Хоміч М. - Роль духовних письменників у становленні української літератури XVI-XVII ст. (2015)
Беспалов С.(священик) - Значення духовності для сучасного українського суспільства (2015)
Мініч А. - Християнство в пошуках відповіді: проблеми соціально-етичної доктрини (2015)
Павленко П. - "Русский мир" як ідеологія російського неоімперіалізму: українські реалії (2015)
Романова О. - Християнське віровчення як основа формування патріотичної позиції кожного свідомого громадянина (2015)
Тоцька О. - Симфонія церковно-державних стосунків у сфері підготовки студентської молоді до подружнього життя (2015)
Филипович Л. - Актуальність міжрелігійного діалогу в сучасній Україні (2015)
Яроцький П. - Основоположні чинники встановлення католицько-православного екуменічного діалогу (2015)
Левицький В.(протоієрей) - Святий Іриней Ліонський - церковний письменник, апологет християнського віровчення, Цап'юк М.(протоієрей) (2015)
Панащук С. - Інституалізаційні норми екзорцизму, Беспалов С.(священик) (2015)
Сирко В. - Вода у Священному Переданні та богослужбовому використанні Новозавітньої Церкви, Лозовицький В.(протоієрей) (2015)
Поворознюк В. В. - Остеопороз у пацієнтів зі злоякісними новоутвореннями, Бистрицька М. А., Орлик Т. В. (2015)
Григор’єва Н. В. - Вікові та статеві особливості геометрії стегнової кістки у хворих з різними видами переломів верхньої третини стегнової кістки, Зубач О. Б. (2015)
Безсмертний Ю. О. - Показники метаболізму кісткової тканини при розладах репаративного остеогенезу на тлі гіпергомоцистеїнемії (2015)
Дзерович Н. І. - Зв’язок стану скелетної м’язової тканини з рівнем вітаміну D у жінок різного віку (2015)
Галіяш Н. Б. - Скринінг на виявлення вітамін-D-дефіциту серед дітей 10-16 років Тернопільської області (2015)
Фролова Т. В. - Патогенетичні механізми формування порушень структурно-функціонального стану кісткової тканини у дітей з дисплазією сполучної тканини, Охапкіна О. В., Атаманова О. В., Терещенкова І. І., Сіняєва І. Р. (2015)
Орлик Т. В. - Порівняльна оцінка ефективності антиостеопоротичних препаратів у лікуванні вертебрального больового синдрому на тлі системного осте-опорозу в жінок старших вікових групп, Поворознюк В. В., Дзерович Н. І. (2015)
Поворознюк В. В. - Необхідність диференційованого підходу в лікуванні остеопорозу з верте¬бральними переломами у пацієнтів похилого віку, Нішкумай О. І., Калініна С. Ю., Карпович Л. Г., Зайцева О. Є., Лисак З. В., Коваленко Н. В. (2015)
Омельчук О. М. - Син Подільської землі (до 90-річчя від дня народження Р. І. Кондратьєва) (2016)
Чанишева Г. І. - Основні принципи правового регулювання трудових відносин за проектом Трудового кодексу України (2016)
Шумна Л. П. - Правові проблеми реалізації соціальної політики держави в умовах ринкової економіки (2016)
Андріїв В. М. - Державний і громадський нагляд і контроль за додержанням законодавства про охорону праці в Україні, Вахонєва Т. М. (2016)
Коваленко О. О. - Актуальні проблеми сучасного розуміння права на працю (2016)
Синчук С. М. - Щодо проблеми децентралізованого правового регулювання відносин соціального забезпечення в Україні (2016)
Shcherbyna V. I.; Kuzmenko G. V. - Ideology of Labour Law of Ukraine: Modern Problems of Generation (2016)
Гетьманцева Н. Д. - Сталість і сучасність наукових праць Радомира Івановича Кондратьєва (2016)
Олуйко В. М. - Психологічно-професійна селекція персоналу органів Антимонопольного комітету України, Примуш Р. Б. (2016)
Когут О. В. - Проблемні питання правового регулювання державної служби (2016)
Посикалюк О. О. - Захист права працівника на приватність в практиці Європейського Суду з прав людини (2016)
Скоробагатько А. В. - Право соціального забезпечення у системі права України (2016)
Чудик-Білоусова Н. І. - Сучасні тенденції правового регулювання надання соціальних послуг (2016)
Домбровський С. Ф. - Особливості дисциплінарної відповідальності працівників сільськогосподарських підприємств кооперативного типу та фермерських господарств (2016)
Амелічева Л. П. - Історія формування та розвитку інституту соціального діалогу в трудовому праві (2016)
Андрушко А. В. - Поєднання централізованого і локального правового регулювання трудових відносин: концепція професора Р. І. Кондратьєва, Ситницька О. А. (2016)
Бурак В. Я. - Адміністративний захист трудових прав та законних інтересів працівників (2016)
Гаращенко Л П. - Теоретико-правові засади заборони мобінгу в європейських країнах (2016)
Димінська О. Ю. - Проблеми тлумачення поняття трудового договору та трудових правовідносин в праві Європейського Союзу (2016)
Кучма О. Л. - Перспективи систематизації законодавства в сфері соціального страхування (2016)
Lahutina I. V. - Defence of the Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights as а Jurisdictional form of Employment Protection (2016)
Ласько І. М. - Конституційні основи законодавства України про соціальне забезпечення (2016)
Литвиненко І. Л. - До питання вдосконалення законотворчого процесу в Україні (2016)
Михайлова І. Ю. - Поняття та умови пільгового пенсійного забезпечення (2016)
Нагорна В. В. - Правосуб’єктність дітей з особливими потребами за законодавством України (2016)
Парпан Т. В. - Право на належні, безпечні умови праці працівників, які працюють на дому (2016)
Сімутіна Я. В. - Трудовий договір як юридичний факт (2016)
Шумило М. М. - Динамічні та статичні соціальні права у контексті зміни парадигми соціального захисту в Україні (2016)
Бориченко К. В. - Поняття права на соціальний захист (2016)
Бурак С. В. - Висококваліфіковані спеціалісти як категорія трудових мігрантів в праві Європейського Союзу (2016)
Місінкевич Л. Л. - Опір державній політиці колективізації на Хмельниччині: від волинок до повстання (в 1929–1931-х рр.) (2016)
Виговський Л. А. - Світогляд як системоформуючий чинник у процесі формування екологічної свідомості особистості, Виговська Т. В. (2016)
Гринько С. Д. - Римське право та його історичне значення, Голуб С. М. (2016)
Агафонова Н. В. - Конституція як об’єкт реформування (2016)
Стеньгач Н. О. - Сарматський міф у культурі Речі Посполитої епохи бароко (2016)
Весна Н. О. - Зміна та розірвання договору в контексті правомочностей співвласника майна (2016)
Інформація про Хмельницький університет управління та права (2016)
Інформація про часопис "Університетські наукові записки" (2016)
Інформація для авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Григор’єва Н. В. - Особливості геометрії проксимального відділу стегнової кістки як незалежний чинник ризику її переломів (огляд літератури), Зубач О. Б. (2015)
Дедух Н. В. - Регенерация кости при сахарном диабете 2 типа (экспериментальное исследование), Сыкал А. А. (2015)
Хвисюк О. М. - Експериментальне моделювання розвитку вторинного остеопорозу при різних видах запального процессу, Павлов С. Б., Бабенко Н. М., Кумечко М. В., Семко Н. Г., Павлова Г. Б. (2015)
Манасова Г. С. - Состояние костной ткани у беременных с перинатальным инфицированием и витамин-D-дефицитным статусом, Зелинский А. А., Чумак З. Н., Казаренко О. Н., Глоба С. С. (2015)
Марциняк С. М. - Метаболізм кісткової тканини у хворих на вітамін-D-залежний рахіт 2 типу з порушенням формування колагену 1 типу, Кінча-Поліщук Т. А. (2015)
Кінаш М. І. - Клінічна характеристика кісткової тканини в дітей з патологією гепатобіліарної системи, Лобода В. Ф., Дзюбан Л. В., Галіяш Н. Б., Глушко К. Т. (2015)
Масік Н. П. - Причинно-наслідкові зв’язки остеопорозу й хронічного обструктивного захворювання легень (2015)
Карасевська Т. А. - Особливості перебігу подагри в жінок: дані літератури та власні спостереження, Джус М. Б., Івашківський О. І., Потьомка Р. А., Кулик М. С. (2015)
Кордубайло І. А. - Структурно-функціональний стан кісткової тканини та ризик переломів у пацієнтів з перенесеним інфарктом міокарда на тлі стенозуючого атеросклерозу коронарних судин, Лєошко І. В., Нішкумай О. І., Черняєва К. І., Левенко Є. І. (2015)
Поворознюк В. В. - Оцінка нейропатичного компоненту болю в пацієнтів з остеоартрозом колінних суглобів, Приймич У. І. (2015)
Ханс Д. - Эффективность применения количественного ультразвукового исследования для ранней диагностики и лечения остеопороза (2013)
Поворознюк В. В. - Современные представления о механизмах прямой регуляции эстрогенами процессов ремоделирования костной ткани, Резниченко Н. А., Майлян Э. А. (2013)
Ахтямов И. Ф. - Асептический некроз головки бедренной кости у детей: возможные варианты консервативного лечения, Лобашов В. В. (2013)
Гюльназарова С. В. - Ложные суставы и иммобилизационный остеопороз: патогенез, особенности консолидации и принципы лечения (2013)
Головач И. Ю. - Современный взгляд на проблему остеоартрита в ревматологии (2013)
Закиров Р. Х. - Современные методы визуализации в диагностике остеонекроза головки бедренной кости, Ахтямов И. Ф. (2013)
Поворознюк В. В. - Особенности телостроения у женщин различного возраста, Дзерович Н. И. (2013)
Гайко Г. В. - Реабілітація у хворих ортопедо-травматологічного профілю з остеопорозом у віковому аспекті, Рой І. В., Кінча-Поліщук Т. А., Зінченко В. В. (2013)
Задорожна І. В. - Поширеність та інтенсивність карієсу зубів у дітей України: результати клініко-епідеміологічного обстеження, Поворознюк В. В. (2013)
Орлик Т. В. - Частота болю у спині: зв'язок з віком та статтю (2013)
Науменко Л. Ю. - Остеопороз як проблема медико-соціальної експертизи (2013)
Науменко Л. Ю. - Медико-соціальна експертиза при остеохондропатіях та асептичних некрозах дорослих (2013)
Поворознюк В. В. - Фактори ризику розвитку остеопорозу. Роль FRAX в оцінці індивідуального ризику переломів, Машталер Т. Р., Машталер Р. Т. (2010)
Андрухова Р. В. - Остеопороз та остеоартроз суглобів нижніх кінцівок у хворих старших вікових груп з ампутацією однієї нижньої кінцівки, Баєв П. О., Бобошко Р. О., Півоваров В. В. (2010)
Герасименко С. І. - Порівняльна характеристика використання ультразвукової та рентгенівської денситометрії у хворих на ревматоїдний артрит з ураженням кульшового суглоба, Полулях М. В., Тимочук В. В., Бабко А. М., Герасименко А. С., Гайко О. Г. (2010)
Нишкумай О. И. - Изменение структурно-функционального состояния костной ткани у больных с облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей, Строило Н. Г., Строило А. Б., Зеленский С. Н., Строило В. А. (2010)
Кінаш М. І. - Деякі аспекти розвитку кісткової тканини у дітей з патологією гепатобіліарної системи, Лобода В. Ф. (2010)
Волошин М. А. - Особливості розподілу полісахаридів у капсулі кульшового суглоба після антенатального впливу антигенів, Федотченко А. В., Молчанов О. О. (2010)
Кучук О. В. - Культивирование и направленная остеогенная дифференцировка мультипотентных стромальных клеток костного мозга в культуре микромассы, Цупиков О. М., Кирик В. М. (2010)
Поворознюк В. В. - Маркери кісткового ремоделювання в жінок постменопаузального періоду, Вайда В. М., Балацька Н. І., Орлик Т. В. (2010)
Манасова Г. С. - Уровень маркеров костного метаболизма и кальцийтропных гормонов при беременности, осложненной инфицированием плацентарного комплекса, Поворознюк В. В. (2010)
Поворознюк В. В. - Недостатність вітаміну D та структурно-функціональний стан кістково-м'язової тканини в людей старших вікових груп, Балацька Н. І., Муц В. Я. (2010)
Пашкевич Л. А. - Определение радиологических и морфологических характеристик остеоартроза при реабилитации пациентов с применением тотального эндопротезирования, Мохаммади М. Т., Скакун П. Г., Меженная Е. В., Мартынюк С. Н. (2010)
Лоскутов А. Е. - Эндопротезирование при медиальных переломах шейки бедренной кости на фоне остеопороза, Дегтярь А. В. (2010)
Игнатьев А. М. - Лечение диадинамической электронейростимуляцией в сочетании с остеотропной терапией болевого синдрома у пациентов с дегенеративными заболеваниями суставов и позвоночника на фоне остеопороза, Ямилова Т. Н. (2010)
Козодаєв С. П. - Анкетування пацієнтів з метою виявлення обізнаності із проблеми остеопорозу, Конар Р. С., Козодаева М. П. (2010)
Омельчук В. П. - Травматизм людей старшого віку в структурі загального травматизму, спрямовані внутрішньокісткові епіфізарні течії як шлях у профілактиці ускладнень при переломах шийки стегнової кістки, Омельчук І. В. (2010)
Інформація про авторів (2016)
Вархол Й. - Ювілей видатного вченого Словаччини (до 70-ліття від дня народження Мирослава Сополиги) (2016)
Сергійчук В. - Українці Туркестану в 1917–1924 роках у документах Центрального державного архіву республіки Узбекистан (2016)
Чмелик Р. - До методики визначення меж українських етнічних територій у контексті сучасних інтерпретацій етнічності (2016)
Кожолянко Г. - Питання рідної мови та спроби мадяризації бачвансько-сремських русинів на межі ХІХ–ХХ століть (2016)
Кожухар К. - Трансформація новорічного обрядового комплексу "Маланка" в північному регіоні Республіки Молдова (на прикладі села Тецкани Бричанського району), Кожухар В. (2016)
Курочкін О. - Пародійний обряд "Старече весілля" (2016)
Околот І. - Обробка лика, лози, рогожі і соломи (2016)
Журавльова А. - Образ Дніпра в традиційній культурі українського козацтва (2016)
Ярова А. - Вивчення традиційного житла Чернігівщини наприкінці XVIII – у першій половині ХХ століття (2016)
Кушнір В. - Українці Буджака (рец.: Деревенча М. Буджацький слід / Матвій Деревенча. – Одеса : Друк Південь, 2015. – 352 с.) (2016)
Головко О. - Нове видання про українсько-молдовські етнокультурні зв’язки (рец.: Міжнародні наукові читання пам’яті академіка Костянтина Поповича / авт.-уклад.: В. Г. Кожухар, К. С. Кожухар ; редкол.: Т. Бедонька-Кугал та ін. ; Інститут культурної спадщини Академії наук Республіки Молдова. – Кишинів, 2015. – Т. 1: Українсько-молдовські етнокультурні зв’язки. – 344 с.) (2016)
Леопольд Іванович Ященко (2016)
Резюме (2016)
Богомазова В. М. - Методичні підходи до прогнозування агрегатних макроекономічних показників (2009)
Гончаренко А. П. - Інформаційна база проведення інформаційно-пошукових досліджень (2009)
Полякова Ю. В. - Проблеми участі України у світовому технологічному обміні (2009)
Кваша Т. К. - Методичні підходи до визначення переліку індикаторів стану економічної безпеки та їхніх характеристичних значень, Степашко В. С. (2009)
Редзюк Є. В. - Вплив прямих іноземних інвестицій на економіку України (2009)
Щербата З. Я. - Механізм впливу експорту Китаю на основні макроекономічні показники України (2009)
Воронкова Т. Є. - Мотивація інноваційної діяльності, Костюк Т. П. (2009)
Крещенко І. Л. - Проблеми використання бюджетних коштів (2009)
Кірєєв В. О. - Визначення вагових коефіцієнтів показників якості засобів автоматизації управління виробництвом, Кірєєва Р. І. (2009)
Тищук Т. А. - Енергоефективність промисловості: зіставлення на основі таблиць "витрати-випуск" (2009)
Ямчук А. В. - Автоматизована система міжрегіонального обміну НТІ, Каретнiкова Л. Х., Кушнір Г. Л., Рябов Є. В., Павлова Л. О. (2009)
Воронков В. І. - Інтернет-портал державної системи НТІ України, Куранда В. М., Круглий А. В. (2009)
Корнілова Є. О. - Рейтинг фахових видань за ступенем інтегрованості до системи наукової комунікації (2009)
Эфендиев И. Р. - Моделирование и алгоритмизация задачи оптимизации стохастических режимов процесса первичной переработки нефти, Меликов Э. А., Ханбутаева Н. А. (2009)
Машинобудування (2009)
Сільське господарство (2009)
Екологія (2009)
Датчики і перетворювачі (2009)
Перелік дисертаційних досліджень, захищених в Україні з наукової спеціальності "Економічні науки" (2009)
Лауреати Нобелівської премії 2009 р. (2009)
Реферати (2009)
Березький О. - Використання методів просторової економетрики для аналізу результатів вступу абітурієнтів, Березька К., Неміш В. (2016)
Бідніченко О. - Об’ємне моделювання одноступінчастого косозубого редуктора в AutoCAD, Євстигнєєв Ю. (2016)
Бойчук О. - Комп’ютерне моделювання гіперболоїдної сітчастої конструкції, Борисенко М. (2016)
Борисенко В. - Моделювання плоских кривих у натуральній параметризації, Агарков О., Палько К., Палько М. (2016)
Борисенко В. - Моделювання теплових процесів у середовищі LabVIEW, Маширов К. (2016)
Борчик Є. - Чисельний розрахунок кількісних показників надійності резервованих комп'ютерних систем, Стовба О. (2016)
Будак В. - Аналіз вільних коливань пологих шаруватих оболонок у постановці Міндліна методом сплайн-колокації, Павленко О. (2016)
Булгакова О. - Архітектура крупних масштабованих додатків в контексті об'єктно-орієнтованого програмування, Кисличенко П. (2016)
Булгакова О. - Застосування CRM-систем для автоматизації оцінки показників обслуговування клієнтів, Кудрявцев А., Бондар О. (2016)
Гладка О. - Синтез методів конформних відображень та сумарних зображень при моделюванні фільтраційних процесів у LEF-пластах, Бабич Я., Гоч В. (2016)
Зосімов В. - Альтернативні види пошуку науково-технічної інформації в Інтернеті, Горішня Д. (2016)
Коваленко И. - Выбор решений на множестве экспертных свидетельств с использованием правил перераспределения конфликтов, Антипова Е., Бордун С. (2016)
Мельник В. - Графічна обробка фото-зображення райдужної оболонки ока, Зівенко В., Лукьянчіков С. (2016)
Михайленко В. - Роль прикладной геометрии в повышении эффективных показателей турбомашин, Устенко С. (2016)
Погромська Г. - Мультимедійні нотатки для платформи Android: аналіз та практика реалізації, Христодоров О. (2016)
Тимофієва Н. - Про властивість симетрії в задачі розміщення одногабаритних об’єктів (2016)
Устенко І. - Моделювання взаємоспряжених роторів повітродувок типу Рутс (2016)
Устенко С. - Розробка програмного забезпечення для автоматизації обліку та аналізу поточної успішності студентів, Прадєдов В. (2016)
Устенко С. - Геометричне моделювання плоскої кривої із параболічною кривиною при заданому її відхилені від лінійного розподілу, Синявін О. (2016)
Холковський Ю. - Побудова дискретно-інтерполяційних моделей багатопараметричних об’єктів, систем та середовищ (2016)
Хомченко А. - Метод барицентрической конденсации на конечном элементе Т 21, Сиденко Е. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Пархоменко О. В. - Інформаційно-знаннєве суспільство: проблеми, особливості (2010)
Макаренко І. П. - Особливості організації науково-аналітичної діяльності в НІС країн світу, Рогожин О. Г. (2010)
Яхно Т. П. - Дослідження стану науково-технологічної політики України: регіональний аспект (2010)
Гринкевич С. С. - Вплив структури капіталу на оцінку вартості бізнесу, Калинич І. В. (2010)
Панасенко Г. О. - Нарощування фінансового потенціалу – ключовий елемент стійкості банківської установи (2010)
Дешко А. І. - Концептуальні основи побудови електронної системи управління державними закупівлями, Ігнатенко А. Б., Слівак А. Є. (2010)
Бодюк А. В. - Факторно-статистичні аспекти розвитку інноваційної діяльності в надро-розвідувальному виробництві (2010)
Погоріла І. І. - Проблеми харчової промисловості України (2010)
Левчук О. М. - Прогнозування очікуваних результатів на основі інтелектуальної технології ідентифікації (2010)
Кондрашов Я. В. - Информационно-системотехнический анализ приоритетности радиотехнических навигационно-посадочных средств для легкомоторной авиации, Фиалкина Т. С. (2010)
Федоткін І. М. - Механізм виникнення надлишкової енергії при кавітації та особливості робочих процесів в енергогенераторі Ф-101, Тарасов В. О. (2010)
Приладобудування (2010)
Нові матеріали й речовини (2010)
Машинобудування (2010)
Міжнародні заходи у сфері освіти, науки, інформатики, інформаційних технологій, інновацій в Україні та за кордоном в 2010 р. (2010)
Перелік дисертаційних досліджень, захищених в Україні з наукової спеціальності "Економічні науки" (2010)
Реферати (2010)
Алтухова Т. - Апроксимація багатовимірних нелінійних об’єктів степеневими рядами методом зворотнього поширення похибки (2016)
Березький О. - Компетентнісний підхід до підготовки бакалаврів за спеціальністю "Комп’ютерна інженерія", Дубчак Л., Васильків Н. (2016)
Бідніченко О. - Дослідження складу n-вимірних геометричних образів (2016)
Борисенко В. - Комп’ютерне моделювання плоских кривих стосовно до теоретичного креслення корпусу судна, Устенко І. (2016)
Борисенко М. - Комп’ютерне моделювання вільних коливань тонких пластин з різних матеріалів, Бойчук О., Борисенко І., Роговцов Ю. (2016)
Василенко Є. - Нормативне забезпечення представлень прикладних інтерпретованих конструкцій геометричних моделей у STEP, Бондаренко В. (2016)
Коваленко И. - Информационная технология выбора транспортных средств для организации мультимодальных перевозок грузов, Мандра А., Бордун С. (2016)
Котляр Д. - Дослідження ефекту інтерференції потоку порохових газів у глушнику шуму пострілу стрілецької зброї, Волік Д. (2016)
Кузьма К. - Обчислювальна технологія визначення стандарту оцінювання для критеріально-орієнтованих тестів (2016)
Куценко Л. - Нехаотичні траєкторії коливань вантажу математичного маятника з рухомою точкою підвісу, Семків О. (2016)
Легета Я. - Геометричне моделювання центроїд некруглих зубчастих коліс за передавальною функцією, Шоман О. (2016)
Літніцький С. - Визначення впорядкованого ряду точок апроксимуючої напрямної дискретно представленої конічної поверхні (2016)
Мельник О. - Моделювання гідродинамічних процесів в разрядноімпульсних технологіях (2016)
Мельник В. - Застосування пакету програм "FEMLAB" для моделювання роботи параметричного гідроакустичного випромінювача, Лук’янчиков С. (2016)
Пахомова В. - Дослідження на імітаційних моделях можливості використання технології АТМ в інформаційно-телекомунікаційній системі Придніпровської залізниці (2016)
Погромська Г. - Засоби генерації звітів: порівняльний аналіз та тенденції розвитку, Махровська Н. (2016)
Сухарькова О. - Розпізнавання форми фазової траєкторії коливань пружинного маятника під рухомим візком (2016)
Устенко С. - Застосування словникових методів стиснення для компресії аудіо даних з регульованими втратами, Лукьянчіков С. (2016)
Холковький Ю. - Моделювання транспортних комунікацій на основі дискретно-інтерполяційного методу (2016)
Хомченко А. - Стереометрія ізопараметричних апроксимацій: нестандартні базиси, Кременченко О., Завалко Є. (2016)
Шевчвенко С. - Визначення форми профілю відбивача пожежного сповіщувача диму (2016)
Шоман О. - Загальні елементи спеціальних зображень, Даниленко В. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Ямчук А. В. - Українсько-німецьке співробітництво в науково-технологічній сфері і його перспективи, Кушнір Г. Л. (2010)
Рогожин О. Г. - Моделювання соціально-економічного механізму відтворення сільського населення України (2010)
Кваша Т. К. - Аналіз принципів і методів побудови мереж інноваційної діяльності і трансферу технологій, Литвинова В. В., Грабовський Б. О. (2010)
Дешко А. І. - Оцінювання ризиків операцій з державними фінансами і майном при плануванні заходів державного фінансового контролю, Слівак А. Є. (2010)
Литвин М. В. - Вплив глобальної фінансової кризи на функціонування банківської системи України (2010)
Левченко Л. О. - Інноваційний підхід до створення розподіленої системи збирання інформації про пасажиропотік у Київському метрополітені, Ярмола В. В. (2010)
Березняк Н. В. - Тенденції інтегрування інформаційних ресурсів у глобальний інформаційний простір, Новіцька Г. В. (2010)
Дробишевська Т. В. - Принципи організації контента міського порталу (2010)
Федоткін І. М. - Магнітні двигуни: принципи функціонування, теорія і конструкції, Тарасов В. О. (2010)
Біотехнології (2010)
Суднобудування (2010)
Машинобудування (2010)
Міжнародні заходи у сфері освіти, науки, інформатики, інформаційних технологій, інновацій в Україні та за кордоном у 2010 р. (2010)
Перелік дисертаційних досліджень, захищених в Україні з наукової спеціальності "Економічні науки" (2010)
Реферати (2010)
Ямчук А. В. - Оцінювання результативності науково-технологічної діяльності, Куранда Т. К., Євтушенко В. М. (2010)
Гончаренко А. П. - Інформаційно-аналітичні дослідження як напрям наукової діяльності, Гончаренко О. М., Кравченко Л. М., Фірсова Л. О. (2010)
Бабець І. Г. - Проблеми інституційного забезпечення міжнародного науково-технічного співробітництва регіонів (2010)
Кваша Т. К. - Розвиток біотехнології як пріоритетного напряму української економіки, Паладченко О. Ф. (2010)
Кравчук В. В. - Інноваційний вимір інформаційного забезпечення підприємств (2010)
Коротченкова Ю. О. - Методичний підхід до ціноутворення на товари з нанотехнологічною складовою, Серебренніков Б. С. (2010)
Воронков В. І. - Розроблення концепції доступу до баз даних та електронних інформаційних ресурсів УкрІНТЕІ через Інтернет, Куранда В. М., Круглий А. В. (2010)
Дубук В. І. - Особливості автоматизації про-гнозного аналізу даних під управлінням операційних систем LINUX, Цюра Т. З. (2010)
Артеменко О. В. - Розробка автоматизованої системи підготовки передпольотної інформації, Бєляєв Ю. Б., Шмельова Т. Ф. (2010)
Левчук О. М. - Проблемно-орієнтована IT контролю функціонування системи електроживлення електрон-них пристроїв на основі інтелектуальної технології ідентифікації (2010)
Левін І. О. - Математична модель вихідної точності двохкоординатного верстата алмазного мікроточіння, оснащеного системами автоматичного керування елементами формоутворення (2010)
Коровченко М. П. - Проблематика перекладу англомовних науково-технічних текстів українською мовою (2010)
Федоткін І. М. - Двигун, що працює на повітрі, Тарасов В. О. (2010)
Енергетика (2010)
Металургія (2010)
Хімічні технології (2010)
Перелік дисертаційних досліджень, захищених в Україні з наукової спеціальності "Економічні науки" (2010)
Реферати (2010)
Беспалов С.(священик) - Духовність як формуюча складова особистості людини (2016)
Хромяк А.(священик) - Важливість і життєва необхідність духовного керівництва для православного християнина на шляху до Царства Небесного (2016)
Стецько В. - Прихованість Бога та теорія ігор (2016)
Диба Ю. - Корсунські "капища" Володимира Святославовича (2016)
Петрович В. - Церковні з'їзди на Волині 20-30 рр. ХХ ст., Стрільчук Л. (2016)
Романова О. - Історичні передумови заснування Луцького Хрестовоздвиженського братства як осередку консолідації православ'я на теренах Західної України (2016)
Рубан М.(диякон) - Експропріація церковних цінностей та ліквідація храмів на теренах Бахмутського краю в 1920-х рр., Татаринов С. (2016)
Черенюк Я.(священик) - Спроба церковних реформ в Російській Православній Церкві на початку ХХ ст. (2016)
Шваб Л. - У пошуках "доброї старовини": українська суспільно-релігійна думка поунійної доби (2016)
Вакін В.(протоієрей) - Соборні діяння дев'яностих років XVI ст. як орган вищого церковного управління Київської митрополії (2016)
Борщевич В. - Участь архієпископа Олексія (Громадського) у розбудові Польської Автокефальної Православної Церкви (2016)
Скиба І.(протоієрей) - Владика Полікарп (Сікорський) та українське православ'я на Волині в період радянської окупації 1939-1941рр. (2016)
Фульмес В.(диякон) - Погляди митрополита Анатолія (Дублянського) щодо майбутнього Помісної Української Православної Церкви (2016)
Кучинко М. - Історико-культурний розвиток Святої Землі в часи царювання Ірода Великого (2016)
Маласпіна В. - До питання "церковного" виконання богослужбових піснеспівів (2016)
Шабала Я. - Православна сакральна архітектура в контексті історико-культурної спадщини Волині (2016)
Хоміч М. - Образ священнослужителя в духовній спадщині Святих Отців та в українській художній літературі (2016)
Петрович В. - Православний аспект у соціально-виховній роботі з дітьми та молоддю в громаді, Чарікова І. (2016)
Тоцька О. - Обов'язки та права духовних дітей (2016)
Ямчук П. - Духовність, релігія та масова культура в добу постмодерну (2016)
Яровий С.(архімандрит) - Україна: кроки до гомодиктатури(аналітичний огляд) (2016)
Дідух Р. - Діяльність Капеланської служби Волинської єпархії Київського патріархату у сфері медицини, Цап М.(протоієрей) (2016)
Антоній (Махота) митрополит - Свідчення Священного Писання про межі (границі) Церкви, Лозовицький В.(протоієрей) (2016)
Малярчук В. - Роль Вселенських соборів в управлінні Православною Церквою, Вакін В.(протоієрей) (2016)
Царик М. - Чернечі ордени Католицької Церкви та їхня діяльність в Україні, Матфей (Шевчук)єпископ (2016)
Боровий І.(протоієрей) - Сотеріологія святителя Феофана Затворника в контексті святоотцівського вчення про спасіння, Цап'юк М.(протоієрей) (2016)
Ямчук А. В. - Реферативні інформаційні ресурси як інтеграційна основа системи наукової комунікації, Євтушенко В. М., Куранда Т. К. (2010)
Коюда О. П. - Практичні аспекти створення наукового парку на базі вищого навчального закладу (2010)
Коюда В. О. - Процес комерціалізації інноваційних розробок вищих навчальних закладів, Воліков В. В. (2010)
Бабанін О. С. - Розвиток українсько-американської співпраці в науково-технічній сфері (2010)
Кваша Т. К. - Аналіз стану і перспектив наукових досліджень у сфері напівпровідникових матеріалів, Кочеткова О. П., Задорожня Г. П. (2010)
Вугальтер О. Л. - Міра реалізації економічного прогнозу (2010)
Мусіна Л. А. - Особливості стратегічного планування розвитку високих технологій у США та ЄС: рекомендації для України (2010)
Бугай С. М. - Управління регіональним розвитком як напрям з упровадження управлінських інновацій, Слівак А. Є. (2010)
Редзюк Є. В. - Світові інвестиційні процеси і їхній вплив на економіку України (2010)
Сіднєва Ж. К. - Актуальні питання екологічної безпеки (2010)
Левін І. О. - Спосіб і пристрій автоматичного керування осьовим положенням вала суперпрецизійної аеростатичної шпиндельної опори (2010)
Клименко П. М. - Забезпечення і оцінювання рівня економічної безпеки особи, суспільства, держави і підприємства (2010)
Ананьїн О. В. - Оцінювання якості систем автоматичного регулювання потужності передавача адаптивних радіоканалів зв’язку під час дії мультиплікативних завмирань (2010)
Медицина (2010)
Комунальне господарство (2010)
Нафтохімія (2010)
Енергетика (2010)
Перелік дисертаційних досліджень, захищених в Україні з наукових спеціальностей "Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація" (2010)
Нобелівська премія – 2010 (2010)
Реферати (2010)
Головня В. О. - Партнерська взаємодія школи та сім’ї як передумова ефективності соціально-педагогічної профілактики жорстокої поведінки підлітків (2016)
Гуцан Л. А. - Сучасні підходи та технології професійної орієнтації учнівської молоді в умовах профільного навчання (2016)
Ївженко Ю. В. - Напрями та форми соціально-педагогічної допомоги молодіжним громадським організаціям студентів (2016)
Козубовський Р. В. - Соціальні детермінанти девіантної поведінки неповнолітніх (2016)
Козубцов И. Н. - Основные тенденции и направления развития дефиниции понятия "методологическая культура”: обзор научных публикаций (2016)
Коргуник Ю. В. - Ефективний проектний менеджмент як засіб інтернаціоналізації вищої освіти в Україні (2016)
Лісовець О. В. - Компетентність соціального працівника у сприянні міжвідомчій взаємодії щодо соціально-правового захисту особистості (2016)
Ніколаєску І. О. - Практична складова іміджової підготовки педагога в контексті сучасних освітніх змін (2016)
Овчаренко О. В. - Активне соціально-психологічне пізнання як метод дослідження цінностей особистості, Білуха Т. І. (2016)
Петрочко Ж. В. - Сімейно орієнтований підхід у соціальній роботі (2016)
Пєтушкова Л. А. - Ненасильницьке спілкування як технологія побудови діалогу працівника соціальної сфери з клієнтом (2016)
Розвадовська Т. В. - Просвітницька робота як важлива фахова складова у діяльності соціального педагога (2016)
Савченко Т. О. - Культура професійно орієнтованого спілкування майбутніх соціальних педагогів (2016)
Сидорчук М. С. - Послуга сімейного патронату як альтернатива центрам соціально-психологічної реабілітації та притулкам (2016)
Сойма Н. Д. - Діагностико-корекційна робота з дітьми, які мають порушення в адаптації (2016)
Хлєбік С. Р. - Соціальне партнерство як особливий вид взаємодії ВНЗ із соціальними інститутами громади (на прикладі соціальних служб), Литвиненко В. В. (2016)
Атрощенко Т. О. - Формування міжетнічної толерантності молодших школярів у теорії і практиці освіти (2016)
Бурнос Е. Ю. - Тестирование как объективный метод контроля знаний при обучении РКИ, Пилипенко-Фрицак Н. А. (2016)
Бутурлим Т. І. - Формування партнерських взаємин між хлопцями та дівчатами раннього юнацького віку в контексті педагогіки успіху (2016)
Ворона Н. А. - Содержательное наполнение курса русского языка как иностранного в медицинских вузах Украины (2016)
Жданович Ю. М. - Педагогічна анімація як засіб соціально-педагогічної підтримки дітей вимушених переселенців (2016)
Качалова Т. В. - Реалізація принципів партнерської взаємодії в студентському форумі-театрі (2016)
Киричок І. І. - Окремі аспекти використання навіювального впливу у навчально-виховному процесі старшокласників (2016)
Коляденко С. М. - Партнерська взаємодія для здійснення соціальної підтримки студентської молоді в умовах ВНЗ (2016)
Кузів М. З. - Форми та методи профорієнтаційної роботи в Україні (2016)
Мисак Б. П. - Взаємодія суспільних інституцій у підготовці учнівської молоді до захисту Вітчизни (2016)
Повідайчик О. С. - Застосування інформаційних технологій у науково-дослідній роботі майбутніх соціальних працівників, Повідайчик М. М. (2016)
Шевчук М. О. - Невербальна мова експресивних мистецтв як засіб розкриття внутрішніх переживань учнів на уроках музики в початковій школі (2016)
Вєтрова О. Д. - Забезпечення готовності майбутніх соціальних педагогів до процесу взаємодії сім’ї та школи в роботі з обдарованими дітьми молодшого шкільного віку (2016)
Гуренко О. І. - Запровадження освітньо-просторового підходу до полікультурної освіти майбутніх соціальних педагогів (2016)
Денисюк О. М. - Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів та фахівців соціальної сфери до здійснення соціально-педагогічної підтримки батьків, які виховують дітей з інвалідністю (2016)
Зінченко Т. В. - Практична підготовка соціальних працівників у професійному середовищі (2016)
Конончук А. І. - Професійна підготовка соціальних працівників до партнерства з недержавними організаціями соціальної сфери (2016)
Костіна В. В. - Підготовка майбутніх фахівців соціальної сфери до формування здорового способу життя у дезадаптованих дітей та молоді (2016)
Новгородська Ю. Г. - Особливості формування у майбутніх керівників дошкільних навчальних закладів управлінських умінь (2016)
Носова К. В. - Комунікативні ситуації у формуванні культури професійного спілкування майбутніх тележурналістів (2016)
Останіна Н. С. - Професійна підготовка соціальних працівників в умовах модернізації вищої освіти на засадах компетентнісного підходу (2016)
Падалка О. І. - Пріоритетні педагогічні цінності в процесі професійної підготовки майбутніх вихователів дошкільного навчального закладу (2016)
Пахомова Л. В. - Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів до впровадження інноваційних форм і методів партнерської взаємодії (2016)
Сайко Н. О. - Підготовка соціальних педагогів до партнерської взаємодії у реабілі¬таційному процесі (2016)
Струтинська Т. Р. - Підготовка майбутніх педагогів до виховної взаємодії з батьком дітей із неповних сімей у підвищенні його психолого-педагогічної культури (2016)
Сурсаєва І. С. - Стан сформованості професійного мислення майбутніх фельдшерів у медичних коледжах (2016)
Байбакова О. О. - Історичні аспекти соціальної роботи і підготовки фахівців у США (2016)
Безлюдна В. В. - Тенденції розвитку професійної підготовки вчителів іноземних мов у вищих закладах освіти (60-ті рр. ХХ століття) (2016)
Белан В. Ю. - Досвід національно-патріотичного виховання громадських організацій Республіки Польща на прикладі Союзу польського харцерства (2016)
Борисюк С. О. - Дослідження соціальних проблем у сучасних пріоритетах студентської молоді України та Польщі, Бейгер Г. (2016)
Кияниця З. П. - Застосування ведення випадку в соціальній роботі: міжнародний досвід, практика і перспективи в Україні (2016)
Павлик Н. П. - Зарубіжний досвід організації неформальної освіти (2016)
Попович І. Є. - Історичні аспекти розвитку професійної підготовки вчителя-дослідника у вищих навчальних закладах Великої Британії (2016)
Школяр Л. В. - Дитячі асоціації як особливі форми дитячих громадських об’єднань у Франції (2016)
Березівська Л. Д. - Внесок Софії Русової у розбудову національної освіти: за матеріалами журналу "Вільна українська школа” (1917–1920) (2016)
Дяков І. В. - Фольклор як засіб виховання особистості в педагогічній спадщині Софії Русової (2016)
Коваленко Є. І. - Педагогічні ідеї Софії Русової в контексті сучасності (2016)
Наші автори (2016)
Правила подання рукописів (2016)
Корнієнко П. К. - Природні різновиди хромових руд Капітанівського родовища та перспективи їх платиноносності, Поповченко С. Є., Дяченко І. М., Виходцев М. К. (2013)
Білашенко О. Г. - Використання інформації щодо розломно-блокової тектоніки для геоекологічного зонування територій (2013)
Ишков В. В. - Новые данные о мышьяке в угольных пластах Лисичанского геолого-промышленного района Донбасса (2013)
Остафійчук Н. М. - Закономірності еволюції кімберлітових мінералів та їх асоціацій в процесі формування шліхових ореолів (2013)
Сафронов И. Л. - Качество и технологические свойства углей Ново-Дмитровского месторождения, Чернорай А. М. (2013)
Русских В. В. - Проектирование очистных работ на ЗАО "Запорожский железорудный комбинат" с применением имитационного моделирования, Гайдай А. А., Доценко В. И. (2013)
Бондаренко А. А. - Практическое применение струйнонасосных технологий при производстве подводных горных работ, Рожков К. В. (2013)
Зуєвська Н. В. - Комплексний моніторинг виробки в умовах зовнішніх динамічних впливів (2013)
Ган А. Л. - Добір оптимальних ВР для відділення монолітів за допомогою газодинамічного пристрою (2013)
Жанчив Б. - Геотехнологические параметры вскрытия гидрогенных месторождений урана в Монголии, Хоменко О. Е., Ценджав Л. (2013)
Собко Б. Е. - Обоснование технологической схемы разработки передового вскрышного уступа комплексом машин непрерывного действия на карьере "Юг" Вольногорского ГМК, Маевский А. М. (2013)
Кондратюк И. В. - Выбор и обоснование значимых информативных факторов выбросоопасности угля и газа, Сдвижкова Е. А. (2013)
Кігель А. Г. - Вимоги до інформаційно-керуючих систем для електричних мереж місцевого значення (2013)
Бубликов А. В. - Исследование переходных процессов в системе автоматического управления добычным комбайном в режиме стабилизации скорости подачи (2013)
Кондратець В. О. - Забезпечення адекватності тиску перетворювачів ототожнення розрідження пульпи при подрібненні пісків двоспірального класифікатора, Мацуй А. М. (2013)
Лапицкий В. Н. - Построение физической модели электромагнитного индуктора, применяемого для удаления льда с проводов контактной сети наземного электротранспорта, Рудченко А. Г., Геращенко С. В. (2013)
Гаркуша И. Н. - Автоматизация процессов обработки космоснимков в задачах теплового картографирования городов (2013)
Качанов А. В. - Актуализация баз данных геоинформационных атласов в автоматизированном режиме (2013)
Нікулін С. Л. - Створення та використання інтегральних прогнозних моделей для підвищення адекватності результатів автоматизованого геологічного прогнозування (2013)
Кагадий Т. С. - Точные решения некоторых задач для пластин с отверстиями, Шпорта А. Г. (2013)
Бессчастный А. В. - Разработка системы контроля температуры и расхода воздуха подземного цеха, Марченко В. Г., Марченко В. В. (2013)
Кривцун Г. П. - Расчет депрессии трубопроводов местного проветривания и горных выработок при наличии утечек воздуха, Столбченко Е. В. (2013)
Наумов М. М. - Розробка установки для випробувань протипилових засобів індивідуального захисту органів дихання у відповідності до гармонізованих стандартів (2013)
Сорока Ю. Н. - Исследование и оценка радиоэкологического состояния горнодобывающего предприятия ООО "Восток-Руда", Рец Ю. Н., Гнутов В. А. (2013)
Коваленко А. А. - Дослідження міграційної активності важких металів на територіях розміщення породних відвалів, Павличенко А. В. (2013)
Авраменко С. Х. - Дослідження проблем атмосфери м. Дніпропетровська від автотранспорту та розробка заходів для їх зменшення, Плоха Т. В., Филипп І. В. (2013)
Непошивайленко Н. О. - Дослідження екологічного стану гідросистеми в межах яру Шамишина балка як об’єкту екомережі регіонального значення, Корнієнко І. М., Нєбитов А. В. (2013)
Максимова Н. Н. - Рудные отвалы как фактор загрязнения грунтов, поверхностных и подземных вод прилегающих территорий (2013)
Ковров А. С. - Экосистемный подход при лесотехнической рекультивации техногенных ландшафтов (2013)
Миронова И. Г. - Оценка экологического состояния атмосферного воздуха в районах размещения предприятий подземной добычи железных руд (2013)
Юрченко А. А. - Обоснование степени диспергирования воды при орошении облака железорудной пыли после массовых взрывов в карьерах (2013)
Галата А. В. - Дослідження стану роботи очисних споруд стічних вод ПАТ "ДМКД" м. Дніпродзержинська та розробка заходів підвищення ефективності процесу біологічної доочистки води, Іванова О. А. (2013)
Сулаев В. И. - Проектирование и реализация сетевого учебного курса "высшая математика", Мещеряков Л. И., Уланова Н. П., Приходько В. В. (2013)
Відомості про авторів (2013)
Титул, зміст (2016)
Білопольський М. - Світові тенденції розвитку морських портів, Мальцев М., Узун М. (2016)
Малюков В. - Модель управління фінансовими ресурсами для адаптації підприємства до умов ринкового середовища, Мариненко Н. (2016)
Рошило В. - Інновації в банківській сфері України (2016)
Білий Д. - Політика Російської імперії по відношенню до татарського населення Північного Кавказу в другій половині ХVІІІ ст., Футулуйчук В. (2016)
Гайко Г. - Першовідкривачі донецького вугілля, Білецький В. (2016)
Горан Т. - Блаженний Григорій Лакота - великий син церкви і народу (2016)
Карін А. - Политика Российской империи в Восточной Галиции в годы Первой мировой войны. Национальный аспект (2016)
Кіндрачук Н. - Національне поневолення українців в умовах русифікації мовно-культурного простору УРСР: 60-70-ті роки ХХ ст. (2016)
Клиніна Т. - Інформаційна війна США та Великої Британії під час Другої світової війни (1939-1945) (2016)
Осадців Т. - Танець як мистецтво, ритуал та історія (ХVІІІ-ХХ ст.) (2016)
Сливенко В. - Кадрова політика прокуратури та взаємовідносини з місцевою владою в УСРР у 1920-ті рр. (2016)
Чередніченко О. - Раціон харчування англійських міщан XIV-XV ст. (2016)
Гриненко М. - Філософська система Миколи Шлемкевича і її актуальність для формування світогляду українців (2016)
Краснопьоров П. - Феномен Інтернет-субкультур: філософсько-антропологічний аналіз (2016)
Мальцева О. - Діалог моди й сміху: модерна та постмодерна кореляції (2016)
Федь В. - Естетико-культурологічний аспект античного мистецтва в контексті діалогу людина - світ Iншого, Кошель А. (2016)
Шибко О. - Cистема соціальної відповідальності суспільства (2016)
Щепанський В. - Гермес Трисмегіст у культурно-релігійному просторі Slavia Orthodoxa: письмова традиція (2016)
Борознов С. А. - Творчество архитектора Бекетова в Донбассе в конце XIX – начале ХХ вв. (на примере Макеевки и Алчевска) (2016)
Гайворонский Е. А. - Современные требования к архитектурно-планировочной организации крупных железнодорожных вокзальных комплексов с учетом расширения их культурно-просветительских функций в условиях реконструкции, Мальш А. А. (2016)
Качко Ю. С. - Актуальность реновации недействующих шахтных предприятий под объекты социально-культурного назначения (2016)
Липуга Р. Н. - Стилистическая своеобразность архитектуры православных храмов Донецкой области в XVII–XVIII веках (2016)
Рослякова Е. В. - Концепция архитектурно-планировочной организации музейных комплексов на территории недействующих угольных шахт (на примере Донецкого региона), Kравец Е. С. (2016)
Шолух Н. В. - Системная модель исследования культурно-исторической среды промышленного города, Черныш М. А. (2016)
Бенаи Х. А. - Функционально-планировочные особенности комфортного жилья в многоквартирных жилых зданиях, Данилова А. В., Бродская Ю. В. (2016)
Бенаи Х. А. - Проблематика формирования доступного жилья для малообеспеченных слоев населения, Пестрякова Э. Р. (2016)
Воронова О. С. - Архитектурно-пространственный анализ зданий и сооружений шахт Донбасса (2016)
Бродская Ю. В. - Закономерности формирования и усовершенствования архитектурно-типологической структуры зданий хосписов в условиях реконструкции, Данилова А. В. (2016)
Гайворонский Е. А. - Архитектурно-планировочная организация заглубленных торгово-офисных комплексов на нарушенных территориях (на примере г. Макеевка), И Ковалева. С. (2016)
Гайворонский Е. А. - Разработка принципов и приемов архитектурно-планировочной организации спорткомплексов на территории недействующих угольных шахт Донецкого региона, Симонов Д. А. (2016)
Лунёва К. В. - Комплексные модели формирования архитектурно-пространственных решений монастырских комплексов, Савков С. Ю. (2016)
Мурзина Е. С. - Влияние экономической ситуации региона на возможность переориентации выбывших промышленных предприятий под функцию жилья (2016)
Наукина К. В. - Отечественный и зарубежный опыт архитектурно-планировочной организации приютов для животных (2016)
Радионов Т. В. - Обоснование необходимости реконструкции и развития объектов смешанной типовой жилой застройки Донецкого региона, Шумкина Е. Е., Новиков Я. В., Поветкина Н. Н. (2016)
Шамраевский В. В. - Аспекты профессионального анализа застройки Донбасса в сложившейся социально-политической обстановке, Чукова О. В. (2016)
Боровик К. П. - Доступность парковых территорий города для маломобильных групп населения: эргономические, функционально-планировочные аспекты (2016)
Давыдовская К. С. - Неудобные территории промышленного города и возможности их использования для организации досуга и отдыха маломобильных групп населения (2016)
Золотовская В. А. - Проблема формирования условий для творческого развития лиц с ограниченными физическими возможностями и ее отражение в дипломном экспериментальном проектировании (2016)
Кожевникова Ю. В. - Дельфинотерапия как одно из направлений коррекционно-восстановительной работы с детьми с отклонениями в развитии: медицинские и архитектурные аспекты (2016)
Mаренков К. А. - История развития архитектуры реабилитационных учреждений для военнослужащих (2016)
Ананьев В. Н. - Формирование многофункциональных комплексов для экстремальных видов спорта (2016)
Гайворонский Е. А. - Концепция архитектурно-градостроительной организации тематических туристических маршрутов в Донецком регионе, Чукова О. В., Кравец Е. С. (2016)
Бойченко И. С. - Социальные и психофизиологические аспекты организации внутренней среды в бомбоубежищах большой вместимости (2016)
Джерелей Д. А. - Критерии безопасности при проектировании центров хранения и обработки данных (2016)
Иванова Ю. Н. - Методы взаимосвязи ландшафтных объектов с внешней средой (2016)
Лобов И. М. - Принципы архитектурно-планировочной организации воинских частей лофт объектов, Ступина А. Э. (2016)
Полищук А. А. - Становление некоторых аспектов концепции устойчивого развития в различных сферах г. Донецка, Москаленко В. И. (2016)
Циркунова Н. А. - Современные проблемы миграционного населения и перспективы их решения: социально-демографические и архитектурно-типологические аспекты (2016)
Каталенец А. И. - К стратиграфии приазовской части Украинского щита.Гуляйпольско-Приморская, Северная зоны завершенной складчастости. Статья 2. Белоцерковско-Сорокинская подзона (2014)
Беспояско Т. В. - Прикладна мінералогія відходів збагачення багатих гематитових руд Криворізького басейну, Беспояско Е. О., Євтєхов В. Д. (2014)
Zmiyevskaya K. O. - Сomparative analysis of spatial reguliarities of the development of high-order breaking failures within the areal fragments of Srednepridneprovskii and Ingulskii megablocks of Ukrainian Shield (2014)
Инкин А. В. - Перспективы создания водоносного газохранилища в горно-геологических условиях Левенцовской площади, Деревягина Н. И., Хрипливец Ю. В. (2014)
Гаврюк Г. Ф. - К вопросу оценки точности распределения наклонов земной поверхности в полумульде сдвижения, Беличенко Е. В. (2014)
Лозинський В. Г. - Стендові експериментальні дослідження температурного режиму підземного газогенератора в зоні впливу геологічних порушень (2014)
Кирия Р. В. - Определение сил сопротивления движению ленты по роликоопорам ленточного конвейера, обусловленных деформацией груза, Ларионов Н. Г. (2014)
Владыко А. Б. - Имитационное моделирование работы проходческого оборудования (2014)
Смирнов А. Н. - Определение показателей надежности става ленточного конвейера для различных типов роликоопор (2014)
Самуся О. В. - Методика расчета удельных затрат на генерацию тепловой энергии с помощью теплонасосных установок на угольных шахтах (2014)
Собко Б. Е. - Cучасний стан та перспективи розробки нових родовищ України для видобутку титанових руд (2014)
Полищук А. С. - Методика прогнозирования деформационных процессов на карьерах (2014)
Francuck V. P. - Deep-water organic-mineral sediments of the black sea as the object of mining and dewatering, Shepel T. V., Shevchenko O. E. (2014)
Гнатушенко В. В. - Технология комплексирования цифровых многоканальных изображений, Загородняя Л. С. (2014)
Козіна І. В. - Алгоритм управління процесами оптимізації транспортно-технологічних схем при переміщенні допоміжних вантажопотоків (2014)
Новицкий И. В. - Адаптивная система управления загрузкой барабанных мельниц самоизмельчения, Шевченко Ю. А. (2014)
Соседка В. Л. - Параметрическая идентификация линейных стационарных объектов с использованием z-преобразования, Мазур Р. А. (2014)
Удовик І. М. - Дослідження інформаційних можливостей самоорганізуючого інтерференційного методу з використанням сингулярного перетворення (2014)
Алексеев А. М. - Разработка оперативных планов ликвидации шахтных аварий на базе прецедентного подхода (2014)
Иконников М. Ю. - Особенности исследования условий накопления газа метана в подработанном углепородном массиве методами радиационного контроля (2014)
Авраменко С. Х. - Екологічні проблеми міст від побутових відходів та шляхи їх зменшення, Гупало С. Ф., Сірченко Д. О. (2014)
Русакова Т. И. - Исследование структуры ветрового потока на улицах города (2014)
Коровин Ю. Ф. - Безотходная технология ядерно-чистого циркония (2014)
Орлинская О. В. - Классификация отвалов горнорудной промышленности по экологическим рискам, Пикареня Д. С., Максимова Н. Н. (2014)
Долгова Т. И. - Экологическая оценка состояния растений произрастающих в зоне влияния выбросов железорудных шахт, Миронова И. Г., Павличенко А. В. (2014)
Biliaiev M. - Atmosphere pollution modeling in the case of the accident at the rocket propellant storage, Berlov A., Mishenko A. (2014)
Ишков В. В. - О распределении золы, серы и марганца в угле пласта с4 шахты "Самарская" Павлоград-Петропавловского геолого-промышленного района, Козий Е. С. (2014)
Кропивницький В.С. - Технічне регулювання-основа розвитку сфери цивільного захисту (2016)
Сухенко В.Ю - Показники надійності обладнання харчових виробництв, Сухенко Ю.Г., Муштрук М.М. (2016)
Cковоринська О. І. - Модель адаптації молокопереробних підприємств до нової версії стандарту ISO 9001:2015, Cілонова Н.Б. (2016)
Янкова Т.С. - Впровадження методології WCM в умовах підприємств України, Слива Ю.В., Сухенко В.Ю. (2016)
Мусорін О.О. - Підвищення ефективності системи управління суднових комплексів (2016)
Комкова А.В. - Методологія визначення ризиків і безпечності промислової продукції при її застосуванні, Сухенко В.Ю. (2016)
Мєдвєдєва Н.А. - Процесно-орієнтоване та функціональне моделювання технологічних процесів машинобудівного підприємства, Радько О.В., Науменко Н.О. (2016)
Розбицька Т.В. - Важливість розробки програми управління екологічними ризиками в умовах молокопереробних підприємств, Сухенко В.Ю. (2016)
Тимощук О.М. - Реалізаційні основи методу просторової декореляції радіометричних зображень (2016)
Богомья В.И. - Організація системи відновлення агрегатів транспортних засобів, Черепков С.Т. (2016)
Прібилєв Ю.Б. - Екологічні аспекти експлуатації, технічного обслуговування та ремонту складних технічних систем, Пашков Д.П. (2016)
Барабаш О.В. - Забезпечення функціональної стійкості критичних інформаційних систем на основі системного використання методів аналізу і синтезу, Пашков Д.П., Горський О.М. (2016)
Зленко A. M. - Виступ Міністра закордонних справ України перед студентами Інституту міжнародних відносин та слухачами Дипломатичної академії в День Української дипломатії (21 грудня 2001 р.) (2002)
Білоусов М. М. - Закордонні відносини України та її державність: своєрідний зв'язок (2002)
Гуменюк Б. І. - НАТО і проблеми національної безпеки України, Полторацький О. С. (2002)
Гондюл В. П. - Моделі відображення станів держави при аналізі міжнародних відносин (2002)
Тупчієнко Л. С. - Політична опозиція як атрибут демократії (2002)
Кірсенко М. В. - Вибори і вибір України: розрахунки і прорахунки (2002)
Глєбов В. В. - Про деякі аспекти південного напрямку зовнішньої політики України: оцінки та перспективи, Сєров Д. І. (2002)
Гуменюк А. Г. - Форми і методи діяльності СООНО по припиненню кровопролиття в Боснії та Герцеговині (2002)
Боєцький Т. Ф. - Принципи зовнішньополітичної діяльності держав - партнерів "ПЗМ" крізь еволюцію ОПМ (2002)
Галака С. П. - Проблема компенсації Україні вартості ядерних боєголовок,розміщених на її території (2002)
Сьомик Т. В. - Механізми міжнародного контролю за незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин (2002)
Кириченко В. П. - Особливості виборчого законодавства і виборчих процесів у країнах Латинської Америки і Карибського басейну, Тумасов І. Ю. (2002)
Скороход Л. І. - Арабський світ: ідеологія, напрямки та проблеми регіональної інтеграції (2002)
Іваницький Р. В. - Федералізація Європейського Союзу: прогнози та оцінки сучасних європейських політиків (2002)
Старостенко Г .В. - Німецьке бачення нового європейського порядку та Україна в ньому (2002)
Двойних К. Є. - Психологічні особливості інтеграції України до ЄС (2002)
Свиридюк О. І. - Україна і Польща: проблеми забезпечення підтримки суспільством курсу на європейську інтеграцію (2002)
Ткач Д. І. - Процес інтеграції Угорщини до Європейського Союзу (2002)
Самойлова Л. І. - Особливості вступу країн Балтії до Європейського Союзу (2002)
Костенко Г. Ф. - Наше суспільство втратило почуття небезпеки або чи потрібна Україні федерація? (2002)
Кочубей Ю. М. - Україна і проблеми Близького та Середнього Сходу (2002)
Лещенко Л. О. - Політична взаємодія України й КНР - погляд у XXI століття (2002)
Зарецька Т. І. - Україна і Польща - стратегічне партнерство (2002)
Віднянський С. В. - Українсько-словацькі відносини: здобутки і перспективи, Сергієнко Т. С. (2002)
Мартинов А. Ю. - Українсько-німецькі відносини на межі XXI століття: попередні підсумки і перспективи (2002)
Химинець В. В. - Українсько-австрійські відносини крізь призму санкцій країн ЄС проти Австрії (2002)
Джиджора В. Г. - Україна та Іран: десять років дипломатичних відносин (2002)
Саблук В. В. - Європейський побратимський рух: перспектива для українсько-італійських відносин (2002)
Гамоцький B. C. - Українські інтереси у співробітництві з Італією (до ювілею українсько-італійських відносин) (2002)
Мартиненко П. Ф. - Україна і конституційне право на працю в порівняльній перспективі (2002)
Мережко О. О. - Джерело обов'язкової сили міжнародного договору і принцип pacta sunt servanda (2002)
Ларченков О. С. - Пряма дія директив як найважливіший принцип взаємодії національного права і права Європейського Союзу (2002)
Огнівець І. В. - Особливості становлення інституту громадянства в нових незалежних державах після розпаду СРСР (2002)
Гіренко О. Т. - Право державної власності як основа участі держави в цивільних правовідносинах (2002)
Муравйов В. І. - Екстратериторіальна дія права Євросоюзу і законодавство України (2002)
Подаляк Н. Г. - "Балтійське питання" в Європейській політиці XVI-XVII століття і занепад Ганзи (2002)
Ціватий В. Г. - Зовнішня політика Франції кінця XV – початку XVI століття: інституціоналізація, типологія, особливості (2002)
Дятлов В. О. - Реформація XVI століття у Німеччині: між універсалізмом і націоналізмом (2002)
Дьомін О. Б. - На шляху до Британської Імперії: англійська дипломатія в 1603-1609 pp. (2002)
Мицик Ю. А. - Про дискусію навколо терміну "Україна" в польсько - турецьких переговорах 1677-1678 pp. (2002)
Дутчак Г. О. - "Відвідайте Україну, бо це є Європа" (хронограф українсько - австрійських культурних відносин) (2002)
Потульницький В. А. - Польська історіософія в другій половині XIX – першій третині XX століття: досвід і проблеми (2002)
Сікач І. В. - Вплив подій 1919 року на формування політико-правових поглядів Богдана Кістяківського (2002)
Сбітнєва Н. В. - До питання про латиноамериканський варіант постколоніального відродження (2002)
Бажан О. Г. - Соціально-політичні кризи в Східній Європі в контексті внутрішньополітичних процесів в Україні у другій половині 1950-х-80-ті роки (2002)
Скороход Ю. С. - Пошук механізмів урегулювання ліванського конфлікту в межах системи міжарабських відносин в середині 1970-х років (2002)
Бугай А. А. - Інноваційний потенціал - вагомий чинник утвердження державності України (2002)
Балабушевич Т. А. - Витоки тероризму у Центрально-Східній Європі (історична ретроспектива) (2002)
Гнатовський М. М. - Становлення та розвиток ідеї Європи як політико - правової спільноти (2002)
Шановні колеги! (2016)
Стрельцов Є. Л. - Основне завдання законодавства – регулювання чи регламентування регулювання суспiльних вiдносин: деякi мiркування (2016)
Шершенькова В. А. - Змiна кола суб’єктiв у законодавствi урср про вiйськовi злочини у перiод 1939—1945 рр. (2016)
Батанов О. В. - Тенденцiї розвитку мунiципального права в умовах глобалiзацiї (2016)
Харитонов Є. О. - "Iнтеграцiйне", "iнтегративне", "iнтегроване" та "iнтегрувальне" право, як концепти, Харитонова О. I. (2016)
Тупицька Є. О. - Особливостi цивiльно-правових договорiв, що мiстять в собi умову про попередню оплату (2016)
Круковес В. В. - Охорона та захист у справах про встановлення факту проживання однiєю сiм’єю чоловiка та жiнки без шлюбу: порiвняльний аспект (2016)
Голубєва Н. Ю. - Право вимоги кредитора як рiзновид майнового права (об’єкт цивiльних прав) (2016)
Оцел В. Г. - Правовi обмеження вiдчуження частки в товариствах з обмеженою вiдповiдальнiстю (2016)
Добровольська В. В. - Аудит у сферi корпоративних вiдносин (2016)
Титова О. В. - Щодо продажу майна в провадженнi у справi про банкрутство, Калаченкова К. О. (2016)
Бевз С. I. - Функцiї держави в процесi державного регулювання господарської дiяльностi та її дерегуляцiї (2016)
Марущак Я. С. - Iсторичний огляд корпоративних прав та обов’язкiв в Австро-Угорськiй, Росiйськiй iмперiї та СРСР (2016)
Каракаш I. I. - Право власностi на природнi об’єкти та їх ресурси у виключнiй формi: iсторико-правовi аспекти перiоду Вiдродження та занепаду (2016)
Кагановська Т. Є. - Особливостi адмiнiстративно-правового регулювання забезпечення гендерної рiвностi в системi державного управлiння України (2016)
Пузирний В. Ф. - Адмiнiстративна дiяльнiсть в органах та установах виконання покарань, спрямована на забезпечення iнформацiйної роботи (2016)
Митрофанов I. I. - Полiтичне протистояння вiдносно кримiнального права та кримiнально-правової полiтологiї (2016)
Горбачова I. М. - Спецiальна конфiскацiя в кримiнальному правi україни: пробiли та перспективи удосконалення (2016)
Chornyi O. - Delimitation of a terroristic attack from related crimes: approaches in the criminal law of Ukraine (2016)
Мельничук Т. В. - Кiлькiсно-якiсний аналiз економiчної злочинностi в українi (2016)
Ковальчук С. О. - Спiввiдношення речових доказiв i зразкiв для експертизи у кримiнальному провадженнi (2016)
Гринюк В. О. - Механiзм функцiї обвинувачення: постановка проблеми (2016)
Луцик В. В. - Повноваження прокурора спрямованi на попередження порушень закону, в ходi досудового розслiдування, у кримiнальному процесi України та Польщi, Кордіяка Т. В. (2016)
Ніколайчук Г. А. - Функцiї прокуратури на сучасному етапi реформування органiв кримiнальної юстицiї в Українi (2016)
Пчеліна О. В. - Кримiналiстична характеристика злочинiв у сферi службової дiяльностi (2016)
Сотник Н. А. - Заходи забезпечення кримiнального провадження: генезис поняття та доцiльнiсть використання у КПК України (2016)
Хорсуненко О. В. - Прокуратура держав-членiв ЄС: окремi аспекти теоретико-методологiчних особливостей порiвняння (2016)
Владика C. А. - Оподаткування акцизами енергоносiїв та електроенергiї в європейському Союзi (2016)
Стрельцова Є. Д. - Перспективний мiжнародно-правовий режим морських перевезень вантажу: причини перегляду дiючих мiжнародних конвенцiй (2016)
Bohdanevich T. - Аpplication of conformal method of interpretation of the Constitution in Ukraine and other countries (2016)
Рецензия на колективну монографию "Протидія терористичній діяльності: кримінально-правові, кримінологічні та криміналістичні аспекти" (2016)
Рецензия на монографию Т. О. Лоскутова "Предмет регулювання кримінального процесуального права" (2016)
Рецензия на монографию Т. Є. Харитонової "Здійснення прав на чужі земельні ділянки в Україні: проблеми теорії та практики" (2016)
Тихан М. О. - Експериментальні дослідження характеристик тензорезистивних сенсорів тиску нестаціонарних процесів (2016)
Головач С. В. - Результаты применения метода алгоритмической компенсации температурных дрейфов измерительных каналов трехосного акселерометра (2016)
Борейко А. В. - Використання пружних механичних зв’язків для підвищення вібростійкості мікромеханічних гіроскопів, Чередниченко К. В., Бондар П. М. (2016)
Лазарев Ю. Ф. - Синтез и исследование точности алгоритмов БИСО на основе уравнения Пуассона, Сандий А. А. (2016)
Артюхина Н. К. - Модель аберрационного параметрического алгоритма расчета анастигмата с двойным зеркалом (2016)
Колобродов В. Г. - Визначення оптимальної фази та мінімальної сприймаючої різниці температур, Луцюк М. М., Балінський Є. Г. (2016)
Півторак Д. О. - Розробка просторово-частотної моделі процесу формування зображення комбінованим способом (2016)
Сокуренко В. М. - Застосування адаптивного методу диференційної еволюції Коші для розрахунку об’єктивів, Буйлов І. С. (2016)
Михеенко Л. А. - Метрологический анализ широкодиапазонного спектрокомпаратора, Бахаревич А. А. (2016)
Галаган Р. М. - Аналіз погрешностей измерения скорости распространения ультразвуковой волны в многофазных порошковых материалах. Часть 2: влияние инструментальной и методической погрешностей, Богдан Г. А. (2016)
Лисенко Ю. Ю. - Застосування накладних перетворювачів в імпульсному вихрострумовому контролі, Дугін О. Л., Куц Ю. В., Протасов А. Г. (2016)
Филиппова М. В. - Определение напряженного состояния элементов металлоконструкций методом акустической тензометрии, Богдан Г. А., Демченко М. А. (2016)
Смертенко П. С. - Технологічна оснастка виготовлення фотоперетворювачів сонячної енергії на основі самоорганізованих органічно-неорганічних гібридів, Горбач Т. Я., Бундза А. Б., Кущовий С. М. (2016)
Яценко І. В. - Визначення критичних значень параметрів зовнішніх термодій на оптичні елементи точного приладобудування, Антонюк В. С., Ващенко В. А., Кіріченко О. В. (2016)
Худякова Л. А. - Настройка параметров ПИД-закона в регуляторах температуры, Шовгенюк Ю. В., Сташкевич В. Ф., Кулахметов Д. Р. (2016)
Коробко І. В. - Оцінка якості визначення об’єму та об’ємної витрати води, Писарець Є. В., Писарець А. В. (2016)
Скицюк В. І. - Геометричні спотворення при визначенні просторових координат об’єкта, Клочко Т. Р. (2016)
Акбаров Д. Е. - Алгоритм хеш-функции с новыми базовыми преобразованиями, Умаров Ш. А. (2016)
Павленко Ж. О. - Можливість створення і застосування автоматизованих пристроїв малих переміщень для малоінвазивних офтальмологічних операцій, Українець С. С., Шиндерук Т. Д. (2016)
Терещенко О. В. - Скринінгова неінвазивна діагностика функціонального стану організму, Клочко Т. Р. (2016)
Чижевський В. Б. - Комп’ютерний аналіз сцинтиграфічних зображень нирок, Ніколов М. О., Коваленко М. М. (2016)
Терещенко М. Ф. - Вплив ультразвуку терапевтичних інтенсивностей на кластерну структуру дистильованої води, Кравченко А. Ю., Чухраєв М. В., Курлянцева А. Ю. (2016)
Шачиков А. Д. - Особенности использования характеристики формы медико-биологических сигналов при их распознавании, Шуляк А. П. (2016)
Рудик В. Ю. - Спосіб адаптивної магнітотерапії, Терещенко М. Ф., Рудик Т. О. (2016)
Підтабачний А. І. - Інтегрована система визначення порушень мікроциркуляції крові, Клочко Т. Р. (2016)
Беркман Л. Н. - Удосконалення процесів управління телекомунікаційними мережами за стандартом Telecommunications Management Network, Крючкова Л. П., Борисенко І. І., Федюнін С. А. (2016)
Розорінов Г. М. - Аналіз електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів рухомої служби радіозв’язку для частотних присвоєнь, Лазаренко С. В. (2016)
Бондаренко В. Є. - Модифікація методу аналізу ієрархій для прийняття рішень у складних системах (2016)
Демидов І. В. - Моделювання процесів диференційованого обслуговування користувачів хмаринкових сервісних мережних систем, Мухамед Мехді Ель Хатрі, Укаблі Юсеф. (2016)
Веретюк С. М. - Застосування методу головних компонент для порівняльного аналізу розвитку інформаційного суспільства в Україні, Пілінський В. В., Панченко І.М. (2016)
Fedorova N. V. - Parameters of synchronization signals in IP/MPLS networks, Diomin D. A. (2016)
Баховський П. Ф. - Аналіз технічних можливостей впровадження технологій VTF в мережах SAE/EPS, Амірханов Е. Д., Торошанко Я. І., Хмара К. В. (2016)
Чегренець В. М. - Аналіз точності обчислень в сучасних телекомунікаційних системах з використанням комп’ютерних технологій, Руденко Н. В. (2016)
Мухін В. Є. - Модель реалізації управління ресурсами гетерогенних баз даних в хмарному середовищі, Корнага Я. І. (2016)
Петровська Н. О. - Вплив DDoS-атак на "мережевий організм". Загальний підхід до моделювання в середовищі OMNeT++, Трапезон К. О. (2016)
Родионов С. С. - Вероятносто-энергетический подход к оценке воздействия мешающего сигнала на РЭС (2016)
Дищук А. С. - Використання рангових методів при структурному синтезі моделі об'єкта управління, Федюнін С. А., Стец О. С., Довженко Н. М. (2016)
Оникиенко Ю. А. - Влияние модуляции с расширенным спектром на уровень помех, генерируемых усилителями класса D (2016)
Зенив И. О. - Малогабаритный гетеродин на диоде Ганна восьмимиллиметрового диапазона, стабилизированный высокодобротным резонатором, Крылов В. М. (2016)
Булаковская А. А. - Математические модели сигналов и помех в компьютеризованной системе многопозиционного обнаружения акустических шумов, Харлай Л. А. (2016)
Андрущенко В. П. - Філософія і психологія психодинамічного пізнання, Яценко Т. С. (2015)
Кочарян И. А. - Поведение как ресурс эссенциальной саморегуляции психики (2015)
Гайдучик П. Д. - Сепараційна тривога особистості: методологічний вимір дослідження (2015)
Кочарян О. С. - Субвербальная модель клиент-центрированной психотерапии (2015)
Кочарян Г. С. - Виргогамия (девственный брак): причины, клинические наблюдения, опыт коррекции (2015)
Boukydis Z. - Understanding focusing-oriented psychotherapy, Kántor Á. (2015)
Herold A. - Neurogenic tremor through TRE tension, stress and trauma releasing exercises according to d. Berceli in the treatment of post-traumatic stress disorder PTSD (2015)
Герольд А. - Нейрогенное дрожание при проведении TRE-упражнений для снятия напряжения, стресса и травмы по методике доктора Дэвида Берсели при избавлении от посттравматическoго стрессового расстройства ПТСР (2015)
Сандомирский М. Е. - Агрессивность подростков: социальные, психологические и психосоматические аспекты (2015)
Терещенко Н. Н. - Искажения образа партнера при синдроме "эмоционального холода" (на примерах из консультативной практики) (2015)
Шестопалова Л. Ф. - Проблема комплайєнсу пацієнтів в сучасній медичній психології, Кожевнікова В. А., Бородавко О. О. (2015)
Маркова М. В. - До проблеми медико-психологічного супроводу системи "мати – дитина" за різних умов вигодовування немовляти, Кришталь Є. В., Лобойко Л. І. (2015)
Вірна Ж. П. - Психотерапевтична взаємодія в діаді "лікар – хворий" у практиці неврозології, Прус О. В. (2015)
Коростий В. И. - Роль преморбидных и коморбидных психических расстройств в патогенезе и прогнозе ПТСР, Коровина Л. Д. (2015)
Сукачёва О. Н. - Современное состояние вопроса адаптивного расстройства у военнослужащих Вооруженных сил Украины, уволенных в результате реформирования армии (2015)
Чабан О. С. - Симптом в психиатрии: астения (2015)
Dotsenko O. Yu. - Features of earliest memories of the girls with the "emotional coldness" symthomcomplex (2015)
Колпак Т. В. - Культурні моделі гендерної ідентичності у жінок (2015)
Титул, зміст (2012)
Луцький О. - Володимир Литвин подав у відставку з посади Голови парламенту (2012)
Янукович В. - Реформи потребують прискорення (2012)
Сищук О. - Збройним Силам прописали реформи (2012)
Цирфа Ю. - "…Граємо в політичний покер, а на кону стоїть майбутнє нашої планети", (2012)
Сищук О. - Народний депутат України Катерина Ващук: "На часі підтримка селянина-господаря" (2012)
Боберський О. - Земля. На чию користь реформи? (2012)
Михлик З. - Стережись... інвестора (2012)
Корніюк В. - Володимир Яловий, заступник керівника апарату Верховної Ради України: "Миколаївщина – на піднесенні. Тож і обрали її для проведення виїзної наради-семінару" (2012)
Нескоромний О. - У всіх територій проблеми однакові, а от успіхи різні (2012)
Пащенко В. - Копалини коштують грошей (2012)
Захаревич Є. - Мікропроекти макроефективності (2012)
Пашенцев О. - Менше слів, більше справ (2012)
Яковлєв Д. - Кажемо "оптимізація", а розуміємо "скорочення"? (2012)
Філоненко С. - Програма захисту вкладів: мінімум ризиків, максимум вигод (2012)
Дубровін С. - День передплатника – відверте спілкування з читачами (2012)
Бірюкова І. - Олег Зарубінський: "Наші дідусі й бабусі мають почуватися, як американські: у 80-річному віці мати бажання і змогу гайнути на Шпіцберген, щоб ведмедя білого побачити" (2012)
Малієнко О. - Попереду всієї планети (2012)
Цирфа Ю. - Хід вітчизняним "Євро-конем". Шах і мат (2012)
Усенко С. - Поразка. Може, це і є початок становлення? (2012)
Усенко С. - Іспанці – чемпіони Європи! (2012)
Кущ Л. - Просування міста за кордоном – найкраща інвестиція (2012)
Марчук Л. - Світ позбувся страхів (2012)
Булат В. - Щоби Євро не кінчалось… (2012)
Супруненко В. - Український схід, або "Хай живе вільна Україна від Бреста й до Сахаліну" (2012)
Москаль Г. - Система міжнародно-правових актів регулювання міграційних процесів (2012)
Цирфа Ю. - Соціальна інтеграція ромів і суспільні реформи (2012)
Дубровін С. - Ті, що виводять на чисту воду (2012)
Ковальський В. - Валентина Хіміч: "Рекламу біодобавок і медпрепаратів потрібно заборонити" (2012)
Філоненко С. - Хворі – жертви не так недуг, як маркетингових трюків (2012)
Тищук Є. - 215 років на службі здоров’ю (2012)
Пузикова Л. - Море як скарбниця здоров'я нації (2012)
Тищук Є. - Модерн від "Одесавіаремсервісу" (2012)
Іваненко Н. - Мовні барикади: сторінки нової історії (2012)
Олійник Б. - Без хліба духовного хліб насущний може стати поперек горла (2012)
Красовська О. - Лаври для музейної лаври (2012)
Славинський М. - Головне в творчості - відвертість. Абсолютна (2012)
Славинський М. - Петро Осадчук: "Мені один ген якийсь особливий дістався від пращурів" (2012)
Клейменова О. - Ода Аді (Ретроспекції) (2012)
Погребна О. - Вони дарують нам тепло і радість! (2012)
Клейменова О. - Флагшток, вігвам і ґудзик (2012)
Марчук Л. - І один у полі воїн (2012)
Титул, зміст (2016)
Будкін В. С. - "Економічна свобода” або "залежна економіка” – дилема регіону пострадянських держав (2016)
Грималюк А. В. - Невизначеність та економічний розвиток (2016)
Пилипенко О. В. - Державне управління інноваційною діяльністю в Україні: проблеми та перспективи (2016)
Шірінян Л. В. - Функціонування накопичувальних фондів попереджувальних заходів у страхуванні на основі державно-приватного партнерства (2016)
Гріневська С. М. - Формування механізму саморозвитку регіону в умовах децентралізації управління (2016)
Заяць Т. А. - Економічна основа сільських поселень України та перспективи її зміцнення, Краєвська Г. О. (2016)
Крімер Б. О. - Фінансові інструменти сімейної політики України в контексті вдосконалення системи сприяння сім’ям з дітьми (2016)
Тарасевич В. М. - Сучасна фінансіалізація та фінансова мобільність: глобальні виклики і національні відповіді, Золотарьова О. В. (2016)
Манцуров І. Г. - Конкуренція і підприємництво – невід’ємні атрибути ринку, Дрига С. Г. (2016)
Summaries (2016)
Содержание (2014)
Слово редактора (2014)
Две стороны одной медали (2014)
Шлях до успіху: жіночі секрети (2014)
Презентация проекта (2014)
Чи прийдуть жінки до парламенту? (2014)
Падун Е. - Успех гарантируют личности и приоритеты! (2014)
Пиголь С. - Мое жизненное кредо – ценить то, что имеешь! (2014)
Тарканий О. - Если не я, то кто? (2014)
Пешкова Е. - Самое главное – выполнять взятые на себя обязательства (2014)
2-я Международная презентация "Альманаха Финансовых Услуг" (2014)
Сирык И. - Работа – мой жизненный бонус (2014)
Временко Л. - Личных успехов я добилась благодаря своим учителям (2014)
Елисеева Е. - Как все начиналось (2014)
Зубченко И. - Страховой бизнес – это для меня все (2014)
Сидоренко Л. - Я хочу дарить людям добро (2014)
Курченко Т. - Мое главное качество – обаяние (2014)
Толкачева В. - Работа для меня – это жизнь (2014)
Куярова И. - К вершинам успеха (2014)
Клиника аппаратной косметологии. Мастер красоты (2014)
Никитина Е. - Мое кредо – быть первой (2014)
Онищенко З. - Кому суждено добиться успеха (2014)
Нечитайло И. - Добиться успеха может каждый из нас (2014)
Тайский йога-массаж: Общение двух душ (2014)
Вычислить врага… в тарелке (2014)
Верещук І. - Головне – наполегливо йти до мети (2014)
Міжнародна співпраця Рави-Руської з містами республіки Польща (2014)
Коваленко В. В. - Регулювання банків України як домінуючих учасників фінансового ринку (2016)
Гаркуша Ю. О. - Діяльність Національного банку України на відкритому ринку: операції з депозитними сертифікатами (2016)
Буртняк І. В. - Дослідження поведінки фондового ринку на основі моделей ARCH, Малицька Г. П. (2016)
Фуфалько І. Ю. - Роль фінансових інституцій для розвитку ринку цінних паперів (2016)
Возняк Г. В. - Роль бюджетної децентралізації у формуванні фінансових відносин на місцевому рівні (2016)
Мединська Т. В. - Особливості фіскального регулювання великих платників податків, Малець А. Т. (2016)
Кульчицька Н. Є. - Умови децентралізації та організаційно правові форми стійкого розвитку регіонів України в контексті вивчення світового досвіду (2016)
Перевозова І. В. - Соціальна результативність суб’єктів підприємницької діяльності, Попадинець І. Р. (2016)
Лебідь О. В. - Вплив соціально-економічного становища на ефективне використання трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств (2016)
Скорик М. O. - Державне регулювання аграрного сектору економіки: кредитна сфера (2016)
Сус Т. Й. - Фінансові аспекти оренди екологічно чистих земель в Карпатському макрорегіоні (2016)
Мельничук Ю. М. - Аналіз страховиків на ринку страхування життя в Україні (2016)
Єрошкіна С. Г. - Технічні особливості вітрильного озброєння яхт за категоріями та класами (2016)
Єрошкіна С. Г. - Світові учбові вітрильники (2016)
Борейко В. І. - Шляхи залучення додаткових інвестицій в економіку України (2016)
Барчук В. П. - Вплив інноваційно-технологічного розвитку на промисловий потенціал регіону, Сус Т. Й. (2016)
Тихомирова І. В. - Моделі інвестування відтворення матеріально-технічної бази сільськогосподарського підприємства (2016)
Василишина Н. Є. - Особливості теоретичних засад впливу інтелектуального капіталу на процес управління (2016)
Кропельницька С. О. - Концептуальні засади формування туристичного кластеру для розвитку новоствореної об’єднаної територіальної громади, Передерко В. П. (2016)
Щур Р. І. - Механізм фінансового забезпечення інноваційного розвитку регіону, Плець І. І., Микитюк О. В. (2016)
Бондарчук Н. В. - Обліково-аналітичне забезпечення дебіторської заборгованості в сільськогосподарських підприємствах, Васільєва Л. М. (2016)
Кафка С. М. - Проблеми класифікації необоротних активів в обліку (2016)
Пилипів Н. І. - Обліково-інформаційне забезпечення управління діяльністю деревообробних підприємств із виробництва твердого біопалива, П’ятничук І. Д., Марків М. М. (2016)
Гнатюк Т. М. - Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства, Мельник Н. Б., Банашкевич Т. П. (2016)
Дані про авторів (2016)
Содержание (2014)
Слово редактора (2014)
Будущее мирового аграрного рынка и место Украины в нем (2014)
Вернигора М. - Сьогодення аграрної України (2014)
Елисеев М. - Практическое воплощение реформ: готовы ли к этому аграрии? (2014)
Нечипоренко М. - Трудное время украинских аграриев (2014)
Павличенко М. - Какие дотации нужны производителям молока? (2014)
Терновской Т. - Исследованная земельная аренда (2014)
Назаренко М. - Где вы, хозяева земли? (2014)
Научные статьи. Содержание (2014)
Смоленюк Р. П. - Страхування та інноваційні процеси в агропромисловому комплексі України (2014)
Шолойко А. С. - Економічний зміст та етапи надання державної підтримки при страхуванні сільськогосподарської продукції в Україні (2014)
Краєвий О. Д. - Агропромисловий комплекс України: минуле, сучасне, майбутнє (2014)
Навроцький С.А. - Пріоритетні напрямки розвитку страхового захисту у сільському господарстві в умовах економічної нестабільності (2014)
Альшанова Е. - Особенности формирования спроса на страховые услуги в животноводстве Украины (2014)
Что нужно не забыть сделать тем, кто уже застраховал урожай (2014)
Рынок агрострахования Украины в 2013 году (2014)
Проект Концепции развития агрострахования "обкатывается" по областям Украины (2014)
Нечипорук Р. - Агрострахование подстраивается под потребности сельхозпроизводителей (2014)
Актуальность прогнозирования ценовых тенденций зернового и масличного комплекса в Украине (2014)
Содержание (2014)
Слово редактора (2014)
Михайлов С. - Мечта, или автомобиль для ленивых (2014)
Советы автолюбителю (2014)
Уварова П. - Закажи свой тест-драйв на "Renault" (2014)
Научно-практический сборник №5. Содержание (2014)
Стецюк В. М. - Страхова наука: уроки фінансової кризи, три погляди (2014)
Краєвий О. Д. - Регіональна економічна політика України та роль фінансових ресурсів у її реалізації, Краєвий Р. О. (2014)
Баранов А. Л. - Інвестиційна діяльність страхових компаній: сутність, напрямки та перспективи, Баранова О. В. (2014)
Сокіл Л. - Інститут речника застрахованих у страховій системі Польщі (2014)
Антарктида станет Меккой для туристов (2014)
Шубенко Т. - Одесский край для современных туристов (2014)
"Неразгаданные загадки "Каменной могилы" (2014)
Title, Content (2016)
Chasov D. - Determining the equation of surface of additional blade of a screw conveyor (2016)
Nosenko О. - Designing the larssen type sheet pile shape with the increased bearing capacity (2016)
Kravchenko S. - The working pressure research of piston pump RN-3.8, Popov S., Gnitko S. (2016)
Zakharchenko V. - Development of the system architecture for design works automation, Nenia V. (2016)
Chitanov D. - Applying the ltcc-technology to obtain hexaferrites for base layers of microstrip shf devices, Kostishyn V., Kozhitov L., Adamtsov A. (2016)
Zaikov V. - Analysis of indices of reliability of cascade thermoelectric coolers in various current modes, Mescheryakov V., Zhuravlov Yu. (2016)
Abstract and References (2016)
Авраменко А. А. - Влияние антибиотиков на формирование долгосрочных внутриклеточных "депо" хеликобактерной инфекции у больных хроническим неатрофическим гастритом (2016)
Анохіна С. І. - Характеристика змін фібрино- та протеолітичної активності плазми крові та тканин внутрішніх органів у гіпертиреоїдних осліплених щурів (2016)
Бандрівський Ю. Л. - Комбінована індексна оцінка гігієни порожнини рота у хворих на генералізований пародонтит із різною груповою належністю крові, Виноградова О. М., Бандрівська О. О. (2016)
Бойчук Т. М. - Перспективи пошуку нових протимікробних препаратів у ряду моно- та біс-четвертинних амонійних солей, Лопушанський А. І., Бурденюк І. П., Мислицький В. Ф., Чорноус В. О. (2016)
Гаврилюк О. І. - Синтез та антимікробні властивості етил 1-(4-(аміносульфоніл)феніл)-5-(4-піразоліл)-4,5-дигідро-1Н-1,2,4-триазол-3-карбоксилатів, Панасенко Н. В., Дейнека С. Є. (2016)
Гордієнко В. В. - Вікові особливості екологічно обумовленого накопичення важких металів в органах інтактних лабораторних щурів, Косуба Р. Б. (2016)
Гнатюк В. В. - Порівняльна характеристика рівня мелатоніну в крові та кількості мелатонін-позитивно-мічених клітин слизової оболонки шлунка у щурів різної статі та віку з виразками на тлі десинхронозу, Кононенко Н. М. (2016)
Динник Н. В. - Модифікація способу життя шляхом підвищення фізичної активності пацієнтів з неалкогольною жировою хворобою печінки, Cвінціцький А. С., Соловйова Г. А. (2016)
Зак М. Ю. - Ендоскопічні зміни слизової оболонки езофагогастродуоденальної зони у хворих на атрофічний гастрит у поєднанні з остеоартрозом, Пасієшвілі Л. М., Кузнецов Г. Е. (2016)
Кебкало А. Б. - Экспериментальная модель острого массивного желудочно-кишечного кровотечения: методологические аспекты, Рубленко М. В., Рубленко С. В., Клюзко И. В., Ильницкий Н. Г., Трилисский Е. В., Негря Е. В., Каштанов В. А. (2016)
Кметь Т. І. - Особливості морфометричної реакції Bcl-2+ клітин кори скроневої частки півкуль у ранньому та віддаленому періодах ішемічно-реперфузійного пошкодження головного мозку щурів із цукровим діабетом (2016)
Кондратюк В. М. - Адаптаційно-компенсаторне напруження та клітинна реактивність організму у поранених першого тижня мінно-вибухової травми, Сидорчук Л. І. (2016)
Коновчук В. М. - Вплив реосорбілакту на систему кровообігу в хворих на тяжкий сепсис, Андрущак А. В. (2016)
Макагонов І. О. - Авторські погляди на комплексне лікування ускладнених пролежнів м’яких тканин з позицій клінічних стратегій у відділенні паліативної допомоги, Вергун А. Р., Чуловський Я. Б., Кіт З. М., Вергун О. М. (2016)
Меленко С. Р. - Переваги реакції імунного блоту при лайм-бореліозі (2016)
Мішалов В. Д. - Прогресивні технології візуалізації гострої ішемії міокарда, Михайличенкo Б. В., Филипчук О. В., Гуров О. М., Бачинський В. Т. (2016)
Савіцька Ю. В. - Зв'язок cтруктурно-функціональних параметрів серця пацієнтів із систолічною хронічною серцевою недостатністю з рівнем якості життя за MHFLQ опитувальником та фізичною компонентою здоров’я SF-36 анкети (2016)
Семчишин М. Г. - Вміст токсичних металів свинцю та алюмінію у хворих у гострому і проміжному періодах при черепно-мозковій травмі легкого і середнього ступенів тяжкості (2016)
Sydorchuk A. S. - Retrospective analysis of non-typhoidal salmonella infections at Bukovyna for the period Since 2011 until 2015, Bogachyk N. A., Venglovska Ya. V., Gnatiuk M. М. (2016)
Філіппенкова Л. О. - Комп’ютерне моделювання та виготовлення постійних шинуючих конструкцій з діоксиду цирконію на ортопедичному етапі лікування захворювань пародонта (2016)
Харченко Е. В. - Осложнения при хирургическом лечении рецидива рака яичника (2016)
Юрценюк О. С. - Метод комплексної терапії тривожних та депресивних розладів у хворих із артеріальною гіпертензією, Поліщук О. Ю., Пастернак Н. І. (2016)
Авраменко А. А. - Случай формирования феномена "разброса" у больной хроническим неатрофическим гастритом при проведении стандартной антихеликобактерной терапии (2016)
Рудник В. Т. - Клініко-морфологічний аналіз тромбоемболії легеневої артерії у пацієнтки з аденокарциномою яєчника, Глушко Л. В., Симчич Х. С., Тарасевич Н. Р., Чаплинська Н. В., Філіпова С. Л., Конюська М. Й. (2016)
Масікевич Ю. Г. - Особливості планування та обліку основних видів роботи науково-педагогічних працівників у вищих навчальних закладах України, Мислицький В. Ф., Ткачук С. С., Жуковський О. М. (2016)
Семененко С. Б. - Особливості забезпечення навчально-виховного процесу у студентів зі спеціальності: "медсестринство" (2016)
Дейнека С. Є. - Internet-новини клінічної та експериментальної патології. Частина LІI, Яковець К. І., Cвіжак В. Й. (2016)
Єдині вимоги до оформлення статей (2016)
Титул, зміст (2012)
Сищук О. - Спекотне 30 липня позначилося подіями, яких годі було очікувати в літній сезон (2012)
Ковальський В. - Закон і прапор (2012)
Луцький О. - Задля зміцнення економічної незалежності розпочато серйозні реформи (2012)
Цирфа Ю. - Шукати розумні компроміси (2012)
Цирфа Ю. - Європейська інтеграція. Асоціація поглиблюється (2012)
Дубровін С. - До булочної на… аероTAXI? (2012)
Цирфа Ю. - Перепустку до керма загальноконтинентальної безпекової системи отримано, напрями визначено (2012)
Ковальський В. - Оксана Білозір: "В Україні ми можемо сперечатися до хрипоти, а за кордоном треба обстоювати національні інтереси" (2012)
Тищук Є. - Майбутнє належить тим, хто готовий до нього сьогодні (2012)
Кедровська Ю. - Спортивна феєрія у "столиці світу" (2012)
Корабльов В. - Суперечності в проектах - наслідки в законах (2012)
Філоненко С. - Адвокатура зазнає змін (2012)
Павко А. - Партійно-політична система України перед викликами сучасності (2012)
Коцюба О. - Стратегія земельної реформи в Україні – забезпечити національну безпеку, верховенство прав і свобод громадян, Коцюба Р. (2012)
Кормишкін Ю. - Аграрії люблять землю, цінують свою працю (2012)
Дубровін С. - Вишневе. Супутник столиці вабить інвесторів і вирощує переможців (2012)
Кирей В. - Характерні прикмети одного району (2012)
Скрипник В. - Революція районного масштабу (2012)
Дубровін С. - Українка в європрограмах (2012)
Марчук Л. - Іван Мосюк головує в селі Старуня Богородчанського району на Івано-Франківщині, відколи Україна стала незалежною (2012)
Козак І. - Кар’єра починається з освіти (2012)
Пузикова Л. - Сказали рейдерам категоричне "ні!" (2012)
Сніжко В. - Чуття єдиної родини, Буланкіна І. (2012)
Бірюкова І. - Ярослав Сухий: "Молодість, материнство і зрілість не будуть приводами відмов у прийомі на роботу" (2012)
Клейменова О. - Микола Гульчій: "Ми з пацієнтом в одній зв'язці" (2012)
Сищук О. - Голова Державної служби України "Ми знаємо, як оздоровити націю" (2012)
Сищук О. - Вона може зачепити всіх — і генералів, і депутатів, і міністрів (2012)
Ковальський В. - Без права на життя, або чому внутрішньоутробних дітей не визнають за людей? (2012)
Луцький О. - Екстренна медична допомога: що змінили законодавці (2012)
Тищук Є. - Як український козак Терентій Корень лева переміг (2012)
Супруненко В. - Науково-спортивна велоекспедиція "Шлях аріїв" (2012)
Кияновська Л. - Музика як стратегічна проблема української незалежності (2012)
Клейменова О. - Чужа іпостась (2012)
Клейменова О. - Любити людей. Радіти життю (2012)
Славинський М. - Літературний інститут: далека мрія чи реальна перспектива? (2012)
Скрутень І. - Повернення Григорія Сковороди (2012)
Кулеба-Баринова В. - Спогади про… майбутнє (2012)
Содержание (2014)
Слово редактора (2014)
Гришан Ю. - Юбилейный год (2014)
Татаринов Д. - Об "Автогражданке" и не только (2014)
Гомівка М. - Двадцятирічний ювілей (2014)
Гришан Ю. - Колапс державного регулювання страхового ринку України" (2014)
Какое предпочтение делают украинские туристы во время кризиса (2014)
Турция (2014)
Египет (2014)
Болгария (2014)
Научно-практический сборник № 6. Содержание (2014)
Мурашко О. В. - Вплив фінансового контролінгу на порядок формування фінансового результату в страхових компаніях (2014)
Шимків С. - Реформування соціального страхування від нещасних випадків на виробництві в Україні (2014)
Шолойко А. С. - Фінансове перестрахування: економічна сутність і відмінні особливості (2014)
Семенчук І. А. - Система "Зелена карта" та розвиток страхового захисту в Україні (2014)
Греция (2014)
Израиль (2014)
Специфика организации медицинской помощи в Южной Корее (2014)
Специфика организации медицинской помощи в Иордании (2014)
Специфика организации медицинской помощи в Малайзии (2014)
Специфика организации медицинской помощи в Италии (2014)
Близкое и далекое. Поверить и увидеть (2014)
Тишина – визитная карточка нашего курорта! (2014)
Большаков В. И. - Усталостные свойства высокопрочной стали, микролегированной комплексом Al−Ti−N, Узлов О. В., Дрожевская А. В., Кулик В. В. (2016)
Большаков В. И. - Применение системного подхода при реконструкции жилых зданий, Волчук В. Н., Дубров Ю. И. (2016)
Большаков В. И. - Использование трубобетона в сжатых элементах каркаса надстройки этажей малоэтажных жилых зданий, Савицкий Н. В., Никифорова Т. Д., Разумова О. В., Гросман С. А., Котов Н. А. (2016)
Куцова В. З. - Влияние кручения под гидростатическим давлением на формирование текстуры и свойств стали 01ЮТ, Стеценко А. П., Котова Т. В. (2016)
Парусов Э. В. - О роли дислокационной субструктуры горячей деформации и микродобавок бора в формировании пластинчатого перлита в процессе непрерывного охлаждения бунтового проката, Губенко С. И., Сычков А. Б., Сагура Л. В. (2016)
Ткач Т. В. - Влияние нагрева в межкритический интервал температур на фазово-структурные превращения и механические свойства низкоуглеродистых сталей (2016)
Наукові школи ДВНЗ ПДАБА (2016)
Візит делегації посольства Франції до ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" (2016)
Хроніка життя ДВНЗ ПДАБА (2016)
Title, Content (2016)
Lytvyn V. - The method of formation of the status of personality understanding based on the content analysis, Pukach P., Bobyk І., Vysotska V. (2016)
Tikhonov U. - Development of ontological approach in e-learning when studying information technologies, Lakhno V., Skliarenko E., Stepanenko O., Dvirnyi K. (2016)
Moskalenko V. - Optimizing the parameters of functioning of the system of management of data center it infrastructure, Pimonenko S. (2016)
Serediuk M. - Experimental study of transient processes in oil pipeline caused by startups of pumping units, Grygorskyi S. (2016)
Lutsenko I. - Principles of cybernetic systems interaction, their definition and classification (2016)
Titlova O. - Searching for the energy efficient operation modes of absorption refrigeration devices, Titlov O., Olshevska O. (2016)
Ladanyuk A. - Development of the algorithm of determining the state of evaporation station using neural networks, Kyshenko V., Shkolna O., Sych M. (2016)
Abstract and References (2016)
Кочеткова О. П. - Стан науково-технічного потенціалу і перспективи розвитку біотехнології в Україні, Задорожня Г. П. (2011)
П’ятчаніна Т. В. - Технологія комплексного оцінювання інноваційного потенціалу результатів науково-дослідних робіт медико-біологічної спрямованості, Дворщенко О. С., Шепеленко І. В., Шама О. В., Бучинська Л. Г., Чехун В. Ф. (2011)
Цихан Г. А. - Теорія фракталів і її застосування в дослідженні динаміки економічних систем (2011)
Ґава Ю. В. - Освітні послуги в Україні: економічна природа і суперечності розвитку (2011)
Березенко С. І. - Роль місцевих бюджетів у соціально-економічному розвитку міст (2011)
Бугай С. М. - До питання про вдосконалення територіальної організації місцевого самоврядування, Жовнірчик Я. Ф., Слівак А. Є. (2011)
Волкова Ю. Г. - Антикризові форми організації банківської системи на світовому фінансовому ринку (2011)
Бодюк А. В. - Джерела фінансових ресурсів для формування геологічної інформації (2011)
Кайдан Л. І. - Методичні підходи до оцінювання енерго-ресурсозберігаючих технологій і заходів у житлово-комунальному господарстві, Соболевська Л. І., Тутова О. В. (2011)
Кургузенкова Л. А. - Функціонування лісогосподарських підприємств в умовах фінансово-економічної кризи (2011)
Левченко Л. О. - Комплексна система контролю пасажиропотоку в міському транспорті, Ярмола В. В. (2011)
Цюра Т. З. - Застосування багатопотокової архітектури NVIDIA® CUDA для кластеризації даних (2011)
Тарасов В. О. - Технологія й автоматизація способу виміру координат осі обертання вала аеростатичної шпиндельної опори, Левін І. О. (2011)
Нові матеріали і речовини (2011)
Хімічні технології (2011)
Медицина (2011)
Датчики і перетворювачі (2011)
Міжнародні заходи у сфері освіти, науки, інформатики, інформаційних технологій, інновацій в Україні і за кордоном у 2011 році (березень – червень) (2011)
Перелік дисертаційних досліджень, захищених в Україні з наукових спеціальностей "Інформатика і кібернетика" (2011)
Реферати (2011)
Титул, зміст (2015)
Бабяк Н. - Ковенанти як інноваційний інструмент фінансового управління кредитними ризиками, Савочка В. (2015)
Бенч Л. - Теоретична концептуалізація державних позик (2015)
Шевчук В. - Зapубiжний дocвiд викopиcтaння мoнeтapниx iнcтpумeнтiв (2015)
Гусейнов Илькин Адыль оглы - Потенциал и перспективы развития торгово-экономического сотрудничества между азербайджаном и германией (2015)
Щеглюк М. - Незалежність центрального банку в умовах фінансової інтеграції (2015)
Панченко Є. - Сучасні моделі корпоративної соціальної відповідальності транснаціональних корпорацій, Петрашко Л, Кір’якова М. (2015)
Ракітіна Н. - Крос-культурні особливості управління конкурентоспроможністю ТНК (2015)
Тимченко О. - Реформа державної фіскальної служби України в контексті модернізації системи державного фінансового менеджменту, Сибірянська Ю. (2015)
Вакуленко Є. - Венчурні фонди як механізм залучення інвестиційних потоків в інноваційну діяльність ТНК (2015)
Заворотній Р. - Зворотний викуп акцій як інструмент підвищення ринкової вартості емітента (2015)
Алексін Г. - Факторний аналіз dupont як інструмент фінансової стратегії підприємства (2015)
Поліщук Є. - Ризики як чинники небезпеки інвестиційної діяльності небанківських фінансових установ, Нагорна О., Василишен Ю. (2015)
Титул, зміст (2015)
Гапонюк М. - Боргова політика місцевих органів влади: актуальні проблеми підвищення конкурентноспроможності (2015)
Гернего Ю. - Теоретико-прикладні аспекти інвестиційної діяльності в Україні (2015)
Кириленко В. - Потенціал і перспективи формування інноваційної моделі саморозвитку економіки України (2015)
Лозінська Ю. - Запровадження загальнообов’язкової страхової медицини в Україні, Колодій І., Жибер Т. (2015)
Дуцька А. - Ринкові бар’єри та проблеми розвитку підприємництва (2015)
Кияк А. - Концептуальні засади регулювання системно важливих банків (2015)
Диба О. - Наукові підходи та прикладні аспекти визначення інвестицій (2015)
Єфремов Д. - Фінансові платформи в забезпеченні місцевих органів влади фінансовими ресурсами під час децентралізації: досвід Китаю (2015)
Качмарчик Я. - Грошові потоки страховика: сутність та класифікація (2015)
Поліщук Є. - Альтернативні підходи до управління активами небанківських фінансових установ та можливості їх використання в Україні, Нагорна О. (2015)
Мельник В. - Третє видання цікавої книги, Федосов В. (2015)
Бабич Н. Д. - Семантичні групи тематичного поля "людина” у фразеологічному вираженні, Ткач В. І. (2011)
Гладка В. А. - Калька як один зі шляхів неологізації французької мови (2011)
Дащенко О. И. - Существительные со значением оценки в современном русском языке (2011)
Кардащук О. В. - Системні відношення у лексиці (на матеріалі лексем української мови зі значенням простору) (2011)
Луговий В. С. - Метафоризація фразеологічних одиниць із компонентом-власним іменем (на матеріалі багатозначних номінативних фразеологізмів з онімним компонентом французької, української та російської мов) (2011)
Попович М. М. - Категорія предикативної настанови іменника як прояв предикатно-аргументних відношень структурних елементів речення, Слатинська О. М. (2011)
Попович Н. М. - Числівниково-іменникові сполуки у функції детермінантів з умовним та допустовим значенням (2011)
Якубовська Н. О. - Особливості вираження просторових значень дієслівного префікса за- французькою мовою (2011)
Гаврилова Т. О. - Народна інтерпретація мікротопонімів, мотивованих сакральною лексикою (на матеріалі говірок Черкащини), Денисенко З. М. (2011)
Рак О. М. - Еволюція латино-романських ойконімів на теренах сучасної Франції (2011)
Буць Ж. В. - Концепт "заміжня жінка” як структурний компонент текстового концепту "жіночність” у французьких соціально-побутових романах ХІХ–ХХ століть (2011)
Вільчинська Т. П. - Мікроконцептосфера у парадигмі лінгвокульторології (на прикладі "Святості”) (2011)
Ігнатьєва С. - Аксіоконцепт "віра” в сакральному дискурсі (на матеріалі щоденникових записів Олеся Гончара) (2011)
Молокова О. Ф. - Сильні позиції художнього твору в ідентифікації текстового концепту ПАМ’ЯТЬ (на матеріалі роману П. Модіано "Livret de famille”) (2011)
Нямцу А. Е. - Евангельский концепт в славянской литературе, Лабай Е. В. (2011)
Рубан В. О. - Когнітивно-комунікативний підхід до вивчення мас-медійного дискурсу (2011)
Стефурак О. В. - Функціонально-прагматичні аспекти мовної концептуалізації простору (2011)
Борита В. - Мова проповідей Патріарха Філарета (2011)
Герасимчук Ю. О. - Первинні метафори репрезентації стану самотності персонажа (2011)
Загайська Г. М. - Алітерація та асонанс як засоби звукопису в одах Горація (2011)
Князян М. О. - Українські народні пісні про кохання: стилістичний аспект відображення почуттів (2011)
Добринчук О. О. - Функціональність загальнокультурних традицій в п’єсі П. Хакса "Прекрасна Єлена” (2011)
Когут О. - Містерійні коди в сюжетах сучасної української драматургії (2011)
Литвинюк О. М. - Літературна традиція у творчості Вільяма Ґолдінґа (на матеріалі роману "Спадкоємці”) (2011)
Сопилюк Н. М. - Синтаксичні механізми відтворення психологічної прози М. Пруста в українському художньому перекладі (2011)
Руснак Д. А. - Критерії оцінювання академічного писемного мовлення студентів мовних спеціальностей (2011)
Ямчук А. В. - Аналіз інтегрованих українсько-білоруських інформаційних ресурсів, Кушнір Г. Л., Іванова О. А. (2011)
Куранда Т. К. - Цільові програми в системі державного управління науково-технологічним розвитком, Вавіліна Н. І. (2011)
Бабець І. Г. - Формування науково-технологічної складової міжнародного співробітництва регіонів України в контексті економічної безпеки (2011)
Бугай С. М. - Фонд регіонального розвитку як інструмент державної регіональної політики, спрямованої на підтримку розвитку депресивних територій, Головинська В. Б., Слівак А. Є. (2011)
Мусіна Л. А. - Стратегічний маркетинг у системі планування і прогнозування науково-технологічного розвитку (2011)
Кудрицька Н. В. - Узагальнена оцінка коефіцієнта дисконтування грошових потоків інвестиційних проектів на транспорті (2011)
Ґава Ю. В. - Теоретичні аспекти взаємодії залізничного транспорту і портів (2011)
Бодюк А. В. - Економіко-ресурсні потреби геологічної галузі (2011)
Воронков В. І. - Інтеграційні процеси в системі БД НДДКР для функціонування інформаційно-аналітичного забезпечення науково-технологічної діяльності в Україні, Скубак С. П. (2011)
Круглий А. В. - Розробка клієнтської і серверної частин БД "Науково-технічні заходи", Воронков І. В. (2011)
Федоткін І. М. - Мікроводорості – альтернативне поновлюване джерело енергії і людського здоров’я, Тарасов В. О. (2011)
Калитич Г. І. - Показники (індикатори) гармонійного інноваційного поступу (2011)
Приладобудування (2011)
Енергозберігаючі технології (2011)
Рецензія на монографію О. І. Жилінської "Науково-технічна діяльність у контексті самоорганізації" (2011)
Міжнародні заходи у сфері освіти, науки, інформатики, інформаційних технологій, інновацій в Україні і за кордоном у другому півріччі 2011 року (2011)
Перелік дисертаційних досліджень, захищених в Україні з наукової спеціальності "Економічні науки" (2011)
Реферати (2011)
Содержание (2016)
Юбилеи (2016)
Рідкісні хвороби — наше завдання (звіт про проведення XIV Міжнародної конференції з рідкісних хвороб) (2016)
Квашніна Л. В. - Профілактика порушень ендотеліальної функції у дітей у період переходу від здоров'я до синдрому вегетативної дисфункції, Ігнатова Т. Б. (2016)
Крамарьов С. О. - Сучасні підходи до лікування гельмінтозів (2016)
Ізюмець О. І. - Заходи з виявлення остеопенії у дітей та підлітків, Лайко Л. І., Ройзман А. Ф., Мурашко Т. В., Гончарук О. С. (2016)
Бекетова Г. В. - Комплексная терапия острых респираторных инфекций у детей, Солдатова О. В., Ган Р. З. (2016)
Примож Кошир - Клинический опыт применения препаратов Септолете плюс при лечении фарингита (2016)
Гончарь М. А. - Рациональная муколитическая терапия кашля у детей (2016)
Абатуров А. Е. - Развитие иммунного ответа при пневмококковой пневмонии. Часть 2, Агафонова Е. А., Никулина А. А. (2016)
Оніськова О. В. - Профілактика інфекцій у дітей зі спадковими гемолітичними анеміями, Ющенко Л. О., Антонець В. А., Конопліцька А. П., Маланіна Т. Л., Ковальчук К. П. (2016)
Токарчук Н. І. - Застосування левокарнітину для лікування вторинної кардіоміопатії у дітей раннього віку, Вижга Ю. В., Старинець Л. С. (2016)
Тяжка О. В. - Оцінка ефективності застосування холекальциферолу у лікуванні бронхіальної астми у дітей, Сельська З. В. (2016)
Решетіло О. В. - Особливості перебігу атопічного дерматиту у дітей за наявності поліморфізму (R501Х) та (2282del4) в гені філагрину (2016)
Мартынчук А. А. - Применение самоэлиминирующихся антагонистов патогенной бактериальной флоры в комплексной терапии пищевой непереносимости (2016)
Матвиенко И. Н. - Здоровье ребенка и роль кисломолочной продукции (2016)
Шадрін О. Г. - До питання про харчову непереносимість у дітей раннього віку, Місник В. П., Марушко Т. Л., Радушинська Т. Ю. (2016)
Чернышева О. Е. - Клинические особенности целиакии у детей раннего возраста, Самойленко И. Г., Хапченкова Д. С., Яковенко Д. В. (2016)
Циунчик Ю. Г. - Клінічне значення психоемоційних факторів при ожирінні у дітей (2016)
Кушніренко С. В. - Досвід застосування препарату Уролесан® у дітей із хронічним ускладненим пієлонефритом і вторинною гіпероксалурією, Мордовець Є. М., Тихоненко Н. О., Маркотенко О. О., Горохівська Т. О., Виноградова Т. М. (2016)
Гончарь М. А. - Клиническое наблюдение и тактика ведения хронической почечной недостаточности у ребенка с наследственно детерминированной патологией почек, Сенаторова А. С., Муратов Г. Р., Пушкарь Е. М., Колибаева Т. Ф., Яблонская Н. Н., Галдина И. М., Хомовская А. А. (2016)
Овчаренко Л. С. - Отчет о постмаркетинговом исследовании эффективности и безопасности комплекса "Цунами" в программе терапии и профилактики бессимптомной лейкоцитурии и бактериурии у детей, Вертегел А. А. (2016)
Кокоркин А. Д. - Предикторы аномалий мочевыводящей системы в раннем детском возрасте (2016)
Проблема каменеутворення у дітей із нервово-м'язовою дисфункцією сечового міхура (2016)
Пальчик А. Б. - Нейропротекция при гипоксически-ишемической энцефалопатии (2016)
Косаківська І. А. - Гіпертрофія глоткового мигдалика, що імітує хоанальний поліп (2016)
Зинченко С. Н. - Нарушения пищевого поведения у детей раннего возраста, Козачук В. Г., Майструк О. А. (2016)
Ямчук А. В. - Міжнародне науково-технічне співробітництво УкрІНТЕІ, Кушнір Г. Л., Михальченкова О. Є. (2011)
Колодяжний В. М. - Технологічний аудит як метод оцінювання інноваційної спрямованості наукових досліджень і розробок, Куранда Т. К., Євтушенко В. М., Ци-бинога М. О. (2011)
Кочеткова О. П. - Перспективні напрями розвитку новітніх технологій на основі експертних оцінок результатів аналізу дисертаційних робіт і наукових досліджень, Задорожня Г. П., Паладченко О. Ф., Новіцька Г. В. (2011)
Дешко А. І. - Оцінювання результатів проведення державних закупівель, Слівак А. Є. (2011)
Вугальтер О. Л. - Витоки фінансової кризи і "мильні бульбашки" економічної теорії (2011)
Гривківська О. В. - Кластери як модель інноваційного розвитку підприємств, Кургузенкова Л. А. (2011)
Мокій А. І. - Напрями активізації патентно-ліцензійної діяльності у Львівській області, Полякова Ю. В., Бабець І. Г. (2011)
Бодюк А. В. - Потреби і регіональна забезпеченість України мінеральною сировиною (2011)
Рішан О. Й. - Ультразвуковий пристрій контролю положення і обліку рухомих об’єктів з використанням генератора на самозбудженні, Романчук С. В. (2011)
Пушкар Г. О. - Інформаційне забезпечення вітчизняного ринку інтер’єрного текстилю, Семак Б. Б. (2011)
Іващук В. В. - Особливості практичної експлуатації багатоасортиментних комплексів харчових виробництв, Бєляєв Ю. Б., Смітюх Я. В. (2011)
Федоткін І. М. - Мікроводорості – альтернативне поновлюване джерело енергії і людського здоров’я, Тарасов В. О. (2011)
Енергозберігаючі технології (2011)
Машинобудування (2011)
Сільське господарство (2011)
Перелік дисертаційних досліджень, захищених в Україні з наукової спеціальності "Економічні науки" (2011)
Реферати (2011)
Хвисюк О. М. - Роль бінарної лекції в розвитку професійної компетенції лікарів первинного контакту, Марченко В. Г., Цодікова О. А., Корж О. М., Бринцова С. С., Рожнов О. О., Лапіна І. Г. (2016)
Козідубова В. М. - Новітні аспекти післядипломної підготовки психіатрів у діяльності опорної кафедри, Долуда С. М., Гончаров В. Є., Баричева Е. М., Брагін Р. Б., Гурницький О. В., Світлична О. В., Шейніна Т. Л., Щербань В. О. (2016)
Карабан О. М. - Актуальні питання епідеміології на сучасному етапі, Куцевляк С. В., Дащук А. М., Аполоніна О. В. (2016)
Муратов Г. Р. - Нозологическая структура патологии органов мочевой системы у детского населения Харьковской области, Колибаева Т. Ф., Гончарь М. А., Сорокина И. В., Мирошниченко М. С. (2016)
Дериенко Т. А. - Стадии артериальной гипертензии и изменения гемодинамических показателей в течение года после имплантации кардиостимулятора, Волков Д. Е., Лопин Д. А., Яблучанский Н. И. (2016)
Чернуский В. Г. - Иммунологический контроль провоспалительных цитокинов при бронхиальной астме у детей, Попов Н. Н., Говаленкова О. Л., Летяго А. В., Кашина-Ярмак В. Л., Евдокимова Т. В. (2016)
Цодікова О. А. - Особливості фізичного розвитку та психоемоційного стану у дівчаток-підлітків залежно від маси тіла, Крилова О. Б. (2016)
Хоменко Л. А. - Роль и место гастрина в регуляции моторно-секреторных нарушений при дуоденальной язве (2016)
Винник Ю. А. - Влияние адъювантной химиотерапии на динамику гормонального статуса больных раком яичников, Пряников В. В., Неффа М. Ю. (2016)
Хвисюк О. Н. - До питання про роль функціонального стану сполучної тканини в реалізації системної відповіді на пошкодження, Павлов С. Б., Павлова Г. Б. (2016)
Куцевляк В. Ф. - Морфологические изменения в цементе зубов крыс в условиях негативного влияния ацетата свинца, Бобровская Н. П., Горголь Н. И. (2016)
Любченко А. В. - Изучение репаративных процессов костной ткани крыс с использованием остеотропного материала Easy-graft и мембраны Hyprosorb, Кравцов Н. С. (2016)
Садчикова М. В. - Лимфома ходжкина, происхождение опухолевых клеток (2016)
Савенков В. І. - Порівняльна оцінка ендовідеоскопічних операцій із використанням стандартного лапароскопічного, мінілапароскопічного інструментарію та відкритих втручань у хворих на гідронефроз, Мальцев А. В., Щукін Д. В., Левченко Д. А. (2016)
Степанченко К. А. - Возможности прогнозирования формирования хронической головной боли напряжения у подростков (2016)
Загута Ю. Б. - Зміни функціонального стану симпатико-адреналової системи при застосуванні інсуліну і ретаболілу в комплексному лікуванні у хворих на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ (2016)
Валерий Исаевич Куцевляк (к 75-летию со дня рождения) (2016)
Пам’яті шановного вчителя, доцента Крамного Івана Омеляновича (2016)
Karpov V. - Ukrainian historiography of museum sociology (2016)
Денисюк Ж. З. - Репрезентація постфольклору в інтернет-просторі: до типології жанрів (2016)
Shevchenko L. - The concept of politeness and the pronominal forms of treatment as its verbal representation in Spanish (2016)
Идрисова М. А. - Искусство Крымского ханства в логике интервального анализа (2016)
Karas H. - Oleksandr Koshytsya choral conducting school as a sociocultural phenomenon (2016)
Krul P. - Innovation model of modern vocational music education (2016)
Рощенко Е. Г. - Методологические основы продуктивной научной школы И. А. Котляревского (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського