Шаторна В. Ф. - Вплив ацетату свинцю на серцево-судинну систему щурів в експерименті, Нефьодова О. О., Кривошей В. В. (2015)
Title (2014)
Contents (2014)
Aksutin V. V. - Study of special capacity in boxers with different styles of fight, Korobeynikov G. V. (2014)
Beliak Yu. I. - Dosing method of physical activity in aerobics classes for students, Zinchenko N. M. (2014)
Iermakova T. S. - Forming a health culture of future teachers in Polish educational establishments (2014)
Kovalenko S. O. - Application of biological feedback for estimation of anaerobic performance in jumping test, Nechyporenko D. L. (2014)
Lutovinov Iu. A. - Physical development, the level of physical and technical preparedness of 14 - 15 year old young weightlifters of different weight categories groups, Martin V. D., Oleshko V. G., Lisenko V. N., Tkachenko K. V. (2014)
Sobko I. N. - Preparation for the year main competition teams in basketball with hearing impairments with innovative technologies (2014)
Tikhonova N. V. - Sale leisure activities of children and youth in out of school educational establishments of physical culture and sports destinations (2014)
Khripunova L. D. - To the question of the formation of personal qualities of future doctors by means of combat sports (2014)
Tsybul’ska V. V. - Self-appraisal adequacy of students’ physical abilities of pedagogical specialties involved in various forms of education (2014)
Mohebbi H. - The effects of stretching exercise on hemodynamic responses and post-exercise hypotension in normotensive women students, Maroofi A., Anasri N., Jorbonian A. (2014)
Jagiello M. - Final preparations to the girls’ tennis Europe junior masters , Jagiello W. (2014)
Sotoodeh K. - The comparison of three type of exercise sequence on maximum strength in untrained young men, Alizadeh A., Mirzaei B. (2014)
Romanowska-Tolloczko A. - Emotional competencies of the forthcoming physiotherapists and physical education teachers (2014)
Gholamrezai S. - Effect of 8 weeks of aerobic on body composition and blood pressure in postmenopausal women , Zali M., Shabani R., Hoseini R. (2014)
Submission of manuscripts (2014)
Балендр А. - Сучасний досвід підготовки офіцерів Держприкордонслужби України в міжнародній правоохоронній академії Угорщини (2016)
Басараба І. - Кооперативне навчання як технологія формування англомовної лексичної компетентності у дорослих, Боровик Л. (2016)
Брижатий Є. - Особливості професійної готовності офіцерів запасу до діяльності в екстремальних умовах (2016)
Варданян А. - Методи навчання у процесі формування професійно-мовленнєвої компетентності студентів вищих навчальних закладів (2016)
Василик М. - Формування етнічної свідомості майбутнього педагога в умовах європейського освітнього простору (2016)
Желавська Н. - Проблеми підготовки майбутніх фахівців менеджменту до роботи в роздрібних торговельних мережах (2016)
Заїка Л. - Особливості формування професійної компетентності на засадах технології імітаційного моделювання (2016)
Івашкова Т. - Особливості професійної підготовки фахівців прикордонної поліції країн Європейського союзу у контексті розвитку інтеграційних процесів (2016)
Керницький О. - Критерії та показники сформованості готовності майбутніх інженерів-педагогів до суб’єкт-суб’єктної взаємодії (2016)
Мисечко О. - Особливості службового спілкування іноземною мовою офіцерами-прикордонниками (2016)
Нагаєв В. - Дидактичні засади формування міжкультурної професійної взаємодії менеджерів у процесі їх фахової підготовки (2016)
Плачинда Т. - Полікультурна компетентність як чинник успішної професійної діяльності (2016)
Семенюк Н. - Вдосконалення змісту безперервної екологічної освіти шляхом моніторингу навчального процесу (2016)
Степанов С. - Спеціальні уміння ідентифікації як складова готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до професійної діяльності (2016)
Сусська О. О. - Трансформації комунікативних взаємин у світлі нових підходів до вивчення змін у мас-медійному просторі (2013)
Петрунько О. В. - Консолідувальний потенціал громадської думки: структурна, динамічна та функціональна складові (2013)
Овчаров О. А. - Роль пасіонарності в консолідації суспільства (2013)
Плющ А. Н. - Модель функционирования общественного мнения (2013)
Бєлавіна Т. І. - Проблеми деформації правової свідомості осіб з дефіцитом економічних ресурсів (2013)
Варягіна А. А. - Проблеми інтерпретації феномена громадської участі (2013)
Краснякова А. О. - Соціальна довіра як умова становлення суб'єкта політичного життя (2013)
Горбунова В. В. - Ціннісна готовність до командної діяльності: досвід розроблення психодіагностичного інструментарію (2013)
Циганенко Г. В. - Довірчі контексти ставлення до хабарництва у середовищі держслужбовців (на прикладі групового обговорення) (2013)
Чуніхіна С. Л. - Особливості сприймання громадянами образу чиновника: психосемантичний аналіз (2013)
Шусть В. В. - Психологічний простір ритуально-обрядової традиції як першооснова етнічної картини світу українців (2013)
Дерев'янко С. П. - Сучасні соціальні перетворення в аспекті емоційних проявів людини (2013)
Жорнова О. І. - Самовизначення у сфері освіти як відповідальність особистості за подолання бідності (2013)
Кияшко Л. О. - Система психологічного супроводу та підтримки молодіжних організацій, Мозолєва Г. О. (2013)
Климчук В. О. - Мотиваційні проблеми молоді в інтеракційному просторі соціальних мереж (2013)
Дмитрова Т. В. - Образ "Я" як чинник оптимізації стосунків у ранній юності, Дмитрів М. І. (2013)
Новик Л. М. - Психологічні детермінанти становлення та розвитку суб'єктної позиції сучасного юнацтва (2013)
Дроздов О. Ю. - Особливості масової геополітичної свідомості української молоді (2013)
Склярук А. В. - Проблемна сім'я та критерії її ідентифікації (2013)
Коробанова О. Л. - Просоціальні мотиви у структурі мотивації політичної участі молоді та їхня динаміка в процесі формування (2013)
Москаленко В. В. - Політичні орієнтації студентів з різним соціометричним статусом, Штанько О. О. (2013)
Позняк С. І. - Уявлення про соціальну взаємодію у політичній картині світу студентської молоді (2013)
Остапенко І. В. - Концептуальні основи дослідження владно-підвладної взаємодії в політичній картині світу студентської молоді (2013)
Полунін О. В. - Суб'єктивні особливості прийняття особою рішення щодо політичної участі (2013)
Фролов П. Д. - Соціально-економічна ситуація в Україні: оцінки медіа та громадян (2013)
Губенко О. В. - Проблема циклічності політико-психологічного розвитку суспільства: хвилі державної управлінської еліти (2013)
Лісневська А. О. - Уявлення студентської молоді про провідні політичні партії України (2013)
Скнар О. М. - Модель емпіричного дослідження політичних практик у структурі політичної картини світу молоді (2013)
Чорна Л. Г. - Рольова структура малої групи як відображення функцій політичної системи соціуму (2013)
Жорнова О. І. - Міжнародні індекси і рейтинги - для вітчизняної психології: до постановки проблеми (2013)
Наші автори (2013)
Title (2014)
Contents (2014)
Adashevskiy V. M. - Biomechanical study athletes’ movement techniques in the hurdles (on example of phase of flight), Iermakov S. S., Korzh N. V., Muszkieta Radosław, Prusik Krzysztof, Cieślicka Mirosława. (2014)
Boyko V. F. - Competitive activity of highly skilled freestyle wrestlers at the present stage, Malinsky I. I., Andriitsev V. A., Yaremenko V. V. (2014)
Danylchenko V. A. - Typical mistakes, made by the cadets, mastering the submission locks, of the higher educational establishments of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Khabinets T. A. (2014)
Kiprych S. V. - Control system improvement of qualified boxers based assessment system change reaction cardiorespiratory during the immediate preparation for competition (2014)
Petrenko N. V. - Model of recreational and training sessions based on the use of funds aqua professionally applied in the preparation of students of economics, Loza T. A. (2014)
Sovenko S. P. - Technical specifications of qualified sportswomen who specialize in race walking for 10 km, Budkevych H. B., Lytvynchuk T. V. (2014)
Toporkov A. N. - The preparation of tourists to the ski sports tours in a limited time in order to prevent injuries and accidents (2014)
Azarian M. - Order in the chaos in sports organizations, Yadollahzadeh R., Hefzollesan M., Moharramzadeh M., Ghalehgir S. (2014)
Podstawski R. - School and out-of-school physical activity of children in rural areas, Omelan A., Zapert M., Żurek P. (2014)
Submission of manuscripts (2014)
Вольфовська Т. О. Вольфовська Т. О. - Дослідження історичної пам’яті: концептуальні засади (2012)
Горбунова В. В. Горбунова В. В. - Методологічні засади соціально-психологічного дослідження міжсуб’єктної інтеракції в командах (2012)
Губенко О. В. Губенко О. В. - Соціально-психологічні аспекти проблеми виникнення протиріч у процесі соціальних перетворень (2012)
Дроздов О. Ю. Дроздов О. Ю. - Проблема типологізації уявлень про геополітичну реальність (2012)
Климчук В. О. Климчук В. О. - Структура аналізу мотиваційного дискурсу сучасного політичного середовища (2012)
Овчаров О. А. Овчаров О. А. - Роль особистісного чинника в політиці (2012)
Очеретяный А. А. - К вопросу о предмете политической психологии и не только: попытка методологического анализа (2012)
Петрунько О. В. Петрунько О. В. - Рефлексивне управління образом інновацій (2012)
Позняк С. І. Позняк С. І. - Концептуальні основи дослідження соціального капіталу як чинника громадянського залучення (2012)
Плющ А. Н. - Содержательная валидность психосемантических методик в политической психологии (2012)
Фролов П. Д. Фролов П. Д. - Образ суспільної інновації: у пошуках універсальних смислових вимірів (2012)
Чорна Л. Г. Чорна Л. Г. - Ідентичність особи: від групи до індивідуальності (методологічний аналіз) (2012)
Анцибор А. І. Анцибор А. І. - Проблематика набуття аутсайдерства: психодинамічні системи негативного досвіду (2012)
Блинова О. Є. Блинова О. Є. - Мотивація міграційної поведінки осіб, які планують працевлаштування за кордоном (2012)
Вінков В. Ю. Вінков В. Ю. - Методичні засади дослідження соціального капіталу серед бідних верств населення (2012)
Войновська О. О. Войновська О. О. - Психологічний аналіз схильності адептів до звернення в деструктивні культи з урахуванням індивідуально-типологічних особливостей особистості (на прикладі НРО "Свідки Єгови”) (2012)
Губеладзе І. Г. Губеладзе І. Г. - Бідність як стиль життя в сільському і міському середовищі: програма дослідження (2012)
Матвіїшин А. М. Матвіїшин А. М. - Глибинно-психологічні джерела деструктивної політичної поведінки особистості (2012)
Новикова О. О. Новикова О. О. - Стрес як чинник девальвації символічної ролі міста, Носко О. В. Носко О. В. (2012)
Панга М. В. Панга М. В. - Конструювання авторського варіанта семантичного диференціала для дослідження ставлення представників середнього класу до національної валюти (2012)
Яремчук О. В. Яремчук О. В. - Чоловіче і жіноче в давньослов’янській традиції як ресурс цілісності "Я” і "Ми”, Клюйкова-Цобенко В. О. Клюйкова-Цобенко В. О., Фокіна В. І. Фокіна В. І. (2012)
Батраченко І. Г. Батраченко І. Г. - Державна політика розвитку інформаційного суспільства в Україні як проблема політичної психології (2012)
Бєлавін С. П. Бєлавін С. П. - Особливості комунікативного профілю молоді в полінаціональному соціально-політичному просторі (2012)
Грабовська С. Л. Грабовська С. Л. - Які політики мають шанс на прихильність молоді: диспозиційний ракурс, Карковська Р. І. Карковська Р. І., Томчій О. Б. Томчій О. Б. (2012)
Кобрисенко Д. О. Кобрисенко Д. О. - Політична партія як референтна спільнота: між ідентифікацією і мобілізацією (2012)
Мельникова В. В. - Особенности восприятия исторической информации в виртуальном пространстве (2012)
Походенко С. В. Походенко С. В. - Інтернет як чинник формування образу президента (2012)
Пудич С. А. - Психотехнологии в рекламе на местных выборах в Украине 2010 года (2012)
Пуертас С. Д. К. - Модуляція особистісних цінностей як чинник формування електорального вибору: результати первинного дослідження (2012)
Скнар О. М. Скнар О. М. - Політичні практики суб’єктів політичної взаємодії: спроба класифікації (2012)
Бєлавіна Т. І. Бєлавіна Т. І. - Становлення морально-правових орієнтацій у неповнолітніх в умовах соціально-економічної нерівності (2012)
Коробанова О. Л. - Особистісно-рольова гра як психологічна технологія формування мотивації політичної участі (2012)
Крейдун Н. П. - Евроинтеграция Украины в представлениях современного студенчества, Кряж И. В., Луценко Е. Л., Павленко В. Н., Поливанова Е. Е. (2012)
Лісневська А. О. Лісневська А. О. - Групова дискусія як інструмент конструювання в студентів уявлень про медіаосвіту (2012)
Лучинкіна А. І. Лучинкіна А. І. - Міфологічний етап інтернет-соціалізації (2012)
Москаленко В. В. Москаленко В. В. - Образ політичної влади у свідомості студентів (2012)
Підгірна І. С. Підгірна І. С. - Образ інновації: психологічні чинники формування та збагачення (2012)
Тохтамиш О. М. Тохтамиш О. М. - Психосемантичне відображення поняття "Болонський процес” у його оцінці викладачами та студентами: порівняльний аналіз (2012)
Фокіна В. І. Фокіна В. І. - Культурно-глобалізаційний вимір самоідентифікації української молоді (2012)
Бублик П. І. Бублик П. І. - Морально-психологічні аспекти політичного консультування (2012)
Волков Д. С. - Задачи политического психолога по построению имиджа субъектов политической деятельности, Лозовская И. М. (2012)
Кириченко В. В. Кириченко В. В. - Дискретні етапи становлення особистісної ідентичності працівників у процесі професійної адаптації (2012)
Мілютіна К. Л. Мілютіна К. Л. - Трансформація ідентичності особистості в сучасному суспільстві (2012)
Наші автори (2012)
Title (2014)
Contents (2014)
Alekseev N. A. - Integrated method development of general and special students stamina involved in the fight, Kutergin N. B., Kulinichev A. N., Gorbatenko A. V. (2014)
Bobrovnik V. I. - Improvement of strength capacities of middle-distance runners as the major factor of achieving high sports results at the stage of maximal realization of individual capabilities, Tykhonenko Y. P. (2014)
Goginava S. E. - On improving effect combining aerobic and anaerobic loads of character in the classroom for physical training in universities, Rumba O. G. (2014)
Kozina Zh. L - Methods of technical and tactical training basketball players with hearing impairments using innovative technologies, Sobko I. N., Prokopenko A. I., Guba A. V., Iermakov S. S., Prusik Krzysztof, Cieślicka Mirosława. (2014)
Maksimuk O. V. - Students’ motivation to study Chinese recreational gymnastics classes wushu, Vrublevskiy E. P., Lin Wang. (2014)
Omelyanenko V. I. - Express-method of sportsmen’s psychological tune-up (2014)
Pasko V. V. - Perfection of educational-training process on the basis of account of parameters special physical preparedness of rugby-players (2014)
Synytsya S. V. - Assessment of communicative abilities of students of pedagogical universities on the results of primary instruction on improving aerobics, Shesterova L. E., Synytsya T. O. (2014)
Fatemeh Eloon Kashkuli - The role of advertisement factors in development of sport tourism industry of fars province , Moharramzadeh M., Ghalehgir S. (2014)
Submission of manuscripts (2014)
Title (2014)
Contents (2014)
Voronkov A. V. - On the improvement of the control force readiness students engaged arm sport, Nikulin I. N., Sobyanin F. I. (2014)
Huzar V. N. - Relationship as an aspect of psychological climate of women’s soccer team, Shalar O. G., Norik A. O. (2014)
Dudorova L. J. - Methodological requirements of the competitive approach in tourist formation of the future teachers (2014)
Ilnitskaya A. S. - Students’ attitude to the possibility of applying modern information and communication technologies in the educational process in physical education, Kozina Zh. L., Lakhno E. G., Ilnitskaya L. V., Cieślicka Mirosława, Stankiewicz Błażej, Pilewska Wiesława. (2014)
Malakhov V. A. - Influence of the emotional state on behavior in extreme conditions of competitive sports activities, Puhach Ya. I., Serebrjakov A. M., Bakanova A. F., Druz V. A. (2014)
Mysiv V. M. - Physical readiness and performance of adolescents of different somatotype (2014)
Podrigalo L. V. - Research of hands’ strength and endurance indications of arm sport athletes having different levels of skills, Galashko M. N., Galashko N. I., Prusik Krzysztof, Cieślicka Mirosława. (2014)
Feuerman V. V. - Influence of socio-philosophical and spiritual values on the formation of social orientation and physical health specialists the sphere of physical culture and sports (2014)
Cherednychenko M. A. - Special physical preparation of athletes in motor sport during testing methods basic training level of preparedness for competitive athlete load, Artemieva G. P. (2014)
Chovgan R. Ya. - Level of development of the physical components of social activity schoolchildren 10-11 years children summer camp, Ivanishyn I. M., Prezliata A. V. (2014)
Yaremenko W. W. - Research of kinematic characteristics of basic attacking technical action young wrestlers freestyle (2014)
Submission of manuscripts (2014)
Title (2014)
Contents (2014)
Abdula A. B. - Features of physiological responses on organism of football players aged 10-12 years in exercise using different training methods, Lebedev S. I. (2014)
Balamutova N. M. - Study of special performance and volume training loadings at swimmers in the year preparation, Shyryaeva S. V. (2014)
Bolach B. - Evaluation of perception of quality of life of disabled athletes, Prystupa T. (2014)
Zaharova L. V. - Basis of integrated approach to sports and recreational activities of students of special medical groups, Lyulina N. V. (2014)
Ilnitskaya A. S. - Author’s internet blog as information and communication technologies in the educational space within the physical education students, Kozina Zh. L., Barybina L. N., Kolomiez N. A., Cieślicka Mirosława, Stankiewicz Błażej, Pilewska Wiesława. (2014)
Kozina Zh. - Theoretical-methodological study of development of power-speed in climbing, Ryepko O. A., Prusik K., Prusik K., Cieślicka M. (2014)
Kolokoltsev M. M. - Improving physical health international students enrolled in a technical college in Baikal region, Ambartsumyan R. A. (2014)
Pyatnychuk G. O. - Assessment of speed and power abilities of the students during the weekly training cycles (2014)
Stetsenko A. I. - The highest achievements of Ukrainian powerlifting at international events during its origin and formation (2014)
Chernenko S. A. - Description of how the specialization influences the dynamics of the functional and motor abilities among the third to fifth year male student (2014)
Podstawski R. - Influence of pe teachers' qualifications on the motor abilities of early school-age children, Borysławski K. (2014)
Hoseini R. - Effect of 8 weeks of aerobic or resistance training on blood pressure in non-physical education male students, Ghasemi F., Hoseini M. (2014)
Submission of manuscripts (2014)
Содержание (2016)
Лобач Л. Є. - Варіанти поліморфізму гена альдостерон синтетази (CYP11B2) та основні фактори серцево-судинного ризику, Досенко В. Є., Долженко М. M. (2016)
Гарміш О. О. - Клініко-демографічні особливості поширеності серцево-судинного ризику при ревматоїдному артриті в осіб жіночої статі за результатами аналізу показників mSCORE, Левченко В. Г., Мітченко О. І. (2016)
Denina R. V. - Risk prediction in acute coronary syndrome depending on the types of myocard revascularization (2016)
Vizir V. A. - Age-related changes in myocardial deformation and arterial stiffness in hypertensive males, Sadomov A. S., Nasonenko O. V. (2016)
Zhemanyuk S. P. - Ambulatory blood pressure monitoring in essential hypertensive patients with acute ischaemic stroke (2016)
Токаренко О. І. - Особливості добових коливань артеріального тиску в пацієнтів із синдромом обструктивного апное сну та ожирінням, Андреєва Я. О. (2016)
Бідзіля П. П. - Ремоделювання міокарда при хронічній серцевій недостатності з надлишковою масою тіла та ожирінням з урахуванням рівнів загального холестерину та тригліцеридів (2016)
Федоров С. В. - Ремоделювання міокарда при хронічній серцевій недостатності ішемічного генезу: особливості впливу івабрадину в умовах експерименту, Козлова І. В., Гаморак Г. П., Геращенко А. С. (2016)
Хухліна О. С. - Стан інсулінорезистентності, інтенсивність ендогенної інтоксикації у хворих на хронічний панкреатит на тлі ожиріння в динаміці лікування L-карнітином і L-глутатіоном, Смандич В. С. (2016)
Шелестова Л. П. - Комплексна прегравідарна підготовка жінок із дефіцитом маси тіла, Аллахвердієв Р. С., Сюсюка В. Г. (2016)
Сміян О. І. - Показники цитологічного складу носового слизу в дітей, які хворі на гострі респіраторні вірусні інфекції, Дмітрова Є. В., Сміянов В. А., Мощич О. П., Висоцький І. Ю. (2016)
Riga O. О. - The first experience of mobile pediatric palliative team in Ukraine, Marston Joan, Penkov A. Yu. (2016)
Спахі О. В. - Динаміка зміни рівнів цитокінів при комплексному лікуванні інфікованих і гнійних ран у дітей, Пахольчук О. П. (2016)
Golovakha M. L. - Evaluation of the results of surgical treatment of ankle fractures with the tibiofi bular syndesmosis injury, Kozhemyaka М. А., Maslennikov S. O. (2016)
Живаго Х. С. - Предиспозиція до депресивної симптоматики у хворих на параноїдну шизофренію: конституційно-біологічні, соціально-демографічні фактори та дебют захворювання (2016)
Широбоков В. П. - Антифунгальна активність стрептоміцетів, що ізольовані з бентонітових глин, Понятовський В. А. (2016)
Куцак А. В. - Современные взгляды на вопросы этиологии и патогенеза болезни Паркинсона, Бучакчийская Н. М. (2016)
Ponomarenko O. V. - Optimized approach to surgical treatment of wound surfaces, Pertsov V. I. (2016)
Odyntsova V. M. - Synthesis, physical and chemical properties of 5-(adamantane-1-yl)-4-amino-1,2,4-triazole-3-thiol derivatives (2016)
Title (2013)
Contents (2013)
Adyrkhaev S. G. - Optimization of physical education and sports of students with disabilities throughout the entire period of study at the university (2013)
Bilichenko E. A. - Gender aspects of personal and motivational sphere of students to physical education and sport (2013)
Zuoziene I. J. - Peculiarities of physical fitness and body composition of students engaged and not engaged in sports (2013)
Kiprych S. V. - Improvement of management by training process of boxers at a stage of direct preparation for competitions, Donets А. V., Makhdi Omar Ali. (2013)
Kulthickiy Z. I. - Analysis of the main parameters of quality of students’ life of different specialties, Kurko Ya. V. (2013)
Kutergin N. B. - Physical perfection of students of educational institutions law enforcement by means of outdoor games, Tkachenko A. I., Kulinichev A. N. (2013)
Latyshev S. V. - Individualization program training in freestyle wrestling (2013)
Lisowski V. O. - Importance of coordination skills essential psychophysical demonstrated competencies as a military specialists, Mihuta І. Yu. (2013)
Lutsenko L. S. - Correlation of general and special physical training of athletes cheerleaders at the stage the specialized training base, Bodrenkova I. A. (2013)
Menshikh E. E. - The peculiarities of physical development of pupils and students (2013)
Prystupa T. D. - Effect of partial sports massage on blood pressure and heart rate (2013)
Ryepko O. A. - Features and functionality of speed and power capabilities of elite climbers and various types of rock climbing (2013)
Sergienko Y. P. - Models of professional readiness of students of higher military schools of the Armed Forces of Ukraine, Andreianov A. M. (2013)
Sergienko V. N. - Morphological indicators of the female students of the 17-20 age group (2013)
Soronovich I. M. - Features of functional support of competitive activity in sports dance given the differences prepared by partners, Сhaikovsky E., Pilevskaya V. (2013)
Tereshchenko I. A. - Sensomotor coordination, theoretical and physical (motor) preparedness of first year students of higher educational institutions of physical education and sport, Otsupok A. P., Krupenya S. V., Liauchuk T. M., Boloban V. N. (2013)
Giovanis V. - The diet of skiers with regard to the frequency of dinners, Amoutzas K., Vasileiou E., Ramadani E., Badas E. (2013)
Podstawski R. - The effect of learning environment factors on biological development of first year students, Zwolińska D., Urbańska-Gizińska R., Nowosielska-Swadźba D. (2013)
Submission of manuscripts (2013)
Лебідь І. Г. - Клініко-демографічна характеристика та віддалені результати спостереження підлітків і дорослих із природженими вадами серця (2016)
Мишаківський О. А. - Ретроспективний одноцентровий аналіз хірургічного лікування хворих з первинною мітральною недостатністю, Аверчук В. Г., Ратич А. В., Процик І. С., Чорненький І. П., Аверчук Д. В., Рудик Т. Б., Іванів Ю. А., Поваляшко Л. В., Тимчук Д. С., Павлюк В. І., Соловей Л. Я., Кобза І. І. (2016)
Витовский Р. М. - Новые методы хирургического лечения редких опухолей сердца, Исаенко В. В., Руснак А. О., Гулак Б. Г., Пищурин А. А. (2016)
Повар Я. О. - Створення постійного кава-фільтра для профілактики тромбоемболії легеневої артерії, Скиба І. О., Тодуров Б. М., Хохлов А. В., Альтман І. В., Шиванюк В. М. (2016)
Тодуров Б. М. - Клинический случай лечения острой сердечной недостаточности с использованием экстракорпоральной мембранной оксигенации у пациента с острым идиопатическим гигантоклеточным миокардитом, Ковтун Г. И., Поступальский А. Н., Дружина А. Н., Лоскутов О. А., Кузьмич И. Н., Шпачук А. О. (2016)
Єпанчінцева О. А. - Лікування рефрактерної стенокардії напруження у пацієнтів старечого віку і довгожителів, Надорак О. П., Борхаленко Ю. А., Машковська С. І., Жарінов О. Й. (2016)
Ватутин Н. Т. - Повреждение миокарда в условиях кардиоплегии и искусственного кровообращения, Тарадин Г. Г., Тараторина А. А., Ещенко Е. В., Колесников В. С. (2016)
Shavelle D. М. - Альманах-2015: ішемічна хвороба серця (2016)
Профилактика и лечение сердечной недостаточности: возможности терапии и новые хирургические технологии (2016)
Умови публікації статей у журналі "Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія" (2016)
Титул, содержание (2016)
25 лет независимой Украине (2016)
Анисимов А. В. - Система криптографического преобразования чисел линейными рекуррентными формами (2016)
Чикрий А. А. - Многозначные отображения и их селекторы в игровых задачах динамики (2016)
Губарев В. Ф. - Проблема редукции порядка модели линейной стационарной системы большой размерности (2016)
Melnikov S. V. - Network-Centric Control Technology of Data Transfer by Network Communications, Volkov A. E., Komar N. N., Voloshenyuk D. A. (2016)
Файнзильберг Л. С. - Интеллектуальные возможности и перспективы развития фазаграфии — информационной технологии обработки сигналов сложной формы (2016)
Вовк М. И. - Новые возможности восстановления двигательных и речевых функций (2016)
Информация об авторах (2016)
Системный указатель статей, опубликованных в 2016 году (2016)
Бондаренко И. Н. - Роль антиоксидантной терапии в процессе системного лечения рака молочной железы, Прохач А. В. (2015)
Жданова Н. О. - Сучасні аспекти лікування хронічних форм періодонтиту із використанням методу тимчасової обтурації кореневих каналів (2015)
Кабанова А. А. - Способы воздействия на микробные биопленки. Современное состояние вопроса, Походенько-Чудакова И. О., Плотников Ф. В. (2015)
Кущ О. С. - Творчість як онтологічна проблема в біології (2015)
Макєєв В. Ф. - Дентальна імплантація у дітей і підлітків. Можливості і проблеми (огляд літератури), Крупник А.-С. А. (2015)
Нефьодова О. О. - Сучасний погляд на вплив сполук важких металів на травну систему, Кривошей В. В. (2015)
Олійник І. Ю. - Наукові тенденції, спрямовані на розширення обсягу ембріологічних досліджень підшлункової залози людини, Цигикало О. В., Лаврів Л. П. (2015)
Островская С. С. - Радиационно-индуцированные повреждения сердечно-сосудистой системы (обзор литературы), Шаторная В. Ф. (2015)
Хитрик А. Й. - Морфогенетические эффекты тромбоцитов на течение раневого процесса, Макеева Л. В., Завгородняя М. И., Сулаева О. Н. (2015)
Шепітько В. І. - Структурна організація передміхурової залози, Вільхова О. В., Согуйко Ю. Р., Согуйко Р. Р. (2015)
Дорошкевич І. О. - Профіль безпеки нового класу цукрознижуючих препаратів (2015)
Шкурупій О. А. - Експериментальне обгрунтування розвитку некардіогенного набряку легень у хірургічних хворих при обмеженій руховій активності (2015)
Гапон Ю. В. - Мохоподібні та мохова рослинність лісових масивів НПП "Нижньосульський" (Полтавська область) (2015)
Дунаєвська О. Ф. - Особливості морфології селезінки коней (2015)
Онопрієнко М. В. - Оцінка ефективності імунопрофілактики цирковірусної інфекції у свиней, Соколова І. Є., Масюк Д. М., Вінніков А. І. (2015)
Орлова Л. Д. - Водний дефіцит лучних рослин Лівобережного лісостепу України, Власенко Н. О. (2015)
Смоляр Н. О. - Стан охорони рідкісних лікарських рослин у заказниках Полтавщини (2015)
Ханнанова О. Р. - Біоморфологічна структура флори регіонального ландшафтного парку "Гадяцький" (2015)
Кучеренко В. П. - Оцінка впливу простих олігоефірів на органолептичні показники води і загальний санітарний режим водойм з метою гігієнічного нормування, Жуков В. І., Щербань М. Г., Безродна А. І., Стеценко С. О. (2015)
Орєхова О. В. - Професійна захворюваність у працівників гірничо-металургійної галузі України (2015)
Фалаштинська Н. П. - Мікробна контамінація водних ресурсів, що використовуються Ладижинською ТЕС, Дрегваль О. А., Черевач Н. В., Вінніков А. І. (2015)
Альбокрінов А. А. - Можливість удосконалення сліпої методики торако-люмбальної паравертебральної блокади у дітей, Гутор Т. Г., Фесенко У. А. (2015)
Бабійчук Л. О. - Антиоксидант n-ацетил-l-цистеїн як фактор підвищення збереженості та життєздатності ядровмісних клітин кордової крові, кріоконсервованих з ДМСО, Макашова О. Є., Зубова О. Л., Зубов П. М. (2015)
Бондаренко Н. П. - Аналіз ультрасонометричних та доплерометричних досліджень внутрішньоутробного стану плода у вагітних інфікованих парвовірусом В19 (2015)
Горбачева С. В. - Ограничение нитрозативного стресса в условиях іn vitro путем применения модуляторов тиол-дисульфидной системы (2015)
Гуща С. Г. - Ефективність застосування "Магнієвої олії" (магнієвмісного преформованого засобу Полтавського бішофіту) у тварин з експериментальним артрозом, Бабова І. К., Бонда Ю. П., Насібуллін Б. А., Трубка І. О. (2015)
Залецький М. П. - Особливості змін il-2 та il-10 в сироватці крові хворих на абдомінальний туберкульоз (2015)
Зіневич Я. В. - Порівняльна характеристика параметрів ендогоенної інтоксикації та зміни цитокінового статусу у хворих на гіпертонічну хворобу з супутнім хронічним холециститом (2015)
Климова Е. М. - Исследование сывороточных компонентов различной природы у пациентов с аутоиммунной миастенией, Кордон Т. И., Лавинская Е. В., Дроздова Л. А., Агаркова А. Н. (2015)
Король Л. В. - Антиокислювальні властивості трансферину при моделюванні in vitro процесів оксидації протеїнів та ліпідів при хронічній хворобі нирок (2015)
Крылова О. Б. - Особенности прохождения стадий пубертата девочками с различной массой тела (2015)
Куліцька М. І. - Динаміка метаболічних змін в організмі щурів за умов ураження нітритом натрію (2015)
Курило Х. І. - Експериментальне визначення ефективної дози сухого екстракту козлятника лікарського та його гіпоглікемічних властивостей, Вольська А. С., Кліщ І. М. (2015)
Курочкiн М. Ю. - Центральна гемодинаміка і транспорт кисню у дітей з гнійно–запальною патологією, з урахуванням ролi еферентних методiв детоксикацiї, Городкова Ю. В., Давидова А. Г. (2015)
Лeщенко І. В. - Антропометричні показники у щурів за умов, викликаного неонатальним введенням глутамату натрію, та профілактично-лікувального введення пробіотичних штамів лактобацил та біфідобактерій, Лазаренко Л. М., Прибитько І. Ю., Фалалєєва Т.М., Берегова Т.В. (2015)
Лозинський Р. Ю. - Нові цитогенетичні підходи до моніторингу мієлофіброзу, Лозинська М. Р., Гулеюк Н. Л. (2015)
Магда І. П. - Моніторинг герпетичної інфекції серед вагітних, Зубарева І. М., Вінніков А. І. (2015)
Макаревич В. А. - Порушення імунної реактивності у пацієнтів з герпетичним стоматитом та їх корекція, Коляда Т. І., Тупотілов О. В., Коляда О. М. (2015)
Ноцек М. С. - Вплив препаратів селену на показники ферментативної ланки тіол-дисульфідної системи у тканинах головного мозку тварин з гострою недостатністю мозкового кровообігу, Горчакова Н. О., Белєнічев І. Ф., Пузиренко А. М., Чекман І. С. (2015)
Осадчук З. В. - Формування групи ризику щодо хвороби Гоше серед пацієнтів, які перебувають на обліку в дитячій поліклініці м. Львова, Печеник С. О., Акопян Г. Р., Ковалів І. Б., Кіцера Н. І. (2015)
Павловський М. І. - Лабілізація лізосомальних мембран у тканинах переднього відділу ока при експериментальному гіпотиреозі, Дрожжина Г. І., Павловська Г. Я. (2015)
Ревура А. П. - Імуногістохімічне дослідження експресії CD44 у хворих на колоректальний рак з перитонеальними метастазами, Фецич Т. Г., Боднар Л. В., Чуба В. Я. (2015)
Рубцов Р. В. - Лейкоцитарные индексы — как критерии оценки интоксикации у рабочих горнорудной промышленности с хроническим обструктивным заболеванием легких профессиональной етиологии в постконтактный период, Левина Е. В. (2015)
Степанченко К. А. - Психо-эмоциональная характеристика подростков с головной болью напряжения (2015)
Ступчук М. С. - Мейотичне дозрівання ооцитів і життєздатність клітин їх фолікулярного оточення, тимуса і лімфатичних вузлів в умовах експериментального імунного гломерулонефриту, Грушка Н. Г., Шепель О. А., Блашків Т. В., Вознесенська Т. Ю. (2015)
Черник В. І. - Чутливість до лікувальних фагів стафілококів, виділених від вагітних, Зубарева І. М., Вінніков А. І. (2015)
Юзич І. А. - Системна запальна відповідь при різних формах вторинних дилатаційних кардіоміопатій, Кияк Ю. Г., Лаповець Л. Є. (2015)
Якименко О. О. - Оцінка ефективності терапії пацієнтів, які перенесли гострий коронарний синдром без елевації сегменту ST та стентування коронарних артерій при наявності супутнього метаболічного синдрому за допомогою модернізованого опитувальника MSAQ, Холопов Л. С., Чумаченко Н. В. (2015)
Багацкая Н. В. - Цитогенетические особенности в лимфоцитах периферической крови in vitro больных с различными вариантами течения ювенильного ревматоидного артрита, Медзяновская Е. В. (2015)
Жилкова Е. С. - Анализ полиморфных вариантов генов MTHFR (C677T, A1298C) и MTRR (A66G) у мужчин со сниженной репродуктивной функцией, Сотник Н. Н., Феськов А. М., Федота А. М. (2015)
Помогайбо В. М. - Органічна еволюція та її висвітлення в українських підручниках, Власенко Н. О. (2015)
Кравченко С. П. - Спосіб оптимізації хірургічного лікування хворих з хронічною анальною тріщиною (2015)
Макарова М. О. - Хірургічні аспекти постановки складних венозних доступів у дітей (2015)
Смоляр Н. І. - Лазерна активація антибактеріальної дії фотосенсибілізаторів на одонтопатогенні мікроорганізми, Корнійчук О. П., Дацко В. А., Федечко Й. М. (2015)
Кащик О. О. - Фагочутливість стафілококів у біоплівці, Воронкова О. С., Вінніков А. І. (2015)
Назарчук О. А. - Мікробіологічна характеристика резистентності мікроорганізмів до антисептичних препаратів, Палій Д. В., Коваленко І. В., Гончар О. О., Яцула О. В. (2015)
Ядерна А. Г. - Дослідження асоціацій мікроорганізмів урогенітального тракту жінок за допомогою ПЛР в реальному часі, Голодок Л. П., Хлопова О. В., Вінніков А. І. (2015)
Боягина О. Д. - Индивидуальная вариативность формы мозолистого тела мужчин и женщин в зрелом возрасте по данным МРТ-изображений (2015)
Павлова Т. М. - Морфологические особенности и электрическое сопротивление бедренной кости крыс после моделирования перелома, Березка Н. И. (2015)
Сыкал А. А. - Морфология костной ткани у животных с сахарным диабетом 2 типа, Дедух Н. В. (2015)
Стахурська І. О. - Морфологічна оцінка довготривалого впливу нітриту натрію на серце щура (2015)
Черкасов В. Г. - Морфологические аспекты цитопротекции в органах нейроиммуноэндокринной системы при инфузионной терапии ожоговой болезни, Ковальчук А. И., Дзевульская И. В., Черкасов Э. В. (2015)
Дуфинець В. А. - Профілактика неінфекційних захворювань в первинній ланці охорони здоров’я Закарпатської області, Грузєва Т. С. (2015)
Неханевич О. Б. - Особливості лікарського контролю за спортсменами з ознаками дисплазії сполучної тканини, Дорофєєва О. Є., Смирнова О. Л., Логвиненко В. В. (2015)
Яценко О. В. - Деформабільність еритроцитів як критерій оцінки реактивного та адаптивного стану хокеїстів протягом тренувального процесу (2015)
Аветіков Д. С. - Клінічна характеристика стану післяопераційних рубців при проведенні верхньої та середньої рітідектомії, Кофман А. А. (2015)
Бандрівська Н. Н. - Об’єктивні симптоми перебігу генералізованого пародонтиту у хворих з цукровим діабетом І типу на фоні діабетичної кардіоміопатії, Шкребнюк Р. Ю. (2015)
Баранова М. С. - Влияние материнской гипокинезии при вынашивании потомства на морфофункциональное состояние тканей зубов взрослых молодых потомков, Губина-Вакулик Г. И. (2015)
Браїлко Н. М. - Оцінка стоматологічного статусу студентів 3 курсу стоматологічного факультету ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія", Коваленко В. В., Ткаченко І. М. (2015)
Гармаш О. В. - Виявлення факторів ризику захворювань тканин пародонта і твердих тканин зубів у пацієнтів, народжених з макросомією (клінічна апробація опитувальника) (2015)
Коленко Ю. Г. - Оценка эффективности микроядерного теста в клетках буккального эпителия для ранней диагностики лейкоплакии слизистой оболочки полости рта (2015)
Любарець С. Ф. - Особливості вад твердих тканин зубів у дітей з різною соматичною та ендокринною патологією — мешканців різних регіонів України, Саранча С. М., Томашівська Л. М. (2015)
Masoud Kiani - Pulp Capping with Mineral Trioxide Aggregate at Pulp Exposure, Yanko Nataliia, Mohanad Seed Ahmed, Ali Amanibeni (2015)
Олекшій П. В. - Вміст туморнекротичного фактора-α в ротовій рідині та сироватці крові пацієнтів, яким рекомендована дентальна імплантація, Горицький В. М., Лаповець Л. Є., УштанС. В. (2015)
Пупін Т. І. - Оцінка ефективності місцевого лікування генералізованого пародонтиту зі застосуванням "Рerio Сhip", Виноградова О. М., Бандрівська Н. Н., Бандрівський Ю. Л., Кардашевська О. І. (2015)
Розовик Н. С. - Оцінка застосування гелю "Апідент" в лікуванні генералізованого пародонтиту, Дементьєва О. В., Ієвлєва Ю. В. (2015)
Слабковський В. В. - Потреба в ендодонтичному лікуванні постійних зубів у дітей-пацієнтів стоматологічного медичного центру (2015)
Ющенко П. Л. - Стан мікроциркуляторного русла слизової оболонки порожнини рота під дією силіконових відбиткових матеріалів за даними реографічних досліджень (2015)
Біляков А. М. - Алгоритм діагностики травматичного ґенезу смерті за вмістом гістаміну та серотоніну в рідинах тіла в разі смертельної дії травматичного фактору (2015)
Бурега І. Ю. - Особливості динаміки змін показників транспорту та насичення заліза крові у щурів при введенні сироватки крові тварин після стимуляції еритропоезу (2015)
Львов А. С. - Влияние двигательной активности на заболеваемость студентов специальных медицинских групп с различным типом телосложения, Шейко В. И., Глазков Э. А. (2015)
Турицкая Т. Г. - Изменение основных показателей гиппокампограммы крыс в условиях хронической кофеиновой алиментации, Лукашев С. Н., Ляшенко В. П. (2015)
Титул, зміст (2017)
Редько В. Н. - Точные оценки временной сложности реализации алгоритмов теоретико-множественных операций в табличных алгебрах, Буй Д. Б., Канарская И. С., Сенченко А. С. (2017)
Селезов И. Т. - Моделирование пульсовых волн давления при кардиошунтировании, Кривонос Ю. Г. (2017)
Приказчиков В. Г. - Сравнение по энергии сходимости одношагового и двухшагового итерационных методов, Химич А. Н. (2017)
Ермольев Ю. М. - Методы робастного разукрупнения данных и проекций при неопределенностях: исследования изменений земельного покрова и землепользования, Ермольева Т. Ю., Хавлик П., Монье А., Леклер Д., Фритц С., Оберштайнэр М., Киризюк С. В., Бородина Е. Н. (2017)
Прусов В. А. - Численный метод решения задачи Коши с предысторией, Дорошенко А. Е. (2017)
Ротштейн А. П. - Ранжирование элементов системы на основе нечеткого отношения влияния и транзитивного замыкания (2017)
Гребенник И. В. - Специальные транспозиции элементов перестановок и свойства композиции, Черная О. С. (2017)
Фаль А. М. - Стандартизация в сфере безопасности информационных технологий (2017)
Майко Н. В. - Улучшенные оценки точности разностной схемы для двумерного параболического уравнения с учетом эффекта от краевых и начальных условий (2017)
Жерновый К. Ю. - Определение стационарных характеристик двухканальных систем с эрланговским распределением времени обслуживания (2017)
Крывый С. Л. - Проектирование грид-структур на основе транзиционных систем с обоснованием правильности их функционирования, Бойко Ю. В., Погорелый С. Д., Борецкий А. Ф., Глыбовец Н. Н. (2017)
Петрасова С. В. - Использование технологии идентификации семантически связных элементов текста для определения единого информационного пространства, Хайрова Н. Ф. (2017)
Касім А. М. - Формальна модель синтезованого екранного образу динамічної обстановки в районах моніторингу рухомих об’єктів та її імплементація у веб-орієнтовану геоінформаційну систему (2017)
Рачковский Д. А. - Бинарные векторы для быстрой оценки расстояний и сходств (2017)
Стасюк О. І. - Диференційні математичні моделі для дослідження комп’ютерної архітектури всережимної системи керування дистанцією електропостачання залізниць, Гончарова Л. Л. (2017)
Горбулін В. П. - Війна і мир: п'ять сценаріїв для України (2015)
Руснак І. С. - Національна безпека та підвищення обороноздатності України в контексті нових викликів і загроз, Хижняк В. В. (2015)
Телелим В. М. - Погляди на організацію процесу управління підготовкою держави до оборони, Пунда Ю. В., Косевцов В. О. (2015)
Розумний М. М. - Кризовий потенціал асиметрії міжнародних відносин (2015)
Duleba A. - Implication of the Russian-Ukrainian conflict for the EU as a "European project" (2015)
Парахонський Б. О. - Модернізація і опір: зовнішньополітична доктрина Української держави, Яворська Г. М. (2015)
Власюк О. С. - Проблеми розбудови інноваційно-орієнтованої економіки України (2015)
Мерніков Г. І. - Розбудова української державності в умовах глобалізації та євроінтеграції, Шевцов А. І. (2015)
Вовканич С. Й. - Аксіологія державотворчих концептів в умовах соціально-економічних змін нових викликів і загроз національній безпеці (2015)
Шайгородський Ю. Ж. - Мотиваційно-смислові основи стратегії суспільного розвитку (2015)
Пилипчук В. Г. - Сектор безпеки в контексті створення й захисту суверенної Української держави: історичні та політико-правові аспекти (2015)
Афонін Е. А. - Закономірності та особливості української суспільної трансформації, Суший О. В. (2015)
Ожеван М. А. - Економічна й політична конкурентоспроможність українських медіа як питання національної безпеки та оборони (2015)
Коваль О. П. - Пенсійне страхування дерслужбовців: вимоги часу та інтереси держави (2015)
Рибка С. В. - Кіберпростір, управління інфраструктурою, кібербезпека, Кільчицький Є. В., Післегін О. М. (2015)
Степико М. Т. - Виклики та загрози українській ідентичності в умовах російської агресії (2015)
Резюме (2015)
Презентовано монографію "Донбас і Крим: ціна повернення" (2015)
Горбулін В. П. - Стіл переговорів посеред поля бою (2016)
Власюк О. С. - Стратегічна адаптація НАТО до нових безпекових випробувань: опції для України, Яворська Г. М. (2016)
Гончарук А. З. - Шовковий шлях: від концепції до практичних кроків (формат взаємодії 16+1), Кошовий С. А. (2016)
Сіденко В. Р. - Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС крізь призму розвитку неформальних суспільних інститутів (2016)
Татаренко Н. О. - Реалізація Угоди про асоціяцію України і Єс у контексті торговельних воєн (2016)
Грущинська Н. М. - Значення торговельної дипломатії в організації експорту української продукції до ЄС (2016)
Шаров О. М. - Африканський чинник євроінтеграції України (2016)
Магда Є. В. - Загрози гібридної війни для європейської інтеграції України (2016)
Імплементація угоди про асоціацію з ЄС аналізували на круглому столі. Огляд (2016)
Інвестиції в майбутнє України. Інтерв'ю з Яном Томбіньскі (2016)
Vlasiuk O. - Hie Rodos, hie salta! (2016)
Геєць В. М. - Динаміка процесів європеїзації у сфері економіки України: рік перший (2016)
Веселовський А. І. - Імплементація Угоди про асоціацію Україна-ЄС як дзеркало української національної зрілості (2016)
Акуленко Л. - Угода про асоціацію між Україною та ЄС: розроблення прикладного інструменту моніторингу та оцінювання прогресу імплементації норм європейського законодавства, Науменко Д. (2016)
Віткін Л. М. - Реформування системи технічного регулювання: здобутки та плани на майбутнє (2016)
Клименко І. В. - Особливий шлях України до Європи (2016)
Гресь І. Б. - Євроінтеграційний вибір - реалії українського життя або модний реверанс..., бажання змінитися або розмови про євроінтеграцію (2016)
Прес-служба УСПП. - На шляху до євроінтеграції бізнесу підставлять плече ділові організації (2016)
Черняховська М. М. - Рецензія на монографію "Донбас і Крим: ціна повернення" (за загальною редакцією В. П. Горбуліна, О. С. Власюка, Е. М. Лібанової, О. М. Ляшенко) (2016)
Сікорa Л. С. - Інтелектуaлізaція інтерфейсу для взaємодіїaгентів в системaх упрaвління склaдними технологічними комплексaми, Семенюк У. М., Щербина Т. І. (2016)
Луцків М. М. - Моделювання покриття десятипольної шкали фарбою у флексографічній друкарській системі паралельної структури четвертої розмірності, Сідікі О. С. (2016)
Курка П. З. - Характеристики нафарблення квадратних растрових елементів у фарбодрукарській системі шостої розмірності (2016)
Луцків М. М. - Дискретна модель для графічної інтерпретації нечітких множин (2016)
Гаранюк П. І. - Модель методики оцінювання ризиків інформаційних систем, побудованих на SaaS платформах, Пантелюк Д. М., Ромака В. А., Стецяк Т. Б. (2016)
Опірський І. Р. - Аналіз стохастичних та динамічних моделей несанкціонованого доступу в інформаційних мережах держави, Гаранюк П. І., Головатий Т. І. (2016)
Ільницький Г. І. - Комп’ютерно-математичний моніторинг клініко-лабораторного симптомокомплексу при туберкульозному запаленні (2016)
Мокренкo П. В. - Дослідження моделі квантового перетворювача"струм-частота" з імпульсним збудженням, Стрепко І. Т. (2016)
Микитюк М. Я. - Аналіз загроз та запобігання несанкціонованого доступу до телефонних ліній (2016)
Олійник Р. В. - Інформаційна технологія обробки даних інформаційних систем із змінними структурою та параметрами, Огірко О. І. (2016)
Гуськов П. О. - Проектування мережі C-RAN за критерієм наскрізної затримки, Бак Р. І., Швець А. Л., Колодій Р. С., Коваль Б. В. (2016)
Топольницький П. В. - Напрямки вдосконалення систем транспортування в машинах для обрізування книжково-журнальних блоків з трьох боків, Стрепко О. І. (2016)
Шахбазов Я. О. - Високошвидкісна обробка деталей машин, Білявський М. Л., Стецько А. Є. (2016)
Стеців Я. Б. - Однокоромисловий двокулачковий механізм приводу форгрейфера машини "Printmaster GTO 52", Cтеців Б. С. (2016)
Пушак А. С. - Люмінесценція мікрокристалів LaBr3-Ce, вкраплених в матриці NaBr, Пушак Я. С., Вістовський В. В., Мягкота С. В., Демків Т. М., Волошиновський А. С. (2016)
Крайовський В. Я. - Моделювання електронної структури термометричного матеріалу n-ZrNiSn (2016)
Крайовський В. Я. - Моделювання електронної структури термометричного матеріалу Hf1-x Lux NiSn (2016)
Івах Р. М. - Коригування похибок, зумовлених нестабільністю біохімічного складу сипкого матеріалу під час вимірювання його вологості, Івах М. Я. (2016)
Referats (2016)
Кізима Т. - Поведінкові фінанси у концепціях класичної та інституціональної теорій (2013)
Сидор І. - Бюджетне забезпечення соціальної функції держави (2013)
Корнацька Р. - Реалії та перспективи пенсійного забезпечення в Україні (2013)
Маркович Г. - Особливості менеджменту коштів місцевих бюджетів на стадіях бюджетного процесу (2013)
Маслова Т. - Макрофінансові проблеми глобального старіння населення (2013)
Кириленко О. - Залучення приватних інвестицій у галузь водопостачання та водовідведення, Перевознюк В. (2013)
Бобух І. - Амортизаційна політика в Україні: сучасний стан і перспективні напрями трансформації (2013)
Медвідь В. - Концептуалізація стратегії інноваційного розвитку підприємств промислового комплексу, Сігуа В. (2013)
Козюк В. - Глобалізація та міжчасові обмеження фіскальних стимулів (2013)
Федоренко А. - Акциз з "обігу цінних паперів" (2013)
Тучак Т. - Актуальні питання реорганізації податкової та митної служби України (2013)
Тулай О. - Підвищення фіскальної ролі податкових надходжень у формуванні місцевих бюджетів, Марчук А. (2013)
Харкавий М. - Митний пост-аудит: зарубіжний досвід та вітчизняна практика (2013)
Виклюк М. - Економічний зміст податкової безпеки та її складові (2013)
Тарасова О. - Системно-динамічне моделювання депозитної політики комерційного банку, Тузова О. (2013)
Коваль С. - Теоретичні та практичні аспекти ресурсної політики банку (2013)
Гапонюк М. - Сценарії розвитку біржового сегмента ринку корпоративних цінних паперів України (2013)
Наші автори (2013)
Annotations (2013)
Горбулін В. П. - Трансформаційний потенціал гібридного світу: виклики для України, Дубов Д. В. (2016)
Парахонський Б. О. - Регіональні наслідки глобальних суперечностей: Чорноморський регіон (2016)
Шевцов А. І. - Група БРІКС та нова парадигма міжнародних відносин, Мерніков Г. І. (2016)
Шаров О. М. - Міжнародна санкційна політика щодо Російської Федерації (2016)
Замікула М. О. - Арктичний регіон у безпековому плануванні північноєвропейських країн (на прикладі Данії) (2016)
Власюк О. С. - Українська зовнішня політика на межі епох: історичні досвіди й теоретичні висновки, Кононенко С. В. (2016)
Burkovskiy P. - A Day After the Minsk Agreements: Ukraine Between Western Exit Strategy and Russian Endgame (2016)
Горбулін В. П. - ОПК України: кроки до стабілізації діяльності та розвитку в умовах гібридної війни, Шеховцов В. С., Шевцов А. І. (2016)
Кравченко В. В. - Збройні сили Франції та Великої Британії: відповідаючи на загрози в умовах фінансової кризи (2016)
Паливода В. О. - Удосконалення демократичного контролю над спеціальними службами у контексті європейської та євроатлантичної інтеграції України (2016)
Данильян О. Г. - Інформаційна свобода: деякі штрихи до усвідомлення сутності, Дзьобань О. П. (2016)
Сьомін С. В. - Аксіологічна парадигма українсько-російського протистояння в інформаційному просторі окупованого Криму (2016)
Циганов В. В. - Феномен медіа-ненависті в контексті національної безпеки (2016)
Прудникова О.В. - Інформаційна культура в інформаційну епоху (2016)
Черненко Т. В. - Можливості впливу України на російський інформаційний простір (2016)
Кравців В. С. - Реформа адміністративно-територіального устрою: результати, проблеми, подальші дії, Жук П. В. (2016)
Павлюк А. П. - Інституційно-правове забезпечення реформи територіальної організації влади в Україні (2016)
Яценко Л. Д. - Ризикогенні чинники соціальної напруженості в Україні, Коломієць О. О. (2016)
Новіков М. В. - Сучасної урології (огляд літератури), Костєв Ф. І., Гойдик В. С., Шухтін В. В. (2016)
Такташов Г. С. - Хроническая ревматическая болезнь сердца и степень экологического загрязнения атмосферы (2016)
Голикова В. В. - Аварии морских судов и профессиональная компетентность плавсостава, Потапов Е. А., Шафран Л. М. (2016)
Сидоренко С. Г. - Фумиганты на этапах зернового транспортного конвейера: токсиколого-гигиеническая характеристика и меры безопасности, Шафран Л. М. (2016)
Кириленко Н. А. - Гельмінти горобиних птахів (passeriformes), що мігрують через о.Зміїний (2016)
Тещук В. Й. - Травматичні ушкодження периферійних нервів у військовослужбовців – учасників антитерористичної операції, Тещук Н. В., Добренко М. В. (2016)
Бондар В. М. - Особливості кардіоремоделювання у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та метаболічним синдромом, Чернишова К. С. (2016)
Пенина Е. О. - Влияние сухих углекислых ванн и интерференц-терапии на эндотелиальную дисфункцию в комплексном лечении больных ишемической болезнью сердца с коронарным синдромом Х (2016)
Ткачишина Н. Ю. - Оцінка стану цереброваскулярної реактивності у працівників локомотивних бригад, Шинкарук Т. О., Баглей Ю. В. (2016)
Глазков Е. О. - Корекція порушень гемодинамічних показників серцево-судинної системи організму при зміні клімато-георафічних умов перебування (2016)
Атаман Ю. О. - Вікові зміни еластичності артерій та їх зв’язок з порушеннями центральної гемодинаміки, Єрмоленко Т. С., Перешивайло О. І. (2016)
Левицька С. А. - Одиночний поліморфізм гена IL-1 (С-511Т) у дітей з рецидивними респіраторними інфекціями, Гоженко А. І., Шустик Р. П., Гашинський І. В. (2016)
Алексійчук О. Ю. - Вторинна профілактика та корекція патологічних змін гепатобіліарної системи у працівників локомотивних бригад, Ткачишина Н. Ю., Ткачишин В. С., Арустамян О. М. (2016)
Бакалюк Т. Г. - Патофізіологічні механізми розвитку больового синдрому та м’язової дисфункції при первинному гонартрозі та шляхи корекції в санаторних умовах (2016)
Левицкий А. П. - Влияние пищевого препарата незаменимых жирных ки-слот на их содержание в сыворотке крови, печени и вис-церальной жировой ткани крыс, получавших безжировой рацион, Ходаков И. В. (2016)
Степан В. Т. - Влияние биологически активних веществ клюквы на биохимические показатели почек и мочевого пузиря крыс при стоматогенной эндотоксинемии, Ярынич М. Ф., Левицкий А. П. (2016)
Дивоча В. А. - Наличие клеточных компонентов хозяина в вакцинах и иммунобиологических препаратах крови (2016)
Васюк B. Л. - Гепатопротекторное действие антидисбиотических средств при экспериментальном неалкогольном стеатогепатите, Гоженко А. И., Левченко Е. М., Левицкий А. П. (2016)
Приступа Б. В. - Противовоспалительное действие сочетанного использования сложных эфиров ибупрофена с низкочастотным ультразвуком, Кравченко И. А., Снегур П. А., Лепих Я. И. (2016)
Ніколаєва О. В. - Порівняльна характеристика впливів незбалансованого харчування та хронічного стресу на стан здоров‘я лабораторних щурів в експерименті, Павлова О. О., Сіренко В. А., Ковальцова М. В., Сулхдост І. О. (2016)
Гнатюк В. В. - Рівень мелатоніну у щурів-самців різного віку з виразковим ураженням шлунка на тлі десинхронозу, Кононенко Н. М. (2016)
К 80-летию Леонида Моисеевича Шафрана (2016)
К 90-летию Дмитрия Денисовича Зербино (2016)
До 70-річчя Едуарда Михайловича Псядло (2016)
До 60-річчя Андрія Вікторовича Мокієнко (2016)
Лєбєдєва Т. Л. - Аналіз нормативно-методичного забезпечення вимог до стану здоров’я водіїв та розробка пропозицій з його удосконалення, Панов Б. В., Балабан С. В., Чорний Ю. О., Квітка М. І. (2016)
Вашпанов Ю. А. - Использование полупроводниковых наноматериалов для создания биосенсоров медицинского и биологического применения (2016)
Салех Е. Н. - Ингаляционные анестетики с позиций химической безопасности в хирургии (2016)
Пыхтеева Е. Д. - Применение гипертермической химиоперфузии в лечении перитонеального карциноматоза (обзор), Максимовский В. Е., Дубинина В. Г. (2016)
Сидоренко С. Г. - Профессиография как основа управления надежностью, безопасностью и состоянием здоровья работников зернового транспортного конвейера Украины (2016)
Верголяс М. Р. - Оцінка токсиксичного впливу питних вод на організм щурів WISTAR, Трахтенберг І. М., Дмитруха Н. М., Гончарук В. В. (2016)
Григоренко Л. В. - Динаміка нітрифікуючої активності води з децентралізованих джерел водопостачання в сільських таксонах Дніпропетровської області (2016)
Антонова А. В. - Биомониторинг содержания свинца в организме детей как маркер его техногенного поступления, Землякова Т. Д. (2016)
Лєбєдєва Т. Л. - Вивчення стану здоров’я водіїв таксі за результатами анкетного опитування, Гуров С. В., Петров В. А., Чорний Ю. О. (2016)
Холопов Л. С. - Особливості ремоделювання лівого шлуночку у пацієнтів з ішемічною хворобою серця та метаболічним синдромом після через шкірного коронарного втручання з приводу гострого коронарного синдрому без стійкої елевації сегменту ST на фоні кардіоцитопротекторної терапії, Чумаченко Н. В. (2016)
Авраменко А. А. - Особенности развития хронического хеликобактериоза у преподавателей средних и высших учебных заведений, Чернозуб А. А., Абрамов К. В. (2016)
Якименко Е. А. - Роль взаимодействия факторов риска в формировании величины вероятности фатального исхода сердечно-сосудистых заболеваний, Олейник Д. А., Олейник А. И. (2016)
Дієв Є. В. - Тривалість зуботехнічних етапів виготовлення повних знімних зубних протезів із різноманітними видами фіксації до імплантатів, Лабунець В. А., Шнайдер С. А., Дієва Т. В. (2016)
Богдан Н. М. - Влияние препарата из сои и авокадо на течение деформирующего остеоартроза с сопутствующим метаболическим синдромом у женщин среднего и пожилого возраста (2016)
Домбровська Н. С. - Гуморальний імунітет та особливості периферичної крові у ліквідаторів Чорнобильської аварії (2016)
Квасницька О. Б. - Можливості фармакологічної корекції ренальної дисфункції у хворих на декомпенсований цироз печінки, Гоженко А. І. (2016)
Гоженко А. І. - Вплив флокаліну на транспорт іонів натрію та енергетичний обмін у пошкоджених сулемою нирках щурів, Філіпець Н. Д., Сірман В. М., Філіпець О. О. (2016)
Регеда С. М. - Роль фагоцитарної активності лейкоцитів у крові для патогенезу формування пізнього періоду експериментальної пневмонії, Фурдичко Л. О., Регеда-Фурдичко М. М. (2016)
Гринь И. В. - Влияние мази тиотриазолина с наночастицами серебра на состояние окислительно-антиоксидантного гомеостаза в очаге повреждения при термическом ожоге в эксперименте, Звягинцева Т. В., Гринь В. В., Кривошапка А. В. (2016)
Бабієнко В. В. - Стан основних функцій та систем організму теплокровних тварин під впливом поліолів у підгострому експерименті, Аніщенко Л. В., Михайленко В. Л. (2016)
Миронченко С. И. - Про- и антиоксидантные механизмы ультрафиолет-индуцированных повреждений кожи и их экспериментальная терапия, Звягинцева Т. В. (2016)
Тюпка Т. І. - Зміни біохімічних показників сироватки крові і тканини пародонту при експериментальному гінгівіті та їх корекція, Мінаєва А. О., Лабунець А. І. (2016)
Левицкий А. П. - Развитие дисбиоза и гепатита у крыс с экспериментальным метаболическим синдромом, Васюк В. Л., Шухтина И. Н. (2016)
Панчук О. Ю. - Психограми основних професій стоматологічного фаху та їх профорієнтаційне значення: психогігієнічна діагностика, прогностична роль (2016)
Шафран Л. М. - Новые горизонты изучения микроэлементов: роль в сохранении здоровья человека и животных (По итогам 6-го Международного симпозиума Федерации европейских обществ микроэлементологов. Италия, Катания, 26-28 мая 2016 года) (2016)
Егоров Г. В. - Системный анализ модели оптимизации стационарного водолазного комплекса на глубину работ до 60 м, Шафиров З. З., Мустафаев В. О. (2016)
Ефремова Н. В. - Применения метода сращиваемых асимтотиточеских разложений к решению задачи о дифракции волнения конечной амплитудына судне в мелководной акватории (2016)
Kanifolskyi O. O. - The concept of small high-speed ferry, Krysyuk L. M. (2016)
Челабчи В. В. - Моделювання процесів хвильової гідромеханіки (2016)
Нікул С. О. - Методика прогнозування обрису зразка озброєння (2016)
Андреев А. В. - Эксплуатационная несущая способность конструкций отечественных и зарубежных воздушных судов транспортной категории из полимерных композиционных материалов. Часть 1. Общая постановка задачи, Бычков А. С., Кондратьев А. В. (2016)
Вычужанин В. В. - Метод структурной оптимизации характеристик системы дистанционного мониторинга и диагностики судовых сложных технических систем, Шибаева Н. О. (2016)
Гудилко Р. Г. - Использование водо-топливных эмульсий при эксплуатации морских судов (2016)
Слободяник А. В. - Инновационная конструкция глубоководного причального сооружения (2016)
Стрельцов П. М. - Методи чисельного рішення екстремальних задач управління легкими мостовими кранами з гнучким підвісом вантажу (2016)
Синица Р. В. - Исследование вопросов влияния уровня воды в нижнем, Анисимов К. И. (2016)
Панова И. Н. - Исследования волновой нагрузки на верхнее строение гидротехнических сооружений сквозного типа (2016)
Петров И. М. - Формирование модели активизации развития профессиональной направленности морского агента в сервисных эргатических системах (2016)
Пітерська В. М. - Проектний підхід до моделювання управління інноваційною організацією (2016)
Titov S. D. - A problem of immersing the maximum radius circle in the polyhedron, Chernova L. S. (2016)
Поддубная Н. Н. - Экономико-математическая модель обоснования месторасположения логистических распределительных центров при контейнерных перевозках (2016)
Поддубная Н. Н. - Использование усложненных постановок транспортной задачи для обоснования логистических систем (2016)
Пизинцали Л. В. - Обеспечение безопасной утилизации судов на основе резолюций ИМО при разработке проекта утилизационного предприятия (2016)
Автори збірника (2016)
Вимоги до авторських текстових оригіналів (2016)
Титул, зміст (2016)
Kovalchuk V. - Research and analysis of the stressed-strained state of metal corrugated structures of railroad tracks, Luchko J., Bondarenko I., Markul R., Parneta B. (2016)
Saveleva O. - Optimization of uniformly stressed structures of cylindrical tanks in CAD, Khomyak Yu., Stanovska I., Toropenko A., Naumenko E. (2016)
Filimonikhin G. - Research by a 3D modelling of the screen box flat translatory vibrations excited by a ball auto-balancer, Yatsun V., Lichuk M., Filimonikhina I. (2016)
Goncharov V. - Research of stability and transition processes of the flexible double-support rotor with auto-balancers near support, Nevdakha A., Nevdakha Yu., Gutsul V. (2016)
Bondarenko I. - Development of algorithm for calculating dynamic processes of railroad track deformability work (2016)
Tarasevyсh Y. - Research of influence of random change of annular seal parameters on efficiency of centrifugal pum, Savchenko I., Sovenko N., Savchenko A. (2016)
Budarin V. - Analytical description of the flow of the newtonian liquid in a round tube and on a horizontal plate (2016)
Bezvesilna О. - Simulation of influence of perturbation parameters on the new dual-channel capacitive mems gravimeter performance, Khylchenko Т., Tkachuk А., Nechai S. (2016)
Abstract and References (2016)
Титул, зміст (2016)
Zaykov V. - Model of the cascade thermoelectric cooling devices in the mode of the largest energy efficiency, Mescheryakov V., Zhuravlov Yu. (2016)
Gorbov V. - Decreasing the mass indices of gas turbine engines regenerators by means of choosing rational parameters, Solomonuk D. (2016)
Kuznetsov M. - Thermoeconomic optimization of supercritical refrigeration system with the refrigerant R744 (CO2), Kharlampidi D., Tarasova V., Voytenko E. (2016)
Shakhov Yu. - Liquid jet cooler-based liquid hydrogen fueling and thermostating launch system development (2016)
Babych M. - Substantiation of economic efficiency of using a solar dryer under conditions of personal peasant farms, Korobka S., Skrynkovskyy R., Korobka S., Krygul R. (2016)
Vambol V. - Numerical integration of the process of cooling gas formed by thermal recycling of waste (2016)
Babak V. - Improving the efficiency of fuel combustion with regard to the uncertainty of measuring oxygen concentration, Mokiychuk V., Zaporozhets A., Redko O. (2016)
Abstract and References (2016)
Титул, зміст (2016)
Дієва допомога при недостатності ферментів (2016)
VIII Національний з’їзд фармацевтів України: актуальні проблеми охорони здоров’я (2016)
"Фармак" провів сателітний симпозіум щодо біоеквівалентності ЛЗ (2016)
Дедишина Л. - Фальсифіковані ліки в Україні: проблеми і шляхи вирішення (2016)
Фотоконкурс для сотрудниц аптек (2016)
Демецкая А. - Работа будущего: навыки и профессии (2016)
Дедишина Л. - Бачити все (2016)
Дедишина Л. - Українська медицина і європейські стандарти (2016)
Демецкая А. - Orthorexia nervosa, или Подводные камни слишком здорового питания (2016)
Кривомаз Т. - Не только дыхание (2016)
Кривомаз Т. - В очереди на ликвидацию — вирус полиомиелита (2016)
Лікування болю в горлі: сучасні тенденції (2016)
Демецкая А. - Виагра: здоровье, гуманизм и сила!, Пивоваров В. (2016)
Клименюк Ю. - Категорийный менеджмент: инструмент управления ассортиментом или вымысел? (2016)
Примак Р. - Вспомогательные, но не второстепенные (2016)
Демецкая А. - Многоликий витамин: биотин (2016)
Незаменимость эссенциальных фосфолипидов (2016)
Знаете ли Вы, что... (2016)
Орловецкая Н. - Фитотерапия неврозов, Редькин Р., Очкур А. (2016)
Клименюк Ю. - Проверка на прочность (2016)
Історії провізорів. Натуральне, все натуральне (2016)
Дедишина Л. - Справді перша соціальна (2016)
Кириленко М. - Особливості спілкування з людьми із обмеженими можливостями (2016)
Гороскоп (2016)
Кривомаз Т. - Магия проложила дорогу науке? (2016)
Большаков В. И. - К определению метрики объекта идентификации, Волчук В. Н., Дубров Ю. И. (2016)
Внуков А. А. - Влияние технологических параметров электролиза и состава электролита на физические свойства дисперсного железа, Рослик И. Г., Головачев А. Н., Белая А. В., Черанев Р. М. (2016)
Губенко С. И. - Особенности строения зон насыщения стальной матрицы вблизи неметаллических включений после лазерного воздействия, Никульченко И. А. (2016)
Дергач Т. А. - Обеспечение высокой стойкости к межкристаллитной коррозии холоднокатаных труб из стали 02Х18Н11 (304L) (2016)
Кулик В. В. - Оцінювання пошкоджуваності залізничних коліс в умовах контактної втоми з урахуванням локального нагріву поверхні кочення, Андрейко І. М., Віра В. В. (2016)
Носенко О. П. - Научное обоснование разработки профилей стального шпунта высокой несущей способности (2016)
Будівничий, будівник, будівельник – професія вічна і завжди сучасна (2016)
Ректор та проректорський корпус ДВНЗ ПДАБА (2016)
Евсеева Л. В. - Оценка фармацевтических загрязнителей поверхностных вод Украины, Нетёсова К. Ю., Губин Ю. И., Журавель И. А., Бондарь Н. Г. (2016)
Лебединець В. О. - Оцінка ризиків на етапі фармацевтичної розробки лікарського засобу індопрес ретард у таблетованій формі, Курінна М. В. (2016)
Петровська Л. С. - Порівняльна оцінка фізико­хімічних показників низки сучасних детергентів при розробці піномийних основ (2016)
Ткаченко О. В. - Розробка та валідація методики контролю супровідних домішок у субстанції 4­оксо­2­тіоксо­1,4­дигідротієно(3,2d)піримідин­3­пропанової кислоти, Губарь С. М. (2016)
Zarichkova M. V. - Research of existing risks with employees of pharmacy institutions and classification of risks by different types of safety (2016)
Posylkina O. V. - Analysis of peculiarities of growth for the medical cosmetics market in Ukraine, Kotlyarova V. G., Chechotka O. V. (2016)
Терещенко Л. В. - Дослідження електронної охорони здоров’я та рецептури в світі: основні перспективи та напрямки впровадження в Україні (2016)
Панфілова Г. Л. - Оцінка проблем впровадження обов’язкового та ефективності функціонування добровільного медичного страхування в реаліях системної кризи в Україні, Харченко Д. С., Сокуренко І. А. (2016)
Vyshnevska L. І. - Marketing research of pharmaceutical market for the treatment of hepatobiliary system with a perspective design of plant­based medicinal product, Shmalko О. О., Мehalinskyi V. А. (2016)
Братішко Ю. С. - Дослідження напрямків реалізації зовнішньої соціальної відповідальності фармацевтичних підприємств, Посилкіна О. В. (2016)
Івко Т. І. - Товарознавчий аналіз засобів для індивідуального догляду за порожниною рота, Германюк Т. А., Гайдай О. Д. (2016)
Тихонов О. І. - Маркетингові дослідження вітчизняного ринку противиразкових препаратів та їх доступності для населення України, Богдан Н. С., Шпичак О. С. (2016)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Управління, економіка та забезпечення якості в фармації" 87 (2016)
Титул, зміст (2016)
Плотніков О. В. - Радіоекологія родовищ залізистих кварцитів Кременчуцького залізорудного басейну, Єфіменко В. В., Яременко О. В. (2016)
Осокина Н. П. - Влияние разрывной тектоники на естественную защищенность подземных вод на примере Киевской области (Украина) (2016)
Жовинський Е. Я. - Ступінь еколого-геохімічного ризику гідровидобутку річного піску у місті Київ, Клос Р. В., Крюченко Н. О. (2016)
Матвієнко О. В. - Еколого-геохімічні дослідження м. Шостка (Сумська область), Кураєва І. В., Самчук А. І., Войтюк Ю. Ю. (2016)
Попенко Е. С. - Особливості розподілу селену у трофічному ланцюгу "ґрунт–рослина” (на прикладі озимої пшениці) (2016)
Компанець Г. С. - Геохімічні аспекти розподілу і концентрації міді та її елементів-супутників у відкладах нижньодевонської континентальної червоноколірно-теригенної формації Львівського палеозойського прогину, Ковальчук М. С., Шестаков О. Ю. (2016)
Крюченко Н. О. - Стан мінерально-сировинної бази плавикового шпату Середнього Придністров’я, Жовинський Е. Я., Жук О. А., Кухар М. В., Панаіт Е. В., Дмитренко К. Е. (2016)
Наші автори (2016)
Іжа М. - Концепція переходу України до сталого розвитку: інноваційно-управлінський аспект, Попов С. (2010)
Соловйов В. - Новий державний менеджмент як напрям адміністративної реформи (2010)
Шевчук А. - Теоретичні підходи до трактування поняття європейської соціальної моделі (2010)
Савков А. - Політичні технології в сучасному виборчому процесі України (2010)
Бачинська К. - Приватизаційні процеси державної власності в процесі становлення ринкової економіки (2010)
Богачук І. - Сучасні тенденції та проблеми становлення політико-управлінської еліти України: шлях від традицій до модернізації (2010)
Вовченко С. - Удосконалення державного управління у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (2010)
Гвазава Н. - Проблеми міжбюджетних відносин: причини та напрями їх вирішення (2010)
Гладка Т. - Стратегічні цілі освітньої політики США (2010)
Дідок Ю. - Державний ветеринарно-санітарний контроль і нагляд: призначення, сутність, види (2010)
Дубовий В. - Проблеми юридичної відповідальності за порушення податкового законодавства (2010)
Коваль З. - Окремі політико-правові аспекти управління інформаційно-психологічною безпекою України (2010)
Куспляк І. - Аналіз проблем надання адміністративних послуг в електронному вигляді та шляхи їх вирішення (2010)
Овчар О. - Використання можливостей Інструменту європейського сусідства і партнерства в реалізації державної політики в сфері європейської інтеграції (2010)
Овчаренко Ю. - Стан та механізми реалізації стратегій забезпечення національної безпеки України (2010)
Ракоцило О. - Ресурсні стратегії управління: аналіз сучасних концепцій (2010)
Рудіков А. - Механізм формування керівного персоналу місцевих органів виконавчої влади та напрямки його удосконалення (2010)
Страшний С. - Бізнес-середовище як об’єкт державного регулювання (2010)
Тимофєєв С. - Роль держави у задоволенні потреб етнонаціональних меншин (2010)
Тихончук Р. - Управління акціонерним товариством за рубежем (2010)
Фікс І. - Питання етнополітики в програмах політичних партій України (2010)
Харук Ю. - Роль і місце школи та служби у справах дітей в організації профілактики правопорушень неповнолітніх в Україні (2010)
Хромова Ю. - Механізм державного управління виборчим процесом (2010)
Шевченко В. - Стратегія формування державної політики у сфері освітніх послуг в умовах євроінтеграції та інноваційного розвитку України (2010)
Штефанюк А. - Можливі підходи до активізації державного управління розвитком аграрного сектору в Україні (2010)
Сердечна Л. - Державна політика щодо захисту прав споживачів реклами (2010)
Клімова С. - Механізм взаємодії Рахункової палати з Верховною Радою України (2010)
Карпенко В. - Використання аналізу ланцюгів доданої вартості як новітній механізм розвитку сільських територій в Україні (2010)
Привалова Н. - Теоретичні засади дослідження управління керівним персоналом у сфері державної служби (2010)
Яшина Ю. - Механізми управління професійним розвитком державних службовців (2010)
Артеменко А. - Визначення пріоритетних підходів щодо розвитку міст для подальшої конкретизації механізмів місцевого самоврядування (2010)
Корнат А. - Можливості управлінського впливу громадських організації на активізацію діяльності громад (2010)
Таран В. - Виконавчі органи місцевих рад та їх місце в системі державного управління (2010)
Беспалов С. - Підприємництво і теоретичні основи його державного управління (2010)
Гнєздилова С. - Моделі управління у військовій сфері (2010)
Половцев О. - Логіко-ймовірнісні моделі ризиків неефективного державного управління (2010)
Серьогін С. - Соціальна сутність корупції в органах державної влади (2010)
Семенюк О. - Про історію і сучасність державного управління будівництвом і використанням авіаносного флоту (2010)
Оліверу Орлову – 85! (2016)
Головне у вересні 2016 (2016)
Нєнно І. - Структурний аналіз бізнес-моделі морського торговельного порту на прикладі СМТП "Октябрьск" (2016)
Алиев Т. - Современное состояние развития предпринимательства в Азербайджане, Алиев Р. (2016)
Новаковська І. - Сучасні проблеми регулювання системи землекористування міст (2016)
Морозов О. - Формування системного ефекту економічних систем, наприклад стартапів, Морозов Т. (2016)
Економічні прогнози для України, Росії та Єврозони (2016)
Рецензія Василь Голян, Ігор Бистряков Сучасні проблеми міського землекористування (на монографію І.Новаковської "Управління міським землекористуванням") (2016)
Наукова конференція (2016)
Титул, зміст (2010)
Святковий фоторепортаж (2010)
Сищук О. - Земля, герб, легалізація (2010)
Поташній Ю. - Нагодуємо півсвіту (2010)
Сищук О. - "Ми всі знаємо, що потрібно робити, однак не знаємо, в який спосіб переобратися після того, як зробимо це" (2010)
Філоненко С. - "Солідарність" учила нас не боятися" (2010)
Філоненко С. - Феномен "Солідарності": щоденник свободи (2010)
Швець В. - Особливості становлення демократії та впровадження демократичних цінностей в Україні й світі, Шайхалієва Ю. (2010)
Білозір О. - Міжнародно-правові передумови закріплення правового статусу діаспори в національному праві (2010)
Ковбасюк Ю. - Антикорупційна політика державних органів влади України (2010)
Шпакович O. - Особливості способів імплементації міжнародно-правових норм (2010)
Олійник О. - Становлення та розвиток судового красномовства як складової юридичної риторики в Античну епоху (2010)
Домнич І. - Соціально-історичні передумови ідей сучасних течій інтерпретативної соціології (2010)
Солдатенко О. - До питання кошторисно-бюджетного фінансування (2010)
Коппель О. - Уплив глобалізації на розвиток локальних цивілізацій: ключові аспекти, Цирфа Ю. (2010)
Тихонов М. - Війни сьомого покоління (2010)
Цирфа Ю. - Про негативний вплив "мирного атома" на здоров’я націй (2010)
Цирфа Ю. - Рукотворна погода, або Чи можливо керувати кліматом? (2010)
Поташній Ю. - Леонід Товажнянський: "Освіта й наука – важливі чинники розвитку України" (2010)
Сіленко А. - Одеська національна академія зв’язку імені О. С. Попова – піонер телекомунікаційної освіти та науки (2010)
Тищук Є. - Едуард Матвійчук: "Відповідальна й сильна влада – це запорука розвитку Одеської області" (2010)
Тищук Є. - 73 героїчні дні оборони Одеси, або що приховувала радянська історіографія… (2010)
Тищук Є. - Навчання "кольору хакі" (2010)
Писаренко С. - А уявіть, як приємно поєднати принади теплого узбережжя і сніжних трас Ай-Петрі (2010)
Московська Н. - Чому лічильники води й тепла схильні до крадіжок (2010)
Савицька О. - "Бiорегулятор": шлях до себе (2010)
Вікторова Г. - Хто одягає золоту сотню (2010)
Северенчук Д. - Читайте, читайте, читайте… (2010)
У новому сезоні Перший Національний запустить 26 нових програм (2010)
Колесова О. - Як приходить розруха в наші голови (2010)
Марчук Л. - Чи збережемо скарб графа Скарбека? (2010)
Клейменова О. - На дорозі, всіяній тернями (2010)
Марчук Л. - Політ художника за волею духу (2010)
Україна в умовах Четвертої промислової революції: шанси на успіх є, але потрібні чітка стратегія та план дій (підсумки Третього Київського міжнародного економічного форуму) (2016)
Василий Голян: Что загоняет украинцев в ловушку бедности (2016)
Марченко О. - Особливості формування споживчого попиту на продовольчому ринку в умовах макроекономічної нестабільності, Свиноус І., Ткаченко К. (2016)
Тур О. - Ендогенні детермінанти стратегічного розвитку підприємств харчової промисловості в контексті зміцнення їх ринкової стійкості (2016)
Тібілова Л. - Застосування методу структурних зрушень у дослідженні орендних відносин, Дудич Л. (2016)
Ибрагимова Н. - Состояние и перспективы развития бизнес-деятельности в нефтяной промышленности Азербайджана (2016)
Городенко Т. - Корпоративні ІСІ в Україні: сучасний стан та пріоритети розвитку (2016)
Морозов О. - Формування системного ефекту економічних систем, наприклад стартапів, Морозов Т. (2016)
У всіх світах він дбав про українство та батьківщину (2016)
Содержание (2016)
Андреев А. В. - Определение содержания микроэлементов в отдельных кристаллах слюд рентгенофлуоресцентным методом на примере биотита (2016)
Литвин І. А. - Флуоресцентні властивості флуоропохідних гідантоїну як потенційних флюоресцентних зондів, Кулинич О. В., Старова В. С, Михайлюк П. К., Запорожець О. А. (2016)
Луценко Н. В. - Електрохімічне визначення таніну у промисловій продукції, Мироняк М. О., Ткач В. І. (2016)
Милюкин М. В. - Мониторинг и дисперсно-фазовое распределение хлор-органических пестицидов в природной воде, Горбань М. В. (2016)
Кутний Д. В. - Экспресс-метод рентгенофлуоресцентного определения элементного состава урановых руд, Медведев А. В., Ванжа С. А., Зима Г. В. (2016)
Егоров В. К. - Изучение старинных монет и металлизированных тканей методами ионно-пучкового анализа и РФА ПВО спектрометрии, Егоров Е. В., Башков В. М., Осипков А. С. (2016)
Пам’яті Миколи Миколайовича Рожицького (2016)
Title (2013)
Contents (2013)
Belykh S. I. - Estimation of efficiency of experimental model of optimization of teaching of students of faculty of physical education (2013)
Brynzak S. S. - Role of force training in physical training of student basketball team players, Krasnov V. P. (2013)
Gavrishova E. V. - On the regulation of motor activity of students with the motivation to achieve success and avoid failure, Gorelov A. A. (2013)
Gerasevich A. N. - Comparative characteristics of the separate morphological and functional state indicators of the organism of modern students (Part 1), Shytov L. A., Shytova E. M., Bokovets V. S., Schenovsky Y. I., Gmir T. A., Parkhots E. G. (2013)
Denisenko I. A. - The peculiarities of functional state changes of cardiovascular system of girls at the age 18-19 years in the process of practicing sport and health tourism (2013)
Dolinnyj U. A. - Physical education of students from sports-oriented technologies, Оlеjnik О. N., Sorokin U. S., Homenko A. A. (2013)
Doroshenko E. Iu. - Model parameters of technical and tactical actions in the competitive activities of volleyball players (2013)
Drogomeretsky V. V. - Application of improving swimming to the correction of joint and ligament students, Kondakov V. L., Gorelov A. A. (2013)
Konovalov V. V. - Grounds of optimum level of development of basic physical qualities which provide high level the functional state of students in the period of flying training, Kirpenko V. N., Marakushyn A. I., Poddubny A. G. (2013)
Kutek T. B. - Application of hardwares in the process of training of skilled sportswomen (2013)
Latyshev S. V. - Approach of the systems to problem of individualization of training of fighters, Korobeynikov G. V. (2013)
Makarova O. V. - Quantitative estimation of the state of vault feet gymnasts on the different stages of the long-term training (2013)
Perederiy A. V. - The structure of the ensuring of the functioning of Special Olympics’ program (2013)
Podrigalo L. V. - Comparative analysis of vitamin status of schoolchildren in recreational period, Platonova A. G., Cieślicka M. (2013)
Sergienko V. N. - Complex estimation of development of power capabilities of students of higher educational establishments (2013)
Uskov S. V. - Formation of stress students in the process of notions of martial arts in high school (2013)
Kholodova O. S. - Modeling of competitive activity of skilled athletes specialized at 1500 m distance on short-track skating (2013)
Sotoode K. - Influence of upper-body exercise order on muscle damage in untrained men, Mirzaei B., Rahmani-Nia F. (2013)
Submission of manuscripts (2013)
Вожняк М. Г. - Соціально-економічний розвиток України в умовах глобальних викликів (2016)
Мозговий О. - Сучасна парадигма функціонування світового фінансового ринку, Малащук Д. (2016)
Резнікова Н. - Феноменологія неозалежності в умовах економічної глобалізації (2016)
Корчевська Л. - Міжнародний досвід формування інституціонально-правової основи безпекознавства (2016)
Молчанова Е. - Філософія глобальних проблем у контексті нового економічного порядку (2016)
Радзієвська С. - Глобальна криза, фінансіалізація і технологічний розвиток (2016)
Содержание (2015)
Метешкин К. А. - Информационные лингвистические технологии в повышении эффективности обучения, Морозова О. И. (2015)
Грицына Н. И. - Проектирование деталей машин с использованием генераторов компонентов и расчетных модулей Autodesk Inventor (2015)
Клименко В. И. - Экспериментальное исследование гидравлического механизма опрокидывания кабины, Шуклинов С. Н., Залогин М. Ю. (2015)
Косолапов В. Б. - Исследование влияния микрогеометрии металлических поверхностей на процесс адсорбции ПАВ, Рукавишников Ю. В. (2015)
Волков В. П. - Формування оптимального температурного стану транспортного двигуна за рахунок комплексного комбінованого прогріву, Грицук І. В. (2015)
Подригало М. А. - Оценка устойчивости автомобиля при действии возмущений в процессе служебных торможений, Туренко А. И. (2015)
Глушкова Д. Б. - Исследование структуры и характера изменения твердости поверхности поршневых колец после газотермического напыления на разных стадиях производственного процесса, Тарабанова В. П., Белый В. А. (2015)
Подригало М. А. - Определение рационального коэффициента распределения тормозных сил между осями автомобиля при служебных торможениях, Байцур М. В. (2015)
Шавёлкин А. А. - Реализация режима ослабления поля в тяговом электроприводе постоянного тока, Костенко И. А. (2015)
Новаковський Д. М. - Аналіз циклу технічної експлуатації дорожньої конструкції нежорсткого типу (2015)
Богомолов В. А. - Учет температурных деформаций и напряжений в вязко-упругих 3D моделях, Жданюк В. К., Разницын И. Л., Богомолов С. В. (2015)
Бильченко А. В. - Моделирование процесса эксплуатации мостовых сооружений на уровне сложившихся событий, Кислов А. Г. (2015)
Чугуєнко С. А. - Про лінійну залежність коефіцієнта теплопровідності асфальтобетону від вмісту щебеню й температури (2015)
Бугаевский С. А. - Применение самоуплотняющегося бетона в технологии устройства облегченных железобетонных перекрытий (2015)
Петренко Ю. А. - Етапи екологічного проекту щодо зниження негативного впливу автотранспортного підприємства, Шилова Т. Г., Кириченко А. І. (2015)
Кондратенко А. Н. - Функции системы управления экологической безопасностью эксплуатации энергетических установок, Вамболь С. А., Вамболь В. В. (2015)
Бригада Е. В. - Сероводород как фактор экологической опасности газообразных выбросов из канализационных сетей (2015)
Табуненко В. О. - Аналіз впливу чинника страху на фізіологічний стан військовослужбовця в період перебування в зоні бойових дій, Радченко І. А. (2015)
Сараєв О. В. - Алгоритм розрахунку та програмна реалізація складних видів наїзду на пішохода, Назаров О. С. (2015)
Абрамова Л. С. - Анализ методов определения показателей безопасности дорожного движения, Ширин В. В., Птица Г. Г. (2015)
Нефедов Н. А. - К определению вероятности выбора пассажиром маршрута следования, Альберт Авуа Дж. (2015)
Пыриг Я. И. - О показателе температурной чувствительности битумов (2015)
Загуменная Е. В. - Концепция формирования позиционного признака непозиционного кода в системе остаточных классов для реализации немодульных операций (2015)
Беляков Р. О. - Метод оцінки показників якості системи автоматичного керування діаграмою направленості фазованої антенної решітки, Радзивилов Г. Д., Остапук А. И., Терещенко В. И. (2014)
Зінченко А. О. - Модель функціонування інтегрованої багатопозиційної системи зв’язку за принципом МІМО (2014)
Коваленко І. Г. - Методика аналізу електромагнітної сумісності засобів радіозв’язку фіксованої радіослужби спеціального призначення (2014)
Макарчук В. І. - Метод виявлення сигналів з псевдовипадковим перестроюванням робочої частоти (2014)
Максимов В. В. - Аналіз кількості службової інформації протоколів маршрутизації OSPFV2 і OSPFV3, Кравченко Д. О. (2014)
Масесов М. О. - Перспективи застосування цифрового діаграмоутворення у станціях тропосферного зв’язку спеціального призначення, Субач І. Ю., Руденко Д. М., Станович О. В. (2014)
Павлов І. М. - Аналіз таксономії систем виявлення атак у контексті сучасного рівня розвитку інформаційних систем, Ніщенко В. І., Терещенко В. І. (2014)
Романов О. І. - Оцінка продуктивності мережевих технологій канального рівня в умовах перевантажень, Нестеренко М. М., Рудько Н. Д. (2014)
Руденко Д. М. - Математична модель спотворення сигналу в MIMO каналі з корельованими завмираннями (2014)
Самойлов І. В. - Експертний метод побудови нечітких відношень на базі парних порівнянь для систем діагностики (2014)
Слюсар В. І. - Нелінійна частотна модуляція OFDM сигналів при зв’язку з високошвидкісними літальними апаратами, Троцько О. О. (2014)
Сніцаренко П. М. - Методика оцінки рівня деструктивного інформаційного впливу на об’єкти інформаційної інфраструктури держави, Саричев Ю. О., Рогов П. Д. (2014)
Сова О. Я. - Методи обробки знань про ситуацію в мобільних радіомережах класу MANET для побудови вузлових інтелектуальних систем управління, Романюк В. А., Міночкін Д. А., Романюк А. В. (2014)
Шевченко А. С. - Метод оцінки імовірності збитку внаслідок реалізації атак перехоплення радіосигналу систем радіозв’язку спеціального призначення, Липський О. А. (2014)
Титул, содержание (2015)
Аулов І. Ф. - Дослідження моделі загроз ключових систем хмари та пропозиції захисту від них (2015)
Заріцький О. В. - Структурний аналіз інформаційної моделі кваліфікаційного рівня, необхідного для виконання роботи, Судік В. В. (2015)
Савчук Т. О. - Розробка критерія оцінювання ефективності роботи хмарного застосунку, Козачук А. В. (2015)
Маргасов Д. В. - Розробка моделі та модифікація методу аналізу ієрархій для оцінки рівня енергоефективності, Сахно Е. Ю., Скітер І. С. (2015)
Кохан С. С. - Розроблення структури бази знань системи геоінформаційного моніторингу для оцінювання якісного стану земель сільськогосподарського призначення, Москаленко А. А. (2015)
Тушницький Р. Б. - Алгоритм ідентифікації подібності складно-структурованих даних на основі семантичних мереж, Макар В. М. (2015)
Сирота С. В. - Розробка генератора тестів для "Moodle” на базі онтології, Ліскін В. О. (2015)
Стопакевич А. А. - Разработка робастной системы управления колонной атмосферной перегонки нефти (2015)
Блінцов В. С. - Сінтез і дослідження систем автоматичного керування рушійно-кермовим комплексом підводного апарата, Волянський С. М. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Молоканова В. М. - Аналіз синергетичних аспектів адаптації організації до змін зовнішнього середовища через портфель проектів (2015)
Brzozowska A. - Analysis of strategies for media discourse management, Kalinichenko A., Kabus J. (2015)
Кузькін О. Ф. - Дослідження регулярності руху маршрутних таксі у пікові години доби (2015)
Hajirahimova M. S. - Review of statistical analysis methods of high-dimensional data, Aliyeva A. S. (2015)
Нестеренко С. А. - Перетворення структури складної технічної системи із частково недоступними елементами до зорового образу, Становський А. О., Торопенко А. В., Швець П. С. (2015)
Фастовець П. М. - Методика оцінювання рівня якості відновлюючих протизносних добавок до паливно-мастильних матеріалів (2015)
Шраменко Н. Ю. - Вплив технологічних параметрів процесу функціонування транспортно-складського комплексу на собівартість переробки вантажу (2015)
Евсеев C. П. - Анализ законодательной базы к системе управления информационной безопасностью НСМЭП, Коц Г. П., Король О. Г. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Панов Є. М. - Дослідження взаємодій стрибок ущільнення – пограничний шар при надзвуковому обтіканні тривимірних конфігурацій, Карвацький А. Я., Лелека С. В., Лазарєв Т. В., Педченко А. Ю. (2015)
Turkovska O. - Linear optimization of forest management for dynamic recursive model, Gusti M., Lauri P., Forsell N., Havlík P., Obersteiner M. (2015)
Алиев Т. А. - Разработка системы идентификации сейсмостойкости и мониторинга зарождения аномальных сейсмических процессов, Аббасов А. М., Гулуев Г. А., Пашаев Ф. Г., Саттарова У. Э. (2015)
Косенко В. В. - Розробка математичних моделей параметрів потоків даних інформаційно-телекомунікаційної мережі, Бугас Д. Н. (2015)
Шергин В. Л. - Интерпретация показателя взаимосвязи многомерных устойчивых случайных величин с помощью факторной модели (2015)
Лисицкая И. В. - Анализ дифференциальных и линейных свойств шифров Rijndael, Serpent, Threefish при 16-битных входах и выходах, Гриненко Т. А., Бессонов С. Ю. (2015)
Timchenko L. - Method for automatic assessing of the gradient filter threshold for fast processing of dynamic scenes objects, Poplavskyi O., Kokriatska N., Poplavska A. (2015)
Стрельникова Е. А. - Исследование взаимного влияния пор в сварном шве под воздействием термосиловой нагрузки, Ковч О. И. (2015)
Новохатская Е. А. - Разработка технологии автоматизированного создания материализованных представлений, Кунгурцев А. Б. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Салах Я. Л. - Использование сердечников из металлического стекла в качестве магнитоупругих датчиков крутящего момента, Шевчик Р. Ю., Новицки М. С., Коробийчук И. В. (2015)
Леваничев В. В. - Разработка модели движения расплава полимера в экструдере (2015)
Гунько М. Н. - Анализ особенностей деформации ауксетического бериллия, Олейнич-Лисюк А. В., Раранский Н. Д., Тащук А. Ю. (2015)
Раранський М. Д. - Аналіз особливостей ауксетичних властивостей фуллерита С60, Балазюк В. Н., Гунько М. М., Струк А. Я. (2015)
Зоценко М. Л. - Аналіз пресіометричних досліджень стисливості основ, закріплених грунтоцементом за бурозмішувальною технологією, Іванченко В. Г. (2015)
Придатко А. В. - Анализ подходов к математическому описанию характеристик материалов с повышенной гидрофобностью, Миронюк А. В., Свидерский В. А. (2015)
Пушкарьова К. К. - Дослідження високоміцних цементних композицій, модифікованих комплексними органо-кремнеземистими добавками, Каверин К. О., Калантаєвський Д. О. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, зміст (2015)
Редакційна сторінка (2015)
Андрейчин С. Р. - Психологічна служба в закладах освіти Волинської області як складник системи психолого-педагогічного супроводу (2015)
Буднік С. В. - Педагогічні умови виховання дослідницької суб’єктності підлітків у гуртковій роботі (2015)
Корнейко А. О. - Західна Україна в 40-х – на початку 50-х рр. ХХ ст. : специфіка політичного процесу в умовах радянського тоталітаризму (2015)
Муляр О. П. - Про деякі аспекти навчання та виховання толерантної собистості, Попович В. Й. (2015)
Петрович В. С. - Програма "15" – ефективний інструмент для підтримки соціально-психологічного здоров’я та благополуччя громади, Остапйовський О. І. (2015)
Ткачук Н. М. - До питання про перспективи розвитку районних (міських) методичних кабінетів в освітньому середовищі Волині (2015)
Турчик І. В. - Використання інноваційних технологій у навчально-виховному процесі як засіб формування життєвих компетенцій (2015)
Мартинюк О. В. - Цільові проекти дослідно-експериментальної діяльності – основа розвитку навчального закладу (2015)
Березіна О. М. - Чи стане знову гра провідною діяльністю дошкільника? (2015)
Косінська А. І. - Закріплення й узагальнення знань про дієслово (2015)
Мочкіна Л. І. - Національно-культурний рух в Україні у другій половині ХVІ – першій половині ХVІІ століть, Хвесик А. Є. (2015)
Коширець Т. А. - Франція другої половини ХVІІ ст. Людовік ІV (2015)
Граузе О. Е. - Соціальна дієвість у романі Ч. Діккенса "Пригоди Олівера віста", Бондарук Л. М. (2015)
Данилюк О. М. - Сім чудес Ківерцівщини (2015)
Мірчук І. І. - "Дорога добра" (2015)
Рудь Ю. Ю. - Педагогіка – поклик душі (2015)
Чайка Л. П. - Сценарій презентації книжки "Що забула борсучиха?" (2015)
Редкоус І. Є. - Моделювання змісту й форм методичної роботи з учителями початкових класів (2015)
Лабнюк О. М. - Розвиток практичного мислення – засіб адаптації учня у суспільно-інформаційному просторі (2015)
Янчук О. А. - Ізотерапія як ресурс педагогічного впливу на розвиток творчого потенціалу особистості школяра у процесі навчання (2015)
Кобель Г. П. - Третій етап LІІ Всеукраїнської олімпіади з фізики, Савош В. О. (2015)
Бобчук В. Т. - Юннатівське дослідництво – шлях до пізнання (2015)
Ковальчук В. М. - Роль шкільних лісництв у формуванні екологічного мислення і свідомості, трудового виховання та допрофесійної підготовки молоді (2015)
Титул, содержание (2015)
Гойстер О. С. - Розробка синтезу кон’югатів Т-2 токсину з протеїнами для використання в імуночутливих тест-системах, Кривенчук В. Є., Хмельницький Г. О. (2015)
Калина В. С. - Розробка способів нейтралізації вільних жирних кислот жирної коріандрової олії, Гладкий Ф. Ф., Луценко М. В., Литвиненко О. А., Куниця К. В. (2015)
Рубан О. В. - Отримання порошкоподібного силіконакрилового кополімеру методом емульсійної кополімеризації, Кисельова-Логінова К. В., Попов Є. В. (2015)
Попова С. Ю. - Дослідження фракційного складу цукрів вторинних продуктів переробки картоплі (2015)
Рыщенко И. М. - Влияние микроволнового излучения на температурные особенности обезвоживания, Русинов А. И., Блинков Н. А. (2015)
Гомеля М. Д. - Оцінка ефективності редокситів, отриманих на основі слабокислого катіоніту Dowex mac-3 сполуками заліза, Корда Т. А., Носачова Ю. В., Потильчак Т. В. (2015)
Кравченко О. В. - Дослідження біоценозів завантаження фільтрів знезалізнення та деманганації та методика заселення ними цеоліту (2015)
Литвиненко А. А. - Десорбция оксидов азота из продукционной азотной кислоты (58–60 % масс.), Печенко Т. И., Подустов М. А., Букатенко А. И. (2015)
Небесна Ю. В. - Дослідження технологічних та кінетичних закономірностей сумісного одержання метакрилатів на цирконійвмісних каталізаторах, Івасів В. В., Небесний Р. В. (2015)
Корчуганова Е. Н. - Исследование кинетики гидролиза карбамида в условиях осаждения гидроксидов и солей металлов, Танцюра Э. В., Абузарова К. Р., Пригородов П. В. (2015)
Луцась А. В. - Особливості кристалохімічної структури шпінелідів системи Mg(FexCr2–x)O4, одержаних за гідроокисною та керамічною технологією, Яремій І. П., Матківський М. П. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Шаповалов А. Н. - Экспериментальное исследование напряженно-деформированного состояния железобетонного здания в случае прогрессирующего обрушения, Руденко В. В. (2015)
Пирогов В. В. - Исследование устойчивости установившихся движений изолированной системы, совершающей плоское движение (2015)
Бударин В. А. - Анализ вращения невязкой вихревой трубки (2015)
Бендеберя Ф. А. - Экспериментальное исследование взаимодействия неограниченного потока с гибким трубопроводом (2015)
Филимонихин Г. Б. - Исследование возможности уравновешивания аэродинамического дисбаланса крыльчатки осевого вентилятора корректировкой масс, Олийниченко Л. С. (2015)
Завальнюк О. П. - Автоматичний моніторинг технічного стану корпусу судна в процесі його експлуатації (2015)
Севостьянов І. В. - Розробка та дослідження установки для двокомпонентного віброударного зневоднення відходів харчових виробництв, Поліщук О. В., Слабкий А. В. (2015)
Поповіченко С. А. - Експериментальне дослідження процесу поштучного відокремлення в магазинному завантажувальному пристрої взуттєвих машин, Орловський Б. В. (2015)
Ащепкова Н. С. - Метод кинематического и динамического анализа манипулятора с использованием Mathcad (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Попов С. В. - Разработка математической модели электромобиля с комбинированными режимами энергопитания, Гуртовой М. Ю. (2015)
Терещенко Ю. М. - Исследование влияния соотношения хорд профилей на аэродинамические характеристики двухрядной компрессорной решетки, Дорошенко Е. В., Аболлхассан заде Дж. (2015)
Чиченин В. В. - Исследование скорости коррозии и накопления отложений при упаривании циркуляционной воды в лабораторных условиях, Кишневский В. А., Грицаенко А. С., Ахрамеев В. Г., Шуляк И. Д. (2015)
Iakovlieva A. - Experimental study on antiwear properties for blends of jet fuel with bio-components derived from rapeseed oil, Kuszewski H., Vovk O., Boichenko S., Lejda K., Jakubowski M. (2015)
Кривда В. І. - Аналіз ефективності роботи повітряних холодильників установки первинної переробки нафти (2015)
Чейлытко А. А. - Влияние синтеза исходной смеси и пенообразователей на образование пористой структуры (2015)
Шаманський С. Й. - Енергоефективна та екологічно безпечна технологія стабілізації осадів стічних вод авіапідприємств, Бойченко С. В. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Mosorov V. - Analysis of a new model of low energy adaptive clustering hierarchy protocol in the wireless sensor network, Biedron S., Panskyi T. (2015)
Ерохин А. Л. - Разработка программно-аппаратной системы для исследования функции остиомеатального комплекса, Нечипоренко А. С., Линник Е. В., Суверов Д. С. (2015)
Mosorov V. - Analysis of the modified alternative decision rule in the preclustering algorithm, Panskyi T., Biedron S. (2015)
Нікітчук Т. М. - Розробка інформаційної системи аналізу пульсових сигналів (2015)
Mosorov V. - Development of a stopping rule of clustering performance by using the connected acyclic graph, Panskyi T., Biedron S. (2015)
Сітнікова О. А. - Ідентифікація системи медико-біологічних параметрів клінічного моніторингу для сімейної медицини, Почебут М. В. (2015)
Mosorov V. - Analysis of an active fingerprinting application of the transport layer of TCP/IP stack for remote OS detection, Biedron S., Panskyi T. (2015)
Бурау Н. И. - Исследование макета канала измерения вибрации комплексной системы мониторинга стальных резервуаров, Цыбульник С. А., Шевчук Д. В. (2015)
Mosorov V. - Comparison overview of an active fingerprinting application of the second and the third layer of TCP/IP stack, Biedron S., Panskyi T. (2015)
Abstract and References (2015)
Contents (2016)
Дорошенко Ю. І. - Дослідження впливу теплоти згорання газу на експлуатаційні параметри газових мереж (2016)
Дичко В. М. - Оптична навігаційна система БПЛА: порівняльний аналіз алгоритмів знаходження ключових точок, Ляхевич С. В. (2016)
Горносталь О. М. - Система кластерного аналізу та візуалізації великих обсягів даних (2016)
Журавльов П. В. - Проблема вибору типу сховища даних підприємства, Медведський А. М. (2016)
Івченко Д. А. - Мобільні додатки для астматиків (2016)
Качаловський А. С. - Методи і моделі прогнозування лінійних та нелінійних нестаціонарних процесів (2016)
Ковтун В. В. - Система захисту програмного забезпечення від несанкціонованого доступу до коду (2016)
Кравченко А. М. - Моделі та оцінки прогнозів процесів економіки перехідного періоду (2016)
Кравчук Є. С. - Аналіз протоколів взаємодії у клієнт-серверній архітектурі (2016)
Лісафін В. П. - Оцінювання впливу атмосферних опадів на облік нафти в резервуарах з плаваючою покрівлею (2016)
Магас В. В. - Кластерний аналіз просторових баз даних онкохворих (2016)
Мельник В. М. - Дистанційне управління тепломасообміном в біореакторах на резонансному рівні, Карачун В. В., Форостянко В. С. (2016)
Мельник А. П. - Моделирование процесса горячего пресоования бумажного полотна (2016)
Метелиця М. А. - Методи формування та оцінювання групових рекомендацій (2016)
Миселюк А. Ю. - Системи діагностики електрокардіограм за допомогою глибинних нейронних мереж (2016)
Исаев С. М. - Принципы устройства и логическая структура автоматической системы обнаружения сигналов, Туйчиев Б. О., Норкобилов С. А. (2016)
Петрішенко С. О. - Управління пам’яттю в IOS застосуваннях (2016)
Петрішенко С. О. - Порівняльний аналіз Swift і Objective-c (2016)
Піпко А. С. - Дослідження використання каскадного класифікатора для розпізнавання пішоходів у відеопотоці (2016)
Пирожков О. Ю. - Використання технології віртуалізації для автоматизованого тестування змішаних криптографічних систем (2016)
Проценко М. М. - Аналіз фреймворків як засобів розробки Web-додатків (2016)
Radkewitsch M. - Projektierung der anlage für gewinnung der erdölproduktendämpfe von der tankstelle, Gapirow A. D. (2016)
Рижко Б. В. - Система автоматизованого збору, обробки та аналізу великих обсягів даних (2016)
Свєтлова О. К. - Застосування клітинних автоматів для обробки зображень (2016)
Свєтлова О. К. - Генератор псевдовипадкових чисел для моделювання досліду Штерна (2016)
Севідов П. М. - Дослідження алгоритмів оптимізації індивідуальних календарних планів навчального процесу (2016)
Севідов П. Н. - Оптимізація запитів за допомогою генетичного алгоритму (2016)
Слухай Я. О. - Принципи побудови та порівняльний аналіз семантичних різонерів (2016)
Кириллина Л. - "Schöne Minka”: судьба украинской песни в творчестве Бетховена (2015)
Очеретовська Н. - Бетховенські традиції в творчості композиторів Харкова (2015)
Савицька Н. - Початок композиторського шляху: стратегія оволодіння професією (2015)
Польская И. - Лирические вариации на тему Бетховена (размышления по поводу Вариаций на тему Гете для фортепиано в четыре руки) (2015)
Чернявська М. - Піаністичні дуелі Л. Бетховена і його сучасників-віртуозів (2015)
Козак О. - Симфонізм Бетховена: сенси конфлікту (2015)
Ганзбург Г. - Складна строфічна форма 2-го роду – експеримент Бетховена (2015)
Панасюк В. - Бетховен и "le charve discret de la bourgeoisie": М. С. Шагинян о праздновании юбилея композитора в ФРГ (2015)
Зуев С. - Бетховен без Бетховена (2015)
Кутасевич А. - Тріада фортепіанних сонат opus 31 Людвіга ван Бетховена: музикознавчі та виконавські аспекти (2015)
Руденко Н. - Работа над произведениями Л. Бетховена в классе Р. С. Горовиц: в поисках истинности стиля (2015)
Довжинець І. - Бетховенські симфонії у фортепіанних перекладеннях (2015)
Жерздев А. - Произведения Л. ван Бетховена для струнно-щипковых инструментов: оригиналы или версии? (2015)
Рябуха Н. - Звукообраз как концепт в позднем фортепианном творчестве Л. Бетховена (2015)
Сидоренко О. - Крейцерова соната Л. Бетховена в исполнительских прочтениях (2015)
Радкевич Ю. - Вокальный цикл и его истоки в творчестве Л. ван Бетховена (2015)
Ма Цзяцзя - "Аделаида" Л. Бетховена как классический образец исполнительских традиций немецкой вокальной школы (2015)
Погода Е. - Фортепианная фантазия как жанровая константа в творческом наследии Л. Бетховена (2015)
Снєдкова Л. - "Бетховеніана" в народно-інструментальному виконавстві Слобожанщини (2015)
Відомості про авторів (2015)
Титул, содержание (2015)
Баланюк В. М. - Определение эффективности тушения огнетушащими аэрозолями горючих жидкостей на открытом пространстве (2015)
Бенатов Д. Е. - Системний аналіз чинників природно-техногенної безпеки найбільших гідровузлів України (2015)
Іванова І. М. - Вплив стічних вод, що містять гексаметилендіамін, на життєдіяльність гідробіонтів активного мулу, Шатохіна Ю. В., Сапура О. В., Тичина Д. О. (2015)
Козуля Т. В. - Розробка оцінки екологічності техногенних об’єктів на основі методу компараторної ідентифікації, Білова М. О., Козуля М. М. (2015)
Тобілко В. Ю. - Очищення вод від хрому(VI) та урану(VI) з використанням іммобілізованого нанодисперсного Fe0, Маковецький О. Л., Ковальчук І. А., Корнілович Б. Ю. (2015)
Третьяков О. В. - Підвищення рівня екологічної безпеки питного водопостачання Харківського регіону (Україна), Шевченко Т. О., Безсонний В. Л. (2015)
Аміруллоєва Н. В. - Визначення ароматичних вуглеводнів в нафтопродуктах (2015)
Козлов І. Л. - Огляд напрямів вдосконалення моделювання важких аварій з урахуванням досвіду АЕС Tree Mile Island (2015)
Abstract and References (2015)
Title (2013)
Contents (2013)
Belykh S. I. - Structure of the concept of personality oriented physical education university students (2013)
Briskin Y. A. - Structure and content of fencers’ theoretical training, Pityn M. P., Zadorozhnaya O. R. (2013)
Vorfolomeeva L. A. - Individualization of training process as a leading construction of skiers’ training component in preparation for higher achievements (2013)
Dudorova L. J. - Conceptual approaches to vocational and tourism training of teachers in higher education institutions (2013)
Emshanova Y. O. - Comparative analysis of individual peculiarities for tennis players of different qualification (2013)
Ivaskiene V. P. - Comparative analysis of prestart condition of students girls in Olympic and non-Olympic kinds of sport, Skyriene V. V., Markevičius V. Z. (2013)
Kedrovskiy B. G. - Understanding of coaches with young athletes, Shalar O. G., Grinevich A. V. (2013)
Kovaleva M. V. - Active games in physical education students of special medical group with limited capacity of cardiovascular system, Rumba O. G. (2013)
Kramida I. E. - Exercises for students of different medical groups as factors of the weakening bad habits at students (2013)
Kugayevskiy S. O. - Innovative ways of special endurance of skaters in the competition period (2013)
Latyshev S. V. - The development of assessment scales of physical training of wrestlers at the stage of basic specialized training (2013)
Lyulina N. V. - Effect of complex acrobatic elements in the development of physical skills of preschool children, Zakharova L. V., Vetrova I. V. (2013)
Muntian V. S. - Definition of biomechanical parameters of technical actions in the martial arts (2013)
Pashkevich L. P. - A structure of morbidity and prevalence of illnesses of the respiratory system in Ukraine (2013)
Roters T. T. - Physical improvement of students during interactive physical and aesthetic education (2013)
Sergienko V. N. - Evaluation of integrated testing the maximum force of students aged 17-20 years (2013)
Sobko I. N. - Characteristics of competitive activity of qualified basketball with hearing impairment compare to qualified healthy basketball player (2013)
Tyshchenko V. A. - Research of the role of self-consciousness on the efficiency of sportsmen rehabilitation (2013)
Tropin Y. M. - Comparative analysis of technical and tactical preparedness Greco-Roman style wrestler at the Olympic Games-2008 and the Olympic Games-2012. (2013)
Hefzollesan M. - The effect of 36 hours sleep deprivation on dribbling skills of soccer players, Ghalehgir S., Ekrami M. (2013)
Benar N. - The consideration of attitude and motives relative to leisure time activities in students of Guilan University, Iran, Behrozi A., Sadeghi M. M., Mohammadi M., Yosefi M. (2013)
Submission of manuscripts (2013)
Титул, содержание (2015)
Притульська Н. В. - Дослідження перспектив використання цеолітів в харчовій галузі, Бондаренко Є. В. (2015)
Головко М. П. - Дослідження амінокислотного складу білків двостулкових прісноводних молюсків роду Anodonta Півночі України, Головко Т. М., Геліх А. О. (2015)
Большакова В. Л. - Розробка харчового середовища для капсулювання ацидофільної палички, Кондратюк Н. В., Пивоваров Є. П. (2015)
Притульська Н. В. - Дослідження споживних властивостей драглеподібних харчових продуктів для спортсменів, Міклашевська Ю. Б. (2015)
Нездолій А. О. - Маркетингові дослідження очікувань цільової аудиторії споживачів продуктів із функціональної направленістю, Антюшко Д. П. (2015)
Одарченко Д. М. - Виявлення контрольних критичних точок для управління безпечністю виробництва замороженої риби, Карбівнича Т. В., Гасай Є. Л., Ільїна Д. Д. (2015)
Павлюк І. В. - Дослідження кінетики екстрагування флавоноїдів зі шроту шишок хмелю, Стадницька Н. Є., Новіков В. П. (2015)
Головко М. П. - Дослідження конкурентопридатності соусів емульсійного типу, збагачених на селен, Применко В. Г., Головко Т. М. (2015)
Тюрікова І. С. - Розроблення технології біологічно цінного смузі з використання волоського горіха, Пересічний М. І., Рогова Н. В. (2015)
Тарабрина И. В. - Краткая технологическая оценка исследуемых столовых сортов винограда среднего и позднего сроков созревания (2015)
Хомич Г. П. - Зміна вмісту біологічно активних речовин бузини чорної при виробництві соків, Положишникова Л. О. (2015)
Чепель Н. В. - Вплив солодових екстрактів на Lactobacillus та Bifidobacterium у пробіотичних ферментованих напоях, Кошова В. М. (2015)
Abstract and References (2015)
Красников Є. В. - Система, структура та повноваження органів державної влади у сфері управління державним оборонним замовленням (2016)
Сердюк С. А. - Сучасні підходи до вдосконалення правового механізму державного регулювання обігу земель (2016)
Батурина И. В. - Организационно-функциональное построение Челябинской областной коллегии адвокатов в годы Великой Отечественной войны (2016)
Горовцова М. В. - Пізні форми адреногенітального синдрому. Сучасний огляд проблеми, Семенович О. Б. (2016)
Садатов Ч. Х. - Современные образовательные технологии в начальной школе, Норматова Г. Т. (2016)
Абдурахманова М. А. - Феноменология развития личности в психологии современного Дагестана, Аминова Д. К., Асильдерова М. М. (2016)
Абдурахманова М. А. - К вопросу об истории изучения процесса общения в мировой психологической науке, Аминова Д. К., Аминов У. К., Асильдерова М. М. (2016)
Абдурахманова М. А. - Социогенетическая детерминации развития личности юноши, Аминова Д. К., Асильдерова М. М. (2016)
Азимов Н. Ш. - Проблемы профессиональной ориентации младших школьников в учебном процессе (2016)
Аминова Д. К. - Система экологического благополучия как условие повышения индивидуального индекса психологической безопасности личности, Аминов У. К., Цахаева А. А. (2016)
Попова О. С. - Роль осмисленості життя та смисложиттєвих орієнтацій в самореалізації особистості (2016)
Ячник Ю. В. - Исследование взаимосвязи социально-психологической адаптации и качества сиблинговых отношений подростков с бронхиальной астмой (2016)
Aripov N. M. - Questions intellectualization of management of transportation processes for railways, Baratov D. X. (2016)
Клименко Ю. М. - Синтез системы полеориентированного управления асинхронным электроприводом с демпфированием колебаний упругого передаточного устройства, Садовой А. В. (2016)
Козловский А. Н. - Алгоритм обнаружения вершины угла на изображении на основе аппроксимации контура бинарного изображения (2016)
Кухаренко Д. В. - Автоматизация процессов управления — новый этап развития производства (2016)
Молодяков С. А. - Принципы выделения параллельных потоков команд обработки видеоизображений в smart-видеокамерах, Тышкевич А. И. (2016)
Пономарьова Е. Е. - Комплексна методика психофізичної реабілітації дітей хворих на ДЦП, з функціональною музичною терапією у всіх компонентах лікування, Попадюха Ю. А. (2016)
Смирнова В. Н. - Трудности перевода строительных текстов, Андреева П. П., Чернышова Н. А. (2016)
Смирнова В. Н. - Языковая вариативность делового письма, Горбунова В. С., Щукин Д. Е. (2016)
Tokymbetova G. A. - National style and creative individuality (2016)
Твердохлеб О. Г. - Агенс, посессор и директив в субъектной сфере глагола "включения" (2016)
Абдуназарова Д. К. - Проблема духовности в современном мире (2016)
Бочко О. Ю. - Сучасний стан обсягів виробництва молокопродукції України (2016)
Гуламов А. А. - Совершенствование методов целевого использования амортизации в воспроизводственном процессе основных фондов железнодорожной компании (2016)
Давідчук Н. М. - Моделювання оцінки знань виконавців бізнес-процесів рекреаційного підприємства (2016)
Каратаев А. А. - Лидерство как феномен общественной жизни (2016)
Покорницкая Е. В. - Управление затратами как составляющая обеспечения конкурентоспособности предприятия (2016)
Примак Ю. Р. - Сучасні українські та міжнародні методи аналізу фінансової стійкості банківської установи (2016)
Симоненко Д. С. - Аналіз регіональних особливостей ринку аудиторських послуг в Україні (2016)
Сосова T. K. - Development of nanotechnology in the world and in Ukraine (2016)
Савенко Г. В. - Щодо питання визначення поняття та змісту євроінтеграційних процесів (2016)
Скриньковський Р. М. - Діагностика ефективності системи мотивації персоналу на підприємстві та відповідальність за порушення законодавства про оплату праці, Машталір Х. М., Коропецький О. О. (2016)
Безродна А. І. - Вплив олігоефірів марок Л-3603-2-12 та Л-10002-2-80 на мікросомальне окислення гепатоцитів і тканинне дихання мітохондрій в організмі експериментальних тварин в умовах тривалої субтоксичної дії, Жуков В. І., Щербань Н. Г., Ващук Н. А. (2014)
Борисова О. В. - Вплив низької позитивної температури на морфо метричні показники проростків насіння спельти та м`якої пшениці озимих форм (2014)
Broshkov M. M. - Features of specific antibodies formation in humans against the canine distemper virus (2014)
Gubich E. Ju. - Response to vernalization of modern varieties of soft wheat dvuruchky, Fait V. I., Gerasimenko V. F. (2014)
Зінченко О. Ю. - Біодеструкція полімерів мікроміцетами та їх асоціаціями, Ротар Ю. В., Ковтало М. С., Проданець Н. М. (2014)
Карастан О. М. - Маркер-супутний добір за ознакою безнасіннєвості винограду у гібридній популяції Кобзар Х Русалка 3, Мулюкіна Н. А., Плачинда Г. В., Папіна О. С., Ковальова І. А., Герус Л. В. (2014)
Коренєва Ж. Б. - Вплив м'ясо-кістково-піряного борошна на показники якості продукції птахівництва, Гострик В. М., Крикун В. М. (2014)
Щербакова Ю. В. - Вплив препарату "Ковінан" на гематологічні показники домашніх котів (2014)
Щербань М. Г. - Наукове обґрунтування та розробка еколого-гігієнічної концепції управління небезпечними відходами у басейні верхів'я ріки Сіверський Донець в межах Харьківської області, М’ясоєдов В. В., Кривонос К. А., Литвиненко М. І. (2014)
Title (2013)
Contents (2013)
Adashevskiy V. M. - Physical mathematical modelling of difficult elements of acrobatic rock-and-roll, Iermakov S. S., Firsova Iu. Iu. (2013)
Belykh S. I. - Methodological foundations of individually oriented approaches to ground of physical education unprofessional university students (2013)
Bondar T. S. - Classification of physical education of adolescent by subjects of pedagogical influence (2013)
Bukov U. A. - The ways of teaching process optimization in physical education of the students’ special medical group, Georgieva N. G. (2013)
Grygus I. M. - Optimizing the level of the physical health of the students with a glance of the type of autonomic nervous system, Kucher T. V. (2013)
Klimatskaya L. G. - Physical activity students and university professors as leaders of health (2013)
Leyfa A. V. - The social basis of the development of physical activity of students in terms of their quality of life (2013)
Mukhamediarov N. N. - The theoretical basis of formation mental health of students on physical education (2013)
Podrigalo L. V. - Study and evaluation of indicators of relationships motor analyzer sportsmen of armsport, Galashko M. N., Galashko N. I. (2013)
Smaylova S. A. - Evaluation of correction in shaping body mass women first adulthood with different personal features (2013)
Surovov A. A. - Specialized Internet resources as interactive technology in the training of future teachers of physical training (2013)
Tereschenko I. A. - Evaluation of freshmen coordination abilities on practical training in gymnastics, Otsupok A. P., Krupenio S. V., Levchuk T. M., Boloban V. N. (2013)
Frolova L. S. - Effect of psychophysical state on different qualification’s handball players on their preparedness, Glazirin I. D., Petrenko Y. O., Suprunovich V. O., Menshikh E. E., Kharchenko I. A., Pivnenko A. O. (2013)
Futornyі S. М. - Problem of shortage of motor activity students. (2013)
Hotenceva E. V. - The motivation for playing football among students, Shpichka T. A. (2013)
Niewiadomska M. - Agility as a modern form of recreation (2013)
Submission of manuscripts (2013)
Title (2013)
Contents (2013)
Agapov D. V. - Method of estimation of technical preparedness level of baseballs aged 12-14 years, Krovykov V. F., Boyko U. G., Hodorchenko V. M. (2013)
Adashevskiy V. M. - Biomechanics aspects of technique of high jump, Iermakov S. S., Marchenko A. A. (2013)
Belykh S. I. - About forming of personality physical culture of students in the process of physical education (in aspect of athletic activity), Chernigovskaia S. A. (2013)
Bryukhanova N. A. - Determination of possibilities of the use of high-intensive trainings facilities on lessons health aerobics, Bulgakova O. V., Mokrova T. I., Bogashchenko Y. A. (2013)
Gordieieva M. V. - Perfection of hoe-type motions of sportswomen specialized in synchronous swimming in base positions of compulsory exercise (2013)
Gorelov A. A. - About necessity of use of Hatha Yoga exercises for correction of deformation of students' spine of special medical groups with violations of posture, Kondakov V. L., Belikova Zh. A. (2013)
Latyshev S. V. - Theoretical bases of individualization of training in wrestling (2013)
Litvinenko A. M. - Efficiency of application of means of sports preparation of combat sportsmen in physical training of students of technical high school (2013)
Sedova O. O. - The investigation of the level of preschool children with eyesight problems functional state (2013)
Tropin Y. M. - Analysis of technical tactical training of highly skilled fighters of Greco-Roman wrestling (2013)
Tsyganenko O. I. - Problem of inadequate food conduct of persons, engaged in fitness and during physical rehabilitation as a component of health-improvement - fitness programs, way of its decision, Persheguba Ya. V., Paladina O. L., Sklyarova N. A., Oksamytnaya L. F. (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського