Кухтов В. - Оценка прочности несущих систем спецтехники, созданой на базе автомобильных и тракторных шасси, Щербак О., Чаусов Д. (2014)
Рубльов В. - Методика оцінки якості фарбованих покриттів і зварних з'єднань сільськогосподарської техніки, Войтюк В., Рубльов В. (2014)
Денисенко М. - Виготовлення зносостійких деталей робочих органів грунтообробних, кормозбиральних та посівних машин, Опальчук А. (2014)
Перепелиця Н. - Методичні підходи до розрахунку збитків від простою сільськогосподарської техніки та обладнання, Котенко С. (2014)
Цема Т. - Нові вимоги до введення в обіг сільськогосподарських машин на території Митного Союзу, Лисак Л. (2014)
Кравчук В. - Ранжування зернозбиральних комбайнів залежно від їх продуктивності, Занько М. (2014)
Погорілий В. - Методологія та результати тестування зернозбирального комбайна Lexion-770 на збиранні кукурудзи (2014)
Погорілий В. - Новий Claas Axion 940 потужністю 350 к.с. Тест на оранці, Бутенко П. (2014)
Демко О. - Дослідження залежності продуктивності зк від механічних втрат зерна за молотильно-сепарувальним пристроєм (мпс) комбайнів, Демко А., Надточній О., Якимів Р. (2014)
Войтюк П. - Дослідження роботи вітчизняних кукурудзозбиральних машин серії кмс (2014)
Лебедєв С. - Результати державних приймальних випробувань трактора хтз-3512 з оцінкою відповідності технічним регламентам, Піпченко О. (2014)
Кушнарьов А. - Теоретичні дослідження взаємодії викопувального робочого органу з грунтом, Шустік Л., Маринін С. (2014)
Войтюк Д. - Новий підхід до проектування полиці плуга за заданою граничною траєкторією руху скиби, Пилипака С., Пилипака Т., Кремець Я. (2014)
Адамчук В. - Конструкційно-кінематичні параметри вібраційного викопувального робочого органу при ударному контакті з тілом коренеплоду, Булгаков В., Головач І. (2014)
Шустік Л. - Ранжування машин-аналогів на прикладі машин для обробітку ґрунту та сівби, Маринін С., Іваненко Л., Степченко С., Бондаренко О., Литовченко О., Лисак О. (2014)
Гапоненко А. - Исследование взаимодействия рабочих органов на упругих стойках с почвой (2014)
Пивовар І. - Вітчизняні дискові агрегати для основного обробітку ґрунту (2014)
Прилуцький А. - Механіко-математична модель руху зернової суміші в ротаційному розкидачі пневмовідценторваного пристрою (2014)
Деревянко Д. - Обґрунтування та теоретичні розрахунки руху зернівок вздовж лопаток похилих секторів вібровідцентрованого сепаратора (2014)
Клендій М. - Ковзання частинки по похилі площині, всі точки якої здійснюють поступальні коливання у вертикальних площинах, паралельних горизонталям похилої площини (2014)
Войновський В. - Порівняння механізмів та принципу роботи розкидачів мінеральних добрив. Результати тестувань, Войновська А., Коломієць І., Сліпченко О. (2014)
Левченко П. - Машини з активними робочими органами в сільгоспвиробництві України (2014)
Постельга С. - Екзамен кормозаготівельних машин голландської фірми "Lely" в умовах України, Смоляр В., Кириченко Л., Філоненко Л., Громадська В. (2014)
Жаріков А. - Аналіз конструкцій та результатів досліджень машини для кошування трав (2014)
Алієв Е. - Дослідження ефективності застосування плитно-валяльної машини пвм-1 у складі технічного модуля тм пов-8,0 під час оброблення та перероблення грубої овечої вовни в утеплювач тваринницьких приміщень, Лиходід В., Івлєв В., Смоляр В. (2014)
Захарчук О. - Техніко-технологічне забезпечення малих форм господарювання в Україні та досвід Польщі, Вишневецька О. (2014)
Сербій В. - Спосіб біотермічної ферментації органічної маси та пристрій для його здійснення, Рудик Л. (2014)
Рубльов В. - Оцінювання показників різьбових з'єднань сівалок, Опалко В. (2014)
Вихідні дані (2014)
Олійник Я. - Географічному факультету – 80 (2012)
Гладкий О. - Основні зарубіжні школи з регіональної економіки (2012)
Смирнов І. - Формування транспортно-логістичних кластерів у ЄС: український контекст, Шматок О. (2012)
Олійник Я. - Методологічні підходи до вивчення формування та розвитку регіональних систем природокористування, Кононенко О., Мельничук А. (2012)
Нестерчук І. - Оптимізація природокористування в геоекологічних мікрорайонах досліджуваного регіону (2012)
Лаврик О. - Алгоритмізація впливу млинарських ландшафтно-технічних систем на зміну долинно річкових ландшафтів України (2012)
Тимофеєв В. - Деталізація багаторічної зміни атмосферних опадів у літній сезон, Татарчук О., Щеглов О. (2012)
Олійник Я. - Конкурентоспроможність територій як напрям суспільно-географічних досліджень, Запотоцький С. (2012)
Трусій О. - Історико-географічні особливості розвитку науки (2012)
Гладкий О. - Формування ринку праці великих міст в умовах глобалізації, Глибовець В. (2012)
Бондаренко Е. - Особливості математичної основи польських загальногеографічних карт періоду 1919-1939 років на західноукраїнські землі, Іщук А. (2012)
Курач Т. - Теоретико множинний підхід до класифікування географічних карт (2012)
Корома Н. - Політико-географічні фактори формування стикових геополітичних регіонів (приклад Балто-Чорноморського регіону) (2012)
Осіпчук І. - Типізація центрів торговельного обслуговування населення Рівненської області (2012)
Деканові географічного факультету Олійнику Ярославу Богдановичу – 60! (2012)
Іщуку Степану Івановичу – 75! (2012)
Любичу Івану Йосиповичу – 75! (2012)
Білоусу Володимиру Васильовичу – 65! (2012)
Приседьку Владиславу Леонідовичу – 65! (2012)
Стецюку Володимиру Васильовичу – 65! (2012)
Юрківський Віктор Минович (2012)
Мельничук Іван Васильович (2012)
Огородніков Володимир Іванович (2012)
Шишацький Віктор Борисович (2012)
Іванов В. Г. - Розподіл магнію у синтетичному високоміцному чавуні (2016)
Коваль П. П. - Дослідження й удосконалення технології підготовки вапна до агломерації, Мосейко Ю. В., Куріс Ю. В., Воденнікова О. С., Безпалов Р. І., Коваленко І. В. (2016)
Харченко А. В. - Термодинамическая модель многокомпонентной жидкой шлаковой фазы, Синяков Р. В. (2016)
Очинський В. М. - Про одержання мікропорошків корунду, що леговані хромом, за умов гідротермального синтезу, Воляр Р. М., Косенко В. М., Карпенко Г. В., Пилипко М. С. (2016)
Колобов Г. А. - Новые технологии переработки вторичного редкометалльного сырья, Воденников С. А., Нестеренко Т. Н., Бубинец А. В., Печерица А. К. (2016)
Колобов Г. А. - Извлечение редкоземельных металлов из отходов магнитных сплавов и изделий из них, Ракова Н. Н., Мосейко Ю. В., Павлов В. В., Печерица К. А. (2016)
Малишев В. В. - Будова й електрохімічна поведінка розплавлених галогенідних систем, що містять йони гадолінію, Ускова Н. М., Шахнін Д. Б., Риженко О. О. (2016)
Малишев В. В. - Синтез силіцидів хрому електрохімічними та хімічними методами в йонних розплавах, Шахнін Д. Б., Молотовська Л. А., Кущевська Н. Ф., Габ А. І., Шустер Дж. (2016)
Ускова Н. Н. - Электровосстановление комплексов бора в хлоридно-фторидных расплавах, Шахнин Д. Б., Брускова Д. -М.Я., Малишев В. В., Попеску А. -М., Константин В. (2016)
Бєлоконь Ю. О. - Термодинамічний аналіз протікання свс-реакцій у системі "титан-алюміній" (2016)
Скачков В. О. - Моделювання процесу формування системи транспортних пор у структурі карбонізованого вуглепластика під час його газифікації, Іванов В. І., Нестеренко Т. М., Бережна О. Р. (2016)
Кириченко А. Г. - Механизмы формирования углеродных отложений в процессе термокаталитического распада монооксида углерода, Терновой Ю. Ф., Панова В. О., Личконенко Н. В. (2016)
Ніколаєв В. О. - Методи визначення коефіцієнта плеча крутного моменту під час прокатки, Васильєв C. О. (2016)
Гупало О. В. - Дослідження теплової роботи кільцевої печі із збагаченням повітря горіння технологічним киснем, Єрьомін О. О. (2016)
Зінченко В. Ю. - Аналіз сучасного стану оптимізації теплової роботи нагрівальних печей камерного типу, Іванов В. І., Чепрасов О. І., Каюков Ю. М. (2016)
Башлій С. В. - Досвід промислового впровадження пальників часткового попереднього змішування у камерних термічних рециркуляційних печах, Лютий О. П., Чепрасов О. І., Каюков Ю. М., Панова В. О. (2016)
Тарасов В. К. - Дослідження та розробка безударних гідрогвинтових механізмів витягування злитків, Жук А. Я., Безверхий А. І., Таратута К. В. (2016)
Коломоєць Г. Г. - Про одержання та проблеми застосування сульфіду кадмію в енергетиці (2016)
Рижков В. Г. - До розрахунків вентиляції виробничих приміщень металургійних цехів з урахуванням втрат теплоти, Куріс Ю. В., Манідіна Є. А., Беренда Н. В., Манідін В. С. (2016)
Василенко Т. Г. - Про вплив перманганату калію на дію марганцевого цеоліту в процесі водопідготовки, Коляда В. П. (2016)
Критська Т. В. - Екологічні та технічні перспективи застосування кисню й озону, Туришев К. О., Таранець А. В. (2016)
Авторський покажчик (2016)
Титул, зміст (2015)
Іващук В. В. - Розробка і дослідження моделі сушіння молочних продуктів для задачі гарантованого управління регламентом, Ладанюк А. П. (2015)
Івахнюк М. О. - Вплив способу підготовки посівного матеріалу на синтез полісахариду етаполану на олієвмісних субстратах, Пирог Т. П. (2015)
Стабніков В. П. - Вирощування водоростей для отримання біодизелю в модельному ставку, сконструйованому біотехнологічним осадженням карбонату кальцію (2015)
Захарченко О. В. - Наукові основи раціонального природокористування (2015)
Пилипенко О. Є. - Проблема регулювання державного і приватного секторів економіки в сучасних зарубіжних теоріях (2015)
Мостенська Т. Л. - Створення робочих місць у "зеленій" економіці, Мостенська Т. Г., Ралко О. С. (2015)
Захарін С. В. - Регулювання розвитку агропромислового комплексу: регіональний рівень, Левчук Н. І., Романовська Т. І. (2015)
Кучеренко В. М. - Формування інтегрованої організаційної структури маркетингової діяльності виноградно-виноробної галузі (2015)
Замрига А. В. - Формування інноваційної інфраструктури розвитку інноваційних процесів в аграрному секторі (2015)
Ткачук С. В. - Інтелектуальна діяльність у контексті подвійної природи інтелектуальної власності, Стахурська С. А. (2015)
Лисиціна І. Ю. - Застосування системи Performance Management для оцінки персоналу організації (2015)
Розумей С. Б. - Ринок пива і системи розподілу з урахуванням тенденцій, що склалися (2015)
Ємцев В. І. - Впровадження комплексних систем управління якістю продукції як об’єктивна необхідність розвитку конкурентоспроможності підприємств, Ємцева І. В. (2015)
Боковець В. В. - Проблеми корпоративного управління (2015)
Володченкова Н. В. - Метод розрахунку системи очищення повітря виробничих приміщень харчових підприємств (2015)
Погорілий Т. М. - Об’ємна геометрична модель системи комірок: кристали цукру–міжкристальні розчини сахарози–парова бульбашка (2015)
Эбиэнфа П. Д. - Интенсификация процесса обжарки солода, Груданов В. Я., Поздняков В. М., Ермаков А. И. (2015)
Хваста М. М. - Взаємозв’язки між енергетичними і матеріальними потоками в системах транспортування вантажів (2015)
Гаращук О. В. - Зближення вищої освіти України з міжнародними стандартами (2015)
Шестеренко В. Є. - Компенсація реактивної потужності як ефективний засіб зниження втрат електроенергії, Ізволенський І. Є. (2015)
Гревцева Н. В. - Дослідження механізму взаємодії овочевих кріопаст з компонентами макаронного тіста, Набоков Д. О. (2015)
Осокіна Н. М. - Газоутримувальна здатність борошна із зерна спельти залежно від сорту, Любич В. В., Возіян В. В. (2015)
Ковбасюк Л. М. - Удосконалення технології рослинного екстракту для закладів ресторанного господарства, Іщенко Т. І., Гавриш А. В., Арпуль О. В. (2015)
Кравченко М. Ф. - Реологічні властивості бісквітного тіста з борошном "Здоров’я", Романовська О. Л., Борук С. Д. (2015)
Сінат-Радченко Д. Є. - Оцінка вмісту вимороженої води в продукції м’ясо-молочної промисловості, Масліков М. М., Масліков М. О. (2015)
Дейниченко Л. Г. - Аналіз фактичного добового раціону військовослужбовців Збройних Сил України, Ренке К. Г. (2015)
Бабич І. М. - Дослідження малопоширених сортів винограду в Україні, Куц А. М., Полешко Н. В. (2015)
Сімахіна Г. О. - Зміни біохімічних показників дикорослих ягід при заморожуванні, Халапсіна С. В. (2015)
Павлюченко О. С. - Виробництво італійського печива біскоті для хворих на цукровий діабет, Лазоренко Н. П., Григоренко І. А. (2015)
Українець А. І. - Коагуляційне очищення жомопресової води гелем алюмінію, Олішевський В. В., Пушанко Н. М., Ляпіна К. В., Маринін А. І. (2015)
Костенко Є. Є. - Дослідження комплексоутворення іонів Cu(II), Pb(II), Cd(II), Fe(III) з анальгіном, Бутенко О. М., Максименко О. В. (2015)
Майборода О. І. - Синтез нових 5-амідо- і 5-(сульфонамідо)ізохінолінів, Сімурова Н. В., Ковальова С. О., Хільченко М. О. (2015)
До відома авторів (2015)
Олійник Я. - Розвиток географічної науки в Україні в першій половині ХХ століття, Нич Т. (2013)
Смирнов І. - Геологістичні особливості кейтерингу (2013)
Коковський Л. - Економічна безпека як об'єкт економіко-географічного дослідження (2013)
Яворська В. - Методологічні принцип дослідження геодемографічних процесів (2013)
Голубчиков С. - Ландшафтно-гидроэкологические последствия многовекового лесопользования (2013)
Філоненко Ю. - Особливості фітогенного рельєфу Ніжинщини (2013)
Мезенцева Н. - Гендерні аспекти ринку праці України, Кривець О. (2013)
Мезенцев К. - Тренди розвитку міських поселень в Україні: стійкі та вразливі міста (2013)
Гладкий О. - Система міського розселення України як чинник формування промислових агломерацій (2013)
Запотоцький С. - Суспільно-географічні трансформації ринку житла в Україні, Запотоцька В., Екезлі А. (2013)
Трусій О. - Територіальна організація аспірантської підготовки в Україні (2013)
Бондаренко Е. - Загальногеографічні карти на Західноукраїнські території періоду 1919-1939 років: напрями, особливості та результати картографування, Іщук А. (2013)
Матвієнко Н. - Тенденції розвитку туризм Туреччини (2013)
Глибовець В. - Розвиток туристичної сфери у прикордонних містах на прикладі Страсбурга, Сахарчук Н. (2013)
Гнатюк О. - Компонентна структура територіальної ідентичності населення (2013)
Костюк О. - Геолого-геоморфологічні особливості басейну річки Серет (2013)
Клюйко Т. - Сучасні особливості процесів субурбанізації (2013)
Сизенко О. - Ландшафтна структура територій Орільсько-Самарської низовинної області, проектованих для заповідання (2013)
Стеблецька Ю. - Просторові відмінності у якості міського середовища м. Києва (2013)
Шелемеха Д. - Територіально-галузеві трансформації сфери обслуговування населення міста Києва (на прикладі Старого міста) (2013)
Миколі Даниловичу Пістуну – 80! (2013)
Анатолію Миколайовичу Молочку – 65! (2013)
Петру Олексійовичу Масляку – 65! (2013)
Віктору Миколайовичу Савицькому – 65! (2013)
Валерію Петровичу Михайленку – 65! (2013)
Ользі Олександрівні Любіцевій – 60! (2013)
Наталії Петрівні Герасименко – 60! (2013)
Валентину Кириловичу Хільчевському – 60! (2013)
Олександру Олексійовичу Бейдику – 60! (2013)
Володимиру Івановичу Гетьману – 60! (2013)
Валерію Миколайовичу Пересєкіну – 60! (2013)
Олександру Григоровичу Ободовському – 55! (2013)
Сергію Івановичу Сніжку – 55! (2013)
Ткаченко Анатолій Григорович (2013)
Щур Юрій Володимирович (2013)
Ромась Микола Іванович (2013)
Гуцал Віктор Олександрович (2013)
Інформація про XI з'їзд Українського географічного товариства (2013)
Кравчук В. - Дефрагментація техніко-технологічних рішень для диференційованих систем обробітку грунту, сівби, збирання, доробки та зберігання зернових культур з адаптацією до умов господарюючого суб'єкта, Шустік Л., Погорілий В., Маринін С., Іваненко Л., Бондаренко О., Думич В. (2014)
Таргоня В. - Методологічні основи конструювання адаптивних агробіоінженерних систем (2014)
Митрофанов О. - Проекти "АгроОлімп-Степ 200" та "АгроОлімп-Степ 300": дослідження та розроблення проектів оптимізованих за складом машинно-тракторних парків в богарних умовах півдня України, Мігальов А., Легкодух І. (2014)
Митрофанов О. - Проекти "АгроОлімп-Степ 200" та "АгроОлімп-Степ 300" дослідження та розроблення сівозмін, системи обробітку грунту, номенклатури, послідовності технологічних операцій та вимог до них, Єфімова Н., Малярчук В. (2014)
Митрофанов О. - Проекти "АгроОлімп-Степ 200" та "АгроОлімп-Степ 300" економічні показники з використанням оптимального комплексу машин, Сидоренко С. (2014)
Сидорчук О. - Дослідження поопераційних елементів часу на виконання технологічних операцій рільництва, Падюка Т. (2014)
Давидюк В. - Експериментальні дослідження мульчування ґрунту фрагментами стебел кукурудзи дисковим знаряддям (2014)
Броварець О. - Класифікаційна модель робочих органів для технологій Strip-till (2014)
Малярчук В. - Вплив технологічних процесів основного обробітку ґрунту на його водний режим і продуктивність соняшнику (2014)
Сердюченко Н. - Оцінювання кліматообумовлених коливань урожайності основних зернових культур в Україні (2014)
Гусар І. - Визначення строкатості показників родючості та оптимізація розмірів елементарних ділянок для відбору зразків грунту в технологіях керованого землеробства, Любченко С., Купчик В. (2014)
Єфімова Н. - Екологічне обгрунтування удосконалення систем обробітку грунту та сівозмін у контексті кіотського протоколу (2014)
Давидюк В. - Експериментальні дослідження збирання зернової частини пшениці на корені макетом обчісувальної жатки (2014)
Бахур О. - Регулювання балансу гумусу - запорука відновлення родючості грунтів (2014)
Броварець О. - Техніко-економічне обґрунтування математичного апарату для реалізації прогностично компенсаційної технології змінних норм внесення технологічного матеріалу (2014)
Сербій Є. - Гідрофільні властивості компонентів для дражирування насіння, Гусар І. (2014)
Мариніна Л. - Теоретичне дослідження руху капсульованого насіння в барабані дражиратора (2014)
Мойсенко В. - Обгрунтування технологічно-конструкційних схем для розсівання мінеральних добрив, Ратушний В. (2014)
Куліш О. - Вплив біодеструктора стерні на врожайність насіння льону олійного в зоні малого Полісся України (2014)
Куліш О. - Ефективність впливу двохкомпонентного фунгіциду "Абакус" на врожайзерна озимої пшениці, в зоні малого Полісся західного регіону України (2014)
Іваненко І. - Дослідження процесу збирання зернових культур способом обчісування колосків на корені (2014)
Новохацький М. - Різноякісність насіння сої: види, причини, наслідки (2014)
Шейченко В. - Удосконалення технологічного процесу збирання насіння бобових трав, Анеляк М., Кузьмич А., Кустов С., Ріпенко В. (2014)
Маринченко І. - До питання удосконалення технологій збирання конопель двобічного використання, Коропченко С., Примаков. Примаков. (2014)
Думич В. - Аналіз технологій збирання льону олійного в західному регіоні України (2014)
Думич В. - Технології збирання верби (2014)
Волоха М. - Подолання багатокритеріальності при моделювання технологічни процесів вирощування цукрових буряків (2014)
Остренко М. - Порівняльна оцінка середньостиглих сортів картоплі за стійкістю до хвороб та урожайністю в умовах ННДЦ Білоцерківського НАУ, Панченко Т. (2014)
Сидоренко В. - Спосіб зменшення інтенсивності штучного дощу та підвищення швидкості зрошення дощувальними машинами кругової дії, Куроченко В. (2014)
Луценко М. - Проблеми і перспективи розвитку молочного тваринництва в Україні (2014)
Роженко В. - Заготівля грубостеблих кормів сучасними високопродуктивними кормозбиральними комбайнами, Філоненко Л., Балабуха С., Календрузь І. (2014)
Рубльов В. - Оцінка технологій доїння великої рогатої худоби в умовах молочно-твариної ферми, Дев'ятко О. (2014)
Линник Ю. - Шляхи усунення дестабілізації вакуумного режиму доїльних установок (2014)
Смоляр В. - Техніко-технологічні рушення відгодівельної ферми на 100 голів великої рогатої худоби (2014)
Зора В. - Новітнє обладнання для вирощування курчат-бройлерів ТББАВ від ТОВ "Техна" (2014)
Кришталь О. - Дослідження роботи обладнання для утримання індиків та шляхи його удосконалення, Ковтун О., Громадська В. (2014)
Таргоня В. - Дослідження біотехнологічного процесу отримання поживних розчинів на основі метанового зброджування рідкої фракції гнойової біомаси великої рогатої худоби, Гусар І., Хайдер Раад Намід Аль-Хазаалі (2014)
Лілевман І. - Розроблення і дослідження методу отримання активованого вугілля з відходів переробки льону, Лілевман О., Подольський М. (2014)
Шкоропад Л. - Аналіз виробництва козиного молока в Україні (2014)
Луценко М. - Перспективні технології з використання поновлюваних джерел енергії в сільськогосподарському виробництві, Тонковид О. (2014)
Таргоня В. - Разработка биоинженерных схем ресурсоеффективных и экологически безопасных агротехнологий, Сербий В., Рудик Л., Ефимова Н. (2014)
Голуб Г. - Випробування гідрореактивного змішувача при виробництві дизельного біопалива, Павленко М. (2014)
Кухарець С. - Обґрунтування енергетичних витрат на привід обертового реактора біогазової установки, Голуб Г. (2014)
Дубровін В. - Обґрунтування раціональної конструкції дозувально-змішувального пристрою сировини біопаливних гранул, Єременко О., Овруцький Р. (2014)
Довбненко О. - Обґрунтування енергетичної ефективності очищення повітряного середовища тваринницьких приміщень від шкідливих домішок (2014)
Вихідні дані (2014)
Безверхий О. - Вимушені електропружні коливання п’єзокерамічних резонаторів простої геометричної форми, Зінчук Л., Карлаш В. (2015)
Благітко Б. - Математичне моделювання впливу особливостей сенсорів на процес польоту безпілотного квадрокоптера, Мочульський Ю., Заячук І. (2015)
Бутрак І. - Вплив гармонічної хвилі на концентрацію напружень у безмежному тілі з податливими дисковими включеннями (2015)
Гайвась Б. - Конвективно-теплове сушіння шару зерна, Чапля Є., Чаплаєв Д. (2015)
Hachkevych O. - On determination the thermoelastic state of electro-conducting nonferromagnetic layer in time-harmonic field, Solodiak M., Makhorkin M. (2015)
Гриневич А. - Електрично заряджена електродована тріщина з зоною контакту між двома п’єзоелектричними матеріалами, Шевельова А., Лобода В. (2015)
Грицина О. - Крайові задачі нелокальної термопружності з урахуванням локального зміщення маси (2015)
Давидок А. - Моделювання випадкового дифузійного потоку маси у двофазній смузі зі стохастично розташованим прошарком випадкової товщини, Чернуха О. (2015)
Дінжос Р. - Моделювання структурної релаксації в області склування композиційних полімерних матеріалів, наповнених вуглецевими нанотрубками, Фіалко Н., Лисенков Е., Навронська Р. (2015)
Зеленяк В. - Термопружна взаємодія тріщини та включення у круговому диску (2015)
Костробій П. - Узагальнене рівняння дифузії в статистиці Рені, Маркович Б., Візнович О., Токарчук М. (2015)
Кривень В. - Розвиток пластичних смуг в околі тріщин при вершинах квадратного вирізу, Валяшек В., Каплун А., Яворська М. (2015)
Limarchenko O. - Parametric oscillations of liquid with a free surface in reservoir of conic shape, Melnik V. (2015)
Мусій Р. - Термонапружений стан порожнистої біметалевої кулі за електромагнітної дії в режимі з імпульсним модулівним сигналом, Мельник Н. (2015)
Недашковська А. - Ітераційний метод розв’язування системи поліноміальних рівнянь другого степеня (2015)
Піскозуб Л. - Антиплоска деформація бруса скінченного поперечного перерізу з міжфазною тріщиною з урахуванням фрикційного проковзування, Оліярник Н., Пастернак Я., Сулим Г. (2015)
Прокопишин І. - Методи декомпозиції області для задачі про статичну рівновагу системи пружних тіл, з’єднаних через тонкі нелінійні прошарки (2015)
Ракоча І. - Математичне моделювання та дослідження термопружного стану кусково-однорідного по осі термочутливого циліндра, Попович В. (2015)
Савула Я. - Числовий аналіз двовимірної задачі про напружений стан неоднорідного тіла з урахуванням геометричної нелінійності, Стягар А. (2015)
Сачук Ю. - Узагальнена проблема на власні значення в задачах контактної взаємодії з урахуванням зношування матеріалу (2015)
Сеньків Л. - Визначення напруженого стану у зоні зварного спірального шва у магістральному трубопроводі (2015)
Соляр Т. - Осесиметричні напруження у кусково-однорідному пружно-пластичному кільці (2015)
Хапко Б. - Термонапружений стан тонкої шайби за змінних коефіцієнтів тепловіддачі (2015)
Чекурін В. - Ітераційний підхід до розв’язування нелінійних задач кондуктивно-променевого теплообміну в плоскому шарі, Бойчук Ю. (2015)
Вимоги до оформлення статті (2015)
Титул, зміст (2016)
Степаненко М. І. - Знань джерело й духовності храм: Кременчуцькому педагогічному коледжу імені А. С. Макаренка – 85 (2016)
Зелюк В. В. - Віхи творчої співпраці між освітянськими закладами (2016)
Курок О. І. - Вісім з половиною десятиліть відданої праці (2016)
Москалик Г. Ф. - Коледж завжди живе вічно молодим життям (2016)
Наші вітання знаному коледжу в освіті України (від редколегії журналу "Імідж сучасного педагога") (2016)
Сас Н. М. - Педагогічні умови і засоби підготовки до інноваційної складової професійної діяльності у ВНЗ (2016)
Зінченко В. П. - Процес формування профорієнтаційної компетентності майбутніх учителів, Шакотько В. В. (2016)
Крупіна Л. В. - Допрофесійна підготовка майбутнього вчителя у ліцеї при педагогічному коледжі: історія і досвід (2016)
Гальченко І. В. - Кременчуцький педагогічний коледж - шлях до успіху! (2016)
Богомаз О. А. - Веб-квести як засіб формування професійної компетентності студента педагогічного коледжу (2016)
Деньга Н. М. - Порівняльна характеристика методик діагностики рівня розвитку професійної рефлексії (2016)
Прокопенко Ю. С. - Система методичної роботи у відділенні фізичного виховання, Бондаренко В. В. (2016)
Мішеніна Н. Я. - Проблемне навчання як один із засобів активізації навчально-пізнавальної діяльності (2016)
Кулікова Т. В. - Термінологічна лексико-семантична система та методика ознайомлення з нею в навчальних закладах, Деркач В. В. (2016)
Омельченко Ю. В. - Використання team-teaching, co-teaching і проектних технологій у процесі навчання та виховання англійською мовою (з досвіду роботи) (2016)
Діброва О. В. - Життєві концепти мовотворчості Бориса Олійника (2016)
Яненко С. М. - Активізація пізнавальної діяльності та творчих можливостей учнів шляхом створення ситуації успіху (2016)
Яценко Т. В. - Психолого-педагогічні аспекти ознайомлення обдарованих дошкільників із знаковою системою на образній основі (2016)
Малюк Ю. В. - Пошуково-дослідницькі підходи до вивчення української мови та літератури (2016)
Мокра Л. М. - Національно-патріотичне та громадянське виховання студентської та учнівської молоді педагогічного коледжу (2016)
Москалик Г. Ф. - Проблема захисту прав неповнолітніх у сучасній Україні (2016)
Олійник І. О. - Гуманна педагогіка - засіб виховання благородної людини (2016)
Циповяз А. Т. - Теоретико-методические принципи физического воспитания в системе семья -детская спортивная школа, Антоненко-Миргородская А. Н. (2016)
До відома авторів (2016)
Передплата Всеукраїнського науково-практичного освітньо-популярного журналу "Імідж сучасного педагога" на 2017 рік (2016)
Відомості про авторів (2016)
Олійник Я. - Стратегія як головна складова процесу регіонального розвитку України, Пістун М., Мельничук А. (2014)
Смирнов І. - Військова логістика як туристичний ресурс у складі географії туризму: український досвід (2014)
Бейдик О. - Музейно-експозиційна спадщина великого Кобзаря, Бельченко Ю. (2014)
Гладкий О. - Міські системи розселення: становлення та структура (2014)
Кононенко О. - Екологоорієнтований розвиток міст: теоретичні підходи та досвід формування (2014)
Гетьман В. - Нижньосульський національний природний парк: природні (історичні) цінності (2014)
Філоненко Ю. - Зоогенний рельєф території басейну річки Уборть (2014)
Уліганець С. - Аналіз екологічного стану компонентів довкілля Закарпаття та їх вплив на туристичний бізнес регіону, Мельник Л., Фещенко В. (2014)
Яворська В. - Суспільно-географічні аспекти старіння населення (2014)
Мезенцева Н. - Торговельно-розважальні центри України: суспільно-географічні аспекти дослідження, Бура Т. (2014)
Запотоцький С. - Тенденції та перспективи житлового будівництва в Україні, Запотоцька В., Горин І. (2014)
Черкаська О. - Ресурсоємність господарства: стан та основні тенденції в регіональному вимірі (2014)
Бондаренко Е. - Методичні особливості дешифрування даних дистанційного зондування землі для геоінформаційного картографування земельних ресурсів Чернівецької області, Смірнов Я. (2014)
Курач Т. - Оцінка ступеня прояву подібності на геозображеннях (2014)
Матвієнко Н. - Управління регіональним розвитком туризму Хорватії, Матвієнко В., Денисюк Ю. (2014)
Шелемеха Д. - Ринок готельної нерухомості міста Києва: формування та розвиток (2014)
Стеблецька Ю. - Планування розвитку м. Києва: історико-географічні аспекти (2014)
Сергію Павловичу Романчуку – 70 (2014)
Ростиславу Васильовичу Олійнику – 60 (2014)
Ірині Михайлівні Щербань – 60 (2014)
Олені Петрівні Гавриленко – 50 (2014)
Марії Григорівні Онищенко – 50 (2014)
Василю Васильовичу Гребіню – 50 (2014)
До 85 – річчя з дня народження Козинцевої Лариси Максимівни (2014)
До 80 – річчя з дня народження Осауленко Лариси Єфремівни (2014)
До 80 – річчя з дня народження Тютюнника Дмитра Андрійовича (2014)
До 80 – річчя з дня народження Цара Василя Васильовича (2014)
До 75 – річчя з дня народження Горєва Леоніда Миколайовича (2014)
До 75 – річчя з дня народження Кобзистого Павла Івановича (2014)
До 75 – річчя з дня народження Патиченко Галини Олександрівни (2014)
До 65 – річчя з дня народження Шевченка Віктора Олексійовича (2014)
До 60 – річчя з дня народження Кузьминської Олени Костянтинівни (2014)
До 60 – річчя з дня народження Малишевої Людмили Леонідівни (2014)
Title (2015)
Contents (2015)
Baskevich O. V. - Interconnection of students’ somatic type with somatic health (2015)
Bondar A. A. - Analysis of Olympic education theoretical readiness of future physical culture teachers (2015)
Iermakov S. S. - Physical culture in life of Eastern-European region students: modern state and prospects of development, Cieślicka Mirosława, Muszkieta Radosław. (2015)
Kolumbet A. N. - Influence of stimulated plasticity training method on coordination indicators of high pedagogic educational estableshments’ girl students (2015)
Kubaj G. V. - Position of medical colleges’ students in respect to significance of physical exercises’ practicing and resons, conditioning it (2015)
Kuzmin V. A. - Substantiation of effectiveness of trainings on health related methodic for students with weakened motor fitness, Kopylov Yu. A., Kudryavtsev M. D., Galimov G. Y., Iermakov S. S. (2015)
Otravenko O. V. - Formation of student personality’s physical culture as subject of professional functioning (2015)
Skidan A. A. - Content of health related shaping training methodic for girls in the process of physical education, Sevdalev S. V., Vrublewskiy E. P. (2015)
Information for Authors (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Anikieiev D. M. - Criteria of effectiveness of students’ physical education system in higher educational establishments (2015)
Bezkorovainyi D. O. - Application of REAL-methodic for mastering arm wrestling techniques (2015)
Kirpenko V. N. - Assessment of indicators of faculty mass sport functioning in higer educational establishment (2015)
Kopylov Yu. A. - The concept of structure and content of health related trainings for higher educational establishments’ students, Jackowska L. N., Kudryavtsev M. D., Kuzmin V. A., Tolstopyatov I. A., Iermakov S. S. (2015)
Laсhno О. G. - Motivation for physical culture as factor of students’ functional state optimization (2015)
Mayevsky M. I. - Effectiveness of folk games’ application in formation of pedagogic specialties girl students’ value orientations on physical culture (2015)
Martinova N. P. - Results of experimental testing of hee girl students’ motor skills at aerobic trainings (2015)
Zhen Qiang San. - Working out of health related power lifting training program for first year students with muscular skeletal apparatus affections (2015)
Information for Authors (2015)
Білявська Т. М. - Питання акцентології в статтях Омеляна Партицького "Староруський акцент і ритміка "Слова о полку Ігоревім”" (2015)
Бобкова Т. В. - Основні підходи до ідентифікації й вилучення колокацій із текстів (2015)
Бурдунюк О. В. - Відапелятивні прізвища північно-західної Миколаївщини категорії "nomina impersonalia" (лексико-семантичний аналіз) (2015)
Воробьева А. В. - Условия достижения этической действенности риторического дискурса (2015)
Габидуллина А. Р. - Парадоксальные паремии в научном освещении (2015)
Галуцьких І. А. - Еротизм та мортальність людського тіла в текстовому відображенні художньої тілесності в англійській літературі постмодернізму (2015)
Желязкова В. В. - Специфіка функціонування акцентних груп у поемі "Енеїда" І. П. Котляревського (2015)
Задорожна А. С. - Особливості мовного втілення концепту УКРАЇНА в текстах спогадів українських шістдесятників (2015)
Колесниченко Е. Л. - Парадоксальная коммуникативная ситуация и ее структура (на примерах монологов М. М. Жванецкого) (2015)
Корнієнко І. А. - Антропонімна лексика у контексті лінгвокультурології (2015)
Коцюба Н. Й. - Апелятивність текстів офіційно-ділового стилю (2015)
Михаськів О. В. - Метафоричне зображення економічної кризи в Росії у німецькому газетному дискурсі (2015)
Олексюк О. М. - Рекламні повідомлення в аспекті сугестивного дискурсу (2015)
Остапенко С. А. - Термін як об‟єкт перекладознавчих студій у сфері фінансів, Політикін В. П. (2015)
Осташевская М. Г. - Словарный метод исследования поэтической картины мира писателя (2015)
Пономаренко С. С. - Морфонологічні моделі в дериваційній системі сучасної української мови (2015)
Семененко Л. Л. - Політичний текст як засіб експлікації потенцій мовного знака (2015)
Суворова Т. М. - Модальний модус обазності баладного твору (2015)
Suima I. P. - Contact responsive sentences in the english language (2015)
Тулузакова О. Г. - Актуалізація стилістично маркованої лексики (2015)
Шутова М. О. - Фразеосемантична фіксація етнокультурних уявлень англійців і українців "про себе" (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Gordienko Y. V. - Theoretical training in physical education of higher educational establishments’ girl students (2015)
Dudko M. V. - Characteristic of bio-geometric profile of students’ posture and physical fitness in process of physical education (2015)
Martsiv V. P. - Model characteristics of average skill boxers’ competition functioning (2015)
Masliak I. P. - Quickness and endurance fitness of pedagogic college girl students under influence of cheer-leading (2015)
Pyatnickaya D. V. - Development of girl-students’ physical qualities at extracurricular cheer-dance classes (cheer-dance show) (2015)
Rovniy A. S. - Mechanisms of adaptation to intensive loads of 400 meters’ hurdles runners at stage of initial basic training, Lastochkin V. M. (2015)
Yurchyshyn Y. V. - Modern information tools: their place in students’ extra-curriculum and involvement of them in motor activity of health related orientation (2015)
Jagiello W. - Somatic aspects of sports championship in taekwon-do ITF, Kozina Zh. L., Jagiello M. (2015)
Information for Authors (2015)
Богданова Є. В. - Історія акцентуації відчислівникових прислівників української мови (2015)
Гайдук Н. А. - Відображення національної специфіки в поняттях мовної та концептуальної картин світу (огляд досліджень провідних лінгвістів) (2015)
Гладченко К. Ю. - Семантичні зміщення густативної лексики (на матеріалі книги Марії Матіос "Кулінарні фіґлі" (2015)
Гончаренко Л. О. - Лексико-семантичні групи складних іменників у текстах оригіналу та перекладах на основі новели С. Цвейга "Brief einer Unbekannten", Кичата А. С. (2015)
Дорохіна І. В. - Генеза становлення неологізмів як явища в сучасному мовознавстві (2015)
Єлісєєва С. В. - Переклад і локалізація у сфері інформаційних технологій (2015)
Колот О. Д. - Особенности семантики и функционирования колоратива "красный" в болгарском фольклоре (на материале фольклора болгар с. Терновка, Украина) (2015)
Космацька Н. В. - Вербальні і невербальні засоби творення емоційності інформаційного повідомлення (2015)
Коч Н. В. - Концепт-ідея як спосіб конструювання культурної реальності сучасного українського суспільства, Василькова Н. І. (2015)
Крутоголова О. В. - Семантична деривація як динамічний процес (2015)
Ніколаєв А. В. - Мовна особистість у мовно-культурній площині (2015)
Олімська А. К. - Способи організації синтаксичного простору англомовної поетичної драми (2015)
Покулевська А. І. - Проблеми перекладу кінематографічного складника поезій Генріха Гейне українською мовою (2015)
Полуектова А. Ю. - Особливості акцентуації числівників у староукраїнській мові: порівняльно-історичний і зіставний аспекти (на матеріалі українського та московського видань "Граматики" М. Смотрицького 1619 та 1648 рр.) (2015)
Понкратова В. М. - Генезис та еволюція категорії роду іменників у давніх граматиках української мови (XVI ст. – перша половина ХІХ ст.) (2015)
Тараненко К. В. - Прагматика антонімії дейксису (2015)
Тулузакова О. Г. - Актуалізація лексики: стан дослідження проблеми (2015)
Фомічова В. О. - Причини аморфізаційних змін (на прикладі адвербіальної системи синтетичних української та російської, аналітичної англійської мов) (2015)
Шестопал О. С. - Акцентуація префіксально-суфіксальних прислівників у драмі-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" (2015)
Вінтонів М. О. - Актуальні питання сучасної ономастики. Рецензія на монографію: Белицкая Е. Н. Семантика онима (динамический аспект) : монография / Евгения Николаевна Белицкая. – Артемовск : Изд-во ГИИЯ ГВУЗ "ДГПУ", 2015. – 409 с. (2015)
Задорожный Г. В. - Экономикс или социальная экономия? (часть вторая) (2010)
Бузгалин А. В. - Eсоnomics: взгляд сквозь призму современной марксистской теории, Колганов А. И. (2010)
Коврига A. B. - Кризис и экономическая профессия: к новой повестке дня? (Статья 1 - институциональная динамика в неоклассическом подходе) (2010)
Давыдов Д. С. - Эволюция научного знания и понимание современных глобальных хозяйственных процессов (2010)
Давидова І. О. - Новітні форми зайнятості: статусна та освітня структура (2010)
Даниленко О. Л. - Європейська монетарна інтеграція: роль держави в теоріях інтеграції, Олійник Л. В. (2010)
Воробьев Е. М. - Протекционизм в условиях современного финансового кризиса, Мишкина О. С. (2010)
Кучин С. П. - Економічні проблеми розвитку та державна політика забезпечення процесу суспільного відтворення в галузі культури та мистецтва (постановка проблеми) (2010)
Лимар Я. О. - Роль моральних факторів у сучасній економіці, Нестеренко М. Г. (2010)
Липов В. В. - Оцінка інституціональної комплементарності: що ми вимірюємо (2010)
Мирясов Ю. А. - Рентоориентированное поведение и распределение экономической власти (2010)
Тютюнникова С. В. - Особенности развития теории человеческого капитала в ХХІ веке, Симкина Н. В. (2010)
Филякова Т. И. - Эволюция представлений об экономической динамике (2010)
Чернолясов Р. І. - Роль освіти в економічній діяльності індивіду (2010)
Брінь П. В. - Прийняття рішень групою експертів в умовах економіки України, Курятник Н. О. (2010)
Васюта Е. П. - Анализ теоретических аспектов конкурентоспособности отрасли (2010)
Ляшенко О. І. - Концепція розвитку підприємств вугільної промисловості Донбасу, Омельченко Т. В. (2010)
Родченко В. Б. - Дослідження чинників інноваційного розвитку міст України (2010)
Дорошенко Н. О. - Шляхи стабілізації банківської системи України в умовах фінансової кризи, Ключко В. Г. (2010)
Мищенко С. В. - Проблемы совершенствования наличного и безналичного денежного обращения (2010)
Пантелеев В. П. - Класифікація замаскованих загроз фінансовій безпеці суб’єктів підприємництва, Лепілін М. Г. (2010)
Фридинський В. О. - Факторинг як інструмент інтенсифікації інвестиційної діяльності, Омеляненко Т. В. (2010)
Меркулова Т. В. - Использование имитационного моделирования в налоговом менеджменте, Костенко С. Н. (2010)
Дудін М. М. - Типологічний підхід до проблеми оцінювання неформального сектора України (2010)
Лазебник Ю. О. - Методично-аналітичне забезпечення управлінських рішень щодо прогресивності оподаткування прибутків підприємств транспорту в Україні (2010)
Акзібек'ян Г. Я. - Торговельно-економічні відносини України та Вірменії (2010)
Антоненко В. Г. - Основні напрямки розвитку економічної інтеграції в рамках Ради співробітництва Арабських держав Перської затоки (2010)
Гончаренко Н. І. - Стратегічні напрямки розвитку транскордонного співробітництва України та Росії у рамках єврорегіону "Слобожанщина", Пихтіна М. С. (2010)
Козакова Н. А. - Особливості застосування на практиці моделей транскордонного співробітництва, Ханова О. В. (2010)
Кривуц Ю. Н. - Свобода торговли или протекционизм? (Размышления Ф. Бастиа) (2010)
Крупка М. О. - Еволюція українсько-японських економічно-дипломатичних відносин (2010)
Лисеный Е. В. - Влияние трансформации взаимоотношений государств в условиях глобализации на экономическое развитие (2010)
Поліванцев A. C. - Щодо історичної ролі податків у міжнародних економічних відносинах (2010)
Сорока І. В. - Проблеми та перспективи інтеграції України до міжнародного ринку туристичних послуг (2010)
Сухорукова О. В. - Міжнародна міграція інтелектуального капіталу в умовах глобалізації (2010)
Туров В. В. - Сучасний стан економіки Казахстану в умовах світової фінансової кризи (2010)
Ахсен Шалал - Экономика Алжира и влияние мирового финансово-экономического кризиса на развитие Алжира (2010)
Кравчук В. - Науково-випробувальні дослідження: адаптація до часу (2016)
Кравчук В. - Прогноз динаміки зміни технічного забезпечення АПК України протягом 2017-2021 рр., Павлишин М., Гусар В. (2016)
Коробко А. - Синтез адаптивної системи метрологічного забезпечення випробувальної лабораторії, Назарько О., Радченко Ю., Михайлова О. (2016)
Лебедєв С. - Визначення основних параметрів стенду для випробуваннь стоянкових гальмівних систем, Коробко А., Михайлова О., Радченко Ю. (2016)
Коробко А. - Експериментальне дослідження гальмівних властивостей двовісних мобільних машин, Подригало М., Туренко О. (2016)
Шуляк М. - Дослідження енергетичних втрат МТА в режимі сталого руху, Козлов Ю. (2016)
Левченко П. - Машини з активними робочими органоми для реалізаціїпотужності енергонасичених тракторів (2016)
Митрофанов О. - Аналітичні дослідження щодо формування загальних вимог до гальмівних систем самохідних сільськогосподарських машин, Лілевман І., Лілевман О. (2016)
Адамчук В. - Використання автомобільного шасі на внесенні добрив, Погорілий С. (2016)
Жук А. - Новые способы и орудия для почвовлагосберегающих обработок (2016)
Кравчук В. - Процедури системно-аналогового моделювання та ланцюгових технологічних перетворень для ґрунтообробно-посівного агрегата, Гайдай Т., Баранов Г., Прохоренко О. (2016)
Демидов С. - Сучасні сівалки для висіву просапних зерновиз культур вітчизняного виробництва. Реальність та перспективи, Стародубцева М., Савицька О. (2016)
Осипов І. - Результати попередніх досліджень вдосконаленої конструкції плівкоукладача до кукурудзяної сівалки, Сисоліна І. (2016)
Кожушко М. - Аналіз результатів дослідження просапних сівалок в умовах західного регіону, Ценюх Я. (2016)
Степченко С. - Посівний комплекс Horsch Focus 6 TD. Смуговий обробіток з адресним внесенням добрив (2016)
Шустік Л. - Результати випробувань культиваторів навісних ВЕПР-3,8Н та ВЕПР-4,2Н, Литовченко О. (2016)
Погорілий В. - Протруювачі насіння. Результати тестувань, Войновський В., Войновська А., Філатова Л. (2016)
Кушнарьов А. - Моделювання руху матеріальної частинки в барабані дражиратора, Мариніна Л., Маринін С. (2016)
Сидоренко В. - Технічні засоби для застосування гербіцидів у пристовбурних смугах багаторічних насаджень, Сидоренко С. (2016)
Іваненко І. - Технічний засіб для зниження трудомісткості визначення продуктивності форсунок обприскувачів, Любченко С., Карпенко А. (2016)
Іваненко І. - Тензометричний витратомір для визначення продуктивності форсунок обприскувачів, Сербій Є., Карпенко А., Любченко С. (2016)
Дыба Э. - Обзор и анализ распредиляющих рабочих органов для внесения твёрдых минеральных удобрений, Салапура Ю., Микульський В. (2016)
Дыба Э. - Машина МВПУ-16 для поверхностного и внутрипочвенного внесения жидкого навоза, Микульський В. (2016)
Степук Л. - Исследование катушечного высевающнго аппарата для внесения минеральных удобрений, Дыба Э., Бегун П., Микульський В. (2016)
Онищенко В. - Результати дослідження дефлекторних розпилюючих пристроїв, Любченко І. (2016)
Бундза О. - Обґрунтування умови утримання краплі робочої рідини, нанесеної барабаном машини контактної дії, на зрізі рослини, Пуць В. (2016)
Кравчук В. - Технічні та технологічні аспекти отримання чистого зерна в комбайні, Занько М. (2016)
Войтович Р. - Дослідження ефективності використання приставки для збирання ріпаку, Іванкевич М., Кожушко М. (2016)
Кушнарьов А. - Польові дослідження посівів та процесу викопування цибулі ріпчастої, вирощеної за технологією крапельного зрошення, Маринін С., Мариніна Л. (2016)
Кришталь О. - Високоефективна кормоприготувальна техніка, Сліпенька В. (2016)
Медведський О. - Встановлення допустимих умов стабільного функціонування вакуумної системи мобільної доїльної установки, Коновалов О. (2016)
Надточій О. - Аналіз динаміки комбайнового ринку України, Тітова Л., Роговський І. (2016)
Роговський І. - Спектральний аналіз для дефектоскопії деталей кормозбиральних комбайнів, Держан К. (2016)
Кравчук В. - Системно-аналогове моделювання технологій екологічного керованого землеробства за ланцюговими процесами, Гайдай Т., Баранов Г., Прохоренко О. (2016)
Войтюк Д. - Обґрунтування перспективниз енергоощадних нанотехнологій інтенсифікації росту сільськогосподарських культур та організмів, Човнюк Ю., Гуцол О., Сівак І., Гуменюк Ю., Карпенко Л. (2016)
Броварець О. - Математична модель прогностично-компенсаційної технології диференційованого внесення технологічного матеріалу з використанням технічних систем оперативного моніторингу стану сільськогосподарських угідь (2016)
Налобіна О. - Запровадження та оцінка удосконаленої технології отримання трести льону-довгунця, Маркова О., Поліщук Л. (2016)
Сердюченко Н. - Оцінка точності прогнозів урожайності провідних сільськогосподарських культур за 2015 рік (2016)
Негуляєва Н. - Екологічний та соціально-економічний аспекти технологій органічного виробництва, Сердюченко Н. (2016)
Малярчук В. - Мінімізація способу та глибини основного обробітку ґрунту під посіви ячменю озимого на півдні України, Томницький А., Малярчук А., Біляєва І. (2016)
Новохацький М. - Динаміка запасів продуктивної вологи і щільності ґрунту залежно від системи основного обробітку та вирощуваної культкри, Бондаренко О., Гусар І. (2016)
Кожушко М. - Застосування біопрепаратів у технологіях вирощування сільгоспкультур на полях з мінімальними системами обробітку грунту, Сало Я., Войтович Р., Думич В., Куліш О. (2016)
Каленська С. - Формування пігментів фотосинтезу у листках рослин пшениці твердої ярої залежно від мінерального живлення, Шутий О. (2016)
Пилипенко В. - Формування асиміляційної поверхні листя гороху залежно від рівня мінерального живлення та інокуляції насіння, Каленська С., Гончар Л. (2016)
Джемесюк О. - Урожайнісь сортів сої під впливом інокуляції та позакореневого підживлення, Каленська С., Новицька Н. (2016)
Новохацький М. - Формування та функціонування фітоценозів енергетичної верби в умовах правобережного лісостепу, Нілова Н., Погорілий П. (2016)
Гончар Л. - Особливості формування продуктивності нуту в онтогенезі, Щербакова О. (2016)
Постельга С. - Дослідження технологій консервування соковитих кормів з використанням новітніх технічних засобів, Філоненко Л. (2016)
Зора В. - Дослідження технологій та обладнання для утримання батьківського поголів'я індиків (2016)
Кириченко Л. - Будівельні конструкції для облаштування сільськогосподарських об'єктів, Тютюнник Ю., Ковтун О., Смоляр В. (2016)
Камінський В. - Біотехнологічні основи виробництва хітинових похідних і глюканів із плодових тіл грибів, Редько В., Таргоня В., Теслюк В., Теслюк В. (2016)
Ясенецький В. - Основні напрямки використання відновлювальних джерел енергії в Україні, Пономаренко О., Муха В., Сербій В. (2016)
Постельга С. - Проектно-технологічне рішення комбінованого використання вітросонячних установок для енерго- та теплозабезпечення свиноферми, Рудик Л. (2016)
Кухарець С. - Особливості використання малогабаритних газогенераторних модулів, Ярош О., Білецький В., Голуб Г. (2016)
Роженко В. - Твердопаливні котли на біомасі (2016)
Вихідні дані (2016)
Головченко В. І. - Дипломатична історія листопадової 1918 р. національно-демократичної революції на Буковині (2011)
Grzegorz Tokarz - Aktywność kulturalna Polski w Gruzji po 1989 r. (2011)
Гнатюк М. М. - Становлення міжнародного виміру внутрішніх політик Європейського Союзу (на прикладі внутрішнього ринку) (2011)
Ігнатьєв П. М. - Індія та Японія: від байдужості до стратегічного партнерства (2011)
Кучик О. С. - Механізми та форми реалізації колективної безпеки у діяльності міжнародних організацій (2011)
Литвиненко Н. П. - Договірно-правова база українсько-російських відносин в гуманітарній сфері (2011)
Седляр Ю. О. - Держава на міжнародній арені на початку ХХІ ст. (до проблеми ерозії Вестфальської політичної структури світу) (2011)
Філіна А. П. - Міжнародні та громадські організації, засоби масової інформації як суб’єкти розвитку національних культур у здійсненні державної культурної політики, Філіна Т. В. (2011)
Анджапарідзе А. - Економічний вимір українсько-грузинського партнерства (2011)
Полівода К. І. - Особливості європейської інтеграції Чеської республіки в галузі оборони і безпеки (2011)
Тельпіс О. В. - Дослідження концептуальних підходів феномену політичного лідерства (2011)
Тітаренко Т. В. - Об’єктивні характеристики та функції іміджування держави в міжнародних відносинах (2011)
Цебенко О. О. - Ідеологічні засади сепаратизму (2011)
Бірюков О. М. - Етапи становлення законодавства про банкрутство в Україні: уроки і перспективи (2011)
Гріненко О. О. - Місії ad hoc в сучасному праві Європейського Союзу (2011)
Криволапов Б. М. - Валютні застереження в міжнародному приватному праві (2011)
Федюк Л. В. - Особисті немайнові права в приватному праві СНД (2011)
Хонин В. Н. - Генетические основы антропогенеза и фудаментальные пространства бытия международных отношений. Часть первая (2011)
Костюченко Я. М. - Етапи європейської економічної інтеграції (2011)
Дика Д. О. - Організаційно-правові аспекти діяльності європейського суду з прав людини в контексті європейських стандартів (2011)
Мажар Л. С. - Використання суднового ходу Дунай – Чорне море через гирло Бистре: міжнародний спір чи ситуація (2011)
Святун О. В. - Історія становлення та перспективи розвитку україно-російських консульських зносин (2011)
Луцишин З. О. - Стратегії економічної дипломатії у становленні інституційних функціональних зв’язків у "Великій Азії" (на прикладі концепту "Енергетичного клубу" Шанхайської організації співпраці), Дікарєв О. І. (2011)
Українська Л. О. - Розвиток інтеграційних процесів і специфіка міжнародної кооперації, Соболєв В. М. (2011)
Дикий О. В. - Специфіка комунікацій у маркетингових стратегіях іноземних компаній на ринку України (2011)
Мазуренко В. П. - Вплив інформаційних сигналів на стан та динаміку світової фінансової системи в умовах кризи, Ткаченко Є. В. (2011)
Мальська М. П. - Ринок туристичних послуг Австралійського Союзу, Зінько Ю. В., Шевчук О. М., Городиський Ю. Я. (2011)
Присяжнюк Ю. І. - Особливості розвитку та перспективи торгівельних оборотів України й Польщі (2011)
Циганов С. C. - Особливості кредитно-інвестиційної політики банків в умовах нестабільності фінансових ринків (2011)
Аль Равахнех Рами. - Потенциальные пути преобразования украинской сферы услуг (2011)
Волкова Ю. Г. - Структурні зміни світової банківської системи (2011)
Гнатишин М. А. - Наслідки лібералізації торгівлі для довкілля країн, що розвиваються (2011)
Журавльов О. В. - Зовнішньоекономічні зв’язки України з Білоруссю: тенденції та перспективи оптимізованого розвитку (2011)
Лебедь І. Г. - Механізми та інструменти управління зовнішньоекономічною діяльністю українських підприємств (на прикладі підприємств легкої промисловості) (2011)
Омельченко В. Ю. - Науково-технічний потенціал – необхідна умова конкурентоспроможності космічної галузі (2011)
Паславська Р. Ю. - Оцінка рівня оподаткування в країнах–учасницях ЄС та в Україні (2011)
Ратникова А. С. - Инновационные приоритеты как основа конкурентных преимуществ экономики Украины в условиях глобализации (2011)
Серажим Ю. В. - Еволюція механізму функціонування міжнародних фінансових ринків у контексті сучасної світової кризи (2011)
Трофимчук А. - Економічна інтеграція країн Східної та Південно-Східної Азії (2011)
Тимків Я. І. - Суть поняття та основні етапи розвитку концепції "глобального управління" (2011)
Вихідні дані (2011)
Андронік Н. П. - Труднощі сприйняття та розуміння автентичних поетичних творів з метою організації на їх основі англомовної дискусії (2016)
Баклаженко Ю. В. - Прийоми та засоби індивідуалізації навчання англійського професійно орієнтованого писемного мовлення студентів немовних ВНЗ (2016)
Безлюдна В .В. - Законодавчий аспект розвитку іншомовної освіти у ВПНЗ України (кінець 90-х рр. ХХ – початок ХХІ століття) (2016)
Биконя О. П. - Функціональні компоненти діяльності викладача та студентів у самостійній позааудиторній роботі з англійської мови з використанням мультимедійного електронного посібника (2016)
Бирюк О. В. - Навчально-мовленнєва ситуація при формуванні лінгвосоціокультурної компетентності у навчанні читання іншомовних текстів (2016)
Бичек О. А. - Розвиток критичного та творчого мислення майбутніх учителів-філологів у процесі застосування синтетичних видів мистецтва у професійній діяльності (2016)
Бобир С. Л. - Проблеми іншомовної освіти в епоху глобалізації (2016)
Британ Ю. В. - Принципи формування професійно орієнтованої читацької компетентності засобами інтернет-ресурсів (2016)
Ващило О. В. - Принципи побудови підсистеми вправ у межах методики навчання майбутніх інженерів-механіків англійського професійно орієнтованого монологічного мовлення (2016)
Володько А. М. - Експериментальна перевірка ефективності методики навчання майбутніх перекладачів усного послідовного науково-технічного перекладу (2016)
Гергуль С. М. - Формування професійної майстерності майбутнього вчителя-філолога, Городнича Л. В. (2016)
Гурина Н. В. - Комунікативні стратегії в професійно орієнтованому навчанні майбутніх учителів вживання англійських інтонем у говорінні (2016)
Дацків О. П. - Використання прийомів драматизації на заняттях з іноземної мови у педагогічному ВНЗ (2016)
Дзіман Г. М. - Моделювання змішаного навчання майбутніх інженерів-біотехнологів академічного письма англійською мовою (2016)
Dudoladovа А. V. - Using podcasts in developing foreign language listening skills (2016)
Dudoladovа O. V. - Learners’ identity: focus on second language acquisition (2016)
Євдокімова-Лисогор Л. А. - Модель "Перевернутого класу (Flipped classroom)" у процесі формування МКК студентів економічних спеціальностей (2016)
Іванова І. М. - Принципи формування у майбутніх фахівців сфери туризму професійно орієнтованої англомовної компетентності в укладанні текстів оглядових екскурсій (2016)
Кардашова Н. В. - Критерії відбору англомовних подкастів для формування у майбутніх учителів лінгвосоціокультурної компетентності в аудіюванні (2016)
Ковальчук О. С. - Лінгвометодична характеристика дискурсу спеціальності "Харчові технології" (2016)
Коргуник Ю. В. - Значення іншомовної освіти в процесі інтернаціоналізації освітньої сфери та її роль у формуванні конкурентоспроможних фахівців у глобалізованому суспільстві (2016)
Корнєва З. М. - Методика формування міжкультурної професійно орієнтованої комунікативної компетентності студентів вищого технічного навчального закладу (2016)
Quam Phil - Narrative and cultural memory in foreign language studies (2016)
Курманова Б. Ж. - Лингводидактическая концепция "Языкового портфеля государственного служащего республики Казахстан" (2016)
Кусаметова Г. К. - Использование имидж-кейса в профессиональной деятельности преподавателя английского языка (2016)
Мартиненко О. Є. - Стратегії подолання труднощів англомовного аудіювання у майбутніх перекладачів (2016)
Maslov Y. V. - Foreign-language training at tertiary level: in search for the ‘principled eclecticism’ (2016)
Мацнєва О. А. - Удосконалення в майбутніх учителів англійської мови навичок виразного читання з використанням автофонограми (2016)
Morgan Ann - Creating professional managers for schools in the 21st century (2016)
Moroz L. M. - The problem of cultivating creativity in the context of international education (2016)
Огородник Н. Е. - О традициях и новациях в преподавании английского языка будущим морякам (2016)
Олійник Т. О. - Вплив вікових та індивідуально-психологічних особливостей учнів на вибір навчальних стратегій (2016)
Осадча Н. В. - Методичні рекомендації з організації процесу формування у старшокласників лінгвосоціокультурної компетентності в англомовному читанні на уроках країнознавства (2016)
Павленко А. Е. - Еще раз о проблемах и перспективах становления литературной нормы регионального языка равнинной Шотландии, Павленко Г. В. (2016)
Панзига О. М. - Контроль рівня сформованості рецептивних мовних компетентностей майбутніх вчителів у самостійній роботі (2016)
Perry H. R. - Teachers of global english on the front line: a case study from Germany (2016)
Пинюта И. В. - Подготовка будущих учителей иностранных языков к межкультурному общению (2016)
Пілішек С. О. - Міжкультурне спілкування як складова професійного спілкування іноземною мовою у міжкультурному середовищі (2016)
Починок Т. В. - Развивающий и воспитательный аспекты обучения межкультурному общению (2016)
Сатинова В. Ф. - Роль инновационного иноязычного образования в развитии творческой активности специалиста языкового профиля (2016)
Смелянська В. В. - Використанням JIGSAW reading на початковому етапі навчання іноземної мови у студентів вищої мовної школи (2016)
Соловьёва О. А. - Когнитивная модель грамматического концепта как основа совершенствования грамматических навыков учащихся (2016)
Стеченко Т. О. - Структурні компоненти інформаційної культури майбутніх учителів іноземних мов (2016)
Столяр М. Б. - Філософсько-епічна реконструкція античності мовою сучасної культури (за твором С.В. Пролеєва "Єлена Прекрасна: трагедія краси") (2016)
Тарнопольский О. Б. - Навчання англійської мови майбутніх менеджерів туризму: пролегомени підготовки підручника (2016)
Тютюнник О. М. - Проблема співвідношення навчання і виховання у педагогіці Памфіла Юркевича (2016)
Федоренко І. С. - Методичні засади реалізації групового методу навчання англійського діалогічного мовлення (2016)
Phan Duane - Cross cultural problems in teaching english and individualism (2016)
Черниш В. В. - Формування професійно орієнтованої компетентності в говорінні у майбутніх учителів англійської мови в аспекті рефлексивного підходу (2016)
Chugai O. Y. - Developing intercultural competence of educators through "Onion" project (2016)
Шевкопляс Л. В. - Вправи для формування англомовної компетенції в аудіюванні майбутніх учителів у процесі самостійної роботи (2016)
Юцевич І. С. - Проблема формування інформатичної компетентності майбутніх вчителів іноземних мов у процесі професійної підготовки (2016)
Задорожный Г. В. - Хозяйство как "поле" реализации духовно-нравственной константы антропного принципа (2011)
Бузгалин А. В. - Человек в экономике XXI века: пределы капитала, Колганов А. И. (2011)
Болдирєва К. В. - Вплив прибутку на функціонування планової системи господарства (2011)
Глушач A. B. - Трансакційні витрати вимірювання на ринку праці України і шляхи їх оптимізації (2011)
Гриценко А. А. - Монетарні інститути України та проблеми їх інтеграції в інституційну архітектоніку Європи, Власенко Н. В. (2011)
Епишев A. C. - Обострение продовольственного кризиса в условиях глобализации (2011)
Лисеный Е. В. - Формы экономических трансформаций (2011)
Мирясов Ю. А. - Модели эффективности лоббирования стратегических целей заинтересованных групп (2011)
Наркізов М. М. - Інституційні особливості розвитку України в умовах ринкової трансформації (2011)
Симкина Н. В. - Домохозяйсто в структуре переходной экономики (2011)
Халина О. В. - Интеллект власти или власть интеллекта как современные перспективы для Украины (2011)
Шталь Т. В. - Теоретические основы формирования маркетинговых стратегий предприятия (2011)
Антоненко Л. А. - Эволюция методологии планирования в рыночной экономике: от истоков до осмысления стратегического будущего, Зобенко Н. Г., Ван Цюйши (2011)
Грицай H. H. - Эволюция и стратегия государственного регулирования торговли Украины в 1991-2010 гг. (2011)
Рудь А. И. - Энергоемкость ВВП Украины: попытка критического осмысления реализации разных сценариев (2011)
Хомутенко Л. І. - Світовий досвід і українські реалії застосування програм рекапіталізації фінансових установ в умовах світової фінансової кризи, Хомутенко Я. В. (2011)
Глущенко В. В. - Реалізація пенсійної реформи – нагальна потреба української економіки, Левченко І. А. (2011)
Глущенко О. В. - Вектори розвитку інституційної архітектури ринку фінансових послуг України (2011)
Гребенюк Н. О. - Відновлення конкурентоспроможності банків України шляхом їх реструктуризації (2011)
Пантелеев В. П. - Понятійний апарат фінансової безпеки суб’єктів підприємництва, Лепілін М. Г. (2011)
Гончаренко Н. І. - Проблеми та перспективи створення зони вільної торгівлі України з Європейським Союзом (2011)
Гуслєв А. П. - Державні економічні регулятори туристичної діяльності в Україні (2011)
Довгаль Г. В. - Інвестиційна привабливість як чинник формування туристичного іміджу Харківського регіону (2011)
Дуна Н. Г. - Венчурне інвестування з позиції компаративістики, Вовченко В. В. (2011)
Жукова Л. М. - Особливості перерозподілу прав власності корпоративного сектору економіки (2011)
Кривуц Ю. Н. - Международные экономические отношения как экономическая категория (2011)
Юрченко Е. Е. - Основные тенденции развития мирового рынка туристских услуг на современном этапе (2011)
Ткач С. М. - Фармакотерапия ожирения: прошлое, настоящее и будущее, Тимошенко А. С. (2016)
Зуєв К. О. - Цукрознижувальна терапія діабету 2 типу – мистецтво можливого, Когут Д. Г. (2016)
Семенюк Л. М. - Генетичні фактори розвитку гіперандрогенії у жінок, Яроцький М. Є. (2016)
Черенько С. М. - Феохромоцитоми малого розміру: клініко-діагностичні та периопераційні аспекти захворювання, Ларін О. С., Товкай О. А. (2016)
Кунатовський М. В. - Інтраопераційна корекція гемодинамічних порушень у пацієнтів із феохромоцитомою надниркових залоз, Ларін О. С., Дубров С. О. (2016)
Нечай О. П. - Досвід використання поодинокого дворядного безперервного погружного шва з метою закриття післяопераційної рани в хірургії щитоподібної та прищитоподібних залоз, Смоляр В. А., Ларін О. С., Черенько С. М. (2016)
Вернигородський В. С. - Структура та динаміка інвалідності внаслідок гіпотиреозу в осіб молодого віку, Фетісова Н. М., Вернигородська М. В. (2016)
Алтуніна Н. В. - Динаміка показників варіативності серцевого ритму на тлі застосування альфа-ліпоєвої кислоти та сульфату цинку у постінфарктних хворих із цукровим діабетом 2 типу (2016)
Третьяк Е. Э. - Впервые выявленный сахарный диабет как манифестация плюригормональной опухоли гипофиза (соматотропиномы-кортикотропиномы). клинический случай, Щекатурова Л. В., Кидалова Г. А., Когут Д. Г. (2016)
Катцнельсон Л. - Акромегалія: настанови з клінічної практики ендокринологічного товариства (частина 2), Лос Е. Р., Мелмед Ш., Моліч М. Е., Мохаммад Гассан Мурад, Утц А., Васс Дж. А. Х. (2016)
Черенько М. С. - Сучасні погляди на діагностику та лікування гіпертиреозу та інших форм тиреотоксикозу: огляд останніх рекомендацій Американської Тиреоїдної Асоціації (2016) (2016)
Глоба Є. В.. - Досвід надання допомоги педіатричним пацієнтам в університетській клініці мотол (м. Прага, Чехія) за результатами стажування Clinical fellowship of the European Society Of Paediatric Endocrinology (2016)
Зелінська Н. Б. - Вітамін-Д індукована гіперкальціємія: механізми, діагностування і лікування (2016)
Кирилюк М. Л. - Папілярні мікрокарциноми щитоподібної залози: активне спостереження чи активне лікування? (2016)
Максименко Н. В. - Конфлікти природокористування поморських ландшафтів Надморского ландшафтного парку (Польща) (2016)
Удовиченко В. В. - Топічні парадинамічні ландшафтні комплекси та їх спряження (на прикладі ключових ділянок дослідження території Лівобережної України) (2016)
Тітенко Г. В. - Можливості управління процесами засолення алювіальних грунтів заплавних ландшафтів в системі екологічного менеджменту міських територій, Масто Ю. О. (2016)
Vilček J. - Ecological-Economic Suitability of the Soils for Growing of Spring Barley (Hordeum Sativum L.), Torma S., Lisnyak A. (2016)
Крайнюков О. М. - Оцінка ризику для здоров’я людей, обумовленого використанням забруднених нафтопродуктами питних вод за допомогою методики RAIS (US-EPA), Якушева А. В. (2016)
Сафранов Т. А. - Проблема екологізації рекреаційно-туристичної діяльності в Україні, Полетаєва Л. М. (2016)
Гулай Л. Д. - Характеристика природно-заповідного фонду Волинської області, Сакура Б. І. (2016)
Ачасов А. Б. - Оцінка забур’яненості посівів соняшника за допомогою безпілотних літальних апаратів, Сєдов А. О., Ачасова А. О. (2016)
Музиченко О. С. - Стан популяції конвалії звичайної (Convallaria Majalis L.) в умовах сугрудів Ківерцівського лісгоспу Волинської області (2016)
Сарапіна М. В. - Особливості функціонування екосистем в умовах радіоактивного забруднення: від деградації до відновлення, Варивода Є. О. (2016)
Перегуда Ю. А. - Оцінка забруднення атмосферного повітря в Столичному макрорайоні України (2016)
Бєкєтов В. Є. - Аналіз та оцінка рівня забруднення атмосферного повітря м. Харків, Євтухова Г. П., Ломакіна О. С. (2016)
Юрасов С. М. - Оцінка стану підземних вод Косовського району Одеської області, Алексєєнко О. А. (2016)
Вергелес Ю. І. - Реакції клена гостролистого (Acer Platanoides l.) міських насаджень на вплив комплексу фізичних факторів антропогенного походження, Галетич І. К., Данова К. В., Задорожний К. М., Решетченко А. І., Рибалка І. О. (2016)
Орфанова М. М. - Удосконалення системи поводження з твердими побутовими відходами в місті Івано-Франківськ, Іваник О. І. (2016)
Поливянчук А. П. - Повышение эффективности систем экологического диагностирования дизельных силовых установок – туннелей, Скуридина Е. А., Каслин А. И. (2016)
Солошич І. О. - Забезпечення інформаційно-комп’ютерного супровіду викладання дисциплін екологічного спрямування, Почтовюк С. І. (2016)
Содержание (2016)
Зак К. П. - Предсказание развития сахарного диабета 1-го типа и диагностика его асимптомной фазы с помощью аутоантител к островкам Лангерганса поджелудочной железы у человека задолго до возникновения у него заболевания, Попова В. В. (2016)
Коритко О. О. - Вплив надмірної маси тіла та ожиріння на фертильність і виношування вагітності (2016)
Бобрик М. И. - Новости практической эндокринологии по итогам конгресса Европейского эндокринологического общества 2016, Сидорова И. В. (2016)
Зиныч О. В. - В унисон с мировыми тенденциями: клинические аспекты применения лираглутида в комбинации с инсулином у пациентов с сахарным диабетом (обзор литературы и клинические наблюдения), Кушнарева Н. Н., Ковальчук А. В., Прибила О. В., Шишова К. А., Гурина Н. М., Корпачев В. В. (2016)
Паньків І. В. - Вміст вітаміну D і стан кісткового метаболізму при синдромі тиреотоксикозу (огляд літератури) (2016)
Галицкая В. В. - Субклинический гипертиреоз: диагностические критерии и принципы лечения. Обзор избранных глав руководства Европейской тиреоидной ассоциации 2015 года "Diagnosis and treatment of endogenous subclinical hyperthyroidism" (2016)
Гуріна Н. І. - Автоімунний полігландулярний синдром (спостереження з практики), Прудиус П. Г., Власенко М. В. (2016)
Сердюк В. Н. - Морфометрические и биохимические кластеры метаболического синдрома у пациентов с сахарным диабетом 2-го типа на разных стадиях диабетической ретинопатии, Ищенко В. А. (2016)
Журавлева Л. В. - Влияние комбинированной терапии с применением альфа-липоевой кислоты на уровень фракталкина у больных ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом 2-го типа, Лопина Н. А. (2016)
Паламарчук А. В. - Епідеміологія та клініко-морфологічні особливості раку щитоподібної залози в осіб, які проживають у Вінницькій області, Власенко М. В., Прудиус П. Г., Коломієць В. М. (2016)
Волошина Л. О. - Рання діагностика гіпотиреозу як фактора прогресування остеоартрозу та коморбідних процесів, особливості фітокорекції (2016)
Афанасьев А. - Ирония и смех, Василенко И. (2016)
Шевцов С. - Смех как смерть (2016)
Михайлюк А. - Семиотические аспекты смеха (2016)
Рибка Н. - Творчість, креативність та філософські теорії гумору (2016)
Кожем’якіна О. - Гендерні аспекти смислових комунікацій сміху (2016)
Кирилюк О. - Парадоксальний сміх при ритуальному розриванні поганського божества, "Курочка ряба", Аполлон як миша та радість світотворення (2016)
Белянская Е. - Архетип Нарцисса в "философской усмешке" Григория Сковороды (2016)
Звиняцковский В. - "Смешное обнаружится само собою…"(Гоголь и носители разноликих "смехов" в "Ревизоре") (2016)
Vak M. - The suspicion of the possibility for a dialogue of consciousnesses in Dostoevsky (2016)
Лаврентьев А. - Гуманизм черного юмора в новеллистике Джорджа Сондерса (2016)
Полякова А. - Ирония как аксиологическая составляющая современного поэтического дискурса (на материале поэтического объединения "Сибирский тракт") (2016)
Кришевская Л. - Карнавальное и героическое. Место пересечения (2016)
Янушевич И. - Особенности рефлексии одесского юмора, Лановая Д. (2016)
Райхерт К. - Сатира в кинофильме "Робот-полицейский" Пауля Верхувена (2016)
Ковалева Н. - "Ублюдки в опере", или анормативность как норма в современном музыкальном театре, Левченко В. (2016)
Бородина Н. - Мем как симулякр смеха в социальных сетях (2016)
Тихомірова Ф. - Життя навчить сміятися крізь сльози (сміх у стінах лікарні) (2016)
Соболевская Е. - Коллективное безумие, или с ума сходят не в одиночку (2016)
Бондаревська І. А. - Темпоральність прекрасного (2015)
Лисий І. Я. - Ідеологія непевності (до постановки проблеми) (2015)
Михайлов Д. Є. - Проблема поліонтології в сучасному постантропологічному дискурсі (2015)
Cватко Ю. І. - Міф про кредит у світлі тексту про кредит, або Вправа з прикладної філософії-2 (2015)
Менжулін В. І. - Щодо методологічних засад історико-філософської біографістики (за матеріалами періодичних видань кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА) (2015)
Саковська О. Ю. - Старе вино в нові бурдюки: спроби пробудження Аквінатової фізики в аристотелічному неотомізмі (2015)
Гусєв В. І. - Метафізика І. Ньютона (2015)
Козловський В. П. - Концептуальні моделі як методологічний прийом дослідження Кантової антропології (2015)
Лютий Т. В. - Два "Невчасні міркування" Ніцше: проблеми історії та музичної культури (2015)
Чернуха Т. Л. - До проблеми самообмеження держави у філософсько-правовій доктрині Георга Єллінека (2015)
Петруньок Н. І. - Після постпозитивізму: філософська спадщина Пола Феєрабенда в дзеркалі критики (2015)
Макух Ю. Ю. - "Сітчаста" модель Ларрі Лаудана: спроба раціональної реінтерпретації парадигмальних зсувів (2015)
Головащенко С. І. - Біблійні студії в КДА ХІХ – початку ХХ ст.: інституційні структури та персональні дослідницькі практики (2015)
Відомості про авторів (2015)
Dankevych Y. - Ecologically certified agricultural production management system development, Dankevych V., Chaikin O. (2016)
Rangelova R. - Long-term retrospective development of agriculture in Bulgaria, 1934–1989, Vladimirova K. (2016)
Terziev V. - Entrepreneurship in organic production – an incentive for sustainable rural development (2016)
Бурковська А. - Забезпечення конкурентоспроможності підприємств через стратегічне управління людськими ресурсами, Романчик М. (2016)
Волосов А. - Інновації як джерело формування конкурентних переваг підприємств торгівлі (2016)
Гринюк І. - Економічна сутність оборотних активів та їх типологія (2016)
Гуменюк М. - Формування економічного механізму забезпечення ефективності сільськогосподарських підприємств (2016)
Дияк В. - Формування конкурентної стратегії підприємств аграрного сектора на зовнішньому ринку, Ляшенко О. (2016)
Дядюк М. - Удосконалення методологічних засад управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах кризи (2016)
Колодійчук В. - Менеджмент логістичних систем підприємств АПК (2016)
Колодійчук І. - Розвиток гірських територій: вітчизняний і зарубіжний контекст (2016)
Лункіна Т. - Вплив соціальної відповідальності на формування навичок здобувачів вищої освіти (2016)
Мазур Н. - Механізм оподаткування в системі державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників (2016)
Прокопчук О. - Європейська модель інвестиційного забезпечення політики сільського розвитку, Усюк Т. (2016)
Самойлик Ю. - Концептуальна сутність і структура агропродовольчого ринку (2016)
Шуміло О. - Концепції управління економічною безпекою підприємств (2016)
До відома авторів (2016)
Avdeeva M. - National stereotypes and cultural differences between britons and bulgarians (2016)
Анікеєнко Ю. А. - Функціонально-семантичні параметри експлікаторів розділових відношень зі значенням черговості та сумніву, непевності (2016)
Гладченко К. Ю. - Лексико-семантичне поле як структурний елемент мовної картини світу (2016)
Глущенко В. А. - Порівняльно-історичний метод в українському мовознавстві 20-х – 60-х рр. XIX ст. (2016)
Глущенко В. А. - До питання про напрями лінгвоісторіографічного дослідження джерел вивчення історії східнослов’янських мов, Рябініна І. М. (2016)
Головньова-Коппа О. О. - Просодичні особливості медіального етапу ділових переговорів в англійській і українській мовах (2016)
Гончаренко Л. О. - Лінгвістичний принцип перекладу: переваги та недоліки (2016)
Губич В. В. - До питання про класифікацію спеціальних лексем (2016)
Гурко О. В. - Ствердження в семантичній структурі дієслів та іменників (2016)
Желязкова В. В. - Семантичні ролі індексальних знаків: проблема визначення (2016)
Зинякова А. А. - Акцентуація особових дієслів у поетичній творчості І. Франка (на матеріалі збірки "Зів’яле листя") (2016)
Зубко Т. В. - Семантична типологія предикатів сприйняття в сучасній українській літературній мові (2016)
Kovalenko O. V. - Peculiarities of the lexical, stylistic and grammatical translation of the literature for children (2016)
Kolev S. - Group work activity in language learning (2016)
Коцюба Н. Й. - Мовленнєва стереотипність та засоби її реалізації в офіційно-діловому тексті (2016)
Крутоголова О. В. - Стратегії текстотворення в науковому дискурсі Михайла Бриниха, Корякіна М. В. (2016)
Мороз А. А. - Росіяни очима французів під час Російсько-турецької війни 1853–1856 років (лінгвоімагологічний аспект) (2016)
Островська Л. С. - Вираження темпоральної семантики атрибутивними конструкціями (2016)
Ренчка І. Є. - До питання про взаємодію мови та ідеології в тоталітарному суспільстві (2016)
Стасюк Т. В. - Категоризація як основа мовної репрезентації знання (2016)
Стрельченко Н. С. - Когнітивні особливості функціонування питань-перепитів: психічні процеси (2016)
Тулузакова О. Г. - Актуалізація лексики західноукраїнського мовного узусу (2016)
Хрушкова О. А. - Словотвірна деривація економічно-географічних урбанонімів Дніпропетровщини (2016)
Максименко С. Д. - Асоціативно-рефлекторна теорія навчання Н. О. Менчинської (2015)
Алєксєєва О. І. - Психологічні інструменти розвитку конкурентоздатності управлінського персоналу освітніх організацій (2015)
Ананова І. В. - Методика діагностики неконструктивного переживання почуття вини (2015)
Атаманчук Н. М. - Інтернет-залежність і механізми психологічного захисту підлітків (2015)
Бантишева О. О. - Особливості та чинники емоційного інтелекту осіб юнацького віку (2015)
Боднар Д. М. - Генеза поглядів на питання морального виховання української молоді у педагогічній спадщині О. Р. Мазуркевича (2015)
Брюховецька О. В. - Психологічні особливості власне управлінської толерантності як одного з компонентів професійної толерантності керівників загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
Василькевич Я. З. - Прояв гендерних відмінностей у структурі креативності школярів (2015)
Венгер Г. С. - Порівняльний аналіз особливостей якості сімейного життя в традиційних і дистантних сім’ях (2015)
Волошко Н. І. - Психосоматичні хвороби як результат впливу негативних психологічних факторів (2015)
Гулько Г. О. - Профілактика невротизації особистості в ситуації досягнення (2015)
Данильченко Т. В. - Емпірична структура суб’єктивного соціального благополуччя (2015)
Дметерко Н. В. - Бар’єри рефлексивного мислення та їх нівелювання засобами глибинної психокорекції (2015)
Дубовик М. О. - Фактори, що пов’язані з поведінковими проявами сексуальності осіб із розладами аутистичного спектра (2015)
Дуднік О. О. - Ціннісний аспект професійного самовизначення випускників шкіл-інтернатів (2015)
Заболотна Н. М. - Когнітивний стиль "гнучкість–ригідність пізнавального контролю" в структурі стильової організації інтелектуальної діяльності студентів (2015)
Завязкіна Н. В. - Формування поняття "обмежена осудність" в історичному контексті (2015)
Зоріна В. І. - Розвиваюча програма особистісного розвитку підлітка, обумовлена впливом ідеального образу дорослого (2015)
Иванченко А. А. - Преимущества жизнесозидающей креативности в психосоматическом и биоэнергетическом аспектах (2015)
Камінська І. П. - Якісні показники динаміки рівня сформованості деонтологічної культури в умовах англомовного навчання (2015)
Кахно І. В. - Особистісне становлення майбутнього лікаря в умовах вищого медичного навчального закладу (2015)
Кобильнік Л. М. - Психологічний супровід процесу самоактуалізації особистості майбутніх фахівців, Каткова Т. А. (2015)
Ковальчук Ю. В. - Психолого-організаційна технологія розвитку професійної Я-концепції офіцерів оперативно-розшукових підрозділів Державної прикордонної служби України (2015)
Козова І. Л. - Мотивація до навчального процесу студентів-стоматологів у різних системах сучасної освіти (2015)
Корчакова Н. В. - Когнітивні основи розвитку просоціальної поведінки (2015)
Кресан О. Д. - Психологічні аспекти дослідження усвідомлення студентами життєвих подій за допомогою психосемантичних методів (2015)
Кривоконь Н. І. - Волонтерська діяльність як чинник розвитку життєстійкості українців (2015)
Кузьо Л. І. - Теоретико-методичні засади дослідження параметрів часової перспективи та рівнів мотивації вивчення студентами англійської мови (2015)
Лахтадир О. В. - Психологічна структура комунікативної компетентності студента-майбутнього фахівця з фізичного виховання (2015)
Максименко К. С. - Общая характеристика психологической специфики непсихотических личностных расстройств (по МКБ-10) (2015)
Мальцева М. В. - Економічна реальність дітей молодшого шкільного віку (2015)
Марценюк М. О. - Особливості переживання криз і методи надання психологічної допомоги дітям у кризових ситуаціях (2015)
Михайленко О. Ю. - Особливості компетентнісного підходу до підготовки практичних психологів (2015)
Михайлишин У. Б. - Соціально-психологічні особливості динамічних основ функціонування цінностей у групі (2015)
Михальська Ю. А. - Особливості механізмів психологічного захисту особистості, Ренке С. О. (2015)
Новік Л. О. - Психологічний аналіз змістових компонентів позитивного іміджу психолога (2015)
Огороднійчук З. В. - Вивчення професійно-особистісних якостей майбутніх спеціальних психологів, Дубовик О. М. (2015)
Onufriieva L. A. - The psychological potential of socionomic specialists’ personal progress in the light of family education (2015)
Орап М. О. - Параметри індивідуального стилю мовленнєвого досвіду особистості (2015)
Орішко Н. К. - Емпіричне дослідження структурних компонентів самовдосконалення особистості в юнацькому віці (2015)
Павелків В. Р. - Специфіка прояву агресії та деструктивної поведінки в підлітковому віці (2015)
Пастух Л. В. - Модель і програма розвитку сензитивності практичних психологів системи освіти (2015)
Підбуцька Н. В. - Розробка опитувальника "Базовий професіоналізм особистості майбутнього інженера" (2015)
Пілецька Л. С. - Модельне уявлення про професійну мобільність особистості (2015)
Поворозник К. О. - Психологічні особливості розвитку часової перспективи у студентської молоді (2015)
Подкоритова Л. О. - Самопізнання фахівців соціономічної сфери за допомогою дихальних технік: теоретичний аналіз досліджень (2015)
Посвістак О. А. - Становлення психології сім’ї як науки (2015)
Сингаївська І. В. - Психологічні особливості узгодження особистісних та суспільних вимог до професійної успішності викладача (2015)
Сіпко Л. О. - Особливості використання методів психокорекції у роботі з психічною травмою (2015)
Solińska Urszula - Sposoby spędzania czasu preferowane przez młodzież gimnazjalną a ich środowisko rodzinne (2015)
Співак Л. М. - Вікова динаміка національної афіліації особистості в юності (2015)
Токарева Н. М. - Розвиток перцептивно-інтерактивної компетентності підлітків: психологічний дискурс (2015)
Уварова С. Г. - До питання про механізми появи психічних наслідків суспільних криз (2015)
Халік О. О. - Можливості використання психомоторних ігор та ігрових дій для розвитку дрібної моторики дошкільників, Дерипаска Т. О. (2015)
Царькова О. В. - Феномен почуття провини як глибинний аспект особистості батьків, які мають дітей з обмеженими можливостями (2015)
Циганчук Т. В. - Стрес у професійній діяльності (2015)
Чепішко О. І. - Ефективність впровадження програми розвитку професійної свідомості майбутніх учителів (2015)
Шевченко Н. Ф. - Тривожність як чинник дитячого неврозу: теоретичне обґрунтування (2015)
Шевченко С. В. - Емоційний компонент розумової працездатності першокурсників як предмет психологічного дослідження (2015)
Штепа О. С. - Характеристика особистісного досвіду психологічно ресурсних осіб (2015)
Щербак Т. І. - Психологія народної іграшки (2015)
Щербина В. Л. - Соціалізаційні орієнтації сучасної студентської молоді: культурно-типологічний підхід (2015)
Яланська С. П. - Стимулювання творчої активності студентів педагогічних ВНЗ, Оніпко В. В. (2015)
Яцина О. Ф. - Самореферентність дискурсивної ідентичності (2015)
Відомості про авторів (2015)
Про збірник (2015)
Акімова Н. В. - Мовна гра на сайтах новин як спосіб маніпулювання свідомістю читачів (2016)
Бабій І. М. - Одоративна лексика в сучасній українській мові: семантико-прагматичний аспект (2016)
Багнюк Л. О. - Професійна лексика у творчості Івана Франка: лексико-семантичний аспект (2016)
Воробець О. Д. - Функціональна транспозиція поширювачів семантичної моделі речення (2016)
Глущенко В. А. - Концепція фонетичного закону в студіях В. К. Журавльова, Орел А. С. (2016)
Глущенко В. А. - Актуалістичний метод у працях з історії українського мовознавства, Тищенко К. А. (2016)
Гордійчук О. В. - Питання частиномовної характеристики абстрактної лексики української мови (2016)
Дворянкін В. О. - Принципи картографування в "Лінгвістичному атласі лексики на позначення рис людини в українських східностепових говірках Південної Донеччини" (2016)
Заневич О. Є. - Відсуб’єктні зворотні дієслова із загальним значенням "задовольнятипобутові потреби" в українській мові XVI–XVII ст. (2016)
Ідзьо М. В. - Функціонування семантично-експресивних власних назв у польських медійних текстах ХХІ ст. (2016)
Корнієнко Л. М. - Українська перекладна багатомовна фразеографія: історія питання (2016)
Космеда Т. А. - Графічні системи слов’янських мов: взаємовплив та прагматика, Соболь Л. І. (2016)
Лось О. М. - Система ремарок у російсько-українському академічному словнику за редакцією А. Кримського та С. Єфремова (2016)
Малаш О. В. - Символіка болгарських назв садово-городніх рослин у лінгвоетнокультурному аспекті (2016)
Мороз О. А. - Ономастична фразеологія в українській та польській мовах в національно-культурному слов’янському просторі (2016)
Мороз Т. В. - Перший повний переклад Біблії українською мовою: історія створення та видання (2016)
Намачинська Г. Я. - Підґрунтя лексикографічної концепції В. Даля: етнокультурний аспект (2016)
Насакіна С. В. - Текстотворчий потенціал власних назв у рекламних текстах фармацевтичних препаратів (2016)
Ніколаєнко Л. C. - Аксіологічно марковані композитні прикметники/іменники з негативною семантизацією морально-етичних концептів ЗЛО, ГРІХ в англійській і українській мовах (2016)
Островська Л. С. - Структурно-семантичні особливості парцельованих структур (2016)
Піскунов О. В. - Погляди українських лінгвістів 30-х рр. ХХ ст. на процедуру лінгвістичної реконструкції (2016)
Пономаренко С. С. - Морфонема і морфонологічні процеси при словотворенні в сучасній українській мові (2016)
Саламатіна Я. О. - Поняття цінності у філософсько-психологічному й лінгвістичному аспектах (2016)
Святченко В. В. - Лінгвоісторіографічний аспект дослідження системного характеру мови в європейському порівняльно-історичному мовознавстві ХІХ ст. – 30-х рр. ХХ ст. (2016)
Сидоренко О. М. - Трансонімізація зоонімів у сучасний український ергонімікон (2016)
Ткаченко Ю. В. - Суб’єкт оцінки як складник образу свята в радянській і сучасній публіцистиці (2016)
Шестопал О. С. - Суфіксальні прислівники із кореневою акцентуацією у драмі-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" (2016)
Шульган О. В. - Перейменування в ойконімії України другої половини ХХ – початку ХХІ століття: досвід та перспективи (2016)
Щербак О. В. - Лексико-семантичні маркери впливу інтерперсональних субкодів комерційної телереклами (2016)
Гороховський Є. П. - Багатокритеріальна оптимізація систем управління телекомунікаційними мережами, Зіненко Ю. М., Крючкова Л. П., Борисенко І. І. (2016)
Бойко Ю. М. - Формування та дослідження телекомунікаційної системи з каскадним кодуванням із використанням турбокодів (2016)
Krulikovskyi O. V. - Testing timeseries ring-coupled map generated by on FPGA, Haliuk S. D., Politanskyi L. F. (2016)
Фесенко О. Д. - Управління безпілотним літальним апаратом в умовах радіоелектронної протидії, Радзівілов Г. Д. (2016)
Кубявка М. Б. - Інформаційні дії по формуванню необхідної інформованості контрагента впливу (2016)
Варфоломеєва О. Г. - Дослідження методів управління потоком в мережах NGN за протоколом TCP/IP, Мороз О. О. (2016)
Азаренко Е. В. - Методика расчета энергетической дальности обнаружения радиолокационных целей, Гончаренко Ю. Ю., Коноваленко Н. В., Лазаренко С. В. (2016)
Ляховецький Л. М. - Визначення критерію оптимальності амплітудно-частотної характеристики каналу зв'язку для систем передавання з ортогональними гармонічними сигналами (2016)
Орєшков В. І. - Дослідження залежності оптимального моменту початку обробки сигналу у приймачі СП ОГС від параметрів сигналу та характеристик каналу (2016)
Бондарчук А. П. - Исследование алгоритма работы поисковой системы, Залива В. В. (2016)
Розоринов Г. Н. - ЯКР-спектрометр для виртуального проектирования технических средств распознавания вида вещества и защиты объектов от его несанкционованного воздействия, Чичикало Н. И., Ларина Е. Ю., Ларин В. Ю. (2016)
Саміла А. П. - Застосування статично-конфігурованої ПЛІС у цифровій системі керування радіоспектрометром ЯКР (2016)
Повхлеб В. С. - Алгоритм функционирования системы управления мобильной цифровой тропосферно-радиорелейной станцией (2016)
Герасименко О. Ю. - Програмний комплекс для моделювання роботи GRID-системи із підтримкою захищеної обробки даних (2016)
Скулиш М. А. - Задача розподілу абонентського навантаженя між базовими станціями з підтримкою SDR, Заставенко А. А. (2016)
Торошанко Я. І. - Засоби управління перевантаженнями в комп'ютерних мережах, Хобта Б. М., Хобта П. М. (2016)
Abstracts and references (2016)
Баженова О. В. - Моделювання впливу шоків умов торгівлі на економічне зростання в Україні (2015)
Буй Т. Г. - Розвиток електронної комерції як інструмент підвищення конкурентоспроможності українських компаній, Гаврилів І. Я. (2015)
Григор’єв Г. С. - Проблеми формування глокальної освітньої моделі (2015)
Гуменна О. В. - Логістичне забезпечення інноваційних процесів в АПК (2015)
Дадашова П. А. - Розробка моделі оцінки впливу податкового навантаження на стан бюджету європейських країн (2015)
Зварич О. В. - Фонди державного бюджету як особливі інструменти підтримки сталого розвитку держави (2015)
Івахненков С. В. - Підходи вчених США до методології науки: план вивчення з метою реформування досліджень бізнесу в Україні, Конбер Дж. (2015)
Камінський А. Б. - Методологічні основи використання потенціалу бюро кредитних історій у кредитній діяльності (2015)
Кирієнко А. І. - Проблеми емпіричної оцінки трансакційних витрат, Іванова Н. Ю. (2015)
Кузьменко В. П. - Складні еколого-економічні та соціально-політичні системи та їхня еволюція (2015)
Кузьменко Л. Г. - Основні підходи до регулювання цін на лікарські засоби в різних країнах світу (2015)
Литвин А. В. - Розробка дерев рішень для прогнозування фінансової кризи в страхових компаніях України (2015)
Македон В. В. - Методика функціонування системи грошово-кредитних потоків корпоратизованого суб’єкта фінансового сектору економіки, Корнєєва М. В. (2015)
Nezhyvenko O. - Conceptual bases to define shadow economy (2015)
Россоха В. В. - Розвиток промислового маркетингу в контексті сучасних ринкових трансформацій (2015)
Saparbayev A. - The "Immunity” of regional fuel and energy complex and its evaluation, Demesinova A. (2015)
Фарина О. І. - Оцінка факторів формування валютного курсу в Україні (2015)
Шевченко О. О. - Соціальні пріоритети реформування фінансового сектору (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вайєр С. - Криза "біженців" та постнаціональні прикордонні зони: досліджуючи нові біополітичні реалії Європейського Союзу (2016)
Гайдаш А. В. - Адаптаційна стратегія геронтогенезу у п’єсі П. Вогель "Найстаріша професія": відлуння рейганоміки у геріатричному борделі (2016)
Ганошенко Ю. А. - Біополітична реальність естетики Е. Ткачишина-Дицького (2016)
Маценка С. П. - Література як культурна екологія (2016)
Романова С. В. - Природа як світоглядний маркер у контексті національної традиції (на матеріалі іспанських, українських та російських фольклорних текстів) (2016)
Феллнер Астрід М. - Що тривожить Америку: сучасна сексуальність та біополітика переселенського колоніалізму (2016)
Філоненко О. Г. - Як Фауст стає Віктором Франкенштейном: європейська магія та наука (2016)
Schlimbach B. - "Here Was a Man": Negotiating Gender and Sexuality in HBO’s "Deadwood" (2016)
Яблоновська Н. В. - Антиестетика тіла як прийом розвінчання радянської дійсності у пізній публіцистиці Івана Буніна (2016)
Яковенко І. В. - Екокритичне прочитання поезії та есеїстики Еліс Уокер (2016)
Бокшань Г. І. - Специфіка моделювання фентезійного світу в романі-феєрії Галини Пагутяк "Зачаровані музиканти" (2016)
Борисюк І. В. - Текстуальність світу в ліриці Юлії Стахівської (2016)
Гурдуз А. І. - Велика перспектива малої прози Дари Корній: міфопоетичний аспект (2016)
Кирилова Т. А. - "Хвилюючим" голосом Ундини: стать як конструкт культурного імажинарного в оповіданні Інгеборг Бахман "Ундина йде" (2016)
Косарєва Г. С. - "Ієрогліфи любові, закодовані книгою змін...": поетика (о)мовлення тіла у збірці Лесі Мудрак "ТекС-ТИ-ЛЬ & Libido (рефлексії)" (2016)
Кот С. Ю. - Взаємоперетини простору та тілесності у романі Л. Ердрік "Жінка-антилопа" (2016)
Кропивко І. В. - Форми репрезентації та способи осмислення матеріально-тілесного низу в постмодерністській літературі (на матеріалі текстів Ю. Винничука та М. Ґретковської) (2016)
Лебединцева Н. М. - Тіло поета як медіа-текст (2016)
Олійник С. М. - Образ книги у фентезійному світі (2016)
Улюра Г. А. - Живе тіло, мертве тіло і напівживе: культурне заміщення і конструювання гендеру (2016)
Шаф О. В. - Фемінінні модуси репрезентації тілесності в українській ліриці ХХ ст. (2016)
Роджеро А. - Codex philosophiae (2015)
Роджеро А. - Авторские вопросы к изучению "Кодекса философии" (2015)
Роджеро А. - "Восемь с половиной", или Майские тезисы для круглого стола по герменевтике, проводимого герменевтическим семинаром общества "Одесская гуманитарная традиция" (2015)
Роджеро А. - Вопросы для Круглого стола по герменевтике, проводимого герменевтическим семинаром общества "Одесская гуманитарная традиция" (2015)
Барановская О. - Ответы на вопросы А. Н. Роджеро о герменевтике, Левченко В., Пролеев С., Рабокоровка А., Райхерт К., Соболевская Е., Томашевская Ю., Шевцов С. (2015)
Голубович И. - Герменевтика доверия и герменевтика подозрения (2015)
Соболевская Е. - Жизнь героя и смерть автора (2015)
Рабокоровка А. - Понимание и интерпретация как фундаментальные концепты иконологии Э. Панофского (2015)
Шевцов С. - Homo dicens и homo scribens (2015)
Шип С. - А. Н. Роджеро: философ на корте. Научно-просветительский очерк атлетического любомудрия (2015)
Артёменко Н. - Круг "время – бытие-в-мире – понимание" или онтология подручного (2015)
Барановская О. - Герменевтика как путь к языку (2015)
Афанасьев А. - Биографический метод: нарратив и интерпретация (2015)
Бевзюк Н. - Герменевтика труда и протестанская этика хозяйства (2015)
Богачов А. - Початок новочасної герменевтики (2015)
Кебуладзе В. - Конститутивна феноменологія природної настанови Альфреда Шюца й об’єктивна герменевтика Ульриха Овермана (2015)
Кирилюк О. - Дві герменевтики долі Льва Толстого (М. Кириєнко-Волошин та І. Бунін): гранично-категоріальна світоглядна інтерпретація (2015)
Ополев В. - Основные типы социокультурной трансляции научных знаний (2015)
Левченко В. - Этическая детерминация профессиональной деятельности ученого в феноменологии Э. Гуссерля (2015)
Пролеев С. - Перелагая античность: к вопросу о герменевтическом преодолении исторической дистанции (2015)
Шиян Т. - Агрегация и скобки в математике Нового времени: введение в логико-семиотический анализ (2015)
Кришевская Л. - Произведение на пути к своему пониманию. Предварительные заметки (2015)
Тихомірова Ф. - Людина vs природа: екологічна інтерпретація творів літератури початку ХХ століття (2015)
Rayhert K. - The social criticism of australian roadkill culture in George Miller’s "Mad Max" series (2015)
Иванова-Георгиевская Н. - Непобедимый "Дон Жуан" В. А. Моцарта на одесской сцене, или Розыгрыш для братвы (2015)
Шип С. - Музыкальное мышление как приблизительные измерения и расчетные операции (2015)
Ушакова Ю. - Культурные коды вестиментарной моды (2015)
Фигаль Г. - Жизнь как понимание (2015)
Бадави А. - Квинтэссенция нашей экзистенциальной концепции: экзистенциальное время (2015)
Голубович И. - Александро-Невская церковь Новороссийского университета: возвращение утраченной святыни, Голубицкая А. (2015)
Довгополова О. - Гуманитарная наука в России и перелом 1917 г.: экзистенциальное измерение, Каменских А. (2015)
Александрова Г. А. - Перша історія нового українського письменства: проблема українсько-російських літературних взаємин (2016)
Даниленко І. І. - Молитва Господня в українській та російській поезії (порівняльний аспект світоглядної парадигми) (2016)
Гладышев В. В. - "Весёлый роман" Владимира Киселёва: "Всё на свете – только песня на украинском языке"... (Размышления о судьбах патриотизма в контексте идеологии тоталитаризма) (2016)
Городнюк Н. А. - Концепт їжі у романі М. Гарецького "Віленські комунари" у контексті гастрономічної традиції літератури 1920–30-х рр. (2016)
Гончаров В. В. - Переосмысление А. Адамовичем культурного и духовного прошлого Беларуcи (2016)
Костенко Н. В. - Про двоскладникові і трискладникові ритми в українському некласичному вірші порівняно з російським (2016)
Улюра Г. А. - Як зроблений білоруський мігрантський роман (за "Холодним серцем" Альгерда Бахаревича) (2016)
Юрчук О. О. - Кодифікація російської імперії в романі Івана Нечуя-Левицького "Гетьман Іван Виговський" (2016)
Гольник О. О. - Художні прийоми містичного (на матеріалі романів О. Ільченка "Місто з химерами" та В. Даниленка ("Кохання в стилі бароко") (2016)
Київська Е. А. - Від емблеми до екфразису: інтермедіальна поетика трактату Григорія Сковороди трактату "Книжечка, называемая Silenus Alcibiadis, сирЂчь Икона Алківіадская" (2016)
Корівчак Л. Д. - Особливості художньої інтерпретації образу Юрія Хмельниченка у поемі "Князь Сарматії" М. Чернявського (2016)
Кравченко В. О. - Жанрові особливості роману Ірен Роздобудько "ЛСД. Ліцей Слухняних Дружин", Зрай Н. А. (2016)
Ніколайчук І. А. - Ніцшеанські мотиви у творах Лесі Українки та Лу Саломе (2016)
Пасько І. В. - Жанрово-стильова специфіка технотрилерів Макса Кідрука (2016)
Павлюк Х. Б. - Сенс і знаки експериментальної поезії: шляхи декодування та множинність прочитання, Кондрацька П. О. (2016)
Савенко О. П. - Літературна трансформація канонічного тексту (2016)
Семчишин Д. В. - "Пророк" О. Пушкіна і поетичні твори М. Вінграновського: ідейна та версифікаційна спадкоємність (2016)
Сподарець В. І. - Авторська казка на фольклорний мотив ("Казка про калинову сопілку" О. Забужко) (2016)
Рождественська І. Є. - Польські переклади творів Гоголя (2016)
Цепкало Т. О. - Міфологічна символіка образу місяця в поезіях Христі Алчевської та Грицька Чупринки (2016)
Чернюк С. Л. - Комунікаційна ризоматика роману Ю. Винничука "Аптекар" (2016)
Шара І. М. - До питання про прямі та непрямі засоби візуалізації персонажів як спосіб їх характеротворення (на матеріалі оповідання Григора Тютюнника "Три плачі над Степаном") (2016)
Бокшань Г. І. - Темпоральні міфологеми в художній прозі Галини Пагутяк (2016)
Гончарова Н. В. - Біблійний інтертекст у "Слові про Закон і Благодать" Іларіона (2016)
Дубина О. Ю. - Символіка "Скарбниці потребної" Іоаникія Галятовського: взаємодія церковної традиції та фольлору (2016)
Турчина Т. В. - Тлумачення старозавітних образів як префігурації новозавітних у проповідях Кирила Транквіліона Ставровецького (2016)
Чухонцева Н. Д. - Міфологема двійництва у романі Галини Пагутяк "Магнат" (2016)
Греба Р. - Підходи до інтерпретації поняття "соціальна послуга" в теорії державного управління (2016)
Ворона П. - Особливості впливу політичних партій Узбекистану на розвиток парламентаризму та місцевої демократії в країні (2016)
Машненков К. - Проблеми та перспективи розвитку України як екологічної держави (2016)
Паска О. - Еволюція інституту президентства в посткомуністичній Польщі (2016)
Тішкова Н. - Державне управління охороною навколишнього середовища на українських землях: ретроспективний аналіз (2016)
Горблюк С. - Нормативно-правове забезпечення діяльності органів публічної влади щодо формування регіональних інноваційних систем в Україні (2016)
Грибко О. - Система надання адміністративних послуг населенню в Україні: підвищення якості послуг в нових реаліях, Грабар Н. (2016)
Дакал А. - Державна політика у сфері захисту прав дітей: принципи, завдання та засоби реалізації (2016)
Ільченко В. - Підвищення рівня дотримання митних правил суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності за допомогою державних регуляторів (2016)
Кірєєва О. - Краудсорсинг як інноваційний інструмент участі громадськості в публічному управлінні (2016)
Ковальчук В. - Управління регіональним розвитком: глобальний контекст (2016)
Кульгінський Є. - Пріоритетні напрями державної політики збереження громадського здоров’я України (2016)
Олексюк Л. - Механізми правового забезпечення електронного доступу до публічної інформації та відкритих даних: стан і тенденції розвитку (2016)
Подп’ятнікова А. - Роль держави в удосконаленні якості надання послуг у сфері транзиту (2016)
Акімов О. - Професійна діяльність державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування: психологічні аспекти управління кадрами (2016)
Ботвінов Р. - Підходи до класифікації видів державної служби (2016)
Онуфрієнко О. - Особливості модернізації цивільної служби Великої Британії: квазіавтономні неурядові організації (2016)
Шпекторенко І. - Підходи до професійної мобільності державного службовця в сучасних концепціях професіоналізації (2016)
Бабич О. - Аналіз інформаційної підтримки процесу децентралізації в Запорізькій області (2016)
Сухарська Л. - Правове регулювання фінансового забезпечення розвитку територіальних громад в Україні в умовах бюджетної децентралізації (2016)
Відомості про авторів (2016)
Горішна Г. М. - Образна символіка майданної лірики (2016)
Довіна М. С. - Трансформація семантики міфологічних образів (на матеріалі української радянської літератури) (2016)
Жук О. І. - Комунікативні особливості ліричних текстів в’язнів ГУЛАГУ (на матеріалі тюремної лірики Василя Стуса, Яна Заграднічека та Віктора Бокова) (2016)
Журавська О. В. - Ірреальність як стратегія хронотопу химерного роману (2016)
Кірячок М. В. - Інтертекстуальність як форма художньої реалізації апокаліптичних візій в українському постмодерністському романі (2016)
Кость С. С. - Слов’янські літератури в інтерпретації Карела Запа (2016)
Лавринович Л. Б. - Аeternum – momentum – kairos: темпоральні аспекти міфопоетики у збірці Алеся Рязанова "Гліна. Камень. Жалеза" (2016)
Ли Ялинь - Место творчества И. Анненского в литературе Серебряного века в оценке Г. Адамовича (2016)
Накашидзе І. С. - Засоби сакралізації образу батьківщини в поезії української діаспори в Канаді другої половини ХХ ст. (2016)
Немченко Г. В. - Фольклоризм драматургії Михайла Старицького (2016)
Оздемір О. В. - "Заробітчанська проза" О. Драчковської (2016)
Раковская Н. М. - Ментальное пространство как элемент интегративной модели Ап. Григорьева (2016)
Росінська О. А. - Комунікативні стратегії хронотопу в постмодерній поезії (2016)
Сидоренко О. В. - Образ священнослужителя в українській сатирично-гумористичній літературі XVIIІ ст. та західндноєвропейській "низовій" літературі (2016)
Сподарець Н. В. - Компаративне дослідження літературної критики Микола Євшана та Миколи Гумільова: аксіологічний аспект (2016)
Ткачук Р. Ф. - Риторичні стратегії полеміки у трактаті митрополита Велямина Рутського "Examen Obrony, to jest odpis na script, Obrona Werificatij nazwany, w którym się zgromadzenie Wilenskie Zejścia Ducha iustificuie, że nie popadło w Sowitą Winę, sobie zadaną" (2016)
Цуркан І. М. - Національний варіант символізму Олександра Олеся (2016)
Шарагіна О. В. - Генезис "тихої лірики" (1960–1980 рр. ХХ ст.) в літературному процесі слов’янських народів (Україна, Росія, Болгарія) (2016)
Швець А. І. - Збірка Наталії Кобринської: "Казки": творча ґенеза, проблеми рецепції, семантика та поетика (2016)
Чик Д. Ч. - Типологія мотиву соціальної стигматизації в повісті "Наймичка" Т. Шевченка та романі "Ruth" Е. Ґаскелл (2016)
Фокина С. А. - Слов’янський та європейський контекст в ліриці Андрія Ширяєва (2016)
Коновалова В. В. - Ультрафільтрація водорозчинних полімерів на магнітоактивних мембранах, Бурбан А. Ф., Іваненко О. І., Перхун П. І. (2015)
Колесник І. С. - рН-чутливі мікрокапсули на основі натрій альгінату, модифікованого L-аспарагіновою та L-глутаміновою кислотами, Бородулін Ю. В., Антонюк Н. Г., Бурбан А. Ф. (2015)
Паршин О. С. - Методи отримання високогідрофобних та супергідрофобних полімерних мембран для процесу мембранної дистиляції, Бурбан А. Ф., Вакулюк П. В. (2015)
Момот Л. М. - Гідрофільно-гідрофобні кополімери як основа для формування придатних до фотомодифікації мембран, Вретік Л. О., Ніколаєва О. А., Подвисоцька Т. С., Бурбан А. Ф. (2015)
Самченко Ю. М. - Гідрогелеві нанокомпозити для термоініційованого вивільнення фотосенсибілізаторів, Долинський Г. А., Пасмурцева Н. О., Полторацька Т. П., Ульберг З. Р., Гамалія М. Ф. (2015)
Самойленко Т. Ф. - Встановлення кінетичних закономірностей фотохімічно ініційованої полімеризації сумішей епоксидних і акрилатних мономерів, Ярова Н. В., Менжерес Г. Я., Бровко О. О., Горбатенко О. М. (2015)
Лукашевич С. А. - Отримання епоксиполіуретанових композицій, модифікованих полігідроксибутиратом та доксорубіцином. Дослідження їхньої структури та властивостей, Рожнова Р. А., Галатенко Н. А., Козлова Г. А. (2015)
Руденчик Т. В. - Розробка композиційних матеріалів на основі олiгооксипропiленфумарату, диметакрилат триетиленглiколю та N-вінілпіролідону, які містять імуномодулятор левамізол, і дослідження динаміки його вивільнення, Рожнова Р. А., Галатенко Н. А., Нечаєва Л. Ю., Кісельова Т. О. (2015)
Галярник Д. М. - Розкладання пероксиду бензоїлу активованим вугіллям СКН і КАУ в неводному середовищі, Бортник Н. В., Бакалінська О. М., Паляниця Б. Б., Кулик Т. В., Картель М. Т. (2015)
Стасюк O. Р. - Функціоналізація поверхні текстурованих пластин кремнію багатошаровими вуглецевими нанотрубками, Бакалінська О. М., Картель М. Т. (2015)
Азімов Ф. А. - Механохімічний синтез титанату літію з використанням органічних прекурсорів, Зажигалов В. О., Вечорек-Цюрова К. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Титул, зміст (2016)
Paska M. - Influence of surface active substances on the intensification of extraction when changing hydrodynamic indices of the technology of organopreparations, Drachuk U., Halukh B., Basarab I. (2016)
Berladir K. - Designing and examining polytetrafluoroethylene composites for tribotechnical purposes with activated ingredients, Sviderskiy V. (2016)
Yukhymenko M. - Hydrodynamic and kinetic processes of the mineral fertilizer granules encapsulating in the multistage device with suspended layer, Ostroha R., Artyukhov A. (2016)
Danylkovych А. - Improving the process of dyeing a leather semi-finished product by titanium compounds, Lishchuk V., Zhygotsky A. (2016)
Shulga O. - Influence of organic plasticizers on sensory, physical- mechanical properties and chemical changes of biodegradable films, Chorna A., Arsenieva L. (2016)
Dorogan N. - Analysis of raw mixture composition as a factor of increase of portland cement clinker whiteness, Cherniak L. (2016)
Marushchak U. - Research of nanomodified portland cement compositions with high early age strength, Sanytsky M., Mazurak T., Olevych Yu. (2016)
Borts B. - The study of supercritical extraction of complexes of molybdenum with carbon dioxide, Skoromnaya S., Palamarchuk A., Tkachenko V. (2016)
Frolova L. - Investigation of phase formation in the system Fe2+/Co2+/O2/H2O, Derimova A., Khlopytskyi A., Galivets Y., Savchenko M. (2016)
Abstract and References (2016)
Титул, зміст (2016)
Dorosh M. - The study of participants' values convergence on the example of international scientific project on cyber security, Trunova O., Itchenko D., Voitsekhovska M., Dvoieglazova M. (2016)
Skachkov V. - Synthesis of integral quality index of parametric system state in conditions of situational uncertainty, Chepkyi V., Volkov S., Pavlovich V. (2016)
Imangulova Z. - An algorithm for building a project team considering interpersonal relations of employees, Kolesnyk L. (2016)
Onyshchenko S. - Developing a logit model for the provision of the process of managing the conclusion of voyage chartering transactions, Koskina Y., Savelieva Y. (2016)
Sobolevskyi R. - Exploring the efficiency of applying fractal analysis for the process of decorative stone quality control, Korobiichuk V., Iskov S., Pavliuk I., Kryvoruchko A. (2016)
Boreiko O. - Developing a controller for registering passenger flow of public transport for the "smart" city system, Teslyuk V. (2016)
Tuluchenko N. - Homogeneity investigation of oil flax processing products by quality indexes, Chursina L., Krugliy D. (2016)
Prokudin G. - Improvement of the methods for determining optimal characteristics of transportation networks, Сhupaylenko O., Dudnik O., Dudnik А., Omarov D. (2016)
Abstract and References (2016)
Дмитрієв Д. В. - Статистична інтерпретація та обґрунтування методів аналгезії в післяопераційному періоді у дітей (2016)
Бергер М. Дж. - Накази DNR (do not resuscitate – не реанімувати): концепція клінічної етики, Зелман В., Амайа Р. (2016)
Коломаченко В. І. - Гемодинамічний профіль при ендопротезуванні кульшового суглоба в умовах блокад периферичних нервів (2016)
Лісний І. І. - Неефективний епідуральний блок і частота його розвитку при периопераційному знеболенні в онкохірургії, Закальська Х. А., Сидоренко К. Д., Галак І. І., Горкавий Є. О., Ушаков С. В., Наумчук Г. В., Мазанько Ю. В., Хвостенко М. В., Медведєв О. В., Музика М. І., Фокін О. В., Науменко А. В., Пікульський В. В., Єгоров І. В., Перконос А. П., Балахонов О. І., Воробйов С. М., Шевчук В. І., Пап Л. С., Прокопець А. А., Кислицька В. О., Нечваль В. М., Катриченко М. О., Кабанчук Ю. В., Присяжнюк В. Ф., Полєнцов Ю. О., Лисих С. А., Дениско О. О. (2016)
Рубіна О. С. - Сучасна стратегія парентерального харчування в неонатології, Моравська О. А., Гомон Р. О., Берцун К. Т., Добіжа М. В. (2016)
Сергійчук О. В. - Особливості нутрітивної підтримки у септичних хворих. клінічне спостереження, Мошенська А. В. (2016)
Шапринський Є. В. - Передопераційна інтенсивна терапія та нутрітивна підтримка у хворих із рубцевими стриктурами стравоходу, Гомон М. Л., Шапринська Л. А. (2016)
Шапринський В. О. - Якісний вплив нутрієнтів на азотистий баланс хворих в гострому періоді ЧМТ, Гомон М. Л., Куцик О. В, Рубіна О. С. (2016)
Яковлева О. О. - НПЗП-ентеропатія та нутрітивна підтримка: результати та прогноз, Вознюк Л. А. (2016)
Рішення науково-практичної конференції "Тяжкий сепсис. проблеми та перспективи" 11–12 березня 2016 року (2016)
Бориченко К. В. - Проблеми правового регулювання порядку призначення й виплати допомоги при народженні дитини, Харитонова Л. І. (2015)
Губанов О. О. - Правова доктрина як джерело права в межах романо-германської, англосаксонської та релігійно-традиційної правової сім’ї: порівняльна характеристика (2015)
Ковальова О. В. - Реалізація принципів справедливості та відповідальності в національному й міжнародному праві (2015)
Коршунова І. М. - Формування правосвідомості студентів у системі юридичної освіти (2015)
Кушнір О. В. - Поняття й сутність стратегічних комунікації в сучасному українському державотворенні (2015)
Левчук Н. В. - Нормативізм і права людини (2015)
Максакова Р. М. - Установча функція парламенту: проблеми визначення змісту та порядку реалізації (2015)
Манжул І. В. - Дослідження зарубіжними авторами поняття загрози енергетичній безпеці (2015)
Ольшанецька С. В. - Поняття "особа, затримана у зв’язку із неміжнародним збройним конфліктом" (2015)
Палінчак М. М. - Аналіз поняття "державно-церковні відносини" (2015)
Собків Я. М. - Електронна петиція як одне з інформаційних прав людини і громадянина (2015)
Тіщенкова С. О. - Місце громадської експертизи в системі гарантій демократичного розвитку відкритого суспільства (2015)
Фрідманський Р. М. - Захист прав дитини: окремі питання теорії та практики, Роcсоха С. В. (2015)
Борщевська Г. Е. - Процедурні правовідносини у міжнародному трудовому праві, Бичківський О. О. (2015)
Ємельянчик С. О. - Договір надання послуг доступу в інтернет (договір інтернет-провайдингу) в системі договорів (2015)
Ізарова І. О. - Поняття "транскордонний елемент" у цивільному процесі Європейського Союзу (2015)
Краєвський І. В. - Правова природа відносин між товариством з обмеженою відповідальністю й управителем товариства (2015)
Негодченко О. В. - Сучасні реалії правового забезпечення таємниці сповіді, Блінова Г. О. (2015)
Перегонцев І. А. - Правосуб’єктність юридичної особи та її акціонерів (засновників, учасників) у практиці Європейського суду з прав людини (2015)
Піфко О. О. - Реєстрація прав на землю у Федеративній Республіці Німеччина (2015)
Тимошенко О. А. - Правове регулювання підстав для подання заяви про перегляд судових рішень Верховним Судом України в цивільному судочинстві: стан та перспективи розвитку (2015)
Галіцина Н. В. - Юридичні засади адміністративно-правового механізму реалізації концепції соціальної держави: сутність та зміст (2015)
Збінський Є. Ф. - Інститут податкової таємниці в правовій системі України (2015)
Корнієнко М. В. - Деякі проблеми реформування Міністерства внутрішніх прав України (2015)
Костенко О. М. - Європейські стандарти правового регулювання обігу інформації з обмеженим доступом у роботі органів прокуратури (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського