Шандренко О. М. - Специфіка стильового формоутворення в моді (2015)
Скаканді Ю. Ю. - Етюди на пленері (2015)
Сорока І. І. - Розуміння поняття підтексту у праці "Художнє слово на сцені" Р. Черкашина (2015)
Заря С. В. - Художні засоби озвучування рекламних роликів (2015)
Лян Сяомей - Про реформування та розвиток фортепіанної педагогіки в сучасному Китаї (2015)
Папета О. В. - Навчання в Одеському художньому училищі як початковий етап формування творчої особистості Л. М. Семикіної (2015)
Легенький І. Ю. - Нонконформізм як фактор стильової динаміки в культурі ХХ століття (2015)
Лебедєва З. Д. - Діалог російської та західноєвропейської музичних культур у формуванні індивідуального композиторського стилю Миколи Метнера (на прикладі жанру музичної фортепіанної казки) (2015)
Голеніщева Є. Ю. - Теоретичні засади державної інвестиційної політики (2015)
Дацій Н. В. - Науково-методологічні підходи до державного управління розвитком фізичної культури і спорту (2015)
Заскалкін А. С. - Державно-приватне партнерство: сутність, форма та зміст (2015)
Ковальчук В. Г. - Теоретико-методологічні підходи до забезпечення регіонального розвитку (2015)
Майстро С. В. - Теоретичні засади формування механізму публічно-приватного партнерства в підприємництві (2015)
Нікулін К. О. - Теоретико-історичні засади державного управління реформуванням військових комісаріатів (2015)
Ульянченко Ю. О. - Проблеми формування інвестиційного клімату України, Косенко А. В. (2015)
Антонов А. В. - Державне регулювання процесу активізації академічної мобільності (2015)
Беззубко Л. В. - Развитие общественной экспертизы и контроля за деятельностью органов власти (2015)
Білотіл О. М. - Роль дієвого механізму державного управління в активізації процесів розвитку туристичної індустрії (2015)
Волошин О. Л. - Напрямки вдосконалення механізмів державного регулювання розвитку альтернативної енергетики в Україні (2015)
Denisyuk O. V. - Complex analysis of Ukrainian state financial security in present conditions, Shvedun V. O. (2015)
Дєгтяр А. О. - Правова спрямованість державного регулювання розвитку страхового ринку в Україні, Соболь Р. Г. (2015)
Євдокімов В. А. - Розвиток електроенергетичної галузі в Україні: сучасний стан і механізми державного регулювання (2015)
Луценко Т. О. - Механізми економічного становлення наукових досліджень в Україні (2015)
Мерзляк А. В. - Перспективи вдосконалення механізму державної підтримки експортоорієнтованого бізнесу в Україні, Скрябіна Д. С. (2015)
Олениченко Ю. А. - Аналіз результативності впливу механізмів державного управління на процес поводження з твердими побутовими відходами на етапі їх формування, Соболь О. М., Долгодуш М. М. (2015)
Улида В. Ю. - Система державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (2015)
Шведун В. О. - Аналіз недотримань рекламного законодавства України (2015)
Колєнов О. М. - Зарубіжний інструментарій державної екологічної політики (2015)
Барабаш Г. О. - Правове регулювання проходження державної служби в органах ДСНС (2015)
Мороз С. А. - Державне регулювання розвитку трудового потенціалу ВНЗ: встановлення граничного віку перебування на посадах науково-педагогічних працівників (2015)
Пугач А. М. - Основні положення механізму відтворення людських ресурсів в процесі забезпечення розвитку аграрного потенціалу України (2015)
Харламова Ю. Є. - Аналіз стану функціонування правового механізму державного управління у сфері підготовки фахівців служби цивільного захисту (2015)
Беззубко Б. І. - Характеристика державного механізму планування розвитку територій в Україні (2015)
Кінщак А. В. - Світовий досвід формування політики регіонального розвитку (2015)
Лукиша Р. Т. - Соціально-економічний розвиток регіонів в умовах ризиків як об’єкт державного управління (2015)
Ляшевська О. І. - Система державної політики сталим розвитком регіону (2015)
Мамедов С. А. - Поняття та зміст механізмів державного регулювання соціально-економічного розвитку регіонів в умовах глобалізації економіки (2015)
Pomaza-Ponomarenko А. L. - Guidelines of the improvement of the state policy of territorial development (2015)
Мельниченко О. А. - Специфіка державної кадрової політики в єдиній державній системі цивільного захисту України, Ященко О. А., Гада О. Б. (2015)
Кулєшов М. М. - Щодо розробки нової конфігурації та механізмів державного управління системи забезпечення пожежної безпеки в Україні, Руденко С. Ю. (2015)
Abstracts (2015)
Шпак Л. О. - Концептуальні засади економічного розвитку територіально-галузевих підсистем економіки регіону (2015)
Чудаєва І. Б. - Науково-технічні формування як складова національної інноваційної системи (2015)
Ус Г. О. - Чинники формування та розвитку людського капіталу в Черкаському регіоні, Павленко Л. І. (2015)
Сарана Л. А. - Наукові підходи до визначення інвестицій як складової фінансового забезпечення регіонального розвитку (2015)
Маниліч М. І. - Зрівноважений розвиток сільського господарства як складова частина розвитку регіону, Штогринець Н. В. (2015)
Лишко С. В. - Підвищення рівня використання економічного потенціалу в напрямку розвитку регіональної економічної системи, Пригодюк О. М. (2015)
Миленький В. М. - Дослідження економічного потенціалу регіону: факторний аналіз, Шулежко О. П. (2015)
Щербина С. І. - Економічні втрати і руйнування України в роки Другої світової війни (на прикладі Черкащини) (2015)
Крамаренко О. А. - Механізм імплементації важелів бюджетної політики для забезпечення розвитку регіонів України (2015)
Яценко В. М. - Стратегійний аналіз, економічна діагностика та оцінка конкурентоспроможності аграрних підприємств , Яценко О. В. (2015)
Задорожний І. С. - Сучасні підходи до проектування і перепроектування підсистеми управління персоналом, Козловська С. Г., Катасонов А. В., Задорожний С. В. (2015)
Дешевенко Л. П. - Маркетингові інструменти впливу на поведінку споживачів, Дьячук І. В. (2015)
Сукач О. М. - Підходи щодо оптимізації управління оборотними засобами підприємства, Романенко Н. В. (2015)
Антонова І. В. - Бенчмаркінг як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємств на ринку (2015)
Гордієнко Л. А. - Соціальні аспекти доктрини фінансової політики (2015)
Пріхно І. М. - Сучасні тенденції розвитку кредитного страхування в Україні (2015)
Коваль В. В. - Подходы к моделированию учебного интерактивного материала для smart-образования, Манькута Я. Н., Джолохава Дж. (2015)
Наконечна О. А. - Моделювання ефективного електронного документообігу для управління діяльністю органів державної влади, Петрук С. В. (2015)
Веретельник В. В. - Ризики і особливості проведення аудиту з використаням хмарної комп’ютерної технології обробки даних, Германенко Л. М., Лелеко І. Г. (2015)
Оксьом І. Г. - Всеукраїнська науково-практична конференція "Проблеми вдосконалення економіко-правової системи України на сучасному етапі розвитку громадянського суспільства" (2015)
Про набір до аспірантури зі спеціальності 08.00.11 – математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці (2015)
Наші автори (2015)
Summary (2015)
Запрошуємо авторів до співпраці (2015)
Лоцман А. А. - Эколог – профессия будущего, Мельниченко А. А. (2015)
Шолух Н. В. - О проблеме адаптации высших учебных заведений к потребностям молодежи с ограниченными физическими возможностями, Надьярная А. Е. (2015)
Прокопенко А. В. - Пути реформирования жилищно-коммунального хозяйства Донецкой области, Жеребьев Я. И. (2015)
Макущенко М. П. - Теоретико-методичні аспекти функціонування механізму регулювання розвитку регіону на засадах ринкового потенціалу будівельних підприємств (2015)
Заплавная А. Э. - Старославянские заимствования в современном русском языке, Лапынина Н. Н. (2015)
Усанова В. С. - Жіночі образи у повісті Ольги Кобилянської "B неділю рано зілля копала…", Ярошевич І. А. (2015)
Купріянова К. О. - Чорнобильські мотиви у збірці Ліни Костенко "Мадонна перехресть", Ярошевич І. А. (2015)
Белый Д. В. - Философское осмысление жизни в лирических произведениях Дмитрия Белого, Новикова Ю. Н. (2015)
Кузнецов Н. В. - Говорить правильно, Кузнецов Д. В., Гапонова Т. Н. (2015)
Ковтун Н. В. - Основні риси східностепових говірок на основі говірки с. Курдюмівка міста Дзержинська Донецької області, Кудрейко І. О. (2015)
Жуков А. Є. - Лексико-семантичний аналіз ергонімів м. Макіївки, Кудрейко І. О. (2015)
Русанова А. О. - Комунікативні функції звертання в оповіданнях Г. Квітки-Основ’яненки "Сердешна Оксана", "Щира любов", Кудрейко І. О. (2015)
Голубєва К. О. - Невербальні засоби українського комунікативного етикету, Первенко Г. О., Чернишова Л. І. (2015)
Волков А. О. - Художественная роспись как один из русских народных промыслов, Назар Р. Н. (2015)
Дмитриева Д. В. - Употребление терминологии иноязычного происхождения в украинском профессиональном языке, Ковалева Н. А. (2015)
Лещенко А. М. - Християнські погляди Григорія Сковороди (2016)
Степанова В. В. - Робота Херсонської міської ПМПК в сучасних умовах реформування освіти і зокрема корекційної, Кулик В. Г. (2016)
Воскова І. В. - Роль системи післядипломної педагогічної освіти в гуманізації й демократизації освітнього процесу в загальноосвітніх навчальних закладах (2016)
Гончаренко Л. А. - Розвиток соціокультурної компетентності педагогів у системі підвищення кваліфікації (2016)
Гримальська А. О. - Використання можливостей інформаційно-комунікаційних технологій для підвищення якості навчання української мови і літератури (2016)
Smolinska M. Ya. - Determination of the content of benzocaine and penicillin-G-procaine in combined finished dosage forms using tropaeolin O azo dye, Kotsiumbas I. Ya., Teslyar G. Yu., Yurkevych M. V. (2016)
Чух Г. П. - Інновації в роботі методиста як передумова його професійного зростання (2016)
Blazheyevskiy M. - The quantitative determination of hydrogen peroxide by voltammetry on the carbositall electrode, Mozgova O. (2016)
Бернвальдт Т. С. - Удосконалення навичок вдумливого читання в процесі формування читацьких компетентностей студентів під час аналізу літературних творів (2016)
Grytsan L. D. - Some applications of physicochemical analysis in pharmacy (2016)
Глушкова Л. І. - Моральне виховання дошкільників засобами художньої літератури (2016)
Krolenko K. Yu. - The synthesis and the antimicrobial activity of the substituted aryl amides of 3-arylmethyl-2,4-dioxo-1,3,7-triazaspiro, Vlasov S. V., Vlasova O. D., Zhuravel I. O. (2016)
Кір’яченко Н. Г. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках української мови і літератури як засіб активації пізнавальної діяльності учнів (2016)
Zubkov V. O. - The use of analytical methods for quality control of promising active pharmaceutical ingredients among derivatives of 4-oxo-quinoline-3-propanoic acids, Ruschak N. І., Suleiman M. M., Devyatkіna A. O., Gritsenko І. S. (2016)
Ліпшиць Л. В. - Форми і методи формування соціокультурної компетентності майбутніх судноводіїв (2016)
Stremoukhov О. О. - The study of fatty and organic acids of Vaccinium uliginosum leaves, Koshovyi O. M., Zalyubovs’ka О. І. (2016)
Мартиненко В. Ф. - "Він говорить із майбутніми віками…", або Пасха Серця Михайла Беленя, Сагач Г. М. (2016)
Stadnichenko O. V. - The study of the lipid membrane charge effect when creating liposomes with oxaliplatin, Krasnopolsky Yu. M., Yarnykh T. G. (2016)
Мірошниченко О. В. - Розвиток пізнавальної активності учнів на уроках зарубіжної літератури в умовах професійно-технічної освіти (2016)
Fedorovska M. - Development of the composition of the gel base for treating telogen effluvium, Polovko N. (2016)
Нікітіна А. І. - Взаємодія дошкільного закладу і родини як основа успішної соціалізації дошкільників (2016)
Shmalko О. О. - The study on the choice of flavours for the herbal syrup with the hepatotropic action, Vyshnevska L. I., Megalinskyi V. A. (2016)
Павленко Г. О. - Виховання гуманних почуттів у дітей дошкільного віку (2016)
Khanin V. A. - Development of the original method for determination of diclofenac sodium in different drug dosage forms, Kotenko O. M., Moiseev O. O., Dorovskyy O. V. (2016)
Пилипчук С. Д. - Використання нетрадиційних здоров’язбережувальних технологій у роботі з дітьми раннього віку в умовах Будинку дитини (2016)
Petrovska L. S. - Assessment of the main trends of developing the market of foaming detergents in Ukraine (2016)
Сагач Г. М. - Дело веры Вита Пацалая, или христианское видение знаков современности (2016)
Zarichkova M. V. - The scientific summary of monitoring results of expenditure for social protection in the European Union and Ukraine (2016)
Терещенко Т. С. - Формування особистісно орієнтованого середовища сучасного дошкільного навчального закладу засобами музейної педагогіки, Кулик К. Д. (2016)
Tryschuk N. M. - Determination of toxicity of new benzilic acid derivatives, Kireyev I. V., Kolisnyk S. V., Sytnik K. M. (2016)
Терлецька О. А. - Роль морально-духовного виховання у процесі соціалізації особистості дошкільника (2016)
Takhirov I. A. - The effect of the mixtures with biologically active substances from Fraxinus excelsior and Phlomis pungens on the resistance to hypoxia in white rats compared to the action of α-tocopherol and mexidol, Asmetov V. Y., Suleymanov T. A., Abdulkerimova F. D., Ganiev M. M., Akhmedov E. Yu. (2016)
Гусєва Н. О. - Учень як суб’єкт пізнавальної діяльності в контексті викладання теоретичного матеріалу на уроках історії (2016)
Koshova О. Yu. - The anti-allergic and antihistaminic properties of hydrobromide 2-, Ieryomina H. О., Perekhoda L. О., Yeryomina Z. G. (2016)
Дзьоба В. М. - Використання ІКТ на уроках української мови і літератури в контексті проекту "Відкритий світ" (2016)
Derkach N. M. - The antimicrobial action of decamethoxinum substance at different pH values, Suvorova Z. S. (2016)
Зібіньова С. О. - Виховання громадсько-активних гімназистів через діяльність дитячої й молодіжної організацій в Каховському НВК, Амєліна О. О. (2016)
До ювілею О. М. Котенка (2016)
Лагода К. І. - Формування національно-патріотичної свідомості учнів на уроках української літератури (2016)
Ліхацька А. Л. - Розвиток комунікативних навичок учнів на уроках української і зарубіжної літератури (2016)
Луцкіна В. П. - Читання як основа інтелектуального та особистісного розвитку дитини (2016)
Мішуровська С. В. - Підвищення мотивації учнів до вивчення англійської мови мультимедійними засобами навчання (2016)
Мусієнко В. С. - Розвиток самостійної навчальної діяльності молодшого школяра в умовах групи продовженого дня (2016)
Назарчук Т. П. - Використання ідей В. В. Давидова у розвивальному навчанні школярів (2016)
Овчарук Т. Ю. - Реалізація комунікативного підходу до викладання англійської мови в 5-9 класах під час вивчення тем "Дозвілля" та "Їжа" (2016)
Половинець Н. П. - Ігрова діяльність як засіб вивчення англійської мови у 1-4 класах (2016)
Семиженко В. Г. - Формування ключових компетентностей з історії засобами музейної педагогіки (2016)
Сиса О. І. - Взаємодія школи і сім'ї у вихованні та розвитку учнів початкових класів (2016)
Тарабанова Я. В. - Гуманізація навчально-виховного процесу на уроках української літератури як умова формування гуманної особистості (2016)
Ткаченко В. М. - Використання методів і прийомів розвитку в учнів критичного мислення на уроках історії і правознавства (2016)
Фартушна І. А. - Комунікативне навчання говорінню та читанню учнів молодшої ланки на уроках англійської мови, Шуригіна Л. В. (2016)
Черевко Л. А. - Формування патріотизму та національної свідомості школярів засобами позакласної екологічної освіти (2016)
Барболіна О. С. - Розвиток критичного мислення учнів шляхом розв’язання математичних задач (2016)
Бова І. М. - Теорія рішення винахідницьких задач як чинник розвитку творчого потенціалу учнів на уроках української мови (2016)
Глибіна З. В. - Використання методу колажування під час вивчення англійської мови в молодшій школі (2016)
Єфремова Г. Ю. - Формування інформаційної компетентності учнів під час роботи з візуальними джерелами в курсі всесвітньої історії (2016)
Зінченко С. М. - Використання опорних схем під час вивчення числівників та часових форм дієслів на уроках англійської мови (2016)
Кайда Ю. А. - Інтерактивні форми роботи з батьками учнів початкової школи як ефективний засіб взаємодії школи і сім’ї (2016)
Кілочок В. А. - Використання ІКТ на уроках української мови й літератури та у виховній роботі класного керівника (2016)
Киселёва С. Н. - Проектная деятельность на уроках литературы как средство осуществления ценностного воздействия на личность (2016)
Коваленко С. І. - Використання елементів компаративного аналізу на уроках української літератури для розвитку полікультурної компетентності учнів (2016)
Мельниченко О. В. - Використання на уроках географії сучасних методів формування мотиваційної складової компетентностей (2016)
Савицька О. А. - Валеологічна освіта учнів початкових класів під час навчального процесу (2016)
Соколова Ю. О. - Використання фонових знань на уроках української літератури під час вивчення творчості Євгена Маланюка (2016)
Шило Т. О. - Розвиток навичок критичного мислення учнів під час роботи з джерелами на уроках історії (2016)
Агачева Ю. А. - Теоретичний аналіз розуміння атракції у спільно-розподільній діяльності, Неннова О. В. (2016)
Кузьменко В. В. - Надзвичайна особистість Бориса Олександровича Кана, Слюсаренко Н. В., Кан О. Ю. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вимоги до оформлення матеріалів для публікації в науково-методичному журналі "Таврійський вісник освіти" (2016)
Вихідні відомості (2016)
Антонович В. П. - Некоторые вопросы вещественного анализа, Стоянова И. В., Чивирева Н. А., Стоянов А. О. (2016)
Бельтюкова С. В. - Твёрдофазное определение пара-гидроскибензойной кислоты и её эфиров с использованием сенсибилизированной люминесценции ионов Tb (III) в комплексах с 2,2’-дипиридилом, Малинка Е. В., Ливенцова Е. О. (2016)
Пуля А. В. - Сравнительная характеристика координационных соединений Co(II), Ni(II), Cu(II) с некоторыми гидразонами пировиноградной кислоты, Сейфуллина И. И., Скороход Л. С. (2016)
Чеботарьов О. М. - Сорбційне вилучення офлоксацину гідратованими оксидами алюмінію и силіцію, Щербакова Т. М., Мамій В. А., Петренко Л. В. (2016)
Лукашевич С. А. - Розробка методу синтезу поліуретанів з ізоціануратними вузлами розгалуження. Дослідження їх структури та властивостей, Рожкова Р. А., Галатенко Н. А., Козлова Г. А. (2016)
Мазур О. О. - Получение и свойства модифицированных бис(цитрато)станнатами(IV) 3d-металлов полигликольмалеинатфталатов и их сополимеров с эпоксидной смолой ЭД-20, Савин С. Н., Сейфуллина И. И., Чебаненко Е. А., Марцинко Е. Э., Ложичевская Т. В. (2016)
Ізюмський М. С. - Визначення стандартної ентальпії утворення транс-терахлоро-ди-μ-карбоксилатів диренію(III), Баскевич О. С., Мельник С. Г., Штеменко О. В. (2016)
Myakush O. - The Y–Ni–Cu ternary system at 600°C, Babizhetskyy V., Levytskyy V., Kotur B. (2016)
Barchiy I. - Crystal and electronic structure of the ternary monoclinic selenide Tl2.59Sb8.41Se14 (TlSb3Se5), Tatzkar A., Sabov M., Rożycka-Sokołowska E., Marciniak B., Pavlyuk V. (2016)
Belan B. - Synthesis and crystal structures of the new indides Dy5Pd2In and Y5Pd2In, Sojka L., Demchyna M., Manyako M., Kalychak Ya. (2016)
Luk’yanov M. - Synthesis, crystal structure and Hirshfeld surface analysis of the, Slyvka Yu., Kinzhybalo V., Mys’kiv M. (2016)
Hembara M. - Phase equilibria in the system Ce–Ni–C AT 800°С in the range 0–33.3 at. % Ce and new isostructural compounds R2Ni5C3 (R = Pr, Nd), Levytskyy V., Babizhetskyy V., Kotur B. (2016)
Oshchapovsky I. - On the crystal structure of the compound Tb0.83Zn0.14Sn2.86, Pavlyuk V. (2016)
Бойчишин Л. - Фізико-механічні властивості стрічкових та об’ємних зразків аморфних сплавів на основі Fe, Герцик О., Ковбуз М., Переверзєва Т., Руденко О., Нізамеєв М. (2016)
Kravets O. - Crystal structure of the new ternary indide Pr11Ge5.21In4.79, Nychyporuk G., Muts I., Shpyrka Z., Hlukhyy V., Zaremba V. (2016)
Slyvka Yu. - Diverse coordination of CuX (X = Сl, Br) towards N-allylbenzotriazole, Goreshnik E., Mys’kiv M. (2016)
Pavlyuk O. - Synthesis and crystal structure of an Ag(I) p-toluenesulphonate complex with 4-methylpyridine of composition |Ag(CH3C5H4N)2(CH3C6H4SO3)|, Slyvka Yu., Mys’kiv M. (2016)
Romaka L. - Contribution to the investigation of Sm–Cu–Sn ternary system, Romaka V. V., Horyn A., Stadnyk Yu. (2016)
Klymentiy N. - Crystal structure of the ternary compound Sc3Cu7Al9, Semuso N., Pukas S., Tokaychuk Ya., Akselrud L., Gladyshevskii R. (2016)
Kordan V. - Electrochemical lithiation of Ti5M3, Ti3M and Zr3M (M = Sn, Sb) binary intermetallics, Zelinska O., Pavlyuk V., Oshchapovsky I., Serkiz R. (2016)
Tarasiuk I. - The solubility of silicon in Li–Sn binary phases (2016)
Scientific journals published by the University of Lviv (2016)
Баранівський В. - Ідеологія центризму як підґрунтя економічної безпеки України (2011)
Алексєєнко І. - Взаємодія гілок влади як чинник розвитку форми правління в сучасній Україні (2011)
Мамонтова Е. - Символічний комплекс атрибуції державного суверенітету (2011)
Заруба О. - Розвідувальні служби в системі державної влади (2011)
Рибій О. - Неформальні політичні інститути: сутність, класифікація, результати діяльності (2011)
Телешун С. - Особливості післякризового етапу розвитку українських фінансово-політичних груп, Рейтерович І. (2011)
Мацієвський Ю. - Чи можливе відродження авторитаризму в Україні (2011)
Джига Т. - Сучасні тенденції становлення політичної культури українського суспільства (2011)
Готун А. - Основні концепції дослідження комунікації в політичній системі суспільства (2011)
Акайомова А. - Політична комунікація як процес взаємодії політичних суб’єктів (2011)
Прокопчук І. - Трудоголізм як тип адиктивної поведінки (2011)
Рубан А. - Ефективність виборчих технологій в Україні (2011)
Потапенко Я. - Політизація історичної пам’яті про Другу світову війну (2011)
Сидорук Т. - Європейська політика сусідства: концептуальні хиби конструкції (2011)
Мандрагеля В. - Європейська система колективної безпеки: інституціональні проблеми (2011)
Кіндратець О. - Формування багатополюсності світоустрою: можливі наслідки і перспективи (2011)
Овчар І. - Державно-правові механізми регулювання українсько-російських відносин (2011)
Бевз Т. - Ідеї лібералізму в суспільно-політичному дискурсі Володимира Вернадського (2011)
Пойченко А. - Політика і наука, що її вивчає (2011)
Корольов Г. - Пірует історії: євразійство й структуралізм (2011)
Книжкова полиця (2011)
Галкін М. Б. - Матрикс біоплівки – хімічний склад, структура, властивості, Іваниця В. О., Галкін Б. М., Філіпова Т. О. (2016)
Бабій Н. О. - Вертикальна трансмісія вірусу імунодефіциту людини за результатами молекулярно-генетичних досліджень (2016)
Vasyliv O. M. - Electric current generation by DESULFUROMONAS ACETOXIDANS IMV B-7384 while ferric citrate, fuchsine and methylene blue application, Maslovska O. D., Hnatush S. O., Bilyy O. I., Ferensovych Ya. P. (2016)
Сергєєва Ж. Ю. - Антагоністична активність лактобактерій, ізольованих із ферментованих рослинних продуктів із В’єтнаму, Басюл О. В., Горшкова О. Г., Гаврилюк Т. І., Назаренко Г. М. (2016)
Pankivska Yu. - Antiadenoviral activity of fluoride-containing nucleosides and bisphosphonates derivates, Biliavska L., Povnitsa O., Zagorodnya S. (2016)
Мерліч А. Г. - Антагоністична активність бактерій Lactobacillus plantarum, виділених з рослинних джерел україни та франції, проти фітопатогенних бактерій, ліманська Н. В. (2016)
Нечипуренко О. О. - Аденовірусна інфекція, як одна з можливиих причин жирового гепатозу у одноденних курчат, Древаль Д. В., Провозін Д. Д., Собко І. О. (2016)
Ямборко Н. А. - Синтез фитогормонов почвенными микроорганизмами-деструкторами хлорорганических соединений, Леонова Н. О., Иутинская Г. А. (2016)
Кузнєцов В. О. - Одеський період життя та наукової діяльності академіка Д. К. Заболотного (28.12.1866 – 15.12.1929) (2016)
12 Міжнародна науково-практична конференція daRostim 2016 "Біотехнологія для аграрного виробництва та захисту природного середовища" Україна, м. Одеса, 7–10 вересня 2016 (2016)
Інформаційне повідомлення для авторів (2016)
Ківалов С. В. - Шановні читачі! (2016)
Ківалов С. В. - Реформа Одеської митниці: проблема шляхів та методів (2016)
Завальнюк В. В. - Міжнародні та європейські стандарти захисту прав людини за віковими критеріями (2016)
Gorobets K. V. - International rule of law in a discourse of doubts (2016)
Бєляков К. І. - Понятійні та методологічні основи регулювання нових типів інформаційних відносин: "віртуальні правовідносини" (2016)
Кулініч О. О. - Підстави набуття статусу фізичної особи публічного права (2016)
Кормич Б. А. - Класичні форми митної політики: зміст та історія формування (2016)
Мазур А. В. - Економічна безпека держави: погляд крізь призму митного контролю (2016)
Федотов О. П. - До питання щодо електронного розподілу митних декларацій (2016)
Батанова Л. О. - Поняття, сутність та особливості адміністрування митних платежів (2016)
Авдєєв О.Р. - Взаємодія органів доходів і зборів з правоохоронними та контролюючими органами у протидії контрабанді наркотичних засобів, психотропних речовин та фальсифікованих ліків (2016)
Аверочкіна Т. В. - Ґенеза міжнародно-правового регулювання забезпечення безпеки мореплавства, Плачкова Т. М. (2016)
Жорник І. В. - Застосування юридичної герменевтики для подолання конфлікту кваліфікації уніфікованих норм про морську заставу та іпотеку (2016)
Separate opinion of judge Hsu Mo (2016)
Dissenting opinion of Sir Arnold McNair (2016)
Dissenting opinion of judge J.E. Read (2016)
Савич О. С. - Тиждень морського права (2016)
Круглий стіл "Вплив судової реформи на здійснення адміністративного судочинства" (2016)
Вимоги до публікацій в журналі "Lex Portus" (2016)
Содержание (2015)
Наукометричні бази даних та їх роль на шляху інтеграції вітчизняної науки в європейський та світовий дослідницький простір (2015)
Дудіна О. О. - Стан регіоналізації перинатальної допомоги в Україні, Терещенко А. В. (2015)
Загородня О. С. - Інтранатальне застосування сульфату магнію — акушерський погляд на перинатальні наслідки, Біла В. В., Леуш С. Ст. (2015)
Гребініченко Г. О. - Аналіз даних ультразвукового дослідження дихоріальних діамніотичних двієнь у вагітних групи високого ризику (2015)
Редько І. І. - Сучасний погляд на лікування внутрішньоутробних вірусних інфекцій у новонароджених (2015)
Жилка Н. Я. - Перспективи у профілактиці передачі ВІЛ від матері до дитини, Орлова О. О. (2015)
Подольський Вл. В. - Вегетативний гомеостаз та його порушення в жінок фертильного віку зі змінами репродуктивного здоров'я (2015)
Онисько О. В. - Особливості прегравідарної підготовки в жінок із синдромом полікістозних яєчників на фоні інсулінорезистентності в анамнезі, Корчинська О. О., Слабкий Г. О., Волошина У. В. (2015)
Оніськова О. В. - Вакцинація: міфи та факти (огляд літератури) (2015)
Недельська С. М. - Функціональний стан серця у дітей з бронхіальною астмою, Даценко О. М., Бессікало Т. Г. (2015)
Дудник В. М. - Оцінка функціонального стану нервово-м'язової системи у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит з проявами синдрому вторинної міопатії, Березницький О. В., Вижга Ю. В. (2015)
Людвік Т. А. - Вміст 25-гідроксихолекальциферолу в сироватці крові дітей з ювенільним ревматоїдним артритом (2015)
Костюченко Л. В. - Алгоритм діагностики та медичного супроводу хворих на синдром Віскота—Олдрича (2015)
Вертегел А. О. - Вплив недостатності вітаміну Д на стан імунної системи: подвійна небезпека розвитку порушень остеогенезу в дітей, хворих на рекурентний бронхіт, Овчаренко Л. С. (2015)
Левадна Л. О. - Роль макроелементів у механізмах імунної відповіді при алергічній патології в дітей (2015)
Грідіна Т. А. - Діагностична ефективність методу гідросонографії у виявленні патології верхніх відділів травного тракту в дітей з бронхіальною астмою та рецидивним бронхітом, Тарасюк Б. А., Палкін А. Ю., Кушнєров О. І. (2015)
Шадрін О. Г. - Оптимізація лікування гастроінтестинальної харчової алергії в дітей раннього віку, Гайдучик Г. А., Ковальчук А. А., Дюкарева С. В., Бондаренко Н. Ю. (2015)
Циунчик Ю. Г. - Факторы риска ожирения у детей Одесского региона (2015)
Шутова Е. В. - Патогенетическая роль окислительного гомеостаза на этапах формирования холестеринового холелитиаза у детей, Павленко Н. В., Михайлова О. Б. (2015)
Шумна Т. Є. - Оптимізація лікування коморбідних порушень органів травлення у дітей з алергічними захворюваннями, Мазур В. І. (2015)
Плехова О. І. - Особливості вмісту мікроелементів і вітамінів у дітей і підлітків з дифузним нетоксичним зобом, Кашкалда Д. А., Волкова Ю. В., Турчина С. І. (2015)
Перелік докторських дисертацій, що були затверджені ПК "Педіатрія" НАМН та МОЗ України до виконання у І-ІІ кварталі 2015 р. (2015)
Перелік кандидатських дисертацій, що були затверджені ПК "Педіатрія" НАМН та МОЗ України до виконання у І-ІІ кварталі 2015 р. (2015)
Білоцерківець В. В. - Критерії визначення нової економіки: технологічний аспект (2011)
Бонарев В. В. - Управління трансакційними витратами (2011)
Бондаренко І. С. - Розвиток людського капіталу як визначального фактору конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобалізації (2011)
Власова Т. Р. - Місце і роль сфери інтелектуальних послуг у сучасному відтворювальному процесі (2011)
Галгаш Р. А. - Передумови координації взаємовідносин підприємств для нестабільних ринків (2011)
Галушка З. І. - Методологія дослідження взаємозв’язку інтелектуального, людського та соціального капіталу (2011)
Григорків М. В. - Економічна структура суспільства та її роль у процесах соціально-економічної та еколого-економічної взаємодії (2011)
Гринкевич С. С. - Огляд концепцій і теорій суспільного розвитку в контексті дослідження трудового потенціалу (2011)
Дощин С. В. - Особливості сучасних економічних циклів (2011)
Москальов М. А. - Теоретико-методологічні підходи до аналізу ролі великого бізнесу в умовах суспільно-політичних трансформацій (2011)
Опольський О. І. - Дослідження та оцінка людського капіталу в сучасних умовах (на прикладі підприємств міста Чернівці, Чернівецької області), Никифорак В. А. (2011)
Скворцов І. Б. - Методи визначення сум і термінів оплат за виготовлену продукцію або виконані роботи, Горбова Х. В. (2011)
Антонюк І. Б. - Чинники міжнародної просторово-секторальної локалізації виробництва в сучасних економічних системах (2011)
Вірковська А. А. - Поняття та типологія національних інтересів у сучасній міжнародній економіці (2011)
Забейворота А. И. - Приграничное обучение как один из способов формирования единого культурного и образовательного пространства СНГ (2011)
Ключевська А. В. - Пріоритети розвитку та регулювання зовнішньої торгівлі України (2011)
Кулініч О. М. - Міжнародні аспекти класифікації природних ресурсів (2011)
Михайловська О. В. - Нелінійність процесів у світовому господарстві: синергетичний підхід (2011)
Михайловський О. В. - Аналіз ефективності світового ринку золота (2011)
Черданцева І. Г. - Формування міжнародних каналів розподілу продукції для підприємств, що орієнтуються на зовнішні ринки, Пітик О. Я. (2011)
Школа І. М. - Загальнорівноважна модель торгівлі для формування компліментарності торгових потоків між Україною та Румунією, Підгірна В. Н. (2011)
Зибарева О. В. - Злочинність у сфері охорони здоров’я як фактор девіантної соціалізації суспільства, Шевчук Л. Т. (2011)
Іляш О. І. - Пріоритети виявлення диспропорцій соціально-економічного розвитку регіонів України у контексті зміцнення її безпеки, Федчук І. В. (2011)
Клипач А. Я. - Продовольчий ринок України: сучасні виклики та перспективи дослідження (2011)
Комарницький І. Ф. - Концептуальні засади формування організаційно-економічного механізму фінансового самовідтворення регіонів, Житарюк В. В. (2011)
Білошкурська Н. В. - Формування індексу ресурсної складової економіко-організаційного механізму економічної безпеки підприємств АПК Черкаської області (2011)
Кармазін Т. І. - Фіксований сільськогосподарський податок як один з інструментів стимулювання сільськогосподарського виробництва, Голишевська Л. В. (2011)
Кіндзера О. С. - Сучасний стан та ефективність використання інвестиційного потенціалу галузі тваринництва (2011)
Шкабара Т. Л. - Агроекологічні перспективи розвитку сільських територій в умовах вітчизняного ринку (2011)
Коноваленко Ю. В. - Особливості застосування методів управління транспортними ризиками на українських підприємствах (2011)
Костенко О. К. - Специфіка еколого-економічної діяльності в машинобудуванні (2011)
Лошенюк І. Р. - Пріоритетні напрями підвищення ефективності діяльності торговельних підприємств (2011)
Сакун Л. М. - Використання сучасних методів оптимізації виробничої програми машинобудівних підприємств, Гаєвська Т. В. (2011)
Семененко І. М. - Ідентифікація цілей діяльності підприємства відповідно до концептуальних підходів щодо його функціонування (2011)
Смолінська А. В. - Проблеми оптимального управління формуванням фінансового капіталу підприємства у кризовому стані, Смолінський В. В. (2011)
Тесак О. В. - Оцінювання ризиків взаємовідносин промислового підприємства з його працівниками (2011)
Близнюк Н. В. - Пріоритети створення інноваційно-інвестиційних транскордонних кластерів і промислових зон у західних регіонах України (2011)
Вдовічен А. А. - Диспропорції міжнародних інвестиційних процесів (2011)
Чорна Л. О. - Ризики в процесі стимулювання інновацій та інвестицій на підприємствах, Громова О. Є. (2011)
Григорашова С. С. - Тенденції та стан розвитку міжнародного туризму (2011)
Євдокименко В. К. - Рекреація і туризм: управління ендогенно орієнтованим розвитком в умовах глобальних взаємовпливів (2011)
Іванов А. М. - Еколого-економічні аспекти сучасного стану використання заповідних територій (2011)
Соловйов Д. І. - Іноземний досвід регулювання діяльності туристичної сфери та його використання в Україні (2011)
Солодовник Ю. О. - Необхідність державного регулювання в галузі рекреації та оздоровлення (2011)
Акопова В. Г. - Управління якістю продукції на українських підприємствах машинобудівного комплексу, Жовніренко О. О. (2011)
Гомба Л. А. - Кадрова безпека в системі управління персоналом торговельного підприємства (2011)
Гут Л. В. - Щодо питання проблем управління персоналом підприємств торгівлі, Попович Н. М., Савицька Л. Т. (2011)
Корнієнко І. Г. - Економічна сутність трудових ресурсів та їх місце в управлінні промисловим підприємством (2011)
Попович Н. М. - Ефективність управління трудовими ресурсами підприємств (2011)
Русінко М. І. - Комплексний підхід до управління трудовим потенціалом підприємства в умовах кризи (2011)
Фаїзов А. В. - Шляхи впровадження контролінгу на вітчизняних підприємствах (2011)
Чорновіл І. А. - Шляхи і фактори покращення ефективності антикризового управління на підприємстві (2011)
Буднікевич І. М. - Стратегічні моделі розвитку міста в контексті цільової орієнтації концепцій муніципального маркетингу (2011)
Вдовічена О. Г. - Моніторинг виставково-ярмаркової діяльності в Чернівецькій області як фактора зростання західного регіону (2011)
Тягунова Н. М. - Багатоаспектність послуг в роздрібній торгівлі, Іржавська Л. В. (2011)
Хотинь Л. В. - Маркетингові технології як ознака інноваційної діяльності підприємств торгівлі (2011)
Чикусова М. Ю. - Кобрендинг як інструмент отримання конкурентної переваги (2011)
Вольська А. О. - До проблеми соціального страхування в Україні (2011)
Панасенко Г. О. - Корпоративне управління в процесі розробки конкурентної стратегії банківської установи (2011)
Тулюлюк А. С. - Проблематика фінансового контролю за виконанням місцевих бюджетів (2011)
Авраменко О. І. - Проблеми вибору ефективного методу обліку виробничих витрат, Мисан Н. М. (2011)
Багрій К. Л. - Οсοбливοсті управлінськοгο οбліку матеріальних запасів з урахуванням вимοг міжнарοдних стандартів фінансοвοї звітнοсті, Курджοс Є. В. (2011)
Грінчук М. С. - Необхідність ревізії як основної форми контролю в сучасних умовах господарювання (2011)
Коцеруба Н. В. - Внутрішньогосподарський облік за центрами відповідальності у системі антикризового управління підприємством торгівлі (2011)
Маценко Л. Ф. - Особливості організації бухгалтерського контролю об’єктів умовних фактів господарського життя (2011)
Машталяр Г. П. - Застосування вибіркових досліджень в аудиті (2011)
Скрипник Н. В. - Роль та місце управлінського обліку в системі управління підприємством, Скрипник М. Є. (2011)
Шкарбан В. В. - Оптимізація обліку довгострокових біологічних активів у свинарстві (2011)
Бойчук М. В. - Стохастична модель оптимізації економіки із нелінійним еколого-економічним критерієм та запізненням, Семчук А. Р. (2011)
Іщенко С. В. - Моделювання ринку землі сільськогосподарського призначення (2011)
Середюк В. Б. - Побудова нечіткої моделі оцінки надійності позичальника − фізичної особи, Гімчинський О. Г. (2011)
Кравченко М. Ф. - Технологія пісочного тістового напівфабрикату з борошна пророщеного зерна пшениці і листя волоського горіха, Поп Т. М., Криворучко М. Ю. (2011)
Кшевецький О. С. - Дослідження споживчих властивостей найпоширеніших на території України різновидів граніту, Шкабара Т. Л., Зимбицька З. А. (2011)
Федоров А. О. - Споживча характеристика хімічних компонентів харчових продуктів, Федорова В. О. (2011)
Ткаченко І. В. - Виробничий травматизм в Україні та на Буковині: аналіз стану, причин і заходи щодо запобігання нещасних випадків на підприємстві, Скіцько Ю. Ф. (2011)
Бєлоброва Т. А. - Вал.Шевчук і постмодернізм (2016)
Малиновский А. Т. - Категория художественности в литературно-эстетических парадигмах (2016)
Морева Т. Ю. - Дидактико-аллегорические произведения В.Ф.Одоевского (к проблеме жанра) (2016)
Мусий В. Д. - Мотивировка загадочного в рассказе А.С.Грина "Таинственная пластинка" (2016)
Наєнко М. К. - Тисячоліття українського літературознавства (стаття друга) (2016)
Пикалюк Р. В. - Лінгвосинергетичний підхід у дослідженні тексту і дискурсу (2016)
Райбедюк Г. Б. - Тарас Шевченко і поети-дисиденти: діалог художніх свідомостей (2016)
Раковская Н. М. - Полифония как смыслопостижение авторских кодов в критическом тексте (2016)
Рева-Лєвшакова Л. В. - Відомий і невідомий Максим Горький: до питання про творчі пошуки (2016)
Рудакова С. В. - Влияние В.А.Жуковского на формирование романтической системы Е.А.Боратынского (2016)
Саворовская А. А. - Романтический дискурс в литературе 1920-х годов в научной рецепции А.А.Слюсаря (2016)
Савоськина Т. А. - Каламбур как традиция арзамасского смехового слова в романе А.С.Пушкина "Евгений Онегин" (2016)
Спивачук В. А. - Особенности репрезентации хронотопа в сатирических рассказах Пантелеймона Романова (2016)
Статкевич Л. В. - Прозаїзація поезії як елемент художньої картини світу В.Г.Одена (2016)
Томчук О. Ф. - Науково-критичний дискурс у спадщині київських неокласиків (2016)
Форманова С. В. - Механізми кодових перемикань у романі Ірени Карпи "Фройд би плакав" (2016)
Чик Д. Ч. - Cherchez la femme: топос ордалії в українській і англійській літературі першої половини ХІХ ст. (2016)
Шевчук Т. С. - Украинская лермонтовиана ("І ми, читая, оживаєм, і чуєм Бога в небесах") (2016)
Чирва Ю. О. - About the Problem of Genre Synthesis in the Prose of New Journalism and in T.Capoten’s Nonfiction Novel (2016)
Акімова Н. В. - Деякі фактори варіативності розуміння інтернет-комунікації (2016)
Головіна Н. Б. - Географічна назва в складі німецьких та українських побажань як національно-культурний компонент їхньої фразеологічної семантики (2016)
Гончар Н. М. - Соціальна роль як маркер мовної поведінки в мультилінгвальній ситуації (2016)
Косович О. В. - Неологія та неонімія: диференціація основних понять (2016)
Крюкова О. И. - Автокоммуникативная направленность дневниковых записей персонажей (2016)
Кудинова О. И. - Поэзия М.Ю.Лермонтова в современных латинских переводах (2016)
Олейнікова Г. О. - Гендерна асиметрія лексики в детективній прозі (2016)
Романюк І. В. - Вербалізація жестів у діалогічному мовленні персонажів (за оповідних текстами Івана Нечуя-Левицького) (2016)
Рябець Л. В. - Деякі особливості іменникової словозміни говірки села Митниця Васильківського району Київської області (2016)
Стародедова Л. В. - Особенности образных средств выражения в публицистике (на материале французской прессы 70-80-х годов ХХ века) (2016)
Ткаченко Л. Х. - Pоetry as the Challenge of Conductin Conversation Practice at the English Lessons (2016)
Четверікова О. Р. - Комунікативні та лінгвокультурологічні передумови дослідження науково-популярного тексту (2016)
Шавловська Т. С. - Оцінка як маркер емотивності німецького молодіжного лексикону (2016)
Шиляева Т. В. - Метафорические модели в англоязычном экономическом дискурсе. (2016)
Кольцун Н. М. - Schwierigkeiten des kinder- und jugendliterarischen Ubersetzens, Кольцун І.В. (2016)
Шевчук В. Д. - Le discours sur le commerce dans la piece d’Arthur Adamov "Paolo-Paoli" (2016)
Відомості про авторів (2016)
Світлій пам’яті професора Людмили Володимирівни Соколової (2015)
Афанасенко О. В. - Історико-культурні хронотопи як аспект теоретико-пізнавальної діяльності при підготовці студентів фармацевтичного профілю (2015)
Боднарчук В. О. - Оновлення навчально-методичних видань – важлива складова організації навчального процесу на кафедрі педіатрії (2015)
Ваколюк Л. М. - Гігієнічні аспекти професійного становлення та ефективної практичної діяльності лікаря-стоматолога (2015)
Господарський І. Я. - Післядипломна освіта в Австрії та її порівняння з Україною, Харченко Н. В., Вайда А. Р. (2015)
Дерезюк А. В. - Деякі аспекти сучасної педагогіки медичної освіти (2015)
Козак Д. В. - Викладання дисциплін на кафедрі фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання за напрямом підготовки "Здоров’я людини”, Давибіда Н. О. (2015)
Кривов’яз О. В. - Використання міжпредметної інтеграції при підготовці студентів фармацевтичного факультету до державної атестації, Томашевська Ю. О., Гарник М. С. (2015)
Криськів О. І. - Складові якісної інтернатури з фаху "Внутрішні хвороби”, Лазарчук Т. Б., Бабінець Л. С., Творко В. М. (2015)
Курінний А. В. - Проблематика медичного та гомеопатичного дискурсів у викладанні курсу за вибором "Гомеопатичні лікарські засоби” (2015)
Малахова С. М. - Європейські стандарти підготовки сучасних фахівців-медиків відповідно до вимог Болонської декларації (2015)
Марценюк В. П. - Наукова та інноваційна діяльність Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського (2013–2014 рр.), Шевчук О. О., Закрутько Л. І., Соколова Л. В. (2015)
Мороз В. М. - Проблеми гендерного паритету у вищій медичній освіті, Гумінський Ю. Й., Фоміна Л. В. (2015)
Одинцова В. М. - Методи стимулювання і мотивації навчальної діяльності студентів при вивченні фармакогнозії, Денисенко О. М. (2015)
Олещук О. М. - Сучасні аспекти викладання фармакології для студентів за спеціальністю "Медико-профілактична справа”, Черняшова В. В., Герасимець І. І. (2015)
Павлишин Г. А. - Кейс-метод навчання у медичній освіті, Бігуняк Т. В., Саварин Т. В. (2015)
Поканевич О. В. - Проблемно-орієнтована освіта, Матяш М. М., Худенко Л. І. (2015)
Сван О. Б. - Особливості викладання дисципліни "Домедична допомога в екстремальних ситуаціях” іноземним студентам (2015)
Сельський П. Р. - Алгоритм статистичної обробки та аналізу результатів тестування для оцінки якості тесту (2015)
Цицюра Р. І. - Концепція підготовки студентів-медиків за програмою офіцера запасу (2015)
Черкасов В. Г. - Навчальний комплекс для вивчення дисципліни "Анатомія людини” в медичних університетах, Дзевульська І. В., Тимошенко І. О., Ковальчук О. І. (2015)
Черкасов В. Г. - Анатомічна лекція як важливий засіб формування корпоративної академічної культури, Остапюк Л. І., Дзевульська І. В., Ковальчук О. І. (2015)
Швець В. М. - Динаміка професійної спрямованості студентів Запорізького державного медичного університету (2015)
Yaremchuk O. Z. - Peculiarities of educational and pedagogical process organization at universities, Habor H. H., Krynytska I. Ya., Kulitska M. I., Shevchuk O. O. (2015)
Бабенко А. Д. - Впровадження основних положень навчального плану з предмета курс за вибором "Сучасні технології застосування незнімної ортодонтичної техніки” на кафедрі дитячої стоматології Івано-Франківського національного медичного університету для студентів-субординаторів (2015)
Бразалук О. З. - Організація навчального процесу викладання дисциплін "Медична хімія” та "Біоорганічна хімія” для іноземних студентів i курсу медичних та стоматологічного факультетів за умов кредитно-трансферної системи навчання, Маслак Г. С., Серебритська Л. Ф., Черноусова Н. М. (2015)
Гаїна Ж. М. - Досвід використання інноваційних технологій для активізації пізнавальної діяльності студентів під час викладання фармакогнозії (2015)
Корда І. В. - Інноваційні методи проведення семінарських занять в іноземних студентів при вивченні акушерства та гінекологі, Геряк С. М., Багній Н. І., Стельмах О. Є., Кузів І. Я., Петренко Н. В. (2015)
Мерецький В. М. - Роль самостійної роботи студентів в організації навчального процесу (2015)
Муратова Т. М. - Використання наради як форми колективного спілкування для якісного планування роботи кафедри неврології Одеського національного медичного університету на сучасному етапі, Добровольський В. В. (2015)
Напрєєнко О. К. - Історична послідовність та інтегративний підхід у викладанні психіатрії та наркології в Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця, Селюков Г. І., Напрєєнко Н. Ю., Дупленко П. Ю., Бурса А. І. (2015)
Блощинський І. - Дослідно-експериментальна перевірка системи професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників з використанням технологій дистанційного навчання (2016)
Богданюк О. - Компетентнісний підхід до підготовки майбутніх офіцерів-кінологів, Романишина Л. (2016)
Василенко О. - Орієнтири для вибору майбутньої професії випускниками загальноосвітніх шкіл в сучасних умовах (2016)
Голова Н. - Соціально – психологічні проблеми дистантних сімей на Україні (2016)
Гомонюк О. - Значення інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні валеологічної компетентності майбутніх педагогів (2016)
Жулковський В. - Роль молодіжної скаутської організації "пласт" у національно-патріотичному вихованні підростаючих поколінь (2016)
Клименко С. - Формування етичної компетентності вчителів-словесників засобами української фразеології (2016)
Корєхов А. - Роль та місце інформаційних технологій в підготовниці інженерів прикордонного відомства, Мандрик Є. (2016)
Кузьмич В. - Вікові особливості людей похилого віку (2016)
Лемешко О. - Причини виникнення нестандартних ситуацій в пунктах пропуску через державний кордон та їх класифікація (2016)
Матвійчук В. - Шляхи підвищення рівня підготовленості офіцерів-прикордонників до кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності, Клєвцов В. (2016)
Мельніков А. - Прикладне плавання в системі навчання курсантів, Шинкарук В., Волошин В. (2016)
Момот О. - Принципи підготовки майбутніх викладачів природничих дисциплін до науково-педагогічної діяльності в умовах магістратури класичного університету (2016)
Нагорічна О. - Формування кадрового потенціалу фіскальної служби на основі компетентнісного підходу (2016)
Назаренко Н. - Проблема оцінки якості підготовки майбутніх прикордонників-перекладачів (2016)
Овод Ю. - Інноваційні технології у соціальній роботі (2016)
Рибак Л. - Попередження травматизму на заняттях з легкої атлетики, Мельніков А. (2016)
Самохвалов О. - Використання веб-квестів на заняттях з вогневої підготовки, Горбачов О., Бурлака О. (2016)
Сичевський Ю. - Деякі інноваційні підходи до проведення лекційних занять із майбутніми офіцерами-прикордонниками з питань перевірки паспортних документів, Дзяворук А. (2016)
Серховець С. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх офіцерів правоохоронних органів до кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності (2016)
Сопівник І. - Особливості підготовки педагогів до організації спортивно-оздоровчої діяльності (2016)
Федик О. - Методологічний підхід до проведення комплексного практичного заняття з майбутніми офіцерами-прикордонниками (2016)
Шалигіна Н. - Стан розвитку комунікативної компетентності офіцерів багатонаціональних штабів (2016)
Шпортун О. - Парадоксальна інтенція В. Франкла у психотерапії неврозів (2016)
Яремчук І. А. - Особливості вивчення англійської мови для професійних потреб морськими та повітряними екіпажами ДПСУ з використанням електронних засобів навчання (2016)
Вимоги до оформлення статей (2016)
Вихідні дані (2016)
Панарін О. Є. - "Полное собрание законов Российской империи" як джерело вивчення міграції російських старообрядців (2016)
Муханов В. М. - Українсько–молдавські політичні відносини в контексті розбудови української національної держави в 50–х рр. XVІІ ст. (2016)
Губицький Л. В. - Виробництво алкогольних напоїв як соціальний привілей (на прикладі Київської губернії у першій половині ХІХ ст.), Мельник Г. М. (2016)
Ісаєнко О. - Постать гетьмана Петра Сагайдачного в українській історіографії кінця ХІХ – початку ХХ століття (2016)
Мельничук І. А. - Господарські та культурно–релігійні взаємовпливи української та німецької громад Волині (кінець XIX – початок XX століття), Суліменко О. Г. (2016)
Гоков О. А. - Военно–разведывательная миссия Н. Я. Шнеура и В. А. Бодиско по странам Европы, Северной Америки и Азии в 1880–1881 гг., Фалько С. А. (2016)
Богатчук С. С. - Розвиток технічної думки в українській залізничній галузі в кінці ХІХ ст. – початку ХХ ст. (2016)
Bryła M. - Praktyki religijne w środowisku osadzonych oraz osób związanych z wieziennictwem w II Rzeczypospolitej w aspekcie historycznym (2016)
Годя І. М. - Історія розвитку туризму Гуцульського краю кінця ХІХ – початку ХХ століть та сьогодення (2016)
Трускавецька І. Я. - Історичні постаті ентомологів України, їхній вклад у розвиток науки (друга половина XIX– початок XX ст.) (2016)
Мараєв В. Р. - Договори Української Держави і Всевеликого Війська Донського (1918 р.) (2016)
Варгатюк С. В. - Концептуальні засади зовнішньої політики Директорії УНР (2016)
Проценко В. - Освітянська профспілка УСРР на початку 1920–х рр.: підпорядкування більшовицькій владі (2016)
Кивгила І. Г. - Відображення організаційного становлення системи сільськогосподарського кредиту у науковому доробку економістів–аграрників доби непу (2016)
Пащенко В. В. - Роль вищого державно–політичного чиновництва в експлуатації природного потенціалу України під час індустріалізації 1930–х рр. (на прикладі О. Шліхтера) (2016)
Оніщенко С. Б. - Залізничний комплекс Української РСР у період його відбудови (1943–1950 рр.) (2016)
Лук’яненко О. В. - Просторово–часові виміри повсякдення педінститутів УРСР доби "відлиги" (1953–1964 роки) (Ч.4) (2016)
Садикова В. В. - Військово–політичні відносини Великої Британії та СРСР у кінці 1970–х – першій половині 80–х рр. ХХ століття (2016)
Левчук К. І. - Форми і методи доброчинної діяльності Товариства Червоного Хреста УРСР (1985–1991 роки) (2016)
Власенко Ю. К. - Ідейна основа інтеграційних процесів в Україні (2016)
Гапеєва О. Л. - Інформаційні кампанії Російської Федерації на Кримському півострові (1997–2006 рр.): історичний аспект (2016)
Skoczyńska–Prokopowicz B. - Działalność ukraińskich instytucji naukowych i edukacyjnych w drugiej połowie lat 40–tych XX wieku (2016)
Чучко Д. К. - Православне духовенство на дипломатичній службі господарів Молдавії (XVI – XVIII ст.) (2016)
Магдич О. Р. - Християнізація ранньосередньовічної Польської держави (до 1050–річчя події) (2016)
Пестрикова О. В. - Науковий доробок та біографія Людвіка Кубалі: історіографічні аспекти (2016)
Годлевський М. С. - Ядерна зброя в контексті зовнішньої політики США за адміністрації Барака Обами (2016)
Горобець О. О. - Арктика в міжнародних відносинах початку ХХІ ст. (2016)
Горбенко К. П. - Поняття екзистенціалу в історико–філософському та соціально–філософському дискурсах (2016)
Гапченко О. В. - Патріотизм вище за віру. Формування ідеалу людини в українській свідомості (друга половина XVI – перша половина XVII ст.) (2016)
Царенок А. В. - Візантійський аскетизм як предмет історико–естетичних студій (2016)
Чорна Л. В. - Філософське осягнення суспільного ідеалу мислителями Близького Сходу в епоху середньовіччя (2016)
Чжань С. - Философское наследие Ореста Новицкого: критики и единомышленники (2016)
Константинов М. В. - Генезис понятия "вторичная моделирующая система" у Ю. М. Лотмана (2016)
Маевская Л. Б. - Влияние концепций Сайида Кутба на формирование воззрений представителей партии "Братья–мусульмане" (2016)
Макарова А. О. - Детермінованість вибору: свобода чи щастя (на матеріалах творів "Екзистенціалізм – це гуманізм" та "Нудота" Ж.–П. Сартра) (2016)
Карпенко О. О. - Філософські виміри ідеї абсолютної музики у Ріхарда Вагнера (2016)
Культенко В. - П., Циганок О., Лех В. Проблема формування позитивної філософії О. Конта крізь призму біографічного та культурологічного підходів (2016)
Поцюрко М. М. - Примирення свободи волі та предестинації як основа антипелагіанської полеміки Августина (2016)
Свищо В. Ю. - Натуралістично–психологічна парадигма тлумачення Рігведи Д. Овсянико–Куликовським (2016)
Русаков С. С. - Британський та американський напрями Cultural Studies: компаративний аналіз, Ткачук Н. М. (2016)
Иванчук В. В. - Концептуализация отчуждения в немецком трансцендентальном идеализме (2016)
Вершина В. А. - Интерпретация как конструирование смысла, Михайлюк А. В. (2016)
Волковинська В. О. - Застосування феноменологічного методу до інтерпретації понять "публічність" та "приватність" (2016)
Ігнатко В. - Ціннісні пріоритети життєвого простору людини індустріальної та постіндустріальної епохи (2016)
Драпушко Р. - Особливості демократичного розвитку українського соціуму та його вияв у сфері туризму (2016)
Карпенко С. Р. - Альтернативные модели социальной успешности в рамках постструктуралистского дискурса (2016)
Кирницький О. В. - Становлення та роль віртуального у процесах соціального конструювання (2016)
Красніцька Г. М. - Міжнародний етикет та його роль у веденні переговорів (2016)
Лаврова Л. В. - Категоріальна репрезентація духовного в людині (2016)
Левченко А. В. - Соціальна організація у часових пластах історії: філософський аналіз (2016)
Максюта М. Є. - До парадигми громадянськості: рецепції логіки гідності, Мала Я. Л. (2016)
Бичков М. М. - У пошуках сутнісної визначеності громадянського суспільств (2016)
Культенко В. П. - Проблеми біотехнології в структурі філософії науки, Медведь Я., Харук В. (2016)
Meteleva Т. О. - System of values as a factor of society transformation: fundamental values and existential values (2016)
Олексенко Р. І. - Роль сім’ї у становленні та розвитку майбутнього підприємця (соціально–філософський аналіз) (2016)
Сакун А. В. - Герменевтична традиція в гуманітарному знанні: методологічний аспект (2016)
Серебряннікова Н. І. - Час та простір в традиційній лікувальній практиці (2016)
Śniegulska A. - Rodzicielstwo w przestrzeni współczesnej rodziny polskiej (2016)
Суріна Г. Ю. - Філософські засади використання наративного методу в психології і педагогіці (2016)
Суський Я. С. - Філософський аналіз дослідження структури особистості в соціальних науках першої половини ХХ століття (2016)
Ткаченко К. О. - Специфіка врегулювання етичних норм адвокатської практики у сучасній Британії (2016)
Бойко М. П. - Культурологічно–філософська дилема формування громадянського суспільства в Україні в ідеях Кирило–Мефодіївського товариства (2016)
Адыгезалова С. М. - Современная культура: тенденции трансформации, Абасов А. С. (2016)
Бойко І. М. - Проблема систематизації джерельної бази у дослідженні православно–католицьких відносинв незалежній Україні (2016)
Бортнікова О. Г. - Організація процесів функціонування релігійних і політичних суб’єктів як чинника формування політичної нації в Україні (2016)
Капріцин І. І. - Спадкоємність у розвитку релігійної культури: загальне і особливе (2016)
Сабадуха В. О. - Ідея особистості в контексті принципів духовної ієрархії і рівності (2016)
Савицька І. М. - Звільнення свідомості як шлях досягнення свободи в індійській релігійно–філософській традиції, Петров В. О. (2016)
Бондарчук Б. Г. - Методологічні засади вивчення мовних феноменів: плюралізм підходів (2016)
Воловенко І. В. - Антиномії мовної системи як основний чинник еволюції словникового складу мови (2016)
Ільїна Г. В. - Літературні форми філософських творів у контексті професіоналізації філософії: історико–філософська перспектива (2016)
Кондратьєва А. В. - Парадигмальний підхід до аналізу освітнього менеджменту (2016)
Троїцька О. М. - Діалог як конструкт розгортання суб’єктності Homoeducandus і модернізації вищої освіти (2016)
Дейнека В. В. - Майбутнє філософської освіти в інформаційну епоху: моральні імперативи, Кучера Т. М. (2016)
Бондарчук С. М. - Актуальність педагогічної освіти: виклики сьогодення, проблеми та шляхи їх вирішення (2016)
Линовицька А. - Державна політика в галузі освіти: інновації та відповідальність (2016)
Найдьонов О. Г. - Реалізація української національної ідеї у вищій освіті в умовах інформаційного суспільства (2016)
Невмержицька Н. М. - Роль університетського середовища у формуванні соціальної відповідальності студентів за набуття ними необхідної компетентності (2016)
Опанасюк Ю. І. - Реалізація мети й основних завдань інформатизації освіти (2016)
Рябченко В. І. - Класичний університет: проблема ідентичності та інституційного розвитку в контексті євроінтеграції та глобалізації (2016)
Сагуйченко В. В. - Культурологічний поворот у дослідженні освітніх інституцій (2016)
Силадій І. - Головні виклики європейського вектору розвитку української освіти (2016)
Silagyiy I. M. - Democratic education to prepare future pedagogues in pedagogical universities, Marinets N. V. (2016)
Терещенко М. - Проблеми модернізації підготовки менеджерів з інновацій в контексті реформування системи освіти в Україні (2016)
Ань Чень Сі. - Проблеми інтерпретації категорій знань та інформації в умовах становлення знаннєвої економіки (2016)
Панчук М. І. - Національна ідентичність мешканців Галичини (2016)
Котигоренко В. О. - Громадянське суспільство України: потенціал волонтерства, Мандебура О. С. (2016)
Дегтеренко А. - Перспективи реінтеграції тимчасово окупованої території АР Крим шляхом забезпечення прав і свобод громадян України (2016)
Јawrinienko W. - Wojna na Ukrainie jako pole realizacji niemieckiej polityki na rzecz zapobiegania konfliktom, Drzewicki A. (2016)
Угрин Л. Я. - Історико–філософські передумови формування дискурсу політичної ідентичності (2016)
Шейко А. В. - Соціально–політична криза як кaтaлiзaтop caмoopгaнiзaцiї гpoмaдянcькoгo cуcпiльcтвa (2016)
Шиманова О. В. - Проблема співвідношення громадянського суспільства, громадянської активності і громадянської комунікації: політологічний аспект (2016)
Сенюк Ю. Я. - Теоретичні аспекти соціалконструктивістських досліджень міжнародного співробітництва та інтеграції (2016)
Гримська М. І. - Нові політичні партії правого спрямування в Європі: до питання термінології (2016)
Дахно О. Ю. - Територіальна цілісність як структурний атрибут держави в умовах глобальної інтеграції (2016)
Кравець А. Ю. - "Homopoliticus" як об’єкт біополітичної рефлексії (2016)
Литвиненко І. І. - Легітимація соціального порядку як завдання політичних інститутів (2016)
Павлятенко О. В. - Феномен сепаратизму в сучасному світі (2016)
Петренко І. І. - Сутність та особливості державної політики (2016)
Розік М. В. - Електоральні технології як чинник мобілізації (2016)
Щурко О. М. - Архетип, стереотип і міф в міжнародному образі держави (2016)
Бадер А. В. - Інформаційна складова збройного насилля (теоретичний аспект) (2016)
Бакальчук В. О. - Подолання маргіналізації в етнонаціональній структурі українського суспільства (на прикладі ромської проблематики) (2016)
Балацька О. Б. - Тероризм у контексті глобалізації: сучасні тенденції (2016)
Захаренко К. - Роль громадських організацій і рухів у формуванні національної інформаційної безпеки (2016)
Леонтьєв І. О. - Українські геостратегічні перспективи з точки зору української геополітичної думки (2016)
Гнатенко Н. Г. - Інституціоналізація лобізму в Україні: історія та сучасність (2016)
Клюй А. І. - Вища освіта України в умовах євроінтеграції (2016)
Вонсович О. С. - Перемога Дональда Трампа на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки: перспективи для України (2016)
Колісніченко Р. М. - Сучасні глобальні виклики в оцінках населення м. Кропивницького (2016)
Костюк Д. А. - Зовнішня політика та таємна дипломатія Отто фон Бісмарка після утворення Німецької імперії (2016)
Піковська Т. В. - Національні програми Чехословацької Республіканської (аграрної) партії (1899–1922 рр.) (2016)
Стахурський І. В. - Вплив Західноєвропейського Союзу на інституціоналізацію спільної безпекової та оборонної політики Європейського Союзу (2016)
Столяр О. П. - Вплив нелегальної міграції на сучасні американо–мексиканські відносини (2016)
Дощин С. В. - Основні концепції причин циклічного розвитку економіки (2012)
Аманмурадов Н. - Туркменістан: чинники формування міжнародного іміджу в умовах глобалізації світогосподарських процесів (2016)
Луцков В. О. - Вплив світової фінансової кризи на структуру утворення валової доданої вартості в Україні (2012)
Волосецький В. О. - Законодавство ЄС у сфері захисту персональних даних (2016)
Транченко Л. В. - Теоретичні засади ринку праці в системі ринкових відносин (2012)
Гадиров А. Х. - Теоретические и практические проблемы конституционно–правового исследования уголовного процесса в Азербайджанской Республике: методологический подход (2016)
Ховрак І. В. - Особливості конкурентних відносин в Україні, Саранчук Г. О. (2012)
Бобрик О. - Особливості адміністративно–територіальної реформи в Словацькій Республіці (2016)
Шевчук О. А. - Ґенеза економічної еліти в умовах глобалізації (2012)
Шуляк С. В. - Мотиви російського збройного втручання у громадянську війну в Сирії (глобальний вимір) (2016)
Близнюк Н. В. - Конкурентоспроможність продукції українських підприємств на міжнародних ринках (2012)
Самедов Б. - Признаки характеризующие правоотношения собственности и их основные черты (2016)
Бозуленко О. Ю. - До питання місця України в євроінтеграційних процесах (2012)
Виткалов С. В. - Міжнародний науковий захід у м. Рівному (2016)
Вдовічен А. А. - Особливості диспропорційності національної економіки у контексті міжнародних порівнянь (2012)
Верстяк О. М. - Теоретико-методологічні засади еволюції транскордонного співробітництва, Дроненко І. О. (2012)
Гуменюк О. Г. - Розвиток можливостей застосування адміністративних інструментів коригування митної вартості як складової зовнішньоекономічних угод (2012)
Келару І. О. - Вплив інвестиційних операцій ТНК на структуру економіки України (2012)
Простебі Л. І. - Шляхи і механізми глобального поширення економічних циклів (2012)
Бутирська І. В. - Регіональні аспекти стратегії розвитку торговельної сфери (2012)
Власова Т. Р. - Роль вищих навчальних закладів у модернізації економіки регіону (2012)
Круглянко А. В. - Шляхи покращення економічного становища регіонів України у післякризовий період, Полянська А. Ю. (2012)
Мікловда В. П. - Аналіз сучасного стану виставково-ярмаркової діяльності в регіонах України, Вдовічена О. Г. (2012)
Соколюк О. В. - Інвестиційно-інноваційний розвиток у регіональному вимірі (2012)
Кошельник В. М. - Формування конкурентних переваг підприємств молокопродуктового підкомплексу АПК України (2012)
Валінкевич Н. В. - Управління потенціалом та розвитком підприємств на основі модернізації (2012)
Грицюк Е. О. - Системний підхід як основа для обґрунтованого планування показників матеріально-технічної бази підприємства, Ляшенко А. Ф., Міняйло І. Л. (2012)
Крапко О. М. - Розробка організаційно-економічного механізму реструктуризації підприємства (2012)
Максимів Б. М. - Роль матеріально-технічного забезпечення в управлінні сучасним промисловим підприємством, Катарина М. Б. (2012)
Нікітіна А. В. - Удосконалення сучасного методичного інструментарію оцінювання економічної безпеки підприємств (2012)
Романенко М. О. - Розрахунок економічного ефекту від впровадження аутстафингу (2012)
Романчук А. Л. - Оцінка сучасного стану промисловості будівельних матеріалів: "вузькі місця" та перспективи подальшого розвитку (2012)
Скуз Г. О. - Особливості розробки та реалізації проекту реструктуризації підприємства (2012)
Смолінська А. В. - Система антикризового управління підприємством, Смолінський В. В. (2012)
Терлецька Ю. О. - Діагностика підприємства як нова управлінська технологія, Аксентійчук А. Я. (2012)
Чорновіл І. А. - Діагностика банкрутства підприємств на основі однофакторного дискримінантного аналізу (2012)
Галушка З. І. - Соціальні інвестиції підприємств як інструмент соціальної відповідальності бізнесу (2012)
Торопков В. М. - Тенденції та перспективи розвитку малого бізнесу в сучасних економічних умовах, Сиваненко Г. П. (2012)
Чорний Т. Я. - Аналіз чинників та тенденцій розвитку роздрібної торгівлі в Україні у посткризових умовах, Черданцева І. Г. (2012)
Головачук Т. І. - Тенденції розвитку ресторанного бізнесу Чернівецької області в умовах кризи, Шевченко-Котенко Ю. О. (2012)
Дяченко Л. А. - Суть та особливості управління підприємствами туристичної сфери (2012)
Кулик М. В. - Класифікація факторів розвитку рекреаційної сфери регіону (2012)
Кучер Д. Б. - Підвищення якості готельних послуг через внутрішню оптимізацію процесів надання послуг на вітчизняних підприємствах готельного господарства (2012)
Маначинська Ю. А. - Змістові характеристики готельних послуг та їхній вплив на облік фінансових результатів (2012)
Алексєєва Н. Ф. - Удосконалення системи мотивації працівників машинобудівних підприємств, Муц В. О. (2012)
Задерака Н. М. - До питання необхідності розробки стратегії з погляду керівництва компаній (2012)
Лук’янова О. Ю. - Впровадження процесно-орієнтованого менеджменту у вітчизняні будівельні організації на сучасному етапі (2012)
Терлецька Н. М. - Модель організації як елемент механізму координації її діяльності, Іванюк В. В. (2012)
Чичун В. А. - Стратегічне управління підприємством як об’єктивний процес його розвитку (2012)
Вардеванян В. А. - Визначення основних етапів формування та підтримки іміджу підприємства (2012)
Жалба І. О. - Архетип як метод створення ефективної та успішної реклами, Скіцько Ю. Ф. (2012)
Коноваленко Ю. В. - Вибір маршруту інтермодального перевезення з урахуванням фактора ризику (2012)
Лошенюк І. Р. - Розвиток маркетингового управління діяльністю торговельного підприємства (2012)
Руденко Ю. В. - Організаційні аспекти маркетингової діяльності на підприємстві (2012)
Свида І. В. - Екологічний маркетинг в Україні: передумови виникнення та перспективи розвитку (2012)
Ватаманюк О. С. - Особливості впливу новацій податкового законодавства на визначення амортизаційної політики суб’єктів господарювання, Руснак С. А. (2012)
Гутафель В. В. - Визначення сутності категорії "фондовий ринок" у сучасних умовах (2012)
Жебчук Л. Л. - Проблеми забезпечення ефективності методів державного регулювання первинних та вторинних доходів населення в Україні (2012)
Крикун Т. І. - Розвиток системи формування державних видатків в Україні (2012)
Рошило В. І. - Формування та виконання місцевих бюджетів в умовах дії нового бюджетного кодексу, Борщевський В. О. (2012)
Тулюлюк А. С. - Взаємодія контролюючих органів: проблеми та удосконалення (2012)
Багрій К. Л. - Важливість проведення внутрішньогосподарського контролю в сучасних умовах господарювання, Решетнік А. І. (2012)
Бурaк І. О. - Аудит розрахунків з діловими партнерами на підприємствах торгівлі: методичні аспекти (2012)
Васюк Н. В. - Удосконалення обліку та аналізу витрат: управлінський аспект (2012)
Гуцаленко Л. В. - Аудит розрахунків з бюджетом за податками й обов’язковими платежами, Вишневська І. А. (2012)
Проскуріна Н. М. - Концептуальні підходи до формування системи управління якістю послуг аудиторських фірм, Гринь В. П. (2012)
Рилєєв С. В. - Аналіз дебіторської заборгованості харчової промисловості окремих областей західної України (2012)
Рилєєв С. В. - Статистично-економічний аналіз оборотних активів у запасах товарно-матеріальних цінностей харчової промисловості: регіональний аспект, Юрій С. М. (2012)
Труфіна Ж. С. - Аналітичне забезпечення внутрішньогосподарського контролю фінансових результатів діяльності підприємства (2012)
Антошків О. Д. - Застосування інформаційних систем на рівні муніципальних органів влади міста Чернівці (2012)
Verstiak A. V. - Ukrainian IT-industry Characteristics (2012)
Ігнатюк А. І. - Моделі мережевих ефектів та їх практичне застосування, Ігнатюк В. В. (2012)
Яременко О. В. - Інформаційне забезпечення управління інвестиційним процесом підприємств споживчої кооперації (2012)
Лисенко Ю. В. - Умови та стратегічні напрями реконструкції житлового фонду в Україні, Шапран Д. О., Болсунова Н. А. (2012)
Боднарук О. О. - Аналіз причин приховування нещасних випадків на виробництві та рівня професійної захворюваності в Україні, Іванська О. В. (2012)
Ступак М. Г. - Створення професійного мовного портфеля студента для вдосконалення процесу вивчення іноземної мови у немовних ВНЗ (2012)
Чекаловська Г. З. - Зарубіжний досвід фінансування вищої освіти (2012)
Професору Клюшниченку Євгену Єлисійовичу – 75 (2014)
C.А. Ваксману – 75 (2014)
Банах В. А. - Аспекти модульної інтерференції взаємодій архітектурних просторів і архітектурного середовища, Єгоров Ю. П., Архіпова К. К., Гребенюк О. В. (2014)
Безлюбченко Е. С. - Современные тенденции и проблемы архитектурной организации жилой студенческой среды, Шевчук В. В., Чуйко А. К. (2014)
Бенаи Х. А. - Научно-практические основы реконструкции объектов типовой застройки, Радионов Т. В. (2014)
Булах І. В. - Символізація художніх образів у містобудуванні. Сьогодення і тенденції розвитку (2014)
Василенко Л. О. - Очищення промивних стічних вод гальванокоагуляцією, Шумбар К. В. (2014)
Габрель М. М. - Архітектурно-ландшафтний аспект переосвоєння та використання колгоспної "спадщини" регіону (2014)
Галишич Р. Я. - Сучасний досвід проектування арт-центрів, Лінда О. Б. (2014)
Голик Й. М. - Соціально-демографічні процеси і розселення на території Закарпаття, Несух М. М. (2014)
Давиденко В. В. - Аналіз архітектурно-просторового середовища прибудинкової території з урахуванням місцевих умов (2014)
Дем’яненко Р. А. - Точність методів, які використовуються геодезичними службами при забезпеченні будівництва, Ковальов М. В. (2014)
Денисенко Н. О. - Економічний механізм забезпечення стійкого розвитку міських територій та міського землекористування в сучасних умовах (2014)
Дзюбинська О. В. - Ідентифікація рекреаційних територій для грошової оцінки земель (2014)
Диб М. З. - Проектирование энергоэффективного усадебного жилья "Hill House" в Киевской области (2014)
Дорожкін О. В. - Історіографія регіональногов світовій та українській теорії архітектури (2014)
Дорохіна Г. І. - Заходи забезпечення стабільного функціонування фізкультурно-оздоровчих закладів, пристосованих для інвалідів (2014)
Дюжев С. А. - Актуальні проблеми та невирішені завдання генерального планування (за матеріалами аналізу основних положень проекту Генерального плану розвитку м. Києва та його приміської зони до 2025 р.) (2014)
Жовква О. І. - Протестантизм та протестантські духовні навчальні заклади в Росії (2014)
Запунна Є. О. - Визначення факторів інтеграції історичної складової у сучасне міське планування (2014)
Зауральська А. В. - Екологія та естетика архітектурного освітлення, Науменко Є. В. (2014)
Захеди Шахаб - Стилевые особенности архитектуры мечетей Ирана (2014)
Золотар Л. В. - Фактори, що визначають вимоги організації та розміщення первинних пунктів збору для житлової території міста (2014)
Івашко Ю. В. - Цивільний інженер, який воював в Першу світову війну (2014)
Івченко Є. О. - Наукові підходи у дослідженні колористичного середовища архітектурних об`єктів (2014)
Исаев А. П. - К теории положения (2014)
Кашуба О. М. - Оцінка стану транспортної інфраструктури і мережі міжнародних пунктів пропуску України в межах Львівської області (2014)
Козлова Ю. В. - Будівництво європейських університетів. Історичний огляд (2014)
Колодрубська О. І. - Спортивно-оздоровча зона у структурі житлової забудови приміського середовища (2014)
Корнєва О. В. - Аналіз зарубіжних моделей управління в області збереження історичних комплексів (2014)
Корнілов Л. В. - Територіальне планування використання земель в прибережній смузі Чорного моря, в границях населених пунктів південного узбережжя АР Крим, Абрамович О. В., Харченко Д. Г. (2014)
Кравченко З. М. - Дослідження впливу факторів на результати моделювання напружено-деформованого стану висотної споруди (2014)
Кравченко І. Л. - Особливості планування ділянок центрів медично-соціальної реабілітації дітей з вадами розвитку (2014)
Краснянский Г. Е. - Электрофизические исследования формирования структуры твердеющих цементных систем, Азнаурян И. А., Дугинов В. Е., Кучерова Г. В. (2014)
Куліков П. М. - Формування галузевих теорій як сучасні особливості розвитку наукових досліджень, Бондар О. А. (2014)
Лазоренко-Гевель Н. Ю. - Cтворення геоінформаційних моделей даних моніторингу природних комплексів (2014)
Лапенко О. І. - Експериментальні дослідження елементів структурних сталезалізобетонних перекриттів, Тимошенко В. М. (2014)
Линник И. Э. - Прогнозирование объемов перевозок городским электрическим транспортом г. Харькова (2014)
Липуга Р. Н. - Принципы и приемы формирования образности архитектурной идентичности православных храмов юго-востока Украины (2014)
Лінда С. М. - Архітектура кохаузинга як спосіб вирішення проблеми гармонійного співжиття, Ванівська Ю. І. (2014)
Лісниченко С. В. - Еволюція кваліметрії в містобудуванні (2014)
Максименко Д. В. - Про вартість центрального водопроводу у сільській місцевості, Максименко Т. В. (2014)
Малашевський М. А. - Дослідження факторів, що визначають напрям проведення консолідації сільськогосподарських земель в Україні, Бугаєнко О. А. (2014)
Мамедов Т. А. - Математичні моделі, що описують розповсюдження шуму в містобудівному середовищі (2014)
Марковський А. І. - Архітектор лангбард: варіанти вирішення урядового кварталу у м. Києві 1935 року (2014)
Мельник О. В. - Оцінка фільтраційно-суфозійних властивостей та диференційної пористості ґрунту на деформаційну стійкість ґрунтових гребель за даними РЕМ–мікроскопічних досліджень (2014)
Мельничук О. Ю. - Моніторинг трансформації земель в умовах ринкової економіки, Клименко К. В. (2014)
Наголкіна З. І. - Імовірнісна модель масопереносу при дослідженні пористих будівельних матеріалів (2014)
Одінцова Є. О. - Функціонально-планувальні тенденції формування сучасного приморського міста на прикладі АР Крим (2014)
Озтюркер М. С. - Транспотно-планувальна система міста Луцька. Шляхи вдосконалення її функціонування (2014)
Оката І. О. - Аналіз сучасних об’єктів літніх олімпійських ігор для велоспорту (2014)
Онофрійчук А. В. - Поділ робітників за "комірцевим" принципом, які потребують житла довготривалого перебування (2014)
Орлова Т. А. - Использование гис-технологий при кадастровом учете объектов природно-заповедного фонда, Падолочный И. Г. (2014)
Осєтрін М. М. - Принципи і методи обґрунтування вибору інженерно-планувального рішення перетину міських магістралей, Карпенко О. В. (2014)
Осєтрін М. М. - Вплив інженерно-планувального рішення перетину міських магістралей на витрату палива транспортним потоком, Тарасюк В. П. (2014)
Осиченко Г. О. - Концепція парадигми естетики містобудування (2014)
Откаленко-Повалінська М. Ю. - Історія формування архітектурних об’єктів на складних територіях. Аналіз IV періоду (2014)
Петровська Ю. Р. - Поняття мистецької освіти архітектурної школи (2014)
Петруня О. М. - Змiст i заходи нженерного благоустрою територiï пiд об'єкти автосервiсу для легкових автомобiлiв (2014)
Плешкановська А. М. - Аналіз різноманітності структури міської системи на основі моделі Шеннона (2014)
Погоредьцев В. М. - Ліцензування будівельної діяльності пов’язаної із створенням об’єктів архітектури, Зельцер Р. Я. (2014)
Приймаченко О. В. - Визначення планувальних заходів по зниженню шуму на примагістральних територіях (2014)
Проценко С. М. - Принципи та методичні підходи наукових досліджень в ландшафтній архітектурі. (2014)
Прусов Д. Е. - Містобудівне планування просторового розвитку та реконструкції міських територій зі щільною забудовою (2014)
Рейцен Є. О. - Проблеми оптимізації руху пішоходів і велосипедистів у містах України, Гаєвська К. М., Дудін І. М. (2014)
Рейцен Є. О. - Інформаційний підхід до оцінки безпеки міського руху, Дерека О. Г. (2014)
Руденко М. О. - Теоретична модель організації громадських будинків і споруд, сформованих в умовах складного рельєфу (на прикладі кар’єрів) (2014)
Савйовский В. В. - Особенности разработки организационно-технологических решений усиления фундаментов зданий, Сухорукова Т. Г. (2014)
Свобода Д. Г. - Основні принципи формування трудового каркасу міст (2014)
Семененко М. В. - К вопросу экологической безопасности автомобильных дорог и транспорта в городах (2014)
Скочко В. І. - Рівняння параметрів стану та положення в’язі, що сполучає вільний та закріплений вузли сітчастої структури (2014)
Скребнєва С. М. - Теплоізоляційний матеріал на основі гірських порід (2014)
Скрипин Т. В. - До питання освоєння рекреаційних територій Галичини в долині р. Прут у міжвоєнний період (2014)
Смалійчук А. Д. - Візуально –просторові особливості щільної забудови середньої поверховсті у зарубіжній практиці (2014)
Собуцький В. О. - Експлуатаційна надійність та оцінка геотехнічної категорії складності об’єкту реконструкції, Гупалюк В. М., Собуцький О. В. (2014)
Соколенко О. В. - Тенденции и перспективы развития центрально - луганской агломерации под воздействием изменения градостроительных факторов и условий (2014)
Солуха І. Б. - Особливості екологічних стандартів Євро при оцінці забруднення атмосферного повітря на прилеглих територіях міських вулиць і доріг населених пунктів України (2014)
Стародуб І. В. - Трансформація громадських центрів в сучасних соціально-економічних умовах (2014)
Телима С. В. - Щодо факторів впливу на процеси водообміну в насичено-ненасиченому середовищі (2014)
Timchenko R. O. - System approach and mathematical models in the solution of town-planning problems, Popov S. O., Krishko D. A., Chuhai Y. V. (2014)
Timchenko R. O. - Effective design solutions for deformation absorption, Popov S. O., Krishko D. A., Kravchenko M. O. (2014)
Тонкачеев Г. Н. - Перспективы и эффективность использования опалубки из экструдированного пенополистирола для стен и перекрытий зданий, Кушнарев М. В., Глущенко И. В. (2014)
Топал С. С. - Эффективность города как основной комплексный показатель качества жизни его горожан (2014)
Трегуб Ю. Є. - Тлумачення та вживання термінів "раціональне використання земельних ресурсів” та "охорона земель” у нормативно-правових актах України (2014)
Тригуб Р. М. - Ефективна організація та утримання об'єктів зеленого господарства міст (2014)
Фостащенко О. М. - Напружено-деформований стан конструкцій будівель при реконструкції та необхідність формування баз даних цих конструкцій (2014)
Фощ А. В. - Полистиролгипсобетон для производства пазогребневых плит, Керш В. Я., Пищев О. В. (2014)
Хомицький В. В. - Моделювання інженерного захисту прибережних територій, Кремез В. С., Терещенко Л. М., Горбатенко Є. Г., Абрамова Л. П. (2014)
Червінська І. І. - Розвиток планувальної структури міста Городок Львівської області, Крушельницький Р. О. (2014)
Черненко К. В. - Аналіз автоматизованого будівництва багато-поверхових житлових громадських будинків і споруд в Японії (2014)
Чернявський К. В. - Пам'ятники та монументи в структурі сучасного міста, Чепелик О. В. (2014)
Чибіряков В. К. - Дискретно-континуальна модель для розрахунку товстих пластин на динамічні впливи, Станкевич А. М., Левківський Д. В. (2014)
Чибіряков В. К. - Дослідження точності геодезичних спостережень стану магистрального газопроводу на основі визначення напружено-деформованого стану при спільних деформаціях розтягу – стиснення та прогину його осі, Старовєров В. С., Нікітенко К. О. (2014)
Шебек Н. М. - Типологічні особливості "акцентованого" архітектурного середовища (2014)
Яворовська О. В. - Аналіз стану водопровідної мережі Вінницької області (2014)
Янкін О. Є. - Пропозиції щодо розробки методики визначення меж земельних ділянок (2014)
Ярош Д. Ґ. - Особливості трактування пам’ятки архітектури, як об’єкта музеєфікації (2014)
Яценко В. А. - Поселковое строительство – одно из направлений решения жилищной проблемы промышленных районов в 20-30 годы (2014)
Тимошенко Р. І - Оновлення парку озброєння та військової техніки шлях до боєздатності ЗС України (2016)
Можаровський В. М. - Аналіз підходів до обґрунтування бойового складу Сухопутних військ ЗС України (2016)
Павліковський А. К. - Аналіз основних напрямів розвитку оперативних спроможностей Північноатлантичного альянсу після Варшавського саміту, Іващенко А. М. (2016)
Писарчук О. О. - Розроблення багатокритеріальної методики ситуаційного управління структурою і параметрами системи забезпечення інформаційної безпеки, Соколов К. О., Гудима О. П. (2016)
Шапталенко М. І. - Засади діяльності керівництва підприємств і установ щодо підготовки до роботи в умовах особливого періоду, Гріненко О. І., Кутовий О. П. (2016)
Колесніков В. О. - Особливості та проблемні питання визначення оперативно-тактичних вимог до БПЛА з урахуванням сучасних принципів ведення воєнних (бойових) дій, Глушкевич О. Л., Федянович Д. Л. (2016)
Саганюк Ф. В. - Проблеми консолідації та взаємозв’язку стратегічного і оборонного планування в секторі безпеки і оборони України, Лобко М. М., Мірошниченко В. Я. (2016)
Голопатюк Л. С. - Аналіз змін стратегії миротворчої діяльності Організації Об’єднаних Націй, Іващенко А. М., Розумний О. Д. (2016)
Левшенко О. С. - Обґрунтування підходу щодо створення алгоритму роботи кадрових органів для оцінювання службової діяльності військовослужбовців у бойових умовах, Прокопенко О. С., Рибидайло А. А., Турейчук А. М. (2016)
Кульчицький О. С. - Аналіз існуючих підходів при ідентифікації і аутентифікації користувачів в інформаційно-телекомунікаційних системах, Грицюк В. В., Зотова І. Г. (2016)
Дергильова О. В. - Планування досліджень із застосуванням системи імітаційного моделювання JCATS, Рома О. М., Пашков О. С. (2016)
Шапталенко М. І. - Воєнна доктрина Російської Федерації: основні напрями імперських експансій, що несуть загрози світу, Гріненко О. І., Кутовий О. П. (2016)
Майстренко О. В. - Удосконалення змісту принципів застосування ракетних військ і артилерії під час вогневого ураження противника (2016)
Шпура М. І. - Аналіз оборонно-технічного співробітництва України з НАТО в рамках трастових фондів, Андріянова Н. М., Комолаєва Т. М. (2016)
Шапталенко М. І. - Розроблення пропозицій до проектів законодавчих та нормативно-правових актів (внесення змін до діючих) щодо забезпечення Збройних Сил України озброєнням, військовою технікою, іншими матеріально-технічними засобами в особливий період, Гріненко О. І., Кутовий О. П., Бутенко М. П. (2016)
Пилипчук Ю. В. - Альтернативні способи вдосконалення метрологічного забезпечення сучасних засобів зв’язку, Ткаченко А. Л., Михайлов О. В., Ліманська О. Л., Яровий В. С., Безносенко С. Ю. (2016)
Чугуй Г. Є. - Обґрунтування раціонального розподілу ракетних військ і артилерії по загрозливим напрямкам на основі визначення їх "ваги”, Наконечний П. А., Наконечний А. П., Пеньковський В. І. (2016)
Макаліш О. В. - Методичний підхід до оцінювання рівня навченості органів військового управління тактичного рівня, Георгадзе О. А. (2016)
Рибидайло А. А. - Застосування державних стандартів при створенні інформаційних систем військового призначення, Левшенко О. С., Андріянова Н. М., Розумний О. Д., Солошенко Н. В. (2016)
Устименко О. В. - Методика оцінки досягнення стратегічних (оперативних) цілей Плану дій щодо впровадження оборонної реформи у 2016-2020 р, Павліковський А. К., Фучко А. Й., Фесянов П. О. (2016)
Сало А. Я. - Проблеми та стан матеріально-технічного забезпечення ЗС України на кінець 2013 року (2016)
Зінченко А. О. - Методи роздільної демодуляції сигналів у багатопозиційній інтегрованій системі зв’язку та радіолокаційної розвідки (2016)
Кірпічніков Ю. А. - Аналіз світового досвіду застосування інтеграційних технологій в автоматизованих системах управління, Утюшев М. К., Закалад М. А., Головченко О. В., Васюхно С. І. (2016)
Голобородько М. Ю. - Теоретичні підходи щодо визначення місця інформаційної інфраструктури Міністерства оборони України у розумінні рамкових архітектурних методологій, Федорієнко В. А., Кірпічніков Ю. А., Головченко О.В., Петрушен М. В. (2016)
Вимоги до статей (2016)
Вихідні дані (2016)
Колодизев О. Н. - Реализация конкурентных преимуществ экономики Украины на этапе региональной кооперации стран Восточной Европы (в двух частях) (2016)
Васильєв О. В. - Сучасні трансформації інфраструктури фондового ринку України та Європи, Німкович А. І. (2016)
Мартинова Л. Б. - Сучасний стан відтворення соціально-демографічного потенціалу в контексті реалізації євроінтеграційних прагнень України (2016)
Піддубна Л. І. - Інвестиційно-інноваційні імперативи сучасної структурної політики, Горобинська М. В. (2016)
Savenko K. - Modelling the Consumer Economic Security Management in the Housing and Utilities Sector: the Case of the City of Kharkiv (2016)
Labunska S. - Innovation as a Driver for Conflict and Harmony of Social and Economic Interests, Prokopishyna O. (2016)
Serova I. - The Issues of Correct Evaluation of Economic Growth (2016)
Пушкар О. І. - Проектування системи е-learning дистанційних працівників, Назарова С. О. (2016)
Гапоненко О. Є. - Просторові, часові та структурні складові моделей діагностики проблемних ситуацій банків, Сергієнко О. А., Шавлак М. А. (2016)
S. Prokopovych - The Regional Unevenness of Economic Development in Ukraine and the EU: Models of Analysis, N. Chernova. (2016)
Корицька Г. Р. - Веб-майданчик як навчальне середовище відкритого освітнього простору (2016)
Нечипуренко П. П. - Інформаційно-комунікаційні засоби формування дослідницьких компетентностей учнів у профільному навчанні хімії, Семеріков С. О., Селіванова Т. В., Шенаєва Т. О. (2016)
Слободяник О. В. - Реалізація методу проектів засобами соціальних мереж (2016)
Bato J. A. P. - Students’ attitudes towards the development of an online guidance counseling system, Marcial D. E. (2016)
Berezytskyi M. M. - Massive open online coursesas a stage in the development of e-learning, Oleksyuk V. P. (2016)
Вакалюк Т. А. - Модель хмаро орієнтованої системи підтримки навчання бакалаврів інформатики (2016)
Кривонос О. М. - Огляд та перспективи використання платформи Arduino Nano 3.0 у вищій школі, Кузьменко Є. В., Кузьменко С. В. (2016)
Ленчук І. Г. - Комп’ютерне моделювання задач планіметрії: метод інверсії, Франовський А. Ц. (2016)
Дегтярьова Г. А. - Засоби інформаційно-комунікаційних технологій для розвитку ІК-компетентності вчителів філологічних дисциплін (2016)
Осадчий В. В. - Порівняння національних рамок кваліфікацій засобами веб-орієнтованої інтелектуальної інформаційної системи, Єремєєв В. С., Шаров С. В., Осадча К. П., Конюхов С. Л. (2016)
Тичук Р. Б. - Використання програм-емуляторів у навчанні фізики майбутніх техніків програмістів, Петрович С. Д. (2016)
Білоусова Л. І. - Модель підготовки майбутнього вчителя початкової школи до проектування дидактичних електронних ресурсів, Олефіренко Н. В. (2016)
Малицька І. Д. - Високий рівень ІК-компетентності вчителя – запорука цифрової грамотності учнів (досвід Великої Британії) (2016)
Sulisworo D. - The students’ academic writing skill after implementing blended learning using Facebook, Rahayu T., Akhsan R. N. (2016)
Новицька Т. Л. - Інтеграція ідентифікаторів ORCID з інституційними системами підтримки науково-дослідної діяльності, Марченко О. О. (2016)
Cпірін О. М. - Модель формування інформаційно-комунікаційної компетентності доктора філософії на основі використання хмарних сервісів Google Scholar, Одуд О. А. (2016)
Cпірін О. М. - Сучасні вимоги і зміст підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації з інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, Носенко Ю. Г., Яцишин А. В. (2016)
Бащенко М. І. - Сучасні методи селекції молочної худоби, Рубан С. Ю. (2011)
Бодряшова К. В. - Визначення внутріпопуляційної мінливості свиней на основі імуногенетичного маркірування (2011)
Бондар О. О. - Динаміка гематологічних показників жеребців російської рисистої породи після тренувань (2011)
Бородай В. П. - Оцінка росту ремонтного молодняку м’ясних курей, виведеного з яєць різної маси, Вертійчук А. І., Мельник В. В. (2011)
Бородай І. С. - До методики вартісної оцінки об’єктів права інтелектуальної власності у тваринництві, Липова Ю. Д. (2011)
Бородай І. С. - SWOT-аналіз: методика проведення та можливості застосування у сфері інтелектуальної власності у тваринництві, Липова Ю. Д., Трунова Г. І. (2011)
Вишневський В. М. - М’ясна продуктивність тварин різних генотипів (2011)
Глєбова Ю. А. - Реакція різних генотипів яєчних курей на їхню відтворну здатність у зміненому середовищі (2011)
Денисюк П. В. - Обґрунтування необхідності активнішого використання змін умов середовища у тваринництві, Коваленко В. Ф., Корчан Н. О. (2011)
Дуванов О. В. - Морфологічна характеристика жовтих тіл яєчників і ефективність стимуляції поліовуляції корів-донорів (2011)
Іляшенко Г. Д. - Вплив генетичних чинників на молочну продуктивність корів (2011)
Каменська І. С. - Морфологічні та біохімічні показники крові плідників голштинської породи різних ліній (2011)
Кебко В. Г. - Продуктивність бугайців вітчизняних м’ясних порід, Вдовиченко Ю. В., Кур’ята Р. В., Стретович Н. Р., Корх І. В. (2011)
Когут М. І. - Білки крові та їхній зв’язок з молочною продуктивністю у корів різних екстер’єрних типів (2011)
Коновалов В. С. - ДНК-попереджувальний скринінг летальних мутацій в генофонді великої рогатої худоби України (2011)
Копилова К. В. - Аналіз локусів кількісних ознак QTLs за маркерами TG, CAPN1530, MSTN у тварин великої рогатої худоби, Дубін О. В., Подоба Ю. В., Мостова І. В., Добрянська М. Л. (2011)
Коцюбенко Г. А. - Вплив генотипових та паратипових факторів на відтворювальну здатність кролиць різних порід, Рясенко Є. М. (2011)
Ладика В. І. - Українська бура молочна порода: сучасний стан та перспективи селекції, Кулик Ю. О., Бурнатний С. В., Бойко Ю. М. (2011)
Любинський О. І. - Селекційно-генетичні аспекти формування продуктивного потенціалу прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи, Шуплик В. В., Дикун О. Г., Мазур Р. В., Москалюк Б. В., Колосовська Т. В., Бушку О. Г. (2011)
Мазур В. Є. - Ефективність добору та підбору свиней на ранніх етапах онтогенезу, Подрєзко Г. М., Явтушенко Л. А. (2011)
Мартиненко Н. А. - Оригінальна методика прогнозування результатів штучного осіменіння свиноматок заморожено-відталою спермою, Коваленко В. Ф., Біндюг О. А., Зінов’єв С. Г. Базалевич А. В. (2011)
Марченко Н. І. - Концентрація іонів водню (pH), її роль у процесах метаболізму та вплив на якість продуктів переробки і м’яса бичків порід симентал і лімузин (2011)
Маслюк А. М. - Комбінаційна здатність ліній української степової білої породи за відтворювальними ознаками (2011)
Олійник С. О. - Розвиток лінійних промірів тіла бугайців при різних технологіях вирощування (2011)
Парасочка І. Ф. - Методологічні аспекти використання імуногенетичних маркерів для збереження генофонду великої чорної породи свиней (2011)
Першута В. В. - Взаємозв’язок рівня вирощування та молочної продуктивності корів-первісток (2011)
Петренко І. П. - Молочна продуктивність симентальських первісток залежно від екстер’єрних типів та індексів, Єфіменко С. Т., Мохначова О. І., Цапко В. А. (2011)
Полупан Ю. П. - Методика оцінки ступеня фенотипової консолідованості селекційних груп тварин на популяційному рівні, Рєзникова Н. Л., Полупан Н. Л. (2011)
Порхун М. Г. - Аналіз генотипів плідників симентальської породи банку генетичних ресурсів тварин, Копилов К. В., Бірюкова О. Д. (2011)
Рекрут С. В. - Про доцільність розрахунку та встановлення цін на статеві продукти елітних плідників риб, Павліщенко В. М. (2011)
Сідашова С. О. - Стерилізоване молоко як розріджувач сперми кнурів (2011)
Сідашова С. О. - Анатомічні і функціональні зміни яєчників самок великої рогатої худоби (2011)
Сірацький Й. З. - Формування відтворної здатності у бугаїв-плідників української чорно-рябої молочної, голландської та голштинської порід, Бабуш Е. С. (2011)
Сірацький Й. З. - Морфологічні та біохімічні показники крові бугайців різних генотипів, одержаних від схрещування корів української чорно-рябої молочної породи з бугаями вітчизняних м’ясних порід, Ткачук В. П., Бойко О. В., Федорович Є. І., Федорович В. В. (2011)
Стадницька О. І. - Вплив росту і розвитку корів у період вирощування на їх молочну продуктивність (2011)
Стефурак Ю. П. - Імуногенетичний аналіз генофонду коней гуцульської породи, Кухтіна К. В. (2011)
Ткачук В. П. - Ріст і розвиток внутрішніх органів і шкіри у бугайців різних генотипів (2011)
Федак В. Д. - Лінійний ріст худоби української чорно-рябої молочної породи різних типів конституції, Федак Н. М., Ільницька Г. В. (2011)
Федорович Є. І. - Характеристика шкіри та хімічний склад м’яса і внутрішніх органів бугайців поліського внутрішньопородного типу, Федорович В. В., Сірацький Й. З., Бойко О. В. (2011)
Хмельничий Л. М. - Вплив генотипових та паратипових чинників на рівень молочної продуктивності корів української червоно-рябої молочної породи, Салогуб А. М., Шарій С. В. (2011)
Церенюк О. М. - Вплив організованих факторів у період "кризи відлучення" на ріст та розвиток свиней (2011)
Шкурко Т. П. - Поведінка корів української червоної молочної породи за різних способів утримання, Цхвітава О. К. (2011)
Щербак О. В. - Використання репродуктивного потенціалу свинок в технології формування ембріонів in vitro, Зюзюн А. Б. (2011)
Ящук Т. С. - Вплив генотипних чинників на тривалість експлуатації корів української чорно-рябої молочної породи (2011)
Панін В. В. - Інтегровані транспортно-логістичні системи Дніпра, Чорного моря та Дунаю як складова транспортної стратегії України, Сьомін О. А. (2016)
Тимощук О. М. - Структурний синтез надширокосмугового радіометричного комплексу контролю прибережних акваторій (2016)
Тимошевський Б. Г. - Поліпшення робочих характеристик дизельних двигунів за допомогою додавання водню, Ткач М. Р., Шалапко Д. О. (2016)
Шикула Е. Н. - Нелинейное деформирование волокнистых материалов, Хорошун Л. П. (2016)
Шарифов З. З. - Коррозионное поведение сварных соединений стали РСД32 и РСД32Ш в каспийской морской воде, Ханкишиев И. А. (2016)
Воробей В. И. - Автоматическое обнаружение радиолокационного сигнала при ограниченном времени его существования (2016)
Давыдов В. С. - Повышение эффективности эксплуатации функциональной системы "специализированное судно управления – глубоководный подводный аппарат" путем использования высокоточных систем позиционирования, Демичев В. В. (2016)
Доронін В. В. - Використання обчислювального інтелекту при виявленні дефектів функціонування базової версії програмного продукту ECDIS, Алєйніков М. В., Алейніков В. М. (2016)
Ткаченко Н. Є. - Розподіл компонентів двухфазної суміші в паралелепіпеді при імпульсному впливові (2016)
Филипщук А. Н. - Влияние солесодержания воды водомазутной эмульсии на скорость низкотемпературной коррозии (2016)
Мазур А. М. - Аналіз основних токсичних викидів, що виникають при експлуатації двигунів внутрішнього згоряння (2016)
Горбань А. В. - Проблеми підвищення ефективності перевезень повітряним транспортом УРСР (1960 -1980 рр.) (2016)
Коба В. Г. - Економічні аспекти підготовки моряків в Україні, Шелест Т. М. (2016)
Карпенко О. О. - Європейський досвід здійснення трансферу знань як важливої умови впровадження кластерної моделі розвитку економіки України, Мошківський С. В. (2016)
Ковбатюк М. В. - Вплив факторів зовнішнього і внутрішнього середовища на процес функціонування та адаптації підприємств, Беник Н. Г. (2016)
Паливода О. М. - Підходи до формування кластерної інфраструктури в країнах Європейського Союзу (2016)
Петренко О. І. - Основні проблеми впровадження логістичного аутсорсингу на вітчизняних підприємствах, Суско В. В. (2016)
Семенова С. М. - Особливості обліку витрат на оплату праці комунальних підприємств та шляхи його удосконалення, Шпирко О. М. (2016)
Шевчук В. О. - Влияние демографических изменений на состояние рынка образовательных услуг Украины (2016)
Шуляренко С. М. - Організаційні аспекти управлінського обліку за центрами відповідальності, Семесько Н. Б. (2016)
Власова В. П. - Інноваційні методи в управлінні персоналом транспортних підприємств, Педоренко О. С. (2016)
Гаценко Л. В. - Ринок перевезень водним транспортом України: історичний аспект формування, сучасний стан та перспективи розвитку (2016)
Осипова Є. Л. - Кризовий реінжиніринг бізнес-процесів як інструмент ефективного управління підприємствами (2016)
Переверзєва І. Ф. - Сучасний антикризовий менеджмент на підприємствах водного транспорту України (2016)
Шматок Ю. В. - Особливості реалізації сучасного маркетингу в Україні (2016)
Тарашевський М. М. - Система внутрішнього контролю: сутність, складові, еволюція (2016)
Майборода А. Н. - Особенности и оптимизация передачи информации от преподавателя к студенту, Сушко В. Г. (2016)
Кліндухова В. М. - Елементи математичного програмування в курсі вищої математики, Ляшко О. В., Гейлик А. В. (2016)
Федотов В. Г. - Методика организации самостоятельной работы студентов и проверки знаний по физике с помощью схем ориентировочной основы деятельности (ООД), Лупина Т. А. (2016)
Завгородний В. В. - Технологии дистанционного обучения в системе трансфера знаний современного университета, Яловая Е. Н., Яшина К. В. (2016)
Овчарук І. В. - Дослідження перерозподілу пасажиропотоків київського метрополітену, Желєзний В. В. (2016)
Ткаченко О. А. - Деякі аспекти дослідження систем клієнтських сервісів, Траханов В. Ю. (2016)
Ткаченко О. І. - Деякі аспекти розробки мобільного сервісу геопозиціонування на основі API Google, Шепель В. А. (2016)
Бадаев Ю. И. - Управление формой плоской рациональной кривой Безье, Ганношина И. Н. (2016)
Автори випуску (2016)
Вимоги до оформлення статей (2016)
До читачів (2013)
Бобков І. - Історія вітчизняної філософії сьогодні: опитування часописів "Гуманитарные науки" та "Філософська думка" , Вабалайте М. Р., Вілюнас Д., Громов М., Захара І., Кабелка Г. (2013)
Лазаревич А. - Філософія у Білорусі на зламі ХХ—ХХІ сторіч (2013)
Йосипенко С. - Історія філософії України у ХХ сторіччі: віднайдення предмета чи винайдення дисципліни? (2013)
Єворовський В. - Наукова школа "Історія філософської думки Білорусі" (генеалогія радянського періоду) (2013)
Вдовина О. - Філософська думка Київської Русі очима українських радянських дослідників (2013)
Старостенко В. - Філософська думка доби Відродження в білоруській історіографії 1990—2010-х рр. (2013)
Симчич М. - "Від Вишенського до Сковороди": радянські дослідження української філософії XVI—­XVIIІ ст. (2013)
Тарасюк Я. - Доба Просвітництва в Речі Посполитій: білоруський погляд (2013)
Шеремета О. - Радянські дослідження філософської думки України: ідеологічний та адміністративний контекст дослідницьких стратегій (2013)
Бартусяк П. - Серве Пінкерс: уроки реактуалізації, Чухрай Е. (2013)
Киричок О. - "Філософські ідеї в культурі Київської русі" (2013)
Чемшит О. - До уваги читачів (2013)
Abstracts (2013)
Вимоги до авторів (2013)
До читачів (2013)
Антонов К. - Обличчя релігієзнавства в сучасному світі. Круглий стіл "Філософської думки" і "Релігієзнавчих нарисів", Арінін Є., Головащенко С., Єленський В., Карасьова С., Кисельов О., Козловський І., Костилєв П., Міхельсон О., Сафронов Р. (2013)
Чорноморець Ю. - Перспективи релігієзнавства у XXI столітті (2013)
Кочергін В. - Теологія релігій: питання ідентифікації (2013)
Басаурі Зюзіна А. М. - Академічне дослідження іудаїзму в незалежній Україні (2013)
Трофімова К. - Соціологія релігії в Сербії: огляд сучасного стану (2013)
Ганеґрааф В. - Мрії про теологію та реальність християнства (2013)
Карасьова С. - Секуляризація та релігійність у соціології релігії: спроба впорядкувати підходи (2013)
Муха О. - Коротка інструкція: як не боятися постмодернізму (2013)
Колесник І. - Буддологія в енциклопедичному вимірі (2013)
Муха О. - "Релігієзнавчі нариси": толерантність через знання (2013)
Abstracts (2013)
Вимоги до авторів (2013)
Вдовічен А. А. - Визначення основних чинників, що впливають на продуктивність праці в умовах глобальної диспропорційності (2012)
Верстяк А. В. - Аналіз функціонування єврорегіонів, Дроненко І. О. (2012)
Далевська Н. М. - Роль аксіоматичних засад у формуванні світового політико-економічного простору (2012)
Коровчук Ю. І. - Порівняльна характеристика соціально-економічних аспектів розвитку міграції трудових ресурсів в умовах піднесення та депресії економічної системи держави, Осташин Н. М. (2012)
Лихолат О. А. - Нетарифні заходи регулювання експортно-імпортних операцій (на прикладі косметичних засобів), Білова Н. А., Вишнікіна О. В., Булейко А. А. (2012)
Михайлишин Л. І. - Міжнародний тероризм як особлива форма глобального конфлікту: причини, наслідки та способи боротьби, Коровчук Ю. І. (2012)
Бабух І. Б. - Особливості боргового фінансування регіонального розвитку в Україні (2012)
Близнюк Н. В. - Вплив основних складових елементів механізму державного регулювання на розвиток регіонів України, Грінчук М. С. (2012)
Бутирська І. В. - Управління еколого-економічним розвитком регіону в контексті сталості (2012)
Кулакова С. Ю. - Методологічний підхід щодо розв’язання проблеми реалізації конкурентних переваг регіону (2012)
Кучерук Т. Г. - Методологічні засади визначення виміру інституційної ефективності механізму інноваційно орієнтованого економічного розвитку регіонів (2012)
Рилєєв С. В. - Окремі аспекти функціонування та розвитку деревообробної промисловості Буковини, Рошило В. І., Боднар Р. О. (2012)
Атамас О. П. - Сутність виробничого обслуговування та напрями його розвитку в аграрному секторі економіки (2012)
Гончарук Я. М. - Шляхи активізації інноваційної діяльності АПК України (2012)
Касич А. О. - Проблеми ефективності використання основних засобів сільськогосподарських підприємств, Романенко Є. В. (2012)
Бидик А. Г. - Підходи до застосування антидемпінгових заходів в Україні (2012)
Буркальцева Д. Д. - Суб’єктно-інституційне забезпечення економічної безпеки держави (2012)
Смерічевська С. В. - Вдосконалення механізму державного регулювання митних процедур в логістичних системах на основі впровадження концепцій ЕСR та EDI (2012)
Кальницький А. Є. - Порівняльний аналіз інвестиційного процесу у Карпатському економічному районі, Огородник В. О. (2012)
Климчук С. А. - Альтернативна енергетика: сучасний стан та перспективи розвитку (2012)
Николайчук О. М. - Кластерний підхід у залученні іноземних інвестицій в економіку регіону (2012)
Соколюк О. В. - Інститути спільного інвестування як складова інвестиційної інфраструктури України (2012)
Круглянко А. В. - Поняття банкрутства в аспекті сучасного розвитку підприємств, Маник І. В. (2012)
Максимів Б. М. - Роль матеріально-технічного забезпечення в управлінні сучасним промисловим підприємством, Катарина М. Б. (2012)
Вольська А. О. - Аспекти розвитку ринку праці в Україні (2012)
Замятіна Н. В. - Якість трудового життя як критерій прогресивного розвитку соціально-трудових відносин, Долга Г. В. (2012)
Алмашій Я. І. - Теоретико-методологічні засади ефективної діяльності туризму в сучасній ринковій економіці (2012)
Власова Т. Р. - Інституційне забезпечення розвитку сфери туризму у Чернівецькій області, Циганчук О. В. (2012)
Кулєшова Н. В. - Модель аналізу внутрішніх чинників формування конкурентної позиції туристичних підприємств Харківської області (2012)
Матвійчук Л. Ю. - Інституціональні аспекти раціонального використання туристичних ресурсів (2012)
Головачук Т. І. - Ціновий механізм у системі фінансового менеджменту підприємства в умовах нестабільної економічної ситуації, Гут Л. В. (2012)
Гомба Л. А. - Впровадження системи моніторингу якості управлінських рішень в контексті вдосконалення процесу їх прийняття на торговельному підприємстві (2012)
Долга Г. В. - Внутрішня конкуренція персоналу як один із факторів кар’єрного зростання, Замятіна Н. В. (2012)
Замроз М. В. - Бенчмаркінг як інструмент оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства (2012)
Спірідонова К. О. - Механізм прийняття рішення щодо застосування аутсорсингу для підвищення ефективності діяльності будівельних підприємств (2012)
Чичун В. А. - Значення кадрової політики в діяльності підприємства (2012)
Вардеванян В. А. - Особливості конструювання іміджу підприємства на прикладі меблевого виробництва (2012)
Вардеванян В. А. - Адаптивний та аналітичний підходи формування іміджу підприємства, Кифяк О. В. (2012)
Гуржій Н. М. - Методологічні основи конкретизації маркетингової системи спостережень (2012)
Кирик С. М. - Організація маркетингової діяльності в науково-технічній сфері (2012)
Школа І. М. - Ознаки юридичної послуги як об’єкта комерційної діяльності, Хохуляк О. О. (2012)
Бех М. С. - Особливості рейтингової оцінки банків (2012)
Ватаманюк О. С. - Грошово-кредитне регулювання економічних процесів в Україні, Руснак М. А. (2012)
Вусятицька М. П. - Теоретичні аспекти фінансового важеля як економічної категорії (2012)
Гордіца Т. М. - Вплив механізму функціонування сучасної системи гарантування вкладів фізичних осіб на розвиток ринку банківських депозитів (2012)
Гуменюк А. М. - Інституціональний базис страхової діяльності підприємств роздрібної торгівлі на ринку споживчих товарів, Розман А. М. (2012)
Гутафель В. В. - Класифікація фондових ринків у сучасних умовах (2012)
Заглинська Л. В. - Суперечності сучасної грошової системи, Матусевич К. М. (2012)
Морозюк Н. В. - Удосконалення системи соціального захисту сімей з дітьми в сільській місцевості, Фартушна О. В. (2012)
Руснак М. А. - Ринок факторингових послуг в Україні, Ватаманюк О. С. (2012)
Свида І. В. - Проблеми пенсійної системи України та можливі шляхи їх розв’язання (2012)
Табенська Ю. В. - Реалізація контрольних функцій державними органами в контексті ефективного функціонування державних фінансів (2012)
Томнюк Т. Л. - Актуальні питання удосконалення прибуткового оподаткування підприємств, Кушнір М. А. (2012)
Юрій К. М. - Історичні аспекти розвитку міжбюджетних відносин в Україні, Москальов А. А., Стужук Т. М. (2012)
Юрій К. М. - Систематика та характеристика видів міжбюджетних трансфертів (2012)
Адамова І. З. - Прогнозування фінансового стану підприємства: теоретичні та методичні аспекти, Романчук А. Л. (2012)
Адамова І. З. - Особливості організації внутрішньогосподарського контролю виробничих запасів господарюючими суб’єктами, Багрій К. Л., Підлубний Ю. Б. (2012)
Грінчук М. С. - Удосконалення контролю системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємств, Євдощак В. І. (2012)
Досій Т. І. - Методика аналізу витрат на виробництво та її удосконалення в сучасних умовах господарювання (2012)
Євдощак В. І. - Історико-методичні аспекти фінансового аналізу матеріальних оборотних активів, Гонтарюк А. Е. (2012)
Маначинська Ю. А. - Удосконалення обліку сервісної плати на підприємствах готельного господарства (2012)
Петренко Н. І. - Довгострокові зобов’язання як об’єкт бухгалтерського обліку: сутність та складові (2012)
Пригара І. О. - Впровадження екологічного аудиту в Україні (2012)
Скрипник Н. В. - Облік фінансових результатів: від минулого до сьогодення, Скрипник М. Є. (2012)
Труфіна Ж. С. - Формування собівартості туристичного продукту (2012)
Величко О. В. - Сучасні тенденції розвитку професійно-технічної освіти в України, Гедиш О. М. (2012)
Копилова І. М. - Тестування на заняттях з іноземної мови в немовних ВНЗ, Ступак М. Г. (2012)
Шуришина Л. В. - Проблемне навчання та інформаційні технології як засоби підвищення мотивації студентів (2012)
Мазепова О. В. - Дослідження внутрішнього світу людини як фрагменту мовної картини світу етносу (2012)
Любецкая В. В. - Юродство как феномен русской культуры и пророческое слово в "Выбранных местах из переписки с друзьями" Н. В. Гоголя (2012)
Лещак С. А. - Философские смысловые трансформации прагматики прецедентных текстов в песнях Бориса Гребенщикова (2012)
Романова Н. В. - Вербалізація семантики емоцій: експериментальний аспект (на матеріалі сучасної німецької мови) (2012)
Прудникова Е. И. - Особенности глобализации фортепианного образования в Китае (2012)
Саєвич І. Г. - Картина світу і модель світу в лінгвістичних студіях (2012)
Медведь М. М. - Неологічний вплив комп’ютеризації на розвиток видавничо-поліграфічної термінології (80- ті рр. XX – початок XXI століття) (2012)
Лапицкая Н. И. - Об одном прецедентном имени русского фольклора (2012)
Рубанюк Э. В. - Специфика метафор-цветообозначений в языке каталогов (2012)
Коцюк Л. М. - Концептуальне наповнення поняття міжмовна комунікація (2012)
Сардарова А. А. - Структурно-семантический аспект политически корректных эвфемизмов (на материале текстов политической тематики) (2012)
Мазуркевіч Л. М. - Група фразеалагізмаў з саматычным кампанентам у мове рамана І. Шамякіна "Сэрца на далоні” (2012)
Красницька К. В. - Образ мешканців півдня/півночі як елемент концепту сторони світу (2012)
Румянцева Е. А. - Интерсемиотический анализ концепта money в английском биржевом дискурсе (2012)
Скокова Т. Н. - Релятивные образы и многослойная структура концепта (2012)
Литвинникова О. И. - Мотивационные отношения глаголов отыменной производности в русской диалектной речи (2012)
Кушмар Л. В. - Концепт капітал у мовній картині світу (на матеріалі асоціативного експерименту) (2012)
Мироненко О. В. - Національно-прагматичні конотації іменувань політичних діячів у сучасній українській публіцистиці (2012)
Пуленко І. А. - Критерії розмежування категорій експресивності та емоційності в публіцистичних англомовних текстах, Сазикіна Т. П. (2012)
Синевич А. С. - Греческие дериваты c A-privativum и их славянские соответствия в трактате Псевдо-Дионисия Ареопагита "О божественных именах" (2012)
Літвінава В. А. - Семантычна – стылістычныя адметнасці антонімаў у тэкстах асобных фальклорных жанраў (2012)
Могильна А. Г. - Польський педагогічний інститут як осередок міжкультурної взаємодії (2012)
Лыткина О. И. - Лингвокультурологический подход в изучении категории пространства (2012)
Мацкевич А. Р. - Концепція ’i‘rāb як засіб вираження модальності в арабському дієслові (2012)
Кушмет М. С. - Назви господарських приміщень для свійських тварин у східностепових говірках Донеччини (2012)
Русановська Т. В. - Варіативність семантичної структури слова в мовленні (на матеріалі вторинних номінацій частин тіла в українському та німецькому сленгу) (2012)
Кіт Л. С. - Звертання як маркери адресантного аспекта мовленнєвих актів питань вторинної функції (2012)
Саламатіна О. О. - Інтерв’ю як специфічний жанр публіцистики в сучасній німецькій мові (2012)
Лесковська О. М. - Явище синонімії в англійській термінології водного господарства (2012)
Куварова Е. К. - Письменный и устный текст в системе языковой коммуникации (2012)
Зинина О. А. - Сопоставительный анализ этнокультурной специфики некоторых английских и русских фразеологических единиц (2012)
Макеєва К. С. - Англосаксонський елемент в сучасних ойконімах південних графств Англії (2012)
Сидорец В. С. - Компоненты семантической структуры украинских глаголов завдавати, справляти с проекцией на русские и белорусские соответствия (2012)
Мартысюк Н. П. - Проблемы терминирования коммуникативных качеств речи (2012)
Сарміна Г. Л. - Криптонім як засіб кодування мовної особистості злочинця (на матеріалі німецькомовних шантажних листів) (2012)
Маслова Т. Б. - Кореферентність як основна умова зв’язності англомовних текстів наукового стилю (2012)
Погрібна Т. А. - Лінгвокультурна специфіка народних прикмет як складової календарно-паремійної моделі світу (на матеріалі чеської та української мов) (2012)
Романюха М. В. - Основні функції метафори в економічному медіадискурсі (2012)
Мозгова Я. О. - Заголовок репортажу як засіб створення експресії (на матеріалі німецької журнальної публіцистики) (2012)
Смоляна А. Л. - Семантико-прагматичні компоненти рекламного дискурсу (на матеріалі рекламних текстів англомовних книг) (2012)
Мейкшане Т. А. - О некоторых характеристиках медиатекст (2012)
Самигулина Ф. Г. - Реклама как средство моделирования сознания (актуальные вопросы языковой политики) (2012)
Левченко Н. О. - Мистецтвознавчі онлайн-видання: гіпертекстуальність, інтерактивність та мультимедійність (2012)
Кудиба С. М. - "Пустопорожні” слова як об’єкт дослідження лінгвістичної семантики (на матеріалі англійської телереклами) (2012)
Раковская Н. М. - Авторский мир в критической рефлексии В. В. Розанова (2012)
Лівіцька О. В. - Епітетарій образів "очі/eyes” в поезії Д. Павличка і Т. Еліота (2012)
Любарець Н. О. - Концепт дитини в романах Вірджинії Вулф (2012)
Жужгина-Аллахвердян Т. Н. - Мифопоэтический дискурс в поэме Альфреда де Виньи "Тюрьма" (2012)
Ленська С. В. - Сюжетно-композиційні особливості новелістики С. Пилипенка (2012)
Рубинская Е. С. - Интермедиальный анализ литературного текста (на материале рассказа А. П. Чехова "Ионыч") (2012)
Маркова Т. Н. - Авторские жанровые номинации в русской прозе конца ХХ – начала XXI вв. (2012)
Русенко Т. И. - Запаховые номинации в авторской картине мира И. А. Бунина (2012)
Махова К. С. - В. Г. Маслович: байкар, теоретик, літературний діяч (2012)
Лобзова С. Л. - Историко-литературная концепция В. П. Буренина и идеология почвенничества (2012)
Рущак О. Р. - Oнтологічна парадигма головного героя історичного роману-проекції в українській та французькій літературах ХХ століття ("1313” Н. Королевої, "Філософський камінь” М. Юрсенар) (2012)
Мартыненко А. О. - Жанр инсценизации в творческом наследии Е. И. Замятина (2012)
Михальчук Н. А. - Непрямая коммуникация в речевом поведении персонажей романа В. Набокова "Защита Лужина" (2012)
Мирошниченко Ю. О. - Екзистенційні мотиви в романі Д. Мітчела "Сон № 9” (2012)
Моллаахмади Дехаги Амирреза - Женские образы в романе Симин Данешвар "Плач по Сиявушу" (2012)
Тараненко Л. І. - Лексичні особливості науково-технічного перекладу (на матеріалі текстів сфери ядерної енергетики), Куценко М. А. (2012)
Микитка О. Б. - Історія українського перекладу на сторінках журналу "Всесвіт" (2001-2010 рр.) (2012)
Кузенко Г. М. - Співвідношення біблеїзмів в англійській і українській мовах та шляхи їх відтворення при перекладі (2012)
Світлична О. Р. - Про еволюцію перекладацької професії та різновиди спеціалізації перекладача з урахуванням специфіки застосування двостороннього послідовного перекладу (2012)
Кучма О. І. - Емоційно-експресивні частки в риторичних питаннях: особливості перекладу з німецької на українську мову (2012)
Ангерчік Є. Д. - Особливості українського суржику як елемента розмовно-побутового стилю та його відтворення в англійському художньому перекладі (2012)
Кредатусoва Я. - Пoслiдoвний переклад з українськoї мoви на слoвацьку: метoдика йoгo викладання в Пряшiвськoму унiверситетi в Слoваччинi (2012)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського