Немец А. Ю. - Синхронные колебания в генераторе Ван дер Поля с модулированной собственной частотой, Ваврив Д. М. (2015)
Содержание тома 20 за 2015 г. (2015)
Алфавитный указатель тома 20 за 2015 г. (2015)
Гоженко А. І. - Вплив одноразового вживання мінеральної води Нафтуся на функціональний стан вегетативної нервової системи у пацієнтів з хронічним пієлонефритом, Повєткіна Т. М. (2015)
Макогон Н. В. - Цитопротективна дія блокатора полі(АДФ-рибозо)полімерази 4-гідроксиквіназоліну при експериментальному імунному гепатиті: дозозалежність, механізми та перспективи терапевтичного застосування, Грушка Н. Г., Срібна В. О., Бризгіна Т. М., Мартинова Т. В., Павлович С. І., Сухіна В. С., Янчій Р. І. (2015)
Андріюк Л. В. - Додаткові можливості корекції розладів неврологічних функцій у пацієнтів з наслідками перенесеного геморагічного інсульту, Магулка І. В. (2015)
Чухраєв М. В. - Системний підхід у фізіотерапевтичному лікуванні грижі міжхребцевого диска, Владимиров O. А., Левківська В. І., Данілова О. О. (2015)
Сюсюка В. Г. - Стан окислювально-антиоксидантного гомеостазу вагітних з невиношуванням в анамнезі на етапі санаторного оздоровлення, Абрамов А. В., Бєленічев І. Ф. (2015)
Гузій О. В. - Динаміка параметрів варіабельності та патерну довільного дихання висококваліфікованих спортсменів у відновному періоді після змагального навантаження (2015)
Дацько О. Р. - Перспективи використання сірководневих вод на курортах карпатського регіону (Огляд літератури), Березовський В. Я. (2015)
Гарматина О. Ю. - Инсулиноподобный фактор роста-1: нейрофизиологические аспекты (2015)
Янчій Р. І. - Рецензія монографії П. І. Янчука "Нейрогуморальна регуляція кровообігу і тканинного дихання печінки" (2015)
Нобелівські лауреати 2015 (2015)
Премії імені видатних учених України Національної академії наук України (2015)
O. O. Кришталь (2015)
О. О. Мойбенко (2015)
Zubieta-Calleja G. - Prof. Dr. Gustavo Zubieta-Castillo’s last breath in his beloved high altitude city La Paz, Bolivia (3510m), Zubieta-DeUrioste N. (2015)
Скляр В. Г. - Комплексний підхід до оцінки видового складу природного відновлення (2015)
Коваленко І. М. - Потенційні екологічні оптимуми і реалізовані екологічні ніші в різних типах лісових екосистем на північному сході України (2015)
Матяшук Р. К. - Таксономічний склад та просторова структура елементів озеленення ППСПМ "Феофанія", Гончаренко І. В., Ткаченко І. В., Прокопук Ю. С., Щур К. Ю. (2015)
Гофман О. П. - Постпірогенне відновлення рослинних угруповань типчаково-ковилового степу "Асканія-Нова" (2015)
Луцишин О. Г. - Видова специфічність адаптації деревних рослин техногенно трансформованих урбоедафотопів Київського мегаполісу, Тесленко І. К. (2015)
Тюлькова Е. Г. - Морфологические параметры листьев древесных растений в условиях городской среды (на примере города Гомеля) (2015)
Ткач О. П. - Елементний склад зерна озимої пшениці за передпосівної обробки насіння сульфатом марганцю (2015)
Самохвалова В. Л. - Біоремедіація системи "ґрунт – ґрунтова біота – рослина" при забруднені важкими металами як фактору хімічної та біологічної деградації, Гринченко Т. О., Журавльова І. М., Мандрика О. В. (2015)
Горбань В. А. - Экологическая физика почв как раздел экологического почвоведения (2015)
Власенко Н. О. - Ґрунтово-геоботанічна та типологічна характеристики короткозаплавних лісів зеленої зони м. Полтави (2015)
Корж А. П. - Урбанизация фауны на примере озерной лягушки (Реlорhylах ridibundus), Заховало Т. В. (2015)
Дронь Н. М. - Оценка возможностей технических средств для минимизации техногенного засорения околоземного космического пространства, Хорольский П. Г., Дубовик Л. Г. (2015)
Коцюба П. Г. - Лазерне сканування в аналізі зелених насаджень на прикладі дільниці Поремба у Любліні (Польща), Семко І. Д., Козак І. І., Парпан Т. В., Козак Г. Г., Стемпень А. А. (2015)
Травлеев А. П. - Книга, посвященная растениям травянисто-кустарничкового яруса – Коваленко И. Н. Экология растений нижних ярусов лесных экосистем. – Сумы : Университетская книга, 2015. – 360 с., Белова Н. А. (2015)
Євтушенко Е. О. - До 80-річчя з дня народження професора В. І. Шанди (2015)
To authors’ attention ! (2015)
Левицкий А. П. - Дисбиотические аспекты патогенеза и антидисбиотическая профилактика профессиональных заболеваний (2016)
Ігнатьєв О. M. - Прогнозування очікуваних результатів лікування структурно-функціональних змін кістково-м'язової системи залежно від обраної методики лікування, Турчин М. І., Прутіян Т. Л., Шанигін А. В. (2016)
Белобров Е. П. - Эффективность применения международной специальной аптечки и ее национальной модификации при отравлении фосфином на борту судна (2016)
Сиденко В. П. - Биоиндикаторы эндемичности арбовирусов в природных ландшафтах Причерноморья - территории международных транспортных коридоров, Голубятников Н. И., Козишкурт Е. В., Квасневская Н. Ф. (2016)
Новіков М. В. - Оцінка сезонності захворюваності на герпесвірусні інфекції урогенітальної сфери у м.Одесі, Костєв Ф. І., Гойдик В. С. (2016)
Подлубный В. Л. - Особенности производственных, социальных и биологических факторов в психогенезе невротических, связанных со стрессом и соматоформных расстройств у рабочих организованной промышленной популяции (2016)
Самойлова С. О. - Oсобливості змін згортувальної ланки системи гемостазу у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень (2016)
Запольский М. Э. - Роль герпетической инфекции в прогрессировании хронического воспаления предстательной железы, Лебедюк М. Н., Прокофьева Н. Б., Соломаха В. В. (2016)
Рыбин А. И. - Цитогенетические аномалии лимфоцитов периферической крови как маркер платинорезистентности у больных раком яичников (2016)
Ковбаснюк Ю. В. - Клінічно значущі фактори ризику малих кровотеч на тлі антикоагулянтної терапії у пацієнтів з постійною формою фібріляції передсердь та різною масою тіла (2016)
Лиходед А. Н. - Эмфизематозный пиелонефрит и развитие острой почечной недостаточности, Шухтин В. В., Шухтина И. Н., Борис Р. Н., Гоженко А. И., Котюжинская С. Г. (2016)
Петров А. Ю. - Ранние нехирургические осложнения после аллотрансплантации почки от живых доноров, Сирман В. М., Гоженко А. И., Бабенко З. В. (2016)
Левченко Е. М. - Влияние высокоолеинового подсолнечного масла на содержание липидов в печени и сыворотке крови крыс (2016)
Бочаров А. В. - Развитие мукозита в толстой кишке крыс при кишечном дисбиозе и токсическом гепатите (2016)
Левицкий А. П. - Влияние кокосового масла на содержание эссенциальных жирных кислот у крыс, получавших безжировой рацион, Ходаков И. В. (2016)
Гоженко А. И. - Ренопротекторное действие антидисбиотических средств при экспериментальном неалкогольном стеатогепатите, Степан В. Т., Ярынич М. Ф., Пустовойт И. П. (2016)
Петренко О. А. - Гастропротекторна ефективність антидисбіотичних засобів у щурів з преднізолоновим імунодефіцитом, Петренко І. В., Левицький А. П. (2016)
Ігнатьєв О. М. - Захворювання, пов'язані з фізичним навантаженням та перенапруженням окремих органів і систем (2016)
Скорочений зміст статей, що надруковані в журналі "International maritime health" (2016)
Ювілеї (2016)
Баранівський В. - Держава та церква в Україні: чи настане гармонія відносин? (2011)
Галаган Л. - Президент у системі влад за різних форм державного правління (2011)
Чупрій Л. - Історична освіта в Україні як складова державної політики пам’яті (2011)
Мамонтова Е. - Мовний фактор у формуванні національної концептосфери: державотворчий аспект (2011)
Шедяков В. - Робота з реальністю при організації міжсистемних інформаційних потоків (2011)
Проценко І. - Саморефлексія університету як нова освітня парадигма (2011)
Савойська С. - Методологія дослідження територіальних соціально-політичних спільнот України (2011)
Ніколаєв Є. - Соціальна безпека у традиції нехтування гуманістичними цінностями (2011)
Траверсе О. - Особливості політичного простору України (60-ті – початок 90-х рр. ХХ ст.) (2011)
Смола Л. - Інформаційно-психологічний вплив у контексті взаємодії суб’єктів політично сфери (2011)
Зубчик О. - Політичні ризики в умовах демократизації трансформації суспільства (2011)
Адубецька Н. - Маркетингові засоби комунікації у політиці (2011)
Сенько В. - Розвиток громадянської освіти в контексті виникнення феномену транснаціонального громадянства (2011)
Костюк Т. - Сепаратизм як засіб дестабілізації українського суспільства (2011)
Тимошенко Р. - Погляд на воєнну доктрину позаблокової України, Сагатюк Ф., Макаров Ю. (2011)
Седляр Ю. - Політика санкцій США як фактор стримування іранської ядерної програми (2011)
Зелінська М. - Інститут глави держави в президентських системах країн Латинської Америки (2011)
Луценко А. - Багатопартійність на українських землях у кінці ХІХ – на початку ХХ століття (2011)
Павлів А. - Роль Англійської, Французької та Російської революцій в історії Європи і світу (2011)
Глушко А. - "Руський" і "карінтійський" спадки як складові історичної пам’яті українців і словенців (2011)
Михальченко М. - Трансформаційні вектори лібералізму: політологічний контекст (2011)
Книжкова полиця (2011)
Вийшов у світ №4 (48) журналу "Соціальна психологія" (2011)
Артюшин Г. - Проблема визначення готовності співробітників правоохоронних органів України до професійної діяльності (2016)
Білявець С. - Узагальнення зарубіжного досвіду для обґрунтування методичної системи формування професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників (2016)
Веретільник В. - Особливості змісту і структура військово-спеціальної компетентності офіцера-прикордонника (2016)
Войціх І. - Педагогічні умови формування емоційної компетентності майбутніх психологів у процесі професійної підготовки (2016)
Гляненко К. - Педагогічні умови формування комунікативної компетентності майбутніх вчителів філологічних спеціальностей у процесі професійної підготовки (2016)
Діденко О. - Обґрунтування педагогічних умов формування міжнародної правової культури майбутніх офіцерів-прикордонників, Совва С. (2016)
Ісаєва І. - Особливості системи добору та професійно-особистісні вимоги, що висуваються до персоналу Федеральної поліції Німеччини (2016)
Коржинська Т. - Особливості організації та змісту професійної підготовки майбутніх митників у вищих навчальних закладах Республіки Польщі (2016)
Кузьменко Н. - Особистісно орієнтований підхід в сучасному навчально-виховному процесі ВНЗ (2016)
Сніца Т. - Особливості дослідження формування полікультурної компетентності у майбутніх офіцерів-прикордонників (2016)
Соболь Н. - Трансверсальні уміння й навички в структурі професійної компетентності перекладача (2016)
Соснова М. - Інтерактивні методи навчання у професійній підготовці молодших медичних спеціалістів (2016)
Якубова Л. - Теоретичний аналіз особливостей соціальної реабілітації осіб, що повернулись із зони АТО, Колесник Н. (2016)
Рудич Ф. - Політичний режим в Україні: тенденції формування (2011)
Ганжуров Ю. - Представницька демократія чи пряме народовладдя: критерії оцінки (2011)
Головатий М. - Діалог між владою і суспільством – важлива засада формування української державності (2011)
Рудакевич О. - Матриця національної політичної культури: соцієтальний підхід (2011)
Потапенко Я. - Осмислення людської тілесності у політичному дискурсі (2011)
Рубанов В. - Політична аналітика: генезис і еволюція змісту поняття (2011)
Хельберг У. - Теоретичні підходи до розуміння європейської безпеки (2011)
Польовий М. - Використання штучних нейронних мереж для моделювання політичних процесів (2011)
Пахарєв А. - Політичне лідерство в умовах трансформації пострадянських владних режимів (2011)
Ткач Д. - Депутат повинен жити серед виборців (2011)
Траверсу О. - Україна в контексті радянського часу (1950-1990 рр.) (2011)
Мацієвський Ю. - Від хаосу до порядку: чи стабільний політичний режим у пост-помаранчевій Україні? (2011)
Торяник В. - Маркетингова орієнтація як системотворчий чинник сучасного політичного процесу (2011)
Гапоненко В. - Суперечності інституту президенства: теоретичні засади та уроки для України (2011)
Чупрій Л. - Розвиток вітчизняних культурних індустрій у контексті забезпечення гуманітарної безпеки України, Настояща К. (2011)
Пошедін О. - Позаблоковість зовнішньої політики України як наслідок її геополітичного положення (2011)
Кривицька О. - Геополітична дилема України як визначальний фактор її історичного майбутнього (2011)
Дудко І. - 2011 рік у США: пошук компромісу чи системна криза (2011)
Кравцевич К. - Внутрішньополітичний контекст формування міжнародної стратегії адміністрації Обами (2011)
Кочубей Л. - Напівпрезидентська республіка сучасної Франції: шлях до авторитаризму чи демократії? (2011)
Зеленько Г. - Суперечності процесів консолідації демократі у країнах Вишеградської групи (2011)
Єремєєв О. - Британський "новий лібералізм" і становлення ліберальної політичної традиції в Канаді у першій половині ХХ ст. (2011)
Книжкова полиця (2011)
Вийшов у світ № 5(49) журналу "Соціальна психологія" (2011)
Титул, содержание (2016)
Марченко А. П. - Особливості процесу згоряння в дизелі при роботі на водопаливній емульсії, Парсаданов І. В., Прохоренко А. О., Савченко А. В., Осетров О. О., Мешков Д. В. (2016)
Радченко Р. Н. - Эффективность трансформации теплоты в трехступенчатой системе охлаждения наддувочного воздуха судового малооборотного дизеля, Богданов Н. С. (2016)
Прохоренко А. А. - Метод розрахунку змінної форми крутильних коливань колінчастого вала (2016)
Опалев В. А. - Совершенствование приводного турбокомпрессора двухтактного дизеля 3ТД-3А (2016)
Заренбин В. Г. - Оценка влияния покрытия на температуру вспышки на скользящем контакте, Колесникова Т. Н. (2016)
Линьков О. Ю. - Оценка влияния нагара на температурное состояние днища головки цилиндров среднеоборотного дизеля, Пылёв В. В., Кравченко С. А. (2016)
Пылев В. А. - Совершенствование методического обеспечения САПР поршня ДВС, Ариан Р., Нестеренко И. А. (2016)
Бабич А. А. - Расчётная оценка теплового состояния поршня транспортного дизеля, Громов С. А., Левтеров А. М. (2016)
Тринёв А. В. - Разработка системы локального охлаждения подшипникового узла турбокомпрессора автотракторного дизеля, Сивых Д. Г., Несвитайло В. А. (2016)
Белогуб А. В. - Разработка конструкции "легкого" поршня для дизелей типа Д100, Нгуен Ван Зионг, Линьков О. Ю., Кравченко С. А. (2016)
Канило П. М. - Повышение канцерогенной безопасности транспортных двигателей внутреннего сгорания, Марченко А. П., Парсаданов И. В., Поливянчук А. П. (2016)
Авраменко А. Н. - Численное моделирование процесса обработки водотопливной эмульсии в бортовом гидродинамическом кавитаторе (2016)
Марченко А. П. - Оценка инвестиционной привлекательности энергосберегающих технологий на основе тепловых двигателей применительно к нефтеперерабатывающему заводу, Хамза Омар А., Хамза Али А. (2016)
Хрулев А. Э. - Численное моделирование и сравнительный анализ конструктивных схем оборудования с целью повышения точности обработки клапанных седел в головках цилиндров ДВС, Грузинский С. В., Кучеренко Ю. В. (2016)
Белоусов Е. В. - Анализ современных подходов к проблеме создания судовых малооборотных газодизельных двигателей, Савчук В. П., Белоусова Т. П. (2016)
Грицюк А. В. - Создание экспериментальной базы Харьковского конструкторского бюро по двигателестроению (2016)
Главный конструктор от Бога (2016)
Выдающемуся ученому, специалисту в области рабочих процессов и автоматического регулирования дизелей Станиславу Аркадьевичу Ерощенкову – 80 лет! (2016)
Александру Васильевичу Грицюку 60 лет! (2016)
Баловнев В. И. - Научные основы определения оптимальных тягово¬энергетических параметров роторных снегоочистителей, Данилов Р. Г. (2013)
Хмара Л. А. - Рецензия на книгу "Мшшны для земляных работ: конструкция, расчет, потребительские свойства (2013)
Хмара Л. А. - Про роботу філії кафедри "Будівельних і дорожніх машин" на TOB "Торговий дім "Армада" та ТОВ "Агротек", Хожило М. E. (2013)
Хмара Л. A. - Особливості підготовки сучасного інженера-механіка, Хожило М. Е. (2013)
Хмара Л. А. - Энергосберегающие технологии строительного производства с использованием сетецентрического метода сопровождения строительных машин, Кононов С. И. (2013)
Хмара Л. А. - Бульдозер оснащений шнековим інтенсифікатором - універсальна машина для бічного транспортування ґрунту, Кроль Р. М., Богдан B. C. (2013)
Хмара Л. А. - Аккумулирование энергии в рабочем процессе землеройно-транспортных машин с целью повышения их эффективности, Холодов А. П. (2013)
Рябикова И. М. - Формирование линейных размеров экскаватора по главному параметру (2013)
Хмара Л. А. - Методика создания композиционного рабочего оборудования на основании результатов научных исследований (на примере бульдозерного толкающего бруса), Талалай В. А. (2013)
Хмара Л. А. - Теоретичний аналіз дослідження процеса заповнення ковшів скрепера традиційного типу та з напівкруглим днищем і задньою стінкою маятникового тішу, Спільник М. A. (2013)
Хмара Л. А. - Математична модель процесу розвантаження ґрунта з традиційного ковша скрепера, Спільник М. A. (2013)
Хмара Л. А. - Визначення продуктивності та оцінка ефективності телескопічного робочого обладнання одноківшевого екскаватора, Дахно 0. 0. (2013)
Кириченко И. Г. - Исследование математической модели скреперного поезда, Ковалевский С. Г., Розенфельд Н. В. (2013)
Кравець С. В. - Визначення критичної глибини різання при комбінованому поярусному руйнуванні грунту, Стіньо О. В. (2013)
Романовський О. Л. - Експериментальні дослідження взаємодії розрізних ножів з ґрунтом, Васильчук О. Ю. (2013)
Штепа В. П. - Оснащення землерийно-транспортних машин безперервної дії різально-метальним робочим органом з ціллю підвищення їх ефективності, Голубченко О. І., Хожило М. Е. (2013)
Полярус А. В. - Определение режима нагрузки автогрейдера с использованием фазовых портретов, Пащенко Р. Э., Поляков Е. А., Бровко Я. С. (2013)
Коваль А. Б. - Шляхи мінімізації навантажень робочого обладнання універсальних роторних землерийних машин (2013)
Корець В. В. - Аналіз конструктивних рішень обладнання для ущільнення ґрунту під трубопроводами (2013)
Пімонов Г. Г. - Механізм повороту відвалу автогрейдера, Ярижко О. В. (2013)
Пелевін Л. Є. - Імітаційне моделювання випадкових коливань на остов землерийно-траспортної машини від нерівностей транспортного шляху, Мачишин Г. М., Щербина Т. Ф. (2013)
Разарёнов Л. В. - Особенности нагружения гидрообъемного тягового привода короткобазового погрузчика при выполнение разворота (2013)
Штепа В. П. - Оборудование для погружения свай и забивных блоков на базе екскаватора ЭО-3322, Пантелеенко В. І., Зекун А. Е. (2013)
Кіріченко І. Г. - Проектування інтелектуальних операторських станцій розподілених систем керування будівельними й дорожніми машинами, Єфименко О. В., Плугіна Т. В. (2013)
Кириченко И. Г. - Регулятор с вычисляемым моментом для управления рабочим оборудованием экскаватора, Гурко А. Г. (2013)
Пенчук В. А. - О перспективах применения наноструктурованных сталей в конструкциях стреловых самоходных кранов (2013)
Пенчук В. А. - Обоснование привода винтового якоря с использованием несамотормозящейся винтовой пары, Белицкий Д. Г., Гавенко В. М., Голубов И. В. (2013)
Пенчук В.А. - Определение дальности полета различных частиц сыпучего материала при обработке поверхностей дорог пескоразбрасывателем, Гусаков В.Н., Клен А.Н., Диденко А.В. (2013)
Ловейкин В. С. - Оценка показателя надёжности прочностных характеристик металлоконструкций (анов)/виброизолированных фундаментов под машины при аппроксимации распределения их предельных нагрузок законом Вейбулла, Човнюк Ю. В. (2013)
Ловейкин В. С. - Аналітичний підхід у аналізі узагальненого енергосилового критерію оптимізації режимів руху мостових кранів, Човнюк Ю. В., Діктерук М. Г., Почка К. І. (2013)
Ловейкин В. С. - Універсальний метод аналізу вимушених коливань елементів мостових кранів у процесах їх пуску під впливом швидкозмінних сил, Човнюк Ю. В., Діктерук М. Г., Почка К. І. (2013)
Ловейкин В. С. - Хвильові ефекти у пружних системах підйомно-транспортних машин та механізмів, Човнюк Ю. В., Почка К. І. (2013)
Ловейкин В. С. - Аналіз динаміки руху скребкового конвеєра з динамічною механічною характеристикою електродвигуна, Ткаченко Ю. О. (2013)
Косолапов В. Б. - Модель взаимодействия "абрзивное зерно - поверхность" с учетом смазочной пленки масла (2013)
Щукин А. В. - Снижение износа режущих элементов землеройно-транспортных машин (2013)
Венцель Є. С. - Визначення мінімально припустимого значення коефіцієнта протизношувальних властивостей робочих рідин гідроприводів БДМ, Орел О. В., Талалаєнко О. М. (2013)
Луцько Т. В. - До питання визначення впливу перекосу кранового моста на його напружено-деформований стан, Шкарупа 0. 0. (2013)
Товт Б. М. Бондаренко Л. М. - Вплив опору коченню на амплітуду вимушених коливань (2013)
Погребняк А. В. - Использование функции кепстра для обработки виброакустического сигнала в условиях сильной зашумленности объекта диагностирования, Евтушенко А. B., Кравец А. М. (2013)
Техніка кафедры СДМ ГВУЗ "ПГАСА" (2013)
Анотації (2013)
Вступ (2013)
Специальность "Подъемно-транспортные, строительные, дорожные, мелиоративные машины и оборудование" (2013)
Вихідні дані (2013)
Доценко В. О. - Формування в Україні представницьких органів радянської державності в 1917 – початок 1920-х рр., Костенко Н. С. (2016)
Онишко О. Б. - Нормативно-правове забезпечення права на опіку в Польщі (1918-1939 рр.) (2016)
Саміло Г. О. - Особливості тлумачення права в різних правових системах (2016)
Сокальська О. В. - В’язнична система Франції: етапи формування та сучасний стан, Луга Д. С. (2016)
Щирба М. Ю. - Фінансова доступність охорони здоров’я: проблеми правового статусу пацієнтів (2016)
Агафонова Н. В. - Поняття конституційного реформаційного процесу (2016)
Ільницька Л. Ю. - Інститут уповноваженого економічного оператора в українському законодавстві (2016)
Колисенко А. І. - Поняття "контрасигнація" та близькі до нього терміни (2016)
Тулик І. І. - Делегування повноважень як необхідний елемент взаємодії органів державної влади та органів місцевого самоврядування (2016)
Волинська А. М. - Надання детективних послуг за законодавством зарубіжних країн: позитивний досвід цивільно-правового регулювання (2016)
Горблянський В. Я. - Договір про надання послуг як різновид споживчого договору (2016)
Гоцанюк О. І. - Види майнових прав на об’єкти промислової власності (2016)
Гуцуляк В. К. - Особливості відповідальності підрядника за порушення умов договору підряду на проведення пошукових робіт (2016)
Кодинець А. О. - Інформація як об’єкт цивільно-правової охорони (2016)
Лазаренко М. М. - Концепції вдосконалення механізмів вирішення міжнародних інвестиційних спорів (2016)
Мельник Я. Я. - Місце феномена "безпеки" в цивільних процесуальних категоріях "інтерес", "свобода", "право", "обов’язок" та "відповідальність" (2016)
Тарасенко Л. Л. - Права інтелектуальної власності на винахід (корисну модель) (2016)
Цюра В. В. - До питання форми окремих представницьких договорів (2016)
Гончаренко О. М. - Принципи саморегулювання господарської діяльності (2016)
Коверзнев В. О. - Порівняльний аналіз членства в кооперативних організаціях (2016)
Кологойда О. В. - Оперативно-господарські санкції у фондових договірних правовідносинах (2016)
Лукач І. В. - Щодо перспектив існування засновницького договору в акціонерних товариствах і товариствах з обмеженою відповідальністю (2016)
Ляшенко О. В. - Проблемні питання пільг спеціальної економічної зони "Рені" (2016)
Кучма О. Л. - Соціальне страхування як складова методу в галузі права соціального забезпечення (2016)
Lagutina I. V. - The right to vocation training as a fundamental labour right (2016)
Григор’єва Х. А. - Правове забезпечення ідентифікації та реєстрації тварин: термінологічні та функціональні питання (2016)
Анпілогов О. В. - Про гарантії здійснення місцевими органами виконавчої влади функцій з метою належної організації територіального та галузевого управління регіоном (2016)
Братковський В. М. - Проблемні питання правового регулювання порушення процедури військового обліку військовозобов’язаними у процесі мобілізації (2016)
Георгієвський Ю. В. - Концепція децентралізації як шлях до реформування організації публічної влади в Україні (2016)
Глуховеря В. А. - Методологічні підходи до вивчення проблем удосконалення діяльності мвс в умовах реформування (2016)
Денисюк Д. С. - Правові основи діяльності національної поліції україни в умовах верховенства права (2016)
Кіндрат П. В. - Проблеми структуризації інформаційного права (2016)
Кіяшко Р. Ю. - Актуальні проблеми діяльності патрульної служби Національної поліції україни, Кравченко І. С. (2016)
Легенький М. І. - Система інформаційно-правових відносин у сфері освіти України (2016)
Цуркан Л. - Музыкально-художественные и вокально-технические аспекты международных конкурсов вокалистов (2014)
Северин В. - Людмила Цуркан: штрихи к творческому портрету (2014)
Довжинець І. - Класична музика в умовах інформаційного суспільства (2014)
Сердюк Я. - Виртуальные структуры нотного текста (2014)
Михеєва Н. - Звукозапись как ориентир для исполнительской деятельности (2014)
Козак О. - Трансформації семантичних факторів музичної виразності (2014)
Жигалова К. - Классика против постмодерна: скрипичные сонаты И. С. Баха в XX веке (2014)
Кононова О. - Творчість Л. ван Бетховена як константа музичної культури Харкова (2014)
Жданько І. - Что же одеть Берлиозу? (Об актуальных проблемах климата как объекта культурной рефлексии романтиков (2014)
Яркіна І. - Классика и джаз в стиле "funk": межпластовый синтез (2014)
Ходакова Н. - Уильям Бёрд, джентльмен капеллы (2014)
Черняк М. - Концерт для валторны d-moll Антонио Розетти: на пути к жанровой модели (2014)
Карачевцева І. - Принцип циклизации в шести скрипичных сонатах ор. 101 К. М. Вебера (2014)
Чабан І. - Фортепианный квартет австро-немецкой традиции: истоки и специфика жанра (2014)
Пупіна О. - Смысловые векторы "Третьего года странствий" Ф. Листа (2014)
Червинська Н. - Бетховенская стилематика в полифоническом письме Иоганнеса Брамса (2014)
Бурель О. - Поздний период творчества К. Сен-Санса: в диалоге с классикой и современностью (2014)
Рубцова Д. - Тенденции развития камерно-инструментального творчества французских композиторов конца XIX – начала ХХ веков (2014)
Асатурян А. - Камерно-вокальный стиль К. Дебюсси: этапы становления, веяния времени (2014)
Олександрова О. - Вокально-хоровое творчество Г. Свиридова как классическое наследие музыкальной культуры ХХ века (2014)
Коновалова І. - Искусство аранжировки в хоровом творчестве Ю. И. Кулика: аспекты интерпретации (2014)
Золотарьова І. - Классический репертуар в оркестре народных инструментов Г. А. Аванесова (2014)
Молибога А. - Двести лет очаровательной россиниевской "Итальянке в Алжире" (2014)
Бабій О. - Значение творческой деятельности В. Шрёдер-Девриент в формировании традиции драматического пения (на пути к музыкальным драмам Р. Вагнера) (2014)
Плужников В. - Роль Р. Вагнера в становлении профессии дирижёра (2014)
Сердюк О. - Метаморфози оперної класики на сучасній сцені (музично-сценічні концепції тетралогії Р. Вагнера "Перстень нібелунга" в контексті втілення постмодерністського дискурсу в театрі) (2014)
Зуєв С. - "Турандот": опыт двойной оптики (2014)
Москалець О. - Финал IV действия "Снегурочки" Н. А. Римского-Корсакова как образец гетерогенной оперной сцены (2014)
Максименко С. - Актор і режисер Олександр Яковлів: львівська сторінка творчої біографії (1941–1942 рр.) (2014)
Колчанова Л. - Значення вчення О. М. Островського в сучасній театральній педагогіці (2014)
Желтоног А. - Стилевые разновидности сонаты в японской фортепианной музыке (2014)
Рябуха Н. - Фортепианные сонаты А. Шнитке как классическое наследие современной музыкальной культуры (2014)
Бондаренко О. - Жанр токкаты в фортепианном творчестве Г. Сасько: диалог во времени (2014)
Утіна А. - Академические жанры в камерно-инструментальном творчестве донецких композиторов (об отражении классических тенденций) (2014)
Эгизова Э. - Фортепианное творчество Э. Эмир в контексте специфики музыкальной культуры Крыма (2014)
Алимова Э. - Жанрово-стилевая специфика крымскотатарской народной музыки в свете проблемы "фольклор и современность" (2014)
Снєдкова Л. - Дует баяністів як різновид ансамблевого музикування в Слобожанщині (2014)
Боганча М. - Модус концертности в авторском стиле В. Золотухина (2014)
Худяков Н. - Сольно-концертная функция валторны в авторском стиле Л. Колодуба (2014)
Круглова Е. - Классический репертуар как фактор формирования индивидуального исполнительского стиля В. Крайнева (2014)
Помпеева А. - Оперный стиль: от классики к современности (временные аспекты построения симультанной оперной сцены в концепции К. Дальхауза) (2014)
Белік-Золотарьова Н. - Жанрова специфіка драми-феєрії "Лісова пісня" Л. Українки в хоровій драматургії опери В. Кирейка (2014)
Оганезова-Григлренко О. - Парциальные способности как главное условие жанровой специализации для актёра мюзикла (2014)
Анотації (2014)
Відомості про авторів (2014)
Грегірчак Н. М. - Дослідження впливу протипухлинних вакцин на основі курячих ембріональних білків та білоквмісних метаболітів Bacillus subtilis B-7025 на клітинну ланку імунітету у мишей з карциномою легені Льюїс, Шпак Є. Г., Бабій О. П. (2012)
Макарова О. Є. - Вивчення антимікробної активності дослідних зразків препарату "пропоцид", Сілаєва Л. Ф. (2012)
Пирог Т. П. - Гліцерин як субстрат для синтезу поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241, Антонюк С. І., Шулякова М. О., Мучник Ф. В. (2012)
Архіпова Г. І. - Екологічне маркування продуктів дитячого харчування, Чагайда А. О., Кваша О. Ю. (2012)
Зарицька М. В. - Дослідження впливу харчування на розвиток хвороб системи кровообігу, Семенова О. І., Бублієнко Н. О., Ткаченко Т. Л., Котинський А.В. (2012)
Павелко В. І. - Дослідження впливу деяких технологічних факторів на тривалість процесу термічної обробки ковбасних виробів, Соколенко О. Ю., Заславський А. І. (2012)
Пушанко М. М. - Особливості зношення елементів транспортних систем колонних дифузійних апаратів, Парахоня А. М. (2012)
Самійленко С. М. - Методологічні засади термодинамічного аналізу теплообмінних систем цукрового виробництва. Частина 2, Василенко С. М., Буляндра О. Ф., Штангеєв К. О., Шутюк В. В. (2012)
Товажнянський Л. Л. - Поздовжньо-поперечна течія стискаючої рідини, залежної від швидкості зрушення і тиску вздовж щілинного каналу шнекової машини. Частина 1, Білецький Е. В., Толчинський Ю. А. (2012)
Балюта С. М. - Оптимальний режим роботи джерел реактивної потужності підприємства, Ізволенський І. Є., Шестеренко В. Є. (2012)
Буляндра О. Ф. - Спрощений метод визначення тепловіддачі при плівковій конденсації водяної пари, Сінат-Радченко Д. Є., Гапонич Л. С. (2012)
Поржезінський Ю. Г. - Корозійні процеси в теплових мережах та водогрійних котлах і методи боротьби з кисневою корозією, Осадчий М. М. (2012)
Згурський А. В. - Визначення кріоскопічної температури молочно-овочевих сумішей для виробництва морозива, Потапов С. Г., Поліщук Г. Є., Масліков М. М. (2012)
Кишенько В. Д. - Синергетичне управління технологічними процесами приготування пивного сусла, Лобок О. П., Чернецький М.В. (2012)
Рева Л. П. - Дослідження гідродинамічної структури основного потоку (дифузійного соку) у вертикальному переддефекаторі на основі секційної моделі із секціями повного змішування, Петруша О. О., Мірошник В. О. (2012)
Король А. М. - Вплив домішкової зони на положення глибокого рівня в сильнолегованих напівпровідниках типу А3 В5 (2012)
Медвідь Н. В. - Формування складних розподілів лазерної енергії при крос-кореляційній взаємодії двох дифракційних полів, Гнатовський В. О., Сидоренко А. В. (2012)
Островська О. В. - Рівняння теплопровідності для однорідного стрижня з коефіцієнтом дифузії рівним одиниці, Юрик І. І. (2012)
Яценко В. М. - Вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на підвищення конкурентоспроможності продукції підприємств молочної галузі, Яковлєва А. О. (2012)
Відоменко О. І. - Соціально-психологічні та економічні аспекти кризи, Федун А. А. (2012)
Говорушко Т. А. - Науково-теоретичні проблеми застосування показника "економічна додана вартість" в оцінці майна підприємства, Кулинич Ю. М. (2012)
Басюк Д. І. - Інноваційний розвиток гастрономічного туризму в Україні (2012)
Давиденко Т. М. - Політика держави щодо інвестиційної діяльності в Україні та перспективи прямого іноземного інвестування, Дем'яненко I.B. (2012)
Струнін B. B. - Формування комплементарного ефекту при реалізації енергоощадної ресурсної політики підприємств (2012)
Ємцев B. I. - Розвиток інноваційної діяльністі як умова забезпечення конкурентоспроможності підприємств, Ємцева I. B. (2012)
Крайнюченко О. Ф. - Практичні аспекти застосування матриці бостонської консультативної групи, Белова Т. Г., Гаврилова T. B. (2012)
Андрушків Б. - Особливості формування термінологічного апарату менеджменту, Корж Н., Кухній Л., Погайдак О. (2012)
Лисенко K. M. - Оцінювання маркетингового нотенціалу ніднриємств xаpчoвoï нромисловості, Cкpuгyн Н. П. (2012)
Кравченко O. B. - Передумови становлення та розвиток інтегрованих формувань в хлібопекарській промисловості (2012)
Мостенська Т. Л. - Основні підходи до визначення ризику при здійснені інтеграції, Скопенко Н. С. (2012)
Беренда Н. І. - Вплив змін податкового кодексу України на організацію аудиторських перевірок, Редзюк Т. Ю. (2012)
Лисенко Ж. - Бюджетування як інструмент забезпечення стратегічного та поточного планування (2012)
Гвоздь В. Б. - Теоретичні підходи до класифікації капіталу, Бойко І. А. (2012)
Ткаченко Н. М. - Теоретичні аспекти обліку дотацій, субсидій, трансфертів, Верещинська І. А. (2012)
До відома авторів (2012)
Швед С. М. - Система підтримки прийняття рішення при виборі поліпшувачів для покращення показників якості борошна, Ельперін І. В. (2012)
Абдуліна Д. Р. - Кінетичні параметри росту корозійно-активних бактерій, Асауленко Л. Г., Гавриш В. М. (2012)
Semenova O. - Intensification of biochemical purification of oil wastewater process by acting on biocenosis activity, Bublijenko N., Smirnova J., Shylofost T., Pastyshenko A. (2012)
Скочко А. Б. - Дослідження антимікробної дії поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241, Конон А. Д., Пирог Т. П. (2012)
Товажнянський Л. Л. - Деякі аспекти поздовжньо-поперечної течії стисненої рідини, що залежить від швидкості зрушення і тиску вздовж щілинного каналу. Частина 2, Білецький Е. В., Толчинський Ю. А. (2012)
Паламарчук І. П. - Експериментальна оцінка процесу очищення сирого гліцерину за якісними характеристиками, Полєвода Ю. А., Янович В. П. (2012)
Балюта С. М. - Робастна Н∞ субоптимальна система регулювання двомасової електромеханічної системи, Бурляй Ю. І., Копилова Л. О. (2012)
Костенко Є. Є. - До питання про контроль якості ковбасних виробів, Бутенко О. М., Усатюк С. І., Цабілева Л. В., Філіпченко І. М. (2012)
Євлаш В. В. - Дослідження якості сушених капусти та кабачків під час зберігання, Нєміріч О. В., Гавриш А. В., Тарасенко Т. А. (2012)
Мельник І. В. - Розробка композицій пряно-ароматичних рослин для отримання екстрактів і створення нових рецептур вермутів "маренго", Вікуль С. І., Вікуль О. О. (2012)
Поліщук Г. Є. - Дослідження впливу гідротермічного та механічного оброблення на структуруючу здатність зародків пшениці, Мартич В. В., Гончарук О. В., Зарко В. І. (2012)
Шпачук Л. В. - Вплив глюкозно-фруктозних сиропів на консистенцію згущеного вареного молока, Гуць В. С. (2012)
Кишенько І. І. - Вивчення впливу багатокомпонентних розсолів та масування на структурно-механічні та фізико-хімічні властивості м’ясної сировини та шинкових виробів, Топчій О. А., Донець О. П. (2012)
Новойтенко І. В. - Методичні підходи до оцінки ефективності використання трудового потенціалу, Волощук Г. О. (2012)
Слободян Н. Я. - Теоретичні засади організаційно-економічного механізму функціонування підприємств (2012)
Яценко О. В. - Потенціал конкурентоспроможності і стійкого розвитку сільського регіону (2012)
Мостенська Т. Л. - Продовольча безпека України та напрями її забезпечення, Федулова І. В., Мостенська Т. Г. (2012)
Ніценко В. С. - Сировинне забезпечення м’ясопереробних підприємств через розвиток великотоварних сільськогосподарських підприємств (2012)
Литвинець Л. Ф. - Характеристика збутової діяльності на підприємствах ресторанного господарства (2012)
Земський Ю. С. - Українські ярмарки середини ХІХ ст. як канали руху сільськогосподарської продукції, Паска І. М. (2012)
Ємцева Г. Ф. - Ціноутворення на підприємстві: актуальні проблеми в умовах кризи (2012)
Кравченко О. В. - Дослідження ключових факторів зростання попиту на продукцію харчової промисловості (2012)
Чернелевська О. Л. - Створення кластерів – один із напрямів зростання економіки, Чернелевський Л. М. (2012)
Ємцев В. І. - Понятійний апарат конкурентоспроможності підприємств та його діалектика (2012)
Харчишина О. В. - Дослідження економічної сутності категорії "організаційна культура підприємства" (2012)
Янковська О. І. - Інформаційно-консультаційне забезпечення інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств, Мартинов С. В. (2012)
Яненко Л. П. - Про когнітивну цінність іноземних мов для навчального процесу (2012)
До відома авторів (2012)
Балюта С. М. - Автоматизована система керувння технологічними параметрами з використанням штучних нейронних мереж, Бурляй І. Ю., Копилова Л. О. (2012)
Швед С. М. - Розробка прогнозуючої моделі в системі управління процесом приготування хліба з використанням нейронних мереж, Ельперін І. В. (2012)
Карєвіна В. В. - Способи одержання ферментного препарату лізоциму, Волошина І. М. (2012)
Скроцька О. І. - Імунотерапевтичні підходи у лікуванні герпетичних інфекцій, Лич І. В., Соломінчук В. М., Жолобак Н. М. (2012)
Стабніков В. П. - Біотехнологія будівельних процесів і матеріалів (2012)
Шулякова М. О. - Визначення оптимального молярного співвідношення гліцерину та гексадекану для синтезу поверхнево-активних речовин Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-5017, Пирог Т. П. (2012)
Кишенько І. І. - Нова якість сировинної бази України, Стращенко С. В. (2012)
Хижняк О. О. - Дослідження показників безпеки картоплі з різних регіонів України, Філіпченко І. М. (2012)
Беседа В. Д. - Моделювання параметрів руху м'ясної сировини в системах пневматичного транспорту, Литовченко І. М. (2012)
Бреус Н. М. - Математичне моделювання процесу екстрагування у системах "вода/рослинна сировина", Поліщук Г. Є., Вовкодав Н. І., Гулак О. В. (2012)
Завгородний А. І. - Асимметричный режим движения шара в воздушном потоке между вибрирующими плоскостями, Синяева О. В. (2012)
Потемська О. І. - Розробка ротаційної антифагової системи для виробництва ряжанки, Науменко О. В., Кігель Н. Ф. (2012)
Соколенко А. І. - Енергетичні імпульси в харчових технологіях, Васильківський К. В., Палаш A. A., Максименко І. Ф. (2012)
Паламарчук І. П. - Обгрунтування режимних параметрів процесу дезінтегрування складних фармацевтичних сумішей та фітопрепаратів, Янович В. П., Полєвода Ю. А. (2012)
Іващенко Н. В. - Узагальнення динаміки спільного тепломасообміну при сушінні бурякового жому за допомогою об'ємного коефіцієнта тепловіддачі, Василенко С. М., Шутюк В. В. (2012)
Кривець Т. О. - Економіко-математична модель задачі перевезення контейнерів, Ющук І. В. (2012)
Манк А. В. - Оцінка жирнокислотного складу олії волоського горіха після його оброблення в НВЧ-полі, Арсеньєва Л. Ю., Усатюк С. І., Королюк Т. А., Дербугова Г. Л., Заєць Є. Р. (2012)
Носенко Т. Т. - Одержання білкового ізоляту із соняшникового шроту за допомогою протеолітичного ферменту (2012)
Рашевська Т. О. - Мікроструктурні дослідження впливу швидкості охолодження на твердіння і співкристалізацію гліцеридів молочного жиру, Іванов С. В. (2012)
Рябоконь Н. В. - Підвищення біологічної цінності згущених молочних консервів з цукром, Осьмак Т. Г., Савченко O. A. (2012)
Чепель Н. В. - Дослідження способу препаративного виділення ароматичних компонентів з ефірної олії кропу, Науменко К. А., Фролова Н. Е., Усатюк О. М., Усенко В. О. (2012)
Юрчак В. Г. - Дослідження макаронних властивостей цільнозернового пшеничного борошна, Карпик Г. В., Голікова Т. П. (2012)
Ткаченко Н. Д. - Використання мобільних телефонів у процесі навчання іноземним мовам у ВНЗ (2012)
Чала K. M. - Самостійна робота студентів при вивченні іноземної мови (2012)
Верес К. О. - Особливості застосування топоніміки в туристично-краєзнавчих дослідженнях, Купач Т. Г. (2012)
Драган О. І. - Соціальна політика підприємств харчової промисловості (2012)
Тур О. В. - Підходи науковців до визначення категорії ефективність (2012)
Мокіна С. М. - Формування команди з управління брендом роботодавця, Мостенська Т. Л. (2012)
Лисенко Ж. П. - Особливості управління запасами на підприємствах харчової промисловості (2012)
Керанчук Т. Л. - Проблеми ціноутворення в сфері готельно-ресторанного бізнесу (2012)
Корж Н. - Корпоративні конфлікти: витоки та управління, Буковинська М. (2012)
Макарченко М. А. - Роль и место кадрового потенциала в структуре инновационного потенциала организации и методы его оценки, Лопатин Д. А. (2012)
Харчишина О. В. - Культура організації в контексті сучасної парадигми управління, Мартинов С. В. (2012)
Чернелевська О. Л. - Роль держави у формуванні кластерів росту, Чернелевський Л. М. (2012)
Чорна Н. Ю. - Передумови створення ланцюга додаткової цінності у вертикальних інтеграційних структурах (2012)
Красножон С. В. - Сучасні теорії інвестування (2012)
Пєтухова О. М. - Принципи та етапи розробки стратегії інноваційної діяльності підприємств, Сілакова Г. В. (2012)
До відома авторів (2012)
Андреюк Н. В. - Венчурне фінансування як фактор інноваційного розвитку економіки України (2009)
Арутюнян С. В. - Стратегія розвитку підприємств з використанням франчайзингу, Слободян Н. Г. (2009)
Багацька К. В. - Вдосконалення фінансового забезпечення акціонерних товариств у світлі нового законодавства (2009)
Сіднєва Ж. К. - Актуальні проблеми екологічної безпеки підприємств у сучасних умовах (2009)
Бевз З. В. - Напрями стабілізації соціально-трудових відносин в сучасних умовах (2009)
Бєлова Т. Г. - Підходи до формування стратегії відносин, Крайнюченко О. Ф. (2009)
Бердар М. М. - Управління формуванням фінансових ресурсів підприємства, Гелетій Т. Г. (2009)
Біла І. С. - Проблеми сертифікації та стандартизації продукції як одного із засобів державного регулювання підприємницької діяльності в Україні (2009)
Бойко І. А. - Стратегія підприємства: історія розвитку (2009)
Болотіна І. М. - Сучасний стан та перспективи розвитку ринку дієтичних (біологічно активних) добавок України (2009)
Гвоздь В. - Теоретичні засади стратегічного управління інвестиційною діяльністю підприємств, Березницький Р. (2009)
Говорушко Т. А. - Концепція забезпечення ефективності розвитку малих підприємств на основі розробки державних цільових програм (2009)
Гоменюк О. О. - Аналіз підходів та напрямків скорочення витрат (2009)
Гончарова О. М. - Перспективи розвитку металургійних підприємств в умовах світової економічної кризи (2009)
Гура В. Л. - Напрями формування елементів потенціалу конкурентоспроможності молокопереробних підприємств України (2009)
Гунько Н. О. - Методичні засади визначення інвестиційної привабливості підприємств (2009)
Гуренко А. В. - Проблеми управління інформаційними ресурсами на малих та середніх наукоємних підприємствах (2009)
Даневич М. В. - Концептуальні підходи щодо забезпечення конкурентоспроможності працівників підприємства в умовах викликів глобалізації (2009)
Данілова Е. І. - Стратегія розвитку підприємства в умовах кризи (2009)
Драган О. І. - Конкурентні стратегії розвитку підприємств м'ясної галузі (2009)
Зінченко О. А. - Критерії і показники якості прибутку підприємства на стадії його розподілу (2009)
Карпенко Ю. В. - Засоби адаптації технології бюджетування зернопереробних підприємств до змін зовнішнього середовища (2009)
Ковтун К. С. - Комерціалізація інноваційних розробок хімічної промисловості в Харківській області (2009)
Кудренко Н. В. - Теоретичні основи дослідження економічної ефективності підприємств комбікормової промисловості (2009)
Лановська Г. І. - Тенденції розвитку сировинної бази та їх вплив на стан виробництва і споживання м'ясопродуктів (2009)
Левицька І. В. - Проблеми підвищення ефективності в інтеграційних об'єднаннях, Кудіна В. В. (2009)
Лотоцька С. В. - Особливості інтеграції банківської системи України у світовий фінансовий ринок, Симоненко Ю. Г., Новак В. Ю. (2009)
Мілева М. Д. - Визначення стратегічних конкурентних переваг харчових підприємств південного регіону України (2009)
Марченко В. М. - Становлення синергетичної концепції досліджень економічних процесів (2009)
Наумова О. О. - Забезпечення конкурентоспроможності підприємства за допомогою інноваційної діяльності персоналу (2009)
Новак В. О. - Причини виникнення та шляхи подолання конфліктів в організаціїї, Передерій В. В., Мірошнікова М. Ю. (2009)
Печериця Ю. - Підвищення конкурентоспроможності підприємств шляхом реалізація стратегічних намірів (2009)
Райко Д. В. - Методологічний підхід до оцінювання привабливості партнерів (2009)
Рукасов С. В. - Порівняльна характеристика форм і систем оплати праці в економічно розвинутих країнах (2009)
Сисюк С. В. - Економічні передумови виникнення платних освітніх послуг в державних вищих навчальних закладах (2009)
Скопенко Н. С. - Основні етапи інтеграційного процесу (2009)
Стешенко Л. І. - Результативність та ефективність виробничої діяльності підприємств та показники їх оцінювання (2009)
Тараєвська Л. С. - Маркетинг людського капіталу (2009)
Устенко А. О. - Діагностика ризиків господарської діяльності на підприємствах нафтогазового комплексу, Ріщук Л. І. (2009)
Филюк Г. М. - Специфіка розвитку конкуренції в Україні в сучасних умовах (2009)
Хорунжак Н. М. - Шляхи удосконалення фінансового контролю в системі державного казначейства (2009)
Юрманова О. О. - Кооперативний сектор як складова соціальної економіки західноєвропейських країн: досвід для сучасної України, Щирбак О. (2009)
Яровий Л. В. - Динаміка розвитку інформаційних ресурсів (2009)
Бойко М. Г. - Структурні зрушення в туризмі: передумови досягнення структурного паритету (2009)
Бутейко Д. С. - Проблеми формування іноформаційної бази для оцінки результативності інноваційної діяльності підприємств машинобудування (2009)
Ілляшенко Н. С. - Аналіз ринкових позицій вітчизяних виробників побутових холодильників (2009)
До відома авторів (2009)
Рафальський І. - Українське національне самовизначення. Колективне самопроектування (2013)
Беззуб’як М. - Базові положення теорії націоналізму (2013)
Фесенко М. - Феномен міжнородно-політичної консолідації (2013)
Харечко І. - Вітчизняний політологічний дискурс публічної політики (2013)
Чупрій Л. - Концептуальні засади політики національної безпеки Української держави в гуманітарній сфері (2013)
Шедяков В. - Соціальна творчість та інноваційність стратегічного управління (2013)
Парлюк В. - Політична модернізація в Україні: основні напрями вирішення проблем (2013)
Андрійчук Т. - Формування інститутів громадянського суспільства в незалежній Україні: чинники та особливості (2013)
Дроздова А. - Соціальний капітал в контексті розвитку громадянського суспільства (2013)
Кривицька О. - Міграційні процеси в Україні: конфлікт ідентифікацій та ризики "відторгнення" (2013)
Давидюк О. - Бездомність в Україні: причини та тенденції (2013)
Мішин А. - Демократичне лідерство як ресурс модернізації держави (2013)
Костиря І. - Мідіатизація політики та політизація ЗМІ як тенденції політичного процесу в Україні (2013)
Даниленко С. - Політичні комунікації як чинник трансформації політичної культури транзитивного суспільства (2013)
Арабаджиєв Д. - Моніторинг виборчого процесу як інструмент політичного піару (2013)
Кацуба М. - Художнє кіно як засіб формування масової політичної свідомості (2013)
Кіслов Д. - Проблеми безпеки інформаційного розвитку суспільства (2013)
Янченко А. - Соціальні медіа як елемент політичної комунікації (2013)
Михайлова О. - Українська блогосфера як територія репрезентації моделей громадянської ідентичності (2013)
Піпченко Н. - Інтернет-простір як інструмент політичної модернізації Китаю (2013)
Андрєєва О. - Європейські перспективи розбудови електронного уряду (2013)
Кононенко С. - Міжнародні відносини та їх системи (2013)
Цифра Ю. - Формування зовнішньополітичної ідентичності акторів міжнародних відносин: конструктивістський аналіз (2013)
Мельничук Н. - Лідерство США в умовах глобальних трансформацій (2013)
Ровенчак О. - Міжнародна міграція як виклик безпеці: особистісний, національний та глобальний виміри, Яворський М. (2013)
Ржевська Н. - Стратегічне партнерство Україна-США: становлення та прогноз (2013)
Мармазова Т. - Політико-правова організація місцевого самоврядування у посткомуністичних країнах: досвід України та Білорусу (2013)
Бушанський В. - У пошуках Української цивілізації (2013)
Большаков В. И. - О работе филиала кафедры СДМ на ООО "Армада" и ООО "Агротек", Хмара Л. А. (2012)
Хмара Л. А. - Использование гидроаккумулирующей системы на ЗТМ циклического действия с целью повышения их эффективности, Холодов А. П. (2012)
Холодов А. П. - Аккумулирование энергии в рабочем цикле бульдозеров (2012)
Хмара Л. А. - Телескопічне робоче обладнання гідравлічного екскаватора, оцінка його ефективності та визначення об’єму копання ґрунту, Дахно О. О. (2012)
Хмара Л. А. - Визначення теоретичного об’єму копання ґрунту одноківшевим екскаватором з телескопічним робочим обладнанням, Дахно О. О. (2012)
Хмара Л. А. - Экспериментальные исследования процесса копания грунта скрепером с полукруглым днищем и задней стенкой маятникового типа, Деревянчук М. И., Спильник М. А., Потоцкий О. А. (2012)
Хмара Л. А. - Исследование процесса выгрузки грунта из ковша скрепера задней стенкой маятникового типа, Спильник М. А. (2012)
Пенчук В. А. - Методология выбора средств механизации для малообъемных и рассредоточенных строительных и коммунальных работ, Даценко В. М., Голубов И. В. (2012)
Кравець С. В. - Визначення оптимальних параметрів двохярусного безтраншейного кабелеукладача, Стіньо О. В. (2012)
Макарчук О. В. - Параметри фрезоведучої частини руйнування елемента самообертової фрези (2012)
Хмара Л. А. - Исследование производительности манипуляторного оборудования для укладки бордюрных камней, Кулик И. А., Пикуш Ю. С. (2012)
Иванченко С. Н. - Анализ зачерпывающей способности скрепера с импульсными колебаниями ковша, Шемякин С. А., Чебан А. Ю., Белов В. Е. (2012)
Мусійко В. Д. - Результати випробування змінного обладнання екскаватора для підкопування та ущільнення ґрунту під трубопроводом, Кузьмінець М. П. (2012)
Косяк О. В. - Аналіз досліджень різання і розрізання ґрунтів пасивними ножами (2012)
Ловейкин В. С. - Метод определения величины давления в подшипниках/подпятниках скольжения грузоподъемных кранов, Човнюк Ю. В., Почка К. И. (2012)
Ловейкин В. С. - Модель зміни технічного стану механізмів підйому вантажу кранів як об’єктів неперервного типу, Човнюк Ю. В., Ромасевич Ю. О. (2012)
Ловейкин В. С. - Обгрунтування раціональних законів керування рухом двомасових динамічних систем, Ромасевич Ю. О. (2012)
Хожило М. Е. - Аналітичне визначення параметрів відстані метання ґрунту різально-метальним робочим органом (2012)
Орел В. О. - Визначення строку служби робочої рідини в гідросистемі автогрейдера (2012)
Разарёнов Л. В. - Повышение эффективности работы малогабаритного погрузчика с бортовым поворотом при развороте, Рукавишников Ю. В. (2012)
Вікторова В. О. - Використання нечіткої логіки для класифікації динамічних навантажень землерийно-транспортної машини (2012)
Краснокутский В. Н. - Математическая модель полуприцепного скрепера, Ковалевский С. Г., Бессонов М. М. (2012)
Кадильникова Т. М. - Математическая модель вибрационной очистки поверхности просеивания при классификации сыпучих материалов, Шинковская И. Л., Заец И. П., Силина Н. А. (2012)
Селегей А. М. - Экспериментальное определение предела прочности застывшей леточной маси (2012)
Пенчук В. А. - Гравитационные бетоносмесители можно эффективно модернизировать, Лукьянец В. Б. (2012)
Коробко Б. О. - Гідропривідний малогабаритний штукатурний агрегат мобільного типу АШГ-4, Матвієнко А. М., Вірченко В. В. (2012)
Маслов О. Г. - Дослідження коливань вібраційної установки для виготовлення малогабаритних залізобетонних виробів у робочому режимі, Нестеренко М. П., Скляренко Т. О. (2012)
Шаповал М. В. - Вплив параметрів роботи комбінованого компенсатора на рівень пульсації тиску (2012)
Лиходій О. С. - Визначення кута взаємного розміщення ланок сідельного автопоїзда експериментальним шляхом, Дячук М. В., Литвиненко М. П. (2012)
Петренко Д. І. - Імітаційне моделювання вакуумного підсилювача та ГГЦ гальмівної системи легкового автомобіля, Дячук М. В. (2012)
Щукин А. В. - Закономерность изнашивания рабочих органов землеройно-транспортных машин (2012)
Єфіменко О. В. - Аналіз механізму крокування екскаватора ЕШ 6.5.45 за допомогою комп’ютерного моделювання в Solidworks (2012)
Васильєв О. С. - Методика проведення ресурсних випробувань тертьових деталей бездіафрагмових розчинонасосів (2012)
Главацький К. Ц. - Експериментальні дослідження процесу взаємодії змінного робочого органу блокуючої дії грунтоущільнювальної віброплити з грунтом, Черкудінов В. Е., Грицай Я. В. (2012)
Бондаренко Л. М. - Кривизна конвеєрної стрічки при русі по вігнутій поверхні, Ракша С. В. (2012)
Ракша С. В. - Аналіз спектра власних частот приводу підвісної канатної дороги, Горячев Ю. К., Куропятник О. С. (2012)
Пімонов Г. Г. - Вдосконалення гідроприводу будівельних машин на базі об’ємного подільника потоку, Щербіна А. М. (2012)
Пимонов И. Г. - Установление достоверности совершенствуемых диагностических систем гидроприводов (2012)
Коробко Б. О. - Аналіз конструктивних особливостей та шляхів вдосконалення змішувачів будівельних машин, Рогозін І. А. (2012)
Бондаренко Л. М. - Шляхи вдосконалення шарикопідшипникових вузлів кранів, Зінько Д. В. (2012)
Бондаренко Л. М. - Залежність ККД поліспаста від його кратності і коефіцієнта вибору діаметру блока, Гейко А. О. (2012)
Рыжков И. В. - Эффективность применения инклинометрических устройств, учитывающих индивидуальные электрические характеристики первичных преобразователей, Пономарева Е. А. (2012)
Голубченко О. І. - Конструкції та застосування різально-метальних робочих органів для інтенсифікації робочих процесів землерийно-транспортних машин (2012)
Техніка кафедры СДМ ГВУЗ "ПГАСА" (2012)
Анотації (2012)
Вступ (2012)
Специальность "Подъемно-транспортные, строительные, дорожные, мелиоративные машины и оборудование" (2012)
Остання сторінка (2012)
Богашева Н. - Законодавчі колізії як фактор зниження якості та ефективності законодавства, Ключковський Ю. (2015)
Иванников И. - Право как форма вьіражения силы (2015)
Кіндюк Б. - Кодифікація та моніторинг нормативно-правових актів, прийнятих в сфері охорони природи радянської та незалежної України, Золотарьова А. (2015)
Кривошия І. - Тлумачення норм права на основі філософських поглядів Іммануїла Канта (четверта — заключна частина) (2015)
Левчук І. - Причини та передумови проведення реформи пенітенціарної системи у Російській імперії в другій половині XIX століття (2015)
Левчук Ю. - Київська судова палата: місце в судовій системі Російської імперії (2015)
Хотинська-Нор О. - Перебіг судової реформи з прийняттям Конституції України: історико-правовий аналіз (2015)
Батанов О. - Статус громади у пошуках оптимального варіанту конституційної моделі місцевого самоврядування в сучасній Україні: теорія і практика (2015)
Семенюк О. - Баланс життєво важливих інтересів особистості, суспільства та держави в інформаційній сфері (2015)
Романюк Я. - Значення спеціалізованих цивільно-правових норм у процесі цивільно-правового регулювання (на прикладі договору строкового банківського вкладу) (2015)
Ус М. - Пред’явлення вимоги до поручителя за ч. 4 ст. 559 Цивільного кодексу України (2015)
Бакалінська О. - Доктринальні підходи до визначення поняття "недобросовісна конкуренція" (2015)
Знаменський Г. - Господарське право України: сучасний стан та перспективи (2015)
Хрімлі О. - Форми захисту прав інвесторів: поняття і класифікація (2015)
Коваленко Ю. - Правове регулювання екологічної безпеки теплових електростанцій: науково-теоретичні підходи (2015)
Бучик А. - Аналіз теорії, практики та механізмів реалізації права на відвід (самовідвід) судді (2015)
Іваницький С. - Принципи адвокатури (2015)
Антипов В. - Кваліфікація порушень порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї (2015)
Дільна З. - Захисник засудженого в стадії виконання судових рішень: питання теорії та практики (2015)
Лосич Т. - Кримінальна відповідальність за вчинення або погрози вчинення насильницьких злочинів щодо суддів та інших державних службовців у нормах сучасного кримінального права Чехії та Словаччини (2015)
Сказко Ю. - Кримінологічна характеристика осіб злочинців, які вчиняють розбійні напади на банківські установи та інкасаторів (2015)
Автухов К. - Європейський вибір для засуджених до довічного позбавлення волі: чи бути йому? (2015)
Zhuravel M. - The social clause: building a bridge between highly developed north and less industrialized south (2015)
Андрушко П. - Особливості кримінально-правової кваліфікації притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності: теоретичні орієнтири та правозастосовна практика (2015)
Присяжнюк А. - Медико-правові проблеми формування нової теоретичної моделі в анестезіології і реаніматології України (2015)
Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Представники органів судової влади України проаналізували результати роботи судів у 2015 році (2015)
Публікації журналу "Юридична Україна" у 2015 році (2015)
Смолій В. - Віктор Даниленко: вчений і педагог. Слово про ювіляра (2009)
Зашкільняк Л. - Замітки про сучасну українську історіографію (2009)
Горбик В. - Проблеми підготовки багатотомного енциклопедичного видання "Звід пам’яток історії та культури України" (2009)
Коляструк О. - Поняття повсякденності в сучасній науковій гуманітаристиці (2009)
Добржанський О. - Від Є. Гакмана до М. Василька. Українські депутати від Буковини в австрійській Державній Раді (1861–1918 pp.) (2009)
Пиріг Р. - Державна служба Гетьманату Павла Скоропадського (квітень–грудень 1918 р.) (2009)
Завальнюк О. - Проблема створення матеріально-технічної бази національної університетської освіти України у 1918–1920 рр. (2009)
Шарпатий В. - Проблеми функціонування собезу в УСРР у роки масової колективізації і голоду, Яценюк П. (2009)
Дробот І. - До літопису боротьби за українську державність, Слюсаренко А. (2009)
Марусик Т. - Гендерна культура у трансформаційних процесах українського суспільства, Герегова С. (2009)
Лихолобова З. - Липневі страйки 1989 року в шахтарських містах Донбасу, Кузіна К. (2009)
Тронько П. - Історичне місто як культурна цінність і об’єкт пам’яткоохорони, Верменич Я. (2009)
Віднянський С. - Закарпаття – Підкарпатська Русь: від здобуття автономії до проголошення незалежної держави (до 70-річчя Карпатської України) (2009)
Вронська Т. - Життя та побут родин учасників національно-визвольного руху в місцях спецпоселень (1944–1952 рр.) (2009)
Лаас Н. - Мовно-комунікативна сфера українського радянського суспільства часів пізнього сталінізму та хрущовського періоду: дослідження проблеми в англо-американській історіографії (2009)
Юсов С. - Діяльність вчених-гуманітаріїв УРСР у другій половині 1940-х рр. (На прикладі етногенетичних досліджень), Юсова Н. (2009)
Бондарчук П. - Участь віруючих у богослужіннях та відзначенні свят у радянській Україні у повоєнний період (2009)
Крупина В. - Номенклатура повоєнної України: кількісно-якісна характеристика (2009)
Прохоренко О. - Новий соціум: морально-психологічні трансформації населення УРСР повоєнного періоду (2009)
Швидкий В. - Система законодавчо-директивного тиску як чинник девіантності в умовах голодомору 1946–1947 рр. в Україні (2009)
Бажан О. - "Холодне українське літо 1953 року" (проведення амністії 1953 року в Українській РСР: перебіг, масштаби, наслідки) (2009)
Подкур Р. - Органи державної безпеки СРСР у процесі реабілітації середини 1950-х років (2009)
Васильєв В. - Перші секретарі обкомів Компартії України в радянській управлінській системі (середина 50-х – початок 60-х рр. ХХ ст.) (2009)
Погребенник В. - Соборницька ідея української літературної класики (2009)
Удод О. - Історична пам’ять в Україні та європейські цінності (2009)
Луцький О. - Радянська академічна наука в західних областях України 1940-1951 pp.: від відділів до інститутів (2009)
Зайцева З. - Науково-організаційна діяльність Олександра Барвінського (1847-1937), Ротар Н. (2009)
Рященко Д. - Микола Василенко в історії Академії наук України (2009)
Рубльов О. - Іван Кулик (1897-1937) - український поет, компартійний урядовець, "літературний генерал": портрет особи у тоталітарному інтер’єрі (2009)
Марочко В. - Торгсини Києва в роки голодомору (2009)
Горох М. - Становлення торгової мережі Торгсину на Чернігівщині (1932-1936 pp.) (2009)
Стяжкина Е. - "Отцы и дети": легитимные проекты мужской семейной жизни в первые десятилетия Советской власти (2009)
Бачинський Д. - Місце та роль української інтелігенції в національній політиці радянської держави на початку 20-х pp. XX ст. (2009)
Мовчан О. - Проблема працевлаштування в Україні (1920-ті роки) (Продовження) (2009)
Даниленко О. - Зовнішньополітичне представництво радянської України у міжнародних зносинах 1920-1924 pp.: статус, функції, повноваження (2009)
Лаврут О. - Дозвілля студентів УСРР у 20-ті роки ХХ ст. (2009)
Змерзлый Б. - К истории латинизации письменности восточных славян (2009)
Степанчук О. - Польсько-українські міжнаціональні відносини на Холмщині у 1918-1939 роках (2009)
Ковальчук О. - Голодомор 1932-1933 pp. в УСРР і українська діаспора Північної Америки: інформативні аспекти (Продовження) (2009)
Стоян Т. - "Дворушник-націоналіст" Карпеко - керівник радіомовлення УСРР (1933-1934 pp.) (2009)
Головата Л. - Журнал "Нова доба" (1941) - нездійснений науковий проект української еміграції у Кракові (2009)
Лисенко О. - Проблематика Другої світової війни у сучасних вітчизняних військово-історичних дослідженнях, Грицюк В. (2009)
Сухобокова О. - Український голос з-за океану (2009)
Романюк І. - Ставлення держави до церкви на селі в 50-середині 60-х pp. XX ст., Зінько Ю. (2009)
Кононенко В. - Особливості релігійного життя єврейських громад в Україні у повоєнний період (друга половина 1940-х - початок 1960-х pp.) (2009)
Падалка С. - Проблеми забезпечення підприємств вугільної промисловості Донбасу професійними кадрами вищої кваліфікації (1940-і - 1960-і pp.), Бровар О. (2009)
Ніколаєць К. - Проблема самореалізації робітників і селян УРСР (друга половина 1960-х - на початку 1980-х років): історіографія (2009)
Хоменко Н. - Повсякденне життя студентської молоді повоєнної України (2009)
Булгакова О. - З історії розвитку історичної науки в Україні (кінець 1940-х - 1950-ті рр.) (2009)
Зінько Ю. - (Рец. на кн.): Pop I. Dejiny Podkarpatske Rusi v datech. - Praha: Libri, 2005. - 536 s. Поп I. Історія Підкарпатської Русі у датах. - Прага: Лібрі, 2005. - 536 с., Кравчук О. (2009)
Романюк І. - (Рец. на кн.): Мельничук O. A. Соціальне страхування в радянській Україні (20-30-ті pp. XX ст.). - Вінниця: "Едельвейс і К", 2009. - 372 с. (2009)
Титул, зміст (2016)
Fomina M. A. - Complex Identification of Red Yeast Isolate from Gastrointestinal Tract of Hucul Long-Liver (Carpathians, Ukraine), Polishchuk L. V., Tkachenko K. S., Hong J. W., Zelena L. B., Ianieva O. D., Pidgorskyi V. S. (2016)
Пирог Т. П. - Біологічні властивості поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405, синтезованих на відходах виробництва біодизелю, Никитюк Л. В., Іутинська Г. О. (2016)
Борзова Н. В. - Скрининг продуцентов маннан-деградирующих энзимов, Варбанец Л. Д., Курченко И. Н., Наконечная Л. Т. (2016)
Данкевич Л. А. - Фенотипова гетерогенність фітопатогенних бактерій роду Erwinia – збудників хвороб яблуні в Україні, Воцелко С. К., Щербина Т. М., Патика В. П. (2016)
Krutylo D. V. - Symbiotic Potential of Bradyrhizobium Japonicum Strains with Different Growth Rates, Leonova N. O. (2016)
Bati V. V. - The Microbial Diversity and its Dynamics in the Ethnic Fermented Foods of the Black Sea Region, Boyko N. V. (2016)
Буценко Л. М. - Вплив ліпополісахаридів Pseudomonas syringae pv. atrofaciens на фізіолого-біохімічні процеси у клітинах Allium cepa (2016)
Юр’єва О. М. - Целюлазна та ксиланазна активності ендофітних і ґрунтових штамів Penicillium funiculosum Thom, Курченко І. М., Сирчін С. О., Харкевич О. С., Павличенко А. К., Наконечна Л. Т. (2016)
Волощук Н. М. - Вплив регуляторних чинників на кількісний склад мікобіоти жолудів Quercus robur L. у процесі зберігання, Білоус В. М., Білоус С. Ю. (2016)
Gorshkova O. G. - Fatty Acids Composition of Microbacterium Genus Bacteria – Destructors of Oil Hydrocarbons, Korotaeva N. V., Ostapchuk A. M., Voliuvach O. V., Gudzenko T. V. (2016)
Письменна Ю. Б. - Антагоністичні властивості мікроскопічних грибів, виділених з гіпсокартону, Курченко І. М., Суббота А. Г. (2016)
Sergieieva Zh. Yu. - Phytopathogenic Bacterium Pectobacterium Carotovorum Cryptic Plasmids Distribution, Tovkach F. I. (2016)
Рецензія на підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації "Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія" за редакцією В. П. Широбокова. – Вінниця: Нова книга, 2011. – 952 с. (2016)
До 70-річчя з дня народження В. П. Патики (2016)
Даниленко В. - Спроби "соціалізації" радянської економіки в роки хрущовської "відлиги" (1955–1965 рр.) (2011)
Янковська О. - Соціальна складова реформ М. Хрущова (2011)
Білокінь С. - Клуб творчої молоді "Сучасник" очима влади (2011)
Подкур Р. - Реакція сільського населення на вимогу виконання обов’язкового мінімуму колгоспного трудодня у повоєнній УРСР (2011)
Плющ М. - Проблеми розвитку аграрного сектора (друга половина 1940-х — перша половина 1960-х рр.) (2011)
Швидкий В. - Подія як фактор впливу на поведінку та свідомість громадян в Україні (1953 р.) (2011)
Хоменко Н. - Реакція студентської молоді на викриття культу особи Сталіна (2011)
Бондарчук П. - Релігійний досвід в житті віруючих України (середина 1940-х — середина 1980-х років) (2011)
Булгакова О. - Кількісно-якісні показники науково-педагогічної інтелігенції України доби "відлиги" (на прикладі істориків) (2011)
Бажан О. - Петро Шелест: штрихи політичного портрета (2011)
Смольніцька М. - Жінка в радянському суспільстві: офіційний образ і реальна практика (2011)
Лаас Н. - Матеріальне повсякдення населення в українському радянському соціумі епохи "застою" (1965–1985 рр.) (2011)
Крупина В. - Експортні поставки Української РСР у другій половині 1960-х — першій половині 1980-х років: напрямки, структура, результати (2011)
Дибчук Л. - Спадщина діячів літератури і мистецтва української діаспори Канади та країн Латинської Америки другої половини ХХ ст. — початку ХХІ ст. (2011)
Юсов С. - Діяльність вчених-гуманітаріїв УРСР за ідеологічних умов другої половини 1940-х рр. (На прикладі етногенетичних досліджень), Юсова Н. (2011)
Терлецька І. - Сутність сталінізму: історіографічне осмислення в сучасній Україні і Росії (2011)
Сєкунова Ю. - Лев Биковський як дослідник української книжкової культури (2011)
Савчук В. - Українське та російське краєзнавство 1920–1930-х рр.: проблеми взаємодії та розвитку в умовах формування тоталітарної системи (2011)
Комарніцький О. - Партійна та політосвітня діяльність студентів Кам’янець-Подільського інституту народної освіти (1920-ті рр.) (2011)
Бадах Ю. - Радянсько-фінське дипломатичне протистояння (1939–1940 рр.) (2011)
Луцький О. - Суспільна допомога жителям Прикарпаття (восени 1941 — влітку 1942 рр.) (2011)
Головата Л. - Діяльність УТГІ в контексті легального видавничого руху періоду Другої світової війни (2011)
Любіч О. О. - Аналіз бізнес-моделі державних банків в Україні, Бортніков Г. П., Панасенко Г. О. (2016)
Рязанова Н. С. - Фінансове рахівництво як інформаційно-інфраструктурна підсистема сучасної мікроекономіки, Федосов В. М. (2016)
Диба М. І. - Концесія: сутність та форми фінансового забезпечення (2016)
Ковальчук А. Т. - Запобігання та протидія відмиванню коштів: ризик-орієнтований підхід у контексті міжнародного співробітництва, Котляревський Я. В. (2016)
Леоненко П. М. - Інституційні аспекти інноваційного підприємництва та конкурентоспроможності економіки України (2016)
Нікітішин А. О. - Податкова політика стимулювання розвитку людського капіталу (2016)
Кислюк К. В. - Трансформації меморіального простору і меморіальних практик в Україні періоду незалежності (2016)
Божко Л. Д. - Каучсерфінг як особлива філософія мандрівок (2016)
Гаюк І. Я. - Історичні особливості розвитку вірменського зброярства в Україні (2016)
Денисюк Ж. З. - Постфольклор як предмет гуманітарних досліджень: до постановки питання (2016)
Dynikova L. - Gender equality as area of I. Gasprinsky’s awareness-raising activities (2016)
Tereshchenko-Kaidan L. - Hilandar collection and Ukrainian manuscript heritage – a unique phenomenon of Ukrainian culture (2016)
Shevchenko L. - Spanish and Ukrainian ethnospecific phraseological units in the press (2016)
Ідрісова М. А. - Проблема культури Кримського ханства в сучасному гуманітарному науковому дискурсі (2016)
Масалова К. Ю. - Книга мертвих на стелах Нового царства (2016)
Androsova D. - National roots of piano symbolism of A. Skryabin performance style (2016)
Єсипенко Р. М. - Втілення національного характеру в творах інонаціональної драматургіїна українській сцені 60-80-х років ХХ століття (Частина І) (2016)
Zavgorodnyaya G. - Musical space and works of Ukrainian composers in the aspect of stylistic dialogue (2016)
Bingqiang L. - Musical indicators of historical processuality in the parallelisms of the development of China and Europe (2016)
Nowak A. - Modern composer creative activity as subject of education (2016)
Poberezhna G. - Language and song as major assets of Ukraine (2016)
Pryshchenko S. - The colour synergetics in advertising communications of the postmodern period (2016)
Aphonina O. - Mythological codes and "double coding" in art (2016)
Дундяк І. М. - Лев Скоп: іконописець, реставратор та громадський діяч (2016)
Медведєва А. О. - Аспекти історичної ґенези та еволюції театральної акторської маски (2016)
Ovsyannikova-Тrеll A. - Film music in the works of contemporary Ukrainian composers (2016)
Заря С. В. - Рекламні відеоролики як вид аудіовізуальної продукції (2016)
Lu Bin - The conflict of emotion and duty in the intonation drama les Danaides by A. Salieri (2016)
Сиваш І.О. - Теоретико-методологічні підходи до розуміння етнодизайну на сучасному етапі культуротворчості (2016)
Татіївська І. П. - Роль Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України у збереженні творів декоративного мистецтва та трансформація традицій у царині етнодизайну (2016)
Коляструк О. - Історія повсякденності в сучасній українській історіографії (2012)
Лаас Н. - Характеристика етапів та особливостей вивчення радянознавчої та українознавчої проблематики гуманітарними науками англо-американських країн у другій половині ХХ ст. (2012)
Рабенчук О. - До питання про візуальне як джерело історичних досліджень (2012)
Білокінь С. - Сексоти як елемент механізму державного управління в СРСР (1917–1941 рр.) (2012)
Подкур Р. - Деякі типи поведінки низових партійно-радянських працівників після звільнення окупованих територій України (на прикладі Чернігівської області) (2012)
Пронь Т. - Масове переселення українців з Польщі в УРСР в 1944–1946 рр.: ключові концепти удокументованого та історіографічного наративу (2012)
Даниленко В. - Динаміка змін етнічної структури українського суспільства в 1950–1960-х рр. (2012)
Смольніцька М. - Ґендерна політика в УРСР: правове закріплення та напрями реалізації (середина 1940-х – перша половина 1960-х рр.) (2012)
Бондарчук П. - Релігійні обряди життєвого циклу в житті населення України (середина 1940-х – середина 1980-х років) (2012)
Янковська О. - Реформи УРСР в соціальній сфері в середині ХХ ст.: пенсійне забезпечення. (До 55-річчя пенсійної реформи) (2012)
Киридон П. - Відновлення функціональних параметрів партійно-державної номенклатури Української РСР у перші повоєнні роки (2012)
Крупина В. - Хрущовський стиль управління в оцінках сучасників (2012)
Швидкий В. - Подія як фактор впливу на поведінку та свідомість громадян в Україні (1953 р.) (Закінчення) (2012)
Бажан О. - Про "економічне місництво" у політичній діяльності Петра Шелеста (2012)
Юсов С. - В. Голобуцький як професор Київського педагогічного інституту ім. М. Горького (2012)
Кононенко В. - Динаміка змін та структура єврейського населення Поділля в 1940–1980-х роках ХХ століття (2012)
Агапов В. - Шахтарські колективи України і вищі органи державної влади СРСР: взаємовідносини напередодні та під час весняного страйку 1991 р. (2012)
Шарпатий В. - Виставкова діяльність Петра Івановича Холодного (1874–1930 рр.), Хитрич А. (2012)
Ямполець П. - Бюджети міського населення України в період НЕПу (2012)
Сушко О. - Становлення національно-культурних об’єднань і організацій українців Російської Федерації у контексті політики коренізації середини 20-х рр. XХ ст. (2012)
Мельничук О. - Соціальне страхування 1920–1930-х рр. в радянській історіографії (2012)
Смольніков Ю. - (Рец на кн.): Святослав Юсов. Історик Володимир Голобуцький (1903–1993): Життя, наукова і педагогічна діяльність. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2011. – 336 с. (2012)
Стовпець О. В. - Проблема інновації в контексті дослідження інтелектуальної власності: від економіко-правової парадигми до соціокультурної (2016)
Троїцька О. М. - Діалог у розгортанні культурно-освітнього простору молодіжних спільнот: філософія інтеркультурності (2016)
Рогова О. Г. - Аксіостратегія як чинник духовно-ціннісної модернізації освіти (2016)
Чуйкова О. В. - Когнітивність в аспекті самопізнання і пізнання інших: інтуїція, прозор­ливість як прояв розуму і якостей лідера. Поява філософії як результат і культурний конструкт-чинник розвитку мозку людини в еволюційному ланцюгу розвитку мозку людини (2016)
Скалацька О. В. - Соціально-філософський аналіз бренду одягу: український контекст (2016)
Шиндаулова Р. Б. - Ноогуманистическая философия (2016)
Кравцов Ю. С. - Онтологічні основи соціальної реальності (2016)
Карпенко С. Р. - Философия успеха: критика бинаризма (2016)
Петренко Н. В. - Самоактуалізація та самореалізація особистості у філософсько-освітньому дискурсі (2016)
Коломієць Д. В. - Філософський аналіз проблеми віртуалізації освітнього простору (2016)
Приймак О. М. - Типологія внутрішньоорганізаційних процесів у закладах системи соціальної роботи (2016)
Cвятненко І. О. - Андроцидарний матріархат в інструментарії гендерної культури України (2016)
Медведєва Ю. Ю. - Вплив конфуціанства на процеси модернізації та контрмодернізації в суспільствах конфуціансько-даоської ідентичності (на прикладі інституцій підприємництва та менеджменту) (2016)
Кривошеєва О. О. - Система освіти як середовище відтворення соціальної нерівності (за П. Бурдьє та Ж.-К. Пассроном) (2016)
Журбенко К. В. - Нові медіа як об’єкт соціологічного вивчення (2016)
Остапець Ю. О. - Особливості формування та еволюції партійної структури Закарпатської області (1991 – 2015 рр.) (2016)
Вонсович О. С. - Саміт НАТО – 2016: підсумки та перспективи для України (2016)
Кужман О. М. - Увага до суспільних проблем як необхідна умова встановлення регіонального політичного порядку денного (2016)
Іванюк І. А. - Православні монастирські бібліотеки Києва ХІХ – поч. ХХ ст.: історіографія проблеми (2016)
Мусіяченко О. С. - Відомості про музичну освіту киян на сторінках газети "Жизнь и искусство" (1893-1898) як джерело дослідження розвитку музичного середовища міста (2016)
Медяник В. Ю. - Приватне підприємництво М. Ф. фон Дітмара як приклад інженерного бізнесу України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2016)
Попович Ю. - Ідея єдності України крізь призму художніх публікацій на сторінках часопису "Промінь" (1922 –1923) (2016)
Бойко М. - Місцева преса Чернігівщини: реалії та перспективи (2016)
Кобинець А. - Шевченківська тематика на сторінках "Запорізької правди": формування у читачів національно-патріотичного світогляду (2016)
Герасимчук Н. - Моніторинг сучасних українських педагогічних журналів (2016)
Бойко А. - Образ "русского мира" в інформаційному просторі України (2016)
Павлюк І. - Реалії та міфи українського мистецько-інформаційного простору 1990–2000 рр.: підсумки та проекції (2016)
Консевич О. - Образ України у польському тижневику "POLITYKA" після Революції гідності (2016)
Харитоненко О. - Звіт у сучасній науковій публіцистиці: різновиди, особливості жанрової моделі (2016)
Соловйов М. - Українські телеканали в мережі: інтернет-мовлення (2009–2015) (2016)
Георгієвська В. - Жанрова структура партійної преси України: традиції і сучасність (2016)
Школьна О. - Один із уроків історії (2016)
Навроцька Т. - Вогонь його серця (2016)
Юрченко К. - Хроніка відчуттів (2016)
Алтухова Н. - Історія про "сьогоднішнє і вчорашнє життя" (2016)
Романів І. - "Історія не твого життя" (2016)
Романенко К. - Дукля – маленьке слово, велике значення (2016)
Сатановська Л. - Творча поліфонія (2016)
Григоришина С. - Зі скарбниці історії української журналістики (2016)
Бублій І. - 78 особистостей в історії України (2016)
Юрчик Ю. - Майстри історичної візуалізації (2016)
Присяжнюк О. - Історія очима газети "День" (2016)
Нікуліна А. - "Вулє ву чайок, мсьє?" (2016)
Титул, содержание (2016)
Козленко М. В. - Гравитационное моделирование литосферы центральной части Крымско-Черноморского региона, Козленко Ю. В. (2016)
Соловьев В. Д. - Строение и этапы развития структур земной коры пролива Брансфилд (Западная Антарктика) по результатам геофизических исследований, Корчагин И. Н., Левашов С. П., Якимчук Н. А., Божежа Д. Н. (2016)
Науменко А. Д. - Тектоническое развитие Бондаренковской (Булганакской) антиклинальной структуры на основе литолого-фациального анализа (2016)
Патрикеев В. Н. - Разломы Северного Сахалина: особенности строения и сейсмическая опасность, Ломтев В. Л. (2016)
Ломакин И. Э. - Тектонолинеаменты и некоторые вопросы геотектоники, Анохин В. М., Кочелаб В. В., Покалюк В. В., Шафранская Н. В., Шураев И. Н. (2016)
Каграманов К. Н. - Перспективные глубокозалегающие нефтегазоносные структуры Южно-Каспийской впадины, Велиев Р. В. (2016)
Митропольський О. Ю. - Відновлення та адаптація проекту моніторингу седиментаційних процесів на шельфі Чорного моря на полігоні "Запоріжжя", Насєдкін Є. І., Федосеєнков С. Г., Іванова Г. М., Довбиш С. М. (2016)
Ломакин И. Э. - Неотектоническая активность и оползневые процессы в береговой зоне северо-западного Причерноморья, Покалюк В. В., Кочелаб В. В. (2016)
Коболев В. П. - К 80-летию со дня рождения Олега Максимовича Русакова (2016)
Суріна Г. Ю. - Функціонування міфу і наративу в сучасній масовій свідо­мості (2016)
Костючков С. К. - Продуктивність сучасної освіти в контексті пристосу­вання людини до життя в нових цивілізаційних умовах (2016)
Поліщук Н. В. - Необхідність становлення антропокосмічної педагогіки у ХХІ столітті (філософсько-освітній, педагогічний і духовний аспекти) (2016)
Чуйкова О. В. - Роздвоєння особистості лідера як чинник розвитку масового психозу: природа і методи впливу на натовп (2016)
Гірліна Н. Ю. - Духовна культура та процес соціалізації (2016)
Лар’яновський І. С. - Інтегральний аксіологічний підхід до оцінки науково-технічної діяльності (2016)
Батракіна Є. Є. - Криза "мозаїчного" мультикультуралізму та деліберативна модель демократії (2016)
Карпенко О. О. - Філософське осмислення музики у творчості О. Лосєва (2016)
Грабіна Г. В. - Політична еліта України як уособлення субкультури влади (2016)
Еделєва М. А. - Концепт державної інформаційної політики в сучасних умовах (2016)
Кравець А. Ю. - Витоки біополітики як нового напрямку наукових досліджень у межах вітчизняної політичної науки (2016)
Барна Б. Ю. - Європейський економічний простір у системі зовнішньої політики ЄС: норвезька перспектива (2016)
Вонсович О. С. - Українсько-російські відносини в контексті геополітичного протиборства (2016)
Гільченко О. Л. - Українсько-російські відносини в контексті геополітичного протиборства, Вєрютіна Д. М. (2016)
Петров П. Г. - Технології формування та підтримки зовнішньополітичного іміджу держави (2016)
Данилюк І. В. - Вертикальна та горизонтальна субсидіарність (2016)
Медвєдєва Ю. Ю. - Співвідношення секуляризації і модернізації: до постановки проблеми (2016)
Плюснин Е. В. - Модусы эстетизации экранного насилия (2016)
Мусіяченко О. С. - Українська художня література як джерело дослідження місця музики у повсякденному житті киян другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Москаленко О. А. - Штрихи до соціокультурного портрета педагогів київських гімназій: Микола Володимирович Стороженко (2016)
Вашкевич В. М. - Рецензія на монографію: Содомора П. А. "Семіотичний аспект у формуванні української філософської терміносистеми: традиція і новаторство". – Львів, 2013 (2016)
Мурашкин М. Г. - Роль субъективного фактора при рассмотрении трансцендентного в эстетике (2016)
Гірліна Н. Ю. - Методологічні аспекти дослідження процесу соціалізації у медіакультурному просторі інформаційного суспільства (2016)
Форкош С. М. - Методологический поиск в поле современной культуры (2016)
Кравцов Ю. С. - Історико-філософський дискурс феномена соціальної реальності (2016)
Крутась Ю. В. - Отношения воли и интеллекта в системе воззрений А. Шопенгауэра: влияние индийской философии (2016)
Середня В. Г. - Постнекласичне розуміння духовності у філософії освіти (2016)
Чуйкова О. В. - Моральна агнозія як когнітивне порушення. Трансдисциплінарнa методикa дослідження нейробіологічної обумовленості соціальної незрілості та злочинної поведінки (2016)
Добридень О. В. - Потенціал здоров’я людини в сучасних умовах (2016)
Пацан В. О. - Персональна метафізика Б.П. Боуна як особистісний досвід пізнання (2016)
Бурмага Н. В. - Сетевые сообщества как новая форма социальной организации в условиях постмодерна (2016)
Воронкова А. І. - Мода у контексті сучасних соціологічних досліджень (2016)
Глушкова Л. В. - Особливості змін структури українського суспільства у глобалізаційному процесі (2016)
Піронкова О. Ф. - Вербально-поведінкові соціальні практики у контексті трудової адаптації та дезадаптації психічнохворих (2016)
Гилюн О. В. - Якість вищої освіти в оцінках студентів університету (2016)
Уджмаджурідзе Г. Г. - Політична культура студентської молоді ДНУ ім. О. Гончара (2016)
Cвятненко І. О. - Гендерна культура в індуїзмі: традиціоналістський та модернізаційний аспекти (2016)
Медвєдєва Ю. Ю. - Модернізаційні і контрмодернізаційні складові синтоїзму та дзен-буддизму: ретроспектива і сучасність (2016)
Бережна Н. О. - Організаційно-структурне оформлення вірменських громад Київщини та Кіровоградщини (1990 – перша половина 2010-х рр.) (2016)
Касян А. І. - Статус та повноваження волосних посадовців на Правобережжі (друга половина ХІХ ст.) (2016)
Мельник М. В. - Церковний вплив на розвиток громадянського суспільства в Україні (2016)
Коваль А. П. - Причини початку громадянської війни в Римі в 49 р. до Р.Х.: Юлія і Красс (2016)
Баштанник О. В. - Можливості і загрози організації політичного порядку в інституційному вимірі функціонування політичної системи (2016)
Вербицька В. В. - Віртуальна дипломатія: аналіз структури цільових аудиторій (2016)
Вонсович О. С. - Теракти в Парижі та Брюсселі: спільне і відмінне (2016)
Кобець А. С. - Агроекологічні перспективи розвитку природного виробництва, Харитонов М. М., Грицан Ю. І., Жуков О. В. (2015)
Господаренко Г. М. - Якість крупи із зерна спельти та її зв’язок з вмістом білка, Любич В. В., Полянецька І. О., Новак Л. Л., Руденко Л. Д., Возіян В. В. (2015)
Жуков О. В. - Агрегатна структура ґрунту в системі едафічних властивостей та її роль у варіюванні морфометричних характеристик кукурузи Zea mays, Андрусевич К. В., Сіротина В. О., Покуса О. Ю. (2015)
Кротик А. С. - Урожайність смородини чорної залежно від утримання грунту та удобрення (2015)
Стась М. М. - Гідроекологічна оцінка річки Мокра Сура – правої притоки Дніпровського водосховища, Колесник В. І. (2015)
Наконечний Р. А. - Реалізація принципів фізичної економії в органічному землеробстві: теорія та практика, Копитко А. Д., Сас И. Н. (2015)
Кирпа М. Я. - Якість насіння кукурудзи в умовах підготовки на типовому кукурудзообробному заводі, Стюрко М. О., Бондарь Л. М. (2015)
Кривинчук Ю. М. - Безпека плодової продукції в умовах забруднення довкілля важкими металами (2015)
Кошевський І. І. - Роль регуляторів росту в підвищенні продуктивності та захисних реакцій рослин сої проти хвороб, Аксьонова П. А., Комісарук В. В. (2015)
Гументик М. Я. - Вплив елементів механізованої технології вирощування на продуктивність біомаси міскантусу, Квак В. М., Замойський О. І., Морозова Є. В. (2015)
Ярчук І. І. - Інкрустація ячменю озимого препаратами Антистрес та Марс ELBi, Божко В. Ю., Позняк В. В., Кравченко К. О. (2015)
Фещенко В. П. - Екологічна оцінка можливостей впровадження технології No-till на базі ДП "Грозинське”, Скорбільна О. О. (2015)
Сметанін В. Т. - Вплив біотрансформації черв’яками виду Еisenia foetida на якість донних залежів, Тимчий К. І., Старішко C. П. (2015)
Папка О. С. - Особливості розповсюдження ваточника сирійського у межах Полтавської області (2015)
Шкатула Ю. М. - Ефективність симбіотичної азотфіксації в агроценозах квасолі, Краєвська Л. С. (2015)
Мельниченко В. І. - Показники роботи трактора Т-150К з дизелем СМД-62 зі серійним паливним насосом, універсальним регулятором, від’ємним коректором і обмежувачем димлення (2015)
Золотовська О. В. - Теплоізоляція у зберігаючому землеробстві, Миронов О. С. (2015)
Лепеть Є. І. - Дисковий копач столових коренеплодів для роботи в системі Strip-Till (2015)
Михайлов Є. В. - Обґрунтування параметрів та режимів роботи пневмосепаратора попередньої очистки олійної сировини соняшнику, Задосна Н. О., Теслюк Г. В., Рубцов М. О. (2015)
Шаврова О. Б. - Основні задачі відображення та моделювання простору на площині, Кузьмінова Л. В. (2015)
Чалая О. С. - Вплив екологічних чинників на якість продукції свинарства (2015)
Лихач В. Я. - Вплив технології утримання на відтворювальні якості свиноматок, Лихач А. В. (2015)
Козирь В. С. - Динаміка біохімічних показників крові в бугайців імпортованих м’ясних порід в умовах степу України (2015)
Honcharova O. - Potentiel de l'organisme chez les autruches d'elevage industriels (2015)
Дем’яненко В. Є. - Модернізація сільських територіальних громад та фінансового механізму забезпечення їх розвитку (2015)
Козаченко Д. М. - Удосконалення технічного забезпечення та технологій експортних перевезень зернових вантажів в Україні, Коробйова Р. Г., Рустамов Р. Ш. (2015)
Васільєва Л. М. - Формування інституціонального середовища аграрного сектору (2015)
Багорка М. О. - Особливості оцінки маркетингового потенціалу аграрних підприємств, Білоткач І. А. (2015)
Буряк М. І. - Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил сільських територій у контексті системних реформ (2015)
Неопіфанова Л. С. - Удосконалення управління ефективністю праці на підприємстві (2015)
Дискусії. Рецензії. Пропозиції... (2015)
Аннотации. Ключевые слова. Библиография (2015)
Поливода А. А. - Герменевтика как философско-педагогическая методология (2016)
Кравцов Ю. С. - Cуб’єктивні підстави події як інтенційні основи дискурсивної моделі комунікації (2016)
Середня В. Г. - Роль духовності у становленні постнекласичної освіти: філософський аналіз (2016)
Чуйкова О. В. - Гендерна когнітивність: відмінності в аспекті нейробіології, генетики, розумових паттернів і соціальної поведінки (2016)
Карпенко К. І. - Історико-філософське підґрунтя взаємозумовленості гендерних та екологічних ідей (2016)
Петренко Н. В. - Освітній простір інформаційного суспільства як простір ризику для розвитку людини (2016)
Коломієць Д. В. - Становлення медіа-освітнього простору як філософська проблема (2016)
Бойко М. П. - Становлення правової культури українського народу в українській філософії (2016)
Настояща К. В. - Ідеологія націоналізму – міцний фундамент державотворення чи захисна реакція етнічного організму? (2016)
Біскуп В. С. - Принципи та технології компетентнісного підходу до формування професійної кар’єрної студентської молоді (2016)
Дідух О. О. - Соціологічний аналіз проблеми безробіття серед української молоді, Примак М. В. , Овсянніков Р. С. (2016)
Cвятненко І. О. - Візуальний символізм матріархально-кібелічних образів у міфологічних репрезентаціях гендерної культури (2016)
Медвєдєва Ю. Ю. - Співвідношення між модернізаційними та контрмодернізаційними складниками ісламу: до постановки проблеми (2016)
Содержание (2016)
Бойко В. В. - Вплив УФ-опромінення, температури та вологи на уретановмісні полімери, одержані з використанням поліолу на основі гідроксильованої ріпакової олії, Кобріна Л. В., Рябов С. В., Бортницький В. І. (2016)
Карніна А. Ю. - Дослідження кінетики термічного розкладу амонію тетраванадату(IV), Гиренко А. О., Мисов О. П. (2016)
Коновалова С. А. - Взаимодействие N-карбамоил-1,4-бензохинонмоноиминов с роданидом калия и тиомочевиной, Авдеенко А. П., Полищук М. В., Лысенко Е. Н. (2016)
Кузьменко М. Я. - Особливості синтезу і властивостей |(бутокси)(акрилатацилокси)титанокси|боранів, Кузьменко С. М., Скриннік О. В. (2016)
Мурашевич Б. В. - Реакції аренальазинів N-тозил-1,4-хінонмоноімінів з первинними алкіламінами, Савонюк Є. С., Торопін М. В., Бурмістров К. С. (2016)
Ракитская Т. Л. - Фазовый состав и каталитическая активность наноструктурированных материалов на основе твердой составляющей сварочного аэрозоля, Труба А. С., Эннан А. А. (2016)
Четвержук Я. А. - Термодинамічні властивості насичених розчинів 2-ціано-3-|5-(2-нітрофеніл)- 2-фурил|-2-пропенаміду в органічних розчинниках, Собечко І. Б., Горак Ю. І., Сергеєв В. В., Кочубей В. В., Вахула А. Р. (2016)
Апостолова Р. Д. - Електрохімічний синтез сульфідів молібдену для тонкошарових літієвих акумуляторів, Кірсанова І. В., Шембель О. М. (2016)
Апостолова Р. Д. - Саморозряд в позитивних електродах літієвих джерел струму: аналітичний огляд, Шембель О. М. (2016)
Калиниченко О. А - Синтез и биорезорбция кальций-фосфатных покрытий на титане, Банах О., Жорно А., Гай П. А., Снежко Л. А. (2016)
Молотовская Л. А. - Синтез дисперсных порошков силицидов металлов VI-B группы электролизом галогенидно-оксидных расплавов, Шахнин Д. Б., Ускова Н. Н., Малышев В. В. (2016)
Полоз А. Ю. - Олигомерные каучуки с реакционноспособными группами как модификаторы эпоксидных износостойких композиций, Эбич Ю. Р., Прокопчук Н. Р., Долинская Р. М., Мозгалев В. В. (2016)
Хімач Н. Ю. - Механохімічна модифікація мідь-цинк-алюмооксидного каталізатора синтезу метанолу, Полункін Є. В., Мельникова С. Л., Коломис О. Ф. (2016)
Вонсович О. С. - Інституційний вимір боротьби Європейського Союзу з транснаціональною злочинністю як однієї з основних загроз європейській безпеці (2016)
Морарь М. В. - Політичний портрет сучасного партійного лідера: теоретико-методологічний аспект, Назарук Ю. С. (2016)
Міхейченко М. А. - Політична участь громадянського суспільства та світова практика електронної демократії: до проблеми ефективності запровадження (2016)
Гримська М. І. - Міграційна криза в ЄС 2014-16 рр. у контексті радикалізації електоральних преференцій (на прикладі крайніх правих політичних партій) (2016)
Кужман О. М. - Практика електронних петицій у встановленні регіонального політичного порядку денного (2016)
Січка М. Л. - Діяльність Кабінету українського мистецтва Всеукраїнської академії наук (2016)
Шалашна Н. М. - Державницькі ідеї українського православного духовенства та політичний союз Гетьманщини із Москвою в другій половині XVII ст. (2016)
Юхимець А. С. - До питання про першу виставу українського професійного театру в Києві (2016)
Гринчак М. О. - Трансформація соціально-економічних вимог промисловців південноукраїнських губерній пореформеної доби (2016)
Козерод О. В. - Антисемітизм у лавах лейбористської партії Великої Британії: характерні особливості та наслідки (2016)
Усенко О. В. - Теорія "основного міфу", як структурний метод у вивченні давньоруського язичництва та слов’янської міфології (2016)
Гвоздяк П. І. - Електроутримування як рушійна сила злагодженої роботи ензимів на мембранах живих клітин (2016)
Wolnicka A. - Modern methods of diagnosis and treatment of Helicobacter pylori, Wanot B. (2016)
Кириченко О. В. - Биологическая активность ризосферной почвы пшеницы яровой в ассоциации с бактериями Azotobacter chroococcum T79, модифицированными N-ацетил-D-глюкозамином (2016)
Васильева Т. В. - Бактериальное выщелачивание металлов из отходов флотационного обогащения углей при участии тиосульфата, двух- и трехвалентного железа, Блайда И. А., Слюсаренко Л. И., Васильева Н. Ю., Хитрич В. Ф. (2016)
Миколаєвський В. П. - Вплив інокулянтів на формування симбіотичних систем, розвиток хвороб та продуктивність сої різних сортів, Сергієнко В. Г., Титова Л. В. (2016)
Зінченко О. Ю. - Вплив метаболітів базидіоміцетів на ріст умовно-патогенних бактерій, Мірось С. Л. (2016)
Інформаційне повідомлення для авторів (2016)
Галецкий Л. С. - Современная трактовка геологического строения Пержанского касситерит-колумбитового месторождения, Хрущев Д. П., Ремезова Е. А., Яременко О. В, Кравченко Е. А. (2016)
Кривдік С. Г. - Про контактовий вплив сублужних габроїдів (мафітів) Покрово-Киріївського масиву на вміщувальні граніти, Гаценко В. О., Луньов Є. С. (2016)
Михальченко І. І. - Уран і торій у рудних альбітитах глибоких горизонтів Ватутінського родовища (Український щит), Іванов Б. Н. (2016)
Семенюк В. Г. - Впровадження приповерхневих методів досліджень на Ротмістрівській імпактній структурі з метою вивчення її геолого-геохімічних особливостей (2016)
Хрущев Д. П. - Региональное цифровое структурно-петрологическое моделирование кристаллических образований территории Украины, Белевцев Р. Я., Бобров А. Б., Гейченко М. В., Артеменко Г. В., Лобасов А. П. (2016)
Шестопалов В. М. - О формировании западинно-канальных структур миграции, Бублясь В. Н. (2016)
Огняник Н. С. - Теоретическая база расчета флюидных систем в загрязненной легкими нефтепродуктами геологической среде в процессе колебания уровня грунтовых вод. Статья 2. Теоретическая база расчета двух-флюидной системы "легкие нефтепродукты – вода" в пористой среде, Парамонова Н. К. (2016)
Ситников А. Б. - Методика оценки испарения с поверхности рапы Восточного лечебного бассейна Сакского озера на основе баланса масс солей и объемов рассолов (2016)
Дикань К. В. - Про евристичну вартісність неокреаціонізму (2016)
Шаталов Н. Н. - Выдающийся геолог-съемщик и стратиграф Донбасса Феодосий Николаевич Чернышев (К 160-летию со дня рождения) (2016)
Академік Шестопалов В’ячеслав Михайлович (До 80-річчя від дня народження) (2016)
Кобилецький М. - Бенедикт Карпцов (2016)
Тищик Б. - Вплив Цивільного кодексу Франції 1804 р. на правове регулювання цивільних відносин у Буковині та Галичині, Сирко М. (2016)
Білостоцький С. - Підсудність кримінальних справ у Львові у XVI-XVIII ст. (2016)
Булавіна С. - Об’єктивні та суб’єктивні чинники соціальної та етнорелігійної cтруктури населення Волинського воєводства у 20-30 роках XX століття (2016)
Гороть А. - Історико-правові аспекти українсько-польської дипломатії у роки Другої світової війни (2016)
Денісова Г. - Відвід суддів у праві Римської імперії, Юзич О. (2016)
Кравчук В. - Історико-правові аспекти основ правового статусу суддів у період Київської Русі, Галицько-Волинської та Литовсько-Руської держави (ІХ ст. – середина ХVI ст.) (2016)
Кравчук М. - Ідеї правової держави в історико-правовій ретроспективі (2016)
Лаба О. - Напрями співпраці України та Європейського Союзу щодо міграційних питань (2016)
Юхимюк О. - Еволюція системи загальних принципів права Європейського Союзу (2016)
Glamazda P. - General Characteristics of the Institute of Punishment in Galicia-Volyn State (2016)
Yatsyshyn N. - Genesis of Ukrainian Tax Terminology (2016)
Ковальчук В. - Формування Конституційного Суду України як одна з умов забезпечення його легітимного функціонування, Шабелько Н. (2016)
Несторович В. - Cтандарти Організації економічного співробітництва та розвитку щодо урегулювання лобіювання (2016)
Федоренко В. - Політичні права та свободи людини і громадянина в Україні: поняття, види, характеристика (2016)
Бліхар М. - Суб’єктний склад бюджетних правовідносин, що стосуються інвестиційної діяльності (2016)
Богів Я. - Правові проблеми децентралізації влади у контексті реалізації народного суверенітету в Україні (2016)
Коваленко І. - Визначення поняття децентралізації та її впровадження в Україні (окремі теоретичні аспекти), Решетник Л. (2016)
Чернеженко О. - Демократичний розвиток та консолідація міцевої влади в Іспанії (2016)
Чистоколяний Я. - Періодизація основних етапів становлення та розвитку громадянського суспільства в незалежній Україні (2016)
Kolodiazhna V. - Mechanism of Interaction Between Sources of International and National Law in Terms of European Integration (2016)
Kononchuk І. - Legal Status of European Union Citizens (2016)
Hofman Y. - Ochrona własności przemysłowej: umowy międzynarodowe oraz przepisy prawa ochronnego Polski i Ukrainy (2016)
Samchuk-Kolodiazhna Z. - Issue of Legal Regulation of Rental (2016)
Starchuk O. - Child Labor: Ukrainian Experience in the International Context, Yatsynyak O. (2016)
Джужа О. - Вплив злочинної субкультури на безпеку життєдіяльності особи у місцях позбавлення волі, Колб С. (2016)
Кваша О. - Підстави кримінальної відповідальності пособника з позицій теорії співучасті у злочині, Цибулін Т. (2016)
Колб О. - Щодо особливостей застосування в Україні заходів безпеки до осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, Колб І. (2016)
Андрусяк Г. - Визначення поняття обставин, що виключають злочинність діяння, у кримінальному праві України (2016)
Карпінська Н. - Медичні (психіатричні) аспекти виправлення неповнолітніх осіб, засуджених до покарання у виді позбавлення волі, Осадовський Т. (2016)
Крикунов О. - Судовий контроль за дотриманням процесуальних прав сторін кримінального провадження (2016)
Назарук О. - Правовий статус керівника місцевої прокуратури у кримінальному процесі (2016)
Старко О. - Час як обов’язкова ознака складу умисного вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини (2016)
Фідря Ю. - Право на оскарження судових рішень у кримінальних справах у світлі норм Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 р. (2016)
Чупринський Б. - Оcобливості призначення покарання неповнолітнім за наявності обставин, що пом’якшують покарання (2016)
Gusak A. - Commitment of a Crime by a Group of Persons by Prior Collusion (2016)
Яцишин М. - Українська адвокатура Східної Галичини у системі права Речі Посполитої (1921-1939 рр.), Lis Markiewicz P. (2016)
Sura R. - Polish Banking System after the World War II (Part II) (2016)
Карпенко Н. - Про деякі шляхи підвищення рівня ефективності взаємодії слідчих та оперативних підрозділів виправних колоній у розслідуванні злочинів (2016)
Клабан В. - Вплив права Європейського Союзу на сучасні системи джерел права Чеської Республіки та України (2016)
Наумова О. - Регламентація відповідальності за незаконне позбавлення волі або викрадення людини у законодавстві України та окремих країн Європейського Союзу: порівняльний аспект (2016)
Рудковська М. - Кримінально-правове значення суспільної небезпеки (2016)
Рябих Н. - Індивідуально-профілактичні засоби запобігання злочинам проти життя та здоров'я засуджених до позбавлення волі, Колб О. (2016)
Сопронюк О. - Поняття санкції у теорії права (2016)
Супруненко Д. - Оцінка ефективності попереджувальної діяльності прокуратури як суб'єкта запобігання та протидії злочинності у сучасний період (2016)
Шутко Н. - Новелізація Цивільного кодексу Австрії 1811 р. на початку ХХ ст. (2016)
Levchuk J. - Kiev Trial Chamber Functions (2016)
Levchuk I. - Problems of Spiritual and Religious Re-education of Prisoners in the Prisons of the Russian Empire in the Nineteenth Century (2016)
Хмель С. Н. - Проблема эксплуатации наемного труда и идеологическая функция экономической теории, Хмель В. И. (2016)
Шевченко О. О. - Теоретико-методологічні засади аналізу еволюції господарських систем (2016)
Шульга О. А. - Місце та роль аграрних відносин у системі економічних відносин сучасного суспільства (2016)
Яровий В. Ф. - Євроінтеграція та вітчизняний туризм: основні аспекти (2016)
Хаустов В. В. - Експортний контроль у системі нетарифного регулювання зовнішньої торгівлі продукцією військового призначення і подвійного використання (2016)
Шевченко Ю. А. - Інвестування ТНК в умовах глобальної нестабільності (2016)
Шевчук А. В. - Перспективи розвитку туризму в контексті загострення терористичних загроз, Шевчук Л. Т. (2016)
Таран-Лала О. М. - Концепція соціально-економічного розвитку системи споживчої кооперації (2016)
Філон М. М. - Дослідження економічної сутності конкуренції, її вплив на формування структури ринку в національній економіці (2016)
Хан Ю. А. - Организация транспортных коридоров экспорта казахстанского зерна (2016)
Черничко Т. В. - Зарубіжний досвід податкового регулювання інноваційних процесів, Малець С. С. (2016)
Старченко М. В. - Формування потенціалу будівельного підприємства на ринку України (2016)
Топільницька Я. О. - Концептуальні засади роботи організаційно-економічного механізму управління інтелектуальним капіталом фармацевтичного підприємства (2016)
Хома І. Б. - Антикризове управління підприємствами нафтопереробної галузі України, Косовська Ю. А. (2016)
Чайковський Є. О. - Контроль реалізації інноваційної стратегії розвитку металургійних підприємств (2016)
Чукурна О. П. - Технологія цінового позиціонування брендів (2016)
Ювженко В. О. - Вплив упровадження ERP-систем на ефективність управління на підприємствах України, Журан О. А. (2016)
Ярмак М. Р. - Механізм підвищення ефективності управління конкурентоспроможністю сільськогосподарського підприємства (2016)
Яшкін Д. С. - Сутність та зміст логістичних ризиків промислових підприємств (2016)
Королович О. О. - Оцінка ефективності функціонування малих підприємств в промисловій сфері Закарпатської області (2016)
Топалова І. А. - Методичне забезпечення формування та реалізації інноваційної стратегії регіону (2016)
Ступень М. Г. - Територіальна привабливість природно-рекреаційних ресурсів Житомирщини, Андрушенко В. Ю. (2016)
Таратула Р. Б. - Концептуальні засади взаємодії інформаційних та кадастрових систем у процесі управління земельними ресурсами (2016)
Міндова О. І. - Теоретичний аналіз економічної сутності пенсійного забезпечення (2016)
Чайка-Петегирич Л. Б. - Міграційні процеси в контексті інтернаціоналізації освітніх систем (2016)
Юрчик І. Б. - Взаємозв'язок ефективності ринку праці та його інституційного забезпечення (2016)
Соколовський Є. А. - Науково-методичні підходи до здійснення факторингового аналізу розвитку житлового іпотечного кредитування в Україні (2016)
Тимошенко Н. М. - Ринок державних цінних паперів та основні чинники його розвитку в Україні (2016)
Холодна Ю. Є. - Мінімізація ризиків іпотечного кредитування в сучасних умовах (2016)
Чопляк І. А. - Механізм забезпечення менеджменту якості страхових послуг (2016)
Шалигіна І. В. - Фінансові ресурси та джерела їх формування як основні елементи фінансового забезпечення підприємств аграрної сфери (2016)
Щегельська М. В. - Основні підходи до визначення кінцевих власників комерційних банків в Україні (2016)
Слободян Н. Г. - Аналіз та оптимізація структури капіталу в стратегії підприємства, Яценко Т. В. (2016)
Тичук Т. О. - Місце та роль оцінки як елементу методу бухгалтерського обліку за різними стадіями облікового циклу підприємства (2016)
Черненко К. В. - Організація бухгалтерського обліку та її методичні засади в простому товаристві, Грибова Д. В. (2016)
Шипіна С. Б. - Зарубіжний досвід розкриття інформації про фінансові результати у фінансовій звітності за МСФЗ (2016)
Шмигель О. Є. - Оподаткування прибутку підприємства: нові реалії, Яковець Т. А. (2016)
Шостаківська Н. М. - Робочий час як об'єкт обліку і контролю, Ратинський В. В. (2016)
Шутка С. Є. - Експортні операції: бухгалтерський і податковий облік, Клим Н. М. (2016)
Кириченко В. - Спротив пригніченню – право сили чи право права? (2015)
Кобилецький М. - Магдебурзьке право у Польщі (ХІІІ-ХVII ст.) (2015)
Ковальчук В. - Вчення про легітимність влади та народний суверенітет в державно-правових поглядах представників соціологічної школи права в Німеччині у другій половині ХІХ – першій чверті ХХ століття, Богів Я. (2015)
Яцишин М. - Діяльність Луцького Трибуналу (1578-1589 рр.) (2015)
Булавіна С. - Джерела вивчення діяльності національно-культурних товариств Волині у першій третині ХХ століття (2015)
Лаба О. - Ідейні цінності в правових принципах громадянського суспільства: історико-правовий аналіз (2015)
Щербюк Н. - Особливості та шляхи реалізації функції оборони держави, Щербюк М. (2015)
Берназюк Я. - Науково-практична дискусія стосовно прийняття Закону "Про Президента України": теорія і практика (2015)
Несторович В. - Основні тренди в законодавчому регулюванні лобіювання у країнах Західної Європи (2015)
Федоренко В. - Інституціоналізація діагностики і розвитку управлінських та лідерських здібностей публічних службовців – пріоритетний напрямок реформування державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні (2015)
Копетюк М. - Суддівське самоврядування у забезпеченні принципу самостійності суду у зарубіжних державах та Україні, Онисько Р. (2015)
Кравчук В. - Загальна характеристика та критерії класифікації організаційно-правових гарантій діяльності суддів в Україні (2015)
Нинюк М. - Корупція як фактор загрози національній безпеці та суспільному ладу України, Нинюк І. (2015)
Коваленко Т. - Суб’єктивні передумови виникненняі становлення аграрного права України (2015)
Скрипник В. - Визнання права як спосіб захисту речових прав (2015)
Демчук А. - Цивільно-правова характеристика договору зберігання на товарному складі (2015)
Духневич А. - Зобов’язання України щодо продовольчої безпеки відповідно до Угоди СОТ "Про сільське господарство" (2015)
Коренга Ю. - Юридичні аспекти правовідносин у сфері трансплантології органів та тканин людини (2015)
Новосад І. - Тенденції розвитку та удосконалення аграрного законодавства України (2015)
Гора І. - Сучасні проблеми експертного дослідження мовленнєвих повідомлень, що містять інформацію екстремістського характеру, Ходанович В. (2015)
Кваша О. - Система кримінально-правової протидії втручанню в діяльність працівників правоохоронних органів, Ізай І. (2015)
Батюк О. - Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, вчинених у пенітенціарних установах (2015)
Біленчук П. - Нове Законодавство України про Національну поліцію і поліцейську діяльність. Яким йому бути?, Ярмолюк А. (2015)
Гусак А. - Характеристика окремих аспектів причетності до злочину (2015)
Дем’янчук В. - Заборона суміщення функції судового розгляду і інших процесуальних функцій як підстава самовідводу, відводу, Денісова Г. (2015)
Кульчинська Ю. - Посягання на здоров’я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів (2015)
Фідря Ю. - Перспективи вдосконалення кола обов’язків, які покладаються на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням (2015)
Чупринський Б. - Доцільність закріплення невичерпного переліку обставин, які обтяжують покарання: дискусійні моменти (2015)
Karpinska N. - Criminological Characteristics of Female Juvenile Delinquency in Ukraine (2015)
Chornous О. - The Uniform Rapid Suspension System (URSS):Comparative Analysis with ICANN’s Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP) (2015)
Sura R. - Polish Banking System after the World War II (Part I) (2015)
Ковалик Г. - Правове регулювання сервітутів на український землях в складі Російської імперії в кінці ХVIII – на початку ХХ ст. (2015)
Крукевич О. - Неповнолітні потерпілі як учасники кримінального процесу (2015)
Левчук І. - Пенітенціарна система Російської імперії у дореформений період (на прикладі українських губерній (2015)
Резніченко Л. - Комерціалізація української вищої освіти – приватно-правові аспекти, Кириченко Т. (2015)
Слободянюк Б. - Використання спеціальних знань у кримінальних провадженнях про умисне знищення або пошкодження чужого майна (2015)
Сопронюк О. - Класифікація кримінально-процесуальних санкцій (2015)
Чорноусько М. - Нагляд прокурора за додержанням законів під час проведення досудового розслідування: тенденції нормотворення та правозастосування (2015)
Яцишин Ю. - Правові підстави формування Київської судової палати (2015)
Содержание (2016)
Лоскутов С. В. - Оценка контактной температуры при сцеплении частицы плазменного покрытия с шероховатой поверхностью подложки, Ершов А. В., Зеленина Е. А. (2016)
Катренко М. А. - Определение оптимального относительного расхода воды в комбинированном гидрореактивном двигателе с подачей воды в закритическую часть сопла, Панченко А. А. (2016)
Гараненко Т. Р. - Математическое моделирование широкохордных полых рабочих лопаток вентилятора, Прибора Т. И., Березовський Е. К. (2016)
Шамровський О. Д. - Метод послідовних переміщень для розв’язання контактних задач теорії пружності, Богданова Є. М. (2016)
Mastinovsky Yu. V. - Thermo-elastic waves in two-layer strip composed of different materials (2016)
Моргун С. А. - Влияние поля центробежных сил на частоты колебаний рабочих лопаток турбомашин (2016)
Івщенко Л. Й. - Характер переміщення контактуючих поверхонь z-подібних бандажних полиць лопаток ГТД, Крестьяніков О. I., Прибора Т. I. (2016)
Павленко Д. В. - Закономерности изнашивания рабочих лопаток компрессора вертолетных двигателей, эксплуатирующихся в условиях запыленной атмосферы, Двирник Я. В. (2016)
Качан А. Я. - Контактные температуры при шлифовании деталей ГТД и определение области бесприжоговой обработки, Уланов С. А. (2016)
Павленко Д. В. - Уплотнение спеченных титановых заготовок гидроэкструзией, Овчинников А. В. (2016)
Качан А. Я. - Влияние технологических методов обработки тонкостенных полых валов ГТД на их несущую способность, Уланов С. А. (2016)
Дядя С. И. - Систематизация колебаний при концевом фрезеровании тонкостенных элементов деталей, Козлова Е. Б., Кондратюк Э. В., Кришталь В. А., Зубарев А. Е. (2016)
Белоконь Ю. A. - Получение интерметаллидных титановых сплавов для деталей компрессора газотурбинных двигателей на основе метода самораспространяющегося высокоскоростного синтеза, Павленко Д. В., Пахолка С. Н. (2016)
Мозговой В. Ф. - Формообразование широкохордной вентиляторной лопатки ТРДД на фрезерных станках с ЧПУ, Березовский Е. К., Панасенко В. А. (2016)
Пухальская Г. В. - Определение механических свойств в различных зонах сварных соединений из титанового сплава ВТ3-1, Марков И. Б. (2016)
Маковский С. Г. - Нанотехнология в повышении свойств литейных магниевых сплавов, Лукинов В. В., Цивирко Э. И., Шаломеев В. А. (2016)
Миронов А. Н. - Метод непрямой оценки величины натяжения проката в однониточной черновой группе клетей непрерывного мелкосортного стана, Потап О. Е., Тригуб И. Г. (2016)
Бабенко О. Н. - Методы регулирования частот собственных колебаний рабочих лопаток компрессора ГТД, Прибора Т. И. (2016)
Гайдук С. В. - Расчет фазового состава литейного свариваемого жаропрочного коррозионностойкого никелевого сплава методом CALPHAD, Кононов В. В. (2016)
Белоус В. А. - Осаждение упрочняющих MoN- покрытий в зависимости от условий предварительного азотирования основы, Ермоленко И. Г., Заднепровский Ю. А., Ломино Н. С. (2016)
Калинина Н. Е. - Влияние модифицирования на структуру и механические свойства сложнолегированных алюминиевых сплавов, Джур Е. А., Калинин В. Т., Носова Т. В., Кашенкова А. В. (2016)
Iванов В. Г. - Розподіл хімічних елементів у структурі високоміцного чавуну для маслотних заготовок поршневих кілець (2016)
Нетребко В. В. - Влияние нормализации на твердость Cr-Mn-Ni чугунов (2016)
Дзяк Г. В. - Шлях слави та пошани (2016)
Мамчур В. Й. - Вплив внутрішньовенного введення розчину "Неореодез" на перебіг експериментального ендотоксикозу та оцінка регенеративних властивостей засобу за умов аплікаційного застосування, Дронов С. М., Біленький Г. З. (2016)
Потоцкая О. Ю. - Зарубежные статьи как фактор роста фальсификаций научных публикаций и снижения наукометрических показателей организаций, Левых А. Э., Мамчур В. И. (2016)
Кошля В. І. - Особливості змін внутрішньосерцевої гемодинаміки і функціонального стану міокарда під впливом телмісартану у хворих на гіпертонічну хворобу, Бен-Абід Муна (2016)
Каменщик А. В. - Експресія генів нуклеарного фактора активованих Т-клітин у дітей з двостулковим аортальним клапаном серця, Камишний О. М., Іванько О. Г. (2016)
Перцева Н. О. - Особливості стану серцево-судинної системи в пацієнтів із цукровим діабетом 1 типу, Мошенець К. І. (2016)
Косульников С. О. - Неспецифический гнойный остеомиелит позвоночника, Беседин А. М., Тарнапольский С. А., Карпенко С. И., Кравченко К. В., Симонова Е. В. (2016)
Гудар'ян О. О. - Особливості лікування хворих з ускладненою ретенцією третіх молярів на стаціонарному етапі, Ідашкіна Н. Г., Неханевич Ж. М. (2016)
Марюхніч Н. В. - Оцінка загальної фізичної працездатності та аеробної продуктивності за результатами велоергометрії в дівчат 11-14-ти років з ослабленим зором, Клапчук В. В. (2016)
Маврутенков В. В. - Вакцинопрофілактика: досягнення, проблеми і перспективи розвитку, Ревенко Г. О. (2016)
Мошковський В. Є. - Гігієнічна оцінка азбестовмісного пилу в повітрі робочої зони теплових електростанцій (2016)
Децик О. З. - Обґрунтування напрямів удосконалення профілактики та метафілактики сечокам’яної хвороби на підставі соціально-економічної характеристики хворих, Соломчак Д. Б. (2016)
Андрєєва І. А. - Система громадського здоров'я – сучасний стан та світовий досвід, Лугова О. В., Нашиванько О. В., Черняк Ю. С., Шевченко О. А. (2016)
Децик О. З. - Основні групи ризик-поведінки щодо ВІЛ-інфекції за даними аналізу превентивної поінформованості молоді, Басараба Т. П. (2016)
Вежновець Т. А. - Особливості соціально-психологічного клімату в колективах закладів охорони здоров`я (2016)
Десятерик В. І. - Кафедра хірургії, травматології та ортопедії ФПО ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України", Міхно С. П., Дунай О. Г. (2016)
Коробчанский В. А. - Рецепт здоровой экологии. Рецензия на монографию Белецкой Э.Н., Онул Н.М. "Эколого-гигиеническая оценка антропогенной нагрузки окружающей среды как фактора риска для здоровья населения Приднепровья". – Днепропетровск: Акцент ПП, 2016. – 140 с. (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського