Погодин И. А. - Диалогово-феноменологическая психотерапия: модель психологической помощи, фокусированная на переживании (2014)
Кочарян И. А. - Структура эссенциальной саморегуляции (2014)
Михайлов Б. В. - Стан і перспективи розвитку психотерапії і медичної психології в умовах реформування медичної галузі Україні (2014)
Маркова М. В. - Комплексна система медико-психологічної допомоги у дитячій онкології: обґрунтування, зміст, ефективність, Піонтковська О. В. (2014)
Чабан О. С. - Клініко-психологічні особливості пацієнтів з гострою соціальною самоізоляцією на прикладі клінічного випадку, Франкова І. А. (2014)
Rogers N. - Person-centered expressive arts therapy (2014)
Ермошин А. Ф. - Психокатализ – содействие саморегуляции организма (2014)
Tereschenko N. N. - Psychotherapy of "emotional coldness" syndrome in a person-centered approach (2014)
Горностай П. П. - Коллективные травмы и национальный характер (2014)
Кочарян Г. С. - Половое воспитание: современные деструктивные тенденции (2014)
Фільц О. О. - Стосунки "батько – син" та їх вплив на формування "мужності", Борщевська А. В., Кирилюк С. С., Євченко Ю. О. (2014)
Стеблянко Е. А. - Психологіческие проблемы у женщин после аборта: стыд и вина, Кузьмінова С. В. (2014)
Літвінова В. Я. - Мішені та механізми психокорекційної дії при роботі з образом чоловіка у залежних дівчат (2014)
Бурлачук Л. Ф. - Факторы, лежащие в основе умышленной фальсификации данных и установочного поведения обследуемых при психологическом тестировании, Дубовик М. А. (2014)
Кочарян А. С. - Разработка и психометрическая оценка опросника диагностики стиля межличностных отношений, Фролова Е. В., Бару И. А. (2014)
Кочарян О. С. - Психометричне обґрунтування застосування методики "досвід близьких стосунків" для дослідження типу прихильності на українській вибірці, Фролова Е. В., Такмакова М. Ю. (2014)
Жмурин И. Е. - Научный потенциал исследования единичных случаев в рамках учебного процесса в ходе подготовки психологов-консультантов, Кузовкин В. В. (2014)
Максименко С. Д. - Феномен А. М. Кашпировского: попытка рефлексии, Кочарян А. С. (2014)
Півень М. О. - Структурні особливості емоційної сфери особистості з різним рівнем емоційної зрілості (2014)
Полтавська А. І. - Функції емоцій у екстремальних ситуаціях, що пов’язані із професійною діяльністю в особливих умовах (2014)
Свинаренко Ю. В. - Поняття нарцисизм та його характеристика (2014)
Варивончик А. В. - Витоки та історична еволюція вишивки як складової традиційного українського одягу (2011)
Грачова О. О. - Українське естрадне виконавство другої половини ХХ століття (тенденції розвитку) (2011)
Дударець В. М. - Сади у стилі східної культури (2011)
Зорко А. Є. - Натюрморт у класичному живописі та академічній художній освіті (2011)
Касьяненко К. М. - Природа ігрової дитячої книги. Книжка-іграшка (2011)
Кіндер К. Р. - Проблема класифікації танцювальної символіки: образно-семантичний аспект (на матеріалах української народної хореографії) (2011)
Кокуленко Б. Г. - Планета українського танцю (2011)
Коновалова Г. О. - Контактна імпровізація як елемент вдосконалення професійної майстерності танцівника (2011)
Кулик А. В. - Мистецтво формування малих садів (2011)
Ломовський А. І. - Особливості формування природного середовища в дизайні засобами колористики (2011)
Мельник М. Т. - Особливості формування тенденцій моди в контексті художніх практик початку ХХІ століття (2011)
Нестеренко Є. Л. - Поява бального костюма в Росії (2011)
Новикова К. Ю. - Педагогічна творчість Ольги Благовидової в контексті становлення одеської вокальної школи (2011)
Оборська С. В. - Естетичні орієнтири проектної культури в українському модерні (2011)
Образ В. Ф. - Режисерські пошуки виразності та творчі відкриття нових засобів кіномови Іваном Кавалерідзе в жанрі фільм-опера (2011)
Погребняк М. М. - Японський танець "анкоку буто" як спадкоємець німецького "Ausdrucktanz" (2011)
Поліщук А. В. - Особливості функціонування явища виконавської школи на сучасному етапі (2011)
Романенкова Ю. В. - Фламандський компонент загальноєвропейської картини маньєризму (2011)
Рубашов Ю. М. - Канадський художник Василь Курилик (2011)
Сало Р. Б. - Особливості танцювального жанру в умовах естради (2011)
Смоляр О. В. - Екологічний дизайн в контексті модних інновацій та діяльності дизайнерів одягу ХХ-ХХІ століття (2011)
Хоцяновська Л. Ф. - Особливості викладання імпровізації на кафедрі класичної хореографії (2011)
Чумаченко О. А. - "Шоу Жоржа Мельєса" в Одесі: віднайдена традиція (2011)
Шилова Л. В. - Тріумф героїчного над ліричним: українська драматургія на севастопольській сцені у 1940–1980-ті рр. (2011)
Яланський А. В. - Основні етапи роботи над пейзажем і його частинами (2011)
Березняк Н. В. - Діяльність інформаційно-аналітичних служб для супроводження комерціалізації результатів науково-технічної і інноваційної діяльності, Кваша Т. К., Новіцька Г. В. (2011)
Пархоменко О. В. - Діалектична система "інформація – знання" як визначальний фактор реалізації принципу "об’єднання можливостей" в умовах функціонування інноваційної економіки, Пархоменко А. О. (2011)
Вугальтер О. Л. - Порівняльне макроекономічне прогнозування (2011)
Затонацька Т. Г. - Проблеми і перспективи інноваційного розвитку України, Ставицький А. В. (2011)
Дешко А. І. - Ефективність державних закупівель – від економії бюджетних коштів до забезпечення досягнення стратегічних цілей розвитку, Слівак А. Є. (2011)
Гринкевич С. С. - Взаємозв’язок трудового потенціалу і інформаційного суспільства (2011)
Рудь Н. Т. - Роль університету в становленні і розвитку регіональних інноваційних систем, Герасимчук З. В. (2011)
Гуслєв А. П. - Оцінка впливу міжнародної конкуренції в умовах глобалізації на функціонування і розвиток туристичної індустрії (2011)
Гриценко В. І. - Синтез інформаційно-керованих пристроїв у приладо- і машинобудуванні на постійних магнітах, Зіненко В. М., Тарасов В. О. (2011)
Ієвлєв М. Г. - Автоматизовані системи захисту устаткування прокатних клітей від перевантажень, Корбут В. Б. (2011)
Рішан О. Й. - Способи зниження методичної похибки нелінійності ультразвукових інтерференційних методів контролю рівня рідин, Христенко В. О. (2011)
Енергетика (2011)
Оптика (2011)
Медицина (2011)
Приладобудування (2011)
Перелік дисертаційних досліджень, захищених в Україні з наукової спеціальності "Економічні науки" (2011)
Нобелівська премія – 2011 (2011)
Реферати (2011)
Кваша Т. К. - Науково-технічний потенціал у секторі ІКТ і його роль у розвитку світової і вітчизняної економіки, Кочеткова О. П., Задорожня Г. П., Палад-ченко О. Ф. Новіцька Г.В. (2012)
Писаренко Т. В. - Інноваційний потенціал освіти України порівняно зі світовою практикою, Куранда Т. К., Вавіліна Н. І. (2012)
Редзюк Є. В. - Інвестиційно-інноваційна стратегія розбудови економіки України (2012)
Іляш О. І. - Науково обґрунтована класифікація ризиків і загроз системі соціальної безпеки (2012)
Шарафісламова Л. Г. - Дослідження форм, методів і технологій проведення активної підготовки оперативного персоналу (2012)
Долінський А. А. - Гідродинаміка шкідливих викидів в атмосферу, Драганов Б. Х., Сироватка М. А. (2012)
Журавльов О. В. - Валютна криза в Білорусі і її вплив на стан українсько-білоруських економічних відносин (2012)
Віннікова Н. М. - Аналіз розвитку нанотехнологій у США, Японії, Китаї, Росії (2012)
Ієвлєв М. Г. - Енергозберігаюча автоматизована система гідрозбивання окалини для стана гарячої прокатки, Корбут В. Б. (2012)
Гриценко В. І. - Інформаційна технологія балансування обертових елементів силових магнітних підвісів для приладо- і машинобудування, Зіненко В. М., Тарасов В. О. (2012)
Рішан О. Й. - Дослідження основних параметрів ультразвукових інтерференційних рівнемірів на стоячій хвилі, Бородкіна Ю. М. (2012)
Датчики і перетворювачі (2012)
Медицина (2012)
Екологія (2012)
Машинобудування (2012)
Міжнародні заходи у сфері освіти, науки, інформатики, інформаційних технологій, інновацій в Україні і за кордоном у 2012 р. (березень – червень) (2012)
Перелік дисертаційних досліджень, захищених в Україні з наукової спеціальності "Інформатика, обчислювальна техніка і автоматизація" (2011.01.01 – 2011.12.09) (2012)
Реферати (2012)
Барановська М. С. - Естрадно-вокальна музика в Україні кінця ХХ ст.: тенденції розвитку (2013)
Барнич М. М. - Міміка, дихання та голос актора в ролі (2013)
Бігус О. О. - Народно-сценічна хореографія Прикарпаття: стан і перспективи розвитку (2013)
Білецька О. О. - Автоматизований переклад у контексті сучасної інформаційної культури (2013)
Білякович Л. М. - Динаміка розвитку перфомансу: асимілятивні та синтетичні ознаки, Вовченко Т. С. (2013)
Бондар І. С. - Деконструкція в архітектурі та дизайні постмодернізму (2013)
Гамалія К. М. - Загибель Вавілону: міфи та реалії (2013)
Губа О. А. - Значення шумів у театральній постановці (2013)
Гусаченко Т. О. - Тематика пісенної творчості І. Н. Шамо в контексті розвитку української музичної культури (2013)
Касян В. М. - Спів ACAPELLA: історія виникнення (2013)
Корисько Н. М. - Актуальність дослідження творчої діяльності П. Вірського застосуванням біографічного методу (2013)
Коропенко В. М. - Ідеї Казиміра Малевича та сучасний дизайн одягу (на прикладі Великобританії) (2013)
Круп'як Ю. І. - Михайло Дзиндра: невідоме і'мя в сучасній українській скульптурі (2013)
Лавренюк О. О. - Характерні особливості одягу городян України (XVI-ХVII)ст. (2013)
Литовка Я. В. - "Word-music" як засіб національної ідентифікації в умовах глобалізації (2013)
Лoтиш Л. О. - Новації С. О. Григор'єва у викладанні жанрового живопису та "режисерський" метод створення жанрової картини (2013)
Мельник М. Т. - Готичний напрям у моді кінця ХХ - початку ХХІ ст. (2013)
Михайлова Р. Д. - Історичний жанр у доробку українських митців - вихованців Імператорської академії мистецтв (2013)
Погребняк М. М. - Неокласичний танець: генеза та його естетико-стильові особливості у театрі Джоржа Баланчина (2013)
Поліщук Г. В. - Класифікація явища політипажного мотиву у межах концепції трьох парадигм графічного дизайну С. Сєрова (2013)
Сандік О. П. - Принципи проектування об'єктів зеленого туризму засобами дизайну на півдні України (2013)
Ткач А. А. - Образ жінки в українських весільно-обрядових піснях (2013)
Триколенко С. Т. - Цвіт сакури на тлі київського снігопаду (2013)
Турчак Л. І. - Художньо-стильові трансформації графічного мистецтва в Україні преріоду незалежності (2013)
Узікова О. В. - М. К. Чюрльоніс як творча особистість (2013)
Хлистун О. С. - Друга спроба використання традиційних колядок і щедрівок в обрядовості радянського новоріччя (60-80 рр. ХХ ст.) (2013)
Чорна О. С. - Спроба систематизації мистецтва оригамі на основі наукових принципів прогнозування (2013)
Ян І. М. - Харківська філія Всеукраїнського музичного товариства імені М. Д. Леонтовича (2013)
Писаренко Т. В. - Упровадження науково-технічної продукції, створеної за рахунок коштів державного бюджету України, Куранда Т. К., Євтушенко В. М., Вавіліна Н. І. (2012)
Березняк Н. В. - Досвід розбудови інформаційної інфраструктури інноваційної сфери у США, Кваша Т. К., Новіцька Г. В. (2012)
Мокій А. І. - Адаптація принципів національної стратегії сталого розвитку Французької республіки в Україні в умовах євроінтеграції, Вериженко І. О., Полякова Ю. В. (2012)
Макогін З. Я. - Комплементарність структури українсько-китайських економічних відносин (2012)
Редько К. Ю. - Ретроспективний аналіз діяльності вільних економічних зон (2012)
Драганов Б. Х. - Метод розрахунку аеродинаміки ортогональних вітродвигунів, Адамчук О. М. (2012)
Ананьїн О. В. - Відомча телекомунікаційна мережа державної прикордонної служби України (2012)
Корбут В. Б. - Автоматизована система керування агрегатами вогневого різання плит, Ієвлєв М. Г., Бутко В. Г., Мойсеєнко С. Є. (2012)
Кудрицька Н. В. - Прогнозування показників транспортної інфраструктури з використанням логістичної функції (2012)
Дешко А. І. - Законодавче забезпечення використання дистанційних технологій у професійно-технічному навчанні, Слівак А. Є. (2012)
Вілкова Ю. А. - Інформаційно-консультаційне забезпечення аграрного виробництва Криму, Прасолов С. А., Борисенко О. О. (2012)
Гриценко В. І. - Спосіб інформаційно-керованої стабілізації радіального положення осі обертання вала шпиндельної опори на постійних магнітах, Тарасов В. О., Зіненко В. М. (2012)
Приладобудування (2012)
Екологія (2012)
Міжнародні заходи у сфері освіти, науки, інформатики, інформаційних технологій, інновацій в Україні і за кордоном у 2012 р. (липень – грудень) (2012)
Перелік дисертаційних досліджень, захищених в Україні з наукової спеціальності "Інформатика, обчислювальна техніка і автоматизація" (2011.01.01 – 2011.12.09) (2012)
Реферати (2012)
Ямчук А. В. - Розвиток міждержавної українсько-молдовської інформаційної інфраструктури, Кушнір Г. Л., Гуслікова Н. І., Іванова О. А. (2012)
Кваша Т. К. - Форми і методи інформаційного забезпечення процесу комерціалізації результатів наукових досліджень і розробок, Литвинова В. В., Поліщук В. І., Грабовський Б. О. (2012)
Воронкова Т. Є. - Дослідження ринкових можливостей підприємства з позиції антикризового управління, Гавриленко Т. В., Жук К.М. (2012)
Кочеткова О. П. - Галузь зв’язку – пріоритетний напрям інноваційного розвитку України, Задорожня Г. П., Паладченко О. Ф. (2012)
Касьян З. Е. - Оцінювання ефективності реалізації інноваційної стратегії промислових підприємств (2012)
Кургузенкова Л. А. - Дослідження тенденцій розвитку лісогосподарських підприємств Київської області (2012)
Тарасов В. О. - Синтез суміщених інформаційно-керованих опор на постійних магнітах, Зіненко В. М. (2012)
Цюра Т. З. - Ефективний пошук даних з використанням регулярних виразів і SIMD-архітектури ІС (2012)
Гриценко В. І. - Інформаційні технології і модель послуг, Урсатьєв О. А. (2012)
Скубак С. П. - Створення установ у системі БД НДДКР України (2012)
Неорганічна хімія (2012)
Металургія (2012)
Екологія (2012)
Перелік дисертаційних досліджень, захищених в Україні з наукової спеціальності "Інформатика, обчислювальна техніка і автоматизація" (2011.01.01 – 2011.12.09) (2012)
Реферати (2012)
Титул, зміст (2015)
Шахрайчук І. А. - Карально-репресивна політика окупантів на Дніпропетровщині у 1941-1944 рр. (2015)
Архірейський Д. В. - Військова присутність махновців у Катеринославі (2015)
Василенко В. А. - Александр Зиновьев vs Советский Союз: amor post mortem (2015)
Коваленко О. С. - Антиалкогольна кампанія доби перебудови на Дніпропетровщині: форми, методи, заходи (2015)
Слободянюк М. А. - Вітчизняна історіографія польського руху опору в Україні (2015)
Земський Ю. С. - Диференціація російської громадськості середини ХІХ ст. за політичними вподобаннями: причини та наслідки (2015)
Ченцова Н. В. - "Вольный труженик мысли": український історик і архівіст Іван Новицький (2015)
Нікілєв О. Ф. - Українське село за часів німецької окупації: за спогадами селян (літо 1941-осінь 1944 рр.) (2015)
Маргулов А. Х. - Управлінські кадри ассирійської громади: радянські кадрові експерименти (досвід 1920-1930-х років) (2015)
Мазуренко І. В. - "…Поза рамками усталених трафаретів": новий погляд на творчість Івана Багмута (за матеріалами ДНІМ ім. Д. І. Яворницького) (2015)
Грабовська І. М. - Проект спільного майбутнього як консолідуючий чинник: українська реальність (2015)
Кузеванов В. М. - Политпрогноз с петлёй на шее (2015)
Прокопов В. Ю. - Матеріальний аспект повсякденного життя учасників руху ОУН та УПА на Закерзонні (1943-1947 рр.) (2015)
Ковальов Д. В. - Велике князівство Фінляндське у часи Першої світової війни (2015)
Лесик Л. В. - Королівські привілеї, царські жалувані грамоти та гетьманські універсали на підтвердження магдебурзького права Ніжинському магістрату (2015)
Тесленко О. І. - Успіхи та проблеми становлення початкової освіти у колоністських спільнотах півдня Російської імперії(кінець XVIII - початок ХІХ ст.) (2015)
Кравченко Є. О. - Демографічні втрати населення в Радянській Україні протягом 1930-х рр. (2015)
Тимків С. А. - Остеологічні матеріали з давньоруського міста Губин (2015)
Сущук О. - Доля волинських адвокатів на початку Другої світової війни (за матеріалами архівно-кримінальних справ) (2015)
Лиман І. - Дворянство Катеринославської губернії в умовах модернізації (2015)
Відомості про авторів (2015)
Березняк Н. В. - Деякі питання розбудови інформаційної інфраструктури науково-технічної й інноваційної діяльності в Україні, Кваша Т. К., Новіцька Г. В. (2012)
Редзюк Є. В. - Дослідження наукових підходів до визначення потенціалу фондової біржі для економіки (2012)
Богомазова В. М. - Сучасна парадигма прогнозування економічного розвитку (2012)
Литвинова В. В. - Формування інноваційної інфраструктури в Україні, Поліщук В. І., Грабовський Б. О. (2012)
Мусіна Л. А. - Зелені технології й інновації як рушій економічного зростання: державна політика і перспективи розвитку (2012)
Кургузенкова Л. А. - Питання інтеграції стратегії зеленої економіки в суспільно-економічне життя України, Матусевич В. В. (2012)
Галіцин В. К. - Формування державного замовлення на підготовку бакалаврів, Кочарян І. С. (2012)
Драганов Б. Х. - Енергетичні ресурси і еволюція їхнього розвитку (2012)
Тимашова Л. А. - Управління ризиками віртуального підприємства з використанням еволюційних алгоритмів, Резниченко Р. В. (2012)
Корбут В. Б. - Автоматизована система керування осепрокатним станом, Ієвлєв М. Г. (2012)
Кривулькін І. М. - Дослідження ефективності впливу деззасобів на плісняві гриби під час довгострокового зберігання мікрофільмів, Бражнікова Д. О., Ткаченко В. П., Жемерова К. Г., Кишинець Н. В., Дубина О. М. (2012)
Суднобудування (2012)
Металургія (2012)
Хімічні технології (2012)
Нобелівська премія – 2012 (2012)
Перелік дисертаційних досліджень, захищених в Україні з наукової спеціальності "Економічні науки" (2012.01.01–2012.10.16) (2012)
Реферати (2012)
Титул, зміст (2015)
Климова Е. М. - Диагностические и прогностические маркеры миастенических и холинергических кризов и их профилактика при различных фенотипах миастении, Бойко В. В., Дроздова Л. А., Краснояружский А. Г., Лавинская Е. В., Калашникова Ю. В., Скок М. В. (2015)
Лупальцов В. И. - Ультразвуковая диагностика ранних интраабдоминальных осложнений у больных с распространенным перитонитом, Ягнюк А. И., Китченко С. С. (2015)
Шаповал С. Д. - Застосування подовженої блокади сідничного нерва у хворих на ускладнений синдром діабетичної стопи, Савон І. Л., Софілканич М. М., Бєлінська В. О. (2015)
Белозеров И. В. - Хроническая анальная трещина у больных с сахарным диабетом 2-го типа с позиции концепции коморбидности, Тамм Т. И., Цодиков В. В. (2015)
Велигоцкий Н. Н. - Сравнительная оценка способов панкреатоеюноанастомоза и частота развития послеоперационного панкреатита при панкреатодуоденальной резекции, Арутюнов С. Э., Тесленко И. В., Клименко М. В., Скалий Н. Н. (2015)
Запорожченко Б. С. - Хирургические аспекты комплексного лечения очагового поражения печени, Муравьёв П. Т., Горбунов А. А., Бородаев И. Е., Шарапов И. В., Бондарец Д. А., Шевченко В. Г. (2015)
Захарчук А. П. - Причины интраоперационных осложнений и их профилактика при лапароскопической холецистэктомии (2015)
Дронов О. І. - Хірургічне лікування первинних і рецидивних злоякісних пухлин органів тазу (2015)
Севергин В. Е. - Применение малоинвазивных методов при паллиативном лечении рака легкого, осложненного, легочным кровотечением, Грубник В. В., Шипулин П. П., Аграхари А. К., Кирилюк А. А., Тронина Е. Ю. (2015)
Русин В. І. - Анатомічні передумови компенсації кровоплину при тромбозах у кавальному венозному колекторі, Корсак В. В., Попович Я. М., Бойко С. О. (2015)
Сипливый В. А. - Особенности применения эндовазальной лазерной коагуляции в хирургическом лечении варикозной болезни нижних конечностей, Хабусев В. К., Менкус Б. В., Евтушенко А. В., Бызов Д. В., Сидельников В. В., Апалькова Я. Г. (2015)
Кополовець І. - Хірургічне лікування хворих із гострим ішемічним порушенням мозкового кровообігу при атеросклеротичних ураженнях екстракраніальних відділів сонних артерій, Сіготскі В., Франковічова M. (2015)
Скибо Ю. Н. - Временная электрокардиостимуляция в коррекции брадикардиии сердечно-легочной недостаточности при операциях на легких (2015)
Дужий І. Д. - Нові можливості хірургічного лікування хворих на хіміорезистентний поширений туберкульоз легень, Кравець О. В., Бондаренко Л. А. (2015)
Притула В. П. - Хірургічне лікування защемлених пахвинних кил у новонароджених дітей, Рибальченко І. Г. (2015)
Карпенко В. Г. - Особенности клиники "острого живота" у беременных в хирургической практике, Пасиешвили Н. М. (2015)
Бойко В. В. - Усовершенствование реваскуляризации глубоких анатомических структур функционально активных зон при ожогах IV ст., Кравцов А. В., Козин Ю. И., Исаев Ю. И., Логачев В. К. (2015)
Ковальчук А. О. - Оцінка стану кровопостачання ділянок термічного ураження та динаміки загоювання ран у хворих з опіковою травмою при місцевому застосуванні гідрогелевих регенеративних засобів та губчастих сорбуючих матеріалів, Козинець Г. П. (2015)
Дудукіна С. О. - Вибір строків оперативного втручання та результати лікування хворих з аневризматичними інтракраніальними крововиливами в залежності від наявності ангіоспазму, Кобеляцький Ю. Ю., Мацуга О. М., Стороженко Д. Ю. (2015)
Кундієв Ю. І. - Аналіз перспективних комплектів екіпіровок для військовослужбовців провідних країн світу з можливістю моніторингу життєдіяльності особового складу, Палагін О. В., Лурін І. А., Верба А. В., Савицький В. Л., Власенко О. М., Галушка А. М., Романов В. О., Галелюка І. Б., Тарабан І. А. (2015)
Стецишин Р. В. - Современные тенденции лечения камней мочеточника (2015)
Бойко В. В. - Обґрунтування вибору живлячих судин при проведенні езофагогастропластики ілеоцекальним сегментом, Шапринський Є. В. (2015)
Иванова Ю. В. - Экспериментальное исследование оценки жизнеспособности тканей на основании определения диэлектрических параметров, Бойко В. В., Криворучко И. А., Замятин П. Н., Исаев Ю. И., Кравцов А. В., Мушенко Е. В., Иванов В. К., Стадник А. М., Ткач С. В. (2015)
Лазирский В. А. - Гастропластика илеоцекальным сегментом кишечника в эксперименте, Лыхман В. Н. (2015)
Мішеніна К. В. - Морфологічне обгрунтування виникнення гострих венозних тромбозів, Невзоров В. П., Оклей Д. В. (2015)
Криворучко И. А. - Осложнения лапароскопической пластики паховых грыж, Сивожелезов А. В., Чугай В. В., Гербали О. Ю. (2015)
Леонов В. В. - Профілактика неспроможності товстокишкових анастомозів, Леонов А. В., Пак В. Я., Хамед Акіл Алі Ібрахім Аббас (2015)
Кононенко М. Г. - Про ректоцелє, Щербак А. Г., Колеснікова О. Г., Пазинюк Б. О., Дейнека В. М. (2015)
Подпрятов С. Є. - Комплексне лікування важкої хірургічної інфекції на тлі зміненої реактивності організму, Бєлоусов І. О., Корчак В. П., Подпрятов С. С., Іваха В. В. (2015)
Капшитарь А. В. - Кровоточащий дивертикул Меккеля (2015)
Салтовський О. В. - Атиповий перебіг міхурового заносу (2015)
Барнич М. М. - Мистецтво як засіб комунікації (2013)
Бігус О. О. - Розвиток сучасного танцю у Латвії в кінці XX - на початку XXI ст. (2013)
Бойко О. С. - Народний танець: перспективні напрями дослідження (2013)
Бондар І. С. - Комп'ютерні експлікації формотворення і архітектурному дизайні постмодернізму (2013)
Гамалія К. М. - Філософські системи Давнього Китаю: від оракула до формування світогляду (2013)
Гардабхадзе І. А. - Оптимізація процесів пошуку інноваційних рішень у практиці художнього проектування сцчасного костюма (2013)
Гердова Т. С. - Роль піаністів випускніків Харківської консерваторії у становленні фортепіанного відділу Донецького музичного училища (50-60-ті рр. XX ст.) (2013)
Дегтяр Д. О. - Відображення тенденцій розвитку радянського балету 1930-х - початку 1940-х років у "Лілеї" К. Дянькевича - Г. Березової (2013)
Касян В. М. - Вплив церковної музики часів Київської русі на творчість композиторів кінця XX - початку XXI ст. (2013)
Костельна М. В. - Етнорегіональні особливості у колекціях українських будинків моделей 1960-х рр. (2013)
Лавренюк О. О. - Українське козацьке вбрання: еволюція та символіка (2013)
Лебедєва К. Д. - Дизайн політичної реклами як інструмент впливу на електорат (2013)
Литовка Я. В. - "World music" як явище, породжене процесами глобалізації (2013)
Мельник М. Т. - "Ікони стилю": характеристики та вплив на розвиток моди XX ст. (2013)
Мітлицька В. А. - Музично-критична діяльність А. М. Шепелевського у Катеринославі (перше 20-річчя XX ст.) (2013)
М'якота І. В. - Театральні мотиви в творчості Михайла Казаса (2013)
Прима В. В. - Особливості гостинності як безумовного дару: до постановки проблеми (2013)
Регеша Н. Л. - Музична освіта в історичному вимірі (2013)
Совгира Т. І. - Вплив технічних засобів телебачення на естрадне мистецтво (2013)
Трофимчук О. П. - Драматургійна функція деталі в ігровому фільмі (2013)
Узікова О. В. - Характерні особливості живопису М. К. Чюрльоніса (2013)
Фадєєва К. В. - Українські народні пісні Закарпаття у творчості О. М. Яковчука (2013)
Фінгер О. М. - Кирило Стеценко і Дніпросоюз: творча співпраця митця і діячів українського кооперативного руху (2013)
Шумакова С. М. - Генезис циркового мистецтва: фактографія становлення "Харківського періоду" (2013)
Ян І. М. - Розвиток музичної культури на Слобожанщині останньої третини XIX - початку XX ст. (2013)
Пілінський В. В. - Аналіз стану інфокомунікаційних технологій в Україні за методологією DESI, Веретюк С. М. (2015)
Мельник С. В. - Метод побудови одного класу бульових функцій для криптографічних застосувань (2015)
Герасименко К. В. - Модель визначення комплексних вагових коефіцієнтів алгоритму адаптивної просторової фільтрації на основі методу сполучених градієнтів (2015)
Толюпа С. В. - Обеспечение безопасности информации в автоматизированных информационных системах, Наконечный В. С., Якименко Ю. М. (2015)
Петров А. О. - Управління оптимальним резервуванням в телекомунікаціях, Пунченко Н. О., Білик Н. М. (2015)
Демидов І. В. - Моделювання процесів обслуговування потоків запитів у розподілених сервісних мережних архітектурах, Гуськов П. О., Мухамед Мехді Ель Хатрі. (2015)
Старкова Е. В. - Анализ устойчивости ТСР-сеансов современных компьютерных сетях (2015)
Шевченко Г. В. - Математична модель мережевої рівноваги при інтернет-рекламуванні, Мушта С. С. (2015)
Торошанко Я. І. - Задачі управління надійністю телекомунікаційних мереж (2015)
Барабаш О. В. - Діагностична модель розподіленої системи інтелектуального відеоконтролю прикордонних пунктів пропуску, Бодров С. В., Мусієнко А. П. (2015)
Вавілов Є. В. - Множинне визначення дерева властивостей якості інформаційної системи (2015)
Барабаш О. В. - Методика застосування варіаційно-градієнтних методів для динамічних моделей в системах підтримки прийняття рішень , Дахно Н. Б. (2015)
Джума Л. Н. - Моделирование потока воздушных судов в зоне ответственности диспетчера Tower, Пилипёнок О. Н. (2015)
Булаковская А. А. - Алгоритм многопозиционного обнаружения источника акустического шума по смещенному сегменту пространственного спектра (2015)
Арабаджи К. - Сімейна політика країн світу: політика як система поглядів чи політика як програма дій (2014)
Балабаєва З. - Теорія зміни еліт: класика і сучасність (2014)
Безверхнюк Т. - Система управління соціальним проектом (2014)
Булгаков І. - Механізм управління промисловою безпекою в Україні з середини до кінця ХХ ст. (2014)
Гриневич В. - Децентралізація влади як складова політичної реформи в Україні: питання концепції та ідеології (2014)
Коваль З. - Терор голодом як злочинний управлінський засіб злому психологічної стійкості українського народу (2014)
Маєв А. - Регіональна політика Європейського Союзу: історія, цілі, тенденції розвитку (2014)
Нагорна Г. - Соціальне проектування як предмет наукового аналізу (2014)
Путренко О. - Державно-правовий експеримент: поняття та ознаки (2014)
Александров О. - Особливості інформаційного забезпечення діяльності органів державної влади в Україні (2014)
Бакуменко В. - Підхід до визначення паспортів спеціальностей шляхом системного аналізу державного управління (2014)
Гончаренко І. - Формування кластерної політики держави як напрям підвищення конкурентоспроможності національної економіки (2014)
Граматик І. - Еволюція органу виконавчої влади в сфері етнонаціональної політики в Україні (2014)
Грицко Р. - Маркетингова діяльність в сімейній медицині (2014)
Діденко О. - Діяльність козацьких товариств як складова національно-патріотичного виховання (2014)
Долот В. - Попит, пропозиція та ринкові механізми в охороні здоров’я, Лещенко В. (2014)
Злочевська А. - Імплементація національної системи захисту прав дітей до міжнародних стандартів та норм (2014)
Карпенко О. - Виконавчо-розпорядчий аспект нормативно-правового забезпечення сфери надання управлінських послуг в Україні (2006–2011 рр.) (2014)
Каштель В. - Надання соціальної допомоги матерям на дітей як складова державної політики України з соціального захисту населення. Порівняння механізму призначення допомоги при народженні в Україні, Росії та країнах Євросоюзу (2014)
Кіров В. - Виховання дітей і молоді в дусі здорового способу життя (2014)
Клімович С. - Government relations в РФ − минуле, сучасне, майбутнє (2014)
Коваленко Т. - Роль міністерства соціальної політики України у сфері санаторно-курортного забезпечення дітей: аспекти управління та координації (2014)
Колісніченко Н. - Кадрова політика в країнах центрально-східної Європи – держав-членів Європейського Союзу (2014)
Левицький А. - Інфраструктурне забезпечення проектної діяльності у соціальній сфері (2014)
Ляшенко О. - Імплементація державно-приватного партнерства у транспортну систему України (2014)
Малінін В. - Формування соціокультурної ідентичності у публічній політиці: ретроспектива та перспектива (2014)
Михайлов В. - Відзначення 1025-річчя хрещення Русі-України як засіб гармонізації державно-церковних відносин, Косенко Г. (2014)
Нестеряк Ю. - Міжнародні принципи врегулювання нормативно-правових відносин в інформаційній сфері (2014)
Овчаренко Ю. - Сутність та особливості державного управління Збройними Силами України у сучасних умовах (2014)
Розпутенко І. - Соціогуманітарні видатки в системі бюджетування: державно-управлінський аспект, Москаленко С. (2014)
Романенко Т. - Удосконалення організації праці керівників органів державного управління (2014)
Садовська А. - Сучасний стан та перспективи модернізації організаційно-функціональної структури забезпечення державної політики в інформаційно-комунікативній сфері України (2014)
Сакалюк О. - Використання інтерактивних методів при підготовці керівників навчальних закладів в умовах післядипломної освіти (2014)
Худоба О. - Оцінка діяльності системи охорони здоров’я України в контексті досягнення цілей розвитку тисячоліття (2014)
Яковенко К. - Організаційно-правове регулювання екологізації економіки в Україні (2014)
Бачинська І. - Поширення корупції серед чиновників: аналіз причин та загальні шляхи розв’язання. Інформаційна довідка (2014)
Кузнецова М. - Зарубіжний досвід модернізації державної служби: орієнтири для України (2014)
Мустафаєва У. - Раціональне планування розвитку кар’єри державного службовця – важливий чинник якісної професійної діяльності (2014)
Олешко О. - Нормативно-правове забезпечення управління процесами запобігання виникненню та врегулюванню конфлікту інтересів на державній службі (2014)
Терентьєв О. - Критерії розвитку професійного простору державної служби (2014)
Вдовиченко Л. - Особливості здійснення регуляторної діяльності органами місцевого самоврядування на сучасному етапі державного управління (2014)
Козлова Л. - Характер структурних зв’язків в контексті загальнокомунікативної моделі органів місцевого самоврядування (2014)
Лашкул І. - Міжнародний досвід імплементації принципів доброго врядування на місцевому рівні (2014)
Тимошенко Н. - Доступ до засідань рад як інструмент забезпечення принципу відкритості місцевого самоврядування (2014)
Бухарцев В. Н. - Оценка устойчивости массивных сооружений против сдвига в плоскости подошвы (2016)
Зайченко Н. М. - Твердение цемента с комплексной органо-минеральной расширяющейся добавкой, Назарова А. В., Маршди Косай Сахиб Ради (2016)
Талантова К. В. - Перспективы применения сталефибробетона в конструкциях индивидуальных плавательных бассейнов (2016)
Ефремов А. Н. - Методологические основы повышения термомеханических свойств огнеупорных вяжущих и бетонов на основе жидкого стекла, Киценко Т. П. (2016)
Никольский С. Г. - Ускоренный метод определения морозостойкости пористых материалов, Перцева О. Н. (2016)
Ефремов А. Н. - Влияние тонкомолотых добавок шамота и глинозема на структурно-фазовые изменения камня глиноземистого цемента при твердении и нагреве, Лищенко А. Н. (2016)
Брыжатый О. Э. - Методика экспериментальных исследований свойств высокопрочных бетонов класса В80 при циклическом нагреве до 90 °C (150 °C) и увлажнении, Кротюк В. И., Лемешенко Р. Ю. (2016)
Ефремов А. Н. - Зависимость прочности мелкозернистых прессованных шлакобетонов на основе жидкого стекла от технологических факторов, Конев О. Б. (2016)
Гаранжа И. М. - Самоуплотняющийся бетон как основа металлокомпозитных конструкций, Зайченко Н. М., Танасогло А. В., Войтова Ж. Н., Гаранжа С. В. (2016)
Губарь В. Н. - Способы повышения качества золы-унос тэс, применяемой в высококачественных бетонах, Петрик И. Ю., Жибоедов А. В. (2016)
Чурсин С. И. - Особенности крупного заполнителя из лома тяжелых бетонов, Лобзанов Е. А. (2016)
Конопацкий Е. В. - Некоторые вопросы математического моделирования физико-механических свойств строительных материалов, Бумага А. И. (2016)
Белов Д. В. - Применение самоуплотняющегося бетона при возведении монолитных железобетонных куполов (2016)
Яковенко К. А. - Сравнительный анализ многоэтажных надземных и подземных парковок (2016)
Чурсин С. И. - Повышение качества мелкого заполнителя, получаемого из отсева дробленного бетона, Поздняков А. В. (2016)
Нефедов В. В. - Композиционный строительный материал на основе полимерных и золошлаковых отходов (2016)
Лобода Е. С. - Влияние добавок на стесненную усадку высококачественных бетонов, Лахтарина С. В. (2016)
Маркин В. В. - Повышение экологической безопасности и эффективности работы канализационных очистных сооружений с помощью пробиотических средств (2016)
Петраков А. А. - Напряженно-деформируемое состояние элементов каркасного здания на плитном фундаменте при регулировании вертикального положения в пространстве, Брыжатая Е. О., Масло Н. С. (2016)
Гаранжа И. М. - Применение трубобетонных конструкций в электросетевом строительстве, Танасогло А. В., Бакаев С. Н., Лозинский Э. А., Фоменко С. А. (2016)
Югов А. М. - Технологический процесс устройства теплоизоляционной защиты резервуара 50.000 м3, Павлова И. Г. (2016)
Правук Л. Р. - Применение программного комплекса "Лира" для определения форм и частот собственных колебаний модели железобетонной дымовой трубы Н = 250 м, Машталер С. Н. (2016)
Дмитренко Е. А. - Основные типы дефектов и повреждений железобетонных конструкций транспортных сооружений, причины их возникновения, Почтар Н. В. (2016)
Домнин В. Ю. - Обогрев помещений с использованием новых стеновых блоков, Веселов А. В., Пивоварова К. А. (2016)
Скиндирёва Н. И. - Применение продуктов дробления бетонного лома в строительстве, Пилипенко А. С. (2016)
Федосихин В. С. - Архитектура экологического электросталеплавильного цеха Магнитогорского металлургического комбината, Ноздрин Н. В., Сачков В. С. (2016)
Секо Е. В. - Перспективы строительства горно-металлургических предприятий в современных условиях, Урунов Т. Ш. (2016)
Гилемханов Р. А. - Совершенствования механизма проектного финансирования инвестиционно-строительных проектов, Брайла Н. В. (2016)
Ульянов Р. С. - Перспективы применения автоматизированных комплексов диагностики и оценки параметров освещения, Шиколенко И. А., Завьялов В. А. (2016)
Прокопенко Л. В. - Интегрированная система автоматического управления теплового пункта, Логинов М. С., Цыганков М. В., Широков Л. А., Романенко Е. Н. (2016)
Короед П. С. - Повышение эффективности строительно-монтажных работ на базе внедрения роботизированных систем манипулирования, Широков Л. А. (2016)
Капинос Н. Ю. - Автоматизация приточно-вытяжной вентиляции торгового центра, Федоров Я. В., Широков Л. А. (2016)
Широков Л. А. - Автоматизация процесса центрифугирования с целью повышения срока эксплуатации установки, Егорова С. Д. (2016)
Широков Л. А. - Автоматизация ректификационной колонны, Гусарова А. А. (2016)
Маркин В. В. - Интенсификация механической и биологической очистки сточных вод с помощью пробиотического средства "Оксидол" при различных условиях введения (2016)
Заворотный Д. В. - Обеспечение циркуляции иловой смеси в аэротенках-отстойниках со взвешенным слоем, Жибоедов А. В. (2016)
Пивоварова К. А. - Использование новых дорожных ограждений для безопасности движения на автодорогах, Веселов А. В., Домнин В. Ю. (2016)
Плотников Д. А. - Анализ особенностей средств огнезащиты железобетонных конструкций, Башевая Т. С. (2016)
Добрякова Е. И. - Психологические аспекты обучения людей действиям в условиях пожара (2016)
Бречалова М. А. - Проникновение загрязняющих веществ в почву и грунтовые воды в центральном районе Донбасса (2016)
Пашковский О. П. - Прогноз выбросов вредных веществ с породных отвалов (2016)
Греков С. П. - Пожароопасность органических материалов растительного происхождения, Орликова В. П., Глушенко К. В. (2016)
Плетенецкий Р. С. - Самоспасатель гражданский для эвакуации населения при пожаре (2016)
Титул, зміст (2015)
Велигоцкий Н. Н. - Эзофагогастропластика: функциональные результаты хирургического лечения больных раком пищевода и кардиоэзофагеальной зоны, Винниченко И. А., Урсол Г. Н., Горбулич А. В. (2015)
Грубник В. В. - Непосредственные результаты проспективного рандомизированного исследования по сравнению пластик гигантских грыж пищеводного отверстия диафрагмы, Малиновский А. В. (2015)
Петрушенко В. В. - Розробка моделі для дослідження ендоскопічного ін’єкційного гемостазу в експерименті, Гребенюк Д. І. (2015)
Копчак В. М. - Мініінвазивні методи лікування ускладнених псевдокіст підшлункової залози, Копчак К. В., Хомяк І. В., Дувалко О. В., Перерва Л.О., Терешкевич І. С., Мошківський Г. Ю., Давиденко Н. Г., Романів Я. В. (2015)
Криворучко І. А. - Сучасні погляди щодо хірургічного лікування псевдокіст підшлункової залози з компресією суміжних органів, Гончарова Н. М., Чеверда В. М. (2015)
Даценко Б. М. - Реконструкции путей желчеотведения по функционально полноценному сегменту тощей кишки, Борисенко В. Б. (2015)
Ярешко В. Г. - Хирургическое лечение хронического панкреатита, Михеев Ю. А. (2015)
Суходоля А. І. - Шляхи покращення результатів хірургічного лікування ускладнених форм хронічного панкреатиту, Петрушенко В. В., Суходоля С. А., Підмурняк О. О., Козак І. О., Коломієць О. В. (2015)
Скалий Н. Н. - Дистанционная копьютерная дебитоманометрия в диагностике обструктивных заболеваний желчевыделительной системы (2015)
Ратчик В. М. - Тактика хирургического лечения осложненных форм хронического панкреатита, Бабий А. М., Пролом Н. В., Орловский Д. В. (2015)
Столярчук О. В. - Показники оксидативного стресу у диференціації різних форм гострого панкреатиту (2015)
Ткаченко А. И. - Сравнение эффективности одноэтапных и двухэтапных операций при лечении больных с холедохолитиазом, Кошель Ю. М., Ильяшенко В. В., Герасимов Д. В. (2015)
Фомін П. Д. - Вплив супутньої патології на клінічний перебіг та діагностику синдрому Меллорі-Вейсса, Пруднікова О. Б. (2015)
Тамм Т. И. - Влияние метода УЗИ на выбор объема оперативного лечения больных с острой непроходимостью кишечника, Даценко Б. М., Непомнящий В. В., Бардюк А. Я., Даценко А. Б. (2015)
Березницкий Я. С. - Хирургическое лечение пациентов с опухолью панкреатодуоденальной зоны, Дука Р. В. (2015)
Ярешко В. Г. - Хирургическое лечение рака поджелудочной железы, Отарашвили К. Н. (2015)
Урсол Г. Н. - Преимущества нового способа формирования антирефлюксного анастомоза при хиругическом лечении рака пищевода (2015)
Никоненко А. С. - Новые данные о патогенезе аневризмы брюшной аорты, Никоненко А. А. (2015)
Шаповал С. Д. - Стан мікроциркуляторного кровотоку нижніх кінцівок в залежності від рівня оклюзії магістральних судин у хворих на цукровий діабет ІІ типу, Савон І. Л., Максимова О. О., Бєлінська В. О. (2015)
Русин В. І. - Характеристика кровопостачання нижньої кінцівки при оклюзійно-стенотичних ураженнях дистального артеріального русла, Корсак В. В., Русин В. В., Горленко Ф. В., Лангазо О. В., Машура В. В., Носенко О. А. (2015)
Кополовець І. - Результати хірургічного лікування судинно-мозкової недостатності у хворих із патологічною звивистістю внутрішніх сонних артерій, Сіготскі В., Франковічова M. (2015)
Дужий І. Д. - Симультанні хірургічні втручання у хворих на відносно поширений хіміорезистентний туберкульоз легень, Кравець О. В. (2015)
Кутовой А. Б. - Модифицированный алгоритм диагностики и лечения пострадавших с доминирующей сочетанной краниоабдоминальной травмой, Чайка В. А., Родинская Г. А. (2015)
Белов А. В. - Анализ результатов оперативного восстановления реберного каркаса при травме грудной клетки, Дука Н. В., Юрко О. А., Боровский Е. И., Мертинс К. Г., Тоноян Д. В. (2015)
Рилов А. І. - Відкриті пошкодження нижньої порожнистої вени у поєднанні з травмою дванадцятипалої кишки і підшлункової залози, Найдьонов О. Д., Нікітін В. В., Данилюк М. Б. (2015)
Беленький В. А. - Особенности оказания квалифицированной хирургической помощи травмированным и раненым в грудь, Бородай В. А., Негодуйко В. В., Михайлусов Р. Н. (2015)
Черкун О. Ю. - Можливості корекції лікувальної тактики у постраждалих з тяжкою краніоабдомінальною травмою, Шейко В. Д., Ситнік Д. А., Кас’ян В. В., Рибалка Я. В. (2015)
Дудукіна С. О. - Зміни кислотно-лужного стану артеріальної крові у пацієнтів з ускладненими інтракраніальними аневризматичними крововиливами при проведенні терапевтичної гіпотермії, Панченко Г. В., Кобеляцький Ю. Ю., Мацуга О. М. (2015)
Бойко В. В. - Повреждения магистральных артерий конечностей (актуальность, общие вопросы, классификация). Часть 1, Лурин И. А., Тарабан И. А., Дрозд И. А. (2015)
Велигоцкий А .Н. - Выбор эндоскопического лечения полипов желудка, Шадрин О. В., Бойко Л. А., Ерицян А. А. (2015)
Ивченко А. Л. - Рак яичников: современные аспекты диагностики (2015)
Бойко В. В. - Лікування рубцевих стриктур стравоходу, Шапринський В. О., Шапринський Є. В. (2015)
Мішалов В. Г. - Спосіб виконання комбінованих лапароскопічних операцій у хворих з птозом передньої черевної стінки, Кондакова О. Ю., Маркулан Л. Ю., Балабан О. В., Огороднік Т. О., Іванцок В. М. (2015)
Ганжий В. В. - Роль новых технологий в симультантных оперативных вмешательствах на органах брюшной полости с использованием SILS методики и генератора автоматической биологической сварки живых мягких тканей, Ганжий И. Ю., Бойко К. А. (2015)
Сипливый В. А. - Хирургическое лечение перфоративной гастродуоденальной язвы. Выбор методики операции с учётом качества жизни, Доценко В. В., Петюнин А. Г., Бызов Д. В., Евтушенко А. В. (2015)
Диброва Ю. А. - Стенозирующие мембраны желудка и двенадцатиперстной кишки, Кучерук В. В., Пустовит А. А., Щитов А. В. (2015)
Березницкий Я. С. - Опыт применения инфликсимаба в терапии болезни Крона и неспецифического язвенного колита, Гапонов В. В., Сулима В. Ф., Малиновский С. Л., Ющенко И. В., Жмуренко Э. В. (2015)
Шевченко С. И. - Выбор объема оперативного вмешательства у больных с диффузным токсическим зобом в сочетании с эндокринной офтальмопатией, Цыганенко О. С. (2015)
Бойко В. В. - Клинический случай применения видеоторакоскопии в диагностике повреждений коронарных сосудов сердца при колото-резаном ранении органов грудной клетки, Скибо Ю. Н., Бучнева О. В., Аветян А. М., Гафт К. Л., Поливенок И. В. (2015)
Пронин В. А. - Редкий вид внутренней грыжи живота (2015)
Николай Николаевич Велигоцкий. К 75-летию со дня рождения (2015)
Саржан А. В. - О проблеме дальней транспортировки тепла, Безбородов Д. Л. (2016)
Левин В. М. - Статистические свойства прочности сечений больших размеров, Горяинов В. В. (2016)
Рыбак М. Э. - Определение коэффициента готовности для распределительных газовых сетей, Головач Ю. А. (2016)
Голубов И. В. - Технологические аспекты применения грейферов на земляных работах (2016)
Сотникова В. А. - Применение GNSS-технологий при передаче осей на монтажный горизонт, Соловей П. И., Переварюха А. Н., Волощук О. В. (2016)
Савенков Н. В. - Применение на многоцилиндровых двигателях зарубежного производства российской микропроцессорной системы управления, Бутенко В. В. (2016)
Петутина А. А. - Особенности установления зон с особым правовым режимом, Назаров Г. А. (2016)
Жуковец Е. С. - Экология малых рек. Проблемы и пути их решения, Зверева Е. А., Сельская И. В., Сорока В. А. (2016)
Лебеденко П. В. - Усиление железобетонных конструкций композитными материалам, Прядко Н. В. (2016)
Волков А. С. - Дефекты и повреждения высотных железобетонных дымовых труб, методы ремонта и усиления, Правук Л. Р. (2016)
Шевченко А. А. - Содержание тяжелых металлов в плодах яблони в городских условиях, Дорошенко Т. Ф. (2016)
Бочоришвили В. А. - Практическое применение информационного моделирования с использованием ПК Текла при проектировании промышленных зданий и сооружений, Дмитренко Е. А., Машталер С. Н., Недорезов А. В. (2016)
Шаторина М. Н. - Использование технологий информационного моделирования в современном строительстве, Переварюха Н. А., Пархоменко С. И., Дмитренко Е. А., Недорезов А. В., Волков А. С. (2016)
Баркалова Е. И. - Архитектура как воплощение мировоззрения древнерусского человека, Северилова П. В. (2016)
Ермоленко А. Н. - Роль социализации молодёжи, Гончарова Т. В. (2016)
Филатова Д. В. - Поэзия Сюнтаро Таникава и его "Тысяча бумажных журавликов", Назар Р. Н. (2016)
Потапова В. В. - Субстандартная лексика и культура речи, Чернышова Л. И. (2016)
Сидненко С. С. - В. И. Даль – собиратель народных слов, Гапонова Т. Н. (2016)
Кушнир К. И. - Лексические особенности лирических миниатюр в. Солоухина, Кольцова Л. М. (2016)
Носков А. С. - Особенности конфессионального стиля речи, Ковалева Н. А. (2016)
Ткаченко Е. И. - Лексико-семантические особенности фамилий студентов нашей группы (ТСК 47б), Новикова Ю. Н. (2016)
Закирова А. В. - Выражение категории вежливости в формулировках заданий в учебных пособиях по немецкому языку, Котюрова И. А. (2016)
Кузьменко А. Н. - Совершенствование технологий обессоливания воды, Высоцкий С. П. (2016)
Ткаченко В. С. - Накипеобразование в теплофикационных системах, Высоцкий С. П. (2016)
Высоцкий С. П. - Очищение биодизельного топлива с использованием ионообменной смолы, Багмет В. А. (2016)
Захарченко Д. А. - Стратегические приоритеты социального и экономического развития городов Донбасса, Рубек Н. А. (2016)
Ковтунець О. С. - Прийоми лексикографічної актуалізації релігійної лексики (2016)
Малишева М. А. - Прагматична поняттєва сутність дискурсу та її природа у релігійній мовленнєвій діяльності (2016)
Микитюк О. Р. - Семантичне навантаження релігійної лексики у творі Дмитра Донцова "Дух нашої давнини" (2016)
Міняйло Р. В. - Українське рибальське назовництво і сфера сакрального (2016)
Набитович І. - Sacrum (сакральне) / profanum (профанне) versus святе (священне) / світське: концептуальна парадиґма семантики в літературознавчих та культурологічних дослідженнях (2016)
Поворознюк С. І. - Бібліїзми як стилістичні маркери поетичного дискурсу Юрія Іздрика (на матеріалі збірки "Календар любові") (2016)
Попович М. М. - Про сакралізацію мовної категорії особи (2016)
Процик І. Р. - "Команда футбольних святих" або релігійна лексика в художніх текстах футбольної тематики (2016)
Решетняк О. О. - Парадигма бібліонімів як вербалізаторів дуальної опозиції життя / смерть у сакральному дискурсі (2016)
Сірант А. М. - Експлікація концепту гріх у "Кобзарі” Т. Г. Шевченка (2016)
Ткаченко Ю. В. - Дискурсивна рецепція релігійних свят у радянській пресі: мовні засоби відчуження й рефреймінгу (2016)
Фаріон І. Д. - Листи Івана Пулюя як джерело історії перекладу Біблії (2016)
Царалунга І. Б. - Особливості вокалізму староукраїнської мови в пам’ятках конфесійного стилю північноукраїнського ареалу XІV ст. (2016)
Чибор І. С. - Реалізація язичницьких уявлень про сутність Бога в українській фразеології (2016)
Швидка Н. В. - Архетипно-символьна опозиція світло / темрява в біблійному дискурсі (2016)
Гладка В. А. - Місце фразеологічної номінації у типології номінативних процесів (на матеріалі французької мови (2016)
Князян Д. Х. - Граматико-стилістичні засоби в творі Ремона Кено "Вправи зі стилю", Млинчик А. В. (2016)
Соболєва О. В. - Графічні особливості друкованих тестів (2016)
Бронських С. В. - Таємниці традиційних сюжетів (на матеріалі романів М. Булгакова "Майстер і маргарита" та В. Ручинського "Повернення Воланда, або Нова дияволіада" (2016)
Любімова О. В. - Строфіка і римування в поетичних творах Володимира Самійленка 90-х років ХІХ століття (2016)
Чистяк Д. О. - Проблема структури художнього концепту у вітчизняній філології: здобутки, лакуни та перспективи (2016)
Титул, зміст (2015)
Ковалевська А. В. - Концептуальні передумови посилення регіональної диференціації, Поспєлов О. В., Шульга О. В. (2015)
Тульчинская С. А. - Механизм привлечения инвестиционных ресурсов в условиях наращивания угроз и рисков, Чорний Б. П. (2015)
Замазій О. В. - Інституціалізація ринків і проблеми зростання промислових підприємств (2015)
Безрукова Н. В. - Сучасна архітектура глобальної економіки: аналіз змін та тенденцій, Свічкарь В. А. (2015)
Кобилянська А. В. - Економічне співробітництво України з ГУАМ у контексті функціонування СНД і ПВЗВТ з ЄС (2015)
Курочкіна І. Г. - Аналіз тенденцій розвитку світової торгівлі товарами та послугами (2015)
Пйонтко Н. Б. - Зарубіжні моделі фінансового вирівнювання та перспективи їх упровадження в Україні (2015)
Григорова-Беренда Л. И. - Международная конкурентоспособность предприятий "макиладорас" в условиях функционирования НАФТА: опыт для Украины (2015)
Севостьянова Г. С. - Реформування системи державних закупівель в умовах євроінтеграційних процесів (2015)
Білик Р. Р. - Механізми та інструменти забезпечення економічної безпеки регіонів України в процесі децентралізації (2015)
Харук К. Б. - Вплив реформи місцевого самоврядування в Україні на формування та розвиток трудового потенціалу (2015)
Гольтяєва Л. А. - Статистичний аналіз тенденцій розвитку та структури фінансування вищої освіти України (2015)
Бойко С. В. - Фінансова думка України як навчальна дисципліна та складова формування професійної компетентності майбутніх фінансистів (2015)
Сущенко О. А. - Формування підходу до кластерного управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств в умовах глобальної конкуренції, Труніна І. М. (2015)
Варцаба В. І. - Теоретичні аспекти інноватизації управління розвитком регіональних суспільних систем на основі комплексу феноменів "сінтелектика – синергія – синархія" (2015)
Гурьянова Л. С. - Методы обоснования индикаторов в системе управления сбалансированностью социально-экономического развития регионов (2015)
Криворучко М. Ю. - Ресурсна орієнтованість експорту та імпорту як фактор соціально-економічного розвитку регіонів України (2015)
Литвиненко К. О. - Матриці соціальних рахунків як інструмент дослідження впливу комерційної нерухомості на національну економіку (2015)
Рудніченко Є. М. - Формування моделі оптимізації інформаційно-аналітичного забезпечення управління витратами промислового підприємства, Лісовський І. В. (2015)
Шуба М. В. - Україна в міжнародних рейтингах інвестиційної привабливості: аналіз поглядів світових агенцій та організацій (2015)
Романчук З. З. - Удосконалення фінансового регулювання залучення інвестиційних ресурсів в економіку України, Ванькович Д. В. (2015)
Пілько А. Д. - Інвестиційний клімат та інвестиційний потенціал регіону як об'єкти моделювання, Кіс В. В. (2015)
Сігаєва Т. Є. - Методичний підхід до визначення економічної ефективності інвестиційних проектів (2015)
Плєшакова Н. А. - Інноваційний розвиток як гарантія фінансової стабільності України (2015)
Валіулліна З. В. - Вплив євроінтеграційних процесів на науково-технологічний розвиток в Україні (2015)
Лисенко А. О. - Оцінка ефективності управління витратами на експлуатаційне утримання автомобільних доріг, Машлякевич А. О. (2015)
Олійник Є. В. - Сценарне планування процесів відтворення основних засобів промислових підприємств (2015)
Скриньковський Р. М. - Внутрішній аудит системи корпоративного управління та діагностика ринкової вартості підприємства, Процюк Т. Б., Костюк Н. Р. (2015)
Виниченко Е. Н. - Морфологический анализ системы контроля социально-экономического развития предприятия (2015)
Кунченко М. О. - Управління інформаційними потоками в системі бюджетування підприємств торгівлі (2015)
Палант О. Ю. - Дослідження техніко-економічних показників та стану галузі міського електричного транспорту України (2015)
Шимко О. В. - Організаційно-економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності роздрібних торговельних підприємств (2015)
Солов’янчик А. В. - Розвиток франчайзингових відносин у туристичній індустрії (2015)
Папп В. В. - Туристичний потенціал національних природних парків (на прикладі Закарпатської області) (2015)
Гелеверя Є. М. - Економіко-правове забезпечення формування накопичувальних фондів об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (2015)
Романенко Л. Ф. - Аналіз діяльності девелоперських компаній на ринку нерухомості України, Прокопенко В. Ю., Столбова М. А. (2015)
Москаленко К. І. - Методичний підхід до оцінки залежності підгалузей машинобудування від зовнішньоекономічної діяльності (2015)
Вінниченко О. В. - Організаційно-економічні основи діяльності товарних бірж з реалізації сільськогосподарської продукції (2015)
Косата І. А. - Сутність та класифікація основних видів інтегрованих структур бізнесу (2015)
Мельник Т. О. - Забезпечення інфраструктури розвитку малого підприємництва в Україні (2015)
Августова О. О. - Проблемні питання організації управлінського обліку на рибопереробних підприємствах (2015)
Харламова О. В. - Варіанти організації процесу переходу на складання фінансової МСФЗ-звітності (2015)
Семенюк Л. В. - Облік та аналіз витрат у системі управління продуктом закладів ресторанного господарства (2015)
Касич А. О. - Програмно-цільове бюджетування як інструмент управління сталим розвитком господарства (2015)
Єніна-Березовська А. О. - Проблеми взаємодії принципів побудови бюджетної та податкової систем у процесі реалізації податково-бюджетної політики (2015)
Рудик Н. В. - Монетарна складова системи макрофінансових індикаторів (2015)
Яворська Т. В. - Стратегія державного регулювання страхового підприємництва в Україні – відповідь на сучасні виклики та загрози (2015)
Вядрова І. М. - Формування ресурсної бази банків на основі заощаджень населення: теоретичні аспекти та українські реалії, Добровольська І. О. (2015)
Карчева Г. Т. - Системний аналіз прибутковості діяльності банків України (2015)
Біляєва В. Ю. - Визначення рівня фінансової стійкості банків України (2015)
Портна О. В. - Індикатори сукупного фінансового потенціалу України (2015)
Степанова Г. М. - Особливості розвитку вітчизняного механізму грошово-кредитного регулювання (2015)
Нікітан Н. О. - Удосконалення показників виконання Державних цільових програм для контролю видаткової частини бюджету (2015)
Близнюк О. П. - Тенденції використання позикових фінансових ресурсів у діяльності торговельних підприємств України та методичні аспекти їх планування в довгостроковому періоді, Іванюта О. М. (2015)
Педченко Н. С. - Функціональна модель фінансового забезпечення діяльності інститутів спільного інвестування, Дуда М. О. (2015)
Лотоцький В. А. - Оцінювання здатності авіакомпанії до розвитку партнерської взаємодії з банками (2015)
Тягунова З. А. - Развитие SPA-индустрии: управленческий аспект, Бондаренко В. М. (2015)
Гришова І. Ю. - Теоретико-методологічні основи управління реструктуризацією переробних підприємств аграрного виробництва, Бондаренко В. М. (2015)
Мельникова О. А. - Національний брендінг як чинник соціально-економічного розвитку України (2015)
Рябик Г. Є. - Економічне обґрунтування маркетингових заходів щодо розвитку конкурентних переваг підприємства (2015)
Sadovska I. B. - Conceptual Framework of Formation of the Accounting Policy of Managerial Accounting, Blyakharchuk M. O. (2015)
Семенова В. Г. - Удосконалення системи управління інтелектуальною власністю кабельних підприємств (2015)
Коюда В. О. - Методологічний підхід до бізнес-планування розвитку підприємства, Пасько М. І. (2015)
Бондарева Т. И. - Классификатор бизнес-моделей, ориентированный на бизнес-процессы (2015)
Іванов Ю. Б. - Економічні експертизи стратегічних рішень у системі стратегічного управління розвитком підприємств, Капустник С. К. (2015)
Мінєнкова О. В. - Аналіз сучасних аналітичних методів управління діяльністю підприємства (2015)
Петренко А. А. - Методический подход к определению приоритетности управленческих функций при формировании адаптивной системы профессионального обучения персонала (2015)
Семенченко А. В. - Удосконалення кадрової безпеки як елементу посилення фінансово-економічної безпеки підприємства (2015)
Stetsenko V. V. - The Complex System for Management of Marketing Communications in Enterprises (2015)
Петішкова Д. - Методи дослідження середньовічних текстів у часи цифрових технологій ("стара" й "нова" філологія, віртуальне дослідницьке середовище – цифрова бібліотека "Manuscriptorium") (2015)
Качур І. - Проблема і сучасні методи ідентифікації стародрукованих контрафактних видань (2015)
Швидкий В. - Начерк до методології вивчення соціальних відхилень (2015)
Дорошко М. - Окупація радянською Росією Наддніпрянської України в 1917–1920 роках. Як це було (2015)
Кот С. - Проблема повернення і реституції культурних цінностей, втрачених унаслідок Другої світової війни, в сучасних українсько-польських міждержавних відносинах (2015)
Бондарчук П. - Віруючі УРСР і позацерковна культурна сфера (середина 1940-х – середина 1980-тих років) (2015)
Янковська О. - Зарплата, пенсія, позики та ціни як чинники матеріально-побутового стану трудящих УРСР (друга половина 1940-х – середина 1960-тих років), Даниленко О. (2015)
Смольніцька М. - Материнство як соціальна роль (друга половина 1940-х – перша половина 1960-тих років) (2015)
Безлюдна І. - Вихованці дитячих будинків у "зовнішньому" світі: труднощі виживання у повоєнний період (за документами Центрального державного архіву громадських об'єднань України) (2015)
Голик Р. - Через соцреалізм до постмодерну: радянський і пострадянський етапи історії читання в Галичині (2015)
Русначенко А. - Книжки бажані й небажані в УРСР у 1960–1980-ті роки (2015)
Зубко Н. - Ринок навчальної книги в Україні: тенденції розвитку в роки незалежності (2015)
Марціняк Н. - Книжкова торгівля України в умовах перебудови: від кризи до реформ (2015)
Микитин Т. - Книжкові виставки-ярмарки у контексті міжнародного культурного обміну (2015)
Карліна О. - Спроба реконструкції фонду бібліотеки Луцького єзуїтського колегіуму (за матеріалами Державного архіву Волинської області) (2015)
Осташ Л. - Реєстр Війська Запорозького 1649 року: варіант лексикографічного опрацювання, Осташ Р. (2015)
Мудрий М. - Джерела до історії Руського собору 1848 року (2015)
Matwijów M. - Sprawy ukraińskie w działalności Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w latach 1827–1945 (2015)
Кебузинська К. - Les brouillards galiciens: галицькі оповідання Захер-Мазоха у французьких перекладах, 1870–1900 (2015)
Прищепа О. - Шляхи поширення книги в культурному просторі міст Правобережної України (ХІХ – початок XX століття) (2015)
Аркуша О. - Щоденники Теофіла Грушкевича як джерело до вивчення світогляду української інтелігенції в Галичині кінця XIX – початку XX століття (2015)
Терлюк І. - Популярні збірники права австрійської Галичини другої половини XIX – початку XX століття як джерело вивчення правової думки і суспільно-політичних процесів (2015)
Хома І. - Невідомі рукописні спогади Осипа Назарука про військово-політичні події в Україні першої половини листопада 1918 року (2015)
Konopka M. - Lwowskie wydania na czarnej liście cenzury rosyjskiej w latach 1865–1904 (2015)
Wójcik E . - Produkcja wydawnicza w wielonarodowym Lwowie – postulaty badawcze (2015)
Dzieniakowska J. - "Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego" (1921–1939) jako źródło do dziejów szkolnictwa międzywojennego Lwowa (2015)
Заболотна І. - Джерелознавчі студії Івана Крип'якевича (2015)
Доброчинська В. - Спогади Надії Шульгиної-Іщук як джерело до вивчення культурно-освітніх процесів в Україні першої третини XX століття (2015)
Пасічник В. - Моріс Равель у Львові (1932): реконструкція події за матеріалами польської та української періодики (2015)
Лаас Н. - Із закордонних архівів: невідоме інтерв'ю Юрія Лавріненка (Нью-Йорк, 1951) (2015)
Чухліб Т. - "Захалявні" записники з особового фонду Василя Чухліба у ЦДАМЛМ України як джерело до вивчення творчої майстерні письменника (2015)
Денисенко Г. - Культурна спадщина про Першу світову війну у формуванні історичної пам'яті в сучасній Україні, Денисенко О. (2015)
Ковпаненко Н. - Дослідження історико-художньої спадщини в Україні в 1917–1920-ті роки (2015)
Скрипник П. - Роль Михайла Грушевського у заснуванні народного училища ім. С. Ф. Грушевського (2015)
Катаргіна Т. - Внесок митців української діаспори в культурну спадщину за кордоном (2015)
Відомості про авторів (2015)
Інформація про "круглий стіл" "Горбачовська "перебудова”: український контекст (до 30-річчя проголошення курсу)" (м. Київ, Інститут історії України НАН України, 21 травня 2015 р.) (2016)
Смолій В. - Горбачовська "перебудова": український контекст (до 30-річчя проголошення курсу) (2016)
Шаповал Ю. - Остання барикада: Володимир Щербицький під час "перебудови", Якубець О (2016)
Мартинов А. - "Перебудова" і посткомуністична трансформація країн Центрально-Східної Європи (2016)
Горенко О. - Горбачовська "перебудова" в контексті проблеми стилю мислення (2016)
Смольніцька М. - Горбачовська "перебудова" як офіційний шлях до опанування радянськими громадянами приватної діяльності (2016)
Ковпак Л. - Соціальні гасла "перебудови": спроби їх реалізації та уроки для сьогодення (на прикладі житлової проблеми в Україні в другій половині 1980-х — початку 2000-х років) (2016)
Кузьменко Ю. - Зловживання владою працівниками партійно-радянської номенклатури в анонімних листах періоду "перебудови" (2016)
Латиш Ю. - Антиалкогольна кампанія Михайла Горбачова: причини, здобутки і втрати (2016)
Булгакова О. - "Перебудова" в долі наукової інтелігенції: академік Іван Лукінов (2016)
Швидкий В. - Особливості проявлення деяких соціальних девіацій за часів горбачовської "перебудови": ромський фактор (2016)
Журавльов Я. - Тематика звернень громадян до ЦК КП України періоду "застою": загальний огляд (за матеріалами Центрального державного архіву громадських об’єднань України) (2016)
Бондарчук П. - Функціонування елементів радянської ідеології як квазірелігійних: сакралізація профанного (2016)
Кот С. - Проблеми повернення культурних цінностей в українсько-російських міждержавних відносинах (1991–2015 років) (2016)
Скрипник П. - Михайло Грушевський і Львівський університет (2016)
Денисенко Г. - Меморіальний простір України у формуванні історичної пам’яті, Денисенко О. (2016)
Ковпаненко Н. - До історії вивчення й збереження історико-художньої спадщини в Україні (середина 1940-х — середина 1960-х років) (2016)
Катаргіна Т. - Зарубіжна історіографія з питань захисту та збереження культурної спадщини (2016)
Рудий Г. - Формування інформаційно-пропагандистського потенціалу київської преси 1918–1920 років як чинник становлення більшовицького режиму в Україні (2016)
Ковальчук І. - Акція УПА 12 січня 1945 року в районному центрі Городниця Житомирської області (історіографічний та джерельний аспекти) (2016)
Лаас Н. - Із закордонних архівів: невідомі інтерв’ю Григорія Костюка (Німеччина, 1950–1951 роки) (2016)
Гуржій О. - Іван Костянтинович Білодід (2016)
Васильєва Н. - На пошану кандидата філологічних наук Галини Петрівни Герасимової (до 80-річчя від дня народження). Біографія (2016)
Спогади про студентське життя / Інтерв’ю з Герасимової Галиною Петрівною /нар. 16.09.1935/, записане 7 грудня 2007 р. Наталією Хоменко (2016)
Швидкий В. - ... і ще кілька слів (спомин на пошану Галини Петрівни Герасимової) (2016)
Бачинський Д. - Рецензія на монографію Кіндрачук Надії "За Україну незалежну (роль народного руху у здобутті незалежності України: 1989–1991 рр.)". — Івано-Франківськ: "Наір", 2013. — 208 с. (2016)
Надточій П. П. - Радіоекологічна складова як компонент програм соціально-економічного розвитку регіонів, Білявський Ю. А., Мартенюк Г. М. (2016)
Веремеєнко С. І. - Розробка методики прогнозування вмісту радіонуклідів в сільськогосподарській продукції, Мороз O. С. (2016)
Мислива Т. М. - Важкі метали і мікроелементи в органах й тканинах представників їх тіофауни малих річок Житомирського Полісся (2016)
Семенова О. І. - Гігієнічна оцінка стічних вод свинокомплексу, Бублієнко Н. О., Марченко О. Д., Тимощук-Марценюк Т. М. (2016)
Іваненко О. В. - Транслокація кобальту у сільськогосподарські культури, Тогачинська О. В., Тимощук-Марценюк Т. М., Котельницька Г. М. (2016)
Трофименко П. І. - Запаси органічного вуглецю у дерново-підзолистих орних ґрунтах Полісся України, Трофименко Н. В., Зубова О. В., Карась І. Ф. (2016)
Moroz M. S. - Biological activity manganese nano-aquachelat in an artificial diet Podisus maculiventris Say (2016)
Дереча О. А. - Ефективність сумісного застосування мікроелементів і фунгіцидів на смородині чорній проти антракнозу, Бакалова А. В. (2016)
Ключевич М. М. - Розвиток мікозів тритикале озимого залежно від мінерального живлення і систем захисту в Поліссі України (2016)
Гамаюнова В. В. - Підвищення продуктивності ярих зернових культур шляхом оптимізації живлення рослин в умовах Степу України, Дворецький В. Ф. (2016)
Гамаюнова В. В. - Значення попередника у формуванні зернової продуктивності озимих культур в умовах Степу України, Литовченко А. О., Музика Н. М. (2016)
Антоненко О. Ф. - Вплив строків сівби та мікродобрив на розвиток рослин ріпаку озимого в умовах Правобережного Лісостепу України, Савчук Ю. М. (2016)
Данильченко О. М. - Урожайність і якість насіння кормових бобів та сочевиці залежно від інокуляції бактеріальними препаратами і внесення мінеральних добрив, Жатова Г. О. (2016)
Нідзельський В. А. - Агробіологічні засади вирощування бобів кормових (2016)
Ковбасюк П. У. - Високоврожайні, люцерно-злакові травосумішки в інтенсифікації та біологізації кормовиробництва, Бойко М. В. (2016)
Марченко А. Б. - Імунологічна оцінка колекційних сортозраків Callistephus chinensis L. Ness. проти Fusarium оxysporum Schlecht (2016)
В’юнцов С. М. - Формування продуктивності льону-довгунця залежно від застосування мікробного препарату поліміксобактерин (2016)
Дідора В. Г. - Фактори родючості ґрунту за вивчення елементів технології вирощування сої, Деребон І. Ю., Саврисих Л. Д. (2016)
Куян В. Г. - Стан земельних ресурсів Житомирщини та шляхи оптимізації їх використання, Євтушок І. М., Марцинівський М. В. (2016)
Макаренко Н. А. - Цитотоксичність нанопрепаратів, що застосовуються у рослинництві, Рудніцька Л. В. (2016)
Власенко В. А. - Характеристика врожайності комерційних сортів пшениці м'якої озимої, різного еколого-генетичного походження в умовах північно-східного Лісостепу України, Осьмачко О. М. (2016)
Куян В. Г. - Інтенсифікація технологій вирощування плодів сливи у різних грунтово-кліматичних умовах (2016)
Al-Araji F. S. - Evaluation of using terrarich-antitox on broiler performance during mycotoxicosis, Gromov I. N., Bolshakova E. I., German S. P., Bуkovskaya M. M. (2016)
Al-Araji F. S. - Evaluation of terrarich-antitox on hematological and immunological parameters of broilers fed mycotoxin contaminated ration and vaccinated against infectious bursal disease, Gromov I. N., Bolshakova E. I., German S. P., Bуkovskaya M. M. (2016)
Галат В. Ф. - Поширення кишкових паразитозів у сільськогосподарських птахів у господарствах Житомирської області, Довгій Ю. Ю., Довгій М. Ю. (2016)
Горальська І. Ю. - Вплив експериментального згодовування хлориду хрому кролям на їх гематологічні показники, Волківський І. А. (2016)
Глєбова Ю. А. - Вплив на здоров’я людини харчових яєць за різних способів споживання, Вертійчук А. І. (2016)
Драгальчук А. І. - Виживаємість яєць фасціол у довкіллі зони Житомирського Полісся, Довгій Ю. Ю. (2016)
Зажарська Н. М. - Порівняльна характеристика показників якості молока кіз німецької білої, альпійської та англо-нубійської порід, Грамма В. О. (2016)
Котелевич В. А. - М’ясо кролів – важливий резерв органічного виробництва (2016)
Нагорна Л. В. - Ектопаразитози водоплавної птиці в умовах дрібнотоварного ведення галузі (2016)
Полтавченко Т. В. - Стан захворюваності риб на крустацеози у Рівненській області (2016)
Фасоля В. П. - Клінічні симптоми, гематологічні показники та диференційна діагностика за гіпотитреозу собак у віковому аспекті, Лігоміна І. П. (2016)
Фасоля В. П. - Фізичні, хімічні і мікроскопічні показники сечі у здорових домашніх котів, Лігоміна І. П. (2016)
Кухарець С. М. - Динаміка руху складових субстрату в обертових реакторах (2016)
Безвесільна О. М. - Підвищення точності вимірювання двоканального авіаційного гравіметра, Войцицький М. А., Войцицький А. П. (2016)
Войцицький А. П. - Аналіз причин погіршення якості показників електроенергії, які характеризують форму напруги, Колос Ю. А. (2016)
Міненко С. В. - Аналіз залежності інтенсивності продуктивного фотосинтезу від режимів мікроклімату в індустріальних теплицях, Савченко В. М., Крот В. В. (2016)
Міненко С. В. - Класифікація способів зняття перегріву рослин в індустріальних теплицях, Савченко В. М., Крот В. В. (2016)
Грудовий Р. С. - Результати експериментальних досліджень величини травмування зерна під час транспортування гвинтовим конвеєром з рівнозбільшеним кроком витків (2016)
Осипчук О. Ю. - Дослідження енергетичної ефективності реакторів-розділювачів із тарілчастим змішувачем, Павленко М. Ю., Чуба В. В. (2016)
Коновалов О. В. - Підвищення енергоефективності вихрових теплових насосів, Горкуша М. А. (2016)
Сазонов А. Ю. - Обгрунтування структурних параметрів біогазових та когенераційних установок як альтернативного джерела енергії, Новосилецький Ю. Л. (2016)
Ємець Б. В. - Моделювання показників тягово-швидкісних властивостей автомобіля під час його роботи на водопаливних емульсіях, Пустовіт С. В., Поліщук О. С., Ємець Л. В. (2016)
Цивенкова Н. М. - Дослідження теплопродуктивності прямопотокового газогенератора на соломі, Голубенко А. А. (2016)
Ярош Я. Д. - Перспективи та проблеми використання відновлювальних джерел енергії для сушіння сільськогосподарських матеріалів (2016)
Грабар І. Г. - Моделювання закономірностей розповсюдження пружних хвиль в лужно-галоїдних монокристалах (2016)
Щербакова Н. С. - Визначення натуральності вершкового масла, Передера Ж. О., Передера С. Б. (2016)
Біденко В. М. - Оцінка токсикологічної та продуктивної дії комплексонатів мікроелементів на тваринах та птиці, Кураченко Н. М., Трунова О. К. (2016)
Бурлака В. А. - Вплив алунітового борошна на забійні показники індичок, Туманов В. В., Лавринюк О. О. (2016)
Павленко А. В. - Динаміка чисельності популяцій тварин асоційованого біорізноманіття як показник ефективності природоохоронних зусиль (на прикладі Чернігівської області) (2016)
Леоніду Васильовичу Лосю – 80 (2016)
Анотації (2016)
Вимоги (2016)
Звернення до читачів (2000)
Гуменюк Б. І. - Нове в роботі посла в кінці 90-х років і на початку нового десятиліття, Щерба О. В. (2000)
Тупчієнко Л. С. - Європейський вибір України: зміст чи форма? (2000)
Білоусов М. М. - Дипломатичне представництво України у Великій Британії: перші кроки (1992-1994 рр.) (2000)
Наджос А. І. - Місце і роль інформаційного фактору у процесі реалізації зовнішньої політики (2000)
Радченко В. В. - Україна та Німеччина: шлях до стратегічного партнерства (2000)
Балдинюк О. В. - Захист уразливих груп населення під час громадянської війни в Боснії і Герцоговині та в Хорватії в рамках миротворчого втручання ООН (2000)
Семикрас О. В. - Рада держав Балтійського моря в контексті інтеграційних процесів постконфронтаційної Європи (2000)
Кирилич В. П. - Державна етнополітика Польщі та питання збереженн самобутності української меншини. 1989-1998 рр. (2000)
Афанасьєв І. Ю. - Польсько-ураїнські відносини 1998-1999 рр. у європейському векторі зовнішньої політики України (2000)
Білан В. М. - Українсько-угорський спільний кордон в геополітиці Східно-Центральної Європи 1991-1999 рр. (2000)
Шпак Н. А. - Гендерно нейтральна мова як засіб міжнародного ділового спілкування (досвід англомовних країн) (2000)
Заїнчківський А. О. - Економічна безпека у контексті державної політики України, Бугай А. А. (2000)
Бодрук О. С. - Теоретичні засади створення міжнародних структур безпеки (2000)
Мартиненко П. Ф. - Міжнародне право і українська Конституція (2000)
Ткач О. І. - Особливості конституційної модернізації: європейський та латиноамериканський досвід для України (2000)
Максименко В. М. - Правова допомога: Україна-ЄС (проблеми і шляхи реалізації) (2000)
Гуменюк А. Г. - Порушення прав людини під час конфлікту в колишній Югославії (2000)
Костюк С. М. - Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу: стан, проблеми та перспективи, Істягіна Н. О. (2000)
Кияниця І. П. - Механізм імплементації норм міжнародних договорів в конституційному праві ФРН та України (2000)
Огнівець І. В. - Подвійне громадянство: міжнародний досвід (2000)
Метюшев А. С. - Сучасне право конкуренції в Україні з позиції європейських стандартів: від співробітництва до партнерства (2000)
Кисіль В. І. - Колізійне регулювання в сучасному міжнародному праві (2000)
Подаляк Н. Г. - Утрехтський мир 1474 р. і ганзейська дипломатія (2000)
Дьомін О. Б. - Крах англійської "політика втручання" у нідерландські справи (друга половина 80-х років XVI ст.) (2000)
Ціватий В. Г. - Європейська зовнішня політика доби раннього Нового і Нового часу: проблеми інституалізації (теоретико-методологіний аспект) (2000)
Нестеренко Л. О. - Французька реформація першої половини XVI століття (зовнішньополітичний аспект) (2000)
Дятлов В. О. - Зовнішньополітична діяльність німецьких реформаторів і католицьких угрупувань у 1517-1524 роках (2000)
Іваницький Р. В. - Елементи федеративного устрою Німеччини часів Рейнського та Німецького союзів (1806-1866) як чинники збереження миру у Європі XIX ст. (2000)
Сергійчук В. І. - "Коли Італія буде добиватися самостійности України, хтось инший не повитягає з вогню її каштани". До питання про українсько-італійські відносини в 1917-1922 роках (2000)
Майборода О. М. - Конрад Аденауер (1876-1967) - ініціатор європейської інтеграції (2000)
Бабич Н. - "Камінь преткновення” за Біблією і проблеми сакральності в сучасній українській мові (2016)
Мацьків П. - Розуміння віри в біблійному тексті: лінвокультурологічний аспект (2016)
Скаб М. - Вплив Біблії на українську мову: обшир, аспекти та основні проблеми їх вивчення (2016)
Шабат-Савка С. - Функційно-змістовий потенціал інтенцій сакральності в релігійному дискурсі (2016)
Яремко Я. - Проблема вербальної лакунності концепту (2016)
Гуцуляк Т. - Релігійна лексика як твірна база образних дериватів української мови (2016)
Ковтун А. - Метафоризована релігійна лексика в українському нерелігійному мовленні (2016)
Малюга Н. - "Блаженні голодні та спраглі правди": осмислення заповідей Нагірної проповіді в українських пареміях (2016)
Новікова Т. - Відображення церковнослов’янізмів у словниках української мови (2016)
Полиця Т. - Об’єктивація сакральної сфери у фразеолого-паремійному полі концепту "думка" (2016)
Прокопович Л. - Лексико-семантичне поле страждання в поетичному дискурсі другої половини ХХ ст. (2016)
Баранська Л. - Лінгвостилістика знакових сакральних образів у творі Марії Матіос "Приватний щоденник. Майдан. Війна…" (2016)
Боднарук Ю. - Роль релігійної лексики в експресивно-прагматичній організації художнього тексту (за творами Люко Дашвар) (2016)
Замбжицька М. - "Обернуте sacrum" у прозі Валерія Шевчука (2016)
Нестерчук О. - Сакральна лексика та ікона Богородиці Годувальниці в житті земної Марії (за твором У. Самчука "Марія”) (2016)
Пена Л. - Мовостиль "Духовних бесід" Софрона Мудрого (2016)
Піддубна Н. - До питання про вербалізацію релігійного світогляду в "Щоденнику" Т. Шевченка (2016)
Стецик М. - "Хресна дорога. П’ятнадцята стація" (поезія Майдану в сакральному вимірі) (2016)
Стецик М. - Сакральний лінгвопростір новелістики Василя Стефаника, Біда І. (2016)
Тєлєжкіна О. - Діалог поетичних творів Степана Сапеляка і текстів релігійного змісту: лінгвостилістичне потрактування (2016)
Ципердюк О. - Біблійні алюзії в поетичних текстах Василя Герасим’юка (2016)
Явір Л. - Сакральний мовопростір збірки Івана Франка "Мій Ізмарагд" (2016)
Борсук Н. - Міфалагічныя матывы ў сучаснай берасцейскай паэзіі: пераемнасць і ўзбагачэнне традыцый (2016)
Вільчинська Т. - Мовна репрезентація міфологічного етнокоду культури в поетиці про Чорнобиль (2016)
Заіка З. - Вобразна-выяўленчыя сродкі мовы сакральных тэкстаў беларускага Палесся (2016)
Міхєєва Т. - Вираження зооморфізмів засобами української мови в текстах Нового Заповіту та Книги Псалмів (2016)
Московченко О. - Походження імені богині води Дана та слів сніг, вода (2016)
Тимошик Г. - "Увидимо сї на Сафатові долинї": означення потойбіччя крізь призму есхатологічних образів у мікротекстах "Галицько-руських народних приповідок" Івана Франка (2016)
Штибель Ю. - Словесні образи-символи орнітонімів у біблійному тексті (2016)
Шуляк С. - Українські замовляння та мова фольклорних іножанрових текстів (2016)
Шуст Л. - Вигуки-божіння як особливість сакральної культури українців (2016)
Багнюк Н. - Українська пасійна проповідь ХVІ століття: мовні контрасти (2016)
Бут-Гусаім С. - Нацыянальна-культурная адметнасць антрапанімікону гістарычнай прозы Зінаіды Дудзюк (2016)
Лукаш Г. - Про Гога і Магога (2016)
Брус М. - Євангельські назви жінок ХІ–ХV століть (2016)
Рульова Н. - Сакральнa лексика та її елементи в антропонімії Західного Поділля (2016)
Городецька М. О. - Аналіз моделі поведінки споживача: мікроекономічний та маркетинговий підхід (2012)
Дмитрук О. В. - Медичний менеджмент в Україні: основні поняття, проблеми, перспективи реалізації (2012)
Загарій В. К. - Інвестування в основний капітал як основа розвитку економіки України, Мусієнко В. М. (2012)
Колотуха С. М. - Банківське кредитування підприємств АПК: стан, проблема та напрямки вдосконалення, Врачинська О. В. (2012)
Кончин В. І. - Причини та прояви боргової кризи в ЄС і суперницькі підходи антикризової політики, Максименко М. В. (2012)
Лементовська В. А. - Маркетингові дослідження пріоритетів розвитку вищих навчальних закладів в сфері освітніх послуг, Бортнік Т. І. (2012)
Лобунець В. І. - Конкурентоздатність продукції агропромислового сектора України в умовах глобалізації світової економіки, Щериця С. І. (2012)
Макушок О. В. - Дослідження конкурентоздатності туристичних послуг підприємств регіону, Мазур Ю. П. (2012)
Нікітіна Т. А. - Теоретичні підходи до визначення поняття економічного механізму консолідації капіталу підприємства (2012)
Нікітчина О. В. - Конкурентоздатність ринку обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (2012)
Орлова О. В. - Договірне регулювання факторингової діяльності обліково-юридичний аспект (2012)
Пастухова В. В. - Оцінювання ризику у забезпеченні стратегічної стійкості підприємства, Довгань Л. Є., Мохонько Г. А. (2012)
Патарідзе-Вишинська М. В. - Концепція оподаткування прибутку в контексті податкової реформи: порівняльний аспект (2012)
Ролінський О. В. - Пріоритетні методи оцінки ефективності механізму оподаткування доходів фізичних осіб, Барабаш Л. В. (2012)
Семенюк Л. І. - Аналіз товарної політики ВНЗ на ринку освітніх послуг та ринку праці (2012)
Смагін В. Л. - Генезис економічних засад формування фінансового ринку (2012)
Тищенко О. М. - Принципи формування кластерних структур на регіональному рівні (2012)
Тулуш Л. Д. - Недоліки спецрежиму прямого оподаткування нетипових сільськогосподарських підприємств, Боровик П. М., Вавілов С. В. (2012)
Мей В. - Світ психології і християнська віра (2012)
Гусак П. - Філософська антропологія існування нематеріальної душі людини як концептуальна основа християнської психології (2012)
Jaworskiy R. - The concept of christian psychology (2012)
Татенко В. О. - Наукова психологія про душу і дух людський (2012)
Халанский В. В. - Основные предпосылки для интеграции психологии и богословия (2012)
Гридковець Л. М. - Соціальна модель богоподібності особистості в християнській парадигмі (2012)
Баранникова Д. А. - Тайны выбора и решения: философия С. Кьеркегора с позиции современного экзистенциального анализа (2012)
Яновская Л. В. - Совесть как ведущий фактор развития индивидуальности (2012)
Шелестова О. - Гармонійність міжособових стосунків як результат усвідомлення християнських чеснот (2012)
Гридковець Л. М. - Вікова детермінанта релігійних криз особистості (2012)
Баранников А. С. - Духовная (персональная) депривация: феноменологическое содержание, последствия, особенности диагностики и помощи (2012)
Яновская Л. О. - Некоторые аспекты применения христианской психологии в терапии соматических больных (2012)
Миколайчук М. - Особливості пошуку психологічної допомоги в умовах ціннісної дезорієнтації суспільства: фахівці-психологи, духовні особи чи цілителі?, Мединська Ю. (2012)
Палагнюк О. - Психосоціальні особливості формування соціально орієнтованих християнських релігійних настановлень студентській молоді в Україні (2012)
Халанський В. - Вплив релігійного фактору на ціннісно-смислові структури особистості (2012)
Яремко О. - Інтегративна християнська психотерапія: основні положення напрямку психотерапії (2012)
Bowen Dennis O. - Abstract for paper, "Сan brief therapy work in Ukraine?” (2012)
Гридковець Л. - Сопричасна християнська терапія як спосіб дослідження родової детермінанти особистісних криз людини (2012)
Штейн Н. - Влияние духовно-ориентированного подхода на ресоциализацию наркозависимых (2012)
Сенчук О. - Моделювання подружніх стосунків для збереження та зміцнення шлюбу (2012)
Шкребтієнко Л. - Християнські засади емоційно-почуттєвого розвитку дитини при формуванні патріотичних почуттів (2012)
Гридковець Л. М. - Програма до курсу "Етика подружнього життя” для учнів 10–11 класів середньоосвітніх закладів навчання (2012)
Жуковський В. М. - Модель реабілітації осіб з адитивною поведінкою на основі християнської психології, Загородній С. М., Якушенко С. С. (2012)
Романенко О. Я. - Категорія часу через призму релігійного світобачення (за М. Еліаде) (2012)
Роговик Л. С. - Тренинговая программа: "Тело. Танец. Разум. Чувства” (2012)
Фурманець Д. І. - Християнсько-психологічний аналіз виховної функції сучасної сім’ї (2012)
Юрченко В. М. - Практична християнська психологія як дієвий засіб надання психологічної допомоги населенню України, Якушенко С. С. (2012)
Даниленко В. - Українське суспільство: від пізнього сталінізму до хрущовської "відлиги", Лаас Н., Смольніцька М. (2014)
Янковська О. - Соціально-побутова сфера життя громадян УРСР як відбиток пріоритетів держави від початку повоєнної відбудови до кінця "відлиги" (2014)
Бондарчук П. - Віруючі в УРСР: громадянська позиція і виконання громадянських обов’язків (середина 1940-х — середина 1980-х рр.) (2014)
Стельникович С. - Міжнаціональні відносини на території генерального округу "Житомир" (друга половина 1941 — початок 1944 рр.) (2014)
Швидкий В. - Місто vs село: подібне та особливе в деяких асоціальних проявах, настроях в Україні 1940–1960-х рр. (2014)
Смольніцька М. - Становище української мови в кінці 1950-х рр.: за листами громадян до органів влади (2014)
Хоменко Н. - Листи до владних структур як джерело вивчення молодіжної повсякденності (2014)
Безлюдна І. - Матеріальне становище дитячих будинків України у реаліях повоєнного часу (друга половина 1940-х — 1950-ті рр.) (2014)
Киричевський П. - Вплив вищої церковної ієрархії та монастирського керівництва на життєдіяльність чернечих громад у 1940–1960-х рр. (2014)
Бажан О. - Входження Кримської області до складу УРСР: освітянський аспект (2014)
Юсов С. - Українські вчені на ХІ Міжнародному конгресі історичних наук (Стокгольм, 1960 р.) (2014)
Журавльов Я. - Право на звернення до органів влади в СРСР та радянській Україні у 1945–1991 рр.: характеристика та регулювання інституту (2014)
Романюк І. - Фестивалі української культури в Польщі як елемент мистецької українсько-польської співпраці початку ХХІ ст., Пачос Ю. (2014)
Кот С. - Участь України у міжнародному культурному співробітництві щодо запобігання незаконному вивезенню культурних цінностей та їх поверненню до країн походження (2014)
Денисенко Г. - Досвід підготовки "Зводу пам’яток історії та культури" в державах на пострадянському просторі, Денисенко О. (2014)
Катаргіна Т. - Теоретичні та методологічні принципи визначення та ідентифікації нерухомих пам’яток української культури за кордоном (2014)
Ковпаненко Н. - Дослідження національної архітектурно-мистецької спадщини у діяльності Історичного товариства Нестора-Літописця (1900-ті рр.) (2014)
Рудий Г. - Київська періодична преса 1917–1918 рр. як джерело з історії Української Центральної Ради (2014)
Скрипник П. - Прижиттєві вшанування М.С. Грушевського (до 1926 року) (2014)
Атаманчук Ю. М. - Проблеми формування та функціонування ринку консалтингових послуг в Україні, Гузар Б. С., Шупило О. В. (2015)
Бечко П. К. - Перспективы финансового оздоровления субъектов аграрного производства Черкасского региона, Непочатенко Е. А., Боровик П. Н., Колотуха С. Н. (2015)
Бечко В. П. - Методика визначення типу інноваційної політики підприємств спиртової галузі, Врачинська О. В. (2015)
Garafonova O. I. - Embedding potential of transformation into the strategic system of management in an industrial enterprise (2015)
Городецька М. О. - Постіндустріальна перспектива України (2015)
Замлинський В. А. - Венчурне інвестування підприємств аграрної сфери (2015)
Захарченко В. І. - Історико-економічний аналіз теорії розміщення промисловості: мікроекономічний рівень (2015)
Кондратюк Д. М. - Еволюція наукових підходів до трактування дефініції "маркетинг” та "агромаркетинг” (2015)
Момонт Т. В. - Моделювання бухгалтерського обліку як складова методики дослідження облікових процесів на підприємствах туристичної індустрії (2015)
Нестеренко Н. В. - Систематизація індикаторів фінансової стійкості комерційного банку в Україні (2015)
Нікітчина О. В. - Недержавні пенсійні фонди як елемент диверсифікації пенсійного забезпечення громадян (2015)
Олексієвець І. Л. - Управління логістичною діяльністю підприємств у туристичній сфері (2015)
Пахомова Т. М. - Стан та перспективи розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні (2015)
Пацалюк К. О. - Історія становлення маркетингу та маркетингових комунікацій (2015)
Скиба Т. В. - Соціально-економічне та інституційне середовище розвитку сільського підприємництва (2015)
Стоянова-Коваль С. С. - Стратегічне прогнозування розвитку інвестиційної діяльності підприємств харчової галузі (2015)
Тютюнник О. В. - Особливості кредитної політики в аграрному секторі економіки України в період становлення ринкових відносин (2015)
Цибульський В. О. - Інноваційний потенціал туристичного підприємства та ефективність його використання (2015)
Цюцюпа С. В. - Формування та аналіз інформаційно-комунікативних технологій в системі забезпечення економічної безпеки промислових підприємств (2015)
Шабатура Т. С. - Аксіологічні детермінанти реалізації економічного потенціалу підприємств в контексті соціально-орієнтованого бізнесу (2015)
Шиманська В. В. - Реструктуризація: концептуальні основи дослідження сутності економічної категорії та світоглядно-методологічне трактування базового категоріального апарату (2015)
Смолій В. - Володимир Іванович Вернадський — вчений, організатор науки, політик, публіцист (2013)
Онищенко О. - Внесок академіка В.І. Вернадського в розвиток світової та української гуманітаристики (2013)
Онищенко О. - Синтез національного та світового в концепції організації науки та освіти в Україні В.І. Вернадського, Дубровіна Л. (2013)
Лобузіна К. - Інтегрований меморіальний ресурс "Електронна бібліотека та архів В.І. Вернадського" (2013)
Новохатський К. - Деякі питання подальшого опублікування епістолярної спадщини академіка В.І. Вернадського в Україні (2013)
Томазов В. - Рід та родинне оточення академіка Володимира Івановича Вернадського (2013)
Даниленко В. - Михайло Драгоманов у житті і світі Володимира Вернадського (2013)
Лавров В. - В.И. Вернадский и Комиссия по изучению естественных производительных сил Крыма: новые материалы (2013)
Гирич І. - В.І. Вернадський і питання українського державотворення (2013)
Верстюк В. - 1917 рік у щоденникових записах В.І. Вернадського (2013)
Білокінь С. - Георгій Вернадський і українська геополітична думка його доби (2013)
Зайцева З. - В. Вернадський і М. Грушевський: долання конфліктногенних зон в організації української науки (2013)
Іваненко О. - Вплив І.В. Вернадського на формування світогляду засновника Української Академії наук В.І. Вернадського (2013)
Василюк О. - "В моей жизни встреча с Вами составляет огромную важную полосу..." (з епістолярію Агатангела Кримського — Володимира Вернадського) (2013)
Будзанівська Н. - Ставлення Володимира Вернадського до Української революції (1917–1921 рр.) (2013)
Янковська О. - Реформи в УРСР у соціальній сфері (1950–1960-ті рр.): житлове забезпечення, Бачинський Д. (2013)
Плющ М. - Проблеми соціально-економічного розвитку України у повоєнні роки (1946–1950 рр.) (2013)
Смольніцька М. - До проблеми становища чоловіків і жінок у сільському соціумі в УРСР в середині 1940-х − на початку 1950-х рр. (2013)
Крупина В. - Освітні параметри і культурні орієнтири представників влади УРСР хрущовського періоду (2013)
Бондарчук П. - Особливості соціальної свідомості та поведінки віруючих України (середина 1940-х — середина 1980-х рр.) (2013)
Киричевський П. - Господарська діяльність православних монастирів у повоєнний період (2013)
Булгакова О. - Науково-педагогічна інтелігенція України як об’єкт державної політики (середина 1950-х — перша половина 1960-х рр.) (2013)
Швидкий В. - Антисуспільні прояви на тлі економічних "звершень" в Україні 1950–1960-х рр. (2013)
Безлюдна І. - Повсякденні реалії дитячих будинків Київщини у повоєнний період (1946 — початок 1950-х рр.) (2013)
Гуменюк Т. - Розвиток краєзнавчих досліджень на Волині у другій половині 1940-х — першій половині 1980-х рр.: історіографічні оцінки (2013)
Ковальчук І. - Становлення і окремі аспекти діяльності Житомирського міського проводу ОУН(М) в другій половині 1941 року (2013)
Лаас Н. - Історія радянської України в бібліографічних покажчиках англомовних праць другої половини ХХ століття (2013)
Сухобокова О. - Часопис "Нова Україна" у Празі (1922–1928 рр.): До 90-ї річниці заснування (2013)
Бажан О. - Операція "Захід": до 75-річчя депортації населення Західної України у віддалені райони СРСР (2013)
Максимець І. - Діяльність С. Смаль-Стоцького у галузі шевченкознавства (2013)
Гуржій О. - Наш Володимир Сосюра: "віра в світле майбутнє" (асоціативні нотатки на берегах прочитаного) (2013)
Зубко О. - Рец. на: Микола Мушинка. Володимир Гнатюк. Життя та його діяльність в галузі фольклористики, літературознавства та мовознавства / М. Мушинка. — Вид. 2-ге, доп. та переробл. — Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2012. — 384 с. (2013)
Даниленко О. - Рец. на: Дмитро Розовик, Олеся Розовик. Переселенський рух в Україні: друга половина ХVI ст. — 1930-ті роки / Монографія. — 2-ге вид., випр. і доп. — Вінниця: Нілан-ЛТД, 2013. — 406 с. (2013)
Малиновська О. А. - Інтеграція біженців в Україні: проблеми та шляхи їх подолання (2015)
Хижняк Л. М. - Інформаційне забезпечення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб: досвід України, Андрющенко А. І. (2015)
Чернова К. О. - Регіоналізм та ідентичності суспільного життя українського суспільства (2015)
Кісла Г. О. - Ідентичності українських студентів як фактор конструювання міжетнічних відносин (2015)
Коротич О. М. - Закордонні українці в уявленнях студентської молоді України (2015)
Крячкo В. І. - Експлікація множини відповідностей між результатами наукових досліджень щастя і текстом Біблії (2015)
Буш К. А. - Молодіжний рух в сучасній Україні (2015)
Бубняк С. М. - Специфіка навчально-виховного процесу загальноосвітніх установ інтернатного типу для дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування (2015)
Цилюрик С. В. - Соціально-комунікативний діалог в соціальних мережах як елемент формування демократичних засад в українському суспільстві (2015)
Варга Н. І. - Інституціоналізація неформальної економіки: соціологічний зріз (2015)
Здрагат С. В. - Евалюація: історія та розвиток (2015)
Дублікаш Т. М. - Про застосування концепції порогів С. М. Ліпсета та С. Роккана до аналізу інституційного та політичного врегулювання конфліктів у розділених суспільствах (2015)
Хижняк О. В. - Індивідуальні та колективні фонові емоції і фактори тривожності в колективній спільноті (2015)
Вертель А. В. - Метафора як спроба експлікації концептів "свідомість" та "несвідоме" у психоаналітичній традиції (2015)
Клочек Л. В. - Наукові підходи до інтерпретації справедливості у психології ХХ століття (2015)
Ставицький Г. А. - Розвиток етнічної самосвідомості та толерантності в юнацькому віці (2015)
Хараджи М. В. - Комплексна програма психологічного супроводу формування міжетнічної толерантності старшокласників: теоретичне обґрунтування (2015)
Іванків І. І. - Соціально-психологічні механізми формування ідентичності підлітка (2015)
Федоренко А. Ф. - Зміст та структура ціннісно-смислового розвитку студентської молоді (2015)
Анопрієнко О. В. - Стосунки у сім’ї як чинник виникнення хронічного стресу в підлітковому віці (2015)
Андрущенко І. Г. - Смислові орієнтації як компонент розвитку ціннісно-смислової сфери в юнацькому віці (2015)
Касьянов В. А. - Экстремальный принцип для психологии (2015)
Никифоров А. М. - Педагогічна та культурно-просвітницька діяльність Никанора Онацького (1875 1937) в зарубіжних публікаціях (2015)
Strods R. - Future Teachers’ Media Competence for Sustainable Development of the Society: the Case of Latvia (2015)
Назаренко Л. Г. - Критерії об’єктивізації прогнозу успіху вагінальних пологів у жінок із кесаревим розтином в анамнезі, Недорезова К. М. (2016)
Куса О. М. - Клінічне значення внутрішньоутробних інфекцій під час вагітності та методи профілактики, Шовгенюк Р. Я., Бендас М. П. (2016)
Кривопустов О. С. - Роль прогестерон-індукованого блокуючого чинника в прогнозуванні й терапії невиношування вагітності (2016)
Курташ Н. Я. - Оцінка порушень гормонального стану фетоплацентарного комплексу у вагітних із НВV-інфекцією, Перхулин О. М. (2016)
Гордієнко І. Ю. - Спинальний дізрафізм: пренатальна діагностика, клініко-неврологічні особливості, випадки з практики, Авраменко Т. В., Шевченко О. А., Тарапурова О. М., Величко А. В., Гребініченко Г. О. (2016)
Лукьянова И. С. - Пренатальные и постнатальные параллели при критических врожденных пороках сердца у плода, Медведенко Г. Ф., Журавель И. А., Тарасюк Б. А., Иванова Л. А. (2016)
Дзюба О. М. - Соноеластографiя в діагностиці захворювань репродуктивної системи (огляд літератури та власні спостереження) (2016)
Чубатий А. I. - Позаматкова вагітність: сучасний погляд на проблему, Гнатко О. П., Островська С. О. (2016)
Бойко В. І. - Сучасні аспекти лікування ендометріозу яєчників, Нікітіна І. М., Єжова О. В. (2016)
Феськов А. М. - Сохранение фертильности при раке молочной железы (обзор литературы и собственные данные), Тучкина И. А., Феськов В. А. (2016)
Медведєва Н. Л. - Оцінкa поліморфних варіантів генa FGB тa рівня фібриногену в жінок із репродуктивними розлaдaми (2016)
Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги: аномальні маткові кровотечі (2016)
2-й Восточноевропейский конгресс по боли (2016)
Науково-практична конференція з міжнародною участю "Жіноче здоров`я XXI століття. Стратегія та тактика рішень міждисциплінарних проблем естетичної гінекології" (2016)
Березняк Н. В. - Інформаційні ресурси провідних інформаційних компаній світу, Кваша Т. К., Новіцька Г. В. (2013)
Лях Л. В. - Напрями інноваційного розвитку економіки України за даними міжнародних рейтингів (2013)
Андрощук Г. О. - Збитки від дій патентних тролів (на прикладі економіки США) (2013)
Красношапка В. В. - Проблеми економічного розвитку України в контексті технологічних укладів, Ключнікова М. В. (2013)
Докієнко Л. М. - Інформаційне забезпечення аналізу інвестиційної привабливості підприємства (2013)
Міценко Н. Г. - Необхідність і напрями державного впливу на формування і розвиток інтегрованих систем (2013)
Балагура І. В. - Аналіз методу розрахунку показника використання наукових журналів і збірників України і його вдосконалення, Манько Д. Ю., Горбов І. В. (2013)
Бодюк А. В. - Принципи прогнозування фіскального розвитку природно-ресурсних комплексів (2013)
Богушевський В. С. - Управління конвертер-ною плавкою в режимі енергозбереження, Зубова К. М. (2013)
Тарасов В. О. - Комп’ютерна інформаційна енергохвильова технологія активації сільськогосподарських культур, Зіненко В. М. (2013)
Лобузін І. В. - Створення бази даних цифрового фонду бібліотеки: основні проблеми і технологічні рішення (2013)
Зігунов О. М. - Нейромережеві моделі виявлення і розпізнавання технологічних ситуацій, Кишенько В. Д., Бєляєв Ю. Б. (2013)
Рішан О. Й. - Забезпечення інваріантності ультразвукового інтерференційного рівнеміра на стоячій хвилі в системі нормалізації молока в ємностях, Бородкіна Ю. М. (2013)
Матеріалознавство (2013)
Нові матеріали і речовини (2013)
Медицина (2013)
Оптика (2013)
Реферати (2013)
Березняк Н. В. - Процеси інтеграції інформаційної інфраструктури інноваційної діяльності, Кваша Т. К., Новіцька Г. В. (2013)
Кравчук В. В. - Корпоративна інформаційно-аналітична система науково-технічної і інноваційної діяльності Хмельницької області, Гринчук В. М. (2013)
Галіцин В. К. - Моделювання процесу формування розподіленої системи моніторингу в економіці, Суслов О. П., Самченко Н. К. (2013)
Поліванцев А. С. - Вплив глобалізаційних процесів на податкову політику України: теоретико-методичний аспект (2013)
Литвинова В. В. - Аналіз процесу створення і використання передових виробничих технологій в Україні, Волинець В. М., Грабовський Б. О. (2013)
Гришкова М. М. - Законодавчі передумови активізації інноваційної діяльності вищих навчальних закладів (2013)
Вугальтер О. Л. - Феномен інфляції як результат економічних протиріч (когнітивні канонічні моделі) (2013)
Корбут В. Б. - Енергозберігаючі світлодіодні системи освітлення, Ієвлєв М. Г., Бутко В. Г. (2013)
Караєва Н. В. - Система діагностики стану територіально-виробничих систем за рівнем економічної безпеки із застосуванням ГІС-технологій, Кілянчук О. П. (2013)
Чащін А. І. - Алгоритм інформаційного синтезу траєкторії переміщення круглого робочого інструмента з дугоподібною шліфувальною поверхнею, Науменко В. В. (2013)
Ручкін В. О. - Області некоректності закону повного струму і закону електромагнітної індукції, Тарасов В. О. (2013)
Медицина (2013)
Приладобудування (2013)
Гірничорудна промисловість (2013)
Ресурсоощадні технології (2013)
Перелік дисертаційних досліджень, захищених в Україні з наукової спеціальності "Економічні науки" (2012.01.01– 2012.10.16) (2013)
Реферати (2013)
Паладченко О. Ф. - Інформаційно-комунікаційні технології: недоліки і переваги, Кваша Т. К., Задорожня Г. П. (2013)
Куранда Т. К. - Науково-технологічні пріоритети як інструмент модернізації економіки, Євтушенко В. М. (2013)
Правик Ю. М. - Економічна модель просування інноваційної продукції України на зовнішні ринки (2013)
Карпенко С. В. - Види моніторингу як інструмент інноваційного розвитку держави, Земцева В. М., Лях Л.В. (2013)
Чеканова І. В. - Економічні аспекти структурної перебудови оборонно-промислового комплексу України, Ткач І. М. (2013)
Воронков В. І. - Проблеми створення інформаційно-аналітичної системи на основі використання системи оперативних баз даних (2013)
Рішан О. Й. - Диференціальний метод вимірювання в системах дозування з магнітопружними первинними перетворювачами зусилля, Коляда Г. А. (2013)
Кондрашов Я. В. - Курсовий радіочастотний канал комплексованої навігаційно-посадкової апаратури літальних апаратів, Туренко Д. М. (2013)
Тарасов В. О. - Синтез пристрою інформаційної стабілізації радіального положення осі обертання вала суперпрецизійної аеростатичної шпиндельної опори й алгоритми керування, Чащін А. І., Науменко В. В. (2013)
Нанотехнології (2013)
Будівництво (2013)
Енергетика (2013)
Нові матеріали і речовини (2013)
Перелік дисертаційних досліджень, захищених в Україні з наукової спеціальності "Економічні науки" (2012.01.01–2012.10.16) (2013)
Реферати (2013)
Андрєєв М. В. - Збурені процеси ризику та слабо керовані процеси марковського відновлення в задачах страхування (2013)
Задорожна Р. П. - ІРО українських емітентів: ретроспективний аналіз (2013)
Іващенко О. В. - Забезпечення фінансово-економічної безпеки держави, Гельман В. М. (2013)
Ігнатов Л. М. - Пріоритетність в управлінні: суспільно-економічний аспект (2013)
Карпенко А. В. - Проблеми та напрямки розвитку молодіжної політики в Україні, Біленко О. В. (2013)
Кирилова Л. І. - Принципи діагностики кредитної діяльності комерційного банку: прикладний аспект, Семенова В. В. (2013)
Ларіков В. Ю. - Податкові аспекти різних форм реорганізації підприємств (2013)
Нестеренко Н. В. - Управління грошовими потоками підприємства як засіб забезпечення його фінансової стабільності, Желєзняк О. Л. (2013)
Нестеренко Н. В. - Визначення фінансової стійкості підприємства: альтернативні алгоритми, Колякіна О. А. (2013)
Нестеренко Н. В. - Керівництво депозитною політикою банку як засіб забезпечення його ліквідностіъ, Стаценко А. В. (2013)
Нікітін Ю. О. - Механізм мотивації персоналу підприємств водного транспорту України – перспективи розвитку, Рукас-Пасічнюк В. Г. (2013)
Нікітін Ю. О. - Методи управління підприємством в умовах невизначеності, Шпонька Т. О. (2013)
Пастухова В. В. - Забезпечення стійкого розвитку підприємства на засадах відповідального управління, Бичков О. О. (2013)
Салига С. Я. - Структура витрат домогосподарств України як засіб визначення рівня життя населення країни, Гнеушева В. О. (2013)
Сахно О. В. - Медичне страхування як інструмент реформування медичної сфери в Україні: проблеми та перспективи застосування на сучасному етапі (2013)
Шумікін С. О. - Проблеми формування та методи управління золотовалютними резервами різних країн: порівняльний аналіз, Ільїнська І. В. (2013)
Шумікін С. О. - Методи діагностики фінансового стану малого підприємства, Раєнко С. О. (2013)
Шумікін С. О. - Депозитна політика комерційного банку в Україні, Федоровська В. В. (2013)
Бровко Н. І. - Права людини як фундаментальна цінність громадянського суспільства: український контекст (2013)
Вовк С. В. - Становлення та розвиток TQM: ретроспективний огляд, Обаранчук О. Б. (2013)
Дмитрук О. В. - Перспективи використання аутсорсингу в стратегічному управлінні підприємствами сфери охорони здоров’я. (На прикладі Житомирської області) (2013)
Загарій В. К. - Необхідність розробки стратегії розвитку українських підприємств та її реалізації в умовах глобальних змін (2013)
Захарчук С. С. - Теоретичні аспекти ризик-менеджменту у банках України (2013)
Кончин В. І. - Зовнішній борг США та оцінка ймовірності виникнення боргової кризи, Бельянська А. О. (2013)
Мала С. І. - Визначення фактичної вартості робочої сили в сільському господарстві України (2013)
Нікітчина О. В. - Ефективна пенсійна реформа в Україні як запорука добробуту нації (2013)
Пожидаев А. Е. - Стратегия развития культурных индустрий, как одно из направлений государственной инвестиционной политики Украины, Филлипов В. В. (2013)
Садовніков О. А. - Особливості економіко-статистичного аналізу з проблем формування трудових ресурсів на підприємстві (по материалам Луганського авіаремонтного завода), Акулова Т. Г. (2013)
Салига С. Я. - Кредитні інструменти управління фінансовими ресурсами домогосподарств в Україні, Гнеушева В. О. (2013)
Сапун В. С. - Педагогічний менедждмент як сучасна теорія управління освітою, Селезньова Р. В. (2013)
Саух І. В. - До проблеми визначення категорії "економічна безпека”: український контекст (2013)
Сахно Л. С. - Організаційно-виробничі складники забезпечення конкурентноспроможності племінних підприємств молочного скотарства в Київській області (2013)
Сірко А. В. - Формування ринку землі в Україні: інституційні бар’єри та їх усунення, Найдич Н. М. (2013)
Фарафонова Н. В. - Ретроспективний аналіз теоретичної сутності понять "підприємець” та "підприємництво” (2013)
Чвертко Л. А. - Ефективність використання кадрів в органах державної та місцевої влади України (2013)
Черняхович І. А. - Аналіз змін на ринку праці в Україні в умовах глобалізації (2013)
Свердан М. М. - Національна безпека: макроекономічний контекст (2013)
Міністр Мінагрополітики України Микола Присяжнюк: - "Китай став для України новим перспективним ринком збуту сільськогосподарської продукції"; - "Темпи експорту зернових цього року значно перевищили показники минулого". (2014)
Надикто В. - Методика визначення потужності двигуна сільськогосподарського трактора (2014)
Іванкевич М. - Результати досліджень зернозбиральних комбайнів виробництва ТОВ "Ростсільмаш”, Козяр Т., Сало Я., Харенко М. (2014)
Демидов С. - Новий культиватор суцільного обробітку ґрунту КСО-8, Шпильовий Ю., Ролдугін В. (2014)
Войтюк Д. - Роль структурної організації провідних шляхів вищих рослин у реалізації НВЧ/ВВЧ-ефектів: резонансне поглинання та інформаційний вплив мікрохвиль, Човнюк Ю., Гуменнюк Ю., Гуцол О. (2014)
Смоляр В. - Рівень захворюваності корів на мастит за використання різних типів доїльних установок (2014)
Личман Г. - Система точного земледелия в современных агротехнологиях, Марченко Н., Марченко А. (2014)
Лімонт А. - Щільність розстелених стрічок льоносоломи і її зволоження росою при готуванні рошенцевої трести (2014)
Куліш О. - Дослідження залежності продуктивності насіння льону олійного від системи обробітку ґрунту (2014)
Кушнарьов А. - Віртуальні прилади та їх інтелектуалізація в агроінженерних дослідженнях, Кравчук В., Бобровний Є., Кушнарьов С. (2014)
Лілевман І. - Визначення граничного кута поперечної статичної стійкості колісних та напівпричіпних машин із застосуванням аналітичного моделювання, Лілевман О., Подольський М. (2014)
Сербій В. - Енергоефективність та відновлювана енергетика – 2013: новинки Міжнародної спеціалізованої виставки, Клименко В., Тонковид О., Рудик Л. (2014)
Постельга С. - Сільськогосподарська техніка на IV Міжнародній виставці "Animal Farming 2013", Смоляр В., Тютюнник Ю. (2014)
Ясенецький В. - Міжнародна виставка "ІнтерАГРО 2013", Ковпак Н., Зора П., Константинівська Т. (2014)
Міністр Мінагрополітики України Микола Присяжнюк: - "В Україні продовжується робота над виконанням завдання Президента щодо розвитку сільських територій"; - "У 2014 році бюджетні кошти спрямовуватимуться на розвиток сімейних ферм, дрібнотоварного виробництва і заготівельних кооперативів"; - "Цьогоріч Уряд посилить роботу над оновленням парку сільськогосподарської техніки" (2014)
Кравчук В. - Технологія STRIP-TILL на вирощуванні сільськогосподарських культур, Броварець О., Новохацький М., Шустік Л. (2014)
Кравчук В. - Дослідження ефективності використання місткостей різної форми для зберігання зерна та обґрунтування раціональних конструкцій зерносховищ сільськогосподарських підприємств, Прилуцький А. (2014)
Надикто В. - Означення точки оптимуму кривої та спосіб її визначення, Величко О. (2014)
Рубець А. - Рух точок нейтральної лінії різьбового стрижня шпилькового з’єднання сільськогосподарської техніки під впливом поперечної вібрації (2014)
Кушнарьов А. - Віртуальні прилади та їх інтелектуалізація в агроінженерних дослідженнях *, Кравчук В., Бобровний Є, Кушнарьов С. (2014)
Броварець О. - Технологічний модуль для реєстрації та аналізу газової фази ґрунтового повітря, Попович М. (2014)
Малярчук В. - Результати досліджень завантажувачів зерна пересувного типу ЗЗП, Мележик В., Стародубцева М., Костюнін М. (2014)
Войновський В. - Результати випробувань обприскувача причіпного МАКСУС 2000/18 (2014)
Пітель І. - Результати досліджень зернонавантажувача ЗН-90, Лейко Р. (2014)
Ролько Т. - Результати досліджень борони зубової міжрядної БЗМ-5,6 (2014)
Ясенецький В. - Інновації виставки Агрітехніка 2013, Ковпак Н., Чорношкур В., Пономаренко О. (2014)
Сербій В. - Енергоефективність та відновлювана енергетика – 2013: новинки Міжнародної спеціалізованої виставки *, Клименко В., Тонковид О., Рудик Л. (2014)
Ясенецький В. - Міжнародна виставка "Агрофорум 2013", Ковпак Н., Чорношкур В. (2014)
Видатний вчений, чудова людина (до 60-річчя від дня народження академіка НААН В. В. Адамчука) (2014)
Незгасній пам’яті вченого – Зубець Михайло Васильович (07.04.1938 р. – 07.01.2014 р.) (2014)
Андрєєв М. В. - Оптимізаційні методи та моделі в задачах керування запасами короткого терміну зберігання (2014)
Барабаш Л. В. - Аналіз структури акумулювання сум податку на доходи фізичних осіб до зведеного бюджету України, Ролінський О. В., Бондаренко Н. В. (2014)
Боровик П. М. - Проведення податкових перевірок в Україні: економічний ракурс (2014)
Боровик П. М. - Концептуальні та методологічні основи банківського кредиту та кредитних відносин, Бондаренко Н. В., Барабаш Л. В. (2014)
Божкова Ю. - Конкурентоспроможність м. Бердянська як курорту України: економічний аспект, Хмурова В. В. (2014)
Гарафонова О. І. - Створення потенціалу змін в системі управління промисловим підприємством (2014)
Дмитрук О. В. - Проблеми матеріального стимулювання праці в закладах охорони здоров’я України в процесі провадження реформ, Зінкевич Т. А. (2014)
Захарчук С. С. - Вплив податкового планування на розвиток держави в системі макроекономічних регуляторів (2014)
Ігнатов Л. М. - Сутність, дія та використання принципу "повноваження та відповідальність” в управлінні, Нікітіна О. О., Омельчук В. В. (2014)
Ігнатов Л. М. - Тіньова економіка в Україні, Омельчук В. В. (2014)
Колотуха С. М. - Нові підходи щодо механізмів кредитування сільськогосподарських товаровиробників, Врачинська О. В. (2014)
Кондратюк Д. М. - Інтеграція як основа формування логістичної системи сільськогосподарських підприємств (2014)
Кудлай В. С. - Аналіз бізнес-середовища промислових підприємств України (2014)
Момонт Т. В. - Облікова політика туристичного підприємства: теоретичний аспект (2014)
Нікітчина О. В. - Демографічні перспективи України та їх вплив на пенсійну систему (2014)
Полчанов А. Ю. - Проблеми та перспективи розвитку ісламських фінансів в світі (2014)
Свердан М. М. - Конкурентоспроможність як ознака економічної безпеки держави (2014)
Хмурова В. В. - Управління конфліктами на підприємствах сфери послуг, Новак О.С. (2014)
Шиманська В. В. - Формування архітектури національного туристичного комплексу в умовах інтеграційного вибору держави (2014)
Єфіменкова О. - Мотивація як елемент управління персоналом, Язиніна Р. О. (2014)
Кравчук В. - До питання створення машинно-технологічних станцій з надання агропідприємствам механізованих послуг, Гусар В. Погоріла В. (2014)
Лебедєв С. - Вхідний контроль якості тракторів на вторинному ринку (2014)
Комаренко В. - Прес-підбирачі: огляд конструкцій та результати випробувань, Костюнін М. (2014)
Хоміна В. - Обґрунтування елементів технології вирощування коріандру посівного (coriander savitum) в умовах Лісостепу Західного (2014)
Лімонт А. - Вплив випадання і спаду роси на використання машин на збиранні льону-довгунця (2014)
Сухенко Ю. - Методика проектування реакторів для виробництва дизельного біопалива з тваринних і рослинних жирів, Муштрук М., Соколов Д. (2014)
Кравчук В. - Наукове обґрунтування рівня врожайності основних сільськогосподарських культур у 2014 році, Новохацький М., Сердюченко Н. (2014)
Ясенецький В. - Сільськогосподарська техніка на міжнародних виставках "Зернові технології 2014" та "Agro Animal Show 2014", Чоношкур В., Шустік Л., Степченко С., Занько М., Левченко П., Войтенко С., Постельга С., Маринін С., Кришталь О. (2014)
Ясенецький В. - 24 звітно-виборний з’їзд асоціації фермерів та приватних землевласників України, Чорношкур В., Ковпак Н. (2014)
Осмоналиев С. - Проблемы повышения эффективности производства продукции АПК в Кыргызской Республике (2014)
Міністр Мінагрополітики України Ігор Швайка: - "Мінагрополітики України та агрохолдинги створять координаційну раду"; - "Фактичний експорт зернових станом на 18.04.2014 р. складає 28 млн 721 тис. тонн" (2014)
Кравчук В. - Моделювання якості роботи зернозбирального комбайна, Занько М. (2014)
Хоміна В. - Нетрадиційні жировмісні культури для умов Лісостепу Західного (2014)
Мазитов Н. - Принципы создания и испытания конкурентоспособной почвообрабатывающей техники, Лобачевский Я., Шарафиев Л., Садриев Ф., Багманов Р., Рахимов И., Дмитриев С. (2014)
Лопушняк В. - Енергоощадна технологія виготовлення ферментованих добрив, Том’юк В., Засєкін Н. (2014)
Таргоня В. - Результати експериментальних досліджень біотермічного компостування органічної маси, Рудик Л. (2014)
Погорілий В. - Тестування зернових сівалок: адаптованість до систем обробітку ґрунту (2014)
Лілевман О. - Фронтальні навантажувачі загального призначення: характеристики та перспективи застосування у сільському господарстві, Громитко В., Лілевман Е. (2014)
Войтюк В. - Енергозабезпечення технологічних процесів і тривалість виконання обслуговчо-ремонтних робіт (2014)
Теслюк В. - Техніко-технологічні рішення передпосівного обробітку ґрунту (2014)
Шевчук Р. - Пристрій для дослідження насінин олійних культур на стискання, Шевчук В. (2014)
Ясенецький В. - Міжнародна виставка "Україна аграрна" (2014)
Ясенецький В. - Стан та перспективи розвитку галузі агропромислового комплексу Київщини на 2014 рік: обласна нарада аграріїв, Чорношкур В., Ковпак Н. (2014)
Клисак Г. - Создание машин для сельского хозяйства: прорывные идеи 2014 (2014)
Бєлова А. І. - Моделювання результативності функціонування системи стратегічного управління реструктуризацією підприємств (2014)
Бечко В. П. - Удосконалення методики нормування оборотних засобів підприємств агарної сфери, Врачинська О. В. (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського