Найда В. - Розвиток загальної музичної освіти у середніх педагогічних навчальних закладах поділля на початку ХХ століття (2016)
Овчаренко Н. - Критеріально-оцінювальний апарат професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності (2016)
Осадча Т. - Компонентний аналіз інструментально-виконавської самостійності майбутніх учителів музики, Крістева О. (2016)
Плохотнюк О. - Визначення педагогічних умов формування професійно-ціннісних орієнтацій студентів мистецько-педагогічних спеціальностей у процесі музично-виконавської діяльності (2016)
Проворова Є. - Інтегрований спецкурс "основи музично-педагогічної праксеології": з досвіду викладання (2016)
Ракітянська Л. - Пріоритетність завдань шкільної музичної освіти (2016)
Руденченко А. - Особливості та організаційно-педагогічні засади проектування творчого освітнього простору у вищому мистецькому навчальному закладі (2016)
Свещинська Н. - Критерії сформованості ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя музики (2016)
Силко Є. - Формування колористичного бачення у майбутніх учителів образотворчого мистецтва в умовах пленеру (2016)
Силко Р. - Витоки європейської дизайн-освіти у спадщині Готфріда Земпера (2016)
Чеботаренко О. - Жанрова програмність у фортепіанній музиці Р. Шумана (на прикладі циклу "Альбом для юнацтва" ор. 68): типологічний аспект (2016)
Шевченко І. - Психологічні особливості особистості майбутніх диригентів, Бродський Г. (2016)
Шишова І. - Особистісно-естетичний компонент корекційної освіти (2016)
Ашихміна Н. - Сутність і структура професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх учителів музики (2016)
Grozan S. - Forming of the research abilities of future teachers of musical art in the conditions of level education (2016)
Колоскова Ж. - Запровадження культурних традицій Єлисаветградщини як засіб модернізації сучасної системи музичної освіти України (2016)
Кузнєцова О. - Методичне забезпечення підготовки майбутніх учителів музики до хорового навчання та виховання учнів (2016)
Левицька І. - Актуалізація саморозвитку майбутніх учителів музики як умова формування педагогічного розуміння (2016)
Локарєва Ю. - Потенціал музично-теоретичної підготовки у професійному становленні майбутніх учителів музичного мистецтва (2016)
Малежик Ю. - Формування дизайнерського мислення у студентів мистецьких спеціальностей на заняттях з курсу "формоутворення" (2016)
Негребецька О. - Особливості звуковидобування під час виконання творів на фортепіано (2016)
Багрій Т. - Специфічні особливості професійної підготовки майбутнього музиканта-педагога у виконавській хоровій діяльності (2016)
Гудзь О. - Психолого-педагогічні передумови голосової підготовки студентів музично-педагогічних факультетів (2016)
Петрова Ю. - Взаємозв’язок хореографічного та музичного мистецтв як чинник формування музичної компетентності майбутніх педагогів хореографів, Хмелевськ І. (2016)
Ткаченко М. - Формування рефлексивної позиції майбутніх учителів музики на основі діалогізації навчального процесу в класі диригування (2016)
Шафaрчук Т. - Підготовка майбутніх учителів музики до виконання вокальних творів епохи Бароко, Ян М. (2016)
Касілов І. - Професійна підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва (2016)
Леонова О. - Фортепіанне виконавське мистецтво та його значення у розвитку європейської музичної культури (2016)
Маркіна К. - Етапи формування поліхудожніх умінь у процесі підготовки керівника танцювального колективу (2016)
Сметана С. - Розвиток виконавсько-технічної майстерності на початковому етапі навчання (2016)
Baś K. - Point and line to education (2016)
Чень В. - Сутність поняття "фахова зрілість магістранта-вокаліста" та його компонентна стуктура (2016)
Юе В. - Аналіз професійної компетентності майбутнього вчителя музики у контексті системного підходу (2016)
Гусєва К. - Творчо орієнтовані методи навчання в процесі фахової підготовки вчителя образотворчого мистецтва (2016)
Хуацінь Л. - Музично-виконавська культура майбутнього вчителя музики як категорія мистецької педагогіки (2016)
Кешуан Л. - Формування образно-драматургічних уявлень у студентів педагогічного профілю в процесі музично-аналітичної діяльності (2016)
Майба О. - Діагностика рівнів сформованості християнських цінностей молодших школярів у процесі хорової діяльності в умовах недільної школи (2016)
Надутенко О. - Театралізація як засіб формування художньої культури особистості (2016)
Семенова О. - Структурні складові художньо-творчої компетентності (2016)
Stukalenko Z. - The use of hermeneutics in the process of musical and interpretive activity as a factor of formation of professional tolerance (2016)
Чжао С. - Методика залучення учнів середніх шкіл до основ письмової музичної культури (2016)
Cияо T. - Стилевідповідний підхід до процесу сприймання музичних творів віденських класиків майбутніми вчителями у процесі фортепіанного навчання (2016)
Вeй Х. - Сутність творчого потенціалу і концептуальні підходи у контексті його розвитку (2016)
Хункай Ц. - Музична синергія як мета вольових дій керівника шкільного хору (2016)
Цзіцзян Ч. - Теоретичні основи формування метроритмічних знань та уявлень майбутнього вчителя музики (2016)
Їфу Ч. - Зміст та структура художньо-образного сприйняття майбутніх учителів музики (2016)
Цзюньцяо Ч. - Зміст і структура вокальної культури як наукової категорії (2016)
Янь Ю. - Сутність практико-орієнтованого підходу у процесі навчання майбутніх учителів музики (2016)
Петров П. - Поліфункціональність діяльності вчителя музики-концертмейстера дитячих хореографічних колективів, Пономаренко Є. (2016)
Полякова А. - Психолого-фізіологічні закономірності сприйняття музичного ритму (2016)
Полякова Е. - Перманентное развитие личности педагога-музыканта в условиях полисубъектного взаимодействия (2016)
Украженко И. - Значение фольклорных традиций как стратегии развития культуры личности (2016)
Татарнікова А. - Сутність професійної компетентності майбутніх фахівцш-музикантів з арт-менеджменту (2016)
Анотації (2016)
Фальова О. Є. - Особливості самоактуалізації та особистісні якості жінок із кризисних сімей і розлучених (2016)
Савіна М. В. - Особистісні особливості подружжів у сім'ях із порушеннями здоров'я та адиктивною поведінкою жінок (2016)
Киосева Е. В. - Проявления расстройств адаптации у молодых людей, употребляющих психоактивные вещества (2016)
Живилко В. В. - Оцінка ефективності впровадження комплексу психосоціального супроводу жінок з алопецією (2016)
Рябоконь Н. О. - Особливості когнітивного функціонування дітей із тривожно-депресивними розладами та їх роль у формуванні психологічної дезадаптації (2016)
Литвиненко М. В. - Обґрунтування медико-психологічної допомоги пацієнтам із вугровою хворобою (2016)
Толмачов О. А. - Психічні розлади у пацієнтів із артеріальною гіпертензією (2016)
Рахимкулова А. С. - Феномен рискового поведения подростков: попытка концептуального описания (обзор) (2016)
Мухаровська І. Р. - Особливості психоемоційного стану онкологічних хворих на діагностичному етапі (2016)
Кабанцева А. В. - Значення психічного стану здоров'я водія для безпеки дорожнього руху (2016)
Юдін М. А. - Особливості структури інтерперсонально орієнтованих психопатологічних симптомів у пацієнток косметологічного профілю (2016)
Закаль К. Ю. - Индивидуально-психологические предикторы медикаментозного комплайенса у больных параноидной шизофренией при различном течении заболевания (2016)
Шпильовий Я. В. - Клініко-феноменологічний аналіз депресії у жінок - вимушених переселенок та дружин учасників АТО (2016)
Дрюченко М. О. - Нові підходи до лікування параноїдної шизофренії: загальні засади і специфічні особливості (огляд) (2016)
Шкода К. В. - Клініко-психологічна характеристика психоемоційної сфери дружин і матерів пацієнтів із параноїдною шизофренією (2016)
Сафонов Д. М. - Структурно-динамічні характеристики патоморфозу кататонічного синдрому ендогенного генезу (2016)
Баскіна В. В. - Участь родини у процесі надання комплексної допомоги жінкам після перенесеного первинного психотичного епізоду (2016)
Самойлова О. В. - Вивчення депресивних проявів у дітей вимушених переселенців із посттравматичними стресовими розладами (2016)
Чугунов В. В. - Поєднана методика електросудомної терапії з постіктальним навіюванням у лікуванні наркологічних хворих, Курило В. О., Данілевська Н. В. (2016)
Животовська Л. В. - Вплив геліогеофізичних чинників на динаміку показників стаціонарного лікування пацієнтів з алкогольною залежністю, Сонник Г. Т., Борисенко В. В. (2016)
Котенко О. Г. - Стан гемодинаміки печінки при трансплантації її правої частки з серединною печінковою веною, Мініч А. А., Гусєв А. В., Федоров Д. О., Гриненко О. В., Попов О. О., Коршак О. О., Григорян М. С., Єднак В. І. (2016)
Маріно М. - Роботизована панкреатектомія. Технічні аспекти, Пилипчук В. І., Гулотта Г., Яворський А. М., Шабат Г. І. (2016)
Шевченко Б. Ф. - Ретроспективний аналіз причин невдалого хірургічного лікування ускладнень хронічного панкреатиту та кіст підшлункової залози, Бабій О. М., Тузко Г. В. (2016)
Борисенко В. Б. - Инструментальная диагностика спаечной непроходимодисти кишечника, Бардюк А. Я., Ковалев А. Н. (2016)
Оганезян А. Г. - Оцінка інволюції обмежених панкреатогенних скупчень рідини залежно від зрілості їх стінки, Шейко В. Д. (2016)
Захараш Ю. М. - Визначення складу жирних кислот ліпідів жовчі як фактора прогнозу ускладнень у хворих після операції з приводу гострого холециститу за високого операційно-анестезіологічного ризику, Захараш М. П., Мороз В. В. (2016)
Гомон М. Л. - Антиноцицептивна протекція на етапі завершення хірургічного втручання та раннього післяопераційного періоду, Каніковський О. Є., Костюк О. Г., Павлик І. В., Вигонюк А. В. (2016)
Мохнатий С. І. - Безпосередні результати хірургічного лікування пролапсу мітрального клапана за його недостатності, Підгайна Л. В., Бабляк О. Д., Довгань О. М. (2016)
Севергин В. Е. - Применение радиочастотной абляции при выполнении видеоторакоскопических операций по поводу опухолей легких и плевры, Шипулин П. П., Прохода С. А., Аграхари А., Тронина Е. Ю. (2016)
Никоненко А. О. - Хірургічна профілактика лімфоцеле при трансплантації нирки, Русанов І. В., Вільданов С. Р. (2016)
Савенков В. І. - Оптимізація алгоритму обстеження хворих до і після оперативного втручання з приводу гідронефрозу, Мальцев А. В., Щукін Д. В., Левченко Д. А. (2016)
Мясоедов С. Д. - Отсроченная и первичная реконструкция груди у больных раком грудной железы, Терсенов Я. А., Мясоедов Д. В., Кошель К. В., Сорокин Б. В. (2016)
Пасичный Д. А. - Совершенствование метода растяжения тканей в подготовке ран к пластике с использованием сложно–составных лоскутов (2016)
Дмитрієв Д. В. - Оцінка ефективності методів регіонарної анестезії при хірургічних втручаннях з приводу онкологічних захворювань у дітей, Дмитрієв К. Ю. (2016)
Андрєєв О. А. - Черепно-мозкова травма з оцінкою тяжкості за шкалою ком глазго 13-15 балів – чи дійсно це легка травма, Скобська О. Є., Андрєєв А. Є., Каджая Н. В. (2016)
Аветіков Д. С. - Особливості виділення та мобілізації шкірно-жирових клаптів соскоподібної ділянки при здійсненні нижньої ритидектомії з огляду на особливості біомеханіки шкіри, Стебловський Д. В., Ставицький С. О., Попович І. Ю., Цветкова Н. В. (2016)
Петренко О. М. - Особливості діагностики та клінічні симптоми гнійного ілеопсоїту, Чемоданов П. В., Шоломон С. В. (2016)
Ковалев Г. А. - Влияние экстракта плаценты на регенерацию кожи после холодовой травмы, Ищенко И. О., Тыныныка Л. Н., Ефимова И. А., Введенский Б. П., Сандомирский Б. П. (2016)
Бойко В. В. - Ефективність сучасних методів хірургічного лікування гострого тромбозу в системі нижньої порожнистої вени, Прасол В. О., Тарабан І. А., Андреєщев С. А., Оклей Д. В., Болдижар П. О., Іванчов І. В., Чернуха Л. М., Венгер І. К., Корсак В. В., Гудзь І. М. (2016)
Колесник А. П. - Современные аспекты лечения экссудативного плеврита опухолевого генеза, Каджоян А. В., Кузьменко В. А. (2016)
Чермак І. І. - Спостереження первинного плоскоклітинного раку жовчного міхура, Гичка С. Г., Кузик П. В. (2016)
Кірімов В. І. - Лікування хворих з приводу ураження периферійних судин кінцівок, ускладненого хронічним трофічно-некротичним дефектом, з використанням біотехнологічних методів, Дрюк М. Ф., Барна І. Є., Дмитренко І. П. (2016)
Александр Семенович Никоненко. К 75-летию со дня рождения (2016)
Торшилова Е. - Интеллектуальное и эстетическое развитие как потенциал художественной одаренности: теория и диагностика (2016)
Сологуб А. - Розвиток інтелектуальних здібностей учнів у навчанні (2016)
Піонтковський-Вихватень Б. - Інформаційно-технологічний супровід навчання обдарованих учнів (2016)
Добровольська Н. - Уточнена модель врахування оцінок атестату у показниках зовнішнього незалежного оцінювання (2016)
Шульга Н. - Когнітивно-інструментальний компонент моделі навчальної діяльності зі стохастики (2016)
Рибкіна Л - Формування активної позиції батьків як чинника розвитку особистості дошкільника в умовах позашкільного навчального закладу, Гончарова-Тисляцька А. (2016)
Костенко Т. - Дидактичні умови розвитку творчого потенціалу вихованців у позашкільному навчальному закладі (2016)
Зємба Б. - Особливості "маргінальної обдарованості" та її значущість для соціального розвитку дитини (2016)
Петрович О. - Модель формування готовності майбутніх учителів-словесників до позакласної роботи з обдарованими учнями (2016)
Коваленко Л. - Визначення сутності та змісту учнівської науково-дослідницької діяльності (2016)
Володченко А. - Трансдисциплінарний характер операціональності розвитку обдарованості учнівської молоді, Стрижак О., Храпач Г. (2016)
Шелестова Л. - Гармонізація світосприйняття та естетичний розвиток старших дошкільників засобами образотворчого мистецтва (2016)
Полющенко І. - Проблема підготовки вчителя до використання нових інформаційних технологій у навчальному процесі (2016)
Єнотаєва Л. - Проблеми соціально-комунікативного розвитку обдарованого учня (2016)
Годонюк В. - Емпіричне дослідження самоствердження дитини дошкільного віку в родині (2016)
Андросович К. - Психолого-педагогічний супровід процесу соціалізації обдарованих старшокласників в інтернет-мережі (2016)
Філіпович В. - Взаємодія освітнього середовища й інтелекту в процесі навчально-професійної підготовки студентів (2016)
Величко В. - Психограма працівників національного центрального бюро інтерполу в Україні та врахування її у допрофесійній та професійній підготовці обдарованої молоді (2016)
Габермас Ю. - До реконструкції історичного матеріалізму. IV (9) Легітимація (2016)
Eliopoulos P. - Mass Culture, Education and the Perspective of Individuality (2016)
Methodological Seminar "Mass Culture, Education and the Perspective of Individuality" Panos Eliopoulos, Lyudmyla Gorbunova, Mykhailo Boychenko, Mariia Kultaieva, Volodymyr Kovtunets, Sergiy Kurbatov, Anna Laktionova, Tetiana Matusevych, Iryna Stepanenko, Maya Trynyak, Natalia Radionova, Viktor Zinchenko (2016)
Fadaak T. - Women, Education and Employment in Saudi Arabia: an Example of Multiple Modernities, Roberts K. (2016)
Зінченко В. - Сучасні глобальні трансформації університетської системи та специфікації філософії освіти в англосаксонській та американській моделях освітньо-наукового менеджменту (2016)
Силкіна С. - Он-лайн освіта як нова практика гуманізму (2016)
Bennich-Bjorkman L. - Academic Freedom: An Ultra-modern Principle with Old Roots (2016)
Бойченко Н. - Контрфактичність цілей університетської освіти (2016)
Колотило М. - Філософія в технічному університеті: обґрунтування, легітимація, апологія (2016)
Князева Е. - Расширенный экологический подход: сети жизни, познания, разума и коммуникации (2016)
Круглий Стіл "Досягнення та перспективи синергетичних досліджень у вітчизняній гуманітаристиці (назустріч 15-й річниці Українського синергетичного товариства)" (2016)
Гончаренко О. - Філософія та філософська освіта у розумінні Казимира Твардовського (до 150-річчя з дня народження філософа та педагога) (2016)
Професор Анджей Гжегорчик (біографічний нарис) Переклад і підготовка до друку Олега Гірного (2016)
Гірний О. - Анджей Гжегорчик як філософ освіти (2016)
Бойко-Гагарін А. - Технологічні аспекти виготовлення та опробування монет у науковій спадщині Георга Агріколи (2012)
Ломака О. - Етномовна ситуація у промисловій і сільськогосподарській сферах Кіровоградської області в другій половині ХХ століття (2012)
Новожеев Р. - Социально-функциональная трансформация села Лопушь в XI−XVII вв.: от погоста к пограничной заставе (2012)
Піскун О. - Особливості процесів етнонаціональної ідентифікації мешканців Слобідської України (2012)
Проскурова С. - Роль місць пам’яті у відновленні історичної традиції (на прикладі сіл Бовтишка та Розумівка Олександрівського району Кіровоградської області) (2012)
Романова О. - Джерельно-історіографічна база дослідження міфології лісової стихії слов’янських народів (2012)
Савченко С. - Від штунди до баптизму: до питання про релігійну та культурну тяглість (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Білан С. - Діяльність кас взаємодопомоги колгоспного селянства в системі соціального забезпечення сільського населення України в 30-х рр. ХХ ст. (2012)
Бойко Я. - Разделение труда и структура занятости сельского и городского населения Херсонской губернии в конце XIX в., Верещагин П. (2012)
Вівсяна І. - Формування культу Т. Г. Шевченка в українській суспільно-політичній думці другої половини ХІХ ст. (2012)
Десятов Д. - Формування просторової компетентності учнів у процесі навчання історії (2012)
Казьмирчук М. - Караїмські та єврейські громади Київської губернії (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Новак А. - Український захід: Візії Драгоманова (2012)
Присяжнюк Ю. - Освіта України як самобутній культурний простір: антропологічна ретроспекція явища (2012)
Побережець Г. - Творчий шлях В’ячеслава Максимовича Чорновола (2012)
Синенко О. - Боротьба політичних партій за вплив у професійних спілках (2012)
Чорний В. - Економічна політика УРСР під час перебування П. Ю. Шелеста на посаді першого секретаря ЦК КПУ (1960-х – поч. 1970-х років) (2012)
Бабак О. - Еволюція розвитку жіночого руху за політичні права в США (кінець ХVІІІ ст. – 1920 р.) (2012)
Біденко Н. - Ранні роки життя т формування світогляду дочки генерал-лейтенанта М. М. Раєвського Марії Волконської (2012)
Бондаренко О. - Міста російської імперії дореформеної доби в дорадянській історіографії (2012)
Грінченко В. - Увічнення пам’яті про війну 1812 року в церковній архітектурі російського класицизму (2012)
Демешко Ю. - Діяльність купецького стану в системі винних відкупів новоросійського регіону в дореформений період (2012)
Кізюн В. - Бій під Салтанівкою – перша видатна битва генерала М. М. Раєвського у вітчизняній війні 1812 року, Синенко О. (2012)
Ковальков О. - Квітнева революція 1978 р. в Афганістані у висвітленні органу ЦК КПРС газети "Правда” (2012)
Телегуз А. - Конспіративна боротьба незалежної самоврядної професійної спілки "Солідарність” проти комуністичного режиму в ПНР у 1983 – 1988 рр. (2012)
Чорний О. - Командарм-12: життя між вироками (2012)
Шевченко С. - Газетний фонд держархіву Кіровоградської області як джерело вивчення акцій солідарності із Сербією 1914 – 1915 рр. (2012)
Бабійчук Г. - Громадянські та позашкільні форми дослідження історичного краєзнавства Миколаївщини ХІХ – початку ХХІ ст. в системі науково-дослідних і навчальних галузевих закладів: історіографія проблеми (2012)
Босенко Н. - До питання національної самоідентифікації адептів київської історичної школи: М. П. Дашкевич (2012)
Брояковський О. - "Мемуари” В. Б. Антоновича як джерело з історії освіти в Україні середини ХІХ ст. (2012)
Демуз І. - Математичні та хімічні наукові товариства України кінця ХІХ – початку ХХ ст.: радянський досвід історіографічних напрацювань (2012)
Житков О. - Проблеми військового будівництва 1917 – 1918 рр. в оцінках провідників української революції, Шевченко Б. (2012)
Кіян О. - М. П. Драгоманов як критик народницької історіографії (2012)
Лукашевич О. - Сенатський указ 1720 року в історії української мови (історико-правовий аспект) (2012)
Лукашова О. - Висвітлення постаті кошового отамана Івана Сірка в українській і російській історіографії XVIII ст. (2012)
Нефьодов Д. - Рух опору в південній Україні (1941 – 1944 рр.) в радянській історіографії другої половини 50-х – 60-х рр. (2012)
Пархоменко В. - Директорія УНР в останні місяці свого існування (за матеріалами мемуаристики) (2012)
Полієнко Г. - Висвітлення соціальних практик православної церкви в Чернігівській єпархії в періодичних виданнях другої половини XIX – початку XX ст. (2012)
Потапенко Я. - Трансдисциплінарна взаємодія як гносеологічне й методологічне підґрунтя історії тіла (2012)
Тупчієнко-Кадирова Л. - Діловий характер та діловий рівень зв`язків між суб’єктами листування (на прикладі кількох листів архівної спадщини композитора Ю. Мейтуса) (2012)
Авраменко О. - Розвиток історичної науки в Миколаївському національному університеті ім. В. О. Сухомлинського у ХХ ст. (2012)
Єрмілов В. - Перший вітчизняний досвід медико-статистичного дослідження в Херсонській губернії (2012)
Казьмирчук Г. - Кальничани – учасники руху опору на Вінниччині (2012)
Шевченко С. - Бібліографія (2012)
Бачур Б. С. - Нормативно-правове регулювання діяльності іноземних акціонерних товариств в Російській імперії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., Колібабчук Н. К. (2014)
Притченко Р.С. - Функции судебной практики (2014)
Бидюк Н. О. - Правовое регулирование допуска к адвокатской деятельности в Украине и США (2014)
Гринь О. Д. - Правове регулювання інституту громадянства в Україні (2014)
Донченко О. І. - Діяльність органів місцевого самоврядування як складова державного управління (2014)
Садовская О. Н. - Соглашение об ассоциации Украины с ЕС как источник конституционного права (2014)
Максименко А. В. - Основні напрямки діяльності державної міграційної служби України (2014)
Рудой К. М. - Актуальні проблеми протидії органів внутрішніх справ України нелегальній міграції (2014)
Борщевська О. М. - Функції господарсько-процесуальних строків (2014)
Смітюх А. В. - Участь у господарському товаристві як правовий зв’язок (2014)
Гладушняк О. О. - Проблеми судового порядку встановлення походження та реєстрації дитини при застосуванні сурогатного материнства (2014)
Петренко К. Р. - Давність у цивільному праві України: історико-правове дослідження (2014)
Труба В. І. - Питання здійснення права на захист сімейних прав та інтересів в судовому порядку (2014)
Бондаренко К. В. - Особливості реалізації права на інвестування в Україні іноземними громадянами (2014)
Cытников Д. М. - Экологическая сфера в структуре современного общества (2014)
Толкаченко О. В. - Правова охорона морського середовища (2014)
Барабаш О. Л. - Становлення та зміст поняття "приватного життя" (2014)
Гончар Т. О. - Загальна характеристика заходів кримінально-правового впливу (2014)
Миколенко О. М. - Способи правового закріплення в законодавстві про кримінальну відповідальність суспільно небезпечних наслідків (2014)
Нарожна О. В. - Окремі аспекти тактики проведення допиту під час розслідування незаконного видобування корисних копалин (2014)
Родіонова Т. В. - Місце, обстановка та спосіб вчинення злочинів з використанням насильства в сім’ї (2014)
Чуваков О. А. - Безпека: соціально-політична сутність поняття (2014)
Голікова М. В. - Страховий нагляд у морській сфері України (2014)
Задорожній О. В. - Міжнародно-правовий принцип незастосування сили або погрози силою в контексті дій Російської Федерації проти України (2014)
Ковбан А. В. - Самовизначення народу як об’єкт глобальних прав у міжнародному праві (2014)
Нігреєва О. О. - До поняття "джерело права" у науці міжнародного права (2014)
Козерацький Г. В. - Феномен професійної деформації особистості педагога: причини, шляхи профілактики і подолання (2014)
Шестопал Т. П. - Военное наёмничество: современные правовые аспекты проблемы (2014)
Титул, содержание (2016)
Коноваленко А. А. - Астрофизические исследования с помощью малоразмерных низкочастотных радиотелескопов нового поколения, Ерин С. Н., Бубнов И. Н., Токарский П. Л., Захаренко В. В., Ульянов О. М., Сидорчук М. А., Степкин С. В., Гридин А. А., Квасов Г. В. (2016)
Сюсюк М. Н. - Вариации плазменных температур в ионосфере над Харьковом в течение глубокого минимума солнечной активности, Котов Д. В., Черногор Л. Ф., Богомаз А. В. (2016)
Рыбин О. Н. - Автоматизированное СВЧ проектирование миниатюризированных прямоугольных микрополосковых антенн с метаматериальными подложками, Шульга С. Н. (2016)
Чечеткин Д. Л. - Оптический датчик для контроля профиля поверхности параболических антенн миллиметровой и субмиллиметровой астрономии, Белянкин И. П., Силин В. В., Славгородский С. И., Шульга В. М. (2016)
Вихідні дані (2016)
Лук’яненко Л. М. - Аналіз режимів роботи сонячних електричних станцій залежно від зовнішніх факторів, Гончаренко І. С. (2016)
Денисюк С. П. - Обмінні процеси в трифазних автономних системах електроживлення, Горенко Д. С. (2016)
Тугай Ю. І. - Моделювання впливу коронного розряду на перенапруги в несиметричних режимах ліній електропередачі надвисокої напруги, Лиховид Ю. Г. (2016)
Чиженко О. І. - Аналіз електромагнітних процесів у системі мережа-ТРК у режимі плавного регулювання реактивної потужності. Оцінка впливу параметрів мостового ТРК на його електромагнітну сумісність з мережею, Трач І. В. (2016)
Сегеда М. С. - Оптимізація режимів підстанцій електричних мереж, Бахор З. М., Гапанович В. Г. (2016)
Блінов І. В. - Дослідження організації конкурентної моделі ринку електроенергії України з урахуванням мережевих обмежень в ОЕС України, Парус Є. В., Іванов Г. А. (2016)
Гаврилюк С. І. - Моделювання торцевого дугостаторного асинхронного двигуна з двошаровим масивним дисковим ротором, Карлов О. М., Кондратенко І. П., Крищук Р. С., Ращепкін А. П. (2016)
Мартынов В. В. - Геометрическая оптимизация силового трансформатора импульсного источника электропитания, Лебедев Б. Б. (2016)
Бібік О. В. - Вентильно-індукторний привод насосної установки багатоповерхового будинку (2016)
Гребеников В. В. - Влияние жидкостного охлаждения на характеристики электрической машины с постоянными магнитами, Прыймак М. В. (2016)
Циганкова Г. А. - Розрахунок магнітного поля в робочій зоні електродинамічного гальма при нерухомому роторі (2016)
Мельник А. М. - Математичне моделювання радіальних електромагнітних сил при розпресуванні крайніх листів осердя статора турбогенератора (2016)
Тесик Ю. Ф. - Аналіз статики стабілізаторів основної гармоніки в діапазоні частот мережі, Пронзелева С. Ю., Мороз Р. М. (2016)
Липківський К. О. - Підвищення ефективності використання вольтододавчих трансформаторів з секціонованими обвитками у складі стабілізатора напруги змінного струму, Можаровський А. Г. (2016)
Малахатка Д. О. - Силові схеми гібридних фільтрокомпенсуючих перетворювачів для трифазних систем з нелінійними та змінними навантаженнями (2016)
Кучерявая И. Н. - Влияние концентрации микровключений на распределение электрического поля в полиэтиленовой изоляции (2016)
Петухов И. С. - Замена обмотки электрической машины намагниченной средой при моделировании магнитного поля в области лобовых частей, Акинин К. П. (2016)
Титул, содержание (2016)
Рябов М. И. - Каталог периодов переменности внегалактических радиоисточников в сантиметровом диапазоне длин волн, Сухарев А. Л., Донских А. И. (2016)
Калиберда М. Е. - Дифракция E-поляризованной волны на бесконечной периодической ленточной решетке в отсутствие одной ленты, Литвиненко Л. Н., Погарский С. А. (2016)
Бердник С. Л. - Возбуждение электромагнитных волн продольной щелью в широкой стенке прямоугольного волновода в присутствии пассивных импедансных вибраторов вне волновода, Катрич В. А., Нестеренко М. В., Пенкин Ю. М. (2016)
Елисеева Н. П. - Формирование волны с круговой поляризацией наклонным импедансным вибратором, расположенным над прямоугольным экраном, Бердник С. Л., Катрич В. А., Нестеренко М. В. (2016)
Галушко В. Г. - Пеленгование ВЧ сигналов, рассеянных ионосферными неоднородностями, с помощью малоразмерных антенн, Зализовский А. В., Кащеев С. Б., Пикулик И. И., Чаркина О. В. (2016)
Вихідні дані (2016)
Артеменко Ю. О. - Стратегічний потенціал висловлень з імплікативними предикатами в англомовному дискурсі (2014)
Бабич В. І. - Особливості ідіодискурсу К. Сендберга (2014)
Балацька О. Л. - Засоби хеджингу у критичних зауваженнях англомовної наукової статті (2014)
Белехова Л. И. - Когнитивная теория образности поэтического текста (2014)
Бирюкова Д. В. - Предикативная организация описаний интерьера в англоязычном художественном дискурсе (2014)
Брославська Л. Я. - Метафоричні засоби вербалізації концепту war / війна в ідіодискурсі Е. Ґемінгвея (2014)
Вапіров С. Ю. - Лінгвокогнітивні особливості "чорного гумору" в німецькому побутовому анекдоті (2014)
Велика І. О. - Теорія текстових світів в контексті рекламної комунікації (на матеріалі німецької мови) (2014)
Веремчук Е. О. - Лінгвокогнітивні аспекти лексичної репрезентації макроконцепту space в англомовному публіцистичному дискурсі (2014)
Воробйова М. В. - Індекс нечіткості алюзії як одна з ключових характеристик алюзивних неологізмів семантичних полів "культура" та "дозвілля" (на матеріалі англійської мови) (2014)
Вялікова О. - Моделі креолізації в американському та українському віршованому тексті (2014)
Галуцьких І. А. - Художня тілесність як конструкт (2014)
Головко О. М. - Концепт "релігія” та особливості його вербалізації у творі Д. Брауна "Янголи і демони”, Боднар Ю. С. (2014)
Горченко О. А. - Гендерна асиметрія в англійській художній літературі (на прикладі творів письменників XVIII століття) (2014)
Дергун Т. В. - Функції ідіом в англомовних трифразеологічних журнальних статтях: лінгвориторичний аспект (2014)
Ємець О. В. - Прийом висунення у художньому тексті в аспекті перекладу (2014)
Єршова І. М. - Презентація PowerPoint як мультимедійний жанр на україномовних та англомовних інтернет-сайтах (2014)
Игина З. А. - Условные пространства и конструктивные объекты в лингвистическом исследовании (2014)
Козуб Л. С. - Особливості реалізація прагматичної функції у текстах англомовних пісень (2014)
Коринь С. Н. - Концептуальная метаметафора в немецкоязычном художественном дискурсе (2014)
Коч Н. В. - Трансформації інформаційного поля лінгвокультурного концепту "правда" в сучасній медіа-пропаганді (2014)
Кузнецова М. О. - Гіпертекстуальність як іманентна характеристика вторинного дискурсу англомовних текстів сучасної маскультури (2014)
Кузьменко А. О. - Жанрово-мовленнєва типологія малоформатних інфантичних текстів (2014)
Лук’янець Г. Г. - Колоронімічна апеляція до етосу в текстах англомовних інтернет-новин (2014)
Лященко О. А. - Жанрові особливості детективного роману "Обличчя без маски" С. Шелдона (2014)
Макарук Л. Л. - Гетерогенність лінгвальних елементів англомовної реклами (2014)
Маріна О. С. - Акатегоріальна специфіка парадоксальних поетичних форм у сучасних англомовних поетичних текстах (2014)
Морозова Е. И. - Лингвокогнитивные механизмы и дискурсивные эффекты дистанцирования говорящего (2014)
Морошкіна Г. Ф. - Вербалізація символіки синього кольору в франкомовному дискурсі живопису, Луценко Ю. Ю. (2014)
Нагірний Л. Я. - Мовні засоби вираження адресованості в англомовному політичному виступі (на матеріалі промов Стівена Харпера) (2014)
Наконечна Т. В. - Невербальні елементи англомовного скаутського дискурсу (2014)
Павлик Н. В. - Семантичне розмежування термінів фатичного спілкування (2014)
П’єцух О. І. - Метафоричні репрезентації політики як води та рослин в англомовному політичному дискурсі "Вибори 2010 – 2012 рр. в Україні" (2014)
Пільгуй Н. М. - Дослідження синергетичного потенціалу англомовного наукового агротехнічного дискурсу (2014)
Попова О. В. - Підмова політичного дискурсу США – відзеркалення його основних дискурсивних властивостей (2014)
Приходько Г. І. - Оцінка як об'єкт лінгвістики: перспективи комунікативного аспекту дослідження (2014)
Радзієвська Т. В. - Французький лексико-синтаксичний компонент у англійському листуванні: референційна та прагматична мотивація (2014)
Сазонова Я. Ю. - Психологічний феномен тунельного мислення в категоріях текстотворення і текстосприйняття в дискурсі жахів (2014)
Свєтлічна А. А. - Роль і місце митних документів в англомовному офіційно-діловому дискурсі (2014)
Селіванова О. О. - Комунікативна взаємодія: аксіоматика (2014)
Сидорова М. О. - Лексико-грамматические импликатуры в реактивных ходах диалогического дискурса немецкого язика (2014)
Суддя А. М. - Контраст як засіб створення поляризації за рахунок контекстуальних синонімів-прикметників (2014)
Тарасюк І. В. - Наратологічний аналіз художнього тексту (на матеріалі творів французьких письменників) (2014)
Томащу Ю. О. - Тактико-стратегічний арсенал інтернет-інтерв’ю у студії (на матеріалі англомовних он-лайн журналів для дівчат "gUrl”, "Seventeen”, "Teen Vogue”) (2014)
Третяк Ю. Ю. - Комунікативні стратегії легітимації респондента в жанрі французького газетно-журнального інтерв’ю (2014)
Фоменко Е. Г. - Лингвотипологическая направленность в моделировании художественного дискурса (2014)
Хацер Г. О. - Теоретичні засади семантичного аналізу текстів (2014)
Ходак О. В. - Метафоризація як вид семантичних змін у дієсловах візуальної перецепції в англійській мові середнього періоду (2014)
Ходос І. О. - Система дискурсивних актів у ідіодискурсі американського письменника Ф. С. Фіцджеральда (2014)
Чередниченко В. П. - Пряма і непряма мова як засоби передачі чужої мови (на матеріалі німецькомовної новели) (2014)
Щербак О. М. - Втілення миротворчого етосу у німецькомовних інтернет-новинах: лінгвориторичний аспект (2014)
Ioannitou G. - La formation interculturelle des futurs enseignants des langues dans un milieu multilingue (2014)
Issele J.-L. - La langue de chez moi au milieu des collines du Tonkin… (2014)
Людина-університет (до славетного ювілею професора Анатолія Миколайовича Приходька) (2014)
Банникова Е. - Особенности управления человеческими ресурсами в многонациональной среде международной компании (2016)
Гребенюк А. - Смерть у відеоіграх у контексті процесів реміфологізації (2016)
Литовченко А. - Критико-социологический анализ пропагандистских аспектов социологического дискурса Украины: постановка проблемы, Нехаенко О. (2016)
Ковальська Є. - Вимірювання соціального статусу особи за допомогою суб’єктивного методу визначення соціального статусу, Новосьолова О., Суванова А., Старостіна Ю. (2016)
Muradyan O. - Life Chances and Opportunities in Ukraine: a Subjective Evaluation of Objective Reality (three Different Profiles in Opportunities) (2016)
Сальнікова С. - Виокремлення середнього класу (за даними компанії TNS), Хом’як А. (2016)
Харченко Е. - Механизмы интеграции гендерно-чувствительного подхода в социологические исследования (2016)
Єрко Г. - Безпека міського публічного простору як складова частина розбудови міста (на прикладі розміщення гуртожитку Луцького педагогічного коледжу), Констанкевич Л. (2016)
Ідрісов Б. - Формування комунікативної компетентності студентів – майбутніх соціологів як можливості підвищення якості інтерв'ювання (2016)
Катаев С. - Самоидентификация горожан и образ города (кейс – г. Запорожье) (2016)
Петренко-Лисак А. - Мобільна телефонія в матриці міського життя (2016)
Штик О. - Динаміка та ієрархія сфер соціальної життєдіяльності (на прикладі м. Луцька) (2016)
Калашнікова Л. - Інноваційний підхід до управління безпекою регіонального соціуму (2016)
Федорова Н. - Специфіка мотиваційного складника споживчої поведінки страхувальників (2016)
Катруха Е. - "Единство в многообразии" как социально-политическая технология: перспективы и ограничения применимости в украинском контексте (2016)
Мелешко Я. - Образ жінки у сучасному українському місті: історична трансформація (2016)
Чикишев Н. - Политическое в социальном: двойственность конструирования субъектности, Капнинова М. (2016)
Авраменко О. Б. - Особливості техніко-технологічної підготовки майбутніх вчителів технологічної освіти (2013)
Бовсунівський В. М. - Особливості підготовки вчителів технологій до проектно-художньої діяльності у процесі післядипломної освіти (2013)
Гладун Т. С. - Організація самостійної роботи студентів-екологів у процесі підготовки до професійної діяльності (2013)
Гурницка Б. - Компетенции современного коррекционного педагога как важное условие успешности педагогической дияльности (2013)
Демченко А. В. - Особливості організації виховної роботи з майбутніми фахівцями пожежно-рятувальної служби у вищих навчадьних закладах (2013)
Дмитренко П. В. - Формування профорієнтаційної компетентності як складової фахової підготовки майбутніх вчителів технологій, Косяк І. В. (2013)
Жерноклєєв І. В. - Особливості підготовки майбутніх учителів технологій у Республіці Ісландія (2013)
Камінська B. C. - Міжкультурна освіта як засіб формування полікультурної компетентності учнів (2013)
Кміта Є. В. - Професійна компетентність диспечера управління повітряним рухом, її сутність та складові (2013)
Ковалькова Т. О. - Особливості професійної діяльності психолога в авіаційній галузі (2013)
Колодько Т. М. - Мовленнєва культура, інтелект та іншомовна підготовка майбутніх учителів іноземної мови (2013)
Кривич Н. Ф. - Структура культури професійного спілкування фахівця економічного профілю (2013)
Кучменко О. Б. - Гуманізація як складова в оптимізації біологічної освіти у вузі (2013)
Малков Д. Ю. - Діяльність клубів як соціокультурна умова оптимального впливу на соціалізацію молоді у сфері дозвілля (2013)
Нечипоренко В. В. - Експерементальне дослідження ефективності навчально-реабілітаційної діяльності спеціального закладу як відкритої соціально-освітньої системи (2013)
Павлов Ю. О. - Професіоналізм особистості як наукова проблема у професійній підготовці фахівців (2013)
Парфенюк Т. Ю. - Ринково-орієнтована освітня реформа Південної Австралії (короткий аналіз, характеристика змін) (2013)
Плазовська Л. В. - Лінгвістичний супровід в інтерпретації реалізованих навчальних композиційних завдань площинного характеру (2013)
Пригода В. В. - Особливості викладання дисципліни "Право інтелектуальної власності” іноземним студентам (2013)
Рябова З. В. - Характеристика діяльності маркетингових центрів інститутів післядипломної педагогічної освіти (2013)
Сакалюк О. П. - Емпатія як соціально-психологічний феномен (2013)
Світайло С. В. - Педагогічні технології формування фахової компетентності майбутніх учителів музики (2013)
Сергійчук О. М. - Вища педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід у навчальному процесі ВНЗ, Сембрат А. Л. (2013)
Сердюк Н. Ю. - Розробка нетрадиційних форм роботи із студентами-філологами в позанавчальний час - інтелектуальний капітал викладача ВНЗ (2013)
Сиротюк Т. А. - Деякі аспекти організації та методичного забезпечення проведення уроку з постановки голосу студентами-практикантами (2013)
Сітовський А. М. - Професійна підготовка майбутніх учителів фізичної культури в умовах інформаційного суспільства (2013)
Тоцька Л. О. - Методика формування умінь співу бельканто у процесі вокальної підготовки педагога-музиканта (2013)
Турчинова Г. В. - Структура та характеристика етапів курсу навчання викладання біології англійською (2013)
Цоколенко О. А. - Формування вмінь аналізувати проведення навчальних занять під час проходження практики магістрантами у педагогічному університеті (2013)
Рященко Д. С. - Борис Грінченко: сторінки життєвого і творчого шляху (2013)
Титул, зміст (2015)
Починок Є. А. - Ергономічний підхід у вдосконаленні професійної підготовки студентів педагогічних університетів (2015)
Федоренко Н. І. - Впровадження інноваційних технологій навчання як процес удосконалення професійного іміджу викладача (2015)
Тимошко Г. М. - Проблеми формування та розвитку організаційної культури суб’єктів педагогічного менеджменту в загальноосвітньому навчальному закладі (2015)
Боднар О. С. - Часткові технології управління суб’єктами у системі аналітико-експертної діяльності в освіті (2015)
Штефан Л. В. - Інноваційна активність майбутніх інженерів-педагогів (2015)
Криворучко А. В. - Методика підготовки майбутнього вчителя хімії до оцінювання навчальних досягнень учнів (2015)
Аронова Р. С . - Результати формування професійної компетентності майбутніх фахівців дошкільного виховання у педагогічному коледжі (2015)
Ландо О. А. - Результати управління формуванням здоров’язбережувальної компетентності майбутніх учителів у педагогічному коледжі (2015)
Олексін Ю. П. - Диференціація навчання як один із ключових напрямів оновлення сучасної школи (2015)
Завалевський Ю. І. - Становлення і розвиток ключових понять проблеми формування вчителя як конкурентоспроможного фахівця у міждисциплінарному науковому дискурсі (2015)
Трушкін А. П. - Спортивний профвідбір і відбір щодо спортивної перспективності спортсмена (2015)
Білик Н. І. - VII Полтавський обласний конкурс "Авторська збірка поезій школяра" (2015)
Ільченко О. Ю. - Досвід розвитку жіночої освіти на Полтавщині: роль княгині-благодійниці Варвари Рєпніної (1778-1864 pp..) (2015)
Кікто С. М. - Педагогічна спадщина О. Сластіона у становленні вітчизняної професійної освіти (2015)
Япринець Т. С. - Зміст і методика вивчення природоохоронних територій у шкільному курсі географії материків і океанів (2015)
Палкин В. А. - Повышение культуры учителей и родителей - важное условие нравственного воспитания детей (2015)
Фазан Т. П. - Віра в Бога як основний фактор православно-сімейного виховання кін. ХІХ - поч. ХХ ст. (2015)
З Днем працівників освіти! (2015)
Передплата Всеукраїнського науково-практичного освітньо-популярного журналу на 2016 рік (2015)
Відомості про авторів (2015)
Сисоєв А. С. - Голографування у полі гаусових хвильових пучків, Назаренко Л. А. (2016)
Ляхович А. Л. - Автоматизация управления в осветительных установках (каким должно быть фотореле) (2016)
Литвиненко А. С. - Автономна система освітлення гібридного типу, Діденко О. М., Васильєва Ю. О., Гуракова Л. Д., Іоффе К. І. (2016)
Литвинов А. Г. - Построение математической модели регулирования освещенности рабочих поверхностей автоматизированными системами управления осветительными установками в ВУЗах, Билык Е. В. (2016)
Белоусов А. Ф. - Источник света на сверхъярких светодиодах, Белоусов Д. А. (2016)
Литовченко С. Н. - Принципы построения выбора элементной базы светодиодных светильников и их систем управления (продолжение, начало в №3-4, 2015 г., с. 43-44) (2016)
Билык Е. В. - Энергоеффективность применения светодиодных световых приборов в ВУЗах, Литвинов А. Г. (2016)
Терещенко В. В. - Обладнання для метрологічного забезпечення вимірювань імпульсних світлових величин (2016)
Квасніков В. П. - Моделювання промислового світлодіодного світильника, Кулик Н. І. (2016)
Карашевич І. - Елементи фортифікації Аккерманської фортеці (2012)
Новожеев Р. - Археологическое исследование домонгольской крестьянской усадьбы в конце ХХ – начале XXI века (2012)
Ревенко В. - Свята й обряди українських селян Південної України в повоєнний період (1945 – 1955 рр.) (2012)
Фіалко О. - Костюмні гарнітури скіфських амазонок (2012)
Шевченко Т. - Херсонеські надгробки як історичне джерело (2012)
Шелехань О. - Історія дослідження технології виробництва скіфської клинкової зброї (2012)
Ломака О. - Класифікація етнічних процесів у вітчизняній етнології (2012)
Ревенко В. - Свята й обряди українських селян Південної України в повоєнний період (1945 – 1955 рр.) (2012)
Біденко Н. - Старий данциг – перше німецьке поселення на території Кіровоградської області (2012)
Брояковський О. - Освітня діяльність польських "хлопоманів” на Правобережній Україні 50 – 60-х років ХІХ століття (2012)
Бундюченко Т. - Формування демократичного світогляду М. М. Аркаса під впливом родини (2012)
Гребенюк О. - Проблеми визначення правового статусу генерального секретаріату (2012)
Казьмирчук Г. - Кальницький греко-католицький деканат: становлення й розвиток (2012)
Марченко О. - Взаємодія місцевого самоврядування й елементів громадянського суспільства: історіографія проблеми (2012)
Марченко О. - Економічний розвиток заштатних міст і містечок Херсонської губернії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., Носко К. (2012)
Мягка О. - Репресивна політика радянської влади проти польського населення Південної України в 30-х рр. ХХ ст. (2012)
Митрофаненко Ю. - Канізьке повстання 1918 р. (спроба реконструкції події за спогадами учасників) (2012)
Філоретова Л. - Опозиційна діяльність учителів України на сторінках періодичної преси в міжреволюційний період (1907 – 1917 роки) (2012)
Черемісін О. - Особливості Південноукраїнського регіону в кінці XVIII – першої половини XIX століть (2012)
Чорний О. - Участь 5-ї гвардійської армії у форсуванні Дніпра в мемуарах та оцінках учасників подій (2012)
Ачкіназі Б. - Середземномор'є та його роль у трансформації західного суспільства в період раннього Нового часу (в контексті історичних уявлень Ф. Броделя) (2012)
Бондаренко О. - Взаємини міського самоврядування з органами державної влади в Російській імперії в 1775 – 1870 рр.: дорадянська історіографія (2012)
Позднякова І. - Цензура видовищ у радянській Росії в 1917 – 1920-х рр. (2012)
Шевченко С. - Діяльність американської адміністрації допомоги в Одеській губернії під час першого радянського голоду (2012)
Шинкаренко Л. - Комітет економічної безпеки США в контексті соціальних програм Ф. Д. Рузвельта (2012)
Босенко Н. - Ідейно-політичний фактор і наукові передумови зародження "Київської документалістської школи” в східнослов’янській історіографії (2012)
Іваннікова Л. - Історіографія 20-х років ХХ ст. як джерело до вивчення історії фольклористики Півдня України (2012)
Кіян О. - Історико-географічний фактор у дослідженні історії Володимира Антоновича (2012)
Культенко О. - Про емерджентність історичного методу наукового дослідження в міжнародному праві (2012)
Токар Н. - Громадсько-політичні погляди В. Доманицького (2012)
Ковальков О. - Єлисаветградський пікінерський полк (2012)
Нефьодов Д. - Зарубіжна та діаспорна історіографія руху опору у Південній Україні (1941 – 1944 рр.) другої половині 50-х – першої половини 80-х рр. (2012)
Постолатій В. - До критеріїв визначення дати заснування нашого університету (2012)
Бібліографія (2012)
Белинский Е. Ю. - К правовому прогрессу общества через формирование правовой культуры личности (2015)
Жукорська Я. М. - Напрями реформування ООН: Рада Безпеки (2015)
Лясковець О. В. - Парламент – орган народного представництва в зарубіжних країнах (2015)
Міхневич Л. В. - Юридична освіта й наука в ліцеях України ХІХ століття: історіографія проблеми (2015)
Тимошенко М. О. - Стандарти вищої освіти як результат збалансування приватно-публічних інтересів (2015)
Драпайло Ю. З. - Поняття і природа договору на надання лоцманських послуг (господарсько-правовий аспект) (2015)
Золотарьова Д. М. - Земельні права й обов’язки суб’єктів, що проводять розвідувальні роботи (2015)
Короєд С. О. - Мета господарського судочинства як основний вектор у підвищенні ефективності правосуддя в господарських справах (2015)
Міндарьова М. Ю. - Поняття цивільного обороту облігацій і його стадії (2015)
Ольшанецька О. Б. - Роль нотаріуса у сфері посвідчення договорів цивільно-правового характеру: досвід ЄС (2015)
Приступлюк В. Л. - Компетенція Європейського Союзу в галузі захисту прав споживачів (2015)
Братель С. Г. - Функції правоохоронної сфери (2015)
Глуховеря В. А. - Іноземний досвід адміністративно-правового регулювання захисту інформації з обмеженим доступом (2015)
Калініченко А. І. - Теоретичні засади кодифікації митного законодавства України (2015)
Кобзар В. В. - Деякі аспекти формування правової, моральної та професійної культури як складової службового перфекціонізму сучасного державного службовця (2015)
Кравчук В. М. - Механізм реалізації народного контролю в організації й діяльності органів державної влади (2015)
Нікітенко О. І. - Адміністративно-правове регулювання у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави правоохоронними органами (2015)
Пузирний В. Ф. - Поняття й ознаки адміністративної діяльності органів та установ державної кримінально-виконавчої служби України (2015)
Сергієнко Н. А. - Виконавчий збір: до питання змісту і проблем оскарження його стягнення (2015)
Сікорський О. П. - Проблеми правового забезпечення діяльності добровольчих батальйонів в Україні (2015)
Танривердієв І. М. - Поняття й види методів адміністративно-правового забезпечення органами прокуратури України законності притягнення осіб до адміністративної відповідальності (2015)
Тупчієнко Д. Л. - Закон США "Про боротьбу з практикою корупції за кордоном": детальна характеристика, санкції та екстериторіальність застосування (2015)
Уваров В. Г. - Система адміністративних стягнень вимагає оптимізації (досвід окремих держав-учасниць Європейського Союзу) (2015)
Хомякова О. А. - Правовая основа бюджетной децентрализации как необходимое условие реформирования бюджетных отношений (2015)
Давтян А. С. - Історія становлення й розвитку в законодавстві України кримінальної відповідальності за злочини, пов’язані з публічними закликами до вчинення терористичного акту (2015)
Жаровська Г. П. - Визначення пріоритетів у боротьбі із транснаціональною злочинністю в Україні з використанням інструментів інформаційної підтримки (2015)
Хорошун О. В. - Кримінально-виконавча установа як суб’єкт виконання покарання у вигляді довічного позбавлення волі (2015)
Щирська В. С. - Заходи медичного впливу в запобіганні злочинам, передбаченим ст. 317 Кримінального кодексу України (2015)
Юзікова Н. С. - Злочинність неповнолітніх як відображення соціально неприйнятного розвитку особистості (соціалізації) (2015)
Бистрицький Б. Ю. - Тактика огляду місця події під час розслідування грабежів, учинених неповнолітніми (2015)
Кононенко Н. О. - Організаційно-тактичні особливості допиту потерпілих і свідків при розслідуванні хуліганства, учиненого під час спортивно-масового заходу (2015)
Макаренко Є. І. - Чи є доказом факт затримання підозрюваного в учиненні злочину (2015)
Олійников Г. В. - Психологічна верифікація серійних злочинців на етапах досудового й судового слідства, Сиволап І. І. (2015)
Остафійчук Г. В. - Представництво у кримінальному провадженні (2015)
Очеретяний В. А. - Проблемні питання організаційно-тактичного забезпечення слідчого експерименту (2015)
Пясковський В. В. - Інформаційно-технічне забезпечення процесу планування розслідування кримінальних правопорушень (2015)
Алескерова Г. - Проблема домашнего насилия и его жертвы (2015)
Багирли В. Д. - Определение результатов голосования и процедура инаугурации президентов Азербайджанкой Республики и США (2015)
Бардашевич Я. В. - Теоретико-правовая интерпретация термина "семья", Лузгин И. И. (2015)
Самедов Э. - Политика террора Армении (2015)
Калюжний Р. А. - Рецензія на монографію "Охорона національних інтересів України у прикордонній сфері (адміністративно-правовий аспект)" (2015)
До 150-річчя Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (2015)
Пам’яті академіка Анатолія Семеновича Васильєва (2015)
Бачур Б. С. - Забытые имена: Александр Иванович Загоровский (к 150-летию Одесского (Новороссийского) университета) (2015)
Миколенко О. І. - Наукова діяльність Анатолія Семеновича Васильєва (пам’яті академіка А.С. Васильєва) (2015)
Колібабчук Н. К. - Вплив діяльності акціонерних товариств на розвиток кредитної політики Російської імперії на початку ХХ ст. (2015)
Мельничук О. С. - Периферія у сучасній українській державі та її правове оформлення (2015)
Притченко Р. С. - Методология исследования судебной практики (2015)
Степанова Т. В. - Щодо співвідношення поняття "правового статусу" та суміжних категорій (2015)
Кузнєцова З. В. - Політико-правові засади механізму вдосконалення Конституції України (2015)
Левенець А. В. - Міжнародно-правові стандарти прав іноземців в місцевому самоврядуванні (2015)
Мхітарян А. М. - Щодо визначення поняття "національна меншина" у зарубіжних країнах (2015)
Степанов С. В. - Новели судової реформи України (2015)
Максименко А. В. - Адміністративно-правовий статус Державної міграційної служби України (2015)
Рудой К. М. - Запобігання корупції як напрямок забезпечення міжнародної безпеки (2015)
Борщевська О. М. - Процесуальні строки при перегляді актів господарських судів (2015)
Буга С. П. - Щодо реформи "Укрзалізниці" (2015)
Симонян В. П. - Щодо поняття концертного договору (2015)
Смітюх А. В. - Щодо правової природи частки у статутному капіталі господарського товариства (2015)
Драганов С. С. - Територіальний принцип дії патентних прав: прагматична переоцінка (2015)
Жук В. Д. - Особливості спадкування відумерлого майна за чинним російським законодавством (2015)
Клейменова С. Н. - Услуги как объекты обязательственных правоотношений (2015)
Сытников Д. М. - Особенности правового регулирования экологической сферы общества (2015)
Толкаченко О. В. - Поняття морських ресурсів (2015)
Труба В. І. - Юридична природа трудового договору в умовах ринкової економіки, Потопахіна О. М. (2015)
Гринь О. Д. - Кримінальна відповідальність як різновид юридичної відповідальності, Донченко О. І. (2015)
Назаренко Д. В. - Взаємодія оперативних підрозділів органів внутрішніх справ зі спеціальними підрозділами при проведенні візуального спостереження (2015)
Орловський Б. М. - Історичні аспекти розвитку в Україні помилки у обставині, що виключає злочинність діяння (2015)
Толпиго Д. М. - Особливості обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи (2015)
Аллахвердиев А. Г. - Энергетическая безопасность в научных подходах и концепции теории международных отношений (2015)
Валуєва Л. В. - Щодо питання формування системи управління морським торговельним портом (2015)
Ковбан А. В. - Імплементація міжнародних норм права війни як об'єкту глобальних прав в законодавство України (2015)
Малярова Е. А. - К вопросу о существовании общего контекстуального элемента в международных преступлениях: на примере преступления геноцида (2015)
Шевченко А. Н. - Анализ и тенденции польско-белорусских отношений в начале XXI века (2015)
Студентське життя (2015)
Адирхаєв С. Г. - Програмно-нормативні основи адаптивного фізичного виховання студентів з обмеженими можливостями здоров’я, Адирхаєва Л. В., Голець О. В. (2016)
Багінська О. В. - Моделювання біодинамічної та координаційної структури руху в процесі інтегральної оцінки розвитку рухової функції школярів 6-15 років (2016)
Бегун П. И. - Анализ биомеханических исследований травм головного мозга, Крестинина А. А., Козерук Ю. В. (2016)
Белых С. И. - Выбор пути модернизации физического воспитания студентов в высшей школе Украины (2016)
Березовський В. А. - Навчання спортивному орієнтуванню на уроках фізичної культури в 10-11 класах (2016)
Бикова О. О. - Акробатичні вправи та вправи із застосуванням швидкісної (координаційної) драбини як засіб покращення координаційної підготовленості гандболістів (2016)
Бондаренко І. Г. - Особливості фізичного виховання школярів з порушеннями опорно-рухового апарату, Бойченко О. В., Бондаренко О. В. (2016)
Босенко А. І. - Вікові і статеві особливості формування та реакції на фізичні навантаження системи керування рухами у школярів 7-16 років (2016)
Герасимчук А. Ю. - Ефективність експериментальних організації і змісту рухливих хвилинок, перерв у поліпшенні деяких показників фізичного стану 6-річних дітей протягом першого навчального семестру в школі, Галаманжук Л. Л., Єдинак Г. А. (2016)
Гузар В. М. - Вплив фізичної підготовленості на властивості особистості юних каратистів, Савченко-Марущак М. С., Шалар О. Г. (2016)
Дейнеко С. М. - Оцінка показників фізичного розвитку учнів загальної середньої школи методом центильних величин, Кирієнко Д. М., Могильний Ф. В. (2016)
Екимов В. Ю. - Биомеханика функционального плоскостопия, Пономаренко В. К., Волков Ю. О. (2016)
Erdmann W. S. - Biomechanist as an adisor to runners (2016)
Єрмаков С. С. - Застосування тренажерів при технічній та фізичній підготовці волейболістів, Носко М. О., Маслов В. М., Гришко Л. Г. (2016)
Жданович А. А. - Временные характеристики шага высококвалифицированных спортсменок на различных участках бега на средние и длинные дистанции, Яцук Д. И., Позюбанов Э. П. (2016)
Жула В. П. - Розвиток рухових умінь студентів при виконанні блокування в процесі занять волейболом, Маслов В. М., Вертель О. В. (2016)
Жула Л. В. - Біомеханічний контроль рівня сформованості рухової навички техніки виконання подачі у волейболі студенток факультету фізичного виховання, Рябченко В. Г., Рябченко Р. В., Жула Г. В. (2016)
Іващенко О. В. - Структурна модель формування рухової функції у дівчаток молодших класів, Худолій О. М., Мірошниченко Д. Т. (2016)
Караулова С. І. - Динаміка показників функціональної підготовленості спортсменок високої кваліфікації у бігу на короткі дистанції у олімпійському макроциклі, Богдановська Н. В. (2016)
Ковальчук В. Я. - Аналіз програмно-нормативного забезпечення фізичного виховання студентської молоді Польщі (2016)
Колумбет О. М. - Вплив методики стимульованого розвитку стрибучості на показники координаційних якостей студенток педагогічних вищих навчальних закладів, Черновський С. М. (2016)
Корягін В. М. - Технологічні засади формування рухової компетенції у студентів спеціальних медичних груп у процесі фізичного виховання ВНЗ, Блавт О. З., Цьовх Л. П. (2016)
Кошман М. Г. - Организационно-методические основы физического воспитания детей старшего дошкольного возраста, Кветинский С. С. (2016)
Кривенцова І. В. - Вдосконалення методики функціональної фізичної підготовки студентів на заняттях в секції фехтування, Клименченко В. Г., Донець І. О. (2016)
Кузнєцова О. Т. - Особливості структури фізичної підготовленості та психофізіологічного стану студентів (2016)
Леутко В. К. - Воспитание физических качеств учащихся на уроках физической культуры путём рационального использования средств и методов системы кроссфит (2016)
Лутовинов Ю. А. - Соотношение средств ОФП и СФП в мезоциклах различного типа подготовительного периода годичного макроцикла юных тяжелоатлетов (2016)
Луценко Р. В. - Дослідження фізичної підготовленості студентів ВНЗ під час занять з фізичного виховання засобами міні-футболу (2016)
Ляпін В. П. - Комплексне вивчення стану аденілової системи еритроцитів і системи циклічних нуклеотидів у борців, Андреєва В. В., Хатіпов М. О., Мамаєва О. В. (2016)
Мозолев О. М. - Аналіз факторів та динаміки розвитку освіти в сфері фізичної культури і спорту в Польщі (2016)
Мочернюк В. Б. - Соматометричні моделі висококваліфікованих важкоатлетів-олімпійців (2016)
Осіпов В. М. - Проблеми оцінки рівня фізичної підготовленості студентів у процесі їх фізичного виховання (2016)
Подригало Л. В. - Порівняльний аналіз біомеханічних аспектів кік-боксу та інших одноборств, Володченко О. А. (2016)
Позюбанов Э. П. - Исследование пространственно-временных характеристик в беговых заданиях максимальной мощности, Миневич М. А., Макась М. М., Хмельницкая Л. Ш. (2016)
Политько Е. В. - Сравнительный анализ структуры соревновательной деятельности пловцов различной квалификации, выступающих на дистанции 200 метров баттерфляй (2016)
Приймак С. Г. - Особливості тілобудови студентів, що спеціалізуються у волейболі в залежності від ігрового амплуа (2016)
Редько Т. М. - Модель використання wellness коучингу в процесі фізичного виховання студентів педагогічного вищого навчального закладу (2016)
Саламаха О. Є. - Необхідність використання сучасних методів самоконтролю на заняттях з фізичного виховання та у спортивному тренуванні (2016)
Самокиш І. І. - Обґрунтування методики оцінювання функціональних можливостей студентів вищих навчальних закладів (2016)
Твердохліб О. Ф. - Методи дослідження біомеханічних характеристик культових психосоматичних вправ трипільської культури (2016)
Тимошенко О. В. - Аналіз причин низького рівня фізичного стану студентів спеціальної медичної групи, Грибан Г. П., Краснов В. П. (2016)
Ткаченко П. П. - Модернізація системи фізичного виховання студентів на основі особистісно орієнтованого вибору рухової активності (2016)
Трояновська М. М. - Біомеханічні показники координаційних якостей дівчат 13-14 років під час занять біатлоном у позашкільних навчальних закладах, Лазаренко М. Г. (2016)
Фариборз Мохаммадипур - Механическая модель организации финального разгона в метании копья, Сасан Надери (2016)
Христова Т. Є. - Розвиток рухових навичок дітей з порушеннями опорно-рухового апарату методами корегуючих вправ (2016)
Худолій О. М. - Особливості фізичного розвитку школярів 14-15 років, Іващенко О. В., Капкан О. О. (2016)
Чекмарьова Н. Г. - Критерії розвитку здібності до просторової диференціації дітей віком 7-14 років для вдосконалення системи спортивного відбору, Хаджинов В. А. (2016)
Архипов О. А. - Біомеханічний аналіз статокінезіограм для оцінки факторів стійкості у студентів до і після рухових навантажень (2016)
Виноградський Б. А. - Ефективність використання засобів локального охолодження організму школярів Іраку, АЛЬ-УБАЇДІ Алі Абдулкарім Джасім (2016)
Гамалий В. В. - Технико-тактическая подготовка фехтовальщиков на различных этапах многолетнего спортивного совершенствования, Шевчук Е. Н. (2016)
Гаркуша С. В. - Біомеханічний контроль техніки рухових дій студентів-важкоатлетів методом тензодинамометрії (2016)
Еганов А. В. - Технология конструирования компьютерной программы коррекции фигуры студенток в процессе занятий фитнесом, Романова Л. А., Быков В.С., Никифорова С. А., Кокин В. Ю. (2016)
Загревский В. И. - Компьютерная реализация оценки соревновательных параметров поединка борцов, Иванчиков Н. В. (2016)
Иванчиков Н. В - Математическая модель технико-тактических действий борцов, Загревский В. И. (2016)
Пронтенко К. В. - Попередження спортивного травматизму за допомогою ізометричних вправ, Безпалий С. М., Пронтенко В. В., Штома В. Д. (2016)
Рубіс К. М. - Використання сучасних засобів для контролю техніки та запобігання травматизму у спортивній боротьбі, Толочний В. М., Сорокопуд В. Б., Лисюк С. М. (2016)
Семенюк М. В. - Использование компьютерного педографа-платформы hr mat в оценке качества отталкивания в движениях конькобежца, Быков Д. Ю. (2016)
Середа Н. В. - Маркетингові комунікації у формуванні позитивного іміджу фізкультурно-спортивної організації з неолімпійських видів спорту (2016)
Сотский Н. Б. - Об особенностях создания силовых полей как основы конструирования современных тренажеров (2016)
Ананченко К. В. - Загальний курс "Бойові мистецтва" у ВНЗ при підготовці фахівців з фізичної культури і спорту, Єрмаков С. С., Бойченко Н. В. (2016)
Афтимичук О. Е. - Характеристики ритма профессионально-педагогической деятельности (2016)
Бабенко В. Г. - Управлінська культура як психолого-педагогічна складова системи фізичної підготовки працівників національної поліції України (2016)
Багорка А. М. - Педагогічний аналіз наступності професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в системі "коледж-університет" (2016)
Воєділова О. М. - Готовність вчителів фізичної культури до використання національних рухливих ігор як засобу етнопедагогіки, Корнєва А. О., Козир А. С. (2016)
Гаркуша С. В. - Сучасні проблеми галузі фізичного виховання в аспекті здоров’язбереження учнів та студентів, Гаркуша В. В., Короп М. Ю., Гришко Л. Г. (2016)
Дерека Т. Г. - Акме-мотиваційна компонента акмеологічної компетентності фахівців фізичного виховання: динаміка формування в процесі неперервної професійної підготовки (2016)
Долинний Ю. О. - Готовність майбутніх фахівців з фізичного виховання i спорту до реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями (2016)
Жaра Г. І. - Білінгвальний курс "Технології індивідуального здоров’язбереження і профілактика професійного вигоряння вчителя" у системі підготовки магістрів педагогічного університету (2016)
Зайцев В. О. - Методика формування професійної готовності майбутніх фахівців "Здоров’я людини" в ракурсі виховання всебічно здорового підростаючого покоління, Бабич В. І. (2016)
Кладікова І. І. - Трансфер природничих знань для формування здоров’язбережувальної професійної компетентності вчителя фізкультури та основ здоров’я, Жиденко А. О., Кузьомко Л. М. (2016)
Конох А. П. - Професійна підготовка тренерів-викладачів з українського рукопашу "Спас" в вищому навчальному закладі, Притула О. Л. (2016)
Короленко К. В. - Професійне становлення майбутніх фахівців з фізичної культури та спорту в процесі навчання у ВНЗ, Смірнова Н. І., Корнієнко Д. С. (2016)
Кравчук Т. М. - Аналіз змісту підготовки майбутніх тренерів з художньої гімнастики, Санжарова Н. М., Голенкова Ю. В., Рядинська І. А. (2016)
Крижанівська О. Ф. - Історична спадщина легкої атлетики в розвитку ціннісно-мотиваційної сфери студентів інституцій фізичного виховання і спорту (2016)
Мунтян В. С. - Влияние теоретической подготовки и дистанционного обучения на повышение качества учебно-тренировочного процесса, Попрошаев А. В. (2016)
Огієнко М. М. - Наступність в педагогічній практиці й безперервність пошуку професійних компетентностей як основа зростання майбутнього вчителя фізичної культури, Лисенко Л. Л. (2016)
Проніков О. К. - Підготовка майбутніх учителів фізичної культури у педагогічних університетах України в умовах глобалізації, Терентьєва Н. О. (2016)
Синіговець В. І. - Діагностика формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до валеологічної діяльності в школі, Петрикей О. О. (2016)
Хлус Н. О. - Покращення рівня соматичного здоров’я та морфофункціонального стану майбутніх вихователів засобами фітбол-аеробіки (2016)
Ячнюк І. О. - Підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання до професійної діяльності, Ячнюк Ю. Б., Ячнюк М. Ю. (2016)
Байрачна В. В. - Релігійно-правовий аспект впливу на зміст Дигестів Юстиніана (2015)
Головач А. Й. - Cутність тa oсoбливoсті джерел прaвa Єврoпейськoгo Сoюзу, Гaдьмaші В. Р. (2015)
Словська І. Є. - Сучасні моделі конституціоналізму (2015)
Турута О. В. - Становлення і розвиток ідеї прав і свобод людини в Україні, Дубина Н. А. (2015)
Губарєв С. В. - Право власності при спадкуванні земель (2015)
Дудник Д. В. - Особливості укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки для суспільних потреб (2015)
Немьонова С. В. - Окремі аспекти встановлення земельних сервітутів у заповіті (2015)
Хомич В. В. - Окремі питання зловживання цивільним правом у відносинах банківського кредитування (2015)
Чеховська Д. Р. - Особливості державної реєстрації прав власності на нерухоме майно на підставі рішення суду, Цюра В. В. (2015)
Зельдіна О. Р. - Напрями адаптації законодавства України про господарсько-торговельну діяльність до законодавства ЄС, Хрімлі К. О. (2015)
Латишева В. В. - Маркування органічних харчових продуктів в Україні: загальна характеристика правового регулювання, Прилипко В. М. (2015)
Святогор О. А. - Ліквідація господарських судів – реформа чи шкода?, Кременовська І. В. (2015)
Грабовська Г. М. - Міжнародно-правові стандарти регулювання праці, Токар С. В. (2015)
Залевська О. А. - Професійні характеристики працівника: поняття, зміст та значення (2015)
Щербюк Н. Ю. - Конкуренція норм у сфері трудового права України і її причини (2015)
Місінкевич А. Л. - Законодавче забезпечення рекультивації земель в Україні (2015)
Федун А. Д. - Правові аспекти здійснення нормативної грошової оцінки земельних ділянок в Україні (2015)
Буханевич О. М. - Організаційно-правові аспекти діяльності центрів надання адміністративних послуг в зарубіжних країнах (2015)
Васильєв І. В. - Адміністративно-правові засади обігу цивільної зброї: зарубіжний досвід (2015)
Єфремова М. О. - Діяльність державної міграційної служби України щодо надання адміністративних послуг: питання сьогодення (2015)
Пасіка С. П. - Запобігання корупції під час застосування митного режиму до ввезення продукції оборонного призначення в Україну (2015)
Роздайбіда А. А. - Класифікація податкових спорів та засоби мінімізації їх кількості (2015)
Шиян О. Ю. - Актуальні проблеми формулювання дефініції бюджету (2015)
Яковлєв П. О. - Суб’єкти адміністративно-правового регулювання тарифів на житлово-комунальні послуги (2015)
Білоконь О. Г. - Генеза законодавства, що встановлює відповідальність за посягання на правосуддя (2015)
Буканов Г. М. - Актуальні проблеми встановлення видових об’єктів злочинів проти довкілля (2015)
Продан Т. В. - Кримінологічна характеристика потреб жінок, задоволених злочинним насильницьким шляхом в Україні (2015)
Столярський О. В. - Міжнародне та національне кримінальне право Німеччини у регулюванні дії закону в просторі (2015)
Зубач І. М. - Функція захисту за чинним Кримінальним процесуальним кодексом України: теоретико-правовий аналіз, Кушпіт В. П. (2015)
Камчатна Д. І. - Щодо реалізація права на оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування (2015)
Король В. В. - Організаційні та процесуальні форми реалізації засади гласності і відкритості кримінального провадження (2015)
Мазур А. П. - Побудова криміналістичних версій на початковому етапі розслідування окремих видів злочинів проти правосуддя (2015)
Побережник А. О. - Проблемні питання визначення системи та структури гарантій забезпечення права на свободу та особисту недоторканність в кримінальному провадженні (2015)
Стеценко Ю. В. - Щодо суб’єктів висунення криміналістичних версій (2015)
Фігурський В. М. - Вогнепальна зброя як об’єкт судової балістики: дискусійні питання, Никорак О. Ю. (2015)
Шапірко П. М. - Система принципів оперативно-розшукової діяльності: теоретичні проблеми (2015)
Гробова В. П. - Правовий статус та повноваження органів місцевого самоврядування Італії: перспективи для України (2015)
Євтошук Ю. О. - Принцип пропорційності у практиці судів загальної юрисдикції (2015)
Жаровська І. М. - Інститут відповідальності державної влади в умовах розвиненого громадянського суспільства (2015)
Заяць Н. В. - Право нації на самовизначення та глобалізація (2015)
Кретова І. Ю. - Концепція автономного тлумачення у практиці Європейського суду з прав людини (2015)
Нікітенко Л. О. - Місце права на підприємницьку діяльність у загальній системі прав людини і громадянина (2015)
Олексенко Т. М. - Правовий статус громадян у сфері виконавчої влади: між конституційним та адміністративним правом (2015)
Парута Ю. І. - Актуальні питання здійснення класифікації громадських об’єднань (2015)
Слепченко А. А. - Міжнародно-правові передумови розвитку правовідносин у галузі екологічної освіти в Україні (2015)
Федунь М. В. - Поняття та особливості регулювання утилізації відходів в екологічному праві Європейського Союзу (2015)
Чистякова Ю. В. - Використання семіотичного підходу у порівняльному правознавстві: ключові напрямки (2015)
Якуніна А. О. - Дослідження трансформаційних процесів у системі державних режимів України та світу, Галаганов В. О. (2015)
Герц А. А. - Особливості цивільно-правового регулювання трансплантології в Україні (2015)
Легенченко М. О. - Самозахист права комунальної власності (2015)
Маслов В. В. - Деякі аспекти доказування при наявності судового прецеденту (2015)
Остап’юк М. В. - Історико-правові засади розвитку державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів в Україні (2015)
Пилипенко Ю. О. - Правове регулювання фактичних шлюбних відносин за законодавством зарубіжних країн (2015)
Сорока О. О. - Проблеми регулювання форм права власності в Україні (2015)
Капанадзе Б. П. - Актуальні проблеми соціального захисту інвалідів в Україні (2015)
Некрасова В. І. - Досвід зарубіжних країн щодо правового регулювання зайнятості інвалідів (2015)
Андрущенко Л. В. - Система державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні (теоретико-методологічний підхід) (2015)
Болотова Г. Д. - Забезпечення самостійності регіонів у податковій сфері на прикладі законодавства країн ЄС (2015)
Валуєва Л. В. - Правове регулювання митних процедур на морському транспорті, Ковбан А. В. (2015)
Качкалда В. В. - Особливості організації роботи прокурора з представництва інтересів громадянина або держави у суді (2015)
Клок О. В. - Ocoбливості реалізації антикорупційної реформи в Україні (2015)
Поплавський В. Ю. - Застосування скороченого провадження при вирішенні публічно-правових спорів у сфері державної служби (2015)
Савченко О. В. - Державний та громадський контроль: питання співвідношення в умовах розвитку громадянського суспільства (2015)
Бєлєнький В. П. - Порівнянність понять, що характеризують предмети порівняння у кримінальному законодавстві Великобританії, США та України (2015)
Букрєєв О. І. - Визначення родового об’єкта контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів: досвід окремих країн світу (2015)
Вечерова Є. М. - Деякі спірні питання структурування особливої частини КК України та перспективи його подальшого вдосконалення (2015)
Гуріна Д. П. - Депривація як сучасний фактор детермінації злочинності неповнолітніх (2015)
Томчук І. О. - Порівняльно-правова характеристика відповідальності за злочини проти національної безпеки за вітчизняним та зарубіжним кримінальним законодавством (2015)
Мазур М. Р. - Реалізація виправданим права на відшкодування шкоди у кримінальному провадженні (2015)
Столітній А. В. - Початок досудового розслідування: правова природа, регламентація та межі прокурорського нагляду (2015)
Хижна О. Р. - Показання підозрюваного, обвинуваченого як джерела доказів у кримінальному провадженні (2015)
Шпак О. О. - Поняття та завдання процесуального керівництва досудовим розслідуванням (2015)
Барановський Д. - 165 років стабільності (2016)
Кандиба В. М. - Творчий внесок вчених харківської наукової школи в методологію і нормування та технології годівлі високопродуктивних тварин в сучасних і екстремальних умовах виробництва молока і яловичини в господарствах України, Маменко О. М., Гноєвий В. І., Гноєвий І. В. Ібатуллін І. І. (2016)
Кандиба В. М. - Творчий внесок вчених харківської наукової школи в методологію і нормування та технології годівлі високопродуктивних тварин в сучасних і екстремальних умовах виробництва молока і яловичини в господарствах України, Маменко О. М., Гноєвий В. І., Гноєвий І. В. Ібатуллін І. І. (2016)
Фадеєнко Я. Ю. - Розвиток і відтворювальні якості ремонтних телиць за різних сезонів народження (2016)
Зандарян В. А. - Інноваційні напрямки удосконалення технології виробництва молока при підготовці фахівців-технологів, Криворучко Ю. І. (2016)
Палій А. П. - Вплив дійкової гуми в процесі експлуатації на молоковіддачу високопродуктивних корів (2016)
Хохлов А. М. - Моделирование круглодовой поточной технологии производства свинины на индустриальной основе, Барановський Д. И. (2016)
Хохлов А. М. - Создание пооперационной технологии производства свинины на индустриальной основе, Барановский Д. И. (2016)
Усенко С. О. - Особливості динаміки тироксину і трийодтироніну в сироватці крові свиней різної статі, Шостя А. М., Бірта Г. О., Бургу Ю. Г., Цибенко В. Г. (2016)
Шигимага В. А. - Применение и перспективы развития методов рh-метpии мяса свиней, Файзуллин Р. А. (2016)
Баньковська І. Б. - Біологічна і харчова цінність м’яса свиней різних порід та вагових кондицій (2016)
Чалий О. І. - Підвищення рівня відтворної здатності свиноматок породи уельс, Церенюк О. М., Шабля В. П., Акімов О. В. (2016)
Помітун І. А. - Використання кросбридингу порід мериноландшаф і прекос для підвищення м'ясної продуктивності овець, Корх І. В., Косова Н. О., Паньків Л. П., Бойко Н. В., Золотарьова С. А., Рязанов П. О. (2016)
Луценко М. В. - Влияние стрессовой нагрузки на динамику физиологических показателей лошадей, Петрушко Н. П. (2016)
Кабасова І. О. - Види стресу та його вплив на спортивних коней, Петрушко Н. П. (2016)
Нікітченко А. А. - Використання кінних тренажерів руху у спортивному конярстві (2016)
Слинько В. Г. - Властивості козиного молока та шляхи його використання, Скляренко О. В. (2016)
Ісіченко Н. В. - Використання лялечок шовковичного шовкопряда та листя шовковиці у кролівництві, Злотін О. З. (2016)
Данілова Т. М. - Забійні та м’ясні якості кролів м’ясо-шкуркового напрямку продуктивності (2016)
Кандиба В. М. - Перспективна інноваційна модель безвідходного виробництва, переробки і реалізації екологічно безпечної, з підвищеною біологічною цінністю яловичини в Україні, Маменко O. М., Гноєвий І. В., Чигринов Є. І., Гноєвий В. І., Войтенко Т. С. (2016)
Трішин О. К. - Розробка і впровадження у виробництво цілорічно однотипної годівлі молочної худоби в Україні етапи наукових досліджень: 2. великомасштабна технологія цілорічно однотипної годівлі молочної худоби консервованими кормами, Гноєвий В. І., Кандиба В. М., Гноєвий І. В., Котець Г. І. (2016)
Гноєвий В. І. - Розробка і впровадження у виробництво цілорічно однотипної годівлі молочної худоби в Україні етапи наукових досліджень: 3. промислова технологія цілорічно однотипної годівлі корів за часткового використання зелених кормів, скошених в оптимальну фазу вегетації, Трішин О. К., Гноєвий І. В., Кандиба В. М., Котець Г. І. (2016)
Газиев Б. М. - К методике конструирования рецептов комбикормов и балансирующих добавок для животных, Седюк И. Е. (2016)
Котляр О. С. - БМВД на базі біомаси вермикультури в годівлі поросят на дорощуванні та ремонтних свинок, Маменко О. М. (2016)
Котляр О. С. - Порівняння ефективності дії гумінових кормових добавок та комбігуматів мікроелементів в годівлі ремонтних свинок, Маменко О. М. (2016)
Щербак Е. В. - Перспективы применения мезенхимальных стромальных клеток свиньи в ветеринарии и сельскохозяйственной биотехнологии, Баглай О. А., Новикова О. Ю., Лаврик А. А. (2016)
Ткач М. М. - Визначення колоїдно-міцелярних властивостей дисперсії бактеріофагів та поверхнево-активних речовин, Щербак О. В. (2016)
Сільченко К. П. - Рослинні біостимулятори у молочному скотарстві (2016)
Маменко О. М. - Нетрадиційні відновлювані джерела енергії та перспективи виробництва біогазу в умовах тваринницьких комплексів, Портянник С. В. (2016)
Шатровський О. Г. - Практичне застосування еко-етологічної класифікації риб (2016)
Панчишний М. О. - Продуктивні показники та стійкість рака річкового довгопалого (astacus leptodactylus esch.) в умовах штучного вирощування, Бородін Ю. М., Рокитянський А. Б. (2016)
Садомов Н. А. - Интенсивность роста поросят-сосунов при использовании пробиотического препарата "Биохелп", Ходырева И. А. (2016)
Маменко О. М. - Якість молока та його екологічна безпека після комплексного застосування преміксів та біологічно активного препарату "Авгор-5", Ємець З. В., Хруцький С. С. (2016)
Логачова Л. А. - Вплив абіотичних і генотипічних факторів на здоров'я і продуктивність корів, Петренко А. М., Бондар А. О. (2016)
Решетніченко О. П. - Динаміка живої маси та якість м’яса молодняка свиней за використання в годівлі анальцимосорбента (2016)
Ткачук О. Д. - Взаємообумовленість санітарно-гігієнічних параметрів, показників резистентності та продуктивності свиней за різних умов утримання, Повод М. Г. (2016)
Чалая О. С. - Перетравність поживних речовин раціонів свиней на відгодівлі та інтенсивність їх росту за дії абіотичних чинників (2016)
Вороняк В. В. - Мікробіологічні показники безпеки води джерел водопостачання і розподільної мережі молочно-товарних ферм Львівщини (2016)
Григорьев А. Я. - Разработка технологий управления и дистанционного контроля экологического состояния малых водоемов и водотоков в свете современных проблем биобезопасности (2016)
Маменко О. М. - Можливості вирішення проблем інноваційного провайдингу для розвитку агропромислового виробництва (2016)
Кривобок В. Ю. - Особливості розвитку економіки України (2016)
Маменко О. М. - Проблеми "актуалізації" наукових досліджень (сторінка редактора) (2016)
Волошенюк О. В. - Гармонізація та уніфікація законодавства як форми зближення правових систем (2015)
Дуднік Р. М. - До проблеми виокремлення системоутворюючих чинників, що впливають на процес формування нових галузей українського права (2015)
Задорожній О. В. - Нормативний зміст принципу добросовісного виконання міжнародних зобов’язань у сучасному міжнародному праві (2015)
Кісс С. В. - Сутність поняття та основні ознаки соціальної держави (2015)
Міхайліна Т. В. - Правосвідомість та правова соціалізація особи (2015)
Ніколенко Л. М. - Механізм вирішення конфліктів як засіб забезпечення ефективності діяльності місцевого самоврядування, Мамедова А. І. (2015)
Соловьев А. В. - Особенности Закона Украины "Об основах предупреждения и противодействия дискриминации" (общетеоретическая характеристика) (2015)
Чеботарьов С. С. - Концептуальні засади реалізації принципу гуманізму в праві (2015)
Шкабко С. І. - Форма правління як елемент форми держави та основна категорія державознавства (2015)
Главач І. І. - Момент виникнення у спадкоємців прав щодо спадщини: теоретичні та практичні аспекти (2015)
Єфімов О. М. - Правова сутність представництва в цивільному процесі (2015)
Ізарова І. О. - Європейська історична традиція цивільного процесу та перспективи його подальшого розвитку (2015)
Касумова А. Б. - Обмеження прав громадян, пов’язані зі станом їх здоров’я (2015)
Колосова О. Е. - Законодавча регламентація незначної державної допомоги суб’єктам господарювання (2015)
Кужко О. С. - Підстави звільнення від відповідальності в договорі перевезення вантажу морським транспортом (2015)
Остапенко В. І. - До питання про особливості прояву принципу акцесорності в правовідносинах поруки (2015)
Перунова О. М. - Загальні ознаки процесуальної форми цивільного судочинства та її вплив на судову діяльність (2015)
Савченко В. О. - Характерні правові ознаки послуг: на прикладі медичних та туристичних послуг, Савченко В. А. (2015)
Тестова Н. И. - Правовые основания патроната по законодательству субъектов Российской Федерации (2015)
Фасій Б. В. - Види субсидіарного застосування норм законодавства до цивільних та суміжних із ним відносин (2015)
Цюра В. В. - Особливості правового регулювання поділу майна подружжя за законодавством України, Автух А. А. (2015)
Юськів Н. В. - Соціальні та економічні права неповнолітніх (2015)
Біловус Р. В. - Правові аспекти визначення права загального користування надрами (2015)
Грушкевич Т. В. - Теоретико-правова характеристика права на безпечне для життя і здоров’я довкілля (2015)
Обрусна С. Ю. - Джерела банківського права: теоретичні та прикладні аспекти (2015)
Підгорний Б. А. - Форми адміністрування протидії незаконного обігу синтетичних наркотичних засобів: зміст та класифікація (2015)
Сидоренко В. В. - Визначення суб’єкта адміністративних проступків у сфері економічної діяльності (2015)
Ямненко Т. М. - Особливості розподілу обов’язку доказування між сторонами судового процесу в справах про порушення податкового законодавства (2015)
Бульба О. М. - Детермінація самоправства: кримінологічна характеристика (2015)
Сливич І. І. - Еволюція законодавства, яке передбачає кримінальну відповідальність за бандитизм, Далекорей А. М. (2015)
Лосич С. В. - Деякі питання вдосконалення кримінального законодавства у зв’язку з реформуванням кримінального судочинства в Україні (2015)
Маланчук П. М. - Вимоги до доказів у міжнародному кримінальному праві та кримінально-процесуальному праві України: компаративіський аспект (2015)
Паляничко Д. Г. - Механізм злочинної діяльності, пов’язаної з дитячою порнографією (2015)
Стец О. Н. - Юридические меры преодоления правового нигилизма как фактора преступности (2015)
Аракелян Р. Ф. - Європейські стандарти як парадигма розбудови інституту медіації в кримінальному процесуальному законодавстві України (2015)
Братінов І. І. - Участь і роль понятих у кримінальному провадженні (2015)
Вапнярчук В. В. - Форми вияву доказування суб’єкта в об’єктивному навколишньому світі (2015)
Харченко С. В. - Тактика слідчого експерименту за участю неповнолітніх підозрюваних (2015)
Опришко В. Ф. - Від освітянських законів до Освітянського кодексу (2014)
Борсук Н. Я. - Новели законодавства щодо доступу до вищої освіти в Україні (2014)
Шереметьєва О. Ю. - Правовий статус та особливості дослідницького університету в сучасних умовах (у контексті Закону України "Про вищу освіту") (2014)
Фукс Н. А. - Правові засади фінансування вищих навчальних закладів: переваги та недоліки нового Закону України "Про вищу освіту" (2014)
Богданець А. В. - Вищий навчальний заклад як об’єкт адміністративно-правового регулювання (2014)
Kolomiyets-Ludwig E. - Training mediation centre as an additional branch of legal clinic practice development, Maksimenko A. (2014)
Гайдулін О. О. - Римсько-правова доктрина ius interpretatio: генезис буквального тлумачення правових норм та юридичних фактів (2014)
Ієрусалімова І. О. - Історико-правові та демографічні аспекти формування південних та південно-східних областей України (2014)
Попович В. М. - Праксеологічні засади формування навчального курсу "Актуальні проблеми теорії держави і права" (2014)
Шаркова І. М. - Юридична освіта Стародавнього Риму у контексті європейської правової культури: концептуальні засади дослідження (2014)
Балюк І. А. - Питання участі некомерційних організацій в адміністративно-правових відносинах (2014)
Галіахметов І. А. - Інституціоналізація "делегованих повноважень" органів місцевого самоврядування: проблеми децентралізації та деконсолідації державної влади (2014)
Коссе Д. Д. - Аналіз можливостей застосування правових режимів в економіці України (2014)
Тимчик Г. С. - Проблеми правового забезпечення захисту внутрішньо переміщених осіб в Україні (2014)
Богдан Б. В. - Адміністративне судочинство як складова судової та адміністративно-правової реформ (2014)
Тимофєєва Л. Р. - Участь глави держави у законодавчій діяльності (2014)
Залевська А. І. - Адміністративно-правове регулювання міжнародної економічної діяльності в Україні (2014)
Васильківська І. П. - До питання про кримінальну відповідальність неповнолітніх: вітчизняний і зарубіжний досвід (2014)
Малютін І. А. - Теоретичні основи доктрини природного права та її роль у кримінологічному забезпеченні захисту прав і свобод людини в Україні (2014)
Хатнюк Н. С. - Новели податкового законодавства України у сучасних умовах (2014)
Науменко І. І. - Досвід правового регулювання бюджетного процесу в країнах Європейського Союзу та його значення для України (2014)
Василенко О. C. - Сучасні тенденції формування та розвитку системи місцевого оподаткування в Україні (2014)
Виноградова Г. В. - Особливості правового регулювання відносин у сфері надання житлово-комунальних послуг на сучасному етапі (2014)
Літошенко О. С. - Проблема мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення (2014)
Намясенко О. К. - Деякі питання зловживання процесуальними правами у господарському судочинстві (2014)
Шматова Ю. О. - Теоретичні та практичні проблеми контролю за проведенням процедур державних закупівель (2014)
Шаталова Л. М. - Поняття рекламної послуги як правової та економічної категорії (2014)
Вознюк Н.О. - Посередник — ключова ланка процесу медіації (2014)
Жирун А. В. - Дія принципу свободи договору при укладенні господарського договору (2014)
Комар Є. Г. - Система підзаконних нормативно-правових актів та документів технічного регулювання у сфері капітального будівництва в Україні (2014)
Медведенко Ю. В. - Деякі питання обробки персональних даних фізичної особи – підприємця (2014)
Назаренко О. А. - "Захищаю кого хочу та як хочу" або Російська модель відповідальності за захист (R2R) (2014)
Ратушний С. М. - Міжнародні інтеграційні відносини як особливий предмет правового регулювання (2014)
Рижук Ю. М. - Теоретико-правовий аналіз міжнародно-правового забезпечення економічних прав і свобод людини і громадянина (2014)
Квасневская Н. Ф. - Физиологические механизмы биологических методов контроля токсичности водных экосистем, Бадюк Н. С., Лебедева Т. Л., Гоженко А. И. (2015)
Алексійчук О. Ю. - Умови праці та захворюваність працівників локомотивних бригад (огляд літератури), Ткачишина Н. Ю., Ткачишин В. С., Арустамян О. М. (2015)
Гоженко А. І. - У пошуках універсального біомаркеру гострого ушкодження нирок при гострому коронарному синдромі (огляд літератури), Ковалевська Л. А., Телятников О. В. (2015)
Авраменко А. А. - Влияние длительного психоэмоционального стресса на достоверность выявлени я хеликобактерной инфекции м етодом иммуноферментного анализа у больных хроническим неатрофическим гастритом, Короленко Р. Н., Шухтина И. Н. (2015)
Тещук В. Й. - Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання у пацієнтів, котрі перенесли гострі порушення мозкового кровообігу, Тещук В. В., Скочко С. П. (2015)
Чаплик В. В. - Профілактика та лікування гострої ниркової недостатності, Литвинчук В. Г. (2015)
Бабов К. Д. - Санаторно-курортна реабілітація хворих з ішемічною хворобою серця, після хірургічної реваскулярізації міокарду в с полученні з остеоартрозом, Колоденко О. В. (2015)
Карпенко Ю. І. - Скоротлива спроможність міокарду лівого шлуночку у хворих з ішемічною кардіоміопатією на тлі цукрового діабету 2 тип у при використанні у комплексному лікуванні методу кардіологічної ударно-хвильової терапії, Бліхар О. В. (2015)
Себов Д. М. - Скоротлива спроможність міокарду лівого шлуночку у хворих з ішемічною кардіоміопатією на тлі цукрового діабету 2 тип у при використанні у комплексному лікуванні методу кардіологічної ударно-хвильової терапії, Боровик О. П., Коротаєва В. А. (2015)
Псядло Э. М. - Производственные стрессоры в деятельности водителей пассажирского автотранспорта, Волкова С. С. (2015)
Сергета І. В. - Сучасні методичні підходи до с творення ш кал комплексної бальної оцінки особли востей перебігу психофізіологічної адаптації дівчат і юнаків, Панчук О. Ю., Мостова О. П., Теклюк Р. В., Лукіна Н. Ю., Тимощук О. В., Сергета Д. П., Макаров С. Ю. (2015)
Макаренко Н. В. - Устойчивость двигательной реакции – как один из критериев уравновешенности нервных процессов, Лизогуб В. С. (2015)
Дреженкова І. Л. - Закономірності розвитку психофізіологічних функцій організму дівчат і юнаків у залежності від рівня рухової активності (2015)
Стоян Н. В. - Особливості формування показників функціонального стану зорової сенсорної систем и та зорово-рухової координації сучасних студентів: профорієнтаційні аспекти (2015)
Черненко Е. В. - Воздействие вредных производственних факторов на состояние высших психических функций работников нефтеперерабатывающей отрасли (2015)
Евстафьев В. Н. - Электромагнитные излучения на объектах обеспечения безопасности мореплавания, Гоженко С. А. (2015)
Babienko V. V. - Modern approaches to social and hygienic monitoring of the health status of drivers of public transport, Gwantzeladze C. R., Sidorenko S. G. (2015)
Бойко Ю. А. - Влияние лауриновой кислоты и диметилсульфоксида на терапевтическое действие мази с капсаицином, Шандра А. А., Аят М., Кравченко И. А. (2015)
Насибуллин Б. А. - Оценка влияния внутреннего приема преформированного средства "beticmag" (раствора бишофита) на состояние углеводного обмена и функцию почек у животных с аллокса-новым предиабетом, Гуща С. Г., Тихоход Л. В., Васильев А. А. (2015)
Пасічник М. А. - Особливості зрушень прооксидантно-антиоксидантних процесів у легенях за умов розвитку експериментального алергічного альвеоліту та їх корекція тіотриазоліном (2015)
Чака О. Г. - Особливості впливу мелатоніну н а активність ферментів аеробного окислення в мітохондріях печінки щурів лінії shr з різним рівнем енергетичного метаболізму, Заморська Т. М., Левашов М. І., Сафонов С. Л. (2015)
Сахарова І. В. - Вплив азотовмісних детергентів на стан антиоксидантної системи (2015)
Рикало Н. А. - Вікові особливості морфометричних параметрів тканини печінки білих щурів-самок при хронічному алкогольному ушкоджен ні печінки та за умов патогенетичної корекції, Яровенко Л. О. (2015)
Юревич В. Р. - Стан білкового обміну в динаміці розвитку екс пери ментальної пневмонії, Ференц Н. М. (2015)
Шухтина И. Н. - Профилактика печеночных ослонений при антихеликобактерной терапии с помощью орального антидисбиотического геля (2015)
Повідомлення про створення громадської організації "асоціація мікроелементологів України" (2015)
С юбилеем, Юрий Иванович! к 70-летию со дня рождения Губского Ю. И. (2015)
Некробиология клетки и стресс: биохимия, физиология, патология (рецензия на монографию Ю. И. Губского "Смерть клетки: свободные радикалы, некроз, апоптоз") (2015)
Кремень В. Г. - Трансформаційний потенціал класичної моделі університету (2016)
Колумбет О. М. - Економічні показники впливу фізичної культури та спорту на якість вищої освіти (2016)
Махнарилов Ю. В. - Формалізація принципу оцінки результатів навчання (2016)
Goncharenko I. M. - Perspective trends in hotel and restaurant business development in Ukraine under integration into the global economic community (2016)
Onegina V. M. - Public-social-private partnership and risk management in agriculture (2016)
Геселева Н. В. - Методи підтримки прийняття рішень при оптимізації виробничо-збутової діяльності підприємства з урахуванням попиту споживачів, Залізний С. В. (2016)
Гребельник О. П. - Аналіз наслідків застосування додаткового митного платежу як регулятивного заходу стабілізації платіжного балансу (2016)
Герасимчук Н. А. - Аналіз економічної ефективності сільськогосподарських підприємств, Мірзоєва Т. В. (2016)
Yershova O. O. - Evolutionary nature of business processes development at Ukrainian enterprises (2016)
Макатьора Д. А. - Економічне обґрунтування вибору технологічного обладнання підприємств легкої промисловості, Лісун Я. В. (2016)
Титикало В. С. - Comparative analysis of the report on financial situation of government entities of Ukraine and international public sector accounting standards (2016)
Ткачук В. А. - Обґрунтування використання індикаторів якості життя сільського населення як детермінант його розвитку (2016)
Штулер І. Ю. - Системний консалтинговий підхід до поліпшення результативності фінансового управління (2016)
Відомості про авторів (2016)
Ворона П. - Особливості визначення рівня впливу органів місцевого самоврядування на регіони: методологічні подходи (2011)
Галаган М. - Теоретичні засади інституційно-правових механізмів державного управління в контексті реалізації європейської інтеграції України (2011)
Карпенко О. - Специфіка нормативно-правового трактування терміну "інформаційні послуги" у законодавстві країн СНД (2011)
Кулик Г. - Сутність та класифікація ризиків у державному управлінні (2011)
Купрійчук В. - Національне книговидання як складова державної гуманітарної політики доби Української національної революції 1917–1920 рр. (2011)
Попович Н. - Філософське підґрунтя актуальності лінгвістичних досліджень у науці державного управління (2011)
Рачинський А. - Сутність публічного контролю в контексті сучасних дослідницьких підходів (2011)
Чередник Н. - Мовленнєва доброзвичаєвість – еквівалент творчого потенціалу української нації (2011)
Юрчук Л. - Теоретико-методологічні засади управління органами регіональної системи освіти (2011)
Бакуменко В. - Підхід до формування предметного поля сучасних публічно-управлінських нововведень, Попов С. (2011)
Гоголь Т. - Підходи до підвищення якості надання адміністративних послуг (2011)
Гончарова А. - Шляхи вирішення сучасних проблем кадрової політики МЗС України (2011)
Горобець І. - Мінімальний стандарт якості соціальних послуг як інструмент державної політики протидії дитячій безпритульності та бездоглядності (2011)
Давтян С. - Основні види управлінських взаємодій місцевих державних адміністрацій та територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади (2011)
Дмитрук П. - Інституціоналізація механізму державного регулювання економічної безпеки АР Крим: соціальний аспект (2011)
Карпенко В. - Показники ефективності при впровадженні програм розвитку сільських територій в Україні (2011)
Козир С. - Досвід країн з розвинутою економікою у сфері державної підтримки сільськогосподарського виробництва (2011)
Колісніченко Н. - Прояв різних видів відповідальності у системі управління (2011)
Корнієнко Т. - Протокол публічної служби в Україні: концептуальні та нормативно-правові засади (2011)
Кривачук Л. - Чинники та наслідки насильства в сім’ї та жорстокого поводження з дітьми у контексті реалізації державної політики щодо дітей в Україні (2011)
Криворучко Ю. - Стратегія міжнародної миротворчої діяльності України (2011)
Крутій О. - Сучасні технології підготовки кадрів у публічному управлінні (2011)
Линдюк О. - Механізми формування та реалізації гендерної політики в Україні, Роденко О. (2011)
Логвінов В. - Забезпечення доступності державних послуг в електронній формі, Мазуркевич М. (2011)
Макосій С. - Міграційна політика України: тенденції та перспективи (2011)
Мельников О. - Регіональні аспекти забезпечення прикордонної безпеки в Україні, Морозов С. (2011)
Нехайчук Д. - Інституційні підходи щодо фінансового забезпечення розвитку регіону (2011)
Олещенко В. - Тенденції розвитку політичної еліти в Україні (2011)
Пішеніна К. - Державний комплекс науково-професійної освіти як інструмент реалізації освітніх програм (2011)
Сичова М. - Зарубіжні практики державно-управлінського впливу на формування міжетнічної толерантності в суспільстві (2011)
Сокур Н. - Механізми забезпечення ефективності державного управління Збройними Силами України в контексті розвитку людського ресурсу, Гнєзділова С. (2011)
Тещук В. - Планування впровадження медичних інформаційних систем в умовах ангіоневрологічного відділення Військово-медичного клінічного центру Південного регіону України для удосконалення системи державного управління надання медичної допомоги жителям Одещини, Амонс О., Колчін Р., Тещук В. (2011)
Тимошек О. - Проблематика взаємодії національної правової системи з міжнародною в аспекті захисту прав і свобод іноземців (2011)
Ульянова Т. - Законодавче та нормативно-правове абезпечення державного управління середньою освітою України (2011)
Шпортюк Н. - Основні закономірності утворення територіальної основи локальної демократії у країнах Європейського союзу (на прикладі Польщі) (2011)
Костенюк Н. - Процесний підхід як методологічний інструмент вдосконалення діяльності органів державної влади (2011)
Молоканов Ю. - Рік молоді як фактор активізації державної молодіжної політики: досвід Російської Федерації (2011)
Овчаренко Ю. - Позитивні та негативні чинники інтеграції України в міжнародні структури колективної безпеки, Арабаджи Г. (2011)
Голинська О. - Фінансово-бюджетна політика на регіональному рівні: сучасні форми та проблематика (2011)
Осипов В. - Управління сталим розвитком субрегіону, Парасюк І., Ворожейкін О. (2011)
Туркіна І. - Судовий контроль за дотриманням законності у сфері державного управління (2011)
Бабінова О. - Французький досвід фахової підготовки кадрів для місцевого та регіонального розвитку (2011)
Нечухрана Ю. - Оцінка персоналу державної служби як інструмент реалізації кадрової політики держави: теоретичні аспекти (2011)
Скоропад О. - Сучасні тенденції державної служби в країнах-членах Європейського союзу (2011)
Кузьменко С. - Алгоритм розробки системи соціального захисту населення літнього віку на місцевому рівні (2011)
Олійник О. - Проблеми врядування в сучасному державотворенні (2011)
Толкованов В. - Розвиток системи навчання та підвищення кваліфікації службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування:українська практика та рекомендації європейських інституцій (2011)
Гулакова Г. - Соціальна реклама як механізм взаємодії органів державної влади з громадськістю (2011)
Нєнов І. - Залучення слухачів системи Національної академії державного управління при Президентові України в якості експертів у науковому дослідженні в галузі державного управління: досвід ОРІДУ НАДУ, Блінов Є. (2011)
Ріпка Ю. - Світоглядно-філософські виміри державного бренду України (2011)
Косович В. - Принципи права, принципи правотворчості та принципи у нормативно-правових актах (2016)
Онищук І. - Методологічні принципи моніторингу нормативно-правових актів (2016)
Перетятко Г. - Плюралізм інтерпретацій змістовних вимог моралі при правозастосуванні (2016)
Стецик Н. - "З дня" чи "з дня, наступного за днем" офіційного опублікування: до проблеми невизначеності моменту набрання чинності нормативно-правовими актами (2016)
Шутак І. - Юридична техніка і технологія: теорія та практика застосування (2016)
Федущак-Паславська Г. - Іnterpretatio у діяльності римських юристів (2016)
Шутко Н. - Дія цивільного кодексу Австрії 1811 року на угорських землях (1812–1918 роки) (2016)
Shkolyk A. - Systematization of law on administrative procedure: ukrainian perspective (2016)
Гирич О. - Детермінація нетрадиційних товарних знаків: законодавство України і міжнародний досвід (2016)
Романюк Я. - Ознаки та структура цивільно-правової норми: основні методологічні засади (2016)
Цікало В. - Здійснення і захист права акціонерів на отримання дивідендів: порівняльно-правовий аспект (2016)
Яворська О. - Охорона прав інтелектуальної власності науково-педагогічних працівників: здобутки, перспективи, проблеми (2016)
Burak V. - The system of legal protection of employees’ labour rights and legal interests in Ukraine (2016)
Бутинська Р. - Колектив працівників як суб’єкт колективно-трудових правовідносин в Україні (2016)
Тимофіїв Р. - Відшкодування роботодавцем моральної шкоди, завданої нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням як вид соціального захисту працівників (2016)
Кондра М. - Стан дослідження реалізації принципу рівності у науці кримінального права України (2016)
Мартинишин Г. - Інститут амністії в Україні: пропозиції щодо вдосконалення (2016)
Yatsynina M.-M. - Differentiation of the criminal responsibility for abuse of authority under criminal code of Ukraine (2016)
Бакаянова Н. - Про розвиток науки про адвокатуру як спеціальної юридичної науки (2016)
Гузела М. - До проблеми прав підозрюваного в кримінальному провадженні: міжнародні стандарти забезпечення (2016)
Іваницький Я. - Історичний ракурс предмета криміналістики (2016)
Сопронюк О. - Грошове стягнення як кримінально-процесуальна санкція за неприбуття за викликом на досудовому розслідуванні (2016)
Антонець М. Я. - Організація, зміст, форми і методи виробничого навчання в школах Української РСР (1950-ті-80-ті роки XX ст.) (2013)
Біла Н. М. - Основні напрямки діяльності українських політичних партій Галичини серед селянства в кінці XIX - на початку XX століття, Дмитроца О. С. (2013)
Вікторова Л. В. - Сучасні підходи та інноваційні тенденції у викладанні іноземних мов професійного спрямування (2013)
Гаркуша Л. - Підготовка майбутнього вчителя музики до музично-просвітницької діяльності (2013)
Гладченко М. М. - SWOT-аналіз - складова частина стратегічного менеджменту вищих навчальних закладів країн ЄС (2013)
Данько Н. П. - Умови реалізації гуманістичного підходу на уроках музики в початковій школі (2013)
Деяк М. Ю. - Ефективність використання інтерактивних технологій навчання при введенні та закріпленні нової лексики при вивченні англійської мови студентами економічсних спеціальностей (2013)
Жигадло Г. Б. - Модель формування методичної компетентності майбутніх учителів фізичної культури у процесі організації та вивчення спортивних ігор (2013)
Жолобов О. В. - Застосування деяких аспектів теорії економічного мислення у навчально-виховному процесі (2013)
Журавська Н. С. - Методика курсового та дипломного проектування зі спеціальних дисциплін (2013)
Економова О. С. - Самостійна робота студентів як шлях до самореалізації та самовдосконалення (2013)
Ідрісова Н. О. - Результати аналізу ставлення школярів до здоров’я та здорового способу життя (2013)
Ковчина І. М. - Професійна підготовка студентів до соціального захисту населення: проблеми та перспективи (2013)
Костенкова А. М. - Музичне сприйняття та шляхи його активізації в музично-педагогічному процесі (2013)
Лисак О. Б. - Поширення англомовного навчання як фактор впливу на європейську мобільність (2013)
Логвиненко Т. О. - Технології навчання соціальних працівників у системі вищої освіти Норвегії (2013)
Марченко С. С. - Модель підготовки майбутніх учителів технологій до комп’ютерного моделювання та проектування (2013)
Масленнікова Т. А. - Змістовна частина підготовки молодшого спеціаліста юриста в системі юридичної освіти (2013)
Микитенко О. С. - Співпраця у професійній підготовці майбутніх кваліфікованих робітників для легкої промисловості у технічних училищах України (1954–1984 рр.) як фактор підвищення її ефективності (2013)
Нізовцев А. В. - Особливості професійної підготовки інженерів (2013)
Орлова Н. І. - Навчання студентів реактивному мовленню, Феденко О. О. (2013)
Павлов Ю. О. - Особистісно-орієнтована професійна підготовка у ПТНЗ щодо формування професійного здоров’я майбутніх фахівців (2013)
Плазовська Л. В. - Аналіз візуальних творів (цілі, етапи, рівні) в практиці навчання студентів образотворчого мистецтва (2013)
Поліщук В. В. - Фізична підготовка дітей 5-6 років в процесі фізичного виховання засобами туризму (2013)
Поліщук В. М. - Створення дієвої моделі супроводу обдарованих учнів як одне з пріоритетних завдань сучасної системи освіти (2013)
Потужній О. В. - Деякі особливості поглядів на здоров’я в українських народних прислів’ях та приказках, Закопайло С. А. (2013)
Романовська Л. І. - Обгрунтування соціально-педагогічної роботи з дітьми-сиротами із правоосвіти (2013)
Світайло С. В. - Методичні аспекти вокально-хорової роботи із школярами (2013)
Субіна О. О. - Інноваційна освітня діяльність педагогічних університетів при реалізації магістерської підготовки студентів (2013)
Турчинова Г. В. - Тематика, тексти, мовний та мовленнєвий матеріал у курсі навчання викладання біології англійською мовою (2013)
Цина А. Ю. - Інформаційно-комунікативні технології вивчення, пояснення і прогнозування криз та відхилень особистісно-професійного розвитку майбутніх учителів (2013)
Чай Пэнчэн - Художественно-стилевая компетентность учителя музыки как комплекс профессиональных знаний и умений (2013)
Шахматова Т. В. - Міжпредметні зв’яки в навчанні української мови майбутніх фахівців економічного профілю (2013)
Шевчук Н. В. - Професійно-етична компетентність перекладача: понятійно-термінологічний аспект (2013)
Шульга І. М. - Використання інтенсивних методів у коригувальному тренінгу для іноземних студентів-нефілологів 1 курсу (2013)
Андріяка Г. О. - Лікарняні установи земств Київської губернії у ліквідації епідемії холери на початку XX ст. (2013)
Антонюк Т. Д. - Інтеграція Київського національного університету імені Тараса Шевченка з провідними закордонними вищими школами в контексті Болонських домовленностей (2013)
Титул, содержание (2016)
80-летие академика НАН Украины Ивана Васильевича Сергиенко (2016)
Суровцев И. В. - Моделирование многокомпонентных сигналов в хронопотенциометрии (2016)
Zhiteckii L. S. - l1-Optimization Approach to Design of Digital Autopilots for Lateral Motion Control of an Aircraft, Pilchevsky A. Yu., Solovchuk K. Yu. (2016)
Simakov V. A. - Using Video Images for Determining Relative Disposition of Two Spacecrafts, Gubarev V. F., Salnikov N. N., Melnichuk S. V. (2016)
Любарщук Е. А. - Групповые игровые задачи для систем с переменным запаздыванием (2016)
Евтушенко А. С. - Оценка структуры связей между функциональными показателями операторов при зрительном труде с использованием факторных моделей, Козак Л. М., Кочина М. Л. (2016)
Антомонов М. Ю. - Моделирование антимикробной активности антибиотика "Цефазолин" в комбинации с наночастицами серебра, Романенко Л. И. (2016)
Павлов Вадим Владимирович (11.01.1933 – 06.06.2016) (2016)
Информация об авторах (2016)
Титул, зміст (2016)
Lytvyn V. - A method for constructing recruitment rules based on the analysis of a specialist's competences, Vysotska V., Pukach P., Bobyk І., Pakholok B. (2016)
Vуsotska O. - Studying the mechanisms of formation and development of overweight and obesity for diagnostic information system of obesity, Dobrorodnia H., Gordiyenko N., Klymenko V., Chovpan G., Georgiyants М. (2016)
Lutsenko I. - Definition of efficiency indicator and study of its main function as an optimization criterion (2016)
Ruban І. - Designing a monitoring model for cluster super-computers, Martovitsky V., Lukova-Chuiko N. (2016)
Sheikus A. - Developing a technique for improving the efficiency of iterative methods for the calculation of the multicomponent rectification process, Belobrova E., Dovgopoliy Ya., Levchuk I., Korsun V. (2016)
Kanyuk G. - Development of the system of automatic control of steam boilers at electric power plants during combustion of low quality fuel, Mezerya A., Suk I., Babenko I., Bliznichenko E. (2016)
Tytiuk V. - Analytical determination of the electromechanical system starting process efficiency index with regard to the distributed nature of input products consumption (2016)
Abstract and References (2016)
Содержание (2015)
Гордиенко С. - Открытие нового завода "Биофарма" — яркий пример для развития экономики Украины (2015)
Уманець Т. Р. - Основні положення настанов з ведення хворих з алергією до коров'ячого молока. Частина ІІІ. Діагностика алергії до коров'ячого молока, Шадрін О. Г., Клименко В. А., Няньковський С. Л., Плахотна О. М., Романова Г. С., Ащеулов О. М., Няньковська О. С., Яцула М. С. (2015)
Банадига Н. В. - Диференційна діагностика симптому еозинофілії у практиці лікаря:педіатра (2015)
Дудіна О. О. - Сучасні перинатальні технології — важлива складова поліпшення здоров'я дітей, Терещенко А. В., Моісеєнко Р. О. (2015)
Знаменська М. А. - Модель комунікацій у сфері репродуктивного здоров'я, Слабкий Г. О. (2015)
Ріга О. О. - Стан здоров'я та особливості скеровування передчасно народжених дітей до реабілітаційних програм упродовж перших трьох років життя, Гордієнко І. В., Марабян Р. В., Хоценко Г. О., Безрукова Ю. О. (2015)
Кокоркин Д. Н. - Клинико-морфологические особенности агрессивной холестеатомы у детей и подростков с хроническим гнойным средним отитом (2015)
Мокія-Сербіна С. О. - Шляхи оптимізації підготовки до систематичного шкільного навчання дітей шестирічного віку з дефіцитом заліза, Чечель В. В. (2015)
Пересипкіна Т. В. - Тенденції змін у стані здоров'я міських юнаків за даними ретроспективного аналізу (2015)
Усачова О. В. - Сучасні клінічні особливості єрсиніозу у дітей, Сіліна Є. А., Конакова О. В., Пахольчук Т. М. (2015)
Руда В. І. - Рівень інвалідності при захворюваннях органів сечовидільної системи у дітей Хмельницької області (2015)
Kalliomaki M. - Пробіотики та профілактика алергічних захворювань: спостереження за пацієнтами 4-річного віку в ході рандомізованого плацебо-контрольованого дослідження, Salminen S., Arvilommi H., Kero P., Koskinen P., Isolauri E. (2015)
Черник-Булент А. - Случай остеодиспластической геродермии (мутация гена GORAB) у ребенка, Бахмани И. В., Мамедова Ф. М. (2015)
Леженко Г. О. - Обґрунтування тактики антибактеріальної терапії у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бактеріального ґенезу, Пашкова О. Є. (2015)
Роль Бронхо-Ваксому (ОМ-85) в запобіганні загострення хронічного тонзиліту у дітей (2015)
Мельников О. Ф. - Иммунологические аспекты локальной иммуномодуляции мукозальной вакциной системного действия у больных хроническим тонзиллитом и после тонзиллэктомии, Заболотный Д. И., Тынитовская О. И., Рыльская О. Г., Бредун А. Ю., Левандовская В. И. (2015)
Марушко Р. В. - Споротвірні пробіотики та їх застосування у дітей (2015)
Белоусова О. Ю. - Применение синбиотика "Колифагина ПРО" в комплексной терапии хеликобактерассоциированных заболеваний у детей, Ганзий Е. Б. (2015)
Чернишова Л. І. - Сімейна середземноморська лихоманка, Волоха А. П., Степановський Ю. С., Мостовенко Р. В., Янушевська Д. В., Гінка О. В., Бойко Я. Є. (2015)
Бондаренко А. В. - Мікози у структурі інфекційного синдрому при первинних імунодефіцитах, Чернишова Л. І., Костюченко Л. В., Гільфанова А. М., Рабош Л. В. (2015)
Волоха А. П. - Епштейн—Барр вірусна інфекція у дітей (2015)
Горобець А. О. - Принципи догляду за шкірою дітей з атопічним дерматитом (2015)
Левадна Л. О. - Раціональне вигодовування як ефективний профілактичний захід при алергічному діатезі (2015)
Мінченко Д. О. - Експресія генів TIMP1, TIMP2, THBS1 та THBS2 у клітинах крові підлітків за умов ожиріння з нормальною та порушенною чутливістю до інсуліну (2015)
Зелінська Н. Б. - Вроджена дисфункція кори надниркових залоз у дітей внаслідок дефіциту ферменту 21-гідроксилази: клінічні прояви, ускладнення і підходи до їх корекції, Погадаєва Н. Л., Глоба Е. В., Шевченко І. Ю. (2015)
Деньга О. В. - Применение препарата "Кальциум-Д" при профилактике осложнений в процессе ортодонтического лечения детей, Мирчук Б. Н., Ходорчук И. В. (2015)
Гавриленко М. А. - Цитологічне дослідження осадової частини слини у дітей з обмеженими можливостями (2015)
Пипа Л. В. - Соматоформні (психосоматичні) розлади у дітей. Актуальність проблеми в сучасній педіатричній практиці (частина II), Лисиця Ю. М., Свістільнік Р. В. (2015)
Материалы научно-практической конференции "Медико-социальные аспекты диагностики, лечения и реабилитации заболеваний у детей" 19–20 марта 2015 года г. Киев (2015)
До 75-річчя завідувача кафедри прикладної математики і механіки Запорізького національного університету, доктора технічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Грищака Віктора Захаровича (2015)
Бараненко В. О. - Нечітке моделювання в задачах синтезу стисненої оболонки в умовах нечіткої невизначеності даних та обмежень несучої здатності, Волчок Д. Л. (2015)
Воробьев Ю. С. - Влияние динамических свойств материала на скоростное деформирование элементов конструкций, Овчарова Н. Ю. (2015)
Воробьев Ю. С. - Динамика компрессорного лопаточного аппарата в газодинамическом потоке, Овчарова Н. Ю., Кулаков П. Н., Кулишов С. Б., Скрицкий А. Н. (2015)
Григоренко Я. М. - Коливання сполучених оболонок обертання різних форм, Беспалова О. І., Урусова Г. П. (2015)
Гришкевич А. Д. - Некоторые особенности упрочняющей ионно-плазменной обработки внутренних рабочих поверхностей пар трения, Гринюк С. И. (2015)
Земсков А. В. - Метод решения нестационарных задач упругой диффузии с произвольными граничными условиями, Тарлаковский Д. В. (2015)
Киричок И. Ф. - Резонансные осесимметричные колебания и диссипативный разогрев вязкоупругой замкнутой сферической оболочки и их демпфирование пьезоэлектрическими сенсором и актуатором, Карнаухова Т. В. (2015)
Кострова М. М. - Визуализация волокнистых материалов при больших деформациях, Наумова И. Ю., Ахундов В. М. (2015)
Кубенко В. Д. - Нестаціонарна плоска контактна задача для узгоджених циліндричних поверхонь, Янчевський І. В. (2015)
Курпа Л. В. - Исследование геометрически нелинейных колебаний функционально-градиентных пологих оболочек со сложной формой плана, Шматко Т. В. (2015)
Максименко-Шейко К. В. - Исследование конвективного теплообмена в топливной кассете твэлов, Шейко Т. И. (2015)
Махоркін М. І. - Визначення напружено-деформованого стану багатоклинового композиту за умов плоскої задачі теорії пружності (2015)
Онопрієнко О. Д. - Електропровідна тріщина між різнорідними п’єзоелектричними матеріалами з контактуючими берегами, Лобода В. В. (2015)
Опанасович В. К. - Двовісний згин пластини з круговим отвором та крайовою радіальною тріщиною з урахуванням ширини області контакту її берегів, Слободян М. С., Звізло І. С. (2015)
Опанасович В. К. - Про один підхід до дослідження напружено-деформованого стану пластини з криволінійним отвором та прямолінійною наскрізною тріщиною, Слободян М. С., Ярема Є. Б. (2015)
Попов В. Г. - Напружений стан півпростору з циліндричною тріщиною або тонким включенням при крутильних коливаннях (2015)
Пошивалов В. П. - Стохастическая модель разрушения конструкционных материалов при неизотермической ползучести, Дояр И. А. (2015)
Сметанкіна Н. В. - Моделювання коливань шаруватих циліндричних оболонок складної форми при ударному навантаженні (2015)
Сторожук Є. А. - Концентрація напружень у пружнопластичній конічній оболонці з двома круговими отворами, Чернишенко І. С., Харенко С. Б. (2015)
Сулим Г. Т. - Нестаціонарні коливання пружного середовища із циліндричними вкладками під дією динамічного навантаження, Турчин І. М. (2015)
Фильштинский Л. А. - Эффективные характеристики ленточного пьезомагнитного композита, Шрамко Ю. В., Носов Д. Н., Еременко А. А., Сушко Т. С. (2015)
Хапко Б. С. - Термонапружений стан двохелементної призматичної оболонки з різними коефіцієнтами тепловіддачі (2015)
Шацький І. П. - Взаємодія тріщини з колінеарною щілиною за згину пластини, Даляк Т. М. (2015)
Шульженко Н. Г. - Оценка влияния температурных напряжений на колебания ротора с поперечной трещиной с учетом контактирования берегов, Зайцев Б. Ф., Руденко Е. К., Асаенок А. В. (2015)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Фізико-математичні науки" (2015)
Титул, зміст (2016)
Ребрина В. А. - Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в організацію роботи методичних об’єднань учителів інформатики у Хмельницькій області (2016)
Марценюк В. П. - Інформаційні ресурси як засіб розвитку іншомовних компетенцій у школярів: перспективи використання в навчальних закладах III–IV освітніх етапів Республіки Польща, Коцюба Р. Б. (2016)
Костерна Л. В. - Програмування в середовищі Scratch (2016)
Богданова О. О. - Технологія веб-квест на уроках інформатики та у позаурочний час (2016)
Пасічник О. В. - Календарно-тематичне планування з інформатики для 8 класу (2016)
Коршунова О.В. - Календарне планування з інформатики для 2–5 класів (2016)
Лещук С. О. - Вивчення графічних редакторів: змістові аспекти (2016)
Bakhmat N. - Model of cloud oriented learning environment of pedagogical subjects in pedagogical institutions of higher education (2016)
Жалдак М. І. - Дистанційний курс "Теорія ймовірностей і математична статистика", Біляй Ю. П. (2016)
Шевченко А. В. - Дистанційне навчання за допомогою сервісів Google (2016)
Колос К. Р. - Підвищення кваліфікації у комп’ютерно орієнтованому навчальному середовищі закладу післядипломної педагогічної освіти як пріоритетний компонент освіти впродовж життя (2016)
Титул, содержание (2016)
Петрова С. А. - Двухжидкостная модель магнитосферы как основа описания излучения пульсара (2016)
Ольяк М. Р. - Спектр турбулентности межпланетной плазмы на расстояниях от Солнца больших 1 а. е., Калиниченко Н. Н., Коноваленко А. А., Браженко А. И., Бубнов И. Н. (2016)
Кривонос А. П. - Сравнительный анализ методов оценки параметров нижней ионосферы с помощью твик-атмосфериков, Швец А. В. (2016)
Сюсюк М. Н. - Вариации плазменных температур в ионосфере над Харьковом на фазе роста солнечной активности, Котов Д. В., Черногор Л. Ф., Богомаз А. В. (2016)
Булгакова А. А. - Коэффициент направленного действия антенных решеток, Горобец Н. Н., Катрич В. А., Лященко В. А. (2016)
Катрич В. А. - Многоэлементные системы дуговых щелей в экране коаксиальной линии, Лященко В. А., Медведев Н. В. (2016)
Когут А. Е. - Возможность стабилизации частоты твердотельного источника миллиметровых волн экранированным диэлектрическим резонатором, Кузьмичев И. К., Доля Р. С., Носатюк С. О., Шульга Е. А. (2016)
Косяк О. С. - Перестраиваемые и широкополосные дифференциальные фазовые секции в терагерцевом диапазоне частот, Безбородов В. И., Кулешов Е. М., Нестеров П. К. (2016)
Содержание тома 21 за 2016 г. (2016)
Алфавитный указатель тома 21 за 2016 г. (2016)
Вихідні дані (2016)
Гушилик Б. І. - Застосування напівсинтетичних пеніцилінів у складі протимікробних композицій для лікування інфекційних захворювань шлунково-кишкового тракту (2015)
Дученко Е. А. - Зависимость антиэкссудативной активности от химической структуры в ряду производных 7-(2-гидрокси-3-п-метокси-фенокси)пропил-8-замещенных теофиллина, Корниенко В. И., Самура Б. А., Ладогубец Е. В., Иванченко Д. Г., Романенко Н. И. (2015)
Ковач И. В. - Активность индуцибельной синтазы оксида азота при хроническом рецидивирующем афтозном стоматите, Кравченко Л. И., Гаргин В. В. (2015)
Лебединец В. В. - Применение криоконсервированной кордовой крови для коррекции иммунной системы в модели ишемического инсульта, Останкова Л. В., Дубрава Т. Г., Бондарович Н. А., Останков М. В., Лебединец Д. В., Гольцев А. Н. (2015)
Леонова Л. А. - Содержание цитокинов в экссудатах "кожного окна" при экспериментальном атопическом дерматите до и после лечения криоконсервированными клетками фетальной печени, Останкова Л. В., Ямпольская Е. Е., Бондарович Н. А., Останков М. В., Гольцев А. Н. (2015)
Милица К. Н. - Экспериментально-морфологическое обоснование новой методики хирургического лечения ожирения, Сорокина И. В., Мирошниченко М. С. (2015)
Назарян Р. С. - Мікробіологічна характеристика біотопів ротової порожнини та дихальної системи при муковісцидозі у дітей, Ткаченко М. В., Коваленко Н. І. (2015)
Степаненко А. Ю. - Фрактальный анализ как метод морфометрического исследования поверхностной сосудистой сети мозжечка человека, Марьенко Н. И. (2015)
Cтецишин В. Г. - Иммунокоррекция генитального герпеса криоконсервированной кордовой кровью (экспериментальное исследование), Останкова Л. В., Гаевская Ю. А., Бондарович Н. А., Останков М. В., Гольцев А. Н. (2015)
Тарасенко К. В. - Влияние корригирующей терапии на обмен оксида азота в сосудистом русле плаценты при материнском метаболическом синдроме, Гаргин В. В. (2015)
Шиян Д. Н. - Визуализация ядер мозжечка на СКТ по их стереотаксическим координатам (2015)
Іоффе І. В. - Стан аутоімунітету у хворих на аутомунні захворювання щитоподібної залози та його корекція полібіоліном, Храброва О. П., Гайдаш І. С. (2015)
Криничко В. В. - Динаміка суб’єктивних та об’єктивних показників у хворих з сіалоаденітом до та після програмованої сенсорної депривації (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського