Козубовська І. - Агресивність як форма прояву дезадаптації дітей, Сойма Н. (2013)
Коржинська Т. - Історіографічний аспект розвитку освіти дорослих в Сполучених Штатах Америки (2013)
Котова О. - Роль спецкурсу "фрактали в математиці” у професійній підготовці майбутніх вчителів математики (2013)
Краснова Н. - Види конфліктів у діловому спілкуванні (2013)
Кульчицький В. - Роль виховання у формуванні моральної свідомості особистості (2013)
Мальцев А. - Формування самостійної пізнавальної активності у майбутніх офіцерів-прикордонників (2013)
Маляр Л. - Формування полікультурної компетентності студентів – майбутніх учителів-словесників засобами літературного краєзнавства, Кухта М. (2013)
Марфинець Н. - Інноваційні технології навчання на уроках літературного краєзнавства (2013)
Маслєннікова Д. - Психолого-педагогічні засади розвивального навчання фізики у загальноосвітній школі (2013)
Мешко Г. - Система підготовки майбутніх учителів до збереження і зміцнення професійного здоров’я (2013)
Моштук В. - Розвиток індивідуальності студентів у процесі їх проектно-технологічної діяльності та формування проектно-технологічної культури (2013)
Нацюк М. - Лінгвокультурологічні особливості формування лінгвосоціокультурної компетентності у майбутніх учителів іноземної мови у читанні художньої літератури (2013)
Ніколаєску І. - Роль інститутів післядипломної освіти в розвитку культуротворчої особистості педагога (2013)
Новак О. - Зміст підготовки майбутніх фахівців дошкільного виховання до забезпечення наступності в системі освіти (2013)
Опачко М. - Формування загальної і професійної культури вчителя у педагогічній спадщині професора В.В.Сагарди (2013)
Пермінова Л. - Формування основ самоменеджменту майбутніх вчителів початкових класів (2013)
Петришин Л. - Системний підхід як основа організації процесу формування креативності майбутніх соціальних педагогів у ВНЗ (2013)
Пинзеник О. - Прогностична екстраполяція основних тенденцій і перспектив професійного вдосконалення викладача вищої школи (2013)
Повідайчик О. - Деякі аспекти застосування інтернет-технологій в системі вищої освіти (2013)
Поліщук В. - Стратегія молодіжної політики у західноєвропейських та східноєвропейських країнах як основа підтримки дітей і молоді (2013)
Поліщук Ю. - Застосування технологій соціально-педагогічної роботи з важковиховуваними дітьми (2013)
Попова Т. - Оновлення змісту природничо-наукової освіти як шлях інтеграції України до європейського і світового освітнього простору, Павленко А. (2013)
Попович А. - Академізація соціальної роботи у контексті запиту на освітні послуги (2013)
Порхун І. - Особливості дослідно-експериментальної роботи з формування правової компетентності військовослужбовців за контрактом в органах охорони державного кордону України (2013)
Постолюк М. - Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів (2013)
Пришляк О. - Соціально-педагогічна підтримка дітей і молоді у Федеративній Республіці Німеччини (2013)
Прудкий О. - Культурно-науковий світогляд сучасного вчителя фізики як складова його педагогічної майстерності (2013)
Рибальченко Д. - Тенденції розвитку управління загальноосвітніми навчальними закладами в Україні (2013)
Розман І. - Деякі питання теорії перекладу творів зарубіжної літератури (2013)
Роман С. - Соціально-філософські основи формування еколого-гуманістичних цінностей у процесі шкільної хімічної освіти (2013)
Романюк І. - Досвід підготовки фахівців з виховання особового складу у збройних силах Республіки Білорусь (2013)
Сідун Л. - Історичні передумови розвитку полікультурної освіти в США (2013)
Слозанська Г. - Інтеграція осіб з обмеженими можливостями в систему вищої освіти (2013)
Смужаниця Д. - Термінологічна лексика як основний складовий компонент професійного іншомовного спілкування (2013)
Соколюк О. - Сучасний стан сформованості інформаційної компетентності майбутніх учителів основ здоров’я (2013)
Стойка О. - Особливості навчальних програм у вищій школі США (2013)
Теличко Н. - Методологічні підходи до формування педагогічної майстерності майбутніх учителів початкових класів (2013)
Точиліна Т. - Підвищення ефективності лекцій при вивченні фізики у вищому технічному навчальному закладі (2013)
Третько В. - Підготовка магістрів міжнародних відносин до міжкультурної комунікації з використанням технології веб-квестів (2013)
Троцька О. - Вдосконалення змісту підготовки майбутнього вчителя в контексті біо(еко)етичного виховання, Степанюк А. (2013)
Флярковська О. - Ціннісні орієнтації у підлітковому віці (2013)
Чейпеш І. - Функції іншомовної комунікативної культури у професійній підготовці студентів (2013)
Чепіль М. - Індивідуальність педагога та перспективи впровадження педагогічних технологій, Карпенко О. (2013)
Chernyay M. - Marketing of nonprofit organizations in the educational system (2013)
Шиба А. - Модель формування професійної компетентності майбутніх перекладачів (2013)
Штифурак А. - Імерсія мови корінного населення на Гавайях (2013)
Пойда А. И. - Обоснование формирования и ближайшие результаты применения тазовой тонкокишечной анатомо–функциональной резервуарной конструкции нового типа после колэктомии, предельно низкой передней резекции прямой кишки, мукозэктомии. Часть 1, Мельник В. М. (2016)
Дужий І. Д. - Гормонально–генетичнозалежна терапія з використанням вітаміну К хворих з приводу виразкової кровотечі, Харченко С. В. (2016)
Ничитайло М. Ю. - Постхолецистектомічний синдром: класифікація, фактори ризику, критерії встановлення діагнозу, лікувально–діагностичний алгоритм, Загрійчук М. С., Гуцуляк А. І., Гоман А. В., Стоколос А. В., Присяжнюк В. В. (2016)
Шаповалова Е. И. - Баллонная дилатация в сочетании с дозированной папиллотомией в лечении "трудных" форм холедохолитиаза, Грубник В. В., Ткаченко А. И., Герасимов Д. В., Ромак Р. П. (2016)
Осадчук Д. В. - Особливості діагностики та лікування гострого панкреатиту у хворих похилого й старечого віку, Чорномидз А. В. (2016)
Шкарбан В. П. - Ранні ускладнення у пацієнтів оперованих з приводу нейроендокринних пухлин підшлункової залози (2016)
Евтушенко Д. А. - Особенности хирургического лечения спаечной болезни брюшины (2016)
Алексеева Т. А. - Тромбообразование в протезе сосуда как реакция организма на его материал, Гупало Ю. М., Коломоец А. М., Лазаренко О. Н., Лазаренко Г. О., Литвин П. М., Лось И. В., Сморжевский В. И., Степкин В. И. (2016)
Шепетько Е. Н. - Хирургическое лечение острой мезентериальной ишемии, Гармаш Д. А., Курбанов А. К., Марченко В. О., Козак Ю. С. (2016)
Опанасенко Н. С. - Клиническое значение анатомических особенностей деления промежуточного бронха при выполнении типичной нижней лобэктомии справа, Кшановский А. Э., Бычковский В. Б., Рандюк А. Б., Терешкович А. В., Коник Б. Н., Шалагай С. М. (2016)
Іващенко В. Є. - Диференційована тактика відеоторакоскопічної діагностики синдрому плеврального випоту, Калабуха І. А., Маєтний Є. М. (2016)
Чубар І. В. - Аналіз мікрофлори плевральної порожнини при емпіємі плеври (2016)
Кондратюк В. М. - Характеристика антибіотикорезистентності мікрофлори бойових (вогнепальних та мінно–вибухових) ран кінцівок (2016)
Возіанов С. О. - Ідентифікація нових діагностичних маркерів раку передміхурової залози за допомогою noti–мікрочипів, Кашуба В. І., Григоренко В. М., Гордіюк В. В., Данилець Р. О., Бондаренко Ю. М., Вікарчук М. В. (2016)
Бойчук С. І. - Оцінка якості життя хворих за наявності метастазів нирковоклітинного раку у кістках на тлі застосування бісфосфонатів, Дєдков А. Г., Волков І. Б., Ковальчук П. А., Костюк В. Ю. (2016)
Лоза Х. О. - Клінічна характеристика стану рубцево–змінених тканин шкіри після операції, Ставицький С. О., Лоза Є. О., Волошина Л. І., Аветіков Д. С. (2016)
Магомедов A. М. - Влияние радиальной ударно–волновой терапии низкой частоты на метаболические процессы в костной ткани при травматических дефектах большеберцовой кости в эксперименте, Герцен Г. И., Се Фей, Кузуб Т. А., Криницкая О. Ф. (2016)
Ляховський В. І. - Динаміка бактеріологічних та планіметричних показників рани під дією наночастинок срібла, стабілізованих мексидолом та полівінілпіролідоном, Лобань Г. А., Ганчо О. В., Важнича О. М., Коломієць С. В., Джабер В. Х. О. (2016)
Харченко Д. А. - Способ фиксации сигмовидной ободочной кишки при ее завороте, Коваленко Е. А., Хаджив В. М., Чайка В. А., Кузьменко А. И., Тютюнник В. Г., Яковенко А. А. (2016)
Шейко В. Д. - Пошкодження черевної частини аорти під час виконання лапароскопії, Дубинський М. В., Безкоровайний О. М., Боркунов А. Л., Кравців М. І., Ляховський В. І. (2016)
Лігоненко О. В. - Аорто–дуоденальна нориця як причина виникнення шлунково–кишкової кровотечі, Ярошенко А. В., Пурденко С. В., Бодулєв О. Ю., Дігтяр І. І., Кравців М. І., Стороженко О. В., Горб Л. І., Ляховський В. І. (2016)
Корниенко Г. В. - Наблюдение успешного лечения острого гематогенного остеомиелита в терминальной стадии у ребенка 13 лет, Дмитряков В. А., Копылов Е. П., Лебединский В. А., Свекатун В. Н. (2016)
Тарас Адамович Кадощук (2016)
Акіншева І. - Аналіз вивчення концепції громадянського виховання учнів (2012)
Бабинець М. - Формування готовності майбутніх фахівців менеджменту до іншомовного професійного спілкування (2012)
Байбакова О. - До проблеми використання інформаційних технологій у вивченні англійської мови (2012)
Байкєніч Г. - Методика експериментального навчання учнів старшої школи історії України з використанням різних видів словесно-друкованих засобів навчання в системі особистісно-орієнтованої освіти (2012)
Бартош О. - З історії розвитку та становлення соціальної політики та соціальної допомоги у Великій Британії (2012)
Барчій М. - Методичні аспекти формування професійних якостей практичних психологів у процесі навчання (2012)
Безбородих С. - Професійна підготовка майбутніх конкурентоспроможних педагогів на основі формування системи цінностей (2012)
Бец І. - Педагогічні умови формування науково-дослідницької компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників (2012)
Білик О. - Особливості функціонування системи початкової освіти Японії (2012)
Богдан Л. - Інтерактивні технології навчання у вивченні англійської мови студентами інженерно-технічного факультету (2012)
Борис У. - Проблема національної ідеї в педагогічній спадщині Богдана Ступарика (2012)
Брижак Н. - Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх педагогів (2012)
Главацька О. - Організація соціально-виховної діяльності в аспекті статеворольової соціалізації учнів (2012)
Горбенко А. - Стан готовності професійної мотивації офіцерів органів охорони державного кордону до оперативно-службової діяльності (2012)
Горват М. - Сучасний урок в початковій школі: шляхи його удосконалення (2012)
Горішна Н. - Регулювання професійної діяльності соціальних працівників: аналіз зарубіжного досвіду (2012)
Горошнікова І. - Формування уявлень про обов’язки та відповідальність у дітей-сиріт підліткового віку в процесі правової соціалізації в умовах загальноосвітньої школи-інтернату (2012)
Данко Д. - Професійна готовність соціальних працівників до використання технологій медико-соціальної роботи в майбутній діяльності (2012)
Демчак М. - Розвиток і становлення професійної педагогічної освіти на Закарпатті: етапи і чинники , Опачко М. (2012)
Єнгаличева І. - Казкотерапія як один із методів корекційно-розвиваючої роботи з педагогічно занедбаними учнями (2012)
Жиленко Р. - Дослідження шляхом участі як підхід у соціальній роботі в громаді (2012)
Завгородня Т. - Громадянська спрямованість батьківської педагогіки Василя Сухомлинського (2012)
Золотова Г. - Попередження соціальних проблем як напрямок профілактики наркоманії (2012)
Зимомря М. - Гуманістична сутність естетичного виховання засобами народних промислів у Закарпатті упродовж 1919–1939 рр. (2012)
Ісаєвич С. - Психологічна культура як база професійного становлення особистості майбутнього фахівця з психології (2012)
Квас О. - Харківська школа педології, дослідження дитини та дитячого колективу (2012)
Кіш Н. - Поняття про технологію системного опанування складовими культури професійного іншомовного спілкування (2012)
Кіш-Вайда Г. - Комунікативні бар'єри у процесі вивчення студентами іноземної мови: погляд на проблему (2012)
Козубовська І. - Створення індивідуальної освітньої траєкторії в процесі професійної підготовки іноземних студентів (2012)
Козубовський Р. - Формування готовності майбутніх соціальних працівників до волонтерської роботи як важлива передумова успішної професійної діяльності (2012)
Коноваленко В. - Особистість вчителя в умовах гуманізації освіти (2012)
Кравченко Т. - Використання автентичних матеріалів у процесі формування іншомовної компетенції, Габовда А. (2012)
Кузьма-Качур М. - Сучасна інтерпретація поняттєвого апарату підготовки майбутніх учителів початкової школи до проведення краєзнавчої роботи (2012)
Лалак Н. - Шляхи впровадження інклюзії в роботу загальноосвітніх навчальних закладів (2012)
Леган В. - До проблеми навчання іншомовній комунікації студентів немовних факультетів (2012)
Лещук Г. - Соціалізація підлітків у процесі дозвіллєвої діяльності (2012)
Литвинова Н. - Діагностика схильності підлітків групи ризику до вживання наркотиків (2012)
Ліннік О. - Рівні діалогічної взаємодії в освітньому середовищі ВНЗ (2012)
Ліщинська-Кравець Г. - Формування педагогічної майстерності майбутніх учителів технологій як педагогічна проблема (2012)
Луцький О. - Результати експериментальної перевірки педагогічних умов розвитку управлінської компетентності керівних кадрів державної прикордонної служби україни у процесі фахової підготовки (2012)
Майборода І. - Особливості сприйняття молодшими школярами творів мистецтва (2012)
Микитенко Н. - Професійна спрямованість змісту навчання іноземних мов майбутніх фахівців нефілологічного профілю (2012)
Морська Л. - Англійська мова для спеціальних цілей (esp): історія виникнення підходу та його специфіка (2012)
Мочан Т. - Естетичне виховання у змісті шкільної освіти на Закарпатті у 1919–1939 рр. (2012)
Ніколаєску І. - Особливості професійного іміджу викладача-андрагога в системі післядипломної освіти (2012)
Новікова Т. - Педагогічні умови формування соціокультурних цінностей майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі професійної підготовки (2012)
Оросова Р. - Застосування мікронавчання у процесі вивчення курсу "загальна дидактика" в Кошицькому університеті імені Павла Йозефа Шафарика , Староста В. (2012)
Петрова Н. - Творчий характер навчально-пізнавальної діяльності як умова формування інтелектуальної культури майбутніх педагогів (2012)
Петрус М. - Еволюція сімейних цінностей на Закарпатті (2012)
Поліщук В. - Пошуково-дослідні технології навчання у процесі підготовки соціальних працівників (2012)
Поліщук Ю. - Особливості професійної підготовки соціальних педагогів до роботи з важковиховуваними підлітками (2012)
Попович А. - Сім’я як важливий ресурс процесу деінституціалізації (2012)
Постолюк М. - Особливості формування дослідницьких умінь учнів в процесі вивчення біологічних дисциплін (2012)
Пришляк О. - Пошуки інноваційних технологій підготовки соціальних педагогів (2012)
Пулим В. - Педагогічні умови застосування інтерактивних технологій у післядипломній підготовці офіцерів з гуманітарних питань (2012)
Розлуцька Г. - Організація діяльності закладів професійної освіти в Ужгороді у 20-30-х рр.ХХ ст. , Дацків І. (2012)
Сідун Л. - Ідеї полікультурної освіти в загальноосвітніх школах США (2012)
Сивохоп Е. - Педагогічні умови формування самопізнання майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі фізичної підготовки, Маріонда І. (2012)
Слозанська Г. - Основні напрями розвитку і модернізації соціальної освіти Австралії на початку ХХІ ст. (2012)
Смук О. - Вплив спілкування на формування особистості, на розвиток її внутрішнього, суб’єктивного світу, на розширення і збагачення соціального і психологічного досвіду (2012)
Соломка Е. - Законодавча база гендерних досліджень (2012)
Сорока О. - Компетентнісний підхід у підготовці вчителя початкової школи (2012)
Степаненко Л. - Змістове забезпечення професійної підготовки майбутніх психологів до взаємодії з маргінальними соціальними групами (2012)
Стойка О. - Державні і недержавні вищі навчальні заклади в системі освіти США (2012)
Стремецька В. - Організація трудової допомоги населенню у ХІХ — на початку ХХ ст. (2012)
Теличко Н. - Актуальність формування педагогічної майстерності вчителів початкової школи (2012)
Товканець Г. - Освітні аспекти стратегії сталого розвитку в Чехії (2012)
Товканець О. - Формування правосвідомості учнів ПТУ у процесі правового виховання (2012)
Тумак Ю. - Проблеми діяльності фізкультурно-спортивних товариств на сторінках преси Буковини (австро-угорського періоду) (2012)
Туряниця В. - Теоретичні та практичні аспекти впровадження освітніх інновацій, Грабовська Т., Грабовський О., Шанта І. (2012)
Фенчак Л. - Педагогічні умови формування здорового способу життя у майбутніх вчителів початкових класів (2012)
Цепкало О. - Сутність стратегій створення вторинного письмового наукового тексту та їх місце у моделі комунікативної компетентності фахівців технічного профілю (2012)
Чашечнікова Н. - Формування зацікавленості молодших школярів до занять народними танцями в позашкільних закладах освіти (2012)
Чейпеш І. - Роль іншомовної комунікативної культури у професійній діяльності фахівців туристської галузі (2012)
Чепур О. - Забезпечення творчої лінії розвитку в різних видах дитячої діяльності (2012)
Чутора М. - Самостигматизація осіб з психічними захворюваннями як реакція на стигматизацію суспільством (2012)
Шилінська І. - До питання формування культури професійного мовлення майбутніх фахівців економічного профілю в процесі вивчення гуманітарних дисциплін (2012)
Янковець А. - Особливості використання машинного перекладу в умовах професійної підготовки майбутніх перекладачів (2012)
Алмашій І. - Використання засобів мультимедія при підготовці учнівської молоді до екологотуристичничних подорожей (2012)
Андрющенко Т. - Аксіологія в контексті формування здоров’язбережувальної компетентності у дітей дошкільного віку (2012)
Афанасьєв Д. - Особливості ідентифікації суб’єкта інтернет-мережевих спільнот (2012)
Бартош О. - Соціальна політика та соціальна робота з безробітними у Великій Британії (2012)
Бєлецька І. - Комунікативна компетентність соціального педагога (2012)
Бопко І. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх магістрів до науково-дослідницької діяльності (2012)
Ваколя З. - Партійна преса міжвоєнного Закарпаття (1919 – 1939) як засіб виховання політичної культури молоді (2012)
Ваколя Т. - Діагностика дослідницьких компетентностей студентів вищих педагогічних навчальних закладів (2012)
Вовканич М. - Соціально-психологічні особливості прояву агресивної поведінки в підлітковому віці (2012)
Габовда А. - Історико-соціальні чинники культурологічного оновлення змісту навчання іншомовного спілкування, Кравченко Т. (2012)
Грабовська Т. - Особливості управління інноваційною діяльністю в освітніх закладах Закарпатської області, Грабовський О., Соломка Е. (2012)
Данко Д. - Компоненти готовності майбутніх соціальних працівників до використання технологій медико-соціальної роботи в професійній діяльності (2012)
Демчак М. - Підготовка вчителів у мукачівському педагогічному коледжі: досвід минулого та подальші перспективи (2012)
Желанова В. - Лекція контекстного типу як форма організації навчання в системі фахової підготовки майбутнього вчителя початкових класів у ВНЗ (2012)
Жиленко Р. - Система приятелів: теорія та перспективи запровадження в Україні (2012)
Зобенько Н. - Сутність та зміст діагностичної діяльності в роботі соціального педагога (2012)
Караман О. - Характеристика системи соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими в пенітенціарних закладах (2012)
Кізин І. - Реконструкція моделей художньо-трудової підготовки у реформаторській педагогіці (2012)
Кіш-Вайда Г. - Причини виникнення комунікативних бар’єрів в процесі вивчення іноземних мов (2012)
Кобрій О. - Творче використання історичного досвіду формування змісту педагогічних дисциплін у сучасних вищих навчальних закладах України (2012)
Ковач А. - Проблема укомплектування шкіл Підкарпатської Русі педагогічним складом (1919-1923 рр.) (2012)
Козубовський Р. - Професійна підготовка майбутніх фахівців соціальної роботи в процесі волонтерської діяльності (2012)
Костюк М. - Формування умінь та навичок мовлення в соціокультурному контексті студентів мистецьких факультетів засобами дисципліни "англійська мова" (2012)
Кофанова О. - Особливості реалізації методичної системи хімічної підготовки майбутніх бакалаврів-екологів у вищих технічних закладах освіти (2012)
Краснова Н. - Виховання засуджених у навчальній діяльності (2012)
Кухта М. - Педагогічні погляди Ю. Гуци-Венеліна (2012)
Лабінська Б. - Історичний та логічний принципи як методи дослідження методики навчання іноземних мов у Західній Україні (1867–1939 рр.) (2012)
Леврінц М. - Профорієнтація та допрофесійна педагогічна підготовка як основа формування мотивації майбутніх учителів іноземної мови в Угорщині (2012)
Марфинець Н. - Аналіз навчальних програм з літературного краєзнавства (на прикладі Закарпаття) (2012)
Машкаринець-Бутко А. - Теоретичні засади становлення та розвитку інтернатних закладів на Закарпатті у повоєнні роки (2012)
Мельничук І. - Актуальність проблеми формування культури здоров’язбереження у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців (2012)
Михайлишин У. - Ознайомлення учнів старших класів середньої школи із фразеологічними одиницями німецької мови орнітологійного змісту (2012)
Мішак В. - Організація релігійної освіти в австрійській школі у процесі формування національного курикулуму (2012)
Ніколайчук Н. - Організація і зміст дослідно-експериментальної роботи з формування професійної мотивації у майбутніх учителів математики (2012)
Олексюк М. - Педагогічні технології формування професійної компетентності вчителя у галузі декоративно-ужиткового мистецтва (2012)
Олійник Г. - Функціональне поле соціального педагога у сфері освітньо-дозвіллєвої діяльності з учнями середнього віку (2012)
Палихата Е. - Структура уроку вивчення нового матеріалу з української мови (2012)
Пелін О. - Етнічна ідентичність у контексті холономної парадигми (2012)
Петришин Л. - Особливості моделювання процесу формування креативності майбутніх соціальних педагогів у вищому навчальному закладі (2012)
Повідайчик О. - Принципи формування інформаційної культури майбутніх соціальних працівників, Повідайчик М. (2012)
Попович А. - Сучасні підходи до тлумачення поняття "деінституціалізація” (2012)
Розлуцька Г. - Вивчення проблеми інтернет-залежності: аналіз результатів експериментального дослідження, Опачко М. (2012)
Розман І. - Використання проектних технологій при вивченні світової літератури (2012)
Романовська Л. - Форми і методи підтримки дитячого і молодіжного рухів в країнах Західної Європи (2012)
Рюль В. - Специфіка закарпатської транскордонної трудової міграції та соціальних процесів пов’язаних з нею (2012)
Сідун Л. - Етапи історичного розвитку полікультурної освіти в США (2012)
Сідун М. - До проблеми класифікації мовленнєвих ситуацій у професійній діяльності вчителя іноземної мови початкової школи (2012)
Сіка В. - Іноземні мови у навчально-виховному процесі гімназій Закарпаття (друга половина ХІХ – перша половина ХХ століття) (2012)
Скварок М. - Організаційно-методичні умови використання інформаційних технологій у підготовці майбутніх інженерів-педагогів (2012)
Слозанська Г. - Соціальна робота з людьми з обмеженими можливостями в Австралії (2012)
Смук О. - Формування ефективного спілкування у дітей-сиріт методами казкотерапії (2012)
Сопко Р. - Теоретичні концепції старіння та їх сутність (2012)
Стойка О. - Організація та функціонування системи вищої освіти США (2012)
Теличко Н. - Історико-ретроспективний аналіз формування педагогічної майстерності вчителів початкової школи (2012)
Тимчик М. - Вплив єпископа А. Бачинського (1732-1809) на відродження освіти Закарпатського краю, Староста В. (2012)
Тур Г. - Педагогічні умови формування математичної культури майбутніх фахівців обліково-економічного профілю у процесі професійної підготовки (2012)
Харченко Л. - Ділове спілкування як одна з основних потреб людини (2012)
Хмуринська Т. - Особливості формування соціально-професійної зрілості у майбутніх соціальних педагогів (2012)
Цвяк Л. - Педагогічні умови естетичного виховання курсантів у процесі вивчення іноземної мови (2012)
Цісарук В. - Проектування змісту професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів технологій у галузі художньої обробки деревини (2012)
Чайка І. - Принципи реалізації потенціалу інформаційно-освітнього середовища ВНЗ в контексті особистісних вимірів підготовки майбутніх педагогів (2012)
Чейпеш І. - Теоретичні засади вибору моделі формування іншомовної комунікативної культури студентів у змісті професійної підготовки (2012)
Чутора М. - Підходи до розуміння сутності явища стигми (2012)
Шикітка Г. - Педагогічне товариство "Шкільна Матка Русинів Чехословацької Республіки": історія становлення та розвитку (2012)
Шукатка О. - Аксіологічний підхід до формування культури здоров’язбереження майбутніх економістів (2012)
Туряниця В. - Не тільки етап творчого розквіту… неювілейний погляд з нагоди 90-річчя з дня народження професора Василя Гомонная (2012)
Кулінич М. А. - Тихоокеанський регіоналізм у контексті асиметричної інтеграції, Шергін С. О. (2004)
Таран М. А. - КНР – Латинська Америка: реалії економічного співробітництва і політичний підтекст (2004)
Скороход Л. І. - США і проблема демократизації Близького Сходу (2004)
Величко В. В. - Політична економія розвитку: риси малайзійського досвіду (2004)
Мартиненко П. Ф. - Європейський Союз: реформування через Конституцію (2004)
Шостенко О. І. - Адміністративна юстиція: світовий і український досвід у контексті європейської та євроатлантичної інтеграції (2004)
Гіренко О. Т. - Використання юрисдикційних імунітетів держави та її власності в цивільних угодах за її участю (2004)
Моісеєв О. І. - Проблеми кримінально-правового забезпечення охорони прав і свобод громадян України за кордоном (2004)
Пронюк Н. В. - Актуальні питання міжнародного співробітництва у сфері запобігання та протидії корупції (2004)
Ізотов В. А. - Офшорні компанії та нерухомість: інвестування в нерухомість в Україні та за її межами за допомогою офшорних компаній (2004)
Мицик В. В. - Спеціальне національне законодавство щодо захисту національних меншин їх країн походження: проблема відповідності загальним принципам і нормам міжнародного права (2004)
Тупчієнко Л. С. - Державотворення як вид соціальної творчості (2004)
Бешта П. П. - Історичний контекст виникнення і зміст концепції створення "Великої Албанії" (2004)
Тимошенко О. М. - Політико-ідеологічні концепції перехідного періоду: порівняльний аналіз (2004)
Павка Л. В. - Елітарна концепція В Липинського (2004)
Тимошенко Т. С. - Основні чинники зміцнення моральних засад в українському Суспільстві (2004)
Марутян Р. Р. - Проблеми тендерного паритету в політиці: міжнародний досвід і українські реалії (2004)
Костенко Г. Ф. - Технологічний компонент педагогічного мистецтва (2004)
Радзівілл О. А. - Постмодернізм у найконсервативнішій з дисциплін, або перспективи курсу історії держави і права (2004)
Кирда А. Г. - Формування цілей освіти в США в другій половині XX століття (2004)
Кошарний К. О. - Розвиток системи військового перекладу на прикладі порівняльної жанрової характеристики іспанських і українських військових текстів (2004)
Донченко Л. А. - Розвиток культурно-дозвіллєвої діяльності молоді в зарубіжних країнах та її кадрове забезпечення (2004)
Пасинчук К. А. - Концептуально-теоретичні засади дослідження миротворчої діяльності на Близькому Сході (2004)
Демещенко В. В. - Історико-культурологічні аспекти впливу Європи на процес акомодації Японії до капіталізму (2004)
Бем Н. В. - Українське село зимою-навесні 1930 року - масштаби опору політиці сталінського керівництва (2004)
Фурашев В. В. - Методологічні засади формування концептуального підходу до створення системи електронного управління в регіонах (2004)
Мельник Н. А. - Концепт нейтралітету: теоретичні засади та особливості трансформації в біполярному та постбіполярному світі (2004)
Тимошенко Т. С. - Механізми впливу недержавних організацій на державні структури в контексті формування громадянського суспільства в Україні (2004)
Подаляк Н. Г. - Ганзейсько-новгородський мир 1392 р. і любекський дипломат Йохан Нібур (2004)
Гаврилов О. В. - Кальмарський з’їзд 1397 року і його акти (2004)
Дятлов В. О. - "Проста людина" в європейському просторі XVI століття (2004)
Дьомін О. Б. - Українські землі. Англія і Османська імперія в процесі формування європейської політичної системи (2004)
Гончарук О. В. - Війна Північно-Американських колоній за незалежність та Ірландія (1775-1783): порівняльний аналіз (2004)
Жалоба І. І. - Залізничне питання Молдавського князівства в зовнішньополітичних розрахунках австрійських урядовців (40-50-ті роки XIX століття) (2004)
Савчук Г. М. - Дипломатія польських королів і великих князів Литовських у польській історіографії XIX -XX століття (2004)
Бажан О. Г. - Відлуння "Празької весни" 1968 року в Україні (2004)
Кір'яков П. О. - Україна і Росія в ретроспективі (1917-1922 рр.) (2004)
Кривець Н. В. - Розвиток дипломатичних відносин Української Держави з Німеччиною в 1918 році (2004)
Матвієнко В. М. - Сторінки діяльності Української дипломатичної місії у Варшаві (жовтень 1919 р. - квітень 1920 р.) (2004)
Роговий В. М. - Участь дипломатії УНР в організації допомоги українському студентству в діаспорі, Сергійчук В. І. (2004)
Білоусов М. М. - Перша спроба сил між СРСР і США (із історії "холодної війни") (2004)
Божко С. О. - Політика безпеки Швеції в регіоні Балтійського моря після закінчення "холодної війни" (2004)
Манжола В. А. - Концептуальні засади безпекової політики Республіки Індія після завершення "холодної війни", Кобзаренко А. М. (2004)
Бєлокос О. Є. - Зовнішня політика Канади часів П'єра Трюдо: 1968-1979 та 1980-1984 роки (2004)
Кохно В. Д. - Який образ у терору?, Лещенко Л. О., Лопата А. В. (2004)
Костицький М. В. - Сутність і значення психологічного пізнання при проведенні судово-психологічної експертизи в адміністративному процесі (2012)
Луцький І. М. - Втілення морально-етичних і релігійних норм у засадничих положеннях Конституції України (2012)
Луцький А. І. - Аналіз науково-практичного потенціалу типів праворозуміння (2012)
Луцький М. І. - Морально-психологічна культура суб’єктів кримінального судочинства (2012)
Мацькевич М. М. - Удосконалення механізму реалізації конституційних культурних прав та свобод людини і громадянина в Україні на основі зарубіжного та міжнародного досвіду (2012)
Книш В. В. - Юридичне закріплення засад конституційно-правової відповідальності органів державної влади та місцевого самоврядування в конституції УНР 1918 року (2012)
Бурдін В. М. - Проблеми узгодження нового Кримінального процесуального кодексу та Кримінального кодексу України (2012)
Лотоцький М. В. - Зміна обвинувачення та часткова відмова від підтримання державного обвинувачення у суді (2012)
Косьмій М. М. - Морально-етичні чинники в сучасній Конституції України (2012)
Свиридюк Н. П. - Окремі питання поняття інституту відповідальності, Зелена І. В. (2012)
Черник Н. С. - Християнські засади судочинства Української Центральної Ради (2012)
Гаврецька М. Й. - Правове регулювання статусу української мови в сфері освіти за законодавчими актами ЗУНР (2012)
Футулуйчук Д. Д. - Організаційно-правові засади участі залізничної жандармерії у військово-організаційному і транспортно-технічному забезпеченні воєнних операцій ЗУНР у 1918 – 1920 рр. (2012)
Турчак І. О. - Особливості відповідальності за невиконання та неналежне виконання договору поставки (2012)
Жукевич І. В. - Законодавчі колізії при виконанні судових рішень та ухвал у цивільних справах (2012)
Глазунова С. М. - Система суб'єктів і учасників правотворчої політики в Україні (2012)
Іващенко О. В. - Історико-правові передумови виникнення та розвитку інституту інформування учасників кримінального провадження до судової реформи 1864 року: окремі аспекти (2012)
Федорак Л. М. - Вплив пом’якшуючих обставин на покарання (2012)
Соловій Я. І. - Проблеми кваліфікації несанкціонованих врізок у магістральні або виробничі нафтопродуктопроводи (2012)
Мельник П. В. - Кримінально-правова охорона питної води в Україні (2012)
Редько А. Г. - Адміністративна еліта в умовах реорганізації системи влади та управління західних областей УРСР (1950-1960 рр.) (2012)
Садова Т. В. - Поняття та сутність обмеження прав і свобод у кримінальному судочинстві (2012)
Онищук І. І. - Термінологія та законодавчі дефініції у нормативно-правових актах (2012)
Мигалюк Л. В. - Особливості змісту непойменованого договору (2012)
Озімок І. В. - Забезпечення органами внутрішніх справ конституційного права людини і громадянина на землю в Україні (2012)
Кондратюк С. В. - Органи державної влади та управління ЗУНР, Процик В. М. (2012)
Черепій П. М. - Основні підходи до сутності та змісту права в теорії права та юридичній практиці (2012)
Атаманчук І. В. - Генеза процесуального права у загальнотеоретичному контексті (2012)
Іваненко О. В. - Колізії інституту юридичної відповідальності: окремі питання (2012)
Каленюк О. М. - Вплив українських періодичних видань та перших термінологічних словників в Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття на формування національної правничої термінології (2012)
Щурик М. В. - Екологічна компонента соціально-економічного розвитку міста Івано-Франківська, Стецька І. І. (2012)
Тимоць М. В. - Еволюція економічної категорії "інновація" та її роль у відтворювальному процесі земельних ресурсів АПК (2012)
Луцька Н. І. - Проблеми бухгалтерського обліку малоцінних необоротних активів (2012)
Гаврилюк В. Т. - Аналіз регіональних особливостей наукової та інноваційної діяльності в Україні (2012)
Івашків Т. С. - Особливості економіко-енергетичної оцінки використання сільськогосподарської техніки, Борович О. В. (2012)
Серняк О. І. - Професійно-кваліфікаційні вимоги до вищого управлінського персоналу підприємств в Україні (за матеріалами інтернет-сайтів пошуку роботи) (2012)
Зарічанський О. А. - Формування конфліктологічної культури в майбутніх фахівців сфери туризму, Кляп М. І. (2012)
Качмар В. М. - Формування мовної, мовленнєвої та комунікативної компетенції майбутнього економіста (2012)
Потеряйло І. Ю. - Оцінка практики застосування програмно-цільового методу в Україні (2012)
Витвицька О. Д. - Активізація інноваційного процесу шляхом формування інтегрованих агропромислових формувань, Кравчук О. Я. (2012)
Рижий І. Б. - Зв’язки з громадськістю і політичний маркетинг: проблеми розвитку та взаємодії (2012)
Кельман М. С. - Рецензія на монографію Рябошапко Г. Х. на тему "Суверенітет в Україні: від радянської федерації – до незалежної держави" (2012)
Румянцев В. О. - Рецензія на монографію Рябошапка Л., Грабовської Г. на тему "Конституційне законодавство про освіту в Україні: ретроспектива та перспектива. 1917-2011" (2012)
Васильєв О. В. - Рецензія на монографію Мау В. О. на тему "Держава і економіка: досвід економічної політики" (2012)
Максименко С. Д. - Методологія та теорія генетичних методів (2016)
Бондаренко А. Ф. - Проблема соотношения научного и идеологического знания в современных психотерапевтических концепциях, Мисенг Д. В. (2016)
Лушин П. В. - Неопределенность и типы отношения к ней: ситуация психологической помощи (2016)
Kocharian O. S. - The theory of the process in person-centered therapy, Barinova N. V. (2016)
Kocharian G. S. - Cognitive techniques in clinical sexology (2016)
Шаповалова Л. А. - Содержательно-методологический анализ клиент-центрированной терапии: постановка проблемы (2016)
Filonenko L. N. - The father image and marriage partner image for girls from single-parent families, Tereshchenko N. N. (2016)
Шестопалова Л. Ф. - Особливості репрезентації образу пацієнта у лікарів та його зв’язок з комплайєнсом хворих, Кожевнікова В. А., Бородавко О. О. (2016)
Вірна Ж. П. - Емоційні інваріанти професійної невротизації лікарів, Брагіна К. І. (2016)
Кукуруза Г. В. - Підходи до організації психологічного супроводу підлітків із гастроезофагіальною рефлюксною хворобою в умовах стаціонару, Кирилова О. О. (2016)
Титул, зміст (2016)
Карасик А. О. - Основные тенденции изменения личных потребностей в условиях глобализации (2016)
Забарна Е. М. - Наукові засади виявлення факторів розвитку економічного простору регіону, Танасенко М. О. (2016)
Музиченко М. В. - Кількісна оцінка рівня диверсифікації постачання природного газу до держав – членів ЄС (2016)
Соловйова К. С. - Сучасні інструменти забезпечення економічної безпеки корпоративного партнерства з іноземними компаніями, Зайцева К. Ю. (2016)
Карпінський Б. А. - Децентралізація: сутнісний апарат і можливості фінансово-податкового механізму інвестиційного зростання, Максимів Д. Я., Карпінська О. Б. (2016)
Шевченко І. Ю. - Механізм державного регулювання розвитку автомобілебудування та ринку продажу автомобілів в Україні (2016)
Ярошенко І. В. - Соціально-економічний розвиток Північно-Східного макрорегіону (Харківська, Полтавська, Сумська області): аналіз та оцінка основних показників розвитку, їх динаміки і тенденцій, Семигуліна І. Б. (2016)
Васильців Т. Г. - Пріоритети забезпечення інноваційної безпеки України в умовах зовнішньої агресії, Шехлович А. М. (2016)
Галенко С. М. - Інноваційне підприємництво як інструментальна основа фундаментальних світогосподарських трансформацій, Очеретний Д. С. (2016)
Ситник Н. І. - Концептуальні основи стартапів: їх сутність і класифікація (2016)
Князь С. В. - Аналітико-процесна модель моніторингу системи управління інноваційною діяльністю підприємств, Комарницька Н. М. (2016)
Гавловська Н. І. - Формування фреймової моделі механізму економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємства (2016)
Шемаєв В. В. - Визначення оптимальної вартості будівництва об’єкта інфраструктури (на прикладі автомобільної дороги Одеса – Рені), Афанасьєва Л. М. (2016)
Калиновський А. О. - Тенденції та стратегії розвитку авіаційної галузі України, Горбаль Н. І., Калиновська Н. Л. (2016)
Томашевська А. В. - Розвиток туристичного ринку Карпатського регіону та оцінка можливостей співпраці його учасників (2016)
Карасьова Н. А. - Інфраструктурне забезпечення експортної діяльності в аграрному секторі (2016)
Голян В. А. - Сырьевая ориентация украинской экономики как базовая детерминанта изнурительного природопользования (2016)
Мельник О. Г. - Розвиток нормативно-методичного забезпечення діагностики неплатоспроможності та банкрутства вітчизняних підприємств в умовах європейської інтеграції, Адамів М. Є. (2016)
Сахно А. А. - Мотивація відносин основних видів економічної діяльності машинобудівних підприємств (2016)
Астапова Г. В. - Механізм забезпечення енергоефективності діяльності промислових підприємств: теоретичний аспект, Абазіна О. А. (2016)
Яцунська О. С. - Процедура зменшення корисності основних засобів: організаційно-методичні аспекти (2016)
Хаустова В. Є. - Теоретико-методичні засади побудови дорожніх карт як сучасного інструменту стратегічного планування соціально-економічних процесів (2016)
Скриньковський Р. М. - Діагностика ефективності контролінгу бізнес-процесів підприємства, Павловські Г., Воробйов В. В. (2016)
Мочона Л. Г. - Визначення бажаних значень показників при формуванні стратегій на підприємстві (2016)
Ковтун В. П. - Репутаційні ризики підприємств ринку безалкогольних напоїв України (2016)
Кочарян О. С. - Від головного редактора (2014)
Роджерс Н. - Приветствие (2014)
Коcharian A. S. - Experience as a target of client-centered psychotherapy (2014)
Кочарян А. С. - Переживание как мишень клиент-центрированной психотерапии (2014)
Яценко Т. С. - Компроміс свідомого і несвідомого в контексті проблеми адаптації суб’єкта (2014)
Бондаренко А. Ф. - Феномен лжи в современной практике психологического консультирования и психотерапии (2014)
Погодин И. А. - Диалогово-феноменологическая психотерапия: модель психологической помощи, фокусированная на переживании (2014)
Кочарян И. А. - Структура эссенциальной саморегуляции (2014)
Михайлов Б. В. - Стан і перспективи розвитку психотерапії і медичної психології в умовах реформування медичної галузі Україні (2014)
Маркова М. В. - Комплексна система медико-психологічної допомоги у дитячій онкології: обґрунтування, зміст, ефективність, Піонтковська О. В. (2014)
Чабан О. С. - Клініко-психологічні особливості пацієнтів з гострою соціальною самоізоляцією на прикладі клінічного випадку, Франкова І. А. (2014)
Rogers N. - Person-centered expressive arts therapy (2014)
Ермошин А. Ф. - Психокатализ – содействие саморегуляции организма (2014)
Tereschenko N. N. - Psychotherapy of "emotional coldness" syndrome in a person-centered approach (2014)
Горностай П. П. - Коллективные травмы и национальный характер (2014)
Кочарян Г. С. - Половое воспитание: современные деструктивные тенденции (2014)
Фільц О. О. - Стосунки "батько – син" та їх вплив на формування "мужності", Борщевська А. В., Кирилюк С. С., Євченко Ю. О. (2014)
Стеблянко Е. А. - Психологіческие проблемы у женщин после аборта: стыд и вина, Кузьмінова С. В. (2014)
Літвінова В. Я. - Мішені та механізми психокорекційної дії при роботі з образом чоловіка у залежних дівчат (2014)
Бурлачук Л. Ф. - Факторы, лежащие в основе умышленной фальсификации данных и установочного поведения обследуемых при психологическом тестировании, Дубовик М. А. (2014)
Кочарян А. С. - Разработка и психометрическая оценка опросника диагностики стиля межличностных отношений, Фролова Е. В., Бару И. А. (2014)
Кочарян О. С. - Психометричне обґрунтування застосування методики "досвід близьких стосунків" для дослідження типу прихильності на українській вибірці, Фролова Е. В., Такмакова М. Ю. (2014)
Жмурин И. Е. - Научный потенциал исследования единичных случаев в рамках учебного процесса в ходе подготовки психологов-консультантов, Кузовкин В. В. (2014)
Максименко С. Д. - Феномен А. М. Кашпировского: попытка рефлексии, Кочарян А. С. (2014)
Півень М. О. - Структурні особливості емоційної сфери особистості з різним рівнем емоційної зрілості (2014)
Полтавська А. І. - Функції емоцій у екстремальних ситуаціях, що пов’язані із професійною діяльністю в особливих умовах (2014)
Свинаренко Ю. В. - Поняття нарцисизм та його характеристика (2014)
Варивончик А. В. - Витоки та історична еволюція вишивки як складової традиційного українського одягу (2011)
Грачова О. О. - Українське естрадне виконавство другої половини ХХ століття (тенденції розвитку) (2011)
Дударець В. М. - Сади у стилі східної культури (2011)
Зорко А. Є. - Натюрморт у класичному живописі та академічній художній освіті (2011)
Касьяненко К. М. - Природа ігрової дитячої книги. Книжка-іграшка (2011)
Кіндер К. Р. - Проблема класифікації танцювальної символіки: образно-семантичний аспект (на матеріалах української народної хореографії) (2011)
Кокуленко Б. Г. - Планета українського танцю (2011)
Коновалова Г. О. - Контактна імпровізація як елемент вдосконалення професійної майстерності танцівника (2011)
Кулик А. В. - Мистецтво формування малих садів (2011)
Ломовський А. І. - Особливості формування природного середовища в дизайні засобами колористики (2011)
Мельник М. Т. - Особливості формування тенденцій моди в контексті художніх практик початку ХХІ століття (2011)
Нестеренко Є. Л. - Поява бального костюма в Росії (2011)
Новикова К. Ю. - Педагогічна творчість Ольги Благовидової в контексті становлення одеської вокальної школи (2011)
Оборська С. В. - Естетичні орієнтири проектної культури в українському модерні (2011)
Образ В. Ф. - Режисерські пошуки виразності та творчі відкриття нових засобів кіномови Іваном Кавалерідзе в жанрі фільм-опера (2011)
Погребняк М. М. - Японський танець "анкоку буто" як спадкоємець німецького "Ausdrucktanz" (2011)
Поліщук А. В. - Особливості функціонування явища виконавської школи на сучасному етапі (2011)
Романенкова Ю. В. - Фламандський компонент загальноєвропейської картини маньєризму (2011)
Рубашов Ю. М. - Канадський художник Василь Курилик (2011)
Сало Р. Б. - Особливості танцювального жанру в умовах естради (2011)
Смоляр О. В. - Екологічний дизайн в контексті модних інновацій та діяльності дизайнерів одягу ХХ-ХХІ століття (2011)
Хоцяновська Л. Ф. - Особливості викладання імпровізації на кафедрі класичної хореографії (2011)
Чумаченко О. А. - "Шоу Жоржа Мельєса" в Одесі: віднайдена традиція (2011)
Шилова Л. В. - Тріумф героїчного над ліричним: українська драматургія на севастопольській сцені у 1940–1980-ті рр. (2011)
Яланський А. В. - Основні етапи роботи над пейзажем і його частинами (2011)
Березняк Н. В. - Діяльність інформаційно-аналітичних служб для супроводження комерціалізації результатів науково-технічної і інноваційної діяльності, Кваша Т. К., Новіцька Г. В. (2011)
Пархоменко О. В. - Діалектична система "інформація – знання" як визначальний фактор реалізації принципу "об’єднання можливостей" в умовах функціонування інноваційної економіки, Пархоменко А. О. (2011)
Вугальтер О. Л. - Порівняльне макроекономічне прогнозування (2011)
Затонацька Т. Г. - Проблеми і перспективи інноваційного розвитку України, Ставицький А. В. (2011)
Дешко А. І. - Ефективність державних закупівель – від економії бюджетних коштів до забезпечення досягнення стратегічних цілей розвитку, Слівак А. Є. (2011)
Гринкевич С. С. - Взаємозв’язок трудового потенціалу і інформаційного суспільства (2011)
Рудь Н. Т. - Роль університету в становленні і розвитку регіональних інноваційних систем, Герасимчук З. В. (2011)
Гуслєв А. П. - Оцінка впливу міжнародної конкуренції в умовах глобалізації на функціонування і розвиток туристичної індустрії (2011)
Гриценко В. І. - Синтез інформаційно-керованих пристроїв у приладо- і машинобудуванні на постійних магнітах, Зіненко В. М., Тарасов В. О. (2011)
Ієвлєв М. Г. - Автоматизовані системи захисту устаткування прокатних клітей від перевантажень, Корбут В. Б. (2011)
Рішан О. Й. - Способи зниження методичної похибки нелінійності ультразвукових інтерференційних методів контролю рівня рідин, Христенко В. О. (2011)
Енергетика (2011)
Оптика (2011)
Медицина (2011)
Приладобудування (2011)
Перелік дисертаційних досліджень, захищених в Україні з наукової спеціальності "Економічні науки" (2011)
Нобелівська премія – 2011 (2011)
Реферати (2011)
Кваша Т. К. - Науково-технічний потенціал у секторі ІКТ і його роль у розвитку світової і вітчизняної економіки, Кочеткова О. П., Задорожня Г. П., Палад-ченко О. Ф. Новіцька Г.В. (2012)
Писаренко Т. В. - Інноваційний потенціал освіти України порівняно зі світовою практикою, Куранда Т. К., Вавіліна Н. І. (2012)
Редзюк Є. В. - Інвестиційно-інноваційна стратегія розбудови економіки України (2012)
Іляш О. І. - Науково обґрунтована класифікація ризиків і загроз системі соціальної безпеки (2012)
Шарафісламова Л. Г. - Дослідження форм, методів і технологій проведення активної підготовки оперативного персоналу (2012)
Долінський А. А. - Гідродинаміка шкідливих викидів в атмосферу, Драганов Б. Х., Сироватка М. А. (2012)
Журавльов О. В. - Валютна криза в Білорусі і її вплив на стан українсько-білоруських економічних відносин (2012)
Віннікова Н. М. - Аналіз розвитку нанотехнологій у США, Японії, Китаї, Росії (2012)
Ієвлєв М. Г. - Енергозберігаюча автоматизована система гідрозбивання окалини для стана гарячої прокатки, Корбут В. Б. (2012)
Гриценко В. І. - Інформаційна технологія балансування обертових елементів силових магнітних підвісів для приладо- і машинобудування, Зіненко В. М., Тарасов В. О. (2012)
Рішан О. Й. - Дослідження основних параметрів ультразвукових інтерференційних рівнемірів на стоячій хвилі, Бородкіна Ю. М. (2012)
Датчики і перетворювачі (2012)
Медицина (2012)
Екологія (2012)
Машинобудування (2012)
Міжнародні заходи у сфері освіти, науки, інформатики, інформаційних технологій, інновацій в Україні і за кордоном у 2012 р. (березень – червень) (2012)
Перелік дисертаційних досліджень, захищених в Україні з наукової спеціальності "Інформатика, обчислювальна техніка і автоматизація" (2011.01.01 – 2011.12.09) (2012)
Реферати (2012)
Барановська М. С. - Естрадно-вокальна музика в Україні кінця ХХ ст.: тенденції розвитку (2013)
Барнич М. М. - Міміка, дихання та голос актора в ролі (2013)
Бігус О. О. - Народно-сценічна хореографія Прикарпаття: стан і перспективи розвитку (2013)
Білецька О. О. - Автоматизований переклад у контексті сучасної інформаційної культури (2013)
Білякович Л. М. - Динаміка розвитку перфомансу: асимілятивні та синтетичні ознаки, Вовченко Т. С. (2013)
Бондар І. С. - Деконструкція в архітектурі та дизайні постмодернізму (2013)
Гамалія К. М. - Загибель Вавілону: міфи та реалії (2013)
Губа О. А. - Значення шумів у театральній постановці (2013)
Гусаченко Т. О. - Тематика пісенної творчості І. Н. Шамо в контексті розвитку української музичної культури (2013)
Касян В. М. - Спів ACAPELLA: історія виникнення (2013)
Корисько Н. М. - Актуальність дослідження творчої діяльності П. Вірського застосуванням біографічного методу (2013)
Коропенко В. М. - Ідеї Казиміра Малевича та сучасний дизайн одягу (на прикладі Великобританії) (2013)
Круп'як Ю. І. - Михайло Дзиндра: невідоме і'мя в сучасній українській скульптурі (2013)
Лавренюк О. О. - Характерні особливості одягу городян України (XVI-ХVII)ст. (2013)
Литовка Я. В. - "Word-music" як засіб національної ідентифікації в умовах глобалізації (2013)
Лoтиш Л. О. - Новації С. О. Григор'єва у викладанні жанрового живопису та "режисерський" метод створення жанрової картини (2013)
Мельник М. Т. - Готичний напрям у моді кінця ХХ - початку ХХІ ст. (2013)
Михайлова Р. Д. - Історичний жанр у доробку українських митців - вихованців Імператорської академії мистецтв (2013)
Погребняк М. М. - Неокласичний танець: генеза та його естетико-стильові особливості у театрі Джоржа Баланчина (2013)
Поліщук Г. В. - Класифікація явища політипажного мотиву у межах концепції трьох парадигм графічного дизайну С. Сєрова (2013)
Сандік О. П. - Принципи проектування об'єктів зеленого туризму засобами дизайну на півдні України (2013)
Ткач А. А. - Образ жінки в українських весільно-обрядових піснях (2013)
Триколенко С. Т. - Цвіт сакури на тлі київського снігопаду (2013)
Турчак Л. І. - Художньо-стильові трансформації графічного мистецтва в Україні преріоду незалежності (2013)
Узікова О. В. - М. К. Чюрльоніс як творча особистість (2013)
Хлистун О. С. - Друга спроба використання традиційних колядок і щедрівок в обрядовості радянського новоріччя (60-80 рр. ХХ ст.) (2013)
Чорна О. С. - Спроба систематизації мистецтва оригамі на основі наукових принципів прогнозування (2013)
Ян І. М. - Харківська філія Всеукраїнського музичного товариства імені М. Д. Леонтовича (2013)
Писаренко Т. В. - Упровадження науково-технічної продукції, створеної за рахунок коштів державного бюджету України, Куранда Т. К., Євтушенко В. М., Вавіліна Н. І. (2012)
Березняк Н. В. - Досвід розбудови інформаційної інфраструктури інноваційної сфери у США, Кваша Т. К., Новіцька Г. В. (2012)
Мокій А. І. - Адаптація принципів національної стратегії сталого розвитку Французької республіки в Україні в умовах євроінтеграції, Вериженко І. О., Полякова Ю. В. (2012)
Макогін З. Я. - Комплементарність структури українсько-китайських економічних відносин (2012)
Редько К. Ю. - Ретроспективний аналіз діяльності вільних економічних зон (2012)
Драганов Б. Х. - Метод розрахунку аеродинаміки ортогональних вітродвигунів, Адамчук О. М. (2012)
Ананьїн О. В. - Відомча телекомунікаційна мережа державної прикордонної служби України (2012)
Корбут В. Б. - Автоматизована система керування агрегатами вогневого різання плит, Ієвлєв М. Г., Бутко В. Г., Мойсеєнко С. Є. (2012)
Кудрицька Н. В. - Прогнозування показників транспортної інфраструктури з використанням логістичної функції (2012)
Дешко А. І. - Законодавче забезпечення використання дистанційних технологій у професійно-технічному навчанні, Слівак А. Є. (2012)
Вілкова Ю. А. - Інформаційно-консультаційне забезпечення аграрного виробництва Криму, Прасолов С. А., Борисенко О. О. (2012)
Гриценко В. І. - Спосіб інформаційно-керованої стабілізації радіального положення осі обертання вала шпиндельної опори на постійних магнітах, Тарасов В. О., Зіненко В. М. (2012)
Приладобудування (2012)
Екологія (2012)
Міжнародні заходи у сфері освіти, науки, інформатики, інформаційних технологій, інновацій в Україні і за кордоном у 2012 р. (липень – грудень) (2012)
Перелік дисертаційних досліджень, захищених в Україні з наукової спеціальності "Інформатика, обчислювальна техніка і автоматизація" (2011.01.01 – 2011.12.09) (2012)
Реферати (2012)
Ямчук А. В. - Розвиток міждержавної українсько-молдовської інформаційної інфраструктури, Кушнір Г. Л., Гуслікова Н. І., Іванова О. А. (2012)
Кваша Т. К. - Форми і методи інформаційного забезпечення процесу комерціалізації результатів наукових досліджень і розробок, Литвинова В. В., Поліщук В. І., Грабовський Б. О. (2012)
Воронкова Т. Є. - Дослідження ринкових можливостей підприємства з позиції антикризового управління, Гавриленко Т. В., Жук К.М. (2012)
Кочеткова О. П. - Галузь зв’язку – пріоритетний напрям інноваційного розвитку України, Задорожня Г. П., Паладченко О. Ф. (2012)
Касьян З. Е. - Оцінювання ефективності реалізації інноваційної стратегії промислових підприємств (2012)
Кургузенкова Л. А. - Дослідження тенденцій розвитку лісогосподарських підприємств Київської області (2012)
Тарасов В. О. - Синтез суміщених інформаційно-керованих опор на постійних магнітах, Зіненко В. М. (2012)
Цюра Т. З. - Ефективний пошук даних з використанням регулярних виразів і SIMD-архітектури ІС (2012)
Гриценко В. І. - Інформаційні технології і модель послуг, Урсатьєв О. А. (2012)
Скубак С. П. - Створення установ у системі БД НДДКР України (2012)
Неорганічна хімія (2012)
Металургія (2012)
Екологія (2012)
Перелік дисертаційних досліджень, захищених в Україні з наукової спеціальності "Інформатика, обчислювальна техніка і автоматизація" (2011.01.01 – 2011.12.09) (2012)
Реферати (2012)
Титул, зміст (2015)
Шахрайчук І. А. - Карально-репресивна політика окупантів на Дніпропетровщині у 1941-1944 рр. (2015)
Архірейський Д. В. - Військова присутність махновців у Катеринославі (2015)
Василенко В. А. - Александр Зиновьев vs Советский Союз: amor post mortem (2015)
Коваленко О. С. - Антиалкогольна кампанія доби перебудови на Дніпропетровщині: форми, методи, заходи (2015)
Слободянюк М. А. - Вітчизняна історіографія польського руху опору в Україні (2015)
Земський Ю. С. - Диференціація російської громадськості середини ХІХ ст. за політичними вподобаннями: причини та наслідки (2015)
Ченцова Н. В. - "Вольный труженик мысли": український історик і архівіст Іван Новицький (2015)
Нікілєв О. Ф. - Українське село за часів німецької окупації: за спогадами селян (літо 1941-осінь 1944 рр.) (2015)
Маргулов А. Х. - Управлінські кадри ассирійської громади: радянські кадрові експерименти (досвід 1920-1930-х років) (2015)
Мазуренко І. В. - "…Поза рамками усталених трафаретів": новий погляд на творчість Івана Багмута (за матеріалами ДНІМ ім. Д. І. Яворницького) (2015)
Грабовська І. М. - Проект спільного майбутнього як консолідуючий чинник: українська реальність (2015)
Кузеванов В. М. - Политпрогноз с петлёй на шее (2015)
Прокопов В. Ю. - Матеріальний аспект повсякденного життя учасників руху ОУН та УПА на Закерзонні (1943-1947 рр.) (2015)
Ковальов Д. В. - Велике князівство Фінляндське у часи Першої світової війни (2015)
Лесик Л. В. - Королівські привілеї, царські жалувані грамоти та гетьманські універсали на підтвердження магдебурзького права Ніжинському магістрату (2015)
Тесленко О. І. - Успіхи та проблеми становлення початкової освіти у колоністських спільнотах півдня Російської імперії(кінець XVIII - початок ХІХ ст.) (2015)
Кравченко Є. О. - Демографічні втрати населення в Радянській Україні протягом 1930-х рр. (2015)
Тимків С. А. - Остеологічні матеріали з давньоруського міста Губин (2015)
Сущук О. - Доля волинських адвокатів на початку Другої світової війни (за матеріалами архівно-кримінальних справ) (2015)
Лиман І. - Дворянство Катеринославської губернії в умовах модернізації (2015)
Відомості про авторів (2015)
Березняк Н. В. - Деякі питання розбудови інформаційної інфраструктури науково-технічної й інноваційної діяльності в Україні, Кваша Т. К., Новіцька Г. В. (2012)
Редзюк Є. В. - Дослідження наукових підходів до визначення потенціалу фондової біржі для економіки (2012)
Богомазова В. М. - Сучасна парадигма прогнозування економічного розвитку (2012)
Литвинова В. В. - Формування інноваційної інфраструктури в Україні, Поліщук В. І., Грабовський Б. О. (2012)
Мусіна Л. А. - Зелені технології й інновації як рушій економічного зростання: державна політика і перспективи розвитку (2012)
Кургузенкова Л. А. - Питання інтеграції стратегії зеленої економіки в суспільно-економічне життя України, Матусевич В. В. (2012)
Галіцин В. К. - Формування державного замовлення на підготовку бакалаврів, Кочарян І. С. (2012)
Драганов Б. Х. - Енергетичні ресурси і еволюція їхнього розвитку (2012)
Тимашова Л. А. - Управління ризиками віртуального підприємства з використанням еволюційних алгоритмів, Резниченко Р. В. (2012)
Корбут В. Б. - Автоматизована система керування осепрокатним станом, Ієвлєв М. Г. (2012)
Кривулькін І. М. - Дослідження ефективності впливу деззасобів на плісняві гриби під час довгострокового зберігання мікрофільмів, Бражнікова Д. О., Ткаченко В. П., Жемерова К. Г., Кишинець Н. В., Дубина О. М. (2012)
Суднобудування (2012)
Металургія (2012)
Хімічні технології (2012)
Нобелівська премія – 2012 (2012)
Перелік дисертаційних досліджень, захищених в Україні з наукової спеціальності "Економічні науки" (2012.01.01–2012.10.16) (2012)
Реферати (2012)
Титул, зміст (2015)
Климова Е. М. - Диагностические и прогностические маркеры миастенических и холинергических кризов и их профилактика при различных фенотипах миастении, Бойко В. В., Дроздова Л. А., Краснояружский А. Г., Лавинская Е. В., Калашникова Ю. В., Скок М. В. (2015)
Лупальцов В. И. - Ультразвуковая диагностика ранних интраабдоминальных осложнений у больных с распространенным перитонитом, Ягнюк А. И., Китченко С. С. (2015)
Шаповал С. Д. - Застосування подовженої блокади сідничного нерва у хворих на ускладнений синдром діабетичної стопи, Савон І. Л., Софілканич М. М., Бєлінська В. О. (2015)
Белозеров И. В. - Хроническая анальная трещина у больных с сахарным диабетом 2-го типа с позиции концепции коморбидности, Тамм Т. И., Цодиков В. В. (2015)
Велигоцкий Н. Н. - Сравнительная оценка способов панкреатоеюноанастомоза и частота развития послеоперационного панкреатита при панкреатодуоденальной резекции, Арутюнов С. Э., Тесленко И. В., Клименко М. В., Скалий Н. Н. (2015)
Запорожченко Б. С. - Хирургические аспекты комплексного лечения очагового поражения печени, Муравьёв П. Т., Горбунов А. А., Бородаев И. Е., Шарапов И. В., Бондарец Д. А., Шевченко В. Г. (2015)
Захарчук А. П. - Причины интраоперационных осложнений и их профилактика при лапароскопической холецистэктомии (2015)
Дронов О. І. - Хірургічне лікування первинних і рецидивних злоякісних пухлин органів тазу (2015)
Севергин В. Е. - Применение малоинвазивных методов при паллиативном лечении рака легкого, осложненного, легочным кровотечением, Грубник В. В., Шипулин П. П., Аграхари А. К., Кирилюк А. А., Тронина Е. Ю. (2015)
Русин В. І. - Анатомічні передумови компенсації кровоплину при тромбозах у кавальному венозному колекторі, Корсак В. В., Попович Я. М., Бойко С. О. (2015)
Сипливый В. А. - Особенности применения эндовазальной лазерной коагуляции в хирургическом лечении варикозной болезни нижних конечностей, Хабусев В. К., Менкус Б. В., Евтушенко А. В., Бызов Д. В., Сидельников В. В., Апалькова Я. Г. (2015)
Кополовець І. - Хірургічне лікування хворих із гострим ішемічним порушенням мозкового кровообігу при атеросклеротичних ураженнях екстракраніальних відділів сонних артерій, Сіготскі В., Франковічова M. (2015)
Скибо Ю. Н. - Временная электрокардиостимуляция в коррекции брадикардиии сердечно-легочной недостаточности при операциях на легких (2015)
Дужий І. Д. - Нові можливості хірургічного лікування хворих на хіміорезистентний поширений туберкульоз легень, Кравець О. В., Бондаренко Л. А. (2015)
Притула В. П. - Хірургічне лікування защемлених пахвинних кил у новонароджених дітей, Рибальченко І. Г. (2015)
Карпенко В. Г. - Особенности клиники "острого живота" у беременных в хирургической практике, Пасиешвили Н. М. (2015)
Бойко В. В. - Усовершенствование реваскуляризации глубоких анатомических структур функционально активных зон при ожогах IV ст., Кравцов А. В., Козин Ю. И., Исаев Ю. И., Логачев В. К. (2015)
Ковальчук А. О. - Оцінка стану кровопостачання ділянок термічного ураження та динаміки загоювання ран у хворих з опіковою травмою при місцевому застосуванні гідрогелевих регенеративних засобів та губчастих сорбуючих матеріалів, Козинець Г. П. (2015)
Дудукіна С. О. - Вибір строків оперативного втручання та результати лікування хворих з аневризматичними інтракраніальними крововиливами в залежності від наявності ангіоспазму, Кобеляцький Ю. Ю., Мацуга О. М., Стороженко Д. Ю. (2015)
Кундієв Ю. І. - Аналіз перспективних комплектів екіпіровок для військовослужбовців провідних країн світу з можливістю моніторингу життєдіяльності особового складу, Палагін О. В., Лурін І. А., Верба А. В., Савицький В. Л., Власенко О. М., Галушка А. М., Романов В. О., Галелюка І. Б., Тарабан І. А. (2015)
Стецишин Р. В. - Современные тенденции лечения камней мочеточника (2015)
Бойко В. В. - Обґрунтування вибору живлячих судин при проведенні езофагогастропластики ілеоцекальним сегментом, Шапринський Є. В. (2015)
Иванова Ю. В. - Экспериментальное исследование оценки жизнеспособности тканей на основании определения диэлектрических параметров, Бойко В. В., Криворучко И. А., Замятин П. Н., Исаев Ю. И., Кравцов А. В., Мушенко Е. В., Иванов В. К., Стадник А. М., Ткач С. В. (2015)
Лазирский В. А. - Гастропластика илеоцекальным сегментом кишечника в эксперименте, Лыхман В. Н. (2015)
Мішеніна К. В. - Морфологічне обгрунтування виникнення гострих венозних тромбозів, Невзоров В. П., Оклей Д. В. (2015)
Криворучко И. А. - Осложнения лапароскопической пластики паховых грыж, Сивожелезов А. В., Чугай В. В., Гербали О. Ю. (2015)
Леонов В. В. - Профілактика неспроможності товстокишкових анастомозів, Леонов А. В., Пак В. Я., Хамед Акіл Алі Ібрахім Аббас (2015)
Кононенко М. Г. - Про ректоцелє, Щербак А. Г., Колеснікова О. Г., Пазинюк Б. О., Дейнека В. М. (2015)
Подпрятов С. Є. - Комплексне лікування важкої хірургічної інфекції на тлі зміненої реактивності організму, Бєлоусов І. О., Корчак В. П., Подпрятов С. С., Іваха В. В. (2015)
Капшитарь А. В. - Кровоточащий дивертикул Меккеля (2015)
Салтовський О. В. - Атиповий перебіг міхурового заносу (2015)
Барнич М. М. - Мистецтво як засіб комунікації (2013)
Бігус О. О. - Розвиток сучасного танцю у Латвії в кінці XX - на початку XXI ст. (2013)
Бойко О. С. - Народний танець: перспективні напрями дослідження (2013)
Бондар І. С. - Комп'ютерні експлікації формотворення і архітектурному дизайні постмодернізму (2013)
Гамалія К. М. - Філософські системи Давнього Китаю: від оракула до формування світогляду (2013)
Гардабхадзе І. А. - Оптимізація процесів пошуку інноваційних рішень у практиці художнього проектування сцчасного костюма (2013)
Гердова Т. С. - Роль піаністів випускніків Харківської консерваторії у становленні фортепіанного відділу Донецького музичного училища (50-60-ті рр. XX ст.) (2013)
Дегтяр Д. О. - Відображення тенденцій розвитку радянського балету 1930-х - початку 1940-х років у "Лілеї" К. Дянькевича - Г. Березової (2013)
Касян В. М. - Вплив церковної музики часів Київської русі на творчість композиторів кінця XX - початку XXI ст. (2013)
Костельна М. В. - Етнорегіональні особливості у колекціях українських будинків моделей 1960-х рр. (2013)
Лавренюк О. О. - Українське козацьке вбрання: еволюція та символіка (2013)
Лебедєва К. Д. - Дизайн політичної реклами як інструмент впливу на електорат (2013)
Литовка Я. В. - "World music" як явище, породжене процесами глобалізації (2013)
Мельник М. Т. - "Ікони стилю": характеристики та вплив на розвиток моди XX ст. (2013)
Мітлицька В. А. - Музично-критична діяльність А. М. Шепелевського у Катеринославі (перше 20-річчя XX ст.) (2013)
М'якота І. В. - Театральні мотиви в творчості Михайла Казаса (2013)
Прима В. В. - Особливості гостинності як безумовного дару: до постановки проблеми (2013)
Регеша Н. Л. - Музична освіта в історичному вимірі (2013)
Совгира Т. І. - Вплив технічних засобів телебачення на естрадне мистецтво (2013)
Трофимчук О. П. - Драматургійна функція деталі в ігровому фільмі (2013)
Узікова О. В. - Характерні особливості живопису М. К. Чюрльоніса (2013)
Фадєєва К. В. - Українські народні пісні Закарпаття у творчості О. М. Яковчука (2013)
Фінгер О. М. - Кирило Стеценко і Дніпросоюз: творча співпраця митця і діячів українського кооперативного руху (2013)
Шумакова С. М. - Генезис циркового мистецтва: фактографія становлення "Харківського періоду" (2013)
Ян І. М. - Розвиток музичної культури на Слобожанщині останньої третини XIX - початку XX ст. (2013)
Пілінський В. В. - Аналіз стану інфокомунікаційних технологій в Україні за методологією DESI, Веретюк С. М. (2015)
Мельник С. В. - Метод побудови одного класу бульових функцій для криптографічних застосувань (2015)
Герасименко К. В. - Модель визначення комплексних вагових коефіцієнтів алгоритму адаптивної просторової фільтрації на основі методу сполучених градієнтів (2015)
Толюпа С. В. - Обеспечение безопасности информации в автоматизированных информационных системах, Наконечный В. С., Якименко Ю. М. (2015)
Петров А. О. - Управління оптимальним резервуванням в телекомунікаціях, Пунченко Н. О., Білик Н. М. (2015)
Демидов І. В. - Моделювання процесів обслуговування потоків запитів у розподілених сервісних мережних архітектурах, Гуськов П. О., Мухамед Мехді Ель Хатрі. (2015)
Старкова Е. В. - Анализ устойчивости ТСР-сеансов современных компьютерных сетях (2015)
Шевченко Г. В. - Математична модель мережевої рівноваги при інтернет-рекламуванні, Мушта С. С. (2015)
Торошанко Я. І. - Задачі управління надійністю телекомунікаційних мереж (2015)
Барабаш О. В. - Діагностична модель розподіленої системи інтелектуального відеоконтролю прикордонних пунктів пропуску, Бодров С. В., Мусієнко А. П. (2015)
Вавілов Є. В. - Множинне визначення дерева властивостей якості інформаційної системи (2015)
Барабаш О. В. - Методика застосування варіаційно-градієнтних методів для динамічних моделей в системах підтримки прийняття рішень , Дахно Н. Б. (2015)
Джума Л. Н. - Моделирование потока воздушных судов в зоне ответственности диспетчера Tower, Пилипёнок О. Н. (2015)
Булаковская А. А. - Алгоритм многопозиционного обнаружения источника акустического шума по смещенному сегменту пространственного спектра (2015)
Арабаджи К. - Сімейна політика країн світу: політика як система поглядів чи політика як програма дій (2014)
Балабаєва З. - Теорія зміни еліт: класика і сучасність (2014)
Безверхнюк Т. - Система управління соціальним проектом (2014)
Булгаков І. - Механізм управління промисловою безпекою в Україні з середини до кінця ХХ ст. (2014)
Гриневич В. - Децентралізація влади як складова політичної реформи в Україні: питання концепції та ідеології (2014)
Коваль З. - Терор голодом як злочинний управлінський засіб злому психологічної стійкості українського народу (2014)
Маєв А. - Регіональна політика Європейського Союзу: історія, цілі, тенденції розвитку (2014)
Нагорна Г. - Соціальне проектування як предмет наукового аналізу (2014)
Путренко О. - Державно-правовий експеримент: поняття та ознаки (2014)
Александров О. - Особливості інформаційного забезпечення діяльності органів державної влади в Україні (2014)
Бакуменко В. - Підхід до визначення паспортів спеціальностей шляхом системного аналізу державного управління (2014)
Гончаренко І. - Формування кластерної політики держави як напрям підвищення конкурентоспроможності національної економіки (2014)
Граматик І. - Еволюція органу виконавчої влади в сфері етнонаціональної політики в Україні (2014)
Грицко Р. - Маркетингова діяльність в сімейній медицині (2014)
Діденко О. - Діяльність козацьких товариств як складова національно-патріотичного виховання (2014)
Долот В. - Попит, пропозиція та ринкові механізми в охороні здоров’я, Лещенко В. (2014)
Злочевська А. - Імплементація національної системи захисту прав дітей до міжнародних стандартів та норм (2014)
Карпенко О. - Виконавчо-розпорядчий аспект нормативно-правового забезпечення сфери надання управлінських послуг в Україні (2006–2011 рр.) (2014)
Каштель В. - Надання соціальної допомоги матерям на дітей як складова державної політики України з соціального захисту населення. Порівняння механізму призначення допомоги при народженні в Україні, Росії та країнах Євросоюзу (2014)
Кіров В. - Виховання дітей і молоді в дусі здорового способу життя (2014)
Клімович С. - Government relations в РФ − минуле, сучасне, майбутнє (2014)
Коваленко Т. - Роль міністерства соціальної політики України у сфері санаторно-курортного забезпечення дітей: аспекти управління та координації (2014)
Колісніченко Н. - Кадрова політика в країнах центрально-східної Європи – держав-членів Європейського Союзу (2014)
Левицький А. - Інфраструктурне забезпечення проектної діяльності у соціальній сфері (2014)
Ляшенко О. - Імплементація державно-приватного партнерства у транспортну систему України (2014)
Малінін В. - Формування соціокультурної ідентичності у публічній політиці: ретроспектива та перспектива (2014)
Михайлов В. - Відзначення 1025-річчя хрещення Русі-України як засіб гармонізації державно-церковних відносин, Косенко Г. (2014)
Нестеряк Ю. - Міжнародні принципи врегулювання нормативно-правових відносин в інформаційній сфері (2014)
Овчаренко Ю. - Сутність та особливості державного управління Збройними Силами України у сучасних умовах (2014)
Розпутенко І. - Соціогуманітарні видатки в системі бюджетування: державно-управлінський аспект, Москаленко С. (2014)
Романенко Т. - Удосконалення організації праці керівників органів державного управління (2014)
Садовська А. - Сучасний стан та перспективи модернізації організаційно-функціональної структури забезпечення державної політики в інформаційно-комунікативній сфері України (2014)
Сакалюк О. - Використання інтерактивних методів при підготовці керівників навчальних закладів в умовах післядипломної освіти (2014)
Худоба О. - Оцінка діяльності системи охорони здоров’я України в контексті досягнення цілей розвитку тисячоліття (2014)
Яковенко К. - Організаційно-правове регулювання екологізації економіки в Україні (2014)
Бачинська І. - Поширення корупції серед чиновників: аналіз причин та загальні шляхи розв’язання. Інформаційна довідка (2014)
Кузнецова М. - Зарубіжний досвід модернізації державної служби: орієнтири для України (2014)
Мустафаєва У. - Раціональне планування розвитку кар’єри державного службовця – важливий чинник якісної професійної діяльності (2014)
Олешко О. - Нормативно-правове забезпечення управління процесами запобігання виникненню та врегулюванню конфлікту інтересів на державній службі (2014)
Терентьєв О. - Критерії розвитку професійного простору державної служби (2014)
Вдовиченко Л. - Особливості здійснення регуляторної діяльності органами місцевого самоврядування на сучасному етапі державного управління (2014)
Козлова Л. - Характер структурних зв’язків в контексті загальнокомунікативної моделі органів місцевого самоврядування (2014)
Лашкул І. - Міжнародний досвід імплементації принципів доброго врядування на місцевому рівні (2014)
Тимошенко Н. - Доступ до засідань рад як інструмент забезпечення принципу відкритості місцевого самоврядування (2014)
Бухарцев В. Н. - Оценка устойчивости массивных сооружений против сдвига в плоскости подошвы (2016)
Зайченко Н. М. - Твердение цемента с комплексной органо-минеральной расширяющейся добавкой, Назарова А. В., Маршди Косай Сахиб Ради (2016)
Талантова К. В. - Перспективы применения сталефибробетона в конструкциях индивидуальных плавательных бассейнов (2016)
Ефремов А. Н. - Методологические основы повышения термомеханических свойств огнеупорных вяжущих и бетонов на основе жидкого стекла, Киценко Т. П. (2016)
Никольский С. Г. - Ускоренный метод определения морозостойкости пористых материалов, Перцева О. Н. (2016)
Ефремов А. Н. - Влияние тонкомолотых добавок шамота и глинозема на структурно-фазовые изменения камня глиноземистого цемента при твердении и нагреве, Лищенко А. Н. (2016)
Брыжатый О. Э. - Методика экспериментальных исследований свойств высокопрочных бетонов класса В80 при циклическом нагреве до 90 °C (150 °C) и увлажнении, Кротюк В. И., Лемешенко Р. Ю. (2016)
Ефремов А. Н. - Зависимость прочности мелкозернистых прессованных шлакобетонов на основе жидкого стекла от технологических факторов, Конев О. Б. (2016)
Гаранжа И. М. - Самоуплотняющийся бетон как основа металлокомпозитных конструкций, Зайченко Н. М., Танасогло А. В., Войтова Ж. Н., Гаранжа С. В. (2016)
Губарь В. Н. - Способы повышения качества золы-унос тэс, применяемой в высококачественных бетонах, Петрик И. Ю., Жибоедов А. В. (2016)
Чурсин С. И. - Особенности крупного заполнителя из лома тяжелых бетонов, Лобзанов Е. А. (2016)
Конопацкий Е. В. - Некоторые вопросы математического моделирования физико-механических свойств строительных материалов, Бумага А. И. (2016)
Белов Д. В. - Применение самоуплотняющегося бетона при возведении монолитных железобетонных куполов (2016)
Яковенко К. А. - Сравнительный анализ многоэтажных надземных и подземных парковок (2016)
Чурсин С. И. - Повышение качества мелкого заполнителя, получаемого из отсева дробленного бетона, Поздняков А. В. (2016)
Нефедов В. В. - Композиционный строительный материал на основе полимерных и золошлаковых отходов (2016)
Лобода Е. С. - Влияние добавок на стесненную усадку высококачественных бетонов, Лахтарина С. В. (2016)
Маркин В. В. - Повышение экологической безопасности и эффективности работы канализационных очистных сооружений с помощью пробиотических средств (2016)
Петраков А. А. - Напряженно-деформируемое состояние элементов каркасного здания на плитном фундаменте при регулировании вертикального положения в пространстве, Брыжатая Е. О., Масло Н. С. (2016)
Гаранжа И. М. - Применение трубобетонных конструкций в электросетевом строительстве, Танасогло А. В., Бакаев С. Н., Лозинский Э. А., Фоменко С. А. (2016)
Югов А. М. - Технологический процесс устройства теплоизоляционной защиты резервуара 50.000 м3, Павлова И. Г. (2016)
Правук Л. Р. - Применение программного комплекса "Лира" для определения форм и частот собственных колебаний модели железобетонной дымовой трубы Н = 250 м, Машталер С. Н. (2016)
Дмитренко Е. А. - Основные типы дефектов и повреждений железобетонных конструкций транспортных сооружений, причины их возникновения, Почтар Н. В. (2016)
Домнин В. Ю. - Обогрев помещений с использованием новых стеновых блоков, Веселов А. В., Пивоварова К. А. (2016)
Скиндирёва Н. И. - Применение продуктов дробления бетонного лома в строительстве, Пилипенко А. С. (2016)
Федосихин В. С. - Архитектура экологического электросталеплавильного цеха Магнитогорского металлургического комбината, Ноздрин Н. В., Сачков В. С. (2016)
Секо Е. В. - Перспективы строительства горно-металлургических предприятий в современных условиях, Урунов Т. Ш. (2016)
Гилемханов Р. А. - Совершенствования механизма проектного финансирования инвестиционно-строительных проектов, Брайла Н. В. (2016)
Ульянов Р. С. - Перспективы применения автоматизированных комплексов диагностики и оценки параметров освещения, Шиколенко И. А., Завьялов В. А. (2016)
Прокопенко Л. В. - Интегрированная система автоматического управления теплового пункта, Логинов М. С., Цыганков М. В., Широков Л. А., Романенко Е. Н. (2016)
Короед П. С. - Повышение эффективности строительно-монтажных работ на базе внедрения роботизированных систем манипулирования, Широков Л. А. (2016)
Капинос Н. Ю. - Автоматизация приточно-вытяжной вентиляции торгового центра, Федоров Я. В., Широков Л. А. (2016)
Широков Л. А. - Автоматизация процесса центрифугирования с целью повышения срока эксплуатации установки, Егорова С. Д. (2016)
Широков Л. А. - Автоматизация ректификационной колонны, Гусарова А. А. (2016)
Маркин В. В. - Интенсификация механической и биологической очистки сточных вод с помощью пробиотического средства "Оксидол" при различных условиях введения (2016)
Заворотный Д. В. - Обеспечение циркуляции иловой смеси в аэротенках-отстойниках со взвешенным слоем, Жибоедов А. В. (2016)
Пивоварова К. А. - Использование новых дорожных ограждений для безопасности движения на автодорогах, Веселов А. В., Домнин В. Ю. (2016)
Плотников Д. А. - Анализ особенностей средств огнезащиты железобетонных конструкций, Башевая Т. С. (2016)
Добрякова Е. И. - Психологические аспекты обучения людей действиям в условиях пожара (2016)
Бречалова М. А. - Проникновение загрязняющих веществ в почву и грунтовые воды в центральном районе Донбасса (2016)
Пашковский О. П. - Прогноз выбросов вредных веществ с породных отвалов (2016)
Греков С. П. - Пожароопасность органических материалов растительного происхождения, Орликова В. П., Глушенко К. В. (2016)
Плетенецкий Р. С. - Самоспасатель гражданский для эвакуации населения при пожаре (2016)
Титул, зміст (2015)
Велигоцкий Н. Н. - Эзофагогастропластика: функциональные результаты хирургического лечения больных раком пищевода и кардиоэзофагеальной зоны, Винниченко И. А., Урсол Г. Н., Горбулич А. В. (2015)
Грубник В. В. - Непосредственные результаты проспективного рандомизированного исследования по сравнению пластик гигантских грыж пищеводного отверстия диафрагмы, Малиновский А. В. (2015)
Петрушенко В. В. - Розробка моделі для дослідження ендоскопічного ін’єкційного гемостазу в експерименті, Гребенюк Д. І. (2015)
Копчак В. М. - Мініінвазивні методи лікування ускладнених псевдокіст підшлункової залози, Копчак К. В., Хомяк І. В., Дувалко О. В., Перерва Л.О., Терешкевич І. С., Мошківський Г. Ю., Давиденко Н. Г., Романів Я. В. (2015)
Криворучко І. А. - Сучасні погляди щодо хірургічного лікування псевдокіст підшлункової залози з компресією суміжних органів, Гончарова Н. М., Чеверда В. М. (2015)
Даценко Б. М. - Реконструкции путей желчеотведения по функционально полноценному сегменту тощей кишки, Борисенко В. Б. (2015)
Ярешко В. Г. - Хирургическое лечение хронического панкреатита, Михеев Ю. А. (2015)
Суходоля А. І. - Шляхи покращення результатів хірургічного лікування ускладнених форм хронічного панкреатиту, Петрушенко В. В., Суходоля С. А., Підмурняк О. О., Козак І. О., Коломієць О. В. (2015)
Скалий Н. Н. - Дистанционная копьютерная дебитоманометрия в диагностике обструктивных заболеваний желчевыделительной системы (2015)
Ратчик В. М. - Тактика хирургического лечения осложненных форм хронического панкреатита, Бабий А. М., Пролом Н. В., Орловский Д. В. (2015)
Столярчук О. В. - Показники оксидативного стресу у диференціації різних форм гострого панкреатиту (2015)
Ткаченко А. И. - Сравнение эффективности одноэтапных и двухэтапных операций при лечении больных с холедохолитиазом, Кошель Ю. М., Ильяшенко В. В., Герасимов Д. В. (2015)
Фомін П. Д. - Вплив супутньої патології на клінічний перебіг та діагностику синдрому Меллорі-Вейсса, Пруднікова О. Б. (2015)
Тамм Т. И. - Влияние метода УЗИ на выбор объема оперативного лечения больных с острой непроходимостью кишечника, Даценко Б. М., Непомнящий В. В., Бардюк А. Я., Даценко А. Б. (2015)
Березницкий Я. С. - Хирургическое лечение пациентов с опухолью панкреатодуоденальной зоны, Дука Р. В. (2015)
Ярешко В. Г. - Хирургическое лечение рака поджелудочной железы, Отарашвили К. Н. (2015)
Урсол Г. Н. - Преимущества нового способа формирования антирефлюксного анастомоза при хиругическом лечении рака пищевода (2015)
Никоненко А. С. - Новые данные о патогенезе аневризмы брюшной аорты, Никоненко А. А. (2015)
Шаповал С. Д. - Стан мікроциркуляторного кровотоку нижніх кінцівок в залежності від рівня оклюзії магістральних судин у хворих на цукровий діабет ІІ типу, Савон І. Л., Максимова О. О., Бєлінська В. О. (2015)
Русин В. І. - Характеристика кровопостачання нижньої кінцівки при оклюзійно-стенотичних ураженнях дистального артеріального русла, Корсак В. В., Русин В. В., Горленко Ф. В., Лангазо О. В., Машура В. В., Носенко О. А. (2015)
Кополовець І. - Результати хірургічного лікування судинно-мозкової недостатності у хворих із патологічною звивистістю внутрішніх сонних артерій, Сіготскі В., Франковічова M. (2015)
Дужий І. Д. - Симультанні хірургічні втручання у хворих на відносно поширений хіміорезистентний туберкульоз легень, Кравець О. В. (2015)
Кутовой А. Б. - Модифицированный алгоритм диагностики и лечения пострадавших с доминирующей сочетанной краниоабдоминальной травмой, Чайка В. А., Родинская Г. А. (2015)
Белов А. В. - Анализ результатов оперативного восстановления реберного каркаса при травме грудной клетки, Дука Н. В., Юрко О. А., Боровский Е. И., Мертинс К. Г., Тоноян Д. В. (2015)
Рилов А. І. - Відкриті пошкодження нижньої порожнистої вени у поєднанні з травмою дванадцятипалої кишки і підшлункової залози, Найдьонов О. Д., Нікітін В. В., Данилюк М. Б. (2015)
Беленький В. А. - Особенности оказания квалифицированной хирургической помощи травмированным и раненым в грудь, Бородай В. А., Негодуйко В. В., Михайлусов Р. Н. (2015)
Черкун О. Ю. - Можливості корекції лікувальної тактики у постраждалих з тяжкою краніоабдомінальною травмою, Шейко В. Д., Ситнік Д. А., Кас’ян В. В., Рибалка Я. В. (2015)
Дудукіна С. О. - Зміни кислотно-лужного стану артеріальної крові у пацієнтів з ускладненими інтракраніальними аневризматичними крововиливами при проведенні терапевтичної гіпотермії, Панченко Г. В., Кобеляцький Ю. Ю., Мацуга О. М. (2015)
Бойко В. В. - Повреждения магистральных артерий конечностей (актуальность, общие вопросы, классификация). Часть 1, Лурин И. А., Тарабан И. А., Дрозд И. А. (2015)
Велигоцкий А .Н. - Выбор эндоскопического лечения полипов желудка, Шадрин О. В., Бойко Л. А., Ерицян А. А. (2015)
Ивченко А. Л. - Рак яичников: современные аспекты диагностики (2015)
Бойко В. В. - Лікування рубцевих стриктур стравоходу, Шапринський В. О., Шапринський Є. В. (2015)
Мішалов В. Г. - Спосіб виконання комбінованих лапароскопічних операцій у хворих з птозом передньої черевної стінки, Кондакова О. Ю., Маркулан Л. Ю., Балабан О. В., Огороднік Т. О., Іванцок В. М. (2015)
Ганжий В. В. - Роль новых технологий в симультантных оперативных вмешательствах на органах брюшной полости с использованием SILS методики и генератора автоматической биологической сварки живых мягких тканей, Ганжий И. Ю., Бойко К. А. (2015)
Сипливый В. А. - Хирургическое лечение перфоративной гастродуоденальной язвы. Выбор методики операции с учётом качества жизни, Доценко В. В., Петюнин А. Г., Бызов Д. В., Евтушенко А. В. (2015)
Диброва Ю. А. - Стенозирующие мембраны желудка и двенадцатиперстной кишки, Кучерук В. В., Пустовит А. А., Щитов А. В. (2015)
Березницкий Я. С. - Опыт применения инфликсимаба в терапии болезни Крона и неспецифического язвенного колита, Гапонов В. В., Сулима В. Ф., Малиновский С. Л., Ющенко И. В., Жмуренко Э. В. (2015)
Шевченко С. И. - Выбор объема оперативного вмешательства у больных с диффузным токсическим зобом в сочетании с эндокринной офтальмопатией, Цыганенко О. С. (2015)
Бойко В. В. - Клинический случай применения видеоторакоскопии в диагностике повреждений коронарных сосудов сердца при колото-резаном ранении органов грудной клетки, Скибо Ю. Н., Бучнева О. В., Аветян А. М., Гафт К. Л., Поливенок И. В. (2015)
Пронин В. А. - Редкий вид внутренней грыжи живота (2015)
Николай Николаевич Велигоцкий. К 75-летию со дня рождения (2015)
Саржан А. В. - О проблеме дальней транспортировки тепла, Безбородов Д. Л. (2016)
Левин В. М. - Статистические свойства прочности сечений больших размеров, Горяинов В. В. (2016)
Рыбак М. Э. - Определение коэффициента готовности для распределительных газовых сетей, Головач Ю. А. (2016)
Голубов И. В. - Технологические аспекты применения грейферов на земляных работах (2016)
Сотникова В. А. - Применение GNSS-технологий при передаче осей на монтажный горизонт, Соловей П. И., Переварюха А. Н., Волощук О. В. (2016)
Савенков Н. В. - Применение на многоцилиндровых двигателях зарубежного производства российской микропроцессорной системы управления, Бутенко В. В. (2016)
Петутина А. А. - Особенности установления зон с особым правовым режимом, Назаров Г. А. (2016)
Жуковец Е. С. - Экология малых рек. Проблемы и пути их решения, Зверева Е. А., Сельская И. В., Сорока В. А. (2016)
Лебеденко П. В. - Усиление железобетонных конструкций композитными материалам, Прядко Н. В. (2016)
Волков А. С. - Дефекты и повреждения высотных железобетонных дымовых труб, методы ремонта и усиления, Правук Л. Р. (2016)
Шевченко А. А. - Содержание тяжелых металлов в плодах яблони в городских условиях, Дорошенко Т. Ф. (2016)
Бочоришвили В. А. - Практическое применение информационного моделирования с использованием ПК Текла при проектировании промышленных зданий и сооружений, Дмитренко Е. А., Машталер С. Н., Недорезов А. В. (2016)
Шаторина М. Н. - Использование технологий информационного моделирования в современном строительстве, Переварюха Н. А., Пархоменко С. И., Дмитренко Е. А., Недорезов А. В., Волков А. С. (2016)
Баркалова Е. И. - Архитектура как воплощение мировоззрения древнерусского человека, Северилова П. В. (2016)
Ермоленко А. Н. - Роль социализации молодёжи, Гончарова Т. В. (2016)
Филатова Д. В. - Поэзия Сюнтаро Таникава и его "Тысяча бумажных журавликов", Назар Р. Н. (2016)
Потапова В. В. - Субстандартная лексика и культура речи, Чернышова Л. И. (2016)
Сидненко С. С. - В. И. Даль – собиратель народных слов, Гапонова Т. Н. (2016)
Кушнир К. И. - Лексические особенности лирических миниатюр в. Солоухина, Кольцова Л. М. (2016)
Носков А. С. - Особенности конфессионального стиля речи, Ковалева Н. А. (2016)
Ткаченко Е. И. - Лексико-семантические особенности фамилий студентов нашей группы (ТСК 47б), Новикова Ю. Н. (2016)
Закирова А. В. - Выражение категории вежливости в формулировках заданий в учебных пособиях по немецкому языку, Котюрова И. А. (2016)
Кузьменко А. Н. - Совершенствование технологий обессоливания воды, Высоцкий С. П. (2016)
Ткаченко В. С. - Накипеобразование в теплофикационных системах, Высоцкий С. П. (2016)
Высоцкий С. П. - Очищение биодизельного топлива с использованием ионообменной смолы, Багмет В. А. (2016)
Захарченко Д. А. - Стратегические приоритеты социального и экономического развития городов Донбасса, Рубек Н. А. (2016)
Ковтунець О. С. - Прийоми лексикографічної актуалізації релігійної лексики (2016)
Малишева М. А. - Прагматична поняттєва сутність дискурсу та її природа у релігійній мовленнєвій діяльності (2016)
Микитюк О. Р. - Семантичне навантаження релігійної лексики у творі Дмитра Донцова "Дух нашої давнини" (2016)
Міняйло Р. В. - Українське рибальське назовництво і сфера сакрального (2016)
Набитович І. - Sacrum (сакральне) / profanum (профанне) versus святе (священне) / світське: концептуальна парадиґма семантики в літературознавчих та культурологічних дослідженнях (2016)
Поворознюк С. І. - Бібліїзми як стилістичні маркери поетичного дискурсу Юрія Іздрика (на матеріалі збірки "Календар любові") (2016)
Попович М. М. - Про сакралізацію мовної категорії особи (2016)
Процик І. Р. - "Команда футбольних святих" або релігійна лексика в художніх текстах футбольної тематики (2016)
Решетняк О. О. - Парадигма бібліонімів як вербалізаторів дуальної опозиції життя / смерть у сакральному дискурсі (2016)
Сірант А. М. - Експлікація концепту гріх у "Кобзарі” Т. Г. Шевченка (2016)
Ткаченко Ю. В. - Дискурсивна рецепція релігійних свят у радянській пресі: мовні засоби відчуження й рефреймінгу (2016)
Фаріон І. Д. - Листи Івана Пулюя як джерело історії перекладу Біблії (2016)
Царалунга І. Б. - Особливості вокалізму староукраїнської мови в пам’ятках конфесійного стилю північноукраїнського ареалу XІV ст. (2016)
Чибор І. С. - Реалізація язичницьких уявлень про сутність Бога в українській фразеології (2016)
Швидка Н. В. - Архетипно-символьна опозиція світло / темрява в біблійному дискурсі (2016)
Гладка В. А. - Місце фразеологічної номінації у типології номінативних процесів (на матеріалі французької мови (2016)
Князян Д. Х. - Граматико-стилістичні засоби в творі Ремона Кено "Вправи зі стилю", Млинчик А. В. (2016)
Соболєва О. В. - Графічні особливості друкованих тестів (2016)
Бронських С. В. - Таємниці традиційних сюжетів (на матеріалі романів М. Булгакова "Майстер і маргарита" та В. Ручинського "Повернення Воланда, або Нова дияволіада" (2016)
Любімова О. В. - Строфіка і римування в поетичних творах Володимира Самійленка 90-х років ХІХ століття (2016)
Чистяк Д. О. - Проблема структури художнього концепту у вітчизняній філології: здобутки, лакуни та перспективи (2016)
Титул, зміст (2015)
Ковалевська А. В. - Концептуальні передумови посилення регіональної диференціації, Поспєлов О. В., Шульга О. В. (2015)
Тульчинская С. А. - Механизм привлечения инвестиционных ресурсов в условиях наращивания угроз и рисков, Чорний Б. П. (2015)
Замазій О. В. - Інституціалізація ринків і проблеми зростання промислових підприємств (2015)
Безрукова Н. В. - Сучасна архітектура глобальної економіки: аналіз змін та тенденцій, Свічкарь В. А. (2015)
Кобилянська А. В. - Економічне співробітництво України з ГУАМ у контексті функціонування СНД і ПВЗВТ з ЄС (2015)
Курочкіна І. Г. - Аналіз тенденцій розвитку світової торгівлі товарами та послугами (2015)
Пйонтко Н. Б. - Зарубіжні моделі фінансового вирівнювання та перспективи їх упровадження в Україні (2015)
Григорова-Беренда Л. И. - Международная конкурентоспособность предприятий "макиладорас" в условиях функционирования НАФТА: опыт для Украины (2015)
Севостьянова Г. С. - Реформування системи державних закупівель в умовах євроінтеграційних процесів (2015)
Білик Р. Р. - Механізми та інструменти забезпечення економічної безпеки регіонів України в процесі децентралізації (2015)
Харук К. Б. - Вплив реформи місцевого самоврядування в Україні на формування та розвиток трудового потенціалу (2015)
Гольтяєва Л. А. - Статистичний аналіз тенденцій розвитку та структури фінансування вищої освіти України (2015)
Бойко С. В. - Фінансова думка України як навчальна дисципліна та складова формування професійної компетентності майбутніх фінансистів (2015)
Сущенко О. А. - Формування підходу до кластерного управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств в умовах глобальної конкуренції, Труніна І. М. (2015)
Варцаба В. І. - Теоретичні аспекти інноватизації управління розвитком регіональних суспільних систем на основі комплексу феноменів "сінтелектика – синергія – синархія" (2015)
Гурьянова Л. С. - Методы обоснования индикаторов в системе управления сбалансированностью социально-экономического развития регионов (2015)
Криворучко М. Ю. - Ресурсна орієнтованість експорту та імпорту як фактор соціально-економічного розвитку регіонів України (2015)
Литвиненко К. О. - Матриці соціальних рахунків як інструмент дослідження впливу комерційної нерухомості на національну економіку (2015)
Рудніченко Є. М. - Формування моделі оптимізації інформаційно-аналітичного забезпечення управління витратами промислового підприємства, Лісовський І. В. (2015)
Шуба М. В. - Україна в міжнародних рейтингах інвестиційної привабливості: аналіз поглядів світових агенцій та організацій (2015)
Романчук З. З. - Удосконалення фінансового регулювання залучення інвестиційних ресурсів в економіку України, Ванькович Д. В. (2015)
Пілько А. Д. - Інвестиційний клімат та інвестиційний потенціал регіону як об'єкти моделювання, Кіс В. В. (2015)
Сігаєва Т. Є. - Методичний підхід до визначення економічної ефективності інвестиційних проектів (2015)
Плєшакова Н. А. - Інноваційний розвиток як гарантія фінансової стабільності України (2015)
Валіулліна З. В. - Вплив євроінтеграційних процесів на науково-технологічний розвиток в Україні (2015)
Лисенко А. О. - Оцінка ефективності управління витратами на експлуатаційне утримання автомобільних доріг, Машлякевич А. О. (2015)
Олійник Є. В. - Сценарне планування процесів відтворення основних засобів промислових підприємств (2015)
Скриньковський Р. М. - Внутрішній аудит системи корпоративного управління та діагностика ринкової вартості підприємства, Процюк Т. Б., Костюк Н. Р. (2015)
Виниченко Е. Н. - Морфологический анализ системы контроля социально-экономического развития предприятия (2015)
Кунченко М. О. - Управління інформаційними потоками в системі бюджетування підприємств торгівлі (2015)
Палант О. Ю. - Дослідження техніко-економічних показників та стану галузі міського електричного транспорту України (2015)
Шимко О. В. - Організаційно-економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності роздрібних торговельних підприємств (2015)
Солов’янчик А. В. - Розвиток франчайзингових відносин у туристичній індустрії (2015)
Папп В. В. - Туристичний потенціал національних природних парків (на прикладі Закарпатської області) (2015)
Гелеверя Є. М. - Економіко-правове забезпечення формування накопичувальних фондів об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (2015)
Романенко Л. Ф. - Аналіз діяльності девелоперських компаній на ринку нерухомості України, Прокопенко В. Ю., Столбова М. А. (2015)
Москаленко К. І. - Методичний підхід до оцінки залежності підгалузей машинобудування від зовнішньоекономічної діяльності (2015)
Вінниченко О. В. - Організаційно-економічні основи діяльності товарних бірж з реалізації сільськогосподарської продукції (2015)
Косата І. А. - Сутність та класифікація основних видів інтегрованих структур бізнесу (2015)
Мельник Т. О. - Забезпечення інфраструктури розвитку малого підприємництва в Україні (2015)
Августова О. О. - Проблемні питання організації управлінського обліку на рибопереробних підприємствах (2015)
Харламова О. В. - Варіанти організації процесу переходу на складання фінансової МСФЗ-звітності (2015)
Семенюк Л. В. - Облік та аналіз витрат у системі управління продуктом закладів ресторанного господарства (2015)
Касич А. О. - Програмно-цільове бюджетування як інструмент управління сталим розвитком господарства (2015)
Єніна-Березовська А. О. - Проблеми взаємодії принципів побудови бюджетної та податкової систем у процесі реалізації податково-бюджетної політики (2015)
Рудик Н. В. - Монетарна складова системи макрофінансових індикаторів (2015)
Яворська Т. В. - Стратегія державного регулювання страхового підприємництва в Україні – відповідь на сучасні виклики та загрози (2015)
Вядрова І. М. - Формування ресурсної бази банків на основі заощаджень населення: теоретичні аспекти та українські реалії, Добровольська І. О. (2015)
Карчева Г. Т. - Системний аналіз прибутковості діяльності банків України (2015)
Біляєва В. Ю. - Визначення рівня фінансової стійкості банків України (2015)
Портна О. В. - Індикатори сукупного фінансового потенціалу України (2015)
Степанова Г. М. - Особливості розвитку вітчизняного механізму грошово-кредитного регулювання (2015)
Нікітан Н. О. - Удосконалення показників виконання Державних цільових програм для контролю видаткової частини бюджету (2015)
Близнюк О. П. - Тенденції використання позикових фінансових ресурсів у діяльності торговельних підприємств України та методичні аспекти їх планування в довгостроковому періоді, Іванюта О. М. (2015)
Педченко Н. С. - Функціональна модель фінансового забезпечення діяльності інститутів спільного інвестування, Дуда М. О. (2015)
Лотоцький В. А. - Оцінювання здатності авіакомпанії до розвитку партнерської взаємодії з банками (2015)
Тягунова З. А. - Развитие SPA-индустрии: управленческий аспект, Бондаренко В. М. (2015)
Гришова І. Ю. - Теоретико-методологічні основи управління реструктуризацією переробних підприємств аграрного виробництва, Бондаренко В. М. (2015)
Мельникова О. А. - Національний брендінг як чинник соціально-економічного розвитку України (2015)
Рябик Г. Є. - Економічне обґрунтування маркетингових заходів щодо розвитку конкурентних переваг підприємства (2015)
Sadovska I. B. - Conceptual Framework of Formation of the Accounting Policy of Managerial Accounting, Blyakharchuk M. O. (2015)
Семенова В. Г. - Удосконалення системи управління інтелектуальною власністю кабельних підприємств (2015)
Коюда В. О. - Методологічний підхід до бізнес-планування розвитку підприємства, Пасько М. І. (2015)
Бондарева Т. И. - Классификатор бизнес-моделей, ориентированный на бизнес-процессы (2015)
Іванов Ю. Б. - Економічні експертизи стратегічних рішень у системі стратегічного управління розвитком підприємств, Капустник С. К. (2015)
Мінєнкова О. В. - Аналіз сучасних аналітичних методів управління діяльністю підприємства (2015)
Петренко А. А. - Методический подход к определению приоритетности управленческих функций при формировании адаптивной системы профессионального обучения персонала (2015)
Семенченко А. В. - Удосконалення кадрової безпеки як елементу посилення фінансово-економічної безпеки підприємства (2015)
Stetsenko V. V. - The Complex System for Management of Marketing Communications in Enterprises (2015)
Петішкова Д. - Методи дослідження середньовічних текстів у часи цифрових технологій ("стара" й "нова" філологія, віртуальне дослідницьке середовище – цифрова бібліотека "Manuscriptorium") (2015)
Качур І. - Проблема і сучасні методи ідентифікації стародрукованих контрафактних видань (2015)
Швидкий В. - Начерк до методології вивчення соціальних відхилень (2015)
Дорошко М. - Окупація радянською Росією Наддніпрянської України в 1917–1920 роках. Як це було (2015)
Кот С. - Проблема повернення і реституції культурних цінностей, втрачених унаслідок Другої світової війни, в сучасних українсько-польських міждержавних відносинах (2015)
Бондарчук П. - Віруючі УРСР і позацерковна культурна сфера (середина 1940-х – середина 1980-тих років) (2015)
Янковська О. - Зарплата, пенсія, позики та ціни як чинники матеріально-побутового стану трудящих УРСР (друга половина 1940-х – середина 1960-тих років), Даниленко О. (2015)
Смольніцька М. - Материнство як соціальна роль (друга половина 1940-х – перша половина 1960-тих років) (2015)
Безлюдна І. - Вихованці дитячих будинків у "зовнішньому" світі: труднощі виживання у повоєнний період (за документами Центрального державного архіву громадських об'єднань України) (2015)
Голик Р. - Через соцреалізм до постмодерну: радянський і пострадянський етапи історії читання в Галичині (2015)
Русначенко А. - Книжки бажані й небажані в УРСР у 1960–1980-ті роки (2015)
Зубко Н. - Ринок навчальної книги в Україні: тенденції розвитку в роки незалежності (2015)
Марціняк Н. - Книжкова торгівля України в умовах перебудови: від кризи до реформ (2015)
Микитин Т. - Книжкові виставки-ярмарки у контексті міжнародного культурного обміну (2015)
Карліна О. - Спроба реконструкції фонду бібліотеки Луцького єзуїтського колегіуму (за матеріалами Державного архіву Волинської області) (2015)
Осташ Л. - Реєстр Війська Запорозького 1649 року: варіант лексикографічного опрацювання, Осташ Р. (2015)
Мудрий М. - Джерела до історії Руського собору 1848 року (2015)
Matwijów M. - Sprawy ukraińskie w działalności Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w latach 1827–1945 (2015)
Кебузинська К. - Les brouillards galiciens: галицькі оповідання Захер-Мазоха у французьких перекладах, 1870–1900 (2015)
Прищепа О. - Шляхи поширення книги в культурному просторі міст Правобережної України (ХІХ – початок XX століття) (2015)
Аркуша О. - Щоденники Теофіла Грушкевича як джерело до вивчення світогляду української інтелігенції в Галичині кінця XIX – початку XX століття (2015)
Терлюк І. - Популярні збірники права австрійської Галичини другої половини XIX – початку XX століття як джерело вивчення правової думки і суспільно-політичних процесів (2015)
Хома І. - Невідомі рукописні спогади Осипа Назарука про військово-політичні події в Україні першої половини листопада 1918 року (2015)
Konopka M. - Lwowskie wydania na czarnej liście cenzury rosyjskiej w latach 1865–1904 (2015)
Wójcik E . - Produkcja wydawnicza w wielonarodowym Lwowie – postulaty badawcze (2015)
Dzieniakowska J. - "Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego" (1921–1939) jako źródło do dziejów szkolnictwa międzywojennego Lwowa (2015)
Заболотна І. - Джерелознавчі студії Івана Крип'якевича (2015)
Доброчинська В. - Спогади Надії Шульгиної-Іщук як джерело до вивчення культурно-освітніх процесів в Україні першої третини XX століття (2015)
Пасічник В. - Моріс Равель у Львові (1932): реконструкція події за матеріалами польської та української періодики (2015)
Лаас Н. - Із закордонних архівів: невідоме інтерв'ю Юрія Лавріненка (Нью-Йорк, 1951) (2015)
Чухліб Т. - "Захалявні" записники з особового фонду Василя Чухліба у ЦДАМЛМ України як джерело до вивчення творчої майстерні письменника (2015)
Денисенко Г. - Культурна спадщина про Першу світову війну у формуванні історичної пам'яті в сучасній Україні, Денисенко О. (2015)
Ковпаненко Н. - Дослідження історико-художньої спадщини в Україні в 1917–1920-ті роки (2015)
Скрипник П. - Роль Михайла Грушевського у заснуванні народного училища ім. С. Ф. Грушевського (2015)
Катаргіна Т. - Внесок митців української діаспори в культурну спадщину за кордоном (2015)
Відомості про авторів (2015)
Інформація про "круглий стіл" "Горбачовська "перебудова”: український контекст (до 30-річчя проголошення курсу)" (м. Київ, Інститут історії України НАН України, 21 травня 2015 р.) (2016)
Смолій В. - Горбачовська "перебудова": український контекст (до 30-річчя проголошення курсу) (2016)
Шаповал Ю. - Остання барикада: Володимир Щербицький під час "перебудови", Якубець О (2016)
Мартинов А. - "Перебудова" і посткомуністична трансформація країн Центрально-Східної Європи (2016)
Горенко О. - Горбачовська "перебудова" в контексті проблеми стилю мислення (2016)
Смольніцька М. - Горбачовська "перебудова" як офіційний шлях до опанування радянськими громадянами приватної діяльності (2016)
Ковпак Л. - Соціальні гасла "перебудови": спроби їх реалізації та уроки для сьогодення (на прикладі житлової проблеми в Україні в другій половині 1980-х — початку 2000-х років) (2016)
Кузьменко Ю. - Зловживання владою працівниками партійно-радянської номенклатури в анонімних листах періоду "перебудови" (2016)
Латиш Ю. - Антиалкогольна кампанія Михайла Горбачова: причини, здобутки і втрати (2016)
Булгакова О. - "Перебудова" в долі наукової інтелігенції: академік Іван Лукінов (2016)
Швидкий В. - Особливості проявлення деяких соціальних девіацій за часів горбачовської "перебудови": ромський фактор (2016)
Журавльов Я. - Тематика звернень громадян до ЦК КП України періоду "застою": загальний огляд (за матеріалами Центрального державного архіву громадських об’єднань України) (2016)
Бондарчук П. - Функціонування елементів радянської ідеології як квазірелігійних: сакралізація профанного (2016)
Кот С. - Проблеми повернення культурних цінностей в українсько-російських міждержавних відносинах (1991–2015 років) (2016)
Скрипник П. - Михайло Грушевський і Львівський університет (2016)
Денисенко Г. - Меморіальний простір України у формуванні історичної пам’яті, Денисенко О. (2016)
Ковпаненко Н. - До історії вивчення й збереження історико-художньої спадщини в Україні (середина 1940-х — середина 1960-х років) (2016)
Катаргіна Т. - Зарубіжна історіографія з питань захисту та збереження культурної спадщини (2016)
Рудий Г. - Формування інформаційно-пропагандистського потенціалу київської преси 1918–1920 років як чинник становлення більшовицького режиму в Україні (2016)
Ковальчук І. - Акція УПА 12 січня 1945 року в районному центрі Городниця Житомирської області (історіографічний та джерельний аспекти) (2016)
Лаас Н. - Із закордонних архівів: невідомі інтерв’ю Григорія Костюка (Німеччина, 1950–1951 роки) (2016)
Гуржій О. - Іван Костянтинович Білодід (2016)
Васильєва Н. - На пошану кандидата філологічних наук Галини Петрівни Герасимової (до 80-річчя від дня народження). Біографія (2016)
Спогади про студентське життя / Інтерв’ю з Герасимової Галиною Петрівною /нар. 16.09.1935/, записане 7 грудня 2007 р. Наталією Хоменко (2016)
Швидкий В. - ... і ще кілька слів (спомин на пошану Галини Петрівни Герасимової) (2016)
Бачинський Д. - Рецензія на монографію Кіндрачук Надії "За Україну незалежну (роль народного руху у здобутті незалежності України: 1989–1991 рр.)". — Івано-Франківськ: "Наір", 2013. — 208 с. (2016)
Надточій П. П. - Радіоекологічна складова як компонент програм соціально-економічного розвитку регіонів, Білявський Ю. А., Мартенюк Г. М. (2016)
Веремеєнко С. І. - Розробка методики прогнозування вмісту радіонуклідів в сільськогосподарській продукції, Мороз O. С. (2016)
Мислива Т. М. - Важкі метали і мікроелементи в органах й тканинах представників їх тіофауни малих річок Житомирського Полісся (2016)
Семенова О. І. - Гігієнічна оцінка стічних вод свинокомплексу, Бублієнко Н. О., Марченко О. Д., Тимощук-Марценюк Т. М. (2016)
Іваненко О. В. - Транслокація кобальту у сільськогосподарські культури, Тогачинська О. В., Тимощук-Марценюк Т. М., Котельницька Г. М. (2016)
Трофименко П. І. - Запаси органічного вуглецю у дерново-підзолистих орних ґрунтах Полісся України, Трофименко Н. В., Зубова О. В., Карась І. Ф. (2016)
Moroz M. S. - Biological activity manganese nano-aquachelat in an artificial diet Podisus maculiventris Say (2016)
Дереча О. А. - Ефективність сумісного застосування мікроелементів і фунгіцидів на смородині чорній проти антракнозу, Бакалова А. В. (2016)
Ключевич М. М. - Розвиток мікозів тритикале озимого залежно від мінерального живлення і систем захисту в Поліссі України (2016)
Гамаюнова В. В. - Підвищення продуктивності ярих зернових культур шляхом оптимізації живлення рослин в умовах Степу України, Дворецький В. Ф. (2016)
Гамаюнова В. В. - Значення попередника у формуванні зернової продуктивності озимих культур в умовах Степу України, Литовченко А. О., Музика Н. М. (2016)
Антоненко О. Ф. - Вплив строків сівби та мікродобрив на розвиток рослин ріпаку озимого в умовах Правобережного Лісостепу України, Савчук Ю. М. (2016)
Данильченко О. М. - Урожайність і якість насіння кормових бобів та сочевиці залежно від інокуляції бактеріальними препаратами і внесення мінеральних добрив, Жатова Г. О. (2016)
Нідзельський В. А. - Агробіологічні засади вирощування бобів кормових (2016)
Ковбасюк П. У. - Високоврожайні, люцерно-злакові травосумішки в інтенсифікації та біологізації кормовиробництва, Бойко М. В. (2016)
Марченко А. Б. - Імунологічна оцінка колекційних сортозраків Callistephus chinensis L. Ness. проти Fusarium оxysporum Schlecht (2016)
В’юнцов С. М. - Формування продуктивності льону-довгунця залежно від застосування мікробного препарату поліміксобактерин (2016)
Дідора В. Г. - Фактори родючості ґрунту за вивчення елементів технології вирощування сої, Деребон І. Ю., Саврисих Л. Д. (2016)
Куян В. Г. - Стан земельних ресурсів Житомирщини та шляхи оптимізації їх використання, Євтушок І. М., Марцинівський М. В. (2016)
Макаренко Н. А. - Цитотоксичність нанопрепаратів, що застосовуються у рослинництві, Рудніцька Л. В. (2016)
Власенко В. А. - Характеристика врожайності комерційних сортів пшениці м'якої озимої, різного еколого-генетичного походження в умовах північно-східного Лісостепу України, Осьмачко О. М. (2016)
Куян В. Г. - Інтенсифікація технологій вирощування плодів сливи у різних грунтово-кліматичних умовах (2016)
Al-Araji F. S. - Evaluation of using terrarich-antitox on broiler performance during mycotoxicosis, Gromov I. N., Bolshakova E. I., German S. P., Bуkovskaya M. M. (2016)
Al-Araji F. S. - Evaluation of terrarich-antitox on hematological and immunological parameters of broilers fed mycotoxin contaminated ration and vaccinated against infectious bursal disease, Gromov I. N., Bolshakova E. I., German S. P., Bуkovskaya M. M. (2016)
Галат В. Ф. - Поширення кишкових паразитозів у сільськогосподарських птахів у господарствах Житомирської області, Довгій Ю. Ю., Довгій М. Ю. (2016)
Горальська І. Ю. - Вплив експериментального згодовування хлориду хрому кролям на їх гематологічні показники, Волківський І. А. (2016)
Глєбова Ю. А. - Вплив на здоров’я людини харчових яєць за різних способів споживання, Вертійчук А. І. (2016)
Драгальчук А. І. - Виживаємість яєць фасціол у довкіллі зони Житомирського Полісся, Довгій Ю. Ю. (2016)
Зажарська Н. М. - Порівняльна характеристика показників якості молока кіз німецької білої, альпійської та англо-нубійської порід, Грамма В. О. (2016)
Котелевич В. А. - М’ясо кролів – важливий резерв органічного виробництва (2016)
Нагорна Л. В. - Ектопаразитози водоплавної птиці в умовах дрібнотоварного ведення галузі (2016)
Полтавченко Т. В. - Стан захворюваності риб на крустацеози у Рівненській області (2016)
Фасоля В. П. - Клінічні симптоми, гематологічні показники та диференційна діагностика за гіпотитреозу собак у віковому аспекті, Лігоміна І. П. (2016)
Фасоля В. П. - Фізичні, хімічні і мікроскопічні показники сечі у здорових домашніх котів, Лігоміна І. П. (2016)
Кухарець С. М. - Динаміка руху складових субстрату в обертових реакторах (2016)
Безвесільна О. М. - Підвищення точності вимірювання двоканального авіаційного гравіметра, Войцицький М. А., Войцицький А. П. (2016)
Войцицький А. П. - Аналіз причин погіршення якості показників електроенергії, які характеризують форму напруги, Колос Ю. А. (2016)
Міненко С. В. - Аналіз залежності інтенсивності продуктивного фотосинтезу від режимів мікроклімату в індустріальних теплицях, Савченко В. М., Крот В. В. (2016)
Міненко С. В. - Класифікація способів зняття перегріву рослин в індустріальних теплицях, Савченко В. М., Крот В. В. (2016)
Грудовий Р. С. - Результати експериментальних досліджень величини травмування зерна під час транспортування гвинтовим конвеєром з рівнозбільшеним кроком витків (2016)
Осипчук О. Ю. - Дослідження енергетичної ефективності реакторів-розділювачів із тарілчастим змішувачем, Павленко М. Ю., Чуба В. В. (2016)
Коновалов О. В. - Підвищення енергоефективності вихрових теплових насосів, Горкуша М. А. (2016)
Сазонов А. Ю. - Обгрунтування структурних параметрів біогазових та когенераційних установок як альтернативного джерела енергії, Новосилецький Ю. Л. (2016)
Ємець Б. В. - Моделювання показників тягово-швидкісних властивостей автомобіля під час його роботи на водопаливних емульсіях, Пустовіт С. В., Поліщук О. С., Ємець Л. В. (2016)
Цивенкова Н. М. - Дослідження теплопродуктивності прямопотокового газогенератора на соломі, Голубенко А. А. (2016)
Ярош Я. Д. - Перспективи та проблеми використання відновлювальних джерел енергії для сушіння сільськогосподарських матеріалів (2016)
Грабар І. Г. - Моделювання закономірностей розповсюдження пружних хвиль в лужно-галоїдних монокристалах (2016)
Щербакова Н. С. - Визначення натуральності вершкового масла, Передера Ж. О., Передера С. Б. (2016)
Біденко В. М. - Оцінка токсикологічної та продуктивної дії комплексонатів мікроелементів на тваринах та птиці, Кураченко Н. М., Трунова О. К. (2016)
Бурлака В. А. - Вплив алунітового борошна на забійні показники індичок, Туманов В. В., Лавринюк О. О. (2016)
Павленко А. В. - Динаміка чисельності популяцій тварин асоційованого біорізноманіття як показник ефективності природоохоронних зусиль (на прикладі Чернігівської області) (2016)
Леоніду Васильовичу Лосю – 80 (2016)
Анотації (2016)
Вимоги (2016)
Звернення до читачів (2000)
Гуменюк Б. І. - Нове в роботі посла в кінці 90-х років і на початку нового десятиліття, Щерба О. В. (2000)
Тупчієнко Л. С. - Європейський вибір України: зміст чи форма? (2000)
Білоусов М. М. - Дипломатичне представництво України у Великій Британії: перші кроки (1992-1994 рр.) (2000)
Наджос А. І. - Місце і роль інформаційного фактору у процесі реалізації зовнішньої політики (2000)
Радченко В. В. - Україна та Німеччина: шлях до стратегічного партнерства (2000)
Балдинюк О. В. - Захист уразливих груп населення під час громадянської війни в Боснії і Герцоговині та в Хорватії в рамках миротворчого втручання ООН (2000)
Семикрас О. В. - Рада держав Балтійського моря в контексті інтеграційних процесів постконфронтаційної Європи (2000)
Кирилич В. П. - Державна етнополітика Польщі та питання збереженн самобутності української меншини. 1989-1998 рр. (2000)
Афанасьєв І. Ю. - Польсько-ураїнські відносини 1998-1999 рр. у європейському векторі зовнішньої політики України (2000)
Білан В. М. - Українсько-угорський спільний кордон в геополітиці Східно-Центральної Європи 1991-1999 рр. (2000)
Шпак Н. А. - Гендерно нейтральна мова як засіб міжнародного ділового спілкування (досвід англомовних країн) (2000)
Заїнчківський А. О. - Економічна безпека у контексті державної політики України, Бугай А. А. (2000)
Бодрук О. С. - Теоретичні засади створення міжнародних структур безпеки (2000)
Мартиненко П. Ф. - Міжнародне право і українська Конституція (2000)
Ткач О. І. - Особливості конституційної модернізації: європейський та латиноамериканський досвід для України (2000)
Максименко В. М. - Правова допомога: Україна-ЄС (проблеми і шляхи реалізації) (2000)
Гуменюк А. Г. - Порушення прав людини під час конфлікту в колишній Югославії (2000)
Костюк С. М. - Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу: стан, проблеми та перспективи, Істягіна Н. О. (2000)
Кияниця І. П. - Механізм імплементації норм міжнародних договорів в конституційному праві ФРН та України (2000)
Огнівець І. В. - Подвійне громадянство: міжнародний досвід (2000)
Метюшев А. С. - Сучасне право конкуренції в Україні з позиції європейських стандартів: від співробітництва до партнерства (2000)
Кисіль В. І. - Колізійне регулювання в сучасному міжнародному праві (2000)
Подаляк Н. Г. - Утрехтський мир 1474 р. і ганзейська дипломатія (2000)
Дьомін О. Б. - Крах англійської "політика втручання" у нідерландські справи (друга половина 80-х років XVI ст.) (2000)
Ціватий В. Г. - Європейська зовнішня політика доби раннього Нового і Нового часу: проблеми інституалізації (теоретико-методологіний аспект) (2000)
Нестеренко Л. О. - Французька реформація першої половини XVI століття (зовнішньополітичний аспект) (2000)
Дятлов В. О. - Зовнішньополітична діяльність німецьких реформаторів і католицьких угрупувань у 1517-1524 роках (2000)
Іваницький Р. В. - Елементи федеративного устрою Німеччини часів Рейнського та Німецького союзів (1806-1866) як чинники збереження миру у Європі XIX ст. (2000)
Сергійчук В. І. - "Коли Італія буде добиватися самостійности України, хтось инший не повитягає з вогню її каштани". До питання про українсько-італійські відносини в 1917-1922 роках (2000)
Майборода О. М. - Конрад Аденауер (1876-1967) - ініціатор європейської інтеграції (2000)
Бабич Н. - "Камінь преткновення” за Біблією і проблеми сакральності в сучасній українській мові (2016)
Мацьків П. - Розуміння віри в біблійному тексті: лінвокультурологічний аспект (2016)
Скаб М. - Вплив Біблії на українську мову: обшир, аспекти та основні проблеми їх вивчення (2016)
Шабат-Савка С. - Функційно-змістовий потенціал інтенцій сакральності в релігійному дискурсі (2016)
Яремко Я. - Проблема вербальної лакунності концепту (2016)
Гуцуляк Т. - Релігійна лексика як твірна база образних дериватів української мови (2016)
Ковтун А. - Метафоризована релігійна лексика в українському нерелігійному мовленні (2016)
Малюга Н. - "Блаженні голодні та спраглі правди": осмислення заповідей Нагірної проповіді в українських пареміях (2016)
Новікова Т. - Відображення церковнослов’янізмів у словниках української мови (2016)
Полиця Т. - Об’єктивація сакральної сфери у фразеолого-паремійному полі концепту "думка" (2016)
Прокопович Л. - Лексико-семантичне поле страждання в поетичному дискурсі другої половини ХХ ст. (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського