Іванова Л. А. - Діагностична цінність лабораторних показників у підтвердженні нестрептококової етіології гострих тонзилофарингітів у дітей, Горбатюк І. Б. (2016)
Іоффе І. В. - Вплив "Селен активу" на енергетичний метаболізм в еритроцитах, які знаходилися під дією толуолу in vitro, Гайдаш І. С., Бурцев О. В., Глазков Е. О. (2016)
Калиновський С. В. - Якість життя у хворих на грижу білої лінії живота після хірургічного лікування, Власов В. В. (2016)
Калуцький І. В. - Динаміка фібринолітичної активності ексудату у хворих на хронічний гнійний верхньощелепний синуїт при комплексному лікуванні із застосуванням тіотриазоліну, Плаксивий О. Г., Мазур О. О., Яковець К. І. (2016)
Комаревцева І. О. - Вплив застосування мезенхімальних стовбурових клітин, культивованих в апоптоз-індукованому оточенні на активність системи оксиду азоту в ішемічній тканині, Чеботарьова А. А., Яковлева Т. П., Журба О. А., Кравцова Ю. В., Комаревцева К. В., Морару-Бурлеску Р. П. (2016)
Ларичева О. М. - Прооксидантно-антиоксидантний баланс легень за умов карагінінового плевриту та короткотривалої гіперфункції епіфіза, Цебржинський О. І., Черно В. С. (2016)
Левицька С. А. - Зв'язок інтенсивності головного болю і результатів комп’ютерної томографії навколоносових синусів (2016)
Левицька С. А. - Лікувальна тактика у дітей із хронічним тонзилітом і гіпертрофією мигдаликів глотки, Понич О. М., Яковець К. І., Солдат О. М., Максимюк О. І., Геруш О. Л. (2016)
Левицька С. А. - Особливості хірургічного лікування захворювань глотки у дітей із синдромом Дауна, Стефанюк І. С., Курулюк Р. С. (2016)
Леонт’єва З. Р. - Біологічний вік та темпи старіння студентів, Дутка Р. Я. (2016)
Мазур О. О. - Таксономічний склад та популяційний рівень мікробіоти вмісту верхньощелепних пазух у хворих на хронічний гнійний синуїт із цукровим діабетом 1-го типу залежно від тяжкості його перебігу, Плаксивий О. Г., Калуцький І. В., Яковець К. І. (2016)
Машура Г. Ю. - Взаємозв’язок антропометричних показників та порогу смакової чутливості до кухонної солі у пацієнтів з поєднаним перебігом неалкогольної жирової хвороби печінки та гіпертонічної хвороби, Ганич Т. М., Фатула М. І., Рішко О. А., Безушко Б. В. (2016)
Міськів В. А. - Морфофункціональна організація панкреатичних острівців щурів 24-місячного віку та їх перебудова на 56-ту добу розвитку експериментального цукрового діабету, Жураківська О. Я., Князевич-Чорна Т. В., Дутчак У. М., Клипич Я. І., Кулинич-Міськів М. О., Жураківський В. М., Іванців О. Р. (2016)
Митченок М. П. - Секреторна активність привушних слинних залоз у хворих на цукровий діабет 2-го типу, що потребують хірургічної санації порожнини рота (2016)
Nechytaylo Y. M. - Overweight and obesity in school-age children, Kovtyuk N. I. (2016)
Оніщенко Н. В. - Клінічні особливості перебігу вітряної віспи у дорослих на сучасному етапі, Рябоконь О. В. (2016)
Павликівська Б. М. - Особливості варіабельності серцевого ритму у дітей з гострими захворюваннями нижніх дихальних шляхів на фоні субклінічного гіпотиреозу (2016)
Роговий Ю. Є. - Патофізіологічний аналіз змін функції нирок за утворення ниркових конкрементів розміром 0,6-1,0 см cередньої чашки, Арійчук О. І. (2016)
Рожковська Н. М. - Прогнозування ризику ускладнень запальних процесів органів малого таза у жінок, Ситнік П. О. (2016)
Рябоконь О. В. - Клінічні особливості перебігу гострого гепатиту в на сучасному етапі, Фурик О. О., Калашник К. В. (2016)
Садигов Ю. М. - Оцінка стану фетоплацентарного комплексу у вагітних із генітальним герпесом та вірусом цитомегалії (2016)
Салютін Р. В. - Застосування алогенних мультипотентних мезенхімальних стовбурових клітин, що виділені з жирової тканини, та їх вплив на процеси резорбції пересадженого жирового графту, Паляниця С. С., Запольська К. М., Панченко Л. А., Шаблій В. А. (2016)
Сапунков О. Д. - Будова середнього вуха у плодів людини 8-го місяця внутрішньоутробного розвитку, Косаківський А. Л., Сапункова Л. О. (2016)
Сапунков О. Д. - Розвиток і становлення ембріотопографії передньої стінки барабанної порожнини в ранньому періоді онтогенезу людини, Косаківський А. Л., Сапункова Л. О. (2016)
Семчишин М. Г. - Особливості клініки та перебігу закритої черепно-мозкової травми легкого ступеня тяжкості у вояків антитерористичної операції у віддаленому періоді, Шевага В. М., Задорожна Б.В. (2016)
Сулим С. О. - Характер циркадної і вегетативної регуляції артеріального тиску в жінок із гіпертонічною хворобою залежно від наявності супутньої залізодефіцитної анемії, її тяжкості і тривалості (2016)
Федів О. І. - Оксидантно-антиоксидантний стан та маркери системного запалення у хворих на ревматоїдний артрит у поєднанні з абдомінальним ожирінням, цукровим діабетом типу 2 та артеріальною гіпертензією, Букач О. П., Гараздюк І. В. (2016)
Федів О. І. - Вплив дисліпідемії та величини вісцерального жиру на перебіг бронхіальної астми на тлі надмірної маси тіла та ожиріння, Мельник О. Б. (2016)
Цвях О. О. - Оксидативний стрес у тканинах шлунка щурів при моделюванні гастропатій на тлі нестачі та надлишку мелатоніну, Чеботар Л. Д. (2016)
Юрчишин О. І. - Вивчення протимікробної дії антисептиків відносно стафілококів – збудників піодермій з різними механізмами MLS-резистентності (2016)
Голотюк В. В. - Біологічні ефекти окисно-модифікованої ДНК і діагностичне значення молекулярних маркерів оксидної модифікації ДНК під час дії на організм агентів радіаційної природи (огляд літератури), Романчук В. Р., Доскалюк Б. В., Попович Л. О. (2016)
Касьян Д. А. - Хирургические и малоинвазивные вмешательства на перфорантных венах голени при варикозной болезни (обзор литературы) (2016)
Остафійчук Д. І. - Магнітне поле. Магнітобіологія. Магнітотерапія (огляд літератури), Волощук В. В., Білобрицький Ю. А. (2016)
Хмара Т. В. - Сучасні уявлення про варіантну анатомію гілок дуги аорти (огляд літератури), Базік Н. О., Лопушняк Л. Я. (2016)
Бирчак І. В. - Особливості загального та акушерсько-гінекологічного анамнезу жінок з ендометріозом, Гошовська А. В. (2016)
Польовий П. В. - Перспективи державного управління стоматологічною службою на регіональному рівні (2016)
Авраменко А. А. - Случай выявления хеликобактерной инфекции у всех членов семьи при их комплексном обследовании (2016)
Ляшук Р. П. - Випадок первинного альдостеронізму, Ляшук П. М. (2016)
Митченок О. В. - Шляхи організації навчального процесу в поєднанні з інтерактивними технологіями в модернізації викладання, Козак Р. В. (2016)
Татарчук Л. В. - Вплив психофізіологічних особливостей студентів на засвоєння практичних навичок із нормальної фізіології, Гнатюк Р. М., Вадзюк С. Н. (2016)
Чорнописка О. П. - Методичні аспекти викладання дисципліни "Основи психології. Основи педагогіки" англомовним студентам (2016)
Kovalchuk P. E. - Experience of the femoral neck fractures' treatment in selenium deficiency region' patients, Tulyulyuk S. V. (2016)
Медичні internet-вісті. Частина XІ (2016)
Палій Гордій Кіндратович (до 80-річчя від дня народження) (2016)
Вимоги до оформлення рукописів, що направляються до журналу "Буковинський медичний вісник” (2016)
Попова В.В. - Теоретико-методологічні засади статистичного оцінювання економічного розвитку балансовим методом В. Леонтьєва "витрати-випуск" (2015)
Кулинич Р. О. - Статистичний аналіз взаємозвязків між доходами та витратами населення (2015)
Саріогло В. Г. - Статистична оцінка соціально-демографічних процесів на основі синтетичних сукупностей населення (2015)
Holubova H.V. - Investment in Ukraine as Factor for Expansion of its Foreign activities (2015)
Попов В. Ю. - Конвергентність української економіки (2015)
Шишкін В. С. - Сучасні тенденції рівня життя населення України та моделювання його змін на короткострокову перспективу (2015)
Демчак Р. Є. - Бюджетна політика і загрози економічній безпеці на етапі суспільних трансформацій (2015)
Колеснік Я. В. - Методологічні підходи до статистичної оцінки конкурентоздатності комерційних банків (2015)
Лумпова Т. І. - Підходи до використання GSIM та GSBPM моделей для раціоналізації процесу статистичного виробництва (2015)
Мельничк Н. Ю. - Статистичний аналіз особливостей формування та використання місцевих бюджетів в Україні (2015)
Семениченко Ю. К. - Стандартизація фінансової звітності банків як потужний аналітичний ресурс (2015)
Ющенко Н. Л. - Про статистику як узагальнюючий облік (2015)
Яровенко Т. С. - Фінансування та інвестиційне забезпечення розвитку освіти в Україні (2015)
Вінницька О. А. - Фінансовий механізм державної підтримки сільського господарства (2015)
Кисельов К. Ю. - Прогнозування сукупних витрат домогосподарств на основі кореляційно-регресійного аналізу (2015)
Горна М. О. - Статистичний аналіз діяльності пенсійного фонду України (2015)
Baranyk L. M. - Problems and Prospects of Tourism Development in Ukraine (2015)
Заворуєва О. С. - Статистичне вивчення тенденцій туристичних потоків України (2015)
Іриневич Ю. В. - Диспропорції молодіжного ринку праці (2015)
Кикош Ю. В. - Теоретичне обгрунтування основних положень статистичної методології аналізу ринку освітних послуг (2015)
Смоляр Н. І. - Шановні читачі (2016)
Сідельнікова Л. Ф. - Гігієнічні і психологічні аспекти підвищення ефективності лікування запальних захворювань пародонта у молоді, Ревенок Б. А., Мялківський К. О. (2016)
Романенко О. Г. - Вміст про- та антиоксидантних факторів, метаболітів оксиду азоту в крові і тканинах ясен при експериментальному хронічному гастриті та дуоденіті, Ковач І. В., Штомпель А. В. (2016)
Горохівський В. Н. - Профілактика та лікування уражень твердих тканин зубів у регіонах з підвищеним вмістом фтору в питній воді, Дєньга О. В. (2016)
Сов’як О. - Цікаві новини (2016)
Харьков Л. В. - Помилки хірургічного лікування анкілозуючих захворювань скронево-нижньощелепного суглоба у дітей, Коротченко Г. М. (2016)
Каськова Л. Ф. - Ураженість зубів карієсом у дітей з лейкемією, Ващенко І. Ю., Андріянова О. Ю. (2016)
Якубова І. І. - Погляд дитячого стоматолога та юриста на особливості отримання згоди на лікування дитини, Ісаєва Н. С., Левченкова О. А., Якубова А. І. (2016)
Харьков Л. В. - Експресія мРНК міогеніну та міостатину у м’язах м’якого піднебіння при вроджених його незрощеннях, Єгоров Р. І. (2016)
Хоменко Л. О. - Морфологія кореневої системи тимчасових зубів.Частина 5. Форма дна пульпової камери, топографія усть кореневих каналів у других молярах верхньої щелепи, Шаповалова Г. І., Наконечна О. М. (2016)
Традиційна конференція дитячих стоматологів — завжди нові враження, знання та досвід (2016)
Покажчик статей, опублікованих у журналі "Профілактична та дитяча стоматологія" у 2016 році (2016)
Титул, зміст (2016)
Балан В. - Формування стратегії розвитку підприємства на основі динамічного SPACE-аналізу, Тимченко І. (2016)
Voitseshchuk A. - Risks of moving cultural property across the customs border: challenges for Ukraine, Stopenchuk S. (2016)
German L. - Social entrepreneurship in securing economic development of countries and overcoming territorial disproportions (2016)
Klenin O. - Forming term "strategic consulting" in context of scientific approaches (2016)
Колісник Г. - Механізм управління та напрями державного регулювання трансакційних витрат (2016)
Степанова А. - Інвестиційно-інноваційний розвиток економіки України: проблеми та перспективи (2016)
Шамборовський Г. - Політика протекціонізму в трансформаційних економіках (2016)
Гайдукевич О. - Українська Греко-Католицька Церква (УГКЦ): туризм і охорона природи в Карпатах (30-ті роки ХХ ст.) (2016)
Левик Б. - Зміна геополітичного вибору незалежної України (сучасний історичний аспект) (2016)
Москаленко Л. - Эволюция общественно-правового статуса раввина в Российской империи в XIX - нач. XX вв. (в контексте формирования законодательной базы) (2016)
Садикова В. - Гуманітарна співпраця Великої Британії та Радянського Союзу в 1979-1985 рр. (2016)
Сергійчук Г. - Співпраця Михайла Грушевського з українцями Москви на початку XX століття (2016)
Шалашна Н. - Уявлення про державу Єпифанія Славинецького (2016)
Загурська С. - Комунікативна зумовленість гендерної ідентичності в соціально-філософському вимірі (2016)
Карпенко А. - Вступ до порівняльного гайдеґґерознавства: американський контекст (2016)
Стругацький В. - Агресорний технологічний вплив на масову свідомість на тлі східноукраїнського конфлікту. Міфологія мілітарної фази (2016)
Христокін Г. - Персоналізм у православній теології (2016)
Чувашова Д. - Жіночі елементи в образно-символічних уявленнях слов'янської міфології (2016)
Махуренко Г. С. - Экономическое регулирование деятельности портов (2016)
Melnikov S. V. - Optimal pricing and inventory decisions of retailer in EOQ model with linear demand (2016)
Холоденко А. М. - Оптимізація механізму надання знижок з портових тарифів, Кондельчук К. А. (2016)
Нєнно І. М. - Реалізація концепції управління ризиками морського торговельного порту (2016)
Щербина В. В. - Розвиток трансшипменту як режиму перевалки контейнерних вантажів (2016)
Лысенко Ю. Ю. - Выбор оптимальной маркетинговой стратегии развития порта "Южный", Кушнир Л. В. (2016)
Shumlianska O. I. - Point sdandard multifactor index of sensitivity (2016)
Тростянецкая Е. В. - Удосконалення кадрового планування на підприємстві (2016)
Яцкевич І. В. - Концептуальні положення державного регулювання інтеграційних процесів підприємницької діяльності телекомунікаційної сфери України (2016)
Анотації (2016)
Автори збірника (2016)
Вимоги до оформлення наукових статей (2016)
Содержание (2016)
Симоненко Р. В. - Применение пасты "Remin Pro" (VOCO) при лечении гиперестезии эмали твердых тканей зубов (клинико-экспериментальное исследование) (2016)
Brostek A. - Поліпшення результатів відбілювання зубів за допомогою GC MI Paste PlusTM (2016)
Белоиваненко И. О. - Клинический случай прямой фотокомпозитной реставрации центральных верхних резцов (2016)
Антоненко М. Ю. - Обґрунтування впровадження фотодинамічної терапії в комплексне лікування карієсу в осіб з генетичною детермінацією до каріозної хвороби, Зелінська Н. А., Значкова О. А., Парій А. М. (2016)
Ткач О. Б. - Мікробіологічне обґрунтування застосування наночасточок золота та срібла для лікування запальних захворювань тканин пародонту, Волощук О. М. (2016)
Ищенко П. В. - Эффективность ортопедического лечения больных генерализованным пародонтитом в стадии ремиссии и современные критерии их оценки (2016)
Чумакова Ю. Г. - Оценка терапевтических эффектов зубной пасты и бальзама для полости рта "VIVAX DENT" на модели пародонтита у крыс, Бороденко Д. И., Косоверова М. А. (2016)
Борисенко А. В. - Обґрунтування використання нового засобу місцевої дії в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту (експериментальне дослідження, частина 2), Кучмеровська Т. М., Воловик І. А. (2016)
Шнайдер С. А. - Вивчення біомеханічних показників опорних зубів при змінах у тканинах пародонту за допомогою комп’ютерного моделювання, Громов О. В., Чуйко А. М., Ашрафов Д. С. (2016)
Сидельникова Л. Ф. - Эффективность различных форм антисептических средств в комплексном лечении вирусных заболеваний слизистой оболочки полости рта, Скибицкая Е. А. (2016)
Коленко Ю. Г. - Іммунногістохімічні маркери в діагностиці різних форм червоного плоского лишаю слизової оболонки порожнини рота, Каленська О. В. (2016)
Клітинська О. В. - Особливості застосування Тантум Верде® (Tantum Verde®) в лікуванні запальних захворювань порожнини рота в дітей (2016)
Коган Л. Б. - Изменение пародонтальных индексов после проведения лечебно-профилактических мероприятий у детей, ранее прооперированных по поводу врожденных расщелин мягкого и твердого неба в динамике (2016)
Мілюс С. В. - Особливості дітей із селективним мутизмом: коли мовчання – не золото, Якубова І. І. (2016)
Ковач И. В. - Гигиенический статус детей, больных острыми формами лейкемии, Хотимская Ю. В., Хотимский Б. Л. (2016)
Тимофеев А. А. - Постлучевой остеонекроз челюстей в практике челюстно-лицевого хирурга (2016)
Тимофеев А. А. - Показатели периотестометрии зубов у здоровых людей, Ушко Н. А., Тимофеев А. А., Ярифа М. А., Фесенко Е. И. (2016)
Tymofieiev O. - Prevention of the Inflammatory Complications, Fesenko I., Ushko N., Yarifa M. (2016)
Барило О. С. - Мікробіологічна ефективність використання назубних шин з антисептичним покриттям при лікуванні переломів нижньої щелепи, Кравчук П. О., Фурман Р. Л. (2016)
Тимофеев А. А. - Особенности диагностики, клинического течения и лечения боковых кист шеи, Фесенко Е. И., Зарицкая В. И., Черняк О. С. (2016)
Фурман Р. Л. - Патоморфологічна картина при експериментальному моделюванні травми нерва та лікуванні нуклеотидним препаратом (2016)
Кабанчук С. В. - Деякі питання первинної та вторинної стабільності дентальних імплантатів, Павленко М. О., Першуков А. О. (2016)
Варес Я. Е. - Горбово-крилоподібні імплантати – терапевтична опція для пацієнтів з дефектами дистальних відділів верхньої щелепи, Павленко О. В., Іде С., Павленко М. О. (2016)
Говорун Н. В. - Оптимизация хирургического протокола лечения стоматологических больных с применением метода дентальной имплантации в сложных клинических случаях при мультидисциплинарном подходе к реабилитации, Shterenberg А. (2016)
Сіренко О. Ф. - Порівняльна оцінка ефективності застосування суцільнокерамічних конструкцій із гвинтовою та цементною фіксацією при протезуванніна дентальних імплантатах, Листопад О. П. (2016)
Захарова Г. Є. - Планування фіксації часткових знімних протезівпри субтотальних дефектах зубних рядів (2016)
Бокоч А. В. - Аналіз можливостей естетичної реабілітації пацієнтів з легкою формою ортодонтичної патології у фронтальній ділянці, Гаврилешко К. І. (2016)
Пам’яті професора Анатолія Павловича Грохольського (2016)
Артюх Т. М. - Стан та проблеми розвитку ринку продуктів нафти в Україні, Федій В. В., Григоренко І. В. (2016)
Байдакова Л. І. - Проблеми екологічно чистого виробництва шкіри для верху взуття, Речун О. Ю. Байдакова І. М. (2016)
Голодюк Г. І. - Теоретичні дослідження закономірностей формування кольору фарбувальним складом на основі алкідних смол (2016)
Дзюбинський А. В. - Споживні властивості та класифікація побутових холодильників, Дзюбинська О. В., Шух В. В. (2016)
Бойко Г. А. - Потенційні можливості виходу на ринки товарівз волокон льону олійного, Головенко Т. М., Поліщук Л. М. (2016)
Пахолюк О. В. - Особливості формування у студентів навичок організаторської діяльності (2016)
Передрій О. І. - Розробка номенклатури показників споживних властивостей пилососів, Пахолюк О. В. (2016)
Передрій О. І. - Особливості ідентифікаційної експертизи монетпри їх переміщенні через митний кордон України (2016)
Ткачук В. В. - Тенденції розвитку біопаливного ринку в Україні, Речун О. Ю., Байдакова І. М. (2016)
Тернова А. С. - До питання класифікації деяких товарів для активноговідпочинку, Григоренко І. В. (2016)
Шегинський О. В. - Оцінка властивостей синтетичних шкір на основі поліуретану, Дзюбинський А. В., Симчук С. Є. (2016)
Ягелюк С. В. - Стан ринку лляної сировини в Україні та світі (2016)
Апач М. В. - Безпечність Чорноморських молюсків за показником вмісту важких металів, Боліла Н. О., Сидоренко О .В. (2016)
Буряченко Л. Ю. - Використання морських водоростей в якості біологічно цінної добавки, Лебединець В. Т. (2016)
Головко М. П. - Товарознавча оцінка якості настоїв спиртових із рослинної сировини для лікеро-горілчаного виробництва, Пенкіна Н. М., Колесник В. В. (2016)
Голодюк Г. І. - Порівняльна комплексна оцінка якості біокефірів вітчизняного та імпортного виробництва, Климовець А. О. (2016)
Колтунов В. А. - Хімічний склад зерна кукурудзи цукрової молочно-воскової стадії стиглості та його зміни в процесі дозрівання, Коваль А. В. (2016)
Міневич Г. Я. - Експертиза якості кисломолочних продуктів, що реалізуються у м. Львові, Шкробинець Я. І. (2016)
Мотузка Ю. М. - Дослідження показників мікробіологічної безпечностіпродуктів для ентерального харчування, Казаченко С. В. (2016)
Нездолій А. О. - Термогравіметричні дослідження цукерок для осіб із тривалим статичним фізичним навантаженням (2016)
Победаш М. М. - Оптимізація терміну зберігання рибних пресервів на основі дрібних оселедцевих риб (2016)
Чорна А. І. - Оцінка якості полімерних пакувальних матеріалів для хлібобулочних виробів, Шульга О. С., Арсеньєва Л. Ю. (2016)
Ягелюк С. В. - До питання про стан досліджень безпечності мінеральної води, Cидорук А. В. (2016)
Ярошевич Т. С. - Товарознавча оцінка хліба пшеничного, збагаченого пшоном шліфованим, Ярошевич О. М. (2016)
Ярошевич Т. С. - Сучасні заходи запобігання мікробіологічному псуванню хліба (2016)
Прядко О. А. - Аналіз системи менеджменту якості молочної галузі та розробка пропозицій щодо покращення (2016)
Відомості про авторів (2016)
Титул, зміст (2016)
Бутовский А. - Афины весной 1896 года (2016)
Костюкевич В. - Модельные тренировочные задания как инструмент построения тренировочного процесса спортсменов командных игровых видов спорта, Щепотина Н. (2016)
Безмылов Н. - Подготовка резерва и отбор игроков в национальную сборную команду по баскетболу, Мурзин Е. (2016)
Нестеренко Н. - Скоростно-силовая подготовка юных баскетболистов 13–14 лет в зависимости от игрового амплуа, Соловей А. (2016)
Митова Е. - Совершенствование технической подготовки футболистов на основе контроля дискриминативных признаков при выполнении сочетаний приемов в игре, Матяш В. (2016)
Гунина Л. - Бронхиальная астма физического напряжения: проблемы профилактики и требования WADA (2016)
Олешко В. - Совершенствование технической подготовки квалифицированных тяжелоатлетов путем варьирования величины отягощений, Иванов А., Приймак С. (2016)
Платонов В. - Допинг в олимпийском спорте: кризисные явления и пути их преодоления (2016)
Розенфельд А. - Ацидоз как фактор, лимитирующий мышечную активность при физических нагрузках, и механизмы его формирования, Рямова К. (2016)
Колесник І. - Передмова. "Нова біографічна історія" як метод (2014-2015)
Попова Т. - Жизнеописание ученого-историка на перекрестке историографических традиций: теория, методология, практика (2014-2015)
Калакура Я. - Образ українського радянського історика в контексті інтроспекції (2014-2015)
Оноприенко В. - Апории биографического письма и научная биография (2014-2015)
Лубский А. - Человек второго плана: методологические проблемы "нового биографизма" ("игра в бисер" или нарративная стратегия историко-биографического исследования) (2014-2015)
Андрєєв В. - Патографія як жанр біографічного дослідження: журнал "Клинический архив гениальности и одаренности (1925-1930) (2014-2015)
Буряк Л. - Психологізація як стратегія біографічного дослідження в українській історіографії першої третини XX ст. (2014-2015)
Ващенко В. - Тіла історика: body politic у текстах М. Грушевського (2014-2015)
Масненко В. - "Різні обличчя" одного мислителя: візуалізація тілесності в самопрезентації В’ячеслава Липинського (2014-2015)
Киридон А. - "Тіло" в просторі пам’яті (2014-2015)
Виноградов Г. - Парадокси феномену тілесності в інтелектуальному моделюванні середньовічної християнської цивілізації (2014-2015)
Щукин В. - Город и поэтосфера природы (2014-2015)
Аксенов В. - Трагический нарратив: к вопросу об особенностях самоубийств учащихся в период Первой мировой войны (2014-2015)
Шелудякова Н. - Ідея смерті та безсмертя в контексті колекціонування М. Грушевського (2014-2015)
Шандра В. - Фізичні покарання чиновників в Російській імперії (за законами кінця XVIII – початку XIX ст.) (2014-2015)
Кульчицький С. - Компаративні аспекти політичної біографістики (2014-2015)
Будзар М. - Проблема ідентичності як механізму конструювання соціальних практик особистості: до створення "інтелектуальної біографії" Григорія Ґалаґана (2014-2015)
Світленко С. - Борис Грінченко: структура інтелектуальної біографії (2014-2015)
Богдашина Е. - Роль семейных традиций в жизненном сценарии М. Ковалевского (2014-2015)
Суздаль М. - Феномен духовної біографії М. Цертелєва (2014-2015)
Панченко В. - Професія як вимір біографії (на прикладі мирового судді Житомирського округу А. Токаржевського-Карашевича) (2014-2015)
Савчук В. - Метод інтерв’ю в історико-біографічному дослідженні зі звуженою джерельною базою, Чаплиць О. (2014-2015)
Сальнікова А. - "Вспомнить все", или материалы анкетных обследований как коммеративный нарратив (2014-2015)
Барабаш Н. - "Автобіографічні записки" М. Маркевича – джерело з історії родини (2014-2015)
Вирський Д. - Історія – сьогодні: теоретичні проблеми знання про минуле (Historia – dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości / redakcja Ewa Domańska, Rafał Stobiecki, Tomasz Wiślicz. – Kraków: Universitas, 2014. – 413 s.) (2014-2015)
Ясь О. - Якою має бути сучасна українська історіографія? (Колесник Ірина. Українська історіографія: концептуальна історія / За ред. В. Смолія. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2013. – 566 с.) (2014-2015)
Острянко А. - Позитивізм – методологія оптимістів (Богдашина О. М. Позитивізм в історичній науці в Україні (60-ті рр. ХІХ – 20-ті рр. ХХ ст.): |монографія|. – 2-е вид.; доп. та переробл. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 560 с.) (2014-2015)
Відомості про авторів (2014-2015)
Анотації (2014-2015)
Романенко В. Д. - Гідроекологічні проблеми в умовах урбанізації (2015)
Абакумов А. Н. - Новые виды рыб прибрежных вод о. Змеиный, обнаруженные в 2012-2014 гг. , Пицык В. З., Куракин А. П., Снигирев С. М. (2015)
Абрам’юк І. І. - Застосування гідродинамічного критерію для виокремлення іхтіопланктону (на прикладі молоді коропових риб), Афанасьєв С. О. (2015)
Александров Б. Г. - Закономерности вселения новых видов в черное море и некоторые подходы к их изучению (2015)
Арсан О. М. - Динаміка фізіолого-біохімічних показників в тканинах молюсків Unio tumidus Ph. за дії неорганічного фосфору водного середовища, Савлучинська М. О., Бурмістренко С. П., Ситник Ю. М., Мардаревич М. Г. (2015)
Астахова Л. Є. - Вивчення в лабораторних умовах впливу солей важких металів, смз та гербіцидів на морфологічні показники Elodea canadensis, Муж Г. В. (2015)
Барбухо О. В. - Іхтіопатологічний моніторинг водойм уповільненого водобміну Чернігівської області (2015)
Белоус Е. П. - Фитопланктон как показатель гетерогенности реки Южный Буг, Баринова С. С. (2015)
Беляев В. В. - Особенности радиоактивного загрязнения олиготрофных водоемов, Волкова Е. Н., Пришляк С. П., Пархоменко А. А. (2015)
Бияк В. Я. - Білково-нуклеїновий обмін у організмі коропа із малих річках Західного Поділля, Хоменчук В. О. , Курант В. З. (2015)
Богатова Ю. И. - Соединения фосфора и фосфатмобилизующие бактерии в донных отложениях взморья Дуная, Тропивская А. Г. (2015)
Бондаренко О. С. - Видове різноманіття поліхет евмейобентосу північно-західної частини Чорного моря (2015)
Бондарєв Д. Л. - Іхтіофауна природного заповідника "Дніпровсько-Орільський" (2015)
Боруцька Ю. З. - Кавітаційний та аераційний вплив гідродинамічних бар’єрів на якість природних вод басейну р. Стрий (2015)
Бучацька Г. М. - Закономірності формування хімічного складу вод Червоноградського гірничопромислового району за результатами гідрогеологічного моделювання (2015)
Бібчук К. В. - Стан коропових риб в умовах інтенсивного застосування гербіцидів, Жиденко А. О. (2015)
Білик Т. І. - Порівняльна характеристика акумуляції важких металів макрофітами водойм міста Києва, Тихенко О. М. (2015)
Варигин А. Ю. - Сезонная изменчивость развития Lekanesphaera monodi (Arcangeli, 1934) (Crustacea, Isopoda) в сообществе обрастания Одесского залива Черного моря (2015)
Василенко О. М. - Вплив іонів хрому (ІІІ) на особливості живлення Lymnaea corvus (Mollusca: Pulmonata) (2015)
Василенко О. В. - Особливості енергетичного та азотного обміну Chlorella vulgaris Beij. за сумісної дії селеніту натрію та іонів металів, Боднар О. І., Вінярська Г. Б. (2015)
Виноградов А. К. - Важнейшие абиотические особенности и биотопическая структура акваторий морских портов, Синегуб И. А. (2015)
Водяніцький О. М. - Репродуктивні властивості краснопірки за дії екологічних чинників, Потрохов О. С., Зіньковський О. Г. (2015)
Воліков Ю. М. - Оцінка еколого-санітарного стану основного річкового русла київської ділянки Канівського водосховища за показниками макрозообентосу і зоопланктону, Рибка Т. С. (2015)
Вінярська Г. Б. - Накопичення есенціальних металів макромолекулами Chlorella vulgaris Beij. (Chlorophyta) у присутності селеніту натрію, Боднар О. І., Станіславчук А. В., Грубінко В. В. (2015)
Воробьева Л. В. - Мейобентос пелоконтура Одесского морского региона (Черное море) (2015)
Гандзюра В. П. - Оценка состояния гидроэкосистем, качества среды обитания и экотоксикологических эффектов по изменениям энтропии системы (2015)
Гандзюра В. П. - Особливості впливу важких металів на риб за хронічного та періодичного забруднення водного середовища, Томищ Ю. С., Корево Н. І. (2015)
Ганжа Д. - Накопичення радіонуклідів, іонів калію й кальцію листками Phragmites australis (Cav. ) Trin. ex Steud, Ганжа Х. (2015)
Гончаров Г. Л. - Сучасний стан популяцій Carassius carasius (Actinopterigii: Cyprinidae) у басейні річки Сіверський Донець (2015)
Гончарова М. Т. - Вміст важких металів у біотичній та абіотичній складовій гідроекосистеми київської ділянки Канівського водосховища, Кіпніс Л. С., Коновець І. М., Крот Ю. Г., Ніконоров О. С. (2015)
Гриб О. М. - Наукове обґрунтування та практична реалізація заходів по управлінню гідроекологічним режимом Куяльницького лиману на основі моделювання водно-сольового балансу водойми в умовах змін глобального клімату (2015)
Григоренко Т. В. - Особливості формування природної кормової бази вирощувальних ставів при застосуванні різних добрив, Кражан С. А., Базаєва А. М., Москаленко Н. М., Чужма Н. П. (2015)
Григор’єва О. О. - Вплив нафтопродуктів на кількісні характеристики культури Scenedesmus obliquus (Turpin) Kutz. , Березовська М. А. (2015)
Гроза В. А. - Фрактально-статистичні методи аналізу динаміки рівнів води у річках, Гай А. Є. (2015)
Громова Ю. Ф. - Фіто- і зоопланктон р. Ікви (басейн р. Прип’яті), Мантурова О. В. (2015)
Гудзенко Т. В. - Біотехнологія оздоровлення морського середовища з використанням іммобілізованих мікроорганізмів, Горшкова О. Г., Бєляєва Т. О., Ракітська С. І., Лісютін Г. В., Іваниця В. О. (2015)
Гудков Д. И. - Современные уровни и динамика радионуклидного загрязнения компонентов водных экосистем в Чернобыльской зоне отчуждения, Каглян А. Е., Кленус В. Г., Широкая З. О., Ганжа К. Д. (2015)
Гулай О. В. - Моделювання екологічних взаємодій бактерій Erysipelothrix rhusiopathiae з Myriophyllum verticillatum (2015)
Гулейкова Л. В. - Особливості формування потамопланктону рівнинних річок (2015)
Гуменюк Г. Б. - Прогноз динаміки водневого показника та концентрацій важких металів в річці Ріка Закарпатської області (2015)
Гусейнова В. П. - Планктонні угруповання трансформованих водойм урбанізованих територій, Рибка Т. С. (2015)
Гопченко Є. Д. - Проблеми нормування розрахункових характеристик максимального стоку дощових паводків і весняних водопіль в Україні, Овчарук В. А., Романчук М. Є., Кічук Н. С. (2015)
Горбатюк Л. О. - Поглинання фосфору зануреним макрофітом Najas guadelupensis L. в модельному водному середовищі, Пасічна О. О., Кукля І. Г., Платонов М. О. (2015)
Давидов О. А. - Трансформація структури літорального альгоценозу мікрофітобентосу річкової частини Канівського водосховища в межах промислової зони м. Києва, Ларіонова Д. П. (2015)
Дворецький А. І. - Роль Дніпропетровської гідробіологічної школи у дослідженні водойм Придніпров`я, Байдак Л. А. (2015)
Демченко Н. Р. - Зміни кількісного та якісного складу мікроміцетів поверхні шкіри та зябер Cyprinus specularis як відповідь на забруднення водного середовища полютантами (2015)
Дерезюк Н. В. - Підсумки багаторічних досліджень структури та біорізноманітності фітопланктону дністровського лиману в літній період (2003-2014 рр. ) (2015)
Джуртубаев Ю. М. - Макрозообентос дунайских проток Викета и Большая Репида, Джуртубаев М. М. (2015)
Дзеціна Д. В. - Гідродинамічна характеристика малого водосховища (на прикладі Шушківського – р. Гнилий Тікич) (2015)
Долинский В. Л. - Комбинированный метод оценки численности рыб, Кирилюк О. П. (2015)
Доценко C. А. - Нефтепродукты в водах Одесского региона северо–западной части Черного моря в условиях усиления антропогенной нагрузки, Подплетная Н. Ф. (2015)
Дятлов С. Е. - Токсикологическая характеристика дренажных и ливневых вод Одесского побережья, Кошелев А. В., Адобовский В. В., Секундяк Л. Ю. , Подплетная Н. Ф. , Кирсанова Е. В., Девятых Г. Н., Запорожец С. А. (2015)
Дьяченко Т. Н. - Изменение экологической структуры флоры макрофитов в заливах Килийской дельты Дуная (2015)
Дяків В. О. - Моделювання впливу самоізоляції бортів, гравіта¬ційної диференціації та хвильового змішування на формування хімічного складу озерних вод в процесі затоплення домбровського соляного кар’єру (м. Калуш) (2015)
Дятлов С. Е. - Гис-технологии в оценке уровня загрязнения донных отложений авандельты Килийского рукава Дуная (2015)
Єрмошина Т. В. - Структура поселень перлівницевих басейну річок Случ і Уж, Марчук О. М., Москальова О. М. (2015)
Жежеря В. А. - Вплив різних чинників середовища на міграцію хімічних елементів в системі "донні відклади – вода”, Линник П. М. , Жежеря Т. П. (2015)
Жиденко А. А. - Реакция карповых рыб на действие глифосата, Мищенко Т. В., Кривопиша В. В. (2015)
Задорожна Г. М. - Динаміка автотрофної ланки Канівського водосховища, Семенюк Н. Є. (2015)
Зайцев Ю. П. - Ключевая роль контурных биотопов и их биоценозов в экологии морской среды (2015)
Заморов В. В. - Динамика сетных уловов бычковых рыб (Gobiidae) в прибрежной зоне Одесского залива, Черникова С. Ю., Караванский Ю. В., Леончик Е. Ю. (2015)
Заморова М. П. - Живлення ляща Abramis brama в Придунайському озері Котлабух (2015)
Зарубин О. Л. - Особенности радиоэкологического состояния водоема-охладителя ЧАЭС после начала его трансформации (2011-2014 гг. ), Зарубина Н. Е., Малюк И. А., Костюк В. А. (2015)
Золотарев В. Н. - Роль сезонного термоклина в формировании структуры прибрежных поселений мидий Mytilus galloprovincialis Черного моря, Адобовский В. В. (2015)
Зорина-Сахарова Е. Е. - Влияние солености на структуру зоопланктона акваторий переднего края Килийской дельты Дуная, Ляшенко А. В., Марченко И. С. (2015)
Зуб Л. М. - Особливості заростання макрофітами водосховищ малих ГЕС (на прикладі Стеблівського та Корсунь-шевченківського водосховищ р. Рось), Карпова Г. О. (2015)
Зуб Л. М. - Антропогенна трансформація водозборів та екологічна структура угруповань макрофітів малих річок, Томченко О. В. (2015)
Зубенко И. Б. - Формы миграции Cr(III) и Mn(II) в воде прудов национального природного парка ”Голосеевский” (г. Киев) (2015)
Іванець О. Р. - Таксономічний склад коловерток роду Polyarthra (Rotifera: Monogononta) та його морфо-екологічна характеристика в умовах водойм українського Pозточчя (2015)
Іваниця В. О. - Біологічна різноманітність бактерій грунту батіалі та поверхневих вод Чорного моря, Боброва О. Є., Остапчук А. М., Крістофферсен Й. Б. , Коротаєва Н. В., Лісютін Г. В., Чабан М. М., Штенніков М. (2015)
Іванова Н. О. - Водообмін як фактор формування сучасних умов функціонування екосистеми водосховища Сасик (2015)
Иванович Г. В. - Распределение органического вещества и хлорофилла ”а” в зоне штормового воздействия в Одесском регионе (2015)
Ігнатенко І. І. - Сезонна динаміка вмісту і особливості міграції молібдену у воді Київського і Канівського водосховищ залежно від компонентного складу розчинених органічних речовин, Осипенко В. П., Євтух Т. В. (2015)
Киризий Т. Я. - Особенности среды обитания животных Понто-каспийского комплекса на мелководьях Киевского водохранилища, Бабич Г. Б. , Мирошниченко М. В. (2015)
Кириленко Н. А. - Мікрофітобентос ріки Південний Буг, Герасимюк В. П. (2015)
Кирилюк О. П. - Биологическая характеристика плотвы устьевой области р. Вита, Гупало Е. А., Мантурова О. В. (2015)
Кирпенко Н. И. - Содержание углеводов в биомассе зеленых водорослей при разной длительности и температуре выращивания, Мусий Т. О., Усенко О. М. (2015)
Кицмур І. І. - Чинники формування хімічного складу річкових вод у зоні техногенезу калійних родовищ Передкарпаття (2015)
Клепець О. В. - Фітомаса вищої водної рослинності р. Ворскла в умовах впливу урболандшафту (2015)
Клоченко П. Д. - Кількісні показники розвитку епіфітних водоростей на русловій ділянці Канівського водосховища, Шевченко Т. Ф., Таращук О. С. (2015)
Ковалишина С. П. - Макрозообентос филлофорного поля Зернова в мае-июне 2012 г. , Качалов О. Г. (2015)
Коваль В. О. - Вплив іонів мангану на фізіолого-біохімічні показники коропа лускатого (2015)
Ковальова Н. В. - Інтегральна оцінка якості морських прибережних вод острова Зміїний, Медінець В. І. (2015)
Ковалёва М. А. - Многолетняя динамика макрофауны скал в акватории Карадага (Чёрное море), Макаров М. В., Болтачёва Н. А., Бондаренко Л. В. (2015)
Кірсанова О. В. - Первинна продукція у Одеському регіоні південно-західної частини Чорного моря (2015)
Козійчук Е. Ш. - Продукційні характеристики фітомікробентосу водойм та водотоків Кілійської дельти Дунаю (2015)
Конарева О. П. - Мікробіологічні аспекти якості прибережних вод острова Зміїний, Ковальова Н. В. , Солтис І. Є. (2015)
Константиненко Л. А. - Видовий склад та особливості екології круговійчастих інфузорій (Ciliophora, Peritrichia) постійних водойм, Онищук І. П. (2015)
Корнійчук Н. М. - Структурна організація водоростевих угруповань обростань різних типів субстратів річки Тня (2015)
Коротецький В. П. - Перспективи ефективного розвитку осетрівництва в Україні, Сидоренко О. В., Сильчук Ю. І. (2015)
Костюк К. В. - Регенерация клеточных мембран Lemna minor L. после токсического воздействия, Грубинко В. В. (2015)
Кошелев О. В. - Екоморфологічні особливості Artemia parthenogenetica (Bowen and Sterling, 1978) в Куяльницькому лимані (2015)
Кравець М. О. - Роль водних рослин в депонуванні радіонуклідів у каскаді ставків у Голосієво (Київ), Бевза А. Г., Кутлахмедов Ю. О. (2015)
Красота Л. Л. - Оцінка якості довкілля північно-західної частини Чорного моря по результатах біотестування вод у 2008-2014 роках (2015)
Красюк Ю. М. - Вплив підвищеної температури водного середовища на фізіологічний стан прісноводних двостулкових молюсків (2015)
Кружиліна С. В. - Потенційні біопродукційні можливості водосховищ Дніпровського каскаду (2015)
Кузьменко М. І. - Гідроекологія в системі природничих наук і джерела термінології, Юришинець В. І., Юрчук Л. П. (2015)
Кулакова І. І. - Сравнительная оценка таксономического разнообразия свободноживущих нематод устьевого взморья украинской части дельты Дуная (2015)
Кулікова О. В. - Динаміка генетичної структури угруповання бичка-кругляка Neogobius melanostomus в Тилігульському лимані за локусами естераз, Заморов В. В., Кучеров В. О., Радіонов Д. Б. (2015)
Курейшевич А. В. - Связь содержания хлорофилла а фитопланктона с температурой воды в водохранилищах Днепра и р. Дунай, Медведь В. А. (2015)
Кушнір Д. В. - Моделювання впливу водообміну з морем на мінливість гідрологічних характеристик Тилігульського лиману, Тучковенко Ю. С. (2015)
Кушнірик О. В. - Амінокислотний склад Simocephalus vetulus (Muller) за умов використання різних видів дріжджів як кормових субстратів, Худий О. І. (2015)
Ларіонова Д. П. - Трофо-сапробіологічний статус руслових водних об’єктів придаткової мережі річкової частини Канівського водосховища за біомасою мікрофітобентосу, Давидов О. А. (2015)
Линник П. М. - Розчинні форми металів у поверхневих водах: біодоступність та потенційна токсичність, Жежеря В. А., Линник Р. П. (2015)
Луців А. І. - Енергетичне забезпечення біосинтезу ліпідів у Chlorella vulgaris Beij. за дії дизельного палива (2015)
Ляшенко В. А. - Оцінка рівня токсичного забруднення р. Удай у межах НПП "Пирятинський" (Полтавська обл. ), Лукашов Д. В. (2015)
Лєтицька О. М. - Методичні підходи до вивчення донних макробезхребетних гірських річок (2015)
Лєтицька О. М. - Гідробіологічна оцінка водотоків межиріччя Тиса-Тур за угрупованями водних тварин, Афанасьєв С. О., Гулейкова Л. В., Голуб О. О. (2015)
Линецкий Б. Г. - Визуально наблюдаемые реакции талитрид (Crustacea: Amphipoda: Talitridae) северо-западного Причерноморья на повышение солености (2015)
Лобода Н. С. - Оцінка перспектив функціонування Тилігульського лиману в умовах змін глобального клімату (сценарій А1В) на основі імітаційного моделювання водно-сольового балансу водойми, Гриб О. М. (2015)
Майстрова Н. В. - Водорості планктону як природний індикатор стану екосистеми водосховища (2015)
Макаров М. В. - Макрозообентос естественных твёрдых субстратов в акваториях примымыкающих к Керченскому полуострову (Крым), Ковалёва М. А., Болтачёва Н. А., Копий В. Г., Бондаренко Л. В. (2015)
Маліщук І. В. - Особливості культивування Acutodesmus dimorphus (Turpin) Tsarenko на скидній воді із рибоводної установки замкнутого водопостачання, Чебан Л. М., Марченко М. М. (2015)
Маренков О. М. - Стан популяції та оцінка запасів ляща (Abramis brama Linnaeus, 1758) Запорізького водосховища, Федоненко О. В. (2015)
Матвієнко Н. М. - Захворювання лина (Tinca tinca L. ), та ляща (Abramis brama L. ) у Київському та Канівському водосховищах, Курганський С. В., Бучацький Л. П. (2015)
Медінець С. В. - Оцінка та складові річкового стоку сполук азоту та фосфору до Дністровського лиману, Морозов В. М., Бойко В. М., Котогура С. С., Мілева А. П., Грузова І. Л. (2015)
Медінець В. І. - Інструментальні дослідження змін границь плавневої зони і водної рослинності Дністровського лиману, Павлік Т. В., Газетов Є. І., Роженко М. В. (2015)
Мельникова Е. Б. - Свечение сообществ гидробионтов в прибрежных водах Черного моря, Лямина Н. В. (2015)
Метальникова К. В. - Биоразнообразие кижуча Oncorhynchus kisutch (Walbaum, 1792), обусловленное разными местами его обитания (2015)
Миничева Г. Г. - Структура приоритетного экологического менеджмента лиманов северо-западного Причерноморья, Соколов Е. В. (2015)
Митяй І. С. - Сучасний гідроекологічний стан Лоташівського водосховища річки Гнилий Тікич, Шевченко П. Г., Хомич В. В. (2015)
Михалечко Е. Ю. - Морфология челюстно-глоточного аппарата рыб как показатель их экологии и этологии (2015)
Мігас Р. В. - Стан розвитку деяких представникив меропланктону Одеського узбережжя у 2013-2014 рр. (2015)
Мінічева Г. Г. - Автотрофні поверхні – інструмент фітоіндикації для моніторингу водних екосистем, Зотов А. Б. , Большаков В. М. , Калашнік К. С. , Маринець Г. В. , Швець Г. В. (2015)
Молдован О. М. - Характеристика показників зараженості риб Дністровського водосховища цестодами, Худий О. І. (2015)
Монченко В. І. - Сезонна динаміка деяких безхребетних водойм парку "Феофанія", Гапонова Л. П., Костенко О. Г. (2015)
Морозова А. А. - Абиотические факторы водной среды и их роль в формировании режима и динамики биогенных веществ в замкнутых водоёмах (2015)
Музика Л. В. - Вплив трематодної інвазії на вміст каротиноїдних пігментів в організмі Lymnaea stagnalis, Киричук Г. Є. (2015)
Назарук К. - Добова вертикальна динаміка зоопланктону в озері Пісочне Шацького національного природного парк, Хамар І. (2015)
Наум Е. А. - Некоторые аспекты изучения морфологии раковины разных фенотипических групп черноморской мидии Mytilus galloprovincialis Одесского морского региона (2015)
Незбрицька І. М. - Вплив температурного чинника на вміст фікобілінових пігментів у Phormidium autumnale F. uncinata (с. Agardh. ) N. V. Kondrat, Курейшевич А. В. (2015)
Некрасова О. Д. - Направления мониторинга амфибий водно-болотных экосистем (2015)
Никонова С. Е. - Пространственное распространение цист динофлагеллят в северной части Черного моря (2015)
Новоселова Т. Н. - Пространственная гетерогенность планктона в техно-экосистеме АЭС, Громова Ю. Ф., Протасов А. А. (2015)
Осадчий В. И. - Стохастическое разделение гидрографа равнинной реки на генетические составляющие стока, Осадчая Н. Н., Ковальчук Л. А., Набиванец Ю. Б. (2015)
Осипова О. Ф. - Состояние зоопланктонных сообществ специальных промышленных водоёмов в-10 и в-11 ПО "Маяк", Осипов Д. И. (2015)
Пашкова О. В. - Стан зоопланктону водойми-охолоджувача в різні періоди після зупинки Чорнобильської АЕС (2015)
Першко І. О. - Особливості каріології представників роду Lithoglyphus (Mollusca: Gastropoda: Pectinibranchia: Lithoglyphidae) фауни України (2015)
Плігін Ю. В. - Процес відновлення структури бентосного ценозу "Dreissena bugensis + Dreissena polymorpha / псамопелоконхіофільний" Київського водосховища після гострої гіпоксії взимку 2009–2010 рр. , Матчинська С. Ф. , Железняк Н. І. (2015)
Подрезенко И. Н. - Обоснование новых возможностей оценивания антропогенного влияния на гидроэкосистемы, Остапенко Н. С., Тяпкин О. К., Крючкова C. В. (2015)
Поморцева Н. А. - Структурные нарушения форменных элементов крови у красноперки Scardinius erythrophthalmus L. при хроническом радиационном воздействии, Гудков Д. И. (2015)
Портянко В. В. - Harpacticoida (Crustacea, Copepoda) пелоконтура Одесского морского региона (Черное море) (2015)
Потрохов О. С. - Гормональний статус окуня та плітки за зміни екологічних чинників водного середовища, Зіньковський О. Г., Худіяш Ю. М. (2015)
Примак А. Б. - Велигеры моллюсков Р. dreissena в планктоне верхнего участка Каневского водохранилища, Калениченко К. П. (2015)
Причепа М. В. - Вміст кортизолу в тканинах йоржа та судака за різних умов зимівлі (2015)
Пришляк С. П. - Радіонуклідне забруднення вищих водних рослин водойм україни у віддалений після аварії на Чорнобильській АЕС час, Волкова О. М., Беляєв В. В., Пархоменко О. О. (2015)
Прокопчук Е. И. - Связывание аммония высшими водными растениями в гидроэкосистемах в зависимости от его содержания в воде, Суходольская И. Л. (2015)
Просяник Ю. І. - Радіонуклідне забруднення білого товстолобика Запорізького водосховища, Ананьєва Т. В. (2015)
Протасов А. А. - Исследования полимерных необрастающих покрытий в условиях Каневского водохранилища, Морозовская И. А., Гурьянова Г. А., Ласковенко Н. Н. (2015)
Рачинська О. В. - Біоіндикація якості морського довкілля Одеського регіону за показниками розвитку мікрофітобентосу (2015)
Рижко І. Л. - Відмінності деяких морфологічних параметрів крові бичка пінчука Ponticola cephalargoides (Pinchuk, 1976) та бичка ратана Ponticola ratan (Nordmann, 1840) в Одеській затоці, Караванський Ю. В. (2015)
Романенко О. В. - Біоетичні аспекти гідроекологічних досліджень, Груша М. М. (2015)
Романенко В. Д. - Структурно–функціональний стан угруповань гамарид мілководної зони Київського водосховища під впливом високих температур, Крот Ю. Г., Леконцева Т. І. , Подругіна А. Б. , Фриновська Т. В. (2015)
Романенко В. Д. - Вплив температури та фотоперіоду на рівень спонтанного мутагенезу в клітинах риб, Стойка Ю. О., Кіпніс Л. С. (2015)
Романенко О. В. - Токсичні пептиди молюсків Conus як екологічні чинники та потенційні лікарські засоби (2015)
Романенко П. О. - Асиміляція сполук фосфору мікроводоростями при культивуванні на стічних водах, Яровий О. О. (2015)
Семенюк Н. Є. - Багаторічна динаміка фітомікроепіфітону київського водосховища (2015)
Серикова И. М. - Влияние гидрофизических параметров на интенсивность поля биолюминесценции в северо-западной части Черного моря в осенний период, Токарев Ю. Н., Василенко В. И., Жук В. Ф. (2015)
Силаева А. А. - Оценка качества среды водоема-охладителя аэс в условиях влияния техногенных и биотических факторов, Новоселова Т. Н., Протасов А. А. (2015)
Силаева А. А. - Высшие водные растения техно-экосистемы Хмельницкой АЭС, Савицкий А. Л. (2015)
Синегуб И. А. - Современное состояние макрозообентоса прибрежной зоны Одесского морского региона (Черное море), Бондаренко А. С., Кудренко С. А., Рыбалко А. А. (2015)
Снигирев С. М. - Динамика уловов основных промысловых видов рыб Днестровского лимана 2009-2014 гг. (2015)
Снигирева А. А. - Микроводоросли псаммона Одесского залива (Черное море) (2015)
Сон М. О. - Местообитания супралиторали северо-западной части Черного моря (2015)
Стадниченко С. В. - Продукционные характеристики Mya arenaria Linnaeus, 1758 в северо-западной части Черного моря (2015)
Старосила Є. В. - Динаміка параметрів мікробоценозу мілководної зони Київського водосховища (2015)
Стах В. О. - Фенотипний розподіл зелених жаб (Pelophylax) водойм Львівської області різного господарського призначення, Поворозник М. В., Хамар І. С. (2015)
Сеник Ю. І. - Зміни фосфоліпідного складу мітохондрій клітин печінки коропа та щуки за дії йонів кадмію, Рабченюк О. О., Курант В. З. (2015)
Теренько Г. В. - Зимний фитопланктон Одесского залива Черного моря (2015)
Ткаченко П. В. - О встречаемости морского судака Sander marinus (Cuvier, 1828) в районе Черноморского биосферного заповедника и юго-западной части Днепровско-Бугского лимана в последние 20 лет (2015)
Ткаченко Ф. П. - Водоросли-макрофиты импактных зон Одесского прибрежья, Третьяк И. П. (2015)
Токарев Ю. Н. - Исследование свечения микроскопических грибов Черного моря, Копытина Н. И., Машукова О. В. (2015)
Триліс В. В. - Надходження органічних речовин у річкову екосистему (на прикладі модельної ділянки р. Віта), Середа Т. М. , Савицький О. Л. (2015)
Тропивская А. Г. - Распределение гетеротрофных и фосфатмобилизую-щих бактерий на взморье Дуная, Курдиш И. К. (2015)
Трохимець В. М. - Сучасний стан літорального зоопланктону нижньої частини Київського водосховища (2015)
Тучковенко Ю. С. - Сучасний гідрохімічний режим Тилігульського лиману, Богатова Ю. І., Тучковенко О. А. (2015)
Тімченко В. М. - Прогноз впливу можливої реконструкції Каховської ГЕС на екосистеми пониззя Дніпра та Каховського водосховища, Карпова Г. О., Гуляєва О. О., Коржов Є. І., Дубняк С. С. , Дараган С. В., Іванова Н. О. (2015)
Уваєва О. І. - Плодючість прісноводних молюсків Viviparus contectus (Millet, 1813) (2015)
Узун Е. Е. - Количественные характеристики ракушковых раков (Crustacea, Ostracoda) Одесского морского региона (Черное море) (2015)
Усенко О. М. - Ендо- та екзогенні фенолкарбонові кислоти Trapa natans L. і Nuphar lutea L. (2015)
Усов А. Е. - Чужеродные виды амфипод в реке Десне, Украина, Оберемчук Т. В. (2015)
Амелічева Л. П. - Атестація робочих місць як засіб колективного та індивідуального захисту права працівників на безпеку праці, Чернецька С. С. (2014)
Нікольська О. В. - Уповноважений Верховної Ради України з прав людини у механізмі захисту прав і свобод людини та громадянина (2014)
Ситницька О. А. - Правове регулювання порядку розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця (2014)
Джумагельдієва Г. Д. - Організаційно-господарські повноваження органів місцевого самоврядування у відносинах з надання земельної ділянки у користування (2014)
Щебетун І. С. - Конституційні принципи та система місцевого самоврядування: співвідношення та взаємозв'язок (2014)
Войтов О. В. - Поняття, система та класифікація негласних слідчих (розшукових) дій (2014)
Приходько К. В. - Генеза судового контролю в кримінальному судочинстві України (2014)
Чухраєв Д. А. - Механізм і принципи формування процесуального інтересу у третіх осіб, за участю яких застосовуються запобіжні заходи (2014)
Болотова Г. Д. - Розвиток законодавства про відповідальність держави за збитки, незаконно завдані суб'єктам господарювання (2014)
Гладченко Т. Б. - Особливості правового статусу працівників, які виконують виховні функції (2014)
Косач Н. Е. - Административная ответственность в сфере банковского кредитования, Донцова И. А. (2014)
Моїсєєв О. М. - Інформаційна безпека допиту експерта у режимі відеоконференції (2014)
Титова Е. В. - Принцип равенства налогоплательщиков перед законом: вопросы совершенствования налогового законодательства (2014)
Щербакова Н.В. - Правова характеристика процентів за грошовими зобов'язаннями, Ширніна А. Е. (2014)
Лещенко И. И. - Соборное уложение 1649 г. - проблемы нарушения симфонической преемственности в российском государстве, Лещенко Л. В. (2014)
Васильева С. А. - Классификация хозяйственно-правовой ответственности (2014)
Дучал О. Ф. - До питання про форму та зміст іпотечної заставної (2014)
Шорохова Ю. С. - Щодо становлення податку на прибуток підприємств (2014)
Синкова О. М. - Актуальне дослідження в науці податкового права. Рецензія на монографію А. Р. Олійник "Правове регулювання податкової застави в Україні" (2014)
Національний раунд імітованих судових дебатів з міжнародного публічного права ім. Ф. Джессапа: троє студентів ЕПФ ДонНУ увійшли в ТОП-10 кращих захисників (2014)
Чергове засідання криміналістів (2014)
Дитячі психологи-практики поділилися досвідом (2014)
Співпраця криміналістів і студентів продовжується (2014)
Анотації (2014)
Аннотации (2014)
Abstracts (2014)
Запрошуємо до співробітництва (2014)
Титул, зміст (2015)
Шелкова Е. В. - Удосконалення методів оцінки результативності процесу впровадження формулярної системи на локальному рівні, Кабачна А. В., Кабачний О. Г. (2015)
Борищук В. О. - Державний адміністративно­правовий делікт із питань оптимізації організації забезпечення лікарськими засобами сільського населення, Соловйов О. С., Краснянська Т. М., Клименко І. В., Кирпач О. В., Аугунас С. В. (2015)
Могилюк В. В. - Вплив типу наповнювача на кінетику вивільнення триметазидину дигідрохлориду з матричних таблеток, Давтян Л. Л. (2015)
Гуреєва С. М. - Вплив питомого тиску пресування на фармакотехнологічні показники якості таблеток Антралю (2015)
Кузнєцова О. В. - Обґрунтування розробки складу та дослідження фізико­хімічних властивостей гелю з екстрактів листя айви й шроту винограду на основі поліметилсилоксану, Буцька В. Є., Джан Т. В., Тимченко О. Г. (2015)
Крутських Т. В. - Визначення терміну придатності, умов зберігання та виду пакувальних матеріалів для супозиторіїв Альтабор (2015)
Бондаренко Л. О. - Сучасні тенденції створення косметичних препаратів для сухої шкіри з використанням продуктів бджільництва. Повідомлення І. Аспекти етіопатогенезу та клініки ксерозу шкіри, Тихонов О. І., Башура О. Г., Кудрик Б. Т. (2015)
Кучерявий Ю. М. - Синтез та фізико­хімічні властивості похідних 5­(феноксиметилен)­4­R­1,2,4­триазол­3­тіонів, що містять алкіл­ та арилнітрильні фрагменти, Каплаушенко А. Г. (2015)
Варинський Б. О. - Оптимізація умов детектування ряду гідразидів карбонових кислот і 2­ацилгідразин­карботіоамідів методом ВЕРХ-­ЕСІ-­МС (2015)
Гоцуля А. С. - УФ­спектрофотометричне дослідження 7­((3­тіо­4­R­1,2,4­триазол­3­іл)метил)теофілінів, Панасенко О. І., Книш Є. Г., Прийменко А. О. (2015)
Шанайда М. І. - Вивчення якісного складу та кількісного вмісту флавоноїдів у траві представників підродини Nepetoideae родини Lamiaceae (2015)
Стрілець О. П. - Вивчення кінетики вивільнення діючих речовин із комбінованих таблеток Амлопамід (2015)
Шаповалов В. В. - Державні засади регулювання обігу лікарських засобів у країнах світу та Україні у фармакотерапії орфанних захворювань дітей­інвалідів на основі фармацевтичного права, Рогожнікова О. В. (2015)
Щербина Р. О. - Вивчення протимікробної активності 4­(R­іліденаміно)­3­(морфолінометилен)­4Н­1,2,4­триазол­5­тіолів, Панасенко О. І., Книш Є. Г., Камишний О. М. (2015)
Сімонов П. В. - Вплив наночастинок міді на показники гемодинаміки кролів у гострому експерименті (2015)
Пам’яті Соколової Людмили Володимирівни (2015)
Ігнатенко Д. Є. - Категорія інтенсивності у фразеології (2015)
Константінова О. О. - Квазіпосесивні дієслова неволодіння на позначення почуття посесивного суб’єкта в німецькій та українській мовах (2015)
Патріарх В. О. - Способи перекладу лексичних одиниць в галузі комп’ютерних технологій (на матеріалі англійської, німецької та української мов) (2015)
Сегін Л. В. - Словотвірна семантика девербативів типової словотвірної парадигми дієслів динамічної просторової локалізованості в українській і польській мовах (2015)
Веприняк І. Д. - Лінгвокогнітивна модель ідіосинкратичної психічної реальності персонажа (на матеріалі англомовного художнього дискурсу) (2015)
Григор’єва А. В. - Особливості однооб’єктного та різнооб’єктного протиставлення на матеріалі сучасної російської та англійської мов (2015)
Демчук Т. Г. - Функціонально-семантичне поле темпоральності в англійській та українській мовах (2015)
Оленяк М. Я. - Лексичні та синтаксичні способи актуалізації образного порівняння в англійській, українській та польській мовах (2015)
Солодовник О. Є. - Структурні особливості уточнювальних конструкцій в сучасній німецькій мові (2015)
Білецька О. В. - Місце іменникових трикомпозитів у системі складних слів у середньоверхньонімецькій мові та їхня структурна організація (2015)
Захарченко С. М. - Отыменные глаголы с суффиксом -ieren в немецком языке в начале XVII века (2015)
José Antonio Alonso Navarro - La guía medieval para la salud de John Lydgate (the Dietary) (un "best-seller” del siglo XV) (2015)
Abstracts (2015)
Наші автори (2015)
Бутко М. П. - Методологічні основи оцінки рівня інтелектуального розвитку регіональних господарських систем, Кислинський С. С. (2015)
Луцків О. М. - Моделювання структурних змін в економіці регіону, Максимчук М. В. (2015)
Габрель М. С. - Структурні зміни в економіці регіонів у контексті європейського вибору України, Попадинець Н. М. (2015)
Мацьків О. І. - Метрополійний потенціал великих міст Західного регіону України: підходи до оцінки та напрями зростання (2015)
Безпарточний М. Г. - Розвиток регіонального споживчого ринку в системі ефективного функціонування торговельних підприємств (2015)
Андрусишин Н. І. - Трансформація ринку праці робітничих кадрів (за результатами моніторингу ринкоутворюючих підприємств Львівщини) (2015)
Глущенко О. І. - Стратегія забезпечення ефективності використання управлінського персоналу торговельних підприємств споживчої кооперації Полтавського регіону (2015)
Кравців В. С. - Концептуальні засади формування механізму регулювання екологічної безпеки у транскордонному регіоні, Жук П. В. (2015)
Гулич О. І. - Напрями вдосконалення механізмів регулювання екологічного стану атмосферного повітря транскордонного регіону в контексті євроінтеграційних процесів України (2015)
Ходико Д. І. - Формування бальної оцінки рекреаційного потенціалу територій, Кривень О. В. (2015)
Maziarz P. - Changing of agrarian structure as a factor of agricultural transformations in Poland after political transformation, Rejman K. (2015)
Кравців І. К. - Маркетинг сільських територій як чинник нарощування соціально-економічного потенціалу прикордонного регіону (2015)
Карлін М. І. - Встановлення ставок основних податків в Україні на основі принципу прогресивності (2015)
Демчишак Н. Б. - Податкові стимули інноваційного розвитку економіки, Кравець Н. Р. (2015)
Гринюк Р. М. - Теоретичні та прикладні аспекти оцінки ефективності системи прямого оподаткування суб'єктів підприємництва в Україні (2015)
Олефір Є. А. - Основні теоретико-методологічні аспекти адаптації банківської системи до особливостей фінансово-економічного простору: її сутність, види та форми (2015)
Іщук С. О. - Рейтинг регіонів України за ефективністю інвестицій, Ткач С. М. (2015)
Куцаб-Бонк К. - Перспективи розвитку українсько-польського транскордонного регіону в контексті нових викликів європейської інтеграції (2015)
Цісінська О. Б. - Інституційно-правова основа розвитку українсько-польського транскордонного регіону (2015)
Сторонянська І. З. - Громадські організації в системі консолідованої соціальної відповідальності, Волинець У. А. (2015)
Ivanyuk U. V. - The impact of the agricultural sector on the development of Ukraine’s domestic market (2015)
Куліш І. М. - Продовольча безпека в системі пріоритетів економічної політики держави: глобальний вимір (2015)
Пелехатий А. О. - Засідання координаційної ради науково-навчального комплексу "Економосвіта" імені академіка Мар'яна Долішнього (30 жовтня 2015 р.) (2015)
Цимбаліста Н. А. - Міжнародний круглий стіл "Соціально-економічний розвиток українсько-румунського транскордонного регіону" (2015)
Галиця І. О. - Інтелектуальний потенціал у системі економічної безпеки України: теоретико-методологічні та прикладні аспекти (2015)
Грішнова О. А. - Теоретико-прикладні аспекти регулювання дитячої праці в Україні (2015)
Професору Шаблію Олегу Івановичу – 80 років (2015)
Пам'яті професора Володимира Івановича Павлова (2015)
Зміст журналу за рік (2015)
Артеменко О. І. - Інформаційні технології в галузі туризму. Аналіз застосувань та результатів досліджень, Пасічник В. В., Єгорова В. В. (2015)
Берко А. Ю. - Опрацювання неоднорідних даних в інформаційних ресурсах WEB-систем, Алєксєєва К. А. (2015)
Василюк А.С - Інтелектуальний аналіз параметрів унітермів, Басюк Т. М. (2015)
Висоцька В. А. - Формальна модель опрацювання інформаційних ресурсів в системах електронної контент-комерції, Чирун Л. В. (2015)
Дронюк І. М. - Аналіз трафіку комп’ютерної мережі на основі експериментальних даних середовища wireshark, Федевич О. Ю. (2015)
Ковалик М. І. - Особливості взаємодії компонентів у мобільній платформі Android, Камінський Р. М. (2015)
Кравець П. О. - Матрична стохастична гра з Q-навчанням (2015)
Литвин В. В. - Апроксимація достовірності інформаційних об’єктів онтології предметної області на основі поліноміальних сплайнів, Гопяк М. Я. (2015)
Мельникова Н. І. - Розроблення інформаційної технології опрацювання персоналізованих медичних даних, Вовк О. Б., Дубінець Т. О. (2015)
Нич Л. Я. - Визначення показника Герста за допомогою фрактальної розмірності, обчисленої клітинковим методом на прикладі коротких часових рядів, Камінський Р. М. (2015)
Панова О. C. - Аналіз впливу адаптивної зміни числа категорій доступу схеми EDCA на часові характеристики безпровідної мережі, Обельовська К. М. (2015)
Пасічник В.В. - Моделювання інформаційно-технологічного супроводу інклюзивного навчання осіб з особливими потребами, Шестакевич Т. В. (2015)
Різник В. В. - Оптимальні коди на векторних комбінаторних конфігураціях (2015)
Савчук Т. О. - Прогнозування кількості мережевих запитів до хмарного застосунку, Козачук А. В. (2015)
Струбицький Р. П. - Самоподібна модель завантаженості хмаркових сховищ даних (2015)
Турковська О. В. - Подання лісокористування у комп’ютерних моделях еколого-економічних систем (2015)
Цегелик Г. Г. - Задача оптимального розподілу завдань між комп’ютерами мережі, Краснюк Р. П. (2015)
Цмоць І. Г. - Апаратні засоби сортування даних методом злиття в реальному часі, Антонів В. Я. (2015)
Шаховська Н.Б. - Модель Великих даних "сутність-характеристика”, Болюбаш Ю. Я. (2015)
Швороб І. Б. - Порівняльний аналіз методів синтаксичного розбору текстів (2015)
Берко А. Ю. - Лінгвістичний аналіз текстового комерційного контенту, Висоцька В.А., Чирун Л. В. (2015)
Бісікало О. В. - Статистичний аналіз складних залежностей у тексті (2015)
Верес О. М. - Онтологія очищення даних (2015)
Висоцька В. А. - Особливості моделювання синтаксису речення слов’янських та германських мов за допомогою породжувальних контекстно-вільних граматик (2015)
Демчук А. Б. - Використання асоціативних правил для вироблення знань з побудови тифлокоментарів (2015)
Кісь Я. П. - Застосування контент-аналізу для опрацювання текстових масивів даних, Висоцька В. А., Чирун Л. Б., Фольтович В. М. (2015)
Кульчицький І. М. - Вибір розміру вибірки для статистичних опрацювань текстів (2015)
Кульчицький І. М. - Вплив орфографії на частоту букв у текстах, Шандрук У. С. (2015)
Кушнірецька О. І. - Семантичний пошук і зберігання даних науково-технічної інформаційної системи, Кушнірецька І. І., Берко А. Ю. (2015)
Лозинська О. В. - Побудова системи правил для комп'ютерного перекладу української жестової мови на основі аналізу її синтаксичних конструкцій, Давидов М. В. (2015)
Хомицька І. Ю. - Метод статистичного аналізу художнього стилю англійської мови на фонологічному рівні, Теслюк В. М. (2015)
Шестакевич Т. В. - Моделювання семантики речення природною мовою за допомогою породжувальних граматик, Висоцька В. А., Чирун Л. В., Чирун Л. Б. (2015)
Алєксєєва К. А. - Методи підвищення ефективності управління комерційними веб-проектами за умов невизначеності (2015)
Андруник В. А. - Інтелектуальний аналіз матеріально-технічного забезпечення структурної одиниці навчального закладу, Чирун Л.Б., Чирун Л. В. (2015)
Артеменко О. І. - Інтелектуальна система аналізу екскурсійних маршрутів, Єгорова В. І., Федченко В. М. (2015)
Бойко Н. І. - Багатовимірне подання даних для управління ІТ-проектами (2015)
Вінтоняк С. М. - Розроблення інформаційної системи для управління ресторанним бізнесом, Кісь Я. П., Чирун Л. Б. (2015)
Веретеннікова Н. - Інформаційно-бібліографічне забезпечення електронної науки: досвід американських колег, Кунанець Н. Е., Пасічник В. В. (2015)
Висоцька В. А. - Управління Web-проектами електронного бізнесу для реалізації комерційного контенту, Нога А. Ю., Козлов П. Ю. (2015)
Галущак М. О. - Просторове моделювання та аналіз процесів емісії парникових газів під час видобування і перероблення кам’яного вугілля у Польщі, Бунь Р. А. (2015)
Грицик В. В. - Базові системні структури синтезу систолічних систем опрацювання даних у реальному часі, Грицик В. В., Зозуля А. М. (2015)
Іванущак Н. М. - Узагальнена модель еволюції мережевого ансамблю в умовах дестабілізаційних загроз, Пасічник В. В. (2015)
Катренко А. В. - Математичні моделі інвестування в галузі інформаційних технологій, Пастернак О. В. (2015)
Стрямець О. С. - Геопросторовий аналіз поглинань та емісій парникових газів лісами Польських Карпат, Бунь Р. А., Стрямець С. П., Данилів Р. І. (2015)
Рубан М. Л. - Діагностичний комплекс оцінювання функціонального стану людини за показниками фотоплетизмограми, Лесніков А. Г., Осадчий О. В. (2015)
Угрин Д. І. - Планування та моделювання платформи туристичного бізнесу на основі хмарної технології і її захист даних, Шевчук С. Ф., Гаць Б. М, Баляснікова О. А. (2015)
Устенко С. В. - Використання методів біоніки в інтелектуальних інформаційних системах, Бібко О. О. (2015)
Summary Розширені англомовні анотації (2015)
Безшейко В. Г. - Психологічні інтервенції при посттравматичних стресових розладах із коморбідними психічними порушеннями з акцентом на покращення якості життя (2016)
Богомолець О. В. - Поширеність та структура посттравматичних психічних порушень в учасників бойових дій, Пінчук І. Я., Ладик-Бризгалова А. К. (2016)
Вербицький Є. Ю. - Клініко-психопатологічні та патопсихологічні особливості реактивної депресії в структурі непсихотичних психічних стрес-асоційованих розладів у вимушених переселенців із зони антитерористичної операції в Луганській області, Євтушенко Ю. О. (2016)
Пінчук І. Я. - Динаміка психічного здоров’я населення України в період 2013–2015 рр., Петриченко О. О., Колодєжний О. В., Здорик І. Ф. (2016)
Пінчук І. Я. - Аналіз систем охорони психічного здоров’я країн – членів Європейського Союзу та України, Степанова Н. М., Колодєжний О. В., Здорик I. Ф. (2016)
Кіосєва О. В. - Функціональність сімейної системи як психосоціальний фактор предикції розвитку розладів адаптації у студентів (2016)
Дзеружинська Н. О. - Психоосвіта як клініко-соціальна складова реабілітаційних програм хворих на шизофренію, Ломтєва В. О., Малютіна О. К. (2016)
Левада О. А. - Епідеміологічні аспекти великого судинного нейрокогнітивного розладу за останні десять років: стислий огляд, Троян А. С. (2016)
Савіна М. В. - Рівень психосоціального стресу і патологічної тривоги у подружжів в родинах жінок з різним станом адиктивної поведінки та здоров’я сім’ї (2016)
Молчанова О. О. - Нейробіологія когнітивних порушень у хворих на шизофренію, Дзеружинська Н. О. (2016)
Крамар Ю. А. - Середовищні фактори, які сприяють маніфестації та ризику розвитку шизофренії (2016)
Мишаківська О. М. - Особливості психічного стану пацієнтів з деменцією, які тривало перебувають у медичних установах: результати 6-місячного спостереження (2016)
Сєрікова О. І. - Структура ремісії при біполярному афективному розладі залежно від типу перенесеного епізоду, Скринник О. В. (2016)
Кирилюк С. С. - "Пороблено" як культурально специфічний феномен психологічного опрацювання депресивного страждання (2016)
Мухаровська І. Р. - Обґрунтування та засади медико-психологічної допомоги лікарям онкологічної служби (2016)
Литвиненко М. В. - Особливості міжособистісних стосунків хворих на акне (2016)
Вахтенков М. Ю. - Посттравматичний стресовий розлад як тригерний фактор цукрового діабету (2016)
Радченко Т. М. - Клініко-лабораторні методи в оцінці прогредієнтності опіоїдної залежності у жінок (2016)
Від спеціалізованої психіатричної допомоги до системи охорони психічного здоров’я (2016)
Васильєва Н. Ю. - Структурний аналіз суспільно небезпечних діянь та вплив ситуаційного чинника на кримінальну агресію жінок (2016)
Гузенко К. В. - Риск развития психотических расстройств при боевой психической травме (2016)
Коваленко Н. В. - Клініко-психопатологічні особливості розладів психіки та поведінки у вимушених переселенців (2016)
Мудренко І. Г. - До актуальності проблеми суїцидальної поведінки у хворих з деменціями (2016)
Овчаренко М. О. - Непараметричні кореляційні зв’язки між вмістом прозапальних цитокінів та інтенсивністю хемілюмінесценції сироватки крові у хворих на опіоїдну залежність, Пінський Л. Л., Євтушенко Ю. О. (2016)
Огоренко В. В. - Проблемы диагностики опухолей головного мозга с психопатологическим вариантом клинической манифестации (2016)
Пішель В. Я. - Посттравматичний стресовий розлад та психотичні прояви: дискусійні питання, Полив’яна М. Ю. (2016)
Прохорова О. В. - Синдром виконавчої дисфункції у структурі субкортикальної ішемічної депресії (2016)
Овчаренко М. О. - Використання дискримінантного аналізу в створенні алгоритму прогнозування адиктивної поведінки у осіб молодого віку, Пінський Л. Л., Євтушенко Ю. О. (2016)
Чередніченко Н. В. - Значення параметрів викликаного когнітивного потенціалу P300 для диференційної діагностики основних етіологічних типів м’яких нейрокогнітивних розладів, Левада О. А. (2016)
Марункевич Я. Ю. - Особливості неврозоподібних розладів судинного ґенезу (2016)
Стойка О. О. - Профілактична робота лікарів-санологів міста Києва зі збереження психічного здоров’я населення, Когут Н. М. (2016)
Римша С. В. - Основні напрямки вивчення протеїну S 100 та перспективи його застосування в психіатрії, Комаринська О. О. (2016)
Підкоритов В. С. - Особливості клінічних проявів у хворих на параноїдну шизофренію з супутньою серцево-судинною патологією, Байбарак Н. А. (2016)
Сєрікова О. І. - Клінічні особливості шизофренії у пацієнтів з супутніми неврологічними порушеннями, Український С. О., Скринник О. В., Серікова О. С., Марченко М. М. (2016)
Блажевич Ю. А. - Ініціальний етап психозу (клініка, динаміка) на прикладі пацієнтів з першим психотичним епізодом (2016)
Педак А. А. - Элементы глобального плана действий – "От специализированной психиатрической помощи – к системе охраны психического здоровья" (2016)
Кушнір А. М. - Реабілітаційний потенціал хворих на шизофренію, які вчинили суспільно небезпечні діяння за продуктивно-психотичним механізмом (2016)
Михайлов Б. В. - Принципи організації медико-психологічного супроводу учасників АТО, Зінченко О. М., Сарвір І. М., Кудінова О. І., Вашкіте І. Д., Алієва Т. А. (2016)
Волощук Д. А. - Психотерапевтичний супровід хворих на судинну деменцію (2016)
Юрьева Л. Н. - Современные подходы к применению пролонгированных антипсихотических препаратов на этапах лечения шизофрении, Мамчур А. И., Лазаренко А. Н., Гуща С. И., Сясева Т. В. (2016)
Аймедов К. В. - Сучасна діагностична концепція посттравматичного стресового розладу, Волощук А. Е., Асєєва Ю. О., Толмачов О. А. (2016)
Міненко С. М. - Вплив пірацетаму на показники аутоімунної інсулінорезистентності у хворих на затяжні депресивні стани (2016)
Масік О. І. - Тригерна роль психоемоційних порушень у розвитку психосоматичної патології у підлітків (2016)
Римша C. В. - Особистісний ресурс психічно хворих як основа переходу до системи охорони психічного здоров’я, Рациборинська-Полякова Н. В. (2016)
Рациборинська-Полякова Н. В. - Особливості надання спеціалізованої допомоги постраждалим в антитерористичній операції на базі Вінницького обласного клінічного госпіталю інвалідів війни: попередні результати (2016)
Нiколенко А. Є. - Діагностика граничних психічних розладів при ревматоїдному артриті (2016)
Дубовик К. В. - Співвідношення між розладами мовленнєвого розвитку та руховими функціями у дітей і з затримкою психічного розвитку та розладами спектра аутизму (2016)
Підкоритов В. С. - Особливості взаємозв’язку психофармакотерапії та гастроентерологічної патології у хворих на шизофренію, Скринник О. В., Український С. О., Серікова О. С., Марченко М. М. (2016)
Зборовський О. М. - Особливості впливу мінно-вибухової травми на психічне здоров’я учасників АТО (2016)
Михайлов Б. В. - Поєднана психофармакотерапія розладів психічної сфери в учасників бойових дій, Криворотько Я. В., Михайлік О. П., Спасібухов О. А., Галаченко А. А. (2016)
Антонік І. І. - Сучасні аспекти лабораторної діагностики лептоспірозу (оглядова стаття), Кучерявенко О. О., Дяченко Г. В. (2016)
Бабкін М. В. - Отримання первинної культури клітин з прісноводних молюсків, Гаврасьєва Н. В., Кузьмич Г. С. (2016)
Бабкіна М. М. - Вивчення антибактеріальної активності трициклічних триазинів по відношенню до Klebsiella pneumoniae, Пальчиковська Л. Г., Васильченко О. В., Дерябін О. М., Тарасов О. А. (2016)
Бергілевич О. М. - Прогнозування кількості психротрофних мікроорганізмів в молоці коров’ячому збірному охолодженому з використанням штучних нейронних мереж, Касянчук В. В., Терьохіна О. В., Бергілевич О. О., Чернецький І. (2016)
Бойко П. К. - Порівняльна характеристика морфологічних ознак, тинкторіальних і біохімічних властивостей музейних штамів та польових ізолятів пастерел, Паламарчук А. М. (2016)
Васянович О. М. - Ураження зернових кормів мікроскопічними пліснявими грибами на території України, Руда М. Є., Янголь Ю. А. (2016)
Гаркавенко Т. О. - Актуальні питання контролю антибіотикорезистентності збудників інфекційних захворювань тварин в Україні, Азиркіна І. М., Ординська Д. О., Гаркавенко В. М. (2016)
Гаркавенко Т. О. - Визначення залишкових кількостей макролідів та β-лактамів у продукції птахівництва мікробіологічним методом, Азиркіна І. М., Шалімова Л. О. (2016)
Голік М. О. - Роль червоної лисиці в епізоотії сказу на території Чернігівської області, Недосєков В. В., Полупан І. М. (2016)
Гулянич М. М. - Підбір ад’юванту для конструювання інактивованої вакцини проти інфекційного ринотрахеїту великої рогатої худоби, Недосєков В. В., Годовський О. В. (2016)
Іванова О. В. - Вміст ветеринарних препаратів у стоках свинарських підприємств, Захаренко М. О., Шевченко Л. В., Михальська В. М., Малюга Л. В., Поляковський В. М. (2016)
Іванченко Н. Ю. - Метаболічна терапія на основі амінокислот за епілепсії у собак. компенсаторна здатність організму як причина обмеженого періоду клінічної ефективності, Якимчук О. М., Цвіліховський М. І. (2016)
Клестова З. С. - Емерджентні вірусні захворювання тварин та прогнозування біоризиків (2016)
Коваленко В. Л. - Дослідження впливу дезіфектанту "Оргасепт" на гриби родів Aspergillus, Penicillium, Fusarium та Candida, Васянович О. М., Загребельний О. В. (2016)
Ковпак В. В. - Імунний статус щурів за аллоксанового цукрового діабету при введенні культур клітин, Харкевич Ю. О., Гудзь Н. В. (2016)
Ковпак О. С. - Фенотипові та морфологічні зміни культури клітин міокарда в процесі їх культивування (2016)
Кудрявченко О. П. - Культивування збудника Toxoplasma gondii в культурі клітин, Романенко О. А., Романишина Ю. Р. (2016)
Меженський А. О. - Показники клітинної ланки імунітету в коней за різного перебігу увеїту (2016)
Музикіна Л. М. - Розробка та валідація методики виявлення РНК вірусу хвороби Тешена методом ПЛР в режимі реального часу, Галка І. В., Ситюк М. П., Ничик С. А., Іщенко Л. М., Спиридонов В. Г. (2016)
Напненко О. О. - Історія становлення системи контролю якості ветеринарних імунобіологічних засобів в Україні (2016)
Ничик С. А. - Чутливість та специфічність антирабічних глобулінів, отриманих на основі Ig Y з перепелиних яєць, Полупан І. М., Мазур Н. В., Хоменко Я. В., Спиридонов В. Г. (2016)
Петренко О. С. - Порівняльна характеристика чутливості тест-систем ІФА різних виробників для діагностики лейкозу, Алєксеєва Г. Б., Прискока В. А., Головаха В. І., Київська Г. В. (2016)
Прохорятова О. В. - Вивчення особливостей клінічного прояву еперітрозоонозу свиней, Кольчик О. В., Бабкін М. В., Годовський О. В. (2016)
Пустовіт Н. А. - Розробка та удосконалення засобу індикації кампілобактерій (2016)
Радзиховський М. Л. - Морфологічні та біохімічні показники крові собак уражених парвовірусним ентеритом, Дишкант О. В., Розумнюк А. В. (2016)
Риженко Г. Ф. - Мікробіологічне забруднення молока і молочних продуктів за субклінічних маститів у корів та шляхи їх попередження, Горбатюк О. І., Андріящук В. О., Жовнір О. М., Уховська Т. М., Тютюн С. М., Каменчук П. П. (2016)
Ситюк М. П. - Аналіз епізоотичної ситуації з африканської чуми свиней в Україні за 2012–2016 рр., Коваленко Г. А., Галка І. В., Мандигра С. С., Ничик С. А., Мандигра М. С., Бащенко М. І. (2016)
Стегній Б. Т. - Використання культури фібробластів ембріонів курей та перепілок для культивування вірусу інфекційної бурсальної хвороби, Потрясаєва О. О., Музика Д. В. (2016)
Тютюн С. М. - Порівняння ефективності вітчизняних вакцин для профілактики і терапії за фузобактеріозу (некробактеріозу) великої рогатої худоби, Риженко Г. Ф., Горбатюк О. І., Андріящук В. О., Жовнір О. М. (2016)
Хоменко Я. В. - Спосіб детекції антитіл специфічних щодо Yersinia enterocolitica (серовар 0:9) та Brucella abortus (2016)
Якубчак О. М. - Вивчення морфологічних ознак і властивостей виділених культур Campylobacter spp. та еталонного штаму, Лапа О. Ю., Бойко П. К. (2016)
Rieznichenko L. S. - Experimental bismuth nanoparticles: antimicrobial effectiveness and biosafety level, Dybkova S. M., Ryzhenko G. F., Gorbatyuk O. I., Andriyaschuk V. A., Zhovnir O. M., Gruzina Т. G. (2016)
Rieznichenko L. S. - The way for bismuth nanoparticles usage in the technology of broiler-chickens growth, Dybkova S. M., Ryzhenko G. F., Nychyk S. A., Gorbatyuk O. I., Andriyaschuk V. A., Zhovnir O. M., Gruzina Т. G. (2016)
Вимоги до оформлення статей (2016)
Гудзь О. Є. - Наукові підходи до оцінки рівня економічної безпеки телекомунікаційних підприємств, Сотниченко В. M. (2016)
Гудзь О. Є. - Сутність та оцінка інноваційного потенціалу телекомунікаційних підприємств, Байрамов С. (2016)
Апарова О. В. - Політика управління інвестуванням інновацій на підприємстві (2016)
Петькун С. М. - Комунікація у процесі управління підприємством (2016)
Гусєва О. Ю. - Удосконалення методики комплексної діагностики якості організаційної структури управління підприємством, Прудникова І. М. (2016)
Войтюк А. В. - Теоретико-методологічні засади іпотечного кредитування (2016)
Легомінова С. В. - Формування інноваційної системи (кластера) як необхідної передумови інноваційного розвитку економіки України (2016)
Глушенкова А. А. - Сутність інноваційного потенціалу підприємств сфери телекомунікацій та інформатизації (2016)
Лазоренко Л. В. - Особливості розвитку персоналу підприємств в галузі зв’язку (2016)
Капелюшна Т. В. - Оцінювання ефективності механізму управління сталим розвитком підприємства з використанням статико-динамічного підходу (2016)
Сорока А. М. - Корпоративна стратегія системи менеджменту в сфері телекомунікацій (2016)
Зубко Т. Л. - Оцінка рівня економічної безпеки підприємства галузі зв’язку (2016)
Лобань О. О. - Особливості корпоративної власності (2016)
Гончаренко С. В. - Сфера телекомунікацій України у дзеркалі світових рейтингів (2016)
Бурбело Н. О. - Особливості оцінки антикризової стійкості підприємства (2016)
Титул, содержание (2016)
Барабаш М. В. - Система обеспечения устойчивости повторно используемых участковых выработок при отработке тонких пологих угольных пластов, Вивчаренко А. В., Коваль А. И., Пилюгин В. И. (2016)
Посохов Е. В. - Влияние целиков переменной ширины на устойчивость подготовительных выработок (2016)
Зборщик М. П. - Предварительное предотвращение газодинамических проявлений при проведении пластовых выработок узким забоем, Калякин С. А. (2016)
Коваль А. М. - Нормативно-технічне забезпечення працездатності устаткування головних технологічних комплексів шахт, Чехлатий М. О. (2016)
Фесенко Э. В. - Расчет эффективности рамных металлических крепей и их оптимизация (2016)
Жуков Ю. П. - Усовершенствованная система мониторинга аэродинамических параметров шахтной вентиляционной сети, Еременко А. А., Пасечник Ю. А., Аксенова Е. А. (2016)
Левицкий А. С. - О реализации функции ограничения натяжения каната проходческой лебедки в аппаратуре АКНК-1, Казаков В. А. (2016)
Рубель А. А. - Конструкции нового технического уровня армировок вертикальных шахтных стволов, Рубель А. В. (2016)
Тынына С. В. - Моделирование непрерывных во времени процессов на примере фильтрования тонкодисперсной суспензии, Рябцев О. В., Шевченко А. Е. (2016)
Макаров А. С. - Свойства водоугольного топлива на основе сточных вод, содержащих органические примеси с добавками электроокисленных углей, Клищенко Р. Е., Егурнов А. И., Пахарь Т. А. (2016)
Кирнарский А. С. - Уравнение Коу–Клевенджера и развитие технологии водно-шламового хозяйства углеобогатительных фабрик (2016)
Шляхи поліпшення роботи вугільної галузі (2016)
Засідання постійно діючої комісії з охорони праці та промислової безпеки Міненерговугілля України (2016)
Августова О. О. - Організація контрольного процесу щодо витрат на рибопереробних підприємствах в умовах автоматизованої обробки інформації (2016)
Александрова Г. М. - Фінансово-економічні й соціальні фактори та наслідки впровадження пенсійної реформи в Україні (2016)
Александрова Г. М. - Аналіз сучасного стану особистого страхування в Україні, Мулеса Д. В. (2016)
Барташевська Ю. М. - Визначення інвестиційного ризику підприємств методом аналізу чутливості (2016)
Бобровська Н. В. - Еколого-орієнтований підхід у формуванні і використанні природно-ресурсної основи аграрного сектора економіки (2016)
Божанова О. В. - Аналіз стану грошової маси в Україні як складової монетарної політики (2016)
Бондаренко Т. В. - До питання інноваційного розвитку садівницьких підприємств (2016)
Бурак І. О. - Концептуальні підходи до визначення сутності та видів торговельної діяльності (2016)
Буяк Л. М. - Моделювання впливу ринку землі на загальну економічну динаміку (2016)
Васюткіна Н. В. - Особливості управління ефективністю діяльності підприємств на основі ієрархічного підходу, Кондратюк О. І. (2016)
Власенко І. В. - Вивчення впливу економічних територій Вінницької області на розвиток територіально-рекреаційного комплексу, в цілому та туризму зокрема, Дзюмак М. А. (2016)
Вoзна Л. Б. - Мoтивацiйний пакет як iннoвацiйний пiдхiд дo удoскoналення системи мoтивацiї пеpсoналу opганiзацiї, Бoсак O. В. (2016)
Ганзюк С. М. - Фінансова криза на підприємствах України (2016)
Гончар Л. А. - Аудит фінансових результатів діяльності підприємства: проблеми та шляхи вирішення (2016)
Гончарук В. В. - Формування і оцінка співвідношення між економічною і соціальною складовою в суспільній динаміці (2016)
Грановська І. В. - Проблеми та зміни в Податковому кодексі України (2016)
Григоренко Ю. В. - Особливості податкового обліку податку на додану вартість (2016)
Демченко М. М. - Контроль виплат працівникам підприємства (2016)
Євтушенко Н. М. - Макроекономічна стабільність в Україні, Макарчук І. М., Яременко Л. М. (2016)
Івченко Л. В. - Власний капітал: сучасний погляд на його сутність та складові (2016)
Кабак О. О. - Сутність та теоретичні основи організації ефективного зерновиробництва, Губарєва Н. П. (2016)
Ковальська К. В. - Особливості процесу формування і реалізації стратегії розвитку персоналу на підприємстві, Самойленко А. А. (2016)
Колодка Я. В. - Формування інструментарію оцінки ефективності впровадження логістичного аутсорсингу (2016)
Корнєва І. О. - Витрати на якість продукції: проблеми організації та методи обліку (2016)
Кравченко О. О. - Психологічні аспекти управління персоналом, Кикоть С. В. (2016)
Криворучко М. Ю. - Міжрегіональна конвергенція соціально-економічного розвитку: інституціонально-структурний аспект (2016)
Крисюк Л. М. - Концептуальні питання, щодо рівня економічної безпеки стивідорних компаній, Москвіченко І. М., Кастельянос Трухильо А. (2016)
Кутузова М. М. - Фондовий ринок України в умовах нестабільності світового фінансового середовища (2016)
Лега Н. Ю. - Процеси транснаціоналізації як засіб залучення іноземних інвестицій (2016)
Лисак В. Ю. - Сутність та основні положення концепції людського капіталу (2016)
Lozovska L. I. - Analysis of a basic model of inventory management, built using theory of complex numbers and development software, Chornorot Ya. O. (2016)
Наливайко Д. В. - Особливості здійснення та значення страхування майна у системі фінансових послуг (2016)
Непочатова В. С. - Внутрішній контроль розрахунків з покупцями та замовниками (2016)
Новосьолова О. С. - Економічна природа фінансових дисбалансів та їх вплив на макроекономічну динаміку (2016)
Павленко О. П. - Страхування ризиків фінансово-кредитних установ як домінуючого елементу ринку фінансових послуг (2016)
Petrova S. A. - Approaches for retail assortment creation and sustainable development (2016)
Прімєрова О. К. - Теоретико-методологічні підходи до оцінювання взаємозв’язку економічного розвитку країни та показників гендерної рівності, Васильчик А. В. (2016)
Римкіна М. С. - Управління знаннями як перспективний напрям соціально-економічного розвитку підприємств України (2016)
Русланова Н. Г. - Соціальні та демографічні дослідження як інструмент підвищення ефективності посередницьких організацій ринку нерухомості (2016)
Самарцева А. Є. - Моделювання ризику політики фіксованого валютного курсу в Україні (2016)
Синчук І. В. - Вплив SWOT-аналізу на прийняття управлінських рішень в умовах фінансової кризи (2016)
Синчук І. В. - Формування системи контролінгу витрат з метою забезпечення ефективності діяльності підприємства (2016)
Ситник І. П. - Використання досвіду функціонування міжнародного аукціону "eBAY" із застосуванням сучасних платіжних систем в українському електронному бізнесі, Бреус І. О. (2016)
Ситник І. П. - Сучасне планування фінансових ресурсів підприємства за допомогою ERP-cиcтеми, Шмельова М. О. (2016)
Cкібіцька Л. І. - Методичне забезпечення формування системи антикризового управління авіапромисловим підприємством, Cівашенко Т. В. (2016)
Соколюк К. Ю. - Прямі іноземні інвестиції в аграрному секторі економіки: стан та перспективи залучення (2016)
Стадник І. Я. - Використання інтелектуальної власності в господарській діяльності, Стадник О. І. (2016)
Стадник О. І. - Реалізація Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у сфері інтелектуальної власності (2016)
Східницька Г. В. - Теоретичні основи формування системи стратегічного управління у діяльності сільськогосподарських підприємств (2016)
Таран-Лала О. М. - Взаємодія національної економіки та споживчої кооперації як соціально-економічної системи (2016)
Тірбах Л. В. - Середньострокове бюджетування (2016)
Трегубова О. О. - Інвестиції в стале управління природними ресурсами в сільському господарстві (2016)
Чернишенко Я. Г. - Формування облікової політики підприємства в частині основних засобів (2016)
Шаповал А. С. - Методика економічного аналізу виконання кошторису бюджетних установ (2016)
Шура Н. О. - Чинники впливу на ефективність управлінської діяльності: формування, групування, наслідки, Чубаров Д. В. (2016)
Альохін В. В. - Вплив рівнів і способів мінерального живлення на урожайність, ріст і розвиток рослин картоплі середньостиглого сорту Легенда (2016)
Ратошнюк В. І. - Вплив технологічних прийомів вирощування люпину вузьколистого на формування показників його продуктивності (2016)
Шейдик К. А. - Фази розвитку європейських сортів винограду в контексті погодних умов Закарпатської області, Гончаренко І. І., Маргітай Л. Г. (2016)
Bunturi Yu. V. - Erarbeitung einer Methodik zur Analyse des Biogaspotenzials von landwirtschaftlich genutzter Regionen unter Berucksichtigung der Biogaseinspeisung in das Erdgasnetz, Shestopalov O. V., Tykhomyrova T. S. (2016)
Василенко І. А. - Математична модель розрахунку процесу горіння палива у топці котельного агрегату, Куманьов С. О. (2016)
Нарівський О. Е. - Дослідження впливу методів внутрішнього аудиту на поліпшування результативності системи управління якістю машинобудівного підприємства, Аксьонова Л. І. (2016)
Скирда О. Є. - Товарознавчі аспекти якості майонезів та практичні підходи до надання їм антиоксидантних властивостей, Черевична Н. І., Мамченко Л. Є. (2016)
Таран В. М. - Системний аналіз технології виробництва безалкогольного пива, Ліфанова Л. О. (2016)
Трембус І. В. - Пакувальній папір із стебел соняшнику (2016)
Юрченко С. Л. - Удосконалення рецептурного складу пісочного печива з використанням клітковини, Колеснікова М. Б., Юрченко Е. П. (2016)
Шупер В. А. - Оценка состояния сердечно-сосудистой системы у больных сахарным диабетом (2016)
Баліцька О. П. - Опрацювання фармацевтичної діагностики оцінки якості життя хворих на артеріальну гіпертензію (2016)
Бабаєв О. А. - Збудження багатошарового п’єзокерамічного пакету нестаціонарним електричним сигналом, Штефан Н. І., Гнатейко Н. В. (2016)
Крайнюков О. М. - Особливості системи нормування антропогенного забруднення поверхневих вод в Україні та країнах ЄС (2016)
Андреєва Т. Т. - Природоохоронна діяльність професора І. П. Стогнія та його внесок в розвиток екологічної науки в Україні (2016)
Боєчко В. Ф. - Економічне становище Другої Речі Посполитої у перші повоєнні роки (2016)
Гал М. Й. - Співробітництво в рамках СНД: ГУАМ (2016)
Закоморний Я. О. - Битва під Берестечком: переломний момент Національно-визвольної війни (1648–1657 роки) (2016)
Заплетнюк О. А. - Послаблення царської влади після смерті фараона Ехнатона. Єгипетська "Контрреформація" (2016)
Михайлюк Ю. М. - Формування шляхетського стану в Великому князівстві Литовському в трактуванні Ф. Леонтовича (2016)
Рєпін І. В. - Аналіз воєнно-географічних умов оперативно-стратегічного напряму наступу військ Червоної армії у Східно-Карпатський операції (вересень-жовтень 1944 рік) (2016)
Чемен Ю. О. - Дослідження вишуканої української кухні часів Гетьманської України, Губеня В. О., Бондар Н. П. (2016)
Акімова О. М. - Педагогічна рефлексія як один із факторів формування інноваційного стилю професійної діяльності майбутнього вчителя, Кузнецова О. В. (2016)
Аlekseyeva S. V. - Theoretical and methodical bases of future designers preparation at the college of artistic profile to the development of professional career (2016)
Baglay O. I. - Peculiarities of role-play method application in foreign language learning for the students of the field of study "Tourism" (based on the materials used in L’viv Institute of Economics and Tourism) (2016)
Бедевельська М. В. - Педагогічна майстерність як вищий рівень професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови (2016)
Бугра А. В. - Актуализация мотивационно-целевых установок студентов в системе индивидуализации самостоятельной учебной деятельности при изучении математики (2016)
Булатова Л. О. - Музичне мислення особистості як спосіб музичної комунікації (2016)
Бурова Е. В. - Взаємодія теорії та практики в освітньому просторі "вищий педагогічний навчальний заклад – загальноосвітня школа" (2016)
Варивода К. С. - Інформаційна безпека підлітків в Інтернет мережі (2016)
Гінсіровська І. Р. - Технологія підготовки майбутніх фахівців з менеджменту до інноваційної професійної діяльності у вищих технічних навчальних закладах (2016)
Демешко І. А. - Актуальні компетентності фахівця з інтелектуальної власності (2016)
Деяк М. Ю. - Фактори впливу інтерактивних технологій при навчанні професійно спрямованої іноземної мови студентів економічних спеціальностей (2016)
Запотічна М. І. - Характеристика традиційної освіти корінних народів Канади (2016)
Ільїна О. М. - Роль студента-лідера при організації навчання іноземної мови студентів економічних спеціальностей у малих групах (2016)
Кіріленко О. Г. - Комунікативні вміння іноземних студентів у галузі програмної інженерії з позиції компетентнісного підходу (2016)
Косарєва Г. М. - Діагностика сформованості мотиваційно-ціннісного компонента толерантного ставлення до дітей з особливими потребами у майбутніх вихователів (2016)
Лиценко І. О. - Застосування ІКТ технологій у процесі персоналізації навчання учнів в системі середньої освіти Великої Британії (2016)
Микитенко В. О. - Психологічні особливості формування мовної особистості студента багатопрофільного коледжу у процесі вивчення синтаксису (2016)
Новик І. М. - Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до діагностичного супроводу розвитку пізнавальних інтересів учнів (2016)
Панченко В. О. - Формування творчої особистості майбутнього вчителя початкової школи у процесі професійної підготовки до викладання математики (2016)
Проскуркіна Я. І. - Організація діалогової педагогічної взаємодії "іноземний абітурієнт – викладач" (2016)
Роляк А. О. - Цілі, завдання та принципи формування змісту педагогічної освіти у вищих навчальних закладах Данії (2016)
Семеняко Ю. Б. - Виховання у дітей дошкільного віку культури споживання медіапродукції: теоретичний аспект (2016)
Скіба Н. Я. - Основні етапи розвитку іноземної мови за професійним спрямуванням (2016)
Слободяник О. В. - Модель організації процесу виробничого навчання майбутніх столярів будівельних у ВПУ (2016)
Соломко З. К. - Електронний посібник як ефективний засіб організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів (2016)
Фурдуй С. Б. - Педагогічні технології формування професійної компетентності майбутніх фахівців соціономічної сфери (2016)
Чаркіна О. А. - Соціально-психологічний тренінг як засіб розвитку аутопсихологічної компетентності студента-психолога (2016)
Шайнер А. І. - Особливості функціонування комерційних навчальних закладів Підкарпатської Русі у міжвоєнний період (2016)
Шерман М. І. - Дослідження впливу особливостей морської праці на толерантність моряків міжнародних екіпажів (2016)
Бобечко Н. Р. - Реформування проваджень з формально-юридичної перевірки судових рішень у кримінальному процесі України (2016)
Бобік В. П. - Поняття та зміст конституційних прав, як об’єкту обмеження під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження (2016)
Григор’єва Х. А. - Тенденції розвитку сучасного законодавства у сфері державної реєстрації прав на землю (2016)
Діденко Л. В. - Окремі аспекти розвитку, удосконалення та реформування українського нотаріату, Денисяк Н. М. (2016)
Марчук М. П. - Основні напрями державної політики щодо протидії корупції в Україні (2016)
Medvid A. A. - Forms of provision of social services to homeless individuals and gutter children (2016)
Надієнко О. І. - Передумови та пріоритети запозичення в Україні досвіду пенсійного забезпечення постсоціалістичних країн (2016)
Парасюк Н. М. - Кримінально-правовий зміст суб’єктивної сторони постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови (2016)
Пасечник Е. В. - Механизм охраны окружающей среды в сфере производства в праве Европейского Союза, Качуринер В. Л. (2016)
Раковська Ю. В. - Українці як потенційні жертви торгівлі людьми у Республіці Польща (2016)
Репецька О. І. - Вплив політики держав на процес дотримання норм міжнародного права (2016)
Сердюк Л. Р. - Нормативно-правове забезпечення впровадження електронного судочинства в Україні (2016)
Фасій Б. В. - Субсидіарне застосування норм цивільного законодавства про недійсність договору до трудових відносин (2016)
Антонівська М. О. - Особливості функціонування та перекладу сталих виразів у діловій англійській мові (2016)
Багрій М. Г. - Біблійний та більшовицький дискурси у поемі Володимира Сосюри "Христос" (2016)
Берегова О. А. - Загадка крізь призму сучасного мовознавства (2016)
Bobak H. R. - Conversation analysis in Truman Capote’s novella "Breakfast at Tiffany’s", Bobak M. I. (2016)
Diachenko H. F. - Lexical stratification of verbs in the texts of scientific style (on the basis of the English sublanguage "acoustics and ultrasonic engineering"), Sirotenko T. V., Ershova Yu. A. (2016)
Коляса О. В. - Сутність абсурду в постмодерністському художньому тексті (2016)
Коренькова О. А. - Визначення поняття "дієслова психічного стану" в сучасній українській мові (2016)
Котух Н. В. - Топонімні координати художнього дискурсу А. П. Чехова (2016)
Мацнєва Є. А. - Проблема типології соціального білінгвізму (2016)
Панченко Т. С. - Особливості виразного читання прозових творів (на прикладі казок) (2016)
Романюк О. С. - Багатокритеріальний підхід до визначення соціального статусу як інтегративного показника мовлення респондентів україномовних та англомовних дейтинг-шоу (2016)
Хохрякова І. П. - Засоби репрезентації та внутрішнє семантичне розгалуження неозначеності в сучасній українській літературній мові (на матеріалі творів Л. Дереша) (2016)
Швець Н. В. - Іхтіоніми як джерело утворення власних назв в англійській, французькій та українській мовах (2016)
Шевченко М. Ю. - Cемантические свойства компзиционно-речевых форм эпохи Английского Возрождения на материале философских трактатов, Смоляр А. А. (2016)
Штепуляк О. С. - Головні особливості та способи перекладу політичного сленгу (2016)
Баглик А. І. - Феномен безсмертя у філософії (2016)
Ворона В. А. - Етико-правові аспекти законодавчого забезпечення захисту тварин (2016)
Коломієць А. Є. - Моральні аспекти політичної відповідальності (2016)
Басенко Г. Н. - Психологические основы формирования лексических навыков у детей дошкольного возраста (2016)
Бруєнко М. О. - Особливості профорієнтаційної роботи психолога із старшокласниками загальноосвітньої школи (2016)
Коваль І. С. - Умови формування психологічної готовності майбутніх рятувальників (2016)
Лебедева О. А. - Культурный аспект употребления проксемического фактора в коммуникативном процессе, Гоголь И. А. (2016)
Посохова Я. С. - Психологічне дослідження переживань пов’язаних з робою у майбутніх поліцейських (2016)
Данилко В. М. - Формування мотивації безпеки життєдіяльності студентської молоді в процесі занять фізичними вправами (2016)
Ібрагімова Л. С. - Стратегічні напрямки вдосконалення системи фізичного виховання студентів вузів (2016)
Куліш Н. М. - Особливості підготовки майбутніх фахівців фізичної реабілітації до роботи з діагностиками (2016)
Ткачук О. Г. - Формування компетентності здоров'язбереження у майбутніх лікарів при викладанні дисципліни "Фізичне виховання" (2016)
Черевичко О. Г. - Функції пам’яті та уваги у студентів навчального відділення плавання НТУУ "КПІ" (2016)
Чубатенко С. Ю. - Аспекти формування у майбутніх фахівців компетенцій здоров’язбереження (2016)
Варунків Л. В. - Врахування інстинктивного потенціалу громадянина у системі державного управління (2016)
Бензюк О. О. - Засоби створення й сприймання художнього образу в концертному триптиху "В іспанському стилі" Анатолія Білошицького (2016)
Білецька О. О. - Переклад інформаційно-новинних текстів у контексті міжкультурної комунікації (2016)
Косенко О. С. - Інтеграція телебачення з соціальними мережами на прикладі мережі Facebook (2016)
Кудряшов Г. О. - Газета "Беларус Галічыны" – перше видання білоруської діаспори в Україні (2016)
Попова О. М. - Прояви вербальної агресії у ЗМІ, Солодун Л. М. (2016)
Чернявська Л. В. - Концептуалізований простір мас-медіа (2016)
Передмова головного редактора (2016)
Динник Н. В. - Метод модифікації способу життя в пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки, Cвінціцький А. С., Соловйова Г. А., Богомаз В. М. (2016)
Дорофеев А. Э. - Матриксные металлопротеиназы и их тканевой ингибитор у больных воспалительными заболеваниями кишечника, Руденко Н. Н., Деркач И. А. (2016)
Корендович І. В. - Функціональні розлади шлунково-кишкового тракту в дітей та підлітків, Бабенко Т. О. (2016)
Свінціцький А. С. - Клінічний випадок первинного склерозивного холангіту в дівчини 28 років, Ревенок К. М., Корендович І. В., Голишева І. Є., Бердник І. О. (2016)
Журавлeва Л. В. - Коморбидность хронического панкреатита и сахарного диабета типа 2: возможные варианты фармакотерапии, Шеховцова Ю. А. (2016)
Власенко М. В. - Метформін у лікуванні цукрового діабету 2-го типу: у фокусі уваги — клінічні аспекти, Кучевська Н. В., Кривов’яз Ю. О., Секрет Т. В. (2016)
Свінціцький І. А. - Ішемічна хвороба серця в пацієнтів молодого віку: сучасні аспекти проблеми (2016)
Катеренчук І. П. - Шляхи медикаментозної корекції N o-залежної кардіоваскулярної патології в пацієнтів літнього й похилого віку (2016)
Волошина Н. П. - Седафитон Форте в лечении нарушений циркадных ритмов, Василовский В. В., Черненко М. Е., Вовк В. И. (2016)
Svintsitskyy A. S. - Gout: current diagnostic and therapeutic considerations (2016)
Макаревич А. Э. - К проблеме клинических фенотипов хронической обструктивной болезни легких (2016)
Климанська Л. А. - Деякі актуальні питання коінфекції ВІЛ/туберкульоз, Голубовська О. А. (2016)
Ревенок К. М. - Доказовий підхід у клініці внутрішніх хвороб: розвиток і перспективи, Горголь В. А., Пузанова О. Г. (2016)
Чекман І. С. - Капіляри: фізіологічні, біохімічні, фармакологічні властивості, наномеханізми функціонування (2016)
Пиріг Л. А. - Медична деонтологія та її засади в клінічній нефрології (2016)
Курильчик А. В. - Озонотерапия в современной клинической практике, Смирнова Е. В., Бульда В. И. (2016)
Богомаз В. М. - Оцінка використання Інтернету для медичних потреб пацієнтами міста Києва, Сондак М. С., Могила О. І. (2016)
Дземан М. І. - Матеріали щодо історії становлення традицій клінічного викладання внутрішньої медицини в Університеті святого Володимира (частина 2) (2016)
Никула Т. Д. - Школа професора А. П. Пелещука та українська мова, Мойсеєнко В. О. (2016)
Медичні події (2016)
Годенко-Наконечна О. - Трипільська орнаментика як феномен доісторичної культури (2016)
Архипова Є. - Саркофаг Ярослава Мудрого – пам’ятка історії та мистецтва (2016)
Косів Р. - Ікони на полотні "Страсті Христові" XVII століття зі збірки Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького (2016)
Скібіцька Т. - Декоративне оздоблення архітектурних споруд Києва 1900–1910 х років (2016)
Скібіцька Т. - Декоративне оздоблення будівель Полтави 1900–1910 х років, Шулешко І. (2016)
Bowlt J. - Scenic Transformation and the Ukrainian Avant-Garde (2016)
Ходак І. - Стаття Стефана Таранушенка з Нарбутівського збірника: кілька штрихів до історії написання (2016)
Таранушенко С. - Мотиви старого українського мистецтва в творах Нарбута (2016)
Менк-Статкевич М. - Биографические сведения о моем отце, художнике В. К. Менке (2016)
Про авторів (2016)
Глущенко С. В. - Окремі питання функціонування спеціалізованих судів у країнах загального права (2016)
Меланчук А. В. - Роль адвокатів у захисті та наданні правової допомоги в суді за законодавством Російської Імперії та сучасної України: порівняльний аналіз (2016)
Шруб І. В. - Обмеження політичних прав і свобод суддів: законодавче регулювання та міжнародні стандарти (2016)
Волкович О. Ю. - Актуальні питання реформування та запровадження спрощеної системи адміністративних послуг в Україні (2016)
Галунько В. М. - Основні принципи діяльності правоохоронних органів як елемент публічної адміністрації (2016)
Поспєлова І. М. - Деякі особливості судового захисту виборчих прав громадян (2016)
Граб С. О. - Досудове врегулювання спорів як найважливіша стадія в господарському процесі (2016)
Риженко І. М. - Проблеми та напрями удосконалення господарського процесуального законодавства в умовах проведення судової реформи, Рибас А. В. (2016)
Даниляк Ю. В. - Підстави та порядок судового захисту прав осіб, які не брали участі у цивільній справі (2016)
Серветник А. Г. - Відкритість як елемент основного завдання цивільного судочинства (2016)
Алябов Ю. В. - Криміналістична характеристика злочинів проти довкілля: сутність і практичне значення (2016)
Гусаченко Є. О. - Слідчий експеримент: використання спеціальних знань та умови їх нормативного застосування (2016)
Ковальова Н. Г. - Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування самовільного зайняття земельної ділянки та самовільного будівництва (2016)
Бондюк А. Ф. - Історичні передумови виникнення інституту слідчого судді: розвиток судового контролю та прокурорського нагляду (2016)
Горбачов В. П. - Право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування та прокурора у незалежній Україні (2016)
Качкалда В. В. - Правові основи підтримання прокурором державного обвинувачення (2016)
Маланчук П. М. - Особливості застосування заходів забезпечення кримінального провадження Міжнародним кримінальним судом (2016)
Новіков М. М. - До питання системи засобів кримінально-правового характеру, що застосовуються до юридичних осіб (2016)
Прокудін О. С. - Розуміння поняття внутрішньої безпеки України від протиправних посягань у сучасній науці (2016)
Suprun T. N. - History of formation of measures of restraint from 1917 in Ukraine, Podholjuzinа V. O. (2016)
Брусиловська О. - Кейси Криму та "Новоросії" у контексті нових викликів європейській безпеці (2016)
Cziomer E. - Wyzwania kryzysu ukraińskiego oraz masowej migracji do Unii Europejskiej dla bezpieczeństwa europejskiego ze szczególnym uwzględnieniem roli Niemiec w połowie drugiej dekady XXI wieku (2016)
Гулай В. - Маніпулятивно-пропагандистські складові загроз інформаційній безпеці в реаліях гібридної війни Російської Федерації проти України (2016)
Mokry W. - Językowe, religijne, ekonomiczne i militarne środki ekspansji państwa moskiewskiego na Ukrainę. Od zniszczenia Kijowa przez Andrzeja Bogulubskiego poprzez wojnę cara Piotra I z hetmanem Mazepą do rosyjskiej okupacji Krymu, Donbasu i Ługańska (2016)
Горбатенко В. - Aсиметрична стратегія як відповідь на виклики системі європейської безпеки (2016)
Świeca J. - Równowaga demograficzno-ekonomiczna jako podstawowy czynnik determinujący bezpieczeństwo podsystemu europejskiego w systemie globalnym (2016)
Смолянюк В. - Патріотичні дискурси України та Російської Федерації: компаративне співставлення (2016)
Krupa J. - Między Moskwą a Brukselą. Sytuacja międzynarodowa Serbii a kryzys ukraiński (2016)
Kowalczyk A. - Polityka Polski wobec Ukrainy od czasu powstania pierwszego rządu koalicji PO-PSL do katastrofy smoleńskiej (2016)
Tkaczyński J.W. - Rozszerzenie wschodnie Unii Europejskiej w perspektywie ekonomicznej. Czy teoria endogenicznego wzrostu gospodarczego znajduje zastosowanie w transformacji Europy Środkowo-Wschodniej? (2016)
Czajkowski M. - Amerykański program obrony przeciwrakietowej w Europie ‒ aspekty polityczne (2016)
Kastory A. - Problem swobodnej żeglugi przez Cieśninę Piławską i Zalew Wiślany w polsko-radzieckich i polsko-rosyjskich negocjacjach (2016)
Wilk D. - Fundamentalizm islamski na Bałkanach wobec rozwoju Państwa Islamskiego (2016)
Młynarski T. - Implikacje rozwoju cywilnej energetyki jądrowej dla europejskiego i światowego bezpieczeństwa (2016)
Бусленко В. - Стосунки уряду та опозиції в Чехословаччині в кінці 80-х – на початку 90-х років XX ст. (2016)
Вільчинська І. - Еволюційні тенденції у діяльності ліворадикальних організацій Західної Європи (Італія, Іспанія, Франція, Німеччина), Рева Т. (2016)
Чубаєвський В. - Теоретико-методологічниі аспекти технологій легітимації політичної влади в Україні (2016)
Бортніков В. - Становлення інституту губернаторської влади на Волині (кінець XVIII – друга половина XІX ст.) (2016)
Batorowska H. - Wybrane aspekty kultury bezpieczeństwa w społeczeństwie informacji i wiedzy (2016)
Wawrzonek M. - Ukraina jako przykład państwa "szarej strefy” (2016)
Кукуруз О. - Публічна політика та вплив її суб’єктів на безпеку держави (2016)
Рудницький С. - Поняття "політична репрезентація" в українському політологічному дискурсі (2016)
Чабанна М. - Інституційні чинники пропорційності парламентського представництва українських політичних партій (2016)
Хома Н. - Політична урбаністика: концептуалізація предметного поля (2016)
Rozumny M. - Democratization in Ukraine: conditions and tasks (2016)
Kasprzycki R. - Poczucie braku bezpieczeństwa w tekstach polskich zespołów punk-rockowych i postpunkowych napisanych po 1989 roku (2016)
Белгасем М.А. - Теоретико-методологічні аспекти дослідження ненасильницького протесту в Україні (2016)
Примуш М. - Концептуалізація сучасних політичних конфліктів на прикладі російської агресії на Сході України (2016)
Абуржейла С. - Політичний компроміс як засіб урегулювання конфліктно-кризових ситуацій (2016)
Леськів М. - Концепція "людини політичної" в античному дискурсі (2016)
Кириченко В. - Психологічна природа міжгрупового протистояння та еволюція суспільних відносин (2016)
Савиченко О. - Методика вивчення ціннісно-мотиваційних чинників політичної активності (2016)
Рудницький С. - Рецензія на книгу В. І. Бортнікова Органи державної влади та місцевого самоврядування на Волині (кінець XVIII – початок XX ст.) : монографія / Валерій Іванович Бортніков. – Луцьк : СНУ ім. Лесі ҐУкраїнки, 2015. – 480 с. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Єщук О. М. - Деякі аспекти реформування органів прокуратури, Марченкова С. О. (2016)
Каблак П. І. - Значення громадянського суспільства та демократії у становленні взаємодії судової влади і громадськості, Кравчук В. М. (2016)
Слободяник Н. С. - Формування суддівського корпусу в Україні: новели та перспективи подальшого вдосконалення (2016)
Арсенюк А. О. - Специфіка доказування під час судового розгляду земельних спорів (2016)
Кондратенко В. М. - Шляхи розвитку вітчизняного законодавства щодо прозорості здійснення процесуальних дій в адміністративному судочинстві (2016)
Гусейнова Г. М. - Характеристика господарських процесуальних правовідносин щодо видачі виконавчих документів на примусове виконання рішень третейських судів (2016)
Котвяковський Ю. О. - Особливості розвитку третейського судочинства на українських землях у XVII–XIX століттях (2016)
Кlockho A. M. - Legal regulation of employment contracts: current issues of judicial practice (2016)
Маслов В. В. - Судові рішення та їх зміст під час застосування судового прецеденту (2016)
Поліщук М. Я. - Моделі медіації: порівняльно-правовий аналіз досвіду зарубіжних країн (2016)
Бойко О. П. - Розвиток законодавства та теоретичних поглядів на взаємодію слідчих із підрозділами карного розшуку на досудовому провадженні (2016)
Зубенко В. В. - Історичні аспекти становлення оперативно-розшукової та слідчої діяльності, Родік Л. М. (2016)
Савельєва І. В. - Окремі проблемні питання щодо розслідування злочинів, вчинених в зоні АТО (2016)
Волков К. Д. - Особливості інституту законного арешту або затримання особи за невиконання законного припису суду, або для забезпечення виконання будь-якого обов’язку, встановленого законом (2016)
Гусаров В. М. - Особливості процесуального положення потерпілого при перегляді судових рішень в апеляційному порядку (2016)
Коваленко І. П. - Проблеми забезпечення прав заявника в кримінальному провадженні (2016)
Лагода К. О. - Характеристика соціально-економічних факторів невиконання судових рішень (ст. 382 КК України) (2016)
Мороз В. П. - Щодо питання запровадження кримінальної відповідальності за невиконання рішень міжнародного кримінального суду (2016)
Панасюк О. А. - Регулятивний вплив функцій інституту допустимості доказів на повноваження суду першої інстанції у кримінальному процесі (2016)
Татаринова О. В. - Призначення покарання за наявності обставин, що пом’якшують та обтяжують покарання, та деякі проблеми врахування суддівського розсуду (2016)
Вітання з нагоди 50-річчя від дня заснування збірника Заступника Міністра юстиції України, відповідального редактора збірника А. В. Янчука (2015)
Вітання з нагоди 50-річчя від дня заснування збірника директора КНДІСЕ, заступника відповідального редактора збірника О. Г. Рувіна (2015)
Поздоровлення від редакційної колегії (2015)
Біографія першого відповідального редактора збірника В. П. Колмакова (2015)
Відомості про склад редакційної колегії збірника за період 1964-2014 роки (2015)
Клименко Н. І. - Інтеграція європейської мережі судово-експертних установ (2015)
Федотов О. А. - До питання щодо централізації судово-експертної діяльності в Україні (2015)
Некраха Д. О. - Стан та перспективи експертних досліджень в СБУ, окремі проблемні питання, Охріменко О. І. (2015)
Будко Т. В. - Наукознавчі та мовні вимоги до судово-експертних методик (2015)
Шепітько В. Ю. - Тенденції та функції криміналістики в умовах змагального Кримінального судочинства (2015)
Іщенко А. В. - Зміст та форма дисертацій з методики розслідування злочинів, Ляшенко Д. А. (2015)
Когутич И. И. - Отдельные проблемные вопросы отечественной криминалистики (2015)
Рувін О. Г. - До питання актуалізації методичного забезпечення експертних досліджень крізь призму вимог міжнародних стандартів систем управління якістю, гармонізованих в Україні (на прикладі трасологічних експертиз), Полтавський А. О., Молибога М. П. (2015)
Біленчук П. Д. - Криміналістика третього тисячоліття: освіта, наука, практика, Колонюк В. П., Ярмолюк А. А. (2015)
Семенов В. В. - Використання новітніх технологій та досягнень науки й техніки в кримінальному провадженні, Терешкевич А. І. (2015)
Тимошок І. М. - Порядок проведення судових експертиз у кримінальному процесі за ініціативою сторони захисту (відповідно до чинного Кримінального процесуального кодексу України), Косякова О. В. (2015)
Гричина О. В. - Судова експертиза в системі процесуальних дій, як одне з джерел судових доказів в кримінальному, цивільному та господарському процесах (2015)
Лук’янчиков Є. Д. - Становлення інституту негласних слідчих (розшукових) дій, Лук’янчиков Б. Є. (2015)
Галаган В. І. - Взаємодія слідчого, прокурора та слідчого судді під час вирішення питання проведення обшуку за КПК України, Канфуі І. В. (2015)
Біленчук П. Д. - Засоби, методи, технології подолання протидії розслідуванню злочинів, що здійснюються організованими злочинними групами, Курко М. Н., Остролуцький О. А. (2015)
Корж В. П. - Экономические преступления в условиях рыночных отношений: сущность и понятие (2015)
Цільмак О. М. - Основні завдання органів досудового розслідування на етапах побудови та перевірки криміналістичних версій (2015)
Басиста І. В. - Окремі проблеми залучення спеціалістів під час досудового розслідування та призначення експертних досліджень, Оперук В. І. (2015)
Захаров В. П. - Використання біометричної технології розпізнавання за геометрією обличчя – шлях до розкриття злочинів, Зачек О. І. (2015)
Баулін О. В. - Особливості отримання біологічних зразків особи для проведення експертизи у досудовому розслідуванні (2015)
Удовенко Ж. В. - Дотримання прав і свобод людини при використанні спеціальних знань під час проведення освідування (2015)
Радецька В. Я. - Критерії використання спеціальних знань при проведенні слідчого експерименту, Гусаченко Є. О. (2015)
Пясковський В. В. - Побудова слідчих версій в кримінальних провадженнях про насильницькі злочини, вчинені щодо неповнолітніх (2015)
Бондар М. Є. - Особливості прояву почеркових ознак у підписах, виконаних шляхом автопідлогу (2015)
Кофанов А. В. - Особливості експертних помилок та деякі шляхи їх запобігання під час проведення судово-балістичних експертиз (2015)
Кобилянський О. Л. - Експертиза холодної зброї: проблеми теорії та практики (2015)
Мазниченко Ю. О. - Методологічні аспекти автоматизованого дослідження матеріалів та засобів цифрового звукозапису, Шведова О. В. (2015)
Сокиран М. Ф. - Історичні аспекти використання техніки звуко-, відеозапису у кримінальному провадженні (2015)
Сич О. А. - Дослідження миючих присадок до моторних палив, Стальмахович С. І. (2015)
Караджян К. - Внедрение и совершенствование методики экспертного исследования растительных курительных смесей и содержащихся в них наиболее распространённых синтетических каннабиноидов, Каспарян Г. (2015)
Пасічник В. В. - Про практику використання можливостей комплексу хімічних експертиз по дослідженню наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, Шкурдода С. В., Посільський О. О. (2015)
Приходько Ю. П. - Виявлення та фіксація слідів вибухових пристроїв як джерело інформації про скоєний злочин (2015)
Гуменський О. А. - Порівняльна стадія при проведенні досліджень з групової ідентифікації об’єктів, які є результатом інженерно-технічної діяльності людини, Охріменко О. І. (2015)
Кириленко С. С. - Зарубіжні наукові дослідження почеркових об’єктів, виконаних особами в стані алкогольного сп’яніння (2015)
Здор В. М. - Вплив суб’єктивних чинників на формування імовірних висновків почеркознавчих експертиз (2015)
Дем’яненко В. В. - Комплекс вихідних даних, необхідних для проведення слідчих експериментів та судових автотехнічних експертиз для різних умов ДТП (при наїзді) (2015)
Савчак В. В. - Особливості дослідження об’єктів земельно-технічної експертизи, пов’язаних із розмежуванням населених пунктів (2015)
Шмерего О. Б. - Деякі аспекти щодо проведення судових електротехнічних експертиз електронно-механічних приладів обліку спожитої електричної енергії, Поплавський А. П., Філіпчук О. С. (2015)
Буратевич О. І. - Експертиза документації із землеустрою та оцінки земель, Шишов М. А., Бікус Ю. Ф. (2015)
Бондар В. М. - Визначення вартості машин та обладнання, що не представлені на внутрішньому ринку України (2015)
Кісіль Н. В. - Сорти рослин як об’єкт судової експертизи у сфері інтелектуальної власності (2015)
Энфенджян Р. К. - Цели и задачи экспертиз объектов изобразительного искусства и функциональное значение пополнения базы данных о художниках (2015)
Гусенцов А. О. - Методика установления наличия рикошета и определения угла встречи пули с преградой в зависимости от характеристик входных пулевых огнестрельных повреждений (2015)
Ревенок О. А - Чинники ризику та структура кримінальної агресії жінок, Васильєва Н. Ю. (2015)
Чисников В. Н. - С. М. Потапов – первый управляющий кабинетом научно-судебной экспертизы при прокуроре Киевской судебной палаты (2015)
Валентин Фріцевич Берзін (1925 - 2014) (2015)
Софія Абрамівна Ціпенюк (1920 - 2014) (2015)
Бібліографічний покажчик статей, опублікованих у міжвідомчому науково-методичному збірнику "Криминалистика и судебная экспертиза" за період 1964-2014 рр. (2015)
Содержание (2016)
Гузь А. Н. - Динамика упругих тел, твердых и жидких частиц в сжимаемой вязкой жидкости (обзор), Жук А. П., Багно А. М. (2016)
Рущицкий Я. Я. - О постоянных модели Мурнагана нелинейного гиперупругого деформирования материалов (2016)
Константинов А. В. - Нелинейная динамика совместного движения системы "резервуар — жидкость со свободной поверхностью", Лимарченко О. С. (2016)
Абросов Ю. Ю. - Влияние эллиптичности поперечного сечения на деформирование длинной цилиндрической оболочки, Максимюк В. А., Чернышенко И. С. (2016)
Карлаш В. Л. - Влияние разделенных и неполных электродов на вынужденные колебания пьезокерамических преобразователей стержневого типа (2016)
Хорошун А. С. - О стабилизации верхнего положения равновесия маятника вращением инерциального маховика (2016)
Забуга А. Г. - Моделирование удара твердых тел с учетом трения (2016)
Александрова Г. М. - Проблеми та перспективи розвитку страхування ризиків підприємницької діяльності в Україні (2016)
Александрова Г. М. - Сучасний стан пенсійної системи України, Кондакова Ю. Б. (2016)
Анискова И. А. - Особенности экономического развития Сингапура: путь к стране первого мира (2016)
Буяк А. Є. - Концептуальні засади управління інвестиціями в енергетичну галузь (2016)
Гасій О. В. - Особливості регіональної банківської системи на основі системного підходу (2016)
Гладка Л. І. - Проблемні аспекти енергозбереження на промислових підприємствах України, Мироненко А. О. (2016)
Гнатишина Н. Д. - Перспективи розвитку підприємств легкої промисловості Карпатського регіону (2016)
Голубка М. М. - Внесок українських вчених на популяризацію фінансово-економічної та кооперативної освіти на західноукраїнських землях кінця ХІХ – початку ХХ століття (2016)
Гордєєва-Герасимова Л. Ю. - Ринок праці як соціальна передумова формування фінансової бази регіону (2016)
Громова А. Є. - Методи та критерії активізації підприємства у досягненні стабільних фінансових результатів (2016)
Кам’янецька О. В. - Інституційно-економічна підтримка підприємств-суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності (2016)
Ковтун Є. І. - Аналіз системи управління персоналом підприємства та розробка заходів щодо її удосконалення (2016)
Козачишина Д. В. - Роль домогосподарства в реформі економіки України (2016)
Коркач І. В. - Розвиток державних фінансів України та зарубіжних країн (2016)
Кравченко О. О. - Соціальне партнерство в Україні та його особливості в розвинених країнах (2016)
Маслак М. О. - Визначення факторів інвестиційної привабливості підприємства (2016)
Мірзоєва Т. В. - Розвиток рослинництва у Вінницькій області (на прикладі виробничої діяльності ТОВ "Поділля Агроінвест"), Собчук І. А. (2016)
Намазило А. О. - Сучасні підходи до монетарного стимулювання економіки України (2016)
Новак Н. П. - Організаційно-економічний механізм функціонування аграрних підприємств з виробництвом органічної продукції (2016)
Панасенко Л. М. - Перспективи використання інструментів маркетингу території для підвищення інвестиційної привабливості туристичної галузі Черкащини (2016)
Пандас А. В. - Сталий просторово-територіальний розвиток міста за допомогою функціонального, кадастрового і цінового зонування, Бойчук М. О. (2016)
Пономарьова Н. А. - Внутрішній аудит: сутність та значення у діяльності суб’єктів господарювання, Лоїк О. І. (2016)
Радченко Д. М. - Сутнісна характеристика фінансового планування на підприємстві (2016)
Радченко Д. М. - Структурно-функціональне моделювання бізнес процесу управління фінансовим плануванням на підприємстві (2016)
Рарок О. В. - Менеджмент малих підприємств: проблеми і перспективи (2016)
Рудь І. Ю. - Особливості функціонування фінансового посередництва: теоретичний аспект, Біловус Т. В. (2016)
Солодовник Г. В. - Детермінована модель оптимального розподілу ресурсів, Шаповалова О. О., Перун М. Ю. (2016)
Табінський В. А. - Аналіз стану фермерських господарств в Україні, Колєснік Є. О., Сіліна І. С. (2016)
Тараруєв Ю. О. - Аналіз і визначення поняття "бізнес-адміністрування", Телятник С. В. (2016)
Твердохліб К. Г. - Особливості організації стратегічного фінансового аналізу діяльності підприємства (2016)
Третяк Д. Д. - Медицинское страхование в системе финансового обеспечения здравоохранения в Украине (2016)
Харченко Т. Б. - Впровадження бенчмаркінгу як інструменту управління якістю (2016)
Хаустова К. М. - Стратегічні аспекти розвитку підприємств малого бізнесу в регіоні, Антощук М. М. (2016)
Чернишенко Я. Г. - Формування облікової інформації про придбання та введення в експлуатацію основних засобів підприємства (2016)
Чернишова А. В. - Мотивація та стимулювання праці в системі управління персоналом підприємства (2016)
Чиж Л. П. - Особливості формування системи управління економічною безпекою портового оператора, Бойко М. О. (2016)
Чирва Ю. Є. - Методичні засади механізму управління економічною безпекою підприємства, Нестеренко О. М. (2016)
Ільчук Р. В. - Урожайність картоплі залежно від строків садіння і рівнів живлення в умовах Західного Лісостепу України (2016)
Коваленко Н. П. - Экономическая эффективность выращивания пшеницы озимой при различных системах обработки почвы в севооборотах Южной Степи Украины, Аль-Джанаби К. Т. Б. (2016)
Сербенюк В. О. - Екологічна оцінка способів основного обробітку та удобрення торфово-глейових ґрунту в умовах гумідної зони, Сербенюк Г. А. (2016)
Бабаєв О. А. - Визначення електричної напруги на електродах п’єзокерамічного циліндричного приймача при падінні на нього плоскої акустичної хвилі, Штефан Н. І., Гнатейко Н. В. (2016)
Нестеренко О. В. - Застосування системи дистанційного навчання Moodle у педагогічній діяльності зі студентами денної форми навчання, Сенько А. В. (2016)
Найда А. М. - Випробовування труб з НПВХ і ПВХ-О з використанням методів тензометрії і акустичної емісії (2016)
Зінчук І. І. - Молекулярна біологія вірусу імунодефіциту людини, Донець О. С. (2016)
Миздренко О. М. - Раціональне харчування як одинз важливих компонентів гармонійного фізичного розвитку підлітків (2016)
Осипчук Н. О. - Видовий склад грибкової мікрофлори біотопу ротової порожнини в осіб молодого віку (2016)
Амірханов Е. Д. - Аналіз технічного стану основних засобів, що застосовуються для побудови студії Інтернет телебачення, Кравченко В. І. (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського