Lind T. - Послеоперационное снижение АМГ не связано со снижением фертильности в течение двух лет после операции по поводу кист яичников, Lampic C., Olofsson Jan I., Rodriguez-Wallberg Kenny A. (2016)
Lind T. - Postoperative AMH reduction is not associated with reduced fecundity two years following ovarian cyst surgery, Lampic C., Olofsson Jan I., Rodriguez-Wallberg Kenny A. (2016)
Веропотвелян Н. П. - Полиморфизм С677Т MTHFR у матери как возможный фактор риска формирования хромосомных анэуплоидий у плода, Погуляй Ю. С., Нестерчук Д. А., Свиридов М. Н. (2016)
Камінський В. В. - Клініко-діагностичні особливості герпесвірусних інфекцій у ВІЛ-інфікованих вагітних, Суменко В. В., Аношина Т. М., Коломійченко Т. В. (2016)
Воробій В. Д. - Особливості патогенезу безплідності у жінок з ендометріозом (2016)
Маслій Ю. В. - Досвід проведення циклів допоміжних репродуктивних технологій з розморожуванням, біопсією, генетичним обстеженням та рефризингом ембріонів у пацієнток з багаторазовими невдалими імплантаціями, Судома І. О., Мазур П. С., Микитенко Д. О., Осадчук С. В. (2016)
Гончарук Н. П. - Діагностика неспроможності рубця на матці після кесарева розтину (Огляд літератури), Ковида Н. Р. (2016)
Berezhnyk S. - Modern music bands in the festival movement of Ukraine (2016)
Burlutskyi A. - Scenic speech in the "new Ukrainian theatre": specificity of functioning (2016)
Батовська О. М. - Інноваційні форми виконавської презентації сучасної академічної хорової музики a capella (на прикладі "Прощай, ХХ век" В. Мужчиля) (2016)
Безклубенко С. Д. - Слово як носій інформації, або українські таємниці Індо-Європи (2016)
Безручко О. В. - Доля учнів Леся Курбаса, які перейшли з театру до кінематографа (др. пол. 30-Х рр. ХХ ст.) (2016)
Вакуленко О. М. - "Світ танцю" Філіпа Річардсона (2016)
Варивончик А. В. - Порцеляна в контексті художніх промислів України (2016)
Гардабхадзе І. А. - Художньо-естетична та утилітрана складові фешн-проекту (2016)
Зущенко Н. А. - Анатолій Юхимович Грицай – засновник професійного академічного бандурного виконавства на Рівненщині (2016)
Кузьменко А. В. - Художнє гутне скло з фондової колекції НІЕЗ "Переяслав" (2016)
Лігус О. М. - Стильовий поступ романтизму в українській фортепіанній музиці ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Маслова-Лисичкіна І. А. - Масове свято як засіб виховання людини в радянську добу (2016)
Отрох Н. В. - Турецькі шовкові тканини в українській художній і релігійній культурі XVII – XVIII ст. (2016)
Підгорбунський М. А. - Соціально-історичні чинники появи партесного співу в українській православній церкві (2016)
Прядко О. М. - Еволюція станкового живопису та його технологічні складові (2016)
Пудов Г. О. - О двух произведениях украинского народного искусства (2016)
Рязанцев Л. В. - Функції шумів і тиші в фільмі (2016)
Сапфірова Н. М. - Епістолярна спадщина нащадків Й. Маршака як джерело вивчення віх його життя та творчості (2016)
Фока М. В. - "Катерина" Т. Шевченка: закодований смисл картини (2016)
Цімох Н. І. - Персоніфікація інформації та персоніфікований образ ведучого як невід’ємна складова успіху телевізійної програми (2016)
Чорна К. В. - Прийоми і методи виробництва телевізійних програм в жанрі інфотеймент (2016)
Школьна О. В. - Никанор Онацький в українському мистецтвознавстві та музейній справі (2016)
Шмегельська Ю. В. - Еволюція пастижерного мистецтва (2016)
Ямборська К. С. - Народна музика в кінематографічній творчості Івана Миколайчука (2016)
Тітул (2015)
Антонюк В. П. - Інтелектуальний капітал України: проблеми його формування та нагромадження (2015)
Драчук Ю. З. - Тенденції та закономірності інвестування інноваційного розвитку вітчизняної добувної промисловості, Кочешкова I. М., Трушкіна Н. В. (2015)
Іванов С. В. - Розвиток національної економіки на засадах неоіндустріальної модернізації, Перебийніс В. І., Котов Є. В., Федiрець О. В. (2015)
Кузьменко Л. М. - Децентралізація управління як фактор забезпечення модернізації промисловості України, Солдак М. О. (2015)
Ляшенко В. І. - Світові тенденції реформування державного регулювання малого і середнього підприємництва, Толмачова Г. Ф. (2015)
Миценко І. М. - Формування інноваційного механізму в умовах асиметричності глобального розвитку (2015)
Павлов К. В. - Инновационная экология как научно-методологическая основа модернизации экологической системы интенсивного типа (2015)
Столяров В. Ф. - Удосконалення методики визначення ринкової вартості комерційного банку на основі дохідного підходу, Артеменко Д. М. (2015)
Берсуцька С. Я. - Методичний підхід до складання стратегічних бюджетів промислового підприємства, Каменська О. О. (2015)
Ильин С. Ю. - Современные тенденции развития управленческой деятельности организаций (2015)
Прокопенко Р. В. - Анализ перспектив отраслей украинской экономики при выходе из кризиса (2015)
Турлакова С. С. - Рефлексивные модели поведения агентов управления в процессе проявления стадности на предприятии (2015)
Головач А. А. - Модернизация машиностроительных предприятий в соответствии с требованиями мировых рынков (2015)
Ляшенко А. Ю. - Характеристика "точек развития" в промышленности регионов Юго-Востока Украины (2015)
Ніколаєнко А. І. - Вплив глобалізації на ефективність регулювання інноваційної моделі розвитку (2015)
Петрова І. П. - Перспективи застосування державно-приватного партнерства як каталізатора економічного зростання (2015)
Сташкевич І. І. - Теоретичні аспекти опору персоналу організаційним змінам на підприємстві (2015)
Фроліна К. Л. - Наукові засади державного регулювання інвестиційної діяльності в будівельній сфері України (2015)
Кучерова Г. Ю. - Закордонний досвід стратегічного розвитку податкової свідомості громадян європейської спільноти (2015)
Аннотації (2015)
Аннотации (2015)
Abstracts (2015)
Бенаи Х. А. - Динамическое преобразование объектов типовой застройки в условиях реконструкции, Балюба И. Г., Радионов Т. В. (2016)
Шолух Н. В. - Проектирование для нужд маломобильных групп населения в фокусе внимания академической науки: опыт Донбасской национальной академии строительства и архитектуры, Анисимов А. В., Надьярная А. Е., Бородина А. В. (2016)
Лобов И. М. - Градостроительные аспекты размещения центров хранения и обработки данных на территории недействующих угольных шахт, Лобов М. И., Джерелей Д. А. (2016)
Гайворонский Е. А. - Региональные особенности архитектуры и градостроительства Донбасса в научных исследованиях, в проектной практике, творчестве и подготовке специалистов на архитектурном факультете донбасской национальной академии строительства и архитектуры (2016)
Нездойминов В. И. - Математическое описание основных факторов, влияющих на формирование взвешенного слоя осадка в илоотделителе, Зятина В. И., Рожков В. С., Лесной В. И. (2016)
Рыбалко Р. И. - Исследование рабочих процессов аэродинамической классификации сыпучих материалов в двухстадийном сепараторе, Кралин А. К. (2016)
Остапенко В. В. - Схемы работы аккумуляторов теплоты фазового перехода в системах теплоснабжения с котлами на органическом топливе, Остапенко Д. В., Лукьянов А. В. (2016)
Мущанов В. Ф. - К вопросу о классификации воздействий во время возведения, Югов А. М., Тимошко А. А. (2016)
Бумага А. И. - Оптимизация состава комбинированного заполнителя мелкозернистого бетона методами БН-исчисления, Братчун В. И., Конопацкий Е. В. (2016)
Історія людства – історія життя особистостей (2016)
20 років з журналом "Упаковка" (ювілейні досягнення) (2016)
Книга "Галкін" (2016)
Ювілейна в Княжичах (2016)
Интерагропак: почти 20 лет на рынке Украины (2016)
Накануне двадцатилетия (2016)
10 лет успеха (2016)
Погляд на пакування в Латвії (очима керівника пакувальної асоціації) (2016)
Маркетологи информируют... (2016)
Инновации в упаковке (2016)
Кривошей В. М. - Упаковка для фастфуду (стан та тенденції) (2016)
Ведь Г. І. - Взаємозв’язок між деякими реологічними характеристиками полімерних матеріалів, Пєтухов А. Д., Мікульонок І. О., Шнирук О. М. (2016)
Банкманн Д. - Миграция ароматических аминов из пленочной упаковки в пищевые продукты, Россихин Г. С. (2016)
Упаковка со всех континентов (2016)
Вторинна переробка полімерної упаковки (2016)
Эдер С. - Полимерная упаковка? Да, пожалуйста! (2016)
Маркировка в отрасли напитков (что выбрать – каплеструйную или лазерную технологии?) (2016)
Гриценко О. О. - Маркування паковань мітками з нанофотонними елементами (технічні та дизайнерські аспекти), Шерстюк В.П. (2016)
Маценко Г. - Дещо з історії пачок для сигарет (2016)
Ивченко А. И. - Этикетка – путеводитель в мир виски (2016)
Служба коротких повідомлень (2016)
Жовті сторінки (2016)
Веретенникова О. В. - Самообеспечение социума: сущность и особенности оценки русловий, Сухина А. А., Палкина М. А. (2016)
Веретенникова О. В. - Понятийно-категориальный аппарат изучения устойчивого развития, Мурай В. Ю. (2016)
Зерова О. Н. - Особенности разработки инвестиционных программ развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства города (2016)
Норкина Т. П. - Инвестиции в человеческий капитал: теория и практика (2016)
Хистева Е. В. - Современные формы финансирования государственных программ (2016)
Чайковская О. В. - Развитие малого бизнеса в современных условиях, Колено И. В. (2016)
Черниш Н. Й. - Прелюдія. Tягар "радянської спадщини”: ідентифікаційні моделі жителів Львова і Донецька (1994–2010 рр.), Сусак В. І. (2016)
Савельєв Ю. Б. - Перешкоди розвитку України і перспективи модернізації: особливості цінностей чи "пастка бідності”? (2016)
Артьомов П. М. - Особливості становлення та розвитку вітчизняних навколофутбольних субкультур (2016)
Стегній О. Г. - Соціологічна рефлексія екологічної проблематики: проміжні результати 25-річного спостереження (2016)
Близнюк В. В. - Український ринок праці: історичні виклики та нові завдання (2016)
Супрун Н. А. - Рамкові умови та інституційні детермінанти розвитку корпоративного сектору національної економіки (2016)
Рущенко І. П. - Гібридна агресія та громадянський спротив у Харкові 2014 р.: уроки першої фази російсько-української війни, Рущенко Ю. І. (2016)
Балакірєва О. М. - Соціально-економічні наслідки фінансової кризи та девальвації гривні, Дмитрук Д. А. (2016)
Бондар Т. В. - Голос молоді: можливості та перші результати U-Report в Україні, Дмитрук Н. А., Нагорняк К. М., Павлова Д. М., Пивоварова Н. П. (2016)
Бєльська Т. В. - Роль громадянської освіти у просуванні демократії (2016)
Інноваційний соціальний проект (2016)
Соціологія і сучасні соціальні трансформації (запрошення до участі) (2016)
Автори номера (2016)
Герасимова- Персидська Н. О. - Музика ХХ – початку ХХІ століть: рух до нової епохи? (2015)
Тукова І. Г. - Значення принципу детермінізму в організації музичної мови Нового часу (на прикладі клавірних фантазій В.-Ф. Баха) (2015)
Glivinsky V. - Stravinsky, Krenek and serial-rotational technique (2015)
Лагунов П. А. - Три проекції класичної бінарної логіки: філософія, математика, музична теорія (2015)
Ржевська М. Ю. - Жанрово-стильові особливості камерної інструментальної музики Геннадія Ляшенка (2015)
Коновалова І. Ю. - Творчість В. Рунчака: сутність, контексти, суб’єктивно-особистісні проекції (2015)
Ivannikov T. - The intensions of modern classical guitar schools: achivements of British players (2015)
У Хун Юань - Синтез традицій класичної китайської поезії німецької Kunstlied у вокальному циклі Хуан Цзи "Три бажання троянди" (2015)
Золотарьова Н. С. - Жанр Reminiscences у фортепіанній творчості Ференца Ліста (2015)
Щепакін В. М. - Професійне камерне виконавство в Полтаві, Миколаєві та Херсоні на початку ХХ століття (2015)
Зосім О. Л. - Західноєвропейська богослужбова музика нового часу у вимірах "нової сакральності" (2015)
Антоненко О. М. - Культурне життя Мелітополя початку ХХ століття: панорама та провідні тенденції (2015)
Антоненко М. М. - Духовна пісня православної традиції в контексті розвитку культури України періоду незалежності (2015)
Шворак І. Ю. - Весільний обряд на Потур’ї в контексті традиційної культури західної Волині (2015)
Михайлова Р. Д. - "Пластика" та "пластичність" як мистецтвознавчі категорії (2015)
Будник А. В. - Формування національної специфіки українського видовищного плакату кінця ХІХ – першої третини ХХ століть (2015)
Кривушенко Я. О. - Види імітації виробів севрської фарфорової мануфактури на сучасному ринку антикваріату (2015)
Шак Т. Ф. - О вариационном принципе развития тематизма в прикладной музыке (на материале кинематографа) (2015)
Фіалко В. О. - Сценографія українського театру 1980-х років:пошуки у просторі малої сцени (2015)
Вовкун В. В. - Спеціальні сценічні ефекти (2015)
Бут О. В. - Творческая аранжировка звукового поля в пространственных системах (2015)
Пасічник А. Ю. - З історії діяльності кіносекції політичного відділу 41-ї стрілецької дивізії в Одесі (1919 рік) (2015)
Бадалов О. П. - Музично-педагогічна діяльність Ангеліни Стриги у контексті розвитку баянної культури Чернігівщини (2015)
Крипчук М. В. - Сценічний етюд як форма створення сучасного естрадного номеру (2015)
Чекан Ю. І. - Динаміка оновлення (2015)
Долгіх Я. В. - "Два серця, два голуби співзвучно затріпочуть…" (2015)
Гавріна О. І. - Мистецтво миру із дійсністю (2015)
Содержание (2016)
Гайнуллин Р. А. - Оценка воздействия региональных факторов и напряжения образовательного процесса на систему кровотока и вегетативные характеристики гомеостаза студентов, Исаев А. П., Кораблева Ю. Б. (2016)
Когут И. А. - Организационное обеспечение физкультурно-оздоровительной работы со студенческой молодежью во внешкольных учебных заведениях, Маринич В. Л. (2016)
Козина Ж. Л. - Сравнительная характеристика взаимосвязи между пульсовыми и субъективными показателями реакции на физическую нагрузку у студенток и школьниц, Ермаков С. С., Кадуцкая Л. А., Собянин Ф. И., Кржеминский М., Собко И. Н., Репко Е. А. (2016)
Колумбет А. Н. - Методика совершенствования профессионально значимых координационных качеств у студенток на занятиях по физическому воспитанию (2016)
Копейкина Е. Н. - Модификация Гарвардского степ-теста для оценки функциональных возможностей студентов с отклонениями в состоянии здоровья, Дрогомерецкий В. В., Кондаков В. Л., Ковалева М. В., Ермаков С. С. (2016)
Shabani R. - Effects of high dose coffee intake on aerobic power in dragon female athletes, Rahmatian R., Izaddoust F. (2016)
Требования к статьям (2016)
Бєлка К. Ю. - Дексмедетомiдин, пропофол та їх комбiнацiя для седацiїї пацiєнтiв зi станом вiдмiни алкоголю у вiддiленнi iнтенсивної терапiї: проспективне контрольоване дослiдження, Глумчер Ф. С., Кучин Ю. Л., Мухоморов А. Є., Перебийнiс М. В. (2015)
Тарабрiн О. О. - Визначення характеристик уваги у студентiв, Щербаков С. С., Гавриченко Д. Г., Мазуренко Г. I., Туренко О. В., Кiрпiчнiкова К. П. (2015)
Снисарь В. И. - Лактат как предиктор тяжести и смертности детей и новорожденных в критическом состоянии, Сурков Д. Н. (2015)
Свiтлик Ю. О. - Особливостi змiн ехокардiографiчних параметрiв при iшемiчнiй хворобi серця на тлi застосування епiдуральної анестезiї з рiзними мiсцевими анестетиками, Пiдгiрний Я. М., Гарбар М. О., Свiтлик Г. В. (2015)
Фесенко В. С. - Пiсляпункцiйна цефалгiя: етiологiя, патогенез, вияви (2015)
Ячник I. М. - Багатопараметричний аналiз показникiв клiтинного iмунiтету, Бiляєв А. В., Танцюра Л. Д (2015)
Артеменко В. Ю. - Причини тяжкої iнтубацiї трахеї у хворих з флегмоною шиї, Буднюк О. О. (2015)
Черний В. И. - Венозный тромбоэмболизм. вопросы тромбопрофилактики в анестезиологии (2015)
Сорокiна О. Ю. - Нейронспецифiчна енолаза як маркер пошкодження нервової тканини у хворих з тяжкою термiчною травмою, Буряк Т. О. (2015)
Титул, содержание (2016)
Степашко В. С. - Концептуальные основы интеллектуального моделирования (2016)
Тимашова Л. А. - Проблемы интеллектуализации решения задач моделирования и управления производственными процессами (2016)
Бажан Л. И. - Концептуальные аспекты интеллектуализации моделирования устойчивого развития транспортно-логистической системы на базе Интернет при условии неопределенности внешней среды (2016)
Мейтус В. Ю. - Интеллектуализация систем управления предприятием (2016)
Лещенко В. А. - Система представления предметно-ориентированных знаний для создания "умного" предприятия на основе интеллектуальных средств обработки и онтологических подходовl, Морозова А. И., Таран Л. Ю. (2016)
Макарова М. В. - Интеллектуальное моделирование Е-готовности информационной экономики (2016)
Соболевская Л. И. - Подход к интеллектуализации системы поддержки принятия решений при оценке и анализе состояния предприятий растениеводства (2016)
Кайдан Л. И. - Интеллектуальная технология моделирования процессов устойчивого развития финансово-кредитных учреждений в условиях риска для поддержки управленческих решений (2016)
Ефименко С. Н. - Построение систем прогнозных моделей многомерных взаимосвязанных процессов (2016)
Савченко Е. А. - Методика анализа данных, моделирования и прогнозирования уровня развития человеческого потенциала стран мира и регионов Украины, Тутова Е. В. (2016)
Наши авторы (2016)
Титул, зміст (2010)
Литвин В. - Потрібно поміняти агресію, несприйняття одне одного на чесність і солідарність в інтересах країни й народу (2010)
Цирфа Ю. - Рік Обами при владі (2010)
Цирфа Ю. - Чи "осудить" людство "гарячі точки"? (2010)
Халамендик В. - Мораль і політика: теорія відносин (2010)
Бушанський В. - Федералізація: європейський досвід й Україна* (2010)
Нестерович В. - Суб’єктна та об’єктна складові інституту лобіювання у США (2010)
Недюха М. - Лобізм як соціально-політичний феномен: сутність і засоби впливу, Федорін М. (2010)
Мигович І. - Релігійність в Україні та світі: соціологічний вимір, спроба прогнозу (2010)
Поташній Ю. - Генерал-майор міліції Ганна Пономаренко: "З вірою в людей і покликанням у серці" (2010)
Тищук Є. - Патріотизм як перепустка в майбутнє (2010)
Пузикова Л. - Болонський процес і проблеми національної освіти (2010)
"Євробачення 2010". Вибір Першого" (2010)
Клейменова О. - Ностальгія "партизана" Карася (2010)
Ткаченко В. - Герой України Володимир Чернишенко: "Тепличний" здійснив революцію й адаптувався до ринкових умов" (2010)
Пузикова Л. - І криза відступила... (2010)
Доля І. - Велика Ялта напередодні нового курортного сезону (2010)
Лісовенко М. - Реформи – ліки від стагнації (2010)
Ткаченко В. - Якщо постійно концентруватися на негараздах, можна втратити моральні орієнтири" (2010)
Мацієвський Ю. - Що європейцям не подобається (2010)
Миколаїв Ю. - Найкращим - дипломи і премії (2010)
Поташній Ю. - Прохачі контейнерів (2010)
Поташній Ю. - Циклопи в Києві! (2010)
Храпачов О. - Китай очима українця (2010)
Писаренко С. - Гаяне Атаян: "Шкода, що мама не дожила до щасливого часу, коли побачила світ ця розкішна книга "Тетяна Яблонська" (2010)
Марчук Л. - Містами слави Соломії Крушельницької (2010)
Клейменова О. - Галактичний Марчук. Планета десята (2010)
Мага І. - Зарубіжне шевченкознавство (за документами Центрального державного архіву зарубіжної україніки) (2015)
Безпалько В. - Деякі факти про матеріальний вимір селянського повсякдення (за документами Волині кінця XVI – початку XVII ст.) (2015)
Сулименко Е. - Трагические страницы истории православия на Луганщине в І-й половине ХХ века (2015)
Левченко Л. - Організація державних архівів на Стародавньому Сході (2015)
Заболотна І. - Порівняльний аналіз методики дослідження історичних джерел у практиці І. Крип’якевича та М. Кордуби (2015)
Гінзбург О. - Документи Комуністичної партії України як історичне джерело (за документами фонду 1 "Центральний Комітет Компартії України", що зберігається у ЦДАГО України) (2015)
Андрієвська Л. - Діяльність генеральних консульств Української Держави в Петрограді та Москві (за документами ЦДАВО України) (2015)
Гураль О. - Протокол перших (установчих) зборів Київської "Просвіти" як важливе джерело з історії товариства (2015)
Кіржаєв С. - "Конспіративне" листування В. Вернадського і М. Василенка 1919 р., Новохатський К. (2015)
Мицик Ю. - Листування архієпископа УАПЦ Євгена Бачинського з Розалією Винниченко 1951–1958 рр.: регести (2015)
Сухих Л. - Про Ігнація Сцібора Мархоцького (Огляд документів з колекцій ЦДІАК України) (2015)
Стаднік О. - Невідомі сторінки з життя Дмитра Ревуцького (за матеріалами Музею театрального, музичного та кіномистецтва України) (2015)
Ковтанюк Ю. - Організація автоматизованого робочого місця архівіста на базі вільного програмного забезпечення, Фіткулін О. (2015)
Галатир В. - До історії польського роду Смольніцьких герба Нечуя (2015)
Рябчикова Ф. - Особливі ознаки чи музейна цінність? Аналіз правових дефініцій термінів "музейний предмет" та "предмет музейного значення" (2015)
Шаповал А. - Колекція документів вчених-ботаніків в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2015)
Відомості про авторів (2015)
Геряк Ю. М. - Результати вивчення лепідоптерофауни (Insecta: Lepidoptera) відділення "Трьохізбенський степ" Луганського природного заповідника (Україна), Дем’яненко С. О., Коновалов С. В. (2013)
Демьяненко С. - Особенности биологии и распространения редких и требующих охраны видов булавоусых чешуекрылых (Lepidoptera, Rhopalocera) Луганской области (2013)
Tajkova S. Y. - The bird bones from the excavations of ancient Chersonesos (Crimea, Ukraine), Klochko A. V. (2013)
Колтовой Н. А. - Флуоресцентные методы исследования янтаря, Мацуй В. М. (2013)
Мatsui V. M. - Geological nature and parent primary sources of the European placers of amber-succinite (2013)
Паталаха Г. Б. - Геолого-промислові типи родовищ міді в Україні та представлення їх в експозиції Національного науково-природничого музею НАН України, Деревська К. І., Гриценко В. П., Руденко К. В. (2013)
Фесенко Г. В. - Назви родів у вітчизняному іменуванні птахів світу. Негоробині. Частина 1 (2013)
Коломицев Г. - Просторовий розподіл степових екосистем на сході України, Василюк О. (2013)
Попович С. Ю. - Фітоценотипна структура видового складу заповідних дендроморфних созофітів Лісостепу України, Корінько О. М. (2013)
Беличенко Е. П. - Янтарь и ископаемые смолы в коллекции Музея Земли Польской академии наук (2013)
Кепін Д. В. - Музейне джерелознавство (2013)
Ковальчук О. М. - Риби у складі порівняльної остеологічної колекції Національного науково-природничого музею НАН України (2013)
Загороднюк І. - Всеволод Великанів — дослідник фауни України 1920–1930-х років: біографія, колекції, публікації (2013)
Правила для авторів (2013)
До 90-річного ювілею доктора економічних наук, професора Леоніда Михайловича Фільштейна (2016)
Фільштейн Л. М. - Професійна культура в аспекті підготовки фахівців, Журавльов В. М. (2016)
Бугайова М. В. - Мотиваційні основи розвитку інноваційного потенціалу молоді, Петіна О. М. (2016)
Магопець О. А. - Структурологічна модель формування соціальної політики (2016)
Гамалій В. Ф. - Аналіз здійснення структурної модернізації економіки України, Кошик О. М., Легінькова Н. І. (2016)
Несторишен І. В. - Проблеми забезпечення балансу між митним контролем та спрощенням процедур міжнародної торгівлі, Бережнюк І. І. (2016)
Плинокос Д. Д. - Неформальна освіта: теоретичні аспекти і наукові підходи, Коваленко М. О. (2016)
Руда Т. В. - Сутність та вимоги до подання короткої ввізної декларації в країнах ЄС , Попель С. А. (2016)
Туржанський В. А. - Особливості функціонування інституту уповноваженого економічного оператора в ЄС, Хома Д. М. (2016)
Аскерова С. А. - Оценка структуры национальной экономики с точки зрения устойчивости развития (2016)
Медвідь Ю. О. - Практика надання спрощень при здійсненні митного контролю до запровадження інституту уповноваженого економічного оператора в Україні (2016)
Нестеренко Ю. О. - Розвиток фермерського господарства у центральних областях України у період її незалежності (2016)
Руденко М. В. - Управління підприємствами з урахуванням позицій зацікавлених сторін (2016)
Магопець О. А. - Розвиток процесів управління оподаткуванням в системі державного управління, Босенко А. В. (2016)
Фрунза С. А. - Проблеми та напрямки удосконалення державної фінансової інтервенції аграрних підприємств в Україні (2016)
Шишкіна Т. М. - Сучасні проблеми антикризового управління у банківській діяльності (2016)
Байрамова Р. Ш. кызы - Совершенствование управления банковскими рисками при кредитовании агропромышленных предприятий (2016)
Лисиченко О. О. - Організація та методика обліку об’єктів основних засобів за компонентами (2016)
Клименко Я. В. - Нормативно-правове регулювання відносин між афілійованими особами у міжнародному та українському законодавстві: порівняльний аспект (2016)
Роєва О. С. - Розвиток підходів до класифікації виробничих запасів на підприємствах гірничо-металургійного комплексу України (2016)
Bassam K. - Pulp Industry Performance and Circular Economy, Abu-Ghunmi L., Abu-Ghunmi D., Rashid A., Nicolescu M., Iyad Al Khatib (2016)
Селезньова О. О. - Методологічні аспекти дослідження управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств (2016)
Харченко І. В. - Впровадження системи "бережливого виробництва" на українських підприємствах машинобудівної галузі як стратегія підвищення їх конкурентоспроможності, Романюк Л. М. (2016)
Інформація про авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Башмакова Е. В. - Проблема экзистенциального выбора в психологии: понятие, признаки, основные стратегии (2014)
Бойчук М. П. - Особливості структурної організації взаємозв’язку показників пам’яті та типів репрезентативних систем у залежності від статі досліджуваних (2014)
Большакова А. М. - Структурні особливості емоційної сфери спортсменів-волейболістів із різними стратегіями копінгу, Гулий Ю. І. (2014)
Бруннер Е. Ю. - Динамика показателей внимания опиатзависимых юношей при работе с корректурной пробой на основе офтальмологических колец Е. Ландольта (2014)
Буланов В. А. - Психологічні складові салютогенезу як основи якості життя (2014)
Гільман А. Ю. - Саногенне мислення як умова підтримки психічного здоров’я студентської молоді (2014)
Головкова Н. А. - Психологический анализ образа "угрожающей" матери в современной субкультуре (2014)
Гура Т. Є. - Діагностика мисленнєвої діяльності фахівців: аналіз підходів у сучасній психологічній науці (2014)
Довгалюк Т. А. - Взаємодія метапам’яттєвого моніторингу та контролю як чинник оптимізації метапам’яті (2014)
Ічанська О. М. - Зв’язок особистісної тривожності та мотивів навчання в студентів –психологів (2014)
Ковальська Г. О. - Образ ідеального військовослужбовця в уявленні мобілізованих солдат (2014)
Козіна А. В. - Особливості мотивації професійної перепідготовки безробітних у контексті професійного самовизначення (2014)
Кондратюк С. М. - Впевненість у собі як один з аспектів життєвого успіху студентської молоді (2014)
Кононенко О. І. - Вплив перфекціонізму особистості на виникнення емоційного вигорання (2014)
Костюк А. В. - Емоційний інтелект та шляхи його розвитку (2014)
Літвінова В. Я. - Напрямки психокорекційної дії при роботі з образом чоловіка в залежних дівчат, Федосєєв В. А. (2014)
Мельничук М. М. - Дослідження детермінант толерантності як системної характеристики особистості (2014)
Мостова Т. Д. - Психологічні особливості стомлюваності студентів на етапі адаптації до навчання у вищому навчальному закладі, Сметанюк А. В. (2014)
Петровська І. Р. - Щодо проблеми розвитку кар’єрного потенціалу студентів (2014)
Пивень Н. Д. - В лабиринтах возникновения термина "эмоциональный интеллект" (2014)
Сапєльнікова Т. С. - Дослідження особливостей короткочасної оперативної пам’яті операторів блокового щита керування теплової електростанції (2014)
Радченко С. В. - Психологічні особливості прояву фрустрації у підлітковому віці, Царькова О. В. (2014)
Ставицький О. О. - Емпіричне дослідження проявів гандикапності (за модифікованою методикою "Незавершені речення") (2014)
Степаненко М. І. - Проблема дослідження феномену "ідентичності " особистості в зарубіжній психології : історичний аспект (2014)
Ткаченко Ю. Ю. - Проблема готовності до ризику особистості в спортивному туризмі, Кириленко Т. С. (2014)
Федько С. Л. - Проблема ценностно-смыслового компонента в практике оказания психологической помощи (2014)
Шаріпова Д. С. - Типологічні характеристики психічної ригідності спортсменів з кульової стрільби (2014)
Шебанова В. І. - Перекручені патерни харчової поведінки як невротичний ритуал, Шебанова С. Г. (2014)
Шевчук О. П. - Пропозиціональний аналіз авто біографічного наративу про травматичні події (2014)
Борисова А. О. - Картина світу студента-іноземця як особистісний ресурс адаптації в країні навчання: теоретична модель (2014)
Вербова К. В. - Моральные ориентации современных старшеклассников, их родителей и учителей, Даукша Л. М. (2014)
Гера Т. І. - Майндфулнес-техніка на заняттях із психології як елемент психологічного супроводу майбутніх педагогів (2014)
Гончарова Л. А. - Аналіз ефективності впровадження програми розвитку творчої активності людей похилого віку (2014)
Калюжна Ю. І. - Методичні аспекти розвитку інтересу до психологічних знань у майбутніх педагогів, Яновська Т. А. (2014)
Камінська О. В. - Стандартизація авторських методик дослідження інтернет-залежності (2014)
Карсканова С. В. - Розвиток соціального інтелекту вчителя – шлях до гуманізації навчання в початковій школі (2014)
Кощавець І. М. - Розвиток хореографічних здібностей дітей дошкільного віку (2014)
Куліш О. В. - Студентський вік як період становлення професійної ідентичності психолога у ВНЗ (2014)
Лавріненко В. А. - Вплив активності в неформальних об’єднаннях на становлення ціннісно-смислової сфери підлітків (2014)
Липова К. О. - Моральне зростання особистості юнацького віку як психологічна проблема (2014)
Лукашевич О. М. - Громадянськість дорослої особистості в контексті її громадянського розвитку (2014)
Макарова І. І. - Передумови формування та розвитку емоційного інтелекту молодших школярів (2014)
Метельська Н. Й. - Психологічні особливості розвитку когнітивного компоненту професійної самосвідомості працівників освіти (2014)
Мітрова О. В. - Вікові особливості прояву почуття гумору в особистості (2014)
Павелків В. Р. - Підліткова субкультура як психологічний феномен: теоретичний аналіз (2014)
Перетятько Л. Г. - Білінгвізм та розвиток особистості в молодшому шкільному віці, Юдіна Н. О. (2014)
Попчук М. А. - Особливості метакогнітивного контролю студентів у процесі навчальної діяльності (2014)
Цумарєва Н. В. - Розвиток емпатії в дітей молодшого шкільного віку в умовах емоційної депривації (2014)
Чайковська О. М. - Особливості конфліктності за потребнісно-мотиваційним компонентом у молодших підлітків, схильних до девіантної поведінки (2014)
Чемодурова Ю. М. - Використання активних методів навчання щодо подолання професійних деформацій практичних психологів у системі післядипломної освіти (2014)
Шевчишена О. В. - Критерії сформованості самостійності мислення педагога в контексті професійної діяльності (2014)
Якимчук Б. А. - Готовність майбутніх практичних психологів до професійної діяльності в закладах освіти (2014)
Якимчук І. П. - Формування професійних рис студентів-психологів у період навчання (2014)
Білоусов Є. М. - Державне регулювання у сфері забезпечення економічної безпеки господарюючого суб’єкта (2015)
Калініченко А. І. - Митна безпека як складова національної безпеки України (2015)
Якубівський І. Є. - Юридична природа публічних ліцензій у сфері авторського права і суміжних прав (2015)
Волощенко О. М. - Новели права інтелектуальної власності України в розрізі процесів європейської інтеграції (2015)
Шаповал Р. В. - Адаптація чинного законодавства України до вимог європейського щодо захисту прав інтелектуальної власності, Шпак А. П. (2015)
Єфремова К. В. - Правова природа елементів поняття "об’єкт інноваційних відносин" через визначення Grid-технологій, Стріжкова А. В. (2015)
Малойван В. В. - Інноваційна інфраструктура: методологічні засади правового регулювання (2015)
Вороніна І. С. - Правова характеристика інноваційних лікарських засобів (2015)
Данильченко Ю. Б. - Проблеми регулювання антикорупційним законодавством економіки України (2015)
Гармаш І. М. - Основні етапи розвитку саморегулівної галузі на території сучасної України (2015)
Борисов І. В. - Захист прав споживачів фінансових послуг (2015)
Жигалкін І. П. - Поєднання державного і договірного регулювання трудових відносин як принцип трудового права (2015)
Яковлев О. А. - Правовий режим: підходи до визначення поняття (2015)
Соловйов О. В. - Генеза становлення та розвитку обов’язкового соціального страхування від нещасних випадків на виробництві в Україні (2015)
Івчук Ю. Ю. - Особливості правового регулювання охорони праці на підприємствах з підвищеною небезпекою (2015)
Кузьміна К. О. - Досвід правового регулювання звільнення працівників у випадку порушення законодавчих вимог із запобігання корупції у зарубіжних країнах (2015)
Зеленський В. М. - Порівняльно-правова характеристика конкурсного відбору та випробування в трудовому праві України (2015)
Кабаченко М. О. - Система оплати праці: проблемні питання (2015)
Довбиш К. К. - До питання окремих принципів оплати праці (2015)
Іванова Г. С. - Актуальні питання застосування дисциплінарної відповідальності до працівників прокуратури (2015)
Каламайко А. Ю. - Місце електронних засобів доказування та окремі питання їх використання в цивільному процесі (2015)
Чуприна О. В. - Класифікація митних режимів у юридичній науці та законодавстві (2015)
Пилипенко О. - Алгоритм расчёта и подбора оптимальных параметров многомассовой цепной передачи, Полуян А. (2016)
Федориненко Д. - Експериментальне оцінювання енергоефективності процесів механічного оброблення на верстатах, Космач О., Безручко В., Сапон С. (2016)
Боханов І. - Аналіз інформаційного забезпечення автомобільної навігації, Крячок С., Мамонтова Л. (2016)
Кривий П. - Розточувальні інструменти з попарно-асиметричним розміщенням лез для оброблення глибоких циліндричних отворів, Кобельник В., Крупа В., Яковлєв В. (2016)
Крячок С. - Вплив розміру відбивної поверхні рефлектора на точність вимірювання відстані електронним тахеометром, Боханов І., Мамонтова Л. (2016)
Шаповалов О. - Історія та тенденції розвитку колісних броньованих бойових машин, Колесник Д., Журахов О., Болотов Г. (2016)
Березін Л. - Вплив фізичного контакту на утворення зварного з’єднання в твердій фазі діелектриків з металами, Прибитько І., Ганєєв Т. (2016)
Косолап А. - Оптимизация надежности сложных технических систем при ограниченных ресурсах на их обслуживание, Довгополая А. (2016)
Акименко А. - Автоматизована система рейтингування викладачів Чернігівського національного технологічного університету, Бивойно Т. (2016)
Бальченко І. - Проблеми розроблення неоднорідних розподілених систем управління базами даних (2016)
Беспалько Р. - Впровадження інфраструктури геопросторових даних за директивою inspire, Ярова Ю. (2016)
Гур’єв В. - Технології хмарних обчислень у ВНЗ України, Фірсова І. (2016)
Зарiцький О. - Дослідження взаємного впливу структурних елементів інформаційних моделей компетенцій та професійної діяльності (2016)
Іванець С. - Пошук оптимальної степеневої апроксимації поверхні керування для системи відстеження точки максимальної потужності фотоелектричного перетворювача, Красножон О. (2016)
Коваленко С. - Графічна складова професійної компетентності майбутнього інженера-будівельника (2016)
Корнієнко І. - Моделювання інтенсивності надходження твердих побутових відходів до контейнерних майданчиків, Корнієнко С., Кошма А. (2016)
Корнієнко І. - Система оцінювання якості топографічних планшетів, Розумець В. (2016)
Нестеренко С. - Функціональна стратифікація структур систем керування безпілотних авіаційних комплексів, Акименко А., Герасименко О., Камак Ю., Геращенко М. (2016)
Терещук О. - Застосування сучасних технологій оброблення та аналізу результатів GNSS-спостережень на регіональному рівні, Нисторяк І. (2016)
Щербак Ю. - Аналіз геодезичного забезпечення земельного кадастру в Україні, Бринь М. (2016)
Лактіонов О. - Механізми реалізації автоматизованої системи оцінювання рівня компетенції на промислових підприємствах України та її місце в системі управління людськими ресурсами, Сільвестров А. (2016)
Нехай В. - Ґрунт як об’єкт інформаційних технологій моделювання та прогнозування (2016)
Kazymyr V. - Information technologies of mobile applications development, Mokrohuz А. (2016)
Nikitenko Ye. - Features of the design of software products for online marketing services, Verovko M. (2016)
Вишневський С. - Формування інтегрального показника неоднорідності електромереж з довгими лініями електропередачі, Бойко С., Городній О. (2016)
Войтенко В. - Система керування для дослідження інтелектуальних баластів світловипромінювальних діодів, Яценко С. (2016)
Бойко С. - Моделювання фізико-механічних властивостей модифікованої деревини методом скінчених елементів, Єрошенко А. (2016)
Воробьева В. - Изучение компонентного состава биологически активных соединений спиртового экстракта гребней винограда, Чигиринец Е., Ефимова В., Пилипенко Т., Василькевич А., Пичахчи В. (2016)
Головач В. - Вплив характеристик дефектів фанери на коефіцієнт гармонійних спотворень вихідного сигналу ударного датчика, Баранова О. (2016)
Єрошенко А. - Дослідження фізико-механічних властивостей деревинних композиційних матеріалів, Бойко C. (2016)
Соломаха І. - Вплив методів зберігання на якість цибулевих овочів, Жабинська А. (2016)
Подковко О. - Наукове обґрунтування складу солодковершкової масляної пасти, Поліщук Г., Гурєєва В. (2016)
Денисов Ю. - Влияние электромагнитного излучения на состояние здоровья работников электроэнергетических предприятий, Денисова Н. (2016)
Купчик О. - Екологічний стан придорожньої смуги за біоіндикаційними та хімічними показниками, Дерій Ж. (2016)
Мовенко В. - Організація територій природоохоронного призначення Чорнобильської зони, Новик П. (2016)
Наровлянська О. - Моніторинг земель сільськогосподарського призначення територіальної одиниці (2016)
Бугай В. - Інженерно-геологічні дослідження ділянки під будівництво п’ятиповерхового житлового будинку на вулиці Незалежності в ІІІ мікрорайоні масиву "Масани" в м. Чернігові, Іванишин В., Дудко В. (2016)
Уркевич В. Ю. - Про правове забезпечення кредитування сільськогосподарських товаровиробників під заставу сільськогосподарської продукції (2015)
Внукова Н. М. - Економіко-правові аспекти пруденційного нагляду за страховою діяльністю (2015)
Шовкопляс Г. М. - Аналіз європейських гарантійно-компенсаційних механізмів захисту прав інвесторів на ринках фінансових послуг та впровадження таких механізмів в Україні (2015)
Іванов С. М. - Наноіндустрія як умова становлення інноваційного суспільства в Україні, Карасюк В. В. (2015)
Новіков Є. А. - Мережа трансферу технології та її вплив на технологічну безпеку (основні аспекти) (2015)
Косінов С. А. - Форми контрольної діяльності (2015)
Кологойда О. В. - Контроль як правова форма державного регулювання господарських відносин на фондовому ринку України (2015)
Білоусов Є. М. - Класифікація загроз економічній безпеці суб’єктів господарювання (2015)
Семенишин А. В. - Модернізація правового забезпечення інноваційно-технологічної безпеки в Україні: постановка питання (2015)
Рева Д. М. - Актуальні питання податкового стимулювання (2015)
Кулик М. М. - Специфіка правочинів щодо бездокументарних акцій при приватизації державних підприємств (2015)
Шаповал Р. В. - Адміністративно-правові аспекти розвитку професійно-творчого потенціалу вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти України, Луніна В. Ю. (2015)
Аркатов А. Я. - Удосконалення нормативно-правового забезпечення відносин із загальнообов’язкового державного медичного страхування (2015)
Семенова А. В. - Реформування медичної галузі: запровадження обов’язкового медичного страхування (2015)
Божко Д. В. - Становлення та розвиток правового інституту соціального забезпечення у зв’язку із тимчасовою непрацездатністю (2015)
Герман К. Ю. - Розвиток ідеї свободи в філософських та правових дослідженнях (2015)
Кузьміна К. О. - Звільнення у випадку перебування всупереч вимогам Закону України "Про запобігання корупції" у прямому підпорядкуванні у близької особих (2015)
Честа Д. О. - До проблеми заходів запобігання і мінімізації негативних наслідків масових вивільнень працівників (2015)
Булулуков О. Ю. - Інноваційний підхід в дослідженні помилок при призначенні судових експертиз (2015)
Романюк П. В. - Вільний мандат як елемент представницької демократії: історико-теоретичні нотатки (2015)
Чиркін А. С. - Організація місцевого самоврядування Чехії в світлі положень Європейської хартії місцевого самоврядування (2015)
Міщенко М. В. - Згода батьків та дозвіл органів опіки і піклування як обов’язкові правові підстави вчинення правочинів малолітніми та неповнолітніми особами (2015)
Надтока Г. - Сучасні конфесійні процеси на Донбасі: передумови, сутність, тенденції розвитку, Горпинченко І. (2016)
Залізняк Л. - Історичні витоки та цивілізаційні передумови російсько-української війни 2014−2016 рр. (2016)
Фігурний Ю. - "Русский мир" — важливий чинник агресії Російської Федерації супроти України й українців (2016)
Залізняк Л. - Києворуське коріння автохтонного населення Овруччини (За результатами роботи Овруцької експедиції 2016 р.) (2016)
Паламарчук Н. - Проблема генезису актових книг ґродських і земських судів в українських землях XV — XVIII століть (2016)
Висотін М. - Втрати мирного населення Волині від дій свавільних вояків Михайла Криси в роки Хмельниччини (2016)
Швидкий С. - Втілення у практику офіційної медицини соціально-медичних ідей на теренах Слобідської України ХІХ — початку ХХ століття (2016)
Шостак М. - Етнокультурна проблематика історії Руси-України у сучасному історіографічному дискурсі (2016)
Краснодемська І. - Становлення та діяльність УНДО на західноукраїнських землях (1925—1939 рр.) (2016)
Шакурова О. - Псевдонаукові версії походження українців та їх критика сучасними українськими вченими (2016)
Гримич M. - Будинки творчості: субкультура українських радянських письменників (2016)
Отрошко Л. - Український контекст у творчості художників-пейзажистів ХІХ століття (2016)
Тимошик М. - Лондон українознавчий (2016)
Терлецький В. - Поняття і проблема гуманітарної сфери в сучасному українському дискурсі (2016)
Фігурний Ю. - Внесок Володимира Барана у дослідження давнього Галича (2016)
Наливайко С. - До перспектив індоєвропейських ономастичних студій (у контексті тлумачення потамоніма Дніпро) (2016)
Чупрій Л. - Рецензія на монографію "Українська культура: цивілізаційний вибір" (2016)
Гай-Нижник П. - Агресія Російської Федерації проти України в центрі уваги вчених Науково-дослідного інституту українознавства, Чирков О. (2016)
Чирков О. - Українознавчі теми міжнародної наукової конференції "Білорусь і сусіди: шляхи формування державності, міжнаціональні та міждержавні відносини" (2016)
Представництво Науково-дослідного інституту українознавства на форумі книговидавців у Львові (2016)
Бойко Т. - Міжнародна наукова конференція "Тарас Шевченко і Михайло Грушевський: у пошуках шляху до незалежної України" (2016)
Шептицька Т. - Історична пам’ять про Биківню (2016)
Виноградня В. М. - Система управління фінансовою діяльністю вищих навчальних закладів (2015)
Кужелєв М. О. - Концептуальні засади ефективності фінансового забезпечення інноваційного розвитку України, Житар М. О. (2015)
Сандул М. С. - Еволюція концепцій та детермінанти конкурентоспроможності національних систем вищої освіти (2015)
Яровенко Т. С. - Визначення стратегічних напрямів інвестиційного розвитку сфери освіти України на основі SWOT-аналізу (2015)
Алексеенко Л. Ф. - Методология создания в Республике Беларусь механизма стимулирования работников за производство и реализацию продукции, товаров (работ, услуг) на экспорт (2015)
Герасенко В. П. - Развитие структуры механизма управления регионом (2015)
Kuznietsov E. - Improvement of the management professionalization mechanism in Ukraine, Safonov Y. (2015)
Милькота Н. В. - Государственный социальный заказ в области социального обслуживания: обзор первого этапа практической реализации в Беларуси (2015)
Перчук О. В. - Особливості обліку фінансових результатів на сільськогосподарських підприємствах (2015)
Харламова О. В. - Обліково-методичний інструментарій трансформації фінансової звітності в МСФЗ-формат (2015)
Чайка В. О. - Стратегія розвитку овочівництва захищеного грунту в умовах асоціації з ЄС (2015)
Канєва Т. В. - Облікова політика суб’єктів державного сектору економіки України, Шевченко С. О. (2015)
Рибакова Т. О. - Стратегічне планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства на засадах системи збалансованих індикаторів (2015)
Демчак Р. Є. - Концептуальні засади децентралізації державного регулювання соціально-економічного розвитку (2015)
Коркач І. В. - Інфляційні процеси: проблеми (оздоровлення), подолання в Україні, в період формування ринкових відносин (2015)
Лисецький А. С. - Економічна ефективність сільськогосподарських суб’єктів підприємництва, Паламарчук О. М., Чабан Г. В. (2015)
Макогон І. І. - Оцінка ефективності механізму управління державним сектором економіки (2015)
Морозюк Н. В. - Удосконалення організаційно-функціональної складової системи управління сільських територій в умовах сучасних інституційних змін (2015)
Овсієнко А. М. - Управління зовнішньоекономічною діяльністю суб’єктів господарювання (2015)
Павлов К. В. - Ядро экономики региона: сущность, критерии формирования и элементный состав (2015)
Пасічний М. Д. - Інституційні засади розвитку фінансового регулювання економіки (2015)
Яременко Л. М. - Теоретичні підходи до сутності та класифікації основних засобів (2015)
Гатаулліна Е. І. - Державна фінансова політика у країнах з розвинутою та трансформаційною економікою (2015)
Далєвська Т. А. - Основні теорії та моделі місцевих фінансів (2015)
Євтушенко Н. М. - Формування місцевих бюджетів в контексті бюджетної децентралізації (2015)
Закрепа А. В. - Ключові проблеми формування та ефективного використання економічного капіталу банку (2015)
Калмиков О. В. - Фінансово-кредитний механізм сприяння малому підприємництву (2015)
Коверник Н. В. - Оптимальні шляхи фінансового забезпечення освіти в Україні (2015)
Кучер Г. В. - Фінансові ресурси державного сектора в механізмі фінансово-кредитного регулювання розвитку держави (2015)
Лисяк Л. В. - Боргова політика України в умовах реформування системи публічних фінансів (2015)
Лондар Л. П. - Реструктуризація державного боргу як інструмент підвищення рівня боргової безпеки України (2015)
Маслик Р. О. - Аналіз фінансового співвідношення державних соціальних стандартів та гарантій в Україні (2015)
Добруцький А. С. - Вдосконалення методологічної основи системи казначейського обслуговування (2015)
Гусаревич Н. В. - Бюджет як інструмент соціально-економічного розвитку країни (2015)
Маліновська О. Я. - Кредитні спілки як джерело забезпечення кредитними ресурсами суб’єктів малого бізнесу (2015)
Лук’яненко І. Г. - Сучасні тенденції функціонування та напрями реформування страхового ринку України, Сінельнік В. В. (2015)
Титул, зміст (2012)
Луцький О. - Теракт у Дніпропетровську розслідують найкращі фахівці, Корабльов В. (2012)
Волинів О. - КПК. Тест "на відповідність до найсучасніших демократичних стандартів" (2012)
Сищук О. - Ніхто не знає, як працюватиме цей кодекс. Як за півроку можна змінити психологію людей? (2012)
Цирфа Ю. - Володимир Вечерко: "Угода про асоціацію є ключем від дверей ЄС" (2012)
Кедровська Ю. - Іранська дилема. Чи взаємодіють реагенти "уран" і "нафта"? (2012)
Ковальський В. - Питання часу: куди ж нам стрілки перевести? (2012)
Павловський А. - Чому в Україні найменша в Європі зарплата? (2012)
Смітюх Г. - Людина й суспільство: коли сліпий водить сліпого... (2012)
Ковальський В. - Петро Цибенко: "Головна проблема не в законах, а в їх виконавцях" (2012)
Тищук Є. - Прикриття з повітря (2012)
Яловий В. - Маяк, що підказує курс розвитку самоврядування (2012)
Мараховська Г. - Андріївський. Руїни (2012)
Ткаченко В. - Розквітає древній край (2012)
Омелянчук І. - Земля. Нам спокій тільки сниться? (2012)
Дядечко О. - Продавати? Здавати? Обробляти? (2012)
Завальний М. - Патріотизм законодавців – категорія не тільки моральна (2012)
Пузикова Л. - "Щоб добре жити, треба щось створювати" (2012)
Тищук Є. - Гуртом і захищатися краще! (2012)
Довбенко М. - Бюрократичний шлагбаум на шляху "зелених" інвестицій (2012)
Малієнко О. - Блиск і убогість вітчизняної академічної науки (2012)
Панасюк Л. - Справи сердечні (2012)
Марчук Л. - "Кооперація - се кожух не лише дуже теплий, а й якраз мовби для нас шитий" (2012)
Сищук О. - Проти аварійності — політична воля (2012)
Іванова О. - Тут народжується майбутнє залізничних магістралей (2012)
Кравченко О. - "Княжий двір" запрошує "покняжити" душею (2012)
Дубровін С. - Який човен найкращий? (2012)
Клейменова О. - Цілюща магія медового бору–2* (2012)
Лозяна О. - Емоція + пристрасть + переживання (2012)
Славинський М. - Золота пектораль одна. Білих плям багато (2012)
Жулинський М. - "Шевченко. Присутність" (2012)
Славинський М. - "Усе життя ходимо біля землі, хліба, меду, сонця..." (2012)
Івченко В. - Щедрість людини й майстра (2012)
Цивірко М. - Перцю! (2012)
Клейменова О. - Реінкарнація любові, або фелек назавжди (2012)
Лозяна О. - Універсальність лотоса (2012)
Лозяна О. - Воля – саме те, що шукає кожен (2012)
Марчук Л. - Митець-алхімік. Світло крізь скло, світ крізь колір (2012)
Борисова В. І. - Корпорація – організаційно-правова форма корпоративних відносин (2015)
Яроцький В. Л. - Акції та інвестиційні сертифікати як юридичні конструкції цінних паперів (2015)
Уркевич В. Ю. - Про особливості правового становища сільськогосподарських кооперативів (2015)
Жорнокуй Ю. М. - "Суб’єктивне корпоративне право" vs. "секундарне право": et pro con (2015)
Гришина І. І. - Відповідальність акціонерного товариства за порушення корпоративних прав акціонерів (2015)
Сущ О. П. - Особливості правового становища корпоративних інвестиційних фондівв (2015)
Жорнокуй В. Г. - Про проблему визначення місця немайнових прав учасників господарських товариств у системі цивільних прав (2015)
Коновалова В. О. - Проблеми методології галузевих наук (кримінальне право, кримінально-процесуальне право, криміналістика, судова експертиза) (2015)
Якубівський І. Є. - Використання твору в авторському праві України (2015)
Кузьміна М. М. - Технічне регулювання у сфері альтернативної енергетики в умовах приєднання до ЄС (2015)
Гончаренко О. А. - Форми та методи державного стимулювання науково-технічної та інноваційної діяльності в державах – членах ЄС (2015)
Мозальова М. В. - Правові проблеми функціонування кредитних спілок в Україні в умовах фінансової нестабільності (2015)
Прилипко С. Н. - Индивидуальные образовательные среды как парадигма развития электронного образования, Иванов С. Н., Карасюк В. В. (2015)
Литвиненко В. І. - Юридична відповідальність посадових осіб правоохоронних органів як суб’єктів протидії корупції в Україні (2015)
Середа О. Г. - Європейські стандарти організації праці (2015)
Жигалкін І. П. - Трудове право в системі соціального права (2015)
Волинець В. В. - Класифікація організаційно-управлінських відносин у трудовому праві (2015)
Івчук Ю. Ю. - "Безпека праці (безпечні і здорові умови праці)" як компонента "гідної праці" в трудовому праві (2015)
Вапнярчук Н. М. - Учнівський договір як особливий вид договору у сфері праці (2015)
Вільчик Т. Б. - Роль адвоката у реалізації функції медіації у кримінальному судочинстві (2015)
Калмикова О. С. - Правова природа принципу недискримінації особистості (2015)
Солнцева Х. В. - Нагальні питання адміністративно-правового регулювання повноважень керівника районного органу освіти (2015)
Фролов О. О. - Сутність принципів місцевого самоврядування (2015)
Черкас М. Є. - Актуальні проблеми формування правосвідомості в Україні (2015)
Міщенко М. В. - Вчинення правочинів неповнолітніми особами без згоди батьків (усиновлювачів) чи піклувальника (2015)
Даньшина К. Є. - До питання оплати праці у фермерських господарствах (2015)
Мельник С. В. - Вплив рiзних методiв анестезiологiчного забезпечення ендоскопiчних трансдуоденальних оперативних втручань на вираженiсть енцефалопатiї у хворих з механiчною жовтяницею, Тiтов I. I., Ткачук О. Л., Дзвонковський Т. М. (2016)
Ткаченко Р. О. - Сучасна періопераційна інфузійна терапія в акушерстві, Гріжимальський Є. В. (2016)
Постернак Г. I. - Вплив iнтраоперацiйного маневру рекрутменту на стан легеневого газообмiну i зовнiшнє дихання пiсля пластик великих вентральних кил, Павлова О. М. (2016)
Мазур А. П. - Измерение концентрации ингаляционного анестетика севофлурана в воздухе операционной во время операции, Лесной И. И., Кисель С. П. (2016)
Фесенко В. С. - Пiсляпункцiйна цефалгiя: лiкування (2016)
Лазанюк В. М. - Сучасна дiагностика та комплексне лiкування геморагiчних розладiв у дiтей з "цiанотичними" вродженими вадами серця, Тарабрiн О. О., Босенко В. I. (2016)
Дмитрiєв Д. В. - Гiпералгезiя в ранньому пiсляоперацiйному перiодi у дiтей прооперованних з приводу онкологiчної патологiї супроводжуется пiдвiщенням рiвня ТОЛЛ-подiбних рецепторiв (TLR-4) (2016)
Лесной И. И. - Роль различных групп аналгетиков в безопасности периоперационного обезболивания онкохирургических больных, Сидор Р. И., Храновская Н. Н., Скачкова О. В., Катриченко М. О. (2016)
Сурков Д. М. - Оцінка безпеки використання 6% збалансованого розчину гідроксиетилкрохмалю 130/0,42 у доношених новонароджених з важкою гіпоксично-ішемічною енцефалопатією, Капустіна О. Г. (2016)
Кривко Борис Степанович (2016)
Витвицька О. Д. - Інтелектуальний ресурс як чинник інноваційного розвитку соціально-культурного підприємства, Коробка В. М. (2014)
Клочко В. П. - Глобалізація та духовні й культурні цінності в діяльності людини та підприємств соціально-культурної сфери (2014)
Кальна-Дубінюк Т. П. - Роль консалтингу в інноваційному розвитку сільськогосподарських підприємств, закладів культури, туризму та освіти (2014)
Сіверс В. А. - Зовнішні та внутрішні виклики у фокусі проблем менеджменту освітнього процесу у вищих навчальних закладах культури України, Азізов С. П. (2014)
Тимошенко О. В. - Підвищення конкурентоспроможності вищих навчальних закладів культури і мистецтв України (2014)
Мартинишин Я. М. - Методика дослідження трансформаційних процесів підприємств сфери культури і спорту, відпочинку та розваг, Коваленко Є. Я. (2014)
Бунтова Н. В. - Моніторинг і діагностика економічної діяльності підприємств туристичного бізнесу України (2014)
Шморгун Л. Г. - Стан і перспективи організацій туристичної сфери України в умовах економічної нестабільності (2014)
Кирилюк Є. М. - Теоретичні засади формування інноваційної моделі розвитку суб’єктів культурної діяльності в Україні (2014)
Чечель О. М. - Особливості брендингу в діяльності підприємств сфери культури (2014)
Солоха Д. В. - Формування корпоративної культури підприємств готельного бізнесу (2014)
Воробйова Н. П. - Оптимізація витрат на пряму рекламу підприємствами готельно-ресторанної сфери (2014)
Дідковська Б. В. - Підприємства вуличного харчування як перспективний напрямок бізнесу в сфері відпочинку громадян (2014)
Кабанов В. Г. - Перспективи туристичних підприємств у сучасних умовах розвитку української економіки, Цеков К. В. (2014)
Голубовська О. І. - Основні пріоритети та напрями розвитку підприємництва у сфері сільського зеленого туризму Київської області (2014)
Лелюк Ю. В. - Соціально-економічна сутність закладів культури у сільській місцевості та фінансування їхнього розвитку (2014)
Комар В. - Формування ціннісно-орієнтованого потенціалу сільських клубних закладів (2014)
Зікеєва С. Г. - Упровадження європейських норм і стандартів у діяльність готельних підприємств (2014)
Романова А. О. - Сучасні тенденції та перспективи розвитку ринку реклами в Україні (2014)
Содержание (2016)
Тарасов Ю. В. - Оценка эффективности рециклинга транспортных средств, вышедших из эксплуатации, Молодан А. А. (2016)
Бороденко Ю. М. - Ідентифікація несправностей електропривода автомобіля з вентильним двигуном (2016)
Каслін М. Д. - Оновлення нормативної бази з охорони праці в галузі автотранспорту, Богатов О. І. (2016)
Абрамов Д. В. - Оценка влияния пробега на показатели тяговых свойств автомобиля, Никорчук А. И. (2016)
Гнатов А. В. - Електробус на суперконденсаторах для міських перевезень, Аргун Щ. В., Бикова О. В., Підгора О. В. (2016)
Левтеров А. М. - Индицирование автомобильного дизеля с использованием оригинального малогабаритного датчика давления, Авраменко А. Н., Бганцев В. Н. (2016)
Двадненко В. Я. - Математическая модель конверсионного гибридного автомобиля в режиме электропривода (2016)
Сістук В. О. - Аналіз виникнення заторів на нерегульованому перехресті у місті Кривий Ріг, Богачевський А. О., Анікіна К. О. (2016)
Омельченко Т. А. - Модель процесса взаимодействия автомобильного и железнодорожного транспорта в транспортных узлах (2016)
Горбачов П. Ф. - Оцінка середнього часу очікування пасажирів транспортних засобів для маршрутної мережі міста, Макарічев О. В., Чижик В. М. (2016)
Горбачов П. Ф. - Формалізація процесу обслуговування разових замовлень на перевезення вантажів у міжміському сполученні, Мосьпан Н. В. (2016)
Горбачов П. Ф. - Оцінка параметрів попиту на перевезення пасажирів між містами України, Шевчук О. Ю. (2016)
Горбачов П. Ф. - Вплив поїздок у приміському сполученні на інтенсивність руху на автомобільних дорогах загального користування, Кочина А. А. (2016)
Грицюк В. И. - Нечеткий робастный метод для оценивания регрессионной модели в страховании (2016)
Семків О. М. - Графічний комп’ютерний спосіб визначення нехаотичних траєкторій коливань маятникових систем (2016)
Маляр В. В. - Метод определения температурных напряжений в асфальтобетоне с помощью метода конечных элементов (2016)
Емельянова И. А. - Оборудование для возведения монолитных железобетонных конструкций системы "Монофант" способом торкретирования, Бугаевский С. А. (2016)
Кондель В. М. - Аналіз коефіцієнтів поздовжнього згину з урахуванням міцності сталі, Шевченко Ю. О., Лобода Д. О. (2016)
Кожушко В. П. - Распределительная способность жестких в поперечном сечении пролетных строений (2016)
Кожушко В. П. - Гибкие пластины, три стороны которых защемлены, а четвертая – шарнирно оперта (2016)
Кожушко В. П. - Распределительная способность балочных пролетных строений в опорном сечении (2016)
Богомолов В. А. - Расчетное распределение давлений в пятне контакта шины с поверхностью дорожной одежды (2016)
Нікіфоров О. Л. - Оптимізація реконструкції інженерних споруд при організаційно-технологічних обмеженнях, Менейлюк І. О., Єршов М. М. (2016)
Процюк В. О. - Алгоритм оцінки вологості ґрунтів земляного полотна за результатами георадіолокаційного обстеження, Батракова А. Г. (2016)
Вишневецький О. Л. - Шляхи вдосконалення методики вимірювання потужності еквівалентної дози дозиметром МКС-05 "ТЕРРА " під час радіометричного контролю поверхні ґрунту, Мінка С. В., Попов І. І. (2016)
Шевченко М. В. - Методология организации, планирования и синтеза системы мониторинга регионального газоснабжения (2016)
Лейбович Л. И. - Моделирование динамики поступления сероводорода в окружающую среду при работе насосов канализационных насосных станций, Пацурковский П. А. (2016)
Канило П. М. - Автотранспорт, энергетика и глобальное потепление климата (2016)
Semochko N. S. - On solutions of linear differential equations of arbitrary fast growth in the unit disc (2016)
Bandura A. I. - Sufficient conditions of boundedness of $, Bordulyak M. T., Skaskiv O. B. (2016)
Кравець М. Я. - До проблеми опису аналітичних в одиничному крузі функцій із заданими величинами порядків (2016)
Афанасьева Е. С. - О непрерывном продолжении классов Орлича-Соболева, Салимов Р. Р. (2016)
Bokalo M. M. - Existence of optimal control in the coefficients for problem without initial condition for strongly nonlinear parabolic equations, Tsebenko A. M. (2016)
Lopushanska H. P. - Determination of a minor coefficient in a time-fractional diffusion equation (2016)
Маслюченко В. K. - Розриви нарізно неперервних відображень зі значеннями в прямій Зорґенфрея, Мироник O. Д. (2016)
Banakh T. - On uniformly discrete subsets in uniform spaces and topological groups, Gabriyelyan S., Protasov I. (2016)
Лысенко З. М. - Коммутативные алгебры теплицевых операторов в полосе (2016)
Rashkovskii A. - Some problems on plurisubharmonic singularities (2016)
Микола Ярославович Комарницький (25.05.1948-20.04.2016) (2016)
Андрій Андрійович Кондратюк (5.02.1941-22.04.2016) (2016)
Protasov I. V. - New chromatic numbers in open problems (2016)
Бугрій О. М. - Про формули інтегрування частинами для степеневих функцій спеціального вигляду (2016)
Malyutin K. G. - Linear functionals in space of entire functions of finite order and less the given type, Studenikina L. I. (2016)
Dilnyi V. M. - On splitting functions in Paley-Wiener space, Hishchak T. I. (2016)
Bandura A. I. - Sum of entire functions of bounded $L$-index in direction (2016)
Севостьянов Е. А. - О равностепенной непрерывности обобщённых квазиизометрий на Римановых многообразиях, Скворцов С. А. (2016)
Ільків В. С. - Нелокальна крайова задача для диференціально-операторного рівняння зі слабкою нелінійністю у багатовимірній комплексній області, Страп Н. І. (2016)
Cavalheiro A. C. - Existence and uniqueness of solutions for degenerate nonlinear elliptic equations in weigthed Sobolev spaces (2016)
Gordevskyy V. D. - Continual approximate solution of the Boltzmann equation with arbitrary density, Sazonova E. S. (2016)
El Azhari M. - Travaux de Husain et al. sur la continuite automatique des caracteres (2016)
Pandey P. K. - A fourth order finite difference method for a nonlinear Helmholtz type boundary value problems in PDEs, Jaboob S. S. (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Gant H. Y. - Psychological means of recreation sportsmen’s psychic workability, Orlenko O. M. (2016)
Dereka T. Hr. - Acmeological principles of formation dynamic of physical education specialists’ acmeological competence activities’ component (2016)
Kudryavtsev M. D. - Influence of studying in higher educational establishment on students’ harmful computer habits, Kramida I. E., Iermakov S. S. (2016)
Liashenko V. N. - Specific features of team kinds of sports sportsmen’s individual characteristics, Tumanova V. N., Hatsko E. V., Korzh Y. N. (2016)
Petryshyn A. V. - Structural-functional model of medical students’ professional-applied physical training (2016)
Fatemeh Balbasi - Effect of high-intensity interval training on body composition and bioenergetic indices in boys – futsal players, Ramin Shabani, Marzieh Nazari (2016)
Hamidreza Goharrostami - Structural equation modeling (SEM) of performance evaluation indices in General Directorate of youth and sport of Guilan Province with partial least squares (PLS), Mustafa Mollaei Nejad, Rahim Ramezani Nejad, Azam Abdollahi (2016)
Hossein Soltani - Comparative analysis of competitive state anxiety among team sport and individual sport athletes in Iran, Zahra Hojati, Seyed Reza Attarzadeh Hossini (2016)
Submission of manuscripts (2016)
Ганкевич О. В. - Сексуальна форма подружньої дезадаптації (2014)
Дворник М. С. - Постнекласичний ракурс стратегій особистісної ефективності (2014)
Дмишко О. С. - Аналіз особливостей національного характеру українців (2014)
Зінченко О. В. - Психологічний аналіз проблеми інтернет-спілкування (2014)
Камінська С. В. - Теоретичний аналіз наукових підходів до проблеми соціальних уявлень у психологічних дослідженнях (2014)
Конюх О. І. - Чинники етнічної толерантності студентів (2014)
Котлова Л. О. - До проблеми емоційного вигорання працівників органів внутрішніх справ, Рожкова Н. В. (2014)
Мілютіна К. Л. - Методи діагностики типів стосунків між власниками та їх домашніми улюбленцями (2014)
Сазонова О. В. - Дослідження ціннісних орієнтацій сучасної студентської молоді (2014)
Сергієні О. В. - Соціально-психологічні особливості осіб, що втратили роботу, Шевяков О. В., Пріснякова Л. М. (2014)
Сніговська О. В. - Розуміння ментальних особливостей носіїв грецької мови в контексті формування навичок міжкультурної комунікації майбутніх міжнародників (2014)
Сухаревська О. О. - Типи ставлення молодших школярів до особистої власності (2014)
Тихомиров С. В. - Сутність поняття "професійні ціннісні орієнтації соціальних педагогів" як психолого-педагогічна проблема (2014)
Турубарова А. В. - Соціально-психологічні проблеми соціалізації підлітків із особливими освітніми потребами (2014)
Бурда І. О. - Історична психологія та метод психолого-історичної реконструкції (2014)
Поліщук О. В. - Стрес: історико-науковий аспект (2014)
Бацилєва О. В. - Індивідуально-психологічні особливості жінок із порушенням репродуктивного здоров’я (2014)
Гант О. Є. - Діагностика перцептивно-гностичної сфери спортсменів на начальних етапах підготовки як умова збереження їх психологічного здоров’я (2014)
Гулько Г. О. - Феномен невротизації особистості: психологічно-філософські візії (2014)
Дмишко Х. А. - Емоційно-особистісні особливості дітей із різним рівнем інтенсивності карієсу (2014)
Кернас А. В. - Теоретико-практические аспекты применения методов гипнотического воздействия в психологическом сопровождении спортивной деятельности в единоборствах (2014)
Марциняк-Дорош О. М. - Вплив рівня відчуття змісту життя на формування харчових звичок у жінок із надмірною вагою та ожирінням (2014)
Сняданко І. І. - Формування особистісної компетенції в психологічному консультуванні студентів технічних університетів у контексті їх підготовки до майбутньої професійно-управлінської діяльності (2014)
Бойко Г. М. - Методика дослідження просторової перцепції спортсменів високої кваліфікації з порушеннями зору (2014)
Іваненко А. С. - Особливості уявлень про батьківську та майбутню власну сім’ю в розумово відсталих підлітків (2014)
Ковтун Р. А. - Програма розвитку пізнавальних функцій дошкільників із синдромом Дауна (2014)
Ляшко В. В. - До питання вивчення чинників становлення індивідуального стилю трудової діяльності в учнів початкових класів допоміжної школи (2014)
Старцева В. П. - Психолого-педагогічні умови оптимізації соціальної інтеграції дітей-сиріт молодшого шкільного віку (2014)
Царькова О. В. - Почуття провини в батьків дітей з психофізіологічними вадами (2014)
Васильченко О. М. - Соціокультурні форми становлення політико-правового простору (2014)
Перевозна Т. О. - Співвідношення значущості та доступності термінальних цінностей у правопорушників з особистісними розладами, Харций О. М. (2014)
Помацалюк А. Р. - Психологічна робота із засудженими в залежності від вчиненого злочину (2014)
Амелічева Л. П. - Правове регулювання справедливої оплати праці у світлі концепції гідної праці, Мельников М. В. (2015)
Антонюк О. І. - Умови правомірного втручання у право власності в інтересах суспільства, порушення яких породжує право на захист (2015)
Буга Г. С. - Загальні положення про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (2015)
Міхайліна Т. В. - Сталий економічний розвиток як одна з передумов підвищення рівня правосвідомості (2015)
Турченко О. Г. - "Безопасность" как междисциплинарная категория, Овчарова А. Г. (2015)
Захарченко А. М. - Система суб’єктів управління об’єктами державної власності: стан та основні напрями удосконалення (2015)
Коваль І. Ф. - Щодо участі вищих навчальних закладів в інноваційних відносинах (2015)
Павлюченко Ю. М. - Субсидіарна відповідальність холдингової компанії за зобов’язаннями корпоративних підприємств, Ібрагімова Н. В. (2015)
Щербакова Н. В. - Напрями удосконалення законодавства з питань складної реорганізації юридичних осіб (2015)
Гараджаєв Д. Я. - До питання про зміни та доповнення до Конституції: досвід Азербайджанської Республіки (2015)
Мартинюк О. В. - Вбивство як злочин проти життя жінки за Литовським статутом (2015)
Мовчан Р. О. - Кримінально-правова охорона земельних ресурсів в Україні в радянський період (2015)
Новошицька В. І. - Щодо використання понять "відшкодування збитків" та "стягнення збитків" у сфері господарювання (2015)
Трегуб О. А. - Організаційно-правове забезпечення поводження з відходами органами місцевого самоврядування (2015)
Бобкова А. Г. - Щодо підготовки фахівців освітньо-наукового і наукового рівнів вищої юридичної освіти (2015)
Серебрякова Ю. О. - Щодо досвіду викладання навчальної дисципліни "Оренда майна у сфері господарювання" (2015)
Бобкова А. Г. - До 30-річчя кафедри господарського права Донецького національного університету, Захарченко А. М. (2015)
Амелічева Л. П. - Підсумки наукової діяльності колективу викладачів та студентів юридичного факультету ДонНУ (липень 2014 р. – січень 2015 р.) (2015)
Ювілей декана юридичного факультету Бобкової Антоніни Григоріївни (2015)
Ювілей доцента кафедри теорії та історії держави і права та адміністративного права Удода Миколи Васильовича (2015)
Анотації (2015)
Аннотации (2015)
Abstracts (2015)
Запрошуємо до співробітництва (2015)
Михайленко Г. Г. - Діяльність О. І. Неровецького в галузі промислового та цивільного будівництва в Україні в 1922-1936 роках (2016)
Цюпа А. М. - З історії розвитку транзитного пасажирського річкового флоту в Україні (1944-1960 рр.) (2016)
Tatarchuk V. V. - Reflection of the history of aviation of Ukraine in the display of the State Polytechnic Museum at NTUU "KPI" as a component part of preparation of future aircraft engineers-constructors (2016)
Косовець Ю. В. - Внесок В. Г. Гриневецького в розвиток конструкцій парових машин (2016)
Білоцерківська А. С. - Розвиток наукового забезпечення галузі механізації і електрифікації сільського господарства УРСР у 60-х роках ХХ століття (2016)
Рискаль М. О. - З історії становлення системи організації виробництва та праці на підприємствах радіоелектронної галузі Української РСР (2016)
Кушлакова Н. М. - Інженерно-технічні товариства Катеринослава на початку ХХ століття як прояв науково-технічної консолідації інженерного співтовариства (2016)
Ляшуга І. Ю. - Функціонування Харківського державного інституту мір та вимірювальних приладів у 1940-х роках (2016)
Тверитникова О. Є. - Реструктуризація Інститут електродинаміки Академії наук України впродовж 1963-1970 рр. (2016)
Радогуз С. А. - Наукова спадщина професора Віктора львовича Кірпічова (2016)
Пістоленко І. О. - Вчений, інженер, історик, пам’яткознавець, музеолог. До 80-річчя від дня народження Л. О. Гріффена (2016)
Кушлакова Н. М. - Савчук Варфоломій Степанович. До 70-річчя від дня народження (2016)
Аннотации (на русском языке) (2016)
Комаров В. А. - Теоретическое обоснование государственной социальной политики (2016)
Вольская Е. М. - Теоретические взгляды на развитие науки управления: второй и третий этап (2016)
Чанглі В. С. - Дослідження зарубіжного досвіду реформування і розвитку житлово-комунального господарства (2016)
Генова А. А. - Удосконалення співробітництва територіальних громад як засобу ресурсного забезпечення території (2016)
Варга Я. - Концептуальное проектирование системы подготовки кадров в сфере интегрированного управления границами, Куприенко Д. А., Миронов Д. С. (2015)
Виноград В. О. - Перспективи застосування кінологічних команд Державною фіскальною службою України в боротьбі з незаконним переміщенням об’єктів дикої природи, Дворнічена І. М. (2015)
Курашкевич А. П. - Обґрунтування критерію ефективності здійснення спеціальних заходів з пошуку правопорушників (диверсійно-розвідувальних груп противника) на ділянці відповідальності прикордонного підрозділу (2015)
Назаренко В. О. - Взаємодія військових формувань держави під час виконання завдань у зоні проведення антитерористичної операції: проблемні питання та шляхи вирішення (2015)
Онищук С. В. - Рекомендації щодо застосування методики прогнозування протиправної діяльності на державному кордоні поза пунктами пропуску (2015)
Троцький Р. С. - Особливості виконання службово-бойових завдань військовослужбовцями Національної гвардії України в зоні проведення антитерористичної операції, Решетник С. М. (2015)
Хіміч В. В. - Удосконалення організаційної діяльності управлінських структур Державної прикордонної служби України щодо забезпечення охорони державного кордону (2015)
Андрощук О. С. - Модель оцінки ризиків проектів та програм впровадження логістичних систем автотехнічного забезпечення військових формувань та правоохоронних органів, Меленчук В. М. (2015)
Бабенко Б. І - Еволюція систем відеоспостереження та відеоконтролю в контексті здійснення державної митної справи, Миронов О. В., Корнійчук О. О. (2015)
Бабій Ю. О. - Синтез цифрових фільтрів у динамічному стані, Фонарь Л. С., Худецький О. В. (2015)
Бодров С. В. - Методика виявлення нестійких відмов і збоїв у системах інтелектуального відеоконтролю (2015)
Водяных А. А. - Экспериментальное исследование помехоустойчивости комплексированной СРНС-ИНС системы навигации, Бударецкий Ю. И., Дьяков А. В., Бударецкий С. И. (2015)
Волох О. П. - Особливості технічного супроводу виконання інженерних завдань забезпечення бойових дій військ в сучасних збройних конфліктах та антитерористичних операціях (2015)
Головня С. Б. - Модель визначення заданого напрацювання на відмову окремої марки транспортних засобів автомобільного парку прикордонного загону (2015)
Кайдалов Р. О. - Застосування комбінованого способу повороту колісних машин для підвищення їх маневреності, Нікорчук А. І. (2015)
Катеринчук І. С. - Методика вибору варіанта застосування тепловізійних комплексів на ділянці охорони державного кордону, Євдохович Б. В. (2015)
Прокопенко Є. В. - Криптографічні методи забезпечення конфіденційності інформації, Біжик А. В. (2015)
Сівак В. А. - Концепція безпечної експлуатації транспортних засобів в умовах охорони державного кордону (2015)
Суботін В. О. - Робота з місцевим населенням у зоні проведення антитерористичної операції на південному сході України, Ананьїн О. В. (2015)
Шинкарук О. М. - Аналіз досвіду створення та використання інтегрованих телекомунікаційних систем "Гарт” в Державній прикордонній службі України, Федорченко А. В. (2015)
Шпорт М. М. - Визначення основних підходів до програмної реалізації побудови раціональних маршрутів під час вирішення завдань оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Вихідні дані (2015)
Калашніков А. В. - Вступне слово Головного редактора журналу "Проблеми травматології та остеосинтезу, професора Калашнікова А. В. (2016)
Гайко Г. В. - Перипротезні переломи: структура, чинники виникнення та принципи лікування, Калашніков О. В., Сулима О. М., Нізалов Т. В., Козак Р. А. (2016)
Лютко О. Б. - Особливості етіології інфекційних ускладнень за різних способів остеосинтезу у хворих з ураженнями кісток кінцівок різної локалізації , Бідненко С. І. (2016)
Курінний І. М. - Тактика хірургічного лікування ушкоджень сухожиль згиначів пальців кисті в "критичній зоні”, Безуглий А. А., Ярова М. Л. (2016)
Гайко Г. В. - Гетеротопічна осифікація після ендопротезування кульшового суглоба: структура та чинники виникнення, Сулима О. М., Калашніков О. В., Нізалов Т. В. (2016)
Калашніков А. В. - Вплив препарату "Мебівід" на метаболізм та стуктурно-функціональний стан кісткової тканини при аліментарному остеопорозі в експерименті, Бруско А. Т., Малик В. Д., Апуховська Л. І., Калашніков О. В. (2016)
ChM - надійний партнер (2016)
Некролог. Антон Тимофійович Бруско (29.11.1938 - 18.05.2016) (2016)
Гавей І. В. - Вплив зміни клімату на шкідливість комах-фітофагів пшениці озимої у Лісостепу України, Чайка В. М. (2016)
Конуп А. І. - Діагностика вірусів скручування листя винограду і коротковузля в процесі виробництва сертифікованого садивного матеріалу винограду, Конуп Л. О., Чистякова В. Л. (2016)
Цап М. М. - Фізіолого-бохімічні показники крові корів за згодовування добавки аквагідрату йоду і цитратів хрому, селену, кобальту та цинку, Каплуненко В. Г., Федорук Р. С., Ковальчук І. І., Долайчук О. П., Храбко М. І. (2016)
Смаль О. В. - Метаболічний склад листків дерев залежно від умов росту (2016)
Івасюк Ю. І. - Біологічна активність ґрунту в агроценозі сої за роздільного та інтегрованого застосування гербіциду і біологічних препаратів, Карпенко В. П., Притуляк Р. М. (2016)
Степанюк С. В. - Оцінка мультиплексного варіанту TaqMan REAL-TIME RT-PCR аналізу для виявлення пандемічного вірусу грипу A(H1N1)pdm в клінічних зразках хворих на грип, Шевчук В. О., Співак М. Я. (2016)
Новицький В. П. - Управління мисливськими ресурсами агроландшафтів України та зарубіжжя: господарсько-правові аспекти, Голубєв М. І. (2016)
Сичевський М. П. - Біосинтез етилового спирту різними расами дріжджів в умовах підвищеної концентрації сусла, Олійнічук С. Т., Данілова К. О. (2016)
Пічура В. І. - Сільськогосподарське порушення екологічної стійкості басейну річки Дніпро (2016)
Коломієць Ю. В. - Передпосівна обробка насіння біодобривами як засіб стимуляції росту та фізіолого-біохімічних процесів у рослинах сортів помідора, Григорюк І. П., Буценко Л. М. (2016)
Голодна А. В. - Фотосинтетична продуктивність посіву люпину вузьколистого залежно від технологічних прийомів, Буслаєва Н. Г. (2016)
Савчук Ю. М. - Зміна індукції флуоресценції хлорофілу у рослин ріпаку озимого залежно від мікродобрив, Антоненко О. Ф. (2016)
Чусовітіна Н. М. - Ефективність сучасних фунгіцидів проти жовтої іржі (Puccinia Striiformis WEST. F. SP. tritici Erikss. et Henn) на озимій пшениці у Південному Степу України, Неплій Л. В., Залогіна-Киркелан М. А. (2016)
Лавриненко Ю. О. - Вплив структурних показників на урожайність насіння ріпаку озимого залежно від строків сівби та норм висіву в Південному Степу України, Влащук А. М., Шапарь Л. В. (2016)
Макух Я. П. - Вплив бур'янів на приріст верби енергетичної (2016)
Присяжнюк О. І. - Вивчення продуктивності сучасних гібридів цукрових буряків в умовах недостатнього вологозабезпечення (2016)
Балагура О. В. - Чеканка як фактор впливу на формоутворюючі процеси росту, розвитку і продуктивності насінників буряків цукрових (2016)
Шамсутдінова А. В. - Продуктивність та економічна ефективність вирощування цукрових буряків залежно від позакореневого підживлення мікродобривами (2016)
Аскаров В. Р. - Вплив мікродобрив та фунгіцидів на урожайність, якість та ефективність вирощування цукрових буряків (2016)
Демидов О. А. - Стійкість пшениці твердої ярої до вилягання та її зв'язок із продуктивністю рослин, Хоменко С. О., Федоренко І. В., Федоренко М. В. (2016)
Ковалишина Г. М. - Миронівські сорти пшениці озимої з груповою стійкістю проти хвороб для Лісостепу України, Демидов О. А., Муха Т. І., Мурашко Л. А., Заїма О. А. (2016)
Ратошнюк В. І. - Оцінка впливу метеорологічних факторівна врожайність люпину вузьколистого в зоні Полісся України (2016)
Бамбуляк М. П. - Рекомендації щодо влаштування протитанкових, протипіхотних та протитранспортних невибухових загороджень під час проведення антитерористичної операції, Бамбуляк О. М. (2015)
Бацамут В. М. - Вимоги до оперативних угруповань Національної гвардії України, створюваних для виконання службово-бойових завдань із забезпечення громадської безпеки (2015)
Братко А. В. - Способи дій резервів Державної прикордонної служби в умовах проведення антитерористичної операції (2015)
Городнов В. П. - Вибір показників ефективності фінансового забезпечення та виконання службово-бойових завдань підрозділами і частинами Національної гвардії, Павленко С. О., Овчаренко В. В. (2015)
Городнов В. П. - Модель оцінки параметрів та управління організаційною структурою автомобільного пункту пропуску через державний кордон України, Кириленко В. А., Петров В. М. (2015)
Демідчик Ф. А. - Пропозиції, щодо інженерного забезпечення блокпостів, контрольно-перепускних пунктів і постів спостереження, Панов В. Г., Ситнік О. В. (2015)
Залож В. В. - Аналіз складових ефективності управління прикордонним загоном, Мейко О. В. (2015)
Курашкевич А. П. - Рекомендації начальнику органу охорони державного кордону щодо організації оперативно-службової діяльності під час посиленої охорони державного кордону (2015)
Магась Г. А. - Дослідження функціонування управління органу охорони державного кордону в системі збирання (добування) та обробки даних обстановки в умовах нових підходів до охорони державного кордону (2015)
Мазур В. Ю. - Повноваження Державної прикордонної служби України за Кримінальним процесуальним кодексом України, Андрушко О. В. (2015)
Майстренко О. В. - Аналіз підходів до визначення можливостей формувань ракетних військ і артилерії, Стужук П. І., Приміренко В. М., Адаменко М. В. (2015)
Ментус І. Е. - Особливості застосування мінно-вибухових загороджень в умовах збройного конфлікту, Єндрієвич О. М. (2015)
Ясько В. А. - Проблеми формування прогностичних здібностей у курсантів вищих військових навчальних закладів, Азаров І. С. (2015)
Ясько В. А. - Комплекс заходів з аналізу мінної безпеки та протидії мінній війні, Осадчий О. М., Ясько О. В. (2015)
Андрощук О. С. - Модель организації навчально-виховного процесу вищого військового навчального закладу на основі математичного апарату мереж Петрі, Буяло О. В., Пилипчук В. В. (2015)
Блінніков Г. П. - Хвильові властивості поширення ультразвуку в пружних середовищах, Трасковецька Л. М., Шевчук В. М. (2015)
Горошко А. В. - Статистичні методи розв’язання лінійних некоректно поставлених задач у випадку полімодального розподілу ймовірностей виміряних даних, Ройзман В. П. (2015)
Гунько А. В. - Методика оцінки технічної готовності транспортних засобів прикордонного загону (2015)
Дорошенко В. А. - Исследование свойств конической щелевой антенны допплеровского сверхвысокочастотного датчика охраны локальных объектов, Лысый Н. И., Стрельницкий А. Е., Стрельницкий А. А. (2015)
Достанко А. П. - Разработка метода крепления немагнитных деталей на магнитном столе, Коробко Е. В., Кузьмин В. А., Новикова З. А. (2015)
Ройзман В. П. - Образование доменов под действием электрического и теплового поля дефектов в приборах на основе сегнетоэлектриков, Богорош А. Т., Воронов С. А., Шайко-Шайковский А. Г. (2015)
Ройзман В. П. - Відмінності автоматичного балансування для роторів з горизонтальною і вертикальною осями обертання, Драч І. В., Ткачук В. П. (2015)
Ройзман В. П. - Розробка методик акусто-емісійної неруйнівної діагностики міцності деталей і вузлів техніки, Ковтун І. І. (2015)
Ройзман В. П. - Задача нестаціонарного радіального розподілу температури в електронному елементі і компаунді, що знаходяться у складі компаундованого мікромодуля, Петращук С. А. (2015)
Савченко О. О. - Методика оцінки ефективності системи зв’язку органу охорони державного кордону, Прокопенко Є. В. (2015)
Стрельбіцький М. А. - Окремі питання синтезу системного захисту інформації в інтегрованій інформаційно-телекомунікаційній системі прикордонного відомства на стадії модернізації (2015)
Трасковецька Л. М. - Аналіз методів і можливостей пошуку об’єктів за перепонами, що реалізовані в технічних засобах прикордонного контролю, Боровик О. В. (2015)
Чесановський І. І. - Теоретичне обґрунтування моделі каналу когерентної міжперіодної обробки сигналів в системах з імпульсними радіолокаційними каналами (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Вихідні дані (2015)
Гарасимів Т. З. - Сучасне розуміння соціального типу особистості (2015)
Дела M. - Таможенное представительство в Польше (2015)
Любченко М. О. - Конституційно-правове регулювання права громадянина України на в’їзд в Україну (2015)
Пересада О. М. - Конституційна модернізація як засіб конституційної інтеграції України в контексті глобалізаційних проців забезпечення прав та свобод людини: досвід пострадянських держав (2015)
Польщиков В. В. - Сучасне розуміння адміністративної відповідальності як форми юридичної відповідальності (2015)
Степанова С. В. - Проблеми застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини (2015)
Хоббі Ю.С. - Основні проблеми забезпечення інформаційних прав людини в контексті євроінтеграції України (2015)
Шестак В. С. - Сучасний стан та проблеми розвитку мистецтва в Україні: теоретико-правовий аспект (2015)
Ковейно Ю. В. - Суб’єкти лісового господарства щодо здійснення постійного та тимчасового лісокористування (2015)
Колосов Р. В. - Тариф на правосуддя або правосуддя для обраних (науково-практичний коментар Закона України "Про судовий збір") (2015)
Сарана С. В. - Поняття, сутність та склад спеціального процесуально-процедурного податкового режиму (2015)
Топоркова М. М. - Особливості системи законодавства щодо регулювання відносин з постачання природного газу побутовому споживачу (2015)
Атоян О. М. - Європейські стандарти екологічної освіти (2015)
Баймуратов М. О. - Сучасні тенденції правового забезпечення надання освітніх послуг в європейських країнах (2015)
Годованик Є. В. - Проблеми ефективного впровадження європейських освітніх стандартів в Україні (2015)
Папаяні С. В. - Взаємодія міжнародного та конституційного права у сфері надання освітніх послуг: проблеми теорії та практики (2015)
Тихомирова Г. Є. - Правове забезпечення надання освітніх послуг в Україні та Європейському Союзі: порівняльно-правовий аналіз (2015)
Філонов О. В. - Історико-правові аспекти регулювання статусу арктичних територій (2015)
Шаповал В. Д. - Міжнародні стандарти регламентації права громадян на правову допомогу (2015)
Кучерук М. М. - Превентивний антитерористичний досвід цивільного населення як умова запобігання тероризму (2015)
Ортинський В. Л. - Ефективність та дієвість окремих превентивно – примусових заходів кримінального провадження (2015)
Барегамян С. Х. - Регулювання конституційного права на працю в Україні нормами національного законодавства на сучасному етапі (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вимоги до оформлення статей для публікації в збірнику наукових праць (2015)
Моціяка О. М. - Олександр Афанасьєв-Чужбинський і Євген Гребінка: діалектика взаємин (2016)
Блик О. І. О. - Афанасьєв-Чужбинський та Харківська школа романтиків: творчі перегуки та паралелі (2016)
Джулай Ю. В. - Гоголівські тесери до мандрівок К. М. Базилі з малюнками К. П. Брюллова в тексті "Мертвих душ" (2016)
Чоботько О. В. - В. Розанов и Н. Гоголь: причины творческого антагонизма. Статья 1 (2016)
Остапенко Л. М. - Загублена шинель сільського лікаря, або Знову про Попелюшку: до вивчення творчих зв’язків М. Гоголя і Ф. Кафки. Частина ІІ. Бранці вбрання (2016)
Самойленко Г. В. - Переробки повісті М. Гоголя "Тарас Бульба" для української сцени (2016)
Ковальчук О. Г. - Юрій Гребенік як гоголезнавець, або Ще про одну проблему української гуманітаристики (2016)
Тверітінова Т. І. - До проблеми біографії Н. В. Кукольника (2016)
Блохин Д. - Леся Українка: шлях до західноєвропейської символічної неоромантичної естетики (до 145-річчя від дня народження Лесі Українки) (2016)
Кузьменко Н. М. - "Він і художник, і співак, і музикант, і поет" (невідомі архівні матеріали про П. Тичину) (2016)
Коткова Л. І. - Специфіка хронотопу й мовні стратегії в ліриці Павла Тичини (на матеріалі збірки "Сонячні кларнети") (2016)
Гарачковська О. О. - Редакторська діяльність Павла Тичини (2016)
Кузьменко В. І. - Проблема художнього перекладу в літературознавчій концепції Павла Тичини (2016)
Дячок С. О. - Твори Павла Тичини як інтертекст у поезіях Ліни Костенко (2016)
Ковальчук О. Г. - Феномен України у романі М. Булгакова "Біла гвардія" (2016)
Мазко О. В. - Дитячі періодичні видання і формування "нової людини" наприкінці 1920 – на початку 1930-х років (на матеріалі журналу "Жовтеня") (2016)
Полигач І. О. - Становлення та генологічні аспекти жанру антиутопії (2016)
Боднар О. Б. - Типологічне зіставлення основних принципів образотворення у творах Вільяма Фолкнера і Валерія Шевчука, Сушко З. С. (2016)
Кочлошвілі Н. - Сутність антифашистської ідеології в романі Олександра Каландадзе "На землі П’яста", Кітесашвілі С. (2016)
Ісаєнко К. П. - Зміни жанрових дефініцій і меж у сучасному літературному просторі (теоретичний аспект) (2016)
Шумейко З. Є. - Внесок Матвія Номиса в розвиток українського мовознавства (2016)
Юрчишин Т. В. - Комунікативна спрямованість узагальненого змісту (2016)
Kovalchuk L. O. - Die forschung des begriffs der valenz im allgemeinen und des begriffs der inneren valenz im besonderen (2016)
Задорожний В. Б. - Роль словесного наголосу в дієслівному словотворі (2016)
Сукаленко Т. М. - Типаж "циган" крізь призму українських прислів’їв та приказок (2016)
Trybukhanchyk A. M. - Gender influence on the idioms choice and functioning in political speeches of Margaret Thatcher and John Major, Shkurat T. A. (2016)
Грушко С. П. - Категорії мети та причини у смисловому полі української та німецької мов (2016)
Наші автори (2016)
Правила оформлення статей до збірника "Література та культура Полісся" (2016)
Дудик М. В. - Вплив пластичної зони біля вершини міжфазної тріщини на контакт її берегів (2015)
Кореновский А. А. - Об одном свойстве самоулучшения показателя, Врублевская К. С. (2015)
Плахтієнко М. П. - Нелінійна модель фрикційно-ударної взаємодії твердого тіла з твердою шорсткою площиною, Забуга А. Г. (2015)
Стороженко Э. А. - Неравенство типа Бернштейна для дробно-логарифмических производных полиномов в $L_0$, Коваленко Л. Г. (2015)
Черникова А. Г. - Асимптотика быстро изменяющихся решений дифференциальных уравнений второго порядка с быстро меняющейся нелинейностью (2015)
De Koninck J.-M. - Prime factorization and normal numbers, Katai I. (2015)
Shchogolev S. A. - On the existence of an integral manifold of a special type of a some nonlinear differential system (2015)
Zhuravlyova Z. Yu. - On a stress-state of an elastic semi-strip under mechanical and thermal stresses (2015)
Асланов С. К. - О кафедре теоретической механики Одесского университета, Косой М. Б. (2015)
Котляров В. В. - Математичний опис та формалізація типів спотворень у цифровому каналі зв'язку з OFDM-сигналами, Мирончук О. Ю., Шпилька О. О. (2016)
Ляшук А. Н. - Двухэтапная каузальная фильтрация однородного изображения при наличии коррелированной помехи, Хамула С. В., Жук С. Я. (2016)
Шаповалов Ю. І. - Визначення потужності лінійних параметричних кіл у середовищі системи програмних функцій MAOPCs, Мандзій Б. А., Бачик Д. Р. (2016)
Trubin A. A. - Coupling coefficients of different cylindrical dielectric resonators in the open space (2016)
Товкач И. О. - Рекуррентный алгоритм пассивной локации в сенсорной сети на основе измерения мощности принимаемого сигнала, Жук С. Я. (2016)
Даник Ю. Г. - Методика планування проведення сеансів на вузлах зв’язку, Коріненко В. В., Бовсуновський В. Ю. (2016)
Дем’яненко П. О. - Нейтралізація впливу дестабілізуючих факторів на похибки вимірювачів на основі волоконно-оптичних давачів з імпульсною модуляцією, Зіньковський Ю. Ф. (2016)
Shulyak A. P. - Criteria and Procedures for Estimating the Informativity and Feature Selection in Biomedical Signals for their Recognition, Shachykov A. D. (2016)
Dvornikov О. V. - The main characteristics of SiGe HBTs at low temperatures, Tchekhovski V. А., Dziatlau V. L., Prokopenko N. N. (2016)
Інформація для авторів (2016)
Евтухов В. М. - Асимптотические представления сингулярных решений дифференциальных уравнений с правильно меняющимися нелинейностями, Клопот А. М. (2016)
Жоголева Н. В. - Нелинейный наблюдатель системы осцилляторов Ван дер Поля (2016)
Круглов В. Е. - Одно обобщение классических ортогональных многочленов (2016)
Олефир Е. И. - К теории безусловных базисов гильбертовых пространств из значений целых вектор-функций (2016)
Плахотник М. В. - Необоротний аналог спрягаючого відображення для пари тентоподібних відображень (2016)
Плюснов Д. С. - Пространственная задача для упругого слоя (2016)
Полищук Т. В. - Межфазная пластическая зона предразрушения в угловой точке границы раздела сред (2016)
Рачинская А. Л. - Оптимальное торможение вращений несимметричного твердого тела в сопротивляющейся среде, Рачинская Д. А. (2016)
Щёголев С. А. - О сведенни счётной линейной системы с коэффициентами осциллирующего типа к одному специальному виду в резонансном случае, Джашитова В. В. (2016)
Laurinčikas A. - Generalizations of universality for periodic Hurwitz zeta functions, Mochov D. (2016)
Varbanets S. - Circular generator of PRN's (2016)
Боронь О. В. - Повість Тараса Шевченка "Варнак" і російські прозові твори 1820-х років про "шляхетного розбійника" (2016)
Карпінчук Г. В. - Внесок Михайла Новицького в дослідження хронології життя і творчості Тараса Шевченка (2016)
Колісник Ю. В. - Феномен Тараса Шевченка в публіцистичній спадщині Симона Петлюри (2016)
Бєлобородова Д. О. - Категорії часу й простору: погляди Миколи Костомарова і Миколи Сумцова (2016)
Ткалич І. В. - Іронія жанру в романі Миколи Хвильового "Вальдшнепи" (2016)
Клименко(Синьоок) Г. А. - Михайло Старицький і Шолом-Алейхем: типологічні паралелі (2016)
Волинець Ю. В. - Образ Богдана Хмельницького в романі Федора Глінки "Зиновий Богдан Хмельницкий, или освобожденная Малороссия": до проблеми "герой і стиль" (2016)
Сливка Л. З. - Політичний та націологічний аспекти феномену свободи в літературно-критичних і публіцистичних творах Олени Теліги (2016)
Янкова М. А. - Травматичний досвід як переосмислення минулих і теперішніх катастроф (на матеріалі роману "Не-Ми" Ю. Ґудзя) (2016)
Поліщук В. Т. - Літературна енциклопедія Черкащини (подача дев’ята) (2016)
Кошова І. О. - Володимир Винниченко. "Записки Кирпатого Мефістофеля" (конспект уроку позакласного читання з української літератури. 10 клас) (2016)
Кавун Л. І. - Лекція: Психологічний напрям в українському літературознавстві в кінці XIX – на початку XX століття: теорії О. Потебні Й Д. Овсянико-Куликовського (2016)
Ромащенко Л. І. - Довгий шлях Богдана Хмельницького (2016)
Ромащенко Л. І. - З нагоди ювілею: роздуми над книгою Олександра Васильовича Тканка – людини, педагога, воїна (2016)
Вертипорох О. В. - Хто свою кров не ганьбить, тому вона — покров! (2016)
Коваль Н. А. - Надуманий покров (2016)
Клименко(Синьоок) Г. А. - З джерельця вічної надії та віри в Бога (неопублікована передмова до книги) (2016)
Показники роботи легкої промисловості України (2013)
Українська асоціація підприємств легкої промисловості "УКРЛЕГПРОМ" (2013)
11 причин, що роблять нас корисними для вашого бізнесу (2013)
Перспективний напрям сталого розвитку шкіряної промисловості України (2013)
Легка промисловість: українське взуття - конкурентоздатне (2013)
22 непорушних законів маркетингу (2013)
Як складати службову записку (2013)
Ill Міжнародна спеціалізована виставка хутра і виробів з хутра FUR EXPO Ukraine мала успіх! (2013)
Всеукраїнська ювілейна виставка "Стиль" (2013)
"Зорянка" (2013)
Паливода О. М. - Перспективи створення та напрями державної підтримки регіональних кластерних ініціатив, Плаван В. П., Лішук В. В. (2013)
Адаптація дітей індиго в сучасному суспільстві (2013)
Тенденції дитячої моди сезон осінь-зима 2013-2014 (2013)
"Inblu" (2013)
ПАТ "Володарка" (2013)
Леонід Тарасович Гавриш, голова спостережної ради ПАТ"Володарка" (2013)
Традиції та високі технології у сучасній моді (2013)
Експотехмаш 10-13 вересня 2013р. (2013)
Мода минулих тисячоліть (2013)
Чарівник паризької моди Крістіан Діор (2013)
Цимбаленко Н. В. - Особливості управління людським капіталом підприємств легкої промисловості, Тарасенко І. О. (2013)
Войтюк М. В. - Дослідження формування головок головних уборів гідро-вакуумно-пульсуючим способом (2013)
Маленька чорна сукня з моди ніколи не виходить (2013)
Швидкоплинність і новизна майбутнього (2013)
Медвідь О. Г. - Аналіз впливу затверджувача лейконату та струмів надвисокої частоти на міцність клейового шва, Олійникова В. В., Свістунова Л. Т., Гондарчук П. М. (2013)
Підприємства галузі (2013)
Підприємства галузі (2013)
Як правильно доглядати за новим взуттям (2013)
27 Міжнародна спеціалізована виставка взуття, шкіри та хутра " LEATHER AND SHOES” (2013)
Титул, зміст (2015)
Ізовіт В. А. - Привітання та звернення (2015)
Грищенко І. М. - Привітання та звернення (2015)
Освітній процес в університеті: стан та перспективи (2015)
Науково - інноваційна діяльність університету в умовах трансформації освітнього процесу (2015)
Технологічна підсистема університету: завдання та проблеми (2015)
Матеріально-технічне забезпечення діяльності університету (2015)
Факультет мехатроніки та комп’ютерних технологій: вчора, сьогодні, завтра (2015)
Факультет дизайну: вчора, сьогодні, завтра (2015)
Факультет технологій, сервісу та моди: вчора, сьогодні, завтра (2015)
Факультет економіки та бізнесу: вчора, сьогодні, завтра (2015)
Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій: вчора, сьогодні, завтра (2015)
Факультет ринкових, інформаційних та інноваційних технологій: вчора, сьогодні, завтра (2015)
Юридичний факультет на нових теренах (2015)
"Печерські каштани" – від ситцевих балів до сучасності (2015)
Ділові партнери університету: Київський шкірзавод "Чинбар" (2015)
Тріада "Бізнес – Університет – Студент": сучасна модель успіху (2015)
Zynkevych E. - The works of Jean Sibelius in the symphony concerts in Kyiv (1902–1906) (2016)
Glivinsky V. - Stravinsky’s dialogicity (2016)
Бабенко К. С. - Алонімія як феномен авторства: теоретичні аспекти дослідження (2016)
Иванников Т. П. - Современная английская гитарная музыка: диалог времен (2016)
Ліва Н. В. - До питання жанрових девіацій у європейській духовній музиці другої половини ХХ – початку ХХІ століть (2016)
У Цзин Инь - Внутренняя музыкальность как художественный принцип китайской поэзии (2016)
Менделенко Д. В. - Бергсонівська "динамічна схема" як принцип організації цілого у творах Ф. Пуленка (на прикладі Сонати для флейти та фортепіано) (2016)
Вавшко І. В. - Строфа у композиції рок-балади (2016)
Баланко О. М. - Виконавська мобільність як чинник розвитку сучасної камерної вокальної музики (2016)
Жукова Н. А. - "Інтимна відгородженість" Теофіля Ґотьє: проект "чистого" мистецтва (2016)
Савицкая Л. Л. - Индустриальный лик харьковского авангарда. 1920-е годы (2016)
Овчарук О. В. - Антропологічний вимір культурологічного знання: методологічний аспект (2016)
Супрун О. В. - Нові реалії музичної класики у пострадянському культурному просторі (2016)
Співаченко О. С. - Федір Стравінський та Україна: історіографія, вектори дослідження теми (2016)
Коропенко М. В. - Сценографія Казимира Малевича до опери "Перемога над сонцем" як джерело ідей сучасного дизайну одягу (2016)
Джишиашвілі О. В. - Жінки-фотографи та їх внесок у розвиток фотомистецтва ХІХ – початку ХХ століть (2016)
Гаюк І. Я. - Специфіка дослідження культури вірменської діаспори в Україні (2016)
Халілова Л. С. - Культурно-етнографічні відмінності весільних обрядодій етнічних груп кримських татар (2016)
Чернета Т. О. - Методична спадщина А. Ф. Омельченка (2016)
Михайлова Р. Д. - Езотерика в пластичному виразі сучасної української картини (на прикладі творчості В’ячеслава Странніка) (2016)
Романенкова Ю. В. - Эксперимент как стержень творческой манеры киевского живописца Василия Жирова (2016)
Піщанська В. М. - Декоративне різьблення в козацькій культурі доби Бароко (2016)
Жильцова О. П. - Тенденції розвитку розписної емалі XVI сторіччя (на прикладі декоративного емалевого посуду) (2016)
Дубрівна А. П. - Стародавня образотворча культура як першооснова абстрактного мистецтва України (2016)
Миленька Г. Д. - Драматургічні парадокси Габріелє Д'аннунціо (2016)
Бацак К. Ю. - Італійська оперна сцена Одеси (1831–1838 рр.) (2016)
Ільєнко І. М. - Просторова еволюція музично-хореографічних взаємодій (ХVII–XVII століття) (2016)
Коростельова М. Д. - Трансгресія в хореографічному мистецтві (на прикладі балету "Спляча красуня" Матса Ека) (2016)
Щербакова Н. Ю. - Міжнародні наукові читання "Методологія сучасного музикознавства" (2016)
Станіславська К. І. - Лекторська майстерність студента-музикознавця як складова професійної компетентності (2016)
Кущ Є. В. - Концептуальний синтез як предмет наукового дослідження (2016)
Долгіх Я. В. - Нейгаузи: варіації на єлисаветградську тему (2016)
Содержание (2013)
Чисников В. Н. - Открытие и освящение Киевского кабинета научно-судебной экспертизы 2 февраля 1914 года (2013)
Комаха В. О. - Туфанов Микола Миколайович – український судовий медик, один із засновників КНСЕ при прокуророві київської судової палати (2013)
Немно Ю. М. - Кінесика як спеціальне нетрадиційне знання в криміналістиці (2013)
Тульчій І. - Проблема криміналістичного забезпечення виконавчого провадження (2013)
Корж В. П. - Криміналістичне обґрунтування та доказове значення висновку експерта в суді (2013)
Ващук О. П. - Криміналістична класифікація ознак зовнішності людини: теоретичний аспект (2013)
Лозовий А. І. - Сучасний стан та перспективи розвитку судово-експертної діяльності (2013)
Пеньковский В. П. - Вопросы системы и структуры экспертной службы безопасности Украины и ее задачи (2013)
Смирнова С. А. - Актуальные задачи развития судебной экспертизы (2013)
Майстренко О. І. - Перспективи розвитку судової експертизи (2013)
Сімакова-Єфремян Е. Б. - Проблемні питання застосування нового Кримінального процесуального кодексу України під час призначення та проведення судової експертизи (2013)
Гапотченко Г. М. - Удосконалення правового врегулювання проведення окремих експертиз у кримінальному провадженні (2013)
Попелюшко В. О. - Експертні знання в кримінальному провадженні за новим КПК України та допит експерта в суді (2013)
Бідняк Г. С. - Обов’язки експерта за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (2013)
Янчук О. Ю. - Проблемні питання призначення судової експертизи в господарському судочинстві (2013)
Седнєв В. В. - Загальноструктурні протиріччя теорії судової експертизи (2013)
Чаплинська Ю. А. - Форми використання спеціальних знань (2013)
Партоленко Н. В. - Можливості використання спеціальних знань в діяльності нотаріуса (2013)
Щербаковский М. Г. - Компетенция и компетентность судебного эксперта, Щербаковская Л. П. (2013)
Клименко Н. І. - Щодо інтеграційної функції судової експертології (2013)
Пиріг І. В. - Класифікація судових експертиз та проблеми вдосконалення законодавства (2013)
Біленчук П. Д. - Сучасна класифікація методів судової експертизи, Ковальова В. В., Шульга О. О., Стрілець Г. А. (2013)
Перепічка О. І. - Комплексна експертиза та комплекс експертиз: порівняльний аналіз (2013)
Біленчук П. Д. - Сучасні інноваційні засоби підготовки експертів в Україні, Шульга Ю. О. (2013)
Сокиран М. Ф. - Окремі питання професійної підготовки експертів-криміналістів ОВС (2013)
Хоша В. В. - Теоретичні та практичні аспекти інтерпретації вимог міжнародного стандарту ISO 17025 з урахуванням специфіки судово-експертної діяльності (2013)
Полтавський А. О. - Деякі особливості роботи вимірювальної лабораторії при акредитації за ДСТУ ISO 17025, Лінючев Г. В., Посільський О. О. (2013)
Рувін О. Г. - Структура та зміст експертних методик, Полтавський А. О., Назаров В. В., Гамов Д. Ю., Лінючев Г. В., Посільський О. О. (2013)
Полтавський А. О. - Актуальні питання вдосконалення методичного забезпечення судово-експертної діяльності, Прокопенко М. А., Кириленко С. С. (2013)
Свобода Є. Ю. - Напрями використання автоматизованих аналітико-інформаційних систем в розслідуванні злочинів (2013)
Плукчи Л. В. - Мотив и мотивация в расследовании преступлений (2013)
Панасюк А. О. - Місце невербальної інформації в допиті (2013)
Мельник Р. В. - Особливості ежекції стріляних гільз при огляді місця події із застосуванням вогнепальної зброї (2013)
Приходько Ю. П. - Розслідування злочинів, пов’язаних з використанням енергії вибуху (2013)
Александренко Е. В. - Современные возможности судебных экспертиз и направления их использования при расследовании серийных сексуальных убийств (2013)
Корж В. П. - Документальные источники информации об организованной преступной деятельности в сфере экономики: понятие, виды, методы исследования (2013)
Садченко О. О. - Спеціальні знання у методиці розслідування кримінальних правопорушень у сфері обігу культурних цінностей (2013)
Мельник О. В. - Дактилоскопіювання населення сьогодні: варто чи ні? (2013)
Черепущак В. В. - Проведення слідчих (розшукових) дій із застосуванням відеозйомки (2013)
Сохранич Т. В. - Проблеми використання спеціальних знань експерта-почеркознавця у цивільному судочинстві, Абросимова В. Г. (2013)
Кириленко С. С. - Історія розвитку діагностичних досліджень в судовому почеркознавстві (2013)
Ніколайчук Т. В. - Основні фактори, що змінюють почерк (2013)
Кузнецова Т. В. - Щодо можливостей встановлення статі виконавця рукописного тексту, виконаного "друкованим” почерком (2013)
Мельник Д. В. - Проблемні аспекти використання існуючих кількісних методів дослідження почерку (2013)
Свобода Є. Ю. - Судово-почеркознавча експертиза підписів: сучасні можливості (2013)
Лисенко А. М. - Нетрадиційний погляд на порівняльне дослідження підроблених підписів (2013)
Karapetyan M. G. - Handwriting as an object of diagnostic research (2013)
Костів І. В. - Деякі особливості міжкультурної комунікації у ділових документах, виконаних арабською графікою, при виконанні криміналістичних досліджень (2013)
Кравченко О. М. - Судова лінгвістична експертиза. Її місце в класифікації судових експертиз (2013)
Свиридова Л. В. - Актуальність лінгвістичних досліджень у судово-експертній практиці (2013)
Попович І. І. - Криміналістичний аналіз комплексної експертизи (2013)
Смотров С. А. - Идентификационные исследования документов, напечатанных с применением капельно-струйных печатающих устройств, Смотров И. С. (2013)
Пелюшок В. Г. - Визначення справжності документу, виготовленого електрофотографічним способом, шляхом встановлення послідовності нанесення його реквізитів (2013)
Меликов А. С. - Оптическая и цифровая фильтрация при выявлении содержания вдавленных текстов, Панахов Н. Т. (2013)
Науменко С. М. - Способи підробки свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та проблемні питання їх експертного дослідження (2013)
Будзієвський М. Ю. - Криміналістичне дослідження печатних форм, виготовлених фотополімерним способом (2013)
Силкін О. С. - Електронний паспорт як об’єкт технічної експертизи документів (2013)
Полтавський А. О. - Деякі аспекти методичного забезпечення комплексного дослідження реквізитів документів при встановленні абсолютного часу їх виконання , Посільський О. О. (2013)
Арешонков В. В. - Помилки при проведенні судово-балістичних експертиз та окремі шляхи їх усунення (2013)
Мельников І. М. - Проблемні питання встановлення приналежності вибухових пристроїв до боєприпасів (2013)
Щукін О. Ю. - Дослідження пошкоджених корозією рельєфних знаків на транспортних засобах, Ліпська Е. І., Радкевич Д. А., Грицишин П. М. (2013)
Пасічник В. В. - Аналіз ефективності найбільш поширених методик дослідження вибухових речовин (ВР) та продуктів вибуху методом тонкошарової хроматографії (ТШХ), Шкурдода С. В. (2013)
Шабля О. М. - Особливості експертного дослідження ознак оригінальності цифрових відео-звукозаписів у разі неможливості дослідити пристрій запису, Полякова М. В. (2013)
Рукавішников В. С. - Деякі аспекти використання файл-менеджеру "Total Commander” у якості допоміжного інструменту при проведенні експертиз відео-звукозапису (2013)
Струк І. О. - Визначення термінів "оригінальна фонограма” та "дублікат фонограми” при судово-експертному дослідженні цифрових звукозаписів, Харабуга Ю. С. (2013)
Будко Т. В. - Судебно-лингвистическая экспертиза устной речи: теоретико-прикладные проблемы, Ованнисян А. Л. (2013)
Кирдун А. А. - Криминалистическая экспертиза звукозаписей в Республике Беларусь на современном этапе (2013)
Андреева А. В. - Фонетический анализ звучащей речи в криминалистической экспертизе звукозаписей и проблема нормы (2013)
Неня О. В. - Структурна класифікація мікрооб’єктів та вибір методів їх дослідження (2013)
Дем’янчук Р. М. - Особливості ідентифікації органічних пігментів при криміналістичному дослідженні лакофарбових матеріалів, Заяць Н. О. (2013)
Руднев В. А. - Установление единого источника происхождения на примере исследования моторного масла, Климчук А. Ф., Прокопенко А. А., Карножицкий П. В. (2013)
Акопян С. М. - Некоторые аспекты нового направления исследований судебной химической экспертизы в Республике Армения (2013)
Ковкин В. Н. - Понятие уровня опасности при исследовании действий водителей транспортных средств в условиях дорожно-транспортного происшествия, Варлахов В. А. (2013)
Антонюк О. В. - Уточнення нормативного часу реакції водія при експертних розрахунках, Борщевський П. Г., Гардерман В. Д. (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського