Залєський Є. - Система дистанційного навчання ВІКНУ, Аронов А., Сидоров Ю. (2016)
Nosenko E.L. - Forgiveness as a multifunctional coping resource of a mature personality, Sokur A.V. (2016)
Chernova L.V. - Maternal upbringing as a factor of perfectionism development, Bayer O.O. (2016)
Opykhailo О.B. - Personal factors of gelotophobia as a form of humor response inadequacy (2016)
Богучарова О.І. - Копінг-стратегії як фактор "позитивної" адаптації вимушених мігрантів, Ткаченко Н.В. (2016)
Буханець А.О. - Зв’язок суверенності психологічного простору iз типом копінг-стратегій і наявністю внутрішньоособистісних конфліктів в юнацькому віці, Байєр О.О. (2016)
Волков Д.С. - Вплив індивідуально-типологічних властивостей на продуктивність інтелекту, Ноздрін С.В. (2016)
Грисенко Н.В. - Роль різних форм благополуччя у задоволеності шлюбом осіб зрілого віку, Батаєва К.Ю. (2016)
Кузнєцов М.А. - Прокрастинація як чинник емоційного ставлення студентів до навчальної діяльності, Козуб Я.В. (2016)
Фролова Н.В. - Характер зв’язку етнічної ідентичності і психологічного потенціалу в підлітковому віці, Грисенко Н.В., Ільїна Г.В. (2016)
Четверик-Бурчак А.Г. - Системна рефлексія як предиктор оптимального функціонування юнаків, Куц В.Є. (2016)
Левит Л.З. - Интеграция двух основных взглядов на природу человека (2016)
Бліхар В. С. - Релігійно-правова визначеність державотворчих і правотворчих процесів: соціальне вчення церкви (2014)
Ситар І. М. - Моральність у розвитку сучасної науки (акультураційний аналіз) (2014)
Гринь О. Д. - Орган державної влади як складова державного апарату (2014)
Калєніченко Л. І. - Юридичні аспекти категорії "соціальна відповідальність" у системі суспільних наук (2014)
Слинько Д. В. - Загальнотеоретична характеристика установчого процесу (2014)
Тополевський Р. Б. - Правова футурологія як інструмент прогнозування розвитку правової системи (2014)
Лівак П. Є. - Правове регулювання діяльності юридичних служб закладів та органів охорони здоров’я в умовах стратегічних і концептуальних реформ, Степанов І. О. (2014)
Добробог Л. М. - Підгалузь права і комплексна галузь права як елементи системи права: проблемні аспекти (2014)
Скоморовський В. Б. - Суб’єктивний фактор у процесах створення та ліквідації СРСР (2014)
Орлов С. Ф. - Вплив необхідної інформації на формування світогляду юриста (2014)
Торончук І. Ж. - Організація місцевого управління на Буковині у 1918–1925 рр. (2014)
Донченко О. І. - Особливості правозастосування як форми реалізації норм права (2014)
Фурдик Т. М. - Правова інституціоналізація діаспоральної політики сучасної держави (2014)
Гайтан В. В. - Модернізація пострадянського простору як соціокультурний фактор (2014)
Серебро М. В. - Сутність та перспективи використання аксіологічного підходу в державознавстві (2014)
Martjanov S. S. - Shadow law as a synthesis of the shadow of the state and quasi-civil society (2014)
Кузь М. М. - Праксеологічний вимір інтенціональності правового буття (2014)
Романов Я. В. - Стадії підзаконного нормотворчого процесу (2014)
Федосєєва С. В. - Поняття, ознаки та структура механізму правового виховання (2014)
Приходько Х. В. - Права дитини: проблеми реалізації та захист у системі місцевого самоврядування в Україні (соціетарно-правовий підхід) (2014)
Хальота А. І. - Шляхи удосконалення діяльності органів внутрішніх справ по забезпеченню конституційних особистих прав і свобод людини та громадянина (2014)
Попович М. М. - Функції верховного суду України щодо забезпечення єдності судової практики (2014)
Придачук О. А. - Представницьке народовладдя в контексті правової охорони конституції України (2014)
Водько Н. П. - Новые нормативно-правовые акты Украины о противодействии коррупции (2014)
Клюєв О. М. - До питання правоохоронної діяльності в Україні: теоретичний аспект (2014)
Миронюк Р. В. - Окремі питання визначення стандартів адміністративних послуг, що надаються органами державної фіскальної служби України (2014)
Басов А. В. - Поняття "надзвичайна ситуація": нормативно-правові та наукові підходи визначення (2014)
Кравець В. Р. - Юридичний інтерес в адміністративному судочинстві: поняття, сутність, види (2014)
Супроновський А. І. - Поняття та ознаки міграційного права України (2014)
Голоядова Т. О. - Міжнародний досвід вищих органів державного фінансового контролю США, Франції, Великобританії, Німеччини та перспективи розвитку державного фінансового контролю в Україні (2014)
Прокопенко О. Ю. - Функції органів внутрішніх справ України як суб’єкта забезпечення правопорядку в регіоні (2014)
Сербин Р. А. - Природа принципів благодійництва в Україні (2014)
Лошицький М .В. - Інституційні засади державного контролю за безпекою дорожнього руху в Україні (адміністративно-правовий аспект) (2014)
Басова Ю. Ю. - Теоретико-правовий аналіз поняття "адміністративна процедура" (2014)
Білик В. М. - Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів внутрішніх справ та шляхи її удосконалення, Калатур М. В. (2014)
Вихров В. В. - Использование персональных данных в таможенной службе Украины и их правовое регулирование (2014)
Дрозд О. Ю. - Види митного контролю в Україні (2014)
Каткова А. Г. - Шляхи удосконалення інституту адміністративної відповідальності осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ (2014)
Марченко О. В. - Характеристика окремих процедур організації надання рекламних послуг в Україні (2014)
Пасічник А. В. - Окремі проблеми інституту представництва в адміністративному процесі (2014)
Патерило І. В. - Напрями реформування адміністративного законодавства в сфері функціонування публічної адміністрації України (2014)
Подорожній Є. Ю. - Соціальне призначення інституту юридичної відповідальності в трудовому праві (2014)
Сарана С. В. - Щодо питання гарантій у загальному процесуально-процедурному податковому режимі (2014)
Перощук З. І. - Деякі правові питання бюджетів та їх складових елементів в умовах бюджетної децентралізації (2014)
Шевчук О. М. - Теоретико-правові основи корупції у сфері законного обігу наркотиків (2014)
Могил С. К. - Професійна компетентність державного службовця: сутність, правове регулювання, вимоги (2014)
Логінова Н. М. - Дискреційні повноваження судді: правові та моральні аспекти (2014)
Мізіна І. В. - Правові аспекти застосування пені та штрафу в податковому законодавстві (2014)
Чумак О. О. - Проблеми взаємодії громадськості з державними органами влади як негативний чинник демократизації держави (2014)
Адабаш О. В. - Становлення системи охорони державної таємниці в незалежній Україні (законодавче забезпечення) (2014)
Коцюруба О. О. - Напрями реформування правового регулювання фінансування громадських організацій з публічних фондів (2014)
Сандул Я. М. - Становлення виконавчих органів місцевих рад у незалежній Україні як суб’єктів адміністративного права (2014)
Мандзюк О. А. - Правове регулювання аналітичного простору (2014)
Боднар С. В. - Особливості розгляду адміністративних судових оскаржень, рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів, не наділених владними повноваженнями (2014)
Кобелька Д. М. - До проблеми визначення поняття правопорушень у фінансовій сфері (2014)
Мамай І. В. - Щодо співвідношення правового регулювання відносин опіки та піклування нормами цивільного та сімейного права (2014)
Тополя Р. В. - Принципи адміністративно-правового регулювання експертно-криміналістичних досліджень транспортних засобів (2014)
Хуторянська Т. В. - Міжнародні стандарти забезпечення прав і законних інтересів дитини та їх імплементація в законодавство України (2014)
Титул, зміст (2010)
Сищук О. - Президент України Віктор Янукович: "Я знаю, що і як слід робити" (2010)
Цирфа Ю. - Без'ядерному статусу України - реальні гарантії! (2010)
Тищук Є. - Військові таємниці без таємниць, або Правда та міфи про "Сатану" (2010)
Клейменова О. - Атлас неспокійного об’єктива (2010)
Тищук Є. - Сага про "Королівський" батальйон (2010)
Московська Н. - "Наші гроші – наші права" (2010)
Маркелова Т. - Vivat, жінки!, Мацієвський С. (2010)
Крупа Ю. - "Людина, усвідомивши, що знайшла своє покликання, просто зобов’язана активно діяти" (2010)
Філоненко С. - Від "Надії" - до радості (2010)
Філоненко С. - Олексій Соловйов: "Чи може європейська країна, що вимирає, дозволити собі не допомагати збереженню життя власних ненароджених дітей?" (2010)
Семигіна Т. - Протидія вірусу чи канонам системи охорони здоров’я? (2010)
Кудряченко А. - Досвід соціально-економічних перетворень малих європейських країн (2010)
Шайгородський Ю. - Історія українського конституціоналізму: від суспільно-політичних ідеалів до створення ефективних інститутів (2010)
Левенець Ю. - Україна в Європі: досвід наукового пізнання (2010)
Лиштван О. - Юрій Громницький: "Можливо, в майбутньому я стану політичним актором, але наразі я все-таки журналіст" (2010)
Філоненко С. - Сучасна освіта. Освітянський форум працює на перспективу (2010)
Тихонов В. - Вибір честі, вибір частини, вибір - частіше? (2010)
Гордієнко С. - 3нову адміністративно-територіальна "сверблячка"? (2010)
Поташній Ю. - Місцеве саморятування (2010)
Володимир Гройсман: "Основний критерій якості влади – це рівень якості життя громадян" (2010)
Омелянчук І. - Погоду в домі робить "Газда" (2010)
Марчук Л. - Коли Цар не царює, а об’єднує (2010)
Іваненко Н. - Жіночий портрет у ДОКУМЕНТальному інтер’єрі (2010)
Пузикова Л. - "A la retour" до UNESCO (2010)
Тищук Є. - Найкомфортніше - таки в Одесі (2010)
Красовська О. - Пластична тема: модель для збирання (2010)
Славинський М. - Шедеври з унікального рукопису (2010)
Бондаренко С. - Ліна Костенко: "Виколупую з-під льоду свій народ" (2010)
Клейменова О. - Поглинуті мороком. Історія злочину, яку Сталін не зміг приховати (2010)
Писаренко С. - Гаяне Атаян: "Шкода, що мама не дожила до щасливого часу, коли побачила світ ця книга "Тетяна Яблонська" (2010)
Марчук Л. - Ігор Гавришкевич: "Бути українцем лише за походженням - недостатньо. Потрібно відчути та пережити свою причетність до рідного" (2010)
Марчук Л. - Іграшки для дорослих, або Відродження львівського гутного скла (2010)
Бобрик В. І. - Письмове провадження як форма оптимізації цивільного і господарського судочинства України (2014)
Жуков І. М. - Особливості правового регулювання договірних відносин з видобутку вуглеводнів на континентальному шельфі (2014)
Герц А. А. - Право на надання медичних послуг як елемент особистого немайнового права на охорону здоров’я (2014)
Чорна А. М. - Об’єкт забезпечення прав суб’єктів підприємницької діяльності у сфері оподаткування (2014)
Щокін Р. Г. - Сутність недобросовісної конкуренції за господарським законодавством України (2014)
Кушерець Д. В. - Окремі аспекти охорони та захисту майнових прав сторін в договорах про виконання робіт (2014)
Федоренко Т. В. - Деякі аспекти нотаріального захисту приватної власності іноземців в Україні (2014)
Чередник Н. В. - Окремі питання реалізації прав інтелектуальної власності на прикладі типових договорів трансферу знань (міжнародний досвід) (2014)
Дворніченко А. С. - Зарубіжний та вітчизняний аспект історичного становлення інформативної згоди як права пацієнта (2014)
Логвиненко В. В. - Деякі аспекти міжнародного досвіду правового регулювання букмекерської діяльності (2014)
Матвєєва С. П. - Теоретико-правові засади автономності тлумачення в Європейському суді з прав людини та Суді Європейського Союзу (2014)
Кравченко І. О. - Правове регулювання участі Пенсійного фонду України в міжнародному співробітництві (2014)
Юсупов В. А. - Шляхи вдосконалення нормативно-правового, організаційного та кадрового забезпечення органів прокуратури України (2014)
Бережанський Г. І. - Співвідношення легітимності та легальності державної влади: теоретико-правовий аспект (2014)
Зуєв В. А. - Методологічні засади визначення відходів як об’єкту екологічних та господарських відносин (2014)
Старосуд І. М. - Екологічні освіта та виховання як складові ідеологічного механізму екологічного права (2014)
Стрельцов Є. Л. - Відповідальність за економічні злочини в країнах англо-американської правової сім’ї (2014)
Орловська Н. А. - Запобігання насильству в сім’ї: стандарти ООН та українські реалії (2014)
Рябчинська О. П. - Фактичні обставини кримінального правопорушення як підстава кримінально-правової кваліфікації (2014)
Кузнецов В. В. - Співвідношення понять "об’єкт злочину" та "об’єкт кримінально-правової охорони" в теорії кримінального права (2014)
Шамара А. В. - Система преступлений против мира и безопасности человечества в уголовном законодательстве Украины – их классификация в теории уголовного права (2014)
Полянський Є. Ю. - Реалізація принципу "Non bis in idem" в кримінальному праві США (2014)
Антонюк Н. О. - Усічений склад злочину: необхідна юридична конструкція чи міф? (2014)
Шкута О. О. - Об’єктивна сторона ухилення від відбування покарань у вигляді обмеження та позбавлення волі (2014)
Міщук І. П. - Протидія розповсюдженню товарів, що пропагують культ насильства й жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість та дискримінацію: причини та заходи профілактики (2014)
Тодосієнко А. О. - Кримінологічна характеристика особистості, що стала на шлях екстремізму (2014)
Бокша В. О. - Права споживачів як об’єкт кримінально-правової охорони (2014)
Висоцька В. В. - Спортивна карткова гра в контексті статті 203-2 КК України: історія і сучасність (2014)
Касько Т. Ю. - Факультативні ознаки об’єктивної сторони складу злочину можуть стати підвалинами для зміни законодавства (2014)
Мельничук В. М. - Суб’єктивні ознаки фальсифікації лікарських засобів (2014)
Вєтров Д. В. - До питання про потерпілого від порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою (ст. 272 КК України) (2014)
Балонь А. Б. - Типова "слідова картина" злочинів, вчинених з використанням службовою особою своїх службових повноважень та її значення для їх розслідування (2014)
Лагода К. О. - Типологія осіб, які вчиняють невиконання судових рішень (ст. 382 КК України) (2014)
Якименко Л. Г. - Індивідуальні заходи запобігання проникненню заборонених предметів до установ виконання покарань (2014)
Мотлях О. І. - Психофізіологічна експертиза з використанням поліграфа та проблемні питання щодо її впровадження (2014)
Мазур М. Р. - Компенсація моральної шкоди в зв’язку з незаконним кримінальним переслідуванням чи (та) засудженням: окремі питання судової практики (2014)
Остафійчук Г. В. - Процесуальний контроль прокурора на стадії досудового розслідування (2014)
Столітній А. В. - Організація прокурорського нагляду за досудовим розслідуванням у формі процесуального керівництва, роль керівника органу прокуратури в організації нагляду (2014)
Дяков В. С. - Відсутність доведеності факту вчинення кримінального правопорушення обвинуваченим (2014)
Даль А. Л. - Забезпечення процесуальних гарантій прав, свобод та законних інтересів особи при застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (2014)
Єрохін В. В. - Окремі аспекти вдосконалення правового регулювання процесуального статусу захисника у кримінальному провадженні (2014)
Рудик Г. М. - Наукові дослідження методики розслідування злочинів у сфері господарської діяльності (2014)
Якубовская Н. А. - Развитие в международной повестке дня: история вопроса (2014)
Стрельцова Є. Д. - Щодо спроб міжнародно-правової уніфікації окремих інститутів морського права (2014)
Давидова Н. О. - Еволюція правового регулювання у сфері вищої освіти в США (2014)
Стрельцов Л. Є. - Поняття та ознаки комп’ютерної програми у міжнародному праві (2014)
Покора І. Є. - Гаазькі правила як перший досвід міжнародно-правової регламентації перевезення вантажу морем (2014)
Качурінер В. Л. - Екологічне регулювання у сфері виробництва в праві Європейського Союзу (2014)
Шульга О. В. - Дослідження системи автоматичного управління рухом пристроїв навігації за допомогою двигунів постійного струму (2014)
В’юннік О. В. - Моделювання функціонування космічної мережі передачі даних в НСС (2014)
Козелкова Е. С. - Радиотехнический комплекс: устойчивость нелинейной угломестной системы КИС (2014)
Хращевський Р. В - Аналіз вимог щодо точності синхронізації шкал часу в двоелементному наземно-космічному радіоінтерферометрі (2014)
Шарабайко О. М. Уварова Т. В. - Аналіз вимог до космічних засобів дистанційного зондування Землі, Обідін Д. Н. (2014)
Залевський Г. С. - Характеристики вторинного випромінювання низьковисотних радіолокаційних цілей резонансних розмірів (2014)
Дикарев А. В. - Кольцевые коды и их свойства (2014)
Дмитриев О. Н. - Исследование особенностей диаграммы направленности антенны системы ILS (2014)
Єрмілова Н. В. - Автоматизація процесу ректифікації, Кислиця С. Г., Патик О. О. (2014)
Жебка В. В. - Підвищення швидкодії комбінованих систем фазової синхронізації в перехідних режимах (2014)
Зубрецкая Н. А. - Управление стабильностью технологических процессов изготовления деталей на основе нечеткого моделирования, Федин С. С (2014)
Filyashkin M. K. - Gyro-accelerometric method of determination of angular orientation parameters, Mukhina M. P. (2014)
Курцева Л. Б. - Синтез та дослідження аналогової і цифрової системи управління прокатного стану, Власов А. О. (2014)
Міщенко А. В. - Тендерна задача замовлень і постачань елементів авіатранспортного комплексу (2014)
Тиртишніков О. І. - Властивості статичних комунікаційних мереж тороїдально-кубічних топологій, Додух І. В (2014)
Чернов В. Г. - Метод формирования набора индивидуальных тестовых заданий для оценки уровня подготовки оператора АСУ в процессе тренажной подготовки, Павленко М. А., Тимочко А. И., Свистунов Д. Ю., Королюк Н. А. (2014)
Яскевич В. О - Підвищення точності синхронно-фазових демодуляторів в синхронних режимах за допомогою коригуючих ланок (2014)
Кучеренко Ю. Ф. - Основні методи боротьби з високотехнологічним противником при веденні сучасних війн, Носик А. М. (2014)
Марченко О. М. - Оцінка впливу системи управління військових формувань на реалізацію їх бойових можливостей, Гайдарли Г. С. (2014)
Романенков Ю. А. - Комплексирование прогнозных оценок в системе мониторинга показателей состояния бизнес-процесса, Вартанян В. М., Ревенко Д. С. (2014)
Гостев В. И. - Исследование сети TCP/IP с применением основных алгоритмов активного управления очередью, Довженко Т. П., Артющик А. С (2014)
Гринкевич Г. О. - Вибір оптимального сценарію розвитку IPTV, Житник І. В., Осіпов Є. О., Нечаєв С. В. (2014)
Губанков С. В. - Управление трафиком и преимущества технологии MPLS, Мартиненко А. В., Старкова Е. В., Герасименко К. В. (2014)
Жураковський Б. Ю. - Аналіз ефективності застосування методів стиснення до різних типів інформації, Срочинська Г. С (2014)
Козловский В. В. - Минимизация перепада волновых сопротивлений многоступенчатых фильтров (2014)
Копійка О. В - Проектування служби управління даними для ІТ-інфраструктури (2014)
Кремешний О. І. - Деякі погляди щодо інформаційного забезпечення розвідувально-ударних комплексів локальної ланки, Патюков О. В., Таврін В. А. (2014)
Шпитяк Я. И. - Источники и описание современных генераторов псевдослучайных чисел, Аметов А. Ю., Григоренко А. К., Задорожный П. А., Фоменко А. И., Козелкова Е. С (2014)
Ярцев В. П. - Устройство формирования квазидвухмерной информационной модели дискретно-аналоговой формы представления данных на светодиодной шкале (2014)
Семенов С. Г. - Имитационная модель и практические рекомендации использования метода динамического распределения доступа и антивирусной защиты данных государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Давыдов В. В. (2014)
Бышовец А. Ю. - Тестирование LTE-приемника (2014)
Глєбов А. К. - Принципи моделювання рефлектометричних методів дослідження оптичних трактів, Гонтаренко Л. Ю., Манько О. О., Ніколов К. О. (2014)
Толюпа С. В. - Побудова сигнально-кодових конструкцій для багатопроменевих каналів спеціального радіозв’язку, Наконечний В. С., Комарова Л. О. (2014)
Наші автори (2014)
Алфавітний покажчик (2014)
Антоненко І. І. - Жанровий підхід до відбору текстів у навчанні студентів поліграфічних спеціальностей англомовного писемного мовлення (2014)
Бобровник С. І. - Концепції сучасного фізичного виховання школярів (2014)
Варецька О. В. - Родь магістратури у розвитку соціальної компетентності вчителів початкової школи (2014)
Головко В. А. - Самоосвіта як складова професійної освіти та розвитку особистості в сучасному педагогічному науковому дискурсі (2014)
Жулківська А. М. - Застосування кейс-технології при вивченні фахової англійської мови в економічному ВНЗ України (2014)
Кафарська О. Б. - Професійна діяльність педагога: особливості організації навчального процесу у ВНЗ (2014)
Коваль В. М. - Теоретична модель управлінської компетентності майбутнього інженера-металурга (2014)
Козаченко І. В. - Використання інтерактивних технологій у підготовці майбутніх учителів іноземних мов (2014)
Козлова О. С. - Порушення максим принципу спілкування через негативні емоції (2014)
Костецька М. В. - Основні тенденції розвитку вищої освіти (2014)
Кміта Є. В. - Методологічні аспекти вивчення елементів загальної англійської мови в співставленні з елементами рідної мови в Канаді (на базі матеріалів різнх спеціалізованих мовних коледжів та вузів) (2014)
Кучменко О. Б. - Методичні підходи щодо адаптації студентів до вивчення біологічних дисциплін (2014)
Марків О. Т. - Дитяча періодика як засіб освіти: педагогічний і редакторський аспекти (2014)
Париш Н. М. - Підвищення ефективності формування екологічної культури майбутніх інженерів-педагогів у вищих навчальних закладах України (2014)
Пасічник В. Р. - Теоретичні основи вибору майбутньої професії серед польської молоді (2014)
Петько Л. В. - Національний компонент у формуванні пофесійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах університету (2014)
Реброва Г. О. - Сутність та компонентна структура економічної культури майбутнього вчителя (2014)
Сватьєв А. В. - Деякі аспекти підготовки майбутнього тренда-викладача до професійної діяльності у вищих навчальних закладах (2014)
Сітовська Л. В. - Підготовка майбутніх юристів до професійної діяльності у пенітенціарній системі України (термінологічна база) (2014)
Скрипниченко В. І. - Особливості інструментального виконавства студентів у музично-педагогічній діяльності (2014)
Стешенко Б. В. - Взаємозв’язок між стадіями розвитку організаційної культури і етапами розвитку колектива (2014)
Сухенко В. А. - Методологія формування і становлення перспективного мислення та бачення школяра, Засипкін О. В. (2014)
Топчієва І. О. - Зміст і послідовність етапів підготовки майбутніх учителів музики до роботи з хором із застосування евристичних методів навчання (2014)
Холоденко О. В. - Сучасні підходи до навчання англійської мови студентів ВНЗ: теоретичних аспект (2014)
Цимбал Т. М. - Можливості застосування технології проектної діяльності в мовній підготовці іноземних студентів (2014)
Цина В. І. - Психолого-педагогічне прогнозування найвищих особистісних досягнень засобами існуючих структурних концепцій розвитку особистості (2014)
Яременко О. О. - Комунікативна спрямованість навчання іноземної мови старших курсів у педагогічних вузах (2014)
Яшанов М. С. - Теоретичні підходи до організації навчання інформатичних дисциплін учителів технологій з використанням електронних освітніх ресурсів (2014)
Gabóda B. - The situation of the Romanies (the Gypsies) in Sub-Carpathia (demography, education, economic activity, circumstances of life) (2014)
Wiśniewska E. - Rola praktyk pedagogicznych w prygotowaniu zawodowym przysłych nauczycieli w Polce (2014)
Пилипчук Я. В. - Мова кипчаків: спроба історичної характеристики (2014)
Титул, содержание (2016)
Гайворонский А. А. - Сопротивляемость хрупкому разрушению металла ЗТВ соединений высокопрочных сталей с содержанием углерода 0,55...0,65 %, выполненных дуговой сваркой, Позняков В. Д., Маркашова Л. И., Бердникова Е. Н., Ящук В. А. (2016)
Прилуцкий В. П. - Аргонодуговая сварка титанового сплава ВТ22 с использованием присадочной порошковой проволоки, Шваб С. Л., Петриченко И. К., Ахонин С. В., Руханский С. Б., Радкевич И. А. (2016)
Цыбулькин Г. А. - О влиянии параметров сварочной цепи на формирование импульсов сварочного тока (2016)
Коржик В. Н. - Сверхзвуковое электродуговое напыление ответственных деталей подвижного состава железнодорожного транспорта, Лютик Н. П., Чайка А. А., Ткачук В. И., Гос И. Д., Никитюк Ю. А. (2016)
Стефанив Б. В. - Исследование износостойкости защитных покрытий в условиях гидроабразивного изнашивания (2016)
Маркашова Л. И. - Влияние импульсов тока на активацию свариваемых поверхностей пластин из разнородных металлов (сталь 20 + медь М1), Онацкая Н. А., Демиденко Л. Ю. (2016)
Голякевич А. А. - Опыт применения электродуговой наплавки порошковой проволокой на предприятиях Украины, Орлов Л. Н., Малинов Л. С., Титаренко В. И. (2016)
Гнатенко М. Ф. - Технологические свойства обмазочных масс электродных покрытий (2016)
Кныш В. В. - Влияние коррозионных повреждений на циклическую долговечность тавровых сварных соединений, обработанных высокочастотной механической проковкой, Соловей С. А., Ныркова Л. И., Шитова Л. Г., Кадышев А. А. (2016)
Скульский В. Ю. - Выбор режимов высокотемпературного отпуска сварных соединений теплоустойчивых сталей, выполненных электродами Thermanit MTS616, Царюк А. К., Гаврик А. Р., Нимко М. А., Стрижиус Г. Н. (2016)
Дмитрик В. В. - Особенности порообразования в сварных соединениях паропроводов в условиях длительной эксплуатации, Глушко А. В., Григоренко С. Г. (2016)
Лукьяненко А. О. - Современные подходы к проведению токсиколого-гигиенических исследований сварочных аэрозолей (Обзор), Демецкая А. В. (2016)
Титул, зміст (2016)
Апостол М. В. - Перспективи використання наукового доробку академіка М.В.Зубця на сучасному етапі розвитку тваринництва (2016)
Бєсов Л. М. - Чорнобиль та Академія наук України, Звонкова Г. Л. (2016)
Бородай І. С. - Зоотехнічна наука як міжнародна інтеграційна система наукового знання (2016)
Бурлак Г. В. - Початок наукової та професійної діяльності професора В. Є. Таїрова (1859–1938) (2016)
Гамалія В. М. - Внесок М. П. Чирвінського у становлення експериментальної зоотехнічної науки (2016)
Гріффен Л. О. - Техніка – складова продуктивних сил суспільства (2016)
Дефорж Г. В. - Характеристика порівняльно-гістологічних досліджень академіка Д.К. Третьякова (2016)
Клубук В. В. - Наукові дослідження з питань картоплярства на півдні України у другій половині ХХ – поч. ХХІ ст. (2016)
Литвинко А. С. - Діяльність наукової школи академіка М.М.Боголюбова в контексті розвитку статистичної фізики в Україні: до 70-річчя від виходу монографії "Проблеми динамічної теорії у статистичній фізиці" (2016)
Нижник С. В. - Уманське училище садівництва і землеробства у міжнародних виставках садівництва на початку ХХ століття (2016)
Падалка С. С. - Між словом і ділом. Аграрний ринок України у вимірі наукових ідей та господарської практики (1990–2000-і роки) (2016)
Пилипчук О. О. - Створення та розвиток Київського юридичного товариства (1876–1919 рр.) (2016)
Руда С. П. - Видатний український вчений–лікар Йосип Мочутковський (2016)
Сергєєва І. Л. - М. М. Кулєшов і передумови створення Національного банку генетичних ресурсів рослин України (2016)
Сидорович О. С. - Зміни в організаційно-територіальній структурі споживчої кооперації УРСР (друга половина 40-их–70-ті рр. ХХ ст.) (2016)
Тверитникова О. Є. - Джерела з вивчення розвитку електротехнічної галузі України другої половини ХХ ст. (2016)
Акіншева І. - Основи політичної соціалізації учнів (2011)
Андрієвський Б. - Проблеми модернізації вищої педагогічної освіти (2011)
Атрощенко Т. - Специфіка формування мовленнєвої компетентності майбутніх вихователів у світлі вимог Болонської конвенції (2011)
Бахіча Е. - Формування толерантності майбутніх вихователів в умовах полікультурного середовища вищого навчального закладу (2011)
Бунча В. - Особливості реалізації змісту ґендерного виховання у сучасній початковій школі (2011)
Валуєва І. - Про поліпшення технології підготовки майбутніх учителів англійської мови початкової школи (2011)
Василинка М. - Виховання толерантності у молодших школярів засобами предмету "Музика" в умовах полікультурного простору (2011)
Горішна Н. - Ґендерна освіта соціальних працівників у США (2011)
Гриценко І. - Проблеми естетичного виховання молодших школярів у сучасних умовах (2011)
Дацків І. - Особливості організації самостійної роботи студентів у відповідності із Болонськими вимогами (2011)
Демиденко Т. - Характеристика методів родинного виховання (2011)
Добош О. - Використання етнокультурного доробку національних меншин Закарпаття в педагогічній просвіті сучасних батьків (2011)
Довга С. - Екологічні ігри у суспільній діяльності батьків і дітей як важливий засіб екологічного виховання (2011)
Жук О. - Методика формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців сфери обслуговування (2011)
Задорожний І. - Музичнo-церковна освіта на Закарпатті XVIII-XIX століть (2011)
Зембицька М. - Наставництво у системі середньої освіти США як психолого-педагогічна проблема (2011)
Зобенько Н. - Профілактика адитивної поведінки неповнолітніх (2011)
Ірхіна Ю. - Педагогічні умови формування професійної толерантності магістрантів як майбутніх викладачів вищої школи (2011)
Кліщ Г. - Особливості організації та зміст навчання у медичному університеті міста Ґрат (Австрія) (2011)
Колісніченко В. - Формування готовності курсантів вищої юридичної школи до роботи неповнолітніми (2011)
Козубовська І. - До питання про нормативні системи регуляції поведінки, Досін А. (2011)
Кузь В. - Майбутнє суспільства можна запрограмувати на майданчику дитячого садочка (2011)
Кузьма-Качур М. - Формування продуктивного мислення студентів педагогічних факультетів під час навчально-польової практики з природознавства (2011)
Кушнір І. - Формування маркетингової культури майбутніх менеджерів освіти (2011)
Лалак Н. - Інтерактивна модель навчання студентів: проблеми та перспективи (2011)
Лещук Г. - Соціалізація особистості як соціально–педагогічне явище (2011)
Логвиненко Т. - Особливості підготовки соціальних працівників до роботи у сільській місцевості: досвід Австралії та України (2011)
Маргіта Н. - Готовність майбутніх вихователів до організації експериментування старших дошкільників (2011)
Мартинюк О. - Використання інтерактивних технологій у процесі професійної підготовки магістрів технічного перекладу в університетах США (2011)
Машкаринець-Бутко А. - Розвиток системи інтернатних виховних закладів на Закарпатті після 1945 року (2011)
Мельничук Ю. - Використання інформаційно-комп’ютерних технологій як ефективний засіб формування комунікативної компетенції майбутніх учителів початкових класів (2011)
Мочан Т. - Естетичне виховання учнівської молоді у процесі творчої діяльності (2011)
Нагрибельна І. - Професійно-методична підготовка майбутнього вчителя початкової школи до викладання рідної мови (в контексті Болонського процесу) (2011)
Олійник Г. - Комунікативна компетентність як складова професійної компетентності соціального педагога (2011)
Опачко М. - Формування готовності майбутніх учителів фізики до реалізації завдань дидактичного менеджменту (2011)
Оришко С. - Виховні можливості туристсько-краєзнавчої діяльності (2011)
Паук М. - Соціально-психологічні особливості феномену суїцидальності в сучасних підлітків (2011)
Пермінова Л. - Мотивація як фактор навчальної успішності студента (2011)
Пермякова О. - Розвиток моніторингових досліджень успішності учнів в Європі (друга половина ХХ століття) (2011)
Поліщук В. - Модернізація професійної підготовки соціальних працівників і соціальних педагогів у країнах Європи, Поліщук Ю. (2011)
Попович А. - Потреби людей похилого віку та планування соціальних послуг, Сопко Р. (2011)
Пришляк О. - Формування інформаційної культури майбутніх педагогів (2011)
Прохоренков В. - Маркетингові дослідження ВНЗ як складова діяльності менеджера освіти, Ковальська Н. (2011)
Раєвська І. - Характеристика рівнів розвитку дослідницьких умінь учителів початкових класів (2011)
Розлуцька Г. - Інноваційні технології в педагогічному процесі вищої школи (2011)
Романовська Л. - Життєтворчість як само актуалізація і самовдосконалення особистості в процесі соціально–значущої діяльності дитячих громадських об’єднань (2011)
Сєргєєва О. - Професійна підготовка перекладачів референтів в університетах Великої Британії (2011)
Сидор І. - Проблеми та перспективи організації дозвілля студентів у вищих навчальних закладах України (2011)
Симодейко С. - Коучинг як інноваційний метод навчання студентів (2011)
Сідун Л. - Компетентнісний підхід як чинник якісної вищої освіти (2011)
Солдатенко М. - Теоретичні аспекти навчально-пізнавальної діяльності (2011)
Сорока О. - Особливості соціалізації молодших школярів засобами арт-терапії (2011)
Стеблюк С. - Інноваційні технології навчання у вищій школі (2011)
Талаш І. - Формування етнічної ідентифікації майбутніх вчителів як шлях до розширення україномовного освітнього простору (2011)
Тименко В. - Культурно-екологічні принципи в українській дизайн-освіті (2011)
Товканець Г. - Особливості застосування кейс-методу у процесі професійної підготовки майбутнього фахівця (2011)
Товканець О. - Врахування індивідуально-психологічних властивостей учнів професійно-технічних училищ у корекційно-виховній роботі (2011)
Туленко М. - Впровадження результатів наукових досліджень із емпіричної психології у навчальний процес (2011)
Тягур В. - Дизайн як проектна складова підготовки майбутніх вчителів початкових класів з трудового навчання (2011)
Фенчак Л. - Формування екологічної культури майбутніх вчителів початкових класів на засадах аксіології (2011)
Фізеші О. - Виховні традиції в змісті українських букварів початку ХХ століття (2011)
Фролова М. - Сутність та принципи самостійної дослідницької діяльності студентів вищих технічних навчальних закладів (2011)
Хазін В. - Світоглядні трансформації сучасної освіти: суб’єктивність у педагогічних вимірах (2011)
Хмуринська Т. - Визначення специфіки соціально–педагогічної діяльності (2011)
Хома О. - Проблеми підготовки вчителів початкових класів у вітчизняній педагогічній науці (2011)
Хома Т. - Поняття "мови", "мовлення" та "культури мовлення" у науково-лінгвістичній літературі (2011)
Черепаня Н. - Формування готовності дошкільників до успішного навчання (2011)
Чутора М. - Стигматизація: сутність, види, причини виникнення (2011)
Шайнер А. - Становлення й розвиток системи торгівельного шкільництва Другої Речі Посполитої у міжвоєнний період (до питання нормативно-правових та організаційних аспектів функціонування комерційних навчальних закладів Східної Галичини) (2011)
Шилінська І. - Структура та рівні сформованості культури професійного мовлення майбутніх фахівців економічного профілю (2011)
Шулла Т. А. - Теоретико-методологічні засади вивчення проблеми міжетнічних відносин (2011)
Щербан Г. В. - Особливості формування продуктивних взаємин у навчанні (2011)
Щербан Т. Д. - Дослідження особливостей мисленнєвої активності учителя у процесі розв’язання навчальних задач (2011)
Яцина О. Ф. - Психологічні аспекти активізації пізнавальної діяльності (2011)
Канюк О. - Роль іншомовного ділового спілкування у підготовці соціальних працівників у контексті Болонського процесу (2011)
Болотная Л. А. - Тучные клетки и мастоцитоз (2016)
Джораєва С. К. - Трихомоніаз: медико-біологічні характеристики збуднику та значущість лабораторних методів для веріфікації діагнозу (аналітичний огляд), Гончаренко В. В., Щоголєва О. В., Бабута А. Р. (2016)
Мавров Г. І. - Механізми передачі вірусу імунодефіциту людини статевим шляхом – концепції запобігання, Щербакова Ю. В., Іващенко Л. В. (2016)
Сербина И. М. - Иммуноморфологические особенности формирования гнездной алопеции (2016)
Волкославська В. М. - Про динаміку деяких показників стану шкірно-венерологічної допомоги за 2000–2015 рр. в Україні (2016)
Айзятулов Р. Ф. - Досвід місцевого лікування оніхомікозу (2016)
Айзятулов Р. Ф. - Топические антимикотики в практике врача, Полях Я. А., Скородед М. Э., Пойманова О. С. (2016)
Айзятулов Р. Ф. - Роль функциональных заболеваний желудочно-кишечного тракта при атопическом дерматите, Полях Я. А., Скородед М. Э., Пойманова О. С. (2016)
Біловол А. М. - Сучасні підходи до комплексної медикаментозної корекції псоріазу, Берегова А. А. (2016)
Бондар С. А. - Ентеросорбційна радіопротекторна комплексна терапія хворих на хронічні дерматози, що брали участь в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, Луцюк М. Б., Наліжитий А. А., Пічкур О. М. (2016)
Бронова І. М. - Місце гепатопротекторів при терапії акне системними ретиноїдами (2016)
Возняк І. Я. - Характеристика цитокинових, імунололгічних та імуноморфологічних показників у хворих на псоріаз, Сизон О. О. (2016)
Волкославська В. М. - Інфекційні дерматози в Україні. Перспективи лікування (2016)
Гулей Л. О. - Застосування сучасних лазерних методів діагностики у дерматологічній практиці (2016)
Денисенко О. І. - Застосування у комплексному лікуванні хронічних дерматозів комбінації есенційних фосфоліпідів та метіоніну (2016)
Денисенко О. І. - Комплексне лікування червоного плокого лишаю із застосуванням антиоксидантного засобу, Бродовська Н. Б. (2016)
Кутасевич Я. Ф. - Нарушение микроциркуляции у больных артропатическим псориазом, Олейник И. А., Гаврилюк А. А., Маштакова И. А. (2016)
Кутасевич Я. Ф. - Вивчення особливостей мікробіоценезу шкіри у хворих на мікози, Олійник І. О., Маштакова І. О., Джораєва С. К., П’ятикоп І. О., Іванцова О. К. (2016)
Олійник І. О. - Резистентність еритроцитарних мембран та стан ендогенної інтоксикації у хворих на на псоріаз, Іщейкін К. Є., Семко Г. О., Цимбал В. М., Левицька О. В. (2016)
Ошивалова О. О. - Особливості клінічної діагностики атинічного кератозу (2016)
Перепічка М. П. - Застосування сучасного дезитоксійного засобу у комплексному лікуванні гострозапальних дерматозів (2016)
Петренко А. В. - Аналіз генетичного та гормонального статусу у пацієнтів з акне (2016)
Солошенко Э. Н. - Оценка сенсибилизации к бытовым аллергенам методом КВЧ-диэлектрометрии, Кондакова А. К., Колесников В. Г., Хмель Н. В., Шевченко З. М., ЯрмакТ. П. (2016)
Солошенко Э. Н. - Сравнительный анализ содержания оксида азота и эндотелина-1 у больных распространенными дерматозами с отягощенным аллергологическим анамнезом, Шевченко З. М., ЯрмакТ. П., Стулий О. Н. (2016)
Частій Т. В. - Визначення чутливості до лікарських засобів грибів Candida та Malassezia, Білозоров О. П. (2016)
Шкільна М. І. - Cпектр збудників асоційованого Лайм-Бореліозу в хворих із деякими хворобами шкіри, Васильєва Н. А., Яворська К. Б. (2016)
Шуленіна О. В. - Досвід лікування келоїдних рубців із застосуванням вітчизняного препарату Депос (2016)
Белозоров А. П. - Проблемы ПЦР-диагностики урогенитальной хламидийной инфекции, Федец О. И., Частий Т. В., МилютинА Е. И., Сокол О. А. (2016)
Бондаренко Г. М. - Корекція порушень системи гемостазу й функціонування ендотелію судин у пацієнтів з латентними формами сифілісу препаратом L-аргінін аспартат, Нікітенко І. М., Єрещенко О. О., Семко Г. О., Зюбан І. В. (2016)
Бондаренко Г. М. - Епідеміологічні особливості сучасного сифілісу, Нікітенко І. М., Мужичук В. В., Безрученко О. А., Сендецька В. В., Зюбан І. В. (2016)
Бондаренко Г. М. - Деякі особливості перинатального інфікування інфекціями, що передаються статевим шляхом, Осінська Т. В., Губенко Т. В., Унучко С. В. (2016)
Джораєва С. К. - Визначення антибактеріальних препаратів вибору для лікування неспецифічних вульвовагінітів, Гончаренко В. В., Щербакова Ю. В., Щоголєва О. В. (2016)
Мавров Г. І. - Особливості клініки та епідеміології інфекцій, що передаються статевим шляхом. у жінок комерційного сексу, Іващенко Л. В., Щербакова Ю. В. (2016)
Мавров Г. И. - Новые средства в лечении и реабилитации больных с хроническим воспалением гениталий, Нагорный А. Е. (2016)
Мавров Г. І. - Бактеріоскопічні методи лабораторної діагностики інфекцій, що передаються статевим шляхом,як метод вибору для груп населення. уразливих щодо зараження ІПСШ/ВІЛ, Щербакова Ю. В. (2016)
Кондакова Г. К. - Вміст оксиду азоту та активність глютатіонзалежних ферментів крові при урогенітальном хламідіозі, Левицька О. В., Цимбал В. М., Федорович Т. В. (2016)
Кутова В. В. - О якості серологічної діагностики в Україні, Білоконь О. М. (2016)
Унучко С. В. - Особенности терапии сифилитической инфекции с учетом функционального состояния печени, Губенко Т. В., Кондакова А. К., Кутова В. В., Осинська Т.В. (2016)
Памяті колеги (2016)
Романюк М. Д. - Міграційні детермінанти національної безпеки України: регіональні чинники, сучасні виклики та загрози (2014)
Проноза П. В. - Моделювання сценаріїв розвитку патологічних кризових процесіву реальному секторі економіки України (2014)
Ткач О. В. - Постіндустріальне суспільство – розвиток в умовах циклічних валютних криз (2014)
Брич В. Я. - Формування соціальної регіональної політики, Миколюк С. М. (2014)
Монастирський Г. Л. - Адаптація системи управління територіальним розвитком в Україні до європейських принципів, Стефінін В. В. (2014)
Гречаник Н. Ю. - Сталий розвиток та об’єктивна необхідність його формування (2014)
Михайлів Г. В. - Концептуальні засади формування транспортно-логістичного центру (2014)
Левандівський О. Т. - Аграрні відносини в умовах світової економічної інтеграції (2014)
Синиця С. М. - Економічна безпека регіону як важливе завдання стратегічного розвитку, Бринзей Б. С. (2014)
Щур Р. І. - Вплив інвестиційної активності на економічний розвиток регіону, Плець І. І. (2014)
Мацола С. М. - Зона вільної торгівлі Україна – ЄС: переваги для економіки України (2014)
Морицан О. М. - Тіньова економіка та її роль в економіці України, Морицан В. Ф., Стефанишин Б. М. (2014)
Бурдяк О. М. - Сучасна глобальна економічна криза та її прояви у країнах Європи (2014)
Якубів В. М. - Стратегічні напрями бізнес-адміністрування у забезпеченні розвитку підприємництва (2014)
Петрова І. Л. - Зміни корпоративної культури як імператив організаційного розвитку (2014)
Пилипів Н. І. - Диференційований та недиференційований підходи до оцінки нематеріальних активів будівельних підприємств, Вакун О. В. (2014)
Шкромида Н. Я. - Стейкхолдери як основні фактори впливу на економічний потенціал підприємства: необхідність їх обліку та аналізу (2014)
Баран Р. Я. - Формування стратегій позиціонування товарів дитячого сегменту: напрямки та особливості, Романчукевич М. Й. (2014)
Устенко А. О. - Система управління підприємством (2014)
Шеленко Д. І. - Передумови становлення й розвитку укладів (2014)
Матієшин М. М. - Сутність обліково-аналітичного забезпечення процесу експлуатації основних засобів будівельних підприємств (2014)
Кошлата М. А. - Формування моделі управління інноваційним розвитком підприємства (2014)
Гуменюк В. В. - Структурно-інституційна трансформація галузевого ринку санаторно-курортних послуг (2014)
Василюк В. В. - Вплив особливостей діяльності підприємств харчової промисловості на побудову обліку витрат (2014)
Садова У. Я. - Соціально-економічна незахищеність трудових мігрантів: до питання супроводу Євроінтеграційним реформам України, Біль М. М., Теслюк Р. Т. (2014)
Дорош О. В. - Оцінка соціально-орієнтованих індикаторів забезпечення гідної праці в Україні (2014)
Бойко М. М. - Формування ціннісних орієнтирів, норм та переконань як шлях до створення базових засад соціального капіталу підприємств сфери послуг (2014)
Остапа О. М. - Міграційні процеси в Західній Україні: аналіз та сучасні особливості (2014)
Романюк Д. М. - Професійна диференціація як чинник соціально-економічної стратифікації диференціації в контексті розширення можливостей людського розвитку (2014)
Шекета Є. Ю. - Оцінка та прогнозування рівня довготривалого безробіття Карпатського регіону (2014)
Шурпа С. Я. - Підвищення якості освіти шляхом інвестування в людський капітал на основі інноваційного підходу (2014)
Романюк Х. В. - Інноваційні форми зайнятості як передумова ефективного використання інтелектуального капіталу (2014)
Романюк Т. М. - Регулювання міждержавних міграцій населення України в контексті європейської інтеграції (2014)
Томашевська А. В. - Трудовий потенціал туристичного регіону та особливості його формування за сучасних умов (2014)
Кузнецова І. О. - Технологія управління як джерело ключової здібності підприємства (2014)
Дмитришин Л. І. - Моделювання оцінки операційного ризику комерційного банку, Кушнір О. С. (2014)
Василюк М. М. - Розвиток контролю за якістю аудиторських послуг як об’єктивна необхідність професійного аудиту (2014)
Король В. С. - Стратегічні напрями підприємства щодо вдосконалення системи мотивації персоналу, Синиця С. М. (2014)
Криховецька З. М. - Спеціалізовані інвестиційні фонди: світовий досвід і нововведення вітчизняного законодавства (2014)
Кропельницька С. О. - Залучення фінансових ресурсів некомерційними суб’єктами кластера (2014)
Мельник Н. Б. - Бухгалтерський облік у системі управління підприємством (2014)
Сус Т. Й. - Національні аспекти фінансування екологічного сільгоспвиробництва в Україні (2014)
Білий М. М. - Фінансові результати підприємства: факторний аналіз в умовах економічної кризи (2014)
Ємець О. І. - Удосконалення бухгалтерського обліку, аналізу накладних витрат на виробництво продукції (2014)
Данилейчук Р. Б. - Шляхи вдосконалення системи мотивації персоналу підприємства (2014)
П’ятничук І. Д. - Удосконалення методики інформаційного забезпечення управлінського обліку витрат у системі бюджетування на нафтопереробних підприємствах (2014)
Відомості про авторів (2014)
Коцур М. И. - Определение оптимальной частоты коммутации вентилей преобразователя по схеме частотно-токового асинхронно-вентильного каскада, Коцур И. М., Андриенко А. А., Андриенко Д. С. (2016)
Яримбаш Д. С. - Oсобливості визначення параметрів короткого замикання силових трансформаторів засобами польового моделювання, Яримбаш С. Т., Дівчук Т. Є., Килимник І. М. (2016)
Малюшевська А. П. - Вплив складу і морфології конденсаторних полімерних плівок на термостабільність їх короткочасної електричної міцності, Топоров С. О. (2016)
Волков В. О. - Оптимальное и квазиоптимальное энергосберегающее управление положением частотнорегулируемого асинхронного двигателя (2016)
Цабенко М. В. - Системи антипомпажного керування відцентровим компресором (2016)
Слободенюк Ю. О. - Модель розрахунку миттєвих параметрів режиму системи тягового електропостачання при русі електровозу, Бялобржеський О. В. (2016)
Чередник Н. Г. - Дослідження режиму синхронного генератора когенераційної установки при паралельній та автономній роботі з урахуванням явища насичення магнітної системи генератора, Бялобржеський О. В. (2016)
Власенко Р. В. - Корекція алгоритму визначення заданого струму силового активного фільтра на основі теорії фрізе в умовах несиметрії, Бялобржеський О. В. (2016)
Bohdan V. - Semantic and pragmatic functions of adjoining constructions and complex sentences (2015)
Гаврилова В. В. - Теоретичні засади вивчення паремій (2015)
Зубенко К. В. - Логічний принцип класифікації частин мови у мовознавстві 40-х рр. – кінця ХХ ст., Ковальова Г. М. (2015)
Косович О. В. - Лексеми гiбридної природи в процесах iнноватики французької мови (2015)
Мороз А. А. - Інтерпретація українських та російських реалій засобами англійської мови (на матеріалі мемуарів А. Ройера "English prisoners in Russia”) (2015)
Нікітенко В. О. - Аксіологічні засади викладання іноземної мови професійного спрямування (2015)
Рудакова Т. М. - Іншомовні лексичні запозичення та проблема їхньої доцільності у витлумаченні вчених ХХ–ХХІ ст. (2015)
Червенко О. Б. - За някои специфични употреби на вторични езикови текстове (по материали от българския език) (2015)
Шандрук С. І. - Іншомовна освіта у США з позицій мультикультурності (2015)
Шеремета В. П. - Соціальні стереотипи жінки у текстах українських народних пісень та мовні засоби їх вираження (2015)
Васильєва А. Н. - Стигматизація героїв як безумних в російській та англійській прозі першої половини ХІХ століття (2015)
Сакович Т. С. - Философия существования и военная проза Генриха Бёлля и Ивана Науменко (2015)
Карбашевська О. В. - Балада Вільяма Вордсворта "Терен” ("The thorn”): поетика, фольклорні витоки, українські перегуки (2015)
Чик Д. Ч. - Архетип мудрого старого в романі "Аристион, или перевоспитание” В. Наріжного та "The history of pendennis…” В. Теккерея (2015)
Чура Ю. О. - Інтерпретаційне поле дихотомії Мазепа / Петро І у німецькомовній мазепіані ХІХ століття і пенталогії Б. Лепкого "Мазепа” (2015)
Випасняк Г. О. - Житіє бітника: роман Джека Керуака "Волоцюги Дхарми” (2015)
Зубенко О. А. - Жанр літературної казки у творчості В. Крапивіна (2015)
Лиденкова О. А. - Современный белорусский исторический роман как интеллектуальная проза (2015)
Перенчук О. З. - Функціональна і актантна структура детектива (2015)
Перес В. - Ценные сказки и сказки о ценностях (2015)
Степанова А. А. - Алушта как театральное пространство в романе И. С. Шмелева "Солнце мертвых” (2015)
Сухарєва С. В. - Польськомовна проповідницька проза в українському письменстві XVII століття: до проблеми жанру (2015)
Суховєєнко К. І. - Традиції "нової драми” у п’єсах Євгена Плужника (2015)
Філоненко С. О. - "Львівський” цикл ретродетективів Андрія Кокотюхи як видавничий проект (2015)
Широкова В. В. - "Путешествие сэра Джона Фирфакса” М. Кузмина: роман-путешествие или плутовской роман? (2015)
Анісімова Л. В. - Вплив філософії прагматизму на літературознавство США: від транзакційної теорії Л. М. Розенблатт до "неопрагматизму” С. Фіша (2015)
Нехайчук Ю. А. - Еволюція поглядів на роль видатних особистостей в історичному процесі (2015)
Мацевко-Бекерська Л. В. - Наратологічний горизонт екстрадієгезису української малої прози кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Нагай І. Д. - Художня рецепція як літературознавче поняття (2015)
Нечиталюк І. В. - Літературний мотив смерті в системі екзистенційного філософствування кінця ХІХ – початку ХХ століття (2015)
Радько А. В. - Проза Лесі Українки в дослідженнях Б. Якубського (2015)
Самохіна В. О. - Комічне у постмодерністських художніх текстах ХХ–ХХІ ст. (2015)
Юрчук О. О. - Українські постколоніальні студії (2015)
Бай О. С. - Риторично-концептичні засади написання старопольської збірки "Swiat po czesci przeyzrzany” Данила Братковського (2015)
Павлищева Я. А. - Конфигурации гендерных дискурсов в рассказах С. Моэма (2015)
Питюр О. В. - Дидактичний потенціал Богородиці (на матеріалі василіянських творів барокової доби) (2015)
Смаглій І. В. - Жінка-митець у поезії С. Йовенко: конфлікт побуту і творчості (2015)
Семків Р. А. - Поетика комічного у поезії Тараса Шевченка (2015)
Табакова Г. І. - Роль епічних та ліричних родових ознак у метажанрі ліричної прози (2015)
Титул, зміст (2016)
Балушок В. - Загадкові севрюки: 4. Етнокультурні особливості (2016)
Салтан Н. - "Живи Україно, незламна і сильна"... Парламентські дебати навколо затвердження тексту Державного гімну України 4 та 6 березня 2003 року, Салтан О. (2016)
Гагін В. - Заснування села Чернеча Слобода (2016)
Бойченко С. - Основні причини та фактори смертності населення Чернігова (за матеріалами метричних книг ХІХ – початку ХХ ст.) (2016)
Пиріг П. - Церква в селі Виповзові на Козелеччині, Конопля Ю. (2016)
Мицик Ю. - З нових документів до історії Сіверщини (друга половина ХVІІ– ХVІІІ ст.) (частина 3), Тарасенко І. (2016)
Листи гетьмана Івана Мазепи, написані у 1708 р., до великого коронного гетьмана Речі Посполитої Адама Сенявського (переклад-реконструкція із старопольської та латини В. Пилипенка) (2016)
Доценко А. - Будинок полкової канцелярії в Чернігові у 60-х роках ХІХ ст. (2016)
Рига Д. - Чернігівський державний історико-культурний заповідник у 1929-1933 роках: невідомі документи з діяльності (2016)
Нестеренко Л. - Епістолярій остарбайтерів як джерело вивчення повсякденного життя українців на території Третього Рейху в роки Другої світової війни (на прикладі Срібнянського району Чернігівської області) (2016)
Сердюк І. - Діти у віковій структурі населення Гетьманщини другої половини ХVІІІ ст. (2016)
Чуткий А. - Національне "обличчя" економіки України початку XX ст.: аналіз крізь призму етнічного складу студентів першого в Україні ВНЗ економічного профілю (2016)
Гейда О. - Особовий фонд Дмитра Панасовича Бочкова у Державному архіві Чернігівської області (2016)
Тимошик М. - Місцева преса як чинник комунізації та денаціоналізації українського села довоєнної доби (2016)
Рахно К. - Страсна свічка як оберіг гончарів Чернігівщини та її семантика (2016)
Боровик А. - З історії відзначення ювілеїв Чернігівського національного педагогічного університету (2016)
Половець В. - Василь Михайлович Білозерський (1.01.1816 – 4.03.1899) (до 190-х роковин від дня народження) (2016)
Демченко Т. - Біографіка на сторінках часопису "Пам’ятки України: історія та культура" (2011–2015 роки), Іваницька С. (2016)
Половець В. - Тетяна Антонюк. Міжнародні зв’язки київських університетів у 1991-2012 рр. – Вінниця, 2015 (2016)
Вихідні дані (2016)
Титул, зміст (2013)
Конта Р. - "Записки НТШ" як джерело до історіографічного дослідження розвитку етнології в Науковому товаристві ім. Шевченка (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Кавун М. - Внесок Катеринославської губернської вченої архівної комісії у розвиток історико-краєзнавчих досліджень Південної України (2013)
Мариновський Ю. - Боввани-Болвани. До історії канівського топоніма (2013)
Стасів Я. - Протиалкогольні акти міста Львова XІV – XVII століть (2013)
Рибак І. - Історія сільських населених пунктів Хмельниччини: методика краєзнавчого дослідження (2013)
Кучерепа М. - Причини, хід та наслідки українсько-польського конфлікту на Волині в роки Другої світової війни (2013)
Удод О. - Трагічні події на Волині: суспільні рефлексії та історична пам’ять (2013)
Антонюк Я. - Вплив "Волинської трагедії" на формування етнічних стереотипів українця та поляка (2013)
Каліщук О. - Стереотипні уявлення та ментальність як чинник ескалації українсько-польського протистояння у роки Другої світової війни (2013)
Кармазіна Н. - Дослідник старожитностей Півдня України: Віктор Іванович Гошкевич (1860–1928) (2013)
Лазуренко В. - Штрихи до портрета черкаського історика і краєзнавця Миколи Бушина (2013)
Маньковська Р. - Сучасні музейні комунікації та перспективи їх розвитку (2013)
Петренко І. - Шкільний музей українсько-болгарської дружби в селі Мала Перещепина Новосанжарського району Полтавської області: історія створення і функціонування (2013)
Мовчун А. - Будинки, як і люди, багато пам’ятають... (Про музейну експозицію Київського університету імені Бориса Грінченка "Історія архітектурної пам’ятки на Бульварно-Кудрявській 18/2") (2013)
Харчук Х. - Формування Городоцького цвинтаря у Львові (друга половина ХVII – кінець ХІХ ст.) (2013)
Іщенко Е. - Православні культові споруди Сімферополя (кінець ХVIII - початок ХІХ ст.) (2013)
Вронська Т. - Система підготовки кадрів органів державної безпеки у роки Великої Вітчизняної війни, Лясковська С. (2013)
Чиркова М. - Приватне листування як джерело з історії життя цивільного населення періоду тимчасової нацистської окупації (на прикладі Полтавщини) (2013)
Табаченко О. - Дислокація частин та з’єднань 2-ої повітряної армії восени 1943 р. на Полтавщині (2013)
Бойко Н. - Будівництво Дніпровського дерев’яного мосту Козинці-Зарубинці (жовтень 1943 року) за спогадами сучасників та очевидців (2013)
Гаврилишина Н. - Маєтності роду Кочубеїв (ІІ половина XVII – 60-ті рр. XVIII ст.): формування, господарство, географія (2013)
Залуцький О. - Творчо-мистецька діяльність Сидора Воробкевича у контексті національно-культурного життя Буковини другої половини ХІХ століття (2013)
Бажан О. - "Несу моральну відповідальність за викривлення в органах МВС...”, або Історія покарання екзекутора "масового терору” І. А. Шапіро у часи "хрущовської відлиги”, Золотарьов В. (2013)
Левченко В. - 4-та міжнародна наукова конференція "Південь України: етноісторичний, мовний,культурний та релігійний виміри”, Кязимова Г. (2013)
Краєвиди рідної землі. Про партнерську співпрацю краєзнавців та "Вікімедіа Україна" (2013)
Делеган М. - Краєзнавцями Закарпаття започатковано фестиваль "Колочавська ріплянка" (2013)
Дмитрук В. - Краєзнавчі форуми на Волині та в Києві: реалії та проекти розвитку, Букет Є. (2013)
Бонь О. - Київ і кияни: доба Бориса Грінченка, Ковальов Є. (2013)
Демченко Т. - Депортації як практика "Великого терору” (2013)
Жам О. - Четверті Єфремівські читання "Релігійне життя Переяславської землі (ІХ-ХХІ ст.)", присвячені 1025-літтю хрещення Русі, Ткаченко Н. (2013)
Букет Є. - "Соловецька проща"-2013 (2013)
Довгополова О. - Минуле і сучасне традицій добросусідства Одещини (2013)
Климов А. - Вартісний внесок до літератури про Луганськ (2013)
Делеган В. - Репліка читача з приводу однієї версії, або Як московський професор мимоволі підвів ужгородського (2013)
In memoriam (2013)
Про авторів (2013)
Вимоги щодо оформлення статей (2013)
Апопій В. В. - Глобалізаційні процеси і нові тенденції розвитку внутрішньої торгівлі України, Криган Р. В., Процишин О. Р. (2014)
Мельник І. М. - Стратегічні напрями структурно-територіальної організації оптової торгівлі, Хом’як Ю. М. (2014)
Міщук І. П. - Мережеві торговельні компанії: перспективи розвитку та передумови ефективного функціонування, Горін Т. Є. (2014)
Барна М. Ю. - Сутність соціальної та економічної ефективності роздрібної торгівлі (2014)
Олексин І. І. - Комерційне підприємництво та основні операції купівлі-продажу послуг (2014)
Шалева О. І. - Формування моделі збутової діяльності підприємств із використанням методів електронної комерції (2014)
Вірт М. Я. - Результативність впливу капітальних інвестицій на показники оптової торгівлі (2014)
Міценко Н. Г. - Засади стратегічного управління розвитком товарообороту підприємств, Ласка Р. І., Найда А. В. (2014)
Овчарук М. П. - Особливості формування національного бренду "Україна”, Гончаренко О. (2014)
Міщук І. П. - Зовнішня соціальна відповідальність торговельних підприємств: фактори впливу та методика дослідження, Градюк Н. М. (2014)
Пожуєва Т. О. - Місце економічної безпеки підприємства в системі національної безпеки підприємств (2014)
Гонський М. Д. - Процесно-орієнтоване моделювання управління роздрібного підприємства (2014)
Міценко Н. Г. - Сучасні тенденції типізації закладів ресторанного господарства та перспективи їх ефективного функціонування, Лейзерук О. О., Добоні В. В. (2014)
Апопій Г. В. - Форми участі торгівлі у розвитку сільських територій (2014)
Цап М. В. - Проблеми та перспективи інноваційного розвитку роздрібної торгівлі в контексті державної політики імпортозаміщення в Україні, Орлик І. О. (2014)
Павлова М. Б. - Асортиментна політика на роздрібних торговельних підприємствах (2014)
Куцик В. І. - Інтеграційні форми бізнес-структур та їх ефективне функціонування, Гатала О. В. (2014)
Скочиляс С. М. - Управлінські технології впровадження інтегрованої логістики з урахуванням особливостей логістичного ланцюга (2014)
Семенюк А. Я. - Перспектива використання систем управління ресурсами підприємств за проектним підходом (2014)
Куцик П. О. - Організація обліку витрат на дослідження та розробки: практичний підхід, Сенчук Т. Я. (2014)
Озеран В. О. - Нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку у споживчій кооперації, Попітіч Т. В. (2014)
Щирба М. Т. - Концепція суттєвості в обліку і звітності підприємства, Щирба І. М. (2014)
Залевская Н. А. - Актуальные вопросы ведения учета периодических изданий на забалансовых счетах, Новосельцева С. Н. (2014)
Бачинський В. І. - Класифікація витрат на вирощування і відтворювання біологічних активів у рибогосподарських підприємств, Боровик О. М. (2014)
Лобода Н. О. - Міжнародні та національні стандарти фінансової звітності в аспекті когерентності обліково-аналітичної діяльності, Думич М. М. (2014)
Полянська О. А. - Звичайна ціна у обліку і звітності з метою оподаткування: загальні аспекти застосування (2014)
Матієшин М. М. - Організаційні основи побудови обліку консервації основних засобів будівельних підприємств (2014)
Гамкало О. Б. - Методичні аспекти обліку іпотечних операцій банку (2014)
Гик В. В. - Витрати на інновації у системі звітності підприємства (2014)
Нестеренко О. О. - Особливості обліку продажу товарів із застосуванням торговельних платіжних терміналів (2014)
Адамик О. В. - Бюджетні асигнування та дотації суб’єктів державного сектора економіки: їх трактування з метою обліку та відмінності (2014)
Кузнецова С. О. - Методичний інструментарій управлінського обліку виробничих запасів підприємств (2014)
Плекан М. В. - Інтелектуальний капітал підприємства: проблематика формалізації (2014)
Чміль Г. Л. - Власний капітал підприємства: методологічні аспекти обліку (2014)
Яцишин С. Р. - Запаси установ державного сектору економіки: оцінка та переоцінка (2014)
Дорош Н. І. - Функції внутрішнього аудиту з оцінки управління ризиками на підприємстві, Шаповал А. С. (2014)
Калайтан Т. В. - Концепція контролінгу інновацій (2014)
Швець В. Є. - Науково-практичний внесок юліана павликовського у розвиток економічних наук (2014)
Жидовська Н. М. - Удосконалення організаційно-методичних підходів до проведення аудиту адміністративних витрат, Гром’як Т. Д. (2014)
Лиса О. В. - Особливості внутрішнього аудиту якості продукції, Андрушко Р. П., Мирончук З. П. (2014)
Сокольська Р. Б. - Удосконалення підходу до визначення аудиторського ризику та суттєвості на стадії планування аудиту, Зелікман В. Д., Акімова Т. В. (2014)
Федоронько Н. І. - Внутрішньогосподарський контроль на підприємствах вугільної промисловості: організаційний аспект (2014)
Трут О. О. - Теоретико – методологічні засади управління результативністю організації (2014)
Свидрук І. І. - Креативні підходи до формування трудових ресурсів в організації (2014)
Колянко О. В. - Особливості оплати праці державних службовців у сфері публічного управління (2014)
Воронко О. С. - Вплив якості інформаційного забезпечення на ефективність аналізу господарської діяльності (2014)
Кузьмін Д. Л. - Економічна сутність та види іноземної валюти (2014)
Кузьмін Д. Л. - Проблемні питання обліку виробничих запасів в дисертаційних дослідженнях (2014)
Мельник Н. Г. - Організаційні аспекти створення та реєстрації бюджетних установ, Зорій Н. М. (2014)
Шурпенкова Р. К. - Суть виробничого потенціалу підприємства та характеристика його основних елементів, Демко І. І. (2014)
Відомості про авторів (2014)
Апопій. В. В. - Сутність і типологія інновацій в торгівлі, Хом'як Ю. М. (2011)
Хміль Ф. І. - Економічні та суспільні зміни та їх вплив на управління вітчизняними підприємницькими організаціями (2011)
Трофімчук О. Р. - Кількісне оцінювання ринкової конкуренції (2011)
Дмитренко І. А. - Засади і напрями трансформації роздрібної торгівлі (2011)
Радзіховська К. З. - Внутрішня торгівля України: стан, тенденції, організаційно-економічні проблеми розвитку в умовах кризи, Міщук І. П. (2011)
Шалева О. І. - Особливості розвитку роздрібної торгівлі продовольчими товарами у західному регіоні України (2011)
Олексин І. І. - Моделювання попиту населення на побутові послуги на основі економіко-математичних методів (2011)
Тучковська І. І. - Економетричний аналіз конкурентоспроможності торговельного підприємства на етапі становлення внутрішнього ринку (2011)
Ананьєв О. М. - Інформаційна складова процесу прийняття управлінських рішень в торговельному підприємстві: теоретико-методичні аспекти, Белей О. І. (2011)
Антонюк Я. М. - Особливості інноваційного процесу в торгівлі в сучасних умовах (2011)
Лозинська С. І. - Сутність і роль ввп для економічного зростання (2011)
Кучер Л. Р. - Перспективні шляхи побудови мотиваційного механізму управління персоналом торговельних підприємств (2011)
Артищук І. В. - Алгоритм виявлення ризикових ситуацій в АІС управління торговельним підприємством (2011)
Шиндировський І. М. - Сучасні методи активізації продажу в роздрібній торгівлі (2011)
Мандрик О. Я. - Характеристика структурних складників інтелектуально-кадрового забезпечення економічної безпеки торговельного підприємства (2011)
Мізюк Б. М. - Передумови формування клієнтської складової економічного потенціалу торговельного підприємства, Ільчук О. О. (2011)
Костогриз В. Г. - Дистанційне обслуговування як перспективна складова системи дистрибуції банківських продуктів, Овчарук О. М. (2011)
Гальків Л. І. - Моделювання реалізованого попиту населення України, Демчишин М. Я. (2011)
Гонський М. Д. - Інтеграція маркетингу в комерційні процеси організації (2011)
Скрипко Т. О. - Інвестиційна безпека в системі економічної безпеки підприємництва (2011)
Фединець Н. І. - Синергія бізнес-процесів у торговельному підприємстві (2011)
Мізюк Б. М. - Процес формування та розподілу прибутку на підприємстві (на прикладі ЛДОНКК), Пенцак Г. С. (2011)
Свидрук І. І. - Електронні засоби оптимізації діяльності менеджера вітчизняного підприємства (2011)
Мельник Т. М. - Стан та перспективи розвитку проектного менеджменту в Україні (2011)
Кобилюх Т. І. - Основні завдання, мета та принципи управлінського обліку товарних операцій (2011)
Білик В. М. - Перспективи впровадження антиінфляційної політики у країнах з перехідною економікою: на прикладі Словенії, Думич Н. Б. (2011)
Удуд І. Р. - Напрями удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення управління комерційним ризиком торговельного підприємства (2011)
Куцик П. О. - Структура ринку цінних паперів у сучасних економіках, Гончарук І. В. (2011)
Куцик П. О. - Формування нової світової фінансової системи: сучасне бачення, Коновал С. Е. (2011)
Лобода Н. О. - Організаційні форми управління лізинговим процесом (2011)
Марценюк Р. А. - Економічна суть діяльності заготівельних підприємств (2011)
Тягунова З. О. - Діагностика конкурентоспроможності маркетингового потенціалу торговельних підприємств споживчої кооперації України (2011)
Відомості про авторів (2011)
Усенко О. Ю. - Трансанальна мініінвазивна хірургія (TAMIS): перший досвід застосування, Тивончук О. С., Баюра М. І. (2016)
Олійник Ю. Ю. - Безпосередні та віддалені результати виконання комбінованої гастректомії з приводу місцево-поширеного раку шлунка (2016)
Трофімов М. В. - Хірургічне лікування виразки дванадцятипалої кишки, ускладненої кровотечею, Кришень В. П. (2016)
Долимов К. С. - Лечебная тактика при перфорации гастродуоденальной язвы, Абдумажидов А. Ш., Тухтамурод З. З., Ашурметов А. М., Ахмедов М. Дж., Жафаров Х. М. (2016)
Борисенко В. Б. - Комплексная диагностика острой непроходимости кишечника, Бардюк А. Я., Ковалев А. Н. (2016)
Кресюн В. Й. - Спайкова непрохідність кишечнику у дітей при дисплазії сполучної тканини, Мельниченко М. Г., Антоненко П. Б., Антоненко К. О., Квашніна А. А. (2016)
Дронов А. И. - Выполнение тотальной панкреатэктомии по поводу злокачественных новообразований поджелудочной железы, Земсков С. В., Крючина Е. А. (2016)
Хомяк І. В. - Роль біологічних маркерів у діагностиці гнійно–септичних ускладнень гострого некротичного панкреатиту, Ротар В. І., Ротар О. В., Назарчук М. Ф., Петровський Г. Г., Чермак І. І. (2016)
Криворучко І. А. - Математичні моделі диференційної діагностики і прогнозу при хронічному панкреатиті і раку з переважним ураженням головки підшлункової залози, Тесленко М. М., Андреєщев С. А., Тесленко C. М., Арсен’єв А. В. (2016)
Іванюк А. В. - Протезування клапана аорти з використанням мінімально інвазивного доступу, Глагола М. Д., Лоскутов О. А., Дарвіш Г. І., Тодуров Б. М. (2016)
Усенко О. Ю. - Трансплантація аутологічних клітин в комплексі лікування ускладненої артеріальної форми синдрому грудного виходу, Барна І. Е., Дрюк М. Ф., Кірімов В. І., Дмитренко І. П. (2016)
Трутяк Р. І. - Антикоагулянтна терапія у пацієнтів за ідіопатичного тромбозу глибоких вен (2016)
Левчак Ю. А. - Можливості динамічної соноеластографії у діагностиці ембологенних форм венозного тромбозу, Левицький А. В. (2016)
Дубровін О. Г. - Вибір вaріантів мезокавального шунтування залежно від особливостей будови спленомезентеріального конфлюенсу у дітей при портальній гіпертензії, Годік О. С., Соручан В. П. (2016)
Артищук В. М. - Обгрунтування вибору методу лікування хворих з приводу каменів нижніх ниркових чашок, Воробець Д. З., Шеремета Р. З., Шеремета Д. Р. (2016)
Джуран Б. В. - Особливості застосування лазерної енергії в лікуванні стриктури сечівника, Когут В. В., Гайсенюк Ф. З., Сагалєвич А. І. (2016)
Манжалій Е. Г. - Оцінка рівня цитокінів при експериментальній печінковій енцефалопатії у щурів, Вірченко О. В., Фалалєєва Т. М., Берегова Т. В., Савчук О. М., Кондратюк В. Є. (2016)
Цимбалюк В. І. - Модель відкритої проникної травми спинного мозку з тривалою персистенцією біосумісного стороннього тіла у каналі хребта. Синдром посттравматичної спастичності, Медведєв В. В., Гридіна Н. Я., Сенчик Ю. Ю., Татарчук М. М., Драгунцова Н. Г., Дичко С. М., Петрів Т. І. (2016)
Ковалев Г. А. - Влияние препаратов фетоплацентарного происхождения на заживление ран, Ищенко И. О., Наумова О. В., Сандомирский Б. П. (2016)
Чиж Н. А. - Эндоскопическая хирургия: история развития и перспективы обучения, Бызов Д. В., Гребенюк А. И., Антоненко Е. А., Мотко А. В., Долгопятенко А. Д., Аврунин О. Г., Сандомирский Б. П. (2016)
Файзиев З. Ш. - Редкое наблюдение удаления инородного тела бронха, Калмыков Е. Л., Файзиев Х. З., Исхаки Ф. Ю., Садриев О. Н. (2016)
Коляденко О. В. - Ідеї Бориса Грінченка про мету і завдання національної школи (2016)
Мартич Р. В. - Уявлення про живе як складова східнохристиянських учень: світоглядно-освітологічний аспект (2016)
Василенко М. М. - Cтановлення системи вищої фізкультурної освіти майбутніх фітнес-тренерів в Україні (2016)
Сліпчук В. Л. - Соціально-економічні умови професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі в Україні (50-60 роки ХХ століття) (2016)
Купрій Т. Г. - Соціальна афіліація студентської молоді як чинник організаційного розвитку вищої школи (2016)
Музика О. О. - Референтні стосунки як ресурс духовного розвитку студентів (2016)
Зінченко В. В. - Інтернаціоналізація системи освіти і реформи менеджменту вищої освіти: німецька модель (2016)
Грищук Ю. В. - Становлення та розвиток освіти в Польщі початку ХІ – кінця ХVІ століття (2016)
Бацуровська І. В. - Педагогічна класифікація масових відкритих дистанційних курсів (2016)
Гулівата І. О. - Формування математичних понять засобами інформаційних технологій, Гусак Л. П. (2016)
Глушак О. М. - Дослідження сформованості інформаційної культури майбутніх бакалаврів з філології (2016)
Саврасова-В’юн Т. О. - Освітологічні характеристики чинників формування психологічної компоненти у професійній підготовці майбутніх фахівців (2016)
Загородня А. А. - Аналіз навчальних програм та моделей підготовки фахівців економічної галузі в Україні (2016)
Бісмак О. В. - Клінічна діяльності фахівців з фізичної реабілітації в Україні: проблеми та перспективи (2016)
Апопій В. В. - Характер сучасного розвитку внутрішньої торгівлі України, Ситник Н. С (2011)
Садєков А. А. - Процес формування економічної поведінки підприємств, Заіка Ю. А. (2011)
Заяць Н. О. - Система факторів, що обумовлюють економічне зростання діяльності торговельних підприємств (2011)
Мельник І. М. - Зміст, структура та функції сфери товарного обігу (2011)
Ящук В. І. - Основні тенденції розвитку роздрібних корпоративних мереж у західному регіоні України (2011)
Дражниця С. А. - Економетричне моделювання процесу прогнозування рівня економіко-організаційного забезпечення діяльності суб’єктів торговельного бізнесу (2011)
Гелей Л. О. - Критерії та підходи до оцінки зрілості бізнес-процесів торговельних підприємств (2011)
Білик В. М. - Реалізація моделі розрахунку структури асортименту взуттєвих товарів засобами арм менеджера, Костирко В. С. (2011)
Гонський М. Д. - Тенденції розвитку комерційної діяльності вітчизняних роздрібних торговельних мереж (2011)
Фединець Н. І. - Сучасний інструментарій в діяльності менеджера торговельного підприємства (2011)
Антонів О. М. - Ефективність виставково-ярмаркової діяльності в процесі маркетингової комунікації (2011)
Озеран В. О. - Обгрунтування цін та документальне оформлення операцій у процесі торгово-закупівельної діяльності, Озеран Н. М. (2011)
Процишин О. Р. - Засади розвитку конкурентних відносин на ринку послуг вищої освіти (2011)
Гапій І. Б. - Структурний аналіз неорганізованого сектору торгівлі (2011)
Хміль Ф. І. - Взаємодія підприємництва і місцевої влади у сфері соціальної відповідальності (2011)
Біла О. Г. - Роль фінансового плану як інструмента управління фінансами підприємства, Мединська Т. В. (2011)
Васильців Т. Г. - Інтелектуальна власність як складова в системі забезпечення економічної безпеки торговельного підприємства, Мандрик О. Я. (2011)
Скрипко Т. О. - Міжнародний досвід управління інвестиційною та інноваційною безпекою малого підприємництва (2011)
Ковтун О. І. - Кластери як засіб забезпечення конкурентоспроможності та самодостатності регіональних господарських систем: сутність та проблеми запровадження в Україні (2011)
Свидрук І. І. - Актуальність застосування сучасних методів психології управління у вітчизняних підприємствах (2011)
Килин О. В. - Туристичні ресурси близькосхідного туристичного регіону, Свелеба Н. А. (2011)
Трофімчук О. Р. - Конкурентоспроможність підприємств та підходи до її оцінювання (2011)
Тімарцев О. Ю. - Галузеві та регіональні аспекти фіскальної ефективності податку на прибуток підприємств (2011)
Артищук І. В. - Підходи до побудови карти ризиків на основі врахування впливу базових факторів на діяльність торговельного підприємства (2011)
Пеленський Р. О. - Самоконтроль на підприємстві, як метод мінімізації кредитних ризиків (2011)
Полотай О. І. - Використання діаграми класів uml для запровадження освітніх іт-проектів у ВНЗ (2011)
Сороківська Н. М. - Операційні ризики страхових корпорацій та їх структуризація (2011)
Міценко Н. Г. - Концептуальні засади розробки програми розвитку ресторанного господарства споживчої кооперації, Муравинець О. М. (2011)
Василиха Н. В. - Особливості та сучасні аспекти функціонування ринку туристичних послуг, Мельник І. М. (2011)
Бойчук І. В. - Напрями стратегічно орієнтованого управління підприємствами на засадах маркетингу (2011)
Відомості про авторів (2011)
Титул, зміст (2010)
Сищук О. - Виборчий кодекс: що нового? (2010)
Бережна І. - Оновлення політичної еліти в Україні: несподіванка обіцяної атаки (2010)
Сищук О. - Що буде записано в "Білій книзі" парламентаризму? (2010)
Бушанський В. - Конституції Пилипа Орлика - 300 років (2010)
Грицак В. - Конституційно-правові поняття "державний устрій" та "територіальний устрій" і застосування їх у юридичній науці (2010)
Кукуруз О. - Політолог і юрист як суб’єкти реформування політико-правової системи України (2010)
Філоненко С. - Освіта. Вибір є! (2010)
Лісовенко М. - Першокласний заклад з міжнародним досвідом (2010)
Добреля М. - Віктор Бесчастний: "Кожне покоління примножує славу нашої альма-матер", Тетерятник Г. (2010)
Бабенко В. - Турнір пам'яті Юрія Кравченка (2010)
Тищук Є. - Європейський вектор розвитку Одещини (2010)
Тищук Є. - У "зоні" конверсії, або як армії позбутися баласту? (2010)
Гаєвський В. - Юрій Вілкул: "Чим швидше ми освоїмо європейські стандарти самоврядування, тим краще буде для держави, для людей" (2010)
Мацієвський С. - Володимир Удовиченко: "Моя політична діяльність має суто прагматичний характер – облаштувати життя громади" (2010)
Тищук Є. - Вогонь і мідні труби майора Сухнатова (2010)
Філоненко С. - Шанс на гідне життя (2010)
Триразова чемпіонка Параолампіади Олександра Кононова: "Хочу знайти й побачити тата. Кажуть, я на нього схожа" (2010)
Тищук Є. - Президент Асоціації "Ветеранський рух Одеського регіону" Володимир ЗАЙКОВ: "Об’єдналися, щоб захищати честь і славу наших ветеранів" (2010)
Поташній Ю. - ВСВЕ. Економісти радять новому уряду (2010)
Миколаъв Ю. - Кадри, що мусили б вирішувати все (2010)
Цирфа Ю. - G8 на ринку озброэнь (2010)
Марчук Л. - "Архіви - це приспана пам'ять народу, торкнися - заб'є джерелом" (2010)
Юдін І. - Новобудови - це житло чи міраж? (2010)
Поташній Ю. - Війни за межу тривають (2010)
Сищук О. - ЖКГ в очікуванні мільярдних інвестицій (2010)
Нікітіна Н. - Андрій Сміян: "Мій критик – моя теща" (2010)
Марчук Л. - Як захистити бренд "Львівський державний ювелірний завод"? (2010)
Пузикова Л. - Оксана Колесова: "Малий бізнес врятує Україну", Поташній Ю. (2010)
Кирей В. - Скооперувалися і процвітають (2010)
Красовська О. - Мішель Платіні: "Якщо не буде Києва, не буде й України" (2010)
Пузикова Л. - Дім, через який розбилися серця (2010)
Клейменова О. - Кіно про кіно (2010)
Тищук Є. - Роман Карцев: "Душею я завжди з Одесою-мамою" (2010)
Клейменова О. - Пост-дифірамби для вітальної листівки (2010)
Красовська О. - Зібралися якось разом Лифар, Шевченко, Пікассо (2010)
Савчук Ю. - Дорожче за золото (2010)
Портянко В. - На фронті воювало Шевченківське слово (2010)
Бараневич Л. - Коли пролітають янголи (2010)
Писаренко С. - Гаяне Атаян: "Шкода, що мама не дожила до щасливого часу, коли побачила світ ця розкішна книга "Тетяна Яблонська" (2010)
Бабич Н. Д. - Символьні лексеми — назви дерев у складі фразеологізмів української мови (2009)
Вацеба Р. В. - Novum у традиційному погляді на частини мови як на лінгвістичну спадщину (2009)
Вигнанська(Байцар) І. М. - Слова-символи як домінанта утворення фразеологічних біблійних одиниць (2009)
Гладка В. А. - Проблема відокремлення неологізмів від оказіональних утворень (2009)
Котенко В. Л. - Особливості вживання зооморфних метафор в іспанській мові, Попова Н. М. (2009)
Новоставська О. І. - Граматичні особливості філософських термінів у науковому дискурсі Івана Франка (2009)
Рубан В. О. - З історії лексичних запозичень у французькій мові (2009)
Стефурак О. В. - Кодування траєкторії кінцевого пункту руху у французькій і румунській мовах (2009)
Ткач Л. О. - Семантичні й стилістичні особливості лексеми ватра / vatra в українській та румунській мовах, Головач Н. М. (2009)
Андрієвська В. В. - Причини порушення правил кооперації у франкомовному драматургічному дискурсі абсурдизму (2009)
Гуз О. П. - Прояви вербальної агресії в політичному дискурсі (2009)
Даскалюк О. Л. - Верифікація волевиявлення у творах письменників української діаспори (2009)
Охріменко В. І. - Формування текстово-дискурсивної категорії ретроспекції логічним модальним оператором "in realtà" (на матеріалі італійської мови) (2009)
Савчук Р. І. - Особливості побудови концептуального мега простору художньої прози Ф. Саган (2009)
Сніжко Н. В. - Українська мовна картина світу: здобутки і перспективи автоматизованого моделювання, Сніжко М. Д. (2009)
Чорна Н. В. - Лінгвокогнітивний аспект розгортання текстових концептів іспаномовного художнього дискурсу постмодерну (2009)
Антипова А. В. - Типология конструкций повторной номинации в современном французском языке (на материале произведений К.Симона) (2009)
Глущук-Олея Г. І. - Каузативні конструкції в іспанській мові: загальна характеристика (2009)
Князєва Д. А. - Складнопідрядні речення причини в латинській, старофранцузькій та старорумунській мовах (2009)
Кутасевич Г. Я. - Суб’єктність в емфатичних інтонаційно-синтаксичних конструкціях (2009)
Грималовський І. С. - Порівняння в українській духовній поезії XVIII — початку ХІХ століття (2009)
Клименко О. С. - Лінгвокультурна модель нормалізації сучасної французької мови (2009)
Ковтун А. А. - Переструктурування семантики християнських назв обрядодій в українській художній прозі (2009)
Колесник Н. С. - Підстави використання фольклорної назви Дунай в етногенетичних студіях (2009)
Рульова Н. І. - Прізвища Західного Поділля, утворені за допомогою посесивних формантів (2009)
Свердан Т. П. - Прагматико-синтаксичний аспект функціонування етномаркованих фразеологізмів (2009)
Слюсар О. Ф. - Прізвищеві назви Буковини кінця ХVIII — середини ХІХ ст. (на матеріалі метричних книг римо-католицької парафії міста Чернівці 1777 - 1869 рр.) (2009)
Бичкова Т. С. - Специфіка вияву комбінаторних звукових змін у рукописних апокрифічних збірниках XVII – XVIII ст. (2009)
Вакуленко М. О. - Інваріантні акустичні характеристики українських голосних звуків (2009)
Кушнір О. П. - Рівносилабічні члени ритмічної строфи в іспанських прислів’ях і приказках (2009)
Білас А. А. - Відтворення одиниць французького емоційно-оцінного та експресивного дискурсу в українському перекладі (2009)
Сопилюк Н. М. - Французькі ономастичні реалії в українському перекладі (на матеріалі творів М. Пруста) (2009)
Бебих В. В. - Підсистема вправ для формування іншомовної ділової писемної компетенції майбутніх фінансистів (2009)
Руснак Д. А. - Критерії відбору рекламних матеріалів для формування франкомовної граматичної компетенції у студентів (2009)
Radul V. - Correlational interconnection between socio-professional communication and professional self-realisation of would-be teachers (2013)
Bida O. - Janusz Korczak, Anton Makarenko, Olexandr Zaharenko – knights of humane pedagogy, Prokopenko L. (2013)
Комар О. - Виховання гуманістичних професійних якостей майбутнього вчителя початкової школи у процесі інтерактивного навчання (2013)
Kuzminskyi A. - Nurturing a sense of self-sufficiency in a young man in Anton Makarenko’s practice and theory (2013)
Молдабекова М. - Методологическое обоснование синергетического подхода к образовательной системе, Кайдарова А. (2013)
Растригіна А. - Європейський вимір духовності виховання (2013)
Черкасов В. - Представники вітчизняної системи музично-естетичного виховання ХХ століття (2013)
Акуленко І. - Особливості компетентнісно орієнтованої методичної підготовки майбутнього вчителя математики профільної школи (2013)
Олексієнко Н. - Характеристика змістовних напрямів освітньо-виховної роботи в дитячих оздоровчих таборах України (2013)
Бабенко Т. - Управлінська культура керівника закладу освіти як складова його професійної культури (2013)
Брояковський О. - Матеріали до педагогічної діяльності В.Б. Антоновича в архівосховищах м. Києва (2013)
Вознюк Л. - Організаційно-педагогічні засади розвитку професійної компетентності менеджерів шкільної освіти у системі післядипломної педагогічної освіти (2013)
Галета Я. - Інформаційна культура як засіб адаптації особи у сучасному світі (2013)
Ганжа О. - Якісні характеристики в структурі професійної підготовки майбутнього фахівця (2013)
Гойдош Н. - Основні показники та рівні готовності студентів факультету іноземних мов до застосування інноваційних технологій у майбутній професійній діяльності (2013)
Гончаренко Л. - Духовний розвиток майбутнього музиканта-педагога (2013)
Горбенко О. - Особливості виконавської інтерпретації у процесі вивчення музичного твору (2013)
Гордуз Н. - Система перепідготовки педагогів початкової ланки: засвоєння інтерактивних технологій (2013)
Гуцало Е. - Теоретичні засади та методологія психолого-педагогічного супроводу в системі соціально-педагогічної роботи (2013)
Заболотна О. - Альтернативні школи Марії Монтесорі як джерело переосмислення освітньої традиції (2013)
Зорочкіна Т. - Види та типи обдарованості особистості (2013)
Іванова С. - Підходи до формалізації поняття освітньо-професійного середовища вищого навчального закладу (2013)
Клімова А. - Зміст та структура готовності майбутніх менеджерів до управлінської діяльності (2013)
Клочек Л. - Вплив педагога на формування в учнів уявлень про справедливість (2013)
Комар О. - Погляди В. О. Сухомлинського на природу як засіб всебічного розвитку дитини та його внесок у методику навчання природознавства (2013)
Котелянець Ю. - Становлення та розвиток толерантності як соціальної цінності (2013)
Kravtsov V. - Studying of the child and children's collective, as a basis of the social education in Ukraine in the 20-30 years of the 20th century, Kravtsova T. (2013)
Кравченко Ю. - Самоосвітня діяльність учнів у педагогічній спадщині А.Б.Резніка (2013)
Kuchay O. - Modern training of primary school teachers-to-be in poland (2013)
Kuchay T. - Demands to primary school teachers’ training in japan (2013)
Лактіонова Ж. - "Грайливі" форми навчання німецької мови на спеціальності "переклад" (2013)
Лукашів В. - Формування інформаційної культури як методологія виховання фахівця – громадянина (2013)
Матвієнко Ю. - Практичні аспекти виховання соціально активної особистості майбутнього вчителя в системі студентського самоврядування (2013)
Матрос О. - Педагогічна діяльність І. В. Лучицького в навчальних закладах освіти у кінці XIX – на початку XX століття (2013)
Набока Б. - Акмеологічні аспекти компетенізації освіти (2013)
Назаренко М. - Вокально-хорові дисципліни в системі професійної підготовки майбутнього вчителя музики (2013)
Пахомова С. - Організація неперервного формування інформаційно-комунікаційної компетентності студентів технічного коледжу (2013)
Подволоцька О. - Задачі відтворення простору в академічному малюнку та живописі (2013)
Подолянська-Калько Н. - Мовна освіта як педагогічна проблема. до питання дефініцій мовної освіти та лінгвістики (2013)
Polshchykova V. - The development of english foreign phonetic competence skills of the first year students-philologists, Bober I. (2013)
Радул О. - Засоби словесної оберігальної педагогіки східних словян VІ–ХІІІ ст. (2013)
Ріжняк Р. - Розвиток науково-педагогічного забезпечення дистанційного навчання у вищих навчальних закладах України (2013)
Рябовол Л. - Сучасні мета і завдання шкільної правової освіти (2013)
Собко С. - Педагогічні умови активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів-футболістів групи ПСМ (2013)
Стратан-Артишкова Т. - Різновиди мистецтва в духовному розвитку особистості (2013)
Суркова К. - Моделювання в професійній підготовці майбутніх фахівців передпольотного інформаційного обслуговування, Лобова О. (2013)
Тарапака Н. - Психолого-педагогічна готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі, Мартін А. (2013)
Турчак А. - Освітня і наукова діяльність В.Доманицького на межі ХІХ – ХХ ст., Токар Н. (2013)
Uisimbaieva N. - Organization of students’ preparation for social pedagogical training (2013)
Устименко-Косоріч О. - Теорія художньо-естетичного виховання баяністів-акордеоністів в сербських школах народно-академічного типу (2013)
Філоненко О. - Організація освіти національних меншин у центральному регіоні України в кінці ХІХ–початку ХХ століття (2013)
Хитра В. - Теоретичні аспекти визначення змісту поняття "відповідальність особистості" (2013)
Чередніченко Н. - Теоретичні основи професійної підготовки вчителів у сфері інформаційно-комунікаційних технологій в Нідерландах (2013)
Чорна О. - Die qualität der hochschulbildung und ihre staatliche kontrolle: historischer aspekt (2013)
Шамрай О. - Удосконалення професійної педагогічної компетентності (2013)
Shandruk S. - Cognitive approach to language learning at elementary scнool level (2013)
Shishko A. - Modern trends and approaches in english language teaching, Dzhagarian Y. (2013)
Анотації (2013)
Бабінчук І. І. - Le subjonctif subira-t-il en français le même sort que le passé simple? (2010)
Вацеба Р. В. - Синтаксис і лексика як основа типології частин мови у працях Л. І. Ілії (2010)
Гладка В. А. - Проблема потенційних слів у сучасному мовознавстві (2010)
Гуйванюк Н. В. - Кореляція структурних схем простого речення української та румунської мов (на матеріалі перекладу художніх текстів), Кучурян Л. І. (2010)
Дащенко О. И. - Производные коннотативы в современном русском языке в сопоставлении с украинским (2010)
Калько М. І. - Кореляційний діалог як тест на видове партнерство (2010)
Лукасевич Х. І. - Еволюція поняття вигуку в перших французьких граматиках ХVІ-ХVІІІ століття (2010)
Мандзак І. А. - Le syntagme métaphorique "Adjectif" + de + "Nom" (2010)
Мікіна О. Г. - Семантична еволюція латинського дієслова nuntio та його префіксальних дериватів (2010)
Сидельникова Л. В. - Значення семіотики в системі сучасних наук (2010)
Торчинський М. М. - Систематизація власних назв за шляхом їх виникнення (2010)
Гавришева Г. П. - История создания "Дневника" братьев Гонкуров, Науменко Н. П. (2010)
Добринчук О. О. - Трансформація міфологічного образу Кассандри в контексті європейської літератури XX ст. (2010)
Івасютин Т. Д. - Quelques reflexions sur le roman de Mykhaїlo Ivassiouk "Au royame des vertoukhaї" (2010)
Литвинюк О. М. - Ґолдінґівська літературна версія традиційного сюжетно-образного матеріалу (2010)
Паладян К. І. - З історії вивчення румунського силабо-тонічного віршування (2010)
Сопилюк Н. М. - Про способи відтворення синтаксичної структури прустівської фрази в українському художньому перекладі (2010)
Томоруг О. М. - Трансформаційна поліфонія євангельського матеріалу у сучасному літературному контексті (2010)
Бицько Н. І. - Мікрополе "стоячі води" у складі мікрогідронімів Тернопільщини (2010)
Вакуленко М. О. - Проблеми кирилично-латинічної транслітерації українських назв (2010)
Перепелиця С. С. - Відображення українського консонантизму в молдавських грамотах XIV - середини XVI ст. (2010)
Редьква Я .П. - Прояви слов'яно-романської взаємодії в регіональній ойконімії (2010)
Баган М. П. - Заперечувальний текст як комунікативна макроодиниця негації (2010)
Кагановська О. М. - "Людська комедія" Марселя Еме: літературно-концептуальна картина світу письменника (2010)
Князян М. О. - Віддзеркалення креативності дітей у творах Р. Госінні, В. Драгунського, В. Нестайка: порівняльна характеристика авторських підходів (2010)
Руснак Д. А. - Ситуативно-функціональний підхід до навчання граматики студентів мовних спеціальностей (2010)
Передмова (2013)
Максименко С. Д. - Теоретико-методологічні проблеми психології особистості (2013)
Вірна Ж. П. - Аксіологічний проект як чинник формування соціальної зрілості жінки (2013)
Гошовський Я. О. - Генетично-психологічна парадигма вивчення особистісної ідентичності педагога, Гошовська Д. Т. (2013)
Коваленко А. Б. - Особливості застосування методів активного навчання у ВНЗ (2013)
Литвиненко С. А. - Використання воркшопів у фаховій підготовці майбутніх психологів (2013)
Павелків Р. В. - Аналіз проблеми ідентичності як психологічного феномену (2013)
Петренко О. Б. - Специфіка формування професійної гендерної компетентності майбутнього вчителя. (2013)
Сергієнко В. П. - Психолого-педагогічні особливості реалізації компетентісного підходу при комп’ютерній підтримці вивчення фахових дисциплін у ВНЗ, Войтович І. П., Войтович О. П. (2013)
Ямницький В. М. - Здатність до саморегуляції як основа професіоналізації спеціаліста (2013)
Артемова О. І. - Розкриття креативного потенціалу студентів вищих навчальних закладів (2013)
Бабак К. В. - Особливості психологічного супроводу професійного розвитку студентів в умовах навчання у педагогічному коледжі (2013)
Безлюдна В. І. - Готовність молоді до побудови конструктивних зв’язків з родиною (2013)
Бойчук В. М. - Розвиток пізнавального інтересу у процесі підготовки майбутнього вчителя (2013)
Бричок С. Б. - Інтерактивні методи формування творчого потенціалу особистості майбутнього педагога у процесі вузівського навчання (2013)
Бучко В. Б. - Значення взаємозв’язку студента з групою в контексті свободи Е. Фромма (2013)
Главінська О. Д. - Емпатія як складова професійної компетентності педагога, Савуляк В. О. (2013)
Головань М. С. - Компетентісний підхід як методологічна основа вищої професійної освіти (2013)
Грицюк І. М. - Соціальні орієнтації як аксіологічне утворення професійного становлення майбутнього соціального працівника (2013)
Дарманська І. М. - Розвиток управлінської компетентності майбутніх керівників навчальних закладів (професійно-функціональний компонент) (2013)
Демянюк О. Б. - Особливості становлення та типологія образу світу у студентів: теоретичний аналіз проблеми (2013)
Джеджера К. В. - Професійно-педагогічне спілкування як проблема професіоналізації молодих викладачів вищих навчальних закладів (2013)
Дружиніна І. А. - Професійна ідентичність майбутніх психологів як умова їх професійного зростання (2013)
Кириченко Н. А. - Свідомий вибір як чинник формування професійної ідентичності у юнацькому віці (2013)
Корчакова Н. В. - Прогностична функція особистісного само сприйняття як основа професійного розвитку студента (2013)
Кулаков Р. С. - Психологічні особливості становлення професійної ідентичності особистості (2013)
Лук’яник Л. В. - Психолого-педагогічні засади підготовки майбутніх учителів до формування лінгвоукраїнознавчої компетенції школярів (2013)
Маргітич К. Є. - Формування національної самосвідомості угромовної студентської молоді в Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці П (2013)
Михальчук Н. О. - Смисл як відображення індивідуального образу світу студентів в діяльності з читання літературних творів (2013)
Михальчук Н. О. - Психологічні умови ефективного засвоєння студентами іноземної мови, Івашкевич Е. З. (2013)
Михальчук Н. О. - Аргументативний дискурс як механізм оволодіння студентами іноземною мовою, Хупавцева Н. О. (2013)
Мудрик А. Б. - Зміст професійної компетентності фахівця та психологічні особливості її формування у процесі вузівського навчання (2013)
Мушкевич М. І. - Психологічний супровід сім’ї з проблемними дітьми (2013)
Ногачевська І. О. - Інтерпретація художнього тексту як спосіб вдосконалення лінгвістичної освіти студента філолога (2013)
Остапйовський О. І. - Взаємообумовленість професійної ідентичності та економічної свідомості студентської молоді (2013)
Пивоварчук Т. О. - Модель комунікативних здібностей студента –філолога (2013)
Рудюк О. В. - Феномен професійної ідентичності у детермінації переживання безробітними професійних криз (2013)
Самолюк А. В. - Психологічне підґрунтя професійного становлення студентів-філологів (2013)
Созонюк О. С. - Детермінанти розвитку психологічної культури майбутніх вчителів початкової школи (2013)
Співак Л. М. - Стан вивчення проблеми національної ідентичності студентської молоді у вітчізняній психолгічній науці, Піонтковська Д. В. (2013)
Сторож О. В. - Типологія творчої соціалізації особистості (2013)
Турчина Л. І. - Психосоціальний аналіз професійного самовизначення обдарованої молоді (2013)
Федоренко Р. П. - Диструктивний вплив алкоголезалежних сімей у становленні особистості сучасного студента (2013)
Філоненко М. М. - Системний аналіз особистісного становлення майбутнього лікаря (2013)
Хлівна О. М. - Психологічна специфіка формування професійно значущих якостей майбутнього медичного працівника у вищому навчальному закладі (2013)
Шевчук Ю. С. - Подружня сумісність сучасних сімейних пар:теоретичний аспект (2013)
Шкарлатюк К. І. - Завдання та методи тренінгу професійного самофутурування студентської молоді (2013)
Яцюк Н. О. - Роль студентського самоврядування у професійному становленні майбутніх психологів (2013)
Ящук І. П. - Формування соціальної компетентності молоді в умовах вищого навчального закладу (2013)
Бельська І. В. - Особливості розуміння гендерної ідентифікації у підлітковому віці (2013)
Богдюк М. О. - Роль Інтернету у навчальній діяльності студентів (2013)
Бурко Л. В. - Психологічні аспекти діяльності фармацевта (2013)
Вовкодавець А. В. - Вплив рівня емоційної стійкості особистості студентів на результативність їх навчальної діяльності (2013)
Вознюк А. В. - Психологічні чинники емоційного вигорання вчителів початкових класів (2013)
Вознюк Ю. С. - Психологічні механізми самоствердження юнаків (2013)
Волошин М. М. - Аналіз взаємозв’язку тривожності та навчальної успішності студентів, Назарець Л. М. (2013)
Герман І. П. - Соціальний статус як чинник виникнення міжособистісних конфліктів у юнацькому віці (2013)
Дзюбак О. В. - Психологічний аналіз професійної самореалізації студентів, Назарець Л. М. (2013)
Клубок Ю. О. - Самостійність як соціально-психологічний феномен (2013)
Корнійчук В. В. - Розвиток міжособистісних відносин у молодшому шкільному віці (2013)
Кузьмік Т. О. - Психологічні особливості ставлення жінок до своєї зовнішності (2013)
Курдибаха О. - Особливості формування гендерної ідентичності підлітків у спілкуванні з однолітками (2013)
Луцик Г. О. - Особливості підготовки майбутніх психологів до роботи з неповнолітніми правопорушниками (2013)
Мазурець В. Ю. - Вплив стресу на розвиток психосоматичних захворювань у підлітків (2013)
Марчук В. С. - Психологічні особливості життєвих домагань майбутніх психологів (2013)
Мороз Т. Т. - Причини виникнення і перспективи попередження підліткової важковиховуваності (2013)
Навозняк Л. Л. - Формування професійної компетентності майбутніх вчителів початкових класів засобами фольклору (2013)
Нестерук Л. В. - Взаємозв’язок статусних характеристик підлітків та їх схильності до узалежнень (2013)
Окач В. М. - Психологічний аналіз причин формування девіантної поведінки підлітків (2013)
Петренко С. В. - Автоматична інформаційна система управління навчальним процесом і розвиток професійної компетентності магістрантів, Шахрайчук М. Й. (2013)
Родзяк М. М. - Психологічний аналіз емоційних переживань вагітних жінок (2013)
Солтис Г. М. - Психологічні особливості мотивації студентів до навчальної діяльності (2013)
Талайчук Т. М. - Психологічні особливості впливу реклами на свідомість людини (2013)
Усик В. С. - Вплив партнерських пологів на особливості психологічного клімату сім’ї (2013)
Целюк Л. Т. - Когнітивно-стильові особливості розуміння тексту студентами – філологами (2013)
Яблонська М. М. - Сучасна реклама та її вплив на розвиток учнів початкової школи (2013)
Божко С. Г. - Управління знаннями, робочими процесами та електронним документообігом у системі Держатомрегулювання. Підготовка платформи, розгортання та впровадження Порталу знань, Шевченко І. А., Печериця О. В., Сингаївський А. М. (2016)
Дубинский Е. П. - Опыт и перспективы участия Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности в программах научных исследований Евратома, Гуменюк Д. В., Есипенко Ю. В., Шанчук А. И. (2016)
Недбай С. В. - Результати аналізу порушень, які сталися протягом 2015 — першого півріччя 2016 років на АЕС України, Воронцов Д. В., Горпинченко О. М., Печериця О. В. (2016)
Воробьев Ю. Ю. - Применение модели деформации оболочек твэлов расчетного кода RELAP5/MOD3.2 для топлива реакторов ВВЭР-1000 при анализе проектных аварий, Жабин О. И., Франкова М. В. (2016)
Мирзов И. В. - Методика параметрического описания входных данных для расчета радиационного распухания ВКУ ВВЭР-1000, Кандала С. М. (2016)
Крицький В. Б. - Огляд загальних аспектів використання різних типів тепловидільних збірок у змішаних паливних завантаженнях ВВЕР-1000, Муха В В., Носовський А. В., Підгаєцький Т. В., Погонець О. С. (2016)
Ковбасенко Ю. П. - Сравнительный анализ изотопного состава отработавшего топлива компаний "Вестингауз" и "ТВЭЛ" (2016)
Луговой П. З. - Анализ динамического поведения и напряженно-деформированного состояния защитной оболочки реакторного отделения АЭС при нестационарных воздействиях, Крицкий В. Б., Крицкая Н. И. (2016)
Шараевский Г. И. - Методология определения режима начала кипения в тепловыделяющих сборках твэлов путем анализа акустического шума (2016)
Стельмах Д. А. - Визначення статусу нового безпечного конфайнмента по відношенню до об’єкта "Укриття" , Кучинський В. К., Платоненко А. М., Шумилова Л. Є. (2016)
Ярмош І. В. - Концептуальна модель визначення максимальної активності радіоактивних відходів у приповерхневих сховищах для захоронення, Ольховик Ю. О. (2016)
Елисеев В. В. - Опыт реализации управляющих систем безопасности и нормальной эксплуатации энергоблоков АЭС, Пивоваров Г. Ю., Герасименко К. Е. (2016)
Ухина А. В. - Повышение эффективности программно-технических комплексов в АСУ ТП АЭС, Биленко А. А., Ситников В. С. (2016)
Божко С. Г. - Управління знаннями, робочими процесами та електронним документообігом у системі Держатомрегулювання. Основні елементи передпроектної підготовки створення Порталу знань, Шевченко І. А., Печериця О. В. Печериця О. В., Сингаївський А. М. Сингаївський А. М. (2016)
Воробйов Ю. Ю. - Теплогідравлічний аналіз безпеки змішаних паливних завантажень для АЕС України з реакторами ВВЕР-1000, Носовський А. В., Погонець О. С. Погонець О. С., Шевченко І. А. Шевченко І. А. (2016)
Овдієнко Ю. М. - Досвід і перспективи застосування підходів найкращої оцінки для аналізу реактивнісних аварій, Єременко М. Л., Білодід Є. І., Крхоункова Е. (2016)
Йоссеф М. І. - Розрахунок періоду охолодження відпрацьованого ядерного палива еволюційного (європейського) енергетичного реактора для забезпечення безпеки в умовах подальшого сухого зберігання ВЯП, Султан Г. Ф., Морсі Хассан Ф. (2016)
Белодед Е. И. - Некоторые характеристики топлива с обогащением выше 5 % гипотетической кассеты ТВСА реактора ВВЭР-1000, Ковбасенко Ю. П. (2016)
Носовський А. В. - Особливості управління аварією з течею теплоносія з першого контуру в другий з використанням регулюючого клапана на напорі САОЗ ВТ, Гур’єв А. В., Серафин Р. І., Іванюк О. В. (2016)
Шараевский И. Г. - Актуальные проблемы теплофизики проектных и тяжелых аварий ядерных энергоблоков, Фиалко Н. М. Фиалко Н. М., Носовский А. В. Носовский А. В., Зимин Л. Б. Зимин Л. Б., Шараевский Г. И. Шараевский Г. И. (2016)
Дыбач А. М. - Учет неопределенностей вероятностных оценок при риск-информированном принятии решений (2016)
Кондратьєв С. М. - Поводження з радіоактивними відходами на атомних електростанціях України. Стан та проблеми, Борозенець Г. П., Ярмош І. В. Ярмош І. В., Кутузова Т. Я. Кутузова Т. Я., Чепурний Ю. В. Чепурний Ю. В. (2016)
Стельмах Д. А. - "Бурое пятно" как конечное состояние площадки Чернобыльской АЭС, Кучинский В. К., Платоненко А. М. Платоненко А. М. (2016)
Полякова І. О. - Технічні засоби для безпечного поводження з радіоактивними відходами, що містять тритій (2016)
Борц Б. В. - Надкритична екстракція діоксидом карбону урану з рудних концентратів та низькозбагачених руд хвостосховищ, Іванова С. Ф., Колябіна І. Л. Колябіна І. Л., Лисиченко Г. В. Лисиченко Г. В., Ткаченко В. І. Ткаченко В. І. (2016)
Ястребенецкий М. А. - Уроки тяжелых аварий применительно к информационным и управляющим системам АЭС Украины , Дыбач А. М., Клевцов А. Л. Клевцов А. Л., Розен Ю. В. Розен Ю. В., Трубчанинов С. А. Трубчанинов С. А. (2016)
Бобок І. І. Бобок І. І. - Перевірка цілісності записів камер відеоспостереження в режимі реального часу на об’єктах атомної енергетики, Кобозєва А. А. Кобозєва А. А., Максимов М. В. Максимов М. В., Максимова О. Б. Максимова О. Б. (2016)
Джужа О. М. - Головні тенденції еволюції віктимології як розділу кримінології та науки про жертву злочину, Чернявський С. С. (2016)
Кваша О. О. - Урахування пом’якшуючих обставин під час призначення покарання, Бабанли Р. Ш. (2016)
Запотоцький А. П. - Криміналістична класифікація злочинів у сфері будівництва (2016)
Цюприк І. В. - Спосіб фінансування тероризму як обставина, що підлягає доказуванню в кримінальному провадженні (2016)
Хоменко В. П. - Злочини у фіскальній сфері: проблеми притягнення до кримінальної відповідальності (2016)
Sevruk V. - Ethnic crime in Ukraine (2016)
Василевич Я. В. - Характеристика осіб, які вчиняють злочини в бюджетній сфері (2016)
Мотлях О. І. - Проблемні питання, пов’язані з використанням поліграфа в Україні, Богдан І. В. (2016)
Kaminska N. - Legal principles protecting the rights of refugees: current state and perspective development, Miroshnichenko I. (2016)
Гаєвський І. М. - Таємниця фінансового моніторингу: сутність, принципи захисту, особливості розкриття (2016)
Вязмікін С. А. - Завдання та повноваження департаменту захисту економіки національної поліції України (2016)
Pavlenko S. - The deputy’s immunity as the factor of political corruption: national legislation and european practices (2016)
Симоненко Н. О. - Діяльність слідчого щодо встановлення місцезнаходження підозрюваного в кримінальних провадженнях відносно нерозкритих зґвалтувань (2016)
Щербатюк В. М. - Організаційно-оперативні заходи державного центру УНР з підготовки всеукраїнського повстання 1921 року: сучасна вітчизняна історіографія (2016)
Губар С. В. - Організаційно-правові засади діяльності надзвичайних сесій та спеціальних колегій судів УСРР (2016)
Волошина Я. Л. - Особливості професійної культури юрисконсульта (2016)
Пасальський М. М. - Особливості реалізації правосуб’єктності української держави у ХХ ст. (2016)
Shevchenko O. - The ideas of solidarity in the concept of building a civil society in Ukraine (2016)
Удалова Л. Д. - Проблемні питання початку досудового розслідування (2016)
Дубина В. І. - Запобігання торгівлі людьми оперативними підрозділами національної поліції України (2016)
Фінагеєв В. О. - Взаємодія оперативних підрозділів зі службами банківської безпеки у протидії шахрайству в сфері кредитування (2016)
Ємець О. М. - Здійснення кримінальною поліцією профілактики звідництва (2016)
Рівчаченко О. А. - Особливості допиту підозрюваного в незаконних діях з обладнанням для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин (2016)
Татаров О. Ю. - Зарубіжний досвід спеціального кримінального провадження, Нагорнюк-Данилюк О. О. (2016)
Кононенко В. П. - Опыт международных судебных процессов по привлечению к уголовной ответственности за незаконное присоединение территорий (2016)
Дрэгулян А. М. - Опыт противодействия коррупции в европейских странах (Финляндия, Литва, Словения, Нидерланды и Словакия), Нестор С. Л. (2016)
Лисенко О. В. - Сучасний стан та проблеми організації міждержавного розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування та суду (2016)
Панов М. І. - Важливий крок до розв’язання проблем правозастосовної практики (2016)
Bezzubov D. O. - Management system for aviation security support, Khomyachenko S. I. (2016)
Махмурова-Дишлюк О. П. - Безпека судноплавства як важлива умова охорони людського життя (2016)
Синенко С. В. - Специфіка трудової функції працівників авіаційного транспорту (2016)
Головко С. Г. - Законодавче забезпечення підтримки та розвитку інноваційної діяльності вищих навчальних закладів (2016)
Калюжний Р. А. - Юриспруденція: від витоків до сучасності, Шапенко Л. О. (2016)
Кохан Б. А. - Теоретико-правові аспекти реформування системи надання адміністративних послуг в м. Києві (2016)
Pilgun N. V. - Problems of the implementation of the rights of refugees and resettles on the territory of Ukraine, Spirin V. G. (2016)
Сасанчин В. І. - Правоохоронні структури Другої Речі Посполитої на території Західної України: створення та діяльність (2016)
Бабін І. І. - Податок як системоутворююча категорія предмету податкового права, Вакарюк Л. В. (2016)
Жидченко К. П. - Сутність механізму адміністративно-правового регулювання реалізації військовослужбовцями права на виплату одноразової грошової допомоги (2016)
Кононець В. П. - Національна поліція, як основний суб’єкт забезпечення охорони прав і свобод людини, Циб І. С. (2016)
Malyarchuk N. V. - Disposal of the life as a component of the right to life (2016)
Мінка Т. П. - Право на судовий захист та проблеми його забезпечення у випадках втрати матеріалів адміністративної справи (2016)
Толкачова І. А. - Особливості міграційних процесів в Україні (2016)
Гаращенко Л. П. - Правове регулювання заборони мобінгу в законодавстві зарубіжних країн (2016)
Оніщенко О. В. - Проблеми компенсації моральної шкоди при порушенні трудових прав, Гораш І. С. (2016)
Оніщенко О. В. - Приватизація житлових кімнат у гуртожитках: проблеми сьогодення, Козацька Ю. О. (2016)
Слома В. М. - Суб’єкти цивільно-правового зобов’язання (2016)
Шуст Н. Б. - Особливості правового статусу суб`єктів авторського права на аудіовізуальний твір, Дробович Т. М., Мельник П. М. (2016)
Бєлкін Л. М. - Використання господарських преюдицій при вирішенні податкових спорів (2016)
Горбатюк Я. В. - Правова характеристика процедур публічних закупівель за Законом України "Про публічні закупівлі" (2016)
Козирєва В. П. - Проблеми заліку однорідних вимог при банкрутстві банку, Гаврилішин А. П. (2016)
Малишко В. М. - Чи потрібні біржові інститути в Україні? (2016)
Батиргареєва В. С. - Криміногенна ситуація в Україні та її вплив на розвиток вітчизняної кримінологічної науки (2016)
Лихова С. Я. - Характеристика предмета кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності (2016)
Mozgawa M. - The offence of stalking in polish criminal law (art 190a § 1 of the Criminal Code), Nazar K. (2016)
Ніколаєнко Т. Б. - Зміна умов тримання засуджених військовослужбовців при відбуванні покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні: проблеми нормативного регулювання та шляхи їх вирішення (2016)
Сухацький Р. П. - Умови і проблеми відмежування розбою від кримінальних правопорушень із суміжним складом злочину та особливості його кваліфікації (2016)
Yuldashev S. O. - Some methodical recommendations about conducting the classes on a subject "Urgent problems of the administrative (economic, civil) law", Khomyachenko S. I., Hristov P. (2016)
Бородін І. Л. - Правова культура особи в правовій державі (2016)
Костицький М. В. - Наукознавчий підхід до структури юридичної психології як науки (2016)
Романенко О. В. - Роль кризової інтервенції в системі психологічної допомоги учасникам бойових дій (2016)
Духневич В. М. - Особливості політико-правової активності молоді в умовах трансформації українського суспільства (2016)
Сердюк І. В. - Взаємозв’язок права і моралі як регуляторів суспільних відносин (2016)
Іванова О. В. - Професійно-психологічна підготовка військовослужбовців національної гвардії України, Чижевський С. О. (2016)
Шелег Л. С. - Методичні засади дослідження емоційного інтелекту працівників правоохоронних органів (2016)
Литвин В. В. - Професійне спілкування патрульних поліцейських із різними категоріями громадян (2016)
Стріха С. В. - Технології розвитку індивідуально-психологічних рис психолога пенітенціарних установ (2016)
Рибик Л. А. - Психологічна допомога під час переживання горя вдовами працівників правоохоронних органів (2016)
Цільмак О. М. - Психологічні особливості відповідальності як провідної професійно важливої характеристики поліцейського (2016)
Александров Д. О. - Загальна психологічна характеристика професійної діяльності працівника національної поліції (2016)
Матвєєва О. А. - Особливості формування гендерної ідентичності особистості у слідчих (2016)
Медведєв В. С. - Кримінально-психологічна характеристика умисного серійного вбивці, Левенець О. А. (2016)
Корецький С. М. - Моделювання процесу формування мотивації злочинної поведінки особи (2016)
Матвєєва Ю. О. - Роль освіти дорослих у процесі ресоціалізації засуджених, Конопацька О. М. (2016)
Троцюк C. О. - Психологічний аспект процесу адаптації осіб в умовах ізоляції (2016)
Титул, содержание (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського