Осадчий В. В. - Порівняння національних рамок кваліфікацій засобами веб-орієнтованої інтелектуальної інформаційної системи, Єремєєв В. С., Шаров С. В., Осадча К. П., Конюхов С. Л. (2016)
Тичук Р. Б. - Використання програм-емуляторів у навчанні фізики майбутніх техніків програмістів, Петрович С. Д. (2016)
Білоусова Л. І. - Модель підготовки майбутнього вчителя початкової школи до проектування дидактичних електронних ресурсів, Олефіренко Н. В. (2016)
Малицька І. Д. - Високий рівень ІК-компетентності вчителя – запорука цифрової грамотності учнів (досвід Великої Британії) (2016)
Sulisworo D. - The students’ academic writing skill after implementing blended learning using Facebook, Rahayu T., Akhsan R. N. (2016)
Новицька Т. Л. - Інтеграція ідентифікаторів ORCID з інституційними системами підтримки науково-дослідної діяльності, Марченко О. О. (2016)
Cпірін О. М. - Модель формування інформаційно-комунікаційної компетентності доктора філософії на основі використання хмарних сервісів Google Scholar, Одуд О. А. (2016)
Cпірін О. М. - Сучасні вимоги і зміст підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації з інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, Носенко Ю. Г., Яцишин А. В. (2016)
Бащенко М. І. - Сучасні методи селекції молочної худоби, Рубан С. Ю. (2011)
Бодряшова К. В. - Визначення внутріпопуляційної мінливості свиней на основі імуногенетичного маркірування (2011)
Бондар О. О. - Динаміка гематологічних показників жеребців російської рисистої породи після тренувань (2011)
Бородай В. П. - Оцінка росту ремонтного молодняку м’ясних курей, виведеного з яєць різної маси, Вертійчук А. І., Мельник В. В. (2011)
Бородай І. С. - До методики вартісної оцінки об’єктів права інтелектуальної власності у тваринництві, Липова Ю. Д. (2011)
Бородай І. С. - SWOT-аналіз: методика проведення та можливості застосування у сфері інтелектуальної власності у тваринництві, Липова Ю. Д., Трунова Г. І. (2011)
Вишневський В. М. - М’ясна продуктивність тварин різних генотипів (2011)
Глєбова Ю. А. - Реакція різних генотипів яєчних курей на їхню відтворну здатність у зміненому середовищі (2011)
Денисюк П. В. - Обґрунтування необхідності активнішого використання змін умов середовища у тваринництві, Коваленко В. Ф., Корчан Н. О. (2011)
Дуванов О. В. - Морфологічна характеристика жовтих тіл яєчників і ефективність стимуляції поліовуляції корів-донорів (2011)
Іляшенко Г. Д. - Вплив генетичних чинників на молочну продуктивність корів (2011)
Каменська І. С. - Морфологічні та біохімічні показники крові плідників голштинської породи різних ліній (2011)
Кебко В. Г. - Продуктивність бугайців вітчизняних м’ясних порід, Вдовиченко Ю. В., Кур’ята Р. В., Стретович Н. Р., Корх І. В. (2011)
Когут М. І. - Білки крові та їхній зв’язок з молочною продуктивністю у корів різних екстер’єрних типів (2011)
Коновалов В. С. - ДНК-попереджувальний скринінг летальних мутацій в генофонді великої рогатої худоби України (2011)
Копилова К. В. - Аналіз локусів кількісних ознак QTLs за маркерами TG, CAPN1530, MSTN у тварин великої рогатої худоби, Дубін О. В., Подоба Ю. В., Мостова І. В., Добрянська М. Л. (2011)
Коцюбенко Г. А. - Вплив генотипових та паратипових факторів на відтворювальну здатність кролиць різних порід, Рясенко Є. М. (2011)
Ладика В. І. - Українська бура молочна порода: сучасний стан та перспективи селекції, Кулик Ю. О., Бурнатний С. В., Бойко Ю. М. (2011)
Любинський О. І. - Селекційно-генетичні аспекти формування продуктивного потенціалу прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи, Шуплик В. В., Дикун О. Г., Мазур Р. В., Москалюк Б. В., Колосовська Т. В., Бушку О. Г. (2011)
Мазур В. Є. - Ефективність добору та підбору свиней на ранніх етапах онтогенезу, Подрєзко Г. М., Явтушенко Л. А. (2011)
Мартиненко Н. А. - Оригінальна методика прогнозування результатів штучного осіменіння свиноматок заморожено-відталою спермою, Коваленко В. Ф., Біндюг О. А., Зінов’єв С. Г. Базалевич А. В. (2011)
Марченко Н. І. - Концентрація іонів водню (pH), її роль у процесах метаболізму та вплив на якість продуктів переробки і м’яса бичків порід симентал і лімузин (2011)
Маслюк А. М. - Комбінаційна здатність ліній української степової білої породи за відтворювальними ознаками (2011)
Олійник С. О. - Розвиток лінійних промірів тіла бугайців при різних технологіях вирощування (2011)
Парасочка І. Ф. - Методологічні аспекти використання імуногенетичних маркерів для збереження генофонду великої чорної породи свиней (2011)
Першута В. В. - Взаємозв’язок рівня вирощування та молочної продуктивності корів-первісток (2011)
Петренко І. П. - Молочна продуктивність симентальських первісток залежно від екстер’єрних типів та індексів, Єфіменко С. Т., Мохначова О. І., Цапко В. А. (2011)
Полупан Ю. П. - Методика оцінки ступеня фенотипової консолідованості селекційних груп тварин на популяційному рівні, Рєзникова Н. Л., Полупан Н. Л. (2011)
Порхун М. Г. - Аналіз генотипів плідників симентальської породи банку генетичних ресурсів тварин, Копилов К. В., Бірюкова О. Д. (2011)
Рекрут С. В. - Про доцільність розрахунку та встановлення цін на статеві продукти елітних плідників риб, Павліщенко В. М. (2011)
Сідашова С. О. - Стерилізоване молоко як розріджувач сперми кнурів (2011)
Сідашова С. О. - Анатомічні і функціональні зміни яєчників самок великої рогатої худоби (2011)
Сірацький Й. З. - Формування відтворної здатності у бугаїв-плідників української чорно-рябої молочної, голландської та голштинської порід, Бабуш Е. С. (2011)
Сірацький Й. З. - Морфологічні та біохімічні показники крові бугайців різних генотипів, одержаних від схрещування корів української чорно-рябої молочної породи з бугаями вітчизняних м’ясних порід, Ткачук В. П., Бойко О. В., Федорович Є. І., Федорович В. В. (2011)
Стадницька О. І. - Вплив росту і розвитку корів у період вирощування на їх молочну продуктивність (2011)
Стефурак Ю. П. - Імуногенетичний аналіз генофонду коней гуцульської породи, Кухтіна К. В. (2011)
Ткачук В. П. - Ріст і розвиток внутрішніх органів і шкіри у бугайців різних генотипів (2011)
Федак В. Д. - Лінійний ріст худоби української чорно-рябої молочної породи різних типів конституції, Федак Н. М., Ільницька Г. В. (2011)
Федорович Є. І. - Характеристика шкіри та хімічний склад м’яса і внутрішніх органів бугайців поліського внутрішньопородного типу, Федорович В. В., Сірацький Й. З., Бойко О. В. (2011)
Хмельничий Л. М. - Вплив генотипових та паратипових чинників на рівень молочної продуктивності корів української червоно-рябої молочної породи, Салогуб А. М., Шарій С. В. (2011)
Церенюк О. М. - Вплив організованих факторів у період "кризи відлучення" на ріст та розвиток свиней (2011)
Шкурко Т. П. - Поведінка корів української червоної молочної породи за різних способів утримання, Цхвітава О. К. (2011)
Щербак О. В. - Використання репродуктивного потенціалу свинок в технології формування ембріонів in vitro, Зюзюн А. Б. (2011)
Ящук Т. С. - Вплив генотипних чинників на тривалість експлуатації корів української чорно-рябої молочної породи (2011)
Панін В. В. - Інтегровані транспортно-логістичні системи Дніпра, Чорного моря та Дунаю як складова транспортної стратегії України, Сьомін О. А. (2016)
Тимощук О. М. - Структурний синтез надширокосмугового радіометричного комплексу контролю прибережних акваторій (2016)
Тимошевський Б. Г. - Поліпшення робочих характеристик дизельних двигунів за допомогою додавання водню, Ткач М. Р., Шалапко Д. О. (2016)
Шикула Е. Н. - Нелинейное деформирование волокнистых материалов, Хорошун Л. П. (2016)
Шарифов З. З. - Коррозионное поведение сварных соединений стали РСД32 и РСД32Ш в каспийской морской воде, Ханкишиев И. А. (2016)
Воробей В. И. - Автоматическое обнаружение радиолокационного сигнала при ограниченном времени его существования (2016)
Давыдов В. С. - Повышение эффективности эксплуатации функциональной системы "специализированное судно управления – глубоководный подводный аппарат" путем использования высокоточных систем позиционирования, Демичев В. В. (2016)
Доронін В. В. - Використання обчислювального інтелекту при виявленні дефектів функціонування базової версії програмного продукту ECDIS, Алєйніков М. В., Алейніков В. М. (2016)
Ткаченко Н. Є. - Розподіл компонентів двухфазної суміші в паралелепіпеді при імпульсному впливові (2016)
Филипщук А. Н. - Влияние солесодержания воды водомазутной эмульсии на скорость низкотемпературной коррозии (2016)
Мазур А. М. - Аналіз основних токсичних викидів, що виникають при експлуатації двигунів внутрішнього згоряння (2016)
Горбань А. В. - Проблеми підвищення ефективності перевезень повітряним транспортом УРСР (1960 -1980 рр.) (2016)
Коба В. Г. - Економічні аспекти підготовки моряків в Україні, Шелест Т. М. (2016)
Карпенко О. О. - Європейський досвід здійснення трансферу знань як важливої умови впровадження кластерної моделі розвитку економіки України, Мошківський С. В. (2016)
Ковбатюк М. В. - Вплив факторів зовнішнього і внутрішнього середовища на процес функціонування та адаптації підприємств, Беник Н. Г. (2016)
Паливода О. М. - Підходи до формування кластерної інфраструктури в країнах Європейського Союзу (2016)
Петренко О. І. - Основні проблеми впровадження логістичного аутсорсингу на вітчизняних підприємствах, Суско В. В. (2016)
Семенова С. М. - Особливості обліку витрат на оплату праці комунальних підприємств та шляхи його удосконалення, Шпирко О. М. (2016)
Шевчук В. О. - Влияние демографических изменений на состояние рынка образовательных услуг Украины (2016)
Шуляренко С. М. - Організаційні аспекти управлінського обліку за центрами відповідальності, Семесько Н. Б. (2016)
Власова В. П. - Інноваційні методи в управлінні персоналом транспортних підприємств, Педоренко О. С. (2016)
Гаценко Л. В. - Ринок перевезень водним транспортом України: історичний аспект формування, сучасний стан та перспективи розвитку (2016)
Осипова Є. Л. - Кризовий реінжиніринг бізнес-процесів як інструмент ефективного управління підприємствами (2016)
Переверзєва І. Ф. - Сучасний антикризовий менеджмент на підприємствах водного транспорту України (2016)
Шматок Ю. В. - Особливості реалізації сучасного маркетингу в Україні (2016)
Тарашевський М. М. - Система внутрішнього контролю: сутність, складові, еволюція (2016)
Майборода А. Н. - Особенности и оптимизация передачи информации от преподавателя к студенту, Сушко В. Г. (2016)
Кліндухова В. М. - Елементи математичного програмування в курсі вищої математики, Ляшко О. В., Гейлик А. В. (2016)
Федотов В. Г. - Методика организации самостоятельной работы студентов и проверки знаний по физике с помощью схем ориентировочной основы деятельности (ООД), Лупина Т. А. (2016)
Завгородний В. В. - Технологии дистанционного обучения в системе трансфера знаний современного университета, Яловая Е. Н., Яшина К. В. (2016)
Овчарук І. В. - Дослідження перерозподілу пасажиропотоків київського метрополітену, Желєзний В. В. (2016)
Ткаченко О. А. - Деякі аспекти дослідження систем клієнтських сервісів, Траханов В. Ю. (2016)
Ткаченко О. І. - Деякі аспекти розробки мобільного сервісу геопозиціонування на основі API Google, Шепель В. А. (2016)
Бадаев Ю. И. - Управление формой плоской рациональной кривой Безье, Ганношина И. Н. (2016)
Автори випуску (2016)
Вимоги до оформлення статей (2016)
До читачів (2013)
Бобков І. - Історія вітчизняної філософії сьогодні: опитування часописів "Гуманитарные науки" та "Філософська думка" , Вабалайте М. Р., Вілюнас Д., Громов М., Захара І., Кабелка Г. (2013)
Лазаревич А. - Філософія у Білорусі на зламі ХХ—ХХІ сторіч (2013)
Йосипенко С. - Історія філософії України у ХХ сторіччі: віднайдення предмета чи винайдення дисципліни? (2013)
Єворовський В. - Наукова школа "Історія філософської думки Білорусі" (генеалогія радянського періоду) (2013)
Вдовина О. - Філософська думка Київської Русі очима українських радянських дослідників (2013)
Старостенко В. - Філософська думка доби Відродження в білоруській історіографії 1990—2010-х рр. (2013)
Симчич М. - "Від Вишенського до Сковороди": радянські дослідження української філософії XVI—­XVIIІ ст. (2013)
Тарасюк Я. - Доба Просвітництва в Речі Посполитій: білоруський погляд (2013)
Шеремета О. - Радянські дослідження філософської думки України: ідеологічний та адміністративний контекст дослідницьких стратегій (2013)
Бартусяк П. - Серве Пінкерс: уроки реактуалізації, Чухрай Е. (2013)
Киричок О. - "Філософські ідеї в культурі Київської русі" (2013)
Чемшит О. - До уваги читачів (2013)
Abstracts (2013)
Вимоги до авторів (2013)
До читачів (2013)
Антонов К. - Обличчя релігієзнавства в сучасному світі. Круглий стіл "Філософської думки" і "Релігієзнавчих нарисів", Арінін Є., Головащенко С., Єленський В., Карасьова С., Кисельов О., Козловський І., Костилєв П., Міхельсон О., Сафронов Р. (2013)
Чорноморець Ю. - Перспективи релігієзнавства у XXI столітті (2013)
Кочергін В. - Теологія релігій: питання ідентифікації (2013)
Басаурі Зюзіна А. М. - Академічне дослідження іудаїзму в незалежній Україні (2013)
Трофімова К. - Соціологія релігії в Сербії: огляд сучасного стану (2013)
Ганеґрааф В. - Мрії про теологію та реальність християнства (2013)
Карасьова С. - Секуляризація та релігійність у соціології релігії: спроба впорядкувати підходи (2013)
Муха О. - Коротка інструкція: як не боятися постмодернізму (2013)
Колесник І. - Буддологія в енциклопедичному вимірі (2013)
Муха О. - "Релігієзнавчі нариси": толерантність через знання (2013)
Abstracts (2013)
Вимоги до авторів (2013)
Вдовічен А. А. - Визначення основних чинників, що впливають на продуктивність праці в умовах глобальної диспропорційності (2012)
Верстяк А. В. - Аналіз функціонування єврорегіонів, Дроненко І. О. (2012)
Далевська Н. М. - Роль аксіоматичних засад у формуванні світового політико-економічного простору (2012)
Коровчук Ю. І. - Порівняльна характеристика соціально-економічних аспектів розвитку міграції трудових ресурсів в умовах піднесення та депресії економічної системи держави, Осташин Н. М. (2012)
Лихолат О. А. - Нетарифні заходи регулювання експортно-імпортних операцій (на прикладі косметичних засобів), Білова Н. А., Вишнікіна О. В., Булейко А. А. (2012)
Михайлишин Л. І. - Міжнародний тероризм як особлива форма глобального конфлікту: причини, наслідки та способи боротьби, Коровчук Ю. І. (2012)
Бабух І. Б. - Особливості боргового фінансування регіонального розвитку в Україні (2012)
Близнюк Н. В. - Вплив основних складових елементів механізму державного регулювання на розвиток регіонів України, Грінчук М. С. (2012)
Бутирська І. В. - Управління еколого-економічним розвитком регіону в контексті сталості (2012)
Кулакова С. Ю. - Методологічний підхід щодо розв’язання проблеми реалізації конкурентних переваг регіону (2012)
Кучерук Т. Г. - Методологічні засади визначення виміру інституційної ефективності механізму інноваційно орієнтованого економічного розвитку регіонів (2012)
Рилєєв С. В. - Окремі аспекти функціонування та розвитку деревообробної промисловості Буковини, Рошило В. І., Боднар Р. О. (2012)
Атамас О. П. - Сутність виробничого обслуговування та напрями його розвитку в аграрному секторі економіки (2012)
Гончарук Я. М. - Шляхи активізації інноваційної діяльності АПК України (2012)
Касич А. О. - Проблеми ефективності використання основних засобів сільськогосподарських підприємств, Романенко Є. В. (2012)
Бидик А. Г. - Підходи до застосування антидемпінгових заходів в Україні (2012)
Буркальцева Д. Д. - Суб’єктно-інституційне забезпечення економічної безпеки держави (2012)
Смерічевська С. В. - Вдосконалення механізму державного регулювання митних процедур в логістичних системах на основі впровадження концепцій ЕСR та EDI (2012)
Кальницький А. Є. - Порівняльний аналіз інвестиційного процесу у Карпатському економічному районі, Огородник В. О. (2012)
Климчук С. А. - Альтернативна енергетика: сучасний стан та перспективи розвитку (2012)
Николайчук О. М. - Кластерний підхід у залученні іноземних інвестицій в економіку регіону (2012)
Соколюк О. В. - Інститути спільного інвестування як складова інвестиційної інфраструктури України (2012)
Круглянко А. В. - Поняття банкрутства в аспекті сучасного розвитку підприємств, Маник І. В. (2012)
Максимів Б. М. - Роль матеріально-технічного забезпечення в управлінні сучасним промисловим підприємством, Катарина М. Б. (2012)
Вольська А. О. - Аспекти розвитку ринку праці в Україні (2012)
Замятіна Н. В. - Якість трудового життя як критерій прогресивного розвитку соціально-трудових відносин, Долга Г. В. (2012)
Алмашій Я. І. - Теоретико-методологічні засади ефективної діяльності туризму в сучасній ринковій економіці (2012)
Власова Т. Р. - Інституційне забезпечення розвитку сфери туризму у Чернівецькій області, Циганчук О. В. (2012)
Кулєшова Н. В. - Модель аналізу внутрішніх чинників формування конкурентної позиції туристичних підприємств Харківської області (2012)
Матвійчук Л. Ю. - Інституціональні аспекти раціонального використання туристичних ресурсів (2012)
Головачук Т. І. - Ціновий механізм у системі фінансового менеджменту підприємства в умовах нестабільної економічної ситуації, Гут Л. В. (2012)
Гомба Л. А. - Впровадження системи моніторингу якості управлінських рішень в контексті вдосконалення процесу їх прийняття на торговельному підприємстві (2012)
Долга Г. В. - Внутрішня конкуренція персоналу як один із факторів кар’єрного зростання, Замятіна Н. В. (2012)
Замроз М. В. - Бенчмаркінг як інструмент оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства (2012)
Спірідонова К. О. - Механізм прийняття рішення щодо застосування аутсорсингу для підвищення ефективності діяльності будівельних підприємств (2012)
Чичун В. А. - Значення кадрової політики в діяльності підприємства (2012)
Вардеванян В. А. - Особливості конструювання іміджу підприємства на прикладі меблевого виробництва (2012)
Вардеванян В. А. - Адаптивний та аналітичний підходи формування іміджу підприємства, Кифяк О. В. (2012)
Гуржій Н. М. - Методологічні основи конкретизації маркетингової системи спостережень (2012)
Кирик С. М. - Організація маркетингової діяльності в науково-технічній сфері (2012)
Школа І. М. - Ознаки юридичної послуги як об’єкта комерційної діяльності, Хохуляк О. О. (2012)
Бех М. С. - Особливості рейтингової оцінки банків (2012)
Ватаманюк О. С. - Грошово-кредитне регулювання економічних процесів в Україні, Руснак М. А. (2012)
Вусятицька М. П. - Теоретичні аспекти фінансового важеля як економічної категорії (2012)
Гордіца Т. М. - Вплив механізму функціонування сучасної системи гарантування вкладів фізичних осіб на розвиток ринку банківських депозитів (2012)
Гуменюк А. М. - Інституціональний базис страхової діяльності підприємств роздрібної торгівлі на ринку споживчих товарів, Розман А. М. (2012)
Гутафель В. В. - Класифікація фондових ринків у сучасних умовах (2012)
Заглинська Л. В. - Суперечності сучасної грошової системи, Матусевич К. М. (2012)
Морозюк Н. В. - Удосконалення системи соціального захисту сімей з дітьми в сільській місцевості, Фартушна О. В. (2012)
Руснак М. А. - Ринок факторингових послуг в Україні, Ватаманюк О. С. (2012)
Свида І. В. - Проблеми пенсійної системи України та можливі шляхи їх розв’язання (2012)
Табенська Ю. В. - Реалізація контрольних функцій державними органами в контексті ефективного функціонування державних фінансів (2012)
Томнюк Т. Л. - Актуальні питання удосконалення прибуткового оподаткування підприємств, Кушнір М. А. (2012)
Юрій К. М. - Історичні аспекти розвитку міжбюджетних відносин в Україні, Москальов А. А., Стужук Т. М. (2012)
Юрій К. М. - Систематика та характеристика видів міжбюджетних трансфертів (2012)
Адамова І. З. - Прогнозування фінансового стану підприємства: теоретичні та методичні аспекти, Романчук А. Л. (2012)
Адамова І. З. - Особливості організації внутрішньогосподарського контролю виробничих запасів господарюючими суб’єктами, Багрій К. Л., Підлубний Ю. Б. (2012)
Грінчук М. С. - Удосконалення контролю системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємств, Євдощак В. І. (2012)
Досій Т. І. - Методика аналізу витрат на виробництво та її удосконалення в сучасних умовах господарювання (2012)
Євдощак В. І. - Історико-методичні аспекти фінансового аналізу матеріальних оборотних активів, Гонтарюк А. Е. (2012)
Маначинська Ю. А. - Удосконалення обліку сервісної плати на підприємствах готельного господарства (2012)
Петренко Н. І. - Довгострокові зобов’язання як об’єкт бухгалтерського обліку: сутність та складові (2012)
Пригара І. О. - Впровадження екологічного аудиту в Україні (2012)
Скрипник Н. В. - Облік фінансових результатів: від минулого до сьогодення, Скрипник М. Є. (2012)
Труфіна Ж. С. - Формування собівартості туристичного продукту (2012)
Величко О. В. - Сучасні тенденції розвитку професійно-технічної освіти в України, Гедиш О. М. (2012)
Копилова І. М. - Тестування на заняттях з іноземної мови в немовних ВНЗ, Ступак М. Г. (2012)
Шуришина Л. В. - Проблемне навчання та інформаційні технології як засоби підвищення мотивації студентів (2012)
Мазепова О. В. - Дослідження внутрішнього світу людини як фрагменту мовної картини світу етносу (2012)
Любецкая В. В. - Юродство как феномен русской культуры и пророческое слово в "Выбранных местах из переписки с друзьями" Н. В. Гоголя (2012)
Лещак С. А. - Философские смысловые трансформации прагматики прецедентных текстов в песнях Бориса Гребенщикова (2012)
Романова Н. В. - Вербалізація семантики емоцій: експериментальний аспект (на матеріалі сучасної німецької мови) (2012)
Прудникова Е. И. - Особенности глобализации фортепианного образования в Китае (2012)
Саєвич І. Г. - Картина світу і модель світу в лінгвістичних студіях (2012)
Медведь М. М. - Неологічний вплив комп’ютеризації на розвиток видавничо-поліграфічної термінології (80- ті рр. XX – початок XXI століття) (2012)
Лапицкая Н. И. - Об одном прецедентном имени русского фольклора (2012)
Рубанюк Э. В. - Специфика метафор-цветообозначений в языке каталогов (2012)
Коцюк Л. М. - Концептуальне наповнення поняття міжмовна комунікація (2012)
Сардарова А. А. - Структурно-семантический аспект политически корректных эвфемизмов (на материале текстов политической тематики) (2012)
Мазуркевіч Л. М. - Група фразеалагізмаў з саматычным кампанентам у мове рамана І. Шамякіна "Сэрца на далоні” (2012)
Красницька К. В. - Образ мешканців півдня/півночі як елемент концепту сторони світу (2012)
Румянцева Е. А. - Интерсемиотический анализ концепта money в английском биржевом дискурсе (2012)
Скокова Т. Н. - Релятивные образы и многослойная структура концепта (2012)
Литвинникова О. И. - Мотивационные отношения глаголов отыменной производности в русской диалектной речи (2012)
Кушмар Л. В. - Концепт капітал у мовній картині світу (на матеріалі асоціативного експерименту) (2012)
Мироненко О. В. - Національно-прагматичні конотації іменувань політичних діячів у сучасній українській публіцистиці (2012)
Пуленко І. А. - Критерії розмежування категорій експресивності та емоційності в публіцистичних англомовних текстах, Сазикіна Т. П. (2012)
Синевич А. С. - Греческие дериваты c A-privativum и их славянские соответствия в трактате Псевдо-Дионисия Ареопагита "О божественных именах" (2012)
Літвінава В. А. - Семантычна – стылістычныя адметнасці антонімаў у тэкстах асобных фальклорных жанраў (2012)
Могильна А. Г. - Польський педагогічний інститут як осередок міжкультурної взаємодії (2012)
Лыткина О. И. - Лингвокультурологический подход в изучении категории пространства (2012)
Мацкевич А. Р. - Концепція ’i‘rāb як засіб вираження модальності в арабському дієслові (2012)
Кушмет М. С. - Назви господарських приміщень для свійських тварин у східностепових говірках Донеччини (2012)
Русановська Т. В. - Варіативність семантичної структури слова в мовленні (на матеріалі вторинних номінацій частин тіла в українському та німецькому сленгу) (2012)
Кіт Л. С. - Звертання як маркери адресантного аспекта мовленнєвих актів питань вторинної функції (2012)
Саламатіна О. О. - Інтерв’ю як специфічний жанр публіцистики в сучасній німецькій мові (2012)
Лесковська О. М. - Явище синонімії в англійській термінології водного господарства (2012)
Куварова Е. К. - Письменный и устный текст в системе языковой коммуникации (2012)
Зинина О. А. - Сопоставительный анализ этнокультурной специфики некоторых английских и русских фразеологических единиц (2012)
Макеєва К. С. - Англосаксонський елемент в сучасних ойконімах південних графств Англії (2012)
Сидорец В. С. - Компоненты семантической структуры украинских глаголов завдавати, справляти с проекцией на русские и белорусские соответствия (2012)
Мартысюк Н. П. - Проблемы терминирования коммуникативных качеств речи (2012)
Сарміна Г. Л. - Криптонім як засіб кодування мовної особистості злочинця (на матеріалі німецькомовних шантажних листів) (2012)
Маслова Т. Б. - Кореферентність як основна умова зв’язності англомовних текстів наукового стилю (2012)
Погрібна Т. А. - Лінгвокультурна специфіка народних прикмет як складової календарно-паремійної моделі світу (на матеріалі чеської та української мов) (2012)
Романюха М. В. - Основні функції метафори в економічному медіадискурсі (2012)
Мозгова Я. О. - Заголовок репортажу як засіб створення експресії (на матеріалі німецької журнальної публіцистики) (2012)
Смоляна А. Л. - Семантико-прагматичні компоненти рекламного дискурсу (на матеріалі рекламних текстів англомовних книг) (2012)
Мейкшане Т. А. - О некоторых характеристиках медиатекст (2012)
Самигулина Ф. Г. - Реклама как средство моделирования сознания (актуальные вопросы языковой политики) (2012)
Левченко Н. О. - Мистецтвознавчі онлайн-видання: гіпертекстуальність, інтерактивність та мультимедійність (2012)
Кудиба С. М. - "Пустопорожні” слова як об’єкт дослідження лінгвістичної семантики (на матеріалі англійської телереклами) (2012)
Раковская Н. М. - Авторский мир в критической рефлексии В. В. Розанова (2012)
Лівіцька О. В. - Епітетарій образів "очі/eyes” в поезії Д. Павличка і Т. Еліота (2012)
Любарець Н. О. - Концепт дитини в романах Вірджинії Вулф (2012)
Жужгина-Аллахвердян Т. Н. - Мифопоэтический дискурс в поэме Альфреда де Виньи "Тюрьма" (2012)
Ленська С. В. - Сюжетно-композиційні особливості новелістики С. Пилипенка (2012)
Рубинская Е. С. - Интермедиальный анализ литературного текста (на материале рассказа А. П. Чехова "Ионыч") (2012)
Маркова Т. Н. - Авторские жанровые номинации в русской прозе конца ХХ – начала XXI вв. (2012)
Русенко Т. И. - Запаховые номинации в авторской картине мира И. А. Бунина (2012)
Махова К. С. - В. Г. Маслович: байкар, теоретик, літературний діяч (2012)
Лобзова С. Л. - Историко-литературная концепция В. П. Буренина и идеология почвенничества (2012)
Рущак О. Р. - Oнтологічна парадигма головного героя історичного роману-проекції в українській та французькій літературах ХХ століття ("1313” Н. Королевої, "Філософський камінь” М. Юрсенар) (2012)
Мартыненко А. О. - Жанр инсценизации в творческом наследии Е. И. Замятина (2012)
Михальчук Н. А. - Непрямая коммуникация в речевом поведении персонажей романа В. Набокова "Защита Лужина" (2012)
Мирошниченко Ю. О. - Екзистенційні мотиви в романі Д. Мітчела "Сон № 9” (2012)
Моллаахмади Дехаги Амирреза - Женские образы в романе Симин Данешвар "Плач по Сиявушу" (2012)
Тараненко Л. І. - Лексичні особливості науково-технічного перекладу (на матеріалі текстів сфери ядерної енергетики), Куценко М. А. (2012)
Микитка О. Б. - Історія українського перекладу на сторінках журналу "Всесвіт" (2001-2010 рр.) (2012)
Кузенко Г. М. - Співвідношення біблеїзмів в англійській і українській мовах та шляхи їх відтворення при перекладі (2012)
Світлична О. Р. - Про еволюцію перекладацької професії та різновиди спеціалізації перекладача з урахуванням специфіки застосування двостороннього послідовного перекладу (2012)
Кучма О. І. - Емоційно-експресивні частки в риторичних питаннях: особливості перекладу з німецької на українську мову (2012)
Ангерчік Є. Д. - Особливості українського суржику як елемента розмовно-побутового стилю та його відтворення в англійському художньому перекладі (2012)
Кредатусoва Я. - Пoслiдoвний переклад з українськoї мoви на слoвацьку: метoдика йoгo викладання в Пряшiвськoму унiверситетi в Слoваччинi (2012)
Semerenko L. - Self-training potential in training interpreters, Yuryev O. (2012)
До читачів (2016)
Переднє слово (2016)
Попович М. - Ювілейне засідання Вченої ради Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ, Пирожков С., Смолій В., Бугров В., Бугров В., Довгий С., Толочко П., Рафальський О., Шемшученко Ю., Сулима М. (2016)
Бистрицький Є. - Епістема відділу філософії культури, етики і естетики (2016)
Андрос Є. - Відділ філософської антропології: філософське знання як форма самовизначення людини у світі (2016)
Єрмоленко А. - Відділ соціальної філософії: історія, здобутки, перспективи (2016)
Васильченко А. - Відділ логіки та методології науки: від наук про природу до наук про людину, Кузнєцов В. (2016)
Йосипенко С. - Відділ історії філософії України: від філософів Давньої України до сьогодення (2016)
Лях В. - Відділ історії зарубіжної філософії: здобутки і перспективи (2016)
Фадєєв В. - Відділ філософських проблем етносу та нації: актуальні проблеми крізь призму міждисциплінарного підходу (2016)
Кисельов О. - "На периферії": науковий атеїзм у структурі Інституту філософії (2016)
Йолон П. - Знакова роль П. В. Копніна (стаття 1) (2016)
Козловський В. - Володимир Шинкарук: існую, отже, мислю (2016)
Бистрицький Є. - Вадим Іванов: онтологія радянського марксизму (стаття 1) (2016)
Єрмоленко А. - Філософія Василя Лісового у контексті сучасних філософських досліджень (2016)
Андрос Є. - Про творчу спадщину Віталія Табачковського (2016)
Лой А. - Олександр Яценко: приречений на відкритість (2016)
Ткачук М. - Інститут філософії в інтелектуальній біографії Вілена Горського (2016)
Лютий Т. - Сенсожиттєвий універсум Сергія Кримського (2016)
Малахов В. - Володимир Мазепа: до згадки (2016)
Головаха Є. - До 100-річчя Івана Петровича Головахи як одного з фундаторів інституту (2016)
Ткачук М. - "70 років — початок доби зрілості" (2016)
Кебуладзе В. - Окремі концепти філософування Фридриха Ніцше, Лютий Т. (2016)
Профессор Г. И. Лаврик – выдающийся ученый-градостроитель (2014)
Плоский В. О. - Інтегровані енергоефективні технології в архітектурі та будівництві, Бондар О. А., Іванченко Г. М., Кошевий О. П., Чередніченко П. П. (2014)
Банах В. А. - Влияние учета жизненного цикла крупнопанельного здания на результаты проверочных расчетов при его реконструкции, Федченок А. И., Довбенко Т. В., Нема К. Ф. (2014)
Габрель М. М. - Особливості ландшафтно-урбаністичної організації територій із загрозами повеней (2014)
Голик Й. М. - До питання загальних змін в соціальних умовах розселення Закарпаття, Несух М. М. (2014)
Голубенко В. В. - Аналіз впливу побажань населення на радіус пішохідної доступності (2014)
Гоц В. І. - Сучасні методи захисту бетона та залізобетону від біопошкодження, Малкін Е. С., Журавський О. Д., Журавська Н. Є. (2014)
Грицюк Л. С. - Теорія проектування інтер’єрів: структурування елементів (2014)
Дем’яненко Р. А. - Аналіз точності виконання геодезичних розмічувальних робіт при будівництві будівель і споруд, Ковальов М. В. (2014)
Дивак В. І. - Методика проектування розширень художніх музеїв (2014)
Димченко О. В. - Агломерації: сучасний стан та перспективи розвитку і управління, Семенов В. Т., Биченко Л. А., Панкеєва А. М. (2014)
Добровенко Д. В. - Класифікація основних видів вертикальних агропромислових комплексів (2014)
Дорохіна Г. І. - Мінімізація переміщення з врахуванням специфіки архітектурно-планувальної організації фізкультурно-оздоровчих закладів для інвалідів (2014)
Дубова С. В. - Моделювання пасажиропотоків в зоні впливу м. Києва, Васильєва Г. Ю. (2014)
Дюжев С. А. - Теоретичні проблеми планувального вирішення завдань містобудівної трансформації міського ландшафту (2014)
Захеди Шахаб - Методика исследования архитектуры мечетей Ирана (2014)
Золотар Л. В. - Принципові схеми, структурне представлення та класифікація елементів санітарного очищення житлових територій (2014)
Іваночко У. І. - Комбінаторні засоби архітектурного формотворення: аспекти просторової організації музейних комплексів, Рибалко О. О. (2014)
Івашко Ю. В. - Дослідження архітектури стилю модерн в Україні в останні роки (2014)
Катушков В. О. - Алгоритми визначення номенклатури топографічних планів державного масштабного ряду, Гончаренко О. С., Гладілін В. М. (2014)
Коваленко А. А. - Аналіз забезпеченості міста Черкаси зеленими насадженнями загального користування (2014)
Колчунов В. И. - Методика экспериментальных исследований жесткости плоско напряженных железобетонных составных конструкций, Яковенко И. А., Тугай Т. В. (2014)
Котова Т. В. - Теплове забруднення атмосферного повітря при виробництві цинкових білил в районі розташування ЗАТ "Лакма" м. Києва (2014)
Кравченко І. Л. - Класифікація навчально-лікувальних закладів для дітей з вадами розвитку (2014)
Куліков П. М. - Ефективність підприємства в контексті його економічної безпеки, Бондар О. А. (2014)
Левківський Д. В. - Визначення частот і форм власних коливань товстої двошарової пластини (2014)
Литвиненко І. В. - Проблеми встановлення земельних сервітутів при формуванні нових об’єктів нерухомого майна (2014)
Малкин Э. С. - Нанотехнологии и защита бетона от биоповреждения, Журавская Н. Е. (2014)
Марковський А. І. - Трансформації конструктивізму в архітектурі України (2014)
Махиня А. А. - Розвиток іншомовних комунікативних компетенцій засобами професійної лексики в технічних ВНЗ (2014)
Мельник В. А. - Зменшення витрат на проектування та зведення висотних будівель у сейсмічних зонах (2014)
Мельник О. В. - Деякі питання дослідження суфозійних процесів в тілі греблі Хмельницької АЕС, Мельник Ю. А. (2014)
Михайловский Д. В. - Особенности расчета гнутоклеёных рам из клеёной древесины, Матющенко Д. Н. (2014)
Михайловський Д. В. - Деревина - сучасний будівельний матеріал, Заєць Р. В., Чубарев А. Г. (2014)
Мостовенко О. О. - Сучасний погляд на роль керівника будівельного підприємства, Омельяненко О. П., Зінченко М. М. (2014)
Оката І. О. - Аналіз сучасних об’єктів літніх олімпійських ігор для велоспорту (2014)
Осипов А. Ф. - Методологические основы и принципы технологического прогнозирования при реконструкции промышленных и гражданских объектов (2014)
Паніна О. В. - Деякі питання перекладу науково-технічних текстів (на матеріалі англійської мови) (2014)
Панова О. В. - Методичні засади навчання студентів основам електромагнітної безпеким, Глива В. А. (2014)
Пеньков В. О. - Моделювання проявів локальної кривизни при техногенному впливі на дороги (2014)
Петрова Т. І. - Міжпредметні зв’язки як ефективний засіб мотивації процесу навчання професійно спрямованої англійської мови студентів немовних вищих навчальних закладів, Щукіна Е. І. (2014)
Писаревський І. М. - Економічні аспекти розвитку агломерацій, Димченко О. В., Семенов В. Т., Іщенко Т. В., Железнякова І. Л. (2014)
Плешкановська А. М. - Особливості сучасного нормативного та методичного забезпечення забудови і реконструкції (2014)
Посацький Б. С. - Про містобудівний розвиток містечок Львівської області (2014)
Приймаченко О. В. - Принципи та методи освоєння міських територій в зонах поширення заболочування, Кобзар О. В. (2014)
Прусов Д. Е. - Принципи зонування міських територій для планування їх перетворення (2014)
Рейцен Є. О. - Науковий підхід до визначення граничних умов застосування різних типів пішохідних переходів на перегонах міських вулиць, Толок О. В., Уразбаєв В. О. (2014)
Самойлович В. В. - Вибір матеріалів для формування екологічно безпечного середовища життєдіяльності (2014)
Сидорчук А. О. - Основні напрями енергозберігаючої політики в економіці та містобудуванні (2014)
Симонов С. И. - Исследования теплопотерь наружных ограждений жилых домов массовых серий, Соколенко В. М., Симонова И. Н. (2014)
Скляров І. О. - Вантові несучі системи скляних світлопрозорих фасадів (2014)
Скляров І. О. - Експериментально-теоретична методика розрахунку сталевих рам зі зварних двотаврів змінного перерізу з гнучкою стінкою (2014)
Сукач С. В. - Сучасний аспект розв’язання проблеми вентилювання навчальних приміщень різного призначення (2014)
Сулима-Самуйло Г. Д. - Порівняльний аназіз розрахунку нормативної грошової оцінки земельних ділянок житлової забудови і інженерної інфраструктури в м. Києві в залежності до застосування локальних коефіцієнтів, Малашевський М. А., Мосійчук Ю. А. (2014)
Тацій Ю. О. - Розвиток ринків комерційної нерухомості у великих містах (2014)
Телима С. В. - Щодо використання мінералізованих вод для зрошення в умовах підтоплення (2014)
Тонкачеєв Г. М. - Система обґрунтування технологічних параметрів монтажної оснастки для обмеження та фіксації конструкцій, що монтуються, Лепська Л. А., Шарапа С. П. (2014)
Трофимович В. В. - Источники образования формальдегида в составе фотохимического смога на урбанизованных территориях, Рейцен Е. А., Журавская Н. Е. (2014)
Ушакова О. Б. - Особенности архитектурного декора модерна в Балтийском регионе (2014)
Чибіряков В. К. - Застосування узагальненого методу прямих до розв’язку задачі термопружності бруса, Станкевич А. М., Левківський Д. В., Мельничук В. Ф. (2014)
Шебек Н. М. - Типологічні особливості "тематичного" архітектурного середовища (2014)
Шелковська І. М. - Обґрунтування індикаторів оцінки стану земель на прибережних територіях водосховищ (2014)
Яценко В. А. - Сказка о "мужике" и "медведе" или почему нет согласия между сельским расселением и аграрными реформами (2014)
Нове наукове видання – "Архітектурний вісник КНУБА" (2014)
Борисенко З. М. - Інституційні основи захисту конкуренції в Росії (2010)
Бортняк В. А. - Особливості застосування заходів дисциплінарної відповідальності до працівників податкової служби, Бортняк К. В. (2010)
Гелич А. О. - Відшкодування спадкоємцями витрат, які не входять до складу спадщини (2010)
Гіжевський В. К. - До питання теорії та практики регулювання антиконкурентних узгоджених дій в Україні, Гвоздь В. В. (2010)
Гребенюк М. В. - До питання створення Концепції продовольчої безпеки України (2010)
Індюкова В. - Law regulation in firearms turnover as ensuring citizens rights in Ukraine (2010)
Коваленко О. І. - Сучасні аспекти створення договірного та фінансово-організаційного корпоративно-господарського модуля забезпечення прав туристів, Коваленко Н. О. (2010)
Мазур Т. В. - Реформа системи гарантування вкладів через зміну розміру відшкодування, Тюхтій Н. (2010)
Січевлюк В. А. - Правове регулювання реєстрації застави корпоративних прав (частки) (2010)
Веклич В. О. - Історичні передумови сучасної концепції прав людини і громадянина та можливі шляхи її подальшого розвитку (2010)
Панфьорова М. А. - Місце Південно-Східної України в системі адміністративно-територіального устрою Російської імперії наприкінці XVIII — в першій половині XIX ст. (2010)
Барвіцький В. Ю. - Імплементація принципу верховенства права в процес формування дієздатних територіальних громад (2010)
Іванюшенко В. В. - Напрями вдосконалення діяльності органів місцевого самоврядування у сфері забезпечення конституційного права людини і громадянина на безпечне для життя і здоров’я довкілля (2010)
Гелич Ю. О. - Принципи гарантування таємниці особистого життя людини в інформаційному праві України (2010)
Бортняк В. А. - Провадження у справі про банкрутство як процедура правового супроводження погашення податкової заборгованості (2010)
Марущак А. І. - До визначення поняття "інформаційна безпека", Панченко В. М. (2010)
Користін О. Є. - Особливості наглядової діяльності регуляторів фінансових ринків у запобіганні відмиванню коштів (2010)
Гаєвський І. М. - Підходи до визначення моделей легалізації (відмивання) коштів та їх практичне використання в умовах сьогодення (2010)
Горелова В. Ю. - Історико-правовий аналіз компенсації державою моральної шкоди потерпілому в кримінальному судочинстві (2010)
Кіріка Д. В. - Основні принципи криміналізації злочину, передбаченого статтею 209 Кримінального кодексу України (2010)
Тарасова І. В. - Підписки про невиїзд у системі запобіжних заходів в Статуті Кримінального судочинства 1864 року (2010)
Авраменко А. О. - Патоморфологічні зміни легеневої тканини у щурів через 6 і 24 години після внутрішньошлункового введення 2,5% водного розчину аміаку, Смоляков С. М. (2016)
Анохіна С. І. - Зміни фібрино- та протеолітичної активності плазми крові гіпотиреоїдних щурів під впливом мелатоніну (2016)
Badiuk M. I. - The combat stress reaction as a scientific problem of the world, and its social and medical consequences, Shevchuk O. S., Gutchenko K. S., Biryuk I. G., Moldovan T. E. (2016)
Бевзо В. В. - Каталітична активність ферментів-маркерів функціонального стану печінки щурів за умови тривалого введення глутамату натрію (2016)
Бендас В. В. - Особливості локального мікробіоценозу порожнини піхви у жінок з неплідністю II типу (2016)
Венцківська І. Б. - Особливості патоморфологічних змін плаценти в залежності від показників ліпідного профілю сироватки крові в жінок з ускладненим прееклампсією перебігом вагітності, Аксьонова А. В., Лагода Н. М., Бондаренко Н. П. (2016)
Вінник Ю. О. - Рентгенологічна оцінка нового методу реконструкції травного тракту після гастректомії, Трунов Г. В., Мохамед Саєд Абухассан (2016)
Гуцуляк А. І. - Клініко-експериментальні дослідження властивостей моделей біліодигестивних анастомозів сформованих методом ВЧ-електрозварювання біологічних тканин (2016)
Зуб Л. О. - Характеристика застосування кольорової дуплексної доплерографії в динаміці лікування хворих на хронічну хворобу нирок I-II стадії з наявністю артеріальної гіпертензії, Новиченко С. Д. (2016)
Зуб Л. О. - Характеристика показників морфо-функціонального стану еритроцитів у хворих на ревматоїдний артрит на тлі хронічної хвороби нирок під впливом ацеклофенаку та мелоксикаму, Роборчук С. В. (2016)
Іліка В. В. - Гістохімічна оцінка процесів окиснювальної модифікації білків в ендотеліоцитах кровоносних судин базальної пластинки плаценти при поєданні запалення посліду та залізодефіцитної анемії вагітних, Давиденко І. С., Давиденко О. М. (2016)
Костенко Є. К. - Основні критерії оцінки якості протезування естетичними ортопедичними конструкціями у фронтальній ділянці, Бокоч А. В. (2016)
Крук Т. В. - Молекулярно-генетичне вивчення типів мутацій гену BRCA1 у хворих на рак молочної залози та їх родичів у Чернівецькій області України, Пересунько О. П., Волков Р. А. (2016)
Ніка О. М. - Динаміка реагування морфометричних параметрів нейронів гіпокампа на ішемічно-реперфузійне ушкодження головного мозку в щурів із цукровим діабетом (2016)
Николаева А. В. - Изучение степени деструктивных изменений в тканях пародонта при моделировании пародонтита у белых крыс-самок различных возрастных периодов, Макаренко О. А. (2016)
Польовий В. П. - Роль дисплазії сполучної тканини в розвитку поєднаної хірургічної патології, Сидорчук Р. І., Арсенюк В. В., Райляну С. І., Паляниця А. С., Карлійчук О. О. (2016)
Popovych A. I. - Distribution of morphological variants of calcium deposits in placenta of gravidas with iron-deficiency anemia, Davydenko I. S., Garvasiuk O. V. (2016)
Постевка І. Д. - Модель пухлинного ураження молочної залози, Іващук О. І., Давиденко І. С., Бодяка В. Ю. (2016)
Путілін Д. А. - Зміни експресії генів mTOR, Foxp3, IL1 β і IL17А у парапанкреатичній жировій тканині щурів при експериментальному стрептозотоциновому діабеті та після введень метформіну, Камишний О. М., Камишна В. А., Сухомлінова І. Є. (2016)
Семчишин М. Г. - Нейропсихологічні та нейровізуалізаційні дослідження в клініці черепно – мозкової травми легкого і середнього ступеня тяжкості в бійців антитерористичної операції і осіб мирного часу (2016)
Синенко В. В. - Состояние здоровья детей, рожденных с применением вспомогательных репродуктивных технологий, в раннем неонатальном периоде, Стоева Т. В., Горошко Е. И., Ситник В. В., Бас Л. П. (2016)
Танас О. В. - Взаємозв'язок між даними УЗД колінних суглобів та рівнем болю за шкалами ВАШ, WOMAC та Lequesne у пацієнтів з остеоартрозом, гіпертонічною хворобою та ожирінням, Хухліна О. С., Гайдичук В. С. (2016)
Тащук В. К. - Вплив змін рівня сечової кислоти на функціональний стан міокарда, коронарний резерв і біомаркери та гомеостазіологічні показники хворих на стабільну стенокардію, Мухамед Васек Обейд Аль Салама, Дінова О. П. (2016)
Тащук В. К. - Ефективність лікування інфаркту міокарда та хронічної хвороби нирок на тлі артеріальної гіпертензії з використанням антагоністів альдостерону, Полянська О. С., Гулага О. І., Гінгуляк О. М., Савчук О. В. (2016)
Тащук В. К. - Дефіцит маси тіла як предиктор серцево-судинних ускладнень при артеріальній гіпертензії, Хребтій Г. І., Стецик Н. І. (2016)
Ткачук О. В. - Мікробна екологія слизових оболонок травного тракту щурів із відстроченими наслідками двобічного порушення кровообігу в басейні сонних артерій (повідомлення друге – кількісний склад мікрофлори ), Повар М. А., Ткачук С. С., Галагдина А. А., Мислицький В. Ф., Боштан С. В. (2016)
Холодняк О. В. - Стан кислотно-лужної рівноваги у порожнині рота в осіб молодого віку із запальними локалізованими захворюваннями тканин пародонта, Костенко Є. Я., Добровольська М. К. (2016)
Юрценюк О. С. - Соціально-психологічні фактори, що впливають на розвиток невротичних розладів у студентів (2016)
Ясінська О. В. - Вплив функціонального стану епіфіза на показники білкового обміну в надниркових залозах щурів за гіпобаричної гіпоксії, Дмитренко Р. Р. (2016)
Коновчук В. М. - Використання аргініну: клінічні та експериментальні результати (огляд літератури), Максимчук Н. О., Максимчук О. А. (2016)
Мислицький В. Ф. - Патогенетичні основи перинатальних інфекцій, Ткачук С. С., Ткачук О. В., Бурденюк І. П., Перепелюк М. Д. (2016)
Михайличенко Б. В. - Сучасний стан практичного застосування та розробки нових стандартів оцінки гострої ішемії міокарда, Мішалов В. Д., Филипчук О. В., Гуров О. М. (2016)
Сенютович Р. В. - Лампектомія. Хірургічні краї. Оптична діагностика, Іващук О. І., Бодяка В. Ю., Унгурян В. П., Шульгіна В. В., Ушенко О. Г., Кушнерик Л. Я., Чупровська Ю. Я. (2016)
Сливка В. І. - Зміни регуляції агрегатного стану крові при захворюваннях легень, Мітсані М., Харена О. І. (2016)
Авраменко А. А. - Случай влияния человеческого фактора на объективность постановки диагноза "Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, не ассоциированная с H.pylori" (2016)
Тащук В. К. - Тромбоемболія дрібних гілок легеневої артерії на фоні гострого коронарного синдрому як маніфест злоякісної пухлини нирки, Маковійчук І. О., Назарчук М. С., Стецик Н. І. (2016)
Ювілеї (2016)
Internet-новини клінічної та експериментальної патології. Частина 53, Дейнека С. Є. , Яковець К. І., Міхєєва А. О. (2016)
Єдині вимоги до оформлення статей (2016)
Майданник О. О. - Місцеве самоврядування: поняття, характерні риси, загально-правові основи (2010)
Виговський О. І. - Гаазька конвенція про переказні та прості векселі 1912 року як етап уніфікації міжнародного вексельного законодавства (2010)
Іванюшенко В. В. - Право людини і громадянина на безпечне для життя і здоров’я довкілля: поняття та зміст (2010)
Словська І. Є. - Конституційно-правовий статус апарату Верховної Ради України (2010)
Француз-Яковець Т. А. - Ідея бікамералізму в Україні: мотиви, рушії, історичні аспекти (2010)
Дараганова Н. В. - Основні положення та інформаційні аспекти запровадження в Україні процедури медіації при вирішенні трудових спорів (2010)
Січевлюк В. А. - Процедура звернення стягнення на заставлені корпоративні права у договірному (позасудовому) порядку (2010)
Гафурова О. - Відносини соціального розвитку села як складова предмету аграрного права (2010)
Січкар Д. В. - До питання обґрунтованості існування деяких обмежень обігу земельних ділянок сількогосподарського призначення та прав на них (2010)
Бортняк В. А. - Проблемні питання формулювання поняття "державний борг" та інституціональне реформування системи управління ним, Попіль В. І. (2010)
Гаєвський І. М. - Законодавчі механізми боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом: адміністративно-правовий аспект (2010)
Гордієнко С. Г. - Проблеми систематизації нормативно-правового регулювання захисту конфіденційної інформації в України (2010)
Кіріка Д. В. - Особливості адміністративно-правових відносин у протидії відмиванню коштів у сфері страхової діяльності (2010)
Коваленко В. В. - Адміністративно-правові засоби запобігання економічній злочинності (2010)
Світлак І. І. - Національне та міжнародне правове забезпечення взаємодії митної служби та третіх осіб (2010)
Юринець Ю. Л. - Проблеми забезпечення законності в діяльності суб’єктів владних повноважень у сфері реалізації культурних прав громадян, Бєлкін Л. М. (2010)
Боровенко В. М. - Історичний досвід запровадження заходів безпеки в кримінальному праві Австрії, Німеччини, Швейцарії, Шалімов Л. О. (2010)
Тарасова І. В. - Особливості підписки про невиїзд як одного з видів кримінально-процесуального примусу (2010)
Чорна Т. Л. - Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень (2010)
Зибарева О. В. - Дезінформація щодо надзвичайних ситуацій як деструктивний фактор розвитку регіональних суспільних систем (2014)
Ткаченко О. В. - Особливості формування підприємницького стилю управління (2014)
Чорноус Г. О. - Стан та перспективи впровадження новітніх інформаційних технологій в Україні (2014)
Тустанівський Б. О. - Трансатлантична зона вільної торгівлі: потенціал та очікувані ефекти (2014)
Димченко О. В. - Готовність до інновацій як важливий елемент системи економічної безпеки комунальних підприємств, Свиридова І. О., Пересипкін М. М. (2014)
Череп А. В. - Оптимізація процесу управління валютними ризиками комерційного банку, Коробов О. О. (2014)
Власенко Д. О. - Особливості стратегічного планування діяльності транспортних підприємств (2014)
Галицький О. М. - Роль і місце управлінського обліку в підвищенні ефективності використання матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств (2014)
Гура А. М. - Організаційні засади формування партнерських взаємовідносин при збуті сільськогосподарської продукції (2014)
Могилевская О. Ю. - Система корпоративной социальной ответственности как фактор устойчивого экономического развития промышленной компании (2014)
Криховецький І. З. - Використання маркетингу на підприємствах туристичної галузі (2014)
Юрченко К. Л. - Використання ансамблю алгоритмів для кластеризації категоріальних даних (2014)
Кочергіна О. Ю. - Торговельні пріоритети міжнародного співробітництва України із макроінтеграційними угрупованнями (2014)
Шестаковська Т. Л. - Загальна середня освіта як фактор розвитку економіки (2014)
Свищук А. С. - Роль та місце оподаткування у фінансовому регулюванні економіки (2014)
Серветник Н. О. - Циклічність економічного зростання в Україні (2014)
Мартинюк І. В. - Екологічний податок за розміщення відходів як інструмент забезпечення еколого-економічного розвитку країни (2014)
Галан О. Є. - Методика оцінки трудового потенціалу промислових підприємств (2014)
Сабірова А. Е. - Використання портфельного аналізу при розробці маркетингової стратегії страховика (2014)
Шаповал І. О. - Роль власних ТНК країн, що розвиваються, у захисті національних інтересів (2014)
Опешко Н. С. - Фінансове забезпечення достатності капіталу страхової компанії за рахунок субординованого боргу (2014)
Войтун Т. В. - Інноваційна адаптивність: економічний зміст, основні підходи до трактування (2014)
Данилова Т. В. - Державні інституції та рівноправність статей: боротьба триває (2014)
Дєгтяр О. А. - Державно-приватне партнерство у розвитку соціальної інфраструктури в умовах розбудови громадянського суспільства (2014)
Батченко Л. В. - Производственные, внешнеэкономические и экологические аспекты регионального менеджмента, Марова С. Ф., Чернов С. А. (2014)
Сіцінська М. В. - Президентський контроль: особливості його здійснення за сектором безпеки і оборони України (2014)
Банчук-Петросова О. В. - Аналіз стратегічних пріоритетів реалізації кадрової політики у військових формуваннях колишнього союзу радянських соціалістичних республік (2014)
Баранов О. П. - Уточнення понять воєнна організація держави та сектор безпеки, Устименко О. В. (2014)
Сиченко О. О. - Державна соціальна політика європейського союзу (2014)
Узунов Ф. В. - Підвищення соціальної відповідальності бізнесу як передумова рівноправного партнерства між державою і бізнесом (2014)
Євдокимова В. В. - Збереження водних ресурсів України як складова ефективності державної політики в покращенні якості життя громадян (2014)
Гасюк І. Л. - Теоретичні аспекти оцінки діяльності галузі "фізична культура і спорт" в системі забезпечення соціальної безпеки України (2014)
Строкаченко О. І. - Методика формування статистичної бази щодо діяльності виробництва електроенергії та окремих техніко-економічних показників роботи електростанцій (2014)
Бірюк О. О. - Емпіричне дослідження мотивації діяльності педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів (2010)
Вітомський Ю. Л. - Зарубіжний досвід вивчення психології охоронної діяльності (2010)
Дектярьова Т. В. - Визначення надійності кандидатів на роботу із використанням поліграфа (2010)
Карамушка Л. М. - Психологічний аналіз значущості чинників забезпечення конкурентоздатності комерційних банків, Філь О. А (2010)
Кондрюкова В. В. - Забезпечення кадрової безпеки комерційних структур: відбір персоналу на роботу (2010)
Марков С. Л. - Методи активізації творчості та творчого вирішення управлінських проблем, Захаров О. І. (2010)
Пасічняк Р. Ф. - Соціальні установки стосовно осіб з обмеженими функціональними можливостями як фактор соціалізації інвалідів (2010)
Полевик Д. В. - Особливості службово-бойової діяльності співробітників спеціальних підрозділів МВС України при проведенні спеціальних операцій (2010)
Попов Д. Д. - Соціально-психологічні бар’єри під час проведення переговорів з контрагентами (2010)
Сафін О. Д. - Організація процесу реформ у законодавстві про ВІЛ і наркотики (2010)
Сідак С. В. - Психолого-педагогічні засади самовиховання і самоосвіти співробітників недержавних структур безпеки суб’єктів господарювання (2010)
Шевченко В. Є. - Проблемні питання комплектування військово-медичного персоналу первинної ланки: психологічний аспект, Числицька О. В. (2010)
Міненко М. А. - Законодавчо-нормативні умови функціонування товариств німеччини (2014)
Маісурадзе М. Ю. - Передумови розвитку державно-приватного партнерства в Україні (2014)
Шапурова О. О. - Сучасні тенденції розвитку інтактильної економіки та невідчутних активів (2014)
Шапуров О. О. - Легалізація латентних об'єднань підприємств та розвиток кластерних інтеграціно-асоціативних процесів (2014)
Ямненко Г. Є. - Стратегічні партнерства: особливості та конкурентні переваги (2014)
Драбаніч А. В. - Класифікація інновацій за інтересами суб'єктів інноваційного процесу (2014)
Гузенко О. П. - Осучаснення проблем впровадження наукового критерію з позиції формування людського ресурсу, Мурміль Г. О. (2014)
Мадяр Р. О. - Транспорт і зв'язок регіону у зовнішній торгівлі в умовах транскордонного співробітництва (2014)
Хайлук С. О. - Оцінка ефективності функціонування банківського сектору як складної системи (2014)
Бодрецький М. В. - Роль держави в розвитку банківської системи України (2014)
Волошенко А. В. - Корупційні прояви в національній економіці: причини виникнення та наслідки (2014)
Ханларов Джабраил Эльдар оглы - Экономика азербайджана и её строительный сектор: критический анализ с позиции воспроизводственных процессов (2014)
Агаев И. А. - Внутриведомственный финансовый контроль в системе мвд азербайджанской республики как одно из важнейших условий обеспечения экономической безопасности государства (2014)
Золотарьова О. В. - Особливості управління ризиками транспортного страхування, Нікітіна Т. М., Марченко М. Ю. (2014)
Дацкевич Н. О. - Соціальна відповідальність в історії розвитку українського підприємництва (2014)
Полторак А. С. - Прогнозування розмірів валового прибутку на 1 гектар с/г угідь у землекористуванні на підприємствах АПК України із застосуванням методу кореляційно-регресійного аналізу, Потапенко О. М. (2014)
Слабко Я. Я. - Аутсорсинг як засіб підвищення доходності комунальних підприємств , Лисенко Ю. В. (2014)
Тонкопрядов Є. О. - Перспективне прогнозування бюджету пенсійного фонду України (2014)
Тарасов К. В. - Структурні складові капіталу макроекономічної виробничої функції (2014)
Згурська О. М. - Чинники формування конкурентоспроможності підприємств молокопереробної галузі (2014)
Онисенко Т. С. - Не фінансові переваги від інноваційної діяльності (2014)
Білинська У. В. - Особливості діагностики стану управління інноваційними ризиками на підприємствах харчової промисловості (2014)
Просяник Н. В. - Статистична оцінка впливу витрат міського господарства на соціально-економічний розвиток міста (2014)
Степанюк Н. А. - Брендинг міста у сфері туризму: підхід менеджера, Цюх С. І., Цибульський Ю. І. (2014)
Затонацький Д. А. - Деякі аспекти державного фінансування інноваційної діяльності в Україні (2014)
Матюрін І. В. - Методи та принципи державного регулювання соціального захисту військовослужбовців (2014)
Сіцінська М. В. - Тоталітарний партійно-політичний контроль над армією та силовими структурами радянської держави (2014)
Узунов В. В. - Комплексна оцінка рівня інноваційного розвитку економіки регіонів в системі державного управління (2014)
Узунов Ф. В. - Управління розвитком державно-приватного партнерства у реальному секторі: на прикладі туристичної галузі України (2014)
Савенко О. А. - Сутність та зміст політичного радикалізму: спроби теоретичного аналізу (2014)
Федорчук Є. Д. - Державний контроль у сфері транспорту: концепція розвитку (2014)
Толстоног В. В. - Права споживачів у системі основних громадянських прав (2014)
Кудлата К. В. - Методологічні аспекти класифікації та сутність механізмів державного управління фізичною культурою і спортом на регіональному рівні (2014)
Журавель П. А. - Вплив правлячої (керівної) еліти на ефективне функціонування державного апарату (2014)
Содержание (2016)
Балашова В. Г. - Стійкість стрижнів на поличці плинності, Черняков Ю. А. (2016)
Барсук Р. В. - Управління програмою досліджень теплогенеруючих установок з трубчастими газовими нагрівачами на пелетах, Іродов В. Ф. (2016)
Беликов А. С. - Исследования радиационной опасности на хвостохранилищах "Центральный яр" и "Западное", Пилипенко А. В., Чередниченко Л. А., Андреева А. В., Полторацкая В. Н., Лисовая О. Г. (2016)
Беликов А. С. - Защита работников спецподразделений при экстремальных ситуациях и с избыточным тепловыделением в условиях производства, Стрежекуров Э. Е., Шаломов В. А., Олейник Л. А., Улитина М. Ю. (2016)
Беляев Н. Н. - Оценка уровня загрязнения атмосферы при перевозке сыпучих грузов железнодорожным транспортом, Оладипо Мутиу Олатойе (2016)
Березюк Г. Г. - Методика експериментальних досліджень трубчастого газового нагрівача у конденсаційному режимі роботи, Ткачова В. В., Солод Л. В. (2016)
Демиденко А. С. - Побудова карт-схем розподілу викидів основних забруднюючих речовин від підприємств по території м. Дніпро, Поліщук С. З., Лесникова І. Ю., Михальченко А. О. (2016)
Железняков Е. О. - Экономически доступные источники тепловой энергии систем автономного отопления для среднестатистической украинской семьи, Богоявленский С. А. (2016)
Загинайло И. В. - Роль индуцированных теплопроводящих каналов в формировании теплоизолирующих свойств двухкомпонентных композиционных материалов, Максименюк Я. А., Писаренко А. Н. (2016)
Иродов В. Ф. - Идентификация параметров водяных систем отопления в условиях эксплуатации как составная часть инвестиционного проекта, Чернойван А. А. (2016)
Колесник И. А. - Анализ влияния теплотехнических характеристик оконных блоков на состояние микроклимата помещений в отопительный период, Петренко В. О., Ветвицкий И. Л., Ветвицкая Д. А. (2016)
Колохов В. В. - Енергоефективність стінових панелей, Мороз Л. В., Перчаник Н. Е. (2016)
Мандрикевич В. Н. - Разработка месторождений природного камня взрывным способом, Морозова Т. В., Усик И. И. (2016)
Михальченко А. А. - Ионизация помещений системой подпольно-потолочной вентиляции и кондиционирования, Петренко В. О., Петренко А. О. (2016)
Нечитайло Н. П. - Парный нелинейный регрессионный анализ коррозионных испытаний фосфоновых кислот, Косюк Е. Н. (2016)
Нечитайло Н. П. - Использование полиакриловой кислоты для предотвращения осадкообразования в баромембранных процессах, Косюк Е. Н., Решетняк Д. А. (2016)
Петренко В. О. - Розробка системи кондиціювання з рекуперацією видаляємого повітря з метою забезпечення оптимальних параметрів мікроклімату в приміщеннях будівель, Голякова І. В., Родькіна О. В. (2016)
Полищук С. З. - Визуализация полей показателей экологического состояния атмосферного воздуха на региональном уровне, Каспийцева В. Ю. (2016)
Романенко А. А. - Оценка вариации значений интегрального показателя и коэффициента запаса устойчивости бортов глубоких карьеров (2016)
Романенко М. А. - Європейська інтеграція як фактор прискорення впровадження основ "зеленої" економіки в Україні, Ємець М. А., Романенко І. І., Петровцій О. В. (2016)
Росоха С. В. - Моделирование тушения пожаров класса "А" бинарными гелеобразующими составами, Дендаренко Ю. Ю., Шаломов В. А., Остапов К. М. (2016)
Савицкий Н. В. - Обоснование использования тепла конденсации и тепла перегрева для нагрева горячей воды, Скрыпников В. Б., Ляховецкая-Токарева М. М., Лагуновский А. Э. (2016)
Свитлинец Г. М. - Остаточные напряжения и деформации в трубе после предварительного изгиба и локального нагрева, Онищенко И. С., Черняков Ю. А. (2016)
Скрыпников В. Б. - Естественный воздухообмен в жилых помещениях многоэтажных зданий, Завгородняя Е. П., Стець Д. В. (2016)
Сопильняк А. М. - Усовершенствование конструкций трёхслойных навесных железобетонных стеновых панелей (2016)
Ткачова В. В. - Про доцільність використання квазідвовимірної математичної моделі для оцінки вирогідності відмови роботоздатності внаслідок появи прогарів в трубчастих газових нагрівачах (2016)
Троценко А. В. - Влияние снижения температуры дымовых и вентиляционных выбросов при их утилизации на изменение приземной концентрации загрязняющих атмосферу веществ, Полищук С. З., Полищук А. В., Левченко О. А. (2016)
Хацкевич Ю. В. - Методика розрахунку техніко-економічних показників роботи системи електропостачання з фотоелектричними елементами, Луценко І. М., Александров М. В. (2016)
Чорноморець Г. Я. - Збіжність рішень Парето оптимізації інноваційного проекту будівництва з трубчастими газовими нагрівачами у будівельних конструкціях, Іродов В. Ф. (2016)
Шарков В. В. - Анализ влияния несовершенства трубчатых колодцев на их производительность, Семенов И. И., Журавлева Е. А., Франчук О. А. (2016)
Вихідні дані (2016)
Шалімова Н. С. - Суспільний (публічний) інтерес у контексті регулювання обов'язкового аудиту (2014)
Гальцова О. Л. - Сучасний стан експортного потенцiалу апк України (2014)
Козловський С. В. - Управління регіональною продовольчою безпекою на основі інноваційного методу моделювання — нечіткої логіки, Кірєєва Е. А. (2014)
Домаскіна М. А. - Визначення вхідних параметрів економіко-математичних моделей сільського господарства (2014)
Алейнікова О. В. - Концепція раціональної поведінки споживача та мотиви ірраціональності (2014)
Двойных К. Е. - Актуальные проблемы инвариантности в моделировании мировой экономики (2014)
Капаруліна І. М. - Сутність понять "економіка" та "економічна діяльність": цілісне уявлення про природу економіки (2014)
Слатвінський М. А. - Стан та проблеми залучення іноземних інвестицій на модернізацію економіки України (2014)
Федоренко В. Г. - Інвестиційно-інноваційний процес в Україні, Пінчук Ю. Б. (2014)
Скриньковський Р. М. - Фінансовий стан підприємств: сутність, прийоми та методи проведення аналізу, Семчук Ж. В. (2014)
Шпак Л. О. - Державне регулювання економічного розвитку регіонального туристично-рекреаційного комплексу (2014)
Будько О. В. - Методи оцінки якості облікової інформації (2014)
Лисюк О. В. - Організація наукової діяльності в Україні (2014)
Новикова І. В. - Маркетингове забезпечення діяльності підприємств телекомунікацій (2014)
Нікитенко Д. В. - Проблеми ефективності та безпеки грошово-кредитної політики в Україні, Мулярчук О. В. (2014)
Попадюк О. О. - Типологія систем матеріального мотивування працівників на вітчизняних і зарубіжних малих підприємствах (2014)
Пудичева Г. О. - Формування конкурентного середовища в енергетичному господарстві за допомогою кластерного підходу (2014)
Бібен О. І. - Теоретичні основи організації інноваційного процесу в агропромисловому виробництві (2014)
Бурлака О. М. - Теоретико-концептуальні засади ефективного управління аграрними економічними системами (2014)
Сердюкова О. М. - Сутність сільського зеленого туризму (2014)
Опанасюк Ю. А. - Науково-методичні підходи до оцінки еколого-економічного збитку від надзвичайних ситуацій техногенного характеру комбінованим методом (2014)
Брановицький В. В. - Механізм перерозподілу власності як умова сталого розвитку (2014)
Лебедєва О. А. - Особливості соціальної спрямованості економічного розвитку України (2014)
Чорна Л. О. - Залучення молоді до державної служби як шлях до підвищення ефективності державного управління, Українець Н. В. (2014)
Семенченко Н. В. - Економічна ефективність організаційного розвитку підприємства (2014)
Карташов Є. Г. - Аналіз фундаментальних положень державного регулювання стійкості регіональних еколого-економічних систем (2014)
Узунов В. В. - Чинники державного управління інноваційним розвитком регіональної економічної системи (2014)
Падурець Г. І. - Як створити ефективну управлінську команду, Чудаєва І. Б., Козловська С. Г. (2014)
Пунда А. В. - Торгівля жінками як проблема сучасності (2014)
Глуха В. В. - Вдосконалення економічного механізму державного регулювання депресивних регіонів шляхом впровадження стратегій брендінгу територій (2014)
Філіпчук В. О. - Європейська інтеграція як засіб українського державотворення (2014)
Кіпенко М. Ф. - Критерії оцінювання результатів реформування житлово-комунального господарства України на основі показників та індикаторів звітності (2014)
Береза О. Д. - Особливості корупційних проявів у постіндустріальному суспільстві (2014)
Кудлата К. В. - Нормативно-правові та функціональні засади державного управління фізичною культурою і спортом на регіональному рівні (2014)
Якимчук А. Ю. - Державна політика збереження біорізноманіття як фактор забезпечення життєдіяльності суспільства (2014)
Титул, зміст (2016)
Зеліско І. М. - Гармонізація фінансових відносин аграрно-промислових компаній (2016)
Герасимчук З. В. - Систематизація екологічних інструментів регулювання земельних відносин на засадах сталості, Крисак А. І. (2016)
Вініченко І. І. - Економічна стійкість підприємства та її складові, Крючок С. І. (2016)
Демчук Н. І. - Інвестиційне забезпечення сільськогосподарських підприємств, Кисельова М. С. (2016)
Cлободянюк О. В. - Зарубіжний досвід аграрного страхування: рекомендації для України (2016)
Штуца В. М. - Проблеми впровадження сучасних еколого-економічних інструментів в Україні (2016)
Лебеденко О. В. - Розвиток відтворювального процесу в аграрних підприємствах (2016)
Белінська С. М. - Методичні засади внутрішнього аудиту, Терещенко Л. В. (2016)
Скоцик В. Є. - Організаційно-економічні засади спільного використання техніки сільськогосподарськими товаровиробниками в провідних країнах світу (2016)
Никитюк Ю. А. - Кластерний підхід до функціонування ринку лікарської рослинної сировини (2016)
Шестак М. Л. - Кластери як інституціональна передумова підвищення еколого-економічної ефективності лісокористування (2016)
Ал-Далаіен Рашад Халіф Хаммад - Формування стратегії управління кадровим потенціалом сільськогосподарських підприємств (2016)
Авраменко Ю. О. - Фактори розвитку конкурентоспроможності фермерських господарств (2016)
Гуцуляк В. Р. - Концептуальні підходи до оцінки рівня конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2016)
Циган Р. М. - Обгрунтування розвитку експортних можливостей кондитерської промисловості , Синято А. О. (2016)
Черевко О. В. - Вплив вітчизняних рейтингів на економічну безпеку вищих навчальних закладів, Радзіховська Ю. М. (2016)
Кузьмінов С. В. - Роль експорту як фактора економічного зростання в умовах глобалізації, Глуха Г. Я. (2014)
Макаренко М. В. - Методика відбору пріоритетних програм регіонального розвитку при формуванні регіональної економічної політики (2014)
Шпак Н. О. - Метод оптимального планування збутової діяльності малих машинобудівних підприємств, Кирилич Т. Ю. (2014)
Князевич А. О. - Софтизація і сервізація інноваційної інфраструктури країни (2014)
Герасименко А. Г. - Ринкова влада як визначальний чинник структурних зрушень в економіці України (2014)
Андрющенко К. А. - Формування ефективних інструментів розвитку виробничого інфраструктурного комплексу (2014)
Городецька Т. Б. - Моніторингове забезпечення ризикового фінансування промислових підприємств (2014)
Плачинда В. В. - Комунікаційна політика через призму напрямів транспарентності центрального банку (2014)
Сомик А. В. - Комунікаційна політика центральних банків: позитивні аспекти зарубіжного досвіду (2014)
Гайдуцький І. П. - Суперечності формування глобальної антивуглецевої політики сталого розвитку (2014)
Запша Г. М. - Особливості розвитку відносин власності в системі сучасних аграрних перетворень (2014)
Крейдич І. М. - Домінанти формування інвестиційної політики в умовах ресурсних обмежень (2014)
Вергуненко Н. В. - Методичні та практичні аспекти оцінювання конкурентоспроможності компаній "великої четвірки" на ринку управлінського консультування (2014)
Стрільчук Р. М. - Доцільність використання антикризових засад в управлінні стратегічними можливостями підприємства в сучасних умовах (2014)
Халковський О. М. - Інституційні фактори формування антикорупційної політики в системі детінізації національної економіки (2014)
Гулько О. Р. - Дефініція поняття "економіко-екологічний механізм ефективного сільськогосподарського землевикористання" (2014)
Богацький С. О. - Poзpoбкa тa впpoвaджeння aлгopитму poзpaxунку eфeктивнocтi збутoвoї дiяльнocтi підприємства (2014)
Далєвська Т. А. - Шляхи удосконалення фінансового забезпечення місцевого самоврядування (2014)
Демидюк O. O. - Інституційний підхід до аналізу ролі та функцій держави в ринковій економіці (2014)
Лаврентьєв М. М. - Світовий досвід використання бюджетних інструментів підтримки регіонального розвитку (2014)
Басенко К. О. - Оцінка ефективності використання інвестиційного потенціалу будівельної галузі України (2014)
Старух А. І. - Механізм функціонування міжбюджетних відносин в Україні (2014)
Огурцов А. Б. - Залучення фінансових активів під державні гарантії — механізм стимулювання інвестиційної діяльності підприємств космічної галузі , Поліщук О. В. (2014)
Груба Г. І. - Концептуальні підходи до державного регулювання розвитку інтелектуального капіталу України (2014)
Чечель О. М. - Гносеологія дослідження ролі держави в регулюванні сучасних економічних відносин (2014)
Кіслов Д. В. - Інформаційний лобізм як вид державних маркетингових комунікацій (2014)
Пугач А. М. - Аналіз реалізації державних науково-технічних програм та соціального потенціалу в аграрному секторі (2014)
Вайсман Е. Я. - Формування механізму державного управління інвестиційним потенціалом територіальної соціально-економічної системи (2014)
Журавель П. А. - Роль державного апарату в процесі становлення країн "третього світу" (2014)
Олабин О. В. - Соціальна трансформація діяльності керівника в системі державного управління (2014)
Гирик М. А. - Механізми участі громадян у здійсненні державного управління та шляхи їх оптимізації: питання теорії та практики (2014)
Камінський А. І. - Законодавче та нормативно-правове регулювання розвитку регіональної інноваційної системи в контексті реалізації інноваційної політики (2014)
Ніжніков М. Л. - Принципи та функції державного регулювання аграрного сектора (2014)
Кулик О. Г. - Напрями формування системи сприяння і безпеки аграрного підприємництва в Україні (2014)
Дзюнь О. Б. - Досудове вирішення спорів між споживачами та надавачами небанківських фінансових послуг (2014)
Макаренко М. В. - Визначення головних чинників конкурентоспроможного розвитку регіону (2014)
Вініченко І. І. - Генезис історичних форм розвитку конкуренції (2014)
Гайдуцький І. П. - Транснаціональна парадигма сталого низьковуглецевого розвитку (2014)
Макогін З. Я. - Вплив піі на економічне зростання регіонів України (2014)
Абакуменко О. В. - Реалізація концепції інвестиційного омбудсмена у фінансовому секторі України (2014)
Вишневская М. К. - Адаптация кластерной концепции к проектной методологии (2014)
Григор'єва М. І. - Особливості адаптації корпоративної культури на представництвах іноземних підприємств в Україні (2014)
Чорнодід І. С. - Механізм забезпечення соціальної конкурентоспроможності в умовах становлення національної економіки (2014)
Шпак Л. О. - Передумови економічного регулювання розвитку туристично-рекреаційного комплексу регіону (2014)
Могилевская О. Ю. - Формирование системы управления промышленной интегрированной бизнес-структурой (2014)
Бойчук І. В. - Використання потенціалу виставково-ярмаркової індустрії у стимулюванні розвитку підприємництва, Антонів О. М. (2014)
Олійник Г. Ю. - Формування та управління реєстром майна залізничної галузі України (2014)
Єльнікова Ю. В. - Науково-методичні засади побудови макропруденційного нагляду ринку похідних фінансових інструментів України (2014)
Сакір-Молочко Н. В. - Державне регулювання регіонального економічного співробітництва: нормативно-правовий аспект (2014)
Мельник А. Т. - Аналіз залучення фінансових ресурсів банківською системою України (2014)
Роговський С. О. - Аналіз впливу макросередовища на банківський сектор України (2014)
Макеєнко А. Г. - Теоретичні аспекти розвитку управлінських інновацій (2014)
Нараєвський С. В. - Порівняльна характеристика ефективності роботи вітрової енергетики у провідних країнах світу та Україні (2014)
Пантелеєв П. О. - Типізація, класифікація та техніко-економічні характеристики багатоквартирних будинків (2014)
Шимків С. А. - Сутність соціальних ризиків та управління ними у контексті страхування від нещасних випадків на виробництві (2014)
Сотнікова О. В. - Сучасний стан ринку праці в Україні та постіндустріальні мегатренди його якісної трансформації (2014)
Крупська В. О. - Впровадження укрпоштою нових послуг як умова гідної конкуренції на ринку послуг поштового зв'язку (2014)
Майданевич Ю. П. - Оцінки рівня ефективності функціонування організаційної структури менеджменту підприємств агросфери (2014)
Жадан О. В. - Соціально-трудові відносини як об'єкт державного регулювання (2014)
Клименко Н. Г. - Роль і місце жінки-військовослужбовця в Україні (2014)
Федчишина В. В. - Управління судово-експертною діяльністю України за доби правління гетьмана павла скоропадського (1918) (2014)
Ігнатюк І. З. - Принципи державного управління та контролю у галузі вивчення та використання надр на регіональному рівні, Маланчук Л. О. (2014)
Шаманська О. І. - Державне регулювання ринку агропродовольчої продукції (2014)
Якимчук А. Ю. - Адаптація законодавства щодо збереження біорізноманіття у контексті інтеграції України до європейського союзу (2014)
Федан Я. І. - Гуманізація навчання в контексті освітніх потреб неповносправних в Україні: державно-управлінський аспект (2014)
Панченко В. В. - Досвід державної політики фінансування сфери культури та практики залучення позабюджетних коштів на її розвиток у державах європи (2014)
Баранова Д. А. - Функції та види механізмів державного фінансового контролю (2014)
Бричук К. Г. - Теоретичні підходи до організації надання та інформаційно-правового забезпечення якості державних послуг (2014)
Черба В. М. - Основні напрями реалізації механізмів державного управління сферою культури на засадах соціального замовлення (2014)
Журавель П. А. - Сучасні засоби комунікації в системі державного управління (2014)
Содержание (2016)
Барсук Р. В. - Оптимізація програми досліджень трубчастого газового нагрівача на Пелетах, Іродов В. Ф. (2016)
Богатынский А. В. - Использование расчётного комплекса Nastran для решения контактной задачи улучшенного круглого фундамента, Тимченко Р. А., Кришко Д. А. (2016)
Бондаренко А. В. - Розробка та використання динамічних блоків для підвищення рівня автоматизації виконання у Autocad сходових клітин у планах, розрізах на рхітектурно-будівельних кресленнях, Маракуца А. М., Недодатко С. О. (2016)
Гавриленко Е. А. - Технология компьютерного проектирования функциональных поверхностей технических изделий на основе массива точек, Найдыш А. В., Холодняк Ю. В. (2016)
Гришанкова Н. А. - К вопросу преемственности обучения иностранному языку в средней Школе и вузе (2016)
Денисюк О. Р. - Способ повышения эффективности вычислительных методов в моделировании поведения корродирующих конструкций, Зеленцов Д. Г. (2016)
Довгополая А. А. - Оптимальное резервирование систем управления со скользящим резервом, Косолап А. И. (2016)
Дробот В. В. - Використання java - технологій для розробки графічних додатків, Шибко О. Н. (2016)
Ершова Н. М. - Методика экспресс-диагностики здоровья человека, Филиппов Ю. А. (2016)
Захарова Т. В. - Компьютерные технологии в процессе изучения информатики и технических дисциплин, Захаров Д. В. (2016)
Ильев И. М. - Развитие технологии продвижения сайтов , Филоненко Я. С., Филоненко М. С. (2016)
Ищенко Е. Л. - Доцільність використання графічних програм для гідравлічного розрахунку систем опалення та водопостачання, Доненко И. В., Ищенко С. С. (2016)
Климчук А. А. - Некоторые особенности управления проектами внедрения информационных технологий для автоматизации бизнес-процессов коммерческих предприятий (2016)
Коротенко Г. М. - Диверсификация компетентностей современного студента с учетом расширения спектра применений технологий big data, Коротенко Л. М., Удовик И. М., Самарец Н. Н. (2016)
Косолап А. И. - Глобальная оптимизация сложных систем (2016)
Косолап А. И. - Полуопределенная оптимизация для решения квадратичных задач с булевыми переменными, Перетятько А. С. (2016)
Кулябко В. В. - О предметной области знаний айтишников специализированных компьютерных наук строительного вуза и её развитии для отрасли (2016)
Меркулова Е. В. - Исследование метода построения сечений изображений челюстно-лицевой области для компьютерной системы планирования операций (2016)
Муляр С. С. - Разработка алгоритма построения статистической модели оптимального управления, Цыбрий Л. В. (2016)
Пономарьова О. А. - Побудова математичної моделі орієнтованого керновідбірника, Рижков І. В., Пономарьов С. М. (2016)
Прокопчук Ю. А. - Новые методы математического моделирования динамики формирования компетенций в процессе обучения, Белецкий А. С., Бразинская С. В. (2016)
Путинцева А. В. - Оптимизация элементов конструкции с помощью генетического алгоритма в существующих программных продуктах (2016)
Савенко В. О. - Застосування програм заснованих на методі скінченних елементів (мсе) для моделювання роботи системи "основа - інженерна споруда", Тімченко Р. О., Крішко Д. А. (2016)
Седлецкая Е. В. - Моделирование трубопроводов в различных графических средах, Сиваш Н. (2016)
Сипатина В. В. - Анализ существующей практики учета изменения сметной стоимости строительства, Ищенко А. С. (2016)
Соротюк Т. І. - Впроваждення системи інженерії знань в процес проектування збірних будівельних конструкцій, Теренчук С. А. (2016)
Ткач Т. А. - Учет вероятности при определении продолжительности работ календарного плана, Млодецький В. Р., Мартиш О. О. (2016)
Ткачева В. В. - Использование квазидвумерной математической модели для расчета теплового и гидравлического режимов трубчатого газового нагревателя, Иродов В. Ф. (2016)
Хоруженко І. В. - Вибір програмного комплексу для вирішення контактної задачі, Тімченко Р. О., Крішко Д. А. (2016)
Чернойван А. А. - О возможности использования тепловой метки для оценки расходов в водяной системе отопления, Иродов В.Ф. (2016)
Чорноморець Г. Я. - Стосовно питання багатокритеріального відбору у задачах синтезу з трубчастими газовими нагрівачами у будівельних конструкціях, Іродов В. Ф. (2016)
Шимановский А. О. - Конечно-элементное моделирование взаимодействия отвала бульдозера с глинистым грунтом, Абдулкадер М. Х. (2016)
Ярмоленко А. О. - Проектування та розробка програмного продукту, який дозволяє досліджувати вплив інформаційних технологій на дохідність банківських операцій, Запорожець О. В. (2016)
Про проведення III Міжнародної науково-практичної конференції "Комп'ютерні системи та інформаційні технології в освіті, науці та управлінні" (2016)
Вихідні дані (2016)
Могильний О. М. - Особливості державного регулювання зайнятості в умовах екологізації аграрного виробництва (2014)
Алейнікова О. В. - Важелі макроекономічної стабілізації в умовах нестабільності національної економіки (2014)
Миронова Л. Г. - Оцінювання впливу змін умов праці та життя на лояльність персоналу (2014)
Черничко Т. В. - Чинники формування та стабілізації кредитних відносин в Україні (2014)
Колісник О. Я. - Бюджетний дефіцит: причини, економічні ефекти та особливості управління (2014)
Коровіна О. В. - Обгрунтування управлінського рішення щодо підвищення ефективності діяльності підприємства (2014)
Бойченко Н. В. - Экономическое моделирование зависимости профессиональных рисков от условий труда (2014)
Живко З. Б. - Мониторинг экономической безопасности предприятия: основные параметры безопасности (2014)
Сабецька Т. І. - Теоретико-прикладні аспекти визначення оптимального рівня реалізації продукції в процесі формування виробничої програми підприємства (2014)
Двойних К. Є. - Етнологічна модель міжнародної економічної інтеграції: визначення ключових параметрів (2014)
Бойченко Е. Б. - Методологічні засади здійснення діагностики регіонального соціуму (2014)
Гайдуцький І. П. - Енергоконверсія як магістральний шлях сталого низьковуглецевого розвитку (2014)
Голяш І. Д. - Проблеми організації екологічного аудиту в Україні, Романів С. Р., Будник Л. А. (2014)
Вяткіна Т. Г. - Методологія розроблення стратегії управління ресурсним потенціалом сільськогосподарських підприємств (2014)
Муляр Т. С. - Особливості управління витратами сільськогосподарських підприємств (2014)
Голіков І. В. - Складові системи економічної безпеки транспортної галузі України (2014)
Постніков В. С. - Соціальне партнерство як передумова ефективної взаємодії бізнесу і органів державної влади в питаннях регулювання якості життя населення (2014)
Іванова М. І. - Використання комплексу матричних методів стратегічного аналізу діяльності виробничих підприємств, Яшкіна Н. В. (2014)
Шура Н. О. - Дослідження ефективності формування економічного потенціалу гірничо-збагачувальних підприємств криворіжжя (2014)
Терьошкіна Н. Є. - Інноваційна глобалізація: специфічні риси та тенденції (2014)
Клименко О. В. - Проблеми ринків небанківських фінансових послуг в Україні і шляхи їх вирішення (2014)
Колісник З. Б. - Вплив економічних, організаційних та екологічних факторів на результати функціонування найбільших лісопромислових компаній (2014)
Рибак М. І. - Види виробничих стратегій підприємств (2014)
Волчанська Л. В. - Формування інвестиційної стратегії економічного розвитку аграрних підприємств (2014)
Стеценко В. А. - Дослідження сприйняття маркетингових інструментів споживачами в харчовій промисловості (2014)
Назарко С. О. - Освітянська міграція та її вплив на національний інтелектуальний капітал , Іноземцева А. Е. (2014)
Мусатова Т. А. - Шляхи залучення фінансових ресурсів у розвиток реального сектору економіки, Бабире О. В. (2014)
Семенюк О. В. - Методологія вивчення ефективності маркетингової діяльності, Яцишина Л. К. (2014)
Білоус І. В. - Реалізація механізмів державного регулювання у співпраці органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, міжнародних та неурядових організацій щодо попередження соціально небезпечних захворювань (2014)
Клименко Н. Г. - Адміністративні послуги у сфері захисту населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій (2014)
Шульга Н. Д. - Модернізаційні перетворення як фактор оптимізації державної освітньої політики України (2014)
Ромін А. В. - Державне регулювання в системі управління вищими навчальними закладами: регіональний аспект (2014)
Вальдшмідт І. М. - Основні проблеми системи вищої освіти в Україні та шляхи її модернізації, Гайдей М. О. (2014)
Вайсман В. Я. - Державно-приватне партнерство як сучасний механізм розвитку підприємництва в Україні (2014)
Бережний В. О. - Напрями реформування системи публічного управління в Україні (2014)
Князь С. В. - Детермінантна та стохастична складові інвестування у сфері торговельного підприємництва, Федорчак О. Є., Богів Я. С. (2014)
Зарицька О. Л. - Зв'язок методів ціноутворення на інноваційну машинобудівну продукцію та способів оцінювання ефективності інноваційних проектів, Колещук О. Я. (2014)
Криховецький І. З. - Інноваційна політика на прикладі маркетингових досліджень підприємств туристичної галузі (2014)
Воловик Д. В. - Формирование и реализация инвестиционного потенциала предприятий Украины, Демчук Н. И. (2014)
Згурська О. М. - Інвестиційна діяльність як фактор забезпечення конкурентних переваг молокопереробних підприємств (2014)
Ханларов Джабраил Эльдар оглы - Склонность инвестиционного капитала к концентрации в рамках строительных процессов в азербайджанской республике (2014)
Гамова О. В. - Організація обліку кредитних операцій на ват "державний ощадний банк України", Козачок І. А. (2014)
Малишенко К. А. - Методичні основи оцінки інформаційної ефективності фондового ринку (2014)
Прядко В. В. - Методологічний апарат оцінки економічних потенційних можливостей суб'єкта, Томашевська А. М. (2014)
Вдовенко С. М. - Вдосконалення критеріїв визначення суб'єктів малого підприємництва в Україні, Лаптій Т. М. (2014)
Лаврентьєв М. М. - Підвищення ефективності використання бюджетних інструментів підтримки економічного розвитку регіонів (2014)
Савчук В. А. - Податкове регулювання економіки: сутність та проблеми реалізації в Україні (2014)
Єфремова Н. Ф. - Аналіз і прогнозування фінансового стану підприємств гірничо-металургійного комплексу в системі забезпечення їх стабілізації та подальшого розвитку, Чічкань О. І., Вовк С. О. (2014)
Семенова Л. Ю. - Наукові засади зайнятості населення (2014)
Куніна Д. М. - Аналіз інноваційного регіонального розвитку як середовища для інноваційної діяльності підприємств України (2014)
Домбровський В. С. - Методичні підходи до кількісної оцінки якісних економічних категорій, Синявська О. О. (2014)
Кабанець І. А. - Механізм управління створенням нововведень на машинобудівних підприємствах (2014)
Попадюк О. О. - Формування мотиваційного профілю в управлінні підприємством (2014)
Чорна Н. Ю. - Методологічні основи управління інноваційною діяльністю сучасного підприємства, Іванченко Г. В., Кочерга О. В. (2014)
Гаджиева Наджиба Габиль кызы - Кластеризация как перспективное направление развития регионов (2014)
Вагабзаде Нигяр - Методологические основы управления банковскими рисками (2014)
Сіцінський А. С. - Концептуальні засади розробки національної стратегії протидії торгівлі людьми в Україні, Буреш І. В. (2014)
Матюрін І. В. - Формування соціальної інфраструктури соціального захисту військовослужбовців (2014)
Сіцінська М. В. - Сутність парламетського контролю та особливості його здійснення за сектором безпеки і оборони України (2014)
Євсюков О. П. - Комунікативна компетентність державного службовця (2014)
Карташов Є. Г. - Напрями вдосконалення механізму державного управління природокористуванням у контексті забезпечення стійкості регіональних еколого-економічних систем (2014)
Андріяш В. І. - Механізм державного регулювання етнополітичних процесів в Україні (2014)
Узунов В. В. - Реалізація підходів до формування механізмів державного управління розвитком інноваційного потенціалу регіонів (2014)
Неліпа Д. В. - Специфіка застосування комп'ютерного симуляційного моделювання в державному управлінні (2014)
Лурін І. А. - Санаторно-курортне забезпечення служби безпеки України: стан та перспективи розвитку, Ворощук Т. Я. (2014)
Узунов Ф. В. - Індикатори оцінки безпеки партнерства бізнесу з органами влади (2014)
Глуха В. В. - Методичні засади оцінки динаміки розвитку депресивних регіонів України (2014)
Помаза-Пономаренко А. Л. - Обгрунтування складників комплексного механізму державного регулювання земельно-орендних відносин (2014)
Пахаренко В. - Становлення й наріжні концепти персоналістичної моделі світу (2015)
Корецька М. - Фольклор і класичний реалізм: співвідношення художніх систем (2015)
Поліщук В. - Про взаємини Михайла Старицького та Бориса Грінченка (до історії одного конфлікта) (2015)
Гураль О. - Особистісні локументи офіційного характеру Марії Старицької як джерело до вивчення її біографії (2015)
Александрова Г. - Михайло Старицький та Іван Стешенко: родинні і творчі зв'язки (2015)
Косюк Н. - Європейський підхід до стосунків між статями як ключова характеристика Агатангела Кримського (2015)
Левчик Н. - Феномен поетичної творчості Михайла Старицького (2015)
Мороз Л. - Дім і сім'я: цінності істинні та уявні (за драмами М. Старицького) (2015)
Шубравська О. - Образ благородного розбійника в драмі Михайла Старицького "Юрко Довбиш" (2015)
Школа В. - Літературні версії образу легендарного визволителя (на матеріалі творів М. Старицького та Л. Старицької-Черняхівської) (2015)
Ткаченко Т. - Акценти малої прози Михайла Старицького (2015)
Бойко Н. - Типи жіночих образів в історичних повістях Михайла Старицького (2015)
Кошова І. - Світло і темрява в повісті Михайла Старицького "Заклятий скарб" (2015)
Вертипорох О. - Проект свідомої українки в драмі Михайла Старицького "Маруся Богуславка" (2015)
Волинець Ю. - Мистецька реалізація історіософського змісту вірша Михайла Старицького "Хрещенська ніч" ("Гетьман") (2015)
Скорина Л. - Біблійний інтертекст в історичній драматургії Людмили Старицької-Черняхівської (2015)
Мірошник О. - Микола Гоголь та Михайло Старицький про Тараса Бульбу: своєрідність художньої інтрепретації одного сюжету (2015)
Марценішко В. - Просвітницька ідеологема як елемент поліфонії історичних творів Михайла Старицького і Генріка Сенкевича (2015)
Процюк Л. - Образ Кармелюка в романі Михайла Старицького "Разбойник Кармелюк" та однойменній драмі Людмили Старицької-Черняхівської (2015)
Александрова М. - Поезії Михайла Старицького та Лесі Українки "Дочка Ієфая": порівняльні аспекти (2015)
Ромащенко Л. - Доба Руїни в художній інтерпретації Михайла Старицього і сучасній українській історичній прозі (2015)
Тетеріна О. - Літературні версії образу легендарного визволителя (на матеріалі творів М.Старицького та Л.Старицької-Черняхівської) (2015)
Алиева Г. - Противопоставление божеского и человеческого начал в творчестве Ф.М.Достоевского (2015)
Коваль Н. - Шовкові переливи слова (2015)
Ярмоленко Н. - Бінарні опозиції в міфології та українському фольклорі (2015)
Бєлобородова Д. - Релікти міфологічної картини світу в баладних сюжетах про отруєння (за матеріалами текстів Черкащини) (2015)
Юрова І. - Викладання життя і творчості Михайла Старицького для студентів музичних вишів (2015)
Древаль Н. - Михайло Старицький: соціально-побутова драма з життя театральних акторів "Талан" (конспект уроку позакласного читання) (2015)
Лапко О. - Драматургія Михайла Старицького в кінематографічній інтерпретації (на матеріалі фільму Р. Синька "Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці" (2015)
Скорульська Р. - "Що на світі є святіше понад наше побратимство..." (версії окремих моментів співпраці М. Лисенка та М. Старицького) (2015)
Лонська Л. - Функціонально-стилістичні особливості фразеологізмів Михайла Старицького (2015)
Коваль Н. - По два боки від лінії фронту (2015)
Ананченко К. - Удосконалення спортивної підготовленості юних таеквондистів, Арканія Р. (2016)
Артем’єва Г. - Покращення рівня фізичного розвитку та функціональної підготовленості спортсменів у спортивних танцях на етапі спеціалізованої базової підготовки засобами степ-аеробіки, Авраменко О., Гуменюк С. (2016)
Батєєва Н. - Методика біомеханічного аналізу виконання стрибка вгору зігнувшись, Кизім П. (2016)
Богуш В. - Критерии оценки показателей быстроты движений у юношей в академической гребле, Гетманцев С., Кувалдина О., Кулаков Ю., Сокол О., Яцунский Е. (2016)
Бугайов Є. - Залежність спортивного результату від даних фізичного розвитку, морфофункціональної та спеціальної силової підготовленості важкоатлетів на етапі початкової підготовки (2016)
Герцик А. - Створення програм фізичної реабілітації/терапії при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату (2016)
Дядечко І. - Вплив тренувальних навантажень на психофізіологічні показники гандболісток у різні фази менструального циклу (2016)
Луценко Л. - Належні норми фізичної підготовленості студентів, Шутєєв В., Сутула А., Сутула О., Дейнеко А. (2016)
Максимчук Б. - Вхідні результати формування валеологічної компетентності майбутніх учителів у процесі фізичного виховання (2016)
Мулик В. - Удосконалення системи підвищення кваліфікації тренерів в Україні (2016)
Павленко І. - Застосування засобів оздоровчого фітнесу для корекції ваги дівчат старшого шкільного віку (2016)
Перебійніс В. - Оцінка біологічного віку та "кількості здоров'я" дзюдоїстів-ветеранів на етапі виходу із спорту вищих досягнень, Пакулін С. (2016)
Перцухов А. - Характеристика голевых атак в играх команд высокой квалификации (2016)
Петренко І. - Умови та необхідність створення клубу спортивного волонтерства (2016)
Півень О. - Удосконалення спеціальної підготовки важкоатлетів за допомогою різних тренажерних пристроїв у підготовчому періоді на етапі попередньої базової підготовки (2016)
Ровный А. - Методика контроля и анализа изменений частоты сердечных сокращений единоборцев под воздействием физических нагрузок с использованием компьютерного приложения, Романенко В., Пятисоцкая С. (2016)
Ручка Є. - Напрямки удосконалення підготовки юних борців вільного стилю (2016)
Савчук П. - Розвиток специфічних координаційних здібностей і вестибулярної стійкості в процесі фізичної підготовки курсантів Національної академії Національної гвардії України, Шестерова Л. (2016)
Салтан Н. - Розвиток неолімпійських видів спорту на Харківщині у період існування Української РСР, Салтан О. (2016)
Солодка О. - Удосконалення техніки виконання поштовху кваліфікованих спортсменок у важкій атлетиці (2016)
Стадник С. - Маркетинговый анализ конкурентоспособности фитнес-клубов в городе Харькове, Середа Н. (2016)
Шарбель Ю. - Методические особенности физической реабилитации спортсменов с внутрисуставными повреждениями голеностопного сустава на амбулаторном этапе, Подкопай Д. (2016)
Кайдалова А. В. - Шляхи удосконалення системи нормативно-правового регулювання освітньої діяльності в Україні в умовах побудови системи якості вищої фармацевтичної освіти, Посилкіна О. В. (2016)
Голованова І. А. - Сучасні проблеми профілактики хвороб системи кровообігу на первинному рівні, Касинець С. С., Хорош М. В., Оксак Г. А. (2016)
Сафта В. Н. - Социальные аптеки и их роль в системе здравоохранения, Брумэрел М. Д., Адаужи С. Б., Булига В. Г., Бачу А. (2016)
Котвіцька А. А. - Оцінка економічної доступності антибактеріальних препаратів для лікування гострого простого бронхіту у дітей до трьох років, Коробова Є. С. (2016)
Мороз С. Г. - Дослідження сучасних тенденцій розвитку фармацевтичної галузі України, Сагайдак-Нікітюк Р В. (2016)
Zgîrcu Ye. - The importance of legislation in developing orphan drugs (2016)
Толочко В. М. - Дослідження етапів формування та складових елементів соціального пакета як елемента додаткових соціальних гарантій для спеціалістів фармації, Зарічкова М. В. (2016)
Малый В. В. - Изучение эффективности продвижения гепатотропных лекарственных средств на основе анкетирования фармацевтических работников, Муса Истанис Марвек Медхат, Жадько С. В. (2016)
Івко Т. І. - Аналіз товарного асортименту шприців iн’єкцiйних одноразового використання, Германюк Т. А. (2016)
Тихонов О. І. - Аналіз українського ринку лікарських препаратів для лікування акне легкого та середнього ступеня тяжкості, Бобро С. Г., Шпичак О. С. (2016)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Соціальна фармація в охороні здоров’я" (2016)
Правила подготовки материалов для публикации в журнале "Социальная фармация в здравоохранении" (2016)
Author Guidelines for Publications in "Social Pharmacy in Health Care” Journal (2016)
Титул, содержание (2016)
Галушка Н. Й. - Дослідження економічної природи та обліку виробничого браку на прикладі підприємств лісового комплексу, Стецюк Н. Є. (2016)
Кравченко Л. О. - Розробка бізнес-моделі інноваційно-логістичного розвитку економіки України, Назарова Л. В., Штепа О. В., Майборода Р. В. (2016)
Плахотник Е. А. - Оценка эффективности процессов активизации инновационной деятельности предприятий (2016)
Кисіль С. В. - Дослідження вокзалів з точки зору більш ефективного надання додаткових послуг для підвищення прибутковості, Тройнікова О. М. (2016)
Шкулипа Л. В. - Разработка методики формирования стандартизованной социальной отчетности для ПАО "Украинская железная дорога" (2016)
Шастун С. В. - Комплексна оцінка стану енергоефективності в Україні (2016)
Чорній В. В. - Формування активізаційного механізму управління інвестиційним забезпеченням підприємств газової промисловості (2016)
Abstract and References (2016)
Bezzubov D. O. - Administrative Doctrine of Increasing the Public Security Level in Countries of the European Community, Khomyachenko S. I. (2016)
Жмур Н. В. - Адміністративно-правове регулювання безпеки цивільної авіації, Єряшов Є. К. (2016)
Логвиненко О. І. - Питання безпеки України в контексті правового регулювання екологічної сфери (2016)
Skochko L. - Perspective of aviation as one of the elements of Ukraine’s national security of Ukraine on the way to NATO, Kozachok I. (2016)
Юринець Ю. Л. - Адміністративно-правовий статус Державного космічного агентства України: історико-правовий аспект, Свінціцька А. В. (2016)
Вицен В. - Развитие института медиации: зарубежный опыт (2016)
Довженко Є. В. - Теоретико-правова характеристика технічних норм (2016)
Макеєва О. М. - Правова культура як чинник розвитку правової системи (2016)
Тимкович І. І. - Юридична освіта як елемент правової системи України (2016)
Тимченко А. П. - Безпосередня участь працівників української міліції в боротьбі з німецькими загарбниками у 1941-1945 рр. (2016)
Nguyen Xuan Bien - Legal and organisational specifics of executive authority law-making planning abroad (the case study of the Socialist Republic of Vietnam), Nguyen Xuan Le Cuong, Pyvovar I. V. (2016)
Олійник О. В. - Принципи забезпечення інформаційної безпеки України (2016)
Пивовар Ю. І. - Принцип індивідуальної юридичної відповідальності платника податку на додану вартість: проблеми нормативної визначеності та реалізації, Казанцев А. І. (2016)
Сопілко І. М. - Тролі, боти та бот-мережі як загрози розвитку інформаційного суспільства (2016)
Толкачова І. А. - Європейський механізм захисту конституційних прав і свобод людини в контексті діяльності ОБСЄ, Полінська Д. О. (2016)
Алиев Ш. И. - Право на социальное обеспечение: содержание и особенности (2016)
Білоусов В. М. - Шлюбний договір в Україні: практичне втілення, Дмитришина В. А. (2016)
Петров Є. В. - Окремі питання ліквідації юридичних осіб (2016)
Троцюк Н. В. - Медіація як альтернативний спосіб вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності (2016)
Войцеховська І. М. - Особливості державного нагляду за перестраховою діяльністю (2016)
Горбатюк Я. В. - Аналіз повноважень органів державної влади у сфері контролю публічних закупівель (2016)
Козирєва В. П. - Проблеми судової практики при вирішенні спорів, пов’язаних із зустрічними однорідними вимогами, Гаврилішин А. П. (2016)
Хом’яченко С. І. - Нормативно-правове регулювання юридичної відповідальності за самовільне зайняття земельної ділянки, Часова Т. О. (2016)
Юлдашев С. А. - Хозяйственный кодекс: быть ему или не быть? Ч. 1 (2016)
Яфонкін А. О. - Окремі проблеми комерційної таємниці суб’єктів господарювання у договірних відносинах в Україні, Климко В. С. (2016)
Зезюлин В. В. - Сущность и правовая природа отказа в возбуждении уголовного дела (2016)
Lantsedova Y. O. - The development of some basic principles of anti-criminal proceedings of Ukraine (2016)
Марчук М. П. - До питання протидії корупції у сфері здійснення закупівель медичних препаратів (2016)
Michalska-Warias A. - Defining and fighting organised crime in Polish substantial criminal law (2016)
Shvedova G. L. - Foreign experience of counteraction of corruption: criminological characteristics (2016)
Якимчук Р. В. - Корупційний вплив як форма протидії розслідуванню злочинів, пов’язаних з порушенням правил дорожнього руху та експлуатації транспортних засобів (2016)
Сопілко І. М. - Проблеми правового забезпечення діяльності авіакосмічної галузі, Череватюк В. Б. (2016)
Калюжний Р. А. - Теорія держави і права в основі регулювання інформаційного суспільства, Сопілко І. М. (2016)
Ільченко Н. - Глобалізаційні процеси та тенденції розвитку оптової торгівлі (2016)
Ромат Є. - Система бренд-маркетингових комунікацій (2016)
Fayvishenko D. - The concept of brand positioning (2016)
Галько С. - Класифікація товарів як інструмент транспарентності міжнародної торгівлі, Осієвська В. (2016)
Власенко І. - Ринок молока у Вінницькій області: тенденції розвитку, Власенко Ів., Клименко В. (2016)
Притульська Н. - Захист прав споживачів харчових продуктів для спеціальних медичних цілей, Мотузка Ю. (2016)
Антюшко Д. - Імплементація положень стандарту ISO 9001:2015 для вдосконалення систем управління якістю (2016)
Yazami R. - Li-batteries: electrochemical intercalation of fluorocomplex anions into carbon nanotubes, Goncharova I. (2016)
Коломієць Т. - Методологічні засади визначення ринкової вартості товарів при товарознавчій експертизі, Черняк Л. (2016)
Михайлова Г. - Теплозахисні властивості ковдр із об’ємними наповнювачами, Форостяна Н. (2016)
Орлова Н. - Вологозатримувальна здатність заморожених томатів, Белінська С., Камєнєва Н. (2016)
Тележенко Л. - Розробка напоїв із високим фіт-фактором, Михайлова К. (2016)
Дейниченко Г. - Азотисті речовини біофортифікованих томатних овочів, Юдічева О. (2016)
Рудавська Г. - Сенсорний аналіз відновлених напоїв із цикорію методом профілю флейвору, Хахалєва І. (2016)
Радченко Л. - Органолептична оцінка пастильних виробів зі стевією та еламіном, Соколовська О., Гасанова А. (2016)
Очколяс О. - Споживні властивості вершкового масла із морськими водоростями, Тищенко Л., Лебська Т. (2016)
Сидоренко О. - Біологічна цінність білків Rapana venosa, Апач М., Буркацька Г. (2016)
Менчинська А. - Жирнокислотний склад ліпідів паст на основі ікри прісноводних риб (2016)
Кравченко М. - Вплив борошна "Здоров’я" на реологічні характеристики клейковини борошняних сумішей, Романовська О. (2016)
Гніцевич В. - Властивості м’ясних січених мас із рослинним напівфабрикатом, Чехова Н. (2016)
Дубініна А. - Моделювання складу арахісових паст підвищеної біологічної цінності, Ленерт С., Хоменко О. (2016)
Сімахіна Г. - Використання білка зеленої маси овочевих культур у харчових технологіях, Науменко Н. (2016)
Дудла І. - Гармонізація вимог до безпечності лако-фарбових матеріалів в Україні та ЄС (2016)
Chykyn N. - The sorption of ions heavy metals by technical lignins, Sevastyanova O., Pasalskiy B. (2016)
Сєногонова Г. - Мікробіологічна безпечність батончиків висівкових (2016)
Відомості про авторів (2016)
До читачів (2013)
Відповідальність інтелектуалів: політичний словник (2013)
Єрмоленко А. - Принцип об’єктивності і прагматично-діалогічна когерентність політичних тверджень (2013)
Ґенар Ф. - Філософія та політика у політичній філософії Венсана Декомба (2013)
Пролеєв С. - Гетерогенність політичного дискурсу: три основні формації (2013)
де Лара Ф. - Корнеліус Касторіадис і Венсан Декомб: два концепти політичної модерності (2013)
Бистрицький Є. - Ідентичність, спільнота і політичне судження (2013)
Тибо П. - Здивування європейців (2013)
Попович М. - Теорія значення: "бути" чи "мати" (2013)
Декомб В. - Як порушувати проблеми колективної ідентичності? (2013)
Баумейстер А. - Онтологія і принцип суб’єктивності: спроба контрінтерпретації Гайдеґерової філософії (2013)
Каплан І. - Ще один шанс для феноменології релігії (2013)
Морозова Д. - "Європейський словник філософій": семінар-презентація 3-го тому (2013)
Abstracts (2013)
Білоцерківець В. В. - Активізація механізмів саморегулювання розвитку авангардної економіки (2012)
Борусевич Х. Ю. - Поняття інституційного середовища при інституційній організації економіки (2012)
Дощин С. В. - Динаміка зростання та структурні зрушення в українській економіці за роки незалежності (2012)
Ostoj Izabela - Institutional Order of the Labour Market as a Subject of Economic Research (2012)
Стахова Н. П. - Теоретичні засади дослідження оборотного капіталу (2012)
Новик В. С. - Світовий досвід організації міжнародного авіаційного транспортного сполучення (2012)
Дронь В. С. - Виробниче споживання та взаємозалежність видів економічної діяльності Чернівецької області, Дронь Є. В. (2012)
Стеченко Д. М. - Відтворення соціально-економічного розвитку регіонів на основі кластероутворення (2012)
Кифяк В. І. - Покращення інвестиційного клімату як необхідна складова інституційного механізму розвитку аграрних підприємств (2012)
Кіндзерський В. В. - Особливості державного регулювання аграрного сектора національної економіки (2012)
Лопатинська А. Ю. - Специфіка стратегічного планування в аграрному секторі національної економіки (2012)
Ткачук В. А. - Ресурсний дефіцит розвитку людського потенціалу сільських територій України (2012)
Бобирєв Д. Б. - Вплив інноваційної активності підприємства на його конкурентоспроможність, Буряк К. М. (2012)
Вдовічен А. А. - Диспропорційність природи прямих іноземних інвестицій в рамках інтеграційних процесів глобалізованої економіки (2012)
Величко Н. М. - Групи стратегічних рішень в системі управління інноваційною діяльністю підприємства (2012)
Гречаник Б. В. - Бізнес-інкубатор як інноваційна форма підтримки малого підприємництва, Бережницька У. Б., Бойчук Р. М. (2012)
Мартинюк І. В. - Характеристика умов потоковості інноваційних процесів підприємства (2012)
Олексюк В. М. - Інноваційний розвиток як складова економічної безпеки держави (2012)
Петращук М. М. - Потенціал корпоративних цінних паперів у забезпеченні інноваційного розвитку України (2012)
Стирська О. І. - Державне інвестиційне кредитування фізичних осіб (2012)
Чичун В. А. - Значення інформаційного забезпечення в інноваційній діяльності підприємства (2012)
Бойко Н. І. - Проблеми сучасного розвитку підприємств та способи підвищення їх конкурентоспроможності (2012)
Грицюк Е. О. - Проблеми відшкодування робочої сили у підприємствах торгівлі (2012)
Левицький В. В. - Вплив результатів фінансової діяльності на соціально-економічну стійкість підприємства (2012)
Макарова Г. С. - Оцінка ступеня взаємозв’язку між субпотенціалами економічного потенціалу підприємств будівельної галузі України (2012)
Спориш О. А. - Роль сервісного обслуговування в торгівельній діяльності, Іржавська Л. В. (2012)
Харинович-Яворська Д. О. - Оцінка кредитоспроможності торговельних підприємств та аналіз факторів впливу на неї (2012)
Баєв В. В. - Концептуальні засади менеджменту якості в сфері туризму (2012)
Власова Т. Р. - Інституційне середовище міжнародного туризму в Україні: сучасний стан та шляхи покращення, Циганчук О. В. (2012)
Голубовська О. І. - Сільський туризм як одна із складових відродження українського села (2012)
Кифяк В. Ф. - Методологічні засади розрахунку чисельності туристів та обсягу наданих їм послуг (2012)
Петрук Т. М. - Транспортні послуги у туризмі: комп’ютерні системи бронювання (2012)
Верстяк О. М. - Основні принципи та напрямки покращення фінансового менеджменту суб’єкта господарювання (2012)
Кучер Д. Б. - Автоматизовані системи управління як інструмент підвищення ефективності функціонування вітчизняних підприємств готельного господарства, Замятіна Н. В. (2012)
Лойко Р. Р. - Підходи до організації і управління довгостроковими віртуальними підприємствами (2012)
Микитюк М. В. - Бенчмаркінг як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємства (2012)
Чичун В. А. - Реінжиніринг як сучасний засіб перепроектування бізнесу, Микитюк М. В. (2012)
Вівчар О. І. - Моделювання логістичних стратегій як визначальний фактор успішного розвитку ремонтно-будівельних підприємств, Зяйлик М. Ф. (2012)
Гладій Г. М. - Модель оцінки стратегії запуску нового продукту, Гладій Х. Г. (2012)
Гуржій Н. М. - Маркетингові компетенції в стратегічному управлінні маркетингом (2012)
Лошенюк І. Р. - Інноваційні рішення підвищення конкурентоспроможності торговельних підприємств (2012)
Нікульча В. А. - Організація процесу стимулювання продажів торговельними підприємствами (2012)
Полєжаєва І. О. - Моделювання процесу формування маркетингового каналу розповсюдження продукції підприємства (2012)
Чаплінський Ю. Б. - Інформаційне забезпечення маркетингу взаємовідносин, Чаплінська А. А. (2012)
Безштанько Д. В. - Операційний ризик в банківському секторі України (2012)
Більцан А. О. - Теоретичні засади та особливості функціонування вітчизняного фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (2012)
Блакита Г. В. - Механізм дії та проблеми відшкодування ПДВ, Дзюба О. М. (2012)
Гогіна О. М. - Концептуальні засади та необхідність розвитку державного податкового менеджменту в Україні (2012)
Жебчук Л. Л. - Податок з доходів фізичних осіб: зарубіжний досвід та вітчизняна практика (2012)
Романенко М. О. - Кредитні спілки як один із методів зниження ризиків діяльності персоналу підприємств (2012)
Романчук А. Л. - Організаційні питання впровадження бюджетування на вітчизняних підприємствах (2012)
Смолінська А. В. - Проблеми управління фінансовими ресурсами підприємницьких структур, Смолінський В. В. (2012)
Багрій К. Л. - Основні концепції аудиту експортно-імпортних операцій суб’єкта господарювання (2012)
Маначинська Ю. А. - Вплив методів обліку витрат та калькулювання собівартості готельних послуг на фінансовий результат (2012)
Панченко І. А. - Облікове забезпечення ризик-орієнтованого управління прибутком (2012)
Пірог Ю. В. - Основні напрями організації внутрішньогосподарського аналізу на підприємстві (2012)
Простебі Л. І. - Основні підходи щодо мінімізації негативного впливу глобальних економічних процесів на економіку України (2012)
Кшевецький О. С. - Сучасні тенденції розвитку споживчих властивостей персональних комп’ютерів на вітчизняному ринку, Шкабара Т. Л., Чернов В. М. (2012)
Федоров А. О. - Оптимізація макрокомпонентів продовольчих товарів при харчуванні, Федорова В. О. (2012)
Шкабара Т. Л. - Процеси якісного забезпечення ковбасної продукції в умовах вітчизняного ринку (2012)
Брижань І. А. - Екологічні проблеми розвитку промислового виробництва України (2012)
Кшевецький О. С. - Комп’ютерні засоби в навчальному експерименті з фізики, Литвинов Ю. В. (2012)
До читачів (2013)
Філософський факультет (2013)
Губерський Л. - Філософія і освіта: зустріч перспектив (2013)
Конверський А. - "Модель філософа" в освітній традиції Київського університету (2013)
Баумейстер А. - Онтологія як філософська дисципліна: український контекст (2013)
Богачов А. - Герменевтичний підхід у філософії (2013)
Кебуладзе В. - Феноменологія і герменевтика у структурі філософської і гуманітарної освіти (2013)
Бойченко М. - Соціальна філософія як загальна соціальна теорія та навчальна дисципліна (2013)
Лактіонова А. - Філософська антропологія і філософія культури: перспектива сучасної практичної філософії як філософії дії (2013)
Прокопов Д. - Історія філософії і проблеми визначення історико-філософського дискурсу (2013)
Руденко С. - Історія української філософії: недескриптивна методологія дослідження (2013)
Щербина О. - Філософія логіки, філософська логіка, арґументація (2013)
Білоус Т. - Філософія науки у системі сучасної освіти: філософія конкретних наук та філософія експерименту (2013)
Павлова О. - Актуальність естетичного (2013)
Abstracts (2013)
Вимоги до авторів (2013)
До читачів (2013)
Вступ (2013)
Попович М. - Пам'ять має бути пам'яттю серця (2013)
Пролеєв С. - Місця пам’яті та безпам’ятство в культурі (2013)
Білий О. - Символічні топоси і боротьба за історію (2013)
Бондаревська І. - Історична пам’ять і забування (2013)
Богачов А. - Колективна пам’ять і культурна ідентичність (2013)
Кебуладзе В. - Пам’ять і забуття (2013)
Сарапін О. - Роздуми про теперішній стан вітчизняного релігієзнавства: чи варто уникати полярних методологічних стратегій? (2013)
Сайтарли І. - Суперечності соціальної культури: минуле та сучасність (2013)
Грабовський С. - Науково-технічний прогрес на полігоні фантастики радянського часу (2013)
Райхерт К. - Реконструкція критики проекту загальної теорії систем Л. фон Берталанфі з боку Ч. В. Мориса (2013)
Шуваєв І. - Незадоволеність чоловічістю (від XVIII сторіччя по сьогодні) (2013)
Гардашук Т. - Чи поширюється етика на екологію? (2013)
Гомілко О. - XXIII Світовий філософський конгрес (2013)
Abstracts (2013)
Покажчик статей, надрукованих у часопису "Філософська думка" 2013 року (2013)
Вимоги до авторів (2013)
До читачів (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського