техніки для тваринництва і птахівництва EuroTier 2012 – полігон інновацій (2012)
Бердник П. Г. - Метод определения информационных признаков для разрешения конфликтных ситуаций при обработке радиолокационной информации (2012)
Бессонов А. А. - Многокритериальная нейроэволюционная оптимизация нелинейных функций (2012)
Бронников А. И. - Моделирование рабочего пространства и сенсорных систем робота (2012)
Васильєв Д. Г. - Підходи до побудови прикладного програмного забезпечення цифрових авіаційних тренажерів, Коломійцев О. В., Петєрін М. К., Ратушний С. В. (2012)
Васюта К. С. - Анализ пропускной способности и скрытности MIMO-системы радиосвязи на хаотической несущей, Озеров С. В., Зоц Ф. Ф. (2012)
Голкин Д. В. - Математическая модель координатной привязки сельскохозяйственных полей Украины с использованием GPS аппаратуры на геостационарной орбите, Гребень А. С., Худов В. Г. (2012)
Гулина И. Г. - Идентификация, прогнозирование и управление сложным многосвязным объектом управления, Корниенко В. И., Гусев А. Ю., Макиенко В. Г. (2012)
Єфімов Г. М. - Технологія для моделювання та розпізнавання емоційної міміки на обличчі людини (2012)
Ковтонюк И. Б. - Траектории полета маневренного самолета при сближении с малоскоростной воздушной целью (2012)
Кораблев Н. М. - Применение искусственных иммунных сетей для прогнозирования временных рядов, Иващенко Г. С. (2012)
Макаров С. А. - Підвищення ефективності використання радіочастотного ресурсу шляхом покращення частотної вибірковості радіолокаційних систем посадки (2012)
Мнушка О. В. - Имитационная модель системы управления позиционированием антенной установки мобильной спутниковой системы навигации и связи (2012)
Мусиенко А. П. - Метод определения требований к экспертной системе диагностики сети обмена информацией специального назначения (2012)
Павликов В. В. - Оценка параметров сигнала в СВЧ-радиометре с нестабильной передаточной характеристикой входного тракта и регулируемым источником опорного сигнала (2012)
Пантелеева И. В. - Современное состояние автоматизированных систем управления электрическими станциями, Гыз Ю. Л. (2012)
Перепелица А. В. - Разработка технологии создания баз знаний о процессах распознавания вариантов действий воздушного противника (2012)
Печенин В. В. - Анализ динамической точности и быстродействия следящего фильтра с принудительной перестройкой синхронизированного автогенератора, Щербина К. А., Войтенко О. В. (2012)
Рачинский А. П. - Анализ применения адаптивного метода наведения антенных устройств для управления низкоорбитальными космическими аппаратами (2012)
Рубан И. В. - Исследование информативности признаков текстурных изображений маскировочных сетей, Шитова О. В., Пухляк А. Н., Хмелевский С. И., Данюк Ю. В. (2012)
Смирнов А. А. - Исследование методов синтеза дискретных сигналов с особыми корреляционными свойствами (2012)
Статкус А. В. - Аналіз можливостей адаптивної компенсації акустичного шуму рейкового тран-спорту, Сергієнко О. С. (2012)
Стрелков А. И. - Учет параметров турбулентности атмосферы при формировании зондирующих сигналов лазерных локационных систем контроля космического пространства, Жилин Е. И., Лытюга А. П., Любич И. В. (2012)
Толкунова Ю. Н. - Информационная система поиска и синтеза прототипа сложной технической системы (2012)
Золотухин О. В. - Классификация политематических текстовых документов с использованием нечетких нейросетевых технологий (2012)
Ильина И. В. - Методы ранжирования документов в информационно-поисковых системах, Линник И. И. (2012)
Литвиненко М. И. - Задача формализации процессов управления боевой подготовкой (2012)
Никитюк О. Б. - Управление интеллектуальной собственностью: от теоретических понятий к категории процесса управления (2012)
Хайрова Н. Ф. - Бинарная логическая сеть извлечения знаний из неструктурированных потоков текстовой информации (2012)
Цимбал О. М. - Логічна модель адаптивного прийняття рішень (2012)
Шевченко Е. Л. - Практическая апробация функциональных возможностей и производительности хранилищ онтологических баз знаний (2012)
Бабенко В. Г. - Реалізація методу захисту інформації на основі матричних операцій криптографічного перетворення, Рудницький С. В. (2012)
Evseev S. P. - International legislation on personal data protection (2012)
Мельник Р. П. - Застосування операцій розширеного матричного криптографічного перетворення для захисту інформації (2012)
Ефимов М. К. - Применение аппарата обобщенных пространств для моделирования морфологии естественного языка, Лещинский В. А., Петрова Л. Г., Шабанов-Кушнаренко С. Ю. (2012)
Леонов С. Ю. - K-значные дифференциальные уравнения и соответствующие им графы (2012)
Вавенко Т. В. - Потоковая модель маршрутизации с балансировкой нагрузки по показателям качества обслуживания, Адефисан Феми. (2012)
Евсеева О. Ю. - Математическая модель маршрутизации запросов в сетях доставки контента, Кадер М. Б. (2012)
Жук П. В. - Оцінка інтенсивності обміну та обсягів потоків інформації в автоматизованих системах управління спеціального призначення, Жук О. Л., Сєвєрінов О. В. (2012)
Клименко А. Н. - Использование интеллектуальных методов анализа при обосновании разработки суперкомпьютера, Любченко Н. Ю., Подорожняк А. А. (2012)
Крикун В. С. - Методика планирования городской оптической сети доступа следующего поколения (2012)
Лемешко А. В. - Оптимизация структурного и функционального синтеза транспортной телекоммуникационной сети, Стерин В. Л. (2012)
Лосев Ю. И. - Модель принятия решения при управлении ресурсами сети в условиях неопределенности, Руккас К. М., Шматков С. И., Мохамед Саламе Абрахим Арабиат. (2012)
Могилевич Д. И. - Оптимизация загрузки направления связи по критерию стоимости с учетом категории срочности передаваемой информации и надежности элементов (2012)
Оробец И. А. - Технология управления данными в распределенной информационной системе, Оробец А. И., Корниенко В. И., Гусев А. Ю. (2012)
Павленко М. А. - Метод разработки модели деятельности оператора АСУ в системах управления сложными динамическими объектами, Бодяк О. С., Гусак М. Ю. Симонов С. И. (2012)
Семенов С. Г. Резниченко Т. С. - Усовершенствованный метод структурной идентификации компьютерных систем критического применения, Задорожний Д. Ю. (2012)
Танянский С. С. - Условия сохранения корректного состояния базы данных при модификации структуры отношений (2012)
Товстик А. В. - Мультиагентный подход к разработке экспертных систем (2012)
Турковський О. С. - Опис інформаційної взаємодії в автоматизованих системах управління, Проворов І. М., Шевченко О. В., Першина Е. Ю. (2012)
Черенков И. А. - Добыча данных из текстовых новостей на примере рынка полимеров, Орехов С. В. (2012)
Антонова И. В. - Дифференциация уровней риска развития профессионально обусловленных заболеваний, Чикина Н. А. (2012)
Лапта С. С. - Автоматизация регуляции динамики гликемии на основе её математического моделирования (2012)
Максюта Н. В. - Отбор диагностически ценных показателей с использованием метода корреляционных плеяд, Поворознюк А. И., Стешкин С. В. (2012)
Гринченко М. А. - Прогнозирование процессов развития региональных макроэкономических систем с помощью нейронной сети, Лобова Е. В. (2012)
Пурський О. І. - Організаційний проект "моніторинг професійної діяльності працівників мережі підприємств роздрібної торгівлі", Харченко О. А., Бродська А. О. (2012)
Трифонов И. В. - Принятие управленческих решений в условиях неопределенности при реализации программ в организациях (2012)
Шаповалов А. Л. - Модель формирования критериев при выборе стратегии управления устойчивым развитием предприятия, Гринчак Н. В., Кузьмичева Е. В. (2012)
Брежнев Е. В. - Метод интеграции результатов априорного и апостериорного анализа безопасности критических инфраструктур (2012)
Буданов П. Ф. - Анализ современного состояния и перспективы развития автоматизированных систем по подготовке оперативного персонала АЭС, Бровко К. Ю., Сахно М. Ю. (2012)
Букі О. О. - Теоретичне обґрунтування розрахунку глибини проведення рекультіваційних заходів з урахуванням властивостей рель’єфу (2012)
Бутенко О. С. - Синтез методов комплексного анализа данных мониторинга экосистем в условиях информационной неопределенности (2012)
Грибенюк Г. С. - Модель динамічної структури подій у системах захисту інформації формувань МНС, Тарасенко А. В. (2012)
Груздо И. В. - Технология оценивания текстовых работ студентов вузов в аспекте наличия в них плагиата (2012)
Дубинский А. Г. - Пути повышения позиции вуза в рейтинге webometrics: фактор открытости (2012)
Козлов В. Є. - Теоретико-множинний метод експертного оцінювання, Новикова О. О. (2012)
Метешкин К. А. - Статистический анализ профессионально-ориентированной работы на кафедре, Морозова О. И., Кащавцева А. Ю. (2012)
Цюцюра С. В. - Формування інформаційно-організаційного середовища з використанням каліграфіч-ного тренажера для довузівської підготовки іноземних громадян, Палій С. В. (2012)
Наші автори (2012)
Алфавітний покажчик (2012)
Бабинець Т. - В кращих традиціях вітчизняної агроінженерної науки (репортаж з XIII Міжнародної наукової конференції в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого) (2012)
Кравчук В. - Об’єднання науково-виробничого потенціалу – запорука створення конкурентоспроможної техніки, Іваненко І., Сербій Є. (2012)
Яворов В. - Запаси вологи в типовому середньосуглинковому чорноземі залежно від типу використання угідь, Березюк О. (2012)
Лімонт А. - Передумови до обґрунтування швидкості руху льонозбирального комбайнового агрегату (2012)
Куліш О. - Вплив післяпосівного коткування ґрунту на польову схожість насіння та продуктивність озимої пшениці, Куліш В. (2012)
Смоляр В. - Зоотехнологічна оцінка місця для відпочинку і годівлі корів (2012)
Шевченко К. - Надвисокочастотний метод оцінки спрацювання циліндрів автомобільних і тракторних двигунів, Горкун В., Бондарєв С., Козупиця С. (2012)
Сухенко В. - Модифікація шнеків м’ясоподрібнювальних вовчків електрофоретичними еластичними покриттями (2012)
Стеганцева Д. - Зелене світло новому вітчизняному зерновозу КрАЗ (2012)
Пономаренко С. - Майбутнє починається сьогодні (2012)
Шевчук Р. - Пристрій для дослідження злущування насінин розторопші плямистої, Сукач О. (2012)
Ковтун Ю. - Реалізація біопотенціалу сільгоспкультур як показник рівня індустріального землеробства (2012)
Ясенецький В. - Сільськогосподарська техніка на Сорочинському ярмарку 2012, Ковпак Н. (2012)
Ясенецький В. - Новинки сільськогосподарської техніки на виставці "Агро 2012", Постельга С., Цинікін І., Смоляр В., Коломієць Т., Ковтун О., Іваненко І., Клименко В., Новохацький М., Войтенко Є. (2012)
ТОВ НВП "Херсонський машинобудівний завод" – 125 років (2012)
Ясенецький В. - Демонстраційний показ роботи нових зразків вітчизняної і зарубіжної техніки (2012)
Ткачук І. - День поля компанії Амако (2012)
Ревенку Івану Івановичу – 75 років (2012)
Незгасній пам’яті вченого – Гром-Мазнічевський Леонід Гнатович (18.03.1929 р. – 12.09.2012 р.) (2012)
Кравчук В. - Сільськогосподарське машинобудування: зовнішні і внутрішні чинники розвитку, Соловей В. (2012)
Думич В. - Аналіз конструкцій машин для садіння картоплі (2012)
Ратушний В. - Універсальний шнековий протруювач насіння для фермерських господарств, Мойсеєнко В. (2012)
Мігальов А. - Сучасна техніка для механізації технологічних процесів у садівництві і виноградарстві, Сидоренко В., Скок І. (2012)
Ходорчук В. - Промислова технологія виробництва ентомофага золотоочки для біологічного захисту рослин, Дубровін В., Таргоня В., Білоусов Ю., Сапожникова М., Клименко В., Бельченко В. (2012)
Муштрук М. - Технології і обладнання для виробництва дизельного біопалива з рослинних олій і тваринних жирів, Сухенко Ю., Сухенко В. (2012)
Кушнарьов А. - Вплив ступеня подрібнення й глибини закладення соломи в ґрунт на інтенсивність її розкладання з використанням біодеструктора "Стернифаг", Кравчук В., Бобровний Е. (2012)
Хайлис Г. - Про вплив ряду факторів на зусилля, необхідного для занурення в ґрунт голки голкової борони, Шевчук В., Шевчук В. (2012)
Горбатенко А. - Нормативно-технічне регулювання використання геоінформаційних систем для агросфери (досвід НУБіП України) (2012)
Сирота В. - Рекомендації щодо вибору національних стандартів типу А з переліку НД, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції Технічному регламенту безпеки машин та устаткування (2012)
Смоляр В. - Зоотехнологічна оцінка місця для відпочинку і годівлі корів * (2012)
Яворов В. - Запаси вологи в типовому середньосуглинковому чорноземі залежно від типу використання угідь *, Березюк О. (2012)
Шевченко І. - Підвищення якості технічного обслуговування молочно-доїльного обладнання, Алієв Е., Дриго В., Потеруха Б. (2012)
Антонюк В. - Контроль точності мікропереміщень, що їх задають мікроманіпуляторами з п’єзоелектричним двигуном, Приходько А., Петренко С. (2012)
Ясенецький В. - Новинки сільськогосподарської техніки на виставці "Агро 2012"*, Постельга С., Цинікін І., Смоляр В., Коломієць Т., Ковтун О., Іваненко І., Клименко В., Новохацький М., Войтенко Є. (2012)
Незгасній пам’яті вченого – Гуков Яків Серафимович (18.01.1947 р. – 17.11.2012 р.) (2012)
Міністр Мінагрополітики України Микола Присяжнюк: "Розвиток сільгоспкооперативів забезпечить створення нових робочих місць на селі"; "Удосконалене законодавство зробить сільгоспкооперацію більш вигідною" (2013)
Надикто В. - Використання тракторів серій ХТЗ-160 і ХТЗ-170 на вирощуванні просапних культур, Кюрчев В. (2013)
Кравчук В. - Дослідження важкої дискової борони з пристроєм для попередньої деформації стеблової маси рослин, Пономар Ю., Пономар М., Давидюк В. (2013)
Мiгальов А. - Сучасна техніка для механізації технологічних процесів у садівництві і виноградарстві *, Сидоренко В., Скок І. (2013)
Олійник О. - Техніка світових стандартів від компанії ТОВ НВП "БІЛОЦЕРКІВМАЗ" (2013)
Вожегова Р. - Ефективність сучасних технологій вирощування соняшнику за різних умов зволоження та способів і глибини основного обробітку ґрунту на півдні України, Малярчук М, Митрофанов О., Мігальов А., Малярчук В. (2013)
Лімонт А. - Готування рошенцевої льонотрести і температура в стрічках розстеленої соломи (2013)
Сторож О. - Формування урожайності сортів ехінацеї пурпурової другого року вегетації залежно від строків сівби та ширини міжрядь в умовах південної частини Лісостепу Західного (2013)
Горбатенко А. - Нормативно-технічне регулювання використання геоінформаційних систем для агросфери (досвід НУБіП України) * (2013)
Ясенецький В. - Новинки сільськогосподарської техніки на виставці "Агро 2012"*, Постельга С., Цинікін І., Смоляр В., Коломієць Т., Ковтун О., Іваненко І., Клименко В., Новохацький М., Войтенко Є. (2013)
Ясенецький В. - Новинки сільськогосподарської техніки на міжнародній виставці "EuroTіer-2012", Ковпак Н. (2013)
Ясенецький В. - Сільськогосподарська техніка на ІХ Міжнародній виставці "Агрофорум-2012", Чорношкур В. (2013)
Бабинець Т. - Делегація науковців із Польщі в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого (2013)
Погорілий В. - Компанія АМА S.p.A. в УкрНДІПВТ імені Л. Погорілого, Гайдай Т. (2013)
Відтепер техніка від світового виробника CLAAS стала ще доступнішою (2013)
Міністр Мінагрополітики України Микола Присяжнюк: "Аграрному фонду передбачено 7,2 млрд грн для формування інтервенційного фонду"; "У 2012 році держава спрямувала близько 700 мільйонів гривень на програми в галузі тваринництва"; "В Україні зросло поголів’я корів на 1,3%, свиней – на 2,7% та птиці – на 8,7%" (2013)
Надикто В. - Проблеми баластування колісних тракторів (2013)
Хайліс Г. - Розташування дисків голчастої борони та їх тиск на ґрунт, Шевчук В., Толстушко М. (2013)
Уминський С. - Гідродинамічне обладнання для отримання біопалива, Інютин С. (2013)
Смоляр В. - Огляд фермських комбайнів, Ясенецький В. (2013)
Лейко Р. - Результати досліджень навантажувача ковшового шнекового Р6-КШП-15, Лейко К. (2013)
Думич В. - Аналіз конструкцій технічних засобів для комбайнового збирання картоплі, Сало Я. (2013)
Ценюх Я. - Дослідження лінії виробництва твердого біопалива (брикетів), Пітель І. (2013)
Олійник О. - Техніка від ТОВ НВП "БІЛОЦЕРКІВМАЗ" (2013)
Калашник А. - Навісні оборотні плуги Ювель. Безпечність використання, комфорт обслуговування та висока якість роботи в цілком новій формі (2013)
Лілевман І. - Розроблення технології термолізної переробки костриці льону, Бергер Є., Подольський М. (2013)
Кравчук В. - На шляху до створення плантацій енергетичних культур, Новохацький М, Кожушко М., Думич В., Журба Г. (2013)
Лімонт А. - Готування рошенцевої льонотрести і температура в стрічках розстеленої соломи * (2013)
Золотовська Е. - Дослідження теплоізоляції поверхні ґрунту в технології No-till, Миронов А., Ляпін Л. (2013)
Бейлис В. - Аспекты методологии разработки системы типажей технических средств для крестьянских (фермерских) хозяйств, Антышев Н. (2013)
Броварець О. - Пристрій для реєстрації електропровідних властивостей ґрунту, Дворник А. (2013)
Смоляр В. - Техніко-технологічні новинки на виставці "EuroTier 2012", Ясенецький В. (2013)
Міністр Мінагрополітики України Микола Присяжнюк: "Залучення вітчизняних науковців до розробки методології HACCP поліпшить якість харчової продукції"; "Аграрії планують засіяти ярими зерновими культурами 8,2 мільйона гектарів"; "У 2012 році 340 тисяч селян отримали державну допомогу за утримання молодняка ВРХ" (2013)
Ясенецький В. - Круглий стіл з питань співробітництва між українськими і німецькими машинобудівниками, Гусар В., Гайдай Т. (2013)
Луценко М. - Обґрунтування техніко-технологічних рішень блочно-модульної ферми, Смоляр В. (2013)
Уминський С. - Технологія отримання рідких кормів з використанням гідродинамічного обладнання, Інютин С. (2013)
Дубровін В. - Технології та уніфіковане обладнання для масового розведення ентомоакарофагів, Таргоня В., Білоусов М., Сапожнікова М., Білоусов Ю., Клименко В., Грогуленко Д., Пилипчук О. (2013)
Одинець А. - Найкращий вибір аграрія – культиватор виробництва ТОВ НВП "БІЛОЦЕРКІВМАЗ" (2013)
Дьяченко Д. - Техника Versatule – мировая история, возрожденная на Ростсельмаш (2013)
Борсало О. - Забудьте про роторні косарки – економте паливо! (Косарки-плющилки Splendimo 330PRC фірми LELY) (2013)
Кравчук В. - Наукове обґрунтування рівня врожайності основних сільськогосподарських культур в 2013 році, Новохацький М., Сердюченко Н. (2013)
Иванов Н. - Влияние уровня надежности машин на производство продукции растениеводства, Немцев А., Коротких В. (2013)
Лімонт А. - Опади і вологість розстеленої в стрічку льоносоломки при готуванні трести росяним мочінням (2013)
Палапа Н. - Особливості харчування та платоспроможность населення України (2013)
Броварець О. - Пристрій для реєстрації електропровідних властивостей ґрунту, Дворник А. (2013)
Смоляр В. - Аспекти розвитку скотарства з погляду виставки "EuroTier 2012", Ясенецький В. (2013)
Німеччина допоможе Україні налагодити виробництво біопалива (2013)
Claas запевняє гарними цифрами (2013)
Міністр Мінагрополітики України Микола Присяжнюк: "ДПЗКУ закупить 2 мільйона тонн зерна за форвардними контрактами"; "В Україні планують створити Державну систему сільськогосподарського дорадництва"; "Україна та Франція поглиблять співпрацю в аграрній сфері" (2013)
Кравчук В. - До питання формування багатофункціональних центрів технічних і технологічних послуг в АПК, Погорілий В., Гусар В., Погоріла В., Гайдай Т., Падюка Т. (2013)
Лімонт А. - Опади і вологість розстеленої в стрічку льоносоломки при готуванні трести росяним мочінням * (2013)
Палапа Н. - Основні аспекти концепції сталого збалансованого розвитку (2013)
Муштрук М. - Виробництво дизельного біопалива з технічних тваринних жирів, Сухенко Ю., Сухенко В. (2013)
Коман Р. - Вибір електродвигуна для приводу сільськогосподарської машини (2013)
Одинець А. - Техніка від ТОВ НВП "БІЛОЦЕРКІВМАЗ" (2013)
Клименко В. - Инновационные экологичные технологии обработки почвы (2013)
Чорношкур В. - Омріяна техніка стає доступною (2013)
Ясенецький В. - Обладнання для тваринництва та птахівництва на "Agro Animal Show", Кришталь О., Постельга С., Філоненко Л., Смоляр В., Коломієць Т., Зора В., Чорношкур В. (2013)
Ясенецький В. - Засідання Ради Аграрного Союзу України (2013)
Гусар В. - З’їзд аграрних інженерів (2013)
Назаренко А. - Семінар-презентація компанії АМА S.p.A. (2013)
Гусар В. - Про заходи з удосконалення технічних послуг та передумови створення агротехнологічних центрів (АТЦ) (2013)
Гусар В. - Нарада з питань підвищення ефективності системи інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України (2013)
Ясенецький В. - Обласна нарада з питань організаційно-технологічного, фінансового та ресурсного забезпечення проведення комплексу весняно-польових робіт у 2013 році (2013)
Пантелус Л. - Завод CLAAS святкує випуск 450 000 зернозбирального комбайна (2013)
Фененку Анатолію Івановичу – 80 (2013)
Міністр Мінагрополітики України Микола Присяжнюк: "Кооперативи дадуть роботу 5 мільйонам селян"; "Виробництво біоетанолу дасть поштовх розвитку спиртової та цукрової галузей" (2013)
Гринько П. - Забезпечення товаровиробників агропромислового комплексу сільгосптехнікою: нарада в Кабінеті Міністрів України, Погорілий В. (2013)
Кравчук В. - Дослідження втрат зерна за молотаркою зернозбирального комбайна, Занько М. (2013)
Луценко М. - Ефективність використання роботизованих систем доїння, Зволейко Д. (2013)
Сербій В. - Підвищення ефективності функціонування машинно-тракторних агрегатів шляхом утилізації тепла охолоджувального контура двигуна (2013)
Бойко А. - Резервування як ефективний метод забезпечення надійності складної сільськогосподарської техніки, Бандаренко О., Савченко В. (2013)
Одинець А. - Комбайн кормозбиральний "Рось 2" (2013)
Сухенко Ю. - Автоматизовані мобільні заводи з виробництва дизельного біопалива, Сухенко В., Муштрук М. (2013)
Дьяченко Д. - TORUM – комбайн, якому немає рівних, або "Сага про ротор" (2013)
Ясенецький В. - Доїльні роботи – майбутнє молочних ферм (2013)
Кравчук В. - Сучасні агротехнології та "гнучкі механізми" Кіотського протоколу, Павлишин М., Гусар В. (2013)
Малієнко М. - Горох як панацея у підвищенні родючості ґрунтів (2013)
Митрофанов О. - Регіональна науково-практична конференція "Техніка – селу", Мігальов А., Ясенецький В. (2013)
Слободянюк В. - Впевнено крокуємо до мети (2013)
Погорілий В. - Рекорд фірми "Wederstadt", Маринін С., Громадська В. (2013)
Погорілий В. - Змагання тракторів у групі компаній "РОСТОК ХОЛДИНГ", Бутенко П. (2013)
Поліщук Н. - Держбанк підтримує малий бізнес (2013)
Дєгтяр А. О. - Економіка знань як суспільний феномен сьогодення, Крюков О. І. (2012)
Газарян С. В. - Гуманістичний аспект технологій розвитку людського потенціалу (2012)
Голубь В. В. - Політична участь в Україні: якісні характеристики та кількісний вимір (2012)
Карамишев Д. В. - Визначення на основі комплексного системно-функціонального підходу соціального феномену посади головного лікаря, Шевченко В. І. (2012)
Кучабський О. Г. - Громадські ради в системі управління гуманітарним розвитком регіонів: потенціал та перспективи діяльності, Меляков А. В. (2012)
Пухкал О. Г. - Пошук природного шляху розвитку громадянського суспільства – імператив новітньої української держави (2012)
Шаров Ю. П. - Програмно-цільовий підхід в управлінні розвитком державної податкової служби України, Чикаренко О. О. (2012)
Заблоцький В. В. - Особливості зародження моделі української державності ХVІ –ІХ ст. (2012)
Зубар В. В. - Сутність та механізми моніторингу державної контрактної системи (2012)
Ільченко Н. М. - Трансформування системи державного управління в Україні: інституціональний підхід (2012)
Каховська О. В. - Соціальність: її оцінка та можливості забезпечення в розрізі регіонів (2012)
Ковальова Т. В. - Індивідуальні і колективні мовні права: проблеми диференціації та реалізації (2012)
Ковальчук В. Г. - Особливості застосування сучасних теорій регіонального розвитку (2012)
Козлов К. І. - GR (Government Relations) менеджмент як фактор інституалізації взаємодії органів влади та інститутів суспільства (2012)
Криштанович М. Ф. - Державне управління інформаційно-аналітичним забезпеченням діяльності органів внутрішніх справ України: стан та перспективи розвитку (2012)
Нестеряк Ю. В. - Нормативно-правові основи державної інформаційної політики України в умовах розвитку інформаційного суспільства (2012)
Орлов М. М. - Взаємодія регіональних органів виконавчої влади у сфері охорони правопорядку в контексті системи державного управління (2012)
Парубчак І. О. - Взаємодія суб’єктів соціальної політики в системі державного управління в умовах демократичних реформ в Україні (2012)
Червякова О. В. - Розвиток трансформаційних механізмів державного управління в контексті суспільних змін як наукова проблема (2012)
Черчатий О. І. - Оптимізація механізмів функціонування публічної адміністрації на регіональному рівні (2012)
Шамраєва В. М. - Теоретичні аспекти державного управління в модерному суспільстві (2012)
Антонова О. Р. - Понятійно-категоріальний аспект взаємодії Верховної Ради України з неурядовими організаціями (2012)
Бачинська І. С. - Суб'єкти корупції – еволюція визначень (2012)
Білоконь М. В. - Концептуальні виміри пост-глобалізаційної цивілізації (2012)
Генералюк В. В. - Удосконалення правового регулювання реформування виборчої системи України (2012)
Ларіна Н. Б. - Міжкультурна освіта керівників закладів освіти: науково-теоретичний аналіз (2012)
Нікіфорова І. І. - Вплив економічної конкуренції на функціонування та розвиток політико-адміністративної системи держави (2012)
Пивоваров О. В. - Теоретичні засади механізмів державного управління розвитком медичного страхування (2012)
Салієнко О. О. - Визначення поняття "механізм взаємодії органів законодавчої та виконавчої влади в Україні" (2012)
Ситюк А. А. - Концесія як інструмент активізації інвестиційної діяльності в житлово-комунальному господарстві (2012)
Бабаєв В. Ю. - Механізм державного регулювання розвитку інноваційної інфраструктури в Україні, Дрожжин Д. Ю. (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського