Данко В. Й. - Правові позиції Конституційного Cуду України: окремі проблемні питання юридичної природи (2016)
Кулик С. В. - Конституційна реформа в сфері правосуддя: сучасний стан та перспективи (2016)
Ленгер Я. І. - Повноваження органів державної влади та органів місцевого самоврядування: колізійні питання делегування (2016)
Полякова Ю. О. - Загальна характеристика системи апарату Президента України, його структура та ознаки (2016)
Рустамзаде А. Х. - Конституционно-правовые аспекты института главы государства в Азербайджанской Республике и зарубежный опыт (2016)
Салівон Г. І. - Правова характеристика недоліків у реалізації муніципально-правових санкцій (2016)
Sestrienková A. - Constitutionalism as theoretical category: modern theoretical concepts (2016)
Соляннік К. Є. - Розвиток правової основи місцевого самоврядування в Україні (2016)
Туряниця В. В. - Система правових поглядів Т. Ґ. Масарика на проблеми малих народів і національних меншин (2016)
Шершун К. П. - Перспективи конституційного регулювання інвестиційної діяльності в Україні (2016)
Баб’юк М. П. - Цивільно-правова природа договору про надання вищим навчальним закладом освітніх послуг (2016)
Валігура К. Ю. - Морально-правові принципи як регулятор цивільних відносин (2016)
Верхола Ю. В. - Права споживача при придбанні товару належної якості (2016)
Головей І. І. - Договір пожертви як форма дарування, Заборовський В. В. (2016)
Гусєв О. Ю. - Співвідношення понять доказів і засобів доказування (2016)
Джуга І. В. - Приватне та публічне розміщення акцій: переваги та недоліки, Заборовський В. В. (2016)
Зінич Л. В. - Публічні інтереси в механізмі примусового ліцензування винаходів і корисних моделей: загальнотеоретичний аспект (2016)
Ізарова І. О. - Принцип пропорційності у цивільному процесі ЄС та перспективи його запровадження в цивільному процесі України (2016)
Ільченко І. В. - Примус боржника виконати обов’язок у натурі як договірний зобов’язально-правовий спосіб захисту права власності (2016)
Касумова А. Б. - Адміністративні правопорушення, суб’єктом вчинення яких є медичні працівники (2016)
Кіреєва Н. О. - Співвідношення висновків, що надаються експертом, спеціалістом, органами державної влади та місцевого самоврядування у цивільному процесі України, Скорич О. О. (2016)
Майка М. Б. - Сутність та зміст законної сили ухвали суду у цивільному процесі (2016)
Мельник Я. Я. - Цивільні процесуальні правовідносини правової безпеки в цивільному судочинстві (2016)
Митник А. К. - Класифікація наукових парків як суб’єктів правовідносин інтелектуальної власності (2016)
Немеш П. Ф. - Схожість торговельної марки з іншими торговельними марками як підстава для відмови у наданні правової охорони (2016)
Нечаєва К. О. - Суб’єкт прав на відумерлу спадщину (2016)
Прут Ю. А. - Цивільний процесуальний статус перекладача при реалізації принципу мови судочинства в цивільних справах (2016)
Рибка І. Є. - Правова природа неплатоспроможності у цивільному праві України (2016)
Ромащенко І. О. - До питання про можливість визнання зміни правовідношення як способу захисту заходом цивільно-правової відповідальності (2016)
Самойлова О. М. - Забезпечення виконання орендних зобов’язань за допомогою гарантійного платежу (2016)
Сибіга С. Е. - Відступне як підстава припинення зобов’язання у праві Давнього Риму (2016)
Фасій Б. В. - Субсидіарне застосування положень цивільного законодавства до сімейних відносин при здійсненні подружжям права власності (2016)
Цвігун Д. П. - Проблеми захисту прав і свобод внутрішньо переміщених осіб органами прокуратури в цивільному судочинстві (2016)
Ліпська О. С. - До питання системи функціонально-забезпечувальних структур реалізації інноваційних проектів (2016)
Новохацька М. Ю. - Юридичні аспекти припинення суб’єктів господарювання (2016)
Рєзнік О. М. - Перспективи діяльності акціонерних товариств в нових умовах, Шевченко О. В. (2016)
Феделеш Е. М. - Елементи системи тарифного регулювання: господарсько-правовий аспект (2016)
Могілевський Л. В. - Сутність поняття "норми трудового права" (2016)
Подорожній Є. Ю. - Різновиди матеріальної відповідальності роботодавця (2016)
Римар Б. А. - Новітні форми зайнятості: практика застосування (2016)
Чічкань М. В. - Щодо пенсійного забезпечення ветеранів війни в Україні, Денисенко К. В. (2016)
Боднар С. В. - Характерні ознаки поняття "рішення адміністративного суду" (2016)
Власенко О. Г. - Особливості реалізації стадій провадження з надання адміністративних послуг у сфері імміграції (2016)
Гошовський В. С. - Виправлення описок в адміністративному судочинстві (2016)
Дем’янчук Ю. В. - Заходи протидії корупції сучасності та оновленого Закону України "Про державну службу" (2016)
Кобець М. П. - Проблеми забезпечення права на житло внутрішньо переміщених осіб в Україні (2016)
Ковальчук Н. М. - Непоширення захисних заходів на партнерів за угодами про вільну торгівлю (2016)
Легеза Є. О. - Деякі аспекти удосконалення правового регулювання провадження з надання публічних послуг (2016)
Литовченко В. С. - Суб’єкти державного контролю в агропромисловому комплексі України (2016)
Ліпський В. В. - Поняття та загальна характеристика фінансового контролю у сфері сплати обов’язкових платежів (2016)
Літвінцева А. С. - Правова природа юридичної відповідальності (2016)
Пеховський А. Ю. - Підстави адміністративної відповідальності за порушення правил перевезення пасажирів та вантажів морським транспортом (2016)
Титул, содержание (2016)
Осетров О. О. - Відключення циклів як захід покращення показників стаціонарного двигуна 11ГД100М на режимах часткових навантажень і холостого ходу, Кравченко С. С., Яровий В. С. (2016)
Марченко А. П. - Экспериментальное определение энергии активации водотопливной эмульсии, Прохоренко А. А., Савченко А. В. (2016)
Радченко Р. Н. - Методология определения установленной холодильной мощности теплоиспользующей установки охлаждения наддувочного воздуха главного двигателя транспортного судна, Богданов Н. С. (2016)
Воронков А. И. - Влияние подогрева сжатого воздуха на эффективные показатели рабочего процесса пневмодвигателя, Никитченко И. Н. (2016)
Грицюк А. В. - Методический подход к разработке экспериментальной установки для проверки эффективности силиконовых демпферов крутильных колебаний, Ревелюк И. С., Савич В. К., Вахрушев В. И. (2016)
Триньов О. В. - Використання теплозахисного покриття для поліпшення теплового стану випускних клапанів форсованого дизеля, Самійленко С. О. (2016)
Колеснікова Т. М. - Аналіз двигунів з модульним відключенням циліндрів, Заренбін В. Г. (2016)
Кубич В. И. - Феноменологический подход к оценке трибологического состояния сопряжений ЦПГ ДВС, Юдиценко А. В., Блощинская Н. В. (2016)
Лисовал А. А. - Моделирование работы электронного пид-регулятора скорости двигателя внутреннего сгорания, Вербовский А. В., Свистун Ю. А. (2016)
Пылев В. А. - Повышение надежности поршня форсированного быстроходного дизеля, Белогуб А. В., Линьков О. Ю., Пылев В. В., Лыков С. В., Баглай П. С., Романенко И. С., Терно А. А. (2016)
Пылев В. А. - Влияние формоизменения выборок в зоне кромки камеры сгорания поршня дизеля на температурное состояние кромки, Ариан Р. (2016)
Парсаданов І. В. - Підвищення екологічності дизелів шляхом внутрішньоциліндрової нейтралізації токсичних речовин відпрацьованих газів, Сахненко М. Д., Хижняк В. О., Каракуркчі Г. В. (2016)
Кондратенко А. Н. - Концепция оценки эффективности управления экологической безопасностью процесса эксплуатации энергетических установок с поршневым ДВС (2016)
Клименко О. М. - Оцінка впливу регулювання температурного стану поршнів на техніко-економічні показники дизеля, Пильов В. О., Шульга І. М. (2016)
Клименко Л. П. - Конструкція кришки кокіля для відцентрового лиття гільз циліндрів ДВЗ, Андрєєв В. І., Прищепов О. Ф., Шугай В. В., Случак О. І. (2016)
Луков Н. М. - Автоматическая самонастраивающаяся микропроцессорная система регулирования частоты вращения вала дизельной энергетической установки локомотива, Ромашкова О. Н., Космодамианский А. С. (2016)
Стрелковская Л. А. - Анализ существующих методов определения технического состояния судового двигателя (2016)
Канило П. М. - Ледниковые эпохи и глобальное потепление климата (2016)
Хрулев А. Э. - Проблемы терминологии и субъективные факторы в исследовании неисправностей ДВС и их роль в правильном определении причин неисправностей, Кочуренко Ю. В. (2016)
Проценко А. Т. - Правові основи обігу електронних грошей в Україні (2016)
Романенко М. В. - Проблеми нормативно-правового регулювання прийняття на службу до поліції працівників ліквідованих підрозділів МВС України (2016)
Савенкова В. Г. - Деякі питання правового статусу центрального банку в Україні (2016)
Сімонова І. П. - Державно-службові відносини в контролюючих органах у сфері оподаткування: поняття та ознаки (2016)
Сквірський І. О. - Поняття та основні ознаки громадського контролю в сучасній адміністративно-правовій доктрині України (2016)
Стукаленко О. В. - Місце будівельного права в системі права (2016)
Jiří Jelínek. - Сriminal law protection against terrorism in the Czech Republic (2016)
Болдіжар С. О. - Особливості кримінальної відповідальності медичних працівників у США, Хохлова І. В., Пішта В. І. (2016)
Горбаченко П. А. - Способи приховання контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів (2016)
Карпенко Н. В. - Про деякі шляхи підвищення ефективності процесуального керівництва при розслідуванні злочинів, учинених засудженими у виправних колоніях (2016)
Колб О. Г. - Безпекова функція кримінального покарання в Україні, Колб І. О. (2016)
Лубенець І. Г. - Насильство серед школярів: учасники та їх кримінологічна характеристика (2016)
Назаренко А. О. - Темпоральні категорії в кримінальному праві України (2016)
Оленіна Я. Г. - Матеріальні джерела положень Конвенції Ради Європи про попередження та боротьбу з насильством щодо жінок та домашнім насильством від 2011 року щодо криміналізації злочинних діянь (2016)
Орендарчук-Салєєва Л. М. - Феномен кримінальної субкультури у сучасному суспільстві (2016)
Ступник М. В. - Історія становлення і розвитку державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотиків в Україні (2016)
Філонов О. В. - Порівняльний аналіз світового тероризму з тероризмом, який діяв на українських землях Російської імперії наприкінці XIX – початку XX ст. (2016)
Шепетько С. А. - Заходи протидії незаконному розповсюдженню, збуту наркотичних засобів з Афганістану (2016)
Шкута О. О. - Визначення пенітенціарної системи як елемента кримінально-виконавчої доктрини (2016)
Бабчинська Т. В. - Міжнародно-правові стандарти судочинства та їх реалізація в положеннях кримінального процесуального законодавства України (2016)
Бялковський Д. А. - Роль слідчого судді в реалізації засади недоторканності житла чи іншого володіння особи на стадії досудового розслідування (2016)
Дем’янчук В. А. - Заявлення відводу слідчому, Денісова Г. В. (2016)
Іванов А. О. - Аспекти аргументації обвинувальної діяльності прокурора (2016)
Лоскутов Т. О. - Рішення Європейського суду з прав людини та Конституційного Суду України у механізмі кримінального процесуального регулювання (2016)
Тертична А. А. - Застосування домашнього арешту в кримінальному провадженні України (2016)
Заборовський В. В. - Стажування як умова набуття статусу адвоката (2016)
Корсун С. І. - Застосування технічних засобів адвокатом під час кримінального провадження, Кучерчук Ю. С. (2016)
Бабін Б. В. - Правовий режим морських просторів, що входять до тимчасово окупованої території України, Плешко Е. А. (2016)
Каліущенко І. М. - Інституційний механізм забезпечення міжнародної продовольчої безпеки (2016)
Касинюк І. В. - Санкції Ради Безпеки ООН за вчинення актів агресії: на прикладі санкцій щодо агресії Іраку проти Кувейту (2016)
Бачинська Л. Ю. - Співвідношення медичної етики, медичної деонтології та біоетики (2016)
Івченко Ю. В. - Еволюція феномену патріотизму у світовій історії (2016)
Смілик А. С. - Гносеологічний вимір свободи та відповідальності як категорій прав (2016)
Варжапетян С. Д. - Изучение состояния реактивности мембраны Шнайдера при некоторых формах стоматогенного верхнечелюстного синусита (2016)
Венгер О. П. - Аналіз особливості кольорових виборів за тестом мкв емігрантів та реемігрантів, хворих на депресивні розлади (2016)
Бондаренко Г. М. - Актуальные подходы к терапии вульвовагинитов с учетом антибиотикорезистентности инфекционных агентов, Джораева С. К., Кондакова А. К., Лященко О. А., Щербакова Ю. В., Соболь Н. В. (2016)
Мухаровська І. Р. - Аналіз особливостей організації медико-психологічної допомоги для пацієнтів онкологічного профілю (2016)
Прохач А. В. - Антиоксидантная терапия как новый метод профилактики и лечения гематологической токсичности химиотерапии рака молочной железы, Бондаренко И. Н. (2016)
Романенко В. І. - Застосування методик електронейрографії для визначення невропатичного компоненту болю у пацієнтів з хронічними больовими синдромами попереково-крижової локалізації (2016)
Амосова К. М. - Діагностична цінність різних режимів визначення домашнього артеріального тиску для оцінки ефективності алгоритмізованої антигіертензивної терапії при тривалому спостереженні за пацієнтами з артеріальною гіпертензією, Руденко Ю. В. (2016)
Савіна М. В. - Дослідження якості життя подружжів з різним станом здоровʼя сімʼї та аддиктивної поведінки у жінок (2016)
Ткачова Т. О. - Вивчення рівнів аполіпопротеїнів а1, аполіпопротеїнів в у сироватці крові та їх співвідношення у молодих дорослих з нелікованою соматотропною недостатністю з маніфестацією в дитинстві, Вишневська О. А., Большова О. В. (2016)
Дзюба О. М. - Когнітивні порушення при психічних розладах у хворих на гiпертензивну енцефалопатiю: ефективність лікувально-реабілітаційних заходів, Толмачов О. А. (2016)
Хвисюк М. А. - Исследование новых биомаркеров воспаления у пациентов с ишемической болезнью сердца и сопутствующим сахарным диабетом 2 типа (2016)
Шаповал О. С. - Кісти яєчників. аналіз структури патології у жінок репродуктивного віку (2016)
Юдін М. А. - Аналіз особливостей прояву афективно-невротичної симптоматики у пацієнтів косметологічного профілю (2016)
Ярий В. В. - Обгрунтування загальних та диференційованих підходів до комплексної лікувально-реабілітаційної допомоги співзалежній родині хворих на алкогольну залежність чоловіків (2016)
Содержание (2016)
Хіміон Л. В. - Ведення хворих на остеоартроз в амбулаторній практиці, Данилюк С. В., Смоліна Л. О., Гаврилюк Г. О. (2016)
Заремба-Федчишин О. В. - Участь Українського молодіжного руху сімейних лікарів у роботі науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сімейна медицина – фундамент охорони здоров’я України" (22–23 жовтня 2015 р., м. Київ), Ткаченко В. І. (2016)
Кузнецова Л. В. - Новые подходы к диагностике и лечению пищевой аллергии (2016)
Господарський І. Я. - Проблема своєчасного призначення противірусної терапії у хворих на грип за умови супутнього хронічного обструктивного захворювання легень, Рега Н. І., Господарська Х. О. (2016)
Просвєтов Ю. В. - Сучасні форми навчання лікарів загальної практики–сімейної медицини в умовах реформування медичної галузі, Гусарова А. Ю., Левіч А. В., Барінов С. С. (2016)
Науменко Л. Ю. - Післядипломна підготовка лікарів загальної практики: нагальні питання експертизи стійкої непрацездатності, Борисова І. С., Березовський В. М. (2016)
Рудіченко В. М. - Клінічне урахування "малих ознак" хвороби: необхідність та мистецтво діагностики життєзагрозливих станів у діяльності лікаря первинної ланки (на прикладі дерматологічних проявів ВІЛ-інфікування), Яновська А. О. (2016)
Вережнікова Г. П. - Електрокардіографічна діагностика інфаркту міокарда (2016)
Ярмола Т. І. - Особливості ведення хворих на діабетичну нефропатію з вторинною артеріальною гіпертензією лікарями загальної практики–сімейної медицини, Ткаченко Л. А., Пустовойт Г. Л., Мохначов О. В. (2016)
Грицко Р. Ю. - Імунокоригувальний молочний бактеріально-дріжджовий напій з високим вмістом нуклеїнових кислот для клінічного застосування у практиці сімейного лікаря (2016)
Долинна О. В. - Патогенез та шляхи корекції анемічного синдрому у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю (2016)
Заремба Є. Х. - Вплив на f-канали синусового вузла у хворих з ішемічною хворобою серця у поєднанні з різною частотою серцевих скорочень та зв’язок з ліпідним обміном, Мазур Н. А., Білоус З. О. (2016)
Приходько В. Ю. - Особливості перебігу та лікування артеріальної гіпертензії у поєднанні з хронічною ішемічною хворобою серця у хворих з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, Морева Д. Ю. (2016)
Ковбаснюк Ю. В. - Особливості морфофункціонального стану міокарда у хворих з фібриляцією передсердь та різною масою тіла (2016)
Фуштей И. М. - Медикаментозная коррекция эндотелиальной дисфункции у больных с артериальной гипертензией в сочетании с воспалительными заболеваниями суставов, Подсевахина С. Л., Паламарчук А. И., Чабанная Е. С., Ткаченко О. В. (2016)
Журавлев А. С. - Синупрет в профилактическом лечении хронических рецидивирующих риносинуситов (2016)
Приходько В. Ю. - Хронічні обструктивні захворювання легень у людей літнього віку. Лікування загострень (2016)
Khimion L. - Stenotic atherosclerotic lesions of carotid arteries in type 2 diabetes: the most significant risk factors, Rybytska M. (2016)
Мартыненко А. В. - Особенности диагностики и коррекции дислипидемии у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, Кошля В. И., Клицунова Ю. А. (2016)
Приходько В. Ю. - Коррекция симптомов хронической ишемии мозга у больных с артериальной гипертензией комбинированным ноотропным препаратом Олатропил, Микропуло И. Р., Кононенко Е. А. (2016)
Насонова Т. І. - Когнітивно-афективні розлади в постінсультний період у пацієнтів з метаболічним синдромом, Горева Г. В., Головченко Ю. І., Райченко К. В. (2016)
Бурчинский С. Г. - Ишемия головного мозга и цереброваскулярная патология: возможности нейрометаболической фармакотерапии (2016)
Дзяк Л. А. - Головокружение в клинической практике – общность методологии и патогенетически обоснованные дифференцированные подходы к лечению, Цуркаленко Е. С. (2016)
Страшко Є. Ю. - Руховий стереотип у хворих зі спастичними формами дитячого церебрального паралічу та принципи його корекції (2016)
Демченко А. В. - Нейропротективна терапія у хворих на хронічну ішемію мозку (2016)
Крамарьов С. О. - Сучасні підходи до регідратаційної терапії при інфекційних захворюваннях у дітей, Євтушенко В. В., Євтушенко О. М. (2016)
Копча В. С. - Перипетії діагностики бартонельозу (2016)
Агарков С. Ф. - Сравнительная оценка липидограммы, лептин- и адипонектинемии у подростков и лиц молодого возраста с метаболическим синдромом, Толстикова Е. А. (2016)
Андреєва Я. О. - Стан ліпідного обміну у пацієнтів із синдромом обструктивного апное сну та нормальною масою тіла (2016)
Білан М. О. - Сімейний лікар – первинна ланка у виявленні туберкульозу, Носикова Т. В., Шперно О. Г., Руденко В. В., Кружков С. М., Бойко М. Г., Черкун Э. Ю. (2016)
Ярешко А. Г. - Роль сімейного лікаря у наданні медичної допомоги хворим на туберкульоз в амбулаторних умовах, Печериця В. Г., Куліш М. В. (2016)
Говсєєв Д. О. - Стан вегетативної нервової системи та центральної гемодинаміки у жінок з повторною прееклампсією (2016)
Мельник О. В. - Порівняльні аспекти перебігу вагітності та пологів при багатоплідній вагітності та різному репродуктивному анамнезі (2016)
Латишев Є. Є. - Сімейна медицина – пріоритетний напрям розвитку охорони здоров’я (Огляд літератури), Августинович Я. І. (2016)
Содержание (2015)
Ніколаєнко С. М. - Будівництво високотехнологічних аграрних соціоекокомплексів – cтратегія розвитку України, Куліченко І. І., Большаков В. І., Пшінько О. М., Савицький М. В. (2015)
Крысоватый А. И. - Обоснование стратегии создания аграрных социоэкокомплексов в Украине, Милованов Е. В., Савицкий Н. В., Бендерский Е. Б., Бабенко М. М. (2015)
Кириленко І. Г. - Екопоселення – пріоритет державної політики розвитку сільських територій, Євсєєва Г. П., Савицький М. В. (2015)
Адегов А. В. - Инженерные системы для доступного жилья как определяющий фактор жизненого цикла здания, Колохов В. В., Василенко И. С. (2015)
Бабаченко А. И. - Особенности структурообразования углеродистых и низколегированных сталей в процессе охлаждения слитка и непрерывнолитых заготовок, Дёмина Е. Г, Кныш А. В., Хулин А. Н., Сафронов А. Л., Клиновая О. Ф. (2015)
Беликов А. С. - Тактико-технические аспекты применения автоподъемных и крановых машин в строительной индустрии, Долгополова Н. В., Кордунов С. П., Улитина М. Ю. (2015)
Беликов А. С. - Влияние напряженно-деформативного состояния, возникающего при динамических нагрузках на условия безопасной эксплуатации каски, Сабитова О. А., Чаплыгин А. С., Долгополова Н. В. (2015)
Бєліков А. С. - Рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці на радіаційно-забруднених територіях, Пилипенко О. В., Степанова А. В., Животов А. О. (2015)
Бондаренко О. И. - Принципы формирования системы краеведческих маршрутов Днепропетровского региона (2015)
Гигинейшвили Д. Я. - Особенности архитектурно-планировочного решения, расчета и проектирования гостиничного комплекса "Hilton" в городе Батуми, Инцкирвели Н. А. (2015)
Грабовець О. М. - Перевірка можливості скорочення кількості кроків тиску в компресійному випробуванні (2015)
Данішевський В. В. - Енергетичні показники малоповерхового житлового будинку з матеріалів органічного походження, Савицький М. В., Юрченко Є. Л. (2015)
Дяченко Ю. Т. - Проблемы сокращения продолжительности строительства, Дадиверина А. В. (2015)
Заяць Є. І. - Технологічні рішення з екологізації висотного будівництва (2015)
Коваль Е. А. - Анализ макро условий при строительстве экологических энергоэффективных домов (2015)
Міняйло М. А. - Сади на дахах та їх соціально-економічний вплив, Філоненко О. І. (2015)
Михайлова І. О. - Аналіз факторів функціональності і доступності житла (2015)
Михайловський Д. В. - Напруженний стан гнутоклеєних рам з врахуванням анізотропії фізико-механічних властивостей клеєної деревини, Матющенко Д. М. (2015)
Несин А. А. - Определение рациональной толщины утеплителя при утеплении многоэтажных жилых зданий (2015)
Паливода О. А. - Пошук оптимальних варіантів зміцнення осердя стиснутих трубобетонних елементів, Єфіменко В. І. (2015)
Парута В. А. - Учет напряжений в штукатурном покрытии под воздействием температурных деформаций системы "газобетонная кладка-штукатурное покрытие" при проектировании состава штукатурного раствора, Брынзин Е. В., Гусак Д. В. (2015)
Брынзин Е. В. - Реализация концепции "Устойчивого развития" в Украине путем использования автоклавного газобетона, Парута В. А. (2015)
Радкевич А. В. - Порівняльний аналіз технологічності сучасних способів з’єднання арматури, Нетеса А. М. (2015)
Радкевич А. В. - Повышение энергоэффективности зданий путем обеспечения организационно-технологической надежности кровельных систем, Худенко В. Ф., Глущенко В. М. (2015)
Ромашкина М. А. - Численное исследование напряженно-деформированного состояния кирпичного жилого здания при запроектном воздействии (взрыв бытового газа внутри помещения) (2015)
Савицкий Н. В. - Факторы, влияющие на качество грунтобетонов, Елисеева М. А., Новиченко Н. В., Бардах Е. А. (2015)
Савицький М. В. - Міцність вузла сполучення збірних плит і монолітних ригелів плоского збірно-монолітного перекриття, Буцька О. Л., Пірадов К. О., Ковтун-Горбачова Т. А. (2015)
Savytskyi M. V. - Analysis of design parameters of mobile service tower, Grosman S. O. (2015)
Савицкий Н. В. - Конструкции деревогрунтобетонных перекрытий для малоэтажных деревянных зданий, Никифорова Т. Д., Перегинец И. И., Кузьмин Г. И. (2015)
Савицкий Н. В. - Моделирование НДС арматурных связей и армированных шпонок, как элементов усиления, крупнопанельного жилого здания серии 1-480, Махинько Н. Н., Панченко Н. В. (2015)
Редченко В. П. - Фактори впливу на картину розтріскування бетону внаслідок корозії армування (2015)
Савицкий Н. В. - Исследование теплофизических свойств вторичных продуктов сельскохозяйственного производства органического происхождения, Собинова К. С., Зинкевич О. Г., Ожищенко О. А., Аит Ишу Ф. (2015)
Сопильняк А. М. - Результаты исследования трехслойных железобетонных балок на трещиностойкость (2015)
Шехоркина С. Е. - Жилое здание на плавучей платформе с якорной системой из железобетонных стоек (2015)
Воскобійник О. П. - Аналіз надійності сталезалізобетонних балок із зовнішнім листовим армуванням із урахуванням деформацій кручення, Семко О. В., Скиба О. В., Убий-Вовк О. М. (2015)
Стороженко Л. І. - Особливості роботи гнучких ресурсоекономних стрижневих сталезалізобетонних конструкцій, Єрмоленко Д. А., Мурза С. О. (2015)
Тимошенко Е. А. - Проблема поступления радона в жилые помещения и пути подавления радонового риска в экологически безопасном доме (2015)
Ткаченко Т. Н. - Возможность создания энергоэффективных экологически чистых зеленых технологий в условиях Украины (2015)
Савицький М. В. - Перспективне обладнання для виготовлення ґрунтоблоків, Шатов С. В., Євсєєв Е. О., Голубченко О. І., Дерев’янчук М. І. (2015)
Яковишина Т. Ф. - Екологічна оцінка порушення ґрунту внаслідок будівельної діяльності (2015)
Савицкий Н. В. - Кластерная модель развития аграрно – строительного сектора экономики Украины, Ибатуллин И. И., Кваша С. Н., Кудин А. В., Доля Н. Н., Бендерский Е. Б., Коваль А. С. (2015)
Вихідні дані (2015)
Пупена О. М. - Розробка та використання імітаційних моделей для відлагодження програмного забезпечення програмованих логічних контролерів, Ельперін І. В., Кушков В. М. (2012)
Омельчук Є. О. - Аналіз супутніх ферментативних активностей у термотолерантних штамів мікроміцетів — продуцентів целюлолітичних ферментів, Лапська Ю. Ю., Красінько В. О., Айзенберг В. Л., Стойко В. І. (2012)
Пирог Т. П. - Вплив умов культивування на синтез поверхнево-активних речовин за умов росту Nocardia vaccinii K-8 на гліцерині, Гриценко Н. А., Яцук Д. В., Боровик О. О. (2012)
Рушай О. С. - Мікробіологічна безпека хлібопродуктів та кондвиробів функціонального призначення, Грегірчак Н. М. (2012)
Іщенко Т. І. - Перспективи використання геліоустановок в готельному господарстві, Шидловська О. Б., Мирончук С. І. (2012)
Булій Ю. в. - Із досвіду експлуатації розгінних колон в режимі керованих циклів ректифікації, Шиян П. Л., Дмитрук П. А., Пятецький В. В., Данилюк А. Л. (2012)
Гавва О. М. - Створення активної упаковки із поглиначами кисню для харчових продуктів, Токарчук С. В., Кохан О. О. (2012)
Марценюк О. С. - Методика гідравлічного розрахунку газорідинних циркуляційних труб, Немирович П. М., Пастушенко І. М. (2012)
Паламарчук І. П. - Аналіз математичної моделі вібровідцентрового дезінтегрування для виробництва лікарських фітопрепаратів, Комаха В. П., Янович В. П. (2012)
Самійленко С. М. - Методологічні засади термодинамічного аналізу теплообмінних систем цукрового виробництва. Частина 1, Василенко С. М., Будяндра О. Ф., Шпангеєв К. О., Шутюк В. В. (2012)
Луцька Н. М. - Дослідження робастної стійкості оптимальної системи керування технологічним об’єктом харчової промисловості (2012)
Король А. М. - Залежність енергетичної зонної структури конвенційних напівпровідникових надграток від товщини потенціальних бар’єрів (2012)
Пелехова Л. С. - Оцінювання загальної антиоксидантної активності рослинних олій, Усатюк С. І. (2012)
Костенко Е. Е. - Изучение комплексообразования Pb (II), Cd (II), Hg (II) с аминокислотами для прогнозирования протекторных свойств пищевых продуктов, Бутенко Е. Н. (2012)
Хижняк О. О. - Очищення води від бактерій за допомогою коагулянтів – основних сульфатів алюмінію, Скроцька О. В. (2012)
Губеня В. О. - Хлібобулочні вироби антианемічного призначення, Арсеньєва Л. Ю. (2012)
Крижова Ю. П. - Вивчення впливу термічної обробки на вміст мікроелементів у м’ясних продуктах (2012)
Мелетьєв А. Є. - Перспективи застосування цукровмісних замінників солоду у виробництві пива, Дерій О. І. (2012)
Сімахіна Г. О. - Модифікація хімічного складу харчової клітковини механоактивуванням (2012)
Лук’янець Г. Г. - Основні напрямки сучасних корпусних досліджень мови та перспективи їх подальшого розвитку (2012)
Чала К. М. - Використання нових інформаційних технологій в закладах освіти (2012)
Буковинська М. - Філософія організації як стратегічний інструмент управління, Корж Н. (2012)
Гаркавко В. К. - Методологічні засади господарського районування як передвісника цільового планування вітчизняної економіки (наукова спадщина О.І. Скворцова) (2012)
Гусєва Ю. М. - Ідентифікація ключових стратегій пошуку роботи випускниками вищих навчальних закладів (2012)
Осадчук О. - Наукові підходи до визначення поняття "якість" (2012)
Литвинець Л. Ф. - Сучасні підходи до управління матеріально-технічними запасами підприємств (2012)
Данькевич О. Г. - Механізм забезпечення конкурентоспроможності підприємства (2012)
Побережна М. П. - Електронні канали комунікації: функції, переваги, недоліки (2012)
Тіхонова Н. О. - Економіко-екологічні особливості моделювання продуктового портфелю підприємств м'ясоперебної галузі (2012)
Чернелевська О. Л. - Досвід України у формуванні кластерів росту, Чернелевський Л. М. (2012)
Рогатюк А. - Вплив дивідендної політики на структуру капіталу, Гвоздь В. (2012)
Небильцова В. М. - Оподаткування доходів фізичних осіб в Україні в порівнянні з світовим досвідом, Остапенко Н. В. (2012)
До відома авторів (2012)
Содержание (2016)
Лашкул Д. А. - Предиктори розвитку несприятливих подій у хворих на хронічну серцеву недостатність ішемічного генезу зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка та нирковою дисфункцією (2016)
Самура Б. Б. - Циркулюючий VE-кадгерин і прогноз кардіоваскулярних подій у ремісії множинної мієломи (2016)
Філімонова І. В. - Особливості реакції симпатоадреналової системи хворих із депресивними розладами після реваскуляризації міокарда (2016)
Родіонова В. В. - Порушення коагуляційної ланки гемостазу у хворих на артеріальну гіпертензію в поєднанні з остеоартрозом, Хмель О. С. (2016)
Гузій О. В. - Чутливість артеріального барорефлексу при відновленні організму після тренувального навантаження, Романчук О. П. (2016)
Витриховський А. І. - Особливості динаміки добового рівня артеріального тиску в пацієнтів із високим і дуже високим кардіоваскулярним ризиком за шкалою SCORE та супутнім явищем турбулентності серцевого ритму (2016)
Перцева Т. О. - Тяжкі вірус-асоційовані негоспітальні пневмонії: предиктори летальності, Кірєєва Т. В., Бєлослудцева К. О., Болтянський С. В., Назаренко О. П. (2016)
Сиволап В. В. - Особливості АДФ-індукованої агрегації тромбоцитів у хворих на негоспітальну пневмонію ІІІ групи та її зміни під впливом лікування, Курілець Л. О., Рязанова О. Д. (2016)
Ясінський Р. М. - Клінічні особливості перебігу неефективно лікованого вперше діагностованого туберкульозу легень, Коваленко О. О., Смирнова В. В., Краснєвич А. М. (2016)
Пасічна І. О. - Клінічні особливості антибіотикоасоційованого ураження кишечника та його значення у виникненні синдрому подразненої кишки, Вдовиченко В. І. (2016)
Потапенко С. В. - Особливості варіабельності серцевого ритму в дітей та підлітків з аритміями при патології верхніх відділів шлунково-кишкового тракту (2016)
Філіппова О. Ю. - Надлишкова маса тіла та ожиріння як причина прогресування ендогенної інтоксикації в пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки (2016)
Охрименко Г. И. - Лапароскопическая аппендэктомия в хирургическом лечении острого аппендицита, Головко Н. Г., Грушка В. А., Децык Д. А., Гайдаржи Е. И., Подлужный А. А., Тереля Я. В. (2016)
Лисенко Р. Б. - Профілактика та лікування ранових ускладнень при алопластиці складних дефектів черевної стінки (2016)
Калашніков А. В. - Ефективність впровадження нових технологій у профілактиці гнійних інфекцій повторних оперативних втручань при ускладненнях переломів проксимального відділу стегнової кістки хворих, Малик В. Д., Калашніков О. В. (2016)
Бойко В. В. - Результаты хирургического лечения рецидива рака яичника, ограниченного поражением печени, Харченко Е. В., Савви С. А. (2016)
Родинський О. Г. - Біоелектричні характеристики активності інтернейронних пулів спинного мозку на ранніх етапах експериментальної компресійної нейропатії та вплив преднізолону, Гутнік І. О., Гніненко О. М., Писаревська К. В. (2016)
Зупанець К. О. - Аналіз думки фахівців щодо впровадження концептуальних положень управління ризиками у клінічні дослідження лікарських засобів, Доброва В. Є. (2016)
Kaplaushenko T. M. - Synthesis and physical-chemical properties of 3-alkylthio-5-(quinoline-2-yl, 2-hydroxyquinoline-4-yl)-4-R-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazoles, Panasenko O. I. (2016)
Gotsulya A. S. - Actoprotective properties of 7’-((3-thio-4-methyl-4H-1,2,4-triazole-5-yl)methyl)theophylline derivatives (2016)
Костишин Н. М. - Жирнокислотний склад загальних ліпідів і фосфоліпідів м’язової тканини та головного мозку щурів під впливом вібраційних коливань, Гжегоцький М. Р., Рівіс Й. Ф. (2016)
Кравченко П. А. - Альтернативи історичного пізнання: марксистська та модерні теорії історичного процесу, Мельник А. І. (2012)
Степаненко М. І. - Полтавське коріння древа української духовності (2012)
Уткін О. І. - Радянські військові, матеріальні та культурні втрати у Великій Вітчизняній війні (2012)
Приходько С. М. - Проблема легітимності влади в науковій спадщині українських учених першої половини ХХ століття (2012)
Стрілець В. В. - Ставлення українських радикал-демократів до Голови Директорії Української Народної Республіки С. Петлюри в еміграції (1920-1926 роки) (2012)
Тєвікова О. В. - Десталінізація 1953-1964 років в Україні та її вплив на суспільний світогляд (2012)
Бороденко О. А. - Незаміжні жінки Гетьманщини другої половини XVIII століття (історико-демографічний аспект на прикладі облікових джерел сіл Полтавського полку) (2012)
Орлов В. М. - Сучасні погляди на проблему дефініцій щодо нової релігійності (історіографічний аналіз) (2012)
Розовик Д. Ф. - Вплив соціально-економічного становища селян Полтавщини на переселенський рух у першій половині ХІХ століття, Розовик О. Д. (2012)
Нікітенко К. В. - "Контроль кредитом і карбованцем": контрольно-ревізійні перевірки банківськими установами фінансування промислових об’єктів в УРСР (2012)
Кривенко Ю. О. - Передумови створення Інституту ботаніки АН України (2012)
Молоткіна В. К. - Становлення радянської видавничої мережі в УСРР у першій половині 1920-их років (2012)
Куйбіда В. В. - Етапи розвитку виробничої культури та історії людства в назвах тварин (2012)
Год Н. В. - Двопартійна система США та популістський рух наприкінці XIX — на початку XX століття: проблема політичної трансформації (2012)
Вільховий Ю. В. - Демократичні процеси в соціалістичній Польщі та крах тоталітарної системи наприкінці 1980-их років (2012)
Потапенко Я. О. - Проблематизація тілесності людини в історіософських концепціях Мішеля Фуко (2012)
Лахач Т. О. - Історіографічні аспекти проблеми державної регламентації шлюбно-сімейних відносин у радянській Україні 1920-1930-их років (2012)
Шевчук С. М. - Професор Кость Дубняк — теоретик української географії та викладач економічної географії Полтавського інституту народної освіти (2012)
Год Б. В. - Полтавський педуніверситет на зламі століть: науково-дослідницька діяльність (закінчення), Єрмак О. П., Киридон П. В. (2012)
Кашицина О. О. - Змушені воювати (2012)
Єрмак О. П. - Життя, віддане рідному краю (2012)
Горобець В. М. - Сердюк І. Полкових городов обивателі: історико-демографічна характеристика міського населення Гетьманщини другої половини ХVІІІ ст. — Полтава: ТОВ "АСМІ", 2011. — 304 с. (2012)
Довідка про авторів (2012)
Орієнтири для авторів збірника "Історична пам’ять" (2012)
Содержание (2016)
Хіміон Л. В. - Тактика ведення хворих на ревматоїдний артрит лікарем загальної практики – сімейним лікарем, Ященко О. Б., Данилюк С. В. (2016)
Современные подходы к назначению фитопрепаратов: риски антибиотикорезистентности и преимущества растительных лекарственных средств (2016)
Тихонова С. А. - Мультифокальний атеросклероз у практиці сімейного лікаря: сучасний погляд на проблему та результати власних спостережень, Волошина О. Б., Тімаков А. М., Демиденко М. В., Демиденко А. А. (2016)
Малик Н. В. - Деякі психологічні аспекти взаємовідносин сімейного лікаря і пацієнта (2016)
Горбачевский П. Р. - Микробиоценоз слизистой оболочки носоглотки у часто болеющих детей и возможности его коррекции, Парамонова Н. С. (2016)
Бондарь С. О. - Актуальні аспекти охорони здоров’я у навчальних закладах (2016)
Mosges Ralph - Cучасний метод лікування алергійного риніту та кропив’янки біластином – новим неседативним антигістамінним препаратом ІІ покоління (2016)
Потяженко М. М. - Оптимізація лікування алергійного риніту у хворих на інтермітивну бронхіальну астму в амбулаторно-поліклінічних умовах, Іщейкін К. Є., Настрога Т. В., Соколюк Н. Л., Величко Є. О. (2016)
Деримедвідь Л. В. - Роль препаратів, що впливають на метаболізм хряща, при комплексній терапії остеоартриту (2016)
Ждан В. М. - Діагностика гіперурикемічного синдрому як прояву мультиморбідної патології в практиці сімейного лікаря, Бобирьов В. М., Капустянська А. А., Шилкіна Л. М., Кир’ян О. А. (2016)
Герасун Б. А. - Новий метод лікування автоімунних процесів, Грицко Р. Ю., Герасун О. Б., Копець Р. А. (2016)
Бабінець Л. С. - Вплив включення мебікару у лікування хворих на гіпертонічну хворобу із супутнім хронічним панкреатитом, Медвідь І. І., Герасимець І. І. (2016)
Пашковська Н. В. - Ефективність застосування Гуарему у комплексному лікуванні хворих на метаболічний синдром із дисфункцією кишечника, Абрамова Н. О., Станкова Н. І. (2016)
Клигуненко О. М. - Ефективність аналгезії гострого та хронічного некоронарогенного м’язово)суглобового болю при гострому коронарному синдромі та Q-інфаркті міокарда, Коваль О. А., Муризіна О. Ю., Павленко О. М. (2016)
Нестерчук В. І. - Ефективність використання препарату Спрей назальний з морською водою "Пшик" у комплексній терапії пацієнтів у післяопераційному періоді (2016)
Нiколенко А. Є. - Діагностика граничних психічних розладів при ревматоїдному артриті у практиці сімейного лікаря (2016)
Долженко М. Н. - Эффективность применения препарата Неокардил для регуляции когнитивной дисфункции у больных с факторами риска сердечно)сосудистых заболеваний, Нудченко А. О., Лурье С. З., Дьяченко Я. С., Фарадж К. С., Каминская К. А., Базилевич А. Я. (2016)
Khimion L. - High blood pressure in young adults with obesity, Rud O. (2016)
Шейко С. О. - Фібриляція передсердь у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю і анемічним синдромом (2016)
Бідзіля П. П. - Вікові особливості клінічного перебігу хронічної серцевої недостатності та структурно-функціональних змін серця на тлі надлишкової маси тіла та ожиріння (2016)
Заздравнов А. А. - Гіпертонічна хвороба у пацієнтів похилого віку: акцент на соціальні аспекти захворювання (2016)
Хіміон Л. В. - Корекція факторів серцево-судинного ризику у хворих на цукровий діабет 2-го типу, Рибицька М. О. (2016)
Кошля В. І. - Ендотеліальна дисфункція при артеріальній гіпертензії, Муна Бен-Абід (2016)
Хіміон Л. В. - Фактори ризику ішемічної хвороби серця та розвиток гострого коронарного синдрому в осіб з нормальними показниками ліпідного обміну, Ященко О. Б., Ватага В. В., Дубчак О. Г. (2016)
Хоменко И. М. - Уровень циркулирующих иммунных комплексов и фагоцитарной активности моноцитов у пациентов с заболеваниями щитовидной железы, которые проживают в регионах, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, Кузнецова Л. В., Литус В. И., Назаренко А. П., Кузнецов А. Г., Назаренко Г. И. (2016)
Безкоровайна І. М. - Ефективність використання вітамінно)мінеральних препаратів для попередження ускладнень у пацієнтів з цукровим діабетом у практиці лікаря сімейної медицини, Стебловська І. С. (2016)
Луценко Л. А. - Преждевременное половое развитие у девочек: возможности лабораторной диагностики (2016)
Бобро Л. Н. - Аспекты безопасности применения хондропротекторов у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени, Паровина А. В. (2016)
Серіков К. В. - Удосконалення інтенсивної терапії мультиорганних порушень у критичних хворих з ішемічним інсультом, Смирнова Л. М., Олексієнко Ю. П., Філімонов Р. В. (2016)
Бурчинский С. Г. - Возможности препаратов-биоэнергетиков в лечении сосудистых заболеваний головного мозга (2016)
Дарій В. І. - Оптимізація динамічного моніторингу мультиорганних порушень у критичних хворих з ішемічним інсультом, Серіков К. В., Олексієнко Ю. П., Нєустроєв С. Б. (2016)
Кобись Т. О. - Основні клініко-нейровізуалізаційні предиктори прогресування інвалідизації при розсіяному склерозі (2016)
Фуштей И. М. - Факторы ухудшения функционального состояния почек у больных с артериальной гипертензией, Подсевахина С. Л., Ткаченко О. В., Паламарчук А. И., Чабанная Е. С. (2016)
Василенко Н. В. - Окремі аспекти вегетаріанства у дітей раннього віку, Лагно С. Л. (2016)
Крючко Т. А. - Генетические предикторы хронизации пиелонефрита у детей, Остапенко В. П., Луканин А. В. (2016)
Мельничук Л. В. - Результати впровадження проби Руф’є під час профілактичних оглядів школярів міста Чернівці, Бандура С. М. (2016)
Фещенко Ю. І. - Гінгколіди та білобаліди: нові перспективи застосування хворими на бронхіальну астму, Примушко Н. А., Пархоменко Н. В., Курик Л. М., Канарський О. А., Турчина І. П., Крилач О. І. (2016)
Вахненко А. В. - Шляхи оптимізації лікування ускладненої негоспітальної пневмонії на тлі артеріальної гіпертензії у практиці сімейного лікаря, Моісєєва Н. В., Капустянська А. А., Голик В. В. (2016)
Ємченко Я. О. - Стан системного запалення у хворих псоріатичною хворобою середнього ступеня тяжкості із супутнім метаболічним синдромом (2016)
Цапенко Ю. П. - Ефективність медичної реабілітації хворих на вперше діагностований туберкульоз в умовах місцевого обласного протитуберкульозного санаторію (2016)
Василенко Н. В. - Вроджена цитомегаловірусна інфекція: практичні аспекти проблеми, Вольман Т. В. (2016)
Деміхова Н. В. - Ефекти сартанів при хронічній серцевій недостатності у практиці сімейного лікаря (Огляд літератури) (2016)
Титул, содержание (2015)
Банникова Е. Ю. - Распределение облаков в затеняющем торе активных ядер галактик (2015)
Василенко Н. М. - Яркостная температура и спектральный индекс внегалактического фона в декаметровом диапазоне длин волн, Сидорчук М. А. (2015)
Сидорчук Н. В. - Повышение интенсивности излучения в трехмерной фотонной структуре с дефектной модой, Просвирнин С. Л. (2015)
Лазоренко О. В. - Чои-Bильямс-анализ сигналов с особенностями, Черногор Л. Ф. (2015)
Бушуев Ф. И. - Метод и первые результаты определения разности наклонных дальностей до телекоммуникационных геостационарных спутников, Калюжный Н. А., Сибирякова Е. С., Шульга А. В., Горбанёв Ю. М. (2015)
Дудник А. В. - Детектор энергичных частиц ДЧФ в составе солнечного рентгеновского фотометра СhemiX космической миссии "Интергелиозонд”, Курбатов Е. В., Зайцевский И. Л., Сильвестер Я., Сиарковски М., Ковалински М., Подгурски П. (2015)
Подъячий В. И. - Приемный модуль 2-мм диапазона для наблюдений линии излучения атмосферного озона на частоте 142.2 ГГц, Королев А. М., Мышенко В. В., Шульга В. М. (2015)
Титул, зміст (2016)
Федулова Л. І. - Проектне управління стратегічним розвитком міжнародних технологічних кластерів (2016)
Мороз О. В. - Проблемний дуалізм загальної теорії ринку та його значення для цивілізаційного розвитку, Логоша Р. В. (2016)
Ібатуллін М. І. - Теоретико-практичні аспекти державного регулювання аграрного сектору в країнах ЄС (2016)
Іванова Н. В. - Особливості інфраструктурного розвитку економічного простору у контексті світових тенденцій глобалізації та регіоналізації (2016)
Комарова К. В. - Соціальна відповідальність як складова стратегії розвитку бізнесу на підприємствах України, Ковальчук Н. В. (2016)
Бурлаков О. С. - Оцінка якості тестових завдань діагностики знань студентів економічних спеціальностей засобами середовища дистанційного навчання MOODLE, Мушеник І. М. (2016)
Гіренко Ю. О. - Модернізація технічного розвитку хмелярського підкомплексу в Україні (2016)
Крицун К. І. - Мультифрактальний аналіз динаміки фондових індексів Європи: DAX та FTSE (2016)
Шаповал В. М. - Управління соціально-економічним розвитком гірничого підприємства, Герасименко Т. В. (2016)
Захарченко В. І. - Дослідження напрямів концентрації ресурсів у високотехнологічних комплексах, Захарченко Н. В. (2016)
Балахонова О. В. - Побудова організаційної структури промислового підприємства (2016)
Юшкевич О. О. - Гальмівний вплив радіаційного забруднення на розвиток сільськогосподарських підприємств: 30 років після аварії на ЧАЕС (2016)
Пономаренко Т. В. - Розвиток методології оцінювання економічної стійкості підприємства (2016)
Данько Ю. І. - Теоретико-методологічне обґрунтування підходів до моделювання рівня конкурентоспроможності аграрних підприємств (2016)
Маркова Є. Ю. - Розвиток підприємств зі штучного відтворення і товарного вирощування риби в Азово-Чорноморському басейні (2016)
Хілуха О. А. - Напрями підвищення рівня економічної стійкості корпорацій, Горбунов В. М., Михальчук Б. М. (2016)
Вислободська Г. П. - Ефективність діяльності сільськогосподарських підприємств на ринку виробничих послуг (2016)
Стремядін В.М. - Оцінка ефективності менеджменту в процесі досягнення кінцевих результатів підприємства в процесі інтеграції (2016)
Перевозова І. В. - Маркетинг в системі управління соціально-економічним розвитком регіону, Гречаник Н. Ю. (2016)
Бученкова О. В. - Стратегічні заходи та перспективи утримання конкурентної позиції ПАТ "Криворізький залізорудний комбінат" на світовому ринку (2016)
Гнатюк М. В. - Енергетична безпека як фактор геополітичної стабільності Європи, Хільчевська І. Г. (2016)
Меркулов М. М. - Сучасна еволюція теорії управління персоналом (2016)
Гришко О. А. - Мотиваційний механізм управління якістю праці персоналу підприємства залізничного транспорту: методичні аспекти (2016)
Котикова О. І. - Собівартість у системі чинників конкурентоспроможного виробництва продукції рослинництва, Ярошенко Р. І., Зеленько А. В. (2016)
Shust O. A. - Methodical approaches to the forecast of meat market development (2016)
Копитова І. В. - Комунікації як основа механізму управління (2016)
Булик О. Б. - Методичні основи оцінки ефективності виробництва продукції птахівництва (2016)
Гуля Ю. В. - Методичні засади структурно-логічної моделі управління брендингом птахівничих підприємств, Циганок В. М. (2016)
Sudnik N. V. - Analysis of practices of purchasing vessels by way of leasing on terms of bareboat charter (2016)
Дзядикевич О. Я. - Еволюція розвитку теорії конкуренції та конкурентних переваг (2016)
Смолинець І. Б. - Оцінка сучасного стану кредитування в сфері АПК: проблеми та необхідність якісного реформування механізму кредитування сільськогосподарських підприємств, Кошарська Н. М. (2016)
Ткачук І. Я. - Краудфандинг в контексті залучення додаткових ресурсів для реалізації проектів державно-приватного партнерства (2016)
Бруханський Р. Ф. - Формування системи професійної підготовки бухгалтера-аналітика, Пуцентейло П. Р. (2016)
Хорунжак Н. М. - Проблеми й перспективи розвитку системи обліку суб’єктів туристичної діяльності (2016)
Жукевич С. М. - Діагностика фінансово-економічної стійкості суб’єкта господарювання: концептуальний підхід (2016)
Чернега О. Б. - Методологія дослідження електронної торгівлі як поліфункціонального явища, Маловичко С. В. (2016)
Орлик О. В. - Фінансові ризики в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства (2016)
Реферати (2016)
Титул, содержание (2015)
Петрова С. А. - Полярный зазор в структуре бессиловой магнитосферы пульсара (2015)
Донец А. В. - К теории нецентрального взрыва в сферически стратифицированной среде (2015)
Ляшенко М. В. - Тепловые и динамические процессы в ионосфере во время частного затмения Солнца 20 марта 2015 г. над Харьковом: результаты расчетов (2015)
Безродный В. Г. - О дополнительном поглощении радиоизлучения дискретных космических источников при ВЧ модификации нижней ионосферы, Чаркина О. В., Ямпольский Ю. М. (2015)
Черногор Л. Ф. - Эффекты солнечного затмения 20 марта 2015 г. в ионосфере над Европой: результаты ионозондовых наблюдений, Барабаш В. В. (2015)
Калиберда М. Е. - Операторный метод в задаче о взаимодействии полубесконечной решетки типа жалюзи и конечной ленточной решетки, Литвиненко Л. Н., Погарский С. А. (2015)
Немец А. Ю. - Синхронные колебания в генераторе Ван дер Поля с модулированной собственной частотой, Ваврив Д. М. (2015)
Содержание тома 20 за 2015 г. (2015)
Алфавитный указатель тома 20 за 2015 г. (2015)
Гоженко А. І. - Вплив одноразового вживання мінеральної води Нафтуся на функціональний стан вегетативної нервової системи у пацієнтів з хронічним пієлонефритом, Повєткіна Т. М. (2015)
Макогон Н. В. - Цитопротективна дія блокатора полі(АДФ-рибозо)полімерази 4-гідроксиквіназоліну при експериментальному імунному гепатиті: дозозалежність, механізми та перспективи терапевтичного застосування, Грушка Н. Г., Срібна В. О., Бризгіна Т. М., Мартинова Т. В., Павлович С. І., Сухіна В. С., Янчій Р. І. (2015)
Андріюк Л. В. - Додаткові можливості корекції розладів неврологічних функцій у пацієнтів з наслідками перенесеного геморагічного інсульту, Магулка І. В. (2015)
Чухраєв М. В. - Системний підхід у фізіотерапевтичному лікуванні грижі міжхребцевого диска, Владимиров O. А., Левківська В. І., Данілова О. О. (2015)
Сюсюка В. Г. - Стан окислювально-антиоксидантного гомеостазу вагітних з невиношуванням в анамнезі на етапі санаторного оздоровлення, Абрамов А. В., Бєленічев І. Ф. (2015)
Гузій О. В. - Динаміка параметрів варіабельності та патерну довільного дихання висококваліфікованих спортсменів у відновному періоді після змагального навантаження (2015)
Дацько О. Р. - Перспективи використання сірководневих вод на курортах карпатського регіону (Огляд літератури), Березовський В. Я. (2015)
Гарматина О. Ю. - Инсулиноподобный фактор роста-1: нейрофизиологические аспекты (2015)
Янчій Р. І. - Рецензія монографії П. І. Янчука "Нейрогуморальна регуляція кровообігу і тканинного дихання печінки" (2015)
Нобелівські лауреати 2015 (2015)
Премії імені видатних учених України Національної академії наук України (2015)
O. O. Кришталь (2015)
О. О. Мойбенко (2015)
Zubieta-Calleja G. - Prof. Dr. Gustavo Zubieta-Castillo’s last breath in his beloved high altitude city La Paz, Bolivia (3510m), Zubieta-DeUrioste N. (2015)
Скляр В. Г. - Комплексний підхід до оцінки видового складу природного відновлення (2015)
Коваленко І. М. - Потенційні екологічні оптимуми і реалізовані екологічні ніші в різних типах лісових екосистем на північному сході України (2015)
Матяшук Р. К. - Таксономічний склад та просторова структура елементів озеленення ППСПМ "Феофанія", Гончаренко І. В., Ткаченко І. В., Прокопук Ю. С., Щур К. Ю. (2015)
Гофман О. П. - Постпірогенне відновлення рослинних угруповань типчаково-ковилового степу "Асканія-Нова" (2015)
Луцишин О. Г. - Видова специфічність адаптації деревних рослин техногенно трансформованих урбоедафотопів Київського мегаполісу, Тесленко І. К. (2015)
Тюлькова Е. Г. - Морфологические параметры листьев древесных растений в условиях городской среды (на примере города Гомеля) (2015)
Ткач О. П. - Елементний склад зерна озимої пшениці за передпосівної обробки насіння сульфатом марганцю (2015)
Самохвалова В. Л. - Біоремедіація системи "ґрунт – ґрунтова біота – рослина" при забруднені важкими металами як фактору хімічної та біологічної деградації, Гринченко Т. О., Журавльова І. М., Мандрика О. В. (2015)
Горбань В. А. - Экологическая физика почв как раздел экологического почвоведения (2015)
Власенко Н. О. - Ґрунтово-геоботанічна та типологічна характеристики короткозаплавних лісів зеленої зони м. Полтави (2015)
Корж А. П. - Урбанизация фауны на примере озерной лягушки (Реlорhylах ridibundus), Заховало Т. В. (2015)
Дронь Н. М. - Оценка возможностей технических средств для минимизации техногенного засорения околоземного космического пространства, Хорольский П. Г., Дубовик Л. Г. (2015)
Коцюба П. Г. - Лазерне сканування в аналізі зелених насаджень на прикладі дільниці Поремба у Любліні (Польща), Семко І. Д., Козак І. І., Парпан Т. В., Козак Г. Г., Стемпень А. А. (2015)
Травлеев А. П. - Книга, посвященная растениям травянисто-кустарничкового яруса – Коваленко И. Н. Экология растений нижних ярусов лесных экосистем. – Сумы : Университетская книга, 2015. – 360 с., Белова Н. А. (2015)
Євтушенко Е. О. - До 80-річчя з дня народження професора В. І. Шанди (2015)
To authors’ attention ! (2015)
Левицкий А. П. - Дисбиотические аспекты патогенеза и антидисбиотическая профилактика профессиональных заболеваний (2016)
Ігнатьєв О. M. - Прогнозування очікуваних результатів лікування структурно-функціональних змін кістково-м'язової системи залежно від обраної методики лікування, Турчин М. І., Прутіян Т. Л., Шанигін А. В. (2016)
Белобров Е. П. - Эффективность применения международной специальной аптечки и ее национальной модификации при отравлении фосфином на борту судна (2016)
Сиденко В. П. - Биоиндикаторы эндемичности арбовирусов в природных ландшафтах Причерноморья - территории международных транспортных коридоров, Голубятников Н. И., Козишкурт Е. В., Квасневская Н. Ф. (2016)
Новіков М. В. - Оцінка сезонності захворюваності на герпесвірусні інфекції урогенітальної сфери у м.Одесі, Костєв Ф. І., Гойдик В. С. (2016)
Подлубный В. Л. - Особенности производственных, социальных и биологических факторов в психогенезе невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройств у рабочих организованной промышленной популяции (2016)
Самойлова С. О. - Oсобливості змін згортувальної ланки системи гемостазу у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень (2016)
Запольский М. Э. - Роль герпетической инфекции в прогрессировании хронического воспаления предстательной железы, Лебедюк М. Н., Прокофьева Н. Б., Соломаха В. В. (2016)
Рыбин А. И. - Цитогенетические аномалии лимфоцитов периферической крови как маркер платинорезистентности у больных раком яичников (2016)
Ковбаснюк Ю. В. - Клінічно значущі фактори ризику малих кровотеч на тлі антикоагулянтної терапії у пацієнтів з постійною формою фібріляції передсердь та різною масою тіла (2016)
Лиходед А. Н. - Эмфизематозный пиелонефрит и развитие острой почечной недостаточности, Шухтин В. В., Шухтина И. Н., Борис Р. Н., Гоженко А. И., Котюжинская С. Г. (2016)
Петров А. Ю. - Ранние нехирургические осложнения после аллотрансплантации почки от живых доноров, Сирман В. М., Гоженко А. И., Бабенко З. В. (2016)
Левченко Е. М. - Влияние высокоолеинового подсолнечного масла на содержание липидов в печени и сыворотке крови крыс (2016)
Бочаров А. В. - Развитие мукозита в толстой кишке крыс при кишечном дисбиозе и токсическом гепатите (2016)
Левицкий А. П. - Влияние кокосового масла на содержание эссенциальных жирных кислот у крыс, получавших безжировой рацион, Ходаков И. В. (2016)
Гоженко А. И. - Ренопротекторное действие антидисбиотических средств при экспериментальном неалкогольном стеатогепатите, Степан В. Т., Ярынич М. Ф., Пустовойт И. П. (2016)
Петренко О. А. - Гастропротекторна ефективність антидисбіотичних засобів у щурів з преднізолоновим імунодефіцитом, Петренко І. В., Левицький А. П. (2016)
Ігнатьєв О. М. - Захворювання, пов'язані з фізичним навантаженням та перенапруженням окремих органів і систем (2016)
Скорочений зміст статей, що надруковані в журналі "International maritime health" (2016)
Ювілеї (2016)
Баранівський В. - Держава та церква в Україні: чи настане гармонія відносин? (2011)
Галаган Л. - Президент у системі влад за різних форм державного правління (2011)
Чупрій Л. - Історична освіта в Україні як складова державної політики пам’яті (2011)
Мамонтова Е. - Мовний фактор у формуванні національної концептосфери: державотворчий аспект (2011)
Шедяков В. - Робота з реальністю при організації міжсистемних інформаційних потоків (2011)
Проценко І. - Саморефлексія університету як нова освітня парадигма (2011)
Савойська С. - Методологія дослідження територіальних соціально-політичних спільнот України (2011)
Ніколаєв Є. - Соціальна безпека у традиції нехтування гуманістичними цінностями (2011)
Траверсе О. - Особливості політичного простору України (60-ті – початок 90-х рр. ХХ ст.) (2011)
Смола Л. - Інформаційно-психологічний вплив у контексті взаємодії суб’єктів політично сфери (2011)
Зубчик О. - Політичні ризики в умовах демократизації трансформації суспільства (2011)
Адубецька Н. - Маркетингові засоби комунікації у політиці (2011)
Сенько В. - Розвиток громадянської освіти в контексті виникнення феномену транснаціонального громадянства (2011)
Костюк Т. - Сепаратизм як засіб дестабілізації українського суспільства (2011)
Тимошенко Р. - Погляд на воєнну доктрину позаблокової України, Сагатюк Ф., Макаров Ю. (2011)
Седляр Ю. - Політика санкцій США як фактор стримування іранської ядерної програми (2011)
Зелінська М. - Інститут глави держави в президентських системах країн Латинської Америки (2011)
Луценко А. - Багатопартійність на українських землях у кінці ХІХ – на початку ХХ століття (2011)
Павлів А. - Роль Англійської, Французької та Російської революцій в історії Європи і світу (2011)
Глушко А. - "Руський" і "карінтійський" спадки як складові історичної пам’яті українців і словенців (2011)
Михальченко М. - Трансформаційні вектори лібералізму: політологічний контекст (2011)
Книжкова полиця (2011)
Вийшов у світ №4 (48) журналу "Соціальна психологія" (2011)
Артюшин Г. - Проблема визначення готовності співробітників правоохоронних органів України до професійної діяльності (2016)
Білявець С. - Узагальнення зарубіжного досвіду для обґрунтування методичної системи формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників (2016)
Веретільник В. - Особливості змісту і структура військово-спеціальної компетентності офіцера-прикордонника (2016)
Войціх І. - Педагогічні умови формування емоційної компетентності майбутніх психологів у процесі професійної підготовки (2016)
Гляненко К. - Педагогічні умови формування комунікативної компетентності майбутніх вчителів філологічних спеціальностей у процесі професійної підготовки (2016)
Діденко О. - Обґрунтування педагогічних умов формування міжнародної правової культури майбутніх офіцерів-прикордонників, Совва С. (2016)
Ісаєва І. - Особливості системи добору та професійно-особистісні вимоги, що висуваються до персоналу Федеральної поліції Німеччини (2016)
Коржинська Т. - Особливості організації та змісту професійної підготовки майбутніх митників у вищих навчальних закладах Республіки Польщі (2016)
Кузьменко Н. - Особистісно орієнтований підхід в сучасному навчально-виховному процесі ВНЗ (2016)
Сніца Т. - Особливості дослідження формування полікультурної компетентності у майбутніх офіцерів-прикордонників (2016)
Соболь Н. - Трансверсальні уміння й навички в структурі професійної компетентності перекладача (2016)
Соснова М. - Інтерактивні методи навчання у професійній підготовці молодших медичних спеціалістів (2016)
Якубова Л. - Теоретичний аналіз особливостей соціальної реабілітації осіб, що повернулись із зони АТО, Колесник Н. (2016)
Рудич Ф. - Політичний режим в Україні: тенденції формування (2011)
Ганжуров Ю. - Представницька демократія чи пряме народовладдя: критерії оцінки (2011)
Головатий М. - Діалог між владою і суспільством – важлива засада формування української державності (2011)
Рудакевич О. - Матриця національної політичної культури: соцієтальний підхід (2011)
Потапенко Я. - Осмислення людської тілесності у політичному дискурсі (2011)
Рубанов В. - Політична аналітика: генезис і еволюція змісту поняття (2011)
Хельберг У. - Теоретичні підходи до розуміння європейської безпеки (2011)
Польовий М. - Використання штучних нейронних мереж для моделювання політичних процесів (2011)
Пахарєв А. - Політичне лідерство в умовах трансформації пострадянських владних режимів (2011)
Ткач Д. - Депутат повинен жити серед виборців (2011)
Траверсу О. - Україна в контексті радянського часу (1950-1990 рр.) (2011)
Мацієвський Ю. - Від хаосу до порядку: чи стабільний політичний режим у пост-помаранчевій Україні? (2011)
Торяник В. - Маркетингова орієнтація як системотворчий чинник сучасного політичного процесу (2011)
Гапоненко В. - Суперечності інституту президенства: теоретичні засади та уроки для України (2011)
Чупрій Л. - Розвиток вітчизняних культурних індустрій у контексті забезпечення гуманітарної безпеки України, Настояща К. (2011)
Пошедін О. - Позаблоковість зовнішньої політики України як наслідок її геополітичного положення (2011)
Кривицька О. - Геополітична дилема України як визначальний фактор її історичного майбутнього (2011)
Дудко І. - 2011 рік у США: пошук компромісу чи системна криза (2011)
Кравцевич К. - Внутрішньополітичний контекст формування міжнародної стратегії адміністрації Обами (2011)
Кочубей Л. - Напівпрезидентська республіка сучасної Франції: шлях до авторитаризму чи демократії? (2011)
Зеленько Г. - Суперечності процесів консолідації демократі у країнах Вишеградської групи (2011)
Єремєєв О. - Британський "новий лібералізм" і становлення ліберальної політичної традиції в Канаді у першій половині ХХ ст. (2011)
Книжкова полиця (2011)
Вийшов у світ № 5(49) журналу "Соціальна психологія" (2011)
Титул, содержание (2016)
Марченко А. П. - Особливості процесу згоряння в дизелі при роботі на водопаливній емульсії, Парсаданов І. В., Прохоренко А. О., Савченко А. В., Осетров О. О., Мешков Д. В. (2016)
Радченко Р. Н. - Эффективность трансформации теплоты в трехступенчатой системе охлаждения наддувочного воздуха судового малооборотного дизеля, Богданов Н. С. (2016)
Прохоренко А. А. - Метод розрахунку змінної форми крутильних коливань колінчастого вала (2016)
Опалев В. А. - Совершенствование приводного турбокомпрессора двухтактного дизеля 3ТД-3А (2016)
Заренбин В. Г. - Оценка влияния покрытия на температуру вспышки на скользящем контакте, Колесникова Т. Н. (2016)
Линьков О. Ю. - Оценка влияния нагара на температурное состояние днища головки цилиндров среднеоборотного дизеля, Пылёв В. В., Кравченко С. А. (2016)
Пылев В. А. - Совершенствование методического обеспечения САПР поршня ДВС, Ариан Р., Нестеренко И. А. (2016)
Бабич А. А. - Расчётная оценка теплового состояния поршня транспортного дизеля, Громов С. А., Левтеров А. М. (2016)
Тринёв А. В. - Разработка системы локального охлаждения подшипникового узла турбокомпрессора автотракторного дизеля, Сивых Д. Г., Несвитайло В. А. (2016)
Белогуб А. В. - Разработка конструкции "легкого" поршня для дизелей типа Д100, Нгуен Ван Зионг, Линьков О. Ю., Кравченко С. А. (2016)
Канило П. М. - Повышение канцерогенной безопасности транспортных двигателей внутреннего сгорания, Марченко А. П., Парсаданов И. В., Поливянчук А. П. (2016)
Авраменко А. Н. - Численное моделирование процесса обработки водотопливной эмульсии в бортовом гидродинамическом кавитаторе (2016)
Марченко А. П. - Оценка инвестиционной привлекательности энергосберегающих технологий на основе тепловых двигателей применительно к нефтеперерабатывающему заводу, Хамза Омар А., Хамза Али А. (2016)
Хрулев А. Э. - Численное моделирование и сравнительный анализ конструктивных схем оборудования с целью повышения точности обработки клапанных седел в головках цилиндров ДВС, Грузинский С. В., Кучеренко Ю. В. (2016)
Белоусов Е. В. - Анализ современных подходов к проблеме создания судовых малооборотных газодизельных двигателей, Савчук В. П., Белоусова Т. П. (2016)
Грицюк А. В. - Создание экспериментальной базы Харьковского конструкторского бюро по двигателестроению (2016)
Главный конструктор от Бога (2016)
Выдающемуся ученому, специалисту в области рабочих процессов и автоматического регулирования дизелей Станиславу Аркадьевичу Ерощенкову – 80 лет! (2016)
Александру Васильевичу Грицюку 60 лет! (2016)
Баловнев В. И. - Научные основы определения оптимальных тягово¬энергетических параметров роторных снегоочистителей, Данилов Р. Г. (2013)
Хмара Л. А. - Рецензия на книгу "Мшшны для земляных работ: конструкция, расчет, потребительские свойства (2013)
Хмара Л. А. - Про роботу філії кафедри "Будівельних і дорожніх машин" на TOB "Торговий дім "Армада" та ТОВ "Агротек", Хожило М. E. (2013)
Хмара Л. A. - Особливості підготовки сучасного інженера-механіка, Хожило М. Е. (2013)
Хмара Л. А. - Энергосберегающие технологии строительного производства с использованием сетецентрического метода сопровождения строительных машин, Кононов С. И. (2013)
Хмара Л. А. - Бульдозер оснащений шнековим інтенсифікатором - універсальна машина для бічного транспортування ґрунту, Кроль Р. М., Богдан B. C. (2013)
Хмара Л. А. - Аккумулирование энергии в рабочем процессе землеройно-транспортных машин с целью повышения их эффективности, Холодов А. П. (2013)
Рябикова И. М. - Формирование линейных размеров экскаватора по главному параметру (2013)
Хмара Л. А. - Методика создания композиционного рабочего оборудования на основании результатов научных исследований (на примере бульдозерного толкающего бруса), Талалай В. А. (2013)
Хмара Л. А. - Теоретичний аналіз дослідження процеса заповнення ковшів скрепера традиційного типу та з напівкруглим днищем і задньою стінкою маятникового тішу, Спільник М. A. (2013)
Хмара Л. А. - Математична модель процесу розвантаження ґрунта з традиційного ковша скрепера, Спільник М. A. (2013)
Хмара Л. А. - Визначення продуктивності та оцінка ефективності телескопічного робочого обладнання одноківшевого екскаватора, Дахно 0. 0. (2013)
Кириченко И. Г. - Исследование математической модели скреперного поезда, Ковалевский С. Г., Розенфельд Н. В. (2013)
Кравець С. В. - Визначення критичної глибини різання при комбінованому поярусному руйнуванні грунту, Стіньо О. В. (2013)
Романовський О. Л. - Експериментальні дослідження взаємодії розрізних ножів з ґрунтом, Васильчук О. Ю. (2013)
Штепа В. П. - Оснащення землерийно-транспортних машин безперервної дії різально-метальним робочим органом з ціллю підвищення їх ефективності, Голубченко О. І., Хожило М. Е. (2013)
Полярус А. В. - Определение режима нагрузки автогрейдера с использованием фазовых портретов, Пащенко Р. Э., Поляков Е. А., Бровко Я. С. (2013)
Коваль А. Б. - Шляхи мінімізації навантажень робочого обладнання універсальних роторних землерийних машин (2013)
Корець В. В. - Аналіз конструктивних рішень обладнання для ущільнення ґрунту під трубопроводами (2013)
Пімонов Г. Г. - Механізм повороту відвалу автогрейдера, Ярижко О. В. (2013)
Пелевін Л. Є. - Імітаційне моделювання випадкових коливань на остов землерийно-траспортної машини від нерівностей транспортного шляху, Мачишин Г. М., Щербина Т. Ф. (2013)
Разарёнов Л. В. - Особенности нагружения гидрообъемного тягового привода короткобазового погрузчика при выполнение разворота (2013)
Штепа В. П. - Оборудование для погружения свай и забивных блоков на базе екскаватора ЭО-3322, Пантелеенко В. І., Зекун А. Е. (2013)
Кіріченко І. Г. - Проектування інтелектуальних операторських станцій розподілених систем керування будівельними й дорожніми машинами, Єфименко О. В., Плугіна Т. В. (2013)
Кириченко И. Г. - Регулятор с вычисляемым моментом для управления рабочим оборудованием экскаватора, Гурко А. Г. (2013)
Пенчук В. А. - О перспективах применения наноструктурованных сталей в конструкциях стреловых самоходных кранов (2013)
Пенчук В. А. - Обоснование привода винтового якоря с использованием несамотормозящейся винтовой пары, Белицкий Д. Г., Гавенко В. М., Голубов И. В. (2013)
Пенчук В.А. - Определение дальности полета различных частиц сыпучего материала при обработке поверхностей дорог пескоразбрасывателем, Гусаков В.Н., Клен А.Н., Диденко А.В. (2013)
Ловейкин В. С. - Оценка показателя надёжности прочностных характеристик металлоконструкций (анов)/виброизолированных фундаментов под машины при аппроксимации распределения их предельных нагрузок законом Вейбулла, Човнюк Ю. В. (2013)
Ловейкин В. С. - Аналітичний підхід у аналізі узагальненого енергосилового критерію оптимізації режимів руху мостових кранів, Човнюк Ю. В., Діктерук М. Г., Почка К. І. (2013)
Ловейкин В. С. - Універсальний метод аналізу вимушених коливань елементів мостових кранів у процесах їх пуску під впливом швидкозмінних сил, Човнюк Ю. В., Діктерук М. Г., Почка К. І. (2013)
Ловейкин В. С. - Хвильові ефекти у пружних системах підйомно-транспортних машин та механізмів, Човнюк Ю. В., Почка К. І. (2013)
Ловейкин В. С. - Аналіз динаміки руху скребкового конвеєра з динамічною механічною характеристикою електродвигуна, Ткаченко Ю. О. (2013)
Косолапов В. Б. - Модель взаимодействия "абрзивное зерно - поверхность" с учетом смазочной пленки масла (2013)
Щукин А. В. - Снижение износа режущих элементов землеройно-транспортных машин (2013)
Венцель Є. С. - Визначення мінімально припустимого значення коефіцієнта протизношувальних властивостей робочих рідин гідроприводів БДМ, Орел О. В., Талалаєнко О. М. (2013)
Луцько Т. В. - До питання визначення впливу перекосу кранового моста на його напружено-деформований стан, Шкарупа 0. 0. (2013)
Товт Б. М. Бондаренко Л. М. - Вплив опору коченню на амплітуду вимушених коливань (2013)
Погребняк А. В. - Использование функции кепстра для обработки виброакустического сигнала в условиях сильной зашумленности объекта диагностирования, Евтушенко А. B., Кравец А. М. (2013)
Техніка кафедры СДМ ГВУЗ "ПГАСА" (2013)
Анотації (2013)
Вступ (2013)
Специальность "Подъемно-транспортные, строительные, дорожные, мелиоративные машины и оборудование" (2013)
Вихідні дані (2013)
Доценко В. О. - Формування в Україні представницьких органів радянської державності в 1917 – початок 1920-х рр., Костенко Н. С. (2016)
Онишко О. Б. - Нормативно-правове забезпечення права на опіку в Польщі (1918-1939 рр.) (2016)
Саміло Г. О. - Особливості тлумачення права в різних правових системах (2016)
Сокальська О. В. - В’язнична система Франції: етапи формування та сучасний стан, Луга Д. С. (2016)
Щирба М. Ю. - Фінансова доступність охорони здоров’я: проблеми правового статусу пацієнтів (2016)
Агафонова Н. В. - Поняття конституційного реформаційного процесу (2016)
Ільницька Л. Ю. - Інститут уповноваженого економічного оператора в українському законодавстві (2016)
Колисенко А. І. - Поняття "контрасигнація" та близькі до нього терміни (2016)
Тулик І. І. - Делегування повноважень як необхідний елемент взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування (2016)
Волинська А. М. - Надання детективних послуг за законодавством зарубіжних країн: позитивний досвід цивільно-правового регулювання (2016)
Горблянський В. Я. - Договір про надання послуг як різновид споживчого договору (2016)
Гоцанюк О. І. - Види майнових прав на об’єкти промислової власності (2016)
Гуцуляк В. К. - Особливості відповідальності підрядника за порушення умов договору підряду на проведення пошукових робіт (2016)
Кодинець А. О. - Інформація як об’єкт цивільно-правової охорони (2016)
Лазаренко М. М. - Концепції вдосконалення механізмів вирішення міжнародних інвестиційних спорів (2016)
Мельник Я. Я. - Місце феномена "безпеки" в цивільних процесуальних категоріях "інтерес", "свобода", "право", "обов’язок" та "відповідальність" (2016)
Тарасенко Л. Л. - Права інтелектуальної власності на винахід (корисну модель) (2016)
Цюра В. В. - До питання форми окремих представницьких договорів (2016)
Гончаренко О. М. - Принципи саморегулювання господарської діяльності (2016)
Коверзнев В. О. - Порівняльний аналіз членства в кооперативних організаціях (2016)
Кологойда О. В. - Оперативно-господарські санкції у фондових договірних правовідносинах (2016)
Лукач І. В. - Щодо перспектив існування засновницького договору в акціонерних товариствах і товариствах з обмеженою відповідальністю (2016)
Ляшенко О. В. - Проблемні питання пільг спеціальної економічної зони "Рені" (2016)
Кучма О. Л. - Соціальне страхування як складова методу в галузі права соціального забезпечення (2016)
Lagutina I. V. - The right to vocation training as a fundamental labour right (2016)
Григор’єва Х. А. - Правове забезпечення ідентифікації та реєстрації тварин: термінологічні та функціональні питання (2016)
Анпілогов О. В. - Про гарантії здійснення місцевими органами виконавчої влади функцій з метою належної організації територіального та галузевого управління регіоном (2016)
Братковський В. М. - Проблемні питання правового регулювання порушення процедури військового обліку військовозобов’язаними у процесі мобілізації (2016)
Георгієвський Ю. В. - Концепція децентралізації як шлях до реформування організації публічної влади в Україні (2016)
Глуховеря В. А. - Методологічні підходи до вивчення проблем удосконалення діяльності мвс в умовах реформування (2016)
Денисюк Д. С. - Правові основи діяльності національної поліції україни в умовах верховенства права (2016)
Кіндрат П. В. - Проблеми структуризації інформаційного права (2016)
Кіяшко Р. Ю. - Актуальні проблеми діяльності патрульної служби Національної поліції україни, Кравченко І. С. (2016)
Легенький М. І. - Система інформаційно-правових відносин у сфері освіти України (2016)
Цуркан Л. - Музыкально-художественные и вокально-технические аспекты международных конкурсов вокалистов (2014)
Северин В. - Людмила Цуркан: штрихи к творческому портрету (2014)
Довжинець І. - Класична музика в умовах інформаційного суспільства (2014)
Сердюк Я. - Виртуальные структуры нотного текста (2014)
Михеєва Н. - Звукозапись как ориентир для исполнительской деятельности (2014)
Козак О. - Трансформації семантичних факторів музичної виразності (2014)
Жигалова К. - Классика против постмодерна: скрипичные сонаты И. С. Баха в XX веке (2014)
Кононова О. - Творчість Л. ван Бетховена як константа музичної культури Харкова (2014)
Жданько І. - Что же одеть Берлиозу? (Об актуальных проблемах климата как объекта культурной рефлексии романтиков (2014)
Яркіна І. - Классика и джаз в стиле "funk": межпластовый синтез (2014)
Ходакова Н. - Уильям Бёрд, джентльмен капеллы (2014)
Черняк М. - Концерт для валторны d-moll Антонио Розетти: на пути к жанровой модели (2014)
Карачевцева І. - Принцип циклизации в шести скрипичных сонатах ор. 101 К. М. Вебера (2014)
Чабан І. - Фортепианный квартет австро-немецкой традиции: истоки и специфика жанра (2014)
Пупіна О. - Смысловые векторы "Третьего года странствий" Ф. Листа (2014)
Червинська Н. - Бетховенская стилематика в полифоническом письме Иоганнеса Брамса (2014)
Бурель О. - Поздний период творчества К. Сен-Санса: в диалоге с классикой и современностью (2014)
Рубцова Д. - Тенденции развития камерно-инструментального творчества французских композиторов конца XIX – начала ХХ веков (2014)
Асатурян А. - Камерно-вокальный стиль К. Дебюсси: этапы становления, веяния времени (2014)
Олександрова О. - Вокально-хоровое творчество Г. Свиридова как классическое наследие музыкальной культуры ХХ века (2014)
Коновалова І. - Искусство аранжировки в хоровом творчестве Ю. И. Кулика: аспекты интерпретации (2014)
Золотарьова І. - Классический репертуар в оркестре народных инструментов Г. А. Аванесова (2014)
Молибога А. - Двести лет очаровательной россиниевской "Итальянке в Алжире" (2014)
Бабій О. - Значение творческой деятельности В. Шрёдер-Девриент в формировании традиции драматического пения (на пути к музыкальным драмам Р. Вагнера) (2014)
Плужников В. - Роль Р. Вагнера в становлении профессии дирижёра (2014)
Сердюк О. - Метаморфози оперної класики на сучасній сцені (музично-сценічні концепції тетралогії Р. Вагнера "Перстень нібелунга" в контексті втілення постмодерністського дискурсу в театрі) (2014)
Зуєв С. - "Турандот": опыт двойной оптики (2014)
Москалець О. - Финал IV действия "Снегурочки" Н. А. Римского-Корсакова как образец гетерогенной оперной сцены (2014)
Максименко С. - Актор і режисер Олександр Яковлів: львівська сторінка творчої біографії (1941–1942 рр.) (2014)
Колчанова Л. - Значення вчення О. М. Островського в сучасній театральній педагогіці (2014)
Желтоног А. - Стилевые разновидности сонаты в японской фортепианной музыке (2014)
Рябуха Н. - Фортепианные сонаты А. Шнитке как классическое наследие современной музыкальной культуры (2014)
Бондаренко О. - Жанр токкаты в фортепианном творчестве Г. Сасько: диалог во времени (2014)
Утіна А. - Академические жанры в камерно-инструментальном творчестве донецких композиторов (об отражении классических тенденций) (2014)
Эгизова Э. - Фортепианное творчество Э. Эмир в контексте специфики музыкальной культуры Крыма (2014)
Алимова Э. - Жанрово-стилевая специфика крымскотатарской народной музыки в свете проблемы "фольклор и современность" (2014)
Снєдкова Л. - Дует баяністів як різновид ансамблевого музикування в Слобожанщині (2014)
Боганча М. - Модус концертности в авторском стиле В. Золотухина (2014)
Худяков Н. - Сольно-концертная функция валторны в авторском стиле Л. Колодуба (2014)
Круглова Е. - Классический репертуар как фактор формирования индивидуального исполнительского стиля В. Крайнева (2014)
Помпеева А. - Оперный стиль: от классики к современности (временные аспекты построения симультанной оперной сцены в концепции К. Дальхауза) (2014)
Белік-Золотарьова Н. - Жанрова специфіка драми-феєрії "Лісова пісня" Л. Українки в хоровій драматургії опери В. Кирейка (2014)
Оганезова-Григлренко О. - Парциальные способности как главное условие жанровой специализации для актёра мюзикла (2014)
Анотації (2014)
Відомості про авторів (2014)
Грегірчак Н. М. - Дослідження впливу протипухлинних вакцин на основі курячих ембріональних білків та білоквмісних метаболітів Bacillus subtilis B-7025 на клітинну ланку імунітету у мишей з карциномою легені Льюїс, Шпак Є. Г., Бабій О. П. (2012)
Макарова О. Є. - Вивчення антимікробної активності дослідних зразків препарату "пропоцид", Сілаєва Л. Ф. (2012)
Пирог Т. П. - Гліцерин як субстрат для синтезу поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241, Антонюк С. І., Шулякова М. О., Мучник Ф. В. (2012)
Архіпова Г. І. - Екологічне маркування продуктів дитячого харчування, Чагайда А. О., Кваша О. Ю. (2012)
Зарицька М. В. - Дослідження впливу харчування на розвиток хвороб системи кровообігу, Семенова О. І., Бублієнко Н. О., Ткаченко Т. Л., Котинський А.В. (2012)
Павелко В. І. - Дослідження впливу деяких технологічних факторів на тривалість процесу термічної обробки ковбасних виробів, Соколенко О. Ю., Заславський А. І. (2012)
Пушанко М. М. - Особливості зношення елементів транспортних систем колонних дифузійних апаратів, Парахоня А. М. (2012)
Самійленко С. М. - Методологічні засади термодинамічного аналізу теплообмінних систем цукрового виробництва. Частина 2, Василенко С. М., Буляндра О. Ф., Штангеєв К. О., Шутюк В. В. (2012)
Товажнянський Л. Л. - Поздовжньо-поперечна течія стискаючої рідини, залежної від швидкості зрушення і тиску вздовж щілинного каналу шнекової машини. Частина 1, Білецький Е. В., Толчинський Ю. А. (2012)
Балюта С. М. - Оптимальний режим роботи джерел реактивної потужності підприємства, Ізволенський І. Є., Шестеренко В. Є. (2012)
Буляндра О. Ф. - Спрощений метод визначення тепловіддачі при плівковій конденсації водяної пари, Сінат-Радченко Д. Є., Гапонич Л. С. (2012)
Поржезінський Ю. Г. - Корозійні процеси в теплових мережах та водогрійних котлах і методи боротьби з кисневою корозією, Осадчий М. М. (2012)
Згурський А. В. - Визначення кріоскопічної температури молочно-овочевих сумішей для виробництва морозива, Потапов С. Г., Поліщук Г. Є., Масліков М. М. (2012)
Кишенько В. Д. - Синергетичне управління технологічними процесами приготування пивного сусла, Лобок О. П., Чернецький М.В. (2012)
Рева Л. П. - Дослідження гідродинамічної структури основного потоку (дифузійного соку) у вертикальному переддефекаторі на основі секційної моделі із секціями повного змішування, Петруша О. О., Мірошник В. О. (2012)
Король А. М. - Вплив домішкової зони на положення глибокого рівня в сильнолегованих напівпровідниках типу А3 В5 (2012)
Медвідь Н. В. - Формування складних розподілів лазерної енергії при крос-кореляційній взаємодії двох дифракційних полів, Гнатовський В. О., Сидоренко А. В. (2012)
Островська О. В. - Рівняння теплопровідності для однорідного стрижня з коефіцієнтом дифузії рівним одиниці, Юрик І. І. (2012)
Яценко В. М. - Вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на підвищення конкурентоспроможності продукції підприємств молочної галузі, Яковлєва А. О. (2012)
Відоменко О. І. - Соціально-психологічні та економічні аспекти кризи, Федун А. А. (2012)
Говорушко Т. А. - Науково-теоретичні проблеми застосування показника "економічна додана вартість" в оцінці майна підприємства, Кулинич Ю. М. (2012)
Басюк Д. І. - Інноваційний розвиток гастрономічного туризму в Україні (2012)
Давиденко Т. М. - Політика держави щодо інвестиційної діяльності в Україні та перспективи прямого іноземного інвестування, Дем'яненко I.B. (2012)
Струнін B. B. - Формування комплементарного ефекту при реалізації енергоощадної ресурсної політики підприємств (2012)
Ємцев B. I. - Розвиток інноваційної діяльністі як умова забезпечення конкурентоспроможності підприємств, Ємцева I. B. (2012)
Крайнюченко О. Ф. - Практичні аспекти застосування матриці бостонської консультативної групи, Белова Т. Г., Гаврилова T. B. (2012)
Андрушків Б. - Особливості формування термінологічного апарату менеджменту, Корж Н., Кухній Л., Погайдак О. (2012)
Лисенко K. M. - Оцінювання маркетингового нотенціалу ніднриємств xаpчoвoï нромисловості, Cкpuгyн Н. П. (2012)
Кравченко O. B. - Передумови становлення та розвиток інтегрованих формувань в хлібопекарській промисловості (2012)
Мостенська Т. Л. - Основні підходи до визначення ризику при здійснені інтеграції, Скопенко Н. С. (2012)
Беренда Н. І. - Вплив змін податкового кодексу України на організацію аудиторських перевірок, Редзюк Т. Ю. (2012)
Лисенко Ж. - Бюджетування як інструмент забезпечення стратегічного та поточного планування (2012)
Гвоздь В. Б. - Теоретичні підходи до класифікації капіталу, Бойко І. А. (2012)
Ткаченко Н. М. - Теоретичні аспекти обліку дотацій, субсидій, трансфертів, Верещинська І. А. (2012)
До відома авторів (2012)
Швед С. М. - Система підтримки прийняття рішення при виборі поліпшувачів для покращення показників якості борошна, Ельперін І. В. (2012)
Абдуліна Д. Р. - Кінетичні параметри росту корозійно-активних бактерій, Асауленко Л. Г., Гавриш В. М. (2012)
Semenova O. - Intensification of biochemical purification of oil wastewater process by acting on biocenosis activity, Bublijenko N., Smirnova J., Shylofost T., Pastyshenko A. (2012)
Скочко А. Б. - Дослідження антимікробної дії поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241, Конон А. Д., Пирог Т. П. (2012)
Товажнянський Л. Л. - Деякі аспекти поздовжньо-поперечної течії стисненої рідини, що залежить від швидкості зрушення і тиску вздовж щілинного каналу. Частина 2, Білецький Е. В., Толчинський Ю. А. (2012)
Паламарчук І. П. - Експериментальна оцінка процесу очищення сирого гліцерину за якісними характеристиками, Полєвода Ю. А., Янович В. П. (2012)
Балюта С. М. - Робастна Н∞ субоптимальна система регулювання двомасової електромеханічної системи, Бурляй Ю. І., Копилова Л. О. (2012)
Костенко Є. Є. - До питання про контроль якості ковбасних виробів, Бутенко О. М., Усатюк С. І., Цабілева Л. В., Філіпченко І. М. (2012)
Євлаш В. В. - Дослідження якості сушених капусти та кабачків під час зберігання, Нєміріч О. В., Гавриш А. В., Тарасенко Т. А. (2012)
Мельник І. В. - Розробка композицій пряно-ароматичних рослин для отримання екстрактів і створення нових рецептур вермутів "маренго", Вікуль С. І., Вікуль О. О. (2012)
Поліщук Г. Є. - Дослідження впливу гідротермічного та механічного оброблення на структуруючу здатність зародків пшениці, Мартич В. В., Гончарук О. В., Зарко В. І. (2012)
Шпачук Л. В. - Вплив глюкозно-фруктозних сиропів на консистенцію згущеного вареного молока, Гуць В. С. (2012)
Кишенько І. І. - Вивчення впливу багатокомпонентних розсолів та масування на структурно-механічні та фізико-хімічні властивості м’ясної сировини та шинкових виробів, Топчій О. А., Донець О. П. (2012)
Новойтенко І. В. - Методичні підходи до оцінки ефективності використання трудового потенціалу, Волощук Г. О. (2012)
Слободян Н. Я. - Теоретичні засади організаційно-економічного механізму функціонування підприємств (2012)
Яценко О. В. - Потенціал конкурентоспроможності і стійкого розвитку сільського регіону (2012)
Мостенська Т. Л. - Продовольча безпека України та напрями її забезпечення, Федулова І. В., Мостенська Т. Г. (2012)
Ніценко В. С. - Сировинне забезпечення м’ясопереробних підприємств через розвиток великотоварних сільськогосподарських підприємств (2012)
Литвинець Л. Ф. - Характеристика збутової діяльності на підприємствах ресторанного господарства (2012)
Земський Ю. С. - Українські ярмарки середини ХІХ ст. як канали руху сільськогосподарської продукції, Паска І. М. (2012)
Ємцева Г. Ф. - Ціноутворення на підприємстві: актуальні проблеми в умовах кризи (2012)
Кравченко О. В. - Дослідження ключових факторів зростання попиту на продукцію харчової промисловості (2012)
Чернелевська О. Л. - Створення кластерів – один із напрямів зростання економіки, Чернелевський Л. М. (2012)
Ємцев В. І. - Понятійний апарат конкурентоспроможності підприємств та його діалектика (2012)
Харчишина О. В. - Дослідження економічної сутності категорії "організаційна культура підприємства" (2012)
Янковська О. І. - Інформаційно-консультаційне забезпечення інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств, Мартинов С. В. (2012)
Яненко Л. П. - Про когнітивну цінність іноземних мов для навчального процесу (2012)
До відома авторів (2012)
Балюта С. М. - Автоматизована система керувння технологічними параметрами з використанням штучних нейронних мереж, Бурляй І. Ю., Копилова Л. О. (2012)
Швед С. М. - Розробка прогнозуючої моделі в системі управління процесом приготування хліба з використанням нейронних мереж, Ельперін І. В. (2012)
Карєвіна В. В. - Способи одержання ферментного препарату лізоциму, Волошина І. М. (2012)
Скроцька О. І. - Імунотерапевтичні підходи у лікуванні герпетичних інфекцій, Лич І. В., Соломінчук В. М., Жолобак Н. М. (2012)
Стабніков В. П. - Біотехнологія будівельних процесів і матеріалів (2012)
Шулякова М. О. - Визначення оптимального молярного співвідношення гліцерину та гексадекану для синтезу поверхнево-активних речовин Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-5017, Пирог Т. П. (2012)
Кишенько І. І. - Нова якість сировинної бази України, Стращенко С. В. (2012)
Хижняк О. О. - Дослідження показників безпеки картоплі з різних регіонів України, Філіпченко І. М. (2012)
Беседа В. Д. - Моделювання параметрів руху м'ясної сировини в системах пневматичного транспорту, Литовченко І. М. (2012)
Бреус Н. М. - Математичне моделювання процесу екстрагування у системах "вода/рослинна сировина", Поліщук Г. Є., Вовкодав Н. І., Гулак О. В. (2012)
Завгородний А. І. - Асимметричный режим движения шара в воздушном потоке между вибрирующими плоскостями, Синяева О. В. (2012)
Потемська О. І. - Розробка ротаційної антифагової системи для виробництва ряжанки, Науменко О. В., Кігель Н. Ф. (2012)
Соколенко А. І. - Енергетичні імпульси в харчових технологіях, Васильківський К. В., Палаш A. A., Максименко І. Ф. (2012)
Паламарчук І. П. - Обгрунтування режимних параметрів процесу дезінтегрування складних фармацевтичних сумішей та фітопрепаратів, Янович В. П., Полєвода Ю. А. (2012)
Іващенко Н. В. - Узагальнення динаміки спільного тепломасообміну при сушінні бурякового жому за допомогою об'ємного коефіцієнта тепловіддачі, Василенко С. М., Шутюк В. В. (2012)
Кривець Т. О. - Економіко-математична модель задачі перевезення контейнерів, Ющук І. В. (2012)
Манк А. В. - Оцінка жирнокислотного складу олії волоського горіха після його оброблення в НВЧ-полі, Арсеньєва Л. Ю., Усатюк С. І., Королюк Т. А., Дербугова Г. Л., Заєць Є. Р. (2012)
Носенко Т. Т. - Одержання білкового ізоляту із соняшникового шроту за допомогою протеолітичного ферменту (2012)
Рашевська Т. О. - Мікроструктурні дослідження впливу швидкості охолодження на твердіння і співкристалізацію гліцеридів молочного жиру, Іванов С. В. (2012)
Рябоконь Н. В. - Підвищення біологічної цінності згущених молочних консервів з цукром, Осьмак Т. Г., Савченко O. A. (2012)
Чепель Н. В. - Дослідження способу препаративного виділення ароматичних компонентів з ефірної олії кропу, Науменко К. А., Фролова Н. Е., Усатюк О. М., Усенко В. О. (2012)
Юрчак В. Г. - Дослідження макаронних властивостей цільнозернового пшеничного борошна, Карпик Г. В., Голікова Т. П. (2012)
Ткаченко Н. Д. - Використання мобільних телефонів у процесі навчання іноземним мовам у ВНЗ (2012)
Чала K. M. - Самостійна робота студентів при вивченні іноземної мови (2012)
Верес К. О. - Особливості застосування топоніміки в туристично-краєзнавчих дослідженнях, Купач Т. Г. (2012)
Драган О. І. - Соціальна політика підприємств харчової промисловості (2012)
Тур О. В. - Підходи науковців до визначення категорії ефективність (2012)
Мокіна С. М. - Формування команди з управління брендом роботодавця, Мостенська Т. Л. (2012)
Лисенко Ж. П. - Особливості управління запасами на підприємствах харчової промисловості (2012)
Керанчук Т. Л. - Проблеми ціноутворення в сфері готельно-ресторанного бізнесу (2012)
Корж Н. - Корпоративні конфлікти: витоки та управління, Буковинська М. (2012)
Макарченко М. А. - Роль и место кадрового потенциала в структуре инновационного потенциала организации и методы его оценки, Лопатин Д. А. (2012)
Харчишина О. В. - Культура організації в контексті сучасної парадигми управління, Мартинов С. В. (2012)
Чернелевська О. Л. - Роль держави у формуванні кластерів росту, Чернелевський Л. М. (2012)
Чорна Н. Ю. - Передумови створення ланцюга додаткової цінності у вертикальних інтеграційних структурах (2012)
Красножон С. В. - Сучасні теорії інвестування (2012)
Пєтухова О. М. - Принципи та етапи розробки стратегії інноваційної діяльності підприємств, Сілакова Г. В. (2012)
До відома авторів (2012)
Андреюк Н. В. - Венчурне фінансування як фактор інноваційного розвитку економіки України (2009)
Арутюнян С. В. - Стратегія розвитку підприємств з використанням франчайзингу, Слободян Н. Г. (2009)
Багацька К. В. - Вдосконалення фінансового забезпечення акціонерних товариств у світлі нового законодавства (2009)
Сіднєва Ж. К. - Актуальні проблеми екологічної безпеки підприємств у сучасних умовах (2009)
Бевз З. В. - Напрями стабілізації соціально-трудових відносин в сучасних умовах (2009)
Бєлова Т. Г. - Підходи до формування стратегії відносин, Крайнюченко О. Ф. (2009)
Бердар М. М. - Управління формуванням фінансових ресурсів підприємства, Гелетій Т. Г. (2009)
Біла І. С. - Проблеми сертифікації та стандартизації продукції як одного із засобів державного регулювання підприємницької діяльності в Україні (2009)
Бойко І. А. - Стратегія підприємства: історія розвитку (2009)
Болотіна І. М. - Сучасний стан та перспективи розвитку ринку дієтичних (біологічно активних) добавок України (2009)
Гвоздь В. - Теоретичні засади стратегічного управління інвестиційною діяльністю підприємств, Березницький Р. (2009)
Говорушко Т. А. - Концепція забезпечення ефективності розвитку малих підприємств на основі розробки державних цільових програм (2009)
Гоменюк О. О. - Аналіз підходів та напрямків скорочення витрат (2009)
Гончарова О. М. - Перспективи розвитку металургійних підприємств в умовах світової економічної кризи (2009)
Гура В. Л. - Напрями формування елементів потенціалу конкурентоспроможності молокопереробних підприємств України (2009)
Гунько Н. О. - Методичні засади визначення інвестиційної привабливості підприємств (2009)
Гуренко А. В. - Проблеми управління інформаційними ресурсами на малих та середніх наукоємних підприємствах (2009)
Даневич М. В. - Концептуальні підходи щодо забезпечення конкурентоспроможності працівників підприємства в умовах викликів глобалізації (2009)
Данілова Е. І. - Стратегія розвитку підприємства в умовах кризи (2009)
Драган О. І. - Конкурентні стратегії розвитку підприємств м'ясної галузі (2009)
Зінченко О. А. - Критерії і показники якості прибутку підприємства на стадії його розподілу (2009)
Карпенко Ю. В. - Засоби адаптації технології бюджетування зернопереробних підприємств до змін зовнішнього середовища (2009)
Ковтун К. С. - Комерціалізація інноваційних розробок хімічної промисловості в Харківській області (2009)
Кудренко Н. В. - Теоретичні основи дослідження економічної ефективності підприємств комбікормової промисловості (2009)
Лановська Г. І. - Тенденції розвитку сировинної бази та їх вплив на стан виробництва і споживання м'ясопродуктів (2009)
Левицька І. В. - Проблеми підвищення ефективності в інтеграційних об'єднаннях, Кудіна В. В. (2009)
Лотоцька С. В. - Особливості інтеграції банківської системи України у світовий фінансовий ринок, Симоненко Ю. Г., Новак В. Ю. (2009)
Мілева М. Д. - Визначення стратегічних конкурентних переваг харчових підприємств південного регіону України (2009)
Марченко В. М. - Становлення синергетичної концепції досліджень економічних процесів (2009)
Наумова О. О. - Забезпечення конкурентоспроможності підприємства за допомогою інноваційної діяльності персоналу (2009)
Новак В. О. - Причини виникнення та шляхи подолання конфліктів в організаціїї, Передерій В. В., Мірошнікова М. Ю. (2009)
Печериця Ю. - Підвищення конкурентоспроможності підприємств шляхом реалізація стратегічних намірів (2009)
Райко Д. В. - Методологічний підхід до оцінювання привабливості партнерів (2009)
Рукасов С. В. - Порівняльна характеристика форм і систем оплати праці в економічно розвинутих країнах (2009)
Сисюк С. В. - Економічні передумови виникнення платних освітніх послуг в державних вищих навчальних закладах (2009)
Скопенко Н. С. - Основні етапи інтеграційного процесу (2009)
Стешенко Л. І. - Результативність та ефективність виробничої діяльності підприємств та показники їх оцінювання (2009)
Тараєвська Л. С. - Маркетинг людського капіталу (2009)
Устенко А. О. - Діагностика ризиків господарської діяльності на підприємствах нафтогазового комплексу, Ріщук Л. І. (2009)
Филюк Г. М. - Специфіка розвитку конкуренції в Україні в сучасних умовах (2009)
Хорунжак Н. М. - Шляхи удосконалення фінансового контролю в системі державного казначейства (2009)
Юрманова О. О. - Кооперативний сектор як складова соціальної економіки західноєвропейських країн: досвід для сучасної України, Щирбак О. (2009)
Яровий Л. В. - Динаміка розвитку інформаційних ресурсів (2009)
Бойко М. Г. - Структурні зрушення в туризмі: передумови досягнення структурного паритету (2009)
Бутейко Д. С. - Проблеми формування іноформаційної бази для оцінки результативності інноваційної діяльності підприємств машинобудування (2009)
Ілляшенко Н. С. - Аналіз ринкових позицій вітчизяних виробників побутових холодильників (2009)
До відома авторів (2009)
Рафальський І. - Українське національне самовизначення. Колективне самопроектування (2013)
Беззуб’як М. - Базові положення теорії націоналізму (2013)
Фесенко М. - Феномен міжнородно-політичної консолідації (2013)
Харечко І. - Вітчизняний політологічний дискурс публічної політики (2013)
Чупрій Л. - Концептуальні засади політики національної безпеки Української держави в гуманітарній сфері (2013)
Шедяков В. - Соціальна творчість та інноваційність стратегічного управління (2013)
Парлюк В. - Політична модернізація в Україні: основні напрями вирішення проблем (2013)
Андрійчук Т. - Формування інститутів громадянського суспільства в незалежній Україні: чинники та особливості (2013)
Дроздова А. - Соціальний капітал в контексті розвитку громадянського суспільства (2013)
Кривицька О. - Міграційні процеси в Україні: конфлікт ідентифікацій та ризики "відторгнення" (2013)
Давидюк О. - Бездомність в Україні: причини та тенденції (2013)
Мішин А. - Демократичне лідерство як ресурс модернізації держави (2013)
Костиря І. - Мідіатизація політики та політизація ЗМІ як тенденції політичного процесу в Україні (2013)
Даниленко С. - Політичні комунікації як чинник трансформації політичної культури транзитивного суспільства (2013)
Арабаджиєв Д. - Моніторинг виборчого процесу як інструмент політичного піару (2013)
Кацуба М. - Художнє кіно як засіб формування масової політичної свідомості (2013)
Кіслов Д. - Проблеми безпеки інформаційного розвитку суспільства (2013)
Янченко А. - Соціальні медіа як елемент політичної комунікації (2013)
Михайлова О. - Українська блогосфера як територія репрезентації моделей громадянської ідентичності (2013)
Піпченко Н. - Інтернет-простір як інструмент політичної модернізації Китаю (2013)
Андрєєва О. - Європейські перспективи розбудови електронного уряду (2013)
Кононенко С. - Міжнародні відносини та їх системи (2013)
Цифра Ю. - Формування зовнішньополітичної ідентичності акторів міжнародних відносин: конструктивістський аналіз (2013)
Мельничук Н. - Лідерство США в умовах глобальних трансформацій (2013)
Ровенчак О. - Міжнародна міграція як виклик безпеці: особистісний, національний та глобальний виміри, Яворський М. (2013)
Ржевська Н. - Стратегічне партнерство Україна-США: становлення та прогноз (2013)
Мармазова Т. - Політико-правова організація місцевого самоврядування у посткомуністичних країнах: досвід України та Білорусу (2013)
Бушанський В. - У пошуках Української цивілізації (2013)
Большаков В. И. - О работе филиала кафедры СДМ на ООО "Армада" и ООО "Агротек", Хмара Л. А. (2012)
Хмара Л. А. - Использование гидроаккумулирующей системы на ЗТМ циклического действия с целью повышения их эффективности, Холодов А. П. (2012)
Холодов А. П. - Аккумулирование энергии в рабочем цикле бульдозеров (2012)
Хмара Л. А. - Телескопічне робоче обладнання гідравлічного екскаватора, оцінка його ефективності та визначення об’єму копання ґрунту, Дахно О. О. (2012)
Хмара Л. А. - Визначення теоретичного об’єму копання ґрунту одноківшевим екскаватором з телескопічним робочим обладнанням, Дахно О. О. (2012)
Хмара Л. А. - Экспериментальные исследования процесса копания грунта скрепером с полукруглым днищем и задней стенкой маятникового типа, Деревянчук М. И., Спильник М. А., Потоцкий О. А. (2012)
Хмара Л. А. - Исследование процесса выгрузки грунта из ковша скрепера задней стенкой маятникового типа, Спильник М. А. (2012)
Пенчук В. А. - Методология выбора средств механизации для малообъемных и рассредоточенных строительных и коммунальных работ, Даценко В. М., Голубов И. В. (2012)
Кравець С. В. - Визначення оптимальних параметрів двохярусного безтраншейного кабелеукладача, Стіньо О. В. (2012)
Макарчук О. В. - Параметри фрезоведучої частини руйнування елемента самообертової фрези (2012)
Хмара Л. А. - Исследование производительности манипуляторного оборудования для укладки бордюрных камней, Кулик И. А., Пикуш Ю. С. (2012)
Иванченко С. Н. - Анализ зачерпывающей способности скрепера с импульсными колебаниями ковша, Шемякин С. А., Чебан А. Ю., Белов В. Е. (2012)
Мусійко В. Д. - Результати випробування змінного обладнання екскаватора для підкопування та ущільнення ґрунту під трубопроводом, Кузьмінець М. П. (2012)
Косяк О. В. - Аналіз досліджень різання і розрізання ґрунтів пасивними ножами (2012)
Ловейкин В. С. - Метод определения величины давления в подшипниках/подпятниках скольжения грузоподъемных кранов, Човнюк Ю. В., Почка К. И. (2012)
Ловейкин В. С. - Модель зміни технічного стану механізмів підйому вантажу кранів як об’єктів неперервного типу, Човнюк Ю. В., Ромасевич Ю. О. (2012)
Ловейкин В. С. - Обгрунтування раціональних законів керування рухом двомасових динамічних систем, Ромасевич Ю. О. (2012)
Хожило М. Е. - Аналітичне визначення параметрів відстані метання ґрунту різально-метальним робочим органом (2012)
Орел В. О. - Визначення строку служби робочої рідини в гідросистемі автогрейдера (2012)
Разарёнов Л. В. - Повышение эффективности работы малогабаритного погрузчика с бортовым поворотом при развороте, Рукавишников Ю. В. (2012)
Вікторова В. О. - Використання нечіткої логіки для класифікації динамічних навантажень землерийно-транспортної машини (2012)
Краснокутский В. Н. - Математическая модель полуприцепного скрепера, Ковалевский С. Г., Бессонов М. М. (2012)
Кадильникова Т. М. - Математическая модель вибрационной очистки поверхности просеивания при классификации сыпучих материалов, Шинковская И. Л., Заец И. П., Силина Н. А. (2012)
Селегей А. М. - Экспериментальное определение предела прочности застывшей леточной маси (2012)
Пенчук В. А. - Гравитационные бетоносмесители можно эффективно модернизировать, Лукьянец В. Б. (2012)
Коробко Б. О. - Гідропривідний малогабаритний штукатурний агрегат мобільного типу АШГ-4, Матвієнко А. М., Вірченко В. В. (2012)
Маслов О. Г. - Дослідження коливань вібраційної установки для виготовлення малогабаритних залізобетонних виробів у робочому режимі, Нестеренко М. П., Скляренко Т. О. (2012)
Шаповал М. В. - Вплив параметрів роботи комбінованого компенсатора на рівень пульсації тиску (2012)
Лиходій О. С. - Визначення кута взаємного розміщення ланок сідельного автопоїзда експериментальним шляхом, Дячук М. В., Литвиненко М. П. (2012)
Петренко Д. І. - Імітаційне моделювання вакуумного підсилювача та ГГЦ гальмівної системи легкового автомобіля, Дячук М. В. (2012)
Щукин А. В. - Закономерность изнашивания рабочих органов землеройно-транспортных машин (2012)
Єфіменко О. В. - Аналіз механізму крокування екскаватора ЕШ 6.5.45 за допомогою комп’ютерного моделювання в Solidworks (2012)
Васильєв О. С. - Методика проведення ресурсних випробувань тертьових деталей бездіафрагмових розчинонасосів (2012)
Главацький К. Ц. - Експериментальні дослідження процесу взаємодії змінного робочого органу блокуючої дії грунтоущільнювальної віброплити з грунтом, Черкудінов В. Е., Грицай Я. В. (2012)
Бондаренко Л. М. - Кривизна конвеєрної стрічки при русі по вігнутій поверхні, Ракша С. В. (2012)
Ракша С. В. - Аналіз спектра власних частот приводу підвісної канатної дороги, Горячев Ю. К., Куропятник О. С. (2012)
Пімонов Г. Г. - Вдосконалення гідроприводу будівельних машин на базі об’ємного подільника потоку, Щербіна А. М. (2012)
Пимонов И. Г. - Установление достоверности совершенствуемых диагностических систем гидроприводов (2012)
Коробко Б. О. - Аналіз конструктивних особливостей та шляхів вдосконалення змішувачів будівельних машин, Рогозін І. А. (2012)
Бондаренко Л. М. - Шляхи вдосконалення шарикопідшипникових вузлів кранів, Зінько Д. В. (2012)
Бондаренко Л. М. - Залежність ККД поліспаста від його кратності і коефіцієнта вибору діаметру блока, Гейко А. О. (2012)
Рыжков И. В. - Эффективность применения инклинометрических устройств, учитывающих индивидуальные электрические характеристики первичных преобразователей, Пономарева Е. А. (2012)
Голубченко О. І. - Конструкції та застосування різально-метальних робочих органів для інтенсифікації робочих процесів землерийно-транспортних машин (2012)
Техніка кафедры СДМ ГВУЗ "ПГАСА" (2012)
Анотації (2012)
Вступ (2012)
Специальность "Подъемно-транспортные, строительные, дорожные, мелиоративные машины и оборудование" (2012)
Остання сторінка (2012)
Богашева Н. - Законодавчі колізії як фактор зниження якості та ефективності законодавства, Ключковський Ю. (2015)
Иванников И. - Право как форма вьіражения силы (2015)
Кіндюк Б. - Кодифікація та моніторинг нормативно-правових актів, прийнятих в сфері охорони природи радянської та незалежної України, Золотарьова А. (2015)
Кривошия І. - Тлумачення норм права на основі філософських поглядів Іммануїла Канта (четверта — заключна частина) (2015)
Левчук І. - Причини та передумови проведення реформи пенітенціарної системи у Російській імперії в другій половині XIX століття (2015)
Левчук Ю. - Київська судова палата: місце в судовій системі Російської імперії (2015)
Хотинська-Нор О. - Перебіг судової реформи з прийняттям Конституції України: історико-правовий аналіз (2015)
Батанов О. - Статус громади у пошуках оптимального варіанту конституційної моделі місцевого самоврядування в сучасній Україні: теорія і практика (2015)
Семенюк О. - Баланс життєво важливих інтересів особистості, суспільства та держави в інформаційній сфері (2015)
Романюк Я. - Значення спеціалізованих цивільно-правових норм у процесі цивільно-правового регулювання (на прикладі договору строкового банківського вкладу) (2015)
Ус М. - Пред’явлення вимоги до поручителя за ч. 4 ст. 559 Цивільного кодексу України (2015)
Бакалінська О. - Доктринальні підходи до визначення поняття "недобросовісна конкуренція" (2015)
Знаменський Г. - Господарське право України: сучасний стан та перспективи (2015)
Хрімлі О. - Форми захисту прав інвесторів: поняття і класифікація (2015)
Коваленко Ю. - Правове регулювання екологічної безпеки теплових електростанцій: науково-теоретичні підходи (2015)
Бучик А. - Аналіз теорії, практики та механізмів реалізації права на відвід (самовідвід) судді (2015)
Іваницький С. - Принципи адвокатури (2015)
Антипов В. - Кваліфікація порушень порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї (2015)
Дільна З. - Захисник засудженого в стадії виконання судових рішень: питання теорії та практики (2015)
Лосич Т. - Кримінальна відповідальність за вчинення або погрози вчинення насильницьких злочинів щодо суддів та інших державних службовців у нормах сучасного кримінального права Чехії та Словаччини (2015)
Сказко Ю. - Кримінологічна характеристика осіб злочинців, які вчиняють розбійні напади на банківські установи та інкасаторів (2015)
Автухов К. - Європейський вибір для засуджених до довічного позбавлення волі: чи бути йому? (2015)
Zhuravel M. - The social clause: building a bridge between highly developed north and less industrialized south (2015)
Андрушко П. - Особливості кримінально-правової кваліфікації притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності: теоретичні орієнтири та правозастосовна практика (2015)
Присяжнюк А. - Медико-правові проблеми формування нової теоретичної моделі в анестезіології і реаніматології України (2015)
Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Представники органів судової влади України проаналізували результати роботи судів у 2015 році (2015)
Публікації журналу "Юридична Україна" у 2015 році (2015)
Смолій В. - Віктор Даниленко: вчений і педагог. Слово про ювіляра (2009)
Зашкільняк Л. - Замітки про сучасну українську історіографію (2009)
Горбик В. - Проблеми підготовки багатотомного енциклопедичного видання "Звід пам’яток історії та культури України" (2009)
Коляструк О. - Поняття повсякденності в сучасній науковій гуманітаристиці (2009)
Добржанський О. - Від Є. Гакмана до М. Василька. Українські депутати від Буковини в австрійській Державній Раді (1861–1918 pp.) (2009)
Пиріг Р. - Державна служба Гетьманату Павла Скоропадського (квітень–грудень 1918 р.) (2009)
Завальнюк О. - Проблема створення матеріально-технічної бази національної університетської освіти України у 1918–1920 рр. (2009)
Шарпатий В. - Проблеми функціонування собезу в УСРР у роки масової колективізації і голоду, Яценюк П. (2009)
Дробот І. - До літопису боротьби за українську державність, Слюсаренко А. (2009)
Марусик Т. - Гендерна культура у трансформаційних процесах українського суспільства, Герегова С. (2009)
Лихолобова З. - Липневі страйки 1989 року в шахтарських містах Донбасу, Кузіна К. (2009)
Тронько П. - Історичне місто як культурна цінність і об’єкт пам’яткоохорони, Верменич Я. (2009)
Віднянський С. - Закарпаття – Підкарпатська Русь: від здобуття автономії до проголошення незалежної держави (до 70-річчя Карпатської України) (2009)
Вронська Т. - Життя та побут родин учасників національно-визвольного руху в місцях спецпоселень (1944–1952 рр.) (2009)
Лаас Н. - Мовно-комунікативна сфера українського радянського суспільства часів пізнього сталінізму та хрущовського періоду: дослідження проблеми в англо-американській історіографії (2009)
Юсов С. - Діяльність вчених-гуманітаріїв УРСР у другій половині 1940-х рр. (На прикладі етногенетичних досліджень), Юсова Н. (2009)
Бондарчук П. - Участь віруючих у богослужіннях та відзначенні свят у радянській Україні у повоєнний період (2009)
Крупина В. - Номенклатура повоєнної України: кількісно-якісна характеристика (2009)
Прохоренко О. - Новий соціум: морально-психологічні трансформації населення УРСР повоєнного періоду (2009)
Швидкий В. - Система законодавчо-директивного тиску як чинник девіантності в умовах голодомору 1946–1947 рр. в Україні (2009)
Бажан О. - "Холодне українське літо 1953 року" (проведення амністії 1953 року в Українській РСР: перебіг, масштаби, наслідки) (2009)
Подкур Р. - Органи державної безпеки СРСР у процесі реабілітації середини 1950-х років (2009)
Васильєв В. - Перші секретарі обкомів Компартії України в радянській управлінській системі (середина 50-х – початок 60-х рр. ХХ ст.) (2009)
Погребенник В. - Соборницька ідея української літературної класики (2009)
Удод О. - Історична пам’ять в Україні та європейські цінності (2009)
Луцький О. - Радянська академічна наука в західних областях України 1940-1951 pp.: від відділів до інститутів (2009)
Зайцева З. - Науково-організаційна діяльність Олександра Барвінського (1847-1937), Ротар Н. (2009)
Рященко Д. - Микола Василенко в історії Академії наук України (2009)
Рубльов О. - Іван Кулик (1897-1937) - український поет, компартійний урядовець, "літературний генерал": портрет особи у тоталітарному інтер’єрі (2009)
Марочко В. - Торгсини Києва в роки голодомору (2009)
Горох М. - Становлення торгової мережі Торгсину на Чернігівщині (1932-1936 pp.) (2009)
Стяжкина Е. - "Отцы и дети": легитимные проекты мужской семейной жизни в первые десятилетия Советской власти (2009)
Бачинський Д. - Місце та роль української інтелігенції в національній політиці радянської держави на початку 20-х pp. XX ст. (2009)
Мовчан О. - Проблема працевлаштування в Україні (1920-ті роки) (Продовження) (2009)
Даниленко О. - Зовнішньополітичне представництво радянської України у міжнародних зносинах 1920-1924 pp.: статус, функції, повноваження (2009)
Лаврут О. - Дозвілля студентів УСРР у 20-ті роки ХХ ст. (2009)
Змерзлый Б. - К истории латинизации письменности восточных славян (2009)
Степанчук О. - Польсько-українські міжнаціональні відносини на Холмщині у 1918-1939 роках (2009)
Ковальчук О. - Голодомор 1932-1933 pp. в УСРР і українська діаспора Північної Америки: інформативні аспекти (Продовження) (2009)
Стоян Т. - "Дворушник-націоналіст" Карпеко - керівник радіомовлення УСРР (1933-1934 pp.) (2009)
Головата Л. - Журнал "Нова доба" (1941) - нездійснений науковий проект української еміграції у Кракові (2009)
Лисенко О. - Проблематика Другої світової війни у сучасних вітчизняних військово-історичних дослідженнях, Грицюк В. (2009)
Сухобокова О. - Український голос з-за океану (2009)
Романюк І. - Ставлення держави до церкви на селі в 50-середині 60-х pp. XX ст., Зінько Ю. (2009)
Кононенко В. - Особливості релігійного життя єврейських громад в Україні у повоєнний період (друга половина 1940-х - початок 1960-х pp.) (2009)
Падалка С. - Проблеми забезпечення підприємств вугільної промисловості Донбасу професійними кадрами вищої кваліфікації (1940-і - 1960-і pp.), Бровар О. (2009)
Ніколаєць К. - Проблема самореалізації робітників і селян УРСР (друга половина 1960-х - на початку 1980-х років): історіографія (2009)
Хоменко Н. - Повсякденне життя студентської молоді повоєнної України (2009)
Булгакова О. - З історії розвитку історичної науки в Україні (кінець 1940-х - 1950-ті рр.) (2009)
Зінько Ю. - (Рец. на кн.): Pop I. Dejiny Podkarpatske Rusi v datech. - Praha: Libri, 2005. - 536 s. Поп I. Історія Підкарпатської Русі у датах. - Прага: Лібрі, 2005. - 536 с., Кравчук О. (2009)
Романюк І. - (Рец. на кн.): Мельничук O. A. Соціальне страхування в радянській Україні (20-30-ті pp. XX ст.). - Вінниця: "Едельвейс і К", 2009. - 372 с. (2009)
Титул, зміст (2016)
Fomina M. A. - Complex Identification of Red Yeast Isolate from Gastrointestinal Tract of Hucul Long-Liver (Carpathians, Ukraine), Polishchuk L. V., Tkachenko K. S., Hong J. W., Zelena L. B., Ianieva O. D., Pidgorskyi V. S. (2016)
Пирог Т. П. - Біологічні властивості поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405, синтезованих на відходах виробництва біодизелю, Никитюк Л. В., Іутинська Г. О. (2016)
Борзова Н. В. - Скрининг продуцентов маннан-деградирующих энзимов, Варбанец Л. Д., Курченко И. Н., Наконечная Л. Т. (2016)
Данкевич Л. А. - Фенотипова гетерогенність фітопатогенних бактерій роду Erwinia – збудників хвороб яблуні в Україні, Воцелко С. К., Щербина Т. М., Патика В. П. (2016)
Krutylo D. V. - Symbiotic Potential of Bradyrhizobium Japonicum Strains with Different Growth Rates, Leonova N. O. (2016)
Bati V. V. - The Microbial Diversity and its Dynamics in the Ethnic Fermented Foods of the Black Sea Region, Boyko N. V. (2016)
Буценко Л. М. - Вплив ліпополісахаридів Pseudomonas syringae pv. atrofaciens на фізіолого-біохімічні процеси у клітинах Allium cepa (2016)
Юр’єва О. М. - Целюлазна та ксиланазна активності ендофітних і ґрунтових штамів Penicillium funiculosum Thom, Курченко І. М., Сирчін С. О., Харкевич О. С., Павличенко А. К., Наконечна Л. Т. (2016)
Волощук Н. М. - Вплив регуляторних чинників на кількісний склад мікобіоти жолудів Quercus robur L. у процесі зберігання, Білоус В. М., Білоус С. Ю. (2016)
Gorshkova O. G. - Fatty Acids Composition of Microbacterium Genus Bacteria – Destructors of Oil Hydrocarbons, Korotaeva N. V., Ostapchuk A. M., Voliuvach O. V., Gudzenko T. V. (2016)
Письменна Ю. Б. - Антагоністичні властивості мікроскопічних грибів, виділених з гіпсокартону, Курченко І. М., Суббота А. Г. (2016)
Sergieieva Zh. Yu. - Phytopathogenic Bacterium Pectobacterium Carotovorum Cryptic Plasmids Distribution, Tovkach F. I. (2016)
Рецензія на підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації "Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія" за редакцією В. П. Широбокова. – Вінниця: Нова книга, 2011. – 952 с. (2016)
До 70-річчя з дня народження В. П. Патики (2016)
Даниленко В. - Спроби "соціалізації" радянської економіки в роки хрущовської "відлиги" (1955–1965 рр.) (2011)
Янковська О. - Соціальна складова реформ М. Хрущова (2011)
Білокінь С. - Клуб творчої молоді "Сучасник" очима влади (2011)
Подкур Р. - Реакція сільського населення на вимогу виконання обов’язкового мінімуму колгоспного трудодня у повоєнній УРСР (2011)
Плющ М. - Проблеми розвитку аграрного сектора (друга половина 1940-х — перша половина 1960-х рр.) (2011)
Швидкий В. - Подія як фактор впливу на поведінку та свідомість громадян в Україні (1953 р.) (2011)
Хоменко Н. - Реакція студентської молоді на викриття культу особи Сталіна (2011)
Бондарчук П. - Релігійний досвід в житті віруючих України (середина 1940-х — середина 1980-х років) (2011)
Булгакова О. - Кількісно-якісні показники науково-педагогічної інтелігенції України доби "відлиги" (на прикладі істориків) (2011)
Бажан О. - Петро Шелест: штрихи політичного портрета (2011)
Смольніцька М. - Жінка в радянському суспільстві: офіційний образ і реальна практика (2011)
Лаас Н. - Матеріальне повсякдення населення в українському радянському соціумі епохи "застою" (1965–1985 рр.) (2011)
Крупина В. - Експортні поставки Української РСР у другій половині 1960-х — першій половині 1980-х років: напрямки, структура, результати (2011)
Дибчук Л. - Спадщина діячів літератури і мистецтва української діаспори Канади та країн Латинської Америки другої половини ХХ ст. — початку ХХІ ст. (2011)
Юсов С. - Діяльність вчених-гуманітаріїв УРСР за ідеологічних умов другої половини 1940-х рр. (На прикладі етногенетичних досліджень), Юсова Н. (2011)
Терлецька І. - Сутність сталінізму: історіографічне осмислення в сучасній Україні і Росії (2011)
Сєкунова Ю. - Лев Биковський як дослідник української книжкової культури (2011)
Савчук В. - Українське та російське краєзнавство 1920–1930-х рр.: проблеми взаємодії та розвитку в умовах формування тоталітарної системи (2011)
Комарніцький О. - Партійна та політосвітня діяльність студентів Кам’янець-Подільського інституту народної освіти (1920-ті рр.) (2011)
Бадах Ю. - Радянсько-фінське дипломатичне протистояння (1939–1940 рр.) (2011)
Луцький О. - Суспільна допомога жителям Прикарпаття (восени 1941 — влітку 1942 рр.) (2011)
Головата Л. - Діяльність УТГІ в контексті легального видавничого руху періоду Другої світової війни (2011)
Любіч О. О. - Аналіз бізнес-моделі державних банків в Україні, Бортніков Г. П., Панасенко Г. О. (2016)
Рязанова Н. С. - Фінансове рахівництво як інформаційно-інфраструктурна підсистема сучасної мікроекономіки, Федосов В. М. (2016)
Диба М. І. - Концесія: сутність та форми фінансового забезпечення (2016)
Ковальчук А. Т. - Запобігання та протидія відмиванню коштів: ризик-орієнтований підхід у контексті міжнародного співробітництва, Котляревський Я. В. (2016)
Леоненко П. М. - Інституційні аспекти інноваційного підприємництва та конкурентоспроможності економіки України (2016)
Нікітішин А. О. - Податкова політика стимулювання розвитку людського капіталу (2016)
Кислюк К. В. - Трансформації меморіального простору і меморіальних практик в Україні періоду незалежності (2016)
Божко Л. Д. - Каучсерфінг як особлива філософія мандрівок (2016)
Гаюк І. Я. - Історичні особливості розвитку вірменського зброярства в Україні (2016)
Денисюк Ж. З. - Постфольклор як предмет гуманітарних досліджень: до постановки питання (2016)
Dynikova L. - Gender equality as area of I. Gasprinsky’s awareness-raising activities (2016)
Tereshchenko-Kaidan L. - Hilandar collection and Ukrainian manuscript heritage – a unique phenomenon of Ukrainian culture (2016)
Shevchenko L. - Spanish and Ukrainian ethnospecific phraseological units in the press (2016)
Ідрісова М. А. - Проблема культури Кримського ханства в сучасному гуманітарному науковому дискурсі (2016)
Масалова К. Ю. - Книга мертвих на стелах Нового царства (2016)
Androsova D. - National roots of piano symbolism of A. Skryabin performance style (2016)
Єсипенко Р. М. - Втілення національного характеру в творах інонаціональної драматургіїна українській сцені 60-80-х років ХХ століття (Частина І) (2016)
Zavgorodnyaya G. - Musical space and works of Ukrainian composers in the aspect of stylistic dialogue (2016)
Bingqiang L. - Musical indicators of historical processuality in the parallelisms of the development of China and Europe (2016)
Nowak A. - Modern composer creative activity as subject of education (2016)
Poberezhna G. - Language and song as major assets of Ukraine (2016)
Pryshchenko S. - The colour synergetics in advertising communications of the postmodern period (2016)
Aphonina O. - Mythological codes and "double coding" in art (2016)
Дундяк І. М. - Лев Скоп: іконописець, реставратор та громадський діяч (2016)
Медведєва А. О. - Аспекти історичної ґенези та еволюції театральної акторської маски (2016)
Ovsyannikova-Тrеll A. - Film music in the works of contemporary Ukrainian composers (2016)
Заря С. В. - Рекламні відеоролики як вид аудіовізуальної продукції (2016)
Lu Bin - The conflict of emotion and duty in the intonation drama les Danaides by A. Salieri (2016)
Сиваш І.О. - Теоретико-методологічні підходи до розуміння етнодизайну на сучасному етапі культуротворчості (2016)
Татіївська І. П. - Роль Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України у збереженні творів декоративного мистецтва та трансформація традицій у царині етнодизайну (2016)
Коляструк О. - Історія повсякденності в сучасній українській історіографії (2012)
Лаас Н. - Характеристика етапів та особливостей вивчення радянознавчої та українознавчої проблематики гуманітарними науками англо-американських країн у другій половині ХХ ст. (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського