Новохатская Е. А. - Разработка технологии автоматизированного создания материализованных представлений, Кунгурцев А. Б. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Салах Я. Л. - Использование сердечников из металлического стекла в качестве магнитоупругих датчиков крутящего момента, Шевчик Р. Ю., Новицки М. С., Коробийчук И. В. (2015)
Леваничев В. В. - Разработка модели движения расплава полимера в экструдере (2015)
Гунько М. Н. - Анализ особенностей деформации ауксетического бериллия, Олейнич-Лисюк А. В., Раранский Н. Д., Тащук А. Ю. (2015)
Раранський М. Д. - Аналіз особливостей ауксетичних властивостей фуллерита С60, Балазюк В. Н., Гунько М. М., Струк А. Я. (2015)
Зоценко М. Л. - Аналіз пресіометричних досліджень стисливості основ, закріплених грунтоцементом за бурозмішувальною технологією, Іванченко В. Г. (2015)
Придатко А. В. - Анализ подходов к математическому описанию характеристик материалов с повышенной гидрофобностью, Миронюк А. В., Свидерский В. А. (2015)
Пушкарьова К. К. - Дослідження високоміцних цементних композицій, модифікованих комплексними органо-кремнеземистими добавками, Каверин К. О., Калантаєвський Д. О. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, зміст (2015)
Редакційна сторінка (2015)
Андрейчин С. Р. - Психологічна служба в закладах освіти Волинської області як складник системи психолого-педагогічного супроводу (2015)
Буднік С. В. - Педагогічні умови виховання дослідницької суб’єктності підлітків у гуртковій роботі (2015)
Корнейко А. О. - Західна Україна в 40-х – на початку 50-х рр. ХХ ст. : специфіка політичного процесу в умовах радянського тоталітаризму (2015)
Муляр О. П. - Про деякі аспекти навчання та виховання толерантної собистості, Попович В. Й. (2015)
Петрович В. С. - Програма "15" – ефективний інструмент для підтримки соціально-психологічного здоров’я та благополуччя громади, Остапйовський О. І. (2015)
Ткачук Н. М. - До питання про перспективи розвитку районних (міських) методичних кабінетів в освітньому середовищі Волині (2015)
Турчик І. В. - Використання інноваційних технологій у навчально-виховному процесі як засіб формування життєвих компетенцій (2015)
Мартинюк О. В. - Цільові проекти дослідно-експериментальної діяльності – основа розвитку навчального закладу (2015)
Березіна О. М. - Чи стане знову гра провідною діяльністю дошкільника? (2015)
Косінська А. І. - Закріплення й узагальнення знань про дієслово (2015)
Мочкіна Л. І. - Національно-культурний рух в Україні у другій половині ХVІ – першій половині ХVІІ століть, Хвесик А. Є. (2015)
Коширець Т. А. - Франція другої половини ХVІІ ст. Людовік ІV (2015)
Граузе О. Е. - Соціальна дієвість у романі Ч. Діккенса "Пригоди Олівера віста", Бондарук Л. М. (2015)
Данилюк О. М. - Сім чудес Ківерцівщини (2015)
Мірчук І. І. - "Дорога добра" (2015)
Рудь Ю. Ю. - Педагогіка – поклик душі (2015)
Чайка Л. П. - Сценарій презентації книжки "Що забула борсучиха?" (2015)
Редкоус І. Є. - Моделювання змісту й форм методичної роботи з учителями початкових класів (2015)
Лабнюк О. М. - Розвиток практичного мислення – засіб адаптації учня у суспільно-інформаційному просторі (2015)
Янчук О. А. - Ізотерапія як ресурс педагогічного впливу на розвиток творчого потенціалу особистості школяра у процесі навчання (2015)
Кобель Г. П. - Третій етап LІІ Всеукраїнської олімпіади з фізики, Савош В. О. (2015)
Бобчук В. Т. - Юннатівське дослідництво – шлях до пізнання (2015)
Ковальчук В. М. - Роль шкільних лісництв у формуванні екологічного мислення і свідомості, трудового виховання та допрофесійної підготовки молоді (2015)
Титул, содержание (2015)
Гойстер О. С. - Розробка синтезу кон’югатів Т-2 токсину з протеїнами для використання в імуночутливих тест-системах, Кривенчук В. Є., Хмельницький Г. О. (2015)
Калина В. С. - Розробка способів нейтралізації вільних жирних кислот жирної коріандрової олії, Гладкий Ф. Ф., Луценко М. В., Литвиненко О. А., Куниця К. В. (2015)
Рубан О. В. - Отримання порошкоподібного силіконакрилового кополімеру методом емульсійної кополімеризації, Кисельова-Логінова К. В., Попов Є. В. (2015)
Попова С. Ю. - Дослідження фракційного складу цукрів вторинних продуктів переробки картоплі (2015)
Рыщенко И. М. - Влияние микроволнового излучения на температурные особенности обезвоживания, Русинов А. И., Блинков Н. А. (2015)
Гомеля М. Д. - Оцінка ефективності редокситів, отриманих на основі слабокислого катіоніту Dowex mac-3 сполуками заліза, Корда Т. А., Носачова Ю. В., Потильчак Т. В. (2015)
Кравченко О. В. - Дослідження біоценозів завантаження фільтрів знезалізнення та деманганації та методика заселення ними цеоліту (2015)
Литвиненко А. А. - Десорбция оксидов азота из продукционной азотной кислоты (58–60 % масс.), Печенко Т. И., Подустов М. А., Букатенко А. И. (2015)
Небесна Ю. В. - Дослідження технологічних та кінетичних закономірностей сумісного одержання метакрилатів на цирконійвмісних каталізаторах, Івасів В. В., Небесний Р. В. (2015)
Корчуганова Е. Н. - Исследование кинетики гидролиза карбамида в условиях осаждения гидроксидов и солей металлов, Танцюра Э. В., Абузарова К. Р., Пригородов П. В. (2015)
Луцась А. В. - Особливості кристалохімічної структури шпінелідів системи Mg(FexCr2–x)O4, одержаних за гідроокисною та керамічною технологією, Яремій І. П., Матківський М. П. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Шаповалов А. Н. - Экспериментальное исследование напряженно-деформированного состояния железобетонного здания в случае прогрессирующего обрушения, Руденко В. В. (2015)
Пирогов В. В. - Исследование устойчивости установившихся движений изолированной системы, совершающей плоское движение (2015)
Бударин В. А. - Анализ вращения невязкой вихревой трубки (2015)
Бендеберя Ф. А. - Экспериментальное исследование взаимодействия неограниченного потока с гибким трубопроводом (2015)
Филимонихин Г. Б. - Исследование возможности уравновешивания аэродинамического дисбаланса крыльчатки осевого вентилятора корректировкой масс, Олийниченко Л. С. (2015)
Завальнюк О. П. - Автоматичний моніторинг технічного стану корпусу судна в процесі його експлуатації (2015)
Севостьянов І. В. - Розробка та дослідження установки для двокомпонентного віброударного зневоднення відходів харчових виробництв, Поліщук О. В., Слабкий А. В. (2015)
Поповіченко С. А. - Експериментальне дослідження процесу поштучного відокремлення в магазинному завантажувальному пристрої взуттєвих машин, Орловський Б. В. (2015)
Ащепкова Н. С. - Метод кинематического и динамического анализа манипулятора с использованием Mathcad (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Попов С. В. - Разработка математической модели электромобиля с комбинированными режимами энергопитания, Гуртовой М. Ю. (2015)
Терещенко Ю. М. - Исследование влияния соотношения хорд профилей на аэродинамические характеристики двухрядной компрессорной решетки, Дорошенко Е. В., Аболлхассан заде Дж. (2015)
Чиченин В. В. - Исследование скорости коррозии и накопления отложений при упаривании циркуляционной воды в лабораторных условиях, Кишневский В. А., Грицаенко А. С., Ахрамеев В. Г., Шуляк И. Д. (2015)
Iakovlieva A. - Experimental study on antiwear properties for blends of jet fuel with bio-components derived from rapeseed oil, Kuszewski H., Vovk O., Boichenko S., Lejda K., Jakubowski M. (2015)
Кривда В. І. - Аналіз ефективності роботи повітряних холодильників установки первинної переробки нафти (2015)
Чейлытко А. А. - Влияние синтеза исходной смеси и пенообразователей на образование пористой структуры (2015)
Шаманський С. Й. - Енергоефективна та екологічно безпечна технологія стабілізації осадів стічних вод авіапідприємств, Бойченко С. В. (2015)
Abstract and References (2015)
Титул, содержание (2015)
Mosorov V. - Analysis of a new model of low energy adaptive clustering hierarchy protocol in the wireless sensor network, Biedron S., Panskyi T. (2015)
Ерохин А. Л. - Разработка программно-аппаратной системы для исследования функции остиомеатального комплекса, Нечипоренко А. С., Линник Е. В., Суверов Д. С. (2015)
Mosorov V. - Analysis of the modified alternative decision rule in the preclustering algorithm, Panskyi T., Biedron S. (2015)
Нікітчук Т. М. - Розробка інформаційної системи аналізу пульсових сигналів (2015)
Mosorov V. - Development of a stopping rule of clustering performance by using the connected acyclic graph, Panskyi T., Biedron S. (2015)
Сітнікова О. А. - Ідентифікація системи медико-біологічних параметрів клінічного моніторингу для сімейної медицини, Почебут М. В. (2015)
Mosorov V. - Analysis of an active fingerprinting application of the transport layer of TCP/IP stack for remote OS detection, Biedron S., Panskyi T. (2015)
Бурау Н. И. - Исследование макета канала измерения вибрации комплексной системы мониторинга стальных резервуаров, Цыбульник С. А., Шевчук Д. В. (2015)
Mosorov V. - Comparison overview of an active fingerprinting application of the second and the third layer of TCP/IP stack, Biedron S., Panskyi T. (2015)
Abstract and References (2015)
Contents (2016)
Дорошенко Ю. І. - Дослідження впливу теплоти згорання газу на експлуатаційні параметри газових мереж (2016)
Дичко В. М. - Оптична навігаційна система БПЛА: порівняльний аналіз алгоритмів знаходження ключових точок, Ляхевич С. В. (2016)
Горносталь О. М. - Система кластерного аналізу та візуалізації великих обсягів даних (2016)
Журавльов П. В. - Проблема вибору типу сховища даних підприємства, Медведський А. М. (2016)
Івченко Д. А. - Мобільні додатки для астматиків (2016)
Качаловський А. С. - Методи і моделі прогнозування лінійних та нелінійних нестаціонарних процесів (2016)
Ковтун В. В. - Система захисту програмного забезпечення від несанкціонованого доступу до коду (2016)
Кравченко А. М. - Моделі та оцінки прогнозів процесів економіки перехідного періоду (2016)
Кравчук Є. С. - Аналіз протоколів взаємодії у клієнт-серверній архітектурі (2016)
Лісафін В. П. - Оцінювання впливу атмосферних опадів на облік нафти в резервуарах з плаваючою покрівлею (2016)
Магас В. В. - Кластерний аналіз просторових баз даних онкохворих (2016)
Мельник В. М. - Дистанційне управління тепломасообміном в біореакторах на резонансному рівні, Карачун В. В., Форостянко В. С. (2016)
Мельник А. П. - Моделирование процесса горячего пресоования бумажного полотна (2016)
Метелиця М. А. - Методи формування та оцінювання групових рекомендацій (2016)
Миселюк А. Ю. - Системи діагностики електрокардіограм за допомогою глибинних нейронних мереж (2016)
Исаев С. М. - Принципы устройства и логическая структура автоматической системы обнаружения сигналов, Туйчиев Б. О., Норкобилов С. А. (2016)
Петрішенко С. О. - Управління пам’яттю в IOS застосуваннях (2016)
Петрішенко С. О. - Порівняльний аналіз Swift і Objective-c (2016)
Піпко А. С. - Дослідження використання каскадного класифікатора для розпізнавання пішоходів у відеопотоці (2016)
Пирожков О. Ю. - Використання технології віртуалізації для автоматизованого тестування змішаних криптографічних систем (2016)
Проценко М. М. - Аналіз фреймворків як засобів розробки Web-додатків (2016)
Radkewitsch M. - Projektierung der anlage für gewinnung der erdölproduktendämpfe von der tankstelle, Gapirow A. D. (2016)
Рижко Б. В. - Система автоматизованого збору, обробки та аналізу великих обсягів даних (2016)
Свєтлова О. К. - Застосування клітинних автоматів для обробки зображень (2016)
Свєтлова О. К. - Генератор псевдовипадкових чисел для моделювання досліду Штерна (2016)
Севідов П. М. - Дослідження алгоритмів оптимізації індивідуальних календарних планів навчального процесу (2016)
Севідов П. Н. - Оптимізація запитів за допомогою генетичного алгоритму (2016)
Слухай Я. О. - Принципи побудови та порівняльний аналіз семантичних різонерів (2016)
Кириллина Л. - "Schöne Minka”: судьба украинской песни в творчестве Бетховена (2015)
Очеретовська Н. - Бетховенські традиції в творчості композиторів Харкова (2015)
Савицька Н. - Початок композиторського шляху: стратегія оволодіння професією (2015)
Польская И. - Лирические вариации на тему Бетховена (размышления по поводу Вариаций на тему Гете для фортепиано в четыре руки) (2015)
Чернявська М. - Піаністичні дуелі Л. Бетховена і його сучасників-віртуозів (2015)
Козак О. - Симфонізм Бетховена: сенси конфлікту (2015)
Ганзбург Г. - Складна строфічна форма 2-го роду – експеримент Бетховена (2015)
Панасюк В. - Бетховен и "le charve discret de la bourgeoisie": М. С. Шагинян о праздновании юбилея композитора в ФРГ (2015)
Зуев С. - Бетховен без Бетховена (2015)
Кутасевич А. - Тріада фортепіанних сонат opus 31 Людвіга ван Бетховена: музикознавчі та виконавські аспекти (2015)
Руденко Н. - Работа над произведениями Л. Бетховена в классе Р. С. Горовиц: в поисках истинности стиля (2015)
Довжинець І. - Бетховенські симфонії у фортепіанних перекладеннях (2015)
Жерздев А. - Произведения Л. ван Бетховена для струнно-щипковых инструментов: оригиналы или версии? (2015)
Рябуха Н. - Звукообраз как концепт в позднем фортепианном творчестве Л. Бетховена (2015)
Сидоренко О. - Крейцерова соната Л. Бетховена в исполнительских прочтениях (2015)
Радкевич Ю. - Вокальный цикл и его истоки в творчестве Л. ван Бетховена (2015)
Ма Цзяцзя - "Аделаида" Л. Бетховена как классический образец исполнительских традиций немецкой вокальной школы (2015)
Погода Е. - Фортепианная фантазия как жанровая константа в творческом наследии Л. Бетховена (2015)
Снєдкова Л. - "Бетховеніана" в народно-інструментальному виконавстві Слобожанщини (2015)
Відомості про авторів (2015)
Титул, содержание (2015)
Баланюк В. М. - Определение эффективности тушения огнетушащими аэрозолями горючих жидкостей на открытом пространстве (2015)
Бенатов Д. Е. - Системний аналіз чинників природно-техногенної безпеки найбільших гідровузлів України (2015)
Іванова І. М. - Вплив стічних вод, що містять гексаметилендіамін, на життєдіяльність гідробіонтів активного мулу, Шатохіна Ю. В., Сапура О. В., Тичина Д. О. (2015)
Козуля Т. В. - Розробка оцінки екологічності техногенних об’єктів на основі методу компараторної ідентифікації, Білова М. О., Козуля М. М. (2015)
Тобілко В. Ю. - Очищення вод від хрому(VI) та урану(VI) з використанням іммобілізованого нанодисперсного Fe0, Маковецький О. Л., Ковальчук І. А., Корнілович Б. Ю. (2015)
Третьяков О. В. - Підвищення рівня екологічної безпеки питного водопостачання Харківського регіону (Україна), Шевченко Т. О., Безсонний В. Л. (2015)
Аміруллоєва Н. В. - Визначення ароматичних вуглеводнів в нафтопродуктах (2015)
Козлов І. Л. - Огляд напрямів вдосконалення моделювання важких аварій з урахуванням досвіду АЕС Tree Mile Island (2015)
Abstract and References (2015)
Title (2013)
Contents (2013)
Belykh S. I. - Structure of the concept of personality oriented physical education university students (2013)
Briskin Y. A. - Structure and content of fencers’ theoretical training, Pityn M. P., Zadorozhnaya O. R. (2013)
Vorfolomeeva L. A. - Individualization of training process as a leading construction of skiers’ training component in preparation for higher achievements (2013)
Dudorova L. J. - Conceptual approaches to vocational and tourism training of teachers in higher education institutions (2013)
Emshanova Y. O. - Comparative analysis of individual peculiarities for tennis players of different qualification (2013)
Ivaskiene V. P. - Comparative analysis of prestart condition of students girls in Olympic and non-Olympic kinds of sport, Skyriene V. V., Markevičius V. Z. (2013)
Kedrovskiy B. G. - Understanding of coaches with young athletes, Shalar O. G., Grinevich A. V. (2013)
Kovaleva M. V. - Active games in physical education students of special medical group with limited capacity of cardiovascular system, Rumba O. G. (2013)
Kramida I. E. - Exercises for students of different medical groups as factors of the weakening bad habits at students (2013)
Kugayevskiy S. O. - Innovative ways of special endurance of skaters in the competition period (2013)
Latyshev S. V. - The development of assessment scales of physical training of wrestlers at the stage of basic specialized training (2013)
Lyulina N. V. - Effect of complex acrobatic elements in the development of physical skills of preschool children, Zakharova L. V., Vetrova I. V. (2013)
Muntian V. S. - Definition of biomechanical parameters of technical actions in the martial arts (2013)
Pashkevich L. P. - A structure of morbidity and prevalence of illnesses of the respiratory system in Ukraine (2013)
Roters T. T. - Physical improvement of students during interactive physical and aesthetic education (2013)
Sergienko V. N. - Evaluation of integrated testing the maximum force of students aged 17-20 years (2013)
Sobko I. N. - Characteristics of competitive activity of qualified basketball with hearing impairment compare to qualified healthy basketball player (2013)
Tyshchenko V. A. - Research of the role of self-consciousness on the efficiency of sportsmen rehabilitation (2013)
Tropin Y. M. - Comparative analysis of technical and tactical preparedness Greco-Roman style wrestler at the Olympic Games-2008 and the Olympic Games-2012. (2013)
Hefzollesan M. - The effect of 36 hours sleep deprivation on dribbling skills of soccer players, Ghalehgir S., Ekrami M. (2013)
Benar N. - The consideration of attitude and motives relative to leisure time activities in students of Guilan University, Iran, Behrozi A., Sadeghi M. M., Mohammadi M., Yosefi M. (2013)
Submission of manuscripts (2013)
Титул, содержание (2015)
Притульська Н. В. - Дослідження перспектив використання цеолітів в харчовій галузі, Бондаренко Є. В. (2015)
Головко М. П. - Дослідження амінокислотного складу білків двостулкових прісноводних молюсків роду Anodonta Півночі України, Головко Т. М., Геліх А. О. (2015)
Большакова В. Л. - Розробка харчового середовища для капсулювання ацидофільної палички, Кондратюк Н. В., Пивоваров Є. П. (2015)
Притульська Н. В. - Дослідження споживних властивостей драглеподібних харчових продуктів для спортсменів, Міклашевська Ю. Б. (2015)
Нездолій А. О. - Маркетингові дослідження очікувань цільової аудиторії споживачів продуктів із функціональної направленістю, Антюшко Д. П. (2015)
Одарченко Д. М. - Виявлення контрольних критичних точок для управління безпечністю виробництва замороженої риби, Карбівнича Т. В., Гасай Є. Л., Ільїна Д. Д. (2015)
Павлюк І. В. - Дослідження кінетики екстрагування флавоноїдів зі шроту шишок хмелю, Стадницька Н. Є., Новіков В. П. (2015)
Головко М. П. - Дослідження конкурентопридатності соусів емульсійного типу, збагачених на селен, Применко В. Г., Головко Т. М. (2015)
Тюрікова І. С. - Розроблення технології біологічно цінного смузі з використання волоського горіха, Пересічний М. І., Рогова Н. В. (2015)
Тарабрина И. В. - Краткая технологическая оценка исследуемых столовых сортов винограда среднего и позднего сроков созревания (2015)
Хомич Г. П. - Зміна вмісту біологічно активних речовин бузини чорної при виробництві соків, Положишникова Л. О. (2015)
Чепель Н. В. - Вплив солодових екстрактів на Lactobacillus та Bifidobacterium у пробіотичних ферментованих напоях, Кошова В. М. (2015)
Abstract and References (2015)
Красников Є. В. - Система, структура та повноваження органів державної влади у сфері управління державним оборонним замовленням (2016)
Сердюк С. А. - Сучасні підходи до вдосконалення правового механізму державного регулювання обігу земель (2016)
Батурина И. В. - Организационно-функциональное построение Челябинской областной коллегии адвокатов в годы Великой Отечественной войны (2016)
Горовцова М. В. - Пізні форми адреногенітального синдрому. Сучасний огляд проблеми, Семенович О. Б. (2016)
Садатов Ч. Х. - Современные образовательные технологии в начальной школе, Норматова Г. Т. (2016)
Абдурахманова М. А. - Феноменология развития личности в психологии современного Дагестана, Аминова Д. К., Асильдерова М. М. (2016)
Абдурахманова М. А. - К вопросу об истории изучения процесса общения в мировой психологической науке, Аминова Д. К., Аминов У. К., Асильдерова М. М. (2016)
Абдурахманова М. А. - Социогенетическая детерминации развития личности юноши, Аминова Д. К., Асильдерова М. М. (2016)
Азимов Н. Ш. - Проблемы профессиональной ориентации младших школьников в учебном процессе (2016)
Аминова Д. К. - Система экологического благополучия как условие повышения индивидуального индекса психологической безопасности личности, Аминов У. К., Цахаева А. А. (2016)
Попова О. С. - Роль осмисленості життя та смисложиттєвих орієнтацій в самореалізації особистості (2016)
Ячник Ю. В. - Исследование взаимосвязи социально-психологической адаптации и качества сиблинговых отношений подростков с бронхиальной астмой (2016)
Aripov N. M. - Questions intellectualization of management of transportation processes for railways, Baratov D. X. (2016)
Клименко Ю. М. - Синтез системы полеориентированного управления асинхронным электроприводом с демпфированием колебаний упругого передаточного устройства, Садовой А. В. (2016)
Козловский А. Н. - Алгоритм обнаружения вершины угла на изображении на основе аппроксимации контура бинарного изображения (2016)
Кухаренко Д. В. - Автоматизация процессов управления — новый этап развития производства (2016)
Молодяков С. А. - Принципы выделения параллельных потоков команд обработки видеоизображений в smart-видеокамерах, Тышкевич А. И. (2016)
Пономарьова Е. Е. - Комплексна методика психофізичної реабілітації дітей хворих на ДЦП, з функціональною музичною терапією у всіх компонентах лікування, Попадюха Ю. А. (2016)
Смирнова В. Н. - Трудности перевода строительных текстов, Андреева П. П., Чернышова Н. А. (2016)
Смирнова В. Н. - Языковая вариативность делового письма, Горбунова В. С., Щукин Д. Е. (2016)
Tokymbetova G. A. - National style and creative individuality (2016)
Твердохлеб О. Г. - Агенс, посессор и директив в субъектной сфере глагола "включения" (2016)
Абдуназарова Д. К. - Проблема духовности в современном мире (2016)
Бочко О. Ю. - Сучасний стан обсягів виробництва молокопродукції України (2016)
Гуламов А. А. - Совершенствование методов целевого использования амортизации в воспроизводственном процессе основных фондов железнодорожной компании (2016)
Давідчук Н. М. - Моделювання оцінки знань виконавців бізнес-процесів рекреаційного підприємства (2016)
Каратаев А. А. - Лидерство как феномен общественной жизни (2016)
Покорницкая Е. В. - Управление затратами как составляющая обеспечения конкурентоспособности предприятия (2016)
Примак Ю. Р. - Сучасні українські та міжнародні методи аналізу фінансової стійкості банківської установи (2016)
Симоненко Д. С. - Аналіз регіональних особливостей ринку аудиторських послуг в Україні (2016)
Сосова T. K. - Development of nanotechnology in the world and in Ukraine (2016)
Савенко Г. В. - Щодо питання визначення поняття та змісту євроінтеграційних процесів (2016)
Скриньковський Р. М. - Діагностика ефективності системи мотивації персоналу на підприємстві та відповідальність за порушення законодавства про оплату праці, Машталір Х. М., Коропецький О. О. (2016)
Безродна А. І. - Вплив олігоефірів марок Л-3603-2-12 та Л-10002-2-80 на мікросомальне окислення гепатоцитів і тканинне дихання мітохондрій в організмі експериментальних тварин в умовах тривалої субтоксичної дії, Жуков В. І., Щербань Н. Г., Ващук Н. А. (2014)
Борисова О. В. - Вплив низької позитивної температури на морфо метричні показники проростків насіння спельти та м`якої пшениці озимих форм (2014)
Broshkov M. M. - Features of specific antibodies formation in humans against the canine distemper virus (2014)
Gubich E. Ju. - Response to vernalization of modern varieties of soft wheat dvuruchky, Fait V. I., Gerasimenko V. F. (2014)
Зінченко О. Ю. - Біодеструкція полімерів мікроміцетами та їх асоціаціями, Ротар Ю. В., Ковтало М. С., Проданець Н. М. (2014)
Карастан О. М. - Маркер-супутний добір за ознакою безнасіннєвості винограду у гібридній популяції Кобзар Х Русалка 3, Мулюкіна Н. А., Плачинда Г. В., Папіна О. С., Ковальова І. А., Герус Л. В. (2014)
Коренєва Ж. Б. - Вплив м'ясо-кістково-піряного борошна на показники якості продукції птахівництва, Гострик В. М., Крикун В. М. (2014)
Щербакова Ю. В. - Вплив препарату "Ковінан" на гематологічні показники домашніх котів (2014)
Щербань М. Г. - Наукове обґрунтування та розробка еколого-гігієнічної концепції управління небезпечними відходами у басейні верхів'я ріки Сіверський Донець в межах Харьківської області, М’ясоєдов В. В., Кривонос К. А., Литвиненко М. І. (2014)
Title (2013)
Contents (2013)
Adashevskiy V. M. - Physical mathematical modelling of difficult elements of acrobatic rock-and-roll, Iermakov S. S., Firsova Iu. Iu. (2013)
Belykh S. I. - Methodological foundations of individually oriented approaches to ground of physical education unprofessional university students (2013)
Bondar T. S. - Classification of physical education of adolescent by subjects of pedagogical influence (2013)
Bukov U. A. - The ways of teaching process optimization in physical education of the students’ special medical group, Georgieva N. G. (2013)
Grygus I. M. - Optimizing the level of the physical health of the students with a glance of the type of autonomic nervous system, Kucher T. V. (2013)
Klimatskaya L. G. - Physical activity students and university professors as leaders of health (2013)
Leyfa A. V. - The social basis of the development of physical activity of students in terms of their quality of life (2013)
Mukhamediarov N. N. - The theoretical basis of formation mental health of students on physical education (2013)
Podrigalo L. V. - Study and evaluation of indicators of relationships motor analyzer sportsmen of armsport, Galashko M. N., Galashko N. I. (2013)
Smaylova S. A. - Evaluation of correction in shaping body mass women first adulthood with different personal features (2013)
Surovov A. A. - Specialized Internet resources as interactive technology in the training of future teachers of physical training (2013)
Tereschenko I. A. - Evaluation of freshmen coordination abilities on practical training in gymnastics, Otsupok A. P., Krupenio S. V., Levchuk T. M., Boloban V. N. (2013)
Frolova L. S. - Effect of psychophysical state on different qualification’s handball players on their preparedness, Glazirin I. D., Petrenko Y. O., Suprunovich V. O., Menshikh E. E., Kharchenko I. A., Pivnenko A. O. (2013)
Futornyі S. М. - Problem of shortage of motor activity students. (2013)
Hotenceva E. V. - The motivation for playing football among students, Shpichka T. A. (2013)
Niewiadomska M. - Agility as a modern form of recreation (2013)
Submission of manuscripts (2013)
Title (2013)
Contents (2013)
Agapov D. V. - Method of estimation of technical preparedness level of baseballs aged 12-14 years, Krovykov V. F., Boyko U. G., Hodorchenko V. M. (2013)
Adashevskiy V. M. - Biomechanics aspects of technique of high jump, Iermakov S. S., Marchenko A. A. (2013)
Belykh S. I. - About forming of personality physical culture of students in the process of physical education (in aspect of athletic activity), Chernigovskaia S. A. (2013)
Bryukhanova N. A. - Determination of possibilities of the use of high-intensive trainings facilities on lessons health aerobics, Bulgakova O. V., Mokrova T. I., Bogashchenko Y. A. (2013)
Gordieieva M. V. - Perfection of hoe-type motions of sportswomen specialized in synchronous swimming in base positions of compulsory exercise (2013)
Gorelov A. A. - About necessity of use of Hatha Yoga exercises for correction of deformation of students' spine of special medical groups with violations of posture, Kondakov V. L., Belikova Zh. A. (2013)
Latyshev S. V. - Theoretical bases of individualization of training in wrestling (2013)
Litvinenko A. M. - Efficiency of application of means of sports preparation of combat sportsmen in physical training of students of technical high school (2013)
Sedova O. O. - The investigation of the level of preschool children with eyesight problems functional state (2013)
Tropin Y. M. - Analysis of technical tactical training of highly skilled fighters of Greco-Roman wrestling (2013)
Tsyganenko O. I. - Problem of inadequate food conduct of persons, engaged in fitness and during physical rehabilitation as a component of health-improvement - fitness programs, way of its decision, Persheguba Ya. V., Paladina O. L., Sklyarova N. A., Oksamytnaya L. F. (2013)
Shalar O. G. - Individual properties of personality as criterion of choice of style of game of tennis players, Strikalenko E. A., Ivaschenko A. N. (2013)
Grad Rafal. - Physical activity and leisure time among 13-15-year-old teenagers living in Biala Podlaska (2013)
Bolboli L. - Evaluation and comparison of VO2max assessment models in high school students, Lotfi N., Bagheri M., Rajabi A. (2013)
Hefzollesan M. - Study of postural abnormalities of male students of Sahand University of Technology, Ghalegir S. (2013)
Submission of manuscripts (2013)
Ковалюк З. Д. - Об индуктивно-подобном эффекте в суперконденсаторе, Юрценюк С. П., Семенчук И. И. (2016)
Stepanov A. V. - An automobile safety: problems and perspectives (2016)
Унгул В. В. - Метод поліпшення якості зображення відбитків пальців за допомогою фільтра Габора, Проценко М. М. (2016)
Унгул В. В. - Аналіз та розробка методів деобфускації скриптів для виявлення загроз інформаційної стійкості комп’ютера (2016)
Ханенко О. А. - Синхронізація файлів і резервне копіювання за допомогою Rsync, Медведський А. М. (2016)
Ханенко О. А. - Огляд можливостей Python як засобу для створення Веб-парсера (2016)
Шеренковський А. О. - Аналіз програмного забезпечення для створення Інтернет-радіомовлення (2016)
Шилова Т. О. - Принципи проектування міських і заміських доріг (2016)
Якимець Р. В. - Масштабування навантаження Web-додатків, Яременко К. М. (2016)
Якимець Р. В. - Методи кластеризації та їх класифікація (2016)
Якимів Й. В. - Вплив тепла тертя потоку на температурний режим перекачування високов’язких нафт, Люта Н. В., Бортняк О. М. (2016)
Яковець М. В. - Формування рекомендацій на основі моделі прихованих факторів (2016)
Яременко К. М. - Розпізнавання жестів руки (2016)
Бондаренко О. С. - Технології аналізу рівня глюкози в організмі людини, Івченко Д. А. (2016)
Бондаренко О. С. - Мобільні додатки для медицини (2016)
Сергеєв Є. І. - Розробка крос-платформних додатків з використанням фреймворка Xamarin (2016)
Піпіч А. А. - Конфлікти в концептуальних прошарках контекстно-залежних систем (2016)
Title (2013)
Contents (2013)
Alekseev N. A. - Improvment of physical training of students and listeners of educational establishments of Ministry of Internal Affairs of Russia, Kutergin N. B., Kulinichev A. N. (2013)
Balamutova N. M. - Pedagogical control of students’ physical state after research results of cardiovascular system functional indicators (2013)
Wang Lihua - Study results on estimation of non-specialized physical training university students in Hunan Province, Zhang Wei Shou. (2013)
Gorelov A. A. - To the question about the use of independent physical training in educational space of modern higher institute, Kondakov V. L., Usatov A. N. (2013)
Evtushov F. M. - Features of organization and extra-curricular classes on the subject "Special physical education” with the cadets of higher educational establishments of Ministry of Internal Affairs of Ukraine (2013)
Zakorko I. P. - Use of employments on swimming in pulling in and restoration microcycles in the training process of the highly skilled sportsmen of the highly skilled heavy weight sambo wrestlers (2013)
Kozhanova O. S. - Compatibility of sportswomen at selection in commands on group exercises of artistic gymnastics accounting their functional condition (2013)
Kurmaeva E. V. - Fitness – programs as mean of forming of personality physical culture of students (2013)
Michuda Y. P. - Features of financing of mass sports in Europe at the beginning of ХХI century, Zhuliaiev V. N. (2013)
Podrigalo L. V. - Goniometric researches of armwrestling sportsmen, Galashko M. N., Galashko N. I. (2013)
Pomeschskova I. P. - Analysis of the performance of the Ukrainian women’s team at the European Basketball Championship 2012, Kycherenko A. S., Yevtushenko I. M. (2013)
Prusik K. - Features of physical development, physical preparedness and functional state of boys and girls – students of Polish higher educational establishments, Prusik K., Kozina Zh. L., Iermakov S. S. (2013)
Skyrta O. S. - Conditional duel, as methodical reception of perfection to technical tactical preparedness in kickboxing, and its classification (2013)
Sobyanin F. I. - About a competence and professional trade of specialists in the field of physical culture, Dudkina S. G. (2013)
Usakovsky Y. O. - Comparative analysis of motive activity with a ball and without in training of different playing lines of young footballers aged 11-15 years, Bova N. I. (2013)
Korobeynikov G. V. - The prevention programs of physical rehabilitation for chernobyl disaster survivors, Drojjin V. U. (2013)
Shul’ga L. M. - Estimation of competitive activity in synchronized swimming, Rudkovskaya T. I. (2013)
Submission of manuscripts (2013)
Титул, зміст (2015)
Rybalchenko N. P. - Alga-lysing properties of Bacillus sp., Kharkhota M. А., Lapa S. V., Avdeeva L. V. (2015)
Kurchenko I. M. - Phenoloxidase activity of dark pigmented yeast-like fungi of Aureobasidium and Hormonema genera (2015)
Коротаєва Н. В. - Виживання лактобацил і агробактерій, інтродукованих у філосферу рослин, Ліманська Н. В., Басюл О. В., Сергєєва Ж. Ю., Іваниця В. О. (2015)
Бичкова С. - Активність АТФ-аз постмітохондріальної фракції клітин лімфоми NK/Ly за дії бафіломіцину та НААДФ, Гренюх В. (2015)
Гренюх В. - Порівняльна характеристика параметрів дихання та окисного фосфорилювання в мітохондріях клітин лімфоми Немет-Келлнера та печінки миші, Луцик М., Кулачковський О., Cтойка Р., Бабський А. (2015)
Myronovskij S. - Isolation and characterization of peptides from blood serum of patients with multiple sclerosis, Negrych N., Nehrych T., Starykovych M., Tkachenko V., Yukalo V., Storozh L. , Nemchenko O., Lavryk G., Stoika R. (2015)
Ostapiv R. D. - Antioxidant defense of rat organism at long-term per oral injection of taurine, Manko V. V. (2015)
Merlavsky V. M. - Kinetic parameters of respiration in rat permeabilized hepatocytes upon Са2+ in various concentrations in medium and prolonged influence of taurine, Ostapiv R. D., Ikkert O. V., Manko V. V. (2015)
Єфіменко Н. В. - Вплив L-аргініну i L-name на функціональні та фізико-хімічні властивості гемоглобіну за експериментальної хронічної алкогольної інтоксикації, Дудок К. П., Сибірна Н. О. (2015)
Матійців Н. П. - Терапевтичний вплив церебрала за умов нейродегенерації, викликаної порушенням функції гена swiss cheese у Drosophila melanogaster, Дронська Х. А., Артимович Н. М., Макаренко А. Н., Черник Я. І. (2015)
Грабовський С. С. - Вміст амінокислот і поліамінів у грудному м’язі курчат-бройлерів за умов застосування екстракту селезінки з метою нівелювання передзабійного стресу, Кирилів Я. І., Грабовська О. С. (2015)
Shpak Y. - Modeling of chromium effect on ecophysiological parameters of soil–plant system, Rudenko S. (2015)
Гарбар О. В. - Потенційні можливості поширення інвазивного виду слизнів Arion lusitanicus sensu lato у Європі, Кадлубовська Н. С. (2015)
Чаплигіна А. Б. - Еколого-фауністичний аналіз і успішність розмноження дендрофільних птахів на трансформованих територіях Північно-Східної України (2015)
Синявська І. О. - Співвідношення різних форм групової мінливості краніометричних ознак у популяції гуртової полівки Microtus socialis (Arvicolidae, Rodentia, Mammalia) на Півдні України, Пєсков В. М., Ємельянов І. Г. (2015)
Конайкова В. О. - Доповнення до списку спонтанної флори Ботанічного саду імені академіка О. В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Перегрим М. М., Губарь Л. М. (2015)
Kyyak V. H. - Trends in plant population pattern changes under natural and man-induced ecosystem transformations of the high mountain zone in the Ukrainian Carpathians, Bilonoha V. M., Dmytrakh R. I., Gynda L. V., Nesteruk Y. Y., Shtupun V. P. (2015)
Opalko А. І. - Taxonomic composition and changes in system of Amelanchier Medik. genus, Andrienko O. D., Opalko O. A. (2015)
Kotliarova A. B. - The role of intracellular organelles in Ca2+-homeostasis in secretory cells of the lacrimal gland, Manko V. V. (2015)
Reshetylo O. - Fragmentation degree and effective mesh size of nature-protected areas of the Western Ukraine (2015)
Пугач В. Г. - Інформаційний тероризм і політика (2015)
Пурій М. Р. - Зміни у зовнішньополітичній стратегії Китаю наприкінці ХХ століття (2015)
Луцишин Г. І. - Проблема бездержавних націй як головна причина сучасних етнополітичних конфліктів, Червінка І. М. (2015)
Костюк Т. О. - Політична репрезентація в умовах кризи сучасних політичних партій (2015)
Вовк С. О. - Людина, громадянин, держава в умовах громадянської війни (2015)
Вербицька В. В. - Теоретичні основи віртуальної дипломатії (2015)
Калитчак Р. Г. - Концептуальні орієнтації зовнішньої політики держави Ізраїль, Романюк Р. Й. (2015)
Максимець В. Є. - Інституційно-процедурні механізми трансформації етнонаціональної політики словацької республіки після набуття членства в ЄС: політико-правові аспекти (2015)
Редькіна Г. М. - Національна свідомість молоді України в умовах політичної кризи (2015)
Eluke E. Ja. - Central African Peace and conflict management architecture (2015)
Барна Б. Ю. - Особливості становлення відносин Норвегії з європейськими співтовариствами (2015)
Бондар С. С. - Відмінності опозиції як політичного інституту та форми суспільного протесту (2015)
Сліпецька Ю. М. - Соціополітичні розмежування: теоретико-методологічний та порівняльний аспекти (на прикладі країн Центрально-Східної Європи) (2015)
Namoniuk Ch. I. - The europe’s crisis 2015: the role of eu external action (2015)
Єрмакова Т. Г. - Феномен регіоналізації в освітніх практиках (2015)
Грищенко М. В. - Протестний рух у публічному просторі міста – теоретичне обґрунтування часово-просторового аналітичного підходу (2015)
Ковальчук А. Є. - Особливості моделювання суспільства майбутнього в сучасному соціальному пізнанні (2015)
Кавєріна А. С. - Проблема пропаганди в українському медіапросторі (2015)
Лазаренко І. С. - Концепція соціального капіталу як методологічна основа дослідження соціальної допомоги (2015)
Cвятненко І. О. - Гендерна культура в структуралістсько-інституційному вимірі аналізу культурних і соціальних систем (2015)
Прядко О. В. - Особливості відносин між Донбасом та Галичиною: порівняльний аналіз суспільних поглядів регіональних спільнот (2015)
Согорін А. А. - Соціальне міфотворення як складова сучасної реклами (2015)
Ляшко М. М. - Соціально-культурна ідентифікація як важливий чинник соціального розвитку (2015)
Павленко Г. В. - Соціальні установки як чинники трудової міграції (2015)
Друга Всеукраїнська науково-практична конференція "Урбаністичні студії: сучасний стан та перспективи розвитку" (2015)
Будник С. А. - Canvas — нова сторінка в історії мультимедіа (2016)
Галушко М. О. - Дослідження здійснення "розумного" пошуку у RDF-сховищах (2016)
Кравчук Є. С. - Методологія розробки сучасних SaaS-додатків, Магас В. В. (2016)
Бевзо В. В. - Влияние длительного введения глутамат натрия на некоторые показатели углеводного обмена (2016)
Матейкович П. А. - Глутатионпероксидаза как фермент системы антиоксидантной защиты клеток (2016)
Мкртчян А. Г. - Исследования акустических откликов биологических объектов при отсутствии и наличии злокачественных образований, Налбандян В. В., Акопян А. С., Момджян М. М. (2016)
Кульгінський Є. А. - Національна стресостійкість в демократії: досвід Сполучених Штатів та Ізраїлю для України (2016)
Одилов Б. - Особенности хозяйственной деятельности населения Ферганской долины в XIX-начале XX в., Буваков Н. М. (2016)
Исхаков Б. Б. - Табиат культлари тарихидан, Иномхўжаева С. М. (2016)
Алибаева Л. Н. - Обучение иностранному языку дошкольников (2016)
Артыкова К. - Информационно-образовательная среда как фактор повышения качества образования (2016)
Дурманова Г. Д. - Педагогические условия формирования нравственной культуры старших школьников (2016)
Кенжабоев Ж. А. - Методика преподавания иностранных языков (2016)
Кузава И. Б. - Авторская концепция дошкольного инклюзивного образования воспитанников с нарушениями психофизического развития (2016)
Сакбаева М. - Современные педагогические технологии (2016)
Тилляев З. А. - Вопросительные предложения с точки зрения прагматики (теории речевых актов) (2016)
Tursunov M. M. - A comparative analysis of teacher-centered and learner-centered classes (2016)
Хайдарова К. Д. - Падежи в английском языке (2016)
Авазов К. Х. - Терроризм как глобальная проблема (2016)
Baichorov A. M. - China strategy in Central Asia in the belt and road initiative context (2016)
Вохидов Д. А. - Политические мысли Древнего Востока (2016)
Кравчук О. Ю. - Політична безпека України як наукова і практична проблема (2016)
Алиева З. К. - Психологическая коррекция страхов у детей дошкольного возраста, Муталимова А. М. (2016)
Ямчук Т. Ю. - Модель розвитку професійної самоідентичності (2016)
Zagorodniuk A. - Specifics and tendencies of scientific analysis of legal translation (2016)
Рахманов Б. У. - Синергетический подход к самоорганизации человека (2016)
Sultanova G. - Metodology and way of thinking in postnonclassical phylosophy (epistemological analysis) (2016)
Деркач А. И. - Парадокс Монти Холла как способ моделирования реальных процессов (2016)
Погрібний Є. О. - Моделювання та аналіз взаємодії біологічних популяцій складної структури (2016)
Абдуллаев М. Т. - Изучение нормативных условий выкормки восковой моли на основе электрохимический активированной воды, Хайитов Б. А., Юсупов Д. Р. (2016)
Воробьёва Е. В. - Циркониевая керамика как биоматериал в стоматологии и имплантологии (2016)
Мазур В. І. - Вплив розширення ЄС на євроінтеграційні процеси, Бондар С. М. (2016)
Будагова Ж. Б. - Структурные изменения в области международной торговли и тенденции её развития (2016)
Гоблик В. В. - Ліси як туристичний ресурс: проблеми збереження, примноження та раціональне використання, Щербан Т. Д. (2016)
Демидова М. Г. - Внешняя торговля Франции за 2007–2011 гг. Влияние кризиса (2016)
Драчук Ю. З. - Особливості сучасного стану та розвитку вітчизняного ринку банківських послуг (2016)
Добрянська О. М. - Особливості інтеграційних процесів суб’єктів фінансового ринку України (2016)
Мамонтова Н. А. - Стратегічне управління вищим навчальним закладом в умовах ринкових трансформацій (2016)
Метельская Е. А. - Детерминанты экономической устойчивости бизнеса в современных условиях (2016)
Натрошвілі С. Г. - Проектування стратегії економічного розвитку вищого навчального закладу (2016)
Захарін С. В. - Розробка стратегії розвитку вищого навчального закладу в умовах економічної нестабільності, Натрошвілі С. Г. (2016)
Реус Л. Е. - Внутренние инвестиции в Украине: проблемы, достижения, перспективы (2016)
Роговий А. В. - Моделі для оцінювання кредитного ризику (2016)
Скуратівська Д. В. - Шляхи вдосконалення управління витратами виробництва на підприємствах (2016)
Гулак О. В. - Аналіз причин виникнення лісових пожеж поблизу ЧАЕС (2016)
Харчук О. О. - Основні способи ухилення від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, Коритнік С. А. (2016)
Харчук О. О. - Негативні наслідки діяльності офшорних зон та шляхи їх подолання в Україні, Коритнік С. А. (2016)
Раімов Р. І. - Поняття та ознаки військово-цивільних адміністрацій (2016)
Славетні ювілеї видатних вчених (2015)
Momot T. V. - Design as the foundation of innovative economic strategy (on the example of city of Kharkiv), Avershin S. V., Momot D. T. (2015)
Конопліна О. О. - Форми взаємодії із стейкхолдерами підприємств житлово-комунального господарства харківського регіону (2015)
Азізова К. М. - Управління портфелем цінних паперів банку, Хрякова О. В. (2015)
Бурак О. М. - Комплексне використання мостів (2015)
Ніколаєва Т. В. - Державне та комунальне нерухоме майно: об’єкти управління вартістю життєвого циклу (2015)
Діоба А. В. - Ключові питання впровадження поведінкової економіки в політику енергозбереження (2015)
Матющенко С. С. - Возможность учета интеллектуального капитала в рамках международных стандартов финансовой отчетности (2015)
Сабліна Н. В. - Забезпечення управління змінами на підприємствах машинобудування як основного компонента їх розвитку (2015)
Кузенко Т. Б. - Фінансово-економічний потенціал підприємства як основа його фінансового розвитку (2015)
Гольдфарб А. Г. - Оценка справедливой стоимости компании (2015)
Наумік-Гладка К. Г. - Онлайн супермаркет турів: розробка та впровадження, Левенець Т. Л. (2015)
Абрамов В. В. - Современное состояние развития спортивного туризма в Украине, Попова Т. В. (2015)
Абрамов В. В. - Розвиток туризму для осіб з обмеженими життєвими можливостями, Шарикіна К. А. (2015)
Momot T. V. - Priority areas of strengthening economic security of the defense industry of Ukraine in the context of European integration, Avanesova N. E. (2015)
Momot T. V. - Strategic monitoring of corporate construction enterprises’ activity in system of their economic security, Shapoval G. M., Kemechydgyeva M. V. (2015)
Chekh N. O. - IPO process: global tendencies and Ukrainian experience, risks and their mitigation (2015)
Яртим І. А. - Забезпечення економічної безпеки реалізації стратегічних змін (2015)
Karpushenko M. U. - Features of investing venture capital in Ukraine (2015)
Mizik Iu. I. - The accounting and analytical support of crisis management at building enterprises (2015)
Власова О. Є. - Науково-методичні засади організації стратегічного управлінського обліку в рамках системи обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством (2015)

Бригас О. В. - Вплив параметрів технологічної і конструкційної схеми ліній доїльної установки і апарата на режимну характеристику потоку і якість молока (2014)
Кутін В. М. - Сукупність контрольованих параметрів та параметр спрацювання пристрою захисту від однофазних замикань на землю обмотки статора синхронного генератора, що працює в блоці з трансформатором, Шпачук О. О. (2014)
Мхамад Ібрагім Ахмад Альомар - Дослідження методу адаптивного управління портами пакетного комутатора (2014)
Гончарова О. В. - Характеристика промислового використання та гідрохімічна оцінка Дніпровського водосховища, Дворецький А. І. (2014)
Заболотний О. І. - Ефективність застосування гербіциду Бату у посівах кукурудзи на зерно, Заболотна А. В. (2014)
Пасніченко М. М. - Вплив рівня енергетичного та протеїнового живлення у сухостійному періоді на баланс енергії та азоту в організмі корів південної м’ясної породи (2014)
Исаева О. И. - Семья ученого-статистика А. С. Бориневича: представители одесской интеллигенции (2014)
Марчук О. А. - Участь вчителів УРСР в освітніх реформаційних процесах (1953-1964 років) (2014)
Петрухін С. В. - Бойовий шлях Широківсько-Володимирівського партизанського з’єднання імені Г. М. Сєднєва, Шляхтич Р. П. (2014)
Сосюра Л. Г. - Михайло Драгоманов – публіцист, редактор і політичний письменник (2014)
Авдан О. Г. - Дослідження впливу факторів на формування туристичного бренду України (2014)
Аль-Мула Али К. - Моделирование эффективного управления инновационной деятельностью предприятий пищевой промышленности (2014)
Арабаджи О. П. - Маркетингові дослідження як основа розробки комунікативних кампаній, Михайлова Т. І., Маргаринт Д. Д. (2014)
Балдинюк А. Г. - Характеристика маркетингових стратегій на сучасному етапі розвитку світового господарства, Міненко К. С. (2014)
Баранов О. В. - Огляд і аналіз принципів та моделей управління безпечною еволюцією підприємства (2014)
Берестецька П. В. - Інноваційна детермінанта міжнародної конкурентоспроможності підприємства (2014)
Білоус С. В. - Фінансове оздоровлення банків: світовий досвід та його використання в Україні (2014)
Бусарєва Т. Г. - Особливості офшоризації глобальної економіки (2014)
Валінкевич Н. В. - Теоретичний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства, Солотвінський О. А. (2014)
Волохата В. Є. - Управління кредитно-інвестиційною діяльністю банків України, Єна А. С. (2014)
Гахович Н. Г. - Сучасний стан машинобудування Донецької та Луганської областей, Завгородня М. Ю. (2014)
Гераймович В. Л. - Неузгодженості у визначенні сутності економічної категорії "інвестицій" (2014)
Герасимчук Н. А. - Значення стратегії в розвитку підприємства, Шовть Ю. Ю. (2014)
Глушко А. Д. - Концептуальні засади здійснення державної регуляторної політики органами місцевого самоврядування в Україні (2014)
Головко І. О. - Орендні операції як складова економічної стійкості підприємства торгівлі, Заровна К. М. (2014)
Гриб С. В. - Оцінка впливу факторів на ефективність витрат вирощування та реалізації окремих сільськогосподарських культур в підприємствах Харківської області (2014)
Данилова Н. В. - Економічна експансія та механізми регулювання європейського ринку відновлюваних джерел енергії, Білоцький С. Д. (2014)
Диба О. М. - Лізинг як альтернатива інвестиційного кредитування інноваційних проектів, Гернего Ю. О. (2014)
Дідоренко Т. В. - Трансформація підприємств сільськогосподарського машинобудування, Белова І. М. (2014)
Животченко В. С. - Дослідження проблемності кредитних портфелів вітчизняних банків на основі нової рейтингової методики "Реальна економіка", Подчесова В. Ю. (2014)
Зелінська Г. О. - Актуалізація культурологічного чинника в організації освітнього менеджменту: регіональний аспект (2014)
Іванченко Д. Ф. - Дослідження прибутку підприємства за допомогою багатопараметричних моделей (2014)
Івченко Ю. Ю. - Управління фінансовою стійкістю комерційного банку на прикладі ПАТ "Платинум Банк" (2014)
Ільченко В. М. - Впровадження систем управління якістю як чинник зростання конкурентоспроможності продукції на шляху до ЄС, Зубайрова О. О. (2014)
Карасьова З. М. - Як обрати надійну банківську установу?, Колісниченко А. І. (2014)
Каташинська М. О. - Характеристика виробництва та реалізації алкогольних напоїв і тютюнових виробів в Україні (2014)
Коваль І. Ф. - Управління вартістю компаній, перспективи розвитку на теренах України (2014)
Конах С. С. - Роль сфери послуг у формуванні ВВП (2014)
Красношапка В. В. - Навчання та розвиток персоналу в контексті конкурентоспроможності підприємства, Коваленко А. О. (2014)
Крикунова (Шадрова) І. В. - Транснаціональна економічна злочинність в умовах криміналізації глобалізаційних процесів (2014)
Кузьменко О. Г. - Страховий ринок України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку (2014)
Кузьміна О. М. - Планування розвитку управлінських інформаційних систем, Горовенко О. О. (2014)
Лазаренко Ю. О. - Передумови запровадження відкритих інновацій у підприємницькому секторі України (2014)
Лазоренко Т. В. - Управління інвестиційною привабливістю підприємства, Цвєткова О. В. (2014)
Лесняк В. О. - Внутрішній аудит в системі управління сучасним підприємством (2014)
Лєгостаєва О. О. - Вдосконалення методики аналізу доходів банку та його прибутковості, Сопко О. В. (2014)
Райхерт К. В. - Жёсткие, тоталитарные и оптимальные системы в параметрической общей теории систем (2014)
Білик Г. М. - Поетична мариністика українських неокласиків (2014)
Головань Т. П. - Архітектоніка поем Вадима Лесича (2014)
Грицевич Ю. В. - Діалектні явища іменної словозміни в українських підляських говірках (на матеріалі записів місцевого фольклору) (2014)
Кардаш Л. В. - Імплікація як особливий спосіб передачі інформації (2014)
Ковальчук Г. В. - Етапи наукової діяльності професора Наталі Кузякіної (2014)
Лавринович Л. Б. - Міфологізація часопростору у збірці С. Жадана "Месопотамія", Салаган М. М. (2014)
Левченко Т. М. - Функціонально-стилістична характеристика жаргонної лексики в мові сучасної української періодики (2014)
Ледняк Ю. В. - Людина в художньому світі роману В. Винниченка "Сонячна машина" (2014)
Одрехівська І. М. - Особливості чоловічого перекладацького письма В. Коптілова при інтерпретації фемінного роману Франсуази Саган "Un Profil Perdu" (2014)
Рабчун О. С. - Книга як моноджерело, Рабчун І. В. (2014)
Рєзнікова Н. В. - Відтворення асоціативної образності в аспекті прагматики (на матеріалі японських перекладів поезій Тараса Шевченка) (2014)
Cмеречинська О. В. - Ядра фунціонально-семантичних мікропоів початковості дії в українській та німецькій мовах (2014)
Козинець І. Г. - Міжнародні стандарти захисту та допомоги внутрішньо переміщеним особам, Шестак Л. В. (2014)
Кремена М. Л. - Розвиток страхової діяльності в Україні (2014)
Кремена О. Л. - Проблеми децентралізації в Україні (2014)
Кулинич О. А. - Свободное распространение фотографий с изображением физического лица по законодательству Украины и Российской Федерации (2014)
Романов М. Ю. - Правова держава в Україні: реалії та перспективи розбудови (2014)
Русакова І. Г. - Історія становлення судової влади в Київській Русі (2014)
Семенченко С. О. - Система публічного адміністрування в сфері охорони здоров’я України (2014)
Тімченко І. С. - Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування умисного випуску на ринок України небезпечної продукції (2014)
Беспалова Н. В. - Профессиональные презентации в обучении деловому иностранному языку (2014)
Зінонос Н. О. - Ергономічний підхід до навчання іноземних студентів на підготовчому відділенні ВНЗ (2014)
Іскра Л. В. - Практична реалізація ідей виховання в дусі миру у навчально-виховному процесі (2014)
Кащук М. Г. - Основні принципи реалізації завдань правового виховання старшокласників у другій половині ХХ століття (2014)
Кричківська О. В. - Моделювання процесу формування міжкультурної комунікативної компетентності майбутніх фахівців зовнішньоекономічної діяльності (2014)
Кулик О. Д. - Психологічні передумови мовленнєвого розвитку учнів 5–9 класів у процесі засвоєння знань з морфеміки і словотвору (2014)
Нечипоренко Л. І. - Розвиток кооперативної технології під час організації роботи з писемними документами на уроках із всесвітньої історії (8-9 класи) (2014)
Жданкін А. Є. - Каталітичні властивості РНК – ключ до пізнання еволюційного процесу (огляд), Ушакова Г. О. (2014)
Содержание (2015)
Врублевский А. Н. - Результаты оптимального проектирования камеры сгорания дизеля в многокритериальной постановке задачи, Грайворонский Е.С. (2015)
Волков В. П. - Методи визначення й оцінювання показників оптимального температурного стану двигуна внутрішнього згорання і транспортного засобу в умовах експлуатації, Грицук І. В. (2015)
Корогодский В. А. - Влияние способа смесеобразования на индикаторный и эффективный КПД двухтактного двигателя (2015)
Булгаков М. П. - Діагностування бензинових паливних систем із безпосереднім упорскуванням (2015)
Воронков А. И. - Изменение по скоростным характеристикам показателей рабочего процесса при подогреве сжатого воздуха на входе в пневмодвигатель (2015)
Горбачев П. Ф. - Подход к построению модели функционирования транспортного процесса при международных перевозках, Немна Т.В. (2015)
Naumov V. - Public transport interchanges functioning from the perspective of sustainable development, Samchuk G. (2015)
Kholodova O. - Evaluation of efficiency of parking system formation on example of Kharkiv (2015)
Горбачов П. Ф. - Оцінка ефективності стратегій перевізників з обслуговування разових замовлень на міжміські вантажоперевезення, Наглюк І. С., Макарічев О. В., Мосьпан Н. В. (2015)
Шраменко Н. Ю. - Формування альтернативних варіантів транспортно-експедиторського обслуговування вантажовласників під час інтермодальних перевезень, Орда О. О. (2015)
Ширін В. В. - До питання розвитку автоматизованих систем управління дорожнім рухом (2015)
Stepanov A. - Problems of safety of motor vehicles (2015)
Бажинов А. В. - Методы и оценка управления дорожным движением, Наглюк И. С. (2015)
Кривошапов С. И. - Влияние условий эксплуатации на изменение общего и частных коэффициентов полезного действия автомобиля (2015)
Леонтьєв Д. М. - Про розрахунковий спосіб визначення висоти координати центру ваги типових автомобілів (2015)
Kupko A. - The method of luminous intensity of car headlights measuring for non-point sources of light, Polyarus A., Tereshchenko V. (2015)
Михалевич М. Г. - Аналіз динаміки розгону швидкісного автомобіля класу Е-8, оснащеного різними варіантами трансмісії (2015)
Подригало М. А. - Уточнение вероятностного метода определения радиусов инерции колесной машины, Дубинин Е. А., Глущенко В. В. (2015)
Tatarkina I. - Increasing stamping formability of low-carbon cold rolled thin steel sheets, Doschechkina I. (2015)
Пимонов И. Г. - Совершенствование стационарного стенда для диагностирования гидроагрегатов (2015)
Филипковский С. В. - Модель радиально-упорного шарикоподшипника для анализа нелинейных вибраций ротора (2015)
Іванов Є. М. - Візуалізація в пакеті Autodesk Inventor ескізної геометрії при застосуванні засобів теорії R-функцій, Іванова З. О., Бей А. С. (2015)
Метешкин К. А. - Синергетический эффект применения информационных технологий в обучении студентов, Морозова О. И. (2015)
Погребняк А. В. - Методы оценки комплексных частотных характеристик подшипниковых узлов ПТМ и СДМ (2015)
Al-Shalout I. - Durability of asphalt concrete mixtures using dolomite aggregates (2015)
Bogomolov V. - On equivalence of Kelvin and Maxwell multielement models, Raznitsyn I. (2015)
Galkin A. - Elasticity of bitumen binders and the factors causing it (2015)
Iurchenko V. - Petrochemical emissions produced by the objects of the automobile and highway complex, Melnikova O., Mykhailova L., Fisher T. (2015)
Порев С. - Університети в Україні: коли "злиття" не веде до оптимізації (2015)
Кондратьєва В. - Рефлексивна модель управління підвищенням ефективності використання трудового потенціалу регіону (2015)
Руденко О. - Особливості формування інвестиційної стратегії розвитку економіки України (2015)
Піскунова О. - Кластерний аналіз регіональних особливостей у споживанні населенням продуктів харчування, Осипова О. (2015)
Юдіна М. - Структурні елементи системи управління собівартістю продукції (2015)
Відякіна М. - Міжнародний туризм як чинник економічного зростання країн, що розвиваються (2015)
Бєляєва С. - Туристично-інформаційний центр як інвестиційно-інноваційний сегмент просування туристичних послуг, Фрей Л. (2015)
Березюк-Рибак І. - Розвиток ринку інтелектуальної продукції як необхідна умова функціонування сучасної моделі інноваційного процесу (2015)
Tan’kov K. - Тheoretical generalization of approaches to the definition of the nature of service: marketing and logistics aspect, Starynets О. (2015)
Журба І. - Новітні можливості адаптації світового досвіду кластеризації (2015)
Івашина Л. - Системи управління в закладах ресторанного господарства, Гнатюк В. (2015)
Загоруйко І. - Методологія моделювання загальної економічної рівноваги: детерміністський підхід (2015)
Хамініч С. - Промисловий інжиніринг як інструмент створення конкурентоспроможного виробництва, Мищак Н. (2015)
Пальонна Т. - Вплив користувачів на ефективність використання ВІ систем (2015)
Джаман М. - Концепції недержавного забезпечення економічної безпеки малого підприємництва в Україні, Гончаров Г. (2015)
Гедз М. - Напрями удосконалення людського потенціалу модернізації економіки регіону (2015)
Чепурда Л. - Інфраструктурний потенціал розвитку сільських територій (2015)
Момот Л. - Проблеми довгострокового кредитування та шляхи їх вирішення, Скопич Ю. (2015)
Яхтер А. - Підвищення конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства за рахунок упровадження інноваційної діяльності (2015)
Донець О. - Особливості управління репутаційними ризиками, Васильченко Л. (2015)
Кулик П. - Розмежування понять мінімізації податкових зобов’язань з ПДВ та ухилення від оподаткування, їх вплив на рівень податкових надходжень (2015)
Редько М. - Методичні підходи до оцінки ефективності реструктуризації аграрних підприємств (2015)
Бойко В. В. - Оцінка сейсмічного ефекту масових вибухів по системі неелектричного ініціювання зарядів, Хлевнюк Д. В., Богуцький С. Ю. (2015)
Ремез Н. С. - Напряженно-деформированное состояние полигонов твердых бытовых отходов с учетом слоистого грунтового основания, Осипова Т. А. (2015)
Шашенко А. Н. - Вероятностно-статистическая модель прочности монолитного породного массива, Сдвижкова Е. А., Ковров А. С. (2015)
Терентьєв О. М. - Енергоємність та питома поверхнева енергія руйнування гірських порід магнітно-гідрокавітаційним навантаженням, Стрельцова І. М. (2015)
Стовпник С. М. - Активування глинястих порід слабкого ступеню метаморфізму вибухом у розчині в’яжучого (2015)
Диняк С. В. - Дослідження впливу технологічних параметрів мереж вибухових свердловин на вихід негабаритів, Лемешко О. Г. (2015)
Мормуль Т. М. - Науково-прикладні засади створення землезберігаючих технологій відкритої розробки горизонтальних родовищ, Прокопенко В. І. (2015)
Олевська Т. В. - Сировинна база твердих горючих копалин України, Канар М. О. (2015)
Terentiev O. - Rocks fracturing with explosive-mechanical means, Gontar P. (2015)
Жукова Н. І. - Дослідження сейсмічного впливу масових вибухів на кощіївському гранітному кар’єрі, Олійник Ю. С. (2015)
Фролов О. О. - Вибір ефективних параметрів розкриття вугільного родовища Окаба в умовах басейну Анабра, Бабичев І. К. (2015)
Диняк С. В. - Использование гирационных дробилок для первичного измельчения гранитных пород (2015)
Сницарь М. А. - Применение теории линейной наследственной ползучести к набухающим грунтам в гидротермальных условиях (2015)
Тишевич Б. Л. - Використання нейронних мереж для короткострокового прогнозування електричного навантаження в енергосистемах (2015)
Гребенюк Т. В. - Методи очистки води на рибоводних підприємствах в умовах вирощування риби в установках замкнутого водопостачання, Константиненко Г. В. (2015)
Бодюк А. В. - Обґрунтування вартісно-ресурсних понять геології урану (2015)
Половінкін М. І. - Аналіз світового досвіду щодо визначення основних критеріїв викидонебезпечності, Бойко В. В. (2015)
Бодюк А. В. - Надро-ресурсное виробництво як об’єкти економічного природокористування (2015)
Сергієнко М. І. - Дослідження процесу переробки нафтошламів методом біодеструкії, Радецька О. Й. (2015)
Бодюк А. В. - Обгрунтування понять морської економічної геології (2015)
Славетні ювілеї видатних вчених (2015)
Piero M. - In problematic situations, "Manage change or it will manage you”, Gazzola P. (2015)
Костюк В. О. - Моделювання і факторний аналіз доходу трамвайно-тролейбусних підприємств (2015)
Цзянбо Ю. - Організаційно-аналітичне забезпечення комплексної системи оцінки інтегрального рівня економічної безпеки корпоративних підприємств будівельної галузі (2015)
Мінмін В. - Ринок землі в Україні: характеристики та особливості формування, Рищенко Т. Д. (2015)
Ніколаєва Т. В. - Класифікація та регламентація режимів утримання державних та комунальних об’єктів нерухомості (2015)
Поповиченко І. В. - Особливості адаптації підприємств житлово-комунального господарства до умов трансформації економічної та правової системи України (2015)
Гопцій Д. О. - Особливості організації та напрями удосконалення кадастру нерухомості в Україні (2015)
Алєксєєв І. В. - Класифікація проблем системи управління житловим фондом, Мороз Н. В. (2015)
Великих К. О. - Економічна криза та її наслідки для невеликих компаній (2015)
Пересипкін М. М. - Напрями удосконалення системи кадрового забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання (2015)
Перелік напрямків публікацій науково-технічного збірника "Комунальне господарство міст" (2015)
Титул, зміст (2015)
Бошицький Ю. Л. - Академічний університет європейського зразка. До 20-ї річниці Київського університету права НАН України, Шемшученко Ю. С. (2015)
Barabash Y. - International human rights standards: the problems of their implementation in Ukraine (2015)
Бернюков А. М. - Реляційність в концепції юридичної герменевтики А. Кауфмана (2015)
Десятник В. О. - Критично-правове мислення: прогрес науки (2015)
Лихолат І. П. - Превентивна юстиція – елемент системи охорони та захисту прав особи (2015)
Минькович-Слободяник О. В. - Правова та політична культура в умовах політико-правової трансформації суспільства (2015)
Павлусів Н. М. - Парадигма конструювання образів правового в українській художній літературі (на прикладі повісті І. Франка "Перехресні стежки") (2015)
Тарахонич Т. І. - Юридичні факти та їх місце в структурі механізму правового регулювання (2015)
Халабуденко О. А. - Частноправовые акты, факты и юридические конструкции: некоторые методологические замечания (2015)
Буяджи Д. Д. - "Харківський" період в інтелектуальній біографії професора О. І. Загоровського (2015)
Гутів Б. І. - Фуеро Сепульведи (1300 р.) – визначна пам’ятка права середньовічної Іспанії (2015)
Дупай Я. М. - Правова інформованість суспільства як необхідна умова функціонування правової системи (2015)
Батанов О. В. - Конституційно-правові проблеми конфліктності між громадянським суспільством та державою в Україні (2015)
Калиновський Б. В. - Місцева публічна влада в Україні: теоретичні основи та конституційно-правова регламентація (2015)
Андрієвська О. В. - Про деякі питання зарубіжного досвіду конституційно-правового регулювання обмеження прав і свобод людини і громадянина (2015)
Віхров С. О. - Про поняття та загальні ознаки інституційних інвесторів на ринку цінних паперів (2015)
Каменская Н. П. - Субъекты права на обращения к публичной администрации: актуальные проблемы прав и обязанностей (2015)
Коссе Д. Д. - Особливості застосування правового режиму найбільшого сприяння в економіці України (2015)
Рабовська С. Я. - Статус відділу примусового виконання рішень органів державної виконавчої служби в адміністративному процесі (2015)
Устинова І. П. - Теоретичні аспекти економіко-правового змісту фінансової децентралізації в Україні (2015)
Щавінський В. Р. - Держава як суб’єкт адміністративного процесу: теоретична конструкція та практична реалізація (2015)
Янюк Н. В. - Законодавство про службу в органах місцевого самоврядування: пропозиції з удосконалення (2015)
Жидецька В. В. - Про стадії нормотворчої діяльності міністерства (2015)
Жидецька К. В. - Політична активність і громадянська освіта як передумови здійснення якісного громадського контролю (2015)
Крахмальова К. О. - Поняття, ознаки та зміст адміністративно-правового статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні (2015)
Лоюк І. А. - Принципи адміністративної процедури у зарубіжному та вітчизняному законодавстві та їх вплив на процедури реєстрації банків в Україні (2015)
Риженко О. С. - Юридичні дефекти використання поняття "ризик" у Податковому кодексі України (2015)
Співаков І. І. - Щодо адміністративно-правового статусу учасників виборів (2015)
Череднікова Т. М. - Державне регулювання ціноутворення на нафту та нафтопродукти у відносинах поставки (2015)
Бриль К. І. - Поняття децентралізації як об’єкта адміністративно-правового забезпечення (2015)
Колєсніков Д. В. - Адміністративно-правове регулювання системи державного управління (2015)
Шаганенко П. І. - Поняття організаційного забезпечення діяльності органів прокуратури (2015)
Бакалінська О. О. - Проблеми та тенденції доказування фактів недобросовісної конкуренції в господарській діяльності (2015)
Дякович М. М. - Припинення цивільного правовідношення як спосіб захисту (2015)
Антошкіна В. К. - Роль правочину, корпоративних актів у процесі саморегуляції цивільно-правових відносин (2015)
Джавадов Х. А. - Отдельные аспекты определения результатов гражданского судопроизводства (2015)
Когут Н. Д. - Проблемні питання захисту базових прав дітей на життя, здоров’я та матеріальне забезпечення (2015)
Пленюк М. Д. - Юридичні факти і правові умови в механізмі регулювання договірних зобов’язань (2015)
Похиленко І. С. - Правове регулювання надання ритуальних послуг (2015)
Рудницька О. П. - Правове регулювання гарантійних виплат проектом Трудового кодексу України (2015)
Головачова А. С. - Державне регулювання посередницької діяльності у страхуванні та перестрахуванні: необхідність і мета (2015)
Кравченко М. В. - Звільнення адвокатів від цивільно-правової відповідальності за договором про надання правової допомоги (2015)
Майка Н. В. - Поняття і види юридичних фактів, які опосередковують виникнення правовідносин з приводу користування чужим нерухомим майном (2015)
Насурлаєва К. Е. - Сторони договору інжинірингу (2015)
Одосій О. Ю. - Виконання ухвали суду про накладення арешту на майно, що належить відповідачеві і знаходиться у нього або в інших осіб: окремі аспекти виконавчого провадження (2015)
Ситнік О. М. - Неустойка як спосіб забезпечення виконання зобов’язань за договором побутового підряду (2015)
Гуйван Д. П. - Окремі питання застосування типових договорів у зобов’язальних відносинах при постачанні гарячої води (2015)
Бошицький Ю. Л. - Інноваційні перспективи України в контексті оптимізації правової охорони інтелектуальної власності (2015)
Верес І. Я. - Організація колективного управління майновими авторськими та (або) суміжними правами (2015)
Кулініч О. О. - Доктринальні підходи до визначення природи та змісту права фізичної особи на власне зображення (2015)
Шишка О. Р. - Організаційні відносини у сфері інтелектуальної власності (2015)
Кравців Я. В. - Продукти харчування, створені на основі об’єктів права інтелектуальної власності (2015)
Лузан А. В. - Щодо підтримки та розвитку винахідництва і раціоналізаторства в умовах децентралізації (на прик ладі м. Маріуполя) (2015)
Барабаш Н. П. - Логіко-правові аспекти формулювання дефініції категорії земель промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення (2015)
Morozovska T. - Formation and development of scientific and conceptual approaches to determining essence of environmental rights of persons (2015)
Позняк Е. В. - Правове регулювання моніторингу лісів в Україні з урахуванням міжнародних та європейських тенденцій (2015)
Юрескул В. О. - Забезпечення безпеки повітря як об’єкт еколого-правового регулювання (2015)
Когутич І. І. - Про перспективи "комп’ютеризації" та сутність "технології" в криміналістиці (2015)
Андрусяк Г. М. - Ідея природного права в обґрунтуванні права на необхідну оборону (2015)
Бусол О. Ю. - Організована корупційна злочинність як різновид економічної злочинності (2015)
Каменський Д. В. - Призначення покарань за федеральні економічні злочини в США: від законодавчої формалізації до судової дискреції (2015)
Кучевська С. П. - Особливості застосування статті 336 Кримінального кодексу України у сучасних умовах (2015)
Марчук М. П. - Окремі аспекти долучення України до міжнародних стандартів співробітництва у сфері протидії корупції (2015)
Сахнюк С. В. - Юридична природа звільнення від кримінальної відповідальності (2015)
Булатов А. С. - Межі та можливості судово-психологічної експертизи у розслідуванні шахрайств (2015)
Дячкін М. О. - Масові заворушення та кримінальна відповідальність за їх вчинення (2015)
Закревський А. В. - Сьомий та восьмий періоди розвитку українського суспільства та державності (початок XX ст. – наш час) у контексті кримінальної відповідальності за порушення права на захист (2015)
Криворучко І. О. - Тенденції судової практики з питань кваліфікації дій осіб по створенню терористичної групи чи терористичної організації (2015)
Кулик К. Д. - Типологія особистості злочинців, які вчиняють розбещення неповнолітніх (2015)
Пакліна Т. О. - Вбивство через необережність як юридико-психологічна проблема (2015)
Пушкар О. А. - Розвиток кримінального законодавства щодо змішаної форми вини (2015)
Романишин О. Р. - Окремі питання кримінально-правової кваліфікації за незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації (ст. 388 КК України) (2015)
Ященко С. О. - Об’єкт злочину, передбаченого ст. 389-1 КК України (2015)
Водоласкова К. Ю. - Міжнародні принципи та інструменти у боротьбі проти корупції в галузі державних закупівель (2015)
Котляр О. І. - Надання міжнародного захисту від імені біженців – ключове завдання УВКБ ООН (2015)
Лепетюк О. В. - Роль рекомендацій Європейської Комісії як актів "м’якого" права у контексті забезпечення дотримання третіми державами мінімальних стандартів належного управління у сфері оподаткування (2015)
Runiewicz-Jasińska R. - Violation of human rights in the era of civilization and technological society on the example of the Baltic states (Lithuania, Latvia, Estonia) (2015)
Семеняка В. В. - Актуальні проблеми міжнародно-правової охорони космічного простору від техногенного засмічення (2015)
Чернецька О. В. - Право Англії як класична модель прецедентного права, Шилінгов В. С. (2015)
Шаповал В. Д. - Міжнародні стандарти регламентації права громадян на правову допомогу (2015)
Білляр К. Л. - Типологія інструментів, що приймаються Міжнародною морською організацією (ІМО) (2015)
Гольбін М. І. - Неурядові міжнародні організації у сфері захисту трудових та соціальних прав моряків (2015)
Горобець Н. Г. - Деякі доктринальні підходи щодо механізму захисту права власності в сучасному міжнародному праві (2015)
Любченко Я. П. - Зобов’язання України у сфері альтернативних способів вирішення правових спорів, пов’язаних з укладенням Угоди про асоціацію (2015)
Ляшенко Н. А. - Предмет рішень Європейського суду з прав людини (2015)
Отрош В. М. - Правовий зв’язок Суверенного Мальтійського Ордену зі Святим Престолом (2015)
Черніков Є. Е. - Юридична відповідальність за неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником: міжнародний досвід (2015)
Torma A. - The specific’s of the connection system between the EU and Member States Public Administration (2015)
Шаркова І. М. - Міжнародно-правові стандарти ГАТС з надання професійних послуг в Україні (джерела юридичної освіти) (2015)
Кочубей Л. О. - Ознаки правової системи України як соціальної системи Kochubei L. Signs of the legal system of Ukraine as a social system (2015)
Prykhodko O. - A role of the public authorities in the procedure for apostilization or consular legalization (2015)
Галянтич М. К. - Легальні та доктринальні визначення у сфері інтелектуальної власності: до запитання чи використання? (2015)
Біленчук П. Д. - Криміналістика ХХІ століття: стратегія науково-методичного забезпечення кримінального провадження, Ярмолюк А. А. (2015)
Лощихін О. М. - Рецензія на збірник наукових праць "Наукові читання, присвячені пам’яті В. М. Корецького" (2015)
Пєтков С. В. - Рецензія на збірник наукових праць ІХ Міжнародної науково-практичної конференції "Європейська юридична освіта і наука" (2015)
Бровко О. О. - Рецензія на збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії" (2015)
V Міжнародна науково-практична конференція "Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади" (2015)
Круглий стіл на тему: "Актуальні проблеми надання притулку в Європейському Союзі" (2015)
Всеукраїнська науково-практична конференція "Застосування положень КПК України: проблеми та шляхи їх вирішення" (2015)
VІI Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми правової системи України" (2015)
Візит делегації провідних університетів Грузії та Угорщини (2015)
Презентація книги "Європейське серце прав людини" (Відень, Австрія) (2015)
Майстер-клас народного депутата України Бориса Тарасюка (2015)
Майстер-клас Радника Посольства Республіки Болгарія в Україні Петара Танєва (2015)
Зустріч ректора з Екс-Головою Федеральної ради Австрії (2015)
Круглий стіл на тему: "Правова природа визнання та виконання рішень іноземних судів" (2015)
Круглий стіл "Смертна кара і громадська думка: міжнародне право та українські реалії" (2015)
Відкриття Всеукраїнського тижня права (2015)
2-га Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні виклики і актуальні проблеми права інтелектуальної власності в Україні та Європі" (2015)
Міжнародний форум з прав людини (2015)
Правовий форум "Правники – суспільству" (2015)
Урочисте засідання Вченої ради з нагоди 20-річчя Київського університету права НАН України (2015)
Майстер-клас Надзвичайного Посланника і Повноважного Міністра Посольства Угорщини пана Ласло Чаба Пап (2015)
Редакційні повідомлення (2015)
Носань Н. - Формування комплексної моделі розвитку людського капіталу України, Назаренко С. (2015)
Отенко І. - Моделювання економічного потенціалу підприємства та процесів його змін (2015)
Отенко В. - Менеджмент знань в системі інноваційного розвитку підприємства (2015)
Коломицева О. - Діагностика відтворення продуктивних сил в контексті розвитку регіонального соціуму (2015)
Москаленко К. - Удосконалення механізму планування зовнішньоекономічної діяльності машинобудівного комплексу України (2015)
Проскура В. - Особливості ефективного управління регіональним розвитком (2015)
Kachala T. - The importance of the local community safety as the challenge for global security policy, Grzywna Z. (2015)
Гарбар Ж. - Система інститутів регулювання світового фінансового ринку (2015)
Вартанова О. - Стратегічне позиціонування підприємства на засадах компетентнісного підходу, Рекіянов С. (2015)
Захарченко С. - Рівень розвитку інфраструктури як чинник конкурентоспроможності регіонів України (2015)
Lisitsyna O. - Fixed versus flexible – guess who wins? (2015)
Демиденко С. - Формування стратегічного набору підприємства (2015)
Бенмасуд Набел Мохамед - Перспективи розвитку арабо-європейських відносин за моделлю порівняльної переваги (спеціалізації країни на експорті певної групи товарів) (2015)
Яценко В. - Характеристика сучасних моделей та систем управління фінансово-економічними результатами діяльності підприємств (2015)
Ралко О. - Обмеження у застосуванні дохідного підходу до оцінки вартості підприємства (2015)
Маловичко С. - Стан та перспективи розвитку світового ринку електронної комерції (2015)
Пепа Т. - Територіально-організаційна структура продовольчого комплексу України та напрями її удосконалення (2015)
Крижимінська Є. - Стан та особливості розвитку міжнародного ринку туристичних послуг (2015)
Пасенко В. - Особливості формування людського капіталу в сучасних умовах глобалізації (2015)
Буднікевич І. - Регіональний продовольчий ринок в кризовий період: аналіз споживчої поведінки, Черданцева І., Клипач А. (2015)
Строкань О. - Соціальний напрям маркетингового управління регіональним продовольчим ринком, Пригодюк О. (2015)
Новицька О. - Інструменти стимулювання малого та середнього бізнесу в контексті регіонального розвитку (2015)
Левченко Я. - Оптимізація рівня інвестиційної привабливості автотранспортних підприємств (2015)
Коваленко Ю. - Регіональний інформаційний маркетинг як інструмент забезпечення економічного розвитку регіону (2015)
Долгальова О. - Регіональна електроенергетична політика, її головні суб’єкти та об’єкти, Гулак Д. (2015)
Черевань І. - Структурно-діагностична характеристика та параметрична оцінка лізингу (2015)
Вяткіна Т. - Сучасні передумови ефективного функціонування ресурсного потенціалу регіону (2015)
Петкова Л. - Енергоефективність у міжнародних стратегіях економічного зростання (2015)
Грабинська І. - Вплив процесів транснаціоналізації виробництва на еволюцію економічних теорій міжнародного переміщення капіталу, Лаба І. (2015)
Дубінський С. - Професійна компетентність як важлива складова управлінської культури (2015)
Дармограй В. - Інструменти кластерної політики в регіоні, Білоус С. (2015)
Буднікевич І. - Особливості маркетингового планування в різних маркетингових концепціях та сферах застосування, Крупенна І., Черданцева І. (2015)
Ніколаєв В. П. - Стратегічне управління портфелем нерухомого майна закладів вищої освіти, Ніколаєва Т. В. (2015)
Назарова Г. В. - Классификация трудовых процессов на строительных предприятиях, Мохаммад Ф. А. (2015)
Димченко О. В. - Управління дебіторською заборгованістю підприємств ЖКГ: особливості функціонування, Демченко К. Ю., Чуєва К. Ю. (2015)
Бурлуцька С. В. - Пружна реакція регіональних систем в умовах деструктивних шоків (2015)
Момот Т. В. - Оцінка рівня фінансово-економічної безпеки банківських установ в умовах кризи, Овчелупова О.М., Соловйова К.С. (2015)
Вусик О. В. - Стратегія розвитку системи економічної безпеки суб’єктів господарювання в Україні (2015)
Чех Н. О. - Оцінка можливості здійснення успішного ІРО акціонерними товариствами України в умовах євроінтеграції (2015)
Кемечиджиєва М. В. - Інформаційно-аналітичне забезпечення моніторингу діяльності підприємств будівельної галузі, Вінник І. Ю. (2015)
Абасс К. Д. - Результати дослідження й порівняння організаційно-економічних механізмів управління ресурсними потенціалами будівельних підприємств промислових вузлів України та Іраку (2015)
Наумік-Гладка К. Г. - Програмні продукти в туристичному бізнесі, Щука А. Л. (2015)
Цилюрик О. І. - Ефективність мінімального обробітку ґрунту під кукурудзу в умовах північного степу України (2016)
Ткачук О. П. - Ботаніко-морфологічні особливості бобових багаторічних трав залежно від екологічних умов безпокривної сівби (2016)
Пащенко Ю. М. - Строки сівби і густота стояння рослин гібридів кукурудзи в посушливому степу, Пащенко Н. О., Лобко Т. К. (2016)
Пічура В. І. - Структура гідрогеоморфологічної системи для створення геооснови екологічного каркасу басейну річки Дніпро (2016)
Ткаліч Ю. І. - Продуктивнісь та економічна оцінка вирощування кукурудзи при використанні стимуляторів росту і мікродобрив, Ткаліч О. В., Кохан А. В. (2016)
Бенселгуб А. М. - Особенности загрязнения тяжелыми металлами почв города Алжир, Харитонов Н. Н. (2016)
Бойко В. Б. - Пневмосистема гідропневматичного висівного апарата, Улексін В. О., Сергеєв О. П. (2016)
Лімонт А. С. - Енергомісткість технічних засобів готування і збирання рошенцевої льонотрести (2016)
Рудаков Л. М. - Технічний стан гідротехнічних споруд на річці Нижня Терса, Гапіч Г. В. (2016)
Тищенко С. С. - Вплив типу полиці на агротехнічні показники роботи двоярусного плуга, Сова Н. А. (2016)
Павленко С. І. - Прискорене компостування підстилкової суміші курячого посліду та лушпиння насіння соняшнику (2016)
Глебенюк В. В. - Мікроструктурні зміни органів морських свинок, заражених дисоціативними варіантами Mycobacterium Bovis швидкорослого штаму, Глебенюк О. Г., Верченко Ю. О. (2016)
Ткаченко О. А. - З’ясування біологічної активності та "чистоти” культури дисоціативних форм M. Bovis, Білан М. В., Глебенюк О. Г., Сокол Ю., Гордієнко Л. (2016)
Зажарська Н. М. - Хімічні та імунологічні показники козиного молозива і молока залежно від періоду лактації, Самойленко Ю. В. (2016)
Гуцуляк Г. С. - Відтворна здатність голштинських корів різного віку в умовах інтенсивної технології виробництва молока (2016)
Піщан І. С. - Зміна режиму видоювання та адаптаційна реакція корів швіцької породи (2016)
Онищенко О. - Інтегрована альгокультура як багатофункціональна ланка у малих фазанаріїв (2016)
Шкурко Т. П. - Ріст і розвиток телиць голштинської породи отриманних методом трансплантації ембріонів, Іванов О. І. (2016)
Карамушка О. М. - Підвищення конкурентоспроможності виробників зернових культур в Україні (2016)
Капліч Ю. І. - Основні функції управлінння аграрними підприємствами зернового підкомплексу в сучасних умовах господарювання (2016)
Шутько Т. І. - Модель оптимізації плану виробництва овочів відкритого ґрунту (2016)
Бойко М. О. - Використання нелінійних нейронних мереж для моделювання урожайності сорго зернового в умовах південного Степу України (2016)
Клочан В. В. - Структура капітальних інвестицій в сільському виробництві України та основні джерела їх формування, Безп’ята І. В. (2016)
Келюх О. О. - Інформаційні технології економічної оптимізації розрахунку параметрів рослинництва (2016)
Дискусії. Рецензії. Пропозиції... (2016)
Анотації. Ключові слова. Бібліографія (2016)
Сохнич А. Я. - Оптимізація механізму екореконструкції міст, Балуєва О. В., Солярчук Ю. Д. (2016)
Гуцуляк Г. Д. - Теоретико-методологічні засади збалансованого розвитку природокористування, Гуцуляк Ю. Г. (2016)
Фещенко В. П. - Прогностичний аналіз екологічної безпеки сільськогосподарського виробництва на радіоактивно забруднених агроландшафтах Полісся, Гуреля В. В. (2016)
Караєва Н. В. - Методичні засади вибору управлінських рішень у сфері низьковуглецевого розвитку енергетики, Березницька М. В. (2016)
Ревка Т. О. - Зміни агрохімічних властивостей ґрунту під впливом гнойових компостів і біологічно активних препаратів, Бригас О. П. (2016)
Калетнік Г. М. - Перспективи використання стічних каналізаційних вод м. Вінниці для підживлення польових культур: вітчизняний та зарубіжний досвід, Гончарук Т. В. (2016)
Яцук І. П. - Агрохімічна паспортизація земель сільськогосподарського призначення Вінницької області, Моклячук Л. І., Городиська І. М. (2016)
Matvieieva Yu. T. - Analysis of methodological approaches to measurement of society’s ecological consciousness leve, Myroshnychenko Yu. O., Bondar T. V. (2016)
Артюшок К. А. - Критерії та індикатори економічної безпеки і збалансованого розвитку регіону (2016)
Палапа Н. В. - Промислове тваринництво: еколого-економічні наслідки, Пронь Н. Б., Устименко О. В. (2016)
Романенко Т. Б. - Аналіз ефективності застосування органічних добрив з пташиного посліду для сільськогосподарських рослин, Корнілова Н. А., Мінералов О. І., Никифорук О. В. (2016)
Коніщук В. В. - Перспективи створення нових об’єктів природно-заповідного фонду Київської області, Ландін В. П., Шкуратов О. І. (2016)
Кустовська О. В. - Оцінка концепції комплексного озеленення міських населених пунктів (2016)
Савченко Ю. М. - Модифікація показників водообміну і вмісту фенольних сполук в проростках сосни звичайної за умов обробки насіння біостимулятором росту та мікродобривом, Григорюк І. П. (2016)
Ступень Н. М. - Світовий досвід розвитку екологічного туризму на рекреаційних територіях (2016)
Новицький В. П. - Динаміка чисельності та стан ресурсів зайця сірого (Lepus europaeus Pall.) у сучасному Лісостепу України (2016)
Гадзало А. Я. - Еколого-економічне оцінювання стану забруднення атмосферного повітря (2016)
Матушевич Н. П. - Особливості ціноутворення на продукцію лісового господарства (2016)
Добряк Д. С. - Землеустрій як інструмент реабілітації деградованих земель сільськогосподарського призначення, Кузін Н. В. (2016)
Мішенін Є. В. - Системна оцінка рекреаційного землегосподарювання у механізмі екосистемного управління природоохоронними територіями, Мішеніна Н. В., Ярова І. Є. (2016)
Власенко І. В. - Еколого-економічні принципи функціонування аграрного землекористування (2016)
Новаковська І. О. - Деградація земель мегаполісів: оцінка та проблеми локалізації (2016)
Будзяк В. М. - Організаційно-економічні проблеми формування збалансованого природоохоронного землекористування (2016)
Ступень М. Г. - Земля — основний ресурс сільського господарства Закарпаття , Дума Ю. І., Кок З. С. (2016)
Кошель А. О. - Масова оцінка як компонент системи оподаткування земель (2016)
Паляничко Н. І. - Земельно-іпотечне кредитування в системі фінансування землекористування (2016)
Курильців Р. М. - Методи формування мультифункціонального сільськогосподарського землекористування (2016)
Бадзян В. В. - Індикатори збалансованого використання земель лісогосподарського призначення (2016)
Крохтяк О. В. - Критерії оцінювання земель сільськогосподарського призначення (2016)
Будзяк О. С. - Формування екологобезпечного землекористування на сільськогосподарських угіддях України (2016)
Дем’янюк О. С. - Вплив погодних умов вегетації на біологічну активність у ризосфері та врожайність огірка, Шерстобоєва О. В., Опришко Н. О., Чабанюк Я. В., Крижанівський А. Б. (2016)
Цвей Я. П. - Формування агрохімічних показників чорнозему в залежності від системи удобрення пшениці озимої в сівозміні, Бондарь С. О., Сенчук С. М. (2016)
Краснов В. П. - Ефективність радіаційного контролю продукції лісового господарства у сучасний період, Курбет Т. В., Давидова І. В., Ландін В. П., Зборовська О. В. (2016)
Кукурудзяк К. В. - Екологічна оцінка санітарно-мікробіологічного стану відкритих водойм за впливу свинарських господарств, Бригас О. П., Мінералов О. І. (2016)
Соколенко А. І. - Інноваційні технології підвищення ефективності харчових виробництв (2014)
Дубова Г. Є. - Ароматизація темпурних продуктів, Левчук І. В., Голубец О. В. (2014)
Бажай-Жежерун С. А. - Харчова цінність щавнату, Рахметов Д. Б. (2014)
Скроцька О. І. - Цитотоксичний вплив препарату ізатізон на культуру НЕК-293, Микитенко Н. С., Потопальский А. І., Заїка Л. А., Болсунова О. І., Волощук Т. П. (2014)
Павлюковець І. Ю. - Біоконверсія соняшникової олії в поверхнево-активні речовини Acinetobacter Calcoaceticus ІМВ В-7241 і Nocаrdia Vaccinii ІМВ В-7405, Никитюк Л. В., Берегова Х. А., Пирог Т. П. (2014)
Лич І. В. - Імунологічні властивості молозива, Карпов О. В., Пекло Г. О., Пекло А. О. (2014)
Івчук Н. П. - Вплив фруктози і сахарози на в’язкість згущеного знежиреного молока при їх сумісному використанні (2014)
Башта А. О. - Розроблення способу отримання зефіру оздоровчого призначення, Ковальчук В. В. (2014)
Янчева М. О. - Вивчення властивостей гідроколоїдів під час процесу заморожування-розморожування, Большакова В. А., Желєва Т. С. (2014)
Домарецький В. А. - Культура споживання пива, Куц А. М., Карпутіна М. В. (2014)
Хіврич Б. І. - Фактори, що впливають на синтез діоксиду сірки в пиві, Роздобудько Б. В. (2014)
Скроцька О. І. - Віруси у продуктах харчування, Волошина І. М., Кістенюк Т. С. (2014)
Дорош Г. П. - Мікробіологічна безпека хліба з поліпшувачами, Сковоринська О. І., Грегірчак Н. М. (2014)
Гонта І. А. - Феноменологічні підходи в розробках технологій стабілізації продукції рослинного походження, Максименко І. Ф., Мироненко С. М. (2014)
Друзенко А. А. - Екологічне виробництво молочних продуктів, Корчик Н. М., Беседюк В. Ю. (2014)
Світлик А. М. - Моделювання процесу абсорбції в прохідних пористих капілярах, Прохоров О. М. (2014)
Кулінченко В. Р. - Кипіння в мікро- і макроканалах (аналітичний огляд) (2014)
Кузьмін О. В. - Трансформація гідроксильних протонів в процесі створення водно-спиртових сумішей, Мирончук В. Г., Топольник В. Г. (2014)
Чагайда А. О. - Кавітаційні режими в системах з тепловими насосами (2014)
Якимчук М. В. - Дослідження технологічних характеристик ножових дробарок при різних конструкціях роторів, Волчко А. І., Журибеда О. М. (2014)
Кривопляс-Володіна Л. О. - Відновлювальна функція реверсивної логістики для пакувальної галузі, Захаревич В. Б. (2014)
Лобок О. П. - Експериментальне дослідження мінімаксного керування та спостереження для температурного режиму пекарної камери, Гончаренко Б. М., Слєзенко А. М. (2014)
Кишенько В. Д. - Керування харчовими технологічними комплексами в умовах ситуаційної конфліктності, Мацебула Д. В., Лобок О. П. (2014)
Ладанюк А. П. - Управління ситуаціями в технологічному комплексі на основі когнітивних карт, Бойко Р. О., Шумигай Д. А., Смітюх Я. В. (2014)
Євтушенко О. В. - Удосконалення моделі ризику виробничого травматизму на підприємстві (2014)
Гончаренко Б. М. - Обгрунтування алгоритму оптимального робастного керування, Лобок О. П. (2014)
Шестеренко В. Є. - Системне вирішення проблем компенсації реактивної потужності на підприємствах харчової промисловості, Мащенко О. А., Данько О. В. (2014)
Осьмак О. О. - Вплив якості вхідного палива на процес отримання генераторного газу, Серьогін О. О., Блаженко С. І. (2014)
Віткін Л. М. - Сучасні методи аналізу ризиків в процесі проектування систем управління підприємством м'ясо-молочної промисловості, Ролько О. Р. (2014)
Титул, зміст (2016)
Павлишин В. І. - Характерні особливості кристаломорфології топазу з різних мінерально-структурних зон камерних пегматитів Коростенського плутону Українського щита, Вовк О. П., Наумко І. М. (2016)
Мисяк І. М. - Незвичні асоціації самородних металів у платобазальтах Волині та умови їх формування, Скакун Л. З., Серкіз Р. Я. (2016)
Семененко В. П. - Порфіровий бітумовмісний ксеноліт у хондриті Кримка (LL3. 1): 2. Будова, хімічний склад та походження бітуму, Гіріч А. Л. (2016)
Юрченко Н. Г. - Хімічний склад амфіболів із порід ореола фенітизації Чернігівського карбонатитового масиву Приазов’я (Український щит) (2016)
Розко А. М. - Будова та сорбційні властивості вивітрених кристалів мікрокліну Глуховецького родовища, Федоренко Ю. Г. (2016)
Зюльцле О. В. - Радіогеохронологія порід зони зчленування Дністровсько-Бузького та Росинсько-Тікицького мегаблоків. Стаття 2. Геохронологія породних комплексів Дністровсько-Бузького мегаблоку, Степанюк Л. М., Зюльцле В. В., Довбуш Т. І., Курило С. І. (2016)
Михальченко І. І. - Кореляція урану і торію в рудних альбітитах Партизанського родовища, Український щит (2016)
Самчук А. І. - Форми знаходження важких металів у техногенно забруднених ґрунтах міських агломерацій, Кураєва І. В., Войтюк Ю. Ю., Матвієнко О. В., Вовк К. В. (2016)
Шеремет Е. М. - К вопросу о генезисе Анадольского редкоземельного месторождения (Украина), Кривдик С. Г., Стрекозов С. Н., Дубина А. В., Сетая Л. Д. (2016)
Павлишин В. И. - Главный геолог Советского Союза. К 100-летию со дня рождения академика Александра Васильевича Сидоренко (2016)
Кульчицька Г. О. - Ювілейні Лазаренківські читання, Мисяк І. М. (2016)
Савчук С. Г. - Опрацювання даних ГНСС-спостережень на активних референцних станціях (2013-2014 рр.) (2015)
Тревого І. С. - Концептуальні засади комплексного моніторингу геодезичних пунктів, Ільків Є. Ю., Галярник М. В. (2015)
Король П. П. - Особливості побудови та сфери і напрями використання найвідоміших перспективних азимутальних картографічних проекцій (2015)
Ровенчак І. І. - "Січеслав" має замінити назву "Дніпропетровськ" (2015)
Станкевич С. А. - Інтеграція бібліотеки прецизійних спектральних характеристик покриттів типових природних і штучних об’єктів у геоінформаційні системи, Титаренко О. В., Козлова А. О., Пєстова І. О., Ющенко І. О. (2015)
Лященко А. А. - Принципи цифрового подання та організації зберігання містобудівної документації в геоінформаційній системі містобудівного кадастру, Горковчук Д. В., Максимова Ю. С., Шматько М. М. (2015)
Вортман Д. Я. - Північно-західні околиці Києва у середині XVIII ст. на картах монастирських володінь (2015)
Петру Дмитровичу Двуліту – 75 (2015)
Олександру Івановичу Морозу – 60 (2015)
До ювілею Л. М. Даценко (2015)
Даценко Л. М. - Перші результати реалізації українсько-канадського освітнього проекту з питань закладення основ інфраструктури просторових даних, Говоров М., Путренко В. В., Пашинська Н. М. (2015)
Федунків О. М. - Картографічні твори (2015)
Календар подій (2015)
Відомості про авторів (2015)
Загірняк М. В. - Вступне слово (2015)
Кремень В. Г. - До учасників конференції (2015)
Загірняк М. В. - Шляхи підвищення конкурентоздатності результатів наукових досліджень у сучасному університет, Никифоров В. В., Сергієнко С. А. (2015)
Шамардіна В. М. - Мобільність – шлях інтеграції в європейський освітній простір (2015)
Кузьмін С. І. - Вимоги ринку в сфері стандартів на товари і послуги та їх просування в навчальні програми, Павленко О. О. (2015)
Прошкін В. В. - Педагогічні системи в наукових дослідженнях, Прошкіна І. О. (2015)
Поясок Т. Б. - Модернізація системи освіти в інформаційному суспільстві, Беспарточна О. І. (2015)
Москалик Г. Ф. - Роль інтелекту як ресурсу розвитку сучасної цивілізації (2015)
Солошич І. О. - Структурні компоненти, критерії оцінки дослідницької компетентності майбутніх фахівців-екологів, Солошич О. М. (2015)
Митрофанов І. І. - Юридична освіта і юридична наука: чи можливе їхне відокремлене існування? (2015)
Шаповал В. Д. - Реформування юридичної освіти в україні (2015)
Сошенко С. М. - Позитивна мотивація до професійної діяльності – умова успішної адаптації майбутнього фахівця (2015)
Крот В. О. - Роль Кременчуцького повітового земства у професійній підготовці народних вчителів у другій половині XIX – на початку XX століття, Савінцев М. М. (2015)
Артеменко Ю. О. - Формування перекладацької компетенції майбутніх перекладачів, Шульженко Ю. М. (2015)
Герасименко Л. В. - Питання самоздійснення в умовах навчально-виховного процесу, Кузнєцова Н. М. (2015)
Білоус Р. М. - Психологічні особливості рівня соціалізації у підлітковому віці, Писаренко Д. О. (2015)
Олексієнко Л. А. - Теоретичний аналіз базових понять професійної підготовки майбутніх перекладачі (2015)
Кузнецова І. А. - Проблема гуманізації взаємовідносин викладачів і студентів у процесі контролю знань у поглядах видатних діячів ХІХ століття (2015)
Левицька В. А. - Підвищення ролі вчителя рідної мови у старшій школі Польщі (2015)
Кондрашова О. В. - Яких знань та навичок у сфері стандартів потребує ринок: відповідь вищих навчальних закладів (2015)
Лаппо В. В. - Провідні засади оптимізації духовних потреб студентів в умовах сучасної вищої школи (2015)
Лутаєва Т. В. - Інтеграція науки і освіти як умова розвитку вищої медико-фармацевтичної школи: історико-педагогічний аспект (2015)
Федьков Г. С. - Формирование компетентности студентов художественно-педагогических специальностей к воспитанию духовности школьников (2015)
Вожгурова О. В. - Роль социально-гуманитарных дисциплин в процессе политической социализации студенческой молодежи (2015)
Воронова А. А. - Теоретический анализ системообразующих компонентов успешной социализации студентов ВУЗа (2015)
Пелех Л. Р. - Медіа як один із базових чинників впливу на ціннісну основу польського суспільства (2015)
Фрицюк В. А. - Готовність до професійного саморозвитку майбутнього вчителя як важливий чинник підвищення якості підготовки фахівців у педагогічних ВЗН (2015)
Мержвинский Л. М. - Экологическое образование и воспитание детей в летних оздоровительных лагерях, Маркевич Е. А. (2015)
Бизунков А. Б. - Постсоветская высшая школа в болонском пространстве: надежды и миражи, Пиловец Г. И. (2015)
Коломієць Б. С. - Мотив та мотивація: точки дотику (2015)
Волкова Н. П. - Компетентність викладача вишу у здійсненні професійної комунікації, Фаєрман О. (2015)
Желанова В. В. - Трансформаційний потенціал технології контекстного навчання майбутнього педагога (2015)
Сергієнко С. А. - Післядипломна професійна освіта в умовах реформування вищої школи, Гладир А. І., Дернова М. Г. (2015)
Chrdileli T. V. - Teaching methods in professional language acquisition (2015)
Плаксій Т. М. - Особливості компетентнісного підходу при викладанні філософії студентам-бакалаврам інженерних напрямів (2015)
Білоус Р. М. - Профорієнтаційний тренінг як засіб формування професійних намірів абітурієнтів (2015)
Беспарточна О. І. - Інноваційні технології навчально-виховного процесу як основа модернізації вищої освіти, Ховрак І. В. (2015)
Грицюк О. С. - Організація самостійної роботи майбутніх фахівців інженерно-технічних спеціальностей при вивченні дисциплін математичного циклу (2015)
Загорулько Р. В. - Неформальное образование: сущность, специфика, тенденция развития, Дьяченко Л. С., Маркевич А. Г. (2015)
Коваленко Е. В. - Проблемы обучения чтению на английском языке (2015)
Польгун К. В. - Особливості навчально-методичних комплексів з математичних дисциплін для студентів з обмеженими фізичними можливостями (2015)
Богданова Н. Г. - Сучасні технології у процесі формування і реалізації життєтворчості особистості (2015)
Улановська А. С. - Актуальні проблеми залучення студентства до процесу модернізації вищої освіти в україні (2015)
Ракова Н. А. - Переход государства на инновационный путь развития в процессе реализации задач инновационного образования, Прищепа И. М. (2015)
Махиня О. В. - Формирования гражданской позиции студентов вуза средствами внеаудиторной работы (2015)
Керножицкая И. Е. - Педагогическое взаимодействие: активизация учения студентов, Волощенко О. Г., Маркевич Е. А. (2015)
Матвієнко Ю. С. - Упровадження технології доповненої реальності у навчальний процес (2015)
Хамаршех А. Ш. - Аналіз загальних тенденцій розвитку методу проектного навчання у німеччині кін. ХІХ – поч. ХХ ст. (2015)
Романенко С. С. - Организация изобретательской деятельности как составляющей системы подготовки магистров технических специальностей, Огарь В. А. (2015)
Горкунов Б. М. - Сучасні науково-технічні розробки як основа лекційних курсів з технічних дисциплін, Шамардіна В. М., Буряковський С. Г., Маслій А. С. (2015)
Чорний О. П. - Віртуальний лабораторний практикум з вивчення основ електротехніки для підготовки майбутніх абітурієнтів до вступу у ВНЗ на спеціальності з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, Огарь В. О., Романенко С. С., Кравець О. М., Усенко М. А., Білик О. В. (2015)
Чермалых А. В. - Использование специализированных компьютерных стендов для постановки виртуальных лабораторных работ, Майданский И. Я. (2015)
Сивякова Г. А. - Эффективность электронных учебных материалов в самостоятельной работе студентов, Черный А. П., Тытюк П. (2015)
Чорний О. П. - Експериментальні дослідження і розрахунок параметрів кібернетичної модулі процесу навчання, Титюк В. К., Бердай А. (2015)
Перекрест А. Л. - Комплекс технічних та віртуальних засобів для вивчення методів цифрової обробки сигналів, Гаврилець Г. О. (2015)
Чорна О. А. - Спрямоване тестування при оцінюванні якості знань студентів (2015)
Бурдільна Є. В. - Використання інтернет-технологій при вивченні операційних систем промислових комп’ютеризованих систем управління, Валле Е. (2015)
Максимова Л. П. - Педагогічні аспекти використання хмарних технологій в освіті (2015)
Ануріна І. С. - Знання інформаційних технологій як невід’ємна складова перекладацької компетентності (2015)
Мартиненко М. Ю. - Портфель web-ресурсів для організації самостійної роботи студентів (2015)
Сальник І. В. - Навчально-методичний комплекс експериментального вивчення хвильової оптики в старшій школі (2015)
Будянський Д. В. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій в процесі розвитку риторичної культури викладачів вищих навчальних закладів (2015)
Кунтуш Е. В. - Виртуальные лабораторные работы как форма организации учебного процесса, Сиверская Т. И. (2015)
Перелік авторів (2015)
Вдовиченко Ю. В. - Стан та наукове забезпечення галузі вівчарства в Україні, Іовенко В. М., Жарук П. Г., Кудрик Н. А., Жарук Л. В. (2016)
Антонець О. Г. - Продуктивність і якісні характеристики вовни ярок таврійського типу різних ліній (2016)
Горлов О. І. - Визначення коефіцієнтів значущості ознак при комплексній оцінці племінної цінності овець, Івіна К. А., Мокєєв І. О., Чічаєва О. П. (2016)
Дрозд С. Л. - Молочна продуктивність вівцематок асканійської тонкорунної породи в залежності від вовнової продуктивності (2016)
Єфремов Д. В. - Забезпечення повноцінного мінерального живлення молодняку овець на відгодівлі асканійської м'ясо-вовнової породи, Сваістула М. М., Горб С. В. (2016)
Жарук Л. В. - Аналіз сучасного ресурсного потенціалу племінного вівчарства України (2016)
Іовенко В. М. - Поліморфізм гену Cast у овець каракульської породи, Писаренко Н. Б., Скрепець К. В. (2016)
Лесик О. Б. - Відтворювальна здатність та молочна продуктивність вівцематок буковинського типу асканійської каракульської породи, Похивка М. В. (2016)
Микитюк Я. В. - Стан і тенденції розвитку вівчарства у господарських формуваннях Дніпропетровської області, Микитюк В. В. (2016)
Могильницька С. В. - Відтворювальна здатність овець різних типів асканійської каракульської породи (2016)
Польська П. І. - Інноваційна система поглибленої синтетичної селекції інтенсивних типів овець племзаводу "Aсканія-Нова" для формування в Україні ринку племінної продукції, Калащук Г. П., Атановська-Маслюк О. Й. (2016)
Свістула М. М. - Продуктивність та обмін речовин у ярок за різних рівнів незамінних амінокислот та біогенних мінералів у раціоні, Єфремов Д. В., Горб С. В. (2016)
Вдовиченко Ю. В. - Генетичний потенціал південної м'ясної породи великої рогатої худоби, Писаренко А. В., Макарчук Р. М., Фурса Н. М., Дубинський О. Л., Носкова А. М. (2016)
Гузєєв Ю. В. - Генетична характеристика української мікропопуляції річкових буйволів (River Buffalo) за еритроцитарними антигенами, Вінничук Д. Т. (2016)
Дудок А. Р. - Визначення племінної цінності тварин за селекційними індексами у порівняльному аспекті (2016)
Iovenko V. M. - The implications of microevolution processes in population of Grey Ukrainian breed of cattle, Vdovychenko Yu. V., Rukavnykova H. І. , Fursa N. M. (2016)
Козырь В. С. - Динамика макро- и микроэлементов в крови лактирующих коров при оптимизации их рационов усовершенствованными рецептами премиксов, Качалова Е. Я. (2016)
Кузів М. І. - Залежність молочної продуктивності корів-первісток від лінійного росту в період їх вирощування (2016)
Макарчук Р. М. - Вплив живої маси корів-матерів на ріст бугайців різних генотипів (2016)
Писаренко А. В. - Оцінка бугаїв-плідників жирномолочного типу української червоної молочної породи за якістю потомства (2016)
Писаренко А. В. - Теплостійкість та інтер'єрні показники молочної худоби вітчизнянних порід, Буюклу М. І., Тараненко С. В., Макарчук Р. М. (2016)
Піщан І. С. - Умовно-рефлекторне гальмування рефлексу молоковіддачі у корів швіцької породи як адаптивна форма до доїння на установці типу "Паралель" (2016)
Почукалін А. Є. - Роль селекційного диференціалу у регулюванні якісного відбору в молочному скотарстві, Різун О. В., Прийма С. В., Мартинюк І. С. (2016)
Тараненко С. В. - Екстер'єрні показники корів південного типу української чорно-рябої молочної породи (2016)
Троцький П. А. - Вплив короткострокового зберігання ооцит-комулюсних комплексів корів і свиноматок при білянульових температурах (2016)
Федорович Є. І. - Залежність молочної продуктивності корів української чорно-рябої породи від продуктивності їх матерів, Пославська Ю. В., Бондар П. В. (2016)
Дудка О. І. - Селекційний індекс - критерій відбору племінних тварин (2016)
Рукавиця А. А. - Аналіз кореляційних зв'язків між індексною оцінкою, результатами бонітування та BLUP-оцінками свиноматок української м'ясної породи, Трибрат Р. О. (2016)
Скрепець К. В. - Імуногенетичні особливості ліній асканійського типу української м'ясної породи свиней (2016)
Горбатенко І. Ю. - Перспективи застосування досягнень молекулярної біології при глобальному потеплінні та деякі аспекти динаміки осередків пильщиків в Херсонському регіоні, Кіріяк Ю. П., Назаренко С. В. (2016)
Гратило О. Д. - Еколого-біологічні властивості насіння інтрудуцентів, Петричук Л. І., Смєнова Г. С. (2016)
Жукорський О. М. - Регенерації розчинів кислотних мийно-дезінфікуючих засобів для доїльних апаратів на фермах як спосіб зниження рівня забруднення довкілля, Кривохижа Є. М. (2016)
Жукорський О. М. - Алгоритм оцінки та переходу агроекосистеми виробництва молока до органічного виробництва, Болтик Н. П. (2016)
Содержание (2016)
Величко Е. А. - О "древесной" вертикальной электрической СНЧ-антенне, Николаенко А. П. (2016)
Кириленко А. А. - Ключевой алгоритм метода частичных областей в анализе резонансных штырей, тройниковых, турникетных и некоторых других многоплечих соединений, Кулик Д. Ю., Стешенко С. А. (2016)
Бровенко А. В. - Численно-аналитический метод решения задач дифракции электромагнитных волн на круговых радиально неоднородных магнитодиэлектрических цилиндрах, Мележик П. Н., Панин С. Б., Поединчук А. Е. (2016)
Яцевич Е. И. - Сравнение долговременных антарктических наблюдений шумановского резонанса с результатами расчетов на основе двухкомпонентной ОТD-модели, Николаенко А. П., Швец А. В., Колосков А. В., Буданов О. В. (2016)
Стадник А. М. - Фокусировка излучения вертикального электрического диполя линзой Пендри, Силин А. О. (2016)
Швец А. В. - Комплекс для многокомпонентных измерений СНЧ–ОНЧ электромагнитных полей, Кривонос А. П., Иванов В. К. (2016)
Левадный Ю. В. - Разработка дождемера повышенной точности и быстродействия с цифровой индикацией временного хода интенсивности дождя, Малышенко Ю. И., Чистова Т. Е. (2016)
Мыценко И. М. - Построение радиометров миллиметрового и сантиметрового диапазонов на основе конверторов спутникового телевидения, Халамейда Д. Д. (2016)
Аверков Ю. О. - Взаимодействие потока заряженных частиц трубчатого пучка с собственными колебаниями диэлектрического цилиндра, Прокопенко Ю. В., Яковенко В. М. (2016)
Apostolov S. S. - Terahertz transverse-magnetic-polarized waves localized on layered superconductor defect in photonic crystals, Iakushev D. A., Makarov N. M., Shmat’ko A. A., Yampol'skii V. A. (2016)
Боцула О. В. - Ударная ионизация в коротких диодах на основе AlzGa1–zN, Приходько К. Г., Зозуля В. А. (2016)
Михаил Иванович Дзюбенко (К 75-летию со дня рождения) (2016)
Авторский указатель. Том 7(21), 2016 (2016)
Василий Голян: как не допустить поглощения олигархами остатков государственной собственности (2016)
Лапін П. - Організаційно-економічні засади управління пожежною безпекою на залізничному транспорті (2016)
Нечипоренко О. - Стан та перспективи адаптації аграрного сектору економіки України до глобальних змін клімату (2016)
Тур О. - Екзогенні ризики ринкової стійкості підприємств харчової промисловості: сучасний стан та стратегічні перспективи (2016)
Литовченко І. - PR-заходи як елемент маркетингових комунікацій вищого навчального закладу, Жарська І. (2016)
Задорожня Л. - Компаративний аналіз баз оподаткування персонального прибуткового податку в ЄС та Україні (2016)
Тищенко Д. - Сучасна регуляторна модель вітчизняного страхового ринку та перспективи її розвитку (2016)
Морозов О. - Про поняття "точка" економіко-інформаційного простору (2016)
Рецензія Василь Голян Своєчасне та актуальне видання (на монографію Д. Крисанова "Інтеграція агрохарчового сектора України в єдиний нормативний простір європейського союзу") (2016)
Передмова (2015)
Шевченко В. Е. - Особливості контенту в сучасному журналістикознавстві (2015)
Пархітько О. В. - Міжкультурна дифузія та культурна диференціація у фільмах-ремейках (2015)
Стеблина Н. О. - Новини чи піар, або Чи можливо дотримуватися професійних стандартів у мережевих ЗМІ? (2015)
Сидун І. В. - Соціокультурні уявлення одеських публіцистів про США другої половини ХІХ ст. (2015)
Голубицкая А. В. - Коммуникационный аспект концепта "кафолическое время" Г. В. Флоровского (2015)
Джиджора Є. В. - Архітектоніка образу Хрестителя Русі в Службі князю Володимиру (2015)
Бондар С. О. - Про "Одеську хатинь" як штучно сакралізований концепт (2015)
Червінчук А. О. - Специфіка подання новин про Україну під час військових дій на Донбасі у програмі "Воскресное время" з І. Зейналовою (2014-2016 рр) (2015)
Гресько О. В. - Інформаційно-розважальний компонент ЗМК (2015)
Відомості про авторів (2015)
Від редакційної колегії (2015)
Титул, зміст (2016)
Кальниш В. В. - Особливості функціонування енергетичної підсистеми організму за показниками діяльності серцево-судинної системи в осіб, схильних і стійких до розвитку стану монотонії, Пишнов Г. Ю., Опанасенко В. В., Огризков О. І. (2016)
Шидловська Т. В. - Часові показники довголатентних слухових викликаних потенціалів (ДСВП) у робітників "шумових" професій при виготовленні і розливі безалкогольних і слабоалкогольних напоїв, Шидловська Т. А., Шевцова Т. В., Волкова Т. В., Гречківська Н. В., Яворовський О. П., Брухно Р. П. (2016)
Білецька Е. М. - Еколого-гігієнічна детермінованість погіршення здоров'я населення промислового регіон, Онул Н. М., Головкова Т. А., Антонова О. В., Землякова Т. Д. (2016)
Верголяс М. Р. - Оцінка цитотоксичної активності води із різних джерел водопостачання, Трахтенберг І. М., Дмитруха Н. М. (2016)
Крупка Н. О. - Стан якості питної води львівщини протягом 2009-2015 років, Лотоцька-дудик У. Б. (2016)
Прилипко В. А. - Інформаційна складова радіаційного захисту населення зони спостереження АЕС, Озерова Ю. Ю., Кратик П. Ф., Шевченко К. К., Бондаренко І. В., Морозова М. М. (2016)
Матасар І. Т. - Особливості обміну жирів, їхній фактичний вміст у раціонах харчування дітей, які мешкають на терито-ріях радіоекологічного контролю та у м. Києві, Луценко О. Г., Петрищенко Л. М., Матасар В. І. (2016)
Vlasiuk N. V. - Health self-assessment of ukrainian population as a result of chornobyl accident on the late phase, Tarasiuk О. Y., Antomonov M. Y. (2016)
Сергета І. В. - Університетська гігієна у контексті імплементації "Закону про вищу освіту”: фізіолого-гігієнічні основи та шляхи розвитку, Панчук О. Ю., Стоян Н. В., Дреженкова І. Л., Макаров С. Ю (2016)
Коваленко О. С. - Класифікація ризиків перинатального періоду життя новонароджених, Лепьохіна Г. С., Азархов О. Ю., Злепко С. М. (2016)
Гідний продовжувач медичної династії (2016)
Ковалів М. О. - функціональний стан серцево-судинної системи вступників медичного університету, Пластунов Б. А. (2016)
Вірність обраній дорозі (2016)
Яворовський О. П. - Гігієнічна оцінка виробничих чинників як основа управління ризиками у роботі операторів з одержання нанопорошків нітриду титану, дисиліциду хрому і діоксиду цирконію, Солоха Н. В., Веремей М. І., Карлова О. О., Бобир В. В., Чоботар А. П. (2016)
Орєхова О. В. - Керування професійним ризиком шляхом "захисту часом" для працівників гірничо-металургійної галузі україни (2016)
Гущук І. В. - Деякі питання розбудови системи громадського здоров’я україни (2016)
Гладій М. В. - Порівняльна характеристика молочної продуктивності корів українських червоно-рябої, чорно-рябої молочних та голштинської порід у ДПДГ "Олександрівське", Коваленко Г. С., Прийма С.В., Гольоса Г. О., Тучик А. В., Марчук Л. В., Оцабрик В. П., Льоля Б. Б. (2016)
Вдовиченко Ю. В. - Cелекційна характеристика таврійського типу південної м’ясної породи великої рогатої худоби, Омельченко Л. О., Писаренко А. В., Макарчук Р. М., Фурса Н. М., Вишневський Л. В. (2016)
Джус П. П. - Оцінка бугайців за власною продуктивністю як складова селекційного поліпшення вітчизняної популяції абердин-ангуської породи великої рогатої худоби, Сидоренко О. В., Білоус О. В., Паш’ян Р. Г., Кацевич Р. Ф., Мартинюк О. В. (2016)
Динько Ю. П. - Ріст і розвиток ремонтних телиць української чорно-рябої молочної породи різних типів конституції (2016)
Козир В. С. - Оцінка лактаційних кривих корів української чорно-рябої молочної породи залежно від паратипових факторів, Геккієв А. Д. (2016)
Коско И. С. - Влияние гибридных хряков импортной селекции на мясную продуктивность свиней, Шейко И. П. (2016)
Кругляк А. П. - Методичні основи використання кросбридингу в молочному скотарстві (2016)
Олешко В. П. - Ефективність довічного використання імпортованих корів (2016)
Онищенко Л. В. - Характеристика продуктивних якостей родин червоної білопоясої породи свиней в умовах племрепродуктора ДП "ДГ Зоряне" , Данильчук М. І. (2016)
Полупан Ю. П. - Онтогенетичні особливості формування екстер’єру молодняку (2016)
Почукалін А. Є. - Значимість родин для генеалогічної структури волинської м'ясної породи великої рогатої худоби (2016)
Почукалін А. Є. - Селекційне надбання м'ясного скотарства україни: знам'янський внутрішньопородний тип поліської м'ясної породи, Рeзнікова Ю. М., Прийма С. В., Різун О. В. (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського