Голуб Ю. І. - Кореляція між системними параметрами лексичного рівня мови і словника (2014)
Гура Н. П. - Структурно-типологічні особливості запозичень німецької комп’ютерної терміносистеми (2014)
Єрмакова Н. М. - Деякі теоретичні проблеми еврисемії в англійській мові (2014)
Жук В. А. - Анализ словообразовательных процессов в истории английского языка (2014)
Зацний Ю. А. - Про деякі тенденції в словотвірних процесах сучасної англійської мови (2014)
Ібрагімова С. С. - Варіанти англійської мови як посередники іншомовних запозичень (2014)
Козлова Т. О. - Синкретизм в лексиці індоєвропейської прамови (2014)
Мельник О. М. - Лексичні засоби сучасної англійської мови на позначення егоїзму (2014)
Сандій Л. В. - Інкорпорація іншомовних і внутрішньомовних запозичень як один із шляхів неономінаціїв англійській мові сфери економіки (2014)
Соколов В. В. - Скорочення як механізм збагачення сучасної медичної лексики англійської мови (2014)
Фахурдінова М. А. - Часові форми конструкції tun+інфінітив у дієслівній парадигмі ранньонововерхньонімецького періоду (презенс, претерит) (2014)
Хижняк М. М. - Особливості репрезентації емоцій в термінах обертального руху в англійській мові (2014)
Чирвоний О. С. - Twitter: a new center of word-formation (2014)
Шталтовна Ю. А. - Вплив демократизації на лексико-семантичні процеси в культурній сфері життя сучасної англійської мови (2014)
Домброван Т. И. - Концептуально-методологические основы лингвосинергетики (2014)
Іваницька Н. Б. - Зіставне мовознавство в системі лінгвістичних дисциплін (2014)
Короткова Л. В. - Колірна символіка як об'єкт дослідження сучасної лінгвістики (2014)
Кучер І. А. - Методичні дослідницькі стадії і процедури комплексного аналізу дієслів руху у фінській мові (на прикладі дієслів käydä, mennä і tulla) (2014)
Махачашвілі Р. К. - Специфіка референції антропонімів у фікціональному світі (на матеріалі творчості Дж. Ффорде), Разумович І. А. (2014)
Семененко Г. М. - Методологія соціолінгвістичного аналізу історичних мовних корпусів (2014)
Семенець О. О. - Проблема цілісності індивідуальної свідомості в дискурсивних практиках мас-медіа (2014)
Каспаров Г. - Речь Гарри Каспарова в Вестминстерском колледже в Фултоне (2016)
Нанівська В. - Дошкульна й принизлива особливість України в тому, що увесь світ уже звик до наших безкінечних політичних конфліктів і протистоянь, які не допомагають прийти до якогось розумного рішення. Усе закінчується або виборами, або революціями. (2016)
Ключові виклики та ризики для України (2016)
Березовський М. - За нашими прогнозами, через критичний стан дорожньої мережі, українська економіка втратить близько 100-120 мільярдів гривень у 2016 та 2017 році (2016)
Сибірцев О. - Народ, здається, розуміє свої помилки і сам шукає мирні способи виживання (2016)
Співаковський В. - Ось ми тут б’ємося з нашими реформами. а давайте подивимося, як люди роблять (2016)
Чисельність населення (2016)
Показники розвитку (2016)
Ємельянова Т. А. - Розв’язуюче рівняння вільних коливань тришарової циліндричної оболонки, яка підкріплена ребрами жорсткості (2016)
Alrefo Farhan Ibrahem Salman - Evolution and genetic forecasting of multispindle automatic lathe development , Kuznetsov Yu. (2016)
Акимов А. В. - Анализ структуры защитных покрытий для элементов энергетических установок на транспорте с целью обеспечения их надежности в процессе эксплуатации, Сапронов А. А., Шарко А. В., Михайлик В. Д., Ивченко Т. И., Скирденко О. И. (2016)
Алиева Л. И. - Деформирование заготовок способом радиального выдавливания с противодавлением (2016)
Березкін І. С. - Проблеми переробки пластикових відходів та теоретичне обґрунтування створення альтернативних технологій переробки пластику, Грубник О. В. (2016)
Злепко С. М. - Особенности подготовки воды для инкубационных аппаратов, Титова Н. В., Новиков В. А. (2016)
Копылов В. И. - Демпфирующие свойства плазменных алюминий – никелевых покрытий на высоколегированных сталях, Солодкий С. П., Селиверстов И. А. (2016)
Кочевих М. О. - Особливості отримання фактурних бетонних виробів для огороджувальних конструкцій, Блажіс Г. Р., Гончар О. А., Вялін Д. О. (2016)
Марасанов В. В. - Анализ механизмов возникновения сигналов акустической эмиссии при динамическом нагружении твердых тел, Шарко А. А., Коберский В. В. (2016)
Мєшков Ю. Є. - Синтез закону руху вихідної ланки, що хитається, та працює в режимі фізичного маятника (2016)
Петровський А. В. - Деякі аспекти оптимізації використання корисних площ складів палетованих вантажів, Березницький Д. О. (2016)
Розов Ю. Г. - Анализ потери продольной устойчивости двух труб, вставленных одна в другую,при упругих деформаціях (2016)
Титова Н. В. - Особливості впливу лазерного та оптичного випромінювання на гідро біонти, Новіков В. О., Бачинський М. В., Горбатюк С. М. (2016)
Яглинский В. П. - Параметрические колебания эпицикла колесного редуктора, Гутыря С. С., Хомяк Ю. М., Чанчин А. Н. (2016)
Бойко Г. А. - Визначення придатності волокон льону олійного різних сортів до прядіння, Уханова О. А. (2016)
Валько Н. И. - Влияние условий гипоксии растительного сырья на активность глутаматдекарбоксилазы , Зубкова Е. В., Стоянова О. В., Тихосова А. А. (2016)
Валько М. І. - Актуальні питання проектування технологічних процесів консервних підприємств, Стоянова О. В., Зубкова К. В. (2016)
Валько М. І. - Удосконалення технології овочевих маринадів, Тіхосова Г. А., Стоянова О. В., Зубкова К. В. (2016)
Горач О. О. - Актуальність розробки нормативних документів на стебла соломи та волокно льону олійного, Круглий Д. Г., Бартків Л. Г. (2016)
Дубінецька Г. О. - Систематизація елементів весільного одягу на основі принципів трансформації, Остапенко Н. В., Луцкер Т. В., Навольська Л. В. (2016)
Зубкова К. В. - Визначення константи деструкції γ-аміномасляної кислоти в процесі теплової обробки овочевих консервів (2016)
Ковалевський К. А. - Обладнання для виробництва плодових, коньячних спиртів та спирту-ректифікату, Валько М. І., Кузьміна Т. О., Мамай О. І., Шанін О. Д. (2016)
Ковалевський К. А. - Виробництво продуктів із вторинної сировини виноробства, Валько М. І., Кузьміна Т. О., Тіхосова Г. А., Мамай О. І. (2016)
Кулігін М. Л. - Дослідження впливу модифікованого крохмалю на реологічні властивості кетчупу, Семешко О. Я. (2016)
Куник А. Н. - Исследование физико-химических свойств шерстного жира, полученного кислотным способом жиродобычи, Семешко О. Я., Сарибекова Ю. Г., Асаулюк Т. С. (2016)
Левчук І. В. - Оцінка залишкового вмісту пестицидів у вовняному жирі при очищенні вовни з використанням високоенергетичної обробки, Кіщенко В. А., Українець А. І., Осейко М. І., Пасічний В. М., Маринін А. І (2016)
Мамай О. І. - Спосіб видалення заліза з вин і коньяків, Валько М. І., Кузьміна Т. О., Ковалевський К. А., Шанін О. Д. (2016)
Салєба Л. В. - Дослідження процесу екстрагування каротиноїдів, Сарібєкова Д. Г., Куник О. М., Сарібеков Г. С., Микитенко К. Є. (2016)
Скропишева О. В. - Використання методу мікрокристалоскопічного аналізу для ідентифікації харчових та технологічних добавок у харчових продуктах, Гнідець В. П. (2016)
Славич В. П. - Модель визначення довжини черги транспортних засобів при виникненні перешкоди на смузі руху, Клеймьонов А. Г. (2016)
Корженевська В. М. - Проблеми та тенденції розвитку підприємств машинобудування в умовах кризи (2016)
Малеев В. А. - Водохозяйственный комплекс Херсонской области: состав, анализ, эколого-экономические проблемы, перспективы развития, Безпальченко В. М. (2016)
Малеев В. А. - Моббинг: причины, таксономия, последствия, Безпальченко В. М. (2016)
Radetska S. V. - Translation model of the intertextual elements in the literary texts (2016)
Габермас Ю. - До реконструкції історичного матеріалізму. III Еволюція (2015)
Горбунова Л. - Лімінальність як концепт філософії (до обгрунтування трансформативного навчання) (2015)
Артеменко А. - Знання до сплати та інвестицій: Аналіз трансформації системи освіти (2015)
Лактіонова А. - Спільні та індивідуальні дії (2015)
Брижнік В. - Вступ до філософії освіти Теодора Адорно (2015)
Бойченко М. - Історичне становлення інституційних засад критичного мислення: економічний, релігійний, мистецький та віртуальний виміри (2015)
Зінченко В. - Моделі філософії освіти в інтернаціональних формах менеджменту освіти. Специфіка континентальної європейської освітньо-наукової системи. (2015)
Лазоренко О. - Інтелектуальні дороговкази модернізації вищої освіти в Україні (2015)
Кримець Л. - Стратегії глобального управління науково-освітнім простором у контексті інтернаціоналізації (2015)
Дебич М. - Мобільність персоналу в контексті Болонського процесу (2015)
Мєлков Ю. - Людина в постнекласичній науковій картині світу (2015)
Барна Н. - Комунікативна естетика як феномен сучасного світу (2015)
Ершова-Бабенко И. - Нечеловекомерные составляющие поля человекомерности, Гончарова О. (2015)
Ханжи В. - Методологическая реконструкция антропологической парадигмы времени: Концепция антропного времени и человеческой истории (2015)
Надурак В. - Система суспільної моралі в контексті основних принципів синергетики: підсумки дослідження (2015)
Курбатов С. - Філософське життя Словаччини: від національної ідеї до аналітичної традиції (Нотатки з П’ятого словацького філософського конгресу, Братислава, 21-23 жовтня 2015 року) (2015)
Ректору Львівського торговельно-економічного університету Петру Куцику – 50! (2016)
Країна потребує радикальних реформ (2016)
Кричевська Т. - Монетарна політика як елемент суспільного договору: логіко-історичний аналіз (2016)
Стройко Т. - Оцінка якості українського інституційного середовища в системі індексу глобальної конкурентоспроможності, Душейко Д. (2016)
Крюкова І. - Телепортація соціально-економічної відповідальності держави в Україні, Приймук С. (2016)
Радзієвська С. - Вплив глобалізації на трансформацію зовнішньоторговельних зв’язків України (2016)
Романюта Е. - Податкові ефекти від євроінтеграційного розвитку економіки України (2016)
Куць Н. - Фінансова надійність банківської установи та методи її оцінки (2016)
Третяк А. - Удосконалення методики оцінки земель сільськогосподарського призначення в Україні, Третяк В., Ковалишин О., Третяк Н. (2016)
Сакаль О. - Пріоритетні напрями використання осушених земель в Україні (2016)
Новаковська І. - Теоретичні аспекти та механізми оптимізації земельно-господарського устрою міст і впорядкування їх територій для містобудівних потреб (2016)
Миклуш Т. - Комплексне природокористування: теоретико-методологічні засади та інституціональні передумови (2016)
Дзюбенко О. - Інвестиційно-інноваційне забезпечення розвитку лісового господарства в сучасних умовах (2016)
Алиев Б. - Методологические принципы оценки инновационных проектов (2016)
Диба В. - Управління вартістю нематеріальних активів: теорія та облік (2016)
Тур О. - Пріоритети стратегічного розвитку підприємств харчової промисловості (2016)
Степанов Ю. М. - Роль вісмуту в лікуванні гастродуоденальної патології (огляд літератури та власні дослідження), Мосійчук Л. М. (2016)
Демешкіна Л. В. - Досвід застосування психокорегуючої терапії в комплексному лікуванні хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу, поєднану з дисфункцією жовчовивідної системи, Мосійчук Л. М., Петішко О. П., Зигало Е. В., Зав’ялова І. Ю. (2016)
Гончарук Л. М. - Оксидантно-протиоксидантний гомеостаз при гастродуоденопатіях, індукованих нестероїдними протизапальними препаратами, у хворих на остеоартроз з урахуванням патогенних штамів Helicobacter pylori, Федів О. І., Коханюк Ю. В. (2016)
Кушніренко І. В - Аналіз ефективності лікувального комплексу у хворих гастроентерологічного профілю з кандидозом слизової оболонки верхнього відділу травного тракту (2016)
Шевченко Б. Ф. - Функціональний стан підшлункової залози при хронічному панкреатиті, Бабій О. М., Татарчук О. М., Макарчук В. А., Кудрявцева В. Є. (2016)
Сорокман Т. В. - Цитокіновий статус у дітей із хронічною гастродуоденальною патологією, Cокольник С. В., Попелюк О.-М. В. (2016)
Шипулин В. П. - Особенности лечения пациентов, инфицированных 1 и 4 генотипами вируса гепатита С, противовирусными препаратами прямого действия, Кузьминец А. А. (2016)
Ткач С. М. - Особенности диагностики и лечения кислотозависимой патологии у больных сахарным диабетом (2016)
Степанов Ю. М. - Дисбіоз кишечника та ефективність використання пробіотика-біоентеросептика Ентерожерміна в його корекції (методичні рекомендації), Бойко Т. Й. (2016)
Степанов Ю. М. - Застосування препаратів 5-аміносаліцилової кислоти в лікуванні запальних захворювань кишечника, Стойкевич М. В., Сорочан О. В. (2016)
Скирда І. Ю. - За матеріалами IV наукової сесії Інституту гастроентерології НАМН України "Новітні технології в теоретичній та клінічній гастроентерології", Галенко О. П. (2016)
Шевцова З. И. - Медики-подвижники на ниве земской медицины, Гапонов В. В., Чабан Н. (2016)
Коханюк Ю. В. - Дослідження протеїназо-інгібіторної системи та фібринолітичної активності плазми крові у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу в поєднанні з цукровим діабетом типу 2, Федів О. І., Гончарук Л. М. (2016)
Кушніренко І. В. - Роль здатності букальних епітеліоцитів до адгезії Candida albicans та впливу на неї регуляторних цитокінів у перебігу інфекційного процесу у хворих на кандидоз слизової оболонки верхнього відділу травного тракту (2016)
Звягинцева Т. Д. - Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и щелочной рефлюкс: механизмы развития и тактика лечения, Шаргород И. И. (2016)
Вакалюк І. І. - Прогресування фіброзу печінки у хворих на стабільну ішемічну хворобу серця на тлі неалкогольної жирової хвороби печінки, Вірстюк Н. Г., Казьмірук В. М. (2016)
Степанов Ю. М. - Особливості синдрому надлишкового бактеріального росту та порушень мікрофлори кишечника у хворих з портальною гіпертензією, Чалий М. В., Коненко І. С. (2016)
Завгородня Н. Ю. - Стан панкреатобіліарної системи та інтестинальної мікрофлори в дітей із неалкогольною жировою хворобою печінки, Лук’яненко О. Ю., Коненко І. С. (2016)
Сорокман Т. В. - Особливості перебігу патології підшлункової залози в дітей Особливості перебігу патології підшлункової залози в дітей, Попелюк О.-М. В. (2016)
Степанов Ю. М. - Вплив функціонального стану жовчного міхура на особливості ліпідного обміну в дітей зі стеатозом печінки, Завгородня Н. Ю., Бабій С. О., Кленіна І. А. (2016)
Patsera M. V. - Use of Lactobacillus Acidophilus R0052 and Lactobacillus Rhamnosus R0011 Probiotic Strains in Children with Burn Injuries, Skrypnykova Ya. S., Ivan’ko O. H. (2016)
Степанов Ю. М. - Применение эссенциальных фосфолипидов для лечения жировой болезни печени (2016)
Ткач C. М. - Функциональная диспепсия в свете Pимских критериев IV (2016)
Гнатюк В. В. - Визначення рівня мелатоніну у щурів різної статі та віку при виразковому ураженні шлунка, Кононенко Н. М. (2016)
Чабан М. П. - Сторінки історії надання медичної допомоги на Катеринославщині — Дніпропетровщині, Шевцова З. І., Гапонов В. В. (2016)
Майорова Т. - Стан фінансового забезпечення інвестиційної діяльності підприємств сфери туризму в Україні, Урванцева С., Шуплат О. (2016)
Олефір В. - Результати і перспективи підвищення ставок акцизного податку на алкогольні напої і тютюнові вироби (2016)
Диба В. - Критерії облікової ідентифікації нематеріальних активів (2016)
Еминбейли И. - Развитие энергетического сектора Азербайджана (2016)
Зіць О. - Критерії визначення ключових показників ефективності пат "Укрзалізниця" (2016)
Рошкевич В. - Інституціональні зміни у переробних ланках лісового сектору: пріоритети та детермінанти (2016)
Дишкантюк О. - Формуванння інфраструктурного забезпечення сфери гостинності (2016)
Мислович М. - Моделювання діагностичних сигналів електроенергетичного обладнання за допомогою лінійних випадкових процесів з дискретним часом в рамках енергетичної теорії, Пристайло Т., Самойленко М. (2016)
Горбатюк Є. - Математичне моделювання взаємодії рушія розпушувального агрегату з поверхнею грунту, Волянюк В., Міщук Д. (2016)
Човнюк Ю. - Оптимізація динамічних параметрів руху мостового крана у режимі пуску: аналіз впливу кранового візка з гнучким підвісом вантажу, Діктерук М., Комоцька С. (2016)
Ловейкін В. - Розробка блоку зворотного зв’язку для реалізації оптимальних законів руху мостового крана, Ромасевич Ю., Крушельницький В. (2016)
Човнюк Ю. - Уточнений динамічний аналіз та мінімізація навантажень у канатах вантажопідйомних кранів, Діктерук М., Комоцька С. (2016)
Добровольський О. - Абразивна зносостійкість конструкційних матеріалів в умовах зношування закріпленим абразивом, Косенко В. (2016)
Богуславський В. - Особливості розрахунку робочого органа обладнання для монтажу тротуарних плит (2016)
Абрашкевич Ю. - Підвищення ефективності машин з абразивним інструментом, Мачишин Г., Човнюк О., Щербина Т. (2016)
Шаленко В. - Експериментальні дослідження процесу вібраційного формування бетонних сумішей, Гарнець В., Пристайло М. (2016)
Назаренко І. - Вплив кута нахилу робочої поверхні вібраційного грохота на ефективність його роботи, Орищенко С., Мацюк Б. (2016)
Міщук Д. - Дослідження динамічної моделі гідравлічного циліндра об’ємного гідроприводу (2016)
Бондар Р. - Визначення параметрів заступної схеми лінійного магнітоелектричного вібратора (2016)
Пелевін Л. - Визначення параметрів слідкуючого гідравлічного стабілізатора, Карпенко М., Горбатюк Є., Дзюбенко В. (2016)
Сукач М. - Інтеграція КНУБА до міжнародного наукового співтовариства (2016)
Вітання з 70-річчям Леоніда Андрійовича Хмари (2016)
Відомості про авторів (2016)
Рецензенти (2016)
Президент України Петро Порошенко. Виступ з нагоди 25 річниці незалежності України (2016)
Парсяк В. - Конструкторська підготовка суднобудівного виробництва: підстави для оптимізму є, Жукова О. (2016)
Гріневська С. - Соціальні ресурси розвитку регіону в умовах децентралізації (2016)
Алиев Т. - Структура рабочей силы по видам собственности в промышленности Азербайджана, Алиева Ш. (2016)
Новаковська І. - Ефективність міського землекористування: теоретико-методологічні засади та методи оцінки (2016)
Довга І. - Екологічний податок за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти: теоретичний аспект (2016)
Гоцуляк Л. - Державна інвестиційна політика: цілі та завдання в умовах формування інноваційної економіки (2016)
Пархоменко О. - Роль інформаційно-знаннєвої інноваційної системи при формуванні постіндустріальної економіки (2016)
Рачинська А. - Оновлення рухомого складу – стратегічне завдання розвитку залізничного транспорту (2016)
Бердишева Я. В. - Лінгвокультурні особливості об’єктивації концепту jardín в іспаномовній картині світу, Тєлкова О. В. (2014)
Комар О. С. - Культурна складова професійної лексики в сучасному англомовному спортивному інтернет-дискурсі (2014)
Курбатова Т. В. - Концепт глобальне суспільство в сучасній англомовній картині світу (2014)
Михайлова Е. В. - Лингвокультурологический анализ зоонимов (на материале украино- и англоязычных версий Библии), Никитина Е. В. (2014)
Наседкина О. О. - Духовные ценности как часть культурного наследия Уэльса (на материале валлийских сказок) (2014)
Сабадаш Ю. О. - Дослідження англомовних версій біблії з позиції лінгвокультурологічного підходу (2014)
Тараненко Л. І. - Спільність структурно-фабульних елементів англійських фольклорних міфів, казок і легенд (2014)
Черемисіна Г. О. - Інформаційно-семіотична структура англійського лінгвокультурного простору (2014)
Чумакова К. О. - Національно-специфічні засоби актуалізації концепту "Наземний транспортний засіб" в американській лінгвокультурі (2014)
Бєляєва А. В. - Дієслівна репрезентація концепту освіта в зіставному аспекті (2014)
Бігун В. П. - Поняття лінгвоментального стереотипу в сучасних дослідженнях (на матеріалі англійських та українських прислів’їв із семантикою на позначення віку людини) (2014)
Грабовий П. М. - Метафоричні засоби актуалізації концепту демократія в англійській та українській мовах (2014)
Денисенко Н. В. - Вербальні засоби вираження інтенсивності в англійській та українській мовах (2014)
Решетова О. Г. - Фразеологічні одиниці з соматичним компонентом у мовній картині світу (2014)
Славова Л. Л. - Східнослов’янські і західногерманські прізвища: мотиваційний та етимологічний аспекти, Дейкун О. П. (2014)
Prysyazhnyuk O. Ya. - Regional and social variation of English (2014)
Алексахіна Т. О. - Визначення фразеологізму та його властивостей (2014)
Анастасьєва О. А. - Проблема визначення англомовного афоризму (2014)
Андрійченко Ю. В. - Критерії визначення ґендерної належності лексичних одиниць в сучасній іспанській мові (2014)
Бойчук В. М. - Семантичні особливості лексичних одиниць на позначення песимізму в сучасній англійській мові (2014)
Волкова О. М. - Спеціальні методи дослідження та їх комплексне застосування під час аналізу відтворення макроконцепту "портрет" (2014)
Зінченко А. В. - Комунікативні стратегії впливу в аналітичних статтях: функції квантитативів (2014)
Ірчишина М. В. - Особливості інтерпретації поняття "participle" (2014)
Колісник М. П. - Система відхилень у вимові голосних носіями північно-східного діалекту Англії 1960-1990 років (2014)
Куліш В. С. - Омовлення пейзажних образів на матеріалі англомовної поезії (2014)
Кшановський О. Ч. - Категорія індивідуалізованості як надкатегорія в сучасній перській мові (2014)
Марченко В. В. - До питання класифікації лінгвофонетичних ознак мовленнєво-музичних творів (2014)
Олексієнко А. В. - Семантико-синтаксична структура детермінативного гіпотаксису у німецькій мові (2014)
Підгорна А. Б. - Особливості функціонування термінів в художньому тексті (на матеріалі роману Д. Брауна "Deception Point") (2014)
Тучкова О. О. - Колір як вид художньої деталі у французьких жіночих автобіографічних романах (2014)
Шевчук О. В. - Когнітивна інтерпретація посесивно-субстантивної конструкції N’sN в сучасній англійській мові (2014)
Юркова К. О. - Комунікативно-прагматичні функції риторичних питань в англомовному віршованому мовленні (функціонально-прагматичний підхід) (2014)
Lazebna N. - English vowel length (2014)
Mykhaylenko V. V. - On perfective verbs in dynamics (2014)
Андрєєва І. О. - Лінгвальні засоби реалізації мовної особистості героя телесеріалу "Elementary" та їх відтворення у перекладі, Латушкіна К. (2014)
Боса Т. С. - Семантико-стилістичні особливості перекладу прикметників у драмі Й. В. Гете "Фауст", Форманова С. В. (2014)
Волкова В. В. - Мовна особистість як лінгвістичний і соціокультурний феномен в міжкультурній комунікації, Вязова Р. В. (2014)
Головко О. М. - Особливості адекватного відтворення вигуків при перекладі мультсеріалу "Adventure Time", Семеренко С. В. (2014)
Гомон Н. В. - Стилістично нейтральна персоніфікація у складі словосполучення та її відтворення в перекладі (2014)
Государська О. В. - Роль метафоризації у процесі розширення наукової картини світу (на матеріалі відсоматичних термінів французької та української мов) (2014)
Гудманян А. Г. - Лінгвістичний і перекладознавчий аналіз англійської авіаційної терміносистеми, Ковтун О. В. (2014)
Данилич В. С. - Семантична парадигма іспано-кастильського концепту tierra (перекладацький аспект) (2014)
Запольських С. П. - Переклад судової промови (на матеріалі твору Харпер Лі "То Kill a Mockingbird”), Федченко О. В. (2014)
Кагановська О. М. - Переклад тропів у французькій художній прозі (2014)
Клименко О. Л. - Використання перекладацьких трансформацій при перекладі політичних промов, Толматова А. О. (2014)
Лук’янець Т. Г. - Поетика англомовної психологічної прози ХХ–ХХІ століть та її екранізацій крізь призму ефекту крупного плану (2014)
Сидельникова Л. В. - Символічна природа літерного знака французького письма та спеціфіка його перекладу (2014)
Стахмич Ю. С. - Оцінка якості систем Pragma 6.3 Business і Google Translate (2014)
Убейволк О. О. - Підготовка випускників вищих навчальних закладів для їх майбутньої професійної діяльності із застосуванням знань іноземної мови, Шмелькова Г. М. (2014)
Хорунжа Л. А. - Формування професійної компетенції у процесі підготовки майбутнього перекладача (2014)
Юдіна О. В. - Навчання стратегій і тактик німецькомовної ділової міжкультурної комунікації у вищій школі (2014)
Kramoliš J. - The attitude of Czech companies towards design – comparative study of 2012 and 2014 (2016)
Moklyak M. V. - Brand as the main marketing direction of enterprises activity, Popova Yu. M., Shinkarenko R. V. (2016)
Ivanova V. V. - Asymmetry of information and its features in the tourist market (2016)
Krykavskyi Ye. V. - Modern Internet technologies in market promotion of dairy products and milk, Stets O. M. (2016)
Urbonavicius S. - Credibility of a salesperson in retailing: judgments on the basis of their demographic parameters, Dikcius V., Reardon J. (2016)
Bashi S. Gh. - The effect of service contact personnel attributes on customer satisfaction and purchase intention, Hanzaee K. H., Nikoumaram H. (2016)
Bilovodska O. A. - Development of the enterprise distribution system taking into account the regional logistics potential, Gryshchenko O. F., Syhyda L. O. (2016)
Vavrečka V. - Marketing communications in tourism – trends and reality, Mezuláník J. (2016)
Khanlari A. - The impact of social media based brand communities on brand trust in tourism industry, Hajiheidari N., Farhang M. (2016)
Taraniuk L. M. - Organizational and economic aspects of benchmarking innovative products at the automobile industry enterprises, Taraniuk K. V., Shimko V. Yu., Marchenko T. V. (2016)
Ткач С. М. - Макрорівневі чинники впливу на конкурентоспроможність промисловості регіонів України (2016)
Бойчук А. Б. - Оцінювання інноваційного потенціалу підприємства з урахуванням особливостей машинобудівної галузі (2016)
Калюжна Н. Г. - Модель оцінювання потенціалу системи управління підприємством: опис та дослідження (2016)
Карий О. І. - Передумови залучення волонтерів для забезпечення соціально-економічного розвитку громад, Панас Я. В. (2016)
Kuzmin O. Ye. - Crowdfunding: essence, value and typology, Skybinskyi O. S., Ugolkova O. Z. (2016)
Prokopenko O. V. - Efficient and effective management of knowledge of seniors as an element of organization development, Zięba K. K., Olma S. M. (2016)
Хорольский В. П. - Интеллектуальная система управления корпоративным предприятием с использованием сбалансированной системы показателей, Рыбалко Л. П., Хорольская Е. В. (2016)
Falovych V. A. - Establishment of responsible supply chain: processes standardization (2016)
Mohsenidoust F. - Studying the role of marketing mix on performance of leasing service providers firms (case: Ghadir leasing company), Amini Sabegh Z. (2016)
Боронос В. Г. - Екологічна модернізація системи управління поводження з твердими побутовими відходами в Україні на основі досвіду ЄС та Норвегії, Шкарупа О. В., Коновалов М. Г. (2016)
Shkola V. Yu. - Fundamentals of Ukrainian land fund management, Domashenko M. D., Kuchmiyov A. V., Novak K. S. (2016)
Головач И. Ю. - Успешное применение неомыляемых соединений авокадо и сои (Пиаскледин 300) у коморбидных пациентов с остеоартритом (клинические наблюдения), Чипко Т. М., Лазоренко Е. А., Матийко В. Н., Евтушенко И. В., Корочев А. В. (2016)
Поворознюк В. В. - Епідеміологія переломів проксимального відділу стегнової кістки в Україні: результати дослідження стоп (cистема реєстрації остеопоротичних переломів), Григор’єва Н. В., Корж М. О., Страфун С. С., Вайда В. М., Климовицький Ф. В., Власенко P. O., Форосенко В. С., Kanis J. A., Closkey E. V. (2016)
Паздников Р. В. - Пути оптимизации анкерной стабилизации капсулы при открытом и артроскопическом лечении нестабильности плечевого сустава, Тяжелов А. А., Гончарова Л. Д. (2016)
Жук П. М. - Вивчення напружено-деформованого стану моделі перелому ліктьового відростка при металоостеосинтезі блокованим гвинтом і за Weber, Філоненко Є. А., Карпінський М. Ю., Карпінська О. Д., Яресько О. В., Гребенюк Д. І. (2016)
Король П. О. - Діагностична роль остеосцинтиграфії у хворих на ревматоїдний артрит при ендопротезуванні кульшових суглобів, Ткаченко М. М., Бондар В. К. (2016)
Хмизов С. О. - Експериментальне дослідження міцності первинної стабілізації кісткових фрагментів при використанні інтрамедулярних фіксаторів різного типу, Пашенко А. В., Тяжелов О. А., Карпінський М. Ю., Карпінська О. Д., Суббота І. А. (2016)
Радченко В. О. - Магнітно-резонансна томографія в плануванні ендоскопічного доступу для денервації поперекових дуговідросткових суглобів, Куценко В. О., Попов А. І., Перфільєв О. В., Кулаков О. В. (2016)
Лазарев І. А. - Математичне обґрунтування застосування різних методик остеосинтезу патологічного перелому проксимального відділу стегнової кістки при лікуванні метастатичних пухлин довгих кісток кінцівок, Ільніцький О. В., Проценко В. В., Скибан М. В. (2016)
Рушай А. К. - Технология репозиции переломов дистального метаэпифиза лучевой кости, Климовицкий Ф. В., Лисунов С. В., Соловьев И. А., Солоницин Е. А. (2016)
Кондратюк В. М. - Значення нейтрофільно-лімфоцитарного співвідношення для прогнозування затримки загоєння бойових поранень (2016)
Герасименко С. І. - Реабілітація після ендопротезування хворих із тяжким типом дисплазії тазостегнового суглоба, Рой І. В., Полулях Д. М. (2016)
Філь А. Ю. - Досвід використання доступу Роттінгера (Мюнхен) в ендопротезуванні кульшового суглоба, Гут Д. Б. (2016)
Гук Ю. М. - Сонографічна діагностика акроформи хвороби Ольє у дітей, Зима А. М., Лучко Р. В., Молнар І. О. (2016)
Герасименко С. І. - Реабілітація хворих на ревматоїдний артрит після ендопротезування кульшового суглоба, Полулях М. В., Бабко А. М., Герасименко А. С., Громадський В. М., Рой І. В., Заморський Т. В. (2016)
Головач И. Ю. - Проблема остеопороза и остеопоротических переломов при длительном применении ингибиторов протонной помпы (2016)
Реброва О. - Термінологічна функціональна грамотність фахівців мистецької освіти в парадигмі організаційної науки  тектології, Мікулінська О. (2016)
Cherkasov V. - The scientific understanding of the stucture of the perception of music as an interactive musical-pedagogical technology (2016)
Василенко Л. - Учення холізму в системі вокальної підготовки студентів-музикантів (2016)
Стратан-Артишкова Т. - Інноваційні підходи до творчо-виконавської підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва (2016)
Власенко І. - Сучасні підходи до застосування відео у викладанні мистецтвознавчих дисциплін (2016)
Дідич Г. - Зміст і структура процесу музичного сприймання (2016)
Кириченко О. - Розвиток естетичного сприйняття пластичної виразності живопису в процесі вивчення образотворчого мистецтва ХХ століття (на прикладі творчості О. Осмьоркіна і П. Оссовського) (2016)
Клюєва С. - Формування педагогічного іміджу майбутніх учителів музики (2016)
Куркіна С. - Виховання емоційної чутливості до музичного мистецтва у дітей дошкільного віку (2016)
Міщанчук В. - Основні принципи музично-виконавської підготовки майбутніх учителів музики з використанням сугестивних технологій (2016)
Могілей І. - Педагогічні умови розвитку музичного мислення молодших школярів на уроках музичного мистецтва (2016)
Найда В. - Розвиток загальної музичної освіти у середніх педагогічних навчальних закладах поділля на початку ХХ століття (2016)
Овчаренко Н. - Критеріально-оцінювальний апарат професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності (2016)
Осадча Т. - Компонентний аналіз інструментально-виконавської самостійності майбутніх учителів музики, Крістева О. (2016)
Плохотнюк О. - Визначення педагогічних умов формування професійно-ціннісних орієнтацій студентів мистецько-педагогічних спеціальностей у процесі музично-виконавської діяльності (2016)
Проворова Є. - Інтегрований спецкурс "основи музично-педагогічної праксеології": з досвіду викладання (2016)
Ракітянська Л. - Пріоритетність завдань шкільної музичної освіти (2016)
Руденченко А. - Особливості та організаційно-педагогічні засади проектування творчого освітнього простору у вищому мистецькому навчальному закладі (2016)
Свещинська Н. - Критерії сформованості ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя музики (2016)
Силко Є. - Формування колористичного бачення у майбутніх учителів образотворчого мистецтва в умовах пленеру (2016)
Силко Р. - Витоки європейської дизайн-освіти у спадщині Готфріда Земпера (2016)
Чеботаренко О. - Жанрова програмність у фортепіанній музиці Р. Шумана (на прикладі циклу "Альбом для юнацтва" ор. 68): типологічний аспект (2016)
Шевченко І. - Психологічні особливості особистості майбутніх диригентів, Бродський Г. (2016)
Шишова І. - Особистісно-естетичний компонент корекційної освіти (2016)
Ашихміна Н. - Сутність і структура професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх учителів музики (2016)
Grozan S. - Forming of the research abilities of future teachers of musical art in the conditions of level education (2016)
Колоскова Ж. - Запровадження культурних традицій Єлисаветградщини як засіб модернізації сучасної системи музичної освіти України (2016)
Кузнєцова О. - Методичне забезпечення підготовки майбутніх учителів музики до хорового навчання та виховання учнів (2016)
Левицька І. - Актуалізація саморозвитку майбутніх учителів музики як умова формування педагогічного розуміння (2016)
Локарєва Ю. - Потенціал музично-теоретичної підготовки у професійному становленні майбутніх учителів музичного мистецтва (2016)
Малежик Ю. - Формування дизайнерського мислення у студентів мистецьких спеціальностей на заняттях з курсу "формоутворення" (2016)
Негребецька О. - Особливості звуковидобування під час виконання творів на фортепіано (2016)
Багрій Т. - Специфічні особливості професійної підготовки майбутнього музиканта-педагога у виконавській хоровій діяльності (2016)
Гудзь О. - Психолого-педагогічні передумови голосової підготовки студентів музично-педагогічних факультетів (2016)
Петрова Ю. - Взаємозв’язок хореографічного та музичного мистецтв як чинник формування музичної компетентності майбутніх педагогів хореографів, Хмелевськ І. (2016)
Ткаченко М. - Формування рефлексивної позиції майбутніх учителів музики на основі діалогізації навчального процесу в класі диригування (2016)
Шафaрчук Т. - Підготовка майбутніх учителів музики до виконання вокальних творів епохи Бароко, Ян М. (2016)
Касілов І. - Професійна підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва (2016)
Леонова О. - Фортепіанне виконавське мистецтво та його значення у розвитку європейської музичної культури (2016)
Маркіна К. - Етапи формування поліхудожніх умінь у процесі підготовки керівника танцювального колективу (2016)
Сметана С. - Розвиток виконавсько-технічної майстерності на початковому етапі навчання (2016)
Baś K. - Point and line to education (2016)
Чень В. - Сутність поняття "фахова зрілість магістранта-вокаліста" та його компонентна стуктура (2016)
Юе В. - Аналіз професійної компетентності майбутнього вчителя музики у контексті системного підходу (2016)
Гусєва К. - Творчо орієнтовані методи навчання в процесі фахової підготовки вчителя образотворчого мистецтва (2016)
Хуацінь Л. - Музично-виконавська культура майбутнього вчителя музики як категорія мистецької педагогіки (2016)
Кешуан Л. - Формування образно-драматургічних уявлень у студентів педагогічного профілю в процесі музично-аналітичної діяльності (2016)
Майба О. - Діагностика рівнів сформованості християнських цінностей молодших школярів у процесі хорової діяльності в умовах недільної школи (2016)
Надутенко О. - Театралізація як засіб формування художньої культури особистості (2016)
Семенова О. - Структурні складові художньо-творчої компетентності (2016)
Stukalenko Z. - The use of hermeneutics in the process of musical and interpretive activity as a factor of formation of professional tolerance (2016)
Чжао С. - Методика залучення учнів середніх шкіл до основ письмової музичної культури (2016)
Cияо T. - Стилевідповідний підхід до процесу сприймання музичних творів віденських класиків майбутніми вчителями у процесі фортепіанного навчання (2016)
Вeй Х. - Сутність творчого потенціалу і концептуальні підходи у контексті його розвитку (2016)
Хункай Ц. - Музична синергія як мета вольових дій керівника шкільного хору (2016)
Цзіцзян Ч. - Теоретичні основи формування метроритмічних знань та уявлень майбутнього вчителя музики (2016)
Їфу Ч. - Зміст та структура художньо-образного сприйняття майбутніх учителів музики (2016)
Цзюньцяо Ч. - Зміст і структура вокальної культури як наукової категорії (2016)
Янь Ю. - Сутність практико-орієнтованого підходу у процесі навчання майбутніх учителів музики (2016)
Петров П. - Поліфункціональність діяльності вчителя музики-концертмейстера дитячих хореографічних колективів, Пономаренко Є. (2016)
Полякова А. - Психолого-фізіологічні закономірності сприйняття музичного ритму (2016)
Полякова Е. - Перманентное развитие личности педагога-музыканта в условиях полисубъектного взаимодействия (2016)
Украженко И. - Значение фольклорных традиций как стратегии развития культуры личности (2016)
Татарнікова А. - Сутність професійної компетентності майбутніх фахівцш-музикантів з арт-менеджменту (2016)
Анотації (2016)
Фальова О. Є. - Особливості самоактуалізації та особистісні якості жінок із кризисних сімей і розлучених (2016)
Савіна М. В. - Особистісні особливості подружжів у сім'ях із порушеннями здоров'я та адиктивною поведінкою жінок (2016)
Киосева Е. В. - Проявления расстройств адаптации у молодых людей, употребляющих психоактивные вещества (2016)
Живилко В. В. - Оцінка ефективності впровадження комплексу психосоціального супроводу жінок з алопецією (2016)
Рябоконь Н. О. - Особливості когнітивного функціонування дітей із тривожно-депресивними розладами та їх роль у формуванні психологічної дезадаптації (2016)
Литвиненко М. В. - Обґрунтування медико-психологічної допомоги пацієнтам із вугровою хворобою (2016)
Толмачов О. А. - Психічні розлади у пацієнтів із артеріальною гіпертензією (2016)
Рахимкулова А. С. - Феномен рискового поведения подростков: попытка концептуального описания (обзор) (2016)
Мухаровська І. Р. - Особливості психоемоційного стану онкологічних хворих на діагностичному етапі (2016)
Кабанцева А. В. - Значення психічного стану здоров'я водія для безпеки дорожнього руху (2016)
Юдін М. А. - Особливості структури інтерперсонально орієнтованих психопатологічних симптомів у пацієнток косметологічного профілю (2016)
Закаль К. Ю. - Индивидуально-психологические предикторы медикаментозного комплайенса у больных параноидной шизофренией при различном течении заболевания (2016)
Шпильовий Я. В. - Клініко-феноменологічний аналіз депресії у жінок - вимушених переселенок та дружин учасників АТО (2016)
Дрюченко М. О. - Нові підходи до лікування параноїдної шизофренії: загальні засади і специфічні особливості (огляд) (2016)
Шкода К. В. - Клініко-психологічна характеристика психоемоційної сфери дружин і матерів пацієнтів із параноїдною шизофренією (2016)
Сафонов Д. М. - Структурно-динамічні характеристики патоморфозу кататонічного синдрому ендогенного генезу (2016)
Баскіна В. В. - Участь родини у процесі надання комплексної допомоги жінкам після перенесеного первинного психотичного епізоду (2016)
Самойлова О. В. - Вивчення депресивних проявів у дітей вимушених переселенців із посттравматичними стресовими розладами (2016)
Чугунов В. В. - Поєднана методика електросудомної терапії з постіктальним навіюванням у лікуванні наркологічних хворих, Курило В. О., Данілевська Н. В. (2016)
Животовська Л. В. - Вплив геліогеофізичних чинників на динаміку показників стаціонарного лікування пацієнтів з алкогольною залежністю, Сонник Г. Т., Борисенко В. В. (2016)
Котенко О. Г. - Стан гемодинаміки печінки при трансплантації її правої частки з серединною печінковою веною, Мініч А. А., Гусєв А. В., Федоров Д. О., Гриненко О. В., Попов О. О., Коршак О. О., Григорян М. С., Єднак В. І. (2016)
Маріно М. - Роботизована панкреатектомія. Технічні аспекти, Пилипчук В. І., Гулотта Г., Яворський А. М., Шабат Г. І. (2016)
Шевченко Б. Ф. - Ретроспективний аналіз причин невдалого хірургічного лікування ускладнень хронічного панкреатиту та кіст підшлункової залози, Бабій О. М., Тузко Г. В. (2016)
Борисенко В. Б. - Инструментальная диагностика спаечной непроходимодисти кишечника, Бардюк А. Я., Ковалев А. Н. (2016)
Оганезян А. Г. - Оцінка інволюції обмежених панкреатогенних скупчень рідини залежно від зрілості їх стінки, Шейко В. Д. (2016)
Захараш Ю. М. - Визначення складу жирних кислот ліпідів жовчі як фактора прогнозу ускладнень у хворих після операції з приводу гострого холециститу за високого операційно-анестезіологічного ризику, Захараш М. П., Мороз В. В. (2016)
Гомон М. Л. - Антиноцицептивна протекція на етапі завершення хірургічного втручання та раннього післяопераційного періоду, Каніковський О. Є., Костюк О. Г., Павлик І. В., Вигонюк А. В. (2016)
Мохнатий С. І. - Безпосередні результати хірургічного лікування пролапсу мітрального клапана за його недостатності, Підгайна Л. В., Бабляк О. Д., Довгань О. М. (2016)
Севергин В. Е. - Применение радиочастотной абляции при выполнении видеоторакоскопических операций по поводу опухолей легких и плевры, Шипулин П. П., Прохода С. А., Аграхари А., Тронина Е. Ю. (2016)
Никоненко А. О. - Хірургічна профілактика лімфоцеле при трансплантації нирки, Русанов І. В., Вільданов С. Р. (2016)
Савенков В. І. - Оптимізація алгоритму обстеження хворих до і після оперативного втручання з приводу гідронефрозу, Мальцев А. В., Щукін Д. В., Левченко Д. А. (2016)
Мясоедов С. Д. - Отсроченная и первичная реконструкция груди у больных раком грудной железы, Терсенов Я. А., Мясоедов Д. В., Кошель К. В., Сорокин Б. В. (2016)
Пасичный Д. А. - Совершенствование метода растяжения тканей в подготовке ран к пластике с использованием сложно–составных лоскутов (2016)
Дмитрієв Д. В. - Оцінка ефективності методів регіонарної анестезії при хірургічних втручаннях з приводу онкологічних захворювань у дітей, Дмитрієв К. Ю. (2016)
Андрєєв О. А. - Черепно-мозкова травма з оцінкою тяжкості за шкалою ком глазго 13-15 балів – чи дійсно це легка травма, Скобська О. Є., Андрєєв А. Є., Каджая Н. В. (2016)
Аветіков Д. С. - Особливості виділення та мобілізації шкірно-жирових клаптів соскоподібної ділянки при здійсненні нижньої ритидектомії з огляду на особливості біомеханіки шкіри, Стебловський Д. В., Ставицький С. О., Попович І. Ю., Цветкова Н. В. (2016)
Петренко О. М. - Особливості діагностики та клінічні симптоми гнійного ілеопсоїту, Чемоданов П. В., Шоломон С. В. (2016)
Ковалев Г. А. - Влияние экстракта плаценты на регенерацию кожи после холодовой травмы, Ищенко И. О., Тыныныка Л. Н., Ефимова И. А., Введенский Б. П., Сандомирский Б. П. (2016)
Бойко В. В. - Ефективність сучасних методів хірургічного лікування гострого тромбозу в системі нижньої порожнистої вени, Прасол В. О., Тарабан І. А., Андреєщев С. А., Оклей Д. В., Болдижар П. О., Іванчов І. В., Чернуха Л. М., Венгер І. К., Корсак В. В., Гудзь І. М. (2016)
Колесник А. П. - Современные аспекты лечения экссудативного плеврита опухолевого генеза, Каджоян А. В., Кузьменко В. А. (2016)
Чермак І. І. - Спостереження первинного плоскоклітинного раку жовчного міхура, Гичка С. Г., Кузик П. В. (2016)
Кірімов В. І. - Лікування хворих з приводу ураження периферійних судин кінцівок, ускладненого хронічним трофічно-некротичним дефектом, з використанням біотехнологічних методів, Дрюк М. Ф., Барна І. Є., Дмитренко І. П. (2016)
Александр Семенович Никоненко. К 75-летию со дня рождения (2016)
Торшилова Е. - Интеллектуальное и эстетическое развитие как потенциал художественной одаренности: теория и диагностика (2016)
Сологуб А. - Розвиток інтелектуальних здібностей учнів у навчанні (2016)
Піонтковський-Вихватень Б. - Інформаційно-технологічний супровід навчання обдарованих учнів (2016)
Добровольська Н. - Уточнена модель врахування оцінок атестату у показниках зовнішнього незалежного оцінювання (2016)
Шульга Н. - Когнітивно-інструментальний компонент моделі навчальної діяльності зі стохастики (2016)
Рибкіна Л - Формування активної позиції батьків як чинника розвитку особистості дошкільника в умовах позашкільного навчального закладу, Гончарова-Тисляцька А. (2016)
Костенко Т. - Дидактичні умови розвитку творчого потенціалу вихованців у позашкільному навчальному закладі (2016)
Зємба Б. - Особливості "маргінальної обдарованості" та її значущість для соціального розвитку дитини (2016)
Петрович О. - Модель формування готовності майбутніх учителів-словесників до позакласної роботи з обдарованими учнями (2016)
Коваленко Л. - Визначення сутності та змісту учнівської науково-дослідницької діяльності (2016)
Володченко А. - Трансдисциплінарний характер операціональності розвитку обдарованості учнівської молоді, Стрижак О., Храпач Г. (2016)
Шелестова Л. - Гармонізація світосприйняття та естетичний розвиток старших дошкільників засобами образотворчого мистецтва (2016)
Полющенко І. - Проблема підготовки вчителя до використання нових інформаційних технологій у навчальному процесі (2016)
Єнотаєва Л. - Проблеми соціально-комунікативного розвитку обдарованого учня (2016)
Годонюк В. - Емпіричне дослідження самоствердження дитини дошкільного віку в родині (2016)
Андросович К. - Психолого-педагогічний супровід процесу соціалізації обдарованих старшокласників в інтернет-мережі (2016)
Філіпович В. - Взаємодія освітнього середовища й інтелекту в процесі навчально-професійної підготовки студентів (2016)
Величко В. - Психограма працівників національного центрального бюро інтерполу в Україні та врахування її у допрофесійній та професійній підготовці обдарованої молоді (2016)
Габермас Ю. - До реконструкції історичного матеріалізму. IV (9) Легітимація (2016)
Eliopoulos P. - Mass Culture, Education and the Perspective of Individuality (2016)
Methodological Seminar "Mass Culture, Education and the Perspective of Individuality" Panos Eliopoulos, Lyudmyla Gorbunova, Mykhailo Boychenko, Mariia Kultaieva, Volodymyr Kovtunets, Sergiy Kurbatov, Anna Laktionova, Tetiana Matusevych, Iryna Stepanenko, Maya Trynyak, Natalia Radionova, Viktor Zinchenko (2016)
Fadaak T. - Women, Education and Employment in Saudi Arabia: an Example of Multiple Modernities, Roberts K. (2016)
Зінченко В. - Сучасні глобальні трансформації університетської системи та специфікації філософії освіти в англосаксонській та американській моделях освітньо-наукового менеджменту (2016)
Силкіна С. - Он-лайн освіта як нова практика гуманізму (2016)
Bennich-Bjorkman L. - Academic Freedom: An Ultra-modern Principle with Old Roots (2016)
Бойченко Н. - Контрфактичність цілей університетської освіти (2016)
Колотило М. - Філософія в технічному університеті: обґрунтування, легітимація, апологія (2016)
Князева Е. - Расширенный экологический подход: сети жизни, познания, разума и коммуникации (2016)
Круглий Стіл "Досягнення та перспективи синергетичних досліджень у вітчизняній гуманітаристиці (назустріч 15-й річниці Українського синергетичного товариства)" (2016)
Гончаренко О. - Філософія та філософська освіта у розумінні Казимира Твардовського (до 150-річчя з дня народження філософа та педагога) (2016)
Професор Анджей Гжегорчик (біографічний нарис) Переклад і підготовка до друку Олега Гірного (2016)
Гірний О. - Анджей Гжегорчик як філософ освіти (2016)
Бойко-Гагарін А. - Технологічні аспекти виготовлення та опробування монет у науковій спадщині Георга Агріколи (2012)
Ломака О. - Етномовна ситуація у промисловій і сільськогосподарській сферах Кіровоградської області в другій половині ХХ століття (2012)
Новожеев Р. - Социально-функциональная трансформация села Лопушь в XI−XVII вв.: от погоста к пограничной заставе (2012)
Піскун О. - Особливості процесів етнонаціональної ідентифікації мешканців Слобідської України (2012)
Проскурова С. - Роль місць пам’яті у відновленні історичної традиції (на прикладі сіл Бовтишка та Розумівка Олександрівського району Кіровоградської області) (2012)
Романова О. - Джерельно-історіографічна база дослідження міфології лісової стихії слов’янських народів (2012)
Савченко С. - Від штунди до баптизму: до питання про релігійну та культурну тяглість (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Білан С. - Діяльність кас взаємодопомоги колгоспного селянства в системі соціального забезпечення сільського населення України в 30-х рр. ХХ ст. (2012)
Бойко Я. - Разделение труда и структура занятости сельского и городского населения Херсонской губернии в конце XIX в., Верещагин П. (2012)
Вівсяна І. - Формування культу Т. Г. Шевченка в українській суспільно-політичній думці другої половини ХІХ ст. (2012)
Десятов Д. - Формування просторової компетентності учнів у процесі навчання історії (2012)
Казьмирчук М. - Караїмські та єврейські громади Київської губернії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Новак А. - Український захід: Візії Драгоманова (2012)
Присяжнюк Ю. - Освіта України як самобутній культурний простір: антропологічна ретроспекція явища (2012)
Побережець Г. - Творчий шлях В’ячеслава Максимовича Чорновола (2012)
Синенко О. - Боротьба політичних партій за вплив у професійних спілках (2012)
Чорний В. - Економічна політика УРСР під час перебування П. Ю. Шелеста на посаді першого секретаря ЦК КПУ (1960-х – поч. 1970-х років) (2012)
Бабак О. - Еволюція розвитку жіночого руху за політичні права в США (кінець ХVІІІ ст. – 1920 р.) (2012)
Біденко Н. - Ранні роки життя т формування світогляду дочки генерал-лейтенанта М. М. Раєвського Марії Волконської (2012)
Бондаренко О. - Міста російської імперії дореформеної доби в дорадянській історіографії (2012)
Грінченко В. - Увічнення пам’яті про війну 1812 року в церковній архітектурі російського класицизму (2012)
Демешко Ю. - Діяльність купецького стану в системі винних відкупів новоросійського регіону в дореформений період (2012)
Кізюн В. - Бій під Салтанівкою – перша видатна битва генерала М. М. Раєвського у вітчизняній війні 1812 року, Синенко О. (2012)
Ковальков О. - Квітнева революція 1978 р. в Афганістані у висвітленні органу ЦК КПРС газети "Правда” (2012)
Телегуз А. - Конспіративна боротьба незалежної самоврядної професійної спілки "Солідарність” проти комуністичного режиму в ПНР у 1983 – 1988 рр. (2012)
Чорний О. - Командарм-12: життя між вироками (2012)
Шевченко С. - Газетний фонд держархіву Кіровоградської області як джерело вивчення акцій солідарності із Сербією 1914 – 1915 рр. (2012)
Бабійчук Г. - Громадянські та позашкільні форми дослідження історичного краєзнавства Миколаївщини ХІХ – початку ХХІ ст. в системі науково-дослідних і навчальних галузевих закладів: історіографія проблеми (2012)
Босенко Н. - До питання національної самоідентифікації адептів київської історичної школи: М. П. Дашкевич (2012)
Брояковський О. - "Мемуари” В. Б. Антоновича як джерело з історії освіти в Україні середини ХІХ ст. (2012)
Демуз І. - Математичні та хімічні наукові товариства України кінця ХІХ – початку ХХ ст.: радянський досвід історіографічних напрацювань (2012)
Житков О. - Проблеми військового будівництва 1917 – 1918 рр. в оцінках провідників української революції, Шевченко Б. (2012)
Кіян О. - М. П. Драгоманов як критик народницької історіографії (2012)
Лукашевич О. - Сенатський указ 1720 року в історії української мови (історико-правовий аспект) (2012)
Лукашова О. - Висвітлення постаті кошового отамана Івана Сірка в українській і російській історіографії XVIII ст. (2012)
Нефьодов Д. - Рух опору в південній Україні (1941 – 1944 рр.) в радянській історіографії другої половини 50-х – 60-х рр. (2012)
Пархоменко В. - Директорія УНР в останні місяці свого існування (за матеріалами мемуаристики) (2012)
Полієнко Г. - Висвітлення соціальних практик православної церкви в Чернігівській єпархії в періодичних виданнях другої половини XIX – початку XX ст. (2012)
Потапенко Я. - Трансдисциплінарна взаємодія як гносеологічне й методологічне підґрунтя історії тіла (2012)
Тупчієнко-Кадирова Л. - Діловий характер та діловий рівень зв`язків між суб’єктами листування (на прикладі кількох листів архівної спадщини композитора Ю. Мейтуса) (2012)
Авраменко О. - Розвиток історичної науки в Миколаївському національному університеті ім. В. О. Сухомлинського у ХХ ст. (2012)
Єрмілов В. - Перший вітчизняний досвід медико-статистичного дослідження в Херсонській губернії (2012)
Казьмирчук Г. - Кальничани – учасники руху опору на Вінниччині (2012)
Шевченко С. - Бібліографія (2012)
Бачур Б. С. - Нормативно-правове регулювання діяльності іноземних акціонерних товариств в Російській імперії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., Колібабчук Н. К. (2014)
Притченко Р.С. - Функции судебной практики (2014)
Бидюк Н. О. - Правовое регулирование допуска к адвокатской деятельности в Украине и США (2014)
Гринь О. Д. - Правове регулювання інституту громадянства в Україні (2014)
Донченко О. І. - Діяльність органів місцевого самоврядування як складова державного управління (2014)
Садовская О. Н. - Соглашение об ассоциации Украины с ЕС как источник конституционного права (2014)
Максименко А. В. - Основні напрямки діяльності державної міграційної служби України (2014)
Рудой К. М. - Актуальні проблеми протидії органів внутрішніх справ України нелегальній міграції (2014)
Борщевська О. М. - Функції господарсько-процесуальних строків (2014)
Смітюх А. В. - Участь у господарському товаристві як правовий зв’язок (2014)
Гладушняк О. О. - Проблеми судового порядку встановлення походження та реєстрації дитини при застосуванні сурогатного материнства (2014)
Петренко К. Р. - Давність у цивільному праві України: історико-правове дослідження (2014)
Труба В. І. - Питання здійснення права на захист сімейних прав та інтересів в судовому порядку (2014)
Бондаренко К. В. - Особливості реалізації права на інвестування в Україні іноземними громадянами (2014)
Cытников Д. М. - Экологическая сфера в структуре современного общества (2014)
Толкаченко О. В. - Правова охорона морського середовища (2014)
Барабаш О. Л. - Становлення та зміст поняття "приватного життя" (2014)
Гончар Т. О. - Загальна характеристика заходів кримінально-правового впливу (2014)
Миколенко О. М. - Способи правового закріплення в законодавстві про кримінальну відповідальність суспільно небезпечних наслідків (2014)
Нарожна О. В. - Окремі аспекти тактики проведення допиту під час розслідування незаконного видобування корисних копалин (2014)
Родіонова Т. В. - Місце, обстановка та спосіб вчинення злочинів з використанням насильства в сім’ї (2014)
Чуваков О. А. - Безпека: соціально-політична сутність поняття (2014)
Голікова М. В. - Страховий нагляд у морській сфері України (2014)
Задорожній О. В. - Міжнародно-правовий принцип незастосування сили або погрози силою в контексті дій Російської Федерації проти України (2014)
Ковбан А. В. - Самовизначення народу як об’єкт глобальних прав у міжнародному праві (2014)
Нігреєва О. О. - До поняття "джерело права" у науці міжнародного права (2014)
Козерацький Г. В. - Феномен професійної деформації особистості педагога: причини, шляхи профілактики і подолання (2014)
Шестопал Т. П. - Военное наёмничество: современные правовые аспекты проблемы (2014)
Титул, содержание (2016)
Коноваленко А. А. - Астрофизические исследования с помощью малоразмерных низкочастотных радиотелескопов нового поколения, Ерин С. Н., Бубнов И. Н., Токарский П. Л., Захаренко В. В., Ульянов О. М., Сидорчук М. А., Степкин С. В., Гридин А. А., Квасов Г. В. (2016)
Сюсюк М. Н. - Вариации плазменных температур в ионосфере над Харьковом в течение глубокого минимума солнечной активности, Котов Д. В., Черногор Л. Ф., Богомаз А. В. (2016)
Рыбин О. Н. - Автоматизированное СВЧ проектирование миниатюризированных прямоугольных микрополосковых антенн с метаматериальными подложками, Шульга С. Н. (2016)
Чечеткин Д. Л. - Оптический датчик для контроля профиля поверхности параболических антенн миллиметровой и субмиллиметровой астрономии, Белянкин И. П., Силин В. В., Славгородский С. И., Шульга В. М. (2016)
Вихідні дані (2016)
Лук’яненко Л. М. - Аналіз режимів роботи сонячних електричних станцій залежно від зовнішніх факторів, Гончаренко І. С. (2016)
Денисюк С. П. - Обмінні процеси в трифазних автономних системах електроживлення, Горенко Д. С. (2016)
Тугай Ю. І. - Моделювання впливу коронного розряду на перенапруги в несиметричних режимах ліній електропередачі надвисокої напруги, Лиховид Ю. Г. (2016)
Чиженко О. І. - Аналіз електромагнітних процесів у системі мережа-ТРК у режимі плавного регулювання реактивної потужності. Оцінка впливу параметрів мостового ТРК на його електромагнітну сумісність з мережею, Трач І. В. (2016)
Сегеда М. С. - Оптимізація режимів підстанцій електричних мереж, Бахор З. М., Гапанович В. Г. (2016)
Блінов І. В. - Дослідження організації конкурентної моделі ринку електроенергії України з урахуванням мережевих обмежень в ОЕС України, Парус Є. В., Іванов Г. А. (2016)
Гаврилюк С. І. - Моделювання торцевого дугостаторного асинхронного двигуна з двошаровим масивним дисковим ротором, Карлов О. М., Кондратенко І. П., Крищук Р. С., Ращепкін А. П. (2016)
Мартынов В. В. - Геометрическая оптимизация силового трансформатора импульсного источника электропитания, Лебедев Б. Б. (2016)
Бібік О. В. - Вентильно-індукторний привод насосної установки багатоповерхового будинку (2016)
Гребеников В. В. - Влияние жидкостного охлаждения на характеристики электрической машины с постоянными магнитами, Прыймак М. В. (2016)
Циганкова Г. А. - Розрахунок магнітного поля в робочій зоні електродинамічного гальма при нерухомому роторі (2016)
Мельник А. М. - Математичне моделювання радіальних електромагнітних сил при розпресуванні крайніх листів осердя статора турбогенератора (2016)
Тесик Ю. Ф. - Аналіз статики стабілізаторів основної гармоніки в діапазоні частот мережі, Пронзелева С. Ю., Мороз Р. М. (2016)
Липківський К. О. - Підвищення ефективності використання вольтододавчих трансформаторів з секціонованими обвитками у складі стабілізатора напруги змінного струму, Можаровський А. Г. (2016)
Малахатка Д. О. - Силові схеми гібридних фільтрокомпенсуючих перетворювачів для трифазних систем з нелінійними та змінними навантаженнями (2016)
Кучерявая И. Н. - Влияние концентрации микровключений на распределение электрического поля в полиэтиленовой изоляции (2016)
Петухов И. С. - Замена обмотки электрической машины намагниченной средой при моделировании магнитного поля в области лобовых частей, Акинин К. П. (2016)
Титул, содержание (2016)
Рябов М. И. - Каталог периодов переменности внегалактических радиоисточников в сантиметровом диапазоне длин волн, Сухарев А. Л., Донских А. И. (2016)
Калиберда М. Е. - Дифракция E-поляризованной волны на бесконечной периодической ленточной решетке в отсутствие одной ленты, Литвиненко Л. Н., Погарский С. А. (2016)
Бердник С. Л. - Возбуждение электромагнитных волн продольной щелью в широкой стенке прямоугольного волновода в присутствии пассивных импедансных вибраторов вне волновода, Катрич В. А., Нестеренко М. В., Пенкин Ю. М. (2016)
Елисеева Н. П. - Формирование волны с круговой поляризацией наклонным импедансным вибратором, расположенным над прямоугольным экраном, Бердник С. Л., Катрич В. А., Нестеренко М. В. (2016)
Галушко В. Г. - Пеленгование ВЧ сигналов, рассеянных ионосферными неоднородностями, с помощью малоразмерных антенн, Зализовский А. В., Кащеев С. Б., Пикулик И. И., Чаркина О. В. (2016)
Вихідні дані (2016)
Артеменко Ю. О. - Стратегічний потенціал висловлень з імплікативними предикатами в англомовному дискурсі (2014)
Бабич В. І. - Особливості ідіодискурсу К. Сендберга (2014)
Балацька О. Л. - Засоби хеджингу у критичних зауваженнях англомовної наукової статті (2014)
Белехова Л. И. - Когнитивная теория образности поэтического текста (2014)
Бирюкова Д. В. - Предикативная организация описаний интерьера в англоязычном художественном дискурсе (2014)
Брославська Л. Я. - Метафоричні засоби вербалізації концепту war / війна в ідіодискурсі Е. Ґемінгвея (2014)
Вапіров С. Ю. - Лінгвокогнітивні особливості "чорного гумору" в німецькому побутовому анекдоті (2014)
Велика І. О. - Теорія текстових світів в контексті рекламної комунікації (на матеріалі німецької мови) (2014)
Веремчук Е. О. - Лінгвокогнітивні аспекти лексичної репрезентації макроконцепту space в англомовному публіцистичному дискурсі (2014)
Воробйова М. В. - Індекс нечіткості алюзії як одна з ключових характеристик алюзивних неологізмів семантичних полів "культура" та "дозвілля" (на матеріалі англійської мови) (2014)
Вялікова О. - Моделі креолізації в американському та українському віршованому тексті (2014)
Галуцьких І. А. - Художня тілесність як конструкт (2014)
Головко О. М. - Концепт "релігія” та особливості його вербалізації у творі Д. Брауна "Янголи і демони”, Боднар Ю. С. (2014)
Горченко О. А. - Гендерна асиметрія в англійській художній літературі (на прикладі творів письменників XVIII століття) (2014)
Дергун Т. В. - Функції ідіом в англомовних трифразеологічних журнальних статтях: лінгвориторичний аспект (2014)
Ємець О. В. - Прийом висунення у художньому тексті в аспекті перекладу (2014)
Єршова І. М. - Презентація PowerPoint як мультимедійний жанр на україномовних та англомовних інтернет-сайтах (2014)
Игина З. А. - Условные пространства и конструктивные объекты в лингвистическом исследовании (2014)
Козуб Л. С. - Особливості реалізація прагматичної функції у текстах англомовних пісень (2014)
Коринь С. Н. - Концептуальная метаметафора в немецкоязычном художественном дискурсе (2014)
Коч Н. В. - Трансформації інформаційного поля лінгвокультурного концепту "правда" в сучасній медіа-пропаганді (2014)
Кузнецова М. О. - Гіпертекстуальність як іманентна характеристика вторинного дискурсу англомовних текстів сучасної маскультури (2014)
Кузьменко А. О. - Жанрово-мовленнєва типологія малоформатних інфантичних текстів (2014)
Лук’янець Г. Г. - Колоронімічна апеляція до етосу в текстах англомовних інтернет-новин (2014)
Лященко О. А. - Жанрові особливості детективного роману "Обличчя без маски" С. Шелдона (2014)
Макарук Л. Л. - Гетерогенність лінгвальних елементів англомовної реклами (2014)
Маріна О. С. - Акатегоріальна специфіка парадоксальних поетичних форм у сучасних англомовних поетичних текстах (2014)
Морозова Е. И. - Лингвокогнитивные механизмы и дискурсивные эффекты дистанцирования говорящего (2014)
Морошкіна Г. Ф. - Вербалізація символіки синього кольору в франкомовному дискурсі живопису, Луценко Ю. Ю. (2014)
Нагірний Л. Я. - Мовні засоби вираження адресованості в англомовному політичному виступі (на матеріалі промов Стівена Харпера) (2014)
Наконечна Т. В. - Невербальні елементи англомовного скаутського дискурсу (2014)
Павлик Н. В. - Семантичне розмежування термінів фатичного спілкування (2014)
П’єцух О. І. - Метафоричні репрезентації політики як води та рослин в англомовному політичному дискурсі "Вибори 2010 – 2012 рр. в Україні" (2014)
Пільгуй Н. М. - Дослідження синергетичного потенціалу англомовного наукового агротехнічного дискурсу (2014)
Попова О. В. - Підмова політичного дискурсу США – відзеркалення його основних дискурсивних властивостей (2014)
Приходько Г. І. - Оцінка як об'єкт лінгвістики: перспективи комунікативного аспекту дослідження (2014)
Радзієвська Т. В. - Французький лексико-синтаксичний компонент у англійському листуванні: референційна та прагматична мотивація (2014)
Сазонова Я. Ю. - Психологічний феномен тунельного мислення в категоріях текстотворення і текстосприйняття в дискурсі жахів (2014)
Свєтлічна А. А. - Роль і місце митних документів в англомовному офіційно-діловому дискурсі (2014)
Селіванова О. О. - Комунікативна взаємодія: аксіоматика (2014)
Сидорова М. О. - Лексико-грамматические импликатуры в реактивных ходах диалогического дискурса немецкого язика (2014)
Суддя А. М. - Контраст як засіб створення поляризації за рахунок контекстуальних синонімів-прикметників (2014)
Тарасюк І. В. - Наратологічний аналіз художнього тексту (на матеріалі творів французьких письменників) (2014)
Томащу Ю. О. - Тактико-стратегічний арсенал інтернет-інтерв’ю у студії (на матеріалі англомовних он-лайн журналів для дівчат "gUrl”, "Seventeen”, "Teen Vogue”) (2014)
Третяк Ю. Ю. - Комунікативні стратегії легітимації респондента в жанрі французького газетно-журнального інтерв’ю (2014)
Фоменко Е. Г. - Лингвотипологическая направленность в моделировании художественного дискурса (2014)
Хацер Г. О. - Теоретичні засади семантичного аналізу текстів (2014)
Ходак О. В. - Метафоризація як вид семантичних змін у дієсловах візуальної перецепції в англійській мові середнього періоду (2014)
Ходос І. О. - Система дискурсивних актів у ідіодискурсі американського письменника Ф. С. Фіцджеральда (2014)
Чередниченко В. П. - Пряма і непряма мова як засоби передачі чужої мови (на матеріалі німецькомовної новели) (2014)
Щербак О. М. - Втілення миротворчого етосу у німецькомовних інтернет-новинах: лінгвориторичний аспект (2014)
Ioannitou G. - La formation interculturelle des futurs enseignants des langues dans un milieu multilingue (2014)
Issele J.-L. - La langue de chez moi au milieu des collines du Tonkin… (2014)
Людина-університет (до славетного ювілею професора Анатолія Миколайовича Приходька) (2014)
Банникова Е. - Особенности управления человеческими ресурсами в многонациональной среде международной компании (2016)
Гребенюк А. - Смерть у відеоіграх у контексті процесів реміфологізації (2016)
Литовченко А. - Критико-социологический анализ пропагандистских аспектов социологического дискурса Украины: постановка проблемы, Нехаенко О. (2016)
Ковальська Є. - Вимірювання соціального статусу особи за допомогою суб’єктивного методу визначення соціального статусу, Новосьолова О., Суванова А., Старостіна Ю. (2016)
Muradyan O. - Life Chances and Opportunities in Ukraine: a Subjective Evaluation of Objective Reality (three Different Profiles in Opportunities) (2016)
Сальнікова С. - Виокремлення середнього класу (за даними компанії TNS), Хом’як А. (2016)
Харченко Е. - Механизмы интеграции гендерно-чувствительного подхода в социологические исследования (2016)
Єрко Г. - Безпека міського публічного простору як складова частина розбудови міста (на прикладі розміщення гуртожитку Луцького педагогічного коледжу), Констанкевич Л. (2016)
Ідрісов Б. - Формування комунікативної компетентності студентів – майбутніх соціологів як можливості підвищення якості інтерв'ювання (2016)
Катаев С. - Самоидентификация горожан и образ города (кейс – г. Запорожье) (2016)
Петренко-Лисак А. - Мобільна телефонія в матриці міського життя (2016)
Штик О. - Динаміка та ієрархія сфер соціальної життєдіяльності (на прикладі м. Луцька) (2016)
Калашнікова Л. - Інноваційний підхід до управління безпекою регіонального соціуму (2016)
Федорова Н. - Специфіка мотиваційного складника споживчої поведінки страхувальників (2016)
Катруха Е. - "Единство в многообразии" как социально-политическая технология: перспективы и ограничения применимости в украинском контексте (2016)
Мелешко Я. - Образ жінки у сучасному українському місті: історична трансформація (2016)
Чикишев Н. - Политическое в социальном: двойственность конструирования субъектности, Капнинова М. (2016)
Авраменко О. Б. - Особливості техніко-технологічної підготовки майбутніх вчителів технологічної освіти (2013)
Бовсунівський В. М. - Особливості підготовки вчителів технологій до проектно-художньої діяльності у процесі післядипломної освіти (2013)
Гладун Т. С. - Організація самостійної роботи студентів-екологів у процесі підготовки до професійної діяльності (2013)
Гурницка Б. - Компетенции современного коррекционного педагога как важное условие успешности педагогической дияльности (2013)
Демченко А. В. - Особливості організації виховної роботи з майбутніми фахівцями пожежно-рятувальної служби у вищих навчадьних закладах (2013)
Дмитренко П. В. - Формування профорієнтаційної компетентності як складової фахової підготовки майбутніх вчителів технологій, Косяк І. В. (2013)
Жерноклєєв І. В. - Особливості підготовки майбутніх учителів технологій у Республіці Ісландія (2013)
Камінська B. C. - Міжкультурна освіта як засіб формування полікультурної компетентності учнів (2013)
Кміта Є. В. - Професійна компетентність диспечера управління повітряним рухом, її сутність та складові (2013)
Ковалькова Т. О. - Особливості професійної діяльності психолога в авіаційній галузі (2013)
Колодько Т. М. - Мовленнєва культура, інтелект та іншомовна підготовка майбутніх учителів іноземної мови (2013)
Кривич Н. Ф. - Структура культури професійного спілкування фахівця економічного профілю (2013)
Кучменко О. Б. - Гуманізація як складова в оптимізації біологічної освіти у вузі (2013)
Малков Д. Ю. - Діяльність клубів як соціокультурна умова оптимального впливу на соціалізацію молоді у сфері дозвілля (2013)
Нечипоренко В. В. - Експерементальне дослідження ефективності навчально-реабілітаційної діяльності спеціального закладу як відкритої соціально-освітньої системи (2013)
Павлов Ю. О. - Професіоналізм особистості як наукова проблема у професійній підготовці фахівців (2013)
Парфенюк Т. Ю. - Ринково-орієнтована освітня реформа Південної Австралії (короткий аналіз, характеристика змін) (2013)
Плазовська Л. В. - Лінгвістичний супровід в інтерпретації реалізованих навчальних композиційних завдань площинного характеру (2013)
Пригода В. В. - Особливості викладання дисципліни "Право інтелектуальної власності” іноземним студентам (2013)
Рябова З. В. - Характеристика діяльності маркетингових центрів інститутів післядипломної педагогічної освіти (2013)
Сакалюк О. П. - Емпатія як соціально-психологічний феномен (2013)
Світайло С. В. - Педагогічні технології формування фахової компетентності майбутніх учителів музики (2013)
Сергійчук О. М. - Вища педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід у навчальному процесі ВНЗ, Сембрат А. Л. (2013)
Сердюк Н. Ю. - Розробка нетрадиційних форм роботи із студентами-філологами в позанавчальний час - інтелектуальний капітал викладача ВНЗ (2013)
Сиротюк Т. А. - Деякі аспекти організації та методичного забезпечення проведення уроку з постановки голосу студентами-практикантами (2013)
Сітовський А. М. - Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури в умовах інформаційного суспільства (2013)
Тоцька Л. О. - Методика формування умінь співу бельканто у процесі вокальної підготовки педагога-музиканта (2013)
Турчинова Г. В. - Структура та характеристика етапів курсу навчання викладання біології англійською (2013)
Цоколенко О. А. - Формування вмінь аналізувати проведення навчальних занять під час проходження практики магістрантами у педагогічному університеті (2013)
Рященко Д. С. - Борис Грінченко: сторінки життєвого і творчого шляху (2013)
Титул, зміст (2015)
Починок Є. А. - Ергономічний підхід у вдосконаленні професійної підготовки студентів педагогічних університетів (2015)
Федоренко Н. І. - Впровадження інноваційних технологій навчання як процес удосконалення професійного іміджу викладача (2015)
Тимошко Г. М. - Проблеми формування та розвитку організаційної культури суб’єктів педагогічного менеджменту в загальноосвітньому навчальному закладі (2015)
Боднар О. С. - Часткові технології управління суб’єктами у системі аналітико-експертної діяльності в освіті (2015)
Штефан Л. В. - Інноваційна активність майбутніх інженерів-педагогів (2015)
Криворучко А. В. - Методика підготовки майбутнього вчителя хімії до оцінювання навчальних досягнень учнів (2015)
Аронова Р. С . - Результати формування професійної компетентності майбутніх фахівців дошкільного виховання у педагогічному коледжі (2015)
Ландо О. А. - Результати управління формуванням здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів у педагогічному коледжі (2015)
Олексін Ю. П. - Диференціація навчання як один із ключових напрямів оновлення сучасної школи (2015)
Завалевський Ю. І. - Становлення і розвиток ключових понять проблеми формування вчителя як конкурентоспроможного фахівця у міждисциплінарному науковому дискурсі (2015)
Трушкін А. П. - Спортивний профвідбір і відбір щодо спортивної перспективності спортсмена (2015)
Білик Н. І. - VII Полтавський обласний конкурс "Авторська збірка поезій школяра" (2015)
Ільченко О. Ю. - Досвід розвитку жіночої освіти на Полтавщині: роль княгині-благодійниці Варвари Рєпніної (1778-1864 pp..) (2015)
Кікто С. М. - Педагогічна спадщина О. Сластіона у становленні вітчизняної професійної освіти (2015)
Япринець Т. С. - Зміст і методика вивчення природоохоронних територій у шкільному курсі географії материків і океанів (2015)
Палкин В. А. - Повышение культуры учителей и родителей - важное условие нравственного воспитания детей (2015)
Фазан Т. П. - Віра в Бога як основний фактор православно-сімейного виховання кін. ХІХ - поч. ХХ ст. (2015)
З Днем працівників освіти! (2015)
Передплата Всеукраїнського науково-практичного освітньо-популярного журналу на 2016 рік (2015)
Відомості про авторів (2015)
Сисоєв А. С. - Голографування у полі гаусових хвильових пучків, Назаренко Л. А. (2016)
Ляхович А. Л. - Автоматизация управления в осветительных установках (каким должно быть фотореле) (2016)
Литвиненко А. С. - Автономна система освітлення гібридного типу, Діденко О. М., Васильєва Ю. О., Гуракова Л. Д., Іоффе К. І. (2016)
Литвинов А. Г. - Построение математической модели регулирования освещенности рабочих поверхностей автоматизированными системами управления осветительными установками в ВУЗах, Билык Е. В. (2016)
Белоусов А. Ф. - Источник света на сверхъярких светодиодах, Белоусов Д. А. (2016)
Литовченко С. Н. - Принципы построения выбора элементной базы светодиодных светильников и их систем управления (продолжение, начало в №3-4, 2015 г., с. 43-44) (2016)
Билык Е. В. - Энергоеффективность применения светодиодных световых приборов в ВУЗах, Литвинов А. Г. (2016)
Терещенко В. В. - Обладнання для метрологічного забезпечення вимірювань імпульсних світлових величин (2016)
Квасніков В. П. - Моделювання промислового світлодіодного світильника, Кулик Н. І. (2016)
Карашевич І. - Елементи фортифікації Аккерманської фортеці (2012)
Новожеев Р. - Археологическое исследование домонгольской крестьянской усадьбы в конце ХХ – начале XXI века (2012)
Ревенко В. - Свята й обряди українських селян Південної України в повоєнний період (1945 – 1955 рр.) (2012)
Фіалко О. - Костюмні гарнітури скіфських амазонок (2012)
Шевченко Т. - Херсонеські надгробки як історичне джерело (2012)
Шелехань О. - Історія дослідження технології виробництва скіфської клинкової зброї (2012)
Ломака О. - Класифікація етнічних процесів у вітчизняній етнології (2012)
Ревенко В. - Свята й обряди українських селян Південної України в повоєнний період (1945 – 1955 рр.) (2012)
Біденко Н. - Старий данциг – перше німецьке поселення на території Кіровоградської області (2012)
Брояковський О. - Освітня діяльність польських "хлопоманів” на Правобережній Україні 50 – 60-х років ХІХ століття (2012)
Бундюченко Т. - Формування демократичного світогляду М. М. Аркаса під впливом родини (2012)
Гребенюк О. - Проблеми визначення правового статусу генерального секретаріату (2012)
Казьмирчук Г. - Кальницький греко-католицький деканат: становлення й розвиток (2012)
Марченко О. - Взаємодія місцевого самоврядування й елементів громадянського суспільства: історіографія проблеми (2012)
Марченко О. - Економічний розвиток заштатних міст і містечок Херсонської губернії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., Носко К. (2012)
Мягка О. - Репресивна політика радянської влади проти польського населення Південної України в 30-х рр. ХХ ст. (2012)
Митрофаненко Ю. - Канізьке повстання 1918 р. (спроба реконструкції події за спогадами учасників) (2012)
Філоретова Л. - Опозиційна діяльність учителів України на сторінках періодичної преси в міжреволюційний період (1907 – 1917 роки) (2012)
Черемісін О. - Особливості Південноукраїнського регіону в кінці XVIII – першої половини XIX століть (2012)
Чорний О. - Участь 5-ї гвардійської армії у форсуванні Дніпра в мемуарах та оцінках учасників подій (2012)
Ачкіназі Б. - Середземномор'є та його роль у трансформації західного суспільства в період раннього Нового часу (в контексті історичних уявлень Ф. Броделя) (2012)
Бондаренко О. - Взаємини міського самоврядування з органами державної влади в Російській імперії в 1775 – 1870 рр.: дорадянська історіографія (2012)
Позднякова І. - Цензура видовищ у радянській Росії в 1917 – 1920-х рр. (2012)
Шевченко С. - Діяльність американської адміністрації допомоги в Одеській губернії під час першого радянського голоду (2012)
Шинкаренко Л. - Комітет економічної безпеки США в контексті соціальних програм Ф. Д. Рузвельта (2012)
Босенко Н. - Ідейно-політичний фактор і наукові передумови зародження "Київської документалістської школи” в східнослов’янській історіографії (2012)
Іваннікова Л. - Історіографія 20-х років ХХ ст. як джерело до вивчення історії фольклористики Півдня України (2012)
Кіян О. - Історико-географічний фактор у дослідженні історії Володимира Антоновича (2012)
Культенко О. - Про емерджентність історичного методу наукового дослідження в міжнародному праві (2012)
Токар Н. - Громадсько-політичні погляди В. Доманицького (2012)
Ковальков О. - Єлисаветградський пікінерський полк (2012)
Нефьодов Д. - Зарубіжна та діаспорна історіографія руху опору у Південній Україні (1941 – 1944 рр.) другої половині 50-х – першої половини 80-х рр. (2012)
Постолатій В. - До критеріїв визначення дати заснування нашого університету (2012)
Бібліографія (2012)
Белинский Е. Ю. - К правовому прогрессу общества через формирование правовой культуры личности (2015)
Жукорська Я. М. - Напрями реформування ООН: Рада Безпеки (2015)
Лясковець О. В. - Парламент – орган народного представництва в зарубіжних країнах (2015)
Міхневич Л. В. - Юридична освіта й наука в ліцеях України ХІХ століття: історіографія проблеми (2015)
Тимошенко М. О. - Стандарти вищої освіти як результат збалансування приватно-публічних інтересів (2015)
Драпайло Ю. З. - Поняття і природа договору на надання лоцманських послуг (господарсько-правовий аспект) (2015)
Золотарьова Д. М. - Земельні права й обов’язки суб’єктів, що проводять розвідувальні роботи (2015)
Короєд С. О. - Мета господарського судочинства як основний вектор у підвищенні ефективності правосуддя в господарських справах (2015)
Міндарьова М. Ю. - Поняття цивільного обороту облігацій і його стадії (2015)
Ольшанецька О. Б. - Роль нотаріуса у сфері посвідчення договорів цивільно-правового характеру: досвід ЄС (2015)
Приступлюк В. Л. - Компетенція Європейського Союзу в галузі захисту прав споживачів (2015)
Братель С. Г. - Функції правоохоронної сфери (2015)
Глуховеря В. А. - Іноземний досвід адміністративно-правового регулювання захисту інформації з обмеженим доступом (2015)
Калініченко А. І. - Теоретичні засади кодифікації митного законодавства України (2015)
Кобзар В. В. - Деякі аспекти формування правової, моральної та професійної культури як складової службового перфекціонізму сучасного державного службовця (2015)
Кравчук В. М. - Механізм реалізації народного контролю в організації й діяльності органів державної влади (2015)
Нікітенко О. І. - Адміністративно-правове регулювання у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави правоохоронними органами (2015)
Пузирний В. Ф. - Поняття й ознаки адміністративної діяльності органів та установ державної кримінально-виконавчої служби України (2015)
Сергієнко Н. А. - Виконавчий збір: до питання змісту і проблем оскарження його стягнення (2015)
Сікорський О. П. - Проблеми правового забезпечення діяльності добровольчих батальйонів в Україні (2015)
Танривердієв І. М. - Поняття й види методів адміністративно-правового забезпечення органами прокуратури України законності притягнення осіб до адміністративної відповідальності (2015)
Тупчієнко Д. Л. - Закон США "Про боротьбу з практикою корупції за кордоном": детальна характеристика, санкції та екстериторіальність застосування (2015)
Уваров В. Г. - Система адміністративних стягнень вимагає оптимізації (досвід окремих держав-учасниць Європейського Союзу) (2015)
Хомякова О. А. - Правовая основа бюджетной децентрализации как необходимое условие реформирования бюджетных отношений (2015)
Давтян А. С. - Історія становлення й розвитку в законодавстві України кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з публічними закликами до вчинення терористичного акту (2015)
Жаровська Г. П. - Визначення пріоритетів у боротьбі із транснаціональною злочинністю в Україні з використанням інструментів інформаційної підтримки (2015)
Хорошун О. В. - Кримінально-виконавча установа як суб’єкт виконання покарання у вигляді довічного позбавлення волі (2015)
Щирська В. С. - Заходи медичного впливу в запобіганні злочинам, передбаченим ст. 317 Кримінального кодексу України (2015)
Юзікова Н. С. - Злочинність неповнолітніх як відображення соціально неприйнятного розвитку особистості (соціалізації) (2015)
Бистрицький Б. Ю. - Тактика огляду місця події під час розслідування грабежів, учинених неповнолітніми (2015)
Кононенко Н. О. - Організаційно-тактичні особливості допиту потерпілих і свідків при розслідуванні хуліганства, учиненого під час спортивно-масового заходу (2015)
Макаренко Є. І. - Чи є доказом факт затримання підозрюваного в учиненні злочину (2015)
Олійников Г. В. - Психологічна верифікація серійних злочинців на етапах досудового й судового слідства, Сиволап І. І. (2015)
Остафійчук Г. В. - Представництво у кримінальному провадженні (2015)
Очеретяний В. А. - Проблемні питання організаційно-тактичного забезпечення слідчого експерименту (2015)
Пясковський В. В. - Інформаційно-технічне забезпечення процесу планування розслідування кримінальних правопорушень (2015)
Алескерова Г. - Проблема домашнего насилия и его жертвы (2015)
Багирли В. Д. - Определение результатов голосования и процедура инаугурации президентов Азербайджанкой Республики и США (2015)
Бардашевич Я. В. - Теоретико-правовая интерпретация термина "семья", Лузгин И. И. (2015)
Самедов Э. - Политика террора Армении (2015)
Калюжний Р. А. - Рецензія на монографію "Охорона національних інтересів України у прикордонній сфері (адміністративно-правовий аспект)" (2015)
До 150-річчя Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (2015)
Пам’яті академіка Анатолія Семеновича Васильєва (2015)
Бачур Б. С. - Забытые имена: Александр Иванович Загоровский (к 150-летию Одесского (Новороссийского) университета) (2015)
Миколенко О. І. - Наукова діяльність Анатолія Семеновича Васильєва (пам’яті академіка А.С. Васильєва) (2015)
Колібабчук Н. К. - Вплив діяльності акціонерних товариств на розвиток кредитної політики Російської імперії на початку ХХ ст. (2015)
Мельничук О. С. - Периферія у сучасній українській державі та її правове оформлення (2015)
Притченко Р. С. - Методология исследования судебной практики (2015)
Степанова Т. В. - Щодо співвідношення поняття "правового статусу" та суміжних категорій (2015)
Кузнєцова З. В. - Політико-правові засади механізму вдосконалення Конституції України (2015)
Левенець А. В. - Міжнародно-правові стандарти прав іноземців в місцевому самоврядуванні (2015)
Мхітарян А. М. - Щодо визначення поняття "національна меншина" у зарубіжних країнах (2015)
Степанов С. В. - Новели судової реформи України (2015)
Максименко А. В. - Адміністративно-правовий статус Державної міграційної служби України (2015)
Рудой К. М. - Запобігання корупції як напрямок забезпечення міжнародної безпеки (2015)
Борщевська О. М. - Процесуальні строки при перегляді актів господарських судів (2015)
Буга С. П. - Щодо реформи "Укрзалізниці" (2015)
Симонян В. П. - Щодо поняття концертного договору (2015)
Смітюх А. В. - Щодо правової природи частки у статутному капіталі господарського товариства (2015)
Драганов С. С. - Територіальний принцип дії патентних прав: прагматична переоцінка (2015)
Жук В. Д. - Особливості спадкування відумерлого майна за чинним російським законодавством (2015)
Клейменова С. Н. - Услуги как объекты обязательственных правоотношений (2015)
Сытников Д. М. - Особенности правового регулирования экологической сферы общества (2015)
Толкаченко О. В. - Поняття морських ресурсів (2015)
Труба В. І. - Юридична природа трудового договору в умовах ринкової економіки, Потопахіна О. М. (2015)
Гринь О. Д. - Кримінальна відповідальність як різновид юридичної відповідальності, Донченко О. І. (2015)
Назаренко Д. В. - Взаємодія оперативних підрозділів органів внутрішніх справ зі спеціальними підрозділами при проведенні візуального спостереження (2015)
Орловський Б. М. - Історичні аспекти розвитку в Україні помилки у обставині, що виключає злочинність діяння (2015)
Толпиго Д. М. - Особливості обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи (2015)
Аллахвердиев А. Г. - Энергетическая безопасность в научных подходах и концепции теории международных отношений (2015)
Валуєва Л. В. - Щодо питання формування системи управління морським торговельним портом (2015)
Ковбан А. В. - Імплементація міжнародних норм права війни як об'єкту глобальних прав в законодавство України (2015)
Малярова Е. А. - К вопросу о существовании общего контекстуального элемента в международных преступлениях: на примере преступления геноцида (2015)
Шевченко А. Н. - Анализ и тенденции польско-белорусских отношений в начале XXI века (2015)
Студентське життя (2015)
Адирхаєв С. Г. - Програмно-нормативні основи адаптивного фізичного виховання студентів з обмеженими можливостями здоров’я, Адирхаєва Л. В., Голець О. В. (2016)
Багінська О. В. - Моделювання біодинамічної та координаційної структури руху в процесі інтегральної оцінки розвитку рухової функції школярів 6-15 років (2016)
Бегун П. И. - Анализ биомеханических исследований травм головного мозга, Крестинина А. А., Козерук Ю. В. (2016)
Белых С. И. - Выбор пути модернизации физического воспитания студентов в высшей школе Украины (2016)
Березовський В. А. - Навчання спортивному орієнтуванню на уроках фізичної культури в 10-11 класах (2016)
Бикова О. О. - Акробатичні вправи та вправи із застосуванням швидкісної (координаційної) драбини як засіб покращення координаційної підготовленості гандболістів (2016)
Бондаренко І. Г. - Особливості фізичного виховання школярів з порушеннями опорно-рухового апарату, Бойченко О. В., Бондаренко О. В. (2016)
Босенко А. І. - Вікові і статеві особливості формування та реакції на фізичні навантаження системи керування рухами у школярів 7-16 років (2016)
Герасимчук А. Ю. - Ефективність експериментальних організації і змісту рухливих хвилинок, перерв у поліпшенні деяких показників фізичного стану 6-річних дітей протягом першого навчального семестру в школі, Галаманжук Л. Л., Єдинак Г. А. (2016)
Гузар В. М. - Вплив фізичної підготовленості на властивості особистості юних каратистів, Савченко-Марущак М. С., Шалар О. Г. (2016)
Дейнеко С. М. - Оцінка показників фізичного розвитку учнів загальної середньої школи методом центильних величин, Кирієнко Д. М., Могильний Ф. В. (2016)
Екимов В. Ю. - Биомеханика функционального плоскостопия, Пономаренко В. К., Волков Ю. О. (2016)
Erdmann W. S. - Biomechanist as an adisor to runners (2016)
Єрмаков С. С. - Застосування тренажерів при технічній та фізичній підготовці волейболістів, Носко М. О., Маслов В. М., Гришко Л. Г. (2016)
Жданович А. А. - Временные характеристики шага высококвалифицированных спортсменок на различных участках бега на средние и длинные дистанции, Яцук Д. И., Позюбанов Э. П. (2016)
Жула В. П. - Розвиток рухових умінь студентів при виконанні блокування в процесі занять волейболом, Маслов В. М., Вертель О. В. (2016)
Жула Л. В. - Біомеханічний контроль рівня сформованості рухової навички техніки виконання подачі у волейболі студенток факультету фізичного виховання, Рябченко В. Г., Рябченко Р. В., Жула Г. В. (2016)
Іващенко О. В. - Структурна модель формування рухової функції у дівчаток молодших класів, Худолій О. М., Мірошниченко Д. Т. (2016)
Караулова С. І. - Динаміка показників функціональної підготовленості спортсменок високої кваліфікації у бігу на короткі дистанції у олімпійському макроциклі, Богдановська Н. В. (2016)
Ковальчук В. Я. - Аналіз програмно-нормативного забезпечення фізичного виховання студентської молоді Польщі (2016)
Колумбет О. М. - Вплив методики стимульованого розвитку стрибучості на показники координаційних якостей студенток педагогічних вищих навчальних закладів, Черновський С. М. (2016)
Корягін В. М. - Технологічні засади формування рухової компетенції у студентів спеціальних медичних груп у процесі фізичного виховання ВНЗ, Блавт О. З., Цьовх Л. П. (2016)
Кошман М. Г. - Организационно-методические основы физического воспитания детей старшего дошкольного возраста, Кветинский С. С. (2016)
Кривенцова І. В. - Вдосконалення методики функціональної фізичної підготовки студентів на заняттях в секції фехтування, Клименченко В. Г., Донець І. О. (2016)
Кузнєцова О. Т. - Особливості структури фізичної підготовленості та психофізіологічного стану студентів (2016)
Леутко В. К. - Воспитание физических качеств учащихся на уроках физической культуры путём рационального использования средств и методов системы кроссфит (2016)
Лутовинов Ю. А. - Соотношение средств ОФП и СФП в мезоциклах различного типа подготовительного периода годичного макроцикла юных тяжелоатлетов (2016)
Луценко Р. В. - Дослідження фізичної підготовленості студентів ВНЗ під час занять з фізичного виховання засобами міні-футболу (2016)
Ляпін В. П. - Комплексне вивчення стану аденілової системи еритроцитів і системи циклічних нуклеотидів у борців, Андреєва В. В., Хатіпов М. О., Мамаєва О. В. (2016)
Мозолев О. М. - Аналіз факторів та динаміки розвитку освіти в сфері фізичної культури і спорту в Польщі (2016)
Мочернюк В. Б. - Соматометричні моделі висококваліфікованих важкоатлетів-олімпійців (2016)
Осіпов В. М. - Проблеми оцінки рівня фізичної підготовленості студентів у процесі їх фізичного виховання (2016)
Подригало Л. В. - Порівняльний аналіз біомеханічних аспектів кік-боксу та інших одноборств, Володченко О. А. (2016)
Позюбанов Э. П. - Исследование пространственно-временных характеристик в беговых заданиях максимальной мощности, Миневич М. А., Макась М. М., Хмельницкая Л. Ш. (2016)
Политько Е. В. - Сравнительный анализ структуры соревновательной деятельности пловцов различной квалификации, выступающих на дистанции 200 метров баттерфляй (2016)
Приймак С. Г. - Особливості тілобудови студентів, що спеціалізуються у волейболі в залежності від ігрового амплуа (2016)
Редько Т. М. - Модель використання wellness коучингу в процесі фізичного виховання студентів педагогічного вищого навчального закладу (2016)
Саламаха О. Є. - Необхідність використання сучасних методів самоконтролю на заняттях з фізичного виховання та у спортивному тренуванні (2016)
Самокиш І. І. - Обґрунтування методики оцінювання функціональних можливостей студентів вищих навчальних закладів (2016)
Твердохліб О. Ф. - Методи дослідження біомеханічних характеристик культових психосоматичних вправ трипільської культури (2016)
Тимошенко О. В. - Аналіз причин низького рівня фізичного стану студентів спеціальної медичної групи, Грибан Г. П., Краснов В. П. (2016)
Ткаченко П. П. - Модернізація системи фізичного виховання студентів на основі особистісно орієнтованого вибору рухової активності (2016)
Трояновська М. М. - Біомеханічні показники координаційних якостей дівчат 13-14 років під час занять біатлоном у позашкільних навчальних закладах, Лазаренко М. Г. (2016)
Фариборз Мохаммадипур - Механическая модель организации финального разгона в метании копья, Сасан Надери (2016)
Христова Т. Є. - Розвиток рухових навичок дітей з порушеннями опорно-рухового апарату методами корегуючих вправ (2016)
Худолій О. М. - Особливості фізичного розвитку школярів 14-15 років, Іващенко О. В., Капкан О. О. (2016)
Чекмарьова Н. Г. - Критерії розвитку здібності до просторової диференціації дітей віком 7-14 років для вдосконалення системи спортивного відбору, Хаджинов В. А. (2016)
Архипов О. А. - Біомеханічний аналіз статокінезіограм для оцінки факторів стійкості у студентів до і після рухових навантажень (2016)
Виноградський Б. А. - Ефективність використання засобів локального охолодження організму школярів Іраку, АЛЬ-УБАЇДІ Алі Абдулкарім Джасім (2016)
Гамалий В. В. - Технико-тактическая подготовка фехтовальщиков на различных этапах многолетнего спортивного совершенствования, Шевчук Е. Н. (2016)
Гаркуша С. В. - Біомеханічний контроль техніки рухових дій студентів-важкоатлетів методом тензодинамометрії (2016)
Еганов А. В. - Технология конструирования компьютерной программы коррекции фигуры студенток в процессе занятий фитнесом, Романова Л. А., Быков В.С., Никифорова С. А., Кокин В. Ю. (2016)
Загревский В. И. - Компьютерная реализация оценки соревновательных параметров поединка борцов, Иванчиков Н. В. (2016)
Иванчиков Н. В - Математическая модель технико-тактических действий борцов, Загревский В. И. (2016)
Пронтенко К. В. - Попередження спортивного травматизму за допомогою ізометричних вправ, Безпалий С. М., Пронтенко В. В., Штома В. Д. (2016)
Рубіс К. М. - Використання сучасних засобів для контролю техніки та запобігання травматизму у спортивній боротьбі, Толочний В. М., Сорокопуд В. Б., Лисюк С. М. (2016)
Семенюк М. В. - Использование компьютерного педографа-платформы hr mat в оценке качества отталкивания в движениях конькобежца, Быков Д. Ю. (2016)
Середа Н. В. - Маркетингові комунікації у формуванні позитивного іміджу фізкультурно-спортивної організації з неолімпійських видів спорту (2016)
Сотский Н. Б. - Об особенностях создания силовых полей как основы конструирования современных тренажеров (2016)
Ананченко К. В. - Загальний курс "Бойові мистецтва" у ВНЗ при підготовці фахівців з фізичної культури і спорту, Єрмаков С. С., Бойченко Н. В. (2016)
Афтимичук О. Е. - Характеристики ритма профессионально-педагогической деятельности (2016)
Бабенко В. Г. - Управлінська культура як психолого-педагогічна складова системи фізичної підготовки працівників національної поліції України (2016)
Багорка А. М. - Педагогічний аналіз наступності професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в системі "коледж-університет" (2016)
Воєділова О. М. - Готовність вчителів фізичної культури до використання національних рухливих ігор як засобу етнопедагогіки, Корнєва А. О., Козир А. С. (2016)
Гаркуша С. В. - Сучасні проблеми галузі фізичного виховання в аспекті здоров’язбереження учнів та студентів, Гаркуша В. В., Короп М. Ю., Гришко Л. Г. (2016)
Дерека Т. Г. - Акме-мотиваційна компонента акмеологічної компетентності фахівців фізичного виховання: динаміка формування в процесі неперервної професійної підготовки (2016)
Долинний Ю. О. - Готовність майбутніх фахівців з фізичного виховання i спорту до реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями (2016)
Жaра Г. І. - Білінгвальний курс "Технології індивідуального здоров’язбереження і профілактика професійного вигоряння вчителя" у системі підготовки магістрів педагогічного університету (2016)
Зайцев В. О. - Методика формування професійної готовності майбутніх фахівців "Здоров’я людини" в ракурсі виховання всебічно здорового підростаючого покоління, Бабич В. І. (2016)
Кладікова І. І. - Трансфер природничих знань для формування здоров’язбережувальної професійної компетентності вчителя фізкультури та основ здоров’я, Жиденко А. О., Кузьомко Л. М. (2016)
Конох А. П. - Професійна підготовка тренерів-викладачів з українського рукопашу "Спас" в вищому навчальному закладі, Притула О. Л. (2016)
Короленко К. В. - Професійне становлення майбутніх фахівців з фізичної культури та спорту в процесі навчання у ВНЗ, Смірнова Н. І., Корнієнко Д. С. (2016)
Кравчук Т. М. - Аналіз змісту підготовки майбутніх тренерів з художньої гімнастики, Санжарова Н. М., Голенкова Ю. В., Рядинська І. А. (2016)
Крижанівська О. Ф. - Історична спадщина легкої атлетики в розвитку ціннісно-мотиваційної сфери студентів інституцій фізичного виховання і спорту (2016)
Мунтян В. С. - Влияние теоретической подготовки и дистанционного обучения на повышение качества учебно-тренировочного процесса, Попрошаев А. В. (2016)
Огієнко М. М. - Наступність в педагогічній практиці й безперервність пошуку професійних компетентностей як основа зростання майбутнього вчителя фізичної культури, Лисенко Л. Л. (2016)
Проніков О. К. - Підготовка майбутніх учителів фізичної культури у педагогічних університетах України в умовах глобалізації, Терентьєва Н. О. (2016)
Синіговець В. І. - Діагностика формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до валеологічної діяльності в школі, Петрикей О. О. (2016)
Хлус Н. О. - Покращення рівня соматичного здоров’я та морфофункціонального стану майбутніх вихователів засобами фітбол-аеробіки (2016)
Ячнюк І. О. - Підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання до професійної діяльності, Ячнюк Ю. Б., Ячнюк М. Ю. (2016)
Байрачна В. В. - Релігійно-правовий аспект впливу на зміст Дигестів Юстиніана (2015)
Головач А. Й. - Cутність тa oсoбливoсті джерел прaвa Єврoпейськoгo Сoюзу, Гaдьмaші В. Р. (2015)
Словська І. Є. - Сучасні моделі конституціоналізму (2015)
Турута О. В. - Становлення і розвиток ідеї прав і свобод людини в Україні, Дубина Н. А. (2015)
Губарєв С. В. - Право власності при спадкуванні земель (2015)
Дудник Д. В. - Особливості укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки для суспільних потреб (2015)
Немьонова С. В. - Окремі аспекти встановлення земельних сервітутів у заповіті (2015)
Хомич В. В. - Окремі питання зловживання цивільним правом у відносинах банківського кредитування (2015)
Чеховська Д. Р. - Особливості державної реєстрації прав власності на нерухоме майно на підставі рішення суду, Цюра В. В. (2015)
Зельдіна О. Р. - Напрями адаптації законодавства України про господарсько-торговельну діяльність до законодавства ЄС, Хрімлі К. О. (2015)
Латишева В. В. - Маркування органічних харчових продуктів в Україні: загальна характеристика правового регулювання, Прилипко В. М. (2015)
Святогор О. А. - Ліквідація господарських судів – реформа чи шкода?, Кременовська І. В. (2015)
Грабовська Г. М. - Міжнародно-правові стандарти регулювання праці, Токар С. В. (2015)
Залевська О. А. - Професійні характеристики працівника: поняття, зміст та значення (2015)
Щербюк Н. Ю. - Конкуренція норм у сфері трудового права України і її причини (2015)
Місінкевич А. Л. - Законодавче забезпечення рекультивації земель в Україні (2015)
Федун А. Д. - Правові аспекти здійснення нормативної грошової оцінки земельних ділянок в Україні (2015)
Буханевич О. М. - Організаційно-правові аспекти діяльності центрів надання адміністративних послуг в зарубіжних країнах (2015)
Васильєв І. В. - Адміністративно-правові засади обігу цивільної зброї: зарубіжний досвід (2015)
Єфремова М. О. - Діяльність державної міграційної служби України щодо надання адміністративних послуг: питання сьогодення (2015)
Пасіка С. П. - Запобігання корупції під час застосування митного режиму до ввезення продукції оборонного призначення в Україну (2015)
Роздайбіда А. А. - Класифікація податкових спорів та засоби мінімізації їх кількості (2015)
Шиян О. Ю. - Актуальні проблеми формулювання дефініції бюджету (2015)
Яковлєв П. О. - Суб’єкти адміністративно-правового регулювання тарифів на житлово-комунальні послуги (2015)
Білоконь О. Г. - Генеза законодавства, що встановлює відповідальність за посягання на правосуддя (2015)
Буканов Г. М. - Актуальні проблеми встановлення видових об’єктів злочинів проти довкілля (2015)
Продан Т. В. - Кримінологічна характеристика потреб жінок, задоволених злочинним насильницьким шляхом в Україні (2015)
Столярський О. В. - Міжнародне та національне кримінальне право Німеччини у регулюванні дії закону в просторі (2015)
Зубач І. М. - Функція захисту за чинним Кримінальним процесуальним кодексом України: теоретико-правовий аналіз, Кушпіт В. П. (2015)
Камчатна Д. І. - Щодо реалізація права на оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування (2015)
Король В. В. - Організаційні та процесуальні форми реалізації засади гласності і відкритості кримінального провадження (2015)
Мазур А. П. - Побудова криміналістичних версій на початковому етапі розслідування окремих видів злочинів проти правосуддя (2015)
Побережник А. О. - Проблемні питання визначення системи та структури гарантій забезпечення права на свободу та особисту недоторканність в кримінальному провадженні (2015)
Стеценко Ю. В. - Щодо суб’єктів висунення криміналістичних версій (2015)
Фігурський В. М. - Вогнепальна зброя як об’єкт судової балістики: дискусійні питання, Никорак О. Ю. (2015)
Шапірко П. М. - Система принципів оперативно-розшукової діяльності: теоретичні проблеми (2015)
Гробова В. П. - Правовий статус та повноваження органів місцевого самоврядування Італії: перспективи для України (2015)
Євтошук Ю. О. - Принцип пропорційності у практиці судів загальної юрисдикції (2015)
Жаровська І. М. - Інститут відповідальності державної влади в умовах розвиненого громадянського суспільства (2015)
Заяць Н. В. - Право нації на самовизначення та глобалізація (2015)
Кретова І. Ю. - Концепція автономного тлумачення у практиці Європейського суду з прав людини (2015)
Нікітенко Л. О. - Місце права на підприємницьку діяльність у загальній системі прав людини і громадянина (2015)
Олексенко Т. М. - Правовий статус громадян у сфері виконавчої влади: між конституційним та адміністративним правом (2015)
Парута Ю. І. - Актуальні питання здійснення класифікації громадських об’єднань (2015)
Слепченко А. А. - Міжнародно-правові передумови розвитку правовідносин у галузі екологічної освіти в Україні (2015)
Федунь М. В. - Поняття та особливості регулювання утилізації відходів в екологічному праві Європейського Союзу (2015)
Чистякова Ю. В. - Використання семіотичного підходу у порівняльному правознавстві: ключові напрямки (2015)
Якуніна А. О. - Дослідження трансформаційних процесів у системі державних режимів України та світу, Галаганов В. О. (2015)
Герц А. А. - Особливості цивільно-правового регулювання трансплантології в Україні (2015)
Легенченко М. О. - Самозахист права комунальної власності (2015)
Маслов В. В. - Деякі аспекти доказування при наявності судового прецеденту (2015)
Остап’юк М. В. - Історико-правові засади розвитку державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів в Україні (2015)
Пилипенко Ю. О. - Правове регулювання фактичних шлюбних відносин за законодавством зарубіжних країн (2015)
Сорока О. О. - Проблеми регулювання форм права власності в Україні (2015)
Капанадзе Б. П. - Актуальні проблеми соціального захисту інвалідів в Україні (2015)
Некрасова В. І. - Досвід зарубіжних країн щодо правового регулювання зайнятості інвалідів (2015)
Андрущенко Л. В. - Система державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні (теоретико-методологічний підхід) (2015)
Болотова Г. Д. - Забезпечення самостійності регіонів у податковій сфері на прикладі законодавства країн ЄС (2015)
Валуєва Л. В. - Правове регулювання митних процедур на морському транспорті, Ковбан А. В. (2015)
Качкалда В. В. - Особливості організації роботи прокурора з представництва інтересів громадянина або держави у суді (2015)
Клок О. В. - Ocoбливості реалізації антикорупційної реформи в Україні (2015)
Поплавський В. Ю. - Застосування скороченого провадження при вирішенні публічно-правових спорів у сфері державної служби (2015)
Савченко О. В. - Державний та громадський контроль: питання співвідношення в умовах розвитку громадянського суспільства (2015)
Бєлєнький В. П. - Порівнянність понять, що характеризують предмети порівняння у кримінальному законодавстві Великобританії, США та України (2015)
Букрєєв О. І. - Визначення родового об’єкта контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів: досвід окремих країн світу (2015)
Вечерова Є. М. - Деякі спірні питання структурування особливої частини КК України та перспективи його подальшого вдосконалення (2015)
Гуріна Д. П. - Депривація як сучасний фактор детермінації злочинності неповнолітніх (2015)
Томчук І. О. - Порівняльно-правова характеристика відповідальності за злочини проти національної безпеки за вітчизняним та зарубіжним кримінальним законодавством (2015)
Мазур М. Р. - Реалізація виправданим права на відшкодування шкоди у кримінальному провадженні (2015)
Столітній А. В. - Початок досудового розслідування: правова природа, регламентація та межі прокурорського нагляду (2015)
Хижна О. Р. - Показання підозрюваного, обвинуваченого як джерела доказів у кримінальному провадженні (2015)
Шпак О. О. - Поняття та завдання процесуального керівництва досудовим розслідуванням (2015)
Барановський Д. - 165 років стабільності (2016)
Кандиба В. М. - Творчий внесок вчених харківської наукової школи в методологію і нормування та технології годівлі високопродуктивних тварин в сучасних і екстремальних умовах виробництва молока і яловичини в господарствах України, Маменко О. М., Гноєвий В. І., Гноєвий І. В. Ібатуллін І. І. (2016)
Кандиба В. М. - Творчий внесок вчених харківської наукової школи в методологію і нормування та технології годівлі високопродуктивних тварин в сучасних і екстремальних умовах виробництва молока і яловичини в господарствах України, Маменко О. М., Гноєвий В. І., Гноєвий І. В. Ібатуллін І. І. (2016)
Фадеєнко Я. Ю. - Розвиток і відтворювальні якості ремонтних телиць за різних сезонів народження (2016)
Зандарян В. А. - Інноваційні напрямки удосконалення технології виробництва молока при підготовці фахівців-технологів, Криворучко Ю. І. (2016)
Палій А. П. - Вплив дійкової гуми в процесі експлуатації на молоковіддачу високопродуктивних корів (2016)
Хохлов А. М. - Моделирование круглодовой поточной технологии производства свинины на индустриальной основе, Барановський Д. И. (2016)
Хохлов А. М. - Создание пооперационной технологии производства свинины на индустриальной основе, Барановский Д. И. (2016)
Усенко С. О. - Особливості динаміки тироксину і трийодтироніну в сироватці крові свиней різної статі, Шостя А. М., Бірта Г. О., Бургу Ю. Г., Цибенко В. Г. (2016)
Шигимага В. А. - Применение и перспективы развития методов рh-метpии мяса свиней, Файзуллин Р. А. (2016)
Баньковська І. Б. - Біологічна і харчова цінність м’яса свиней різних порід та вагових кондицій (2016)
Чалий О. І. - Підвищення рівня відтворної здатності свиноматок породи уельс, Церенюк О. М., Шабля В. П., Акімов О. В. (2016)
Помітун І. А. - Використання кросбридингу порід мериноландшаф і прекос для підвищення м'ясної продуктивності овець, Корх І. В., Косова Н. О., Паньків Л. П., Бойко Н. В., Золотарьова С. А., Рязанов П. О. (2016)
Луценко М. В. - Влияние стрессовой нагрузки на динамику физиологических показателей лошадей, Петрушко Н. П. (2016)
Кабасова І. О. - Види стресу та його вплив на спортивних коней, Петрушко Н. П. (2016)
Нікітченко А. А. - Використання кінних тренажерів руху у спортивному конярстві (2016)
Слинько В. Г. - Властивості козиного молока та шляхи його використання, Скляренко О. В. (2016)
Ісіченко Н. В. - Використання лялечок шовковичного шовкопряда та листя шовковиці у кролівництві, Злотін О. З. (2016)
Данілова Т. М. - Забійні та м’ясні якості кролів м’ясо-шкуркового напрямку продуктивності (2016)
Кандиба В. М. - Перспективна інноваційна модель безвідходного виробництва, переробки і реалізації екологічно безпечної, з підвищеною біологічною цінністю яловичини в Україні, Маменко O. М., Гноєвий І. В., Чигринов Є. І., Гноєвий В. І., Войтенко Т. С. (2016)
Трішин О. К. - Розробка і впровадження у виробництво цілорічно однотипної годівлі молочної худоби в Україні етапи наукових досліджень: 2. великомасштабна технологія цілорічно однотипної годівлі молочної худоби консервованими кормами, Гноєвий В. І., Кандиба В. М., Гноєвий І. В., Котець Г. І. (2016)
Гноєвий В. І. - Розробка і впровадження у виробництво цілорічно однотипної годівлі молочної худоби в Україні етапи наукових досліджень: 3. промислова технологія цілорічно однотипної годівлі корів за часткового використання зелених кормів, скошених в оптимальну фазу вегетації, Трішин О. К., Гноєвий І. В., Кандиба В. М., Котець Г. І. (2016)
Газиев Б. М. - К методике конструирования рецептов комбикормов и балансирующих добавок для животных, Седюк И. Е. (2016)
Котляр О. С. - БМВД на базі біомаси вермикультури в годівлі поросят на дорощуванні та ремонтних свинок, Маменко О. М. (2016)
Котляр О. С. - Порівняння ефективності дії гумінових кормових добавок та комбігуматів мікроелементів в годівлі ремонтних свинок, Маменко О. М. (2016)
Щербак Е. В. - Перспективы применения мезенхимальных стромальных клеток свиньи в ветеринарии и сельскохозяйственной биотехнологии, Баглай О. А., Новикова О. Ю., Лаврик А. А. (2016)
Ткач М. М. - Визначення колоїдно-міцелярних властивостей дисперсії бактеріофагів та поверхнево-активних речовин, Щербак О. В. (2016)
Сільченко К. П. - Рослинні біостимулятори у молочному скотарстві (2016)
Маменко О. М. - Нетрадиційні відновлювані джерела енергії та перспективи виробництва біогазу в умовах тваринницьких комплексів, Портянник С. В. (2016)
Шатровський О. Г. - Практичне застосування еко-етологічної класифікації риб (2016)
Панчишний М. О. - Продуктивні показники та стійкість рака річкового довгопалого (astacus leptodactylus esch.) в умовах штучного вирощування, Бородін Ю. М., Рокитянський А. Б. (2016)
Садомов Н. А. - Интенсивность роста поросят-сосунов при использовании пробиотического препарата "Биохелп", Ходырева И. А. (2016)
Маменко О. М. - Якість молока та його екологічна безпека після комплексного застосування преміксів та біологічно активного препарату "Авгор-5", Ємець З. В., Хруцький С. С. (2016)
Логачова Л. А. - Вплив абіотичних і генотипічних факторів на здоров'я і продуктивність корів, Петренко А. М., Бондар А. О. (2016)
Решетніченко О. П. - Динаміка живої маси та якість м’яса молодняка свиней за використання в годівлі анальцимосорбента (2016)
Ткачук О. Д. - Взаємообумовленість санітарно-гігієнічних параметрів, показників резистентності та продуктивності свиней за різних умов утримання, Повод М. Г. (2016)
Чалая О. С. - Перетравність поживних речовин раціонів свиней на відгодівлі та інтенсивність їх росту за дії абіотичних чинників (2016)
Вороняк В. В. - Мікробіологічні показники безпеки води джерел водопостачання і розподільної мережі молочно-товарних ферм Львівщини (2016)
Григорьев А. Я. - Разработка технологий управления и дистанционного контроля экологического состояния малых водоемов и водотоков в свете современных проблем биобезопасности (2016)
Маменко О. М. - Можливості вирішення проблем інноваційного провайдингу для розвитку агропромислового виробництва (2016)
Кривобок В. Ю. - Особливості розвитку економіки України (2016)
Маменко О. М. - Проблеми "актуалізації" наукових досліджень (сторінка редактора) (2016)
Волошенюк О. В. - Гармонізація та уніфікація законодавства як форми зближення правових систем (2015)
Дуднік Р. М. - До проблеми виокремлення системоутворюючих чинників, що впливають на процес формування нових галузей українського права (2015)
Задорожній О. В. - Нормативний зміст принципу добросовісного виконання міжнародних зобов’язань у сучасному міжнародному праві (2015)
Кісс С. В. - Сутність поняття та основні ознаки соціальної держави (2015)
Міхайліна Т. В. - Правосвідомість та правова соціалізація особи (2015)
Ніколенко Л. М. - Механізм вирішення конфліктів як засіб забезпечення ефективності діяльності місцевого самоврядування, Мамедова А. І. (2015)
Соловьев А. В. - Особенности Закона Украины "Об основах предупреждения и противодействия дискриминации" (общетеоретическая характеристика) (2015)
Чеботарьов С. С. - Концептуальні засади реалізації принципу гуманізму в праві (2015)
Шкабко С. І. - Форма правління як елемент форми держави та основна категорія державознавства (2015)
Главач І. І. - Момент виникнення у спадкоємців прав щодо спадщини: теоретичні та практичні аспекти (2015)
Єфімов О. М. - Правова сутність представництва в цивільному процесі (2015)
Ізарова І. О. - Європейська історична традиція цивільного процесу та перспективи його подальшого розвитку (2015)
Касумова А. Б. - Обмеження прав громадян, пов’язані зі станом їх здоров’я (2015)
Колосова О. Е. - Законодавча регламентація незначної державної допомоги суб’єктам господарювання (2015)
Кужко О. С. - Підстави звільнення від відповідальності в договорі перевезення вантажу морським транспортом (2015)
Остапенко В. І. - До питання про особливості прояву принципу акцесорності в правовідносинах поруки (2015)
Перунова О. М. - Загальні ознаки процесуальної форми цивільного судочинства та її вплив на судову діяльність (2015)
Савченко В. О. - Характерні правові ознаки послуг: на прикладі медичних та туристичних послуг, Савченко В. А. (2015)
Тестова Н. И. - Правовые основания патроната по законодательству субъектов Российской Федерации (2015)
Фасій Б. В. - Види субсидіарного застосування норм законодавства до цивільних та суміжних із ним відносин (2015)
Цюра В. В. - Особливості правового регулювання поділу майна подружжя за законодавством України, Автух А. А. (2015)
Юськів Н. В. - Соціальні та економічні права неповнолітніх (2015)
Біловус Р. В. - Правові аспекти визначення права загального користування надрами (2015)
Грушкевич Т. В. - Теоретико-правова характеристика права на безпечне для життя і здоров’я довкілля (2015)
Обрусна С. Ю. - Джерела банківського права: теоретичні та прикладні аспекти (2015)
Підгорний Б. А. - Форми адміністрування протидії незаконного обігу синтетичних наркотичних засобів: зміст та класифікація (2015)
Сидоренко В. В. - Визначення суб’єкта адміністративних проступків у сфері економічної діяльності (2015)
Ямненко Т. М. - Особливості розподілу обов’язку доказування між сторонами судового процесу в справах про порушення податкового законодавства (2015)
Бульба О. М. - Детермінація самоправства: кримінологічна характеристика (2015)
Сливич І. І. - Еволюція законодавства, яке передбачає кримінальну відповідальність за бандитизм, Далекорей А. М. (2015)
Лосич С. В. - Деякі питання вдосконалення кримінального законодавства у зв’язку з реформуванням кримінального судочинства в Україні (2015)
Маланчук П. М. - Вимоги до доказів у міжнародному кримінальному праві та кримінально-процесуальному праві України: компаративіський аспект (2015)
Паляничко Д. Г. - Механізм злочинної діяльності, пов’язаної з дитячою порнографією (2015)
Стец О. Н. - Юридические меры преодоления правового нигилизма как фактора преступности (2015)
Аракелян Р. Ф. - Європейські стандарти як парадигма розбудови інституту медіації в кримінальному процесуальному законодавстві України (2015)
Братінов І. І. - Участь і роль понятих у кримінальному провадженні (2015)
Вапнярчук В. В. - Форми вияву доказування суб’єкта в об’єктивному навколишньому світі (2015)
Харченко С. В. - Тактика слідчого експерименту за участю неповнолітніх підозрюваних (2015)
Опришко В. Ф. - Від освітянських законів до Освітянського кодексу (2014)
Борсук Н. Я. - Новели законодавства щодо доступу до вищої освіти в Україні (2014)
Шереметьєва О. Ю. - Правовий статус та особливості дослідницького університету в сучасних умовах (у контексті Закону України "Про вищу освіту") (2014)
Фукс Н. А. - Правові засади фінансування вищих навчальних закладів: переваги та недоліки нового Закону України "Про вищу освіту" (2014)
Богданець А. В. - Вищий навчальний заклад як об’єкт адміністративно-правового регулювання (2014)
Kolomiyets-Ludwig E. - Training mediation centre as an additional branch of legal clinic practice development, Maksimenko A. (2014)
Гайдулін О. О. - Римсько-правова доктрина ius interpretatio: генезис буквального тлумачення правових норм та юридичних фактів (2014)
Ієрусалімова І. О. - Історико-правові та демографічні аспекти формування південних та південно-східних областей України (2014)
Попович В. М. - Праксеологічні засади формування навчального курсу "Актуальні проблеми теорії держави і права" (2014)
Шаркова І. М. - Юридична освіта Стародавнього Риму у контексті європейської правової культури: концептуальні засади дослідження (2014)
Балюк І. А. - Питання участі некомерційних організацій в адміністративно-правових відносинах (2014)
Галіахметов І. А. - Інституціоналізація "делегованих повноважень" органів місцевого самоврядування: проблеми децентралізації та деконсолідації державної влади (2014)
Коссе Д. Д. - Аналіз можливостей застосування правових режимів в економіці України (2014)
Тимчик Г. С. - Проблеми правового забезпечення захисту внутрішньо переміщених осіб в Україні (2014)
Богдан Б. В. - Адміністративне судочинство як складова судової та адміністративно-правової реформ (2014)
Тимофєєва Л. Р. - Участь глави держави у законодавчій діяльності (2014)
Залевська А. І. - Адміністративно-правове регулювання міжнародної економічної діяльності в Україні (2014)
Васильківська І. П. - До питання про кримінальну відповідальність неповнолітніх: вітчизняний і зарубіжний досвід (2014)
Малютін І. А. - Теоретичні основи доктрини природного права та її роль у кримінологічному забезпеченні захисту прав і свобод людини в Україні (2014)
Хатнюк Н. С. - Новели податкового законодавства України у сучасних умовах (2014)
Науменко І. І. - Досвід правового регулювання бюджетного процесу в країнах Європейського Союзу та його значення для України (2014)
Василенко О. C. - Сучасні тенденції формування та розвитку системи місцевого оподаткування в Україні (2014)
Виноградова Г. В. - Особливості правового регулювання відносин у сфері надання житлово-комунальних послуг на сучасному етапі (2014)
Літошенко О. С. - Проблема мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення (2014)
Намясенко О. К. - Деякі питання зловживання процесуальними правами у господарському судочинстві (2014)
Шматова Ю. О. - Теоретичні та практичні проблеми контролю за проведенням процедур державних закупівель (2014)
Шаталова Л. М. - Поняття рекламної послуги як правової та економічної категорії (2014)
Вознюк Н.О. - Посередник — ключова ланка процесу медіації (2014)
Жирун А. В. - Дія принципу свободи договору при укладенні господарського договору (2014)
Комар Є. Г. - Система підзаконних нормативно-правових актів та документів технічного регулювання у сфері капітального будівництва в Україні (2014)
Медведенко Ю. В. - Деякі питання обробки персональних даних фізичної особи – підприємця (2014)
Назаренко О. А. - "Захищаю кого хочу та як хочу" або Російська модель відповідальності за захист (R2R) (2014)
Ратушний С. М. - Міжнародні інтеграційні відносини як особливий предмет правового регулювання (2014)
Рижук Ю. М. - Теоретико-правовий аналіз міжнародно-правового забезпечення економічних прав і свобод людини і громадянина (2014)
Квасневская Н. Ф. - Физиологические механизмы биологических методов контроля токсичности водных экосистем, Бадюк Н. С., Лебедева Т. Л., Гоженко А. И. (2015)
Алексійчук О. Ю. - Умови праці та захворюваність працівників локомотивних бригад (огляд літератури), Ткачишина Н. Ю., Ткачишин В. С., Арустамян О. М. (2015)
Гоженко А. І. - У пошуках універсального біомаркеру гострого ушкодження нирок при гострому коронарному синдромі (огляд літератури), Ковалевська Л. А., Телятников О. В. (2015)
Авраменко А. А. - Влияние длительного психоэмоционального стресса на достоверность выявлени я хеликобактерной инфекции м етодом иммуноферментного анализа у больных хроническим неатрофическим гастритом, Короленко Р. Н., Шухтина И. Н. (2015)
Тещук В. Й. - Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання у пацієнтів, котрі перенесли гострі порушення мозкового кровообігу, Тещук В. В., Скочко С. П. (2015)
Чаплик В. В. - Профілактика та лікування гострої ниркової недостатності, Литвинчук В. Г. (2015)
Бабов К. Д. - Санаторно-курортна реабілітація хворих з ішемічною хворобою серця, після хірургічної реваскулярізації міокарду в с полученні з остеоартрозом, Колоденко О. В. (2015)
Карпенко Ю. І. - Скоротлива спроможність міокарду лівого шлуночку у хворих з ішемічною кардіоміопатією на тлі цукрового діабету 2 тип у при використанні у комплексному лікуванні методу кардіологічної ударно-хвильової терапії, Бліхар О. В. (2015)
Себов Д. М. - Вивчення рівня асиметричного діметіларгініну у хворих на ішемічну хворобу серця без атеросклеротичного ураження коронарних артерій, Боровик О. П., Коротаєва В. А. (2015)
Псядло Э. М. - Производственные стрессоры в деятельности водителей пассажирского автотранспорта, Волкова С. С. (2015)
Сергета І. В. - Сучасні методичні підходи до с творення ш кал комплексної бальної оцінки особли востей перебігу психофізіологічної адаптації дівчат і юнаків, Панчук О. Ю., Мостова О. П., Теклюк Р. В., Лукіна Н. Ю., Тимощук О. В., Сергета Д. П., Макаров С. Ю. (2015)
Макаренко Н. В. - Устойчивость двигательной реакции – как один из критериев уравновешенности нервных процессов, Лизогуб В. С. (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського