Запрошуємо до співробітництва (2015)
Михайленко Г. Г. - Діяльність О. І. Неровецького в галузі промислового та цивільного будівництва в Україні в 1922-1936 роках (2016)
Цюпа А. М. - З історії розвитку транзитного пасажирського річкового флоту в Україні (1944-1960 рр.) (2016)
Tatarchuk V. V. - Reflection of the history of aviation of Ukraine in the display of the State Polytechnic Museum at NTUU "KPI" as a component part of preparation of future aircraft engineers-constructors (2016)
Косовець Ю. В. - Внесок В. Г. Гриневецького в розвиток конструкцій парових машин (2016)
Білоцерківська А. С. - Розвиток наукового забезпечення галузі механізації і електрифікації сільського господарства УРСР у 60-х роках ХХ століття (2016)
Рискаль М. О. - З історії становлення системи організації виробництва та праці на підприємствах радіоелектронної галузі Української РСР (2016)
Кушлакова Н. М. - Інженерно-технічні товариства Катеринослава на початку ХХ століття як прояв науково-технічної консолідації інженерного співтовариства (2016)
Ляшуга І. Ю. - Функціонування Харківського державного інституту мір та вимірювальних приладів у 1940-х роках (2016)
Тверитникова О. Є. - Реструктуризація Інститут електродинаміки Академії наук України впродовж 1963-1970 рр. (2016)
Радогуз С. А. - Наукова спадщина професора Віктора львовича Кірпічова (2016)
Пістоленко І. О. - Вчений, інженер, історик, пам’яткознавець, музеолог. До 80-річчя від дня народження Л. О. Гріффена (2016)
Кушлакова Н. М. - Савчук Варфоломій Степанович. До 70-річчя від дня народження (2016)
Аннотации (на русском языке) (2016)
Комаров В. А. - Теоретическое обоснование государственной социальной политики (2016)
Вольская Е. М. - Теоретические взгляды на развитие науки управления: второй и третий этап (2016)
Чанглі В. С. - Дослідження зарубіжного досвіду реформування і розвитку житлово-комунального господарства (2016)
Генова А. А. - Удосконалення співробітництва територіальних громад як засобу ресурсного забезпечення території (2016)
Варга Я. - Концептуальное проектирование системы подготовки кадров в сфере интегрированного управления границами, Куприенко Д. А., Миронов Д. С. (2015)
Виноград В. О. - Перспективи застосування кінологічних команд Державною фіскальною службою України в боротьбі з незаконним переміщенням об’єктів дикої природи, Дворнічена І. М. (2015)
Курашкевич А. П. - Обґрунтування критерію ефективності здійснення спеціальних заходів з пошуку правопорушників (диверсійно-розвідувальних груп противника) на ділянці відповідальності прикордонного підрозділу (2015)
Назаренко В. О. - Взаємодія військових формувань держави під час виконання завдань у зоні проведення антитерористичної операції: проблемні питання та шляхи вирішення (2015)
Онищук С. В. - Рекомендації щодо застосування методики прогнозування протиправної діяльності на державному кордоні поза пунктами пропуску (2015)
Троцький Р. С. - Особливості виконання службово-бойових завдань військовослужбовцями Національної гвардії України в зоні проведення антитерористичної операції, Решетник С. М. (2015)
Хіміч В. В. - Удосконалення організаційної діяльності управлінських структур Державної прикордонної служби України щодо забезпечення охорони державного кордону (2015)
Андрощук О. С. - Модель оцінки ризиків проектів та програм впровадження логістичних систем автотехнічного забезпечення військових формувань та правоохоронних органів, Меленчук В. М. (2015)
Бабенко Б. І - Еволюція систем відеоспостереження та відеоконтролю в контексті здійснення державної митної справи, Миронов О. В., Корнійчук О. О. (2015)
Бабій Ю. О. - Синтез цифрових фільтрів у динамічному стані, Фонарь Л. С., Худецький О. В. (2015)
Бодров С. В. - Методика виявлення нестійких відмов і збоїв у системах інтелектуального відеоконтролю (2015)
Водяных А. А. - Экспериментальное исследование помехоустойчивости комплексированной СРНС-ИНС системы навигации, Бударецкий Ю. И., Дьяков А. В., Бударецкий С. И. (2015)
Волох О. П. - Особливості технічного супроводу виконання інженерних завдань забезпечення бойових дій військ в сучасних збройних конфліктах та антитерористичних операціях (2015)
Головня С. Б. - Модель визначення заданого напрацювання на відмову окремої марки транспортних засобів автомобільного парку прикордонного загону (2015)
Кайдалов Р. О. - Застосування комбінованого способу повороту колісних машин для підвищення їх маневреності, Нікорчук А. І. (2015)
Катеринчук І. С. - Методика вибору варіанта застосування тепловізійних комплексів на ділянці охорони державного кордону, Євдохович Б. В. (2015)
Прокопенко Є. В. - Криптографічні методи забезпечення конфіденційності інформації, Біжик А. В. (2015)
Сівак В. А. - Концепція безпечної експлуатації транспортних засобів в умовах охорони державного кордону (2015)
Суботін В. О. - Робота з місцевим населенням у зоні проведення антитерористичної операції на південному сході України, Ананьїн О. В. (2015)
Шинкарук О. М. - Аналіз досвіду створення та використання інтегрованих телекомунікаційних систем "Гарт” в Державній прикордонній службі України, Федорченко А. В. (2015)
Шпорт М. М. - Визначення основних підходів до програмної реалізації побудови раціональних маршрутів під час вирішення завдань оперативно-службової діяльності Державної прикордонної служби України (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Вихідні дані (2015)
Калашніков А. В. - Вступне слово Головного редактора журналу "Проблеми травматології та остеосинтезу, професора Калашнікова А. В. (2016)
Гайко Г. В. - Перипротезні переломи: структура, чинники виникнення та принципи лікування, Калашніков О. В., Сулима О. М., Нізалов Т. В., Козак Р. А. (2016)
Лютко О. Б. - Особливості етіології інфекційних ускладнень за різних способів остеосинтезу у хворих з ураженнями кісток кінцівок різної локалізації , Бідненко С. І. (2016)
Курінний І. М. - Тактика хірургічного лікування ушкоджень сухожиль згиначів пальців кисті в "критичній зоні”, Безуглий А. А., Ярова М. Л. (2016)
Гайко Г. В. - Гетеротопічна осифікація після ендопротезування кульшового суглоба: структура та чинники виникнення, Сулима О. М., Калашніков О. В., Нізалов Т. В. (2016)
Калашніков А. В. - Вплив препарату "Мебівід" на метаболізм та стуктурно-функціональний стан кісткової тканини при аліментарному остеопорозі в експерименті, Бруско А. Т., Малик В. Д., Апуховська Л. І., Калашніков О. В. (2016)
ChM - надійний партнер (2016)
Некролог. Антон Тимофійович Бруско (29.11.1938 - 18.05.2016) (2016)
Гавей І. В. - Вплив зміни клімату на шкідливість комах-фітофагів пшениці озимої у Лісостепу України, Чайка В. М. (2016)
Конуп А. І. - Діагностика вірусів скручування листя винограду і коротковузля в процесі виробництва сертифікованого садивного матеріалу винограду, Конуп Л. О., Чистякова В. Л. (2016)
Цап М. М. - Фізіолого-бохімічні показники крові корів за згодовування добавки аквагідрату йоду і цитратів хрому, селену, кобальту та цинку, Каплуненко В. Г., Федорук Р. С., Ковальчук І. І., Долайчук О. П., Храбко М. І. (2016)
Смаль О. В. - Метаболічний склад листків дерев залежно від умов росту (2016)
Івасюк Ю. І. - Біологічна активність ґрунту в агроценозі сої за роздільного та інтегрованого застосування гербіциду і біологічних препаратів, Карпенко В. П., Притуляк Р. М. (2016)
Степанюк С. В. - Оцінка мультиплексного варіанту TaqMan REAL-TIME RT-PCR аналізу для виявлення пандемічного вірусу грипу A(H1N1)pdm в клінічних зразках хворих на грип, Шевчук В. О., Співак М. Я. (2016)
Новицький В. П. - Управління мисливськими ресурсами агроландшафтів України та зарубіжжя: господарсько-правові аспекти, Голубєв М. І. (2016)
Сичевський М. П. - Біосинтез етилового спирту різними расами дріжджів в умовах підвищеної концентрації сусла, Олійнічук С. Т., Данілова К. О. (2016)
Пічура В. І. - Сільськогосподарське порушення екологічної стійкості басейну річки Дніпро (2016)
Коломієць Ю. В. - Передпосівна обробка насіння біодобривами як засіб стимуляції росту та фізіолого-біохімічних процесів у рослинах сортів помідора, Григорюк І. П., Буценко Л. М. (2016)
Голодна А. В. - Фотосинтетична продуктивність посіву люпину вузьколистого залежно від технологічних прийомів, Буслаєва Н. Г. (2016)
Савчук Ю. М. - Зміна індукції флуоресценції хлорофілу у рослин ріпаку озимого залежно від мікродобрив, Антоненко О. Ф. (2016)
Чусовітіна Н. М. - Ефективність сучасних фунгіцидів проти жовтої іржі (Puccinia Striiformis WEST. F. SP. tritici Erikss. et Henn) на озимій пшениці у Південному Степу України, Неплій Л. В., Залогіна-Киркелан М. А. (2016)
Лавриненко Ю. О. - Вплив структурних показників на урожайність насіння ріпаку озимого залежно від строків сівби та норм висіву в Південному Степу України, Влащук А. М., Шапарь Л. В. (2016)
Макух Я. П. - Вплив бур'янів на приріст верби енергетичної (2016)
Присяжнюк О. І. - Вивчення продуктивності сучасних гібридів цукрових буряків в умовах недостатнього вологозабезпечення (2016)
Балагура О. В. - Чеканка як фактор впливу на формоутворюючі процеси росту, розвитку і продуктивності насінників буряків цукрових (2016)
Шамсутдінова А. В. - Продуктивність та економічна ефективність вирощування цукрових буряків залежно від позакореневого підживлення мікродобривами (2016)
Аскаров В. Р. - Вплив мікродобрив та фунгіцидів на урожайність, якість та ефективність вирощування цукрових буряків (2016)
Демидов О. А. - Стійкість пшениці твердої ярої до вилягання та її зв'язок із продуктивністю рослин, Хоменко С. О., Федоренко І. В., Федоренко М. В. (2016)
Ковалишина Г. М. - Миронівські сорти пшениці озимої з груповою стійкістю проти хвороб для Лісостепу України, Демидов О. А., Муха Т. І., Мурашко Л. А., Заїма О. А. (2016)
Ратошнюк В. І. - Оцінка впливу метеорологічних факторівна врожайність люпину вузьколистого в зоні Полісся України (2016)
Бамбуляк М. П. - Рекомендації щодо влаштування протитанкових, протипіхотних та протитранспортних невибухових загороджень під час проведення антитерористичної операції, Бамбуляк О. М. (2015)
Бацамут В. М. - Вимоги до оперативних угруповань Національної гвардії України, створюваних для виконання службово-бойових завдань із забезпечення громадської безпеки (2015)
Братко А. В. - Способи дій резервів Державної прикордонної служби в умовах проведення антитерористичної операції (2015)
Городнов В. П. - Вибір показників ефективності фінансового забезпечення та виконання службово-бойових завдань підрозділами і частинами Національної гвардії, Павленко С. О., Овчаренко В. В. (2015)
Городнов В. П. - Модель оцінки параметрів та управління організаційною структурою автомобільного пункту пропуску через державний кордон України, Кириленко В. А., Петров В. М. (2015)
Демідчик Ф. А. - Пропозиції, щодо інженерного забезпечення блокпостів, контрольно-перепускних пунктів і постів спостереження, Панов В. Г., Ситнік О. В. (2015)
Залож В. В. - Аналіз складових ефективності управління прикордонним загоном, Мейко О. В. (2015)
Курашкевич А. П. - Рекомендації начальнику органу охорони державного кордону щодо організації оперативно-службової діяльності під час посиленої охорони державного кордону (2015)
Магась Г. А. - Дослідження функціонування управління органу охорони державного кордону в системі збирання (добування) та обробки даних обстановки в умовах нових підходів до охорони державного кордону (2015)
Мазур В. Ю. - Повноваження Державної прикордонної служби України за Кримінальним процесуальним кодексом України, Андрушко О. В. (2015)
Майстренко О. В. - Аналіз підходів до визначення можливостей формувань ракетних військ і артилерії, Стужук П. І., Приміренко В. М., Адаменко М. В. (2015)
Ментус І. Е. - Особливості застосування мінно-вибухових загороджень в умовах збройного конфлікту, Єндрієвич О. М. (2015)
Ясько В. А. - Проблеми формування прогностичних здібностей у курсантів вищих військових навчальних закладів, Азаров І. С. (2015)
Ясько В. А. - Комплекс заходів з аналізу мінної безпеки та протидії мінній війні, Осадчий О. М., Ясько О. В. (2015)
Андрощук О. С. - Модель организації навчально-виховного процесу вищого військового навчального закладу на основі математичного апарату мереж Петрі, Буяло О. В., Пилипчук В. В. (2015)
Блінніков Г. П. - Хвильові властивості поширення ультразвуку в пружних середовищах, Трасковецька Л. М., Шевчук В. М. (2015)
Горошко А. В. - Статистичні методи розв’язання лінійних некоректно поставлених задач у випадку полімодального розподілу ймовірностей виміряних даних, Ройзман В. П. (2015)
Гунько А. В. - Методика оцінки технічної готовності транспортних засобів прикордонного загону (2015)
Дорошенко В. А. - Исследование свойств конической щелевой антенны допплеровского сверхвысокочастотного датчика охраны локальных объектов, Лысый Н. И., Стрельницкий А. Е., Стрельницкий А. А. (2015)
Достанко А. П. - Разработка метода крепления немагнитных деталей на магнитном столе, Коробко Е. В., Кузьмин В. А., Новикова З. А. (2015)
Ройзман В. П. - Образование доменов под действием электрического и теплового поля дефектов в приборах на основе сегнетоэлектриков, Богорош А. Т., Воронов С. А., Шайко-Шайковский А. Г. (2015)
Ройзман В. П. - Відмінності автоматичного балансування для роторів з горизонтальною і вертикальною осями обертання, Драч І. В., Ткачук В. П. (2015)
Ройзман В. П. - Розробка методик акусто-емісійної неруйнівної діагностики міцності деталей і вузлів техніки, Ковтун І. І. (2015)
Ройзман В. П. - Задача нестаціонарного радіального розподілу температури в електронному елементі і компаунді, що знаходяться у складі компаундованого мікромодуля, Петращук С. А. (2015)
Савченко О. О. - Методика оцінки ефективності системи зв’язку органу охорони державного кордону, Прокопенко Є. В. (2015)
Стрельбіцький М. А. - Окремі питання синтезу системного захисту інформації в інтегрованій інформаційно-телекомунікаційній системі прикордонного відомства на стадії модернізації (2015)
Трасковецька Л. М. - Аналіз методів і можливостей пошуку об’єктів за перепонами, що реалізовані в технічних засобах прикордонного контролю, Боровик О. В. (2015)
Чесановський І. І. - Теоретичне обґрунтування моделі каналу когерентної міжперіодної обробки сигналів в системах з імпульсними радіолокаційними каналами (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Вихідні дані (2015)
Гарасимів Т. З. - Сучасне розуміння соціального типу особистості (2015)
Дела M. - Таможенное представительство в Польше (2015)
Любченко М. О. - Конституційно-правове регулювання права громадянина України на в’їзд в Україну (2015)
Пересада О. М. - Конституційна модернізація як засіб конституційної інтеграції України в контексті глобалізаційних проців забезпечення прав та свобод людини: досвід пострадянських держав (2015)
Польщиков В. В. - Сучасне розуміння адміністративної відповідальності як форми юридичної відповідальності (2015)
Степанова С. В. - Проблеми застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практики Європейського суду з прав людини (2015)
Хоббі Ю.С. - Основні проблеми забезпечення інформаційних прав людини в контексті євроінтеграції України (2015)
Шестак В. С. - Сучасний стан та проблеми розвитку мистецтва в Україні: теоретико-правовий аспект (2015)
Ковейно Ю. В. - Суб’єкти лісового господарства щодо здійснення постійного та тимчасового лісокористування (2015)
Колосов Р. В. - Тариф на правосуддя або правосуддя для обраних (науково-практичний коментар Закона України "Про судовий збір") (2015)
Сарана С. В. - Поняття, сутність та склад спеціального процесуально-процедурного податкового режиму (2015)
Топоркова М. М. - Особливості системи законодавства щодо регулювання відносин з постачання природного газу побутовому споживачу (2015)
Атоян О. М. - Європейські стандарти екологічної освіти (2015)
Баймуратов М. О. - Сучасні тенденції правового забезпечення надання освітніх послуг в європейських країнах (2015)
Годованик Є. В. - Проблеми ефективного впровадження європейських освітніх стандартів в Україні (2015)
Папаяні С. В. - Взаємодія міжнародного та конституційного права у сфері надання освітніх послуг: проблеми теорії та практики (2015)
Тихомирова Г. Є. - Правове забезпечення надання освітніх послуг в Україні та Європейському Союзі: порівняльно-правовий аналіз (2015)
Філонов О. В. - Історико-правові аспекти регулювання статусу арктичних територій (2015)
Шаповал В. Д. - Міжнародні стандарти регламентації права громадян на правову допомогу (2015)
Кучерук М. М. - Превентивний антитерористичний досвід цивільного населення як умова запобігання тероризму (2015)
Ортинський В. Л. - Ефективність та дієвість окремих превентивно – примусових заходів кримінального провадження (2015)
Барегамян С. Х. - Регулювання конституційного права на працю в Україні нормами національного законодавства на сучасному етапі (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вимоги до оформлення статей для публікації в збірнику наукових праць (2015)
Моціяка О. М. - Олександр Афанасьєв-Чужбинський і Євген Гребінка: діалектика взаємин (2016)
Блик О. І. О. - Афанасьєв-Чужбинський та Харківська школа романтиків: творчі перегуки та паралелі (2016)
Джулай Ю. В. - Гоголівські тесери до мандрівок К. М. Базилі з малюнками К. П. Брюллова в тексті "Мертвих душ" (2016)
Чоботько О. В. - В. Розанов и Н. Гоголь: причины творческого антагонизма. Статья 1 (2016)
Остапенко Л. М. - Загублена шинель сільського лікаря, або Знову про Попелюшку: до вивчення творчих зв’язків М. Гоголя і Ф. Кафки. Частина ІІ. Бранці вбрання (2016)
Самойленко Г. В. - Переробки повісті М. Гоголя "Тарас Бульба" для української сцени (2016)
Ковальчук О. Г. - Юрій Гребенік як гоголезнавець, або Ще про одну проблему української гуманітаристики (2016)
Тверітінова Т. І. - До проблеми біографії Н. В. Кукольника (2016)
Блохин Д. - Леся Українка: шлях до західноєвропейської символічної неоромантичної естетики (до 145-річчя від дня народження Лесі Українки) (2016)
Кузьменко Н. М. - "Він і художник, і співак, і музикант, і поет" (невідомі архівні матеріали про П. Тичину) (2016)
Коткова Л. І. - Специфіка хронотопу й мовні стратегії в ліриці Павла Тичини (на матеріалі збірки "Сонячні кларнети") (2016)
Гарачковська О. О. - Редакторська діяльність Павла Тичини (2016)
Кузьменко В. І. - Проблема художнього перекладу в літературознавчій концепції Павла Тичини (2016)
Дячок С. О. - Твори Павла Тичини як інтертекст у поезіях Ліни Костенко (2016)
Ковальчук О. Г. - Феномен України у романі М. Булгакова "Біла гвардія" (2016)
Мазко О. В. - Дитячі періодичні видання і формування "нової людини" наприкінці 1920 – на початку 1930-х років (на матеріалі журналу "Жовтеня") (2016)
Полигач І. О. - Становлення та генологічні аспекти жанру антиутопії (2016)
Боднар О. Б. - Типологічне зіставлення основних принципів образотворення у творах Вільяма Фолкнера і Валерія Шевчука, Сушко З. С. (2016)
Кочлошвілі Н. - Сутність антифашистської ідеології в романі Олександра Каландадзе "На землі П’яста", Кітесашвілі С. (2016)
Ісаєнко К. П. - Зміни жанрових дефініцій і меж у сучасному літературному просторі (теоретичний аспект) (2016)
Шумейко З. Є. - Внесок Матвія Номиса в розвиток українського мовознавства (2016)
Юрчишин Т. В. - Комунікативна спрямованість узагальненого змісту (2016)
Kovalchuk L. O. - Die forschung des begriffs der valenz im allgemeinen und des begriffs der inneren valenz im besonderen (2016)
Задорожний В. Б. - Роль словесного наголосу в дієслівному словотворі (2016)
Сукаленко Т. М. - Типаж "циган" крізь призму українських прислів’їв та приказок (2016)
Trybukhanchyk A. M. - Gender influence on the idioms choice and functioning in political speeches of Margaret Thatcher and John Major, Shkurat T. A. (2016)
Грушко С. П. - Категорії мети та причини у смисловому полі української та німецької мов (2016)
Наші автори (2016)
Правила оформлення статей до збірника "Література та культура Полісся" (2016)
Дудик М. В. - Вплив пластичної зони біля вершини міжфазної тріщини на контакт її берегів (2015)
Кореновский А. А. - Об одном свойстве самоулучшения показателя, Врублевская К. С. (2015)
Плахтієнко М. П. - Нелінійна модель фрикційно-ударної взаємодії твердого тіла з твердою шорсткою площиною, Забуга А. Г. (2015)
Стороженко Э. А. - Неравенство типа Бернштейна для дробно-логарифмических производных полиномов в $L_0$, Коваленко Л. Г. (2015)
Черникова А. Г. - Асимптотика быстро изменяющихся решений дифференциальных уравнений второго порядка с быстро меняющейся нелинейностью (2015)
De Koninck J.-M. - Prime factorization and normal numbers, Katai I. (2015)
Shchogolev S. A. - On the existence of an integral manifold of a special type of a some nonlinear differential system (2015)
Zhuravlyova Z. Yu. - On a stress-state of an elastic semi-strip under mechanical and thermal stresses (2015)
Асланов С. К. - О кафедре теоретической механики Одесского университета, Косой М. Б. (2015)
Котляров В. В. - Математичний опис та формалізація типів спотворень у цифровому каналі зв'язку з OFDM-сигналами, Мирончук О. Ю., Шпилька О. О. (2016)
Ляшук А. Н. - Двухэтапная каузальная фильтрация однородного изображения при наличии коррелированной помехи, Хамула С. В., Жук С. Я. (2016)
Шаповалов Ю. І. - Визначення потужності лінійних параметричних кіл у середовищі системи програмних функцій MAOPCs, Мандзій Б. А., Бачик Д. Р. (2016)
Trubin A. A. - Coupling coefficients of different cylindrical dielectric resonators in the open space (2016)
Товкач И. О. - Рекуррентный алгоритм пассивной локации в сенсорной сети на основе измерения мощности принимаемого сигнала, Жук С. Я. (2016)
Даник Ю. Г. - Методика планування проведення сеансів на вузлах зв’язку, Коріненко В. В., Бовсуновський В. Ю. (2016)
Дем’яненко П. О. - Нейтралізація впливу дестабілізуючих факторів на похибки вимірювачів на основі волоконно-оптичних давачів з імпульсною модуляцією, Зіньковський Ю. Ф. (2016)
Shulyak A. P. - Criteria and Procedures for Estimating the Informativity and Feature Selection in Biomedical Signals for their Recognition, Shachykov A. D. (2016)
Dvornikov О. V. - The main characteristics of SiGe HBTs at low temperatures, Tchekhovski V. А., Dziatlau V. L., Prokopenko N. N. (2016)
Інформація для авторів (2016)
Евтухов В. М. - Асимптотические представления сингулярных решений дифференциальных уравнений с правильно меняющимися нелинейностями, Клопот А. М. (2016)
Жоголева Н. В. - Нелинейный наблюдатель системы осцилляторов Ван дер Поля (2016)
Круглов В. Е. - Одно обобщение классических ортогональных многочленов (2016)
Олефир Е. И. - К теории безусловных базисов гильбертовых пространств из значений целых вектор-функций (2016)
Плахотник М. В. - Необоротний аналог спрягаючого відображення для пари тентоподібних відображень (2016)
Плюснов Д. С. - Пространственная задача для упругого слоя (2016)
Полищук Т. В. - Межфазная пластическая зона предразрушения в угловой точке границы раздела сред (2016)
Рачинская А. Л. - Оптимальное торможение вращений несимметричного твердого тела в сопротивляющейся среде, Рачинская Д. А. (2016)
Щёголев С. А. - О сведенни счётной линейной системы с коэффициентами осциллирующего типа к одному специальному виду в резонансном случае, Джашитова В. В. (2016)
Laurinčikas A. - Generalizations of universality for periodic Hurwitz zeta functions, Mochov D. (2016)
Varbanets S. - Circular generator of PRN's (2016)
Боронь О. В. - Повість Тараса Шевченка "Варнак" і російські прозові твори 1820-х років про "шляхетного розбійника" (2016)
Карпінчук Г. В. - Внесок Михайла Новицького в дослідження хронології життя і творчості Тараса Шевченка (2016)
Колісник Ю. В. - Феномен Тараса Шевченка в публіцистичній спадщині Симона Петлюри (2016)
Бєлобородова Д. О. - Категорії часу й простору: погляди Миколи Костомарова і Миколи Сумцова (2016)
Ткалич І. В. - Іронія жанру в романі Миколи Хвильового "Вальдшнепи" (2016)
Клименко(Синьоок) Г. А. - Михайло Старицький і Шолом-Алейхем: типологічні паралелі (2016)
Волинець Ю. В. - Образ Богдана Хмельницького в романі Федора Глінки "Зиновий Богдан Хмельницкий, или освобожденная Малороссия": до проблеми "герой і стиль" (2016)
Сливка Л. З. - Політичний та націологічний аспекти феномену свободи в літературно-критичних і публіцистичних творах Олени Теліги (2016)
Янкова М. А. - Травматичний досвід як переосмислення минулих і теперішніх катастроф (на матеріалі роману "Не-Ми" Ю. Ґудзя) (2016)
Поліщук В. Т. - Літературна енциклопедія Черкащини (подача дев’ята) (2016)
Кошова І. О. - Володимир Винниченко. "Записки Кирпатого Мефістофеля" (конспект уроку позакласного читання з української літератури. 10 клас) (2016)
Кавун Л. І. - Лекція: Психологічний напрям в українському літературознавстві в кінці XIX – на початку XX століття: теорії О. Потебні Й Д. Овсянико-Куликовського (2016)
Ромащенко Л. І. - Довгий шлях Богдана Хмельницького (2016)
Ромащенко Л. І. - З нагоди ювілею: роздуми над книгою Олександра Васильовича Тканка – людини, педагога, воїна (2016)
Вертипорох О. В. - Хто свою кров не ганьбить, тому вона — покров! (2016)
Коваль Н. А. - Надуманий покров (2016)
Клименко(Синьоок) Г. А. - З джерельця вічної надії та віри в Бога (неопублікована передмова до книги) (2016)
Показники роботи легкої промисловості України (2013)
Українська асоціація підприємств легкої промисловості "УКРЛЕГПРОМ" (2013)
11 причин, що роблять нас корисними для вашого бізнесу (2013)
Перспективний напрям сталого розвитку шкіряної промисловості України (2013)
Легка промисловість: українське взуття - конкурентоздатне (2013)
22 непорушних законів маркетингу (2013)
Як складати службову записку (2013)
Ill Міжнародна спеціалізована виставка хутра і виробів з хутра FUR EXPO Ukraine мала успіх! (2013)
Всеукраїнська ювілейна виставка "Стиль" (2013)
"Зорянка" (2013)
Паливода О. М. - Перспективи створення та напрями державної підтримки регіональних кластерних ініціатив, Плаван В. П., Лішук В. В. (2013)
Адаптація дітей індиго в сучасному суспільстві (2013)
Тенденції дитячої моди сезон осінь-зима 2013-2014 (2013)
"Inblu" (2013)
ПАТ "Володарка" (2013)
Леонід Тарасович Гавриш, голова спостережної ради ПАТ"Володарка" (2013)
Традиції та високі технології у сучасній моді (2013)
Експотехмаш 10-13 вересня 2013р. (2013)
Мода минулих тисячоліть (2013)
Чарівник паризької моди Крістіан Діор (2013)
Цимбаленко Н. В. - Особливості управління людським капіталом підприємств легкої промисловості, Тарасенко І. О. (2013)
Войтюк М. В. - Дослідження формування головок головних уборів гідро-вакуумно-пульсуючим способом (2013)
Маленька чорна сукня з моди ніколи не виходить (2013)
Швидкоплинність і новизна майбутнього (2013)
Медвідь О. Г. - Аналіз впливу затверджувача лейконату та струмів надвисокої частоти на міцність клейового шва, Олійникова В. В., Свістунова Л. Т., Гондарчук П. М. (2013)
Підприємства галузі (2013)
Підприємства галузі (2013)
Як правильно доглядати за новим взуттям (2013)
27 Міжнародна спеціалізована виставка взуття, шкіри та хутра " LEATHER AND SHOES” (2013)
Титул, зміст (2015)
Ізовіт В.А. - Привітання та звернення (2015)
Грищенко І.М. - Привітання та звернення (2015)
Освітній процес в університеті: стан та перспективи (2015)
Науково - інноваційна діяльність університету в умовах трансформації освітнього процесу (2015)
Технологічна підсистема університету: завдання та проблеми (2015)
Матеріально-технічне забезпечення діяльності університету (2015)
Факультет мехатроніки та комп’ютерних технологій: вчора, сьогодні, завтра (2015)
Факультет дизайну: вчора, сьогодні, завтра (2015)
Факультет технологій, сервісу та моди: вчора, сьогодні, завтра (2015)
Факультет економіки та бізнесу: вчора, сьогодні, завтра (2015)
Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій: вчора, сьогодні, завтра (2015)
Факультет ринкових, інформаційних та інноваційних технологій: вчора, сьогодні, завтра (2015)
Юридичний факультет на нових теренах (2015)
"Печерські каштани" – від ситцевих балів до сучасності (2015)
Ділові партнери університету: Київський шкірзавод "Чинбар" (2015)
Тріада "Бізнес – Університет – Студент": сучасна модель успіху (2015)
Zynkevych E. - The works of Jean Sibelius in the symphony concerts in Kyiv (1902–1906) (2016)
Glivinsky V. - Stravinsky’s dialogicity (2016)
Бабенко К. С. - Алонімія як феномен авторства: теоретичні аспекти дослідження (2016)
Иванников Т. П. - Современная английская гитарная музыка: диалог времен (2016)
Ліва Н. В. - До питання жанрових девіацій у європейській духовній музиці другої половини ХХ – початку ХХІ століть (2016)
У Цзин Инь - Внутренняя музыкальность как художественный принцип китайской поэзии (2016)
Менделенко Д. В. - Бергсонівська "динамічна схема" як принцип організації цілого у творах Ф. Пуленка (на прикладі Сонати для флейти та фортепіано) (2016)
Вавшко І. В. - Строфа у композиції рок-балади (2016)
Баланко О. М. - Виконавська мобільність як чинник розвитку сучасної камерної вокальної музики (2016)
Жукова Н. А. - "Інтимна відгородженість" Теофіля Ґотьє: проект "чистого" мистецтва (2016)
Савицкая Л. Л. - Индустриальный лик харьковского авангарда. 1920-е годы (2016)
Овчарук О. В. - Антропологічний вимір культурологічного знання: методологічний аспект (2016)
Супрун О. В. - Нові реалії музичної класики у пострадянському культурному просторі (2016)
Співаченко О. С. - Федір Стравінський та Україна: історіографія, вектори дослідження теми (2016)
Коропенко М. В. - Сценографія Казимира Малевича до опери "Перемога над сонцем" як джерело ідей сучасного дизайну одягу (2016)
Джишиашвілі О. В. - Жінки-фотографи та їх внесок у розвиток фотомистецтва ХІХ – початку ХХ століть (2016)
Гаюк І. Я. - Специфіка дослідження культури вірменської діаспори в Україні (2016)
Халілова Л. С. - Культурно-етнографічні відмінності весільних обрядодій етнічних груп кримських татар (2016)
Чернета Т. О. - Методична спадщина А. Ф. Омельченка (2016)
Михайлова Р. Д. - Езотерика в пластичному виразі сучасної української картини (на прикладі творчості В’ячеслава Странніка) (2016)
Романенкова Ю. В. - Эксперимент как стержень творческой манеры киевского живописца Василия Жирова (2016)
Піщанська В. М. - Декоративне різьблення в козацькій культурі доби Бароко (2016)
Жильцова О. П. - Тенденції розвитку розписної емалі XVI сторіччя (на прикладі декоративного емалевого посуду) (2016)
Дубрівна А. П. - Стародавня образотворча культура як першооснова абстрактного мистецтва України (2016)
Миленька Г. Д. - Драматургічні парадокси Габріелє Д'аннунціо (2016)
Бацак К. Ю. - Італійська оперна сцена Одеси (1831–1838 рр.) (2016)
Ільєнко І. М. - Просторова еволюція музично-хореографічних взаємодій (ХVII–XVII століття) (2016)
Коростельова М. Д. - Трансгресія в хореографічному мистецтві (на прикладі балету "Спляча красуня" Матса Ека) (2016)
Щербакова Н. Ю. - Міжнародні наукові читання "Методологія сучасного музикознавства" (2016)
Станіславська К. І. - Лекторська майстерність студента-музикознавця як складова професійної компетентності (2016)
Кущ Є. В. - Концептуальний синтез як предмет наукового дослідження (2016)
Долгіх Я. В. - Нейгаузи: варіації на єлисаветградську тему (2016)
Содержание (2013)
Чисников В. Н. - Открытие и освящение Киевского кабинета научно-судебной экспертизы 2 февраля 1914 года (2013)
Комаха В. О. - Туфанов Микола Миколайович – український судовий медик, один із засновників КНСЕ при прокуророві київської судової палати (2013)
Немно Ю. М. - Кінесика як спеціальне нетрадиційне знання в криміналістиці (2013)
Тульчій І. - Проблема криміналістичного забезпечення виконавчого провадження (2013)
Корж В. П. - Криміналістичне обґрунтування та доказове значення висновку експерта в суді (2013)
Ващук О. П. - Криміналістична класифікація ознак зовнішності людини: теоретичний аспект (2013)
Лозовий А. І. - Сучасний стан та перспективи розвитку судово-експертної діяльності (2013)
Пеньковский В. П. - Вопросы системы и структуры экспертной службы безопасности Украины и ее задачи (2013)
Смирнова С. А. - Актуальные задачи развития судебной экспертизы (2013)
Майстренко О. І. - Перспективи розвитку судової експертизи (2013)
Сімакова-Єфремян Е. Б. - Проблемні питання застосування нового Кримінального процесуального кодексу України під час призначення та проведення судової експертизи (2013)
Гапотченко Г. М. - Удосконалення правового врегулювання проведення окремих експертиз у кримінальному провадженні (2013)
Попелюшко В. О. - Експертні знання в кримінальному провадженні за новим КПК України та допит експерта в суді (2013)
Бідняк Г. С. - Обов’язки експерта за новим Кримінальним процесуальним кодексом України (2013)
Янчук О. Ю. - Проблемні питання призначення судової експертизи в господарському судочинстві (2013)
Седнєв В. В. - Загальноструктурні протиріччя теорії судової експертизи (2013)
Чаплинська Ю. А. - Форми використання спеціальних знань (2013)
Партоленко Н. В. - Можливості використання спеціальних знань в діяльності нотаріуса (2013)
Щербаковский М. Г. - Компетенция и компетентность судебного эксперта, Щербаковская Л. П. (2013)
Клименко Н. І. - Щодо інтеграційної функції судової експертології (2013)
Пиріг І. В. - Класифікація судових експертиз та проблеми вдосконалення законодавства (2013)
Біленчук П. Д. - Сучасна класифікація методів судової експертизи, Ковальова В. В., Шульга О. О., Стрілець Г. А. (2013)
Перепічка О. І. - Комплексна експертиза та комплекс експертиз: порівняльний аналіз (2013)
Біленчук П. Д. - Сучасні інноваційні засоби підготовки експертів в Україні, Шульга Ю. О. (2013)
Сокиран М. Ф. - Окремі питання професійної підготовки експертів-криміналістів ОВС (2013)
Хоша В. В. - Теоретичні та практичні аспекти інтерпретації вимог міжнародного стандарту ISO 17025 з урахуванням специфіки судово-експертної діяльності (2013)
Полтавський А. О. - Деякі особливості роботи вимірювальної лабораторії при акредитації за ДСТУ ISO 17025, Лінючев Г. В., Посільський О. О. (2013)
Рувін О. Г. - Структура та зміст експертних методик, Полтавський А. О., Назаров В. В., Гамов Д. Ю., Лінючев Г. В., Посільський О. О. (2013)
Полтавський А. О. - Актуальні питання вдосконалення методичного забезпечення судово-експертної діяльності, Прокопенко М. А., Кириленко С. С. (2013)
Свобода Є. Ю. - Напрями використання автоматизованих аналітико-інформаційних систем в розслідуванні злочинів (2013)
Плукчи Л. В. - Мотив и мотивация в расследовании преступлений (2013)
Панасюк А. О. - Місце невербальної інформації в допиті (2013)
Мельник Р. В. - Особливості ежекції стріляних гільз при огляді місця події із застосуванням вогнепальної зброї (2013)
Приходько Ю. П. - Розслідування злочинів, пов’язаних з використанням енергії вибуху (2013)
Александренко Е. В. - Современные возможности судебных экспертиз и направления их использования при расследовании серийных сексуальных убийств (2013)
Корж В. П. - Документальные источники информации об организованной преступной деятельности в сфере экономики: понятие, виды, методы исследования (2013)
Садченко О. О. - Спеціальні знання у методиці розслідування кримінальних правопорушень у сфері обігу культурних цінностей (2013)
Мельник О. В. - Дактилоскопіювання населення сьогодні: варто чи ні? (2013)
Черепущак В. В. - Проведення слідчих (розшукових) дій із застосуванням відеозйомки (2013)
Сохранич Т. В. - Проблеми використання спеціальних знань експерта-почеркознавця у цивільному судочинстві, Абросимова В. Г. (2013)
Кириленко С. С. - Історія розвитку діагностичних досліджень в судовому почеркознавстві (2013)
Ніколайчук Т. В. - Основні фактори, що змінюють почерк (2013)
Кузнецова Т. В. - Щодо можливостей встановлення статі виконавця рукописного тексту, виконаного "друкованим” почерком (2013)
Мельник Д. В. - Проблемні аспекти використання існуючих кількісних методів дослідження почерку (2013)
Свобода Є. Ю. - Судово-почеркознавча експертиза підписів: сучасні можливості (2013)
Лисенко А. М. - Нетрадиційний погляд на порівняльне дослідження підроблених підписів (2013)
Karapetyan M. G. - Handwriting as an object of diagnostic research (2013)
Костів І. В. - Деякі особливості міжкультурної комунікації у ділових документах, виконаних арабською графікою, при виконанні криміналістичних досліджень (2013)
Кравченко О. М. - Судова лінгвістична експертиза. Її місце в класифікації судових експертиз (2013)
Свиридова Л. В. - Актуальність лінгвістичних досліджень у судово-експертній практиці (2013)
Попович І. І. - Криміналістичний аналіз комплексної експертизи (2013)
Смотров С. А. - Идентификационные исследования документов, напечатанных с применением капельно-струйных печатающих устройств, Смотров И. С. (2013)
Пелюшок В. Г. - Визначення справжності документу, виготовленого електрофотографічним способом, шляхом встановлення послідовності нанесення його реквізитів (2013)
Меликов А. С. - Оптическая и цифровая фильтрация при выявлении содержания вдавленных текстов, Панахов Н. Т. (2013)
Науменко С. М. - Способи підробки свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та проблемні питання їх експертного дослідження (2013)
Будзієвський М. Ю. - Криміналістичне дослідження печатних форм, виготовлених фотополімерним способом (2013)
Силкін О. С. - Електронний паспорт як об’єкт технічної експертизи документів (2013)
Полтавський А. О. - Деякі аспекти методичного забезпечення комплексного дослідження реквізитів документів при встановленні абсолютного часу їх виконання , Посільський О. О. (2013)
Арешонков В. В. - Помилки при проведенні судово-балістичних експертиз та окремі шляхи їх усунення (2013)
Мельников І. М. - Проблемні питання встановлення приналежності вибухових пристроїв до боєприпасів (2013)
Щукін О. Ю. - Дослідження пошкоджених корозією рельєфних знаків на транспортних засобах, Ліпська Е. І., Радкевич Д. А., Грицишин П. М. (2013)
Пасічник В. В. - Аналіз ефективності найбільш поширених методик дослідження вибухових речовин (ВР) та продуктів вибуху методом тонкошарової хроматографії (ТШХ), Шкурдода С. В. (2013)
Шабля О. М. - Особливості експертного дослідження ознак оригінальності цифрових відео-звукозаписів у разі неможливості дослідити пристрій запису, Полякова М. В. (2013)
Рукавішников В. С. - Деякі аспекти використання файл-менеджеру "Total Commander” у якості допоміжного інструменту при проведенні експертиз відео-звукозапису (2013)
Струк І. О. - Визначення термінів "оригінальна фонограма” та "дублікат фонограми” при судово-експертному дослідженні цифрових звукозаписів, Харабуга Ю. С. (2013)
Будко Т. В. - Судебно-лингвистическая экспертиза устной речи: теоретико-прикладные проблемы, Ованнисян А. Л. (2013)
Кирдун А. А. - Криминалистическая экспертиза звукозаписей в Республике Беларусь на современном этапе (2013)
Андреева А. В. - Фонетический анализ звучащей речи в криминалистической экспертизе звукозаписей и проблема нормы (2013)
Неня О. В. - Структурна класифікація мікрооб’єктів та вибір методів їх дослідження (2013)
Дем’янчук Р. М. - Особливості ідентифікації органічних пігментів при криміналістичному дослідженні лакофарбових матеріалів, Заяць Н. О. (2013)
Руднев В. А. - Установление единого источника происхождения на примере исследования моторного масла, Климчук А. Ф., Прокопенко А. А., Карножицкий П. В. (2013)
Акопян С. М. - Некоторые аспекты нового направления исследований судебной химической экспертизы в Республике Армения (2013)
Ковкин В. Н. - Понятие уровня опасности при исследовании действий водителей транспортных средств в условиях дорожно-транспортного происшествия, Варлахов В. А. (2013)
Антонюк О. В. - Уточнення нормативного часу реакції водія при експертних розрахунках, Борщевський П. Г., Гардерман В. Д. (2013)
Рудаков В. Л. - Комплексное исследование механизма наезда на пешехода (случай из экспертной практики), Надеев А. И., Суслов В. В. (2013)
Лабинцев В. А. - Общий подход к исследованию следовой информации (следов на транспортных средствах) при проведении транспортно-трасологической экспертизы, Казаров А. А., Хоробрых П. Н. (2013)
Коміссаров М. Л. - Використання графічного моделювання в транспортно-трасологічній експертизі, Коміссарова Н. О. (2013)
Стабровський О. І. - Дослідження впливу різних факторів на параметри гальмування автомобіля (2013)
Афанасьев Л. В. - Исследование механизма возникновения пожара, сопровождаемого утечкой жидкого топлива из топливной системы автомобиля (2013)
Сабадаш Р. В. - Правові підстави призначення та деякі особливості судової комп’ютерно-технічної експертизи за новим КПК України (2013)
Нізовцев Ю. Ю. - Криміналістичне дослідження автоматизованих систем, що піддавалися віддаленій атаці на відмову в обслуговуванні: лог-файли сервісів та файли-звіти діагностичних утиліт, як безпосередні об’єкти дослідження (2013)
Прокопенко С. Д. - Проблемы копирования данных с накопителей с дефектными секторами при производстве компьютерно-технических экспертиз (2013)
Юлов С. О. - До питання встановлення факту застосування персонального комп’ютера у здійсненні грального бізнесу (2013)
Харабуга Ю. С. - Актуальні питання судової комплексної експертизи програмного забезпечення (2013)
Семененко О. О. - Стан інформаційного забезпечення, необхідного для проведення електротехнічної експертизи приладів обліку спожитої електричної енергії (2013)
Агаларов А. Х. - Методические рекомендации по проведению экспертиз по делам о нарушении правил техники безопасности при эксплуатации внутридомового газового оборудования, Маммедов М. М. (2013)
Кузін М. О. - Побудова методики ретроспективного дослідження знеміцнення залізничних конструкцій на основі фрагментарно відображеної інформації, Курильова О. Ф., Гординська Н. В. (2013)
Бордюгов Л. Г. - Дослідження обставин та організаційно-технічних причин і наслідків надзвичайної екологічної ситуації – новий вид досліджень в судово-експертних установах (2013)
Коваленко О. В. - Розвиток судово-економічної експертизи в Україні (2013)
Водоп’ян Н. Ф. - Основні вимоги щодо призначення та проведення судово-економічної експертизи (2013)
Савченко І. О. - Проблемні питання при застосуванні в експертній практиці методик проведення судово-економічних експертиз, Глущенко С. І. (2013)
Смольский А. П. - Проблемы выявления признаков криминального банкротства и проведения судебных экспертиз по этим вопросам (2013)
Желавська О. О. - Про створення судової товарознавчої експертизи в Київському НДІ судових експертиз та практику її проведення (2013)
Рудакова Е. И. - Исследование галантерейных изделий при проведении судебно-товароведческих исследований, Бондаренко Л. В. (2013)
Шевченко О. В. - Історія становлення судово-товарознавчих експертиз (2013)
Ткачук Т. М. - Порушення прав на торговельну марку у кримінальному процесі: особливості кваліфікації, Поліщук І. Ю. (2013)
Охромєєв Ю. Г. - Проблемні питання проведення судової експертизи при встановленні новизни корисної моделі, Гуля С. Л. (2013)
Онищук А. І. - Web-сайт у сфері інтелектуальної власності (2013)
Авдеева Г. К. - Проблемы установления факта нарушения авторского права на компьютерную программу (2013)
Бараев Т. М. - Учение Н. И. Пирогова об огнестрельной ране и его значение для современной судебно-медицинской практики (к 140-летию со дня рождения М. И. Райского) (2013)
Шамонова Т. Н. - Экспертиза биологических объектов человека в классификации судебных экспертиз (2013)
Уманський Д. О. - Використання цитологічних препаратів в якості об’єктів ідентифікацйного дослідження із застосуванням молекулярно-генетичних методів (2013)
Яворський Б. І. - Експертна оцінка індивідуалізуючої панелі з 15 мікросателітних локусів, яка використовується у судово-медичній практиці України, Кривда Р. Г. (2013)
Плевинскис П. В. - Новый вид травмы в кабине (салоне) автомобиля — травма, обусловленная исключительно дефектами дорожного покрытия (2013)
Воробйов М. М. - Автомобільна травма – питання без відповіді (2013)
Кірізлєєв С. М. - Призначення судової мистецтвознавчої експертизи (2013)
Кузьменко В. П. - Деякі питання, що виникають при призначенні психіатричної експертизи у кримінальному процесі (2013)
Саламатин А. В. - Возможности судебной экспертизы запаховых следов человека в расследовании преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности, Панфилова З. Ю. (2013)
Аветисян Т. О. - Некоторые проблемы судебной экспертизы пищепродуктов и возможные пути их преодоления, Цаканян А. В., Андреасян Н. А. (2013)
Aветисян T. O. - Антибиотикочувствительность микроорганизмов, как эпидемиологический метод анализа при судебной экспертизе пищепродуктов, Андреасян Н. А., Цаканян А. В., Алексанян Ю. Т., Мелик-Андреасян Г. Г. (2013)
Актуальна інформація для авторів та читачів (2016)
References on the articles (2016)
Сокуренко В. В. - Міжнародне співробітництво як один із пріоритетних напрямів підвищення ефективності підготовки працівників для органів та підрозділів Національної поліції України (2016)
Ільїн О. В. - Судоустрій на українських землях Російської імперії в першій половині XIX ст. (до судової реформи 1864 р.) (2016)
Ільницький М. С. - Місцеве самоврядування як форма народного волевиявлення (2016)
Логвиненко Є. С. - Смертна кара у Давньому Римі (2016)
Логвиненко І. А. - Проблеми формування національної армії в УНР (березень 1917 – квітень 1918 рр.) (2016)
Пампура М. В. - Поняття та основні виміри глобалізації як специфічної форми сучасного трансформаційного процесу (2016)
Проневич О. С. - Адаптація вітчизняного законодавства до законодавства Європейського Союзу: доктринально-правовий аспект (2016)
Бондаренко О. О. - Залучення експерта до кримінального провадження (2016)
Глобенко Г. І. - Деякі питання регламентації початку досудового розслідування у кримінальному процесі України (2016)
Греченко В. А. - Агентурно-розшукова діяльність міліції УСРР у 1920-ті роки (2016)
Івашко С. В. - Наукова розробленість протидії підрозділами карного розшуку грабежам на об’єктах залізниці (2016)
Коцан І. Д. - Охорона громадського порядку міліцією Харківщини в 20-х роках ХХ ст. (2016)
Манжай О. В. - Особливості огляду засобів комп’ютерної техніки (2016)
Морозова Я. О. - Сучасний стан правового регулювання протидії підрозділами кримінальної поліції організованій злочинності загальнокримінальної спрямованості (2016)
Пеньков С. В. - Сучасний стан наукової розробленості використання засобів оперативно-розшукової діяльності у протидії злочинності (2016)
Перлін С. І. - Основні етапи розвитку криміналістичної техніки в експертних установах МВС України (2016)
Попов С. Ю. - Ефективність здійснення оперативної закупки підрозділами кримінальної поліції за сучасного нормативно-правового регулювання (2016)
Пчолкін В. Д. - Криміналістична характеристика злочинів, що вчинюються у сфері економічної діяльності, Іванцова О. В. (2016)
Юхно О. О. - Проблеми вдосконалення правового регулювання оперативно-розшукової діяльності та її узгодженості з кримінальним процесуальним законодавством України (2016)
Кобзєва Т. А. - Правоохоронні органи в системі державних суб’єктів управління фінансовою системою України (2016)
Крупнова Л. В. - Проблема ефективності виконавчого провадження в Україні: адміністративно-правовий аспект (2016)
Фелик В. І. - Особливості адміністративно-правового статусу Національної поліції України як суб’єкта профілактичної діяльності (2016)
Аврамова О. Є. - Відумерлість майна: аналіз правового статусу (2016)
Жорнокуй Ю. М. - Окремі питання договорів про реорганізацію юридичної особи (2016)
Худякова О. В. - Правова регламентація обмежень прав поліцейських у контексті прийняття на службу до Національної поліції України (2016)
Гончаренко І. Б. - Досвід підготовки кадрів для сектору безпеки та оборонипровідних країн світу та шляхи його впровадження в Україні, Михайлова Ю. О. (2016)
Греченко В. - Россіхін В. В. Організаційно-правові засади діяльності пе- нітенціарної системи в Україні (1917–1991 рр.) : монографія / В. В. Россіхін. – Запоріжжя : Класич. приват. ун-т, 2015. – 368 с (2016)
На книжкову полицю (2016)
До відома наукової громадськості! (2016)
Наші автори (2016)
Порядок подання матеріалів для публікації у збірнику наукових праць "Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ" (2016)
Вихідні дані (2016)
Алімпієв Є. В. - Застосування трансмісійного підходу у монетарному та фінансовому регулюванні української економіки (2015)
Андрощук Г. О. - Інститут комерційної таємниці в системі економічної безпеки: стан, тенденції та механізм забезпечення захисту (2015)
Буторіна В. Б. - Механізм здійснення інноваційної політики в Україні у частині інноваційного забезпечення наукоємної індустрії (2015)
Водянка Л. Д. - Перспективи розвитку бізнес-інкубаторів в Україні, Горошовська К. В. (2015)
Грушко О. В. - Теорія політичної ренти (2015)
Денисюк В. А. - Аналіз зовнішньої торгівлі товарами за рівнем технологічності у Хмельницькій області (2015)
Залознова Ю. С. - Соціокультурний вимір модернізаційних змін України в координатах глобальних викликів, Панькова О. В. (2015)
Мельник О. І. - Елементи конкурентоспроможності аграрного сектора економіки України (2015)
Мозолюк Н. І. - Теоретичні особливості відтворення суспільних благ у ринковому середовищі (2015)
Музичук І. В. - Еволюція поглядів на співвідношення економічного і соціального в економічній науці (2015)
Олійник О. В. - Особливості інноваційного розвитку аграрного сектору національної економіки, Сідельнікова І. В. (2015)
Паршин Ю. І. - Інформаційні зв’язки системи формування рішень щодо забезпечення сталого розвитку національного господарства (2015)
Паршина М. Ю. - Наукові підходи до визначення та оцінки потенціалу регіону (2015)
Попович О. С. - Капіталізація соціального потенціалу – недооцінений фактор економічного розвитку (2015)
Радченко Л. П. - Рейтингові оцінки та важелі підвищення інноваційності національної економіки України (2015)
Свідер О. П. - Технології державного стимулювання залучення прямих іноземних інвестицій (2015)
Филюк Г. М. - Високий рівень монополізації української економіки – бар’єр на шляху підвищення рівня її конкурентоспроможності (2015)
Харазішвілі Ю. М. - Проблеми інтегрального оцінювання та стратегічні пріориети інноваційного розвитку України, Дронь Є. В. (2015)
Ящишина І. В. - Соціальна ефективнісь інноваційної політики ЄС (2015)
Антонова Т. А. - Научные кадры в инновационной системе экономики Беларуси (2015)
Соловьев В. П. - Свойства интуитивного и формализованного знания как элементов потребительского рынка (2015)
Бєляєва Л. А. - Система інформаційної безпеки при використанні комп’ютерних технологій (2015)
Бондар В. С. - Оцінка ефективності використання енергетичної верби в якості твердого біопалива, Фурса А. В., Стрельбіцький П. А. (2015)
Бурковський А. П. - Стан виробництва та переробки сільськогосподарської продукції на Хмельниччині, Бурковський П. А. (2015)
Верба В. А. - Професіоналізація управлінського консультування: глобальні тенденції та вітчизняні реалії (2015)
Ворфоломєєва О. М. - Проблеми кадрової безпеки підприємств, Яковлєва О. В. (2015)
Гаврилюк В. М. - Об’єкт лізингових відносин: ознаки, характеристики та функції (2015)
Крисанов Д. Ф. - Зношення та відтворення основних засобів переробно-харчових виробництв на інноваційній основі (2015)
Кучер О. В. - Формування принципів маркетингової збутової політики підприємств, Гофман М. О. (2015)
Кушнір О. К. - Малий бізнес в Україні: проблеми розвитку (2015)
Лисак В. Ю. - Формування і розвиток мотиваційних теорій та їх роль в діяльності підприємств (2015)
Маковоз О. С. - Корпоративна культура як складова управління підприємством (2015)
Мангушева А. Ю. - Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в компаніях ІТ-сфери (2015)
Мельник О. В. - Формування та реалізація стратегічно орієнтованого управління нематеріальними активами підприємства (2015)
Оберемчук В. Ф. - Стратегія розвитку бренду роботодавця як складова бізнес-стратегії підприємства (2015)
Олійник О. С. - Спиртові підприємства: особливості розвитку та управління (2015)
Поліщук В. С. - Формування прибутку підприємства в умовах ринкових відносин (2015)
Попова С. М. - Правове регулювання операцій з фінансового лізингу та факторингу (2015)
Рарок О. В. - Тенденції розвитку малого підприємництва в сільській місцевості (2015)
Саїнський Д. А. - Аналіз шляхів стабілізації соціально-економічних процесів в галузі хмелярства України (2015)
Шевчук Л. М. - До питання розробки стратегії техніко-технологічного оновлення підприємств (2015)
Пармакли Д. М. - Применение графиков в экономических исследованиях: современный взгляд (2015)
Marcinkowski B. - The selection of suppliers in the process of cooperation (2015)
Narojczyk S. - Types of industrial cooperation in the pol-makgeneral partnership (2015)
Nowak D. - The impact of cooperation on the behavior of entrepreneurial businesses (2015)
Андрейцева І. А. - Харизма та харизматичне лідерство в управління трудовим потенціалом суспільства (2015)
Антонюк В. П. - Проблеми відтворення людського капіталу східних регіонів України в умовах збройного конфлікту (2015)
Боднарук О. О. - Аналіз динаміки причин виробничого травматизму у Чернівецькій області за 2002–2013 роки, Білик Л. С., Ткаченко І. В. (2015)
Вишневський О. С. - Соціальна політика в умовах системної кризи як фактор збереження людського капіталу (2015)
Гриненко А. М. - Освітні індикатори в системі соціальних індикаторів соціальної згуртованості суспільства, Кирилюк В. В. (2015)
Кобеля З. І. - Регіональна політика у сфері ринку праці та працевлаштування (2015)
Кузовенкова Н. В. - Нормування праці як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства (2015)
Лобанова Л. С. - Система підготовки наукових кадрів як пріоритет розвитку людського капіталу: український контекст, Гуменюк А. Ю. (2015)
Максимюк Г. М. - Коучінг як стиль управління персоналом підприємства (2015)
Новікова О. Ф. - Модернізація державного управління у контексті збереження людського потенціалу в умовах обмежених можливостей, Сидорчук О. Г. (2015)
Олійник Н. Ю. - Ефективність застосування педагогічних технологій у формуванні творчої особистості студента економічних спеціальностей (2015)
Рарок Л. А. - Основні показники розвитку соціальної інфраструктури сільських територій (2015)
Стрельбіцький П. А. - Світовий досвід мотивації праці та можливість його впровадження в Україні, Стрельбіцька О. П. (2015)
Тітаренко О. М. - Різні підходи до виміру соціального капіталу (2015)
Ткачук В. В. - Інноваційні кроки регулювання інформаційних потоків управлінського процесу (2015)
Ходикіна І. В. - Мотивація, розвиток персоналу та створення корпоративної культури – запорука ефективного управління персоналом компанії та успішної діяльності компанії (2015)
Чаплінський В. Р. - Формування та розвиток концепції людського капіталу (2015)
Шаульська Л. В. - Модернізація системи суспільних відносин в контексті підвищення цінності та престижу праці, Панькова А. Д. (2015)
Титова Т. П. - Селективная иммиграционная политика как инструмент управления человеческим капиталом: стратегии и практики привлечения высококвалифицированных специалистов (2015)
Баженова С. Е. - Тенденції розвитку міжнародного туроперейтингу (2015)
Кизенко О. О. - Ключові індикатори економічної ефективності ресторану: стратегічний контекст (2015)
Ковтуник І. І. - Фінансовий менеджмент у готельному підприємстві (2015)
Опря Б. О. - Поліконфесійність поділля як чинник розвитку релігійного та паломницького туризму (2015)
Смирнов І. Г. - Військова логістика та… круасан (2015)
Буга О. - Стратегия развития современного туризма: теория и методология, Мельник Н. (2015)
Daubariene J. - Rural tourism services innovation in Utena region, Lithuania (2015)
Титул, зміст (2016)
Жикаляк М. В. - Виснаження ефективних запасів корисних копалин – загроза національній безпеці України (2016)
Васильєва І. В. - Оцінка фізико-механічних властивостей і якості вугільних пластів за даними комплексу геофізичних досліджень свердловин (2016)
Саніна І. В. - Досвід виконання оцінки експлуатаційних запасів підземних вод у складних гідрогеологічних умовах Вигорлат-Гутинського пасма, Лютий Г. Г. (2016)
Онуфришин С. В. - Селюківська площа – полігон для вивчення карбонатних відкладів візейського ярусу. Стаття 1, Іванишин В. А., Корзаченко М. М. (2016)
Лебідь В. П. - Про особливості освоєння нового напряму геологорозвідувальних робіт у Східному регіоні України. Стаття 1. Об’єктивні складнощі картування базогенного комплексу (2016)
Чепіжко О. В. - Окреслення перспектив використання газогідратів у Чорному морі як критерій пошуку природного газу, Кадурін В. М., Кадурін С. В., Какаранза С. Д., Лосєва Л. Ю. (2016)
Рой М. М. - Освоєння та інтенсифікація припливу вуглеводнів методом миттєвих депресій для розширення межі кондиційності колекторів, Ластовкa В. Г. (2016)
Ухвала Геологічного форуму "Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво (Геофорум–2016)”, с. Коблеве Миколаївської обл., 15–20 серпня 2016 р. (2016)
Академік В’ячеслав Михайлович Шестопалов (до 80-річчя від дня народження) (2016)
Шаталов М. М. - Петро Федорович Шпак – видатний міністр і вчений епохи розквіту геології в Україні (до 85-річчя від дня народження) (2016)
Пам’яті Басана Петра Тихоновича – талановитого організатора й новатора геологорозвідувальних робіт на Донбасі (2016)
Головко Д.Б. (2016)
Привітання з Днем працівників легкої промисловості (2016)
Грищенко І.М. - Діяльність вітчизняних хутропереробних підприємств, Данилкович А.Г., Мокроусова О.Р. (2016)
Кластер легкої промисловості на виставці "Зроблено в Києві" (2016)
ІІІ галузевий ярмарок вакансій (2016)
Чернігівська взуттєва фабрика "Берегиня” (2016)
XVI Мiжнародний конкурс "Печерськi каштани” (2016)
10 кращих музеїв моди (2016)
Романкевич О.В. - Термодинамика крашения дисперсными красителями, Гараніна О.А. (2016)
Ковальов Ю.А. - Аналіз об’єктів транспортування в логістичних системах взуттєвого виробництва, Плешко С.А., Лавренчук В.І. (2016)
Кулік Т.І. - Аналіз ринку взуття із полімерних матеріалів, Злотенко Б.М. (2016)
Михайлова Г.М. - Формування асортиментної політики та характеристика асортименту постільних виробів ТОВ "ГЕРД БІЛЛЕРБЕК ГМБХ", Добарина А.О. (2016)
2016.Світові ринки.Технічний текстиль (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Pirog T. P. - Microbial surface-active substances as antiadhesive agents, Savenko I. V., Lutsay D. A. (2016)
Kaniuk M. I. - Prospects of curcumin use in nanobiotechnology (2016)
Chernyshenko V. O. - Calix(4)arene C-145 effects on сellular haemostasis, Korolova D. S., Nikolaienko T. V., Dosenko V. Е., Pashevin D. O., Kalchenko V. I., Cherenok S. O., Khranovska N. N., Garmanchuk L. V., Lugovskoy E. V. (2016)
Manoilov K. Yu. - Interaction of recombinant diphtheria toxoids with cellular receptors in vitro, Labyntsev A. J., Korotkevich N. V., Kolibo D. V., Komisarenko S. V. (2016)
Varbanets L. D. - Complexes of biscitratogermanates and biscitratostanates with metals are modifiers of Bacillus thuringiensis var. іsraelensis peptidases and Penicillium canescens, ladosporium cladosporioides and Aspergillus niger α-galactosidases activities, Nidialkova N. A., Borzova N. V., Seifullina I. I., Martsinko E. E., Chebanenko E. A. (2016)
Lakhneko O. R. - SSR analysis in the study of genetic diversity and similarity of barley cultivars, Morgun B. V., Kalendar R. M., Stepanenko A. I., Troianovska A. V., Rybalka O. I. (2016)
Skachkova O. V. - Staphylococcus aureus Wood 46 сytoplasmic membrane extract as a factor for the maturation of the dendritic cells, Khranovska N. M., Skivka L. M., Sydor P. I., Inomistova M. V., Vitryk T. S. (2016)
Didenko G. V. - Antitumor and antimetastatic efficiency of antitumor vaccine and amixin combined action in mice with Lewis lung carcinoma, Lisovenko G. S., Krutz O. O., Cheremshenko N. L., Voeykova I. M., Potebnya G. P. (2016)
Титул, зміст (2012)
Луцький О. - Партія регіонів ініціює загальнонаціональний експертний "круглий стіл" для обговорення законопроекту "Про засади державної мовної політики", а опозиція оголосила безстрокову всеукраїнську акцію протесту "За мову і за Батьківщину" (2012)
Ковальський В. - Леонід Кравчук: "Конституція не повинна бути ейфорійною" (2012)
Колюх В. - Інститут президентства в Україні як об’єкт конституційного процесу (2012)
Литвин В. - Перемога 1945 р.: історична реальність і суспільна рефлекція (історіософські нотатки) (2012)
Вєдєнєєв Д. - Пам'ять про захисників вітчизни - джерело віри в майбутнє держави (2012)
Каліновська С. - Переможені лікують переможців у "Гаю" (2012)
Ковальський В. - Василь Назаренко: "Інвалідів примушують ходити з простягнутою рукою" (2012)
Цирфа Ю. - Чиказькі пристрасті. Нова безпекова тактика НАТО (2012)
Малієнко О. - Свято на вулиці майстрів пера і мікрофона (2012)
Цирфа Ю. - Європейські стандарти для українських медіа: теорія, представлена практиками (2012)
Федорова А. - Основні принципи свободи слова та преси у світлі Європейської конвенції з прав людини (2012)
Оніщенко Н. - Проблеми протидії правопорушенням в інформаційній сфері: реалії та перспективи, Сунєгін С. (2012)
Суббот А. - Безпека правоохоронних органів та особиста безпека правоохоронців під час охорони громадського порядку при проведенні спортивно-масових заходів Євро-2012 (2012)
Сищук О. - І виклик, і свято, і унікальний шанс (2012)
Цирфа Ю. - Протягом двох років українці зробили більше, ніж за останні 20, (2012)
Мараховська Г. - Андріївський не впізнати... (2012)
Кущ Л. - "Сила і краса" — гасло спортивного літа Донецька (2012)
Марчук Л. - Привітне місто Львів (2012)
Альошин В. - Харківська площа Свободи — найбільша фан-зона на континенті (2012)
Тищук Є. - Голова Луганської обласної державної адміністрації Володимир Пристюк: "Головні інструменти розвитку регіону — це модернізація, інвестиції, інновації" (2012)
Бурчення В. - Як знайти кошти (2012)
Гройсман В. - Зайнятість — це ресурс для бюджету, це інвестиція в якість життя людей (2012)
Кирей В. - Шевченків край розкриває секрети (2012)
Кирей В. - Плюси кооперації (2012)
Гай В. - Головне – добру справу не забалакати (2012)
Марчук Л. - Іменини столиці Прикарпаття (2012)
Дубровін С. - Славне місто над Збручем (2012)
Тищук Є. - Богатирі клубу "Спартак" (2012)
Клейменова О. - Мистецька наука сну (2012)
Бортников С. - Зловила мить, коли з дерева падала краплинка (2012)
Бараневич Л. - Сонце. Щастя. Життя (2012)
Богайчук Л. Р. - Етно-стиль розпису тканини в процесі підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2016)
Гвоздій С. П. - Організація позааудиторної діяльності студентів з дисциплін про безпеку людини (2016)
Добровольська А. М. - Концептуальна модель формування ІТ-компетентності майбутніх лікарів і провізорів у процесі навчання дисциплінам природничо-наукової підготовки (2016)
Іванова К. Ю. - Реалізація наступності у процесі вивчення геометричного матеріалу майбутніми вчителями початкових класів (2016)
Кійко Т. Б. - Проектування професійно-орієнтованих індивідуально-консультативних занять з основ здоров’я у формуванні адаптаційних можливостей студентської молоді, Міненок А., Воскобойнікова Г. Л. (2016)
Кисільова-Біла В. П. - Математизація освіти як умова реалізації наступності у навчанні студентів, Дика Н. Д., Денисенко Є. В. (2016)
Коломієць А. М. - Сучасні методологічні підходи в організації вищої педагогічної освіти, Лазаренко Н. І. (2016)
Коломієць А. М. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів іноземних мов до використання особистісно зорієнтованих технологій навчання, Мазайкіна І. О. (2016)
Миропольська Н. Є. - Формування комунікативної компетентності студентів бакалаврату вищої школи США, Федоренко С. В. (2016)
Михалюк Е. Л. - Влияние образа жизни на показатели здоровья лиц, прекративших активные занятия спортом, Диденко М. (2016)
Нагуляк П. І. - Виховання цілісної картини світу у студентів художньо-графічного факультету в умовах пленерної практики (2016)
Орос І. В. - Теоретико-методологічні засади викладання дисципліни "естамп": структура і зміст (2016)
Попова О. В. - Динаміка сформованості перекладацької компетентності у майбутніх перекладачів китайської мови (2016)
Присяжнюк С. І. - Вплив малих форм активного відпочинку на розумову працездатність учнів початкової школи (2016)
Рубель І. С. - Інтегративна програма з образотворчої діяльності в позашкільних навчальних закладах (2016)
Салтановська Н. І. - Розвиток геометричної компетентності учнів початкових класів у процесі реалізації наступності з основною школою (2016)
Сидорчук Н. Л. - Педагогічні умови формування рефлексивної культури у фаховій підготовці майбутніх інженерів-будівельників (2016)
Терепа А. В. - Чинники розвитку математичної компетентності майбутніх учителів початкової школи (2016)
Аль – Фаваді Худам Мезаал Саліх - Екологічна маргіналізація середовища як об’єкт креативного формоутворення в художніх ремеслах (2016)
Чекмарьова Н. Г. - Оцінка здібності до сприйняття часу в системі спортивного відбору, Хаджинов В. А. (2016)
Школьний О. В. - Підготовка випускників загальноосвітніх шкіл до ЗНО (2016)
Белопольський М. Г. - Економічна програма щодо виходу України з кризи, Волошин В. С., Кленін О. В. (2015)
Анісімова О. М. - Методологічний підхід до оцінки конкурентоспроможності економічного потенціалу підприємства. (2015)
Зайцева Н. В. - Інформатизація діяльності підприємств розміщення: тенденції розвитку, досвід для України (2015)
Хаджинова Е. В. - Предпосылки к разработке механизма управления взаимодействием промышленных предприятий в предпринимательской сети (2015)
Ільницький Д. О. - Інституційна модель забезпечення якості вищої освіти США. (2015)
Анісімова О. М. - Суб’єкти управління економічною безпекою на підприємстві, Лаврентьєва Л. В. (2015)
Алієв Р. А. - Трансформація чинників та пріоритетів житлового будівництва в умовах економічної глобалізації (2015)
Луцяк В. В. - Складові елементи та метод оцінки динамічних здібностей малого виробничого підприємства (2015)
Луценко О. М. - Державно-приватне партнерство як чинник удосконалення взаємодії бізнесу та влади в Україні (2015)
Сиволап Л. А. - Можливості імплементації в Україні зарубіжного досвіду функціонування фінансово-промислових груп (2015)
Ярошевська О. В. - Прогнозування розвитку промисловості України (2015)
Андрушків Б. М. - Формування системи бізнес-процесів підприємства у контексті сталого розвитку, Мельник Л. М. (2015)
Гусєва О. Ю. - Імперативи стратегічного управління торговельними підприємствами з урахуванням макротрендів бізнесу (2015)
Горошкова Л. А. - Оцінка ефективності проектів державно-приватного партнерства у ЖКГ, Волков В. П., Коваленко Г. В. (2015)
Зборовська О. М. - Аналіз розвитку роздрібної торгівлі продовольчими товарами, Марков Б. М. (2015)
Шаульська Л. В. - Нові риси сфери зайнятості та перспективи її регулювання (2015)
Шерстюк Р. П. - Оцінка ефективності функціонування промислових підприємств. (Компонента організаційного процесу економічних реформ у постконфліктних умовах) (2015)
Малюта Л. Я. - Збитковість підприємств – загроза економічній безпеці держави. (Постконфліктні причини гальмування розвитку підприємств машинобудівної галузі) (2015)
Єлісєєва О. К. - Порівняльний аналіз людського розвитку щодо осіб обмеженими можливостями в Україні та країнах ЄС, Пітірякова К. С. (2015)
Дресвянников Д. А. - Особенности привлечения инвестиций органами местного самоуправления в Украине на примере города Мариуполя (2015)
Шкурупій О. В. - Можливості поетапного інноваційного розвитку України в умовах ускладненої політико-економічної ситуації, Флегантова А. Л. (2015)
Цундер О. Е. - Напрями підвищення конкурентоспроможності послуг операторів телекомунікацій (2015)
Волчкова Г. К. - Соціальний капітал в умовах трансформації зайнятості в Україні: тенденції формування та напрями регулювання (2015)
Кругляк А. М. - Проблеми фінансування енергозберігаючих проектів в умовах економічної кризи (2015)
Загородня Ю. В. - Удосконалення процесу планування морського логістичного центру (2015)
Наші автори (2015)
Вихідні дані (2015)
Бойчук Я. А. - Організаційні засади діяльності благодійних товариств етноменшин в Україні на поч. ХХ ст. (2014)
Грибан О. Г. - Створення українським товариством червоного хреста системи військово-санітарної освіти у 30-ті рр. ХХ ст. (2014)
Дробот І. І. - Болгари в умовах політики коренізації в Кримській АРСР у 1920-1930-х роках, Кондратюк Г. М. (2014)
Журба М. А. - Громадський вимір більшовицької комунізації в Україні кінця 20-х – початку 30-х pp. ХХ ст. (2014)
Залєток Н. В. - Становище британських жінок та основні напрямки діяльності феміністичних організацій у міжвоєнний період (1918-1939 рр.) (2014)
Матвійчук Г. В. - Робота "Музею-Архіву переходової доби" як культурно-пропагандистського закладу окупованого Києва в період Другої світової війни (2014)
Мотрич Р. Г. - Прокомуністичні масові добровільні товариства у середовищі національних меншин України у 1920-ті – на початку 1930-х рр. (2014)
Придибайло О. М. - Репресії проти єврейської національної меншини в Україні в 20-30-ті роки ХХ ст. (2014)
Стоян Т. А. - Наукова спадщина українських істориків 1920-х років крізь призму радянської політичної цензури, Стоян П. Ф. (2014)
Усенко Н. М. - Державна політика, як чинник повсякденного життя сільської трудящої молоді 1990-2000-х років (2014)
Савченко О. О. - Особливості торгівельних відносин гетьманщини і Кримського ханства у другій половині XV ст. (2014)
Доценко В. О. - Колективізація єврейських національних районів Півдня України та Криму на початок 1930-х років (2014)
Качмала В. І. - Соціально-економічні проблеми Лівобережжя в період Першої світової війни (2014)
Тицький С. І. - Бюрократизація кредитно-банківського сектору економічного простору м. Києва у 1900 – 1914 рр. (2014)
Тонких С. В. - Діяльність фінансового відділу народного комісаріату внутрішніх справ Української Соціалістичної Радянської Республіки в 1919-1922 рр. (2014)
Долинська С. В. - Військові реформи М. С. Хрущова та їх наслідки, Стуженко В. В. (2014)
Третьякова А. С. - Політична свобода як першопочаток державно-правової організації українського суспільства у поглядах М. П. Драгоманова (2014)
Мархель Л. А. - Діяльність Мілени Рудницкої в культурно-освітньому полі Західної України (20-30 рр ХХ ст.) (2014)
Мелещенко Т. В. - "Суспільно-політичні передумови формування концепції правової держави та дисидентська діяльність Вацлава Гавела" (2014)
Охріменко О. С. - Історичні погляди Єжи Ґедройца (2014)
Чернега П. М. - Вплив творчої спадщини Олександра Довженка на світовий кінематограф: огляд зарубіжної історіографії, Іллюша О. В. (2014)
Бірюк П. М. - Проблема термінології та походження верховинських князів на сучасному етапі розвитку історіографії (2014)
Буряк С. А. - Історична освіта у педагогічних вузах УРСР (1943-1956 рр.): історіографія проблеми (2014)
Жолоб М. П. - Релігійне життя етнічних громад України міжвоєнного періоду у світлі вітчизняних і зарубіжних джерел (2014)
Мельник І. С. - Повсякденне життя студентства України на рубежі ХІХ-ХХ століття: історіографія проблеми (2014)
Верес О. В. - Екологічний туризм в сучасній Україні: стан та перспективи розвитку (2014)
Войнаровський А. М. - Особливості формування подільської землі як прикордонної території в другій половині XIV – першій половині XV ст. (2014)
Жабуровська М. М. - Участь організації українських націоналістів (бандерівців) у переговорах щодо консолідації українського національно-визвольного руху та створення єдиного політичного еміграційного центру (2014)
Литвин І. В. - Релігійний туризм в Україні (90-ті рр. ХХ ст. – сьогодення) (2014)
Марчук О. А. - Вища педагогічна освіта Української РСР в період реформування освіти М. С. Хрущовим (2014)
Радзієвський В. О. - Сучасна медіа культура: теоретико-методичні підходи у культурно-історичному вимірі (2014)
Теремецька Т. В. - Тенденції реформування шкільної історичної освіти в УРСР в 1920-х роках (2014)
Шпакович К. В. - Розвиток періодичної преси на Харківщині в 20-х рр. ХХ ст. (2014)
Фесенко В. В. - Наукові центри польської етнічної меншини в УРСР у 1929- 1930-х рр. (2014)
Мелещенко І. В. - Роль народного ополчення в оборонні Одеси (червень-жовтень 1941р.) (2014)
Малежик Д. І. - Реституція культурних цінностей з Німеччини в Україну (друга половина ХХ – поч. ХХІ ст.), Хоменко Г. В. (2014)
Прохоренко О. А. - Лібералізація інформаційного простору, як фактор становлення громадянського суспільства в Грузії; реалії та перспективи на рубежі ХХ-ХХІ ст. (2014)
Дзюбленко І. М. - Зародження та розвиток ділового туризму у світі: історична ретроспектива (2014)
Журавльова Л. В. - Американсько-європейське співробітництво та суперництво щодо комерціалізації космічного простору у 1990-ті роки (2014)
Іванова Л. Г. - За нашу і вашу свободу. 1863 р. (2014)
Телегуз А. В. - Походження білорусів: балтська концепція етногенезу (2014)
Козир В. В. - Організаційні засади діяльності товариства "Геть неписьменність" 1923-1936 рр. (2014)
Кудрик К. О. - Освітні подорожі як спосіб мобільності та соціокультурної майбутніх фахівців туристичної галузі (2014)
Павловський Є. А. - Голод 1932-1933 рр. в Україні та офіційна історико-гуманітарна наука в УРСР (1980-1991 рр.) (2014)
Стоян Т. А. - Кримська автономія як майданчик з апробації заходів з коренізаціі у міжвоєнний період. /Рец. на кн./: Кондратюк Г. М. Національна політика в Кримській АРСР у 20-30 роках ХХ століття: монографія / Г. М. Кондратюк. – Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД", 2014. – 252 с., Сушко О. О. (2014)
Титул, содержание (2016)
Ющенко К. А. - Влияние анизотропии свойств никелевого сплава на напряжения и пластические деформации в зоне сварного шва, Великоиваненко Е. А., Червяков Н. О., Розынка Г. Ф., Пивторак Н. И. (2016)
Лобанов Л. М. - Сравнение влияния импульсных воздействий магнитного и электрического полей на напряженное состояние сварных соединений алюминиевого сплава АМг6, Кондратенко И. П., Пащин Н. А., Миходуй О. Л., Черкашин А. В. (2016)
Дегтярев В. А. - Прогнозирование предельных амплитуд цикла напряжений сварных соединений с установившимися остаточными напряжениями (2016)
Похмурская Г. В. - Влияние высокочастотных механических колебаний изделия на структуру и износостойкость наплавленного металла Х10Р4Г2С, Студент М. М., Войтович А. А., Студент А. З., Дзюбик А. Р. (2016)
Позняков В. Д. - Сопоставление методик оценки влияния термического цикла сварки на ударную вязкость металла ЗТВ сварных соединений низколегированных сталей, Маркашова Л. И., Жданов С. Л., Бердникова Е. Н., Завдовеев А. В., Максименко А. А. (2016)
Кусков Ю. М. - Влияние технологии наплавки на сопротивление наплавленного металла коррозии применительно к условиям эксплуатации деталей гидравлических устройств, Жданов В. А., Тищенко В. А., Студент М. М., Червинская Н. Р. (2016)
Полещук М. А. - Нанесение защитных покрытий на медные панели кристаллизаторов МНЛЗ способом автовакуумной пайки, Атрошенко М. Г., Шевцов А. В., Пузрин А. Л. (2016)
Пантелеймонов Е. А. - Индукционное устройство для термической обработки сварных стыков железнодорожных рельсов, Губатюк Р. С. (2016)
Жук Г. В. - Установка АШ115М2 для электрошлаковой сварки вертикальных, наклонных и криволинейных стыковых соединений, Семененко А. В., Великий С. И., Лычко И. И., Козулин С. М., Степахно А. В. (2016)
Борисов Ю. С. - Влияние технологических факторов микроплазменного напыления TiO2 на степень использования напыляемого материала, Войнарович С. Г., Кислица А. Н., Калюжный С. Н. (2016)
Мушинська М. - Від естетики педагогічної дії до критичного й творчого мислення дитини (2016)
Потапова Л. В. - Інформатизація як необхідна умова ефективного управління сучасним навчальним закладом (2016)
Воскова І. В. - Використання блогу в роботі викладача закладу післядипломної педагогічної освіти (2016)
Гончаренко Л. А. - Організація самоосвітньої діяльності вчителів гуманітарних дисциплін (2016)
Зикова О. В. - Робота вихователя дошкільного навчального закладу з батьками щодо розвитку особистості дитини (2016)
Клеофастова Т. В. - Экзистенциально-гуманистические аспекты творчества Г. С. Сковороды, Быстрякова Ю. И. (2016)
Маханько О. Б. - Реалізація концепції національно-патріотичного виховання: дошкільний навчальний заклад – початкова школа (2016)
Сагач Г. М. - Благословенна краса петриківського розпису (2016)
Туркот Т. І. - "Синанон-метод" як засіб попередження професійного вигорання менеджерів освітньої галузі (2016)
Яцук В. А. - Формування мовленнєвої компетенції дітей дошкільного віку (2016)
Богатирьова Л. В. - Гуманізація освітнього процесу в початковій школі (2016)
Бузанова І. М. - Засоби соціалізації особистості учня у сфері музичної освіти в умовах ліцею мистецтв (2016)
Гапонова Ю. Л. - Вплив мультимедійних технологій на ефективність проведення уроків трудового навчання (2016)
Дишловенко Л. В. - Розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва (2016)
Кісельова Н. В. - Особливості навчання аутичних дітей в умовах початкової школи (2016)
Колмикова О. П. - Формування соціальної компетентності учнів початкової школи у позаурочний час (2016)
Клюєва Т. М. - Використання казкотерапї на уроках у початковій школі (2016)
Малах О. В. - Методичні підходи до роботи з обдарованими учнями під час вивчення української мови і літератури (2016)
Мильнік С. В. - Етапи формування індивідуального плану розвитку учнів з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому навчальному закладі (2016)
Тарасенко Н. І. - Компаративний аналіз міжкультурних зв’язків у роботі з учнями (на прикладі кримськотатарської і української літератур) (2016)
Бондар Т. О. - Корекційно-розвивальна робота на уроках мови та читання для дітей з особливими освітніми потребами (2016)
Воловчик Н. А. - Формування інтересу старшокласниць до здорового способу життя засобами фізичної культур (2016)
Гладко М. П. - Використання ІКТ на уроках математики в початкових класах (2016)
Лобанова Т. С. - Формування навичок швидкого читання в учнів початкових класів (2016)
Матлашевская Е. М. - Знакомство учащихся с фортепианным циклом Самуила Майкапара "Бирюльки", ор. 28 на внеклассных занятиях в детской музыкальной школе, Младзиевская Е. И. (2016)
Рефлер І. - Використання інформаційних схем на уроках географії (2016)
Громова Е. В. - Вплив мультфільмів на емоційний стан дітей дошкільного та старшого шкільного віку (2016)
Кирылейза Т. В. - Актуальные проблемы сенсорного развития дошкольников (2016)
Решетіло С. В. - Діагностика психологічної готовності учнів четвертих класів до навчання в основній школі (2016)
Горбенко Н. А. - Нормативно-правове забезпечення організації видавничої діяльності бібліотек України (2016)
Палійчук Р. І. - Роль С. І. Миропольського у розвитку вітчизняної освіти: на основі матеріалів з фонду ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського (2016)
Киричук Т. В. - Сучасний сільський дошкільний навчальний заклад, Воротило С. О. (2016)
Матлашевська О. М. - Займайтеся дитячою оперою, – і у вас вийде! (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вимоги до оформлення матеріалів для публікації в науково-методичному журналі "Таврійський вісник освіти" (2016)
Вихідні відомості (2016)
Титул, зміст (2016)
Кривцун И. В. - Численный анализ характеристик плазмы сжатой и свободногорящей дуги с тугоплавким катодом, Крикент И. В., Демченко В. Ф. (2016)
Григоренко Г. М. - Структура и свойства проплавленного металла двухфазного титанового сплава с дисперсионным упрочнением при АДС, Ахонин С. В., Задорожнюк О. М., Клочков И. Н. (2016)
Бабинец А. А. - Влияние способов дуговой наплавки порошковой проволокой на проплавление основного металла и формирование наплавленного металла, Рябцев И. А., Панфилов А. И., Жданов В. А., Рябцев И. И. (2016)
Жеманюк П. Д. - Особенности управления формой валика при однослойной микроплазменной наплавке на кромки лопаток авиационных ГТД, Петрик И. А., Чигилейчик С. Л., Яровицын А. В., Хрущов Г. Д. (2016)
Хаскин В. Ю. - Влияние поглощения лазерного излучения на эффективность лазерной сварки меди и ее сплавов, Коржик В. Н., Чижская Т. Г., Сидорец В. Н., Ло Зие (2016)
Ланкин Ю. Н. - Информационно-измерительная система для дуговой сварки и наплавки, Соловьев В. Г. (2016)
Бурлака В. В. - Устройство для возбуждения и стабилизации сварочной дуги, Гулаков С. В. (2016)
Logutova T. - Problems in intellectual innovations in the engineering industry, Dyakova M., Marchenko N. (2015)
Тронько В. В. - Інформаційно-комунікаційне середовище міжнародної логістики, Дугінець Г. В. (2015)
Верескун М. В. - Методи оцінки ефективності впровадження інформаційних систем на промислових підприємствах (2015)
Гуржій Н. М. - Методичний підхід щодо оцінки ефективності формування маркетингового стратегічного набору машинобудівного підприємства (2015)
Аровина М. П. - Интернет-аукционы в электронном бизнесе Украины (2015)
Жилінська Л. O. - Сучасні підходи до оцінки рівня розвитку промислових підприємств (2015)
Покатаєва О. В. - Фактори свідомої сплати податків: досвід країн ЄС, Кучерова Г. Ю. (2015)
Ткаченко А. М. - Інноваційні підходи до управління трудовим потенціалом суб’єкта господарювання – основа формування антикризового менеджменту, Силенко С. А. (2015)
Ладиченко К. І. - Інвестиційна привабливість України в умовах поглиблення соціально-політичної кризи, Тронько В. В. (2015)
Короткий Ю. В. - Комплексна система управління логістичним потенціалом машинобудівного підприємства (2015)
Мальцева І. В. - Організація туристичного бізнесу на базі інформаційних технологій (2015)
Рябцева О. Є. - Мотивація праці на підприємствах ГМК України як інструмент подолання кризи (2015)
Іванова М. І. - Функції логістичної системи (2015)
Трохимець О. І. - Система організації та проведення моніторингу цін на соціально орієнтовані товари та послуги (2015)
Кучкова О. В. - Теоретичне обґрунтування взаємозв’язку логістичних потоків промислового підприємства, Колесніков Є. В. (2015)
Сапицкая И. К. - Ключевые аспекты системы управления угольными шахтами: стратегия и структура (2015)
Хаджинова О. В. - Процесний підхід в управлінні діяльністю мережевого об’єднання підприємств (2015)
Колесников Є. В. - Місце реклами у збільшені прибутку на прикладі будівельних компаній, Хелемендик К. О. (2015)
Бессонова Г. П. - Анализ экологического состояния водных объектов г. Мариуполя (2015)
Глушаченко С. С. - Управління інвестиційною привабливістю підприємства на основі кредитного рейтингу (2015)
Щербіна О. С. - Проблеми підвищення ефективності діяльності підприємств міського електротранспорту (2015)
Гурова В. А. - Сетевые эффекты глобального инновационного взаимодействия (2015)
Анісімова О. М. - Сучасні тенденції економічної безпеки підприємства в Україні, Лаврентьєва Л. В. (2015)
Бойко С. В. - Казначейські зобов’язання держави: історичний досвід та сучасна практика (2015)
Зайцева Н. В. - Організація комунікації в управлінській діяльності на основі сучасних інформаційних технологій (2015)
Сєркова Г. М. - Інструменти управління економічним розвитком промислових підприємств (2015)
Гончаров М. Н. - Эффективность индустрии моды: от 80-х годов до наших дней, Карандашева Д. С. (2015)
Наші автори (2015)
Содержание (2011)
Яковенко И. - Первый андеррайтер страхового рынка (2011)
Суслов В. - Философия управления финансами (2011)
Волга В. - Регулятор должен стать финансово и политически независимым! (2011)
Завада О. - Стратегічні ініціативи Федерації убезпечення (2011)
Стратегія розвитку страхового ринку України на 2011¬2020 роки (2011)
Філонюк О. - Міжнародний та український досвід поєднались у Програмі розвитку страхового ринку (2011)
Пінчук А. - Ломбарди: від чесного слова до законодавчого регулювання (2011)
Устенко О. - Украина никогда не сможет стать членом Таможенного союза (2011)
Чепур А. - Ліцензування страхових компаній: практичні аспекти (2011)
Залетов А. - Пенсионная реформа в Украине: роль страховых компаний (2011)
Валлнер О. - Управление страховым портфелем компании (2011)
Литвинов А. І. - Людський капітал в системі вiдтворення сільськогосподарських підприємств (2016)
Манаєнко І. М. - Динамізм розвитку країн бенілюксу в умовах європейських трансформацій (2016)
Марина А. С. - Міжнародний валютний фонд і Україна: історія співробітництва та сучасний стан відносин (2016)
Мариненко Н. Ю. - Характеристика та особливості функціонування виробничо-господарських структур в сучасних умовах (2016)
Мартинов А. А. - Нормативно-правові аспекти пільгового оподаткування підприємств, що застосовують енергозберігаючі технології в Україні, Мартинова Л. В. (2016)
Микитюк О. Л. - Шляхи розвитку та підвищення ефективності організаційної системи економічної безпеки суб’єктів господарювання при здійсненні лізингових операцій (2016)
Мірясов Ю. А. - Клановий капіталізм: типологія відношень між державою та бізнесом (2016)
Обнявко Т. С. - Методика підтримки прийняття рішень при закупівлях і проектуванні спеціальних засобів та обладнання (2016)
Параниця Н. В. - Економіко-математичне моделювання ефективної взаємодії фінансового і промислового секторів економіки України (2016)
Партола А. І. - Логістичні кластери як інструмент розвитку транспортно-логістичної системи (2016)
Пахуча Е. В. - Проблеми формування соціальної відповідальності бізнесу (2016)
Петришин Л. П. - Цінові тенденції на світовому та національному ринках зернових і зернобобових та олійних культур (2016)
Пєхота А. В. - Біржовий ринок цінних паперів в Україні: проблеми розвитку (2016)
Пігош В. А. - Комп’ютерні програми бюджетних установ як об’єкти нематеріальних активів: особливості обліку (2016)
Полях В. М. - Організація діяльності інформаційно-маркетингового кластеру для забезпечення ефективного маркетингу продукції свинарства в сільськогосподарських підприємствах (2016)
Ряснянська А. М. - Оцінка ефективності використання земельсіль ськогосподарських підприємств (2016)
Савенко І. І. - Шляхи розвитку вітчизняного машинобудування сільськогосподарської техніки, Неустроев Ю. Г. (2016)
Савіцька І. М. - Відтворення людського капіталу сільської місцевості: сучасний стан та тенденції розвитку (2016)
Савко О. Я. - Класифікація фінансових стратегій промислових підприємств (2016)
Сандул М. С. - Методики оцінювання міжнародної конкурентоспроможності національних систем вищої освіти (2016)
Соловйов А. І. - Прогнозування та нейромережеве моделювання в управлінні аграрними виробничими структурами (2016)
Стахів О. Я. - Організація аудиту кредитних операцій окремих країн СНД, Скаско О. І. (2016)
Сухорукова М. О. - Прояви глобальної інституціоналізації фіскальної політики у світовій системі господарства, Педь І. В. (2016)
Ткаченко О. С. - Механізм економічного оздоровлення сільськогосподарських підприємств (2016)
Толстая Н. В. - Інноваційний потенціал як важливий елемент стратегічного потенціалу харчових підприємств (2016)
Ушкаренко Ю. В. - Теоретичні аспекти управління конкурентоспроможністю кооперативних підприємств (2016)
Христін А. І. - Сутність та чинники виникнення репутаційного ризику банків (2016)
Швець І. Б. - Макроекономічні тенденції ресурсоефективності національної економіки, Хадарцев О. В. (2016)
Шерстюк О. Л. - Аспекти реалізації інформаційних потреб користувачів фінансової інформації (2016)
Яковенко Т. І. - Моделювання ефективності маркетингової діяльності на основі інтегрального показника розвитку підприємств рекламної галузі (2016)
Ясінецька І. А. - Особливості раціонального управління земельними ресурсами (2016)
Содержание (2011)
Селивончик В. - "Цель страховой компании — уважать своего клиента" (2011)
Толстенко О. - Этапы развития страховой компании "СКАЙД" (2011)
Капустинский А. - Страховой рынок: пока имитация роста. Обзор тенденций на рынке страхования в Украине по итогам I квартала 2011 года (2011)
Хлывнюк В. - Банкострахование в Украине (2011)
Банки в Російській імперії (2011)
Кредитно-банківські установи Західної України (2011)
Шулик В. - Банковская система Украины: восстановление при сохранении высокой чувствительности к основным индивидуальным рискам (2011)
Аналітичний огляд ринку кредитних спілок (I квартал 2011 року) (2011)
Дергинчус Ф. - Кредитные союзы Литвы (2011)
Кредитні товариства в Російській імперії (2011)
Кредитна кооперація в Західній Україні (2011)
Содержание (2011)
Слово редактора (2011)
Стецюк В. - "Страхування – це не просто бізнес. Це частина мого життя" (2011)
Толстенко О. - "В страховом деле кадры решают все!" (2011)
Залєтов О. - Економічна сутність страхового шахрайства та заходи боротьби з ним (2011)
Романенко М. - Звонок в страховую – что ждет клиента? (2011)
Волковська В. - Об’єднання громадян за довірою один до одного, Сидоровський В. (2011)
Аналіз фінансової звітності кредитних спілок - членів НАКСУ за І півріччя 2011 року (2011)
Рынок государственных ценных бумаг в Украине: правительство на страже достигнутых позиций (2011)
Фондовий ринок Російскої імперії (2011)
Содержание (2011)
Пінчук А. - "Держава має будувати взаємовигідні, довгострокові відносини з громадянами" (2011)
Завада А. - "Страхование может стать локомотивом развития экономики" (2011)
Засадко В. - Реформування системи охорони здоров'я, Тищенко М. (2011)
Миколайчук Н. - Страхова медицина в Україні: актуальність і готовність до неї населення, Засадко В., Тищенко М. (2011)
Косаренко Л. - Лізинг – ефективний шлях економічного оновлення (2011)
Ткач А. - Пенсионная реформа и мобильный телефон: цель и средство, Ткач В. (2011)
Бабко Т. - Сюрреальность украинского перестрахования (2011)
Кнейслер О. - Рынок перестрахования Украины: современные реалии и проблемные тенденции (2011)
Аляб’єва О. М. - Теоретичні основи формування сутності поняття "логістика" та "логістичне управління" (2016)
Артюх О. В. - Фінансовий контроль податку на додану вартість: питання оптимізації, Топольницька Н. Д. (2016)
Богма О. С. - Аналіз рівня економічної безпеки України за основними складовими (2016)
Бортнік Н. В. - Зарубіжна практика місцевого оподаткування (2016)
Брензович К. С. - Сучасні тенденції світової торгівлі сільськогосподарською продукцією, Дубляк О. І. (2016)
Буряк І. В. - Моніторинг якості життя домогосподарств (2016)
Венгер В. В. - Інвестиції в основний капітал як фактор економічного зростання металургійної галузі України (2016)
Вітренко А. О. - Довгострокові орієнтири розвитку сфери послуг (2016)
Войнова Є. І. - Страхові ринки світових лідерів за часткою експорту страхових послуг (Ботсвани, Мексики, Тринідад і Тобаго) (2016)
Голубка М. М. - Економічна думка у дослідженні економічної освіти і науки на західноукраїнських землях в 1848–1918 роках як фактор соціалізації особистості під впливом історико-економічних подій (2016)
Горпинченко О. В. - Система підготовки кадрів: світовий досвід та тенденції розвитку в Україні (2016)
Грабовецький Б. Є. - Використання виробничих функцій як засобу вдосконалення управління бурякоцукровими підприємствами (2016)
Гудзь Ю. Ф. - Визначення репрезентативної вибірки для дослідження потенціалу переробних підприємств АПК (2016)
Данілкова А. Ю. - Механізм впровадження системи енергетичного менеджменту на промислових підприємствах (2016)
Деркач Т. В. - Важелі й механізми управління інтеграційними процесами у регіональному економічному просторі (2016)
Дубовіч І. А. - Теоретико-методологічні та практичні еколого-економічні й правові засади розв’язання глобальних проблем зі зміни клімату, Булгакова М. Г. (2016)
Філяк М. С. - Порівняльний аналіз стану соціально-економічної адаптації переселенців у приймаючих громадах, Завадовська Ю. Ю. (2016)
Zavadska D. V. - Background of interaction mechanism formation between a bank and customers (2016)
Завальнюк В. В. - Методика проектування підсистеми інформаційного забезпечення стратегічного управління інноваційною діяльністю підприємства (2016)
Запроводюк А. В. - Ретроспективний аналіз циклічності розвитку корпоративного венчурного інвестування у світі (2016)
Зачосова Н. В. - Інформаційна прозорість та забезпечення інтерфейсної безпеки як елементи попередження та протидії злочинам у економічній сфері на міжнародному рівні, Горячківська І. В. (2016)
Коваль О. В. - Вплив макроекономічних факторів на динаміку обсягів податкових надходжень від суб’єктів індустрії програмної продукції (2016)
Козьмук Н. І. - Особливості теоретико-методологічних засад банківського інвестиційного кредитування малого і середнього бізнесу (2016)
Колінець Л. Б. - Трансформація світового фінансового порядку: роль кейнсіанства та неолібералізму (2016)
Колісник Г. М. - Зарубіжний досвід державного регулювання витратами підприємництва та його адаптація в Україні (2016)
Кузнєцов В. Ю. - Оцінка впливу обсягів енергоспоживання на ефективність господарювання підприємств промисловості в Україні (2016)
Кульчицька Н. Є. - Інтелектуальний потенціал як складова забезпечення інноваційного розвитку країни, Дерманська Л. В. (2016)
Кучер Г. В. - Державне фінансування соціального захисту в умовах трансформаційної економіки (2016)
Кушнір Н. О. - Нерівномірність економічного розвитку країн ЄС, Стеблак Д. М. (2016)
Лаврів І. М. - Теоретичні аспекти формування експортного потенціалу (2016)
Латкіна С. А. - Шляхи підвищення ефективності збутової діяльності підприємства, Тябус А. А. (2016)
Акопян Х. С. - Генезис соціальних медіа як передумова формування нових маркетингових комунікацій (2015)
Мальцев Е. А. - Спосіб формування професійної зрілості управлінця (2015)
Паздрій В. Я. - Теоретичні і прикладні аспекти розгортання проактивної поведінки підприємства (2015)
Диба О. М. - Теоретичні основи та прикладний аспект інноваційної діяльності в Україні, Гернего Ю. О. (2015)
Кукоба В. П. - Основні напрями робіт із забезпечення трансферу енергоефективних технологій на підприємствах (2015)
Алакозова П. Е. - Бізнес-модель підприємства: генезис та сучасна ідентифікація поняття (2015)
Гарафонова О. І. - Стратегія здійснення змін: теоретичні та методичні підходи щодо її визначення (2015)
Гребешкова О. М. - Методичні основи ідентифікації динамічних здатностей підприємства, Малярчук О. Г. (2015)
Кизенко О. О. - Обгрунтування процесів вертикальної інтеграції в контексті різних теорій фірми, Серобян А. М. (2015)
Ткаченко А. М. - Стратегічний контекст капіталоутворення на підприємстві (2015)
Ковтун А. В. - Податок на прибуток підприємств: реалії сьогодення, Чічкан М. В. (2015)
Дерев’янко О. Г. - Репутація і вартість брендів підприємств харчової промисловості України (2015)
Приймак С. А. - Захист прав споживачів банківських послуг в Європейському Союзі та Україні (2015)
Тищенко О. П. - Проблеми ідентифікації та оцінювання депресивних процесів в регіонах (2015)
Буханець В. В. - Дослідження сучасних методологічних підходів до оцінювання капіталізації промислових підприємств (2015)
Ізотов К. О. - Економічна сутність та форми капіталізації сучасного бізнесу (2015)
Земляков І. С. - Удосконалення управління маркетинговою діяльністю торговельно-посередницьких підприємств, Пилипчук В. П., Штуль В. П. (2015)
Клименко С. М. - Фундаментально-вартісний аналіз як основа розвитку управлінської бізнес-аналітики, Шевчук Н. В. (2015)
Ковтун В. П. - Систематизація основних методів та підходів до управління репутаційними ризиками підприємства (2015)
Павленко А. Ф. - Результативність споживання товарів, Олексюк О. І. (2015)
Рудковський О. В. - Корпоративні відносини як складова системи управління корпоративною безпекою (2015)
Ганнич М. М. - Обгрунтування ефективної цінової політики на освітні послуги (2015)
Баратюк В. І - Рекомендації старшому прикордонного наряду щодо організації засідки в умовах бойового зіткнення з противником, Березенський О. І., Глуздань О. П. (2015)
Гетманюк С. П. - Аналіз основних характеристик засобів безконтактного огляду автотранспорту в контексті реалізації антитерористичного фільтра в контрольних пунктах в’їзду- виїзду на лінії розмежування з тимчасово-окупованою територією України, Адамчук О. В. (2015)
Дмитренко О. М. - Обґрунтування напрямів удосконалення функціонального управління прикордонним контролем, Дзяворук А. Д. (2015)
Жук С. М. - Модель оцінки елементів системи збирання, добування та обробки даних обстанов¬ки відділу прикордонної служби типу "в" у гірсько-лісистій місцевості (2015)
Івашков Ю. Б. - Міжнародне співробітництво та співпраця Державної прикордонної служби України із запобігання транскордонній злочинності, Івашкова Т. О. (2015)
Кривий Ф. В. - Визначення готовності підрозділів охорони Державного кордону до дій в умовах надзвичайних ситуацій природного характеру (2015)
Куліш Р. С. - Алгоритм роботи начальника відділу прикордонної служби щодо підготовки пропозицій під час організації оперативно-службової діяльності (2015)
Купрієнко Д. А. - Робоче проектування окремої навчальної програми зі складу національної диференційованої навчальної програми підготовки кадрів у сфері інтегрованого управління кордонами (на прикладі підготовки фахівців Державної прикордонної служби України з перевірки документів), Сичевський Ю. О. (2015)
Курашкевич А. П. - Щодо питання визначення можливості проведення на ділянці відповідальності органу охорони державного кордону диверсійно-розвідувальних та терористичних дій (2015)
Лемешко В. В. - Обґрунтування доцільних форм оперативно-бойової діяльності по виконанню завдань прикордонними підрозділами швидкого реагування (2015)
Магась Г. А. - Аналіз інформації, яка циркулює в діючий системі збирання та обробки даних обстановки органів охорони державного кордону (2015)
Мазур Ю. В. - Оперативно-розшукова діяльність прикордонних підрозділів як інструмент протидії незаконним збройним формуванням в зоні проведення антитерористичної операції, Фаріон О. Б. (2015)
Мальцев А. Ю. - Аналіз функціонування системи управління Державної прикордонної служби України (2015)
Мартинюк В. П. - Аналіз інформаційних потреб органів управління в процесі прийняття рішень з питань охорони державного кордону (2015)
Михайлишин О. О. - Рекомендації з підготовки особового складу Державної прикордонної служби України до дій у складі сил спеціальних операцій у населеному пункті (2015)
Прокопенко Є. В. - Всебічне врахування ймовірних викликів і загроз національним інтересам України у безпековій сфері, Мул Д. А. (2015)
Сойко О. В. - Комплексний захист ідентифікаційних документів за принципом максимальної ефективності захисних елементів (2015)
Сом О. Б. - Аналіз системи охорони державного кордону на річковій ділянці (2015)
Трембовецький О. Г. - Аналіз умов виникнення регіональних збройних конфліктів та завдання прикордонного відомства у разі їх виникнення, Лазоренко О. В. (2015)
Балицький І. І. - Методика підготовки і проведення польових випробувань безпілотних авіаційних комплексів охорони державного кордону, Лисий М. І., Поліщук В. В. (2015)
Боровик О. В. - Сучасні підходи до геомоделювання з використанням ARCGIS, Балицький І. І., Рачок Р. В. (2015)
Боровик О. В. - Оптимізація характеристик системи масового обслуговування, Боровик Л. В., Дармороз М. М. (2015)
Гунько А. В. - Рекомендації щодо покращення процесу оцінювання рівня технічної готовності транспортних засобів прикордонного загону (2015)
Дабічев І. В. - Залежність витрати палива від встановлення кута випередження запалювання у двигуні внутрішнього згорання (2015)
Іванов А. В. - Визначення раціонального складу інформаційно-телекомунікаційних систем (2015)
Сівак В. А. - Методика роботи посадових осіб інженерно-технічного відділу ООДК з організації управління безпечною експлуатацією транспортних засобів (2015)
Цирульник С. М. - Захист програмного забезпечення AVR мікроконтролерів, Волинець Д. О. (2015)
Чесановський І. І. - Розробка математичних моделей надійності підсистем мобільного тепловізійного комплексу за різних стратегій експлуатації, Собченко в. А. (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Вихідні дані (2015)
Малярчук О. Г. - Тенденції розвитку корпоративного підприємництва в сучасних компаніях (2016)
Некрасова Т. С. - Транснаціональні корпорації в економіці держави: важелі впливу та наслідки для розвитку, Гребешкова О. М. (2016)
Ганприндашвілі Б. В. - Залучення іноземного капіталу з метою активізації процесів кредитування енергозбереження на промислових підприємствах (2016)
Алакозова П. Е. - Бізнес-модель підприємства: еволюція та підходи до трактування (2016)
Смачило В. В. - Стратегічні аспекти ціноутворення на ринку сухих будівельних сумішей в Україні, Блажко В. В., Халіна В. Ю. (2016)
Ємельяненко Л. М. - Макроекономічні шоки в контексті викликів національної безпеки України, Москаленко В. В. (2016)
Малий І. Й. - Особливості "ринку землі" та його регулювання в Україні, Загребельна К. В. (2016)
Солопенко Т. В. - Видатки бюджету на оборону: сучасний стан та перспективи (на прикладі США, Росії та України) (2016)
Щуревич О. І. - Проблеми функціонування та регулювання банків з іноземним капіталом в Україні (2016)
Верденхофа О. Р. - Оптимізація механізмів регулювання ринку освітніх послуг (2016)
Савич О. П. - Стратегія створення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств-автовиробників (2016)
Солов’янчик А. В. - Стратегічний аналіз розвитку ринку туристичних послуг України (2016)
Чухраєва Н. М. - Параметри забезпечення стійкості інноваційного розвитку національних харчових підприємств (2016)
Буханець В. В. - Детермінанти фундаментальної капіталізації промислового підприємства (2016)
Крохмаль С. С. - Етапи синхронізації циклів відтворення матеріальних ресурсів та виробництва готової продукції на машинобудівному підприємстві (2016)
Лозовик Ю. М. - Розрахунок нормативних значень показників у системах економічного моніторингу (2016)
Пономаренко Т. В. - Проблематика оцінювання економічної стійкості підприємства (2016)
Рєпіна І. М. - Нематеріальні активи у процесі капіталізації вартості підприємства, Яцун Н. В. (2016)
Шевчук Н. В. - Аналітичне моделювання вартісного зростання компанії (2016)
Gotsulya A. S. - Synthesis and investigation of the physical-chemical properties of 2-(5-((theophylline-7’-yl)methyl)-4-methyl-4H-1,2,4-triazole-3-ylthio)acetic acid salts (2016)
Рудь А. М. - Синтез і фізико-хімічні властивості 3-((5-(гідрокси(феніл)метин)-4-R-4H-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)ацето(пропано, метилен-о-, м-, п-бензо)нітрилів, Каплаушенко А. Г., Кучерявий Ю. М. (2016)
Данільченко Д. М. - Деякі аспекти синтезу нових естерів 2-((5-фуран-2-іл, 2-метилфуран-3-іл)-4-аміно-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетатних кислот (2016)
Гнитько И. В. - Термогравиметрические исследования крема с миноксидилом, Бердей И. И., Гладышев В. В., Бурлака Б. С. (2016)
Романина Д. М. - Изучение влияния вида носителя и поверхностно-активных веществ на биофармацевтические свойства суппозиториев с празиквантелом, Гладышев В. В., Лисянская А. П., Кечин И. Л. (2016)
Кудрик Б. Т. - Розробка складу та технології капсульованого лікарського препарату на основі перги та меду порошкоподібного. Повідомлення 3, Тихонов О. І., Шпичак О. С. (2016)
Абдулкарім Ал Нукарі - Вивчення консистентних властивостей назальної мазі з вазопресином, Дроздов О. Л., Лисянська Г. П. (2016)
Гладких Ф. В. - Експериментальне обґрунтування доцільності застосування вінборону з метою підвищення знеболювальної активності ібупрофену, Степанюк Н. Г. (2016)
Одинцова В. М. - Протимікробна та протигрибкова активність деяких заміщених (5-(адамантан-1-іл)-4R-1,2,4-тріазол-3-ілтіолів (2016)
Торопин В. Н. - Изучение антимикробных свойств иммобилизованных волокнистых N-хлорсульфонамидов, Сурмашева Е. В., Романенко Л. И. (2016)
Коломоєць O. С. - Актопротекторна активність 6-монозаміщених 3-R-6,7-дигідро-2H-|1,2,4| триазино|2,3-c|хіназолін-2-oнів, Носуленко І. С., Воскобойнік О. Ю., Берест Г. Г., Коваленко С. I., Тржецинський С. Д. (2016)
Макурина Г. И. - Патогенетические эффекты плазменных тиолов у больных псориазом на фоне артериальной гипертензии (2016)
Антонова Т. С. - Использование островковых пальцевых лоскутов для устранения сгибательных дермато-десмогенных контрактур проксимальных межфаланговых суставов пальцев кисти, Ивченко Д. В. (2016)
Палагнюк Г. О. - Спадково обумовлені особливості плазмової концентрації ендотеліну-1 у чоловіків із гіпертонічною хворобою та хронічною серцевою недостатністю, Жебель В. М. (2016)
Бурлака Б. С. - Маркетингові дослідження вітчизняного ринку інтраназальних лікарських засобів, Червоненко Н. М., Бєленічев І. Ф. (2016)
Ткаченко Н. О. - Структурно-функціональний і параметричний аналіз соціальної функції фармацевтичної галузі (2016)
Бігдан О. А. - Фармакологічні аспекти застосування фуранпохідних 1,2,4-тріазол-3-тіолів, Парченко В. В., Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2016)
Світлій пам'яті (2016)
Алиева Е. Г. - Роль дендритных клеток в поддержании структурного гомеостаза кожи, Сулаева О. Н. (2016)
Завгородняя М. И. - Клеточные и молекулярные основы заживления ран, Макеева Л. В., Славчева О. С., Сулаева О. Н. (2016)
Москаленко Р. А. - Еволюція уявлень про патологічне біомінералоутворення у м’яких тканинах (огляд літератури), Романюк А. М. (2016)
Слободян О. М. - Онтогенетичні особливості становлення будови нижньої щелепи, Лаврів Л. П., Костюк В. О. (2016)
Федченко М. М. - Перспективи використання цитомерів в біології та медицині, Федченко М. П., Шпонька І. С. (2016)
Шинкаренко Т. В. - Алгоритми діагностики астроцитарних пухлин головного мозку у дорослих з урахуванням перегляду класифікації пухлин центральної нервової системи, Шпонька І. С., Корнілов Б. Ю. (2016)
Абдул-Оглы Л. В. - Морфометрические показатели пупочного канатика в норме и при нарушении формирования плаценты, Козловская А. А., Рутгайзер В. Г., Дубовик К. И., Бельская Е. О. (2016)
Адамович О. О. - Аналіз кількісних та якісних особливостей міжхребцевих дисків шийного відділу хребта у осіб різної статі юнацького віку (2016)
Бойчук Т. М. - Морфометричні зміни Bcl-2+-клітин кори тім’яної частки, індуковані неповною глобальною ішемієюреперфузією головного мозку в самців-щурів зі стрептозотоциновим цукровим діабетом, Кметь Т. І., Кметь О. Г. (2016)
Васильчишина А. В. - Морфометричні параметри таза в перинатальному періоді онтогенезу людини, Хмара Т. В., Ризничук М. О. (2016)
Вовк О. Ю. - Индивидуальная анатомическая изменчивость основных краниометрических показателей у людей зрелого возраста, Сухоносов Р. А. (2016)
Вовк О. Ю. - Краниотопографические особенности венозных образований твердой оболочки головного мозга, Богуславский Ю. В., Шмаргалев А. А. (2016)
Волошин М. А. - Особливості співвідношення клітин та міжклітинної речовини у менісках щурів при становленні рухової активності протягом перших двох тижнів постнатального життя в нормі та після внутрішньоплідного введення антигену, Абросімов Ю. Ю. (2016)
Волошин М. А. - Динаміка відносної площі структур печінки щурів у ранньому післянатальному періоді в нормі та після внутрішньоутробної дії антигену та глюкокортикоїдів, Богданов П. В. (2016)
Гаврилюк О. М. - CD117+ клітини/телоцити при хронічному стеатогепатиті та вірусному гепатиті С: гістотопографічні та кількісні особливості (2016)
Герасимюк І. Є. - Особливості структурної перебудови яєчок щурів за умов постструмектомічного гіпотиреозу, Ільків О. П. (2016)
Голотюк В. В. - Особливості розподілу і динаміки експресії індуцибельної синтази оксиду азоту у хворих на рак прямої кишки під впливом неоад’ювантної хіміопроменевої терапії та їх взаємозв’язок з ефективністю полірадіомодифікації із застосуванням препарату L-аргініну, Багрій М. М. (2016)
Губина-Вакулик Г. И. - Патологическая анатомия плаценты при пиелонефрите у беременных, Ганчева Е. В., Наумова О. В. (2016)
Гусак Є. В. - Дослідження поведінки магнієвих імплантатів in vitro в розчині SBF, Солодовник О. В., Міщенко О. М., Яновська Г. О., Ярмоленко О. С., Курганська В. О., Дєдкова К. А., Погорєлов М. В. (2016)
Гусак Є. В. - Хімія поверхні біологічних апатитів мінералізованих тканин (на прикладі губчастої кісткової тканини), Данильченко С. М., Гордієнко О. В., Іншина Н. М., Олешко О. М., Погорєлов М. В. (2016)
Давидова Л. М. - Морфологічні перетворення язика щурів за умов загального зневоднення організму, Ткач Г. Ф., Сікора В. З., Максимова О. С., Муравський Д. В. (2016)
Денисенко С. А. - Морфологические изменения в системах гипофиз-надпочечники и гипофиз-семенники у крыс, внутриутробно подвергавшихся воздействию слабого электромагнитного излучения, Губина-Вакулик Г. И., Андреев А. В. (2016)
Дубоссарська З. М. - Морфологічні особливості еутопічного ендометрію у пацієнток з аденоміозом та синдромом хронічного тазового болю, Грек Л. П., Скорик В. Р. (2016)
Dudenko V. G. - Topographic and morphometric characteristics of human renal pyramids of the upper end at mature and elderly ages, Vdovichenko V. I. (2016)
Дядик О. О. - Системний амілоїдоз з переважним ураженням серця: оригінальне спостереження, Балтьонкова О. С. (2016)
Дядик О. О. - Особливості гістологічної будови та диференційної діагностики теносиновіальної гігантоклітинної пухлини дифузного типу та її малігнізованої форми, Григоровська А. В. (2016)
Дядык Е. А. - Особенности лечебного патоморфоза кожи больных псориазом после ультрафиолетовой средневолновой терапии узкого спектра (311 нм), Жданова И. О., Романенко К. В., Некрасова Л. Г., Боровая О. О. (2016)
Дядик О. О. - Злоякісна пухлина Бреннера: опис клінічного випадку, Некрасова Л. Г., Зарицька В. І., Тімоніна Т. В., Снісаревський П. П. (2016)
Заморський І. І. - Вплив адеметіоніну на морфологічні зміни у нирках щурів при експериментальному рабдоміоліозі, Драчук В. М., Горошко О. М. (2016)
Заморський І. І. - Вплив органоспецифічних пептидів на морфологічні зміни нирок щурів за умов розвитку їх ішемічно-реперфузійного пошкодження, Щудрова Т. С. (2016)
Заставний І. - Дослідження вуглеводних детермінант ворсинок хоріона при ранньому невиношуванні вагітності, Ященко А., Ткач І. (2016)
Кашперук-Карпюк І. С. - Мікроскопічна анатомія сечового міхура у новонароджених, Цигикало О. В., Олійник І. Ю. (2016)
Кенюк А. Т. - Перспектива використання принципу суперімпозиції зображень в ході реєстрації динамічних змін кісткової тканини в периімплантатній області (2016)
Козлов С. В. - Позиционная асфиксия, Сулоев К. Н., Алексин Г. Б., Ткаченко А. В. (2016)
Колдунов В. В. - Аналіз експресії імуногістохімічних маркерів апоптозу та проліферації в гіпокампі щурів при експериментальній кардіоміопатії, Родинський О. Г., Козлова Ю. В., Гербаc Т. Ю. (2016)
Кривчанська М. І. - Морфо-функціональні зміни в нирках викликані пропранололом: ефект мелатоніну, Ризничук М. О., Пішак В. П. (2016)
Марковский В. Д. - Морфофункциональное состояние печени потомства от матерей, инфицированных Esherichia Coli (экспериментальное исследование), Сакал А. А. (2016)
Милица К. Н. - Иммуногистохимические особенности жировой ткани сальника и подкожной жировой клетчатки у лиц с избыточной массой тела, ожирением и метаболическим синдромом, Сорокина И. В., Мирошниченко М. С., Плитень О. Н. (2016)
Муха С. Ю. - Електронномікроскопічні зміни сім'яників в ранні терміни після експериментальної термічної травми, Волков К. С., Небесна З. М., Крамар С. Б. (2016)
Назарян Р. С. - Тканевая активность синтазы оксида азота в ротовой полости при атопической патологии, Кривенко Л. С., Гаргин В. В. (2016)
Новиков С. П. - Оптимизация анестезиологического обеспечения при хирургическом лечении колоректального рака: клинико-морфологические параллели, Чебанов К. О., Кириллова Л. А., Петрук Н. С., Фролов К. Б., Твердохлеб И. В. (2016)
Перцева Н. О. - Ультраструктурные нарушения тромбоцитов у больных сахарным диабетом 2 типа с артериальной гипертензией (2016)
Петрук Н. С. - Аналіз впливу факторів онтогенетичного часу та пренатальної гіпоксії на морфометричні показники спеціалізованого контактного апарата міокарда шлуночків щурів (2016)
Повстяний В. А. - Експертно-діагностичні критерії для встановлення часу настання смерті за результатами дослідження Ахіллового сухожилку у пізньому постмортальному періоді (2016)
Раскалєй Т. Я. - Гістохімічне дослідження скелетних м’язів за умов експериментальної тупої травми спинного мозку, Раскалєй В. Б., Шобат Л. Б., Гаврилюк-Скиба Г. О. (2016)
Редякина О. В. - Морфометрическая характеристика ствола мозга у людей зрелого возраста (2016)
Решетнікова О. С. - Морфологія привушної слинної залози щура в умовах експериментальної затримки внутрішньоутробного розвитку плода, Морозов С. А. (2016)
Савка І. І. - Зміни мікроструктури яєчка при цукровому діабеті в експерименті, Джалілова Е. Е. (2016)
Сорокина И. В. - Отдельные аспекты преждевременного старения иммунной системы при действии продолжительного светового стресса, Бочарова Т. В. (2016)
Сорокина И. В. - Морфологические особенности клубочкового аппарата почек плодов и новорожденных при моделировании различной гипоксии, Марковский В. Д., Борзенкова И. В., Мирошниченко М. С., Плитень О. Н. (2016)
Станишевская Н. В. - Изменения внутрикожного напряжения кислорода при моделировнии некроза миокарда в разные стадии ишемического предсостояния (2016)
Степаненко О. Ю. - Будова та індивідуальна анатомічна мінливість I-III часточок півкуль мозочка людини, Мар’єнко Н. І. (2016)
Товажнянская В. Д. - Влияние материнского клебсиеллеза на морфофункциональное состояние коры надпочечников плодов (экспериментальное исследование), Сорокина И. В., Яковцова И. И. (2016)
Трофимова А. В. - Морфологические характеристики сердца после индукции терапевтической гипотермии и введения мезенхимальных стромальных клеток в терапии экспериментального инфаркта миокарда, Чиж Н. А., Белочкина И. В., Волина В. В., Сандомирский Б. П. (2016)
Трясак Н. С. - Особенности гистоморфологии компонентов стенки венечных артерий в условиях экспериментального атеросклероза, Силкина Ю. В. (2016)
Туманский В. А. - Иммуногистохимические дифференциально-диагностические особенности доброкачественной гиперплазии, интраэпителиальной неоплазии и рака предстательной железы, Попович А. А., Попович С. А., Туманская Л. М. (2016)
Туманский В. А. - Сравнительная иммуногистохимическая характеристика экспрессии рецепторов эстрогена-α и прогестерона, р16 и р53, Ki-67 и каспазы-3 в инвазивной эндометриоидной аденокарциноме тела матки различной степени дифференцировки, Чепец А. В. (2016)
Хріпков І. С. - Ультраструктурні особливості реакції білок-синтезуючого апарату фолікулярних ендокриноцитів щитоподібної залози при дистантній взаємодії з пухлиною (2016)
Чайковська С. Ю. - Аналіз вікової динаміки щільності кісткової тканини різних ділянок тіла нижньої щелепи у дітей дошкільного віку (2016)
Черненко О. Г. - Морфологічна характеристика та критерії інвазивності аденом гіпофіза, Іванова О. М., Гук М. О., Даневич Е. А., Руденко С. О., Сільченко В. П., Малишева Т. А. (2016)
Чертенко Т. Н. - Клинико-морфологическая характеристика диффузных глиом у населения Харьковского региона за период 2000-2014 годы, Яковцова И. И. (2016)
Шпонька І. С. - Морфологічна характеристика первинної дифузної крупноклітинної В-клітинної лімфоми ЦНС, Гриценко П. О., Шинкаренко Т. В. (2016)
Щур М. Б. - Морфологічні аспекти функціональних апаратів очного яблука на тлі екзогенного гіпотиреозу, індукованого мерказолілом, Ященко А. М. (2016)
Яковцова И. И. - Морфология и прогностическое значение стромы рака предстательной железы, Ткаченко П. В., Долгая О. В., Ивахно И. В. (2016)
Яременко Л. М. - Експресія актину в сенсомоторній корі великих півкуль головного мозку при моделюванні транзиторної ішемії та за умов імунокорекції, Грабовий О. М., Слічна Г. М., Чухрай С. М., Слічний І. В. (2016)
Вовк Ю. Н. - Клиническая анатомия – основа современной морфологии и хирургии (2016)
Дядик О. О. - Викладання питань етики та деонтології лікарям-інтернам на кафедрах патологічної анатомії, Сільченко В. П., Іркін І. В., Шатрова К. М., Руденко С. О., Заріцька В. І. (2016)
Кошарный В. В. - Методы диагностики при черепно-мозговой травме, Павлов А. И., Козлов С. В. (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського