Комарницький А. С. - Процес формування образу Діви Марії у взаємодії та синтезу слов'яно-руського світоглядів (2008)
Краснощек Е. Ю. - Смысловая логика оформления семантических рядов в вокальном цикле "Кокарды" Ж. Кокто - Ф. Пуленка (2008)
Павельчук И. А. - Тенденции необарокко в украинской абстракции конца ХХ-го в. Эволюция живописи Л. Ястреб (2008)
Пасічна Т. О. - Явища одночасного і послідовного колірних контрастів у світлокольорових композиціях (2008)
Рябець Ю. С. - Поняття "експрес-обслуговування" в сучасній архітектурній практиці (2008)
Соколюк Л. Д. - Митрофан Федоров як художник-педагог. (За матеріалами листування з учнями) (2008)
Хамула Д. В. - Образ Диониса-винограда в античной коропластике (2008)
Хмельницький В. О. - Трьохстадійний метод живопису натюрморту (2008)
Четверикова С. А. - Теория и практика в изобразительном искусстве 1910-х - 1920-х годов. "Реалистический манифест" Н. Певзнера и Н. Габо (2008)
Школьна О. В. - Художні особливості порцеляни Баранівського фарфорового заводу кінця ХІХ - початку ХХ ст. (2008)
Юйгуан Ван. - Соціально-культурні зміни у Китаї як база розвитку туристичного бізнесу (2008)
Цыганкова Э. Г. - Очерк истории востоковедческих учреждений в Харькове в 20-30 гг. XX в. (2008)
Попов Д. М. - Мистецтво та культура Сходу в контексті сучасних сходознавчих досліджень в Україні: харківська мистецтвознавча генерація (2008)
Коваль О. В. - Лингвосемиотические, художественные и культурологические грани востоковедческого экфрасиса (2008)
Калмыкова В. В. - "Восток и Запад, хитрый змей и лев…": концепт "Восток" в творчестве В. Я. Брюсова (2008)
Резаненко В. Ф. - Буддистський понятійно-категоріальний апарат в китайсько-японській релігійно-філософській традиції (до проблеми семантизації), Подолян О. Д. (2008)
Чекаль А. Г. - Эпиграфика в сакральном и погребальном искусстве Пальмиры и Дура-Европос (2008)
Рибалко С. Б. - Ієрогліфіка в системі декору японського традиційного вбрання (2008)
Чиэко Оваки. - Круг японских связей Давида Бурлюка (2008)
Цу Фенлей. - Китайская чайная церемония: основные этапы развития (2008)
Тен Жи. - Основные тенденции развития китайской монументальной скульптуры в ХХ в. (2008)
Бондарь К. В. - Соломон, Асмодей и демоны: из раввинистической литературы (переводы из мидрашей) (2008)
Котляр Е. А. - Яков Гевирц и его роль в еврейской архитектуре России начала ХХ в. (2008)
Гой Б. В. - Львівський театр "Колізей" - архітектурна "зірка" єврейського театру (2008)
Сусак В. В. - Художники евреи из восточной Галиции в парижской школе (1900-1939) (2008)
Бойко Х. С. - До методики наукового опрацювання єврейських кладовищ: європейський досвід (2008)
Котляр Е. Р. - Образы штетла в графике Моисея Фрадкина (2008)
Левкович Н. Я. - Художня кераміка єврейської громади Галичини ХІХ - початку ХХ ст. (2008)
Котляр Е. - Еврейское искусство в европейском контексте. Сб. статей. (Сост., ред. перевода и вступ. статья Илья Родов) - М. : Мосты культуры - Иерусалим: Гешарим, 2002. - 295 с., илл. (2008)
Котляр Е. - Бейзер М. Наше наследство. Синагоги СНГ в прошлом и настоящем. - Мосты культуры - Иерусалим: Гешарим, 2002. - 176 с., илл. (2008)
Котляр Е. - Казовский Г. Художники Культур-Лиги. - Мосты культуры - Иерусалим: Гешарим, 2003. - 344 с., илл. (2008)
Котляр Е. - Культур-Ліга. Художній авангард 1910-1920-х років. Альбом-каталог. (Упор. Гігель Казовський). - К. : Дух і літера, 2007.219 с., илл. (Kultur-Lige. Artistic Avant-Garde of the 1910s and the 1920s. (Ed. by Hillel Kazovsky). - К. : Spirit and letter, 2007. (2008)
Котляр Е. - Лиходедов В. Синагоги. Еврейская жизнь. Фотоальбом. Минск: Рифтур, 2007. - 240 с., илл. (2008)
Котляр Е. - Ars Judaica. The Bar-Ilan Journal of Jewish Art. (Ed. Bracha Yaniv, Miriam Rajner. Ilia Rodov). Ramat-Gan: Department of Jewish Art, Bar-Ilan University, 2008. - Volume 4. - 160 p. (2008)
Коваль О. - Маевский Е. В. Графическая стилистика японского языка/Е. В. Маевский - М. : ИД "Муравей-гайд", 2000. - 174 с. : ил. (2008)
Коваль О. - Циганкова Е. Сходознавчы установи в Україні (Радянський період)/Е. Циганкова. - К. : Критика, 2007 - 291 с. : б/ил. (2008)
Коваль О. - Кочубей Ю. М., Циганкова Е. Г. Орієнтальне мистецтвознавство в Україні в 20-30 рр. ХХ ст. В. М. Зуммер (1885-1970)/Ю. М. Кочубей, Е. Г. Циганкова. - К. : ВД "Стилос", 2005. - 316 с. : ил. - (Наук. спадщина сходознавців) (2008)
Агафонова Н. А. - Экран: между технологией и искусством (2008)
Білий В. - Проблема формування творчої особистості у галузі декоративно-вжиткового мистецтва у контексті глобалізації сучасних художніх процесів (на прикладі Косівського осередка художньої обробки дерева) (2008)
Волчукова В. М. - Розвиток невербальної комунікації на прикладі танцювально-рухової терапії (2008)
Гужва О. П. - Шекспірівський тип симфонізму (2008)
Дзюбенко П. А. - Декор на стыке стилей - Успенский собор в Харькове (2008)
Жердзицький В. Є. - Техніка пастель (2008)
Колчанова Л. Н. - Евлалия Кадмина: из творческой родословной (2008)
Корнєв А. Ю. - Гумор козацької доби на сторінках козацьких літописів (2008)
Котенко Я. Н. - Трактовка понятия "традиция" в современной культурологии и музыкознании (2008)
Ліманська О. В. - Сучасні мистецькі колективи як осередки розвитку обрядової культури Слобожанщини (2008)
Мельник О. Я. - Специфіка шрифтової творчості Роберта Лісовського (2008)
Мозговий М. П. - Особливості українського шлягеру в контексті розвитку національної естради (2008)
Пономаренко Н. С. - Меседжи кольору в корпоративному стилі на прикладі банків Ужгорода (2008)
Прохорова И. А. - Интеграция знаний технологии и основ дизайна в техническом вузе, Чепелюк Е. В. (2008)
Ритова Т. В. - Впровадження ефективних методів підготовки студентів-дизайнерів технічного ВНЗ в рамках курсу "Кольорознавство", Довгань С. М., Миргородська Н. В. (2008)
Сопко (Долгош) О. І. - Два Ірмологіони Івана Югасевича - 1784-85 та 1806 років (2008)
Соколюк Л. Д. - Студія Є. Шрейдера у Харкові (2008)
Хамула Д. В. - Иконографическое тождество античного героя с Дионисом в сценах пиршественного возлежания (вводный аспект) (2008)
Школьна О. В. - "Соцреалістичний декаданс" Петра Іванченка в світлі стильових пошуків в українській художній порцеляні другої половини ХХ століття (до 100-ліття від Дня народження визначного українського фарфориста), Козак М. І. (2008)
Штець В. О. - Золтан Шолтес та закарпатська школа живопису (2008)
Дзюбенко О. Л. - Теоретико-правове розуміння юридичної техніки відомчої нормотворчості (2009)
Коломієць-Людвіг Є. П. - Проблеми тлумачення понять "злиття", "приєднання" та "поглинання" як способів реорганізації суб'єктів господарювання (2009)
Слуцька Тетяна Іванівна. - "Суспільна небезпечність перевищення влади або службових повноважень" (2009)
Шимон С. І. - Відповідальність змісту правочину моральним засадам суспільства як умова його дійсності (2009)
Павлівська С. М. - Процесуальні та процедурні гарантії забезпечення прав особи, яка притягається до адміністративної відповідальності (2009)
Кармаза О. О. - Забезпечення в Україні конституційного права на житло в умовах розгортання світової економічної кризи (2009)
Лобода Ю. П. - Історико-правова концепція М. Чубатого та методологія дослідження правової традиції українського народу (2009)
Гафаров М. С. - Международные стандарты и рекомендации обеспечения безопасности личности в уголовном судопроизводстве (2009)
Абульфат Ш. - Юридическая характеристика объективных и субъективных признаков налоговых преступлений по действующему Уголовному кодексу Азербайджанской Республики (2009)
Штурмак Н. Л. - Компаративний аналіз християнського, мусульманського та індуського типів праворозуміння (2009)
Гафаров М. С. - Уголовно-процессуальные меры обеспечения безопасности личности в уголовном процессе в Азербайджанской Республике (2009)
Кісілевич-Чорнойван О. М. - Інформаційна безпека та міжнародна інформаційна безпека: проблема визначення понять (2009)
Лобода Ю. П. - Онтологія правового як передумова побудови категорії правової традиції (2009)
Слуцька Т. І. - Об'єкт посягання перевищення влади або службових повноважень (ст.365 КК України) (2009)
Штурмак Н. Л. - Особливості релігійного праворозуміння в Україні та її роль в світових релігійно-правових процесах (2009)
Ярошенко І. С. - Деякі питання соціального захисту постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи (2009)
Пригоцький В. А. - Щодо питання адміністративної відповідальності юридичних осіб (2009)
Эйвазов Р. A. - Понятие общих условий предварительного расследования (2009)
Романенко Н. Г. - Дизайн Черкащини та перспективи його розвитку (2008)
Бондаренко І. В. - Особливості використання кольору в процесі проектування інтер'єрів сучасних магазинів (2008)
Гарнік Т. М. - Використання абстракціонізму як художньої спадщини в дизайні інтер'єру (2008)
Гладун О. - Соціальний плакат: нові завдання (2008)
Гонца Ф. А. - Особливості композиційно-просторової організації садово- паркових об'єктів Черкащини (2008)
Гордова Т. Ф. - Проблеми становлення Черкаської мистецької школи (2008)
Гудак В. А. - Ландшафтний дизайн сучасного природного навколишнього середовища (2008)
Денисенко К. В. - Дизайн повноколірних газетних видань, Денисенко Ю. М., Романенко Н. Г. (2008)
Касьян Т. К. - Художній розпис тканини в техніці "батик" в історичному, технологічному та творчому аспектах (2008)
Лагода О. М. - Дизайн одягу в світлі проблем соціального проектування (2008)
Лапина Л. С. - Тектоника хай-тека: образотворческие возможности тектонических поверхностей (2008)
Луговський О. Ф. - Роль і місце макетування в дизайн-проектуванні (2008)
Мартинова О. М. - Традиційна вишивка Черкаського регіону в сучасному проектуванні костюма, Лагода О. М. (2008)
Пасичная Т. А. - Эффекты оптической деформации в световом дизайне (на примере локально-заливающего освещения) (2008)
Романенко Н. Г. - Веб-сайт кафедри дизайну ЧДТУ, Афонін В. А., Чікало Б. П., Деркач С. П. (2008)
Савенко К. М. - Веб-графіка та проблеми її створення, Романенко Н. Г. (2008)
Сергеєва Н. В. - Образ як формоутворюючий фактор середовищних об'єктів дизайну (2008)
Стась М. І. - Вивчення стану сформованості творчих здібностей майбутніх художників-дизайнерів (2008)
Храмова-Баранова О. Л. - Номенклатура показників якості в дизайні: проблема і практичне рішення, Саєнко І. Ф. (2008)
Чепелюк Е. В. - Передача фактуры гобелена с использованием ткацких переплетений, производных от главных, Прохорова И. А., Комашко М. П. (2008)
Яковець І. О. - Сюжетно-тематичні композиції в дизайні текстилю (2008)
Пашко П. В. - Методика розрахунку прогнозних обсягів податкових надходжень від імпорту товарів, Ліпіхіна Т. Д. (2010)
Зварич О. В. - Методика прогнозування надходжень від ввізного та вивізного мит (2010)
Вакульчик О. М. - Стан і шляхи розвитку управлінської звітності суб’єктів господарювання різних сфер діяльності, Яковенко І. В. (2010)
Wołowiec T. - Personal income tax in the tax systems of EU member states (seleected issues), Duszyński Marcin. (2010)
Пісьмаченко Л. М. - Розвиток транзитного потенціалу та митний контроль за переміщенням вантажів територією України: сучасний стан, проблеми, перспективи (2010)
Власюк Т. О. - Ключові проблеми розвитку експортного потенціалу виробництва залізорудної сировини в Україні (2010)
Літовченко Б. В. - Середовище менеджменту: еволюція культурних цінностей у контексті інтернаціоналізації, Петруня В. Ю. (2010)
Терещенко С. С. - Засади митної оцінки товарів, що обертаються в міжнародній торгівлі, Галько С. В. (2010)
Зайцев В. Є. - Забезпечення економічної безпеки держави в умовах інтенсифікації конкурентної боротьби на світових ринках (2010)
Мальнов В. С. - Проблеми розвитку регіональної мережі ВМК як складової економічної безпеки держави (2010)
Дергалюк І. В. - Сучасний зарубіжний досвід забезпечення продовольчої безпеки (2010)
Трушенко О. М. - Конкурентоспроможність країни в умовах економічної глобалізації (2010)
Швець В. Я. - Вплив транскордонного перенесення викидів на економіко-екологічний стан Придніпровського регіону, Мілютін В. М., Роздобудько Е. В. (2010)
Кахович Ю. О. - Спільні підприємства та їх роль у контексті стратегічних пріоритетів України (2010)
Краснікова Н. О. - Оцінка впливу захищеності національного виробника на рівень економічної безпеки держави (2010)
Чириченко Ю. В. - Забезпечення економічної безпеки України як передумова її європейської інтеграції (2010)
Симонова Г. Д. - Визначення місця митної вартості товарів у системі державного регулювання зовнішньої торгівлі товарами, Хабло Г. О. (2010)
Ребрик М. А. - Валютний ризик в умовах глобалізації ринку банківських послуг (2010)
Воробйова К. О. - Дослідження впливу завищеного та заниженого валютного курсу на економіку країни (2010)
Василенко В. М. - Досвід інноваційного менеджменту як невід’ємної складової інтелектуального капіталу в міжнародному бізнесі (2010)
Пашко П. В. - Система динамічного планування щодо забезпечення повноти надходжень до державного бюджету (2010)
Wolffgang М. - Customs modernization: new challenges in an era of globalization and regionalization (2010)
Вакульчик О. М. - Стандартизація економічних термінів у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємства, Горянська О. В. (2010)
Терещенко С. С. - Дослідження проблемних аспектів міжнародних угод щодо визначення і контролю митної вартості імпортних товарів, Галько С. В. (2010)
Куриляк В. Є. - Цивілізаційний розвиток світової економіки: етапи і концепції, Геращенко С. О. (2010)
Rong Hu. - The Enterprise Customs in China (2010)
Суворов В. В. - Глобальний вимір інституціонального забезпечення організації митної справи (2010)
Пархоменко В. М. - Розроблення програмного забезпечення системи підвищення кваліфікації персоналу митних органів України за комбінованою формою навчання (традиційна і дистанційна) (2010)
Потапенко А. В. - Митне регулювання зовнішньоекономічних потоків та його вплив на процеси відтворення, Олексієнко Р. Ю. (2010)
Губа М. О. - Митні платежі в Україні: особливості адміністрування в сучасних умовах (2010)
Лихолат О. А. - Класифікація фіточаїв за українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, Навроцька Н. Г. (2010)
Курмаєв П. Ю. - Аналіз сучасних тенденцій і прогнозування обсягів зовнішньої торгівлі регіонів України (2010)
Васильєва В. Г. - Інвентаризація розрахунків з нерезидентами у сфері зовнішньоекономічної діяльності, Яковенко І. В. (2010)
Чириченко Ю. В. - Генезис парадигм світової продовольчої політики (2010)
Пігуль Н. Г. - Особливості реалізації фінансового механізму бюджетних установ, Люта О. В. (2010)
Бай С. І. - Збалансування результативно-цільових функцій менеджменту підприємства: соціальні та еколого-економічні аспекти успішності, Мошек Г. Є. (2010)
Вітер Д. В. - Свобода уявна і свобода реальна: неолібералізм та економічна реальність глобалізму (2010)
Пасічник Т. О. - Економічна роль освіти: особистісні та організаційні аспекти (2010)
Корнієнко Т. Н. - Адміністрування податку на додану вартість: проблеми та шляхи їх розв’язання, Корнієнко С. А. (2010)
Коваленко Н. О. - Альтернативні джерела фінансування в умовах світової фінансової кризи (2010)
Гвоздецький В. - Сучасні проблеми оцінювання ефективності діяльності міліції (2007)
Швець М. - Концептуальні засади побудови систем управління інформаційного забезпечення діяльності правоохоронних органів (2007)
Грохольський В. - До питання наукової організації праці керівників органів внутрішніх справ (2007)
Лупало О. - Оцінювання ефективності діяльності органів державного управління: ретроспективний аналіз та узагальнення сучасного досвіду, Антонов О. (2007)
Котляр В. - Органи внутрішніх справ України – як організаційна система з недетермінованим виходом (2007)
Шилінгов В. - Співвідношення термінів "Європейське право" та "Право Європейського Союзу" (2007)
Темченко В. - Принцип верховенства права у практиці Європейського суду з прав людини та Конституційного Суду України (2007)
Пепеляєв С. - Реформування кримінального процесу України в контексті європейських правових цінностей (2007)
Брижко В. - Захист персональних даних в Україні (2007)
Іващенко В. - Міжнародні та національні питання кримінальної відповідальності за фальшивомонетництво (2007)
Барко В. - Соціально-психологічні аспекти управління персоналом в органах внутрішніх справ (2007)
Ваврик Т. - Напрями оптимізації професійного добору управлінського персоналу органів внутрішніх справ України (2007)
Шаповалов Б. - Формування мотивації успішної діяльності слухачів навчальних закладів правоохоронних органів на заняттях самозахистом (2007)
Заросило В. - Розслідування порушень Кодексу поведінки цивільними поліцейськими у місії ООН в Косово (2007)
Шиян В. - Розробка та впровадження правил особистої безпеки у правоохоронних органах України, Возник М. (2007)
Бондар Ю. - Аксіологія права як чинник розвитку правознавства (2007)
Благовісний С. - Українські політичні партії: боротьба за відновлення державності (1917 р.) (2007)
Пашко П. В. - Система гарантійних зобов’язань під час увезення товару на територію США (2011)
Вакульчик О. М. - Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності підприємства як функція планування та контролю економічної безпеки підприємства, Дубицький Д. П., Яковенко І. В. (2011)
Терещенко С. С. - Митна вартість: сучасний стан, проблеми та шляхи розв’язання, Хабло Г. О. (2011)
Олексієнко Р. Ю. - Проблема вибору економічно ефективного виду санкцій за порушення митних правил суб’єктами ЗЕД (2011)
Мещеряков А. А. - Регуляторна політика як складова забезпечення економічної безпеки в Україні, Сопотян С. В. (2011)
Суворов В. В. - Порівняльний аналіз ефективності здійснення митної справи в Україні та інших країнах (2011)
Рева Т. М. - Непряме оподаткування експортно-імпортних операцій у нових законодавчих умовах (2011)
Осадча Н. В. - Система збалансованих показників як напрям регулювання організації праці в митних органах (2011)
Македон В. В. - Стратегії формування інтегрованих структур міжнародних корпорацій у результаті злиття і поглинання (2011)
Петруня В. Ю. - Економічна глобалізація: вплив на бізнес та суб’єктів надання митних послуг у контексті маркетингового управління (2011)
Терещенко С. С. - Упровадження норм податкового кодексу України в митну справу, Галько С. В. (2011)
Шершун А. А. - Актуальні питання порядку здійснення митних процедур у застосуванні митного режиму "переробка на митній території України” та міжнародні стандарти (2011)
Вакульчик О. М. - Застосування сучасних форм і методів навчання в системі безперервної професійної підготовки персоналу митних органів, Чіка Т. М. (2011)
Літовченко Б. В. - Дистанційне навчання як організаційна інновація, Петруня Ю. Є. (2011)
Чириченко Ю. В. - Товарна біржова торгівля продовольством: підходи до оцінювання (2011)
Трушенко О. М. - "Нова фінансова еліта” як фактор прискорення глобалізаційних процесів (2011)
Іванчук С. І. - Умови формування антикризової стійкості автотранспортних підприємств України в системі економічної глобалізації (2011)
Єдинак Т. С. - Система фінансового контролю за коштами спеціального фонду бюджету державних вищих навчальних закладів, Нагорна А. С. (2011)
Афанасьєва О. Б. - Методологічне підгрунтя реалізації системного підходу до антикризового управління (2011)
Ланкова Ю. В. - Змішані перевезення в зовнішньоекономічній діяльності (2011)
Міжнародний круглий стіл молодих учених до 15-річчя АМСУ "Зовнішньоекономічна діяльність України в умовах глобалізації” (2011)
Круглий стіл з нагоди Дня науки та 15-річчя Академії митної служби України "Розвиток митної системи: проблеми і перспективи” (2011)
Gellert L. - Customs – business partnerships (2011)
Вакульчик О. М. - Роль митного постаудиту в побудові профілю ризику, Сисолятіна І. Г. (2011)
Wolffgang H.-M. - The authorised economic operator in the European Union, Natzel J. M. (2011)
Дубицький Д. П. - Інформаційне забезпечення розширеного інструментарію митного аудиту (2011)
Базилюк Я. Б. - Виклики сучасної міжнародної фінансової кризи: висновки для України (2011)
Галько С. В. - Модель аналізу ризиків під час митного контролю товарів і транспортних засобів (2011)
Зайцев В. Є. - Тенденції та особливості розвитку посткризового світового ринку послуг в умовах глобалізації (2011)
Горянська О. В. - Сучасні підходи до визначення рейтингу суб’єкта ЗЕД у рамках попереднього митного аудиту, Книшек О. О., Войтехова І. О. (2011)
Новікова Л. Ф. - Зовнішньоекономічна безпека в Україні в умовах глобалізації економічних процесів, Новікова К. І. (2011)
Дергалюк І. В. - Про посилення фінансової складової забезпечення світової продовольчої безпеки (2011)
Олексієнко Р. Ю. - Іноземний досвід ефективної організації дистанційної підготовки фахівців митної справи (2011)
Чорна О. О. - Ocoбливocтi тopговeльнo-eкoнoмiчнoгo cпiвpoбiтництвa Укpaїни з кpaїнaми ЄC, Сокирко А. М. (2011)
Красовська О. Ю. - Інтернаціоналізація вищої освіти в умовах глобалізації світового освітнього простору (2011)
Чириченко Ю. В. - Соціально-економічна категорія продовольчого розвитку в контексті економічної безпеки (2011)
Пошивалова О. В. - Рух іноземного капіталу та проблема оцінки надійності інвестиційної привабливості комерційних банків, Пошивалов В. П. (2011)
Венцковський Д. Ю. - Сучасний стан і пріоритети розвитку внутрішнього товарного ринку України (2011)
Булгакова С. - Фактори бюджетного ризику, Микитюк І. (2011)
Глуха Г. Я. - Основні підходи щодо розрахунку рівня фіскальної децентралізації, Бондаренко О. О. (2011)
Літовченко Б. В. - Забезпечення зовнішньоекономічної безпеки держави шляхом використання прямих закордонних інвестицій, Єрмоленко Т. М. (2011)
Піскунова Н. О. - Проблема визначення категорії "грошові потоки” та його значення для фіскальної практики (2011)
Алексеева Е. Н. - Графика Михаила Казаса (2008)
Белічко Н. Ю. - Проблеми становлення сучасної української живописної емалі (2008)
Богданов В. О. - Сольно-ансамблеве і оркестрове виконавство на духових інструментах у Одесі й Полтаві (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) (2008)
Гелла О. І. - Застосування партисипаційних методів у процесі підготовки архітекторів (2008)
Евтушенко С. В. - Харьковский аналог (2008)
Жердзіцький В. Є. - Олія і олійні фарби (2008)
Качемцева Л. В. - Вивчення та охорона пам'яток архітектури на Слобожанщині в другій половині XIX - на початку XX ст. (2008)
Кікоть А. А. - Візуальна репрезентація в костюмі "чоловічого" і "жіночого" (2008)
Комарницький А. - Іконографія Єлеуси, як страсної Богоматері. Розвиток теми Умиління в контексті звернення до страсних служб і піснеспівів (2008)
Коновалова І. Ю. - Жанрова система музичної обробки в хоровому мистецтві (2008)
Коприва А. Т. - Композиція угорської вишивки Закарпаття (2008)
Котлярова Л. Т. - Творчі задачі - передумова формування вчителя образотворчого мистецтва (2008)
Крейзер І. І. - Доля Держпрому в наших руках (2008)
Кузьменко В. А. - Использование различных стилистических традиций ландшафтного дизайна на примере благоустройства частного двора нестандартной формы (2008)
Нечипорук Ю. М. - Гончарне виробництво на Волині 18 - 19 ст. (2008)
Павлюк Т. С. - Закономірності та механізми еволюції бального танцю як одного з видів хореографії (2008)
Палтаджян Ш. Г. - Из истории дирижирования в Украине второй половины XIX - начала XX столетия (на примере деятельности А. Н. Виноградского и И. И. Слатина) (2008)
Пєнзєва Н. Л. - Взаємодія музики і танцю у творчості Дж. Баланчіна (2008)
Ритова Т. В. - Профільна освіта в школі - сучасні вимоги дизайн-освіти, Корольова Т. В., Крижановський В. М., Скрипнікова Л. В., Жуков І. О. (2008)
Світлична О. М. - Символічна творчість Михайла Сапожнікова (2008)
Субота А. В. - Алексей Федорович Мамон (жизнь и творчество) - к вопросу об истории формирования харьковской гитарной школы, Тихонравов С. Н. (2008)
Суровцева I. Ю. - Благодійники та меценати в портретному живописі (Україна сер. ХІХ - поч. ХХ ст.) (2008)
Трошкіна О. А. - Значення ландшафту при формуванні образу архітектури громадських будівель (2008)
Яковець І. О. - До питання про класифікацію способів нанесення рисунків на текстильні матеріали (2008)
Гвоздецький Віктор. - Проблеми міжнародного співробітництва з протидії злочинності у сфері високих технологій (2007)
Грохольський Володимир. - Удосконалення нормативно-правового забезпечення управління органами внутрішніх справ України, Грохольська Людмила. (2007)
Шамрай Василь. - Управлінське рішення: залежність від якості суб’єктно-об’єктних відносин, Черній Дмитро. (2007)
Котляр Валерій. - До питання оцінювання діяльності оперуповноважених ДСБЕЗ МВС України (2007)
Юлдашев Олексій. - Про один підхід до електронного урядування (2007)
Темченко Володимир. - Особливості юридичного змісту термінів "захист” та "охорона” у механізмі забезпечення прав людини (2007)
Никоненко Михайло. - Місце підозріння у кримінальному переслідуванні (2007)
Сервецький Іван. - Теоретичні засади сутності і змісту оперативно-розшукових заходів (2007)
Пічкуренко Сергій. - Тактика використання технічних засобів (поліграфа) в оперативно-розшуковій діяльності, Бітний Сергій., Блажкун Костянтин. (2007)
Корчовий Микола. - Проблемні питання методики виявлення та документування хабарництва, Байда Олександр. (2007)
Мурашин Олександр. - Правове моделювання у правоохоронній сфері: стан та перспективи, Пихтін Микола. (2007)
Шилінгов Володимир. - Теоретико-правові аспекти удосконалення нормативного регулювання освітньої діяльності в Україні (2007)
Пепеляєв Сергій. - Шляхи реформування кримінально-процесуального права України в контексті європейського права (2007)
Воронов Ігор. - Правова регламентація пневматичної зброї в Україні (2007)
Лов’як Ог. - Особливості відшкодування шкоди, завданої в ході проведення антитерористичних операцій (2007)
Братков Іван. - Організаційно-правові питання проблем забезпечення особистої безпеки працівників міліції України, Янків Олександр. (2007)
Басс Вікторія. - Деякі види адміністративної діяльності міліції України і поліції зарубіжних країн (2007)
Барко Вадим. - Динаміка процесу самореалізації особистості керівників ОВС України, Овсієнко Оксана. (2007)
Якшин Володимир. - Основи оздоровчої роботи персоналу МВС України, Янко Ігор., Бабенко Вадим. (2007)
Ваврик Тарас. - Шляхи профілактики дистресу в роботі працівників ОВС, Шляхов Владислав. (2007)
Клачко Володимир. - Формування мотивації навчальної діяльності слухачів Академії управління МВС засобами проблемного навчання (2007)
Кондрюкова Вікторія. - Загальна теорія конфлікту (2007)
Патей-Братасюк Марія. - Роль метатеоретичного знання в контексті проблеми формування сучасного правового мислення (2007)
Шестопалова Людмила. - Соціально-правова характеристика самогубства в Європі (2007)
Персоналії (2007)
Гвоздецький Віктор. - Проблеми становлення конституційного ладу в Україні в умовах побудови громадянського суспільства і правової держави (2007)
Кононець Тетяна. - Особливості притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб системи МВС України (2007)
Заросило Володимир. - Система комплектування та професійної підготовки спеціальних підрозділів зарубіжних країн і перспективи її використання в ОВС України (2007)
Волошина Оксана. - Роль керівника в оптимізації позитивного соціально-психологічного клімату в колективах працівників ОВС, Гузенко Євгеній. (2007)
Барко Вадим. - Сучасні психологічні аспекти управління персоналом в органах внутрішніх справ (2007)
Котляр Юрій. - Проблеми впровадження психогеометричних методик у професійно-психологічний відбір (2007)
Самофалов Олександр. - Співвідношення кримінально-правової та оперативно-розшукової політики (2007)
Проценко Тарас. - Психолого-правові особливості оперативно-розшукової діяльності працівників підрозділів кримінальної міліції, Лифар Інна. (2007)
Мороз Григорій. - Актуальні напрями використання інформаційних технологій у діяльності ОВС (2007)
Чайковський Анатолій. - Релігійний екстремізм в Україні: реальність і тенденції (2007)
Романенко Оксана. - Передумови інтеграції в соціум молоді з особливими потребами (2007)
Грабельников Володимир. - Взаємодія міліції з органами місцевого самоврядування та населенням під час курортно-туристичного сезону (2007)
Рудницький В’ячеслав. - Плавання як складова системи фізичної підготовки працівників органів внутрішніх справ України (2007)
Клачко Володимир. - Використання інноваційних технологій у навчальному процесі Академії управління МВС, Максименко Олена. (2007)
Шиян Василь. - Міждисциплінарні зв’язки, методика та дидактика викладання дисциплін, предметом яких є ризик і небезпека в ОВС, Возник Михайло. (2007)
Котляр Валерій. - Реформування наукової сфери України: оцінювання діяльності як його ключовий момент (2007)
Гусаров С. - Управління підготовкою кадрів органів внутрішніх справ для реалізації адміністративно-юрисдикційної компетенції (2008)
Снігерьов О. - Запобігання корупції в правоохоронних органах України (2008)
Малхазов О. - Використання діагностичного дослідницького комплексу в системі профвідбору в органах внутрішніх справ України, Котляр В., Антонов О. (2008)
Темченко В. - Мораль як об’єктивна форма руху соціальної форми матерії (2008)
Брижко В. - Ідентифікаційний номер та захист персональних даних (2008)
Кузьмін Р. - Модель метауправління в Україні: аналіз проблеми, Юлдашев О. (2008)
Грохольський В. - Запровадження в органах внутрішніх справ надання адміністративних послуг населенню, Циндря В. (2008)
Корчовий . - Проблеми правовідносин у процесі конфіденційного співробітництва оперативних підрозділів ОВС з громадянами, Ольшевський К. (2008)
Братасюк В. - Особливості методологічного аналізу правової реальності (2008)
Іващенко В. - Поняття та джерела міжнародного кримінального права (2008)
Лов’як О. - Відшкодування шкоди, завданої незаконним проведенням оперативно-розшукових заходів, Тіхонов С., Чеботарьов Е. (2008)
Заросило В. - Здійснення адміністративних заходів щодо боротьби з курінням (2008)
Удовик М. - Легалізація коштів і матеріальних цінностей, отриманих незаконним шляхом (2008)
Гусаров Сергій. - Визначення понять адміністративної процедури та адміністративного процесу в адміністративному праві України, Білоус Віктор. (2008)
Гвоздецький В. - Проблеми законодавчої регламентації настання цивільно-правової відповідальності за корупційні правопорушення, Лов’як О., Братков С. (2008)
Підюков Петро. - Правова сутність рішення про звільнення особи від кримінальної відповідальності на початковому етапі кримінального судочинства, Конюшенко Яна. (2008)
Шестопалова Людмила. - Зміст понять "тероризм" і "терористичний акт" (2008)
Корчовий Микола. - Вивчення і використання кримінологічної та віктимологічної інформації при запобіганні статевим злочинам та їх розкритті (2008)
Сервецький Іван. - Теоретичні засади розшукового права (2008)
Олексій Копан. - Оцінка способів виконання завдань підрозділами МВС, Потеряйко Сергій., Возник Михайло. (2008)
Лов’як О. - Особливості відшкодування шкоди, завданої під час здійснення реквізиції за участю органів внутрішніх справ України (2008)
Грохольський Володимир. - Організаційно-правові засади міжнародного співробітництва у сфері протидії торгівлі людьми (2008)
Капля Олександр. - Правовий статус правоохоронних органів Європейського Союзу (2008)
Барко Вадим. - Гуманістичний особистісно орієнтований підхід як принцип ефективного управління персоналом органів внутрішніх справ (2008)
Клачко Володимир. - Використання особистісно орієнтованих технологій у навчальному процесі Академії управління МВС. Контекстне навчання, Музика Наталія. (2008)
Бабенко Вадим. - Методика використання масо-габаритних макетів пістолетів "Форт" на заняттях зі спеціальної фізичної підготовки, Вовнянко Алім. (2008)
Проценко Тарас. - Вплив соціально-економічних чинників на стан адміністрування податків і митних платежів (2008)
Запорожцева Галина. - Організаційно-правові засади запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності в Україні: ретроспективний погляд (2008)
Супрун Микола. - Пенітенціарні аспекти педагогіки співпраці академіка В. М. Синьова (2008)
Гусаров Сергій. - Захист прав та свобод людини і громадянина в діяльності органів внутрішніх справ України (2008)
Підюков Петро. - Удосконалення процедури початку кримінального судочинства в контексті реформування чинного кримінально-процесуального законодавства, Конюшенко Яна., Устименко Богдан. (2008)
Лов’як О. - Особливості відшкодування шкоди, завданої у випадках крайньої необхідності (2008)
Заросило Володимир. - Сучасний стан нормативного та організаційного забезпечення участі працівників ОВС України у міжнародних миротворчих операціях та шляхи його вдосконалення (2008)
Сервецький Іван. - Принципи ОРД як основоположні фундаментальні засади розбудови розшукового права – самостійної галузі юридичної науки (2008)
Дульський Олександр. - Оптимізація штатної чисельності органів внутрішніх справ України: сучасна методологія, Котляр Валерій. (2008)
Грохольський Володимир. - Актуальні питання визначення штатної чисельності працівників органів внутрішніх справ (2008)
Юлдашев Олексій. - Регуляторна політика як напрям державного управління, Антонов Олександр. (2008)
Запорожцев Євген. - Управління органами внутрішніх справ як різновид управлінської діяльності (2008)
Потеряйко Сергій. - Управління органами внутрішніх справ під час проведення спеціальної операції (2008)
Проценко Тарас. - Поняття та сутність організації адміністрування податків (2008)
Кагадій Микола. - Юридична практика прокуратури України (загальноправовий аспект) (2008)
Барко Вадим. - Принципи і методи управління персоналом органів внутрішніх справ (психологічний аспект) (2008)
Бабенко Вадим. - Теоретичні аспекти управління системою фізичної підготовки практичних органів і підрозділів внутрішніх справ України, Дзюба Сергій., Янко Ігор. (2008)
Рудницький В’ячеслав. - Управління навчальними закладами системи МВС України та шляхи його удосконалення, Ракша Наталія. (2008)
Корчовий Микола. - Теоретико-методологічні засади дослідження норми та відхилення у статевій поведінці молоді, Корчова Галина. (2008)
Супрун Микола. - Історико-психологічні засади девіантної поведінки підлітків, Перепечина Наталія. (2008)
Гусаров С. - Досвід адміністративно-юрисдикційної діяльності дільничних уповноважених міліції щодо провадження у справах про адміністративні правопорушення в Російській Федерації (2009)
Підюков П. - Профілактика корупції в системі кадрового забезпечення ОВС України як невід’ємна складова організації національної безпеки держави: історичний аспект і сучасні проблеми, Конюшенко Я., Кубарєва О., Вац В. (2009)
Котляр В. - Оцінювання діяльності підрозділів карного розшуку: системний підхід, Антонов О. (2009)
Запорожцев А. - Про деякі проблеми становлення й розвитку служби дільничних інспекторів міліції: організаційно-правовий аспект, Запорожцева Г., Господарець М. (2009)
Капля О. - Правове регулювання відшкодування шкоди, завданої незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури й суду, Дмитрієв А. (2009)
Бабенко В. - Психологічні основи екстремальних ситуацій у діяльності працівників практичних ОВС, Шаповалов Б. (2009)
Сервецький І. - Генезис методів оперативно-розшукової діяльності (2009)
Охріменко І. - Окремі організаційно-правові та психологічні аспекти дотримання законності під час проведення оперативно-розшукових заходів, Удовик М. (2009)
Ваврик Т. - Психологічні аспекти формування позитивної життєвої мотивації персоналу ОВС України (2009)
Бажанюк В. - Особливості підготовки керівників закладів освіти до роботи з обдарованою молоддю (2009)
Остафійчук Т. - Методологічні засади психологічного тренінгу педагогічної креативності викладачів-лінгвістів (2009)
Рембач О. - Теоретико-методичні аспекти формування культури професійного спілкування майбутніх офіцерів внутрішніх військ у вищих навчальних закладах МВС, Тогочинський О. (2009)
Федченко О. - Організація діяльності патрульної служби поліції зарубіжних країн порівняно з роботою міліції України (2009)
Культенко О. - Роль працівників НЦБ Інтерполу в Україні у здійсненні міжнародного розшуку та екстрадиції (2009)
Корчовий М. - Причини виникнення насильства у статевій поведінці молоді (2009)
Супрун Д. - Особистість соціального працівника правоохоронної системи (з історії питання), Супрун М. (2009)
Грохольський В. Л. - Рецензія на монографію В. О. Заросила "Адміністративно-правовий механізм забезпечення участі працівників органів внутрішніх справ України в міжнародних миротворчих операціях" (2009)
Антонова Е. Л. - Проблема сохранения культурно-цивилизационной идентичности России в условиях глобализации (2008)
Богданов В. О. - Кріпосні капели і оркестри в Україні (на прикладі Волинської і Київської губерній) (2008)
Гужва О. П. - Симфонізм у його багатомірності (2008)
Дробот А. О. - Проблема національного стилю у творчості Г. І. Синиці (на прикладі мозаїчних панно другої половини ХХ століття) (2008)
Жердзіцький В. Є. - Особливості техніки олійного живопису і приготування олійних фарб (2008)
Зборовец И. В. - Выставка скульптуры "Сказочный городок" в Харькове (2008)
Іванина М. - Особливості поширення керамічної галузі народних промислів на території Закарпаття період ХІХ - ХХ століття (2008)
Кобилінський А. Ю. - Особливості формування дизайну інтер'єрів автосалонів з урахуванням фірмового стилю (2008)
Коприва А. Т. - Техніки угорської вишивки Закарпаття (2008)
Ліманська О. В. - Естетична складова календарної святково-обрядової традиції (2008)
Палтаджян Ш. Г. - Характеристика концерта как жанра инструментальной музыки и особенности концертов для валторны с оркестром В. Моцарта (2008)
Таранова А. Е. - Проблема оценки качества социального образования: методологический аспект (2008)
Трошкіна О. А. - Семантичні основи представницької архітектури (2008)
Удріс І. - Церковні стінописи козацької епохи як предмет дослідження в українському мистецтвознавстві кінця ХІХ - початку ХХ століття (2008)
Хамула Д. В. - Эллинистические представления о смерти в росписи ваз из Северного Причерноморья (2008)
Хуан Ч. - Исторические этапы развития китайской детской фортепианной музыки (2008)
Швыденко О. А. - Конкурс на создание Дома государственной промышленности в Харькове в контексте развития архитектуры 1920-х годов (2008)
Школьна О. В. - Слов'янські заводи промислової кераміки: підприємство Тов-ва М.С. Кузнецова - Я.К. Ессена і АТ "Лянге і Дзевульський" епохи модерну (2008)
Бабаев Низами Гумалат оглы. - Особенности формирования эффективной системы управления строительством в современных условиях (2008)
Бірілло І. В. - Політканинні перетворення у конструюванні корсетних виробів (2008)
Богданов В. О. - Кріпосні капели і оркестри в Україні (на прикладі Подільської й Чернігівської губерній) (2008)
Волчукова В. М. - Витоки танцювальної терапії та її суттєве значення у розвитку невербальної комунікації сучасної молоді (2008)
Дзюбенко П. А. - Декор украинского архитектурного модерна в Харькове (2008)
Карелова Г. В. - Формирование романтического идеала "момента" в ранних фортепианных миниатюрах Ф. Шуберта (2008)
Качмарчик В. П. - Исполнительское искусство А. Б. Фюрстенау (2008)
Кіщук М. М. - Витоки гуцульської декоративної різьби (2008)
Корсакова Е. Е. - "Художественный примитив" в искусстве: к определению термина (2008)
Крайній Є. С. - Матеріал як чинник функціонально-естетичної виразності у об'єктах аcамбляжу (2008)
Ліманська О. В. - Давньоруська культура як основа формування традиційних свят Слобожанщини (2008)
Мельникова У. П. - Стильові пошуки митців АХЧУ в галузі книжкової графіки (2008)
Мільчевич С. І. - Дизайн гнутих меблів в Закарпатті в останній третині ХІХ - першій половині ХХ столітть. Культурно-історичний аспект (2008)
Нечипорук Ю. М. - Композиційні зв'язки резиденцій з елементами планувальної структури Волинської губернії 18-19 ст. (2008)
Нагорняк Х. М. - Покутський костюм у працях етнографів та дослідників (2008)
Оленіна О. Ю. - Креатив як інструмент у рішенні завдань позиціювання (2008)
Павельчук И. А. - Тенденции эмблематического сюрреализма в украинской абстракции конца ХХ-го - начала ХХІ века. Эволюция живописи Е. Светличного (2008)
Погода О. В. - Використання інноваційних технологій у музичній освіті, Дорош Т. Л. (2008)
Солнцев А. Г. - Архитектурно-планировочные аспекты формирования туристическо-рекреационных комплексов в Украине (2008)
Тен Жи. - Монументальная скульптура Китая (кон. ХХ - нач. ХХI ст.) (2008)
Торкаман Ахмад. - Основные принципы архитектурной организации торговых комплексов в Иране (2008)
Туривненко О. С. - Історичні посилки до формування громадських зон у великих містах (2008)
Хамула Д. В. - Дионис и Геракл - иконографическое тождество (2008)
Чемакіна О. В. - Системні принципи реабілітації порушеного міського середовища (2008)
Чернявський К. В. - Психофізіологія сприйняття людиною елементів художньої кераміки в інтер'єрах лікувальних закладів (2008)
Гусаров C. - Видання актів управління юрисдикційного характеру в системі органів внутрішніх справ (2009)
Корнієнко М. - Інформаційний простір як об’єкт соціально-профілактичного впливу, Малиш М. (2009)
Брижко В. - До питання сучасної інформаційної політики (2009)
Подоляка А. - Окремі питання реформування кримінальної юстиції в Україні (2009)
Кудерська Н. - Законотворча діяльність Верховної Ради України: проблеми та шляхи їх розв’язання (2009)
Проценко Т. - Сучасні проблеми управління економічними процесами у сфері житлово-комунального господарства, Биркович Т. (2009)
Конопльов В. - Забезпечення безпеки громадян у діяльності ОВС (2009)
Копан О. - Методика оцінювання підготовки працівників ОВС iз припинення протиправних дій, що можуть виникнути під час проведення масових заходів та акцій, Возник М. (2009)
Підюков П. - Оцінка матеріалів, отриманих оперативним шляхом, з метою використання їх як доказів, Музика Н. (2009)
Демедюк Т. - Проблеми протидії корупції в судах (2009)
Корчовий М. - Правове регулювання діяльності органів внутрішніх справ щодо первинного реагування на заяви та повідомлення про безвісно зниклих осіб, Казакова О. (2009)
Шестопалова Л. - Особливості нормотворчості в органах внутрішніх справ, Мельничук М. (2009)
Гаврилюк Т. - До питання розмежування понять "взаємодія", "співробітництво" та "партнерство" у сфері відносин міліції з населенням (2009)
Волошина О. - Психологічні аспекти ефективного управління інноваційним процесом в ОВС (2009)
Клачко В. - Дидактична культура викладача вищого навчального закладу МВС у психолого-педагогічних дослідженнях: проблемний аспект, Плаксін А. (2009)
Чеботарьов Е. - Психологічні особливості та специфіка роботи снайпера спеціального підрозділу МВС України (2009)
Підюков П. - Роль органів внутрішніх справ України в забезпеченні національної безпеки держави, реалізації вимог Указу Президента України "Про додаткові заходи щодо забезпечення прав і свобод громадянина, громадського порядку та посилення боротьби зі злочинністю" (2009)
Проценко Т. - Правові форми і методи стимулювання розвитку інноваційних процесів, Голяшкін О. (2009)
Предборський В. - Інноваційні технології управління в системі факторів підвищення ефективності діяльності ОВС (2009)
Брижко В. - До питання охорони об’єктів і захисту прав у сфері інтелектуальної власності (2009)
Калаянов Д. - Місце та роль парламентського контролю в правоохоронній політиці західноєвропейських держав (2009)
Яценко С. - Управління в системі органів внутрішніх справ України (2009)
Ковтун І. - Організаційно-аналітичне забезпечення діяльності кримінальної міліції: проблемні аспекти (2009)
Гулак О. - Особливості державного управління у сфері працевлаштування засуджених у вітчизняних кримінально-виконавчих установах (2009)
Кириченко О. - Поняття та значення органічних законів у системі законодавства України (2009)
Писарєва Е. - Заповіт як підстава виникнення спадкових відносин: деякі аспекти правового регулювання (2009)
Кашперський О. - Поняття та юридичний зміст ліцензування в Україні (2009)
Умнова О. - Світовий досвід визначення концепції інституту доказів і доказування в адміністративному судочинстві (2009)
Савайда О. - Заснування та розвиток енциклопедії права в Київському університеті Святого Володимира (2009)
Барко В. - Модель особистості керівника органу внутрішніх справ: досягнення, проблеми, перспективи (2009)
Криволапчук В. - Вплив керівника на особистісні трансформації працівників органів внутрішніх справ (2009)
Матеюк О. - Негативні психологічні чинники взаємодії підрозділів Державної прикордонної служби України та інших правоохоронних органів України, Кіреєва О. (2009)
Бабенко В. - Організація індивідуальної роботи щодо вдосконалення фізичної підготовленості персоналу практичних ОВС (2009)
Котляр Ю. - До проблеми визначення психодіагностичних можливостей тестів С. Деллінгер та Е. Махоні (2009)
Азізова А. М. - Основні аспекти формування багатофункціональних ділових центрів (2008)
Бейлах О. Д. - Біоніка як експериментальний напрям формотворчих досліджень у радянському дизайні (2008)
Березина И. В. - Ведуты Наполеона Орды в контексте формирования европейского урбанистического пейзажа (2008)
Богданов В. О. - Кріпосні капели і оркестри в Україні (на прикладі Полтавської і Харківської губерній) (2008)
Бортник К. В. - Опанування нової стилістики танцю в контексті сучасної інтерпретації античного міфу (на прикладі постановки рок-балету О. Журбіна "Орфей та Еврідика" в ХАТОБі) (2008)
Бутик М. В. - Аспекти формування архітектурного середовища навчальних корпусів спеціалізованих шкіл (2008)
Дрожжина Н. - Музыкальное искусство эстрады как социокультурный феномен (2008)
Єрошенко О. В. - Вокальне виконавство доби бароко в світлі теорії афектів (2008)
Зборовец И. В. - Ксения Бологовская - искупительная жертва истории в романе И. Головкиной "Побежденные" (2008)
Золотарева Ю. И. - Искусство в системе культуры (2008)
Квітко Н. І. - Структура розміщення авіамедцентрів швидкої допомоги (2008)
Лисюк І. О. - Особливості формування громадсько-транспортних вузлів на основі мережі метрополітену та заходи щодо упорядкування громадсько-транспортного потоку (на прикладі міста Киева) (2008)
Мамедов М. А. - Формирование и усовершенствование эффективных институциональных механизмов реализации строительных программ в Азербайджане (2008)
Палка Д. С. - Концепція кооперованого використання шкільних спортивних споруд (2008)
Пилип Р. - Художньо-функціональні особливості одягової вишивки марамороських долинян ХІХ - першої половини ХХ ст. (2008)
Праслова В. О. - Архітектурно-планувальна організація підземних торговельно-розважальних комплексів (2008)
Рибалко С. Б. - Ошима (архіпелаг Ідзу): регіональні особливості національного костюму (2008)
Стащук Н. А. - Особливості впливу організації процесу судочинства на формування архітектурно-планувальної структури будівель судів (2008)
Стрітенко Ю. Г. - Класифікація високощільної малоповерхової забудови в умовах її візуального сприйняття (2008)
Хамула Д. В. - Тождество Диониса и Аполлона: сюжет дружественного соглашения богов в Дельфах на примере росписи краснофигурного кратера из Керчи (2008)
Хуан Чжулин. - Отражение мира детства в фортепианном цикле Чжу Цьяньэра "Впечатления о юге Китая" (2008)
Богданов В. О. - Духовий інструментарій Стародавньої Греції (2009)
Борщенко Л. М. - Дослідження пам'яток народної культури Луганщини (за матеріалами наукових експедицій поч. ХХ ст.) (2009)
Вихор Л. В. - Питання просторової організації багатофункціональних розважальних комплексів (2009)
Гарнік Т. М. - Просторова роль, функція та характер композиції фонтанів і водяних систем в міській структурі, Литвиненко О. С. (2009)
Дрожжина Н. В. - К вопросу методологии эстрадно-вокальной педагогики (2009)
Евтушенко С. В. - К проблематике фоновых исторических признаков искусствоведческой атрибуции (2009)
Єременко І. І. - Активізація креативного мислення студентів - дизайнерів одягу (2009)
Карелова Г. В. - Ранние танцевальные опусы Ф. Шуберта: на пути к романтическому циклу фортепианных миниатюр (2009)
Коновалова І. Ю. - Жанрово-семантична еволюція хорової фольклорної обробки в українській музиці першої половини ХХ ст. (2009)
Крейзер І. І. - Визначення історичної цінності східної трибуни стадіону "Металіст” (2009)
Лагода О. М. - Німе кіно як джерело творчості для дизайнера одягу, Бордунос А. С., Онученко С. С. (2009)
Ліманська О. В. - Сучасна обрядова культура українських свят в системі духовних цінностей суспільства (2009)
Малина В. - Кам'яні хрести з візантійським орлом в Україні (2009)
Малютенко Н. Л. - Питання проектування організації спорткомплексів для людей з обмеженими можливостями (2009)
Ритова Т. В. - Методика викладання декоративного живопису на факультативних заняттях для студентів-дизайнерів технічного вузу, Миргородська Н. В., Довгань С. М. (2009)
Недоступов Р. О. - Японський традиціоналізм та його вплив на формування естетичної парадигми мінімалізму (2009)
Осиченко Г. О. - "Зелена архітектура" як напрям в сучасній архітектурі, Діляновська О. С. (2009)
Радомська А. М. - Окремі нотатки до історії килимарства на Слобожанщині (2009)
Ремінна Т. М. - Питання просторової організації бізнес-парків (2009)
Романенкова Ю. В. - Маньеристическая константа творческого процесса художника (2009)
Хамула Д. В. - Художественно-стилистический анализ уборов в эллинистических масках Диониса: типология (2009)
Шарибжанова А. А. - Влияние сельджукского стиля на исламскую архитектуру Крыма ХV – ХVІ веков (2009)
Рудень В. В. - Вдосконалення системи первинної профілактики природжених вад розвитку людини через механізм використання психології споживача просвітньої інформації (2000)
Бойчук Т. В. - Вплив тривалого лікування еналаприлу малеатом на функціональний стан серцево-судинної системи хворих на нефрогенну артеріальну гіпертензію (2000)
Федоров Ю. В. - До питання диференційної діагностики кальцинуючої хвороби серця і ревматизму у хворих похилого та старечого віку, Чоп'як В. В., Ягенський А. В., Кондратюк О. А. (2000)
Гашинська О. С. - Порівняльна оцінка впливу ніфедипіну, амлодипіну та фелодипіну на стан гідратації тканин у хворих із хронічною серцевою недостатністю (2000)
Кучерепа М. І. - Епідеміологічні закономірності хронічних неспецифічних захворювань легень (2000)
Лісовська Н. О. - Теоретичні та практичні аспекти застосування магнітолазерного опромінення крові у хворих на системний червоний вовчак з HBs-антигенемією (2000)
Дзига С. В. - Клініко-імунологічні та метаболічні аспекти механізму дії ехінацеї пурпурової у хворих на хронічний пієлонефрит (2000)
Вадзюк С. Н. - Особливості функціонального стану серцево-судинної системи в молодих здорових людей при різних типах погоди, Папінко І. Я. (2000)
Берко Г. К. - Ефективність бета-блокаторів другого та третього покоління у хворих на гіпертонічну хворобу в поєднанні з ішемічною хворобою серця (2000)
Дяків В. В. - Дані електроенцефалографічного дослідження осіб молодого віку, що перенесли легку черепно-мозкову травму і проживають на територіях, забруднених радіонуклідами (2000)
Жулкевич І. В. - Вплив ураження системи кровотворення на стан мінеральної щільності кісткової тканини (2000)
Нейко Є. М. - Роль фактора росту фібробластів у прогресуванні хронічних гепатитів і розвитку фіброзуцирозу печінки, Вірстюк Н. Г., Оринчак М. А., Михайлюк І. О. (2000)
Гаєвська М. Ю. - Циркулюючі імунні комплекси за умов норми та патології (2000)
Слаба У. С. - Удосконалення терапевтичних схем у лікуванні хворих на ревматоїдний артрит із врахуванням побічної дії НПЗП на шлунково-кишковий тракт (2000)
Христич Т. М. - Хронічний панкреатит у геріатричних хворих: особливості клінічного перебігу, стану пероксидації ліпідів та антиоксидантної системи (2000)
Лозинський С. Е. - Можливості підвищення ефективності діагностики початкових стадій серцевої недостатності у хворих на стабільну стенокардію (2000)
Гнатюк М. С. - Морфометрична оцінка структурної перебудови товстої кишки при хронічному коліті, Андрейчин С. М. (2000)
Васильєва Н. А. - Імунний статус хворих на лептоспіроз (2000)
Василюк М. Д. - Клінічна оцінка спектра сироваткового білка при обтураційній жовтяниці, Чурпій К. Л. (2000)
Кучук О. П. - Загальні закономірності та особливості перебігу післятравматичного запального процесу в оці (2000)
Мішалов В. Г. - Досвід виконання естетичних абдомінопластик та оцінка їх ефективності, Храпач В. В., Балабан О. В., Альошина І. Г., Літвінова Н. Ю. (2000)
Яшан О. І. - Способи попередження післяопераційних ускладнень при сануючих втручаннях на вусі, Глух Є. В. (2000)
Грибник В. В. - Можливості і проблеми алопластики великих та гігінтських післяопераційних ветральних гриж, Баятізов Н. Р., Парфентьєв Р. С. (2000)
Матвійчук Б. О. - Хірургічна тактика у хворих із занедбаним обструктивним раком ободової кишки (2000)
Франчук О. А. - Метаболіти перекисного окислення ліпідів та активність супероксиддисмутази при гестаційних пієлонефритах (2000)
Жиравецький М. І. - Хламідійна інфекція у вагітних жінок (2000)
Данкович Н. О. - Профілактика сальпінгоофориту і порушень менструального циклу після гострого апендициту, перенесеного в періоді статевого дозрівання, Нечидюк А. К., Вегеринський А. Е. (2000)
Бабанли Ш. Р. - Фраксипарин - препарат вибору в профілактиці тромбоемболічних ускладнень у хворих на рак яєчників, Темченко О. І., Гута Л. В., Кочан М. М., Загарія Г. В. (2000)
Коник А. П. - Диференційно-діагностичне дослідження мікотичних вульвовагінітів у жінок різних вікових груп, викликаних дріжджами роду Candida, Третяк К. О. (2000)
Струк В. Ф. - Мікробіоценоз піхви у жінок із невиношуванням вагітності (2000)
Вдовиченко Ю. П. - Актуальні питання профілактики інтраамніальної інфекції, Глазков І. С., Шадлун Д. Р., Корчинська О. О. (2000)
Ломака І. В. - Особливості перебігу клімактеричного періоду у жінок великого промислового центру Півдня України, Кириченко І. М., Луценко Н. С. (2000)
Лобода В. Ф. - Динаміка ендоскопічної картини у дітей, хворих на хронічний гастродуоденіт (2000)
Бандура Є. Н. - Роль різних факторів у розвитку хронічних гастродуоденітів у дітей (2000)
Федірко П. А. - Доплерографічні показники кровотоку в сонних і вертебральних артеріях у радіаційно опромінених осіб з очними та неврологічними порушеннями, Солонович С. І., Рєзнікова Л. С. (2000)
Шкробот С. І. - Динаміка клінічної симптоматики поперекового остеохондрозу хребта при використанні в комплексній терапії антагоніста кальцію нікардипіну (2000)
Крицький І. О. - Корекція негативного впливу іммобілізаційного стресу на кістку за допомогою препаратів трентал + месулід (2000)
Вадзюк С. Н. - Особливості поведінки тварин залежно від, статі, пори року і типу погоди, Денефіль О. В., Хара М. Р., Файфура В. В. (2000)
Корильчук Т. Б. - Вплив поєднаного застосування ізольованих гепатоцитів, препарату "Селен-хелат" і пірацетаму на перебіг експериментальної печінково-ниркової недостатності хімічної етіології, Шманько В. В. (2000)
Локай Б. А. - Морфологія клітин крові, інкубованої з отрутою блідої поганки і пеніциліном (2000)
Романюк В. Л. - Деякі аспекти метаболічних і функціональних змін у тварин зобної ендемії в зоні, Луцик В. В., Шідловський В. О. (2000)
Смотрова Н. Г. - Вивчення рістстимулюючих властивостей Aureobasidium pullalans (De bary) arnaud var pullulans 5, Кременчуцький Г. Н. (2000)
Творко В. М. - Морфо-функціональні особливості міокарда щурів в реабілітаційному періоді після перенесеного сублетального зневоднення (2000)
Ясінський Є. А. - Морфофункціональна адаптація організму студентів до фізичних навантажень різного напряму, Волинець В. Я., Крицька Г. А., Безродний М. Г., Коваль В. Б., Довгань О. М. (2000)
Гоженко А. І. - Теплометрично-ультразвуковий метод діагностики новоутворень яєчників і матки, Оренчук В. С., Пересунько О. П. (2000)
Абдух Л. - Архітектурна складова у вимогах виробничих колективів телецентрів України щодо їх функціонального, просторового і естетичного розвитку (2009)
Авраменко Д. К. - Проблеми розвитку зовнішньої реклами (на прикладі Волинської області) (2009)
Богданов В. О. - Брати Юр'яни і Харківське музичне училище (кінець ХІХ - початок ХХ ст (2009)
Вергунов С. В. - Дизайн Украины: аспекты становления и развития (2009)
Гріщенко О. - Євген Безніско: штрихи до творчого портрету (2009)
Дударець В. М. - Природно-екологічні сади та їх особливості (2009)
Іванина М. Д. - Різноманітність способів декорування закарпатської кераміки (2009)
Карелова В. Ю. - Особенности исполнительской артикуляции духовика (2009)
Клевцов В. П. - О системных свойствах компьютерных 3d-моделей в дизайне. Часть 1 (2009)
Крейзер І. І. - Історія створення Харківського аеровокзалу (2009)
Кузьменко В. А. - Из практики ландшафтного дизайнера (2009)
Новосельчук Н. Є. - Принципи архітектурно-планувальної організації даху, що експлуатується (2009)
Овчарова І. А. - Застосування моделі музичного твору у виконавській діяльності студента-музиканта (2009)
Оленіна О. Ю. - Мистецтво як фактор впливу на сучасні комунікативні практики (2009)
Стащук Н. - Рекомендації щодо нормування площ основних приміщень установи судової влади (2009)
Палтаджян Ш. Г. - Гобой в творчестве итальянских композиторов XVIII века (2009)
Поліха Л. Я. - Тотожність чи співвідношення понять: "дизайн" та "оформлення" періодичних видань (2009)
Товбич В. В. - Розвиток об'ємно-планувальної структуригірськолижних комплексів в Карпатах, Вусатюк Н. А. (2009)
Тэн Ж. - Скальная пластика в Дацзу как образец буддийского монументального искусства Северного Китая (2009)
Хамула Д. В. - Комос – шествие в честь Диониса в росписях античных ваз Одесского археологического музея (2009)
Чемакіна О. В. - Виявлення типів громадського-транспортних вузлів в мережі метрополітену (на прикладі міста Києва), Лисюк І. О. (2009)
Шарибжанова А. А. - Происхождение айванной композиции исламских мавзолеев Крыма ХV – ХVІ века (2009)
Шевченко Л. С. - Ландшафтно-планувальна організація головної композиційної вісі садибно-паркових комплексів Полтавщини XVIII-XIX ст. (2009)
Люлька Н.О. - Сучасні погляди на етіологію та патогенез інфаркту міокарда (2000)
Бакалюк О. Й. - Синдром ендогенної інтоксикації, механізм виникнення, методи ідентифікації, Панчишин Н. Я., Дзига С. В. (2000)
Бліхар В. Є. - Про дихальні шуми, Бліхар Є. Й. (2000)
Медведовська Н. В. - Захворюваність органів зору (2000)
Давидович Н. Я. - Функціональний стан гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової системи та імунного статусу у хворих на цукровий діабет І типу, Давидович О. В. (2000)
Швед М. І. - Роль додаткових факторів агресії у патогенезі затяжних пневмоній, Дубкова Г. І. (2000)
Білоус С. В. - Особливості патології дихальної системи при алкоголізмі (2000)
Жолоб В. М. - Клінічне значення імунологічних порушень у машиністів з артеріальною гіпертензією (2000)
Гумінський Ю. Й. - Нормативний індивідуальний об’єм нирок у жінок дефінітивного віку (2000)
Швед М. І. - Терапевтична ефективність ізопринозину у хворих з дифузними захворюваннями сполучної тканини при носійстві HBs-антигену, Лісовська Н. О. (2000)
Звершхановський Ф. А. - Клінічна оцінка використання препарату "кропоз” в базисній терапії бронхіальної астми, Калайджан К. О., Дубчак Н. С. (2000)
Пісоцька Л. А. - Кореляційний аналіз показників гемопоезу в оцінці ефективності терапії у дорослих хворих на гострий мієлобластний лейкоз (2000)
Бойко А. - Гастрин як маркер оцінки моторно-евакуаторних та секреторних порушень при виразковій хворобі (2000)
Берьозов В. М. - Дослідження ефективності мікрохвильової резонансної терапії у хворих з гіпертонічною хворобою та ішемічною хворобою серця, Саламатіна М. В. (2000)
Сміян С. І. - Синдром ендогенної інтоксикації як маркер запального процесу при ревматичних захворюваннях суглобів, Масик О. М., Слаба У. С., Бабінець Л. С., Грималюк Н. В., Насалик Б. Г., Попович Г. А., Мерецька І. В., Сидоренко О. Л. (2000)
Ковальчук Л. Я. - Клінічна оцінка ролі деяких лабораторних методів в діагностиці обтураційної жовтяниці, Максимлюк В. І., Смачило І. І. (2000)
Лазоришинець В. В. - Досвід застосування препарату eucarbon у пацієнтів кардіохірургічного профілю, Раков М. В., Сіромаха С. О. (2000)
Татарчук П. О. - Експериментально-клiнiчне обгрунтування використання паравульнарноЇбiоелектростимуляцiЇ при апаратному способi лiкування ран, Фесенко В. П., Шестопалов Д. В., Могилястий О. А. (2000)
Венгер І. К. - Спосіб хірургічної корекції холестерино-ліпідного обміну, Шідловський О. В. (2000)
Шідловський В. О. - Ефективність ентеросорбції в корекції синдрому ендогенної інтоксикації, зумовленого екзогенним тиротоксикозом (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ), Дейкало І. М., П’ятикоп Г. І., Гудима А. А. (2000)
Власов В. В. - Хірургічне лікування післяопераційних вентральних гриж, що утворилися на місці нижньої серединної лапаротомії (2000)
Ковальчук Л. Я. - Роль гематологічних та імунологічних показників у прогнозуванні кровотечі із виразки дванадцятипалої кишки, Беденюк А. Д., Господарський А. Я., Господарський І. Я. (2000)
Шишлов В. І. - Зміни ліпідного обміну та показників імунологічної реактивності за різних умов комплексного лікування хворих на гострий панкреатит (2000)
Ковальчук О. Л. - Особливості епітелізації поверхневих опіків при використанні ліофілізованих ксенодермотрансплантатів, Бігуняк Т. В., Мартинюк В. М., Довбуш А. В. (2000)
Козицька І. Ю. - Математична модель для оцінки ефективності лікування хворих на аденомІоз (2000)
Сіма М. - Аналіз анамнестичних факторів ризику виникнення прогресуючої трубної вагітності, Жук С. І., Григоренко С. І. (2000)
Гладчук І. З. - Оперативна лапароскопія, "золадекс" (гозерелін) та повторна лапароскопія в лікуванні безплідних хворих з важким ендометріозом (2000)
Кравченко О. В. - Передчасні пологи як група ризику ускладнень в третьому та післяпологовому періодах, Приходько С. Д. (2000)
Поліщук В. М. - Препарати інтерферону в лікуванні хронічного хламідіозу, Кудря Г. В., Кректун О. В., Шумлянський І. В. (2000)
Федченко О. О. - Профілактика передчасного відтікання навколоплідних вод у вагітних з помірними і високими показниками факторів ризику виникнення цього виду патології (2000)
Маланчук Л. М. - Порівняльна характеристика вмісту субпопуляцій опасистих клітин в перитонеальній рідині хворих з гнійно-запальними захворюваннями придатків матки, які перебували і не перебували під впливом малих доз радіації (2000)
Гірчак Г. В. - Рівень імуноглобулінів змішаної слини у дітей та підлітків із захворюваннями пародонта, які проживають у регіоні сірчаного виробництва (2000)
Балла Н. В. - Віддалені спостереження недоношених новонароджених дітей з кон’юнктивітами (2000)
Мельничук Л. В. - Коефіцієнт збалансованості мікрофлори у дітей з різним видом вигодовування, Нечитайло Ю. М. , Сорокман Т. В., Тимощук В. В. (2000)
Ковальчук Л. Я. - Комплексне експериментальне дослідження ІМмобілізаційної моделі остеопорозу, Гнатюк М. С., Сміян С. І., Жулкевич І. В., Масик О. М., Гудима А. А., Лісничук Н. Є. (2000)
Рожковський Я. В. - Вплив аміксину на продукцію лімфоцитактивуючого фактора перитонеальними макрофагами мишей на тлі хронічного стресу (2000)
Кухар І. Д. - Вплив локальної кріодеструкції шкіри щурів на вміст кортикостерону і серотоніну в крові (2000)
Гудима А. А. - Порівняльний вплив черезшкірного магнітолазерного опромінення печінки і крові на показники гуморального імунітету і фагоцитозу в здорових щурiв, Гнатюк М. С., Лісничук Н. Є. (2000)
Голяченко А. О. - Потреба в стаціонарній медичній реабілітації мешканців сільського району, Мартинюк В. І. (2000)
Швед М. І. - Рецензія на посібник Калугін В.О., Глубоченко В.Г., Кушнір Л.Д., Зуб Л.О. "практична фізіотерапія”, Левицька Л. В. (2000)
Москаленко В. Ф. - Роль міжнародного співтовариства і федерації товариств червоного хреста в ліквідації наслідків диканівської аварії в м. Харкові (2000)
Гвоздецький Віктор. - Правові засади протидії корупції (2009)
Кудерська Надія. - Формування системи управління у процесі взаємодії держави з громадянським суспільством (2009)
Чиж Юлія. - Адміністративно-правове регулювання у сфері земельних відносин (2009)
Підюков Петро. - Важливі аспекти взаємодії слідчого з органами дізнання, Конюшенко Яна. (2009)
Сервецький Іван. - Теоретичні проблеми визначення об’єкта розшукового права, Юрченко Олександр. (2009)
Братков Сергій. - Поняття корупції та її феноменологія (2009)
Корчовий Микола. - Незаконне заволодіння транспортними засобами як об’єкт злочину, Кравчук Богдан. (2009)
Пічкуренко Сергій. - Основні напрями протидії економічній злочинності на сучасному етапі (2009)
Гумін Олексій. - Віктимологічна профілактика насильницької поведінки як самостійний напрям індивідуального запобігання (2009)
Дзюрбель Андрій. - Сутність неправильного застосування кримінального закону в слідчій діяльності (2009)
Ляшук Р. - Визначення системи силових заходів Державної прикордонної служби України (2009)
Ковальська Віта. - Психологічне забезпечення діяльності працівників міліції, Бандурка Олександр. (2009)
Максименко Сергій. - Експериментальне дослідження психологічної готовності працівників ОВС до діяльності в екстремальних умовах, Йосипів Юрій. (2009)
Олексієнко Станіслав. - Технології застосування та результати апробації психодіагностичного комплексу виявлення креативної складової професійного мислення студентів, Малій Наталія. (2009)
Будко Тетяна. - Моделювання оперативно-службової діяльності на заняттях із професійно-психологічної підготовки працівників оперативних підрозділів ОВС, Запорожцева Галина. (2009)
Куліш Анатолій. - Особливості професійно-психологічної підготовки керівників у системі МВС України, Запорожцев Євген. (2009)
Москаленко В. Ф. - Управління системою охорони здоров’я регіону при ліквідації екологічної катастрофи внаслідок аварії на очисних спорудах мегаполіса (2000)
Караченцев Ю. І. - Сучасний стан та перспективи розвитку тактики лікування аутоімунного тиреоїдиту (2000)
Сухарська Т. В. - Сучасні аспекти профілактики і лікування остеопорозу при захворюваннях печінки, Шманько В. В., Крицький І. O. (2000)
Мішалов В. Г. - Імунореактивність та імунні порушення при ускладнених формах жовчнокам’яної хвороби, Бурка А. О., Теслюк І. І., Гончарук О. В. (2000)
Хміль С. В. - Проблема ранньої менопаузи та профілактика постменопаузального остеопорозу, Белінська Л. А., Галникіна С. О., Луків А. К. (2000)
Жулкевич І. В. - Зміни мінеральної щільності кісткової тканини поперекового відділу хребта, поширення хребцевих деформації та ризик їх виникнення при ураженні гемопоетичної системи (огляд літератури і власні дослідження), Сміян С. І., Гаврилюк М. Є., Орищин Л. Ю. (2000)
Гнатюк М. С. - Місцеві імунні реакції при гастритах у дітей, Лобода В. Ф. (2000)
Андрейчин С. М. - Вдосконалення комплексної терапії хронічних проктосигмоїдитів (2000)
Тюріна В. Ф. - Вплив розвантажувально-дієтичної терапії на клінічний перебіг бронхіальної астми та хронічний обструктивний бронхіт (2000)
Ільницька У. В. - Вікові особливості кардіодинаміки у юних спортсменів (2000)
Літвінова Н. Ю. - Об’єм щитовидної залози та частота вогнищевих змін у ній в учасників ліквідації наслідків аварії на чаес (за матеріалами західного регіону України) (2000)
Франчук О. А. - Застосування ентеросгелю в комплексній терапії гестаційних пієлонефритів (2000)
Капчак В. О. - Ефективність комплексної терапії хронічного первинного дуоденіту, асоційованого з гелікобактер пілорі, Василюк В. М., Гнатюк М. С., Василюк В. В., Швець П. А., Хмельницька Т. П. (2000)
Оринчак М. А. - Особливості ремоделювання серця та його корекція у хворих на хронічну серцеву недостатність і метаболічний синдром Х, Середюк В. Н. (2000)
Швед М. І. - Імуномодулюючі властивості селеніуму у хворих на цукровий діабет першого типу, Давидович Н. Я., Давидович О. В. (2000)
Паламар С. А. - Корекція функціонального стану нирок у хворих на сечокам’яну хворобу в умовах дистанційної ударно-хвильової літотрипсії на комплексі "урат-п” (2000)
Протасевич Г. С. - Ускладнення контохомії, Ковалик П. В., Ковалик А. П., Говда О. В., Глух Є. В. (2000)
Мельник І. В. - Гістоструктурні зміни кукси шлунка в післярезекційному періоді при наявності інфекційного фактора (2000)
Федірко П. А. - Променева катаракта як віддалений наслідок чорнобильської катастрофи (2000)
Максимлюк В. І. - Манометрія жовчних проток в післяопераційному періоді, Смачило І. І. (2000)
Ковальчук Л. Я. - Реперфузійне пошкодження кінцівок у хворих із синдромом Леріша при еукінетичному типі гемодинаміки, Венгер І. К., Куликовський М. Є. (2000)
Турчин М. В. - Результати термометрії прямих горизонтальнодіючих окорухових м’язів хворих на розбіжну співдружню монолатеральну косоокість (2000)
Корда І. В. - Вплив флуренізиду на функціональний стан імунної системи у жінок після операції кесаревого розтину (2000)
Хміль С. В. - Вибір методу лікування у хворих на гнійно-запальні захворювання придатків матки, Маланчук Л. М., Маланчук С. Л. (2000)
Кубей В. І. - Функціональний стан нирок у хворих на гострий і хронічний холецистит та з обтураційною жовтяницею, Твердохліб В. В., Мисак А. І. (2000)
Шумлянський І. В. - Цитохімічні тести у діагностиці і контроль ефективності лікування нагноєнь простих кіст нирок (2000)
Матвієнко Ю. О. - Особливості ендокринно-імунних відношень у хворих на розсіяний склероз (2000)
Винник М. І. - Стаблон (тіанептин) при інволюційних депресіях у жінок (2000)
Шкробот С. І. - Ефективність застосування антиоксидантів у комплексній терапії хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу, Сохор Н. Р. (2000)
Буцкіна С. В. - Проблема формування мотиваційної готовності дітей до навчання в школі (2000)
Матолінець О. М. - Корекція антиоксидантної та імунної систем при експериментальному кадмієвому токсикозі за допомогою ліпосом (2000)
Андріїшин О. П. - Значення інтоксикації організму в розвитку ультраструктурних змін в органах нервової системи і серці при експериментальній термічній травмі, Чернишенко Т. І., Антонюк С. А., Волков К. С., Пасєчко Н. В. (2000)
Гудима А. А. - Порівняльний вплив превентивного магнітолазерного опромінення печінки і крові на показникигуморального імунітету і фагоцитозу при експериментальному токсичному гепатиті, Гнатюк М. С., Лісничук Н. Є. (2000)
Бойчук А. В. - Ультраструктурні зміни ендометрія при гострому експериментальному ендометриті (2000)
Романюк В. Л. - Гемопоез і мінеральний гомеостаз при вродженому зобі, Луцик В. В. (2000)
Гнатюк М. С. - Вплив фізичних навантажень на секреторну активність кардіоміоцитів передсердь, Бєлікова Н. О., Гнатюк Л. А., Павлов В. Т., Орел М. М., Пришляк А. М., Сливка Ю. І., Твердохліб В. В. (2000)
Швед М. І. - Ферментативна активність кутикули шлуночків курей залежно від температури, рн, терміну зберігання і стерилізації, Смачило І. В. (2000)
Шамрай В. М. - Деякі епідемілогічні закономірності злоякісних новоутворів (2000)
Васильєва Н. А. - Вікові особливості лептоспірозу (2000)
Медведовська Н. В. - Про вартість офтальмологічної допомоги, Голяченко А. О. (2000)
Федорів А. М. - Біогенез ізопреноїдів – стабілізатор теломеразної активності та біоенергетики організму, Федорів С. І., Федорів І. В. (2000)
Сергета І. В. - Гігієнічна оцінка зрушень у стані oсобливостей особистості студентів медичного університету, Григорчук Л. І., Дерев’янко Р. М. (2000)
Абдух Л. - Принципи архітектурної типології будівель і споруд для телевізійної діяльності в Україні (2009)
Божко Т. О. - Інтеграція знань, як умова підготовки дизайнерів-графіків (2009)
Височин І. А. - Наявність основ ергономіки у просторах сільських поселень на шляхах щодобових міграційних переміщеннях за схемою "дім + робота + дім", Височина Т. О. (2009)
Гросу Ю. В. - Три возраста Прекрасной Дамы, Кузьменко В. А. (2009)
Дика Т. С. - Формування багатофункціональних комплексів в системі міст України (2009)
Дрожжина Н. В. - К вопросу методики исследования эстрадной техники пения (2009)
Дударець В. М. - Мистецтво садово-паркових композицій (2009)
Евтушенко С. В. - О "покровских" раритетах Апостолов (2009)
Жданько А. - Мировоззрение и миросозерцание как способы моделирования действительности (2009)
Калашник М. П. - Творчество композиторов Вены, как воплощение ее музыкального тезауруса (2009)
Куртасова (Коваль) О. А. - Старообрядческие иконы. Влияние ветковских икон на уральские (2009)
Магеровський О. Т. - Живописна течія в українському художньому текстилю 1970-1980-х рр. (2009)
Мироненко В. П. - Стиль минимализм. Исторические предпосылки и современное состояние, Калантай М. В. (2009)
Палка Д. - Класифікація кооперованих спортивних комплексів середніх навчальних закладів, Бутик М. (2009)
Праслова В. О. - Принципи художньо-декоративної організації підземних торговельно-розважальних комплексів (2009)
Рагулин Е. Я. - Композит - материал для дизайнерских разработок (2009)
Рум’янцева А. Ю. - Історіографічні аспекти становлення і розвитку піаністичної культури (2009)
Стрітенко Ю. Г. - Класифікація засобів об'ємно-просторової виразності високощільної малоповерхової забудови (2009)
Тен Ж. - Скульптура в системе художественного образования Китая (2009)
Чемакіна О. В. - Механізми й методи реабілітації порушеного міського середовища Донбасу (2009)
Щербина Е. Б. - Українське народне гончарство і його термінологія, Миргородська Н. В. (2009)
Боряк Г. - Проблеми подальшого реформування документноінформаційної сфери (2005)
Концепція Державної програми розвитку архівної справи в Україні на 2006-2010 роки (2005)
Безручко О. - Нові документи з архіву СБУ: штрихи до портрета Олександра Довженка (2005)
Маковська Н. - Актуальні джерела ЦДАВО України з історії Другої світової війни (2005)
Шепелюк В. - Автографи війни (огляд фондів діячів української літератури часів Другої світової війни, які зберігаються у ЦДАМЛМ України) (2005)
Балишев М. - "Звіти про НДР” періоду 1941–1945 рр. з фондів ЦДНТА України як фактологічна база з історії війни (2005)
Нецька Л. - Документи про Другу світову війну у фондах військових частин, які зберігаються в Галузевому державному архіві Міністерства оборони України (короткий анотований перелік) (2005)
Платонова Н. - Джерела Державного архіву МВС України часів Другої світової війни (2005)
Соболевська Т. - Документи Державного архіву в Автономній Республіці Крим з історії Другої світової війни (2005)
Андросов С. - Фотодокументи Державного архіву в Автономній Республіці Крим періоду Другої світової війни (2005)
Гика В. - Історія Другої світової війни в документах Державного архіву Волинської області (2005)
Врублевський В. - Документи Житомирського обласного краєзнавчого музею періоду Другої світової війни: коротка довідка, Пшевлоцька А. (2005)
Делеган М. - Фонди Державного архіву Закарпатської області періоду Другої світової війни (2005)
Шаповалов Г. - Документи Запорізького краєзнавчого музею періоду Другої світової війни: коротка довідка, Лініков В. (2005)
Мицан К. - З реєстру фондів і колекцій Держархіву Івано-Франківської області періоду Другої світової війни (2005)
Чайковський Б. - Документи Львівського історичного музею періоду Другої світової війни: коротка довідка, Степанова Т. (2005)
Білоусова Л. - З анотованого фондів Державного архіву Одеської області, що містять документи з історії Другої світової війни, Гейтан О., Деречина В., Желясков С., Малінова Г. (2005)
Солодова В. - Документи Одеського історико-краєзнавчого музею періоду Другої світової війни: коротка довідка (2005)
Бігдан О. - Колекції документів Держархіву Полтавської області з історії Другої світової війни, Яненко З. (2005)
Леонова Л. - Фонди Державного архіву Рівненської області періоду Другої світової війни (2005)
Пантелєєва Л. - Фонди та колекції Державного архіву Харківської області періоду Другої світової війни (2005)
Митницька Л. - Фотодокументи Державного архіву Херсонської області періоду Другої світової війни (2005)
Терещук Н. - "Колекція документів про Велику Вітчизняну війну Радянського Союзу 1941–1945 рр.” (Держархів м. Севастополя), Фесенко А. (2005)
Кашеварова Н. - Обґрунтування історичних прав на українські території в ідеологічній доктрині нацизму: промова гауптайнзацфюрера Оскара Венднагеля на відкритті історико-археологічної виставки у Харкові 1 листопадa 1942 р. (2005)
Орлик В. - До питання фіскальної політики нацистів в окупованій Україні, Маренець Л. (2005)
Винокурова Ф. - Меморіальні архівні колекції Державного архіву Вінницької області як складова джерельної бази вивчення історії геноциду єврейського населення під час Другої світової війни (2005)
Борисов Г. - "Дніпропетровськ, окупація”. 25 серпня 1941 – 25 жовтня 1943 рр. (2005)
Герасимов С. - Записки поліцейського на Юзівському ринку 1942–1943 рр. (за документами Держархіву Донецької області) (2005)
Бондар В. - Запоріжжя під владою окупантів (за спогадами й свідченнями очевидців, учасників руху Опору на території області в 1941–1943 рр.), Величко О., Козлова І. (2005)
Старовойтов М. - Фонди й колекції Державного архіву Луганської області періоду окупації, Рудзевич В. (2005)
Старовойтов М. - Питання діяльності органів влади та життя населення окупованих територій у документах Держархіву Луганської області, Рудзевич В. (2005)
Макарова А. - Деякі сторінки історії окупаційного режиму (за документами Луганського обласного краєзнавчого музею) (2005)
Мельник М. - Фонди префектур і претур періоду тимчасової нацистської окупації Миколаївської області (1941–1944) (2005)
Мельник М. - Фонди претур Державного архіву Миколаївської області: короткий огляд (2005)
Окорокова Л. - Фонди трудових общин Миколаївщини (1941–1944) (2005)
Медчук М. - Окупація очима дітей (фонд Держархіву Миколаївської області "Колекція контрольних робіт учнів шкіл м. Миколаєва”) (2005)
Марченко В. - Огляд документів часів окупації Сумської області (1941–1943) (2005)
Коник Ю. - Огляд фондів херсонського окружного комісара і комісара м. Херсона періоду нацистської окупації України (2005)
Кузовова Н. - Побут населення Херсонщини за часів нацистської окупації (2005)
Карпова А. - Окупаційна преса Херсонщини, Виноградова Л. (2005)
Олійник Ю. - Поділля за часів окупації (документи з фондів Держархіву Хмельницької області) (2005)
Клименко Т. - Черкащина за часів нацистської окупації (2005)
Никирса М. - Листи "в’язнів Трансністрії” (з фондів Держархіву Чернівецької області), Масіян Н. (2005)
Фесенко А. - Адресні листки жителів Севастополя періоду нацистської окупації (1942–1944) (2005)
Боряк Г. - Фундаментальний археографічний довідник з історії бібліотек та книжкових колекцій періоду нацистської окупації Києва (2005)
Потильчак О. - Фонд управління у справах військовополонених та інтернованих Державного архіву МВС України: історія формування, інформаційні ресурси, Платонова Н. (2005)
Максимчук Т. - Огляд фонду Держархіву Донецької області "Листи радянських громадян, вивезених у Німеччину зі Сталінської області у період тимчасової німецько-фашистської окупації. 1942–1943 рр.” (2005)
Король О. - Фільтраційні справи та листи примусових робітників Третього рейху у Держархіві Київської області: коротка довідка (2005)
Серединський О. - Документи примусових робітників Третього рейху в Держархіві Миколаївської області (2005)
Медчук М. - З листів та спогадів примусових робітників Третього рейху (за фондами Держархіву Миколаївської області) (2005)
Марченко В. - Колекція документів громадян Сумщини, вивезених до Німеччини, та військовополонених (2005)
Карпова А. - Документи з фільтраційних справ остарбайтерів Херсонщини, Виноградова Л. (2005)
Полетун Н. - Фільтраційні cправи з фондів Держархіву Чернігівської області: документальний начерк (2005)
Серга Ж. - Державний архів м. Києва: огляд фонду про табір радянських військовополонених у м. Цайтхайн (2005)
Офіцинський Р. - Виплата компенсацій українцям-остарбайтерам: короткий огляд матеріалів ряду зарубіжних ЗМІ, Задорожний В. (2005)
Боряк О. - Повсякденне життя сільського населення України в період окупації під час Другої світової війни (2005)
Павловська Н. - До питання про методику збирання усних свідчень учасників подій періоду нацистської окупації території України в роки Другої світової війни (2005)
Кентій А. - Війна 1941–1945 рр. очима її учасників і очевидців (за документами ЦДАГО України) (2005)
Старовойтов М. - Огляд колекцій "усної історії” щодо найважливі ших подій періоду Другої світової війни, зібраних Держархівом Луганської області, Рудзевич В. (2005)
Стукалова О. - Огляд фондів "усної історії” Державного архіву Херсонської області періоду Другої світової війни (2005)
Олійник Ю. - Спогади учасників подій Другої світової війни в Держархіві Хмельницької області: коротка довідка (2005)
Україна 1930–1950-х років у спогадах очевидця – Михайла Грибанова (2005)
Папакін Г. - "Озернянський архів” – нові джерела до історії українського руху Опору (2005)
Колекція документів і матеріалів Служби безпеки ОУН–УПА на Тернопільщині ("Озернянський архів”) (2005)
Терещук Н. - Невідомий документ з історії партизанського руху в Криму (2005)
Клименко Л. - Документи фонду П-1790 Держархіву Луганської області про партійне підпілля та партизанський рух на території Ворошиловградської області в роки Другої світової війни, Старовойтов М. (2005)
Власенко Л. - Документи про підпілля та партизанський рух на Сумщині під час Другої світової війни (1941–1943) (2005)
Марчук І. - Листування між отаманом Тарасом Бульбою-Боровцем та німецькою окупаційною владою як джерело з історії бульбівського руху на Волині у 1942–1943 рр. (2005)
Кучер В. - Корпусна публікація документів ЦДАГО України з історії національно-визвольної боротьби 40–50-х pp. XX ст. (2005)
Долинський О. - Новi документи з iсторiї втрачених у роки Другої свiтової вiйни колекцiй: Воронцовський палац в Алупцi, Себта Т. (2005)
Сербин Р. - "Велика Вітчизняна війна”: історична пам’ять та її міфологізація (2005)
До наших авторів і читачів (2005)
Хуторян H. М. - Удосконалення порядку надання відпусток у проекті трудового кодексу України (2008)
Сирота I. М. - Реформування системи соціального страхування та пенсійного забезпечення України (2008)
Чанишева Г. І. - Основні функції профспілок в умовах ринкової економіки (2008)
Жернаков В. В. - Інноваційні процеси в Україні та окремі питання трудового права (2008)
Сташків Б. І. - Правове регулювання соціального забезпечення бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі (2008)
Андріїв В. М. - Повноваження у сфері правозахисної діяльності профспілок за трудовим законодавством України (2008)
Пузирний В. Ф. - Створення нових робочих місць: досвід європейських країн (2008)
Сонін О. Є. - Самозахист у системі способів захисту трудових прав (2008)
Харитонова Л. І. - Судова практика як джерело права соціального забезпечення (2008)
Фадєєнко A. Ф. - Деякі питання застосування Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод і практики Європейського суду з прав людини судами України (2008)
Тарасенко B. С. - Поняття та форми соціального захисту дітей-інвалідів (2008)
Щукін О. С. - Проблема обґрунтованого ризику в медичній практиці (2008)
Трюхан О. А. - Участь працівників у розподілі прибутку як форма соціального діалогу у сфері праці (2008)
Лагутіна І. В. - Становлення та розвиток законодавства у сфері захисту трудових прав працівників (2008)
Краснов Є. В. - Поняття та форми примусової праці (2008)
Андрїїв В. В. - Особливості призначення соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2008)
Литвиненко В. М. - Видовий поділ соціальних послуг у законодавстві та теорії (2008)
Рудик В. А. - Забезпечення права людини на соціальний захист з огляду діяльності Конституційного Суду України (2008)
Черткова Ю. В. - Деякі шляхи посилення приватної тенденції в розвитку трудового права України (2008)
Римар Б. А. - Правове регулювання гнучкого режиму робочого часу (2008)
Ругляк Т. М. - Міжнародні акти як джерела права соціального захисту України (2008)
Боєнко І. П. - Оцінка професійних та особистих якостей працівників (2008)
Тішко Д. А. - Джерела міжнародно-правового регулювання праці (2008)
Потопахіна О. М. - Матеріальне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за законодавством України (2008)
Апанасенко A. М. - Особливості правового регулювання охорони праці на залізничному транспорті (2008)
Кривенко B. В. - Управлінська діяльність у судовій системі та проблеми її демократизації (2008)
Ківалова Т. С. - Особливості правового регулювання цивільних відносин відшкодування шкоди (2008)
Удовенко К. В. - Організаційні та управлінські засади запровадження правового інституту муніципальних програм (2008)
Каракаш І. І. - Туристичне законодавство України: сучасний стан і перспективи розвитку (2008)
Гавриш H. С. - Процес відтворення та законодавче закріплення принципів аграрного права України (2008)
Глотова О. В. - Нова редакція Лісового кодексу та поновлення лісового законодавства України (2008)
Іванова Є. О. - Ефективність правового регулювання використання земельних ділянок у містах під забудову (2008)
Короткий Т. Р. - Реалізація міжнародно-правових норм про цивільну відповідальність за забруднення із суден (2008)
Харитонова Т. Є. - Особливості передачі в іпотеку земельних ділянок та споруд, що на них знаходяться (2008)
Черемнова А. І. - Технічні норми в системі регулювання суспільних відносин у сфері охорони довкілля (2008)
Чумаченко I. Є. - Особливості застосування юридичної відповідальності за порушення вимог по використанню та охороні водних об'єктів (2008)
Бабій Л. А. - Формування та становлення протирадіаційного законодавства в Україні (2008)
Годованюк A. Й. - Нагальні питання охорони земель природно-заповідного фонду (2008)
Макаренко О. Ю. - Застосування відповідальності за порушення законодавства про використання та охорону надр (2008)
Фролова Н. В. - Законодавче закріплення права власності на водно-болотні угіддя (2008)
Юрескул B. О. - Соціально-правові аспекти управління у сфері поводження з побутовими відходами (2008)
Блюмина C. О. - Правові засади використання лікувально-оздоровчих ресурсів (2008)
Гоштинар С. Л. - Основні принципи ведення державного земельного кадастру (2008)
Деркач Н. М. - Забезпечення дотримання вимог природоохоронного законодавства у Криворізькому регіоні органами прокуратури (2008)
Капустін А. В. - Правова охорона навколишнього середовища в морських торговельних портах (2008)
Римар Є. М. - Основні принципи кооперації в Україні (2008)
Третьяк Е. В. - Детермінація правоохоронної діяльності та правоохоронного органу у правовій доктрині України (2008)
Бабін Б. В. - Проблематика ролі програм Організації Північноатлантичної угоди (НАТО) для сучасного міжнародного права (2008)
Чоп'як В. В. - Гіперімунокомплексний синдром в експерименті та клініці, Вальчук І. В., Гайдучок І. Г., Садляк О. В., Качмарська М. О., Никитюк Г. П. (2007)
Чоповський І. М. - Динаміка адаптивних характеристик серцево-судинної системи у юнаків в процесі оздоровлення та лікування засобами метаболічної терапії (за даними варіабельності ритму серця) (2007)
Процюк Т. Л. - Прогностичні та констатуючі критерії виникнення бронхіальної астми у дітей молодшого шкільного віку, що проживають у місті, Гунас І. В. (2007)
Нагірний Я. П. - Оцінка гормонального статусу у хворих з травматичними переломами нижньої щелепи методом дискримінантного аналізу (2007)
Курченко А. І. - Дослідження рівня IL-16 крові у хворих на IgE-залежну та IgE-незалежну форми атопічного дерматиту при гострому та хронічному перебігу захворювання (2007)
Локай Б. А. - Оцінка ступеня тяжкості патологічного процесу у хворих з отруєнням блідою поганкою, Гнатів В. В., Барболюк І. П., Куйбіда О. І. (2007)
Лобода В. Ф. - Аномалії жовчного міхура в практиці педіатра, Вербова Л. І. (2007)
Боднар Я. Я. - Серцеві аритмії у хворих на цукровий діабет 1 типу, Герасимюк І. Є., Фурдела М. Я. (2007)
Костєв Ф. І. - Уродинамічні симптоми в диференціальній діагностиці діабетичної автономної полінейропатії, Антонів Р. Р. (2007)
Томашівська Т. В. - Роль бактеріальних та вірусних збудників у розвитку позалікарняних пневмоній у дітей раннього віку (2007)
П'ятночка І. Т. - Рак легень у протитуберкульозному стаціонарі, Корнага С. І. (2007)
Гутор Т. Г. - Пацієнти первинного рівня медичного забезпечення про громадське здоров'я та про чинники, від котрих залежить стан здоров'я людини (за даними соціального дослідження) (2007)
Лозинський С. Е. - Про пряме порівняння результатів добового моніторування та самостійного денного моніторування артеріального тиску, Жебель В. М., Гуменюк А. Ф., Хмелевська Т. А. (2007)
Світлик Г. В. - Додаткові шляхи проведення імпульсу і порушення серцевого ритму, Гарбар М. О., Світлик О. М. (2007)
Швед М. І. - Корекція структурно-функціонального стану кісткової тканини у хворих на цукровий діабет, Отченашенко В. А. (2007)
Олексик О. Ф. - Лікування юнацького гіпоталамічного синдрому пубертатного періоду (2007)
Красний М. Р. - Особливості активності ферментів антиоксидантного захисту, процесів перекисного окислення ліпідів у тромбоцитах та ультраструктурних змін гемокапілярів ниркової кори щурів при стрептозотоциновому діабеті, Сергієнко В. О., Махневич Т. Р., Сергієнко О. О. (2007)
Заремба Є. Х. - Застосування ендогенного дихання у комплексному лікуванні хворих на стабільну стенокардію у поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу, Рибак О. С., Шатинська І. С. (2007)
Гульчук Н. М. - Зменшення частоти розвитку медикаментозного гепатиту у хворих із вперше діагностованим туберкульозом легень з супровідною хронічною патологією печінки (2007)
Пасєчко Н. В. - Ренопротекторний ефект антагоніста ангіотензинових рецепторів кандесару в лікуванні пацієнтів з нефропатією, що розвинулась на фоні цукрового діабету 2-го типу , Сидоренко О. Л., Швед А. М., Гевко О. В., Свистун І. І., Сарапук Г. С., Сопель О. М., Гулько Н. Я. (2007)
Лебець І. С. - Роль ферментів у розвитку остеоартрозу в підлітків, Кашкалда Д. А., Шевченко Н. С., Матвієнко О. В. (2007)
Заремба Є. Х. - Особливості клітинного імунітету, ліпідного спектра крові, гемостазу та функціонального стану щитоподібної залози у жінок з ішемічною хворобою серця (ІХС) в період менопаузи, Шатинська-Мицик І. С., Рибак О. С. (2007)
Коробко Л. Р. - Дослідження електричної активності міокарда і фракції викиду у хворих з гострим панкреатитом та хворих із супровідною серцево-судинною патологією, Євтушенко О. В., Рижковський В. О. (2007)
Новожилова І. О. - Результати 20-річного моніторингу вікової структури померлих від туберкульозу органів дихання - негативна тенденція останнього десятиріччя (2007)
Ярема Н. І. - Динаміка денситометричних показників у хворих з есенціальною гіпертензією при комбінованій терапії лізиноприлом та індапамідом (2007)
Швед М. І. - Зміни ехоструктури серця та функції зовнішнього дихання у хворих із артеріальною гіпертензією в поєднанні із хронічними обструктивними захворюваннями легень, Мазур О. П., Мазур П. Є. (2007)
Фесенко В. І. - Взаємозв'язок між масою міокарда лівого шлуночка та порушеннями варіабельності серцевого ритму у гірників з артеріальною гіпертензією у поєднанні з ішемічною хворобою серця (2007)
Ільницький І. Г. - Стан і сучасні підходи до оптимізації фтизіопульмонологічної допомоги населенню різних вікових груп в умовах епідемії туберкульозу, Костик О. П., Ільницька Л. І., Пурська М. Б., Вівчар І. С., Скалат А. П. (2007)
Белегай Р. І. - Результати тесту з шестихвилинною ходою у хворих з хронічною серцевою недостатністю, що виникла на грунті артеріальної гіпертензії з ознаками метаболічного синдрому (2007)
Чендей Т. В. - Варіабельність ритму серця при ішемічній хворобі серця на тлі гіпертонічної хвороби у жителів гірської зони Закарпаття (2007)
Вірстюк Н. Г. - Вплив глутарпну на показники клітинного імунітету у хворих із хронічною серцевою недостатністю, Черкашина О. Є. (2007)
Шейко С. О. - Порушення ритму серця у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю ішемічного генезу ІІІ-IV ФК та проявами анемічного синдрому, Василенко В. А. (2007)
Грищук Л. А. - Супутня патологія печінки у хворих на туберкульоз легень з кровохарканням і легеневими кровотечами, Мартинюк І. А., Малий Ю. М. (2007)
Оринчак М. А. - Ендотеліальна дисфункція та ліпідний профіль крові у хворих з метаболічним синдромом залежно від типу гіперінсулінемії, Човганюк О. С., Артеменко Н. Р., Краснопольський С. З. (2007)
Швед М. І. - Ефективність застосування селективних β1-адреноблокаторів у комплексному лікуванні хворих на дифузний токсичний зоб з супутньою легеневою патологією, Пасєчко Н. В., Мартинюк Л. П., Наумова Л. В., Сидоренко О. Л., Геряк С. М., Крикун С. С. (2007)
Лебець І. С. - Оцінка типів ставлення до хвороби та акцентуацій характеру у підлітків, хворих на остеоартроз, Летяго Г. В. (2007)
Сміян С. І. - Динаміка артралгічного синдрому при остеоартрозі на тлі застосування максигезика, Грималюк Н. В., Задорожна Л. В., Зарудна О. І., Легка Л. Л., Маховська О. С., Слаба У. С. (2007)
Кінах М. В. - Вплив пентосану полісульфату SP 54 на фібринолітичну активність крові порівняно із стандартним і низькомолекулярним гепарином, Когут Р. В., Огородник Ю. Ю., Орел Ю. Г. (2007)
Слугоцька І. В. - Вплив АТФ-лонг на гнучкість еритроцитів та мікрореологічні властивості крові у хворих на залізодефіцитну анемію із безсимптомною дисфункцією міокарда, Вакалюк І. П. (2007)
Вакалюк І. П. - Ефективність застосування триметазидину у хворих на алкогольний цироз печінки із збереженою систолічною функцією лівого шлуночка, Іжицька Н. В. (2007)
Попік Н. І. - Цукровий діабет ІІ типу та інсулінотерапія (2007)
Левченко В. А. - Стан адаптаційних резервів у дівчат з НЦД в умовах фізичного навантаження, Вакалюк І. П. (2007)
Ковальчук О. Л. - Диференційна діагностика холестатичної форми вірусних гепатитів і жовчнокам'яної хвороби, ускладненої обтураційною жовтяницею (2007)
Дрижак В. І. - Метастазування злоякісних пухлин та його регуляція (2007)
Таран О. А. - Сучасні аспекти фармакопрофілактики післяопераційного спайкового процесу у жінок, Мазорчук Б. Ф. (2007)
Перепелиця М. П. - Особливості імунних і метаболічних зрушень у дорослих і старих щурів за розвитку адренергічного ушкодження печінки, Мисула І. Р. (2007)
Михальчук В. М. - Трипсиноподібна протеаза - маркер якості очищення вірусу грипу та протигрипозних вакцин, Дівоча В. П., Гоженко А. І. (2007)
Раскалєй Д. В. - Морфологічні особливості регенерації пошкодженого нерва, яка відбувається під впливом магнітолазерного опромінення, Грабовий О. М. (2007)
Шульгай А. Г. - Морфофункціональні особливості тонкої і товстої кишок при патології печінки та жовчних шляхів (огляд літератури), Кіцак Я. М. (2007)
Лисенко С. А. - Електронномікроскопічні зміни в судинах експериментальної пухлини Герена під впливом Циклофосфаміду, Тималіну, опромінення, Болюх Б. А., Пушкар М. С., Волков К. С. (2007)
Суходуб Л. Ф. - Застосування мас-спектрометрії в молекулярно-біофізичних і біотехнологічних дослідженнях, Калинкевич А. Н., Волянський А. Ю., Кучма І. Ю., Суходуб Л. Б. (2007)
Крекотень О. М. - Особливості стану здоров’я сучасної студентської молоді вищих навчальних закладів (2007)
Вакіряк Н. П. - Стан перекисного окислення ліпідів та системи антиоксидантного захисту у хворих на псоріатичну артропатію (2007)
Щербатюк Н. Ю. - Структурно-функціональний стан кісткової тканини у дітей з гіпоталамічним синдромом пубертатного періоду (2007)
Хворостінка В. М. - Можливості лікування патології опорно-рухового апарату у хворих на цукровий діабет, Сокруто О. В., Александрова Н. К., Летік І. В. (2007)
Сабадишин Р. О. - Контамінація helicobacter pylori як фактор передракових змін слизової шлунка – погляд на проблему, Рижковський В. О. (2007)
Лихацька Т. В. - Корекція остеопенічних змін у хворих на хронічні запальні захворювання гастродуоденопанкреатичної зони на фоні хронічних гепатитів, Андрейчин С. М. (2007)
Семчишин М. Г. - Електроенцефалографічні характеристики дисциркуляторних енцефалопатій (2007)
Михайлів Л. М. - Ультразвукові показники нирок у хворих на хронічний пієлонефрит під час розвантажувально-дієтичної терапії в поєднанні з ароматерапією (2007)
Мильнікова Т. О. - Хофітол в лікуванні хворих на хронічний пієлонефрит без порушення азотовидільної функції нирок, Бакалюк О. Й., Шевченко Н. Ю., Погоріла М. А., Якубишина І. Г., Клим А. А. (2007)
Слободян Л. М. - Стан абсорбційно-гідролітичної здатності кишки у дітей з ентероколітами, Слободян О. І. (2007)
Швед М. І. - Вплив хламідій на клінічний перебіг та провідні патогенетичні ланки хронічного пієлонефриту, Гевко О. B., Бідюк І. І., Смачило І. В. (2007)
Пікас О. Б. - Стан системи оксиду азоту у ліквідаторів наcлідків аварії на ЧАЕС без захворювань органів дихання (2007)
Резнікова А. Л. - Проблема ендемічного зоба у дітей на сході України, Маменко М. Є., Єрохіна О. І., Ткаченко В. І. (2007)
Малюкова Н. Г. - Вплив гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової системи на стан системної гемодинаміки при хронічній серцевій недостатності, обумовленій ревматичними пороками серця (2007)
Терещенко В. П. - Обгрунтування скерованості лікувальних заходів при бронхолегеневій патології, поєднаній з аномаліями імунної відповіді, Піщиков В. А., Рома Л. Г., Сушко В. О., Дегтярьова Л. В., Сегеда Т. Т., Базика Д. А., Чебан В. І. (2007)
Пікас О. Б. - Жирнокислотний спектр ліпідів конденсату видихнутого повітря у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, хворих на фіброзно-кавернозний туберкульоз легень (2007)
Головко Л. Л. - Досягнення клініко-лабораторної ремісії у хворих на хронічний пієлонефрит (2007)
Процайло М. Д. - Вади кісткової системи при пігментному дерматозі, Радчук І. П., Ревчук В. С. (2007)
Конар Р. С. - Роль рецепторів стероїдних гормонів, HER2/neu в діагностиці та прогнозі раку грудної залози, Рішко М. Ф., Козодаєва М. П. (2007)
Щербіна О. В. - Простатичний специфічний антиген в прогнозуванні екстракапсулярного поширення раку передміхурової залози (2007)
Бойцанюк С. І. - Історичні та сучасні погляди на морфофункціональний стан слинних залоз та тканин пародонту на тлі опікової хвороби (2007)
Смоляк О. О. - Характеристика структурних змін елементів скронево-нижньощелепних суглобів при захворюваннях на артрити, артрози і артрозо-артрити, Мисько В. І., Сторожко А. І. (2007)
Смоляк О. О. - Особливості клініки і діагностики артрозо-артритів скронево-нижньощелепних суглобів, Мисько В. І., Черкашин С. І. (2007)
Нагірний Я. П. - Зміни показників ендокринної системи і рівня ендотоксемії при лікуванні переломів нижньої щелепи із застосуванням цинктералу (2007)
Гутор Н. С. - Дослідження ефективності лікування альвеолітів Флупетсалем, Михалик О. І. (2007)
Смачило І. І. - Процеси окислення при ішемічно-реперфузійному ушкодженні печінки у хворих на обтураційну жовтяницю (2007)
Дзюбановський І. Я. - Активність процесів вільнорадикального окислення в тканинах кишки в умовах експериментально змодельованого перитоніту, Мігенько Б. О. (2007)
Нагайчук В. І. - Роль раннього оперативного лікування з використанням біоактивованих ксенодермотрансплантатів в профілактиці рубців у хворих з поверхневими опіками (2007)
Климнюк С. І. - Адгезивні та антагоністичні властивості окремих представників мікрофлори опікової рани, Пятковський Т. І. (2007)
Дзюбановський І. Я. - Етапи становлення кафедри хірургії, травматології та ортопедії з малоінвазивними ендоскопічними технологіями та хірургічними дисциплінами ФПО (до 50-річчя Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського), Бенедикт В. В. (2007)
Герасимчук П. О. - Морфологічні зміни тканин у хворих на синдром стопи діабетика, Запорожан С. Й., Кисіль П. В., Коршовський І. Л. (2007)
Хілько С. С. - Зміни цитохімічних показників внутрішньо клітинного глікогену в нейтрофілах периферичної крові у хворих на механічну жовтяницю, ускладнену печінковою недостатністю, при використанні малоінвазивних методів дренування жовчовивідних проток і препаратів, які несуть кисень (2007)
Колбасіна Л. П. - Результати моніторингу стану дезадаптації категорії дітей, які хворіють довго і часто і перебувають на санаторно-курортному лікуванні, у віддалені терміни спостереження (2007)
Гінчицька Л. В. - Особливості гормонального гомеостазу у жінок 40-55 років після тотальної оваріоектомії (2007)
Булик Т. С. - Вивчення рівнів трофобластичного β1-глікопротеїну та плацентарного α1-мікроглобуліну за фізіологічної вагітності та репродуктивних невдач в ембріональному періоді гестації (2007)
Каліновська І. В. - Особливості матково-плацентарного і плодового кровотоку у вагітних з проявами плацентарної недостатності (2007)
Килихевич С. М. - Структурні особливості плацент від жінок з екстракорпоральним заплідненням і редукцією 1-2 ембріонів, Рябенко О. П., Мілєвський О. В. (2007)
Струк В. Ф. - Використання пасивної імунізації у комплексному лікуванні парвовірусної інфекції у вагітних (2007)
Дмитришин Л. М. - Новітні аспекти застосування озонотерапії в акушерській практиці (2007)
Слободян Л. М. - Результати кардіоінтервалографії у дітей з вегето-судинною дисфункцією, Слободян О. І. (2007)
Коболєв Є. В. - Вплив терапії антиепілептичними препаратами на загальний рівень холестерину, ліпопротеїни високої густини, а також аполіпопротеїни А і В у плазмі крові дітей, які страждають від епілепсІЇ (2007)
Макаренко О. В. - Зміни рухово-емоційного стану під впливом похідних норборнену в умовах ад’ювантного артриту (2007)
Дікал М. В. - Роль факторa некрозу пухлин-альфа в патогенезі тубуло-інтерстиційного синдрому за хронічного нефриту Мазугі, Роговий Ю. Є. (2007)
Слободян О. М. - Морфометричне дослідження панкреатодуоденального органокомплексу в пренатальному періоді онтогенезу людини, Ахтемійчук Ю. Т., Роговий Ю. Є. (2007)
Чарнош С. М. - Порівняльна характеристика трьох експериментальних моделей гіпотиреозу (2007)
Поташнюк І. В. - Соціально-гігієнічні і морально-етичні аспекти формування репродуктивного здоров’я 16-17-річних учнів освітніх закладів (2007)
Павлюст Л. П. - Механізми транспорту іонів в еритроцитах та їх стан за психічних захворювань, Шкаволяк А. В., Лерчук І. Ю. (2007)
Жулкевич І. В. - Перспективи застосування в онкології ліпосомальної форми доксорубіцину – "Ліподокс", Максим’як Г. І., Чишкевич Ю. В., Жильчук В. Є., Сабала П. Г. (2007)
Панасюк О. В. - Результати визначення антимікобактеріальної активності меропенему, Мельник В. П., Панасюк В. О., Петренко О. О. (2007)
Швед М. І. - Особливості структурно-функціонального стану серця у хворих на анкілозивний спондилоартрит, Горська О. В., Козій Н. І. (2007)
Мерецький В. М. - Фітотерапевтичний комплекс "Глюкофіт” як засіб корекції порушень імунного статусу при експериментальному цукровому діабеті (2007)
Волошин П. В. - Диференційні особливості клінічного перебігу гострих порушень мозкового кровообігу у хворих на цукровий діабет залежно від його типу, Пашковська Н. В., Пашковський В. М., Маковійчук А. А. (2007)
Дем’яненко В. В. - Лямбліоз: оцінка методів діагностики лямбліозної інвазії, Шкільна М. І. (2007)
Мальчевська Т. Й. - Циркадність артеріального тиску у хворих з різними формами ішемічної хвороби серця, асоційованої із артеріальною гіпертензією (2007)
Власенко М. В. - Кореляційні зв’язки показників розмірів щитоподібної залози та показників тиреоїдного статусу у підлітків Подільського регіону (2007)
Гутор Н. С. - Антибіотикочутливість штамів мікроорганізмів, виділених від хворих на постекстракційні альвеоліти, Рубас Р. М. (2007)
Гурська В. А. - Результати терапії порушень чоловічого пубертату в умовах йодного дефіциту за модифікованими схемами № 1, 2, 3 (2007)
Гриценко С. Й. - Вплив епросартану на фенофібрату на варіабельність серцевого ритму та дисперсію інтервалу QТ у пацієнтів із післяінфарктним кардіосклерозом, асоційованим із гіперурикемією (2007)
Корнага С. І. - Функції дихання і кровообігу у хворих на туберкульоз легень при лікуванні хіміопрепаратами і преднізолоном (2007)
Олійник Я. В. - Порушення перекисного окислення ліпідів та їх корекція у дітей, хворих на атопічний дерматит (2007)
Ільницька Л. І. - Клініко-біохімічні зрушення при туберкульозі у підлітків в умовах хіміоозонотерапії (2007)
Победьонна Г. П. - Особливості стану імунної системи у хворих на бронхіальну астму різних ступенів тяжкості, Будовська Л. О., Солона О. Г. (2007)
Лисенко Г. І. - Зміни клітинного та гуморального імунітету у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень до та після комплексної медикаментозної терапії з застосуванням препарату "Арбідол”, Ситюк Т. О. (2007)
Колбасина Л. П. - Стан центральних компонентів стрес-реалізовуючої системи у дітей на санаторно-курортному етапі лікування у віддалені терміни при використанні комплексної терапії, Сатаєва Т. П., Зоря Л. Ю. (2007)
Мальована І. В. - Вплив гнійних середніх отитів на обмін сполучнотканинних елементів (2007)
Струк В. Ф. - Концентрація Б-туморнекротичного фактора у сироватці крові вагітних, інфікованих гепатитом G (2007)
Польова С. П. - Лапароскопія – сучасний метод діагностики та лікування гінекологічної патології у дівчаток-підлітків, нфікованих мікобактеріями туберкульозу, Крупенна Ю. В., Сливка В. І. (2007)
Гінчицька Л. В. - Гормонозамісні препарати в комплексному лікуванні постоваріоектомічного остеопорозу (2007)
Чарнош С. М. - Зіставна оцінка вегетативного балансу при різних моделях експериментального гіпотиреозу (2007)
П’ятковський Т. І. - Колонізаційні властивості Aerococcus viridans – основи пробіотика А-бактерин, Климнюк С. І., Кременчуцький Г. М. (2007)
Степанчук В. В. - Структура хроноритмів екскреторної функції нирок у білих щурів впродовж циклу місяця, Магаляс В. М., Роговий Ю. Є. (2007)
Кучма І. Ю. - Імуномодулюючі властивості ліпополісахаридів Bacillus alvei, Лебедєва Н. Ю., Волянська Н. П., Поліщук Н. М., Супрун Е. В. (2007)
Кучма І. Ю. - Ступінь впливу α-фероценілвмісних гетероциклічних сполук на гематологічні показники експериментальніх тварин, Лебедєва Н. Ю., Іщенко Т. І., Волянська Н. П. (2007)
Пороховська Н. В. - Мембранопротекторна та антиоксидантна властивість корвітину при експериментальному імунокомплексному процесі, Никитюк Г. П., Дудаш П. Й., Пороховська З. С. (2007)
Бойків А. Б. - Стан перекисного окиснення ліпідів та активність антиокиснювальної системи у крові щурів з різним типом запальної реакції після введення кардіотоксичної дози адреналіну (2007)
Щепотін І. Б. - Доцільність проведення біопсії пограничних лімфатичних вузлів для прогнозування метастатичного ураження аксилярного колектора у хворих на ранній рак грудної залози, Олійниченко Г. П., Анікусько М. Ф., Чешук В. Є., Захарцева Л. М., Григорук О. В. (2007)
Матюшина Н. М. - Досвід морфологічної діагностики метастазів раку молочної залози у регіонарні лімфатичні вузли, Берзой А. А., Роша Л. Г., Бурлаченко В. П. (2007)
Володько Н. А. - Експресiя цитокінів ЧНП, ТФР-β та глутатіону в зразках раку яєчників, клінічно чутливих або резистентних до дії цисплатину, Ломницька М. І., Черних Ю. Б., Барилка В. А., Біронт Н. В. (2007)
Галайчук І. Й. - Методи діагностики і лікування лімфогенних метастазів у хворих на меланому шкіри, Домбрович М. І., Болюх О. А., Леськів І. М., Николюк В. Д., Загурська Н. О., Бабанли Ш. Р. (2007)
Батюк С. І. - Діагностичні можливості ультразвукового дослідження при метастазах раку прямої кишки в регіонарні лімфатичні вузли, Венгер О. В., Бриндіков Л. М., Табола М. М., Мороз В. А. (2007)
Фільченков О. О. - Молекулярні механізми пухлинного лімфангіогенезу (2007)
Солодянникова О. І. - Радіонуклідний спосіб дослідження стану сторожових лімфатичних вузлів у хворих на рак молочної залози, Смоланка І. І., Сукач Г. Г. (2007)
Угляр Ю. В. - Лактувіт в комплексному лікуванні хворих на колоректальний рак, Шкробот Л. В., Угляр Т. Ю., Гнатюк Р. М., Бельма Л. Т. (2007)
Бабанли Ш. Р. - Клініко-морфологічні фактори метастазування раку шийки матки, Дрижак В. І., Кривокульський Д. Б., Кривокульський Б. Д., Самбор Л. Ф. (2007)
Бабов К. Д. - Пропозиції до проекту концепції розвитку українських курортів, Леонова С. В. (2007)
Мисула І. Р. - Апітерапія в лікуванні первинного остеоартрозу на санаторно-курортному етапі реабілітації, Бакалюк Т. Г., Мартинюк В. І., Чопко Ю. М., Вахновський В. В., Шиманський В. О., Шиманська О. Ф. (2007)
Голяченко А. О. - Реабілітаційні аспекти в практиці сімейного лікаря, Мисула І. Р., Коваль В. Б. (2007)
Голяченко А. О. - Медична реабілітація в санаторних умовах, Мартинюк В. І., Бакалюк Т. Г., Вахновський В. В. (2007)
Гощинський В. Б. - Місце телмісартану у лікуванні хворих із артеріальною гіпертензією та атеросклеротичним ураженням магістральних артерій нижніх кінцівок, Білочицька В. В., Бойчак М. В. (2007)
Гощинський В. Б. - Місце фізіотерапевтичних методів у лікуванні трофічних виразок венозного генезу, Венгер І. К., П’ятничка О. З., Гощинський П. В., Самойлик Т. В. (2007)
Зоря А. В. - Психологічна реабілітація хворих з патологією органів травлення в поліклінічних умовах, Ломакін Є. В., Воронцов О. О., Барладин О. Р. (2007)
Олійник А. М. - Роль сімейного лікаря в формуванні здорового способу життя, Вакуленко Л. О., Барладин О. Р., Лопатка Г. Ф. (2007)
Зоря А. В. - Вплив лазеротерапії на клінічні прояви та лабораторні показники у хворих на хронічний гастродуоденіт, Лісничук Н. Є. (2007)
Вакуленко Л. О. - Застосування глибокого рефлекторно-м’язового масажу для лікування періомартрозу у хворих на шийний остеохондроз, Прилуцька Г. В., Вакуленко Д. В., Лопатка Г. Ф., Янковська Н. М., Прилуцький П. П. (2007)
Воронцова Т. О. - Фізіотерапевтичні аспекти лікування хворих дітей із затримкою фізичного розвитку (2007)
Гнатюк М. С. - Вплив комбінацій циклоферону та етонію на особливості локальних імунних реакцій в слизовій оболонці дванадцятипалої кишки у хворих на первинний хронічний гастродуоденіт, Василюк В. В., Капчак В. О., Василюк В. М. (2007)
Левицька Л. В. - Комплексна терапія з включенням методів акупунктури в реабілітації хворих на постінфарктний кардіосклероз з артеріальною гіпертензією (2007)
Алипова О. Є. - Особливості застосування фізіотерапевтичних методів лікування гастроентерологічних захворювань у осіб похилого віку, Таранюк Л. В., Кривопуст Н. І. (2007)
Боцюк Н. Є. - Деякі аспекти імунореабілітації в практиці сімейного лікаря, Корильчук Н. І., Ясній О. Р., Воронцов О. О., Боровик І. О., Рябоконь С. С., Творко В. М. (2007)
Стародуб Є. М. - Антигелікобактерна терапія. Чи достатньо її для лікування виразкової хвороби?, Дуць Р. П., Шостак С. Є. (2007)
Мяловицька О. А. - Реабілітаційні аспекти ведення хворих на гострий розсіяний енцефаломієліт, Лобанова І. С. (2007)
Федорів Я. Р. - Реабілітація при гіпертонічній хворобі та стенокардії (2007)
Бабінець Л. С. - Порівняльний аналіз альтернативних методів ікування хворих на хронічний панкреатит в амбулаторній практиці, Криськів О. І., Боровик І. О., Семяоніді Л. Д., Ковалевська Л. О., Ониськів Л. С. (2007)
Воронцов О. О. - Медична реабілітація після аборту в практиці сімейного лікаря, Корильчук Н. І., Боцюк Н. Є., Рябоконь С. С. (2007)
Боярчук О. Р. - Можливості використання надвисокочастотної терапії в лікуванні дітей з хронічним гастродуоденітом (2007)
Корильчук Н. І. - Комплексний підхід до корекції гіперінсулінемії, гіперлептинемії та інсулінорезистентності в хворих з абдомінальними типом ожиріння (2007)
Чернобровий В. В. - Гастродуоденальні захворювання: нозологічні та статево-вікові особливості показників експрес-гастро-рН-моніторингу (2007)
Поліщук А. П. - Патологічні зміни тонкої кишки при есенціальній гіпертензії та їх роль в розвитку захворювання (2007)
Копча В. С. - Найближчі й віддалені результати використання імунофану при лікуванні хворих на бешиху, Дорошенко С. В. (2007)
Маруфханов Х. М. - Вплив нестероїдних протизапальних засобів на структуру слизової оболонки дванадцятипалої кишки, Байбеков И. М., Каримов М. Ш. (2007)
Хілько С. С. - Цитохімічні показники активності дегідрогеназ в нейтрофілах периферичної крові кроликів при експериментальному моделюванні механічної жовтяниці та її лікуванні (2007)
Нагірний Я. П. - Денситометричні і ехоостеометричні дослідження в діагностиці репаративного остеогенезу при травматичних переломах нижньої щелепи (2007)
П’ятковський Т. І. - Використання А-бактерину з метою профілактики та лікування опікової інфекції, Климнюк С. І., Бадюк О. Я., Головатий Я. І. (2007)
Кукушкіна М. М. - Ад’ювантні методи лікування хворих з регіонарними лімфогенними метастазами меланоми шкіри, Коровін С. І. (2007)
Гарбузов А. О. - Електронно-мікроскопічне дослідження анаеробних бактерій Bacteroides fragilis, Данилейченко В. В., Рубан В. І. (2007)
Білоокий В. В. - Аналіз популяційного рівня порожнинної мікрофлори товстої кишки за умов експериментального жовчного перитоніту (2007)
Вадзюк С. Н. - Автономна регуляція серцевої діяльності в осіб 15-17-ти років з підвищеним артеріальним тиском, Суслова Н. О. (2007)
Лєбєдєва Т. А. - Вплив глутаргіну та триметазидину на прояви гострого гіпоксичного ушкодження міокарда, спричиненого адреналіном (2007)
Державна програма розвитку архівної справи на 2006-2010 роки (проект) (2005)
Наленч Дарія. - Архівіст - зберігач кіберпростору (2005)
Стемпняк Владислав. - "Colloquia Jerzy Skowronek dedicata" у співпраці з європейськими архівами (1995-2004) (2005)
Матяш Ірина. - "Перша кузня архівного знання в Польщі": феномен "Архейону" (2005)
Крохмаль Анна. - Документи з історії України і польсько-українських відносин у зібраннях полоністичних інституцій (2005)
Мицик о. Юрій. - Чуднівська та Слободищенська битви 1660 р. на сторінках "Віршованої хроніки" (2005)
Папакін Артем. - Документи архівів Республіки Польща до історії польських військових формувань в Україні у 1917-1918 рр. (2005)
Черкаська Наталія. - Документи Браницьких герба "Гриф" з Вишнівця у "магнатських" фондах ЦДІАК України (2005)
Булатова С. - Рідкісні рукописи ХVІІІ ст. з історії класичної археології із зібрання польського короля Станіслава Августа Понятовського у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (2005)
Довбищенко Михайло. - Документи Державного архіву Волинської області до історії Луцької уніатської єпархії у XVIII ст. (2005)
Масіян Наталія. - Полоніка кінця ХІХ - початку ХХ ст. у фондах Держархіву Чернівецької області, Марія Никирса. (2005)
Кузьміна Наталія. - Полоніка 20-30-х рр. ХХ ст. у фондах Державного архіву Хмельницької області., Юрій Олійник. (2005)
Шевченко Сергій. - Письменники-поляки - уродженці Єлисаветградщини (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) (2005)
Савицький Іван. - Ім’я, забуте в Україні: Євстахій Івановський (за документами та свідченнями "усної історії") (2005)
Шепелюк Василь. - Українсько-польські літературні зв’язки в наукових дослідженнях літературознавця Г. Вервеса (за матеріалами ЦДАМЛМ України) Українсько-польські культурні зв’язки: Анотований реєстр документів ЦДАМЛМ України (2005)
Роговий Владислав. - Організація допомоги українському студентству в Польщі на початку 20-х рр. ХХ ст., Володимир Сергійчук. (2005)
Бондар Віталій. - Українські переселенці з Польщі на теренах Запорізької області в 1944-1946 рр. (оригінальні документи з фондів Держархіву Запорізької області), Олена Величко. (2005)
Кузовова Наталія. - Документи з історії українських переселенців із Польщі у фонді Херсонського обласного комітету КП(б)У (1944-1947) (2005)
Ємельянова Тетяна. - Кінофотодокументи ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного про українсько-польські наукові та культурні зв’язки (2005)
Клименко Тетяна. - Умань за часів Потоцьких: документальна замальовка (2005)
Пам’яті Юрія Данилюка (2005)
Боряк Геннадій. - Викрадення архівних документів: "український досвід", висновки, уроки (2005)
Купчинський Олег. - Неавтентичні акти та документи Галицько-Волинського князівства ХІІІ - першої половини ХІV ст. (2005)
Папакін Георгій. - Розвиток архівознавства і документознавства в Національній Академії наук України: науково-інформаційна та едиційна діяльність Інституту рукопису та Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1992-2005) (2005)
Макієнко Олексій. - Листування Олександра Русова з Олександром Лашкевичем (2005)
Безручко Олександр. - Невідомі документи ЦДАМЛМ України до біографії Олександра Довженка (2005)
Кураєв Олексій. - Матеріали щодо політики Відня в українському питанні 1905-1918 рр. у Державному архіві Австрії: оптимізація пошуку та джерелознавчого аналізу (2005)
Виговський Микола. - Документи ЦДАВО України про керівний склад культурно-освітніх установ (2005)
"...Відношу себе до фахових архівістів". На запитання редакції відповідає генеральний директор Українського культурного центру в Москві Володимир Мельниченко (2005)
XXXVIII Міжнародна конференція Круглого столу архівів (CITRA) (2005)
Звіт про архіви у розширеному Євросоюзі. План дій щодо поглиблення архівного співробітництва в Європі, розроблений Групою національних експертів з архівів держав - членів ЄС, організацій та органів Євросоюзу на замовлення Ради ЄС (2005)
Захист архівних зібрань від крадіжок. Звіт до Європейського бюро національних архівів про семінар, що відбувся у Стокгольмі 8-9 вересня 2005 р. (2005)
Кентій Анатолій. - "Витримати і ще раз витримати" (Невідомий документ з історії ОУН у фондах ЦДАГО України) (2005)
Матеріали до Каталога виставки документів Національного архівного фонду України (2005)
Покажчик матеріалів, видрукуваних в "Архівах України" 2005 року (2005)
Архіви України-2005: "Великий перелом"? Текст доповіді Голови Держкомархіву України (2006)
Купчинський Олег. - Історіографія публікацій і досліджень документальних матеріалів Галицько-Волинського князівства (Загальний огляд) (2006)
Литвинова Т. - Папери родини Полетик в архівосховищах України та Росії (2006)
Горовий В. - Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1992-2006): етапи становлення (2006)
Новохатський Костянтин. - Гуманітарна місія архівів та реформування архівної справи в Україні (2006)
Гернович Тетяна. - Проблема архівної реституції в сучасному національному законодавстві (Порівняльний аналіз національних традицій Білорусі, Росії, України та Польщі) (2006)
Рудюк Володимир. - Адаптація класифікації електронних ділових документів для використання в мережі Інтернет (2006)
Крячок Микола. - З епістолярію Гната Хоткевича (2006)
Старовойтенко Інна. - "Історія України-Русі" М. Аркаса у листах автора до В. Доманицького (2006)
Чорна Людмила. - Розвиток природоохоронних ідей у період діяльності українських національних урядів (1917-1919) (2006)
Слюдикова Тетяна. - Документи державних архівів м. Києва до біографії Володимира Антоновича (2006)
Ткаченко Вікторія. - Документи ЦДАВО України з історії становлення українського кінематографа (2006)
Барановська Наталія. - Архівні джерела вивчення Чорнобильської катастрофи (2006)
Алєксєєва-Процюк Діана. - Документи центральних державних архівів України про утримання та працевикористання іноземних військовополонених й інтернованих в Українській РСР у 1939-1953 рр. (2006)
Яременко Вікторія. - Склад та організація персоналу Головної робочої групи України Айнзацштабу рейхсляйтера Розенберга в 1942-1943 рр. (за матеріалами ЦДАВО України) (2006)
Себта Тетяна. - Українiка в Берлiнськiй державнiй бiблiотецi Пруcської культурної спадщини та Федеральному архiвi в Берлiнi (2006)
XXXIX Міжнародна конференція Круглого столу архівів (2006)
Рекомендації Ради Європейського Союзу від 14 листопада 2005 р. щодо пріоритетних дій, спрямованих на активізацію співпраці в архівній справі в Європі (2005/835/EC) (2006)
Боряк Геннадій. - Крадіжки в архівах і національна архівна спадщина: сучасні загрози та світовий досвід запобігання втратам (2006)
Виборча документація: давня проблема (2006)
Львівські архіви, 1946 р.: "Червоноармійці курсів військових кухарів... викрали частину документальних матеріалів і майно облдержархіву" (2006)
"...Площадь 2-го этажа… Горсовет отобрал у архива" (2006)
Гісцова Любов. - Харківський історичний архів: 1880-1943 (2006)
Папакін Георгій. - Невідомий щоденник Павла Скоропадського періоду російсько-японської війни 1904-1905 рр. (2006)
Безручко Олександр. - Незнаний лист Олександра Довженка до Станіслава Косіора (2006)
Бездрабко Валентина. - Збагачення генеалогії досліджень "невідомого нам ХІХ століття" (2006)
Мєшков Д. - Конфіскація та повернення німецьких архівів (2006)
Іщук Анжела. - Презентація архівного фонду Соціалістичної партії в ЦДАГО України (2006)
Пам'яті Омеляна Пріцака (2006)
Пам'яті Валерія Волковинського (2006)
Пам'яті Надії Світличної (2006)
Ірена Ядвіґа Сулковська-Курась (2006)
Пам'яті вчителя - Миколи Ковальського (2006)
До наших читачів (Переднє слово головного редактора) (2008)
Андрієвська Лариса. - Відзначення 90-річчя створення в Україні системи державних архівних установ (2008)
Про відзначення працівників архівних установ України з нагоди 90-річчя створення вітчизняної архівної системи (2008)
Матяш Ірина. - Проекти архівної реформи: основні положення та спроби втілення (2008)
Клименко Тетяна. - Створення мережі архівних установ на Черкащині у 1919–1937 рр. (2008)
Ходоровський Михайло. - Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України: історія, джерельна база, сьогоднішні реалії (2008)
Ємельянова Тетяна. - Невідомі сторінки історії Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного (2008)
Лавренюк А. - Центральний державний електронний архів України: пошук відповідей на виклики часу (2008)
Лихолоб Н. - Центральний державний архів зарубіжної україніки: перші кроки (2008)
"Головна справа життя....”: Інтерв’ю з Олександром Мітюковим (2008)
Киструська Ніна. - "...В кінці червня (2008)
Пиріг Руслан. - "...Відтинок моєї долі” (2008)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського