Пухир С. Т. - Сучасні підходи у формуванні та реалізації державної політики регіонального розвитку (2016)
Сірик З. О. - Економічний розвиток і співробітництво територіальних громад (2016)
Іщук С. О. - Структурно-динамічна оцінка експортно-імпортних операцій в Україні і областях Західного регіону, Созанський Л. Й. (2016)
Прокопюк А. - Галузеві структурні зрушення як чинник економічного зростання регіону (2016)
Башинська Ю. І. - Перспективні шляхи розвитку публічно-приватного партнерства у сфері відновлюваної енергетики регіону, Жук П. В. (2016)
Щеглюк С. Д. - Теоретичні підходи до типології просторових форм ділової активності регіону (2016)
Буднікевич І. М. - Концепція територіального маркетингу як основа формування та підвищення привабливості регіонів, Гавриш І. І. (2016)
Ткач С. М. - Спеціальні економічні зони в Україні: досвід і нові пріоритети просторової організації (2016)
Погріщук Б. В. - Біоекономічні фактори розвитку АПК регіону, Мартусенко І. В. (2016)
Тесля Д. В. - Структура та потенціал розвитку ринку продуктів харчової промисловості регіону (2016)
Гринькевич О. С. - Кадровий потенціал вищої освіти і науки України у контексті інноваційної активності її регіонів (2016)
Риндзак О. Т. - Соціокультурні аспекти інтеграції внутрішньо переміщених осіб у регіональному вимірі (2016)
Біль М. М. - Інституціональні передумови європейського вектору розвитку ринку праці України (2016)
Сус Т. Й. - Фінансово-організаційні проблеми розвитку агроінновацій: національний і регіональний аспекти (2016)
Екологічна економіка - інструмент сталого розвитку (2016)
Левицька О. О. - Всеукраїнська науково-практична конференція "Суспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум" (м. Львів, 17 червня 2016 р.) (2016)
Бутко М. П. - Теоретичні та прикладні аспекти інституціалізації економіки регіонів України (2016)
Мойсеєнко І. П. - Гуманітарний вимір економічної безпеки держави (2016)
Вовканич С. Й. - Оберігав Карпати, творив державність і ноосферу наближав (2016)
Титул, содержание (2015)
Баркер Ф. - Сто лет "Олимпийской столице" (2015)
Берлю М. - Управляя "клубом джентельменов" (2015)
Платонов В. - Развитие теории подготовки спортсменов: вклад восточноевропейской и западной научных школ (2015)
Гунина Л. - Современные пробиотические функциональные продукты в практике подготовки спортсменов (2015)
Викулов А. - Эритроциты в лабораторном контроле спортсменов в качестве маркеров функционального состояния организма (на примере плавания), Маргазин В., Кожух Н., Бойков В. (2015)
Высочина Н. - Особенности психологического обеспечения подготовки спортсменов в игровых видах спорта, Безмылов Н. (2015)
Есентаев Т. - Проблема обеспечения тренировочной и соревновательной деятельности в системе многолетней подготовки спортсменов (2015)
Николаенко В. - Организационно-управленческие аспекты подготовки спортивного резерва в странах с высоким уровнем развития футбола (2015)
Коваленко Н. - Объективные и субъективные факторы, влияющие на жизнь и профессиональную деятельность спортсменов Украины (2015)
19 Международный научный конгресс "Олимпийский спорт и спорт для всех": Ереван-2015 (2015)
Столяров В. - К дискуссии о понятии "спорт" и его современном значении (2015)
Информация (2015)
Титул, содержание (2015)
Клюге Ф. - История олимпийского гимна: поэт и его композитор (2015)
Баркер Ф. - Европейские игры вливаются в олимпийскую феерию спортивных состязаний (2015)
Платонов В. - Скоростные способности и основы методики их развития (2015)
Дорошенко Э. - Подготовка высококвалифицированных баскетболистов на этапе максимальной реализации индивидуальных возможностей: современное состояние проблемы и пути ее решения, Сушко Р., Крейвите Р. (2015)
Гунина Л. - Анаболические агенты в спорте: механизм допингового действия и побочные эффекты (2015)
Акулич Н. - Механизмы лечебного действия метода низкоинтенсивной лазерной терапии в практике спортивной медицины, Кручинский Н., Скобялко С., Максюта Н. (2015)
Болобан В. - Основы макрометодики обучения спортивным упражнениям (на материале женских видов гимнастического многоборья), Потоп В. (2015)
Есентаев Т. - Менеджмент в системе подготовки спортсменов высшей квалификации (2015)
Коваленко Н. - Проблемы спортсменов, связанные с их социальной самоидентификацией, трудностями в получении полноценного образования и необходимостью адаптации к обычной жизни после окончания спортивной карьеры (2015)
Пуцев А. - Юридическая ответственность за травматизм профессиональных спортсменов, Жуляев В. (2015)
До 70-річчя Ю. Я. Бобала (2015)
Бобало Ю. Я. - Визначення області допустимих параметрів фільтрів у модифікованому детекторі сигналів із квадратурною модуляцією, Бондарєв А. П., Максимів І. П. (2015)
Шаповалов Ю. І. - Дослідження стійкості параметричних підсилювачів у середовищі MAOPCs, Мандзій Б. А., Бачик Д. Р. (2015)
Шклярський В. І. - Відображення результатів вимірювання параметрів динамічних мікрооб’єктів телевізійним сканувальним оптичним мікроскопом, Матієшин Ю. М. (2015)
Нічога В. О. - Схеми ввімкнення та основні розрахункові співвідношення індукційних магнітометрів, Проненко В. О., Салдан О. В., Стефанишин І. В. (2015)
Волочій Б. Ю. - Методика синтезу комплексу охоронної сигналізації при розміщенні сейсмодатчиків в дальній та ближній зонах контролю, Онищенко В. А., Сальник Ю. П. (2015)
Захарія Й. А. - Синтез вузла з’єднання ліній передачі НВЧ з провідниковими елементами зв’язку (2015)
Правда В. І. - Георадари, Мрачковський О. Д., Абрамович А. О. (2015)
Гривачевський А. П. - Аналіз методів комплексування сигналів парціальних спектральних каналів у системах моніторингу об’єктів та сцен (2015)
Фабіровський С. Є. - Підвищення роздільної здатності багатоспектральних зображень методом субпіксельної обробки, Прудиус І. Н. (2015)
Єлманова О. С. - Кількісна оцінка контрасту елементів зображення (2015)
Захарченко М. В. - Ефективність прямого розширення спектра в системах зв’язку з таймерними сигналами, Корчинський В. В., Радзімовський Б. К., Горохов Ю. С. (2015)
Скулиш М. А. - Організація управління в багатоетапних системах масового обслуговування, Суліма С. В. (2015)
Кирик М. І. - Оцінка спектральної густини потужності на основі методу періодограми Уелча для когнітивного радіо, Янишин В. Б., Колодій Р. С. (2015)
Стрихалюк Б. М. - Підвищення якості надання послуг у мультисервісних мережах шляхом інтеграції технологій IP/MPLS та DWDM, Гуськов П. О., Андрущак В. С., Мурак В. Є., Редчук С. М. (2015)
Макаренко А. О. - Метод підвищення завадозахищеності телекомунікаційної системи передачі даних по електромережі, Гринкевич Г. О. (2015)
Водоп’янов С. В. - Вплив параметрів комунікаційної мережі аеровузла на ефективність організації повітряного руху (2015)
Кайдан М. В. - Аналіз енергетичного балансу оптичної транспортної мережі з урахуванням технологічних і архітектурних підходів, Андрущак В. С., Піцик М. В., Пашкевич В. З. (2015)
Думич С. С. - Дослідження процесу агрегації трафіку в оптичних транспортних мережах з комутацією блоків, Жуковська Д. С., Максимюк Т. А. (2015)
Климаш М. М. - Метод підвищення ефективності використання мережевих ресурсів інформаційно-телекомунікаційних систем, Шпур О. М., Селюченко М. О., Киричук Б. В., Мельник Т. В. (2015)
Семко В. В. - Модель управління захистом інформації в інформаційно-телекомунікаційній системі, Бурячок В. Л., Толюпа С. В., Складанний П. М. (2015)
Лозинська В. М. - Використання лінійних Max-plus моделей в задачах управління трафіком (2015)
Бешлей М. І. - Оцінка адекватності функціонування програмного маршрутизатора у процесі обслуговування мультимедійного трафіку, Селюченко М. О., Лаврів О. А., Масюк А. Р., Холявка Г. В. (2015)
Танцюра Л. І. - Аналіз надійності комп’ютерної мережі на основі бінарної діаграми рішень (2015)
Єременко О. С. - Модель маршрутизації у телекомунікаційній мережі з використанням шляхів, що перетинаються за вузлами, Андрушко Д. В. (2015)
Стрихалюк Б. М. - Підвищення ефективності динамічної маршрутизацiї у гетерогенних сервiсно-орiєнтованих системах з використанням гіперболічних потоків Річчі, Климаш Ю. В., Стрихалюк І. Б., Коваль Б. В. (2015)
Коляденко Ю. Ю. - Дослідження параметрів радіоканалів мережі LTE, Алалі А. М. (2015)
Горбатий І. В. - Дослідження ефективності підканалів безпровідних мереж, побудованих на основі технологій LTE / LTE-ADVANCED, при використанні різних видів модуляції сигналу (2015)
Гаркуша С. В. - Розробка математичної моделі управління пропускною здатністю низхідного каналу зв’язку технології LTE, що використовує перший вид розподілу ресурсів, Гаркуша О. В. (2015)
Гуськов П. О. - Метод динамічного формування структури рівня радіодоступу для мереж 5G, Максимюк Т. А., Климаш М. М. (2015)
Аль-Заяді Х. Х. А. - Забезпечення якості сприйняття послуг та пропорційного розподілу ресурсів LTE у процесі відеотрансляції (2015)
Невінський Д. В. - Нанорозмірні хвилеводи поверхневих плазмон-поляритонів, отримані методом оптичної літографії, Павлиш В. А., Закалик Л. І., Лебідь С. Ю. (2015)
Павловська О. Б. - Кристалічна структура твердих розчинів LA1-xRxFeO3 (r=PR, nD), Василечко Л. О. (2015)
Титул, Зміст (2015)
Новини АПК (2015)
Самые успешные аграрии Украины (2015)
Аналітика (2015)
Пономаренко Н. П. - Працювати легко з МПЗ "Легко" (2015)
Марченков Ф. - Кронос Агро - от безопасности труда к безопасности продукции (2015)
Марченко Д. Ф. - Фактори зниження активності ферментів (на прикладі фітази) при виробництві комбікормів, Макаринська А. В. (2015)
Мельник В. В. - Форум птахівників на Прикарпатті: ХІ Міжнародна конференція "Птахівництво-2015", Базиволяк С. М., Ковальчук Н. Л. (2015)
"ІнтерАГРО Комплекс 2015": українському агробізнесу – європейське майбутнє! (2015)
Мельник В. В. - За рідкісними породами птиці – на ярмарок! (2015)
Базиволяк С. М. - Фазани – це перспективно,цікаво і корисно (2015)
Авдос'єва І. К. - Передові нанотехнології – альтернатива антибіотикам, Пащенко А. Г., Кушнір В. І. (2015)
Тихончук Д. - Комфорт на птицефабрике (2015)
Marchyshyna Y. I. - Research of Poultry Dust and Other its Components on Workers in Poultry Farming, Melnyk V. V. (2015)
Авраменко К. - Теоретичні засади реалізації освітніх інновацій у підготовці вчителів у системі вищої педагогічної освіти України (2014)
Алмашій І. - Особливості формування екологічної культури молоді природоцентричного типу в діяльності громадських організацій (2014)
Бабинець М. - Вербальні і невербальні засоби спілкування в менеджменті (2014)
Bartosh O. - To the issue of theoretical training of social work bachelors in Great Britain (2014)
Бедевельська М. - Педагогічна технологія формування педагогічної майстерності вчителя іноземної мови на основі компенентнісного підходу (2014)
Бигар Л. - Деякі аспекти історичних етапів розвитку лікувальної фізкультури в системі освіти (2014)
Бичок А. - Полікультурне навчання США: спільність цілей у вивченні англійської та рідної мови (2014)
Білорус А. - Інформаційне середовище – один із факторів формування інформаційної культури майбутніх офіцерів-прикордонників (2014)
Блажук О. - Дистанційна освіта – сучасна форма вищої освіти, Островська Н. (2014)
Бодруг Н. - Модель формування педагогічної майстерності майбутнього вчителя з дисциплін гуманітарного циклу засобами інтерактивних технологій (2014)
Водяна О. - Організація практик у підготовці майбутніх фахівців до соціального супроводу сімей, в яких перебувають діти під опікою (2014)
Гапонова О. - Методи і форми розвитку інформаційно-комунікаційних умінь учителів початкової школи у системі післядипломної освіти (2014)
Гінсіровська І. - "Організація успішної діяльності" як спецкурс у підготовці майбутніх фахівців у вищих технічних навчальних закладах (2014)
Годованець Н. - Комунікативний метод як засіб вивчення іноземної мови (2014)
Горішна Н. - Особливості функціонування в Україні сучасної системи соціального обслуговування людей похилого віку (2014)
Демчак М. - Ідеї полікультурності педагогів доби просвітництва у практиці підготовки сучасного вчителя початкових класів (2014)
Демянчук М. - Особливості підготовки бакалаврів сестринської справи до професійної діяльності (2014)
Єгорова В. - Сучасні педагогічні технології розвитку науково-педагогічних працівників у контексті євроінтеграційних процесів у вищій освіті (2014)
Карбованець О. - Психолого-педагогічні основи формування знань (2014)
Кобрій О. - Розвиток ідеї демократизації змісту педагогічної освіти вчителя впродовж другої половини ХХ ст., Брода М. (2014)
Козолуп М. - Міждисциплінарний підхід до формування академічної комунікативної компетенції у студентів природничих спеціальностей в університетах США (2014)
Козубовська І. - Професійний розвиток фахівців шкільного консультування в США (2014)
Козубовський Р. - Аналіз діяльності суб’єктів профілактики девіантної поведінки неповнолітніх (2014)
Корольова Т. - Модель формування професійно-етичної культури майбутнього лікаря у процесі гуманітарної підготовки (2014)
Кошманюк М. - Особливості формування здорового способу життя студентів в умовах вищого навчального закладу (2014)
Кравчина Т. - До питання відбору навчального матеріалу з англійської мови (2014)
Кульчицький В. - Філософсько-світоглядні передумови розвитку патріотичного виховання в Україні (історичний аспект) (2014)
Лабінська Б. - Використання методичних ідей Карла Тумлірца у процесі реалізації прямого методу навчання німецької мови на Буковині (друга половина XIX – перша половина XX ст.) (2014)
Леврінц М. - Цілі в структурі мотивації професійної-педагогічної діяльності майбутніх вчителів іноземних мов (2014)
Лещук Г. - Взаємодія школи та сім’ї у профорієнтаційній роботі з учнями (2014)
Логвиненко Т. - Вища освіта Данії, Норвегії, Швеції у сучасному європейському вимірі (2014)
Мартинів О. - Особливості підготовки майбутніх економістів до збереження здоров’я шляхом популяризації здорового способу життя (2014)
Марфинець Н. - Обґрунтування змісту літературного краєзнавства для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів Закарпаття (2014)
Машкаринець-Бутко А. - Трудове виховання молоді в інтернатних закладах Закарпаття (2014)
Мешко Г. - Курс "професійне здоров’я педагога" в системі підготовки майбутніх учителів до здоров’ятворчої діяльності (2014)
Михайлишин У. - Розвиток лінгвістичної освіти за козацької доби (2014)
М’ясковський М. - Організація та реформування педагогічної освіти в міжнародному контексті (2014)
Нахаєва Я. - Термінологічний аналіз основних понять у реалізації компетентнісного підходу в підготовці майбутніх лікарів (2014)
Новакова Л. - Особливості формування культури здоров’я майбутніх лікарів у спеціальних медичних групах (2014)
Омельчук О. - Педагогічне обґрунтування структури та змісту програми профільного навчання за спеціалізацією "художня обробка матеріалів" (2014)
Опачко М. - Комплексний підхід у формуванні методичної майстерності вчителя фізики (2014)
Павленко А. - Теоретичні основи і практика реалізації контекстного навчання: перспективи розвитку (2014)
Павлишин Г. - Модель формування іншомовної фонетичної компетенції у студентів-медиків при професійно орієнтованому вивченні англійської мови (2014)
Палихата Е. - Підготовка учнів початкових класів до вивчення розділових знаків у діалогічних текстах і репліках (2014)
Пасічник О. - Особливості використання ділових ігор на заняттях з іноземної мови у ВНЗ (2014)
Петришин Л. - Змістовий аспект формування креативності майбутніх соціальних педагогів як запорука ефективності їх професійної діяльності (2014)
Поліщук В. - Технології медико-соціальної роботи у діяльності соціального працівника (2014)
Поліщук Ю. - Правові засади соціально-педагогічної діяльності як основа професійного становлення соціального педагога (2014)
Попович І. - Особливості підготовки вчителя-дослідника у Великій Британії (2014)
Поплавська О. - Особливості математичної підготовки економістів (2014)
Приходькіна Н. - Використання технології "переверненого навчання" у професійній діяльності викладачів вищої школи (2014)
Пришляк О. - Особливості професійного розвитку фахівців соціально-педагогічної сфери (2014)
Ратинська О. - Формування відповідального ставлення до здоров’я у підлітків (2014)
Рябець І. - Етапи становлення професійної підготовки майбутніх фахівців із зв’язків з громадськістю за роки незалежності України (2014)
Серховець С. - Структура готовності майбутніх офіцерів правоохоронних органів до кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності (2014)
Слозанська Г. - Супервізія в соціальній роботі: основні підходи та принципи (2014)
Смук О. - Соціальні проблеми сучасної молоді України в умовах трансформації політичної та соціально-економічної систем, Козубовський М. (2014)
Сопотницька О. - Забезпечення вибору власної освітньої технології з урахуванням здібностей та індивідуальних особливостей у підготовці майбутніх учителів фізичної культури (2014)
Сорока О. - Дитячий малюнок: характеристика, можливості (2014)
Суслов Т. - Структурно-функціональна модель формування професійно-екологічної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі фахової підготовки (2014)
Трухан М. - Модель формування готовності майбутніх соціальних педагогів до розв’язання професійних конфліктів (2014)
Хмуринська Т. - Аналіз педагогічної технології формування соціально-професійної зрілості у майбутніх соціальних педагогів (2014)
Царенко О. - Теоретичні підходи до організації наукової діяльності викладачів вищих військових навчальних закладів (2014)
Цвяк Л. - Психолого-педагогічні умови ефективного навчання дорослих іноземної мови (2014)
Чудик А. - Сутність, зміст, особливості та структура готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до застосування спеціальних засобів і заходів фізичного впливу в процесі оперативно-службової діяльності, Діденко О. (2014)
Шелевер О. - Діагностична робота в системі супроводу вихованців інтернатних закладів (2014)
Школяр Н. - Формування готовності до професійної діяльності майбутніх дизайнерів при вивченні культурології (2014)
Шлюз Б. - Вибрані аспекти соціальної допомоги і соціальної роботи з бездомними в Польщі (на прикладі підкарпатського воєводства) (2014)
Шпичко І. - Основні підходи та умови розвитку соціальної компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування (2014)
Ярославцева К. - Самостійна робота студента в процесі вивчення іноземної мови, Смужаниця Д. (2014)
Содержание (2015)
Пальчевський Б. О. - Інтегрована система автоматизованого проектування технологічних машин (2015)
Самарін О. Є. - Двотактний опозитний поршневий двигун (2015)
Бардачёв Ю. Н. - Разработка конструкции и методов расчёта стволов стрелкового оружия с использованием конечно-элементного моделирования, Розов Ю. Г. (2015)
Кириченко А. М. - Експериментальне дослідження жорсткості шарнірів робочого органа багатокоординатного верстата паралельної структури "пентапод", Шелепко О. В. (2015)
Крестьянполь О. А. - Функціональне моделювання гнучких виробничих систем (2015)
Кузнєцов Ю. М. - Багаторівневий системно-морфологічний підхід і модульний принцип проектування технологічного обладнання, Дмитрієв Д. О., Русанов С. А., Півень С. М. (2015)
Кузнєцов Ю. М. - Аналіз процесу затиску-розтиску тіл обертання в затискному механізмі з електромеханічним приводом, Придальний Б. І. (2015)
Наговський Д. А. - До питання застосування синхронних генераторів в пропульсивному комплексі судна в режимі двигуна (2015)
Розов Ю. Г. - Определение параметров, влияющих на возникновение продольных складок при обжиме тонкостенных цилиндрических оболочек (2015)
Рудакова Г. В. - Оптимізація оперативного керування великими електроенергетичними комплексами (2015)
Сарафаннікова Н. В. - Оптимізація управління процесом виробництва макаронних виробів за критерієм якості (2015)
Алієва Л. І. - Експериментальне дослідження деформованого стану комбінованого радіально-поздовжнього видавлювання, Солодун Є. М., Гончарук Х. В., Шкіра О. В. (2015)
Бартків Л. Г. - Оцінка якості стебел соломи льону олійного різних способів збирання з метою розробки нормативних документів, Чурсіна Л. А., Горач О. О. (2015)
Букетов А. В. - Дослідження адгезійних властивостей полімерних композитів на основі епоксидної смоли, полімеризованої ізометилтетрагідрофталевим ангідридом, Акімов О. В., Браїло М. В. (2015)
Одінцов В. В. - Кубічні додекабориди – перспективні тугоплавкі сполуки для техніки, Корінь О. В. (2015)
Клевцов К. М. - Фізико-технологічні властивості і хімічний склад насіння льону та конопель (2015)
Клевцов К. М. - Дослідження біохімічних і фізико-хімічних властивостей компонентів насіння льону (2015)
Клевцов К. М. - Технологія одержання біологічно активних добавок з насіння льону та конопель (2015)
Пасічний В. М. - Використання високодисперсного кремнезему в технології м'ясомістких продуктів оздоровчого спрямування, Гередчук А. М. (2015)
Федорченко О. В. - Особливості методу визначення порядку фази будови тканин комбінованих переплетень (2015)
Сарафаннікова Н. В. - Система підтримки прийняття рішень для підприємства виробництва макаронних виробів (2015)
Точилін С. Д. - Аналіз продуктивності XML-RPC та SOAP PHP Web-служб пошуку в даних СКБД PostgreSQL (2015)
Коберский В. В. - Адаптивная фильтрация в судовых интеллектуальных системах управления, Рожков С. А. (2015)
Пенкіна Н. М. - Моделювання рецептурного складу напівфабрикату для слабоалкогольних напоїв, Татар Л. В., Карбівнича Т. В. (2015)
Рожков С. О. - Моделювання системи динамічного позиціювання судна - постачальника типу PSV (2015)
Дяченко О. П. - Теоретичні та методологічні аспекти ефективної реалізації потенціалу регіону (2015)
Лишко С. В. - Оптимізація механізму регулювання структурних змін в економіці України (2015)
Миленький В. М. - Основні засади створення стратегії соціально-економічної модернізації регіону, Пригодюк О. М. (2015)
Лишевська В. М. - Розвиток швидкісних здібностей студентів, Шупік І. Є. (2015)
Актуальна інформація для авторів та читачів (2016)
References on the articles (2016)
Сокуренко В. В. - Державна політика у сфері оборони України: сучасний стан та напрями розвитку (2016)
Ільїн О. В. - Зміни в судоустрої на українських землях у складі Російської імперії у 1796–1801 рр. (2016)
Надутий А. В. - Основні загрози територіальній цілісності України на сучасному етапі державотворення (2016)
Бічурін Р. Х. - Особливості тактики допиту підозрюваного в умисному вбивстві з хуліганських мотивів (2016)
Войціховський А. В. - Діяльність Ради Європи щодо протидії торгівлі людьми (2016)
Євдокіменко С. В. - Особливості використання судової експертизи за законодавствами України та Франції, Петрова І. А. (2016)
Кревсун О. М. - Переведення засудженого з однієї виправної колонії до іншої. Проблемні питання правового регулювання (2016)
Опанасенко Н. О. - Особливості обстановки шахрайства, вчиненого організованою злочинною групою у сфері житлового будівництва (2016)
Перепелиця М. М. - Порядок формування інформаційних пошукових систем у системі МВС, Володько К. А. (2016)
Юхно О. О. - Особливості використання інформаційних технологій під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій та їх процесуальне оформлення (2016)
Греченко В. А. - Регулювання дорожнього руху в Україні у 1920-ті роки (2016)
Коваленко Л. П. - Деякі проблеми адміністративно-правового регулювання місцевих податків і зборів в Україні (2016)
Круглова А. Є. - Оцінювання ефективності діяльності органів і установ виконання покарань (2016)
Райнін І. Л. - Управління у сфері земельних відносин та надрокористування (2016)
Селюков В. С. - Окремі питання правового регулювання міграційної політики Європейського Союзу, Вуйма А. Г. (2016)
Киричок А. В. - Окремі питання юрисдикційної форми захисту прав учасників господарських товариств (2016)
Кройтор В. А. - Поняття принципу поєднання засад диспозитивності та процесуальної активності суду в цивільному судочинстві (2016)
Резніченко Л. В. - Приватноправова складова в регулюванні освітніх правовідносин (2016)
Супрун Т. С. - Висновок експерта у справах про встановлення та оспорювання батьківства (2016)
Кирєєва І. В. - Вдосконалення правового регулювання припинення суб’єктивних прав на земельні ділянки внаслідок їх викупу для суспільних потреб (2016)
Худякова О. В. - Контракт про проходження служби в Національній поліції України (2016)
Чавикіна Т. І. - Державна служба: трудоправовий аспект (2016)
Дякова О. О. - Формування правової культури працівників національної поліції України (2016)
Печерський О. В. - Теоретико-правові новації викладання курсу інформаційного права у ВНЗ України (2016)
Слинько С. В. - Щодо удосконалення оперативно-розшукової діяльності оперативних підрозділів поліції у протидії молодіжній злочинності (2016)
Шаповал В. М. - Литвинов О. М. Право як феномен культури: спроба філософського осмислення : / Литвинов О. М. ; Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка. – Луганськ : Янтар, 2014. – 800 с. (2016)
На книжкову полицю (2016)
Новини наукового життя (2016)
Наші автори (2016)
До уваги авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Титул, зміст (2016)
Битяк С. Ю. - Ендоскопічне стентування в лікуванні неспроможності швів анастомозів після операцій на травному тракті, Грома В. Г., Панченко О. В., Саріан І. В., Гончаренко Л. Й., Моісеєнко А. С. (2016)
Бойко В. В. - Механические деформации клеточных мембран — критерий активности метаболических и синтетических процессов, Невзоров В. П., Невзорова О. Ф., Замятин П. Н., Омельченко В. Ф., Проценко Е. С., Миловидова А. Э. (2016)
Бабкіна О. П. - Визначення давності виникнення ушкоджень нирок за динамікою змін гістологічних показників при механічній травмі в залежності від часу її заподіяння, Сушков С. В., Миловидова Г. Е., Варуха К. В. (2016)
Бойко В. В. - Ультраструктура кардиомиоцитов миокарда свиней при экспериментально смоделированном сужении лёгочного ствола, Невзоров В. П., Поливенок И. В., Невзорова О. Ф., Омельченко В. Ф., Ремнёва Н. А. (2016)
Титул, зміст (2010)
Бойко В. В. - Роль активаторов плазминогена в возникновении геморрагических осложнений при различных стадиях портальной гипертензии, Мирошниченко Д. А., Шевченко А. Н., Арсений И. И., Бабич В. А. (2016)
Поташній Ю. - Розминка - за стандартами. А перемога? (2010)
Волченко І. В. - Особливості виконання обширних резекцій печінки з урахуванням профілактики післяопераційних ускладнень, Лихман В. М., Скорий Д. І., Шевченко А. М., Пісецька М. Е. (2016)
Сищук О. - Рінат Ахметов: "У Тігіпка є всі шанси домовитися з Януковичем" Богдан Данилишин: "Людина, яка в душі є демократом, залишиться ним назавжди" (2010)
Велигоцкий Н. Н. - Выбор методики оперативного лечения при различных локализациях обструктивных заболеваний панкреатодуоденальной зоны, Арутюнов С. Э., Тесленко И. В., Клименко М. В., Чеботарев А. С. (2016)
Бушанський В. - Про політичну необхідність (2010)
Тамм Т. И. - Особенности диагностики и лечения синдрома Мириззи, Мамонтов И. Н., Крамаренко К. А., Белов С. Г., Захарчук А. П., Бардюк А. Я., Абуд Хамам (2016)
Бушанський В. - Законодавці в очікувані змін і... нового Президента (2010)
Усенко О. Ю. - Сучасні аспекти хірургічного лікування нефункціонуючих нейроендокринних пухлин підшлункової залози, Ничитайло М. Ю., Скумс А. В., Шкарбан В. П. (2016)
Бушанський В. - Різдвяні міркування про владу планет (2010)
Иванова Ю. В. - Профилактика и лечение гнойных осложнений cтернотомий, Макаров В. В., Васильев Д. В., Шафер Я. В., Мушенко Е. В., Савви С. А. (2016)
Колєснік І. - "Гори-гори, моя заря" (2010)
Грубник В. В. - Периодичность программных санаций брюшной полости в хирургическом лечении разлитого гнойного перитонита, Ткаченко А. И., Койчев Е. А. (2016)
Цирфа Ю. - Чи одержать земляни бонус? (2010)
Велигоцкий Н. Н. - Оценка метаболических изменений при гнойно-некротических поражениях мягких тканей, обусловленных остеомиелитом, Трушин А. С., Шептуха А. А., Бугаков И. Е., Сероштанов А. И. (2016)
Іваненко Н. - Євро-2012 вже не за обрієм! (2010)
Тесленко С. Н. - Активное хирургическое лечение больных с хроническими перикультевыми абсцессами возникающими как осложнение аппендэктомии, Александров А., Тонкоглас А. А., Сыкал Н. А., Кожемяка К. О. (2016)
Бушанський В. - Ювілейні лейтмотиви (2010)
Маюра Н. А. - Поширеність хламідійної інфекції у хворих з хірургічною патологією панкреатобіліарної зони, Леонов В. В., Перерва О. О. (2016)
Буткевич В. - Що нам дав 2009-й у сфері міжнародного права? (2010)
Арсеній І. І. - Досвід лікування трофічних виразок венозного ґенезу шляхом застосування гідрогелевих пов’язок "АРМА-ГЕЛЬ +" (2016)
Сищук О. - Рецепт - "культура" цілодобово (2010)
Березницкий Я. С. - Опыт применения узкоспектральной визуализации при малоинвазивном лечении рака мочевого пузыря и опухолей толстой кишки, Молчанов Р. Н., Дука Р. В. (2016)
Корніюк В. - Якщо людина заглушає совість, вона знаходить спосіб обійти закон (2010)
Авдосьев Ю. В. - Выбор тактики при кровотечениях из злокачественных опухолей колоректальной зоны, Пилюгин Д. А. (2016)
Терещенко І. - Народний депутат України Ірина Бережна: "В Україні п’ять років відбувається безпрецедентна "війна" нинішньої влади проти власного народу" (2010)
Бойко В. В. - Сравнительный анализ стационарного и амбулаторного хирургического лечения больных с тромбозом глубоких вен нижних конечностей, Прасол В. А., Тарабан И. А., Оклей Д. В. (2016)
Корж В. - "... Що шанують громадяни: слова чи вчинки?" (2010)
Криворучко І. А. - Перші дані з оцінки якості життя хворих на хронічну критичну ішемію нижніх кінцівок з дистальною формою ураження при лікуванні з та без стимуляції ангіогенезу, Гоні С.-К. Т. (2016)
Філоненко С. - Чи готовий український бізнес до соціальної відповідальності? (2010)
Османов Р. Р. - Сравнительный анализ эффективности и безопасности миниинвазивных ультразвук-контролируемых методов лечения варикозной болезни (2016)
Волинський О. - Стандарт бідності (2010)
Бойко В. В. - Использование современных технологий при хирургическом лечении минно-взрывной и огнестрельной травме сердца и перикарда, Замятин П. Н., Поливенок И. В., Бучнева О. В., Замятин Д. П. (2016)
Сищук О. - Інформаційна панщина в регіональних ЗМІ (2010)
Белов А. В. - Анализ результатов хирургического лечения больных с наружными разрывами сердца при закрытой травме грудной клетки, Дука Н. В. (2016)
Рогальська Т. - Інноватика в освіті (2010)
Пеев С. Б. - Применение малоинвазивных технологий при изолированной травме тонкой и толстой кишки, Гафт К. Л. (2016)
Корніюк В. - Автостоянки – не розкіш (2010)
Гур’єв С. О. - Клініко-нозологічна та клініко-анатомічна характеристика постраждалих із мінно-вибуховою травмою на ранньому госпітальному етапі надання медичної допомоги в умовах сучасних бойових дій, Кравцов Д. І., Ордатій А. В., Казачков В. Є., Гончаров О. Л., Бондарь Д. В. (2016)
Поташній Ю. - Богуслав: від Ярослава Мудрого до Ігоря Никоненка (2010)
Самойленко Г. Е. - Особенности обширных огнестрельных ран и их пластического закрытия, Андреев О. В. (2016)
Ткаченко В. - "Лисичанськ таки стане містом, у якому буде затишно всім, ним пишатимуться, зокрема й мої діти!" (2010)
Кравцов А. В. - Усовершенствование лечения ожогов на основе применения модифицированных ксенотрансплантатов (2016)
Марчук Л. - Жовква – ідеальне місто Європи (2010)
Сипитый В. И. - Нейровизуализационная диагностика и хирургическое лечение парастволовых неврином задней черепной ямки, Чмут В. А., Сторчак О. А., Кутовой И. А., Генкин А. В., Куцын В. Н. (2016)
Філоненко С. - Мовчання афаліни (2010)
Авдосьев Ю. В. - Современные тенденции хирургического лечения холангиокарцином, Сочнева А. Л., Смачило Р. М., Мижирицкая Н. Ф. (2016)
Пузикова Л. - Украдена усмішка дельфіна, або як це робиться в Одесі (2010)
Бойко В. В. - Реконструктивно-восстановительные операции у пациентов с протяженными рубцовыми стриктурами пищевода, Савви С. А., Иванова Ю. В., Бодрова А. Ю., Жидецкий В. В. (2016)
Лиштван О. - Світові політичні лідери у ток-шоу "Золота булава" на Першому Національному (2010)
Березницький Я. С. - Особливості діагностичної тактики та результати лікування хворих з гострою кровотечею з нижніх відділів шлунково-кишкового тракту, Гапонов В. В., Сулима В. П., Маліновський С. Л., Ярошенко К. О., Ющенко І. В. (2016)
Юдін І. - Із застави – мильна бульбашка (2010)
Сучков С. В. - Профилактика возникновения симптомной спаечной болезни брюшины при ургентных оперативных вмешательствах на органах брюшной полости, Логачев В. К. (2016)
Михлик З. - Уже й донечка виросла, а копії її колисочки підтримують власну справу батька (2010)
Грубник В. В. - Трехлетние отдаленные результаты нового метода лапароскопической пластики гигантских грыж пищеводного отверстия диафрагмы, Малиновский А. В. (2016)
Марчук Л. - Коли потяг у даль загуркоче... (2010)
Тамм Т. И. - Результаты лечения больных острой толстокишечной непроходимостью, Непомнящий В. В., Даценко Даценко, А. Я. Бардюк, Д. П. Полянский, И. А. Дворник А. Б. (2016)
Пузикова Л. - "Ап! И тигры у ног моих сели..." (2010)
Білянський Л. С. - Лапароскопічна протезуюча герніопластика з використанням електрозварювальних технологій, Захараш М. П., Абу Шамсія Р. Н., Добржанський О. Ю. (2016)
Модний "вибух" від Надії Ганжі (2010)
Иоффе И. В. - Анализ зависимости микроциркуляторных показателей в слизистой желудка от кислотообразующей функции у больных с полипами желудка, Троценко С. Н. (2016)
Клейменова О. - Формула Каліостро (2010)
Кутовой А. Б. - Влияние метода ушивания брюшной стенки на частоту формирования вентральных грыж после релапаротомий, Завизион Е. Н., Иванова А. А. (2016)
Красовська О. - Як сарод розтривожив фібри (2010)
Клейменова О. - Коловерть гірких солодощів (2010)
Красовська О. - Драбина в небо. І навпаки (2010)
Клейменова О. - Фея на арт-барикадах (2010)
Красовська О. - З днем народження, місто художників (2010)
Кочубей М. - У променях Коктебеля (2010)
Бараневич Л. - У білому світі Івана Пилипенка (2010)
Марчук Л. - Ганна Друль у співтворчості зі стихіями... (2010)
Солодовнік О. О. - Інтегральна оцінка узгодженості інтересів сторін публічно-приватного партнерства в Україні (2016)
Ульянченко О. В. - Особливості функціонування систем менеджменту в підприємствах з виробництва м’яса курей, Прозорова Н. В. (2016)
Пасемко Г. П. - Вдосконалення управління розвитком підприємств за допомогою теорії життєвих циклів, Волошин Ю. Ю. (2016)
Святова О. В. - Синергетическая модель развития свеклосахарного кластерного формирования, Солошенко Р. В., Зюкин Д. А. (2016)
Ткачук В. І. - Галузева структура сільськогосподарських підприємств в контексті інтеграції України в Європейський Союз (2016)
Бойко Л. М. - Сутність, структура та умови реалізації прав власності на землю сільськогосподарського призначення (2016)
Добряк Д. С. - Науково-методичні погляди до інтенсифікації використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств (2016)
Воловик І. А. - Сучасні тенденції виробництва та переробки молока в Україні (2016)
Горкавий В. К. - Обліково-аналітичні аспекти управління собівартістю продукції, Літвінова К. О. (2016)
Єфанов В. А. - Особливості логістики в сучасному сільському господарстві України (2016)
Коваленко С. О. - Державний матеріальний резерв України: проблеми та перспективи функціонування (2016)
Ксенова Е. В. - Социально-экономические аспекты развития скотоводства в сельскохозяйственных предприятиях (2016)
Кушніренко О. А. - Обліково-інформаційне забезпечення управління природними ресурсами: концептуальний підхід, Власов Є. С. (2016)
Мандич О. В. - Компоненти розробки стратегій підвищення конкурентоспроможності підприємств (2016)
Мисник Т. Г. - Кредитоспроможність як основа кредитних відносин та мінімізації кредитного ризику банку, Борисова І. С. (2016)
Плотнікова М. Ф. - Соціократія як інструмент управління розвитком сільських територій (2016)
Савіцький А. В. - Етапність здійснення моніторингу якості продукції у забезпеченні конкурентних переваг підприємства (2016)
Бойко Я. Б. - Експортний потенціал: сутність поняття та зв'язок з економічним потенціалом країни (2016)
Душейко Д. М. - Ієрархія та роль формальних компонентів інституційного середовища (2016)
Лещинський В. П. - Вирішення проблем місцевого і регіонального розвитку та реформування житлово-комунального господарства України (2016)
Міщенко В. С. - Бюджетування витрат сільськогосподарських підприємствах у скотарстві (2016)
Печко В. С. - Диверсифікація виробництва як фактор підвищення економічної ефективності землекористування (2016)
Полях В. М. - Стан та тенденції розвитку свинарства в сільськогосподарських підприємствах Харківської області (2016)
Ус С. І. - Оптимізація розвитку галузі рослинництва сільськогосподарських підприємств (2016)
Ярмоленко С. Г. - Економіко-математичне моделювання в інвестиційної діяльності страховика з урахуванням ризику (2016)
Могилова М. М. - Трансформації інституційного середовища відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств в Україні (2016)
Гуторов А. О. - Дезінтегрованість як фактор системної неефективності господарств населення в аграрному секторі економіки України (2016)
Школьний О. О. - Управління результативним розвитком підприємств (2016)
Мещеряков В. Є. - Вплив механізму розподілу накладних витрат на фінансові результати сільськогосподарських підприємств (2016)
Гуторов О. І. - Організаційно–правове забезпечення ефективного використання земельних ресурсів, Грошев С. В. (2016)
Кошкалда І. В. - Врегулювання правових основ нерухомості (2016)
Пономарьова М. С. - Конкурентостійкість сільськогосподарських підприємств як запорука стратегічного економічного розвитку (2016)
Гончаренко Н. Г. - Матеріальне стимулювання праці як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства (2016)
Іртищева І. О. - Організація туристичних кластерів як ефективний засіб управління туристичним бізнесом, Войт Д. С., Левенець Ю. А. (2016)
Криленко В. І. - Методичний базис стратегічного управління енергозбереженням в регіональних господарських комплексах, Купчак В. Р. (2016)
Деркач Т. В. - Інституційні передумови і принципи трансформації господарства регіонів на засадах інтеграційної взаємодії (2016)
Волошина В. В. - Організація управління витратами операційної діяльності харчових підприємств за центрами витрат та центрами відповідальності (2016)
Дубинська І. І. - "Трудові ресурси регіону": сутнісно-функціональний аналіз, Дубинський І. Ю. (2016)
Фрум О. Л. - Организационно-экономический механизм развития совокупного стратегического потенциала как объекта диагностики кризисного состояния предприятия, Трифонов Э. С. (2016)
Штучка Т. В. - Організація маркетингової діяльності на агропродовольчих підприємствах (2016)
Безп’ята І. В. - Концепція розвитку системи маркетингу як чинника формування інвестиційної привабливості аграрного сектора (2016)
Стройко Т. В. - Українське автомобілебудування: реалії часу та перспективи розвитку, Буркун В. В. (2016)
Трейтяк О. В. - Глобалізаційні прояви фінансіалізації та їх вплив на регіональний розвиток в Україні (2016)
Степанчиков Д. М. - Екситонні стани в квантових точках на основ тетрагональних напівпровідників A3IIB2V (2016)
Алиева Л. И. - Способы снижения сил деформирования при холодном выдавливании, Чучин О. В., Гнездилов П. В. (2016)
Андронова О. В. - Сонячна піч на основі параболоїдного концентратора, Курак В. В. (2016)
Кеба П. В. - Розширення функцій і комплексна оцінка якості каркасних компоновок верстатів з механізмами паралельної структури (2016)
Литвиненко В. Н. - Исследование влияния сезонных факторов на обратные токи кремниевых варикапов (2016)
Литвиненко В. Н. - Оптимизация технологического процесса диффузии бора в кремний из твердого источника примеси В2О3, Гринько С. С., Игнатова Т. М., Дощенко Г. Г. (2016)
Марасанов В. В. - Системная классификация критериев оценки технического состояния объектов по источникам акустических сигналов, Шарко А. В., Шарко А. А. (2016)
Рацук М. Е. - Очистка промышленных сточных вод от фенольных загрязнений с помощью сорбентов (2016)
Розов Ю. Г. - Разработка самотормозящего привода на примере проектирования механизма подъёма тележки мостового крана (2016)
Рудик А. В. - Формоутворення поверхонь обертання торцем круга чашкової форми, Рудик В. А. (2016)
Бобирь С. В. - Дослідження якісних властивостей льоносировини та визначення її придатності для застосування у виробництві геотекстилю, Кузьміна Т. О., Тернова Т. І. (2016)
Євтушенко В. В. - Роль стандартизації у формуванні якості текстильної продукції, Євтушенко А. В. (2016)
Кравченюк Х. Ю. - Формування біоплівки E.coli на поверхні нержавіючої сталі AISI 321, залежно від шорсткості поверхні, Кухтин М. Д., Лазарюк В. В. (2016)
Малєєв В. О. - Вплив зрошення на фізико-хімічні властивості чорноземів південних Херсонської області, Безпальченко В. М. (2016)
Мясников С. А. - Исследование влияния высоковольтных импульсных электрических разрядов на свойствa хлопчатобумажного текстильного материала, Семешко О. Я. (2016)
Никулишин І. Є. - Дослідження закономірностей перебігу бродіння яблучного сидру, Дзіняк Б. О., Оробчук О. М. (2016)
Остапчук О. В. - Вдосконалення технології підготовки змішаної котоніновмісної тканини (2016)
Путінцева С. В. - Сучасний стан і проблеми світового та українського ринків целюлозно-паперової продукції (2016)
Скропишева О. В. - Удосконалення технології підготовки лляних текстильних матеріалів, Гнідець В. П. (2016)
Шинкарук О. Ю. - Фізико-хімічні властивості дослідного варіанту рідкого ензимного мийного засобу для санітарної обробки устаткування у молочній промисловості, Кухтин М. Д., Покотило О. С. (2016)
Марасанов В. В. - Определение смысла предложений технического текста по проекциям областей определения предикатов первого и второго уровня, Дымова А. О., Негруца Р. Ю., Дымов В. С. (2016)
Баганов Є. О. - Застосування віртуального потенціалу для моделювання просторових механізмів із в’язями, Бардачов Ю. М., Русанов С. А. (2016)
Мацуй А. М. - Моделювання закономірностей розташування матеріалу вздовж верхньої частини піскового тіла механічного спірального класифікатора (2016)
Mieshkov O. Yu. - Mathematical model of human voice for the task of personal identification and human condition analysis, Novikov О. О. (2016)
Никулишин І. Є. - Математичне моделювання у дослідженнях адгезійної міцності нафтобітумних композитів, Піх З. Г., Чайківський Т. В., Чайківська Р. Т. (2016)
Струтинський В. Б. - Математичне моделювання пружної системи верстата для визначення точності обробки, Колот О. В., Чуприна В. М. (2016)
Мєшкова-Кравченко Н.. - Особливості оцінки обладнання, Мєшков О. Ю. (2016)
Radetska S. V. - Translation of legal terminology as a problem in the studying process (2016)
Авраменко К. - Розвиток інноваційних технологій у професійній підготовці вчителів початкових класів (1985-1991 рр.) (2013)
Адамів С. - Формування професійної компетентності майбутніх маркетологів як педагогічна проблема (2013)
Афанасьєв Д. - Нова ідентичність інтернет-спільнот (2013)
Bartosh O. - To the issue of social workers training in the USA (2013)
Бедевельська М. - Формування творчих здібностей майбутніх учителів, як складової педагогічної майстерності (2013)
Бичок А. - Значення інформаційно-комунікативних технологій у системі освіти США (2013)
Богданюк О. - Професійна компетентність майбутніх офіцерів-прикордонників – основа якісної підготовки до службової діяльності (2013)
Боднарук І. - Зарубіжний і вітчизняний досвід підготовки майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності (2013)
Вовканич М. - Соціально-педагогічна освіта та її роль в подоланні насилля в молодіжному середовищі (2013)
Волчелюк Ю. - Соціально-психологічні особливості соціальної адаптації студентів з обмеженими фізичними можливостями в інклюзивному освітньому просторі (2013)
Гапонова О. - Інформаційно-комунікаційні технології у підвищенні професійної компетентності вчителів початкової школи (2013)
Гуменна І. - Комунікативна компетентність як одна із складових професійної культури майбутніх лікарів (2013)
Данко Д. - Досвід професійної підготовки клінічних соціальних працівників зарубежем (2013)
Зобенько Н. - Сучасні підходи до підготовки фахівців соціально-педагогічної сфери в умовах класичного університету (2013)
Калабішка І. - Вплив різних факторів способу життя на антропометричні показники учнів українських та угорських загальноосвітніх навчальних закладів, Мелега К, Дуло В., Увачек М., Ігас Ф. (2013)
Капінус О. - Структурні складові соціальної відповідальності майбутніх офіцерів збройних сил України (2013)
Карабін О. - Професійний саморозвиток у майбутніх фахівців комп’ютерного профілю (2013)
Кацьора О. - Соціологічні підходи до визначення підприємництва (2013)
Козубовська І. - Британський досвід дистанційного навчання, Попович І. (2013)
Короткіх М. - Підвищення педагогічної майстерності викладачів вищих військових навчальних закладів (2013)
Кравець І. - Соціально-педагогічні передумови становлення і розвитку альтернативної освіти у Польщі кінця ХХ – початку ХХІ століття (2013)
Кульчицький В. - Соціально-педагогічні основи розвитку патріотичного виховання учнівської молоді: сучасний аспект (2013)
Левицька Н. - Структура і зміст освітніх програм професійної підготовки перекладачів в університетах Німеччини (2013)
Леган В. - До проблеми професійної компетентності викладача іноземної мови (2013)
Лисак Г. - Шляхи підвищення об’єктивності контролю та оцінювання навчально-пізнавальної діяльності студентів ВНЗ з іноземної мови (2013)
Лісніченко Ю. - Теоретичні основи підготовки майбутніх офіцерів до професійної діяльності у процесі вивчення фахових дисциплін (2013)
Мартинович О. - Педагогіка П. Петерсена в контексті світових сучасних систем (2013)
Мешко Г. - Стан здоров’я студентів – майбутніх учителів у вимірах якості педагогічної освіти (2013)
Микитенко Н. - Ефективні методи навчання у контексті реалізації сугестивно- асоціативної технології формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничих спеціальностей (2013)
Миськів В. - Психологічний механізм граматичної інтерференції у процесі навчання англійської мови після німецької у майбутніх філологів (2013)
Михайлишин У. - Лінгвістична освіта Київської Русі (2013)
Михайлюк М. - Зміст і форми професійної підготовки майбутніх інженерів у галузі наноелектроніки на сучасному етапі в Україні (2013)
Ніколаєску І. - Використання методів інтерактивного навчання у процесі вивчення курсу "імідж соціального педагога" (2013)
Олло В. - Загальні педагогічні засади та особливості діяльності професійно-технічних навчальних закладів державного департаменту України з питань виконання покарань (2013)
Омельчук О. - Профільна технологічна підготовка як чинник розвитку творчої особистості школяра (2013)
Орлова О. - Експериментальна програма з методики формування культури діалогічного мовлення студентів нефілологічних спеціальностей (2013)
Палихата Е. - Теоретичні основи навчання слухання як одного з видів діалогічномовленнєвої діяльності (2013)
Палінчак В. - Особливості підготовки економістів у вищих навчальних закладах США (2013)
Паршикова О. - Природовідповідне навчання іноземної мови учнів першого класу загальноосвітніх навчальних закладів (2013)
Пелін О. - Концептуалізація соціальних дисфункцій та нонфункцій у соціальних порядках обмеженого доступу, Сойма Н. (2013)
Петришин Л. - Мотивація як провідний чинник формування креативності майбутніх соціальних педагогів у ВНЗ (2013)
Пододіменко І. - Зміст та особливості навчальних програм підготовки бакалаврів комп’ютерних наук в університетах Японії (2013)
Поліщук В. - Роль волонтерської практики в процесі професійної підготовки майбутніх соціальних працівників (2013)
Понзель У. - Реалізація міжпредметних зв’язків у професійній підготовці майбутнього вчителя початкових класів (2013)
Поперечна Л. - Професійний розвиток майбутнього вчителя початкових класів у ВНЗ Російської Федерації (2013)
Поплавська О. - Компетентнісний підхід у навчанні математики (2013)
Попович А. - Соціальна робота як об’єкт іміджу (2013)
Поповський Ю. - Компоненти, критерії і показники сформованості готовності майбутніх економістів до використання автоматизованої системи опитування (2013)
Постолюк М. - Формування організаційних умінь як основного компонента процесу підготовки вчителя (2013)
Робак В. - Основні концептуальні підходи до проблематики соціальної активізації людини у період старості (2013)
Романишина О. - Огляд інформаційних технологій та засобів їх реалізації у вищих навчальних закладах (2013)
Рубель Н. - Компетентнісний підхід до іншомовної професійної підготовки майбутніх екологів (2013)
Савчук Л. - Фактори підвищення мотивації отримання нових знань в галузі туризму сучасними засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2013)
Сивохоп Я. - Формування здорового способу життя підлітків у процесі спортивно-краєзнавчої діяльності позашкільних навчальних закладів (2013)
Сідун Л. - Тенденції розвитку етнічних відносин у США (2013)
Сіренко А. - Зміст і форми фахової підготовки вихователів до формування впевненості в собі в дітей старшого дошкільного віку (2013)
Слозанська Г. - Соціальний супровід осіб з обмеженими можливостями в освітньому просторі вищих навчальних закладів як форма комплексної соціальної допомоги (2013)
Сопко Р. - Проблеми догляду за людьми похилого віку. Паліативна і хоспісна допомога в Україні (2013)
Співаковська Є. - Вимоги сучасної освітньої галузі до рівня підготовки вчителя-гуманітарія до полісуб’єктної взаємодії у навчально-виховному процесі (2013)
Смужаниця Д. - Система вищої освіти Франції: історичний досвід та сучасний стан (2013)
Стойка О. - Фінансова підтримка вищої освіти в США (2013)
Сулим Н. - Застосування засобів дистанційної освіти у навчальному процесі педагогів англійської мови у Великобританії (2013)
Сушенцев А. - До проблеми стандартизації підготовки виробничого персоналу в США (2013)
Терещук В. - Відбір текстових матеріалів для формування англомовної лексичної компетенції (2013)
Товканець О. - Взаємодія школи і сім’ї у профілактиці девіантної поведінки учнів, Лендєл Л. (2013)
Фалинська З. - Волонтерська практика в системі професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери (2013)
Ходань О. - Компетентнісний підхід до підготовки майбутніх фахівців у ВНЗ (2013)
Цвяк Л. - Реферат зі стилістики сучасної німецької мови як форма самостійної роботи курсантів (2013)
Козубовська І. - Толерантність як важлива умова успішної міжкультурної взаємодії, Бабинець М. (2013)
Шегда М. В. - Соціально відповідальне маркетингове управління підприємством на основі ЗПС (на прикладі підприємства з продажу лакофарбової продукції) (2016)
Нікогосян Н. І. - Аналіз сучасних методів забезпечення якості будівельної продукції, Матвієвський С. В., Балацький М. В. (2016)
Вітренко Л. О. - На методичних засадах "facility management" (2016)
Алтухова Д. В. - Календарне планування в сучасних умовах, Тугай О. А. (2016)
Черненко К. В. - Формування методів і засобів комплексної механізації циклічного піднімання монтажно-технологічного мобільного комплексу (МТмК) (2016)
Карпюк А. А. - Організаційно-технологічні аспекти впливу зовнішнього середовища на діяльність підприємства (2016)
Осипов С. А. - Методика выбора технологии реставрации памятников архитектуры (2016)
Тонкачеев Г. Н. - Эфективность технологий возведения стен малоэтажних зданий, Клыс М. В. (2016)
Нестеренко М. Є. - Методи оцінювання підприємницького ризику (2016)
Сорокіна Л. В. - Аналітична характеристика розвитку ринку житла м. Києва, Гойко А. Ф. (2016)
Бондаренко О. М. - Проблеми узгодження в законодавчій базі та зміни в методичних підходах до обліку в бюджетних установах, Сліпенчук Г. В. (2016)
Іванейко І. Д. - Збалансування термінів виконання будівельних процесів для потокової організації робіт з використанням універсальних машин, Олексів Ю. М. (2016)
Юрченко Ю. О. - Класифікаційні аспекти стратегії будівельних підприємств (2016)
Ященко В. А. - Теоретико-методичні аспекти оцінювання інтелектуального капіталу будівельних підприємст (2016)
Омельяненко О. П. - Історія економіки та економічної думки, як когнітивна складова підготовки бакалаврів в КНУБА, Зінченко М. М. (2016)
Титок В. В. - Комплексний попередній аналіз інноваційно-інвестиційного проекту в житловому будівництві (2016)
Доненко В. І. - Щодо оновлення методики визначення ефективності використання методів механізації в будівельному виробництві, Іщенко О. С., Кулік М. В. (2016)
Савйовский А. В. - Напрями ефективної термомодернізації існуючих будівель (2016)
Климчук М. М. - Соціально-відповідальний маркетинг на підприємствах будівельної індустрії: акцент на енергозбереження, Шегда М. В. (2016)
Дорошенко В. М. - Державне сприяння розвитку інфраструктурного забезпечення енергозбереження підприємств цивільного будівництва (2016)
Вахович І. В. - Особливості функціонування будівельних саморегулівних організацій в Україні (2016)
Матвієвський С. В. - Визначення межі небезпечної зони при переміщенні вантажів баштови краном, Нікогосян Н. І. (2016)
Інформація для авторів (2016)
Приклад оформлення основних елементів статті (2016)
Для нотаток (2016)
Борейко В. І. - Роль держави у забезпеченні благополуччя населення (2016)
Васіна А. Ю. - Теоретичний концепт структурного реформування економіки (2016)
Лукомська О. І. - Сільський зелений туризм як інноваційний напрям диверсифікації агробізнесу (2016)
Мних М. В. - Вступ України до ЄС – особливі виклики для реформування економіки України (2016)
Артеменко І. С. - Теоретико-методичні основи концентрації виробництва на підприємствах агропромислового комплексу (2016)
Boiarchuk А. - Innowacyjne zrodla finansowania Chersonskiego regionu: technoparky (2016)
Володін С. А. - Концептуальні засади розвитку Національної академії аграрних наук України на інноваційній основі (2016)
Дзюба Т. А. - Способи мінімізації інвестиційних ризиків машинобудівних підприємств (2016)
Климчук А. О. - Методи мотивації персоналу на промислових підприємствах (2016)
Непочатенко О. О. - Конкурентне середовище та напрями економічного розвитку сільськогосподарських підприємств, Пташник С. А. (2016)
Осадча О. О. - Інтелектуальний капітал як об’єкт генерування доходу фінансово-господарської діяльності (2016)
Сас О. О. - Природничо-ринкова концепція управління в аграрних підприємствах (2016)
Герман Л. Т. - Оцінка впливу соціальних факторів на глобальний економічний розвиток (2016)
Коцюк Ю. А. - Системи електронного документообігу у вищому навчальному закладі: тенденції та перспективи впровадження, Данилець Ю. О. (2016)
Садова У. Я. - Структурні дисбаланси якості людського потенціалу у фокусі викликів політики зайнятості населення України, Степура Т. М. (2016)
Бєлова І. В. - Концептуальні засади функціонування трансмісійного механізму системного фінансового ризику (2016)
Dziekanski P. - Efficiency of the municipality’s action in the context of the synthetic assessment оf the financial condition on the example of the Kamienna basin municipalities (2016)
Дем’янчук О. І. - Особливості формування доходів місцевих бюджетів України в умовах бюджетно-податкових змін (2016)
Карлін М. І. - Проблема вибору моделі оподаткування в Україні в умовах соціально-економічної кризи (2016)
Левицька С. О. - Методичні та прикладні підходи ефективності землекористування в умовах податкового реформування, Стець Н. В. (2016)
Пінь А. М. - Аналіз природи державного боргу в концепціях А. Лернера та П. Кругмана (2016)
Примостка О. О. - Контролінг як інноваційна концепція управління банком (2016)
Фоміних М. В. - Стратегічні орієнтири формування політики управління сектором системно важливих банків (2016)
Ambarchian V. S. - Financial statements as indicator of the autonomy level of higher educational institution аnd transparency of economy as a whole (2016)
Левицька С. О. - Організація обліку діяльності суб’єків як синергетичий процес інформаційного забезпечення їх менеджменту (2016)
Харчук Ю. Ю. - Перспективи розвитку суб’єктів господарювання малого бізнесу України в контексті нововведень у спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності, Танчин А. І. (2016)
Григоревська О. О. - Шляхи вдосконалення організації бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці на підприємстві, Христос І. В. (2016)
Новоселецький О. М. - Соціально-економічні детермінанти злочинності, Шепель А. В. (2016)
Анісімова А. О. - Специфічні особливості формування граматичних навичок говоріння німецькою мовою після англійської у майбутніх перекладачів (2012)
Андрієнко Т. П. - Стратегії відтворення іншомовних елементів у мовленні персонажів художнього твору (2012)
Бондарук Л. В. - Міфокритика та міфокритична методологія дослідження художнього твору: перекладознавчий аспект (на матеріалі роману Marcel Proust "Noms de pays: le nom") (2012)
Гаврилович О. Г. - Зооморфный код культуры во фразеологии белорусского, русского и английского языков: сравнительно-сопоставительный анализ (2012)
Ємельянова О. В. - Модальність дискурсу фінансового прогнозу (2012)
Здражко А. Є. - Критерії оцінювання перекладу дитячої літератури (2012)
Красікова М. Б. - Еквіваленти перекладу віддієслівних іменників з ознакою дії з англійської мови на українську (2012)
Лещенко О. И. - Типология авторской представленности в сильных позициях текста (2012)
Лещинская О. А. - Национальное выражение эмоции страха в фразеологизмах белорусского и русского языков (2012)
Малкович Т. І. - Міжмовна синхронія в укладанні реплік художнього кінофільму (2012)
Олікова М. О. - Когнітивно-комунікативні характеристики еліпсису (2012)
Омельченко Л. Ф. - Трансформаційний аналіз англійських структурно-складних лексем (2012)
Павлов В. В. - Інверсія як мовне явище (2012)
Палійчук А. Л. - Теперішній наративний час як засіб інтимізації (2012)
Пименова М. В. - Эквивалентные концепты (2012)
Полевая Т. Н. - О влиянии замен на оценочный компонент значения при переводе текстов публицистического дискурса (2012)
Семенюк А. А. - Вікові особливості мікроструктури фемінінного прескриптивного дискурсу (2012)
Скалевська Г. О. - Лінгвостилістичні та структурні особливості перекладу пантумів: від традиційної малайської поезії до сучасної американської та української літератури (2012)
Стрельченко Д. В. - Мовні засоби англомовного рекламного дискурсу (2012)
Теркулов В. І. - Базові категорії лінгвальної когнітології (2012)
Федоренко С. В. - Міжкультурний аспект перекладу наукової літератури (2012)
Черноватий Л. М. - Навчання письмового перекладу: навички та уміння етапу аналізу тексту оригіналу і вправи для їх формування (2012)
Шведова З. В. - Фразеологическая концептуализация хороших умственных способностей человека (2012)
Юшак В. М. - Порівняльний аналіз перекладу антропонімів-символів та значущих власних імен (2012)
Азаренков Г. Ф. - Місце компетентнісного підходу в теорії управління економічною безпекою підприємства, Бондаренко К. В. (2016)
Ачкасова С. А. - Теоретичні аспекти визначення сутності фінансової безпеки страхової компанії, Клімчук О. В. (2016)
Балдик Д. О. - Формування фінансово-економічних результатів діяльності сільськогосподарських підприємств (2016)
Барвинок В. Ю. - Роль персонального бренда в самореализации студентов (2016)
Бегун С. І. - Статистичне дослідження відтворення населення Волинської області (2016)
Білоцерківський О. Б. - Статистичний аналіз виробництва електроенергії в Україні (2016)
Бойда С. В. - Інституційні проблеми формування бізнес-середовища в Україні (2016)
Бондаревська К. В. - Шляхи удосконалення систем винагородження працівників у сучасних умовах, Суха М. І. (2016)
Вільхова Т. В. - Оцінка ефективності землекористування для беззбиткового виробництва та з розширеним відтворенням (2016)
Головацька С. І. - Внутрішній контроль витрат підприємства: організаційно-методичні аспекти, Сашко О. П. (2016)
Голубка М. М. - Вклад провідних економічно-просвітницьких товариств у прогрес фінансово-економічної та кооперативної освіти на західноукраїнських землях (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2016)
Громова А. Є. - Аналіз фінансового стану підприємства з огляду ефективного використання фінансових ресурсів, Крамаренко К. В., Рудик Т. О. (2016)
Дєєва Н. Е. - Управління репутацією підприємства: основні фактори впливу на формування та підвищення, Грабчак В. І. (2016)
Дмитренко А. В. - Принципи бухгалтерського обліку як складова методології бухгалтерського обліку спільної діяльності суб’єктів господарювання, Пустяк О. В. (2016)
Ігнатова О. М. - Статистична оцінка динамічних змін на депозитному ринку в Україні, Попрожук К. О. (2016)
Карамушка О. М. - Економічний розвиток підприємств зернового комплексу в умовах ризиків та глобалізації (2016)
Келюх О. О. - Інформаційні технології в розвиненні екологічного мислення майбутніх фахівців аграрної сфери (2016)
Кравець М. О. - Інформаційна підтримка обслуговуючої кооперації (2016)
Красілич І. О. - Фактори впливу на ефективність експортно-імпортної діяльності машинобудівних підприємств (2016)
Кривець Ю. М. - Методологічні засади та показники ефективності оцінки функціонування корпоративних агроформувань та управління ними (2016)
Крючко Л. С. - Особливості непрямого оподаткування в Україні (2016)
Лесік І. М. - Інфраструктурне забезпечення оптових ринків продукції овочівництва, Рочняк В. В. (2016)
Лобза А. В. - Особливості підбору персоналу на сучасних українських підприємствах, тенденції розвитку рекрутингу, Клименко С. Ю. (2016)
Макарчук О. Г. - Теоретико-методологічні основи обліку основних засобів в сільськогосподарських підприємствах, Новосядлова К. В. (2016)
Маляренко А. В. - Напрямки розвитку банківських установ в Україні, Марущак І. О. (2016)
Маршук Л. М. - Теоретичні засади формування ресурсно-фінансового потенціалу підприємства (2016)
Маршук Л. М. - Децентралізація влади та формування місцевих бюджетів в Україні, Матяш О. О., Репа Н. С. (2016)
Мирошниченко Ю. В. - Сучасні методи управління персоналом, Навіцкас В. А., Сорокіна А. В. (2016)
Мірзоєва Т. В. - Щодо розвитку галузі тваринництва в Київській області (на прикладі СВК агрофірми "Перемога"), Шевченко Н. Ю. (2016)
Мосора Л. С. - Природний і міграційний рух населення в Івано-Франківській області: причини та наслідки (2016)
Нестеренко О. М. - Основні принципи та особливості організації логістики у військових частинах Національної гвардії України, Чирва Ю. Є. (2016)
Петренко В. С. - Теоретичні та методологічні аспекти грошових потоків на підприємстві, Кузнецова Д. С. (2016)
Петюх В. М. - Загальні компетенції та якості, необхідні молоді для створення власного бізнесу, Шеіна В. О., Шепель А. Ю. (2016)
Поліщук І. І. - Проблеми та перспективи розвитку хлібопекарської галузі в Україні, Ящишена Я. О. (2016)
Полях В. М. - Маркетингова стратегія розвитку свинарства в сільськогосподарських підприємствах (2016)
Пономарьова О. Б. - Особливості розвитку страхування в умовах поширення Інтернету, Зінченко О. М. (2016)
Пономарьова О. Б. - Проблеми та перспективи розвитку медичного страхування в Україні, Проценко К. В., Стовбун А. О. (2016)
Романова Ю. С. - Привлечение инвестиций в экономику России (2016)
Сіпайло Л. Г. - Обґрунтування альтернативних витрат при формуванні інвестиційної політики підприємства, Ляшук А. М. (2016)
Скляр Є. В. - Теоретичні засади дослідження дебіторської та кредиторської заборгованостей, Храпливий А. І. (2016)
Скоромна О. Ю. - Вплив галузевої структури на формування прибутку аграрних підприємств (2016)
Сліпченко Г. М. - Особливості бухгалтерського обліку податку на додану вартість в Україні (2016)
Слободянюк Н. О. - Стан страхового ринку України на сучасному етапі, проблеми та перспективи його розвитку, Прокопчук Г. Ю. (2016)
Станкевич Ю. Ю. - Корпоративна соціальна відповідальність: сутність та проблеми поширення в Україні (2016)
Тарасевич Н. В. - Сучасні аспекти залучення та утримання клієнтів банку, Гурба Н. О. (2016)
Фісуненко П. А. - Роль бюджету та процесу бюджетування в управлінні підприємством, Сорока А. А. (2016)
Фісуненко П. А. - Сутність та оцінка економічної привабливості та економічної ефективності інвестиційних проектів, Щепеткова А. С. (2016)
Чернишова А. В. - Використання власних торгових марок у дрогері-рітейлі (2016)
Шевченко Ю. В. - Проблеми впровадження інформаційних технологій на підприємства різних форм бізнесу (2016)
Шеремет О. О. - Проблеми розвитку сільських територій в контексті демографічної і поселенської кризи (2016)
Шкрабак І. В. - Методичний підхід до оцінки впливу характеристик НІС на розвиток малого підприємництва, Ахунзянов О. В. (2016)
Юрчик І. Б. - Іноземні інвестиції в Україні: роблеми та перспективи, Маценко А. А. (2016)
Байцим А. І. - Використання нормалізованого вегетаційного індексу для моніторингу стану рослинного покриву НПП "Вижницький" на основі даних супутникової зйомки, Талах М. В., Стратій В. І. (2016)
Волков В. А. - Об одном из методов атаки на протокол TLS (2016)
Головенко Т. М. - Загальна характеристика показників льону олійного з метою виготовлення інноваційних товарів, Бойко Г. А., Іваненко О. О., Шовкомуд О. В. (2016)
Гуртовий М. Ю. - Моделювання та оптимізація параметрів електромобілів з комбінованими режимами енергоживлення, Попов С. В. (2016)
Єгорова О. В. - Нечіткі штрафні функції в задачі управління запасами з урахуванням товарних втрат, Снитюк В. Є. (2016)
Котвицький Р. С. - Система технічного зору в задачах стабілізації безпілотного літального аппарату, Сарибога Г. В. (2016)
Махровська Н. А. - Аналіз алгоритмів розпізнавання образів для оптимізації рішення задачі пошуку об’єкта у відеоряді, Безрукава В. Г., Погромська Г. С. (2016)
Мосора Ю. Р. - Про довговічність клинопасових трансмісій в приводах нафтогазового обладнання, Костриба І. В. (2016)
Нестеров О. В. - Дослідження впливу іонного азотування на зносостійкість поверхневого шару феритної неіржавіючої сталі, Лавренко А. С., Бялік Г. А., Журавель С. М. (2016)
Поліщук М. О. - Дослідження роботи роторно-плівкового апарата з шарнірним кріпленням лопатей, Зубрій О. Г. (2016)
Сай В. М. - Функціонально-планувальні аспекти формування вартості земельних ділянок населених пунктів, Винарчик Л. В. (2016)
Силка І. М. - Інноваційні підходи до виробництва натуральних ароматизаторів (2016)
Тимчик Г. С. - Вдосконалення алгоритмів біопульсової діагностики, Осадчий О. В., Божеску А. О., Кедись А. О. (2016)
Тимчик Г. С. - Мінімізація набору показників для визначення функціонального стану, Осадчий О. В., Кедись А. О., Божеску А. О. (2016)
Шаповалова Н. П. - Фактори формування та зберігання якості кави натуральної смаженої, Кравченко О. В. (2016)
Буринюк Х. П. - Порівняльний аналіз показників киснезалежного метаболізму нейтрофільних гранулоцитів крові та мокротиння у школярів, хворих на нееозинофільний фенотип бронхіальної астми, Ортеменка Є. П. (2016)
Гавриш Л. О. - Прогностична характеристика та диференційований підхід до лікування уражень шлунково-кишкового тракту у пацієнтів з хронічною хворобою нирок, Дубінська М. В., Золотун І. М., Вівсянник В. В. (2016)
Дудка Т. В. - Зміни показників функції зовнішнього дихання, морфо-функціонального стану жовчного міхура та гомеостазу жовчі за комбінованого клінічного перебігу хронічного холециститу та бронхіальної астми, Дудка І. В., Олексій М. В., Ткач Ж. О., Шуневич І. В. (2016)
Дученко К. А. - Вплив фуроксану на водно-сольовий обмін у щурів (2016)
Егорченко О. Б. - О ранней диагностике заболеваний кистей рук пользователей компьютеров с помощью вибротестирования, Шмырко В. И., Лавренко А. С., Троян Ю. И. (2016)
Живоложний А. Ю. - Постінсультний больовий синдром: сучасне бачення патогенезу та діагностики, Макєєва О. М. (2016)
Мочалов Ю. О. - Теоретичне обґрунтування застосування комплексу фотодинамічної терапії та озонотерапії при запальних захворюваннях пародонту (oгляд літератури), Тукало І. В. (2016)
Павленкова О. В. - Деякі аспекти виникнення підвищеної чутливості зубів, Павленко С. А., Петрушанко В. М., Сидорова А. І. (2016)
Потапчук А. М. - Аналіз можливостей реставрації ділянок рецесії ясен з використанням композитних матеріалів, Цуперяк С. С. (2016)
Боднарчук Т. В. - Вплив Дністровського гідровузла на навколишнє природне середовище і формування антропогенних ландшафтів у зоні його впливу (2016)
Макаренко В. В. - Вплив антропогенного навантаження на стан родючості ґрунтів на прикладі Коростенського району Житомирської області, Матвієнко Б. Я. (2016)
Самойленко Н. М. - Екологічно сталий розвиток міст Казахстану, Сулайманова Ж. А. (2016)
Бобошко В. І. - Взаємодія школи, сім’ї і громадськості на засадах соціального партнерства (досвід Великої Британії) (2016)
Венгловська О. А. - Ідеї С. Русової про виховання дітей дошкільного віку на сторінках часопису "Світло"(1910–1914), Свяженіна М. В. (2016)
Єремеєвич М. О. - Комп’ютерні системи тестування знань та їх аналіз, Турка Т. В. (2016)
Заболоцький А. Ю. - Проблема якості дистанційного навчання (2016)
Ковальчук Л. І. - Проблеми результативності навчального процесу в контексті педологічної науки (перша третина ХХ століття) (2016)
Козубенко Ю. Л. - Особливості проведення занять з лікувальної фізичної культури при гіпертонічній хворобі (2016)
Коломієць Т. В. - Результати сформованості фахової комунікативної компетентності у майбутніх провізорів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін після проведення формувального експерименту (2016)
Костик Е. П. - Качественная подготовка будущих специалистов профессионального образования как педагогическая проблема (2016)
Кочубей Л. В. - Проблема формирования учебного диалога в школе (2016)
Курчій О. В. - Розвиток творчих здібностей учнів середньої школи на заняттях у гуртках, Кушнерьова А. В. (2016)
Кухарчук І. О. - Формування соціокультурної компетентності у майбутнього вчителя-словесника (на матеріалі регіональних антропонімів) (2016)
Левандовська І. З. - Формування позитивної мотивацiї вивчення iноземної мови у студентiв вищого навчального закладу, Дудар О. В. (2016)
Прищепа С. М. - Сутність та зміст поняття "підприємницька компетентність" (2016)
Сінельник І. П. - Серендипіті як інтерактивна методика виховання толерантності майбутніх учителів початкової школи (2016)
Стельмах Н. В. - Психолого-педагогічні умови педагогічної взаємодії (2016)
Tonkonoh N. I. - Strategic competence formation of future foreign language teachers (2016)
Федорченко Г. М. - Формування національної самосвідомості учнів засобами фольклору (2016)
Форостюк Т. В. - Дидактичні й лінгвістичні основи вивчення лексики в початковій школі (2016)
Tsurkan T. G. - Parental involvement in children's education (2016)
Чернякова О. І. - Використання мультимедійних засобів навчання на уроках в початкових класах (2016)
Шиліна А. Г. - Використання тренінгу для викладання англійської мови студентам немовних вищих навчальних закладів (2016)
Шкарбан Л. В. - Формування готовності вчителів початкової школи до роботи з ліворукими дітьми (2016)
Шкарупа Г. М. - Досвід конструювання робочого зошиту з дисципліни "Перспектива і тіні" для студентів коледжу КНУТД (Спеціальності "Графічний дизайн" та "Художнє фотографування") (2016)
Бондарчук О. А. - Цивілістичні аспекти договору позички (2016)
Коляда Т. А. - Теорія та практика нормативного регулювання щодо зовнішнього вигляду працівників (2016)
Kryvtsova I. S. - Synergetics in law: foundation, limits and possibilities of general theoretical and sectoral applications (2016)
Лазаренко С. В. - Конституційна реформа і модернізація: співвідношення понять (2016)
Матросова І. Ю. - Виявлення особливостей правового регулювання діяльності транснаціональних компаній (ТНК) (2016)
Салей М. І. - Предмет конституційної аксіології як напряму конституційно-правових досліджень (2016)
Сіліч Є. Г. - Правовідносини, що виникають в пенітенціарній діяльності. Теоретичний аспект (2016)
Смирнов М. І. - Функціональна спрямованість діяльності прокурора у кримінальному провадженні (2016)
Бондар В. Д. - Місія університету в умовах реалізації концепції сталого розвитку суспільства (2016)
Дзядзіна Н. М. - Визначення стратегічних пріоритетів регіонального розвитку України (2016)
Нагорна Г. О. - Соціальне проектування: історія становлення та розвитку (2016)
Сироватка С. О. - Засоби впливу держави на раціоналізацію поведінки учасників ринку житлово-комунальних послуг (2016)
Привроцький В. П. - Становлення та функціонування американських "фабрик думок" (2016)
Сандул В. А. - Місце та роль іміджевих технологій у процесі професійної політичної діяльності (2016)
Березняк В. І. - Форми та методи ідеологічної та атеїстичної роботи навчального осередку на Рівненщині в 70-80-ті роки ХХ століття (2016)
Орленко О. М. - Петроград і реалізація податкової політики напередодні непу (2016)
Павлів О. В. - Голодомор 1946-1947 років. Реґіони західної України та Бесарабії (2016)
Гаврилюк О. О. - Невербальні засоби реалізації комунікативно-прагматичної інтенції коментатора текстової трансляції спортивного змагання (на матеріалі англійської мови) (2016)
Грабівська Г. І. - Традиції українського театру у візії І. Франка на шпальтах польського часопису "Kurjer Lwowski" (2016)
Довбня Л. Е. - Мовознавча діяльність Юрія Шевельова в Українському вільному університеті Мюнхена, Товкайло Т. І. (2016)
Калашнікова О. Л. - Тема пам’яті у творчості Патріка Модіано та її втілення у жанровому репертуарі письменника, Шубкіна К. А. (2016)
Костик Є. В. - Проблеми транслітерування українських власних назв студентами немовних факультетів (2016)
Кучик Г. Б. - Стилістичні риси мови установчих документів міжнародних організацій (2016)
Молодиченко Н. А. - Основні аспекти поняття політичної коректності в сучасній англійській мові, Танана С. М. (2016)
Ніколайчук А. С. - Розвиток паратаксису й гіпотаксису в студіях учених Московської лінгвістичної школи, Козорог А. І. (2016)
Тищенко О. О. - Символ у контексті поетичного мовлення Б.-І. Антонича, Калмикова А. С. (2016)
Цилюрик Т. В. - Рецепція поетики "комічної епопеї" в романі Джейн Остен "Емма" (у порівнянні з романом Г. Філдінга "Історія Тома Джонса, знайди") (2016)
Чумакова Г. А. - Полісемія в контексті роману М. Дочинця "Вічник" (2016)
Шапран Д. П. - Мілітарна метафора в українській маркетинговій термінології (2016)
Шпинта Г. М. - Особливості використання терміноелементів "mania", "philia" в латинськомовній клінічній термінології (2016)
Баташева Н. І. - Особливості емоційної сфери дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку (2016)
Бєлякова С. М. - Психологічні особливості професійного становлення студентів (2016)
Бончук Н. В. - Суб’єктивне розуміння щастя сучасною молоддю та підлітками (2016)
Глубока І. О. - Особливості створення психологічних умов розвитку асертивної поведінки учнів професійно-технічних навчальних закладів (2016)
Журавель А. В. - Тривожність як індивідуально-психологічний фактор суїцидального ризику у юнацькому віці, Четверикова І. Ю. (2016)
Калюжна Є. М. - Вплив акцентуацій характеру ув’язнених на особливості їх міжособистісних стосунків, Лойко Ю. В. (2016)
Калюжна Є. М. - Вплив самооцінки особистості на її академічну успішність у молодшому шкільному віці, Шевергіна М. В. (2016)
Кондратенко В. С. - Вплив рівня конфліктності на процес соціально-психологічної адаптації молодших школярів, Губа Н. О. (2016)
Міцик Т. О. - Етапи розвитку образу світу у підлітків з погляду онтогенетики (2016)
Tukyun Ch. J. - Cruel behavior models in classical psychological theories (2016)
Чернята Н. О. - Слово – основна одиниця мовленнєвої діяльності, ядро внутрішнього лексикону (2016)
Яновська Т. А. - Особливості творчої уяви дітей молодшого шкільного віку (2016)
Опалько М. С. - Автоматизація управління туристичним підприємством як засіб підвищення ефективності його діяльності, Примак Т. Ю. (2016)
Верхова А. О. - Синтез мистецтв у просторі естрадного видовища (2016)
Геренко С. С. - Розвиток графічного дизайну і реклами в Україні 2009–2015 рр. (2016)
Логвінова О. О. - Культурно-мистецькі трансформації арт-проекту у видовищній культурі України (на прикладі театралізованих fashion-шоу) (2016)
Булах І. В. - Основні положення методики символізації архітектурно-художнього образу середовища міста (2016)
Баранова С. В. - "Філософія" кількісно-якісних відношень (2012)
Бевз Н. В. - Герменевтико-коммуникативные аспекты непереводимости в поле переводческой культуры (2012)
Бондаренко Ю. С. - The Phonemic Tendencies оf Estuary English (2012)
Жулавська О. О. - Кількісний аналіз частотності актуалізації ознак повсякденного поняття "тероризм" у сучасному британському газетному дискурсі (2012)
Князєва А. - Перекладацький аспект гендерних маркерів (на матеріалі спічів англомовних політдіячів), Медвідь О. М. (2012)
Коломієць Л. В. - Алюзивні фрази Ґреґорі Корсо та їх "друге життя" як назв і цитат з погляду перекладу (2012)
Куліш В. С. - Інтерпретація стилістично-маркованих номінацій мовчання (на матеріалі англомовного та російського поетичних дискурсів) (2012)
Лукьянова Т. Г. - Жанрово-стилістичні особливості перекладу субтитрів (на матеріалі англомовних художніх фільмів) (2012)
Овсянников В. В. - Направление перевода на инязах, Сласная Е. В. (2012)
Огуй О. Д. - Західно- та східноєвропейський переклади в епоху Середньовіччя (476-1492): нова спроба викладу в посібнику з історії перекладу, Івасюк О. Я. (2012)
Плющ Б. О. - Особливості відтворення в англомовних перекладах контрастності як провідної риси ідіостилю В. Винниченкa (2012)
Попова О. В. - Конкатенація інтра- та екстралінгвальних факторів (2012)
Потреба Н. А. - Лінгвокультурна адаптація художнього тексту (2012)
Прокопенко А. В. - Конфліктні стратегії політдіяча в аспекті стратегій перекладу (на снові американського політінтерв’ю) (2012)
Ребрій О. В. - Творчі виміри перекладу дитячої літератури (2012)
Свєтлова А. І. - Вербалізація концепту "silence” в англомовній картині світу (2012)
Совенко А. M. - Реалізація позитивної оцінки в англійському та американському сленгу, Дорда В. О. (2012)
Соколова І. В. - Категоріальна представленість інформаційно-рекламних текстів (на матеріалі сучасної англійської мови) (2012)
Тіліга А. Ю. - Відтворення топоніміки як складової фантастичної художньої картини світу в англо-українських перекладах (2012)
Троць О. В. - Номінації давньогерманських магічних технік: порівняльно-історичний аспект (2012)
Федоренко С. В. - Міжкультурний аспект перекладу наукової літератури (2012)
Шукало І. М. - Англомовні метафоричні рекламні слогани та їх переклад українською мовою (2012)
Буката М. В. - Екстеріоризація силенціального ефекту у мистецькому дискурсі (2012)
Содержание (2013)
Корнацька А. Г. - Використання ендохірургії в лікуванні маткового чинника безпліддя, Даниленко О. Г. (2013)
Гордиенко С. - Чемпионат бригад скорой медицинской помощи завершился победой киевлян (2013)
Старение репродуктивной системы: новые критерии STRAW+10 (2013)
Іванюта Л. І. - Проблеми небезпеки застосування лікарських засобів під час вагітності, Іванюта І. С. (2013)
Бенюк В. А. - Особенности комплексной интерферонотерапии при рецидивирующем генитальном герпесе, Никонюк Т. Р. (2013)
Вдовиченко Ю. П. - Аналіз показників кесаревих розтинів з приводу неспроможності рубця на матці за 2001–2011 роки, Гончарук Н. П., Гурженко О. Ю. (2013)
Набер К. Г. - Обзор эффективности и безопасности препарата Канефрон® Н при лечении и профилактике урогенитальных и гестационных заболеваний, Перепанова Т. С. (2013)
Hodis H. N. - Концепция возраста при гормональной терапии в профилактике коронарных заболеваний сердца: прошлое, настоящее и будущие перспективы, Collins P., Mack W. J., Schierbeck L. L. (2013)
Голяновский О. В. - Клиническое применение комбинированных гипертонических/ коллоидных растворов у родильниц при тяжелом геморрагическом шоке, Жежер А. А., Кулаковский М. М. (2013)
Веропотвелян П. Н. - Преждевременный разрыв плодных оболочек – инфекционный фактор, Гужевская И. В., Веропотвелян Н. П., Цехмистренко И. С. (2013)
Вороненко Н. Ю. - Метаболічний синдром та дисфункція жирової тканини у жінок (2013)
Корнацька А. Г. - Комплексна підготовка до майбутньої вагітності з урахуванням психоемоційних змін, Даниленко О. Г., Біль І. А., Флаксемберг М. А. (2013)
Шлапак И. М. - Клинико-функциональные и иммуногистохимические критерии несостоятельности рубца на матке после операции кесарева сечения (2013)
Бакшеев С. Н. - Клиническое течение беременности у женщин с первым медицинским абортом в анамнезе (2013)
Баскаков П. М. - Прегравідарна підготовка і профілактика невиношування вагітності у жінок з патологією шийки матки в анамнезі, Ігоніна О. В. (2013)
Назаренко Л. Г. - Фенотипические особенности беременных низкого роста с позиций дисплазии соединительной ткани, Тарусина Е. В. (2013)
Артеменко В. В. - Диагностическое значение клинико-лабораторного исследования амниотической жидкости при физиологическом и патологическом течении беременности (2013)
Манжула Л. В. - Содержание гомоцистеина и фибронектина при плацентарной дисфункции у беременных с варикозной болезнью (2013)
Ткачик С. Я. - Особенности концентрации метаболитов стероидных гормонов при дискоординированной родовой деятельности (2013)
Курицина С. А. - Морфологические особенности фетоплацентарного комплекса при аномально расположенной плаценте (2013)
Вдовиченко Ю. П. - Бактериальный вагиноз и неспецифический вагинит – дифференциальная диагностика и выбор средства местной терапии, Гопчук Е. Н. (2013)
Лянна М. В. - Актуальні питання преконцепційної підготовки жінок з лейоміомою та патологією шийки матки в анамнезі (2013)
Степанова Є. В. - Тактика ведення жінок репродуктивного віку з гіперпластичними процесами ендометрія на фоні гіпотиреозу (2013)
Орлова В. В. - Мелатонін – універсальний гормон жіночого організму, Сімрок В. В., Коробкова О.А. (2013)
Кишакевич И. Т. - Влияние менопаузального остеопороза на изменения качества жизни пациенток (2013)
Зарічанська Х. В. - Оптимізація лікування запальних захворювань придатків матки, Антонюк М. І., Дола О. Л., Ємець Н. О. (2013)
Сеидбекова Ф. О. - Врожденные локальные пороки развития костно-суставной системы у новорожденных г. Баку (2013)
Лембрик І. С. - Бактеріальний вагіноз у дівчаток із патологією кишечнику: чинники ризику, клінічні особливості, принципи діагностики, Лембрик С. П. (2013)
Луценко Н. С. - Комплексное лечение цервикальных интраэпителиальных неоплазий, ассоциированных с HPV-инфекцией, Евтерева И. А., Киосова М. Н. (2013)
Пирогова В. І. - Гормональна контрацепція у жінок з фоновими захворюваннями шийки матки і папіломавірусним інфікуванням – діагностичні і лікувальні аспекти, Голюк Н. Я. (2013)
Ромащенко О. В. - Стан сексуального здоров'я жінок, які використовують перерваний статевий акт та чоловічий презерватив для запобігання небажаній вагітності, Мельников С. М., Білоголовська В. В., Ященко Л. Б., Щербак М. О. (2013)
Берая Д. Ю. - Особенности состояния иммунной системы, патоморфологического и иммуногистохимического состояния эндометрия у женщин с бесплодием и аутоиммунной патологией щитовидной железы (2013)
Льовкіна О. Л. - Зміни в ендометрії та особливості кровообігу в артеріях матки у жінок репродуктивного віку із первинним стрес-індукованим непліддям (2013)
Гален, маммология, мастэктомия и силиконовая грудь: радикальные методы (2013)
До читачів (2016)
Переднє слово (2016)
Баумейстер А. - Логічна термінологія: проблема кодифікації, Васильченко А., Кебуладзе В., Козаченко Н., Конверський А., Лактіонова А., Маєвський О., Навроцький В., Остроушко О., Попович М., Хоменко І., Шрамко Я., Щербина О. (2016)
Хоменко І. - Неформальна логіка та арґументативне міркування (2016)
Шрамко Я. - Принцип дуальності в логіці і філософії (2016)
Сепетий Д. - Психофізичний дуалізм Декарта у сучасній ретроспективі (2016)
Довга Л. - Посібник із курсу "Історія української культури": питання до дискусії (2016)
Кислюк К. - Меморіальний ландшафт української культури: минуле та сучасність (2016)
Гомілко О. - Сердечне порозуміння в присутності величі університету: Щорічна конференція (2016)
Єрмоленко А. - Проблеми перекладу понять, похідних від слова "Welt", в етиці, практичній філософії та соціології, Кебуладзе В. (2016)
Бандура О. О. - Основне питання філософії (загальний нарис) (2016)
Костицький М. В. - Нормативізм як методологія юриспруденції (2016)
Шевчук Р. М. - Методологія наукового пізнання: від явища до сутності (2016)
Павлишин О. В. - Міждисциплінарні зв’язки семіотики права (2016)
Братасюк М. Г. - Співвідношення загальних принципів та норм права в основних типах право розуміння (2016)
Бровко Н. І. - Аналіз феномену правосвідомості людини у філософсько-правовій думці (2016)
Шевченко О. С. - Філософсько-політичне розуміння концепції солідаризму (2016)
Вовк В. М. - Реформи та позитивне право (на прикладі римського права) (2016)
Мамчин П. І. - Філософські засади давньогрецького правосуддя ахейського періоду (2016)
Дурдинець М. Ю. - Бікамералізм як продукт історичної еволюції (2016)
Стукалов А. В. - Сучасна соціальна держава як результат історичного розвитку концепту ідеальної держави платона (2016)
Кушакова-костицька Н. В. - Інформаційне суспільство: сутність та основні концептуальні підходи, Сердюк І. В. (2016)
Івченко Ю. В. - Соціально-філософський зміст патріотизму (2016)
Мотиль І. І. - Кримінально-правова характеристика та її методологічне значення, Семенюк О. О., Грудзур О. М. (2016)
Михайленко Р. В. - Приватна власність у філософській традиції (2016)
Гальонкіна Ю. С. - Інкультурація та професійна етика юриста (2016)
Содержание (2013)
Тучкина И. А. - Клинико-патогенетическая характеристика и терапия гиперандрогений женского организма в подростковом возрасте, Тучкина М. Ю., Гиленко Ж. О., Пионтковская О. В. (2013)
Шурпяк С. А. - По материалам ХI Всемирного конгресса по перинатальной медицине. Москва, 2013 (2013)
Тысячка Г. М. - Диагностика воспалительных заболеваний женской половой системы у подростков с учетом экстрагенитального фона и характера микробной флоры (2013)
Корженкова Г. П. - Фиброзно-кистозная мастопатия: вариант нормы или болезнь? (2013)
Шишкова В. Н. - Проблемы старения и заместительная гормональная терапия у женщин в постменопаузе (2013)
Руднева О. Д. - Преждевременные роды: джунгли контраверсий. Коллегиальное обсуждение проблемы (2013)
Коденцова В. М. - Йод в питании беременных, Вржесинская О. А. (2013)
Широбоков В. П. - Энтеросорбенты на основе смектита и их влияние на микробную экологию человека (обзор литературы), Янковский Д. С., Дымент Г. С. (2013)
Шурпяк С. О. - Гідроксид-полімальтозний комплекс тривалентного заліза (Мальтофер) у лікуванні та профілактиці анемій під час вагітності, лактації та в ранній неонатальний період (2013)
Мельников C. М. - Лікування ектопії шийки матки з використанням препарату Пантекрем (2013)
Макаренко М. В. - Хірургічне лікування загрози передчасних пологів. Клінічний випадок, Говсєєв Д. О., Городнича Л. М., Денисенко Н. М. (2013)
Борис Е. Н. - Новые подходы к негормональной коррекции нарушений функции гипоталамо-гипофизарно-яичниковой системы в комплексной терапии синдрома истощения яичников и эндокринного бесплодия, Суменко В. В., Шалько М. Н., Сербенюк А. В. (2013)
Макаренко М. В. - Инородные тела в полости матки как причина маточных кровотечений, Говсеев Д. А., Гридчин С. В., Дидух Т. Э. (2013)
Памфамиров Ю. К. - Опыт применения ультразвукового скальпеля при экстирпации матки с придатками лапаротомным доступом, Заболотнов В. А., Карапетян О. В., Пучкина Г. А. (2013)
Круть Ю. Я. - Многоплодная беременность. Современный взгляд на проблему, Бабинчук Е. В. (2013)
Тучкіна І. О. - Профілактика та лікування прееклампсії у вагітних групи ризику, Виговська Л. А., Мальцев Г. В., Благовещенський Є. В., Покришко С. В. (2013)
Назаренко Л. Г. - Применение орального пробиотика как альтернативная клиническая стратегия профилактики акушерских и перинатальных инфекций, Соловьева Н. П. (2013)
Вовк І. Б. - Алгоритм обстеження та лікування жінок з різними формами ранніх втрат вагітності, Кондратюк В. К., Трохимович О. В., Борисюк О. Ю. (2013)
Довлетханова Э. Р. - Возможность применения комплексных препаратов в лечении вульвовагинитов полимикробной этиологии, Абакарова П. Р. (2013)
Макарчук О. М. - Оцінка ступеня інфікованості статевих шляхів у жінок з фоновими захворюваннями шийки матки та доброякісними пухлинами яєчників, Матвійків Н. І., Юнгер В. І. (2013)
Дубоссарская З. М. - Возможности оптимизации терапии при вазомоторных пароксизмах у женщин в перименопаузе и постменопаузе (2013)
Пирогова В. І. - До питання медикаментозного супроводу діагностичного процесу при генітальному ендометріозі, Козловський І. В. (2013)
Макарчук О. М. - Особливості ліпідного профілю та гормонального фону у жінок з постгістеректомічним синдромом, Гаврилюк Г. М. (2013)
Герасимова Т. В. - Пробиотик с уроантисептическим действием в терапии воспалительных заболеваний органов малого таза, Гопчук Е. Н. (2013)
Прилуцкая А. Б. - Особенности нестероидной противовоспалительной терапии в лечении хронических воспалительных заболеваний органов малого таза неспецифической этиологии, Прилуцкий А. И., Дрижай Н. В. (2013)
Пирогова В. І. - Застосування препарату Мастодинон для корекції передменструального синдрому з переважанням мастодинії у жінок фертильного віку з функціональною гіперпролактинемією, Вереснюк Н. С., Малачинська М. Й., Шурпяк С. О. (2013)
Бенюк В. А. - Профилактика рецидивов хронического кандидозного вульвовагинита у женщин в период ранней постменопаузы, Ластовецкая Л. Д., Щерба Е. А., Мельник В. В. (2013)
Линников В. И. - Генетические мутации системы гемостаза в патогенезе преэклампсии (2013)
Гордієнко І. Ю. - Комплексна ультразвукова біометрія легень плода, Гребініченко Г. О., Тарапурова О. М., Слєпов О. К., Нідельчук О. В., Весельський В. Л., Величко А. В., Носко А. О. (2013)
Барановская Г. А. - Особенности дисбиоза влагалища у женщин репродуктивного возраста с трихомониазом (2013)
Прилуцкая А. Б. - Значение гепатопротекторной терапии в лечении пациенток с урогенитальным хламидиозом, Прилуцкий А. И., Батюк А. И., Харитонцева И. С. (2013)
Прилепская В. Н. - Возможности использования спермицидных методов контрацепции, Межевитинова Е. А., Иванова Е. В., Сасунова Р. А., Летуновская А. Б. (2013)
Резниченко Н. А. - Клинико-патогенетическое значение нарушений гормональной системы и их коррекция при бесплодии на фоне генитального микст-кандидоза у женщин (2013)
Микитенко Д. О. - Оцінювання ролі чоловічого фактора при лікуванні безпліддя у пацієнтів із множинними невдалими спробами використання допоміжних репродуктивних технологій, Маслій Ю. В., Лаврова К. В. (2013)
Абдуллаев Р. Я. - Возможности ультрасонографии в диагностике саркомы матки, Сухин В. С., Семикоз Н. Г., Сухина Е. Н., Поздняков С. А. (2013)
Свинаренко А. В. - Современные подходы к месту радиотерапии в комплексном лечении саркомы матки (2013)
Карташов С. М. - Ферментативные и генетические особенности рака эндометрия разной степени дифференцировки у больных разных возрастных групп, Мусаев Р. И., Сухин В. С. (2013)
Левитская Л. Н. - Спиральная компьютерная томография и магнитно-резонансная томография в диагностике сарком матки, Сухин В. С. (2013)
Слободянюк О. В. - Паллиативная помощь больным саркомой матки, Сухин В. С., Щит Н. Н. (2013)
Сухин В. С. - Клиническая характеристика сарком матки (2013)
Быть женщиной – не быть врачом (2013)
Vinnikova L. G. - Study of lactic acid bacteria as a bio-protective culture for meat, Kishenya A. V., Strashnova I. V., Gusarenko A. M. (2016)
Черно Н. К. - Використання надвисокочастотного випромінювання при виділенні полісахаридів клітинних стінок дріжджів, Бурдо О. Г., Науменко К. І. (2016)
Бельтюкова С. В. - Визначення цитрат-іонів в солодких безалкогольних напоях за молекулярною люмінесценцією рутину в комплексі з ітрієм (ІІІ), Малинка О. В., Бойченко В. Д., Ситникова Ю. С. (2016)
Vinnikova L. G. - The changes of characteristics of the pork whole muscle meat products while using the electrolyzed water, Pronkina K. V. (2016)
Звягінцева-Семенець Ю. П. - Дослідження процесу набухання полісахаридів для використання в технології вершкових кремів, Камбулова Ю. В., Соколовська І. О. Кобилінська О. В., Колесник М. (2016)
Коваленко О. А. - Дослідження процесу обсмажування картопляних чіпсів, Ковбаса В. М., Купріянова Т. М., Гребень Б. В., Нагорний В. Ю. (2016)
Овсянікова Т. О. - Вплив молочної кислоти на якість хлібобулочних виробів і втрати мікроелементів при зберіганні та випіканні, Кричковська Л. В. (2016)
Черно Н. К. - Технологія отримання залізовмісного комплексу на основі полісахаридів печериці двоспорової, Озоліна С. О., Нікітіна О. В. (2016)
Біленька І. Р. - Technological aspects of production of the candied fruits from non-traditional raw material, Голінська Я. А. (2016)
Поп Т. М. - Технологія пісочних кондитерських виробів з порошком листя волоського горіху та борошном "Здоров’я" (2016)
Кепін М. І. - Моделювання процесу переробки плодів кісточкових культур у свіжому стані на перфорованій поверхні в полі відцентрованих сил (2016)
Хомічук В. А. - Моделювання і обгрунтування робочого процесу пластифікатора ВВ-ПМЛ, Бескровний О. І., Макаринський В. В. (2016)
Титул, зміст (2016)
Ягольник О. Г. - Україна нарощує експорт цукру (2016)
Корнєєва М. О. - Маса коренеплоду і цукристість як компоненти врожаю цукру та їх взаємозв’язок у ліній закріплювачів стерильності цукрових буряків (Beta Vulgaris L.), Фалатюк Л. В., Суслик Л. О., Навроцька Е. Е. (2016)
Вербняк А. А. - Сорго цукрове – перспективна біоенергетична культура в умовах недостатнього зволоження Східного Лісостепу України, Ганженко О. М., Смірних В. М., Левченко Л. М. (2016)
Войтова Г. П. - Вплив погодних умов на продуктивність та якість коренеплодів у системі альтернативного удобрення буряків цукрових (2016)
Стефанюк В. Й. - Фертигація і позакореневе підживлення стевії медової (2016)
Олександров О. О. - Регіон вирішив відродити цукрову галузь (2016)
Методичні рекомендації з технології вирощування і переробляння міскантусу гігантського (2016)
Вергунов В. А. - Повернення із забуття (2016)
Содержание (2016)
Горпинченко І. І. - Еректильна дисфункція: етіологія, патогенез, діагностика та методи лікування, Ситенко А. М. (2016)
Гурженко Ю. М. - Науково-практична конференція сексологів та андрологів України "Актуальні питання сучасної сексології та андрології", Спиридоненко В. В., Щербак М. О. (2016)
Лесовой В. Н. - Научно-практическая конференция "Урология, андрология, нефрология – 2016", Антонян И. М., Андоньева Н. М., Щукин Д. В., Гарагатый И. А., Савенков В. И., Мальцев А. В., Гурженко Ю. Н., Дударь И. А., Шамраев С. Н. (2016)
Возианов С. А. - Сравнительная оценка применения различных видов открытой уретропластики при длинных стриктурах и облитерациях мочеиспускательного канала, Горпинченко И. И., Шамраев С. Н., Бабюк И. А., Ридченко М. А., Козачихина С. И., Корниенко А. М., Романюк М. Г. (2016)
Драгомир І. О. - Перший досвід застосування ін’єкційної форми парацетамолу для знеболювання під час проведення сеансів дистанційної ударно-хвильової літотрипсії (2016)
Зайцев В. І. - Сучасні підходи до антибіотикотерапії ускладнених інфекцій сечової системи з урахуванням бактеріальної антибіотикорезистентності, Ілюк І. І. (2016)
Черненко Д. В. - Клінічна ефективність комбінованої терапії пацієнтів із сечокам’яною хворобою з використанням препарату Солідагорен, Черненко В. В. (2016)
Гурженко Ю. М. - Психологічний статус чоловіків із еректильною дисфункцією на тлі виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки, Сорока В. В. (2016)
Никитин О. Д. - Повышение эффективности комплексной терапии хронического неспецифического простатита, осложненного экскреторно-токсическим бесплодием (2016)
Горпинченко И. И. - Комбинированная фитотерапия при хронических воспалительных заболеваниях предстательной железы и их осложнения у больных сахарным диабетом, Гурженко Ю. Н., Спиридоненко В. В. (2016)
Романюк М. Г. - Эффективность Нимесила при хроническом простатите/синдроме хронической тазовой боли у мужчин, Корниенко А. М., Аксенов П. В. (2016)
Пустовойт Г. Л. - Визначення деструкції ендотеліоцитів як маркера ураження судин у чоловіків літнього віку (2016)
Гурженко Ю. М. - Психоемоційний стан хворих із еректильною дисфункцією та доброякісною гіперплазією передміхурової залози, Квач М. Д. (2016)
Головко С. В. - Активне спостереження хворих на рак передміхурової залози (Огляд літератури) (2016)
Любчак А. М. - Лихен склерозирующая болезнь мочеиспускательного канала, Любчак М. А. (2016)
Серняк Ю. П. - Лапароскопическая пластика нижней трети мочеточника после ятрогенной травмы. Случай из практики, Литвинов А. И., Фролов А. С., Кардонов А. О. (2016)
Кочарян Г. С. - Гипносуггестия в конверсии гомосексуального компонента либидо: случай из практики (2016)
Кукурекин Ю. В. - Эректильная дисфункция при прогредиентных психических расстройствах, Акулинин В. Н., Бушученко А. Н. (2016)
Литвинець Є. А. - Дослідження ефективності та безпечності лікування хворих на хронічний абактеріальний простатит, Сандурський О. П., Тріщ В. І., Кабіру А. (2016)
Лесовой В. Н. - Выбор метода оперативного лечения пациентов с девиациями полового члена, осложненными эректильной дисфункцией, Аркатов А. В., Книгавко А. В. (2016)
Горпинченко И. И. - Исследование эффективности использования препарата Зиман для коррекции метаболизма половых гормонов при лечении вторичного гипогонадизма у мужчин, Гурженко Ю. Н., Квач Н. Д. (2016)
Lytvynets’ Ye. A. - Sexual disorders in men suffering from hypertension and their possible correction, Vintoniv O. R. (2016)
Гурженко Ю. Н. - Опыт использования селективной коагуляции нервных ветвей nervus dorsalis penis в комплексной терапии преждевременной эякуляции у мужчин, Синицкий Ю. Ю. (2016)
Нікітін О. Д. - Критерії прогнозування потенціалу чоловічої фертильності, Чорнокульский І. С. (2016)
Быстрица Р. А. - Репродуктивная функция у больных хроническим абактериальным простатитом (2016)
Баранник С. І. - Андрологічні аспекти хірургічного лікування пахвинних гриж у чоловіків, Панікова Т. М., Задорожний В. В. (2016)
Гайбуллаев А. А. - Влияние длительного лечения препаратом Канефрон® Н на факторы риска мочевой системы, связанные с идиопатическим кальциевым уролитиазом, Кариев С. С. (2016)
Гурженко Ю. М. - Профілактика ускладнень після оперативного втручання при доброякісній гіперплазії передміхурової залози, Спиридоненко В. В., Гайсенюк Ф. З. (2016)
Люлько А. А. - Комбинированные методы лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы, Бурназ А. О., Никитюк И. Н., Сагань А. С., Депутат В. А. (2016)
Литвинець Є. А. - Дослідження ефективності препарату Новірин у лікуванні чоловіків з папіломавірусною інфекціею, Козак О. О., Литвинець-Кондрат В. Є., Кондрат А. В., Федорів А. І. (2016)
Стусь В. П. - Відновлення сперматогенезу у пацієнтів з екскреторно-токсичним безпліддям, Поліон Ю. М., Поліон М. Ю. (2016)
Гурженко Ю. М. - Загальна характеристика чоловіків із безпліддям, які скористалися допоміжними репродуктивними технологіями для запліднення in vitro, Куценко А. О. (2016)
Григоренко В. М. - Виявлення анти-Hsp60 антитіл у сироватці крові хворих на рак передміхурової залози, Яковенко Л. Ф., Вікарчук М. В., Данилець Р. О., Косюхно М. О., Крупська І. В., Сидорик Л. Л. (2016)
Титул, зміст (2015)
Друге дихання: чи закінчилася криза для українських агрохолдингів (2015)
Новини АПК (2015)
Карпенко С. - Отечественные производственные площадки не соответствуют требованиям ЕС (2015)
Ковальчук Н. Л. - Міжнародний семінар "Сучасне птахівництво 2015 - технології, якість та кадри": успішне започаткування (2015)
Варенкова М. С. - Міжнародна яєчна комісія (2015)
Шиша О. А. - Як святкують Всесвітній День яйця в різних країнах світу? (2015)
Алексеев В. О. - Влияние диформиата натрия на продуктивность цыплят-бройлеров (2015)
Голубєва Т. А. - Вплив проензиму на забійні показники молодняку перепелів залежно від рівня сухої пивної дробини в комбікормах (2015)
Kryvenok M. - Rationale of arginine and lysine ratio in the diets of repair chickens, Iastrebov K. (2015)
Бойко Н. І. - Дослідження комбінованої дії охратоксину А та дезоксиніваленолу на гематологічні показники курчат-бройлерів, Бойко Ю. В. (2015)
Ляшенко Ю. В. - Оцінка рівня генетичної мінливості у вітчизняних породних групах сірих та глинястих качок з використанням RAPD-маркерів (2015)
Гончарик О. А. - Оцінювання якості інкубаційних яєць курей за різних термінів їх зберігання, Пономаренко Н. П. (2015)
Пономаренко Н. П. - Свято заради знання! (2015)
Вервейко Б. Н. - Эффективный менеджмент – результативность отрасли, Кучеров В. А. (2015)
Яйца – это вкусно (2015)
Яцюк В. М. - Синтез арилалкільних азидоамідів на основі продуктів бромарилювання акриламіду і метакриламіду, Симчак Р. В., Барановський В. С., Тулайдан Г. М., Грищук Б. Д. (2015)
Кос Р. В. - Термодинамічні характеристики етил-2-ціано-3-(2-фурил)-2-пропеноата, Собечко І. Б., Горак Ю.І., Сергеєв В. В., Раєвський Ю. А., Мельник Г. В. (2015)
Микула С. О. - Вплив деяких технологічних чинників на випалювання сировинних сумішей з відходами збагачення вугілля (2015)
Семенишин Д.І. - Порівняння кристалічних структур октаціанідо-комплексів молібдену та вольфраму з рідкісноземельними елементами, Типіло І. В. (2015)
Шаповал Й. М. - Обгрунтування складу водних технологічних мастильно-охолоджувальних рідин на основі поліакриламіду, Полюжин І. П., Коцан М. П., Полюжин Л. І. (2015)
Ранський А. П. - Сульфурвмісні комплексони як потенційні антидоти при отруєнні сполуками меркурію, Діденко Н. О., Гордієнко О. А., Авдієнко Т. М. (2015)
Шаповал П. Й. - Синтез і властивості плівок цинк сульфіду (ZNS), отриманих з використанням комплексоутворювача натрій гідроксиду, Созанський М. А., Ятчишин Й. Й. (2015)
Полюжин І. П. - Термодинамічний та кінетичний компенсаційні ефекти реакцій ацилювання гідроксиполі-алкіленокси(мет)акрилатів малеїновим та фталевим ангідридами, Гладій А.І., Ятчишин Й. Й., Цюпко Ф. І., Ларук М. М. (2015)
Гаргай Х. І. - Похідні фолієвої кислоти для модифікації поверхні ліпосом, Дончак В. А., Ріпак Л. М., Воронов С. А. (2015)
Кінаш Н. І. - Синтез похідних амінокислот із сахаридними фрагментами, Небораць І. О., Надашкевич З. Я., Долинська Л. В., Гевусь О. І. (2015)
Нагорняк М. І. - Реакційна здатність гідроксильних груп зі складу сахарози в реакції Стегліха, Самарик В. Я., Ференс М. В., Дронь І. А. (2015)
Скібіцький Р. П. - Синтез нових сахаридовмісних тіосульфонатів, Іваницька О. В., Лубенець В. І., Гевусь О. І. (2015)
Боброва К. І. - Одержання гідроксилвмісних та бромовмісних пероксидів на основі оксетанів, Флейчук Р. І., Гевусь О. І. (2015)
Чверенчук А. І. - Одержання з глинистих матеріалів гранульованого цеолітокерамічного адсорбенту типу 13Х та його використання в газовій хроматографії, Солоха І. В., Пона М. Г., Полюжин І. П., Чернуха А. М. (2015)
Якимечко Я. Б. - Вплив гіпсу на формування структури неавтоклавного газобетону (2015)
Солоха І. В. - Кольорові ангоби на основі залізовмісних відходів промисловості, Вахула О. М., Пона М. Г., Боровець З. І. (2015)
Бесага Х. С. - Особливості технології порошків S-TiO2 для фотокаталізу, Луцюк І. В., Вахула Я. І. (2015)
Жеплинський Т. Б. - Хімічна стійкість листового скла, гартованого контактним методом, Серкіз О. К. (2015)
Якимечко Я. Б. - Композиційні в’яжучі та теплоізоляційні бетони на їх основі, Семеген Р. І., Чеканський Б. Б. (2015)
Боровець З. І. - Воластонітовмісні поливи з використанням синтетичних гідросилікатів кальцію, Пона М. Г., Солоха І. В., Кобрин О. В. (2015)
Яворський В. Т. - Виділення хлоридів із сольових сумішей водно-органічними екстрагентами, Блажівський К. І., Максимович І. Є., Ващук Ю. П. (2015)
Масюк А. С. - Вплив полівінілового спирту на закономірності одержання і морфологію Bа-Zn вмісних силікатних матеріалів, Левицький В.Є., Чекайло М. В. (2015)
Харибіна Ю. В. - Дослідження впливу ортофосфорної кислоти на властивості безвипальних мулітокорундових вогнетривів, Пітак Я. М., Пітак О. Я. (2015)
Нагурський А. О. - Модифікування дорожнього бітуму катіонним латексом BUTONAL NS 198, Гринишин О. Б., Хлібишин Ю. Я. (2015)
Небесний Р. В. - Одержання акрилової кислоти методом альдольної конденсації на B2O3–P2O5–MoO3–V2O5/SiO2 каталізаторі в газовій фазі, Шпирка І. І., Петелька О. А., Івасів В. В., Дмитрук Ю. В., Лапичак. Н. І. (2015)
Топільницький П. І. - Зневоднення суміші нафт та пасткового продукту, Голич Ю. В., Романчук В. В. (2015)
Червінський Т. І. - Регенерація відпрацьованих моторних олив у присутності карбаміду, Гринишин О. Б., Корчак Б. О. (2015)
Оробчук О. М. - Оптимізація процесу дисперсійної коолігомеризації фракції С9 побудовою математичної моделі, Фуч У. В., Субтельний Р. О., Дзіняк Б. О. (2015)
Олійник Л. П. - Дослідження гідрофобізації та наповнення волокнистих матеріалів дисперсією мінеральних частинок каоліну, модифікованого епоксидами вищих жирних кислот, Максимів Н. Л. (2015)
Луценко Т. М. - Обгрунтування параметрів стандартизації препаратів на основі рекомбінантного інтерлейкіну-7 людини, Галкін О. Ю., Карпенко О. Я., Дуган О. М. (2015)
Матвійків С. О. - Дослідження структури мікроплівок на основі фіброїну шовку, Петріна Р. О., Новіков В. П. (2015)
Zvarych V. І. - Synthesis of new 1,5-substituted tetrazoles based on n-benzoyl-n’-(9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracenyl)-thioureas, Lunin V. V., Stasevych M. V. (2015)
Василюк С. В. - Синтез та властивості амінотіосульфозаміщених похідних 5,8-хінолінхінону, Монька Н. Я., Шиян Г. Б., Баранович Д. Б., Хоміцька Г. М. (2015)
Фігурка О. М. - Дослідження антиоксидантної активності 3-амінокислотнозаміщених-2-(3,5-ди-трет-бутил-4-гідроксифеніл)-1,4-нафтохінонів, Ратушна О. П., Хом’як С. В., Яремкевич О. С. (2015)
Шах Ю. І. - Регіоселективність реакції нуклеофільного заміщення між 5-заміщеними 1,4-нафтохінонами та амінотіотріазолами, Кархут А. І., Болібрух Х. Б., Половкович С. В. (2015)
Паляниця Л. Я. - Розмноження хлібопекарських дріжджів після їх кріостатування, Косів Р. Б., Березовська Н. І., Паньків Н. О., Харандюк Т. В. (2015)
Петріна Р. О. - Розроблення біотехнологічного методу культивування косариків черепитчастих (Gladiolus imbricatus) in vitro, Крвавич А. С., Січевська Н. О., Новіков В. П. (2015)
Заярнюк Н. Л. - Розчинення нових похідних оксазолів і тіофенів в ультрамікрогетерогенних організованих середовищах, Міцкевічене К., Вільданова Р. І., Федорова О. В., Стасевич М. В., Ткаченко Ю. О., Дуда Т. Й. (2015)
Дейчаківський Ю. І. - Про діазотування β-аміно-9,10-антрахінону, Лучкевич Є. Р., Тарас Т. М., Болібрух Л. Д., Губицька І. І. (2015)
Швед О. М. - Біотехнологія очищення побутових стічних вод невеликих населених пунктів у біоінженерних ставках, Новіков В. П. (2015)
Хом’як С. В. - Азометини з просторово екранованим фенолом (2015)
Павлюк І. В. - Оптимізація умов технологічного процесу переробки шроту Origanum vulgare, Daucus сarota, Humulus lupulus, Стадницька Н.Є. (2015)
Корецька Н. І. - Перспективи використання біогенних поверхнево-активних речовин та етилтіосульфанілату у технології вирощування тютюну, Карпенко І. В., Плотникова Т. В., Тютюнникова Є. М., Мідяна Г. Г., Лубенець В. І. (2015)
Толкачова Н. В. - Біологічна активність стероїдних глікозидів цибуль, Комаровська-Порохнявець О. З., Марінцова Н. Г., Журахівська Л. Р. (2015)
Лень Ю. Т. - Синтез 2,3-фталоїлпіроколін-1-карбонової кислоти та її нових похідних, Курка М. С., Мусянович Р. Я. (2015)
Монька Н. Я. - Синтез s-естерів 4-фталімідометилбензентіосульфо-кислоти, Василюк С. В., Наконечна А. В., Баранович Д. Б., Шиян Г. Б., Лубенець В. І. (2015)
Атаманюк В. М. - Тепломасообмін під час виробництва адсорбентів з торфової сировини, Кіндзера Д. П., Сеник А. С. (2015)
Голець Н. Ю. - Вплив природних умов розташування Грибовицького сміттєзвалища на поширення забруднень у гідросфері, Малик Ю. О. (2015)
Мараховська А. О. - дослідження структруктури емульсій у стічних водах виробництв харчових олій (2015)
Хомко Н. Ю. - Забруднення води річки Верещиця пестицидами, Ковальчук О. З., Чайка О. Г. (2015)
Атаманюк В. М. - Сушіння зерна пшениці фільтраційним методом, Матківська І. Я., Барна І. Р. (2015)
Симак Д. М. - Нестаціонарний процес розчинення шару зернистого матеріалу, Люта О. В. (2015)
Дерейко Х. О. - Оцінка екологічного впливу використання сонячної енергетики за методологією оцінювання життєвого циклу, Козяр Н. І., Одноріг З. С. (2015)
Одноріг З. С. - Зниження негативного впливу підприємства із виготовлення фігурних елементів мощення на стан довкілля, Балан О. Б., Дерейко Х. О. (2015)
Мартинюк І. М. - Оцінка ризику у разі біологічного зараження місць дислокації військових підрозділів, Матикін О. В., Грек А. М., Марущенко В. В., Чернявський О. Ю., Марінцова Н. Г., Платонов М. О. (2015)
Стаднічук О. М. - Екологічний вплив полідегазуючої рецептури "РД-1” на грунтові та водні екосистеми, Платонов М. О., Мартинюк І. М., Журахівська Л. Р. (2015)
Сабадаш В. В. - Кінетика внутрішньодифузійного поглинання оксіпропіонової кислоти цеолітом, Гивлюд А. М., Гумницький Я. М. (2015)
Дулеба В. П. - Дослідження процесу осадження поліакриламіду з водного розчину з метою одержання його в сухому вигляді, Жаровська М. Р., Климишин Ю. М. (2015)
Семенишин Є. М. - Дослідження кінетики екстрагування олії з насіння рижію посівного як альтернативи ріпаку, Стадник Р. В., Андрияшева М. О., Псюк Я. Я. (2015)
Сухацький Ю. В. - Енергетичний аналіз роботи гідродинамічного струменевого кавітатора у процесах очищення стічних вод за кавітаційно-флотаційною технологією, Знак З. О., Мних Р. В. (2015)
Рубай О. І. - Вплив температури на швидкість окиснення іонів Fe2+ у горизонтальному абсорбері з ковшоподібними диспергаторами (2015)
Дячок В. В. - Вивчення впливу температури на кінетику поглинання вуглекислого газу мікроводоростями, Катишева В., Левко О. Б. (2015)
Коваль Ю. Б. - Встановлення температурного режиму одержання металогідрогелів полівінілпіролідону на стадії полімеризації, Гриценко О. М., Суберляк О. В., Волошкевич П. П. (2015)
Красінський В. В. - Термогравіметричні дослідження полівініл-піролідону, модифікованого монтморилонітом, Кочубей В. В., Клим Ю. В., Гайдос І. (2015)
Земке В. М. - наповнення композицій полівінілпіролідону гідроксиапатитом, Чопик Н. В. (2015)
Самойлюк Д. С. - Закономірності структурування модифікованих полівінілхлоридом поліестерних композитів, Левицький В.Є., Гуменецький Т. В., Фігурка О. М. (2015)
Ларук Ю. В. - Закономірності желювання модифікованих полівінілхлоридних матеріалів, Левицький В.Є. (2015)
Яцульчак Г. В. - Метод формування композиційних мембран на основі гідрогелевих плівок, Мельник Ю. Я., Цвик В. Р., Суберляк О. В. (2015)
Семенюк Н. Б. - Особливості одержання сферичних гідрогелів для систем контрольованого вивільнення ліків, Когут О. О., Чернигевич І. Д., Небога Г. Б., Скорохода В. Й. (2015)
Семенюк Н. Б. - Вплив природи мінерального наповнювача на закономірності формування та властивості гідрогелевих пористих композитів, Дзяман І. З., Боровець З. І., Скорохода В. Й. (2015)
Тимків І. А. - Технології металізації полівінілхлоридного пластику та одержання металовмісних композитів із підвищеними фізико-механічними властивостями, Моравський В. С., Качмарчик І. В., Суберляк О. В. (2015)
М’ягкота О. - Термочутливі полімери блочної та гребенеподібної будови на основі олігопероксидних прекурсорів-макроініціаторів, Рябцева А., Мітіна Н., Карабін М., Кречик Н., Заіченко О. (2015)
Демчук З. І. - Поверхнево-активні холестерилвмісні кополімери для солюбілізації ліпофільних речовин, Савка М. З., Вострес В. Б., Будішевська О. Г., Воронов C. А. (2015)
Борова С. Г. - формування полімерних гідрогелів з включеними частинками гідроксиапатиту, Чобіт М. Р., Петришин І. В. (2015)
Чобіт М. Р. - Модифікація крейди рослинними оліями, Васильєв В. П., Кот В. А. (2015)
Ференс М. В. - Флуоресцеїновмісні кополіестери глутамінової кислоти та поліетердіолів, Носова Н. Г., Фігурка Н. В., Варваренко С. М., Кір’янчук В. Ф., Воронов С. А. (2015)
Сердюк В. О. - Нанокомпозитні плівки, наповнені вуглецевими нанотрубками, допованими нанокристалами СdS, Нікітішин Є. Ю., Долинська Л. В., Надашкевич З. Я. (2015)
Шевчук О. М. - Нанокомпозитні плівки з комбінованим наповненням вуглецевими нанотрубками та нанокристалами СdS, Букартик Н. М., Петрусь Р. Ю., Токарев В. С. (2015)
Тарас Р. С. - Синтез магнітонаповнених перехресно-зшитих частинок поліестеру на основі похідних глутамінової кислоти, двохатомних спиртів та гліцерину, Самарик В. Я., Надашкевич З. Я., Ільчук В. О., Нагорняк М. І. (2015)
Тарнавчик І. Т. - Сорбція альбуміну на поверхні частинок дисперсної фази поліестеретерів, Носова Н. Г., Панченко А. В., Максимів А. Б., Варваренко С. М. (2015)
Титул, зміст (2012)
Литвин В. - 8 Березня – про свято і не тільки (2012)
Цирфа Ю. - Виборчий марафон "по-російськи". Гри з нульовою сумою не існує (2012)
Сищук О. - Перехід до нової моделі кримінального процесу набагато складніший, ніж, приміром, зміна правостороннього автомобільного руху на лівосторонній (2012)
Демський О. - Виправдувальні вироки скасовують, а суддів... карають (2012)
Костенко О. - Юридичний позитивізм – ідеологічна основа для зловживань кримінальним законодавством (2012)
Будник С. - Наука на службі безпеки дорожнього руху (2012)
Красовська О. - Уклін вам, гуру журналістики! (2012)
Ковальський В. - "Україні загрожує... кібертероризм" (2012)
Ковальський В. - Куди летять "повітряні змії"? (2012)
Цирфа Ю. - Небезпечна гра у високу дипломатію (2012)
Тедеєв Е. - Осетини як національна меншина України, Бузаров А. (2012)
Удод Є. - Маємо реальні здобутки, є і перспективи (2012)
Гніденко Л. - Краса України — Поділля, Скрипник В. (2012)
Гніденко Л. - Єврорегіон "Дністер" — перший крок до ЄС, Скрипник В. (2012)
Гніденко Л. - "Моє завдання – нанести Вінниччину на карту Європи", Скрипник В. (2012)
Гніденко Л. - Гортаючи сторінки історії, Скрипник В. (2012)
Тищук Є. - За кожним курганом чатують вічність і буття якогось племені чи народу, котрих заносили сюди вітри кочових мандрів… (2012)
Тищук Є. - Сьогодення степової перлини Причорномор’я (2012)
Тищук Є. - Одещина відновлює славу провідного регіону у сфері літакобудування (2012)
Тищук Є. - "Зростання ролі органів місцевого самоврядування – це шлях до Європи, шлях до справжньої демократії",– стверджує голова Одеської обласної ради Микола Пундик (2012)
Тищук Є. - Білгород-Дністровська фортеця – одне з чудес України! (2012)
Сищук О. - Що робити з "матрьошками"? (2012)
Сищук О. - Голова Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Анатолій Семинога: "Екологічні проблеми "консервували" через брак коштів" (2012)
Пасякін В. - Як у Севастополі рятували лебедів (2012)
Марчук Л. - Скільки у Львові левів? (2012)
Ясень М. - Там, де гори, котеджі й перший ряст (2012)
Лозяна О. - Виставка збирає друзів (2012)
Пузикова Л. - Скільки коштує фунт лиха для туриста? (2012)
Пузикова Л. - Школа незрівнянних образів (2012)
Гарач Н. - Параолімпійці показують приклад (2012)
Голобородько Я. - Кредо митця (2012)
Голобородько Я. - Неприйнятий гамбіт (2012)
Славинський М. - Прямий нащадок генія (2012)
Ясень М. - Порадіймо за живого класика! (2012)
Славинський М. - Тарас Шевченко: не в мармурі, не в бронзі (2012)
Супруненко В. - "Помним Тарас" (2012)
Клейменова О. - "Мені остогидла моя п'єса. Я хотів би втекти..." (2012)
Красовська О. - Іпостасі рівноваги (2012)
Бараневич Л. - Золота палітра (2012)
Бортник Н. П. - Окремі аспекти адміністративно-правового регулювання у сфері автомобільних доріг загального користування, Єсімов С.С. (2015)
Бльок Н. В. - Захист трудових прав українських мігрантів (2015)
Василів С. С. - Про розвиток інституту підвідомчості розгляду справ про адміністративні правопорушення (2015)
Дорош М. М. - Розвиток співпраці митних органів України з митними органами держав-учасниць Європейського Союзу (2015)
Заросило В. О. - Організаційно-правові засади впровадження системи медичного страхування в Україні (2015)
Захарчук О. З. - Нормативне закріплення корупційних злочинів за законодавством України та їх класифікація (2015)
Зільник Н. М. - Правовий статус органів, що уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології і сертифікації (2015)
Єсімов С. С. - Формування єдиного інформаційного простору в діяльності державних органів України (2015)
Когут В. М. - Про використання електронних засобів інформації у вітчизняному та зарубіжному законодавстві (2015)
Лесько Н. В. - Центри медико-соціальної реабілітації дітей як суб’єкти профілактики наркоманії (2015)
Ортинський В. Л. - Правові питання організації проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів (2015)
Остапенко Л. О. - Процесуальні аспекти виконання постанов у справах про адміністративні правопорушення, що посягають на права громадян у галузі праці в Україні, Харахаліль Е. (2015)
Скочиляс-Павлів О. В. - Способи здійснення права на доступ до публічної інформації (2015)
Чабан В. П. - Адміністративно-правовий феномен декретів Кабінету Міністрів України (2015)
Гарасимів Т. З. - Розбудова громадянського суспільства в Україні: державно-владний підхід (2015)
Гарасимів Т. З. - Основні інститути громадянського суспільства та правової держави: засади взаємодії, Дашо Т. Ю. (2015)
Дашо Т. Ю. - Захист прав і свобод людини та громадянина на етапі формування громадянського суспільства (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського