Мрачковський А. М. - Дослідження роботи контакт-деталей комутаційних апаратів за різних навантажень електричного кола (2015)
Посудін Ю. І. - Флуоресцентний аналіз стану фотосинтетичного апарату листків шпинату городнього (Spinacia oleracea) під впливом УФ-опромінення, Годлевська О. О., Залоїло І. А., Кожем’яко Я. В. (2015)
Радько І. П. - Дослідження перехідної зони металопокриття при відновленні контактних вузлів електричних апаратів (2015)
Романенко О. І. - Моделювання процесу перемішування насіння к квазі-стаціонарному потоці при оптичній стимуляції, Червінський Л. С. (2015)
Шуруб Ю. В. - Аналітична методика визначення параметрів промислових ПІД-регуляторів (2015)
Щепотьєв О. І. - Методи підвищення якості експлуатаційного контролю складних систем, Жильцов А. В., Васюк В. В. (2015)
Синявський О. Ю. - Вплив частоти струму на технологічні та енергетичні характеристики змішувачів кормів, Савченко В. В. (2015)
Мрачковський А. М. - Характеристика процесів та розрахунок параметрів електродів при їх розмиканні (2015)
Троханяк В. І. - Експериментальне дослідження охолодження припливного повітря у птахівничих приміщеннях, Горобець В. Г., Богдан Ю. О. (2015)
Антипов Є. О. - Чисельне дослідження процесів теплопереносу в низькотемпературних акумуляторах теплоти при фазових перетвореннях акумулюючого матеріалу (2015)
Бурега Н. В. - Методика вирощування мікроводоростей у фотореакторі при утилізації газів твердооксидних паливних елементів (2015)
Шостак С. В. - Діелектричні властивості матричних дисперсних систем із двошаровими включеннями в наближенні Максвелл-Гарнетта (2015)
Павленко М. Ю. - Питома енергоємність виробництва дизельного біопалива з використанням гідромеханічного перемішування, Осипчук О. Ю. (2015)
Загородній Р. І. - Дослідження когенераційної установки біотеплогенератора засобами імітаційного моделювання (2015)
Сафонов В. М. - Про умову Ліпшиця для гармонічної функції, Зінькевич О. П., Нещадим О. М. (2015)
Панталієнко Л. А. - Недиференційовні задачі оптимізації чутливості динамічних систем (2015)
Посудін Ю. І. - Лазерна спектрофлуориметрія злакових культур in vivo, Кожем’яко Я. В., Годлевська О. О., Залоїло І. А. (2015)
Зінькевич О. П. - Аналіз існуючих гідродинамічних моделей процесу витягування волоконних світловодів, В. М. Сафонов, Нещадим О. М. (2015)
Грищук О. Ю. - Розподіл дрібномасштабних кореляцій включень дисперсних матричних систем, Стеценко С. В. (2015)
Голуб Г. А. - Визначення витрати палива машинно-тракторним агрегатом під час польових випробувань, Чуба В. В., Марус О. А. (2015)
Title, Content (2016)
Yukhimenko N. - The exergy analysis of energy efficiency of the technology of granulated phosphorus-potassium fertilizers, Vakal S. (2016)
Merezhko N. - Analysis of properties of modified kaolins and water-dispersion paints developed on their base, Sirenko S., Shulga O. (2016)
Kovalenko V. - Definition of factors influencing on NI(OH)2 electrochemical characteristics for supercapacitors, Kotok V., Bolotin A. (2016)
Zhdanyuk N. - Obtaining stabilized nanodispersed iron based on organofilized montmorillonite, Kovalchuk I., Kornilovych B. (2016)
Vinnichenko V. - Theoretical and experimental research into manufacturing of silicate products without thermal treatment, Krot A., Vizenko N. (2016)
Dzevochko А. - Regularities of the process of sulfation of the mixtures of organic substances, Podustov M. (2016)
Lapychak N. - Synthesis of acrylates from methyl propionate, propionic acid and formaldehyde in the gas phase on solid catalysts, Ivasiv V., Nebesnyi R., Pikh Z., Shpyrka I. (2016)
Danylkovych A. - Optimization of leather material filling-plasticizing process using disperse system, Sanginova O., Chervinskyi V. (2016)
Abstract and References (2016)
Корченко А. - Метод инкрементирования порядка лингвистических переменных для систем анализа и оценивания рисков, Казмирчук С., Коваленко Ю., Гололобов А. (2015)
Юдін О. - Класифікація загроз державним інформаційним ресурсам нормативно-правового спрямування. Методологія побудови класифікатора, Бучик С. (2015)
Стасюк О. - Математичні комп’ютерно-орієнтовані моделі безпеки інформації обчислювальних мереж тягових підстанцій залізниць, Грищук Р., Гончарова Л. (2015)
Баранник В. - Метод интеллектуальной обработки государственных видеоинформационных ресурсов для повышения их семантической целостности в системах мониторинга кризисных ситуаций, Рябуха Ю. (2015)
Лемешко О.. - Усовершенствование модели безопасной маршрутизации сообщения с оптимальной балансировкой числа его фрагментов по непересекающимся маршрутам, Еременко А. (2015)
Олійников Р. - Принципи побудови і основні властивості нового національного стандарту блокового шифрування України, Горбенко І., Казимиров О., Руженцев В., Горбенко Ю. (2015)
Дудатьєв А. - Моделі для організації протидії інформаційним атакам (2015)
Туйчиев Г. - О сетях RFWKPES16–8, RFWKPES16–4, RFWKPES16–2 и RFWKPES16–1, созданных на основе сети PES16–8 (2015)
Лужецький В. - Методи шифрування на основі перестановки блоків змінної довжини, Горбенко І. (2015)
Карпінський М. - Метод виявлення інцидентів/потенційних кризових ситуацій, Корченко А., Гізун А. (2015)
Котух Е. - Скоростное универсальное хеширование на основе много потоковых вычислений, Карташов В., Цапко Д., Халимов О., Самойлова А. (2015)
Галагдина А. А. - Порушення функціонального та морфологічного стану слинних залоз при цукровому діабеті та їх роль в ушкодженні слизової оболонки ротової порожнини (2015)
Мельничук Ю. М. - Екстракорпоральна ударно-хвильова терапія: історичні аспекти розвитку та застосування у сучасній медичній практиці (огляд літератури), Огоновський Р. З. (2015)
Степанова Г. М. - Особливості перебігу політравми у різному віці (2015)
Мігенько Б. О. - Деякі підходи до сучасного лікування хворих із трофічними виразками при післятромбофлебітичному синдромі (2015)
Абдуллаев У. Б. - Выбор хирургической тактики при распространенном гнойном перитоните, Тагаев К. Р. (2015)
Абдуллаев У. Б. - Неотложная эндовидеохирургия при острых заболеваниях органов брюшной полости, Нарзуллаев С. И., Тагаев К. Р. (2015)
Близнюк Р. В. - Динамка показників ліпідної пероксидації та антиоксидантного захисту тканини печінки в ранній період після нанесення політравми у тварин з хронічним гепатитом (2015)
Вакуленко Д. В. - Застосування інформаційної технології морфологічного аналізу артеріальних осцилограм для порівняльного аналізу стану судин лівої та правої верхніх кінцівок, Вакуленко Л. О., Плешканьова А. С. (2015)
Гнатюк М. С. - Кількісна морфологічна оцінка структурної перебудови артерій передсердь при артеріальній гіпертензії в малому колі кровообігу, Слабий О. Б., Татарчук Л. В. (2015)
Дмитришин Б. Я. - Гострі захворювання органів дихання у дітей раннього віку з атопічним дерматитом (2015)
Ільницький Я. М. - Оцінка методу кісткової пластики піднебіння та альвеолярного відростка комбінованим трансплантатом при вроджених незрощення, Готь І. М., Огоновський Р. З. (2015)
Козак Д. В. - Динаміка синдрому ендогенної інтоксикації в умовах політравми та його корекція карбацетамом (2015)
Костів С. Я. - Імуноморфологічні зміни стінки тромбованої вени у пацієнтів з післяопераційним тромбозом системи нижньої порожнистої вени, Венгер І. К., Буднік Д. Ю., Венгер І. Й. (2015)
Комшук Т. С. - Особливості циркумвентрикулярної системи головного мозку в осіб літнього віку (2015)
Кравець Б. Б. - Порушення показників протеїназо-інгібіторної системи в крові за умов розвитку експериментального бактеріального кератиту на тлі експериментальної бронхіальної астми і пневмонії, Регеда М. С. (2015)
Кравцова В. И. - Динамика показателей структурно-функционального состояния сердца, сосудов, почек и содержания в крови ренина и альдостерона при лечении блокаторами ренин-ангиотензин-альдостероновой системы больных гипертонической болезнью с сопутствующим хроническим пиелонефритом (2015)
Ксьонз І. В. - Ультразвукова характеристика гострих та хронічних неодонтогенних піднижньощелепних лімфаденітів у дітей (2015)
Лабінський А. Й. - Комбіноване лікування дисциркуляторної енцефалопатії: гірудотерапія в поєднанні з нутриціологічними методами (2015)
Левчук Р. Д. - Порушення показників гуморального імунітету та вмісту циркулюючих імунних комплексів в динаміці раннього періоду після нанесення скелетної, черепно-мозкової та поєднаної травм (2015)
Лобанець В. Я. - Цитокіновий статус у хворих із запально-деструктивними ураженнями пародонта на тлі гастроезофагеальної рефлюксної хвороби залежно від перебігу захворювання, Перейма В. Р., Смільська І. М. (2015)
Лотоцька С. В. - Застосування ентеросорбенту "Карболайн" при корекції змін вільнорадикального окиснення у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Бардахівська К. І. (2015)
Маланчук Л. М. - Імунопатогенетична роль інтерлейкіну 6, 8 та фактора некрозу пухлин-альфа у розвитку аденоміозу, Мартинюк В. М. (2015)
Марчишин С. М. - Визначення якісного складу та кількісного вмісту гідроксикоричних кислот у сировині рослин роду Лілійник (Hemerocallis l.), Зарічанська О. В., Щербакова Т. О. (2015)
Марчишин С. М. - Дослідження флавоноїдів первоцвіту весняного (primula veris l.), Шостак Л. Г., Луканюк М. І., Тимченко У. М. (2015)
Мерецький В. М. - Оцінка ефективності застосування нестероїдних протизапальних засобів при лікуванні остеоартрозу колінних суглобів (2015)
Новікевич С. З. - Прогнозування розвитку та оптимізація профілактики бронхіальної астми у дітей із сезонною алергією (2015)
Одинцова В. М. - Вивчення електронної будови та реакційної здатності похідних 5-(адамантан -1-іл)-4r-1,2,4-тріазол-3-тіолів (2015)
Рибак В. А. - Визначення гіполіпідемічних, антиатерогенних і антигіпертензивних ефектів таблеток "Гліфасонорм" і капсул "Ггліфасолін" на моделі стрептозотоцинового діабету у щурів, Малоштан Л. М. (2015)
Рудник В. Т. - Анемія вагітних: вплив на функціональний стан печінк (2015)
Салій З. В. - Результати оцінки неврологічного статусу у хворих з наслідками черепно-мозкової травми з використанням шкали nos-tbi (2015)
Сван О. Б. - Вплив гострого стресу на показники жовчовидільної функції печінки в умовах кріоураження шкіри в експерименті (2015)
Сміян С. І. - Морфофункціональний стан печінки у пацієнтів з подагрою, Даньчак С. В., Добринська Н. О., Слаба У. С., Маховська О. С. (2015)
Філь А. Ю. - Досвід ранніх результатів малоінвазійного лікування переломів шийки стегнової кістки у хворих з політравмою за допомогою фіксатора Targon FN, Філь Ю. Я., Сенюк Ю. І., Трохим Ю. М., Лемішко Б. Б. (2015)
Цицюра Р. І. - Роль порушень жовчовидільної функції печінки в патогенезі гострої виразки шлунка та їх корекція тіотриазоліном (2015)
Черняшова В. В. - L-аргінін та Рексод покращують стан печінки при експериментальному перитоніті (2015)
Швець Н. В. - Взаємозв’язок добового ритму артеріального тиску з надлишковою масою тіла у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та остеоартрозом (2015)
Шманько О. В. - Вплив структурно-функціонального стану серця на розвиток когнітивних порушень у хворих на артеріальну гіпертензію (2015)
Волкова Н. М. - Методика моделювання гіпоксичного ефекту атмосфери при ІІІ типі погоди (2015)
Сельський П. Р. - Аналіз клініко-епідеміологічних аспектів гіперпластичних процесів ендометрію жінок із застосуванням багатопараметричної нейромережевої кластеризації, Слива А. Ф., Слива В. В. (2015)
Савчук З. Л. - Інтенсивність процесів ліпідної пероксидації у кролів з хімічним опіком рогівки на тлі мерказоліл-індукованого гіпотиреозу (2015)
Комшук Т. С. - Гендерні відмінності лікворної системи головного мозку в людей старечого віку (2015)
Мала О. С. - Порівняльний аналіз елементного складу кори берези бородавчастої, субстанції з неї та грунту (2015)
Крахіна В. А. - Управління сферою озеленення міста (2015)
Вода І. С. - Теоретико-методичні аспекти формування стратегії збільшення прибутковості підприємства (2015)
Васылева-Керян О. В. - Проблемы управления персоналом предприятия в современных условиях (2015)
Генова А. А. - Модель управления ресурсным обеспечением развития местного самоуправления, Вольская Е. М. (2015)
Vlasov S. V. - Synthesis and the antimicrobial activity of ethyl 3-alkyl-2-(alkylthio)-5-methyl-4-oxo-3,4-dihydrothieno(2,3-d)pyrimidine-6-carboxylate derivatives, Chernykh V. P., Osolodchenko T. P. (2015)
Kholodnyak S. V. - Hydrolytic cleavage of the pyrimidine ring in 2-aryl-(1,2,4)triazole(1,5-c)quinazolines: physicо-chemical properties and the hypoglycemiC activity of the compounds synthesized, Schabelnyk K. P., Zhernova G. О., Sergeieva T. Yu., Ivchuk V. V., Voskoboynik O. Yu., Kоvalenko S. І., Trzhetsinskii S. D., Okovytyy S. I., Shishkina S. V. (2015)
Golovchenko O. S. - Development of the spectrophotometric method for quantitative determination of metronidazole in capsules, Georgiyants V. A., Myhal A. V. (2015)
Strilets O. P. - The study of stability of the combined antihypertensive tablets during storage (2015)
Iudina Yu. - The study of the calendula flowers extraction process (2015)
Isayenko O. Yu. - The method for obtaining of the protective pertussis antigen by low-frequency ultrasound (2015)
Borshchevsky G. I. - Determination of critical parameters of production technology for lesfal (2015)
Iakovenko V. K. - Qualification of TLC-equipment used in analysis of the combined herbal medicines, Khokhlova К. О. (2015)
Ievtushenko O. M. - The study of approaches to risk management in pharmacy (2015)
Trygubchak O. V. - Analysis of the assortment of antidiabetic drugs at the pharmaceutical market of Ukraine (2015)
Zdoryk O. A. - Development of standard operating procedures and their introduction in compounding pharmacies (2015)
Diadiun T. V. - The study of consumer aspects of medical products for diagnosis of pregnancy, Baranova I. I., Lytovchenko A. O. (2015)
Tolochko K. V. - Analysis of the domestic market of plant-based medicines (2015)
Oleinik S. V. - Modern aspects of development and treatment of rhinosinusitis (2015)
Yakovleva O. - The topical issues of clinical pharmacology of clarithromycin, Ilchenko A. (2015)
Sevryukov O. V. - The study of the antihypoxic action of 1-phenethyl-5,7-dihydro-1H-pyrrolo-(2,3-d)pyrimidin-2,4,6-trione (dezapur) on different models of hypoxia, Volkovoy V. A., Kolisnyk O. V., Sytnik K. M. (2015)
Анісімова Т. І. - Дослідження методів аналізу економічної ефективності заходів з охорони праці при виконанні монтажних робіт, Андріанова О. О., Андріанов В. С. (2016)
Багров О. М. - Оцінка технологічної точності виготовлення литих надресорних балок та бокових рам візків вантажних вагонів (2016)
Бандрівський П. П. - Порівняльний аналіз різних методів прогнозування перевезень пасажирів залізничним транспортом, Федунь Т. І., Баб’як М. О. (2016)
Барабаш В. В. - Термінальні комплекси як умова впровадження логістичної комплексної системи на залізниці, Шворнікова Г. М., Медведєв Є. П. (2016)
Бойків М. В. - Зміна безпечної швидкості руху у темну пору доби залежно від тривалості засліплення водіїв (2016)
Василик Х. Я. - Шляхи удосконалення інноваційного рівня залізничного транспорту, Баб’як М. О. (2016)
Возненко С. І. - Підсилення водопропускної труби з застосуванням складу ЗС–3, Фалендиш А. П. (2016)
Горбунов М. І. - Перспективні напрями досліджень з удосконалення залізничного гальмівного обладнання, Просвірова О. В., Кравченко К. О., Ковтанець М. В. (2016)
Горобец В. Л. - Исследование прочности валов с несовершенствами материала, Мямлин С. В. , Горобец Е. В. (2016)
Грицунь О. М. - Дослідження транспортних затримок на підходах до регульованих пішохідних переходів за різних режимів координації (2016)
Гужевська Л. А. - Апробація моделі визначення зони ефективного використання котрейлерного сполучення при міжнародних перевезеннях вантажів, Денис О. В. (2016)
Гусенцова Е. С. - Аэродинамические характеристики течения газа в охлаждающем устройстве тепловоза (2016)
Давідіч Н. В. - Моделювання показників якості роботи міського пасажирського транспорту (2016)
Довганюк М. Ю. - Аналіз сучасних систем моніторингу на залізничних переїздах, Баб’як М. О., Довганюк Л. М. (2016)
Єрмак О. М. - Визначення впливу конфліктів між транспортними та пішохідними потоками на відстань між пішохідними переходами (2016)
Іванов І. Є. - Вплив маршрутної мережі на показники кількості пасажиромісць (2016)
Кельріх М. Б. - Дослідження на міцність конструкції довгобазної платформи, Федосов-Ніконов Д. В. (2016)
Кичкина Е. И. - Формализация информационного сопровождения материальных потоков в логистических системах, Кичкин А. В. (2016)
Кічкіна О. І. - Моделювання технологічних процесів "холодного складу" на підставі прогнозування енерговитрат, Русак А. Л. (2016)
Клюєв С. О. - Підвищення безпеки руху на залізниці (2016)
Кузьменко Н. Н. - Анализ станочного зацепления, в котором цилиндрическое колесо является эвольвентным (2016)
Куш Є. І. - Вплив параметрів технологічного процесу перевезення вантажів на змінну складову загальних витрат, Скрипін В. С. (2016)
Лисак Д. В. - Забезпечення доступності використання нових критеріїв визначення хибних луна-сигналів при ультразвуковому контролі залізничних бандажів (2016)
Михайлов Е. В. - Определение пути трения гребня колеса по рельсу, Семенов С. А. (2016)
Моркун В.С. - Методи визначення якості розкладу занять ВНЗ, Бурнасов П.В. (2016)
Нестеренко Г. И. - Анализ существующей системы организации перевозок пассажиров с ограниченными возможностями железнодорожным транспортом Украины, Музыкина С. И., Музыкин М. И. (2016)
Новак Г. Л. - Инновацинные методы обучения в профессионально- практической подготовке студентов колледжа, Григоренко Т. Г. (2016)
Оліскевич М. С. - Стабілізація матеріальних потоків в транспортно-технологічних системах доставки вантажів (2016)
Ольховська Т. О. - Визначення характеристик запасів запасних частин для забезпечення утримання тепловозів (2016)
Пархотько А. В. - Пути и проблемы повышения эффективности работы инфраструктуры морского порта (2016)
Півторак Г. В. - Оцінка впливу умов руху та характеристик міських автобусних маршрутів на вибір зупинок як контрольних точок, Вариницька О. В. (2016)
Підіпригора А. І. - Шляхи підвищення ефективності роботи паливно-енергетичного комплексу пат "Українські залізниці", Клецька О. В., Хижа О. В. (2016)
Понкратов Д. П. - Особливості моделювання пасажиропотоків у містах (2016)
Потапенко О. А. - Исследование динамики подвижных соединений грузовых вагонов c учетом состояния железнодорожного пути, Могила В. И. (2016)
Роговий А. С. - Використання методів імітаційного моделювання для розрахунку пропускної здатності залізничних станцій, Хорошилов Д. В. (2016)
Роговой А. С. - Энергетическая эффективность пневмотранспортных установок (2016)
Ройко Ю. Я. - Дослідження швидкості руху в період проміжних тактів світлофорної сигналізації (2016)
Санько Я. В. - Оцінка впливу транспортних потоків на формування транспортної мережі міст (2016)
Сєрєбряк К. І. - Складові інформаційної інфраструктури міжрегіонального співробітництва (2016)
Смалій О. В. - Стан використання водних ресурсів басейну річки Сіверський Донець (2016)
Уваров П. Е. - Аспекты моделирования надежности жизненного цикла навесного специализированного оборудования для прокладки подземных трубопроводных сетей, Татарченко Г. О., Шпарбер М. Е., Юзин А. А. (2016)
Чернецкая-Белецкая Н. Б. - Усовершенствование способа управления структурно-реологическими характеристиками водоугольного топлива, Баранов И. О., Мирошникова М. В. (2016)
Чернецкая-Белецкая Н. Б. - Анализ состояния пассажирских перевозок в крупных транспортных узлах, Баранов И. О., Мирошников В. В., Петрусенко А. С. (2016)
Черников В. Д. - Анализ проблем эксплуатации железных дорог, связанных с недостатком провозной способности, в условиях реформирования отрасли, Мирошникова М. В., Пазушко Н. В., Ворожцов Р. А. (2016)
Шидловський Р. М. - Аналіз можливостей підвищення експлуатаційних характеристик механічної частини електровозів, Баб’як М. О., Артемчук В. В. (2016)
Яровий Р. О. - Комбіновані накопичувачі енергії у силовому ланцюгу маневрових локомотивів (2016)
Гладка В. А. - Синтаксичні трансформації як засіб визначення ступеню сталості ФО французької мови (2013)
Козяра С. - Українська та польська фразеологія біблійного походження. Стан лексикографічних опрацювань, Боровик М. (2013)
Корпан Л. С. - Особливості категорії перехідність-неперехідність у метафоричних предикативних синтагмах (2013)
Кучурян Л. І. - Модифікаційні співвідношення синтаксичних конструкцій (на матеріалі перекладів біблії українською мовою) (2013)
Левенець О. - Прислівники в сакральних текстах Слобожанщини (2013)
Мирончук О. - Скорочення в назвах чинів святості (2013)
Пишна Н. - Класифікація назв піснеспівів релігійної термінолексики (2013)
Станіслав О. В. - Просодичні особливості сепаратизованих конструкцій (на матеріалі французької модерністської прози) (2013)
Стефурак О. В. - Просторовий медіальний об’єкт референції та його концептуалізація у французькій мові (2013)
Ципердюк О. - Релігійна лексика в новелах Василя Стефаника: лексико-семантичний аспект (2013)
Чернікова Н. В. - Приєднання і парцеляція як явища мовного / дискурсивного синтаксису (на матеріалі французької мови) (2013)
Бродська Р. - Сакральний вимір необарокової прози Валерія Шевчука (2013)
Лесюк М. - Мова Псалтиря в перекладі І. Пулюя на тлі сучасної української літературної мови (2013)
Любімова О. В. - Хореїчні розміри в західноукраїнській поезії 80 х років ХІХ століття (2013)
Манюк Н. - Роль біблійних порівнянь у творчості Григорія Сковороди, Судук І. (2013)
Платон Д. - Специфіка виявлення атрибутивно-процесуальної семантики в українських перекладах Святого Письма, Скаб М. (2013)
Процик І. - Сакральні тексти в українських перекладах Івана Пулюя (2013)
Cопилюк Н. М. - Диз’юнктивні конструкції як синтаксичний засіб психологізації прози М. Пруста (2013)
Ткач Б. - Релігійна лірика: питання термінологічної ідентифікації (2013)
Якубовська Н. О. - Особливості перекладу інхоативного значення українського "приверба” за- французькою мовою (на матеріалі перекладу роману Любка Дереша "Культ”) (2013)
Андрієвська В. В. - Концепт "кохання" у романі Ф. Бегбедера "L’amour dure trois ans”: лінгвокогнітивний аспект (2013)
Єловська Ю. - Особливості вживання лексем на позначення концептів "Бог” і "Чорт” у мовленні українців (2013)
Любарець І. А. - Дискурсивні особливості створення характерів персонажів пʼєс французького сюрреалізму (на матеріалах п’єс " L’aigle a deux tetes " Жана Кокто та " L’alouette " Жана Ануя) (2013)
Минкин Л. М. - Лингвистическая школа Г. Гийома: кинетизм ментальной каузации и ментально-нейронная коммутация (нейролингвистика) (2013)
Данило(Ковальчук) (митрополит Чернівецький і Буковинський) - Тримовна єресь як спотворення церковного концепту сакральної мови (2013)
Мудрик-Іванець О. В. - Колористична репрезентація концепту "краса" в мові Овідія (2013)
Оліщук Р. Л. - Вербальне вираження концептів "білий" і "чорний" у мові поетів епохи принципату Августа, Макар І. С. (2013)
Тома Н. - Роль абстрактної лексики у вербалізації концепту БОГ (на матеріалі творів Петра Могили) (2013)
Близнюк Б. - Функції літературно-художніх антропонімів у збірці Ольги Дучимінської "Сумний Христос”, Шаповал Г. (2013)
Голінатий О. - Сакральне в ойконімії Кіровоградщини: історико-етимологічний аспект (2013)
Новікова Т. В. - Історія церковнослов’янської мови на теренах України та її періодизація (2013)
Остроушко О. - Епічні замовляння в українській магічній традиції (2013)
Парфёнова Н. - Русская историческая антропонимия в сфере сакрального (2013)
Steczko І. - Cytaty biblijne w dziewiętnastowiecznych inskrypcjach nagrobnych z cmentarza rakowickiego w Krakowie (2013)
Title (2015)
Table of contents (2015)
Vaksman Yu. F. - Photoconductivity and photoluminescence of ZnSe:Cr crystals in the visible spectral region, Nitsuk Yu. A. (2015)
Glushkov A. V. - Advanced relativistic energy approach to radiation decay processes in atomic systems, Ternovsky V. B., Buyadzhi V. V., Zaichko P. A., Nikova L. V. (2015)
Kondratenko P. O. - Experimental and theoretical studying of photoconductivity of polymeric layers with dyes, Lopatkin Yu. M., Glushkov A. V. and Sakun T. N. (2015)
Doycho I. K. - Photoluminescence of tautomeric forms of nanoparticle ensembles of dyes based on the 4-valence stannum complexes in porous silica glass, Gevelyuk S. A., Rysiakiewicz-Pasek E. (2015)
Prepelitsa G. P. - New nonlinear analysis, chaos theory and information technology approach to studying dynamics of the the erbium one-ring fibre laser (2015)
Serga I. N. - Relativistic theory of spectra of pionic atoms: radiation transition probabilities (2015)
Grinevich V. S. - Raman scattering in nanoscale tin dioxide, Filevska L. M. (2015)
Dubrovskaya Yu. V. - Relativistic and nonrelativistic approaches in theory of permitted beta-ransitions: an effect of atomic field on fermi and integral fermi functions values, Khetselius O. Yu., Ignatenko A. V. and Sukharev D. E. (2015)
Khetselius O. Yu. - Hyperfine structure parameters of the mercury Hg isotopes: consistent nuclear-qed theory, Florko T. A., Smirnov A. V., Bunyakova Yu. Ya. (2015)
Borschak V. A. - Investigation of chemical and phase composition of CdS-Cu2S sensoric layers, Brytavskyi Iе. V., Kutalova M. I. (2015)
Glushkov A. V. - Nonlinear dynamics of relativistic backward-wave tube In self-modulation and chaotic regime, Ternovsky V. B., Brusentseva S. V., Duborez A. V., Lepikh Ya. I. (2015)
Tkach T. B. - Quantum defect approximation in theory of radiative transitions in spectrum of li-like calcium (2015)
Glushkov A. V. - Spectroscopy of the complex autoionization resonances in spectrum of helium: test and new spectral data, Svinarenko A. A., Ternovsky V. B., Smirnov A. V., Zaichko P. A. (2015)
Simanovych N. S. - The processes associated with the bifurcation in the current-voltage characteristics, Karakis Y. N., Kutalova M. I., Chebanenko A. P., Zatovskaya N. P. (2015)
Shakhman A. N. - Relativistic theory of spectra of pionic atoms with account of strong pion-nuclear interaction effects (2015)
Ignatenko A. V. - On determination of radiative transitions probabilities in relativistic theory of diatomic molecules: new scheme, Ponomarenko E. L., Kvasikova A. S., Kulakli T. A. (2015)
Chernyakova Yu. G. - The radiative vacuum polarization contribution to the energy shift of some levels of the pionic hydrogen, Vitavetskaya L. A., Bashkaryov P. G., Serga I. N., Berestenko A. G. (2015)
Buyadzhi V. V. - Laser multiphoton spectroscopy of atom embedded in debye plasmas: multiphoton resonances and transitions (2015)
Kuznetsova A. A. - Penning and stochastic collisional ionization of atoms in an external magnetic field: model potential scheme (2015)
Kvasikova A. S. - On probabilities of the vibration-nuclear transitions in spectrum of the RuO4 molecule (2015)
Florko T. A. - On intensity of emission of the metals atoms in a hydrogen-oxygen flame in a presence of a magnetic field, Glushkov A. V., Lopatkin Yu. M., Ambrosov S. V., Kozlovskaya V. P. (2015)
Title, Content (2016)
Gursky V. - Strength and durability analysis of a flat spring at vibro-impact loadings, Kuzio I. (2016)
Filimonikhin G. - Empirical criterion for the occurrence of auto-balancing and its application for axisymmetric rotor with a fixed point and isotropic elastic support, Filimonikhina I., Dumenko K., Lichuk M. (2016)
Lutsak D. - Development of a method and an apparatus for tribotechnical tests of materials under loose abrasive friction, Prysyazhnyuk P., Burda M., Aulin V. (2016)
Tymchik G. - Correcting the position of piezoelectric transducers during acoustic control of the stressed-strained rolled sections, Filippova M., Demchenko М. (2016)
Kornienko S. - Developing the method of constructing mathematical models of soil condition under the action of a wedge, Pascenco V., Melnik V., Kharchenko S., Khramov N. (2016)
Lebedev V. - Definition of the amount of heat released during metal cutting by abrasive grain and the contact temperature of the ground surface, Klimenko N., Uryadnikova I., Chumachenko T., Ovcharenko A. (2016)
Abstract and References (2016)
Зупанець К. О. - Оцінка ризиків щодо якості даних за методом FMEA аналізу, Ратушна К. Л., Доброва В. Є. (2015)
Ліщишина О. М. - Аналіз стану впровадження протоколів провізора (фармацевта) у практичну діяльність аптечних закладів України, Шилкіна О. О., Доброва В. Є., Пропіснова В. В., Колодєзна Т. Ю. (2015)
Давішня Н. В. - Раціональна терапія остеоартрозу: перспективи застосування комбінованих хондропротекторів у топічних лікарських формах, Зупанець І. А., Шебеко С. К. (2015)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Клінічна фармація” (2015)
Георгієва В. - Модель "дерево рішень" при фармакоекономічній оцінці хірургічного та ендоваскулярного лікування мозкової аневризми, Димитрова Зл., Петкова Єк., Андреєвска К. (2015)
Івко Т. І. - Математичне моделювання як метод вибору фармакоекономічно обґрунтованої схеми комбінованої терапії цукрового діабету 2 типу, Германюк Т. А. (2015)
Кліщ І. М. - Експертна оцінка призначення препаратів для фармакотерапії захворювань щитоподібної залози, Забігайло Ю. С. (2015)
Tattis A. - The study of the Safety profile of "Altsinara” drug under the conditions of acute toxicity modeling, Zupanets I. A., Otrishko I. A., Grintsov Ie. F. (2015)
Безуглая Е. П. - Разработка состава препарата мелоксикам гель на основании результатов биофармацевтических исследований, Ляпунов А. Н., Либина В. В., Орлова И. Н., Кудрис И. В. (2015)
Стефанів І. В. - Вплив стоматологічної настойки "Касдент" на перебіг генералізованого пародонтиту у щурів, Яковлєва Л. В., Гращенкова С. А. (2015)
Звернення до читачів (2001)
Зленко A. M. - Зовнішня політика незалежної України: десять років випробувань і здобутків. Виступ на науково -практичній конференції "Українська зовнішня політика та дипломатія: десять років незалежності"(м. Київ, 19 квітня 2001 р.) (2001)
Хав'єр Солана - Виступ на науково-практичній конференції "Українська зовнішня політика та дипломатія: десять років незалежності" (м. Київ, 19 квітня 2001 р.) (2001)
Гуменюк Б. І. - Нова ситуація у світі і дипломатія, Щерба О. В. (2001)
Фіалко А. О. - Тези виступу на науково-практичній конференції "Українська зовнішня політика та дипломатія: десять років незалежності" (м. Київ, 19 квітня 2001 р.) (2001)
Кочубей Ю. М. - Імідж дипломата - імідж країни (2001)
Білоусов М. М. - Вербальний менеджмент у дипломатії (2001)
Новак І. В. - Етикет державного прапора (2001)
Кривонос П. О. - Створення належних умов для виконання дипломатичними представництвами іноземних держав своїх функцій в державі перебування: досвід і перспективи (2001)
Бабенко О. Г. - Консульська служба України: підсумки першого десятиріччя (2001)
Самойлова Л. І. - Стабільність внутрішньої економіки як індикатор інтеграції балтійських держав до Європейського союзу (досвід для України) (2001)
Дьоміна М. О. - Співробітництво України та Греції в гуманітарній сфері (2001)
Двойних К. Є. - Особливості економічного світогляду дипломатів (2001)
Тупчієнко Л. С. - Питання вироблення та здійснення зовнішньої політики (2001)
Кірсенко М. В. - Десять років: європейський суверенітет і український менталітет (2001)
Бруз B. C. - Проблема "гуманітарних інтервенцій": правові аспекти і позиція України (2001)
Костенко Г. Ф. - Стратегія національної безпеки в умовах глобальних проблем (2001)
Кириченко В. П. - Україна: проект національного вибору. Роздуми до ювілею (2001)
Ткаченко Ю. А. - Теоретичні основи формування зовнішньої політики Заходу щодо нових незалежних держав (2001)
Голуб Н. В. - ЮНІДО - Україна: пошук моделей співробітництва та його перспективи (2001)
Сбітнєва Н. В. - Сучасні процеси демократизації та їх вплив на зовнішню політику (2001)
Віднянський С. В. - Україна в постмодерній системі міжнародних відносин, Мартинов А. Ю. (2001)
Лещенко Л. О. - Українсько-китайські відносини: здобутки і перспективи (2001)
Колесніченко - Братунь Н. Р. - Світове українство та українська дипломатія: співробітництво на сучасному етапі (2001)
Гуменюк А. Г. - Миротворча діяльність України (2001)
Ткач O. I. - Система виборів та референдумів в країнах Латинської Америки (2001)
Копійка В. В. - Великобританія у Європейському Союзі: очікування та наслідки (2001)
Скороход Ю. С. - Участь України в миротворчій діяльності ООН на півдні Лівану (2001)
Серьогін О. Ю. - Аналіз етапів розвитку та сучасного стану правового регулювання міжнародних туристичних відносин в Україні та світі (2001)
Кушнір О. А. - Українсько-литовські відносини: сучасний стан та перспективи розвитку (2001)
Ткач Д. І. - Перший серед перших (до десятиріччя українсько -угорських стосунків) (2001)
Бугай А. А. - Інноваційна політика України: здобутки і проблеми (2001)
Огнівець І. В. - Правові наслідки подвійного громадянства (2001)
Чугаєнко Ю. О. - Перспективи подальшого розвитку СНД в умовах глобалізації економічних процесів, посилення світових інтеграційних тенденцій (2001)
Лаврик О. Г. - Національна безпека України як соціально-політичний феномен (2001)
Подаляк Н. Г. - Українські землі в системі торговельної мережі німецької Ґанзи в XVI столітті (2001)
Ціватий В. Г. - Європейська та українська дипломатична практика і протокол доби раннього Нового часу: типове і особливе (2001)
Балабушевич Т. А. - Середньовічна державність у Центрально-Східній Європі (2001)
Дьомін О. Б. - Входження України в модерну Європу: історія та сучасність (2001)
Сергійчук В. І. - У Ватикані завжди вірили "Що і на Україні скоро запанує вільне життя (До питання про українсько-ватиканські зв'язки в 1918-1921 роках) (2001)
Матвієнко В. М. - Проблеми формування українсько-білоруських відносин: історичний досвід (2001)
Стрельський Г. В. - М. С. Тишкевич і перша дипломатична місія УНР у Ватикані (2001)
Масненко В. - Українсько-білоруський діалог у царині історичної науки 1920-х років як засіб національної ідентифікації (2001)
Юрченко С. В. - Зовнішньополітичні проблеми і дії партії в опозиції: організаційні аспекти вироблення альтернативи по досвіду демократичної партії США в 1953-1936 рр. (2001)
Бєлоколос О. Є. - Відносини США-ПАР - партнерство на основі спільних інтересів (2001)
Майдан І. Г. - Інститути державної влади в Ісламській Республіці Іран (ІРІ) (2001)
Лещенко Л. О. - Нові орієнтири зовнішньої політики королеви Єлизавети І. (2001)
Колесніченко-Братунь Н. Р. - 3 історії дипломатичної служби України (1917-1920 pp.) (2001)
Хороб С. - Літературознавчі концепції Юрія Бойка-Блохина в дослідженнях творчості Тараса Шевченка (2013-2014)
Слоньовська О. - "Гайдамаки – не воїни?” (питання жанру, історичної концепції, змісту, основних колізій та нового прочитання "Гайдамаків” Т. Шевченка) (2013-2014)
Пилип’юк О. - Поетика лейтмотивних образів у ранній творчості Тараса Шевченка (2013-2014)
Ільків А. - Тарас Шевченко крізь призму літератури "non fiction” (2013-2014)
Ґрещук В. - Діалектне слово в поезії Тараса Шевченка (2013-2014)
Кононенко І. - Гра звуків і слів у поетичній творчості Тараса Шевченка (2013-2014)
Дрогомирецький П. - Тарас Шевченко як педагог-просвітитель української нації (2013-2014)
Кононенко В. - Концептуалізація свого й чужого (2013-2014)
Мафтин Н. - Міфологічні структури в системі новелістичного мислення Юрія Яновського (2013-2014)
Бігусяк М. - Назви їжі та напоїв у регіональних словниках як джерело етнолінгвістичної інформації (2013-2014)
Самадова А. - Символічна семантика назв квітів в українській і польській мовах (на матеріалі народних пісень) (2013-2014)
Дякив Т. - Этнокультурные компоненты микрополя "жена – женщина” в восточнославянской языковой картине мира (ХІ–ХІХ вв.) (2013-2014)
Гоян І. - Світ археологічних зацікавлень кардинала Йосифа Сліпого, Коваль І. (2013-2014)
Магас Н. - Реальність/ірреальність у психолінгвокогнітивному вимірі (2013-2014)
Jackiewicz M. - Związki Tarasa Szewcztnki z Wilnem і Litwą (2013-2014)
Mytnik I. - Dzіałalność naukowa і dydaktyczno-organizacyjna Katedry Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego (2013-2014)
Мельник Я. - Етнокультурне й геополітичне пограниччя та євроінтеграційні процеси: український контекст, Свищ О. (2013-2014)
Гуцуляк О. - Езотерична історіософія України як метаініціація геокультури (2013-2014)
Кононенко В. - Андрій Олександрович Білецький (1911–1995) (2013-2014)
Ґрещук В. - Ніна Василівна Гуйванюк (1949–2013), Кононенко В. (2013-2014)
Коваль І. - Михайло Павлович Фіголь (1927–1999) (2013-2014)
Ґрещук В. - Лінгвістичний вимір образи (2013-2014)
Слюзар Н. - Топонімічні словники Галичини (2013-2014)
Мельник Я. - Гідронімія Дону в етнокультурному ландшафті східних слов’ян (2013-2014)
Остапчук Я. - Художній твір у літературно-мовній інтерпретації (2013-2014)
Коротко про авторів (2013-2014)
Вітер М. Б. - Актуальні питання електронної інформаційної вза-ємодії в системі управління державними фінансами (2014)
Бабець І. Г. - Вплив винахідницької активності на рівень науково-технологічної безпеки України (2014)
Толстов В. М. - Підходи до оцінювання привабливості країн і регіонів щодо формування інвестиційного і бізнесового клімату, Цибульський Л. С. (2014)
Назаренко Т. М. - Організація мобільного бізнес-тренінгу персоналу інноваційної навчально-тренажерної технології, модель і алгоритм управління навчально-тренувальним процесом, Злочевська Л. О. (2014)
Паладченко О. Ф. - Наукове забезпечення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності в АПК, Кваша Т. К., Задорожня Г. П., Новіцька Г. В. (2014)
Березняк Н. В. - Інституціональні умови для розбудови національної інноваційної системи: досвід зарубіжних країн, Кваша К. В., Прудка О. В. (2014)
Касумов Ф. Г. - "Электронная наука" – главный ускоряющий фактор экономического развития (2014)
Бєляєв Ю. Б. - Методи інтелектуального пошуку й аналізу інформації на етапах життєвого циклу інформаційних систем, Запара С. В. (2014)
Чорна Ю. О. - Оптимізація керування процесом вирощування хлібопекарських дріжджів, Трегуб В. Г. (2014)
Тарасов В. О. - Незвичайні резерви альтернативного енергетичного комплексу, Ручкін В. О., Добривечер М. М. (2014)
Системи вимірювання і контролю (2014)
Машинобудування (2014)
Приладобудування (2014)
Перелік дисертаційних досліджень, захищених в Україні з наукової спеціальності "Економічні науки" (2013.01.01 – 2013.12.31) (2014)
Реферати (2014)
У номері (2015)
Ціома В. А. - Ефективність ультразвукового дослідження гортані для прогнозування тяжкої інтубації трахеї у вагітних, Буднюк О. О., Басенко І. Л., Бурлак С. В. (2015)
Сорокина Е. Ю. - Стресс-индуцированная гипергликемия при критических состояниях: концепция метаболической терапии (2015)
Альбокрінов А. А. - Варіабельність серцевого ритму за різних видів регіонарної анестезії передньої черевної стінки у дітей, Фесенко У. А. (2015)
Дмитрієв Д. В. - Синдром гіпералгезії в ранній післяопераційний період (2015)
Настенко О. М. - Застосування блокади крило-піднебінного вузла для лікування після пункційного головного болю, Назаренко Л. Г., Фесенко В. С. (2015)
Суходоля А. І. - Обґрунтування застосування ксенодермоімплантатів для профілактики неспроможності кишечних швів та анастомозів в онкохворих у критичному стані, Назарчук С. А., Дмитрієв Д. В. (2015)
Олійник О. В. - Досвід лікування хворих на тяжку черепно-мозкову травму, ускладнену тяжким сепсисом, у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії тернопільської університетської лікарні, Ємяшев О. В., Красій Н. І., Шліфірчик А. (2015)
Солонько Г. М. - Амбулаторні анестезії при стоматологічних маніпуляціях у дітей, Пайкуш В. А. (2015)
Гончаренко Д. О. - Замісна терапія крововтрати при неускладненому кесаревому розтині, Жежер А. О., Колівошко А. М., Мехедко В. В. (2015)
Пилипенко М. М. - Презентація української системи післядипломної освіти на конгресі Європейської асоціації анестезіологів Euroanesthesia -2015 у Берліні, Кисельова І. В., Воротинцев С. І., Дубров С. О., Кобеляцький Ю. Ю. (2015)
- Пам'яті Ігоря Порфирійовича Шлапака (2015)
Голіков А. П. - Глобальна демографічна проблема сучасності: стан та перспективи (2016)
Мороз А. А. - Миграция рабочей силы в странах Великобритании и Франции (2016)
Довгаль О. А. - Деглобалізаційні тенденції у сучасній світовій торгівлі в умовах нестабільності, Довгаль Г. В. (2016)
Zlatkina O. D. - Modern world trends in tertiary education: Сhina (2016)
Kazakova N. A. - Influence of education on standard of living (considering African states), Kravets M. A. (2016)
Козирєва О. В. - Аналіз асиметричності Угоди про асоціацію України з ЄС (2016)
Кучечук Л. В. - Глобальна продовольча проблема: причини виникнення та загострення (2016)
Музиченко М. В. - Якісна оцінка рівня диверсифікації постачання природного газу в державах-членах Євросоюзу (2016)
Пасмор М. С. - Можливі сценарії розвитку груп країн, що розвиваються (2016)
Петухова В. О. - Теоретичні засади дослідження митних союзів як досконалої форми зони вільної торгівлі у контексті міжкраїнної взаємодії (2016)
Посилкіна О. В. - Аналіз міжнародного досвіду розвитку національних господарчих систем на основі економіки знань, Коноваленко М. К. (2016)
Сердюк Г. В. - Особливості розвитку мексикансько-канадських торговельних відносин у контексті членства в НАФТА (2016)
Сидоров В. И. - Страны БРИКС – исторический очерк, Гайдей Н. С. (2016)
Сідоров М. В. - Особливості функціонування економіки Канади на сучасному етапі її розвитку (2016)
Тітар І. О. - Україна у віддзеркаленні іноземних аналітичних центрів, Шаповал В. І. (2016)
Чуб І. М. - Українське бюро Інтерполу як інституція протидії транснаціональній злочинності: правовий аспект (2016)
Гончаренко Н. І. - Фіскальний інструментарій як ключовий елемент системи регулювання економічного розвитку держави на макрорівні, Доля Р. М., Сурін Д. В. (2016)
Кривуц Ю. Н. - Борьба за свободный рынок зерна в Англии (2016)
Панкова Ю. М. - Особливості впливу соціокультурних факторів на розвиток транснаціональних компаній як сучасної форми міжнародного бізнесу (2016)
Святуха І. А. - Конвергенція знань, технологій суспільства як необхідна умова прогресу людства у XXI столітті (2016)
Стоянова О. Є. - Теоретичні основи дослідження міжнародної конкурентоспроможності національної економіки (2016)
Фоміна Є. В. - Інтелектуалізація економіки: еволюція в контексті світового розвитку (2016)
Чучмай Г. Ю. - Розвиток сучасних форм підприємництва в глобальній інноваційній екосистемі (2016)
Шедякова Т. Е. - Венчурный капитал в развитии инновационного предпринимательства (2016)
Шуба М. В. - Секьюритизация банковских активов как одна из причин возникновения эффекта "черного лебедя", Карпенко Е. Г., Мороз О. А. (2016)
Парфіненко А. Ю. - До питання про інституціоналізацію туризмологічної освіти та науки в Україні (кафедрі туристичного бізнесу Каразінського університету – 10 років) (2016)
Афенченко Г. В. - Концепція соціально-етичного маркетингу: недоліки впровадження та перспективи розвитку в туризмі, Шумлянська Н. В. (2016)
Данько Н. І. - Франчайзинг як ефективна форма управління в готельній індустрії, Новікова В. П. (2016)
Зайцева М. Н. - Региональные особенности управления туристической деятельностью в Украине (2016)
Онацький М. Ю. - Сучасний стан та перспективи розвитку фестивального туризму у місті Харкові (2016)
Перепелиця А. С. - Регулювання міжнародного туристичного ринку за допомогою інформаційних технологій (2016)
Подлепіна П. О. - Тенденції розвитку готельного господарства України в умовах турбулентності (2016)
Смірнов І. Г. - Логістичний підхід до ефективної організації туристичного простору (на прикладі сакрального туризму) (2016)
Шамара І. М. - Теоретичні підходи до визначення поняття "туризм", його сутність та роль на сучасному етапі (2016)
Юрченко С. А. - Особенности развития делового туризма на современном этапе, Юрченко Е. Е. (2016)
Міжнародна дипломатична місія народної дипломатії "Європейська Україна" (2016)
Вихідні дані (2016)
Шаповалова О. І. - Стан розвитку людського капіталу в Україні на сучасному етапі (2014)
Мусіна Л. А. - Можливості й інструменти сприяння інноваційній модернізації промисловості України в контексті європейської інтеграції (2014)
Паладченко О. Ф. - Бюджетне фінансування середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня (2014)
Задорожня Г. П. - Наукові дослідження моніторингу дисертаційних робіт з питань медичної науки (2014)
Новіцька Г. В. - Наукове забезпечення пріоритетного інноваційного напряму "Розвиток сучасних інформаційних, комунікаційних технологій, робототехніки" (2014)
Вітер М. Б. - Кластерні моделі електронної інформаційної взаємодії в системі державного управління (2014)
Іващук В. В. - Розробка алгоритму реалізації виробничого плану в задачах підтримки асортиментного продукту, Ладанюк А. П. (2014)
Воронков В. І. - Основні проблеми підвищення ефективності функціонування автоматизованих інформаційно-аналітичних систем, Воронков І. В. (2014)
Рішан О. Й. - Структурні методи підвищення точності вимірювань в автоматичних системах дозування сипких матеріалів з використанням магнітопружних первинних вимірювальних перетворювачів зусилля, Матвієнко Н. В. (2014)
Тарасов В. О. - Алгоритм балансування вала суперпрецизійної аеростатичної шпиндельної опори, Назаренко Т. М., Злочевська Л. О. (2014)
Медицина (2014)
Сільське господарство (2014)
Енергетика (2014)
Системи вимірювання і контролю (2014)
Перелік дисертаційних досліджень, захищених в Україні з наукової спеціальності "Економічні науки" (2013.01.01 – 2013.12.31) (2014)
Реферати (2014)
Писаренко Т. В. - Наукова діяльність в Україні за результатами моніторингових досліджень, Куранда Т. К. (2015)
Земцева В. М. - Проблеми і досягнення стандартизації у сфері інформації і документації (2015)
Терованесов М. Р. - Визначення індикатора, що характеризує глобальні процеси в освітній сфері (2015)
Литвинова В. В. - Фінансування інноваційної діяльності і трансферу технологій вищими навчальними закладами і науковими установами Міністерства освіти і науки України за видами і стратегічними пріоритетними напрямами інноваційної діяльності, Волинець В. М., Босенко О. С. (2015)
Бабець І. Г. - Інтелектуальна власність у системі економічної безпеки держави (2015)
Кваша К. В. - Тенденції країн ОЕСР щодо капітальних інвестицій і структури їхнього фінансування за інституціональними учасниками (2015)
Денисенко Н. П. - Проблеми підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств України, Воронкова Т. Є., Янковець Т. М. (2015)
Редзюк Є. В. - Переваги і недоліки фінансової глобалізації на міжнародних ринках цінних паперів (2015)
Гринюк Н. А. - Оцінювання економічної участі пайовиків у діяльності споживчого товариства (2015)
Михальченкова О. Є. - Сервісні послуги з трансферу технологій у середовищі міждержавної інформаційно-технологічної платформи колективного користування, Кухарець І. Г., Волошенюк Л. В. (2015)
Тарасов В. О. - Системний синтез алгоритму запасу стійкості осі обертання вала по модулю і фазі, Назаренко Т. М., Злочевська Л. О. (2015)
Охорона навколишнього середовища (2015)
Приладобудування (2015)
Сільське господарство (2015)
Машинобудування (2015)
Перелік дисертаційних досліджень, захищених в Україні з наукової спеціальності "Економічні науки" (2013.01.01 – 2013.12.31) (2015)
Реферати (2015)
Mielimąka R. - The use of modern technology in the classical surveying, Sikora P. (2016)
Паляниця Б. Б. - Дослідження річних змін зенітної тропосферної затримки за даними українських метеостанцій, Олійник В. Р., Бойко В. М. (2016)
Савчук С. Г. - Моніторинг тропосферної водяної пари в західній транскордонній зоні України, Заблоцький Ф. Д. (2016)
Доскіч С. В. - Оцінка точності регіонального комбінованого GNSS-розв’язку (2016)
Абдаллах Р. А. - Оновлення топографічних карт Іраку масштабу 1:50000 за знімками, отриманими із супутника IKONOS, Четверіков Б. В.. (2016)
Глотов В. М. - Аналіз сучасних методів знімання під час опрацювання великомасштабних планів, Гуніна А. В. (2016)
Лозинський В. А. - Методика визначення об’єму Львівського полігону ТПВ з використанням архівних картографічних матеріалів та БПЛА TRIMBLE UX-5, Нікулішин В. І., Третяк К. Р., Шило Є. О. (2016)
Перович І. - Достовірність інформативності публічної кадастрової карти України (2016)
Губар Ю. - Часткові випадки застосування методу прямої капіталізації доходів в оцінці нерухомості (2016)
Малашевський М. А. - Обґрунтування показників конфігурації земельних ділянок під час проведення рівноцінного обміну, Бугаєнко О. А. (2016)
Артамонов В. В. - Системна соціально-екологічна оцінка антропогенно порушених земель, Василенко М. Г., Міхно П. Б. (2016)
Перович Л. - Кадастр в структурі ринку земель, Музика Н. (2016)
Рудий Р. - Застосування штучних нейронних мереж для класифікації ділянок поверхні з певним рельєфом (2016)
Вимоги до оформлення статей збірника "Геодезія, картографія і аерофотознімання” (2016)
Технічні вимоги до оформлення статей збірника "Геодезія, картографія і аерофотознімання” (2016)
Requirements for papers arrangment for journal "Geodesy, Cartography and Aerial Survey” (2016)
Technical requirements for papers arrangement for journal "Geodesy, Cartography and Aerial Survey” (2016)
Воронько Л. О. - Українське державотворення в добу Гетьманату 1918 року: роль та значущість діяльності П.Скоропадського (2016)
Бунчук М. М. - Проблеми страхування ризиків тероризму в процесі аналізу антитерористичної політики України (2016)
Андреєв С. О. - Методологічні підходи до дослідження інституціональних засад розвитку державних систем цивільного захисту (2016)
Сніцаренко П. М. - Роль та місце інформаційного забезпечення в системі державного управління, Саричев Ю. О. (2016)
Семенець-Орлова І. А. - Публічне управління освітніми змінами: прозорість, відкритисть, колегіальність (на прикладі сучасної Великобританії) (2016)
Червінська Л. П. - Проблеми збагачення змісту праці в контексті інноваційної діяльності (2016)
Василига Н. А. - Сутність і функції домогосподарства як суб’єкта ринкових відносин (2016)
Весельська М. В. - Зміна структури професійної діяльності державних службовців у сфері освіти в контексті європейського вектору України (2016)
Гайдаш Д. С. - Фармацевтичний ринок Республіки Польща (2016)
Кульгінський Є. А. - Проблеми та шляхи застосування принципу здоров’я у всіх державних політиках в країнах з низьким рівнем доходів (2016)
Нижник О. М. - Стратегічний регіональний розвиток: концептуалізація поняття (2016)
Овчар Н. П. - Формування механізму державного регулювання розвитку реального сектору економіки регіону (2016)
Сизон В. Г. - Освітні потреби депутатів сільських рад (2016)
Рингач Н. О. - Освіта як детермінанта здоров’я у політиці України: орієнтири на шляху досягнення цілей сталого розвитку у світлі Мінської Декларації, Лукіна Т. О. (2016)
Худошина О. В. - Правові аспекти державного регулювання ліцензування професійної діяльності медичних працівників (2016)
Немчинов Ю. И. - Нормативные документы по сейсмостойкому строительству нового поколения. Основные положения ДБН В. 1. -1-12: 2014: "Строительство в сейсмических районах Украины" с учетом рекомендаций европейского стандарта EN 1991-8 (ЕВРОКОД 8) и ДСТУ-Н Б В. 1. 2-16:2013, Марьенков Н. Г., Бабик К. Н., Хавкин А. К., Дорофеев В. С., Егупов К. В., Шеховцов И. В., Петраш С. B., Кукунаев В. С., Гудков Б. П. (2015)
Кендзера А. В. - О необходимости сейсмического микрорайонирования строительных площадок высотных зданий и ответственных сооружений в низко- и высокосейсмических районах Украины, Егупов В. К., Вербицкая О. С., Семенова Ю. В., Лесовой Ю. В., Егупов К. В., Марьенков Н. Г., Бабик К. Н. (2015)
Пустовитенко Б. Г. - Энергетические спектры землетрясений и возможность их использования в задачах моделирования сейсмических воздействий, Эреджепов Э. Э. (2015)
Хакимов Ш. А. - Сейсмобезопасность жилищно-гражданских зданий современной застройки городов центральноазиатского региона и пути ее повышения (2015)
Егупов К. В. - Особенности учета сейсмических воздействий при проектировании берегозащитных сооружений, Рогачко С. И., Бааджи В. Г. (2015)
Кривошеєв П. І. - Міжнародний досвід вирішення комплексних проблем сейсмічної безпеки будівельних об'єктів, Сенаторов В. М., Козелецький П. М. (2015)
Марьенков Н. Г. - Экспериментально-теоретическая оценка сейсмостойкости здания с металлическим каркасом, Богдан Д. В., Дунин В. А. (2015)
Гераймович Ю. Д. - Расчет на сейсмические воздействия в программном комплексе ЛИРА 10, Шполянский О. Г., Евзеров И. Д., Марченко Д. В. (2015)
Дорофеев В. С. - Использование мирового опыта при определении факторов украинской системы визуальной оценки сейсмостойкости, Мурашко А. В., Бенради И. (2015)
Романчук К. Г. - Про вибір проектного землетрусу з врахуванням залишкового ризику збитків, Стефанишин Д. В. (2015)
Кулябко В. В. - Зоны сгущения собственных частот на спектрах балок, рам и ферм с однотипными парциальными подсистемами в моделях, Ярошенко Д. С., Нечитайло А. Е. (2015)
Фомин В. М. - Нелинейные динамические задачи для многоэтажных многопролетных железобетонных рам с учетом пластичности бетона (2015)
Кочкарьов Д. В. - Розрахунок залізобетонних стержневих систем на сейсмічні впливи методом дискретного врахування жорсткості (2015)
Барабаш М. С. - Науковий супровід об’єкту незавершеного будівництва з несучими стінами на граничні сейсмічні навантаження в м. Одеса, Максименко В. П., Башинський Я. (2015)
Коцюрубенко О. М. - Надійність розрахункових формул міцності похилих перерізів прогінних залізобетонних конструкцій у національних нормах проектування розвинених країн, Крантовська О. М., Карпюк В. М. (2015)
Немчинов Ю. И. - Исследования систем вибро- и сейсмоизоляции зданий на основе резинометаллических блоков, Марьенков Н. Г., Жарко Л. А., Булат А. Ф., Дырда В. И., Лисица Н. И. (2015)
Гришин А. В. - Моделирование устойчивости склонов при сейсмических воздействиях, Сипливец А. А. (2015)
Пустовитенко Б. Г. - Особенности и общие свойства ощутимых криворожских землетрясений, Скляр А. А., Скляр А. М. (2015)
Омельченко В. Д. - О сейсмічних умовах району розташування Запорізької АЕС, Кендзера О. В., Кучма В. Г. (2015)
Щербина С. В. - Лазерная технология для оценки сеймической опасности в Украине, Лесовой Ю. В., Фещенко А. И. (2015)
Максименко В. П. - Сравнение прочности железобетонных диафрагм с учетом сейсмических нагрузок по методике Еврокода-8 и предлагаемой, Марьенков Н. Г. (2015)
Андрущенко Ю. А. - Локальные землетрясения на украинском щите и в Днепрово-Донецком авлакогене, Кутас В. В., Омельченко В. Д. (2015)
Бамбура А. Н. - Разработка расчетной модели защитных оболочек энергоблоков АЭС, Сазонова И. Р., Гичко В. В. (2015)
Кічаєва О. В. - Динамическое взаимодействие каркасных зданий с грунтовым массивом при сейсмических воздействиях, Раджабзадег М. (2015)
Кушнарьова Г. О. - Зміна величини прогинів залізобетонних балок на вапняковому піску при дії циклічних навантажень, Войтко О. В. (2015)
Шокарев В. С. - Особенности инженерно-геологических и геотехнических изысканий при проектировании свай-стоек (2015)
Собуцький В. О. - Геотехнічна категорія складності будівельного об’єкту, Гупалюк В. М. (2015)
Матвєєва К. Ю. - Визначення розмиву для мостових переходів, що розташовані у нижніх б’єфах гребель з врахуванням умови донного режиму транспортування руслових наносів (2015)
Хохлин Д. А. - Вопросы сейсмостойкости зданий при значительных неравномерных деформациях основания (2015)
Klebleev A. Je. - Stress state of the serial residential building in Samarkand under seismic action before and after reinforcement, Barashykov A. Y., Khokhlin D. O. (2015)
Ковальчук С. П. - Пример некорректного районирования с использованием категорий сейсмических свойств грунтов, Киртока В. А., Егупов В. К. (2015)
Кравцов В. Н. - Исследование свойств мелкого и среднего песков при совместных воздействиях на них статической и динамической нагрузок, Сеськов В. Е., Лапатин П. В. (2015)
Кендзера О. В. - Методи визначення резонансних властивостей ґрунтової товщі при проектуванні сейсмостійких будівель і споруд, Семенова Ю. В. (2015)
Кулябко В. В. - Проблемы защиты сооружений от динамических воздействий и о необходимости расширения сотрудничества в области динамики (2015)
Мар’єнков М. Г. - Врахування грунтової основи, що нерівномірно деформується, при розрахунку сейсмостійкості будівель, Хохлін Д. О. (2015)
Егупов К. В. - Динамические испытания зданий и сооружений, Якушев Д. И. (2015)
Вербицький С. Т. - Оцінка впливу буро-вибухових робіт на грунтові та бетонні споруди Дністровської ГЕС-1, Пронишин Р. С., Сапужак І. Я. (2015)
Гигинейшвили Д. Я. - Новые варианты одевающих подпорных стен для закрепления и озеленения оползневых склонов на сложном рельефе с учетом сейсмического воздействия, Мацаберидзе Т. Г., Гогинашвили Т. Е., Ткаченко Т. Н. (2015)
Оглобля А. И. - Проектирование сейсмостойких хвостохранилищ для горно-обогатительных комбинатов Украины, Кравчук И. Н., Раздайбеда С. Л. (2015)
Поклонський В. Г. - Вогнестійкість конструкцій дерев’яних каркасно-модульних багатоверхових будинків, що зводяться в сейсмічних зонах інтенсивністю до 7-8 балів, Расюк Р. В., Фесенко О. А., Байтала Х. З. (2015)
Щерба В. В. - Бетоны для ремонта строительных конструкций в условиях сейсмических воздействий, Шишкин А. А. (2015)
Шишкина А. А. - Управление свойствами бетонов, эксплуатирующихся в условиях сейсмических воздействий, Шишкин А. А. (2015)
Бицань Є. М. - Про надійність промислово-господарських споруд в районах з підвищеним сейсмічним ризиком (2015)
Чирва В. М. - Дослідження сейсмостійкості промислової споруди та ефективності її превентивного підсилення композитними стрічками, Настич О. Б., Романенко К. М., Савченко А. А. (2015)
Попруга Д. В. - Підсилення у стиснутій зоні залізобетонних згинальних елементів після землетрусів, Валовой О. І. (2015)
Карпюк В. М. - Математичні моделі силового опору складнонапружених прогінних залізобетонних конструкцій з урахуванням дії малоциклового навантаження високих рівнів, Албу К. І., Даниленко Д. С., Сьоміна Ю. А. (2015)
Попок К. В. - Технічний стан кам’яних будівель в умовах сейсмонебезпечних територій України (2015)
Яновський О. О. - Перспективний напрям підвищення сейсмостійкості існуючих кам'яних будівель з використанням прибудови та вбудови каркасу (2015)
Александрович В. А. - Обработка данных виброштамповых испытыний при помощи программного средства "Graph" (2015)
Карпюк В. М. - Напряженно-деформированное состояние приопорных участков железобетонных балок при длительном действии нагрузки высоких уровней, Неутов А. С., Неутов С. Ф. (2015)
Бабаев В. Н. - Исследование динамических характеристик антенной башни метеорологического радиолокатора, Шмуклер В. С., Псурцева Н. А., Хаинсон Ю. А. (2015)
Краснов С. Н. - Экспериментально-теоретические исследования динамического воздействия от движения пешеходов на пролетное строение пешеходного моста (2015)
Кулябко В. В. - Обследование и динамическая паспортизация сооружений как инструмент поиска повреждений несущих конструкций, Чабан В. П., Макаров А. В. (2015)
Яркин В. В. - Влияние разуплотнения грунта вокруг карстовой воронки на НДС конструкций плитного фундамента, Кухарь А. В. (2015)
Шеховцов И. В. - Натурное испытание безбалочного перекрытия с локальным усилением металлическими лентами в г. Одесса, Петраш С. В., Бондаренко А. В., Шеховцов В. И. (2015)
Петров О. М. - Тріщиноутворення та характер руйнування залізобетонних елементів при згині з крученням (2015)
Гигинейшвили Д. Я. - Влияние конструктивного решения на архитектуру гостиничного комплекса "Hilton" в городе Батуми, Тимченко И. Э., Tкaченко T. H. (2015)
Семенюк С. Д. - Железобетонные фундаменты из перекрёстных балок в сложных грунтовых условиях (2015)
Колчунов В. И. - Анализ схем трещин в железобетонных конструкциях сейсмостойких зданий и их учет по нормам Украины и Еврокода 8, Яковенко И. А., Марьенков Н. Г. (2015)
Шеховцов И. В. - Экспериментальные исследования прочности сцепления кладки из различного типа камней согласно стандартов ЕN 1052-5:2005 и ASTM C1072, Петраш С. В., Бондаренко А. В., Шеховцов В. И. (2015)
Новский А. В. - Особые свойства известняка-ракушечника Одесского региона, Новский В. А. (2015)
Бабаев В. Н. - К установлению особенностей деформирования трехслойной эффективной панели, Шмуклер В. С., Резник П. А., Петрова Е. А. (2015)
Бамбура А. М. - Несуча здатність трубобетонних елементів за деформаційною моделлю, Дорогова О. В. (2015)
Дмитриев Д. А. - Инженерная защита площадки строительства санатория в АР Крым (2015)
Кукунаев В. С. - Экспериментальное исследование демпфирующих свойств бетона при сухом трении, Потапов П. Г., Псурцева Н. А. (2015)
Дорофеев В. С. - Подготовка специалистов по сейсмостойкому строительству на основе современных научных достижений, Егупов К. В. (2015)
Лазнюк М. В. - Нові конструктивні рішення сталевих прогонів двотаврового перерізу з гофрованою стінкою (2015)
Марьенков Н. Г. - Нелинейная сейсмическая реакция защитной оболочки энергоблока АЭС после проектной аварии, Бабик К. Н., Недзведская О. Г., Крицкий В. Б. (2015)
Титул, зміст (2016)
Piliaiev I. - Contemporary Russia as a palace-neopolitar state and economy (2016)
Ismail R. - ASEAN-3-Malaysia international migration and real wage convergence, Jajri I. (2016)
Mihailovic B. - Researching the application of public relations in Montenegro, Djurisic V. (2016)
Radionova I. - Procedural approach to macroeconomic policy analysis: content and application (2016)
Fedulova L. - Innovativeness of the economies of the EU and Ukraine: undertakings to narrow the gap (2016)
Zatonatska T. - Global trends in state investment policy and practice of their implementation in Ukraine (2016)
Hlushchenko O. - Well-being as an imperative of Ukraine’s social development (2016)
Vertakova Yu. - Innovative and industrial development: specifics of interrelation, Plotnikov V. (2016)
Bogolib T. - Budgetary system of Ukraine: a new reality and global challenges (2016)
Paientko T. - Corporate income tax: evolution, problems and possible solutions, Proskura K. (2016)
Illiashenko S. - Knowledge as a factor of competitive advantages: prospects for Ukraine, Rot-Sierov Ye. (2016)
Shevchenko H. - Economic and legal issues of rural and recreational land use in Ukraine, Pakhomov V., Petrushenko M. (2016)
Polinkevych O. - Factors of enterprises’ outstripping development in conditions of global economic crisis (2016)
Grynchyshyn Y. - Evolution of European approach to using financial restructuring in the system of crisis management of enterprises (2016)
Taraniuk L. - Methodological basis of risk management system with regard to industrial activities in the course of radical transformations, Taraniuk К. (2016)
Sira E. - Using of risk management at small and medium-sized companies in the Slovak Republic, Kravcakova Vozarova I., Radvanska K. (2016)
Makaliuk I. - Diagnostics of transaction costs flow quality influence on economic results (2016)
Grynko T. - Methodological approaches to evaluation the effectiveness of organisational changes at communication enterprises, Koshevoi M., Gviniashvili T. (2016)
Granaturov V. - Determination of tariffs on telecommunication services based on modeling the cost of their providing: methodological and practical aspects of application, Kaptur V., Politova I. (2016)
Popova N. - Personnel development at enterprises with regard to adaptation to the VUCA world, Shynkarenko V. (2016)
Miklosik A. - Search-centric approach to sustainability of academic marketing (2016)
Raimbekov Zh. - Development of logistics and supply chains in freight-generating sectors of economy, Syzdykbayeva B., Yergaliyev R., Sarsenova A. (2016)
Pysmak V. - Improvement of efficiency of enterprises operating in the services sector on the basis of logistics concepts, Mazhnyk L. (2016)
Vanickova R. - Production material requirements in material ordering (2016)
Marcekova R. - Health tourism in the context of active ageing of Slovak population, Simockova I., Sebova L. (2016)
Legenchuk S. - Analysis of management forms of collective investment institutions to organise the accounting system, Usatenko O. (2016)
Pylypenko L. - Accounting for derivatives and their representation in financial reporting: problems of methodology and procedure (2016)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 34: Открытие и изучение квантово-волновой природы микромира материи (2016)
Милых В. И. - Численно-полевой анализ магнитного поля и электрических величин в статоре турбогенератора при автономной несимметричной нагрузке (2016)
Поляков М. А. - Методика оценки эффективности использования в системе электроснабжения полупроводниковых преобразователей постоянного напряжения, Ларионова Т. Ю. (2016)
Баранов М. И. - Усредненные геометрические характеристики распределения волновых электронных пакетов в металлических проводниках с импульсным аксиальным током большой плотности, Рудаков С. В. (2016)
Batygin Yu. V. - Magnetic pulsed processing of metals for advanced technologies of modernity – a brief review, Chaplygin E. A., Sabokar O. S. (2016)
Беляев В. К. - Определение диэлектрических параметров изоляции трансформаторов тока при множественных измерениях в системах контроля под рабочим напряжением, Паненко Е. Н. (2016)
Голик О. В. - Статистические процедуры при двухстороннем ограничении контролируемого параметра в процессе производства кабельно-проводниковой продукции (2016)
Рудаков В. В. - Высокочувствительный СВЧ измеритель влагосодержания в неполярных диэлектрических жидкостях на основе ступенчатого неоднородного коаксиального резонатора, Коробко А. А. (2016)
Шаламов С. П. - Датчик для измерения токов наносекундного диапазона на основе индукционного преобразователя (2016)
Волошко А. В. - Метод автоматичного визначення кількості одночасно працюючих в групі електродвигунів, Бедерак Я. С. (2016)
Olszowiec P. - Контроль изоляции сетей низкого напряжения методами двух и трех отсчетов вольтметра (2016)
Руденко С. С. - Требования к приборам для проведения вертикального электрического зондирования грунта при диагностике состояния заземляющих устройств (2016)
Корзун Ю. В. - Частота та структура анемічного синдрому у хворих на цукровий діабет, Соколова Л. К., Гирявенко О. Я. (2016)
Алтуніна Н. В. - Ефективність застосування комплексу альфа-ліпоєвої кислоти та сульфату цинку як додаткового засобу в корекції дисліпопротеїнемії в постінфарктних хворих із цукровим діабетом 2-го типу, Лизогуб В. Г., Бондарчук О. М. (2016)
Журавлёва Л. В. - Значение гипергликемии в развитии и прогрессировании атеросклеротического поражения коронарных сосудов, Лопина Н. А. (2016)
Фалюш О. А. - Стан органів статевої системи самців щурів після застосування монодисперсного колоїдного розчину наночастинок золота, Сачинська О. В., Полякова Л. І., Перчик І. Г., Резніков О.Г (2016)
Лукашеня О. С. - N-ацильовані похідні етаноламіну збільшують експресію мРНК проапоптотичного білка Вах у корі надниркових залоз людини, Левчук Н. І., Микоша О. С., Ковзун О. І. (2016)
Пушкарьов В. М. - Участь ядерного чинника NF-кB у патогенезі діабету 1-го типу, Соколова Л. К., Ковзун О. І., Пушкарьов В. В., Тронько М. Д. (2016)
Орленко В. Л. - Артропатії у хворих на цукровий діабет: клінічні прояви, патогенетичні механізми (частина 1) (2016)
Пастер И. П. - Клинические исследования по применению цельноорганной трансплантации поджелудочной железы для лечения сахарного диабета 1-го типа, Демченко Н. П., Коваленко А. Е., Гуда Б. Б., Люткевич А. В., Шелковой Е. А., Коллюх О. Г. (2016)
Шуляренко Л. В. - Гіпоглікемія (2016)
Рыбаков С. И. - Хакару Хашимото и лимфоматозный зоб – начало эпохи аутоиммунной патологии в медицине (2016)
Олена Василівна Большова (до 60-річчя від дня народження) (2016)
Медичні події (2016)
Мазур Г. А. - Застосування сапоніту як магнієвмісного добрива на сірих лісових ґрунтах, Ткаченко М. А., Бойко Я. І. (2007)
Слюсар І. Т. - Вплив способів сільськогосподарського використання осушуваних торфовищ на їхню трансформацію, Ткачов О. І., Опанасенко О. Г. (2007)
Галиш Ф. С. - Удобрення пшениці озимої в Західному Лісостепу (2007)
Савчук О. І. - Вплив сівозміни на продуктивність культур та родючість дерново-підзолистого грунту, Мельничук А. О., Мостовенко М. Я. (2007)
Гордієнко Т. І. - Ефективність вирощування багаторічних травосумішей залежно від удобрення та способів поліпшення лук, Левковська Г. В. (2007)
Огієнко Н. І. - Винос елементів живлення багаторічними травами на землях, вилучених із сільськогосподарських угідь (2007)
Літвінов Д. В. - Динаміка продуктивної вологи в ґрунті за вирощування зернових колосових культур (2007)
Архипенко Ф. М. - Вплив вапнування на продуктивність трав та фізико-хімічні властивості ґрунту, Кухарчук П. І., Слюсар С. М. (2007)
Науменко М. Д. - Вплив обробітку грунту і добрив на забур’яненість посівів у Західному Поліссі, Ковальчук Є. І. (2007)
Малієнко А. М. - Обробіток ґрунту під проміжну капустяну культуру і ячмінь ярий після озимої пшениці, Тараріко Н. М., Тітенко А. О. (2007)
Ворона Л. І. - Вплив елементів технології вирощування картоплі на відтворення родючості дерново-підзолистого грунту в умовах Полісся, Кочик Г. М., Ткачук В. П. (2007)
Рибак М. Ф. - Рівень мінерального живлення і вміст важких металів у льону-довгунцю, Маційчук В. М., Янішевський Л. І., Крушинський О. П. (2007)
Кириєнко Г. С. - Вплив добрив на урожайність та якість зерна пивоварного ячменю в умовах Західного Лісостепу (2007)
Малинка Л. В. - Вплив строків підсівання конюшини лучної і добрив на вміст у продукції макро-, мікроелементів та радіонуклідів (2007)
Мельничук Г. В. - Вплив добрив на врожайність багаторічних трав та рівень забруднення продукції радіонуклідами на торфових грунтах Полісся (2007)
Тертична О. В. - Трансформація мікробного ценозу чорнозему опідзоленого, забрудненого ДДТ, при застосуванні меліорантів, Городиська І. М. (2007)
Хусаинов Б. М. - Трансформация и перераспределение сельскохозяйственных угодий в Западно-Казахстанской области (2007)
Адамень Ф. Ф. - Размещение льна масличного в севооборотах Юга Украины, Радченко В. А. (2007)
Гончар Т. М. - Формування фотосинтетичного апарату та продуктивності гороху в умовах Лісостепу Правобережного (2007)
Губенко Л. В. - Вплив системи удобрення на ріст, розвиток та продуктивність ріпаку ярого (2007)
Хіврич О. Б. - Продуктивність кормового буряку залежно від густоти стояння рослин (2007)
Кобзистий Ю. А. - Формування листкової поверхні суданської трави та зернобобових культур залежно від умов вирощування, Кобзиста Л. П. (2007)
Поляков О. І. - Продуктивність молочаю олійного залежно від агроприйомів вирощування (2007)
Шевчук Р. В. - Вплив агротехнічних і біологічних чинників на продуктивність бобово-злакового травостою (2007)
Дрозд О. М. - Продуктивність льону-довгунцю залежно від технології вирощування (2007)
Рибак М. Ф. - Урожайність та якість продукції сортів льону-довгунцю та льону олійного за різних строків збирання, Шалівський С. В. (2007)
Демчишин Н. Б. - Стан біорізноманітності низинних лук залежно від тривалості їхнього використання (2007)
Мирошниченко О. В. - Вплив щеплення на біохімічний склад плодів помідора вишневидного (2007)
Міщенко С. В. - Успадкування ознак статі гібридами дводомних і однодомних конопель (2007)
Онупрієнко Л. Г. - Вплив генотипу сорту та умов вирощування ознак стебла конопель при селекції на волокнистість (2007)
Романюк Л. С. - Вихідний матеріал для селекції квасолі (2007)
Молдован В. Г. - Продуктивність насінної картоплі й ураженість вірусними хворобами залежно від вихідного матеріалу (2007)
Скиба А. В. - Создание исходного материала для селекции кориандра на зимостойкость и скороспелость (2007)
Ирине Александровне Паламарчук – 90 (2007)
Магдич О. - Державна влада та католицька церква за правління Владислава І Германа (1079–1102) (2016)
Лоштин Н. - Брати-проповідники чи менші брати? До питання про ідентифікацію рукописного інвентаря монастирської бібліотеки у Пшеворську (2016)
Макаревич А. - Етнічні особливості вакфу в Османській імперії (2016)
Пивоваренко О. - Їжа у повсякденному житті козацької старшини як природня необхідність та соціальна ідентифікація (2016)
Кагамлик С. - Творча спадщина українських православних ієрархів XVII–XVIII ст. в європейському культурному процесі (2016)
Пронь Д. - З позиції юрисдикції держави: відкриття і освоєння Курильських островів наприкінці ХVII – першій чверті XVIII століть (2016)
Рудь М. - Полабо-слов’янська проблематика у польській історіографії другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст. (2016)
Казаков М. - Православні братства Київської губернії на початку 1860-х років: причини занепаду (2016)
Круглова Л. - Писемні джерела з політичної історії України другої половини XVIII ст. в археографічних публікаціях Олексія Андрієвського (2016)
Добріян Д. - Постать Олександра Мурашка (на матеріалах спогадів вдови художника) (2016)
Пилипенко В. - Біля витоків вітчизняного кінематографа: творча діяльність Арнольда (Андрія) Кордюма у 1911–1927 рр. (2016)
Машкевич С. - Страйки на міському транспорті Києва (1901–2014) (2016)
Сорока Ю. - Національно-визвольний рух на Волині і Роман Шухевич (2016)
Кузьменко В. - Торгівля на колгоспному ринку в повсякденному житті сільських жителів УРСР в 1940–1960-х роках (за матеріалами Чернігівської області) (2016)
Орлова Т. - Російська бідність з точки зору історії ментальностей (2016)
Сморжевська О. - Сакральність острова Хортиця в житті Руського Православного Кола (РПК) (2016)
Соучкова Т. - Етнічна ідентичність українців в Центральній Європі: Чеська та Словацька республіки (2016)
Шудляк Н. - Іосафатова долина: історія та сьогодення (2016)
Кошіль Г. - Будівельні матеріали та конструктивні особливості зведення стін селянського житла на Волинському Поліссі в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття (2016)
Набока О. - Американо-китайські відносини в період першої опіумної війни (1839–1842) (2016)
Сосюкіна О. - Питання культури і мистецтва у виступах та діях Мао Цзедуна (1942–1964) (2016)
Годлевський М. - Силові і несилові засоби в боротьбі з міжнародним тероризмом за адміністрацій Барака Обами (2016)
Брайченко О. - Рецензія на книгу Марини Гримич "Життя під піньорами: Культурний ландшафт українських поселень Бразилії" (К.: Дуліби, 2016. – 704 с.) (2016)
Наші автори (2016)
Від головного редактора (2014)
Шапар А. Г. - Вплив екостану гідросфери на функціонування живої природи і безпеку життєдіяльності населення країни (2014)
Скрипник О. О. - Геометризаційні основи зменшення екоризиків від порушених гірничими роботами земель (2014)
Харитонова М. Ю. - Статистическая оценка влияния трудно формализуемых факторов на вероятность вовлечения месторождений в разработку, Мацко Н. А. (2014)
Копач П. І. - Деякі аспекти рекультивації порушених степових чорноземів з точки зору їх генезису, Данько Т. Т., Козлова Л. М., Тараканова Н. П., Таран Т. О. (2014)
Шапар А. Г. - Вивчення активізації природної сейсмічності в умовах техногенно-навантажених територій (на прикладі Кривбасу), Пігулевський П. Г., Свистун В. К., Тяпкін О. К., Кирилюк О. С. (2014)
Копач П. І. - Методологія комплексної оцінки складних техноекосистем на прикладі гірничодобувних районів, Данько Т. Т., Горобець Н. В. (2014)
Пігулевський П. Г. - Оцінка змін природного режиму підземних вод під впливом функціонування крупних водосховищ (на прикладі Каховського водосховища на р. Дніпро), Подрезенко І. М., Тяпкін О. К., Ярошевич І. М. (2014)
Зайченко Е. Ю. - Экологическая опасность радиационно-химического загрязнения Приднепровского региона, Cевериновская Е. В., Дворецкий А. И., Маренков О. Н., Белоконь А. С. (2014)
Рожко М. М. - Розробка та впровадження системи зменшення техногенного навантаження територій і населення екологічно кризових регіонів України, Білецька Е. М., Шматков Г. Г., Ерстенюк Г. М., Крижанівська А. Є., Онищенко С. В., Рудько Г. І., Самойлик М. С., Семчук Я. М., Соловйов В. В. (2014)
Шапар А. Г. - Основні напрямки впровадження альтернативних технологій в промисловому Придніпров'ї за умов ресурсного обмеження, Ємець М. А., Копач П. І., Просандєєв М. І., Скрипник О. О. (2014)
Прокопенко В. И. - Технологическое обеспечение засыпки остаточного выработанного пространства карьера при доработке горизонтального месторождения, Мормуль Т. Н. (2014)
Харитонов М. М. - Екологічна оцінка якості поверхневих вод річки Оріль у Дніпропетровській області, Чегорка П. Т. (2014)
Шапар А. Г. - Визначення актуальних екологічних параметрів Дніпровських водосховищ за допомогою геоінформаційних технологій, Скрипник О. О., Тараненко О. С., Дубовик Д. Д. (2014)
Шматков Г. Г. - Аналіз забруднення атмосферного повітря викидами стаціонарних джерел м. Дніпропетровська з урахуванням груп сумації, Полторацька В. М., Мінков Ю. І., Архангельська Л. (2014)
Тараненко О. С. - Дистанційний моніторинг антропогенних навантажень на заповідні ландшафти (2014)
Кулик В. В. - Оперативні вимірювання розподілу метану на полігонах твердих побутових відходів, Кетов А. Ю., Камілова О. В., Євстахевич З. М., Дмитренко О. В. (2014)
Шапар А. Г. - Долучення до міжнародного стандарту "Ініціатива прозорості видобувних галузей" – нагальна необхідність для України, Копач П. І. (2014)
Романовський О. А. - Наукові конференції як один із ефективних засобів практичного використання результатів досліджень (2014)
Лень А. В. - Еколого-економічна освіта студентів в контексті стратегії сталого розвитку (2014)
Ангурець О. В. - Видобуток нетрадиційного природного газу – безперспективний напрямок вчорашнього дня, Хазан П. В. (2014)
Громадська діяльність Інституту (2014)
До уваги читачів – рецензії на книги (2014)
Писаренко Т. В. - Інформаційно-аналітичне забезпечення інноваційної діяльності: особливості розвитку в зарубіжних країнах, Кваша Т. К. (2015)
Євтушенко В. М. - Оцінювання науково-технічної сфери України за показниками міжнародних рейтингів, Осадча А. Б. (2015)
Воронкова Т. Є. - Проблема забезпечення економічної безпеки підприємства, Мельник Д. М. (2015)
Мусіна Л. А. - Еко-інновації як шлях до зеленої модернізації економіки: міжнародний досвід і перспективи України (2015)
Лях Л. В. - Інновації як фактор зростання конкурентоспроможності України (2015)
Мельник О. В. - Методичні основи побудови прогнозного енергетичного балансу України, Дешко А. І., Слівак А. Є, Молчанова І. В., Караюз І. В. (2015)
Іванова Ю. В. - Стан і проблеми утилізації і видалення побутових і промислових відходів в Україні і країнах ЄС, Муратова Н. І. (2015)
Кофанова О. В. - Заходи з поліпшення екологічних характеристик моторного палива, Кофанов О. Є. (2015)
Докієнко Л. М. - Збалансована система показників фінансового контролінгу на підприємстві (2015)
Тарасов В. О. - Системний синтез аеростатичних напрямних прецизійних верстатів, Назаренко Т. М., Злочевська Л. О. (2015)
Будівництво (2015)
Гірничорудна промисловість (2015)
Утилізація небезпечних відходів (2015)
Хімічні технології (2015)
Перелік дисертаційних досліджень, захищених в Україні з наукової спеціальності "Економічні науки" (2013.01.01 – 2013.12.31) (2015)
Реферати (2015)
Айдарова В. С. - Сравнительная характеристика некоторых гемореологических показателей у нормо-и гипертензивных крыс, Кудокоцева О. В., Ломакин И. И., Бабийчук Г. А. (2016)
Бурцев О. В. - Вплив селен-активу на кислотну резистентність еритроцитів, які знаходилися під дією толуолу in vitro (2016)
Гнатюк В. В. - Дослідження кількості мелатонін-позитивно-мічених клітин у щурів різного віку та статі з виразковим ураженням шлунка, Кононенко Н. М., Божок Г. А. (2016)
Губина-Вакулик Г. И. - Морфологические особенности плаценты при доношенной беременности на фоне пиелонефрита, Ганчева Е. В. (2016)
Гушилик Б. І. - Формування резистентності у Salmonella enteritidis щодо нових протимікробних композицій для лікування захворювань шлунково-кишкового тракту бактеріального генезу (2016)
Дученко К. А. - Вплив фуроксану на функціональний стан нирок у щурів за умов спонтанного діурезу, Корнієнко В. І. (2016)
Ещенко В. Е. - Исследование митохондрий в Харьковском государственном медицинском университете (2016)
Мельник А. Л. - Протимікробні властивості та перспективи застосування в стоматології нового лікарського засобу на основі екстракту хмелю вуглекислотного (2016)
Чернякова Г. М. - Етіологічна структура і чутливість до антибіотиків основних збудників інфекційних ускладнень у пацієнтів з опіками, Мінухін В. В. (2016)
Ковальова О. М. - Рівень несфатину-1 і антропометричні характеристики хворих на гіпертонічну хворобу з супутнім ожирінням, Візір М. О. (2016)
Кожем’яка Г. В. - Плазматичний рівень інтерлейкіну-15 у хворих на гіпертонічну хворобу з ожирінням (2016)
Палагнюк Г. О. - Показники внутрішньосерцевої та системної гемодинаміки у чоловіків з гіпертонічною хворобою різного ступеня тяжкості, носіїв поліморфних варіантів гена ендотеліну-1, Жебель В. М. (2016)
Погорелов В. Н. - Взаимосвязь между хроническими обструктивными заболеваниями легких и ишемической болезнью сердца, место в терапии антагонистов кальция, Телегина Н. Д., Брек В. В., Балагова Л. П., Маслова Е. П., Василевский К. А. (2016)
Шелест Б. А. - Особенности кардиогемодинамики у больных артериальной гипертензией с коморбидной патологией (2016)
Загута Ю. Б. - Зміни функціонального стану симпатико-адреналової системи при застосуванні інсуліну і ретаболілу в комплексному лікуванні у хворих на коінфекцію туберкульоз/ВІЛ (2016)
Несвижская И. И. - Результаты анкетирования медицинских сестер в оценке приверженности гигиене рук при выполнении профессиональных обязанностей, Чумаченко Т. А., Лаута Г. С., Бережная А. В. (2016)
Хасанова Г. М. - Взаимосвязь концентрации метаболитов витамина D и цитокинов при геморрагической лихорадке с почечным синдромом, Хасанова А. Н., Музыченко А. В. (2016)
Чернуский В. Г. - Антимикробные свойства блокаторов Н1-рецепторов гистамина первого поколения в комплексном протоколе лечения бронхиальной астмы у детей, Попов Н. Н., Говаленкова О. Л., Летяго А. В., Кашина-Ярмак В. Л. (2016)
Аракелян А. Г. - Залежність захворювання від особливостей типу нервової системи людини та її тілобудови, Коршняк В. О., Айбетова К. А. (2016)
Денисенко М. М. - Особливості та варіанти співвідношення різних адиктивних тенденцій у хворих на невротичні розлади (2016)
Закаль К. Ю. - Клинические характеристики пациентов с различным уровнем медикаментозного комплайенса при параноидной шизофрении (2016)
Аношина Т. М. - Маркери судинних порушень в плаценті при ВІЛ-асоційованій герпесвірусній інфекції (2016)
Михайлусов Р. Н. - Новые подходы к моделированию минно-взрывных осколочных огнестрельных ранений, Негодуйко В. В., Приходько Ю. В. (2016)
Плевинскис П. В. - Особенности судебно-медицинской экспертизы и смежных видов экспертиз в случаях травмы в салоне автомобиля при его опрокидывании (2016)
Савельева Н. Н. - Особенности микробиоценоза полости рта у больных хроническим генерализованным пародонтитом I–II степени тяжести на фоне лямблиоза и гельминтозов (2016)
Васильев К. К. - История организации студенческого научного кружка медицинского факультета Новороссийского университета, Мельниченко А. В. (2016)
Покликання – творити! (2016)
Віктору Івановичу Жукову 70 років (2016)
Вавіліна Н. І. - Оцінювання системи вищої освіти України за показниками міжнародних рейтингів, Чаркіна О. О. (2015)
Бурба О. І. - Організація науково-технічної експертизи в Україні (2015)
Воронкова Т. Є. - Система антикризового управління підприємством (2015)
Березняк Н. В. - Роль посередницьких структур в інноваційному процесі, Кваша К. В. (2015)
Кваша Т. К. - Підходи до інтегрального оцінювання стану економічної безпеки як складної системи, Волощук Р. В. (2015)
Лойко В. В. - Експертна система як інструмент визначення рівня економічної безпеки, Лойко Д. М. (2015)
Вітер М. Б. - Технологія інтеграції електронних інформаційних ресурсів державних органів на основі web-сервісів (2015)
Яворський І. О. - Збудження й енергетика плазмонів у наносистемі "нікель – водень", Грабовський Б. О. (2015)
Суровцев І. В. - Моделювання сигналу зважування на поосьових автомобільних вагах (2015)
Тарасов В. О. - Пристрій стабілізації положення рухомого вузла аеростатичної напрямної і аналітичний метод розрахунку його піднімальної сили, Назаренко Т. М., Злочевська Л. О. (2015)
Радіофізика (2015)
Фізика напівпровідників (2015)
Електронно-променева технологія (2015)
Машинобудування (2015)
Перелік дисертаційних досліджень, захищених в Україні з наукової спеціальності "Економічні науки" (2013.01.01 – 2013.12.31) (2015)
Реферати (2015)
Пузанова Г. Й. - Порівняльний аналіз правового регулювання допуску іноземних інвестицій в економіку України та зарубіжних країн (2015)
Жила О. В. - Місце регресних зобов’язань у системі зобов’язального права (2015)
Ярошевська Т. В. - Загальнотеоретичні аспекти у сфері передавання технологій (2015)
Обіход Т. В. - Вступ України до Європейського Союзу в контексті реалізації норм господарського права (2015)
Межевська Л. В. - Зарубіжний досвід правового регулювання відсторонення від роботи осіб, котрі виконують функції держави (2015)
Андрієнко В. В. - Досвід використання форфейтингу в країнах Європейського Союзу (2015)
Кімчинська С. В. - Юридичні факти як елемент механізму цивільного процесуального регулювання (2015)
Карнаух В. С. - Значення категорій "правовідношення" та "зобов’язання" для пізнання сутності цивільно-правового договору (2015)
Стадник К. О. - Функції та спрямування концентрації капіталу в сучасній економіці України (2015)
Стасів Н. С. - Процесуальні дії суду на стадії відкриття провадження за заявами про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду (2015)
Турчин Л. Я. - Майнові права інтелектуальної власності на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг як вклад до статутного капіталу господарських товариств (2015)
Чернілевська О. І. - Відшкодування шкоди, завданої недієздатною особою (2015)
Майка Н. В. - Речові права на чуже нерухоме майно та їх правова природа за цивільним законодавством України (2015)
Каленчук А. М. - Особливості цивільно-правової відповідальності за шкоду, завдану органами державної влади у сфері нормотворчої діяльності (2015)
Карякіна О. Ю. - Принципи укладення та виконання договорів франчайзингу (2015)
Власюк І. І. - Поняття взаємності в справах про транскордонну неспроможність (2015)
Чурилова Т. М. - Щодо питання адаптації українського законодавства до вимог Європейського Союзу у сфері безпеки продуктів харчування (2015)
Шевченко Я. О. - Сучасний стан правового регулювання оцінювання земель в Україні (2015)
Словська І. Є. - Суверенітет як об’єкт державної зради: доктринальний аналіз (2015)
Андрушко А. В. - Кримінально-правова протидія використанню психіатрії в немедичних цілях: порівняльно-правовий аспект (2015)
Міняйло Н. Є. - Межі застосування поняття "організована злочинність" в Україні (2015)
Казміренко В. О. - Психолого-юридична характеристика суб’єктивної сторони розбою (2015)
Орловський Б. М. - Захист посадових осіб держави від суспільно небезпечних посягань у кримінальному законодавстві англо-американських країн (2015)
Коротюк О. В. - До питання про правовий статус нотаріуса як спеціального суб’єкта злочинів (2015)
Кльован Н. В. - Регіоналізація як стратегія виконання покарання у вигляді позбавлення волі (2015)
Бухтіярова К. С. - Неотеологічна теорія в кримінальному праві: аксіологічний аспект (2015)
Маломуж С. І. - Малозначність діяння в кримінальному судочинстві (2015)
Хроленок О. Ю. - Становлення окремих засад систематизації покарань за Руською правдою (2015)
Бобечко Н. Р. - Безумовні істотні порушення кримінального процесуального закону (2015)
Бондар В. С. - Шляхи оптимізації інформаційно-аналітичного забезпечення проведення судово-балістичних експертиз (2015)
Щербина Л. І. - Взаємодія органів досудового слідства з оперативними підрозділами (2015)
Аскеров С. С. - Кримінальне провадження щодо директора та працівників Національного антикорупційного бюро України (2015)
Koval M. M. - Forensic characterization of torture (2015)
Пузирьов М. С. - Криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються в установах виконання покарань, Віговський В. Л. (2015)
Харина Є. Я. - Розмежування компетенції правоохоронних органів у сфері протидії коруції (2015)
Форманюк В. В. - Значення досвіду уніфікації та гармонізації регулювання цивільно-правових договорів у Європейському Союзі для договірного права України (2015)
Слабошпицька У. О. - Конвенційна уніфікація транскордонного спадкування майна de lege ferenda (2015)
Казарян К. А. - Договірне регулювання відносин подружжя за мусульманським правом (2015)
Каплюченко Т. В. - Законодавчі зміни в наглядовій діяльності на національному споживчому ринку: правовий аспект (2015)
Третяк К. Р. - Моделювання вертикальних рухів тектонічних блоків за даними мареографічних спостережень, Досин С. І. (2016)
Ломпас О. В. - Дослідження добового руху ГНСС-станції BRGN, Яхторович Р. І., Савчин І. Р. (2016)
Двуліт П. Д. - Місце геодезії та гравіметрії в комплексі наук про Землю (2016)
Церклевич А. - Апроксимація висот фізичної поверхні Землі двовісним і тривісним еліпсоїдами, Заяць О., Шило Є. (2016)
Гнідець В. П. - Літолого-фаціальна зональність та літмологічна структура ейфельських відкладів Переддобрудзького прогину, Григорчук К. Г., Кошіль Л. Б., Ціж Н. В., Яковенко М. Б. (2016)
Kokhan O. M. - Sedimentogenesis of Early Maykop (Lower Oligocene) deposits in the Azov-Black sea region, Rever A. O. (2016)
Бацевич Н. В. - Петрохімічні особливості вулканітів трапової формації зони зчленування волинського палеозойського підняття і волино-подільської монокліналі, Наумко І. М., Білик Л. К. (2016)
Павлюк В. І. - Природні фактори активізації екзогенних процесів на ділянках поширення соленосних відкладів українського Передкарпаття (2016)
Kril S. Ya. - Tectonic paleostress fields evolution and calcite veins formation in the southeastern part of the ukrainian carpathians during the cenozoic time, Bubniak I. M., Vikhot Y. M., Tsikhon S. I. (2016)
Хамидов Х. Л. - Сейсмодислокации на поверхности Земли в результате сильных землетрясений на западном ТЯНЬ-ШАНЕ (2016)
Гадіров В. Г. - Про глибинну будову Євлах-агджабедінського прогину Азербайджану за даними гравімагнітометричних досліджень, Гадіров К. В., Гамідова А. Г. (2016)
Гнип А. Р. - Теоретичні й експериментальні частотні характеристики приповерхневих шарів під сейсмічними станціями "Тросник”, "Ужгород” і "Міжгір’я (2016)
Анахов П. В. - Збудження землетрусів у літосфері Азово-чорноморського басейну сейшовим деформуванням дна (2016)
Стародуб Ю. П. - Моделювання напружено-деформованого стану основ інженерних конструкцій для оцінки сейсмічної небезпеки, Купльовський Б. Є., Брич Т. Б., Прокопишин В. І., Олещук О. П., Олещук Є. І. (2016)
Назаревич А. В. - Сейсмічність, геологія, сейсмотектоніка і геодинаміка району Теребле-Ріцької ГЕС (українське Закарпаття), Назаревич Л. Є., Шлапінський В. Є. (2016)
Вимоги до оформлення статей збірника "Геодинаміка” (2016)
Requirements for papers arrangment for journal "Geodynamics” (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Balushka L. M. - Perfection of physical fitness of lyceum with advanced military physical training pupils by means of sports wrestling (2016)
Bodnar I. R. - Leisure of ukrainian schoolchildren and place of motor functioning in it., Kindzer A. B. (2016)
Dereka T. Hr. - Formation of personality’s acme-qualities as a component of physical education specialists’ acmeological competence. (2016)
Ivashchenko O. V. - Methodic of pedagogic control of 16-17 years’ age girls’ motor fitness (2016)
Ilchenko S. S. - Motor and sport components in hierarchy of non physical culture profile pedagogic specialties students leisure (2016)
Pysankо V. M. - Assessment of morphological-functional state of children with cochlear implants (2016)
Tamozhanskaya A. V. - Substantiation of time periods of information technologies’ application in mini-football trainings of universities’ first and second year girl students. (2016)
Mirzaei B. - Trainability of body composition, aerobic power and muscular endurance of cadet wrestlers, Rahmani-Nia F., Lotfi N., Nabati S. M. (2016)
Information for Authors (2016)
Нечипорук В. М. - Метаболізм при гіпо- та гіпертиреозі, Корда М. М. (2015)
Процайло М. Д. - Недосконалий остеогенез, Гощинський П. В., Жук С. А. (2015)
Мігенько Б. О. - Хронічний панкреатит та постхолецистектомічний синдром, підходи до лікування (2015)
Панасюк О. В. - Вплив імунодефіциту на результати комплексного лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз і туберкульоз із розширеною резистентністю у поєднанні з ВІЛ-інфекцією, Мельник В. П., Радиш Г. В., Ничипоренко Л. С., Коломійчук Л. А. (2015)
Сохор Н. Р. - Порівняльна характеристика параметрів церебрального кровотоку в гострому періоді різних підтипів ішемічного інсульту (2015)
Коршняк В. О. - Динаміка мозкоспецифічних білків та нейротрофічного фактора мозку (BDNF) у хворих із наслідками легкої черепно-мозкової травми до та після мікрохвильової резонансної терапії (2015)
Донник Т. А. - Динаміка клініко-неврологічних показників до та після програмованої сенсорної депривації у хворих із наслідками легкої черепно-мозкової травми (2015)
Кірієнко В. Т. - Ефективність антралю у хворих на хронічний гепатит С, Потій В. В. (2015)
Лотоцька С. В. - Ефективність застосування ентеросорбенту "Ентеросгель” при лікуванні хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Андрейчин С. М., Мерецький В. М. (2015)
Перцева Т. О - Можливості корекції сурфактантної системи легень у хворих на інфекції нижніх дихальних шляхів. Методи контролю ефективності, Кіреєва Т. В., Штепа О. О. (2015)
Станіславчук Л. М. - Сатурація кисню і кислотно-основний стан у дітей зі стенозуючим ларинготрахеїтом (2015)
Коршняк О. В. - Взаємозв’язок показників мелатоніну з непсихотичними психічними розладами у хворих із наслідками черепно-мозкової травми (2015)
Ільницький І. Г. - Комп’ютерно-інформаційний моніторинг захворюваності на туберкульоз при відносній стабілізації епідемії, Ільницький Г. І., Костик О. П., Білозір Л. І., Тимчак Е. В., Старічек Г. В., Тимчак А. І. (2015)
Винничук М. О. - Адгезивні властивості бактерій, які утворюють мікробіоту ротоглотки хворих на туберкульоз, Климнюк С. І., Романюк Л. Б., Покришко О. В., Дронова О. Й. (2015)
Балабан А. І. - Корекція метаболічних порушень та кисневого забезпечення нижніх кінцівок при коморбідних станах (2015)
Салій З. В. - Особливості формування неврологічного дефіциту у хворих із наслідками черепно-мозкової травми (2015)
Даньчак С. В. - Дисметаболічні порушення у пацієнтів із подагрою в поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки (2015)
Мальчевська Т. Й. - Гемостазіологічні особливості плазми у пацієнтів із стабільною ішемічною хворобою з поєднаною патологією (2015)
Мельник Л. П. - Значення гіпереозинофільного синдрому в диференційній діагностиці туберкульозу легень, Грищук Л. А., Білаш С. М., Мартинюк І. А., Васильєва Н. А., Головатюк Л. Б. (2015)
Ковальчук А. О. - Планіметрія поверхні опікової рани при використанні комбінованих гідрогелевих та сорбуючих засобів на етапах раннього хірургічного лікування хворих з опіками, Гюнеш О–Б. Е. (2015)
Герасимчук П. О. - Морфологічна характеристика уражень судин артеріального русла нижніх кінцівок у хворих із синдромом діабетичної стопи, Власенко В. Г., Павлишин А.В. (2015)
Вітовська О. П. - Аналіз динаміки захворюваності на атрофії зорових нервів в Україні, Васюта В. А. (2015)
Лобанець В. Я. - Прооксидантно-антиоксидантний статус у хворих із запально-деструктивними ураженнями пародонта на тлі гастроезофагеальної рефлюксної хвороби залежно від перебігу захворювання, Юк А. Г., Карпенко Г. В., Лисяк Н. Р. (2015)
Залізняк М. С. - Комплексне лікування хворих на генералізований пародонтит із супутнім остеоартрозом та оцінка його ефективності (2015)
Бойчук А. В. - Характеристика показників апоптозу та рівня локального імунітету в жінок із патологічними процесами шийки матки, Худоб’як В. О. (2015)
Мокра А. П. - Вікові особливості морфометричних змін екзокринного апарату підшлункової залози, Шульгай А. Г., Пелешок О. І. (2015)
Ковальчук Л. Й. - Гігієнічна оцінка наслідків хлорування води поверхневих водойм Українського Придунав’я, Мокієнко А. В., Петренко Н. Ф. (2015)
Шевчук О. О. - Морфофункціональний стан печінки на тлі цитостатичної терапії та її фармакокорекції (2015)
Марущак М. І. - Вплив дисбалансу мікроелементів на регуляцію апоптозу в щурів з аліментарним ожирінням, Антонишин І. В., Габор Г. Г., Бржиський А. В. (2015)
Козак Д. В. - Порушення процесів ліпідної пероксидації та антиоксидантного захисту в тканині легень у пізній період травматичної хвороби та їх корекція карбацетамом (2015)
Мисула Н. І. - Лікування запальних захворювань слизової оболонки порожнини рота у тварин із гастродуоденітом (2015)
Бондарчук В. І. - Зміна показників ендогенної інтоксикації та гуморального імунітету при впливі різних типів запальної реакції у тварин із гастродуоденітом (2015)
Гнатюк М. С. - Морфофункціональні особливості вен шлуночків легеневого серця, Слабий О. Б. (2015)
Галицька-Хархаліс О. Я. - Порівняльна характеристика морфологічних змін судинного русла нирок при деяких патологічних станах, Гантімуров А. В., Пилипко І. В. (2015)
Близнюк Р. В. - Особливості формування синдрому ендогенної інтоксикації та динаміка вмісту імунних комплексів у ранній період після нанесення політравми в тварин із хронічним гепатитом, Гудима А. А., Сван О. Б. (2015)
Черняшова В. В. - Особливості перебігу метаболічних процесів у печінці тварин із гострим експериментальним перитонітом та при застосуванні L-аргініну та L-аргініну-L-глутамату (2015)
Сельський П. Р. - Алгоритм прийняття рішень для оптимізації прогнозування перебігу захворювань на первинному рівні з комплексним застосуванням інноваційних інформаційних методик (2015)
Сакович В. М. - Наш досвід лікування вірусно-бактеріальних кон’юнктивітів (2015)
Вакуленко В. - Особливості законодавчого регулювання державно-приватного партнерства в України (2015)
Гринів Л. - Конкурентоспроможність регіонів України в контексті адаптації національного виробника до умов глобального конкурентного середовища, Синиця С. (2015)
Коваленко О. - Стан та перспективи розвитку паливно-енергетичного комплексу в Україні (2015)
Костецька Н. І. - Ринок хліба і хлібобулочних виробів України: стан і перспективи розвитку (2015)
Сотченко Є. - Методичні підходи до сутності міжнародних розрахунків по імпортних та експортних операціях у системі розрахункових відносин України (2015)
Андрушків Б. М. - Громадське міжвузівське об’єднання кафедр (ліга кафедр) одного навчального спрямування може ефективно сприяти вирішенню багатьох проблем мону, Кирич Н. Б., Погайдак О. Б. (2015)
Давлєтбаєва Н. - Упровадження управлінських інновацій на підприємствах харчової промисловості як запорука підвищення їх конкурентоспроможності (2015)
Кісь С. - Явище "інтелектуалізації" у діяльності соціально-економічних систем, Кісь Г. (2015)
Королюк Т. - Систематизація і класифікація ризиків у галузях економічної науки (2015)
Мацьків Р. - Особливості організації процесу управління соціальною відповідальністю підприємств нафтогазового комплексу (2015)
Муха Р. - Продуктивність праці на підприємствах та основні напрями її підвищення (2015)
Олійничук О. - Система економічної безпеки держави та рівні її формування: концептуальні аспекти (2015)
Побігун С. - Аналіз підходів до здійснення процесу стратегічного управління (2015)
Рубан В. М. - Антикризові інструменти та основні функції антикризового менеджменту (2015)
Король К. - Об’єкти обліку затрат у діяльності промислових підприємств (2015)
Кулик Р. - Оцінювання та прогнозування фінансової безпеки бізнес-системи – необхідна послуга аудиторських фірм, Новак Ю. (2015)
Хомин П. - Удосконалення бухобліку чи його стохастичні зміни? (2015)
Дячун О. Д. - Сутність стратегічного маркетингового планування, його завдання та принципи (2015)
Oksentyuk B. - Basic principles of environmental marketing, Plavutska I. (2015)
Семенюк С. Б. - Планування рекламної кампанії закладів вищої освіти (2015)
Наші автори (2015)
Вимоги до матеріалів (2015)
Видавництво (2015)
Гетманцев Д. А. - К вопросу о природе и истоках налогового права (2015)
Міхайліна Т. В. - Загальнотеоретичний аналіз складових елементів категорії "нормотворчість" (2015)
Ригіна О. М. - США: еволюція доктрини "найкращих інтересів дитини" (ХІХ–ХХ ст.) (2015)
Грень Н. М. - Генезис права на справедливий суд (2015)
Кретова І. Ю. - Особливості тлумачення міжнародних договорів про права людини (2015)
Мавед Е. О. - Вопрос защиты прав человека в сфере охраны здоровья, Нетудыхатка О. Ю. (2015)
Гробова В. П. - Особливості органів місцевого самоврядування в Японії (2015)
Новіков В. В. - Теоретико-правові аспекти ризиків у праві (2015)
Линник Т. В. - Правові механізми залучення структур громадянського суспільства до захисту конституційних прав закордонних українців, Вітюк Д. Л. (2015)
Popa C. - Organzizarea si functionarea guvernului Republicii Moldovaprin prisma legislatiei in vigoare si a doctrinei de specialitate (2015)
Китайка О. В. - Гарантії прав і свобод дитини в Україні: поняття та зміст (2015)
Артемчук Д. О. - Виконавча влада: поняття і форми організації (2015)
Чекмарьова Л. Ю. - Вищі органи суддівського самоврядування: проблеми та перспективи вдосконалення (2015)
Джафарова М. В. - Визначення адміністративного процесу: проблемні питання правової доктрини (2015)
Кононець В. П. - Удосконалення механізмів взаємодії між органами внутрішніх справ та приватними охоронними структурами щодо протидії злочинності та охорони громадського порядку (2015)
Якубовський Р. В. - Історико-правові засади розвитку джерел фінансового забезпечення навчальних закладів (2015)
Ямненко Т. М. - Особливості засобів доказування у справах про порушення податкового законодавства (2015)
Штучний В. В. - Вищі навчальні заклади в системі підготовки кадрів управління державної охорони України (2015)
Танривердієв І. М. - Гарантії адміністративно-правового забезпечення органами прокуратури законності притягнення осіб до адміністративної відповідальності (2015)
Васильєв І. В. - Об’єкт адміністративних правопорушень, пов’язаних з порушенням правил обігу цивільної зброї (2015)
Венгер Ю. В. - Вина як суб’єктивна підстава адміністративної відповідальності юридичної особи за вчинене правопорушення у сфері стандартизації (2015)
Мельник С. М. - Організаційні типи юридичної відповідальності в адміністративному праві (2015)
Приступлюк В. Л. - Повноваження органів місцевого самоврядування в системі захисту прав споживачів (2015)
Яковлєв П. О. - Функції державного регулювання у сфері житлово-комунальних послуг (2015)
Лівар Ю. О. - Процесуальні засади виконання постанов про накладення адміністративного стягнення у вигляді адміністративного арешту (2015)
Довжанин В. М. - Правове регулювання запобігання та протидії корупції за законодавством США (2015)
Кравчук О. Л. - Історичний розвиток поняття "присяга" (2015)
Макарчук Р. В. - Скасування статусу платника податків за спеціальним режимом оподаткування як особлива форма фінансово-правової відповідальності (2015)
Бєліцький І. С. - Механізм оподаткування інвестиційного прибутку податком на доходи фізичних осіб (2015)
Цанько Я. О. - Принцип найбільшого сприяння як один з основних принципів регулювання міжнародної торгівлі в межах світової організації торгівлі, Козинець Ю. С. (2015)
Чанишева Г. І. - Охорона материнства як трудоправова категорія (2015)
Костюк В. Л. - Конвенція ООН про права інвалідів у системі джерел права соціального забезпечення: науково-правовий аспект (2015)
Волошина С. М. - Проблеми захисту трудових прав моряків на іноземних суднах (2015)
Римар Б. А. - Особливості укладення трудового договору з роботодавцями – фізичними особами (2015)
Сорочишин М. В. - Порядок встановлення факту припинення трудових правовідносин (2015)
Величко Д. М. - Зміст права на працю в міжнародних актах та законодавчих актах України (2015)
Черноп’ятов С. В. - Деякі дискусійні питання класифікації охоронних трудових правовідносин (2015)
Бориченко К. В. - Пенсії та страхові виплати у зв’язку з втратою годувальника як вид матеріального забезпечення сімей з дітьми (2015)
Наньєва М. І. - Поняття та основні ознаки трудового договору за законодавством України та пострадянських країн (2015)
Титул, зміст (2016)
Корнійчук Г. В. - Методологічні аспекти оцінки фінансового потенціалу агроформувань (2016)
Пивовар П. В. - Аграрні субсидії в системі державної політики (2016)
Маркова Є. Ю. - Актуальні проблеми інноваційного розвитку підприємств рибодобувної промисловості України (2016)
Носань Н. С. - Персональний продаж як ефективний елемент маркетингових комунікацій промислових підприємств (2016)
Майстер Л. А. - Особливості обліку витрат на розробку (створення) та придбання нематеріальних активів підприємств (2016)
Максименко І. Я. - Особливості відкриття електронних рахунків у казначействі в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, Черевко П. Б. (2016)
Паламаренко Я. В. - Роль державного регулювання у діяльності спиртової промисловості України (2016)
Шевчук Я. В. - Рівень енергетичної безпеки регіонів України: сучасні тенденції та перспективи змін (2016)
Неклеса А. І. - Тенденції розвитку хлібопекарських підприємств (2016)
Чанишева А. Р. - Структура змісту зобов’язальних відносин (2015)
Ізарова І. О. - Реформування інституту забезпечувальних заходів в цивільному процесі Європейського Союзу (2015)
Явор О. А. - Діяння як предмет правового регулювання в сімейному праві (2015)
Булат Є. А. - До питання правової охорони веб-сайту (2015)
Желіховська Ю. В. - Cпіввідношення та розмежування понять "охорона" та "захист" (2015)
Перунова О. М. - Вимоги щодо форми і змісту процесуальних актів-документів цивільного судочинства (2015)
Єфіменко М. Ю. - Роль адвоката у процесі медіації (2015)
Горда Ю. І. - Тлумачення публічного порядку у світлі судової та арбітражної практики (2015)
Пишна Л. Г. - Реалізація права власності громадськими об’єднаннями в Україні (2015)
Остап’юк М. В. - Питання господарсько-правової відповідальності постачальників за розірвання договорів про державні закупівлі лікарських засобів і медичних виробів (2015)
Каплюченко Т. В. - "Товар", "послуга", "споживач" як основні складові понятійно-категоріального апарату дослідження правового регулювання споживчого ринку ЄС (2015)
Пилипенко Ю. О. - Процесуальні особливості розгляду судами справ про встановлення фактичних шлюбних відносин (2015)
Васильєв В. В. - Можливість відшкодування (компенсації) моральної (немайнової) шкоди особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення за рахунок державного бюджету України (2015)
Каленчук А. М. - Нормотворчість як сфера можливого завдання державою цивільно-правової шкоди (2015)
Наумова К. О. - Суб’єкт видавничої діяльності: проблеми визначення правового статусу (2015)
Оніка Я. В. - Право приватної власності на землі лісогосподарського призначення: цивільно-правовий аспект (2015)
Власюк І. І. - Поняття взаємності у справах про транскордонну неспроможність (2015)
Вечерова Є. М. - Кримінально-правові санкції крізь призму основних векторів сучасної кримінальної політики України (критичний аналіз деяких новел кримінального кодексу України) (2015)
Баранов С. О. - Актуальні проблеми запобігання терористичним актам на залізничному транспорті України: сучасний аспект (2015)
Прокоф’єва-Янчиленко Д. М. - Суспільна небезпечність діяння у категоріях ризикології (2015)
Манжул І. В. - Об’єктивні ознаки складу злочину, передбаченого ст. 274 Кримінального кодексу України (2015)
Лисенко М. І. - Забезпечення права на працю засуджених в умовах ізоляції (2015)
Свириденко О. А. - Юридико-психологічна характеристика насильства у підлітковому середовищі (2015)
Гречишникова В. В. - Основи функціональної діяльності прокуратури України (2015)
Кушпіт В. П. - Оперативно-розшукова профілактика та кримінологічна інформація (2015)
Столітній А. В. - Розмежування правової природи понять "заявник" та "потерпілий" за Кримінальним процесуальним законом України (2015)
Тагієв С. Р. - Зарубіжний досвід проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2015)
Грицак Х. М. - Огляд наукових положень про "принцип" як категорію кримінального процесу (2015)
Дуброва Р. В. - Проблемні питання взаємодії слідчих та працівників оперативних підрозділів ОВС України під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій (2015)
Меденцев A. M. - Експертизи при розслідуванні злочинів у сфері державних закупівель (2015)
Заклюка А. В. - Процесуальний зміст доказів (2015)
Чайковська В. В. - Модернізація зовнішньоекономічного законодавства України відповідно до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом (2015)
Аль Шару Джехад Маджед Мохаммад - Антропологические аспекты деления человечества на расы, возникновение расизма и закрепление его в международном праве (2015)
Федунь М. В. - Правове регулювання поводження з відходами згідно з угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (2015)
Мавед С. О. - Периодизация истории становления исламского деликтного права (2015)
Пилипенко О. Ю. - Правова природа земельного сервітуту за цивільним законодавством України та Німеччини (2015)
Тitle (2016)
Contents (2016)
Wang Bo - Principles of Safety Management of Air Traffic Flows and Capacity under Uncertainty Conditions, Kharchenko V., Chynchenko Y. (2016)
Shmelova T. - Artificial Neural Network for Air Traffic Controller’s Pre-Simulator Training, Sikirda Y., Zemlyanskiy A., Danilenko O., Lazorenko V. (2016)
Sushchenko O. - Robust Control of Inertially Stabilized Platforms for Ground Vehicles on the Basis of Synthesis (2016)
Vasyliev D. - Method of Multi-Objective Resolution of Two-Aircraft Conflict in Three-Dimensional Space Based on Dynamic Programming (2016)
Sokolenko V. - The System of Precision Planning Marine Ship’s Voyage (2016)
Khokhlin D. - Influence of Base Substantial Differential Settlements on Structural Systems Seismic Stability Level (2016)
Kurochkin V. - Cluster Analysis in Agricultural Decision Support Systems Development (2016)
Madzhd S. - Environmental Safety Improvement of Surface and Ground Water Contamination at the Airport Area (2016)
Stepanchuk O. - Laws of Transport Congestion on the Road Network Cities, Bieliatynskyi A., Timkina S. (2016)
Lyamzin A. - Synergetic Character of Architectural Elements of Transportaion Networks of Industrial Areas, Khara M., Marintseva K. (2016)
Bobrytska V. - Axiological Azimuths of the Global Educational Policy (2016)
Slipukhina I. - Computer-Based Systems of Physical Experiment In Independent Work of Students of Technical University, Mieniailov S., Bovtruk A. (2016)
Reva T. - Trends in Vocational Training of Pharmacists in Ukraine (2016)
Aliyev O. - Business Simulations as a Component of an Innovative Model of Modern Economic Education (2016)
Sopilko I. - Prospects for Legal Regulation of Copyright Objects in Compliance with International Standards (2016)
Lykhova S. - The Impact of Globalization on the Penal Legislation of Ukraine (2016)
Borodin I - Administrative Liability of Legal Entities: History and Present, Myronets O. (2016)
Yuldashev S. - Improvement of Executive Power as a Means to Overcome Corruption in a Higher Authorities (2016)
Lypets L. - Peculiarities of Legal Regulation of the Children Maintenance under the Eu Legislation (2016)
Pyvovar Y. - Legislative Collisions of Legal Regulation of Administrative Enforcement within Activities of National Bank of Ukraine and Methods of Their Elimination, Pashynskyi M. (2016)
Bezzubov D. - Tнeoretical Foundations of the System of State Financial Security (2016)
Instructions for Authors (2016)
Титул, зміст (2016)
Воронецька І. С. - Науково-практичні засади функціонування ринку кормів, Кравчук О. О., Корнійчук Г. В. (2016)
Самофатова В. А. - Концепція сталого розвитку агропродовольчої сфери (2016)
Демчишак Н. Б. - Формування системи фінансового регулювання інноваційної діяльності в контексті зміцнення конкурентоспроможності національної економіки (2016)
Білик О. А. - Стан і тенденції розвитку пасивного будівництва в Україні та в світі (2016)
Богданов Д. С. - Особливості соціально-економічного розвитку сільських територій миколаївської області, Гончаренко І. В. (2016)
Бассова О. О. - Формування та використання прибутку виноградарсько-виноробними підприємствами, Боброва Г. М. (2016)
Вовк Л. В. - Актуальні аспекти розвитку інноваційного підприємництва в аграрній сфері України, Пузирьов С. О. (2016)
Гринкевич С. С. - Сучасний стан та проблемні аспекти системи кредитування сільськогосподарських підприємств львівської області, Антонюк Я. М., Антонюк Т. Я. (2016)
Кулішова В. І. - Соціальна компонента розвитку вітчизняного агробізнесу: євроінтеграційні перспективи (2016)
Нагула Р. О. - Вплив інвестицій на конкурентоспроможність молокопереробних підприємств (2016)
Неклеса А. І. - Реалізація нововведень у хлібопекарських підприємствах (2016)
Галенова Т. І. - Використання чистих тромбоцитів для дослідження моделі "клітина-ефектор" в системі гемостазу, Рослова Н. М., Савчук О. М. (2016)
Ковтун-Водяницька С. М. - Вміст флавоноїдів у сировині isodon japonicus var. glaucocalyx (Lamiaceae)на фоні водного дефіциту рослин, Левон В. Ф. (2016)
Конопельнюк В. В. - Патофізіологічна характеристика експериментальної моделі ожиріння у самиць щурів, викликаної неонатальним введенням глутамату натрію, Прибитько І. Ю., Цирюк О. І., Фалалєєва Т. М. (2016)
Міщенко Л. Т. - Насіннєва передача вірусу мозаїки сої та його філогенетичний аналіз, Поліщук В. П., Молчанець О. В., Дуніч А. А. (2016)
Холодков О. В. - Віталітетна структура ценопопуляцій corydalis marschalliana(Pall. Ex Willd.) Pers. на території сумського геоботанічного округу, Скляр В. Г. (2016)
Фомаїді С. В. - Гліколіпіди фотосинтетичних мемран різних сортів пшенці Triticum Aestivum за дії біотичного стресору, Белава В. Н., Панюта О. О., Таран Н. Ю. (2016)
Косык О. И. - Особенности процессов устойчивости одно- и двудольных растений при воздействии ксенобиотиков, Хоменко И. М., Таран Н. Ю., Айдосова С. С., Сарсенбаев К. Н. (2016)
Шарипіна Я. Ю. - Успадкування форми крайових квіток відносно якісних та кількісних ознак соняшнику (Helianthus Annuus L.), Попов В. М., Долгова Т. А., Кириченко В. В. (2016)
Якубцова І. В. - Вплив Trigonella Foenum Graecum L. на стан імунокомпетентних органів за умов діетіндукованого ожиріння у щурів, Хілько Т. Д., Савицька І. М., Конопельнюк В. В., Преображенська Т. Д., Макай Ш. (2016)
Шелест Д. В. - Рівень малонового диальдегіду в культивованих клітинах за впливу сполук зі стимулюючою та інгібуючою дією на проліферацію, Колотій О. В., Свиридова К. О., Гарманчук Л. В. (2016)
Демків О. М. - Скринінг штамів мікроскопічних грибів – продуцентів лаккази, Банах С. Я., Притула С. В., Гайда Г. З., Гончар М. В. (2016)
Тимошенко М. О. - Глутатіонова система клітин слизової оболонки шлунка при експериментальному споживанні підвищеної кількосТІ NaCl, Кравченко О. О., Гайда Л. М. (2016)
Кондратюк Т. О. - Антифунгальний вплив культуральної рідини продуценту меланіну Pseudonadsoniella Brunnea, Берегова Т. В., Остапченко Л. І. (2016)
Андрійчук А. - Електронний навчально-методичний комплекс для проведення лабораторних занять із фізики у ВНЗ морського профілю (2013)
Бабинець М. - Особливості ділового листування в менеджменті, Козубовська І. (2013)
Бартош О. - До проблеми професійної підготовки соціальних працівників у Великій Британії (2013)
Безбородих С. - Особистісно-діяльнісний підхід у розвитку конкурентоспроможного педагога (2013)
Богдан Л. - До проблеми англомовної підготовки випускників ужгородської греко-католицької богословської академії імені Теодора Ромжі (2013)
Варга Н. - Самозайнятість населення як форма соціально-економічної адаптації: регіональний аспект (2013)
Войтович О. - Спілкування викладача та студента як основа гуманізації навчання хімічних дисциплін (2013)
Грабчак Д. - Розв’язання нестандартних задач на елективних курсах з фізики як фактор розвитку евристичного мислення учнів (2013)
Губанова А. - Застосування моделей фізичних процесів під час вивчення динаміки рідин у курсі фізики для студентів природничих факультетів ВНЗ, Савченко В. (2013)
Гур’євська О. - Принципи реалізації особистісно-орієнтованого навчання фізики у вищій школі, Ісичко Л. (2013)
Дацків І. - Підготовка ремісників у Закарпатті (1919 – 1939 рр.) (2013)
Джежуль Т. - Самостійна робота як елемент методичної системи навчання вищої математики майбутніх судноводіїв (2013)
Доброштан О. - Особливості викладання курсу "вища математика" для майбутніх судноводіїв з урахуванням стандартів "International Маritime Organization", Гудирева О. (2013)
Канюк О. - Деякі аспекти підготовки соціальних працівників в Німеччині в умовах болонської реформи (2013)
Караман О. - Поняття, сутність і зміст соціально-виховної роботи з неповнолітніми засудженими у спеціальних виховних установах (2013)
Карбованець О. - Організація процесу засвоєння знань з мікробіології студентами медичних спеціальностей, Куруц Н. (2013)
Карнаушенко Ю. - Обучение студентов выбору методов экспериментального исследования процесса терморадиационной сушки дисперсных материалов (2013)
Кіктєва А. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі експериментального відображення універсальних сталих, Небога А., Садовий М., Трифонова О. (2013)
Козубовський Р. - Студентська молодь як важливий ресурс волонтерства (2013)
Кончович К. - Використання навчальних тренінгів у підготовці майбутніх учителів-філологів (2013)
Котко Я. - Сутність та можливості інтернет-підтримки професійної підготовки майбутнього вчителя (2013)
Краснова Н. - Теоретико-методологічний аспект специфіки технологій у соціально-педагогічній роботі (2013)
Кузьменко О. - Розвиток наукового мислення студентів в процесі розв’язування задач професійного спрямування із загального курсу фізики1 (2013)
Липчанко-Ковачик О. - Наукові основи використання інтерактивних технологій у школі (2013)
Ляшко М. - Теоретико–методологічні засади дослідження проблеми міжетнічних відносин (2013)
Мартинів О. - Аналіз стану готовності студентів до здорового способу життя як показника культури здоров’язбереження (2013)
Марфинець Н. - Експертиза електронного посібника з літературного краєзнавства: теоретичний аспект, Опачко М. (2013)
Маслєннікова Д. - Взаємовплив пізнавальної діяльності та розвитку емоційно-психологічної сфери учнів засобами музейної педагогіки , Попова Т. (2013)
Нахаєва Я. - Дефінітивний аналіз дослідження педагогічної проблеми підготовки майбутніх лікарів (2013)
Палінчак В. - Психологічні аспекти комунікативних процесів у менеджменті (2013)
Пермінова Л. - Розвиток професійної компетентності вчителів початкових класів у системі неперервної освіти (2013)
Повідайчик О. - Організація практичної підготовки магістрів соціальної роботи, Борщ К. (2013)
Прудкий О. - Міжпредметна екскурсія як засіб формування фізичного мислення учнів (2013)
Растопчина О. - Проблема діагностування якості і розвитку знань студентів у сучасній вищій школі (2013)
Рацюк О. - Зміст моніторингових досліджень якості іншомовної освіти в сучасній школі (2013)
Рюль В. - Дослідження моделей самостійного подолання життєвих труднощів у процесі соціалізації (на прикладі дітей трудових мігрантів Закарпаття) (2013)
Садовий М. - Акмеологічний підхід у вивченні окремих питань атомної фізики, Суховірська Л., Трифонова О. (2013)
Сивохоп Е. - Контроль теоретичної та практичної підготовки студентів з навчальної дисципліни "теорія та методика викладання плавання" (2013)
Сідун Л. - Вирішення проблеми рівності освітніх можливостей в США (2013)
Сідун М. - Педагогічні умови використання гри під час навчання іноземної мови учнів початкової школи (2013)
Смук О. - Особливості спілкування дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування (2013)
Стойка О. - Деякі особливості організації навчального процесу у вищих навчальних закладах США (2013)
Стремецька В. - Методи діяльності товариств патронажу звільнених з пенітенціарних установ у ХІХ - на початку ХХ ст. (2013)
Сусь Б. - Вплив термінології на формування фізичних понять (2013)
Теличко Н. - Роль педагогічного емпауерменту у формуванні педагогічної майстерності вчителів початкової школи (2013)
Хроленко М. - Екологічні задачі як засіб розвитку екологічного мислення майбутніх вчителів біології (2013)
Чейпеш І. - Поліфункціональність компетентностей у процесі формування іншомовної комунікативної культури сучасних студентів (2013)
Шишкін Г. - Фахова спрямованість навчання фізики студентів технологічних спеціальностей (2013)
Шукатка О. - Компетентнісний підхід у вирішенні проблем здоров’язбереження (2013)
Юрків Я. - Насильство дітей у сім’ї як соціально-педагогічна проблема (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського