Гринченко С. В. - Настройка ввода-вывода русского текста в консольных приложениях Visual C++ 2010 (2016)
Гринченко С. В. - Влияние структуры магнитного поля Земли на теоретический расчёт скорости движения плазмы, индуцированного ветром нейтральной среды, Дзюбанов Д. А. (2016)
Ляшенко М. В. - Эффекты сезонной и полугодовой аномалий в вариациях концентрации электронов в максимуме области F2 ионосферы на разных фазах цикла солнечной активности, Ляшенко Н. С. (2016)
Шульга М. А. - Исследование вариаций относительной концентрации ионов водорода во внешней ионосфере в период максимума солнечной активности по данным метода некогерентного рассеяния (2016)
Домнин И. Ф. - Реакция ионосферы на солнечное затмение 20 марта 2015 г. над Харьковом, Емельянов Л. Я., Ляшенко М. В., Черногор Л. Ф. (2016)
Аксёнова Е. Д. - Сезонные вариации параметров волновых процессов в ионосфере по данным харьковского радара некогерентного рассеяния, Панасенко С. В. (2016)
Щирый А. О. - Развитие программного обеспечения вторичной обработки данных дистанционного наземного радиозондирования ионосферы (2016)
Емельянов Л. Я. - Устройство формирования сигналов для контроля радара некогерентного рассеяния, Богомаз А. В., Бравичев Б. Р. (2016)
Андрощук О. С. - Нові підходи до створення системи контролю та оцінювання навчальних досягнень слухачів, Хамула С. В., Буяло О. В. (2015)
Бабіч О. В. - Особливості професійного спілкування офіцера-прикордонника в підрозділах Державної прикордонної служби України (2015)
Баранюк В. В. - Педагогічні умови формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців соціальної роботи (2015)
Берестецька Н. В. - Модернізація систем підготовки прикордонників у країнах, що розвиваються, в умовах глобалізації (2015)
Бец І. О. - Розвиток інноваційної культури педагога в контексті оновлення системи освіти у вищих навчальних закладах (2015)
Дармограй П. В. - Методичні рекомендації науково-педагогічному складу щодо формування у майбутніх офіцерів пенітенціарної служби професійної компетентності у процесі фахової підготовки, Матеюк О. А. (2015)
Дем’янюк Ю. А. - Діагностика сформованості організаторської компетентності у процесі моніторингу якості навчання майбутніх офіцерів-прикордонників, Левчук Н. П. (2015)
Діденко О. В. - Сутність, зміст і структура поняття "професійна надійність фахівця” (2015)
Дяков С. І. - Сучасні методичні підходи до організації самостійної підготовки майбутніх офіцерів Сухопутних військ (2015)
Кіреєва О. С. - Особливості підготовки кримінальних аналітиків на спеціалізованих курсах підвищення кваліфікації (2015)
Коваль О. Є. - Дидактико-технологічне проектування навчальної програми з дисципліни "Вогнева підготовка” (2015)
Крупа В. В. - Педагогічні технології та їх ефективність у формуванні професійної компетентності майбутніх фахівців фізичної реабілітації (2015)
Мамченко С. М. - Електронне навчання як педагогічна компетентність (2015)
Манько В. М. - Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх менеджерів з економічної безпеки (2015)
Мельніков А. В. - Проблематика формування мотивації до занять фізичною підготовкою майбутніх офіцерів‑прикордонників, Волошин В. В., Шинкарук В. О. (2015)
Мозолев О. М. - Історічний розвиток наукової думки про значення фізичної культури в системі освіти Польщі, Мазур В. Ю. (2015)
Потапкіна Л. В. - Готовність до професійної діяльності як психолого-педагогічна проблема (2015)
Почекалін І. М. - Формування професійної культури офіцерів прикордонників в умовах службової діяльності, Качуровс ький І. А. (2015)
Радванський А. І. - Історичні аспекти формування професійних умінь майбутніх офіцерів в умовах вищих військових навчальних закладів, Яковенко Є. С. (2015)
Серховець С. В. - Результати експериментальної перевірки ефективності авторської програми підготовки майбутніх офіцерів правоохоронних органів до кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності (2015)
Фігура О. В. - Фізична підготовленість як необхідний елемент професійної підготовки офіцера Державної прикордонної служби України (2015)
Чудик А. В. - Методика навчання прийомів застосування сили та рукопашного бою в системі фізичної підготовки персоналу Державної прикордонної служби України (2015)
Шпичко І. О. - Експериментальне дослідження формування соціальної компетентності майбутніх фахівців сфери обслуговування (2015)
Янковець А. В. - Особливості розвитку граматичних навичок курсантів нефілологічних спеціальностей під час вивчення професійно-спрямованих тем, Янковець О. В. (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Вихідні дані (2015)
Балух Н. М. - Продуктивність та маса внутрішніх органів перепілок за дії кормової добавки "Проензим" (2016)
Білявцева В. В. - Якість свинини при згодовуванні БВМД "Енервік" з карнітином (2016)
Блайда І. М. - Відгодівельні та м’ясні якості свиней за згодовування в складі раціону пробіотичної добавки "ПРОПІГплв", Півторак Я. І., Винниченко Г. П. (2016)
Блащук В. В. - Застосування селективного середовища для визначення якості проведення дезінфекції на переробних підприємствах (2016)
Боднарук В. Є. - Порівняльний аналіз генетичної структури батьківських порід та їх помісей, Музика Л. І., Жмур А. Й., Оріхівський Т.В. (2016)
Бойко А. О. - Оцінка різних екстер’єрно–конституціональних типів в селекції поліської м’ясної породи, Шаловило С. Г. (2016)
Бондаренко В. В. - Вплив згодовування БВМД "Мінактивіт" на структуру шлунково–кишкового тракту молодняку свиней. (2016)
Віщур В. Я. - Вміст жирних кислот загальних ліпідів і важких металів у пилку з кульбаби лікарської за різного техногенного навантаження на довкілля (2016)
Возна О. Є. - Метаболічні процеси в рубці та продуктивний ефект у телят за дії йонофору, Заяць О. І., Винниченко А. П. (2016)
Головко Н. П. - Забійні показники курчат–бройлерів за збагачення раціону цитратом наномолібдену та кормовою добавкою "Пробікс", Забарна І. В. (2016)
Голубєв М. І. - Ефективність нормування селену у годівлі молодняку перепелів м’ясного напряму продуктивності, Голубєва Т. А. (2016)
Гончарук А. П. - БВМД "Інтермікс" у раціонах відгодівельних свиней (2016)
Гордійчук Н. М. - Поведінка корів і телят при різних способах утримання, Гордійчук Л. М., Саламаха І. Ю. (2016)
Градович Н. І. - Вплив цеолітів на вміст плюмбуму та кадмію у окремих ланках трофічного ланцюга гідроекосистем, Параняк Р. П., Забитівський Ю. М. (2016)
Грицина М. Р. - Структура життєвих форм видів родини Plantaginaceae (2016)
Гунчак А. В. - Метаболічна дія Йоду в організмі птиці за його нестачі або надлишку в раціоні, Ратич І. Б., Гутий Б. В., Паскевич Г. А. (2016)
Гунчак Р. В. - Вміст йоду в ґрунтах та зерні злаків у зоні Полісся Волині, Седіло Г. М., Вовк С. О. (2016)
Демчишин О. В. - Ефективність застосування підкислювачів у промисловому вирощуванні курчат–бройлерів (2016)
Дмитрук І. В. - Ріст і розвиток бджолиних сімей при використанні органічних кислот і пробіотиків, Суховуха С. М. (2016)
Добрянська Г. М. - Вміст кобальту та нікелю у воді, донних відкладах та іхтіофауні Яворівського водосховища, Янович Д. О., Швець Т. М., Буцяк Г. А. (2016)
Жмур А. Й. - Генетична диференціація чорно–рябої худоби за В–системою груп крові, Боднарук В. Є. (2016)
Ільницька О. Ю. - Молочна продуктивність та племінна цінність корів різних родин прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно–рябої молочної породи (2016)
Калин Б. М. - Напрямки оптимізації шумового фактору транспортних потоків у місті Львові, Шелевій М. І. (2016)
Калініна І. Г. - Динаміка змінення концентрацій міристинової та пальмітинової жирних кислот в бджолиному обніжжі протягом пилконосного сезону (2016)
Ковальчук Н. А. - Екологічні проблеми в конярстві (2016)
Кравець С. І. - Природна кормова база та її вплив на продуктивність вирощувальних ставів, Дармограй Л. М., Лобойко Ю. В., Крушельницька О. В. (2016)
Кузів М. І. - Відтворювальна здатність корів української чорно–рябої молочної породи, Федорович Є. І. (2016)
Кучерявий В. П. - Морфологічні та біохімічні показники крові відгодівельного молодняку кролів, Штенська О. Б., Ванжула Ю. І. (2016)
Любасюк Н. В. - Вплив згодовування свиноматкам БВМД Інтермікс на перетравність та обмін речовин у їх поросят (2016)
Любинський О. І. - Селекційна оцінка високопродуктивних корів буковинського заводського типу української червоно–рябої молочної породи (2016)
Мудрик О. В. - Екологічні проблеми водних ресурсів Буського району, Параняк Р. П., Мацуська О. В. (2016)
Новгородська Н. В. - Технологічні особливості свинини з вадами PSE и DFD (2016)
Онисковець М. Я. - Вплив йонів плюмбуму на лейкоцити крові коропа лускатого, Вахуткевич І. Ю., Скаб О. Б. (2016)
Осередчук Р. С. - Особливості вагового росту теличок м'ясних порід, Бабік Н. П., Федорович В. В., Федорович Є. І., Дутка В. Р. (2016)
Павлів А. В. - Еколого–агрохімічна паспортизація земель та кормових угідь сільськогосподарських підприємств Тернопільської області Бережанського району ТзОВ "Жива Земля Потутори" та ТОВ "Крона" (2016)
Палій А. П. - Сучасні аспекти експлуатації дійкової гуми доїльних стаканів (2016)
Огороднічук Г. М. - Ефективність використання ферментних препаратів і кормової добавки ПКД-10 в годівлі свиней (2016)
Пащенко А. Г. - Уміст мікроелементів у тканинах медоносних бджіл за згодовування цукрового сиропу, борошна сої і цитратів Со та Ni, Романів Л. І., Федорук Р. С., Ковальчук І. І. (2016)
Пепко В. О. - Рослини з фармакологічними властивостями у раціоні диких копитних Полісся України, Гулик І. Т., Жигалюк С. В., Сачук Р. М. (2016)
Петрів М. Д. - М’ясна та перо–пухова продуктивність оброшинських сірих гусей II покоління, схрещених з великою сірою породою, Слобода Л. Я., Слобода О. М. (2016)
Півторак Я. І. - Продуктивна дія силосованої пивної дробини у раціонах лактуючих корів, Наумюк О. С., Петришак Р. А., Голодюк І. П., Семчук І. Я., Долинський В. М. (2016)
Піщан І. С. - Генотипові та паратипові фактори формування молочної продуктивності корів швіцької породи в австрійській екологічній зоні походження (2016)
Поврозник Г. В. - Ефективність використання пробіотичної кормової добавки "ПРОПОУЛ плв" в живленні перепелів, Півторак Я. І. (2016)
Пославська Ю. В. - Особливості росту живої маси корів різних ліній української чорно–рябої молочної породи у період їх вирощування, Федорович Є. І., Боднар П. В. (2016)
Приліпко Т. М. - Перетравність поживнихречовин за використання різних селеновмісних добавок в раціоні Бичків, Захарчук П. Б., Косташ В. Б., Шулько О. П. (2016)
Приліпко Т. М. - Оцінка мікробіологічних, фізико–хімічних показників та гідротехнічна характеристика води у ставах для вирощування товарної риби Національного природничого парку "Подільські Товтри", Якубаш Р. А. (2016)
Приліпко Т. М. - Оцінка показників якості і безпечності молока при надходженні на молококопереробне підприємство від різних суб’єктів господарювання, Букалова Н. В. (2016)
Пукало П. Я. - Актуальність відтворення аборигенної іхтіофауни водойм України, Дармограй Л. М., Божик Л. Я., Васерук Н. Я. (2016)
Радчиков В. Ф. - Рубцовое пищеварение и переваримость питательных веществ при включении в рацион коров продуктов переработки сахарной свеклы, Гливанский Е. О., Гурин В. К., Цай В. П., Кот А. Н. (2016)
Рівіс Й. Ф. - Вміст аніонних жирних кислот у зябрах коропа за різної концентрації міді та цинку у воді, Янович Н. Є. (2016)
Рубан Н. О. - Забійні показники і м’ясні якості молодняку гусей за різного вмісту лецитину соняшнику в комбікормі, Оріщук О. С., Цап С. В., Дармограй Л. М. (2016)
Свідзінська І. Т. - Аналіз проблеми утилізації токсичних побутових відходів у місті Львові, Мацуська О. В. (2016)
Ткачов О. В. - Вплив часу штучного осіменіння відносно овуляції на запліднюваність кобил, Шеремета В. І., Ткачова О. Л. (2016)
Трачук Є. Г. - Реакція структур шлунка молодняка свиней на згодовування пробіотика, Фаріонік Т. В. (2016)
Українець Р. Д. - Перспективи та критерії розвитку природно–заповідних територій у Львівській області, Параняк Р. П., Сухорська О. П. (2016)
Федорович В. В. - Характеристика корів симентальської породи за господарськи корисними ознаками в умо-вах Львівщини, Оріхівський Т. В., Бабік Н. П., Федорович Є. І., Осередчук Р. С. (2016)
Фіялович Л. М. - Ефективність використання у годівлі племінних гусей нетрадиційних добавок, Кирилів Я. І. (2016)
Харко М. В. - Використання концентрату "Інтермікс" в структурі раціону корів літнього періоду утри-мання, Денькович Б. С., Півторак Я. І. (2016)
Шаран М. М. - Корекція спермопродуктивності баранів–плідників гормональними препаратами, Гримак Х. М. (2016)
Шаран М. М. - Використання тривалого моніторингу розвитку ембріона (TLMED) в репродуктивній біо-технології, Шаловило С. Г., Гримак Х. М. (2016)
Щербатий З. Є. - Динаміка росту живої маси та екстер'єрно–конституційні особливості корів української чорно–рябої молочної породи різних типів конституції, Боднар П. В., Кропивка Ю. Г. (2016)
Кирилів Б. Я. - Вплив аліментарних чинників на продуктивність курей яєчного напрямку продуктивності, Гунчак А. В. (2016)
Новак І. В. - Вплив генотипу на тривалість продуктивного використання корів та причини їх вибуття (2016)
Сичов М. Ю. - Вплив гуанідиноцтової кислоти на ріст молодняку перепелів м’ясного напряму продуктивності, Приймак Г. І. (2016)
Баран В. - Етнокультурні процеси в період Києво-Руської держави (2014)
Макарчук С. - Загальні принципи етнографічного районування України (2014)
Півторак Г. - Що таке "Русь", "Росія", "Малоросія" і як ми втратили своє споконвічне ім’я (2014)
Балушок В. - Як русини стали українцями (трансформація української етнонімії в ХІХ–ХХ століттях) (2014)
Темченко А. - Історія вивчення традиційних замовлянь (2014)
Васянович О. - Агрометеорологічний досвід українців у сучасних засобах масової інформації (2014)
Ленська В. - Від унісексу до жіночої домінанти: аналіз гендерних відносин у субкультурі хіпі (2014)
Пилипак М. - Особливості покривання молодої у весільному обряді Східного Поділля (2014)
Чебан О. - Телевізор у побуті як об’єкт етнологічного дослідження на Одещині (2014)
Щербань О. - Народна "магія" у виготовленні та побутовому використанні глиняного посуду в Наддніпрянщині (кінець ХІХ – перша половина ХХ століття) (2014)
Боряк О. - Білорусько-українські етнокультурні взаємовпливи на просторі гомельсько-чернігівського пограниччя (за матеріалами поховальної обрядовості) (2014)
Гудченко З. - Життєвий простір поліщуків (за спогадами переселенців із зони ЧАЕС) (2014)
Конопка В. - Хліборобські мотиви в ранньовесняному циклі календарних звичаїв та обрядів українців Південно-Західного історико-етнографічного регіону (за матеріалами польових етнографічних експедицій 2007–2013 років) (2014)
Маховська С. - Особливості весільного обряду в селі Вереміївка Черкаської області: традиційна структура, локальні характеристики, динаміка змін (2014)
Чумак М. - Експедиційні записи школярів як науково-допоміжний музейний матеріал (2014)
Тупчієнко М. - Перспективи використання результатів археологічних досліджень в етнологічних студіях пошуку шляхів формування міфо-ритуальної символіки заліза в населення Східної Європи (2014)
Гончарук В. - Проблеми методики навчання українського народознавства (2014)
Пашненко О. - Методика опитування населення під час проведення історико-краєзнавчих експедицій на Півдні України (на прикладі експедицій Запорізького наукового товариства імені Якова Новицького) (2014)
Яковлєва О. - Етнолінгвістичні дослідження обрядової символіки (2014)
Казьмирчук М. - Статистичний метод у соціальних дослідженнях дворянства Київської губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (2014)
Маркович Г. - Етнофонічні спостереження як метод емпіричного дослідження в етномузикології (з власного досвіду польової роботи) (2014)
Гуменюк О. - Драматична експресія і лагідний ліризм у двох варіантах кримськотатарської народної пісні "Бербер дукяны" ("перукарня") (2014)
Бугай Т. - Современное проявление форм фольклора: устные рассказы, песни и стихи преследованных за веру свидетелей Иеговы в Советском Союзе (2014)
Кузьменко О. - Стрілецька тема в контексті фольклорної прози про Першу світову війну (проблеми збереженості, атрибуції та едиції) (2014)
Лабащук О. - Прагматика натального наративу (2014)
Длінна Т. - Українські християнські колядки як джерело дослідження народної релігійності (2014)
Сіренко С. - Промисли та харчування: за польовими матеріалами Людмили Шевченко (2014)
Шевченко Л. - Матеріали експедицій 1955 року (Волинь. Одещина) (2014)
Калашнікова Л. В. - Соціально-філософські витоки становлення концепту безпеки у протосоціології (2016)
Лазаренко І. С. - Феномен соціальної допомоги в гуманітарному знанні: ретроспективний аналіз (2016)
Сериков В. А. - Этимология понятия "виртуальное" (2016)
Гузьман О. А. - Практики дозвілля сучасної студентської молоді, Ляшенко Н. О. (2016)
Зубарєва О. І. - Реконфігурація контекстів проблематизації соціального контролю у культурному ландшафті сучасності (2016)
Медвєдєва Ю. Ю. - Релігійні чинники соціальної модернізації/ контрмодернізації православ’я в контексті теорії М. Вебера (2016)
Яремчук С. C. - Стан і динаміка релігійної мережі незалежної України (2016)
Cвятненко І. О. - Ціннісна свідомість як регістр панування і домінування в гендерних культурах: соціосистемологічний аспект (2016)
Бавикіна В. М. - Феномен політичного акціонізму в сучасному суспільстві (2016)
Баранова С. С. - Аксіологічний вимір самоорганізації суспільних рухів, Вербецька Т. О. (2016)
Тупиця О. Л. - Внутрішньопартійна демократія як чинник консолідації перехідного суспільства (2016)
Бадер А. В. - Взаємодія громадян із силовими структурами як індикатор можливості застосування збройного насилля органами державної влади (2016)
Балацька О. Б. - Трансформація сучасного збройного насилля: специфічні риси і тенденції (2016)
Вонсович О. С. - Саміт "Великої двадцятки" – 2016: геополітичні оцінки (2016)
Колісніченко Р. М. - Механізм гуманізації глобалістичної свідомості людства (2016)
Мінєнкова Н. Є. - Аргументи "pro et contra" люстрацій в країнах Центрально-Східної Європи у сучасному науковому дискурсі (2016)
Міщенко А. Б. - Геостратегічні пріоритети України (2016)
Близняк О. А. - Польська концепція "східного виміру" політики Європейського Союзу (2016)
Кулик А. В. - Самопознание в процессе интерпретации философских текстов (2016)
Tarasyuk L. S. - Person identity problem: imitation or authenticity (in the context of philosophical anthropology) (2016)
Полищук Н. В. - Изменение духовного состояния молодежи на современном этапе информационно-высокотехнологического прогресса: философско-образовательный аспект (2016)
Шиндаулова Р. Б. - Философская концептуализация модели формирования ноогуманистического мировоззрения студентов (2016)
Куцаєва Т.О. - Неформальна освіта дорослих та музейна андрагогіка в контексті історії сучасної музейної справи в Україні (огляд історіографії) (2016)
Банах В. М. - Категорія "музеальності" в сучасному музеологічному дис­курсі (2016)
Тельвак В. - "По долгу історика": конфлікти в середовищі українських інтелектуалів наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., Тельвак В. (2016)
Батюк Т. - Публіцистичне кредо Мирона Кордуби (віденсько-буковинський період) (2016)
Сапожников И. - Литовский Качибей – османский Хаджибей: очерки истории с начала ХV до середины ХVIІІ вв. (2016)
Lyman I. - British Vice-Consul in Berdyansk John Edward Greaves, Konstantinova V. (2016)
Петрова К. - Попечительства про народну тверезість на сторінках південноукраїнської періодичної преси кінця ХІХ – початку ХХ століття (2016)
Звілінський С. - Зародження та специфіка селянського повстансько-партизанського руху 1917–1921 рр. на півдні України в радянській мемуаристиці сучасників (2016)
Капарулін Ю. - Особливості організації та проведення лотерейної кампанії ТЗЕТ 1927–1928 рр. в Херсонській окрузі (2016)
Цибуленко Л. - Соціокультурні стереотипи репресованих поляків Півдня України часів "Великого терору" (2016)
Цибуленко Г. - Облаштування окупаційною владою управління колективними аграрними господарствами на Херсонщині у 1941–1942 рр. (2016)
Савицька О. - Благоустрій Чернігова в 1943–1953 рр. та його вплив на повсякденне життя населення (2016)
Пилипчук Я. - Казачество и завоевания Мухаммед Шейбани-хана в письменных источниках (источниковедческий анализ) (2016)
Петрик А. - Участь "Союзу Литовських стрільців" ("Шаулісс") у боротьбі за незалежність та соборність Литовської держави в 1919–1923 рр. (2016)
Esthela Santibanez Tijerina B. - Albores y ocaso de una fabrica textil poblana (2016)
Перга Т. - Роль Латиноамериканської асоціації вільної торгівлі в інтеграційних процесах в Латинській Америці (2016)
Burtseva M. - Canadian immigration and multiculturalism politics: few generalisations about peculiarities in 1960-s – 2010-s (2016)
Сапожников И. - Из истории Бендерской крепости: к 100-летию книги Н.А. Маркса, Левчук В. (2016)
Водотика С. - Шануємо ювіляра: до 80-річчя від народження та 60-річчя наукової праці видатного українського історика професора Станіслава Кульчицького, Савенок Л. (2016)
Капарулін Ю. - "Історія Голокосту в Європі та Україні": дописи учасника літньої школи (2016)
Балушок В. - Ще раз до проблеми генези образу тополі у фольклорі та віруваннях українців (у контексті українсько-тюркських взаємин) (2015)
Борисенко М. - Формування традиції святкування Нового року в Україні (кінець ХІХ – середина ХХ століття) (2015)
Івченко Б. - Кулачні бої "стінка на стінку" в Харкові від XIX до XXI століття: традиції і трансформації (2015)
Кожолянко О. - Різдвяна свята вечеря в Українців Буковини: дохристиянська і християнська традиції (2015)
Курочкін О. - З ранньої історії європейських балів-маскарадів (2015)
Писаренко Ю. - Володар віртуального скарбу (чернець у язичницькому сприйнятті) (2015)
Пустовалов С. - Обряд моделювання черепів на теренах України (2015)
Сушко В. - Головний убір як символ шлюбу в українській традиційній культурі (2015)
Тарнавський Р. - Обжинковий вінок в обрядовості волинян: загальноукраїнські риси та локальна специфіка (2015)
Боса Л. - Образ Шевченкової землі в колективних уявленнях жителів Звенигородщини (2015)
Виткалов С. - Сучасні аспекти дослідження та побутування серпанкового ткацтва (2015)
Мушкетик Л. - Етнологічне дослідження потрійного кордону в Угорщині (2015)
Пономар Л. - Регіональні тематичні словники етнокультури українців: методи та принципи створення, результати (2015)
Пономарьова І. - Народне житло та господарські споруди греків Приазов’я наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (2015)
Артюх А. - Ситуація в зоні АТО у дзеркалі громадської думки: рецепції етнолога (2015)
Красиков М. - Календарні свята росіян Харківщини (з експедиційних матеріалів) (2015)
Леньо П. - Специфіка побутування державних і церковних свят у житті українців Закарпаття в Радянський період (2015)
Олійник М. - Традиційний дитячий одяг українців в умовах міської культури в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (на прикладі Києва) (2015)
Темченко А. - Міф і сновидіння в традиційній культурі українців (за матеріалами замовлянь) (2015)
Хай М. - Українсько-польські етноінструментологічні спільності та антиномії. Культурологічний та системно-етнофонічний зріз (2015)
Автобіографія Євгенії Спаської (2015)
Спаська Є. - Кахльові печі в садибі "Покорщина" (2015)
Інформація про авторів (2015)
Кравченко В. І. - 20 років грошової реформи в Україні: гривня потребує реанімації (2016)
Демчишак Н. Б. - Національна інноваційна система як об'єкт фінансового регулювання (2016)
Касич А. О. - Сучасні науково-теоретичні підходи до визначення сутності поняття стійкого розвитку, Яковенко Я. Ю. (2016)
Сазонець І. Л. - Виявлення напрямів розвитку сумлінної ділової практики в Україні, Тадеєва Н. В. (2016)
Богданов Д. С. - Аспекти регіонального розвитку сільських територій, Гончаренко І. В. (2016)
Савич О. П. - Удосконалення маркетингових стратегій автомобільних виробників у сучасних умовах (2016)
Гайдуцький І. П. - Дуалістична політика державної підтримки сталого низьковуглецевого розвитку (2016)
Самофатова В. А. - Передумови і фактори сталого розвитку агропродовольчої сфери (2016)
Скок П. О. - Ризики впровадження фінансових інновацій в банках (2016)
Кравченко В. М. - Системно-динамічне моделювання оцінки рівня конкурентоспроможності суб'єктів господарювання, Алексич К. О. (2016)
Баранецька О. В. - Актуальні проблеми забезпечення фіскальної безпеки України та можливі шляхи її зміцнення (2016)
Карюк В. І. - Оцінка соціально-економічних наслідків інноваційного розвитку підприємств (2016)
Лендєл О. М. - Державно-приватне партнерство як форма інвестиційної взаємодії органів державної влади та регіональних бізнес-суб'єктів (2016)
Лапін П. В. - Сутність поняття "загроза економічній безпеці підприємств залізничного транспорту" (2016)
Шевчук Я. В. - Концептуальні засади програми енергозбереження на регіональному рівні (2016)
Шатрова К. І. - Управління та аналіз матеріальних потоків через транспортно-логістичні системи України в умовах євроінтеграції (2016)
Юхименко В. М. - Необхідність впровадження системи пруденційного нагляду за страховою діяльністю в Україні (2016)
Бороденко Т. М. - Глобальний контекст розвитку спільного інвестування: уроки для України (2016)
Переверзєва І. Ф. - Сутність та співвідношення категорій в антикризовому управлінні підприємством (2016)
Зайченко К. С. - Роль держави в діяльності малого інноваційно-активного бізнесу: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії (2016)
Балендр А. В. - Розвиткок навичок прикордонників країн європейського союзу вирішувати конфліктні ситуації під час виконання завдань з охорони кордону, Бец Ю. І., Усачик Н. М. (2015)
Блощинський І. Г. - Стан сформованості професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників під час фахової підготовки з використанням технологій дистанційного навчання (2015)
Бунєєв Т. В. - Досвід підготовки та використання мультимедійних презентацій під час занять (2015)
Волошина І. Я. - Методологічні підходи щодо дослідження проблеми викладання навчальної дисципліни "основи прикордонної безпеки" (2015)
Гевко О. І. - Сутність культури професійного спілкування майбутніх офіцерів прикордонників (2015)
Гунько А. В. - Рекомендації щодо використання програмного забезпечення google під час дистанційного навчання слухачів напряму автомобільний транспорт (2015)
Заболотна О. Р. - Педагогічне оцінювання в процесі підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до професійної діяльності в пунктах пропуску через державний кордон (2015)
Іваненко В. М. - Комплекс методів покращення засвоєння навчального матеріалу, Дзюба П. М. (2015)
Івашкова Т. О. - Особливості професійної підготовки майбутніх офіцерів прикордонної варти республіки Польща на сучасному етапі, Матеюк О. А. (2015)
Ісаєва І. Ф. - Газета на занятті з іноземної мови як засіб формування професійної іншомовної комунікативної та соціокультурної компетенцій майбутніх офіцерів-прикордонників, Сабанська Н. М. (2015)
Іщенко Д. В. - Методика оцінювання професійної компетентності офіцерів відділів прикордонної служби (2015)
Купчишина В. Ч. - Полікультурне виховання майбутніх офіцерів-прикордонників (2015)
Кустовська І. М. - Формування професійно значущих умінь і навичок у професійній підготовці фахівця (2015)
Лемешко О. В. - Готовність майбутніх офіцерів-прикордонників до вирішення нестандартних ситуацій в пунктах пропуску через державний кордон (2015)
Назаренко Н. С. - Роль проектної діяльності у формуванні професійної компетентності майбутніх перекладачів (2015)
Наконечна А. О. - Особливості навчання діалогічного мовлення при вивченні англійської мови, Ординська І. Я. (2015)
Неділько А. С. - Місце і роль спеціаліста з фізичного виховання в системі методичного забезпечення фізичної підготовки (2015)
Сінкевич С. В. - Навчальний відеофільм як засіб підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до використання різних технічних засобів прикордонного контролю, Войцехівський О. Л. (2015)
Тушко К. Ю. - Формування професійних компетенцій майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі викладання суспільних дисциплін (2015)
Федик О. Л. - Активність особистості у формуванні фахової компетентності майбутніх офіцерів тилу ДПСУ (2015)
Шевчук Ю. М. - Особливості загальноекономічної підготовки студентів вищого навчального закладу прикордонного відомства (2015)
Шумило І. І. - Особливості викладання англійської мови за професійним спрямуванням студентам юридичних спеціальностей (2015)
Яремчук І. А. - Використання електронного підручника для самостійного вивчення англійської мови для професійних потреб в освітньому процесІ Національної академії Державної прикордонної служби України (2015)
Вимоги до оформлення статей (2015)
Вихідні дані (2015)
Титул, зміст (2016)
Герасименко О. - Спільна діяльність попечительських та педагогічних рад середніх навчальних закладів (друга половина ХІХ - початок ХХ століть) (2016)
Черкашин О. - Навчання дітей пожежній безпеці: екскурс до історії питання (2016)
Адамович І. - Розвиток професійної компетентності керівника ЗНЗ у системі неперервної освіти (2016)
Андрощук І. - Формування інформаційної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу в умовах післядипломної освіти, Ворон О. (2016)
Васильченко Л. - Фактори впливу на вибір учителями технологій навчання в освітньому процесі, Лапшина І. (2016)
Зубик Л. - Електронний навчально-методичний комплекс із дисципліни WЕВ-технології та WEB-дизайн (2016)
Марченко О. - Дидактичні аспекти використання мережевих технологій та їх системні зв’язки із концепцією комп’ютерно орієнтованої педагогіки Аллана Каррінгтона, Тимощук О. (2016)
Носенко Ю. - Здоров’язбережувальний складник ІК-компетентності учнів як важливий елемент здоров’язбережувального використання програмно-апаратних засобів у навчальному процесі основної школи, Сухіх А. (2016)
Путій Т. - Використання мережевих педагогічних спільнот у практиці неперервної освіти (2016)
Шевчук Ю. - Характеристика основних криз дитинства, їх специфіка та вплив на психологічний розвиток особистості (2016)
Вовчаста Н. - Компоненти та критерії готовності до іншомовної професійної діяльності майбутніх фахівців цивільного захисту (2016)
Криницька О. - Методика вивчення краєзнавчого матеріалу на заняттях з української мови як іноземної (2016)
Лічман Л. - Трансформація науково-практичного досвіду впровадження ідей іншомовної компетентності в умовах модернізації системи освіти в Україні (1991-2000) (2016)
Попко І. - Організація мовної підготовки в школі національної жандармерії м. Рошфор (Франція) (2016)
Романишина Н. - Нова інтерпретація феномену креативності (2016)
Шмелькова Г. - Самостійна робота студента як особлива форма самоосвіти в ході вивчення іноземної мови у вищому навчальному закладі, Надточій Н. (2016)
Ковтонюк Г. - Роль позакласних заходів в організації самостійної пізнавальної діяльності школярів з математики та фізики (2016)
Крутова Н. - Модель розвитку інформаційно- комунікаційної компетентності вчителів математики у системі післядипломної освіти (2016)
Паніна Л. - Розвиток Римо-католицької церкви в сучасній Україні: особливості партикулярної реорганізації 1990-х - початку 2000-х років (2016)
Антіпова Н. - Формування фахових компетентностей із селекції та генетики агрокультур у майбутніх агрономів-дослідників, Рідей Н., Антіпов І. (2016)
Валюк В. - Розвиток креативності як складова професійної підготовки майбутніх учителів хімії (2016)
Калько А. - Упровадження інноваційних технологій навчання із застосуванням засобів музейної педагогіки в підготовці майбутніх учителів природничих предметів, Шикула Р. (2016)
Пилип Т. - Cтруктурний аналіз міжкультурної компетентності лікарів-терапевтів (2016)
Остапенко А. - Навчати, зберігаючи здоров’я (2016)
Денисюк Н. - Генеалогічне дослідження як засіб формування екологічної компетентності учнів у процесі трудового навчання (2016)
Оксенюк І. - Інтерактивний підхід до вивчення проблем міжособистісних відносин у спортивній команді, Панчук А. (2016)
Мілаш О. - Особливості сучасної сім’ї та її роль у розвитку системи сімейної освіти в Україні (2016)
Давидюк Н. - Педагогічний досвід як основа розвитку професійної компетентності працівників позашкільних навчальних закладів у школі новаторства (2016)
Петрова С. - Духовно-моральне виховання як фактор становлення особистості дитини-сироти в умовах дитячого будинку "Перлинка" (2016)
Бурчак І. - Готовність майбутніх хореографів до керівництва дитячим ансамблем спортивно-бального танцю як педагогічна проблема (2016)
Гришина В. - До питання формування оцінювальних компетенцій майбутнього вчителя музики, Юрчук О. (2016)
Дикало В. - Музичне краєзнавство Рівненщини як навчальний курс: до постановки проблеми (2016)
Борщова О. - Інформаційно-бібліотечний центр в інноваційному освітньому просторі гімназії (2016)
Кендюхова А. - Роль оцінювання навчальних досягнень учнів у структурі діяльності особистості (2016)
Кожем’якіна І. - Науково-методичний супровід розвитку професійної мовно-мовленнєвої компетентності вчителів початкових класів у післядипломній освіті (2016)
Лузан Л. - Управління розвитком професійної компетентності вчителів-словесників шляхом використання інноваційної технології веб-квесту в системі післядипломної педагогічної освіти (2016)
Рикова Л. - Міжнародне партнерство як інноваційна стратегія у вивченні англійської мови (2016)
Сударева Г. - Науково-методичний супровід запровадження кейс-методу як засобу соціалізації учнівської молоді в системі післядипломної педагогічної освіти (2016)
Сухаревська І. - Національно-патріотичне виховання на засадах козацької педагогіки в загальноосвітніх закладах (із досвіду роботи Кудряшівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів Кремінської районної ради Луганської області) (2016)
Уманська Т. - Оновлення форм організації виховної роботи в інноваційному освітньому просторі (2016)
Титул, зміст (2016)
Міжнародна конференція "Через саморегулювання та соціальну відповідальність до утвердження недискримінації (2016)
Домінік Лейл - Ґендерні питання - європейське бачення (2016)
Лилик І. - Громадські організації та бізнес: діалог 2015 року. Діяльність Індустріального Ґендерного Комітету з Реклами (2016)
Діяльність Харківського Регіонального Представництва ІҐКР (2016)
Регіональні Представництва ІҐКР (2016)
Лилик І. - Ринок маркетингових досліджень в Україні 2015 рік: експертна оцінка та аналіз УАМ (2016)
Ільїна С. - Яка різниця між Mystery Shopping та класичними маркетинговими дослідженнями (2016)
Паниотто В. - Стратегия исследования, Харченко Н. (2016)
Гладунов О. - Результати дослідження "Оцінка діяльності органів місцевої влади та місцевого самоврядування (2016)
Споживчі настрої в Україні, березень 2016: індекс склав 50,6 (2016)
Зростання галузі прямого продажу за рік - майже 30% (2016)
Зюзиков А. - Как легко создать рекламу в Инстаграм за 5 шагов (2016)
Богданець Н. - Ми започаткували форум електронної книги в Україні - Е-book Forum (2016)
Експертна зустріч "Впровадження системи дуальної освіти у підготовку фахівців з маркетингу (2016)
Зміст журналу "Маркетинг в Україні" за 2015 рік (2016)
Передплата (2016)
Агафонова Н. В. - Конституційний Суд України як учасник конституційної реформи: проблеми реалізації юрисдикційних функцій (2016)
Васильєв Є. О. - Компетенція органів місцевого самоврядування у сфері зовнішньоекономічної діяльності (2016)
Ємельянова А. Г. - Принцип доброго урядування як основа забезпечення права бути почутим у контексті реалізації права на участь в управлінні державними справами (2016)
Медвідь А. Б. - Загальна характеристика змін, внесених до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод протягом перших тридцяти років її функціонування (2016)
Коросташова І. М. - Митні процедури зі сприяння захисту прав інтелектуальної власності: види та особливості застосування (2016)
Цюра В. В. - Правова природа представницьких повноважень в контексті виникнення недоговірного представництва (2016)
Голенко В. Е. - Відвід земельної ділянки як першочергова складова порядку створення та припинення генеруючих підприємств вітроенергетики (2016)
Ковальова Ю. О. - Місце податково-правового компромісу серед альтернативних способів вирішення податкових спорів та практика його застосування в Україні (2016)
Кузьменко В. А. - Особливості застосування заходів процесуального примусу в адміністративному судочинстві зарубіжних країн (2016)
Ладиченко В. В. - Державна політика у сфері забезпечення права людини на питну воду (2016)
Огороднікова І. І. - Особливості тлумачення міжнародних договорів у сфері оподаткування судами загальної юрисдикції, Колосов О. О. (2016)
Самбор М. А. - Стратегія розвитку законодавства про адміністративні правопорушення (2016)
Хлабистова К. В. - Європейська концепція люстрації (2016)
Трепак В. М. - Застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб як спосіб протидії корупції: проблемні аспекти (2016)
Янчук А. О. - Модернізація судової влади в Україні в сучасних умовах (2016)
Кучерук М. М. - Протидія тероризму у міжнародному праві докласичного періоду (2016)
Приходько А. В. - Становлення глобальних механізмів вирішення проблеми статусу та прав корінних народів у системі ООН (кінець ХХ ст.) (2016)
Лекарь С. І. - Доктринальний аналіз фіскальної ілюзії (2016)
Шаульська Г. М. - Проблеми механізмів зворотного зв’язку між органами місцевого самоврядування та територіальними ромадами (2016)
Брижатий Є. - Військово-патріотичне виховання майбутніх офіцерів збройних сил України (2016)
Буданoва Л. - Науково-методологічні підходи до дослідження засад мοнітοрингу якοсті навчальних дοсягнень студентів спеціальнοсті "фармація" в університетах країн Східнοї Єврοпи (2016)
Граматик Н. - Інтерактивні форми природничої підготовки майбутніх вихователів дошкільного закладу освіти (2016)
Дармограй П. - Організація педагогічного експерименту з формування у майбутніх офіцерів пенітенціарної служби професійної компетентності у процесі їх фахової підготовки (2016)
Делик І. - Мовна культура як складова педагогічної культури викладача ВНЗ (2016)
Діденко О. - Виклики сучасності, тенденції та проблеми професійного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників (2016)
Кічук Н. - Готовність майбутнього вчителя початкових класів до створення освітнього середовища учня як результат професійної підготовки до інноваційної діяльності (2016)
Кічук Я. - Розвиток правової компетентності у майбутніх фахівців: євроінтеграційний контекст та вітчизняні реалії (2016)
Мельніков А. - Гігієна фізичного виховання та спорту, Шинкарук В., Волошин В. (2016)
Пантєлєєв К. - Методичні аспекти фізичної підготовки військовослужбовців країн Нато та удосконалення системи фізичної підготовки персоналу Державної прикордонної служби України (2016)
Паржницький О. - Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх токарів у фахово-орієнтованому освітньому середовищі (2016)
Радзіковський С. - Деякі аспекти ефективності ідеологічного виховання військовослужбовців (2016)
Серховець С. - Особливості планування, організації та проведення тренувань інспекторів-кінологів зі службовими собаками в підрозділах охорони державного кордону (2016)
Тимофєєва О. - Формування соціально-комунікативної компетентності майбутніх судноводіїв як педагогічна проблема (2016)
Торічний О. - Потенціал інтерактивних технологій у формуванні фахової компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників (2016)
Шумський О. - Можливості використання електронних освітніх ресурсів у навчанні іноземної мови (2016)
Вимоги до оформлення статей (2016)
Вихідні дані (2016)
Бєлєхова Л. І. - Архетип, архетипний смисл, архетипний образ у лінгвокогнітивному висвітленні (на матеріалі віршованих текстів американської поезії) (2015)
Андрейчук Н. І. - Художній образ крізь призму лінгвосеміотики, Бондарук О. А. (2015)
Артюхова А. А. - Риторико-просодическая специфика немецкого митингового выступления (2015)
Бистров Я. В. - Функціональна неоднорідність біографічного наративу: типологія наративних фреймів (2015)
Білецька О. В. - Чинники формування графічних новацій у постмодерністському художньому тексті (2015)
Білоус Ю. В. - Відображення наївних уявлень про людське тіло у соматичній лексиці німецької мови (2015)
Бойко І. І. - Структурні моделі багатокомпонентних термінів-словосполучень у косметології (2015)
Борис Д. П. - Проблема неоднозначності поняття ”неологізм” крізь призму лінгвофілософської теорії (2015)
Головащенко Ю. С. - Кореляція художнього тексту і дискурсу: комунікативно-діяльнісний аспект смислотворення (2015)
Голубенко Н. І. - Засади концептуального аналізу в перекладознавстві (2015)
Гонтаренко Н. М. - Метафоричні моделі з дієсловами просторового переміщення людини у сучасній англійській мові (2015)
Zhang Y. - Cognitive underpinnings of the names of Chinese dishes (2015)
Жирик У. Ю. - Етнолінгвістичне дослідження лексики на позначення обрядових дій весільного обряду (на матеріалі української, англійської та французької мов) (2015)
Заполовський М. В. - Синтагматичні властивості параболізмів у сучасній німецькій мові (2015)
Ізотова Н. П. - Щоденник як форма психонаративу: ідіожанрові особливості (на матеріалі роману Дж. М. Кутзее "In the Heart of the Country”) (2015)
Кіт Л. С. - Тональність як категорія зовнішнього впливу на інтимне спілкування (2015)
Кoval N. Y. - Discoursal Peculiarities of Legal Documents (2015)
Коляса О. В. - Механізми творення ігрового абсурду в постмодерністському художньому тексті (2015)
Космеда Т. А. - Метафора сучасної публіцистики: актуалізація антропонімів (на матеріалі української та російської мов) (2015)
Куковська В. І. - Функціонування прецедентних феноменів у англомовних захисних промовах адвоката та їхня роль у здійсненні мовленнєвої сугестії на суд присяжних (2015)
Кушлик О. П. - Чинники структурування словотвірних парадигм похідних дієслів в українській мові (2015)
Малярчук О. В. - Особливості творення неологізмів – телескопізмів у сучасній англійській мові (на матеріалі лексикографічних джерел) (2015)
Марчишина А. А. - Трансформація гендерних стереотипів в англомовному публіцистичному дискурсі (2015)
Матківська Н. А. - Питання методології дослідження аудіовізуального перекладу (2015)
Мелько Х. Б. - Колоративна композита в англійській та українській мовах: особливості номінації (2015)
Mykhaylenko V. V. - On cross-culturalcommunication: professional discourse translation (2015)
Морозова И. Б. - Эмотивы: функциональная роль в информативном пространстве художественного диалога (2015)
Мостова Т. С. - Реалізація сценарію вирішення проблеми у дискурсі Кертіса Уайта (2015)
Nykytchenko K. P. - To the problem of definition of ‘occasionalism’ among the basic notions of neology (2015)
Новицька О. А. - Терміни як стилеутворюючий елемент творів Д. Брауна та особливості їх відтворення у перекладі (на матеріалі новогрецької, англійської та української мов) (2015)
Нузбан О. В. - Вербалізація концептів HARD / SOFT у сучасному англомовному художньому дискурсі (2015)
Олімська А. К. - Синтаксичний простір американських поетичних текстів у когнітивному висвітленні (2015)
Онищук М. І. - Лінгвокультурологічний аспект дослідження інтерлінгвальної лакунарності (2015)
Осовська І. М. - Концептосистема німецького парентального конфронтативного дискурсу (2015)
Писаренко З. О. - Взаємовідношення мовлення і музики в кінодискурсі: мультимодальний підхід (2015)
Пожарицька О. О. - Соціально-історичні передумови мовної специфіки американського вестерну (2015)
Приходько Г. І. - Інтеракційний спосіб аргументування оцінки (2015)
Сеньків О. М. - Індивідуально-авторське словотворення у творах жанру фентезі (2015)
Скрябіна В. Б. - Екологія перекладу як новий напрям сучасної лінгвістики (2015)
Сліпецька В. Д. - Вербалізація негативних емоцій: тенденції формування нового мовленнєвого стандарту (2015)
Смирнова М. С. - Змістовий рівень аналізу вербалізації глобальної фідеїстичної стратегії православної проповіді XX століття (2015)
Соболь Л. І. - Принципи засвоєння літер українського алфавіту: діахронно-синхронний аналіз (2015)
Сологуб Л. В. - Мовна реалізація тактики вияву солідарності адресанта і адресата у науково-дидактичному дискурсі (2015)
Стройкова С. А. - Синонімія в німецькій іхтіологічній номенклатурі (2015)
Суворова Т. М. - Образність американських фольклорних балад: когнітивно-семіотичний аспект (2015)
Ткаченко І. А. - Лінгвостилістичні засоби вираження наративної маски у романі М. Етвуд "Пенелопіада" (2015)
Шведова Д. С. - Гетерогенное позиционирование как средство разрушения расовых стереотипов (на материале американского телевизионного скетч-шоу) (2015)
Лопушанський Я. М. - Пам’ять і літературні рефлексії Першої світової війни (2015)
Меньок В. В. - Полоністичний науково-інформаційний центр ім. Ігоря Менька ДДПУ ім. Івана Франка: діяльність у векторі європейської інтеґрації (хроніка подій 2014 року) (2015)
Babelyuk O. A. - Editorial review of the fi rst volume of Forum for Contemporary Issues in Language and Literature (2015)
Анотації (2015)
Відомості про авторів (2015)
Алєксєєв О. - Обґрунтування та результати експериментальної перевірки військовослужбовців Державної прикордонної служби до охорони закордонних дипломатичних установ України (2016)
Антонець В. - Педагогічні умови формування спортивної мотивації на начальному етапі багаторічної підготовки спортсменів гирьового спорту, Козак Є. (2016)
Бунєєв Т. - Особливості формування позитивного іміджу прикордонної науки, Сінкевич С. (2016)
Блощинський І. - Дистанційне навчання прикордонників у країнах Азії (на прикладі фахівців Прикордонної поліції Міністерства громадської безпеки Китайської Народної Республіки) (2016)
Василенко О. - Орієнтири для вибору майбутньої професії випускниками загальноосвітніх шкіл в сучасних умовах (2016)
Веретільник В. - Розвиток військово-спеціальної компетентності офіцерів-прикордонників під час навчання у магістратурі: сутність і особливості змісту, Діденко О. (2016)
Гащук В. - Результати експериментальної перевірки ефективності педагогічних умов деонтологічної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників (2016)
Івашкова Т. - Основні тенденції інтеграційних процесів в сучасному освітньому просторі (2016)
Мельничук Ю. - Формування рефлексивної компетентності як педагогічна проблема (2016)
Новікова Т. - Дидактичні принципи викладання іноземної мови майбутнім офіцерам-прикордонникам (2016)
Паращук Р. - Духовність фахівців із захисту інформації як одна із умов успішної фахової діяльності (2016)
Раєвський Л. - Нетрадиційна інтонація в повсякденній комунікації (на прикладі сучасної словацької мови), Лопатка В. (2016)
Слівінський О. - Психофізіологічний аспект формування військово-професійної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників, Ліхневський В. (2016)
Суслов Т. - Специфіка професійної діяльності молодого викладача у вищому військовому навчальному закладі (2016)
Топольницька Г. - Деякі аспекти нетрадиційних методів викладання етики у вищому військовому навчальному закладі (2016)
Чудик А. - Методика підвищення координаційних здібностей курсантів на заняттях з рукопашного бою (2016)
Юркова В. - Педагогічні принципи розробки навчального посібника з іноземної мови, Мичковська В. (2016)
Вимоги до оформлення статей (2016)
Вихідні дані (2016)
Лисак А. В. - Фосфогістон Н3 як стандарт імуногістохімічного дослідження в оцінюванні рівня диференціювання плоскоклітинних карцином орофарингеальної зони, Дядик О. О. (2016)
Tumanskiy V. A. - Comparative characteristics of the transcriptional activity of CDH1, CTNNB1, VEGFA genes and expression of proteins E-cadherin, β-catenin and VEGFA, coded by these genes in metastatic and non-metastatic endometrioid endometrial carcinoma, Chepets A. V., Kamyshnyi А. М. (2016)
Колесник А. П. - Состояние оказания помощи больным раком шейки матки в Запорожской области с 2008 по 2015 год, Каджоян А. В., Кабаков А. О. (2016)
Бідзіля П. П. - Етіологічні аспекти хронічної серцевої недостатності на тлі надлишкової маси тіла та ожиріння (2016)
Філіппова О. Ю. - Особливості показників ендогенної інтоксикації залежно від супутньої патології біліарного тракту у хворих з ожирінням і неалкогольною жировою хворобою печінки (2016)
Макуріна Г. І. - Особливості активності iNOS у вогнищах ураженої шкіри хворих на псоріаз із супутньою артеріальною гіпертензією, Баударбекова М. М. (2016)
Милица К. Н. - Симультанные абдоминальные операции у пациентов с метаболическим синдромом и ожирением (2016)
Мокрій В. Я. - Вплив поліморфізму Pro12Ala гена PPARG на процеси перекисного окислення ліпідів та антиоксидантного захисту у хворих на цукровий діабет 2 типу залежно від тривалості захворювання, Зябліцев С. В. (2016)
Дядик О. О. - Патоморфологічна характеристика IgG4-пов’язаних захворювань, Іванова М. Д. (2016)
Варжапетян С. Д. - Патоморфологические изменения мембраны Шнайдера при смешанной форме ятрогенного верхнечелюстного синусита стоматогенного происхождения, Григорьева Е. А. (2016)
Tumanskiy V. A. - Comparative immunohistochemical characteristic of expression levels of Ki-67, p53, caspase 3 in non-invasive and invasive intestinal-type gastric adenocarcinoma, Khrystenko T. A. (2016)
Шишкин М. А. - Особенности иммуногистохимической экспрессии маркера клеточной пролиферации Ki-67 в опухолевых и стромальных клетках колоректальной аденокарциномы (2016)
Тертишний С. І. - Кількісний аналіз пухлино-інфільтруючих лімфоцитів у менінгіомах головного мозку, Голубович Л. Л., Вотєва В. Є. (2016)
Євсєєв А. В. - Зміни транскрипційної активності генів регулятора клітинного циклу CDK1 і клітинної проліферації ki67 в інвазивній і неінвазивній протоковій аденокарциномі підшлункової залози, Камишний О. М. (2016)
Kuzo І. О. - Serrated polyps as precursor lesions of colorectal cancer: current status and future directions. Mini-review (2016)
Малахова С. М. - Клінічні аспекти поліморфізму гена ендотеліальної NO-синтази у професійних спортсменів (2016)
Киричок О. - Моделювання управління потенціалом в контексті застосування бізнес-планування розвитку переробки молока (2016)
Климчук А. - Важелі регулювання професійно-кваліфікаційної мотивації персоналу в ефективному управлінні підприємством (2016)
Мікрюкова Л. - Впровадження внутрішнього аудиту в бюджетних установах, Млінцова О. (2016)
Огорь А. - Алгоритм формирования системы управления конкурентоспособностью предприятия по производству мороженого (2016)
Біла О. - Облік кредиторської заборгованості: вітчизняний та міжнародний досвід (2016)
Бурова Т. - Експрес – аудит необоротних активів підприємства (2016)
Волошина В. - Організація обліку і контролю оплати праці як складова управляння витратами підприємства, Красевич О. (2016)
Гнатенко Є. - Методичні підходи до проведення аналізу фінансових результатів діяльності підприємства, Венгер Н. (2016)
Грек Я. - Теоретико-методичний базис аудиту нерозподіленого прибутку як складової частини власного капіталу, Терлецька І. (2016)
Карпенко Ю. - Використання сучасних управлінських технологій у маркетинговій діяльності підприємства (2016)
Клименко С. - Фінансово-аналітичне моделювання стану виробничих запасів підприємства, Задорожній О. (2016)
Петрашко Л. - Результативність бізнес-практик корпоративної соціальної відповідальності (2016)
Ужва А. - Методологічні аспекти визначення ресурсів для створення резервів забезпечення економічної стійкості підприємств, Млінцова О. (2016)
Ужва А. - Концептуальні основи та методологічні підходи до проблем аналізу основних засобів на підприємствах України, Соболева І. (2016)
Брятко А. - Світова фінансово-економічна криза та реакція країн БРІКС на неї (2016)
Дьоміна В. - Конкурентоспроможність Миколаївської області на міжнародних ринках, Федосова А., Матвієнко С. (2016)
Кривенко Н. - Міжнародна економічна інтеграція: правила походження товарів (2016)
Яремко З. - Основні тенденції сучасної міжнародної торгівлі ІКТ-товарами, Микитюк Р. (2016)
Яремко З. - Основні чинники формування кон’юнктури світового ринку пшениці, Рудяк О. (2016)
Парасій-Вергуненко І. - Стратегічний аналіз ефективності витрат на персонал: методологічні та методичні аспекти (2016)
Кіщак І. - Перспективні напрями розвитку виробничої сфери Миколаївської області, Слюсаренко А. (2016)
Крилова І. - Зміна типу населення Миколаївської області як наслідок процесів його відтворення, Лисковецька Т. (2016)
Ліндер Є. - Еволюція моделей оцінки ймовірності банкрутства (2016)
Мартинець В. - Аспекти трансформаційних процесів національної економіки (2016)
Полторак А. - Оптимізація сплати ПДВ через механізм податкового планування на підприємствах, Мирон А. (2016)
Ткаліч Т. - До питання про фактори впливу на формування трансформаційних моделей розвитку національних соціально-економічних систем в умовах глобалізації (2016)
Відомості про авторів (2016)
Денисюк В. Ю. - Забезпечення точності формоутворення і правки ведучих кругів при безцентровому шліфуванні роликів, Лук’янчук Ю. А., Симонюк В. П. (2016)
Заблоцький В. Ю. - Вдосконалення технології виготовлення сепараторів конічних роликопідшипників, та їх вплив на віброакустичні параметри, Дахнюк О. П. (2016)
Залога В. О. - Удосконалення методу кількісного оцінювання якості процесів машинобудівного підприємства, Динник О. Д., Яшина Т. В., Молчанов І. О. (2016)
Клендій В. М. - Обгрунтування конструкцій гвинтових робочих органів екструдерів, Cкиба О. П., Третьяков О. Л., Пиндус Т. Б., Дмитренко В. П. (2016)
Lapchenko Y. - Analysis of metrological reliability instrument of pyrometry, Denysyuk V., Krasovski V. (2016)
Лебедев В. Г. - Получение текущей информации о тепловом процессе в зоне контакта круга с деталью путем измерения электрического заряда, возникающего на детали при шлифовании, Клименко Н. Н., Овчаренко А. В. (2016)
Лишук В. В. - Діагностування асинхронних двигунів на основі їх математичної моделі, Селепина Й. Р., Якимчук Н. М., Євсюк М. М. (2016)
Лищенко Н. В. - Технология зубошлифования методом копирования на станке с ЧПУ, Ковальчук А. Н., Ларшин В. П. (2016)
Марчук І. В. - Визначення статичних характеристик пружної системи безцентрово-шліфувального верстату, Олексин М. В., Грисюк І. О. (2016)
Михайлишин Р. І. - Аналіз методів планування траєкторій маніпуляторів, Савків В. Б. (2016)
Мороз С. А. - Особливості стандартизації параметрів мікрогеометрії поверхні деталей машин та приладів (2016)
Подригало М. А. - Удосконалення засобів вимірювання швидкості рухомих об’єктів, Оліярник Б. О., Коробко А. І., Байдала В. Ю., Зяблов Я. С., Власюк П. С. (2016)
Приступа С. О. - Оцінка ефективності теплопостачання під час взаєморозрахунків, Водько О. П. (2016)
Приступа С. О. - Розвиток сфери нанотехнологій та наноматеріалів в Україні, Карпюк В. О. (2016)
Равська Н. С. - Визначення статичних передніх і задніх кутів фасонної обкатної фрези у вершинної точки її ріжучої кромки, Парненко В. С. (2016)
Середа Б. П. - Математическое моделирование получения износостойких покрытий с использованием технологии самораспространяющегося высокотемпературного синтеза, Чернета О. Г., Середа Д. Б. (2016)
Скорняков Е. С. - Експериментальні дослідження дефектів підшипників кочення на лабораторній установці методом співставлення діаграм та спектрограм, Шматко Д. З., Авер`янов В. С., Коровкін А. А. (2016)
Сасов О. О. - Експериментальні дослідження впливу геометрії ріжучого інструмента з титано-вольфрамових сплавів на сили різання при розрізанні зношених пневматичних шин, Коржавін Ю. А., Сичов С. Ю. (2016)
Сасов О. О. - Дослідження зміни фізико-хімічних властивостей моторних мастил та визначення їх терміну експлуатації за фактичним станом, Янчук С. М. (2016)
Tkachuk А. - Study of appointment calibration intervals for the water meter depending on their operation, Terlets’kyy T., Krasovsky V. (2016)
Чернета О. Г. - Діагностування, контроль і металографічні дослідження стану поверхневого шару деталей автомобілів, що працюють в умовах тертя і знакозмінних навантажень, Середа Б. П., Скорняков Є. С., Волощук Р. Г. (2016)
Селиванова Е. А. - Компьютерный сленг: псевдозаимствование как способ номинации (2015)
Баран Г. П. - Комунікативно-прагматичні стратегії і тактики дискурсивної реалізації концепту RECESSION (2015)
Борисов О. О. - Мовні особливості діалогічного мовлення у британських та українських форумах (2015)
Брославська Л. Я. - Образно-ціннісний складник концепту WAR / ВІЙНА в американській мовній картині світу (2015)
Валігура О. Р. - Лінгвокогнітивне підгрунтя дослідження ритмічної організації віршованих текстів постмодернізму, Забужанська І. Д. (2015)
Воробець О. Д. - Об’єктні функції поширювачів семантичної моделі речення (2015)
Герасимів Л. Я. - Комунікативна ситуація звинувачення/виправдання як особливий тип конфліктної взаємодії (2015)
Говоруха Н. В. - Фразеологічний статус тавтологічних висловлень у німецькомовному дискурсі (2015)
Давидова Т. В. - Мовленнєві акти негативної оцінки адресата в німецькомовному діалогічному дискурсі (2015)
Демська О. М. - Текстовий вимір омонімії (2015)
Дергун Т. В. - Функції фразеологічних одиниць в англомовних журнальних статтях: когнітивно-риторична методика виокремлення (2015)
Загородня Л. З. - Текстотвірна функція англійського артикля як проблема перекладу (2015)
Игина З. А. - Событие в полиморфном нарративе готической традиции: лингвистические способы поворота винта (Еx libro et libretto) (2015)
Ковбанюк М. І. - Логіко-семантичні відношення у структурі простого неелементарного речення з вторинним предикатом (на матеріалі українського дієприслівника та французького герундія) (2015)
Козлова О. C. - Етичність та культура мовлення (2015)
Кукушкін В. В. - Проблема моделювання концептів (на матеріалі концепту СELEBRITY/ЗНАМЕНИТІСТЬ) (2015)
Купчишина Ю. А. - Лінгвокогнітивна операція модифікації у формуванні очуднених образів (2015)
Марчишина А. А. - Поетика гендерної ідентичності в постмодерністському художньому дискурсі (2015)
Mykhaylenko V. V. - Fuzziness as a factor of dynamic semantics (2015)
Набок А. І. - Текстове втілення стратегії об’єктивації в англомовних інтернет-новинах (2015)
Никитченко К. П. - Оказіональні складнопохідні утворення в англомовному постмодерністському художньому тексті (2015)
Олімська А. К. - Композиційно–мовленнєві форми у синтаксичному просторі поетичної драми Т.С. Еліота "Суіні-Агоніст (2015)
Патен І. М. - Національно-культурна специфіка порівняльних фразем на позначення інтенсивності руху (ШВИДКИЙ / ПОВІЛЬНИЙ) в англійській та польській мовах (2015)
Петрина О. С. - Антонімічні відношення у терміносистемі банківської сфери (на матеріалі англійської та української мов) (2015)
Прима В. В. - Галузева організація термінологічного поля "туризм" (2015)
Приходько Г. І. - Невербальні засоби вираження емоцій (2015)
Тараненко Л. І. - Просодичні особливості актуалізації структурно-фабульних елементів текстів англомовних притч (2015)
Торосян О. М. - Експресивний синтаксис сучасної англійської прози (на матеріалі роману Джона Гріна "Помилки наших зірок") (2015)
Федоренко Л. В. - Метафора як стилетвірний прийом у притчі Фрідріха Ніцше "Also sprach Zarathustra” (2015)
Федурко О. М. - Відприкметникові прислівники у реченнях із предикатами конкретної фізичної дії в українській та англійській мовах (2015)
Ханикіна Н. В. - Ціннісно-оцінний складник мотивації дієслівної семантики психоемоційного стану суб’єкта (2015)
Чернякова В. А. - Женская публичная речь в испаноязычном и украинском политическом дискурсах (контрастивный аспект) (2015)
Чумакова К. О. - Національно-специфічні засоби вербалізації концепту ВОДНИЙ ТРАНСПОРТ в британській лінгвокультурі (2015)
Шаповал І. А. - Субкатегорійні значення предикативної та предикатної оптативності в українській та англійській мовах (2015)
Щербак О. М. - Іронічний етос в німецькомовних інтернет-новинах: лінгвориторичний аспект (2015)
Яхонтова Т. В. - Анонімна наукова рецензія: функціонально-структурні та мовні характеристики (2015)
Лопушанський Я. М. - Різдвяна симфонія минувшини і сучасності (нотатки з навчальної країнознавчої подорожі) (2015)
Бабелюк О. А. - Рецензія на колективну монографію "Інтегральна теорія англомовної комунікації" / колективна монографія / під загальною редакцією д-ра філол. Наук Т. І. Домброван. – Одеса: КП ОМД, 2015. – 799 с. (2015)
Кравець Л. В. - Рецензія на видання "Сучасне щоденникознавство: бібліографічний покажчик". – Дрогобич : Коло, 2013 (2015)
Калько М. І. - Рецензія на монографію О. П. Кушлик "Словотвірна парадигматика похідних дієслів" в українській мові. – Дрогобич : Коло, 2015. – 384 с. (2015)
Лесюк М. В. - Рецензія на монографію Я. П. Яремка "Сучасна політична термінологія на перетині когніції та комунікації". – Дрогобич : Посвіт, 2015. – 434 с. (2015)
Волкова С. В. - Міфолорні образи в сучасних амеріндіанських прозових текстах: Монографія / С. В. Волкова. – Херсон: Айлант, 2015. – 340 с. (2015)
Кушлик О. П. - Словотвірна парадигма похідних дієслів в українській мові / О. П. Кушлик. – Дрогобич : Коло, 2015. – 384 с. (2015)
Маріна О. С. - Семіотика парадоксальності у когнітивно-комунікативному висвітленні (на матеріалі сучасного англомовного поетичного дискурсу) : монографія / О. С. Маріна. – Херсон : Айлант, 2015. – 298 с. (2015)
Ярослав Яремко - Сучасна політична термінологія: на перетині когніції та комунікації. – Дрогобич: Посвіт, 2015. – 436 с. (2015)
Відомості про авторів (2015)
До уваги авторів (2015)
Багиров Анар Рамиз оглы - Критический анализ тенденций развития права на получение правовой помощи на примере законодательства Украины (2016)
Васильєв Є. О. - Організаційно-правові форми діяльності органів місцевого самоврядування в сфері зовнішньоекономічної діяльності: теоретичні підходи до виникнення, становлення і розвитку (2016)
Кравець О. О. - Компетенційні повноваження юридичної служби в органах місцевого самоврядування (2016)
Денісова Г. В. - Недопустимість повторної участі судді у кримінальному провадженні як підстава для його самовідводу та відводу, Денісов В. П. (2016)
Семенюк О. Г. - Мотивація злочинів у сфері охорони державної таємниці та її детермінанти (2016)
Оропай О. О. - Кримінально-правові засади протидії трудовій експлуатації дітей в Україні (2016)
Короєд С. О. - Судові процедури в різних видах цивільного судочинства (2016)
Боєва О. С. - Трудові права та їх захист – складова інституту прав людини (2016)
Ятченко Є. О. - Забезпечувальні заходи в господарському процесі України та у міжнародному комерційному арбітражі (2016)
Родоман Т. О. - Оферта і акцепт як самостійні елементи в процесі укладення договору: від теорії до судової практики (2016)
Горецький О. В. - Примирні процедури в цивільному судочинстві: європейські правові традиції (2016)
Ящук Т. І. - Узагальнення судової практики вирішення процесуальних питань, пов’язаних з виконанням судових рішень у цивільних справах та рішень інших органів (посадових осіб), Телегіна Н. О. (2016)
Де публікуватися? Допомога авторам у виборі видання для підвищення індексу цитування (2016)
Инициатива ГК "МедЭксперт" (2016)
Юбилеи (2016)
Гавриленко Ю. В. - Раціональна терапія: місцеве лікування гострого середнього отиту (2016)
Клименко В. А. - Микробиоценоз респираторного тракта детей с муковисцидозом в Харьковском регионе, Яновская Е. А., Пасичник Е. В. (2016)
Марушко Ю. В. - Обґрунтування застосування препаратів магнію в педіатричній практиці (огляд літератури), Гищак Т. В. (2016)
Дорош О. І. - Набута апластична анемія: особливості клініко-лабораторних проявів та перебігу хвороби, аналіз лікування, Цимбалюк—Волошин І. П., Поліщук Р. С., Воробель О. І., Трояновська О. О., Скоропад Л. Л., Козлова О. І., Степанюк О. І., Середич Л. П., Мих А. М. (2016)
Безшапочний С. Б. - Комплексна терапія пацієнтів після ендоскопічних хірургічних втручань у носовій порожнині, Подовжній О. Г., Гришина І. С. (2016)
Marushko Y. - N-terminal brain natriuretic peptide in children with different forms of primary hypertension, Hyschak T. (2016)
Дынник В. А. - Антропометрическая характеристика школьниц 7–18 лет городской и сельской местности, Начетова Т. А., Удовикова Н. А. (2016)
Губина-Вакулик Г. И. - Эндотелий кровеносных сосудов новорожденных потомков курящих родителей, Горбач Т. В., Юнусов В. Ю., Лукьянова Е. М., Колоусова Н. Г. (2016)
Абатуров А. Е. - Развитие иммунного ответа при пневмококковой пневмонии. Часть 3, Агафонова Е. А., Никулина А. А. (2016)
Чернишова Л. І. - Серотипи пневмококів при назофарингеальному носійстві та менінгітах, їх чутливість до антибіотиків у дітей, Гільфанова А. М., Бондаренко А. В., Яновська В. В., Глушкевич Т. Г., Якимович С. А. (2016)
Волоха А. П. - Поствакцинальний захист ВІЛ-інфікованих дітей проти гепатиту В, Раус І. В., Демчишина І. В., Чернишова Л. І. (2016)
Гавриленко Ю. В. - Цитологічне дослідження функціонального стану піднебінних мигдаликів у дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу і хронічний тонзиліт, Лайко А. А., Волгіна І. Є. (2016)
Білогорцева О. І. - Епідеміологічна ситуація щодо туберкульозу у дітей підліткового віку в Україні (2016)
Піскур З. І. - Характеристика поєднаних форм позагрудного туберкульозу при різних методах виявлення (2016)
Шумна Т. Є. - Психологічний статус дітей з атопічним дерматитом, Мазур В. І., Кляцька Л. І., Тарасевич Т. В., Середа Б. А., Пащенко І. М. (2016)
Губська О. Ю. - Харчове несприйняття та кишкова мікробіота. Чи існує між ними зв'язок? (2016)
Боброва В. І. - Функціональна та органічна патологія шлунка: проблеми диференціальної діагностики (2016)
Березенко В. С. - Особливості функціонального стану печінки у дітей з хворобою Крона, Ткалик О. М., Диба М. Б., Мостовенко Р. В. (2016)
Тертышный С. И. - Иммуногистохимическое исследование стенки мочеточника у детей с врожденным мегауретером, Спахи О. В., Кокоркин А. Д. (2016)
Аряев Н. Л. - Факторы риска преждевременных родов в различные сроки гестации, Шевченко И. М., Москаленко Т. Я., Эль-Мезевги Х. М., Шевченко Н. В. (2016)
Сюсюка В. Г. - Перебіг вагітності, пологів та перинатальні наслідки розродження жінок з психоемоційними порушеннями, обумовленими тривожністю (2016)
Фесенко М. Є. - Два випадки захворювання дітей на муковісцидоз у сім'ї, Похилько В. І., Щербань О. А., Крикотенко Л. В., Степченко Ю. Л. (2016)
Боярская Л. Н. - Два случая пахидермодактилии у подростков, Подлианова Е. И., Дмитрякова Г. Н. (2016)
Пресс релиз (2016)
Правила подачи и оформления статей (2016)
Максименко С. Д. - Екзистенціальні підстави драми людського життя (2016)
Pankalla A. - Slavic indigenous psychology as a science about the slavic soul (2016)
Красильников І. О. - Онтологія суб'єктивності як теоретико-методологічний підхід у дослідженні внутрішніх конфліктів особистості (2016)
Тітов І. Г. - Психологічні особливості суб'єктності дитини дошкільного віку (2016)
Василевська О. І. - Теоретичні аспекти дослідження і шляхи збереження психічного здоров'я учнів початкової школи (2016)
Абасалієва О. М. - Особливості національної самосвідомості у дітей молодшого шкільного віку (2016)
Єсип М. З. - Схильність до девіантної поведінки підлітків з низьким рівнем довіри до себе, Михайлюк І. В. (2016)
Партико Т. Б. - Вікові зміни психологічного благополуччя у середній та пізній дорослості (2016)
Піддубна Н. Г. - Проблема шкільних страхів у наукових дослідженнях, Єфімов О. (2016)
Тесленко М. М. - Дослідження впливу тривожності підлітка та його статусне положення у групі однолітків (2016)
Власова О. І. - Досвід міждисциплінарного дослідження розвитку цілісної особистості в контексті соціальних змін, Ващенко І. В., Данилюк І. В., Щербина В. Л. (2016)
Кузікова С. Б. - Сутнісні модуси самозмінювання у проблематиці психології розвитку: зарубіжна персонологія (2016)
Черенщикова Д. В. - Аналіз теоретико-методологічних основ інноваційних підходів у психотерапії: на прикладі позитивної психотерапії та схема-терапії (2016)
Галян І. М. - Екзистенційний зміст смислотворення майбутніх педагогів (2016)
Калюжна Ю. І. - Емоційний аспект адаптації майбутніх педагогів до професійної діяльності (2016)
Вербова Ю. В. - Особливості зв’язку ціннісно-смислових орієнтацій студентів коледжів технічного профілю з переважаючими типами взаємодії в навчальному середовищі (2016)
Гончарова Н. О. - Роль професійної підготовки в проектуванні кар’єри майбутніх учителів (2016)
Мирошник О. Г. - Концепції педагогічної рефлексії у психологічних дослідженнях (2016)
Рева М. М. - Саморегуляція як соціально- психологічний чинник життєвого цілепокладання студентської молоді (2016)
Тітова Т. Є. - Дослідження смислових аспектів особистісної саморегуляції студентів-психологів (2016)
Харченко А. С. - Навчальна дисципліна "Психологія гуманістичної спрямованості викладача вищої школи": зміст і методичне забезпечення (2016)
Юдіна Н. О. - Шляхи підвищення рівня емоційної саморегуляції студентів музичного училища, Зінченко О. О. (2016)
Фільц О. О. - Свобода і "Інформаційне рабство" (2016)
70-річний ювілей інституту Г. С. Костюка (2016)
Ювілей Т. М. Титаренко (2016)
80-річний ювілей Г. О. Балла (2016)
Тітов І. Г. - Делінкветний підліток, або 20 років по тому (2016)
Шестопалова Л. Ф. - Основи психотерапії. Навчальний посібник (2016)
Правила підготовки рукописів для публікації в журналі "Психологія і особистість" (2016)
Вихідні дані (2016)
Лерман Л. Б. - Слоисто–неоднородные объекты с поверхностями раздела. Применение трансляционных матриц в некоторых прикладных задачах (2016)
Покутний С. И. - Экситонные состояния в полупроводниковых наносистемах, Горбик П. П., Махно С. Н., Прокопенко С. Л. (2016)
Keush L. G. - The formation of fractal carbon structures in the plasma ARC discharge (2016)
Груб’як А. Б. - Синтез, структура та електрохімічні властивості ультрадисперсного аморфного β-FeOOH, Коцюбинський В. О., Мохнацька Л. В., Мокляк В. В., Колковський П. І., Мудрик Г. І. (2016)
Сачук О. В. - Властивості Zn-Мо оксидної системи, синтезованої шляхом механохімічної обробки, Зажигалов В. О., Кузнецова Л. С., Циба М. М. (2016)
Герцик О. М. - Вплив низькотемпературної обробки на властивості аморфних сплавів на основі заліза, Переверзєва Т. Г., Ковбуз М. О., Бойчишин Л. М. (2016)
Михайленко О. В. - Комплексоутворення між двошаровими карбоновими нанотрубками та біс(циклопентадієніл)нікелем за типом "гість-хазяїн" (2016)
Лісова О. М. - Вплив мікрохвильового низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання на життєдіяльність клітин дріжджів у середовищі лимонної кислоти, Багацька Г. М., Махно С. М., Горбик П. П. (2016)
Галатенко Н. А. - Оцінка біосумісності та біологічної активності композиційних матеріалів з фолат-похідним фероцену для медицини, Рожнова Р. А., Кулик Л. В., Кулєш Д. В. (2016)
Багацька Г. М. - Вплив дисперсного йодиду міді на ферментативну активність дріжджових клітин Saccharomyces cerevisiae, Мазуренко Р. В., Махно С. М., Горбик П. П. (2016)
Галиш В. В. - Одержання та властивості сорбційних матеріалів медичного призначення зі шкаралупи плодових кісточок, Мукало Є. О., Козакевич Р. Б., Картель М. Т. (2016)
Астрахан Н. - Християнство як основа літературно-критичної інтерпретаційної стратегії Євгена Сверстюка (на матеріалі книги "Блудні сини України") (2016)
Васейко Ю. - Семантичне наповнення концепту "ув’язнення" в поезіях Євгена Сверстюка (2016)
Жванія Л. - Концепт свобода в публіцистиці Євгена Сверстюка (2016)
Констанкевич І. - Волинь в автобіографічному наративі Євгена Сверстюка (2016)
Лавринович Л. - "…Наповнити хвилини світлом": темпоральні мотиви в ліриці Є. Сверстюка (2016)
Назарук І. - Євген Сверстюк і Кость Шишко: долі митців у контексті руху опору 60−80-х років (2016)
Ольшевський І. - Постать і творчість Євгена Сверстюка на сторінках газети "Луцьк молодий" (1999–2005 рр.) (2016)
Полежаєва Т. - Сверстюкова рецепція творчості Шевченка з позицій цілісно-системного підходу (2016)
Скуратко Т. - Поеми Євгена Сверстюка та Івана Драча: порівняльно-типологічний аспект (2016)
Сухарєва C. - Євген Сверстюк на захист українського слова в "Соборі у риштованні" (2016)
Яручик О. - Євген Сверстюк: Дух і Слово (2016)
Александренко В. - Модифікація малих прозових жанрів у творчості Д. Марковича та В. Винниченка (на прикладі творів "Final", "Мій сон" Д. Марковича й "Контрасти", "Сонячний промінь" В. Винниченка) (2016)
Артеменко Л. - Генологічні модифікації української поетологічної лірики (2016)
Бай Ян. - Роль художественной детали в рассказах А. И. Солженицына (2016)
Богданова О. - Имя Чехова и рассказ И. Бунина "Господин из Сан-Франциско" (2016)
Боклах Д. - Хронотоп Академії мистецтв у системі топосу Петербурга: семантика локального часопросторового континууму (на матеріалі повісті "Художник" Т. Шевченка) (2016)
Бородіца С. - Рецепція прози Володимира Лиса в сучасному українському літературознавстві (2016)
Галак І. - Семантика етнокультурних образів у прозі Федора Одрача (2016)
Головій О. - "Неореалізм" / "новий реалізм" у терміносистемі радянського літературознавства (2016)
Гребенюк Т. - Проблема рецептивної невизначеності в контексті дискурсу когнітивної наратології (2016)
Giemza Lech - Nowa Fala w poszukiwaniu "zwykłego, szarego człowiekа" (2016)
Данилюк-Терещук Т. - Інтерпретація фольклорного образу русалки в українській прозі першої половини ХІХ ст. (2016)
Дзюба Т. - "Буквар с различни поучения" П. Беровича та "Граматка" П. Куліша: порівняльний аналіз (2016)
Линь Е - К вопросу о бунинской концепции человека и природы (2016)
Калинюшко О. - Мандри як еміграція: літературний персонаж у пошуках самоідентичності (збірка оповідань Василя Махна "Дім у Бейтінґ Голлов") (2016)
Кальницкая В. - Художественно-смысловая содержательность эпиграфов поздних романов Грэма Грина (2016)
Ковалів С. - Василь Стефаник у літературно-критичній рецепції Луки Луціва (2016)
Краснобаева О. - "Ревизор" Н. Гоголя в переводоведческой парадигме Майкла Бересфорда (2016)
Левченко Г. - "Мармулядовий апокаліпсис або терапія постмодерном у романі Софії Андрухович "Фелікс Австрія" (2016)
Марченко Т. - Тема козаччини у творчості Проспера Меріме (2016)
Мельник М. - Тематичне поле "місто" в німецькому міському романі (2016)
Никольский Е. - Типология женских характеров и судеб в произведениях Всеволода Соловьёва о русской истории XVII века (2016)
Пахолок З. - Художній простір Людмили Вознюк (2016)
Писаревська О. - Вплив живопису слобожанських художників на пейзажну лірику Анатолія Перерви (2016)
Полякова Л. - "Что такое классик?": к проблеме соотношения "литературных рядов" (2016)
Романов С. - Темний лик колективної душі.Художня візія націогенезу в ліриці Лесі Українки та Олександра Олеся (2016)
Серова А. - Славянский колорит лирики Ларисы Васильевой: к вопросу о художественном мире поэта (2016)
Соколова В. - Функціональність структурного принципу міз-ан-абім у романі Ю. Ґордера "Таємничий пасьянс" (2016)
Сорокина Н. - Авторологическая модель романистики Л. М. Леонова (2016)
Турган О. - Універсалія в системі онтологічної поетики (2016)
Фуц Ю. - Романтичний мотив двійництва в романі Юрія Винничука "Мальва Ланда" (2016)
Хорсун И. - Жанрово-изобразительные особенности сонетистики У. Шекспира и специфика их воспроизведения в восточнославянской поэзии (2016)
Яблонська Н. - Романістика В. Даниленка в контексті художніх шукань великої прози початку ХХІ ст. (2016)
Яблонська Я. - Савур-могила як концепт національної ідентичності (2016)
Янковець О. - Структурні особливості англійської прикордонної термінології (2016)
Яручик В. - Національна презентація лемківської поезії (2016)
Безклубенко С. Д. - Шлях "із турків у руси”…і навпаки ішли ляхи на три шляхи, а татари – на чотири (2010)
Безугла Р. І. - Масова культура: до проблеми визначення поняття (2010)
Близнюк М. М. - Театральні фестивалі як форма культурного співробітництва (2010)
Виходець О. М. - Засади соціальних комунікацій у культурі взаємовідносин (2010)
Вишотравка Л. І. - Історичний аспект розвитку ритмопластичного методу Е. Жак-Далькроза в України (20-30-ті рр. ХХ ст.) (2010)
Давиденко Н. М. - Перша українська музично-драматична школа та її організатор – Микола Віталійович Лисенко (2010)
Дорошенко А. Д. - Генеза сучасних європейських підходів до проблематики міжкультурних комунікацій (2010)
Ігнатов С. О. - Здоровий спосіб життя як культурологічна проблема (2010)
Ігнатова Л. П. - Музика як показник духовності особи у контексті молодіжного дозвілля (2010)
Кравцова О. О. - Проблема дозвілля і рекреації в античній культурі (2010)
Кушнарьов В. В. - Інтегровані маркетингові комунікації та реклама культурного туризму (2010)
Лі Сябінь - Зарубіжні школи гри на трубі (2010)
Лі Цзінь - Романтизм у фортепіанній музиці (2010)
Луговенко Т. Г. - Аматорські об’єднання як чинник всебічного розвитку творчої особистості (2010)
Лучанська В. В. - Культурологічні знання як об’єкт аналізу в ракурсі проблем екології культури в інформаційному суспільстві (2010)
Макарова М. В. - Книга і періодика в інформаційно-комунікативному комплексі сучасного суспільства (2010)
Новиченко Ю. М. - Методологічні засади аналізу масової культури (2010)
Омецінська М. В. - Сучасні дослідження розвитку вітчизняного меценатства і благодійництва: теоретико-методологічний аспект (2010)
Пинькевич Н. В. - 170-річчя Одеського товариства історії старожитностей (2010)
Півнюк В. М. - Сленги в сучасній українській мові (2010)
Поплавський М. М. - Проблеми культурної політики в Україні в контексті світового розвитку (2010)
Просандєєва Л. Є. - Актуальні проблеми викладання історії культури ХІХ – початку ХХІ століття, Ніконенко Т. М. (2010)
Резвухіна Л. О. - Виставка як складова ринку послуг (2010)
Стронська Н. Т. - С.І. Пономарьов як бібліограф-релігієзнавець (2010)
Толмачова І. А. - Роль та місце благодійництва у збереженні історико-культурної спадщини в сучасній Україні (2010)
Трач Ю. В. - Сутність глобалізації як соціокультурного процесу (2010)
Шевчук В. В. - Політика "осадництва" у контексті інкорпорації Західної України до складу II Речі Посполитої у 1920–1930-х рр. (2010)
Дмитрієва О. В. - Про структурні особливості співочого (академічного) голосу (2010)
Дударець В. М. - Історичні витоки дизайну та його сучасна характеристика (2010)
Жайворонок Н. Б. - Народні співці в Україні й Росії: репертуар, виконавська майстерність (XIX - початок XX ст.) (2010)
Зенькович Н. Г. - Середовище як складова частина простору (2010)
Крижановська Н. Є. - Хорова самодіяльність Миколаївщини в 60–80-х рр. ХХ ст. (2010)
Новіков В. Б. - Драматургія як образ соціального конфлікту (2010)
Плахотнюк В. Г. - Естрадний синтез мистецтв (2010)
Стрілець В. Ф. - Історичні витоки дизайну та його сучасна характеристика (2010)
Хомченко Л. В. - Композиція садового ландшафту (2010)
Шандренко О. М. - Комп’ютерні технології в дизайні одягу (2010)
Даник Ю. Г. - Метод стиснення цифрових зображень з використанням базових функцій пакетного вейвлет-перетворення, Проценко М. М. (2015)
Писарчук О. О. - Програмно-алгоритмічне забезпечення процесу нейтралізації негативного інформаційного впливу (2015)
Бондаренко С. В. - Визначення опорної дальності польоту снаряда для формування апроксимуючої функції опору повітря (2015)
Бучик С. С. - Методика оцінювання інформаційних ризиків в автоматизованій системі, Мельник С. В. (2015)
Гребенюк О. П. - Застосування завадостійкого кодування в системах зв’язку і передачі даних комплексів радіомоніторингу для забезпечення достовірності інформаційного обміну, Меленський В. Д., Коріненко В. І. (2015)
Фриз В. П. - Методика створення корегуючого впливу на основі бінаурального ефекту (2015)
Худов Г. В. - Метод відновлення оптико-електронних зображень в умовах розфокусування і змазування, Павлій В. О., Березіна С. І. (2015)
Одарченко Р. С. - Розвантаження радіоінтерфейсу мережі LTE шляхом застосування концепції HotSpot 2.0, Ткаліч О. П., Стецюра Ю. І. (2015)
Араменко О. В. - Математична модель технічного обслуговування зразків автомобільної та електрогазової техніки авіації із застосуванням дифузійно-монотонного розподілу відмов, Бутенко М. П., Іванов В. І., Косков Ю. М. (2015)
Фриз С. П. - Математична модель автоматизованої системи визначення виду модуляції та символьної швидкості передачі даних для приймальних систем дистанційного зондування Землі, Кальватинський О. В. (2015)
Фриз П. В. - Можливий підхід до формування раціональних маршрутів обслуговування наземних об’єктів у задачах космічних спостережень (2015)
Пулеко І. В. - Проблеми управління угрупованням малих безпілотних літальних апаратів з позицій теорії робототехнічних систем (2015)
Пулеко І. В. - Комплексування супутникових навігаційних вимірів у задачі місцевиявлення безпілотного літального апарата, Топольницький П. П., Медіна М. С. (2015)
Соболенко С. О. - Застосування просторової обробки сигналів у цифрових системах короткохвильового радіозв’язку, Зиков В. Г. (2015)
Морозов А. В. - Метод прискорення пошуку нижніх оцінок при побудові гамільтонових циклів (2015)
Лєтошко А. І. - Точний ефективний алгоритм розв’язання обмеженого варіанту задачі комівояжера, Плечистий Д. Д. (2015)
Катюха В. О. - Удосконалення алгоритму формування пакетів даних для управління безпілотними літальними апаратами, Токар А. М. (2015)
Горшенін О. Є. - Підхід до виявлення змін на космічних знімках, Осадчук Р. М. (2015)
Шестаков В. І. - Інтеграція програмних засобів імітаційного моделювання в майбутню єдину автоматизовану систему управління, Єрмаков В. О., Поліновський В. В. (2015)
Титул, зміст (2016)
Келембет С. - Князі Несвізькі, Збаразькі та Вишневецькі – нащадки чернігівських Ольговичів? (2016)
Половець В. - Половці: етнічна історія. (2016)
Адруг А. - Чернігівське видання "Молитвослова триакафістного" 1697 р.: бароковий синтез графіки і слова. (2016)
Циганок О. - Про курс риторики Чернігівського колегіуму "Informator…" (Інформатор...) (1718). (2016)
Ігнатенко І. - До питання про локалізацію будівель військової та цивільної адміністрації в Чернігівській фортеці у кінці XVII - XVIII ст. (2016)
Луговик Т. - Чернігів у творчій спадщині Євгенії Спаської. (2016)
Блакитний М. - Дзвін "Голуб" та перебування експонатів Чернігівського історичного музею імені В. В.Тарновського в евакуації в м. Оренбург. (2016)
о. Мицик Ю. - З нових документів до історії Сіверщини (друга половина ХVІІ-ХVІІІ ст.) (частина 2), Тарасенко І. (2016)
Листи гетьмана Івана Мазепи, написані у 1708 р. до великого коронного гетьмана Речі Посполитої Адама Сенявського (переклад-реконструкція Пилипенка В.) (2016)
Шенстрем П. - Реляція про бій під Полтавою з деякими роздумами щодо двох попередніх кампаній (переклад Герасимчука О., коментар Павленка С.) (2016)
Пінчук Я. - Мемуари генерала А. Л. Левенгаупта як джерело осмислення подій походу Карла XII в Україну. (2016)
Діптан І. - Національно-державна ідея в добу Української революції ("Хмельниччина в розцвіті": 1648-1650 роки) у баченні Михайла Грушевського. (2016)
Маслійчук В. - Училищна реформа в Чернігівському та Новгород-Сіверському намісництвах 1788-1796 рр.(кілька міркувань). (2016)
Тимошик М. - "Черниговские губернские ведомости" про відновлення волосної системи місцевого самоврядування у чернігівських селах від середини ХІХ століття. (2016)
Коропатник М. - Медіаосвіта в Україні: історія і сьогодення. (2016)
Литовченко О. - Організація фото- та кіносправи на Чернігівщині в 1919-1922-х рр.. (2016)
Гаврилов В. - Порушення прав сільського населення при збиранні податків та оскарження дій фінагентів (середина 40-х – середина 50-х рр. ХХ ст.) (2016)
Боровик М. - Професійна підготовка майбутніх учителів у Чернігівському державному педагогічному інституті (1954 – 1998 рр.) (2016)
Боровик А. - М. К. Ковальов – керівник Чернігівського учительського інституту (1950 – 1953 рр.) (2016)
Іваницька С. - Тамара Демченко. Здобуття Батьківщини: життя та творчість Євгена Онацького. – Чернігів: ПП "Освітній центр", 2016. - 184с. (2016)
Титул, содержание (2005)
Куличенко И. И. - Совершенствование расчета теплопередачи через ограждающие конструкции зданий численным методом, Никифорова Т. Д., Савицкий Н. В. (2005)
Левчинский Д. Л. - Осуществление стратегии организации через проекты (2005)
Ливинский А. М. - Методология обеспечения радиационного качества жилой среды в условиях ионизирующих воздействий радионуклидов (2005)
Линник Р. Я. - Общие принципы и методология принятия инвестиционных решений по обеспечению долговечности строительных конструкций, зданий и сооружений, Савицкий Н. В. (2005)
Лучко Й. Й. - Розподіл температурного поля в бетонній стінці із врахуванням періодичних зовнішніх впливів, Коваль П. М. (2005)
Лучко Й. Й. - Теоретична оцінка впливу фізичних чинників на корозію бетону та контракцій цементного гелю за залишковим водоцементним відношенням, Назаревич Б. Л. (2005)
Макарова Е. С. - Стеновые золокерамические материалы наполненной каркасно-сотовой структуры, Федоркин С. И., Панченко Н. В. (2005)
Марков А. А. - Оценка устойчивости железобетонных каркасов многоэтажных зданий (2005)
Марков А. А. - Анализ напряженно-деформированного состояния зданий с железобетонным каркасом, Кокошуев П. В. (2005)
Савицкий Н. В. - Моделирование сульфатной коррозии, Матюшенко И. Н., Лаухина Л. Н. (2005)
Меженский А. Н. - Методические основы комплексного проектирования и обоснования надежности и технологичности внешних трубопроводных сетей городского хозяйства (2005)
Митрофанов В. П. - Вариационный метод расчета прочности каменной кладки при местном сжатии, Довженко О. А., Погребной В. В. (2005)
Молодченко Г. А. - Особенности напряженного состояния зданий старой постройки после их реконструкции, Сироменко А. Н. (2005)
Мордич А. И. - Результаты огневых испытаний железобетонного каркаса серии б 1.020.1-7 с плоскими сборномонолитными перекрытиями под нагрузкой, Белевич В. Н., Навой Д. И. (2005)
Мустафа А. - Повышение эффективности промышленного строительства (2005)
Пшинько А. Н. - Использование отходов промышленности в технологии производства тяжелых бетонов, Никифоров А. П., Матенчук Н. А. (2005)
Носов А. С. - Вопросы совместной работы "старого и "нового" (ремонтного) бетона в отремонтированном изгибаемом или внецентренно сжатом железобетонном элементе, Кудряшов Л. А., Красновский Р. О. (2005)
Петрикова Е. Н. - Опыт использования полимерсиликатних материалов для повышения долговечности железобетонных конструкций ЛЭП, Мирошник Т. П., Лунин А. Д. (2005)
Пічугін С. Ф. - Аналіз можливості добудови легких сталевих рам, Семко О. В., Трусов Г. М. (2005)
Полищук С. З. - Разработка программно-информационного обеспечения для оценки загрязнения атмосферного воздуха, Чесанов Л. Г., Крадожен В. И. (2005)
Пошивач В. Г. - Методика применения многофакторного анализа при выборе варианта стабилизации конструкций объекта "укрытие", Богдан В. М. (2005)
Приходько А. П. - Влияние комплексных модификаторов на глубину пластификации бетонных смесей, Никифоров А. П., Пушкаренко О. А., Матенчук Н. А. (2005)
Пшинько А. Н. - Технология защиты конструкций сооружений специального назначения, Руденко Н. Н., Пунагин В. В., Руденко Д. В., Пунагина Ю. В., Белошицкая Н. И. (2005)
Савицкий Н. В. - Использование сборно-монолитных железобетонных перекрытий при формировании световой среды в помещениях, Беликов А. С., Магала В. С., Рабич Е. В. (2005)
Разумова О. В. - О некоторых проблемах существующего жилого фонда украины и возможных методах их решения, Могилевцева И. Н. (2005)
Редько А. О. - Гідродінамічні та теплообмінні характеристики між рідиною та частками гіпсу в фільтруємому щільному та киплячому шарі (2005)
Резуненко М. Е. - Расчет оболочки на действие сосредоточенных нагрузок (2005)
Роговой С. И. - Новые направления исследований физико-механических свойств бетона, Пахомов Р. И., Круглый Д. В. (2005)
Рунова Р. Ф. - Ремонтні суміші для підлог підвищеної корозійної стійкості, Троян В. В., Глуховського В. Д. (2005)
Рунова Р. Ф. - Эффективность применения сухих строительных смесей в ремонтных и восстановительных работах, Носовский Ю. Л. (2005)
Рунова Р. Ф. - Разработка отделочных растворов повышенной долговечности на основе белого портландцемента, Пипа В. В. (2005)
Савицкий Н. В. - Особенности применения химических добавок в производстве пенополистиролбетона, Воробьева А. В., Чернец В. А. (2005)
Савицкий А. Н. - Проектирование бетона защитного слоя ремонтной системы по критерию электрохимической совместимости, Пшинько А. Н., Савицкий Н. В. (2005)
Санников И. В. - Объекты оптимизации в комплексной модели монолитной железобетонной плиты с листовой гофрированной арматурой (2005)
Сафонов В. В. - Датчики тепловых потоков на основе термочувствительных кварцевых пъезорезонаторов, Стрежекуров Э. Е., Шаломов В. А., Стрежекуров Ю. Э. (2005)
Семко О. В. - До визначення страхової доцільності підсилення конструкції (2005)
Сернов В. А. - Инженерный метод расчета осадок свайных фундаментов с несущими ростверками (2005)
Сеськов В. Е. - Несущая способность набивных свай усиления в лессовидных отложениях и ленточных глинах, Лях В. Н. (2005)
Соколов И. А. - Организационно-технологическая структурная модель управляемой системы радиационного контроля строительного производства (2005)
Товбич В. В. - Еколого-економічні аспекти впровадження інноваційних енергозберегіючих технології відновлювальної енергетики в будівництво та архітектуру (2005)
Рефераты (2005)
Виходные данные (2005)
Титул, зміст (2016)
Від редакції (2016)
Гелета О. Л. - Діагностування оптичних ефектів у природному камінні. Частина 2, Сурова В. М., Cергієнко І. А. (2016)
Беліченко O. П. - Комплексні гемологічні дослідження дорогоцінного каміння групи піроксену, Гаєвський Ю. Д., Деревська К. І., Ладжун Ю. І., Фуголь Л. Д. (2016)
Гелета О. Л. - Характеристика текстурно-структурних властивостей декоративного каміння, Сурова В. М., Горобчишин О. В. (2016)
Таран М. М. - Ювелірні турмаліни увітового складу з родовища Брумадо (Бразилія): оптико-спектроскопічне вивчення, Науменко Є. В. (2016)
Триколенко С. Т. - Кам’яні суцвіття Катерини Сливки (2016)
Беліченко O. П. - Новини міжнародної виставки бурштину "АMBERMART 2016" (2016)
Коштовне камiння (2016)
Декоративне камiння (2016)
Інформація (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Hiromoto R. E. - Parallelism and Complexity of a Small-world Network Model (2016)
Zhikharevich V. V. - Solving the Routing Problem by Ant Colony Optimization Algorithms, Matsiuk N. A., Ostapov S. E. (2016)
Zalewski J. - From CAMAC to Wireless Sensor Networks and Time-triggered Systems and Beyond: Evolution of Computer Interfaces for Data Acquisition and Control. Part I (2016)
Sirola M. - Improving Support Estimates by Fusion of Pre-election Data, Talonen J., Sulkava M. (2016)
Kolakowski J. - Indoor UWB Positioning in Eiger Localization System, Consoli A., Djaja-Josko V., Ayadi J., Morrigia L., Piazza F. (2016)
Dorozhovets M. - Computing Uncertainty of the Extreme Values in Random Samples, Bubela I. (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Maksymenko S. - One-dimensional foliations on topological manifolds, Polulyakh E. (2016)
Savchenko A. - Triples of infinite iterations of hyperspaces of max-plus compact convex sets, Zarichnyi M. (2016)
Лосєва М. В. - Топологія потоків Морса-Смейла з особливостями на межі двовимірного диска, Пришляк О. О. (2016)
Гречнева М. А. - О поверхностях пространства Минковского со стационарными значениями кривизны грассманова образа, Стеганцева П. Г. (2016)
Курбатова И. Н. - О 4-квазипланарных отображениях полукватернионных келеровых многообразий (2016)
Толстова А. В. - Промислово-територіальні кластери – основа реіндустріалізації вітчизняної промисловості, Половнева Ю. (2016)
Кириленко О. М. - Гapмoнiзaцiя eкoнoмiкo-пpaвoвиx зacaд функцioнувaння тpaнcпopтнoї cиcтeми Укpaїни з євpoпeйcьким тpaнcпopтним зaкoнoдaвcтвoм (2016)
Любий Є. В. - Підхід щодо формування транспортної моделі системи пасажирського транспорту в малих містах (2016)
Заєць Г. П. - Дослідження сутності трудового потенціалу підприемств залізничного транспорту (2016)
Кузуб А. В. - Конкурентоспроможність вагонобудівних підприємств залізничного транспорту: проблеми та умови забезпечення (2016)
Лапін П. В. - Виробничі загрози економічній безпеці підприємств залізничного транспорту (2016)
Лєгостаєва О. О. - Податковий аналіз як складова оптимізації податкової політики підприємства, Лисьонкова Н. М. (2016)
Островерх Г. Є. - Стратегічні орієнтири розвитку підприємств залізничного транспорту України (2016)
Воловельская И. В. - Влияние инноваций на конкурентные преимущества предприятий, Паничева В. (2016)
Каличева Н. Є. - Особливості інноваційного розвитку колійного господарства залізничного транспорту України, Тихонравов С. М., Біляєва Я. Б. (2016)
Токмакова І. В. - Стратегічні орієнтири інноваційного розвитку залізничного транспорту України, Хомотюк О. В., Новіков Р. О. (2016)
Божанова О. В. - Економічна ефективність управління змінами на машинобудівних підприємствах (2016)
Бутенко О. П. - Використання концепції lean-construction в управлінні будівельними підприємствами, Єрмакова А. О., Бондаренко Ю. С. (2016)
Зубенко В. О. - Концептуальні положення адаптивного управління підприємствами, Ліман І. В. (2016)
Куценко Т. М. - Значення і особливості застосування сучасних інформаційних систем в управлінні підприємством, Попова О. М. (2016)
Маслова В. О. - Інвестиційний аспект стратегічного управління фінансовим потенціалом підприємства, Акулова Я. Ю. (2016)
Пакуліна А. А. - Підвищення ефективності планування розвитку та нарощування ринкового потенціалу регіону, Пакуліна Г. С., Тарасенко С. І. (2016)
Воловельская И. В. - Современные тенденции развития ресторанного бизнеса в Украине, Лоенко А. (2016)
Зайцева І. Ю. - Кaпiтaлiзaцiя бaнкiв тa нaпpями пiдвищення кaпiтaлiзaцiї бaнкiвськиx устaнoв, Гутовська А. І. (2016)
Kazakova N. A. - Central Africa in the context of regional security, Kolomyichuk D. I. (2016)
Кривуц Ю. Н. - Англия – мировой лидер 40 – 80 годов XIX века (2016)
Чередниченко О. Ю. - Політико-правові аспекти захисту державного майна, розташованого на тимчасово окупованих та непідконтрольних територіях, гарантування здійснення права власності на прикладі стратегічних об’єктів залізничної галузі України (2016)
Чередниченко О. Ю. - Створення дієвої системи безпеки туризму, як одна із основних умов підвищення конкурентоспроможності туристичної галузі України, Чередниченко А. О. (2016)
Компанієць В. В. - Соціальна відповідальність на залізничному транспорті України: щодо оцінки наслідків реформування та механізму забезпечення (2016)
Маслова В. О. - Удосконалення системи оплати праці на залізничному транспорті України, Лісна О. О. (2016)
Сухорукова Т. Г. - Необходимость развития философии образования в современных условиях, Боровик Ю. Т. (2016)
Тертичний О. О. - Фріланс як сучасний вид трудових відносин (2016)
Фундатори спеціального випуску (2015)
Винник Н. - Українські політичні партії Східної Галичини та український визвольний рух в кінці ХІХ - на початку ХХ ст. в сучасній українській історіографії (2015)
Сергійчук В. - Політична діяльність Симона Петлюри у Львові в 1905 році (2015)
Сова А. - Спортивні товариства села Уличне напередодні Першої світової війни (2015)
Сергійчук Г. - Українське національне відродження у Москві в 1917 році (2015)
Стамбол І. - І. Л. Липа на службі українських органів влади в Одесі (1917 – 1918 рр.) (2015)
Резніков В. - Селянський повстанський рух на Слобожанщині в період відновлення влади Центральної ради (лютий – квітень 1918 р.) (2015)
Литвин М. - Західно-українська народна республіка: досвід та уроки етнодержавотворення (2015)
Шевченко В. - Юліан Мордалевич: доля петлюрівського отамана (2015)
Медвідь О. - Військово-організаційна діяльність Дмитра Палієва в Українській галицькій армії (2015)
Патриляк І. - У полоні стійких стереотипів: ставлення Організації українських націоналістів до єврейської меншини в міжвоєнний період і перші роки Другої світової війни (2015)
Дрогобицька О. - Вшанування пам’яті героїв національно-визвольних змагань сільськими громадами у Галичині (20-ті – 30-ті рр. ХХ ст.) (2015)
Райківський І. - Ідейно-організаційна відбудова УСДП у Галичині (1925 – 1928 рр.) (2015)
Ханас В. - Боротьба на західно-українських землях проти окупантів у 20 – першій половині 40-х років ХХ ст. (на прикладі мешканців села Верхні Гаї на Дрогобиччині) (2015)
Футала В. - Український націоналістичний рух на Дрогобиччині у 20 – 50-х рр. ХХ ст.: український дискурс (2015)
Гудзь В. - Правда про Голодомор в контексті національно-визвольної боротьби: історіографія замовчування (2015)
Стародубець Г. - Сталінізм в оцінці політичної думки українського визвольного руху 1930 – 1940-х років (2015)
Посівнич М. - Закарпаття в концепціях ОУН у 1937 – 1938 рр. (2015)
Славік Ю. - Боротьба угорської влади з українським націоналістичним підпіллям на Закарпатті (1939 – 1942 рр.) (2015)
Лазорак Б. - НКВС чи ГЕСТАПО?: масове вбивство цивільного населення на горі Тептюж біля Млинок Шкільникових у липні 1941 р. та суперечливі джерельні свідчення, Онищук Я. (2015)
Антонюк Я. - Діяльність Кримського обласного проводу ОУН (Б) (листопад 1941 р. – жовтень 1943 р.) (2015)
Дрогобицький І. - Формування Української народної самооборони: фактори окупаційної дійсності (2015)
Лозинська І. - Переговори між керівництвом ОУН(б) на Волині та чеським підпіллям восени 1943 року (2015)
Попп Р. - Ідеологічний вплив на населення Дрогобицької області (1944 – 1945 рр.) (2015)
Кріль М. - Національно-визвольний рух на Добромильщині (осінь 1944 р. – початок 1950-х рр.) (2015)
Мороз В. - Територіальний поділ ОУН на Мостищині (1944 – 1952 рр.) (2015)
Волянюк С. - Організаційно-територіальний поділ Подільського краю ОУН (2015)
Зварчук Н. - Боротьба радянського режиму з національно-визвольним рухом на Надвірнянщині в другій половині 1940-х років (2015)
Ільницький В. - Український національно-визвольний рух у Карпатському краї ОУН (1945 – 1954): історіографія проблеми (2015)
Гавришко М. - Лицарка Бронзового Хреста Заслуги УПА: до 100-річчя з дня народження Юлії Ганущак (2015)
Надурак Н. - Видатні постаті ОУН в українських дослідженнях: історіографічний огляд (2015)
Сергєєв А. - Суспільно-політичний рух на Донеччині та Закарпатті наприкінці 1980-х – на початку 1990-х років як продовження традиції національно-визвольної боротьби за українську державність (2015)
Іванишин П. - Концепція держави в українському націоналізмі:постколоніальна актуалізація (2015)
Ситник О. - Парадигма української націоналістичної ідеології в контексті національно-визвольної боротьби першої половини ХХ та початку ХХІ століть (2015)
Ситник Ю. - Значення та роль мови в процесі еволюції національно-культурного усвідомлення ідентичності українців на прикладі Донбасу (2015)
Луньо Є. - Сатира на московських загарбників у повстанських колядках (2015)
Гладкий М. - Національно-визвольна боротьба українців в ХХ ст. у фольклорній традиції жителів села Уличне (2015)
Галик В. - Дід Романа Шухевича – Вододимир Шухевич та Іван Франко: до історії взаємин і співробітництва (за епістолярними джерелами до Івана Франка) (2015)
Любовець Н. - Мемуари про події на Буковині часів Першої світової війни та національно-визвольних змагань 1917 – 1921 рр. (2015)
Ільницький В. - Фальсифікація радянських втрат у Карпатському краї 1940-х рр. через увічнення пам’яті загиблих (2015)
Галів М. - Участь учнівської та студентської молоді Дрогобицької області в національно-визвольному русі (1946 – початок 1947 рр.): мовою одного документа (2015)
Ільницький В. - До історії діяльності молодіжних українських націоналістичних організацій на Дрогобиччині: нове документальне свідчення, Галів М. (2015)
Ільницький В. - Матеріали радянських спецорганів про українське і польське підпілля на Дрогобиччині (серпень–вересень 1944 р.), Галів М. (2015)
Futala V. - The Ukrainian Nationalist Movement on Drohobych land in the 1920s – 1950s: A Ukrainian discourse (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вихідні дані (2015)
Безклубенко С. Д. - Про поняття культура та культуру визначення понять (2013)
Булгакова Н. В. - Становлення та розвиток курортної справи в Україні (на прикладі курорту Трускавець) (2013)
Волинець В. О. - Принципи формування віртуальних мережевих співтовариств (2013)
Зараховський О. Е. - Проблемні питання дефініції "культурна спадщина" (2013)
Костиря І. О. - Політична культура як відображення політико-комунікативної реальності суспільства (2013)
Кузнецова Л. В. - Динаміка прийому абітурієнтів до вищих навчальних закладів України за роки незалежності (2013)
Кушнарьова Т. В. - Особливості становлення рекламних технологій в українському книговидавничому бізнесі (2013)
Левчук Я. М. - Соціокультурні передумови розвитку музичної субкультури (2013)
Ляховська О. С. - Соціокультурна анімація в сучасному круїзному туризмі (2013)
Прокопенко Л. І. - Сучасний користувач ОУНБ: виявлення та аналіз інформаційних потреб (за результатами соціологічного дослідження) (2013)
Радзієвський В. О. - Про теорію та історію субкультур в Україні (2013)
Скаченко О. О. - Науково-методична діяльність бібліотеки КНУКіМ: історія та сьогодення (2013)
Толок Г. А. - Гастрономічна культура та її соціально-культурне призначення (2013)
Трач Ю. В. - Співвідношення процесів модернізації, вестернізації і глобалізації в сучасному суспільстві (2013)
Устименко Л. М. - Особливості функціонування туристичних фірм в Україні та сучасні інтернет-технології (2013)
Федотова Н. В. - Культурні індустрії як об'єкт дослідження франкфуртської школи (2013)
Худолій М. В. - Глобалізація як чинник впливу на державну політику у галузі культури (2013)
Шевченко М. І. - Соціально-правовий статус Української жінки кінця ХІХ - поч. ХХ ст. (2013)
Барнич М. М. - Акторська психотехніка відтворення поведінки персонажа (2013)
Бігус О. О. - Традиції і новаторство в Національному заслуженому академічному ансамблі танцю України ім. Павла Вірського (2013)
Бондар І. С. - Постмодерна біоніка та віталізм у архітектурному дизайні (2013)
Білякович Л. М. - Репрезентація жіночої моди в друкованих засобах масової комунікації другої половини ХІХ ст. (на прикладі видання "HARPER'S BAZAR"), Семенюк К. П. (2013)
Гамалія К. М. - Трансформація способу життя городянина у давньому Китаї: соціальні, етнічні та естетичні аспекти (2013)
Лавренюк О. О. - Українське козацьке вбрання:еволюція та символіка (2013)
Мельник М. Т. - Стилістична еволюція фешн-образів ХХ початку ХХІ ст. (2013)
Турчак Л. І. - Про український постмодерн у мистецтві (2013)
Узікова О. В. - Образність у музиці М. К. Чурльоніса (2013)
Хлистун О. С. - Досвід рекультивації традиційного новоріччя в сучасній Україні (2013)
Ян І. М. - Музично-театральна культура України 20-рр. ХХ ст. (2013)
Лілік О. О. - Підготовка майбутніх учителів української літератури до роботи з явищами літературного процесу: теоретичні та практичні аспекти (2016)
Сотська Г. І. - Обгрунтування сутності творчості у змісті підготовки сучасного педагога (2016)
Гвоздій С. П. - Дослідження особливостей підготовки майбутніх фахівців соціономічних професій до безпеки життя і професійної діяльності (2016)
Кравченко В. Н. - Подготовка будущих преподавателей высшей школы к организации процесса интерактивного обучения (2016)
Лучків Н. Ю. - Ефективність використання тестування при вивченні гістології, цитології та ембріології (2016)
Ткаченко О. В. - Обгрунтування моделі професійно-педагогічної підготовки майбутніх агрономів-дослідників (2016)
Хіля А. В. - Реалізація діагностичного та корекційно-розвивального потенціалу арт-терапії у соціальній роботі з дітьми із кризових сімей (зокрема дітьми з функціональними обмеженнями) (2016)
Лук’яник Л. В. - Робота над формуванням нормативної дикції учнів початкових класів (2016)
Мірошник С. І. - Аналіз технології тренінгу як способу розвитку компетентності майбутніх фахівців соціально-гуманітарної сфери (2016)
Bodnar O. - The estimation of subjective factors of the influence on management of analytical and expert activity in the sphere of general secondary education of the region (2016)
Алієва Т. Д. - Зміни амінокислотного складу крові, асоційовані з репродуктивними втратами, та їх корекція (2016)
Демченко А. В. - Діагностичне значення змін вмісту біомаркерів при атеросклеротичному ураженні брахіоцефальних артерій у хворих на хронічну ішемію мозку (2016)
Мухаровська І. Р. - Особливості психологічного реагування на захворювання у онкологічних хворих (2016)
Павличенко П. П. - Интегральная оценка функционального состояния футболистов в разные периоды подготовки (2016)
Руденко Ю. В. - Аналіз чинників, що асоційовані з контролем офісного і домашнього артеріального тиску в пацієнтів, котрі отримують алгоритмізовану антигіпертензивну терапію (2016)
Тарасенко С. О. - Аналгетична та антиеметична ефективність білатеральної блокади поверхневого шийного сплетіння при тиреоїдектоміях у пацієнтів з тиреотоксикозом, Ларін О. С., Дубров С. О., Горобейко М. Б. (2016)
Живаго Х. C. - Дослідження соціальних та клініко-динамічних факторів предиспозиції до розвитку депресивної симптоматики у хворих на параноїдну форму шизофренії (2016)
Лоскутова Т. А. - Клинико-гемостазиологические аспекты синдрома привычной потери плода и возможности его профилактики, Давиденко Н. В. (2016)
Вороньжев І. О. - Визначення ступеня тяжкості розсіяних ателектазів легень у недоношених новонароджених з екстремально малою масою тіла за даними рентгенографії, Сорочан О. П. (2016)
Юдін М. А. - Особливості копінгу у пацієнтів косметологічного профілю з дисгармонічним самовідношенням та завищеною самооцінкою (2016)
Вінник Ю. О. - Оцінка обміну речовин та трофологічного статусу хворих на рак шлунка після гастректомії та субтотальної проксимальної резекціїї шлунка, Трунов Г. В., Мохамед Саєд Абухассан (2016)
Іщенко Л. М. - Ідентифікація ДНК тваринного походження в м’ясних продуктах та кормах для тварин методом полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі, Шинкаренко Л. М., Андрєєв І. В., Калакайло Л. І., Іщенко В. Д., Спиридонов В. Г. (2016)
Зозуля А. В. - Аналіз матеріально-технічного забезпечення як ключової ланки військової логістики (2016)
Прокопович Л. В. - Визуализация культурной идентичности посредством костюмных украшений как форма театрализации повседневности (2016)
Кадиевская И. А. - Использование достижений позитивной психологии как ресурса современного украинского общества (2016)
Артеменко Д. Ю. - Обґрунтування конструкціїї комбінованого прикочуючого котка просапної сівалки, Онопа В. А., Скриннік С. С. (2016)
Божко К. М. - Дослідження стендових засобів для вимірювання вольт-амперних характеристик сонячних елементів та батарей, Гуренок Г. С., Защепкіна Н. М. (2016)
Калініна О. С. - Естетичні показники якості паковання, Байцар Р. І. (2016)
Незвещук-Когут Т. С. - Технологія страв з кисломолочного сиру та крупів, збагачених органічним йодом, Струтинська Л. Т. (2016)
Verovkina G. V. - Investigation of the interpolation representation of random processes with non-equidistance interpolation knots (2016)
Gutsol M. - Reception of traditional image of don juan in modern ukrainian drama (2016)
Чобанюк М. М. - Дослідження концептуального художнього синтезу у сучасному літературознавстві (2016)
Скрипник Ю. С. - Структурна організація концепту vitium в латинській мові (2016)
Жуйков Г. Є. - Регіональні та світові тенденції функціонування рибопродуктової галузі, Ганжуренко І. В. (2014)
Лопушанська В. В. - ТО-модель для комплексного стратегічного аналізу галузей рослинництва сільськогосподарських підприємств (2014)
Крижановська О. В. - Основні напрями стану паливно-енергетичного комплексу України та правове забезпечення економічної безпеки держави (2014)
Лебедева В. В. - Диверсифікація арарного виробництва в контексті конткурентоспроможності аграрних підприємтв (2014)
Тарасенко О. В. - Обґрунтування чинників стратегічного розвитку м'ясного тваринництва (2014)
Бутенко Т. В. - Проблеми моніторінгу економічної безпеки сфери аграрного виробництва (2014)
Негоденко В. С. - Методичний інструментарій інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості (2014)
Зінов’єв Ф. В. - Потенціал молокопереробного підприємства: оцінка, розвиток і ефективність реалізації, Демчук О. М. (2014)
Замлинський В. А. - Посилення економічної безпеки України в умовах євроінтеграції, Замлинська О. В. (2014)
Кисельов О. Л. - Досвід здійснення структурної політики у розвинених країнах (2014)
Крикунова В. М. - Аналіз стану конкурентного середовища в Україні (2014)
Хлистун О. А. - Методичні основи діагностики економічної діяльності м’ясопереробних підприємств (2014)
Майданевич П. М. - Концептуальні основи розвитку промислового підприємства в умовах кризи (2014)
Ришняк Н. М. - Диференціація соціально-економічного розвитку територій – ключова проблема регіональної економіки (2014)
Клочан В. В. - Організаційно-економічна сутність інформаційно-консультаційного забезпечення аграрної сфери (2014)
Лазарєва О. В. - Проблеми формування категорійного апарату в економічній науці (2014)
Грехова О. Т. - Щодо поняття та ознак "продовольчої безпеки" (2014)
Орел В. М. - Активізація залучення інновацій у сільське господарство України (2014)
Серьогін В. К. - Ефективність виробництва продукції рослинництва як фактор забезпечення продовольчої безпеки країни (2014)
Комісарова Л. О. - Функції та умови ефективного розвитку регіонального ринку праці (2014)
Шевченко В. В. - Засоби вдосконалення інвестиційної діяльності в Україні (2014)
Карась П. М. - Аналіз фінансової стійкості комерційних банків України, Приходько Н. В. (2014)
Голобородько Я. О. - Державна підтримка аграрної галузі з використанням фінансово-кредитного механізму (2014)
Солтик Я. В. - Деякі питання підвищення інвестиційної привабливості аграрних підприємств (2014)
Манзій О. П. - Методи оцінки ризиків інноваційних проектів у харчовій промисловості, Танасійчук Ю. В. (2014)
Редькін Д. О. - Формування стратегії фінансово-економічної захищеності АПВ (2014)
Непочатенко В. О. - Процеси активізації інвестиційних процесів в аграрній сфері: проблеми та шляхи вирішення (2014)
Козаченко Л. А. - Кредитування підприємств виноробної галузі України (2014)
Щербата М. Ю. - Управління оборотними активами молокопереробних підприємств АПВ (2014)
Шабага Т. М. - Проблеми формування товарної політики підприємства (2014)
Лагодієнко Н. В. - Організація обліку доходів підприємств: проблеми та напрями їх вирішення, Китиця А. О. (2014)
Лагодієнко Н. В. - Облік і контроль фінансових результатів на сільськогосподарських підприємствах, Ковальчик В. М. (2014)
Домаскіна М. А. - Застосування економіко-математичного моделювання для планування сільськогосподарського виробництва (2014)
Прохорчук С. В. - Напрямки активізації інвестиційно - інноваційної діяльності вітчизняних підприємств (2014)
Фомішина В. М. - Інвестиційна політика України у світлі євроінтеграційних процесів: вибір пріоритетів (2014)
Кузькіна Т. В. - Проблеми підготовки фахівців з маркетингу (2014)
Сімонова В. С. - Розробка методичного підходу до оцінювання рівня якості управління потенціалом конкурентоспроможності підприємств торгівлі роздрібними товарами споживчої кооперації (2014)
Бугаєнко С. А. - Підвищення ефективності маркетингової та виробничо-комерційної діяльності підприємств (2014)
Ареф’єва О. В. - Діалектична сутність управління, Васюткіна Н. В. (2014)
Лугова О. І. - Формування результативної системи управління економічним потенціалом підприємств галузі свинарства (2014)
Грибова Д. В. - Формування маркетингових підходів ефективного функціонування овочівницької галузі (2014)
Максименко А. Г. - Мотивація персоналу та шляхи її удосконалення у сільськогосподарських підприємствах Снігурівського району, Юськів Ю. О. (2014)
Іртищева І. О. - Особливості управління логістичною діяльністю на транспортному підприємстві, Обозна А. О. (2014)
Мазко Р. В. - Нематеріальна мотивація як основа мотивайного механізму управління на підприємстві (2014)
Лагодієнко В. В. - Підвищення ефективності здійснення зовнішньоекономічної діяльності за допомогою впровадження концепції маркетингу (2014)
Безрук В. С. - Підвищення ефективності управління процесами іноземного інвестування на регіональному рівні, Іванова В. А. (2014)
Григоренко К. С. - Особливості стратегічного управління (2014)
Черних В. В. - Основні напрямки покращення маркетингової діяльності на підприємстві (2014)
Полішкевич О. Р. - Діагностика ефективності управління агропромисловими підприємствами (2014)
Козак Е. Б. - Глобалізація та її вплив на стан продовольчої безпеки України (2014)
Морозова К. В. - Компоненти структури комунікативної компетентності фахівця з маркетингу (2014)
Білоусов О. М. - Сучасний інструментарій проектного фінансування підприємств житлового будівництва (2014)
Пушак Я. Я. - Тіньова складова як прояв девіантної соціалізації економіки України та її регіонів (2014)
Іванов А. М. - Класифікація "мертвих міст" як об’єктів сучасного туризму (2014)
Зінов’єв Ф. В. - Оцінка конкурентоспроможності туристичних підприємств, Короленко Ю. М. (2014)
Кравченко Н. О. - Концептуальні підходи до формування стратегії ефективного розвитку туристичної галузі Криму (2014)
Тофан М. С. - Система заходів направлених проти дії водної та вітрової ерозії (2014)
Іванов А. М. - Розвиток рибопродуктового комплексу в Південному регіоні України (2014)
Від редакції (2016)
Strohmeyer A. - Text and Picture in Habsburg Diplomacy at the Sublime Porte (16th – 18th centuries) (2016)
Девятайкина Н. - Три культурных "образа" одной темы: Петрарка и немецкие интерпретаторы XVI века (2016)
Жданович О. - Образ варвара-кочовика у ранньовізантійських грецьких текстах (2016)
Зыков А. - Текст и спектакль: анатомия режиссёрских концептов пьесы-сказки "Двенадцять месяцев" (2016)
Іваницька Л. - Складнощі отримання жінками мистецької освіти в період пізнього середньовіччя та раннього нового часу (2016)
Казакевич Г. - "Мечі у них не менші, ніж дротики в інших народів, а наконечники дротиків більші, ніж мечі”: кельтська зброя у греко-римській іконографії та історіографії (2016)
Ковбасюк С. - "Збирання" античних прислів’їв в Нідерландах першої половини XVI ст. та формування нової візуальності (2016)
Рахно К. - Образи покрівельної кераміки давнього Таїланду (2016)
Інформація про авторів (2016)
Зміст, Титул (2016)
Свиноус І. В. - Методичні підходи щодо удосконалення первинного обліку витрат виробництва зернових культур, Гаврик О. Ю., Хомяк Н. В. (2016)
Збарський В. К. - Свинарство — ключова галузь у сільському господарстві України , Шпак О. О. (2016)
Степасюк Л. М. - Кормова база, як один із чинників підвищення ефективності виробництва продукції скотарства, Тітенко З. М. (2016)
Бугай Н. О. - Власний капітал як складова фінансової системи підприємства: проблематика та шляхи її вирішення (2016)
Скок П. О. - Стратегії управління фінансовими інноваціями в банках та небанківських кредитних організаціях (2016)
Братюк В. П. - Інноваційні послуги на ринку перестрахування , Гвоздак Р. В. (2016)
Брояка А. А. - Концептуальні засади організації ефективного інформаційно-консультаційного забезпечення сільського господарства (2016)
Попова О. О. - Теоретичні основи формування організаційно-економічного механізму регулювання розвитку підприємств молокопродуктового підкомплексу (2016)
Макаренко А. С. - Економічна оцінка як один з методичних інструментів для цілей управління наявністю, використанням та відтворенням лісових ресурсів (2016)
Полегенька М. А. - Етимологія терміну "інновації" як економічної категорії (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського