Олашин М. М. - Економічна злочинність: причини поширення і шляхи подолання (2015)
Ковальчук С. А. - Сущность и содержание хранения вещественных доказательств в уголовном производстве Украины (2015)
Скулиш Є. В. - Механізм реалізації кримінальної відповідальності: окремі питання поняття та структури, Митрофанов І. І. (2015)
Романенко М. В. - Проблеми правового забезпечення діяльності національної полійії України щодо попередження насильства в сім'ї (2015)
Шатрава С. О. - Конфлікт інтересів як корупційний ризик у діяльності органів внутрішніх справ (2015)
Галемін О. А. - Зарубіжний досвід правового регулювання відповідальності за порушення громадського порядку, поєднаного з опором представникові влади чи іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії (2015)
Бесчастна В. В. - Проблеми встановлення системи та структури принципів кримінально-правової політики України (2015)
Пахомов В. В. - Розвиток системи адміністративно-правового забезпечення контрольно-наглядової діяльності у сфері земельних відносин в Україні (2015)
Коваленко А. В. - Защита прав размещенные в интернете компьютерные програми (2015)
Бернюков А. М. - Епістемологічний вимір пізнання в юридичній реальності (2015)
Волинець Т. В. - Порівняльна характеристика податкової системи України та Польщі (2015)
Стукан І. Ю. - Підходи до оцінки ліквідності банківської системи (2015)
Коваленко Н. О. - Інноваційні напрямки розвитку індустрії гостинності в Україні (2015)
Андріяш В. І. Малікіна О. А. - Участь громадськості в процесах територіального планування і розвитку, Бізікова Т. В. (2016)
Антонова О. Р. - Інституціональна складова лобістської діяльності у процесі реалізації сімейної політики (2016)
Бондар Г. Л. - Переговори між державою та громадянським суспільством за умов конфлікту як засіб подолання кризових явищ у державному управлінні (2016)
Вітенко А. Ю. - Інститут депутата місцевої ради в Україні: перспективні напрямки використання закордонного досвіду (2016)
Гайду О. В. - Концептуальні основи державного управління розвитком морегосподарського комплексу (2016)
Городецька Ю. С. - Виконавче провадження як засіб примусу: проблеми та шляхи вдосконалення (2016)
Дівнич В. М. - Правові механізми державної підтримки розвитку ринку праці (2016)
Добрянський Я. В. - Механізми сприяння соціально-економічному розвитку сільських територій (2016)
Євтушенко О. Н. - Поняття і співвідношення централізації та децентралізації, Андріяш В. І., Паровай К. О. (2016)
Евтушенко О. Н. - Васильчиков А. И. о местном самоуправлении, Евтушенко Л. Э. (2016)
Ємельянов В. М. - Взаємодія органів місцевого самоврядування з територіальною громадою: комунікативний аспект, Андріяш В. І., Шемчук Ю. В. (2016)
Канавцев С. В. - Сутність, проблеми та шляхи вдосконалення державного регулювання аграрного сектору економіки України (2016)
Литвин М. С. - Теоретико-методологічні засади формування та реалізації соціальної політики в Україні (2016)
Лупан М. І. - Тенденції та перспективи удосконалення контролю та обліку у системі державного управління України (2016)
Мареніченко В. В. - Державне регулювання якісного розвитку малого та середнього бізнесу в аграрному секторі України (2016)
Меркулова Т. С. - Удосконалення партнерства державного та недержавного суспільного секторів у сфері надання соціальних послуг населенню (2016)
Ніколаєв В. О. - Декомпозиція робіт у сфері інформаційно-аналітичної діяльності органів виконавчої влади (2016)
Новіцька Є. В. - Сучасний стан системи пенсійного забезпечення в Україні, проблеми та шляхи удосконалення (2016)
Палагнюк Ю. В. - Особливості соціального супроводу студентської молоді з обмеженими можливостями в освітній сфері Польщі та України, Сурженко К. С. (2016)
Плевак С. М. - Стартові умови та причини трансформації системи місцевих органів державної влади республіки Польща (2016)
Селіванов С. В. - Підходи до розуміння людського потенціалу в органах державної влади (2016)
Семерей П. М. - Реалізація надання адміністративних послуг центром надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради (2016)
Сімак С. В. - Засади інституційного забезпечення державного управління у сфері публічно-приватного партнерства в Україні (2016)
Стоян О. Ю. - Впровадження міжнародних стандартів як можливий шлях побудови на Україні прогресивного екологічного менеджменту (2016)
Тимофєєв С. П. - оль паблік рілейшнз у функціонуванні органів місцевого самоврядування, Малишева К. В. Р (2016)
Шардіна Г. О. - Особливості, проблеми та перспективи здійснення антикорупційної політики в Україні на сучасному етапі (2016)
Шатун В. Т. - Інформаційна безпека – невід’ємна складова національної безпеки України, Гладун О. В. (2016)
Шатун В. Т. - Маркетинг в публічному управлінні: сутність, специфіка, класифікація, Зосімова І. О. (2016)
Штирьов О. М. - Професійне спілкування та його роль у діяльності державних службовців (2016)
Штирьов О. М. - Зарубіжний досвід здійснення громадського контролю під час надання управлінських послуг, Степаненко А. В. (2016)
Иванюшко-Назарко Н. В. - Оніходистрофії як симптом поширених шкірних захворювань (2016)
Шмелькова К. С. - Порушення дермального бар’єру як причина хронізації дерматозів (2016)
Біловол А. М. - Визначення стану моноамінів у хворих на розповсюджений псоріаз та при ускладненні його перебігу, Ніколаєва В. Б., Галузинська Л. В. (2016)
Кондакова А. К. - Содержание метаболитов оксида азота и некоторых показателей свёртывающей системы крови у больных псориазом, Олейник И. А., Гаврилюк А. А. (2016)
Макурина Г. И. - Клиническое значение нарушения обмена серотонина у пациентов с псориатической болезнью (2016)
Федотов В. П. - Статеві особливості рівня стресорних гормонів у хворих на псоріаз, Аббуд А. (2016)
Щербакова Ю. В. - Чутливість збудників захворювань урогенітального тракту до антибактеріальних препаратів та склад біотопу у пацієнтів з інфекціями, що передаються статевим шляхом, Мавров Г. І., Джораєва С. К., Гончаренко В. В. (2016)
Банинасер Ахмед Мохаммадамин Ахмед - Індивідуалізовані показання та комплексна диференційована терапія хворих на паратравматичну екзему літнього та старечого віку з супутнім варикозом та артеріальною гіпертензією, Носонова Г. В. (2016)
Бондаренко Г. М. - Коррекция гепатотоксических нарушений при терапии инфекций, передающихся половым путем, Губенко Т. В., Унучко С. В., Кондакова А. К., Осинская Т. В., Федорович Т. В. (2016)
Кутасевич Я. Ф. - Ступенчатая энтеросорбция как оптимальнй метод коррекции микробиоценоза кишечника у больных аллергодерматозами, Олейник И. А., Джораева С. К., Мангушева В. Ю. (2016)
Карпенко А. Е. - Акарицидные средства в системе профилактики атопических заболеваний, Попов А. А. (2016)
Правила для авторов (2016)
Basmanov A. E. - Modeling an emergency hazard in the presence of wind, Kulik Y. S. (2015)
Бородич П. Ю. - Імітаційне моделювання рятування постраждалого з приміщення з використанням нош рятувальних вогнезахисних, Пономаренко Р. В., Ковальов П. А. (2015)
Важинський С. Е. - Побудова прогнозу динаміки надзвичайних ситуацій міської інфраструктури, Чернуха А. М., Чуб І. А. (2015)
Васильченко А. В. - Анализ воздействия ударной волны на строительные конструкции в коммуникационных помещениях, Рябинин И. Н., Ковалевская Т. М. (2015)
Виноградов С. А. - Небезпечні та шкідливі чинники аварійно-рятувальних робіт на зруйнованих будівлях, Консуров М. О., Дейнеко Н. В., Березовський О. І. (2015)
Закора А. В. - Методика расчета количества запасных технических средств для восстановления аппаратуры оперативной диспетчерской связи после отказов в условиях чрезвычайной ситуации, Фещенко А. Б. (2015)
Закора О. В. - Алгоритми визначення стану об'єкта у системі моніторингу, що використовує дані різнорідних датчиків, Фещенко А. Б. (2015)
Іванець Г. В. - Методика оцінки періоду періодичної складової випадкового процесу зміни узагальненого параметру надзвичайних ситуацій природного характеру, Стецюк Є. І., Толкунов І. О. (2015)
Иванов Е. В. - К вопросу о составе и количестве газов при взрыве боеприпасов на складах. Сообщение 2. Артиллерийские выстрелы унитарного заряжания, Васюков А. Е., Буштец С. П., Лобойченко В. М. (2015)
Kalchenko Y. Y. - Models of primary information sensors of emergency effects mitigation systems, Abramov Y. A. (2015)
Klyuchka Y. P. - Impact model of hazard emergency situation on the testimony of a thermal imager, Krynska N. V., Hasanov S. H. (2015)
Кривцова В. И. - Оценка возможности предотвращения развития чрезвычайной ситуации аварийно-спасательными подразделениями, Ключка Ю. П., Тарариев А. И. (2015)
Левтеров А. А. - Прогнозирование чрезвычайной ситуации природного характера с использованием генетических алгоритмов (2015)
Маляров М. В. - Фрактальний моніторинг земної поверхні з використанням математичного пакету MathCad (2015)
Попов В. М. - Прогнозування наслідків можливої надзвичайної ситуації при формуванні програми розвитку територіальної системи техногенної безпеки, Чуб І. А. (2015)
Савченко О. В. - Обґрунтування використання гелеутворюючих систем для запобігання надзвичайних ситуацій на складах зберігання артилерійських боєприпасів, Cтецюк Є. І., Островерх О. О., Іванець Г. В. (2015)
Самарін В. О. - Модель готовності складових рятувальної системи до дій за призначенням, Неклонський І. М., Соколов Д. Л. (2015)
Сенчихін Ю. М. - Порядок визначення граничної відстані подавання засобів ліквідації аварій і пожеж від основних та спеціальних пожежно-рятувальних машин, Сировой В. В. (2015)
Скородумова О. Б. - К вопросу о снижении уровня опасности чрезвычайной ситуации на производстве шамотного пенолегковеса, Тарахно Е. В., Шулика В. А. (2015)
Соболь О. М. - Модель визначення чисельності особового складу оперативно-рятувальних підрозділів, Рогозін А. С., Долгодуш М. М., Липовий В. О., Левченко Р. Т. (2015)
Тютюник В. В. - Системний підхід до оцінки динаміки прояву надзвичайних ситуацій на території України, Калугін В. Д. (2015)
Христич В. В. - Модель зовнішнього впливу на об’єкти в умовах надзвичайних ситуацій, Панінa О. О., Гусева Л. В. (2015)
Содержание (2016)
Волошина Л. О. - Особливості клініки, перебігу та результатів лікування хворих на остеоартроз на тлі гіпотиреозу: вікові та гендерні аспекти, Пашковська Н. В. (2016)
Пасєчко Н. В. - Вплив вітаміну D на показники компенсації цукрового діабету 2-го типу, Наумова Л. В., Кульчінська В. М., Гулько Н. Я., Джула М. А., Крицький Т. І. (2016)
Федів О. І. - Аналіз протеолітичної та фібринолітичної активності плазми крові у хворих на бронхіальну астму, поєднану з ожирінням, Мельник О. Б. (2016)
Беркинбаев С. Ф. - Эпидемиологические аспекты и распространенность факторов риска сахарного диабета 2-го типа среди жителей г. Алматы и Алматинской области Республики Казахстан, Джунусбеков Г. А., Даньярова Л. Б., Ташманова А. Б., Шыман Ж. Ж. (2016)
Паньків В. І. - Воглібоз у комбінації трьох цукрознижувальних препаратів при лікуванні цукрового діабету 2-го типу, Чернявська І. В. (2016)
Кашперська В. Я. - Корекція гіпокальціємії при різних захворюваннях щитоподібної залози після тиреоїдектомії (2016)
Пашковська Н. В. - Лікування гіпотиреозу згідно із сучасними клінічними настановами (2016)
Галицкая В. В. - Субклинический гипертиреоз: диагностические критерии и принципы лечения Обзор руководства Европейской тиреоидной ассоциации 2015 года "Diagnosis and treatment of endogenous subclinical hyperthyroidism" (2016)
Юзвенко Т. Ю. - Взаємозв’язки гормональних порушень і компонентів метаболічного синдрому у хворих на первинний гіпотиреоз (2016)
Урманова Ю. М. - Функциональное состояние оси "гипофиз — гонады" у женщин с синдромом поликистозных яичников, Халимова З. Ю., Ходжаева Ф. С., Алиева Д. А., Содиков С. П., Набиева И. Ф., Савчук Д. В., Каримова М. М. (2016)
Паньків В. І. - Сучасні погляди на алгоритми ведення вагітних і породіль із дифузним токсичним зобом, Паєнок О. С., Костів М. О. (2016)
Ахмедова Ш. У. - Роль ожирения в прогрессировании диабетической нефропатии у больных с сахарным диабетом (обзор литературы), Даминова М. Н., Кадырова З. С. (2016)
Німчук В. - Пересопницьке Євангеліє — знову ювіляр (2016)
Єрмоленко С. - Українська лінгвостилістика та культура мови на межі століть: полілог поколінь, Бибик С., Ганжа А., Коць Т., Мех Н., Сюта Г. (2016)
Карпіловська Є. - Системно-структурний підхід до вивчення динаміки сучасної української мови: здобутки та перспективи (2016)
Степаненко М. - "Та ін.", "І т. ін."… (граматична нотатка до розлогої теми) (2016)
Коць Т. - Оцінність як семантико-стилістична категорія публіцистичного стилю (2016)
Сніжко Н. - Структурна, функціональна та хронологічна параметризація лексики у зведеному словнику, тезаурусі й електронній картотеці (2016)
Гірняк С. - Мовні портрети української галицької інтелігенції: Уляна Кравченко, Константина Малицька, Іван Франко (2016)
Сікора Г. - Текст міста як лінгвістичний феномен (2016)
Прилипко Ф. - Етикетні комунікеми в сучасній українськомовній мультиплікації (2016)
Мойсієнко В. - Українцям відкрилися давні краєвиди. Ганна Дидик-Меуш, Олена Слободзяник. Українські краєвиди XVI—XVIII століть. Слово. Текст. Словник. — Львів, 2015. — 384 с. (2016)
Туровська Л. - Наукове обличчя української термінології (до ювілею Л.О. Симоненко) (2016)
Кровицька О. - Життєві й науково-педагогічні простори Стефанії Панцьо (до 70-річчя від дня народження), Осінчук Ю. (2016)
Городенська К. - А. П. Грищенко як дослідник структури складносурядного речення (до 80-річчя від дня народження) (2016)
Бойко Н. - Хист науковця й талант педагога: академік А. П. Грищенко (2016)
Городенська К. - Мовна мозаїка. У Республіці Польща чи Республіці Польщі? (2016)
Городенська К. - Мовна мозаїка. Законопроект…– не даний (2016)
Городенська К. - Мовна мозаїка. Держатель чи тримач картки киянина? (2016)
Городенська К. - Мовна мозаїка. Львів’янин — два львів’янини чи двоє львів’ян? (2016)
Городенська К. - Мовна мозаїка. Зустрітися у Смілі чи Смілій? (2016)
Городенська К. - Мовна мозаїка. Відправний і його синоніми (2016)
Городенська К. - Мовна мозаїка. ПІН-код, ДНК-експертиза, е-декларація (2016)
Відомості про авторів (2016)
Титул, содержание (2016)
Сидорец В. Н. - Расчетное и экспериментальное исследование статических и динамических вольт-амперных характеристик аргоновой дуги с тугоплавким катодом, Кривцун И. В., Демченко В. Ф., Крикент И. В., Коваленко Д. В., Коваленко И. В., Павлов А. Г. (2016)
Ющенко К. А. - Особенности микроструктуры многослойных швов с различной чувствительностью к образованию горячих трещин, Маркашова Л. И., Звягинцева А. В., Хохлова Ю. А., Кушнарева О. С., Червяков Н. О. (2016)
Яо Дз. - Исследование новой технологии сверхзвукового лазерного напыления, Коваленко В. С. (2016)
Скульский В. Ю. - Оценка склонности к отпускной хрупкости теплоустойчивых сталей с помощью высокотемпературных испытаний, Жуков В. В., Нимко М. А., Моравецкий С. И., Мищенко Л. Д. (2016)
Пилярчик Я. - Деятельность Института сварки в Гливицах в области подготовки кадров для сварочного производства (2016)
Гречанюк Н. И. - Современные композиционные материалы для коммутационной и сварочной техники. Сообщение 2. Применение методов высокоскоростного испарения в вакууме для изготовления электрических контактов и электродов, Гречанюк В. Г., Хоменко Е. В., Гречанюк И. Н., Затовский В. Г. (2016)
Гончаров И. А. - Анализ возможности применения шлаковой корки в производстве агломерированных флюсов, Файнберг Л. И., Рыбаков А. А., Нетяга А. В. (2016)
Бурлака О. В. - Вплив стресу "гібридної" війни на психічне та фізичне здоров'я вчителів, Кондратенко Л. О., Манилова Л. М. (2016)
Дубчак Г. М. - Акцентуації характеру в контексті стресостійкості особистості (2016)
Коваленко-Кобилянська І. Г. - Суб’єктна активність людини в період геронтогенезу в умовах освітнього простору інтернет (2016)
Кривопишина О. А. - Психологічний аналіз детермінант формування почуття заздрості (2016)
Побірченко Н. А. - Психолого-педагогічні параметри і критерії міждисциплінарних досліджень (2016)
Шевчук І. В. - Особливості пошуку сенсу життя людьми похилого віку (2016)
Зінченко О. В. - Аналіз результатів комбінованого тренінгу поняттєвого мислення підлітків (2016)
Івашкевич Е. З. - Соціальний інтелект як здатність особистості до соціального пізнання та взаємодії (2016)
Смульсон М. Л. - Розвиток інтелекту та суб’єктності дорослих у віртуальному просторі (2016)
Івашкевич І. В. - Структура професійної компетентності юриста (2016)
Мельник Н. М. - Вплив тривожності на підвищення успішності у навчанні підлітків (2016)
Степура І. В. - Об'єктно-орієнтований підхід: історія та деякі додатки в психолого-педагогічних галузях (2016)
Яковлева Н. Ю. - Тривожні розлади у хворих з вадами слуху на прикладі отосклерозу (2016)
Барташевский С. Е. - Обоснование выбора перспективных химических источников тока для шахтных электровозов, Барташевская Л. И. (2015)
Давыденко Е. А. - Реинжиниринг программного обеспечения геометрической модели корпуса судна (2015)
Короненко А. М. - Аналіз хендовер викликів в мультисервісній мобільній мережі (2015)
Прісс О. П. - Оптимальні концентрації екзогенних антиоксидантів для зберігання пасльонових овочів, Жукова В. Ф. (2015)
Шаповалова Н. П. - Вплив пакувальних матеріалів на подовження гарантійного терміну зберігання кондитерських виробів пінної структури (2015)
Юрченко С. Л. - Удосконалення рецептурного складу прісного тіста (2015)
Заболотний О. І. - Ефективність застосування регуляторів росту при вирощуванні огірка, Заболотна А. В. (2015)
Стецько Н. М. - Найпоширеніші захворювання Prunus persica в Закарпатській області, Чекан Т. Ю., Шейдик К. А. (2015)
Бурий А. Р. - До проблеми критики просвітницької ідеології (2015)
Волковинська В. О. - Публічне і приватне: необхідність кордонів чи криза інтерпретації (2015)
Готинян-Журавльова В. В. - Вплив способу створення класифікації на зміст класифікаційних чарунок (2015)
Костюк Т. В. - Духовна репрезентація особистості: аксіологічний аспект (2015)
Нестерова М. A. - Методологические подходы когнитивистики (2015)
Райхерт К. В. - К вопросу об определении упорядоченных систем на языке тернарного описания (2015)
Сепетий Д. П. - Нередуковність суб’єктивних якостей до фізичного як аргумент проти матеріалізму (2015)
Aksiutina T. V. - The linguistic realization of "negative politeness" strategies in English verbal discourse (2015)
Громик Ю. В. - Рефлексація давніх голосних у Поліській говірці с. Липне (2015)
Ковальчук Г. В. - Українська драматургія періоду Розстріляного Відродження в ранній науковій інтерпретації Н.Б. Кузякіної (2015)
Макарук Л. Л. - Специфіка знаків і знакових систем (2015)
Мочарська У. Р. - Вплив періодичних видань на формування та становлення української мови у Галичині початку ХХ століття (2015)
Покатилова Є. І. - Чоловічий іменник румеїв початку XVIII – середини XIX століття (2015)
Поклад Т. С. - Англомовні дескрипції запаху парфумів: метафоричні моделі (2015)
Поліщук О. Л. - Класифікація альтісторичних творів у новітньому літературному процесі (2015)
Расевич Л. П. - Використання засобів іміджмейкінгу як чинник міфологізації образу Холмса (2015)
Ребенко М. Ю. - Перекладацькі деформації в інтерпретаційній моделі художнього перекладу (2015)
Рибалка І. С. - Структура сенсу повідомлення: алотекст (2015)
Семенюк О. І. - Становлення особистості за поетичними настановами Тараса Григоровича Шевченка (2015)
Ситник О. В. - Типологія стилістичних прийомів та засобів психофізіологізму на матеріалі американської та української модерністської новели (2015)
Сіліна Д. С. - Явище синонімії в українській коксохімічній термінології (2015)
Степура І. В. - "Центр" та "периферія" в телерадіомовленні Франції: історичне та соціально-політичне значення (2015)
Стуліка О. Б. - Особливості функціонування іншомовних запозичень в сучасному мовному просторі (2015)
Тендітна Н. М. - Смерть і бунт у романі-есе "Щоденний жезл" (2015)
Tsinovaya M. V. - The interaction between grammatical and lexical features of the constituents of modal constructions with the verb can (on the material of sublanguages of scientific-technical discourse) (2015)
Яворський А. Ю. - Середньополіська говірка у творах Олександра Кулеша: фонетичний рівень (2015)
Янкович М. В. - Історико-культурні передумови розвитку та формування ораторського дискурсу у Стародавній Греції (2015)
Дорожкин А. С. - Современное изобразительное искусство Беларуси: актуальные проблемы и тенденции развития (2015)
Паламарчук К. М. - Церковна культура Австрії та Німеччини XVIII–XIX століть: стильові тенденції (2015)
Рабчун О. С. - Унікальна книга зі складу "Королівської бібліотеки" (2015)
Романенкова Ю. В. - Мотив падения мятежных ангелов в западноевропейской живописи XV-XVII веков (2015)
Нечитайло И. С. - "Неявные реалии" образования (2015)
Зубкова І. М. - Напрямки попередження та зменшення проявів прямого та латентного політичного насилля в сучасних умовах (2015)
Мухіна М. О. - Концептуальні підходи до визначення поняття громадянського суспільства, Трима К. А. (2015)
Тригуб О. П. - Сучасні доктрини та концепції зовнішньої політики США щодо Центральної Азії, Рижикова А. Ю. (2015)
Яфонкіна І. П. - Окремі проблеми у сфері освіти в Україні (2015)
Коросташивец А. М. - Особенности игровых функций и тренировки футбольных вратарей (2015)
Чопилко Т. Г. - Проблемы подготовки футбольных арбитров, Бойченко С. В. (2015)
Помаза-Пономаренко А. Л. - Державне управління відносинами землекористування (центральний і регіональний рівні) (2015)
Біланич М. М. - Використання біблійно-природничої тематики в екологічному вихованні, Бокотей О. М. (2015)
Корнєєва Л. Л. - Предмети та аксесуари магії: історичний ракурс, Солодка К. Ю. (2015)
Корнєєва Л. Л. - Трансформації шлюбу та відношення батьків до дітей як рівнобіжні історичні процеси, Донець А. О. (2015)
Лебєдєва Н. А. - Особливості поезії Олександра Єлагіна скрізь культурологічну призму сучасності (2015)
Горовий О. В. - Користувачі соціальних мереж та перцепція соціополітичної ситуації (2015)
Кондрико А. А. - Тематичні пріоритети особистісних медіанаративів як відображення патріотичних тенденцій в українських ЗМІ (2015)
Стащук І. П. - Аксіологічні дослідження рекламної комунікації в українській і зарубіжній науці: історіографічний аспект (2015)
Гуляєва Г. Б. - Дослідження впливу ураження Acholeplasma laidlawii на функціональну активність і стан фотосинтетичного апарату рослин озимої пшениці сорту Смуглянка, Токовенко І. П., Осипенко Б. О., Патика В. П. (2015)
Михайлик С. Ю. - Біоінформатичний аналіз промоторної ділянки гена TaMSH7, Антонюк М. З. (2016)
Єфіменко Т. С. - Характеристика кореневої системи інтрогресивних ліній пшениці з генетичним матеріалом від Amblyopyrum muticum, Антонюк М. З., Терновська Т. К. (2016)
Маньковська О. С. - Визначення експресії генів кіназ Aurora A, Aurora B, Aurora C, BRAF і EGFR у сечі пацієнтів, хворих на рак передміхурової залози, Асатрян О. E., Вікарчук М. В., Кононенко О. А., Стаховський Е. О., Кашуба В. І. (2016)
Маньковська О. С. - Виявлення метилювання генів VIM, TMEFF2 і GDF15 у сечі пацієнтів, хворих на рак сечового міхура, в українській популяції, Скрипнікова О. C., Панасенко Г. В., Вікарчук М. В., Кононенко О. А., Стаховський Е. О., Кашуба В. І. (2016)
Ковтун-Водяницька С. М. - Мінеральний склад сировини рослин роду Isodon (Schrad. ex Benth.) Spach (2016)
Свєженцева І. О. - Морфофункціональні характеристики клітин–попередників еритроїдної ланки гемопоезу при терапії інгібіторами тирозинкіназ першого та другого покоління, Білько Д. І., Руссу І. З., Білько Н. М. (2016)
Жуков О. В. - Аналіз часових рядів показника NDVI рослинності Великого Чапельського поду за 2010–2015 рр., Гофман О. П. (2016)
Вишенська І. Г. - Вплив кліматичних факторів на акумуляцію вуглецю в компонентах лісової підстилки дубового фітоценозу, Жовтенко А. А., Добра І. С. (2016)
Бєляков С. О. - Моделювання показників чистої первиної продуктивності та мортмаси трав’янистих угруповань ділянки "Стара" біосферного заповідника "Асканія-Нова", Гофман О. П., Вишенська І. Г. (2016)
Норенко К. М. - Межі лісостепового ареалу Elaeagnus angustifolia L. на Правобережжі України (2016)
Чусова О. О. - Оцінка впливу екологічних факторів на диференціацію біотопів в долині р. Красна (Луганська область) (2016)
Польовий Є. В. - Синузії весняних ефемероїдів Бритавського лісу (Вінницька область, Україна), Давидов Д. А. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Козюбра М. І. - Співвідношення національних і міжнародних правових систем (2016)
Савенко М. Д. - Міжнародне право в національній правовій системі за Основним Законом України (2016)
Лихолат І. П. - Аналіз національного законодавства в контексті міжнародних договорів України (2016)
Сущенко В. М. - Європейські та міжнародні стандарти правничої професії в контексті функціонування правової системи України (2016)
Костюк В. Л. - Інституційні новації державної служби через призму новітнього законодавства: науково-теоретичний аспект (2016)
Звєрєв Є. О. - Юридичне тлумачення: деякі особливості австрійського підходу (2016)
Футей Б. - Окрема думка та соціальні перетворення: важливість судових рішень (2016)
Венгер В. М. - Межі адміністративної дискреції: проблеми визначення (2016)
Цельєв О. В. - Право бути почутим – складова верховенства права в діяльності органів місцевого самоврядування (2016)
Матвєєва Ю. І. - Визначення права і визначеність закону (2016)
Шуліма А. О. - Зміни до Конституції України: актуальні темпоральні аспекти (2016)
Іванків І. Б. - Відмінні ознаки прав людини третього покоління (2016)
Мороз Ю. К. - Принцип недискримінації в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2016)
Нагнічук О. І. - Правова природа та поняття публічної особи (на основі практики Верховного суду Сполучених Штатів Америки) (2016)
Кравцов І. В. - Правові цінності комунітаризму як філософсько-правової теорії (2016)
Зборошенко Д. М. - Право народу на опір в історико-правовій думці: від зародження до утвердження (2016)
Мельник М. О. - Історія виникнення та розвитку школи правового реалізму (2016)
Шмарьова Т. О. - Релігійні інституції православної церкви за Синодального періоду як юридичні особи (2016)
Середа М. Л. - Дотримання принципу пропорційності при блокуванні доріг у контексті реалізації права на мирні зібрання в Україні (2016)
Проценко Д. В. - Перспективи законодавчого врегулювання в Україні використання електронних інструментів участі громадян в управлінні державними справами (2016)
Іщенко Ю. В. - Державне управління справами як суб’єкт перерозподілу публічного ресурсу (2016)
Дубняк М. В. - Проблеми правового регулювання інформаційної взаємодії в місцевому самоврядуванні (2016)
Дзера О. В. - Удосконалення механізму регулювання відшкодування збитків у Цивільному кодексі України (2016)
Ханик-Посполітак Р. Ю. - Відшкодування шкоди в цивільному законодавстві: український та європейський підходи (2016)
Карнаух Т. М. - Відшкодування шкоди, заподіяної податковими органами: правове регулювання та проблеми застосування в Україні (2016)
Михайлюк Г. О. - Дотримання права та правомочність заборони власниками комерційних позначень (2016)
Дзера І. О. - Правова природа 3 % річних за статтею 625 ЦК України (2016)
Кисельова Т. С. - Socio-legal Functions of Commercial Contracts (2016)
Смирнова Т. С. - Розкриття структури власності телерадіоорганізацій в Україні: проблеми законотворчості та правозастосування (2016)
Яцкевич І. І. - Нормативні гарантії реалізації права на працю при припиненні трудового договору (2016)
Азаров Д. С. - Розроблення Кодексу публічних правопорушень України: теоретичні та прикладні застереження (2016)
Горох О. П. - Врахування інтересів потерпілого як принцип звільнення від покарання (2016)
Коваль Д. О. - Міжнародне гуманітарне право в контексті міжнародного права прав людини (2016)
Аносова Ю. В. - Юрисдикція Міжнародного кримінального суду щодо злочинів, вчинених у ході збройних конфліктів у Грузії та Україні: порівняльний аспект (2016)
Курінний О. В. - Ретроактивне санкціонування політичного самовизначення українського народу легітимними органами влади Росії у 1917 році – на початку 1918 року (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вовк Н. В. - Ігрове проектування як технологія реалізації підготовки майбутніх учителів технологій до формування культури споживання в учнів (2016)
Voloshyn P. M. - Music as a means of civic personality development, Voloshyna А. P. (2016)
Доценко С. O. - Прийоми активізації творчої діяльності учнів в умовах STEM-освіти (2016)
Зенченко Т. Ф. - Методичні засади управління системою якості освіти у вищій школі (2016)
Канівець О. М. - Дистанційна освіта філологів-бакалаврів у Великій Британії (2016)
Koval S. P. - Professional competence of the qualified economist in the labour market (2016)
Козій Т. В. - Формування професійних якостей майбутнього фахівця у вищому навчальному закладі (2016)
Kononko E. L. - Basic personal qualities of a future specialist as a professional competence component (2016)
Kubiak N. I. - Training future social workers to work with children from distant families (2016)
Кучер З. C. - Методичні аспекти використання інноваційних комп’ютерних програм у графічній підготовці студентів (2016)
Литвинов А. С. - Структура готовності до провайдингу педагогічних інновацій майбутнього викладача (2016)
Літовка-Деменіна С. Г. - Особливості викладання екскурсійної діяльності для студентів напряму підготовки "Туризм" (2016)
Михайленко Л. A. - Специфіка сучасної професійної діяльності сімейного лікаря у США (2016)
Роганова М. В. - Виховання духовно-моральних цінностей в учнів основної школи в позакласній виховній роботі (2016)
Savchenko K. Yu. - Justification of the substance of future educators professional formation required for the pre-school children preparation for school (2016)
Сігаєва Л. Є. - Сучасні підходи до якості освіти: теоретичний аспект (2016)
Товканець О. С. - Особистісно-індивідуальний підхід як умова успішної профілактичної роботи з важковиховуваними підлітками (2016)
Шемуда М. Г. - Засоби мобільних технологій у професійній підготовці майбутнього вчителя-філолога, Сердюк Н. Ю. (2016)
Титул, зміст (2016)
До 70-річного ювілею Любов Петрух – науковця, експериментатора, винахідника, укладача багатомовних медичних словників, термінолога (2016)
Гудзенко О. П. - Експертна оцінка стану рецептурного відпуску лікарських засобів на регіональному фармацевтичному ринку та напрями його удосконалення, Барнатович С. В. (2016)
Редькіна Є. А. - Маркетингові дослідження українського ринку антиагрегантів, Ткаченко Н. О., Гладишев В. В. (2016)
Трохимчук В. В. - Розроблення рекомендацій щодо створення локального формуляра лікарських засобів для хворих на гастрит і дуоденіт дітей, Вишницька І. В. (2016)
Посилкіна О. В. - Дослідження сутності й основних характеристик лікувально-косметичних засобів, Котлярова В. Г., Чечотка О. В. (2016)
Піняжко О. Б. - Аналіз реальних даних призначень лікарських засобів при поширених гінекологічних захворюваннях в Україні (2016)
Іванченко Д. Г. - Синтез та біологічні властивості похідних 7-(2-гідрокси-3-метилфеноксипропіл-1-)теофіліну (2016)
Сафонов А. А. - Синтез та фізико-хімічні властивості похідних 3-(алкілтіо)-5-(тіофен-2ілметил)-4H-1,2,4-триазол-4-амінів (2016)
Гнітько І. В. - Вивчення структурно-механічних властивостей крему з міноксидилом, Лисянська Г. П., Гладишева С. А. (2016)
Марчишин С. М. - Морфолого-анатомічне дослідження чистецю Зібольда (Stachys sieboldii Miq.), Гусак Л. В., Сіра Л. М. (2016)
Сас І. А. - Дослідження морфолого-анатомічних ознак видів роду Буквиця (Betonica L.), Грицик А. Р., Мельник М. В. (2016)
Марчишин С. М. - Визначення якісного складу та кількісного вмісту кислот гідроксикоричних у тирличу хрещатого траві (Gentiana cruciata L.), Стойко Л. І., Дахим І. С. (2016)
Бельтюкова С. В. - Визначення суми флавоноїдів у хмелі (Humulus L.) із використанням люмінесцентного сенсора на основі комплексу рутину з ітрієм (III), Чередниченко Є. В., Теслюк О. І. (2016)
Омельченко І. О. - Ідентифікація комплексів включення β-циклодекстрину методом інфрачервоної спектроскопії, Ярних Т. Г., Янчук І. Б., Борщевський Г. І. (2016)
Давтян Л. Л. - Розроблення методик контролю якості стоматологічних лікарських плівок із хлоргексидином, метронідазолом та глюкозаміном, Воронкіна А. С., Чубенко О. В., Трохимчук В. В. (2016)
Щербина Р. О. - Дослідження жарознижувальної дії нових S-похідних 1,2,4-триазолу, що містять морфолінометиленовий замісник (2016)
Романюк М. Д. - Соціальні диспропорції українського суспільства і соціальна нерівність регіонів України: напрями скорочення та вирівнювання (2015)
Arkhiiereiev S. - Domestic and international transaction sector under the effect of EU Association Agreement (2015)
Ткач О. В. - Передумови та тенденції розвитку регіональних транспортно-логістичних центрів, Волощук І. А. (2015)
Дмитришин Л. І. - Формування системи підтримки прийняття рішень щодо управління стійкістю розвитку економіки регіонів, Романків І. М. (2015)
Зварич І. Т. - Регіон у системі міжнародних конкурентних відносин, Зварич О. І. (2015)
Монастирський Г. Л. - Модель управління розвитком громад: модернізаційно-функціональна парадигма, Стефінін В. В. (2015)
Баланюк І. Ф. - Сутність методології та організації наукових досліджень в обліку, Сас Л. С., Шеленко Д. І. (2015)
Васильченко Г. В. - Глобалізація економіки і місцевий економічний розвиток, Васильченко С. М. (2015)
Гречаник Н. Ю. - Конкурентоспроможність регіонів з позицій концепції сталого розвитку (2015)
Кривенко С. В. - Концептуальні основи інноваційного розвитку соціально-економічних систем (2015)
Феденчук Я. М. - Модернізація технологій антикризового управління економічним розвитком міста на принципах менеджменту (2015)
Мартинюк В. П. - Боротьба з тіньовою економікою як пріоритетний напрям зміцнення фінансової безпеки, Хом’як К. А. (2015)
Король В. С. - Теоретичні засади розвитку зовнішньоекономічної діяльності прикордонного регіону (2015)
Томашевська А. В. - Методичні підходи щодо управління взаємодією на регіональному туристичному ринку (2015)
Барчук В. П. - Економічний потенціалу регіону: структурний аспект (2015)
Романюк Т. М. - Соціальні пріоритети регіонального розвитку (2015)
Якубів В. М. - Організвціно-методичні принципи управління та адміністрування в бізнесі (2015)
Перерва П. Г. - Визначення напрямків та умов забезпечення технологічного розвитку промислових підприємств, Нестеренко Р. О., Верютіна В. Ю. (2015)
Калантарідіс К. - Розвиток Харківської регіональної інноваційної екосистеми та підтримка підприємництва, Савченко О. І. (2015)
Гнатюк Т. М. - Обліково-інформаційне забезпечення управління якістю прибутку на підприємствах залізобетонних виробів, Марчук І. Я. (2015)
Шкромида В. В. - Інтегральний підхід оцінювання ресурсного потенціалу підприємства, Немеш М. І. (2015)
Богайчук І. В. - Витрати сільськогосподарських підприємств: організація обліку і аудиту (2015)
Бухун Ю. В. - Конкурентоспроможність підприємств космічної галузі і їх місце в глобальній економіці (2015)
Мельник Н. Б. - Класифікація облікової інформації в управлінні підприємством (2015)
Пантелєєв М. С. - Збалансована система показників як інструмент формування стратегії розвитку машинобудівного підприємства в умовах сьогодення, Побережний Р. О. (2015)
Іваночко Н. В. - Особливості факторів впливу на управління збутовою діяльністю підприємства (2015)
Шкромида Н. Я. - Податкове планування як елемент формування облікової політики на підприємстві (2015)
Ємець О. І. - Економіко-правовий аналіз законодавчо-нормативної бази діяльності підприємства як головного суб’єкта мікроекономіки (2015)
Матковський П. Є. - Особливості методів статистичного контролю на підприємствах (2015)
Білий М. М. - Інноваційні методи управління витратами суб’єктів малого бізнесу (2015)
Ковбас І. М. - Стратегічне планування маркетингового забезпечення діяльності м’ясопереробних підприємств (2015)
Гурмак Н. Д. - Основні функції маркетингу як фундаментальна основа для побудови ефективної системи посередницької діяльності агропідприємств (2015)
Морицан О. М. - Соціально-економічні особливості формування продовольчого ринку в конкурентному середовищі, Морицан В. Ф., Стефанишин Б. М. (2015)
Петрова І. Л. - Змістовні та структурні аспекти інноваційної зайнятості (2015)
Лісогор Л. С. - Трансформація ринку праці: можливості реалізації інноваційних змін в сучасних умовах (2015)
Кінаш І. П. - Організаційно-економічні інструменти управління розвитком соціальної сфери України (2015)
Михайлів Г. В. - Історичні передумови трансформації моделі соціальної політики ЄС, США та Японії (2015)
Мацола М. М. - Сільський розвиток в Україні: особливості, пріоритети та напрямки покращення, Мацола С. М. (2015)
Дорош О. В. - Державно-публічний моніторинг забезпечення гідної праці як елемент управління інвестуванням в людський капітал, Шурпа С. Я. (2015)
Галас Л. І. - Особливості здійснення соціальної політики: регіональний аспект (2015)
Дерід І. О. - Міжнародний бізнес як фактор перерозподілу робочих місць у світі (2015)
Побережна К. В. - Визначення мотиваційних аспектів праці при виконанні науково-проектних робіт в організації (2015)
Шекета Є. Ю. - Довготривале безробіття в Карпатському регіоні України: основні причини виникнення (2015)
Казюка Н. П. - Удосконалення механізму управління структурними змінами зайнятості населення: регіональний аспект (2015)
Петіна О. М. - Методичні підходи до оцінки інноваційного потенціалу та внеску творчої молоді у його формування (2015)
Романюк Д. М. - Глобалізація та її вплив на соціально-економічний і демографічний розвиток регіону (2015)
Чувардинський В. О. - Розвиток ринку праці України: проблеми та можливості реалізації інноваційних перспектив в сучасних умовах (2015)
Баланюк І. Ф. - Бухгалтерський облік в інформаційній системі управління підприємством (2015)
Василюк М. М. - Оптимізація внутрішнього контролю якості аудиторських послуг як запорука довіри громадянського суспільства до результатів діяльності аудиту (2015)
Левандівський О. Т. - Стимулювання інвестиційних процесів в агропромисловому виробництві (2015)
Кропельницька С. О. - Нові підходи до відбору проектів стратегічного розвитку територій для державного фінансування (2015)
Криховецька З. М. - Шляхи підвищення впливу кредитування на інвестиційні процеси в Україні (2015)
Сус Т. Й. - Сучасна інвестиційна політика в аграрній сфері Карпатського макрорегіону (2015)
Шеленко Д. І. - Нормативний облік необоротних активів в бюджетних установах, Сас Л. С., Баланюк С. І. (2015)
Жук О. І. - Облік як інформаційна система в управлінні суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності (2015)
Гринів Л. В. - Методи оцінки ефективності прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності, Вачіль О. П. (2015)
Мигович Т. М. - Теорія та практика оцінювання ефективності бюджетних програм (2015)
Плець І. І. - Концептуальні підходи щодо вдосконалення механізму податкового регулювання розвитку економіки країни, Щур Р. І. (2015)
Галущак І. Є. - Нормативно-правове регулювання обліку і контролю основних засобів (2015)
Марків М. М. - Сучасна концепція управлінського обліку (2015)
Фрич А. О. - Використання інноваційних інструментів управління місцевими фінансами в умовах запровадження адміністративно-територіальної реформи (2015)
Хромей В. В. - Сучасний стан та методичні основи обліку витрат виробничої діяльності (2015)
Відомості про авторів (2015)
Титул, зміст (2016)
Бойко Г. - Вплив практичних занять з фізичного виховання на фізичний стан студентів та система його оцінки, Міщук Д. (2016)
Бондарчук Н. - Врахування стану здоров’я та рівня фізичної підготовленості при застосуванні диференційованого підходу на уроках фізичної культури (2016)
Борейко Н. - Мотивація до занять фізичним вихованням у студентів спеціальної медичної групи НТУ "ХПІ", Азаренкова Л. (2016)
Борисова Ю. - Вивчення мотивів чоловіків 22-35 років до занять капоейрою, Шкарупіло П. (2016)
Василец В. - Использование индивидуально-дифференцированной методики построения занятий по аквааэробике с женщинами среднего возраста, Врублевский Е. (2016)
Власюк О. - Деякі проблеми фізичного виховання школярів і сучасні шляхи їх розв’язання (2016)
Гавриш А. - Аналіз вихідного рівня сформованості діагностико-прогностичної компетентності майбутніх лікарів у процесі фізичного виховання (2016)
Гончарова Н. - Особливості рухової активності дітей молодшого шкільного віку, Бутенко Г., Усиченко В. (2016)
Григоренко Г. - Здоров’ятворча діяльність учнів загальноосвітнього навчального закладу та її супровід (2016)
Демідова О. - Підвищення фізичного стану молодших школярів 7-8 років засобами рухливих ігор, Люльченко О. (2016)
Дух Т. - Розвиток фізичних якостей школярів старшого шкільного віку з використанням комплексу легкоатлетичних вправ, Свищ Я. (2016)
Жарова І. - Рівень фізичної підготовленості хлопців 4-6 років із плоскостопістю, які починають займатися футболом, Чередниченко П. (2016)
Кашуба Віталій - Сучасні підходи до корекції порушень постави жінок першого зрілого віку засобами оздоровчого фітнесу, Усиченко Віталій, Бібік Р. (2016)
Килимистий М. - Фізичний стан чоловіків другого періоду зрілого віку 36-60 років (2016)
Климович В. - Взаємозалежність професійної та фізичної готовності курсантів-артилеристів, Ольховий О., Романчук С., Курбакова С. (2016)
Ковтун А. - Порівняльна характеристика мотивів до занять фізичною культурою і спортом юнаків і дівчат, які навчаються у вищих навчальних закладах, Войналович Г. (2016)
Кокарев Б. - Дослідження мотивації слухачів практичних тренінгів та курсів підвищення кваліфікації інструкторів групових фітнес-програм до подальшої участі у навчальних заходах з обраної спеціалізації, Кокарева С., Шеховцова К. (2016)
Конакова О. - Ефективність використання комп’ютерної програми при організації персональних занять фітнесом із жінками першого зрілого віку (2016)
Корягін В. - Детермінація аспектів формування рухової компетенції у фізичному вихованні студентів ВНЗ, Блавт О., Гребінка Г. (2016)
Кошелева Е. - Организационно-методические условия совершенствования системы физического воспитания студентов, Турчанников Н. (2016)
Кравченко А. - Специфіка підвищення культури мови майбутніх фахівців галузі фізичної культури і спорту (2016)
Круцевич Т. - Сучасні тенденції щодо організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах, Пангелова Н. (2016)
Лоза Т. - Мотивація студентів аграрних ВНЗ до занять фізичною культурою та спортом, Хоменко О. (2016)
Максимук О. - Комплексное применение средств оздоровительной физической культуры с женщинами зрелого возраста на основе китайской гимнастики ушу, Врублевский Е. (2016)
Малойван Я. - Підвищення фізичної підготовленості волейболістів 12-13 років, Мицак А., Ханюкова О., Кіреєв О. (2016)
Мандюк А. - Особливості здійснення рухової активності у вільний час учнями загальноосвітніх шкіл м. Львова (2016)
Марченко О. - Гендерні відмінності самооцінки фізичного "Я" школярів різного віку (2016)
Маслова О. - Особливості фізичного розвитку і фізичної підготовленості школярів з вадами слуху та перспективи їх корекції засобами спортивних ігор, Гопей М. (2016)
Москаленко Н. - Інноваційні підходи до теоретичної підготовки старшокласників у самостійних заняттях з фізичного виховання, Єлісєєва Д. (2016)
Москаленко Н. - Моделювання раціонального рухового режиму дітей 3-4 років у дошкільних закладах різного типу, Полякова А., Решетилова В. (2016)
Пангелов Б. - Передумови виникнення і чинники розвитку індустрії дозвілля і рекреації в зарубіжних країнах у другій половині ХХ століття (2016)
Петрук А. - Методична підготовка курсантів у процесі фізичного виховання у командних вищих військових навчальних закладах збройних сил України, Воронцов О., Демків А., Биков Р., Бичіхін Ю. (2016)
Підпомога А. - Особливості рівня фізичної підготовленості і факторів здорового способу життя у студенток (2016)
Пічурін В. - Аналіз фізичної підготовленості студенток (2016)
Приходько В. - До визначення наскрізної мети занять молоді фізичною культурою (2016)
Рубан В. - Вікові особливості фізичного розвитку учнів початкових класів сільських загальноосвітніх шкіл (2016)
Савченко В. - Психолого-педагогічні аспекти соціалізації студентів, які отримують вищу освіту у сфері фізичної культури і спорту, Андрюшина Л., Родіна Ю. (2016)
Саїнчук М. - Інтеграція традиційних видів спорту та ігор у фізичне виховання молоді для формування культурної ідентичності й патріотизму (2016)
Свистунов С. - Розробка типової моделі зовнішніх комунікативних процесів обласних центрів фізичного здоров’я населення "спорт для всіх", Кравченко О. (2016)
Сидорчук Тетяна - Вплив сюжетних фізкультурних занять на фізичну підготовленість дітей 5-го року життя, Пікінер Юлія, Анастасьєва З. (2016)
Skidan A. - Somatometrical pecularities and motivation preferences of middle-aged women engaged in shaping, Vrublevsky E. (2016)
Степанова І. - Сучасні підходи до вдосконалення виробничої фізичної культури в Україні (2016)
Сутула Василь - Про сутність поняття "фізична культура", Дейнеко Альфія, Булгаков О. (2016)
Томенко О. - Особливості освітньої діяльності спортивного комітету України, Красілов А. (2016)
Трачук С. - Оцінка рухової активності молодших школярів у позакласній роботі з фізичної культури, Куликовська С., Заяць Л. (2016)
Федоренко Є. - Факторна структура взаємозв’язку пріоритетних рис особистості з інструментальними цінностями учнів старших класів (2016)
Чайка Д. - Рівень розвитку фізичних якостей дітей на етапі підготовки до шкільного навчання (2016)
Чередниченко И. - Изменение показателей физической подготовленности юношей 18-19 лет в процессе секционных занятий с комплексным использованием средств спортивных игр, Соколова О., Маликов Н. (2016)
Чухловина В. - Характеристика вертикальной устойчивости у детей младшего школьного возраста, имеющих спастические формы детского церебрального паралича (2016)
Шевяков О. - Фахівець з фізичної культури: психолого-педагогічні характеристики, Славська Я., Алфьоров О. (2016)
Шиян О. - Мотиваційне ставлення студентів вищих навчальних закладів до фізичного виховання і спорту, Шиян В., Свадковська Є. (2016)
Зимовин А. И. - Байесовский фактор против p-значения: оценка правдоподобности статистических гипотез в психологии (2016)
Кресан О. Д. - Психологічні аспекти переживання життєвих подій учасниками Ато. (2016)
Мазур Н. О. - Структура психологічної готовності військовослужбовців до дій в екстремальних ситуаціях, Проскурняк О. П. (2016)
Хміляр О. Ф. - Посттравматичний стресовий розлад: особливості діагностики та проявів у учасників антитерористичної операції, Зубовський Д. С. (2016)
Чуйко Г. В. - Дві сторони представлення себе:самопрезентація та саморозкриття, Гуляс І. А. (2016)
Кіричевська Е. В. - Психологічні категорії виміру релігійної творчості особистості (2016)
Манілов І. Ф. - Сугестивна корекція дисфункціонального мислення: мультимодальний підхід (2016)
Романова Ю. В. - Динаміка змін функціонально-операційного компонента у структурі професійного мислення студентів-психологів (2016)
Шпак М. М. - Функціональні особливості емоційного інтелекту особистості (2016)
Пугачов Д. Л. - Експериментальне дослідження особливостей формування образу "я" комп'ютерно–залежними молодшими підліткамиі (2016)
Дубчак Г. М. - Особливості навчального стресу сучасних студентів (2016)
Захаренко Л. М. - Життєва перспектива засуджених до позбавлення волі жінок: теоретичний аналіз (2016)
Яковлева Н. Ю. - Психодіагностика тривожності у пацієнтів з отосклерозом за допомогою методики ІТТ (2016)
Слабкий Г. О. - Інвалідність дітей як проблема громадського здоров’я: профілактика та забезпечення ефективної реабілітації, Шафранський В. В., Дудіна О. О. (2016)
Дзюба О. М. - Своєчасність доставки хворих із травмами внутрішніх органів грудної та черевної порожнини і таза та гострими захворюваннями органів черевної порожнини у лікарняні заклади як проблема первинної медико-санітарної допомоги, Бурдим Ю. В., Слабкий В. Г. (2016)
Комар В. С. - Організація відновного лікування хворих із патологією шкіри та підшкірної клітковини в санаторних умовах (2016)
Кручаниця В. В. - Антиалкогольна робота лікаря загальної практики – сімейного лікаря (2016)
Слабкий Г. О. - До питання смертності населення в результаті саморуйнівної поведінки, Защик Н. С. (2016)
Теренда Н. О. - Основні тенденції та прогнозні оцінки загальної та первинної захворюваності на ішемічну хворобу серця в Україні (2016)
Венгер О. П. - Особливості суб’єктивного контролю у емігрантів та реемігрантів, хворих на депресивні розлади (2016)
Дудіна О. О. - Характеристика виживання новонароджених із низькою масою тіла при народженні, Габорець Ю. Ю., Дзюба Г. А. (2016)
Кіосєва О. В. - Модель прогнозування ризику розвитку розладів адаптації й адиктивної поведінки у студентів молодших курсів (2016)
Січкоріз О. Є. - Організація навчання слухачів циклів інтернатури та спеціалізації за фахом "Клінічна лабораторна діагностика" (2016)
Сірко А. - Проблема участі акціонерного сектору в інноваційному розвитку економіки України та її вирішення (2016)
Шевченко О. - Регулювання нерівномірності розвитку регіонів в умовах соціально-економічної нестабільності, Жук В. (2016)
Степанова К. - Економічні інтереси Українського Причорномор’я в нових умовах (контекст політики євроінтеграції) (2016)
Деркач Т. - Оцінка ефективності економічної інтеграції на міжрегіональному рівні як ресурсу регіонального розвитку (2016)
Желюк Т. - Використання криптовалюти на ринку платежів: нові можливості для національних економік, Бречко О. (2016)
Ліщинський І. - Стратегія формування полюсів зростання в Болгарії (2016)
Зварич Р. - Неоліберальна модель світової економіки як міжцивілізаційна загроза інтернаціоналізації господарського життя (2016)
Голубєва В. - Деякі теоретико-правові аспекти впливу регіоналізації на національне законодавство (на прикладі відносин ЄС – Україна) (2016)
Кривоус В. - Становлення норм і правил корпоративної взаємодії – запит суспільства в умовах глобалізації (2016)
Дячун О. - Продаж у системі маркетингу: природа, функції та види (2016)
Цетнар Л. - Аналіз інтеграції маркетингових комунікацій підприємств-виробників спортивних товарів (2016)
Муравський В. - Оцінка в комп’ютерно-комунікаційній формі обліку (2016)
Омецінська І. - Облікова інформація: економічна сутність та критерії якості (2016)
Наші автори (2016)
Annotation (2016)
До відома авторів "Вісника ТНЕУ" (2016)
Титул, зміст (2016)
Мазур В. Л. - Проблеми промислової політики в Україні (2016)
Ковальов В. М. - Соціальні наслідки розвитку людської праці, Атаєва О. А. (2016)
Гуменюк В. В. - Державне регулювання конкуренції на ринку курортно-рекреаційних послуг (2016)
Богдан І. В. - Проциклічна чи антициклічна фіскальна політика: методи діагностики (2016)
Бородіна О. М. - САП ЄС як динамічне сполучення галузевих потреб і суспільних інтересів (2016)
Дребот О. І. - Економіка природокористування у лісівництві та лісопромисловій галузі України (2016)
Гаркушенко О. М. - Екологічне оподаткування: необхідність або податковий і політичний тиск (2016)
Оскольський В. В. - Людина з великої літери (2016)
Summaries (2016)
Редакційна політика та етичні норми (2016)
Титул, содержание (2016)
Мазур В. Л. - Проблемы промышленной политики в Украине (2016)
Ковалёв В. Н. - Социальные последствия развития человеческого труда, Атаева Е. А. (2016)
Гуменюк В. В. - Государственное регулирование конкуренции на рынке курортно-рекреационных услуг (2016)
Богдан И. В. - Проциклическая или антициклическая фискальная политика: методы диагностики (2016)
Бородина Е. Н. - ОАП ЕС как динамическое сочетание отраслевых потребностей и общественных интересов (2016)
Дребот О. И. - Экономика природопользования в лесоводстве и лесопромышленной отрасли Украины (2016)
Гаркушенко О. Н. - Экологическое налогообложение: необходимость или налоговое и политическое давление (2016)
Оскольский В. В. - Человек с большой буквы (2016)
Summaries (2016)
Редакционная политика и этические нормы (2016)
Богма О. С. - Діалектика та синергетика у дослідженні категорій "безпека" та "економічна безпека" (2016)
Вітренко А. О. - Зародження вчення про послуги в межах теорії сервісної економіки (2016)
Аслонова С. К. - Аналіз стану елементів енергетичної системи ЄС у контексті реалізації наднаціональних інтересів в енергетичній сфері (2016)
Гужва І. Ю. - Перспективи розвитку міжнародного співробітництва України у сфері ядерної енергетики (2016)
Іванов Є. І. - Час як бар’єр у міжнародній торгівлі (2016)
Крамаренко Р. М. - Ключові напрями активізації розвитку мегаполісу (2016)
Красілич І. О. - Аналіз експортно-імпортної діяльності машинобудівних підприємств (2016)
Мороз О. О. - Стратегічні орієнтири інноваційного розвитку економіки Китаю, Джокуш Т. О., Ліцзянь Л. (2016)
Голуб М. О. - Основи формування державної цільової програми впровадження екологічного туризму на території природно-заповідного фонду (2016)
Зінченко О. А. - Стан та перспективи розвитку спортивного туризму в Україні, Біла А. А. (2016)
Колісник Г. М. - Структурне балансування витрат підприємницького сектору (2016)
Пинда Ю. В. - Теоретичні засади формування домінантних галузей і секторів економіки (2016)
Скорупка Д. - Вдосконалення українського законодавства у сфері захисту прав споживачів банківських послуг з урахуванням стандартів ЄС, Приймак С. А. (2016)
Глущевський В. В. - Роль і місце організаційних структур у системі управління підприємством, Смородін В. В. (2016)
Горіна Г. О. - Характерні особливості та специфіка взаємодії туристичних підприємств (2016)
Гуцол Ю. Є. - Вплив експортного потенціалу молокопереробних підприємств на розвиток інвестиційної діяльності (2016)
Казачков І. О. - Перерозподіл капіталу в процесі діяльності підприємства (2016)
Дробишева О. О. - Проблеми застосування фінансово-економічного аналізу на підприємстві в сучасних умовах, Коберницька Ю. В. (2016)
Kozhukhovskaya R. B. - Zastosowanie mechanizmu organizacyjnej i gospodarczej w celu zwiększenia konkurencyjności potencjału zasobów business hotel i restauracja (2016)
Комазов П. В. - Управління структурою капіталу підприємства, Вакуленко Т. С. (2016)
Левицька І. В. - Основні поняття та значення підвищення економічної ефективності інноваційної діяльності підприємств машинобудування, Постова В. В. (2016)
Мариненко Н. Ю. - Оцінювання потенціалу адаптивного розвитку підприємства (2016)
Озімчук О. В. - Специфіка факторів впливу на економічний розвиток підприємства торгівлі (2016)
Павелко В. Ю. - Конкуренція як фактор розвитку ринку наземного обслуговування в аеропортах України (2016)
Севастьянов Р. В. - Особливості синергетичного ефекту енергозбереження, Садовська Ю. І. (2016)
Севрук Є. М. - Система управління фінансуванням оборотних активів підприємства торгівлі (2016)
Титул, зміст (2016)
Кучерявая И. Н. - Моделирование электрического поля в кабельной муфте с трубкой-регулятором (2016)
Лобанов Л. М. - Нестаціонарні електрофізичні процеси в системах зниження залишкових напружень зварних з'єднань, Кондратенко І. П., Жильцов А. В., Карлов О. М., Пащин М. О., Васюк В. В., Ящук В. А. (2016)
Ягуп В. Г. - Расчет параметров симметро-компенсирующего устройства трехфазной системы электроснабжения на основе декомпозиции системы, Ягуп Е. В. (2016)
Сидорець В. М. - Дослідження електромагнітних процесів у джерелі живлення для дугового зварювання змінним струмом, Бондаренко Ю. В., Бондаренко О. Ф. (2016)
Захарченко С. Н. - Повышение точности регулирования напряжения на емкостных накопителях энергии систем импульсной плазмоэрозионной обработки гетерогенных токопроводящих сред, Руденко Ю. В., Черкасский А. П. (2016)
Липківський К. О. - Підвищення ефективності використання секціонованих автотрансформаторів з комутатором на виході у складі стабілізатора напруги змінного струму, Можаровський А. Г. (2016)
Антонов А. Е. - Увеличение нагрузки на электропривод при действии гироскопического момента, Киреев В. Г., Петухов И. С. (2016)
Головань І. В. - Уточнена методика визначення характеристик режиму короткого замикання асинхронних двигунів за результатами випробувань (2016)
Буткевич О. Ф. - Вплив цифрової фільтрації сигналів на результати аналізу низькочастотних електромеханічних коливань в об'єднаних електроенергетичних системах, Чижевський В. В. (2016)
Синчук О. Н. - Система управления электропотреблением горнорудных предприятий с целью повышения электроэнергоэффективности добычи железорудного сырья, Синчук И. О., Бойко С. Н. (2016)
Sun Haimeng - Integral Nonlinearity of Second-Order Single-Bit Sigma-Delta Modulator, Kochan R., Kochan O., Su Jun (2016)
Брагинец И. А. - Исследование высокочувствительного фотоприемного устройства на основе лавинного фотодиода для оптоэлектронных измерительных систем, Кононенко А. Г., Масюренко Ю. А. (2016)
Михаль А. А. - Экспериментальные исследования импеданса кондуктометрического интерфейса Pt/H2O и Pt/KCl на частотах 10 кГц − 1 МГц, Мелещук Д. В., Гребеньков И. Н. (2016)
Мигущенко Р. П. - Модель ультразвуковых электромеханических приемных преобразователей ультразвуковых волн Релея, Сучков Г. М., Петрищев О. Н., Ноздрачева Е. Л. (2016)
Покажчик статей за 2016 рік (2016)
Інформація для переплатників (2016)
Слепян Е. В. - Підвищення ефективності використання енергоресурсів на промисловому підприємстві, Голомб В. В., Огурцов Д. О. (2016)
Шульга О. П. - Економічний зміст господарської діяльності машинобудівних підприємств в Україні (2016)
Гарбар Ж. В. - Необхідність, суть та механізм упровадження реформи децентралізації в Україні, Гарбар В. А. (2016)
Захарченко В. І. - Конкурентний потенціал і стратегічні напрями розвитку технологічної інфраструктури України та її регіонів: міжнародний вимір, Захарченко С. В. (2016)
Шевчук Я. В. - Інтегральна оцінка ефективності формування системи енергетичної безпеки регіонів України (2016)
Шпильова В. О. - Стратегія та принципи управління енергетичною безпекою регіонів (2016)
Журавльова Ю. О. - Місце освіти у соціально-економічному розвитку Одеського регіону (2016)
Рубежанська В. О. - Наукові підходи до визначення змісту категорії "ринок праці" (2016)
Тюхтій М. П. - Поєднання мотиваційних аспектів та матеріального стимулювання праці персоналу промислового підприємства, Бережний В. І. (2016)
Хемій А. С. - Роль пенсійного страхування у забезпеченні фінансового добробуту населення України (2016)
Якименко К. П. - Зарубежный опыт становления мотивационного механизма в государственных структурах (2016)
Алескерова Ю. В. - Вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на фінансовий механізм управління інтелектуальним капіталом (2016)
Онишко С. В. - Роль державних цінних паперів у реструктуризації боргових зобов’язань України (2016)
Павлушенко Т. О. - Оцінка раціональності використання бюджетних ресурсів вищими навчальними закладами в Україні (2016)
Теслюк С. А. - Інвестиційний потенціал недержавних пенсійних фондів в Україні (2016)
Заросило А. П. - Сучасні інформаційні технології для аналізу господарської діяльності підприємств (2016)
Харченко Н. В. - Вплив змін у законодавстві на порядок нарахування та утримання із заробітної плати, Карпенко А. Г. (2016)
Харченко Н. В. - Огляд змін та доповнень у нарахуванні єдиного соціального внеску, Козлова Д. П. (2016)
Ріпа Т. В. - Фактори конкурентоспроможності підприємств торгівлі в умовах глобалізації (2016)
Солодка Н. В. - Інформаційне забезпечення внутрішнього аудиту у групі компаній (2016)
Милашко О. Г. - Статистичні методи – інструмент оцінювання діяльності колективних засобів розміщування (2016)
Білоцерківський О. Б. - Кількісне оцінювання ризику високотехнологічного проекту (2016)
Іванченко Н. О. - Система прогнозування стану техніко-технологічного потенціалу як складової частини економічної безпеки підприємства (2016)
Лозовська Л. І. - Застосування комплекснозначних моделей для прогнозування поведінки споживача, Чорнорот Я. О. (2016)
Минц А. Ю. - Метод упрощения динамических рядов с использованием генетических алгоритмов (2016)
Євтушенко В. А. - Інноваційна діяльність як сфера соціальної відповідальності українських підприємств, Сорін Б. В., Бабошко А. І. (2016)
Єлісєєва Л. В. - Проблеми розподілу доходів населення України, Грисюк О. В. (2016)
Зайцев О. В. - Зовнішні макроекономічні умови виникнення та розвитку капіталістичної економічної системи (2016)
Біттер О. А. - Актуальні проблеми дослідження державного боргу України та пропозиція заходів з управління ним, Чалапко (Калник) Л. Д., Кобзарук І. І. (2016)
Кожухова Т. В. - Світовий банк: стратегія щодо викорінення злиденності та забезпечення добробуту країн, що розвиваються (2016)
Васютинська Л. А. - Державно-приватне партнерство у контексті інституціональної теорії (2016)
Жарікова О. Б. - Удосконалення методичних підходів експертної грошової оцінки сільськогосподарських угідь у частині визначення структури формування ренти, Пащенко О. В. (2016)
Ковешніков В. С. - Науково-методологічні основи iнновацiйної дiяльностi у сферi туризму, Розметова О. Г. (2016)
Бабаченко Л. В. - Логістична складова ефективності маркетингу в товарній інноваційній політиці (2016)
Багорка М. О. - Напрями впровадження системи управління маркетинговою діяльністю сільськогосподарських підприємств, Безугла Л. С. (2016)
Баюра В. І. - Сегментація ринку як внутрішня складова маркетингової діяльності (2016)
Берегова Т. А. - Управління комерційними ризиками на сучасних підприємствах м’ясопереробної галузі України для досягнення стану їх економічної безпеки (2016)
Бєлова Т. Г. - Оцінювання можливостей підприємства щодо утримання споживачів, Крайнюченко О. Ф., Гаврилова Т. В. (2016)
Бойко І. М. - Формування стратегії технічного переозброєння промислових підприємств (2016)
Верхоглядова Н. І. - Організаційно-економічний механізм забезпечення стійкої економічної безпеки підприємства, Щеглова О. Ю., Костоусов А. Ю. (2016)
Галайда Т. О. - Європейський досвід застосування ефективних систем оплати праці та мотивації працівників підприємства, Рябуха А. І. (2016)
Гринюк Р. М. - Функції та принципи прямого оподаткування підприємницьких структур: теоретичний аспект (2016)
Гудзь Ю. Ф. - Позиціонування потенціалу підприємства в теоретичному полі економічної науки (2016)
Давидюк Ю. В. - Ретроспективний аналіз впливу факторів макросередовища на діяльність молокопереробних підприємств (2016)
Даниленко-Кульчицька В. А. - До питання регулювання взаємних зобов’язань учасників туристичної діяльності в Україні (2016)
Короткий Ю. В. - Стратегічне партнерство машинобудівних підприємств – запорука підвищення їхнього логістичного потенціалу (2016)
Хижняк О. С. - Недоліки електронного бізнесу в Україні і шляхи їх усунення (2016)
Жалінська І. В. - Орієнтована на працю матриця соціальних рахунків: підходи до побудови та напрями застосування в Україні, Терещенко Г. І. (2016)
Бублик Є. О. - Інституційні чинники розвитку ринку проблемних активів в Україні (2016)
Галущак В. В. - Страхування кредитних ризиків (2016)
Дем’янчук О. І. - Вплив бюджетно-податкового потенціалу регіону на формування доходів місцевих бюджетів України (2016)
Золотарьова О. В. - Інноваційні банківські продукти та специфіка їх упровадження в Україні, Чекал А. А. (2016)
Ігнатишин М. В. - Моделювання стратегій оптимального розподілу товару на ринку та чинники впливу на цінові рішення (2016)
Климаш Н. І. - Наукові підходи до визначення сутності поняття "фінансова безпека", Соловей К. В. (2016)
Ковальова О. М. - Інституційні аспекти розвитку фондового ринку України (2016)
Акімова Т. В. - Проблеми організації руху та обробки облікової інформації на підприємстві, Снопкова О. К. (2016)
Больботенко І. В. - Передумови та практика впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в облікову систему України (2016)
Бондарчук Н. В. - Теоретико-методичні основи бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості, Васильєва Л. М. (2016)
Синиця С. М. - Бухгалтерський облік у системі управління вартістю корпорації, Вакун О. В. (2016)
Волинець В. І. - Новий автоматизований звіт для аналізу дотримання фінансових нормативів діяльності кредитних спілок, Гордополова Н. В., Головай Н. М. (2016)
Кононенко В. А. - Облік виробничих запасів: сучасний стан та напрямки вдосконалення, Цупаленко Ж. П. (2016)
Dolya K. V. - Economic-mathematical modeling influence of environment at the development of systems passenger transport, Dolya O. l. (2016)
Іванченко Г. Ф. - Сутність існування тіньової економіки та методи її оцінювання, Семібратова Я. Г. (2016)
Пижов І. М. - Теоретичні дослідження формування залишкових гребінців при багатопрохідній схемі торцевого шліфування з нахилом осі шпинделя, Клименко В. Г. (2016)
Гнітько С. М. - Застосування теорії подібності для аналізу параметрів вібраційних систем у процесах шліфувальної обробки, Шпилька А. М. (2016)
Гурко А. Г. - Синтез энергоэффективных траекторий рабочего оборудования манипуляторного типа (2016)
Коробко Б. О. - Моделювання робочого процесу стрічково-лопатевого розчинозмішувача, Вірченко В. В. (2016)
Zhyhylii S. - Creation and research of mathematical model of controlled mechanical centrifugal unbalance vibration exciter UVV-04, Reznichenko A. (2016)
Ковальчук Р. А. - Дослідження процесів пуску насосного агрегату з трипоршневим насосом (2016)
Тарасов Ю. В. - Визначення граничних нормативних показників гальмівної динамічності транспортних засобів (2016)
Vorontsov O. - Geometric modeling of spatial coverings of buildings constructions by chains of successive siperpositions, Tulupova L., Vorontsova I. (2016)
Sorokovyi O. - Reverse engineering of complex shaped parts, Shokalo A. (2016)
Storozhenko L. - Analysis of stress-strain state of the steel-concrete composite ribbed slab as a part of the spatial grid-cable suspended structure, Gasii G. (2016)
Избаш М. Ю. - Анализ напряженно-деформированного состояния цилиндрической оболочки, подкрепленной шпангоутами, Крутова Н. А (2016)
Pavlikov A. - Industrial uncapital ungirder frame structure for residential buildings, Pinchuk N., Garkava O. (2016)
Semko O. - Software for calculating node connections monolithic reinforced concrete beamless non-capital overlap with the composite reinforced concrete column, Dmytrenko T., Dmytrenko A., Derkach T. (2016)
Бондар В. О. - Улаштування та розрахунок системи електрохімічного захисту від корозії арматури залізобетонних перекриттів із збірних ребристих плит, Бондар Л. В., Горшеніна А. О., Гвоздь А. В. (2016)
Kolchunov V. - The analytical core model formation of the nonlinear problem bond armature with concrete, Yakovenko I., Dmitrenko E. (2016)
Dovzhenko O. - Variational metod applied in calculation of key joint’s strength in the current construction systems, Pogribnyi V., Chursa Yu. (2016)
Єрмоленко Д. А. - Міцність та деформативність клеєних дерев’яних балок, армованих полімерною сіткою, Іщенко М. С. (2016)
Bondar V. - Influence of fly ash and slags of boiler with circulating fluidized bed on properties of concrete, Akhmednabiyev R. М., Akhmednabiyev R. R. (2016)
Fenko O. - The influence of its own stresses on concrete strength under compressing, Krupchenko O., Yurko I. (2016)
Nyzhnyk O. - Organization and technological studies on building reconstruction using conventional and modern methods, Dryzhyruk Yu., Boyko A. (2016)
Самедов А. М. - Многослойная тепло- и гидрозащита оснований из набухающих грунтов в гидротермальных условиях, Сницарь М. А. (2016)
Пічугін С. Ф. - Визначення характеристичних значень вітрового тиску в липні й січні для дев’яти вершин Карпат Закарпатської області, Кінаш Р. І., Гук Я. С. (2016)
Дорофєєв В. С. - Методики нормування силового впливу температури атмосферного повітря, Пушкар Н. В., Пашинський В. В. (2016)
Писаренко О. М. - Моделювання нестаціонарного температурного поля з урахуванням наявності вологи в будівельних матеріалах, Вілінська Л. М. (2016)
Новохатній В. Г. - Упровадження інновацій в інженерному обладнанні житлових будинків, Ландар О. М., Гах Д. О. (2016)
Usenko I. - The selection of reserved structure and the creation of the function for reliability, Usenko D. (2016)
Kutnyi B. - Mathematical modeling of transition heat and hydraulic processes in the water tube heating system with radiator thermostats (2016)
Nesterenko S. - Solar energy application for farm enterprises electrical maintenance (2016)
Vynnykov Yu. - Qualitative relationships of water migration in highway embankment clay soils by the results of laboratory and field research, Lytvynenko T. (2016)
Павлюк Д. О. - Порівняння методів і засобів контролю ущільнення ґрунтів при будівництві земляного полотна, Шур’яков М. В., Гладун С. А. (2016)
Павлюк Д. О. - Спосіб оцінювання колієстійкості дорожніх конструкцій, Шуляк І. С. (2016)
Lytvynenko T. - Street and road network’s planning principles for needs of persons with disabilities, Ivasenko V. (2016)
Краюшкіна К. В. - Розрахунок армування нежорстких дорожніх конструкцій, Химерик Т. Ю., Скрипченко О. В. (2016)
Чаповський В. C. - Удосконалення методів та засобів оцінювання колійності дорожніх покриттів (2016)
Білецький В. С. - Сучасні напрями вдосконалення систем приготування та очищення бурових розчинів, Ткаченко М. В. (2016)
Soloviev V. - Technology descent in one step intermediate column, weight of which exceeds load capacity of drilling rigs, Мykhaylovskaya O., Yermakova I. (2016)
Dorokhov M. - Analysis hermetization ability of rubber seals of testing packers in the framework of CAE-systems, Kostriba I., Mychayluk V. (2016)
Dryuchko A. - Using the conformity complexation ree in nitrate systems in formation of oxide of constructional materials on their basis, Storozhenko D., Bunjakina N., Ivanytska I., Nikiforova L., Kulchii O. (2016)
Содержание (2016)
Уважаемые читатели! (2016)
Кириченко А. С. - Ракетные двигатели на твердом топливе разработки КБ-5, Кушнир Б. И., Енотов В. Г. (2016)
Голубенко Н. С. - Опыт отработки органов управления вектором тяги РДТТ, Кушнир Б. И., Зензеров В. А. (2016)
Кириченко А. С. - Об особенностях отработки сроков эксплуатации и безопасного хранения ракетных двигателей на твердом топливе, Балицкий И. П., Рогулин В. В., Чепель Г. Н., Тутов Н. И. (2016)
Кириченко А. С. - Опыт предприятия по проектированию и эксплуатации специального стендового оборудования для наземной экспериментальной отработки РДТТ, Бескровный И. Б., Кривсун Р. Ю., Рогулин В. В. (2016)
Коваленко Н. Д. - Научно-техническая база для создания детонационных ракетных двигателей твердого топлива, Кукушкин В. И., Игнатьев А. Д., Кириченко А. О. (2016)
Сирик Ю. П. - Конструктивное обеспечение влагонепроницаемости ракетных двигателей твердого топлива, Лях Ю. А., Бабей Ю. Н., Помин О. В. (2016)
Безкровний І. Б. - Удосконалена конструкція стапеля для випробування РДТП, Трегубенко О. О., Кривсун Р. Ю. (2016)
Кальныш Р. В. - Оценка допустимости гипотезы постоянства пустотного удельного импульса тяги при проектировании и экспериментальной отработке РДТТ, Кириченко А. С., Фоменко В. С. (2016)
Фоменко В. С. - Оценка разброса внутрибаллистических параметров РДТТ методом Монте-Карло, Кальныш Р. В., Попов В. А. (2016)
Борисенко С. В. - Разработка рисунка намотки при расчете программ намотки композиционного корпуса, Малый Л. П., Лаврешов В. В., Крамаренко Е. Н., Буркун С. В. (2016)
Ушкин Н. П. - Методология проектной оценки расходно-тяговых характеристик маршевого РДТТ после отделения ступени, Мороз В. Г., Тихая М. В. (2016)
Орехов К. Н. - Повышение эффективности метеорологических ракет при применении гибридных двигателей (2016)
Вахромов В. А. - Влияние формы диафрагмы на газодинамические характеристики потока в камере сгорания малогабаритного РДТТ, Оглих В. В., Толочьянц Г. Э., Магдин Э. К. (2016)
Оглих В. В. - Разработка пороховых аккумуляторов давления для минометного старта ракет – важнейшее условие его успешной реализации, Вахромов В. А., Кириченко А. С., Косенко М. Г. (2016)
Толочьянц Г. Э. - Расчет поверхности горения зарядов твердого топлива с использованием систем автоматизированного 3D-моделирования, Лепский А. В. (2016)
Слисаренко В.Ф. - Особенности разработки органов управления вектором тяги РДТТ в КБ-5 (2016)
Тихая М. В. - Моделирование процесса запуска ракетного двигателя на твердом топливе, Бучарский В. Л., Орехов К. Н. (2016)
Ушкин Н. П. - Способы проектной оценки ресурса РДТТ и обеспечения его длительной эксплуатации (2016)
Кальныш Р. В. - Геометрия лопасти для максимального коэффициента мощности и минимального уровня шума (2016)
Кальныш Р. В. - Определение внешней характеристики автономной ВЭУ при регулировании выводом ротора из-под ветра, Попов В. А. (2016)
Кальныш Р. В. - Выбор оптимальных параметров ветроопреснительного комплекса с водородным накопителем энергии, Лось С. И. (2016)
Наши авторы (2016)
Кириленко С. О. - "Откуда есть пошла русская земля": поліфонізм дослідницьких інтерпретацій 1970-х – початку 1990-х рр. (2016)
Лейберов О. - Соціальний портрет офіцерів Ніжинського полку земського ополчення 1812 року (за матеріалами архівних джерел) (2016)
Самойленко О. Г. - Підготовка українських професорів-істориків у Німеччині в ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Мартиненко В. В. - Виникнення державності в Білорусі 1917–1918 рр.: історичний огляд (2016)
Боряк О. О. - На шляху до радянської ідентичності: спроби запровадження нової моделі святкування народження дитини (1920-ті рр.) (2016)
Коник О. О. - Перший сільський кінофестиваль у Херсонській області (грудень 1944 р.) (2016)
Міщанин В. В. - "Визволення", "возз’єднання" і "радянізація" Закарпаття в 1944-1950 рр. (2016)
Сидорович О. С. - Проблема товарного дефіциту у сільській торгівельній мережі в УРСР у післявоєнний період (2016)
Кіндрачук Н. М. - Радянські засоби масової інформації як ідеологічне знаряддя руйнації національної ідентичності українців: кінець 50-х – 70-ті рр. ХХ ст. (2016)
Потапенко М. В. - Дозвілля студентів Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М. В. Гоголя у 1964–1985 рр., Ломоносов М. (2016)
Іваненко В. В. - "Афганський синдром" 1979–1989 рр. як чинник кризи радянської системи: історичний досвід і сьогодення, Бурмага В. П. (2016)
Дем’яненко В. М. - Мілітаризація суспільної свідомості в СРСР (2016)
Калиновська О. В. - Засоби ідеологізації мовної практики радянського суспільства (2016)
Буренков В. М. - "Дніпропетровський партійний клан" в українській та російській історіографії (2016)
Пронь Т. М. - Андрій Громико: vis-a-vis з політикою і дипломатією (2016)
Штейнле О. Ф. - Роль неформальних практик у трансформації пізньорадянської номенклатури (2016)
Кузьменко Ю. В. - Вік і влада: до проблеми динаміки вікових характеристик партійно-радянської номенклатури Української РСР в умовах суспільно-політичних трансформацій 1985–1991 рр. (2016)
Філатов Б. С. - Виникнення та діяльність Сумської крайової організації Народного Руху України (1989–1991 рр.) (2016)
Кательницька Л. В. - "Ковбасна революція" в Чернігові: причини, хід та наслідки (2016)
Самойленко Г. В. - Літературне життя напередодні розвалу Радянського Союзу (1986–1991) (2016)
Латиш Ю. В. - Чому розпався СРСР? Підходи та концепції в сучасній історіографії (2016)
Mytsyk L. M. - "European choice" of post-communist countries: does the alternative exist? (2016)
Бойко О. Д. - Уроки "перебудови" в СРСР для сучасної України (2016)
Шостак В. М. - Провідні тенденції та нові форми культурного розвитку українського суспільства в умовах модернізації (2016)
Блохин Д. - Бад Емс: історія трагічної сторінки в українській культурі (2016)
Наші автори (2016)
Вимоги до статей (2016)
Титул, содержание (2016)
Данилин А. Н. - Упаковка эллипсов в прямоугольник минимальных размеров, Комяк В. В., Комяк В. М., Панкратов А. В. (2016)
Ревунова Е. Г. - Восстановление сигналов, полученных косвенными измерениями, на основе усеченного сингулярного разложения и случайного проецирования (2016)
Кривцун Е. В. - Эволюционно-фрагментарный алгоритм поиска минимального множества аксиом (2016)
Шерман З. А. - О квадратной суммарной разметке некоторых графов (2016)
Яковлев Ю. С. - О применении интерфейса PCI-Express для построения компьютерных систем с использованием ПЛИССl (2016)
Перлов Е. Ф. - Некоторые аспекты динамики переходных процессов поворотного рабочего элемента под воздействием упругих сил (2016)
Гриценко В. И. - "Умное предприятие" как базовый объект цифровой экономики, Тимашова Л. А. (2016)
Урсатьев А. А. - Некоторые программные среды аналитики больших данных и машинного обучения (2016)
Бодянский Е. В. - Робастная адаптивная идентификация нестационарных временных рядов с помощью ансамбля обучаемых гибридных адаптивных моделей, Винокурова Е. А., Кобылин И. О., Мулеса П. П. (2016)
Глибовец А. Н. - Эффективность применения языков программирования в фреймворке Apache Hadoop с использованием MapReduce, Дмитрук Я. О. (2016)
Наши авторы (2016)
Кидюк А. М. - Виробництво та споживання м’яса та м’ясопродуктів населенням Миколаївської області (2012)
Кареба М. І. - Стан та напрямки удосконалення орендних відносин в аграрній сфері АПК (2012)
Кузькіна Т. В. - Вплив торговельної марки на конкурентоспроможність підприємства, Шабага Т. М. (2012)
Пашкевич М. С. - Оптимізація чисельності виробничого персоналу на промислових підприємствах України, Гвініашвілі Т. З. (2012)
Ушкаренко Ю. В. - Економічний механізм функціонування сільськогосподарського виробничого кооперативу (2012)
Коваленко Г. В. - Розвиток інтеграційних процесів в аграрному секторі (2012)
Петлюченко В. В. - Сутність та особливості визначення конкурентоспроможності сільськогосподарських кооперативів (2012)
Норкіна О. М. - Аналіз перспектив економічного развитку портів України (2012)
Юрчишина Л. І. - Конкурентна політика та конкурентне законодавство України (2012)
Мешко Н. П. - Позиціювання країн ЄС на світовому ринку високих технологій, Федоненко М. Є. (2012)
Янченко З. Б. - Особливості реалізації національної концепції розвитку інноваційної діяльності в сільському господарстві (2012)
Шкробот М. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку гідроелектроенергетики України (2012)
Мохненко А. С. - Аналіз ефективності функціонування фермерських господарств регіону (2012)
Хомич Г. М. - Теоретичні аспекти франчайзингу в готельно-ресторанному бізнесі, Ткач В. О. (2012)
Бавико О. Є. - Проблема сумісності завдань максимілізації темпів росту національної економіки та мінімізації міжрегіональної диференціації (2012)
Мєшкова-Кравченко Н. В. - Підвищення ефективності діяльності підприємства молочної галузі в сучасних умовах, Новіков О. В. (2012)
Дікарєв О. А. - Сучасний стан та тенденції розвитку інтеграційних систем в агропродовольчій сфері України (2012)
Лагодієнко В. В. - Трансформація земельних відносин та напрями їх удосконалення (2012)
Кінаш І. А. - Інформаційні технології – запорука удосконалення та ефективного функціонування бухгалтерського обліку (2012)
Якименко О. С. - Методи діагностики фінансового стану промислових підприємств (2012)
Сухоруко О. В. - Ретроспективний аналіз оподаткування доходів фізичних осіб та системи податкових соціальних пільг в Україні (2012)
Васильчак С. В. - Основні аспекти організації податкового обліку в Україні, Жидяк О. Р., Полянчич Т. М. (2012)
Булюк О. В. - Стратегії та цілі виходу банківського капіталу за національні межі (2012)
Бетехтіна Л. О. - Аналіз факторів впливу на ефективність управління оборотними коштами підприємств (2012)
Копилюк Н. Ю. - Теоретичні засади реструктуризації та реорганізації банків (2012)
Кузів І. В. - Вплив рівня фінансової грамотності домогосподарств на інвестиційний потенціал країни (2012)
Прохорчук С. В. - Аналіз систем недержавного пенсійного страхування (2012)
Горлачук В. В. - Теоретичні основи формування інноваційної політики землекористування, Лазарєва О. В., Білоусов О. М. (2012)
Орленко О. В. - Виробництво і роль круп’яних культур у формуванні збалансованого продовольчого ринку України (2012)
Іртищева І. О. - Розвиток кредитних відносин підприємств агропродовольчої сфери (2012)
Соловйова Н. І. - Консолідований процес інвестиційного прогнозування в системі стратегічного планування (2012)
Захарова С. Г. - Стратегічне управління як запорука розвитку туристичного бізнесу, Шевченко О. В. (2012)
Андріанова І. К. - Застосування стохастичних мережних моделей для рішення задач підсистеми оперативного планування, Боборикіна Л. Я. (2012)
Клочан В. В. - Особливості сучасного розвитку системи інформаційно-консультаційного забезпечення аграрної сфери (2012)
Полішкевич О. Р. - Ефективність виробництва та переробки кукурудзи на Півдні України (2012)
Зубков Р. С. - Маркетингова складова комплексної оцінки інвестиційної привабливості Миколаївського регіону (2012)
Коверга А. В. - Формування стратегії удосконалення підприємств молочної продукції, Нестерова О. О. (2012)
Бурдельна Г. О. - Управління окупністю інвестицій в енергозбереження та теплогенеруючі об’єкти, Толишев Е. В. (2012)
Коренюк П. І. - Моделювання оцінки персоналу підприємства, Волкова В. В., Сергієнко О. О. (2012)
Стегней М. І. - Вплив фінансово-економічної кризи на бюджети органів місцевого самоврядування (на прикладі бюджету м. Мукачева), Федурця Л. В. (2012)
Шубіна Л. О. - Проблеми оцінки ефективності роботи підприємства та розробки бізнес-плану його розвитку (2012)
Пушак Я. Я. - Методичні засади організації моніторингу продовольчого забезпечення населення регіону (2012)
Бетехтін О. В. - Роль консалтингу в підвищенні конкурентоспроможності туристичного сектора України (2012)
Сохнич С. А. - Розвиток земельних відносин в західній ринковій економіці, Жуйков Г.Є. (2012)
Горлачук В. В. - У пошуку нової моделі функціонування ринку земель, Бульбук Ю. В. (2012)
Іжа М. - Модель формування структури сталого розвитку регіональної системи, Красностанова Н. (2010)
Балабаєва З. - Вудро Вілсон про витоки та причини виникнення теорії публічного адміністрування (2010)
Бодун Т. - Теоретико-методологічні підходи до класифікації конфліктів в державному управлінні (2010)
Буренко Т. - Тенденції розвитку організаційно-правового забезпечення адміністративних послуг в Україні (2010)
Зелінський С. - Теоретико-методологічне обгрунтування етичної експертизи в законотворчому процесі (2010)
Істратов О. - Історичні засади державно-військового управління на місцевому рівні в Україні (2010)
Марущак В. - Планомірність у структурі ринкової економіки (2010)
Морозова Н. - Теоретико-методологічні засади дослідження проблем зайнятості на державній служб (2010)
Попов С. - Державно-управлінські нововведення: освітньо-професійні аспекти, Просенюк Л. (2010)
Приходченко Л. - Оцінка ефективності в системі державного управління: сутність та складові (2010)
Стрельцов В. - Теоретико-методологічні засади алгоритмізації демократії в ЄС (2010)
Сурай І. - Еліта в державному управлінні: погляд із давнини (2010)
Федорів Т. - Структура та функції двостороннього діалогу в системі "держава – ЗМІ" (2010)
Шеломовська О. - Організаційно-правові засади державного управління вищою освітою в Україні (2010)
Шубін С. - Політичний маркетинговий аналіз сутності ролі опозиції в державі та суспільстві (2010)
Баранова А. - Суб’єкт та об’єкт державного управління вихованням молоді в Україні (2010)
Безверхнюк Т. - Публічна сфера як зона артикуляції та балансу інтересів держави і громадянського суспільства, Сивак Т. (2010)
Бондарева А. - Тенденції розвитку друкованих ЗМІ та методи державної підтримки газет у Франції: погляд з України (2010)
Васюк Н. - Законодавче забезпечення повноважень місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування у сфері охорони громадського здоров’я (2010)
Гаврилюк А. - Формування, позиціонування та просування туристичного бренду: міжнародний досвід та українська проекція (2010)
Гевель К. - Збереження культурної спадщини у посткомуністичних країнах Євросоюзу (2010)
Гладович О. - Шляхи реалізації призначення на посаду в органах державної податкової служби України (2010)
Глубоченко К. - Соціально-комунікативні бар’єри у системі державного управління (2010)
Дарієнко А. - Особливості механізмів державного управління пенсійною системою: шляхи реалізації та вдосконалення (2010)
Дрешпак В. - Розвиток семіотичних елементів системи державного управління в умовах інформаційного суспільства та глобалізації (2010)
Запорожець С. - Сучасні підходи до управління містом в контексті менеджмету якості (2010)
Іпатов А. - Професійна реабілітація інвалідів в Україні: суб’єкти та рівні управління (2010)
Карпенко О. - Особливості здійснення аналітичних досліджень державними науковими установами (на прикладі освітянських бібліотек України) (2010)
Карпенко В. - Інноваційні підходи до розвитку територіальних громад: світовий досвід (2010)
Кованда В. - Інституційно-правові засади співпраці з закордонним українством (2010)
Колісніченко Н. - Розвиток навичок політичної діяльності на рівні закладів середньої та вищої освіти (2010)
Криницька О. - Конкурентоспроможність та якість продукції в умовах ринкової економіки (2010)
Мазуркевич М. - Напрямки підвищення якості послуг та їх надання органами державної влади (2010)
Малюська В. - Стан і актуальні питання церковно-державних і церковно-суспільних відносин (на прикладі Руської Православної Церкви) (2010)
Марущак О. - Напрямки державного реформування податкової системи (2010)
Мельник О. - Інститути влади в контексті вироблення політики формування середнього класу в Україні (2010)
Мокрецов С. - Пріоритетні державні програми охорони репродуктивного здоров’я (2010)
Нєгодаєв Д. - Механізм регулювання соціально-економічного розвитку України на основі системи управління державною власністю (2010)
Овчаренко Ю. - Державна політика забезпечення національної безпеки в країнах Європейського Союзу: досвід для України (2010)
Плішка Т. - Державне сприяння залученню капітальних інвестицій в регіони України (2010)
Покора Т. - Політичні механізми державного регулювання фінансової та банківської системи в Україні (2010)
Половцев О. - Аналіз можливостей вдосконалення механізмів державного управління (2010)
Потапов І. - Концептуальні засади досягнення соціального добробуту в умовах соціальної правової держави (2010)
Росенко М. - Парламент у системі влад. Порівняльний аналіз конституційних норм Республіки Греція і України (2010)
Савенко С. Законодавчі засади та функції реалізації реклами в політико-управлінському процессі - Legal principles and functions of political advertising in the administrative process (2010)
Сербіна Є. - Проблема взаємодії громадських організацій з органами державної влади у забезпеченні реалізації культурної політики в Україні (2010)
Хаіт Л. - Роль кадрів в системі забезпечення якості надання медичних послуг: європейський досвід (2010)
Хмельков А. - Вплив системоутворюючого законодавчого акту на нормативно-правовий механізм державного фінансового контролю (2010)
Чупріна Ю. - Кадрове забезпечення системи судочинства в Україні: проблеми та шляхи вирішення (2010)
Шмаленко О. - Механізми розвитку соціального підприємництва на регіональному та місцевому рівнях в Україні (2010)
Шпачук В. - Життєвий цикл кризи та його врахування у практиці державного управління (2010)
Яковенко Г. - Вимірювання рівня корупції: можливості сучасного етапу (2010)
Акімов О. - Якості особистості державного службовця як основа моделі психологічної готовності до його професійної діяльності у євроінтеграційних умовах (2010)
Велесик А. - Механізми реагування та упередження масованої критики діяльності органів публічної влади Рівненської області (2010)
Гуляк О. - Надходження від господарської діяльності комунальних підприємств як джерела доходів місцевих бюджетів (2010)
Логвінов В. - Інформаційне суспільство і розвиток місцевого самоврядування (2010)
Приходько Р. - Правові засади управління соціальним розвитком територіальної громади (2010)
Снігур С. - Самодостатня територіальна громада: сутність та проблеми становлення (2010)
Стрілець Ю. - Виборча система і відповідальність представницьких органів місцевого самоврядування (2010)
Шуляр І. - Місцеве управління та місцеве самоврядування: понятійно-термінологічний аспект (2010)
Бронікова С. - Невербальний складник у системі ефективних управлінських інтеракцій (2010)
Чередник Ю. - Мовне проектування як пріоритетний напрям реформування державної мовної політики в Україні (2010)
Бицюра Л. В. - Гармонізація законодавства у процесі конструювання національної правової системи: загальнотеоретичний вимір (2015)
Валькова А. І. - Правова природа конституційного контролю та його місце в державно-правовому механізмі (2015)
Дробуш І. В. - Соціальна функція місцевого самоврядування у сфері житлово-комунального господарства: шляхи ефективної реалізації (2015)
Мельник Ю. В. - Принцип незалежності судді як конституційна засада його правового статусу (2015)
Наливайко О. І. - Державний контроль у системі місцевого самоврядування в Україні: проблеми теорії та практики (2015)
Романова А. С. - Морально-правове існування людини (інтелігібельний і сенсибельний виміри) (2015)
Чубата М. В. - Юридико-історіографічний аналіз проблеми законодавчого закріплення основ національної безпеки й функціонування правоохоронних структур за доби Директорії УНР (2015)
Андрущенко Л. В. - Теоретичні аспекти формування нормативно правових основ регулювання інвестиційної діяльності в Україні (2015)
Головня І. Я. - До питання про визначення понять "суспільна потреба" й "суспільна необхідність" (2015)
Губська А. В. - Масові чи представницькі позови: конкуренція понять (2015)
Діковська І. А. - Ознаки істотності порушення договірного зобов’язання в Цивільному кодексі України та міжнародних уніфікованих документах (2015)
Клім С. І. - Грані виміру необхідності втручання держави у приватне й сімейне життя на прикладі рішень Європейського суду з прав людини (2015)
Курман Т. В. - Державна підтримка птахівництва: порівняльно-правовий аспект, Сімсон О. Е. (2015)
Кушерець Д. В. - Особливості охорони й захисту майнових прав сторін у договорах купівлі-продажу (2015)
Притуляк В. М. - Правове регулювання відстрочки або розстрочки на стадії примусового виконання рішення суду (2015)
Ружицька Є. О. - Право споживачів на інформацію за договором роздрібної купівлі-продажу (2015)
Скрильник Е. А. - Правовые аспекты трансформации интеллектуальной собственности и результаты инновационной деятельности в Украине (2015)
Стазілова Т. М. - Застосування колізійних норм зобов’язального права до відносин за договором управління майном (2015)
Возгріна Т. Ю. - Деякі особливості захисту прав та інтересів громадян у галузі права соціального забезпечення (2015)
Ібрагім Суфян Саад Ібрагім - Міжнародно-правові норми про охорону праці жінок (2015)
Сидоренко А. С. - До питання диференціації правового регулювання праці (2015)
Дамірчиєв Мушфік Іскєндер огли - Державний бюджет як об’єкт фінансової діяльності (2015)
Коваленко А. А. - Банківська діяльність у контексті предмета фінансового права (2015)
Луніна О. С. - Окремі проблемні питання визначення адміністративно-процесуального статусу суб’єкта владних повноважень у сфері державної реєстрації (2015)
Михайлюк Я. Б. - Інститут адміністративних послуг: зміст і проблеми співвідношення із суміжними інститутами адміністративного права (2015)
Паровишник О. В. - До питання про уповноваженого президента України з прав людей з інвалідністю (2015)
Поплавський В. Ю. - Сучасні наукові підходи до класифікації державно-службових відносин (2015)
Ткаленко О. М. - Форми й методи діяльності органів виконавчої влади щодо запобігання насильству в сім’ї щодо дітей (2015)
Утчeнкo К. Ю. - Осoбливoстi oскaржeння aктiв oргaнiв публiчнoї aдмiнiстрaцiї в зaрубiжних крaїнaх (2015)
Шевчук О. М. - Особливості прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів у сфері обігу наркотиків (2015)
Гамбаров Г. Д. - Периодизация развития принципа сотрудничества как основы международно-правового регулирования борьбы с преступностью (2015)
Єрмак О. В. - Конфіскація в кримінальному праві України в періоди радянської державності й у сучасних умовах (2015)
Капустіна К. О. - Кадрове забезпечення діяльності кримінально-виконавчої інспекції України (2015)
Козій В. В. - Поняття об’єднання й виділення кримінальних проваджень за законодавством України, Вернидубов І. В. (2015)
Басай В. Д. - Кримінологічні фактори (загрози) порушення права на недоторканність приватного життя, Король І. Б. (2015)
Гайдей К. М. - Перешкоди проведення судових процесів на підставі універсальної кримінальної юрисдикції та засоби їх подолання (2015)
Столітній А. В. - Практичні аспекти діяльності органів досудового розслідування із запобігання злочинам під час досудового розслідування (2015)
Топчій В. В. - Принципи взаємодії слідчого й оперативного працівника органів внутрішніх справ під час розкриття й розслідування злочинів (2015)
Авксентьєв А. О. - Регіональна неоднорідність електорального простору: порівняльний аналіз (на матеріалі 100 національних кейсів) (2016)
Гримська М. І. - Нативізм як складова ідеології крайніх правих політичних партій (2016)
Грубась В. В. - Реалізація принципу субсидіарності в процесі децентралізації (2016)
Доля І. М. - Проблеми комунікації влади і населення в зоні АТО (2016)
Зельман О. М. - Виборчі технології та політична реклама як інструмент становлення політичного лідера (2016)
Ключник Р. М. - Аксіологічна криза у комплексі факторів розвитку політичної системи (2016)
Колісніченко Р. М. - Типологічні характеристики глобалістичної свідомості в контексті справедливості воєнних дій (2016)
Парлюк В. І. - Політичні реформи в Україні: перехід від трансформації до модернізації (2016)
Самброс А. С. - Стратегії інституційної мінімізації впливу політичного фамілізму на політичний процес в Україні (2016)
Дашевська О. В. - Стан геополітичних досліджень в українській науці (2016)
Теленко О. М. - Особливості функціонування невизнаних держав (2016)
Скловський І. З. - Постнекласичний аналіз освітніх сенсів українського буття в аспекті метафізики історії (2016)
Борейко Ю. Г. - Релігійний досвід у координатах повсякденності: від переживання надприродного до втілення в традиції (2016)
Сагуйченко В. В. - Плюралізація і децентралізація форм шкільної освіти: позірне саморозчинення чи досвід самоорганізації (2016)
Содомора П. А. - Поняття знака у контексті переходу від античної до середньовічної філософії (на матеріалі творів Томи з Аквіну) (2016)
Форкош С. М. - Феномен еволюції культури: методолого-схемологічний аспект (2016)
Глебова Н. І. - Формування культури суспільної довіри: освітній вимір (2016)
Клименко О. Ю. - Проблема формування соціального капіталу дітей з нетиповим дитинством (2016)
Медвєдєва Ю. Ю. - Секуляризація та зміна функцій релігії в сучасному суспільстві (2016)
Стадник А. Г. - Інформаційна війна як комунікативна технологія впливу на масову свідомість та громадську думку (2016)
Малярчук О. М. - Індустріалізація західного регіону України: проблеми подолання екологічних наслідків (2016)
Банах В. М. - Російські "західники". Історія партії "Демократичний вибір Росії" (1992 – 1999 роки) (2016)
Сталоверова Г. В. - Особливості сучасної безпекової політики політичних партій Великобританії (2016)
Прокопенко I. Ф. - Особливості інноваційного потенціалу вищих навчальних закладів України, Мельникова O. В. (2016)
Гайдученко Ю. О. - Роль держави у механізмі забезпечення зайнятості населення, Рядинська І. А. (2016)
Гура A. О. - Особливості соціального захисту в національній економіці в сучасних умовах, Гуцан Т. Г. (2016)
Зеленько О. О. - Інвестиційний клімат в економіці України та шляхи його удосконалення (2016)
Ночвіна І. О. - Кластеризація як чинник інноваційного розвитку національної економіки: світовий досвід для України (2016)
Олійник О. В. - Особливості формування і розвитку кластерних структур в аграрному секторі національної економіки, Сідельнікова І. В. (2016)
Поплавський М. В. - Управління інтелектуальним потенціалом як аспект підвищення ефективності менеджменту (2016)
Радченко Л. П. - Людський розвиток в контексті макроекономічного регулювання держави (2016)
Сідельнікова B. К. - Економічна безпека як фактор прояву національних економічних інтересів України (2016)
Соляр В. В. - Оптимізація діяльності підприємства на основі упровадження концепції сталого розвитку: окреслення пріоритетів (2016)
Терно А. В. - Європейський досвід прогнозування потреби у робочій силі в контексті формування інноваційних перспектив трансформації зайнятості в Україні (2016)
Шиловцева Н. В. - Розвиток освіти та професійної підготовки як умова підвищення конкурентоспроможності національного ринку праці (2016)
Яловега І. Г. - Складні проценти та число Є - методологія міждисциплінарного звя’зку математики та економіки, Сидоров М. В., Гончаров Д. О. (2016)
Годун Н. Ю. - Громадянське суспільство в Україні: історико-правовий аспект розвитку (2015)
Гоцуляк С. Л. - Правове регулювання санітарної справи в Україні на початку 1920-х рр. (2015)
Колєснік Т. Є. - Особливості взаємодії органів прокуратури з іншими органами державної влади в Україні (2015)
Кучук А. М. - Принципи права як категорія внутрішньо державного й міжнародного права, Перепьолкін С. М. (2015)
Логінова Н. М. - Дискреційні повноваження як елемент правового виховання майбутніх магістрів із правознавства у процесі вивчення юридичних дисциплін (2015)
Наливайко Л. Р. - Трансформація державної освітньої політики в Україні в умовах євроінтеграції (2015)
Попов Г. В. - Захист прокурором прав і свобод дітей: ретроспективний аспект (2015)
Роговик О. Д. - Історія розвитку африканської системи захисту прав людини в 1979–2002 рр. (2015)
Росік Т. В. - Судова практика Конституційного Суду України та її роль у правотворчості України (2015)
Савенко В. В. - Експлікація теоретико-пізнавальної природи закону як основи права (2015)
Ситар І. М. - Ефективність синергетики в акультураційних процесах (2015)
Донцов Д. Ю. - Про деякі аспекти укладання подружжям спадкового договору (2015)
Дякович М. М. - Особливості охорони й захисту нотаріусом майнових прав та інтересів батьків і дітей (2015)
Пономарьова Т. І. - Інститут омбудсмена з прав дитини в Польщі та Україні – один із кроків до гуманізації ювенальної пенальної політики (2015)
Ус О. В. - Відшкодування шкоди фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення, Ус М. В. (2015)
Кульгавець Х. Ю. - Щодо визначення суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності в українському законодавстві (2015)
Шапенко Л. О. - Страхування інноваційно-інвестиційної діяльності як правова категорія (2015)
Вапнярчук Н. М. - Пільга як одна з форм системи соціального забезпечення (2015)
Єрофєєнко Л. В. - Щодо дисциплінарної відповідальності на залізничному транспорті в Україні (2015)
Кисельова О. І. - Сучасна ідеологія трудового права України, Семенова А. В. (2015)
Соцький А. М. - Правовий статус керівників як суб’єктів трудового права України (2015)
Шабанова С. О. - Відпустка як один із видів відпочинку працівників нафтогазової промисловості (2015)
Беспалова А. О. - Щодо співвідношення понять "податковий обов’язок" і "податкове зобов’язання" (2015)
Бондаренко Н. С. - Ставлення населення до проблеми запобігання жорстокому поводженню з тваринами (за результатами соціологічного дослідження) (2015)
Галкін І. Г. - Юридична відповідальність за порушення митних правил і контрабанду (2015)
Дембіцька С. Л. - Переконання як психологічний метод застосування адміністративного примусу (2015)
Ігонін Р. В. - Система суб’єктів адміністративно-правового забезпечення функціонування судів загальної юрисдикції (2015)
Патерило І. В. - Інструменти діяльності публічної адміністрації через призму радянської юридичної доктрини (2015)
Шорохова Ю. С. - Щодо становлення податку на прибуток підприємств (2015)
Гуд Т. М. - Історичний аспект кримінально-правової протидії приховуванню злочину (2015)
Клочко А. М. - Шахрайство під час отримання банківського кредиту (2015)
Мельничук В. М. - Предмет злочину фальсифікації та обігу фальсифікованих лікарських засобів (2015)
Орловська Н. А. - Стимулювання, прощення, заохочення: кримінально-правова інтерпретація (2015)
Столярський О. В. - Правова універсалізація міжнародних норм у боротьбі зі злочинністю в кінці ХХ століття (2015)
Войтович І. І. - Ухвали слідчого судді за результатами розгляду клопотання про накладення грошового стягнення (2015)
Ковальчук С. О. - Участь сторони захисту у формуванні речових доказів (2015)
Лускатова Т. О. - Призначення судових експертиз під час розслідування умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (2015)
Степанюк Р. Л. - Особливості тактики допиту підозрюваного в одержанні або наданні неправомірної вигоди у сфері правоохоронної діяльності, Приходько О. В. (2015)
Фараон О. В. - Випадки повідомлення про підозру (2015)
Юрчишин В. М. - Щодо визначення початкового моменту обвинувальної діяльності прокурора в досудовому розслідуванні (2015)
Котикова О. І. - Структура управління освітою в Україні (2013)
Julie A. Albrecht. - Worldwide Food Safety Issues (2013)
Малиш М. Н. - Аналіз енергетичної ефективності виробництва соняшнику в умовах півдня України, Гавриш В. І., Перебийніс В. І. (2013)
Гончаренко І. В. - Світовий досвід подолання проблем охорони здоров’я у формуванні людського капіталу сільських територій України (2013)
Шкарлет С. М. - Стан та тенденції діяльності підприємств галузі льонарства України, Коробка А. М. (2013)
Смага І. С. - Ефективність використання землі за різних типів спеціалізації особистих приватних господарств населення Городенківського району Івано-Франківської області, Савчук І. В. (2013)
Порудєєва Т. В. - Функціонування фермерських господарств Миколаївської області (2013)
Гуров І. Г. - Формування та функціонування інфраструктури аграрного ринку, Гречкосій В. В. (2013)
Мамалюк О. А. - Реалізація концепції екомережі в регіональному аспекті (2013)
Шевченко Т. В. - Кон’юнктура ринку України за реалізацією продовольчої продукції (2013)
Стецюк С. С. - Фактори впливу на прибуток м’ясопереробних підприємств Черкаської області (2013)
Літвак О. А. - Екологічна оцінка земельних ресурсів підприємств аграрного сектора (2013)
Павлюк Є. О. - Інтеграційні процеси в економіці: сутність та переваги (2013)
Волкова І. Г. - Сутнісні характеристики інноваційної діяльності аграрних ВНЗ (2013)
Гамаюнова В. В. - Баланс основних елементів живлення у ґрунті залежно від внесення мінеральних добрив під нут, Томницький А. В. (2013)
Солодкий В. Д. - Лісогосподарські заходи у збереженні грунтового покриву гірських схилів, Беспалько Р. І., Казімір І. І. (2013)
Карпенко К. М. - Економічна та біоенергетична ефективність застосування регулятора росту АКМ при вирощуванні помідора, Калитка В. В. (2013)
Осокіна Н. М. - Вплив умов зберігання на втрати маси плодових овочів, Костецька К. В. (2013)
Заболотний О. І. - Вплив гербіциду трофі 90 на чисту продуктивність фотосинтезу та врожайність кукурудзи (2013)
Рожков А. О. - Масові показники міжвузлів префлоральної зони рослин тритикале ярого залежно від ценотичної напруги у посівах, Пузік В. К. (2013)
Жуйков О. Г. - Агроекологічні передумови вирощування гірчиці чорної в незрошуваних сівозмінах півдня України (2013)
Коваленко В. П. - Значення обробітку ґрунту в технології одержання високопродуктивних посівів люцерни (2013)
Борищук Р. В. - Вплив способів основного обробітку ґрунту на забур’яненість посівів ячменю озимого в умовах зрошення, Вожегова Р. А. (2013)
Байбєрова С. С. - Вплив погодних умов вегетаційного періоду на збереженість яблук в умовах південного степу України, Сердюк М. Є. (2013)
Семен Д. Т. - Гарбуз на насіння – прибуткова культура (2013)
Богза В. Г. - Експериментальні дослідження пружно-деформованого стану силосу ємністю 50 т, Шебанін В. С., Шебаніна Л. П. (2013)
Зубков В. Е. - Совершенствование процесса сепарации корнеклубнеплодов от примесей (2013)
Кириченко О. С. - Дискретизація безперервних систем автоматичного керування за методом Ейлера (2013)
Деркач К. М. - Оптимізація параметрів процесу змішування комбікорму з жиромісткою добавкою в гвинтовому змішувачі (2013)
Грубань В. А. - Обґрунтування компоновочної схеми технологічного модуля для збирання кукурудзи (2013)
Кочик Г. М. - Родючість дерново-підзолистого супіщаного ґрунту за тривалого застосування різних способів основного обробітку і систем удобрення, Мельничук А. О., Лазаренко О. В., Гуцалюк Л. С., Юрченко Л. М. (2015)
Ковальов В. Б. - Біологічна активність ґрунту за органічної системи вирощування культур у короткоротаційній сівозміні, Трембіцька О. І., Радько Т. В. (2015)
Вишневський Ф. О. - Динаміка вмісту гумусу в ґрунтовому покриві орних земель Новоград-Волинського району Житомирської області, Паламарчук Р. П., Ковальова С. П. (2015)
Савчук О. І. - Жито озиме в сівозміні за органічного способу вирощування, Гуреля В. В., Кошицька Н. А., Іваненко Л. А. (2015)
Чернуський В. В. - Принципи і методологія апроксимації експериментальних даних відповідно до концепції комплексної селекції традиційних культур Полісся на продуктивність і адаптивність, Чернуська Т. А. (2015)
Вишневська О. В. - Формування ростових процесів і продуктивності бобово-злакових травосумішок залежно від системи удобрення та способів сівби, Дідківський С. Ю., Тугуєва І. В., Вейко Л. І. (2015)
Сторожук В. В. - Особливості формування продуктивності тритикале озимого в регіоні Полісся, Сторожук Т. С. (2015)
Мельничук Г. В. - Вирощування суниці на радіоактивно забруднених дерново-підзолистих ґрунтах (2015)
Вишневська О. В. - Емпіричне визначення виходу біогазу з вегетативної маси багаторічних нетрадиційних високостебельних культур, Дмитренко Т. Ф., Тугуєва І. В., Вейко Л. І. (2015)
Ковальов В. Б. - Формування підземної частини та врожаю хмелю залежно від глибини садіння рослин, отриманих біотехнологічним методом, Ратошнюк Н. П., Козлик Т. І., Юрківський Й. М. (2015)
Стецюк О. П. - Еколого-біологічний напрямок ефективного ведення хмелярства, Кириченко Л. П., Шпакевич Л. Ю. (2015)
Ковальов В. Б. - Вплив регуляторів росту на інтенсивність коренеутворення у розсадного матеріалу та продуктивність маточних рослин хмелю, Юрківський Й. М., Стецюк О. П., Шпакевич Л. Ю. (2015)
Проценко Л. В. - Дослідження біологічно активної речовини — ксантогумолу в шишках українських сортів хмелю, Свірчевська О. В., Власенко А. С. (2015)
Рудик Р. І. - Дослідження ефірної олії хмелю (2015)
Венгер О. О. - Вплив різних сорбентів на якісні показники ефірної олії хмелю у процесі її очищення, Борисюк І. І., Гринюк Т. П. (2015)
Ковальов В. Б. - Вплив п-амінобензойної кислоти (ПАБК) на регенерацію мікроживців хмелю на агроперліті, Козлик Т. І., Джус І. А. (2015)
Ільїнський Ю. М. - Особливості регулювання чисельності шкідників сходів хмелю, Степаненко О. М. (2015)
Якубенко І. В. - Зрідженість хмеленасаджень та способи її подолання, Ільїнська М. М. (2015)
Любченко В. В. - Особливості модернізації машини для посадки хмелю, Борисюк І. І. (2015)
Savchenko Yu. I. - The concentration of heavy metals in beef produced with the use of triticale in the diet of animals within the man-induced impact zone, Savchuk I. M., Savchenko M. G., Honcharova K. V., Chorna L. I. (2015)
Савчук І. М. - Продуктивні та м’ясні якості молодняку свиней за використання в раціонах різних доз БВМД, Савченко Ю. І., Савченко М. Г., Кобилінська А. М., Тимошенко З. А., Камінський В. М. (2015)
Храпійчук П. П. - Екологізація кормовиробництва Полісся України, Журавель С. В., Скоркіна Т. О., Храпійчук І. П. (2015)
Приймачук Т. Ю. - Економічна ефективність вирощування зернових культур у Житомирській області, Ратошнюк Т. М., Штанько Т. А. (2015)
Блєк О. Г. - Формування ростових процесів та продуктивності льону олійного за різної норми висіву (2015)
Гринюк Т. П. - Дослідження хмелепродукції закордонних сортів хмелю (2015)
Зінченко О. В. - Біохімічні особливості рослин Miscanthus × giganteus в умовах Полісся України (2015)
Джус І. А. - Вплив строків збирання на біохімічний склад шишок хмелю гірких сортів (2015)
Лип’янець І. В. - Бета-різноманітність фітоценозів ландшафтного заказника "Миколинці” (2015)
Камінська Т. В. - Врожайність та вихід олії залежно від системи удобрення та методів переробки насіння ріпаку ярого (2015)
Аннотации (2015)
Відомості про авторів (2015)
Агапова О. - Картографічне моделювання гідроенергетичного потенціалу малих річок Харківської області з використанням ГІС-технологій (2016)
Макаревич І. - Теоретичні засади інформатизації сучасної освіти (2016)
Бодня О. - Ландшафтне картографування НПП "Слобожанський" засобами мобільних, настільних та веб-додатків ArcGIS, Сінна О., Олійников І., Овчаренко А. (2016)
Грищенко М. - Дешифрирование и картографирование изменения положения береговой линии южной части острова Кунашир по космическим снимкам очень высокого и сверхвысокого пространственного разрешения, Гнеденко А. (2016)
Грищенко М. - Дешифрирование поверхностного острова тепла Москвы по тепловым космическим снимкам с ресурсных спутников, Константинов П. (2016)
Рожі І. - Застосування ГІС при плануванні навчальних туристсько-краєзнавчих маршрутів на прикладі міста Умань Черкаської області, Браславська О. (2016)
Шульган Р. - Застосування методу впорядкування об’єктів згідно з набором ознак при проведенні економіко-планувального зонування території населеного пункту, Янчук О., Романовська Ю. (2016)
Mkrtchian A. - Proccessing and geostatistical interpolation of data on annual precipitation for the meteostations of Western Ukraine (2016)
Splodytel A. - Three-dimensional modeling of the territory and water area of national nature park "Nyzhnosulskyi" using GIS (2016)
Титул, зміст (2015)
Легомінова С. В. - Теоретичні підходи до визначення конкурентоспроможності людського капіталу на ринку праці (2015)
Sobolieva M. V. - Potential of the institutional methodology and its application in studying the contemporary problems of the Ukrainian economy (2015)
Кіндзерський В. В. - Методологічні контури інституціоналізму в теорії регулювання економіки (2015)
Сивак Р. Б. - Сутність трансформації логістичних центрів у системі глобального логістичного сервісу, Пода А. С. (2015)
Шлапак А. В. - Генезис формування регіонального фінансового простору в азійському мегарегіоні (2015)
Юхимець Р. С. - Напрямки трансформації державного регулювання контрактних відносин на ринку природного газу України в контексті третього енергетичного пакета ЄС (2015)
Бутенко Н. В. - Державний сектор економіки: сучасний стан та перспективи розвитку, Халковський О. М. (2015)
Карпенко О. О. - Кластерна соціальна відповідальність як основа розвитку кластерів (2015)
Захарченко С. В. - Ефективність управління як фактор конкурентоспроможності регіонів України: міжнародний вимір (2015)
Миленький В. М. - Методика визначення різноякісних факторів у відтворювальному процесі функціонування регіону, Строкань О. А. (2015)
Сало А. В. - Проблеми працевлаштування випускників ВНЗ в Україні (2015)
Скіцько В. І. - Моделювання логістичних процесів виконання замовлень Інтернет-магазином як мережі масового обслуговування, Ігнатова Ю. В. (2015)
Пілько А. Д. - Моделювання процесу оцінювання рівня економічної безпеки регіону, Савчук Н. В. (2015)
Глотов Є. О. - Статистичний аналіз результатів імітаційного моделювання інвестиційного проекту засобами MS Excel (2015)
Криворучко М. Ю. - Аналіз впливу ресурсної орієнтованості експортної та імпортної складових економіки на рівень міжрегіональної диференціації соціально-економічного розвитку в Україні (2015)
Захожай В. Б. - Методика аналізу структурних зрушень інвестиційних доходів машинобудівних підприємств, Казак О. О. (2015)
Лучик С. Д. - Інноваційний потенціал Карпатського регіону: оцінка розвитку та ефективність використання, Лучик М. В. (2015)
Верхоглядова Н. І. - Підходи до управління ресурсозбереженням в уранодобувній галузі, Письменна О. Б. (2015)
Проноза П. В. - Світове автомобілебудування: сучасні тенденції та перспективи розвитку (2015)
Кушнір Т. Б. - Концепція розвитку локальних споживчих ринків (2015)
Таньков К. М. - Методичні підходи до формування мережевої обслуговуючої системи, Куракін О. Б. (2015)
Ястремська О. О. - Кількісно-якісне оцінювання атрактивності туристичних компаній (2015)
Бондаревська К. В. - Концепція державного регулювання АПК: історичний екскурс (2015)
Забловський А. В. - Сучасний стан і перспективні напрями державної підтримки молочного господарства України, Петруха С. В., Назукова Н. М. (2015)
Безверхий К. В. - Звітність про результати соціальної діяльності підприємства (2015)
Мірошник В. В. - Обліково-аналітичне забезпечення матеріально-технічної та інвестиційної складових економічної безпеки суб’єктів господарювання (2015)
Завгородня О. С. - Використання інформаційних технологій для навчання та розвитку працівників українських видавництв (2015)
Харламова О. В. - Архітектоніка Приміток до МСФЗ-звітності (2015)
Гуріна Н. В. - Формування облікової політики підприємства щодо витрат і доходів (2015)
Грицишен Д. О. - Розробка механізму ідентифікації та визнання відходів у бухгалтерському обліку (2015)
Кучер Г. В. - Борговий механізм фінансування державних витрат (2015)
Портна О. В. - Процесна форма відтворення сукупного фінансового потенціалу України (2015)
Шелудько С. А. - Эффективность валютных интервенций: критерии оценки и результаты анализа интервенций НБУ на внутреннем валютном рынке (2015)
Бачо Р. Й. - Стан ринку страхових послуг Автономної Республіки Крим і м. Севастополь у нових умовах функціонування (2015)
Білоус Н. М. - Інтегральна оцінка стійкості страхових компаній на регіональному рівні (2015)
Матвієнко-Біляєва Г. Л. - Методичні рекомендації проведення контролінгу логістичної діяльності на машинобудівних підприємствах (2015)
Моргун Г. В. - Методичний підхід до стратегічного контролінгу експортно-імпортної діяльності підприємства (2015)
Doronina M. S. - Social reserves of development of the collective total labor potential. role context, Golubiev S. M. (2015)
Крупський О. П. - Вплив стилю лідерства на характеристичні риси організаційної культури туристичних підприємств (2015)
Савченко С. О. - Гендерний аналіз в HR-менеджменті (2015)
Момот Т. В. - Визначення індикаторів кадрової безпеки в складі фінансово-економічної безпеки, Чжан Х. Ю. (2015)
Бабяк Н. Д. - CVP-аналіз: традиційний та управлінський підходи, Іванюк К. Б. (2015)
Скакальський Ю. С. - Стратегічне планування ризиків на основі збалансованої системи показників (BSC) (2015)
Скриньковський Р. М. - Діагностика підприємства у сферах професійної освіти, трудової активності та мотивації, інноваційної праці та соціального розвитку, Харук К. Б., Максимчук Я. С. (2015)
Мочона Л. Г. - Аналіз та вибір інструментарію оперативного контролінгу на підприємстві (2015)
Лях О. О. - Удосконалення бюджетування в системі фінансового контролінгу на підприємстві (2015)
Романов А. Д. - Оцінка стану соціально-психологічного клімату на підприємстві (2015)
Микитюк П. П. - Рецензія на монографію Назарової К. О. "Аудит: еволюція, потенціал, ефективність" (2015)
Агапова О. - Концепція картографічного забезпечення альтернативної енергетики (2016)
Бубир Н. - Геопортал як засіб моніторингу земельних ресурсів населених пунктів, Хазова Н. (2016)
Бурла М. - Хронологические, пространственные, нормативно-правовые и финансовые аспекты проведения учебных практик по географии в Приднестровском университете (2016)
Бурла О. - Анализ урока как одна из продуктивных мер формирования профессиональных качеств студента-практиканта (2016)
Галай Е. - Преемственность видов практики в процессе подготовки студентов по специальности "Геоэкология" (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського