Щербатюк В. - Топоніміка Лисянщини як джерело вивчення історії краю (2014)
Соколов В. - До питання про родовід Огієвських, Куций А., Куций С. (2014)
Бажан О. - Безмежно відданий наркому Успенському (Олександр Нілович Троїцький, Золотарьов В. (2014)
Лисенко О. - Черкащина на завершальному етапі Другої світової війни (історіософські та методологічні нотатки) (2014)
Бойко Н. - Букринська наступальна операція очима очевидців (2014)
Дрок П. - Технічні розробки академіка А. Люльки у роки Другої світової війни та їх вплив на військове літакобудування в СРСР (2014)
Сацький П. - Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт "Мальовнича Україна – туристичний край", Гончаров О. (2014)
Дмитрук В. - Виховання патріотизму починається з любові та вивчення рідного краю (2014)
Букет Є. - Лауреати Премії імені академіка Петра Тронька 2014 року (2014)
Нагайко Т. - Треті "Сікорські читання" у Переяславі (2014)
Борщ М. - Краєзнавча Шевченкіана України (2014)
Завальнюк О. - Кам’янець-Подільська міська організація Національної спілки краєзнавців України у 2010-2014 рр.: основні результати діяльності, Комарніцький О. (2014)
Нові лауреати найпочеснішої премії в краєзнавстві (2014)
Степаненко М. - Берестечко в Парижі (2014)
Акічев Ш. - 5-ті Конотопські читання (2014)
Цубенко В. - Друга міжнародна науково-практична конференція "Південь України у вітчизняній та європейській історії" (25-26 вересня 2014 р., м. Одеса), Латишева Л. (2014)
Реєнт О. - 25-річчю Народного Руху України присвячується (2014)
Калакура Я. - Закарпаття очима знаного історіографа та краєзнавця (2014)
Мех Л. - Краєзнавець макарівського гарту (2014)
Коваленко О. - "Корюківка назавжди залишилася в серці…", Демченко Т. (2014)
Скавронський П. - Для нас горить його свіча… (Світлій пам’яті члена Національної спілки краєзнавців України Володимира Федоровича Шинкарука) (2014)
Про авторів (2014)
Вимоги щодо оформлення статей (2014)
Яскрава особистість. До 70-річчя від дня народження О. О. Кришталя (2015)
Авраменко А. А. - Влияние дискинезии желчевыводящих путей на достоверность дыхательного теста при тестировании больных хроническим неатрофическим гастритом, Короленко Р. Н., Шухтина И. Н. (2015)
Бамбуляк А. В. - Морфогенез залоз носової порожнини та приносових пазух у віковому аспекті (2015)
Бідучак А. С. - Функціонально-організаційна модель профілактики хвороб системи кровообігу в практиці сімейного лікаря (2015)
Білоокий О. В. - Алгоритм діагностики неінфікованого та інфікованого жовчного перитоніту (2015)
Бирчак І. В. - Характеристика особливостей системи регуляції агрегатного стану крові жінок з анемією III ступеня на фоні маткових кровотеч репродуктивного віку (2015)
Власик Л. І. - Гігієнічна оцінка збалансованості раціонів харчування дітей дошкільного віку в дитячих навчальних закладах м. Чернівці за вмістом жирів та поліненасичених жирних кислот, Кушнір О. В., Грачова Т. І., Фундюр Н. М., Жуковський О. М., Іфтода О. М. (2015)
Войтів Я. Ю. - Механізми розвитку порушення функцій тонкої кишки в умовах експериментального перитоніту (2015)
Годованець О. І. - Застосування препаратів макро- та мікроелементів у комплексі лікування карієсу зубів у дітей (2015)
Гаморак Г. П. - Профілактика дисбіозу і корекція лактобактерином якісного і кількісного складу мікрофлори дистального відділу тонкої кишки білих щурів, яким протягом 20 днів проводили аплікацію на шкіру ітаконовою кислотою (2015)
Гордієнко В. В. - Особливості матеріальної кумуляції свинцю в організмі щурів різного віку за природних умов та субхронічної інтоксикації низькими дозами свинцю ацетату (2015)
Dosaev T. M. - Immunohistochemical investigation of cytoarchitectonics t-and b-cellular compartments of the spleen, Romaniuk S. M., Balapanov A. A., Keldygulov U. K. (2015)
Іванова Л. А. - До питання верифікації позалікарняних бактеріальних пневмоній в немовлят (2015)
Ivashchuk S. І. - Cytokines changes in the pathogenesis of acute or exacerbated chronic pancreatitis considering the etiology and gender, Sydorchuk L. P. (2015)
Каблукова О. К. - Особливості обміну електролітів та маркерів ушкодження міокарду в дітей, хворих на бронхіальну астму, Герасимова О. В., Капітан Т. В., Гумінська Г. С., Марчук О. І. (2015)
Karatieieva S. Yu. - Complex treatment of pyoinflammatory complications in patients with diabetes mellitus using ozone, Golovachuk O. K. (2015)
Кіндратів Е. О. - Цервікальна патологія в жінок із розладами репродуктивної функції (2015)
Козак Д. В. - Вплив експериментальної скелетної травми на інтенсивність процесів ліпідної пероксидації та антиоксидантного захисту в тканині серця (2015)
Кузнєцова О. В. - Вплив гіпоксичного прекондиціювання на особливості фібринолітичного та протеолітичного процесів плазми крові щурів зумовлених темновою гіперфункцією епіфіза, Анохіна С. І. (2015)
Литвинчук В. Г. - Реологічні властивості крові та їх динаміка при крововтратах (2015)
Lomakina Yu. V. - Correction by peptide bioregulators of micro-and ultramicroscopic changes in the pineal gland caused by stress under light deprivation, Bulyk R. Ye. (2015)
Михалойко І. Я. - Вираженість облітеруючого процесу артерій у хворих на синдром діабетичної стопи залежно від ступеня кальцинації медії, Сабадош Р. В. (2015)
Морозова О. В. - Роль селезенки в координации систем кровообращения и эритропоэза (2015)
Надашкевич О. Н. - Авторські погляди на оптимальну клінічну класифікацію врослого нігтя, Вергун А. Р. (2015)
Паньків І. В. - Вміст вітаміну D у хворих на цукровий діабет 2-го типу та автоімунну патологію щитоподібної залози (2015)
Присяжнюк І. В. - Результати комплексного лікування хворих на гіпотиреоз із супутнім хронічним холециститом із використанням L-аргігіну (2015)
Свіжак В. К. - Локальний моніторинг антибіотикочутливості основних збудників гнійно-запальних інфекцій. Частина 1. Таксономічний склад мікробіоти, що формує запальний процес, Данчук А. Г., Дейнека С. Є. (2015)
Селюкова Н. Ю. - Гістологічна структура сім'яників щурів-нащадків фітоестрогенізованих батьків, Сергієнко Л. Ю., Карпенко Н. О., Коренєва Є. М., Брєчка Н. М. (2015)
Семчишин М. Г. - Кадмій, свинець та цинк у сироватці крові хворих при черепно-мозковій травмі в гострому та проміжному періодах (2015)
Sydorchuk L. I. - Acute experimental peritonitis: microecological indexes, species composition and population level of large intestine microbiota of experimental animals after 6 hours of initiation (2015)
Соловей Ю. М. - Спосіб фотометрично-біосенсорного визначення ендогенної інтоксикації абдомінального сепсису в експерименті (2015)
Tashuk V. K. - Endothelial dysfunction influence on the main pathogenetic mechanisms of ischemic heart disease progression combined with chronic obstructive pulmonary disease, Polyanska O. S., Amelina T. M., Gulaga O. I., Popova I. S. (2015)
Ткаченко Т. В. - Вміст аргініну в сироватці крові жінок з артеріальною гіпертензією різного репродуктивного віку (2015)
Ткачук С. С. - Порівняльний аналіз реакції показників проокисно-антиоксидантного гомеостазу різних відділів слизової оболонки ротової порожнини щурів з експериментальним цукровим діабетом на ішемічно-реперфузійні пошкодження, Галагдина А. А., Ткачук О. В., Мислицький В. Ф. (2015)
Федорак В. М. - Електронно-мікроскопічна характеристика нервових клітин інтрамуральних нервових сплетень відділів товстої кишки на 30-180 доби після дистальної резекції тонкої кишки (2015)
Федорчук С. М. - Остеометричний статус п’яткової кістки в реєстрі ознак відтворення скелії (повідомлення 2) (2015)
Холодняк О. В. - Поширеність та структура захворювань тканин пародонта в осіб молодого віку (2015)
Черняк А. В. - Клиническая эффективность применения селективных ингибиторов обратного захвата серотонина и норадреналина в терапии хронической нейропатической боли, Кохан Е. Н., Резниченко Е. К. (2015)
Швед М. І. - Метаболічні порушення у хворих на стабільну стенокардію і субклінічний гіпотиреоз та ефективність їх корекції l-карнітином, Припхан І. Б. (2015)
Швець Н. В. - Зміна показників ліпідного обміну та функціонального стану нирок у хворих на артеріальну гіпертензію та остеоартроз під впливом комплексного лікування (2015)
Бодяка В. Ю. - Тестовий комп’ютерний контроль, як спосіб підвищення об’єктивності оцінки рівня знань студентів на занятті (2015)
Ганчева О. В. - Участие студентов в работе студенческого научного общества на кафедре патофизиологии – важный этап в формировании будущего ученого (2015)
Сокольник С. В. - Лекційний метод навчання в системі фахової підготовки студентів медичного навчального закладу (2015)
Остафійчук Д. І. - Методи діагностики та лікування в медицині з використанням фізичних факторів, Федонюк Л. Я., Гавенко А. В. (2015)
Галагдина А. А. - Патогенез діабетичних ангіопатій та роль останніх у порушенні морфофункціонального стану слизової оболонки ротової порожнини (2015)
Pastukhova V. A. - The basic components of physical culture of the working population (2015)
Руснак І. Т. - Виявлення підґрунтя для виникнення серцево-судинних захворювань. Збереження здоров’я (2015)
Авраменко А. А. - Случай развития реактивного панкреатита у больной хроническим неатрофическим гастритом после проведения полового акта (2015)
Бачинський В. Т. - Поняття та медико-правові аспекти забезпечення лікарської таємниці, Ванчуляк О. Я., Юрнюк С. В., Сивокоровська А.- В. С., Андрійчук А. О. (2015)
Аксенова И. А. - Атеросклероз восходящей аорты в качестве основного определителя итогов кардиохирургических вмешательств, Сакалов В. В., Кнышов Г. В., Тодуров Б. М. (2015)
Дейнека С. Є. - Internet-новини клінічної та експериментальної патології. Частина XXXXVІI, Яковець К. І., Дейнека Л. Л. (2015)
Єдині вимоги до оформлення статей (2015)
Титул, зміст (2016)
Залізняк Л. Л. - Мезолітичні витоки перших індоєвропейських культур Європи за даними археології (2016)
Моця О. П. - Історично-археологічні дослідження післямонгольських та козацьких часів в Україні (2016)
Галенко О. - Трофеї половецького вождя з Чунгульського кургану: переужиток, ритуальні функції та символіка, Рассамакін Ю., Вудфін В., Голод Р. (2016)
Остапенко М. А. - Знахідка меча Х ст. біля Хортиці (до питання про похід князя Святослава "в пороги" 972 р.), Саричев В. Д. (2016)
Рудь В. С. - Заглиблені об’єкти з поселення Тростянчик (2016)
Могилов О. Д. - Поховання скіфського вершника на р. Синюха, Бокій Н. М. (2016)
Володарець-Урбанович Я. В. - Деталі поясних наборів V — першої половини VІІI ст. із Полтавщини: знахідки від початку 2000-х рр. (2016)
Харламова А. О. - Кістяні вироби Донецького городища (до питання про взаємини мешканців городища з кочовиками) (2016)
Прищепа Б. А. - Будівлі з нішоподібними печами у господарстві давніх слов’ян (за матеріалами Пересопниці, уроч. Пастівник), Горбаненко С. А. (2016)
Русяєва А. С. - До історії вивчення однієї теракоти з Ольвії (2016)
До 70-річчя Анатолія Федоровича Гуцала (2016)
До 65-річчя В’ячеслава Юрійовича Мурзіна (2016)
До 60-річчя Петра Якимовича Гавриша (2016)
Конференція, присвячена пам’яті Федора Камінського (2016)
Пам’яті Дмитра Юрійовича Нужного (2016)
Світлої пам’яті Сергія Вікторовича Кончі (2016)
Світлої пам’яті Михайла Андрійовича Филипчука (2016)
До 100-річчя від дня народження Миколи Івановича Сокольського (2016)
Наші автори (2016)
Список скорочень (2016)
Титул, зміст (2013)
Перспективи розвитку краєзнавчого руху: пропозиції до проекту Державної програми розвитку краєзнавства на період до 2025 р. (2013)
Прядко О. - Історико-краєзнавча характеристика мікротопонімії с.Хоцьки на Перяславщині, Прядко Т. (2013)
Бараннік А. - Село Требухів у роки Голодомору 1932–1933 років (2013)
Моторна І. - "Румунські монографії повітів" як джерело до вивчення історії Трансністрії (1941–1944 рр.) (2013)
Дроздов В. - Болгарська колонізація Південної Бессарабії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. (2013)
Башли М. - Дворянство Бессарабії за матеріалами першого загальноросійського перепису населення (1897 р.) (2013)
Кузьміна С. - Цигани в етнічній структурі населення Бессарабії в першій половині ХІХ ст. (2013)
Вєтрова Г. - Особливості економічного розвитку Південної Бессарабії у складі королівської Румунії (1918–1940 рр.) (2013)
Березовська Т. - Микола Аркас у вимірі між професіоналізмом та патріотизмом (2013)
Тригуб О. - Аркасівська перлина (сторінки історії села Стара Богданівка) (2013)
Кремінь Т. - Ювілей Миколи Аркаса в Миколаєві (2013)
Реєнт О. - Відчуття образу історії (2013)
Качмар В. - Філософський факультет Львівського університету в австрійський період (від відновлення до утраквізації навчального закладу), Тарнавський Р. (2013)
Бабушко С. - Освітянське краєзнавство для літніх людей: реальність і контури на майбутнє (2013)
Старенький І. - Діяльність подільського духовенства зі збереження архівної спадщини на території Поділля в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Киричевський П. - Господарська діяльність православних монастирів на західноукраїнських землях у 40-х–60-х рр. ХХ ст. (2013)
Кульчицький С. - Про юнацькі роки одеського краєзнавця Анатолія Бачинського (2013)
Пустовіт Т. - Штрихи до портрета полтавського історика і краєзнавця Олександра Білоуська (2013)
Соловей Л. - До історії становлення туристично-краєзнавчого руху в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Русанов Ю. - Дворянські садиби Чернігівщини як об'єкти краєзнавчо-туристичної роботи (2013)
Матяш І. - "Історик і мрійник" (до 120-річчя від дня народження Василя Митрофановича Базилевича) (2013)
Казьмирчук Г. - Василь Базилевич про причини виникнення руху декабристів (2013)
Вербовий О. - Краєзнавча складова в науковій діяльності Василя Базилевича, Савченко Г. (2013)
Савченко І. - Науково-краєзнавча конференція "Грані таланту та трагізм долі" (до 120-річчя від дня народження Василя Базилевича) (2013)
Надольська В. - Забузькі голєндри на Волині: походження, господарство, культура (2013)
Сулима-Камінська І. - Регіональні органи царської цензури початку ХХ ст.: харківський та катеринославський інспектори у справах друку (2013)
Козоріз В. - Михайло Максимович та його діяльність у Золотоніському повітовому земстві (2013)
Борчук С. - Маловідома сторінка "розширення прав союзних республік": "Українська Радянська Енциклопедія"-2 (1944–1947 рр.) (2013)
Бажан О. - Незламний (до 75-річчя з дня народження Василя Стуса) (2013)
Доцин І. - Клуб "Юний Краєзнавець" пізнає та популяризує минувшину Броварської землі (2013)
Положення про краєзнавчу премію Петра Тронька (2013)
Букет Є. - Нові грані співробітництва (2013)
Положення про Премію імені Героя України Михайла Сікорського Національної спілки краєзнавців України (2013)
Гончаров О. - Форум краєзнавців столиці, Дмитрук В. (2013)
Давидюк Р. - Історико-краєзнавче дослідження про Клекотів — село на межі Галичини й Волині (2013)
Зозуля С. - Історія села крізь призму історії родини (2013)
Сорока Ю. - Ключові проблеми українознавчого дослідження (2013)
Про авторів (2013)
Вимоги до оформлення статей (2013)
Бакалець О. А. - Нові знахідки скарбів західноєвропейських монет першої третини ХVІІ ст. з Барського та Літинського районів Вінницької області (2015)
Бірьова О. Ю. - Характер землеволодіння в Слобідській Україні в другій половині XVII – середині XVIII ст. (2015)
Скрипник А. Ю. - Боротьба з дезертирством у російських військах на Правобережній Україні в середині ХІХ ст. (2015)
Чумаченко О. А. - Становлення соціалістичних поглядів Микити Шаповала (ранній період) (2015)
Демуз І. О. - Природничо-наукові товариства України кінця ХІХ – початку ХХ ст.: огляд сучасної історіографії (2015)
Каськова Л. Ф. - Эволюционные особенности возникновения и развития кариеса, Николишин А. К., Зайцев А. В., Артемьев А. В. (2015)
Курок О. І. - Теорія і практика обробітку ґрунту в добу Середньовіччя та Ранньомодерного часу (2015)
Федюн О. В. - Проблематика досліджень істориків УРСР другої половини ХХ ст.: історіографічний вимір (2015)
Бєлашов В. І. - "Глухівська операція" 1943 року (2015)
Король В. Ю. - Становище радянських військовополонених на окупованій території України в 1941 – 1944 рр. (2015)
Цомая Г. Ф. - Краткий обзор депортаций народов в СССР во времена Второй мировой войны (2015)
Шевчук И. И. - Об историографическом изучении истории Беларуси периода Второй мировой войны (2015)
Гирич Я. М. - Матеріали до біографічного словника "Науково-педагогічні працівники Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка, 1952 – 1991 рр." (літери "Д – І") (2015)
Крижанівський В. М. - Матеріали до біографічного словника "Науково-педагогічні працівники Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка, 1952 – 1991 рр." (літера "К") (2015)
До ювілею головного редактора, доктора історичних наук, професора Олександра Івановича Курка (2015)
Відомості про авторів (2015)
Титул, зміст (2013)
Левченко В. - Історико-наукові серіальні видання Одеси кінця ХХ — початку ХХІ століття в контексті розвитку краєзнавчих студій в Україні, Левченко Г., Петровський Е. (2013)
Кочергін І. - Інститут гуманітарних проблем – осередок краєзнавчого руху на Придніпров'ї (2013)
Гіпіч В. - Образ міста в творах Себастіана Фабіана Кленовича (2013)
Войцехівський Г. - Архітектурно-будівельне краєзнавство на прикладі реалізації соціально-бібліотечного проекту "Історія малих міст України", Жидецька О. (2013)
Чухліб Т. - Гадяч – гетьманська резиденція Івана Брюховецького у 1663 – 1668 роках (2013)
Коваленко О. - Джерела з історії ремісничих цехів Гадяча XVII-XVIIІ століть (2013)
Маслак В. - Гадяцькі акти другої половини ХVІІ століття у серійному виданні "Універсали українських гетьманів" (2013)
Баранець П. - Історія козацько-старшинського роду Бороховичів (2013)
Крот В. - Історія Гадяча в творчості Михайла Грушевського (2013)
Саранча В. - Гадяцький повіт під час Першої світової війни (2013)
Ревегук В. - Отамани повстанців Гадяцького краю (1920-1923 рр.) (2013)
Реєнт О. - На чолі Української держави (до 140-річчя з дня народження Павла Скоропадського) (2013)
Пиріг Р. - Проблеми національної ідентифікації правлячої еліти Української держави 1918 року (2013)
Гай-Нижник П. - Боротьба спецслужб П.Скоропадського з антигетьманським підпіллям (2013)
Сакало О. - Домогосподарства козаків Лубенського полку другої половини XVIII ст. (2013)
Ночовний Ю. - Структура населення сотенного містечка Пирятина: історико–демографічний аналіз за матеріалами Румянцевського опису 1765-1769 рр. (2013)
Таранець С. - Стародубщина як один з провідних духовних центрів старообрядців у другій половині ХVІІІ – на початку ХХ століття (2013)
Капітан Л. - Процес реєстрації реформатських громад в повоєнному Закарпатті: прояв лояльності чи політична гра (2013)
Томазов В. - Вернадські та їхні родичі (2013)
Самородов В. - Полтавські сторінки життя і творчості Володимира Вернадського, Кигил С. (2013)
Панченко В. - Судочинство у мирових судах Волині у другій половині ХІХ ст. (сторінки однієї архівної справи) (2013)
Рудь О. - Панські садиби Поділля: на прикладі Шпаківського маєтку М.П.Балашова (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Савченко В. - Діяльність анархістів-синдикалістів серед одеських моряків (1906–1913 рр.) (2013)
Клименко Т. - Джерела Державного архіву Черкаської області про діяльність релігійних громад та організацій Черкащини (2013)
Глизь Ю. - Міський голова Києва М. К. Ренненкампф: спроба соціологічного портрету (2013)
Бажан О. - Перший секретар ВУЧК (Сторінки біографії старшого майора державної безпеки Олександра Розанова), Золотарьов В. (2013)
Букет Є. - Веб-ресурси Національної спілки краєзнавців України (2013)
Мельниченко В. - Інформаційні можливості сайту "Краєзнавча Черкащина" (2013)
Гончаров О. - Історико-краєзнавча практика студентів Київського національного університету імені ТарасаШевченка – 2013 (2013)
Сінкевич Є. - Краєзнавці досліджують історію Херсонщини, Братченко Т. (2013)
Гейда О. - Історія міста й місто в історії, Демченко Т. (2013)
Чорновол І. - Іван Паславський про заснування Львова (2013)
Понипаляк О. - Зодчі та їх творіння: враження та роздуми після презентації та ознайомлення з новою книгою відомого києвознавця (2013)
Петренко О. - Слов'янці про слов'янський період життя Михайла Миколайовича Петренка або історія банальної помилки (2013)
Маньковська Р. - Велет гуманітарних знань (пам’яті академіка С. О.Шмідта) (2013)
Про авторів (2013)
Вимоги щодо оформлення статей (2013)
Титул, зміст (2016)
Поляков М. В. - Основы концепции экономики знаний в работах лауреатов Нобелевской премии по экономике (2016)
Безрукова Н. В. - Взаємодія Україна – ЄС: інвестиційний аспект, Свічкарь В. А. (2016)
Москаленко Н. О. - Інноваційні інструменти організаційного формування міжнародного бізнесу, Савенко К. С. (2016)
Гончаренко Н. І. - Трансформація податкової системи у країнах Східної Європи: на прикладі Угорщини, Чехії та Польщі, Сурін Д. В., Доля Р. М. (2016)
Козирєва О. В. - Політика вирівнювання соціально-економічного розвитку регіонів в Європейському Союзі, Тур О. В. (2016)
Побута М. В. - Особливості становлення та протидії корупційній діяльності у сфері економіки України (2016)
Голян В. А. - Институциональные ловушки инвестирования в экономике Украины (2016)
Замлинский В. А. - Модификация задач учетно-аналитического обеспечения управления инновационной деятельностью в современном бизнес-пространстве (2016)
Жученко А. М. - Методика факторного аналізу сталого регіонального розвитку (2016)
Ярошенко І. В. - Соціально-економічний розвиток міста Харкова: тенденції, особливості, значення міста для регіональної та національної економіки, Семигуліна І. Б. (2016)
Раєвнєва О. В. - Методичний підхід до анкетування цільових груп – користувачів послуг ВНЗ, Гольтяєва Л. А., Мілевська Т. С. (2016)
Селіванова Н. М. - Науково-дослідницька діяльність студентів економічних спеціальностей: стан, проблеми та шляхи вдосконалення (2016)
Чернецька О. В. - Модельний інструментарій оцінки інвестиційної привабливості підприємства в рамках вартісно-орієнтованого управління (2016)
Решетняк Е. И. - Методы многомерного сравнительного анализа при оценке конкурентоспособности предприятия, Лободин Р. О. (2016)
Залознова Ю. С. - Методичні підходи до прогнозування показників збутової діяльності вугледобувних підприємств, Трушкіна Н. В. (2016)
Коваль Т. О. - Методичні засади оцінки стратегічних конкурентних позицій при формуванні маркетингового потенціалу підприємства, Яхкінд В. П. (2016)
Мних О. Б. - Маркетинговий і регресійний аналіз тенденцій розвитку галузі та результатів діяльності підприємств залізничного транспорту на етапі впровадження нової тарифної політики ПАТ "Укрзалізниця" (2016)
Маловичко А. С. - Електронізація логістичних операцій підприємств в умовах трансформації торговельних відносин (2016)
Слободянюк О. В. - Фінансові механізми управління ризиками аграрного страхування в Україні (2016)
Семенченко А. В. - Методичний підхід щодо максимізації доходів населення з нестандартними формами зайнятості (2016)
Гуцалюк О. М. - Постанова задачі оцінювання безпеки інтеграційного розвитку великомасштабних економіко-виробничих систем (2016)
Staninov S. B. - Methods for Evaluation of Financial and Investment Potential and their Impact on Ensuring Strategic Flexibility of the Enterprise (2016)
Ковтуненко К. В. - Диверсифікація діяльності виробничого підприємства в умовах глобалізаційних змін, Сапожніков Р. М. (2016)
Марченко В. М. - Аналіз методів формування витрат у системі управління прибутковістю підприємства, Прус К. В. (2016)
Ткаченко Ю. В. - Проблеми фінансової безпеки України та аналітичний інструментарій її оцінки, Зверук Л. А. (2016)
Кікоть О. Ю. - Оцінювання ефективності аукціонів ОВДП Міністерства фінансів України за доходом (2016)
Андрущак Є. М. - Ефективний банківський нагляд як передумова відновлення стійкого розвитку банківської системи України, Щуревич О. І. (2016)
Дейнеко Є. В. - Аналіз стану та перспективи організації державного внутрішнього фінансового контролю в умовах реформування державного фінансового контролю України (2016)
Владімірова Н. П. - Науково-методичний підхід до впровадження внутрішнього аудиту в систему забезпечення фінансової безпеки суб’єктів господарювання (2016)
Гнєдков А. В. - Визначення справедливої вартості кредиту як запорука його прибутковості, Пузаткова Ю. Є. (2016)
Філін О. С. - Проблеми кредитування малого та середнього бізнесу в умовах економічної кризи (2016)
Касич А. О. - Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного фінансового менеджменту, Чернова Г. Ю. (2016)
Зварич М. С. - Стан фінансової безпеки домогосподарств України в умовах економічної нестабільності (2016)
Сисюк С. В. - Проблеми й перспективи вдосконалення організації обліку в Україні: теоретико-прикладні аспекти і міжнародні вимоги (2016)
Shulha S. V. - Models and Factors of Audit and NAS Pricing: Literature Overview (2016)
Керея О. С. - Перспективи легалізації мережевої зайнятості в Україні (2016)
Отенко І. П. - Формування інформаційного простору підприємств у міжнародному бізнес-середовищі, Чепелюк М. І. (2016)
Нога І. М. - Діагностика ефективності застосування інформаційних технологій в управлінні підприємствами, Скриньковський Р. М., Павловські Г. (2016)
Гапон Ю. В. - Методичний підхід до оцінювання потенціалу стратегічних змін підприємства (2016)
Жалдак Г. П. - Перспективи впровадження та практика дотримання маркетингових стандартів в Україні та ЄС, Шульгіна Л. М. (2016)
Тарнавська Н. П. - Стратегічний моніторинг маркетингових інновацій в моделі інноваційного розвитку підприємства, Голоднюк О. С. (2016)
Гуменюк А. В. - Сучасний маркетинг як основний аспект підвищення ефективної діяльності овочевих підприємств, Школенко О. Б., Дем’янишина О. А. (2016)
До ювілею Грищенка І.М. (2016)
У нього каштани плодоносять талантами (2016)
Ефективність організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти VІ міжнародна науково-практична конференція,7 жовтня 2016 року, Київський національний університет технологій та дизайну (2016)
Інноваційне містечко Експозиція Київського національного університету технологій та дизайну на ХІІІ Міжнародній спеціалізованій виставці "Зброя та безпека 2016" (2016)
Світові школи моди у фотографіях CEOWORLD Magazine оприлюднив результати рейтингу Кращих дизайнерських університетів світу 2016 року (2016)
Редько Я.В. - Розробка функціональних композитів на волокнистій основі, Сівовна М.М., Ляшок І.О. (2016)
Курганський А.В. - Огляд ринку індивідуального бронезахисту, Александров М.Є., Курганська М.М. (2016)
Пашковська Т. А. - Естетичні цілі у проектуванні дитячого образу майбутніми изайнерами, Кукош Ю.С. (2016)
Ковальов Ю.А. - Стан і аналіз логістичних схем вантажо-потоків взуттєвих підприємств, Плешко С.А., Лавренчук В.І. (2016)
Курач О.О. - Дослідження художніх особливостей мистецького напрямку неоекспре-сіонізму з метою вдосконалення декорування та знакової символіки чоловічого костюму, Ніколаєва Т.І. (2016)
Вулична мода (2016)
European Textiles and Fashion: Facts and Figures (2016)
Towards a 4th Industrial Revolution of Textiles and Clothing The Strategic Innovation Themes and Research Priorities (2016)
Shocking Figures and Facts in Global Textile and Apparel Industry Are you interested in the global textile and apparel industry? (2016)
Унікальний фонд науково-технічної бібліотеки Київського національного університету Колекція ретро видань з легкої промисловості та суміжних галузей (2016)
Бондар В. І. - Адаптивні процеси в системі навчання студентів професії вчителя, Опалюк Т. Л. (2014)
Андрейко О. І. - Акмепедагогічний процес становлення виконавської культури скрипаля (2014)
Бай Шаожун - Структура самоконтролю творчої інтерпретаційної діяльності студентів у процесі вокально-хорового навчання (2014)
Бадьора С. М. - Вплив особистості вчителя на створення педагогічно доцільного виховного середовища в школі (2014)
Вавілова Г. В. - Роль сучасних інформаційних технологій в процесі навчання іноземної мови професійного спрямування в немовному вищому навчальному закладі, Струтинська І. Ю. (2014)
Величко Н. А. - Естетичне виховання учнів початкових класів у школах Великої Британії на заняттях "Музики” (2014)
Волосюк М. А. - Методологія створення підручника математики для іноземних студентів підготовчих факультетів вищих навчальних закладів, Кулик О. П. (2014)
Гладка Г. Л. - Застосування тестування як методу контролю знань з соціогуманітарних дисциплін у ВНЗ в умовах ECTS: проблеми і обмеження (2014)
Драч І. І. - Умови впровадження моделі компетентнісно орієнтованого управління підготовкою майбутніх фахівців у ВНЗ (2014)
Западинська І. Г. - Організація педагогічної практики студентів гуманітарних спеціальностей у системі вищої освіти України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2014)
Клачиньски Р. - Политика Российской Федерации по отношению к постсоветским странам Центральной Азии (2014)
Кміта Є. В. - Методична система підвищення кваліфікації диспетчерів управління повітряним рухом як складова розвитку їх професійної комунікативної компетентності у Канаді (2014)
Коваль В. М. - Професіограма майбутнього інженера-металурга в контексті особливостей управління металургійним виробництвом (2014)
Кравченко І. М. - Проблеми дидактики вищої школи у творчій спадщині М. І. Пирогова (2014)
Красняков Є. В. - Державна політика в сфері позашкільної освіти: сучасний стан та перспективи її удосконалення (2014)
Куліш Л. А. - Веб-технології в систeмі інформaтичної підготовки мaйбутніх учитeлів тeхнологій (2014)
Курилович А. Ю. - Екологічне виховання початкових класів як педагогічна проблема (2014)
Литвинова С. Г. - Дидактичні особливості проектування хмаро орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу (2014)
Лобачук І. М. - Ділова гра як ефективний засіб навчання студентів нелінгвістичних ВНЗ іноземної мови (2014)
Локшин В. С. - Психолого-педагогічні засади формування професійної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників з використанням електнонних підручників в сучасному інформаційному освітньому середовищі (2014)
Малінка О. О. - Проектна технологія як ефектний засіб підвищення пізнавального інтересу студентів до вивчення іноземної мови (2014)
Назаренко І. М. - Фреймові технології у навчанні англійського монологічного мовлення майбутніх програмістів (2014)
Отрох Н. В. - Інноватика в музейній педагогіці (2014)
Петриків В. І. - Формування змісту вищої історичної освіти в Україні у кінці 40-х – початку 50-х рр. ХХ ст. (2014)
Потужній О. В. - Шляхи підвищення інтересу до занять з фізичної культури старших дошкільників (2014)
Реброва О. Є. - Підготовка майбутніх учителів музики та хореографії до роботи в художньо-ментальному шкільному середовищі (2014)
Редчук Р. О. - Методологічні підходи до формування готовності майбутніх фахівців з документознавства до професійної взаємодії у сфері соціальних комунікацій (2014)
Савченко Р. А. - Роль спецкурсу у формуванні музично-педагогічної компетентності майбутніх педагогів дошкільних навчальних закладів (2014)
Сватьєв А. В. - Особливості теоретичної підготовки майбутнього тренера-викладача до професійної діяльності (2014)
Терещенко С. А. - Роль і місце навчання промисловому дизайну в системі освіти (2014)
Федоришин В. І. - Блочно-модульна система фахової підготовки майбутніх учителів музики (2014)
Фогельзанг-Адлер Е. - Социальная политика Народной Польши в области представления возможности выполнения профессиональной деятельности женщинам-матерям (1945–1955) (2014)
Wiśniewska E. - Funkcje i zadania zawodowe współczesnych nauczycieli w Polsce (2014)
Глушук В. М. - Політичне та військове мистецтво Івана Мазепи в боротьбі за ідею незалежності України (2014)
Казаков О. О. - Англо-шотландські відносини в другій половині ХХ ст.: історія двох референдумів (2014)
Тарасевич В. М. - "Багатство народів" Адама Сміта й підвалини політичної економії (2016)
Білоцерківець В. В. - Бург Круммессе на роздоріжжі віків: політично-економічні наративи (2016)
Рябцева Н. В. - Теоретичні засади руху суб’єктивної складової суспільного відтворення, Алсуф’єва О. О. (2016)
Леонідов І. Л. - Власність та привласнення: будова та структура (2016)
Zavhorobnia O.O. - The national economy in post-nonclassical picture of economic reality: dynamic attributes and selectors of mobility in global coordinates (2016)
Летуча А. А. - Стратегія виходу підприємств металургійного комплексу України з еколого-економічної кризи, Ткаченко І. Д., Летуча О. В., Ткаченко Н. І. (2016)
Золотарьова О. В. - Самомотивація як важливий чинник індивідуальної діяльністної мобільності (2016)
Лебедєва В. К. - Управління трудовими ресурсами регіону в умовах економічної кризи, Ковальчук Г. К., Васюченко А. М. (2016)
Герасименко М. В. - Ідейний простір сучасності: увиразнення змістовних акцентів як теоретико-методологічна потреба (2015)
Гоцалюк А. А. - Традиції в розвитку хореографічного мистецтва як віддзеркалення соціокультурної ідентичності (2015)
Калужська В. О. - Масова культура постмодернізму та її естрадні образи (2015)
Чернієнко В. О. - Філософія екології ідентичності людини (2015)
Фатфутдінова І. - Роль української жінки в сім'ї та суспільстві (2015)
Василюк О. В. - Определение содержания дискурса (2015)
Биць Н. М. - Філософія освіти у США та Великій Британії: теоретичний аспект (2015)
Бойченко Н. М. - Специфіка етичного осмислення економічних засад діяльності викладача вищої школи (2015)
Фельдман О. Б. - Феномен альтруїзму у світлі чоловічого та жіночого (гендерний підхід) (2015)
Петрова Л. О. - Принцип трансверсальності як концептуальна засада правового виховання військовослужбовців: досвід АТО (2015)
Єгупов М. В. - Ідентичність як ціннісна основа світогляду сучасної вітчизняної вищої школи (2015)
Коновальчук В. І. - Сутність поняття "цілісність особистості" у системі філософського знання (2015)
Черепанова С. О. - Філософія освіти: форми культуротворчості в історичному та індивідуальному бутті людини (2015)
Яковлева О. В. - Мовна компетенція студентства та мовна ситуація в українських університетах у контексті наближення України до європейського освітнього простору (2015)
Дмитруха А. В. - Основні методологічні засади дошкільної педагогіки (2015)
Денисенко І. Д. - Моделювання поведінки особистості в сучасних соціокультурних контекстах: методологічні засади та перспективи (2015)
Попович М. Д. - Системні аспекти комунікації як соціокультурного феномену (2015)
Ковальова Г. П. - Україна у світових глобалізаційних процесах: виклики і відповіді, Даніл’ян В. О. (2015)
Сідак Л. М. - Самообмеження як один з головних засобів саморозвитку особистості (2015)
Долгочуб А. Ю. - "Polizeistaat" М. Раєва та "агональний лібералізм" І. Берліна як контексти твору Ч. Тейлора "Секулярна доба" (2015)
Думанский Ю. В. - Непосредственные и отдаленные результаты сфинктеросохраняющих операций у больных с аденокарциномами анального канала, Кетов В. Г. (2016)
Ничитайло М. Ю. - Міні-інвазивні транспапілярні втручання в ургентній абдомінальній хірургії, Огородник П. В., Дейниченко А. Г., Кондратюк О. П., Шкарбан В. П., Хілько Ю. О., Литвин О. І., Кондратюк В. А., Бура І. Б. (2016)
Милиця К. М. - Хірургічне лікування метабо­лічного синдрому як профілактика розвитку мортальних захворювань, Лаврик О. А., Бахру­шин В. Є. (2016)
Іващук О. І. - Особливості перебігу та лікування гострого поширеного перитоніту онкологічного генезу, Гушул І. Я., Бодяка В. Ю., Унгурян В. П., Постевка І. Д. (2016)
Дубініна В. Г. - Оптимізація хірургічного лікування хворих на рак яєчників, Лук’янчук О. В., Ри­бін А. І., Кузнецова О. В., Машуков А. О. (2016)
Саволюк С. І. - Прогнозування ризику неспроможності біліодигестивних анастомозів на основі побудови комплексної спектрофотометричної моделі стінки холедоха, Лосєв В. О. (2016)
Кобринська Н. Я. - Особливості лікування мультифокальної високодиференційованої тиреоїдної карциноми (2016)
Беденюк О. А. - Особливості структурної перебудови шлунка та їх морфометрична характеристика після видалення великих слинних залоз у щурів (2016)
Лукьянчук О. В. - Опыт выполнения паллиативных, комбинированных и расширенных операций в неотложной хирургии рака желудка, Машуков А. А., Биленко А. А., Дубинина В. Г., Лурин А. Г., Биленко Е. Д., Четвериков С. Г., Згура А. Н., Мерлич С. В., Рациборский Д. В., Максимовский В. Е., Шилин И. В., Бойченко А. И. (2016)
Суходоля А. І. - Діагностика та визначення тактики хірургічного лікування ускладнених форм хронічного панкреатиту, Підмурняк О. О., Суходоля С. А., Тропарчук О. І., Коломієць О. В. (2016)
Семенюк Ю. С. - Діагностично-лікувальний алгоритм при гострому холециститі, Дзюбановський І. Я., Потійко О. В., Ординський Ю. М., Поляцко К. Г. (2016)
Романюк Т. В. - Комплексна профілактика тромбоемболічних ускладнень у хворих із гострою хірургічною абдомінальною патологією, поєднаною з хронічними захворюваннями вен нижніх кінцівок, Запорожан С. Й., Махніцький А. В., Бурак А. Є., Назарко Л. Р. (2016)
Ткачук О. Л. - Досвід застосування малоінвазивних втручань в ургентній хірургії, Дзвонковський Т. М., Ткачук-Григорчук О. О. (2016)
Беденюк А. Д. - Вдосконалені методики протистенотичних анастомозів кінець в кінець у шлунковій хірургії, Якубенко Е. В. (2016)
Антонюк-Кисіль В. М. - Тумесцентна анестезія як різновид місцевої анестезії в акушерстві при виконанні неакушерських операцій під час вагітності, Єнікеєва В. М., Лічнер С. І., Липний В. М., Дрозд В. В. (2016)
Венгер І. К. - Діагностично-лікувальний алгоритм у попередженні післяопераційної тромбоемболії легеневої артерії, Костів С. Я., Зарудна О. І., Буднік Д. Ю. (2016)
Галей М. М. - Симультанні лапароскопічні операції у хворих на жовчнокам’яну хворобу та супутню хірургічну абдомінальну патологію, Дзюбановський І. Я. (2016)
Саволюк С. І. - Поєднання лапароскопічних та електрозварювальних технологій у лікуванні хворих з гострим апендицитом як фактор профілактики інтраабдомінальних ускладнень, Балацький Р. О. (2016)
Кушнір Р. Я. - Ендоскопічний гемостаз у комплексному лікуванні гострих шлунково-кишкових кровотеч, Коршовський І. Л. (2016)
Дерпак Ю. Ю. - Загальна характеристика показників ефективного еритропоезу та периферичної крові в активних донорів крові (2016)
Дзюбановський І. Я. - Неускладнена виразкова хвороба шлунка: прогнозування перебігу і лікувальна тактика, Війтович Л. Є. (2016)
Бензар І. М. - Особливості коагулопатії у дітей із судинними пухлинами і судинними мальформаціями (2016)
Крестянов М. Ю. - Міні-інвазивні способи лікування пахвинних гриж (2016)
Беденюк А. Д. - Аналіз торакоскопічних втручань у хворих на спонтанний пневмоторакс, Мальований В. В., Гуменний І. З., Дуць С. І., Бурак А. Є. (2016)
Дубініна В. Г. - Персоніфікований підхід до ведення пацієнток з місцево поширеним раком шийки матки, Лук’янчук О. В., Пацков А. О. (2016)
Федорика Р. Я. - Особливості застосування ургентної лапароскопії в умовах малопотужної лікарні, Парахоняк Л. П., Сметаняк О. І. (2016)
Чернявський С. С. - Визначення місця та ролі служби фінансових розслідувань в Україні, Василинчук В. І. (2016)
Камінська Н. В. - Захист прав людини під час збройних конфліктів, Патріча М. В. (2016)
Братель О. Г. - Ознаки системи процесуальних юридичних фактів у цивільному процесуальному праві України (2016)
Павлишин О. В. - Відмінності модерного та постмодерного праворозуміння в контексті семіотико-правового аналізу (2016)
Калиновський Б. В. - Компетенція місцевої публічної влади в Україні (2016)
Гальонкіна Ю. С. - Масовізація та комодифікація сучасної вітчизняної юридичної освіти як вияви глобалізаційних тенденцій (2016)
Польська М. О. - Суб’єкти відносин безоплатної правової допомоги в Україні (2016)
Струкова В. Д. - Місце адміністративного договору в публічно-приватному партнерстві (2016)
Шаповаленко Є. В. - Проблеми дотримання законності під час здійснення контролю за вчиненням злочину, Козенко С. М. (2016)
Польський О. Ю. - Правові засади рекламування адвокатської діяльності (2016)
Ковригіна В. Є. - Адміністративно-правовий аспект права на охорону здоров’я (2016)
Запотоцький А. П. - Типові сліди розкрадань у сфері будівництва (2016)
Боднар В. Є. - Кримінологічна характеристика злочинів у сфері службової діяльності працівників правоохоронних органів (2016)
Вознюк А. А. - Концептуальні засади запобігання суспільно небезпечним діянням (2016)
Фінагеєв В. О. - Стан наукового розроблення проблем запобігання шахрайству у сфері банківської діяльності (2016)
Цюприк І. В. - Перспективи функціонування державного бюро розслідувань як суб’єкта боротьби з організованою злочинністю (2016)
Хоменко В. П. - Організація запобігання злочинам у фіскальній сфері: трирівневий підхід (2016)
Васін Д. О. - Криміналістична характеристика осіб, які втягують неповнолітніх у заняття проституцією (2016)
Іщук Д. О. - Стан наукових досліджень проблем розслідування вбивств, пов’язаних із безвісним зникненням особи (2016)
Ємець О. М. - Правові проблеми протидії злочинності оперативними підрозділами національної поліції України (2016)
Вавриш А. В. - Особливості функціонування недержавних суб’єктів сектору безпеки в системі запобігання злочинам у сфері будівництва (2016)
Соф’їн М. І. - Вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, як обов’язковий елемент предмета доказування слідчим у кримінальному провадженні (2016)
Симоненко Н. О. - Використання поліграфа під час досудового розслідування зґвалтувань минулих років (2016)
Щербатюк В. М. - Вільне козацтво – добровільна громадська міліційна організація в україні 1917–1921 рр. (2016)
Губар С. В. - Засади призначення покарання судами УСРР у роки колективізації сільського господарства, Дорощук Н. О. (2016)
Шевченко О. С. - Державний солідаризм у політико-правовому будівництві соборної України: етапи становлення та реалії сьогодення (2016)
Хлабистова К. В. - Еволюція поняття люстрації з часів античності до ХХ ст. (2016)
Савина И. В. - Возмещение вреда, причиненного малолетним: судебная практика республики Беларусь и Украины (2016)
Алиев Эмин - Криминалистическое исследование психофизиологических качеств исполнителя рукописного текста и медицинская наука (2016)
Тимченко Г. П. - Новаторський підхід до розв’язання проблем захисту сімейних прав Та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства (2016)
Титул, зміст (2016)
Завгородня О. О. - Актуальні концепти економічної теорії інновацій (2016)
Тарасевич В. М. - Влада-власність у племінному союзі (2016)
Жукова Л. Ж. - Альтернативність економічного розвитку держави з погляду інституціонального підходу (2016)
Кричевська Т. О. - Історія інститутів грошово-кредитного регулювання США. Стаття 4. Від становлення системної антиінфляційної політики до стимулювання економіки за допомогою креативного фінансового сектора (1977–2007 рр.) (2016)
Яременко О. Л. - Фінансова складова Угоди про асоціацію України з країнами ЄС: додаткові можливості зростання та інституційні ризики (2016)
Кораблін С. О. - Національний бізнес-цикл і доходи Зведеного бюджету України: підходи до оцінки кількісного впливу (2016)
Сіденко В. Р. - Методологічні засади аналізу глобальних кризових процесів (2016)
Довбенко М. В. - Видатний дослідник економічної нерівності (2016)
Єгоров І. Ю. - Тема 31. Інвестиційно-інноваційна діяльність (2016)
Білорус О. Г. - Глобальна фінансіалізація і влада фінансової олігархії (2016)
Алещенко В. - Феноменологія "гібридної війни" та її особливості у виконанні російської федерації: інформаційно-психологічний аспект (2016)
Андрусишин Ю. - Психологічні аспекти розвитку емоційно-вольової стійкої особистості (2016)
Балабушка Є. - Теоретичні підходи до проблеми психічної ригідності особистості учасника бойових дій (2016)
Дацков А. - Основні напрямки, форми і методи роботи психолога з переходу від психореабілітації комбатанта до його після травматичної стресової адаптації (2016)
Іванова Н. - Мотивація фахівця до професійної діяльності: поняття, зміст та функції (2016)
Кузьменко Ю. - Аналіз взаємозв'язку між психологічним віком, узагальненим плануванням власного життя студента та складними умовами природного середовища (2016)
Перепелюк Т. - Підвищення професійної майстерності педагогічних працівників навчальних закладів (2016)
Сторожук Н. - Сучасний стан системи психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції, Мась Н., Покотило В. (2016)
Сафін О. - Реабілітація та реадаптація учасників бойових дій: психологічний аспект (2016)
Харченко Н. - Постать Г.С. Костюка к центральний аспект досліджень провідних вчених сьогодення (2016)
Шимко В. - Системна локалізація предмета в психологічних дослідженнях: процедура структурно-онтологічної візуалізації (2016)
Білан М. - Типологія текстів французьких статутних документів і відтворення їх прагматичного потенціалу (2016)
Гулей Т. - Прототипізація як спосіб категоризації та концептуалізації (на прикладі англійських назв сучасних військових реалій) (2016)
Тирон І. - Військовий блог у сучасному англомовному мас-медійному континуумі (2016)
Любовець Г. - Моніторингові технології як відображення контентного інформаційно-інерційного публічного еха, Король В. (2016)
Залєський Є. - Система дистанційного навчання ВІКНУ, Аронов А., Сидоров Ю. (2016)
Nosenko E. L. - Forgiveness as a multifunctional coping resource of a mature personality, Sokur A. V. (2016)
Chernova L. V. - Maternal upbringing as a factor of perfectionism development, Bayer O. O. (2016)
Opykhailo О. B. - Personal factors of gelotophobia as a form of humor response inadequacy (2016)
Богучарова О. І. - Копінг-стратегії як фактор "позитивної" адаптації вимушених мігрантів, Ткаченко Н. В. (2016)
Буханець А. О. - Зв’язок суверенності психологічного простору iз типом копінг-стратегій і наявністю внутрішньоособистісних конфліктів в юнацькому віці, Байєр О. О. (2016)
Волков Д. С. - Вплив індивідуально-типологічних властивостей на продуктивність інтелекту, Ноздрін С. В. (2016)
Грисенко Н. В. - Роль різних форм благополуччя у задоволеності шлюбом осіб зрілого віку, Батаєва К. Ю. (2016)
Кузнєцов М. А. - Прокрастинація як чинник емоційного ставлення студентів до навчальної діяльності, Козуб Я. В. (2016)
Фролова Н. В. - Характер зв’язку етнічної ідентичності і психологічного потенціалу в підлітковому віці, Грисенко Н. В., Ільїна Г. В. (2016)
Четверик-Бурчак А. Г. - Системна рефлексія як предиктор оптимального функціонування юнаків, Куц В. Є. (2016)
Левит Л. З. - Интеграция двух основных взглядов на природу человека (2016)
Бліхар В. С. - Релігійно-правова визначеність державотворчих і правотворчих процесів: соціальне вчення церкви (2014)
Ситар І. М. - Моральність у розвитку сучасної науки (акультураційний аналіз) (2014)
Гринь О. Д. - Орган державної влади як складова державного апарату (2014)
Калєніченко Л. І. - Юридичні аспекти категорії "соціальна відповідальність" у системі суспільних наук (2014)
Слинько Д. В. - Загальнотеоретична характеристика установчого процесу (2014)
Тополевський Р. Б. - Правова футурологія як інструмент прогнозування розвитку правової системи (2014)
Лівак П. Є. - Правове регулювання діяльності юридичних служб закладів та органів охорони здоров’я в умовах стратегічних і концептуальних реформ, Степанов І. О. (2014)
Добробог Л. М. - Підгалузь права і комплексна галузь права як елементи системи права: проблемні аспекти (2014)
Скоморовський В. Б. - Суб’єктивний фактор у процесах створення та ліквідації СРСР (2014)
Орлов С. Ф. - Вплив необхідної інформації на формування світогляду юриста (2014)
Торончук І. Ж. - Організація місцевого управління на Буковині у 1918–1925 рр. (2014)
Донченко О. І. - Особливості правозастосування як форми реалізації норм права (2014)
Фурдик Т. М. - Правова інституціоналізація діаспоральної політики сучасної держави (2014)
Гайтан В. В. - Модернізація пострадянського простору як соціокультурний фактор (2014)
Серебро М. В. - Сутність та перспективи використання аксіологічного підходу в державознавстві (2014)
Martjanov S. S. - Shadow law as a synthesis of the shadow of the state and quasi-civil society (2014)
Кузь М. М. - Праксеологічний вимір інтенціональності правового буття (2014)
Романов Я. В. - Стадії підзаконного нормотворчого процесу (2014)
Федосєєва С. В. - Поняття, ознаки та структура механізму правового виховання (2014)
Приходько Х. В. - Права дитини: проблеми реалізації та захист у системі місцевого самоврядування в Україні (соціетарно-правовий підхід) (2014)
Хальота А. І. - Шляхи удосконалення діяльності органів внутрішніх справ по забезпеченню конституційних особистих прав і свобод людини та громадянина (2014)
Попович М. М. - Функції верховного суду України щодо забезпечення єдності судової практики (2014)
Придачук О. А. - Представницьке народовладдя в контексті правової охорони конституції України (2014)
Водько Н. П. - Новые нормативно-правовые акты Украины о противодействии коррупции (2014)
Клюєв О. М. - До питання правоохоронної діяльності в Україні: теоретичний аспект (2014)
Миронюк Р. В. - Окремі питання визначення стандартів адміністративних послуг, що надаються органами державної фіскальної служби України (2014)
Басов А. В. - Поняття "надзвичайна ситуація": нормативно-правові та наукові підходи визначення (2014)
Кравець В. Р. - Юридичний інтерес в адміністративному судочинстві: поняття, сутність, види (2014)
Супроновський А. І. - Поняття та ознаки міграційного права України (2014)
Голоядова Т. О. - Міжнародний досвід вищих органів державного фінансового контролю США, Франції, Великобританії, Німеччини та перспективи розвитку державного фінансового контролю в Україні (2014)
Прокопенко О. Ю. - Функції органів внутрішніх справ України як суб’єкта забезпечення правопорядку в регіоні (2014)
Сербин Р. А. - Природа принципів благодійництва в Україні (2014)
Лошицький М .В. - Інституційні засади державного контролю за безпекою дорожнього руху в Україні (адміністративно-правовий аспект) (2014)
Басова Ю. Ю. - Теоретико-правовий аналіз поняття "адміністративна процедура" (2014)
Білик В. М. - Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів внутрішніх справ та шляхи її удосконалення, Калатур М. В. (2014)
Вихров В. В. - Использование персональных данных в таможенной службе Украины и их правовое регулирование (2014)
Дрозд О. Ю. - Види митного контролю в Україні (2014)
Каткова А. Г. - Шляхи удосконалення інституту адміністративної відповідальності осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ (2014)
Марченко О. В. - Характеристика окремих процедур організації надання рекламних послуг в Україні (2014)
Пасічник А. В. - Окремі проблеми інституту представництва в адміністративному процесі (2014)
Патерило І. В. - Напрями реформування адміністративного законодавства в сфері функціонування публічної адміністрації України (2014)
Подорожній Є. Ю. - Соціальне призначення інституту юридичної відповідальності в трудовому праві (2014)
Сарана С. В. - Щодо питання гарантій у загальному процесуально-процедурному податковому режимі (2014)
Перощук З. І. - Деякі правові питання бюджетів та їх складових елементів в умовах бюджетної децентралізації (2014)
Шевчук О. М. - Теоретико-правові основи корупції у сфері законного обігу наркотиків (2014)
Могил С. К. - Професійна компетентність державного службовця: сутність, правове регулювання, вимоги (2014)
Логінова Н. М. - Дискреційні повноваження судді: правові та моральні аспекти (2014)
Мізіна І. В. - Правові аспекти застосування пені та штрафу в податковому законодавстві (2014)
Чумак О. О. - Проблеми взаємодії громадськості з державними органами влади як негативний чинник демократизації держави (2014)
Адабаш О. В. - Становлення системи охорони державної таємниці в незалежній Україні (законодавче забезпечення) (2014)
Коцюруба О. О. - Напрями реформування правового регулювання фінансування громадських організацій з публічних фондів (2014)
Сандул Я. М. - Становлення виконавчих органів місцевих рад у незалежній Україні як суб’єктів адміністративного права (2014)
Мандзюк О. А. - Правове регулювання аналітичного простору (2014)
Боднар С. В. - Особливості розгляду адміністративних судових оскаржень, рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів, не наділених владними повноваженнями (2014)
Кобелька Д. М. - До проблеми визначення поняття правопорушень у фінансовій сфері (2014)
Мамай І. В. - Щодо співвідношення правового регулювання відносин опіки та піклування нормами цивільного та сімейного права (2014)
Тополя Р. В. - Принципи адміністративно-правового регулювання експертно-криміналістичних досліджень транспортних засобів (2014)
Хуторянська Т. В. - Міжнародні стандарти забезпечення прав і законних інтересів дитини та їх імплементація в законодавство України (2014)
Титул, зміст (2010)
Сищук О. - Президент України Віктор Янукович: "Я знаю, що і як слід робити" (2010)
Цирфа Ю. - Без'ядерному статусу України - реальні гарантії! (2010)
Тищук Є. - Військові таємниці без таємниць, або Правда та міфи про "Сатану" (2010)
Клейменова О. - Атлас неспокійного об’єктива (2010)
Тищук Є. - Сага про "Королівський" батальйон (2010)
Московська Н. - "Наші гроші – наші права" (2010)
Маркелова Т. - Vivat, жінки!, Мацієвський С. (2010)
Крупа Ю. - "Людина, усвідомивши, що знайшла своє покликання, просто зобов’язана активно діяти" (2010)
Філоненко С. - Від "Надії" - до радості (2010)
Філоненко С. - Олексій Соловйов: "Чи може європейська країна, що вимирає, дозволити собі не допомагати збереженню життя власних ненароджених дітей?" (2010)
Семигіна Т. - Протидія вірусу чи канонам системи охорони здоров’я? (2010)
Кудряченко А. - Досвід соціально-економічних перетворень малих європейських країн (2010)
Шайгородський Ю. - Історія українського конституціоналізму: від суспільно-політичних ідеалів до створення ефективних інститутів (2010)
Левенець Ю. - Україна в Європі: досвід наукового пізнання (2010)
Лиштван О. - Юрій Громницький: "Можливо, в майбутньому я стану політичним актором, але наразі я все-таки журналіст" (2010)
Філоненко С. - Сучасна освіта. Освітянський форум працює на перспективу (2010)
Тихонов В. - Вибір честі, вибір частини, вибір - частіше? (2010)
Гордієнко С. - 3нову адміністративно-територіальна "сверблячка"? (2010)
Поташній Ю. - Місцеве саморятування (2010)
Володимир Гройсман: "Основний критерій якості влади – це рівень якості життя громадян" (2010)
Омелянчук І. - Погоду в домі робить "Газда" (2010)
Марчук Л. - Коли Цар не царює, а об’єднує (2010)
Іваненко Н. - Жіночий портрет у ДОКУМЕНТальному інтер’єрі (2010)
Пузикова Л. - "A la retour" до UNESCO (2010)
Тищук Є. - Найкомфортніше - таки в Одесі (2010)
Красовська О. - Пластична тема: модель для збирання (2010)
Славинський М. - Шедеври з унікального рукопису (2010)
Бондаренко С. - Ліна Костенко: "Виколупую з-під льоду свій народ" (2010)
Клейменова О. - Поглинуті мороком. Історія злочину, яку Сталін не зміг приховати (2010)
Писаренко С. - Гаяне Атаян: "Шкода, що мама не дожила до щасливого часу, коли побачила світ ця книга "Тетяна Яблонська" (2010)
Марчук Л. - Ігор Гавришкевич: "Бути українцем лише за походженням - недостатньо. Потрібно відчути та пережити свою причетність до рідного" (2010)
Марчук Л. - Іграшки для дорослих, або Відродження львівського гутного скла (2010)
Бобрик В. І. - Письмове провадження як форма оптимізації цивільного і господарського судочинства України (2014)
Жуков І. М. - Особливості правового регулювання договірних відносин з видобутку вуглеводнів на континентальному шельфі (2014)
Герц А. А. - Право на надання медичних послуг як елемент особистого немайнового права на охорону здоров’я (2014)
Чорна А. М. - Об’єкт забезпечення прав суб’єктів підприємницької діяльності у сфері оподаткування (2014)
Щокін Р. Г. - Сутність недобросовісної конкуренції за господарським законодавством України (2014)
Кушерець Д. В. - Окремі аспекти охорони та захисту майнових прав сторін в договорах про виконання робіт (2014)
Федоренко Т. В. - Деякі аспекти нотаріального захисту приватної власності іноземців в Україні (2014)
Чередник Н. В. - Окремі питання реалізації прав інтелектуальної власності на прикладі типових договорів трансферу знань (міжнародний досвід) (2014)
Дворніченко А. С. - Зарубіжний та вітчизняний аспект історичного становлення інформативної згоди як права пацієнта (2014)
Логвиненко В. В. - Деякі аспекти міжнародного досвіду правового регулювання букмекерської діяльності (2014)
Матвєєва С. П. - Теоретико-правові засади автономності тлумачення в Європейському суді з прав людини та Суді Європейського Союзу (2014)
Кравченко І. О. - Правове регулювання участі Пенсійного фонду України в міжнародному співробітництві (2014)
Юсупов В. А. - Шляхи вдосконалення нормативно-правового, організаційного та кадрового забезпечення органів прокуратури України (2014)
Бережанський Г. І. - Співвідношення легітимності та легальності державної влади: теоретико-правовий аспект (2014)
Зуєв В. А. - Методологічні засади визначення відходів як об’єкту екологічних та господарських відносин (2014)
Старосуд І. М. - Екологічні освіта та виховання як складові ідеологічного механізму екологічного права (2014)
Стрельцов Є. Л. - Відповідальність за економічні злочини в країнах англо-американської правової сім’ї (2014)
Орловська Н. А. - Запобігання насильству в сім’ї: стандарти ООН та українські реалії (2014)
Рябчинська О. П. - Фактичні обставини кримінального правопорушення як підстава кримінально-правової кваліфікації (2014)
Кузнецов В. В. - Співвідношення понять "об’єкт злочину" та "об’єкт кримінально-правової охорони" в теорії кримінального права (2014)
Шамара А. В. - Система преступлений против мира и безопасности человечества в уголовном законодательстве Украины – их классификация в теории уголовного права (2014)
Полянський Є. Ю. - Реалізація принципу "Non bis in idem" в кримінальному праві США (2014)
Антонюк Н. О. - Усічений склад злочину: необхідна юридична конструкція чи міф? (2014)
Шкута О. О. - Об’єктивна сторона ухилення від відбування покарань у вигляді обмеження та позбавлення волі (2014)
Міщук І. П. - Протидія розповсюдженню товарів, що пропагують культ насильства й жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію: причини та заходи профілактики (2014)
Тодосієнко А. О. - Кримінологічна характеристика особистості, що стала на шлях екстремізму (2014)
Бокша В. О. - Права споживачів як об’єкт кримінально-правової охорони (2014)
Висоцька В. В. - Спортивна карткова гра в контексті статті 203-2 КК України: історія і сучасність (2014)
Касько Т. Ю. - Факультативні ознаки об’єктивної сторони складу злочину можуть стати підвалинами для зміни законодавства (2014)
Мельничук В. М. - Суб’єктивні ознаки фальсифікації лікарських засобів (2014)
Вєтров Д. В. - До питання про потерпілого від порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою (ст. 272 КК України) (2014)
Балонь А. Б. - Типова "слідова картина" злочинів, вчинених з використанням службовою особою своїх службових повноважень та її значення для їх розслідування (2014)
Лагода К. О. - Типологія осіб, які вчиняють невиконання судових рішень (ст. 382 КК України) (2014)
Якименко Л. Г. - Індивідуальні заходи запобігання проникненню заборонених предметів до установ виконання покарань (2014)
Мотлях О. І. - Психофізіологічна експертиза з використанням поліграфа та проблемні питання щодо її впровадження (2014)
Мазур М. Р. - Компенсація моральної шкоди в зв’язку з незаконним кримінальним переслідуванням чи (та) засудженням: окремі питання судової практики (2014)
Остафійчук Г. В. - Процесуальний контроль прокурора на стадії досудового розслідування (2014)
Столітній А. В. - Організація прокурорського нагляду за досудовим розслідуванням у формі процесуального керівництва, роль керівника органу прокуратури в організації нагляду (2014)
Дяков В. С. - Відсутність доведеності факту вчинення кримінального правопорушення обвинуваченим (2014)
Даль А. Л. - Забезпечення процесуальних гарантій прав, свобод та законних інтересів особи при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (2014)
Єрохін В. В. - Окремі аспекти вдосконалення правового регулювання процесуального статусу захисника у кримінальному провадженні (2014)
Рудик Г. М. - Наукові дослідження методики розслідування злочинів у сфері господарської діяльності (2014)
Якубовская Н. А. - Развитие в международной повестке дня: история вопроса (2014)
Стрельцова Є. Д. - Щодо спроб міжнародно-правової уніфікації окремих інститутів морського права (2014)
Давидова Н. О. - Еволюція правового регулювання у сфері вищої освіти в США (2014)
Стрельцов Л. Є. - Поняття та ознаки комп’ютерної програми у міжнародному праві (2014)
Покора І. Є. - Гаазькі правила як перший досвід міжнародно-правової регламентації перевезення вантажу морем (2014)
Качурінер В. Л. - Екологічне регулювання у сфері виробництва в праві Європейського Союзу (2014)
Шульга О. В. - Дослідження системи автоматичного управління рухом пристроїв навігації за допомогою двигунів постійного струму (2014)
В’юннік О. В. - Моделювання функціонування космічної мережі передачі даних в НСС (2014)
Козелкова Е. С. - Радиотехнический комплекс: устойчивость нелинейной угломестной системы КИС (2014)
Хращевський Р. В - Аналіз вимог щодо точності синхронізації шкал часу в двоелементному наземно-космічному радіоінтерферометрі (2014)
Шарабайко О. М. Уварова Т. В. - Аналіз вимог до космічних засобів дистанційного зондування Землі, Обідін Д. Н. (2014)
Залевський Г. С. - Характеристики вторинного випромінювання низьковисотних радіолокаційних цілей резонансних розмірів (2014)
Дикарев А. В. - Кольцевые коды и их свойства (2014)
Дмитриев О. Н. - Исследование особенностей диаграммы направленности антенны системы ILS (2014)
Єрмілова Н. В. - Автоматизація процесу ректифікації, Кислиця С. Г., Патик О. О. (2014)
Жебка В. В. - Підвищення швидкодії комбінованих систем фазової синхронізації в перехідних режимах (2014)
Зубрецкая Н. А. - Управление стабильностью технологических процессов изготовления деталей на основе нечеткого моделирования, Федин С. С (2014)
Filyashkin M. K. - Gyro-accelerometric method of determination of angular orientation parameters, Mukhina M. P. (2014)
Курцева Л. Б. - Синтез та дослідження аналогової і цифрової системи управління прокатного стану, Власов А. О. (2014)
Міщенко А. В. - Тендерна задача замовлень і постачань елементів авіатранспортного комплексу (2014)
Тиртишніков О. І. - Властивості статичних комунікаційних мереж тороїдально-кубічних топологій, Додух І. В (2014)
Чернов В. Г. - Метод формирования набора индивидуальных тестовых заданий для оценки уровня подготовки оператора АСУ в процессе тренажной подготовки, Павленко М. А., Тимочко А. И., Свистунов Д. Ю., Королюк Н. А. (2014)
Яскевич В. О - Підвищення точності синхронно-фазових демодуляторів в синхронних режимах за допомогою коригуючих ланок (2014)
Кучеренко Ю. Ф. - Основні методи боротьби з високотехнологічним противником при веденні сучасних війн, Носик А. М. (2014)
Марченко О. М. - Оцінка впливу системи управління військових формувань на реалізацію їх бойових можливостей, Гайдарли Г. С. (2014)
Романенков Ю. А. - Комплексирование прогнозных оценок в системе мониторинга показателей состояния бизнес-процесса, Вартанян В. М., Ревенко Д. С. (2014)
Гостев В. И. - Исследование сети TCP/IP с применением основных алгоритмов активного управления очередью, Довженко Т. П., Артющик А. С (2014)
Гринкевич Г. О. - Вибір оптимального сценарію розвитку IPTV, Житник І. В., Осіпов Є. О., Нечаєв С. В. (2014)
Губанков С. В. - Управление трафиком и преимущества технологии MPLS, Мартиненко А. В., Старкова Е. В., Герасименко К. В. (2014)
Жураковський Б. Ю. - Аналіз ефективності застосування методів стиснення до різних типів інформації, Срочинська Г. С (2014)
Козловский В. В. - Минимизация перепада волновых сопротивлений многоступенчатых фильтров (2014)
Копійка О. В - Проектування служби управління даними для ІТ-інфраструктури (2014)
Кремешний О. І. - Деякі погляди щодо інформаційного забезпечення розвідувально-ударних комплексів локальної ланки, Патюков О. В., Таврін В. А. (2014)
Шпитяк Я. И. - Источники и описание современных генераторов псевдослучайных чисел, Аметов А. Ю., Григоренко А. К., Задорожный П. А., Фоменко А. И., Козелкова Е. С (2014)
Ярцев В. П. - Устройство формирования квазидвухмерной информационной модели дискретно-аналоговой формы представления данных на светодиодной шкале (2014)
Семенов С. Г. - Имитационная модель и практические рекомендации использования метода динамического распределения доступа и антивирусной защиты данных государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Давыдов В. В. (2014)
Бышовец А. Ю. - Тестирование LTE-приемника (2014)
Глєбов А. К. - Принципи моделювання рефлектометричних методів дослідження оптичних трактів, Гонтаренко Л. Ю., Манько О. О., Ніколов К. О. (2014)
Толюпа С. В. - Побудова сигнально-кодових конструкцій для багатопроменевих каналів спеціального радіозв’язку, Наконечний В. С., Комарова Л. О. (2014)
Наші автори (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Антоненко І. І. - Жанровий підхід до відбору текстів у навчанні студентів поліграфічних спеціальностей англомовного писемного мовлення (2014)
Бобровник С. І. - Концепції сучасного фізичного виховання школярів (2014)
Варецька О. В. - Родь магістратури у розвитку соціальної компетентності вчителів початкової школи (2014)
Головко В. А. - Самоосвіта як складова професійної освіти та розвитку особистості в сучасному педагогічному науковому дискурсі (2014)
Жулківська А. М. - Застосування кейс-технології при вивченні фахової англійської мови в економічному ВНЗ України (2014)
Кафарська О. Б. - Професійна діяльність педагога: особливості організації навчального процесу у ВНЗ (2014)
Коваль В. М. - Теоретична модель управлінської компетентності майбутнього інженера-металурга (2014)
Козаченко І. В. - Використання інтерактивних технологій у підготовці майбутніх учителів іноземних мов (2014)
Козлова О. С. - Порушення максим принципу спілкування через негативні емоції (2014)
Костецька М. В. - Основні тенденції розвитку вищої освіти (2014)
Кміта Є. В. - Методологічні аспекти вивчення елементів загальної англійської мови в співставленні з елементами рідної мови в Канаді (на базі матеріалів різнх спеціалізованих мовних коледжів та вузів) (2014)
Кучменко О. Б. - Методичні підходи щодо адаптації студентів до вивчення біологічних дисциплін (2014)
Марків О. Т. - Дитяча періодика як засіб освіти: педагогічний і редакторський аспекти (2014)
Париш Н. М. - Підвищення ефективності формування екологічної культури майбутніх інженерів-педагогів у вищих навчальних закладах України (2014)
Пасічник В. Р. - Теоретичні основи вибору майбутньої професії серед польської молоді (2014)
Петько Л. В. - Національний компонент у формуванні пофесійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах університету (2014)
Реброва Г. О. - Сутність та компонентна структура економічної культури майбутнього вчителя (2014)
Сватьєв А. В. - Деякі аспекти підготовки майбутнього тренда-викладача до професійної діяльності у вищих навчальних закладах (2014)
Сітовська Л. В. - Підготовка майбутніх юристів до професійної діяльності у пенітенціарній системі України (термінологічна база) (2014)
Скрипниченко В. І. - Особливості інструментального виконавства студентів у музично-педагогічній діяльності (2014)
Стешенко Б. В. - Взаємозв’язок між стадіями розвитку організаційної культури і етапами розвитку колектива (2014)
Сухенко В. А. - Методологія формування і становлення перспективного мислення та бачення школяра, Засипкін О. В. (2014)
Топчієва І. О. - Зміст і послідовність етапів підготовки майбутніх учителів музики до роботи з хором із застосування евристичних методів навчання (2014)
Холоденко О. В. - Сучасні підходи до навчання англійської мови студентів ВНЗ: теоретичних аспект (2014)
Цимбал Т. М. - Можливості застосування технології проектної діяльності в мовній підготовці іноземних студентів (2014)
Цина В. І. - Психолого-педагогічне прогнозування найвищих особистісних досягнень засобами існуючих структурних концепцій розвитку особистості (2014)
Яременко О. О. - Комунікативна спрямованість навчання іноземної мови старших курсів у педагогічних вузах (2014)
Яшанов М. С. - Теоретичні підходи до організації навчання інформатичних дисциплін учителів технологій з використанням електронних освітніх ресурсів (2014)
Gabóda B. - The situation of the Romanies (the Gypsies) in Sub-Carpathia (demography, education, economic activity, circumstances of life) (2014)
Wiśniewska E. - Rola praktyk pedagogicznych w prygotowaniu zawodowym przysłych nauczycieli w Polce (2014)
Пилипчук Я. В. - Мова кипчаків: спроба історичної характеристики (2014)
Титул, содержание (2016)
Гайворонский А. А. - Сопротивляемость хрупкому разрушению металла ЗТВ соединений высокопрочных сталей с содержанием углерода 0,55...0,65 %, выполненных дуговой сваркой, Позняков В. Д., Маркашова Л. И., Бердникова Е. Н., Ящук В. А. (2016)
Прилуцкий В. П. - Аргонодуговая сварка титанового сплава ВТ22 с использованием присадочной порошковой проволоки, Шваб С. Л., Петриченко И. К., Ахонин С. В., Руханский С. Б., Радкевич И. А. (2016)
Цыбулькин Г. А. - О влиянии параметров сварочной цепи на формирование импульсов сварочного тока (2016)
Коржик В. Н. - Сверхзвуковое электродуговое напыление ответственных деталей подвижного состава железнодорожного транспорта, Лютик Н. П., Чайка А. А., Ткачук В. И., Гос И. Д., Никитюк Ю. А. (2016)
Стефанив Б. В. - Исследование износостойкости защитных покрытий в условиях гидроабразивного изнашивания (2016)
Маркашова Л. И. - Влияние импульсов тока на активацию свариваемых поверхностей пластин из разнородных металлов (сталь 20 + медь М1), Онацкая Н. А., Демиденко Л. Ю. (2016)
Голякевич А. А. - Опыт применения электродуговой наплавки порошковой проволокой на предприятиях Украины, Орлов Л. Н., Малинов Л. С., Титаренко В. И. (2016)
Гнатенко М. Ф. - Технологические свойства обмазочных масс электродных покрытий (2016)
Кныш В. В. - Влияние коррозионных повреждений на циклическую долговечность тавровых сварных соединений, обработанных высокочастотной механической проковкой, Соловей С. А., Ныркова Л. И., Шитова Л. Г., Кадышев А. А. (2016)
Скульский В. Ю. - Выбор режимов высокотемпературного отпуска сварных соединений теплоустойчивых сталей, выполненных электродами Thermanit MTS616, Царюк А. К., Гаврик А. Р., Нимко М. А., Стрижиус Г. Н. (2016)
Дмитрик В. В. - Особенности порообразования в сварных соединениях паропроводов в условиях длительной эксплуатации, Глушко А. В., Григоренко С. Г. (2016)
Лукьяненко А. О. - Современные подходы к проведению токсиколого-гигиенических исследований сварочных аэрозолей (Обзор), Демецкая А. В. (2016)
Титул, зміст (2016)
Апостол М. В. - Перспективи використання наукового доробку академіка М.В.Зубця на сучасному етапі розвитку тваринництва (2016)
Бєсов Л. М. - Чорнобиль та Академія наук України, Звонкова Г. Л. (2016)
Бородай І. С. - Зоотехнічна наука як міжнародна інтеграційна система наукового знання (2016)
Бурлак Г. В. - Початок наукової та професійної діяльності професора В. Є. Таїрова (1859–1938) (2016)
Гамалія В. М. - Внесок М. П. Чирвінського у становлення експериментальної зоотехнічної науки (2016)
Гріффен Л. О. - Техніка – складова продуктивних сил суспільства (2016)
Дефорж Г. В. - Характеристика порівняльно-гістологічних досліджень академіка Д.К. Третьякова (2016)
Клубук В. В. - Наукові дослідження з питань картоплярства на півдні України у другій половині ХХ – поч. ХХІ ст. (2016)
Литвинко А. С. - Діяльність наукової школи академіка М.М.Боголюбова в контексті розвитку статистичної фізики в Україні: до 70-річчя від виходу монографії "Проблеми динамічної теорії у статистичній фізиці" (2016)
Нижник С. В. - Уманське училище садівництва і землеробства у міжнародних виставках садівництва на початку ХХ століття (2016)
Падалка С. С. - Між словом і ділом. Аграрний ринок України у вимірі наукових ідей та господарської практики (1990–2000-і роки) (2016)
Пилипчук О. О. - Створення та розвиток Київського юридичного товариства (1876–1919 рр.) (2016)
Руда С. П. - Видатний український вчений–лікар Йосип Мочутковський (2016)
Сергєєва І. Л. - М. М. Кулєшов і передумови створення Національного банку генетичних ресурсів рослин України (2016)
Сидорович О. С. - Зміни в організаційно-територіальній структурі споживчої кооперації УРСР (друга половина 40-их–70-ті рр. ХХ ст.) (2016)
Тверитникова О. Є. - Джерела з вивчення розвитку електротехнічної галузі України другої половини ХХ ст. (2016)
Акіншева І. - Основи політичної соціалізації учнів (2011)
Андрієвський Б. - Проблеми модернізації вищої педагогічної освіти (2011)
Атрощенко Т. - Специфіка формування мовленнєвої компетентності майбутніх вихователів у світлі вимог Болонської конвенції (2011)
Бахіча Е. - Формування толерантності майбутніх вихователів в умовах полікультурного середовища вищого навчального закладу (2011)
Бунча В. - Особливості реалізації змісту ґендерного виховання у сучасній початковій школі (2011)
Валуєва І. - Про поліпшення технології підготовки майбутніх учителів англійської мови початкової школи (2011)
Василинка М. - Виховання толерантності у молодших школярів засобами предмету "Музика" в умовах полікультурного простору (2011)
Горішна Н. - Ґендерна освіта соціальних працівників у США (2011)
Гриценко І. - Проблеми естетичного виховання молодших школярів у сучасних умовах (2011)
Дацків І. - Особливості організації самостійної роботи студентів у відповідності із Болонськими вимогами (2011)
Демиденко Т. - Характеристика методів родинного виховання (2011)
Добош О. - Використання етнокультурного доробку національних меншин Закарпаття в педагогічній просвіті сучасних батьків (2011)
Довга С. - Екологічні ігри у суспільній діяльності батьків і дітей як важливий засіб екологічного виховання (2011)
Жук О. - Методика формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців сфери обслуговування (2011)
Задорожний І. - Музичнo-церковна освіта на Закарпатті XVIII-XIX століть (2011)
Зембицька М. - Наставництво у системі середньої освіти США як психолого-педагогічна проблема (2011)
Зобенько Н. - Профілактика адитивної поведінки неповнолітніх (2011)
Ірхіна Ю. - Педагогічні умови формування професійної толерантності магістрантів як майбутніх викладачів вищої школи (2011)
Кліщ Г. - Особливості організації та зміст навчання у медичному університеті міста Ґрат (Австрія) (2011)
Колісніченко В. - Формування готовності курсантів вищої юридичної школи до роботи неповнолітніми (2011)
Козубовська І. - До питання про нормативні системи регуляції поведінки, Досін А. (2011)
Кузь В. - Майбутнє суспільства можна запрограмувати на майданчику дитячого садочка (2011)
Кузьма-Качур М. - Формування продуктивного мислення студентів педагогічних факультетів під час навчально-польової практики з природознавства (2011)
Кушнір І. - Формування маркетингової культури майбутніх менеджерів освіти (2011)
Лалак Н. - Інтерактивна модель навчання студентів: проблеми та перспективи (2011)
Лещук Г. - Соціалізація особистості як соціально–педагогічне явище (2011)
Логвиненко Т. - Особливості підготовки соціальних працівників до роботи у сільській місцевості: досвід Австралії та України (2011)
Маргіта Н. - Готовність майбутніх вихователів до організації експериментування старших дошкільників (2011)
Мартинюк О. - Використання інтерактивних технологій у процесі професійної підготовки магістрів технічного перекладу в університетах США (2011)
Машкаринець-Бутко А. - Розвиток системи інтернатних виховних закладів на Закарпатті після 1945 року (2011)
Мельничук Ю. - Використання інформаційно-комп’ютерних технологій як ефективний засіб формування комунікативної компетенції майбутніх учителів початкових класів (2011)
Мочан Т. - Естетичне виховання учнівської молоді у процесі творчої діяльності (2011)
Нагрибельна І. - Професійно-методична підготовка майбутнього вчителя початкової школи до викладання рідної мови (в контексті Болонського процесу) (2011)
Олійник Г. - Комунікативна компетентність як складова професійної компетентності соціального педагога (2011)
Опачко М. - Формування готовності майбутніх учителів фізики до реалізації завдань дидактичного менеджменту (2011)
Оришко С. - Виховні можливості туристсько-краєзнавчої діяльності (2011)
Паук М. - Соціально-психологічні особливості феномену суїцидальності в сучасних підлітків (2011)
Пермінова Л. - Мотивація як фактор навчальної успішності студента (2011)
Пермякова О. - Розвиток моніторингових досліджень успішності учнів в Європі (друга половина ХХ століття) (2011)
Поліщук В. - Модернізація професійної підготовки соціальних працівників і соціальних педагогів у країнах Європи, Поліщук Ю. (2011)
Попович А. - Потреби людей похилого віку та планування соціальних послуг, Сопко Р. (2011)
Пришляк О. - Формування інформаційної культури майбутніх педагогів (2011)
Прохоренков В. - Маркетингові дослідження ВНЗ як складова діяльності менеджера освіти, Ковальська Н. (2011)
Раєвська І. - Характеристика рівнів розвитку дослідницьких умінь учителів початкових класів (2011)
Розлуцька Г. - Інноваційні технології в педагогічному процесі вищої школи (2011)
Романовська Л. - Життєтворчість як само актуалізація і самовдосконалення особистості в процесі соціально–значущої діяльності дитячих громадських об’єднань (2011)
Сєргєєва О. - Професійна підготовка перекладачів референтів в університетах Великої Британії (2011)
Сидор І. - Проблеми та перспективи організації дозвілля студентів у вищих навчальних закладах України (2011)
Симодейко С. - Коучинг як інноваційний метод навчання студентів (2011)
Сідун Л. - Компетентнісний підхід як чинник якісної вищої освіти (2011)
Солдатенко М. - Теоретичні аспекти навчально-пізнавальної діяльності (2011)
Сорока О. - Особливості соціалізації молодших школярів засобами арт-терапії (2011)
Стеблюк С. - Інноваційні технології навчання у вищій школі (2011)
Талаш І. - Формування етнічної ідентифікації майбутніх вчителів як шлях до розширення україномовного освітнього простору (2011)
Тименко В. - Культурно-екологічні принципи в українській дизайн-освіті (2011)
Товканець Г. - Особливості застосування кейс-методу у процесі професійної підготовки майбутнього фахівця (2011)
Товканець О. - Врахування індивідуально-психологічних властивостей учнів професійно-технічних училищ у корекційно-виховній роботі (2011)
Туленко М. - Впровадження результатів наукових досліджень із емпіричної психології у навчальний процес (2011)
Тягур В. - Дизайн як проектна складова підготовки майбутніх вчителів початкових класів з трудового навчання (2011)
Фенчак Л. - Формування екологічної культури майбутніх вчителів початкових класів на засадах аксіології (2011)
Фізеші О. - Виховні традиції в змісті українських букварів початку ХХ століття (2011)
Фролова М. - Сутність та принципи самостійної дослідницької діяльності студентів вищих технічних навчальних закладів (2011)
Хазін В. - Світоглядні трансформації сучасної освіти: суб’єктивність у педагогічних вимірах (2011)
Хмуринська Т. - Визначення специфіки соціально–педагогічної діяльності (2011)
Хома О. - Проблеми підготовки вчителів початкових класів у вітчизняній педагогічній науці (2011)
Хома Т. - Поняття "мови", "мовлення" та "культури мовлення" у науково-лінгвістичній літературі (2011)
Черепаня Н. - Формування готовності дошкільників до успішного навчання (2011)
Чутора М. - Стигматизація: сутність, види, причини виникнення (2011)
Шайнер А. - Становлення й розвиток системи торгівельного шкільництва Другої Речі Посполитої у міжвоєнний період (до питання нормативно-правових та організаційних аспектів функціонування комерційних навчальних закладів Східної Галичини) (2011)
Шилінська І. - Структура та рівні сформованості культури професійного мовлення майбутніх фахівців економічного профілю (2011)
Шулла Т. А. - Теоретико-методологічні засади вивчення проблеми міжетнічних відносин (2011)
Щербан Г. В. - Особливості формування продуктивних взаємин у навчанні (2011)
Щербан Т. Д. - Дослідження особливостей мисленнєвої активності учителя у процесі розв’язання навчальних задач (2011)
Яцина О. Ф. - Психологічні аспекти активізації пізнавальної діяльності (2011)
Канюк О. - Роль іншомовного ділового спілкування у підготовці соціальних працівників у контексті Болонського процесу (2011)
Болотная Л. А. - Тучные клетки и мастоцитоз (2016)
Джораєва С. К. - Трихомоніаз: медико-біологічні характеристики збуднику та значущість лабораторних методів для веріфікації діагнозу (аналітичний огляд), Гончаренко В. В., Щоголєва О. В., Бабута А. Р. (2016)
Мавров Г. І. - Механізми передачі вірусу імунодефіциту людини статевим шляхом – концепції запобігання, Щербакова Ю. В., Іващенко Л. В. (2016)
Сербина И. М. - Иммуноморфологические особенности формирования гнездной алопеции (2016)
Волкославська В. М. - Про динаміку деяких показників стану шкірно-венерологічної допомоги за 2000–2015 рр. в Україні (2016)
Айзятулов Р. Ф. - Досвід місцевого лікування оніхомікозу (2016)
Айзятулов Р. Ф. - Топические антимикотики в практике врача, Полях Я. А., Скородед М. Э., Пойманова О. С. (2016)
Айзятулов Р. Ф. - Роль функциональных заболеваний желудочно-кишечного тракта при атопическом дерматите, Полях Я. А., Скородед М. Э., Пойманова О. С. (2016)
Біловол А. М. - Сучасні підходи до комплексної медикаментозної корекції псоріазу, Берегова А. А. (2016)
Бондар С. А. - Ентеросорбційна радіопротекторна комплексна терапія хворих на хронічні дерматози, що брали участь в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, Луцюк М. Б., Наліжитий А. А., Пічкур О. М. (2016)
Бронова І. М. - Місце гепатопротекторів при терапії акне системними ретиноїдами (2016)
Возняк І. Я. - Характеристика цитокинових, імунололгічних та імуноморфологічних показників у хворих на псоріаз, Сизон О. О. (2016)
Волкославська В. М. - Інфекційні дерматози в Україні. Перспективи лікування (2016)
Гулей Л. О. - Застосування сучасних лазерних методів діагностики у дерматологічній практиці (2016)
Денисенко О. І. - Застосування у комплексному лікуванні хронічних дерматозів комбінації есенційних фосфоліпідів та метіоніну (2016)
Денисенко О. І. - Комплексне лікування червоного плокого лишаю із застосуванням антиоксидантного засобу, Бродовська Н. Б. (2016)
Кутасевич Я. Ф. - Нарушение микроциркуляции у больных артропатическим псориазом, Олейник И. А., Гаврилюк А. А., Маштакова И. А. (2016)
Кутасевич Я. Ф. - Вивчення особливостей мікробіоценезу шкіри у хворих на мікози, Олійник І. О., Маштакова І. О., Джораєва С. К., П’ятикоп І. О., Іванцова О. К. (2016)
Олійник І. О. - Резистентність еритроцитарних мембран та стан ендогенної інтоксикації у хворих на на псоріаз, Іщейкін К. Є., Семко Г. О., Цимбал В. М., Левицька О. В. (2016)
Ошивалова О. О. - Особливості клінічної діагностики атинічного кератозу (2016)
Перепічка М. П. - Застосування сучасного дезитоксійного засобу у комплексному лікуванні гострозапальних дерматозів (2016)
Петренко А. В. - Аналіз генетичного та гормонального статусу у пацієнтів з акне (2016)
Солошенко Э. Н. - Оценка сенсибилизации к бытовым аллергенам методом КВЧ-диэлектрометрии, Кондакова А. К., Колесников В. Г., Хмель Н. В., Шевченко З. М., ЯрмакТ. П. (2016)
Солошенко Э. Н. - Сравнительный анализ содержания оксида азота и эндотелина-1 у больных распространенными дерматозами с отягощенным аллергологическим анамнезом, Шевченко З. М., ЯрмакТ. П., Стулий О. Н. (2016)
Частій Т. В. - Визначення чутливості до лікарських засобів грибів Candida та Malassezia, Білозоров О. П. (2016)
Шкільна М. І. - Cпектр збудників асоційованого Лайм-Бореліозу в хворих із деякими хворобами шкіри, Васильєва Н. А., Яворська К. Б. (2016)
Шуленіна О. В. - Досвід лікування келоїдних рубців із застосуванням вітчизняного препарату Депос (2016)
Белозоров А. П. - Проблемы ПЦР-диагностики урогенитальной хламидийной инфекции, Федец О. И., Частий Т. В., МилютинА Е. И., Сокол О. А. (2016)
Бондаренко Г. М. - Корекція порушень системи гемостазу й функціонування ендотелію судин у пацієнтів з латентними формами сифілісу препаратом L-аргінін аспартат, Нікітенко І. М., Єрещенко О. О., Семко Г. О., Зюбан І. В. (2016)
Бондаренко Г. М. - Епідеміологічні особливості сучасного сифілісу, Нікітенко І. М., Мужичук В. В., Безрученко О. А., Сендецька В. В., Зюбан І. В. (2016)
Бондаренко Г. М. - Деякі особливості перинатального інфікування інфекціями, що передаються статевим шляхом, Осінська Т. В., Губенко Т. В., Унучко С. В. (2016)
Джораєва С. К. - Визначення антибактеріальних препаратів вибору для лікування неспецифічних вульвовагінітів, Гончаренко В. В., Щербакова Ю. В., Щоголєва О. В. (2016)
Мавров Г. І. - Особливості клініки та епідеміології інфекцій, що передаються статевим шляхом. у жінок комерційного сексу, Іващенко Л. В., Щербакова Ю. В. (2016)
Мавров Г. И. - Новые средства в лечении и реабилитации больных с хроническим воспалением гениталий, Нагорный А. Е. (2016)
Мавров Г. І. - Бактеріоскопічні методи лабораторної діагностики інфекцій, що передаються статевим шляхом,як метод вибору для груп населення. уразливих щодо зараження ІПСШ/ВІЛ, Щербакова Ю. В. (2016)
Кондакова Г. К. - Вміст оксиду азоту та активність глютатіонзалежних ферментів крові при урогенітальном хламідіозі, Левицька О. В., Цимбал В. М., Федорович Т. В. (2016)
Кутова В. В. - О якості серологічної діагностики в Україні, Білоконь О. М. (2016)
Унучко С. В. - Особенности терапии сифилитической инфекции с учетом функционального состояния печени, Губенко Т. В., Кондакова А. К., Кутова В. В., Осинська Т.В. (2016)
Памяті колеги (2016)
Романюк М. Д. - Міграційні детермінанти національної безпеки України: регіональні чинники, сучасні виклики та загрози (2014)
Проноза П. В. - Моделювання сценаріїв розвитку патологічних кризових процесіву реальному секторі економіки України (2014)
Ткач О. В. - Постіндустріальне суспільство – розвиток в умовах циклічних валютних криз (2014)
Брич В. Я. - Формування соціальної регіональної політики, Миколюк С. М. (2014)
Монастирський Г. Л. - Адаптація системи управління територіальним розвитком в Україні до європейських принципів, Стефінін В. В. (2014)
Гречаник Н. Ю. - Сталий розвиток та об’єктивна необхідність його формування (2014)
Михайлів Г. В. - Концептуальні засади формування транспортно-логістичного центру (2014)
Левандівський О. Т. - Аграрні відносини в умовах світової економічної інтеграції (2014)
Синиця С. М. - Економічна безпека регіону як важливе завдання стратегічного розвитку, Бринзей Б. С. (2014)
Щур Р. І. - Вплив інвестиційної активності на економічний розвиток регіону, Плець І. І. (2014)
Мацола С. М. - Зона вільної торгівлі Україна – ЄС: переваги для економіки України (2014)
Морицан О. М. - Тіньова економіка та її роль в економіці України, Морицан В. Ф., Стефанишин Б. М. (2014)
Бурдяк О. М. - Сучасна глобальна економічна криза та її прояви у країнах Європи (2014)
Якубів В. М. - Стратегічні напрями бізнес-адміністрування у забезпеченні розвитку підприємництва (2014)
Петрова І. Л. - Зміни корпоративної культури як імператив організаційного розвитку (2014)
Пилипів Н. І. - Диференційований та недиференційований підходи до оцінки нематеріальних активів будівельних підприємств, Вакун О. В. (2014)
Шкромида Н. Я. - Стейкхолдери як основні фактори впливу на економічний потенціал підприємства: необхідність їх обліку та аналізу (2014)
Баран Р. Я. - Формування стратегій позиціонування товарів дитячого сегменту: напрямки та особливості, Романчукевич М. Й. (2014)
Устенко А. О. - Система управління підприємством (2014)
Шеленко Д. І. - Передумови становлення й розвитку укладів (2014)
Матієшин М. М. - Сутність обліково-аналітичного забезпечення процесу експлуатації основних засобів будівельних підприємств (2014)
Кошлата М. А. - Формування моделі управління інноваційним розвитком підприємства (2014)
Гуменюк В. В. - Структурно-інституційна трансформація галузевого ринку санаторно-курортних послуг (2014)
Василюк В. В. - Вплив особливостей діяльності підприємств харчової промисловості на побудову обліку витрат (2014)
Садова У. Я. - Соціально-економічна незахищеність трудових мігрантів: до питання супроводу Євроінтеграційним реформам України, Біль М. М., Теслюк Р. Т. (2014)
Дорош О. В. - Оцінка соціально-орієнтованих індикаторів забезпечення гідної праці в Україні (2014)
Бойко М. М. - Формування ціннісних орієнтирів, норм та переконань як шлях до створення базових засад соціального капіталу підприємств сфери послуг (2014)
Остапа О. М. - Міграційні процеси в Західній Україні: аналіз та сучасні особливості (2014)
Романюк Д. М. - Професійна диференціація як чинник соціально-економічної стратифікації диференціації в контексті розширення можливостей людського розвитку (2014)
Шекета Є. Ю. - Оцінка та прогнозування рівня довготривалого безробіття Карпатського регіону (2014)
Шурпа С. Я. - Підвищення якості освіти шляхом інвестування в людський капітал на основі інноваційного підходу (2014)
Романюк Х. В. - Інноваційні форми зайнятості як передумова ефективного використання інтелектуального капіталу (2014)
Романюк Т. М. - Регулювання міждержавних міграцій населення України в контексті європейської інтеграції (2014)
Томашевська А. В. - Трудовий потенціал туристичного регіону та особливості його формування за сучасних умов (2014)
Кузнецова І. О. - Технологія управління як джерело ключової здібності підприємства (2014)
Дмитришин Л. І. - Моделювання оцінки операційного ризику комерційного банку, Кушнір О. С. (2014)
Василюк М. М. - Розвиток контролю за якістю аудиторських послуг як об’єктивна необхідність професійного аудиту (2014)
Король В. С. - Стратегічні напрями підприємства щодо вдосконалення системи мотивації персоналу, Синиця С. М. (2014)
Криховецька З. М. - Спеціалізовані інвестиційні фонди: світовий досвід і нововведення вітчизняного законодавства (2014)
Кропельницька С. О. - Залучення фінансових ресурсів некомерційними суб’єктами кластера (2014)
Мельник Н. Б. - Бухгалтерський облік у системі управління підприємством (2014)
Сус Т. Й. - Національні аспекти фінансування екологічного сільгоспвиробництва в Україні (2014)
Білий М. М. - Фінансові результати підприємства: факторний аналіз в умовах економічної кризи (2014)
Ємець О. І. - Удосконалення бухгалтерського обліку, аналізу накладних витрат на виробництво продукції (2014)
Данилейчук Р. Б. - Шляхи вдосконалення системи мотивації персоналу підприємства (2014)
П’ятничук І. Д. - Удосконалення методики інформаційного забезпечення управлінського обліку витрат у системі бюджетування на нафтопереробних підприємствах (2014)
Відомості про авторів (2014)
Коцур М. И. - Определение оптимальной частоты коммутации вентилей преобразователя по схеме частотно-токового асинхронно-вентильного каскада, Коцур И. М., Андриенко А. А., Андриенко Д. С. (2016)
Яримбаш Д. С. - Oсобливості визначення параметрів короткого замикання силових трансформаторів засобами польового моделювання, Яримбаш С. Т., Дівчук Т. Є., Килимник І. М. (2016)
Малюшевська А. П. - Вплив складу і морфології конденсаторних полімерних плівок на термостабільність їх короткочасної електричної міцності, Топоров С. О. (2016)
Волков В. О. - Оптимальное и квазиоптимальное энергосберегающее управление положением частотнорегулируемого асинхронного двигателя (2016)
Цабенко М. В. - Системи антипомпажного керування відцентровим компресором (2016)
Слободенюк Ю. О. - Модель розрахунку миттєвих параметрів режиму системи тягового електропостачання при русі електровозу, Бялобржеський О. В. (2016)
Чередник Н. Г. - Дослідження режиму синхронного генератора когенераційної установки при паралельній та автономній роботі з урахуванням явища насичення магнітної системи генератора, Бялобржеський О. В. (2016)
Власенко Р. В. - Корекція алгоритму визначення заданого струму силового активного фільтра на основі теорії фрізе в умовах несиметрії, Бялобржеський О. В. (2016)
Bohdan V. - Semantic and pragmatic functions of adjoining constructions and complex sentences (2015)
Гаврилова В. В. - Теоретичні засади вивчення паремій (2015)
Зубенко К. В. - Логічний принцип класифікації частин мови у мовознавстві 40-х рр. – кінця ХХ ст., Ковальова Г. М. (2015)
Косович О. В. - Лексеми гiбридної природи в процесах iнноватики французької мови (2015)
Мороз А. А. - Інтерпретація українських та російських реалій засобами англійської мови (на матеріалі мемуарів А. Ройера "English prisoners in Russia”) (2015)
Нікітенко В. О. - Аксіологічні засади викладання іноземної мови професійного спрямування (2015)
Рудакова Т. М. - Іншомовні лексичні запозичення та проблема їхньої доцільності у витлумаченні вчених ХХ–ХХІ ст. (2015)
Червенко О. Б. - За някои специфични употреби на вторични езикови текстове (по материали от българския език) (2015)
Шандрук С. І. - Іншомовна освіта у США з позицій мультикультурності (2015)
Шеремета В. П. - Соціальні стереотипи жінки у текстах українських народних пісень та мовні засоби їх вираження (2015)
Васильєва А. Н. - Стигматизація героїв як безумних в російській та англійській прозі першої половини ХІХ століття (2015)
Сакович Т. С. - Философия существования и военная проза Генриха Бёлля и Ивана Науменко (2015)
Карбашевська О. В. - Балада Вільяма Вордсворта "Терен” ("The thorn”): поетика, фольклорні витоки, українські перегуки (2015)
Чик Д. Ч. - Архетип мудрого старого в романі "Аристион, или перевоспитание” В. Наріжного та "The history of pendennis…” В. Теккерея (2015)
Чура Ю. О. - Інтерпретаційне поле дихотомії Мазепа / Петро І у німецькомовній мазепіані ХІХ століття і пенталогії Б. Лепкого "Мазепа” (2015)
Випасняк Г. О. - Житіє бітника: роман Джека Керуака "Волоцюги Дхарми” (2015)
Зубенко О. А. - Жанр літературної казки у творчості В. Крапивіна (2015)
Лиденкова О. А. - Современный белорусский исторический роман как интеллектуальная проза (2015)
Перенчук О. З. - Функціональна і актантна структура детектива (2015)
Перес В. - Ценные сказки и сказки о ценностях (2015)
Степанова А. А. - Алушта как театральное пространство в романе И. С. Шмелева "Солнце мертвых” (2015)
Сухарєва С. В. - Польськомовна проповідницька проза в українському письменстві XVII століття: до проблеми жанру (2015)
Суховєєнко К. І. - Традиції "нової драми” у п’єсах Євгена Плужника (2015)
Філоненко С. О. - "Львівський” цикл ретродетективів Андрія Кокотюхи як видавничий проект (2015)
Широкова В. В. - "Путешествие сэра Джона Фирфакса” М. Кузмина: роман-путешествие или плутовской роман? (2015)
Анісімова Л. В. - Вплив філософії прагматизму на літературознавство США: від транзакційної теорії Л. М. Розенблатт до "неопрагматизму” С. Фіша (2015)
Нехайчук Ю. А. - Еволюція поглядів на роль видатних особистостей в історичному процесі (2015)
Мацевко-Бекерська Л. В. - Наратологічний горизонт екстрадієгезису української малої прози кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Нагай І. Д. - Художня рецепція як літературознавче поняття (2015)
Нечиталюк І. В. - Літературний мотив смерті в системі екзистенційного філософствування кінця ХІХ – початку ХХ століття (2015)
Радько А. В. - Проза Лесі Українки в дослідженнях Б. Якубського (2015)
Самохіна В. О. - Комічне у постмодерністських художніх текстах ХХ–ХХІ ст. (2015)
Юрчук О. О. - Українські постколоніальні студії (2015)
Бай О. С. - Риторично-концептичні засади написання старопольської збірки "Swiat po czesci przeyzrzany” Данила Братковського (2015)
Павлищева Я. А. - Конфигурации гендерных дискурсов в рассказах С. Моэма (2015)
Питюр О. В. - Дидактичний потенціал Богородиці (на матеріалі василіянських творів барокової доби) (2015)
Смаглій І. В. - Жінка-митець у поезії С. Йовенко: конфлікт побуту і творчості (2015)
Семків Р. А. - Поетика комічного у поезії Тараса Шевченка (2015)
Табакова Г. І. - Роль епічних та ліричних родових ознак у метажанрі ліричної прози (2015)
Титул, зміст (2016)
Балушок В. - Загадкові севрюки: 4. Етнокультурні особливості (2016)
Салтан Н. - "Живи Україно, незламна і сильна"... Парламентські дебати навколо затвердження тексту Державного гімну України 4 та 6 березня 2003 року, Салтан О. (2016)
Гагін В. - Заснування села Чернеча Слобода (2016)
Бойченко С. - Основні причини та фактори смертності населення Чернігова (за матеріалами метричних книг ХІХ – початку ХХ ст.) (2016)
Пиріг П. - Церква в селі Виповзові на Козелеччині, Конопля Ю. (2016)
Мицик Ю. - З нових документів до історії Сіверщини (друга половина ХVІІ– ХVІІІ ст.) (частина 3), Тарасенко І. (2016)
Листи гетьмана Івана Мазепи, написані у 1708 р., до великого коронного гетьмана Речі Посполитої Адама Сенявського (переклад-реконструкція із старопольської та латини В. Пилипенка) (2016)
Доценко А. - Будинок полкової канцелярії в Чернігові у 60-х роках ХІХ ст. (2016)
Рига Д. - Чернігівський державний історико-культурний заповідник у 1929-1933 роках: невідомі документи з діяльності (2016)
Нестеренко Л. - Епістолярій остарбайтерів як джерело вивчення повсякденного життя українців на території Третього Рейху в роки Другої світової війни (на прикладі Срібнянського району Чернігівської області) (2016)
Сердюк І. - Діти у віковій структурі населення Гетьманщини другої половини ХVІІІ ст. (2016)
Чуткий А. - Національне "обличчя" економіки України початку XX ст.: аналіз крізь призму етнічного складу студентів першого в Україні ВНЗ економічного профілю (2016)
Гейда О. - Особовий фонд Дмитра Панасовича Бочкова у Державному архіві Чернігівської області (2016)
Тимошик М. - Місцева преса як чинник комунізації та денаціоналізації українського села довоєнної доби (2016)
Рахно К. - Страсна свічка як оберіг гончарів Чернігівщини та її семантика (2016)
Боровик А. - З історії відзначення ювілеїв Чернігівського національного педагогічного університету (2016)
Половець В. - Василь Михайлович Білозерський (1.01.1816 – 4.03.1899) (до 190-х роковин від дня народження) (2016)
Демченко Т. - Біографіка на сторінках часопису "Пам’ятки України: історія та культура" (2011–2015 роки), Іваницька С. (2016)
Половець В. - Тетяна Антонюк. Міжнародні зв’язки київських університетів у 1991-2012 рр. – Вінниця, 2015 (2016)
Вихідні дані (2016)
Титул, зміст (2013)
Конта Р. - "Записки НТШ" як джерело до історіографічного дослідження розвитку етнології в Науковому товаристві ім. Шевченка (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Кавун М. - Внесок Катеринославської губернської вченої архівної комісії у розвиток історико-краєзнавчих досліджень Південної України (2013)
Мариновський Ю. - Боввани-Болвани. До історії канівського топоніма (2013)
Стасів Я. - Протиалкогольні акти міста Львова XІV – XVII століть (2013)
Рибак І. - Історія сільських населених пунктів Хмельниччини: методика краєзнавчого дослідження (2013)
Кучерепа М. - Причини, хід та наслідки українсько-польського конфлікту на Волині в роки Другої світової війни (2013)
Удод О. - Трагічні події на Волині: суспільні рефлексії та історична пам’ять (2013)
Антонюк Я. - Вплив "Волинської трагедії" на формування етнічних стереотипів українця та поляка (2013)
Каліщук О. - Стереотипні уявлення та ментальність як чинник ескалації українсько-польського протистояння у роки Другої світової війни (2013)
Кармазіна Н. - Дослідник старожитностей Півдня України: Віктор Іванович Гошкевич (1860–1928) (2013)
Лазуренко В. - Штрихи до портрета черкаського історика і краєзнавця Миколи Бушина (2013)
Маньковська Р. - Сучасні музейні комунікації та перспективи їх розвитку (2013)
Петренко І. - Шкільний музей українсько-болгарської дружби в селі Мала Перещепина Новосанжарського району Полтавської області: історія створення і функціонування (2013)
Мовчун А. - Будинки, як і люди, багато пам’ятають... (Про музейну експозицію Київського університету імені Бориса Грінченка "Історія архітектурної пам’ятки на Бульварно-Кудрявській 18/2") (2013)
Харчук Х. - Формування Городоцького цвинтаря у Львові (друга половина ХVII – кінець ХІХ ст.) (2013)
Іщенко Е. - Православні культові споруди Сімферополя (кінець ХVIII - початок ХІХ ст.) (2013)
Вронська Т. - Система підготовки кадрів органів державної безпеки у роки Великої Вітчизняної війни, Лясковська С. (2013)
Чиркова М. - Приватне листування як джерело з історії життя цивільного населення періоду тимчасової нацистської окупації (на прикладі Полтавщини) (2013)
Табаченко О. - Дислокація частин та з’єднань 2-ої повітряної армії восени 1943 р. на Полтавщині (2013)
Бойко Н. - Будівництво Дніпровського дерев’яного мосту Козинці-Зарубинці (жовтень 1943 року) за спогадами сучасників та очевидців (2013)
Гаврилишина Н. - Маєтності роду Кочубеїв (ІІ половина XVII – 60-ті рр. XVIII ст.): формування, господарство, географія (2013)
Залуцький О. - Творчо-мистецька діяльність Сидора Воробкевича у контексті національно-культурного життя Буковини другої половини ХІХ століття (2013)
Бажан О. - "Несу моральну відповідальність за викривлення в органах МВС...”, або Історія покарання екзекутора "масового терору” І. А. Шапіро у часи "хрущовської відлиги”, Золотарьов В. (2013)
Левченко В. - 4-та міжнародна наукова конференція "Південь України: етноісторичний, мовний,культурний та релігійний виміри”, Кязимова Г. (2013)
Краєвиди рідної землі. Про партнерську співпрацю краєзнавців та "Вікімедіа Україна" (2013)
Делеган М. - Краєзнавцями Закарпаття започатковано фестиваль "Колочавська ріплянка" (2013)
Дмитрук В. - Краєзнавчі форуми на Волині та в Києві: реалії та проекти розвитку, Букет Є. (2013)
Бонь О. - Київ і кияни: доба Бориса Грінченка, Ковальов Є. (2013)
Демченко Т. - Депортації як практика "Великого терору” (2013)
Жам О. - Четверті Єфремівські читання "Релігійне життя Переяславської землі (ІХ-ХХІ ст.)", присвячені 1025-літтю хрещення Русі, Ткаченко Н. (2013)
Букет Є. - "Соловецька проща"-2013 (2013)
Довгополова О. - Минуле і сучасне традицій добросусідства Одещини (2013)
Климов А. - Вартісний внесок до літератури про Луганськ (2013)
Делеган В. - Репліка читача з приводу однієї версії, або Як московський професор мимоволі підвів ужгородського (2013)
In memoriam (2013)
Про авторів (2013)
Вимоги щодо оформлення статей (2013)
Апопій В. В. - Глобалізаційні процеси і нові тенденції розвитку внутрішньої торгівлі України, Криган Р. В., Процишин О. Р. (2014)
Мельник І. М. - Стратегічні напрями структурно-територіальної організації оптової торгівлі, Хом’як Ю. М. (2014)
Міщук І. П. - Мережеві торговельні компанії: перспективи розвитку та передумови ефективного функціонування, Горін Т. Є. (2014)
Барна М. Ю. - Сутність соціальної та економічної ефективності роздрібної торгівлі (2014)
Олексин І. І. - Комерційне підприємництво та основні операції купівлі-продажу послуг (2014)
Шалева О. І. - Формування моделі збутової діяльності підприємств із використанням методів електронної комерції (2014)
Вірт М. Я. - Результативність впливу капітальних інвестицій на показники оптової торгівлі (2014)
Міценко Н. Г. - Засади стратегічного управління розвитком товарообороту підприємств, Ласка Р. І., Найда А. В. (2014)
Овчарук М. П. - Особливості формування національного бренду "Україна”, Гончаренко О. (2014)
Міщук І. П. - Зовнішня соціальна відповідальність торговельних підприємств: фактори впливу та методика дослідження, Градюк Н. М. (2014)
Пожуєва Т. О. - Місце економічної безпеки підприємства в системі національної безпеки підприємств (2014)
Гонський М. Д. - Процесно-орієнтоване моделювання управління роздрібного підприємства (2014)
Міценко Н. Г. - Сучасні тенденції типізації закладів ресторанного господарства та перспективи їх ефективного функціонування, Лейзерук О. О., Добоні В. В. (2014)
Апопій Г. В. - Форми участі торгівлі у розвитку сільських територій (2014)
Цап М. В. - Проблеми та перспективи інноваційного розвитку роздрібної торгівлі в контексті державної політики імпортозаміщення в Україні, Орлик І. О. (2014)
Павлова М. Б. - Асортиментна політика на роздрібних торговельних підприємствах (2014)
Куцик В. І. - Інтеграційні форми бізнес-структур та їх ефективне функціонування, Гатала О. В. (2014)
Скочиляс С. М. - Управлінські технології впровадження інтегрованої логістики з урахуванням особливостей логістичного ланцюга (2014)
Семенюк А. Я. - Перспектива використання систем управління ресурсами підприємств за проектним підходом (2014)
Куцик П. О. - Організація обліку витрат на дослідження та розробки: практичний підхід, Сенчук Т. Я. (2014)
Озеран В. О. - Нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку у споживчій кооперації, Попітіч Т. В. (2014)
Щирба М. Т. - Концепція суттєвості в обліку і звітності підприємства, Щирба І. М. (2014)
Залевская Н. А. - Актуальные вопросы ведения учета периодических изданий на забалансовых счетах, Новосельцева С. Н. (2014)
Бачинський В. І. - Класифікація витрат на вирощування і відтворювання біологічних активів у рибогосподарських підприємств, Боровик О. М. (2014)
Лобода Н. О. - Міжнародні та національні стандарти фінансової звітності в аспекті когерентності обліково-аналітичної діяльності, Думич М. М. (2014)
Полянська О. А. - Звичайна ціна у обліку і звітності з метою оподаткування: загальні аспекти застосування (2014)
Матієшин М. М. - Організаційні основи побудови обліку консервації основних засобів будівельних підприємств (2014)
Гамкало О. Б. - Методичні аспекти обліку іпотечних операцій банку (2014)
Гик В. В. - Витрати на інновації у системі звітності підприємства (2014)
Нестеренко О. О. - Особливості обліку продажу товарів із застосуванням торговельних платіжних терміналів (2014)
Адамик О. В. - Бюджетні асигнування та дотації суб’єктів державного сектора економіки: їх трактування з метою обліку та відмінності (2014)
Кузнецова С. О. - Методичний інструментарій управлінського обліку виробничих запасів підприємств (2014)
Плекан М. В. - Інтелектуальний капітал підприємства: проблематика формалізації (2014)
Чміль Г. Л. - Власний капітал підприємства: методологічні аспекти обліку (2014)
Яцишин С. Р. - Запаси установ державного сектору економіки: оцінка та переоцінка (2014)
Дорош Н. І. - Функції внутрішнього аудиту з оцінки управління ризиками на підприємстві, Шаповал А. С. (2014)
Калайтан Т. В. - Концепція контролінгу інновацій (2014)
Швець В. Є. - Науково-практичний внесок юліана павликовського у розвиток економічних наук (2014)
Жидовська Н. М. - Удосконалення організаційно-методичних підходів до проведення аудиту адміністративних витрат, Гром’як Т. Д. (2014)
Лиса О. В. - Особливості внутрішнього аудиту якості продукції, Андрушко Р. П., Мирончук З. П. (2014)
Сокольська Р. Б. - Удосконалення підходу до визначення аудиторського ризику та суттєвості на стадії планування аудиту, Зелікман В. Д., Акімова Т. В. (2014)
Федоронько Н. І. - Внутрішньогосподарський контроль на підприємствах вугільної промисловості: організаційний аспект (2014)
Трут О. О. - Теоретико – методологічні засади управління результативністю організації (2014)
Свидрук І. І. - Креативні підходи до формування трудових ресурсів в організації (2014)
Колянко О. В. - Особливості оплати праці державних службовців у сфері публічного управління (2014)
Воронко О. С. - Вплив якості інформаційного забезпечення на ефективність аналізу господарської діяльності (2014)
Кузьмін Д. Л. - Економічна сутність та види іноземної валюти (2014)
Кузьмін Д. Л. - Проблемні питання обліку виробничих запасів в дисертаційних дослідженнях (2014)
Мельник Н. Г. - Організаційні аспекти створення та реєстрації бюджетних установ, Зорій Н. М. (2014)
Шурпенкова Р. К. - Суть виробничого потенціалу підприємства та характеристика його основних елементів, Демко І. І. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Апопій. В. В. - Сутність і типологія інновацій в торгівлі, Хом'як Ю. М. (2011)
Хміль Ф. І. - Економічні та суспільні зміни та їх вплив на управління вітчизняними підприємницькими організаціями (2011)
Трофімчук О. Р. - Кількісне оцінювання ринкової конкуренції (2011)
Дмитренко І. А. - Засади і напрями трансформації роздрібної торгівлі (2011)
Радзіховська К. З. - Внутрішня торгівля України: стан, тенденції, організаційно-економічні проблеми розвитку в умовах кризи, Міщук І. П. (2011)
Шалева О. І. - Особливості розвитку роздрібної торгівлі продовольчими товарами у західному регіоні України (2011)
Олексин І. І. - Моделювання попиту населення на побутові послуги на основі економіко-математичних методів (2011)
Тучковська І. І. - Економетричний аналіз конкурентоспроможності торговельного підприємства на етапі становлення внутрішнього ринку (2011)
Ананьєв О. М. - Інформаційна складова процесу прийняття управлінських рішень в торговельному підприємстві: теоретико-методичні аспекти, Белей О. І. (2011)
Антонюк Я. М. - Особливості інноваційного процесу в торгівлі в сучасних умовах (2011)
Лозинська С. І. - Сутність і роль ввп для економічного зростання (2011)
Кучер Л. Р. - Перспективні шляхи побудови мотиваційного механізму управління персоналом торговельних підприємств (2011)
Артищук І. В. - Алгоритм виявлення ризикових ситуацій в АІС управління торговельним підприємством (2011)
Шиндировський І. М. - Сучасні методи активізації продажу в роздрібній торгівлі (2011)
Мандрик О. Я. - Характеристика структурних складників інтелектуально-кадрового забезпечення економічної безпеки торговельного підприємства (2011)
Мізюк Б. М. - Передумови формування клієнтської складової економічного потенціалу торговельного підприємства, Ільчук О. О. (2011)
Костогриз В. Г. - Дистанційне обслуговування як перспективна складова системи дистрибуції банківських продуктів, Овчарук О. М. (2011)
Гальків Л. І. - Моделювання реалізованого попиту населення України, Демчишин М. Я. (2011)
Гонський М. Д. - Інтеграція маркетингу в комерційні процеси організації (2011)
Скрипко Т. О. - Інвестиційна безпека в системі економічної безпеки підприємництва (2011)
Фединець Н. І. - Синергія бізнес-процесів у торговельному підприємстві (2011)
Мізюк Б. М. - Процес формування та розподілу прибутку на підприємстві (на прикладі ЛДОНКК), Пенцак Г. С. (2011)
Свидрук І. І. - Електронні засоби оптимізації діяльності менеджера вітчизняного підприємства (2011)
Мельник Т. М. - Стан та перспективи розвитку проектного менеджменту в Україні (2011)
Кобилюх Т. І. - Основні завдання, мета та принципи управлінського обліку товарних операцій (2011)
Білик В. М. - Перспективи впровадження антиінфляційної політики у країнах з перехідною економікою: на прикладі Словенії, Думич Н. Б. (2011)
Удуд І. Р. - Напрями удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення управління комерційним ризиком торговельного підприємства (2011)
Куцик П. О. - Структура ринку цінних паперів у сучасних економіках, Гончарук І. В. (2011)
Куцик П. О. - Формування нової світової фінансової системи: сучасне бачення, Коновал С. Е. (2011)
Лобода Н. О. - Організаційні форми управління лізинговим процесом (2011)
Марценюк Р. А. - Економічна суть діяльності заготівельних підприємств (2011)
Тягунова З. О. - Діагностика конкурентоспроможності маркетингового потенціалу торговельних підприємств споживчої кооперації України (2011)
Відомості про авторів (2011)
Усенко О. Ю. - Трансанальна мініінвазивна хірургія (TAMIS): перший досвід застосування, Тивончук О. С., Баюра М. І. (2016)
Олійник Ю. Ю. - Безпосередні та віддалені результати виконання комбінованої гастректомії з приводу місцево-поширеного раку шлунка (2016)
Трофімов М. В. - Хірургічне лікування виразки дванадцятипалої кишки, ускладненої кровотечею, Кришень В. П. (2016)
Долимов К. С. - Лечебная тактика при перфорации гастродуоденальной язвы, Абдумажидов А. Ш., Тухтамурод З. З., Ашурметов А. М., Ахмедов М. Дж., Жафаров Х. М. (2016)
Борисенко В. Б. - Комплексная диагностика острой непроходимости кишечника, Бардюк А. Я., Ковалев А. Н. (2016)
Кресюн В. Й. - Спайкова непрохідність кишечнику у дітей при дисплазії сполучної тканини, Мельниченко М. Г., Антоненко П. Б., Антоненко К. О., Квашніна А. А. (2016)
Дронов А. И. - Выполнение тотальной панкреатэктомии по поводу злокачественных новообразований поджелудочной железы, Земсков С. В., Крючина Е. А. (2016)
Хомяк І. В. - Роль біологічних маркерів у діагностиці гнійно–септичних ускладнень гострого некротичного панкреатиту, Ротар В. І., Ротар О. В., Назарчук М. Ф., Петровський Г. Г., Чермак І. І. (2016)
Криворучко І. А. - Математичні моделі диференційної діагностики і прогнозу при хронічному панкреатиті і раку з переважним ураженням головки підшлункової залози, Тесленко М. М., Андреєщев С. А., Тесленко C. М., Арсен’єв А. В. (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського