Коваль І. М. - Правовий зміст менталітету (2015)
Колич О. І. - Аналіз філософсько-правових ідей в Україні у XVI–XVII ст. (2015)
Малетич М. М. - Канонічно-правове обґрунтування Церкви (2015)
Муринець Н. Я. - Забезпечення умов для самовдосконалення як профілактика девіантної поведінки неповнолітніх (2015)
Онищук І. І. - Методологія й техніка дослідження правового моніторингу (2015)
Сливка С. С. - Проблеми поведінки людини у ноосфері (2015)
Цебенко С. Б. - Право людини померти у природний спосіб як складова змісту права на життя (сучасні православні уявлення у світлі міжнародних стандартів) (2015)
Чорнобай О. Л. - Комунікативна лінгвістика (мовна комунікація) як основа опанування засобів юридичної комунікації (2015)
Шай Р. Я. - Питання типології держави і права з позиції формаційного підходу (2015)
Ярмол Л. В. - Свобода вираження поглядів як суб’єктивне юридичне право (загальнотеоретична характеристика) (2015)
Баїк О. І. - Становлення податків у Стародавньому Римі (2015)
Макарчук В. С. - Еволюція зовнішньополітичної доктрини Росії (поч. ХХ – поч. ХХІ ст.): аспекти ідеологічного та правового обгрунтування (2015)
Маланій О. Я. - Становлення органів соціального захисту населення Східної Галичини у міжвоєнний період (1918–1939 рр.), Макарчук В. С. (2015)
Остапенко О. І. - Кант: війна і мир. Важкий шлях до вічного миру, Ряшко В. І. (2015)
Бараняк В. М. - Нормативно-правове регулювання, організація і тактика взаємодії слідчого з експертом (2015)
Гула Л. Ф. - Оперативно-розшукове запобігання злочинам, що вчиняються організованими злочинними группами (2015)
Гумін О. М. - Характеристика деяких причин та умов вчинення насильницьких злочинів у сім’ї у стані агресивної поведінки (2015)
Зубач І. М. - Соціально-правовий феномен тероризму як об’єкт криміналістичного вивчення (2015)
Канцір В. С. - Політичний тероризм як крайній захід насильств (2015)
Ковалів М. В. - Діяльність органів внутрішніх справ в умовах воєнного стану, Іваха В. О. (2015)
Коваль М. М. - Розвиток катування на українських землях (2015)
Курта Є. О. - Можливості укладання компромісу під час проведення слідчих (розшукових) дій, Римарчук Г. С. (2015)
Кушпіт В. П. - Активний і пасивний підкуп службової особи юридичної особи публічного права за кримінальним законодавством України (2015)
Лесько Н. В. - Проблеми реформування органів внутрішніх справ України, Шабелько Н. (2015)
Марисюк К. Б. - Ще раз про найзнаніші пенітенціарії світу: "Полярна Сова” (2015)
Наконечна Л. А. - Роль насильства у статтях Загальної частини Кримінального кодексу України (2015)
Ромців О. І. - Проблеми виявлення злочинів у сфері службової діяльності в умовах протидії (2015)
Сорока С. О. - Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час розслідування контрабанди наркотичних засобів (2015)
Якимова С. В. - Про систематизацію ознак неправомірної вигоди як предмета підкупу за Кримінальним кодексом України (2015)
Остапенко О. І. - Принципи правового регулювання протидії тероризму в Україні (2015)
Бек У. П. - Поняття юридичної відповідальності за порушення законодавства про охорону праці (2015)
Голенко І. П. - Підстави щодо виникнення відносин з перевезення пасажирів автомобільним транспортом (2015)
Дутко А. О. - Опіка (піклування) над дітьми як вид соціального піклування (2015)
Марич Х. М. - Поняття, особливості та види договорів в агропромисловому комплексі (2015)
Пастернак В. М. - Відображення біблійних норм у цивільному законодавстві України (2015)
Паньонко І. М. - Спільні та відмінні ознаки трудових договорів та суміжних цивільних договорів, Коваль В. А. (2015)
Тарнавська М. І. - Спори про поширення відомостей у мережі Інтернет: суперечності судової практики (2015)
Жаровська І. М. - Проблеми впровадження міжнародних стандартів у сферу прав військовополонених (2015)
Ковальчук В. Б. - Ідея народного суверенітету в українській політико-правовій думці кінця ХІХ – першій чверті ХХ ст., Богів Я. С. (2015)
Ковальчук О. Б. - Правовий аналіз внесених на розгляд Верховної Ради України змін до Конституції України (2015)
Передмова (2016)
Aksiutina T. V. - New dialect features in north east england (2016)
Anisimova A. I. - Some aspects of doing multilingual research (2016)
Бірюкова Д. В. - Лінгвокогнітивний алгоритм конструювання інтер’єру в художньому дискурсі (2016)
Блошко В. Ю. - Взаємодія концептів "time" та "love" у вірші "love songs in age" Філіпа Ларкіна (2016)
Брославська Л. Я. - Номінативний простір концепту war / війна в американській мовній картині світу (2016)
Glukhova L. O. - Peculiarities of verbalization of the frame international affairs in modern english (2016)
Колісниченко Т. В. - Моделювання концептосфери ‘settlement’ в англомовній картині світу (2016)
Konopelkina O. O. - Neologisms in the context of political discourse (2016)
Панченко О. І. - Концепт "житло" в англійській літературі (2016)
Свєтлічна А. А. - Лексичне наповнення текстів англомовних митних документів (2016)
Stankevych O.I. - Bilingualism in Political Discourse (2016)
Suima I. P. - Responsive as reaction to the verbal stimulus (2016)
Бондар О. Є. - Особливості розробки тестових завдань з іноземної мови (2016)
Волкова Г. К. - Вдосконалення навчання іноземної мови у немовних вищих навчальних закладах України (2016)
Lukianenko L. N. - Ways of increasing motivation in teaching speaking to efl students majoring in english within the framework of the learner-centred approach (2016)
Осадча О. В. - Міжкультурна комунікація як складова змісту навчання іноземної мови (2016)
Пономарёва Л. Ф. - К вопросу о формировании фонетических навыков немецкого языка, как второго иностранного языка на базе английского языка (2016)
Safonova N. A. - The use of information technologies in multilingual foreign language teaching (2016)
Teterina L. M. - Training students' skills of identifying and interpreting sociocultural information in the text (2016)
Цвєтаєва О. В. - Навчання іншомовної діалогічної мови у внз: психологічні та лінгвістичні аспекти (2016)
Білова А. Г. - Відображення особливостей рецепції оригиналу у стилі перекладу: Шеллі – Бальмонт (2016)
Гончаренко Е. П. - Найсерйозніші перекладацькі помилки усіх часів: сторінками BBC Culture (2016)
Коломойченко О. Є. - Використання прийому компенсацiї втрат як засобу досягнення адекватностi при перекладi (2016)
Міненко О. В. - Українська шекспіріана мовою пера панаса мирного: історія перекладу, Дядюшенко О. О. (2016)
Тарасова А. В. - Переклад образності англійських компаративних фразеологізмів (2016)
Шпак І. В. - Особливості перекладів поттеріани українською та російською мовами та рецепція творів в Україні та Росії, Лисенко Н. О. (2016)
Яшкіна В. В. - Поетика звукосимволізму в аспекті перекладу (2016)
Гайдар В. П. - Тема голодомору в творчості Івон Боланд (2016)
Гонсалєс-Муніс С. Ю. - Особливості "жіночого письма" в поезії Едріенн Річ (2016)
Кальницкая В. Б. - Функциональность названий поздних романов Грэма Грина (2016)
Кіракосян Г. А. - Драма "Бертрам" Чарльза Роберта Метьюріна: готичний компонент поетики (2016)
Липин Г. В. - Изучение японской позии на западе: принципы компаративной поэтики Бэзила Чемберлена (2016)
Lipina V. I. - Joseph Addison and the formation of the theoretical poetics of the essay genre (2016)
Потницева Т. Н. - "Приключения моего дядюшки" (1824) Вашингтона Ирвинга: своеобразие европейского вектора художественного мышления (2016)
Прищепа Т. В. - "Мотив творчості у постмодерністській інтерпретації міфу про Франкенштейна (Пітер Акройд "журнал Віктора Франкенштейна") (2016)
Русских И. В. - Герой и его история в романе т. Дж. Смоллетта "Приключения Фердинанда, Графа Фатома" (2016)
Семешко Н. М. - Деякі синтаксичні особливості організації персонажного мовлення в п’єсі Б. Джонсона "ярмарок у день святого Варфоломія" (2016)
Шишкіна І. В. - Стилістична природа поезій Джона Донна (2016)
Інформація (2016)
Семенець-Орлова I. A. - Державне управління освітніми змінами : проблеми та протиріччя (2016)
Мануілова К. В. - Особливості децентралізації публічної влади українських земель, що входили до складу Литви (XIII – на початку XVII ст.) (2016)
Титаренко Д. В. - Громадське управління освітою дорослих України (2016)
Записний Д. Ю. - Нові підходи до підвищення якості адміністративних послуг в умовах модернізації державного управління в Україні (2016)
Артеменко Н. Ф. - Сучасний стан громадського управління освітою дорослих в Україні (2016)
Хаітов П. О. - Типологічні характеристики лідерства на державній службі (2016)
Бобровська О. Ю. - Потенціал місцевого самоврядування в забезпеченні сталого розвитку регіону (2016)
Деміхов О. І. - Філософія міста в Україні – право городян на участь в муніципальному управлінні на прикладі м. Суми (2016)
Кондратинський О. С. - Формування громадянських компетентностей територіальних громад з використання програмно-цільових підходів: теоретичний аналіз (2016)
Серьогін С. С. - Реформування місцевих фінансів в умовах євроінтеграції (2016)
Вахітова Л. М. - Визначення довговічністі та атмосферостійкості інтумесцентного покриття з нанодисперсними речовинами, Таран Н. А., Дріжд В. Л., Придатько С. П., Попов А. Ф. (2016)
Негрей С. Г. - Исследование напряженно-деформированного состояния бутовых опор (2016)
Исаенков А. А. - Исследование влияния размера зоны разрушенных пород на передачу давления от фронта разрушения на контур почвы выработки (2016)
Солодянкин А. В. - Обоснование рациональных параметров технологии тампонажа закрепного пространства, Кравченко К. В., Прокудин А. З., Выгодин А. М. (2016)
Конопелько Е. И. - Программа мероприятий по нормализации тепловых параметров воздуха на глубоких горизонтах шахты им. М. И. Калинина, Бойко И. И. (2016)
Подкопаев С. В. - Исследования причин обрушений пород в выработках, закрепленных анкерной крепью, Сахно С. В. (2016)
Солодянкин А. В. - Исследование деформационных процессов в выемочных выработках ОП "Шахта "Партизанская" ГП "Антрацит", Дудка И. В. (2016)
Вовк О. О. - Механізм виникнення небезпечних сейсмічних проявів та ефективні протисейсмічні заходи, Зайченко С. В., Вапнічна В. В. (2016)
Солодянкин А. В. - Количественная оценка устойчивости протяженных выработок с учетом выполнения ремонтных работ, Машурка С. В. (2016)
Таран Н. А. - Дослідження фізико-хімічних властивостей монтморилоніту Дашуківського родовища, Вахітова Л. М., Придатько С. П., Махно А. Я. (2016)
Халимендик Ю. М. - Закономерности деформирования подготовительной выработки при различной скорости подвигания лавы в условиях слабометаморфизованых пород, Барышников А. С. (2016)
Подкопаев С. В. - Об исследованиях устойчивости подготовительных выработок глубоких шахт, Чепига Д. А., Волков С. В. (2016)
Хорольский А. А. - Исследование области рациональной эксплуатации очистного оборудования на шахтах Донбасса, Гринев В. Г., Сынков В. Г. (2016)
Негрей Т. А. - О безопасности труда горнорабочих при выполнении основных производственных операцій (2016)
Шашенко А. Н. - Обоснование критерия целесообразности повторного использования подготовительных выработок угольных шахт, Дубовик А. И. (2016)
Легенченко В. А. - Предельно допустимые осадки большеразмерных фундаментов (2016)
Стовпник С. Н. - Оптимизация комбинированной конструкции временной крепи тоннелей для сложных инженерно-геологических условий флишевого сложения массива пород, Осипов А. С. (2016)
Довгаль Д. О. - Структурна систематизація бурових виконавчих органів тунелепрохідницьких машин суцільного руйнування (2016)
Костюченко М. П. - Інформаційні аспекти наукового дослідження (2016)
Костенко В. К. - Якісна оцінка впливу видобутку енергоносіїв на довкілля (2016)
Шамаев В. В. - Микропроцессорная система управления вентиляцией подготовительной горной выработки, Тахтаров Е. В. (2016)
Титул, зміст (2012)
Цирфа Ю. - ... І створити хороший проєвропейський тил (2012)
Сищук О. - Вибори "за новими стандартами", Цирфа Ю. (2012)
Ковальський В. - Андрій Магера: "Ми бігаємо за виборцями, як за малими дітьми" (2012)
Сєрова Г. - Перший в Україні підручник з вітчизняного парламентаризму* (2012)
Теплюк М. - Деякі питання методології визначення поняття введення закону в дію (2012)
Буздуган Я. - Роль громадського контролю в управлінні соціально-економічним розвитком суспільства (2012)
Демський О. - Як повернути матеріальні цінності? (2012)
Цирфа Ю. - Український арбітраж: двадцять років діяльності за світовими стандартами (2012)
Ковальський В. - Орган для VIP-персон. У бій з хабарниками кинуть ще 1500 бійців? (2012)
Тищук Є. - Військові прокурори підуть у запас (2012)
Кедровська Ю. - Новий ковпак над аварійним блоком (2012)
Недашковський Ю. - Уроки "Фукусіми" (2012)
Білявський Г. - Атомна енергетика: перспективний напрям чи глухий кут науково-технічного прогресу?, Бондар О., Кутлахмедов Ю., Ковальов М. (2012)
Клименко Е. - Зона тривоги нашої (2012)
Фоменко О. - Випробування на професіоналізм витримали з честю (2012)
Сищук О. - Голова Комітету з питань транспорту і зв'язку Михайло МИРОНЕНКО: "Ми даємо зелене світло інвестиціям у залізницю" (2012)
Демський О. - Збудував? Спробуй задекларуй (2012)
Сищук О. - Місцеві бюджети: недофінансування продовжується (2012)
Корніюк В. - "Якщо немає стимулів і важелів, не буде й розвитку" (2012)
Скрипник В. - Реформі самоврядування чинять спротив (2012)
Марчук Л. - Реальність… з казковою Феєю (2012)
Ткаченко В. - "Хто стукає, тому двері відчиняють" (2012)
Красовська О. - "Усе це пече до болю!" (2012)
Ясень М. - Острів знань, шляхетності й віри в майбутнє (2012)
Лозяна О. - Мрія навчатися за кордоном стала реальнішою (2012)
Лозяна О. - Освіта для життя (2012)
Тищук Є. - Ірина Мерлені. Тендітна жінка із залізною хваткою (2012)
Клейменова О. - Цілюща магія медового бору (2012)
Пузикова Л. - Крим. Сезон-2012 і перспективи (2012)
Супруненко В. - Життя - гра (2012)
Бараневич Л. - Два портрети в інтер'єрі (2012)
Погребна О. - Большой театр та "Молодий балет Києва" на сцені Національної опери України (2012)
Лозяна О. - У танці зішлися консерватизм і ексцентричність (2012)
Дубровін С. - Ткаченко. Зірка в небі, зірка на сцені (2012)
Марчук Л. - Майстер-зодчий десятків кілометрів живописних декорацій (2012)
Іваненко Н. - Тіло як оповідач (2012)
Мараховська Г. - Від "наскального" до "настінного" живопису - один... проесіоналізм (2012)
Майданик Р. А. - Право фізичної особи на життя: поняття, елементи, виникнення і припинення (2016)
Стеценко С. Г. - Перспективи розвитку медичного права України (2016)
Стефанчук Р. О. - Кодифікація медичного законодавства в Україні: pro et contra (2016)
Пищита О. М. - Правові механізми управління якістю медичної допомоги (російською мовою) (2016)
Пашков В. І. - Правове забезпечення діяльності національної служби крові (2016)
Стеценко В. Ю. - Обов’язкове медичне страхування як крок до вирішення багатьох проблем української медицини: правові засади (2016)
Гергелійник В. О. - Евтаназія в аспекті конституційного права особи на медичну допомогу (2016)
Васечко Л. О. - Місце сучасного медичного права у системі права України (2016)
Задорожний Ю. А. - Деякі сучасні кримінальні та кримінологічні аспекти правового регулювання вилучення донорських органів і тканин людини в Україні, Мусієнко В. В., Мусієнко А. В. (2016)
Сідей О. В. - Захист права на здоров’я на Європейському та національному рівнях (2016)
Шевченко А. Є. - Вдосконалення конституційно-правових гарантій забезпечення прав і свобод людини і громадянина на сучасному етапі державотворення, Гапоненко Л. В. (2016)
Подорожна Т. С. - Конституційний Суд України як гарант конституціоналізації правового порядку (2016)
Мацюк А. А. - Удосконалення місцевого самоврядування в контексті конституційної модернізації (2016)
Арістова І. В. - Становлення науки "інформаційне право": питання методології (частина 2) (2016)
Анпілогов О. В. - Теоретична основа дослідження організаційної побудови територіального та галузевого управління регіоном (2016)
Городецька І. А. - Механізм адміністративно-правового регулювання охорони, використання і відтворення тваринного світу: теоретичні аспекти (2016)
Марченко В. В. - Механізм впровадження електронного урядування в органах виконавчої влади (2016)
Чернуха М. М. - Нормативно-правове забезпечення адміністративно-правового регулювання інвестиційної діяльності в Україні (2016)
Коломієць П. В. - Проблематика вдосконалення понятійного апарату в частині адаптації податкового законодавства України до стандартів ЄС (2016)
Михальський Ю. А. - Грошовий обіг та його зв'язок із ціновою політикою: правові питання (2016)
Столяр Т. В. - Особливості розуміння деяких ознак перевищення меж необхідної оборони за кримінальним правом України (2016)
Теслюк І. О. - Рекомендації щодо тактики застосування методу криміналістичного прогнозування під час допиту (2016)
Костюк В. Л. - Організація праці осіб з інвалідністю: проблеми та перспективи законодавчого регулювання (2016)
Вавженчук С. Я. - Суб’єктивний охоронний обов’язок як елемент складу охоронного трудового правовідношення (2016)
Сіроха Д. І. - Стадії нормотворчого процесу суб’єктів трудового права: теоретико-правовий аспект (2016)
Баклан О. В. - Громадський контроль та громадська думка: окремі думки щодо сфери вітчизняного підприємства (2016)
Косович В. М. - Особливості застосування нормативно-правових актів з техніко-юридичними недоліками (2016)
Оксьом І. Г. - Публічне регулювання соціальної сфери: правовий аспект (2016)
Рабінович А. В. - Колізійність господарсько- і цивільно-правового регулювання: об’єктивний та суб’єктивний чинники (2016)
Кравчук В. М. - Зловживання правом громадського контролю за діяльністю органів публічної влади: теоретико-правовий аналіз (2016)
Ігнатенко І. В. - Правова охорона водних ресурсів при здійсненні містобудівної діяльності (2016)
Савенко В. В. - Імплементація закону у правосвідомість громадянина (2016)
Короташ Я. О. - Проблеми солідарної відповідальності учасників товариства з обмеженою відповідальністю, що не виконали свій обов’язок із внесення вкладу до статутного капіталу товариства (2016)
Орлов Г. С. - Проблемні аспекти результатів впровадження інституту пробації в Україні , Панчук О. М. (2016)
Процевський О. І. - Комплексне дослідження правовідносин у сфері пенсійного забезпечення: крізь теорію до наукової новизни (рецензія на монографію М.М. Шумила "Правовідносини у сфері пенсійного забезпечення в Україні”) (2016)
Гнатковська О. - Семантичний та синтаксичний статус аппозиції (на матеріалі роману Стефані Майєр "Сутінки”), Сапожник І., Суродейкіна Т. (2015)
Ікалюк Л. - Частиномовний статус вигуку (2015)
Ковбаско Ю. - Лексикалізація та граматикалізація як способи творення і функціонування локативних й темпоральних лексичних одиниць (2015)
Мусурівська О. - Проблематика визначення типу родової системи сучасної англійської мови, Садовник-Чучвага Н. (2015)
Садовник-Чучвага Н. - Функціонування категорії роду в сучасних міфопоетичних текстах: гетеронімія, словоскладання, суфіксація (2015)
Трутяк І. - Кількісний аспект вживання модальних дієслів у заперечних реченнях із присудком у І та ІІ особі у Біблії Короля Якова І (2015)
Бабій О. - Прагматичне навантаження "please”, "thanks / thank you” як засобів вираження категорії ввічливості (на матеріалі англійської художньої прози), Лопатюк Н. (2015)
Батринчук З. - Кольороніми як елемент індивідуально–авторської мовної картини світу Сильвії Плат (2015)
Горченко О. - Проблематика підходів до дослідження ідіостилю (2015)
Збіглей І. - Стилістичні особливості заголовків у публіцистичному та науковому стилях, Мусурівська О. (2015)
Коломийська І. - Гендерний аспект функціонування парних сполучень (на матеріалі німецькомовного видання "Süddeutsche Zeitung”) (2015)
Кузьменко О. - Взаємодія вербальних та невербальних чинників у текстах інтерв’ю з порушеною діалогічністю (2015)
Микитюк І. - Текстотворча функція вторинних найменувань (2015)
Сунько Н. - Квантитативний підхід до вивчення прецедентних одиниць мови в англійському газетному заголовку (2015)
Тулюлюк К. - Гендерні особливості зорових сенсоризмів (кольороназв) в жіночому та чоловічому наративах (2015)
Бабій С. - Комунікативно–прагматичний аспект багатозначних висловлювань (2015)
Борисов О. - Фазовість розгортання діалогічної взаємодії у британському та українському ток–шоу (2015)
Герасимів Л. - Структурні характеристики моделі комунікативної ситуації звинувачення / виправдання (2015)
Гудзь Н. - Комунікативні стратегії і тактики у сучасному англомовному екологічному інтернет-дискурсі (на матеріалі веб-сайтів міжнародних неурядових природоохоронних організацій) (2015)
Сабадаш (Плисак) Д. - Комунікативні стратегії маніпуляції прагматичним значенням медичних термінів у художній комунікації (2015)
Вуєк О. - Вербалізація екзистенційних феноменів у збірці Шеймаса Хіні "Human Chain” (2015)
Власенко М. - Проблема співвідношення понять "Frame" та "Konzept" (2015)
Колесник О. - Енігматичні феномени в аспекті міфологічно орієнтованого семіозису (2015)
Попович Т. - Функціональна класифікація засобів актуалізації емоційного концепту страх у сучасному американському художньому дискурсі (2015)
Ходос І. - Коцептосистема ідіодискурсу С. Фіцджеральда у макро– і мікровимірах (2015)
Yesypenko N. - Language as One of the Cognitive Faculties (2015)
Moskal T. - Language Learning Acquisition: Effective Methods (2015)
Осовська І. М. - Рецензія на монографію Марії Іваницької "Особистість перекладача в українсько-німецьких літературних взаєминах" Чернівці : Книги – ХХІ, 2015. – 604 с. (2015)
Ворощук О. Д. - Теорія і практика учнівського самоуправління в гімназіях Галичини першої третини ХХ століття (2015)
Кухарчук О. С. - Розвиток середньо-професійної освіти на Закарпатті (2015)
Любченко І. І. - Інноваційна діяльність із впровадження логіко-математичного розвитку в дошкільному навчальному закладі (2015)
Мерзлякова О. Л. - Алгоритм добору змісту інформаційного повідомлення в педагогічній практиці (2015)
Притуляк Л. М. - Розвиток проблеми заохочення дошкільних працівників до самовдосконалення наприкінці XIX століття (2015)
Товканець Г. В. - Тенденції розвитку європейської вищої освіти на початку ХХІ століття (2015)
Човрій С. Ю. - Adalékok a munkácsi tanítóképzés történetéből (1914–1919) (2015)
Вієвська М. Г. - Педагогічна діагностика в дослідженні проблеми формування соціальної відповідальності майбутніх менеджерів з економіки в процесі фахової підготовки (2015)
Залановська Л. І. - Аналіз дослідження компонентів міжетнічної толерантності в процесі підготовки фахівців (2015)
Kampov S. - Terms formation independence of future teachers in the vocational training (2015)
Лаппо В. В. - Передумови використання Інтернет-ресурсів в якості засобів духовно-морального виховання студентів (2015)
Telychko N. - The conception of pedagogic mastery basis formation of future teachers at elementary schooly (2015)
Харківська А. А. - Діагностика внутрішнього середовища ВНЗ (2015)
Бабакова О. О. - Міжкультурна толерантність в структурі професійно обумовлених компонентів особистості майбутнього фахівця, Повідайчик О. С. (2015)
Клименко І. М. - Групові технології в умовах сучасної модернізації літературної освіти (2015)
Кузьма-Качур М. І. - Роль аксіосфери краєзнавства у моральному вихованні молодших школярів (2015)
Петриченко Л. О. - Форми та технологія організації позакласної виховної роботи з учнями (2015)
Чала А. Г. - Проблема організації самостійної роботи у підготовці майбутніх педагогів у вищих навчальних закладах (2015)
Курило О. Й. - Проблема асиметрії в мові професійного спілкування, Фенцик О. М. (2015)
Хома О. М. - Розвиток комунікативно-мовленнєвих умінь на уроках рідної мови в початковій школі (2015)
Shcherban T. - Suggestion in the perception of educational texts (2015)
Мельничук І. М. - Формування професійної ідентичності майбутніх фахівців як педагогічна проблема (2015)
Романюк К. О. - Педагогіка толерантності у дошкільних навчальних закладах зарубіжжя (2015)
Вікторова Л. В. - Досвід іншомовної підготовки військовослужбовців Німеччини (2015)
Чаговець А. І. - Компаративістський аналіз теорій та практик фізичного виховання дітей дошкільного віку – історичний аспект (2015)
Гошовський Я. О. - "Парадигма колонії" та специфіка постпенітенціарної ресоціалізаціїї людини (2015)
Корчакова Н. В. - Ознайомлення майбутніх педагогів із закономірностями вікового розвитку просоціальних тенденцій особистості (2015)
Костю С. Й. - Психолого-педагогічні передумови формування світогляду сучасного студента (2015)
Соловей Я. Г. - Музика у духовному розвитку особистості (2015)
Чаплінська Л. В. - Проблема психологічного насильства над дітьми дошкільного віку: причини, види та наслідки (2015)
Березовська Л. І. - Професійне вигоряння працівників сучасних освітніх організацій (2015)
Воронова О. Ю. - Особливості когнітивного компоненту у формуванні професійної рефлексії майбутніх вихователів (2015)
Горбань Г. О. - Модель соціально-психологічного забезпечення процесів прийняття управлінських рішень на регіональному рівні (2015)
Дишкант О. В. - Особливості самооцінки рятувальників в залежності від їх рівня схильності до ризику (2015)
Корнієнко І. О. - Проблема опанування у ситуації високої тривожності (2015)
Потапчук Є. М. - Впровадження власних проектів як умова успішної професійної самореалізації фахівця, Потапчук Н. Д. (2015)
Сенько Т. В. - Основные компоненты современной системы подготовки специалистов высшего звена в рамках процесса глобализации (2015)
Скуловатова О. В. - Психологічні особливості просування сторінок в соціальних мережах (2015)
Атрощенко Т. О. - Розвиток художньо-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку в ДНЗ (2015)
Лупаренко С. Є. - Діяльність громадських товариств із соціокультурного забезпечення дітей в Україні (кінець ХІХ ст. – початок ХХ ст.) (2015)
Рего Г. І. - Вплив діяльності спілок та організацій на поширення дошкільних закладів в Закарпатті (кінець ХІХ – початок ХХ століття) (2015)
Шусть В. В. - Чинники формування соціально-політичних цінностей українського суспільства (2015)
Щербан Г. В. - Проблема готовності до педагогічної діяльності (2015)
Борин Г. В. - Професійна підготовка студентів до просвітницько-консультативної взаємодії засобами педагогічної практики (2015)
Ворожбіт-Горбатюк В. В. - Компоненти готовності майбутніх вихователів до організації конструктивної діяльності дітей дошкільного віку, Попович О. М. (2015)
Жданова-Неділько О. Г. - Організація продуктивної навчальної взаємодії при вивченні педагогічних дисциплін (2015)
Кравченя А. О. - Управління якістю професійної підготовки майбутніх учителів інформатики як педагогічна проблема (2015)
Павко А. І. - Теоретичні та методологічні детермінанти педагогіки вищої школи як науки і мистецтва, Курило Л. Ф. (2015)
Фенчак Л. М. - Педагогічні особливості розвитку екологічної культури студента в умовах ВНЗ (2015)
Циркунова Н. И. - Психосемантический подход как метод выявления содержания учебной мотивации студентов высших учебных заведений, Петров Д. В. (2015)
Гирка І. В. - Професійна компетентність майбутніх учителів інформатики у контексті модернізації педагогічної освіти (2015)
Качур М. М. - Реалізація ідей педагогіки життєтворчості у контексті гуманізації змісту професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва (2015)
Крутій К. Л. - Проблеми запровадження моніторингу дошкільної освіти та шляхи їх вирішення (2015)
Морквян І. В. - Суть та види інтелектуальних умінь (2015)
Селезньова А. В. - Символічний зміст орнаменту подільського рушника (2015)
Стеценко І. Б. - Організація інтерактивної проектної діяльності дошкільників та учнів молодших класів за допомогою засобів інформаційно-комунікаційних технологій (2015)
Tovkanets Н. - Role-play game as a modeling and simulation of professional activities of training future specialist (2015)
Барна Х. В. - Експериментування як засіб організації діяльності дітей у дошкільному навчальному закладі (2015)
Fóris-Ferenczi R. - Ápedagόgiai paradigma befolyásolása az értekelésre (2015)
Барчій М. С. - Психолого–педагогічні аспекти набуття комунікативних умінь майбутніми педагогами (2015)
Дроздова І. П. - Формування особистості фахівця у процесі навчання студентів-нефілологів професійного мовлення у вищій школі (2015)
Demény Piroska - Kolozsvári negyedikesekolvasási preferenciái és attitűdje (2015)
Козубовська І. В. - Трансформаційні процесив сучасній вищій школі США, Стойка О. Я. (2015)
Комар Т. В. - Суттєвий чинник професійної зрілості майбутнього фахівця (2015)
Пазюра Н. В. - Особливості підготовки фахівців з середньою кваліфікацією в США (2015)
Бохонкова Ю. О. - Психологічні особливості прояву випереджальної стратегії поведінки особистості (2015)
Варга В. С. - Процедура та методи дослідження етнопсихологічних чинників адаптації дитини до шкільного середовища (2015)
Гошовська Д. Т. - Фемінінна самоакцептація: основні базові постулати (2015)
Шаповалов Б. Б. - Система самозахисту та виживання як засіб формування готовності старшокласників до поведінки в екстремальних ситуаціях (2015)
Щербан Т. Д. - Психологічні особливості формування життєстійкості у підлітків з неповних сімей, Терновай А. В. (2015)
Volobueva O. - Effective Teaching Foreign Language Reading of Future Specialists: Psychological Aspect (2015)
Гошовська О. Я. - Сутнісна специфіка й диференціація психозахисних механізмів особистості (2015)
Martseniuk М. - Peculiar features and psychological nature of evaluative attitude to healthy lifestyle (2015)
Михальчук Н. О. - Екологізація суспільної свідомості та становлення творчого потенціалу особистості студентів (2015)
Михальчук Ю. О. - Розвиток професійного мислення та самосвідомості в професійному становленні майбутніх менеджерів (2015)
Shevchenko N. - Structural content analysis of professional consciousness (2015)
Штих І. І. - Здатність до емпатії як компонент професійних здібностей психолога (2015)
Ямчук Т. Ю. - Інтеграція логічних рівнів у становленні професійної самоідентичності майбутніх психологів (2015)
Содержание (2016)
Шурпяк С. О. - Синдром хронічного тазового болю у гінекологічній практиці (Оглядова стаття) (2016)
Пирогова В. І. - До питання профілактики ускладненого перебігу вагітності при недостатності та дефіциті вітаміну D, Шурпяк С. О., Жемела Н. І., Голота Л. І. (2016)
Куценко А. О. - Аналіз ефективності застосування програми ІМSI при заплідненні in vitro (2016)
Пекарь А. Ю. - Прогнозування акушерських ускладнень у жінок із вірусною Епштейна–Барр інфекцією, Міцода Р. М., Краснов В. В. (2016)
Сюсюка В. Г. - Мастодиния в контексте заболеваний грудных желез у женщин репродуктивного возраста: комплексный подход к диагностике и коррекции, Нерянов К. Ю., Кирьякова П. Е., Мусин И. И., Быков О. Л. (2016)
Гончаренко В. М. - Інноваційні підходи до оперативного лікування жінок репродуктивного та пременопаузального віку з гіперпластичними процесами ендометрія (2016)
Дерменжи Т. В. - Нервосохраняющая радикальная гистерэктомия у больных инфильтративным раком шейки матки, Свинцицкий В. С., Неспрядько С. В., Лигирда Н. Ф., Стаховский Э. А., Яцина А. И., Кабанов А. В. (2016)
Щурук Н. В. - Обґрунтування лікувальної тактики на преконцепційному етапі у пацієнток з патологічними вагінальними виділеннями та обтяженим невиношуванням анамнезом, Пирогова В. І. (2016)
Бондаренко Н. П. - Імунний фенотип вагітних, інфікованих парвовірусом В19, з неімунною водянкою плода: клінічні випадки, Лакатош В. П., Аксьонова А. В. (2016)
Голяновский О. В. - Ведение беременности и родоразрешение пациенток с синдромом Марфана (Случай из практики), Рубинштейн А. М., Страшевич К. В. (2016)
Цмур О. В. - Результати застосування вітчизняного синбіотику Біфітен для терапії бактеріальних вагінозів у вагітних, Левчук О. Б., Ляшина К. В., Бойко Н. В. (2016)
Венцківська І. Б. - Морфологічні особливості плаценти при прееклампсії за даними гістохімії, Аксьонова А. В., Лагода Н. М. (2016)
Туманова Л. Є. - Кольпоскопічно-цитологічні паралелі у вагітних з великим інтергенетичним інтервалом, Коломієць О. В., Бадзюк Н. П. (2016)
Корнієць Н. Г. - Клініко-патогенетичне обґрунтування профілактики акушерських ускладнень у вагітних з варикозною хворобою, Кравцова Ю. А. (2016)
Жук С. І. - Психосоціальні аспекти загрози передчасних пологів, Щуревська О. Д. (2016)
Нагорная В. Ф. - рН влагалищного секрета в оценке влагалищной микробиоты во время беременности, Москаленко Т. Я., Гриценко А. А. (2016)
Маланчук О. Б. - Особливості стану мікробіоценозу піхви у вагітних у терміні 22–28 тиж вагітності, ускладненої передчасним розривом плодових оболонок, Лакатош В. П., Костенко О. Ю., Поладич І. В. (2016)
Рыкова О. В. - ВПЧ-тестирование в цервикальном скрининге (2016)
Радзинский В. Е. - Молочные железы и гинекологические болезни: от общности патогенетических воззрений к практическим решениям. Возможности оздоровления женщин с сочетанием миомы матки и доброкачественных дисплазий молочных желез, Ордиянц И. М., Масленникова М. Н., Павлова Е. А. (2016)
Лигирда Н. Ф. - До питання діагностики та лікування дисплазій епітелію шийки матки, що супроводжуються кератозом, Кротевич М. С., Свінціцький В. С., Скорода Л. В. (2016)
Рибін М. С. - Переваги застосування ТАР-блоку для знеболювання після тoтальної абдомінальної гістеректомії (2016)
Щербина Н. А. - Патогенетическое обоснование консервативного лечения лейомиомы матки, Липко О. П., Потапова Л. В., Щербина И. Н., Мерцалова О. В. (2016)
Ситнік П. О. - Стан мікробіоценозу статевої системи у жінок з гнійними запальними процесами органів малого таза (2016)
Рудакова Е. Б. - Папилломавирусная инфекция и влагалищный микробиоценоз (2016)
Ромащенко О. В. - Лікування запальних захворювань органів малого таза, спричинених мікст-інфекцією, Возіанова С. В., Руденко А. В., Яковенко Л. Ф. (2016)
Анфілова М. Р. - Визначення факторів ризику епітелій-мезенхімального переходу у слизовій оболонці урогенітального тракту жінок в умовах запального процесу, індукованого C. trachomatis, U. urealyticum та M. genitalium (2016)
Смоланка І. І. - Сучасний погляд на лікування хворих на фіброзно- кістозну мастопатію, Лобода А. Д. (2016)
Palyichuk O. V. - The role of molecular-genetic counseling in detection of benign and malignant pathology of female reproductive system organs (2016)
Суханова А. А. - Проліферативна активність та рецепторний статус доброякісних та пограничних епітеліальних пухлин яєчників, Неспрядько С. В., Мельник М. М., Єгоров М. Ю. (2016)
Дубініна В. Г. - Оваріальний резерв у безплідних жінок репродуктивного віку з неоперованими ендометріомами яєчників, Носенко О. М., Чужик О. І., Гриценко Г. С. (2016)
Бойчук О. Г. - Комплекс лікувально-профілактичних заходів для жінок з неалкогольною жировою хворобою печінки на етапі підготовки до програм допоміжних репродуктивних технологій (2016)
Венцківський Б. М. - Патогенетичні механізми невиношування у жінок з багатоплідною вагітністю, зумовленою застосуванням допоміжних репродуктивних технологій, Поладич І. В. (2016)
Содержание (2016)
Назаренко Л. Г. - Нестероїдні протизапальні препарати: окремі аспекти застосування в акушерсько-гінекологічній клініці (2016)
Веропотвелян П. Н. - Современное представление о миоме матки и ее лечении, Веропотвелян Н. П., Цехмистренко И. С., Бондаренко А. А. (2016)
Жук С. І. - Чи можливе прогнозування плацентарної дисфункції?, Мельник Ю. М., Пехньо Н. В. (2016)
Резніченко Г. І. - Перспективи лікування загрози передчасних пологів із застосуванням сублінгвальної форми мікронізованого прогестерону, Резніченко Н. Ю., Потебня В. Ю., Антонюк І. Л. (2016)
Веропотвелян П. Н. - Профилактическая сальпингэктомия – необходимость или вариант нормы?, Цехмистренко И. С., Веропотвелян Н. П., Воленко Н. В. (2016)
Хилькевич Е. Г. - Возможности фитотерапии при инфекции мочевых путей в акушерской практике (2016)
Лахно И. В. - Современные возможности прогнозирования и профилактики преэклампсии (2016)
Дерпак Ю. Ю. - Особливості розподілення еритроцитів периферійної крові за об’ємом клітин в активних донорів крові (2016)
Гаврилюк Г. М. - Постгістеректомічні порушення, їхня діагностика і профілактика, Макарчук О. М. (2016)
Бойко В. І. - Диференційований підхід до хірургічного лікування міоми матки великих розмірів, Терехов В. А. (2016)
Назаренко Л. Г. - Оптимізація клінічних підходів до розродження жінок з кесаревим розтином в анамнезі, Недорезова К. М. (2016)
Королевский колледж акушеров-гинекологов Великобритании. Менеджмент синдрома гиперстимуляции яичников (2016)
Авраменко Т. В. - Оценка эффективности и безопасности применения препарата Вибуркол для подготовки шейки матки к родам и профилактики аномалий родовой деятельности, Мощич А. П. (2016)
Остафійчук С. О. - Клінічна характеристика жінок з патологічним збільшенням маси тіла під час вагітності (2016)
Щербинина М. Б. - Оценка эффективности препарата Гавискон Форте в терапии изжоги беременных, Луговская Т. В., Иванченко Н. А., Коваленко Г. А. (2016)
Волосовський П. Р. - Особливості функціонального стану фетоплацентарного комплексу у жінок з позаматковою вагітністю в анамнезі (2016)
Садигов Ю. М. - Прогнозування та профілактика завмерлої вагітності у пізні терміни у жінок з вірусними інфекціями (2016)
Басистый А. В. - Содержание аргинина и аргиназы в плазме крови у беременных с задержкой роста плода (2016)
Луценко Л. А. - Лабораторная диагностика и ведение гестационного сахарного диабета на современном этапе (2016)
Жилка Н. Я. - Інноваційні підходи до лікування лейоміоми матки (2016)
Татарчук Т. Ф. - Особенности состояния шейки матки у женщин репродуктивного возраста с полипами и микрополипами эндометрия, Герман Д. Г. (2016)
Бойко В. І. - Профілактика невиношування вагітності у жінок з хронічним ендометритом в анамнезі, Радько В. Ю. (2016)
Носенко Е. Н. - Комбинация препаратов Левоксимед и Секнидокс в лечении воспалительных заболеваний органов малого таза (ВЗОМТ) (2016)
Кондратюк В. К. - Діагностично-лікувальний підхід при цервікальних інтраепітеліальних неоплазіях у жінок репродуктивного віку з доброякісними гіперплазіями матки, Задорожна Т. Д., Нарольська А. І., Горбань Н. С., Боцюн П. М., Пустовалова О. І. (2016)
Цубанова Н. А. - Возможности применения Нормоменса в терапии эндометриоза, Севастьянова Т. В. (2016)
Кишакевич І. Т. - Особливості патогенезу остеопорозу у жінок у період природної менопаузи (2016)
Макарчук О. М. - Комплексне лікування міоми матки у жінок з метаболічними розладами у репродуктивний період, Абдулрахман Абдулбасет Мослем (2016)
Жук С. І. - Роль імуногістохімічного дослідження у діагностиці цервікальної інтраепітеліальної неоплазії різного ступеня тяжкості, Таран О. А., Кошмеринська А. М., Лобастова Т. В. (2016)
Дубініна В. Г. - Стан маткового кровотоку при гіперплазії ендометрія у жінок у репродуктивний період, Візір К. М. (2016)
Shrivastava D. - Эффективность внутривенного введения сахарозы железа в связи с железодефицитной анемией в период беременности, Inamdar S., Bhute S., Singh A. (2016)
Lind T. - Послеоперационное снижение АМГ не связано со снижением фертильности в течение двух лет после операции по поводу кист яичников, Lampic C., Olofsson Jan I., Rodriguez-Wallberg Kenny A. (2016)
Lind T. - Postoperative AMH reduction is not associated with reduced fecundity two years following ovarian cyst surgery, Lampic C., Olofsson Jan I., Rodriguez-Wallberg Kenny A. (2016)
Веропотвелян Н. П. - Полиморфизм С677Т MTHFR у матери как возможный фактор риска формирования хромосомных анэуплоидий у плода, Погуляй Ю. С., Нестерчук Д. А., Свиридов М. Н. (2016)
Камінський В. В. - Клініко-діагностичні особливості герпесвірусних інфекцій у ВІЛ-інфікованих вагітних, Суменко В. В., Аношина Т. М., Коломійченко Т. В. (2016)
Воробій В. Д. - Особливості патогенезу безплідності у жінок з ендометріозом (2016)
Маслій Ю. В. - Досвід проведення циклів допоміжних репродуктивних технологій з розморожуванням, біопсією, генетичним обстеженням та рефризингом ембріонів у пацієнток з багаторазовими невдалими імплантаціями, Судома І. О., Мазур П. С., Микитенко Д. О., Осадчук С. В. (2016)
Гончарук Н. П. - Діагностика неспроможності рубця на матці після кесарева розтину (Огляд літератури), Ковида Н. Р. (2016)
Berezhnyk S. - Modern music bands in the festival movement of Ukraine (2016)
Burlutskyi A. - Scenic speech in the "new Ukrainian theatre": specificity of functioning (2016)
Батовська О. М. - Інноваційні форми виконавської презентації сучасної академічної хорової музики a capella (на прикладі "Прощай, ХХ век" В. Мужчиля) (2016)
Безклубенко С. Д. - Слово як носій інформації, або українські таємниці Індо-Європи (2016)
Безручко О. В. - Доля учнів Леся Курбаса, які перейшли з театру до кінематографа (др. пол. 30-Х рр. ХХ ст.) (2016)
Вакуленко О. М. - "Світ танцю" Філіпа Річардсона (2016)
Варивончик А. В. - Порцеляна в контексті художніх промислів України (2016)
Гардабхадзе І. А. - Художньо-естетична та утилітрана складові фешн-проекту (2016)
Зущенко Н. А. - Анатолій Юхимович Грицай – засновник професійного академічного бандурного виконавства на Рівненщині (2016)
Кузьменко А. В. - Художнє гутне скло з фондової колекції НІЕЗ "Переяслав" (2016)
Лігус О. М. - Стильовий поступ романтизму в українській фортепіанній музиці ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Маслова-Лисичкіна І. А. - Масове свято як засіб виховання людини в радянську добу (2016)
Отрох Н. В. - Турецькі шовкові тканини в українській художній і релігійній культурі XVII – XVIII ст. (2016)
Підгорбунський М. А. - Соціально-історичні чинники появи партесного співу в українській православній церкві (2016)
Прядко О. М. - Еволюція станкового живопису та його технологічні складові (2016)
Пудов Г. О. - О двух произведениях украинского народного искусства (2016)
Рязанцев Л. В. - Функції шумів і тиші в фільмі (2016)
Сапфірова Н. М. - Епістолярна спадщина нащадків Й. Маршака як джерело вивчення віх його життя та творчості (2016)
Фока М. В. - "Катерина" Т. Шевченка: закодований смисл картини (2016)
Цімох Н. І. - Персоніфікація інформації та персоніфікований образ ведучого як невід’ємна складова успіху телевізійної програми (2016)
Чорна К. В. - Прийоми і методи виробництва телевізійних програм в жанрі інфотеймент (2016)
Школьна О. В. - Никанор Онацький в українському мистецтвознавстві та музейній справі (2016)
Шмегельська Ю. В. - Еволюція пастижерного мистецтва (2016)
Ямборська К. С. - Народна музика в кінематографічній творчості Івана Миколайчука (2016)
Тітул (2015)
Антонюк В. П. - Інтелектуальний капітал України: проблеми його формування та нагромадження (2015)
Драчук Ю. З. - Тенденції та закономірності інвестування інноваційного розвитку вітчизняної добувної промисловості, Кочешкова I. М., Трушкіна Н. В. (2015)
Іванов С. В. - Розвиток національної економіки на засадах неоіндустріальної модернізації, Перебийніс В. І., Котов Є. В., Федiрець О. В. (2015)
Кузьменко Л. М. - Децентралізація управління як фактор забезпечення модернізації промисловості України, Солдак М. О. (2015)
Ляшенко В. І. - Світові тенденції реформування державного регулювання малого і середнього підприємництва, Толмачова Г. Ф. (2015)
Миценко І. М. - Формування інноваційного механізму в умовах асиметричності глобального розвитку (2015)
Павлов К. В. - Инновационная экология как научно-методологическая основа модернизации экологической системы интенсивного типа (2015)
Столяров В. Ф. - Удосконалення методики визначення ринкової вартості комерційного банку на основі дохідного підходу, Артеменко Д. М. (2015)
Берсуцька С. Я. - Методичний підхід до складання стратегічних бюджетів промислового підприємства, Каменська О. О. (2015)
Ильин С. Ю. - Современные тенденции развития управленческой деятельности организаций (2015)
Прокопенко Р. В. - Анализ перспектив отраслей украинской экономики при выходе из кризиса (2015)
Турлакова С. С. - Рефлексивные модели поведения агентов управления в процессе проявления стадности на предприятии (2015)
Головач А. А. - Модернизация машиностроительных предприятий в соответствии с требованиями мировых рынков (2015)
Ляшенко А. Ю. - Характеристика "точек развития" в промышленности регионов Юго-Востока Украины (2015)
Ніколаєнко А. І. - Вплив глобалізації на ефективність регулювання інноваційної моделі розвитку (2015)
Петрова І. П. - Перспективи застосування державно-приватного партнерства як каталізатора економічного зростання (2015)
Сташкевич І. І. - Теоретичні аспекти опору персоналу організаційним змінам на підприємстві (2015)
Фроліна К. Л. - Наукові засади державного регулювання інвестиційної діяльності в будівельній сфері України (2015)
Кучерова Г. Ю. - Закордонний досвід стратегічного розвитку податкової свідомості громадян європейської спільноти (2015)
Аннотації (2015)
Аннотации (2015)
Abstracts (2015)
Бенаи Х. А. - Динамическое преобразование объектов типовой застройки в условиях реконструкции, Балюба И. Г., Радионов Т. В. (2016)
Шолух Н. В. - Проектирование для нужд маломобильных групп населения в фокусе внимания академической науки: опыт Донбасской национальной академии строительства и архитектуры, Анисимов А. В., Надьярная А. Е., Бородина А. В. (2016)
Лобов И. М. - Градостроительные аспекты размещения центров хранения и обработки данных на территории недействующих угольных шахт, Лобов М. И., Джерелей Д. А. (2016)
Гайворонский Е. А. - Региональные особенности архитектуры и градостроительства Донбасса в научных исследованиях, в проектной практике, творчестве и подготовке специалистов на архитектурном факультете донбасской национальной академии строительства и архитектуры (2016)
Нездойминов В. И. - Математическое описание основных факторов, влияющих на формирование взвешенного слоя осадка в илоотделителе, Зятина В. И., Рожков В. С., Лесной В. И. (2016)
Рыбалко Р. И. - Исследование рабочих процессов аэродинамической классификации сыпучих материалов в двухстадийном сепараторе, Кралин А. К. (2016)
Остапенко В. В. - Схемы работы аккумуляторов теплоты фазового перехода в системах теплоснабжения с котлами на органическом топливе, Остапенко Д. В., Лукьянов А. В. (2016)
Мущанов В. Ф. - К вопросу о классификации воздействий во время возведения, Югов А. М., Тимошко А. А. (2016)
Бумага А. И. - Оптимизация состава комбинированного заполнителя мелкозернистого бетона методами БН-исчисления, Братчун В. И., Конопацкий Е. В. (2016)
Історія людства – історія життя особистостей (2016)
20 років з журналом "Упаковка" (ювілейні досягнення) (2016)
Книга "Галкін" (2016)
Ювілейна в Княжичах (2016)
Интерагропак: почти 20 лет на рынке Украины (2016)
Накануне двадцатилетия (2016)
10 лет успеха (2016)
Погляд на пакування в Латвії (очима керівника пакувальної асоціації) (2016)
Маркетологи информируют... (2016)
Инновации в упаковке (2016)
Кривошей В. М. - Упаковка для фастфуду (стан та тенденції) (2016)
Ведь Г. І. - Взаємозв’язок між деякими реологічними характеристиками полімерних матеріалів, Пєтухов А. Д., Мікульонок І. О., Шнирук О. М. (2016)
Банкманн Д. - Миграция ароматических аминов из пленочной упаковки в пищевые продукты, Россихин Г. С. (2016)
Упаковка со всех континентов (2016)
Вторинна переробка полімерної упаковки (2016)
Эдер С. - Полимерная упаковка? Да, пожалуйста! (2016)
Маркировка в отрасли напитков (что выбрать – каплеструйную или лазерную технологии?) (2016)
Гриценко О. О. - Маркування паковань мітками з нанофотонними елементами (технічні та дизайнерські аспекти), Шерстюк В.П. (2016)
Маценко Г. - Дещо з історії пачок для сигарет (2016)
Ивченко А. И. - Этикетка – путеводитель в мир виски (2016)
Служба коротких повідомлень (2016)
Жовті сторінки (2016)
Веретенникова О. В. - Самообеспечение социума: сущность и особенности оценки русловий, Сухина А. А., Палкина М. А. (2016)
Веретенникова О. В. - Понятийно-категориальный аппарат изучения устойчивого развития, Мурай В. Ю. (2016)
Зерова О. Н. - Особенности разработки инвестиционных программ развития и модернизации жилищно-коммунального хозяйства города (2016)
Норкина Т. П. - Инвестиции в человеческий капитал: теория и практика (2016)
Хистева Е. В. - Современные формы финансирования государственных программ (2016)
Чайковская О. В. - Развитие малого бизнеса в современных условиях, Колено И. В. (2016)
Черниш Н. Й. - Прелюдія. Tягар "радянської спадщини”: ідентифікаційні моделі жителів Львова і Донецька (1994–2010 рр.), Сусак В. І. (2016)
Савельєв Ю. Б. - Перешкоди розвитку України і перспективи модернізації: особливості цінностей чи "пастка бідності”? (2016)
Артьомов П. М. - Особливості становлення та розвитку вітчизняних навколофутбольних субкультур (2016)
Стегній О. Г. - Соціологічна рефлексія екологічної проблематики: проміжні результати 25-річного спостереження (2016)
Близнюк В. В. - Український ринок праці: історичні виклики та нові завдання (2016)
Супрун Н. А. - Рамкові умови та інституційні детермінанти розвитку корпоративного сектору національної економіки (2016)
Рущенко І. П. - Гібридна агресія та громадянський спротив у Харкові 2014 р.: уроки першої фази російсько-української війни, Рущенко Ю. І. (2016)
Балакірєва О. М. - Соціально-економічні наслідки фінансової кризи та девальвації гривні, Дмитрук Д. А. (2016)
Бондар Т. В. - Голос молоді: можливості та перші результати U-Report в Україні, Дмитрук Н. А., Нагорняк К. М., Павлова Д. М., Пивоварова Н. П. (2016)
Бєльська Т. В. - Роль громадянської освіти у просуванні демократії (2016)
Інноваційний соціальний проект (2016)
Соціологія і сучасні соціальні трансформації (запрошення до участі) (2016)
Автори номера (2016)
Герасимова- Персидська Н. О. - Музика ХХ – початку ХХІ століть: рух до нової епохи? (2015)
Тукова І. Г. - Значення принципу детермінізму в організації музичної мови Нового часу (на прикладі клавірних фантазій В.-Ф. Баха) (2015)
Glivinsky V. - Stravinsky, Krenek and serial-rotational technique (2015)
Лагунов П. А. - Три проекції класичної бінарної логіки: філософія, математика, музична теорія (2015)
Ржевська М. Ю. - Жанрово-стильові особливості камерної інструментальної музики Геннадія Ляшенка (2015)
Коновалова І. Ю. - Творчість В. Рунчака: сутність, контексти, суб’єктивно-особистісні проекції (2015)
Ivannikov T. - The intensions of modern classical guitar schools: achivements of British players (2015)
У Хун Юань - Синтез традицій класичної китайської поезії німецької Kunstlied у вокальному циклі Хуан Цзи "Три бажання троянди" (2015)
Золотарьова Н. С. - Жанр Reminiscences у фортепіанній творчості Ференца Ліста (2015)
Щепакін В. М. - Професійне камерне виконавство в Полтаві, Миколаєві та Херсоні на початку ХХ століття (2015)
Зосім О. Л. - Західноєвропейська богослужбова музика нового часу у вимірах "нової сакральності" (2015)
Антоненко О. М. - Культурне життя Мелітополя початку ХХ століття: панорама та провідні тенденції (2015)
Антоненко М. М. - Духовна пісня православної традиції в контексті розвитку культури України періоду незалежності (2015)
Шворак І. Ю. - Весільний обряд на Потур’ї в контексті традиційної культури західної Волині (2015)
Михайлова Р. Д. - "Пластика" та "пластичність" як мистецтвознавчі категорії (2015)
Будник А. В. - Формування національної специфіки українського видовищного плакату кінця ХІХ – першої третини ХХ століть (2015)
Кривушенко Я. О. - Види імітації виробів севрської фарфорової мануфактури на сучасному ринку антикваріату (2015)
Шак Т. Ф. - О вариационном принципе развития тематизма в прикладной музыке (на материале кинематографа) (2015)
Фіалко В. О. - Сценографія українського театру 1980-х років:пошуки у просторі малої сцени (2015)
Вовкун В. В. - Спеціальні сценічні ефекти (2015)
Бут О. В. - Творческая аранжировка звукового поля в пространственных системах (2015)
Пасічник А. Ю. - З історії діяльності кіносекції політичного відділу 41-ї стрілецької дивізії в Одесі (1919 рік) (2015)
Бадалов О. П. - Музично-педагогічна діяльність Ангеліни Стриги у контексті розвитку баянної культури Чернігівщини (2015)
Крипчук М. В. - Сценічний етюд як форма створення сучасного естрадного номеру (2015)
Чекан Ю. І. - Динаміка оновлення (2015)
Долгіх Я. В. - "Два серця, два голуби співзвучно затріпочуть…" (2015)
Гавріна О. І. - Мистецтво миру із дійсністю (2015)
Содержание (2016)
Гайнуллин Р. А. - Оценка воздействия региональных факторов и напряжения образовательного процесса на систему кровотока и вегетативные характеристики гомеостаза студентов, Исаев А. П., Кораблева Ю. Б. (2016)
Когут И. А. - Организационное обеспечение физкультурно-оздоровительной работы со студенческой молодежью во внешкольных учебных заведениях, Маринич В. Л. (2016)
Козина Ж. Л. - Сравнительная характеристика взаимосвязи между пульсовыми и субъективными показателями реакции на физическую нагрузку у студенток и школьниц, Ермаков С. С., Кадуцкая Л. А., Собянин Ф. И., Кржеминский М., Собко И. Н., Репко Е. А. (2016)
Колумбет А. Н. - Методика совершенствования профессионально значимых координационных качеств у студенток на занятиях по физическому воспитанию (2016)
Копейкина Е. Н. - Модификация Гарвардского степ-теста для оценки функциональных возможностей студентов с отклонениями в состоянии здоровья, Дрогомерецкий В. В., Кондаков В. Л., Ковалева М. В., Ермаков С. С. (2016)
Shabani R. - Effects of high dose coffee intake on aerobic power in dragon female athletes, Rahmatian R., Izaddoust F. (2016)
Требования к статьям (2016)
Бєлка К. Ю. - Дексмедетомiдин, пропофол та їх комбiнацiя для седацiїї пацiєнтiв зi станом вiдмiни алкоголю у вiддiленнi iнтенсивної терапiї: проспективне контрольоване дослiдження, Глумчер Ф. С., Кучин Ю. Л., Мухоморов А. Є., Перебийнiс М. В. (2015)
Тарабрiн О. О. - Визначення характеристик уваги у студентiв, Щербаков С. С., Гавриченко Д. Г., Мазуренко Г. I., Туренко О. В., Кiрпiчнiкова К. П. (2015)
Снисарь В. И. - Лактат как предиктор тяжести и смертности детей и новорожденных в критическом состоянии, Сурков Д. Н. (2015)
Свiтлик Ю. О. - Особливостi змiн ехокардiографiчних параметрiв при iшемiчнiй хворобi серця на тлi застосування епiдуральної анестезiї з рiзними мiсцевими анестетиками, Пiдгiрний Я. М., Гарбар М. О., Свiтлик Г. В. (2015)
Фесенко В. С. - Пiсляпункцiйна цефалгiя: етiологiя, патогенез, вияви (2015)
Ячник I. М. - Багатопараметричний аналiз показникiв клiтинного iмунiтету, Бiляєв А. В., Танцюра Л. Д (2015)
Артеменко В. Ю. - Причини тяжкої iнтубацiї трахеї у хворих з флегмоною шиї, Буднюк О. О. (2015)
Черний В. И. - Венозный тромбоэмболизм. вопросы тромбопрофилактики в анестезиологии (2015)
Сорокiна О. Ю. - Нейронспецифiчна енолаза як маркер пошкодження нервової тканини у хворих з тяжкою термiчною травмою, Буряк Т. О. (2015)
Титул, содержание (2016)
Степашко В. С. - Концептуальные основы интеллектуального моделирования (2016)
Тимашова Л. А. - Проблемы интеллектуализации решения задач моделирования и управления производственными процессами (2016)
Бажан Л. И. - Концептуальные аспекты интеллектуализации моделирования устойчивого развития транспортно-логистической системы на базе Интернет при условии неопределенности внешней среды (2016)
Мейтус В. Ю. - Интеллектуализация систем управления предприятием (2016)
Лещенко В. А. - Система представления предметно-ориентированных знаний для создания "умного" предприятия на основе интеллектуальных средств обработки и онтологических подходовl, Морозова А. И., Таран Л. Ю. (2016)
Макарова М. В. - Интеллектуальное моделирование Е-готовности информационной экономики (2016)
Соболевская Л. И. - Подход к интеллектуализации системы поддержки принятия решений при оценке и анализе состояния предприятий растениеводства (2016)
Кайдан Л. И. - Интеллектуальная технология моделирования процессов устойчивого развития финансово-кредитных учреждений в условиях риска для поддержки управленческих решений (2016)
Ефименко С. Н. - Построение систем прогнозных моделей многомерных взаимосвязанных процессов (2016)
Савченко Е. А. - Методика анализа данных, моделирования и прогнозирования уровня развития человеческого потенциала стран мира и регионов Украины, Тутова Е. В. (2016)
Наши авторы (2016)
Титул, зміст (2010)
Литвин В. - Потрібно поміняти агресію, несприйняття одне одного на чесність і солідарність в інтересах країни й народу (2010)
Цирфа Ю. - Рік Обами при владі (2010)
Цирфа Ю. - Чи "осудить" людство "гарячі точки"? (2010)
Халамендик В. - Мораль і політика: теорія відносин (2010)
Бушанський В. - Федералізація: європейський досвід й Україна* (2010)
Нестерович В. - Суб’єктна та об’єктна складові інституту лобіювання у США (2010)
Недюха М. - Лобізм як соціально-політичний феномен: сутність і засоби впливу, Федорін М. (2010)
Мигович І. - Релігійність в Україні та світі: соціологічний вимір, спроба прогнозу (2010)
Поташній Ю. - Генерал-майор міліції Ганна Пономаренко: "З вірою в людей і покликанням у серці" (2010)
Тищук Є. - Патріотизм як перепустка в майбутнє (2010)
Пузикова Л. - Болонський процес і проблеми національної освіти (2010)
"Євробачення 2010". Вибір Першого" (2010)
Клейменова О. - Ностальгія "партизана" Карася (2010)
Ткаченко В. - Герой України Володимир Чернишенко: "Тепличний" здійснив революцію й адаптувався до ринкових умов" (2010)
Пузикова Л. - І криза відступила... (2010)
Доля І. - Велика Ялта напередодні нового курортного сезону (2010)
Лісовенко М. - Реформи – ліки від стагнації (2010)
Ткаченко В. - Якщо постійно концентруватися на негараздах, можна втратити моральні орієнтири" (2010)
Мацієвський Ю. - Що європейцям не подобається (2010)
Миколаїв Ю. - Найкращим - дипломи і премії (2010)
Поташній Ю. - Прохачі контейнерів (2010)
Поташній Ю. - Циклопи в Києві! (2010)
Храпачов О. - Китай очима українця (2010)
Писаренко С. - Гаяне Атаян: "Шкода, що мама не дожила до щасливого часу, коли побачила світ ця розкішна книга "Тетяна Яблонська" (2010)
Марчук Л. - Містами слави Соломії Крушельницької (2010)
Клейменова О. - Галактичний Марчук. Планета десята (2010)
Мага І. - Зарубіжне шевченкознавство (за документами Центрального державного архіву зарубіжної україніки) (2015)
Безпалько В. - Деякі факти про матеріальний вимір селянського повсякдення (за документами Волині кінця XVI – початку XVII ст.) (2015)
Сулименко Е. - Трагические страницы истории православия на Луганщине в І-й половине ХХ века (2015)
Левченко Л. - Організація державних архівів на Стародавньому Сході (2015)
Заболотна І. - Порівняльний аналіз методики дослідження історичних джерел у практиці І. Крип’якевича та М. Кордуби (2015)
Гінзбург О. - Документи Комуністичної партії України як історичне джерело (за документами фонду 1 "Центральний Комітет Компартії України", що зберігається у ЦДАГО України) (2015)
Андрієвська Л. - Діяльність генеральних консульств Української Держави в Петрограді та Москві (за документами ЦДАВО України) (2015)
Гураль О. - Протокол перших (установчих) зборів Київської "Просвіти" як важливе джерело з історії товариства (2015)
Кіржаєв С. - "Конспіративне" листування В. Вернадського і М. Василенка 1919 р., Новохатський К. (2015)
Мицик Ю. - Листування архієпископа УАПЦ Євгена Бачинського з Розалією Винниченко 1951–1958 рр.: регести (2015)
Сухих Л. - Про Ігнація Сцібора Мархоцького (Огляд документів з колекцій ЦДІАК України) (2015)
Стаднік О. - Невідомі сторінки з життя Дмитра Ревуцького (за матеріалами Музею театрального, музичного та кіномистецтва України) (2015)
Ковтанюк Ю. - Організація автоматизованого робочого місця архівіста на базі вільного програмного забезпечення, Фіткулін О. (2015)
Галатир В. - До історії польського роду Смольніцьких герба Нечуя (2015)
Рябчикова Ф. - Особливі ознаки чи музейна цінність? Аналіз правових дефініцій термінів "музейний предмет" та "предмет музейного значення" (2015)
Шаповал А. - Колекція документів вчених-ботаніків в Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2015)
Відомості про авторів (2015)
Геряк Ю. М. - Результати вивчення лепідоптерофауни (Insecta: Lepidoptera) відділення "Трьохізбенський степ" Луганського природного заповідника (Україна), Дем’яненко С. О., Коновалов С. В. (2013)
Демьяненко С. - Особенности биологии и распространения редких и требующих охраны видов булавоусых чешуекрылых (Lepidoptera, Rhopalocera) Луганской области (2013)
Tajkova S. Y. - The bird bones from the excavations of ancient Chersonesos (Crimea, Ukraine), Klochko A. V. (2013)
Колтовой Н. А. - Флуоресцентные методы исследования янтаря, Мацуй В. М. (2013)
Мatsui V. M. - Geological nature and parent primary sources of the European placers of amber-succinite (2013)
Паталаха Г. Б. - Геолого-промислові типи родовищ міді в Україні та представлення їх в експозиції Національного науково-природничого музею НАН України, Деревська К. І., Гриценко В. П., Руденко К. В. (2013)
Фесенко Г. В. - Назви родів у вітчизняному іменуванні птахів світу. Негоробині. Частина 1 (2013)
Коломицев Г. - Просторовий розподіл степових екосистем на сході України, Василюк О. (2013)
Попович С. Ю. - Фітоценотипна структура видового складу заповідних дендроморфних созофітів Лісостепу України, Корінько О. М. (2013)
Беличенко Е. П. - Янтарь и ископаемые смолы в коллекции Музея Земли Польской академии наук (2013)
Кепін Д. В. - Музейне джерелознавство (2013)
Ковальчук О. М. - Риби у складі порівняльної остеологічної колекції Національного науково-природничого музею НАН України (2013)
Загороднюк І. - Всеволод Великанів — дослідник фауни України 1920–1930-х років: біографія, колекції, публікації (2013)
Правила для авторів (2013)
До 90-річного ювілею доктора економічних наук, професора Леоніда Михайловича Фільштейна (2016)
Фільштейн Л. М. - Професійна культура в аспекті підготовки фахівців, Журавльов В. М. (2016)
Бугайова М. В. - Мотиваційні основи розвитку інноваційного потенціалу молоді, Петіна О. М. (2016)
Магопець О. А. - Структурологічна модель формування соціальної політики (2016)
Гамалій В. Ф. - Аналіз здійснення структурної модернізації економіки України, Кошик О. М., Легінькова Н. І. (2016)
Несторишен І. В. - Проблеми забезпечення балансу між митним контролем та спрощенням процедур міжнародної торгівлі, Бережнюк І. І. (2016)
Плинокос Д. Д. - Неформальна освіта: теоретичні аспекти і наукові підходи, Коваленко М. О. (2016)
Руда Т. В. - Сутність та вимоги до подання короткої ввізної декларації в країнах ЄС , Попель С. А. (2016)
Туржанський В. А. - Особливості функціонування інституту уповноваженого економічного оператора в ЄС, Хома Д. М. (2016)
Аскерова С. А. - Оценка структуры национальной экономики с точки зрения устойчивости развития (2016)
Медвідь Ю. О. - Практика надання спрощень при здійсненні митного контролю до запровадження інституту уповноваженого економічного оператора в Україні (2016)
Нестеренко Ю. О. - Розвиток фермерського господарства у центральних областях України у період її незалежності (2016)
Руденко М. В. - Управління підприємствами з урахуванням позицій зацікавлених сторін (2016)
Магопець О. А. - Розвиток процесів управління оподаткуванням в системі державного управління, Босенко А. В. (2016)
Фрунза С. А. - Проблеми та напрямки удосконалення державної фінансової інтервенції аграрних підприємств в Україні (2016)
Шишкіна Т. М. - Сучасні проблеми антикризового управління у банківській діяльності (2016)
Байрамова Р. Ш. кызы - Совершенствование управления банковскими рисками при кредитовании агропромышленных предприятий (2016)
Лисиченко О. О. - Організація та методика обліку об’єктів основних засобів за компонентами (2016)
Клименко Я. В. - Нормативно-правове регулювання відносин між афілійованими особами у міжнародному та українському законодавстві: порівняльний аспект (2016)
Роєва О. С. - Розвиток підходів до класифікації виробничих запасів на підприємствах гірничо-металургійного комплексу України (2016)
Bassam K. - Pulp Industry Performance and Circular Economy, Abu-Ghunmi L., Abu-Ghunmi D., Rashid A., Nicolescu M., Iyad Al Khatib (2016)
Селезньова О. О. - Методологічні аспекти дослідження управління маркетинговою діяльністю будівельних підприємств (2016)
Харченко І. В. - Впровадження системи "бережливого виробництва" на українських підприємствах машинобудівної галузі як стратегія підвищення їх конкурентоспроможності, Романюк Л. М. (2016)
Інформація про авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Башмакова Е. В. - Проблема экзистенциального выбора в психологии: понятие, признаки, основные стратегии (2014)
Бойчук М. П. - Особливості структурної організації взаємозв’язку показників пам’яті та типів репрезентативних систем у залежності від статі досліджуваних (2014)
Большакова А. М. - Структурні особливості емоційної сфери спортсменів-волейболістів із різними стратегіями копінгу, Гулий Ю. І. (2014)
Бруннер Е. Ю. - Динамика показателей внимания опиатзависимых юношей при работе с корректурной пробой на основе офтальмологических колец Е. Ландольта (2014)
Буланов В. А. - Психологічні складові салютогенезу як основи якості життя (2014)
Гільман А. Ю. - Саногенне мислення як умова підтримки психічного здоров’я студентської молоді (2014)
Головкова Н. А. - Психологический анализ образа "угрожающей" матери в современной субкультуре (2014)
Гура Т. Є. - Діагностика мисленнєвої діяльності фахівців: аналіз підходів у сучасній психологічній науці (2014)
Довгалюк Т. А. - Взаємодія метапам’яттєвого моніторингу та контролю як чинник оптимізації метапам’яті (2014)
Ічанська О. М. - Зв’язок особистісної тривожності та мотивів навчання в студентів –психологів (2014)
Ковальська Г. О. - Образ ідеального військовослужбовця в уявленні мобілізованих солдат (2014)
Козіна А. В. - Особливості мотивації професійної перепідготовки безробітних у контексті професійного самовизначення (2014)
Кондратюк С. М. - Впевненість у собі як один з аспектів життєвого успіху студентської молоді (2014)
Кононенко О. І. - Вплив перфекціонізму особистості на виникнення емоційного вигорання (2014)
Костюк А. В. - Емоційний інтелект та шляхи його розвитку (2014)
Літвінова В. Я. - Напрямки психокорекційної дії при роботі з образом чоловіка в залежних дівчат, Федосєєв В. А. (2014)
Мельничук М. М. - Дослідження детермінант толерантності як системної характеристики особистості (2014)
Мостова Т. Д. - Психологічні особливості стомлюваності студентів на етапі адаптації до навчання у вищому навчальному закладі, Сметанюк А. В. (2014)
Петровська І. Р. - Щодо проблеми розвитку кар’єрного потенціалу студентів (2014)
Пивень Н. Д. - В лабиринтах возникновения термина "эмоциональный интеллект" (2014)
Сапєльнікова Т. С. - Дослідження особливостей короткочасної оперативної пам’яті операторів блокового щита керування теплової електростанції (2014)
Радченко С. В. - Психологічні особливості прояву фрустрації у підлітковому віці, Царькова О. В. (2014)
Ставицький О. О. - Емпіричне дослідження проявів гандикапності (за модифікованою методикою "Незавершені речення") (2014)
Степаненко М. І. - Проблема дослідження феномену "ідентичності " особистості в зарубіжній психології : історичний аспект (2014)
Ткаченко Ю. Ю. - Проблема готовності до ризику особистості в спортивному туризмі, Кириленко Т. С. (2014)
Федько С. Л. - Проблема ценностно-смыслового компонента в практике оказания психологической помощи (2014)
Шаріпова Д. С. - Типологічні характеристики психічної ригідності спортсменів з кульової стрільби (2014)
Шебанова В. І. - Перекручені патерни харчової поведінки як невротичний ритуал, Шебанова С. Г. (2014)
Шевчук О. П. - Пропозиціональний аналіз авто біографічного наративу про травматичні події (2014)
Борисова А. О. - Картина світу студента-іноземця як особистісний ресурс адаптації в країні навчання: теоретична модель (2014)
Вербова К. В. - Моральные ориентации современных старшеклассников, их родителей и учителей, Даукша Л. М. (2014)
Гера Т. І. - Майндфулнес-техніка на заняттях із психології як елемент психологічного супроводу майбутніх педагогів (2014)
Гончарова Л. А. - Аналіз ефективності впровадження програми розвитку творчої активності людей похилого віку (2014)
Калюжна Ю. І. - Методичні аспекти розвитку інтересу до психологічних знань у майбутніх педагогів, Яновська Т. А. (2014)
Камінська О. В. - Стандартизація авторських методик дослідження інтернет-залежності (2014)
Карсканова С. В. - Розвиток соціального інтелекту вчителя – шлях до гуманізації навчання в початковій школі (2014)
Кощавець І. М. - Розвиток хореографічних здібностей дітей дошкільного віку (2014)
Куліш О. В. - Студентський вік як період становлення професійної ідентичності психолога у ВНЗ (2014)
Лавріненко В. А. - Вплив активності в неформальних об’єднаннях на становлення ціннісно-смислової сфери підлітків (2014)
Липова К. О. - Моральне зростання особистості юнацького віку як психологічна проблема (2014)
Лукашевич О. М. - Громадянськість дорослої особистості в контексті її громадянського розвитку (2014)
Макарова І. І. - Передумови формування та розвитку емоційного інтелекту молодших школярів (2014)
Метельська Н. Й. - Психологічні особливості розвитку когнітивного компоненту професійної самосвідомості працівників освіти (2014)
Мітрова О. В. - Вікові особливості прояву почуття гумору в особистості (2014)
Павелків В. Р. - Підліткова субкультура як психологічний феномен: теоретичний аналіз (2014)
Перетятько Л. Г. - Білінгвізм та розвиток особистості в молодшому шкільному віці, Юдіна Н. О. (2014)
Попчук М. А. - Особливості метакогнітивного контролю студентів у процесі навчальної діяльності (2014)
Цумарєва Н. В. - Розвиток емпатії в дітей молодшого шкільного віку в умовах емоційної депривації (2014)
Чайковська О. М. - Особливості конфліктності за потребнісно-мотиваційним компонентом у молодших підлітків, схильних до девіантної поведінки (2014)
Чемодурова Ю. М. - Використання активних методів навчання щодо подолання професійних деформацій практичних психологів у системі післядипломної освіти (2014)
Шевчишена О. В. - Критерії сформованості самостійності мислення педагога в контексті професійної діяльності (2014)
Якимчук Б. А. - Готовність майбутніх практичних психологів до професійної діяльності в закладах освіти (2014)
Якимчук І. П. - Формування професійних рис студентів-психологів у період навчання (2014)
Білоусов Є. М. - Державне регулювання у сфері забезпечення економічної безпеки господарюючого суб’єкта (2015)
Калініченко А. І. - Митна безпека як складова національної безпеки України (2015)
Якубівський І. Є. - Юридична природа публічних ліцензій у сфері авторського права і суміжних прав (2015)
Волощенко О. М. - Новели права інтелектуальної власності України в розрізі процесів європейської інтеграції (2015)
Шаповал Р. В. - Адаптація чинного законодавства України до вимог європейського щодо захисту прав інтелектуальної власності, Шпак А. П. (2015)
Єфремова К. В. - Правова природа елементів поняття "об’єкт інноваційних відносин" через визначення Grid-технологій, Стріжкова А. В. (2015)
Малойван В. В. - Інноваційна інфраструктура: методологічні засади правового регулювання (2015)
Вороніна І. С. - Правова характеристика інноваційних лікарських засобів (2015)
Данильченко Ю. Б. - Проблеми регулювання антикорупційним законодавством економіки України (2015)
Гармаш І. М. - Основні етапи розвитку саморегулівної галузі на території сучасної України (2015)
Борисов І. В. - Захист прав споживачів фінансових послуг (2015)
Жигалкін І. П. - Поєднання державного і договірного регулювання трудових відносин як принцип трудового права (2015)
Яковлев О. А. - Правовий режим: підходи до визначення поняття (2015)
Соловйов О. В. - Генеза становлення та розвитку обов’язкового соціального страхування від нещасних випадків на виробництві в Україні (2015)
Івчук Ю. Ю. - Особливості правового регулювання охорони праці на підприємствах з підвищеною небезпекою (2015)
Кузьміна К. О. - Досвід правового регулювання звільнення працівників у випадку порушення законодавчих вимог із запобігання корупції у зарубіжних країнах (2015)
Зеленський В. М. - Порівняльно-правова характеристика конкурсного відбору та випробування в трудовому праві України (2015)
Кабаченко М. О. - Система оплати праці: проблемні питання (2015)
Довбиш К. К. - До питання окремих принципів оплати праці (2015)
Іванова Г. С. - Актуальні питання застосування дисциплінарної відповідальності до працівників прокуратури (2015)
Каламайко А. Ю. - Місце електронних засобів доказування та окремі питання їх використання в цивільному процесі (2015)
Чуприна О. В. - Класифікація митних режимів у юридичній науці та законодавстві (2015)
Пилипенко О. - Алгоритм расчёта и подбора оптимальных параметров многомассовой цепной передачи, Полуян А. (2016)
Федориненко Д. - Експериментальне оцінювання енергоефективності процесів механічного оброблення на верстатах, Космач О., Безручко В., Сапон С. (2016)
Боханов І. - Аналіз інформаційного забезпечення автомобільної навігації, Крячок С., Мамонтова Л. (2016)
Кривий П. - Розточувальні інструменти з попарно-асиметричним розміщенням лез для оброблення глибоких циліндричних отворів, Кобельник В., Крупа В., Яковлєв В. (2016)
Крячок С. - Вплив розміру відбивної поверхні рефлектора на точність вимірювання відстані електронним тахеометром, Боханов І., Мамонтова Л. (2016)
Шаповалов О. - Історія та тенденції розвитку колісних броньованих бойових машин, Колесник Д., Журахов О., Болотов Г. (2016)
Березін Л. - Вплив фізичного контакту на утворення зварного з’єднання в твердій фазі діелектриків з металами, Прибитько І., Ганєєв Т. (2016)
Косолап А. - Оптимизация надежности сложных технических систем при ограниченных ресурсах на их обслуживание, Довгополая А. (2016)
Акименко А. - Автоматизована система рейтингування викладачів Чернігівського національного технологічного університету, Бивойно Т. (2016)
Бальченко І. - Проблеми розроблення неоднорідних розподілених систем управління базами даних (2016)
Беспалько Р. - Впровадження інфраструктури геопросторових даних за директивою inspire, Ярова Ю. (2016)
Гур’єв В. - Технології хмарних обчислень у ВНЗ України, Фірсова І. (2016)
Зарiцький О. - Дослідження взаємного впливу структурних елементів інформаційних моделей компетенцій та професійної діяльності (2016)
Іванець С. - Пошук оптимальної степеневої апроксимації поверхні керування для системи відстеження точки максимальної потужності фотоелектричного перетворювача, Красножон О. (2016)
Коваленко С. - Графічна складова професійної компетентності майбутнього інженера-будівельника (2016)
Корнієнко І. - Моделювання інтенсивності надходження твердих побутових відходів до контейнерних майданчиків, Корнієнко С., Кошма А. (2016)
Корнієнко І. - Система оцінювання якості топографічних планшетів, Розумець В. (2016)
Нестеренко С. - Функціональна стратифікація структур систем керування безпілотних авіаційних комплексів, Акименко А., Герасименко О., Камак Ю., Геращенко М. (2016)
Терещук О. - Застосування сучасних технологій оброблення та аналізу результатів GNSS-спостережень на регіональному рівні, Нисторяк І. (2016)
Щербак Ю. - Аналіз геодезичного забезпечення земельного кадастру в Україні, Бринь М. (2016)
Лактіонов О. - Механізми реалізації автоматизованої системи оцінювання рівня компетенції на промислових підприємствах України та її місце в системі управління людськими ресурсами, Сільвестров А. (2016)
Нехай В. - Ґрунт як об’єкт інформаційних технологій моделювання та прогнозування (2016)
Kazymyr V. - Information technologies of mobile applications development, Mokrohuz А. (2016)
Nikitenko Ye. - Features of the design of software products for online marketing services, Verovko M. (2016)
Вишневський С. - Формування інтегрального показника неоднорідності електромереж з довгими лініями електропередачі, Бойко С., Городній О. (2016)
Войтенко В. - Система керування для дослідження інтелектуальних баластів світловипромінювальних діодів, Яценко С. (2016)
Бойко С. - Моделювання фізико-механічних властивостей модифікованої деревини методом скінчених елементів, Єрошенко А. (2016)
Воробьева В. - Изучение компонентного состава биологически активных соединений спиртового экстракта гребней винограда, Чигиринец Е., Ефимова В., Пилипенко Т., Василькевич А., Пичахчи В. (2016)
Головач В. - Вплив характеристик дефектів фанери на коефіцієнт гармонійних спотворень вихідного сигналу ударного датчика, Баранова О. (2016)
Єрошенко А. - Дослідження фізико-механічних властивостей деревинних композиційних матеріалів, Бойко C. (2016)
Соломаха І. - Вплив методів зберігання на якість цибулевих овочів, Жабинська А. (2016)
Подковко О. - Наукове обґрунтування складу солодковершкової масляної пасти, Поліщук Г., Гурєєва В. (2016)
Денисов Ю. - Влияние электромагнитного излучения на состояние здоровья работников электроэнергетических предприятий, Денисова Н. (2016)
Купчик О. - Екологічний стан придорожньої смуги за біоіндикаційними та хімічними показниками, Дерій Ж. (2016)
Мовенко В. - Організація територій природоохоронного призначення Чорнобильської зони, Новик П. (2016)
Наровлянська О. - Моніторинг земель сільськогосподарського призначення територіальної одиниці (2016)
Бугай В. - Інженерно-геологічні дослідження ділянки під будівництво п’ятиповерхового житлового будинку на вулиці Незалежності в ІІІ мікрорайоні масиву "Масани" в м. Чернігові, Іванишин В., Дудко В. (2016)
Уркевич В. Ю. - Про правове забезпечення кредитування сільськогосподарських товаровиробників під заставу сільськогосподарської продукції (2015)
Внукова Н. М. - Економіко-правові аспекти пруденційного нагляду за страховою діяльністю (2015)
Шовкопляс Г. М. - Аналіз європейських гарантійно-компенсаційних механізмів захисту прав інвесторів на ринках фінансових послуг та впровадження таких механізмів в Україні (2015)
Іванов С. М. - Наноіндустрія як умова становлення інноваційного суспільства в Україні, Карасюк В. В. (2015)
Новіков Є. А. - Мережа трансферу технології та її вплив на технологічну безпеку (основні аспекти) (2015)
Косінов С. А. - Форми контрольної діяльності (2015)
Кологойда О. В. - Контроль як правова форма державного регулювання господарських відносин на фондовому ринку України (2015)
Білоусов Є. М. - Класифікація загроз економічній безпеці суб’єктів господарювання (2015)
Семенишин А. В. - Модернізація правового забезпечення інноваційно-технологічної безпеки в Україні: постановка питання (2015)
Рева Д. М. - Актуальні питання податкового стимулювання (2015)
Кулик М. М. - Специфіка правочинів щодо бездокументарних акцій при приватизації державних підприємств (2015)
Шаповал Р. В. - Адміністративно-правові аспекти розвитку професійно-творчого потенціалу вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти України, Луніна В. Ю. (2015)
Аркатов А. Я. - Удосконалення нормативно-правового забезпечення відносин із загальнообов’язкового державного медичного страхування (2015)
Семенова А. В. - Реформування медичної галузі: запровадження обов’язкового медичного страхування (2015)
Божко Д. В. - Становлення та розвиток правового інституту соціального забезпечення у зв’язку із тимчасовою непрацездатністю (2015)
Герман К. Ю. - Розвиток ідеї свободи в філософських та правових дослідженнях (2015)
Кузьміна К. О. - Звільнення у випадку перебування всупереч вимогам Закону України "Про запобігання корупції" у прямому підпорядкуванні у близької особих (2015)
Честа Д. О. - До проблеми заходів запобігання і мінімізації негативних наслідків масових вивільнень працівників (2015)
Булулуков О. Ю. - Інноваційний підхід в дослідженні помилок при призначенні судових експертиз (2015)
Романюк П. В. - Вільний мандат як елемент представницької демократії: історико-теоретичні нотатки (2015)
Чиркін А. С. - Організація місцевого самоврядування Чехії в світлі положень Європейської хартії місцевого самоврядування (2015)
Міщенко М. В. - Згода батьків та дозвіл органів опіки і піклування як обов’язкові правові підстави вчинення правочинів малолітніми та неповнолітніми особами (2015)
Надтока Г. - Сучасні конфесійні процеси на Донбасі: передумови, сутність, тенденції розвитку, Горпинченко І. (2016)
Залізняк Л. - Історичні витоки та цивілізаційні передумови російсько-української війни 2014−2016 рр. (2016)
Фігурний Ю. - "Русский мир" — важливий чинник агресії Російської Федерації супроти України й українців (2016)
Залізняк Л. - Києворуське коріння автохтонного населення Овруччини (За результатами роботи Овруцької експедиції 2016 р.) (2016)
Паламарчук Н. - Проблема генезису актових книг ґродських і земських судів в українських землях XV — XVIII століть (2016)
Висотін М. - Втрати мирного населення Волині від дій свавільних вояків Михайла Криси в роки Хмельниччини (2016)
Швидкий С. - Втілення у практику офіційної медицини соціально-медичних ідей на теренах Слобідської України ХІХ — початку ХХ століття (2016)
Шостак М. - Етнокультурна проблематика історії Руси-України у сучасному історіографічному дискурсі (2016)
Краснодемська І. - Становлення та діяльність УНДО на західноукраїнських землях (1925—1939 рр.) (2016)
Шакурова О. - Псевдонаукові версії походження українців та їх критика сучасними українськими вченими (2016)
Гримич M. - Будинки творчості: субкультура українських радянських письменників (2016)
Отрошко Л. - Український контекст у творчості художників-пейзажистів ХІХ століття (2016)
Тимошик М. - Лондон українознавчий (2016)
Терлецький В. - Поняття і проблема гуманітарної сфери в сучасному українському дискурсі (2016)
Фігурний Ю. - Внесок Володимира Барана у дослідження давнього Галича (2016)
Наливайко С. - До перспектив індоєвропейських ономастичних студій (у контексті тлумачення потамоніма Дніпро) (2016)
Чупрій Л. - Рецензія на монографію "Українська культура: цивілізаційний вибір" (2016)
Гай-Нижник П. - Агресія Російської Федерації проти України в центрі уваги вчених Науково-дослідного інституту українознавства, Чирков О. (2016)
Чирков О. - Українознавчі теми міжнародної наукової конференції "Білорусь і сусіди: шляхи формування державності, міжнаціональні та міждержавні відносини" (2016)
Представництво Науково-дослідного інституту українознавства на форумі книговидавців у Львові (2016)
Бойко Т. - Міжнародна наукова конференція "Тарас Шевченко і Михайло Грушевський: у пошуках шляху до незалежної України" (2016)
Шептицька Т. - Історична пам’ять про Биківню (2016)
Виноградня В. М. - Система управління фінансовою діяльністю вищих навчальних закладів (2015)
Кужелєв М. О. - Концептуальні засади ефективності фінансового забезпечення інноваційного розвитку України, Житар М. О. (2015)
Сандул М. С. - Еволюція концепцій та детермінанти конкурентоспроможності національних систем вищої освіти (2015)
Яровенко Т. С. - Визначення стратегічних напрямів інвестиційного розвитку сфери освіти України на основі SWOT-аналізу (2015)
Алексеенко Л. Ф. - Методология создания в Республике Беларусь механизма стимулирования работников за производство и реализацию продукции, товаров (работ, услуг) на экспорт (2015)
Герасенко В. П. - Развитие структуры механизма управления регионом (2015)
Kuznietsov E. - Improvement of the management professionalization mechanism in Ukraine, Safonov Y. (2015)
Милькота Н. В. - Государственный социальный заказ в области социального обслуживания: обзор первого этапа практической реализации в Беларуси (2015)
Перчук О. В. - Особливості обліку фінансових результатів на сільськогосподарських підприємствах (2015)
Харламова О. В. - Обліково-методичний інструментарій трансформації фінансової звітності в МСФЗ-формат (2015)
Чайка В. О. - Стратегія розвитку овочівництва захищеного грунту в умовах асоціації з ЄС (2015)
Канєва Т. В. - Облікова політика суб’єктів державного сектору економіки України, Шевченко С. О. (2015)
Рибакова Т. О. - Стратегічне планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства на засадах системи збалансованих індикаторів (2015)
Демчак Р. Є. - Концептуальні засади децентралізації державного регулювання соціально-економічного розвитку (2015)
Коркач І. В. - Інфляційні процеси: проблеми (оздоровлення), подолання в Україні, в період формування ринкових відносин (2015)
Лисецький А. С. - Економічна ефективність сільськогосподарських суб’єктів підприємництва, Паламарчук О. М., Чабан Г. В. (2015)
Макогон І. І. - Оцінка ефективності механізму управління державним сектором економіки (2015)
Морозюк Н. В. - Удосконалення організаційно-функціональної складової системи управління сільських територій в умовах сучасних інституційних змін (2015)
Овсієнко А. М. - Управління зовнішньоекономічною діяльністю суб’єктів господарювання (2015)
Павлов К. В. - Ядро экономики региона: сущность, критерии формирования и элементный состав (2015)
Пасічний М. Д. - Інституційні засади розвитку фінансового регулювання економіки (2015)
Яременко Л. М. - Теоретичні підходи до сутності та класифікації основних засобів (2015)
Гатаулліна Е. І. - Державна фінансова політика у країнах з розвинутою та трансформаційною економікою (2015)
Далєвська Т. А. - Основні теорії та моделі місцевих фінансів (2015)
Євтушенко Н. М. - Формування місцевих бюджетів в контексті бюджетної децентралізації (2015)
Закрепа А. В. - Ключові проблеми формування та ефективного використання економічного капіталу банку (2015)
Калмиков О. В. - Фінансово-кредитний механізм сприяння малому підприємництву (2015)
Коверник Н. В. - Оптимальні шляхи фінансового забезпечення освіти в Україні (2015)
Кучер Г. В. - Фінансові ресурси державного сектора в механізмі фінансово-кредитного регулювання розвитку держави (2015)
Лисяк Л. В. - Боргова політика України в умовах реформування системи публічних фінансів (2015)
Лондар Л. П. - Реструктуризація державного боргу як інструмент підвищення рівня боргової безпеки України (2015)
Маслик Р. О. - Аналіз фінансового співвідношення державних соціальних стандартів та гарантій в Україні (2015)
Добруцький А. С. - Вдосконалення методологічної основи системи казначейського обслуговування (2015)
Гусаревич Н. В. - Бюджет як інструмент соціально-економічного розвитку країни (2015)
Маліновська О. Я. - Кредитні спілки як джерело забезпечення кредитними ресурсами суб’єктів малого бізнесу (2015)
Лук’яненко І. Г. - Сучасні тенденції функціонування та напрями реформування страхового ринку України, Сінельнік В. В. (2015)
Титул, зміст (2012)
Луцький О. - Теракт у Дніпропетровську розслідують найкращі фахівці, Корабльов В. (2012)
Волинів О. - КПК. Тест "на відповідність до найсучасніших демократичних стандартів" (2012)
Сищук О. - Ніхто не знає, як працюватиме цей кодекс. Як за півроку можна змінити психологію людей? (2012)
Цирфа Ю. - Володимир Вечерко: "Угода про асоціацію є ключем від дверей ЄС" (2012)
Кедровська Ю. - Іранська дилема. Чи взаємодіють реагенти "уран" і "нафта"? (2012)
Ковальський В. - Питання часу: куди ж нам стрілки перевести? (2012)
Павловський А. - Чому в Україні найменша в Європі зарплата? (2012)
Смітюх Г. - Людина й суспільство: коли сліпий водить сліпого... (2012)
Ковальський В. - Петро Цибенко: "Головна проблема не в законах, а в їх виконавцях" (2012)
Тищук Є. - Прикриття з повітря (2012)
Яловий В. - Маяк, що підказує курс розвитку самоврядування (2012)
Мараховська Г. - Андріївський. Руїни (2012)
Ткаченко В. - Розквітає древній край (2012)
Омелянчук І. - Земля. Нам спокій тільки сниться? (2012)
Дядечко О. - Продавати? Здавати? Обробляти? (2012)
Завальний М. - Патріотизм законодавців – категорія не тільки моральна (2012)
Пузикова Л. - "Щоб добре жити, треба щось створювати" (2012)
Тищук Є. - Гуртом і захищатися краще! (2012)
Довбенко М. - Бюрократичний шлагбаум на шляху "зелених" інвестицій (2012)
Малієнко О. - Блиск і убогість вітчизняної академічної науки (2012)
Панасюк Л. - Справи сердечні (2012)
Марчук Л. - "Кооперація - се кожух не лише дуже теплий, а й якраз мовби для нас шитий" (2012)
Сищук О. - Проти аварійності — політична воля (2012)
Іванова О. - Тут народжується майбутнє залізничних магістралей (2012)
Кравченко О. - "Княжий двір" запрошує "покняжити" душею (2012)
Дубровін С. - Який човен найкращий? (2012)
Клейменова О. - Цілюща магія медового бору–2* (2012)
Лозяна О. - Емоція + пристрасть + переживання (2012)
Славинський М. - Золота пектораль одна. Білих плям багато (2012)
Жулинський М. - "Шевченко. Присутність" (2012)
Славинський М. - "Усе життя ходимо біля землі, хліба, меду, сонця..." (2012)
Івченко В. - Щедрість людини й майстра (2012)
Цивірко М. - Перцю! (2012)
Клейменова О. - Реінкарнація любові, або фелек назавжди (2012)
Лозяна О. - Універсальність лотоса (2012)
Лозяна О. - Воля – саме те, що шукає кожен (2012)
Марчук Л. - Митець-алхімік. Світло крізь скло, світ крізь колір (2012)
Борисова В. І. - Корпорація – організаційно-правова форма корпоративних відносин (2015)
Яроцький В. Л. - Акції та інвестиційні сертифікати як юридичні конструкції цінних паперів (2015)
Уркевич В. Ю. - Про особливості правового становища сільськогосподарських кооперативів (2015)
Жорнокуй Ю. М. - "Суб’єктивне корпоративне право" vs. "секундарне право": et pro con (2015)
Гришина І. І. - Відповідальність акціонерного товариства за порушення корпоративних прав акціонерів (2015)
Сущ О. П. - Особливості правового становища корпоративних інвестиційних фондівв (2015)
Жорнокуй В. Г. - Про проблему визначення місця немайнових прав учасників господарських товариств у системі цивільних прав (2015)
Коновалова В. О. - Проблеми методології галузевих наук (кримінальне право, кримінально-процесуальне право, криміналістика, судова експертиза) (2015)
Якубівський І. Є. - Використання твору в авторському праві України (2015)
Кузьміна М. М. - Технічне регулювання у сфері альтернативної енергетики в умовах приєднання до ЄС (2015)
Гончаренко О. А. - Форми та методи державного стимулювання науково-технічної та інноваційної діяльності в державах – членах ЄС (2015)
Мозальова М. В. - Правові проблеми функціонування кредитних спілок в Україні в умовах фінансової нестабільності (2015)
Прилипко С. Н. - Индивидуальные образовательные среды как парадигма развития электронного образования, Иванов С. Н., Карасюк В. В. (2015)
Литвиненко В. І. - Юридична відповідальність посадових осіб правоохоронних органів як суб’єктів протидії корупції в Україні (2015)
Середа О. Г. - Європейські стандарти організації праці (2015)
Жигалкін І. П. - Трудове право в системі соціального права (2015)
Волинець В. В. - Класифікація організаційно-управлінських відносин у трудовому праві (2015)
Івчук Ю. Ю. - "Безпека праці (безпечні і здорові умови праці)" як компонента "гідної праці" в трудовому праві (2015)
Вапнярчук Н. М. - Учнівський договір як особливий вид договору у сфері праці (2015)
Вільчик Т. Б. - Роль адвоката у реалізації функції медіації у кримінальному судочинстві (2015)
Калмикова О. С. - Правова природа принципу недискримінації особистості (2015)
Солнцева Х. В. - Нагальні питання адміністративно-правового регулювання повноважень керівника районного органу освіти (2015)
Фролов О. О. - Сутність принципів місцевого самоврядування (2015)
Черкас М. Є. - Актуальні проблеми формування правосвідомості в Україні (2015)
Міщенко М. В. - Вчинення правочинів неповнолітніми особами без згоди батьків (усиновлювачів) чи піклувальника (2015)
Даньшина К. Є. - До питання оплати праці у фермерських господарствах (2015)
Мельник С. В. - Вплив рiзних методiв анестезiологiчного забезпечення ендоскопiчних трансдуоденальних оперативних втручань на вираженiсть енцефалопатiї у хворих з механiчною жовтяницею, Тiтов I. I., Ткачук О. Л., Дзвонковський Т. М. (2016)
Ткаченко Р. О. - Сучасна періопераційна інфузійна терапія в акушерстві, Гріжимальський Є. В. (2016)
Постернак Г. I. - Вплив iнтраоперацiйного маневру рекрутменту на стан легеневого газообмiну i зовнiшнє дихання пiсля пластик великих вентральних кил, Павлова О. М. (2016)
Мазур А. П. - Измерение концентрации ингаляционного анестетика севофлурана в воздухе операционной во время операции, Лесной И. И., Кисель С. П. (2016)
Фесенко В. С. - Пiсляпункцiйна цефалгiя: лiкування (2016)
Лазанюк В. М. - Сучасна дiагностика та комплексне лiкування геморагiчних розладiв у дiтей з "цiанотичними" вродженими вадами серця, Тарабрiн О. О., Босенко В. I. (2016)
Дмитрiєв Д. В. - Гiпералгезiя в ранньому пiсляоперацiйному перiодi у дiтей прооперованних з приводу онкологiчної патологiї супроводжуется пiдвiщенням рiвня ТОЛЛ-подiбних рецепторiв (TLR-4) (2016)
Лесной И. И. - Роль различных групп аналгетиков в безопасности периоперационного обезболивания онкохирургических больных, Сидор Р. И., Храновская Н. Н., Скачкова О. В., Катриченко М. О. (2016)
Сурков Д. М. - Оцінка безпеки використання 6% збалансованого розчину гідроксиетилкрохмалю 130/0,42 у доношених новонароджених з важкою гіпоксично-ішемічною енцефалопатією, Капустіна О. Г. (2016)
Кривко Борис Степанович (2016)
Витвицька О. Д. - Інтелектуальний ресурс як чинник інноваційного розвитку соціально-культурного підприємства, Коробка В. М. (2014)
Клочко В. П. - Глобалізація та духовні й культурні цінності в діяльності людини та підприємств соціально-культурної сфери (2014)
Кальна-Дубінюк Т. П. - Роль консалтингу в інноваційному розвитку сільськогосподарських підприємств, закладів культури, туризму та освіти (2014)
Сіверс В. А. - Зовнішні та внутрішні виклики у фокусі проблем менеджменту освітнього процесу у вищих навчальних закладах культури України, Азізов С. П. (2014)
Тимошенко О. В. - Підвищення конкурентоспроможності вищих навчальних закладів культури і мистецтв України (2014)
Мартинишин Я. М. - Методика дослідження трансформаційних процесів підприємств сфери культури і спорту, відпочинку та розваг, Коваленко Є. Я. (2014)
Бунтова Н. В. - Моніторинг і діагностика економічної діяльності підприємств туристичного бізнесу України (2014)
Шморгун Л. Г. - Стан і перспективи організацій туристичної сфери України в умовах економічної нестабільності (2014)
Кирилюк Є. М. - Теоретичні засади формування інноваційної моделі розвитку суб’єктів культурної діяльності в Україні (2014)
Чечель О. М. - Особливості брендингу в діяльності підприємств сфери культури (2014)
Солоха Д. В. - Формування корпоративної культури підприємств готельного бізнесу (2014)
Воробйова Н. П. - Оптимізація витрат на пряму рекламу підприємствами готельно-ресторанної сфери (2014)
Дідковська Б. В. - Підприємства вуличного харчування як перспективний напрямок бізнесу в сфері відпочинку громадян (2014)
Кабанов В. Г. - Перспективи туристичних підприємств у сучасних умовах розвитку української економіки, Цеков К. В. (2014)
Голубовська О. І. - Основні пріоритети та напрями розвитку підприємництва у сфері сільського зеленого туризму Київської області (2014)
Лелюк Ю. В. - Соціально-економічна сутність закладів культури у сільській місцевості та фінансування їхнього розвитку (2014)
Комар В. - Формування ціннісно-орієнтованого потенціалу сільських клубних закладів (2014)
Зікеєва С. Г. - Упровадження європейських норм і стандартів у діяльність готельних підприємств (2014)
Романова А. О. - Сучасні тенденції та перспективи розвитку ринку реклами в Україні (2014)
Содержание (2016)
Тарасов Ю. В. - Оценка эффективности рециклинга транспортных средств, вышедших из эксплуатации, Молодан А. А. (2016)
Бороденко Ю. М. - Ідентифікація несправностей електропривода автомобіля з вентильним двигуном (2016)
Каслін М. Д. - Оновлення нормативної бази з охорони праці в галузі автотранспорту, Богатов О. І. (2016)
Абрамов Д. В. - Оценка влияния пробега на показатели тяговых свойств автомобиля, Никорчук А. И. (2016)
Гнатов А. В. - Електробус на суперконденсаторах для міських перевезень, Аргун Щ. В., Бикова О. В., Підгора О. В. (2016)
Левтеров А. М. - Индицирование автомобильного дизеля с использованием оригинального малогабаритного датчика давления, Авраменко А. Н., Бганцев В. Н. (2016)
Двадненко В. Я. - Математическая модель конверсионного гибридного автомобиля в режиме электропривода (2016)
Сістук В. О. - Аналіз виникнення заторів на нерегульованому перехресті у місті Кривий Ріг, Богачевський А. О., Анікіна К. О. (2016)
Омельченко Т. А. - Модель процесса взаимодействия автомобильного и железнодорожного транспорта в транспортных узлах (2016)
Горбачов П. Ф. - Оцінка середнього часу очікування пасажирів транспортних засобів для маршрутної мережі міста, Макарічев О. В., Чижик В. М. (2016)
Горбачов П. Ф. - Формалізація процесу обслуговування разових замовлень на перевезення вантажів у міжміському сполученні, Мосьпан Н. В. (2016)
Горбачов П. Ф. - Оцінка параметрів попиту на перевезення пасажирів між містами України, Шевчук О. Ю. (2016)
Горбачов П. Ф. - Вплив поїздок у приміському сполученні на інтенсивність руху на автомобільних дорогах загального користування, Кочина А. А. (2016)
Грицюк В. И. - Нечеткий робастный метод для оценивания регрессионной модели в страховании (2016)
Семків О. М. - Графічний комп’ютерний спосіб визначення нехаотичних траєкторій коливань маятникових систем (2016)
Маляр В. В. - Метод определения температурных напряжений в асфальтобетоне с помощью метода конечных элементов (2016)
Емельянова И. А. - Оборудование для возведения монолитных железобетонных конструкций системы "Монофант" способом торкретирования, Бугаевский С. А. (2016)
Кондель В. М. - Аналіз коефіцієнтів поздовжнього згину з урахуванням міцності сталі, Шевченко Ю. О., Лобода Д. О. (2016)
Кожушко В. П. - Распределительная способность жестких в поперечном сечении пролетных строений (2016)
Кожушко В. П. - Гибкие пластины, три стороны которых защемлены, а четвертая – шарнирно оперта (2016)
Кожушко В. П. - Распределительная способность балочных пролетных строений в опорном сечении (2016)
Богомолов В. А. - Расчетное распределение давлений в пятне контакта шины с поверхностью дорожной одежды (2016)
Нікіфоров О. Л. - Оптимізація реконструкції інженерних споруд при організаційно-технологічних обмеженнях, Менейлюк І. О., Єршов М. М. (2016)
Процюк В. О. - Алгоритм оцінки вологості ґрунтів земляного полотна за результатами георадіолокаційного обстеження, Батракова А. Г. (2016)
Вишневецький О. Л. - Шляхи вдосконалення методики вимірювання потужності еквівалентної дози дозиметром МКС-05 "ТЕРРА " під час радіометричного контролю поверхні ґрунту, Мінка С. В., Попов І. І. (2016)
Шевченко М. В. - Методология организации, планирования и синтеза системы мониторинга регионального газоснабжения (2016)
Лейбович Л. И. - Моделирование динамики поступления сероводорода в окружающую среду при работе насосов канализационных насосных станций, Пацурковский П. А. (2016)
Канило П. М. - Автотранспорт, энергетика и глобальное потепление климата (2016)
Semochko N. S. - On solutions of linear differential equations of arbitrary fast growth in the unit disc (2016)
Bandura A. I. - Sufficient conditions of boundedness of $, Bordulyak M. T., Skaskiv O. B. (2016)
Кравець М. Я. - До проблеми опису аналітичних в одиничному крузі функцій із заданими величинами порядків (2016)
Афанасьева Е. С. - О непрерывном продолжении классов Орлича-Соболева, Салимов Р. Р. (2016)
Bokalo M. M. - Existence of optimal control in the coefficients for problem without initial condition for strongly nonlinear parabolic equations, Tsebenko A. M. (2016)
Lopushanska H. P. - Determination of a minor coefficient in a time-fractional diffusion equation (2016)
Маслюченко В. K. - Розриви нарізно неперервних відображень зі значеннями в прямій Зорґенфрея, Мироник O. Д. (2016)
Banakh T. - On uniformly discrete subsets in uniform spaces and topological groups, Gabriyelyan S., Protasov I. (2016)
Лысенко З. М. - Коммутативные алгебры теплицевых операторов в полосе (2016)
Rashkovskii A. - Some problems on plurisubharmonic singularities (2016)
Микола Ярославович Комарницький (25.05.1948-20.04.2016) (2016)
Андрій Андрійович Кондратюк (5.02.1941-22.04.2016) (2016)
Protasov I. V. - New chromatic numbers in open problems (2016)
Бугрій О. М. - Про формули інтегрування частинами для степеневих функцій спеціального вигляду (2016)
Malyutin K. G. - Linear functionals in space of entire functions of finite order and less the given type, Studenikina L. I. (2016)
Dilnyi V. M. - On splitting functions in Paley-Wiener space, Hishchak T. I. (2016)
Bandura A. I. - Sum of entire functions of bounded $L$-index in direction (2016)
Севостьянов Е. А. - О равностепенной непрерывности обобщённых квазиизометрий на Римановых многообразиях, Скворцов С. А. (2016)
Ільків В. С. - Нелокальна крайова задача для диференціально-операторного рівняння зі слабкою нелінійністю у багатовимірній комплексній області, Страп Н. І. (2016)
Cavalheiro A. C. - Existence and uniqueness of solutions for degenerate nonlinear elliptic equations in weigthed Sobolev spaces (2016)
Gordevskyy V. D. - Continual approximate solution of the Boltzmann equation with arbitrary density, Sazonova E. S. (2016)
El Azhari M. - Travaux de Husain et al. sur la continuite automatique des caracteres (2016)
Pandey P. K. - A fourth order finite difference method for a nonlinear Helmholtz type boundary value problems in PDEs, Jaboob S. S. (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Gant H. Y. - Psychological means of recreation sportsmen’s psychic workability, Orlenko O. M. (2016)
Dereka T. Hr. - Acmeological principles of formation dynamic of physical education specialists’ acmeological competence activities’ component (2016)
Kudryavtsev M. D. - Influence of studying in higher educational establishment on students’ harmful computer habits, Kramida I. E., Iermakov S. S. (2016)
Liashenko V. N. - Specific features of team kinds of sports sportsmen’s individual characteristics, Tumanova V. N., Hatsko E. V., Korzh Y. N. (2016)
Petryshyn A. V. - Structural-functional model of medical students’ professional-applied physical training (2016)
Fatemeh Balbasi - Effect of high-intensity interval training on body composition and bioenergetic indices in boys – futsal players, Ramin Shabani, Marzieh Nazari (2016)
Hamidreza Goharrostami - Structural equation modeling (SEM) of performance evaluation indices in General Directorate of youth and sport of Guilan Province with partial least squares (PLS), Mustafa Mollaei Nejad, Rahim Ramezani Nejad, Azam Abdollahi (2016)
Hossein Soltani - Comparative analysis of competitive state anxiety among team sport and individual sport athletes in Iran, Zahra Hojati, Seyed Reza Attarzadeh Hossini (2016)
Submission of manuscripts (2016)
Ганкевич О. В. - Сексуальна форма подружньої дезадаптації (2014)
Дворник М. С. - Постнекласичний ракурс стратегій особистісної ефективності (2014)
Дмишко О. С. - Аналіз особливостей національного характеру українців (2014)
Зінченко О. В. - Психологічний аналіз проблеми інтернет-спілкування (2014)
Камінська С. В. - Теоретичний аналіз наукових підходів до проблеми соціальних уявлень у психологічних дослідженнях (2014)
Конюх О. І. - Чинники етнічної толерантності студентів (2014)
Котлова Л. О. - До проблеми емоційного вигорання працівників органів внутрішніх справ, Рожкова Н. В. (2014)
Мілютіна К. Л. - Методи діагностики типів стосунків між власниками та їх домашніми улюбленцями (2014)
Сазонова О. В. - Дослідження ціннісних орієнтацій сучасної студентської молоді (2014)
Сергієні О. В. - Соціально-психологічні особливості осіб, що втратили роботу, Шевяков О. В., Пріснякова Л. М. (2014)
Сніговська О. В. - Розуміння ментальних особливостей носіїв грецької мови в контексті формування навичок міжкультурної комунікації майбутніх міжнародників (2014)
Сухаревська О. О. - Типи ставлення молодших школярів до особистої власності (2014)
Тихомиров С. В. - Сутність поняття "професійні ціннісні орієнтації соціальних педагогів" як психолого-педагогічна проблема (2014)
Турубарова А. В. - Соціально-психологічні проблеми соціалізації підлітків із особливими освітніми потребами (2014)
Бурда І. О. - Історична психологія та метод психолого-історичної реконструкції (2014)
Поліщук О. В. - Стрес: історико-науковий аспект (2014)
Бацилєва О. В. - Індивідуально-психологічні особливості жінок із порушенням репродуктивного здоров’я (2014)
Гант О. Є. - Діагностика перцептивно-гностичної сфери спортсменів на начальних етапах підготовки як умова збереження їх психологічного здоров’я (2014)
Гулько Г. О. - Феномен невротизації особистості: психологічно-філософські візії (2014)
Дмишко Х. А. - Емоційно-особистісні особливості дітей із різним рівнем інтенсивності карієсу (2014)
Кернас А. В. - Теоретико-практические аспекты применения методов гипнотического воздействия в психологическом сопровождении спортивной деятельности в единоборствах (2014)
Марциняк-Дорош О. М. - Вплив рівня відчуття змісту життя на формування харчових звичок у жінок із надмірною вагою та ожирінням (2014)
Сняданко І. І. - Формування особистісної компетенції в психологічному консультуванні студентів технічних університетів у контексті їх підготовки до майбутньої професійно-управлінської діяльності (2014)
Бойко Г. М. - Методика дослідження просторової перцепції спортсменів високої кваліфікації з порушеннями зору (2014)
Іваненко А. С. - Особливості уявлень про батьківську та майбутню власну сім’ю в розумово відсталих підлітків (2014)
Ковтун Р. А. - Програма розвитку пізнавальних функцій дошкільників із синдромом Дауна (2014)
Ляшко В. В. - До питання вивчення чинників становлення індивідуального стилю трудової діяльності в учнів початкових класів допоміжної школи (2014)
Старцева В. П. - Психолого-педагогічні умови оптимізації соціальної інтеграції дітей-сиріт молодшого шкільного віку (2014)
Царькова О. В. - Почуття провини в батьків дітей з психофізіологічними вадами (2014)
Васильченко О. М. - Соціокультурні форми становлення політико-правового простору (2014)
Перевозна Т. О. - Співвідношення значущості та доступності термінальних цінностей у правопорушників з особистісними розладами, Харций О. М. (2014)
Помацалюк А. Р. - Психологічна робота із засудженими в залежності від вчиненого злочину (2014)
Амелічева Л. П. - Правове регулювання справедливої оплати праці у світлі концепції гідної праці, Мельников М. В. (2015)
Антонюк О. І. - Умови правомірного втручання у право власності в інтересах суспільства, порушення яких породжує право на захист (2015)
Буга Г. С. - Загальні положення про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (2015)
Міхайліна Т. В. - Сталий економічний розвиток як одна з передумов підвищення рівня правосвідомості (2015)
Турченко О. Г. - "Безопасность" как междисциплинарная категория, Овчарова А. Г. (2015)
Захарченко А. М. - Система суб’єктів управління об’єктами державної власності: стан та основні напрями удосконалення (2015)
Коваль І. Ф. - Щодо участі вищих навчальних закладів в інноваційних відносинах (2015)
Павлюченко Ю. М. - Субсидіарна відповідальність холдингової компанії за зобов’язаннями корпоративних підприємств, Ібрагімова Н. В. (2015)
Щербакова Н. В. - Напрями удосконалення законодавства з питань складної реорганізації юридичних осіб (2015)
Гараджаєв Д. Я. - До питання про зміни та доповнення до Конституції: досвід Азербайджанської Республіки (2015)
Мартинюк О. В. - Вбивство як злочин проти життя жінки за Литовським статутом (2015)
Мовчан Р. О. - Кримінально-правова охорона земельних ресурсів в Україні в радянський період (2015)
Новошицька В. І. - Щодо використання понять "відшкодування збитків" та "стягнення збитків" у сфері господарювання (2015)
Трегуб О. А. - Організаційно-правове забезпечення поводження з відходами органами місцевого самоврядування (2015)
Бобкова А. Г. - Щодо підготовки фахівців освітньо-наукового і наукового рівнів вищої юридичної освіти (2015)
Серебрякова Ю. О. - Щодо досвіду викладання навчальної дисципліни "Оренда майна у сфері господарювання" (2015)
Бобкова А. Г. - До 30-річчя кафедри господарського права Донецького національного університету, Захарченко А. М. (2015)
Амелічева Л. П. - Підсумки наукової діяльності колективу викладачів та студентів юридичного факультету ДонНУ (липень 2014 р. – січень 2015 р.) (2015)
Ювілей декана юридичного факультету Бобкової Антоніни Григоріївни (2015)
Ювілей доцента кафедри теорії та історії держави і права та адміністративного права Удода Миколи Васильовича (2015)
Анотації (2015)
Аннотации (2015)
Abstracts (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського