Специальность "Подъемно-транспортные, строительные, дорожные, мелиоративные машины и оборудование" (2011)
Остання сторінка (2011)
Білоскурський Р. Р. - Українська наукова школа вивчення еколого-економічного розвитку: основні течії ХХ-ХХІ ст., Голубка С. М. (2016)
Вісин В. В. - Еволюція кооперативної ідеології в Російській імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Голубка М. М. - Видавнича складова формування економічної освіти населення на західноукраїнських землях другої половини ХІХ-початку ХХ століття (2016)
Джаман М. О. - Сучасний стан інноваційного потенціалу України (2016)
Кравцова А. В. - Компетентнісний підхід до управління в сфері туристичного бізнесу (2016)
Лозовський О. М. - Оцінка та перспективи розвитку експортних можливостей олійно-жирової галузі України (2016)
Маслак О. І. - Комплексна оцінка інвестиційної привабливості країни, Таловер В. А. (2016)
Звіргзде К. І. - Інноваційний ресурс конкурентоспроможного розвитку Франції у глобальних координатах (2016)
Підлісний П. І. - Роль контейнеризації змішаних вантажних перевезень у розвитку світової торгівлі, Паткевич Н. О., Цвєтов Ю. В. (2016)
Вахович І. М. - До питання формування регіонального ринку медичного страхування (2016)
Вахович І. М. - Інформатизація як важливий чинник капіталізації економіки регіонів України, Пиріг С. О., Нужна О. А. (2016)
Влащенко Н. М. - Брендинг та просування туристської дестинації на основі транскордонного співробітництва (2016)
Ковальська Л. Л. - Роздрібна торговельна мережа: оцінка розвитку та проектування її логістичної системи (2016)
Купира М. І. - До питання соціально-економічної безпеки депресивного регіону (2016)
Міхель Р. В. - Зміни у структурі експорту та імпорту промислової продукції Львівської області в умовах дії зони вільної торгівлі між Україною та ЄС (2016)
Папп В. В. - Прогнозування та планування розвитку санаторно-курортної сфери регіону, Лужанська Т. Ю., Чубірка Г. І. (2016)
Поліщук В. Г. - Концептуальна модель фінансової спроможності регіонів держави, Вахновська Н. А., Іванова І. О. (2016)
Жук О. М. - Туристичний маршрут історичним Луцьком XIX століття, Тищук І. В. (2016)
Terekhow E. - Feststellung tagebaubedingter veränderungen im funktionalen zustand und in geldwerten der böden (2016)
Іщук Л. І. - Інвестиційні чинники фінансування природоохоронної діяльності, Ніколаєва А. М., Пиріг С. О. (2016)
Щурик М. В. - До питання використання приватизованих земельних ділянок господарствами населення (2016)
Бакало Н. В. - Фінансовий менеджмент у зовнішньоекономічній діяльності, Пєсоцька М. В. (2016)
Берницька Д. І. - Проблеми розвитку підприємств в умовах фінансової та економічної нестабільності (2016)
Будяєва М. О. - Інвестиційна стратегія як основа ефективного функціонування системи забезпечення інвестиціної привабливості підприємства (2016)
Глєбова А. О. - Особливості формування корпоративної стратегії на підприємстві в умовах кризи, Голуб О. М. (2016)
Головач К. С. - Моделі оцінки ймовірності банкрутства у сільськогосподарських підприємствах та антикризовий менеджмент (2016)
Забедюк М. С. - Теоретичні засади фінансового забезпечення діяльності підприємства (2016)
Зернюк О. В. - Оцінка та напрями удосконалення конкурентоспроможності сільськогосподарського підприємства, Борщ К. О. (2016)
Лучникова Т. П. - Сутність використання транзитного потенціалу підприємствами залізничного транспорту (2016)
Олександренко І. В. - Управління власним капіталом підприємства (2016)
Олійник О. М. - Організаційне забезпечення контролю в системі економічної безпеки машинобудівного підприємства, Чкан А. С., Волкова О. В. (2016)
Палійчук Є. С. - Теоретичні основи підвищення ефективності підприємств організації харчування, Павлик І. В. (2016)
Поклонська Л. С. - Аналіз основних результатів діяльності підприємств машинобудівної промисловості, Доуртмес П. О. (2016)
Потапюк І. П. - Теоретичні аспекти маркетингової діяльності підприємств, Денісов В., Репало К. В., Шатравка А. А. (2016)
Пушкарчук І. М. - Капіталізація підприємств: світова практика та реалії України, Жуковська О. Р. (2016)
Теплюк М. А. - Формування підсистеми управління ресурсним забезпеченням господарської діяльності на основі симбіозу теорії та практики (2016)
Амбарчян В. С. - Методика формування резервів за активними кредитними операціями банків України (2016)
Дорош В. Ю. - Наукові підходи до ідентифікації поняття "доходи місцевих бюджетів" (2016)
Євенко Т. І. - Антикризові санаційні заходи вітчизняних комерційних банків (2016)
Кічурчак М. В. - Тенденції та перспективи розвитку фіскальної децентралізації в практиці відтворення суспільних благ в Україні (2016)
Поліщук В. Г. - Фінансові аспекти активізації збалансованого розвитку будівельного бізнесу в Україні, Дунь В. В. (2016)
Стефанишин О. Б. - Визначення місця та ролі фінансового забезпечення стосовно фінансового механізму (2016)
Степанюк Н. І. - Актуальні питання взаємодії учасників бюджетного фінансування в Україні (2016)
Амбарчян М. С. - Методика обліку доходів і витрат розпорядників бюджетних коштів (2016)
Коритник Л. П. - Новації бухгалтерського обліку бюджетних установ щодо розрахунків з приводу обов’язкових платежів, Клименко О. В. (2016)
Шигун М. М. - Облікове забезпечення продажу необоротних активів, Мичак Н. О. (2016)
Карлін М. І. - Фінансові аспекти стимулювання праці викладачів вищих навчальних закладів України у післякризовий період (2016)
Полінкевич О. М. - Формування ефективних соціально-трудових відносин у підприємницькій системі (2016)
Рудь Н. Т. - Механізм активізації діяльності персоналу підприємств, Марчук О. І. (2016)
Сакун Л. М. - Використання методології IDEF в процесі підбору персоналу підприємства, Шаповалова М. А. (2016)
Чернушкіна О. О. - Мотивація як чинник підвищення продуктивності виробництва (2016)
Шкодіна О. С. - Керівник – лідер: джерело конкурентних переваг у бізнесі, Докторук Є. В. (2016)
Шевчук І. В. - Роль бізнес-етики в управлінні персоналом, Бодак В. І. (2016)
Шубалий О. М. - Соціальний діалог як механізм активного регулювання соціально-трудових відносин, Назарук О. В. (2016)
Яценко К. О. - Бізнес-коучинг як інструмент формування стратегічних компетенцій персоналу підприємства, Фастівець Д. С. (2016)
Sytnik Yu. - Heavy metals in organs and tissues of sterlet (Acipenser ruthenus L.) in the Dnieper-Bug estuary, Pilipenko Yu., Shevchenko P., Plugatarev V., Kolesnyk N., Simon M., Melnyk A., Dorofey N. (2016)
Григоренко Т. В. - Вплив різних добрив на формування гідрохімічного режиму вирощувальних ставів, Колос О. М., Савенко Н. М., Михайленко Н. Г. (2016)
Грициняк І. І. - Біологічна роль та токсична дія молібдену у гідроекосистемах (огляд), Янович Д. О., Швець Т. М. (2016)
Диденко А. В. - Промысловый лов рыбы во внутренних водоемах Германии (обзор), Христенко Д. С., Котовская А. А. (2016)
Трохимець В. М. - Сукцесія угруповань літорального зоопланктону Бакшалинського водосховища (2016)
Грициняк І. І. - Історичні аспекти рибогосподарського використання галицького коропа (огляд), Гурбик В. В. (2016)
Черепнін В. О. - Прояв ефекту кріоселекції у нащадків коропа, отриманих від дефростованої суспензії сперми з модифікованими кріозахисними розчинами (2016)
Опалинський Ю. А. - Ефективність застосування розторопші плямистої (Silybum marianum) для коректування інтенсивності окисних процесів у коропа за умов навантаження свинцем, Віщур О. І. (2016)
Сисолятін С. В. - Ліпідний склад тканин лускатого коропа (Cyprinus carpio L.) за умов штучного вуглекислотного гіпобіозу (2016)
Симон М. Ю. - Особливості травлення осетрових видів риб (Acipenseridae) (огляд) (2016)
Грициняку Ігорю Івановичу — 60 (2016)
Третяку Олександру Михайловичу — 60 (2016)
Титул, зміст (2014)
Tustanovskaya L. - Investigation of Modern Movements in Geosites of "Kaniv Dislocations” by utilizing GIS, Grytsenko V. (2014)
Хамайко Н. В. - Бурштин з археологічних розкопок Київського Подолу 2008 р., Колтовой М. О., Журухіна О. Ю. (2014)
Попова Л. В. - Судьбы мамонтовой фауны и феномен Черной королевы (2014)
Нестерук Ю. - Раритетне флористичне різноманіття Чорногори (Українські Східні Карпати): історія досліджень, сучасний стан, охорона (2014)
Фесенко Г. В. - Назви родів у вітчизняному іменуванні птахів світу. Негоробині. Частина 2 (2014)
Геряк Ю. М. - Еколого-фауністичний огляд нолід (Nolidae, Noctuoidea, Lepidoptera) фауни України, Жаков О. В., Костюк І. Ю., Сергієнко В. М. (2014)
Zagorodniuk I. - Golden Jackal (Canis aureus) in Ukraine: Modern Expansion and Status of Species (2014)
Selyunina Z. - Eurasian Beaver (Castor fiber; Mammalia) in the Black Sea Biosphere Reserve, Plyusch S. (2014)
Гузь Г. В. - Распространение Arrhenatherum elatius и Elytrigia elongata (Poaceae) на территории Стрельцовской степи (2014)
Сиплива Н. О. - Інвентаризаційні дослідження парків-пам’яток садово-паркового мистецтва Вінниччини (2014)
Домашлінець В. Г. - Підсумки 11-ї наради Конференції Сторін Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин (Кіто, Еквадор, 4–9 листопада 2014 року) (2014)
Правила для авторів (2014)
Титул, зміст (2015)
Коржик В. - Травертини буковинського правобережного Подністер’я: нові погляди на поширення і генезис (2015)
Manyuk V. V. - Objects of Geological Heritage in the Kirovohrad Region as Basis for Geotourism Development (2015)
Мацуй В. М. - Наземно-болотный этап фоссилизации растительных смол (2015)
Kovalchuk О. М. - New Data on Morphology, Taxonomy and Palaeoecology of Bony Fishes from the Middle-Late Miocene of Mykhailivka locality (Southern Ukraine) (2015)
Фесенко Г. В. - Назви родів у вітчизняному іменуванні птахів світу. Ряд Горобцеподібні (Passeriformes). Частина 1 (2015)
Боровик Л. - Про необхідність охорони ділянки крейдяного степу на півночі Луганської області, Сова Т. (2015)
Василюк О. В. - Як українські заказники стали "заповідними" (2015)
Попова О. М. - Аналіз дендрофлори парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва "Міський сад" (м. Ізмаїл, Одеська область), Абрашкіна І. В. (2015)
Попович С. Ю. - Рекогносцирувальне виділення функціональних зон проектованого Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника) (2015)
Загороднюк І. - Найдавніші колекційні зразки Ellobius talpinus (Rodentia) у природничих музеях України: розвідки з історії колекцій, Коробченко М., Підгайний М. (2015)
Шевченко С. М. - Фондова колекція Музею лісових звірів і птахів ім. професора О. О. Салганського (Київ), Тищенко В. М., Давиденко І. В. (2015)
Протопопова В. - Український ботанік Любов Крицька (1941–2015), Ільїнська А., Федорончук М., Мосякін С., Шевера М., Шиян Н., Любінська Л. (2015)
Рибніков С. - Висоти, народжені у глибинах: пам’яті Валентина Красилова (2015)
Червоненко О. В. - Сьогодення та перспективи природничих музеїв як наукових і освітніх закладів в Україні (2015)
Правила для авторів (2015)
Братерська-Дронь М. Т. - Проблема безсмертя у філософії вчених-космістів (2016)
Bataeva K. V. - Social digital hermeneutics of cyber-texts (2016)
Проценко О. П. - Деловое общение как предмет философско-этического знания (2016)
Романов А. А. - Г.-Г. Гадамер: переживания как предмет философской рефлексии (2016)
Ергеева Е. И. - Повседневность как претворение быта в бытие в философском наследии В. В. Розанова (2016)
Тарасюк Л. С. - Андрогінізм та феномен трансценденції (2016)
Лазарева М. Л. - Технологічна сингулярність: переваги, проблеми, прогнози (2016)
Маркозова О. О. - Зміна агентів та технологій фреймування успіху особистості в інформаційному суспільстві: від масовізації до індивідуалізації (2016)
Чорна Л. В. - Революція як спроба втілення суспільного ідеалу (2016)
Васильєва Л. А. - Публічність як атрибут сучасного міжкультурного простору (2016)
Баканова А. Ф. - Общие принципы построения процесса развития самоорганизующихся систем, Друзь В. А., Пугач Я. И. (2016)
Садиков Г. Н. - Безопасность жизнедеятельности – религия XXI века (2016)
Копылов В. А. - To be or not to be: реформа системы преподавания иностранных языков в вузе глазами студентов, Колотова Л. В., Лобанова Л. А. (2016)
Summary (2016)
Вимоги до оформлення статей (2016)
Відомості про авторів (2016)
Содержание (2016)
Bowman С. J. - Креативное лечение с помощью капп, Celenza F., Sparaga J., Moschos А., Ojima K., Cheng-I Lin J. (2016)
Huang S. - Травматическая потеря центрального резца верхней челюсти - лечение с безэкстракционной ортодонтией, Kang T., Duan Yinzhong (2016)
Eman A. - Форма и размеры турецкого седла у представителей скелетных форм I, II и III классов в саудовской аравии (2016)
Derek M. - Антивозрастная медицина и применение ортодонтических аппаратов при терапевтическом лечении: междисциплинарный подход, Belfor T. (2016)
План ортодонтических мероприятий на 3-4 кв. 2016 г (2016)
Сепараторы (2016)
Ретенція. Пояснювальна записка до проекту наказу Міністерства охорони здоров’я України "Про затверд- ження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при ортодонтичній ретенції”. Короткий опис проблеми. Актуальність для України (2016)
Круглый стол (2016)
Кривчикова С. А. - Не могу или не хочу? (2016)
Кульгинський Е. А. - Лабораторные этапы изготовления аппарата для лечения глубокого прикуса и дистализации моляров верхней челюсти с кнопкой nance и накусочной площадкой во фронтальном участке, Яковчук В. П., Трефилова О. А. (2016)
Marvin L. H. - Привычка выталкивания языка у детей дошкольного возраста, Laurence M. H., Logan W. B., James L. C. (2016)
Марчишин С. М. - Дослідження анатомічної будови надземних органів рrimula juliae kusn, Сініченко А. В., Сіра Л. М. (2016)
Кудрик Б. Т. - Розробка складу та технології капсу­льованого лікарського препара­ту на основі перги та меду порошкоподібного, Тихонов О. І., Шпичак О. С. (2016)
Давидович С. І. - Визначення сертиндолу в крові методом флуоресцентної спектроскопії, Галькевич І. Й., Шамлян О. В. (2016)
Труш Г. С. - Визначення рисперидону в біологічному матеріалі методом ультраефективної рідинної хроматографії, Галькевич І. Й. (2016)
Денис А. І. - Порівняльні дослідження асортименту лікарських засобів на основі рослинної сировини, представленого на фармацевтичних ринках України та Польщі, Іванова А. В., Грошовий Т. А. (2016)
Кривов’яз О. В. - Експертна оцінка лікарських засобів групи s01e "протиглаукомні препарати та міотики" (2016)
Грицик А. Р. - Одержання і дослідження властивостей екстрактів вербени лікарської, Посацька Н. М., Клименко А. О. (2016)
Карбовський В. Л. - Експериментальне дослідження підгострої токсичності препарату "дермабін", Шевчук І. А., Куркіна О. В., Маковська Т. Є. (2016)
Штриголь С. Ю. - Психотропні властивості потенційного антиконвульсанта 1-(4-метоксифеніл)-5-(2-|4-(4-метоксифеніл)піперазин-1-іл|-2-оксоетил)-1,5-дигідро-4h-піразоло|3,4-d|піридин-4-ону|, Каврайський Д. П., Штриголь Д. В. (2016)
Lynda O. S. - Intensity of oxidative processes in a rat’s organism, damaged by tetrachloromethane after using lancifolia hosta leaves tincture, Ivanusa I. B., Fira L. S., Lykhatskyi P. H. (2016)
Вісич С. Ю. - Комплексні дослідження еквівалентності in vitro капсул мельдонію, Доровський О. В., Фетісова О. Г., Андрюкова Л. М. (2016)
Кайдалова А. В. - Науково-теоретичне обґрунтування методологічного концепту побудови системи якості вищої фармацевтичної освіти, Посилкіна О. В. (2016)
Яворська Л. П. - Фармацевти, уродженціТернопільщини, на еміграції (2016)
Покотило О. О. - Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів, Грошовий Т. А. (2016)
Демчук М. Б. - Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів, Чубка М. Б., Вронська Л. В., Грошовий Т. А. (2016)
До 80-річчя видатного вченого, педагога та громадського діяча (2016)
Gryzun L. E. - Computer models for polygonal numbers investigation and their use in mathematical education (2016)
Безвін Ю. Г. - Психолого-педагогічні передумови формування соціокультурної компетентності в майбутніх викладачів англійської мови (2015)
Subbotin І. - Algorithms and elementary functions: two sides of the same fundamental notion, Bilotskii N. (2016)
Білик В. Г. - Про педагогічний моніторинг рівнів сформованості готовності майбутніх учителів до здоров’яформувальної діяльності в початковій школі (2015)
Voskoglou M. Gr. - Fuzzy numbers as an assessment tool in the apos/ace instructional treatment for mathematics (2016)
Бойченко М. А. - Інноваційна модель управління талантами у вищому навчальному закладі (2015)
Білоусова Л. І. - Візуалізація навчального матеріалу з використанням технології скрайбінг у професійній діяльності вчителя, Житєньова Н. В. (2016)
Гончаренко В. І. - Управлінська діяльність тренера висококваліфікованих жіночих команд із хокею на траві в змагальному процесі, Гончаренко О. М. (2015)
Горбачев В. И. - Закономерности проектирования учебных математических теорий в методологии теоретического типа мышления (2016)
Грицай Н. Б. - Практико-орієнтовані технології методичної підготовки майбутніх учителів біології (2015)
Іванова К. Ю. - До питання інтеграції математичної та методико-математичної підготовки майбутніх учителів початкових класів (2016)
Дерека Т. Г. - Особливості формування акмеологічної компетентності фахівців фізичного виховання в процесі науково-дослідної роботи (2015)
Кліндухова В. М. - Про деякі ймовірнісні конструктивні задачі у курсі вищої математики студентів-судноводіїв, Сушко О. С. (2016)
Довгий О. В. - До питання формування правової культури курсантів льотних навчальних закладів (2015)
Ковалевская Э. И. - Модульный метод преподавания математики в аграрном техническом университете, Кветко О. М., Рыкова О. В. (2016)
Дубініна О. В. - Педагогічні умови навчання майбутніх робітників у центрах професійно-технічної освіти (2015)
Купцов М. І. - Аспекти застосування методу перетворюючої матриці, Яблочніков С. Л. (2016)
Єфремова Г. Л. - Соціально-педагогічний супровід як провідна умова розвитку професійної адаптивності соціальних педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти (2015)
Мовчан С. М. - Інтегрований підхід у проектному навчанні алгебри учнів основної школи (2016)
Жданова-Неділько О. Г. - Дослідження динаміки навчальної взаємодії викладача та студента у процесі вивчення педагогічних дисциплін (2015)
Одінцова О. О. - Особливості створення математичних моделей задач, що вивчаються в лінійному програмуванні (2016)
Жихорська О. В. - Реалізація моделі формування професійної компетентності навчально-допоміжного персоналу вищого навчального закладу в умовах інтеграції формальної, неформальної та інформальної освіти (2015)
Пухно С. В. - Особливості проходження адаптації першокурсників ВНЗ як чинник формування системи професійних Знань (2016)
Кабусь Н. Д. - Компетентнісно-креативний підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери (2015)
Семеніхіна О. В. - Побудова геометричних місць точок з використанням програм динамічної Математики, Друшляк М. Г. (2016)
Карапузова І. В. - Вимоги до здійснення педагогічної підтримки майбутніх учителів у процесі навчання (2015)
Семерня О. М. - Формування методичних компетентностей майбутніх учителів на різних кваліфікаційних рівнях обізнаності з методики навчання фізики (2016)
Коробова Ю. В. - Процесуальний аспект змісту навчання мовленнєвої адаптації майбутніх учителів англійської мови (2015)
Сільвейстр А. М. - Використання елементів курсу теоретичної фізики для формування природничо-наукових знань у майбутніх учителів хімії і біології (2016)
Костащук О. І. - Виховання професійної честі майбутніх учителів у процесі навчання (2015)
Тінькова Д. С. - Формування дослідницьких компетентностей учнів ПТНЗ на уроках математики (2016)
Мирончук Н. М. - Цілі професійної діяльності в системі життєво важливих перспектив студентів магістратури (2015)
Трунова О. В. - Застосування апарату теорії неперервних Марківських ланцюгів при визначенні зміни станів виробничих систем (2016)
Нікула Н. В. - Стан сформованості методичної культури майбутніх учителів початкових класів (2015)
Петренко М. Б. - Формування концертмейстерських інтерпретаційних умінь майбутніх учителів музичного мистецтва з позицій герменевтичного підходу (2015)
Плачинда Т. С. - Фізичне виховання як складова професійної підготовки авіафахівців (2015)
Прус Н. О. - Позитивний імідж викладача іноземної мови – запорука професійного успіху (2015)
Раєвська І. М. - Обґрунтування педагогічних умов розвитку дослідницьких умінь учителів початкової школи в системі післядипломної педагогічної освіти (2015)
Ребрина А. А. - Лікувальна фізична культура як засіб профілактики захворювань в процесі виховання професійно-прикладної фізичної культури, Ребрина А. А. (2015)
Фенцик О. М. - Формування літературознавчої компетентності майбутніх учителів початкової школи: шляхи реалізації (2015)
Хорошуха М. Ф. - Про ефективність упровадження моделі формування предметної компетентності з основ теорії здоров’я у студентів вищих училищ фізичної культури (2015)
Шумілова І. Ф. - Критерії, показники та рівні сформованості загальнокультурної компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей (2015)
Яблоков С. В. - Організація роботи з формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів іноземних мов засобами інноваційних технологій (2015)
Яремака Н. С. - Акмеологічне середовище баз практик у професійній підготовці майбутніх менеджерів індустрії дозвілля (2015)
Антипін Є. Б. - Наступність у вихованні й навчанні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в історико-педагогічному контексті кінця ХІХ – початку ХХ століття (2015)
Клімчук В. А. - Проблематика соціального виховання дітей в епоху суспільних трансформацій у педагогічній спадщині С. Т. Шацького (2015)
Stremetskaya V. - Women’s prison and post-penitentiary philanthropy in the ХІХth – early ХХth century (2015)
Хемій М. В. - Дидактичні особливості змісту трудового навчання з обслуговуючих видів праці в Україні (друга половина ХХ століття) (2015)
Борхович С. М. - Категорія "цінності" в контексті сучасного наукового знання (2015)
Бурсова С. С. - Діагностика рівнів адаптації дітей до дошкільного навчального закладу (2015)
Коваленко Н. В. - Змістові лінії системи педагогічних практик (2015)
Михайличенко О. В. - Наукові дослідження за спеціальністю "Фізична культура і спорт": сучасність та перспективи (2015)
Оранюк Б. Ю. - Педагогічна модель процесу формування інформаційної культури учнів у мережевому спілкуванні (2015)
Розуменко А. О. - Використання засобів знаково-символьної наочності у процесі формування алгоритмічної культури учнів 5–6 класів (2015)
Федорова М. А. - Ретроспективний аналіз проблеми виховання моральних цінностей особистості (2015)
Цуркан Т. Г. - Шлях до успіху особистості – через проблемне навчання, Красій Н. Б. (2015)
Цуркан Т. Г. - Вплив сім’ї на виховання культури поведінки дитини, Максимчук А. Ю. (2015)
Шмалєй С. В. - Реалізація інтегративного підходу в сучасній екологічній освіті старшокласників, Щербина Т. І. (2015)
Юрченко О. М. - Зміст і структура моделі готовності вчителів початкових класів до впровадження технологій самозбереження в системі професійної діяльності (2015)
Гуріна В. О. - Витоки становлення й розвитку ідеї мистецької освіти жінок у зарубіжній педагогічній думці (2015)
Конограй В. В. - Системи оцінки якості вищої освіти в країнах Балтії: порівняльний аналіз (2015)
Лущик Ю. М. - Започаткування вищої аграрної освіти у Великій Британії (2015)
Ткаченко І. О. - Сучасний стан хореографічної освіти в Німеччині (2015)
Шаповалова О. В. - Етапи реформування середньої освіти Великої Британії (середина ХХ ст. – початок ХХІ ст.) (2015)
Абрамчук В. С. - Проблема прогнозування в задачах математичного моделювання, Абрамчук І. В., Петрук Д. О., Пугач О. С., Юзва А. П. (2016)
Батуро В. Я. - Применение прикладных задач при изучении математики учащимися технического колледжа (2016)
Безуглий Д. С. - Технологія створення електронного підручника із вбудованими інтерактивними аплетами (2016)
Близнюк М. М. - Інформаційні технології в навчанні прикладному та декоративному мистецтву (2016)
Василенко Я. П. - Застосування апроксимаційно-ітеративного методу до розв’язування звичайних диференціальних рівнянь, заданих неявно (2016)
Костевич Б. О. - Варіаційний підхід до обробки зображень з використанням рівнянь математичної фізики, Хайдуров В. В. (2016)
Кравченко В. І. - Cовершенствование математической подготовки бакалавров компьютерных наук при освоении дисциплины физическое воспитание (2016)
Ленчук І. Г. - Геометрична піготовка вчительських кадрів в університетах україни: акценти на конструктивізм (2016)
Лущин С. П. - Особливості застосування білінгвістичного методу навчання при викладанні курсу загальної фізики в технічному університеті (2016)
Нерода Т. В. - Інформаційно-комунікаційна технологія автоматизованого компонування засобів контролю знань (2016)
Паламарчук О. С. - Використання хмарного сервісу onedrive в навчальному процесі ВНЗ (2016)
Прохоров Д. И. - Методика взаимосвязанного обучения математике во внеучебной и учебной деятельности в 7-9 классах (2016)
Рихтер Т. В. - Уровни сформированности профессиональных компетенций студентов высшей школы (2016)
Роенко О. Ю. - Оценка вероятности образования отрицательных ионов водорода в поверхностно – плазменном методе генерации с помощью уравнения Рассера (2016)
Семеніхіна О. В. - Впровадження моделі формування професійної готовності майбутніх учителів математики до використання засобів комп’ютерної візуалізації математичних знань: мотиваційний критерій, Шамоня В. Г. (2016)
Семерня О. М. - Дієвість як методична компетентність майбутнього вчителя фізики (2016)
Онищенко О. - Бібліотека і "цифрове" покоління: нова ситуація – нові форми роботи (2016)
Гальченко О. - Науковий каталог писемних пам’яток як джерело і різновид наукових досліджень (2016)
Дікунова О. - Створення бібліографічних покажчиків – складник інформаційно- бібліографічної діяльності бібліотеки вишу, Лебедюк О. (2016)
Антонюк Т. - Відділ зарубіжної україніки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: пріоритети діяльності та перспективи розвитку (2016)
Соколов В. - Бібліотечна діяльність комітетів піклування про народну тверезість у Київській губернії наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Тодорцев-Хлача К. - Модель центральної бібліотеки національних меншин у Хорватії: досвід функціонування та стратегія розвитку (2016)
Фрис В. - Книгознавчі студії академіка Ярослава Ісаєвича (2016)
Дуднік О. - Бібліографічний покажчик літератури з питань світової економічної кризи початку ХХІ ст. (2016)
Serdyukova N. V. - Unconventional approaches to teaching college physics (2016)
Абрамчук В. С. - Базисні системи в задачах математичного моделювання, Абрамчук І. В., Петрук Д. О., Пугач О. С., Руда О. Г., Шмулян Я. В. (2016)
Безвербний І. А. - Проектування прикладних програмних додатків навчального призначення засобами віртуальної машини, Шишкіна М. П. (2016)
Демкова В. О. - Модель формування експериментальної компетентності майбутніх учителів фізики і математики (2016)
Дущенко О. С. - Використання інтернету в освіті: досвід зарубіжжя (2016)
Збаравська Л. Ю. - Теоретичні аспекти міжпредметних зв’язків у професійній підготовці майбутніх агроінженерів (2016)
Кліндухова В. М. - Інтегративний характер задач умовної оптимізації та його роль у курсі вищої математики студентів морських спеціальностей (2016)
Корнійчук О. Е. - Вивчення похідної разом із Maple (2016)
Павлова Н. Х. - Гибридная мотивация в процессе обучения школьников (2016)
Пікуляк М. В. - Моделювання сценаріїв адаптивного навчання в системі дистанційної освіти (2016)
Постіл С. Д. - Моделювання освітніх бізнес-процесів ВИШу, Шліхта А. М. (2016)
Свентецька Г. Д. - Физический эксперимент как средство активизации познавательного интереса на уроках физики (2016)
Семеніхіна О. В. - Впровадження моделі формування професійної готовності майбутніх учителів математики до використання засобів комп’ютерної візуалізації математичних знань: теоретичний критерій (2016)
Семерня О. М. - Методологія результативного навчання майбутніх учителів фізики в аспекті аналізування пізнання (2016)
Слободянюк І. Ю. - Модернізація навчального процесу з фізики шляхом орієнтування на домінуючий тип сприйняття інформації, Мисліцька Н. А., Бабич І. О. (2016)
Чуприна О. С. - Формування технологічної компетентності майбутніх вчителів математики суспільно-гуманітарного профілю навчання (2016)
Шишенко І. В. - Забезпечення прикладної спрямованості шкільного курсу математики в класах з гуманітарним профілем навчання (2016)
Богославська Є. - Роль педагогічної практики у професійній підготовці майбутнього вчителя фізики (2013)
Груба М. - Міжпредметні зв’язки курсів геометрії та креслення під час вивчення теми "Геометричні побудови на площині" (2013)
Лазаренко О. - Методологія природознавства як засіб формування в учнів сучасної фізичної картини світу (2013)
Лукашова Т. - Огляд наукової діяльності Ф.М. Лимана, Друшляк М. (2013)
Розуменко А. - Самостійна робота учнів професійно–технічних училищ у процесі навчання математики, Лунгор І. (2013)
Шамрай С. - Теореми шкільного курсу планіметрії: аналіз типів та способів доведень (2013)
Шамшина Н. - Использование табличного процессора MS Excel при решении задач на рекурсию (2013)
Semenihin I. V. - The use of legal scholarship by the courts of Ukraine (2016)
Крат В. І. - Застосування позовної давності у сфері недійсності правочинів: аналіз судової практики (2016)
Карнаух Б. П. - Позовна давність у практиці Європейського суду з прав людини (2016)
Кухарєв О. Є. - До питання щодо забезпечення виконання спадкового договору після смерті відчужувача (2016)
Сибіга С. Е. - Новація у праві Давнього Риму (2016)
Хмельова Н. А. - Сутність шкоди, завданої злочином життю фізичної особи, що підлягає відшкодуванню державою (2016)
Гетьман Є. А. - Принцип верховенства права у нормотворчій діяльності органів виконавчої влади (2016)
Adejumo O. I. - An exploration of the interface between national security and sustainable democracy in Nigeria: the way forward, Faga H. P. (2016)
Макух О. В. - Питання, пов’язані із визначенням предмета закону про Державний бюджет у рішеннях Конституційного Суду України (2016)
Гаєвая О. В. - Окремі питання регулювання оплати праці за кордоном та в Україні (2016)
Оболенцев В. Ф. - Системний підхід у антикорупційному комплаєнсі (2016)
Іщенко М. В. - Забруднення або псування земель як наслідки у злочині, передбаченому ст. 239 Кримінального кодексу України (2016)
Статівка О. О. - Ретроспектива розвитку правової науки про природно-заповідний фонд України як елемент національної екологічної мережі (2016)
Гольонко Р. А. - Особливості становлення та розвитку законодавства про біосферні заповідники (2016)
Боровицька А. Г. - Співвідношення понять "ведення державного водного кадастру" та "кадастровий процес" (2016)
Біловус Р. В. - Правове регулювання загального користування надрами для цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин (2016)
Назаров І. В. - Історичний розвиток та сучасна структура судової системи Німеччини (2016)
Шпенова П. Ю. - Загальні засади формування кадрів для апарату суду (2016)
Комарова Т. В. - Суд ЄС та національні інтереси держав – членів Європейського Союзу (2016)
Камчатний М. В. - Історія міжнародно-правового регулювання питань, пов’язаних із застосуванням комп’ютерних технологій (2016)
Безуглий Д. - Візуалізація як сучасна стратегія навчання (2014)
Зубко В. - Узагальнення і систематизація при вивченні функціональної лінії в шкільному курсі математики (2014)
Лук’яненко К. - Комп’ютерні ігри на уроках математики (2014)
Удовиченко О. - З досвіду створення електронного підручника як засобу підтримки навчального процесу, Юрченко А. (2014)
Шамрай С. - Уточнення переліку комп’ютерних математичних інструментів, необхідних вчителю математики (2014)
Шамшина Н. - Использование программы MS Access для создания электронных учебно-методических комплексов (2014)
Шевченко С. - Застосування знаменитих функцій до побудови контрприкладів (2014)
Безуглий Д. - Прийоми візуального подання навчальної інформації (2014)
Коцур О. - Пошаровий аналіз елементного складу твердих тіл методом вторинної іонної мас-спектрометрії (2014)
Мусієнко І. - Методика вивчення квантових властивостей світла в школі (2014)
Бабич О. - До питання про співвідношення понять наочність і візуалізація, Семеніхіна О. (2014)
Шамрай С. - Спецкурси з вивчення програмних засобів математичного спрямування: порівняльний аналіз (2014)
Шевченко І. - Приклади візуалізації у навчанні математики (2014)
Лаврентьєва О. - Науково-дослідницька діяльність майбутніх учителів у системі вдосконалення методологічної культури (2015)
Погребний В. - Деякі метричні функції, що задають топологію (2015)
Семеніхіна О. - Розв’язування задач шкільного курсу статистики у середовищах Gran1 і GeoGebra: порівняльний аналіз, Друшляк М. (2015)
Ткаченко І. - Упровадження мультимедійного навчання – запорука підвищення ефективності реалізації навчальних завдань, Краснобокий Ю. (2015)
Шамшина Н. - Методы построения динамических диаграмм в Excel (2015)
Шаповалова Н. - Особливості навчання топології для підвищення компетентності майбутніх вчителів математики і фізики, Панченко Л. (2015)
Юрченко А. - Цифрові фізичні лабораторії як актуальний засіб навчання майбутнього вчителя фізики (2015)
Безвербний І. А. - Розгортання хмаро орієнтованого компонента навчального середовища із використанням системи maxima, Шишкіна М. П. (2015)
Дорошева Л. - Развитие креативности мышления школьников и студентов при изучении астрономии (2015)
Кузьменко О. С. - Вивчення симетрії у процесі навчання з квантової механіки у вищих навчальних закладах (2015)
Лукашова Т. Д. - Прості числа та деякі пов’язані з ними проблеми теорії чисел (2015)
Максименко Т. М. - Особливості організації навчально-дослідної роботи студентів педагогічних спеціальностей ВНЗ, Пухно С. В. (2015)
Петренко С. І. - Про модель формування ІКТ-компетентності майбутнього учителя математики (2015)
Погребний В. Д. - Про обмеженість множин: різні аспекти (2015)
Семеніхіна О. В. - Практика використання параметричного кольору в програмах динамічної математики при розв’язуванні задач на ГМТ, Друшляк М. Г. (2015)
Хворостіна Ю. В. - Концептуальні основи дослідження розподілів випадкових величин, пов’язаних зі знакозмінними рядами Люрота (2015)
Шишенко І. В. - Проблема математичної підготовки учнів-гуманітаріїв у наукових дослідженнях (2015)
Шепітько В. Ю. - Інновації в діяльності органів кримінальної юстиції, Авдєєва Г. К. (2014)
Бірюков В. В. - Криміналістична ідентифікація: метод, методики, технології (2014)
Даньшин М. В. - Практичне значення встановлення міжпредметних зв’язків криміналістики з науками кримінально-правового циклу (2014)
Тіщенко В. В. - Криміналістичні технології: поняття та напрями використання, Барцицька А. А. (2014)
Когутич І. І. - Окремі аспекти методики прийняття судових рішень у кримінальному провадженні (2014)
Юсупов В. В. - Спеціальні і криміналістичні знання у кримінальному провадженні: питання співвідношення (2014)
Бордюгов Л. Г. - Решение вопроса о причинной связи в судебной экспертизе (2014)
Пиріг І. В. - Поняття та сутність експертного дослідження місця події (2014)
Абрамова В. М. - Помилки в судово-експертній діяльності: сутність, умови виникнення та види, Свобода Є. Ю. (2014)
Ярослав Ю. Ю. - До питання присутності осіб при проведенні судових експертиз (2014)
Гора І. В. - Проблемні питання залучення експерта стороною захисту (2014)
Чорноус Ю. М. - Особливості проведення експертиз на підставі запиту про надання міжнародної правової допомоги (2014)
Полтавський А. О. - Проблемні питання правової регламентації функціонування системи криміналістичної реєстрації кримінальним процесуальним кодексом України: шляхи удосконалення (2014)
Мазниченко Ю. О. - Використання графічних інформаційних моделей в автоматизованих судово-експертних дослідженнях (2014)
Колесник В. А. - Роль криміналістичної діагностики в діяльності органів досудового розслідування (2014)
Весельський В. К. - До питання допустимості тактичних прийомів (2014)
Моїсєєв О. М. - Допит у режимі відеоконференції як процес інформаційної взаємодії, Маланчук А. Г. (2014)
Коваленко В. В. - Участь спеціаліста-криміналіста у слідчому експерименті, що проводиться з метою встановлення спеціальних чи професійних навичок особи (2014)
Сокиран М. Ф. - Отримання слідчим зразків для експертизи за участю спеціаліста (2014)
Холостенко А. В. - Питання забезпечення кримінального провадження, що виникають при розслідуванні злочинів у сфері одержання неправомірної вигоди (2014)
Сакаль А. П. - Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, вчинених транснаціональними організованими злочинними угрупуваннями (2014)
Одерій О. В. - Початок досудового розслідування кримінальних правопорушень проти довкілля: теоретико-організаційний аспект (2014)
Коршиков М. В. - Пред’явлення для впізнання (теоретико-історичний аспект) (2014)
Ващук О. П. - К вопросу о криминалистическом исследовании невербальной информации, содержащейся в динамических признаках человека (2014)
Бондар М. Є. - Реалізація права на експертну ініціативу при дослідженнях документів у деяких експертних ситуаціях, Сукманова Т. О. (2014)
Соломаха Ю. В. - Деякі питання методики дослідження багатооб’єктної судово-почеркознавчої експертизи, Ніколайчук Т. В. (2014)
Фраймович Л. В. - Судово-авторознавче дослідження текстів з метою встановлення факту запозичення (2014)
Костів І. В. - Деякі лексичні особливості перської мови при виконанні криміналістичних досліджень (2014)
Полтавський А. О. - До питання дослідження копій документів при проведенні почеркознавчих та технічних експертиз документів, Молибога М. П., Гуменський О. А., Ковальов К. М. (2014)
Науменко С. М. - Особливості дослідження паспорту громадянина України для виїзду за кордон, Силкин А. С. (2014)
Сидоренко Л. О. - Виявлення, візуалізація та фіксація кодових точок в кольорових електрофотографічних зображеннях (2014)
Науменко С. М. - Новітні методи встановлення знищених рельєфних знаків на транспортних засобах (2014)
Мамайчук Г. С. - Дактилоскопічне дослідження: роль і місце в судовій експертизі, ефективність і перспективи розвитку (2014)
Кобзарь С. И. - Особенности экспертного исследования малоинформативных следов рук (2014)
Кофанов А. В. - Деякі аспекти судово-балістичних досліджень вогнепальної зброї (схожих з нею пристроїв), набоїв та бойових припасів в умовах відсутності Закону України "Про зброю” (2014)
Скрипко Г. О. - Визначення кореляції масової частки вовни та бавовни в текстильних матеріалах та виробах з них методами оптичної мікроскопії, Добрянська О. Л. (2014)
Кошель О. Ю. - Визначення фальсифікації ювелірних виробів в рамках експертизи металів і сплавів, Посільський О. О. (2014)
Сараєв О. В. - Вплив антиблокувальної системи на шлях автомобіля (2014)
Шимановський С. О. - Задачі, що вирішуються при визначенні вартості спеціальної техніки, виготовленої на базі бронетанкової техніки, спеціальних автомобільних та гусеничних шасі, Юхименко А. В. (2014)
Чумаченко В. О. - Рекомендації та деякі технічні підходи з отримання образу даних оперативної пам’яті персональної електронно-обчислювальної машини (ПЕОМ) (2014)
Харабуга Ю. С. - Комп’ютерно-технічне дослідження мобільних телефонів, смартфонів та SIM-карт (2014)
Буратевич О. І. - Щодо необхідності запровадження нової експертної спеціальності з питань землеустрою (2014)
Корзілов В. Ю. - Спрощений метод розрахунку суми завищення вартості будівельних робіт як метод експертних досліджень у практичній діяльності Кримського НДІСЕ, Корзілов Ю. О. (2014)
Буратевич О. І. - Загальні аспекти з питань проведення коригувань при оцінці об’єктів нерухомого майна, Свістунов І. С. (2014)
Чередніченко А. П. - Ухилення від сплати податків і податкова оптимізація (2014)
Семенова Н. Ю. - Особливості оподаткування податком на прибуток операцій з цінними паперами (2014)
Бугаєнко О. Д. - Особливості проведення експертного дослідження щодо відповідності ануїтетного платежу відсотковій ставці, визначеній сторонами в кредитному договорі, Болоніна І. В. (2014)
Ганенко І. С. - Дослідження відображення в бухгалтерському та податковому обліку операцій з давальницькою сировиною (2014)
Желавська О. О. - Право споживача на якість товарів за сучасним законодавством України в аспекті судової товарознавчої експертизи (2014)
Архипов В. В. - Основные принципы и подходы при определении стоимости ювелирных изделий в судебно-товароведческих экспертизах (2014)
Поліщук І. Ю. - Застосування дохідного оціночного підходу при проведенні судової експертизи з визначення матеріальної шкоди при порушенні прав на торговельну марку (2014)
Гринчишина А. В. - Установление направления воздействия снаряда по морфологическим свойствам кровоподтеков при травме эластическими снарядами (2014)
Гуров О. М. - Встановлення давності настання смерті у ранньому посмертному періоді за суправітальною реакцією зіниць на дію пілокарпіну, Козаченко І. М., Куценко С. В., Гладких Д. Б. (2014)
Зосіменко В. В. - Встановлення статистичних зв’язків між показниками криміналістичної характеристики злочину, які встановлені при аналізі випадків вбивств із застосуванням гострих предметів (2014)
Козаченко І. М. - Здатність пневмострільних снарядів до гідродинамічної дії при ураженні імітаторів тканин і порожнистих органів людини (2014)
Михайленко А. В. - Признаки, указывающие на направление вращения огнестрельного снаряда (2014)
Сапєлкін В. В. - Оптимізація вибору імітатора біологічних тканин при моделюванні вогнепальних поранень, спричинених кулями патрона травматичної дії "Терен-12П” (2014)
Щербак В. В. - Судово-медична характеристика вогнепальних пошкоджень тканин одягу при пострілах впритул із пістолета "Форт-14ТП” (2014)
Арефіна Н. М. - Експертне психологічне дослідження дитини: вікові обмеження (2014)
Хіжняк Ю. С. - Встановлення забруднення земельних ділянок при виконанні експертиз, пов’язаних з несанкціонованими звалищами сміття, Алексашкін І. В. (2014)
Саганяк Е. А. - Комиссионные судебно-почвоведческие экспертизы, Драган Н. А. (2014)
Клименко Н. І. - М. Я. Сегай – відомий експерт-криміналіст і вчений (2014)
Бондарь М. Е. - Формирование научно-экспертной школы Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (2014)
Іщенко А. В. - Науковий доробок криміналістів-почеркознавців (2014)
Антонова М. М. - До питання розвитку редакційно-видавничої діяльності Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, Колонюк В. П., Ягодін О. П. (2014)
Чисников В. Н. - Магистр химии А. П. Семенцов – помощник управляющего Киевского кабинета научно-судебной экспертизы (2014)
Sus B. A. - Fundamental form of motion of matter and traditional problematic issues of physics, Sus B. B. (2015)
Батуро В. Я. - Средства повышения мотивации к изучению математики учащимися технических колледжей (2015)
Зиміна Л. О. - Робота навчальних закладів по веденню власних інформаційних ресурсів (2015)
Мартиненко О. В. - Диференціальне та інтегральне числення в задачах на послідовності, Чкана Я. О. (2015)
Москалюк Н. В. - Актуальні проблеми підготовки майбутніх вчителів природничих дисциплін (2015)
Розуменко А. О. - Знамениті задачі математики, Власенко В. Ф., Розуменко А. М. (2015)
Семеніхіна О. В. - Обґрунтування доцільності використання програм динамічної математики як засобів комп’ютерної візуалізації математичних знань, Друшляк М. Г. (2015)
Семерня О. М. - Компетентнісний підхід: методична компетентність майбутнього вчителя фізики (2015)
Сільвейстр А. М. - Інформаційно-комунікаційні технології навчання як засоби реалізації віртуальних лабораторних робіт з фізики у майбутніх учителів хімії і біології (2015)
Стучинська Н. В. - Формування предметних компетентностей з фізики та хімії при вивченні поверхневих явищ та їх ролі у медико-біологічних процесах, Лисенко Т. А. (2015)
Шаповалова Н. В. - Особливості навчання гіперболічної геометрії для підвищення компетентності майбутніх вчителів математики і фізики, Панченко Л. Л. (2015)
Шамоня В. Г. - Використання ІТ в освіті: аналіз напрацювань наукової лабораторії при кафедрі інформатики СумДПУ ім. А.С. Макаренка, Шипиленко А. П. (2015)
Алфімов В. М. - Організація навчання керівників освіти у Німеччині (2016)
Антонович Є. А. - Духовна спорідненість українських та китайських національних традицій розробки візуальних і словесних образів у психології художньо-проектної творчості: індоєвропейська традиція (Ван Вей та Лі Бо), Вдовченко В. В. (2016)
Безугла М. В. - Духовно-культурні цінності освіти в поглядах сучасних учених (2016)
Бовт А. Ю. - Естетичне виховання дітей України, постраждалих від військового конфлікту, засобами національного культурного надбання (2016)
Брюханова Т. С. - Спортивно-орієнтоване фізичне виховання як засіб формування спортивної культури студентів, Лосік В. Г. (2016)
Evtukh M. B. - Trends of the Scientific Researches in the Sphere of Methods of Preschool Education (1960s – the beginning of the 21st century), Sayapina S. A. (2016)
Золотарьова О. В. - Практика виявлення обдарованих школярів в Ізраїлі (2016)
Кафарська О. Б. - Історіософія української освіти як проблема сучасної педагогіки (2016)
Коркішко А. В. - Сутнісна характеристика категорії "імідж": історико-педагогічний аспект (ІХ - XVIII ст.) (2016)
Коркішко О. Г. - Аналіз структурних компонентів професійного статусу майбутнього викладача ВНЗ (2016)
Krsek O. Ye. - Regulatory support of minority language education in the USA (20-s of XX –beginning of XXI century) (2016)
Наконечна О. В. - Методика застосування асоціативних зображень у професійній підготовці майбутніх фахівців (2016)
Нікітіна Н. П. - Креативність і творчість: загальне і особливе, Маляр О. Ю. (2016)
Омельченко С. О. - Позитивний і негативний досвід в організації соціально-педагогічної профілактики адиктивної поведінки студентської молоді України в другій половині ХХ століття, Шулик Т. В., Волік С. В. (2016)
Осадча Н. О. - Самотність як інтегративна якість базової культури особистості (2016)
Проскунін В. М. - Управління процесами розбудови освітніх округів як інноваційної відкритої педагогічної системи, Проскуніна У. В. (2016)
Рашидова С. С. - Формування готовності майбутнього викладача до педагогічної творчості, Клименко О. В. (2016)
Сізов В. В. - Культурно-естетичний простір навчального закладу як педагогічна категорія (до постановки проблеми) (2016)
Slavskaya Y. A. - Ecological And Aesthetic Culture Of Studying Young People: Historical Aspect (2016)
Солодка А. К. - Смисложиттєві орієнтації особистості як ключовий механізм взаємодії людини зі світом (2016)
Стьопкін А. В. - Використання системи комп’ютерної математики при викладанні точних наук, Лук'янова Д. Ю. (2016)
Тимошенко В. В. - Педагогічний імідж викладача ВНЗ як частина професійної компетенції (2016)
Ушакова І. О. - Методика формування естетичного образу людини в студентської молоді (2016)
Федь І. Є. - Формування творчої особистості молодшого школяра у праці, Собіна К. Ю. (2016)
Черкашина Т. В. - Практичний аспект педагогічної системи самопізнання та особистісно-професійного самовдосконалення (2016)
Шабінський М. Є. - Порівняльний аналіз правових засад громадянського виховання у початкових школах України та Франції (2016)
Ашиток Н. - Компетентнісний підхід як методологія професійної підготовки фахівців у вищій школі (2016)
Барлуґ К. - Prawa dziecka do edukacji i rehabilitacji w polskich dokumentach prawnych i ich praktyczna realizacja (2016)
Батрак Т. - Позааудиторна діяльність студентів як чинник підготовки майбутніх вчителів зарубіжної літератури до позакласної діяльності в школі (2016)
Білавич Г. - Формування мовленнєвої культури як складник професіограми майбутнього вчителя, Стамбульська Т. (2016)
Білавич І. - Просвітницько-консультативна діяльність українських лікарів щодо здоров’язбереження дітей та юнацтва в Галичині (перша третина ХХ ст.), Савчук Б. (2016)
Брода М. - Чинники впровадження сучасних інформаційних технологій у підготовці вчителя англійської мови (2016)
Восік-Каваля Д. - Self-esteem and communication activity of secondary school students (2016)
Вятровська А. - The analysis of metavalues of women with anorexia and bulimia nervosa (2016)
Гаращенко Л. - Організація взаємодії зі cтудентами бакалавріату в процесі вивчення дисциплін професійного напряму (обмін досвідом) (2016)
Дєнічєва О. - Проблема вибору середнього навчального закладу (гімназії) в Австрії (2016)
Дмитришин О. - Зміст і форми науково-дослідницької роботи студентів у класичних університетах України (1950 – 1990 рр.) (2016)
Довга Т. - Елементи іміджотворчості у навчально-професійній діяльності майбутнього вчителя початкової школи (2016)
Зданевич Л. - Психолого-педагогічна сутність інтерактивних методів навчання у процесі підготовки майбутніх вихователів до роботи з дошкільниками (2016)
Іванчук С. - До проблеми визначення рівнів вихованості основ культури споживання у дітей старшого дошкільного віку (2016)
Івах С. - Питання фізичного й морального здоров’я дітей та молоді у творчому доробку жінок-педагогів Східної Галичини міжвоєнного періоду (2016)
Карпенко О. - Опіка над дітьми як наукова проблема: міждисциплінарний підхід (2016)
Кобрій О. - Моделювання професійної підготовки педагога у вищих навчальних закладах України (2016)
Коцур М. - Szkoła w warunkach demokratycznych przemian – od praw i możliwości do bezradności polskiego nauczyciela (2016)
Майєрек М. - The level of self-esteem at children actively practising sport (2016)
Максимук Л. - Педагогическая культура цивилизаций Латинской Америки периода конкисты: традиции и преемственность (2016)
Павлюк-Скшипек А. - Poziom kompetencji społecznych uczniów z dysleksją w kontekście samooceny, Вітек А. (2016)
Плачинда Т. - Інтегративний підхід під час професійної підготовки майбутніх фахівців (2016)
Савченко Т. - Опанування курсу "Технології соціально-педагогічної діяльності" як умова формування у майбутніх соціальних педагогів умінь і навичок професійно орієнтованого спілкування (2016)
Сливка Л. - Історико-філософські основи здоров’язбережувального виховання (2016)
Стремецька В. - Принципи здійснення постпенітенціарного патронату у ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Строчук М. - Поликультурное воспитание: культурно-исторический контекст (2016)
Фесенко О. - Дослідження сутності феномена "Методична компетентність" у науковій літературі (2016)
Чепіль М. - Зміст виховної діяльності українських педагогів Галичини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2016)
Шевцова Г. - Виховний потенціал жінки-матері в становленні майбутньої особистості (2016)
Abstracts (2016)
Наші автори (2016)
Вимоги (2016)
Ашиток Н. - Професії соціальний педагог і соціальний працівник: спільне і відмінне (2015)
Березан В. - Практична підготовка майбутнього соціального педагога з використанням інформаційних і комунікаційних технологій (2015)
Білавич І. - Внесок українських лікарів у розвиток вітчизняної науки та медичної опіки дітей і дорослих (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Біліченко Володимир. - Розвиток музичної освіти в Україні у період козацької доби (Гетьманщини) (2015)
Бойченко М. - Організація програм телементорства для обдарованих і талановитих у розвинених англомовних країнах (2015)
Бондаренко В. - Формування професійного іміджу майбутніх учителів технологій (2015)
Величко Н. - Еколого-естетичне виховання у початкових школах Великої Британії (2015)
Вільхова О. - Розвиток дитячої народної хореографії в Радянській Україні у структурі діяльності обласних будинків народної творчості (друга половина XX ст.) (2015)
Волікова М. - Проблема періодизації та освоєння науково-публіцистичної спадщини А. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти (2015)
Гавриш О. - Професійні та особистісні якості шкільного соціального педагога (2015)
Городиська В. - Інновації в освітній діяльності вищої школи (2015)
Даниско О. - Методолого-теоретичні засади формування здорового способу життя школярів засобами фізичної культури і спорту (2015)
Дацків І. - Підготовка фахівців у галузі музичного мистецтва на Закарпатті (1919 – 1939 рр.) (2015)
Демченко О. - Експлікація феномену соціальної обдарованості в контексті психолого-педагогічних досліджень (2015)
Дуля А. - Підготовка майбутнього фахівця морської галузі у контексті компетентнісного підходу (2015)
Кобрій В. - Педагогічні умови практичної підготовки фахівців у вищих педагогічних навчальних закладах України (2015)
Короткова Ю. - Мета та зміст професійної підготовки філологів у галузі рідної мови в університеті Кіпру наприкінці XX – початку ΧΧΙ століття (2015)
Кравченко-Дзондза О. - Модель формування комунікативної компетентності майбутніх вчителів початкових класів у процесі професійної підготовки (2015)
Лоза Т. - Динаміка рівня готовності до самостійного життя. вихованців ДБСТ при здійсненні їх соціально-педагогічної підтримки (2015)
Малашевська І. - Теорія та практика сучасної системи музичної освіти дітей молодшого шкільного віку (2015)
Навроцька М. - Спілкування як невід’ємна складова іміджу педагога (2015)
Невмержицька О. - Виховний ідеал: еволюція та сучасне трактування (2015)
Панасенко Е. - Генеза експериментів у галузі виховання у науково-педагогічних дослідженнях українських авторів: ретроспективний аналіз (2015)
Пантюк Т. - Пріоритетні детермінанти процесу підготовки дитини до шкільного навчання (2015)
Преснер Р. - Специфіка навчання іноземних мов дорослих (2015)
Савчук Б. - Вплив реформаторської педагогіки на розвиток теорії і практики навчання і виховання в Україні у першій третині ХХ ст.: історіографія проблеми, Чопик Ю. (2015)
Салань Н. - Сучасний стан підготовки майбутнього вчителя фізико-математичних дисциплін до гурткової роботи у закладах освіти (2015)
Сараєва О. - Дитячий колектив: психолого-педагогічний вимір проблеми (2015)
Сулаєва Н. - Вітчизняна мистецька освіта ХІІІ – середини ХVІ століть: неформальні й формальні ознаки (2015)
Шарапа Г. - Організація гуманної взаємодії з вихованцями як важливе завдання педагога (2015)
Наші автори (2015)
Вимоги (2015)
Смолій В. - Передмова (2015)
Верменич Я. - Концептуалізація теорії й історії погранич у сучасних наукових дискурсах (2015)
Литвин В. - Територіальна організація українського соціуму і проблема кордонів (2015)
Нагорна Л. - Поняття й метафори у територіальному аналізі: проблеми адекватності тлумачень (2015)
Павлов О. - Предметне поле сільської історії як складової руралістики (2015)
Водотика С. - Регіональна історія у геополітичному вимірі: на прикладі Південної України (2015)
Подкур Р. - Прикордоння радянської України у воєнній доктрині СРСР 1920–1930-х рр. (2015)
Горбуров К. - З історії українсько-польського прикордоння міжвоєнної доби ХХ ст.: Мархлевський польський національний район УСРР 1925–1935 рр. (2015)
Грищенко Ю. - Інституалізація національної політики більшовиків та формування її болгарського напрямку в УСРР (2015)
Щодра О. - Історична географія: формування предметного простору і структури дисципліни (2015)
Вербиленко Г. - Передумови становлення історико-географічних досліджень в Україні (2015)
Архипова С. - Динаміка розширення меж м. Києва в ХХ ст.: історико-географічний аспект (2015)
Донік О. - Індустріальне освоєння Донбасу у ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Кульчицький С. - Структура донецької промисловості у 1926 –1938 рр. (2015)
Якубова Л. - Етнонаціональна специфіка Донбасу (2015)
Прищепа О. - Джерела особового походження про міське культурнедовкілля Правобережної України кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. (2015)
Водотика Т. - Міські соціальні фронтири у Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Черняхівська О. - До передісторії вітчизняної історичної урбаністики: містознавство у багатотомній "Історії міст і сіл У 303-країнської РСР" (2015)
Відомості про авторів (2015)
Анотації (2015)
Титул, зміст (2016)
Слово головного редактора журналу (2016)
Стельмащук А. М. - Сутнісна характеристика, передумови і засади транскордонної конвергенції між Україною та ЄС (2016)
Куцаб-Бонк К. К. - Інноваційні важелі стимулювання транскордонної конвергенції між Україною та ЄС (2016)
Цимбалюк С. О. - Капітал бренду роботодавця: сутність та методичні засади визначення рентабельності інвестицій (2016)
Місюк М. В. - Аналіз сучасного стану функціонування галузі свинарства, Сушарник Я. А. (2016)
Брич В. Я. - Поняття моделі менеджерських компетенцій та етапи її розробки в закладах охорони здоров’я, Ліштаба Л. В. (2016)
Нікітін Ю. О. - Парадигма "відкритих інновацій" як визначення "відкритого інноваційного процесу, Мельник М. В. (2016)
Карасьова Н. А. - Компаративні переваги аграрного сектору України в міжнародній торгівлі (2016)
Маркова Є. Ю. - Логістичне управління бізнес-структурами рибогосподарського комплексу в конкурентному середовищі (2016)
Бабовал Н. Р. - Освітні вимірювання в контексті підвищення якості освіти в Україні (2016)
Ганжа Б. О. - Методичні підходи до визначення масштабів неформального сектору економіки в Україні (2016)
Богославець Г. М. - Інноваційна діяльність підприємств торгівлі, Трубей О. M. (2016)
Николюк О. М. - Управління ризиками як напрям забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2016)
Рудич О. О. - Теоретичні підходи до трактування сутності категорії "стійкості" сільськогосподарських підприємств, Герасименко І. О., Ткаченко К. В. (2016)
Захарченко В. І. - Обґрунтування побудови механізму управління інноваційним розвитком регіону, Балахонова О. В. (2016)
Омельяненко Л. І. - Наукове забезпечення інноваційного розвитку аграрної сфери на регіональному рівні, Мединська О. Я., Кузишин Н. С. (2016)
Буряк В. В. - Методичні підходи до формування стратегії сталого розвитку промислового міста (2016)
Галаган Т. І. - Економічний механізм управління якістю рекультивації порушених земель (2016)
Малевич Н. Ю. - Особливості оцінки ефективності функціонування галузі екобезпечного землеробства (2016)
Бабяк Н. Д. - Соціально-економічний аналіз витрат і вигод проектів державно-приватного партнерства, Нагорний Є. О. (2016)
Федоришина Л. М. - Ринок праці: регіональний аналіз та оцінювання депресивності розвитку (2016)
Gumeniuk V. V. - Factors of dynamics of the resort and recreational services market capacity (2016)
Ібатуллін М. І. - Теоретичні засади функціонування економічного механізму аграрного ринку (2016)
Українська Л. О. - Безготівкові операції як ключовий елемент сучасної грошової системи України (2016)
Сава А. П. - Вплив фіскального регулювання на розвиток аграрного бізнесу і сільських територій, Палюх М. С. (2016)
Гуменюк О. О. - Особливості проведення аналізу фінансового стану підприємства (2016)
Шафранська Л. Т. - Фінансова звітність за сегментами в державному секторі економіки (2016)
Мушеник І. М. - Тренінгові методи у формуванні професійної готовності майбутніх фахівців-аграрників, Бурлаков О. С. (2016)
Тимченко І. П. - Стохастичне моделювання впровадження методики аналізу стратегічних розривів на підприємстві (2016)
Погріщук Б. В. - Євроінтеграційні напрями сервісного забезпечення розвитку промислових підприємств України в умовах економічних реформ (2016)
Реферати (2016)
Литвин В. - Децентралізація, федералізація, сепаратизм: парадокси політичного дискурсу (2014)
Верменич Я. - Концепт регіоналізму у сучасній термінопрактиці (2014)
Нагорна Л. - Поняття "місце пам’яті" в системі memory studies (2014)
Андрощук О. - Шляхи вдосконалення адміністративно-територіального устрою в Україні у науковому і політичному дискурсах кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2014)
Сосса Р. - Картографічний аспект дослідження адміністративно-територіального устрою України (2014)
Дмитрук В. - Делімітація та демаркація державного кордону України: проблеми та пріоритети (2014)
Водотика С. - Регіональний контекст військово-історичних студій: спроба концептуального визначення предметного поля (2014)
Скрипник А. - Російська мілітаризація Київщини у ХVІІІ ст. (2014)
Прищепа О. - Освітньо-культурне середовище повітових міст і містечок Правобережної України кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.: теоретичний зріз проблеми (2014)
Водотика Т. - Типологія міст Наддніпрянської України в контексті формування культури підприємництва в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Подкур Р. - Місто на кордоні: Кам’янець-Подільський на початку 1920-х рр. (2014)
Архипова С. - Стан адміністративного поділу Києва в 50 – 90-х рр. ХХ ст. (2014)
Арабаджи С. - Міжетнічні відносини грецького населення Приазов’я у ХІХ – першій половині ХХ ст. (2014)
Бацак Н. - "Катерининська земля" в історичній пам’яті греків Надазов’я: формування етнічної цінності (2014)
Чернухін Є. - Греки Надазов’я в пошуках свого місця в історії України: нотатки за невиданими джерелами 1950-х – 1960-х років (2014)
Відомості про авторів (2014)
Анотації (2014)
Верменич Я. - Історична регіоналістика в системі "просторової історії": диференціації предметних полів (2013)
Маловичко С. - История локуса в классической, неклассической и постнеклассической моделях исторической науки (Продолжение), Румянцева М. (2013)
Стрелецкий В. - Регионалистика и историческая география: область взаимных интересов и перспективы взаимодействия (2013)
Вербиленко Г. - Історична географія та її місце у вивченні регіональної історії України (2013)
Кульчицький С. - Румунія і Молдова: дві країни, одна нація (2013)
Дмитрук В. - До питання про територіальні розмежування між Україною і Росією в складі СРСР (2013)
Служинська І. - Формування українсько-російського кордону: дискусії й політичні рішення 20-х рр. ХХ ст. (2013)
Нагорна Л. - Образ міста: регіональні аспекти вітчизняної візуалізації (2013)
Кайсарова Ж. - Понятие "город" и типологизация городов: проблемы соотношения при определении даты возникновения городских поселений, Бабюх В. (2013)
Водотика Т. - Особливості модернізаційних процесів у містах Наддніпрянщини другої половини ХІХ ст.: нові джерельні пошуки (2013)
Рубльов О. - Організація управління на польсько-українському прикордонні за ІІ Речіпосполитої (2013)
Подкур Р. - Динаміка адміністративно-територіального поділу 1930-х рр. у контексті "великого терору" 1937–1938 рр. (2013)
Савченко І. - Започаткування видавничого проекту Української академії наук "Історично-географічний словник українських земель" (2013)
Відомості про авторів (2013)
Анотації (2013)
Лазоришинець В. В. - Хірургічне лікування набутих вад серця з використанням біологічних протезів, Лукач П. М. (2016)
Милица К. Н. - Сравнительная эффективность шунтирующих и рестриктивных бариатрических операций: ожидания и реальность, Лаврик О. А., Лаврик А. С. (2016)
Трофімов М. В. - Лікувальна тактика при шлунково–кишковій кровотечі виразкового генезу, Кришень В. П., Мунтян С. О. (2016)
Грубник В. В. - Сравнение лапароскопической крурорафии и пластики с применением облегченного сетчатого трансплантата при больших грыжах пищеводного отверстия диафрагмы: отдаленные результаты проспективного рандомизированного исследования, Малиновский А. В. (2016)
Лисенко Р. Б. - Застосування різних видів алопластики залежно від ступеня дефіциту тканин передньої черевної стінки (2016)
Стасишин А. Р. - Значення змін функції нирок у прогнозуванні перебігу гнійно–септичних ускладнень після невідкладних втручань на кишечнику (2016)
Мамонтов И. Н. - Результаты лечения больных по поводу синдрома Мirizzi (2016)
Дронов О. І. - Віддалені результати хірургічного лікування хворих з приводу локально–поширених форм злоякісних пухлин підшлункової залози, Ковальська І. О., Земсков С. В., Бакунец П. П., Климнюк І. С. (2016)
Десятерик В. І. - Оптимізація доопераційної підготовки та консервативного лікування обтураційної жовтяниці на тлі жовчнокам’яної хвороби, Котов О. В., Мамчур Д. В. (2016)
Дронов О. І. - Можливість підвищення ефективності транспапілярних втручань шляхом оптимізації їх анестезіологічного забезпечення, Насташенко І. Л., Ковальська І. О., Арешников Д. Б., Швец Ю. П., Хиніч Г. Ю., Хрисанфов Д. Ю. (2016)
Григоренко В. М. - Прогностична стратифікація клінічно місцево–поширеного раку передміхурової залози, Вікарчук М. В., Данилець Р. О., Банас О. О., Бровко Н. В., Волков С. С. (2016)
Сагалевич А. И. - Бездренажная чрескожная нефролитотрипсия. Наш первый опыт, Возианов С. А., Джуран Б. В., Когут В. В., Гайсенюк Ф. З., Мариниченко М. В. (2016)
Старцева М. С. - Возможности трансплантации жировой ткани при атрофии лица различной этиологии (2016)
Пасичный Д. А. - Применение ротационного лоскута на основе латеральной краевой и подошвенных плюсневых артерий, тканей V пальца стопы для пластики нейротрофической язвы подошвы (2016)
Дужий І. Д. - Епідеміологічні та нозологічні характеристики постраждалих, які померли внаслідок поєднаної скелетної травми, Сміянов В. А., Шкатула Ю. В., Бадіон Ю. О., Шашин С. О. (2016)
Назарчук О. А. - Антисептики: сучасна стратегія боротьби зі збудниками інфекційних ускладнень (2016)
Усенко О. Ю. - Експериментальна оцінка ефективності локального застосування біологічних стимуляторів репарації тканин в лікуванні хронічних виразок шлунка, Петрушенко В. В., Саволюк С. І., Радьога Я. В., Гребенюк Д. І. (2016)
Манжалій Е. Г. - Морфологічні зміни печінки у щурів за CCL4–індукованого цирозу та печінкової енцефалопатії на тлі лікування, Вірченко О. В., Фалалєєва Т. М., Курик О. Г. (2016)
Петах А. В. - Можливості використання автоліпотрансплантатів у регенерації дефектів хрящової тканини та її преламінації, Гришай С. Є., Дербак С. Н., Євсеєв В. Є., Чорний В. В., Поліщук О. Ю., Савицька І. М., Жигунова О. В. (2016)
Чугрієв А. М. - Рівень забезпечення лікувальних закладів компонентами крові (2016)
Лифшиц Ю. З. - Использование двухпотокового низкочастотного ультразвука для резекции селезенки по поводу ее склерозирующей ангиоматоидной нодулярной трансформации, Валецкий В. Л., Зайченко П. А., Григорук А. Г., Омельченко А. Н., Михальчевский П. С., Процюк Р. Р. (2016)
Памяти Николая Леонтьевича Володося (2016)
Маловичко С. - История локуса в классической, неклассической и постнеклассической моделях исторической науки, Румянцева М. (2012)
Галенко О. - Про концептуальні та практичні підходи до створення наративу історії України в рамках часо-просторової або територіальної парадигми (2012)
Нагорна Л. - Територіальні ідентичності в системі трансдисциплінарних регіональних досліджень (2012)
Ротар Н. - Формування комунікативного конструкту "регіон" у дискурсі політичної еліти України (2012)
Верменич Я. - Пограниччя як соціокультурний феномен: просторовий вимір (2012)
Дмитрук В. - Російсько-український кордон і прикордоння як об’єкт дослідження історичної регіоналістики (2012)
Водотика Т. - Теорія фронтиру та її пізнавальні можливості у контексті історичної регіоналістики (2012)
Чорновол І. - Блукаючі метрополії. Історіографія Канади у світлі тези про фронтир (2012)
Єфіменко Г. - Перша столиця радянської України (2012)
Бабюх Ю. - Особливості проведення національної політики в Молдавській АСРР (2012)
Чеберяко О. - Формування районних бюджетів в УСРР 1920-х рр. в контексті адміністративно-територіального реформування (2012)
Подкур Р. - Параметри опису адміністративно-територіальної одиниці УСРР–УРСР у документах органів державної безпеки в 1920-х—на початку 1930-х рр. (2012)
Архипова С. - Зміни в адміністративно-територіальному устрої Києва у 20-30-х рр. ХХ ст. (2012)
Кирчанів М. - Діапазон можливостей мікроісторії в Україні: Інший у баченні "людей другого плану" (2012)
Авраменко А. - Азовське козацьке військо в історичній картографії (2012)
Вирський Д. - З Гетьманщини до Новоросії: справа із пікінерією на Кременчуччині 1764 р. (2012)
Відомості про авторів (2012)
Репина Л. - Между локальным и глобальным: поиски интегративных подходов (2011)
Верменич Я. - Історична лімологія: проблеми концептуалізації (2011)
Маловичко С. - Региональная и локальная история: компаративный анализ, Румянцева М. (2011)
Нагорна Л. - Історична свідомість у регіональному вимірі: українські реалії (2011)
Чорновол І. - Фредерик Джексон Тернер і концепція фронтиру (2011)
Гриценко А. - Историко-культурные регионы российско-украинского приграничья: прошлое и настоящее (2011)
Підгрушний Г. - Українсько-російсько-білоруський транскордонний регіон: фактори формування, особливості територіальної організації, проблеми та перспективи розвитку, Качаєв Ю. (2011)
Служинська І. - Донщина як ареал порубіжжя й історична земля (2011)
Мареш Т. - Локальная история в системе глобально ориентированного образования: польский опыт (2011)
Кирчанів М. - Від селюків до українців: уявляючи українців, долаючи маргінальність (регіональні дискурси формування української модернової нації) (2011)
Бабюх Ю. - Висвітлення процесу створення Молдавської АСРР в періодиці 1924 року (2011)
Федорова Л. - Становлення і розвиток києвознавства (кінець ХVIII—початок ХХ ст.) (2011)
Вербиленко Г. - Роль історико-філологічного відділу ВУАН у розвитку історичної географії в 20-х—30-х рр. ХХ ст. (2011)
Сагач О. - Діяльність Центральної адміністративно-територіальної комісії по підготовці до переходу на триступеневу систему врядування у 1924–1925 рр. (2011)
Архипова С. - Територіальний розвиток київського Лівобережжя в ХХ ст. (2011)
Відомості про авторів (2011)
Верменич Я. - Історична локалістика у пошуках дослідницького об’єкта: міська і сільська історії (2010)
Зіневич Н. - Локальна історія: виклики і перспективи (2010)
Авраменко А. - Кубань как историко-географический регион (2010)
Водотика Т. - Історія Слов’яносербії в контексті історичної регіоналістики (2010)
Нагорна Л. - Реінкарнація імперії у наукових дискурсах: криза територіальних типологізацій чи геополітичний синдром? (2010)
Корольов Г. - Між Україною і Польщею: Галичина у федералістській концепції М. Грушевського (2010)
Бабюх Ю. - Утворення Молдавської АСРР: геополітичні та етнічні аспекти (2010)
Служинська І. - Геополітичні й екологічні проблеми Тузли (2010)
Сосса Р. - Картографування адміністративно-територіального устрою радянської України у міжвоєнний період (2010)
Сагач О. - Зміни в адміністративно-територіальному поділі УСРР на початку 20-х рр. ХХ ст. (2010)
Архипова С. - Адміністративно-територіальні поділи Києва в ХХ ст. (2010)
Рыженко В. - Исследователь в современном междисциплинарном пространстве: возможности изучения образов и пространства города советской эпохи (Продолжение) (2010)
Бабюх В. - Регіональні особливості відзначення ювілеїв міст (2010)
Звіряка А. - Культурний ландшафт у формуванні території м. Києва (2010)
Чорновол І. - Історіографія Австралії у світлі тези Тернера (2010)
Романцов О. - Інститут київських військових губернаторів: джерельна база дослідження (2010)
Казьмирчук М. - Соціально-регіональні аспекти системи вербування робітників у Київській губернії наприкінці ХІХ—на початку ХХ ст. (2010)
Відомості про авторів (2010)
Верменич Я. - Локальні рівні сучасного історичного пізнання: спроба типологізації (2009)
Чорновол І. - Теорія компаративних фронтирів (2009)
Нагорна Л. - Центр як категорія історичної регіоналістики (2009)
Рыженко В. - Исследователь в современном междисциплинарном пространстве: возможности изучения образов и пространства города советской эпохи (2009)
Павлов О. - Сільські території: теоретико-методологічні засади дослідження (2009)
Кульчицький С. - Входження Криму до складу України (2009)
Мареш Т. - "Можно ли стремление к глобальности совместить с возрождением регионализма?" (2009)
Чухліб Т. - Територія та кордони правобережного Українського гетьманату (2009)
Шандра В. - "Губернии на особых правах и привилегиях состоящие…" як політичний проект (2009)
Романцов О. - Практика унормування правового статусу військових губернаторів у Російській імперії (кінець ХVІІІ—початок ХІХ ст.) (2009)
Бойко О. - Територія, кордони і адміністративно-територіальний поділ Української Держави гетьмана П. Скоропадського (1918) (2009)
Кривобок О. - Територіальні зв'язки як чинник формування партійно-політичної і адміністративної мережі на півночі Лівобережної України (початок ХХ ст.) (2009)
Журба О. - Еще раз о начале времени URBIS (датировка начала Города как проблема исторической урбанистики), Портнова Т., Чернов Е. (2009)
Бабюх В. - Методологічні критерії та принципи датування виникнення міст (2009)
Бушин В. - До питання про функціональну типологію південно-українських повітових міст кінця XVIII—початку XX століття (2009)
Долинська М. - Елементи просторової локації на Краківському передмісті пізньосередньовічного Львова (2009)
Відомості про авторів (2009)
Верменич Я. - Поняття "регіональна історія" як структурна модель територіальних досліджень (2008)
Маловичко С. - Историография локальной истории: современное состояние и основные тенденции развития (2008)
Журба О. - Проблеми історіографічного районування та пошуки регіональних ідентичностей (2008)
Чернов Е. - Региональная история и историософия (2008)
Мареш Т. - "Микроистория" — возрождение региональной истории на польской почве (2008)
Нагорна Л. - Теорія регіоналізму: сучасне бачення (2008)
Пестерев В. - "Районная" и "региональная матрицы в региональных исторических исследованиях (2008)
Булыгина Т. - Человек на границе исторического времени: локальное измерение (2008)
Кирчанів М. - Проблеми історії української периферії: соціальний і локальний дискурси (2008)
Горизонтов Л. - Империя в регионе, империя-регион, империя регионов (2008)
Єфименко Г. - Кордони і територія України в XX ст., Кульчицький С. (2008)
Левченко Л. - Миколаївське і Севастопольське військове губернаторство: історія створення та засади функціонування (2008)
Андрощук О. - Адміністративно-територіальні реформи 40-60-х років XX ст.: владні рішення та суспільні реакції (2008)
Вирський Д. - Україна в перших "полоніях" (країнознавчі видання Я. А. Красіньського та М. Кромера про українські землі) (2008)
Баженов Л. - Володимир Антонович — один із фундаторів української наукової історичної регіоналістики (2008)
Музичко О. - Приватні та наукові контакти між західноукраїнськими та південноукраїнськими істориками у другій половині ХІХ-на початку XX ст. (2008)
Вечерський В. - Містобудівне мистецтво Північного Лівобережжя Х-ХІХ ст. (2008)
Михайловський В. - Документ для кам'янецького підстарости Яна Сорочицького 1527 року на пляц у Кам'янці (2008)
Бойко В. - Регіональні дослідження як прояв громадської ініціативи науковців (2008)
Баженов Л. - Про діяльність Центру дослідження історії Поділля Інституту історії України НАН України при Кам'янець-Подільському національному університеті (2008)
Кривошеев Ю. - Кафедре исторического регионоведения Санкт-Петербургского университета — 5 лет (2008)
Відомості про авторів (2008)
Цицюра Я. Г. - Ідентифікація земельно-ресурсного потенціалу Вінниччини та шляхи його ефективного використання (2016)
Савченко В. О. - Радіаційне забрудення грунтів Вінницької області, Заволока А. І. (2016)
Броннікова Л. Ф. - Зміна кислотності темно-сірих лісових грунтів за різних технологічних чинників їх використання (2016)
Мацера О. О. - Оцінка перезимівлі рослин озимого ріпаку залежно від строку посіву та системи удобрення (2016)
Петриченко В. Ф. - Особливості росту рослин сої залежно від інокуляції та морфорегулятора в умовах Лісостепу правобережного, Чорна В. М. (2016)
Дідур І. М. - Вплив елементів технології вирощування на врожайні показники зерна гороху, Захарчук В. В. (2016)
Телекало Н. В. - Економічна оцінка ефективності технології вирощування гороху посівного (2016)
Ключевич М. М. - Розвиток хвороб проса в агроценозах Полісся та Лісостепу України, Столяр С. Г. (2016)
Мазур В. А. - Польова схожість різностиглих гібридів кукурудзи залежно від обробки насіння поліміксобактерином, Шевченко Н. В. (2016)
Панцирева Г. В. - Дослідження сортових ресурсів люпину білого (Lupinus albus L.) в Україні (2016)
Паламарчук В. Д. - Вплив розмірів та глибини загортання насіння на прояв морфологічних ознак у гібридів кукурудзи, Гуць В. В. (2016)
Поліщук М. І. - Вплив позакореневих підживлень на продуктивність гібридів кукурудзи, Паламарчук О. Д. (2016)
Циганський В. І. - Вплив вапнування грунту та передпосівного оброблення насіння на формування якісних показників сухої речовини люцерни посівної в умовах Лісостепу правобережного, Циганська О. І. (2016)
Мазур О. В. - Селекція квасолі звичайної на ранньостиглість і зернову продуктивність, Пороховник І. І. (2016)
Максімов А. М. - Оцінка вихідного матеріалу для селекції люцери посівної, Кошельник В. А. (2016)
Мазур В. А. - Оцінка самозапилених ліній та гібридів кукурудзи різного вегетаційного періоду за стійкістю до ураження хворобами та пошкодження шкідниками в умовах Лісостепу правобережного, Колісник О. М. (2016)
Паламарчук В. Д. - Порівняльна оцінка сортозразків квасолі звичайної за зерновою продуктивністю та адаптивністю, Мазур О. В., Мазур О. В., Роїк М. В. (2016)
Jasinska A. - Порівняння росту міцелію опенька теплолюбного Agrocybe cylindracea на різних агар-агарових середовищах, Вдовенко С. А., Siwulski M., Dawidowicz L. (2016)
Прокопчук В. М. - Оцінка стану та перспективи реконструкції деревних насаджень музею-садиби М.І. Пирогова, м. Вінниця, Нейко І. С., Монарх В. В. (2016)
Бондар А. О. - Сучасний стан лісового фонду лісогосподарських підприємств Поділля, Матусяк М. В. (2016)
Ткачук О. П. - Особливості забруднення зернової продукції важкими металами в умовах Вінницької області, Яковець Л. А. (2016)
Алєксєєв О. О. - Влив екологічних факторів на розвиток і продуктивність бобово-ризобіального симбіозу (2016)
Мудрак О. В. - Созологічні аспекти сільськогосподарської діяльності у Вінницькій області: стан, проблеми та перспективи використання, Мудрак Г. В. (2016)
Разанов С. Ф. - Удосконалення технологічних операцій виробництва бджолиного воску в умовах техногенного забруднення медоносних угідь важкими металами (2016)
Первачук М. В. - Інтенсифікація процесу фіксації атмосферного азоту під впливом мікробних препаратів на посівах багаторічних бобових трав, Врадій О. І. (2016)
Шкатула Ю. М. - Роль біологічного азоту в підвищенні насіннєвої продуктивності квасолі, Краєвська Л. С. (2016)
Буткалюк Т. О. - Аналіз зон поширення західного кукурудзяного жука (Diabrotica virgifera le conte) в Сша, Європі та Україні, Пінчук Н. В., Вергелес П. М. (2016)
Огризко В. С. - Виступ Міністра закордонних справ України перед главами іноземних дипломатичних місій, акредетованих в Україні (21 грудня 2007 року, Дипломатична академія України при МЗС України) (2007)
Веселовський А. І. - Врегулювання "заморожених" конфліктів: залучення європейських реалій (2007)
Гуменюк Б. І. - Україна в глобальному контексті: основні риси зовнішньої політики у 2007 році (2007)
Власюк О. С. - Проблеми врегулювання "заморожених" конфліктів у контексті розбудови нової архітектури безпеки в Чорноморському регіоні (2007)
Кривонос П. О. - Київ дипломатичний (2007)
Кулініч М. А. - Нові обрії українсько-японської співпраці в контексті реалізації основних пріоритетів завнішньої політики України (2007)
Шергін С. О. - Вплив чинників глобалізації та регіоналізації на зовнішню політику і дипломатію (2007)
Бруз В. С. - Роль української дипломатії в ліквідації расової системи Апартеїду (2007)
Білоусов М. М. - Про деякі неточності у висвітленні діяльності української дипломатії в ООН у Радянські часи (2007)
Кочубей Ю. М. - Участь України в складі СРСР у діяльності спеціалізованих установ системи ООН (1945-1992 рр.) (2007)
Чекаленко Л. Д. - Зовнішньополітичні виклики Україні (2007)
Грубінко А. В. - Російський фактор у міждержавних взаєминах України та Великої Британії на межі ХХ і ХХI століть (2007)
Міщенко П. О. - Україна і питання про реформу Ради безпеки у 2005=2007 роках (2007)
Гуменюк А. Г. - Співробітництво України з діаспорою США (2007)
Жовква І. І. - Інструмент стратегічного артнерства в зовнішній політиці України (2007)
Куліш В. В. - Вища школа України та виклики сучасного постіндустріального світу, Кузнєцова О. Я., Тупчієнко Л. С. (2007)
Фічора Т. І. - Участь ОБСЄ в розв'язанні Придністровського конфлікту (2007)
Васильєва М. О. - До питання імплементації міжнародно-правових інструментів у формування державної політики протидії торгівлі людьми в Україні (2007)
Тіщенко Г. В. - Українська громада в Греції: тенденції та проблеми розвитку (2007)
Шемшученко Ю. С. - Проблеми розвитку міжнародного космічного права (2007)
Мартиненко П. Ф. - Просякнутість конституційного права України міжнародним правовим порядком (2007)
Гребенюк М. С. - Правовий статус рішень конференції ООН зторгівлі і розвитку (ЮНКТАД) (2007)
Пархоменко Н. М. - До визначення змісту окремих методів теорії держави і міжнародного права, Легуша С. М. (2007)
Корж Є. М. - Форми та способи реалізації інформаційної функції права в діяльності органів державної влади: український і зарубіжний досвід (2007)
Сербин Р. А. - Взаємозв'язок правової культури і правомірної поведінки (2007)
Дика Ю. В. - Принципи правових обмежень права на екологічну інформацію (2007)
Маловацький О. В. - Міжнародно-правове співробітництво держав щодо удосконалення Варшавської системи відповідальності авіаперевізника (2007)
Криволапов Б. М. - Правові аспекти свободи руху капіталів в Європейському співтоваристві (2007)
Величко В. В. - Міжрегіональна співпраця України з Китаєм: історичний спадок і актуальне сьогодення (2007)
Божко С. О. - Концепція регіонального будівництва як метод конструювання нового політичного простору в регіоні Балтійського моря (2007)
Нагорний С. С. - Трансформаційні прцеси в країнах Арабського Сходу: стан і перспективи розвитку (2007)
Буткевич О. В. - Дипломатичні привілеї та імунітети в середньовічному міжнародному праві (2007)
Дьомін О. Б. - "23 статті" Богдана Хмельницького в контексті українсько-російських відносин початку 1654 року (2007)
Черевик К. А. - Бельгійський фактор в європейській політиці Великої Британії: 1863-1871 роки (2007)
Данильченко О. П. - Формування постійного населення і зародження міжнародних зв'язків Півдня України (XVIII-XIX століття) (2007)
Ціватий В. Г. - Дипломат і іноземна мова: інституціональні витоки і модель підготовки (2007)
Камінський Є. Є. - Підручник із зовнішньої політики України, як результат багаторічної плідної даслідницької праці (2007)
Заверталюк Н. - Інтертекстуальні парадигми в художній інтерпретації І. Драча у драматичній поемі "Соловейко-Сольвейг" (2010)
Просалова В. - Інтермедіальність у системі інтертекстуальних зв'язків (2010)
Шаповал М. - Іншість Неди Нежданої: автор-персонаж і читач-персонаж як внутрішньотекстові проекції суб'єкта мовлення драматичного твору (2010)
Гурбанська А. - Інтертекстуальність як модус повістевого жанру другої половини ХХ ст. (на матеріалі творчості Б. Грищука та О. Дмитренка (2010)
Бердник О. - Метатекст у рецептивному контексті (2010)
Мацько В. - Інтертекстуальність поетичних структур (2010)
Попова Л. - Статус слова в авторской притче (на материале повести-притчи Р. Баха "Иллюзии") (2010)
Журавська О. - Інтертекстуальність роману М. Малиної "Випалений шлях" (2010)
Ярошевич І. - Специфіка інтертекстуальності драматургії М. Костомарова (2010)
Плахтій Т. - Інтертекстуальність як взаємодія внутрішньотекстових дискурсів у п'єсі М. Куліша "Патетична соната" (2010)
Біляцька В. - Своєрідність трансформації народного поетичного епосу в романі-тетралогії В. Малика "Таємний посол" (2010)
Саприкіна А. - Інтертекстуальність та інтермедіальність: кореляція понять (2010)
Шевченко В. - Інтертекстуальні елементи в історичних поемах Т. Шевченка (2010)
Конончук Т. - Інтертекстуальні зв'язки екзистенційних концептів у прозі про 1932-1933 роки в Україні (2010)
Білокінь С. - Інтертекстуальний простір роману В. Домонтовича "Доктор Серафікус" (2010)
Біла А. - Постмодерністський контекст "Палімпсестів" В. Стуса (2010)
Хамедова О. - Парадигма автор-герой-читач у романі Бориса Тимошенка "Потала" (2010)
Черниш А. - Роман С. Процюка "Троянда ритуального болю" як зразок інтертекстуального твору (2010)
Чорна О. - Інтертекст повісті Івана Микитенка "Брати" (2010)
Школа В. - Сакральне і профанне у драмі М.Куліша "Патетична соната" (2010)
Ягушкіна В. - Балада М. І. Костомарова "Наталя" в інтертекстуальному аспекті (2010)
Мазоха Г. - Явище інтертекстуальності в приватному листуванні Василя Барки (2010)
Кравченко О. - "Ты еси" как коммуникативный принцип в интерпретации Вяч. Иванова и М. Бахтина (2010)
Росінська О. - Хронотоп межі в творчості В. Стуса і Н. Зборовської (2010)
Олійник Н. - Функції інтертекстуальних елементів у повістях Ю. Збанацького "Славко" та В. Нестайка "Одиниця з обманом", Тараненко А. (2010)
Загоруйко Н. - Епістолярна есеїстика як феномен літературної критики: за листами українських в'язнів сумління (2010)
Карабльова А. - Сюжетні моделі у малій прозі Ірини Вільде (2010)
Коваленко Т. - Феномен "зворотного зв'язку" в системі формалізму: до проблеми співвідношення російської та української версій (2010)
Ляшов Н. - Інтертекстуальна парадигма українських символів у історичних романах Вал. Шевчука "На полі смиренному" і В. Кулаковського "Дике поле" (2010)
Мельничук О. - Соціальна та національна проблематика пореволюційної доби у драмах Я. Мамонтова та М. Куліша (2010)
Цибулько О. - Конструктивні та деструктивні стратегії інтертекстуальності (на матеріалі поетичного циклу "10 віршів про Батьківщину" Дерибаса (Ю. Іздрика) (2010)
Райбедюк Г. - Експліцитні форми інтертекстуальності у творчості українських поетів-дисидентів (2010)
Чернышева О. - Автор и герой в романе М. Ю. Лермонтова "Герой нашего времени" ("Бэла", "Максим Максимыч") (2010)
Домащенко А. - О шекспировском и мольеровском контекстах в комедии А. С. Грибоедова "Горе от ума" (2010)
Ромас Л. - Сакральні топоси в історичній прозі Ю. Мушкетика (2010)
Мірошніченко Л. - Відтворення біблійного інтертексту в романі "Любов і гріх Марії Магдалини" Г. Тарасюк (2010)
Пасько І. - "Артурівські" мотиви у збірках Михайла Ореста "Луни літ" та "Душа і доля" (2010)
Паращук О. - Святе письмо в повчаннях Феодосія Печерського (2010)
Урсані Н. - Біблеїзми у "Сказанні страсті та похвали святим мученикам Борису та Глібу" (2010)
Несвіт С. - Збірка В. Стуса "Круговерть": коди самореалізації (2010)
Редакційна політика (2010)
Урсані Н. - Взаємовідданість закоханих в українських народних баладах (2010)
Буга О. - Модель світу в українській фольклорній баладі з точки зору аналітичної психології (2010)
Цибулько О. - Амбівалентність символіки у похоронних голосіннях (2010)
Регуш Ю. - Фольклорні елементи в творах Якова Щоголева (2010)
Жилін М. - Версифікація "Клейноди" Андрія Римші "На Гербы ясновельможного пана, пана Теодора Скумина, Воєводы Новгородского" (2010)
Боговін О. - Кадікс як "межовий простір" у драмі Лесі Українки "Камінний господар" (2010)
Присяжнюк О. - Образ Криму в ліриці Лесі Українки (2010)
Думнова О. - Г. Чупринка і О. Олесь біля витоків концептології раннього символізму (2010)
Пуніна О. - До творчої методи Гео Шкурупія (Роман "Жанна-батальйонерка") (2010)
Дружинович Л. - Образно-змістові координати концепту "земля" в поетичній рецепції Є. Плужника (2010)
Молотков С. - Анахронія у поезії Юрія Дарагана (2010)
Рибка О. - Сковородинські відгомони екзистенціальних вимірів українського шістдесятництва (2010)
Бурлакова І. - Потенціал біблійних образів та сюжетів в інтерпретації проблеми зради (на матеріалі оповідання Петра Балея "Антошко") (2010)
Присяжнюк О. - Поезія Миколи Сома: ідейно-тематичні орієнтири та художньо-стильові засоби поетики (2010)
Погорєлова О. - Герметична традиція у ліриці Василя Стуса (2010)
Денисенко О. - Наукова діяльність Соломії Павличко та Юрія Шевельова в контексті модерністської парадигми (2010)
Гнатюк М. - Поетична аксіосфера Олександра Астаф'єва (2010)
Філоненко С. - "Небезпечна, розумна і надзвичайно живуча": жінка-супергерой у романі Алли Сєрової "Правила гри" (2010)
Ярошевич І. - Донеччина у житті і творчості Григорія Кривди (2010)
Просалова В. - Художній текст і дискурс: кореляція понять (2010)
Новик О. - Мотиви та образи творів Якова Щоголева: проявлення традиції (2010)
Лугова Т. - Зміст і форма художнього твору в літературознавчому дискурсі М. С. Грушевського (2010)
Соловей О. - Заради культури нації (2010)
Редакційна політика (2010)
Слово до читачів (2016)
Іванов М. - Цінності модерної ери: ґендерні студії (2016)
Харченко С. - Подолання неконструктивних ґендерних стереотипів у старшокласників за умов розбудови в Україні суспільства рівних можливостей, Рассказова О., Костенко Ю. (2016)
Садівничий В. - Ґендерна нерівність як ознака редакторського складу спеціалізованих медичних видань ХІХ – початку ХХ століть (2016)
Сидоренко Н. - Жіноча преса в Україні періоду незалежності (кількісно-якісні параметри) (2016)
Бойко А. - "Жіноче питання" у контексті релігійних медіа України (2016)
Георгієвська В. - Ґендерна презентація в політиці (за матеріалами сучасної партійної преси в Україні) (2016)
Ковальчук О. - Ґенеза жіночої субкультури та її віддзеркалення в універсальній і спеціалізованій пресі (історія та сучасність) (2016)
Дубецька О. - Часописи для хлопчиків і дівчаток в Україні: стиль, настанови (2016)
Гридчина В. - Ґендерна інтерпретація образів журналу "Країна" (2016)
Василенко К. - Ґендерний дискурс і самореалізація журналісток у редакціях національних інтернет-видань (2016)
Волобуєва А. - Жінка на передовій: осмислення проблеми в українській та зарубіжній пресі, Головач Г. (2016)
Риженко Л. - Тенденції розвитку гендерного питання на сторінках періодичної преси (2016)
Боярська Л. - Професія і влада: феміністична література кінця ХІХ – початку ХХ ст. про шляхи та небезпеки жіночого самовияву (2016)
Семенко С. - Жіночі постаті у письменницькій публіцистиці Лесі Українки (2016)
Дубецька О. - Огляд літератури з проблем ґендеру (2016)
Биковська А. - Ґендерна проблема як тягар сучасності (2016)
Правила подачі статей (2016)
Балашов Д. І. - Гімнастичні вправи в роботі зі слабочуючими дітьми, Бермудес Д. В. (2016)
Востоцька І. Ф. - Використання рухливих ігор як засіб фізичного виховання слабочуючих дітей, Скачек А. І. (2016)
Зелінська-Любченко К. О. - Теоретичний аналіз досліджень проблеми мовленнєвої діяльності (2016)
Кравченко А. І. - Загальна характеристика адаптаційно-корекційно-реабілітаційного етапу роботи центру "СКІФ" СумДПУ імені А. С. Макаренка (2016)
Біденко Л. В. - Індивідуальна спрямованість навчальної траєкторії дистанційного курсу в системі вищої школи, Казанджиєва М. С. (2016)
Білоус Т. Л. - Шляхи формування надійності працівників органів внутрішніх справ до роботи в екстремальних умовах (2016)
Бондар Л. В. - Оволодіння риторичними засобами виразності студентами фізико-технічних факультетів у процесі навчання франкомовної дискусії, Шумченко Т. І. (2016)
Васильєва Н. В. - Особливості музично обдарованих студентів педагогічних навчальних закладів (2016)
Герман В. В. - Промова в системі формування риторичної культури майбутнього філолога (з досвіду практичної роботи) (2016)
Диченко Т. В. - Особливості мотивації іноземних слухачів до вивчення хімії на підготовчому факультеті, Чайченко Н. Н. (2016)
Дубініна О. В. - Дидактичні принципи виробничого навчання майбутніх автослюсарів у центрах професійно-технічної освіти (2016)
Єременко О. В. - Теоретико-методологічні орієнтири підготовки фахівців мистецько-педагогічного профілю (2016)
Захарова В. А. - Формування вмінь студентів розрізняти художню деталь під час роботи над поезією Ліни Костенко (2016)
Lavrenova M. V. - Training of primary school teachers for the Ukrainian language lessons in an inclusive learning environment, Lalak N. V. (2016)
Мантуленко С. В. - Методичні аспекти формування готовності майбутніх учителів географії до профільного навчання старшокласників (2016)
Нищак І. Д. - Формування інженерно-графічних умінь і навичок майбутніх учителів технологій як психолого-педагогічна проблема (2016)
Носаченко Т. Б. - Культурологічний аспект практичної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2016)
Ратєєва В. О. - Формування готовності майбутніх психологів до використання засобів естетотерапії у професійній діяльності: практико зорієнтований аспект (2016)
Реброва О. Є. - Інформальна складова в структурі організаційно-методичної системи підготовки майбутніх учителів хореографії (2016)
Саєнко Н. С. - Корпусний підхід у навчанні іноземних мов у технічному університеті (2016)
Спіріна Т. П. - Формування професійно-етичних якостей майбутніх фахівців соціальної сфери (2016)
Тесленков О. Ю. - Діагностика професійної самоорганізації майбутніх учителів фізичного виховання (2016)
Школа О. В. - Результати експериментальної перевірки ефективності методичної системи навчання теоретичної фізики в педагогічному університеті (2016)
Шокірова З. Р. - Формування професійної майстерності майбутніх учителів образотворчого мистецтва засобами традиційної символіки орнаменту (2016)
Богута В. М. - Формування хореографічних творчих здібностей дітей молодшого шкільного віку як психолого-педагогічна проблема (2016)
Ворона В. В. - Стан здоров’я учнів та їх мотивація до занять фізичною культурою в школі (2016)
Гвоздецька С. В. - Підвищення рівня фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку на основі використання індивідуальних завдань, Рибалко П. Ф., Прокопова Л. І. (2016)
Дерев’янко Т. Є. - Педагогічні умови формування дослідницької культури вчителя загальноосвітнього навчального закладу (2016)
Кендзьор П. І. - Основні засади організації полікультурного виховання в педагогічній системі школи (2016)
Коваленко А. С. - Інструментальна (гітарна) освіта як об’єкт наукового дослідження (2016)
Коротун О. В. - Хмаро орієнтована система управління навчанням CANVAS (2016)
Курач М. С. - Психолого-педагогічні вимоги до професії вчителя технологій у контексті художньо-проектної підготовки (2016)
Лазоренко С. А. - Психоемоційна підготовка одноборців у спорті вищих досягнень, Чхайло М. Б., Романова В. Б. (2016)
Любарець В. В. - Особливості соціалізації юного лідера громадянського суспільства (2016)
Неліпович В. В. - Саморобне обладнання для дослідження твіст-ефекта рідкого кристала в загальноосвітній школі (2016)
Олійник О. В. - Сучасні наукові підходи до визначення сутності конструктивних умінь молодших школярів (2016)
Оранюк Б. Ю. - Вікові особливості підлітків у контексті формування інформаційної культури в мережевому спілкуванні (2016)
Приходько В. В. - Рухова активність. Звичка до занять фізичною культурою. Фізкультурна діяльність особи (2016)
Рожко І. В. - Питання типології музичної пам’яті особистості (2016)
Семенов О. C. - Структурно-функціональна модель змісту діяльності позашкільного навчального закладу з раннього формування творчо спрямованої особистості вихованця (2016)
Тимошенко Н. Є. - Професійна самоорганізація як засіб підвищення професійної компетентності соціального педагога (2016)
Чуричканич И. - Использование метода Д. Хамблина и дивергентных карт на уроках английского языка (2016)
Шумський О. Л. - Структура психологічного механізму формування іншомовних здібностей (2016)
Ягоднікова В. В. - Чинники формування інноваційної спрямованості виховного процесу загальноосвітньої школи (2016)
Бугрій В. С. - Професійна педагогічна освіта на Сумщині (друга половина 40-х – 50-ті рр. ХХ ст.) (2016)
Йовенко Л. І. - Духовний подвиг особистості в поемі Т. Шевченка "Неофіти" та його трактування у шкільних підручниках радянської доби (2016)
Кравченко І. В. - Історико-педагогічні аспекти розвитку спеціальної освіти в Україні (2016)
Прищепа С. М. - Основні тенденції побудови вітчизняних освітньо-виховних систем (2016)
Буданoва Л. - Мοнітοринг якοсті навчальних досягнень студентів спеціальнοсті "Фармація" у вищих навчальних закладах Східнοї Єврοпи (2016)
Гриненко Д. В. - Альтернативні методи оцінювання іншомовних знань учнів у школах Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (2016)
Кобюк Ю. М. - Тенденції реформування вищої освіти: австралійський досвід (2016)
Мозолев О. М. - Організаційно-змістові основи діяльності державних органів влади з розвитку освіти у сфері фізичної культури і спорту в Польщі (2016)
Терьохіна Н. О. - Підготовка педагогів для системи освіти дорослих: американський контекст (2016)
Чирва А. С. - Інтернаціоналізація курикулуму на прикладі австралійських університетів (2016)
Андрейкова І. Б. - Професійна компетентність викладача іноземної мови з формування навичок міжкультурної взаємодії студентів політехнічного університету (2016)
Візнюк В. В. - Експериментальна модель формування професійної надійності майбутніх керівників навчальних закладів (2016)
Грицай Н. Б. - Формування суб’єктного досвіду методичної діяльності майбутніх учителів біології в умовах вищого навчального закладу (2016)
Давидченко І. Д. - Цілісність педагогічної системи підвищення культури мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2016)
Іваній І. В. - Модель формування професійно-педагогічної культури майбутнього фахівця фізичного виховання та спорту у процесі професійної підготовки (2016)
Клєба А. І. - Потенціал освітнього процесу вищого навчального закладу в контексті формування інформаційно-комунікативної культури майбутніх вихователів (2016)
Ковтун Г. І. - Роль педагогічної практики у формуванні професійної компетентності майбутнього вчителя, Мартиненко О. В. (2016)
Коломієць С. С. - Метод моделювання текстів у навчанні професійно орієнтованого писемного мовлення, Лубянова О. В. (2016)
Лазарєв М. О. - Діагностика самореалізації пізнавально-творчих якостей студентів і старшокласників в евристичному навчанні (2016)
Шпитальова О. В. - Формування творчої особистості студента засобами народного декоративно-прикладного мистецтва (2016)
Заслужена А. А. - Підготовка магістрів англійської мови та літератури як проблема порівняльної педагогіки (2016)
Лянной Ю. О. - Аналіз досвіду професійної підготовки фізичних терапевтів у провідних університетах США (2016)
Томенко О. А. - Особливості та ефективність програм з фізичного виховання в коледжах та університетах США, Мазний Д. О. (2016)
Блудова Ю. О. - Нематеріальна культурно-історична спадщина регіону як ефективний засіб формування художньо-естетичного смаку дітей молодшого шкільного віку (2016)
Дяченко-Богун М. М. - Дидактогенні фактори, що негативно впливають на рівень здоров’я дітей у загальноосвітніх навчальних закладах (2016)
Єфремова Г. Л. - Формування готовності педагогів-організаторів до інноваційної професійної діяльності (2016)
Ястребов М. М. - Експериментальне дослідження ефективності методики навчання вчителів використовувати веб-орієнтовані технології у здоров’язбережувальному навчанні учнів початкових класів (2016)
Авраменко О. В. - Формування вмінь доводити твердження теорії границь засобами тестових технології, Білецька Ю. Г. (2016)
Антонюк О. П. - Історичні відомості як засіб активізації діяльності студентів із засвоєння низки фундаментальних геометричних ідей (2016)
Ачкан В. В. - Принципи формування готовності майбутнього вчителя математики до інноваційної педагогічної діяльності (2016)
Бабенко М. О. - Основні чинники формування середньої технічної освіти на Катеринославщині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст (2016)
Благодир Л. А. - Формування методичної компетентності майбутніх учителів математики у ВНЗ (2016)
Васаженко Н. О. - Застосування інноваційних технологій у процесі формування професійної компетентності майбутніх фахівців економічних спеціальностей (2016)
Васильєва Д. В. - Науково-дослідницька діяльність учнів в умовах реалізації компетентнісного підходу до навчання математики (2016)
Возносименко Д. А. - Підготовка майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання шляхом проектної діяльності (2016)
Годованюк Т. Л. - Формування мовленнєвої культури майбутнього вчителя математики в системі методичної підготовки (2016)
Грицик Т. А. - Організація дослідницької діяльності студентів при вивченні вищої математики (2016)
Грубінко В. В. - Система формування дослідницьких умінь майбутніх учителів природничих дисциплін, Степанюк А. В. (2016)
Грудинін Б. О. - Педагогічне моделювання як технологія розвитку дослідницької компетентності старшокласників у процесі навчання фізики (2016)
Данюк М. І - Педагогічна система виховання милосердного ставлення майбутніх медичних сестер до пацієнта (2016)
Єфімов Д. В. - Земська реформа та її вплив на розвиток народної освіти Донбасу у другій половині XIX – на початку XX ст. (2016)
Казнадій С. П. - Використання комп’ютерних технологій в навчальному процесі, Мурашковська В. П., Руновська Л. А. (2016)
Калюжка Н. С. - Закономірності та принципи формування інноваційної компетентності майбутніх учителів початкової школи (2016)
Кислова М. А. - Професійна спрямованість навчання вищої математики майбутніх інженерів-електромеханіків (2016)
Колесник Є. А. - Прояв рис творчого мислення студентів у ході навчання дисциплін математичного циклу (за результатами експериментального дослідження) (2016)
Кравченко З. І. - Цілепокладання як основа планування навчальної діяльності (2016)
Кугай Н. В. - Методологічні знання конкретнонаукового рівня з навчальної дисципліни "комплексний аналіз" майбутнього вчителя математики (2016)
Лобачова І. М. - Імплементація концептуальних карт для підвищення іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців (2016)
Лук’янова С. М. - Формування ключових і спеціально-предметних компетентностей учнів основної школи під час навчання алгебри із застосуванням проектних технологій, Мовчан С. М. (2016)
Лук’янова С. М. - Адаптація учнів 5-х класів у процесі вивчення математики, Насадюк Т. О. (2016)
Мартиненко О. В. - Використання соцмереж як засобу формування математичної компетентності майбутніх учителів математики, Чкана Я. О. (2016)
Москаленко О. А. - Ситуаційні задачі як продуктивна основа сучасної системи фахового становлення майбутнього вчителя математики, Москаленко Ю. Д., Коваленко О. В. (2016)
Розуменко А. О. - Дистанційний курс історії математики в підготовці майбутніх учителів математики (2016)
Ротаньова Н. Ю. - Вирішення проблеми формування мотивації до вивчення математики на основі її системного аналізу (2016)
Савельєв М. Г. - Науково-дослідна робота з проблем наступності у проектно-технологічній підготовці майбутніх учителів технологій (2016)
Семеніхіна О. В. - Програми динамічної математики як засоби компьютерної візуалізації математичних знань: аналіз термінологічного поля, Друшляк М. Г. (2016)
Сергійчук О. М. - Деякі аспекти реалізації особистісно орієнтованого підходу в навчальному процесі ВНЗ (2016)
Силенок Г. А. - Структура інтелектуальних умінь і шляхи їх розвитку у студентів-аграріїв під час навчання математики (2016)
Терепа А. В. - Аналіз зарубіжного досвіду методичної діяльності вчителів початкової школи в навчанні учнів математики (2016)
Тітова О. А. - Феномен творчого потенціалу у психолого-педагогічній теорії та практиці (2016)
Ткач Ю. М. - Розвиток позитивної мотивації учбової діяльності в майбутніх економістів засобами математики (2016)
Тягай І. М. - Використання технологій інтерактивного навчання на практичних заняттях з математичних дисциплін (2016)
Чашечникова О. С. - Підготовка учнів до виконання тестових завдань з математики. Теорія і практика, Одарченко Н. І., Захарченко Н. М. (2016)
Черкаська Л. П. - Корекція знань і вмінь учнів як засіб забезпечення неперервності математичної освіти, Москаленко О. А., Марченко В. О. (2016)
Швай О. Л. - Наступність при формуванні дослідницьких умінь з математики (2016)
Школьний О. В. - Про дворівневе ЗНО з математики та особливості підготовки до нього (2016)
Кравченко А. І. - Особливості надання комплексної допомоги підліткам із сенсорними порушеннями в центрі "Скіф" СумДПУ імені А. С. Макаренка (2016)
Титул, зміст (2016)
Ємельянов І. Г. - Нариси з історії Національного науково-природни¬чого музею НАН України (до 50-річчя з дня створення), Червоненко О. В. (2016)
Рябчикова Ф. Д. - Природничі предмети у музеях: музеологічний аналіз правових дефініцій (2016)
Grytsenko V. - A New Discovery of Metazoa Imprints and Ichnofossils in the Vendian Mohyliv Suite from the Bernashivka Quarry (2016)
Дернов В. С. - Нові дані щодо палеонтологічної характеристики відкладів дяківської серії (башкирський ярус) Донбасу (2016)
Gorobets L. V. - The Avian Osteological Collection (Non-Passeriformes) Deposited in the National Museum of Natural History, NAS of Ukraine (2016)
Ковальчук О. М. - Іхтіологічна колекція Д. К. Третьякова у фондовому зібранні Національного науково-природни¬чого музею НАН України, Червоненко О. В. (2016)
Тайкова С. Ю. - Сорокопуди роду Lanius з України: огляд таксономії, історія досліджень та представленість у колекції Національного науково-природничого музею НАН України (2016)
Фесенко Г. В. - Вітчизняна номенклатура надродового рівня птахів світу (2016)
Martynov A. V. - The Life Cycles of Mayflies (Insecta: Ephemeroptera) of the Eastern Ukraine. Second Report (2016)
Акімов І. А. - Наукові фондові колекції Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, Харченко В. О., Пучков О. В., Зерова М. Д., Колодочка Л. О., Аністратенко В. В., Фурсов В. М., Чернєй Л. С., Левчук О. М. (2016)
Герасимець І. М. - Колекції мікромінералів: новий крок у розвитку музейної справи (2016)
Третяк І. П. - Огляд наукових фондових колекцій Національного науково-природничого музею НАН України, Червоненко О. В. (2016)
Загороднюк І. - Природничі колекції в Педагогічному музеї Києва 1902–1917 років (2016)
Коробченко М. - Євдокія Решетник (1903–1996) — видатна постать в історії академічної зоології та екології в Україні (2016)
Правила для авторів (2016)
Ломотько Д. В. - Удосконалення переробки вантажів залізничним транспортом в умовах системи транспортно-експедиційного обслуговування, Ярмак Г. М. (2016)
Примаченко Г. О. - Аналіз технології роботи високошвидкісного залізничного транспорту, Аскеров З. А. (2016)
Ломотько Д. В. - Аналіз рівня сервісу в умовах транспортно-пересадочних вузлів на високошвидкісних залізничних магістралях, Даценко Г. Г. (2016)
Ватуля Г. Л. - Некоторые особенности задачи оптимизации шпренгельных балок, Китов Ю. П., Веревичева М. А., Синчук С. Д. (2016)
Прогонний О. М. - Аналіз сучасного стану математичного моделювання вихідного струму каналу передачі сигналів системи АЛСН, Зінченко О. Є., Сапова Д. В., Волошин В. В., Болдирєва Ж. А. (2016)
Малішевська А. С. - Експериментальне визначення характеристик жорсткості підрейкових прокладок для проміжних рейкових скріплень типу "Метро" (2016)
Грицук І. В. - Тепловий акумулятор фазового переходу як засіб підвищення ефективності передпускової і післяпускової теплової підготовки двигуна в умовах низьких температур, Вербовський В. С. (2016)
Огар О. М. - Аналіз роботи підсистем регулювання швидкості скочування відчепів в автоматизованих системах управління сортувальними станціями, Асеєв М. А., Іваненко О. А. (2016)
Вінніченко В. І. - Теоретичне визначення витрат енергії на отримання клінкерних мінералів у доломітовому клінкері, Віценко Н. Ю., Рязанова О. М. (2016)
Гибаленко А. Н. - Мониторинг коррозионной опасности металлоконструкций на основе характеристики потери качества (2016)
Мозговий А. О. - Імовірнісна оцінка надійності монтажних майданчиків будівель гідроелектростанцій за критеріями втрати стійкості проти зсуву і спливання на прикладі гідровузлів Дніпровського каскаду (2016)
Шмуклер В. С. - Работа опертой по контуру ячейки перекрытия, составленной из сборных железобетонных балочных плит, Стоянов Е. Г., Резник П. А., Набока А. В. (2016)
Фомін С. Л. - Чисельне моделювання напружено-деформованого стану фундаментів коксових батарей, Кравченко О. М. (2016)
Сироменко А. Н. - Расчетная оценка трещинообразования от усадки бетона в ребрах монолитных железобетонных перекрытий, Седышев Е. С. (2016)
Ягуп Е. В. - Моделирование несимметрической системы электроснабжения с использованием оптимизации для определения параметров симметрирующего устройства (2016)
Куценко М. Ю. - Аналіз досліджень, присвячених реконструкції проміжних роздільних пунктів при введенні швидкісного руху, Дудін О. А., Рибін А. В., Сініцина О. О., Лобода О. В. (2016)
Фомин С. Л. - Расчет огнестойкости железобетонных плит перекрытия по уточненным и упрощенным методам, Плахотникова И. А., Парафенко А. А. (2016)
Золотов С. М. - Реологические исследования и определение адсорбции модифицированных наполнителей метилметакрилата, Фирсов П. М., Клиценко К. А. (2016)
Ємельянова І. А. - Оцінка надійності безпоршневого шлангового універсального бетононасоса на стадії його проектування, Андренко П. М., Чайка Д. О. (2016)
Шпачук В. П. - Рівні статичної взаємодії трамвая з рейковою колією на четвертій фазі проходження вагоном стикової нерівності, Чупринін О. О., Гарбуз А. О., Супрун Т. О. (2016)
Кобзева Е. Н. - Алгоритм подбора размеров сталебетонных балок по несущей способности, исключающей работу растянутой зоны, Петров А. Н., Игнатенко А. В. (2016)
Іванов І. Є. - Визначення впливу параметрів пасажирських транспортних систем на загальну кількість пасажиромісць у місті (2016)
Зохрабов Н. Р. - Организация железнодорожных контейнерных перевозок при помощи логистических цепей (2016)
Гасій Г. М. - Аналіз напружено-деформованого стану трапецієподібної сталевої пластини вузла з’єднання елементів нижнього пояса експериментальної структурно-вантової сталезалізобетонної циліндричної оболонки (2016)
Фомин С. Л. - Экспериментальное исследование фрагментов монолитных железобетонных фундаментов коксовых батарей, Кравченко А. М. (2016)
Альошинський Є. С. - Удосконалення технології роботи контейнерної площадки на основі теорії графів, Ковальов А. О., Іванюк О. І. (2016)
Потапов Д. О. - Планування періодичності та обсягів колійних робіт на підставі даних вагонів-колієвимірювачів, Вітольберг В. Г., Падалка О. В. (2016)
Потапов Д. О. - Засоби рейокової дефектоскопії для перспективних ділянок впровадження швидкісного руху на залізницях України, Сторчай В. Т. (2016)
Бєліков Е. А. - Жорсткість скріплень ТРЕП-Ш та ТРЕП при крученні рейки (2016)
Буряковський С. Г. - Математичне моделювання системи модального керування з двигуном постійного струму, Старченко В. С. (2016)
Шульдінер Ю. В. - Інтеграція українських пасажирських швидкісних перевезень до міжнародної транспортної мережі, Кальян В. М. (2016)
Goncharenko D. F. - Approach to structuring of building costs for construction and operation of utility tunnels, Aleinikova A. I., Volkov V. N. (2016)
Примаченко Г. О. - Побудова математичної моделі ліквідації ворожих маршрутів пасажирських поїздів у горловині залізничної станції, Трохименко Р. О. (2016)
Кулешов В. В. - Удосконалення автоматизованих систем пасажирського комплексу при швидкісних перевезеннях в умовах розвитку інформатизації, Чеботарьов Д. М. (2016)
Борзилов І. Д. - Моделі та алгоритми оптимізації управління вагонного депо в сучасних умовах, Антонець А. Є. (2016)
Фомін О. В. - Розрахункові методи оцінки втомної міцності литої бокової рами візка вантажного вагона, Багров О. М. (2016)
Ивакина Е. Я. - Динамические свойства системы автоматического регулирования с двухсторонней широтно-импульсной модуляцией (2016)
Розсоха О. В. - Визначення впливу соціально-економічних факторів на пасажиропотік при проектуванні високошвидкісних залізничних магістралей, Рафальський К. О., Ткачов В. С. (2016)
Левандовський С. І. - Методологія визначення кращого варіанта конструкції пристрою для сортування вагонів, Яцура О. М., Мудрий І. О. (2016)
Лоцман П. І. - Побудова умовної реперної мережі залізниць за допомогою сучасних програмних комплексів та приладів, Орел Є. Ф., Бєліков Е. А., Подибайло С. Б. (2016)
Калашнікова Т. Ю. - Визначення найкращої моделі використання високошвидкісних магістралей для залізниць України, Чередніченко Ю. М. (2016)
Бауліна Г. С. - Удосконалення технології функціонування перевантажувального комплексу прикордонної перевантажувальної станції, Дідух П. О., Карпаш А. М., Федорняк І. І. (2016)
Шабанова Г. Н. - Влияние добавки азотнокислого кальция на эмиссию аммиака из цементного камня, Логвинков С. М., Школьникова Т. В., Шумейко В. Н. (2016)
Кириченко В. А. - Розрахунок залізобетонних колон з урахуванням повної діаграми деформування бетону, Крупченко О. А., Юрко І. А. (2016)
Запара В. М. - Удосконалення вантажної і комерційної роботи регіональних філій в умовах створення ПАТ "Укрзалізниця", Запара Я. В., Торгонська А. Л., Калин М. М., Яременко П. І. (2016)
Крашенінін О. С. - Оцінка придатності стану локомотивів у період понаднормативного терміну експлуатації, Одегов М. М. (2016)
Виноград Н. О. - Гарячка західного Нілу - актуальна інфекція в Україні, Шуль У. А. (2016)
Рудень В. В. - Надмірне споживання кухонної солі (NaCl) як поведінкова детермінанта людини у виникненні / розвитку гострого інфаркту міокарда, Ковальська О. Р., Тімченко Н. Ф. (2016)
Ничитайло М. Ю. - Можливості лапароскопічних втручань у пацієнтів із гормональноактивними нейроендокринними пухлинами підшлункової залози, Шкарбан В. П. (2016)
Товкай О. А. - Метастатичні новоутворення надниркових залоз: питання хірурґічної тактики, Черенько С. М. (2016)
Пасічник С. М. - Аналіз впливу радикальної нефректомії у порівнянні із резекцією нирки на наростання хронічної ниркової недостатності у хворих із однобічним раком нирки, Борис Ю. Б. (2016)
Пасічна І. О. - Порівняння ефективності профілактичного лікування синдрому подразненої кишки після завершення антибіотикотерапії, Вдовиченко В. І. (2016)
Гнатейко О. З. - Структура вроджених вад системи кровообігу серед дитячого населення Львівщини, Куриляк О. Б., Мальська А. А. (2016)
Зінчук О. М. - До питання екстреної профілактики Лайм-бореліозу (2016)
Грушка О. І. - Експериментальне дослідження сенсибілізуючих властивостей синтетичних мийних засобів для виробів дитячого асортименту, Туркіна В. А., Альохіна Т. А. (2016)
Павлюк Р. П. - Гемоліз: порядок дослідження та клінічне значення антиеритроцитних антитіл, Мироненко Г. А. (2016)
Кобза I. I. - Клініка, діаґностика, тактика лікування ускладнень мультифокального атеросклерозу у 67-річного хворого, Кобза Т. І., Мота Ю. С., Гаврилів Б. М., Федоренко В. П. (2016)
Мота Ю. С. - Застосування шкали Alvarado в діаґностиці гострого апендициту у вагітних, Федоренко В. П. (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського