Меденцев A. M. - Характеристика предмета та умов вчинення злочинів у сфері державних закупівель (2014)
Нікітін А. О. - Сутність та види помилок у кримінальному праві (2014)
Тихонова О. В. - Щодо розуміння категорії "кримінологічна характеристика" (2014)
Турська В. О. - Проблема розмежування адміністративної та кримінальної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами (2014)
Шаповал О. В. - "Слідова картина" торгівлі людьми (2014)
Журба А. І. - Політичний аспект призначення кримінального судочинства України (2014)
Мудрецька Г. В. - Прогалини законодавчого регулювання домашнього арешту як запобіжного заходу у кримінальному судочинстві, Саутіна Е. Е. (2014)
Ромців О. І. - Особливості способів вчинення посадових злочинів (2014)
Сопільник Р. Л. - Функція захисту як основний напрямок діяльності учасників судочинства зі сторони захисту (2014)
Цилюрик І. І. - Негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні (2014)
Болгов О. Є. - Адаптація статуту ООН до сучасних реальностей міжнародних відносин (2014)
Клім С. І. - Міжнародно-правові стандарти здійснення процесуальних прав дитини (2014)
Ковальчук І. В. - Витоки європейської податкової традиції (2014)
Музика Я. І. - Статут всесвітньої митної організації як міжнародний договір особливого роду (sui generis) (2014)
Титул, зміст (2016)
Нікішина О. В. - Методичний підхід до оцінки відтворювальної ефективності кооперативного збутового каналу на зерновому ринку України (2016)
Голубьонкова О. О. - Стан конкуренції на роздрібному ринку алкогольних напоїв, Брайко М. Г. (2016)
Мартыновский В. С. - Проблемы налоговой системы Украины, Кулаковская Т. А., Фарзетдинов Д. Ф. (2016)
Самофатова В. А. - Адаптивне управління потенціалом сталого розвитку підприємств харчової промисловості (2016)
Колесник В. І. - Про шляхи вдосконалення управління інвестиційною привабливістю підприємств харчової промисловості (2016)
Маркова Т. Д. - Особливості використання інформаційних систем і технологій в системі обліку та контролю, Пчелянська Г. Б. (2016)
Пчелянська Г. Б. - Особливості аудиту в комп’ютерному середовищі, Маркова Т. Д., Дойчева К. С. (2016)
Стасюкова К. В. - Проблеми організації бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу (2016)
Ангелов Г. В. - Парадигмы социотехнической деятельности и подготовка инженерно-экономических кадров в XXI веке, Шевченко А. А. (2016)
Черняк Г. А. - Психологические аспекты менеджерского потенциала студентов технического вуза, Ангелов Г. В. (2016)
Алексєєва О. С. - Управління охороною праці в органах та підрозділах ДСНС України: проблеми та перспективи, Чубань В. С., Наконечний В. В., Заїка П. І. (2014)
Андрієнко М. В. - Особливості визначення поняття "Пожежна безпека" (2014)
Грибенюк Г. С. - Розвиток самоактивності курсанта (2014)
Григорьян Б. Б. - Пожарная опасность ограждающих конструкций из сэндвич-панелей с полимерным утеплителем, Довбыш А. В., Шафран Л. М., Третьякова Е. В., Григорьян М. Б. (2014)
Желяк В. І. - Методи захисту пожежних від теплового випромінювання вогнища пожежі, Наливайко М. А., Лазаренко О. В., Кінтер С. Я. (2014)
Кирилів Я. Б. - Визначення технічного стану відцентрових пожежних насосів за допомогою вібраційної діагностики, Ущапівський І. Л. (2014)
Круковский П. Г. - Методическое обеспечение анализа теплового состояния сложных металлических конструкций в условиях реальных пожаров, Чалая И. В. (2014)
Кукуєва В. В. - Дослідження деструкції амоній фосфату у полум’ї, Водяницький О. О. (2014)
Лаврик Т. В. - Особистісні передумови професійної успішності пожежників-рятувальників, Снісаренко А. Г. (2014)
Лин А. С. - Обгрунтування способу оцінки термозахисних властивостей захисного одягу пожежників (2014)
Мосов С. П. - Технічні знаряддя боротьби з вогнем в історичному розвитку пожежної справи: основні винаходи, Чубіна Т. Д. (2014)
Нуянзін В. М. - Проблеми визначення довговічності вогнезахисних покриттів металевих конструкцій в Україні (2014)
Поздеев А. В. - Учет влияния модификаторов бетона при расчетном определении пределов огнестойкости железобетонных балок (2014)
Поздєєв С. В. - Вплив дисперсії температур на обігрівальних поверхнях горизонтальних залізобетонних будівельних конструкцій на значення їхньої межі вогнестійкості при випробуваннях цих конструкцій у вогневих печах (2014)
Рудешко І. В. - Аналіз поведінки бетонних будівельних конструкцій і зміни фізико-механічних властивостей бетону під час пожежі для розробки експрес-методів визначення осередку пожежі, Золотарьов В. В. (2014)
Рудницький В. М. - Метод стеганографічного захисту інформації, Зажома В. М. (2014)
Теслюк П. В. - Вплив стилю керівництва на успішність професійної діяльності пожежно-рятувальних підрозділів (2014)
Фомич М. В. - Теоретичні аспекти до формування моделі психологічної готовності фахівців пожежно-рятувальних підрозділів (2014)
Цвіркун С. В. - Оцінка індивідуального пожежного ризику громадських будівель різними методами, Щербина В. С., Заїка П. І. (2014)
Юрченко К. М. - Комп’ютерні системи професійної підготовки як засіб оптимізації навчання фахівців служби цивільного захисту (2014)
Ковальов А. І. - Особливості застосування покриттів металевих конструкцій при різних температурних режимах пожежі, Качкар Є. В., Зобенко Н. В., Тищенко О. М. (2014)
Григорьян Н. Б. - Алгоритм решения обратной задачи теплопроводности при оценке огнезащитной способности покрытий несущих стальных конструкций, Круковский П. Г., Новак С. В. (2014)
Анотації (2014)
Автори (алфавітний покажчик) (2014)
Вимоги до оформлення статей (2014)
Вихідні дані (2014)
Апрєлєва І. В. - Галицькі педагоги про значення реалізації ідеї народності у виховному процесі дошкільних закладів Східної Галичини (20-30 рр. XX ст.) (2014)
Баланюк В. С. - Мовне середовище та мовна особистість: соціокультурні фактори підготовки майбутнього вчителя (2014)
Божко Н. М. - Этническая идентичность и особенности национально-культурной специфики выходцев из ближневосточных страх (2014)
Бояринцев О. - Психолого-педагогічні передумови патріотичного виховання учнівської молоді в контексті взаємодії школи і громадських організацій (2014)
Вікторова Л. В. - Педагогічна складова забеспечення якості іншомовної освіти (2014)
Вільчковська А. Е. - Теорія і практика музичного виховання польських школярів у 90-х роках ХХ століття (2014)
Вус В. І. - Теоретико-методологічні засади дослідження особистісного розвитку дитини в контексті духовно-релігійного виховання (2014)
Городиська В. В. - Театральне мистецтво Західної України та його вплив не естетичне виховання учнів (др. пол. XIX - поч. XX ст.) (2014)
Грицюк О. А. - Форми та методи активізації самостійної роботи студентів у процесі вивчення методики музичного виховання (2014)
Дзогій Т. С. - Застосування комплексу позатренувальних засобів стимуляційної спрямованості кваліфікованими веслувальниками (2014)
Дудоладова А. В. - Особливості методики та практики викладання другої інземної мови у ВНЗ (2014)
Єфімова В. М. - Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів природничичих дисциплін до використання здоров’язбережених технологій (2014)
Жолобов О. В. - Мотиваційна складова як важливий елемент компетентності сучасних фахівців (2014)
Князєва І. О. - Етапи адаптації студентів-іноземців у вищому технічному навчальному закладі (2014)
Ковалькова Т. О. - Динаміка рівнів готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі (2014)
Кобрій О. М. - Особливості реформування змісту педагогічних дисциплін у ВНЗ радянкького періоду (2014)
Козир А. В. - Специфічні особливості мистецької школи у музично-педагогічному вимірі (2014)
Колодько Т. М. - Технології підготовки майбутнього вчителя іноземної мови до творчої професійної діяльності (2014)
Кондрашов М. М. - Подієво-ситуаційний підхід до формування професійної позиції майбутніх учителів у поцесі фахової підготовки (2014)
Кузик М. М. - Досвід австрійських педагогів щодо формування духовних цінностей у дітей дошкільного віку (2014)
Куліш Л. А. - Технології створення навчального інтернет-ресурсу при вивченні дисципліни інформатичного циклу (2014)
Лубянова О. В. - Професіограма фахівця з інформаційних технологій (2014)
Мадзігон В. В. - Підприємець як визначальна особистість у бізнесі в ринковій економіці (2014)
Махінов В. М. - Формування іншомовноїкомунікативної компетентності при вивченні іноземних мов як основи комунікативної культури студента (2014)
Нізовцев А. В. - Формуввання технологічної компетентності інженерів у професійній підготовці (2014)
Опанасенко Н. І. - Використання технології особистісно орієнтованого навчання у підготовці майбутнього вчителя першого ступеня (2014)
Отрох Н. В. - Інноваційні технології у викладанні курсу "Історія України” у вищих навчальних закладах (2014)
Пантюк Т. І. - Взаємодія сім’ї та дошкільного закладу як чинник підготовки дитини до школи (2014)
Редчук Р. О. - Формування готовності майбутніх фахівців у сфері соціальних комунікацій (термінологічна база) (2014)
Салань Н. В. - Актуальні проблеми підготовки сучасного вчителя фізико-математичних дисциплін (2014)
Сафаров Н. Ю. - Единый подход в обучении курса общей физики как системы (2014)
Сидорчук Л. А. - Концетуальні підходи до формування ергономічної компетентності майбутнього вчителя технологій (2014)
Хлопов А. М. - Інноваційні технології у підготовці майбутніх фахівців професійної освіти у процесі навчання за кредитно-трансферною системою (2014)
Федоришин В. І. - Рефлексивне оцінювання педагогічних ситуацій майбутніми вчителями музики (2014)
Шапаренко Х. А. - Сучасні підходи до трудового виховання дітей дошкільного віку (2014)
Шульга М. П. - Методика відбору бігунів з перешкодами на різних етапах підготовки, Закопайло С. А. (2014)
Яшанов М. С. - Організація представлення змісту інформатичних дисциплін в електронних освітніх ресурсах (2014)
Черкасов О. В. - Напрями офіційно-державного підходу до вивчення первісної історії Криму у вітчизняній історіографії 30-Х – першої половини 80-Х рр. ХХ ст. (2014)
Акімов О. О. - Механізми реалізації державної євроінтеграційної політики України (2015)
Бутирська Т. О. - Формування системи елементів топологічного опису форми держави (2015)
Бухтатий О. Є. - Перспективи реформування комунальної преси в Україні (2015)
Гасюк І. Л. - Управління якістю кадрових процесів в органах державної виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту (2015)
Голуб В. Л. - Світовий досвід формування взаємовідносин держави та суспільства у сфері волонтерської діяльності:історичний контекст (2015)
Гунченко К. М. - Розширення автономії вищих навчальних закладів України на сучасному етапі (2015)
Гурковський В. І. - Сучасні медіа та протидії російській пропаганді: державно-управлінський аспект (2015)
Драгомирецька Н. М. - Сучасні тенденції комунікацій у державному управлінні (2015)
Корнєєв Ю. В. - Особливості права приватної власності на землю (2015)
Лопушинський І. П. - Місцева самоорганізація населення в Україні: шлях до утвердження громадянського суспільства (2015)
Матвєєнко І. В. - Адаптивний колективний суб’єкт управління як новий формат взаємовідносин держави та громадянського суспільства (2015)
Мельник О. М. - Система послуг, що надаються органами державної влади: поняття, види та структура (2015)
Науменко Р. А. - Сучасні пріоритети розвитку державної кадрової політики (2015)
Непомнящий О. М. - Сутність та значення механізмів професійного саморегулювання в розвитку системи технічного забезпечення у будівництві (2015)
Олуйко В. М. - Деякі проблеми українського парламентаризму (2015)
Пархоменко-Куцевіл О. І. - Сучасні проблеми формування системи посад державної служби та шляхи їх вирішення (2015)
Романенко Є. О. - Україна — шлях до НАТО (2015)
Ромат Є. В. - Основні шляхи маркетизації функцій державного управління в Україні, Чаплай І. В. (2015)
Соболь І. І. - Правове регулювання транскордонного співробітництва територіальних громад в Україні (2015)
Сурай І. Г. - Політична складова формування виконавчої гілки влади в Україні (2015)
Ромат Є. В. - Реалізація інструментів маркетингу в механізмах державного управління, Чаплай І. В. (2016)
Корнєєв Ю. В. - Види права землекористування, Сиротенко Р. О. (2016)
Рильська В. В. - Розвиток регіонального самоврядування у контексті еволюції уявлень про територіальний поділ влади в Україні (2016)
Непомнящий О. М. - Регулювання дозвільно-погоджувальних процедур у будівництві відповідно до світових стандартів, Ісаєнко Д. В. (2016)
Парубчак І. О. - Сутність і роль соціального діалогу як інституційного напряму в соціальній політиці держави (2016)
Романенко Є. О. - Нові стандарти етики державних службовців (2016)
Гурковський В. І. - Окремі аспекти застосування країною-агресором медійного ресурсу проти України в умовах гібридної війни (2016)
Дєгтяр О. А. - Роль системи публічного управління в соціальній сфері суспільства (2016)
Драгомирецька Н. М. - Сучасні тенденції взаємозв’язків рівня розвитку науки та визнання держави у світі (2016)
Кокиаури Л. - Cовершенствования монетарной и фискальной политик Грузии, Гечбаия Б. (2016)
Матвєєнко І. В. - Роль інформаційно-комунікаційних впливів у процесі впровадження електронного урядування в зарубіжних країнах: досвід для України (2016)
Кринична І. П. - Організаційно-правові та функціональні засади державного управління пожежною безпекою країни, Говорун С. В. (2016)
Піроженко Н. В. - Оцінка забезпечення соціальних прав громадян в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення, Митрофанов О. А. (2016)
Кухарчук П. М. - Соціальне партнерство у процесі реформування системи освіти в Україні (2016)
Пархоменко-Куцевіл О. І. - Методологічні аспекти реалізації принципу публічності в системі формування та розвитку кадрового потенціалу публічної служби в Україні (2016)
Акімов О. О. - Професійні компетенції державних службовців як чинник модернізації вищої освіти (2016)
Шехірєв В. Р. - Удосконалення управління захистом населення та територій від надзвичайних ситуацій техногенного характеру, Івашутін С. В. (2016)
Sazukina T. P. - Case studies method in teaching the professional English language at higher school (2016)
Суббот А. І. - Практика та організація роботи щодо виявлення та документування корупційних діянь правоохоронними органами, Липа В. А. (2016)
Яценко В. А. - Впровадження мотиваційного моніторингу як механізму підвищення ефективності органів публічної влади (2016)
Амосов О. Ю. - Симбіоз інституційних засад та архетипіки публічного управління, Гавкалова Н. Л. (2016)
Арпентьева М. Р. - Архетипы и инновации государственного управления (2016)
Афонін Е. А. - Архетипні засади моделювання соціальних процесів, Мартинов А. Ю. (2016)
Балуєва О. В. - Дискримінація внутрішньо переміщених осіб в Україні: архетипна природа, Аракелова І. О. (2016)
Бєльська Т. В. - Держава і громадянське суспільство в концепті універсального епохального циклу (2016)
Валевський О. Л. - Підсумки 25 років українських реформ в інституційному вимірі (архетипний підхід) (2016)
Ганяк В. Й. - Синергетична модель соціокультурної динаміки у дослідженні проблеми безпеки в релігійній сфері України (2016)
Довгань А. В. - Декодирование смыслов текста как метод общественно-исторического анализа: постановка проблемы (2016)
Друк Ю. Я. - Державне регулювання фінансами як вияв архетипів колективного несвідомого (2016)
Кожем’якіна О. М. - Емансипаційні цінності в суспільних трансформаціях: архетиповий підхід (2016)
Козаков В. М. - Аналіз моделей громадянської комунікації в країнах Західної Європи (архетипний підхід), Рашковська О. В. (2016)
Мазаева Т. А. - Инновационный кризис в этнокультурной среде (2016)
Мамычев А. Ю. - Архетипические основания государственного управления: теоретико-методологические и социокультурные аспекты (2016)
Меркотан К. П. - Моральні межі політичного "геройства” (2016)
Михайлов В. В. - Проблема снятия негативных социальных ограничений (2016)
Новаченко Т. В. - Авторитет як архетипне єднання духу індивідуалізму та ідей солідаризму в феномені сучасного керівництва (2016)
Панькова О. В. - Архетипові засади ресурсного потенціалу волонтерського руху в Україні (2016)
Патраков В. П. - Генокоды национальных культур. Концептуальные основы (2016)
Плахтій Т. О. - Суб’єктність організацій в архетипному вимірі (2016)
Романенко Є. О. - Маркетинг у державному управлінні: (архетипний підхід), Чаплай І. В. (2016)
Сердечна Л. В. - Імажинер Ж. Дюрана як архетипне підґрунтя регулювання рекламної діяльності (2016)
Филиппова М. К. - Архетипическое кодирование публично-властного управления (2016)
Юшин С. А. - Архетипы основных инстинктов человека, общества и государства в преодолении ими препятствий на пути становления в новое качество между скиллой ортодоксальности и харибдой парадоксальности (2016)
Гечбаия Б. Н. - Основные вопросы принятия решения в менеджменте, Беридзе З. М. (2016)
Берназюк Я. О. - Питання удосконалення Конституції України (2016)
Бєльська Т. В. - Суспільні цінності як фактор впливу на державну політику в умовах сучасних цивілізаційних викликів (2016)
Гаврилюк А. М. - Сучасні тенденції публічно-приватного партнерства в індустрії туризму України (2016)
Дєгтяр А. О. - Соціальна держава в ситуації сучасних викликів та місце в ній філантропії (2016)
Дєгтяр О. А. - Механізми державного управління природокористуванням в автотранспортному комплексі, Мурашев С. П. (2016)
Козловський Є. В. - Співробітництво України та Всесвітньої туристичної організації як один з інструментів реалізації державної туристичної політики (2016)
Лук’янчук Р. В. - Деякі питання реформування системи державного управління у сфері забезпечення кібернетичної безпеки: учасний погляд (2016)
Мельник О. М. - Зарубіжний досвід у сфері протидії корупції та можливість його використання в Україні (2016)
Митрофанов О. А. - Лобіювання як механізм забезпечення конституційних прав громадян (2016)
Пархоменко-Куцевіл О. І. - Методологічні засади формування професійних кадрів у системі публічного управління (2016)
Радченко О. В. - Геостратегічна Україна (2016)
Романенко Є. О. - Реформування Збройних сил України за стандартами НАТО (2016)
Sahanenko S. E. - The prerequisites for consolidated local communities in Ukraine, Kolesnichenko N. N. (2016)
Соболь І. І. - Особливості організації влади та управління Рейхскомісаріату "Україна” (2016)
Суший О. В. - Теоретичні засади соціальної архетипіки (2016)
Тавадзе И. З. - Денежно-кредитная политика Грузии и ее роль в регуляции денежного оборота (2016)
Chaplay I. V. - Theoretical and methodological identification of the public marketing in the context of the modern research approaches (2016)
Червякова О. В. - Перехід від державного до публічного управління в умовах розвитку громадянського суспільства в Україні (2016)
Яценко В. А. - Оцінка ефективності функціонування туристичної дестинації в Одеському регіоні: шляхи розвитку (2016)
Михайлишин Г. - Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності університету (2016)
Сучасний викладач і студентоцентрична модель організації освітнього процесу університету. Науково-практичний семінар "Сучасний викладач у студентоцентричній моделі освітнього процесу університету" (Івано-Франківськ-Київ, 2016) (2016)
Ініціатива з дослідження гірських районів (Європа), Берн, Швейцарія (2016)
Міжнародний день гір (2016)
Міжнародна українсько-польська співпраця між ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" і Вищою Професійною Школою (м. Хелм, Польська Республіка) (2016)
Міжнародна українсько-словенська співпраця між ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" та Люблянським університетом (м. Любляна, Республіка Словенія) в рамках проекту "Гірська школа Українських Карпат" (2016)
Васянович Г. - Феноменологічна філософія і її педагогічний контекст (2016)
Білавич Г. - Господарська магія Карпат як складник родинного виховання, Савчук Б. (2016)
Білавич І. - Жінки-медики в культурно-освітньому розвитку українства Галичини наприкінці ХХ – на початку ХХ сторіччя (2016)
Деренько В. - Внесок Іллі Киріяка в дидактичне забезпечення українського шкільництва в Канаді (2016)
Дмитришин О. - Науковий гурток – основна форма організації студентської науки в класичних університетах України (друга половина ХХ ст.) (2016)
Журба К. - Діагностика рівнів вихованості смисложиттєвих цінностей в учнів основної і старшої школи (за методикою "смисложиттєві цінності" Д. Леонтьєва) (2016)
Копчук-Кашецька М. - Національно-патріотичні ідеї в діяльності Митрополита Андрея Шептицького (2016)
Кравченко О. - Значення стратегії розвитку університету та критерії оцінювання її ефективності (2016)
Москаленко Ю. - Патріотизм як суспільна та індивідуальна цінність (історико-філософський аспект) (2016)
Просіна О. - Особливості патріотичного виховання учнів в умовах східного регіону України (2016)
Проц М. - Актуальність досвіду трудового виховання в авторській школі Василя Білавича (2016)
Семенов О. - Освітнє середовище сучасного позашкільного навчального закладу: теоретико-методологічний аспект (2016)
Сич Т. - Роль методології в процесі розвитку науки (2016)
Султанова Л. - Університет як провідний соціальний інститут в історії розвитку університетської освіти (2016)
Будник О. - Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній початковій школі: реалії та перспективи, Минай Ю. (2016)
Łętocha M. - Współpraca rodzic-nauczyciel. Rodzice partnerami szkoły (2016)
Білак М. - Психолого-педагогічні засади формування в молодших школярів уявлень про національно-культурні особливості українського народу (2016)
Копчак Л - Формування життєвих компетентностей молодших школярів з урахуванням європейського досвіду, Поп’юк М. (2016)
Мочан Т. - Вплив інформаційно-комунікативних технологій на ефективність освітнього процесу (2016)
Пантюк Т. - Розвиток як важливий компонент підготовки дитини до школи (2016)
Романюк С. - Лінгводидактичні основи розвитку творчого мовлення молодших школярів (2016)
Семенова Н. - Формування педагогічної культури батьків як основа взаємодії дошкільного навчального закладу та сім’ї, Сільчук А. (2016)
Смолюк С. - Сутнісна характеристика розвивального освітнього середовища сучасної початкової школи (2016)
Лущинська О. - Формування мотивації учіння в учнів початкових класів приватної школи (2016)
Євтух М. - Професійна мобільність учителів гірських шкіл у сучасному освітньому просторі: проблеми та перспективи розвитку, Червінська І. (2016)
Будник О. - Психолого-педагогічний супровід соціалізації молодших школярів: проблеми підготовки майбутнього вчителя (2016)
Гончарова Є. - Стратегії диференціації навчання майбутніх учителів іноземної мови у вищих педагогічних закладах (2016)
Довбенко С. - Формування професійної культури майбутнього вчителя: компетентнісний підхід (2016)
Шахрай Т. - Становлення професійної ідентичності майбутніх педагогів: історико-педагогічний аспект (2016)
Чекан О. - Співпраця батьків та педагогів в організації національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку в ситуації соціального неспокою (2016)
Яблонська Т. - Психологічне обґрунтування навчання майбутніх учителів іноземних мов засобами реалізації рольової перспективи (2016)
Когут Н. - Проблема професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи в німецькомовних країнах: теоретичний аспект (2016)
Хімчук Л. - Інформаційно-комунікаційні технології як засіб формування в майбутніх учителів наукового підходу до організації вільного часу (2016)
Гуменюк І. - Реалізація прагмалінгвістичних категорій у змісті мовно-професійної підготовки фахівців початкової школи (2016)
Ілійчук Л. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до роботи з обдарованими дітьми (2016)
Гунько С. - Особливості розвитку емпатії майбутніх соціальних педагогів (2016)
Кузнецова О. - Підготовка майбутніх учителів до реалізації моделі інтегрування змісту навчання предметного матеріалу з вивченням мов (2016)
Цюняк О. - Виховання толерантності у майбутніх учителів початкових класів у процесі виробничої практики (2016)
Коваль П. - Гуманістична спрямованість мистецтва в професійній підготовці майбутніх фахівців (2016)
Демір М. - Стимулювання настанови на формування інтерпретаційної культури в майбутніх учителів музики (2016)
Чмелик І. - Михайло Фіголь: штрихи до творчого портрету педагога, митця і науковця (2016)
Горват М. - Розвиток творчих здібностей студентів шляхом застосування творчих вправ (2016)
Гуменюк Г. - Значення сакральних пам’яток Опілля в розвитку ностальгічного туризму, Будник У. (2016)
Девіняк О. - Досвід упровадження ігрових елементів при оцінюванні успішності студентів спеціальності "Фармація" (2016)
Калуцький І. - Передумови створення геопарків у межах Українських Карпат, Ковальська Л., Вичівський П. (2016)
Мафтин Л. - Українознавча скдадова творчої спадщини Володимира Вернадського (2016)
Смірнов С. - Технології формування особистісно-оцінного компонента конкурентоздатності майбутнього судноводія (2016)
Тесленков О. - Використання синергетичного підходу в навчально-виховному процесі вищого навчального закладу (2016)
Червінський А. - Роль подієвого туризму в освоєнні культурно-освітнього простору Прикарпаття (2016)
Вивчаємо досвід роботи педагогів (2016)
Курик М. - Формування пізнавальної активності школярів через сюжетно-рольові та дидактичні ігри (2016)
Лудчак О. - Навчаючи – ми виховуємо… (2016)
Відомості про авторів (2016)
Відомості про членів редакційної колегії та редакційної ради науково-методичного журналу "Гірська школа Українських Карпат" (2016)
Авескулов В. Д. - Правове регулювання ненормованого робочого часу (2016)
Аврамова О. Є. - Неоригінальна база даних як об’єкт інформаційних відносин: цивільно-правовий аспект (2016)
Бабенко К. А. - Правовий статус апеляційних адміністративних судів (2016)
Батигіна О. М. - Особливості правового регулювання застосування пестицидів у сільському господарстві країн СНД (2016)
Берченко Г. В. - Відновлення дії тексту конституції в аспекті концепції установчої влади (2016)
Бондаренко Н. О. - Конституційно-правовий статус особи: теоретико-практичні засади (2016)
Борсук Н. Я. - Методи управління комунальною власністю: організаційні та економічні прояви (2016)
Бутирін Е. О. - Земські начальники та волосний суд (2016)
Віхрова І. О. - режим правового регулювання галузі господарського права (2016)
Геєць І. В. - Правове регулювання відносин у сфері освіти в Україні (2016)
Гетманець О. П. - Бюджетне законодавство України як об’єкт бюджетного контролю (2016)
Глуховеря В. А. - МВС України як складова реформування сектору безпеки і оборони (2016)
Гриценко Г. Г. - Види зобов’язань з множинністю осіб за цивільним законодавством іноземних країн (2016)
Гришина І. І. - Суб’єктивні підстави відповідальності акціонерного товариства як учасника акціонерних правовідносин (2016)
Грудницька С. М. - Теоретичні засади регіоналізації державного управління державними підприємствами: господарсько-правовий аспект (2016)
Губанова О. В. - Медичне право в системі права: погляд на проблему (2016)
Дахова І. І. - Зміст права на свободу совісті та віросповідання (2016)
Дзюба А. Ю. - Деякі аспекти вивчення жертв латентних злочинів у закордонних віктимологічних дослідженнях (2016)
Дуравкін П. М. - Ознаки фінансової системи держави (2016)
Жорнокуй Ю. М. - Доктрина "проникнення за корпоративну вуаль": світовий досвід та сучасні реалії українського правозастосування (2016)
Завальний М. В. - Правовий статус державних та недержавних суб’єктів охоронної діяльності в Україні (2016)
Кобзєва Т. А. - Поняття адміністративно-правових форм управління фінансовою системою України (2016)
Коваленко К. В. - Щодо правового регулювання дисциплінарної відповідальності поліцейських в Україні (2016)
Ковтун М. С. - Підвідомчість справ щодо оскарження рішень органів Антимонопольного комітету України (2016)
Копайгора І. Д. - Щодо виникнення і розвитку вчень про трудові правовідносини: історія та сучасність. частина 1, Копайгора І. І. (2016)
Коровайко О. І. - Проблеми імплементації міжнародних стандартів у кримінальне процесуальне законодавство України (2016)
Корчева Т. В. - Щодо проблем реалізації особою права на оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора під час досудового розслідування (2016)
Кравченко О. О. - Особливості забезпечення наркобезпеки: міжнародно-правові аспекти (2016)
Кучеренко В. А. - Стан наукових розробок з протидії розкраданню бюджетних коштів під час проведення спеціалізованих будівельних робіт за державним замовленням (2016)
Кушнир Н. В. - Теоретично-правовий аналіз понять, пов’язаних з гендерною рівністю (2016)
Лисенко І. В. - Охорона прав споживача у договорі купівлі-продажу, укладеного у мережі Інтернет, Лисенко А. М. (2016)
Лісогорова К. М. - Правові засади функціонування державного апарату УРСР у 1960–1980-х рр. (2016)
Логвиненко М. І. - Щодо удосконалення діяльності суб’єктів управління фінансовою системою держави, Булах Т. В. (2016)
Матвеева Т. А. - Становление континентального европейского права (2016)
Невядовський В. О. - Теоретико-правові аспекти сутності координації правоохоронної діяльності (2016)
Німко О. Б. - Адміністративно-правове регулювання реадмісії в Україні, Мамчур С. М. (2016)
Олішевський О. В. - Соціально шкідливі та суспільно небезпечні наслідки пропаганди статевої свободи ліберальної ідеології західного зразку в частині зміни сексуальних партнерів (2016)
Остапенко В. В. - Конституційна скарга у механізмі захисту прав і свобод людини і громадянина (2016)
Panasiuk О. V. - Economic and Legal Analysis of the Concept "Monitoring", Markova O. O., Surkalo B. I. (2016)
Пашнєв Д. В. - Кваліфікація кіберзлочинів у випадках ідеальної сукупності злочинів, Авдєєв О. О. (2016)
Проневич О. С. - Європейські стандарти діяльності поліції у поліетнічному суспільстві: сутність і перспективи імплементації у вітчизняне поліцейське законодавство (2016)
Пузирний В. Ф. - Поняття адміністративного примусу в діяльності установ виконання покарань (2016)
Русанова І. О. - Деякі питання судового кадрового менеджменту, Юревич І. В. (2016)
Сіваш О. М. - Діяльність Комісії міжнародного права з кодифікації і прогресивному розвитку теми "Односторонні акти держав" (2016)
Сурженко О. А. - Право дитини на житло (2016)
Ткаченко Є. В. - Основні характеристики політичних посад в органах публічної влади (2016)
Трет’як Д. Ю. - Захист прав осіб з фізичними вадами за законодавством Російської імперії у ХІХ – початку ХХ століть (2016)
Троцька М. В. - Класифікація підстав виникнення права комунальної власності на природні ресурси (2016)
Фелик В. І. - Класифікація видів профілактичної діяльності національної поліції україни (2016)
Чуб О. О. - Елементи партійно-пов’язаного представницького мандату в Україні (2016)
Шмарін І. О. - Теоретико-правове моделювання покарання за неповагу до суду як кримінальне правопорушення проти правосуддя (2016)
Шульга А. М. - Особливості складу злочинного незаконного переправлення осіб через державний кордон (ст.332 КК України), Цвіркун Н. Ю. (2016)
Прудивус С. - Імпортні речі в гардеробі козацької старшини кінця XVII – першої половини XVIII століття (2016)
Білошицька Н. - Історико-правові засади становлення та розвитку фабрично-заводської інспекції Київського округу у другій половині ХІХ ст. (2016)
Соколова Н. - Спортивне життя в університеті Св. Володимира (ХІХ – поч. ХХ ст.), Попова О. (2016)
Верба І. - "Справа Сташевського" і Київський університет (2016)
Орлик С. - Військовий податок в Наддніпрянській Україні в роки Першої світової війни (2016)
Гуменяк А. - Основні аспекти церковно-релігійного життя Домініканського ордену Східної Галичини в другій половині ХІХ – 30-і роки ХХ століть (2016)
Бурда В. - Абсентеїзм у виборчих кампаніях до місцевих рад УСРР у 1920-ті роки (2016)
Тарапон О. - Ціннісне протистояння європейської та російсько-більшовицької світоглядних парадигм: ідеологічні спекуляції масовою свідомістю громадян УСРР 1920–1930-х рр (2016)
Горбовий О. - Кременчуцький гідровузол (1954–1960 рр.): проектування та будівництво (2016)
Медвідь В. - Особливості залучення та використання міжнародної технічної допомоги в Україні (2016)
Підберезних І. - Асеан та "тихоокеанський трикутник": політика балансування (2016)
Черевко І. - Життя та діяльність корейського адмірала Лі Сунсіна (1545–1598): історіографія (2016)
Коцур Г. - Колонізація та економічний розвиток Запоріжжя в часи Петра Калнишевського: історіографія (ХІХ – 80-ті рр. ХХ ст.) (2016)
Скус О. - Конфесійна палітра Уманщини в ХІХ ст.: особливості джерельної бази (2016)
Коцур В. - Періодизація сучасних вітчизняних досліджень благодійності козацької старшини середини ХVІІ–ХVІІІ ст. (2016)
Латиш Ю. - Висвітлення економічних реформ М. Горбачова в західній історіографії другої половини 1980-х – початку 1990-х рр. (2016)
Костюк М. - Просвітницька та науково-дослідна діяльність умансько-липовецького сільськогосподарського товариства (2016)
Грабар О. - Внесок професора С.С. Рубіна у дослідження сівозмін (2016)
Отрошко Л. - Проблема періодизації символотворення в українському етнокультурному розвитку (2016)
Латиш Ю. - Дослідження одеських істориків про університетську церкву (2016)
Коцур А. - Наукова та навчально-методична робота кафедри української історії та етнополітики в 2015 р. (2016)
Вимоги до оформлення статті (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Ластовський В. - Запорозьке козацтво часів П. Калнишевського у "синодику" Благовіщенського Золотоніського жіночого монастиря (2016)
Пономарьов О. - Архівні документи про повторне обрання Петра Калнишевського кошовим отаманом у 1765 році (2016)
Коцур Г. - Економічний розвиток Запоріжжя періоду Нової Січі: українська історіографія (1991–2016 рр.) (2016)
Шугальова І. - Трансформація традиційного церковного устрою південноукраїнських єпархій періоду нової січі (2016)
Прудивус С. - Гардероб як соціальний код (на матеріалах опису майна кошового отамана Петра Калнишевського) (2016)
Отрошко Л. - Розвиток українського символотворення в добу П. Калнишевського (2016)
Фігурний Ю. - Державницька та етнокультурна діяльність Петра Калнишевського в контексті агресивної політики Росії щодо України й українців у другій половині ХVІІІ ст. (2016)
Демуз І. - Історія козацтва в наукових інтерпретаціях членів історичного товариства нестора-літописця (2016)
Коцур В. - Благочестя Петра Калнишевського (2016)
Білоцерківска А. - Петро Калнишевський (1691–1803): шлях до святості (2016)
Висовень О. - Наукова популяризація сучасними дослідниками життя та діяльності останнього кошового отамана війська запорозького Петра Калнишевського (1691–1803) (2016)
Абаровський І. - П. І. Калнишевський у пам’яті земляків (2016)
Іващенко О. - Відродження пам’яті про кошового П. Калнишевського в заповіднику "Посулля" (2016)
Горбань Т. - Особливості етнополітичних процесів на українських землях у козацьку добу (2016)
Кравчук М. - Художні картини як етнографічне джерело (на прикладі теми козацтва у творчості Іллі Рєпіна) (2016)
Нагайко К. - Мовний аспект політики царизму як реакція на формування національної ідеї в середовищі старої київської громади (2016)
Кір’янова О. - Боротьба Романа Шухевича та українських інтегральних аціоналістів з репресивно-каральною системою Другої Речі Посполитої (середина червня 1934 р. – початок січня 1937 р.) (2016)
Шкабко С. - Депутатська діяльність Леоніда Кучми в Верховній Раді України (1990–1994 рр.) (2016)
Черевко І. - Кампанія норянг як завершальний етап імджинської війни 1592–1598 років (2016)
Соколова Н. - Фізична культура як навчальна дисципліна в Дерптському університеті впродовж ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Красіонова О. - Участь ООН у врегулюванні військового конфлікту на території України, Черниш М. (2016)
Грицик Л. - Історична думка про національно-культурницькі течії студентського руху Наддніпрянської України другої половини ХІХ ст. (2016)
Попова О. - Деякі особливості досліджень вітчизняної історії у працях київських істориків ХІХ століття (джерелознавчий аспект), Соколова Н. (2016)
Дармороз Т. - Відділення всеукраїнського агрономічного товариства як територіально-організаційні осередки (1921–1924 рр.) (2016)
Добржанський О. - Життєвий і творчий шлях ювіляра, Коцур А. (2016)
Вимоги до оформлення статті (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Зеленська Л. І. - Топонімічний ландшафт міста Дніпра: картографічний екскурс (2016)
Міхно О. Г. - Методика визначення технологічної складності процесу векторизації картографічних матеріалів (2016)
Орещенко А. В. - Ментальне моделювання виробничих процесів: значення для картографії (2016)
Сухий П. О. - Картографічне та топогеодезичне забезпечення делімітації та демаркації державного кордону України, Сабадаш В. І., Крупела Л. М., Смірнов Я. В. (2016)
Шорохова Р. С. - Особливості представлення легенд інтерактивних карт, Бондаренко Е. Л. (2016)
Бурич А. Ю. - Розробка бази даних "Вулкани Центральної Америки" та напрями її використання із застосуванням геоінформаційних систем, Касьянов О. В., Сінна О. І. (2016)
Кирилюк М. О. - Особливості геоінформаційного картографування системи медичного обслуговування населення України (2016)
Мамонов К. А. - Створення цифровоїкартографічноїоснови_для нормативноїгрошовоїоцінки населеного пункту, Радзінська Ю. Б., Рудомаха А. В. (2016)
Путренко В. В. - Картографування якості повітря на основі аналізу даних дистанційного зондування, Пашинська Н. М., Назаренко С. Ю. (2016)
Мамонов К.А. - Порівняльний аналіз моделей формування рельєфу місцевості як інформаційна основа прийняття рішень у системі землеустрою, Олійник С. В. (2016)
Касьянова Н. В. - Картографування крейдяних відслонень у процесі розробки атласу національного природного парку "Дворічанський", Сінна О. І. (2016)
Ковальчук А. І. - Природно-господарські умови річково-басейнової системи Бистриці як чинники впливу на її геоекологічний стан та їх відображення в геоекологічному атласі (2016)
Пендерецький О. В. - Промисловий туризм на Буковині (2016)
Пересадько В. А. - Стан, тенденції і перспективи картографування пивоваріння, Біла К. (2016)
Удовиченко В. В. - Морфодинамічні риси ландшафтної будови території дослідження: теоретичні та прикладні аспекти картографування (2016)
Чорний М. - Міжнародна трудова міграція Львівської області у контексті суспільно-географічних зв’язків (2016)
Даценко Л. М. - Нові освітні перспективи кафедри геодезії та картографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2016)
Дудун Т. В. - Концептуальні основи створення Атласу розвитку освітнього комплексу України (2016)
Сапожніков І. В. - Особливості проведення тренінгів з військової топографії слухачам Збройних сил України, Національної гвардії України та добровольчих батальйонів (2016)
Кардаш Т. В. - Картографування подій Другої світової війни у США (2016)
Комлєв О. О. - Палеогеоморфологічний атлас України: передмова до створення Геоморфологічного атласу України, Ремезова О. О., Жилкін С. В., Довніч О. С. (2016)
Кравченко А. В. - Створення тривимірної реалістичної картографічної моделі з туманним покривом (2016)
Підлісецька І. О. - Створення карт-анаморфоз для туристичної галузі України, Савич М. О. (2016)
Полякова Н. О. - Узагальнюючий досвід проектування систем умовних позначень на основі принципів картосеміотики (2016)
Курач Т. М. - Аналітично-інформаційна система для геоіконічної візуалізації (2016)
Пласкальний В. В. - Зміст та складники інтероперабельної методики аналізу міри антропогенної трансформації ландшафтів України (2016)
Дем’янчук І. - Характеристика й оценка первинної захворюваності населення Тернопільської області (2016)
Лозовіцький П. С. - Моніторинг мінералізації та хімічного складу води Дніпра в межах Канівського природного заповідника (2016)
Новіцька К. В. - Онкологічні захворювання населення Кіровоградської області: масштаби, тенденції, чинники (2016)
Пугач С. О. - Картографування промисловості Волинської області (кінець XX – початок XXI ст.), Король П. П. (2016)
Лозовіцький П. С. - Екологічний стан та екологічне оцінювання води Дніпра в межах Канівського природного заповідника (2016)
Смирнов І. Г. - Українське чумацтво як туристичний ресурс: картографічний вимір (2016)
Нестерчук І. К. - Обгрунтування доцільності виділення нанофацій для дослідження антропогенного впливу на структуру та екологію ландшафту (2016)
Кулик В. Б. Остроух В. І. - Методичні аспекти створення інтерактивних карт для вивчення географії у школі (2016)
Ковальчук І. П. - Тематичне наповнення електронного великомасштабного атласу стану і використання земель навчально-дослідних господарств, Богданець В. А., Михальчук Н. М. (2016)
Мутаєва О. П. - Україна в державних кордонах та етнічних межах на картах фонду НБУ ім. В.І.Вернадського, Осталецька О. І. (2016)
Кучинський Б. - Словосполучення verb + zu + infinitiv у німецькій мові (2009)
Максимчук Б. - До питання синтагматичної значимості кваліфікативних слів у сучасній німецькій мові (2009)
Білих О. - Форми умовного способу дієслова в церковнослов’янській мові кінця XVI – XVII ст. в Україні (2009)
Долгополова Л. - Структурно-функциональные типы инфинитива современного немецкого языка (2009)
Ковтюх С. - Елементарні парадигматичні класи іменників четвертої відміни в сучасній українській мові (2009)
Котовські Г. - Функціональні особливості прикметникових дериватів із модально-пасивним значенням у сучасній німецькій мові (2009)
Мороз Т. - Явище семантико-граматичної асиметрії на рівні граматичної категорії роду незмінюваних іменників (2009)
Пом’янська К. - New approaches to some problems of present day grammar (2009)
Снісаренко І. - Інфінітивна комплементація середньоанглійських двоперехідних дієслів з нетиповою синтаксичною поведінкою (2009)
Токарєва Т. - Актуальні проблеми синтаксису німецької мови через призму стилістичного аналізу тексту (2009)
Бокатенко І. - Структурно-семантичні особливості складнопідрядних речень напівреальної умови (2009)
Кашталян О. - Елементарні парадигматичні класи прізвищ першої відміни м’якої групи в українській мові (2009)
Колісник О. - Структурні різновиди складних сполучникових речень із пояснювальними відношеннями (2009)
Мачак О. - Інтенсивно-допустові конструкції в структурі складнопідрядного речення (2009)
Панченко К. - Конструкція werden+infinitiv i у значенні теперішнього часу та його відповідники в українській мові (2009)
Плоткіна М. - Складні речення з компонентом, вираженим прямою мовою, в романах Дж.Остін (2009)
Сухомлин В. - Засоби вираження суб’єктивної модальності на текстовому рівні (на прикладі німецьких публіцистичних текстів) (2009)
Язикова Ю. - Проблема класифікації складнопідрядних речень нерозчленованої структури займенниково-співвідносного типу (2009)
Діордієва А. - Система аморфних одиниць англійського іменника (2009)
Залужна О. - Об’єкт відчужуваної власності в конструкціях із привативними дієсловами (на матеріалі англійської та української мов) (2009)
Краснова О. - Синтаксичні особливості речень у молодіжному дискурсі (на матеріалі англомовних інтернет-статей) (2009)
Леонідов О. - Реорганізація порядку слів у інфінітивному реченні мети (на матеріалі середньоанглійських пам’яток) (2009)
Оглашенний Р. - Семантична характеристика актантів ергативних дієслів у німецькій мові (2009)
Ожоган А. - Дієслівні предикати членування з архісемою "деструктивний вплив на об’єкт" у німецькій та українській мовах (2009)
Оксанич М. - Функціонування сполучника daz у середньоверхньонімецькій мові (2009)
Панченко Е. - Сжатый текст и его ведущие и подчиненные признаки (2009)
Тузков С. - "The pit and pendulum”: об особенностях постмодернистского дискурса в новеллистике Эдгара По, Тузкова И. (2009)
Бабелюк О. - Принцип пастишу в постмодерністському іронічному стилі письма (2009)
Буйницька Т. - Засоби вираження антропоцентричності художнього простору в романі Вільгельма Ґенаціно "Пляма, куртка, кімнати, біль” (2009)
Долгушева О. - Критика "читацького відгуку”: багатовимірність стратегії (2009)
Жданова Е. - Суггестивный потенциал поэтического текста (2009)
Кібальнікова Т. - Особливості реалізації принципів іконічності під час аналізу англомовного поетичного тексту (2009)
Кость Г. - Від експліцитного до імпліцитного в художньому тексті (2009)
Ляшенко Т. - Розвиток стилістики і поняття стилю у германістиці (2009)
Midjana T. - Rhetorik und linguistik (2009)
Новак Г. - Identitätssuche in der lyrik der türkischen autoren, Іванюк Н. (2009)
Перцова И. - Особенности моделирования языковой картины мира в художественном тексте (2009)
Черевченко О. - Універсальні та національно-специфічні аспекти концептуалізації світу у поетичному мовленні (2009)
Ярмолович О. - Роман-сатира Стівена Лікока "Моє відкриття Англії": лингвостилістичний аспект (2009)
Гринько О. - Функціонування символів в романі В. Голдінга "Спадкоємці” (2009)
Гуменюк І. - Систематизація ознак описів природи сучасної англомовної прози (2009)
Гураль О. - Типологія персонажа постмодерністського твору: прагматичний аспект (2009)
Деркач Н. - Систематизація жанрових ознак англійського прислів’я (2009)
Дуйко Е. - Гендерные исследования: особенности муж ской речи (2009)
Мошкіна Н. - Експресивність науково-лінгвістичного німецькомовного тексту (2009)
Музичук М. - Мотив граничної самотності як елемент "міфічної" оповіді та його мовне вираження в художньому тексті (2009)
Новохатська Н. - Функціонування англійських розмовних конструкцій з називним уявлення в художніх текстах XIX століття (2009)
Пикалюк Р. - Лінгвокультурний код як параметр порядку формування модальної сфери художнього дискурсу (на матеріалі творів і.багряного) (2009)
Сидорович З. - Глагольность Чеховского нарратива (2009)
Sharyak О. - Textuelle wortbildungen und ihre syntaktischen ausgangsstrukturen in deutschen pressetexten (2009)
Андрущак О. - Лінгвостилістичні особливості мови наратора та персонажа у постмодерністському романі (на матеріалі "Артур та джордж" Дж. Барнса) (2009)
Brunner К. - Das motiv wald als tertium comparationis inter- und intrakultureller selbst- und fremdwahrnehmung eine vergleichende motivanalyse zu lesja ukrajinka und marie von ebner-eschenbach (2009)
Гуманенко О. - Особливості редакторського аналізу дитячого видання (на матеріалі повісті Галини Малик "Злочинці з паралельного світу") (2009)
Мироненко В. - К вопросу о сущности понятия "стиль" и составляющих стиля художественного текста (2009)
Черевченко В. - Етносимволіка змісту і форми української народної казки (на прикладі орнітологічної лексики) (2009)
Паславська А. - Заперечення в мовленнєвому онтогенезі (2009)
Гладуш Н. - Комунікативно-прагматичні характеристики непрямих мовленнєвих актів (2009)
Крижанівська О. - До проблеми внормування українськомовної документної комунікації (лексичний рівень) (2009)
Кузенко Г. - Прагматичні особливості емотивних висловлень негативної оцінки у комунікативній ситуації ревнощів (2009)
Мельник Ю. - Актуалізація як явище комунікативного синтаксису (2009)
Нечитайло І. - Балтійські відповідники праслов’янських діалектизмів (2009)
Petrashchuk N. - Kontaktanzeige als Textsorte im Deutschen und Ukrainischen, Wassylyschyn H. (2009)
Федорів Я. - Дискурс публічного мовлення: проблеми функціонування в поліетнічному та полікультурному просторі (2009)
Фєфєлова В. - Вплив компонентів семантичної структури речення на комунікативну перспективу актуалізованого висловлення (на матеріалі складних речень з підрядним часу сучасної французької мови) (2009)
Станкевич О. - Финансовый отчет как вид экономического дискурса (2009)
Вещицкая В. - Реализация иллокутивного значения побуждения в утвердительном сложноподчиненном предложении с придаточным условным (на материале испанского языка) (2009)
Ковальчук Л. - Функціональна структура прагматичного контексту (2009)
Лянг О. - Категорія імпліцитності в організації рекламних текстів (2009)
Решетарова І. - Процеси евфемізації та дисфемізації в політичному дискурсі сьогодення (2009)
Романюк С. - Реалізація маніпулятивного потенціалу лінгвістичних вербальних засобів в американському рекламному дискурсі (2009)
Бондаренко Л. - Информативная сущность жанра "совет" (2009)
Гнатів Р. - Парентетичні внесення в юридичному дискурсі (2009)
Голощук С. - Стилістичні засоби як індикатори мовної репрезентації спонукального дискурсу (2009)
Гундаренко О. - Сучасна американська церемоніальна промова як поле дослідження феноменів культури (2009)
Дяків Х. - Застереження у сучасній німецькій мові: жанротвірні ознаки (2009)
Жигалина Е. - Стилистические особенности языкового оформления англоязычного корпоративного блога (2009)
Кащишин Н. - Особливості дискурсу та терміносистеми англомовних дипломатичних документів (2009)
Родік Л. - Прагматичний аспект при передачі внутрішньолінгвістичних та екстралінгвістичних факторів англійської науково-технічної реклами (2009)
Тумбрукати Е. - Семантико – cинтаксические характеристики интервью (на материале английского языка) (2009)
Христя О. - Становлення мовної особистості в сучасному українському інформаційному середовищі (2009)
Гур'єва Т. - Експресивність народних прикмет на метричному та морфологічному рівнях мови (2009)
Микитюк Ю. - Розуміння компліменту як мовленнєвого акту в працях учених ХХ – поч. ХХІ ст. (2009)
Фітьо Т. - Використання засобів вираження невизначеності у конструюванні базової опозиції "ми" та "вони" в американському політичному дискурсі (2009)
Князян М. - Структура інформаційно-технологічної компетентності та методичні аспекти її формування у майбутніх перекладачів (2009)
Антонюк Г. - Про викладання іноземних мов у Києво-Могилянській академії (XVII - XVIII ст.) (2009)
Білас Л. - Національний компонент змісту навчання англійської мови як чинник формування здібності до міжкультурної комунікації у студентів-філологів (відділення української філології та фолькористики) (2009)
Віталіш Л. - Дидактизація граматичних категорій іменника на матеріалі німецьких прислів’їв (2009)
Дем'яненко О. - Загальні аспекти формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови (2009)
Запорожець Г. - Взаємодія глобального і локального: гендерна та етнічна тематика в підготовці вчителя іноземної мови (2009)
Касьянова В. - Межкультурный взгляд на нормы менеджмента в рамках преподавания английского языка для специальных целей (2009)
Комарницька Т. - Дивовижний світ пізнання і навчання крізь слово (2009)
Корнева З. - Профессиональная подготовка преподавателей ко внедрению программ иноязычного погружения в учебный процесс высших учебных заведений Украины (2009)
Мороз Т. - Специфіка використання загальнокультурної компонентиу процесі викладання спеціалізованих гуманітарних дисциплін у вищій школі (2009)
Ріжняк О. - Пропедевтичні можливості курсу "латинська мова" та його роль в підготовці перекладачів (2009)
Труханова Т. - Навчання монологічного мовлення на основі текстів з соціокультурним компонентом (2009)
Черньонков Я. - Результати експериментальної перевірки ефективності вивчення іноземної мови студентів немовних спеціальностей (2009)
Якименко П. - Формування лінгвокультурологічної компетентності студентів вищих навчальних закладів (2009)
Алексеенко Л. - Некоторые актуальные проблемы современного обучения английскому языку в вузах Украины (2009)
Bilous А. - Die umsetzung in der täglichen unterrichtspraxis: möglichkeiten der gestaltung des deutschunterrichts (2009)
Бокова В. - The communicative-analytic approach to teaching english discourse intonation in efl milieu (2009)
Воронкова Н. - Вплив лінгвокраїнознавчого матеріалу на мотивацію вивчення іноземних мов (2009)
Григорович О. - Методи формування науково-пізнавальної компетентності майбутніх учителів іноземних мов і перекладачів (2009)
Савенко Т. - Комунікативно-орієнтоване навчання вживання неособових форм дієслова в мовленні студентів другого курсу (2009)
Зубрик А. - Творчість у професійнійдіяльності майбутнього вчителя гуманітарних дисциплін (2009)
Краснова Я. - Мотивы выбора учительской профессии (2009)
Максимова О. - Провідний досвід індивідуалізації підготовки та виховання фахівців (аналітичний огляд) (2009)
Мудра О. - Організаційні аспекти технології інтенсивної іншомовної підготовки дорослих у системі неперервної гуманітарної освіти (2009)
Pankovskiy І. - Paralinguistic means in the context of teaching cross-cultural communication to students of linguistics (2009)
Попова О. - Проблема розвитку навичок аудіювання іншомовного мовлення під час підготовки перекладачів / тлумачів (2009)
Сауляк А. - Особливості методичної підготовки вчителів англійської мови у Великій Британії (2009)
Смирнова А. - Професійна підготовка майбутніх учителів іноземних мов у Іспанії: теоретичні засади і методи (2009)
Стеценко Н. - До характеристики поняття "лінгвокраїнознавство" (2009)
Хромченко О. - Метод проектної технології як засіб навчання іноземних мов (2009)
Передмова (2013)
Павелків Р. В. - Феномен просоціальності як новий аспект психологічного аналізу (2013)
Гошовський Я. О. - Просоціальні стратегії депривованої особистості у контексті її вітагенної активності (2013)
Коваленко А. Б. - Проблеми сучасної сім’ї очима підлітка (2013)
Литвиненко С. А. - Дитина і середовище: проблеми і суперечності соціалізації (2013)
Михальчук Н. О. - Концепція соціального інтелекту особистості, Івашкевич Е. З. (2013)
Петренко О. Б. - Дефініція і сутність поняття "моральні гендерні стереотипи” (2013)
Ямницький В. М. - Суб’єктність та чинники життєтворчої активності особистості (2013)
Андріяшина Н. В. - Психологічна готовність до розвитку уваги учнів як соціалізація особистості майбутнього педагога (2013)
Атаманчук Н. М. - Аналіз наукових підходів до вивчення розвитку самооцінки дошкільника як основного компоненту в структурі самосвідомості, Пасічніченко А. В. (2013)
Безлюдна В. І. - Особливості просоціального розвитку в епоху дитинства (2013)
Борейчук І. О. - Структура образу "чужого” в студенському середовищі (2013)
Бубряк Т. Ю. - Моделі логічних рівнів Роберта Ділтса у процесі становлення професійної самоідентичності майбутніх психологів (2013)
Бучко В. Б. - Роль емоційного інтелекту у формуванні просоціальної поведінки (2013)
Главінська О. Д. - Становлення я-концепції в просторі професійного самовизначення молоді, Хупавцева Н. О. (2013)
Гошовська Д. Т. - Моральна самооцінка як базовий компонент самоусвідомлення у процесі ревіталізації особистості– 54-57 (2013)
Демчук О. О. - Структурні компоненти креативної компетентності майбутніх психологів, Артемова О. І. (2013)
Джеджера К. В. - Комунікативний досвід особистості як умова ефективного спілкування (2013)
Джеджера О. В. - Емоції та емоційні переживання як предмет наукового дослідження: історичний аспект (2013)
Добровольський С. - Життєтворчість як основа соціально-психологічного становлення особистості (2013)
Євдокимова Н. О. - Психологічні аспекти професійної соціалізації майбутніх юристів, Лановенко І. І. (2013)
Зінченко А. В. - Життєстійкість як основа ефективної соціальної адаптації хворих на епілепсію (2013)
Козачук С. А. - Теоретико-методологічні засади дослідження проблеми пізнавальної активності, Портяна О. В. (2013)
Комар Т. В. - Допомога іншим як психологічний засіб розвитку особистості (2013)
Корнієнко І. О. - До проблеми індивідуалізації стратегій життя особистості (2013)
Корчакова Н. В. - Стратегія вдячності як елемент просоціальної поведінки (2013)
Кочубей О. С. - Особливості формування іншомовної компетенції студентів-філологів (2013)
Кривопишина О. А. - Особливості взаємодії свідомого та несвідомого рівня психіки творчої особистості (2013)
Крюкова Л. В. - Корекція емоційної сфери молодшого школяра як основного чинника адаптації у соціумі (2013)
Кулаков Р. С. - Самооцінка та рівень домагань як психологічні детермінанти професійного самовизначення у ранньому юнацькому віці (2013)
Марциновський В. П - Психофізіологічні та вікові особливості сприйняття часу та уваги дітей, Куцоконь Л. П., Рудь О. Г., Гусаковська Т. М. (2013)
Матласевич О. В. - Психологічна профілактика адиктивної поведінки молоді в світлі християнського світогляду (2013)
Моісеєва О. С. - Психологічні чинники становлення професійної культури вчителя іноземної мови у процесі соціалізації (2013)
Набочук О. Ю. - Теоретико-методологічний дискурс у проблему типів екологічної свідомості особистості (2013)
Назаревич В. В. - Психологічні атрибути гандикапності в осіб із психофізіологічним потребами (2013)
Наконечна М. М. - Просоціальна активність як чинник становлення внутрішнього світу людини (2013)
Никоненко Ю. П. - Особливості морального розвитку та виховання дітей дошкільного віку (2013)
Ніколайчук Г. І. - Роль особистісного та соціального досвіду в процесі розуміння літературних текстів, Ногачевська І. О. (2013)
Павелків В. Р. - Психологічний аналіз змісту та типології проблеми агресивності у психологічній науці (2013)
Папуча М. В. - Шляхи подолання редукційних процесів у сучасній психології (2013)
Петренко В. Є. - Психологічна корекція тривожності у старшокласників різних типів загальноосвітніх навчальних закладів (2013)
Поліщук В. М. - Базовий симптомокомплекс кризи входження в дорослість (2013)
Поліщук С. А. - Вплив процесів старіння на особливості реагування людини на стресс (2013)
Рудюк О. В. - Проблеми професійної соціалізації безробітної молоді (2013)
Рудь Г. В. - Психологічні особливості просоціальної поведінки підлітків (2013)
Созонюк О. С. - Психологічний аналіз розвитку комунікативних здібностей у студентів - майбутніх педагогів (2013)
Співак Д. М. - Теоретичні підходи до вивчення проблем моралі та моральної самосвідомості (2013)
Ставицька О. Г. - Самопрезентації психолога як складова його професійного іміджу (2013)
Хоржевська І. М. - Емпатійні прояви у дитини підліткового віку (2013)
Цуканова М. С. - Уявлення сучасної молоді про нормативну та просоціальну поведінку: психологічний аналіз (2013)
Щербан Т. Д. - Психологічно-емоційна стійкість вчителя як основа професійної компетентності (2013)
Яцюк Н. О. - Концепція іншої людини як детермінанта просоціальної поведінки (2013)
Васильченко А. В. - Детермінанти виникнення та переживання заздрощів у юнацькому віці (2013)
Вознюк Ю. С. - Становлення самоствердження особистості на різних вікових етапах (2013)
Воронова О. Ю. - Емоційно-психологічний компонент професійного становлення майбутніх працівників дитячих навчальних закладів (2013)
Демянюк О. Б. - Соціально-психологічний аналіз індивідуальних моделей світу студентів-психологів (2013)
Журавель А. В. - Ресурси студентської інтервізійної групи у формуванні готовності майбутніх психологів освіти до здійснення ними професійної кар’єри як психолога-консультанта (2013)
Кириченко Н. А. - Особливості формування цільових орієнтацій у життєвих проектах юнаків (2013)
Кулакова Л. М. - Психологічні особливості розвитку почуття власної гідності у молодшому шкільному віці (2013)
Курдибаха О. М. - Психологічні основи гендерної соціалізації підлітків (2013)
Лендел М. І. - Проблеми етнічної толерантності у психології (2013)
Мельник І. Я. - Емоційно-оцінний компонент просоціальної поведінки у молодшому шкільному віці (2013)
Новік Л. О. - Імідж як один з механізмів соціалізації особистості (2013)
Покотило Г. О. - Недоліки соціалізації як чинники формування девіантної поведінки підлітків (2013)
Відомості про авторів (2013)
Гаврелюк С. В. - Возможности ультразвукового исследования сосудистого тонуса брюшного отдела аорты у лабораторных животных (2016)
Зак М. Ю. - Стан слизової оболонки шлунка у хворих на хронічний гастрит в поєднанні з остеоартрозом в умовах терапії нестероїдними протизапальними препаратами (2016)
Карчинський О. О. - Використання дистанційної інфрачервоної термографії в діагностиці гострих параназальних синуїтів, Журавльов А. С., Фоменко Ю. В., Дьоміна Є. В. (2016)
Лапшин Д. В. - Обґрунтування тактики вибору при лікуванні множинних та поєднаних переломів довгих кісток в залежності від тяжкості травми та стану постраждалих (2016)
Міняйленко Л. Є. - Особливості вегетативних порушень та ішемічних змін міокарда у хворих на стабільну стенокардію, асоційовану з неалкогольною жировою хворобою печінки (2016)
Орєхова О. В. - Сучасний стан умов праці в металургійному виробництві України (2016)
Пеленьо Н. В. - Результати застосування двох етапної схеми лікування у хворих на волосистоклітинну лейкемію (2016)
Амосова К. М. - Вплив тривалості періоду визначення домашнього артеріального тиску на оцінку ефективності результатів антигіпертензивного лікування у реальній клінічній практиці, Руденко Ю. В. (2016)
Федорченко С. В. - Особливості початкового вегетативного тонусу у хворих на запаморочення (2016)
Чорній А. В. - Дослідження місцевого імунітету порожнини рота у пацієнтів із первинним гіпотиреозом поєднаним із захворюванями тканин пародонта, Шманько В. В. (2016)
Морзе Н. В. - Модель ІКТ компетентності вчителів, Воротникова І. П. (2016)
Гамза А. В. - Формування у молодших школярів текстотворчих умінь у процесі вивчення дієслова (2016)
Kaduchová P. - Die an die position des seniorenedukators gestelllte ansprüche (2016)
Климчук І. О. - Дослідження критеріїв та показників розвитку загальної середньої освіти в Україні (2016)
Syniakova V. - Research gender socialization as socio-pedagogical problem (2016)
Фомічова О. В. - Веб-квести як засіб формування готовності до інноваційної діяльності студентів у вищій школі (2016)
Антіпова Н. П. - Методика організації проблемних інтегрованих лекцій для формува-ння фахової компетентності майбутніх селекціонерів-генетиків, Рідей Н. М., Антіпов І. О. (2016)
Дем’янко Н. Ю. - Етнографічно-дослідницька діяльність василя верховинця: етапи, тенденції, сутність (2016)
Салтикова А. І. - Компетентнісна спрямованість методичної системи підготовки з фізики студентів-аграріїв, Хурсенко С. М. (2016)
Golubenko T. - The analysis of the results of experimental research of formation of the readiness to the patronage work with the elderly in students of the specialty "social work" (2016)
Мандра В. В. - Управление развитием персонала транспортно-логистического центра на основе корпоративного университета (2016)
Адамович М. П. - Соціокультурні чинники глобального економічного розвитку в умовах поступу "економіки знань" (2016)
Тіпанов В. В. - Високі технології як головна передумова глобального економічного розвитку (2016)
Цибуляк А. Г. - Асиметричність екологізації світових товарних ринків (2016)
Аль Ширафi Мохаммед Авад. - Оцінка ефективності системи охорони здоров’я (2016)
Богма О. С. - Аргументування та розвиток сутності та змісту економічної безпеки як наукової категорії в різних економічних школах (2016)
Ільїна А. О. - Теоретичні підходи до обґрунтування системи цілей державного стимулювання інвестиційного процесу (2016)
Меглей В. І. - Сучасні екологічні мотивації до розвитку системи вітчизняного аграрного господарювання (2016)
Потравка Л. О. - Модель трансформацій аграрного сектора України (2016)
Горіна Г. О. - Сутність та особливості типології туристичних підприємств як суб’єктів управління (2016)
Данько Ю. І. - Перспективи реалізації конкурентних переваг підприємств-виробників продукції садівництва на мезорівні (2016)
Швед Т. В. - Держaвне регулювaння як нaпрям зaбезпечення рoзвитку пiдприємств oлiйнo-жирoвoї гaлузi Укрaїни в умoвaх глoбaлiзaцiї, Біла І. С. (2016)
Козін О. Є. - Оцінка стану економічної безпеки автотранспортних комплексів регіонів України (2016)
Скороход І. С. - Удосконалення регіонального екологічного управління в Україні (2016)
Степаненко Т. О. - Теоретичні положення оцінки земель як основа економічного регулювання земельних відносин (2016)
Федотова Т. А. - Відмінності статистичного виміру ринку праці, Гусаров С. В. (2016)
Стегней М. І. - Співвідношення різних форм фінансування сталого розвитку сільських територій (2016)
Дяченко А. В. - Проблеми кредитування житлового будівництва в Україні (2016)
Жмурко Н. В. - Оцінка впливу бюджетної децентралізації на виконання державного та місцевих бюджетів, Рихліцька М.В. (2016)
Лінькова О. Ю. - Оподаткування підакцизних товарів (2016)
Тімошенко Н. М. - Ринок державних цінних паперів у системі управління дефіцитом бюджету (2016)
Чмир С. О. - Калькулювання собівартості продукції свинарства (2016)
Шинкаренко В. М. - Використання математичних методів для оптимізації туристичного продукту, Шинкаренко Л. В. (2016)
Данилич В. - Поняттєвий простір змісту ключових концептів іспано-кастильських пам’яток середньовіччя (на прикладі концепту castillo) (2009)
Межжеріна Г. - Поняття шляхетності за часів переходу від язичництва до християнства (на матеріалі східнослов’янських лексем ХІ–ХІІІ ст.) (2009)
Огуй О. - Кількісна реконструкція давнього світосприйняття (на фрагментарному матеріалі мовної картини світу в англосаксонському "Беовульфі") (2009)
Приходько А. - Система концептів у когнітивно-семантичному просторі німецької народної загадки, Мамедова А. (2009)
Теркулов В. - Концепт як інваріантне значення номінатеми (2009)
Фоменко Е. - Функционально-лингвистическая типология художественного текста: язык идиостиля писателя (2009)
Абрамова Ю. - Пословица как объект исследования: определение, функции, актуальность (2009)
Апалат Г. - Комунікативні стратегії респондента у текстах-інтерв’ю cучасної англомовної преси (2009)
Ашиток Н. - Моделі формування багатозначних слів як спосіб відтворення "мовної картини світу” в українських говірках (2009)
Болдырева А. - Авторский неологизм как средство создания юмористического эффекта (2009)
Бондаренко О. - До пошуків моделі порівняння лексичних систем в українській та англійській мовах (2009)
Вільчинська Т. - Семантико-номінативна природа концепту "чорт” у мовно-концептуальній картині світу Б.-І. Антонича (2009)
Вит Ю. - Фреймовый подход к изучению англоязычной офтальмологической терминологии (2009)
Волчанська Г. - Особливості відображення мовної та концептуальної картин світу в англійському та українському текстах "Гаррі Потера", Волчанська О. (2009)
Воротнікова І. - Етапи діахронічного розвитку терміну "етикет" (2009)
Вострецова В. - Функціонування нових сталих сполук слів із компонентом "synrdome” на позначення серйозних хвороб (на матеріалі сучасної англійської мови) (2009)
Дейнека В. - До питання про типологію термінологічної лексики митної справи (2009)
Деменчук О. - Ідентифікаційний фокус семантики експерієнтивів (на матеріалі англійської, польської та української мов) (2009)
Зимомря І. - Австрійський художній текст: динаміка функціонування в полікультурному просторі (2009)
Іваненко Н. - The transcendence of the good (2009)
Клименюк А. - Модели концептосферы и механизмов когнитивного мышления индивида (2009)
Коваленко Н. - Фраземи родильних обрядів у лексикографічному описі (на матеріалі говірок Західного Поділля) (2009)
Колесник О. - Міфологічний простір як об’єкт зіставного дослідження англійської та української мов (2009)
Колесниченко Н. - Немецко- и англоязычный канонический романс: Сходства и различия (2009)
Короткова Л. - Пространственно-временной фокус взаимодействия текстовых миров как основа возникновения текстовых аномалий в современной англоязычной художественной прозе малой формы (2009)
Крижко О. - Аксіологічна характеристика макрополя фразеологізмів із зоонімним компонентом "ментальні характеристики людини" (2009)
Лавриненко С. - Мовні маркери сфери права у народних піснях чумацького циклу (2009)
Медведь Е. - Лингвопрагматический аспект функционально-семантического поля количества, Максюта А. (2009)
Мізін К. - Шляхи акумулювання етнокультурної семантики: валоризація універсальних концептів (на матеріалі української, німецької, англійської та російської компаративних фразеологій) (2009)
Нікульшина Т. - Особливості вербалізації концептів creature та істота засобами сучасної англійської та української мови (2009)
Пастушенко Т. - Архітектоніка етноспецифічного образу людини в англійських пареміях (2009)
Попко Л. - О Некоторых видах стереотипов в языковой картине мира (2009)
Попова О. - Експресивна своєрідність оказіоналізмів Олеся Гончара (2009)
Пруткая Н. - Классификационное вербальное освоение действительности восточными славянами в XI – XVII вв. (2009)
Ригованова В. - Вияв менталітету українців крізь призму прислів’їв та приказок: лінгвокультурологічний аспект (2009)
Скляренко О. - Лінгвотипологічні й культурно-історичні особливості композитів моделі "прикметник + іменник" (на матеріалі географічних назв США та України) (2009)
Соболева И. - Аксиологическая трансформация жаргонных средств в современном медиаполитическом дискурсе (2009)
Солодка А. - Two domains in cross-cultural communication studies to the second language intercultural transformation (2009)
Устинов А. - Механизм порождения модальных смыслов высказывания (2009)
Чернишенко І. - Ключові цінності британської картини світу та їх вербалізація у суспільно-політичному дискурсі (2009)
Фролова І. - Комунікативно-позиційні ролі учасників конфронтаційної мовленнєвої взаємодії (2009)
Шапран Д. - Двокомпонентні терміносполучення в сучасній українській маркетинговій терміносистемі (2009)
Антімєнюк Н. - Дискурс новин як фактор формування картини світу (2009)
Бабка А. - Значення слова, його природа та мінливість (2009)
Барсук Т. - Функціональне навантаження антропонімів у казковому дискурсі (на матеріалі творів Дж. К. Роулінг про Гаррі Поттера) (2009)
Безноса А. - Мовні індикатори вираження модальності ввічливості (2009)
Бісовецька Т. - Номінативні одиниці на позначення родинних стосунків в українській, німецькій та польській мовах (за даними вільного асоціативного експерименту) (2009)
Благодарна О. - Метафорична актуалізація образно-ціннісного складника концепта "робота” (2009)
Бондар О. - Засоби вербалізації концепту authority (на матеріалі англомовного та україномовного газетного дискурсу), Цегельська М. (2009)
Бузько С. - Функціонально-стилістичні особливості суспільно-політичної лексики в текстах української постмодерної прози (2009)
Ваніна Г. - Метафорична модель концепту pr (на матеріалі англійської, російської та української мов) (2009)
Велика І. - Гендер як соцолінгвальна категорія: міждисциплінарний аспект (2009)
Воробйова Л. - Варіанти родового оформлення топонімів іншомовного походження у XVIII столітті (на матеріалі "Документів Богдана Хмельницького") (2009)
Вялікова О. - Концептуальний зміст феномену "поетика постмодернізму" в контексті розвитку поетики як науки (2009)
Гавриленко А. - Фразеологические заимствования во французском языке (2009)
Гах Я. - Виды номинации пространственных денотатов в русском, английском и французском языках (2009)
Глущук Г. - Предикати каузативності в іспанській мові (2009)
Головенко К. - Випадки образного незбігу внутрішньої форми метафори в порівнянні в українській та англійській мовах (2009)
Гончаренко Л. - Лінгвопрагматичний аспект публіцистичних запозичень (2009)
Грабовий П. - Дослідження українського молодіжного сленгу в аспекті мовної картини світу (2009)
Дробот Ю. - Емотивний компонент метафоричного значення лексичних одиниць німецької мови (2009)
Іванченко М. - Семантико-ономасіологічна сутність концепту "пошкодження" (2009)
Живіцька І. - Символ як стереотипизоване явище культури (на матеріалі українських паремій) (2009)
Жукова Н. - Концепт "ANZAC" як домінанта національної австралійської культури (2009)
Задорожна О. - Інтерпретація часопроміжку "двадцяте століття" з погляду української етнокультури (2009)
Зернов А. - Восприятие и концептуализация мира, Вострецова В. (2009)
Калініченко В. - Образний зміст концепту "успіх" в українській лінгвосвідомості за результатами асоціативного експерименту (2009)
Кобяков О. - Міфологічні витоки мовчання (2009)
Ковтун Н. - Лексика на позна чення суспільно-політичних реалій німецької та української мов (2009)
Комар О. - Етносимволіка назв дерев в українській мовній картині світу (2009)
Криворученко С. - Синергійна дія модальних смислів у процесі інтенсіоналізації прозового дискурсу (2009)
Крижановська Т. - Хитрість як складова концепту мудрість в українській мові (2009)
Кузенна Н. - Етикетні формули вітання у сучасному спілкуванні: категорія ввічливості у міжкультурній комунікації (2009)
Kus’ko Р. - Besonderheiten der sprachvarietäten der deutschen sprache – allgemeine charakteristik (2009)
Купіна Я. - Концепт "пам'ять" як складова української концептосфери (2009)
Кучма З. - "Passé simple" у французькому пісенному тексті (2009)
Ларькіна М. - Прояви гендерноі самооцінки в німецькомовних шлюбних оголошеннях (2009)
Литовка О. - Заголовок в моделюванні текста короткого оповідання (на матеріалі короткого оповідання Е. Уортон "Римська лихоманка”) (2009)
Лозова О. - Емоції як об’єкт вивчення у когнітивній лінгвістиці (2009)
Лупол А. - Топонім Дніпро у поетичній картині світу Василя Стуса (2009)
Макар І. - Концептуально-тематичне поле "кохання” у романі Лонга "Дафніс і Хлоя” (2009)
Марковська А. - Когнітивно-концептуальні сфери фразеологізмів сучасної німецькомовної преси (2009)
Миронова Н. - Лексико-фразеологічне поле концепту войовничість (на матеріалі французької мови) (2009)
Мокренко О. - Екстеріоризація силенціального ефекту природи (на матеріалі корелюючих поетичних творів) (2009)
Молодыченко А. - Многоликое авторское "Я" в медиадискурсе (2009)
Мосиевич Л. - Дисфемизмы и языковая картина мира (2009)
Муратова В. - Індивідуальний стиль Патріка Зюскінда та ситуація постмодерну (на матеріалі роману "Контрабас") (2009)
Назаренко О. - Сучасна авторська казка як приклад постмодерністського дискурсу (2009)
Наумук О. - Когнітивний простір адресата як складова когнітивного простору ситуації поради (2009)
Неклесова В. - Основные структуры представления знаний (на материале хрононимии) (2009)
Орел І. - Загальнокультурологічна, національно-культурологічна та когнітивна конотація фо з фольклорним компонентом (2009)
Панасенко Т. - Кроскультуpнi звязки загадок різних народів (2009)
Патлач Г. - Каламбур як різновид мовної гри в англійській, французькій, російській та українській лінгвістиці (2009)
Підгорна А. - Авторська модель світу як одна із форм реалізації індивідуальної концептуальної картини світу (на матеріалі творів сестер Бронте) (2009)
Помінчук Т. - Ворожіння: семантика, номінація та сучасний (2009)
Попова О. - Герої казок Братів Грімм як прецедентні феномени, Свирид А. (2009)
Прадивлянная Л. - Акустические образы в русской импрессионистической прозе (2009)
Працьовита Н. - Роль метафори у англомовному педагогічному дискурсі (2009)
Просалова Я. - Семантика фразеологізмів із компонентом "house / haus" в англійській і німецькій мовах (2009)
Проценко О. - Особливості матримоніального діалогічного дискурсу (2009)
Романюк І. - Фрейм-сварка у мовленнєвій інтеракції мовців (на матеріалі прозових творів І. Нечуя-Левицького) (2009)
Романюха М. - Метонімія в дискурсивних дослідженнях метафорики англомовного економічного тексту (2009)
Абрамов Ю. А. - Экспериментальный метод определения частотных характеристик пожара класса В при его тушении распыленной водой, Тищенко Е. А. (2015)
Беликов А. С. - Влияние напряженно-деформированного состояния при динамическом воздействии на безопасность применения защитной каски пожарного, Шаломов В. А., Сабитова О. А., Маладыка И. Г., Федоренко Д. С. (2015)
Беликов А. С. - Внедрение средств огнезащиты для повышения огнестойкости строительных конструкций, Шаломов В. А., Трифонов И. В., Борсук Е. В., Дзецина Е. В. (2015)
Бобрышева С. Н. - Альтернативные средства пожаротушения, Боднарук В. Б. (2015)
Киреев А. А. - Гелеобразные покрытия – эффективные средства оперативной огнезащиты. Обзор, Савельев Д. И. (2015)
Кириченко О. В. - Аналіз пожежовибухонебезпеки піротехнічних виробів у процесі їх зберігання, транспортування та застосування, Барановський О. С., Кириченко Є. П., Мотрічук Р. Б. (2015)
Копильний М. І. - Підвищення ефективності роботи внутрішнього протипожежного водопроводу додаванням до води рідкого натрієвого скла, Бенедюк В. Г., Стилик І. С., Нижник Т. Ю., Балло Я. В. (2015)
Костенко Т. В. - Можливости захисту рятувальників від теплового впливу (2015)
Мосов С. П. - Розвідка пожеж із застосуванням безпілотних літальних апаратів, Трембовецький М. П. (2015)
Нуянзін О. М. - Математичне моделювання процесу тепломасообміну у камерах вогневих печей установок для випробувань на вогнестійкість несучих стін, Поздєєв С. В., Нуянзін В. М., Сідней С. О. (2015)
Осипенко В. И. - Усовершенствованый метод испытаний железобетонных колонн на огнестойкость, Словинский В. К., Поздеев А. В., Федоренко Д. С. (2015)
Поздєєв С. В. - Оцінка класу вогнестійкості самонесучої стіни залізобетонних модулів сховища відпрацьованого ядерного палива, Отрош Ю. А., Нижник В. В., Борис О. П. (2015)
Поздєєв С. В. - Оцінка класу вогнестійкості ненесучої перегородки залізобетонних модулів сховища відпрацьованого ядерного палива, Отрош Ю. А., Федченко І. В., Демешок В. В. (2015)
Соколенко К. І. - Актуальні питання нормативно-правового забезпечення наукової діяльності у сфері цивільного захисту, пожежної, техногенної та природної безпеки в Україні (2015)
Трошкин С. Э. - Исследование адекватности результатов математического моделирования динамики пожара в помещении с помощью программного комплекса FDS, Сидней С. А., Тищенко Е. А., Некора О. В. (2015)
Цвиркун С. В. - Применение информационных технологий при подготовке специалистов пожарной и техногенной безопасности, Кириченко О. В., Маладыка Л. В. (2015)
Мирошник О. М. - Розробка математичної моделі ліквідації надзвичайної ситуації (2015)
Анотації (2015)
Автори (алфавітний покажчик) (2015)
Вимоги до оформлення статей, які подаються у наукове фахове видання "Пожежна безпека: теорія і практика" (2015)
Вихідні дані (2015)
Вітренко А. О. - Міждисциплінарні аспекти теорії сервісної економіки (2016)
Журавльова Ю. О. - Еволюція наукових поглядів на категорію "суспільні блага" (2016)
Гусарова М. Ю. - Світовий досвід кластеризації (2016)
Зварич Р. Є. - Критичні імперативи розвитку глобалізації (2016)
Колінець Л. Б. - Концептуальні підходи до теорії світових фінансових криз (2016)
Марущак Д. Ю. - Напрями оптимізації взаємного співробітництва країн АСЕАН та України в умовах трансформації світової економіки (2016)
Олійник А. А. - Співробітництво України та МВФ у формуванні національної валютної системи (2016)
Злобіна О. В. - Закордонний досвід реалізації політики забезпечення місцевого економічного розвитку (2016)
Клопов І. О. - Економічні аспекти інтеграції відновлювальної генерації в електричні мережі (2016)
Литвин О. В. - Концептуальні підходи до визначення терміну "інвестиційна привабливість" (2016)
Ляховець В. О. - Інфраструктура ринку яловичини: проблеми та перспективи (2016)
Борисова Л. Є. - Процесний підхід до формування організаційної структури підприємства залежно від стадії життєвого циклу (2016)
Гуштан Т. В. - Бренд-маркетинг – іновацінній напрям підвищення конкурентоспроможності продукції (2016)
Другова О. С. - Генезис поняття "контролінг" (2016)
Думанська І. Ю. - Інноваційне оновлення промислових підприємств України: проблеми та перспективи (2016)
Задорожнюк Н. О. - Аналіз базових теорій мотивації персоналу, Кващук Ю. О. (2016)
Іванов М. В. - Концептуальні засади управління витратами на стадії їх формування (2016)
Копитко М. І. - Корпоративна культура підприємств: історія виникнення та сутність (2016)
Дубинська І. І. - Вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на формування трудового потенціалу регіону (2016)
Prokopіuk A. - Position of regional structural policy in terms of restructuring of Ukrainian regions (2016)
Алескерова Ю. В. - Проблеми впровадження банківських кредитних інновацій в аграрній сфері (2016)
Грицино О. М. - Податок на додану вартість в оподаткуванні інноваційної діяльності (2016)
Давиденко Г. В. - До питання про моніторинг фінансової стабільності банківської системи України, Омельченко О. В. (2016)
Кугай І. В. - Бухгалтерський облік доходів і видатків суб’єктів державного сектору: національні особливості та зарубіжні тенденції (2016)
Кугай І. В. - Зовнішній та внутрішній аудит у державному секторі: світовий досвід (2016)
Порохнавець Я. А. - Пошуково-розвідувальні витрати та їх капіталізація в необоротний актив підприємствами видобувної галузі (2016)
Снеткова А. В. - Аналіз обсягів та структури капітальних інвестицій в економіку України (2016)
Андрієнко В. М. - Інструменти моніторингу фондових ринків (2016)
Вихідні дані (2016)
Нєвєдрова Н. В. - Фондовий ринок України та перспективи його розвитку (2016)
Очеретний Д. С. - Аналіз конкупераційних форм сучасного інноваційного підприємництва (2016)
Радченко О. О. - Основні тенденції ринку натуральних продуктів та їх привабливість для експансії української продукції (2016)
Радченко О. О. - Підвищення конкурентоспроможності українських виробників на ринку екологічних продуктів харчування Європи (2016)
Стаканов Р. Д. - Економічний влив трудової еміграції на країни – експортери робочої сили (2016)
Шаравара Р. І. - Глобалізація фінансових ринків: асиметричність розвитку та державного впливу (2016)
Мельников О. В. - Державне стимулювання стійкого розвитку інформаційної сфери (2016)
Михальчишин Н. Л. - Управління економічним розвитком на конкурентних засадах (2016)
Пинда Ю. В. - Сучасний стан та особливості розвитку будівельного сектора у Причорноморському регіоні України (2016)
Левків Г. Я. - Управління конкурентним потенціалом підприємств (2016)
Пазущан А. В. - Система контролінгу як ефективний вектор розвитку середнього та малого бізнесу в Україні (2016)
Русінова О. С. - Оцінка впливу складових компонент системи забезпечення на реалізацію проектів розвитку промислового підприємства (2016)
Стец І. І. - Інтелектуальний складник трудового потенціалу підприємства: управління розвитком і відтворенням (2016)
Шульга В. М. - Підвищення енергоефективності вищого навчального закладу, Хандога Д. С. (2016)
Черкас В. В. - Основи управління конкурентоспроможністю потенціалу підприємства та методи її забезпечення (2016)
Шапа Н. М. - Методичний підхід до формування конструктивної поведінки персоналу під час проведення стратегічних змін у діяльності підприємства (2016)
Шипуліна Ю. С. - Теоретичний аспект управління інноваційною діяльністю на промислових підприємствах, Савченко О. Ю. (2016)
Саенко В. Г. - Менеджмент субъектно-объектных построений человеческой деятельности (2016)
Іванченко Д. І. - Запровадження системи середньострокового бюджетного планування в Україні як фактор підвищення бюджетної ефективності (2016)
Мороз Н. М. - Переваги синдикативного кредиту та його вплив на фінансово-господарську діяльність підприємства (2016)
Савастєєва О. М. - Емісія державних цінних паперів як фінансовий інструмент регулювання бюджетного дефіциту, Водяник Д. В., Нагорний В. С. (2016)
Трояновський Р. М. - Перспективи реформування механізмів фінансового забезпечення сільських територіальних громад в Україні (2016)
Туманцова О. В. - Реалії та перспективи розвитку системи електронних переказів в Україні (2016)
Тирінов А. В. - Дебіторська заборгованість підприємства: специфіка і сутність (2016)
Цибульник М. О. - Особливості оцінки активів недержавних пенсійних фондів (2016)
Цибульник М. О. - Особливості обліку доходів та витрат недержавних пенсійних фондів (2016)
Убийвовк І. І. - Інформаційна безпека діяльності підприємств (2016)
Вихідні дані (2016)
Содержание (2016)
Саенко Я. А. - Лейкоцитарный состав и иммунофенотип лимфоцитов крови у женщин, больных сахарным диабетом 2-го типа, с ожирением, Зак К. П., Попова В. В., Семионова Т. А. (2016)
Поворознюк В. В. - Дефіцит та недостатність вітаміну D серед населення Львівської області, Синенький О. В., Балацька Н. І., Синенька М. Ю. (2016)
Паньків В. І. - Вплив комбінованої терапії метформіном пролонгованої дії і глімепіридом на вуглеводний і жировий обмін у хворих на цукровий діабет 2-го типу (2016)
Кияк Ю. Г. - Специфічність діабетичної кардіоміопатії за наявності коморбідних серцево-судинних захворювань: клініко-ультраструктурні дослідження, Кияк Г. Ю., Барнетт О. Ю. (2016)
Большова О. В. - Рівні аполіпопротеїнів А1 і В у сироватці крові та їх співвідношення у молодих дорослих із соматотропною недостатністю в динаміці терапії рекомбінантним гормоном росту, Ткачова Т. О., Вишневська О. А., Малиновська Т. М. (2016)
Болгарська С. В. - Нові методи лікування трофічних уражень нижніх кінцівок у хворих на цукровий діабет, Пономаренко О. В. (2016)
Венцківська І. Б. - Роль показників ліпідограми протягом вагітності в прогнозуванні ризику розвитку прееклампсії, Аксьонова А. В., Юзвенко Т. Ю. (2016)
Луценко Л. А. - Лабораторная диагностика и ведение гестационного сахарного диабета на современном этапе (2016)
Мазур О. О. - Стан мікробіоти порожнини товстого кишечника у хворих на цукровий діабет 1-го типу залежно від тяжкості клінічного перебігу, Плаксивий О. Г., Пашковська Н. В., Білоока І. О. (2016)
Мокрій В. Я. - Особливості формування окисного стресу у хворих на цукровий діабет 2-го типу залежно від тривалості захворювання та статі, Зябліцев С. В., Кришталь М. В. (2016)
Вергун А. Р. - Пролежні м’яких тканин у хворих на цукровий діабет 2-го типу: клінічні стратегії, показники інсулінорезистентності та аспекти комплексного лікування, Красний М. Р., Чуловський Я. Б., Вергун О. М., Мощинська О. М. (2016)
Паньків І. В. - Вплив призначення вітаміну D на рівень антитіл до тиреоїдної пероксидази у хворих на гіпотиреоз автоімунного генезу (2016)
Вернигородський В. С. - Динаміка інвалідності хворих на гіпотиреоз у Вінницькій області за період 2013–2015 рр., Власенко М. В., Фетісова Н. М., Вернигородська М. В., Костенко І. М., Мельничук Л. П. (2016)
Купріненко Н. - Проблеми дефіциту та недостатності вітаміну D в українській та португальській популяціях: основні питання (2016)
Резников А. Г. - Фредерик Бантинг и открытие инсулина (к 75-летию со дня трагической гибели) (2016)
Титул, содержание (2016)
Cheilytko A. - Finding of the generalized equation of thermal conductivity for porous heat-insulating materials (2016)
Гордєєв А. Д. - Розробка інформаційної технології процесу професійного відбору операторів екстремальних видів діяльності (2016)
Кузовик В. Д. - Розробка алгоритму моделювання біологічних параметрів операторів екстремалів методом Монте-Карло, Гордєєв А. Д., Назарчук М. А. (2016)
Ковтун А. М. - Исследование алгоритма расчета бисплайна четвертой степени на основе полинома четвертой степени (2016)
Єрохін А. Л. - Розробка об’єктно-орієнтованої моделі для аналізу тепловтрат у будівлі невиробничого призначення, Зацеркляний Г. А. (2016)
Рачкевич Р. В. - Применение положений механики стержней для анализа напряженно-деформированного состояния насосно-компрессорной колонны (2016)
Бондаревський С. Л. - Експериментальне дослідження коефіцієнта пульсації світлового потоку джерел штучного освітлення, Данилейко О. К., Рожненко Ж. Г. (2016)
Цигода В. В. - Аналіз особливостей виникнення потенціалів у багатокомпонентних керамічних композитах на основі тугоплавких безкисневих сполук (частина 1), Кириленко К. В., Петровський В. Я. (2016)
Budashko V. - Conceptualization of research of power hybrid electric power complexes, Glazeva O., Samonov S. (2016)
Abstract and References (2016)
Рожкова З. З. - Магнитно-резонансная спектроскопия (in vivo 1Н МРС) в клинической неврологии, Кульчицкий О. К. (2016)
Міщенко Т. С. - Ефективність та безпека препарату Мідокалм у лікуванні постінсультної спастичності, Харіна К. В. (2016)
Черний В. И. - Исследование ЭЭГ-предикторов нейромедиаторной и нейроглиальной активности, особенностей перестройки межцентральных отношений мозга у пациентов с тяжелой ЧМТ, Андронова И. А., Городник Г. А., Назаренко К. В., Черний Т. В. (2016)
Селезнева С. В. - Синдром Гийена — Барре при воспалительных заболеваниях суставов, Перепада А. В., Синяченко О. В., Егудина Е. Д., Ханюков А. А. (2016)
Мищенко Т. С. - Патогенетические и терапевтические аспекты применения препарата Мускомед при вертеброгенных мышечно-тонических синдромах, Мищенко В. Н., Куфтерина Н. С. (2016)
Білошицький В. В. - Оптимізація когнітивної нейрореабілітації пацієнтів iз бойовими травматичними ураженнями головного мозку, Гук А. П., Бондар Т. С., Степаненко І. В., Солонович А. С. (2016)
Романенко В. І. - Психоемоційні розлади в пацієнтів із хронічними больовими синдромами попереково-крижової локалізації (2016)
Коршняк В. О. - Вплив вибухової хвилі на формування неврологічної симптоматики у хворих з бойовою черепно-мозковою травмою (2016)
Жумагулова К. Г. - Опыт применения незаменимых аминокислот в комплексной терапии пациентов с ишемическим инсультом в остром периоде, Кайшибаева Г. С., Кузина Л. А., Жиенбаева Б. С., Хасенова Г. П. (2016)
Кобец С. Ф. - Результаты открытого контролируемого рандомизированного параллельного клинического исследования эффективности и переносимости препарата Нейроцитин у пациентов с острым ишемическим инсультом (2016)
Свиридова Н. К. - Напроксен: новая стратегия снижения сердечно-сосудистого риска нестероидных противовоспалительных препаратов (научный обзор) (2016)
Кузнецова С. М. - Применение экстракта гинкго билоба в системе реабилитации больных, перенесших инсульт, Кузнецов В. В., Шульженко Д. В. (2016)
Свиридова Н. К. - Біль у нижній частині спини (2016)
Бурчинский С. Г. - Стратегия мембранопротекции при ишемическом инсульте: задачи и возможности (2016)
Бучакчийская Н. М. - Современное состояние лечения дорсалгий, Марамуха В. И., Куцак А. В., Марамуха И. В., Грунина О. Ф., Марамуха А. А., Бахарева Л. В., Марамуха Е. И., Левадная А. В. (2016)
Муратова Ш. Т. - Влияние болезни Грейвса на психокогнитивное состояние детей и взрослых (обзор литературы), Исмаилов С. И. (2016)
Пальченкова В. М. - Концепція соціального контролю в сучасній теоретико-правовій науці (2015)
Чорнобай О. Л. - Аргументативна практика в юридичній діяльності: проблема й можливості її вирішення (2015)
Івахненко І. В. - Законні підстави виникнення та припинення права спільної приватної власності дружини та чоловіка (2015)
Липець Л. В. - Шлюбний договір в Україні і в світі: порівняльні аспекти шлюбного і трудового договорів, а також шлюбних договорів в Україні і в США (2015)
Безпалова О. І. - Особливості участі інституцій громадянського суспільства у процесі реалізації правоохоронної функції держави (2015)
Sitnic G. A. - General characteristics of use of information technology in public administration (2015)
Штучний В. В. - Правові основи безпеки дипломатичних представництв як орієнтира зовнішньополітичної діяльності держави (2015)
Червяков О. І. - Щодо особливостей порядку і підстав вступу до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів за схемою "студент-курсант" та "курсант" (2015)
Баранівський В. Ф. - Тенденції реформування системи кримінально-правової охорони навколишнього природного середовища в країнах світу (2015)
Господарець М. В. - Деякі ознаки об’єктивної сторони незаконного полювання (2015)
Карпенко М. І. - Окремі питання юридичної відповідальності суб’єктів військових правопорушень (2015)
Матвійчук О. В. - Суб’єктивна сторона злочину проектування чи експлуатація споруд без систем захисту навколишнього природного середовища (2015)
Мельниченко В. Л. - Відмежування злочину проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів від суміжних злочинів (2015)
Мороз А. О. - Поняття злочину, передбаченого ст.397 КК України (2015)
Ольховенко О. І. - Суб’єктивна сторона злочину відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов’язків (2015)
Орлов Ю. В. - Об’єктивна сторона злочину незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму (2015)
Веселовська Н. О. - Про деякі труднощі виявлення причин втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність (2015)
Осауленко О. А. - Розподіл функцій кримінального процесу у стадії досудового розслідування (2015)
Самодін А. В. - Напрями реформування процесуального статусу слідчого у кримінальному провадженні (2015)
Симчук А. С. - Заяви та повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення у структурі початку досудового розслідування (2015)
Терещенко Ю. В. - Відновне правосуддя як напрямок захисту неповнолітніх (2015)
Авдєєв О. Р. - Генеза міжнародно-правових засад протидії контрабанді психоактивних (наркотичних) речовин (2015)
Тitle (2016)
Contents (2016)
Kharchenko V. - Effects of Rician Fading on the Operation of Aeronautical Satellite OFDM Channel, Grekhov A., Ali I., Udod Y. (2016)
Chepizhenko V. - Approaches to Formalization of Motion Dynamics of Artificial Force Field Meters, Volkogon V. (2016)
Luppo O. - Concept of Advanced Flexible Use of Airspace, Argunov G, Mohyla A. (2016)
Filonenko S. - Acoustic Radiation Energy at a Variation of the Composite Mechanical Destruction Area (2016)
Mamchuk V. - Research and Mathematical Modeling of Turbulent Boundary Layer at Positive Pressure Gradient, Lastivka I., Bezverkhyi O. (2016)
Samoilenko D. - Permutation-Based Polymorphic Stego-Watermarks for Program Codes (2016)
Zaporozhets O. - Modelling and Measurement of Nox Concentration in Plume from Aircraft Engine under Operation Conditions at the Aerodrome Area, Synylo K. (2016)
Kokhan O. - Identification of Animal –Vehicle Collision Locations According to Evaluation of Driver Injuries and Vehicle Damage in the Kyiv Region (2016)
Matusek I. - Lysimeter – a Unique Tool for Monitoring the Interactions among the Components of Environment, Reth S., Heerdt C., Hrckova K., Gubis J. (2016)
Tamburelli G. - Food Aid to Conflict Affected Populations WFP Emergency Operation -the Case of Eastern Ukraine (2016)
Semenova O. - Stabilization of Active Sludge after Wastewater Treatment Contaminated by Petroleum Products, Reshetnyak L., Bublienko N., Smirnova J., Shylofost T. (2016)
Maltsev E. - Conceptual Dimension of Systematic Approach to the Organization Management (2016)
Prokhorova V. - Forming Management Impacts in Aviation Companies Economic Development Administration System, Bezuhla Y. (2016)
Simkova T. - The Issues of the Development Strategy Formation of Automobile Industry Companies in Ukraine, Borysiuk I. (2016)
Kasianova N. - Prospects of Ukraine Low-Cost Aviation, Suvorova K. (2016)
Kucheruk G. - Factors of Logistics and Forwarding Service Formation and Development, Bozhok A. (2016)
Pazyura N. - Sociolinguistic Aspects of the Study of Peculiarities of Radio Communication (2016)
Instructions for authors (2016)
Publishing agreement (2016)
Титул, зміст (2015)
Анастасова Н. М. - Теоретичне обґрунтування соціально-емоційного розвитку дітей з тяжкими порушеннями артикуляційного апарату (2015)
Базима Н. В. - Корекційний комплекс для розвитку словесно-логічної пам’яті дітей із загальним недорозвиненням мовлення старшого дошкільного віку, Семенова В. Д. (2015)
Галущенко В. І. - Розвиток емоційно-мімічних засобів спілкування у дітей з порушеннями мовлення (2015)
Кисличенко В. А. - Логопедичний супровід сім’ї як системна логопедична допомога родині, в якій виховується дитина з порушеннями мовлення (2015)
Лепетченко М. В. - Педагогічні умови формування здатності до творчого самовираження у дошкільників із порушеннями мовлення (2015)
Липка Н. В. - Динамика поведения лиц с расстройствами аутизма в подростковом и юношеском возрасте (2015)
Мартиненко І. В. - Труднощі у спілкуванні дітей із системними порушеннями мовлення (2015)
Марченко І. С. - Особливості мовленнєвої активності дітей молодшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення, Швалюк А. Ю. (2015)
Парфенова Г. І. - Психолого-педагогічні умови формування усного зв’язного мовлення у дітей старшого дошкільного віку із моторною алалією (2015)
Пилипенко О. М. - Сучасні погляди на проблему емоційного інтелекту у дітей з порушеннями психофізичного розвитку (2015)
Пригородова І. М. - Сучасні корекційно-реабілітаційні технології в освіті та вихованні дітей з порушеннями функцій опорно-рухового апарату, Глоба О. П. (2015)
Савицький А. М. - Порушення мовленнєвого розвитку у дітей з синдромом дауна в структурі психомотрного профілю (2015)
Савінова Н. В. - Активно-ігрова діагностика просодичної сторони мовлення дошкільників (2015)
Хоменко С. О. - Аспекти взаємодії логопеда з батьками дітей раннього віку в процесі корекційної роботи в умовах реабілітаційного центру (2015)
Відомості про авторів (2015)
Титул, содержание (2016)
Найда А. М. - Випробування полівінілхлоридних труб, отриманих методом орієнтації щодо оптимального ступеня витяжки (2016)
Харыбина Ю. В. - Термодинамический анализ реакций в системе Al2O3–SiO2–CaO–P2O5 (2016)
Zhdanyuk N. - Research of chromium (VI) ion adsorption by montmorillonite modified by cationic surfactants (2016)
Жученко О. А. - Розробка спрощеної математичної моделі процесу формування вуглецевих виробів, Хібеба М. Г. (2016)
Івіцький І. І. - Моделювання введення інтелектуальних датчиків у розплав полімерного композиційного матеріалу, Сокольський О. Л., Куриленко В. М. (2016)
Полоз А. Ю. - Выбор параметров для сравнительной оценки износостойкости эпоксидных композиционных материалов, Липицкий С. Г., Кущенко С. Н. (2016)
Поліщук Л. В. - Дослідження показників гігієнічності та безпечності дитячого одягу із текстилю, Калашник О. В., Кириченко О. В. (2016)
Харченко Ю. М. - Дослідження формостійкості трикотажного полотна для фехтувального одягу при статичних та динамічних навантаженнях, Дмитренко Л. А., Білоцька Л. Б., Стаценко В. В., Очеретна Л. В. (2016)
Ostapenko V. - Analysis of market current state and historical roots of ice wine production, Tkachenko O., Iukuridze E. (2016)
Анан’єва В. В. - Розробка комплексного підкислювача для емульсійної продукції оздоровчого призначення, Кричковська Л. В., Варанкіна О. О., Бєлінська А. П., Якушко В. С. (2016)
Бочкарев С. В. - Розробка білково-жирової основи цукристих кондитерських виробів для харчування спортсменів, Папченко В. Ю., Матвєєва Т. В., Бєлінська А. П., Руднєв В. А. (2016)
Abstract and References (2016)
Титул, содержание (2016)
Корнійчук Г. В. - Модернізація механізму управління фінансовим потенціалом агроформувань (2016)
Власенко Т. В. - Моделювання динаміки розвитку для удосконалення управління спеціалізацією підприємства, Власовець В. М. (2016)
Kolinko N. - Analysis of the machine-building sector in Ukraine and generation of the factor characteristics for the evaluation of the enterprise management effectiveness (2016)
Bidnjak M. - Stability study of organizational management structures, Kompanets K. (2016)
Кононова О. Є. - Дослідження етапів еволюції та шкіл стратегічного управління (2016)
Korzh N. - Research of contents and conversion of social capital as a part of corporate capital (2016)
Pashchuk L. - Marketing-based human resource management strategy development (2016)
Минц А. Ю. - Моделирование ценообразования на рынке жилой недвижимости методами системной динамики (2016)
Пістунов І. М. - Розробка об’єктивного методу коректування заробітної платні начальників видобувних дільниць вугільних шахт, Пономаренко П. І., Пономаренко О. П. (2016)
Акімова О. В. - Дослідження можливостей адаптації та використання міжнародних типологій в системі фінансового моніторингу України (2016)
Бардаш С. В. - Формування моделі класифікації державного аудиту, Баранюк Ю. Р. (2016)
Yarygina I. - The corporate failure prediction capabilities of private non-manufacturing companies, O’Malley P. (2016)
Dobrovol’ska O. - Analysis of credit cooperation in the current economic space (2016)
Abstract and References (2016)
Пащенко В. І. - Практика та теорія "справедливої війни" в ХХІ столітті, Кравченко В. Ю. (2016)
Тупиця О. Л. - Групи інтересів сучасного суспільства та профспілки: аспекти політичної співпраці (2016)
Лясота А. Є. - Групи інтересів як один з основних інститутів позапарламентського представництва інтересів (2016)
Ставченко С. В. - Інформаційна асиметрія як технологія політичного процессу (2016)
Воронова Т. В. - Політичний вимір діяльності профспілок у країнах Азії, Африки та Латинської Америки, Січкаренко Є. А. (2016)
Худик Г. О. - Специфіка діагностики показників ефективності іміджу політичного лідера, Герман Ю. О. (2016)
Кравченко В. Ю. - Сучасні тенденції дослідження і класифікації політичного насилля (2016)
Полянська В. - Можливості синергетичного підходу в дослідженні естетичних явищ в політиці (2016)
Тупиця О. Л. - Політичні перспективи українських профспілок та тенденції розвитку європейського профспілкового руху (2016)
Стахурський І. В. - Теоретичні підходи до пояснення виникнення та розвитку військового кризового менеджменту Європейського Союзу (2016)
Кузеванов В. М. - Теория постакадемизма в стратегии прогнозирования украинского политикума (2017 – 2037 гг.) (2016)
Пащенко В. І. - Між консолідацією та симуляцією демократичних інститутів (2016)
Білошицький С. В. - Політичні аспекти сучасної міжнародної міграції: усвідомлення реалій та завдання політичної науки (2016)
Vоrоnоvа T.V. - Thе mоdеrn pоlіtіcаl lеаdеrshіp іn Ukrаіnе (2016)
Новоскольцев Г. Б. - Тероризм як глобальна проблема сучасності (2016)
Борисова В. О. - Концепція "модульної людини" E. Геллнера як концептуальна рамка аналізу розвитку громадянського суспільства (2016)
Попова И. В. - Формирование культуры экобезопасного развития (2015)
Соснін О. В. - Інформаційно-комунікативний розвиток соціуму як цивілізаційної парадигми ХХІ століття, Воронкова В. Г. (2015)
Horbova I. O. - Social activity of intelligentsia under conditions of Ukrainian present (2015)
Карабань О. М. - Освіта як система активного розвитку громадянської активності особистості (2015)
Целякова О. М. - Соціально-культурна трансформація сучасного українського соціуму (2015)
Олексенко Р. І. - Вплив комунікацій на ціннісні орієнтири особистості (2015)
Бойко А. О. - Масова людина, масова культура і засоби масової інформації як сутнісні ознаки суспільства масового споживання (2015)
Білогур В. Є. - Парадигма людиновимірної сутності спорту як виявлення і саморозгортання сутнісних сил людини (2015)
Македонська С. І. - Сутність феномена філософської культури вчителя (2015)
Рижова І. С. - Наукові основи дизайну (2015)
Куцепал С. В. - Етико-правові ідеї Л. Б. Альберті в дискурсі філософії Відродження (2015)
Попович М. Д. - Патологічні прояви розвитку сучасної культури: філософський аналіз (2015)
Старовойт О. В. - Інноваційний виклик розвитку людини в епоху глобалізації (2015)
Максименюк М. Ю. - Концепція стратегічного менеджменту: теоретико-праксеологічні засади (2015)
Савченко С. В. - Еволюція переходу інформаційного суспільства в "суспільство знань" в умовах глобалізації (2015)
Нікітенко В. О. - Методика викладання геоцінностей іноземним студентам у процесі вивчення соціогуманітарних наук (2015)
Карпенко К. І. - Взаємозв’язок екологічної та гендерної освіти як умова сталого розвитку, Ростовська В. І. (2015)
Дударева І. В. - Соціальні технології навчання сталому розвитку суспільства у ВНЗ України (2015)
Сидоренко С. В. - Етика пам'яті як філософська проблема (по матеріалам книги А. Маргаліта "Етика пам'яті") (2015)
Васюк Ю. А. - Розвиток особистості в освітньому просторі в контексті еволюції від епохи модерну до інформаційного суспільства (2015)
Дяченко Р. О. - Віртуалізація підприємницької діяльності в умовах інформатизацї суспільства (2015)
Бак М. - Информатизация как основа модернизации образования в свете глобализационных изменений (2015)
Звєрєва О. В. - Соціально-філософський дискурс процесів децентралізації державної влади в Україні (2015)
Фатхутдінова І. В. - Сім’я як соціокультурний феномен і соціальне явище (2015)
Tarasov V. К. - Ways of solving social problems in manufacturing, Rumyantsev V. R. (2015)
Олійник В. В. - До питання реалізаціїї національного світогляду українців Закарпаття в теоретичних рефлексіях (2015)
Свідчення про авторів (2015)
Вимоги до оформлення наукових статей (2015)
Рудіч Т. - Побутово-розмовна мова та її статус у системі німецьких соціолектів (2009)
Русановська Т. - Фреймова семантика та теорія лексико-семантичного поля у дослідженні сленгових вторинних номінацій соматизмів (2009)
Рязанцева М. - Позамовні чинники формування ойконімії Дніпропетровщини (2009)
Саламатіна О. - Лінгвокогнітивний аспект картини світу (2009)
Сахарчук Я. - Антиномія як засіб вираження індивідуального стилю Карла Крауса (на матеріалі афоризмів) (2009)
Семегин Т. - Структура концептів прекрасне/потворне в англійських та українських мовах: понятійна складова (на основі аналізу лексикографічних джерел) (2009)
Скіданова К. - Етнічні стереотипи як складові мовної картини світу (2009)
Снісаренко Я. - Суспільно-політична лексика: проблеми визначення та вивчення (2009)
Соколов Д. - Zum problem der klassifikation des politischen vokabulars (2009)
Сушкевич О. - Вербалізація базової цінності "порядок" в британській та українській лінгвокультурах (2009)
Тарануха Т. - Типи міжмовних співвідношень фразеологізмів зі значенням рис характеру людини в українській та німецькій мовах (2009)
Ткаченко О. - Ключові концепти політичної програмної заяви (2009)
Токарев К. - Концепт та внутрішня форма у світлі проблеми мовних картин світу (2009)
Тупахіна О. - Національно-культурна специфіка неологізмів німецької мови кінця XX–початку ХХІ століття (2009)
Федорова Ю. - Cтруктурування та інноваційна вербалізація поняттєвих вузлів англомовної картини світу у галузі комп’ютерних технологій (2009)
Чайка О. - Обрядові номінатеми весільного циклу на позначення приданого та весільних дарів в українській, англійській і португальській мовах (2009)
Четырешникова Л. - Гендерные установки в выражении свободы в английском художественном произведении (2009)
Чумак Н. - Диференційні ознаки поняття "екзотизм” як відображення фрагменту іншомовної картини світу (на прикладі французьких екзотизмів в англійській мові) (2009)
Шарапа М. - Семантика та номінація антропоморфної фігури й деревця в середньополіській купальській обрядовості (2009)
Шевчук О. - Мовленнєвий жанр звинувачення у системі споріднених комунікативних жанрів (2009)
Шкаровська Т. - До питання семантики шанованих днів народного календаря (на матеріалі говірок середньополісько-наддніпрянського порубіжжя) (2009)
Шкварчук С. - Ептоніми Й. В. Ґете в німецькій фразеологічній картині світу: лексикографічний аспект (2009)
Демецька В. - Міжкультурні проблеми сприйняття та перекладу політичних лінгвоконцептів (2009)
Кияк Т. - Українські переклади "нічної пісні мандрівника” Й.В. Гете (кількісні оцінки якості) (2009)
Мойсієнко А. - Російськомовні інтерпретації Франкового вірша: Анна Ахматова (2009)
Науменко А. - Перевод как дидактика и как наука, или перевод лингвистический и концептуальный (2009)
Черноватий Л. - Проблеми передачі вузькоспеціальної англомовної термінології українською мовою, Шех В. (2009)
Швачко С. - Лінгвокогнітивні аспекти загадок (2009)
Білоус О. - Die elektronischen hilfsmittel des übersetzers (2009)
Білоус О. - Переклад як визначальний чинник взаємодії національних літератур, Білоус О. (2009)
Белоус В. - Военные термины в литературных произведениях: проблемы перевода и интерпретации (2009)
Бєлих О. - Особливості перекладу німецьких науково-технічних текстів (2009)
Бондаренко К. - Співвідношення сленгової лексики української та англійської мов: лексикографічний та перекладацький аспекти (2009)
Возненко Н. - Особливості функціонування та перекладу термінологічних одиниць у текстах літературних творів (2009)
Іваницька М. - Метафоричні новотвори у публіцистиці та підходи до їх відтворення при перекладі (на матеріалі статей на економічну тематику), Кісельова М. (2009)
Кальниченко О. - Автопереклад як проблема перекладознавства, Кальниченко Н. (2009)
Капуш А. - Лінгвокультурні та соціокультурні аспекти перекладу у сфері фахової комунікації (2009)
Кириллова М. - Особенности перевода сложного предложения, Яровенко Л. (2009)
Кобякова І. - Концептуальний підхід до перекладацького процесу (2009)
Кудрявцева Н. - Гипотеза лингвистической относительности как основание концепции непереводимости (2009)
Лівицька І. - Проблема дефініції та перекладу реалій в художньому тексті (2009)
Літвінова М. - Відтворення семантики німецьких фразеологічних одиниць з колористичним компонентом у перекладі (2009)
Литвак С. - Языковая картина мира, грамматическая семантика и проблемы перевода (2009)
Мозговий В. - Специфіка фонологічних і фонематичних субституцій у спільному українсько-російському онімному просторі (2009)
Мозговий В. - Роль структурних особливостей власних назв в ідентифікації об’єктів номінації, Мозгова Н. (2009)
Некряч Т. - Переклад для театру: пастки та принади (2009)
Образцова О. - Об’єктивно обумовлені зміни синтаксису речення при перекладі, Образцова О. (2009)
Овсянников В. - Герменевтика и психический склад (2009)
Пишна Л. - Складності розуміння та перекладу німецькомовної реклами (2009)
Радецька С. - Термін як предмет особливої уваги перекладачів науково-технічної літератури (2009)
Стеванович Р. - Роль интуиции в научном творчестве и ее выражение в английском языке (2009)
Черниш Л. - Вплив грецьких та латинських запозичень на формування лексики європейських мов (2009)
Ярова Л. - Особливості перекладу неологізмів-американізмів (2009)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського