Слатвінська О. - Дидактичні засади щодо використання CASE-STUDY технології у профтехосвіті (2012)
Тадеєва М. - Розвиток шкільної іншомовної освіти в чеській республіці (2012)
Терещук А. - Компетентнісний підхід у технологічній підготовці учнів старшої школи (2012)
Тименко В. - Педагогічна технологія "дизайн-освіта" у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах (2012)
Ткачук С. - Форми та методи професійної підготовки майбутнього вчителя (2012)
Харитонова В. - Художньо-конструкторський аспект у технологічній підготовці старшокласників (2012)
Хоменко Л. - Використання досвіду роботи вчителів технологій при викладанні текстильного матеріалознавства (2012)
Цина А. - Соціальний діалог з охорони праці в галузі освіти в європейському союзі (2012)
Цідило І. - Педагогічне прогнозування засобами інтелектуальних технологій у професійній діяльності інженера-педагога (2012)
Юрженко В. - Порівняльні характеристики фрактальної психології і гештальтпсихології та можливості їх реалізації в сучасній педагогічній науці (на прикладі освітньої галузі "технологія") (2012)
Ящук С. - Компетентнісний підхід у підготовці магістрів технологічної освіти (2012)
Бережний В. О. - Створення експерементально-геометричної моделі дослідження картин напружених ефектів елементів конструкцій, Шоман О. В. (2013)
Біленко Я. В. - ПроектуваннЯ енергоефективної будівлі в конкурсі "Solar Decathlon KNUCA”. Група 2 (2013)
Ванін В. В. - моделювання контуру термопрофілю на біооб’єкті від точкового джерела тепла, Залевська О. В. (2013)
Волощук В. А. - Математична модель оптимізації об’ємно-планувальних рішень для будівель у формі багатогранників з метою зниження затрат енергії на їх опалення (2013)
Гламаздін П. М. - Можливості інтенсифікації тепловіддачі алюмінієвих секційних опалювальних приладів, Зінич П. Л. (2013)
Дворецький О. - Геометрична модельрозподілу сонячної радіації на вертикальному фасаді, Чебишев М. (2013)
Денисова Т. В. - Відбиття конік в циліндричних дзеркалах (2013)
Єгорченков В. О. - Ефективність систем освітлення будівель з урахуванням екологізації (2013)
Завалий О. О. - Розробка систем інфрачервоного нагріву з використанням теплових обчислювальних моделей (2013)
Кащенко О. В. - Моделювання напрямку розвитку біоформи (2013)
Кащенко Т. О. - Реалізація мультидисциплінарного підходу при проектуванні енергоефективних будівель (2013)
Кривенко О. В. - До питання визначення параметрів біоклімату на території забудови (2013)
Кузьміна Г. В. - Архітектурно-планувальні рішення будинку "ЕКО-ДОМ". Команда № 4 (2013)
Козак Ю. В. - Дослідження поверхонь нормалей як засіб систематизації поверхонь відбиття (2013)
Колочавін Р. М. - Розрахунок коливань дволанкових маятників (2013)
Кукуруза Д. В. - Якісний аналіз механічних коливальних систем на базі фазових портретів, Піксасов М. М., Запольський Л. Л. (2013)
Мартинов В. Л. - Оптимізація орієнтації енергоефективних будівель з дотриманням норм освітленості та інсоляції (2013)
Мілейковський В. О. - Аналітичні дослідження макроструктури примежового шару між потоками, що рухаються з різною швидкістю (2013)
Морозова Г. В. - Поняття усамітнених хвиль та методи їх опису (2013)
Підгорний О. Л. - Досвід організаційної та наукової роботи за напрямком "Енергоефективність" кісний аналіз трохоїдальної моделі КНУБА., Плоский В. О., Сергейчук О. В., Приймак О. В., Пінчук В. С., Йосипчук І. (2013)
Савченко О. О. - Якісний аналіз трохоїдальної моделі морських хвиль з метою використання їх енергії (2013)
Сафронова О. О. - Перспективні засоби освітлення у вирішенні питання підвищення енергоефективності інтер’єрного простору ВНЗ, Сафронов В. К. (2013)
Селиванов О. І. - Міждисциплінарних підхід в здобутті знань на прикладі конкурсу "Solar Decathlon KNUCA” (2013)
Сидоренко Е. С. - Фрактали в моделюванні екологічних систем, Халиль В. В. (2013)
Тютюнников С. В. - Опис компонентів відбивальнизх систем з класичними кривими у якості відбивачів (2013)
Чорноморденко Є. І. - Реконструкція історичнох забудови за принципами енергоефективності (2013)
Шатохін В. М. - Побудова просторових лопаток грунтометателя за допомогою брахистохрон для поля відцентрових сил інерції, Семків О. М., Попова А. М. (2013)
Шоман О. В. - Забеспечення геометричними моделями задач перетворення фаз гідрату метану, Даниленко В. Я. (2013)
Шулдан Л. О. - Моделювання енергоструктурованої забудови (на прикладі району м. Львова), Лепкалюк М. М. (2013)
Якупов Н. М. - Напружено-деформативний стан елементів конструкцій в області кріплення, Киямов Х. Г., Ахмадиев Ф. Г. (2013)
Демочко В. - Епохальна подія в історії Київської Русі (2009)
Яценюк Г. - Повернення Війська Запорозького на українські землі та спроба гетьмана-емігранта Пилипа Орлика очолити козаків (2009)
Клапчук В. - Населення Гуцульщини (2009)
Білецький Б. - Український Колумб козацького роду (2009)
Гуйванюк М. - Літературна інтелігенція Галичини й Буковини у взаєминах з січовим рухом (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2009)
Плекан Ю. - Москвофільський pух у Східній Галичині (кінець ХІХ – початок XX ст. ) (2009)
Ковальчук М. - Повстансько-партизанський рух на Катеринославщині в серпні – на початку жовтня 1919 р. (2009)
Бистрицька Е. - Реалізація ідей церковної єдності у діяльності Російської католицької церкви східного обряду (1917 – 1923 рр.) (2009)
Гаврилюк О. - Анатолій Дублянський − дослідник і популяризатор історії та пам’яток Волині (2009)
Шайкан В. - Утвердження більшовицької ідеології в західно-українських землях на початковому етапі Другої світової війни (вересень 1939 – червень 1941 рр.) (2009)
Мизак Н. - Дивізія "СС-Галичина”: до і після Бродів (1944–1953 рр.) (2009)
Борщевич В. - Ментальний простір волинського православного духовенства у другій половині 40-х – на початку 60-х рр. ХХ ст. (2009)
Шостак В. - Інформаційна самодостатність України в умовах глобалізації: реальність і виклики майбутнього (2009)
Мельничук Г. - Європейська інтеграція України в контексті вступу до Світової організації торгівлі (2009)
Фостій І. - Правді чи вигадкам служить вождь КПУ Петро Симоненко (2009)
Скорейко Г. - Проблема захисту прав національних меншин в Україні (2009)
Возний І. - Сільська округа – важлива складова частина давньоруських міст Х – ХІV ст. на території між Верхнім Сіретом та Середнім Дністром (2009)
Огуй О. - "Золоті татарські, язичні; флорини землі нашої” на Буковині ХІV-ХVІ ст. (2009)
Богачик Т. - Соціальне життя у Північній Бессарабії дореформеного періоду (1812-1868 рр.) (2009)
Ковалець Л. - Війтування Осипа Юрія Гординського Федьковича як соціально-психологічний феномен (До 175-річчя від дня народження письменника) (2009)
Чайка Г. - Життя та умови праці буковинських емігрантів у Канаді (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2009)
Суровцев О. - Трагедія єврейського населення м.Чернівців у жовтні-листопаді 1941 року (2009)
Грябан В. - Щотижневі базари та ринки як складова урбаністичного ландшафту Чернівців (80-ті рр. XVIII ст. – початок 90-х рр. ХХ ст.), Чучко М. (2009)
Добржанський С. - Культурно-масові заходи товариства "Руська бесіда” (2009)
Ботушанський В. - Степан Смаль-Стоцький – захисник інтересів буковинського селянства (2009)
Добржанський О. - Ідеолог національних прагнень українців Буковини (до 150-річчя від дня народження Степана Смаль-Стоцького) (2009)
Зайцева З. - Організаційно-інституціональні аспекти науково-педагогічної діяльності С.Смаль-Стоцького у 1883 – 1918 рр. (2009)
Карашевич І. - Османські міста Північно-Західного Причорномор’я (сучасний стан та перспективи вивчення) (2009)
Бездрабко В. - Документознавство як наукова спеціальність або враження про місце реєстрації в системі соціальних комунікацій (2009)
Кожолянко Г. - Ідейно-педагогічні погляди Григорія Сковороди у контексті становлення і розвитку української нації в оцінці етнолога Володимира Шаяна (2009)
Галик В. - Турківщина в громадській та науковій діяльності Івана Франка (2009)
Брицький П. - Професор із Вірджінії Марк Таугер – адвокат Сталіна та його оточення щодо причин голодомору в Україні (2009)
Герегова С. - Буковинська вишивка та її роль у збереженні національно-культурної ідентичності українства (2009)
Кузіна Б. - Роль занять з елементами краєзнавства у розв’язання проблеми підвищення рівня засвоєння програмового матеріалу в процесі вивчення історія України (2009)
Орловський Л. - Єврейська община Поділля в дослідженнях зарубіжних і українських вчених (2009)
Скоморовський В. - Розвиток історико-краєзнавчих досліджень в західноукраїнських землях у ХІХ ст. (2009)
Чура В. - Відображення львівською компартійною пресою національно-демократичного руху в області наприкінці 80-х рр. XX ст. (2009)
Филипчук О. - Руси в експедиціях візантійського флоту в 911-949 рр. (за кн.II. 44, 45 de cerimonius) (2009)
Кузь А. - Гарнізонна служба в генуезьких колоніях Криму (перша половина ХV ст.): економічна складова (2009)
Вамуш А. - Скроневі прикраси жіночого головного убору давньоруського населення українського Прикарпаття (2009)
Лазорак Б. - Інституційне оформлення та діяльність церковного братства Івана Хрестителя в Кам’янці-Подільському (XVIII ст.) (2009)
Дячук М. - До проблеми оцінки "російського періоду” діяльності Якова Головацького (2009)
Яремко О. - Політичні партії народовців на Буковині 1908 – 1914 рр. (2009)
Качковська Л. - Діяльність Київського товариства охорони пам’яток старовини і мистецтва (за матеріалами Центрального державного історичного архіву м. Києва) (2009)
Руснак О. - Стан і проблеми функціонування системи медико-санітарного забезпечення населення Північної Буковини та Хотинщини у 1918-1940 рр. (2009)
Мельничук О. - Система ВУК "Торгсину” на Київщині: організаційна структура (2009)
Мельніченко В. - Взаємовідносини Україна-Тайвань: історія та сучасність (2009)
Ботушанський О. - Рецензія: Чернівці: Історія і сучасність Ювілейне видання до 600 – річчя першої писемної згадки про місто (Кол. монографія) В. М. Ботушанський, С. В. Біленкова, О. В. Добржанський та ін. За заг. ред. В. М. Ботушанського. – Чернівці: Зелена Буковина, 2009. – 586 с. іл. (2009)
Буркут І. - Рецензія: Мизак Н. С., Балан І. Д., Романський І. В. Село на нашій Україні. До 600-річчя першої писемної згадки про село Стрілківці. Додаток до серії "За тебе, свята Україно”. Кн. 5. − Чернівці: Букрек, 2009. − 448 с: іл. (2009)
Яценюк Ф. - Рецензія: Василь Ботушанський. Галина Чайка. Еміграція з Буковини (60-ті рр. ХІХ – початок ХХ ст.). – Чернівці: Технодрук, 2009. – 384 с. (2009)
Ботушанський В. - Віденські архіви про українські справи (про СВУ) (2009)
Інформація про наукову діяльність кафедри історії України Чернівецького національного університету в 2008 р. (2009)
Відомості про авторів (2009)
Атаманчук Ю. - Організаційно-педагогічні умови формування конкурентоспроможності випускника вищого навчального закладу, Россоха М. (2012)
Бондарук Я. - Програми підтримки вчителів-початківців як початок неперервного професійного розвитку у системі підвищення кваліфікації вчителів у США (2012)
Борзенкова О. - Подготовка студентов факультета начального образования к обучению младших школьников (организация факультативных занятий), Сторожева И. (2012)
Ваколя З. - Організатори педагогічної періодики в Закарпатті (1920–1939) (2012)
Вощевська О. - Професійна підготовка майбутніх інженерів-аграрників як проблема педагогічного дослідження, Бенескул П. (2012)
Вторнікова Ю. - Структура комунікативної компетентності педагога (2012)
Головко М. - Проблема розвитку творчої пізнавальної діяльності у новаторських пошуках вітчизняної дидактики 1920-х років, Головко С. (2012)
Гусак Л. - Аспекти асоціативного навчання в педагогіічній спадщині Яна Амоса Коменського (2012)
Добриця М. - Еволюція поняття "міжпредметні зв’язки" у педагогіці (2012)
Довга Т. - Гуманізація дитячого освітнього простору: життєствердність педагогічних ідей Я. А. Коменського (2012)
Запорожець Д. - Історико-педагогічний аналіз використання засобів мультимедіа в навчальному процесі (позитивні та негативні наслідки) (2012)
ЗахаревичV М. - Мультимедіа у розвитку інформаційної культури студентів (2012)
Зорочкіна Т. - Дослідницький підхід в організації самостійної роботи студентів при виконанні індивідуальних навчально-дослідних завдань (2012)
Калабська В. - Сучасна оцінка антирелігійної компанії в освіті радянської України (за матеріалами педагогічної періодики 20-х років ХХ ст.) (2012)
Калагурка Х. - Діяльність А. С. Макаренка у 1920-х роках в оцінці Ф. І. Науменка (2012)
Касярум К. - Реалізація персоніфікованого підходу до формування комунікативної компетенції майбутнього викладача (2012)
Касярум Я. - Особливості формування готовності майбутніх економістів до роботи в корпоративних системах захисту інформації (2012)
Кириліва В. - Розвиток ідей розвивального навчання в історії педагогічної думки (2012)
Кін О. - Розвиток громадської діяльності студентської молоді вищих навчальних закладів України у 20-ті рр. ХХ ст. (2012)
Кочубей Т. - Просвітницькі погляди Василя Каразіна в рецепції досліджень Дмитра Багалія (початок 20-х років ХХ століття), Майструк О. (2012)
Кришталь М. - Професійно-педагогічна компетентність викладачів спеціальних дисциплін ВНЗ МНС України (2012)
Кучеренко І. - Класно-урочна система Я. Коменського: становлення й історія розвитку (2012)
Лашко М. - Науково-просвітницька діяльність М. Грінченка в Україні (1917–1928) (2012)
Лоштун О. - Особливості використання тренінгової взаємодії: дидактичний аспект (2012)
Лугіна О. - Польські інноваційні педагогічні системи виховання та навчання дітей-дошкільників (2012)
Лупаренко С. - Становлення інституту соціального забезпечення в радянській Україні в 1920-ті рр. (2012)
Луценко Т. - Характеристика творчого мислення у контексті професійної підготовки майбутніх фахівців державної інспекції техногенної безпеки України (2012)
Мандрик Л. - Зміст та структура гендерної культури майбутніх фахівців у сфері пожежної безпеки (2012)
Мельник І. - Характеристика професійної культури спілкування майбутніх фахівців пожежної безпеки (2012)
Місечко О. - Роль ідей Я. А. Коменського для професійної підготовки вчителя іноземної мови (2012)
Мохнар Л. - Роль викладача вищої школи у вихованні культури міжособистісної взаємодії курсантів (2012)
Нікітіна О. - Дидактичні ідеї Я. Коменського як джерело формування навчальної діяльності молодших школярів (2012)
Обидєннова Т. - Заохочення викладачів вищої школи до підвищення свого професійного рівня (на різних етапах розвитку суспільства) (2012)
Омельченко М. - Стан та підходи до формування соціально-моральної готовності курсантів до професійної діяльності (2012)
Павлов Ю. - Здоров’я як медико-педагогічна категорія (2012)
Півторак О. - Становлення арт-терапії як галузі педагогіки (2012)
Рибалко Л. - Ідеї Яна Амоса Коменського в контексті інтеграції змісту природничо-наукової освіти (2012)
Савченко О. - Проблеми і перспективи міжнародної інтеграції вищої освіти (2012)
Сидорова Н. - Принцип оппозиции в контексте модернизации обучения в вузе и школе, Гоннова Н., Гурова И. (2012)
Стинська В. - "Материнська школа" Яна Амоса Коменського та її значення для становлення соціально-педагогічної підтримки материнства і дитинства в Україні (2012)
Ткаченко К. - Комунікативні процеси в професійній діяльності вчителя початкових класів (2012)
Трифонова О. - Стан сформованості мовно-мовленнєвої особистості дітей старшого дошкільного віку в практиці дошкільних навчальних закладів (2012)
Цимбал О. - Рівні сформованості суб’єктної позиції студента на основі базових характеристик його навчальної діяльності (2012)
Чернишов Д. - Принципи виховної діяльності сучасного загальноосвітнього навчального закладу в умовах регіонального виміру (2012)
Сіка В. - Педагогічна діяльність Андрія Алиськевича у гімназіях Закарпаття 1920-х років (2012)
Товканець Г. - Професійна економічна освіта на Закарпатті в 20-х роках ХХ століття (2012)
Федосова І. - Розвиток вищої інженерно-технічної освіти в Україні (20–30-ті роки ХХ століття) (2012)
Федчишин Н. - Вплив гербартіанської педагогіки на розвиток української педагогічної науки (2012)
Фурман І. - Педагогічна діяльність Олександра Астряба і його внесок у розвиток математичної науки (2012)
Яковишина Т. - Рефлексія проблеми соціалізації жінок у педагогічній спадщині першої чверті XX століття (2012)
Добржанський О. - Шляхом зростання і примноження (До 20-річчя відкриття кафедри історії України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича), Ботушанський В. (2010)
Михайлина П. - Міське населення у народному повстанні 1630 – 1631 рр. в Україні, Федорук А. (2010)
Бочан П. - Іноземні джерела про історію України (2010)
Демочко В. - Замовчування трагедії голодомору в Україні провідними державами світу в 30-х роках XX ст. (2010)
Демчучен О. - Особливості комплектування військ Директорії Української Народної Республіки під час повстання проти гетьмана П. Скоропадського (2010)
Щербакова О. - Діяльність Українського Товариства Червоного Хреста на Миколаївщині у 1920-х роках (2010)
Маркова С. - Жіночий провладний рух в українському пореволюційному селі: цілі та наслідки впровадження (20-30-ті рр. ХХ ст.) (2010)
Брицький П. - Питання про Буковину і Бессарабію в міжнародній політиці в 1939-1940 роках (2010)
Каліщук О. - До питання щодо термінології наукового дискурсу (на прикладі проблеми українсько-польських стосунків на західноукраїнських землях у роки Другої світової війни) (2010)
Макар Ю. - Українські етнічні землі Польщі в роки Другої світової війни (2010)
Ліньов А. - До питання становища німецького населення в Україні в 1941-1949 рр., Айсфельд А. (2010)
Сич О. - Зовнішня політика закордонних частин ОУН (2010)
Герегова С. - Художник Петро Мегик та його роль у становленні українських мистецьких інституцій за кордоном (2010)
Латиш Ю. - Антиалкогольна кампанія в УРСР на початку Перебудови (2010)
Чура В. - Обласний комітет КПУ Рівненської області та спроби підписання нової союзної угоди у 1990 – 1991 рр. (2010)
Дмитрук А. - Проблема Чорноморського флоту у російсько-українських відносинах у 1991–1997 рр. (2010)
Мельничук Г. - Участь та перспективи України в європейських інтеграційних процесах: еволюція відносин (історико-політичний аспект) (2010)
Чайка Г. - Українська трудова еміграція – четверта хвиля, Корчак А. (2010)
Адамович С. - Українська діаспора Придністров’я: між пошуками підтримки зі сторони України і русифікацією (1989 – 2009 рр.) (2010)
Бурейко Н. - Місце України в зовнішньополітичній стратегії США на пострадянському просторі (2010)
Возний І. - Гончарна справа та кухонні горщики сільського населення на території між Верхнім Сіретом та Середнім Дністром у Х – першій половині ХІІІ ст. (2010)
Ботушанський В. - З історії будівництва православних церков у північній частині Буковини (ХVІ – початок ХХ ст.) (2010)
Богачик Т. - Північна Бессарабія дореформеного періоду (1812-1868 рр.): історіографічний аспект (2010)
Скорейко Г. - Боротьба за землю на Буковині: сервітутні конфлікти в перше пореформене двадцятиліття (1848-1868 рр.) (2010)
Проскурняк В. - О. Маковей про національну ідентичність та національне єднання українців (2010)
Матвіїшин Г. - Художник Євген Максимович – громадський і культурний діяч Буковини (2010)
Науменко А. - Наступальна операція 9-ї російської армії у Буковині 1916 р. (2010)
Руснак О. - Становище населення Північної Буковини і Хотинщини у 1918-1940 рр. (2010)
Яремко О. - Програми українських партій Буковини початку ХХ ст. на сторінках періодичної преси (2010)
Огуй О. - "Рубли фряжьского серебра” як застава за Покуття: до генези найменування та територіального конфлікту ХІV-ХVI ст. (2010)
Яценюк Ф. - Вплив державницької ідеї В’ячеслава Липинського на дослідження доби Хмельниччини Олександром Оглоблиним (2010)
Шаравара Т. - Проблема періодизації історіографії селянської реформи 1861 р. (2010)
Шкварець В. - Хронологія як допоміжна історична дисципліна в історико-краєзнавчих дослідженнях, Гузенко Ю. (2010)
Гуйванюк М. - Суспільно-політичне життя галицьких українців у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. очима Лесі Українки (за матеріалами листів до М. Павлика) (2010)
Суровцев О. - Спогади буковинського єврейства – важливе джерело у дослідженні подій Голокосту (2010)
Іваневич Л. - Народна вишивка українців Поділля: наукова розробка проблеми (2010)
Білецький Б. - Родовід Миклух (2010)
Коцур А. - Слово про одного з фундаторів історичного факультету (До 90-річчя від дня народження доктора історичних наук, професора Івана Антоновича Гриценка), Білецький Б. (2010)
Кузь А. - Військовий розвиток Генуезької Газарії в XIII-XV ст.: огляд українській історіографії (1991-2010 рр.) (2010)
Лисейко Я. - Дрібні та середні шляхетські роди Сяноцької землі у першій половині XVI ст. (2010)
Гонтар Н. - Мемуари як джерело вивчення творчої і громадської діяльності Панаса Саксаганського (2010)
Світлик Н. - Культурні контакти між західноукраїнськими землями середини ХІХ – початку ХХ століття (2010)
Галатир В. - Питання адміністративного устрою та органів місцевого самоврядування Української Держави П. Скоропадського в сучасній українській історіографії (2010)
Грекова І. - Колективізація та розкуркулювання 1948 р. в болгарських селах Північного Причорномор’я (2010)
Вісленкова Т. - Трудова міграція українців до Іспанії в умовах світової фінансової кризи (2010)
Ботушанський В. - Віденські архіви про українські справи (Про Брест-Литовські мирні переговори щодо укладення мирного договору з Україною) (2010)
Возний І. - Рецензія: Терський С. В. Княже місто Володимир: Монографія. − Львів: Вид-во Національного університету "Львівська політехніка”, 2010. − 320 с., Федорук А. (2010)
Кожолянко Г. - Рецензія: Мойсей А. А. Аграрні звичаї та обряди у народному календарі східнороманського населення Буковини. – Чернівці: ТОВ "Друк-Арт”, 2010. – 304 с.: 36 іл. (2010)
Білецький Б. - Рецензія: Ботушанський В. М. Степан Смаль-Стоцький – видатний діяч Буковини (Штрихи до портрета). – Чернівці: Технодрук, 2010. – 68 с., Брицький П. (2010)
Інформація про наукову діяльність кафедри історії України Чернівецького національного університету в 2009 р. (2010)
Відомості про авторів (2010)
Титул, Зміст (2013)
Козлова Н. - Визначення передумов формування центру олімпійської підготовки з фехтування в Ураїні (2013)
Синиговец С. - Вестибулярная устойчивость борцов вольного стиля на етапе предварительной базовой подготовки (2013)
Соловей О. - Аналіз участі збірних команд з гандболу в олімпійських іграх 1972 – 2012 р.р. (2013)
Пітин М. - Структура та зміст теоретичної підготовки у системі багаторічного удосконалення стрільців із лука (2013)
Чуприк Л. - Структура движений с нагрузками различной степени, Глазков Г., Чуприк А. (2013)
Шевяков О. - Психолого-педагогічне забезпечення фізичної реабілітації спортсменів з позицій розвитку соціотехнічної системи діяльності, Славська Я. (2013)
Яременко В. - Характеристика мультимедийной информационно-методической системы "путь к пьедесталу", Шабацкая С. (2013)
Климович В. - Взаимопонимание и общение в студенческом спорте, Зайцев В., Шубенок Н., Лесько И. (2013)
Флерчук В. - Визначення кореляційних взаємозв’язків педагогічних тестів спеціальної фізичної підготовки з комплексом показників, що характеризують функціональні можливості каноїстів (2013)
Махди Омар Али - Тренировочные средства, направленные на стимуляцию специальной работоспособности квалифицированных спортсменов в боксе, Киприч С., Донец А. (2013)
Шиян В. - Критерії відбору бадмінтоністів на етапі попередньої базової підготовки (2013)
Супрунович В. - Індивідуально-типологічні особливості тактичного мислення у футболістів різної статі, Фролова Л. (2013)
Чекмарьова Н. - Показники рівня розвитку динамічних силових параметрів рухів спортсменів, як прогностичних критеріїв спортивного відбору, Хаджинов В. (2013)
Полевая-Секэряну А. - Особенности формирования координационных способностей у дзюдоистов (2013)
Ліхтіна М. - Музика як засіб корекції працездатності спортсменів, Таран Л. (2013)
Скирта О. - Техніко-тактична підготовленість кікбоксерів (WPKA) в розділі орієнтал (2013)
Рожкова Т. - Вплив занять спортивними танцями на опорно-руховий апарат спортсменів (2013)
Розторгуй М. - Алгоритм навчання техніці змагальних вправ пауерліфтерів на етапі початкової та попередньо базової підготовки (2013)
Скрипченко І. - Підсумки та перспективи розвитку олімпійського вітрильного спорту (2013)
Степаненко С. - Спеціальна фізична підготовленості висококваліфікованих стрибунів потрійним у підготовчому періоді, Рижиков О., Майкова Т. (2013)
Костюкевич В. - Показники фізичної підготовленості спортсменів-командних ігрових видів спорту протягом підготовчого періоду річного макроциклу (2013)
Москаленко Н. - Стан та перспективи розвитку академічного веслування в Україні, Сергеєва Л., Сергеєв А. (2013)
Клапчук В. - Історичні аспекти і сучасні тенденції розвитку фізичної реабілітації в Україні, Тумілович Г. (2013)
Майкова Т. - Сучані уявлення про причини та механізми розвитку гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у спортсменів (2013)
Марченко О. - Соціально-економічна проблема дитячого церебрального паралічу, Кривошлик Ю. (2013)
Фурман Ю. - Вдосконалення функціональної підготовленості плавців 13-14 років на етапі попередньої базової підготовки шляхом застосування методики ендогенно-гіпоксичного дихання та стимуляції анаеробних алактатних процесів енергозабезпечення, Грузевич І. (2013)
Скрипник В. - Особенности адаптации сердечно-сосудистой системы у спортсменов в свете синергетики, Сауля А., Данаил С., Чурилов Л. (2013)
Осіпов В. - Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до роботи зі спортивними резервами (2013)
Гуртова Т. - Використання аквафітнесу у фізичному вихованні студенів спеціальних медичних груп, хворих на ожиріння, ускладненого артеріальною гіпертензією (2013)
Васильків М. - Фізичний розвиток дітей молодшого шкільного віку в контексті взаємозв’язку з їх фізичними якостями та варіабельності показників центрального кровообігу, Карабанович П., Волочій Ф., Дума З., Файчак Р., Баскевич О., Попель С. (2013)
Цап І. - Соматотип в системі моніторингу фізичного стану волейболісток з різним типом кровообігу, Цап М. (2013)
Латіна Г. - Спосіб оцінки загальної фізичної працездатності осіб 19-21 років за показника ми варіабельності серцевого ритму (2013)
Кальонова І. - Особливості реабілітації міофасціаних больових синдромів шийної локалізації у осіб юнацького віку (2013)
Воронін Д. - Фізична реабілітація осіб з хронічними порушеннями мозкового кровообігу на субкомпенсованій стадії перебігу (2013)
Віндюк П. - Зміни функціонального стану підлітків з церебральним паралічем під впливом фізичного навантаження (2013)
Агафонов С. - Перспективи та чинники які впливають на відновлення осіб, які перенесли ішемічний мозковий інсульт (2013)
Луковська О. - Ефективність використання реабілітаційного тренажеру у пацієнтів з контрактурою ліктьового суглоба, Талова Н. (2013)
Потапенко Р. - Анализ нарушений поясничного отдела позвоночника, на основе рентгенографических снимков, у пациентов с болевым синдромом спины, Данаил С. (2013)
Норейко С. - Визначення стану бронхіальної прохідності, мукоциліарного транспорту та насичення крові киснем у здорових людей, Гришун Ю. (2013)
Тимошенко Ю. - Невідома епістолярна спадщина Івана Боберського (2013)
Дьоміна О. - Історична періодизація розвитку спортивного фехтування в Україні, Бусол В. (2013)
Лях-Породько О. - Значення та особливості діяльності "мобілізації спорту" у Російській імперії у роки першої світової війни (2013)
Падовська О. - Традиції виховання духу й тіла в Україні (за твором "Поучення" Володимира Мономаха), Чорненька М. (2013)
Миргород Д. - Досвід діяльності кафедри фізичного виховання національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого” у 30-80 рр. ХХ століття (з нагоди 80-річного ювілею кафедри), Приходько Г. (2013)
Содержание (2009)
Мельник В. Н. - Усилия и моменты на краях выпуклой оболочки, Карачун В. В. (2009)
Шифрин Б. М. - Влияние конструктивных параметров на устойчивость шасси самолета при значительных скольжениях колес (2009)
Гайдачук А. В. - Критериальные зависимости для определения теплового состояния, предшествующего газодинамическому разрушению конструкций из алюминиевых сплавов, Грушенко А. М., Набокина Т. П. (2009)
Клименко Л. П. - Матераіл ливарних форм для лиття гільз циліндрів ДВЗ, Андрєєв В. І., Поліщук П. В. (2009)
Третьяк В. В. - Реализация алгоритмов синтеза для расчета импульсных технологий (2009)
Хорольский П. Г. - К оценке целевой эффективности космических аппаратов – сборщиков крупного космического мусора (2009)
Тарасенко М. А. - Оптимальное промежуточное охлаждение однокаскадного генераторного ГТД с теплоутилизационным контуром и отдельностоящим компрессором на частичных режимах (2009)
Ткач М. Р. - Эффективность газо-паротурбинных энергетических установок, использующих альтернативные топливные ресурсы, Тимошевский Б. Г., Ващиленко Н. В., Мазырко А. В. (2009)
Радченко А. Н. - Охлаждение наружного воздуха на входе ГТД простого цикла с применением струйных технологий (2009)
Сирота А. А. - Судовые дизельные установки с тригенерационными контурами, Бес Т., Радченко Н. И., Коновалов Д. В. (2009)
Пантелеев А. А. - Идентификация теплообмена в сопловом аппарате ГТД на неустановившихся режимах работы – методы и результаты исследований, Слесарев В. А., Трушин В. А. (2009)
Кикоть Н. В. - Разработка метода анализа теплового состояния межроторных роликовых подшипников ГТД, Марчуков Е. Ю. (2009)
Коровин Б. Б. - Экспериментальные исследования комбинационных колебаний лопастей биротативного винтовентилятора редукторного ТВВД, Былинкина О. Н., Стасевич А. А. (2009)
Воробьев Ю. С. - Применение сингулярных конечных элементов к исследованию колебаний элементов лопаточного аппарата с повреждениями, Чугай М. А. (2009)
Боришанский К. Н. - Методические особенности регистрации крутильных колебаний валопровода турбоагрегата с помощью дискретно-фазового метода (2009)
Кумченко Я. А. - Нетрадиционный прогрев ДВС спецназначения и его запуск, Коновалов В. И., Спицкий В. И. (2009)
Мартынюк А. В. - Расчет процессов дизельного двигателя с учетом дезаксиала (2009)
Тарасенко А. И. - Крутильные колебания в малооборотном дизеле при переходных процессах (2009)
Гончаренко А. В. - Аналіз параметричних досліджень реологічних властивостей водовугільних суспензій для застосування у суднових двигунах внутрішнього згоряння (2009)
Алёхин С. А. - Исследование струйного эжектора удаления пыли из воздухоочистителя выхлопными газами в транспортном дизеле, Васильев Е. С., Герасименко В. П., Опалев В. А. (2009)
Ивановский В. Г. - Анализ параметров рабочего процесса судового среднеоборотного двигателя при работе на биодизеле, Варбанец Р. А., Горбов В. М., Митенкова В. С. (2009)
Левицька О. С. - Аналіз впливу режимів роботи двигунів автомобілів на їх токсичність при експлуатації в умовах міста, Прищепов О. Ф. (2009)
Шпаковский В. В. - Влияние керамической теплоизоляции поршня на размах температурной волны, Марченко А. П., Линьков О. Ю., Пылёв В. В. (2009)
Кошелев Н. Н. - Моделирование стартового нагрева безнакального катода-компенсатора для микро СПД, Цаглов А. И., Федотенко В. А. (2009)
Лоян А. В. - Исследование эрозии разрядной камеры мспд в ходе продолжительных ресурсных испытаний, Максименко Т. А., Рыбалов О. П., Подгорный В. А. (2009)
Толмачев Н. Г. - Пути и результаты реализации тахионной энергии в генерирующих установках (2009)
Давидов А. О. - Разработка методики восстановления щелочных никель-кадмиевых аккумуляторов для продления их ресурса (2009)
Аврамов К. В. - Нелинейная динамика роторов с подшипниками скольжения, Розова Л. В. (2009)
Китайчук И. Е. - Особенности стартовой раскрутки ГТД с помощью встроенной вентильной электрической машины, Михеев В. С., Модиевский Е. А., Остроумов Б. В. (2009)
Романов В. А. - Использование двигателя стирлинга для утилизации "отбросной" теплоты силовых и теплогенерирующих установок, Кукис В. С. (2009)
Кучер А. Г. - Многокритериальное диагностирование проточной части авиационного газотурбинного двигателя, Дмитриев С. А., Попов А. В., Якушенко А. С. (2009)
Селедкин А. А. - Особенности экспериментальной оценки пусковых характеристик дизельных двигателей в условиях климатической камеры, Герцев В. В., Роднов К. В. (2009)
Повгородний В. О. - Решение задачи теплопроводности и термоупругости для платы с электронными радиотехническими элементами (2009)
Белевщук Я. О. - Метод розрахунку ефективної поверхні розсіяння наземної техніки, оснащеної багатоелементними антенами, Василець В. О., Нечитайло С. В. (2009)
Švéda m. - Complex power plant control & monitoring systems for small utility aircraft and modern trends in actuation, Hubík V., Opluštil V., Axman P., Kerlin T. (2009)
Русанов А. В. - Использование современных компьютерных технологий при проектировании проточной части водородной турбины для теплоутилизационных энергоустановок, Соловей В. В., Голощапов В. Н., Шатравка О. И. (2009)
Грызлова Т. П. - Декомпозиция сигналов сложных источников на основе функций сложности Wavelet-коэффициентов, Шалаев Д. С. (2009)
Гурский А. Н. - Экспериментальное исследование дисковой магнитореологической муфты (2009)
Квасников В. П. - Улучшение визуального качества цифрового изображения путём поэлементного преобразования, Дзюбаненко А. В. (2009)
Масловский А. В. - Принципы построения и практика применения микроволновых систем измерения радиальных зазоров (2009)
Алфавитный указатель (2009)
Содержание (2009)
Задонцев В. А. - Академик В. Н. Челомей – Генеральный конструктор ракетно-космических систем (2009)
Князев М. К. - Оптимизация структуры изоляторов из стеклопластиков для электрогидроимпульсной штамповки , Кивиренко О. Б., Шопен А. Б. (2009)
Варнас Р. В. - Применение технологии высокоскоростного фрезерования на модернизированном оборудовании с ЧПУ, Комбаров В. В. (2009)
Гордиенко Е. К. - Повышение производительности и точности механической обработки боковой поверхности поршней ДВС, Белогуб А. В. (2009)
Уманский А. П. - Разработка технологии нанесения новых износостойких композиционных покрытий для упрочнения деталей авиационных двигателей, Пугачевская Е. П., Химко А. Н. (2009)
Кондратьев А. И. - Оценка характеристик мусорособирающих космических аппаратов с электроракетной двигательной установкой для улавливания космического мусора, Хитько А. В., Хорольский П. Г., Дубовик Л. Г. (2009)
Белик А. А. - Оптимизация проектных параметров межорбитального космического буксира с комбинированной двигательной установкой для доставки полезных грузов на геостационарную орбиту, Егоров Ю. Г., Кульков В. М., Обухов В. А., Попов Г. А. (2009)
Радченко А. Н. - Быстроокупающиеся проекты повышения производительности газоперекачивающих агрегатов компрессорных станций, Морозова А. С. (2009)
Костюк В. Е. - Прогнозирование выбросов оксидов азота модельной камерой сгорания, оснащенной устройством предварительного смешения топливного газа с воздухом, Кравченко И. Ф., Гусев В. Н., Конопленко А. А. (2009)
Тарасенко А. И. - Переходные процессы в малооборотном дизеле с регулятором на основе управляющей ЭВМ (2009)
Петухов А. Н. - Роль поверхностного слоя в формировании несущей способности и ресурса основных деталей ГТД и ЭУ (2009)
Кулик М. С. - Дослідження напруженого і граничного стану робочої лопатки турбіни від дії газових та інерційних сил, Доник Т. В. (2009)
Придорожный Р. П. - Анализ напряженно-деформированного состояния бандажированных рабочих лопаток турбин АГТД с учетом влияния температуры и наработки, Меркулов В. М., Зиньковский А. П. (2009)
Григорьева Д. А. - Исследование методами фотоупругости и МКЭ напряженно-деформированного состояния замковых соединений рабочих лопаток компрессоров ГТД, Гусев Ю. А., Шереметьев А. В., Петров А. В. (2009)
Котульская О. В. - О сохранении ресурса теплофикационной турбины Т-250/300-240 при работе на переменных нагрузках в широком диапазоне их изменения, Парамонова Т. Н., Лыхвар Н. В., Козлoков А. Ю. (2009)
Стрельникова Е. А. - Прочность, динамика и ресурс лопасти рабочего колеса поворотно-лопастной гидротурбины, Ржевская И. Е., Ганчин Е. В. (2009)
Майданюк Д. В. - Анализ эффективности применения маршевой двигательной установки на унитарном пастообразном топливе на верхних ступенях ракет-носителей легкого класса, Бондаренко С. Г., Иванченко A. Н., Павленко Д. В. (2009)
Задонцев В. А. - Автономные динамические испытания шнекоцентробежного насоса ЖРД большой размерности в режиме кавитационных автоколебаний, Дрозд В. А., Долгополов С. И., Грабовская Т. А. (2009)
Стрельченко Е. В. - Выключение серийных кислород-керосиновых ЖРД с дожиганием окислительного генераторного газа при полной выработке горючего из баков ракеты-носителя (2009)
Кирсанов Д. В. - Особенности отработки соплового насадка из углерод-углеродного композиционного материала и узла стыка с охлаждаемой частью камеры двигателя, Коваленко А. Н., Прокопчук А. А. (2009)
Тутов Н. И. - О некоторых методах установления и продления сроков эксплуатации РДТТ для ракет-носителей космического назначения, Чепель Г. Н., Безденежных А. В. (2009)
Пилипенко О. В. - Анализ эффективности перспективных типов демпфирующих устройств для систем питания ЖРДУ, Запольский Л. Г. (2009)
Loyan A. V. - Recent french results of small hall effect thrusters investigations in collaboration with the National aerospace university in Kharkov, Koshelev N. N., Maksymenko T. A., Gibert T., Pellerin S., Leufroy A., Bouchoule A., Pagnon D., Guyot M., Renaudin P., Dudeck M. (2009)
Алёхин С. А. - Этапы эволюции топливоподающей аппаратуры отечественного высокооборотного малолитражного дизеля, Грицюк А. В., Врублевский А. Н., Щербаков Г. А. (2009)
Дьяконов Г. А. - Экспериментальные исследования моделей АИПД малой мощности, Любинская Н. В., Семенихин С. А. (2009)
Шевченко М. В. - Методика исследований центрального полого катода (2009)
Кумченко Я. А. - Элитные (стационарные) орбиты космических объектов и их использование в различных технологических процессах, Коновалов В. И. (2009)
Толмачев Н. Г. - Принцип относительности в энергетических моделях оценки параметров вещества (2009)
Иванова Т. Ю. - Корреляция между фрактальностью поверхности электродов электрохимического аккумулятора и его емкостью, Губин С. В. (2009)
Шимановская Н. А. - Идентификация динамики температурного состояния деталей для систем мониторинга выработки ресурса двигателей многорежимных самолетов (2009)
Коломийчук С. Г. - Расчет остаточного ресурса технической системы с помощью методов нечеткой логики с использованием программных комплексов Matlab и Simulink (2009)
Епифанов С. В. - Идентификация динамических характеристик термопар по результатам испытаний двигателей, Шпилевой А. А., Суховей С. И. (2009)
Назаренко Ю. Б. - Диагностика роторов и межроторного подшипника по виброскоростям на корпусах двухвальных турбореактивных двигателей, Светашова Л. Ф. (2009)
Безручко К. В. - Технология построения математических моделей систем электроснабжения стартовых комплексов современных ракет-носителей, Давидов А. О., Фролов В. П. (2009)
Наказненко М. Н. - Математическое моделирование электрохимических накопителей в составе систем гарантированного энергоснабжения (2009)
Борисевич В. К. - К оценке экономической эффективности методов изготовления сложных деталей с помощью импульсных источников энергии, Голованов В. Н., Третьяк В. В., Невешкин Ю. А. (2009)
Пашаев А. М. - Система диагностирования авиационного гтд с применением методов Soft Computing, Шахтахтинский М. Г., Абдуллаев П. Ш., Мирзоев А. Дж. (2009)
Нерубасский В. В. - Моделирование неисправностей в системах запуска авиационных газотурбинных двигателей (2009)
Горшков А. П. - Декомпозиция сигналов сложных источников на основе характерных последовательностей Wavelet-коэффициентов, Грызлова Т. П. (2009)
Алфавитный указатель (2009)
Атаманчук П. - Компетентнісний підхід у становленні майбутнього вчителя фізики, Ніколаєв О. (2012)
Біла О. - Застосування інтерактивних методів навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців соціономічної сфери до проектної діяльності (2012)
Благодаренко Л. - Педагогічні програмні засоби навчання фізики в основній школі, Шут М. (2012)
Богданов І. - Аналіз перехідних процесів в електричних колах засобами NI MULTISIM, Єфименко Ю. (2012)
Бузян О. - Підвищення фахової підготовки вчителя фізики на основі фундаментального підходу (2012)
Булавинцева Л. - Инвариант методической подготовки учителя биологии (2012)
Валюк В. - Методологічні основи системи формування інформаційно-методичної компетентності майбутнього вчителя хімії (2012)
Вовкотруб В. - Проблема наочності в неперервній фізичній освіті майбутніх вчителів фізики (ергономічний аспект), Подопригора Н. (2012)
Гервас О. - Підготовка майбутніх учителів до використання сучасних інформаційних технологій у процесі виготовлення саморобних приладів (2012)
Гнатюк О. - Педагогічна практика як засіб професійної підготовки майбутніх учителів освітньої галузі "природознавсво", Стеценко Н. (2012)
Грицай Н. - Методичні знання та вміння як основа методичної компетентності майбутніх учителів біології (2012)
Грудинін Б. - Організація самостійної дослідницької діяльності учнів старших класів на основі мультимедіа-проектів (2012)
Декарчук М. - Засоби і прийоми формування продуктивного мислення учнів у процесі вивчення фізики в основній школі (2012)
Доброштан О. - Визначення критеріїв ефективності організації самостійної роботи майбутніх судноводіїв у процесі вивчення курсу вищої математики з використанням мережевого навчально-методичного комплексу (2012)
Задорожна О. - Ключові поняття у дослідженні проблеми формування екологічної культури студентів педагогічних вищих навчальних закладів (2012)
Задорожна О. - Моніторинг навчальних досягнень з фізики курсантів вищих авіаційних навчальних закладів, Величко С. (2012)
Запорожець Л. - Використання навчально-ігрових технологій в процесі вивчення географії в основній школі, Браславська О. (2012)
Зеленська О. - Культурологічне виховання курсантів ВНЗ системи МВС України як важливий чинник формування професіонала-гуманіста (2012)
Ільченко В. - Підготовка вчителів природничого циклу предметів до втілення в навчальному процесі інноваційних ідей, Гуз К. (2012)
Качан В. - Принципи проектування веб-орієнтованих навчально-методичних комплексів, Гриценко В. (2012)
Кириленко К. - Проблема формування єдиної наукової картини світу (історико-культурологічний аспект) (2012)
Ковальов С. - Використання навчального комплекту "спектрометр 01" в лабораторному практикумі з оптики у вищих навчальних закладах, Величко С. (2012)
Кугай М. - Екологічна складова шкільної географії (2012)
Кузьменко О. - Концептуальні засади розвитку методики навчання оптики в умовах профільного навчання фізики (2012)
Кулик Л. - Експрес-контроль із загального курсу фізики, Богатирьов О. (2012)
Курило Н. - Діагностування структури навчальної мотивації студентів-документознавців (2012)
Лазаренко Д. - Концептуальні засади розвитку методики навчання розділу механіки в сучасній загальноосвітній школі (2012)
Люленко С. - Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя природничих дисциплін до природоохоронної роботи в загальнооосвітній школі (2012)
Ляшенко О. - Якість освіти як чинник розвитку української школи (2012)
Макогоненко М. - Використання інноваційних технологій навчання в практиці роботи вчителя біології (2012)
Мендерецький В. - Розвиток пізнавального інтересу як психолого-педагогічна проблема, Шуліка В., Дмитрук С. (2012)
Мартинюк М. - Взаємозв’язок і взаємодія фізичних і астрономічних знань у процесі формування природничо-наукової грамотності молоді (2012)
Моклюк М. - Розв’язування фізичних задач з використанням табличного процесора Microsoft Office Excel, Моклюк О., Лиса Г. (2012)
Олексін Ю. - Розвиток ідеї диференціації навчання школярів у радянській педагогічній науці (80-і рр. ХХ ст.) (2012)
Опачко М. - Інноваційна діяльність вчителя на уроках фізики (2012)
Пащенко М. - Готовність майбутнього педагога до інноваційної діяльністі, Красноштан І. (2012)
Садовий М. - Вивчення симетрій майбутніми вчителями фізики, Подопригора Н., Трифонова Олена (2012)
Сиротюк В. - Урок фізики в системі корекційно-розвиткового навчання учнів із затримкою психічного розвитку (2012)
Сиротюк Т. - Фізіологічні та фізичні умови постановки співочого голосу (2012)
Сільвейстр А. - Взаємозв’язок у вивченні шкільного курсу фізики та фізико-технічних дисциплін у педагогічних ВНЗ (2012)
Совгіра С. - Екологічне мислення – вища форма пізнавальної діяльності людини (2012)
Соменко Д. - Основи створення та використання відео-демонстрацій на уроках фізики, Величко С. (2012)
Сосницька Н. - Методичні засади фахової підготовки вчителя фізики на основі інтеграційного підходу, Волошина А. (2012)
Стеценко Н. - Підготовка майбутнього учителя природознавства до використання ікт у навчальному процесі, Ткачук Г. (2012)
Сусь Б. - Унаочнення при вивченні фізики за допомогою електронного посібника з електрики, Шут М., Кравченко О. (2012)
Терещук С. - Науково-методичний аналіз методико-методологічних особливостей вивчення квантової теорії у курсі фізики старшої школи (2012)
Трифонова О. - Висвітлення еволюції становлення поняття електрона та квантових ідей в школі (2012)
Фірчук В. - Основи проектування методичної підготовки науково-педагогічних працівників у вищому військовому навчальному закладі в умовах післядипломної освіти (2012)
Хитрук В. - Становлення і розвиток понять простору і часу як чинник формування змісту природничо-наукової підготовки майбутніх вчителів (2012)
Хоменко Л. - Формування професійної компетентності учнів в процесі вивчення техніки і технології сучасного виробництва (2012)
Чумак М. - Підвищення педагогічної майстерності вчителів фізики ліцеїв природничо-математичного циклу, Баштовий В., Цоколенко О. (2012)
Шевченко І. - Використання педагогічних технологій – шлях до розвитку фахової компетентності вчителів природничих дисциплін (2012)
Шишкін Г. - Підготовка майбутніх учителів технологій до організації фізико-технічної творчості учнів (2012)
Шулдик В. - Вчитель природничого циклу і технологічний підхід в освіті (2012)
Алексєєв О. - Способи реалізації дистанційного навчання інженерним спеціальностям (2013)
Антонюк Г. - Ідеї Яна Амоса Коменського у вітчизняному освітньому просторі кінця XVI – початку XVII ст. (2013)
Балаєва К. - Характеристика дисертаційних джерел вивчення історії професійної підготовки майбутніх вихователів в Україні (2013)
Безлюдна В. - Мотивації навчання як основна складова оволодіння іноземною мовою студентів немовних спеціальностей (2013)
Безлюдний Р. - Формування навичок читання іншомовної літератури за фахом у вищій школі (2013)
Білянін Г. - Становлення та розвиток системи підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів закладів освіти в Україні (1900–2012 роки) (2013)
Бондарчук А. - Зміст, форми і методи виховання у студентів музично-педагогічних факультетів культури міжособистісних взаємин (2013)
Валюк В. - Проектування теоретичної моделі інтерактивного навчання хімічним дисциплінам на основі компетентнісного підходу (2013)
Винник В. - Структура, критерії та показники життєвої стратегії естетики здоров’я майбутнього вчителя фізичного виховання (2013)
Вороненко О. - Модель системи підготовки керівників системи вищої освіти до регулювання діяльності у сфері трансферу технологій (2013)
Галушко С. - Роль експериментальної роботи у системі практичної підготовки майбутнього вчителя хімії (2013)
Гончарова С. - Роль теорії чисел в процесі формування професійної педагогічної компетентності майбутніх вчителів математики (2013)
Дакукина Т. - Машинный перевод при обучении чтению оригинальных текстов (2013)
Денисенко А. - Становлення ідеї організації дозвілля у світовій і вітчизняній педагогічній думці (2013)
Дзюбенко І. - Формування пізнавально-інтелектуальної компетентності майбутніх учителів (2013)
Дикая И. - Педагогический мониторинг учебных заведений краснодарского края по выявлению одарённых детей и молодёжи в области ландшафтного дизайна, Галустов Р., Дикой А., Глухов В. (2013)
Заболотна О. - Поняттєво-термінологічний інструментарій порівняльно-педагогічного дослідження шкільної альтернативної освіти (2013)
Загребнюк Ю. - Професійне самовизначення особистості як соціально-педагогічна проблема (2013)
Заргарян И. - Особенности профессиональной подготовки будущих дизайнеров на современном этапе (2013)
Зубчевська С. - Проблема формування загальнокультурної компетентності у студентів аграрного коледжу (2013)
Игнатьева С. - Исследовательская деятельность ребёнка (2013)
Кайкова М. - Особливості роботи викладачів вищих навчальних закладів з обдарованими студентами (2013)
Калько І. - Використання інтерактивних технологій як одна із умов формування гендерної культури сучасної студентської молоді в процесі вивчення соціально-гуманітарних дисциплін (2013)
Капран С. - Пошук продуктивного вирішення проблеми самоосвітньої діяльності майбутніх організаторів діловодства (2013)
Кірдан О. - Ліцеї у системі вищої освіти України у першій третині ХІХ століття (2013)
Коберник Г. - адаптування навчальних завдань як засіб індивідуалізації навчання молодших школярів (2013)
Коновалова Е. - Использование когнитивного подхода при формировании иноязычной культуры будущих работников туиндустрии в вузе (2013)
Коміренко Ю. - Формування дисциплінованості у вихованців кадетських корпусів наддніпрянської України (середина ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Копыл А. - Формирование профессиональной компетентности будущих дизайнеров в процессе изучения компьютерных технологий: к постановке проблемы (2013)
Кришко А. - Гумбольдтівська антропоцентрична концепція мови (2013)
Кришталь А. - Класифіційна характеристика проектної технології у контексті професійної підготовки майбутніх фахівців з пожежної безпеки (2013)
Кузякіна М. - Система вправ з проектної методики навчання студентів англійської мови для професійного спілкування (2013)
Кучеренко І. - Концептуальні підходи до проектування змісту сучасного уроку рідної мови (2013)
Кучерявий А. - Функціонування системи управління самостійною роботою майбутніх юристів: принципи добору навчальних завдань (2013)
Лабінська О. - Екологічна складова змісту неорганічної хімії в основній школі словацької республіки (2013)
Максименко А. - Проблемы непрерывного профессионального образования будущих дизайнеров (2013)
Малик Л. - Організаційно-методичні умови, формування готовності менеджерів туризму до туристичних походів та туристичної діяльності (2013)
Мамчур Л. - Розвиток мовної особистості у контексті сучасної шкільної освіти (2013)
Маслова Н. - Внедрение результатов нир в образовательный процесс педагогического вуза (на примере изучения категории оценки) (2013)
Оліяр М. - Розвиток толерантності майбутніх учителів початкових класів у процесі оволодіння ними комунікативними стратегіями (2013)
Пасинчук К. - Сутність поняття "фахова компетентність" майбутнього працівника служби цивільного захисту (2013)
Савіцька В. - Готовність майбутнього соціального працівника до професійної діяльності як запорука її ефективності (2013)
Совгіра С. - Теоретико-методологічний аналіз світоглядної спрямованості освітньої практики (2013)
Соколова С. - Спецкурс "чувашское декоративно-прикладное искусство в системе подготовки учителя началных классов к эстетическому воспитанию школьников" в процессе подготовки педагогических кадров (2013)
Солощенко Т. - Постать Яна Амоса Коменського в образотворчому мистецтві (2013)
Шарата Н. - Ефективність управління інноваційними процесами у вищому навчальному закладі (2013)
Шевченко Ю. - Питання про доцільність вибору учнями у школі дисциплін для подальшого навчання та майбутньої професії: аналіз педагогічної спадщини В. Я. Стоюніна у контексті людиновимірного підходу (2013)
Урум Н. - Значення формування знань з "безпеки життєдіяльності" майбутніх фахівців-гуманітаріїв (2013)
Gwozda M. - The unclaimed in the job market. the young standing face to face with a crisis (2013)
Добржанський О. - Петро Брицький – визначний дослідник історії України ХХ ст. (2011)
Баженов Л. - Співпраця на ниві історичної науки, буковинознавства і поділлєзнавства (2011)
Місінкевич Л. - Людина щедрого серця (2011)
Холодницький В. - Невгамовний Петро Павлович (2011)
Білецький Б. - Петро Павлович Брицький – perpetuum mobile! (2011)
Филипчук О. - Князь Ігор в "Історії” Лева Диякона (2011)
Коцур Г. - Кошовий отаман Запорозької Січі Петро Калнишевський: нові підходи до з’ясування дискусійних сторінок біографії (2011)
Яценюк Г. - Становлення політичної кар’єри Івана Мазепи в часи гетьманування Івана Самойловича (2011)
Леміш Н. - Законодавче регулювання процесу управління губерніями Лівобережної України в першій половині ХІХ ст. (2011)
Обметко О. - Труднощі у діяльності українських земств у другій половині ХІХ ст. (2011)
Галик В. - Участь Івана Франка у радикальних вічах та товариствах Прикарпаття у першій половині 90-х рр. ХІХ ст. (2011)
Скорейко Г. - Cимволізм постаті Маркіяна Шашкевича в українському суспільному русі ХІХ – на початку ХХ ст.: (до 200-річчя з дня народження Маркіяна Шашкевича) (2011)
Коляда І. - Інтелектуальна еліта та формування етносоціальної свідомості українців у другій половині ХІХ ст. (2011)
Гуйванюк М. - Літературна та публіцистична спадщина Леся Мартовича як джерело до вивчення суспільно-політичних процесів у Галичині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2011)
Каня Л. - Польське військове судочинство і поліцейські органи під час боїв за Львів (1-21 листопада 1918 р.) (2011)
Дацків І. - Дипломатична діяльність Української Народної Республіки у захисті державності в добу Директорії (2011)
Королько А. - Румунська окупація Покуття у ході національно-визвольних змагань західних українців (травень-серпень 1919 р.) (2011)
Кармалюк С. - Соціальна допомога цивільному населенню та армії Українським Товариством Червоного Хреста в 1919-1920 рр., Кармалюк Ю. (2011)
Молоткіна В. - Види діяльності органів контролю (цензура) за друкованими виданнями радянської України (20-30-ті рр. ХХ ст.) (2011)
Грицюк В. - Оточення великих угруповань німецьких військ в ході зимового наступу Червоної армії на Правобережній Україні у 1944 р. (2011)
Мизак Н. - Діяльність референтури пропаганди УПА-"Захід” і збройного підпілля ОУН у 1942-1952 рр. (2011)
Білецький Б. - Альтернативна і відновлювальна енергетика в Україні та світі: сучасний стан і перспективи розвитку, Замятіна Н. (2011)
Мельничук Г. - Регіональні політичні еліти і їх вплив на процеси державотворення в Україні (2011)
Чайка Г. - Гендерний аспект у сучасній державній службі України (2011)
Стрельчук Н. - Міжетнічні відносини і міжетнічна толерантність в українсько-румунському прикордонні (на прикладі Чернівецької області) (2011)
Балух О. - Буковина у прикордонних стосунках Молдавії та Польщі в 1500-1538 рр. (2011)
Чучко М. - Буковина та її жителі в описах першої половини ХІХ ст. (2011)
Богачик Т. - Північнобессарабські села у дореформений період (1812-1868 рр.) (2011)
Ботушанський В. - Православний релігійний фонд Буковини (1786-1918 рр.): соціально-економічний аспект (2011)
Добржанський С. - Громадсько-політична діяльність Іларія Карбулицького, Флореску Л. (2011)
Руснак О. - Центральна лікарня Чернівців у міжвоєнний період (2011)
Дробіна Л. - Мережа повоєнних лікувальних закладів для інвалідів Великої Вітчизняної війни в Чернівецькій області (2011)
Суровцев О. - Спротив буковинського єврейства під час подій Голокосту: приклади, роздуми та подолання міфів (2011)
Герегова С. - "Актор номер один” українського поетичного кіно (до 70-річчя від дня народження Івана Миколайчука) (2011)
Возний І. - Залізоробне ремесло та вироби з чорного металу за матеріалами відкритих поселень Х − ХІV ст. на території між Верхнім Сіретом та Середнім Дністром (2011)
Гуменюк Т. - Археологічна наука в західних областях УРСР у другій половині 40-х – 80-ті роки ХХ ст.: історіографічний аспект (2011)
Танащик Д. - Публікації матеріалів музейних збірок та приватних колекцій Львова у наукових працях ХІХ – початку ХХ ст. (2011)
Мустеца В. - Походження назви села Шубранець Заставнівського району: легенди, теорії, припущення (2011)
Кузь А. - "Inuentarium rerum armorum et munitionum…” (Опис військового озброєння Кафи 1474 р.) (2011)
Ковалець Т. - Постачання і забезпечення Війська Запорозького у повстаннях 20-30-х рр. XVII ст. в Україні (2011)
Томак Н. - Відомості про число населення і поселень Хотинщини наприкінці XVI – першої половині XVIII ст. (2011)
Копистиринська Т. - Катеринославщина: від аграрного регіону до промислового гіганта (2011)
Гуцалюк І. - Організація Українською Центральною радою власних збройних одиниць у Західній Волині (2011)
Остапчук О. - Організація з’єднань та частин засобів протиповітряної оборони військ 1-го Українського фронту в період з жовтня 1943 року по липень 1944 року (2011)
Абрамова Н. - Голокост на Буковині через призму буковинської поліетнічності (2011)
Попова Д. - Історичні та економічні передумови виникнення кримської проблеми (2011)
Ботушанський В. - Віденські архіви про буковинські справи (2011)
Ботушанський О. - Документ, що свідчив про розвиток і проблеми сільської кооперації на Буковині на початку ХХ ст. (2011)
Яценюк Ф. - Рецензія: Макар Юрій, Горний Михайло, Макар Віталій, Салюк Анатолій. Від депортації до депортації. Суспільно-політичне життя холмсько-підляських українців (1915-1947). Дослідження. Спогади. Документи. Том. 1. Дослідження. – Чернівці: Букрек, 2011. – 880 с. (2011)
Добржанський О. - Наукові дослідження на кафедрі історії України Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича у 2006-2010 рр. (Аналітичний огляд), Ботушанський В. (2011)
Інформація про наукову діяльність кафедри історії України Чернівецького національного університету в 2010 р. (2011)
Поточна наукова інформація (2011)
Відомості про авторів (2011)
Азізов Т. - Стратегічний розвиток напряму "професійна освіта. будівельна справа" у підготовці фахівців, Мельник О. (2013)
Антонова К. - Структурні компоненти соціально-освітнього середовища медичного університету в процесі адаптації іноземних студентів (2013)
Байбекова Н. - Формування готовності майбутніх психологів до консультативної роботи у вищих педагогічних навчальних закладах (2013)
Бербец В. - Організаційно-дидактичні принципи та функції використання інформаційно-комунікаційних засобів у процесі підготовки майбутніх учителів технологій (2013)
Бербец Т. - Засоби організації процесу самостійної творчої діяльності учнів на уроках трудового навчання (2013)
Білецька І. - Форми та методи підготовки бакалаврів з іноземної мови у США (2013)
Бовтрук Н. - Сучасні підходи до застосування педагогічних програмних засобів на уроках технологій (2013)
Браславська О. - Науково-технічні інновації й сучасна географічна освіта (2013)
Вдовенко І. - Інформаційна компетенція у процесі формування майбутнього учителя професійної діяльності (2013)
Вдовенко О. - Підготовка майбутніх викладачів спецтехнологій засобами інформаційно-комунікаційних технологій навчання (2013)
Гайдук В. - Процес формування практичних умінь і навичок на заняттях з технологічного практикуму (2013)
Гервас О. - Засоби формування знань з декоративних властивостей деревини у майбутніх інженерів-педагогів у галузі деревообробки (2013)
Герлянд Т. - Цільові орієнтири змісту та технологічних особливостей зарубіжного досвіду загальноосвітньої підготовки у ПТНЗ аграрного профілю (2013)
Єжова О. - Педагогічні умови наступності в навчанні технології швейного виробництва майбутнього вчителя технологій в системі "професійно-технічний навчальний заклад – вищий навчальний заклад" (2013)
Журба Г. - Проблемне навчання як інтегруючий метод освітньої та виробничої діяльності майбутніх фахівців професійної освіти (2013)
Коваленко А. - Роль профільної школи у формуванні професійного самовизначення учнів (2013)
Коляда А. - Вплив мультимедійних навчальних комплексів на пізнавальний процес студентів (2013)
Корж О. - Метод проектів як засіб формування професійно значущих якостей майбутніх лікарів (2013)
Котловий С. - Організація соціальної служби з розв’язання конфліктів у ПТНЗ (2013)
Кравченко Т. - Особливості ступеневої професійної освіти із врахуванням вимог нових державних стандартів (2013)
Липська І. - Відбір змісту навчання усного професійного мовлення економічної сфери у вищих навчальних закладах (на базі англійської мови), Глінська О. (2013)
Макарова Г. - Можливості інформаційно-освітнього середовища наукової бібліотеки педагогічного ВНЗ щодо професійного розвитку майбутніх вчителів (2013)
Малишевський О. - Навчальне інформаційне середовище як засіб підвищення ефективності фахової підготовки інженерів-педагогів (2013)
Марущак О. - Проектно-технологічна діяльність у професійній підготовці майбутніх учителів технологій з дизайну костюма (2013)
Мекшун А. - Компетентність соціальних працівників як основний елемент професійної успішності (2013)
Мельничук Т. - Книга як важливий засіб культурно-просвітницької роботи (на основі педагогічних ідей В. О. Сухомлинського) (2013)
Михальчук Ю. - Особливості використання тренінгових технологій у професійному навчанні майбутніх менеджерів (2013)
Наход С. - Прогностичні вміння в структурі професійних вмінь майбутнього психолога (2013)
Ніколаєвська В. - Маркетинг в системі освіти (2013)
Пеньковець Д. - Теоретичні аспекти формування професійних якостей у майбутніх учителів фізичної культури (2013)
Погромська Г. - Викладання баз даних на комп’ютерних спеціальностях як елемент підготовки студентів-інформатиків до професійної діяльності (2013)
Потапкін В. - Сучасний стан та перспективи впровадження сапр-технологій в процес графічної підготовки майбутніх учителів технологій (2013)
Ребенок В. - Інформаційно-комп’ютерні технології у системі підготовки майбутніх учителів професійної освіти (2013)
Рибачук К. - Роль самостійної роботи студентів при вивченні іноземної мови у немовних ВНЗ: основна мета курсів іноземних мов (2013)
Рябовол Л. - Становлення поглибленого (профільного) вивчення правознавства в незалежній Україні (2013)
Савицька О. - Роль елективних курсів в індивідуальному освітньому маршруті учнів технологічного профілю навчання (2013)
Сажієнко О. - Професійна орієнтація майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю (2013)
Самусь Т. - Методи виховання у процесі формування здоров’язбережувальних компетенцій майбутніх інженерів-педагогів (2013)
Сидорчук Л. - Ергономічна освіта: проблеми становлення та розвитку (2013)
Сопівник І. - Системний підхід до виховання відповідальності у сільської молоді (на основі ідей В. Сухомлинського) (2013)
Стрілець С. - Рейтингове оцінювання діяльності викладача як складова покращення якості освітніх послуг вищих навчальних закладів (2013)
Сусла Н. - Індивідуально-вікові та психологічні закономірності формування графічної культури в процесі професійної підготовки майбутніх учителів технологій (2013)
Тамаркіна О. - Внутрішня мотивація студентів ВНЗ щодо самостійного навчання (2013)
Ткачук С. - Проблеми підготовки фахівців професійної освіти та шляхи їх вирішення (2013)
Філімонова І. - Формування фахової компетентності майбутніх інженерів-педагогів у процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін (2013)
Хоменко Л. - Особливості викладання текстильного матеріалознавства на уроках професійного навчання (2013)
Чепок Р. - Нові можливості вирішення геометричних задач за допомогою компас 3DV10 в процесі викладання інженерної та комп’ютерної графіки з практикумом (2013)
Черноватий Л. - Система вправ для навчання послідовного перекладу з опорою на систему перекладацького скоропису, Червінко Є. (2013)
Шкворець О. - Дидактичні особливості підготовки майбутніх учителів технологій до моделювання та проектування одягу (2013)
Ящук С. - Підготовка магістрів технологічної освіти в Україні: теоретичний аспект (2013)
Титул, зміст (2013)
Єсімов С. С. - Правові підстави застосування адміністративних стягнень (2013)
Ковалів М. В. - Особливості та порядок здійснення виконавчого провадження (2013)
Несинова С. В. - Проблеми юридичної діяльності як різновиду правової роботи в органах ДПС України (2013)
Пробко І. Б. - Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів виконавчої влади (2013)
Шкабаро В. М. - Міжнародно-правові стандарти управління територіями (2013)
Борисова Ю. В. - Європейська інтеграція: погляд громадськості, Богданова А. А. (2013)
Палєєва Ю. С. - Референдум – загальновизнаний демократичний інститут: історія і сучасність (2013)
Пушкіна О. В. - Порушення права на повагу до честі, гідності та ділової репутації фізичної особи в мережі Інтернет, Грищенко І. М. (2013)
Тєрєхова О. О. - Юридична природа договорів про зміну черговості спадкування та зміну розміру спадкової частки (2013)
Циверенко Г. П. - Шлюбний договір: українська сучасність, Трикоз О. О. (2013)
Тодорошко Т. А. - Состояние законодательства в сфере социального жилья, Оришака А. В. (2013)
Самбор М. А. - Негласні слідчі (розшукові) дії, пов’язані із зняттям інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та встановленням місцезнаходження радіоелектронного засобу: підстави для проведення та умови гарантування прав і свобод людини та громадянина як споживача послуг рухомого (мобільного) зв’язку (2013)
Черненко А. П. - Окремі проблеми призначення експертизи на досудовому провадженні, Шиян А. Г. (2013)
Воронко В. С. - Особливості механізму індивідуальної злочинної поведінки осіб, які вчиняють насильницькі злочини проти особи під впливом наркотиків (2013)
Чебикіна Т. С. - Кримінально-правова характеристика об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 154 КК України "Примушування до вступу в статевий зв’язок" (2013)
Иванова Т. М. - Материальная ответственность в трудовом праве Украины. Возмещение ущерба: нюансы, основания, последствия, Братусь А. В. (2013)
Реферати (2013)
Яценюк Г. - Особливості взаємостосунків українського емігрантського уряду з гетьманським урядом Івана Скоропадського (1709–1720 рр.) (2012)
Скорейко Г. - "Людина зі зброєю”: еволюція сприйняття війни і армії у західноукраїнському суспільстві ХІХ ст. (2012)
Білецький Б. - "Пласт” як складова Всесвітньої організації скаутського руху (До 100-річчя від дня заснування) (2012)
Королько А. - Російська окупація Покуття в роки Першої світової війни (1914–1917 рр.) (2012)
Філоретова Л. - Прорахунки української влади у сфері військового будівництва в період національно-визвольних змагань, Гребенюк О. (2012)
Тимошенко Ю. - Спортивне життя в радянській Україні в 1920-ті роки (2012)
Білан С. - Розселення хуторів в Україні у 30-х рр. ХХ ст. (2012)
Мизак Н. - Українці у польській армії генерала В. Андерса (1942–1945 рр.) (2012)
Ільницький В. - Відновлення органів радянської адміністрації у Дрогобицькій області УРСР у 1944–1952 рр. (2012)
Герегова С. - Жіночий фактор в українському правозахисному русі (70-ті роки ХХ століття), Шеремета Я. (2012)
Дробіна Л. - Формування державної системи соціального страхування військових інвалідів в Україні (2012)
Мельничук Г. - Сучасні тенденції розвитку освітньої сфери як складової гуманітарної політики України (2012)
Федорук А. - Адміністративно-урядницька політика князя Володислава Опольського в "земли Шепинскои” (70-ті роки XIV ст.) (2012)
Богачик Т. - Північнобессарабські повітові центри у дореформений період (1812–1868 рр.) (2012)
Добржанський О. - "Руська бесіда” – арена румунсько-українського протистояння та спроби налагодження діалогу в другій половині 90-х рр. ХІХ ст., Добржанський С. (2012)
Ботушанський В. - Янку Флондор (1865–1924) у світлі історичних джерел (2012)
Чайка Г. - Український еміграційний фольклор першої хвилі з Буковини, Гунчак Т. (2012)
Мустеца В. - Опір ОУН післявоєнним радянським перетворенням на Буковині (на прикладі Кіцманського району Чернівецької області) (2012)
Чура В. - Ставлення Чернівецького обкому КПУ до зародження українських "неформальних” спілок у другій половині 80-х рр. ХХ ст. (2012)
Суровцев О. - До питання про антисемітську пропаганду румунської влади в Північній Буковині у 1941-1944 роках (на матеріалах газети "Bukovina”) (2012)
Возний І. - Кераміка другої половини ХІІІ – ХVІІ ст. із сільських поселень Сірето-Дністровського межиріччя за матеріалами археологічних розвідок (2012)
Фесенко Д. - Розписи монастирської церкви Різдва Богородиці в Горече (Чернівці) (2012)
Галик В. - Іван Труш – кореспондент та автор портретів Івана Франка (2012)
Гуйванюк М. - Українська літературна інтелігенція у політичному житті Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст.: за матеріалами щоденної газети "Діло” (1890–1914 рр.) (2012)
Гаврилюк О. - Пам’ятки українського сакрального мистецтва західноукраїнських земель в умовах міжвоєнної Польщі: збереження та охорона (2012)
Ковалець Т. - Військові ради запорозьких козаків у 20-30-х роках XVII ст. (2012)
Гучко О. - Становлення акушерства, зародження й розвиток середньої медичної освіти на Буковині (кінець ХVІІІ ст. – 1940 рр.) (2012)
Полич М. - Життєвий і суспільно-політичний шлях Лонгина Цегельського в контексті боротьби за національну ідею та незалежність України (2012)
Шилюк О. - Радянізація західних областей України через призму бібліотечної справи (1939–1940-і рр.) (2012)
Левіна Ю. - Структурно-організаційне оформлення органів інформаційного впливу радянської влади в Чернівецькій області (1940–1941 рр.) (2012)
Чобанюк І. - Розвиток пенсійного забезпечення в західних областях України (середина 1950-х – 1960-ті рр.) (2012)
Ботушанський В. - Віденські архіви про буковинські справи (2012)
Яценюк Ф. - Рецензія: Ботушанський Василь. Нариси з історії Православної Церкви Буковини (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.) – Чернівці: Технодрук, 2012. – 166 с. (2012)
Інформація про наукову діяльність кафедри історії України Чернівецького національного університету в 2011 р. (2012)
Відомості про авторів (2012)
Білан В. - Категорія "естетичне ставлення" до праці як психолого-педагогічна проблема (2013)
Величко О. - Провідні теоретичні підходи до проблеми формування громадянської компетентності майбутніх фахівців туристичної індустрії (2013)
Вертегел В. - Рольова гра у навчанні магістрантів вищих навчальних закладів юридичного профілю "професійної іноземної мови" (2013)
Гензьора Т. - Проблема формування в учнів наукової картини світу у процесі біологічної освіти (2013)
Горбатюк О. - Забезпечення умов успішного функціонування системи особистісно-орієнтованого навчання студентів вищих навчальних закладів (2013)
Грабовий П. - Використання ресурсів корпусної лінгвістики в процесі підготовки фахівця з англійської мови (2013)
Гузій Н. - Здобутки вітчизняної педагогіки 20-х рр. ХХ ст. у становленні дидаскалогії як галузі наукових знань про вчителя та його професійну працю (2013)
Жук Н. - Християнські цінності як основа психологічного здоров’я студентської сім’ї (2013)
Задворна С. - Педагогічна модель формування у студентів ВНЗ умінь і навичок концептуального моделювання навчальної інформації (2013)
Ізотова А. - Вплив ЗМІ на гендерну соціалізацію та громадянську позицію дітей з сімей трудових мігрантів (2013)
Казанішена Н. - Формування екологічної культури студентів у процесі викладання екології (2013)
Кіндрась І. - Використання методів педагогічного стимулювання на початковому етапі навчання турецької мови у філологічному ВНЗ (2013)
Коваль В. - Проблема формування професійної компетентності майбутніх учителів-філологів (методологічний аспект) (2013)
Коломієць О. - Гуманітарні основи сучасної системи освітньо-професійної підготовки майбутнього фахівця (2013)
Кочубей Т. - Наукові підходи до вивчення емоційної стійкості як особистісної лідерської якості, Семенов А. (2013)
Лаппо В. - Проблеми впровадження навчальних курсів духовно-морального спрямування у систему сучасної української освіти (2013)
Макарова Т. - Шляхи підвищення гуманістичних цінностей як складова професійної культури студентів спеціальностей "менеджмент організацій" та "менеджмент зовнішньоекономічної діяльності" (2013)
Малик В. - Гуманістичні засади єзуїтської педагогіки (2013)
Малюська В. - Особливості імплементації аспектів православної педагогіки в контексті підготовки фахівців у вищих навчальних закладах: культурологічний аспект (2013)
Мартинюк М. - Моно- і поліпредметні концепції підготовки вчителів природничо-наукових дисциплін в умовах неперервної педагогічної освіти, Декарчук М., Хитрук В. (2013)
Москальова Л. - Духовно-моральне виховання студентів у вищих навчальних закладах (2013)
Мотрич В. - Гуманістичні ідеї В. О. Сухомлинського та їх творче впровадження у навчально-виховний процес спеціальної школи-інтернату (2013)
Олексін Ю. - Традиційні та нетрадиційні форми навчання історії в старшій школі (2013)
Орлова О. - Особистісне самовдосконалення учня основної школи: аналіз категорій та понять (2013)
Петровська К. - Методика формування суспільно-нормативної поведінки учнівської молоді творчих неформальних об’єднань (2013)
Пиж’янова Н. - Вплив хорової музики на розвиток дітей (2013)
Поперечна Л. - Критерії професійного розвитку вчителя початкових класів (2013)
Пучко А. - Вплив ефективності навчання у вальдорфських школах Німеччини на професійне становлення її випускників (2013)
Радзієвський В. - Субкультура бідності у педагогічному вимірі (2013)
Рассказова О. - Історичні витоки та сучасний стан проблеми розвитку соціальності учнів з інвалідністю у системі освіти (2013)
Ровенчак І. - Молодіжний рух як середовище формування активної громадської позиції підростаючого покоління (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2013)
Садовий М. - Дотримання принципу історизму при вивченні моделей будови атома у старшій школі (2013)
Сас Н. - Сутність інноваційного управління як професійної діяльності майбутнього керівника навчального закладу (2013)
Слободиська О - Про результати дослідження оціночних суджень взаємодії "викладач-студент" (2013)
Смагін І. - Підходи до оцінювання функціональної ефективності підручників з історії для загальноосвітньої школи (2013)
Совгіра С. - Психолого-педагогічні аспекти пізнання екологічних проблем навколишнього світу (2013)
Сорока Т. - Розвиток пізнавальних інтересів вихованців на гуртках науково-технічної творчості в багатопрофільному позашкільному навчальному закладі (2013)
Стріхар О. - Використання міжнаукових зв’язків як основи педагогічної інтеграції на уроках музичного мистецтва (2013)
Тарарак Н. - Сутність дефініції "ціннісні орієнтації"в сучасній науково-педагогічній теорії (2013)
Турчак А. - Попередження шкідливих звичок старших підлітків у процесі фізкультурно-спортивної діяльності (2013)
Устименко-Косоріч О. - Сербська банно-акордеонна школа академічно-народного типу: порівняльно-функціональний аналіз (2013)
Филипська В. - Реформування системи матеріального стимулювання вчителів великої Британії(друга половина ХХ століття) (2013)
Хребтова В. - Інтерактивні технології полікультурного виховання студентів юридичних спеціальностей засобами іноземних мов (2013)
Чирва А. - Полікультурна компетентність викладачів як умова інтернаціоналізації змісту вищої освіти Канади (2013)
Школа О. - Формування поняття ентропії в курсі термодинаміки і статистичної фізики (2013)
Щepбань І. - Подолання комунікативних бар’єрів на заняттях з іноземної мови (2013)
Качмар О. В. - Проблема переходу від серенього до пізнього палеоліту на території Донецької області (2012)
Цеунов І. А. - Загальна характеристика ямних племен Північного Приазов'я (2012)
Заворотна Г. В. - Топографія зрубних пам'яток Приазов'я (2012)
Воронова М. Ю. - Культура античного Херсонесу за археологічними джерелами (2012)
Третяк М. О. - Феодосія - мілетське місто в Східній Тавриці (археологічний аспект) (2012)
Гузь О. Є. - Археологічні знахідки на території Ніжинщини (2012)
Різниченко Я. В. - До питання про ідентифікацію салтівсько-маяцької археологічної культури з Хазарським Каганатом (2012)
Прищепа Б. А. - Основні результати археологічних досліджень Волинських міст епохи Київської Русі у 1991–2010 рр. (2012)
Кищенко В. В. - Знаковость стрелы в контексте жизненного пути (на примере этнической среды Сибири) (2012)
Панкова А. І. - Жіночий фактор у мінойському суспільстві епохи бронзи (за матеріалами антропоморфної пластики) (2012)
Вахрамеева А. В. - Культ Деметры в Боспорском царстве (по материалам археологических источников) (2012)
Демідко О. О. - Гендер і соціальна стратифікація в половецькому суспільстві (2012)
Забавін В. О. - Історія досліджень поховальних пам'яток зрубної культури Надазов'я (2012)
Соколова П. Ю. - Исследования Н. Е. Макаренко в Северном Приазовье в 30-е гг. ХХ в. (2012)
Нікольченко Ю. М. - Археологічні та історико-краєзнавчі студії І. К. Свєшнікова (2012)
З історії створення археологічної експедиції Маріупольського державного університету. Наказ ректора Маріупольського гуманітарного інституту Донецького національного університету №69а від 03.09.2002 (2012)
Небрат С. Г. - Археологічна експедиція МДУ: історія і сучасність (2012)
Кравченко Э. Е. - О находке сосуда с граффити в Мариуполе, Кульбака В. К. (2012)
Кульбака В. К. - Українська колиска індоєвропейців (2012)
Кульбака В. К. - До інтерпретації жертовного комплексу із Чортомлицького кургану (2012)
Індоєвропеїстика (2012)
Бібліографія праць Володимира Костянтиновича Кульбаки (1954-2009) (2012)
Звіти (2012)
Публікації співробітників (2012)
На шпальтах місцевої періодики (2012)
Праці В. К. Кульбаки у фондах Наукової бібліотеки МДУ (2012)
Археологія Волині (2012)
Відомості про авторів (2012)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2012)
Пірникоза А. В. - Аналіз динаміки травматизму серед сільського населення Вінницької області за даними панельного дизайну (2005–2009 рр.) (2012)
Рожков Г. С. - Загальна характеристика інфекційної захворюваності серед військовослужбовців строкової служби Збройних Сил України (2012)
Воробйова Л. І. - Проблеми патології шийки матки в Україні: аналітичний огляд наукової літератури, Жилка Н. Я., Зайкова Т. В. (2012)
Берзінь В. І. - Вплив соціальних і хімічних чинників на стан здоров’я дитячого населення в умовах промислового регіону, Стельмахівська В. П., Мартиненко Ю. В., Залотюк Л. А. (2012)
Вадзюк С. Н. - Поширеність гастроезофагальної рефлюксної хвороби у студентів медиків перших курсів, Паньків І. Б., Папінко І. Я. (2012)
П’ятночка І. Т. - Сатурація крові киснем у хворих на туберкульоз легень в поєднанні з серцево-судинною патологією, Корнага С. І., Тхорик Н. В. (2012)
Смірнова В. Л. - Артеріальний тиск українських студентів ІІІ курсу ТДМУ імені І. Я. Горбачевcького, Панчишин Н. Я., Голяченко О. А., Голяченко Б. А. (2012)
Ковальчук Л. Я. - Проблеми кадрового забезпечення первинної ланки охорони здоров’я та можливі шляхи їх вирішення (2012)
Діденко Л. О. - Дослідження індукованого попиту на медичну допомогу на вторинному рівні (на прикладі планових розтинів гриж) (2012)
Медведовська Н. В. - Сучасний стан та регіональні особливості використання стаціонарозамінних форм медичної допомоги, Дячук Д. Д. (2012)
Любчак В. В. - Огляд сучасних підходів до організації служби крові в світі (2012)
Збітнєва С. В. - Оцінка лікарями-офтальмологами умов праці та можливостей безперервного професійного зростання (2012)
Штанько В. Л. - Наукове обґрунтування системи профілактики захворювання на професійний туберкульоз працівників галузі охорони здоров’я в Україні, Варивончик Д. В. (2012)
Корнійчук О. П. - Соціально-економічні підвалини розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Україні на засадах сімейного лікаря (2012)
Дністрян С. С. - Проблемні питання реформування державної санітарно-епідеміологічної служби Тернопільської області, Безрука Л. А., Марків-Буковська Н. П. (2012)
Самоходський В. М. - Варіант технології визначення об’єму та інтенсивності праці лікарів відділення стаціонару (2012)
Шкробот С. І. - Інформатизація руху медичної документації в архівному підрозділі лікарні, Шкробот В. В., Корнієнко Г. Ф. (2012)
Марценюк В. П. - Обґрунтування об’єктивності комплексного семестрового тестового іспиту для оцінювання знань iз соціальної медицини та організації охорони здоров’я, Сельський П. Р. (2012)
Cлабкий Г. О. - Цінність та вартість – дві компоненти системи оцінки медичних технологій та прийняття рішень в охороні здоров’я, Марков О. Ю., Горбенко О. В. (2012)
Ганіткевич Я. В. - Ярослав Окуневський – видатний лікар, генерал медичної служби австро-угорського флоту, український національно-просвітницький діяч (2012)
Слабкий В. Г. - Розрахунок потреби в лікарях загальної практики – сімейних лікарях до 2020 року, Шпак Г. В., Кризина Н. П., Лисенко П. М. (2012)
Зюков О. Л. - Обґрунтування пропозицій щодо збереження трудового потенціалу медичних сестер на підставі оцінки якості їхнього життя (2012)
Беденюк А. Д. - До питання впровадження європейської системи трансферу кредитів в контексті Болонської системи (2012)
Голяченко А. О. - Шляхи впровадження медичної реабілітації в систему підготовки медичних кадрів (2012)
Платонов В. М. - Збереження і зміцнення здоров’я здорових людей – пріоритетний напрямок сучасної охорони здоров’я (2012)
Булатова М. М. - Європейський досвід: уроки та орієнтири (2012)
Клименюк В. П. - Аналіз інвалідизації внаслідок серцево-судинних хвороб за АРС-конструкцією на основі стріп-спліт-плот-дизайну, Галаченко О. О., Очередько О. М., Андрієвський І. Ю. (2012)
Слабкий Г. О. - Медико-соціальна характеристика смертності чоловіків працездатного віку Луганської області, Дудник С. В. (2012)
Голяченко Г. Б. - Основні епідеміологічні чинники хронічних дерматозів у дітей і підлітків, Бойко О. В. (2012)
П’ятночка І. Т. - Поствакцинні БЦЖ-ускладнення у дітей, Корнага С. І., Довбуш Ю. В., Мадич С. В., Грінченко Л. А., Тхорик Н. В., Білик С. О., Ботюк Я. В. (2012)
Децик О. З. - Аналіз причин незадоволеності пацієнтів рівнем надання стаціонарної хірургічної допомоги, Яворський А. М., Яворський М. І. (2012)
Романюк Л. М. - Навчально-практичні центри первинної медико-санітарної допомоги – якісно нова модель первинної ланки системи охорони здоров’я, Литвинова О. Н., Федчишин Н. Є. (2012)
Дячук Д. Д. - Методичний супровід залучення лікарів, молодших спеціалістів з медичною освітою та пацієнтів до впровадження локального протоколу медичної допомоги хворим на артеріальну гіпертензію (2012)
Мішенін А. Б. - Медико-соціальна ефективність медичної реабілітації хворих на первинну відкритокутову глаукому, Варивончик Д. В. (2012)
Збітнєва С. І. - Задоволеність сільського населення офтальмологічною допомогою (2012)
Якимець В. М. - Перспективи застосування муніципальних систем охорони здоров’я в умовах України, Іващенко С. М., Лобода Т. В. (2012)
Любчак В. В. - Ефективність кадрового донорства в забезпеченні інфекційної безпеки донорської крові, її компонентів і препаратів (2012)
Заранський М. В. - Деякі питання медичної статистики, Семенів В. О. (2012)
Литвинова О. Н. - Економічні питання охорони здоров’я України, Романюк Л. М., Коломийчук В. С. (2012)
Самоходський В. М. - Визначення об’єму та вартості працезатрат амбулаторних лікарів і варіанти стимулювання їхньої праці (2012)
Марків І. М. - Фармакоекономічний аналіз вартості надання медичної допомоги хворим на хронічне обструктивне захворювання легень в умовах терапевтичного відділення багатопрофільного стаціонару (2012)
Бурдим Ю. В. - Готовність та можливості надання медичної допомоги пацієнтам з приводу хірургічних хвороб лікарями загальної практики – сімейними лікарями (2012)
Крисько М. О. - Щодо готовності сімейних лікарів до надання медичних послуг ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД (2012)
Шульгай А. Г. - Наукова робота кафедри соціальної медицини Тернопільського медичного університету імені І. Я. Горбачевського, Панчишин Н. Я., Смірнова В. Л. (2012)
Теренда Н. О. - М. Д. Стражеско – видатний український кардіолог, дослідник, педагог (2012)
Балябас В. Д. - Участь пожежно-рятувальної служби України у запобіганні і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (2013)
Молчанов В. Б. - Соціально-економічні умови життя російських військових в губерніях України в другій половині ХІХ ст. (2013)
Чура В. И. - Финансовое положение областных комитетов КПСС Галичины в конце 80-х - начале 90-х гг. ХХ века (2013)
Курзенкова А. О. - Інтерпретація теорій походження скандинавських рун (2013)
Романцова Н. І. - Історичні погляди М. Грушевського. Проблема в українській історіографії ХХ ст. (2013)
Шабельніков В. І. - Проблеми історії Донецько-Криворізької республики: історіографічний аспект (2013)
Воронова М. Ю. - Зооморфні мотиви в декоративно-прикладному мистецтві Скандинавії вендельської епохи (VI – VIII СТ.) (2013)
Демідко О. О. - Законодавча база реформи управління промисловістю 1957 р. (2013)
Черкун Н. А. - Кризові явища сьогунату Токугава напередодні реставрації Мейдзі (2013)
Бєлова О. В. - Делімітація кордону між Японією та Росією: аналіз правових наслідків договорів 1855-1905 років (2013)
Матвєєва О. В. - Віртуальні спільноти в контексті національної та міжнародної безпеки (2013)
Telpis O. V. - Modern theories of international relations during globalization (2013)
Майборода М. І. - Парламентські вибори 2012 року в контексті змін політичних поглядів населення Донецької області (2013)
Рябінін Є. В. - Чинники цивілізаційних суперечностей в Україні (2013)
Філенко І. В. - Особливості висвітлення зовнішньої політики України в російських ЗМІ за часів президентства Б. Єльцина (2013)
Шахматенко Р. С. - Принципи "відкритого регіоналізму" в діяльності АТЕС (2013)
Пашина Н. П. - Демократична трансформація суспільства та роль політичної ідентичності в цьому процесі (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації (2013)
Ковальчук Л. Я. - Характеристика організаційної моделі кадрового забезпечення первинної медико-санітарної допомоги, Банчук М. В., Мостовий Р. Я., Марцeнюк В. П., Шульгай А. Г. (2013)
Сміянов В. А. - Організаційно-методологічний підхід до управління якістю медичної допомоги у закладі охорони здоров’я, Степаненко А. В., Петренко В. Ю., Тарасенко С. В. (2013)
Мазуренко О. В. - Модель координації національної та міжнародної допомоги при подоланні медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру (2013)
Смірнова В. Л. - Роль керівників охорони здоров’я в її реформуванні, Панчишин Н. Я. (2013)
Безрук В. В. - Стан захворюваності на імунозапальні захворювання нирок серед підлітків Чернівецької області, Ященко Л. В., Первозванська О. І. (2013)
Варивончик Д. В. - Оцінка непрофесійних ризиків та адекватності профілактики інфікування ВІЛ серед працівників закладів охорони здоров’я України, Кальченко А. М. (2013)
Гуцол Л. П. - Оцінка ефективності методу гомеопатії: точка зору споживачів гомеопатичних лікарських засобів (2013)
Кощинець О. Б. - Індикатори зниження якості життя хворих на первинну глаукому з пізніми стадіями (2013)
Кривенко Є. М. - Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій в охороні здоров’я України в умовах реформування (огляд літератури), Ситенко О. Р. (2013)
Миронюк І. С. - Застосування інформаційних технологій для вирішення задачі оцінки чисельності представників груп високого ризику інфікування ВІЛ, Мулеса О. Ю. (2013)
Литвинова О. Н. - Науково-технічний прогрес як основа переродження системи охорони здоров’я, Теренда Н. О. (2013)
Ласитчук О. М. - Мотиваційні аспекти вивчення акушерства студентами VI курсу лікувального факультету (2013)
Андрейчин М. А. - Рецензія на книгу Кундієва Ю. І., Басанець А. В. "Пневмоконіоз: епідеміологія, рання діагностика, профілактика" (2013)
Чепелевська Л. А. - Позитивні зміни смертності населення України: регіональний аспект, Буртова Ю. О. (2012)
Шкробанець І. Д. - Медико-соціальні паралелі репродуктивного здоров’я дівчат та проблем перинатальної патології новонароджених дітей, Нечитайло Ю. М., Андрієць О. А. (2012)
Денефіль О. В. - Статеві особливості психологічного здоров’я студентів (2012)
Корнага С. І. - Структурні зміни хворих в обласному протитуберкульозному диспансері за останні 10 років (2012)
Маслій C. М. - Прогнозування рецидиву фібриляції передсердь в умовах коморбідності (2012)
Футуйма Ю. М. - Особливості мінеральної щільності кісткової тканини у віддаленому періоді після хірургічного лікування шлункових виразок (2012)
Дячук Д. Д. - Концептуальне обґрунтування та побудова моделі стійкого вдосконалення організаційного розвитку закладу охорони здоров’я (2012)
Зайкова Т. В. - Стан інформованості жіночого населення щодо сучасних методів профілактики раку шийки матки (2012)
Слабкий Г. О. - Оптимізована функціонально-організаційна система спеціалізованої офтальмологічної допомоги в умовах реформування галузі охорони здоров’я, Збітнєва С. В. (2012)
Мазуренко О. В. - Обґрунтування потреби у міжнародній допомозі при подоланні медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру (2012)
Слабкий Г. О. - Особливості стану здоров’я і медичного обслуговування болгарської національної меншини в Одеській області, Ціборовський О. М., Сорока В. М., Тяпкін Г. М. (2012)
Шкробанець І. Д. - Епідеміологічні особливості неврологічної патології у дітей та організація реабілітаційних программ (2012)
Золотарьова Ж. М. - Проблеми формування та впровадження мультидисциплінарного підходу в системі паліативної і хоспісної допомоги (2012)
Клименко В. І. - Підготовка лікаря за спеціальністю "Загальна практика – сімейна медицина” на кафедрах соціальної медицини та організації охорони здоров`я медичних факультетів вищих закладів освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації (2012)
Самотовка О. Л. - Вивчення проблем об’єктивного оцінювання успішності студентів за Болонською системою на прикладі результатів вивчення біостатистики (2012)
Сельський П. Р. - Обгрунтування об’єктивності системи дистанційного тестового оцінювання iз соціальної медицини та організації охорони здоров’я (2012)
Килівник В. С. - Історія гірудотерапії з найдавніших часів до початку 18-го століття н.е., Цвень П. В., Кузьмін І. В. (2012)
ontent (2012)
Гудзенко О. В. - Мікробні α-L-рамнозидази: продуценти, властивості, практичне використання, Варбанець Л. Д. (2012)
Сиваш О. О. - Акумуляція сонячної енергії: фотосинтез чи штучні системи (2012)
Сидоров Ю. І. - Промислові ліофільні сушарки періодичної дії в біотехнології (2012)
Олійник О. С. - Одержання та характеристика рекомбінантних одноланцюгових варіабельних фрагментів антитіл (scFv) проти гепаринзв’язувального EGF-подібного фактора росту людини, Кабернюк А. А., Колибо Д. В., Комісаренко С. В. (2012)
Коршун Л. Н. - Параметры специфического взаимодействия сывороточных антител с рекомбинантным аналогом гликопротеина G вируса простого герпеса 2-го типа, Ковтонюк Г. В., Мойса Л. Н., Киселева Е. К., Ганова Л. А., Вудмаска М. И., Спивак Н. Я. (2012)
Фінюк Н. C. - Утворення поліплексів новими поверхнево-активними гребенеподібними оліамфолітами і плазмідною ДНК, Вітак Т. Я., Мітіна Н. Є., Філяк Є. З., Заіченко О. С., Стойка Р. С. (2012)
Кіт Ю. Я. - Взаємодія нанорозмірних кон’югатів доксорубіцину з протеїнами і клітинами периферичної крові людини, Білий Р. О., Скорохода Т. В., Бойко Н. М., Корній Н. С., Мітіна Н. Є., Заіченко О. С., Стойка Р. С. (2012)
Борецкая М. А. - Изучение структуры экзополимерного комплекса биопленки коррозионно-активных бактерий, Суслова О. С., Горчев В. Ф., Карахим С. А. (2012)
Древаль К. Г. - Культивування базидіоміцетів — активних продуцентів целюлозолітичних ензимів. V. Склад живильного середовища за джерелами вуглецю та азоту, Бойко М. І. (2012)
Малиновська І. М. - Вплив бактеріальних полісахаридів на структурно-агрегатний склад чорнозему лучного, Драган М. І. (2012)
Горбунов Л. В. - Аналіз відтворюваності результатів кріоконсервування ембріонів тварин, Безуглий М. Д. (2012)
Романюк С. І. - Нобелівські премії за дослідження стовбурових клітин та рецепторів, зв’язаних із g-протеїнами: значення для біотехнології, Комісаренко С. В. (2012)
Виноградова Р. П. - Ніна Костянтинівна Бердинських – відомий спеціаліст у галузі медичної біотехнології (до 80-річчя від дня народження), Данилова В. М. (2012)
Новини (2012)
Нові публікації з біотехнології та суміжних дисциплін (2012)
Конференції, з’їзди, симпозіуми, виставки (2012)
Зарубинська І. - Прокурорський нагляд за додержанням і застосуванням законів у механізмі захисту прав і свобод людини в Україні, Наулік Н. (2013)
Якимчук Н. - Поняття "правовий статус", "правове положення", "правовий модус" та "правовий режим": теоретико-правовий аналіз (2013)
Туркот М. - Детермінанти військової злочинності (2013)
Фрич В. - Медіація (примирення) як альтернатива судовому розгляду кримінальних проваджень, Комарницька О. (2013)
Кубальський В. - Кримінальна відповідальність за незаконне збагачення в контексті принципу презумпції невинуватості (2013)
Толочко О. - Гуманізація судового розгляду в кримінальному провадженні у контексті міжнародно-правових стандартів (2013)
Козьяков І. - Поняття "державне обвинувачення" в доктрині кримінального процесу: етимологія та генеза (2013)
Мухін В. - Інститут угоди про визнання винуватості у кримінальному процесі, Штанько А. (2013)
Бабіков О. - Негласні слідчі дії: проблеми правового регулювання (2013)
Безмащук Ю. - Категорія "інтереси держави" в контексті реалізації прокурором функції представництва, Гафинець О. (2013)
Скулиш Є. - Державне бюро розслідувань як спеціально уповноважений суб’єкт протидії корупції (2013)
Мудров А. - Форми координації діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності та корупції, Європіна І. (2013)
Попович О. - Суб’єкти процесуального керівництва на стадії досудового розслідування в кримінальному процесі Франції (2013)
Власова Г. - Укладання угоди про визнання вини у Сполучених Штатах Америки як форма спрощеного кримінального судочинства (2013)
Присяжнюк В. - Нагляд за додержанням і застосуванням законів – невід’ємна складова діяльності органів прокуратури (2013)
Соляр С. - Проблеми практичного застосування окремих положень Кримінального процесуального кодексу України (2013)
Вацьківський Р. - Правозахисна та представницька діяльність органів прокуратури у сфері земельних відносин (2013)
Козаченко В. - Місце законності у системі засад кримінального процесу Федеративної Республіки Німеччина та України (2013)
Грейдіна К. - Актуальні питання захисту прокурором житлових прав дітей (2013)
Мірошниченко І. - Злочини стосовно літніх людей: кримінологічна характеристика особи злочинця (2013)
Богуцька А. - Видача особи (екстрадиція) в міжнародно-правовому співробітництві Генеральної прокуратури України (2013)
Гультай П. - Прокурорський нагляд за додержанням законів при застосуванні запобіжного заходу у виді домашнього арешту (2013)
Хроніка міжнародних зв’язків (2013)
Вимоги до оформлення наукових статей, які публікуються в журналі "Вісник Національної академії прокуратури України" (2013)
Атрошенко А. А. - Численное исследование контактных задач для системы пластин, соединенных болтовым крепежем, в геометрически нелинейной постановке (2013)
Барчан Е. Н. - Анализ конструкций и условий нагружения виброударных машин для выбивки литья, Приймаков А. Г., Ткачук А. В., Бондаренко Л. Н., Грабовский А. В. (2013)
Бісик С. П. - Числове моделювання вибухового навантаження модульних сотових конструкцій бойових броньованих машин, Голуб В. А., Ларін О. Ю., Чеченкова О. Л. (2013)
Бутенко Н. Е. - Определение электродинамических сил в токоограничивающих реакторах тяговых подстанций (2013)
Веретельник О. В. - Анализ напряженно-деформированного состояния шейного отдела позвоночника с использованием трех различных конструкций ортезов, Барыш А. Е., Тимченко И. Б., Дынник А. А., Погорелая А. В. (2013)
Головченко В. И. - Проверка прочности элементов крепления цистерны к шасси автотопливозаправщика от опрокидывания при действии продольной нагрузки, Иванина Н. Л. (2013)
Грабовский А. В. - Динамика вибрационных машин и определение эксплуатационных нагрузок, Кириченко И. А., Барчан Е. Н., Приймаков А. Г., Васильева Т. А. (2013)
Гусев Ю. Б. - К вопросу классификации перегружателей при формировании их расчетных схем, Кохановская О. В., Ткачук А. В., Храмцова И. Я. (2013)
Гусев Ю. Б. - Расчетные модели тяжелонагруженных крупногабаритных машин, Чурбанов П. В., Пеклич М. М., Кохановская О. В. (2013)
Зинченко Е. И. - Кинематика кулисных механизмов с криволинейным пазом и возможность использования их для получения движения с остановками, Самойленко Д. Е., Гречка И. П., Бородина Н. Ю., Звонарева А. П. (2013)
Клец Д. М. - Оценка показателей маневренности автомобиля с помощью имитационного визуального моделирования его движения (2013)
Литвиненко А. В. - Специализированные системы для компьютерного проектирования, исследования и изготовления элементов транспортных средств специального назначения (2013)
Назаренко С. О. - Дослідження міцності та динаміки машин кафедрою опору матеріалів НТУ "ХПI", Хавін В. Л. (2013)
Пaрхоменко Л. А. - Анализ диффузионных напряжений в плоской мембране реактора для производства синтетического газа, Зинченко Е. И. (2013)
Танченко А.Ю. - Влияние толщины панелей на спектр собственных частот колебаний корпусов транспортных средств специального назначения (2013)
Ткачук Н. А. - Анализ динамических процессов и напряженно-деформированного состояния артиллерийских стволов, Мартыненко А. В., Васильев А. Ю., Грабовский А. В. (2013)
Устиненко А. В. - Особенности расчета активных поверхностей зубьев двухпараметрических передач на контактную выносливость (2013)
Zolochevsky A. - Benchmark creep tests for thermal barrier coatings, Galishin A., Sklepus S., Parkhomenko L., Gnitko V., Kühhorn A., Leyens C. (2013)
Аверіхіна Т. В. - Екологічна складова оцінювання національної та регіональної конкурентоспроможності (2012)
Бойченко Е. Б. - Науково-методичні засади діагностики відтворення суспільного здоров’я населення регіону (2012)
Бутенко Т. О. - Визначення причин розбіжностей в економічному розвитку регіонів України (2012)
Василенко В. М. - Нові акценти у державній регіональній політиці (2012)
Василенко Д. В. - Сутність регіональної економічної системи (2012)
Василенко О. В. - Позиціонування економіки донецької області у господарській структурі країни (2012)
Грінченко Ю. Л. - Інструменти макроекономічної політики в умовах економічного та валютного союзу (2012)
Карпенко Л. М. - Стратегічні орієнтири активізації інноваційно-інвестиційної діяльності Одеського регіону (2012)
Кірносова М. В. - Тенденції змін споживацьких пріоритетів на ринку екологічних товарів України (2012)
Лайко О. І. - Концепція трансформації інвестиційного комплексу регіону (2012)
Лапішко З. Я. - Проблеми виходу країн європейського союзу з кризи (2012)
Липинська О. А. - Україна в системі міжнародної морської торгівлі (2012)
Любохинець Л. С. - Інституційні аспекти становлення соціальної держави за умов ефективної соціальної політики (2012)
Насадюк І. Б. - Гравітаційна модель міжнародних економічних відносин України (2012)
Романенков І. Д. - Вільний ринок та ринок, що регулюється (2012)
Семенова К. Д. - Аналіз впливу економічної кризи на рівень безробіття в Україні (2012)
Ступак С. М. - Формування моделі інноваційного кластера на базі хлібопекарської галузі Одеського регіону (2012)
Тараканов М. Л. - Принципи формування регіональних логістичних комплексів (2012)
Тарасевич Н. В. - Сучасний стан розвитку ринку державних запозичень в Україні, Тарасевич А. П. (2012)
Примак Т. О. - Порівняльний аналіз маркетингових заохочень у країнах Європи (2012)
Білега О. В. - Оцінка ефективності мотиваційних механізмів управління розвитком кластерів (2012)
Винник О. В. - Механізм професійно-кваліфікаційної мотивації працюючих (2012)
Воробієнко П. П. - Дослідження особистісних характеристик персоналу у діяльності підприємств за допомогою програмного комплексу "Стимул", Озарко К. С., Опотяк Ю. В. (2012)
Гончаренко О. М. - Вплив інноваційних технологій на стійкість функціонування підприємства (2012)
Грицуленко С. І. - Оцінка потенціалу інноваційного персоналу в системі професійного навчання оператора зв’язку, Гарбера К. М. (2012)
Єсіна О. Г. - Електронні підручники: переваги та недоліки використання, Лінгур Л. М. (2012)
Завадська Д. В. - Економічна кластерізація: сутність, проблеми та перспективи розвитку в Україні (2012)
Івашко Л. М. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій для оцінювання компетенцій при підготовці економістів (2012)
Ігнатенко Т. В. - Звітність за сегментами: інформаційна база для оцінки вартості підприємства (2012)
Кічук Н. В. - Особливості функціонування ринку молока в Україні: проблеми та перспективи розвитку (2012)
Коваленко Л. П. - Маркетинговий аналіз зоологічних парків України та особливості їх використання в туристичних цілях, Жупаненко А. В. (2012)
Кошелупов І. Ф. - Програми підвищення конкурентоспроможності організацій (2012)
Куліков Ю. М. - Пріоритетні напрями державної політики у розвитку соціально-трудової сфери, Сташевська О. В. (2012)
Літвінов О. С. - Методичні засади розрахунку рівня енергетичної безпеки, Літвінова В. О. (2012)
Лук’янова В. В. - Діагностика функціонування економічних систем з урахуванням фактору ризику (2012)
Максименко С. В. - Інституціональна організація ринку праці й теорії дискримінації робочої сили (2012)
Молла М. Г. - Формування системи показників оцінки організаційних складових конкурентоспроможності підприємства (2012)
Орлик О. В. - Кластери як інноваційна форма розвитку агропромислового виробництва (2012)
Островар О. В. - Проблеми розвитку м’ясо-молочного виробництва в Україні (2012)
Савченко Г. О. - Шляхи підвищення ефективності взаємодії та взаємозв’язку ринків праці та освітніх послуг, Збрицька Т. П. (2012)
Степаненко О. А. - Моделювання як метод аналізу та прогнозування конкуренції фірми на ринку, Таракановський С. М., Постолатій М. О. (2012)
Волохова І. С. - Історичні аспекти теорії та практики місцевих фінансів (2012)
Гриб Ю. О. - Інноваційні технології управління як фактор розвитку корпоративних структур (2012)
Коваленко В. В. - Система управління проблемними банками, Єріс Л. М. (2012)
Котковський В. С. - Формування регіонального ринку банківських послуг із застосуванням пластикових карт (2012)
Корнєєв В. В. - Ісламська фінансова модель: особливості розвитку (2012)
Кузнєцов А. М. - Методологічні засади формування концепції мотивації персоналу банку (2012)
Лапішко М. Л. - Нові вимоги МСФЗ до формування фінансової звітності (2012)
Матвєєнко В. К. - Фінансова глобалізація і її вплив на банківську систему України (2012)
Онищенко Ю. І. - Методичні засади консолідації банківських установ (2012)
Ніколаєв Ю. О. - Структура транспортно-логістичного кластера та процес його формування (2012)
Світлична О. С. - Сучасний стан та перспективи розвитку авіаційного страхування в Україні (2012)
Табачук Г. П. - Прибутковість банку та методи її оцінки, Табачук Ю. П. (2012)
Тарасова О. В. - Аналіз методів оцінки вартості компаній при злитті та поглинанні (2012)
Цибилюк О. Ю. - Формування та облік резерву сумнівних боргів в системі управління дебіторською заборгованістю, Шишкова Н. Л. (2012)
Шапошников К. С. - Сучасні підходи до визначення інтеграції та її характерних рис (2012)
Шварц О. В. - Методика Value-At-Risk (VAR) як метод управління валютним ризиком в банку (2012)
ontent (2012)
Сидоров Ю. І. - Лабораторні та пілотні ліофільні сушарки періодичної дії в біотхенології (2012)
Korchynskyi O. G. - Adenoviral vectors: convenient tools for gene delivery to primary mammalian cells (2012)
Сахно Л. О. - Жирнокислотний склад насіння ріпаку з трансгеном СYP11A1 цитохрому Р450SCC, Остапчук А. М., Клочко В. В., Кучук М. В. (2012)
Шаблій В. А. - Фенотип і міграційний потенціал мультипотентних мезенхімних стромальних клітин з нативної та кріоконсервованої плаценти людини, Кучма М. Д., Кирик В. М., Онищенко Г. М., Цупіков О. М., Клименко П. П., Арешков П. О., Кучук О. В., Лукаш Л. Л., Лобинцева Г. С. (2012)
Гурина Н. М. - Иммуносорбенты для лечения экспериментального аллергического энцефаломиелита у морских свинок, Кучмеровская Т. М. (2012)
Larking D. M. - Effective degradation of polyvinyl alcohol by combined chemical and microbial processes, Mitik-Dineva N., Ivanova E. P., Lonergan G. T., Crawford R. J. (2012)
Лиманська О. Ю. - Детектування збудника сибірки за допомогою полімеразної ланцюгової реакції у реальному часі, Муртазаєва Л. О., Клі С., Лиманський О. П. (2012)
Сидоренко О. С. - Морфофункциональные характеристики культуры клеток надпочечников новорожденных поросят, Божок Г. А., Билявская С. Б., Устиченко В. Д., Губина Н. Ф., Холодный В. С., Легач Е. И., Бондаренко Т. П. (2012)
Ямпольская Е. Е. - Механизмы апоптоза в моноцитарно-фагоцитарной системе при развитии адъювантного артрита после введения клеток фетальной печени, Шатнева О. М., Бондарович Н. А., Гольцев А. Н. (2012)
Авдиюк Е. В. - Очистка α-амилаз Aspergillus flavus var. oryzae и Bacillus subtilis и их свойства, Варбанец Л. Д., Сафронова Л. А., Харкевич Е. С. (2012)
Романько М. Є. - Наночастинки ауруму та арґентуму як потенційні кріопротектори за довготривалого зберігання виробничих штамів мікроорганізмів, Рєзніченко Л. С. (2012)
Лисиця А. В. - Мас-спектрометричні дослідження олігомерного складу полігексаметиленгуанідину, Ребрієв А. В., Поліщук В. В. (2012)
Виноградова Р. П. - Кузьма Микитович Веремеєнко — один із засновників біотехнології ензимів у медицині та ензимотерапії (до 90-річчя від дня народження), Данилова В. М. (2012)
Новини (2012)
Нові публікації з біотехнології та суміжних дисциплін (2012)
Конференції, з’їзди, симпозіуми, виставки (2012)
4th German-Ukrainian symposium "physics and chemistry of nanostructures and nanobiotechnology" (September 18–20, Ilmenau, Germany) (2012)
Аушева Н. М. - Побудова поверхонь з ортогональними координатними сітками на основі ізотропних кривих, Демчишин А. А. (2013)
Біляєв М. М. - Моделювання забруднення повітряного середовища при аваріях з токсичними хімічними речовинами, Хорсев П. В., Ночвай В.І., Гунько О. Ю. (2013)
Бараненко В. О. - Моделювання розмитих геометричних образів на основі теорії нечітких множин, Седлецька О. В. (2013)
Баришовець П. П. - Про геометричні аспекти деяких алгебраїчних питань дискретної математики, Горюнов А. С., Карупу О. В. (2013)
Бездітний А. О. - Функціональні криві тригранника Френе, формалізовані засоби точкового числення Балюби-Найдиша (2013)
Бердинських С. О. - Рисунок як складова частина процесу художнього формування (2013)
Ботвіновська С. І. - Деякі аспекти досліджень координатних систем (2013)
Браілов А. Ю. - Загальний алгоритм рішення типових геометричних задач (2013)
Бумага А. І. - Геометричне моделювання фізико-механічних властивостей дьогтебетону (2013)
Буравченко В. С. - Конструктивні і будівельні системи в проектах конкурсу "Solar Decathlon КНУБА 2013" (2013)
Вірченко В. Г. - Комбінаторно-варіаційне моделювання обводів із використанням кривих другого порядку (2013)
Ванін В. В. - Здобутки та перспективи розвитку структурно-параметричного геометричного моделювання, Вірченко Г. А., Голова О. О., Шамбіна С. Л. (2013)
Ванін В. В. - Дослідження траекторії руху розкладальника стрічки в процесі навивки виробів з композитів, Грязнова Г. П. (2013)
Василевський О. В. - Геометричне та комп'ютерне моделювання просторових кривих і торсів методами формоутворюючих поверхонь (2013)
Витвицька Є. В. - Вивчення питань енергозбереження при підготовці архітекторів у вузі (2013)
Воронцов О. В. - Дискретна інтерполяція геометричних образів об’єктів будівництва одновимірними числовими послідовностями із нерівномірним кроком (2013)
Воронцов О. В. - Визначення дискретного аналогу дробово-лінійної функції суперпозиціями одновимірних точкових множин (2013)
Гавриленко Є. А. - Варіативне дискретне геометричне моделювання на основі просторових кутових параметрів дискретно представленої кривої другого порядку гладкості, Найдиш А. В. (2013)
Гетун Г. В. - Особливості кліматичного районування територій України щодо найкращого розташування енергоефективних споруд, Кошева В. О. (2013)
Гнатушенко В. В. - Трансформування та сумісна обробка фотограмметричних сканерних зображень, Загородня Л. С. (2013)
Гнатушенко В. В. - Використання вейвлетів для підвищення ефективності злиття багатоканальних сканерних зображень, Шевченко В. Ю. (2013)
Дiб М. З. - Врахування демографії при проектуванні енергоефективного одноквартирного та блокованого житла в Україні (2013)
Дригваль Н. А. - Сучасна томографія та її можливості стосовно діагностики стану вогнегасного порошку, Корженко С. В., Васильєв О. Б. (2013)
Єгорченков В. О. - Сканування арочної площини з заданою нерівномірністю розподілу точок, Конопацький Є. В. (2013)
Зайцев О. М. - Вдосконалення процесів спалювання газу від газогенераторів деревних відходів, Богатикова Н. П., Донченко С. Б. (2013)
Зайцев О. - Теоретичні дослідження теплових і гідравлічних процесів при кількісно-якісному регулюванні теплоносія у нагрівальних приладів, Лук'янченко Д., Пермінов І., Петрекевіч Л. (2013)
Золотова А. В. - Згущення дискретного каркасу поверхні (2013)
Иллічев В. О. - Дослідження взаємозв'язку показників рівнів реалізації функцій поселення "життєзабезпечення" і "зв'язок з природою", Колчунов В. І., Скобелева О. А. (2013)
Кукаковіч О. - Геометричні властивості кручених споруд, Драгович М. (2013)
Калінін О. О. - Аналітичне порівняння трьох різних методів побудови перспектив, які мають спільних апарат проекціювання, Калініна Т. О., Нікітенко О. А. (2013)
Карпенко В. А. - Використання трогонометричних параметричних сплайнів для побудови складних кривих та поверхонь, Давидович А. Н. (2013)
Кащенко Т. О. - Проектні рішення енергоефективних будівель за конкурсною програмою "Solar Decathlon "KNUCA", Шило Н. М. (2013)
Клевець К. - Вплив теплових надходжень через вікна південного фасаду на створення комфортних умов у приміщенні (2013)
Кобелева С. А. - Значення і оцінка "Природного капіталу" у будівельному комплексі (2013)
Кокоч М. В. - Моделювання фактичного затуляння в залі театру з ламаними в плані рядами місць, Пугачов Є. В. (2013)
Комяк В. М. - Аналітичний опис фрагментів контуру дотику двох пласких геометричних об’єктів з кусочно-нелінійними границями, Соболь О. М., Попова А. В. (2013)
Комяк В. М. - Постановка задачі оптимального розміщення неорієнтованих плоских геометричних об’єктів з кусочно-нелінійними границями, Соболь О. М., Чапля Ю. С. (2013)
Конопацький Є.В. - Теорема синусів у багатовимірному просторі, Верещага В. М. (2013)
Крисько О. А. - Спосіб геометричного моделювання поверхні резервуару будь-якого об’єму для зберігання навтопродуктів з урахуванням недосконалостей (2013)
Кучеренко В. В. - Формалізовані, засобами точкового числення Балюби-Найдиша, геометричні моделі нерегулярної поверхні для гіперкількісної дискретної скінченої множини точок, Верещага В. М. (2013)
Літніцький С. І. - Наближене визначення вершини і напрямної дискретно представленої конічної поверхні, Пугачов Є. В. (2013)
Легета Я. П. - Опис та побудова просторових робочих поверхонь роторно-планетарних машин (2013)
Ли В. Г. - Алгоритм определения оптимального положения робочих органов манипулятора ERA, Комар А. В. (2013)
Марков В. О. - Містобудівна діяльність на мисі Таганрог (2013)
Митрофанова С.О. - Виявлення каркасової області для складених ротативних поверхонь (2013)
Міхєєва Ю. Л. - Причини утворення вологих стін (2013)
Морозова Г .В. - Унаочнення розв’язків диференціального рівняння SIN-Гордона (2013)
Морозова Г .В. - Нелінійні диференціальні рівняння солітонів та їх геометрична інтерпретація (2013)
Пилипака С. Ф. - Конструювання просторових кривих у функції натурального параметра завданням їх горизонтальних проекцій (2013)
Несторович М. - Пошук форми з використанням способу двобічної еволюційної структурної структцрної оптимізації (BESO), Мілошевич О., Шобіч З. (2013)
Найдиш А. В. - Метод дискретної інтерполяції на основі кутів згущення, Єремєєв В. С., Лебедєв В. О. (2013)
Найдиш А. В. - До питання збіжності і стійкості методу варіативного формування різнецевих схем кутових параметрів, Спиринцев Д. В. (2013)
Науменко Ю. В. - Комп’ютерне моделювання напруженого стану зернистого завантаження камери машини барабанного типу на початку деформування (2013)
Павленко О. М. - Дослідження точності процесу згущення плоскої кривої складеної форми при реконструкції засобами точкового числення Балюби-Найдиша (2013)
Петелін Е. А. - Підвищення ефективності руйнуючої дії зарядів вибухових речовин для дроблення гірничих порід (2013)
Пилипенко О. В. - Подход к управлению экологической безопасностью автотранспортной системы города на принципах биосферной совместимости, Бакаєва Н. В. (2013)
Підгорний О. Л. - Формалізація геометричної моделі методу двох зображень Підгорного засобами точкового числення Балюби-Найдиша, Найдиш А. В., Конопацький Є. В., Верещага В. М., Балюба І. Г. (2013)
Підгорний О. Л. - Поверхні сонячних променів як особливий випадок торсових поверхонь однакового схилу (2013)
Погорілий Д. Ф. - Демпфування коливань оболонки при полігармонійному навантаженні, Малинський С. М., Чернявський А. Ю., Бойко В. А. (2013)
Попова О. О. - Виявлення принципів формування просторових конструкцій (2013)
Пустюльга С. І. - Дискретне моделювання зрівноважених криволінійних сіток, з неріівномірним кроком вузлів, суперпозицією подвійних числових послідовностей, Самостян В. Р., Хомич А. А. (2013)
Пустюльга С. І. - Дискретне формування фрактальних структур із заданою розмірністю статико-геометричним методом, Самчук В. П., Клак Ю. В. (2013)
Радєв С. Ю. - Побудова природничо-ймовірнісної геометричної моделі для визначення ухилу грунту (2013)
Реута О. В. - Кратномасштабний аналіз форми просторового тіла на основі 3D-вейлетів Хаара (2013)
Романенко А. А. - Анализ радиологического состояния рекреационных территорий юго-западных районов Брянской области, подвергшихся радиоактивному загрязнению, Левкiна Г. В. (2013)
Руденко С. Ю. - Поверхні обертання, у яких значення середньої кривини близькі до нуля (2013)
Ручинська Н. М. - Етапи формування системної моделі енергоефективної будівлі (2013)
Рябова О. О. - Рух неізотермічного плоского променя струміня у приміщені при інфільтрації повітря через світлопрозорі огородження (2013)
Сафуліна О. - Геометрична модель максимальних напівпаралельних просторово-подібних 3-вимірних підмноговидів у псевдо-евклідовому просторі (2013)
Самчук В. П. - Формування дискретно представлених поверхонь покриття з планами у формі кругового сектора (2013)
Сергейчук О. В. - Геометричні питання зміни №1 ДБН В.2.6-31: 2006 "Теплова ізоляція будівель", Фаренюк Г. Г. (2013)
Сидоренко О. С. - Графоаналітичний спосіб визначення показників Ляпунова для якісного порівняння хаотичності динамічної системи, Шеліхова І. Б., Сівак Є. М. (2013)
Скляров І. А. - Комп'ютерне моделювання напружено-деформативного стану попередньо напружених рам змінного перерізу з підвищеною гнучкісю стінки (2013)
Скочко В. І. - Деякі аспекти опису рівноваги елементів сітчастої структури (2013)
Соболь О. М. - Підхід до розв’язання задачі 2D пакування з трасуванням на прикладі побудови оптимального плану евакуації, Панкратов О. В., Комяк В. В. (2013)
Сухарькова О. І. - Розпізнавання двохзначних цифр за допомогою афінних інваріантних моментів їх зображень (2013)
Табакова І. С. - Побудова геодезичної лінії між двома точками, належних даній гладкій поверхні (2013)
Тадеєв П. О. - Моделювання векторів полів на основі методу зовнішніх форм, Кравчук О.А. (2013)
Тимкович Г. І. - Узагальнена геометрична інтерпретація фізичних параметрів руху грунту в шнекових робочих органах землеоброблювальної техніки, Маркова О. В., Півень Н. В., Надкернична Т. М. (2013)
Тимко I. А. - Комплексное обследование зеленых зон города Брянска на предмет шумового загрязнения в зимний, весенний и летний переиоды (2013)
Усенко В. Г. - Визначення точок дотику гіперплощин до багатовиду за допомогою СапрAutocad (2013)
Холодняк Ю. В. - Формування геометричних характеристик при моделюванні монотонної дискретно представленої кривої, Гавриленко Є. А. (2013)
Чебишев М. В. - Інновації і пристрої вентильованого фасаду (2013)
Шатохін В. М. - Моделювання руху частки грунту по шорсткій поверхні просторової лопатки роторного грунтометальника, Шатохіна Н. В., Попова А. М. (2013)
Титул, зміст (2012)
Офіційна хроніка. Поглиблена співпраця – в дії. Щодо ситуації зі сказом (2012)
Ісаєнко В. - На стрижні сучасності (2012)
Кириченко Ю. О. - З досвіду профілактики та боротьби з лейкозом ВРХ (2012)
Дегтяренко С. С. - Профілактично-оздоровчі заходи проти туберкульозу та лейкозу (2012)
Обуховська О. В. - Діагностика респіраторного мікоплазмозу птиці, Стегній Б. Т. (2012)
Мороз Д. А. - Трихінельоз не може залишатись без належної уваги, Загребельний В. О., Артеменко Л. П., Литвиненко О. П. (2012)
Бережний Д. В. - Деякі аспекти вдосконалення методики комп’ютерної томографії в практиці ветмедицини (2012)
Грищук Г. П. - Вплив фетоплацентату та естрофану на відтворну функцію корів (2012)
Синяговська К. А. - Порівняльні методи лікування собак з остеосаркомою, Сарбаш Д. В. (2012)
Петренко О. Ф. - Елементи нанотехнології при лікуванні тварин із ранами, Борисевич В. Б., Жук А. О. (2012)
Корчан М. І. - Станок для фіксації великої рогатої худоби, Приходько Ю. О., Корчан Л. М. (2012)
Кузьмін А. А. - "Тримікозин" – новий протимікробний препарат для птахівництва, Боровко А. М., Сахацький І. М., Шкляр В. В. (2012)
Метка Л. O. - Глина та вироби з неї в народній ветеринарії українців (2012)
Рудик С. К. - Відкриття українських майстрів (2012)
Corinne Idnani - 12St International symposium on maritime health, Brest, France summarizing report and conclusions of sessions and workshops (2013)
Игнатьев А. М. - Определение факторов риска развития профессиональных радиокулопатий у работников морехозяйственного комплекса, Мацегора Н. А., Панюта А. И. , Ярмула К. А. , Ямилова Т. Н. (2013)
Ковальчук Л. Й. - Еколого-гігієнічні проблеми гирлової зони українського Придунав’я, Надворний Н. Н.. (2013)
Аймедов К. В. - Вплив психічного стану людини на реактивність імунної системи, Кривоногова О. В., Михайлова К. Л., Потокуєв Д. О. (2013)
Дубинина В. Г. - Анализ уровня фактора роста эндотелия сосудов и экспрессии его рецепторов у платинорезистентных больных раком яичников, Рыбин А. И., Кузнецова О. В., Лысенко М. А., Морозюк О. Н.. (2013)
Запольский М. Э. - Комплексное противорецидивное лечение многоморфной экссудативной эритемы, ассоциированной с вирусом простого герпеса (2013)
Машуков А. А. - Влияние микрососудистой опухолевой инвазии на выживаемость больных раком желудка перенесших расширенные лимфодиссекции, Биленко А. А., Згура А. Н., Лурин А. Г., Мерлич С. В., Орел Н. А., Рациборский Д. В. (2013)
Полинчук И. Н. - Фиброноскопия как малоинвазивная технология в условиях интенсивной терапии (2013)
Копчук Т. Г. - Патофізіологічний аналіз змін функції нирок за розвитку першої стадії гарячки, Роговий Ю. Є., Дікал М. В., Пасевич С. П. (2013)
Левицкий А. П. - Лечебно-профилактическое действие оральных аппликаций геля "Лизомукоид" на состояние тканей полости рта крыс после воздействия липополисахарида, Макаренко О. А., Хромагина Л. Н., Кнава О. Э., Ступак Е. П., Томилина Т. В. (2013)
Мерецький В. М.. - Динамика ультраструктурних змін у внутрішніх органах щурів з черепно-мозковою травмою (2013)
Ткач О. Б. - Биохимические маркеры воспаления и антиоксидантной защиты в тканях полости рта крыс при воздействии липополисахарида и наночастиц золота и серебра, Трохимчук А. К., Левицкий А. П.. (2013)
Пустовойт И. П. - Активность лизоцима и эластазы в ткани почек крыс с иммунодефицитом и при действии липополисахарида, Левицкий А. П., Кнава О. Э.. (2013)
Литвиненко О. О. - Порушення структури і функції щитоподібної залози у хворих з патологічними процесами молочної залози, Бугайцов С. Г. (2013)
Ilona Denisenko - Russian mslstsry hospital sn Piraeus (Greece) (2013)
Игнатьев А. М. - Роль кафедры профессиональной патологии, клинической лабораторной и функциональной диагностики ОНМедУ в развитии морской медицины, Мацегора Н. А., Ярмула К. А. (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського