Нові публікації з біотехнології та суміжних дисциплін (2010)
Конференції, з’їзди, симпозіуми, виставки (2010)
Титул, зміст (2013)
Борис Р. Я. - Ультраструктурні зміни капілярів шкіри білого щура при електронно-мікроскопічному дослідженні на ранніх етапах перебігу експериментального стрептозотоцин-індукованого цукрового діабету (2013)
Гончар-Чердаклі Л. Г. - Дослідження домінуючої міжпівкульної дії антиконвульсантів на рівень нейроактивних амінокислот та глутаматдекарбоксилази у мозку білих щурів (2013)
Волошинович В. М. - Визначення статі за рентгенограмметричними параметрами плеснових кісток стопи людини, Козань Н. М. (2013)
Мовчан О. Д. - Формування толерантності до дії антиконвульсантів (2013)
Браверман Л. Б. - Церебропротекторні властивості похідного 3,2'-спіро-пірроло-2-оксіндолу (сполука R-86) в умовах експериментальної інтрацеребральної геморагії (2013)
Фекета В. П. - Вплив глибокого дихання в режимі біологічного зворотного зв'язку на швидкість і якість обробки вербальної інформації у здорових осіб молодого віку, Глеба Л. А., Солопчук О. І. (2013)
Бабич Л. В. - Особливості комп'ютерно-томографічних розмірів середньої черепної ямки в здорових юнаків і дівчат різних соматотипів (2013)
Мостова О. П. - Заходи психогігієнічної корекції та особливості їх впливу на формування характерологічно-мотиваційних корелят психічної адаптації учнів сучасної школи (2013)
Гунас І. В. - Особливості параметрів передніх рогів бічних шлуночків головного мозку за даними комп'ютерної томографії у хворих на епілепсію юнаків і дівчат загалом і брахіцефалів, Московко С. П., Шевчук Ю. Г., Прокопенко С. В. (2013)
Стефаненко І. С. - Доплер-ехокардіографічні показники правих відділів серця у спортсменів юнацького віку та їх порівняння з показниками у осіб, які регулярно не займались спортом (2013)
Філіпець Н. Д. - Функціональні зміни нирок щурів за умов фармакологічної активації АТФ-залежних калієвих каналів, Гоженко А. І. (2013)
Білянський Л. С. - Патогенетичне обґрунтування корекції колагенової недостатності у хворих на грижову хворобу, Свисенко О. В., Мялковський Д. С. (2013)
Онисько І. О. - Зміни на електроннномікроскопічному рівні в тканинах язика під впливом малих доз опіоїду в кінці 2 і 4 тижнів (експериментальне дослідження), Онисько Р. М., Король А. П., Маєвський О. Є. (2013)
Сарафинюк Л. А. - Статеві особливості часових та амплітудних ЕКГ-показників у осіб юнацького віку з різним рівнем фізичних навантажень, Кириченко Ю. В. (2013)
Мельник В. М. - Антропологічна типологія давньоукраїнського населення в етноісторичному контексті (2013)
Онофрійчук О. С. - Особливості клінічного перебігу та імунологічного статусу у дітей з герпетичною інфекцією (2013)
Таран О. А. - Показники синтетичної та ферментативної функції печінки при цервікальній інтраепітеліальній неоплазії (2013)
Антонець В. А. - Діагностика гастроезофагеального рефлюксу у дітей, які хворіють на бронхіальну астму (2013)
Распутіна Л. В. - Предиктори клінічної ефективності різних варіантів антигіпертензивної терапії у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень та артеріальну гіпертензію (2013)
Вижга Ю. В. - Оцінка ефективності базисної терапії ювенільного ревматоїдного артриту (2013)
Білонько О. Ф. - Нові можливості корекції електричної нестабільності міокарду у хворих на постінфарктний кардіосклероз у поєднанні з гіпертонічною хворобою (2013)
Годлевський А. І. - Зміни фізико-хімічних та бактеріологічних показників печінкової жовчі залежно від методу хірургічної корекції холедохолітіазу, Саволюк С. І., Фуніков А. В., Ярмак О. А., Українець В. М., Грицко Б. М. (2013)
Кукуруза І. Л. - Наслідки вагінальних оперативних пологів для матері: порівняльне дослідження двох методів вакуум-екстракції, Могілевкіна І. О. (2013)
Кутинська І. П. - Особливості діагностики і лікування остеоартрозів у пацієнтів з артеріальною гіпертензією (2013)
Кулигіна В. М. - Стан неспецифічних адаптаційних реакцій хворих з карієсом зубів та його ускладненнями, які потребують місцевого ін'єкційного знеболення стоматологічного лікування, Мунтян О. В. (2013)
Петрушенко В. В. - Аналіз результатів хірургічного лікування раку правого відділу ободової кишки в залежності від методу операції, Біктіміров О. В., Какарькін О. Я., Лавренчук А. П. (2013)
Синько У. В. - Особливості змін показників функції зовнішнього дихання, лізоциму бронхоальвеолярного секрету та функціональних резервів міокарду у пацієнтів з ХОЗЛ, що поєднується з ІХС (2013)
Гладчук В. Є. - Обгрунтування місцевої детергентної терапії мікозів стоп у шахтарів (2013)
Денесюк О. В. - Систоло-діастолична функція та жорсткість лівого шлуночка у хворих на гострий інфаркт міокарда з коморбідною артеріальною гіпертензією (2013)
Палапа В. В. - Порівняльна характеристика гормонального стану у жінок раннього репродуктивного віку з набряковою формою передменструального синдрому (ПМС) (2013)
Наліжитий А. А. - Спосіб лікування хворих на нейродерміт із застосуванням препаратів метаболічної дії, фізіотерапевтичних методів та цілющих факторів Поділля, Бондар С. А., Пічкур О. М. (2013)
Константинович Т. В. - Досвід лікування психосоматичних розладів у хворих на бронхіальну астму та хронічне обструктивне захворювання легень (2013)
Шевчук О. В. - Маркери гіпоксії, активності запалення та фосфоліпідний спектр сироватки крові дітей з негоспітальною пневмонією в залежності від наявності та ступеня гіпоксемії (2013)
Яблонь О. С. - Значення цистатину С, ліпокаліну та інтерлейкіну-18 як ранніх маркерів ниркового ушкодження у недоношених новонароджених, Саврун Т. І. (2013)
Феджага О. П. - Результати застосування абдомінопластики при лікуванні вентральних гриж (2013)
Клименко В. І. - Особливості складання нетипових ситуаційних задач для дисципліни "Клінічна фармакологія" (2013)
Власенко І. Г. 1 - Характеристика інвазивних та неінвазивних методів діагностики хелікобактерної інфекції, Палій Г. К., Новицький А. О., Власенко В. В. (2013)
Колісник П. Ф. - Проблеми підготовки лікарів з питань медичної реабілітації, Чабан О. Г., Кравець Р. А., Колісник С. П. (2013)
Маркевич В. Ф. - Антимікробні властивості хірургічного шовного матеріалу з поліпропілену, модифікованого антисептиком (2013)
Руда І. В. - Впровадження "case-study" методу навчання при викладанні розділу дитячої терапевтичної стоматології "Захворювання тканин пародонту у дітей і підлітків" (2013)
Колодій С. А. - Досвід застосування тестового контролю для вивчення мікробіології, вірусології та імунології (2013)
Нагайчук В. В. - Застосування інтерактивних технологій навчання для викладання у вищих медичних навчальних закладах (2013)
Очеретна Н. П. - Динаміка ультраструктурних змін в селезінці щурів у ранні терміни (1, 3, 7 доба) після опіку шкіри 2-3 ступеня площею 21-23 % поверхні тіла та їх корекція інфузійним розчином HAES-LX-5% (2013)
Біляков А. М. - Алгоритм діагностики ґенезу смерті та тривалості вмирання за вмістом катехоламінів в рідинах тіла в разі смертельної дії травматичного фактору (2013)
Благун О. Д. - Аналіз сучасних організаційно-економічних проблем впровадження пілотного проекту державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою у Вінницькій області, Бобрук В. П., Котлінський І. В. (2013)
Гуцол Л. П. - Стан та особливості роздрібної реалізації гомеопатичних лікарських засобів (на прикладі аптеки №12 КП "Фармація" м. Києва) (2013)
Рудавка С. І. - Економічні проблеми раціонального харчування та його роль у покращенні здоров'я населення України (2013)
Осовська Н. Ю. - Особливості аневризми аорти у пацієнтів різного віку (2013)
Бондар С. А. - Кератодермії. Методи діагностики та лікування, Чорноус М. В. (2013)
Коршняк В. О. - Сучасні погляди на роль вегетативної нервової системи в процесі сну, Насібуллін Б. А. (2013)
Лещенко І. В. - Патофізіологічна роль ожиріння у розвитку захворювань підшлункової залози, Шевчук В. Г., Суходоля С. А., Фалалєєва Т. М. (2013)
Масіброда Н. Г. - Метаболізм естрогенів. Фактори, які сприяють порушенню обміну естрогенів (2013)
Стопінчук О. В. - Порівняльна характеристика петльових діуретиків (2013)
Чирка Ю. Л. - Карпальний тунельний синдром. Історія розвитку питання, Цимбалюк В. І., Ольхов В. М., Ольхова І. В., Горбатюк К. І. (2013)
Шмалій В. І. - Ішемічна хвороба серця з коморбідними депресивними розладами: сучасні погляди, невирішені проблеми (огляд літературaи) (2013)
Стойка В. І. - Аргоноплазмова коагуляція - розвиток та впровадження в хірургічну практику (2013)
До 75-ліття Ходоровського Георгія Івановича - доктора медичних наук, професора, Надзвичайного і Повноважного Посла України (2013)
Ігорю Порфирійовичу Шлапаку - доктору медичних наук, професору - 70! (2013)
Волинець Г. П. - Методи структурної біоінформатики, Бджола В. Г., Ярмолюк С. М. (2010)
Мацелюх О. В. - Еластолітичні ензими мікроорганізмів, Нідялкова Н. А., Варбанець Л. Д. (2010)
Бородай С. В. - Дія ензимних молокозсідальних препаратів на протеїновий комплекс молока, Бондарчук З. В. (2010)
Ковальов Г. О. - Технологія моделювання остеоартрозу великих суглобів, Введенський Б. П., Сандомирський Б. П. (2010)
Короткевич Н. В. - Отримання рекомбінантного аналога секреторної форми HB-EGF людини та оцінка перспектив його застосування в біотехнології, Колибо Д. В., Лабинцев А. Ю., Романюк С. І., Комісаренко С. В. (2010)
Громозова О. М. - Особливості будови волютинових гранул в клітинах нижчих поліфосфатакумулюючих евкаріотів, Войчук С. І., Качур T. Л., Горчев В. Ф., Карахім С. О. (2010)
Burlaka A. P. - Generation of reactive oxygen species by multi-walled carbon nanotubes under light irradiation, Lukin S. M., Prylutska S. V., Remeniak O. V., Prylutskyy Yu. I., Ritter U., Scharff P. (2010)
Комісаренко А. Г. - Індукція регенерації in vitro за Agrobacterium-опосередкованої трансформації, інбредних ліній соняшнику, Михальська С. І., Кочетов А. В., Тіщенко Е. Н. (2010)
Гринюк І. І. - Вплив фулеренів С60 на виживаність клітин MCF-7 раку молочної залози за тривалої інкубації, Перепелиціна О. М., Прилуцька С. В., Гарманчук Л. В., Храновська Н. М., Матишевська О. П., Сидоренко М. В. (2010)
Сидоров Ю. І. - Економічна оцінка перспективності впровадження біотехнології рослинних клітин в Україні, Козик В. В. (2010)
Tsygankova V. A. - Concerning the peculiarities of gene expression changes in plant leaf cells during Twenty-four-hour period (2010)
Спиридонов В. Г. - Валідація методики якісного та кількісного визначення генетично модифікованих зернових культур методом полімеразної ланцюгової реакції у реальному часі, Іщенко Л. М., Мельничук С. Д. (2010)
Левицький Є. Л. - Рецензія на навчальний посібник Ю. І. Сидорова, В. І. Чуєшова, В. П. Новікова "Процеси і апарати хіміко-фармацевтичної промисловості" (Вінниця: "НОВА КНИГА", 2009) (2010)
Новини (2010)
Нові публікації з біотехнології та суміжних дисциплін (2010)
Конференції, з’їзди, симпозіуми, виставки (2010)
Колодзейская М. В. - Мезотромбин — производное протромбина — Na+-зависимый аллостерический энзим, Юсова Е. И., Гриненко Т. В. (2010)
Сидоров Ю. І. - Фотобіореактори (2010)
Бурлака О. М. - Біофортифікація сільськогосподарських рослин, Сорочинський Б. В. (2010)
Снєжкін Ю. Ф. - Харчові порошки з рослинної сировини. Класифікація, методи отримання, аналіз ринку, Петрова Ж. О. (2010)
Редчук Т. А. - Рекомбінантний химерний протеїн MPB63-MPB83 — перспективний антиген для діагностики туберкульозу, Короткевич Н. В., Кабернюк А. А., Олійник О. С., Лабинцев А. Ю., Романюк С. І., Колибо Д. В., Комісаренко С. В. (2010)
Галкін О. В. - Активація транскрипції гена EGR2 в генетично модифікованих клітинах з надекспресією транскрипційного фактора ZXDC, Мінченко О. Г. (2010)
Конвалюк І. І. - Прямий органогенез in vitro тирличу жовтого (Gentiana lutea L.) ., Кравець Н. Б., Дробик Н. М., Мельник В. М., Кунах В. А. (2010)
Сахно Л. А. - Создание трансформированных растений рапса, экспрессирующих ген cyp11A1 цитохрома Р450scc животного происхождения, Моргун Б. В., Кваско Е. Ю., Кучук Н. В. (2010)
Коваленко О. Г. - Глікани вищого базидіального гриба Ganoderma adspersum (Schulzer) Donk: отримання та антифітовірусна активність, Поліщук О. М., Вассер С. П. (2010)
Стойко В. І. - Оптимізація культивування Penicillium sp. 225 та Aspergillus sp. 8 ТХ — продуцентів позаклітинної інулінази, Жданова Н. М., Айзенберг В. Л., Капічон Г. П. (2010)
Горбунов Л. В. - Оптимізація кріоконсервування ембріонів миші, Саліна А. С., Клещев Н. Ф. (2010)
Левицький Є. Л. - Рецензія на монографію В. А. Кунаха "Розвиток генетики в Національній академії наук України" (Київ: Академперіодика, 2009) (2010)
Курдиш І. К. - Рецензія на монографію Л. Д. Варбанець, Н. В. Борзової Рецензія на монографію Л. Д. Варбанець, Н. В. Борзової "Глікозидази мікроорганізмів та методи їх дослідження" (Київ: Наукова думка, 2010) (2010)
Новини (2010)
Нові публікації з біотехнології та суміжних дисциплін (2010)
Конференції, з’їзди, симпозіуми, виставки (2010)
Бардахивская К. И. - Иммуносорбция в лечении аутоиммунных заболеваний, Гурина Н. М., Кучмеровская Т. М., Николаев В. Г. (2009)
Борзова Н. В. - Целюлозодеградуючі системи мікроорганізмів: біосинтез, властивості та структурно-функціональні особливості, Варбанець Л. Д. (2009)
Борзова Н. В. - Мікробні α-глюкозидази: класифікація, субстрат на специфічність та механізм дії (2009)
Прилуцька С. В. - Вуглецеві нанотрубки як новий клас матеріалів для нанобіотехнології, Ременяк О. В., Гончаренко Ю. В., Прилуцький Ю. І. (2009)
Барабой В. А. - Фенольные соединения виноградной лозы: структура, антиоксидантная активность, применение (2009)
Лабинцев А. Ю. - Оптимізація умов синтезу кон’югатів протеїну А з колоїдним золотом та розроблення підходів для їх характеристики, Олійник О. С., Кабернюк А. А., Чуніхін О. Ю., Горчев В. Ф., Курченко Т. О., Чернишов В. І., Колибо Д. В. (2009)
Стежка В. А. - Влияние наночастиц аморфного високодисперсного кремнезема на систему крови и прооксидантно-антиоксидантное равновесие тканей крыс, Леоненко О. Б., Зинченко В. Н., Матвеева А. Ю., Мовчан В. А. (2009)
Martyniuk O. O. - Phylogenetic assay of maturase K, ribulose-bisphosphate carboxylase (rbcL) sequences, and pollen structure of representatives of the family Amaranthaceae Juss, Nalian A. G., Van6Kley J. E., Martynova-Van-Kley A. V. (2009)
Романько М. Є. - Оцінювання ефектів стресу ліофілізації за інтенсивністю ліпопероксидації та окиснювальної модифікації протеїнів у мембранах клітин мікоплазм (2009)
Гойстер О. С. - Визначення Т-2 токсину за допомогою імуносенсора на основі поверхневого плазмонного резонансу, Хмельницький Г. О., Дзядевич С. В., Назаренко В. І., Мінченко О. Г. (2009)
Новини (2009)
Нові публікації з біотехнології та суміжних дисциплін (2009)
Конференції, з’їзди, симпозіуми, виставки (2009)
Content (2009)
Колодзейская М. В. - Рекомбинантная антикоагулянтная форма α-тромбина человека, Грищук В. И., Чернышенко Т. М., Юсова Е. И., Гриненко Т. В. (2009)
Демченко О. П. - Зелений флуоресцентний протеїн та його аналоги (2009)
Романова С. Г. - Биологическая активность фосфорсодержащих и бесфосфорных алкильных глицеролипидов, Романов В. Г., Серебренникова Г. А. (2009)
Барабой В. А. - Изофлавоны сои: биологическая активность и применение (2009)
Олійник О. С. - Характеристика scFv-антитіл проти дифтерійного токсину, виділених з імунної та неімунної бібліотек імуноглобулінових генів, Колибо Д. В., Комісаренко С. В. (2009)
Архипова В. М. - Біосенсорний аналіз глікоалкалоїдів у картоплі, Шелякіна М. К., Кукла О. Л., Назаренко О. А., Осипчук А. А., Єльська Г. В. (2009)
Кацев А. М. - Иммобилизация биолюминесцентных бактерій на неорганических носителях и оценка их применимости для биотестирования, Абдураманова Э. Р., Стародуб Н. Ф. (2009)
Дибкова С. М. - Визначення ушкоджень ДНК наночастинками металів, перспективних для біотехнології, Романько М. Є., Грузіна Т. Г., Рєзніченко Л. С., Ульберг З. Р., Ушкалов В. О., Головко А. М. (2009)
Кучеренко І. С. - Оптимізація кондуктометричного триензимного біосенсора для визначення іонів важких металів, Солдаткін О. О., Пєшкова В. М., Дзядевич С. В., Солдаткін О. П. (2009)
Філенко А. М. - Cпектрофотометричне визначення вмісту прополісу в складі мультипробіотика "Апібакт", Омельянюк В. С., Янковський Д. С. (2009)
Новини (2009)
Левицький Є. Л. - Рецензія на монографію А. М. Зайченка, Є. В. Андрієнко, Є. С. Циганенко "Макроциклічні трихотеценові мікотоксини" (Київ: Наукова думка, 2008) (2009)
Нові публікації з біотехнології та суміжних дисциплін (2009)
Конференції, з’їзди, симпозіуми, виставки (2009)
Титул, зміст (2013)
Крутовий Ж. А. - Математичне моделювання рецептурної композиції кексу підвищеної харчової цінності, Запаренко Г. В., Касілова Л. О., Нєміріч О. В., Гавриш А. В. (2013)
Мартич В. В. - Дослідження піно утворювальної здатності зародків пшениці у складі морозива молочного, Поліщук Г. Є., Сербова М. І. (2013)
Клименко В. П. - Енергозберігаючі засоби автоматизації і світлодіодні системи освітлення в промисловості, на транспорті, в будівництві та комунальній сфері, Корбут В. Б., Ієвлєв М. Г., Бутко В. Г., Лутов С. Д., Гедзь О. В., Мойсеєнко С. Є., Аронова Н. Г., Бондаренко Є. О., Дмитренко В. О. (2013)
Новіков М. В. - Відпрацювання наукомісткої технології та створення дослідно-виробничої дільниці з виготовлення високоефективного прецизійного алмазного правлячого інструменту для потреб машинобудування України та імпортозаміщення, Лавріненко В. І., Шейко М. М., Скрябін В. О., Максименко А. П., Скок В. М. (2013)
Фирстов С. А. - Сверхтвердые покрытия из высокоэнтропийных сплавов, Горбань В. Ф., Андреев А. О., Крапивка Н. А. (2013)
Алєксєєва О. В. - Багатофункціональний аналізатор для ефективного пошуку та локалізації прихованих джерел іонізуючого випромінювання з визначенням їх географічних координат в режимі реального часу, Лисиченко Г. В., Забулонов Ю. Л., Буртняк В. М., Одукалець Л. А. (2013)
Костогриз К. П. - Установка для виробництва теплоізоляційного заповнювача у вигляді порожнистих мікрокульок (2013)
Березовський В. Я. - Технологія та апарат для неінвазивної електродіагностики стану кісткової тканини "Остеотест", Левашов М. І., Сафонов С. Л. (2013)
Пономаренко С. П. - Новий напрямок у рослинництві – застосування природних полі компонентних регуляторів росту рослин з біозахисним ефектом, Циганкова В. А., Блюм Я. Б., Галкін А. П. (2013)
Ruda M. - Renewables in energy supply of national forestry university of Ukraine (2013)
Гаврилюк В. В. - Моделювання компенсованого асинхронного двигуна в програмному середовищі matlab Simulink (2013)
Захарченко Ю. А. - Автоматизація управлінням енергоефективністю освітніх закладів бюджетної сфери, Соколова Н. П., Маслєнніков С. В. (2013)
Зюляєв Д. Д. - Комплекс засобів контролю температурних режимів приміщень університету та дослідження джерел "зеленої" енергії у миколаївському регіоні, Кубов В. I., Павленко А. А., Черемісіна В. В. (2013)
Клименко Л. П. - Застосування альтернативних джерел енергії як засіб підвищення енергоефективності університету, Воскобойнікова Н. О. (2013)
Кудлай В. С. - Аналіз ефективності використання енергетичних ресурсів, Селіверстова Л. С. (2013)
Мазуренко А. С. - Розробка пілотного проекту комбінованої системи теплопостачання навчального корпусу ОНПУ з використанням відновлювальних джерел енергії та теплового акумулювання, Климчук О. А. (2013)
Находов В. Ф. - Контроль ефективності енерговикористання в системі енергетичного менеджменту, Бориченко О. В., Іванько Д. О. (2013)
Хмурова В. В. - Енергозбереження в сфері обслуговування, Гращенко І. С. (2013)
Чаленко Н. В. - Джерела фінансування енергозбереження в бюджетних установах (2013)
Черновол М. І. - Підвищення ефективності енергопостачання кіровоградського національного технічного університету на основі оптимізації енергетичного балансу, Грабенко В. К., Плєшков П. Г. (2013)
Денисенко М. П. - Особливості управління результативністю діяльності у вищих навчальних закладах України в контексті ощадливого енергоспоживання, Жулай Г. С. (2013)
Дешко В. І. - Підвищення якості підготовки фахівців з енергоменеджменту, Шовкалюк М. М., Іншеков Є. М. (2013)
Злотенко Б. М. - Енерго- та ресурсозберігаюча технологія м’якшення ензимами шкіри, для верху комфортного взуття, Стаценко Д. В. (2013)
Калейніков Г. Е. - Опалення учбових приміщень з використанням відпрацьованих моторних мастил (2013)
Король О. В. - Енергоефективність в студентському містечку Сумського державного університету, Доля О. А. (2013)
Кузнєцова О. О. - Моделювання впливу термічних неоднорідностей на приведений опір теплопередачі зовнішніх огороджувальних конструкцій будинків (2013)
Кулікова Н. В. - Утилізація теплоти відхідних газів котельних агрегатів за допомогою двохступеневого теплоутилізатору на теплових трубах, Редько А. О. (2013)
Накашидзе Л. В. - Комплексна система енергозабезпечення навчального корпусу з використанням енергоактивних огороджень та енергії альтернативних джерел (2013)
Олійниченко І. Р. - Економія при опаленні приміщення за рахунок використання матеріалів, що відбивають теплове випромінювання (2013)
Розен В. П. - Науково-методичний підхід для аналізу ефективності енергоспоживання приміщеннями навчальних закладів, Самков О. В., Литвин В. І. (2013)
Дмитриченко М. Ф. - Впровадження енергозберігаючих технологій в національному транспортному університеті, Дмитрієв М. М., Булах О. І. (2013)
Стаценко А. В. - Расчет электромагнитных потерь энергии в регулируемых асинхронных двигателях с короткозамкнутым ротором (2013)
Сафронова О. О. - Альтернативні методи освітлення в контексті вирішення питання підвищення енергоефективності інтер’єрного простору ВНЗ (2013)
Супрун Н. П. - Використання енергозаощаджувальних методик при визначенні показників проникності матеріалів, Якубовська Т. О. (2013)
Чабан В. В. - Удосконалення голок в’язальних машин, Піпа Б. Ф. (2013)
Чередник А. Д. - Экспериментальное исследование плотности теплового потока инфракрасных водяных отопительных панелей, Редько А. А. (2013)
Горкун В. В. - Стабілізація режимів роботи напівпровідникових джерел оптичного випромінювання, Чефранов В. П., Шевченко К. Л. (2013)
Дешко В. І. - Концептуальна модель управління процесами енергоспоживання та енергозбереження об’єктів галузі освіти, Шевченко О. М. (2013)
Мокроусова О. Р. - Сучасні напрями енергозбереження в технологіях виробництва шкіри (2013)
Денисюк С. П. - Інтегровані системи енергоменеджменту як основа побудови сучасної політики енергоефективності вищих навчальних закладів, Бориченко О. В. (2013)
Фомічов Е. П. - Створення системи енергетичного менеджменту в одеському національному політехнічному університеті, Бесараб О. М. (2013)
Шут М. І. - Використання вітчизняної цифрової електронної лабораторії при викладанні дисциплін з енергозбереження, Каплун В. В., Жуйков В. Я., Орлов А. Т., Ямненко Ю. С., Богдан О. В. (2013)
Редько А. А. - Повышение эффективности теплоутилизационных энергетических установок, Павловський С. В., Компан А. И. (2013)
Ніколаєва Т. В. - Застосування принципів енергозбереження в художньому конструюванні одягу з використанням біоаналогів, Ніколаєва Т. І. (2013)
Чупріна Н. В. - Енергозберігаючі технології екодизайна у створенні сучасного одягу як продукту індустрії моди (2013)
Комаров Н. С. - Энергосберегающие системы освещения учебных аудиторий, Шевченко К. Л., Чужба В. В., Прима А. О. (2013)
Третякова Л. Д. - Енергозберігаючі системи опалення виробничих приміщень, Луц Т. Є. (2013)
Денисюк С. П. - Новий зміст навчального процесу у сфері енергоефективності згідно вимог концепції інтелектуалізації енергетичних систем (2013)
Комаров М. С. - Енергозберігаючі технології в комп’ютерних класах та навчальних лабораторіях закладів освіти, Головко О. О., Булатов А. Ю., Подейко П. П (2013)
Арсирий В. А. Соляник А. И. - Реконструкция котлов типа КВГМ (2013)
Арсирий В. А. - Микро-ГЭС с новой турбиной типа "ARSIRY", Робулец Д. А. (2013)
Крижанівський Є. І. - Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу: досвід та перспективи впровадження енергоефективних технологій, Козак Ф. В., Галущак М. О., Чеховський С. А. (2013)
Ленцов І. А. - Дослідження і розробки учених ПДТУ в сфері енергозбереження (2013)
Березненко С. М. - Енергозберігаючі технології виготовлення одягу, Березненко М. П. (2013)
Бондаренко М. Й. - Формування параметрів якості пральних машин з підвищеними гідродинамічними характеристиками та зменшеними енерговитратами, Петко І. В. (2013)
Ващук Ф. Г - Енергозберігаючі технології в Ужгородському національному університеті, Головач Й. Й. (2013)
Кузьміна Г. І. - Місце навчальної дисципліни "Обладнання хіміко-фармацевтичних підприємств" в формуванні у студентів практичних навичок з енергозбереження та енергетичної ефективності, Строкань А. П., Тарасенко Г. В. (2013)
Пшінько О. М. - Аналіз впровадження енергозберігаючих заходів в університеті, Яценко Д. К., Кузнецов В. Г., Шаптала М. В. (2013)
Ігнатьєва І. А. - Стратегічний аналіз підсистем організаційно-економічної енергоефективності функціонування промислових підприємств та провадження політики модернізації, Шульга В. М. (2013)
Біла Т. Я. - Підвищення ефективності роботи приводу електропобутових міксерів та блендерів за рахунок введення адаптивної системи керування, Стаценко В. В. (2013)
Кожушко Р. Ю. - Удосконалення процесу проектування жилетів з навантаженням, Колосніченко М. В. (2013)
Современная кардиология и кардиохирургия-путь от проблем к решению (2013)
Шніцер Р. І. - Аналіз основних показників здоров’я дитячого населення Закарпатської області за 2012 рік, Брич В. Д., Міцьо Т. В., Радь М. В. (2013)
Цмур О. В. - Перинатальні аспекти здоров’я жінок, які багато народжували, Гарапко Т. В. (2013)
Корчинська О. О. - Особливості розродження жінок із гіпертензивними розладами при вагітності, Федько Р. М., Федько Ю. Р. (2013)
Hudáková A. - The relationship of self-sufficiency and quality of life of seniors in the east region, Németh F., Majerníková L. (2013)
Щобак О. І. - Індивідуально-типологічні особливості біоритмів та їх вплив на працездатність людини, Рязанова Н. В., Ківежді К. Б., Цяпець С. В. (2013)
Ігнат Г. В. - Особливості функціонування фетоплацентарного комплексу у вагітних із гіпергомоцистеїнемією (2013)
Лянна М. В. - Особливості мікробіологічного статусу у вагітних із лейоміомою та патологією шиийки матки в анамнезі (2013)
Гечко Х. А. - Особливості перебігу та лікування функціональних закрепів у дітей раннього віку на сучасному етапі, Товт М. І. (2013)
Потапчук А. М. - Поширеність зубощелепних аномалій серед дітей шкільного віку Закарпатської області, Рівіс О. Ю., Зомбор К. В. (2013)
Івахненко О. С. - Особливості впливу пробіотиків на клінічний перебіг харчової алергії на білок коров’ячого молока у немовлят (2013)
Марковцій Л. Ю. - Корекція порушень мінерального гомеостазу при вперше діагностованому туберкульозі у дітей (2013)
Поляк-Товт В. М. - Клініко-епідеміологічні особливості перебігу кору у дітей в поєднанні з глистною інвазією (2013)
Ігнатко Л. В. - Сучасні аспекти виникнення та перебігу синдрому циклічного блювання у дітей, Порташ Л. Ю., Томей А. І. (2013)
Федько Р. М. - Акушерські та перинатальні аспекти інтраамніальної інфекції у жінок, котрі багато народжували (2013)
Кугай А. І. - Художньо-асоціативні фактори формування креативного мислення лікаря (2013)
Чернишов О. І. - Здоров’язберігаючі перлини спадщини Василя Сухомлинського (2012)
Трегубенко О. М. - Сучасний стан позапрограмного природничого краєзнавства в системі шкільної та позашкільної освіти України (2012)
Сидоренко В. В. - Типологія поглядів на природу і змістпедагогічної майстерності вчителя української мови і літератури (2012)
Коровка О. А. - Творчий спадок В.А.Сухомлинського та сучасний освітній процес початкової школи (2012)
Плотников С. А. - Современные тенденции расширения и упрочения христианского просвещения школьной молодежи в Украине (2012)
Глухов В. О. - Використання інформаційних технологій у викладанні вищої математики, Глухова М. В. (2012)
Пустовар Л. О. - Організація самостійної роботи курсантів з іноземної мови в умовах комп'ютерної підтримки (2012)
Чикіна Ю. Ю. - Підготовка майбутніх вчителів географіїдо використання засобів комп’ютерно-інформаційних технологійу навчально-виховному процесі (2012)
Приходченко К. І. - Практичні заходи зі збереження життя та здоров’я учнівпід час освітнього трудового процесу, Горпинченко Г. В. (2012)
Некрасова И. М. - Учебное задание как инструмент формирования социального менталитета в школьном возрасте (2012)
Пустинникова І. М. - Критерії оцінювання олімпіадних завдань, Кучер Ю. О., Ставська А. В. (2012)
Брусило З. О. - Формування аналітичних умінь школярів і студентів при вивченні курсу елементарної математики (2012)
Шевченко А. О. - Підготовка вчителя фізичної культури до застосування оздоровчих технологій в навчальному процесі загальноосвітньої школи (2012)
Волобуєва Т. Б. - Якісна освіта через здоров’язберігаючу педагогіку (2012)
Сорокіна Г. О. - Підготовка фахівців з туризму: краєзнавчий аспект (2012)
Чернишов Д. О. - Регіональний виховний простір:діагностика соціально-педагогічних можливостей (2012)
Черкашенко В. О. - Філософські засади реалізації Національної стратегії розвитку освітив Україні (на прикладі Донецького регіону) (2012)
Леонова Н. С. - Нарада як вид офіційно-ділового спілкування (2012)
Васильков В. М. - Концептуальні положення особистісно-професійного становлення майбутнього інженерно-педагогічного працівника в умовах багаторівневої освіти, Василькова О. І. (2012)
Ломакіна Г. І. - Суб’єктність як одна з якостей суб’єкта громадянського суспільства (2012)
Ксьонзенко М. А. - Актуальні проблеми взаємозв’язку професійного саморозвитку та самореалізації особистості педагога (2012)
Назаренко Г. А. - Підготовка педагогів до виховання культури демократизму учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2012)
Макаренко С. І. - Особливості розвитку українського мовлення дошкільників в умовах білінгвізму (2012)
Павленко Є. А. - Метод тренування по колу на заняттях з фізичного виховання (2012)
Величко О. М. - Особливості виховної роботиз налагодження міжетнічних стосунків підлітків у позашкільних навчальних закладах (2012)
Сироижко С.А. С. А. - Обоснование программы факультативного курса "Основы христианской этики" для 11-х классов (2012)
Родигіна І. В. - Освітні імперативи у дзеркалі радянського кіно шахтарської тематики 1930-1940-х рр., Родигіна О. М. (2012)
Бочаров С. В. - Європейська інтеграція: польський досвід та українські перспективи (2012)
Мухін В. М. - Кількісний аналіз представництва вчених-медиків у світовій біології в аспекті виховання обдарованих дітей, Мухін І. В. (2012)
Інформація для авторів (2012)
Коновець С. - Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва (2011)
Кісь О. - Феміністська парадигма в культурній та соціальній антропології: західний досвід (2011)
Глушко М. - Хто ж записав "Народнїй калєндар у Ровенськім повітї Волинської губернії"? (2011)
Луньо Є. - Головний командир УПА Роман Шухевич у фольклорній прозі Яворівщини (2011)
Мовна У. - Бджільництво як феномен української обрядової культури в етнографічних студіях середини XIX — початку XXI століття (2011)
Романюк Н. - Традиційні перша купіль та сповивання дитини на теренах Південно-Західного історико-етнографічного регіону (2011)
Сивак В. - Євхаристійна іконографія в українському сакральному малярстві XVII—XVIII ст. (2011)
Скоп П. - Становлення традицій мистецького стилю маньєризм в сакральному живописі поч. XVII ст. Західної України (2011)
Бакович О. - Художні та іконографічні особливості рококо у іконописі Галичини другої пол. XVIII ст (2011)
Янішевська Н. - Геометризм як мета та метод формотворення в українському та польському авангарді: аналіз теоретичного та мистецького доробку О. Богомазова та Л. Хвістека (2011)
Біюнь Ч. - Живопис "Хуа-Няо" в художній культурі Китаю ХХ — поч. ХХІ ст. (2011)
Сьомкін В. - Структурна модель рекламного процесу в контексті дизайн-діяльності (2011)
Винниченко О. - Гончарна "скульптуро-кераміка" Уляни Ярошевич (2011)
Коць-Григорчук Л. - Українська в’язь (2011)
Мовна М. - Путівники Львовом міжвоєнного періоду (1919—1939): сучасна історична візія (2011)
Щербина Х. - Чарівні можливості "троїстих музик" та їх зв’язок з нечистою силою (за матеріалами експедиції Богородчанського р-ну Івано-Франківської обл. 2008 р.) (2011)
Пелех М. - Нововідкрита пам’ятка львівського малярства першої третини XVII — поч. XVIII ст. з церкви Миколая Чудотворця з с. Якторів на Львівщині (2011)
Іваннікова Л. - Вагомий внесок в історію української фольклористики Шалак О. Фольклористична діяльність Андрія Димінського. — К. : Освіта України, 2009 (2011)
Селівачов М. - Демаркація історії мистецтв, Сагайдак М., Марусенко П. (2011)
Іванкова-Стецюк О. - Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ - на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект (2011)
Івашків В. - Фольклористичні мандрівки Пантелеймона Куліша 1840-х років (2011)
Романюк В. - Вірування мисливців Українських Карпат (2011)
Чоповський В. - Лісоруби та сплавники лісу Українських Карпат у творах письменників (ХІХ - 20-30-ті рр. ХХ ст.) (2011)
Горбаль М. - Чинники формування різдвяної обрядовості Лемківщини (2011)
Гоцько П. - Дослідження історичних (етнологічних) процесів за допомогою постпозитивістських методів (на прикладі життя юного Івана Мазепи) (2011)
Гальчак Б. - Таємниця засідки під Балигородом (2011)
Щербань О. - Глиняний посуд для різдвяних та великодніх страв (кінець ХІХ-перша половина ХХ століття) (2011)
Боса О. - Традиційний досвід у галузі переробки і зберігання зернових на Яворівщині (перша половина ХХ ст.) (2011)
Гладкий М. - Парубоцька забава "Тріпак"та новорічні святкування в с. Вороблевичі (2011)
Сиряміна Н. - Мистецькі аналогії мегалітичного будівництва (2011)
Михайлюк Н. - Українські жіночі монастирі у Львові в ХVII-XVIII ст. Історико-мистецькі пам’ятки монастиря введення в храм Пресвятої Богородиці сестер Василіянок (2011)
Бабій Н. - Організація костьольного простору в бароковій архітектурі Українського Прикарпаття (2011)
Лисун Я. - Збереження пам’яток монументального живопису Галичини кінця XVII-XVIII ст. Костел Бернардинів у Львові (2011)
Руденко О. - Рукописна книга в творчості Модеста Сосенка (2011)
Трумко Д. - Роль кумів у родильній обрядовості (2011)
Юрова Т. - Елементи кавказького національного костюма в однострої України ХХ ст. (2011)
Корнєв А. - Козацький гумор та доба Хмельницького у літопису Григорія Грабянки (2011)
Голубець Г. - Професійний тандем (2011)
Гощіцька Т. - Слідами Михайла Зубрицького (на основі польових матеріалів з народного будівництва, зібраних в с. Мшанець та Плоске, Старосамбірського р-ну Львівської обл.) (2011)
Глушко М. - Пам’ять про Василя Доманицького незгасна (2011)
Павлюк С. - Планетарна катастрофа на Чорнобильській атомній електростанції (2011)
Сокіл В. - Невербальні засоби вираження в наративах про голодомор (2011)
Пастух Н. - Український фольклор як чинник етнічної ідентичності українців Республіки Молдова, Харчишин О. (2011)
Гілевич І. - "Регіональний історико-етнографічний атлас України, Білорусії та Молдавії" і польові дослідження в Україні (середина 1960-х — початок 1970-х рр.) (2011)
Коваль-Фучило І. - Жанрове розмаїття фольклору на Сумщині: сучасне побутування (2011)
Ягело С. - Духи-"господарі" природних локусів у демонологічній прозі Карпат (2011)
Бриняк О. - Рудименти міфологічних вірувань у родильній обрядовості та хрестинній поезії українців (2011)
Болібрух Л. - Наукові концепції походження короваю у східних слов’ян (2011)
Пуківський Ю. - Традиції дошлюбного спілкування молоді у волинян (на матеріалах весняного циклу народного календаря) (2011)
Васілевскі Єжи C. - Проблеми етнолога із глобалізацією: чи в неї вірити, як її досліджувати, як про неї говорити? (2011)
Магас Г. - Традиційні мотиви у колядках та щедрівках Стрийщини: загальноукраїнський контекст (2011)
Коваль Г. - Флористичний символічний код календарно-обрядової поезії українців (2011)
Сокіл-Клепар Н. - Концепт "Гора" в мікротопонімах Українських Карпат (2011)
Сокіл Г. - Галичина у фольклорному обстеженні Володимира Левинського та Мирослава Капія (2011)
Чупашко І. - Особливості виконавської майстерності Євгена Вахняка та Володимира Василевича (2011)
Содомора Х. - Співвідношення традиції та новації у художньому вирішенні чоловічих прикрас Українців Карпат (2011)
Дударець В. - Смоляр O. Типи кам’янистих садів Сходу та принципи їх формування (2011)
Білоус В. - Кавказознавча сторінка у спадщині Корнила Устияновича (2011)
Харчук Х. - Холм Слави — цвинтар вояків російської армії з 1914—1915 років (2011)
Надопта А. - Діяльність Северини Париллє, ЧСВВ, по збереженню пам’яток української культури (2011)
Федорусь М. - Йорданське святкування на озерах біля села Верещиці на Яворівщині (2011)
Сапеляк О. - Аргументовано, компетентно… (2011)
Балагутрак М. - Континенти української ідентичності (2011)
Дяків В. - Перше Монографічне історико-фольклористичне дослідження про Якова Новицького (2011)
Борисова С. В. - Формування художньо-естетичної культури студентів на заняттях з вивчення народної творчості (2013)
Васюченко П. В. - Повышение компетентности выпускника ВУЗа за счет развития системы технического творчества студентов, Чернюк А. М., Несторук Н. А. (2013)
Рижкова М. С. - Педагогічні технології: історичний аспект, Хасанова Л. Р. (2013)
Котелевцева Н. П. - Володіння комунікативними уміннями як запорука успішної діяльності майбутніх інженерів-педагогів (2013)
Недосєкова Н. С. - Формування складників предметної компетентності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю, як основи їхньої професійної майстерності (2013)
Заіченко О. М. - Експерементальна перевірка методики використання електронного навчального курсу під час виробничого навчання (2013)
Касярум С. О. - Педагогічна компетентність викладачів вищих технічних закладів (2013)
Торба Ю. І. - Інноваційна діяльність педагога – запорука підготовки висококваліфікованих фахівців (2013)
Татаринов С. Й. - Іноваційні розробки та тенденції розвитку інженерно-педагогічної освіти, Несторук Н. А. (2013)
Литвиненко О. В. - Вимоги до змісту професійної діяльності інженера-педагога у сучасних умовах (2013)
Коломієць В. В. - Методика учбового проектування з курсу "Теорія механізмів і машин" із застосуванням ПЕОМ, Владіміров Е. О. (2013)
Посторонко А. І. - Експериментальна перевірка методики використання електронного навчального курсу при вивченні загальної хімічної технології та її вплив на афектну сферу студентів, Ворох А. О. (2013)
Богданова Н. Г. - Експериментальна перевірка методики використання електронного навчального курсу при вивченні культурології та її вплив на когнітивну сферу студентів (2013)
Горохова Р. І. - Автоматизація обробки результатів педагогічних експериментів, Васильчук Д. П. (2013)
Булгакова І. В. - Активізація навчання за допомогою електронного навчального курсу для інтерактивного комплексу з дисципліни "Интернет-технології” (2013)
Лєдєньова О. П. - Педагогічні передумови запровадження комп’ютерного навчального курсу з органічної хімії при підготовці інженерів-педагогів (2013)
Цурак С. М. - Методи мотивації студентів у вивченні дисципліни "Технологія виробництва в галузі (Енергетика)"для економічних спеціальностей (2013)
Задворна С. Г. - Зміст та структура спецкурсу "Концептуальне моделювання навчальної інформації" (2013)
Волярська О. С. - Формування управлінської компетентності керівників закладів освіти в умовах післядипломної підготовки (2013)
Макаренко А. Ю. - Кадровий аспект проблеми формування ІКТ-компетентності викладачів ВНЗ (2013)
Бабко Т. М. - Психолого-педагогічні проблеми управління профільною школою в умовах мережевої взаємодії (2013)
Коваленко С. О. - Ціннісні детермінанти активності педагога в ситуаціях прийняття рішення: значення та шляхи формування в умовах вищої школи (2013)
Лук’янова Ю. С. - Сутність і структура готовності майбутнього інженера-педагога до використання здоров’язбережних технологій (2013)
Пантус Д. Є. - Використання історичних відомостей під час викладання курсу хімії (2013)
Погорєлова Л. В. - Застосування евристичних навчальних комп’ютерних програм (2013)
Гаєвий І. О. - Рейтингова система оцінювання в умовах розвитку ключових компетентностей учнів профільної старшої школи (на прикладі уроків фізики), Шепель О. А. (2013)
Кохан І. І. - Естетичне виховання в процесі особистісного та професійного розвитку майбутнього фахівця (2013)
Михайлишина Г. Ф. - Современное физико-математическое образование в условиях перехода к Болонскому процессу, Кобылянський Б. Б. (2013)
Ткаченко В. В. - Підготовка вчителя фізичної культури у зарубіжних країнах (2013)
Інформація для авторів (2013)
Титул, зміст (2013)
Сардак С. Е. - Періодизація та прогноз глобальної динаміки розвитку людських ресурсів, Сухотеплий В. Т. (2013)
Грущинська Н. М. - Міжнародний досвід формування структури спеціалізації національних економік в умовах глобальних технологічних трансформацій (2013)
Редзюк Є. В. - Еволюція впливу фондових бірж на соціально-економічне середовище світу (2013)
Навроцька Н. А. - Трансформація світового інвестиційного простору в умовах глобалізації (2013)
Лук’янов В. С. - Шляхи формування посткризових систем міждержавного фінансового регулювання (2013)
Фліссак К. А. - Методологічні вимоги до інформаційного забезпечення в економічній дипломатії (2013)
Байханов І. Б. - Вибори і соціальний протест: основні тенденції взаємозв’язку (російською мовою) (2013)
Чугаєнко І. О. - Вплив державного регулювання на дію закону зміни праці в ринкових умовах (2013)
Танцошова Ю. - Прямі іноземні інвестиції та їх вплив на економічний розвиток Словаччини (англійською мовою) (2013)
Козловський С. В. - Сучасні теоретико-методологічні підходи до формування системи бюджетного управління, Фоніцька Т. І. (2013)
Гжибовська Н. В. - Розвиток пенсійної системи Латвії (російською мовою) (2013)
Хомініч І. П. - Про формування і розвиток системи медичного страхування (російською мовою), Челухіна Н. Ф. (2013)
Мазурок П. П. - Функціональна модель впливу обов’язкового соціального медичного страхування на розвиток людського капіталу, Молозіна Н. А. (2013)
Боцян Т. В. - Етичність бізнесу в Україні крізь призму нефінансової звітності (2013)
Баюра Д. О. - Модель комплексного управління інвестиційними проектами промислових підприємств, Білоног Т. В. (2013)
Тельнова Г. В. - Визначення загальних засад концепції фінансового менеджменту інтегрованої корпоративної структури (2013)
Валінкевич Н. В. - Концептуальні основи впровадження економічної модернізації підприємств у ринкових умовах господарювання (2013)
Новікова М. В. - Формалізація методологічних підходів до оцінювання стратегічного потенціалу підприємств авіатранспортного комплексу України (2013)
Гудкова В. П. - Упорядкування соціально-економічних пріоритетів у системі транспортного обслуговування населення (2013)
Юшкевич О. О. - Міжнародний досвід регулювання економічного та екологічного розвитку аграрного сектору економіки (2013)
Яркіна Н. М. - Рибне господарство України як складова світового рибогосподарського комплексу: тенденції, проблеми, перспективи (російською мовою) (2013)
Вдовенко Л. О. - Кредитні ризики в системі банківського кредитування (2013)
Роганова Г. О. - Стратегія фінансування оборотних активів: позиція персоналістів (2013)
Стахова К. - Роль організацій, що діють у сфері трудових відносин у Словаччині (англійською мовою) (2013)
Смутчак З. В. - Особливості управління персоналом: генезис наукової думки (2013)
Азарова А. О. - Розрахункові методи оцінювання конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, Житкевич О. В. (2013)
Яців Р. - Фестини "Народознавчих Зошитів" (З приводу виходу у світ 100 числа) (2011)
Кирчів Р. - Українська тема в народознавчій парадигмі Адама Фішера (2011)
Никорак О. - Наукова спадщина Катерини Матейко в українському народознавстві (до 100-ліття від дня народження) (2011)
Гонтар Т. - Дослідник і охоронець народної культури (2011)
Гвоздевич С. - Катерина Матейко — дослідниця української народної кераміки (2011)
Остапик О. - Катерина Іванівна Матейко — етнограф, музейник, мистецтвознавець, дослідник народної культури (2011)
Моздир М. - Такою її пам’ятаю (2011)
Гудак В. - Незабутні враження… (2011)
Никорак О. - Наукові праці дійсного члена НТШ, кандидата історичних наук Катерини Іванівни Матейко (2011)
Герус Л. - Народна іграшка у дослідженнях Катерини Матейко (2011)
Матейко К. - Про сподвижників українського мистецтва (2011)
Мотиль Р. - Глиняний посуд епохи неоліту на теренах України (2011)
Колупаєва А. - До джерел української церковно-обрядової кераміки (2011)
Івашків Г. - Особливості форми та декору керамічних димарів (2011)
Болюк О. - Основи систематизації дерев’яного облаштування та архітектурні елементи інтер’єру церков (2011)
Олійник О. - Українські церковні тканини: типи, походження, символіка (2011)
Федорчук О. - Художні вироби з бісеру в українському народному мистецтві: походження та розвиток традиції (2011)
Козакевич О. - Традиційні мереживні та в’язані вироби на Буковині кін. ХІХ — ХХ ст. (за матеріалами мистецтвознавчих експедицій) (2011)
Шпак О. - Осередок народного малярства на склі середини — другої половини ХХ століття у селі Річка Міжгірського району Закарпатської області (матеріали польових досліджень (2011)
Тріска О. - Богородчанський осередок народного малярства на склі (2011)
Школьна О. - Вивчення українського мистецтва промислової тонкої кераміки ХХ століття: різниця в художньо-стильових домінантах з російськими порцеляною-фаянсом (2011)
Сапеляк О. - Україна в шляхетних образах (2011)
Шпак О. - Цінне видання про мистецтво гуцульської вишивки (2011)
Лосєва Н. М. - Навчання майбутніх викладачів математики у контексті ідей "пайдейя від Сократа до Зенона" (2013)
Мерхелевич Г. В. - Методологічна схема формування готовності викладачів медичного ВНЗ до організації навчального процесу іноземною мовою (на прикладі англійської мови) (2013)
Блудова А. А. - Проблемы народного образования в условиях рынка (2013)
Волобуєва Т. Б. - Теоретичні основи інноваційної моделі навчання (2013)
Касярум К. В. - Комунікативна компетентність викладача вищої школи (2013)
Макаренко Л. Л. - Побудова мережевого інформаційно-навчального середовища вищого навчального закладу (теоретико-методичний аспект) (2013)
Гнезділова К. М. - Питання дослідження складових корпоративної культури викладача вищої школи (2013)
Касярум Я. О. - Дотримання вимог системи безпеки корпоративної інформації як складова професійної діяльності майбутнього економіста (2013)
Борисов В. В. - Методичні аспекти використання конструкторсько-технологічних задач на уроках трудового навчання (2013)
Айвазян Е. І. - О доказательствах существования объекта (отношения) (2013)
Гусак Н. В. - Педагогічні умови розвитку професійної компетентності майбутніх учителів трудового навчання (2013)
Ткаченко К. О. - Формування комунікативних компетенцій вчителів початкових класів (2013)
Батурін С. С. - Роль компетентнісного підходу у вищій професійній освіті України (2013)
Гризоглазова А. В. - Умови етично-естетичного виховання молодших школярів засобами декоративно-прикладного мистецтва (2013)
Чернишов О. І. - Науково-методичний супровід експериментально-дослідної роботи в регіоні (2013)
Білянін Г. І. - Компетентнісний підхід як концептуальна основа підвищення кваліфікації керівників загальноосвітніх навчальних закладів (2013)
Бобилева Я. В. - Теоретичні засади формування інноваційної культури майбутніх учителів технологій 70 (2013)
Главатських І. М. - Керування колективом в умовах конфлікту (2013)
Лазарчук Г. В. - Актуальність формування правової компетентності у майбутніх інженерів-педагогів економічного профілю (2013)
Малазонія С. В. - Особенности формирования психологической готовности к профессиональной деятельности (2013)
Гаєвий І. О. - Акмеологічний підхід як потужний засіб розкриття творчого потенціалу учнів, Діордієва Н. В. (2013)
Смульська А. В. - Акмеологічні знання та уміння майбутніх правознавців як змістова складова професійного саморозвитку (2013)
Золотарьова О. В. - Система ценностных ориентаций, влияющая на становление характера и личности студента (2013)
Сирих Ю. С. - Виховання емоційної стійкості майбутніх інженерів в умовах реформування вищої технічної освіти (2013)
Лодатко Є. О. - Математична культура в інформаційному вимірі сучасного соціуму (2013)
Дергач М. А. - Театральне мистецтво в системі шкільної освіти (2013)
Пустиннікова І. М. - Підвищення зацікавленості учнів навчальним матеріалом за допомогою коміксів, Семенюк Ю. О. (2013)
Кожевников В. М. - Теоретико-методологічні та практичні основи забезпечення наступності профільної школи і вищого навчального закладу (2013)
Наконечна О. В. - Застосування методу експертної оцінки у процесі відбору найбільш важливих професійних якостей майбутніх фахівців з обліку та аудиту (2013)
Гарачук Т. В. - Особливості підготовки майбутніх учителів початкової школи в сучасних умовах (2013)
Бондарук Я. В. - Проблема ресертифікації у системі підвищення кваліфікації вчителів США (2013)
Інформація для авторів (2013)
Мовна У. - Знакова функціональність меду в українському обрядовому "тексті" народин (2011)
Замостяник І. - Весільна обрядовість львівських міщан кінця XVI — першої половини XVII століття (2011)
Горбаль М. - Гостинність як парадигма духовності у лемківській різдвяній обрядовості (2011)
Гощіцька Т. - Традиційні господарські споруди на пограниччі Бойківщини та Підгір’я (середина ХІХ — перша половина ХХ ст.) (2011)
Раковскі Т. - Між збиральництвом і археологією. Досвід історії та сучасності здеградованих вальбжихських гірників (2011)
Мойсей А. - Звичаї та обряди, пов’язані з народженням дитини в українців та румунів Сторожинецького району, Парайко К. (2011)
Романюк В. - Використання продуктів мисливства у традиційній культурі населення Українських Карпат другої половини ХІХ — першої половини ХХ ст. (2011)
Лисун Я. - Культурне тло Львова ХVII — початку XVIII ст.: Західноєвропейський мистецький контекст (2011)
Комарницький А. - Процес еволюції та значення монументального образу у формуванні типу Руської Богородиці (2011)
М'якота І. - Історизм та еклектика в естетичній системі Царських Врат Волині другої половини XIX — першої третини XX ст. (2011)
Бабій М. - Любомир Медвідь: особливості зображень Христа-Пантократора в купольних частинах храмів св. Івана Хрестителя в Оттаві та св. Івана Богослова в с. Суховоля поблизу Львова (2011)
Ямаш Ю. - Жанрова палітра Івана Труша (2011)
Медвідь-Юрків М. - Фотографія у контексті візуальної реклами: українські реалії (2011)
Дзюба М. - Життя та творчість Віри Тарасенко (2011)
Русіна В. - Протяжні пісні Луганської області (за матеріалами експедиції 2010 року) (2011)
Дутка Р. - Народознавча тематика на сторінках часопису "Нова Хата" 1925—1927 (2011)
Плотников С. А. - Современные тенденции расширения и упрочения христианского просвещения школьной молодежи в Украине (2013)
Приходченко К. І. - Здоров’я як життєвий потенціал особистості, Люріна Т. І. (2013)
Жаданова О.М. - Історія формування духовності та моралі у творчих доробках педагогів середини ХІХ століття в контексті сучасної педагогічної думки (2013)
Бурова Е. В. - Організація педагогічної практики у процесі взаємодії "вищий педагогічний навчальний заклад – загальноосвітня школа" другої половини ХХ століття, Буров Ю. В. (2013)
Сидоренко В. В. - Реалізація науково-методичної системи розвитку педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури в процесі експериментальної роботи (2013)
Балицька Т. В. - Упровадження кредитно-модульної системи навчання в Луганському національному аграрному університеті кафедрою історії та українознавства (2013)
Седашева С. Л. - Наукові підходи до обґрунтування професійної підготовки майбутнього вчителя (2013)
Чередник О. В. - Соціокультурні інтенції безперервної освіти в Україні (2013)
Гапєєва І. В. - Методические приемы и средства активизации освоения иностранного языка студентами неязыковых специальностей (2013)
Коломенська В. В. - Комп’ютерне моделювання досвіду Резерфорда, Кисіль А. В. (2013)
Зоря Ю. М. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у патріотичному вихованні старшокласників: результати дослілно-експериментальної роботи (2013)
Романкевич Г. В. - Аналіз результатів експериментально-дослідної роботи формування правової свідомості студентської молоді (2013)
Чернишов О. І. - Школа лідерів освітніх ініціатив як інноваційний цільовий проект післядипломної освіти (2013)
Волобуєва Т. Б. - Методичні основи педагогічного дослідження (2013)
Торба Ю. І. - Дистанційне навчання як один з пріоритетних напрямів модернізації професійної освіти (2013)
Шамрай О. Г. - Сучасні підходи до управління загальноосвітніми навчальними закладами (2013)
Решетова І. А. - Колегіальні органи в межах соціально-педагогічного простору вищого навчального закладу (2013)
Жидких Т. М. - Підготовка працівників навчального комплексу "коледж-академія" до прийняття управлінських функцій (2013)
Васильков В. М. - Концептуальна модель системи психологічного супроводу студентів у процесі фахового навчання, Василькова О. І. (2013)
Кошелева Н. Г. - Характеристика моделі готовності майбутніх економістів до інноваційної фахової діяльності (2013)
Другов М. С. - Діяльність центрів соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді (2013)
Мартинець Л. А. - Методологічні підходи та принципи формування ділових якостей особистості школяра (2013)
Сунцов О. М. - Об учете индивидуальных особенностей учащихся при изложении нового материала (2013)
Пасечнікова Л. П. - Модернізація чеської освіти в умовах демократизації суспільства (2013)
Мерхелевич Г. В. - "Чорно-біле" та "скелетне" сприйняття інформації як складова процесунавчаня іноземної мови викладачів медичного ВНЗ (2013)
Інформація для авторів (2013)
Павлюк С. - Традиційне хліборобствов контексті становлення слов’янської культури (2011)
Сокіл В. - Наукова та народна термінологіяпро голодомори в Україні: постановка проблеми (2011)
Чоповський В. - "Чуєш, брате мій…" (До 120-ліття українського поселення в Канаді) (2011)
Боса О. - Господарський досвід переселенців з Надсяння, Холмщини, Підляшшя i Лемківщини: джерела та історіографія (2011)
Горбаль М. - Сюжети лемківських різдвяних легенд та переказів. Їх міжетнічне взаємопроникнення (2011)
Чмелик Р. - Відображення в пам’яті місцевого населення процесу творення радянсько-польського кордону в Україні (1939—1951 рр.) (2011)
Вовчак А. - Сучасні тенденції розвитку українського народного транспорту: феномен "диґи". На матеріалах експедицій у Західну Бойківщину (Турківський р-н Львівської обл., 2008— 2009 рр.) (2011)
Федина О. - Український народний одяг у дослідженнях Катерини Матейко (2011)
Харчук Х. - "Нове" єврейське кладовище у Львові (середина ХІХ — ХХ ст.) (2011)
Откович Т. - Іконографічна програма та іконографічне походження сюжетів іконостаса з монастиря Скиту Манявського (Богородчанський іконостас) 1698—1705 рр. авторства ієромонаха Йова Кондзелевича (2011)
Сімферовська А. - Людина і мистецтво: окремі погляди на проблеми інтерпретації (2011)
Іванишин Н. - Історична динаміка розвитку графіки у Львові: до питання формування видової системи (2011)
Москалюк М. - Культурно-мистецьке середовище Львова кінця ХХ ст.: особливості організації та теоретичні засади (2011)
Єфімова А. - Новітні мистецькі практики public art: до питання термінології (2011)
Фур Р. - Міжнародні симпозіуми гутного скла у Львові: література та джерела (2011)
Пшеничний Д. - Художнє ткацтво Олега Мінька (2011)
Зубко Л. - Богдан Сойка — творчий шлях митця (2011)
Редакційна Колегія. Пам’яті колеги (2011)
Радович Р. - В мандрах за русалками (Спогад про Корнелія Кутельмаха) (2011)
Глушко М. - Корнелій Кутельмах — дослідник традиційної календарно-побутової обрядовості поліщуків, Гілевич І. (2011)
Глушко М. - З наукової спадщини Корнелія Кутельмаха як етнографа-експедиційника (2011)
Моздир М. - Таким його запам’ятав (2011)
Дяків В. - Галі з батьківського села (2011)
Куриляк С. - Тур’янські "галі": гаївки села Тур’є Буського району на Львівщині (2011)
Іваннікова Л. - Фундаментальне монографічне дослідження фольклору ХХ століття (2011)
Ратушняк Г. С. - Оцінка впливу конструкцій регулювальних пристроїв аеродинамічних мереж на їхні коефіцієнти місцевих опорів, Степанковський Р. В. (2013)
Мущанов В. Ф. - Экспериментальное исследование прочностных и геометрических характеристик гнутосварных труб прямоугольного сечения украинских производителей, Оржеховський А. М. (2013)
Fetisov Oleg - Model of sustainable development strategy in a context of industrial architecture conversion into new sustainable social functions (2013)
Ерошкина Н. А. - Малоэнергоемкие ресурсосберегающие технологии производства вяжущих для конструкционных бетонов, Коровкін М. О., Аксьонов С. В. (2013)
Карпович О. М. - Разработки и внедрение достижений нанотехнологий – главное и перспективное направление в развитии строительной индустрии и создании инновационных материалов XXI века (2013)
Шаленний В. Т. - Обоснование выбора способов механизации при монтаже металлических силосов методом подращивания, Кислиця Л. В. (2013)
Шаленний В. Т. - Порівняльна оцінка ефективності використання розбірнопереставної опалубки фірм Doka та Peri для влаштування стін, Капшук О. А. (2013)
Новицький О. П. - Методи закріплення ґрунтів цементом (2013)
Савйовський В. В. - Особенности усиления и замены деревянных перекрытий реконструируемых зданий, Сухорукова Т. Г. (2013)
Беличенко Е. А. - Исследование физико-химических свойств водных растворов добавок, Ніканорова А. Г., Толмачов С. М. (2013)
Бражник Г. В. - Влияние микронаполнителя на подвижность растворных смесей, Мироненко С. А., Толмачов С. М. (2013)
Тонкачеєв Г. Н. - Технологія зведення монолітних багатоповерхових будівель і перспективи її розвитку, Шарапа С. П. (2013)
Білоус Ю. О. - Мистецтво як складова формування сучасної музейної архітектури (2013)
Васильева М. А. - Полимерные теплоизоляционные материалы пониженной токсичности, Меджидова Я. Т. (2013)
Попова М. Н. - Новые материалы в строительстве на основе полимерных отходов, Викочко Д. І., Захаров І. Ю. (2013)
Гусак А. А. - Исследование влияния воздействия низкотемпературной неравновесной плазмы на свойства минеральных вяжущих веществ, Скиба О. А., Санніков О. С., Аристов Д. І., Кравцова Д. В. (2013)
Махов Л. М. - Повышение энергоэффективности тепловых насосов при их использовании в системе утилизации теплоты удаляемого воздуха для теплоснабжения производственных зданий, Тітков Д. Г. (2013)
Жила В. А. - Анализ коррозионных повреждений подземных распределительных газопроводов, Ботнарь М. I. (2013)
Котляр Н. И. - Совершенствование организационно-технологических решений возведения колонн круглого сечения, Соколенко Н. В. (2013)
Душкин С. С. - Влияние фазово-дисперсного состояния примесей природных вод на процессы подготовки питьевой воды (2013)
Левченко В. Н. - Основные недостатки антикоррозионной защиты строительных конструкций, Левченко Д. В., Кириченко В. Ф., Харін А. М. (2013)
Чернышев В. Н. - Исследования работы илоотделителя в технологии глубокой минерализации осадка, Зятіна В. I. (2013)
Алтухова А. В. - Опыт преобразования нефункционирующих шахтных предприятий в экспозиционно-туристические центры (на примере Чешской Pеспублики), Шолух М. В. (2013)
Бумага А. И. - Конструирование дуги кривой второго порядка, проходящей через пять точек (2013)
Демидов И. А. - Анализ условий труда в строительной отрасли с целью рационального выбора средств индивидуальной защиты работающих, Шваюк Є. Ю., Долженков А. П. (2013)
Kostin Vitalii - Analysis of temporal changes in the spatial development of the city with using gis technology (2013)
Кушнір Ю. О. - Розрахунок міцності нормального перерізу попередньо напружених сталезалізобетонних балок з бетонною верхньою полицею без елементів зчеплення (2013)
Шевченко Е. В. - Оптимальное проектирование конструкций башенных анкерно-угловых опор ВЛ 110 кB, Танасогло А. В. (2013)
Бондаренко К. О. - Лампа світлодіодна з рідинним і твердотілим тепловідведеннями, Носанов М. І., Романова Т. І. (2013)
Дейнеко А. В. - Особливості конструювання інверсійних покрівель, Тимофєєв М. В. (2013)
Кравец В. А. - Состав, структура и свойства графитсодердащих отходов (ГСП) черной металлургии и способы их утилизации, Насанова Ю. В. (2013)
Крысько А. А. - Геометрическое моделирование стенки стального вертикального цилиндрического резервуара с несовершенствами, Конопацкий Е. В. (2013)
Полищук А. А. - Строительство автономных энергоэффективных домов (с использованием соломенных блоков), Лисиця П. С. (2013)
Григоренко Н. И. - Теоретические предпосылки описания режимов движения двухфазных потоков жидкость-воздух в наклонных каналах (2013)
Маркин В. В. - Утилизация осадков бытовых сточных вод (2013)
Шацков А. О. - Перспективи і проблеми впровадження інфрачервоного опалення в Україні, Монах С. І. (2013)
Перфилов В. А. - Базальтовое фибровое волокно как основной компонент дисперсно-волокнистого армирования бетонов, Зубова М. О. (2013)
Глушко М. - Походження та джерела вчиненого хліба в українців (культурно-генетичний аспект) (2012)
Болібрух Л. - Хліб в обрядово-звичаєвій структурі традиційного весілля бойків (2012)
Горбаль М. - Вода у різдвяній обрядовості лемків (2012)
Чмелик Р. - Ставлення мешканців українсько-польського пограниччя до кордону (2012)
Чоповський В. - Соціально-побутові пісні Українських Карпат (2012)
Бенькалович Н. - Етнографічно-краєзнавча діяльність Миколи Устияновича (2012)
Левкович Н. - Народна метеорологія бойків: магічні обрядодії впливу на атмосферні явища (2012)
Щербань О. - Глиняний посуд в українській cелянській трапезі: від народного до псевдоелітарного (остання чверть ХІХ — початок ХХІ століття) (2012)
Замостяник І. - Сімейно-побутові відносини львівського міщанства кінця XVI — початку XVII століть (2012)
Мовна М. - Путівниковий дискурс Львова епохи Габсбургів (1772—1918) (2012)
Скільський Д. - Технічні прийоми художньої обробки деревини (2012)
Скринник-Миська Д. - Методологічний дискурс у мистецтвознавстві: культурологічний аспект (2012)
Дутка В. - "Гуцульський" експресіонізм Фридерика Паутша (2012)
Смоляр О. - Особливості використання школи українського бароко в дизайні та архітектурі (2012)
Лозинська Х. - Основні стильові засади розвитку костюма "стиляг" (2012)
Семенюк В. - Шрифтова організація у художніх виданнях: зовнішнє та внутрішнє оформлення (2012)
Герус Л. - Пам’ятна вчена рада до 100-літнього ювілею Антона Будзана (2012)
Гощіцька Т. - Вмеблювання традиційного житла кінця ХІХ — першої половини ХХ ст. (на польових матеріалах із пограниччя Бойківщини та Підгір’я) (2012)
Роман С. - Святвечірня обрядовість українців Жидачівщини (за матеріалами етнографічних експедицій) (2012)
Кушнір В. - Формування археологічних колекцій українських музеїв Галичини (1918—1939 рр.). (2012)
Радович Р. - Духовно-культурний вимiр традицiйного будiвництва (2012)
Білан М. - Наукова синтеза про традицiйний волинський стрiй (2012)
Підгорна Л. - Фольклористика "золотої доби" в Галичині (2012)
Левовицький Т. - Ґенеза цілісних підходів до проблеми освіти – на зустріч з освітологією (2012)
Сисоєва С. - Сфера освіти як об’єкт дослідження (2012)
Баліньська М. - У пошуках моделі освітології (2012)
Беднарська Н. - Дослідження освіти в Польщі (2012)
Кузьменко О. - Освітологія – новий напрям інтегрованого пізнання освіти (2012)
Бех І. - Гуманістична педагогіка у розвивально особистісному вимірі (2012)
Крушевський К. - Педагогіка, яка спирається на докази (доказова) (2012)
Дічек Н. - Поняттєво-термінологічні особливості вивчення педагогічного новаторста (2012)
Огнев’юк В. - Філософія освіти та її місце в структурі наукових досліджень феномену освіти (2012)
Ґайда Я. - Гуманістично-антропологічні цінності як основа універсального канону освіти (2012)
Мазур Б. - Неоліберальна освітня ідеологія – етичний вимір (2012)
Хоружа Л. - Аксіологічні засади освітології: держава, суспільство і особистість (2012)
Даценко Ю. - Освітологічні акценти освітньої політики (2012)
Корчак Л. - Суспільні та економічні наслідки безробіття (2012)
Калашнікова С. - Концепція лідерства в управлінні освітніми системами (2012)
Мєшальський С. - Різні погляди на людську природу та роздуми про освіту (2012)
Мороз О. - Медіа-освіта у структурі освітології (2012)
Чуєшов В. І. - До 90-річчя з дня народження Сала Дмитра Павловича. Слово про Вчителя, Стрельников Л. С. (2013)
Tkachenko O. V. - Synthesis and the antimicrobial activity of 3,4-dihydrothieno (2,3-d) pyrimidine-2,4-dione-1-acetic acid amides, Vlasov S. V., Kovalenko S. M., Zhuravel’ I. O., Chernykh V. P. (2013)
Altukhov О. О. - Synthesis and properties of 2-(benzoylamino) (1-R-2-oxo-1,2-dyhydro-3Н-indole-3-ylidene) acetic acids еthyl esters (2013)
Isaev S. G. - The reactivity of N-phenylanthranilic acids derivatives. XXIV. Kinetics of the alkaline hydrolysis of methyl esters of 4,5-dymethoxy-N-phenylanthranilic acids in the binarry dioxan-water solvent, Sviechnikova O. M., Devyatkina A. O., Zhukova T. V. (2013)
Moiseev О. О. - Development of new criteria to identification and quantitative determination of the components of multicomponent systems by chromatographic methods, Khanin V. А., Dorovskoi O. V., Kotenko O. M. (2013)
Shpychak О. S. - Elaboration of the method of the terpenoid composition determination for essential oils of active pharmaceutical ingredients of "Apised” capsules by gas chromatography, Tikhonov O. I., Khanin V. A. (2013)
Proskurina K. I. - Development and validation of the methods for quantitative determination of nitrofural by UV spectrophotometry (2013)
Krіvoruchko O. V. - The anatomical study of Sorbus aucuparia and Sorbus domestica leaves, Gamulya O. V. (2013)
Tikhonov O. I. - The problem of development of the direction for creation and manufacture of medicines with bee products in Ukraine, Bashura O. G., Yarnykh T. G., Tikhonova S. O., Skrypnik-Tikhonov R. I. (2013)
Yakubchuk O. M. - Substantiation of the pH range for stability of timolol maleate and taurine in the aqueous solution, Fetisova O. G., Andryukova L. M., Kovalenko S. M. (2013)
Biloshitska I. V. - The study of microbiological purity of "Loravit” anti-allergic suppositories, Tikhonov O. I. (2013)
Ярних Т. Г. - Методологічні аспекти створення дитячих лікарських засобів, Рухмакова О. А. (2013)
Nemchenko A. S. - Pharmacoeconomic estimation of the standard treatment regimens of patients with the stomach and rectal cancer, Podgaina M. V., Zharkova S. O. (2013)
Musoev S. M. - Forensic and pharmaceutical investigation of drug related situation in Tajikistan: factors, scales and tendencies (2013)
Alekseev O. G. - Some features of the offenses classification perpetrated in the pharmaceutical sector of Ukraine (2013)
Iakovleva L. V. - Pharmacological research of interaction and the total efficiency of herbal components of "Polyherbagastrin” and "Hepatropin” granules, Spiridonov S. V., Gladkova L. V., Gerush O. V. (2013)
Глушко Л. В. - Вплив кверцетину на прозапальну активність моноцитів периферійної крові у жінок з метаболічним синдромом у менопаузі, Насраллах А. Х., Федоров С. В. (2013)
Author guidelines concerning publications in "News of Pharmacy” journal (2013)
Марков І. - Українці серед сучасних трудових іммігрантів у Росії (2012)
Болюк О. - Дерев’яне обладнання літургійно-богослужбових просторів західноукраїнських церков (питання типології) (2012)
Дутка Р. - Львівський кооператив "Українське народне мистецтво": передумови створення та організаційна структура (2012)
Олійник О. - Стилістика модерну в декорі літургійно-обрядових тканин Галичини на зламі ХІХ— ХХ століть (2012)
Козакевич О. - Софія Володимирівна Чехович: життєвий і творчий шлях (1897—1971) (2012)
Костюк Л. - Георгій Косміаді: художник між Сходом і Заходом (2012)
Федорчук О. - Бісер у декорі традиційного одягу українців (питання типології) (2012)
Колупаєва А. - До історії церковно-обрядової кераміки в Україні (ХІ — поч. ХХІ ст.) (2012)
Івашків Г. - Кераміка в ритуалі Божественної Літургії (2012)
Мотиль Р. - З історії розвитку теракоти на теренах України (2012)
Гавриш Л. - Південний регіон збуту глиняних виробів опішнянських гончарів (2012)
Метка Л. - Глиняні вироби в народній медицині: лікування "соняшниці" (2012)
Визір Н. - Персоналії української керамології: Iван Антонович Зарецький (2012)
Шпак О. - Малярство на склі Східного Опілля та Західного Поділля середини — другої половини ХХ ст. (матеріали польових досліджень 2011 р.) (2012)
Сімферовська А. - Реставрація та естетичні трансформації в творі мистецтва (2012)
Голубець Г. - Виставкова діяльність Музею етнографії та художнього промислу Інституту народознавства НАН України (1992—2011 рр.) (2012)
Покотило Г. - Духовно-творча цінність природи (2012)
Войнаровський А. - Промислова власність як фактор розвитку науково-технічного прогресу і вдосконалення матеріальної бази суспільства (2012)
Смирскі Л. - Історичний конструктивізм в Україні в контексті дискурсу етнічності (2012)
Пилипчук С. - Іван Франко — дослідник неказкової фольклорної прози (2012)
Біляковський П. - Різдвяно-стрітенський цикл погодних передбачень в народному календарі українців Карпат (2012)
Нємєц В. - Етап вивідування у структурі традиційного весілля історико-етнографічної Волині: номінації, форми, атрибути (друга пол. ХІХ — поч. ХХ ст.) (2012)
Радович Р. - Поліська хата в "накот": конструктивні різновиди та шляхи їх розвитку (2012)
Серебрякова О. - Традиційна ворожба з кілками: ритуально-магічний аспект (2012)
Хорунжа Г. - Вплив традицій національних культур на формування стилістики орнаментики архітектури Східної Галичини другої половини XVI — XVII ст. (на прикладі пам’яток м. Львова) (2012)
Тарас В. - Термін "сад" в історії ландшафтної архітектури (2012)
Тріска О. - Композиційні особливості народного іконопису на склі Центральної та Східної Європи (односюжетні твори) (2012)
Виткалов С. - Декоративно-ужиткові здобутки Рівненщини: Віра Нестерук (художня вишивка) (2012)
Резнік О. - Проблеми сценографії в режисурі Володимира Блавацького (2012)
Ігнатенко О. - Вплив мистецького середовища повоєнного Львова на формування сучасної творчості скульптора Івана Самотоса (2012)
Іванишин Н. - Еволюція формально-образної мови львівської графіки періоду модернізму (2012)
Янощак-Пшибила О. - Кахлі у колекції родини Фіголів (2012)
Коломієць Л. - Зародження та розвиток мультисенсорного дизайну у ХХ—ХХІ ст. (2012)
Тарас Я. - Дерев’яні ворота і огорожі Молдови: архітектурно-декоративний аспект (2012)
Надопта А. - Роль громадських, наукових організацій та церкви у формуванні та становленні українського етнографічного музейництва Галичини кінця ХІХ — 30-х рр. ХХ ст. (2012)
Редакція. Спроба систематизації спадщини українського мистецтвознавства (2012)
Огнев'юк В. - Реформування – як сутнісна характеристика сучасної освіти (2013)
Левовицький Т. - Про цілі та результати реформ – між тривалими розмовами реформаторів та освітньою дійсністю (2013)
Мешальський С. - Зміни польської системи освіти та ідея демократизації школи (2013)
Сисоєва С. - Освітні реформи: освітологічний контекст (2013)
Поясок Т. - Освітня політика як об’єкт міждисциплінарних досліджень (2013)
Гайдзіца А. - Освітня політика в Польщі після системної трансформації – думки вчителів про політиків і освітню політику Міністерства національної освіти (2013)
Ружанська А. - Місце релігійної освіти в освітній політиці полікультурної Європи (2013)
Щурек-Борута А. - Освітня політика – нові виклики та завдання громадянської освіти (2013)
Козак Л. - Науковий тезаурус інноваціної освіти (2013)
Корчак Л. - Соціально-економічні наслідки безробіття: освітологічний контекст (2013)
Линьов К. - Управління підвищенням кваліфікації керівника навчального закладу (2013)
Саух П. - Університетська освіта: між історичною місією і реальною перспективою (2013)
Морщиньська У. - Методи сучасної філософії в дослідженнях проблем міжкультурною освіти, Морщиньський В. (2013)
Кузьменко О. - Концептуальні моделі університету (2013)
Чернуха Н. - Соціологія освіти в структурі освітології (2013)
Собецький М. - Суспільна семіотика та міжкультурна освіта (2013)
Кужемпа Я. - Полі- або міжкультурне навчання в сучасній Європі – соціоосвітні аспекти (2013)
Огродська-Мазур Є. - Реформа системи освіти та міжкультурне виховання в інтегрованому навчанні у початковій школі (2013)
Койс В. - Молоді вчителі пограниччя – що цінують, які мають очікування, до чого прагнуть, що хочуть змінити? (2013)
Мартиненко С. - Європейський простір вищої освіти: тенденції розвитку та пріоритети (2013)
Мовна У. - Семантика меду в весільному ритуалі: український контекст та європейські паралелі (2012)
Радович Р. - Поліський "Посвіт" (технологічний і культурно-генетичний аспекти) (2012)
Нємєц В. - Традиційне весілля Волині в дослідженнях польських етнографів другої половини ХІХ — початку ХХ століття (2012)
Кушнір В. - Музей Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові: від заснування до створення першої загальнодоступної експозиції (2012)
Коваль Г. - Етностилістична роль порівнянь у пісенних текстах річного циклу (2012)
Савка М. - Сільськогосподарські мотиви в зимовій обрядовості українців Волині (за матеріалами Горохівського району Волинської області) (2012)
Сокіл-Клепар Н. - Ментальне відображення простору в мікротопонімах Українських Карпат (2012)
Ханас І. - Українські традиції найменування дитини на Опіллі (за матеріалами церковних метрик хрещення ХІХ—ХХ ст.) (2012)
Люта І. - В очікуванні немовляти: забобони, вірування і повір’я волинських матерів (2012)
Голик Р. - "Сільська душа" й "Міський організм": уявлення про сільську й міську культуру в Галичині ХІХ—ХХ ст. (2012)
Мруз Л. - Як цигани світ здобували… Декілька зауважень, декілька запитань, декілька рефлексій, Томіцкі Р. (2012)
Луньо Є. - Культ рідної армії у повстанській епічній традиції Яворівщини (2012)
Лаврук Т. - Символ хреста в системі захисних продукуючих обрядодій на Гуцульщині (2012)
Хорунжа Г. - Символіка орнаментального оздоблення світських архітектурних пам’яток Львова другої половини XVI — першої половини XVII ст. (2012)
Проців І. - Нонконформізм на зламі 1950—1960-х років (2012)
Цимбалюк О. - Володимир Бець — художник, скульптор, педагог: спогади про часи і події (2012)
Островська Ю. - Традиції та нові художньо-концептуальні ідеї у творчості Світлани Пасічної (2012)
Жеплинський Б. - Побут українських священиків в Галичині першої половини ХХ століття (2012)
Коваль-Фучило І. - Листи Марка Азадовського до Філарета Колесси, Залеська Р. (2012)
Радович Р. - Монографічне дослідження бджільництва Чер (2012)
Сапеляк О. - Про проблеми українських заробітчан у країнах Європи (2012)
Дяків В. - Специфіка народної релігійності українців в умовах більшовицької окупації 1930‑х рр. (2012)
Тарнавський Р. - Толока під час будівництва в громадському побуті українських селян (друга половина ХІХ — перша половина ХХ ст.) (2012)
Голик Р. - Міщанин і місто: повсякденне життя та етнокультурні стереотипи львів’ян у XVII ст. (на прикладі Львівського літопису) (2012)
Глушко М. - Невідомий Андрій Веретельник (2012)
Тарасюк І. - Концепт надії в українській народнорелігійній духовності: на матеріалі паремій (2012)
Головата Л. - Культурно-наукове видавництво при Українському національному об’єднанні в Протектораті Чехії й Моравії, 1941—1944: від створення до ліквідації (2012)
Козакевич О. - Львів — осередок трикотажного виробництва (кінець XIX — перша третина XX ст.) (2012)
Никорак О. - Своєрідність декору запасок Західного Поділля: типи, осередки (2012)
Тарас В. - Парк. Історичні витоки (2012)
Федорчук О. - Художні вироби з бісеру в народному мистецтві Бережанщини (за матеріалами мистецтвознавчої експедиції 2011 р.) (2012)
Маковецька М. - Зародження та розвиток дизайну в Галичині (висвітлення в наукових джерелах) (2012)
Годованська О. - Українська діаспора в Угорщині: виклики ХХІ ст. (2012)
Мовна М. - "Історичні проходи по Львові" І. Крип’якевича: 80 літ тривання (2012)
Смоляр О. - Неординарність стилю "неомодерн" у створенні дизайнерських інтер’єрних об’єктів України ХХІ століття (2012)
Тарас Я. - Архітектурно-декоративне вирішення дахів у Молдові (2012)
Пашук В. - Товариство "Просвіта": перші видання на соціально-економічну та господарську тематику. 1869—1874 рр. (2012)
Лесів А. - Юда Іскаріот в іконі "Тайна вечеря" XVIII ст. з с. Соліна (2012)
Гай К. - Арт-ринок України кінця XX — початку XXI ст.: джерела дослідження (2012)
Сокіл В. - Образи наративів про голодомор (2012)
Михайлюк Н. - Історико-мистецькі особливості ікони Богородиці Одигітрії львівського монастиря сестер ЧСВВ (гіпотези і факти) (2012)
Волошин М. - Становлення особистості та формування світогляду Олени Кульчицької (2012)
Харчук Х. - Формування Стрийського цвинтаря у Львові (друга половина ХVII — кінець ХІХ ст.) (2012)
Мруз Л. - Питання, роздуми, сумніви (розмова про охорону нематеріальної культурної спадщини), Павлюк С. (2012)
Печенюк Т. - Структурна систематизація творів декоративно-прикладного мистецтва (2012)
Кузьменко О. - Голос часу у скриптах інтелектуального діалогу (2012)
Гелитович М. - Феномен Івана Труша. Нові спостереження (2012)
Кузьменко О. - "Я у Львові родилася і у Львові росла…". Перше монографічне дослідження українського міського фольклору (2012)
Яців Р. - Шедеври українського бароко у Луврі (2012)
Белая М. Н. - Исследование и определение процедуры оценивания качества пассажирских автотранспортных услуг, Никитюк М. А. (2013)
Бреус В. А. - Системи управління якістю поставок бортового харчування, відповідність вимогам міжнародних стандартів (2013)
Галеева М. Ю. - Гигиеническая оценка группы санитарно-гигиенических факторов в учреждениях образования (2013)
Рябчиков А. Н. - Оценка качества изделий, получаемых методами быстрого протипирования (2013)
Овчаренко В. В. - Вплив нагартування шорсткість поверхні при торцевому фрезеруванні (2013)
Козырева А. М. - Анализ методов управления производства продукции в системе международных стандартов СМК (2013)
Королева Г. А. - Совершенствование системы менеджмента качества на основе использования контроллинга (2013)
Дьяченко В. В. - Вимірювання кутової швидкості, прискорення та сковзання асинхронних машин оптичними датчиками, Гречко М. В., Клименко Е. В. (2013)
Харлашова Н. В. - Оценка условий труда на предприятии нефтеперерабатывающей промышленности (2013)
Парфенова Л. Б. - Прикладной бакалавриат как форма повышения качества подготовки выпускников высшей школы в условиях адаптации к требованиям современного рынка труда (2013)
Новикова Т. Ю. - Качество образования в условиях компетентностно-ориентированного подхода (2013)
Зубар Н. М. - Іноваційні технології в підготовці фахівців ресторанної справи, Василенко О. В. (2013)
Біла М. М. - Оцінка взаємозалежності показників підтвердження відповідності науково-педагогічних працівників ВНЗ (2013)
Волненко Н. Б. - Секьюритология как междисциплинарное научное направление и учебная дисциплина в системе высшего образования, Литвиненко В. Н. (2013)
Иващенко Е. В. - Развитие у будущих учителей педагогической компетентности в оценке учебных достижений младших школьников, Стручаева Т. М. (2013)
Бруєва В. А. - Ключові аспекти розробки і впровадження система управління якістю у відповідності міжнародного стандарту серії ISO 9001 в вищому навчальному закладі (2013)
Вихристюк М. О. - Використання комп’ютерних технологій у виховній роботі як важлива складова підвищення якості освіти (2013)
Відомості про авторів (2013)
До уваги авторів (2013)
Павлюк С. - Несхитнiсть в життi i науцi (2010)
Кузьменко О. - Фольклористичний доробок Романа Кирчiва у XXI столiттi, Пастух Н., Харчишин О. (2010)
Нагачевський А. - Доктору Романовi Кирчiву: спогади та вшанування з дiаспори (2010)
Глушко М. - Роман Кирчiв – невтомний член НТШ в Українi (2010)
Чорнопиский М. - Учений з почуттям сумлiнностi й порядностi (2010)
Пилипчук С. - "Не щадячи нi трудiв, анi поту...”: Франкознавчi студiї Романа Кирчiва (2010)
Дмитренко М. - Роман Кирчiв як дослiдник iсторiї фольклористики (до 80-рiччя вiд дня народження) (2010)
Вальо М. - Призабута славiстична карта наукової дiяльностi Романа Кирчiва (2010)
Сявавко Є. - Компетентний, принциповий, iнтелiгентний (слово про вченого) (2010)
Білоус В. - Окрилений родинною легендою (до портрета вченого) (2010)
Радишевський Р. - Ужинок полонiста Романа Кирчiва (2010)
Кирчів Р. - З родової саги (2010)
Худаш М. - Походження наймення та релiгiйно-мiфологiчнi функцiї давньо-руського язичницького божества, вiдомого як переплут (2010)
Давидюк В. - Народна мiфологiя українцiв: походження головних персонажiв в свiтлi палеонтологiї (2010)
Кузьменко О. - Стрiлецький анекдот: Контекст – сюжет – текст (2010)
Козловський В. - Народнi iсторичнi пiснi про татарськi напади на Україну (проблема хронотопу) (2010)
Луньо Є. - Природа комiзму повстанської сатиричної пiснi "Пiслав Сталiн свої дiти” (2010)
Смоляк О. - Мотиви зустрiчi весни та вегетацiї природи у гаївках Захiдного Подiлля (2010)
Вахніна Л. - Польськi джерела Етнографiчної комiсiї ВУАН (2010)
Франко А. - До питання створення першої української енциклопедiї (за матерiалами особистих архiвiв Ф.Вовка та I.Франка), Франко О. (2010)
Буряк В. - Українська етнiчносвiдомiсна культура: Еволюцiйно-iсторична парадигма (2010)
Івашків В. - Причинки до теми: "Пантелеймон Кулiш та Остап Вересай” (2010)
Качкан В. - Посланник на ниву слова (Iван Липа в освiтленнi нових iсторичних джерел та матерiалiв) (2010)
Салига Т. - Моїм вогнем, моїм благословенним гнiвом (2010)
Сапеляк О. - Дiяльнiсть Товариства опiки над українськими емiгрантами (2010)
Малевська-Шалигiн А. - Чи постсоцiалiзм? Сучаснi селянськi уявлення про владу i державу на прикладi дослiджень на пiвднi Польщi (2010)
Гальчак Б. - Українцi у Польщi пiсля падiння комунiзму (2010)
Никорак О. - Iсторiографiя та джерела дослiдження гуцульської вишивки (2010)
Тарас В. - Виникнення монастирського садово-паркового мистецтва Галичини (2010)
Моздир М. - До питання про стан меблярства кiн. ХIХ – поч. ХХ ст. в Галичинi (2010)
Моторний В. - Функцiонування фольклорних сюжетiв у повiстi-казцi Ю.Брезана "Чорний млин”, Татаренко А. (2010)
Боньковська О. - Воiстину народний артист (2010)
Кімакович І. - Український фольклорний анекдот як гуманiтарна цiннiсть та гуманiстичний iдеал: перспективи вивчення (2010)
Боньковська С. - Українська вишивка як феномен нацiональної художньої культури у працях Т.Кара-Васильєвої. З нагоди виходу у свiт книги-альбому "Iсторiя української вишивки” (2010)
Павлюк С. - Народна традиційність українців у Канаді (2010)
Нагачевський А. - Особливості української фольклористики в Канаді, Маєрчик М. (2010)
Кухаренко С. - Стислий огляд фольклористики в Північній Америці: теорії, підходи, парадигми (2010)
Нагачевський А. - Від національногодо видовищного: про відродження українського народного танцю в Канаді (2010)
Ріс В. - "Березнянка”: на шляхудо символізації (2010)
Черевик Б. - "Це наша земля, це наше поле…”: дві тенденції в українсько-канадській музиці (2010)
Горняткевич А. - Кобза, бандура, кобза-бандура, "кобза” та (знов) кобза (2010)
Ханенко-Фрізен Н. - Ритуали повернення, або канадсько-українські траєкторії діаспорного туризму (2010)
Лесів М. - "Слава Дажбогу!”: український рідновірівський рух як альтернативна візія нації (2010)
Кухаренко С. - Придорожні пам’ятники: сучасний феномен, або тяглість народних традицій (2010)
Фотій Н. - Українські весілля-пародіїв Саскачевані: дещо про народний бурлеск (2010)
Кононенко Н. - Як Бог людей парував: апокрифи та відродження релігії в пострадянській Україні (2010)
Свиріпа Ф. - Взаємодія статі й гендеру в українських поселеннях: cхідно-центральна Альберта у міжвоєнний період (2010)
Свиріпа Ф. - Ґендерні стосунки, селянські пріоритети та моральні цінності в українському селі в Східній Галичині, 1900-1944 рр. (2010)
Маєрчик М. - Сценарії гендерної успішності й структура гендерної влади cеред українців-фармерів у Західній Канаді до 1939 року (2010)
Гримич М. - Думи як джерело вивченння соціології українського переселенства ХVI-ХVII ст. (2010)
Луцко О. - Мотиви й поетика українських народних пісень про еміграцію в Канаду (2010)
Медвідський Б. - Українська балада в Канаді про вбивство (2010)
Нагачевський А. - У пошуках віття, у пошуках коренів: польові дослідження в селищі мого дідуся (2010)
Климаш Р. - Збереження культури і український досвід у західній Канаді (2010)
Медвідський Б. - Популярна і народна культура: що є в них спільного і розбіжного (2010)
Климаш Р. - Сучасні прояви традиційної культури слов’ян у Північній Америці, Медвідський Б. (2010)
Балан Я. - "Присвячується Канаді”: унікальний внесок Михайла Ґовди в літературну історію провінції Альберта (2010)
Ґоа Д. Дж. - Три міські парафії: вивчення священних місць (2010)
Климаш Р. - Погляди радянських учених на американський фольклор і фольклористику (1950-1974) (2010)
Белая М. Н. - Разработка процедуры оценивания уровня качества подготовки экипажей кораблей к борьбе за живучесть, Цветков В.Н. (2013)
Каплина О.В. - Проблемы обеспечения конкурентоспособного качества экспортной продукции (на примере предприятий Ярославской области) (2013)
Плахтій Ю.Р. - Шляхи підвищення ступеня задоволення споживачів та мінімізація ризиків, Байцар Р.І. (2013)
Пономарёва М.В. - Экспертиза услуг авиационных компаний по облуживанию самолетов, на примере международного аэропорта "Харьков" (2013)
Рябчиков Н.Л. - Повышение качества швейных изделий путем усовершенствования объективности контроля, Мокшина О.В., Дейнека И.Г. (2013)
Ткальникова Д.М. - Оптимальные параметры максимального обобщенного качества изготовления тротуарных блоков, Созонов Ю. И. (2013)
Біла М.М. - Аналіз та розробка схеми сертифікації науково-педагогічних працівників (2013)
Корсунов А.Р. - Система управління якістю в медичному телекомунікаційному комплексі програмованого електромагнітного впливу на біооб’єкт (2013)
Моргунов В.В. - О возможности совместного применения электронно-лучевого и фотокаталитического методов очистки дымовых газов, Шкилько А.М. (2013)
Москаленко М.В. - Проблеми проведення калібрування за міжнародними вимогами, Перевознік П.О. (2013)
Ручка І.О. - Використання сучасних 3D–сканерів для підвищення рівня якості вимірювань (2013)
Повгородний В.О. - Неразрушающий контроль – современная область приложения обратных задач (2013)
Добряк В.С. - Оценка качества высшего образования в Украине, Мазорчук М.С., Бакуменко Н.С. (2013)
Рябчикова О.В. - Уроки-занурення з геометрії з використанням нових комп’ютерних технологій (2013)
Артюх С.М. - Удосконалення механізму розробки інструкцій з охорони праці в умовах вищого навчального закладу, Вербицький А.О. (2013)
Кіпоренко Г.С. - Удосконалення організаційних принципів управління охороною праці у вищих навчальних закладах, Смирнитська М.Б., Півень О.О. (2013)
Відомості про авторів (2013)
До уваги авторів (2013)
Павлюк С. - Острiвцi українського життя на пiвденноамериканському континентi (2010)
Кирчів Р. - Дорога в науку (2010)
Макарчук С. - Вiд України до Аргентини – пошуки дослiдницi (2010)
Виноградська Г. - "Промов до мене, щоб я тебе побачив”: конференцiї з Оксаною Сапеляк (2010)
Горинь В. - Коли ми ще у джинсах не ходили (2010)
Плетенчук Н. - "Це мандрування духу...” (2010)
Рибчинська Н. - Крок до вiдновлення iсторичної справедливостi (2010)
Сапеляк О. - Причинки до iсторiї створення українського згромадження салезiян вiзантiйського обряду (2010)
Балагутрак М. - Формування основ етнопсихологiчної науки в українському народознавствi XIX ст. (2010)
Тарасюк І. - Народнорелiгiйнi основи традицiї української гостинностi: на матерiалi паремiй (2010)
Дяків В. - Суспiльно-полiтичнi передумови особливих форм народної релiгiйностi в пiдрадянськiй Українi 1930-их рр (2010)
Горошко Л. - "Вогню чорт боїться, а в водi селиться” (Традицiйнi уявлення українцiв про воду як локус мiфологiчних iстот) (2010)
Тарас Я. - Архiтектурно-етнографiчне картографування об’єктiв сакральної дерев’яної архiтектури як основа iсторико-етнографiчного районування та адмiнiстративно-територiального устрою України (2010)
Білоус В. - Етнографiчна та нацiонально-освiтня дiяльнiсть М.Гулака та В.Навроцького на Закавказзi (2010)
Дрогобицька О. - Побут iнтелiгенцiї Захiдної України в умовах радянського полiтичного режиму (вересень 1939 – червень 1941 рр.) (2010)
Мовна У. - Продукти бджiльництва в родинно-обрядовiй практицi українцiв Черкащини (2010)
Гузiй Р. - Горошко Л. Родильнi звичаї та обряди на Cтаросамбiрщинi (за матерiалами польових дослiджень) (2010)
Гвоздевич С. - Пологи та ритуальнi дiї баби-повитухи при народженнi дитини в українцiв Молдови (2010)
Серебрякова О. - Етнолокальнi варiанти деяких календарних ворожiнь (мантичнi дiї з дровами в зимовiй обрядовостi українцiв) (2010)
Кісь О. - Голодомор 1932-33 рр. крiзь призму жiночого досвiду (2010)
Бабiй Н. - Вiдображення фiлософiї бароко в мiстобудiвельних принципах Станiславова (2010)
Дунець О. - Символiка та семантичне навантаження червоної барви в українських народних колядках та щедрiвках (2010)
Файник Т. - Питання свiтоглядних засад народного будiвництва в дослiдженнях П.Чубинського (2010)
Нечай I. - Мiри довжини, пов’язанi з рукою та її рухами в традицiйному побутi українцiв (2010)
Нємєц В. - Обрядовiсть пiслявесiльного циклу на Волинi: спiввiдношення традицiй та iновацiй (друга пол. ХIХ – ХХ ст.) (2010)
Ситник К. - Свiтогляди сучасного суспiльства: iнвайронменталiзм, бiоцентризм, соцiальний натуралiзм, трансгуманiзм (2010)
Богдан С. - Комунiкативна ситуацiя гостювання: стереотипи мовної поведiнки волинян i полiщукiв (2010)
Дмитрук І. - Мiфологiчнi уявлення гуцулiв в етнографiчних дослiдженнях кiн. ХIХ-ХХ ст (2010)
Глушко М. - Етнологiя: дефiнiцiї i предмет студiй в НТШ (кiн. XIX – 30-тi рр. ХХ ст.) (2010)
Грицюк Р. - Вiд доньки до професiоналки. Про безпосереднє спостереження в антропологiї на прикладi дослiджень у мiстi Мехiко (2010)
Івашків Г. - Петро Лiнинський: сторiнки бiографiї, збирацької роботи i творчостi (до 90-лiття вiд дня народження) (2010)
Коцан В. - Iноетнiчнi запозичення та їх впливи на формування народного одягу долинян Mараморощини (кiн. ХIХ – поч. ХХ ст.) (2010)
Худаш М. - Iз моїх спогадiв про доктора фiлологiчних наук, професора Г.Ф.Шила (до 100-рiччя з дня народження) (2010)
Яцiв Р. - Микола Тимкiв (присвята 100-лiтньому ювiлею майстра).– Косiв: Писаний Камiнь, 2009.– 28 с.: iл. (2010)
Корнєв А. - Семiотичнi коди у нацiональному пiсенному фольклорi в контекстi культурологiчного дослiдження: доба Хмельницького (2010)
Рибалко С. - Iнша Японiя: традицiйний костюм на архiпелазi Iдзу (ошима, хачiджоджима, нiiджима) (2010)
Терещенко Н. - Творчий доробок майстрiв народного мистецтва в контекстi вiдродження осередкiв народних промислiв Богуславщини (2010)
Тарас В. - Методика i методи дослiдження монастирських садiв Галичини (2010)
Зюбровський А. - Традицiйна основа випiкання хлiба на Рiвненщинi (за матерiалами польових дослiджень Гощанського та Острозького р-нiв Рiвненської обл. у липнi 2009 р.) (2010)
Макарчук С. - До 70-рiччя Оксани Омелянiвни Франко (2010)
Сявавко Є. - До ювiлею подруги (2010)
Беценко Т. - Українська фольклористика в лексикографiчнiй iнтерпретацiї (2010)
Костючок П. - Буковинська етнографiчна зона у новому науковому висвiтленнi (2010)
Кирчів Р. - Чистi джерела патрiотизму (2010)
Титул, зміст (2012)
Петров Ю. Є. - Підсумки роботи галузі птахівництва у 2011 році (2012)
Кавтарашвили А. Ш. - Эффективность светодиодного локального освещения при производстве инкубационных и пищевых яиц кур, Новоторов Е. Н., Гладин Д. М. (2012)
Задорожній А. А. - Тенденції розвитку племінного птахівництва, Туринський В. М. (2012)
Бульченко І. О. - Полімелія сільськогосподарської птиці (2012)
"ІнтерАГРО 2012” та "Agro (2012)
Осадча Ю. В. - Аномалії розвитку ембріонів страусів (2012)
Отченашко В. В. - Оптимізація вітамінного живлення молодняку перепелів (2012)
Засєкін Д. А. - Вплив різних концентрацій колоїдного срібла на мікробіоценоз кишечника перепелів породи фараон, Шуляк С. В., Кучерук М. Д. (2012)
Гусак С. В. - Гігієнічна оцінка преміксу на основі хелатних сполук мікроелементів та бета-каротину біотехнологічного синтезу , Шевченко Л. В. (2012)
Бояківська І. О. - Психологічні детермінанти особистісного самовизначення обдарованих підлітків (2013)
Васюк К. М. - Особливості переживання емоцій на різних етапах аналізу неправдивої інформації (2013)
Гагіна Н. В. - Формування навичок конструктивної міжособистісної взаємодії майбутніх менеджерів у процесі вивчення іноземної мови (2013)
Гандзілевська Г. Б. - Розвиток самоцінності особистості , що переживає кризу середини життя, засобами психодрами, Левандовська М. Б. (2013)
Грищук М. М. - Особливості дослідження феномену криз роpвитку людини в контексті надання психологічної допомоги (системний погляд) (2013)
Дем'янчук Ю. І. - Систематичне застосування ділової гри як невід'ємного компонента іноземної мови (2013)
Демчук О. О. - Проектний метод навчання майбутніх практичних психологів (2013)
Димченко С. С. - Психологічні особливості підготовки учасників ансамблю ударних інструментів до концертного виступу (2013)
Камінська О. В. - Інтернет-залежність як актуальна проблема сьогодення (2013)
Квашук О. В. - Розвиток уяви дітей з вадами слуху молодшого шкільного віку за допомогою методу глинотерапії (2013)
Кікінежді О. М. - Гендерна ідентичність особистості: когнітивна парадигма (2013)
Клак І. Є. - Психолого-педагогічні та лінгвістичні чинники впливу на формування професійної комунікативної компетентності майбутніх учителів-філологів (2013)
Ковальчук І. В. - Становлення мовної особистості: мовленнєва та культурно адаптація (2013)
Кожедуб Л. Г. - Результати анкетування студентів українських мовних вищих навчальних закладів з питань іншомовного читання (2013)
Король Л. Д. - Емпіричне вивчення особливостей формування у молоді міжнаціональної толерантності (2013)
Костолович М. І. - Організаційно-педагогічні засади краєзнавчої діяльності учнів в загальноосвітній школі (2013)
Кудикіна Н. В. - Дефінітивний аналіз поняття "інтерактивний" у дослідженні проблеми інтерактивних форм і методів навчання української мови учнів початкових класів у школах із національної мовою викладання (2013)
Кулеша Н. П. - Проблеми адаптації та дезадаптації студентів-сиріт до умов навчання у вищому навчальному закладі (2013)
Курилас Н. В. - Особистісні деформації: генеза та особливості проявів (2013)
Легка І. П. - Місце народно-сценічного танцю в системі професійної хореографічної підготовки (2013)
Лисиця А. В. - Діагностика обдарованості в галузі природничих наук, Горчак Т. Г. (2013)
Малецька Т. В. - Портфоліо як інструмент творчого саморозвитку особистості в процесі формування хронологічних знань учнів на уроках історії в 5-7 класах (2013)
Матласевич О. В. - Аксіопсихологічні ідеї у творі Інокентія Гізеля "Мир з Богом людині" (2013)
Мельничук Т. І. - Визначення індикаторів психологічної готовності сім' до усиновлення (2013)
Мицкан Т. С. - Ефективність профілактичної роботи з агресивними дітьми дошкільного віку (2013)
Мрака Н. М. - Роль творчої уяви та інтуїції у літературній діяльності (2013)
Науменко С. О. - Інструментарій реалізації моніторингу навчальних досягнень учнів (2013)
Нижник А. Є. - Харчова поведінка молоді як предмет психологічного дослідження (2013)
Пентилюк І. С. - Вихованість учнів основної школи як показник культури спілкування (2013)
Полатайко О. М. - Компоненти художньо-образного мислення майбутнього вчителя мистецьких дисциплін у процесі вербальної педагогічної інтерпретації художніх творів (2013)
Приймак О. П. - Розвиток когнітивних процесів в учнів на уроках математики у початковій школі (2013)
Прокопенко А. В. - Психологічна готовність до материнства як психогігієнічна умова усвідомленої вагітності (2013)
Ревінкель О. О. - Нормативно-правові підстави здійснення релігійної освіти в нових федеральних землях ФРН (2013)
Рудюк О. В. - Елементи структурної організації смислової сфери особистості (2013)
Савенкова І. І. - "Хронопсихологічний портрет" хворих на уронефрологічні захворювання (2013)
Сверлюк Я. В. - Педагогічний феномен професійної компетентності диригента оркестрового колективу (2013)
Скалич Л. Й. - Традиційні та нетрадиційні принципи навчання у їх взаємозв'язку (2013)
Столяр З. В. - Комунікація як основний тип міжособистісної взаємодії (2013)
Тимощук О. В. - Особистісне самоствердження - основа підготовки дітей-сиріт до самостійного життя (2013)
Хоменко В. Г. - Розробка дидактичних засобів навчання проектування баз на основі інтеракційних зв'язків, Коржова М. М. (2013)
Швидків Г. Р. - Сучасні методи та форми розвитку співака в процесі проведення занять з постановки голосу (2013)
Шевчук І. В. - Виховний аспект соціалізації особистості студента вищих педагогічних навчальних закладів (2013)
Шевякова Н. Л. - Експериментальне дослідження структури емоційно-вольової регуляції в перехідний період від підліткового до юнацького віку (2013)
Шерстюк Л. - Вплив емоцій на образну зорову уяву (2013)
Ширяєва Т. М. - Наративна психологія: теорія та практика (2013)
Шугай М. А. - Страх життя та ціннісно-смислові аспекти психології здоров'я молоді (2013)
Щур Н. М. - Професійне навчання педагогів у США (2013)
Юр'єва О. Ю. - Підготовка бакалаврів гуманітарних наук із жіночих та гендерних досліджень у вищих навчальних закладах Канади (2013)
Яцюк А. О. - Механізми прояву та функції креативності особистості (2013)
Laguna-Raszkiewicz K. - Wieloetniczne srodowisko szkol powszechnych w Bialymstoku na tle zalozen programowych II RP (2013)
Litwinska K. - Jedynaczki i w swietle badan psychologicznych (2013)
Raszkiewicz H. - A Report on the State of Semiotics From a Psychologist's Point of view (2013)
Відомості про авторів (2013)
Астраханцев Д. Б. - Математическое моделирование распределения электромагнитного поля вблизи рельсовой нити, Гаврилюк В. И., Завгородний А. В. (2005)
Завгородний А. В. - Методические аспекты определения уровней опасного и мешающего влияния подвижного состава на работу рельсовых цепей, Гаврилюк В. И., Сыченко В. Г. (2005)
Сердюк Т. Н. - Экспериментальное исследование помех в рельсовых цепях, Гаврилюк В. И. (2005)
Сердюк Т. Н. - Определение параметров рельсовой цепи при проведении измерений с вагона-лаборатории, Гаврилюк В. И. (2005)
Сыченко В. Г. - Программное регулирование напряжения на шинах тяговой подстанции, Бадер М. П., Гаврилюк В. И. (2005)
Тимошкин А. И. - Методы оперативного аппаратного контроля цифровых функциональных узлов, Каменский В. В. (2005)
Заяц Ю. Л. - Численная модель вентиляции помещений при аварийных выбросах вредных веществ, Беляева В. В. (2005)
Аулін А. В. - Вторинні структури поверхні тертя контактного проводу, Барановський Д. М., Кузнецов В. Г. (2005)
Висин Н. Г. - Повышение надежности работы системы ступенчатого автоматического пуска на электропоездах ЭР2Р, ЭР2Т и ЕПЛ2Т, Власенко Б. Т., Соколов А. А. (2005)
Гетьман Г. К. - Определение оптимального мощностного ряда тяговых средств для пассажирских перевозок на полигоне тяги, Арпуль С. В., Довгань Е. А. (2005)
Гетьман Г. К. - Модернизация грузового парка электровозов переменного тока ВЛ80Т и ВЛ80С на железных дорогах Украины, Висин Н. Г., Власенко Б. Т., Кийко А. И. (2005)
Мищенко Т. Н. - Математическое моделирование влияния толчков случайной функции напряжения на токоприемнике на переходные электромагнитные процессы в электровозе ДЭ 1 (2005)
Ковтун П. В. - Исследования работоспособности железобетонных плит безбалластного мостового полотна на белорусской железной дороге, Талецкий В. В., Этин Е. М., Этин П. Ю. (2005)
Рибкін В. В. - Вимірювання нейтральної температури рейкової пліті безстикової колії, Арбузов М. А. (2005)
Рибкін В. В. - Методика визначення допустимих напружень в рейках, Баль О. М. (2005)
Уманов М. І. - Установлення допустимих швидкостей руху поїздів по ділянці колії, відремонтованій із застосуванням сучасних колійних машин, Циганенко В. В., Рейдемейстер А. Г., Халіпова Н. В., Ковальов В. В. (2005)
Башкатов А. М. - Моделирование взаимодействия ж.-д. транспорта и маршрутных региональных средств промышленного узла (2005)
Гарбарук В. В. - Оценка численности учебно-вспомогательного персонала лабораторий по статистическим показателям кафедр, Герасименко П. В., Елизаров С. В., Ходаковский В. А. (2005)
Стрекалов Н. Н. - Аппроксимация переходной функции (2005)
Лісневський Р. В. - Модель підтримки проектних рішень при проектуванні склопакетів на основі "індивідуальних даних замовника" (2005)
Крамар І. Є. - Структурний аналіз показників якості будівельно-відновлювальної техніки Державної спеціальної служби транспорту Міністерства транспорту та зв'язку України, Яковлєв С. О., Ситик В. В. (2005)
Торопов Б. І. - Розвиток наукових уявлень щодо розміщення сортувальних станцій на мережі залізниць (2005)
Висин Н. Г. - Повышение эффективности схемы защиты тяговых двигателей от внешних и внутренних коротких замыканий при рекуперативном торможении на электровозах ДЭ1, Власенко Б. Т., Кийко А. И., Егоров А. А. (2005)
Петрович Л. В. - Використання граф-моделей у задачах діагностування несправностей в колах управління електровоза ЧС7, Голік С. М. (2005)
Klapita V. - Using of smart dust in transport services, Bukova B., Bartošova V. (2005)
Вакуленко И. А. - Факторы, влияющие на надежность и долговечность железнодорожных колес, Рейдемейстер Г. В., Перков О. Н. (2005)
Артьомов В. Є. - Застосування комбінаційних епюр при визначенні екстремальних факторів у конструкціях мостів (2005)
Банников Д. О. - Снижение площади коррозионного износа стальных емкостных конструкций (2005)
Белявский Ю. В. - Повышение надежности водопропускных металлических и железобетонных труб, Мишутин А. В. (2005)
Борщевский С. В. - Лабораторные исследования изменения прочностных характеристик бетона для транспортного и подземного строительства в зависимости от хранения заполнителей (2005)
Бокарев С. А. - Совершенствование системы надзора за искусственными сооружениями на железных дорогах, Яшнов А. Н., Прибытков С. С., Слюсарь А. В. (2005)
Волкова В. Е. - Аналитическое исследование колебаний вант при кинематическом возмущении, Мисюра Е. А. (2005)
Гончаренко А. А. - Оптимизация состава теплоизоляционного материала "Heatisol-2" на основе стеклобоя и отходов промышленности (2005)
Железняк Г. С. - Исследование собственных колебаний квазирегулярной трехпролетной балки, Солдатов К. И. (2005)
Ищенко В. А. - Расчет температурных полей при вулканизации эластомерных изделий, Шаптала М. В. (2005)
Коновал В. Н. - Влияние агрессивных сред на долговечность железобетонных труб (2005)
Нетеса Н. И. - Эффективность современных суперпластификаторов в низкопрочных бетонах (2005)
Никифоров А. П. - Реологические свойства цементных композиций с комплексными модификаторами, Матенчук Н. А., Пушкаренко О. А., Горидько Д. О. (2005)
Пшінько О. М. - Динамічна інтерпретація системи навантаження "вагон-колія-земполотно" в розрахунках транспортних відкосів методом скінченних елементів, Мямлін С. В., Петренко В. Д., Цепак С. В. (2005)
Радкевич А. В. - Системотехнічне формулювання задачі відновлення об'єктів у встановлені терміни (2005)
Распопов А. С. - Колебания континуальных балок с промежуточными опорами (2005)
Савчинский Б. В. - Вопросы повышения надежности и безопасности металлических пролетных строений железнодорожных мостов (2005)
Краснюк А. В. - Исследование и разработка полимерных составов на основе эпоксидных смол для ремонта и защиты бетонныхи железобетонных сооружений, Корейко А. Л., Харченко Е. С. (2005)
Бараш Ю. С. - Обґрунтування оптимальної моделі управління залізничним транспортом (2005)
Ковтун А. А. - Бизнес-планирование и финансовый SWOT-анализ как способы повышения эффективности экономической деятельности вуза (2005)
Тесленко Т. В. - Деякі аспекти розвитку залізниць Китаю, Чжан Нин (2005)
Полішко Т. В. - Аналіз беззбитковості виробництва підприємств залізничного транспорту (2005)
Савенко А. С. - Экономическая эффективность контейнерных перевозок на железнодорожном транспорте, Музыкина Г. И., Бех П. В. (2005)
Ляшенко О. М. - Логіка керованості економічної безпеки підприємства (2013)
Безбожний В. Л. - Передумови забезпечення соціально-економічної безпеки великих промислових підприємств (2013)
Адонина В. В. - Професійні компетентності та особистісні якості керівника служби безпеки в організації: діагностика та формування (2013)
Лойко В. В. - Оперативна оцінка рівня економічної безпеки за допомогою експертної системи (2013)
Єрмолаєв П. В. - Функціональний профіль економічної безпеки підприємства: методичні та прикладні аспекти (2013)
Россошанская О. В. - Метод оценки экономической безопасности инновационных проектно-ориентированых предприятий с позиции метрики внутренней среды деятельности (2013)
Чаусовский А. М. - Формы предпринимательства и малого бизнеса в рыночной экономике, Артеменко В. А., Родионов А. В. (2013)
Сущенко О. А. - Методологічний базис побудови системи управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств регіону (2013)
Колосов А. М. - Проектування дисконтних цін товарів на основі оптимізації за парето (2013)
Чеботарьов В. А. - Еволюція наукового знання про державне регулювання трансформаційних перетворень в продовольчій сфері: імперативи подальшого розвитку (2013)
Березін О. В. - Estimation of potential development of oil-food subcomplex of AIC, ОнікієнкоО. В., Родіонова О. Ю. Оцінка розвитку потенціалу олійно-продуктового підкомплексу АПК (2013)
Бистров А. Г. - Особливості організації праці при інноваційній діяльності (2013)
Тесля Ю. Н. - Повышение качества проектов на основе применения интроформационного метода проактивного управления трудовыми ресурсами, Концевич В. В. (2013)
Занора В. О. - Методика підбору кадрів з врахуванням організаційних ризиків, Чернова Л. С., Кузьмінська Ю. М., Данченко О. Б. (2013)
Мирошниченко П. І. - Дослідження чинників впливу на безпеку кадрового потенціалу аграрних підприємств, Манько І. М. (2013)
Квашук В. П. - Формалізація оптимального розподілу ресурсів в проектах офісного управління цивільним захистом, Рак Ю. П. (2013)
Борзенко-Мірошніченко А. Ю. - Вибір метрики кластеризації для вирішення завдань управління регіональним освітнім простором (2013)
Шаров О. І. - Інтелектуально-організаційні проекти як узагальнення освітніх проектів та підходи до моделювання інтелектуальних ресурсів у них (2013)
Пилипенко А. І. - Статистичне забезпечення підготовки концепції розвитку суб’єктів господарювання (на прикладі ВНЗ), Васильєва А. В. (2013)
Євдокимова А. В. - Застосування трансформованих функцій приналежності для оцінки проектних пропозицій щодо соціально-економічного розвитку громади (2013)
Мохаммад Собхи Кдейр Хавамлех - Туризм как приоритетная отрасль экономики иордании: проектный взгляд на национальную стратегию туризма (2013)
Рач В. А. - "Небезпека/ризик/криза" як тріадна сутність процесів розвитку в сучасній економіці (2013)
Кремень В. Г. - Кремень В. Г. Інноваційнa людина і сучасна освіта (2013)
Сухомлинська О. В. - К. Д. Ушинський на тлі доби (2013)
Носко М. О. - К. Д. Ушинський і розвиток педагогічної науки на Чернігівщині (2013)
Березівська Л. Д. - Антропоцентризм – провідна ідея творчості основоположника наукової вітчизняної педагогіки К. Д. Ушинського (2013)
Заліський А. А. - Костянтин Ушинський і проблеми модернізації системи середньої освіти на Чернігівщині (2013)
Доркену А. М. - Педагогічна спадщина К. Д. Ушинського у біобібліографічному висвітленні (2013)
Терлєцький В. В. - Гідно вшануймо "вчителя вчителів", фундатора вітчизняної педагогіки (2013)
Стрілець С. І. - Ґенеза гуманістичних поглядів К. Ушинського (2013)
Антипець О. О. - Розвиток ідей національного виховання дітей К. Д. Ушинського засобами наукової спадщини М. А. Маркевича (2013)
Богдан Т. М. - К. Д. Ушинський про значення природи у вихованні і навчанні дітей дошкільного віку (2013)
Голубочка І. С. - Педагогічні аспекти соціального розвитку дітей-сиріт у науковому доробку К. Ушинського (2013)
Дерба М. А. - Педагогічна спадщина К. Д. Ушинського крізь призму сьогодення (2013)
Дорошенко Т. В. - К. Д. Ушинський про виховання естетичних почуттів дитини (2013)
Зайченко І. В. - Про деякі теоретико-методологічні основи педагогіки К. Д. Ушинського (1824 – 1871) (2013)
Зайченко Н. І. - Професійна підготовка соціальних педагогів в Іспанії у 1960-80-х рр. (2013)
Іваненко Л. В. - Розумний простір: основи морального виховання в антропологічній системі К. Д. Ушинського (2013)
Кислий А. О. - Вплив християнської антропології на педагогічну творчість К. Д. Ушинського, Кисла О. Ф. (2013)
Козлакова Г. О. - Розвиток університетського типу навчання в українських і російських навчальних закладах, в яких працював К. Д. Ушинський, Коваленко О. М. (2013)
Лисенко І. В. - Розвиток гімназійної освіти на Чернігівщині (перша половина ХІХ століття) (2013)
Марчук С. С. - Засоби фізичного виховання школярів у педагогіці К. Д. Ушинського, Цьось А. В. (2013)
Махоткіна Л. Б. - Ідеї соціального виховання дітей-сиріт у педагогічній спадщині К. Ушинського (2013)
Микаілов Р. П. - Роль педагогічних ідей К. Ушинського в дослідженні азербайджанських народно-педагогічних виховних традицій (2013)
Огієнко Д. П. - Реалізація ідей К. Ушинського про сільськогосподарську працю у початкових школах Чернігівської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2013)
Олійник Н. А. - Особливості організації навчання в земських школах Чернігівської губернії (2013)
Пода В. М. - Педагогічні погляди К. Д. Ушинського та В. В. Зеньковського на духовно-моральне виховання особистості (2013)
Проніков О. К. - Використання ідей К. Д. Ушинського в процесі підготовки майбутніх учителів фізичної культури у педагогічних ВНЗ України (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) (2013)
Рось Л. М. - Психологічні аспекти спадщини К. Д. Ушинського (2013)
Силко Є. М. - Ідея єдності людини і природи в педагогічній спадщині К. Д. Ушинського (2013)
Стрілецька Н. М. - Теоретичні та методичні аспекти реалізації міжпредметних зв’язків під час навчання математики в школі у педагогічній спадщині М. М. Володкевича (1860–1924) (2013)
Терлецька У. І. - Поширення сільськогосподарських знань за допомогою читань і бесід у Чернігівській губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (2013)
Янченко Т. В. - Витоки наукового розвитку педології: педагогічна антропологія К. Ушинського (2013)
Антипець В. П. - Індивідуально-диференційований підхід у навчанні молодших школярів читати на основі ідей К. Д. Ушинського (2013)
Багінська О. В. - Актуальність антропологічних ідеї К. Д. Ушинського у процесі навчання фізичної культури школярів на сучасному етапі (2013)
Барнич О. В. - Використання креативного потенціалу художньої спадщини К. Д. Ушинського у контексті проблеми розвитку творчих здібностей учнів молодшого шкільного віку (2013)
Власова О. Б. - Музичні розваги в ДНЗ як передумова організації музично-дозвіллєвої діяльності з учнями початкової школи (2013)
Галаманжук Л. Л. - Характеристика чинників, що визначають стимульований розвиток моторної функції дітей у дошкільний період (2013)
Городнича Л. В. - Лінгвістична казка як методичний прийом формування іншомовних фонетичних навичок молодших школярів (2013)
Іщенко Г. В. - Реалізація педагогічних ідей К. Д. Ушинського у процесі навчання математики загальноосвітньої школиі (2013)
Коваленко А. О. - Професійна орієнтація учнів у контексті ідей К. Д. Ушинського (2013)
Листопад О. А. - Аксіологічний і культурологічний підхід до процесу становлення творчої особистості в освіті (2013)
Ляшко Н. О. - Розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроках української мови (4 клас), Райська Л. Г. (2013)
Мірошник І. В. - Основні ідеї К. Д. Ушинського щодо навчання молодших школярів іноземної мови (2013)
Пінчук М. В. - Підготовка учителів до роботи з важковиховуваними учнями у контексті ідей К. Д. Ушинського (2013)
Рибалко Л. М. - Навчання природничих дисциплін на засадах еколого-еволюційного підходу в контексті ідей К. Д. Ушинського (2013)
Сеніна В. К. - Словникова робота в аспекті розвитку мовлення молодших школярів, Горовенко В. М. (2013)
Турчин Т. М. - Форма музичного навчання за різновидами музичної діяльності молодших школярів (2013)
Якуш О. А. - Загострення проблеми мотивації до занять фізичною культурою дітей дошкільного віку за нинішніх умов, Огієнко М. М., Огієнко П. М. (2013)
Янко Н. О. - Методи і прийоми формування стилістичних умінь в учнів 3-4 класів (2013)
Артюх М. С. - Оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів сільського району (2013)
Биконя О. П. - Особливості навчання студентів ділової англомовної презентації з використанням ІКТ (2013)
Бичек О. А. - Синтетичні види мистецтва в системі підготовки майбутніх учителів-філологів до професійної діяльності (2013)
Вдовенко І. С. - Використання інформаційних технологій майбутніми учителями професійного навчання у процесі активізації самостійної пізнавальної діяльності (2013)
Вторнікова Ю. С. - Модель формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх учителів початкових класів (2013)
Гаєвець Я. С. - Формування методичної компетентності майбутніх учителів початкових класів у навчанні молодших школярів розв'язувати сюжетні математичні задачі (2013)
Гаркуша С. В. - Поняття та компоненти професійної готовності майбутніх учителів до педагогічної діяльності (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського