Фірстов С. - На шляху до створення єдиного європейського дослідницького простору, Бордюк Є., Левіна Д., Патрах Т., Чернишев Л. (2002)
Буравльов Є. - Важелі екологічно безпечної політики : розробка алгоритму комплексного аналізу соціально-економічних систем, Стогній В. (2002)
Бевзенко Л. - Соціальні зміни у дзеркалі самоорганізаційного моделювання (2002)
Гончарук В. - Знесолена вода і життєдіяльність організмів, Архипчук В. (2002)
Куликова Л. - Проект антропологічно зорієнтованої історії : історико-педагогічна спадщина М. В. Гоголя (2002)
Голобородько Я. - "…Я всеодно буду відбивати і освітлювати національну проблему…" : світоглядний стрижень Миколи Куліша (2002)
Богданов В. - Нові підходи в керуванні процесами електронно-променевого зварювання (2002)
Трахтенберг І. - Шляхетне служіння покликанню : академіку Ю. І. Кундієву — 75 років (2002)
80-річчя академіка НАН України І. І. Ляшка (2002)
70-річчя члена-кореспондента НАН України І. Д. Войтовича (2002)
МААН аналізує стан науки та освіти в країнах — учасницях СНД (2002)
Шеляг-Сосонко Ю. - Як відновити баланс екосистеми?, Мовчан Я., Вакаренко Л., Дубина Д. (2002)
Злупко С. - Наука про органічний розвиток людини і довкілля : передумови виникнення екогомології (2002)
Большаков В. - Самоорганізація матеріалів: науковий факт чи фантом?, Дубров Ю. (2002)
Малиновський Б. - Пророк у своїй Вітчизні : 2 листопада - 100 років від дня народження С. О. Лебедєва (2002)
Іваненко Л. - "МЭСМ": відлуння у США (2002)
Патон Б. - Стела Корольова. Замовлення на машину контактного захворювання труб (2002)
Кондратик Л. - Взаємодія політики і релігії : теоретична спадщина В'ячеслава Липинського (2002)
Лозинський М. - Присвячено видатному хіміку : Міжнародний науковий симпозіум з нагоди 100-річчя від дня народження академіка О. В. Кірсанова (Київ, 21-23 серпня 2002 р.) (2002)
Антибіотичні властивості бактерій (2002)
Сміттєпереробка на… коксохімічних заводах (2002)
Утилізація розливів аміаку (2002)
Дешеве тепло для метро (2002)
Рецепт "оздоровлення" шиферу (2002)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Б. П. Мацелюха (2002)
Гайдай Т. - Теоретичний спадок вітчизняного економіста у загальносвітовому контексті : Горкіна Л. П. М. І. Туган-Барановський в економічній теорії та історії. - К.: ІЕ НАН України, 2001. - 268 с. (2002)
Дорогунцов С. - Освітня сфера в інформаційному суспільстві, Куценко В. (2002)
Кундієв Ю. - Біоетика — новий ступінь інтеграції природничих і гуманітарних наук, Дембновецький О., Чащин М., Рудий Р. (2002)
Захарченко В. - Суспільно-економічні трансформації і "осьовий час" промислового розвитку (2002)
Поджарський М. - Конфлікт цивілізацій (2002)
Караульна Н. - Духовність: сфера сутності чи існування людини? (2002)
Буркинський Б. - Транспортні проблеми Українського Придунав'я (2002)
Лисенко О. - Пізнаючи Землю і Космос : академіку НАН України Е. В. Соботовичу — 75 (2002)
Корсунь А. - Ім'я земне і небесне : 21 листопада - 100 років від дня народження О. І. Казимирчак-Полонської (2002)
80-річчя академіка НАН України Ф. Б. Гриневича (2002)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Є. Л. Кордюм (2002)
60-річчя члена-кореспондента НАН України Б. В. Буркинського (2002)
Генетична модифікація рослин — об'єктивний етап у розвитку науки (2002)
Не тільки науковий пошук, а й стратегія патентування : виступ академіка НАН України Ю. Ю. Глеби (2002)
Поплавська Ж. - Економіко-філософські аспекти людського капіталу, Поплавський В. (2002)
Соснін О. - Важлива складова національної безпеки : проблеми захисту науково-технічної інформації (2002)
Шпак А. - Ім'я, яке назавжди залишиться в історії науки (2002)
Багнюк В. - Водно-меліоративні реалії України, Мовчан Я., Цивінський Г. (2002)
Кримський С. - Феномен мудрості у творчості Григорія Сковороди : до 280-річчя від дня народження українського мислителя (2002)
Іваненко Л. - Будинок, де живе дух утвердження : до 75-річчя Будинку вчених НАН України (2002)
Шемшученко Ю. - Гетьман України — президент Російської академії наук, Акуленко В. (2002)
90-річчя академіка НАН України В. П. Васильєва (2002)
80-річчя академіка НАН України В. М. Кошлякова (2002)
70-річчя члена-кореспондента НАН України С. Д. Крижицького (2002)
60-річчя члена-кореспондента НАН України А. А. Халатова (2002)
Трахтенберг І. - Данина пам'яті вченого : Антомонов Ю. Г. Воспоминание об эволюции тонкой материи. - Ужгород: РИО, 2001; Биоэкомедицина. Единое информационное пространство. - К.: Наук. думка, 2001. (2002)
Злупко С. - Розвиток природознавства в Україні і шори старих стереотипів : Павленко Ю. В., Руда О. П., Хорошева С. А., Храмов Ю. О. Природознавство в Україні до початку ХХ ст. в історичному, культурному та освітньому контекстах. - К.: Академперіодика, 2002. - 420 с. (2002)
Підготовка до відзначення 150-річчя від дня народження Івана Франка (2003)
Електрофізичні радіаційні технології (2003)
Завдання у галузі корозії та протикорозійного захисту (2003)
Блер Т. - Про значення науки : промова прем'єр-міністра Великої Британії у Королівському товаристві Великої Британії 23 травня 2002 року (2003)
Сергієнко І. - Сучасна математика — поєднання дедуктивного та індуктивного підходів, Гупал А. (2003)
Поліщук Л. - Сімейний раковий синдром: вирок чи засторога? (2003)
Зубаков В. - Аспекти екогеософської парадигми (2003)
Амосов М. - Кілька принципових питань (2003)
Торжевська Г. - Не експеримент, а життя (2003)
Ворона П. - Українські сторінки в біографії "головного ядерника" : 12 січня - 100 років від дня народження І. В. Курчатова, Вишневський І. (2003)
Голобородько Я. - Аристократ філологічної думки : 4 грудня - 150 років від дня народження Дмитра Овсянико-Куликовського (2003)
Ситенко Ю. - Неевклідова геометрія в сучасній фізиці : третя міжнародна конференція (м. Тиргу-Муреш, Румунія, 3-6 липня 2002 р.), Іоргов М. (2003)
Костерін С. - Імені видатного біохіміка : IV Парнасівська конференція (Вроцлав, Польща, 15-17 вересня 2002 р.) (2003)
80-річчя академіка НАН України О. М. Лук'янової (2003)
70-річчя академіка НАН України Ю. Р. Шеляга-Сосонка (2003)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. О. Боброва (2003)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. М. Огенка (2003)
Долішній М. - Актуальне видання з української регіоналістики : Янукович В. Социально-экономическое развитие региона: проблемы, пути решения. - К.: Наук. думка, 2002. - 348 с.), Злупко С. (2003)
Коштовні метали випускає завод (2003)
Оновлений "Булат" (2003)
Целюлозу "варять" із пшениці (2003)
За новітньою технологією (2003)
Фізичні поля і здоров'я (2003)
Укази Президента України "Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2002 року" (2003)
Указ Президента України "Про присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2002 року" (2003)
Проблеми Карпатської гірської геосоціосистеми (2003)
Єремєєв В. - Регіональні аспекти глобальної зміни клімату, Єфімов В. (2003)
Похмурський В. - Протикорозійний захист металофонду України (2003)
Адаменко С. - "Несиловий" метод керованого нуклеосинтезу (2003)
Лем С. - На роздоріжжях інформатики (2003)
Ральчук О. - Інформаційне суспільство: між ейфорією спокус та законами універсуму : заглиблюючись у світ "антиідеалів" Станіслава Лема (2003)
Ситник К. - Він бачив через століття : 12 березня - 140 років від дня народження В. І. Вернадського, Багнюк В. (2003)
Український вчений - лауреат премії Наукового комітету НАТО (2003)
Шевера М. - Екологія міського природного середовища : V міжнародна конференція "Антропізація навколишнього середовища малих поселень. Флора і рослинність" (Ужгород, Кострино, 16-18 травня 2002 р.), Протопопова В., Губарь Л. (2003)
Кручинін С. - Сучасні проблеми надпровідності : Міжнародна конференція (Ялта, 9-14 вересня 2002 р.) (2003)
Кераміка для техніки (2003)
Жирні кислоти з мікроводоростей (2003)
Біокоректори із злаків (2003)
Світло для грацілярії (2003)
Йодована спіруліна (2003)
Нове "амплуа" зміїної отрути (2003)
"Антикорозійні" відходи (2003)
Радіоктивність — у шлаки (2003)
Пам'яті В. О. Єфімова (2003)
Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених Національної академії наук України 2002 року (2003)
Звітує Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля (2003)
Кримський С. - Наука як феномен цивілізації (2003)
Кундієв Ю. - Професійна захворюваність в Україні : соціально-економічний та гігієнічний аспекти, Нагорна А. (2003)
Гвоздяк П. - За принципом біоконвеєра : біотехнологія охорони довкілля (2003)
Габович О. - Гіркі плоди фальсифікацій у науці (2003)
Міжакадемічне співробітництво країн Чорноморського регіону (2003)
Костерін С. - Рубежі біохімічної науки : VIII Український біохімічний з'їзд (Чернівці, 1-3 жовтня 2002 р.) (2003)
Бродин М. - Актуальні проблеми теоретичної фізики : Міжнародна конференція, присвячена 90-річчю від дня народження О. С. Давидова (Київ, 9-15 грудня 2002 р.), Антонченко В. (2003)
Дубина Д. - Ю. Д. Клеопов та сучасна ботанічна наука : Міжнародна наукова конференція (Київ, 10-12 листопада 2002 р.), Куземко А., Протопопова В., Шевера М., Шеляг-Сосонко Ю. (2003)
Онопрієнко В. - Наука і наукознавство в умовах соціально-економічних реформ : Міжнародна конференція (Москва, 20-22 листопада 2002 р.), Попович О. (2003)
Павловський В. - Сьогодення крізь призму філософії (2003)
Бережной Ю. - Ядерна фізика в Україні : Ю. Ранюк. Лабораторія № 1. Ядерна фізика в Україні. - Харків: Акта, 2001. - 590 с. (2003)
Щит від біокорозії (2003)
"Мисливці" за глюкозою (2003)
Увага! Новий бур'ян (2003)
Радіоактивні "ласощі" для грибів (2003)
На вітчизняній сировині (2003)
Сонячні установки для котелень (2003)
90-річчя академіка НАН України О. Г. Івахненка (2003)
80-річчя академіка НАН України О. С. Космодаміанського (2003)
70-річчя академіка НАН України П. С. Кислого (2003)
70-річчя академіка НАН України О. С. Онищенка (2003)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Л. В. Черкесова (2003)
Звітує Карадазький природний заповідник НАН України (2003)
Інтелектуальний капітал — найважливіший ресурс нації : виступи Б. Патона, А. Наумовця, Ю. Пахомова на Інтелектуальному форумі України (2003)
Інтелект нації — на службу суспільству : звернення учасників Інтелектуального форуму України (2003)
Ситенко Ю. - Система неперервної освіти для обдарованої молоді, Авраменко В., Шадура В. (2003)
Гродзинський Д. - Перспективи використання та утримання радіаційно уражених земель, Дембновецький О., Левчук О. (2003)
Кордюм В. - Еволюція вірусів : спроба нелінійного прогнозу (2003)
Сергієнко М. - Парадокси людського ока, Молебний В. (2003)
Вовканич С. - "ДІМ" нації і глобалізаційні тенденції : соціогуманістична компонента стратегії розвитку України (2003)
Амоша О. - На "перехресті" економіки і права (2003)
70-річчя члена-кореспондента НАН України О. В. Мишанича (2003)
Олійник Я. - Новий погляд на звичні речі : С. Дорогунцов, А. Ральчук. Управление техногенно-экологической безопасностью в контексте парадигмы устойчивого развития: концепция системно-динамического решения. - К.: Наук. думка, 2002. - 200 с. (2003)
Злупко С. - "Економічна енциклопедія" та українські економісти : Економічна енциклопедія/ Відповідальний редактор С. В. Мочерний. - Київ: Видавничий центр "Академія". - Т. 1, 2000. - 863 с.; Т. 2, 2001. - 847 с.; Т. 3, 2002. - 952 с. (2003)
Рижко Л. - Наукова творчість як феномен людської діяльності : А. Юревич. Социальная психология науки. - СПб.: Изд-во РХГИ, 2001. - 352 с. (2003)
Пам'яті О. Ю. Ішлінського (2003)
Теремко В. - Відкритість до змін як ключова умова стабільності видавництва (2012)
Булах Т. - Роль соціальної реклами в підвищенні збуту видавничої продукції (2012)
Ракушина М. - "Історія Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 1965—1991" очима ветерана (2012)
Кочупалова В. - Книги України в дзеркалі бібліографії (за матеріалами державного бібліографічного покажчика "Літопис книг" за 2010—2011 рр.), Клюшніченко О. (2012)
Ісаєнко О. - Комплексне інформаційне обслуговування віддалених користувачів НБУВ: концепція, регламентувальна документація, Каліберда Н. (2012)
Колесникова Т. - Впровадження інноваційної моделі бібліотеки університету як чинник глибокої інтелектуалізації бібліотечної професії (2012)
Іващенко Н. - Джерельна база ветеринарної імунобіології (2012)
Каїді В. - Електронне видання як інструмент підвищення якості дистанційної освіти (2012)
Цибенко І. - Українська періодика у творчому житті Михайла Грушевського (2012)
Тихоненко О. - Різноманіття образотворчих видань 1933—1935 років (2012)
Шейко В. - Харківська наукова школа книгознавства, бібліотекознавства та бібліографознавства: система комунікаційних зв'язків, Кушнаренко Н., Соляник А. (2012)
Біличенко О. - Соціальне функціонування масової літератури в загальній системі текстів (2012)
Терещенко К. - Свято книги завжди з нами (за матеріалами ЗМІ) (2012)
Сенченко М. - Пам'яті Маргарити Семенівни Ракушиної (2012)
Єгоров І. - "Стратегія запозичень" і розвиток науки, Попович О., Соловйов В. (2003)
Резніков О. - Превентивна нейроендокринологія: час збирати каміння (2003)
Новіков М. - На рівні світових досягнень (2003)
Вербицький А. - Електроніка органічних матеріалів, Верцімаха Я., Курик М. (2003)
Богданов В. - Важлива складова надійності залізничного транспорту : нове у системі моніторингу рейок і коліс (2003)
Фірстов С. - Рамкові програми Євросоюзу в контексті створення єдиного наукового європейського простору, Левіна Д., Патрах Т., Чернишев Л. (2003)
Ситник К. - Ноосфера: міфи і реальність (2003)
Дідух Я. - В. І. Вернадський і сучасна екологія (2003)
Вишневський І. - "Він був не лише видатним науковцем, а й інженером з великої літери" : до 100-річчя від дня народження А. П. Александрова, Ворона П. (2003)
Хідекелі А. - Алмаз "Академік Б. Є. Патон" (2003)
70-річчя академіка НАН України В. Г. Манжелія (2003)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Є. І. Паталахи (2003)
Созінов О. - Влада і наука: від патерналізму до партнерства (2005)
Маліцький Б. - Академічна наука: традиції і відповіді на нові виклики (2005)
Алєксєєв А. - Новітні технології — надійний ключ до надр (2005)
Дідух Я. - Сучасні підходи до класифікації біотичних об'єктів (2005)
Звітують Морський гідрофізичний інституту й Інститут біології південних морів ім. О. О. Ковалевського (2005)
Про діяльність Океанологічного Центру НАН України (2005)
Звітує Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського (2005)
Академік Б. Є. Патон — лауреат премії "Тріумф" (2005)
Керча Ю. - Сьогодні і завтра полімерів : десята Українська конференція з високомолекулярних сполук (Київ, 12-14 жовтня 2004 р.) (2005)
Таньшина А. - Незгасимий світоч знань (2005)
Ковтун Г. - Вирок для "відпрацьованих" білків. Сумнозвісний діоксин. Молекула задоволення (2005)
80-річчя академіка НАН України М. Г. Находкіна (2005)
60-річчя члена-кореспондента НАН України М. С. Слободяника (2005)
Крейн І. - Україна: метавиклик — метавибір (2005)
Енергоблокам — друге життя (2005)
Ковтун Г. - Альтернативні моторні палива (2005)
Плаксін С. - Гібридні енергосистеми, Шкіль Ю., Юрко В. (2005)
Паталаха Є. - Цунамі в Індійському океані: геодинаміка й уроки для України, Трегубенко В. (2005)
Світовий лідер фундаментальної освіти. Московському державному університету ім. М. В. Ломоносова - 250 років (2005)
"Московський університет — наша спільна гордість і слава" : виступ президента МААН академіка НАН України Б. Є. Патона на урочистостях з нагоди 250-річчя МДУ ім. М. В. Ломоносова (2005)
Козирський В. - Сповнене праці життя : до 160-річчя від дня народження Івана Пулюя, Рокіцький О., Шендеровський В. (2005)
Куликова Л. - Портретна галерея вчених-візантійців (2005)
70-річчя академіка НАН України І. М. Неклюдова (2005)
70-річчя члена-кореспондента НАН України М. Д. Глинчук (2005)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. В. Васильєва (2005)
60-річчя члена-кореспондента НАН України О. О. Ключникова (2005)
60-річчя члена-кореспондента НАН України О. Я. Савченка (2005)
Павленко Ю. - Структура глобальної цивілізації (2005)
Звітує Інститут програмних систем (2005)
Звітує Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка (2005)
Для комплексної модернізації комунальної енергетики (2005)
Комісаренко С. - "Не мислю життя без науки..." : академіку НАН України М. Ф. Гулому — 100 років (2005)
Буравльов Є. - Науково-технологічна безпека України у контексті глобалізації, Стогній В. (2005)
Микитенко В. - На чому базується енергетична безпека держави (2005)
Гончарук В. - Комплексна оцінка якості фасованих вод, Архіпчук В., Терлецька Г., Корчак Г. (2005)
Кононов Ю. - Скарби і таємниці морського дна : академіку НАН України Є. Ф. Шнюкову — 75, Орловський Г. (2005)
Селігей П. - Флагман українського мовознавства : до 75-річчя Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України (2005)
Ковтун Г. - Невичерпні можливості каталізу (2005)
80-річчя академіка НАН України І. І. Чебаненка (2005)
70-річчя академіка НАН України І. М. Коваленка (2005)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. Д. Присяжного (2005)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. А. Макари (2005)
60-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. І. Якименка (2005)
Боряк Г. В. - Документальні ресурси національної і державної спадщини України: бібліографічна, кодикографічна та археографічна "україніка" (сфери дії і розмежування понять) (1996)
Голобуцький П. В. - Проблеми створення сучасної моделі національної бібліографії (1996)
Півторак Г. П. - Києворуська писемність ХІ–ХІІІ ст. як джерело дослідження історії східнослов’янських мов (1996)
Гнатенко Л. А. - Графіко-орфографічні особливості староукраїнського узусу в правописі конфесійних рукописних пам’яток останньої чверті XIV – першої чверті XVII ст. (1996)
Горенко Л. І. - Щоденники Я. Марковича та М. Ханенка як джерело вивчення музичного побуту гетьмансько-старшинського середовища першої половини XVIII ст. на Україні (1996)
Сергеева И. А. - Русско-еврейская периодическая печать на Украине во второй половине XIX – начале ХХ в. (по материалам собрания еврейских рукописей и печати ЦНБ им. В. И. Вернадского НАН Украины), Горшихина О. Ю. (1996)
Шаріпова Л. В. - Хроніка королів Англії від Вільгельма Завойовника до Георга ІІ: визначення прагматичної спрямованості тексту (1996)
Таланчук О. - Одарка Володимирівна Романова (ще одна сторінка нашої напівзабутої історії) (1996)
Василенко В. Н. - Восточный источниковедческий аспект автографов Циприана Камиля Норвида (1996)
Булатова С. О. - Рукописи Collectio regia в фондах Института рукописей ЦНБ им. В. И. Вернадского НАН Украины (1996)
Юхимець Г. М. - Колекція офортів Лева Михайловича Жемчужникова у фондах ЦНБ ім. В. І. Вернадського НАН України (1996)
Киржаев С. Н. - Фонд Н. П. Баллина в Институте рукописей ЦНБ им. В. И. Вернадского НАН Украины (1996)
Сажин А. Е. - Архівні матеріали кінорежисера та театрального діяча П. Т. Долини (1996)
Терещенко К. П. - Фонд Олексія Петровича Новицького (1996)
Воронкова Т. І. - Олександр Тихонович Дзбановський (1870–1938) (1996)
Волкова Т. Ф. - Усть-Цилемский список повести о табаке (1996)
Матяш І. Б. - "Первісне громадянство” – перший науковий етнографічний часопис в Україні 20-х років ХХ ст. (за матеріалами архівного фонду) (1996)
Степченко О. П. - З історії бібліотечної справи в Україні: Микола Баллін про реорганізацію бібліотечної діяльності в Харківському університеті (1883–1884 рр.) (1996)
Новикова Г. М. - Микодеструкция произведений графики (1996)
Дубровіна Л. А. - Визначний здобуток української історичної науки (Мацюк О. Я. Історія паперу в Україні. – К., 1995. – 186 с.) (1996)
Глазко В. - Чорнобиль: новий погляд на вплив малих доз, Глазко Т. (2005)
Дружина М. - Радіаційні ураження і радіопротектори, Мойсеєв А., Лепська А., Гриневич Ю. (2005)
Крупка Ю. - Ядерна енергетика: аргументи pro і contra (2005)
Як оптимізувати діяльність НАН України (2005)
Сучасні проблеми зоології (2005)
Ковтун Г. - Що робити з фундаментальною наукою? (2005)
Дука Г. - Організація науки та інноваційного процесу на пострадянському просторі: молдавський досвід (2005)
Гвоздяк П. - Біологічні аномалії води, або Чотири запитання для обміркування (2005)
Адамчук-Чала Н. - Феномен існування двох екологічних форм частухи подорожникової : Alisma plantago-aguatica L. (2005)
Таньшина А. - Засновник школи плазмової електроніки : пам'яті Я. Б. Файнберга (2005)
Дротянко Л. - Вища освіта як цивілізаційний чинник : Артемчук Г. І., Попович В. В., Січкаренко Г. Г. Вища школа України: реальність і тенденції розвитку. - Київ: Ленвіт, 2004. - 176 с., Онопрієнко В. (2005)
Вовканич С. - "ПРОГРЕС" і вдосконалення містобудівних систем : Габрель М. М., Просторова організація містобудівних систем. - К.: Видавничий дім А.С.С., 2004. - 400 с. (2005)
60-річчя академіка НАН України В. І. Гейця (2005)
Дорогунцов С. - На вістрі цивілізаційних проблем, Ральчук О. (2005)
Онопрієнко В. - Міжнародний рейтинг української науки (2005)
Шестопалов В. - Підземні води як стратегічний ресурс, Лялко В., Гудзенко В., Дробноход М., Огняник М., Руденко Ю., Ситников А., Скальський О., Сухоребрий А., Яковлєв Є. (2005)
Абросимова С. - Нестор Запорізької січі : до 150-річчя Д. І. Яворницького (2005)
Голобородько Я. - Концепти війни і моря у прозі Костянтина Кудієвського : до 60-річчя Перемоги (2005)
Щербань Т. - Фундатор наукового слов'янознавства : до 190-річчя В. І. Григоровича (2005)
80-річчя академіка НАН України М. Г. Чумаченка (2005)
80-річчя академіка НАН України Ю. М. Березанського (2005)
60-річчя академіка НАН України В. М. Локтєва (2005)
70-річчя члена-кореспондента НАН України О. А. Летичевського (2005)
Ситник К. - Глобальне потепління: внесок атомної енергетики, Багнюк В. (2005)
Загородній А. - Грід ― нова інформаційно-обчислювальна технологія для науки, Зінов’єв Г., Мартинов Є., Свистунов С., Шадура В. (2005)
Звітує Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні (2005)
Фінансові стимули для молодих учених (2005)
Гриценко В. - Суспільство в інформаційну епоху: реалії і перспективи розвитку (2005)
Болотін Ю. - Шумова діагностика атомних реакторів : аналіз інформаційних потоків, Шепелєв А., Пономаренко Т., Юрченко Л. (2005)
Одрін В. - Технологія наукової і технічної творчості: нова наука та високоінтелектуальна інформаційна метатехнологія (2005)
Костерін С. - Школа для молодих біохіміків : п’ята Парнасівська конференція (Київ, 26-29 квітня 2005 р.) (2005)
Повпред україністики в Башкортостані (2005)
Романюк В. - Антична культура у середній школі: ретроспекція і сьогодення : Л. Б. Куликова. Классическая греко-римская мифология в структуре школьного исторического образования. - К.: Університетське видавництво "Пульсари", 2004. - 376 с. (2005)
70-річчя члена-кореспондент НАН України Г. П. Півторака (2005)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. Г. Кузнецова (2005)
Про підсумки звітного періоду та основні завдання НАН України : доповідь президента НАН України академіка НАН України Б. Є. Патона на сесії Загальних зборів НАН України (12 травня 2005 року) (2005)
Томенко М. В. (2005)
Скопенко В. В. (2005)
Березанський Ю. М. (2005)
Мельничук Д. О. (2005)
Кунцевич В. М. (2005)
Захараш М. П. (2005)
Стогній Б. С. (2005)
Варюхін В. М. (2005)
Бойко В. М. (2005)
Буркинський Б. В. (2005)
Амоша О. І. (2005)
Звітують відділення (2005)
Вручено золоті медалі імені В. І. Вернадського (2005)
90-річчя академіка НАН України П. Т. Тронька (2005)
60-річчя академіка НАН України О. О. Кришталя (2005)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В. В. Акуленка (2005)
70-річчя члена-кореспондента НАН України О. Є. Божка (2005)
60-річчя члена-кореспондента НАН України А. О. Чикрія (2005)
50-річчя члена-кореспондента НАН України Т. І. Гундорової (2005)
Самойленко Г. - Знаний науково-просвітницький осередок у Ніжині, Самойленко О. (2005)
Пам’яті К. Б. Яцимирського (2005)
Ковальчук Г. І. - Доля репресованих директорів Всенародної бібліотеки України у 20–30-х роках (1998)
Матусевич В. В. - Науково-дослідна комісія бібліотекознавства та бібліографії Всенародної бібліотеки України: завдання й напрями діяльності (1925–1929) (1998)
Гнатенко Л. А. - Є. О. Ківлицький – подвижник Всенародної бібліотеки України, Кучинський М. В. (1998)
Каліберда Н. Ю. - Система обслуговування у Державній публічній бібліотеці УРСР (1948–1965) (1998)
Стоян Ф. В. - Розвиток концепції поняття "українська книга” в бібліографічному та історико-культурологічному аспектах, Франчук Є. І. (1998)
Захарова Н. Б. - Виставочна діяльність Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (до 80-річчя НАН України) (1998)
Пуцько В. Г. - Київський рукопис французької королеви Анни (1998)
Запаско Я. П. - Нотатки з історії українського рукописного мистецтва (1998)
Зінченко С. В. - Унікальний вид інтролігаторства (іконопис на українських книжкових оправах) (1998)
Кръстанов Тр. - Четиво в Чест на Св. Димитър Солунски Лука 12: 2–12 в "Българския ватикански палимпсест” Codex vatican. gr. 2502 (1998)
Андрушко В. А. - Ареопагитики в средневековой греко-славянской и западноевропейской традиции (1998)
Мицик Ю. А. - Кілька документів до історії козацько-татарського союзу 1625 року та православної церкви в Україні (1998)
Матяш І. Б. - Джерела до історії архівної освіти в Україні 20–30-х років ХХ ст. у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1998)
Ходоровський М. Д. - До проблеми вивчення масонського руху в Україні XVIII ст. (джерелознавчий аспект) (1998)
Сохань С. В. - Огляд архіву митрополита Платона (1998)
Шуміліна О. А. - Творча спадщина Івана Домарацького (за матеріалами київської рукописної пам’ятки української партесної музики), Гнатенко Л. А. (1998)
Фрис В. Я. - Українська рукописна книга XVI – першої половини XVII ст.: проблема репрезентативності та відтворення цілісності (1998)
Гончаренко М. І. - Біографічні матеріали на сторінках журналу "Архітектура Радянської України". Спроба класифікації (1998)
Ціборовська-Римарович І. О. - Бібліотека Вишневецького замку та її книжки у Відділі стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1998)
Рукавіцина-Гордзієвська Є. В. - Бібліотека київського митрополита Євгенія Болховітінова (1998)
Булатова С. О. - Обзор изданий второй половины XVI века книжного собрания Яблоновских (1998)
Чернухін Є. К. - Книжкова спадщина греків України (Монастир Св. Катерини в Києві) (1998)
Голобуцький П. В. - Українсько-білоруський рід Хрептовичів (Хребтовичів) в історичних подіях XV – початку XVIII ст. (1998)
Мяскова Т. Є. - Заснування та комплектування Бібліотеки Університету св. Володимира (1834–1841) (1998)
Сергієнко І. - СКІТ — український суперкомп’ютерний проект, Коваль В. (2005)
Попович М. - Українська національна ідея (2005)
Халатов А. - Створення революційних технологій — критерій ефективності технічних наук (2005)
Костенко О. - Природні і людські фактори у праві : дослідження з позиції соціального натуралізму (2005)
Селігей П. - Homo sapiens: як він відображений в українській мові (2005)
Завілопуло А. - Електронна фізика: теоретичні і прикладні аспекти : Міжнародна конференція молодих учених та аспірантів (18-21 травня 2005 р., Ужгород) (2005)
Ковтун Г. - Labore et zelo — працею і натхненням (2005)
Голобородько Я. - Силуети великої реформації : панорама українського буття у творчості Сави Божка (2005)
Пружинін Б. - Псевдонаука сьогодні (2005)
80-річчя академіка НАН України В. С. Королюка (2005)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. М. Клименка (2005)
60-річчя члена-кореспондента НАН України Л. А. Булавіна (2005)
Кухар В. - Екобіотехнологія та біоенергетика: проблема становлення і розвитку, Кузьмінський Є., Ігнатюк О., Голуб Н. (2005)
Неклюдов І. - Еволюційні алгоритми у природничих науках : науковометричне дослідження, Клепіков В., Корда В., Шепелєв А., Немашкало О., Юрченко Л., Тутубалін А., Корда Л., Шляхов М. (2005)
Данилишин Б. - Інноваційна модель економічного розвитку: роль вищої освіти, Куценко В. (2005)
Долгих Л. - Новатор фізичної хімії : до 110-річчя від дня народження академіка О. І. Бродського (2005)
Фонд, який допоміг зберегти наукову еліту (2005)
Бандальєр Г. - Експресивність як визначальна риса поетики В. Стуса (2005)
Михайлов О. - "Академіїв я не закінчував..." (2005)
Гродзинський Д. - Еколого-генетичні пріоритети інтенсифікації рослинництва : А. А. Жученко. Экологическая генетика культурных растений и проблемы агросферы (теория и практика). В двух томах. - М.: ООО "Издательство Агрорус", 2004. - 1156 с., Глазко В. (2005)
Долішній М. - Особлива форма наукового знання : Степан Злупко. Наукові діалоги. - Львів: Тріада плюс, 2005. - 704 с. (2005)
80-річчя академіка НАН України І. Р. Юхновського (2005)
70-річчя академіка НАН України І. О. Луковського (2005)
60-річчя члена-кореспондента НАН України Є. Р. Бершеди (2005)
Ковальчук Г. І. - Видання Біблії з фондів відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2000)
Матяш І. Б. - Бібліографічні раритети архівознавства: перші українські підручники з архівістики (2000)
Булатова С. О. - Бібліотека Яна Станіслава Яблоновського в Підкамені та її книжки у складі родового зібрання Яблоновських у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (2000)
Голобуцький П. В. - Бібліотека Хрептовичів: люди, події, книги (2000)
Горшихіна О. Ю. - Російсько-єврейські періодичні видання другої половини ХІХ ст. як фундамент створення єврейської історичної наукової школи (2000)
Кучмаренко В. А. - З історії формування бібліотек академічних установ України і розвитку видавничої справи УАН (1918–1928), Старовойт С. В. (2000)
Папакіна Т. П. - Діяльність комісій порайонного дослідження історії України ВУАН (на матеріалах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2000)
Луговський О. Г. - Видання біобібліографічних покажчиків учених-природознавців НАН України (1919–1999) (2000)
Вересовська Т. В. - Внесок Інституту демографії УАН-ВУАН на чолі з академіком М. В. Птухою у розвиток статистичної науки та демографії в Україні (1919–1928) (2000)
Варава Т. В. - Основні етапи діяльності "Постійної комісії для складання словника українських діячів науки, історії, мистецтва та громадського руху" (1918–1933) (2000)
Малолєтова Н. І. - Нацистська бібліотечна політика у період окупації Києва у 1941–1943 рр. і доля книжкових фондів Бібліотеки Академії наук УРСР, Дубровіна Л. А. (2000)
Видатний учений — матеріалознавець : з нагоди 100-річчя від дня народження академіка І. М. Францевича (2005)
Іван Микитович Францевич — фундатор Інституту проблем матеріалознавства : доповідь академіка НАН України В. В. Скорохода (2005)
Савицький В. - Небезпечні іммігранти : вплив біополютантів Зони відчуження ЧАЕС на екологічну ситуацію за її межами (2005)
Шестопалов В. - Лікувальні властивості мінеральних вод типу "Нафтуся" і методи їх консервації, Мойсеєва Н., Дружина М., Ясевич Г. (2005)
Поплавська Ж. - Економічні аспекти екологізації, Поплавський В. (2005)
Голобородько Я. - Енергетика людино центризму : Борису Олійнику — 70 (2005)
Гриневич Ю. - Практична онкотерапія на пучку швидких нейтронів циклотрона У-120, Дряпаченко І. (2005)
Ковтун Г. - Нобелівські премії — 2005 (2005)
Саченко А. - Комп’ютерні системи: співпраця науковців Східної і Західної Європи : третій науково-технічний симпозіум — IDAACS’2005 (м. Софія, Болгарія, 5-7 вересня 2005 р.) (2005)
Онопрієнко В. - Обґрунтування людиновимірної тотальності : Кизима В. В. Тоталлогия: Философия обновления. - Киев: Парапан, 2005. - 272 с. (2005)
70-річчя академіка НАН України В. Ю. Сторіжка (2005)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Л. І. Францевича (2005)
70-річчя члена-кореспондента НАН України О. О. Шульженка (2005)
70-річчя члена-кореспондента НАН України І. Р. Вихованця (2005)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. Г. Стояна (2005)
Академік НАН України став віце-президентом МАА. Alma mater видатних науковців. Оглядини винаходів і технологій (2005)
Пам’яті І. Ф. Кураса (2005)
Про діяльність Західного наукового центру (2005)
Халатов А. - Поверхневі генератори вихорів: фундаментальні досягнення і нові застосування (2005)
Пироженко В. - Поняття істини в суспільствознавстві у контексті ситуаційного аналізу (2005)
Туниця Ю. - Екологічна Конституція Землі: сутність і концептуальні засади (2005)
Картель М. - Комбіновані та гібридні адсорбенти: теоретичні та прикладні аспекти : Міжнародна школа-конференція за підтримки НАТО (15-17 вересня 2005 р., Київ) (2005)
Каменєв В. - Вік зрілості : до 40-річчя Донецького фізико-технічного інституту ім. О. О. Галкіна НАН України (2005)
Дротянко Л. - Наукова і побутова мови у процесі взаємопроникнення культур (2005)
Гінзбург М. - "Ефірна олія" чи "есенція"? : наукове обґрунтування вибору терміна, Іщук Ю., Кобилянський Є., Ярмолюк Б., Коваленко С. (2005)
Вакуленко М. - На зло ворогам… : кілька коментарів до нового старого мовознавчо-правописного процесу (2005)
Крахмальна Т. - Безцінна спадщина зоолога-енциклопедиста : з нагоди 100-річчя від дня народження академіка І. Г. Підоплічка, Михалевич О. (2005)
Коваленко О. - Вірність науковій істині : до 120-річчя від дня народження академіка В. Г. Дроботька (2005)
Продайвода Г. - Наукові пріоритети українського мінералога : В. И. Оноприенко, В. М. Оноприенко. Александр Сергеевич Поваренных. 1915-1986. - М.: Наука, 2004. - 330 с. (2005)
Савіна Г. - Стратегічні орієнтири для менеджера : І. А. Ігнатьєва. Стратегічний менеджмент: теорія, методологія, практика. - К.: Знання України, 2005. - 250 с. (2005)
70-річчя академіка НАН України В. В. Пилипенка (2005)
70-річчя академіка НАН України С. В. Волкова (2005)
70-річчя члена-кореспондента НАН України І. О. Кулика (2005)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. І. Нікішова (2005)
Колодезєва С. П. - Біобібліографічні матеріали з історії мистецтва в особовому архіві О. П. Новицького в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2000)
Гнатенко Л. А. - Правопис приголосних та буквених знаків у староукраїнських конфесійних писемних пам’ятках (у зв’язку з другим південнослов’янським графіко-орфографічним впливом) (2000)
Савченко І. В. - Українські нотні видання 1917–1923 рр. (особливості відбору та датування) (2000)
Вакульчук О. А. - Музично-фольклористична спадщина Порфирія Демуцького (2000)
Клименко І. В. - В. П. Науменко і його роль у розвитку українського просвітництва кінця ХІХ – початку ХХ ст. (за матеріалами з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2000)
Сохань С. В. - Внесок Г. П. Житецького в розробку перших нормативних документів для описування рукописних зібрань відділу рукописів ВБУ (20-і роки ХХ ст.) (2000)
Донець О. М. - До проблеми вивчення графічного лубка 20–40-х років ХХ ст. (за матеріалами колекції лубкових картинок Сектору естампів та репродукцій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2000)
Булатова С. О. - Матеріали з історії бібліотеки баронів де Шодуар у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (архівна та рукописна спадщина), Біленький Є. А. (2000)
Шаріпова Л. В. - Внутрішній устрій та функціонування бібліотеки Києво-Могилянської академії до пожежі 1780 р.: спроба реконструкції (2000)
Папакін Г. В. - Створення фамільного архіву Скоропадських: доробок Павла Скоропадського (2000)
Мяскова Т. Є. - Передача Бібліотеки Університету св. Володимира до фондів Всенародної бібліотеки України (2000)
Яременко Л. М. - Шляхи оптимізації складу архівного фонду Національної академії наук України (2000)
Непомнящий А. А. - Церковное краеведение в Крыму и краеведческая библиография (2000)
Петрикова В. Т. - Краєзнавча бібліографія як одна із засад розвитку наукового краєзнавства України (20-і роки ХХ ст.) (2000)
Мицик Ю. А. - Кілька листів з архіву козацького полковника Іллі Новицького (2000)
Старовойт С. В. - А. Ю. Кримський і видавнича справа в Українській Академії наук (2000)
Варава Т. В. - Доля особистого архіву та бібліотеки професора Є. К. Тимченка (за матеріалами Інституту рукопису НБУВ та ЦДАГО України), Портнова Л. Ю. (2000)
Тупчиенко-Кадырова Л. Г. - Гипертекстовые технологии в библиотеке: некоторые аспекты использования (2000)
Микола Петрович Візир – археограф і організатор української архівної й рукописної справи (до 40-річчя професійної та громадської діяльності) (2000)
Булатова С. О. - До витоків історії книжкового колекціонування польського роду магнатів Яблоновських (2002)
Сохань С. В. - Родинне листування М. І. Петрова у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2002)
Клименко І. В. - Часопис "Рада" як джерело для вивчення редакційно-видавничої діяльності в Україні кінця ХІХ – початку ХХ ст. (на матеріалах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2002)
Миронець Н. Р. - Епістолярна спадщина Ф. Р. Штейнгеля у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як джерело його життя та діяльності (2002)
Бондар Н. П. - З досвіду атрибуції кириличних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: міфічне львівське Євангеліє 1683 р. друкарні Львівського братства (2002)
Кисельов Р. Є. - Видання Спиридона Соболя у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2002)
Бобришева І. Ф. - Рукописи музично-сценічних творів сучасних українських композиторів з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2002)
Іщенко Я. О. - Використання військової символіки у гербах українських міст 60–80-х років ХХ ст. (2002)
Міцан Т. В. - Листування Києво-Могилянської академії як документальне джерело з історії розвитку і діяльності першого вищого навчального закладу східних слов’ян (2002)
Росовецька Т. М. - Примірник видання "Ключа разумЂнія" 1665 року Михайла Сльозки в рукописних коментарях (до реконструкції образу українського читача другої половини XVII – першої половини XVIII ст.) (2002)
Савченко І. В. - Бєляєвське видання "Шехерезади" М. А. Римського-Корсакова (2002)
Міщук С. М. - Регіональне наукове краєзнавство України кінця ХІХ – початку ХХ ст. (Товариство дослідників Волині, Волинський музей у Житомирі, Волинське церковно-археологічне товариство, Волинський окрархів) (2002)
Паславський Т. Б. - Сучасні поняття періодизації в історичній картографії середніх віків та картознавстві України (2002)
Непомнящий А. А. - Новые материалы об изучении Крыма украинскими историками в конце ХІХ – начале ХХ века (2002)
Ковальчук Г. І. - Про роботу С. І. Маслова над темою "П. П. Должиков та його бібліотека "Аптека для души" (2002)
Мицик Ю. А. - З документації козацької старшини другої половини XVII – першої третини XVIII ст. (за матеріалами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2002)
Іванова О. А. - До питання датування рукописних книг (за матеріалами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2002)
Іваннікова М. К. - Філігранознавчий аналіз у кодикології рукописних книг XVII ст. (на прикладі Руського Хронографа редакції 1620 р.) (2002)
Маслакова Н. М. - Рукописна та книжкова спадщина на сторінках видання "Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського" (1998-2002 рр.): анотований бібліографічний огляд (2002)
Вступительное слово редакции (2012)
Спасибо-Фатєєва І. - Суб’єкти та особливості захисту авторських прав (2012)
Кібенко О. - Характеристика регіонального ринку юридичних послуг (2012)
Коптилец В. - Перспективы защиты авторских прав на программное обеспечение, Доменте М. (2012)
Вовк Д. О. - Людина у біблійній правовій реальності (2012)
Мандрікова К. О. - Розумність у філософсько-правовій думці нового та новітнього часу (2012)
Никонова Л. И. - Истоки и традиции представительного правления в России: исторический аспект (2012)
Косінов С. А. - Контроль в системі органів виконавчої влади в умовах демократії (2012)
Ваксман Р. В. - Проблеми вдосконалення законодавства України про рекламну діяльність (2012)
Ковальова О. - Концептуальні положення розробки проекту Закону України "Про житлово-будівельні кооперативи" (2012)
Творець української біохімічної школи : з нагоди 120-річчя від дня народження академіка О. В. Палладіна та 80-річчя Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України (2005)
Взаємодія науки й освіти — ключовий чинник сучасного цивілізаційного процесу (2005)
Про основні результати діяльності Міжнародної асоціації академій наук у 2005 р. і подальший розвиток міжнародного наукового співробітництва : доповідь президента МААН академіка НАН України Б. Є. Патона (2005)
Ємельянов В. - Спільна перспектива на шляху до Європейського Союзу : дні науки України в Республіці Македонія, Шевченко Л. (2005)
Погорілко В. - Роль і значення Конституції в українському правотворенні і розбудові держави (2005)
Гриценко В. - Інформаційні технології цифрової обробки сигналів: нові підходи і перспективи впровадження, Скурихін В., Цепков Г. (2005)
Онопрієнко В. - Інноваційна економіка: методологія, прогнози, реалії : десята міжнародна науково-практична конференція (Алушта, 12-16 вересня 2005 р.), Соловйов В. (2005)
Ковтун Г. - Альтернатива нафтопродуктам (2005)
Куликова Л. - Історичні уроки Є. В. Тарле (2005)
Рудяков П. - Від "Нації-держави" до "Нації-цивілізації"? : Горєлов М., Моця О., Рафальський О. Цивілізаційна історія України. - К.: 2005. - 629 с. (2005)
70-річчя академіка НАН України К. А. Ющенка (2005)
70-річчя академіка НАН України Ю. С. Шемшученка (2005)
70-річчя академіка НАН України В. В. Скопенка (2005)
80-річчя члена-кореспондента НАН України О. Б. Ткаченка (2005)
Зміст журналу за 2005 рік (2005)
Бовгиря А. М. - Рукописні збірники Василя Ломиковського "Припасы для Малороссийской истории" (2003)
Папакін Г. В. - Фамільні архіви української лівобережної шляхти у XVII і XVIII ст. та збірка Скоропадських (2003)
Винокурова Ф. А. - Особові архівні фонди Державного архіву Вінницької області як джерело з історії євреїв Вінниччини у німецькій та румунській зонах окупації у 1941–1944 рр. (2003)
Іванова О. А. - Півчі богослужбові книги у репертуарі рукописних книг XVI ст. у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Дубровіна Л. А. (2003)
Чернухін Є. К. - Мова нотаріальних документів італійських греків ХІІ–ХІІІ ст. (за фрагментом словника юридичних термінів ХІ–ХІІ ст.) (2003)
Іванова О. А. - Характерні риси східнослов’янських мовних редакцій у церковнослов’янських пам’ятках постійного змісту XVI ст. (на матеріалі фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2003)
Михальський І. С. - Публіцистичні твори українських есерів початку ХХ ст. як складова частина джерелознавчої бази історії українських політичних партій (на прикладі творів М. Залізняка) (2003)
Булатова С. О. - Огляд родового архівного фонду Болсуновських у зібранні Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2003)
Белічко Н. Ю. - Українська книжкова графіка 50–70-х років ХХ ст. (2003)
Ковальчук К. В. - Фонди Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як джерело дослідження кооперативно-просвітницької діяльності Миколи Балліна (2003)
Девільє М. А. - Рукописний фонд історика та археолога Василя Юхимовича Данилевича як джерело дослідження творчого та життєвого шляху вченого (2003)
Міщук Г. А. - Матеріали до вивчення розвитку нумізматики наприкінці ХІХ – у 30-х роках ХХ ст. в особовому архівному фонді В. Ю. Данилевича (2003)
Міщук С. М. - Фонди Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як джерело з історії духовної освіти в Україні (загальний огляд), Стоян Т. А. (2003)
Миронець Н. Р. - Бібліотека барона Ф. Р. Штейнгеля як науково-дослідний відділ Городоцького музею Волинської губернії (2003)
Дениско Л. М. - Матеріали до історії бібліотеки і особового архіву Олексія Захаровича Попельницького (2003)
Бугаєва О. В. - Музично-теоретична бібліотека імені К. Стеценка в архівних документах Музичного товариства імені М. Леонтовича (2003)
Лисенко Л. В. - Наукові категорії "колекція", "зібрання", "бібліотека" як об’єкт вивчення, опису та реєстрації: до проблеми класифікації понять (2003)
Гнатюк М. М. - Шляхами пам’яті (листування Івана Сенченка та Олени Компан із Василем Півторадні) (2003)
Старовойтенко І. М. - Листи Д. Мордовця до Є. Чикаленка (1896–1898 рр.) (2003)
Дубровіна Л. А. - Концепція книжкового фонду україніки П. Я. Стебницького, Степченко О. П. (2003)
Яременко Л. М. - Рукописна та бібліографічна спадщина Комісії ВУАН для виучування продукційних сил України (1926–1930) (2004)
Міцан Т. В. - Директивно-розпорядчі акти XVIII ст. як інформативне джерело з історії Києво-Могилянської академії (з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2004)
Ткаченко І. В. - Видання українського народного тижневика "Засів" у Києві (1911–1912) (2004)
Клименко І. В. - Характерні особливості організації змісту та внутрішньої структури українських часописів кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2004)
Сохань С. В. - Бібліотечна діяльність М. І. Петрова (2004)
Росовецька Т. М. - Михайло Сльозка – друкар, письменник, бібліофіл та його бібліотека як джерело творчості (2004)
Солонська Н. Г. - Документи з історії видання Археографічною комісією ВУАН тексту Руської Правди (1928–1933) (2004)
Діденко Л. М. - Інтелігенція Білоцерківщини та українське Відродження другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в архівній колекції Білоцерківського краєзнавчого музею (2004)
Січова О. В. - З історії колонізації південних земель Правобережжя і приєднання їх до Гетьманщини (перша третина XVIII ст.) (2004)
Бабару Т. М. - Архівні документи Синайського монастиря св. Катерини у Єгипті як джерело з історії церкви в Україні (за наслідками археографічної експедиції 1997 р.) (2004)
Скрипка Л. В. - Фонди архівних установ України як джерело з історії розвитку біологічної науки у Київському університеті та Всеукраїнській академії наук в 20–30-х роках ХХ ст. (2004)
Ясіновський Ю. П. - Друкарня і бібліотека Святоуспенської Унівської Лаври (2004)
Булатова С. О. - До історії бібліотеки Станіслава Яна Яблоновського, краківського каштеляна (2004)
Іванова О. А. - Папір кириличних рукописів XVI ст.: аналіз походження та динаміка використання (2004)
Гнатенко Л. А. - Радивиловський Апостол 1568 року волинської рукописної школи (у порівнянні з Пересопницьким Євангелієм) (2004)
Клименко Е. С. - Музична знаменна рукописна книга кириличного письма XVI–XVII ст. у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2004)
Сукало А. М. - Архівна галузь України в умовах глобального інформаційного середовища (2004)
Зінченко С. В. - До питання уніфікації спеціальної термінології для створення електронної пошукової бази суперекслібрисів (2004)
Новальська Т. В. - Спроба статистичного аналізу читацького контингенту та наукової тематики досліджень Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (за матеріалами архіву ІР НБУВ) (2004)
Кисельова А. А. - Українські архівні ресурси в Інтернеті (2004)
Мицик Ю. А. - З архіву митрополита Тимофія (Щербацького) (2004)
Старовойтенко І. М. - Лист прихильника та популяризатора газети "Рада" Л. Жебуньова до її видавця Є. Чикаленка (2004)
Даневич С. Г. - Публікації співробітників Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1998–2004). Аналітичний огляд (2004)
Бодак О. П. - Про нові надходження архівних матеріалів М. Ю. Брайчевського до фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Тематичний огляд (2004)
Міцан Т. В. - Комплекс рукописних документів з історії Києво-Могилянської академії: до проблеми реконструкції (2005)
Сохань С. В. - До історії формування фонду "Київська духовна академія” Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2005)
Горобець В. Й. - Мова староукраїнських календарів і календарна поезія XVII–XVIII ст (2005)
Бодак О. П. - Архівна спадщина М. Ю. Брайчевського як джерело вивчення історичної науки та поширення історичних знань (за матеріалами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2005)
Чернухін Є. К. - Митрополит Готії та Кафи Гедеон (2005)
Лось В. Е. - Освітня та видавнича діяльність Греко-католицької церкви (Правобережна Україна першої третини XIX ст.) (2005)
Ткаченко І. В. - "Село” – перша українська суспільно-політична селянська газета (2005)
Клименко І. В. - Видавниче товариство "Друкарь” (1916–1924): склад та зміст архівного фонду Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2005)
Варава Т. В. - Структура, персональний склад і діяльність словникових комісій УАН–ВУАН (1918–1931) (за документами Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2005)
Дениско Л. М. - Документи Державної Ради Росії ХІХ – початку ХХ ст. з бібліотеки та архіву О. З. Попільницького (2005)
Сергєєва І. А. - Семен Ан-ський – письменник, етнограф, громадський діяч (за документами періоду Першої світової війни з архівів Києва та Москви) (2005)
Купчинський О. А. - Реконструйовані акти та документи Галицько-Волинського князівства ХІІІ –першої половини ХІV ст. (2005)
Булатова С. О. - Кароль Васильович Болсуновський – колекціонер екслібрисів (на матеріалах листування з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2005)
Ціборовська-Римарович І. О. - Видання друкарні Бердичівського монастиря босих кармелітів (1760–1840) як джерело до історії видавничої справи в Україні (2005)
Цинковська І. І. - Панегіричні композиції Івана Мигури (за матеріалами колекції мідних гравірувальних дощок XVII–XIX ст. Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського), Юхимець Г. М. (2005)
Черниш Н. І. - Українське енциклопедичне книговидання: маловідомі факти XIX – першої третини XX ст. (2005)
Бондар Н. П. - До історії побутування книжкових ілюстрацій у якості самостійних естампних гравюр наприкінці XVI–XVII ст. (2005)
Коваль Т. В. - Книжкові видання колекції Д. Г. Бібікова у фонді Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Афанасьєва З. Б. (2005)
Гнатенко Л. А. - Ідентифікація часу написання українських канонічних манускриптів XIV ст. Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (за графіко-орфографічними особливостями письма) (2005)
Кольбух М. М. - Історія формування збірки кириличних рукописних книг відділу рукописів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника (2005)
Симчич М. В. - До питання атрибуції філософських курсів Інокентія Ґізеля (2005)
Клименко Е. С. - Основні принципи опису музичної знаменної рукописної книги кириличного письма ХІІ – початку ХХ ст. (за матеріалами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2005)
Кулешов С. Г. - Документаційні ресурси інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень у місцевому органі державної влади (2005)
Рукавіцина-Гордзієвська Є. В. - Бібліографія наукової спадщини київського митрополита Євгенія (Болховітінова) (2005)
Антоненко І. Є. - Засоби класифікації та словниковий контроль у керуванні документацією (2005)
Кульчицька Л. Я. - Бібліографічна інформація і типологія: до постановки проблеми (2005)
Паславський Т. Б. - Бібліографічне джерелознавство і питання репертуару історичної картографії та історичних картографічних джерел (2005)
Мицик Ю. А. - З листування козацької старшини середини XVIII ст. (2005)
Старовойтенко І. М. - Листування П. Стебницького з Є. Чикаленком як джерело просопографічної інформації про кореспондентів (2005)
Вовченко В. Б. - Документ з історії української та російської кооперації: спогади Й. Маєвського про перебування М. В. Левитського в Женеві 1896 р. (2005)
Березкіна В. В. - Документальна спадщина видань української діаспори у фондах відділу зарубіжної україніки (2005)
Кондратенко О. Ю. - Архівні фонди особового походження видатних українських учених-істориків як джерело вивчення розвитку історичної науки в АН УРСР (1944–1959) (2005)
Корчемна І. С. - Архівна спадщина Ф. П. Шевченка в фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у світлі сучасної історичної науки (2005)
Мацібора Н. Г. - Підручники ХІХ – початку ХХ століття з фондів Державної науково-педагогічної бібліотеки імені В. О. Сухомлинського як складова національної історико-культурної спадщини (2005)
Стельмашева М. А. - Франкомовні періодичні видання кінця ХVІІ – початку ХХ ст. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2005)
Рабчун О. С. - Праці Юзефа-Ігнаци Крашевського у складі родової книгозбірні Урбановських-Стажинських як джерело вивчення історії польського народу (2005)
Іваннікова М. К. - Наукове дослідження історичних книжкових колекцій та зібрань в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського: історико-книгознавчі засади, завдання та перспективи (2005)
Яроцька М. В. - Рукописні книги ХVІІ ст. з монастирських збірок у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: питання наукового опису (2005)
Солонська Н. Г. - Бібліотека Ярослава Мудрого: бібліографічне моделювання як засіб наукової реконструкції бібліотеки Київської Русі (2005)
Купчинський О. А. - З документів-фальсифікатів Галицько-Волинського князівства ХІV ст.: дарча грамота князя Лева Кунатові Біличу (2005)
Чекмарьова Л. А. - Формування законодавчих засад документальних електронних ресурсів бібліотек та архівів в Україні 1998–2003 роках і питання їх подальшого вдосконалення (2005)
Юхновський І. - Базові принципи вдосконалення українського суспільства : закономірності буття у контексті законів стаціонарної термодинаміки (2006)
Неперевершений організатор науки : з нагоди 75-річчя від дня народження академіка В. І. Трефілова (2006)
Указ Президента України : про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2005 року (2006)
Розпорядження Президента України : про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених (2006)
Глазко В. - Прогрес у різних іпостасях : чому ми відстаємо і не лідирує Європа (2006)
Наумовець А. - Підґрунтя високих технологій : Всеукраїнський з’їзд "Фізика в Україні" (2-6 жовтня 2005 р., Одеса), Литовченко В., Локтєв В., Сминтина В., Стронський О. (2006)
Новак І. - Демографічна стратегія на тлі депопуляції : Міжнародна науково-практична конференція "Демографічний розвиток України та пріоритетні завдання демографічної політики" (20-21 жовтня 2005 р., Київ) (2006)
Демографічний розвиток України: сучасне та майбутнє : доповідь академіка НАН України С. І. Пирожкова (2006)
Загородній А. - Флагман фізичної науки в Україні : інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України — 40 років (2006)
Непокупний А. - Ризька адреса Лесі Українки : до 135-річчя від дня народження великої української поетеси (2006)
Бандальєр Г. - Феномен міфу : прадавні символи у сучасному інтер’єрі (2006)
Ковтун Г. - Козацьке чорнило (2006)
70-річчя академіка НАН України А. Г. Наумовця (2006)
70-річчя академіка НАН України В. Д. Походенка (2006)
60-річчя члена-кореспондента НАН України М. О. Перестюка (2006)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. Ю. Керчі (2006)
Проблеми розвитку енергетики України : інформаційне повідомлення (2006)
Геєць В. М. - Питання взаємопов’язаного розвитку економіки та енергетики України (2006)
Неклюдов І. М. - Сьогодення і шляхи розвитку ядерної енергетики в Україні (2006)
Мацевитий Ю. М. - Напрями розвитку електроенергетики та машинобудування, Шидловський А. К. (2006)
Долінський А. А. - Енергозбереження та екологічні проблеми енергетики (2006)
Карп І. М. - Нафтогазовий комплекс України (2006)
Кучук-Яценко С. І. - Інноваційні технології зварювання та діагностики транспортних енергетичних систем, Лобанов Л. М. (2006)
Корчевой Ю. П. - Нові технології використання вугілля в енергетиці, Півняк Г. Г. (2006)
Гожик П. Ф. - Резерви видобутку нафти і газу, Крижанівський Є. Г. (2006)
80-річчя академіка НАН України В. В. Панасюка (2006)
80-річчя члена-кореспондента НАН України О. П. Королюка (2006)
70-річчя члена-кореспондента НАН України І. В. Волкова (2006)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Л. І. Мусатенко (2006)
Дорогунцов С. - Реалії цивілізаційного розвитку — проблема ідентифікації, Ральчук О. (2006)
Блюм Я. - Нова хвиля хвиля "зеленої революції" : перспективи застосування в Україні досягень молекулярної біотехнології та геноміки, Сиволап Ю., Рудий Р., Созінов О. (2006)
Сибірний А. - Біопаливний етанол з лігноцелюльози (рослинної біомаси): досягнення, проблеми, перспективи (2006)
Веклич О. - Потрібен "євроремонт" економічного механізму екологічного регулювання, Бугас В. (2006)
Харченко О. - Токсична дія етанолу та його продуктів на організм, Гавриш Л., Остапченко Л. (2006)
Онопрієнко В. - Інноваційним шляхом до суспільства знань : Міжнародна конференція "Суспільство, засноване на знаннях: нові виклики науці і вченим" (Київ, 23-37 листопада 2005 р.) (2006)
Бандальєр Г. - Як звучить українське слово? : круглий стіл "Мова та культура" (21 лютого 2006 р., м. Київ) (2006)
Ковтун Г. - Паливний елемент — основа водневої енергетики, Полункін Є. (2006)
Голобородько Я. - Українська проза: від художнього фактажу до образного моделювання : колізії та аспекти новітніх тенденцій (2006)
Щербань Т. - Теорії, затребувані практикою : до 100-річчя від дня народження академіка О. Н. Щербаня (2006)
70-річчя академіка НАН України Я. Д. Ісаєвича (2006)
70-річчя академіка НАН України Б. С. Стогнія (2006)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Д. Д. Зербіно (2006)
70-річчя члена-кореспондента НАН України С. Г. Таранова (2006)
50-річчя члена-кореспондента НАН України Є. Б. Патон (2006)
100 стипендій імені Михайла Грушевського (2006)
У центрі уваги — проблеми енергозбереження (2006)
Від дискусії до співпраці (2006)
Пам’яті О. М. Онищенка (2006)
Патон Б. - Майбутнє атомної енергетики, Бар’яхтар В., Бакай О., Неклюдов І. (2006)
Серкіз Я. - Радіобіологічні ефекти у ссавців: погляд через 20 років після аварії на ЧАЕС, Липська А., Дрозд І., Родіонова Н. (2006)
Дряпаченко І. - Перспективи модульних малих АЕС, Трофимова Н. (2006)
Глазко Т. - Чорнобиль: новий фактор еволюції : нез'ясовані популяційно-генетичні наслідки, Глазко В. (2006)
Багнюк В. - Умовно патогенні інфекції: як їм протидіяти (2006)
Творець нової еволюційно-генетичної концепції у біології : з нагоди 100-річчя від дня народження академіка С. М. Гершензона (2006)
Засновник наукової школи молекулярної біології та генетики : доповідь академіка НАН України Г. В. Єльської (2006)
Дуцяк І. - Муніципальний менеджмент: ставка на інновації (2006)
Ніколайчук І. - Наукова молодь у боротьбі з "чумою" ХХ століття : VII Міжнародна конференція молодих онкологів "Проблеми експериментальної та клінічної онкології" (2-3 лютого 2006 р., Київ) (2006)
Ковтун Г. - Будьте першовідкривачами! (2006)
80-річчя академіка НАН України В. І. Скуріхіна (2006)
50-річчя академіка НАН України В. М. Литвина (2006)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. Ф. Ушкалова (2006)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. А. Кунаха (2006)
50-річчя члена-кореспондента НАН України Б. В. Гриньова (2006)
50-річчя члена-кореспондента НАН України Я. Б. Блюма (2006)
Чернухін Є. К. - Архів Львівської Греко-Католицької митрополичої консисторії та архів Андрея Шептицького в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: погляд археографа та питання реконструкції джерел (2007)
Міщук С. М. - Зародження наукового опису рукописних пам’яток та стародруків як напрям українського книгознавства: друга половина ХІХ – початок ХХ ст. (2007)
Бондар Н. П. - Невідомі аркуші віленського друку у складі примірника віленського видання Євангелія з сигнатурами 1600 р. зі збірки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2007)
Швець Н. П. - До методології дослідження "власницького знаку” : досвід роботи Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. І. Я. Франка (2007)
Вовченко В. Б. - Спогади сучасників про М. В. Левитського як історико-біографічне джерело та джерело з історії кооперації в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (за мемуарами особового архіву) (2007)
Ковальчук Г. І. - Реєстр І. П. Крип’якевича "Київські друки XVII–XVIII ст.” (2007)
Зубкова Н. М. - Документи С. О. Єфремова в фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2007)
Кондратенко О. Ю. - Документальні архівні фонди НАН України як джерело вивчення основних напрямів наукових досліджень в Інституті історії АН УРСР (1944–1956) (2007)
Степченко О. П. - П. М. Попов як археограф та історик книги: маловідомі сторінки наукової біографії (2007)
Мяскова Т. Є. - Бібліотека Острозького єзуїтського колегіуму: історія виникнення, функціонування та сучасний стан (2007)
Шекера І. С. - Бібліотеки Київського Пустинно-Миколаївського, Київського Видубицького Михайлівського та Київського Братського Училищного монастирів у фондах відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2007)
Лось В. Е. - Уніатська церква Правобережної України кінця XVIII – початку XIX століття: історіографія проблеми (2007)
Бодак О. П. - Джерелознавчий та бібліографічний аспекти наукової діяльності Михайла Брайчевського (2007)
Старовойтенко І. М. - Леонід Жебуньов: джерела до біографії (2007)
Клименко Е. С. - Музичні знаменні рукописи поморської традиції в фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2007)
Лиханова І. Г. - Бібліографічний покажчик "Книга в Україні, 1861–1917” як складова Українського бібліографічного репертуару (2007)
Затока Л. П. - Досвід, проблеми та перспективи стабілізації документів з ослабленою матеріальною основою на паперових носіях (2007)
Даневич С. Г. - Тематичний покажчик студій, опублікованих у збірнику "Рукописна та книжкова спадщина України. Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів” (1993–2005. – Вип. 1–10) (2007)
Сохань С. В. - Актові документи Київського Золотоверхого Михайлівського монастиря на Бодаківські, Хрулівські і Ведкалівські землі (2007)
Міцан Т. В. - Документи засвідчувального характеру з діловодної документації Києво-Могилянської академії (за матеріалами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2007)
Клименко І. В. - Документ з історії літературного об’єднання "Плуг” (1922–1932 рр.) (2007)
Чекмарьова Л. О. - Інформаційні ресурси урядового веб-порталу та веб-сайтів обласних державних адміністрацій України як джерельна база історико-культурних досліджень (2007)
Вербіцька О. І. - Актуальні проблеми репрезентації архівних ресурсів в інформаційно-комунікативних технологіях: вітчизняний та закордонний досвід (2007)
Олексів І. - Сербська книжка ХІХ століття у Львівській науковій бібліотеці ім. В. Стефаника (за матеріалами фонду відділу рідкісної книги) (2007)
Ковальчук Г. І. - Федір Пилипович Максименко як дослідник стародруків і знавець рідкісних видань (2007)
Бодак О. П. - Історико-бібліографічні методи в наукових дослідженнях М. Ю. Брайчевського (2007)
Лось В. Е. - "Україніка” в Любліні: короткий огляд церковних джерел (2007)
Ціборовська-Римарович І. О. - Книжковий фонд Відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як джерельна база історичних досліджень (2007)
Заболотна Н. В. - Почаївські трефологіони 1777 р. у Відділі стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (2007)
Сергеева И. А. - Фоноархив еврейской народной музыки: история, содержание фондов и перспективы развития (2007)
Матвійчук Л. О. - Біобібліографічні матеріали з історії української літератури в особовому архівному фонді Миколи Плевака (1890–1941) в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2007)
Старовойт С. В. - Документи фізіолога В. М. Нікітіна у фондах Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2007)
Кондратенко О. Ю. - Особовий архівний фонд академіка А. А. Смирнова: структура та документальний склад, Шипко Л. В. (2007)
Корчемна І. С. - Комплектування архівних фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: сучасний стан (2007)
Січова О. В. - Становлення гетьманського уряду К. Розумовського до створення Нової Сербії (2007)
Воскобойнікова-Гузєва О. В. - Бібліотечна думка в контексті європейського історико-культурного розвитку ХVІІІ- початку ХХ ст. (2007)
Ващенко В. В. - Бранець класичної освіти: "філологічна свідомість” як рушій політичних проектів М. Грушевського (2007)
Гнатенко Л. А. - Переклади Пилипа Морачевського книг Нового Завіту та Псалтиря українською мовою середини ХІХ ст. (оригінали та списки у книгосховищах Росії та України), Котенко Т. І. (2007)
Мяскова Т. Є. - Бібліотека Київського комерційного інституту: історія, сучасний стан (2007)
Кириченко Р. С. - Французька книга у бібліотеках подвижників української науки і культури кінця ХІХ – початку ХХ ст. (до проблеми вивчення розпорошених книгозбірень В. Антоновича, Хв. Вовка в фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2007)
Рабчун О. С. - Родова книгозбірня Урбановських-Стажинських: перспектива наукового дослідження (2007)
Сохань С. В. - "Книга-архів” як джерело вивчення документальної спадщини київських монастирів: археографічний та книгознавчий аспекти (2007)
Гнатенко Л. А. - Апостол ХV ст. з колекції ЦАМу КДА – повернення через 150 років (2007)
Тупчієнко М. П. - До питання про міфо-ритуальну символіку крові в контексті її впливу на формування символіки руди й заліза в уявленнях східних слов’ян (2007)
Кольбух М. М. - Кириличні рукописні Служебники ХVІ ст. у збірках Львова (2007)
Мицик Ю. А. - Деякі універсали польських королів середини ХVII ст. у зібранні Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2007)
Міщук С. М. - П. М. Попов як бібліограф рукописів та стародруків Волині (2007)
Зубкова Н. М. - Листування П. Я Стебницького з С. О. Єфремовим як джерело з історії просвітництва в Україні початку ХХ ст, Степченко О. П. (2007)
Ткаченко І. В. - Листи М. Шаповала до М. Грушевського як історичне джерело (2007)
Лосієвський І. Я. - Ірина Василівна Шашкова-Знаменська (1918–1987) – поет, книгознавець, бібліограф (2007)
Фоменко И. Ю. - Машиночитаемая каталогизация старопечатной книги в научно-исследовательском отделе редких книг (Музее книги) Российской государственной библиотеки (2007)
Боброва М. І. - До історії відділу рідкісних видань та рукописів Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету інені В. Н. Каразіна, Кононенко І. І. (2007)
Подкупко Т. Л. - Відділ рідкісних видань і рукописів Одеської державної бібліотеки ім. М. Горького (2007)
Полевщикова Е. В. - О. Л. Вайнштейн как исследователь Воронцовского фонда Научной библиотеки Одесского университета (2007)
Трегуб Л. М. - Документальні ресурси ХVІІІ – початку ХХ ст. як культурне надбання (дослідницька робота відділу рідкісних і цінних видань Миколаївської Обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Гмирьова) (2007)
Рукавіцина Є. В. - Проект каталогу книг з автографами з колекції видань гражданського друку Відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2007)
Настенко-Капалєт Л. Д. - Прообраз Бояна – Янь (літописний життєпис) (2007)
Батанова Т. О. - Документы по истории и культуре евреев в архивах Киева: Путеводитель / Науч. ред.-сост.: Е.И. Меламед, М.С. Куповецкий; Рос. гос. гуманитар. ун-т и др. – К.: Дух і Літера, 2006. – 752 с. (2007)
Феномен Сігура Оттовича Шмідта (до 85-річчя від дня народження) (2007)
Бондар Н. П. - Папір заблудівських видань Івана Федорова та Петра Мстиславця (2009)
Бочковська В. Г. - Історія Почаївського монастиря у візитаціях XVIII – першої чверті XIX ст. (2009)
Ковальчук Г. І. - Архів професора С. І. Маслова як джерело з історії філологічних студій та Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2009)
Заболотна Н. В. - Почаївські видання акафістів у XVIII ст.: приклад компонування видавничих конволютів (2009)
Суторіус К. В. - Два рукописи з теологічними лекціями Стефана Яворського з Російської національної бібліотеки (2009)
Сохань С. В. - Київські Богословський та Йорданський дівочі монастирі XVI–XVIII ст.: сплетіння долі в історичному просторі (2009)
Мицик Ю. А. - Рукопис білоруського шляхтича першої половини XVII ст. (2009)
Цинковська І. І. - Мідні гравійовані дошки Аверкія Козачковського з колекції Відділу образотворчих мистецтв НБУВ, Юхимець Г. М. (2009)
Боряк Т. Г. - Дарчі написи в бібліотечному сегменті "Празького архіву” (Державна наукова архівна бібліотека, м. Київ) (2009)
Ціборовська-Римарович І. О. - Книгозбірня монастиря Ордену босих кармелітів у Вишневці: історія та книгознавча характеристика фонду (2009)
Кривенко М. О. - Книгозбірня "Студіону” (1909–1940) у фонді Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника: видання ХІХ – першої половини ХХ ст. (2009)
Афанасьєва З. Б. - Історико-книгознавче дослідження бібліотеки Київського комерційного інституту (1906–1920 рр.) (2009)
Булатова С. О. - Екслібриси Станіслава Шодуара на книжках родового бібліотечного зібрання Шодуарів у фондах НБУВ (2009)
Сергеева И. А. - "…Эта коллекция является неповторимой и единственной в мире…”. Судьба Музея Еврейского историко-этнографического общества после 1917 года (2009)
Лось В. Е. - "Acta monasterii lubarensis”: джерело до вивчення історії василіанського чернецтва Правобережної України (друга половина XVIII – перша половина XIX ст.) (2009)
Буряк Л. І. - Історична фемінологія у науковій спадщині Олександра Лазаревського (2009)
Міцан Т. В. - Києво-Могилянська академія в історіографічних дослідженнях її діяльності (2009)
Гнатенко Л. А. - Нові відомості про "Четью Мінею 1489 р.” (за результатами кодиколого-орфографічного дослідження) (2009)
Старовойт С. В. - Іван Іларіонович Лукінов: життя і діяльність у документах (за матеріалами особового фонду в Інституті архівознавства НБУВ) (2009)
Деменко Л. М. - Наукова періодика Київської духовної академії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: перші знахідки з історіографії періоду до 1919 р. (2009)
Шипко Л. В. - Становлення М. М. Бережкова як особистості та науковця (1850–1878 роки) (2009)
Клименко Е. С. - Безлінійні співочі рукописні книги XVI ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2009)
Ковальчук В. М. - Біобібліографічні розвідки культурно-просвітницької діяльності М. П. Балліна в роботах вітчизняних та зарубіжних дослідників (2009)
Яковлєв О. В. - Особливості розвитку книговидавничої справи в Україні в 20-х роках ХХ ст. (2009)
Іващук Л. А. - Джерела зі створення та наукової діяльності Київської картинної галереї при ВУАН: археографічний огляд (2009)
Якобчук С. О. - Листування Ф. П. Матушевського з М. С. Грушевським (1896–1911 рр.) як історичне джерело (2009)
Клименко І. В. - Архів часопису "Рідний край” як джерело з історії редакційно-видавничої справи в Україні (2009)
Магурчак А. М. - Епістолярна спадщина Андрія Жука в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2009)
Зубкова Н. М. - Листування П. Я. Стебницького з С. О. Єфремовим як джерело з історії просвітництва в Україні початку ХХ ст., Степченко О. П. (2009)
Затока Л. П. - Зміцнення паперу документів: сучасні технології та нові матеріали (2009)
Бодак О. П. - Електронні інформаційні ресурси Інституту рукопису НБУВ: історія створення та перспективи розвитку (2009)
Бугаєва О. В. - В. С. Чишко — учений-історик, біографіст,організатор науки (2005)
Попик В. І. - Проблеми розвитку біографічних досліджень та формування вітчизняних біобібліографічних інформаційних ресурсів (2005)
Ляшко С. М. - Структура дефініції у біографістиці (2005)
Яценко О. М. - Вимоги до бібліографічного оформлення праць Інституту біографічних досліджень: варіанти та відмінності (2005)
Константинов В. О. - Абрагамсон А. А. (2005)
Зінченко Ю. І. - Алданов М. О. (2005)
Білорус М. А. - Бензя П. А. (2005)
Долинна Л. Б. - Дудченко І. С. (2005)
Даниленко В. М. - Дурдуківський В. Ф. (2005)
Ляшко С. М. - Зубрицький Д. І. (2005)
Савіцький С. С. - Зубрицький М. І., Ляшко С. М. (2005)
Мосієнко С. В. - Кавецький Р. Є. (2005)
Ляшко С. М. - Камінський Ф. Т. (2005)
Готра О. Б. - Кащенко М. Ф. (2005)
Береза І. Ю. - Лагута М. Д. (2005)
Шкурко М. Т. - Лазаренко О. М. (2005)
Рева Л. Г. - Мельник О. П. (2005)
Береза І. Ю. - Миронець І. Д. (2005)
Ляшко С. М. - Міяковський В. В. (2005)
Лук'янчук О. С. - Осьмак (Осьмаков) К. І. (2005)
Мельник Н. І. - Потій Іпатій (Адам Львович) (2005)
Стрельський Г. В. - Рудичів І. О. (2005)
Бугаєва О. В. - Скорульський М. А. (2005)
Малій О. В. - Тарле Є. В. (2005)
Галь Б. О. - Шафонський О. Ф. (2005)
Долинна Л. Б. - Яцковська Н. Л. (2005)
Філіпченко Б. М. - Історія роду Філіпченків (2005)
Ковальчук В. М. - Микола Баллін — фундатор кооперативного руху в Україні (2005)
Миронець Н. Р. - Барон Ф. Р. Штейнгель — представник волинської гілки російсько-німецької родини Штейнгелів (2005)
Костриця М. Ю. - Священики — краєзнавці і дослідники Волині (2005)
Галькевич Т. А. - Нові сторінки до творчої біографії В. О. Котарбінського (2005)
Ляхоцький В. П. - З роду української шляхти (сторінки з життєпису Миколи Василька) (2005)
Лобода Т. М. - Перерваний політ, або спроба реконструкції життєвого та творчого шляху Трохима Зіньківського (2005)
Стрельський Г. В. - Творче життя і трагічна смерть М. А. Славінського (2005)
Чабан М. П. - Книгар Дмитро Лисиченко (2005)
Білорус М. А. - С. І. Березняк та його діяльність у 1917-1918 рр (2005)
Тріпутіна Н. П. - Історія щасливої людини (Б. П. Остащенко-Кудрявцев), Рябченко О. К., Білостоцький М. О. (2005)
Дручек О. В. - Українознавець з Поділля (К. О. Копержинський), Савенок Л. А. (2005)
Марусик Т. В. - Актор і громадський діяч Хризант Кудринський: штрихи до портрета (2005)
Івченко І. С. - З історії дендрологічних династій (2005)
Рева Л. Г. - Українське коріння творчості Сергія Бондарчука (2005)
Ляшко С. М. - Легенда футболу — Віктор Колотов (2005)
Ходоровський М. Д. - Українці в масонському русі Російcької імперії XVIII ст (2005)
Черкасова К. Т. - О. Паліцин і художня культура Слобожанщини кінця XVIII-початку XIX ст (2005)
Папанова В. А. - Академік П. І. Кеппен — дослідник стародавньої Ольвії (2005)
Михальський І. С. - М. Залізняк — публіцист: джерело знавчі аспекти історії українських політичних партій початку XX ст (2005)
Бугаєва О. В. - Маловідомі сторінки діяльності Музичного товариства імені М. Леонтовича (2005)
Устиновський Д. В. - Літературна біобібліографія як джерело збереження і передачі персоно логічної інформації (2005)
Дяченко Н. В. - В. Завітневич в документах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2005)
Скорульська Н. - Уривки спогадів про найдорожче (публікація Р. Андрієнко) (2005)
Бугаєва О. В. - "Український музичний архів" як біографічне джерело (2005)
Водотика С. Г. - Персоналінійний вимір української історіографії 1920-х років: підсумки та перспективи дослідження (2005)
Яценко О. М. - Данило Гусар Струк — вчений-енциклопедист української діаспори (матеріали до біобібліографії) (2005)
Мельник Н. І. - Круглий стіл "Завдання розвитку вітчизняних біобібліографічних інформаційних ресурсів" (2005)
Попик В. І. - Круглий стіл "Українська біографістика", Мельник Н. І. (2005)
Умовні скорочення (2005)
Наумовець А. - Проблеми сучасності і мораль науковця, Находкін М. (2006)
Буркинський Б. - Екологічно чисте виробництво : наукові засади впровадження та розвитку (2006)
Лопухін А. - Феномен мікробіальної експансії в археозої як прецедент пошуку та інтерпретації інопланетних аналогів, Шидловський М. (2006)
Денисюк В. - Комерціалізація результатів науково-дослідних робіт: проблеми і перспективи (2006)
Ситник К. - Сторінки мого академічного життєпису (2006)
Бандальєр Г. - Епоха академіка Вавилова : В. И. Глазко. Николай Иванович Вавилов и его время. Хроника текущих событий. — К.: РА NOVA, 2005. — 448 с. (2006)
70-річчя академіка НАН України М. І. Долішнього (2006)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. Є. Заїки (2006)
60-річчя члена-кореспондента НАН України О. А. Борисенка (2006)
Найбільша техногенна катастрофа ХХ століття : з нагоди 20-річчя аварії на ЧАЕС (2006)
Уроки Чорнобиля: з минулого у майбутнє : доповідь академіка НАН України В. М. Шестопалова (2006)
"Служив народу України усім своїм життям" : з нагоди 140-річчя від дня народження академіка М. П. Василенка (2006)
Онищенко О. С. - Роль М. П. Василенка у формуванні концепції та заснуванні Національної бібліотеки Української держави (2006)
Шемшученко Ю. С. - Сторінки життя і творчості (2006)
Усенко І. Б. - Основоположник української історико-правової науки (2006)
Матвєєва Л. В. - М. П. Василенко та його роль в утворенні Української академії наук (2006)
Верестюк В. Ф. - Громадсько-політична діяльність М. П. Василенка (2006)
Заїка В. В. - Глухівський період у житті М. П. Василенка (2006)
Гриценко В. - Здоров’я людини як багатоаспектна проблема, Бєлов Б., Котова А., Пустовойт О. (2006)
Онопрієнко В. - Довгожителі у науці: дисбаланс поколінь чи збереження традицій? (2006)
80-річчя академіка НАН України К. М. Ситника (2006)
60-річчя академіка НАН України В. Г. Кошечка (2006)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Н. М. Гулої (2006)
Основні підсумки діяльності та перспективи розвитку Національної академії наук України : доповідь академіка НАН України Б. Є. Патона на сесії Загальних зборів НАН України (2006)
Жулинський М. Г. (2006)
Найдек В. Л. (2006)
Пирожков С. І. (2006)
Толочко П. П. (2006)
Лялько В. І. (2006)
Нові грані співробітництва (2006)
80-річчя академіка НАН України Ю. М. Шевченка (2006)
80-річчя академіка НАН України С. В. Свєчнікова (2006)
70-річчя академіка НАН України В. М. Шестопалова (2006)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. С. Гудрамовича (2006)
Ільїнська А. - Берегиня "ботанічного дива" : з нагоди 90-річчя від дня народження Д. М. Доброчаєвої, Протопопова В., Шевера М. (2006)
Пирожков С. - Соціально-економічна стратегія у регіональному вимірі : М. І. Долішній. Регіональна політика на рубежі ХХ–ХХІ століть. Нові пріоритети. — Київ: Наук. думка, 2006. — 511 с., Злупко С. (2006)
Пам’яті Д. Я. Петрини (2006)
Попик В. І. - Світоглядні засади розвитку української біографістики та формування національних ресурсів біографічної інформації ХХІ століття (2008)
Ляшко С. М. - Питання довідкових біографічних видань в монографії В.С. Чишка "Біографічна традиція та наукова біографія в історії та сучасності України" (2008)
Старовойтенко І. В. - Просопографічний портрет особистості у контексті сучасних завдань біографічних та історичних досліджень (2008)
Степенькіна П. Я. - Захарія Копистенський (2008)
Бондар Н. П. - Маргіналії київського видання Молитвослова 1742 року як джерело до генеалогії роду Борозн (2008)
Путова Г. В. - Єпископ Кароль Антоній Недзялковський: "Багатьма благами обдаровуєш мене, Боже" (2008)
Колесник В. - Станіслав Стемповський (1870–1952): сторінки життя видатного подолянина (2008)
Семенко Л. І. - Життєвий і творчий шлях Гната Яструбецького — першого дослідника творчості Миколи Леонтовича (2008)
Ківшар Т. І. - Автобіографія Михайла Антоновича як складова його наукової біографіі (2008)
Тріпутіна Н. П. - Будівничий зеленого світу — Олександр Іванович Колесников (2008)
Ятищук О. В. - Г.Ф. Квітка-Основ’яненко і харківський театр першої половини ХІХ століття (2008)
Пилипенко О. Є. - Видатні грецькі підприємці в Україні у ХІХ–на початку ХХ ст.: біографічні нариси (2008)
Древніцький Ю. Р. - Громадсько-політична діяльність Володимира Старосольського (2008)
Бугаєва О. В. - Київська філія музичного товариства імені М.Д. Леонтовича як об’єкт біографічного дослідження (2008)
Рижева Н. О. - Визначні кораблебудівники України (2008)
Пасько І. В. - Рукописна та друкована україніка в межах і за межами України: сучасні тенденції та проблема формування інформаційних ресурсів (2008)
Ціборовська-Римарович І. О. - Стародруковані видання, пов’язані з представниками українського князівського роду Вишневецьких герба "Корибут", у зібраннях Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського: історико-книгознавча та джерелознавча характеристика (2008)
Москалець О. В. - Біобібліографічні джерела для вивчення біографій українських музикантів (2008)
Шихненко І. М. - Олександр Сергійович Грушевський — біоісторіограф (2008)
Любовець Н. І. - Біографічні серії в контексті розвитку української біографічної традиції (2008)
Шліхта І. В. - Постать Дмитра Донцова у працях українських учених (2008)
Тимченко В. М. - Порівняльна характеристика польської та австрійської біографічної довідкової літератури (2008)
Корпусова В. М. - Документи (2008)
Корпусова В. М. - З останнього життєпису Віктора Платоновича Петрова (Домонтовича): "Він був людиною покликання, а не визнання" (2008)
Махно Є. В. - Подвижник науки. Із спогадів про Віктора Платоновича Петрова (2008)
Сміленко А. Т. - Із спогадів про В.П. Петрова (2008)
Максимов Є. - Спогади про В.П. Петрова 50–60-х років (2008)
Брайчевський М. - В.П. Петров (В. Домонтович) (2008)
Рутківська Л. М. - Незабутні зустрічі (2008)
Корнієнко К. С. - Особлива Людина (Віктор Платонович Петров) (2008)
Непріна В. І. - Мої зустрічі з В.П. Петровим (2008)
Кравченко Н. М. - Збагнення (2008)
Винокур І. С. - Спогади про Віктора Платоновича Петрова (2008)
Калинович Л. Р. - Пам’яті В.П. Петрова — записи, уривки, спогади (2008)
Шудря М. А. - На два фронти (2008)
Непокупний А. П. - Віктор Платонович Петров та його псевдонім В. Домонтович (2008)
Корогодський Р. М. - Постать Віктора Петрова як проблема екзистенційного вибору (2008)
Томашевський А. П. - Вклад В.П. Петрова у становлення вітчизняних еколого-господарських досліджень слов’яно-руської доби (2008)
Дениско Г. - "Благословляю я ті дні, коли до правди прихилився" (Переднє слово) (2008)
Ротач П. - Перебіг літ і подій (Автобіографічне) (2008)
Любовець Н. І. - Артемонович А.Ф. (2008)
Корпусова В. М. - Вязьмітіна М. І. (2008)
Любовець Н. І. - Княгиницький Йов (Іван) (2008)
Шовкопляс Т. І. - Кордт В. О., Герус А. Л. (2008)
Корпусова В. М. - Коцюбинська Н. А. (2008)
Бугаєва О. В. - Крушельницька С.А. (2008)
Корпусова В. М. - Кульженко П. А. (2008)
Ротач О. П. - Міхновський Г.І. (2008)
Студенець Н. В. - Новицька М.О. (2008)
Калібовець С. М. - Ряппо Я.П. (2008)
Студенець Н. В. - Спаська Є.Ю. (2008)
Шовкопляс Т. І. - Шовкопляс Г. М. (2008)
Шовкопляс Т. І. - Шовкопляс І.Г. (2008)
Заморіна Т. М. - Книгознавство та бібліотечна справа в постатях (2008)
Бугаєва О. В. - Імена, які надихають до життя... (по сторінках "Українського музичного архіву") (2008)
Попик В. І. - Перші Чишківські читання з історичної біографістики, Любовець Н. І. (2008)
Любовець Н. І. - Круглий стіл з історичної біографістики (2008)
Любовець Н. І. - Другі Чишківські читання з історичної біографістики, Попик В. І. (2008)
Гродзинський Д. - Дослідження з генетичної інженерії в установах НАН України, Дембновецький О., Левчук О., Рудий Р. (2006)
Особливості біологічних властивостей збудника туберкульозу (2006)
Готовський М. - Біорезонансна терапія: її місце у сучасній традиційній медицині, Перов Ю. (2006)
Ковтун Г. - Від метану — до гелію (2006)
Голобородько Я. - Мегазірка української меритократії : до 150-річчя від дня народження Івана Франка (2006)
Злупко С. - Наука і наукознавство у творчості Івана Франка (2006)
Гуров Є. - Імпактні структури та еволюція планет : перша міжнародна конференція "Імпактне кратероутворення у Сонячній системі" (8–12 травня 2006 р., м. Нордвік, Нідерланди) (2006)
Джуран В. - Синантропізація рослинного покриву України : Перша Всеукраїнська наукова конференція (27–28 квітня 2006 р., м. Переяслав-Хмельницький), Крецул Н., Протопопова В., Шевера М., Губарь Л., Федорончук М. (2006)
Петренюк А. - Комбінаторні конфігурації та їх застосування : перший міжвузівський науково-практичний семінар (19–20 квітня 2006 р., м. Кіровоград), Бондар О. (2006)
Вовканич С. - Семіотика і семантика тризуба: інформаційна візія (2006)
70-річчя академіка НАН України І. С. Сергієнка (2006)
60-річчя члена-кореспондента НАН України С. П. Вассера (2006)
60-річчя члена-кореспондента НАН України Ф. Ф. Сизова (2006)
Ситник К. - Біосфера і клімат: минуле, сьогодення і майбутнє, Багнюк В. (2006)
Гвоздяк П. - Біохімія води як перспективний науковий напрям (2006)
Глазко В. - Цивілізаційні кризи і революції: генно-культурна парадигма (2006)
Голобородько Я. - Речник української національної ідеї : до 140-річчя від дня народження Михайла Грушевського (2006)
Мацелюх Б. - Корифей мікробіології : до 150-річчя від дня народження С. М. Виноградського (2006)
Блюм Я. - Трансгенні рослинні організми: економічний ефект і ризики для біоти : Міжнародний симпозіум "Проблеми біологічної безпеки при впровадженні генетично змінених організмів: нові наукові підходи, регуляція та громадське сприйняття" (10—14 травня 2006 р., м. Ялта), Новожилов О. (2006)
Юревич А. - Тіньова наука.ru (2006)
Лялько В. - Що передаємо майбутньому : погляд шістдесятника з виднокола ХХІ століття (2006)
70-річчя члена-кореспондента НАН України А. Г. Шапара (2006)
70-річчя члена-кореспондента НАН України А. П. Великого (2006)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. О. Іванова (2006)
50-річчя члена-кореспондента НАН України О. Ю. Майстренка (2006)
Амоша О. - Підгрунтя інноваційного розвитку : проблеми і перспективи взаємодії академічної науки й освіти, Землянкін А., Моісеєв Г. (2006)
Микитенко В. - Енергоефективність національної економіки: соціально-економічні аспекти (2006)
Петраков М. - Нафта: благо чи прокляття Росії? (2006)
Костенко О. - Соціальний натуралізм — світогляд майбутнього (2006)
Ковтун Г. - Нобелівські лауреати — 2006 (2006)
Чекман І. - "Україно, обітована земле мого серця!" : Нобелівські лауреати — вихідці з України (2006)
Біотестування як метод оцінки якості питних вод (2006)
Маліцький Б. - Шлях до економіки знань : В. М. Геєць, В. П. Семиноженко. Інноваційні перспективи України. - Харків: Константа, 2006. — 272 с., Онопрієнко В., Денисюк В. (2006)
Мірошниченко М. - Радикали кисню та оксиду азоту при канцерогенезі : А. П. Бурлака, Є. П. Сидорик. Радикальні форми кисню та оксиду азоту при пухлинному процесі. - Київ: Наук. думка, 2006. — 228 с. (2006)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В. Й. Лакомського (2006)
70-річчя академіка НАН України Ю. П. Корчевого (2006)
70-річчя члена-кореспондента НАН України І. С. Чекмана (2006)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. А. Даниленка (2006)
Курсом реформування і розвитку сфери науки (2006)
Про основні підсумки діяльності МААН у 2001–2005 рр. і шляхи підвищення її ефективності : доповідь президента МААН академіка НАН України Б. Є. Патона на засіданні ради МААН (12 жовтня 2006 р., м. Алмати) (2006)
Гороховатська М. - Європа на порозі нової Рамкової програми наукових досліджень (2007–2013 рр.), Левіна Д., Патрах Т., Смертенко П., Чернишев Л. (2006)
Шевченко В. - Ефект спільних проектів (2006)
Крейн І. - Концепція толерантності як універсальна категорія еволюції розуму: метапідхід (2006)
Козирський В. - Духовний подвиг українського просвітника : до 200-річчя від дня народження Пилипа Морачевського (1806—1879), Шендеровський В. (2006)
Блюм О. - Її стежина у царині Флори : до 100-річчя від дня народження М. Ф. Макаревич (1906—1989), Вассер С., Дудка І., Кондратюк С., Масюк Н., Навроцька І., Протопопова В., Ромс О., Топачевський А. (2006)
Вакуленко М. - Деякі термінологічні нюанси української мови: як не виплеснути з водою дитину (2006)
Пащенко В. - Про неточності природничої наукової термінології (2006)
Багнюк В. - Ніщо не байдуже йому, Глоба Л., Павленко М. (2006)
Наулко В. - Мадзінізм й ідеали європейської демократії : Микола Варварцев. Джузеппе Мадзіні, мадзінізм і Україна. - Київ: Пульсари, 2005. - 304 с. (2006)
70-річчя академіка НАН України Ю. М. Єрмольєва (2006)
60-річчя академіка НАН України О. М. Івасишина (2006)
80-річчя члена-кореспондента НАН України П. С. Соханя (2006)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. Й. Сугакова (2006)
50-річчя академіка НАН України В. Ф. Чехуна (2006)
Забезпечити наукову та інноваційну конкурентоспроможність держави : спільне засідання Президії НАН України та Комітету Верховної Ради з питань науки і освіти за участю членів міжфракційного депутатського об’єднання "За науку України" (2006)
Самойлик К. С. (2006)
Ніколаєнко С. М. (2006)
Онищенко О. С. (2006)
Єхануров Ю. І. (2006)
Семиноженко В. П. (2006)
Возіанов О. Ф. (2006)
Дорогунцов С. - Ідентифікація цивілізаційного розвитку: проблеми моделювання й аналізу, Ральчук О. (2006)
Костерін С. - Нові обрії вітчизняної біохімії : ІХ Український біохімічний з’їзд (24–27 жовтня 2006 р., м. Харків) (2006)
Ємельянов В. - Мости єднання : Міжнародна конференція "Українсько-македонські паралелі в історії та сучасності" (29 травня — 4 червня 2006 р., м. Сімферополь), Шевченко Л. (2006)
Гродзинська Г. - Подвижник ботанічної науки : до 80-річчя від дня народження академіка А. М. Гродзинського (1926–1988) (2006)
Булавін Л. - Літопис розвою світової фізичної науки : Ю. А. Храмов. История физики. — К.: Фенікс, 2006. — 1176 с., Вергунов В., Новиков М. (2006)
Боган І. - Інноваційні напрями новітньої доби України : С. Злупко. Економічна наука і наукознавство. — Львів: Тріада плюс, 2006. — 776 с., Голубка С. (2006)
80-річчя академіка НАН України А. А. Чухна (2006)
70-річчя академіка НАН України О. М. Шарковського (2006)
90-річчя члена-кореспондента НАН України В. Д. Братуся (2006)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В. Т. Толока (2006)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. П. Мікловди (2006)
Зміст журналу за 2006 рік (2006)
Указ Президента України "Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2006 року" (2007)
Указ Президента України "Про присудження щорічних премій Президента України для молодих учених 2006 року" (2007)
На меті — сталий розвиток України. Концепція переходу України до сталого розвитку (2007)
Мачулін В. - Фундаментальна наука і суспільний поступ, Баранський П. (2007)
Поплавська Ж. - Інтелектуальний капітал економіки знань, Поплавський В. (2007)
Дячук І. - Світові тенденції розвитку космічної галузі (2007)
Ніколайчук І. - Академік НАН України Василь Чехун: "Лише тоді суспільство відчує віддачу від науки, коли користуватиметься нею з перших рук" (2007)
Дроботько Н. - Через терни — до зірок : з нагоди 100-річчя від дня народження академіка С. П. Корольова (1907–1966) (2007)
Фундатор вітчизняної ендокринології : з нагоди 100-річчя від дня народження академіка НАН України В. П. Комісаренка (1907–1993) (2007)
Злупко С. - Принципи дослідження міждисциплінарних проблем : Згуровский М., Панкратова Н. Системный анализ: Проблемы, методология, приложения. — К.: Наук. думка, 2005. — 743 с. (2007)
70-річчя академіка НАН України В. С. Підгорського (2007)
70-річчя члена-кореспондента НАН України К. І. Чурюмова (2007)
Попик В. І. - Біографістика та дослідження українсько-російських історичних і культурних взаємозв’язків (2009)
Ляшко С. М. - Російський історик І. Є. Забєлін і Україна (2009)
Старовойтенко І. В. - Степан Ерастов — організатор українського національного руху на Кубані поч. ХХ ст.: штрихи до біографії (2009)
Путова Г. В. - Декілька сторінок із київського періоду біографії генерала М. А. Милорадовича (2009)
Москалець О. В. - Ксенія Держинська: від київських коренів до московських тріумфів (2009)
Менжулін В. І. - Freud в Україні: транслітерація у світлі біографії (2009)
Ківшар Т. І. - Особисте книжкове зібрання Т. Г. Шевченка (2009)
Куриленко Т. В. - Євген Євгенович Слуцький: життя, присвячене науці, Фещенко В. М. (2009)
Любовець Н. І. - Сергій Миколайович Булгаков: матеріали до біографії (2009)
Корпусова В. М. - Родина О. П. Новицького, М. Вязьмітіна — київські друзі М. Волошина (2009)
Ротач О. П. - "Все життя я вірила в красу...”: Ганна Вікторівна Совачова — видатна українська актриса та громадський діяч (2009)
Совачева Г. - Крізь пориви життя. Фрагмент спогадів (2009)
Даниленко В. М. - Бертьє-Делагард Олександр Львович, Ляшко С. М. (2009)
Ходоровський М. Д. - Боровиковський Володимир Лукич (2009)
Ляшко С. М. - Веретенніков Василь Іванович (2009)
Ляшко С. М. - Волобуєв Михайло Симонович, Даниленко В. М. (2009)
Ляшко С. М. - Генінг Володимир Федорович (2009)
Ходоровський М. Д. - Гудзій Микола Каленикович (2009)
Бугаєва О. В. - Дунаєвський Ісаак Йосипович (2009)
Любовець Н. І. - Котляревський Олександр Олександрович (2009)
Акилина М. И. - Справочные издания о персоналиях в библиотечном деле, Ратникова Е. И. (2009)
Круглий стіл "Сучасна українська біографістика: досвід та проблеми розвитку” (2009)
Треті Чишківські читання з історичної біографістики (2009)
Секція "Сучасна українська біографістика: досвід та проблеми розвитку” міжнародної наукової конференції "Інтранет/екстранет-ресурси в наукових бібліотеках” (2009)
Четверті Чишківські читання з історичної біографістики (2009)
Вовканич С. - Територіальний поділ України: чинники інноваційного розвитку та євроінтеграції, Цапок С. (2007)
Данилишин М. - Освіта, наука і виробництво в контексті вимог Болонської декларації, Куценко В. (2007)
Тертишник В. - Правова держава: гострі кути на шляху від концептуальної моделі до реальності (2007)
Розпорядження Президента України "Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених" (2007)
Радченко А. - Перший ювілей "Академперіодики" (2007)
Гуржій О. - Річка його життя : до 110-річчя від дня народження академіка О. В. Топачевського (2007)
Бандальєр Г. - Книга versus Інтернет (2007)
Білорус О. - Фундаментальне дослідження з аграрної історії України : М. В. Зубець та ін. Сільське господарство України — від минулого до сьогодення. В 4-х томах. — К.: ННЦ "ІАЕ", 2006. (2007)
70-річчя академіка НАН України А. Ф. Попова (2007)
80-річчя члена-кореспондента НАН України К. Ф. Тяпкіна (2007)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. І. Тарасевича (2007)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. В. Анісімова (2007)
60-річчя члена-кореспондента НАН України С. Л. Гнатченка (2007)
Дідух Я. - Енергетичні проблеми екосистем і забезпечення сталого розвитку України (2007)
Ковтун Г. - Перспективи водневої енергетики, Полункін Є. (2007)
Семенов В. - Біодизельне паливо для України (2007)
Уроки Чорнобиля : висновки і рекомендації Міжнародної конференції "Двадцять років Чорнобильської катастрофи. Погляд у майбутнє" (2007)
Академік НАН України Валерій Кухар: "Україна має поспішати з освоєнням альтернативних палив" (2007)
Єремєєв В. - Нові струминні газові виділення із дна моря в акваторії Севастополя, Єгоров В., Полікарпов Г., Артемов Ю., Гулін С., Нежданов О., Євтушенко Д., Поповічев В., Стокозов М. (2007)
Вакаренко О. - Проект "Наукові переклади" — вдалий дебют (2007)
Шевченко Г. - Демократизація суспільства крізь призму синергетики : Новакова О. В. Політична модернізація та розвиток демократичних процесів в сучасній Україні. — Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2006. — 216 с. (2007)
80-річчя академіка НАН України О. О. Бакаєва (2007)
70-річчя академіка НАН України С. М. Конюхова (2007)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Л. П. Хорошуна (2007)
60-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. Ф. Снєжкіна (2007)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. Ф. Рєзцова (2007)
60-річчя члена-кореспондента НАН України Є. Ф. Венгера (2007)
60-річчя члена-кореспондента НАН України М. М. Сулими (2007)
Курило А. - Творець селекційних шедеврів : до 100-річчя від дня народження С. Х. Дуки (1907—1960) (2007)
Пам’яті М. А. Плате (2007)
Попик В. І. - Російські книжкові та електронні енциклопедії, біографічні словники та довідники як джерело формування українських біографічних науково-інформаційних ресурсів (2010)
Менжулін В. І. - Біографія філософа після "смерті автора": випадок Фуко (2010)
Любовець Н. І. - Олександр Олександрович Котляревський: матеріали до біобібліографії (2010)
Марченко Н. П. - Микола Павлович Дашкевич: визнаний і незнаний діяч української науки (2010)
Ківшар Т. І. - Становлення Степана Сірополка як бібліотекознавця (2010)
Кузьменко Л. І. - Віктор Доманицький — український учений, педагог, громадський діяч (2010)
Ляшко С. М. - Керівничий Постійної комісії для складання біографічного словника діячів України М. М. Могилянський: досвід просопографічного дослідження (2010)
Шалак О. І. - Сергій Венгрженовський — маловідомий фольклорист із Поділля (2010)
Горбатюк М. В. - Іван Франко та Леся Українка у літературі, громадських справах і у буденному житті (2010)
Ківшар Т. І. - Історія українсько-російських бібліологічних зв‘язків у джерелах особового походження (20-ті рр. ХХ ст.), Новальська Т. В. (2010)
Путова Г. В. - Документальні матеріали щодо перебування на території України Владислава Міцкевича (2010)
Ємець Т. М. - Постать Володимира Вернадського в роботах українських дослідників (2010)
Заліток Л. М. - Біобібліографія В. О. Сухомлинського — джерельна база вітчизняної біографістики (2010)
Лобко Н. В. - Сучасні біографічні та генеалогічні дослідження: шляхи зближення та трансформації (2010)
Кірієнко О. В. - Листування Ярослава Стешенка з Борисом Чистяковим як джерело до життєпису українського бібліографа (Дослідження матеріалів рукописного відділу Російської національної бібліотеки у Санкт-Петербурзі) (2010)
Вернік Ю. В. - Оцінка значущості персоналії при включенні до біографічних словників у контексті новітніх інформаційних технологій (2010)
Марченко Н. П. - "...Один із тих талантів, котрі можуть бути окрасою не тільки української, а й західноєвропейської літератури…" (2010)
Секція "Книжкові та електронні біографічні видання: спільне і відмінне, традиції і новаторство" міжнародної наукової конференції "Проблеми гармонізації традиційних і новітніх бібліотечно-інформаційних ресурсів" (2010)
П'яті Чишківські читання з історичної біографістики (2010)
"Українська біографістика у сучасному науково-дослідному та інформаційному вимірі" Секція міжнародної наукової конференції "Бібліотечно-інформаційний комплекс у контексті розвитку суспільства знань" (2010)
Мачулін В. - Акустойонні та акустоелектронні технології, Лепіх Я., Оліх Я., Романюк Б. (2007)
Бєлєнький П. - Дослідження проблем конкурентоспроможності (2007)
Ольховський В. - Про академічну свободу і моральний вибір (2007)
Білокриницький В. - Мікрохвильова патологія мозку, що виникає за дії НВЧ-поля (2007)
Василенко Є. - Інсульт: сучасні погляди на проблему, Ярош О., Остапенко Л. (2007)
Ситник К. - Слава і гордість вітчизняної науки (2007)
Сєвко О. - Сучасні проблеми експериментальної та клінічної онкології : VIIІ конференція молодих онкологів з міжнародною участю (26–27 квітня 2007 р., м. Київ) (2007)
Березанський Ю. - Спадщина українського математика у світовому вимірі : Міжнародна конференція "Modern Analysis and Applications" (MAA—2007) (9–14 квітня 2007 р., м. Одеса), Горбачук В. (2007)
Вакуленко М. - Про українські будівлі та родовий відмінок (2007)
Адамець Ф. - Аграрна наука України: віхи і постаті, Панасик Б., Новиков М. (2007)
Іваненко Л. - Імітаційні ігри — ракурси й перспективи (2007)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Г. В. Донченка (2007)
60-річчя члена-кореспондента НАН України С. І. Сидоренка (2007)
Талант мислити, жити та працювати: до 60-річчя від дня народження В. С. Чишка (2010)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського