Шалева О. І. - Особливості розвитку роздрібної торгівлі продовольчими товарами у західному регіоні України (2011)
Олексин І. І. - Моделювання попиту населення на побутові послуги на основі економіко-математичних методів (2011)
Тучковська І. І. - Економетричний аналіз конкурентоспроможності торговельного підприємства на етапі становлення внутрішнього ринку (2011)
Ананьєв О. М. - Інформаційна складова процесу прийняття управлінських рішень в торговельному підприємстві: теоретико-методичні аспекти, Белей О. І. (2011)
Антонюк Я. М. - Особливості інноваційного процесу в торгівлі в сучасних умовах (2011)
Лозинська С. І. - Сутність і роль ввп для економічного зростання (2011)
Кучер Л. Р. - Перспективні шляхи побудови мотиваційного механізму управління персоналом торговельних підприємств (2011)
Артищук І. В. - Алгоритм виявлення ризикових ситуацій в АІС управління торговельним підприємством (2011)
Шиндировський І. М. - Сучасні методи активізації продажу в роздрібній торгівлі (2011)
Мандрик О. Я. - Характеристика структурних складників інтелектуально-кадрового забезпечення економічної безпеки торговельного підприємства (2011)
Мізюк Б. М. - Передумови формування клієнтської складової економічного потенціалу торговельного підприємства, Ільчук О. О. (2011)
Костогриз В. Г. - Дистанційне обслуговування як перспективна складова системи дистрибуції банківських продуктів, Овчарук О. М. (2011)
Гальків Л. І. - Моделювання реалізованого попиту населення України, Демчишин М. Я. (2011)
Гонський М. Д. - Інтеграція маркетингу в комерційні процеси організації (2011)
Скрипко Т. О. - Інвестиційна безпека в системі економічної безпеки підприємництва (2011)
Фединець Н. І. - Синергія бізнес-процесів у торговельному підприємстві (2011)
Мізюк Б. М. - Процес формування та розподілу прибутку на підприємстві (на прикладі ЛДОНКК), Пенцак Г. С. (2011)
Свидрук І. І. - Електронні засоби оптимізації діяльності менеджера вітчизняного підприємства (2011)
Мельник Т. М. - Стан та перспективи розвитку проектного менеджменту в Україні (2011)
Кобилюх Т. І. - Основні завдання, мета та принципи управлінського обліку товарних операцій (2011)
Білик В. М. - Перспективи впровадження антиінфляційної політики у країнах з перехідною економікою: на прикладі Словенії, Думич Н. Б. (2011)
Удуд І. Р. - Напрями удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення управління комерційним ризиком торговельного підприємства (2011)
Куцик П. О. - Структура ринку цінних паперів у сучасних економіках, Гончарук І. В. (2011)
Куцик П. О. - Формування нової світової фінансової системи: сучасне бачення, Коновал С. Е. (2011)
Лобода Н. О. - Організаційні форми управління лізинговим процесом (2011)
Марценюк Р. А. - Економічна суть діяльності заготівельних підприємств (2011)
Тягунова З. О. - Діагностика конкурентоспроможності маркетингового потенціалу торговельних підприємств споживчої кооперації України (2011)
Відомості про авторів (2011)
Усенко О. Ю. - Трансанальна мініінвазивна хірургія (TAMIS): перший досвід застосування, Тивончук О. С., Баюра М. І. (2016)
Олійник Ю. Ю. - Безпосередні та віддалені результати виконання комбінованої гастректомії з приводу місцево-поширеного раку шлунка (2016)
Трофімов М. В. - Хірургічне лікування виразки дванадцятипалої кишки, ускладненої кровотечею, Кришень В. П. (2016)
Долимов К. С. - Лечебная тактика при перфорации гастродуоденальной язвы, Абдумажидов А. Ш., Тухтамурод З. З., Ашурметов А. М., Ахмедов М. Дж., Жафаров Х. М. (2016)
Борисенко В. Б. - Комплексная диагностика острой непроходимости кишечника, Бардюк А. Я., Ковалев А. Н. (2016)
Кресюн В. Й. - Спайкова непрохідність кишечнику у дітей при дисплазії сполучної тканини, Мельниченко М. Г., Антоненко П. Б., Антоненко К. О., Квашніна А. А. (2016)
Дронов А. И. - Выполнение тотальной панкреатэктомии по поводу злокачественных новообразований поджелудочной железы, Земсков С. В., Крючина Е. А. (2016)
Хомяк І. В. - Роль біологічних маркерів у діагностиці гнійно–септичних ускладнень гострого некротичного панкреатиту, Ротар В. І., Ротар О. В., Назарчук М. Ф., Петровський Г. Г., Чермак І. І. (2016)
Криворучко І. А. - Математичні моделі диференційної діагностики і прогнозу при хронічному панкреатиті і раку з переважним ураженням головки підшлункової залози, Тесленко М. М., Андреєщев С. А., Тесленко C. М., Арсен’єв А. В. (2016)
Іванюк А. В. - Протезування клапана аорти з використанням мінімально інвазивного доступу, Глагола М. Д., Лоскутов О. А., Дарвіш Г. І., Тодуров Б. М. (2016)
Усенко О. Ю. - Трансплантація аутологічних клітин в комплексі лікування ускладненої артеріальної форми синдрому грудного виходу, Барна І. Е., Дрюк М. Ф., Кірімов В. І., Дмитренко І. П. (2016)
Трутяк Р. І. - Антикоагулянтна терапія у пацієнтів за ідіопатичного тромбозу глибоких вен (2016)
Левчак Ю. А. - Можливості динамічної соноеластографії у діагностиці ембологенних форм венозного тромбозу, Левицький А. В. (2016)
Дубровін О. Г. - Вибір вaріантів мезокавального шунтування залежно від особливостей будови спленомезентеріального конфлюенсу у дітей при портальній гіпертензії, Годік О. С., Соручан В. П. (2016)
Артищук В. М. - Обгрунтування вибору методу лікування хворих з приводу каменів нижніх ниркових чашок, Воробець Д. З., Шеремета Р. З., Шеремета Д. Р. (2016)
Джуран Б. В. - Особливості застосування лазерної енергії в лікуванні стриктури сечівника, Когут В. В., Гайсенюк Ф. З., Сагалєвич А. І. (2016)
Манжалій Е. Г. - Оцінка рівня цитокінів при експериментальній печінковій енцефалопатії у щурів, Вірченко О. В., Фалалєєва Т. М., Берегова Т. В., Савчук О. М., Кондратюк В. Є. (2016)
Цимбалюк В. І. - Модель відкритої проникної травми спинного мозку з тривалою персистенцією біосумісного стороннього тіла у каналі хребта. Синдром посттравматичної спастичності, Медведєв В. В., Гридіна Н. Я., Сенчик Ю. Ю., Татарчук М. М., Драгунцова Н. Г., Дичко С. М., Петрів Т. І. (2016)
Ковалев Г. А. - Влияние препаратов фетоплацентарного происхождения на заживление ран, Ищенко И. О., Наумова О. В., Сандомирский Б. П. (2016)
Чиж Н. А. - Эндоскопическая хирургия: история развития и перспективы обучения, Бызов Д. В., Гребенюк А. И., Антоненко Е. А., Мотко А. В., Долгопятенко А. Д., Аврунин О. Г., Сандомирский Б. П. (2016)
Файзиев З. Ш. - Редкое наблюдение удаления инородного тела бронха, Калмыков Е. Л., Файзиев Х. З., Исхаки Ф. Ю., Садриев О. Н. (2016)
Коляденко О. В. - Ідеї Бориса Грінченка про мету і завдання національної школи (2016)
Мартич Р. В. - Уявлення про живе як складова східнохристиянських учень: світоглядно-освітологічний аспект (2016)
Василенко М. М. - Cтановлення системи вищої фізкультурної освіти майбутніх фітнес-тренерів в Україні (2016)
Сліпчук В. Л. - Соціально-економічні умови професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі в Україні (50-60 роки ХХ століття) (2016)
Купрій Т. Г. - Соціальна афіліація студентської молоді як чинник організаційного розвитку вищої школи (2016)
Музика О. О. - Референтні стосунки як ресурс духовного розвитку студентів (2016)
Зінченко В. В. - Інтернаціоналізація системи освіти і реформи менеджменту вищої освіти: німецька модель (2016)
Грищук Ю. В. - Становлення та розвиток освіти в Польщі початку ХІ – кінця ХVІ століття (2016)
Бацуровська І. В. - Педагогічна класифікація масових відкритих дистанційних курсів (2016)
Гулівата І. О. - Формування математичних понять засобами інформаційних технологій, Гусак Л. П. (2016)
Глушак О. М. - Дослідження сформованості інформаційної культури майбутніх бакалаврів з філології (2016)
Саврасова-В’юн Т. О. - Освітологічні характеристики чинників формування психологічної компоненти у професійній підготовці майбутніх фахівців (2016)
Загородня А. А. - Аналіз навчальних програм та моделей підготовки фахівців економічної галузі в Україні (2016)
Бісмак О. В. - Клінічна діяльності фахівців з фізичної реабілітації в Україні: проблеми та перспективи (2016)
Апопій В. В. - Характер сучасного розвитку внутрішньої торгівлі України, Ситник Н. С (2011)
Садєков А. А. - Процес формування економічної поведінки підприємств, Заіка Ю. А. (2011)
Заяць Н. О. - Система факторів, що обумовлюють економічне зростання діяльності торговельних підприємств (2011)
Мельник І. М. - Зміст, структура та функції сфери товарного обігу (2011)
Ящук В. І. - Основні тенденції розвитку роздрібних корпоративних мереж у західному регіоні України (2011)
Дражниця С. А. - Економетричне моделювання процесу прогнозування рівня економіко-організаційного забезпечення діяльності суб’єктів торговельного бізнесу (2011)
Гелей Л. О. - Критерії та підходи до оцінки зрілості бізнес-процесів торговельних підприємств (2011)
Білик В. М. - Реалізація моделі розрахунку структури асортименту взуттєвих товарів засобами арм менеджера, Костирко В. С. (2011)
Гонський М. Д. - Тенденції розвитку комерційної діяльності вітчизняних роздрібних торговельних мереж (2011)
Фединець Н. І. - Сучасний інструментарій в діяльності менеджера торговельного підприємства (2011)
Антонів О. М. - Ефективність виставково-ярмаркової діяльності в процесі маркетингової комунікації (2011)
Озеран В. О. - Обгрунтування цін та документальне оформлення операцій у процесі торгово-закупівельної діяльності, Озеран Н. М. (2011)
Процишин О. Р. - Засади розвитку конкурентних відносин на ринку послуг вищої освіти (2011)
Гапій І. Б. - Структурний аналіз неорганізованого сектору торгівлі (2011)
Хміль Ф. І. - Взаємодія підприємництва і місцевої влади у сфері соціальної відповідальності (2011)
Біла О. Г. - Роль фінансового плану як інструмента управління фінансами підприємства, Мединська Т. В. (2011)
Васильців Т. Г. - Інтелектуальна власність як складова в системі забезпечення економічної безпеки торговельного підприємства, Мандрик О. Я. (2011)
Скрипко Т. О. - Міжнародний досвід управління інвестиційною та інноваційною безпекою малого підприємництва (2011)
Ковтун О. І. - Кластери як засіб забезпечення конкурентоспроможності та самодостатності регіональних господарських систем: сутність та проблеми запровадження в Україні (2011)
Свидрук І. І. - Актуальність застосування сучасних методів психології управління у вітчизняних підприємствах (2011)
Килин О. В. - Туристичні ресурси близькосхідного туристичного регіону, Свелеба Н. А. (2011)
Трофімчук О. Р. - Конкурентоспроможність підприємств та підходи до її оцінювання (2011)
Тімарцев О. Ю. - Галузеві та регіональні аспекти фіскальної ефективності податку на прибуток підприємств (2011)
Артищук І. В. - Підходи до побудови карти ризиків на основі врахування впливу базових факторів на діяльність торговельного підприємства (2011)
Пеленський Р. О. - Самоконтроль на підприємстві, як метод мінімізації кредитних ризиків (2011)
Полотай О. І. - Використання діаграми класів uml для запровадження освітніх іт-проектів у ВНЗ (2011)
Сороківська Н. М. - Операційні ризики страхових корпорацій та їх структуризація (2011)
Міценко Н. Г. - Концептуальні засади розробки програми розвитку ресторанного господарства споживчої кооперації, Муравинець О. М. (2011)
Василиха Н. В. - Особливості та сучасні аспекти функціонування ринку туристичних послуг, Мельник І. М. (2011)
Бойчук І. В. - Напрями стратегічно орієнтованого управління підприємствами на засадах маркетингу (2011)
Відомості про авторів (2011)
Титул, зміст (2010)
Сищук О. - Виборчий кодекс: що нового? (2010)
Бережна І. - Оновлення політичної еліти в Україні: несподіванка обіцяної атаки (2010)
Сищук О. - Що буде записано в "Білій книзі" парламентаризму? (2010)
Бушанський В. - Конституції Пилипа Орлика - 300 років (2010)
Грицак В. - Конституційно-правові поняття "державний устрій" та "територіальний устрій" і застосування їх у юридичній науці (2010)
Кукуруз О. - Політолог і юрист як суб’єкти реформування політико-правової системи України (2010)
Філоненко С. - Освіта. Вибір є! (2010)
Лісовенко М. - Першокласний заклад з міжнародним досвідом (2010)
Добреля М. - Віктор Бесчастний: "Кожне покоління примножує славу нашої альма-матер", Тетерятник Г. (2010)
Бабенко В. - Турнір пам'яті Юрія Кравченка (2010)
Тищук Є. - Європейський вектор розвитку Одещини (2010)
Тищук Є. - У "зоні" конверсії, або як армії позбутися баласту? (2010)
Гаєвський В. - Юрій Вілкул: "Чим швидше ми освоїмо європейські стандарти самоврядування, тим краще буде для держави, для людей" (2010)
Мацієвський С. - Володимир Удовиченко: "Моя політична діяльність має суто прагматичний характер – облаштувати життя громади" (2010)
Тищук Є. - Вогонь і мідні труби майора Сухнатова (2010)
Філоненко С. - Шанс на гідне життя (2010)
Триразова чемпіонка Параолампіади Олександра Кононова: "Хочу знайти й побачити тата. Кажуть, я на нього схожа" (2010)
Тищук Є. - Президент Асоціації "Ветеранський рух Одеського регіону" Володимир ЗАЙКОВ: "Об’єдналися, щоб захищати честь і славу наших ветеранів" (2010)
Поташній Ю. - ВСВЕ. Економісти радять новому уряду (2010)
Миколаъв Ю. - Кадри, що мусили б вирішувати все (2010)
Цирфа Ю. - G8 на ринку озброэнь (2010)
Марчук Л. - "Архіви - це приспана пам'ять народу, торкнися - заб'є джерелом" (2010)
Юдін І. - Новобудови - це житло чи міраж? (2010)
Поташній Ю. - Війни за межу тривають (2010)
Сищук О. - ЖКГ в очікуванні мільярдних інвестицій (2010)
Нікітіна Н. - Андрій Сміян: "Мій критик – моя теща" (2010)
Марчук Л. - Як захистити бренд "Львівський державний ювелірний завод"? (2010)
Пузикова Л. - Оксана Колесова: "Малий бізнес врятує Україну", Поташній Ю. (2010)
Кирей В. - Скооперувалися і процвітають (2010)
Красовська О. - Мішель Платіні: "Якщо не буде Києва, не буде й України" (2010)
Пузикова Л. - Дім, через який розбилися серця (2010)
Клейменова О. - Кіно про кіно (2010)
Тищук Є. - Роман Карцев: "Душею я завжди з Одесою-мамою" (2010)
Клейменова О. - Пост-дифірамби для вітальної листівки (2010)
Красовська О. - Зібралися якось разом Лифар, Шевченко, Пікассо (2010)
Савчук Ю. - Дорожче за золото (2010)
Портянко В. - На фронті воювало Шевченківське слово (2010)
Бараневич Л. - Коли пролітають янголи (2010)
Писаренко С. - Гаяне Атаян: "Шкода, що мама не дожила до щасливого часу, коли побачила світ ця розкішна книга "Тетяна Яблонська" (2010)
Бабич Н. Д. - Символьні лексеми — назви дерев у складі фразеологізмів української мови (2009)
Вацеба Р. В. - Novum у традиційному погляді на частини мови як на лінгвістичну спадщину (2009)
Вигнанська(Байцар) І. М. - Слова-символи як домінанта утворення фразеологічних біблійних одиниць (2009)
Гладка В. А. - Проблема відокремлення неологізмів від оказіональних утворень (2009)
Котенко В. Л. - Особливості вживання зооморфних метафор в іспанській мові, Попова Н. М. (2009)
Новоставська О. І. - Граматичні особливості філософських термінів у науковому дискурсі Івана Франка (2009)
Рубан В. О. - З історії лексичних запозичень у французькій мові (2009)
Стефурак О. В. - Кодування траєкторії кінцевого пункту руху у французькій і румунській мовах (2009)
Ткач Л. О. - Семантичні й стилістичні особливості лексеми ватра / vatra в українській та румунській мовах, Головач Н. М. (2009)
Андрієвська В. В. - Причини порушення правил кооперації у франкомовному драматургічному дискурсі абсурдизму (2009)
Гуз О. П. - Прояви вербальної агресії в політичному дискурсі (2009)
Даскалюк О. Л. - Верифікація волевиявлення у творах письменників української діаспори (2009)
Охріменко В. І. - Формування текстово-дискурсивної категорії ретроспекції логічним модальним оператором "in realtà" (на матеріалі італійської мови) (2009)
Савчук Р. І. - Особливості побудови концептуального мега простору художньої прози Ф. Саган (2009)
Сніжко Н. В. - Українська мовна картина світу: здобутки і перспективи автоматизованого моделювання, Сніжко М. Д. (2009)
Чорна Н. В. - Лінгвокогнітивний аспект розгортання текстових концептів іспаномовного художнього дискурсу постмодерну (2009)
Антипова А. В. - Типология конструкций повторной номинации в современном французском языке (на материале произведений К.Симона) (2009)
Глущук-Олея Г. І. - Каузативні конструкції в іспанській мові: загальна характеристика (2009)
Князєва Д. А. - Складнопідрядні речення причини в латинській, старофранцузькій та старорумунській мовах (2009)
Кутасевич Г. Я. - Суб’єктність в емфатичних інтонаційно-синтаксичних конструкціях (2009)
Грималовський І. С. - Порівняння в українській духовній поезії XVIII — початку ХІХ століття (2009)
Клименко О. С. - Лінгвокультурна модель нормалізації сучасної французької мови (2009)
Ковтун А. А. - Переструктурування семантики християнських назв обрядодій в українській художній прозі (2009)
Колесник Н. С. - Підстави використання фольклорної назви Дунай в етногенетичних студіях (2009)
Рульова Н. І. - Прізвища Західного Поділля, утворені за допомогою посесивних формантів (2009)
Свердан Т. П. - Прагматико-синтаксичний аспект функціонування етномаркованих фразеологізмів (2009)
Слюсар О. Ф. - Прізвищеві назви Буковини кінця ХVIII — середини ХІХ ст. (на матеріалі метричних книг римо-католицької парафії міста Чернівці 1777 - 1869 рр.) (2009)
Бичкова Т. С. - Специфіка вияву комбінаторних звукових змін у рукописних апокрифічних збірниках XVII – XVIII ст. (2009)
Вакуленко М. О. - Інваріантні акустичні характеристики українських голосних звуків (2009)
Кушнір О. П. - Рівносилабічні члени ритмічної строфи в іспанських прислів’ях і приказках (2009)
Білас А. А. - Відтворення одиниць французького емоційно-оцінного та експресивного дискурсу в українському перекладі (2009)
Сопилюк Н. М. - Французькі ономастичні реалії в українському перекладі (на матеріалі творів М. Пруста) (2009)
Бебих В. В. - Підсистема вправ для формування іншомовної ділової писемної компетенції майбутніх фінансистів (2009)
Руснак Д. А. - Критерії відбору рекламних матеріалів для формування франкомовної граматичної компетенції у студентів (2009)
Radul V. - Correlational interconnection between socio-professional communication and professional self-realisation of would-be teachers (2013)
Bida O. - Janusz Korczak, Anton Makarenko, Olexandr Zaharenko – knights of humane pedagogy, Prokopenko L. (2013)
Комар О. - Виховання гуманістичних професійних якостей майбутнього вчителя початкової школи у процесі інтерактивного навчання (2013)
Kuzminskyi A. - Nurturing a sense of self-sufficiency in a young man in Anton Makarenko’s practice and theory (2013)
Молдабекова М. - Методологическое обоснование синергетического подхода к образовательной системе, Кайдарова А. (2013)
Растригіна А. - Європейський вимір духовності виховання (2013)
Черкасов В. - Представники вітчизняної системи музично-естетичного виховання ХХ століття (2013)
Акуленко І. - Особливості компетентнісно орієнтованої методичної підготовки майбутнього вчителя математики профільної школи (2013)
Олексієнко Н. - Характеристика змістовних напрямів освітньо-виховної роботи в дитячих оздоровчих таборах України (2013)
Бабенко Т. - Управлінська культура керівника закладу освіти як складова його професійної культури (2013)
Брояковський О. - Матеріали до педагогічної діяльності В.Б. Антоновича в архівосховищах м. Києва (2013)
Вознюк Л. - Організаційно-педагогічні засади розвитку професійної компетентності менеджерів шкільної освіти у системі післядипломної педагогічної освіти (2013)
Галета Я. - Інформаційна культура як засіб адаптації особи у сучасному світі (2013)
Ганжа О. - Якісні характеристики в структурі професійної підготовки майбутнього фахівця (2013)
Гойдош Н. - Основні показники та рівні готовності студентів факультету іноземних мов до застосування інноваційних технологій у майбутній професійній діяльності (2013)
Гончаренко Л. - Духовний розвиток майбутнього музиканта-педагога (2013)
Горбенко О. - Особливості виконавської інтерпретації у процесі вивчення музичного твору (2013)
Гордуз Н. - Система перепідготовки педагогів початкової ланки: засвоєння інтерактивних технологій (2013)
Гуцало Е. - Теоретичні засади та методологія психолого-педагогічного супроводу в системі соціально-педагогічної роботи (2013)
Заболотна О. - Альтернативні школи Марії Монтесорі як джерело переосмислення освітньої традиції (2013)
Зорочкіна Т. - Види та типи обдарованості особистості (2013)
Іванова С. - Підходи до формалізації поняття освітньо-професійного середовища вищого навчального закладу (2013)
Клімова А. - Зміст та структура готовності майбутніх менеджерів до управлінської діяльності (2013)
Клочек Л. - Вплив педагога на формування в учнів уявлень про справедливість (2013)
Комар О. - Погляди В. О. Сухомлинського на природу як засіб всебічного розвитку дитини та його внесок у методику навчання природознавства (2013)
Котелянець Ю. - Становлення та розвиток толерантності як соціальної цінності (2013)
Kravtsov V. - Studying of the child and children's collective, as a basis of the social education in Ukraine in the 20-30 years of the 20th century, Kravtsova T. (2013)
Кравченко Ю. - Самоосвітня діяльність учнів у педагогічній спадщині А.Б.Резніка (2013)
Kuchay O. - Modern training of primary school teachers-to-be in poland (2013)
Kuchay T. - Demands to primary school teachers’ training in japan (2013)
Лактіонова Ж. - "Грайливі" форми навчання німецької мови на спеціальності "переклад" (2013)
Лукашів В. - Формування інформаційної культури як методологія виховання фахівця – громадянина (2013)
Матвієнко Ю. - Практичні аспекти виховання соціально активної особистості майбутнього вчителя в системі студентського самоврядування (2013)
Матрос О. - Педагогічна діяльність І. В. Лучицького в навчальних закладах освіти у кінці XIX – на початку XX століття (2013)
Набока Б. - Акмеологічні аспекти компетенізації освіти (2013)
Назаренко М. - Вокально-хорові дисципліни в системі професійної підготовки майбутнього вчителя музики (2013)
Пахомова С. - Організація неперервного формування інформаційно-комунікаційної компетентності студентів технічного коледжу (2013)
Подволоцька О. - Задачі відтворення простору в академічному малюнку та живописі (2013)
Подолянська-Калько Н. - Мовна освіта як педагогічна проблема. до питання дефініцій мовної освіти та лінгвістики (2013)
Polshchykova V. - The development of english foreign phonetic competence skills of the first year students-philologists, Bober I. (2013)
Радул О. - Засоби словесної оберігальної педагогіки східних словян VІ–ХІІІ ст. (2013)
Ріжняк Р. - Розвиток науково-педагогічного забезпечення дистанційного навчання у вищих навчальних закладах України (2013)
Рябовол Л. - Сучасні мета і завдання шкільної правової освіти (2013)
Собко С. - Педагогічні умови активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів-футболістів групи ПСМ (2013)
Стратан-Артишкова Т. - Різновиди мистецтва в духовному розвитку особистості (2013)
Суркова К. - Моделювання в професійній підготовці майбутніх фахівців передпольотного інформаційного обслуговування, Лобова О. (2013)
Тарапака Н. - Психолого-педагогічна готовність дітей старшого дошкільного віку до навчання в школі, Мартін А. (2013)
Турчак А. - Освітня і наукова діяльність В.Доманицького на межі ХІХ – ХХ ст., Токар Н. (2013)
Uisimbaieva N. - Organization of students’ preparation for social pedagogical training (2013)
Устименко-Косоріч О. - Теорія художньо-естетичного виховання баяністів-акордеоністів в сербських школах народно-академічного типу (2013)
Філоненко О. - Організація освіти національних меншин у центральному регіоні України в кінці ХІХ–початку ХХ століття (2013)
Хитра В. - Теоретичні аспекти визначення змісту поняття "відповідальність особистості" (2013)
Чередніченко Н. - Теоретичні основи професійної підготовки вчителів у сфері інформаційно-комунікаційних технологій в Нідерландах (2013)
Чорна О. - Die qualität der hochschulbildung und ihre staatliche kontrolle: historischer aspekt (2013)
Шамрай О. - Удосконалення професійної педагогічної компетентності (2013)
Shandruk S. - Cognitive approach to language learning at elementary scнool level (2013)
Shishko A. - Modern trends and approaches in english language teaching, Dzhagarian Y. (2013)
Анотації (2013)
Бабінчук І. І. - Le subjonctif subira-t-il en français le même sort que le passé simple? (2010)
Вацеба Р. В. - Синтаксис і лексика як основа типології частин мови у працях Л. І. Ілії (2010)
Гладка В. А. - Проблема потенційних слів у сучасному мовознавстві (2010)
Гуйванюк Н. В. - Кореляція структурних схем простого речення української та румунської мов (на матеріалі перекладу художніх текстів), Кучурян Л. І. (2010)
Дащенко О. И. - Производные коннотативы в современном русском языке в сопоставлении с украинским (2010)
Калько М. І. - Кореляційний діалог як тест на видове партнерство (2010)
Лукасевич Х. І. - Еволюція поняття вигуку в перших французьких граматиках ХVІ-ХVІІІ століття (2010)
Мандзак І. А. - Le syntagme métaphorique "Adjectif" + de + "Nom" (2010)
Мікіна О. Г. - Семантична еволюція латинського дієслова nuntio та його префіксальних дериватів (2010)
Сидельникова Л. В. - Значення семіотики в системі сучасних наук (2010)
Торчинський М. М. - Систематизація власних назв за шляхом їх виникнення (2010)
Гавришева Г. П. - История создания "Дневника" братьев Гонкуров, Науменко Н. П. (2010)
Добринчук О. О. - Трансформація міфологічного образу Кассандри в контексті європейської літератури XX ст. (2010)
Івасютин Т. Д. - Quelques reflexions sur le roman de Mykhaїlo Ivassiouk "Au royame des vertoukhaї" (2010)
Литвинюк О. М. - Ґолдінґівська літературна версія традиційного сюжетно-образного матеріалу (2010)
Паладян К. І. - З історії вивчення румунського силабо-тонічного віршування (2010)
Сопилюк Н. М. - Про способи відтворення синтаксичної структури прустівської фрази в українському художньому перекладі (2010)
Томоруг О. М. - Трансформаційна поліфонія євангельського матеріалу у сучасному літературному контексті (2010)
Бицько Н. І. - Мікрополе "стоячі води" у складі мікрогідронімів Тернопільщини (2010)
Вакуленко М. О. - Проблеми кирилично-латинічної транслітерації українських назв (2010)
Перепелиця С. С. - Відображення українського консонантизму в молдавських грамотах XIV - середини XVI ст. (2010)
Редьква Я .П. - Прояви слов'яно-романської взаємодії в регіональній ойконімії (2010)
Баган М. П. - Заперечувальний текст як комунікативна макроодиниця негації (2010)
Кагановська О. М. - "Людська комедія" Марселя Еме: літературно-концептуальна картина світу письменника (2010)
Князян М. О. - Віддзеркалення креативності дітей у творах Р. Госінні, В. Драгунського, В. Нестайка: порівняльна характеристика авторських підходів (2010)
Руснак Д. А. - Ситуативно-функціональний підхід до навчання граматики студентів мовних спеціальностей (2010)
Передмова (2013)
Максименко С. Д. - Теоретико-методологічні проблеми психології особистості (2013)
Вірна Ж. П. - Аксіологічний проект як чинник формування соціальної зрілості жінки (2013)
Гошовський Я. О. - Генетично-психологічна парадигма вивчення особистісної ідентичності педагога, Гошовська Д. Т. (2013)
Коваленко А. Б. - Особливості застосування методів активного навчання у ВНЗ (2013)
Литвиненко С. А. - Використання воркшопів у фаховій підготовці майбутніх психологів (2013)
Павелків Р. В. - Аналіз проблеми ідентичності як психологічного феномену (2013)
Петренко О. Б. - Специфіка формування професійної гендерної компетентності майбутнього вчителя. (2013)
Сергієнко В. П. - Психолого-педагогічні особливості реалізації компетентісного підходу при комп’ютерній підтримці вивчення фахових дисциплін у ВНЗ, Войтович І. П., Войтович О. П. (2013)
Ямницький В. М. - Здатність до саморегуляції як основа професіоналізації спеціаліста (2013)
Артемова О. І. - Розкриття креативного потенціалу студентів вищих навчальних закладів (2013)
Бабак К. В. - Особливості психологічного супроводу професійного розвитку студентів в умовах навчання у педагогічному коледжі (2013)
Безлюдна В. І. - Готовність молоді до побудови конструктивних зв’язків з родиною (2013)
Бойчук В. М. - Розвиток пізнавального інтересу у процесі підготовки майбутнього вчителя (2013)
Бричок С. Б. - Інтерактивні методи формування творчого потенціалу особистості майбутнього педагога у процесі вузівського навчання (2013)
Бучко В. Б. - Значення взаємозв’язку студента з групою в контексті свободи Е. Фромма (2013)
Главінська О. Д. - Емпатія як складова професійної компетентності педагога, Савуляк В. О. (2013)
Головань М. С. - Компетентісний підхід як методологічна основа вищої професійної освіти (2013)
Грицюк І. М. - Соціальні орієнтації як аксіологічне утворення професійного становлення майбутнього соціального працівника (2013)
Дарманська І. М. - Розвиток управлінської компетентності майбутніх керівників навчальних закладів (професійно-функціональний компонент) (2013)
Демянюк О. Б. - Особливості становлення та типологія образу світу у студентів: теоретичний аналіз проблеми (2013)
Джеджера К. В. - Професійно-педагогічне спілкування як проблема професіоналізації молодих викладачів вищих навчальних закладів (2013)
Дружиніна І. А. - Професійна ідентичність майбутніх психологів як умова їх професійного зростання (2013)
Кириченко Н. А. - Свідомий вибір як чинник формування професійної ідентичності у юнацькому віці (2013)
Корчакова Н. В. - Прогностична функція особистісного само сприйняття як основа професійного розвитку студента (2013)
Кулаков Р. С. - Психологічні особливості становлення професійної ідентичності особистості (2013)
Лук’яник Л. В. - Психолого-педагогічні засади підготовки майбутніх учителів до формування лінгвоукраїнознавчої компетенції школярів (2013)
Маргітич К. Є. - Формування національної самосвідомості угромовної студентської молоді в Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці П (2013)
Михальчук Н. О. - Смисл як відображення індивідуального образу світу студентів в діяльності з читання літературних творів (2013)
Михальчук Н. О. - Психологічні умови ефективного засвоєння студентами іноземної мови, Івашкевич Е. З. (2013)
Михальчук Н. О. - Аргументативний дискурс як механізм оволодіння студентами іноземною мовою, Хупавцева Н. О. (2013)
Мудрик А. Б. - Зміст професійної компетентності фахівця та психологічні особливості її формування у процесі вузівського навчання (2013)
Мушкевич М. І. - Психологічний супровід сім’ї з проблемними дітьми (2013)
Ногачевська І. О. - Інтерпретація художнього тексту як спосіб вдосконалення лінгвістичної освіти студента філолога (2013)
Остапйовський О. І. - Взаємообумовленість професійної ідентичності та економічної свідомості студентської молоді (2013)
Пивоварчук Т. О. - Модель комунікативних здібностей студента –філолога (2013)
Рудюк О. В. - Феномен професійної ідентичності у детермінації переживання безробітними професійних криз (2013)
Самолюк А. В. - Психологічне підґрунтя професійного становлення студентів-філологів (2013)
Созонюк О. С. - Детермінанти розвитку психологічної культури майбутніх вчителів початкової школи (2013)
Співак Л. М. - Стан вивчення проблеми національної ідентичності студентської молоді у вітчізняній психолгічній науці, Піонтковська Д. В. (2013)
Сторож О. В. - Типологія творчої соціалізації особистості (2013)
Турчина Л. І. - Психосоціальний аналіз професійного самовизначення обдарованої молоді (2013)
Федоренко Р. П. - Диструктивний вплив алкоголезалежних сімей у становленні особистості сучасного студента (2013)
Філоненко М. М. - Системний аналіз особистісного становлення майбутнього лікаря (2013)
Хлівна О. М. - Психологічна специфіка формування професійно значущих якостей майбутнього медичного працівника у вищому навчальному закладі (2013)
Шевчук Ю. С. - Подружня сумісність сучасних сімейних пар:теоретичний аспект (2013)
Шкарлатюк К. І. - Завдання та методи тренінгу професійного самофутурування студентської молоді (2013)
Яцюк Н. О. - Роль студентського самоврядування у професійному становленні майбутніх психологів (2013)
Ящук І. П. - Формування соціальної компетентності молоді в умовах вищого навчального закладу (2013)
Бельська І. В. - Особливості розуміння гендерної ідентифікації у підлітковому віці (2013)
Богдюк М. О. - Роль Інтернету у навчальній діяльності студентів (2013)
Бурко Л. В. - Психологічні аспекти діяльності фармацевта (2013)
Вовкодавець А. В. - Вплив рівня емоційної стійкості особистості студентів на результативність їх навчальної діяльності (2013)
Вознюк А. В. - Психологічні чинники емоційного вигорання вчителів початкових класів (2013)
Вознюк Ю. С. - Психологічні механізми самоствердження юнаків (2013)
Волошин М. М. - Аналіз взаємозв’язку тривожності та навчальної успішності студентів, Назарець Л. М. (2013)
Герман І. П. - Соціальний статус як чинник виникнення міжособистісних конфліктів у юнацькому віці (2013)
Дзюбак О. В. - Психологічний аналіз професійної самореалізації студентів, Назарець Л. М. (2013)
Клубок Ю. О. - Самостійність як соціально-психологічний феномен (2013)
Корнійчук В. В. - Розвиток міжособистісних відносин у молодшому шкільному віці (2013)
Кузьмік Т. О. - Психологічні особливості ставлення жінок до своєї зовнішності (2013)
Курдибаха О. - Особливості формування гендерної ідентичності підлітків у спілкуванні з однолітками (2013)
Луцик Г. О. - Особливості підготовки майбутніх психологів до роботи з неповнолітніми правопорушниками (2013)
Мазурець В. Ю. - Вплив стресу на розвиток психосоматичних захворювань у підлітків (2013)
Марчук В. С. - Психологічні особливості життєвих домагань майбутніх психологів (2013)
Мороз Т. Т. - Причини виникнення і перспективи попередження підліткової важковиховуваності (2013)
Навозняк Л. Л. - Формування професійної компетентності майбутніх вчителів початкових класів засобами фольклору (2013)
Нестерук Л. В. - Взаємозв’язок статусних характеристик підлітків та їх схильності до узалежнень (2013)
Окач В. М. - Психологічний аналіз причин формування девіантної поведінки підлітків (2013)
Петренко С. В. - Автоматична інформаційна система управління навчальним процесом і розвиток професійної компетентності магістрантів, Шахрайчук М. Й. (2013)
Родзяк М. М. - Психологічний аналіз емоційних переживань вагітних жінок (2013)
Солтис Г. М. - Психологічні особливості мотивації студентів до навчальної діяльності (2013)
Талайчук Т. М. - Психологічні особливості впливу реклами на свідомість людини (2013)
Усик В. С. - Вплив партнерських пологів на особливості психологічного клімату сім’ї (2013)
Целюк Л. Т. - Когнітивно-стильові особливості розуміння тексту студентами – філологами (2013)
Яблонська М. М. - Сучасна реклама та її вплив на розвиток учнів початкової школи (2013)
Божко С. Г. - Управління знаннями, робочими процесами та електронним документообігом у системі Держатомрегулювання. Підготовка платформи, розгортання та впровадження Порталу знань, Шевченко І. А., Печериця О. В., Сингаївський А. М. (2016)
Дубинский Е. П. - Опыт и перспективы участия Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности в программах научных исследований Евратома, Гуменюк Д. В., Есипенко Ю. В., Шанчук А. И. (2016)
Недбай С. В. - Результати аналізу порушень, які сталися протягом 2015 — першого півріччя 2016 років на АЕС України, Воронцов Д. В., Горпинченко О. М., Печериця О. В. (2016)
Воробьев Ю. Ю. - Применение модели деформации оболочек твэлов расчетного кода RELAP5/MOD3.2 для топлива реакторов ВВЭР-1000 при анализе проектных аварий, Жабин О. И., Франкова М. В. (2016)
Мирзов И. В. - Методика параметрического описания входных данных для расчета радиационного распухания ВКУ ВВЭР-1000, Кандала С. М. (2016)
Крицький В. Б. - Огляд загальних аспектів використання різних типів тепловидільних збірок у змішаних паливних завантаженнях ВВЕР-1000, Муха В В., Носовський А. В., Підгаєцький Т. В., Погонець О. С. (2016)
Ковбасенко Ю. П. - Сравнительный анализ изотопного состава отработавшего топлива компаний "Вестингауз" и "ТВЭЛ" (2016)
Луговой П. З. - Анализ динамического поведения и напряженно-деформированного состояния защитной оболочки реакторного отделения АЭС при нестационарных воздействиях, Крицкий В. Б., Крицкая Н. И. (2016)
Шараевский Г. И. - Методология определения режима начала кипения в тепловыделяющих сборках твэлов путем анализа акустического шума (2016)
Стельмах Д. А. - Визначення статусу нового безпечного конфайнмента по відношенню до об’єкта "Укриття" , Кучинський В. К., Платоненко А. М., Шумилова Л. Є. (2016)
Ярмош І. В. - Концептуальна модель визначення максимальної активності радіоактивних відходів у приповерхневих сховищах для захоронення, Ольховик Ю. О. (2016)
Елисеев В. В. - Опыт реализации управляющих систем безопасности и нормальной эксплуатации энергоблоков АЭС, Пивоваров Г. Ю., Герасименко К. Е. (2016)
Ухина А. В. - Повышение эффективности программно-технических комплексов в АСУ ТП АЭС, Биленко А. А., Ситников В. С. (2016)
Божко С. Г. - Управління знаннями, робочими процесами та електронним документообігом у системі Держатомрегулювання. Основні елементи передпроектної підготовки створення Порталу знань, Шевченко І. А., Печериця О. В. Печериця О. В., Сингаївський А. М. Сингаївський А. М. (2016)
Воробйов Ю. Ю. - Теплогідравлічний аналіз безпеки змішаних паливних завантажень для АЕС України з реакторами ВВЕР-1000, Носовський А. В., Погонець О. С. Погонець О. С., Шевченко І. А. Шевченко І. А. (2016)
Овдієнко Ю. М. - Досвід і перспективи застосування підходів найкращої оцінки для аналізу реактивнісних аварій, Єременко М. Л., Білодід Є. І., Крхоункова Е. (2016)
Йоссеф М. І. - Розрахунок періоду охолодження відпрацьованого ядерного палива еволюційного (європейського) енергетичного реактора для забезпечення безпеки в умовах подальшого сухого зберігання ВЯП, Султан Г. Ф., Морсі Хассан Ф. (2016)
Белодед Е. И. - Некоторые характеристики топлива с обогащением выше 5 % гипотетической кассеты ТВСА реактора ВВЭР-1000, Ковбасенко Ю. П. (2016)
Носовський А. В. - Особливості управління аварією з течею теплоносія з першого контуру в другий з використанням регулюючого клапана на напорі САОЗ ВТ, Гур’єв А. В., Серафин Р. І., Іванюк О. В. (2016)
Шараевский И. Г. - Актуальные проблемы теплофизики проектных и тяжелых аварий ядерных энергоблоков, Фиалко Н. М. Фиалко Н. М., Носовский А. В. Носовский А. В., Зимин Л. Б. Зимин Л. Б., Шараевский Г. И. Шараевский Г. И. (2016)
Дыбач А. М. - Учет неопределенностей вероятностных оценок при риск-информированном принятии решений (2016)
Кондратьєв С. М. - Поводження з радіоактивними відходами на атомних електростанціях України. Стан та проблеми, Борозенець Г. П., Ярмош І. В. Ярмош І. В., Кутузова Т. Я. Кутузова Т. Я., Чепурний Ю. В. Чепурний Ю. В. (2016)
Стельмах Д. А. - "Бурое пятно" как конечное состояние площадки Чернобыльской АЭС, Кучинский В. К., Платоненко А. М. Платоненко А. М. (2016)
Полякова І. О. - Технічні засоби для безпечного поводження з радіоактивними відходами, що містять тритій (2016)
Борц Б. В. - Надкритична екстракція діоксидом карбону урану з рудних концентратів та низькозбагачених руд хвостосховищ, Іванова С. Ф., Колябіна І. Л. Колябіна І. Л., Лисиченко Г. В. Лисиченко Г. В., Ткаченко В. І. Ткаченко В. І. (2016)
Ястребенецкий М. А. - Уроки тяжелых аварий применительно к информационным и управляющим системам АЭС Украины , Дыбач А. М., Клевцов А. Л. Клевцов А. Л., Розен Ю. В. Розен Ю. В., Трубчанинов С. А. Трубчанинов С. А. (2016)
Бобок І. І. Бобок І. І. - Перевірка цілісності записів камер відеоспостереження в режимі реального часу на об’єктах атомної енергетики, Кобозєва А. А. Кобозєва А. А., Максимов М. В. Максимов М. В., Максимова О. Б. Максимова О. Б. (2016)
Джужа О. М. - Головні тенденції еволюції віктимології як розділу кримінології та науки про жертву злочину, Чернявський С. С. (2016)
Кваша О. О. - Урахування пом’якшуючих обставин під час призначення покарання, Бабанли Р. Ш. (2016)
Запотоцький А. П. - Криміналістична класифікація злочинів у сфері будівництва (2016)
Цюприк І. В. - Спосіб фінансування тероризму як обставина, що підлягає доказуванню в кримінальному провадженні (2016)
Хоменко В. П. - Злочини у фіскальній сфері: проблеми притягнення до кримінальної відповідальності (2016)
Sevruk V. - Ethnic crime in Ukraine (2016)
Василевич Я. В. - Характеристика осіб, які вчиняють злочини в бюджетній сфері (2016)
Мотлях О. І. - Проблемні питання, пов’язані з використанням поліграфа в Україні, Богдан І. В. (2016)
Kaminska N. - Legal principles protecting the rights of refugees: current state and perspective development, Miroshnichenko I. (2016)
Гаєвський І. М. - Таємниця фінансового моніторингу: сутність, принципи захисту, особливості розкриття (2016)
Вязмікін С. А. - Завдання та повноваження департаменту захисту економіки національної поліції України (2016)
Pavlenko S. - The deputy’s immunity as the factor of political corruption: national legislation and european practices (2016)
Симоненко Н. О. - Діяльність слідчого щодо встановлення місцезнаходження підозрюваного в кримінальних провадженнях відносно нерозкритих зґвалтувань (2016)
Щербатюк В. М. - Організаційно-оперативні заходи державного центру УНР з підготовки всеукраїнського повстання 1921 року: сучасна вітчизняна історіографія (2016)
Губар С. В. - Організаційно-правові засади діяльності надзвичайних сесій та спеціальних колегій судів УСРР (2016)
Волошина Я. Л. - Особливості професійної культури юрисконсульта (2016)
Пасальський М. М. - Особливості реалізації правосуб’єктності української держави у ХХ ст. (2016)
Shevchenko O. - The ideas of solidarity in the concept of building a civil society in Ukraine (2016)
Удалова Л. Д. - Проблемні питання початку досудового розслідування (2016)
Дубина В. І. - Запобігання торгівлі людьми оперативними підрозділами національної поліції України (2016)
Фінагеєв В. О. - Взаємодія оперативних підрозділів зі службами банківської безпеки у протидії шахрайству в сфері кредитування (2016)
Ємець О. М. - Здійснення кримінальною поліцією профілактики звідництва (2016)
Рівчаченко О. А. - Особливості допиту підозрюваного в незаконних діях з обладнанням для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин (2016)
Татаров О. Ю. - Зарубіжний досвід спеціального кримінального провадження, Нагорнюк-Данилюк О. О. (2016)
Кононенко В. П. - Опыт международных судебных процессов по привлечению к уголовной ответственности за незаконное присоединение территорий (2016)
Дрэгулян А. М. - Опыт противодействия коррупции в европейских странах (Финляндия, Литва, Словения, Нидерланды и Словакия), Нестор С. Л. (2016)
Лисенко О. В. - Сучасний стан та проблеми організації міждержавного розшуку осіб, які переховуються від органів досудового розслідування та суду (2016)
Панов М. І. - Важливий крок до розв’язання проблем правозастосовної практики (2016)
Bezzubov D. O. - Management system for aviation security support, Khomyachenko S. I. (2016)
Махмурова-Дишлюк О. П. - Безпека судноплавства як важлива умова охорони людського життя (2016)
Синенко С. В. - Специфіка трудової функції працівників авіаційного транспорту (2016)
Головко С. Г. - Законодавче забезпечення підтримки та розвитку інноваційної діяльності вищих навчальних закладів (2016)
Калюжний Р. А. - Юриспруденція: від витоків до сучасності, Шапенко Л. О. (2016)
Кохан Б. А. - Теоретико-правові аспекти реформування системи надання адміністративних послуг в м. Києві (2016)
Pilgun N. V. - Problems of the implementation of the rights of refugees and resettles on the territory of Ukraine, Spirin V. G. (2016)
Сасанчин В. І. - Правоохоронні структури Другої Речі Посполитої на території Західної України: створення та діяльність (2016)
Бабін І. І. - Податок як системоутворююча категорія предмету податкового права, Вакарюк Л. В. (2016)
Жидченко К. П. - Сутність механізму адміністративно-правового регулювання реалізації військовослужбовцями права на виплату одноразової грошової допомоги (2016)
Кононець В. П. - Національна поліція, як основний суб’єкт забезпечення охорони прав і свобод людини, Циб І. С. (2016)
Malyarchuk N. V. - Disposal of the life as a component of the right to life (2016)
Мінка Т. П. - Право на судовий захист та проблеми його забезпечення у випадках втрати матеріалів адміністративної справи (2016)
Толкачова І. А. - Особливості міграційних процесів в Україні (2016)
Гаращенко Л. П. - Правове регулювання заборони мобінгу в законодавстві зарубіжних країн (2016)
Оніщенко О. В. - Проблеми компенсації моральної шкоди при порушенні трудових прав, Гораш І. С. (2016)
Оніщенко О. В. - Приватизація житлових кімнат у гуртожитках: проблеми сьогодення, Козацька Ю. О. (2016)
Слома В. М. - Суб’єкти цивільно-правового зобов’язання (2016)
Шуст Н. Б. - Особливості правового статусу суб`єктів авторського права на аудіовізуальний твір, Дробович Т. М., Мельник П. М. (2016)
Бєлкін Л. М. - Використання господарських преюдицій при вирішенні податкових спорів (2016)
Горбатюк Я. В. - Правова характеристика процедур публічних закупівель за Законом України "Про публічні закупівлі" (2016)
Козирєва В. П. - Проблеми заліку однорідних вимог при банкрутстві банку, Гаврилішин А. П. (2016)
Малишко В. М. - Чи потрібні біржові інститути в Україні? (2016)
Батиргареєва В. С. - Криміногенна ситуація в Україні та її вплив на розвиток вітчизняної кримінологічної науки (2016)
Лихова С. Я. - Характеристика предмета кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності (2016)
Mozgawa M. - The offence of stalking in polish criminal law (art 190a § 1 of the Criminal Code), Nazar K. (2016)
Ніколаєнко Т. Б. - Зміна умов тримання засуджених військовослужбовців при відбуванні покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні: проблеми нормативного регулювання та шляхи їх вирішення (2016)
Сухацький Р. П. - Умови і проблеми відмежування розбою від кримінальних правопорушень із суміжним складом злочину та особливості його кваліфікації (2016)
Yuldashev S. O. - Some methodical recommendations about conducting the classes on a subject "Urgent problems of the administrative (economic, civil) law", Khomyachenko S. I., Hristov P. (2016)
Бородін І. Л. - Правова культура особи в правовій державі (2016)
Костицький М. В. - Наукознавчий підхід до структури юридичної психології як науки (2016)
Романенко О. В. - Роль кризової інтервенції в системі психологічної допомоги учасникам бойових дій (2016)
Духневич В. М. - Особливості політико-правової активності молоді в умовах трансформації українського суспільства (2016)
Сердюк І. В. - Взаємозв’язок права і моралі як регуляторів суспільних відносин (2016)
Іванова О. В. - Професійно-психологічна підготовка військовослужбовців національної гвардії України, Чижевський С. О. (2016)
Шелег Л. С. - Методичні засади дослідження емоційного інтелекту працівників правоохоронних органів (2016)
Литвин В. В. - Професійне спілкування патрульних поліцейських із різними категоріями громадян (2016)
Стріха С. В. - Технології розвитку індивідуально-психологічних рис психолога пенітенціарних установ (2016)
Рибик Л. А. - Психологічна допомога під час переживання горя вдовами працівників правоохоронних органів (2016)
Цільмак О. М. - Психологічні особливості відповідальності як провідної професійно важливої характеристики поліцейського (2016)
Александров Д. О. - Загальна психологічна характеристика професійної діяльності працівника національної поліції (2016)
Матвєєва О. А. - Особливості формування гендерної ідентичності особистості у слідчих (2016)
Медведєв В. С. - Кримінально-психологічна характеристика умисного серійного вбивці, Левенець О. А. (2016)
Корецький С. М. - Моделювання процесу формування мотивації злочинної поведінки особи (2016)
Матвєєва Ю. О. - Роль освіти дорослих у процесі ресоціалізації засуджених, Конопацька О. М. (2016)
Троцюк C. О. - Психологічний аспект процесу адаптації осіб в умовах ізоляції (2016)
Титул, содержание (2016)
Будкин В. С. - "Экономическая свобода” или "зависимая экономика” – дилемма региона постсоветских государств (2016)
Грималюк А. В. - Неопределенность и экономическое развитие (2016)
Пилипенко Е. В. - Государственное управление инновационной деятельностью в Украине: проблемы и перспективы (2016)
Ширинян Л. В. - Функционирование накопительных фондов превентивных мероприятий в страховании на основе государственно-частного партнерства (2016)
Гриневская С. Н. - Формирование механизма саморазвития региона в условиях децентрализации управления (2016)
Заяц Т. А. - Экономическая основа сельских поселений Украины и перспективы ее укрепления, Краевская Г. А. (2016)
Кример Б. А. - Финансовые инструменты семейной политики Украины в контексте совершенствования системы содействия семьям с детьми (2016)
Тарасевич В. Н. - Современная финансиализация и финансовая мобильность: глобальные вызовы и национальные ответы, Золотарёва О. В. (2016)
Манцуров И. Г. - Конкуренция и предпринимательство – неотъемлемый атрибут рынка, Дрыга С. Г. (2016)
Резюме (на английском языке) (2016)
Титул, зміст (2013)
Реєнт О. - Часопис "Краєзнавство" на шляху оновлення, Баженов Л., Бажан О. (2013)
Бровендер Д. - Часопис "Краєзнавство" у розбудові історичного краєзнавства в Україні: до 20-ї річниці діяльності (1993-2013 рр.) (2013)
Архипова С. - Київське передмістя Солом’янка наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2013)
Силка О. - Товариства благоустрою в Україні: поняття, чисельність, локалізація (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Кульчицький С. - Український Голодомор: оцінка втрат (2013)
Марочко В. - Листування Й. Сталіна і Л. Кагановича у червні-серпні 1932 р.: технологія голодомору (2013)
Рекрут В. - Діяльність московських та ленінградських заготівельних організацій на Поділлі під час Голодомору 1932-1933 років (2013)
Катаргіна Т. - Скрижалі скорботи. Закордонні пам’ятки жертвам Голодомору 1932-1933 рр. в Україні (2013)
Шевченко М. - Краєзнавчі дослідження академіка Костянтина Григоровича Воблого (2013)
Демиденко Т. - Вірність як життєва позиція: Олександр Петрович Єрмак (2013)
Авраменко Ю. - Пам’яткоохоронна діяльність Михайла Івановича Сікорського (2013)
Ткаченко Г. - Фундатор Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини (2013)
Горбовий О. - М. І. Сікорський як рятівник історико-культурної спадщини затопленого Придніпров’я (1950-ті - І-е десятиліття 2000-х рр.) (2013)
Юрченко О. - Михайло Сікорський – засновник Переяславської археологічної школи, Колибен О. (2013)
Тетеря Д. - Михайло Сікорський та Тамара Мовша – будівничі першого в Україні Музею трипільської культури, Білоусько В. (2013)
Вовкодав В. - Колекція особистих нагород М.І. Сікорського (2013)
Тарасенко І. - З історії церкви св. Анастасії у Глухові (2013)
Баляс І. - Вплив греко-католицького духовенства на суспільно-політичне життя Волинської губернії в другій третині XIX ст. (2013)
Русанов Ю. - Микола Миколайович Неплюєв і його Православне Хрестовоздвиженське трудове братство (2013)
Коробка М. - Шляхи реалізації концепції національної освіти діячами "Просвіт" на початку ХХ ст. (2013)
Климов А. - З історії присвоєння Ворошиловградському державному педагогічному інститутові імені Тараса Шевченка (2013)
Неживий О. - Українознавча і краєзнавча основа педагогічної системи Бориса Грінченка (2013)
Клименко Н. - Настя Грінченко: становлення особистості та формування життєвих переконань (2013)
Федик Л. - Німецькі етноконфесійні спільноти Галичини на тлі етнополітики Польщі (1919-1939 рр.) (2013)
Гуменюк І. - Народна медицина як популярний спосіб лікування серед жителів села Вівсяники Козятинського району Вінницької області (в першій половині ХХ століття) (2013)
Делеган М. - З історії м. Ужгорода XVIII-XIX ст.: джерелознавчий аспект (2013)
Потульницький Г. - Матеріали Ілька Борщака в особовому архіві Омеляна Пріцака (2013)
Вітковський С. - Піонери соціальної медицини в Україні (перша чверть ХХ ст.) (2013)
Потульницький В. - Підготовка гетьманом Павлом Скоропадським у 1926-1931 рр. підґрунтя до започаткування політичних стосунків з королівством Великобританії (2013)
Маньковська Р. - Берегиня української культури (до 100-річчя від дня народження видатного науковця та музеєзнавця Віри Свєнціцької) (2013)
Бажан О. - Висуванець Миколи Єжова або Траєкторія злету та падіння капітана державної безпеки Олексія Долгушева, Золотарьов В. (2013)
Гальчак С. - Сакральна історія Поділля (2013)
Букет Є. - З нагоди ювілею видатного подвижника (2013)
Нові лауреати премії ім. Дмитра Яворницького (2013)
Жидецька О. - Архітектурне обличчя міста Олександрівська Луганської області (2013)
Презентація особистого архіву М.І. Сікорського в Переяславі-Хмельницькому (2013)
Нагайко Т. - 2-й Всеукраїнський історико-культурологічний форум "Сікорські читання" (2013)
Смілянець С. - Другі краєзнавчі читання пам’яті Петра Тронька, Гончаров О. (2013)
Реєнт О. - Шабля й люлька – вся родина (2013)
Бонь О. - Куренівська трагедія в документах (2013)
Віднянський С. - Новий документальний погляд на переломний період історії рідного краю (2013)
Гончаров О. - Актуальні паралелі в ретрорепортажі києвознавця (2013)
Жам О. - Пам’ять про нього не згасне, Ткаченко Н. (2013)
Калакура Я. - Джерельні свідчення нищення української культури (2013)
Мех Н. - Пам’ятка ХVІІ століття: повернення культурного скарбу (2013)
Шляхов О. - Історична пам’ять в регіональному вимірі (2013)
Про авторів (2013)
Вимоги щодо оформлення статей (2013)
Титул, зміст (2012)
Інформаційне повідомлення про V з’їзд Національної спілки краєзнавців України (2012)
Звіт Правління Національної спілки краєзнавців України (доповідь Голови НСКУ, члена-кореспондента НАН України Олександра Реєнта) (2012)
Звернення учасників V (позачергового) з’їзду Національної спілки краєзнавців України до української громадськості (2012)
Кашаба О. - Краєзнавчий напрям в українській педагогіці 1920-х років (2012)
Гуменюк Т. - Історичне краєзнавство в західних областях УРСР (перша половина 1950-х – 80-ті рр. ХХ ст.): історіографія проблеми (2012)
Жам О. - Водяні млини Києва ХІХ століття (2012)
Машкевич С. - До історії тарифів на громадський транспорт в Києві (2012)
Іваницька С. - "Український шістдесятник" Вільям Беренштам – дослідник місцевих старожитностей (2012)
Коляда І. - Науково-культурницька та громадська діяльність П. П. Чубинського (за матеріалами спогадів сучасників) (2012)
Подкур Р. - Регіональні особливості "Великого терору" 1937–1938 рр. на західному кордоні СРСР–УРСР (на матеріалах Поділля) (2012)
Бажан О. - "Великий терор" на Харківщині: масштаби, виконавці, жертви, Золотарьов В. (2012)
Денисенко Г. - Місця пам’яті і пам’ятники жертвам "Великого терору" (2012)
Акімченков В. - З історії археологічного музейництва Криму у 20-ті- 30-ті роки ХХ століття: за матеріалами газети "Маяк Комуни" (2012)
Маньковська Р. - "…Де минуле не розходиться з майбутнім" (До розмови про музейну педагогіку) (2012)
Афанасьєв О. - Перший санаторій-курорт Південно-Східної України на початку ХХ століття (2012)
Каднічанський Д. - Використання історико-культурної спадщини України у туризмі на прикладі скансенів (2012)
Вирський Д. - До історії Дніпровського пікінерського полку (1764–1784). (2012)
Хоптяр А. - Пропагандистська та агітаційна діяльність Партії соціалістів-революціонерів на Правобережній Україні (1902-1905 рр.). (2012)
Пронь Т. - Переселення українського населення з Польщі в Одеську область та його інтеграція в локальне середовище краю (1944–1946 рр.) (2012)
Кочергін І. - Другі Троньківські читання (2012)
Гончаров О. - "Круглі столи" з проблем києвознавства (2012)
Маньковська Р. - Національна спілка краєзнавців України у суспільних процесах подолання наслідків тоталітаризму (2012)
Реєнт О. - "Жива історія" "казкового" села (2012)
Кархут О. - Відродження християнських святинь (2012)
Демченко Т. - До скарбниці церковного краєзнавства Чернігівщини, Тарасенко О. (2012)
Жидецька О. - Історія малих міст України: місто Верхньодніпровськ Дніпропетровської області (2012)
Цвілюк С. - Новий, краєзнавчий "чисто одеський" сайт (2012)
Саратов Іван Юхимович (2012)
Про авторів (2012)
Вимоги до оформлення статей (2012)
Титул, зміст (2012)
Реєнт О. - Хронограф краєзнавчого руху (2012)
Бездрабко В. - Часопис "Краєзнавство" 1920–1930-х рр.: ювілейні роздуми (2012)
Кашаба О. - Часопис "Краєзнавство" як популяризатор краєзнавчого руху в Україні (1927 – 1930 рр.) (2012)
Тельвак В. - Польське історичне товариство та розвиток краєзнавчого руху в Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ столітт (2012)
Левченко Г. - Історико-краєзнавчі публікації на шпальтах "Одесского вестника" (1827–1894): напрями, періодизація, автори (2012)
Галів М. - Соціальний спектр королівських сіл Самбірського Підгір’я у XV – XVIII ст. (на прикладі села Літиня) (2012)
Губицький Л. - Трикутник визиску: держава, поміщик, кріпак (за матеріалами історії села Жежелів кінця ХVІІІ – ХІХ ст.)., Мельник Г. (2012)
Мироненко Д. - Бібліотечний проект "Історія малих міст України" (2012)
Яшний Д. - Привіт із курорту: Сімеїз початку ХХ століття на видових листівках (2012)
Сеїтова Е. - З історії заселення Криму (1944–1967 рр.) (2012)
Климов А. - Сергій Олександрович Локтюшев – відомий дослідник Луганського краю, Ключнєва І. (2012)
Рябчикова Ф. - Організація краєзнавчих досліджень у науковому доробку В. Кравченка (1920–1931 рр.) (2012)
Кошелєва Л. - Історик Броварської землі (Іван Доцин) (2012)
Власов О. - Кам’янська запорозька січ як туристичний об’єкт: проблеми та перспективи (2012)
Грибанова С. - Матеріали періодичних видань як джерело вивчення історії розвитку екскурсійної справи в Україні в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст (2012)
Ковальчук Т. - Туристичний рух на Волині у міжвоєнний період (2012)
Вовчук Л. - Консули Одеси в економічному житті Південної України (ХIХ – початок ХХ ст.) (2012)
Липинський В. - Професорсько-викладацька корпорація педагогічної освіти в УСРР у 1920-ті роки, Аксакова Н. (2012)
Бажан О. - Репресії щодо працівників правоохоронних органів в УРСР доби "великого терору" (на прикладі Київської області) (2012)
Коляда І. - Студентські будівельні загони: до історії патріотичного руху студентської молоді в УРСР (1962-1989 рр.), Ралко Р. (2012)
Демченко Т. - "Великий терор": пам’ять і дослідження (2012)
Букет Є. - Засновано премію імені Петра Тронька (2012)
Міжнародні контакти Національної спілки краєзнавців України (2012)
Науково-краєзнавча експедиція Національної спілки краєзнавців України "Сторінки історії Кіровоградщини: від минулого до сьогодення" (2012)
Тригуб О. - Новий музейний комплекс у Миколаєві (2012)
Ярмоленко М. - Західний форпост України (2012)
Гончаров О. - Малопримітна, але важлива ланка державного механізму виконавчої влади (2012)
Деревінський В. - Чорнобильська трагедія. Нариси історії (2012)
Жидецька О. - Історія малих міст України: місто Василівка Запорізької області (2012)
Бонь О. - Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ–ХХІ століть: національний та європейський контекст (2012)
Вічна пам’ять Борисові Возницькому (2012)
Про авторів (2012)
Вимоги до оформлення статей (2012)
Титул, зміст (2012)
Острянко А. - Чернігів у ХІХ – на початку ХХ ст.: формування міського середовища, Аскерова Л. (2012)
Орлова А. - Соціальна та економічна складова ефективності використання території при забудові мікрорайону сучасного міста (2012)
Бажан О. - Краєзнавча енциклопедія України (до 50-річчя ухвалення постанови ЦК КПУ "Про видання "Історії міст і сіл Української РСР" (2012)
Соболєва О. - Мусульманські святині Криму: походження та складові культу поклоніння (2012)
Світова Е. - Особливості демографічних процесів у Кримській області (1965–1976) (2012)
Замура О. - Поширення захворювань серед сільського населення Переяславського полку в другій половині ХVІІІ ст. (2012)
Бороденко О. - Статево-вікова структура населення с.Жуки городової сотні Полтавського полку в другій половині XVIII століття (за матеріалами сповідних розписів (2012)
Зінченко А. - З історії храмового будівництва в Мерефі у XVIII ст. (2012)
Капітан Л. - Ліквідація Греко-католицької церкви у Закарпатті, 1945–1949 рр.: ідеолого-пропагандистська складова (2012)
Кармазіна Н. - На сторожі історичної та культурної спадщини Півдня України (Микола Мурзакевич) (2012)
Савченко Г. - Неспокій краєзнавчої душі (До 75-річчя Дмитра Малакова) (2012)
Грибанова С. - Екскурсії як метод підвищення культурно-професійного рівня учителів в Україні на початку ХХ століття (2012)
Розовик Д. - Ташанський парк на Переяславщині: 240 років від заснування, Розовик О. (2012)
Байталюк О. - Діяльність Київської крайової інспектури охорони пам’яток культури та мистецтва з охорони монастиря бернардинів у м.Ізяслав (2012)
Денисенко Г. - Підготовка "Зводу пам’яток історії та культури України": наукові напрацювання та перспективи (2012)
Климов А. - Становище німецької етнічної спільноти на Луганщині у 20–30-ті рр. ХХ ст., Анпілогова Т. (2012)
Нікітенко С. - Розвиток фізкультурно-спортивного руху серед сільського населення Херсонської області (1944–1991 рр.) (2012)
Кривопішин О. - Південно-Західні акціонерні товариства і цукробурякове виробництво в Київській, Волинській, Подільській губерніях: взаємовпливи розвитку (2012)
Киридон П. - Правляча номенклатура Української РСР 1945–1964 рр.: характеристика джерельного комплексу (2012)
Бонь О. - Федір Ернст та його діяльність у мистецтвознавчих наукових осередках у 1920–1930 роках (2012)
Дрок П. - Наукова та суспільно-політична діяльність академіка А. Люльки (2012)
Антоненко П. - Усі ми родом з малих батьківщин (2012)
Подкур Р. - Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією" у контексті діяльності Національної спілки краєзнавців України (2012)
Букет Є. - Гідно вшанувати пам’ять Великого Кобзаря (2012)
Гошко Т. - Львівська канцелярія початку XVII ст. через призму просопографії (2012)
Тункіна І. - Відкриваючи невідомі сторінки історії кримознавства (2012)
Ярмоленко М. - Холмщина і Підляшшя, Лемківщина в історичній пам’яті депортованих (2012)
Булишева В. - Посестра Бабиного Яру (2012)
Тихонов А. - Развитие владимирского краеведения в 1990–2011 годы (2012)
Жам О. - Вшанування пам’яті фундатора Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" М.І.Сікорського, Ткаченко Н. (2012)
Пам’яті Григорія Гуртового (2012)
Про авторів (2012)
Самчук З. - Нудьга чи втома? Ціннісно-смислові перехрестя постсучасності (2015)
Баюжева А. - Ценностный критерий размежевания гуманитарных и социальных наук (2015)
Глебова Н. - Міждисциплінарний дискурс дослідження потенціалу сучасних культурних практик (2015)
Герасименко М. - Образ идентичности как социальная ценность (2015)
Гоцалюк А. - Ціннісні орієнтири сучасності на терезах критичного мислення (2015)
Матвієнко О. - Смислова сфера як імперативна ознака людини (2015)
Богомолець О. - Український народний іконопис у контексті парадигмальних засад примітивізму (філософський аналіз) (2015)
Ситнік О. - Постать Богдана Хмельницького в контексті історіософського підґрунтя національно-патріотичного виховання студентської молоді (2015)
Троїцька О. - Діалогіка В. Біблера: продовження філософсько-освітньої рефлексії (2015)
Маслов В. - Особистість учителя в інноваційній освітній парадигмі: філософська рефлексія (2015)
Александров Д. - Освітянська самосвідомість та імперативи інституту освіти: соціально-філософський аналіз (2015)
Михалик Л. - Самостійність особистості як умова ефективності її саморозвитку та самореалізації (2015)
Ігнатко В. - Основні напрями модернізації економічного сегмента життєвого простору людини (2015)
Пєшев О. - Ліберальна освіта як компонент концепту "освіта" в аналітичній філософії (2015)
Антіфєєва Х. - Вплив мас-медіа на гендерноорієнтовані погляди студентів у культурно-освітньому просторі (2015)
Молодиченко В. - Рецензія на монографію Т. П. Усатенко "Епістемологія українознавства: педагогічний контекст". – Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2014. – 128 с., Митяй З. (2015)
Шпак О. - Теоретичні аспекти фінансового виховання, як основи формування соціально та економічно активної особистості, Булавенко С., Примаченко Н. (2016)
Васюк О. - Методичні аспекти виховання громадянськості у студентської молоді, Зарубенко Н. (2016)
Ашиток Н. - Антропологічний аспект підготовки педагогів до роботи з дошкільнятами (2016)
Зварич І. - Оцінювання професійної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах США (2016)
Малихін О. - Гносеологічне визначення сутності моделі та процесу моделювання (2016)
Осадчий В. - Використання web-порталу обліку і моніторингу міграції птахів в азово-чорноморському регіоні України при вивченні дисципліни "Екологічна експертиза”, Горлов П., Сердюк І. (2016)
Ромащенко І. - Науково-дослідницька діяльність студентів як інноваційний вимір вищої школи (2016)
Павлішак О. - Особливості навчання професійній іншомовній комунікації студентів педагогічних спеціальностей, Гутиряк О. (2016)
Круглик В. - Аналіз програм підготовки інженерів-програмістів у вищих навчальних закладах США (2016)
Ревть А. - Технологія соціально-педагогічного супроводу дитини з функціональними обмеженнями у межах компетенції загальноосвітньої школи (2016)
Федорович А. - Особливості ознайомлення дітей з кольором у системі сенсорного виховання М. Монтессорі (2016)
Колісник-Гуменюк Ю. - Застосування сучасних інтерактивних технологій в процесі правової підготовки учнів ПТНЗ (2016)
Кравець Р. - Методологія формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців аграрної галузі на заняттях іноземної мови (2016)
Возна Ю. - Зміст поняття "сім’я з дітьми з функціональними обмеженнями у контексті соціальної інтеграції дитини-інваліда у сучасне суспільство” (2016)
Галів М. - Герменевтико-методичні технології вивчення писемних джерел в історико-педагогічному наративі Миколи Лавровського (2016)
Борбич Н. - Критерії та показники сформованості соціальної компетентності (2016)
Гронь Л. - Шляхи удосконалення процесу навчання вільного переказу студентів мовних факультетів ВНЗ (2016)
Перішко І. - Загальні тенденції діагностування здібностей школярів до вивчення іноземних мов (2016)
Cтрукова С. - Роль уроків трудового навчання у становленні гармонійної, культурної особистості молодшого школяра, Чорна В. (2016)
Стахів Л. - Патріотичне виховання учнів початкової школи (на прикладі проведення виховного заходу "Боже великий єдиний, нам Україну храни”), Кобільник Л., Волошин С. (2016)
Німилович О. - Фортепіанний альбом "У джазових тонах” Юрія Решетара (музично-виконавський аспект) (2016)
Ковбасюк М. - Психологічний аспект роботи диригента-хормейстера, Теодорович С. (2016)
Бондаревська О. - Дидактичні умови формування індивідуальних стратегій самостійно-пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення іноземних мов (2016)
Василик Дз. - Богдана Фільц і товариство "Просвіта” м. Самбора (2016)
Піддячий В. - Аналіз методів культурологічної підготовки майбутнього педагога (2016)
Ярощук Н. - Професійне спілкування у структурі діяльності педагога (2016)
Головач Н. - Порівняльний аналіз сутності та змісту понять "професійно значущі якості” і "професійна компетентність” (2016)
Конюхов С. - Використання ігрових технологій у процесі вивчення об’єктно-орієнтованого програмування (2016)
Петрик О. - Мовленнєво-інтелектуальний розвиток особистості молодшого школяра – умова неперервної освіти упродовж життя (2016)
Мартиненко Л. - Формування в учнів ПТНЗ кулінарного профілю знань технологій раціонального харчування (2016)
Вовк Л. - Початкова школа у процесі статевої диференціації дітей (2016)
Азаров І. - Прогностична діяльність як об’єкт наукових досліджень (2016)
Гвоздецька Ю. - Використання інноваційних педагогічних технологій у процесі професійно-практичної підготовки майбутнього викладача з основ технологій харчових виробництв (2016)
Коблик В. - Ціннісне ставлення до праці як категорія теорії і методики виховання (2016)
80 років Шафрану Леоніду Моісеєвичу (2016)
Havryliuk V. I. - Improving the Positioning Accuracy of Train on the Approach Section to the Railway Crossing, Voznyak O.M., Meleshko V.V. (2016)
Zhuravlev A. Yu. - About Track Circuit Calculation Method Dependent on Ferromagnet Properties in Conditions of Traction Current Noise Influence (2016)
Беляев Н. Н. - Экспресс-метод оценки потенциального территориального риска при авариях на транспорте, Мунтян Л. Я. (2016)
Беляев Н. Н. - CFD моделирование аэроионного режима в рабочих зонах в условиях искусcтвенной ионизации воздуха, Цыганкова С. Г. (2016)
Berlov O. V. - Atmosphere Protection in Case of Emergency During Transportation of Dangerous Cargo (2016)
Martseniuk L. V. - Directions of Extreme Tourism in Ukraine (2016)
Бубнов В. М. - Совершенствование технологии ремонта специализированных грузовых вагонов, Кебал И. Ю., Манкевич Н. Б. (2016)
Кислий Д. М. - Визначення енергозаощаджуючих режимів ведення поїздів (2016)
Nesterenko G. I. - Study of Car Traffic Flow Structure on Arrival and Departure at the Marshalling Yard X, Muzykin M. I., Horоbets V. L., Muzykina S. I. (2016)
Kurhan D. M. - Modeling of Development Vertical Deformation of Railway Track (2016)
Шинкаренко В. И. - Конструктивная модель адаптации структур данных в оперативной памяти: часть i. Конструирование текстов программ, Забула Г. В. (2016)
Нетребко В. В. - Влияние химического состава высокохромистых чугунов на обрабатываемость резанием (2016)
Bohomaz V. M. - Research of Dependence of Belt Conveyer Drive Power on Its Design Parameters (2016)
Ловейкін В. С. - Особливості коливань приводних механізмів роторів, Човнюк Ю. В., Ляшко А. П. (2016)
Суглобов В. В. - Обоснование центрирующей способности новой конструкции барабанов ленточного конвейера, Ракша С. В., Гринько П. А. (2016)
Мурадян Л. А. - Методологические основы определения эксплуатационных характеристик несамоходного подвижного состава, Шапошник В. Ю., Мищенко А. А. (2016)
Швец А. А. - Определение допустимых сил при оценке устойчивости грузовых вагонов от выжимания в поездах, Железнов К. И., Акулов А. С., Заболотный А. Н., Чабанюк Е. В. (2016)
Швець А. О. - Визначення допустимих сил при оцінюванні стійкості вантажних вагонів від вичавлювання в поїздах, Желєзнов К. І., Акулов А. С., Заболотний О. М., Чабанюк Є. В. (2016)
Большаков В. И. - Взаимосвязь между технологическими факторами и основными свойствами механоактивированных мелкозернистых бетонов, Елисеева М. А., Щербак С. А. (2016)
Труба В. І. - Проблемні питання правових підстав позбавлення батьківських прав (2014)
Болокан І. В. - Договір роздрібної купівлі-продажу як різновид публічного договору (2014)
Чорна А. М. - Зміст механізму забезпечення прав суб’єктів підприємницької діяльності в сфері оподаткування (2014)
Щокін Р. Г. - Актуальні проблеми антимонопольного законодавства України (2014)
Кушерець Д. В. - Деякі аспекти законодавства зарубіжних країн щодо охорони і захисту прав сторін у сфері договірних зобов’язань (2014)
Луц Д. М. - Перевезення тварин: цивільно-правовий аспект (2014)
Андрієнко В. В. - Форфейтинг в Україні: за та проти (2014)
Turcan P. - Concepte teoretice privind originea marfii (2014)
Дворніченко А. С. - Особливості медичного втручання без інформованої згоди пацієнта (2014)
Рубанчук Г. С. - "Майно" фізичної особи з недоліком цивільної дієздатності: поняття та склад (2014)
Заверуха Т. М. - Особливості натуральної форми виявлення відплатності договору ренти (2014)
Донцов Д. Ю. - Подружжя як суб’єкт спадкових правовідносин (2014)
Подрез-Ряполова І. В. - Питання законодавчого забезпечення диверсифікації поставок природного газу в Україні (2014)
Боднарчук М. М. - Співвідношення принципів свободи та відповідальності як категорій права (2014)
Мамедов Є. А. - Загальнотеоретична характеристика контролю за господарською діяльністю з видобутку та подальшої реалізації нафти та природного газу (2014)
Серветник А. Г. - Співвідношення принципів відкритості, гласності та публічності цивільного судочинства (2014)
Басов А. В. - Правові засади проведення оповіщення про надзвичайну ситуацію (2014)
Мельничук Н. О. - Правовий статус безробітного: теоретико-правова характеристика (2014)
Кулик Д. О. - До проблеми припинення державно-службових відносин (2014)
Лазаренко А. М. - Проблеми правового регулювання заборони дискримінації в трудовому законодавстві України (2014)
Михайлова І. Ю. - Юридичні факти як підстави виникнення правовідносин із пенсійного забезпечення за віком на загальних підставах (2014)
Латишева В. В. - Правове забезпечення розвитку закладів охорони здоров’я у сільській місцевості (2014)
Гетьман Р. А. - Сутність і поняття гармонізації трудового законодавства України у сфері банкрутства підприємства до законодавства ЄС (2014)
Рибницький Г. В. - Центральний організаційно-правовий рівень органів, що здійснюють загальне адміністративне управління підприємницькою діяльністю (2014)
Алієва С. Т. - Природа та історичні передумови виникнення трудової міграції населення (2014)
Коваленко Р. І. - Значення трудової функції при прийнятті на роботу (2014)
Армаш Н. О. - Передумови та наслідки виникнення політичної корупції в Україні (2014)
Рябчинська О. П. - Додаткові підстави кримінально-правової кваліфікації (2014)
Сотула О. С. - Умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб: питання удосконалення дефініції (2014)
Юрченко О. Ю. - Аналіз державної політики щодо захисту прав жертв від насильницьких злочинів (2014)
Прокоф’єва-Янчиленко Д. М. - Теорія управління ризиками кримінологічної безпеки як спеціальна теорія кримінології (2014)
Плутицька К. М. - Запобігання примушуванню до вступу в статевий зв’язок у контексті міжнародно-правових зобов’язань України (2014)
Плекан В. В. - Місце посередника у механізмі необхідної співучасті щодо передання неправомірної вигоди (2014)
Скуба Г. В. - Поняття та сутність кримінальних правопорушень терористичного характеру (2014)
Березнер В. В. - Поняття корупції та система корупційних злочинів: теоретичні підходи і законодавче вирішення (2014)
Куций Р. В. - Ознаки зовнішнього прояву погрози як способу вчинення злочину (2014)
Сербіна Н. О. - Особливості встановлення ознак об’єктивної сторони умисного знищення або пошкодження об’єктів житлово-комунального господарства при кваліфікації злочинів (2014)
Горобцова Я. В. - Щодо принципів адміністративного судочинства (2014)
Туманянц А. Р. - Окремі проблеми реалізації права на оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора під час досудового розслідування (2014)
Максимова Л. О. - Юридична відповідальність у кримінальному провадженні (2014)
Бистрицький Б. Ю. - Криміналістична характеристика слідової картини грабежу, вчиненого неповнолітнім (2014)
Гуменна Н. В. - Планування розшукової діяльності слідчого (2014)
Клібанчук А. П. - Криміналістичне дослідження способів незаконного перетину державного кордону України (2014)
Карпіка С. М. - Види слідчих (розшукових) дій у кримінальному процесі (2014)
Павловський В. В. - Теоретичні та практичні проблеми забезпечення недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування (2014)
Остропілець В. Р. - Сутність та особливості взаємодії органів досудового розслідування Міністерства внутрішніх справ України з іншими правоохоронними органами (2014)
Задорожній О. В. - Агресія Російської Федерації проти України і міжнародно-правовий принцип непорушності кордонів (2014)
Голікова М. В. - Процес реалізації міжнародно-правових актів у боротьбі з піратством та тероризмом на морі Україною (2014)
Фисун Ю. Ю. - Трансформація підходів до захисту права на вільне вираження свого погляду в мультикультурному середовищі в практиці ООН (2014)
Пасечник О. В. - Правове забезпечення фармацевтичної політики Європейського Союзу (2014)
Кузьмін Е. Е. - Поняття збройного конфлікту: первісні роздуми (2014)
Роговик О. Д. - Субрегіональні механізми африканської системи захисту прав людини: теоретичні аспекти (2014)
Кажаева О. С. - Интеграционный экзамен для мигрантов в Чехии: правовые аспекты, Хлгатян А. Г. (2014)
Бурма С. К. - Процедура схвалення умов односторонньої декларації в Європейському суді з прав людини (2014)
Придачук О. А. - Поняття "народ" в контексті правової охорони конституції (2014)
Маміч О. В. - Механізми Ради Європи щодо запобігання педагогічному насильству (2014)
Титул, у номері (2016)
Чепков І. Б. - Глобальні тенденції розвитку офсетної політики при експорті/імпорті озброєнь, Зубарєв В. В., Свергунов О. О. (2016)
Борохвостов В. К. - Питання формування ціни на продукцію військового призначення, що закуповується за імпортом, Рябець О. М., Сушак М. Б. (2016)
Нор П. І. - Методика комплексної порівняльної оцінки зразків озброєння та військової техніки, Борохвостов І. В. (2016)
Чепков И. Б. - Методика построения конструктивной функциональной структуры защитных устройств динамического типа, Бугера М. Г. (2016)
Александрова Т. Е. - Метод главной координаты в теории стабилизируемых систем (2016)
Сівак В. А. - Альтернативний підхід до оцінки живучості зразків транспортних засобів та бойових броньованих машин (2016)
Ланецький Б. М. - Методичні рекомендації з контролю працездатного стану електричних відривних роз′ємів зенітних керованих ракет, Коваль І. В., Лук′янчук В. В. (2016)
Дерепа А. В. - Гидроакустические помехи и их влияние на структуру построения системы "гидроакустическая станция – надводный корабль" (Часть II) (2016)
Даник Ю. Г. - Фасетна система класифікації інформаційних загроз визначеній цільовій аудиторії в кібернетичному просторі, Писарчук О. О., Лагодний О. В., Гайдарли Г. С. (2016)
Шишанов М. О. - Методичні основи оцінки технічного рівня виробничо-технічної бази військових ремонтних органів, Гуляєв А. В., Каніщев В. В. (2016)
Шишанов М. А. - Методологические основы обоснования целесообразности повышения уровня ремонтопригодности вооружения и военной техники, Мельник Б. А., Кобяков Л. И. (2016)
Шевцов М. М. - Сучасні вимоги до програмно-апаратного комплексу з повірки, випробувань і сертифікації апаратури споживачів глобальних навігаційних супутникових систем, Бойко В. М., Гаврилов А. Б., Шуригін О. В. (2016)
Resume (2016)
Хитрик Василь Онуфрійович (2016)
Борисевич Б. В. - Клініко-морфологічні особливості ниркової недостатності у котів, Гуніч В. В., Юшкова О. С. (2014)
Бродовський В. А. - Санітарна якість та безпечність яловичини в залежності від умов її отримання (2014)
Брошков М. М. - Утворення специфічних антитіл у цуценят за різних гематологічних показників (2014)
Гордієнко Д. Д. - Ураження дистального відділу кінцівок у овець в умовах Півдня України (2014)
Знамеровський В. Є. - Морфологічна структура пухлин молочної залози котів (2014)
Koval G. M. - Changes of organoleptic, physical and chemical indices in the process of beef storage, Vaseruk N. Y. (2014)
Коренєва Ж. Б. - Дослідження якісних показників та мікробіологічного забруднення мяса птиці, Сафронова Л. Л., Крикун В. М. (2014)
Korytnyak A. - Effect of homeopathic preparations in intact animals (2014)
Міхельсон Л. П. - Удосконалення системи лабораторного контролю у відповідності до європейських вимог на прикладі лабораторно-діагностичних установ ветеринарної медицини в Одеській області (2014)
Морозов М. Г. - Розповсюдження та структура захворювань очей у дрібних тварин міста Одеса (2014)
Пероцька Л. В. - Структурно-функціональна організація чинників, що ініціюють ензоотичний процес (на прикладі лістеріозу) (2014)
Роман Л. Г. - Мікробний пейзаж секрету вим’я корів при постлактаційному маститі (2014)
Чубов Ю. А. - Перспективы применения адсорбентов и гомеопатических дренажных препаратов в ветеринарной медицине, Новосадюк Т. В., Кушнир В. Ю. (2014)
Улизько С. І. - Ретроспективний огляд та сучасний стан профілактики і лікування анемії поросят, Тодоров М. І. (2014)
Хохлов С. М. - Аналіз вмісту важких металів і токсичних елементів у мязових тканинах деяких риб Григорівського лиману (2014)
Прокопенко І. Ф. - Сучасний стан і перспективи експорту освітніх послуг ВНЗ України на світовий ринок, Ночвіна І. О. (2015)
Тимошенков І. В. - Чинники і перешкоди інституційного розвитку освітньої системи України (2015)
Мельникова О. В. - Основні напрями просування освітніх послуг українськими ВНЗ у мережі Інтернет (2015)
Москаленко В. В. - Місце та роль курсу "Економічна інформатика" у формуванні компетентностей бакалаврів з економічної теорії (2015)
Поплавський М. В. - Проблеми комерціалізації інтелектуальної власності вищих навчальних закладів (2015)
Яловега І. Г. - Методологічні основи дослідження еластичності попиту та пропозиції, Сидоров М. В., Гончаров Д. О. (2015)
Сідельнікова В. К. - Еволюція теорії маркетингу в сучасних умовах (2015)
Цимбал Ю. В. - Інституціональне забезпечення формування та розвитку фінансово-кредитної системи (2015)
Зеленько О. О. - Економічна політика та її вплив на ділову активність в економіці України (2015)
Терно А. В. - Механізми регулювання інфраструктури ринку праці (2015)
Олійник О. В. - Проблеми реструктуризації заборгованості за єврооблігаціями українських банків: теорія та практика, Олійник А. О. (2015)
Муромцева Ю. І. - Внутрішньо переміщені особи в Україні та їх вплив на ринок праці регіону (2015)
Гуцан Т. Г. - Соціально-економічні аспекти регулювання охорони здоров’я в сучасних умовах, Костюк Н. Г. (2015)
Сідельнікова І. В. - Ринок органічної продукції та особливості його формування в умовах трансформаційної економіки (2015)
Гуцалюк О. М. - Забезпечення захисту акціонерного товариства від спроб недружнього злиття-поглинання (2015)
Радченко Л. П. - Науково-інноваційні чинники розвитку національної економіки в умовах глобалізаційних викликів (2015)
Шиловцева Н. В. - Україна в міжнародних міграційних процесах (2015)
Гайдученко Ю. О. - Корпоративна соціальна відповідальность в українському бізнес-середовищі, Рядинська І. А. (2015)
Гура А. О. - Інвестиційний клімат в Україні: сучасний стан та напрями покращення (2015)
Синиця Т. В. - Основні напрями та заходи оптимізації оборотного капіталу підприємства, Осьмірко І. В. (2015)
Соляр В. В. - Ринковий механізм інвестиційної підтримки соціальної сфери як передумова відтворення трудового потенціалу (2015)
Сибірцев В. В. - Моделі інституціоналізації структурно-інноваційних трансформацій в умовах реформування національної економіки (2015)
Барг І. М. - Стратиграфія палеогенових відкладів південного схилу українського щита (Нікопольсько-Марганецький район), Манюк В. В. (2009)
Кравченко Е. Н. - Систематическое положение и стратиграфическая приуроченность сарматских нассариид (Molluscagastropoda) молдавского Приднестровья (2009)
Дуднік Н. Ф. - Особливості золотоносності родовищ Сергіївське та Балка Золота (Середнє Придніпров’я), Барг І. М., Іванов В. М. (2009)
Golturenko I. - Geological heritage of the south-western Ukraine (Odessa, Mykolaiv and Kherson region), Manyuk V. V. (2009)
Манюк В. В. - О необходимости сохранения техногенных объектов геологического наследия в Среднем Приднепровье, Манюк Вад. В. (2009)
Евграшкина Г. П. - Прогноз развития процессов вторичного засоления почвогрунтов в районах горнодобывающей промышленности, Шерстюк Н.П. (2009)
Мокрицкая Т. П. - О косвенных механических воздействиях на геологическую среду промышленно-городских агломераций, Потапенко О. (2009)
Савчук В. С. - Склад і якість вугілля Старобільської перспективної площі та основні напрями його раціонального використання, Кузьменко О.О. (2009)
Зеленська Л. І. - Розробка схеми зонування частини території проектованого національного природного парку "Орільський" з метою оптимізації структури природокористування, Афанасьєв О. Є., Манюк В. В., Сологуб Т. П. (2009)
Kaimuldinova K. D. - An opinion on the sense of traditional (Kazakh) topographic names (2009)
Гладкий О. В. - Формування економічної ефективності промислового виробництва Дніпропетровсько-Дніпродзержинської агломерації (2009)
Барановський М. О. - Особливості демографічного розвитку сільських територій України в контексті визначення їх депресивності (2009)
Корнус А. О. - Регіональні особливості економічної складової суспільно-географічного процесу у північно-східному регіоні України (2009)
Дук Н. М. - Інформаційні ресурси картографування митної справи в Україні (2009)
Горб А. С. - Оцінка й дослідження рекреаційних кліматичних і гідрографічних ресурсів Дніпропетровської області, Мороз К. Ф. (2009)
Довганенко Д. О. - Деякі аспекти впливу лісових масивів на весняний стік річок степової зони України (на прикладі р. Самари), Довгаль Л. І. (2009)
Синцов Е. Э. - Оценка случайности многолетних колебаний среднего годового стока рек бассейна Самары (2009)
Аніщенко О. Л. - Особливості забруднення тритієм водних об’єктів у зонах впливу АЕС (на прикладі Запорізької АЕС), Галушка Г. А. (2009)
Василевська Я. В. - Використання бальних оцінок для визначення рекреаційного потенціалу (на прикладі Херсонської області) (2009)
Горб А. С. - Надходження сумарної сонячної радіації на різноорієнтовані вертикальні поверхні на Дніпропетровщині (2009)
Троценко О. В. - Проблема визначення термінів "втрачений географічний об’єкт" та "втрачена географічна інформація" у світлі досліджень географічного різноманіття регіону (2009)
Безуглий В. В. - Енергетична складова господарського комплексу Євросоюзу (2009)
Манюк Вад. В. - Система регіональних ландшафтних парків Дніпропетровщини: критерії формування та пріоритети в режимі (2009)
Подорожко Н. О. - Економіко-географічний аналіз видавничо-поліграфічного комплексу України (2009)
Кирилюк О. В. - Антропогенні зміни гідроморфологічних умов басейну річки Гуків (2009)
Заваріка Г. М. - Стратегічні напрями розвитку регіонального розселення на основі його трансформації (2009)
Суматохіна І. М. - Обґрунтування актуальності проблеми вдосконалення стратегії управління геолого-геоморфологічною небезпекою на муніципальному рівні (2009)
Кочик Г. М. - Фітоценотичний контроль бур’янів у агроценозах зони Полісся, Ворона Л. І. (2008)
Архипенко Ф. М. - Вплив технологій вирощування люцерни на продуктивність пшениці ярої (2008)
Ліщук А. М. - Екотоксикологічна оцінка застосування гербіциду трефлан на посівах валеріани лікарської (2008)
Гордієнко Т. І. - Вплив способів поліпшення лукопасовищних угідь на поживний режим осушуваних грунтів Лісостепу, Левковська Г. В., Соляник О. П. (2008)
Літвінов Д. В. - Продуктивність короткоротаційних сівозмін на чорноземі Лісостепу (2008)
Ткачов О. І. - Продуктивність багаторічних травосумішей залежно від способів використання осушуваних торфовищ (2008)
Бабенко А. І. - Вплив систем землеробства на урожайність та якість зерна пшениці озимої в Лісостепу (2008)
Дмитренко О. В. - Ефективність елементів технологій вирощування пшениці озимої в умовах Північного Лісостепу (2008)
Попов С. І. - Урожайність тритикале ярого та ячменю ярого залежно від технологій вирощування після кукурудзи на силос, Авраменко С. В. (2008)
Камінський В. Ф. - Вплив факторів інтенсифікації на ріст, розвиток та продуктивність сої, Вишнівський П. С. (2008)
Грищенко Р. Є. - Врожайність гречки в Лісостепу (2008)
Драган М. І. - Урожайність проса залежно від умов азотного живлення, Любчич О. Г. (2008)
Голодна А. В. - Вплив елементів технології вирощування люпину вузьколистого на урожайність (2008)
Кургак В. Г. - Продуктивність різнотипних травостоїв залежно від удобрення у Лівобережному Лісостепу, Товстошкур В. М. (2008)
Кухарчук П. І. - Подовження продуктивного довголіття бобово злакових травосумішей у Північному Лісостепу, Слюсар С. М., Артюшенко О. О. (2008)
Ярмоленко О. В. - Продуктивність люцерно злакових травосумішей залежно від їх видового складу та удобрення (2008)
Голобородько С. П. - Ефективне використання сукупної енергії при вирощуванні кормових культур на зрошенні у Південному Степу (2008)
Кавунець В. П. - Урожайність і посівні якості насіння пшениці озимої залежно від застосування фунгіцидів, Сіроштан А. А., Шаповал А. В. (2008)
Сердюк М. А. - Нові сорти низових злакових трав для озеленення, Сердюк О. М., Шкура О. В. (2008)
Бобер А. Ф. - Характеристика мутантних форм і вихідних видів костриць за морфологічними ознаками, Остапець Т. А. (2008)
Левицький В. - Поліморфізм сполуки Dy3Ni2: кристалічна структура α-Dy3Ni2 і β-Dy3Ni2, Бабіжецький В., Сметана В., Котур Б. (2016)
Жак О. - Новий фосфід Hf6Ni20Р13 та його кристалічна структура, Дзевенко М., Швед О. (2016)
Бабіжецький В. - Фазові рівноваги в системі Ce–B–C при 1270 та 970 K, Гембара М., Левицький В. (2016)
Мідяна Г. - Залежність екстрактивного концентрування деяких галогеноводнів від властивостей екстрагентів, Сахнюк І., Пальчикова О., Макітра Р., Мідяний С. (2016)
Стеців Ю. - Кінетика формування та дедопування плівок поліаніліну на полімерних підкладках-матрицях, Демко Х., Яцишин М., Пандяк Н. (2016)
Ковбуз М. - Способи одержання нерівноважних металевих сплавів, Переверзєва Т., Герцик О., Бойчишин Л., Котур Б., Носенко В. (2016)
Макогон В. - Термічна стабільність гібридних композитів на основі глауконіту і поліаніліну допованого оксалатною кислотою, Семенюк Ю., Яцишин М., Закордонський В., Думанчук Н., Фартушок Н. (2016)
Дутка В. - Вплив реакційного середовища на швидкість окиснення хіноліну пероксидекановою кислотою, Мацюк М., Мацюк Н., Заставська Г. (2016)
Базиляк Л. - Антикорозійна активність нанорозмірного поліаніліну отриманого в присутності іонів d-елементів, Киця А., Калін Д., Зінь Я., Решетняк О. (2016)
Pereverzieva T. - Comparison of corrosion resistance of bulk and tape amorphous Fe60Co7Cr4V2W1Mo1Nb1B20C2Si2 alloy in different aggressive environments, Hertsyk O., Kovbuz M., Boichyshyn L., Rudenko O., Nizameiev M. (2016)
Koval I. - pH values of sonicated water in gas atmosphere (2016)
Саввова О. - Лейцитвмісні склокристалічні матеріали для стоматологічного протезування, Фесенко О., Бабіч О. (2016)
Любов Петрух – вчений, винахідник, термінолоґ (2016)
Михайло Солтис (2016)
Боковня В. М. - Cуд і юстиція УРСР у 1953-1964 рр. (2014)
Воропанов В. А. - Правовое регулирование создания и развития системы выборных словесных судов в законодательстве Российской империи в XVIII – первой половине XIX вв. (2014)
Горяга О. В. - Формування та діяльність української ландміліції (2014)
Дудар С. К. - Верховенство права: проблеми розуміння у сучасній вітчизняній юридичній науці (2014)
Єпур М. В. - Судовий процес у російському праві і половини XVIII ст. (2014)
Луцький А. І. - Місце правової ідеології в розбудові соціальної і правової держави в Україні (2014)
Мартьянова Т. С. - Суб’єкти правозастосовної діяльності: особливості правового статусу (2014)
Настасяк І. Ю. - Взаємодія сучасних правових систем світу в умовах глобалізації (2014)
Орленко В. В. - Нормотворчість повітових земств українських губерній у сфері забезпечення боротьби з епідемічними захворюваннями (друга половина XIX – початок XX ст.) (2014)
Патлачук О. В. - Сучасна українська історіографія інституту злочину за литовсько-руським правом (2014)
Розуменко І. В. - Радянська історіографія питання купівлі-продажу нерухомого майна за правом Російської імперії кінця XVIII – початку ХХ ст. (2014)
Савчук Є. Ю. - Правове регулювання соціального захисту робітників у Німеччині наприкінці ХІХ ст. (2014)
Сидоренко О. М. - Догма права у контексті юридичної діяльності (2014)
Тоцький Б. А. - Теоретичні засади принципу правової визначеності (2014)
Бориславська О. М. - Сучасні концепції конституціоналізму (2014)
Бочарова Н. В. - Значення конституційного забезпечення свободи творчості та права на результати творчої діяльності в умовах інформаційного суспільства (2014)
Гецко М. М. - Конституційна скарга як інструмент реалізації природного права людини і громадянина в Україні на судовий захист основних прав і свобод (2014)
Заворотченко Т. М. - Конституційно-правові категорії охорони і захисту політичного права обирати і бути обраними (2014)
Лазарєв В. В. - Стадії розгляду питань, що пов’язані з громадянством України (2014)
Тептюк Є. П. - Конституційно-правове визначення поняття права на доступ до публічної інформації (2014)
Білоцерковець Н. В. - Оскарження рішень Вищої кваліфікаційної комісії суддів України: проблеми законодавчого врегулювання та судової практики (2014)
Гетманцев Д. О. - До питання про ґенезу розуміння правової природи податкового обов’язку (2014)
Голоядова Т. О. - Світова банківська система і нові стратегічні напрями банківського нагляду та регулювання за Базельськими стандартами (2014)
Дорогих В. М. - Органи доходів і зборів як суб’єкти реалізації державної митної справи (2014)
Комісарук Н. О. - Щодо проблеми впливу управлінської діяльності на бюджетне фінансування природоохоронних заходів (2014)
Любич Н. П. - Сучасний стан бюджетних правовідносин в Україні (2014)
Мирошниченко Ю. М. - Проблеми адміністративно-деліктного судочинства та шляхи їх вирішення (2014)
Огій О. С. - Гарантії приватного партнера під час реалізації державно-приватного партнерства (2014)
Панова С. І. - До питання про поняття культурних цінностей як об’єкту цивільних прав (2014)
Фалатюк О. С. - Поняття та сутність адміністративно-правового механізму регулювання відносин у сфері перевезень вантажів автомобільним транспортом (2014)
Шостак И. В. - Правовой режим налоговой тайны (2014)
Граніна І. В. - Актуальні питання охорони спадкового майна виконавцем заповіту (2014)
Денисяк Н. М. - Нотаріальна таємниця як одна з важливих складових діяльності нотаріуса (2014)
Кампі О. Ю. - Правові аспекти припинення суб’єктів господарської діяльності зі спільного інвестування (2014)
Петров Є. В. - Задоволення вимог кредиторів при реорганізації та ліквідації юридичних осіб (2014)
Римарчук Г. С. - Питання експертизи: чи є торгова марка описовою (2014)
Запара С. І. - Теоретико-правове дослідження окремих особливостей судового розгляду трудових спорів (2014)
Кисельова О. І. - Правове регулювання соціального забезпечення священнослужителів, Гиркіна О. О. (2014)
Тищенко О. В. - Концептуальні основи вчення про предмет права соціального забезпечення (2014)
Кваша В. М. - Поняття "обіг земель" у законодавстві та правовій доктрині України (2014)
Андрушко А. В. - Об’єкт незаконного поміщення в психіатричний заклад (2014)
Болдарь Г. Є. - Бланкетність як форма міжгалузевих зв’язків кримінального права (2014)
Коваленко І. А. - Фальсифікація лікарських засобів та обіг фальсифікованих лікарських засобів: склад злочину (2014)
Назаренко Д. О. - Кримінологічний аналіз особистісних рис алкозалежних (2014)
Нікітін А. О. - Принципи та загальні засади призначення покарання (2014)
Чеботарева Г. В. - Уголовно-правовая охрана прижизненного донорства органов и тканей человека (2014)
Юзікова Н. С. - Формування програмних заходів корекції та запобігання злочинній поведінці неповнолітніх: зарубіжний досвід (2014)
Ященко А. М. - Застосування заходів кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб: теоретичний аспект (2014)
Бєліков Ю. М. - Взаємодії недержавних охоронних організацій з правоохоронними органами: ключові засади та напрямки вдосконалення у сфері запобігання злочинності (2014)
Котубей І. І. - Фактичні обставини кримінального провадження та їх встановлення судом першої інстанції (2014)
Кривонос М. В. - Особливості використання спеціальних знань з метою виявлення та подолання протидії розслідуванню злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів у процесі проведення допиту (2014)
Лисюк Ю. В. - Окремі аспекти застосування запобіжного заходу у вигляді застави (2014)
Симоненко З. В. - Угода про примирення сторін в кримінальному провадженні як елемент відновного правосуддя (2014)
Страхова С. В. - Моделирование в криминалистике: теоретические основания когнитивно-синергетического подхода (2014)
Жерж Н. А. - Загальна характеристика кримінального провадження щодо неосудних осіб, Титенко Ю. М. (2014)
Шульга О. В. - Становлення та розвиток інституту затримання у кримінальному провадженні (2014)
Граб С. О. - Інклюзивна освіта у міжнародному праві (2014)
Маркова О. О. - Щодо питання про деякі специфічні ознаки договірної форми врегулювання відносин "обмін нотами" (2014)
Manakin V. - Universals in linguistic semantics (2009)
Антонова С. - Семантическое пространство глагола говорить в русской языковой картине мира: вертикальное поле и лексико-семантическая группа (2009)
Баранова С. - До історії питання про квантитативність та квалітативність (2009)
Ляшук А. - Лексико-семантична репрезентація поняття crime в англійській мові (2009)
Материнська О. - Меронімія як логіко-класифікаційний засіб організації лексичного фонду (2009)
Ступак І. - Деад’єктивні каузативні дієслова зі значенням надання ознаки більшою або меншою мірою (2009)
Смолій М. - Відображення в мові філософських категорій буття і становлення (на прикладі дієслів wesan і werdan в екзистенційному вживанні), Сулим В. (2009)
Чернюх Б. - Засоби вираження інхоативності у латинській мові (2009)
Четверікова О. - Функціонування оцінної лексики при висвітленні регіональних конфліктів (на матеріалі журналу Newsweek) (2009)
Шмідзен Л. - До питання вивчення семантичних структур середньобаварської богемської говірки Закарпаття (2009)
Андрощук Б. - Чому ми думаємо, розмовляємо та діємо метафорами? (2009)
Барбанюк О. - Типи знакопозначення реалій і ситуацій навколишньої дійсності (2009)
Бардакова О. - Семантичні особливості дієслівних одиниць з першими відокремлюваними компонентами-прикметниками hoch-, irre-, nieder-, trocken-, wahr- (2009)
Бензар В. - Проблема відображення лексичної системи мови в рекламному тексті (2009)
Василенко Д. - Метонімія як креативний засіб збагачення англійської мови військової сфери (2009)
Григоренко Н. - Основні напрями зіставних досліджень з лексичної семантики на початку XXI століття (2009)
Ділай І. - Полісемія когнітивних дієслів англійської мови (2009)
Довбня І. - Лексико-семантичні засоби вираження категорії простору в англійській мові (2009)
Жулінська М. - Фреймова семантика англійських комп’ютерних неологізмів (2009)
Іваніна І. - Синтагматичні зв’язки середньоверхньо-німецьких прикметників зі значенням "сильний" у лицарському епосі ХІІІ-го ст. (2009)
Карпюк В. - К вопросу о лингвистическом статусе неологизмов в немецком языке (2009)
Куйбіда Х. - Сполучуваність складних прикметників з номінаціями людей в епосі Гомера (2009)
Мєдвєдь А. - Дієслово understand як домінанта синонімічного ряду дієслів розуміння в англійській мові (2009)
Пимонова Т. - Адъективный сегмент лексико-семантического поля "богатство" в английском языке (2009)
Сибірцева О. - Порівняння синонімічних рядів з домінантою натовп – crowd в українській і англійській мовах та визначення зафіксованих в них національних рис українського й англійського менталітету (2009)
Смоляр Н. - Оцінний компонент конотації дієслівних композитів сучасної німецької мови (2009)
Сойко Т. - Семантика та функції префікса ̉απο у гомерівському епосі (2009)
Суржикова К. - Види діахронічного маркування (на матеріалі словників німецької мови) (2009)
Ус Ю. - Лексеми на позначення синього кольору та його відтінків у німецькомовних текстах XVI-XIX століть (2009)
Семенюк О. - Фразеологізми з компонентом людина, люди в українській, російській, польській мовах: порівняльний та лінгвокультурний аспекти, Тимофєєва У. (2009)
Арделян О. - Концептуалізація власних назв у фразеологізмах англійської мови (2009)
Белоусова Л. - Фразеологизмы с квантитативным значением: етнолингвистический аспект (2009)
Лалаян Н. - Генетичні типи та джерела походження ономастичної фразеологїї (на матеріалі німецької мови) (2009)
Мирошніченко І. - Варіанти польських фразеологічних одиниць семантичного поля "праця/неробство” (2009)
Тищенко Г. - Детермінованість тривалості емотивності фразеологічних одиниць часовими формами (2009)
Чаглей А. - Оказіональні образні порівняння як джерело збагачення фразеологічного фонду мови (2009)
Устенко Н. - Фразеологічні одиниці у структурі драматичних творів В. Винниченка (на матеріалі п’єси "Між двох сил”) (2009)
Головчак Н. - Репертуар чоловічих імен закарпатських німців (2009)
Іващишин О. - Категоріальні властивості термінологічного словосполучення (на матеріалі текстів з проблем техногенного впливу на довкілля) (2009)
Петрова О. - Номінація за принципом "людина як така" у німецькій псевдонімії (2009)
Салата І. - Об изменениях лексикографической фиксации слов политической лексики (2009)
Подвойська О. - Семантичні деривати у складі термінології соціальної ринкової економіки в сучасній німецькій мові (2009)
Борщевський С. - Ономастика й апелятивна лексика невідомого походження в контексті теорії доіндоєвропейського субстрату (на матеріалі слов'янських та германських мов) (2009)
Вікторіна О. - Лексико-семантичні особливості номінацій на позначення панарицію у говірках Кіровоградщини (2009)
Дидишин С. - Терміни-назви граматичної категорії відмінка та відмінкових форм (від античного вчення про відмінки до становлення української відмінкової системи) (2009)
Дружбяк С. - Синонімічні терміни в системі соціально-економічної лексики (на матеріалі німецької мови) (2009)
Катернюк В. - Трансонімізовані неофіційні антропоніми в англійській, німецькій та українській мовах (2009)
Кирилюк О. - Історія формування сучасної системи українського кінонімікону (2009)
Корзун О. - Моделі формування українських прізвищ в XVIII ст. (на матеріалі "Реєстрів війська Запорозького") (2009)
Мороз А. - Явище метафори у фаховій мові торгівлі (на матеріалі німецької та української мов) (2009)
Собков Ю. - Про принцип творення криптонімів англійської мови за походженням від імені і прізвища (2009)
Чорноус О. - Особливості жіночого іменника носіїв різних етнічних груп на початку ХХ століття (2009)
Зернова В. - Словообразовательная, семантическая структура и словообразовательные ряды корневых слабых глаголов современного немецкого языка (2009)
Демешко І. - До проблеми морфонологічного моделювання віддієслівних дериватів у сучасній українській мові (2009)
Мельничук Г. - Okkasionelle bildungen in modernen deutschen prosatexten (2009)
Рак Н. - Система словотворення прикметників в українській та англійській мовах, Харкевич Г. (2009)
Руда О. - Значення та частиномовна структура автохтонних транспонувальних префіксів (2009)
Скляніченко Г. - До питання ізоморфізму та аломорфізму у словотвірних системах англійської та української мов (2009)
Богуславский С. - Динамический аспект словообразования терминологии футбола в немецком языке (1910-1930 гг.) (2009)
Богушевська Н. - Віддієслівна словотвірна парадигма в сучасній німецькій мові (2009)
Верезубенко М. - Роль словотворчих засобів у формуванні семантики ітеративності (2009)
Заінчковська О. - Іншомовні елементи в мікротопонімії Південно- Східного Поділля (2009)
Зюзькіна Г. - Морфонологічні особливості відсубстантивних прикметників іншомовного походження із суфіксом -ськ- в сучасній українській мові (2009)
Левченко В. - Гендерний фактор англійського словоскладання (за матеріалами преси) (2009)
Ніконенко О. - Структурні особливості конвертованих похідних (2009)
Перестюк Т. - Похідні з аугментативними напівпрефіксами в німецькій мові (структурно-семантичний аспект) (2009)
Поздняков О. - Традиційність і нестандартність афіксації як способу утворення німецьких молодіжних сленгізмів (2009)
Рижченко О. - Шляхи i способи утворення комп'ютерного сленгу (2009)
Смоляк О. - Особливості словотвору іменників на позначення осіб чоловічої статі із суфіксом –er у середньоверхньонімецькій мові (2009)
Тищенко О. - Суфіксальне творення назв професій жіночого роду у новогрецькій мові (суфікси –τρια, -ισσα) (2009)
Хлыпало Е. - Способы определения направления производности в отглагольном именном словообразовании (2009)
Дорофеев Ю. - Взаимодействия языков в функционально-прагматическом аспекте (2009)
Євсєєва Г. - Мова сучасної преси та іншомовні запозичення, Мишуренко П. (2009)
Лебедєва Н. - Англійські запозичення як специфічний феномен у сучасному молодіжному дискурсі в Україні та Німеччині, Дьяченко С. (2009)
Малевич Л. - Запозичення з класичних мов і проблеми інтернаціоналізації наукової термінології (2009)
Хоменко Т. - Вплив екстралінгвістичних факторів на становлення графічної та орфографічної систем німецької мови (2009)
Плугін Ю. - Пропозиції пуристів з онімечення лексики у сфері шкільної освіти кінця XIX - початку ХХ століть у Німеччині (2009)
Астаф’єва М. - Діахронічний аспект інтеграції запозичень з китайської мови в американський варіант англійської мови (2009)
Дорда В. - Співвідношення студентського сленгу з загальним та спеціальним сленгом (2009)
Іванова О. - Основні соціальні категорії в регулюванні мовної ситуації іспанії (2009)
Керпатенко Ю. - Іншомовне слово: визначення, адаптація, функціонування (2009)
Лелека Т. - Запозичення з англійської у суспільно-політичній та економічній сферах в українській і російській мовах: функціонально-стилістичний аспект (2009)
Майструк Т. - Номінативна функція англізмів різних семантичних груп у текстах інформаційного стилю (2009)
Мельник Т. - Вплив зовнішньокультурних та внутрішньокультурних чинників на розвиток української літературної мови у 20-30 pp. XX cт (2009)
Яким З. - Інтернаціоналізми у німецькомовній публіцистиці Івана Франка (2009)
Калита А. - Метод комплексної енергетичної оцінки процесу просодичного оформлення мовлення, Тараненко Л. (2009)
Валігура О. - Фреймовий підхід до породження мовлення білінгвом (2009)
Кочубей В. - Вплив артикуляційної бази рідної мови на актуалізацію вимовного акценту (2009)
Шкурко Е. - Особенности восприятия русской звучащей речи китайской аудиторией (2009)
Ющенко Г. - Вплив соціопрагматичних змінних на актуалізацію темпу в офіційно-діловому спілкуванні (2009)
Комар Л. - Вокалічна та консонантна організація фонемних структур іншомовних слів у британській вимовній нормі (2009)
Кириченко А. - Фонологічна компетенція українських користувачів авіаційної англійської мови: структура та зміст (2009)
Рудківський О. - Функціонування німецьких приголосних фонем та їхньої диференційної ознаки "участь голосових зв’язок” у спонтанному мовленні (2009)
Шароварова С. - Варіювання акцентних типів та структур англійських слів (на матеріалі британської вимовної норми) (2009)
Шнуровська Л. - Когнітивно-комунікативні і культурно-комунікативні ознаки просодичної інтерференції в іншомовному мовленні білінгва (2009)
Корченко А. Г. - Исследование баз данных уязвимостей информационной безопасности, Казмирчук С. В., Арджомандифард А., Панивко Т. В. (2016)
Опанасенко В. М. - Реалізація алгоритмів формування псевдовипадкових слів на базі FPGA, Зав’ялов С. Б., Софіюк О. Т. (2016)
Архипов А. Е. - Приставка кибер- : все ли очевидно? (2016)
Мохор В. В. - Геометрический подход к оцениванию вероятности приемлемых рисков информационной безопасности, Бакалинский А. О., Цуркан В. В. (2016)
Гнатюк С. О. - Експериментальне дослідження методу забезпечення стійкості кутритових протоколів квантової криптографії, Жмурко Т. О., Кінзерявий В. М., Юбузова Х. І. (2016)
Корченко О. Г. - Метод мережево-центричного моніторингу кіберінцидентів в сучасних інформаційно-телекомунікаційних системах, Гнатюк В. О., Іванченко Є. В., Гнатюк С. О., Сєйлова Н. А. (2016)
Бащук С. Г. - Соціальна поведінка і вплив цінностей на неї (2014)
Деревянко Б. В. - Щодо удосконалення правового забезпечення проведення наукових досліджень навчальними закладами України (2014)
Думанівська А. Я. - Залучення суддів до участі в господарських кампаніях в західних областях Української РСР у 1944-1953 рр. (2014)
Змерзлый Б. В. - Разработка "Временных правил для Общества Керчь-Еникальских лоцманов" от 25 ноября 1888 года (2014)
Калашник О. А. - Становлення й розвиток місцевих загальних судів Україні: історичний аспект (2014)
Луцький А. І. - Правова ідеологія в системі правової свідомості (2014)
Мельник А. С. - Судовий прецедент як джерело процесуального права (2014)
Разметаева Ю. С. - Право на сопротивление: основные теоретические аспекты (2014)
Турчак О. В. - Історико-правові засади українського питання в Польщі: друга половина 1920-х рр. (2014)
Шмарьова Т. О. - Правовий статус майна православної церкви за Зводом законів Російської імперії (2014)
Левенець А. В. - Щодо проблеми визначення муніципальної правосуб’єктності іноземців в Україні (2014)
Ніколаєнко Я. М. - Поняття та зміст права на судовий захист: сучасний погляд (2014)
Пивовар І. В. - Статус кандидата на посаду судді України (2014)
Різник С. В. - Проблеми територіальної організації України як предмет науки конституційного права України (2014)
Аганіна А. О. - Загальні принципи адаптації вітчизняного законодавства з питань підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців до норм ЄС (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського