Шапошникова В. И. - Особенности аллитерации в эпичуских формулах олонхо "Элэс Боотур” П.Оготоева (2010)
Антонова О. В. - Жанрові особливості радіопередачі М. Жулинського "Українська література: вчора і сьогодні” (2010)
Баєва Т. Ф. - Комунікативна майстерність соціального педагога як складова його професійної компетентності (2010)
Бутник Н. В. - Етносимволіка кольору як психо- та соціолінгвістичний маніпулятивний кваліфікатор телевізійної реклами (2010)
Гончарова А. К. - Епістолярій блогофери (2010)
Іванова Л. О. - Соціально-культурна маркованість інтертексту в публіцистичному творі (2010)
Марченко Е. М. - Етапи розвитку рецептивної граматичної компетенції у майбутніх учителів німецької мови на базі англійської (2010)
Мосцевенко А. Ю. - Паралингвистические средства выражения экспрессивности в интернет-коммуникации (на материале англоязычних блогов) (2010)
Супрун Л. В. - "Українське ж житє, яко таке...” у вісниківській публіцистиці Михайла Грушевського (2010)
Ярошенко А. О. - Педагогічні підходи до соціальних компетенцій майбутніх правцівників соціальної сфери в умовах сучасної освіти (2013)
Андрушкевич І. - Шипи і троянди в роботі викладача в умовах глобалізації суспільства (2013)
Отрешко Н. Б. - Криза ідеології сучасної держави в глобальному суспільстві та перспективи розвитку (2013)
Лісовський П. М. - Теоретико-методологічні основи соціальної роботи: реалії та перспективи (2013)
Головко Н. І. - Роль викладача під час професійної підготовки майбутніх працівників соціальної сфери (2013)
Коленіченко Т. І. - Особливості ефективного навчання студентів супервізорству в умовах вищої школи (2013)
Ситняківська С. М. - Білінгвальне навчання як інноваційна технологія підготовки фахівців із соціальної педагогіки (2013)
Васюта О. І. - Роль наскрізної системи практик у формуванні здоров’я зберігаючої компетентності бакалаврів соціальної роботи (2013)
Гуріна З. В. - Розвиток мислення як динамічна система розвитку інтелекту юнаків, Ковальова В. В. (2013)
Новіцька Т. В. - Сучасні освітні технології у формуванні особистості XXI століття, Олефіренко Т. О. (2013)
Лещенко Л. П. - Сутність мовної компетентості педагога у вищому навчальному закладі (2013)
Яковенко К. В. - Основні аспекти адаптаційного процесу першокурсників педагогічного коледжу (2013)
Шульга Л. О. - Впровадження кейс-менеджменту в рамках реалізації проекту "Збільшення доступності лікування ВІЛ-інфекції для представників груп ризику”, Токар А. В., Романова Н. Ф., Варбан М. Ю. (2013)
Ніколаєвський В. М. - Вплив тюремної ізоляції на неповнолітніх засуджених (соціологічний аналіз), Плахова О. М. (2013)
Гуляєва М. М. - Оптимізація функціонування неурядових організацій, які здійснюють профілактику насильства щодо дітей в Україні (2013)
Тимчук Л. І. - Грамотність дорослого населення як інструмент суспільного розвитку (2013)
Андрєєва І. А. - Психологічні основи сучасних технологій стратегічного управління (2013)
Пасічніченко С. В. - Соціальний захист молоді у сфері працевлаштування як знаряддя реалізації державної політики зайнятості (2013)
Скляренко О. М. - Рівень суб’єктивного контролю в службовців органів внутрішніх справ як чинник життєтворчої діяльності (2013)
Алпатова О. В. - Особливості процесу формування психологічної готовності майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності (2013)
Кравченко О. О. - Роль студентської соціально-психологічної служби в підготовці фахівців соціальної сфери (2013)
Bайцекаускене В. Й. - Основы создания социальных услуг в социальной политике Литвы, Чюжас Р. A. (2013)
Кобилянська Л. І. - Використання європейського досвіду у підготовці соціальних гувернерів у ВНЗ до упровадження інклюзивної освіти в Україні (2013)
Франция: социальные услуги Жаклин Анселен (2013)
Германия: социальные услуги Инго Боде (2013)
До питання про реінтеграцію батьків до професійної діяльності після тривалої соціальної відпустки (2013)
Василюк П. М. - Формування колекцій сортів пшениці озимої м'якої (Triticum aestivum L.) з еталонними ознаками за проведення експертизи на ВОС (2013)
Курило В. Л. - Продуктивність сорго цукрового (Sorghum saccharatum (L.) Pers.) залежно від сортових особливостей та різної густоти стояння рослин, Григоренко О. Н., Марчук О. О., Фуніна І. Р. (2013)
Сіленко В. О. - Придатність сортів смородини (Ribes nigrum L.) селекції НУБіП України до механізованого збирання ягід, Гав'юк П. М. (2013)
Лещук Н. В. - Дослідження екзотичних форм Lactuca sativa L. дуболисткової групи Oaklieaf (2013)
Гаврись І. Л. - Підбір гібридів помідора їстівного (Lycopersicon esculentum Mill.) для вирощування у продовженій культурі (2013)
Костенко Н. П. - Дослідження нових сортів люпину вузьколистого (Lupinus angustifolius L.) та люпину білого (Lupinus albus L.), Лахтіонова С. О. (2013)
Полторецький С. П. - Продуктивність насінницьких агроценозів проса посівного (Panicum miliaceum L.) за різних строків і способів сівби в умовах Правобережного Лісостепу (2013)
Скалецька Л. Ф. - Якість свіжої та сушеної продукції цибулі ріпчастої (Allium cepa L.) різних сортів, Завадська О. В., Дяденко Т. В. (2013)
Буняк О. І. - Особливості формування технологічних показників зерна плівчастого та голозерного вівса (Avena sativa L.) (2013)
Корниенко А. В. - Молекулярная селекция свеклы сахарной (Beta vulgaris L.) на устойчивость к биотическим и абиотическим факторам, Буторина А. К. (2013)
Войтовська В. І. - Введення вихідного матеріалу та отримання стерильної культури сорго цукрового (Sorghum saccharatum (L.) Pers.), Сторожик Л. І., Недяк Т. М. (2013)
Горган Н. О. - Джерела стійкості проти шийкової гнилі цибулі ріпчастої (Allium cepa L.) в умовах Чернігівської області (2013)
Лещук Н. В. - Наукові аспекти застосування шкали біологічних кольорів RHS для ідентифікації сортів рослин, ткаченко В. М., Павлюк Н. В. (2013)
Анотации (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вимоги до статей (2013)
Борисюк П. Г. - Буряки і цукор-2012 рік: здобутки, втрати, резерви (2013)
Прийняли "зелений" тариф і покращили умови розвитку альтернативної енергетики (2013)
Сінченко В. М. - Вплив гумусу та елементів живлення при вирощуванні сільськогосподарських культур (на прикладі Київської області) (2013)
Заришняк А. С. - Продуктивність цукрових буряків залежно від передпосівної обробки насіння мікродобривами, Стрілець О. П. (2013)
Горобець А. І. - Альтернаріоз і фомоз у посівах буряків цукрових (2013)
Коваленко Н. П. - Еволюція зерно-бурякових сівозмін ХІХ-початку ХХ століття (2013)
Олекшій Л. М. - Ефективність обробки насіння цукрових буряків рістрегулюючими препаратами (2013)
Покажчик статей, що надруковані в журналі "ЦБ" за 2012 рік (2013)
Леоненко И. И. - Аналитическое применение эффектов тушения люминесценции (Обзор), Александрова Д. И., Егорова А. В., Антонович В. П. (2012)
Куликов А. Ю. - Количественное определение Se в волосах методом мицеллярной жидкостной хроматографии, Чернышёва О. С. (2012)
Гуничева Т. Н. - Изучение распределения элементов в образце стандартного образца состава мышечной ткани байкальского окуня (БОк-2) методом РСФА, Васильева И. Е. (2012)
Цыганкова А. Р. - Зависимость интенсивности спектральных линий элементов от мощности ИСП-плазмы и расхода аргона, Макашова Г. В., Шелпакова И. Р. (2012)
Пашинова О. В. - Визначення штучного підсолоджувача аспартам (харчова добавка Е-951) методом прямої потенціометрії, Ткач В. І. (2012)
Химченко С. В. - Раздельное RGB-цветометрическое определение Fe(III) и Co(II) в их смеси на пенополиуретане, Экспериандова Л. П., Лемишко Е. Н. (2012)
До 75-річчя від дня народження Георгієвського Віктора Петровича (2012)
Бестань С. Г. - Определение платиновых металлов в отработанных автомобильных катализаторах: способы подготовки образцов, Юрченко О. И., Квашина О. Л., Брылева Е. Ю., Шевцов Н. И., Черножук Т. В. (2012)
Матвейчук Ю. В. - Применение пленочного Со(SCN)4 2 - селективного электрода для определения ионов кобальта и роданида, Рахманько Е. М., Ясинецкий В. В., Станишевский Л. С. (2012)
Doroschuk V. O. - Cold vapor atomic absorption determination of Mercury(II) in environmental samples after cloud point extraction, Myglovets M. S., Horbachevskyy A. M. (2012)
Мазуренко Е. А. - Амперометрический биосенсор на D-сорбитол на основе модифицированного биокомпозитным покрытием стеклоуглеродного электрода, Шевченко О. В., Тананайко О. Ю., Этьен М., Валькариус А. (2012)
Пушкарева Я. Н. - Особенности идентификации географического происхождения овощей и фруктов с помощью хемометрических и статистических методов , Следзевская А. Б., Семибратова П. В., Гарбуз А. Г., Некос А. Н., Холин Ю. В. (2012)
Решетняк Е. А. - Индикаторные пленки на основе отвержденного желатинового геля с иммобилизованными металлоиндикаторами, Ивченко Н. В., Никитина Н. А., Починок Т. Б (2012)
Грибова Н. Ю. - Влияние условий экстракции на антиоксидантные свойства извлеченных фитофенолов (2012)
Бельтюкова С. В. - Методы определения антибиотиков в пищевых продуктах (Обзор), Ливенцова Е. О. (2013)
Решетняк Е. А. - Проверка аддитивности аналитического сигнала при определении суммарного содержания металлов с применением твердофазных реагентов, Шевченко В. Н., Никитина Н. А., Островская В. М., Бондаренко Я. А., Холин Ю. В. (2013)
Алемасова А. С. - Электротермическое атомно-абсорбционное определение платины в биожидкостях 24-29, Пономаренко О. А. (2013)
Шевчук А. О. - Визначення похідних кумарину мас-спектрометричним методом з використанням кремнеземних підкладок, Костенко Л. С., Севериновська О. В, Кузема П. А. (2013)
Волнянська О. В. - Визначення меламіну та продуктів його деструкції в субстанції та молочних продуктах електрохімічними методами, Лабяк О. В., Ткач В. І. (2013)
Цымбалюк К. К. - Определение полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в объектах окружающей среды (Обзор), Деньга Ю. М., Антонович В. П. (2013)
Чмиленко Т. С. - Потенциометрические сенсоры для определения высокомолекулярного поливинилпирролидона, Маторина Е. В., Чмиленко Ф. А. (2013)
Уланова Т. С. - Оценка содержания токсичных микроэлементов в крови рабочих машиностроительного предприятия, Стенно Е. В., Вейхман Г. А., Гилева О. В., Баканина М. А. (2013)
Кельїна С. Ю. - Дослідження можливості використання системи УФ-нано-ТіО2-K2Cr2O7 з метою визначення ХСК, Цимбал Д. О., Дєдков Ю. М. (2013)
Ихден З. - Изучение удерживания ФОС и летучих органических соединений на полиметилдисилоксане методом обращенной ГХ, Мекки А., Беккар Джеллул Сайах З., Капитанов И. В., Карпичев Е. А., Хамада Б. (2013)
Куликов А. Ю. - Определение примесей в субстанции дротаверина гидрохлорид методом обращенно-фазовой ВЭЖХ, Бойченко А. П., Чернышёва О. С. (2013)
До ювілею Алемасової Антоніни Сергіївни (2013)
Титул, зміст (2013)
Круцевич Т. - Теоретичні основи дослідження фізичної рекреації як наукова проблема, Андрєєва О. (2013)
Москаленко Н. - Інноваційні технології у системі підвищення кваліфікації вчителів фізичної культури початкових класів, Савченко В. (2013)
Гончар Г. - Организационно-методические условия формирования мотивации студентов к профессиональной деятельности учителя физической культуры (2013)
Маринич В. - Аналіз інноваційних підходів організації фізкультурно-оздоровчої роботи в закладах освіти, Когут І. (2013)
Пилипей Л. - Відновлення розумової працездатності у студентів протягом навчального дня засобами фізичної рекреації (2013)
Москаленко Н. - Сучасні підходи до організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних закладах, Полякова А., Ковров Я. (2013)
Лошицька Т. - Розвиток станової сили у студентської молоді, яка мешкає в різних адміністративних зонах (2013)
Астахов В. - Мотивация у женщин пожилого возраста к занятиям оздоровительной дыхательной гимнастикой, Мельник О., Бондаренко Т., Тумилович А. (2013)
Голик А. - Формування світоглядних цінностей здорового способу життя у школярів засобами опосередкованої наочності (2013)
Федоренко Є. - Рухова активність старшокласників, які навчаються в школах різних типів (2013)
Булгаков О. - Ставлення учнів загальноосвітніх шкіл до фізкультурних хвилинок (2013)
Коваленко Н. - Система мотиваційних факторів у структурі навчального процесу при оволодінні іноземними мовами студентів ДДІФКІС (2013)
Марченко О. - Особенности проявлений фемининности и маскулинности у подростков (2013)
Гуменний В. - Особливості фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів на основі урахування специфіки професійної діяльності (2013)
Алфьоров О. - Мотиваційні пріоритети студентів консерваторії до занять фізичною культурою і спортом, Кравченко О. (2013)
Коваленко Т. - Інноваційні підходи щодо формування теоретичних знань учнів 5-х класів з предмету "Фізична культура" (2013)
Шинкарук О. - Олімпійська підготовка спортсменів в Україні: проблеми і перспективи, Дутчак М., Павленко Ю. (2013)
Кашуба В. - Автоматизированные системы анализа технико-тактических действий спортсменов в спортивных играх, Юхно Ю., Хмельницкая И. (2013)
Борисова О. - Направления развития спорта в Украине в условиях коммерциализации и профессионализации (на материале тенниса) (2013)
Воронін Д. - Взаємозв'язок між спортивним результатом та параметрами фізичного розвитку студентів спеціалізації "Легка атлетика", Свищ Я., Конестяпін В. (2013)
Рыбачок Р. - Применение внетренировочных средств стимуляции работоспособности в процессе подготовки квалифицированных боксеров (2013)
Попов С. М. - Особливості формування функціонального стану організму гандболістів високої кваліфікації, Караулова С., Попов С. С. (2013)
Махди Омар Али - Оценка эффективности тренировочных средств в боксе на основании оптимизации соотношения "доза-эффект" воздействий, Дьяченко А. (2013)
Воропай С. - Вплив тренувальних навантажень різної переважної спрямованості на рівень прояву специфічних здібностей юних велосипедистів 13–16 років (2013)
Гализдра А. - Специальная программа для повышения физических и функциональных возможностей волейболистов (2013)
Овчаренко С. - Взаємозв’язки показників фізичної підготовленості та ігрової діяльності футболістів з порушеннями опорно-рухового апарату, Яковенко А. (2013)
Мітова О. - Психологічні особливості баскетболістів 17–19 років у командах суперліги, Пікінер О. (2013)
Кропта Р. - Порогові навантаження в функціональній підготовці кваліфікованих веслярів, Єракова Л. (2013)
Кашуба В. - Теоретико-методологічні основи сучасної системи стоматологічної превентології та необхідність порівневого використання фізичної реабілітації, Люгайло С. (2013)
Луковська О. - Атеросклеротична хронічна ішемія мозку, як актуальна проблема реабілітології, Єрмолаєва А., Бондаренко К. (2013)
Воронін Д. - Програма фізичної реабілітації при посттравматичній ішемії мозку, Мухін В., Голець Ю. (2013)
Гошовська Л. - Іноземна мова професійного спрямування у системі підготовки фахівців з фізичної реабілітації, Матвіяс О. (2013)
Афанасьєва О. - Вплив комплексної програми фізичної реабілітації на функціональний стан хребта слабочуючих дітей середнього шкільного віку з порушенням постави (2013)
Дычко Е. - Влияние физических нагрузок разной интенсивности на иммунный статус спортсменов, занимающихся борьбой дзюдо, Шейко В., Кущ И., Яковлева Е., Линниченко Е. (2013)
Афанасьєв С. - Фізична реабілітація осіб, які перенесли ішемічний мозковий інсульт, на першому етапі раннього відновлювального періоду, Агафонов С. (2013)
Одинец Т. - Особливості порушень центральної гемодинаміки у жінок 55-65 років після радикальної мастектомії (2013)
Дичко В. - Вплив Амізону на про/антиоксидантні процеси та продукцію цитокінів нейтрофілами і моноцитами спортсменів, Флегонтова В., Лінніченко О., Дичко Д., Флегонтов В., Попков Ю., Мельник І. (2013)
Тимошенко Ю. - Фізична культура і спорт у радянській пресі у 20-х роках ХХ ст.: їх місце та пріоритети (2013)
Ібрагімов М. - Кінестеза як смислоутворююча категорія у формуванні фізкультурно-спортивного світогляду (2013)
Лях-Породько О. - Історико-педагогічні аспекти системи виховання сокільства (2013)
Каховский О. - Становление физической культуры как учебной дисциплины в университете Св. Владимира в первой половине ХIX ст. (2013)
Попова О. - Проблема охорони здоров’я у суспільному житті м. Києва і Київщини у ХІХ-ХХ ст. (2013)
Соколова Н. - Формування здорового способу життя в царській родині Романових (2013)
Несмачний С. - Фізична культура і спорт у творах мистецтва радянського періоду з колекції Дніпропетровського художнього музею, Олійник О. (2013)
Мануйлов Є. М. - Соціальна відповідальність особистості У правовій державі (2013)
Міхеєва В. В. - Особливості саморегуляціі молоді (2013)
Севрук І. І. - Філософсько-антропологічний зміст конструктів "людинанатовпу" та "людина товариства" в контексті військово-соціального управління (за теоретичною спадщиною військової еміграції. генерал М.Головін) (2013)
Осипова В. Ю. - Деконструкція культурних кодів (2013)
Прудникова О. В. - Інформаційна культура в контексті інформаційного етапу розвитку соціального буття (2013)
Корабльова В. М. - Філософія права в Україні: ідеологічні підстави (2013)
Данильян О. Г. - Механізм захисту прав людини в сучасному суспільстві: теоретико-правовий дискурс (2013)
Дзьобань О. П. - Право на інформацію: філософсько-правовий аспект проблеми, Жданенко С. Б. (2013)
Трофименко В. А. - Правове виховання працівників силових структур: проблеми нормативного закріплення (2013)
Мелякова Ю. В. - Етноментальний вимір правового дискурсу (2013)
Герасіна Л. М. - Розвиток міжнародних політичних відносин за умов глобальної реконструкції світу (2013)
Лобанов К. Н. - Кризисы политического развития: трагедия безысходности или шанс на обновление? (2013)
Цимбал Д. І. - Дослідження інституту опозиції в сучасній Україні (2013)
Ткаченко В. С. - Співпраця сусідських товариств та органів місцевого самоврядування як індикатор та чинник формування громадянського суспільства (2013)
Нечітайло І. С. - Можливості поєднання традицій та інновацій у системі освіти сучасної України: соціологічна рефлексія (2013)
Позднякова-Кирбят’єва Е. Г. - Соціальна історична пам’ять: сутністьта значення (2013)
Маркозова О. О. - Самостійність людини як основна передумова досягнення життєвого успіху (2013)
Гетьман А. П. - Вступне слово (2013)
Аксьонова О. М. - Інформаційно-комунікаційна модель правового виховання сучасної молоді (2013)
Бурова О. К. - Правове та естетичне виховання як чинники соціального регулювання (2013)
Владленова И. В. - Влияние сми на формирование правовой культуры в современной Украине (2013)
Галас Ю. М. - Проблема правового виховання суспільства: Україна та США (2013)
Герасіна Л.М. - Методологічні аспекти аналізу фахової правосвідомості юриста, Погрібна В.Л. (2013)
Данильян О. Г. - Деякі напрями оптимізації правового виховання в сучасній Україні (2013)
Дзьобань О. П. - Правове виховання в контексті співвідношення права і моралі (2013)
Жданенко С. Б. - Правовий менталітет та правове виховання (2013)
Загорський Д. Д. - Правове виховання як засадничий чинник формування сучасного демократичного суспільства в Україні, Кальницький Е. А. (2013)
Калиновський Ю. Ю. - Роль правового виховання у відтворенні соціального капіталу в сучасному українському суспільстві (2013)
Коваленко І. І. - Правова компетентність громадян як пріоритетний напрямок правового виховання (2013)
Ковальова Г. П. - Правове виховання в контексті становлення правового суспільства (2013)
Колеснікова А. М. - Актуальні проблеми правового виховання підростаючих поколінь у сучасній Україні (2013)
Куцепал С. В. - Роль правової культури у структурі сучасного соціуму (2013)
Лозовой В. О. - Правова культура громадян як чинник ефективного державотворення та гуманітарного розвитку суспільства (2013)
Максимов С. І. - Вплив правового виховання на процес формування національної правової культури (2013)
Мануйлов Є. М. - Правове виховання майбутнього юриста у ВНЗ України (2013)
Мельник М. В. - Особливості правового виховання в сучасній Україні (на прикладі діяльності територіальних органів міністерства юстиції України) (2013)
Мелякова Ю. В. - Сімейна модель як критерій правової етики суспільства (2013)
Міхеєва В. В. - Правове виховання українців у системі звичаєвого права (2013)
Олейников С. М. - Процес глобалізації та функції правової культури (2013)
Осташова В. О. - Правове самовиховання студентської молоді в постмодерному суспільстві (2013)
Прудникова О. В. - Правове виховання і формування правової культури в умовах глобалізаційних процесів (2013)
Размєтаєва Ю. С. - Правова культура і правове виховання в умовах формування громадянського суспільства (2013)
Сатохина Н. И. - Когнитивизм и нонкогнитивизм в осуществлении права и правовом обучении (2013)
Сліпенчук В. О. - Стан правосвідомості та правової культури як показники формування правової особистості в Україні (2013)
Стогова О. В. - Толерантність як базова цінність правової культури (2013)
Трофименко В. А. - Правовиховне перехрестя: що обрати Україні? (2013)
Ценко М. Б. - Виховання моральної відповідальності майбутніх юристів (2013)
Пирогов В. Л. - Японська класична лірика як ментальна засада формування екоправового спілкування, Шефель С. В. (2013)
Якимова С. І. - Формування екоправової культури як мета правового виховання в сучасній Україні (2013)
Олександр Васильович Сердюк (до 55-річчя від дня народження) (2013)
Наші автори (2013)
Іменний покажчик (2013)
Інформація для авторів (2013)
Вихідні дані (2013)
Максименко С. Д. - До питання методології когнітивної психології, Пасічник І. Д. (2013)
Чепелєва Н. В. - Дискурсивні засоби самопроектування особистості (2013)
Балашов Е. М. - Психологічна структура волонтерської діяльності як засобу самореалізації студентів (2013)
Біда С. О. - Вступ до теорії мімічних масок: значення афективно-когнітивних взаємозв'язків (2013)
Бойко О. В. - Использование когнитивного направления при оказании психологической помощи (2013)
Василькевич Я. З. - Креативність як інтегральна творча здібність: теоретичні основи вивчення (2013)
Гандзілевська Г. Б. - Розвиток концептуальної системи білінгвів засобами психодрами, Ширяєва Т. М. (2013)
Волошина В. О. - Судження про відчуття знання (FOKS): аналітичні та неаналітичні метапам'ятєві судження при тактильному розпізнавання, Довгалюк Т. А. (2013)
Заболотна Н. М. - Теоретичні та емпіричні проблеми дослідження когнітивних стилів (2013)
Іванюк Н. М. - Психологічні особливості розвитку комунікативної компетентності на основі соціальної категоризації студентів (2013)
Костюченко О. М. - Невербально-комунікативна компетентність фахівців масових комунікацій (2013)
Коцюк Ю. А. - Когнітивний дисонанс як інструмент зниження рівня плагіату (2013)
Кочубей О. С. - Загальні психологічні засади усної перекладацької діяльності у процесі підготовки студентів-філологів (2013)
Малецька Т. В. - Когнітивний розвиток як чинник формування хронологічних знань підлітків в процесі вивчення історії (2013)
Матласевич О. В. - Дослідження когнітивних процесів у контексті культурно-історичного підходу (на прикладі творчої спадщини К. Саковича) (2013)
Миронова Т. Ю. - Когнітивні засади дослідження комунікативної перспективи англомовних авторських текстів (2013)
Мотрук Р. В. - Система детермінації професійного самовизначення студентської молоді в контексті її самосприйняття (2013)
Никончук Н. О. - Як попередити формування негативних особистісних якостей у молодшому шкільному віці (2013)
Паненкова Ю. В. - Закономірності адаптації обдарованих дітей в освітньому середовищі (2013)
Плиска Ю. С. - Диференціація когнітивної сфери в культурній парадиглі вчителя (2013)
Рикун А. А. - Індивідуальний стиль спілкування як основа фахового становлення майбутнього психолога (2013)
Романюк В. Л. - Біохімічні складові когнітивної діяльності особистості студента, Луцик В. В., Горбачевська Т. О. (2013)
Сікора Л. С. - Когнітивні компоненти прийняття рішень інтелектуальним агентом в умовах пов'язаних з ризиком, Ткачук Р. Л., Ткачук Г. В. (2013)
Тюска В. Б. - Технологія організації клубної діяльності як важливої складової професійної підготовки майбутнього вчителя (2013)
Цип'ящук М. Б. - До питання психологічного змісту та структури професійного досвіду юриста (2013)
Cywinska M. - Literacki portret nauczyciela w prozie polskiej 1918-1989 inpiracja dla wspolczesnych nauczycieli (2013)
Dzikomska A. - Nowatorska forma diagnozy pedagogicznej dla potrzeb nauczania domowego z wykorzystaniem technologii informatycznej - studium przypadku (2013)
Jurewicz M. - Implementacja psychologii kognitywistycznej w edukacji malego dziecka (2013)
Pawluk-Skrypek A. - Elementy psychlogii poznawczej w terapii pedagogicznej (2013)
Zawojska T. - Wojciech dzieduszycki - Lviv pioneer of contemporary research on cognition (2013)
Zmudzka-Brodnicka M. - Wojna w Dziennikarskim przekazie sportowym w ujeciu kognitywnej teorii metafory (2013)
Слабкий Г. О. - Вплив на стан здоров’я населення сезонних переходів на літній і зимовий час, Чепелевська Л. А., Карамзіна Л. А. (2011)
Пархоменко Г. Я. - Характеристика здоров’я населення працездатного віку, Курчатов Г. В., Бідний В. В. (2011)
Маркович І. Г. - Аналіз стану захворюваності населення на інфекції з краплинним механізмом передачі на прикладі м. Києва (2011)
Вадзюк С. Н. - Зміни об’єму акомодації та внутрішньоочного тиску у молодих осіб з еметропічною рефракцією в процесі роботи за персональним комп’ютером, Бегош Н. Б. (2011)
Чепелевська Л. А. - Сучасні особливості смертності населення від новоутворень в регіонах України, Орда О. М. (2011)
Пірникоза А. В. - Профільний аналіз летальності внаслідок екстреної патології за панельною організацією даних (на прикладі Вінницької області), Діденко Л. О., Очередько О. М., Андрієвський І. Ю. (2011)
Зозуля I. С. - Надання ургентної допомоги хворим з гострими екзогенними інтоксикаціями на догоспітальному та госпітальному етапах, Марков Ю. І., Богомол А. Г. (2011)
Дячук Д. Д. - Організація відновного лікування в ДНУ "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини”, Мельнік Л. Ю. (2011)
Шатило В. Й. - Проблеми конфліктів у медичній практиці: підходи до їх попередження і шляхи вирішення, Рокітенець І. М., Свиридюк В. З. (2011)
Діденко Л. В. - Динаміка та структура госпіталізації військовослужбовців Збройних Сил України в умовах переходу до професійної армії (2011)
Мазуренко О. В. - Вплив надзвичайних ситуацій природного характеру на основні показники здоров’я населення постраждалої країни (2011)
Самоходський В.М. - Оптимальна модель профілактичних оглядів як організаційний стандарт для сімейного лікаря (2011)
Смірнова В.Л. - Вартість вторинної медичної допомоги. (2011)
Панчишин Н.Я. - Вартість медичної допомоги на третинному рівні (2011)
Салтикова Г. В. - Роль Н. pylori у розвитку різних форм хронічних гастритів та гастродуоденітів у дитячому віці. (2011)
Корнійчук О. П. - Шляхи ефективного проведення реформування системи охорони здоров’я, у першу чергу у Вінницькій, Донецькій, Дніпропетровській областях та м. Києві. (2011)
Ганіткевич Я. В. - Трагедія групи львівських професорів у 1941 році (до 70-ї річниці страти вчених) (2011)
Килівник В. С. - До історії створення санаторію "Авангард", Цвень П. В. (2011)
Бесполудіна Галина Василівна (2011)
Гонтова Т. М. - Перспективи вивчення розеткового листя бораго лікарського, Машталер В. В. (2013)
Глущенко А. В. - Анатомічна будова надземної частини ласковця золотистого (bupleurum aureum fisch.), Руденко В. П., Гарна С. В. (2013)
Ільїна Т. В. - До хемотаксономії видів galium l. (секції platygalia dc., kolgyda dum., pseudoaparine lange.) (2013)
Михалюк О. Б. - Вивчення складу ефірної олії листків і плодів лимонника китайського (2013)
Коваль Н. І. - Вплив поєднаного застосування пірацетаму і кислоти бурштинової на показники прооксидантно-оксидантного гомеостазу та активність мітохондріальних ферментів у щурів за умов експериментальної тканинної гіпоксії, Кліщ І. М. (2013)
Бор¬щевський Г. І. - Ранозагоювальна дія препарату "ефіаль"тм, Лісничук Н. Є., Волков К. С., Борщевська М. І. (2013)
Савченко Д. С. - Вплив нанокомпозиту високодисперс¬ного кремнезему з наночастинками срібла на біоплівкову та планктонну форми pseudomonas aeruginosa укм в-1, Балко О. Б., Балко О. І., Авдєєва Л. В. , Ярошенко Л. В., Чекман І. С., Воронін Є. П. (2013)
Альхуссейн В. В. - Дослідження мікробіологічної чистоти мазі з ліпофільним комплексом кори тополі тремтячої та декаметоксином, Хохлова Л. М., Філімонова Н. І. (2013)
Пругло Є. С. - Жарознижувальна дія нових гідразидів 2-(5-(адамантан-1-іл)-4-r-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетатів, Одинцова В. М., Сафонов А. А. (2013)
Лукашів О. І. - Дослідження асортименту допоміжних речовин, які використовують у лікарських засобах, зареєстрованих на території україни, Демчук М. Б., Гуреєва С. М., Грошовий Т. А. (2013)
Равлів Ю. А. - Оптимізація складу і технології таблеток на основі кріоліофілізованої ксенодерми свині, Грошовий Т. А., Тригубчак О. В. (2013)
Бисага Є. І. - Вивчення технологічних властивостей лікарської рослинної сировини збору для лікування простатиту (2013)
Гала Л. О. - Еволюція стандартів належної аптечної практики у світі згідно з потребами сучасної фармації (2013)
Галькевич І. Й. - Визначення буспірону в біологічному матеріалі методом високоефективної рідинної хроматографії (2013)
Штрімайтіс О. В. - Економічний підхід до вибору методики кількісного визначення розчинів кальцію хлориду, Здорик О. А., Георгіянц В. А., Дроздова О. О. (2013)
Музика Т. Ф. - Ретроспективний аналіз організації фармацевтичного забезпечення лікувально-профілактичних закладів (2013)
Алексєєв О. Г. - Систематизація сучасних наукових підходів до загальних принципів кодифікації в контексті реформування фармацевтичного законодавства україни (2013)
Бойцанюк С. І. - Застосування остеотропних препаратів у профілактиці та лікуванні захворювань пародонта (2013)
Мандзій З. П. - Досвід лікування хворих на хронічну лімфоїдну лейкемію лейкераном та циклофосфаном, ускладнену цитопенією (2013)
Кучеренко Л. І. - Підготовка фахівця на кафедрі фармацевтичної хімії запорізького державного медичного університету відповідно до вимог болонської декларації (2013)
Демчук М. Б. - Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів, Гуреєва С. М., Грошовий Т. А. (2013)
Титул, зміст (2012)
Кіндзерський Ю. В. - Деструктиви промислової політики в Україні та можливості їх подолання (2012)
Длугопольський О. В. - Інституційний вимір розвитку соціального капіталу: теоретико-методичні та прикладні аспекти (2012)
Чаленко О. Ю. - Інституційна гіпотеза про ринок, трансакційні витрати та посередництво (2012)
Радіонов Ю. Д. - Управлінські рішення як фактор неефективного використання бюджетних коштів (2012)
Бабак А. В. - Особливості визначення регуляторної бази активів для цілей ціноутворення у сфері теплопостачання в Україні (2012)
Назаренко Р. В. - Удосконалення методики формування страхового запасу на промислових підприємствах (2012)
Гайдуцький П. І. - Роль бухгалтерського обліку в попередженні економічних криз, Жук В. М. (2012)
Шлапак О. В. - Продовольча безпека і роль тваринництва в її забезпеченні (2012)
Зміст журналу "Економіка України” за 2012 рік (2012)
Sieck J. - Informatics in culture and creative industries (2013)
Schwarzrock S. - Analysis of learner navigation on web-based platforms using algorithms for sequential pattern mining (2013)
Schöbinger S. - Design and multimedia for museum outreach (2013)
Bergemann S. - Protocol and system design for interactive media facades, Sieck J. (2013)
Buhrtz T. - Using mobile robots in museums for visitor interaction, Letellier J., Sieck J. (2013)
Антощук С. Г. - Анализ видеопоследовательности при охране экспозиций, Коваленко Н.В. (2013)
Арсірій О. О. - Побудова контекстної карти на основі SOM для виділення ключових слів веб-документів освітніх інтернет-ресурсів, Чугунов А. А., Ларченко Ю. М. (2013)
Николенко А. А. - Обнаружение текстовых областей и выделение символов на изображениях с неоднородным фоном, Котляр А. В., Нгуен Т. (2013)
Яцків В. В. - Метод та пристрій кодування мультимедійних даних на основі системи залишкових класів (2013)
Антощук С. Г. - Анализ точечных особенностей изображения в системе "Мобильный виртуальный гид", Годовиченко Н. А. (2013)
Атаманюк И. П. - Автоматизация процесса диагностики сердечно-сосудистых заболеваний на основе аппарата канонических разложений случайных последовательностей, Олейникова Т. В. (2013)
Маевский Д. А. - Метод вероятностной оценки количества дефектов в программных модулях, Яремчук С. А. (2013)
Неврев А. И. - Эффективный метод предварительного преобразования данных для нейронных сетей, Запорожец А. Ю. (2013)
Риппа С. П. - Семантические платформы программного обеспечения баз знаний в информатике, Ляшенко О. Н. (2013)
Сафонов М. С. - Моделювання управління потоками даних в інформаційній системі, Яковенко О. Є. (2013)
Shcherbakova G. Y. - Information technology of parameters prediction with adaptive clustering in the space of the wavelet transform, Krylov V. N., Pisarenko R. A. (2013)
Лендюк Т. В. - Моделювання комп’ютерного адаптивного навчання і тестування (2013)
Зивенко А. В. - Формирование базы знаний полиметрических систем на основе применения алгоритмов интеллектуального анализа данных, Жуков Ю. Д., Зивенко В. А. (2013)
Кондратенко Ю. П. - Синтез системы управления уровнем загрузки реактора технологического комплекса экопирогенезиса на основе нейрорегуляторов, Козлов А. В. (2013)
Лысенко Т. В. - Моделирование объектов в литейном производстве с использованием программных продуктов Delcam, Саитов В. И., Бовнегра Л. В. (2013)
Михайлов Е. П. - Исследование точности позиционирования программного управления манипулятором без датчиков положения, Корнев С. С. (2013)
Рощупкіна Н. В. - Інтелектуалізована обробка даних багатопараметричних сенсорів на основі адаптивної нейро-нечіткої системи виводу, Саченко А. О., Юсипчук Р. Ю. (2013)
Тонконогий В. М. - Применение CAD/CAM технологий в медицине, Савельева Е. В., Рязанцев В. М., Бец А. В. (2013)
Семенюк В. Ф. - Вплив обмежень швидкості, пришвидшення і ривка на точність системи керування промисловим роботом, Яглінський В. П., Андрющенко О. А., Вовк В. В. (2013)
Гожий А. П. - Разработка фреймворка для решения задач мнокритериального анализа и принятия решений, Кобылинский И. А. (2013)
Таранухин М. А. - Алгоритм нахождения возможного пути перемещения автономного мобильного робота, Одиноченко А. О. (2013)
Андрющенко О. А. - Прямі і зворотні задачі механіки в автоматизованому електроприводі (2013)
Fortenbaher A. - Learning analytics for higher education - perspectives and challenges (2013)
Schöler T. - Best Practice in Deutsch-Ukrainischen Projektarbeiten, Matzke G. (2013)
Барабанова Н. Р. - Социально-коммуникативный аспект использования информационных систем, Грушевская Ю. А. (2013)
Орлов Ю. Ю. - Деякі закономірності самоорганізації в соціально-правових системах (на прикладі корупції) (2013)
Тімуш І. С. - Правова природа шлюбного договору (2013)
Воробйова Г. В. - Поняття конституційного права особи знати свої права та обов’язки (2013)
Загорняк Н. Б. - Законні інтереси в механізмі цивільно-правового регулювання інвестиційного житлового будівництва: актуальні проблеми гармонізації (2013)
Нечитайло В. А. - Характеристика предмета нецільового використання бюджетних коштів (2013)
Зубкова Л. А. - Суброгація та регрес в обов’язковому страхуванні цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів України (2013)
Кіселичник В. П. - Роль середньовічного міського права в розвитку цивільного права в Україні (2013)
Косенко Н. П. - Умови здійснення усиновлення в Україні (2013)
Лапчевська О. Ф. - Процесуальні особливості розгляду справ про позбавлення батьківських прав (2013)
Мосьондз С. О. - Напрями ефективного публічного адміністрування наукою в Україні (2013)
Падун Є. В. - Критерії відмежування відступного від новації в цивільному праві України (2013)
Сивухін В. С. - Аспекти обробки персональних даних державного реєстру виборців (2013)
Троцька А. І. - Памфіл Юркевич як дослідник римського права (2013)
Чернушенко О. В. - Cудова влада як соціальний інститут (2013)
Письменний Д. П. - Верховний Суд України: питання вдосконалення діяльності (2013)
Демиденко В. О. - Предмет правового регулювання муніципального права України (2013)
Джужа А. О. - Інститут примирення як одна з форм відновного правосуддя у справах неповнолітніх (2013)
Конєва Н. В. - Антиправовий закон як форма вияву неправа (2013)
Джужа О. М. - Примусове годування засуджених як засіб забезпечення їх особистої безпеки, Колб І. О. (2013)
Мінченко С. І. - Визначення допустимих меж обмеження прав і свобод людини в оперативно-розшуковій діяльності (2013)
Чабан Н. А. - Реалізація правоохоронної та правозахисної функції судової влади щодо забезпечення прав і свобод людини та громадянина (2013)
Чернушенко Д. А. - Стандарти ООН щодо забезпечення прав користувачів психіатричної допомоги (2013)
Безуглий О. А. - Кримінологічна характеристика злочинних груп та особи неповнолітнього, який бере участь у незаконному заволодінні автотранспортом (2013)
Беспаль О. Л. - Кримінально-правова охорона життя і здоров’я неповнолітніх в Україні: історичний аспект (2013)
Вознюк А. А. - Проблеми кримінально-правового визначення мети злочинної організації (2013)
Катеринчук К. В. - Здоров’я особи як соціальна цінність та об’єкт злочинного посягання (2013)
Леоненко І. В. - Звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставах, передбачених особливою частиною кримінального кодексу України (2013)
Микитчик А. В. - Головні напрями запобігання рейдерству в Україні (2013)
Мірошниченко І. С. - Запобігання злочинам стосовно літніх людей у сім’ї (2013)
Мовчан А. В. - Історичні аспекти становлення та розвитку інформаційно-аналітичної роботи в оперативно-розшуковій діяльності (2013)
Назаренко А. М. - Кримінологічний аналіз сучасного стану квартирних крадіжок в Україні (2013)
Олійник О. С. - Діяння як обов’язкова ознака об’єктивної сторони незаконного заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) землі (2013)
Сербин Р. А. - Основні напрями попередження групової злочинності в Україні (2013)
Стеблюк В. В. - Методика навчання працівників правоохоронних органів способам запобігання зараженню вірусом імунодефіциту людини, Галан Н. В. (2013)
Усов О. В. - Використання оперативними підрозділами інформаційних масивів під час забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної кримінальними правопорушеннями (2013)
Бондаренко Я. С. - Прийняття слідчим суддею рішення за скаргами про відмову в застосуванні заходів безпеки (2013)
Галаган О. І. - Зупинення досудового розслідування у зв’язку з невстановленням місцезнаходження підозрюваного, Дунаєва А. В. (2013)
Молодик В. В. - Концептуальні підходи до розуміння функціональної ролі прокуратури в системі кримінального судочинства (2013)
Лисенко В. В. - Типові способи вчинення злочинів, пов’язаних з незаконним обігом товарів, Курілов Г. М. (2013)
Рихальська В. О. - Використання науково-технічних засобів у кримінальному судочинстві (2013)
Рогатюк І. В. - Використання інформаційних технологій у досудовому розслідуванні: сучасний стан і перспективи розвитку (2013)
Іщенко Д. А. - Національна академія внутрішніх справ – провідний центр розроблення методик розслідування злочинів (2013)
Лапко А. Г. - Детермінанти психоемоційної напруженості у професійній діяльності працівників міліції (2013)
Кличков А. О. - Покарання у виді конфіскації майна за кримінальним законодавством України та інших країн: порівняльно-правовий аналіз (2013)
Шуляк Ю. Л. - Використання міжнародного досвіду з метою вдосконалення кримінальної відповідальності за шахрайство (2013)
Шабанов В. Б. - Механизмы социально-правовой коммуникации (2013)
Литвинов О. М. - Запобігання злочинам у місцях позбавлення волі, Трубников В. М., Ємельянов В. П. (2013)
Гербер Ю. Б. - Система безотходных технологий агропро-мышленных предприятий: объединение ресурсного потенциала виноделия и молочного производства (2013)
Беренштейн И. Б. - Применение элементов системы точного земледелия в Крыму (2013)
Пастухов В. И. - Создание машины обеспечивающую экологически безопасную технологию применения агрохимикатов при химической защите растений (2013)
Самойчук К. О. - Аналіз сил дроблення жирових кульок в струминному гомогенізаторі, Ковальов О. О. (2013)
Бабицкий Л. Ф. - Совершенствование мобильных средств технического сервиса МТА на основе эргономической оценки, Соболевский И. В. (2013)
Завалий А. А. - Оптимизация рабочего объема инфракрасной сушильной камеры (2013)
Воложанинов С. С. - Экспериментальные исследования аэродинамического сепаратора зерна (2013)
Гвоздєв О. В. - Визначення суттєвих факторів подрібнення зерна дробаркою прямого удару з вертикальним ротором, Ялпачик О. В. (2013)
Догода П. А. - Исследования процесса запрессовки виноградных шпалерных опор в лабораторно-полевых условиях, Машков А. М., Степанов А. В., Коровин В. Е. (2013)
Сидоренко-Николашина Е. Л. - Установление зависимости диаметра капель жидкости от параметров вращающегося распылителя, Сидоренко И. Д., Лапин Б. П. (2013)
Чоботар С. В. - Удосконалення методу визначення димоутворювальної здатності матеріалів, Кузнецова Т. А. (2013)
Бахарев Д. Н. - Разработка ресурсосберегающих процессов послеуборочной механической обработки початков кукурузы (2013)
Брагинец Н. В. - Повышение эффективности аксиально-роторного молотильно-сеперирующего устройства для кукурузы путем разработки конструкции домолачивающего аппарата, Бахарев Д. Н., Бурнукин А. Е. (2013)
Брагинец Н. В. - Повышение эффективности технологического процесса измельчения грубых и стебельных кормов, Вертий А. А. (2013)
Ермак В. П. - Обоснование конструктивно-технологических параметров аэродинамического сепаратора семян тыквы, Ильченко А. А. (2013)
Колесников А. В. - Повышение эффективности технологического процесса обмолота зернобобовых культур путем усовершенствования молотильно-сепарирующей части молотилки (2013)
Брагинец Н. В. - Повышение эффективности универсального измельчителя-смесителя кормов для МРС, Бахарев Д. Н., Аль-Атум Мохаммад (2013)
Брагинец Н. В. - Исследование влияния ориентированной подачи початков кукурузы в камеру обмолота на эффективность работы молотилки, Бахарев Д. Н., Романенко А. А. (2013)
Брагинец Н. В. - Повышение эффективности технологического процесса дозирования сыпучих материалов при приготовлении кормов, Богданов Е. В., Стрельченко А. Н. (2013)
Брагинец Н. В. - Повышение эффективности технологического процесса очистки початков кукурузы от листовой обёртки, Бахарев Д. Н., Тиняков А. В. (2013)
Брагинец Н. В. - Определение параметров решета с изменяемым коэффициентом живого сечения, Демченко В. Н., Химич В. В. (2013)
Щукин С. Н. - Методика определения объема дозы единичного импульса клапана-дозатора (2013)
Ермолин Д. В. - Новый флокулянт для виноделия (2013)
Геок В. Н. - Влияние способов мацерации мезги на массовую концентрацию азотистых веществ в столовых винах (2013)
Горбунова Е. В. - Экстрагирование отходов растений фенхеля после извлечения эфирного масла (2013)
Догода П. А. - Анализ конструкций распылителей машин для химической защиты растений, Самсонов Ю. В. (2013)
Догода П. А. - Анализ существующих теорий работы ротационного режущего аппарата косилки для скашивания сидератов в междурядьях многолетних насаждений, Красовский В. В. (2013)
Бабицкий Л. Ф. - Анализ конструкции дисковых почвообрабатывающих рабочих органов, Меренов А. С. (2013)
Райхман Д. Б. - К вопросу обоснования параметров загрузочного устройства роторно-центробежной мельницы, Симонов А. В. (2013)
Догода А. П. - Результаты исследований по созданию и внедрению в производство туннельного виноградникового опрыскивателя (2013)
Райхман Д. Б. - Анализ способов орошения в сельском хозяйстве, Зубоченко Д. В. (2013)
Гарбуз А. И. - Система управления охраной труда и рисками на предприятиях АПК (2013)
Геок В. Н. - Влияние сорта винограда на накопление тяжелых металлов в вине, Пономарева Т. Г., Митрофанова М. А. (2013)
Шольц-Куликов Е. П. - Применение шнековых ультраохладителей в современном виноделии, Межмединова А. Ф. (2013)
Пам’ятка для авторів статей (2013)
Обов’язкові вимоги щодо оформлення (2013)
Прокопович И. В. - Управление свойствами структурочувствительных объектов литейного производства, Духанина М. А., Монова Д. А. (2013)
Оробей В. Ф. - Точность вариационного метода Канторовича-Власова, Пурич В. Н. (2013)
Оробей В. Ф. - Метод граничных элементов в задачах с неустойчивыми решениями, Дащенко А. Ф., Лимаренко А. М. (2013)
Павленко И. В. - Экспериментальные исследования напряженно-деформированного состояния ортотропных пластин, Курган В. О. (2013)
Дащенко А. Ф. - Методика расчета упругого элемента силоизмерительного устройства, Козинская Ю. А., Лимаренко А. С. (2013)
Белоус В. П. - Особенности деформирования цилиндрических панелей при внешнем давлении после потери устойчивости (2013)
Оборский Г. А. - Регулирование мощности ветродвигателя путем поворота в упругой опоре лопастей ветроколеса относительно оси маха, Моргун Б. А., Сидоренко И. И. (2013)
Сидоренко І. І. - Динамічні характеристики пружинного погашувача коливань розширеної структури, Ткачьов О. А., Мосієнко К. Г. (2013)
Пукач П. Я. - Якісні методи дослідження нелінійних згинальних коливань в стрижнях Фойгта-Кельвіна з урахуванням опору (2013)
Корендий В. М. - Комбинированная ветрокомпрессорная установка "КОРВИТ-1”: анализ конструкции и особенностей функционирования, Кузьо И. В. (2013)
Тіхенко В. М. - Концептуальний аналіз системи технічного регулювання вибухозахищеного обладнання, Антоненко Т. С. (2013)
Чаюн И. М. - Технологическое деформиванное состояние элементов каротажного кабеля , Непомнящий А. В. (2013)
Буюкли И. М. - Точность при хонинговании глухих отверстий, Колесник В. М. (2013)
Борисов В. М. - Особливості структури та конструкції кліматичної камери для дослідження деревини (2013)
Максимов В. Г. - Надёжность системы управления и оптимальное планирование технического обслуживания автомобилей, Ницевич А. Д., Пономаренко А. А. (2013)
Петров Л. М. - Розв’язання задач кочення колеса в умовах його зв’язку з прошарками опорної поверхні (2013)
Мироненко С. В. - Влияние транспорта на состояние дорог, Ласка Р. В. (2013)
Тонконогий В. М. - Определение допуска на угол преломления ультразвукового луча при исследовании параметров качества изделий из синтеграна, Голофеева М. А. (2013)
Тигарев А. М. - Применение инвариантов при определении закона распределения дисперсного состава порошков, Тигарева Т. Г. (2013)
Максимов М. В. - Проверка адекватности имитационной модели энергоблока с реактором ВВЭР-1000, Цисельская Т. А. (2013)
Онуфрієва Н. М. - Моделювання системи когенерації на базі газової мікротурбіни, Баласанян Г. А. (2013)
Зайцев С. В. - Газохроматографические методы определения содержания растворенных в трансформаторных маслах компонентов, Кишневский В. А. (2013)
Максимова О. Б. - Оптимальное управление системой теплоснабжения с переменной структурой, Добровольская Т. С. (2013)
Оборский Г. А. - Построение математической модели ветроэлектрической установки как объекта управления оборотами ротора, Моргун Б. А., Бундюк А. Н. (2013)
Высочин В. В. - Роль грунтового теплообменника в сглаживании неравномерности работы гелиосистемы, Громовой А. Ю. (2013)
Денисова А. Е. - Эксергетические характеристики биогазовых энергоустановок, Хиеу Н. (2013)
Червоненко П. П. - Усовершенствование автоматизированных систем управления воздухоразделительными установками среднего давления (2013)
Андрющенко О. А. - Особливості математичного моделювання двошвидкісного асинхронного електропривода пасажирського ліфта, Бойко А. О., Акчебаш Н. В. (2013)
Porada V. - Security in the 21st century, Holomek Ya., Bruna E. (2013)
Horemuz M. - Changes in the Concept of Security and their Impact on International Relations (2013)
Серебровский А. Н. - Вычисление значимостей влияния факторов техногенной опасности (2013)
Бойнагрян В. Р. - Загрязнение природной среды Республики Армения и оценка ее экологической безопасности (2013)
Семенченко А. І. - Обґрунтування вимог до воєнно-екологічної безпеки держави, Лисенко О. І., Чеканова І. В. (2013)
Uryadnikova I. V. - Analysis and identification of risks in the normal work of thermal power systems, Lebedev V. G., Zaplatynskyi V. M. (2013)
Столевич Т. Б. - Оцінка ризику при використанні аміаку як холодоагенту, Зацерклянний М. М. (2013)
Нікіпелова О. М. - Щодо проекту показників безпеки лікувальних грязей (пелоїдів) 205-208, Ніколенко С. І., Солодова Л. Б. (2013)
Кисилевська А. Ю. - Оцінка безпечності та якості ропи Шаболатського лиману при відпуску лікувальних процедур, Ніколенко С. І., Гуща С. Г. (2013)
Kovechova L. - Fundamentals of security education in the process of globalization, Klimo V. (2013)
Дрозд Ю. В. - Естественные ресурсы компьютерных систем на базе FPGA, Дрозд А. В., Кузнецов Н. А. (2013)
Мазурков М. И. - Регулярные правила построения полного класса бент-последовательностей длины 16, Соколов А. В. (2013)
Барабанов Н. А. - Сложность аппаратной реализации полного класса бент-функций четырех переменных, Соколов А. В. (2013)
Стрельцов О. В. - Методы определения расстояния до препятствия при движении мобильного робота, Даниленко А. О. (2013)
Любченко В. В. - Методика определения эквивалентности классов онтологий, Кавицкая В. С. (2013)
Парненко В. С. - Веб-дизайн як фундамент сучасного віртуального середовища (2013)
Савєльєва О. С. - Методи адаптації експрес-моделі складних об’єктів до умов експлуатації, Пуріч В. М., Торопенко А. В. (2013)
Филипский Ю. К. - Частотно-временной анализ цифровых гауссовых фильтров, Фонарь Л. С. (2013)
Dmitrieva I. Yu. - Signal propagation in semi-infinite lines and its mathematical representation (2013)
Ракипов И. М. - Масс-спектральные аналитические признаки RGD-пептидомиметиков, содержащих фрагмент β-аланина, Ракипова М. М. (2013)
Gogunsky V. D. - Markov model of risk in the life safety projects, Chernega Yu. S., Rudenko E. S. (2013)
Олех Т. М. - Экологическая оценка проектов, Колесникова Е. В., Руденко С. В. (2013)
Колесникова Е. В. - Фрактальная размерность как мера трансформации серийной проектной деятельности в операционную, Становская И. И. (2013)
Яцишин А. В. - Використання інформаційних технологій в задачах управління екологічною безпекою, Попов О. О., Артемчук В. О. (2013)
Balan A. S. - Investments & innovations project at an industrial enterprise: peculiarities, role and life cycle, Par’eva N. A. (2013)
Катунина Е. Г. - Европейский аспект безопасности здоровья — внедрение проекта страховой медицины (2013)
Григор’єва С. В. - Промислова інтеграція й структурна політика в Україні (2013)
Рязанцев В. М. - Товарное производство и рынок в современной экономике (2013)
Малых С. В. - Расчет ставки дисконтирования с учетом рисков при оценивании патентуемой интеллектуальной промышленной собственности (2013)
Ковтуненко К. В. - Компетентнісний підхід і його застосування в організації обліку виробничих запасів, Гаврилюк З. В. (2013)
Коvtunenkо K. V. - Innovative process stages as the basis of an industrial enterprise’s innovative activity (2013)
Ананська М. О. - Формування концептуальної моделі бюджетування в системі управління розвитком машинобудівного підприємства (2013)
Єпіфанова І. М. - Тенденції і перспективи розвитку метизної галузі промисловості України, Мариганов С. В. (2013)
Філон М. М. - Аналіз регуляторного впливу на ефективність ринків телекомунікаційних послуг (2013)
Балан А. А. - Контроль діяльності енергопостачального підприємства як основа його цілеспрямованого розвитку (2013)
Ахмед К. - Экономическая эффективность сориентированной на клиента организационной модели взаимодействия, формирования и развития системы управления персоналом туристических предприятий Ирака (2013)
Белоножко А. В. - Формирование имиджа руководителя среднего бизнеса (2013)
Грузнов И. И. - Теоретические основы самоуправления (2013)
Титул , зміст (2013)
Кравців В. С. - Концептуальні приниципе розробки та реалізації державної програми сталого розвитку Українських Карпат, Жук П. В. (2013)
Василенко В. Н. - Про деякі результати економічної діагностики розвитку регіонів (2013)
Скріпнік А. В. - Ризики мобілізаційного шляху розвитку: від Євро -2012 до зимових Олімпійських ігор 2022 р., Букін Е. К. (2013)
Чемодуров А. М. - Проблеми фінансування інноваційної діяльності підприємств (2013)
Пасхавер Б. І. - Аграрний сегмент національного багатства (2013)
Папава В. Г. - Проблема ефекту швидкого старту і просторове порівняння показників економічного зростання ( на прикладі країн Східного партнерства ) (2013)
Буркинський Б. В. - Соціальний капітал : сутність , джерела та структура , оцінка, Горячук В. Ф. (2013)
Архангельський Ю. С. - Необхідність державного планування економіки обгрунтована економіко- математичною теорією (2013)
Алимов А. М. - Розвиток фінансової системи - перспективний напрямок модернізації економіки (2013)
Лебедєва В. К. - Політична економія в епоху глобальних трансформацій, Тарасевич В. Н. (2013)
Пам'яті професора Івана - Святослава Коропецького (2013)
Гребцова И. С. - Становление одесского славянского благотворительного общества имени святых Кирилла и Мефодия в 70-80-е гг. ХІХ ст. (2010)
Пищемуха В.Г. - До питання міжнародного узгодження викладання історії (на матеріалах Західної Європи) (2010)
Дмитрієва В.А. - Економічний досвід 1991-2010 рр. незалежності України (аналіз даних статистичних джерел) (2010)
Ганчев А.И. - Болгары Бессарабии, обучающиеся в Болгарии. Миграция или эмиграция (2010)
Якиминська Л.В. - Актуалізація ментальної категорії "праця” за матеріалами української фольклорної традиції степового Побужжя в XIX – XXI ст. (2010)
Федорова А. - Старообрядці – емігранти: листування Д. Сироткіна та о. Кирила (Іванова) з Ф. Мельниковим (1942 – 1943 рр.) (2010)
Душакова Н. - Традиционное липованское жилище Одесской области (2010)
Некрасов А.И. - Генезис идеала (2010)
Зязюн І.А. - Свобода діяльності суб’єктів учіння у цілепокладанні громадянської активності (2010)
Панкова Л.А. - Карнавализация социальной реальности на примере феномена ряжения в украинской традиционной культуре (2010)
Кравчик М.А. - Понятие "тип" в античной философии: платонизм и сенсуализм (2010)
Добродум О.В. - Виртуализация деятельности русской православной церкви (2010)
Наумкіна С.М. - Політична символіка та політична реальність: взаємообумовленість понять, Стоцький В.В. (2010)
Грєбцов В.В. - Концептуальне забезпечення політики США стосовно регіону Перської затоки у першому десятилітті ХХІ столітті (2010)
Хорошилов О.Ю. - Регіональні спільноти доби глобалізації: відтворення соціального капіталу (2010)
Сіновець П.А. - Нові міжнародні тенденції розвитку ядерної енергетики: перспективи для України (2010)
Макух В.В. - Проблема анклавів Сеути та Мелільї в контексті мароккансько-іспанських відносин (2010)
Альами Д. А. М. - Определение ХПК сточных вод, содержащих совместно формальдегид и пероксид водорода, Булавин В. И. (2013)
Антонов А. В. - Технология покрытия металлической основы диоксидом свинца из щелочного электролита (2013)
Головко Д. А. - Особенности электрохимического получения растворов феррата (VI) натрия из вторичного сырья (2013)
Шабанова Г. М. - Термодинаміка мінералоутворення портландцементного клінкеру у присутності вуглецю, Лісачук Г. В., Корогодська А. М., Лісійчук А. В. (2013)
Дайнеко Е. Б. - Прогнозные термодинамические расчеты вероятности твердофазовых реакций при термообработке масс электрофарфора (2013)
Зайчук А. В. - Синтез и исследование керамических пигментов в системе CoO – RO (MgO, ZnO) – CaO – Al2O3 – TiO2 с применением шлака алюминотермического производства ферротитана, Иовлева Ю. В. (2013)
Иващенко М. Ю. - Оценка температур и составов эвтектик бинарных и тройных сечений системы ВаО – Аl2О3 – Fе2О3, Шабанова Г. Н., Ворожбиян М. И., Костыркин О. В. (2013)
Качура А. А. - Качественные характеристики армоцемента, полученного по ротационной технологии, Кондращенко Е. В., Науменко Ю. А., Кондращенко В. И. (2013)
Концевой А. Л. - Методологія термодинамічного розрахунку газифікації рідких вуглеводнів, Концевой С. А., Весельська Л. Л. (2013)
Левицька О. Г. - Екологічні збитки від забруднення земель внаслідок впливу на них мулових карт із осадами стічних вод (2013)
Лонин А. Ю. - Определение количественного содержания цезия в пробах водных растворов, Левенец В. В., Омельник А. П., Щур А. А., Шевченко И. В. (2013)
Михайлова Е. А. - Применение химически осажденного карбоната кальция и перспективные методы его получения, Маркова Н. Б., Авина С. И., Багрова И. В. (2013)
Ожередова М. А. - Осадження йонів нікелю (ІІ) з відпрацьованих нікельвмісних розчинів (2013)
Плугин Ал. А. - Электропроводящие покрытия для защиты от электрокоррозии: обоснование конструкции защиты и требований к покрытию (2013)
Плугін Д. А. - Дослідження й розвиток кількісних уявлень про мікроструктуру сталі: механічні властивості сталі залізничних рейок (2013)
Самойленко Н. М. - Інтегральний екологічний критерій для вибору прогресивних проектних рішень при розробці обладнання для збагачення та очистки мінеральної сировини, Аверченко В. І., Самойленко Д. Є. (2013)
Смирнова О. Л. - Анодное поведение металлов подгруппы меди в кислых тиокарбамидно-цитратных растворах, Кутенко Ю. Л., Лазаренко Е. С. (2013)
Штефан В. В. - Одержання церійвмісних каталітичних систем, Смирнова О. Ю., Стеценко Г. В. (2013)
Тошинский В. И. - Математическое моделирование выходных сигналов чувствительных элементов средств контроля и регулирования как метод их совершенствования, Дубовец А. Н., Литвиненко И. И., Подустов М. А., Качоманова Т. П. (2013)
Трикоз Л. В. - Исследования электроповерхностных свойств глиносодержащих грунтовых систем (2013)
Байрачний Б. І. - Перенапруга виділення кисню з лужних розчинів при високих густинах струму, Тульська А. Г., Михно А. А. (2013)
Хасан Діаб - Удосконалення електрохімічної технології концентрованих розчинів NaClO, Оверченко А. І., Тульський Г. Г. (2013)
Фалалєєва Т. В. - Cинтез та комп’ютерний прогноз біологічної активності деяких гідразонів, Дістанов В. Б. (2013)
Федоренко О. Ю. - Методологія підбору флюсуючої складової керамічних мас з позицій енергоощадження (2013)
Патон Б. Є. - До 95-річчя Національної академії наук України (2013)
Самойленко А. М. - Відділення математики НАН України (2013)
Дейнека В. С. - Відділення інформатики НАН України (2013)
Булат А. Ф. - Відділення механіки НАН України (2013)
Локтєв В. М. - Відділення фізики і астрономії НАН України (2013)
Шестопалов В. М. - Відділення наук про Землю НАН України (2013)
Походня І. К. - Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України (2013)
Стогній Б. С. - Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України (2013)
Неклюдов І. М. - Відділення ядерної фізики та енергетики НАН України (2013)
Гончарук В. В. - Відділення хімії НАН України (2013)
Комісаренко С. В. - Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України (2013)
Моргун В. В. - Відділення загальної біології НАН України (2013)
Лібанова Е. М. - Відділення економіки НАН України (2013)
Онищенко О. С. - Відділення історії, філософії та права НАН України (2013)
Жулинський М. Г. - Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України (2013)
Із зали засідань Президії НАН України (18 вересня 2013 року) (2013)
Кундієв Ю. І. - Творчість випереджає час (до 90-річчя чл.-кор. НАН України І.М. Трахтенберга) (2013)
70-річчя академіка НАН України Д.О. Мельничука (2013)
Болгарин П. Н. - Анализ рыночных возможностей развития трубопрокатного производства на ПАО "СМНПО им. М.В. Фрунзе", Ильяшенко С. Н. (2013)
Райко Д. В. - Моделювання формування складу системи "споживач – підприємство – партнер", ефекту від її взаємодії та бюджету інформаційної взаємодії (2013)
Velychko O. P. - Innovative development in logistics and its connection with logistical management and management of logistics (2013)
Гардабхадзе И. А. - Анализ факторов воздействия на бренд высшего учебного заведения. Особенности индустрии моды (2013)
Божкова В. В. - Аналіз принципів ціноутворення на вітчизняних промислових підприємствах, Рябченко І. М. (2013)
Тєлєтов О. С. - Аналіз тенденцій розвитку ринку дизельного палива, Клименко В. В. (2013)
Біловодська О. А. - Управління маркетинговими ресурсами в умовах інноваційного розвитку вітчизняних підприємств, Коваленко Я. А. (2013)
Жарська І. О. - Інформаційні системи й технології в системі маркетингу залізничного транспорту (2013)
Двірко Ю. В. - Методичні аспекти застосування бенчмаркінгу в діяльності торговельних підприємств споживчої кооперації (2013)
Zavirukha A. O. - Modeling of manufacturer and retailer cooperative income considering advertising costs, Bludova T. V. (2013)
Петрович Й. М. - Еволюція контролінгу в сучасній теорії та практиці управління вітчизняними підприємствами, Панас Я. В. (2013)
Полозов А. А. - Инновационная модель структуры личности: психологические аспекты управления инновациями (2013)
Башук Т. О. - Стимулювання та розвиток креативності в персоналу, Хижняк М. О. (2013)
Bolshenko S. F. - Development of principles and methods of spurring employees to innovative activity (2013)
Дунська А. Р. - Визначення категорії "інноваційний механізм розвитку промислових підприємств" (2013)
Курган О. Г. - Капітальні інвестиції як основа інноваційного розвитку підприємства, Шехман В. В. (2013)
Шовкова О. А. - Формування комунікаційної політики в інноваційних проектах підприємств торгівлі продовольством (2013)
Маслак О. І. - Управління економічною безпекою підприємства на принципах забезпечення її раціонального рівня, Гришко Н. Є. (2013)
Галяева Л. Е. - Инновации в системе управления ликвидностью кредитных организаций (2013)
Ібрагімов Е. Е. - Вплив споживчого капіталу на формування корпоративної системи стратегічного планування кондитерських підприємств (2013)
Ховрак І. В. - Фінансування інноваційного розвитку: реалії та перспективи (2013)
Шипуліна Ю. С. - Інноваційна культура як основа сприятливого середовища інноваційного розвитку організації: методичні засади оцінки (2013)
Комарницька Г. О. - Урбокластери як інноваційні структури регулювання урбанізаційних процесів у регіоні (2013)
Прокопенко О. В. - Системно-синергетичний підхід до управління екологічними протиріччями на територіальному рівні, Петрушенко М. М. (2013)
Бєлякова О. В. - Розвинення інфраструктури ринку екологічно чистих товарів промислового регіону, Солоха Д. В. (2013)
Стойчева М. Г. - Приоритеты и тенденции оптимизации управления больничным сектором здравоохранения в Республике Болгария (2013)
Гімпель В. В. - Механізм визначення еколого-економічної активності кластерного утворення (2013)
Абрамовська К. А. - Європейський банківський союз в контексті реформування банківської системи ЄС (2013)
Яремчук В. Д. - Особливості формування прав і свобод людини у контексті сучасного право порозуміння (2013)
Альмес М. І. - Принципи канонічного права (2013)
Андреєнко О. Л. - Примусові заходи у порядку самодопомоги та захист прав людини: історико-правовий аспект (2013)
Казакбаев Медет Кубатбекович - Некоторые вопросы возникновения и развития правового иммунитета (2013)
Sayakova Maria Kasymbaevna - Drug Situation among Women in Kyrgyzstan: Trends, Problems and Responses (2013)
Іванова І. С. - Передача Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР: історико-правовий аспект (2013)
Біляєв В. О. - Інноваційні способи отримання та використання оперативної інформації під час опитування (2013)
Ващук О. П. - Можливості використання невербальної інформації при проведенні допиту (2013)
Клюс В. В. - Особливості деструктивної діяльності радикально-релігійних та екстремістських організацій як чинник впливу на духовну безпеку України (2013)
Шевчук О. О. - Способи скоєння злочинів, пов’язаних з порушенням прав інтелектуальної власності та особливості їх документування підрозділами ДСБЕЗ МВС України (2013)
Ромців О. І. - Характеристика осіб, що вчиняють посадові злочини (2013)
Курилін І. Р. - Проблеми розвитку злочинності в сфері авторських і суміжних прав (2013)
Туз Н. Д. - Вплив соціального середовища на формування особистості неповнолітнього злочинця (2013)
Леоненко І. В. - Процесуальний статус особи, яка звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених Особливою частиною Кримінального кодексу України (2013)
Гетьман Є. А. - Функції нормотворчої діяльності органів виконавчої влади (2013)
Грищук А. Б. - Рівень якості професійно-практичної підготовки державних службовців: проблеми, шляхи подолання комплікативних позицій (2013)
Самагальська Ю. Я. - Здійснення інспекційних заходів як центральна стадія адміністративної процедури реалізації інспекційних повноважень (2013)
Фролов Ю. М. - Адміністративно-правові засади створення, реорганізації та ліквідації вищих навчальних закладів в Україні (2013)
Лук’янова М. Л. - Контроль та нагляд за додержанням законодавства, що регламентує розгляд скарг на дії чи бездіяльність посадових осіб державної виконавчої служби (2013)
Найдьон Є. М. - Загальноправова характеристика фактів одержання неправомірної вигоди посадовими особами державних органів України (на основі діяльності підрозділів податкової міліції Міністерства доходів та зборів України щодо протидії корупції), Томма Р. П. (2013)
Руснак Л. М. - Щодо визначення кола суб’єктів адміністративної відповідальності за порушення прав у сфері охорони здоров’я населення (2013)
Коротких А. Ю. - Поняття та структура правового статусу адміністративного суду як суб’єкта адміністративної юрисдикції (2013)
Басова Ю. Ю. - До питання про стадії контрольних проваджень органів публічної адміністрації (2013)
Мінаєва О. М. - Облік при визначенні об’єкту та бази оподаткування (2013)
Михайлов В. В. - До питання про класифікацію податків і зборів в залежності від платника (2013)
Іванова С. С. - Правове регулювання оподаткування доходів приватних нотаріусів (2013)
Селезень С. В. - Відмежування моральної шкоди від майнової шкоди (2013)
Щотова Ю. М. - Сфера представництва профспілками колективних трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників (2013)
Джепа Г. В. - Міжнародний підхід до класифікації заохочень за трудові досягнення (2013)
Мартинюк І. В. - Поняття та значення стимулювання працевлаштування громадян, які є недостатньо конкурентоспроможними на ринку праці (2013)
Хомич Ю. І. - Сучасний стан реалізації принципу солідарності та субсидування в соціальному забезпеченні населення України (2013)
Світайло П. Ю. - Щодо правового регулювання робочого часу при виконанні дистанційної праці (2013)
Cапон А. В. - Зміст правовідносин з соціального забезпечення суддів (2013)
Сайнецький О. П. - Зміст та особливості соціального забезпечення військовослужбовців як правового явища (2013)
Пададименко Н. В. - Особливості соціального забезпечення працівників правоохоронних органів (2013)
Маньковський Н. Я. - Правове регулювання оперативно-розшукової діяльності та негласних слідчих (розшукових) дій (2013)
Кавун С. М. - Зовнішньо-організаційні засади правоохоронної діяльності кримінальної міліції (2013)
Ісаков М. Г. - До питання про визначення та сутність державного контролю у сфері підприємницької діяльності (2013)
Ніколенко Л. М. - Порядок перегляду судових актів за нововиявленими обставинами у господарському судочинстві (2013)
Любімова С. Ю. - Правовий статус учасників юрисдикційних адміністративних проваджень у сфері господарської діяльності (2013)
Ковальчук І. С. - Актуальні проблеми функціонування і реорганізації правоохоронної системи України (2013)
Слабунова Ю. В. - Поняття та функціональне призначення адміністративно-правового механізму забезпечення прав і свобод громадян органами прокуратури (2013)
Харитонова Т. Є. - Деякі проблеми використання іноземцями земель сільськогосподарського призначення в Україні (2013)
Кирилюк В. А. - Деякі питання впровадження пенітенціарної ідеї в пенітенціарну теорію України (2013)
Белькова С. В. - Актуальні тенденції розвитку української газетної журналістики і жанровий процес (2013)
Хряпинський А. П. - Система суб’єктів контрольно-наглядової діяльності у сфері містобудування: питання сьогодення (2013)
Яворський Р. І. - Форма договору про надання туристичних послуг та способи його укладення (2013)
Савчин Г. Я. - Порядок оформлення, розміщення та правила внутрішнього розпорядку для увязнених, арештованих тюрем УРСР (1944-1953 рр.) (2013)
Амонс М. О. - Психологічні чинники формування уявлень про діяльність міліції у суспільній свідомості, Портненко К. С. (2013)
Ярига К. П. - Заходи попередження вчинення вбивств студентами-іноземцями (2013)
Лепех Л. Л. - Зміст та особливості категорії "правове регулювання" (2013)
Когут Я. М. - Щодо поняття адміністративної поліцейської діяльності (2013)
Ісаєв А. М. - Майнове право як предмет договору дарування (2013)
Іванищук А. А. - Поняття форми діяльності публічної адміністрації у сфері адміністративно-правового регулювання діяльності судової гілки влади (2013)
Осадчий В. І. - Механізм правового регулювання (2013)
Чернявський С. С. - Адміністративно-правові аспекти набуття права на зайняття адвокатською діяльністю (2013)
Єщук О. М. - Лінгвістичні аспекти адміністративно-правової охорони (2013)
Примак Т. О. - Стратегії позиціонування у теорії маркетингу (2012)
Тєлєтов О. С. - Особливості та перспективи маркетингу туристичних послуг в Україні, Косолап Н. Є. (2012)
Біловодська О. А. - Теоретико-методичні засади створення бренда міста, Гайдабрус Н. В. (2012)
Lesidrenska S. - Social-media platforms and its effect on digital marketing activities, Dicke Ph. (2012)
Беспалюк Х. М. - Комплексне дослідження бізнес-портфеля приладобудівного підприємства, Ілів І. М. (2012)
Кочубей Р. В. - Содержание понятия "предпринимательская структура" (2012)
Ілляшенко С. М. - Комунікаційна ефективність WEB-технологій у маркетингу науково-освітніх послуг, Шипуліна Ю. С. (2012)
Перерва П. Г. - Визначення ризику оцінки стану кон’юнктури вітчизняного ринку асинхронних двигунів, Кобєлєва Т. О. (2012)
Антипова Ю. К. - Адаптація маркетингової дослідної методики "Mystery Shoppіng" до специфіки роботи роздрібних магазинів самообслуговування, Сорочан Д. В. (2012)
Зайчук Т. О. - Теоретичні аспекти визначення ринкового потенціалу і таргетингу вітчизняними підприємствами (2012)
Махнуша С. В. - Наукові підходи та практичні аспекти оцінки ринкових позицій бренда (на прикладі галузі шоколадних і кондитерських виробів України), Березова С. М. (2012)
Петруня В. Ю. - Ризики маркетингової діяльності: вплив глобалізації (2012)
Райко Д. В. - Оцінка результатів діяльності керівників маркетингових служб (2012)
Gheorghe Iu.-R. - Word-of-mouth communication: a theoretical review (2012)
Олійник В. М. - Деякі аспекти оптимізації портфеля фінансових інструментів, Фролов С. М., Лещенко Ю. І. (2012)
Башук Т. О. - Підбір персоналу та ухвалення рішень у креативному управлінні організацією, Смірнова Я. І. (2012)
Карпіщенко О. О. - Розроблення методичного підходу до раціональної організації інноваційного процесу на підприємстві (2012)
Михайличенко Н. М. - Проблеми визначення кола функцій контролінгу інновацій (2012)
Пересадько Г. О. - Інноваційні стратегії банку, Ніколаєва К. О. (2012)
Семененко І. М. - Використання цільового підходу до діагностики в управлінні підприємством (2012)
Таранюк Л. М. - Науково-прикладні аспекти процесоорієнтованого управління на промислових підприємствах при проведенні реінжинірингу бізнес-процесів (2012)
Мельник Л. Г. - Досвід Європейського Союзу у формуванні інноваційної стратегії сталого розвитку, Дегтярьова І. Б. (2012)
Загорна Т. О. - Влияние структуры отраслевого рынка на адаптивное развитие предприятия (2012)
Олексів І. Б. - Аналізування ефективності діяльності підприємства на засадах узгодження інтересів груп економічного впливу (2012)
Чупир О. М. - Інтегрований інвестиційно-інноваційний процес групи підприємств: сутність та послідовність реалізації (2012)
Шилова О. Ю. - Інноваційний потенціал підприємства: сутність і механізм управління, Чермошенцева Є. С. (2012)
Єфремов О. С. - Взаємозв’язок основних елементів стратегії інноваційного розвитку підприємства (2012)
Сіренко Н. М. - Концептуальні засади інноваційного розвитку аграрного сектора економіки України (2012)
Овсянецька О. Я. - Перспективи використання маркетингових інструментів у галузі охорони здоров’я України (2012)
Пімоненко Т. В. - Моделювання взаємовідносин акціонерів та менеджменту в умовах екологоорієнтованого корпоративного управління (2012)
Тєлєтов О. С. - Маркетингові дослідження в системі міських пасажирських перевезень, Васильєва О. А. (2012)
Біловодська О. А. - Стратегічний підхід до формування бренда міста (на прикладі м. Сум), Гайдабрус Н. В. (2012)
Загорна Т. О. - Концепція холістичного маркетингу: джерела проблематики та елементи, Стасюк О. М. (2012)
Семенюк С. Б. - Маркетинг інновацій на ринку освітніх послуг (2012)
Приварникова І. Ю. - Розвиток сектору високих технологій економіки України, Костюченко М. К. (2012)
Божкова В. В. - Розроблення заходів для покращення позицій спеціальності "Управління інноваційною діяльністю" СумДУ на ринку освітніх послуг України, Тимохіна Я. О. (2012)
Гардабхадзе И. А. - Особенности маркетинговых коммуникаций индустрии моды в сфере дизайна одежды (2012)
Дериколенко О. М. - Особливості вибору інноваційних стратегій промисловими підприємствами (2012)
Kowalski Sł. - The communications model of using social network by sports clubs (2012)
Лорві І. Ф. - Формування стратегії збуту інноваційної продукції (2012)
Росохата А. С. - Аналіз теоретичних основ наукового прогнозування на засадах маркетингу (2012)
Фаізова С. О. - Мотиваційна складова збалансованої системи показників промислового підприємства (2012)
Фролов С. М. - Оцінка якості бюджетного менеджменту в контексті проблем інноваційного розвитку держави, Махнуша С. М., Олійник В. М. (2012)
Ястремська О. М. - Особливості ухвалення рішень про закупівлю та вибір постачальника в процесі інноваційної діяльності, Письмак В. О. (2012)
Калініченко Л. Л. - Підхід до адаптації колективу підприємств в умовах реформування галузі (2012)
Карпіщенко О. О. - Практичні аспекти застосування методичного апарату раціональної організації інноваційного процесу на прикладі машинобудівного підприємства, Карпіщенко М. Ю. (2012)
Селезньова Н. О. - Використання логістичної концепції при управлінні рухом матеріального потоку підприємства (2012)
Познанская А. А. - Инновационный подход к анализу структуры мотивов руководителей на машиностроительных предприятиях (2012)
Алькема В. Г. - Генезис структури транспортного потенціалу України в умовах сталого розвитку (2012)
Мельник Т. М. - Зовнішня торгівля високотехнологічними товарами: інституціональний вимір, Зубко О. В. (2012)
Перерва П. Г. - Визначення ефективності використання виробничого потенціалу машинобудівного підприємства, Побережна Н. М. (2012)
Князь С. В. - Бізнес-планування інноваційних проектів: сутність технологій, переваги і недоліки, Георгіаді Н. Г., Богів Я. С. (2012)
Мехович С. А. - Вплив сучасних тенденції на реформування ринку електроенергії України, Колєсніченко А. С. (2012)
Фісуненко П. А. - Проблеми та перспективи післякризового розвитку підприємництва: регіональний аспект, Дугінець Г. В. (2012)
Чупир О. М. - Вибір стратегічних альтернатив розвитку будівельного потенціалу залізничного транспорту (2012)
Герасимчук В. Г. - Освіченість, рішучість лідера як фактор успіху сталого розвитку (2012)
Ілляшенко С. М. - Дослідження ставлення населення м. Сум до екологічних проблем сьогодення, Гайтина Н. М., Кириченко Т. В., Рибалка М. В. (2012)
Ващук О. В. - Особливості формування національного ринку біопалива, Третьяк М. М. (2012)
Bogović N. - The security of electricity supply as the determinant of sustainable development, Cerović Lj., Maradin D. (2012)
Осенний Н. Г. - Пути повышения эффективности полеводства в АРК (2013)
Ізотов А. М. - Елементи структури врожайності зерна твердої озимої пшениці в залежності від зростаючих норм висіву насіння і доз азотного добрива (2013)
Гордиенко В. П. - Продуктивность второй ротации полевого севооборота при различных системах удобрения и обработки почвы, Пичугин А. М., Семенцов А. В. (2013)
Дударев Д. П. - Продуктивность новых сортов озимой пшеницы в Крыму в зависимости от гидротермических условий (2013)
Лыков С. В. - Адаптивный поход к подбору предшественников при выращивании озимого ячменя в предгорном Крыму (2013)
Тарасенко Б. О. - Урожайність зерна твердої озимої пшениці в залежності від доз азоту до сівби, у підживлення і норми висіву насіння, Ізотов А. М. (2013)
Рожков А. О. - Варіабельність урожайності рослин пшениці твердої ярої за дії різних способів сівби, норм висіву та позакореневих підживлень біопрепаратами (2013)
Николаев Е. В. - Эффективность применения азотных удобрений на естественных пастбищах восточной предгорной степи Крыма, Письменный В. Д., Мельников М. М. (2013)
Гачков И. М. - Влияние укоса на формирование семенной продуктивности люцерны в суходольных условиях предгорного Крыма (2013)
Бритвин В. В. - Сорго как сырье для производства биоэтанола, Болдырева Л. Л. (2013)
Житова Л. В. - Особенности изменения посевных качеств семян чернушки дамасской Nigella damascene в период послеуборочного дозревания и хранения (2013)
Кузнецов С. А. - Перспективы ранневесенних сроков сева шалфея мускатного в предгорном Крыму (2013)
Еськова О. В. - Влияние нормы высева на полевую всхожесть семян сафлора красильного в условиях предгорного Крыма, Еськов С. В. (2013)
Скипор О. Б. - Выход черенков и саженцев лаванды узколистной в зависимости от интенсивности черенкования и возраста маточника (2013)
Меркурьев А. П. - Оценка семенного потомства от свободного опыления сорта лаванды Рекорд по хозяйственно-полезным признакам (2013)
Глумова Н. В. - Некоторые аспекты формирования защитного ответа растений лаванды на действие низких температур, Меркурьев А. П., Белова И. В. (2013)
Сычевский М. Е. - Влияние многокомпонентного удобрения Интермаг-Зерновые и ростового вещества Вымпел на продуктивность озимой пшеницы в предгорье Крыма, Гидулянов А. А., Пономарёва Т. Г., Святюк Ю. В., Голиченкова Д. В. (2013)
Гордієнко В. П. - Зміна вмісту загального гумусу в грунті за різних систем удобрення й обробітку та врожайність озимої пшениці, Шевченко І. М. (2013)
Саплев А. В. - Сроки сева газонных злаковых трав в Крыму, Кудинов С. В. (2013)
Турбин В. А. - Влияние сроков высадки рассады на урожайность и биохимический состав капусты брюссельской, Соколов А. С. (2013)
Резник Н. Г. - Влияние норм внесения противострессовых препаратов на рост, развитие и урожайность картофеля при летнем сроке высаживания, Кеньо И. М. (2013)
Дементьев Ю. Н. - Влияние осенних сроков сева на поступление и урожайность цикорного салата эскариол (2013)
Kosterna E. - Study above melon cultivation in Poland, Zaniewicz-Bajkowska A., Franczuk J., Rosa R. (2013)
Zaniewicz-Bajkowska A. - Green manures in vegetable cultivation, Franczuk J., Rosa R., Kosterna E. (2013)
Копылов В. И. - Проблемы и возможные пути решения производства рассады земляники в Украине, Сичкар А. О., Мазуркевич А. А. (2013)
Бурлак В. А. - Степень ветвления однолетних саженцев яблони в зависимости от сорто-подвойных комбинаций, Димакова О. А. (2013)
Попова В. Д. - Применение весенней прививки черенком для увеличения приживаемости и выхода стандартного посадочного материала яблони и груши со вставкой в питомнике (2013)
Клименко О. Е. - Применение активных штаммов микроорганизмов при выращивании привитых саженцев персика, Клименко Н. И., Картыжова Л. Е., Алещенкова З. М., Клименко Н. Н. (2013)
Latsko T. A. - The inheritance of some qualitative and quantitative traits in hybrid peach’s progeny F1 and F2 (2013)
Корниенко Н. Я. - Влияние регулируемой газовой среды на качество плодов яблони и груши при хранении (2013)
Шестопалов М. В. - Применение современных средств защиты в борьбе с яблонной плодожоркой в садах юго-западного предгорья Крыма (зона Севастополя), Славгородский В. Е., Сизых В. М. (2013)
Николаев Е. В. - Оценка влияния лесных полос на распределение снега при екстремально сильных ветрах и снегопадах Крыма, Агапонов Н. Н., Неонета А. А. (2013)
Потемкина Н. В. - Комплексная оценка территории центрального парка в г. Симферополь для реконструкции насаждений (2013)
Николаев Е. В. - Особенности создания экологических ниш в степном Крыму, Агапонов Н. Н., Ландин В. П. (2013)
Ушкаренко В. О. - Сортоспецифічні особливості біохімічного складу плодів розторопші плямистої (Silybum marianum (L.) gaertn.), Філіпова І. М., Ліханов А. Ф., Антіпов І. О. (2013)
Обов’язкові вимоги щодо оформлення (2013)
Божкова В. В. - Удосконалення комплексу інтегрованих маркетингових комунікацій для просування спеціальності "Управління інноваційною діяльністю" СумДУ, Тимохіна Я. О. (2012)
Ібрагімов Е. Е. - Моделювання виведення нового товару на ринок у системі корпоративного управління підприємством (2012)
Сигида Л. О. - Стимулювання учасників маркетингових каналів просування інновацій як спосіб підвищення ефективності управління ними (2012)
Тєлєтов О. С. - Удосконалення інфраструктури як напрямок реалізації соціального маркетингу в умовах інноваційного розвитку підприємств і територій, Суміна О. М., Косолап Н. Є. (2012)
Дима О. О. - Аналіз дисертаційних досліджень за проблематикою "маркетинг послуг" (2012)
Ілляшенко Н. С. - SEO-оптимізація як сучасний інструмент інтернет-маркетингу, Савченко О. С. (2012)
Шведун В. О. - Обґрунтування та створення інноваційної стратегії управління маркетинговою діяльністю підприємства (2012)
Крепак А. С. - Методичні засади обґрунтування обсягів адресних програм зовнішніх рекламних кампаній торговельних підприємств (2012)
Логинова Ю. В. - Модифицированная eCDP модель в Интернете (2012)
Кузьмін О. Є. - Теоретичні та методичні положення з формування системи мотивування суб’єктів креативної діяльності на промислових підприємствах, Чушак-Голобородько А. М. (2012)
Башук Т. О. - Управління різними типами конфліктів у креативному колективі, Хижняк М. О. (2012)
Калініченко Л. Л. - Фактори забезпечення інтегрального інтелекту колективу підприємств (2012)
Шипуліна Ю. С. - Сучасні підходи до інтенсифікації інноваційного розвитку промислових підприємств: теоретичний огляд (2012)
Кендюхов О. В. - Економічний підхід до вивчення часу, Ягельська К. Ю. (2012)
Kocziszky G. - Regional economic growth and equilibrium as well as the regional policy (2012)
Яшева Г. А. - Формирование стратегии государственно-частного партнерства в инновационном развитии Республики Беларусь (2012)
Бурденко І. М. - Передумови створення та використання інноваційних фінансових інструментів на ринку похідних фінансових інструментів України (2012)
Пластун О. Л. - Міжнародні інвестиційні рейтинги як засіб усунення інформаційної асиметрії на макроекономічному рівні, Дудкін О. В. (2012)
Крапивний І. В. - Регіональний контекст "нової економіки" (2012)
Якименко Н. В. - Методичний підхід до оцінки людського капіталу як умови забезпечення економічного зростання залізничного транспорту України (2012)
Побережна Н. М. - Ефективність використання виробничого потенціалу: теоретичний та практичний аспекти (2012)
Александров І. О. - Методологія оцінки якості навколишнього середовища України, Кравець О. О. (2012)
Ілляшенко С. М. - Аналіз ринкових можливостей і потенціалу інноваційного розвитку організації на базі екологічних інновацій (2012)
Біловодська О. А. - Оцінка маркетингової привабливості регіону згідно з концепцією сталого розвитку, Мельник Ю. М. (2012)
Kaneva M. A. - Russia and the World Wide Web in the sustainable human development framework (2012)
Стегній О. Г. - Феномен всеохоплюючої корумпованості в сучасному українському суспільстві (2012)
Бурова О. І. - Поселенська диференціація життєвого комфорту населення європейських країн: порівняльний аналіз (2012)
Лукащук В. І. - Еволюція соціологічних підходів до вивчення спорту (2012)
Ноур А. М. - Суб'єктивна мобільність рівня добробуту та особливості адаптації до життя різних професійно-статусних груп населення України (2012)
Резнік В. С. - Делегітимізація приватної власності в утопічних соціалістичних вченнях нового часу (2012)
Дейнеко Л. В. - Розвиток внутрішнього ринку легкої промисловості: проблеми та можливості, Завгородня М. Ю. (2012)
Мельник М. І. - Інституційно-економічні проблеми формування бізнес-середовища в Україні (за даними рейтингових оцінок) (2012)
Небрат В. В. - Зародження та розвиток фінансів як інститутів української державності у контексті політичного та економічного протистояння XVI-XVIII ст. (2012)
Юхновська Т. М. - Детермінація науково-технологічного потенціалу в процесі еволюції цівілізаційного розвитку економічної системи (2012)
Гріневська С. М. - Соціальна орієнтація економіки як економічна версія соціоекономіки (2012)
Мельник С. В. - Регіональні аспекти розвитку соціально-трудової сфери в Україні та за кордоном (2012)
Висоцький О. Ю. - Основні тенденції делегітимації політичної влади в сучасній Україні (2012)
Головенько В. А. - Можливості впливу організацій громадянського суспільства на трансформацію політичної культури, соціальної мобільності українського соціуму (2012)
Балакірєва О. М. - Кияни про соціально-економічну ситуацію в місті, життя в столиці та електоральні очікування (результати соціологічного моніторингу громадської думки), Дмитрук Д. А. (2012)
"Український соціум" - 10 років (2012)
Потужний талант, світла особистість (В. І. Паніотто - 65) (2012)
Автори номера (2012)
Лабурцева О. І. - Управління маркетинговими ризиками інновацій (2012)
Чухрай Н. І. - Установлення оптимальної ціни на новий товар, Беспалюк Х. М. (2012)
Беловодская Е. А. - Маркетинговое исследование влияния инноваций в упаковке на сознание потребителей, Михайленко Д. А. (2012)
Калиниченко М. П. - Маркетинг комерціалізації результатів інноваційної діяльності в промисловості (2012)
Потрашкова Л. В. - Модель спроса на продукцию предприятия, учитывающая фактор потребительских ожиданий (2012)
Тараненко І. В. - Маркетингові інновації: теоретико-методичні засади та досвід упровадження в країнах ЄС (2012)
Сагер Л. Ю. - Науково-методичні аспекти управління комунікаціями на промисловому підприємств (2012)
Божкова В. В. - Систематизація методів маркетингового ціноутворення, Рябченко І. М. (2012)
Дубницький В. І. - Розроблення комплексу територіального маркетингу для підвищення соціально-економічного потенціалу промислових міст старопромислового регіону, Даніліна Н. В., Луніна В. Ю. (2012)
Решетнікова І. Л. - Етичний маркетинг як концепція маркетингової діяльності (2012)
Шталь Т. В. - Социальный маркетинг и социальная ответственность бизнеса: взаимосвязи и результаты, Тищенко О. О. (2012)
Шубін О. О. - Особливості формування та просування дитячого бренда, Кривоніс А. О. (2012)
Локтев Э. М. - Рационализация структуры розничной торговой сети строительных материалов в городах, Гаркуша Д. В. (2012)
Міцура О. О. - Управління онлайн-репутацією: теоретичні засади та методичні підходи, Хижняк М. О. (2012)
Смирнова Е. А. - Планирование маркетинговой деятельности в страховой компании (2012)
Файвішенко Д. С. - Оцінка ефективності брендингу: функціональний підхід (2012)
Дайновський Ю. А. - Особливості оцінювання економічної ефективності прийомів управління і маркетингу (2012)
Карпенко Н. В. - Методологічні засади цільової ринкової орієнтації підприємства (2012)
Гліненко Л. К. - Методологічний підхід до оцінки еволюційного ризику інноваційних проектів (2012)
Глущенко О. О. - Інноваційний підхід до ідентифікації банківських клієнтів підвищеного ризику (на прикладі PEPs), Вороніна Р. М. (2012)
Мехович С. А. - Концептуальная основа проведения технологического реинжиниринга на машиностроительных предприятиях, Захарченков А. С. (2012)
Хандій О. О. - Антикризові інструменти управління підприємством: практичні аспекти реалізації (2012)
Богів Я. С. - Інформаційне забезпечення бізнес-планування інноваційних проектів підприємств: складові елементи та особливості їхньої взаємодії, Мирощенко Н. Ю., Паук О. Є. (2012)
Дяченко Т. А. - Теоретико-методичні засади оцінки конкурентного середовища та конкурентної позиції підприємства на ринку (2012)
Крикуненко Д. О. - Управління процесом формування креативності персоналу як фактора інноваційного розвитку підприємства (2012)
Толмачёв О. Л. - Гармонизация управления малым бизнесом: клиентоориентированный поход (2012)
Перерва П. Г. - Механізм управління рівнем конкурентоспроможності продукції підприємства, Романчик Т. В. (2012)
Полозов А. А. - Инновационное совершенствование подсчета рейтинга в образовании: от университета до студента (2012)
Тєлєтов О. С. - Перспективи розвитку стратегічного партнерства промислових підприємств, Провозін М. В. (2012)
Фролов С. М. - Управління інноваційним розвитком прикордонної території на основі оцінки її бюджетного потенціалу, Махнуша С. М., Олійник В. М. (2012)
Дунська А. Р. - Застосування теорій циклічності та конкурентних переваг для прогнозування напрямів інноваційного розвитку целюлозно-паперової промисловості (2012)
Івашова Н. В. - Формування бренд-орієнтованої системи управління промисловим підприємством (2012)
Калюжна Н. Г. - Матриця диференціації управлінського персоналу як орієнтир для визначення стратегічних працівників у системі управління підприємством (2012)
Князь С. В. - Процесно-збалансований метод розвитку евристичних функцій підприємства, Георгіаді Н. Г., Коломієць О. Л. (2012)
Куценко Т. М. - Теоретичні основи формування стратегії інноваційного розвитку в контексті інтенсифікації інноваційних процесів (2012)
Франів І. А. - Роль інновацій у розміщенні продуктивних сил країни (2012)
Шатава Ю. Л. - Механизм разработки бренда территории, Карпищенко М. Ю. (2012)
Мархайчук М. М. - Аналіз методик оцінювання інвестиційної привабливості в контексті інноваційного розвитку підприємств (2012)
Прокопенко О. В. - Управління еколого-економічною безпекою підприємства на засадах екомаркетингу, Школа В. Ю. (2012)
Школа І. М. - Вуглецевий ринок як інструмент реалізації стратегії сталого низьковуглецевого розвитку, Бабінська О. В. (2012)
Iwacewicz-Orlowska A. - Sustainable development as the base of regional developmental of the nature valuable areas (2012)
Овечкина Е. А. - Практические аспекты формирования экологической составляющей конкурентоспособности отечественных предприятий-производителей древесностружечных плит, Маслош О. В. (2012)
Мілютіна Ю. С. - Методичні засади визначення параметрів ринків інноваційних тур продуктів (2012)
Польовська В. Т. - Розроблення екологічних маркетингових стратегій із урахуванням соціальної відповідальності підприємств лісового сектору (2012)
Бєлікова Ю. В. - Становлення та переваги емоційного лідерства (2012)
Бутиліна О. В. - Маргінальна ситуація: структура та соціальні наслідки (2012)
Рахманов О. А. - Прояви соціальної суб'єктності в ціннісних орієнтаціях українських капіталістів (2012)
Саппа Г.-М. М. - Професійне самовизначення учнівської молоді як процес: емпіричний аналіз (2012)
Брус С. І. - Ринок банківських послуг населенню: криза довіри, її наслідки і перспективи подолання, Бублик Є. О. (2012)
Кудлай В. Г. - Особливості формування та використання трудових ресурсів аграрної сфери регіону (Київська область) (2012)
Жовнір С. М. - Створення нових робочих місць в Україні: соціально-економічні засади і механізми регулювання зайнятості населення (2012)
Мельник С. В. - Проблеми зайнятості сільського населення та шляхи їх вирішення, Кошелева Г. Б., Ретівцев І. В. (2012)
Мульска О. П. - Ризики поширення використання дитячої праці в регіоні (на прикладі Львівської області) (2012)
Олійник О. О. - Соціологічне дослідження корпоративної соціальної відповідальності в регулюванні ризиків у соціально-трудових відносинах (2012)
Рудакова С. Г. - Гідна праця як фактор розбудови соціально орієнтованої економіки в Україні (2012)
Шайгородський Ю. Ж. - Об'єднавчий потенціал сучасного політичного міфу (2012)
Балакірєва О. М. - Суспільно-політична ситуація в Україні в оцінках населення: березень 2012 р., Дмитрук Д. А. (2012)
Балакірєва О. М. - Сприйняття соціальних ініціатив президента В. Януковича (2012)
Балакірєва О. М. - Соціально-економічне самопочуття населення України: березень 2012 р., Середа Ю. В. (2012)
Весняний призов до лав академіків (2012)
Вітаємо ювіляра (Я. В. Крушельницькій - 75) (2012)
Хилько М. І. - Соціологічний погляд на природне довкілля (2012)
Наш анонс. Завершено випуск тритомника праць Н. В. Паніної (2012)
Середа Ю. В. - Eurolab пропонує підтримку (2012)
Автори номера (2012)
Содержание (2009)
Амброжевич М. В. - Критериальные оценки энергетического совершенства процесса выведения беспилотных летательных аппаратов аэродромного старта, Карташев А. С., Середа В. А., Яшин С. А. (2009)
Мельник Н. Н. - К-7 в семействе тяжелых транспортных самолетов Украины, Рябков В. И. (2009)
Халилов С. А. - Построение приближенного аналитического решения плоской задачи теории упругости в трапециевидной области, Кравченко С. Г. (2009)
Мельничук А. П. - Технологические процессы гидродинамической штамповки приварной арматуры высокоресурсного трубопровода: определение энергосиловых параметров процесса; требования к заготовкам и оснастке (2009)
Горбачев А. А. - Определение температуры резания в зоне контакта инструмента с деталью при планетарном шлифовании плоских поверхностей, Курин М. А. (2009)
Борисевич В. К. - Разработка механизированной промышленной установки для изготовления заготовок деталей авиационных двигателей методом импульсной штамповки, Третьяк В. В., Мозговой В. Ф., Брунак А. А. (2009)
Смаль C. Н. - Математическое моделирование процесса ротационного обжатия полой цилиндрической заготовки (2009)
Кулик А. С. - Нелинейная модель космического летательного аппарата с четырьмя двигателями-маховиками, Гордин А. Г., Резникова О. В. (2009)
Бандура И. Н. - Исследование оптимального алгоритма разворота космического летательного аппарата, Дыбская И. Ю., Жалнина В. В. (2009)
Пучков Ю. П. - Оцінка безпеки польотів повітряних суден з використанням імовірнісних критеріїв, Молодцов М. Ф., Попов Д. В. (2009)
Жулай Ю. А. - Экспериментальное исследование кавитационного течения закрученного потока жидкости в трубопроводе пространственной ориентации, Манько И. К. (2009)
Амброжевич А. В. - Исследование взаимосвязи между частотными характеристиками и ресурсом клапана ПУВРД, Бойчук И. П., Силевич В. Ю. (2009)
Полянська І. С. - Способи збереження обертаючого моменту авіаційного надпровідникового двигуна у разі втрати надпровідності, Гончаров Є. В. (2009)
Борцова М. В. - Моделирование многомасштабных поверхностей методом векторной рекурсивной фильтрации (2009)
Сироджа И. Б. - Формализация компьютерной поддержки принятия решений при проектировании стапельно-сборочной оснастки летательных аппаратов, Бабушкин А. А. (2009)
Рева О. М. - Чинники ризику в організації пошуково-рятувальних робіт, Мандрик Я. С. (2009)
Алфавитный указатель (2009)
Балакірєва О. М. - Цінності освіти і праці як передумови сталого розвитку українського суспільства, Левін Р. Я., Ноур А. М. (2012)
Дембіцький С. С. - Чинники задоволеності населення президентською владою в Україні (2000-2012 роки) (2012)
Лукащук В. І. - Особливості підприємницької діяльності у сфері спорту (2012)
Матіяш О. Б. - Види та джерела насильства щодо жінок, залучених до секс-бізнесу в Україні, Варбан М. Ю., Демченко І. Л. (2012)
Рахманов О. А. - Стилі життя українських капіталістів як демонстрація соціальної суб'єктивності в суспільстві (2012)
Резнік О. С. - Соціально-економічні домагання випускників українських шкіл як чинник регуляції соціальної поведінки (2012)
Киризюк С. В. - Капіталізація фінансових ресурсів сільських громад: вибір стратегії (2012)
Корнєєв В. В. - Банківські послуги на кредитному ринку України: оцінка використання позикових ресурсів (2012)
Сидорчук А. А. - Теоретичні аспекти державного соціального страхування (2012)
Мельник С. В. - Програмно-цільове забезпечення вирішення актуальних проблем подолання бідності працюючого населення в Україні, Кошелева Г. Б., Гаєвська Н. С. (2012)
Риковська О. В. - Соціально-демографічні чинники сільської бідності (2012)
Головенько В. А. - Організації громадянського суспільства як партнер соціального діалогу (2012)
Мельниченко В. І. - Розвиток громадянського суспільства в Україні як об'єкт державного впливу (2012)
Дмитрук Д. А. - Електоральні орієнтації та суспільно-політичні настрої киян (хвильове опитування) (2012)
Благодєтєлєва-Вовк С. Л. - Міждисциплінарний форум об'єднав науковців (Третій теоретико-методологічний семінар з міжнародною участю "Архетипіка й державне управління", м. Барселона/Іспанія), Суший О. В. (2012)
Харківські соціологічні читання (запрошення до участі) (2012)
Автори номера (2012)
Содержание (2009)
Амброжевич А. В. - Комплексная траекторная газодинамическая модель микро-БЛА, Долженко И. Ю., Коломийцев А. В. (2009)
Мельничук А. П. - Технологические процессы гидродинамической штамповки приварной арматуры высокоресурсного трубопровода: изготовление сферических и конусных наконечников (2009)
Лубенская Л. М. - Анализ процессов округления острых кромок деталей и съема металла при вибрационной обработке, Мелконов Г. Л., Ясуник С. Н. (2009)
Лубенская Л. М. - К вопросу обоснования выбора метода отделочно-зачистных операций, Мелконов Л. Д., Нечай Е. В. (2009)
Чесноков А. В. - Моделирование процесса взаимодействия стержней при сборке армирующих каркасов (2009)
Медведев В. С. - Математическое моделирование прокатки в фасонных калибрах в среде Mathcad, Масленый А. Н. (2009)
Третьяк В. В. - Возможности использования технологии ударной импульсной штамповки для изготовления листовых деталей сложной конфигурации, Иванов В. С., Мовшович А. Я. (2009)
Воронько В. В. - Разработка пневмоимпульсного устройства для скоростного дорнования отверстий в авиационных конструкциях (2009)
Середа В. А. - Критериальные оценки энергетического совершенства систем ввода в полет беспилотных летательных аппаратов (2009)
Коновалов Н. А. - Разработка средств и методов визуализации течения газа в приборах снижения звука выстрела стрелкового оружия, Пилипенко О. В., Стрельников Г. А., Поляков Г. А., Скорик А. Д., Чаплиц А. Д., Астапов А. И. (2009)
Басов Ю. Ф. - Совершенствование метода расчета течения в высоконапорной компрессорной ступени, Бойко Л. Г., Демин А. Е. (2009)
Толмачев Н. Г. - Энергетические характеристики рабочего тела фотонного двигателя (2009)
Шпаковский В. В. - Результаты исследований износа поршней с корундовым поверхностным слоем дизельного двигателя (2009)
Басов Ю. Ф. - Расчетное исследование течения в сверхзвуковом рабочем колесе, Пижанкова Н. В. (2009)
Пономаренко Н. Н. - Метод слепой оценки характеристик аддитивного гауссова шума с неравномерным спектром (2009)
Медведенко О. М. - Вплив емоційного досвіду пілотів на експлуатацію повітряних суден в екстремальних умовах, Михайлік М. Ф., Рева О. М. (2009)
Рева О. М. - Проблеми формування у пілота навичок долання наслідків відмов авіаційної техніки в режимі синхронного генератора, Дмітрієв С. О., Дмітрієв О. М. (2009)
Быкова Т. В. - Синтез оператора коррекции результатов динамических измерений в базисе ортогональных вейвлетов (2009)
Алфавитный указатель (2009)
Титул, зміст (2013)
Богдан Т. П. - Боргова політика держави в умовах глобальної нестабільності (2013)
Костирко Р. О. - Інтегрована модель звітності компаній: передумови, принципи, складові (2013)
Диха М. В. - Принципові підходи до визначення стратегії соціально-економічного розвитку держави (2013)
Шовкун І. А. - Фінансовий потенціал технологічного відтворення у переробній промисловості в регіонах України (2013)
Пасхавер Б. Й. - Аграрний сегмент національного багатства(закінчення) (2013)
Мамутов В. К. - Удосконалення системи правового забезпечення економіки в Україні (2013)
Сухіна О. М. - Розвиток методологічних підходів до економічної оцінки мінерально-сировинних ресурсів, Лобасов О. П., Жишко М. І. (2013)
Чужиков В. І. - Кластерна політика Європейського Союзу, Лук'яненко О. Д. (2013)
Життя заради науки (2013)
Звєряков М. І. - Цивілізаційна ідентифікація як ключ до економічного успіху в умовах глобалізації (2013)
Содержание (2009)
Фирсов А. И. - Крылья Гризодубовых, Власко В. Е. (2009)
Халилов С. А. - Влияние уровня самоуравновешенных краевых нагрузок на параметр устойчивости прямоугольных пластин, Кравченко С. Г. (2009)
Третьяк В. В. - Разработка групповых технологических процессов при изготовлении листовых деталей импульсной обработкой с использованием компьютерных информационных технологий, Мананков О. В., Овчар Д. А., Онопченко А. В. (2009)
Симонов В. Ф. - Оптимальная система стабилизации толщины полосы проката, Дыбская И. Ю., Семенишина Т. В. (2009)
Амброжевич А. В. - Полные траекторные модели двухступенчатых ракет, Бойчук И. П., Карташев А. С., Середа В. А. (2009)
Фирсов С. Н. - Обсечение глубокого диагностирования блока акселерометров при плоскостном движении летательного аппарата, До Куок Туан (2009)
Успенский В. Б. - Решение задачи инерциальной навигации в бесплатформенной инерциальной навигационной системе, Багмут И. А. (2009)
Коломийцев А. В. - Применение аэродинамических методов проектирования для разработки летательных аппаратов максимальной плотности компоновки с заданными траекторными характеристиками, Ларьков С. Н., Долженко И. Ю. (2009)
Михайленко Т. П. - Использование водяной шуги в системах кондиционирования воздуха с промежуточным теплоносителем (2009)
Долматов Д. А. - Неполные кинетические цепи в методе генерального баланса при моделировании горения (2009)
Кислов О. В. - Определение относительного расхода топлива сложного химического состава в камере сгорания ГТД (2009)
Шпаковский В. В. - Результаты математического моделирования температурного состояния поверхности камеры сгорания поршня с керамическим поверхностным слоем, Марченко А. П., Пылёв В. В. (2009)
Куркин Д. А. - Исследование статистических характеристик меридианной оценки для выборок данных с негауссовыми плотностями распределения вероятности, Роенко А. А., Лукин В. В. (2009)
Попов А. В. - Экспериментальная проверка корреляционно-спектрального метода оценки параметров движения объектов радиолокационного наблюдения, Колесник Р. В., Скрыпник Е. И. (2009)
Сироджа И. Б. - Многокритериальное принятие решений при разработке межцеховых технологических маршрутов средствами инженерии квантов знаний. Часть І. Постановка и метод решения многокритериальной задачи о назначениях "Расцеховка", Фролова Г. А. (2009)
Требования к оформлению статей (2009)
Алфавитный указатель (2009)
Андрущенко Г. І. - Роль довіри у впровадженні соціально-економічних інновацій в суспільстві, що трансформується (2012)
Бурова О. І. - Поселенська диференціація чинників життєвого комфорту в Україні (2012)
Герасіна Л. М. - Політико-правові практики сучасної соціополітичної реальності: теоретико-праксеологічний синтез (2012)
Мазурок А. І. - Інтент-аналіз виступів представників українського опозиційного політикуму: латентне vs реальне (2012)
Резнік В. С. - Глобальна інформатизація та автономія працівників, зайнятих розумовою працею в Україні (2012)
Юзва Л. Л. - "Чому українських ВНЗ немає у світових рейтингах?": відповідь сучасного студента-випускника (2012)
Онікієнко В. В. - Промисловий комплекс у системі макроекономічних процесів та трансформації ринку праці України (2012)
Федулова Л. І. - Вектор економічного розвитку та забезпечення конкурентоспроможності України, Росії та Республіки Білорусь: порівняльна оцінка міжнародних рейтингів, Козловський І. В. (2012)
Афонін Е. А. - Експортоорінтована сфера послуг - новий вектор економічного зростання України?, Благодєтєлєва-Вовк С. Л. (2012)
Любченко О. В. - Визначення особливостей мобільності за видами економічної діяльності та секторами економіки і їх зв'язок з рівнем доходів працівників (2012)
Мажак І. М. - Структурні чинники дієвості приватної сімейної медицини (кейс-стаді дослідження) (2012)
Щудло С. А. - Інституційні ризики вищої педагогічної освіти (2012)
Марценюк Т. О. - Жінки в українській політиці (на прикладі АР Крим), Хуткий Д. О., Бурейчак Т. С. (2012)
Балакірєва О. М. - Електоральні орієнтації та поведінка виборців під час виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року, Бондар Т. В., Дмитрук Д. А. (2012)
Геєць В. М. - Громадянське суспільство як стратегічний вибір (рецензія) (2012)
Бондар Т. В. - Харківські соціологічні читання - 2012 (2012)
Шестаковський О. П. - Лабораторія в крос-національній перспективі (нотатки з конференції) (2012)
Демченко І. Л. - Новий зріз проблеми протидії ВІЛ-СНІД (видання за результатами моніторингу), Бєлоногова Н. А. (2012)
Автори номера (2012)
Перелік статей, опублікованих у науковому журналі "Український соціум" за 2012 рік (2012)
Титул, зміст (2013)
Хвесик М. А. - Управління розвитком національної економіки в контексті дії глобальних процесів, Сундук А. М. (2013)
Биткін С. В. - Цінові переговори щодо імпорту вогнетривких матеріалів із застосуванням розрахунково-аналітичних методів аналізу техніко-комерційних пропозицій зарубіжних постачальників, Литвин В. М., Редько А. Г. (2013)
Шовкун І. А. - Фінансовий потенціал технологічного відтворення у переробній промисловості в регіонах України (закінчення) (2013)
Савлук С. М. - Посилення стабілізаційної ролі власного капіталу банків (2013)
Попова О. Л. - оцінка суспільних збитків і розміру відшкодування за погіршення якості сільськогосподарських земель (2013)
Шлапак О. В. - Стратегічні напрями розвитку галузі м’ясного скотарства в Україні (2013)
Запатріна І. В. - Тарифна політика як критичний фактор розвитку житлово-комунальної сфери, Лебедєва Т. Б. (2013)
Небрат В. В. - Історико-фінансові дослідження в українській економічній думці ХІХ – початку ХХ ст. (2013)
Єфименко Т. І. - Науковий життєпис видатного українського вченого-фінансиста і державного діяча Г.О. П’ятаченка, Гасанов С. С., Голубка С. М. (2013)
Лі Сінь - До питання про соціальну відповідальність транснаціональних корпорацій у Китаї (2013)
Титул, зміст (2013)
Циганов С. А. - Проблеми сталого розвитку у контексті неоліберальної моделі глобалізації, Яншина А. М. (2013)
Федулова Л. І. - Інноваційний вектор розвитку промисловості України (2013)
Кіндзерський Ю. В. - До засад стратегії та політики розвитку промисловості (2013)
Ковтун О. І. - Інноваційні стратегії підприємств: теоретико-методологічні засади (2013)
Мортіков В. В. - Витрати додержання закону в сучасній економіці (2013)
Городецький А. Є. - Антикризове регулювання та моделі посткризового розвитку Росії (2013)
Небрат В. В. - Історико-фінансові дослідження в українській економічній думці ХІХ – початку ХХ ст. (закінчення) (2013)
Лібанова Е. М . - Нова ідеологія національного розвитку (2013)
Сіденко В. Р. - Куди ведуть шляхи глобальної економіки? (До виходу у світ неординарного дослідження) (2013)
Пасхавер Б. Й. - Історичний і теоретичний аспекти глобалістики та її еволюція в Україні і Росії (2013)
Содержание (2009)
Михайленко Т. П. - Экспериментальное исследование процесса образования водяной шуги из рассола (2009)
Третьяк В. В. - Вопросы синтеза и оптимизации технологических процессов импульсной обработки, Комаров А. Ю., Стадник С. А. (2009)
Фирсов С. Н. - Диагностируемость блока акселерометров при пространственном движении летательного аппарата, До Куок Туан (2009)
Киричков М. А. - Исследование путей создания малоразмерных ГТД для легких перспективных самолетов, Степанов И. Ю., Кравченко И. Ф. (2009)
Васильев И. П. - Стенд для воспроизведения факторов эксплуатации при испытаниях на огнестойкость элементов силовой установки и самолета, Марков Ю. С. (2009)
Заремба Э. В. - Перспективные методы защиты авиационных двигателей от попадания птиц в гидроавиации, Ковалев И. П. (2009)
Некрасов В. Г. - Азотное монотопливо – результаты первых экспериментов, Макаров А. Ф., Белов П. А. (2009)
Абдулин М. З. - Технология сжигания топлива – основа создания высокоэффективных камер сгорания (2009)
Грицук И. В. - Повышение эффективности использования топлива стационарными и передвижными источниками энергии, Вербовский В. С., Адров Д. С. (2009)
Костюк В. Е. - Расчетно-экспериментальное исследование устройства предварительного смешения топливного газа с воздухом для низкоэмиссионных камер сгорания ГТУ, Кравченко И. Ф., Гусев В. Н., Кирилаш Е. И. (2009)
Ткач М. Р. - Эффективность газотурбинных энергетических установок, использующих альтернативные топливные ресурсы, Тимошевский Б. Г. (2009)
Радченко А. Н. - Тригенерация в газотурбинных двигателях простого цикла (2009)
Радченко Н. И. - Направления утилизации тепла в судовых дизельных установках и их реализация с применением холода, Cтахель А. А., Сирота А. А., Коновалов Д. В. (2009)
Шепель В. Т. - Обобщение опыта сертификации авиационных ГТД (2009)
Сироджа И. Б. - Многокритериальное принятие решений при разработке межцеховых технологических маршрутов средствами инженерии квантов знаний. Часть ІІ. Производственная реализация многокритериальной задачи о назначениях "Расцеховка", Фролова Г. А. (2009)
Радченко Р. Н. - Верификация математической модели эжекторной утилизационной установки промежуточного контура охлаждения наружного воздуха дизеля (2009)
Яцко Л. Л. - Общая функциональная схема и оценочный расчет функциональной надежности перспективной САУ БУК-3000, Трофименко Р. А., Антонов А. О. (2009)
Кучер О. Г. - Управління надійністю парку повітряних суден авіакомпанії, Власенко П. О. (2009)
Кумченко Я. А. - Технология и обоснование необходимости мониторинга космической погоды для прогнозирования локальных земных катастроф (2009)
Степаненко С. М. - Постоянное улучшение по стандарту ISO 9001 и управление ключевыми характеристиками по стандарту EN 9103, Харченко В. Г. (2009)
Алфавитный указатель (2009)
Содержание (2009)
Гайдачук А. В. - Традиции молодежного технического творчества в ХАИ (2009)
Богачева Т. Б. - Моделирование аэрогидродинамических процессов при проектировании подъемно-движительного комплекса аппарата на воздушной подушке (2009)
Тиховский А. Н. - Экспериментальное исследование влияния величины геометрической крутки и поперечного "V” на аэродинамическое качество, устойчивость и управляемость летающего крыла (2009)
Сбойчаков В. Н. - Предварительная оценка возможности использования аэростатического аппарата при исследовании поверхности Марса (2009)
Цынка Е. В. - Системы гарантированного энергообеспечения с использованием ветроустановок малой мощности (2009)
Раков А. С. - Выбор основных геометрических параметров при проектировании параплана (2009)
Планковский С. И. - Моделирование турбулентных течений в катодных узлах плазменного оборудования, Шипуль О. В., Гарин В. О. (2009)
Мельничук А. П. - Разработка инженерной методики определения энергосиловых параметров процессов гидродинамической штамповки осесимметричных деталей трубопроводов (2009)
Иванов П. И. - Методы введения в действие и поддержания в раскрытом состоянии высотного тормозного аэродинамического устройства, Мехоношин Ю. Г. (2009)
Жулай Ю. А. - Математическое моделирование совместных продольных колебаний конструкции трубопровода и жидкости при кавитационных колебаниях в линиях питания ЖРД, Долгополов С. И., Грабовская Т. А. (2009)
Абдуллаев П. Ш. - Система диагностирования авиационных газотурбинных двигателей, Мирзоев А. Д. (2009)
Аврамов К. В. - Колебания перекачиваемой жидкости в разветвленных трубопроводах с турбонасосным агрегатом, Филипковский С. В., Федоров В. М. Пирог В. А. (2009)
Быкова Т. В. - Метод подавления шума при коррекции результатов динамических измерений с использованием ортогональных вейвлетов, Черепащук Г. А. (2009)
Ковалець О. Я. - Модуляція потужного акустичного випромінювання роторною динамічною сиреною (2009)
Попов А. В. - Операторное описание поляризационных характеристик объектов активного дистанционного зондирования (2009)
Алфавитный указатель (2009)
Содержание (2009)
Пустовойтов В. П. - К расчету характеристик шарнирных моментов органов управления турбовинтовых самолетов (2009)
Капитанова Л. В. - Моделирование изменения взлетно-посадочных характеристик самолета при проектировании его модификаций, Науменко А. Н. (2009)
Брагин А. П. - Технологические операции гидродинамической штамповки подвижного сферического соединения трубопроводов, Мельничук А. П. (2009)
Третьяк В. В. - Математическая модель классификационной обработки данных для принятия технологических решений при изготовлении деталей импульсными способами из плоской заготовки (2009)
Курин М. А. - Исследование динамики процесса планетарного глубинного шлифования плоских поверхностей, Павленко В. Н. (2009)
Кулик А. С. - Использование минимально избыточного блока двигателей-маховиков для угловой ориентации космического апарата, Фирсов С. Н., Таран А. Н. (2009)
Оганесян А. С. - Применение методики планирования эксперимента при исследовании устройства для измерения угловых отклонений рулевых поверхностей самолета, Кошевой Н. Д., Цеховской М. В., Гордиенко В. А. (2009)
Осадчий С. И. - Нерекурсивный комбинированный алгоритм факторизации полиномиальных матриц (2009)
Спесивцев В. В. - Необходимые и достаточные условия отрыва струи от стенок сопла на режиме перерасширения (2009)
Loboda Igor - Diagnostic analysis of gas turbine hot section temperature measurements, Feldshteyn Yakov, González Fernanda Villarreal Claudia (2009)
Грызлова Т. П. - Проблемы анализа сигналов сложных источников (2009)
Гоцуленко В. В. - Определение аттракторов динамической системы с двухступенчатым лопастным нагнетателем, Пицык В. В. (2009)
Попов А. В. - Оценка параметров движения объектов дистанционного зондирования по данным радиолокационного поляриметра, Колесник Р. В. (2009)
Яшина Е. С. - Использование позитивного опыта проектирования для планирования новых проектов создания авиационной техники, Лутай Л. Н. (2009)
Алфавитный указатель (2009)
Абрамчук Ф. И. - Стенд для исследования рабочего процесса газового двигателя 6ГЧН 13/14 с искровым зажиганием и системой распределенной подачи газа, Манойло В. М., Кабанов А. Н., Дзюбенко А. А., Липинский М. С. (2012)
Аль Аджейлат С. А. - Аналітичне дослідження процесу шліфування кругами з КНБ, Лебедєв В. Г., Усов А. В. (2012)
Бабушкін Г. Ф. - Статистичний аналіз потоків вимог на перевезення заводським автомобільним транспортом металургійного підприємства, Кузькін О. Ф., Муковська Д. Я. (2012)
Басс К. М. - Математическая модель дорожной поверхности скоростной автомагистрали в развязках и поворотах, Кравец В. В., Кравец Т. В. (2012)
Біліченко В. В. - Управління змінами в концепції продукту проекту розвитку виробничої системи АТП (2012)
Бодак В. І. - Вплив об’єму демпферної зони на заповнення шнекового насосу, Булік Ю. В. (2012)
Боднар М. Ф. - Оцінка впливу і оптимізація потужності двигуна та передатного числа головної передачі автобусів для типових умов руху, Крайник Ю. Л. (2012)
Вершина Г. А. - Технология изготовления разрезных колец из полимерного материала, Чигарев А. В., Пилатов А. Ю. (2012)
Волков В. П. - Сопротивление движению легкового автомобиля на скоростях 30…160 км/ч, Рабинович Э. Х., Белогуров Е. А., Никитин Д. В., Руденко Е. Е. (2012)
Гандзюк М. О. - Визначення оптимального терміну експлуатації автомобіля, Придюк В. М. (2012)
Гнатов А. В. - Экспериментальные исследования согласующих устройств – импульсных трансформаторов тока, в бесконтактной рихтовке транспортных средств, Аргун Щ. В., Трунова И. С. (2012)
Гончарова О. Е. - Методология конструирования эргатических транспортных систем типа "водитель–автомобиль–среда" в контексте постнеклассики (2012)
Горожанкин С. А. - Исследование влияния передаточных чисел промежуточных передач дискретной трансмиссии на топливную экономичность автомобиля, Савенков Н. В. (2012)
Грицук І. В. - Математична модель розрахунку показників двигуна внутрішнього згорання з системою комбінованого прогріву при здійсненні пуску і прогріву, Адров Д. С. (2012)
Гудз Г. С. - Експериментальні дослідження теплових режимів гільзи циліндрів та охолодника ДВЗ, Глобчак М. В., Коцюмбас О. Й., Клипко О. Р. (2012)
Дацюк Л. М. - Аналіз процесу камерного сушіння пиломатеріалів, Юхимчук С. Ф., Цикалюк Ю. О. (2012)
Дембіцький В. М. - Доцільність застосування рекуперації енергії під час руху автомобіля за інерцією з вимкненим зчепленням, Сітовський О. П. (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського