Шевченко Е. - Зміст стадії виконання судових рішень у кримінальному провадженні (2016)
Шингарьов Д. - Особливості проведення допиту підозрюваного, особа якого не встановлена (2016)
Колб О. - Актуальне дослідження захисту прокурором прав і свобод дітей (2016)
Світла пам’ять Європіній Ірині Володимирівні (2016)
Мішин О. - Миротворча діяльність Африканського союзу (2011)
Ястремська I. - Вплив явища нелегальної торгівлі ядерними матеріалами на регіональну стабільність (2011)
Вишньов В. - Еволюція доктринальних підходів до застосування ядерної зброї Індією та Пакистаном (2011)
Капируля М. - Міжнародна співпраця із запобігання ядерному тероризму (2011)
Машура А. - КНР як фактор балансу сил у Східній Азії після холодної війни (2011)
Мариняк С. - Вагомість налагодження тристоронніх відносин (Канада-США-Мексика) у формуванні північноамериканської системи безпеки (2011)
Сабадан О. - Сучасні воєнні доктрини Японії як фактор системи безпеки регіону (2011)
Рзаєва А. - Возможно ли членство России в НАТО? (2011)
Зарембо К. - Україна у стратегіях національної безпеки держав-членів ЄС: партнер чи проблема? (2011)
Гнип О. - Проблема європейської енергетичної безпеки в контексті сучасних німецько-російських відносин (2011)
Корюкалов М. - Зовнішня допомога Європейського Союзу Україні в рамках Східного партнерства (2011)
Ковальчук С. - Зміна демографічної ситуації як один із сучасних викликів Європейського Союзу (2011)
Кучухідзе А. - Критичний аналіз європейської політики України 2010 року (2011)
Шкляр В. - Розвиток відносин Росія-НАТО після Лісабонського саміту (2011)
Бабич В. - "Східне партнерство": погляд з України (2011)
Mayeuski A. - Emigration to the EU from the third world countries: new practices of identification (2011)
Лущенко А. - Трансформація державного суверенітету (2011)
Пилявець О. - Виклики демократії в сучасній системі міжнародних відносин (2011)
Романова В. - Світовий порядок і глобальне управління (2011)
Цебенко О. - Проблема сепаратизму у міжнародних відносинах (2011)
Кияниця Л. - Вплив революційних подій в країнах Близького Сходу та Північної Африки на конфігурацію співвідношення сил у регіоні (2011)
Магєррамова Ю. - Архітектура безпеки Близького Сходу (2011)
Липяцька М. - Вплив останніх подій на Близькому Сході і в Північній Африці на зовнішню політику Ізраїлю (2011)
Ранджбар Нікдел M. - Зміна зовнішньої політики Саркозі шодо Ірану (2011)
Дирда А. - Міжнародно-політичне становище КНР у контексті близькосхідних революцій (2011)
Анджапарідзе А. - Українсько-грузинське стратегічне партнерство: гуманітарне підґрунтя (2011)
Волошенко І. - Неврегульованість кордонів між країнами Центральної Азії як джерело регіональної конфліктогенності (2011)
Бредихин А. - Тенденции федерализма в современной Украине (2011)
Чернат Д. - Роль і перспективи Азії в новому світовому порядку ХХІ ст. (2011)
Бронєвський В. - Курильська проблема в російсько-японських відносинах (2011)
Рубель К. - Проблема Гібралтару у зовнішній політиці Іспанії (2011)
Ярошенко Є. - Міжнародно-політичні наслідки поділу Судану в контексті вирішення етнонаціональних конфліктів (2011)
Леонтьева О. - Традиционные ценности американизма в кинематографе США 90-х годов ХХ века (2011)
Надрага Х. - Сучасна взаємодія США та КНР у сфері розвитку екологічно чистої енергетики (2011)
Семенович А. - Реорганізація регіонів Польщі у ХХ столітті (2011)
Балюк Н. - Особливості співробітництва ЄС з організаціями та державами ЛАКБ (2011)
Апполонова А. - Співробітництво держав-членів ШОС в енергетичній сфері (2011)
Гончаров І. - Російський фактор в системі європейської енергетичної безпеки (2011)
Корнійчук Т. - Особливості політичного й економічного співробітництва Європейського Союзу та України на сучасному етапі (2011)
Кошевой В. - Роль региональных организаций и инициатив в построении южного энергетического коридора для ЕС (2011)
Пірлік А. - Поліпшення становища жінок в системі Організації Об'єднаних Націй (2011)
Кукса Н. - Культурна дипломатія Росії на сучасному етапі (2011)
Демиденко Т. - Українська радянська енциклопедія як елемент української радянської історіографії 1945-1960 рр. (2011)
Кричковська Я. - Розвиток валютно-фінансових правовідносин України в рамках Організації Чорноморського економічного співробітництва (2011)
Папян Т. - Основні риси статусу та режиму чорноморських проток у ХVІІІ-ХІХ століттях (2011)
Козаченко Є. - Створення і реалізація універсальної юрисдикції міжнародного кримінального суду (2011)
Бровко О. - Міжнародний звичай у контексті міжнародного правотворчого процесу. Співвідношення між загальним та локальним звичаєм (2011)
Павко Я. - Міжнародно-правові погляди періоду виникнення науки міжнародного права (2011)
Токарський Б. - Формування міжнародного звичаю у сучасному міжнародному праві (2011)
Цірат К. - Міжнародно-правова оцінка незалежності південного Судану (2011)
Внукова А. - Міжнародно-правові засоби боротьби із дитячою порнографією в мережі Інтернет (2011)
Буквич А. - Співвідношення колізійних норм Гаазької Конвенції з цінних паперів та деяких Директив з цінних паперів Європейського Союзу. Особливості їх застосування (2011)
Дика Д. - Національні правозахисні системи та Європейський суд з прав людини (2011)
Дідовець О. - Особливості статусу суддів та формування суддівського корпусу в Україні (порівняльний аспект) (2011)
Кривецька О. - Особливості реалізації правових актів Європейського Союзу в законодавстві Німеччини у сфері правового регулювання таймшерингових відносин (2011)
Матіяш О. - Скасування в Україні конституційної реформи 2004 року (2011)
Шершньова О. - Проблеми колізійного регулювання відносин утримання в міжнародному приватному праві (2011)
Супрун Д. - Порівняння договору франчайзингу та комерційної концесії (2011)
Коннова Т. - Відповідальність інтернет-провайдерів за порушення авторських прав третіми особами (2011)
Федченко Д. - Принципи УНІДРУА, як збірник уніфікованих норм законодавства у галузі договірних відносин (2011)
Невмержицька Г. - Проблемні аспекти правового регулювання усиновлення іноземними громадянами українських дітей (2011)
Іванчук К. - Порівняльно-правове дослідження приєднання акціонерних товариств в Україні та Німеччині (2011)
Смолин Я. - Порядок укладення міжнародного договору купівлі–продажу (2011)
Передмова (2016)
Привалова Л. П. - Авторский миф о подземном царстве Маммона в поэме Э. Спенсера "Королева фей" (Часть I) (2016)
Беднова Ю. И. - Придворная поэзия "елизаветинцев" в контексте рукописной и печатной культуры поэтического текста (2016)
Вельчева К. А. - Интерпретация мотива паломничества в поэме У. Ленгленда "Видение о Петре Пахаре" (2016)
Власенко Н. І. - Топологічна естетика традиціоналізму як джерело ренесансного оновлення романічної поетики (2016)
Пацан В. О. (Євлогій єпископ Новомосковський ) - Єлизаветинські переклади Біблії: актуальні аспекти вивчення (2016)
Маценка С. П. - Барокова сатира "Вигадливі і правдиві видіння Філандера фон Зіттевальда" Й. М. Мошероша у сучасному прочитанні (2016)
Калиберда Н. В. - Пространство, среда, герои в романе С. Ричардсона "Памела" (линкольнширский эпизод) (2016)
Русских И. В. - Поэтика повествования в романе Т. Дж. Смоллета "Родрик Рэндом" (2016)
Гура Н. П. - "Іфігенія в Тавриді" Ґете: гармонія змісту та форми (2016)
Демко Т. В. - Алегорія пізнання в поемі Вільяма Блейка "Книга Тель" (2016)
Панченко Е. И. - Женские образы в творчестве Чарльза Диккенса: попытка классификации (2016)
Гавриленко Є. В. - Стендалівські "зустрічі з собою" як автометатекст (2016)
Ворова Т. П. - Архетип війни у казкових творах О. С. Пушкіна, П. О. Катеніна, І. В. Киреєвського (2016)
Матвієнко О. В. - Українське прочитання поезії К. Дж. Россетті "When I am dead, my dearest...”: між переспівом та класичним перекладом (2016)
Посудиевская О. Р. - Индийская тема в раннем творчестве Р. Киплинга ("Простые рассказы с гор") (2016)
Скуратовская Л. И. - Троя в стихах Осипа Мандельштама: проблема лиризма (2016)
Потницева Т. Н. - Г. Джеймс. "Дейзи Миллер": американский вариант "Смерти в Венеции" (2016)
Пичугина Т. Е. - Эротический дискурс венского модерна в "Хороводе" Артура Шницлера (2016)
Романова Е. И. - "Русский мир" в Париже: зарисовки с натуры в романе Б. Поплавского "Аполлон Безобразов" (2016)
Бандровська О. Т. - Ідентичність Іншого в англійському модерністському романі: тіло поза нормою крізь міждисциплінарні підходи (2016)
Тростогон В. М. - Критика автономного суб’єкта у творчості фіно-шведських поетів-модерністів (Е. Седергран, Г. Бйорлінг, Е. Діктоніус) (2016)
Костенко Г. М. - Культурний контекст роману Айн Ренд "Джерело" (2016)
Ковальова Я. В. - Індивідуально-авторська модель концепту "Мистецтво і митець" (за автобіографічною трилогією Еліаса Канетті) (2016)
Казарин В. П. - Ахматова. Данте. Крым (статья 2), Новикова М. А. (2016)
Воеводина О. А. - Художественная модальность поэмы А. Ахматовой "Реквием" (2016)
Чернокова Е. С. - Память и ее "дворцы": "Садовник" Р. Киплинга и "Навечно" Дж. Барнса (2016)
Тупахіна О. В. - "Примарна присутність": троп привида у неовікторіанських реінтерпретаціях повісті Генрі Джеймса "The Turn of the Screw" (2016)
Іваненко В. А. - Каледонська антисизигія у романі Джеймса Робертсона The Testament of Gideon Mack (2016)
Велигина Н. Г. - The Sense of an Ending: семантика "новой чувствительности" в зарубежной прозе рубежа ХХ–ХХI веков, Левченко А. В. (2016)
Сушко С. О. - Містифікація в англофонному постмодерністському романі: сюжетно-дискурсивне увиразнення та художні функції (2016)
Родный О. В. - Исповедально-публицистическая повесть: "человеческий документ" как концепт (2016)
Ватченко С. А. - Артистизм и магия личности. Л. Я. Потемкина (2016)
Гончаренко Е. П. - Слово про Вчителя. Л. І. Скуратовська (2016)
Чернокова Е. С. - Учитель и ученики, Пичугина Т. Е., Велигина Н. Г., Левченко А. В. (2016)
Гавриленко Е. В. - "Дорогу осилит идущий…". Н. П. Орлик (2016)
Панікар Г. - Зростання ролі регіонів у процесі залучення прямих іноземних інвестицій (2011)
Бут Ю. - Стратегічні пріоритети Європейського Союзу в сфері охорони навколишнього середовища та раціонального природокористування (2011)
Шинкаренко І. - Останні тенденції еволюції наукових та політичних поглядів на податкову конкуренцію (2011)
Глущевська А. - Зона вільної торгівлі як фактор розвитку інтеграційних процесів України та ЄС (2011)
Терещенко О. - Взаємодія глобальних і національних аспектів розвитку (2011)
Алиева Д. - Сравнительный анализ применения НДС налоговыми системами разных стран мира (2011)
Ковальчук С. - Перспективи розвитку авіакосмічної галузі України (2011)
Новиков В. - Економічні та стратегічні мотиви ініціації антидемпінгових процедур (2011)
Харина У. - Україна-КНР: інвестиційний аспект співробітництва (2011)
Красільчук Я. - Наслідки землетрусу 11 березня 2011 року для економіки Японії (2011)
Палій В. - Особливості ПЗІ у країни Близького Сходу (БС) (2011)
Харенко К. - Розробка нових шляхів транзиту енергоносіїв як складова частина українсько-російських відносин (2011)
Подвальникова О. - Створення нового механізму фінансової стабілізації Європейського Союзу (2011)
Балюк Т. - Внутрішньофірмові фінансові інструменти в економічній політиці ТНК (2011)
Лукашенко С. - Реформа міжнародної валютної системи: ініціатива пале-рояль (2011)
Підчоса О. - Світовий ринок нафти та газу: початок нової кризи або тимчасова турбулентність (2011)
Шкрабалюк Ю. - Тарґетування реального валютного курсу як монетарний інструмент (2011)
Боков І. - Новітні тенденції розвитку венчурного капіталу США (2011)
Будз Ю. - Необхідність здійснення фіскальної консолідації задля подолання боргової кризи в країнах ЄС (2011)
Тумарець В. - Розвиток ринку фінансових послуг України зі вступом до СОТ (2011)
Осійчук Д. - Привабливість акцій українських емітентів для портфельних інвесторів (2011)
Макеєнко Н. - Місце та вплив іноземного капіталу на банківську систему України (2011)
Морозов В. - Оподаткування розважального бізнесу у ФРН (2011)
Приятельчук О. - Врахування концепції корпоративної соціальної відповідальності в питаннях формування споживчих смаків населення (2011)
Марущак Н. - Реалії та перспективи соціальної відповідальності бізнесу в Україні (2011)
Смаглюк В. - Значення ринку туристичних послуг для підвищення конкурентоспроможності національної економіки України (2011)
Бех К. - Роль міжнародних інтеграційних об’єднань у сучасному міжнародному бізнесі (2011)
Козар А. - Кластеризація економіки: поняття, світовий досвід та перспективи розвитку в Україні (2011)
Головко А. - Соціальний маркетинг в Україні: ґенеза та перспективи (2011)
Вишняк Л. - Розвиток міжнародного бізнесу в Україні в умовах глобальної фінансової кризи (2011)
Лазаренко А. - Організаційна структура і характер взаємовідносин всередині компанії (2011)
Скворцова А. - Дослідження ринку синтетичних похідних цінних паперів (2011)
Бондар Є. - Адаптація комерційних банків до нестійкості умов функціонування (2011)
Крикун В. - Механізм управління брендом в умовах асиметрії розвитку світового господарства (2011)
Толубко О. - Інформаційно-комунікаційні чинники глобалізації бізнесу (2011)
Гіренко А. - Стратегії розвитку ТНК в умовах асиметрії інформації (2011)
Ємко К. - Ефективність вірусного маркетингу (2011)
Литвин Ю. - Становлення партизанського маркетингу в сучасних умовах (2011)
Малик К. - Практика використання логістичних систем в Україні (2011)
Зименкова В. - Інтернет як поле битви: використання світової мережі терористичними організаціями "Хамас" та "Хезболла" (2011)
Яровий Д. - Informational aspect of the Twitter-revolution 2010 in Kyrgyzstan (2011)
Мусієнко К. - Оцінка потенціалу міжнародно-правового регулювання з метою упередження кібервійн (2011)
Мазурець Ю. - Аналіз геополітики газових відносин Україна-Росія: постконфронтаційний період (2011)
Натарова А. - Освещение событий в Ливии французскими информационными агентствами (2011)
Медведєва О. - Кіберпростір як сфера діяльності розвідувальних служб (2011)
Матвєєва О. - Віртуальні спільноти як чинник політичної комунікації (2011)
Керимова Н. - Маніпулятивні технології під час революцій (2011)
Станецька В. - Маніпулятивні технології в політичній рекламі (2011)
Мірошниченко Є. - Теоретико-методологічні засади побудови інформаційного суспільства (2011)
Ошитко О. - Мультикультуралізм як модель полікультурного суспільства: досвід Німеччини (2011)
Федоренко А. - Основні програми електронного урядування в ЄС (2011)
Чечель К. - Сучасна ситуація на Близькому Сході і в Північній Африці та перспективи її врегулювання (2011)
Гринчук М. - Особливості використання піар–технологій під час президентських виборів в США 2008 року (2011)
Пустовіт А. - Енергетична сфера: сценарії розвитку відносин України та Російської Федерації (2011)
Бойчук Т. - Участь співробітників Чернівецького державного медичного інституту в ліквідації вогнищ зобної ендемії на території Чернівецької області (1945–1949 рр.), Мойсей А. (2016)
Загороднюк К. - Історичний досвід та його втілення в сучасну науково-практичну діяльність кафедри гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця при розробці санітарно-гігієнічних норм водопостачання та методів еколого-гігієнчної оцінки технологій водопідготовки, Гринзовський А. (2016)
Балух О. - Міжнародна політика молдавського господаря Стефана ІІІ Великого в контексті історії Північної Буковини (1457 – 1474 рр.) (2016)
Третьяков О. - Замовні вбивства у давньоскандинавському суспільстві ( VIII – поч. XI століття) (2016)
Гуйванюк М. - Вплив літературної інтелігенції на страйковий рух сільськогосподарських робітників Галичини й Буковини початку ХХ ст. (2016)
Казакевич О. - Просопографія Київської Старої Громади (друга половина ХІХ століття) (2016)
Роман І. - Hermeneutic implications of german Bildung tradition for Bukovinian history education (on the material of myron korduba’s and Gregory Kupchanko’s historiography), Акатріні В. (2016)
Скакун І. - Культурно-історичні процеси в Україні на початку ХХІ століття (2016)
Курочкін О. - Малодосліджені аспекти традиційного весілля українців (2016)
Мойсей А. - Особливості спільного функціонування повитухи та акушерки в родильній обрядовості українського та румунського населення Буковини (2016)
Сопилюк Н. - Two types of paris markets: sociolinguistic and ethnographic aspects (2016)
Ляшук П. - Тарас Шевченко: історія хвороби, причина смерті, Ляшук Р. (2016)
Хухліна О. - Розвиток медицини на території Буковини протягом ХIX ст. зародження, становлення, Смандич В. (2016)
Мойсей А. - Тематика наукових робіт на сторінках журналу "Французька етнологія" (2006-2016) (2016)
Вимоги до оформлення статей (2016)
Бадіца М. В. - Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до професійно-творчої діяльності засобом продуктивної технології (2015)
Беньковська Н. Б. - Експериментальна перевірка ефективності реалізації педагогічних умов формування професійних якостей майбутніх фахівців банківської справи (2015)
Боднар С. В. - Навчання усного англомовного економічного дискурсу майбутніх менеджерів (2015)
Височан З. Ю. - Формування комунікативної компетентності як ознаки професійної культури майбутніх фахівців права (2015)
Грудок-Костюшко М. А. - Интерактивное обучение как условие формирования мотивации к созданию диалогового дискурса иностранными студентами (2015)
Єременко Т. Є. - Мовленнєві засоби реалізації інтерактивної стратегії англомовного навчально-наукового лекційного дискурсу, Урсул В. С. (2015)
Казанцева Л. І. - Реалізація культурологічного підходу в навчанні дошкільників української мови в полікультурному просторі (2015)
Койчева Т. І. - Діагностика організаційної культури викладачів університету (2015)
Король Т. Г. - Англомовна компетентність у читанні фінансової фахової літератури як об’єкт тестового контролю (2015)
Линенко А. Ф. - Проблема стимулювання саморозвитку майбутнього судноводія в контексті формування його конкурентоздатності, Смірнов С. В. (2015)
Лі Сіюнь - Діагностика стану сформованості самоорганізації в учнів 5-7 класів у процесі фортепіанного навчання (2015)
Малашевська І. А. - Сутність, зміст і структура музикальності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (2015)
Міненок А. О. - Обґрунтування змістово-процесуальної складової моделі професійного саморозвитку майбутнього вчителя початкової школи (2015)
Миркович И. Л. - Звенья интегрированного процесса обучения англоязычной диалогической речи учащихся 4-х классов на основе драматизации аутентичных сказок (2015)
Мосейчук А. Р. - Сучасні технології формування дослідницьких компетенцій майбутніх фельдшерів у процесі професійної підготовки (2015)
Мушинська Н. С. - Засоби професійного саморозвитку майбутнього фахівця економічної галузі (2015)
Нагорна Н. В. - Інтерактивні технології як засіб формування педагогічної компетентності майбутнього психолога (2015)
Осіпцов А. В. - Феноменологія загальнолюдських цінностей особистості в сучасній науці (2015)
Oskina N. - Topicality of integrated approach to intensive foreign language teaching (2015)
Певна С. Є. - Студент як суб’єкт освіти: сутність та особливості (2015)
Полякова Г. П. - Контекстний підхід у викладанні іноземних мов як чинник формування конкурентос-проможності майбутніх юристів (2015)
Соцька О. П. - Морально-етичне виховання дітей старшого дошкільного віку у процесі ознайомлення з природою, Шельменко Г. (2015)
Тітова Г. В. - Проблема підготовки майбутніх учителів фізичної культури до формування спортивних лідерських якостей в теорії і практиці (2015)
Фомина И. Л. - Инновационные методы активизации обучения в условиях высшей школы (2015)
Царенко М. О. - Застосування мультимедіа у формуванні методичної компетентності майбутніх учителів фізики, Нікуліна І. Ю. (2015)
Черненко Н. М. - Категорія ризику в управлінській діяльності (2015)
Шепель М. Є. - Самореалізація майбутніх учителів філологічних спеціальностей як етап адаптації до професійної діяльності (2015)
Ягодікова В. В. - Критерії та показники сформованості інноваційної спрямованості виховного процесу загальноосвітньої школи (2015)
Kovtun O. - Communicative approach to development of future preschool teachers’ speech expressiveness (2015)
Стюрко М. О. - Формування схожості насіння гібридів кукурудзив умовах Північного Степу Україи (2016)
Папка О. С. - Геоморфологічні детермінанти вегетаційного індексу NDVI сільськогосподарських угідь Полтавської області (2016)
Рідей Н. М. - Екологічний моніторинг агросфери для організації рекреаційної діяльності, Хітренко Т. Ф. (2016)
Цилюрик О. І. - Вплив мінімального обробітку ґрунту та удобрення на ріст і розвиток рослин соняшнику в умовах Північного Степу, Судак В. М. (2016)
Гармаш С. Н. - Биоконверсия отходов аграрного сектора экономики с целью получения биоэтанола (2016)
Цьова Ю. А. - Екоморфічна структура банку насіння бур’янів агроекосистем (2016)
Кирпа М. Я. - Механізований комплекс для сушіння–очищення насіння кукурудзи в господарствах, Стюрко М. О., Бондарь Л. М. (2016)
Чурсінов Ю. О. - Дослідження зміни складу ферментованого солоду при сушінні, Півоваров О. А., Ковальова О. С. (2016)
Паляничка Н. О. - Визначення шляхів зниження енерговитрат процесу гомогенізації молока (2016)
Миколенко С. Ю. - Вплив плазмохімічно активованої води на фізіологічну повноцінність зерна пшениці для виробництва цільнозернових продуктів, Півоваров О. А., Чурсінов Ю. О., Соколов В. Ю. (2016)
Самойчук К. О. - Аналітичні дослідження умов диспергування жирової фази молока в пульсаційному гомогенізаторі, Левченко Л. В. (2016)
Черних С. А. - Особливості зберігання зернових запасів з використанням охолодження та моніторинг комірних шкідників, Грекова Н. В., Чурсінов Ю. О. (2016)
Ялпачик В. Ф. - Изменение клейковины пшеницы в процессе хранения в зернохранилище с применением охлаждения, Верхоланцева В. А. (2016)
Харитонова А. І. - Моделювання процесу пророщування зерна ячменю при виробництві пива, Олексієнко В. О. (2016)
Алексеенко В. А. - Обоснование производительности и конструктивных параметров пресс-гранулятора, Червоткина А. А. (2016)
Самарець Н. М. - Сучасний стан діяльності сільських домогосподарств в Україні (2016)
Багорка М. О. - Формування еколого-економічного механізму маркетингового управління в аграрному виробництві (2016)
Харченко Є. М. - Підвищення ефктивності вибору препаратів для захисту рослин з використанням економетричного аналізу (2016)
Захарченко Ю. В. - Стратегічний маркетинг експорту пшениці (2016)
Вільхова Т. В. - Витратно-галузеве обгрунтування напрямів удосконалення землекористування сільськогосподарських виробників (2016)
Міщенко Д. А. - Використання методів статистичного моделювання для підвищення ефективності та якості виробництва аграрної продукції, Чорна Н. О., Шевченко О. В. (2016)
Васільєва Л. М. - Формування інноваційної моделі розвитку національної економіки (2016)
Гаврилко Г. П. - Аналіз сильних і слабких сторін Закарпатської області у контексті розвитку санаторно-курортної сфери та рекреації (2016)
Лупич О. О. - Організаційні основи створення вітчизняного готельного оператора (2016)
Аннотации. Ключевые слова. Библиография (2016)
Запрошуємо до співробітництва в нашому часописі (2016)
Аймедов К. В. - Вплив індивідуально-психологічних і психоемоційних характеристик на адаптивний потенціал особистості лікарів-інтернів, Лебіга Л. П. (2015)
Варіна Г. Б. - Пропріум професійної стійкості майбутнього практичного психолога (2015)
Винарчик Е. А. - Психологические особенности взаимосвязи мотивации и вовлеченности в трудовую деятельность как фактора успешной профессиональной деятельности (2015)
Гузь Н. В. - Дослідження особливостей соціальних цінностей майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки, Гузь В. В., Мельникова С. В. (2015)
Зайцева Ю. М. - Психологічні аспекти етнічної ідентичності української молоді, Прокоф’єва О. О. (2015)
Иванова К. А. - Исследование особенностей выраженности чувства юмора у студентов (2015)
Казанжи М. Й. - Вплив актуального сімейного стану на фасилятивність людини (2015)
Каткова Т. А. - Психологічні особливості впливу спрямованості особистості старшокласника на професійний вибір, Фісіна Н. Г. (2015)
Клюева С. Д. - Эстетические эмоции в художественно-образной структуре хореографического искусства (2015)
Кобильнік Л. М. - Генезис дослідження аксіологічних настанов студентської молоді в культурно-освітньому просторі (2015)
Ковалёва М. В. - Особенности временной перспективы студентов (2015)
Косьянова О. Ю. - Особливості взаємозв’язку показників емоційної зрілості та схильності до обману згідно з моральними цінностями сучасного юнацтва з використанням поліграфу (2015)
Lukashchuk-Fedyk S. - Axiological nature of healthy lifestyle and its importance in saving reproductive health of students (2015)
Побережник С. Я. - Влияние профессиоанльного выбора супругов на характер их межличностных отношений (2015)
Prokofieva O. O. - Psychological conditions of preventing manipulative interpersonal relations in adolescence (2015)
Стельмащук Х. Р. - Особливості мотиваційно-ціннісної сфери дітей-сиріт (2015)
Тепляков Н. Н. - Обыденное сознание в эстетической и этической сферах жизнедеятельности субъекта (2015)
Харцій О. М. - Тренінг у формуванні творчої особистості, Перевозна Т. О. (2015)
Хоржевська І. М. - Психологічні основи професійної культури фахівця (2015)
Царькова О. В. - Почуття провини як компонент психологічного клімату у родині, де росте дитина з особливими потребами (2015)
Шевченко С. В. - Дослідження проблеми підвищення працездатності особистості у психологічному дискурсі, Каткова Т. А. (2015)
Балюк А. С. - Особливості підготовки майбутніх магістрів гуманітарних спеціальностей до організації науково-дослідної діяльності (2015)
Buzdugan O. - Formation of personal and professional qualities of future preschool teachers for pedagogical interaction with parents (2015)
Варга Л. І. - Особливості формування комунікативної культури майбутніх учителів засобами інтерактивних технологій (2015)
Вієвська М. Г. - Соціальна відповідальність сучасного фахівця як підґрунтя його продуктивної професійної діяльності (2015)
Войтович О. В. - Емоційна культура в професійній підготовці майбутніх вихователів (2015)
Volkova Yu. - Methodical aspects of forming future music and choreography teachers’ artistic communication skills (2015)
Гвоздій С. П. - Відповідність викликам сьогодення як принцип добору змісту навчання у процесі формування культури безпечної життєдіяльності студентів (2015)
Дроздова І. П. - Інтерактивні методи навчання мов у вищих навчальних закладах нефілологічного профілю (2015)
Дроздова К. В. - Підготовка майбутніх учителів фізичного виховання до формування здоров’язбережувальних навичок і вмінь у молодших школярів (2015)
Дудчак Г. І. - Педагогічне керівництво самостійною роботою студентів шляхом використання інноваційних технологій (2015)
Еджиєс С. Емре - Визначення особливостей формування професійно-комунікативної компетентності студенів-іноземців у процесі фахової підготовки (2015)
Жаровцева Т. Г. - Проблема готовності студентів до самостійної навчальної діяльності (2015)
Yin Yuan - Criterial approach to evaluation of art-image memory of future music art teachers (2015)
Инжестойкова В. А. - Реализация педагогических условий формирования профессионально-художественной культуры будущих учителей изобразительного искусства, Таама Аль Атаби Аяд Хаяви (2015)
Казанцева Л. І. - Увиразнення мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у дискурсивній діяльності (2015)
Карпова Э. Э. - Оценка качества подготовки специалистов в высшей школе и проблема его мониторинга (2015)
Княжева І. А. - Підготовка майбутніх фахівців у галузі дошкільної освіти до здійснення особистісно зорієнтованої взаємодії з дітьми (2015)
Ковшар О. В. - Освіта як засіб модернізації сучасного суспільства (2015)
Козинко Л. Л. - Методичні засади проведення практичних (лабораторних) занять з хореографічних дисциплін студентами-магістрантами під час проходження виробничої практики у ВНЗ (2015)
Койчева Т. І. - Сутність організаційної та корпоративної культур університетів як соціокультурних феноменів: порівняльний аналіз (2015)
Коломієць А. М. - Використання інтернет-сайтів на заняттях з іноземної мови, Фальштинська Ю. В. (2015)
Кононенко Н. В. - Шляхи формування системності професійно-педагогічних знань майбутніх педагогів дошкільної освіти (2015)
Костюченко Т. М. - Сутність світоглядно-мотиваційного компоненту в структурі здо-ров’язбережувальної компетентності майбутніх соціальних педагогів (2015)
Кудрявцева О. А. - Педагогічні умови ефективної організації самостійної роботи з вивчення педагогічних дисциплін майбутніми педагогами дошкільної освіти в позааудиторний час (2015)
Листопад О. А. - Експериментальне дослідження формування професійно-творчого потенціалу майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2015)
Мельник Н. І. - Професійна підготовка педагогів дошкільних установ у франції: загальні особливості (2015)
Нестеренко В. В. - Проблема виховання у дошкільників навичок здорового способу життя (2015)
Павлюк Т. О. - Підготовка майбутніх вихователів до використання мультимедійних засобів навчання в професійній діяльності (2015)
Падалка О. І. - Теоретичні засади формування пріоритетних педагогічних цінностей у процесі професійно-педагогічної підготовки вихователя дошкільного навчального закладу (2015)
Пальшкова І. О. - Особливості формування емоційної культури майбутніх учителів початкової школи (2015)
Попова О. В. - Контекстний підхід як детермінанта професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх перекладачів китайської мови (2015)
Степанова Т. М. - Педагогічні умови формування професійно-мовленнєвої культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2015)
Тимченко Г. М. - Розробка системи автоматизованого контролю знань для студентів класичного університету в системі Moodle, Бережна Н. І., Іваненко Л. О. (2015)
Тимченко Г. М. - Упровадження сучасних діагностичних систем під час вивчення курсу "Психофізіологічні основи здоров’я" для студентів класичного університету, Діденко М. В., Закревський А. М., Павлович Р. В. (2015)
Ткаченко С. В. - Критерії оцінки сформованості етичної компетентності майбутніх учителів суспільно-гуманітарних дисциплін (2015)
Токарєва С. В. - Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів фізичної культури до корекційно-оздоровчої роботи в школі (2015)
Федорова О. А. - Організація контролю сформованості аудитивних умінь іноземних слухачів підготовчого відділення в процесі вивчення української мови (2015)
Черненко Н. М. - Особливості управління навчальним закладом на засадах ризик-менеджменту (2015)
Черняк С. Г. - Соціальне виховання в історії зарубіжної та вітчизняної педагогічної думки ХХ століття (2015)
Чжоу Цун - Дидактичні основи формування дослідницьких умінь майбутніх викладачів-філологів засобами бібліотечних ресурсів в умовах магістратури (2015)
Швець О. А. - Навчання майбутніх дизайнерів використання українських символів в оформленні інтер’єру (2015)
Шухтін В. В. - Впровадження нових методик навчання на базі кафедри шкірно-венерологічних хвороб, Хрущ В. І. (2015)
Яблонський А. І. - Основні принципи гуманітарно-психологічної експертизи освіти: теоретичний аспект (2015)
Ладанюк А. П. - Управління випарною установкою в умовах невизначеності: інтелектуалізація прикладних функцій, Кишенько В. Д., Школьна О. В. (2015)
Лобок О. П. - Мінімаксне управління в лінійних динамічних системах із розподіленими параметрами, Гончаренко Б. М., Савіцька Н. М. (2015)
Чорна А. І. - Сучасний стан і перспективи розроблення нових видів пакування для хлібобулочних виробів, Арсеньєва Л. Ю., Шульга О. С. (2015)
Никитюк Л. В. - Вплив умов культивування на антиадгезивні властивості поверхнево активних речовин Nocardia vaccinii IMB B-7405, Пирог Т. П. (2015)
Скопенко Н. С. - Забезпечення продовольчої безпеки через реалізацію концепції соціально-етичного маркетингу, Мостенська Т. Г. (2015)
Керанчук Т. Л. - Актуальні проблеми підприємств молочної галузі України (2015)
Британська Н. Н. - Факторний аналіз ефективності виробництва підприємств цукрової промисловості України (2015)
Кавецький В. Є. - Особливості впливу соціально-економічних чинників на професійне самовизначення молоді, Білан Ю. В. (2015)
Мостенська Т. Л. - Побудова вертикальних організаційних структур при створенні об’єднань підприємств, Кудіна В. В. (2015)
Пашкова Е. С. - Рынок детского питания: сущность, значение, особенности (2015)
Ємцев В. І. - Ключові суперечності процесу ціноутворення на вітчизняному ринку цукру, Ємцева Г. Ф. (2015)
М’якшило О. М. - Моделювання процесу моніторингу і планування собівартості продукції багатономенклатурного харчового підприємства, Харкянен О. В., Грибков С. В. (2015)
Бреус Н. М. - Обґрунтування доцільності створення гібридної експертної системи контролю якості заморожених продуктів десертного призначення, Маноха Л. Ю., Поліщук Г. Є. (2015)
Драган О. І. - Сучасні технології управління і використання персоналу (2015)
Кравець С. В. - Концепція маркетингу в системі управління підприємством (2015)
Боковець В. В. - Корпоративні конфлікти: визначення, типологія і механізми управління (2015)
Марценюк О. С. - Інтенсифікація екстрагування за допомогою циклічного віджиму рослинної сировини, Чернелевський І. В., Зав’ялов В. Л. (2015)
Роман Т. О. - Моделювання процесу сушіння ніжок печериці, Мазуренко О. Г., Кубайчук О. О., Вовкодав Н. І. (2015)
Цибульский Л. Ю. - Отримання і обробка мікро- і нанорозмірних матеріалів індукційним нагрівом, Кузьмичєв А. І., Мисюра Т. Г. (2015)
Федорова Д. В. - Технологічні аспекти комплексного використання бичка азовського замороженого у виробництві рибо-рослинних напівфабрикатів, Кузьменко Ю. В. (2015)
Силка І. М. - Оцінка стану харчування військовослужбовців Збройних Сил України (2015)
Хацкевич Ю. М. - Застосування регуляторів кислотності у виробництві продукції з риби, Щербакова Т. В., Селютіна Г. А., Борисова А. О. (2015)
Гойко І. Ю. - Профілактика білкової недостатності у раціонах харчування військовослужбовців, Сімахіна Г. О., Стеценко Н. О. (2015)
Дубініна А. А. - Дослідження стероїдного комплексу крупи з гречки різних сортів, Ленерт С. О., Попова Т. М. (2015)
Кочубей-Литвиненко О. В. - Збагачена мінеральними речовинами молочна сироватка як перспективний поліпшувач якості хліба, Білик О. А. (2015)
Бондарєва В. Й. - Виділення ліпосом з фосфоліпідного спиртового екстракту фолікулярних яєць курей і визначення їх характеристик, Манк В. В., Мірошников О. М. (2015)
Зінченко І. М. - Розроблення раціональних режимів термічного оброблення зернових продуктів у технології сухих сніданків для військовослужбовців, Ковбаса В. М., Терлецька В. А. (2015)
Дмитрук Є. А. - Фракційний склад і деякі фізичні характеристики нерухомого шару зерна тритикале, Любич В. В., Новіков В. В. (2015)
Зміст журналу "Наукові праці Національного університету харчових технологій" за 2015 рік (2015)
До відома авторів (2015)
Шелестова А. М. - Пам’яті професора Михайла Семеновича Слободяника – відомого українського педагога та вченого (2016)
Трачук Л. Ф. - Нормативно-правове обґрунтування процесу формування електронних бібліотек в обласних універсальних наукових бібліотеках України (2016)
Пастушенко О. В. - Бібліотека як комунікаційна установа в інформаційному просторі та розвиток функцій ресурсної бази науки (2016)
Бірюкова Т. Л. - Творче об’єднання Бібліотека-Освіта як складова розвитку Національного інтелектуального ресурсу (наукова комунікація, інтеграція знань, методів, технологій) (2016)
Соколов В. Ю. - Перший Всеукраїнський з’їзд бібліотечних робітників (1926) та його значення в розвитку бібліотечної справи в Україні (продовження статті, перша частина опублікована у №2, 2015 р.) (2016)
Zbanatska O. - Document as a reflection of events (2016)
Андріянов О. В. - Формування інформаційно-комунікативної компетентності в процесі підготовки фахівців документно-інформаційної сфери, Татакі О. О. (2016)
Палеха Ю. І. - Документально-інформаційні комунікації як основа комунікативного менеджменту (2016)
Вінічук І. М. - Термінологічні аспекти розвитку вербальної системи управління базами даних у соціально-комунікативній сфері сучасного суспільства (2016)
Зикун Н. І. - Синкретичність сатиричних зображальних жанрів публіцистики (2016)
Шевчук Ю. С. - Від реклами фільму до реклами у фільмі (до історії становлення Product Placement в кіно) (2016)
Мусієнко Ю. Д. - Релігійні інтернет-ресурси України: інформаційно-змістовий аспект (2016)
Саприкін О. А. - Фейк як інструмент інформаційної війни проти України (2016)
Ткаченко О. О. - Імідж навчального закладу: поняття та сутність (2016)
Вітаємо ювіляра! (до 65-річчя від дня народження Тетяни Олексіївни Долбенко) (2016)
Луніна А. Є. - Валентин Сильвестров: "Лятошинський – представник української землі в масштабі світової музичної культури…" (2014)
Бенч О. Г. - Хорова методика Павла Муравського (2014)
Муравський П. І. - Мистецтво хорового співу (2014)
Гамкало І.-Я. Д. - Легенда оперного хору (2014)
Грица С. Й. - Верлібр у творчості Лесі Дичко (2014)
Дзюбан Г. В. - "П’ять прелюдій у стилі "шань-шуй”" Лесі Дичко: образи японської поезії в українській музиці (2014)
Тишко С. В. - Подорож Михайла Глінки на Кавказ: українські ремінісценції (про один напис олівцем на полях рукопису) (2014)
Соломонова О. Б. - "Золотий півник" Миколи Римського-Корсакова: гра в полі культурної символіки (2014)
Скворцова Н. М. - Жанрові амплуа плачу в операх Модеста Мусоргського і Миколи Римського-Корсакова (2014)
Ільченко П. І. - Опера Миколи Римського-Корсакова "Царева наречена" на сцені Оперної студії (2014)
Жаркова В. Б. - Голос Першої світової війни в музиці Моріса Равеля (2014)
Довжинець І. Г. - Музичне життя повітового міста в роки Першої світової війни (2014)
Двужильна І. Ф. - Композитор Михайло Крошнер – в’язень Мінського гетто (2014)
Рожок О. В. - Шоста Міжнародна Пасхальна асамблея-2014: "Мистецтво відроджує духовність України" (2014)
Доманська О. А. - Культуротворча функція свідомості в контексті поняття "національне" (2014)
Наукове життя НМАУ ім. П. І. Чайковского (2014)
Нові видання (2014)
Відомості про авторів (2014)
Покажчик публікацій "Часопису…" за 2014 рік. №№ 1 (22) – 4 (25) (2014)
Вимоги до статей (2014)
Коппель О. А. - Близькосхідний вимір зовнішньої політики України (2012)
Макаренко Є. А. - Проблеми, здобутки і перспективи спільної зовнішньої політики ЄС: погляд на сучасність і майбутнє (2012)
Пархомчук О. С. - Регіональний вимір зовнішньої політики Афганістану, Гринів Д. (2012)
Артьомов І. В. - Інтеграція вищої освіти України у світовий освітній простір: внесок Закарпат­ського державного університету (2012)
Видмарович Б. Д. - Взгляд Пекина на проблему "китайской угрозы" (2012)
Коломієць О. В. - Інформаціологічна модель національної безпеки (2012)
Седляр Ю. О. - Еволюція американсько-кубинського конфлікту у постбіполярний період або чому санкції не діють? (2012)
Тимків Я. І. - Формування зовнішньополітичних пріоритетів партії і їх взаємозв’язок із зов­нішньою політикою України (2012)
Бовсунівський П. В. - Роль Республіки Судан в зовнішній політиці Арабської Республіки Єгипет (2012)
Божко С. О. - Інтеграція в Європейський Союз як зовнішньополітичний пріоритет в україн­ському політичному дискурсі (2012)
Митко А. М. - Інформаційна безпека як основа становлення інформаційної демократії в Ук­раїні (2012)
Халаджи В. В. - Європейська політика сусідства – чи існують ще реальні шанси стати ефектив­ною політикою (2012)
Виговська О. С. - Теоретико-методологічні підходи до проблеми державного регулювання полі­тики інформаційної безпеки (2012)
Волошин О. А. - Місце СНД в стратегії зовнішньої політики Росії на пострадянському просторі на сучасному етапі (2012)
Гіас І. М. - Сирійсько-Турецькі взаємини і курдська проблема (друга половина 1990-х pp.) (2012)
Назаровська І. Г. - Основні суб’єкти превентивної дипломатії (2012)
Опімах Р. Є. - Диверсифікація енергопостачання в програмних підходах різник країн світу та її вплив на інтегральний показник енергетичної безпеки України (2012)
Таран Я. А. - Можливості впливу представників української діаспори в республіці Польща на суспільно-політичне життя країни проживання (2012)
Тлуста А. О. - Роль віртуальних спільнот у розгортанні революційних подій у світі в 2010-2011 роках (2012)
Федорчук В. А. - Політичний компроміс як чинник стабілізації міжнародних відносин (2012)
Черцова О. В. - Теоретико-методологічні засади дослідження феномена демократії та типізація її основних моделей (2012)
Гулевич В. О. - Західний напрямок польської геополітичної думки (2012)
Хонин В. Н. - Стадии роста антропосферы Земли и развитие международных антропогенных отношений (2012)
Дяченко В. І. - Проблеми підвищення ефективності правозахисної діяльності прокурора у зов­нішньоекономічній сфері (2012)
Забара І. М. - Міжнародно-правові засади регулювання режиму інформації (2012)
Цірат Г. А. - Загальні тенденції процесів уніфікації окремих складових міжнародного ци­вільного процесу в кінці XIX – протягом XX сторіччя у різних регіонах світу (2012)
Білоцький С. Д. - Міжнародно-правове регулювання відновлюваної енергетики в рамках міжна­родного морського права (2012)
Ржевська В. С. - Елементи колективної безпеки у змісті вестфальського миру 1648 р (2012)
Цірат Г. В. - Про деякі особливості процедури укладення правочинів з повітряними суднами та іншим авіаційним обладнанням (2012)
Комарова Т. В. - Суд Європейського Союзу та міжнародний правопорядок (2012)
Гайдабрус Т. М. - Територіальні проблеми України в розмежуванні Азово-Керченської акваторії (2012)
Кравченко Н. П. - Нотаріальна діяльність дипломатичних представництв України в контексті адап­тації національного законодавства до права ЄС (2012)
Кукіна З. О. - Окремі аспекти правового регулювання інтернету, як засобу масової інформації (2012)
Ментов М. І. - Теоретичні аспекти кримінально-правової відповідальності за примушування працівника транспорту до невиконання своїх службових обов'язків (ст.280 кри­мінального кодексу України) (2012)
Поліванова О. М. - Правове регулювання свободи пересування працівників у Європейському Союзі (2012)
Смолин Я. В. - Контракт міжнародного факторингу, як підстава виникнення факторингових пра­вовідносин (2012)
Адаменко Ю. І. - Чашковий різець з циліндричною задньою поверхнею, Родін Р. П., Цемашко В. В. (2014)
Луньов С. В. - Розсіяння електронів для різних Δ1 моделей зони провідності монокристалів n-Ge, Бурбан О. В., Косинець Л. А., Цизь А. І., Максимчук Т. В. (2014)
Ващук Н. Б. - Особливості вибору та застосування п’єзоелектричних перетворювачів для вимірювання вібраційних прискорень, Михалевич В. Т. (2014)
Вісин О. О. - Техніка безпеки при застосуванні лазерів в приладобудуванні (2014)
Гордєєв О. Ф. - Методика визначення точнісної надійності вузлів верстата, Четвержук Т. І. (2014)
Денисюк В. Ю. - Моделювання зв’язків параметрів мікрорельєфу поверхні з технологічними чинниками формоутворюючих токарно-автоматних операцій (2014)
Заблоцький В. Ю. - Дослідження зв’язків технологічних факторів з параметрами якості формоутворення поверхонь обертання та техніко-економічними показниками токарно-автоматних операцій, Дахнюк О. П. (2014)
Лук’янчук Ю. А. - Методи і засоби контролю цукрового діабету сучасними приладами, Казановська В. В. (2014)
Кайдик О. Л. - Розробка алгоритму керування точністю шліфування кілець карданних підшипників, Терлецький Т. В. (2014)
Ковальчук І. В. - Дослідження елементів інтегрованих технологій швидкого прототипування в медичній галузі, Мороз С. А. (2014)
Караченцев В. Є. - Способи синхронізації та особливості їх використання в цифрових схемах, Лапченко Ю. С. (2014)
Larshin V. P. - A cutting tool vibration mechanism in metalworking technological system, Lishchenko N. V., Kovalchuk E. N. (2014)
Larshin V. P. - Cutting tool vibrodiagnostics system on the machining center, Lishchenko N. V. (2014)
Мельник С. А. - Апаратне забезпечення та методологія електронейроміографічного дослідження (2014)
Дмитрук О. Г. - Проблематика впровадження телемедичних технологій у вітчизняні заклади охорони здоров’я, Мороз С. А. (2014)
Петрина Л. Г. - Дослідження зв'язаних і незв'язаних мікроелементів в крові (2014)
Попова Н. О. - Про типи тахометричних перетворювачів турбінних витратомірів (2014)
Марчук В. І. - Моделювання динамічної системи безцентрового шліфування робочих поверхонь роликопідшипників, Равенець Л. М., Марчук С. В. (2014)
Рева Я. В. - Вплив механічного впливу на технічні об’єкти і людину та основні методи віброзахисту, Лук’янчук Ю. А. (2014)
Симонюк В. П. - Черв'ячні передачі в машино- та приладобудуванні, Шишко К. В., Малиш М. О., Мосiюк Д. О. (2014)
Стасюк В. М. - Теплообмін приводів із пнемомеханічними системами керування: робочий хід (2014)
Тарас Б. І. - Вплив конструктивних чинників на чутливість металевих мембран у перетворювачах тиску (2014)
Терлецький Т. В. - Визначення оптимальних значень параметрів надійності проектовоних систем, Кайдик О. Л. (2014)
Марчук В. І. - Дослідження формування та еволюції залишкових напружень в ході зміцнювально-вигладжувального оброблення поверхонь обертання, Ткачук А. А., Приступа С. О. (2014)
Симонюк В. П. - Муфти в приладобудуванні, Шокун О. В. (2014)
Яким Р. С. - Підвищення довговічності відкритих опор тришарошкових бурових доліт для буріння міцних та особливо міцних порід (2014)
Яковлюк Р. М. - Проблеми та досягнення при вимірюванні артеріального тиску, Лук’янчук Ю. А. (2014)
Симонюк В. П. - До особливостей вибору приводів вібромашин при вібраційній обробці деталей машино- та приладобудування (2014)
Мельник С. А. - Особливості підключення електронейроміографа "Нейро-МВП" для покращення якості роботи приладу, Кросовський В. В. (2014)
Мороз С. А. - Вплив зміцнювально-вигладжувальних операцій на експлуатаційні властивості робочих поверхонь роликопідшипників (2014)
Макогон Ю. В. - Членство Украины во Всемирной торговой организации: вызовы современ­ности, Хаджинов И. В. (2012)
Сніжко О. В. - Методологічні принципи дослідження фінансового розвитку (2012)
Іващенко О. А. - Місце КНР в світовому інтеграційному просторі (2012)
Кузнєцова Н. В. - П'ятдесятирічний досвід країн ОЕСР (1961 – 2011рр.) у сфері фінансової лібе­ралізації (2012)
Литвиненко Н. П. - Сутність та значення ТНК на сучасному етапі розвитку світового господарства, Лукашук О. (2012)
Резникова Н. В. - Проблема поиска нового баланса сил в условиях биполярной валютной системы (2012)
Прохорова М. Е. - Рух робочої сили у Європейському Союзі в умовах фінансової кризи, Матвієнко А. В. (2012)
Шнирков О. О. - Рівні тарифного захисту країн Митного союзу та України (2012)
Лазебна І. В. - Вплив імпорту та експорту на розвиток внутрішнього ринку України в умовах членства в СОТ (2012)
Торб`як М. П. - Державна регіональна політика в Україні за умов глобальних трансформацій (2012)
Овчарова Л. П. - Торгово-економічні відносини між Україною та Болгарією на сучасному етапі, Бодеко В. П., Охріменко Н. О. (2012)
Рак Ю. А. - Основні тенденції розвитку світового ринку консалтингових послуг (2012)
Карп’юк О. П. - Інноваційна діяльність за умов глобалізаційних викликів (2012)
Косьміна В. В. - Теоретичні основи дослідження експортних операцій ТНК (2012)
Підчоса О. В. - Глобальний вартісний ланцюг нафтогазової галузі (2012)
Поштар Є. - Валютно-фінансова інтеграція єс і перспективи розвитку європейської фінансо­вої конвергенції (2012)
Решетнікова Л. М. - Аналіз рівня конкурентоспроможності сфери туризму України (2012)
Ходико Д. І. - Міжнародна торгівля правами на викиди парникових газів в контексті політики стійкого розвитку (2012)
Ясько Ю. І. - Цілі та інструменти конкурентної політики держави в умовах глобалізації (2012)
Огінок С. В. - Франчайзингова стратегія просування іноземних компаній на ринок України (2012)
Макеєнко Н. Ю. - Дефіцит державного бюджету України та джерела його покриття (2012)
Yefimova l. M. - Theoretical aspects of enterprise innovation development using business processes reengineering (2014)
Ботвіна Н. О. - Рівень та ефективність впливу глобалізаційних та інтеграційних процесів на економічний стан держави (2014)
Тубальцева Н. П. - Концептуальні підходи до мотивації в інноваційному процесі (2014)
Войт Д. С. - Основні напрями та проблеми реалізації інноваційної моделі розвитку економіки в Україні (2014)
Майданевич Ю. П. - Поняття, структура та термінологія інтегрованих структур суб'єктів господарювання (2014)
Бойко А. Б. - Сучасний стан ситеми зв’язку та інформатизації в Україні (2014)
Космарова Н. А. - Конкурентоспроможність як основа економічної безпеки держави (2014)
Солтик Я. В. - Формування інноваціцного потенціалу аграрного виробництва: теорія та практика (2014)
Лебедєва В. В. - Еволюційна модель оцінювання ефективності інтеграційних процесів аграрних підприємств (2014)
Зайкіна Г. М. - Теоретичні засади впровадження системи якості на підприємствах харчової промисловості (2014)
Карцева В. В. - Обґрунтування порядку визначення таксономічного показника стійкого розвитку підприємств і організацій споживчої кооперації (2014)
Копитко О. В. - Концептуальні підходи до інноваційного розвитку залізничного транспорту України (2014)
Бугаенко С. А. - Особливості класифікації властивостей і характеристик товару промислового призначення і широкого споживання підприємств харчової промисловості (2014)
Замлинський В. А. - Теоретико-методологічні засади формування інвестиційно-інноваційної моделі розвитку України (2014)
Жуйков Г. Є. - Теоретичні і методичні підходи щодо оцінки ефективності рибогосподарської діяльності (2014)
Орленко О. В. - Регіональні та світові особливості розвитку агроформувань круп’яного підкомлексу (2014)
Борисова А. І. - Формування конкурентної позиції аграрних підприємств при виході на зовнішній ринок, Биковська К. М. (2014)
Крижановський В. В. - Вплив глобалізації та міжнародної інтеграції на рівень продовольчого забезпечення, Осітров Р. Г. (2014)
Чокова Г. П. - Особливості продовольчої безпеки в умовах глобалізації, Ковальчук Р. С. (2014)
Комаровська М. В. - Організаційно-економічні чинники та тенденції розвитку ринку соняшнику, Хілевська М. П. (2014)
Солоненко С. П. - Формування конкурентної позиції сільськогосподарських підприємств при виході на зовнішній ринок, Гавриш А. Г. (2014)
Стебловська Т. В. - Мінімізація ризиків при здійсненні зовнішньоекономічної, Гуташ В. О. (2014)
Челак О. О. - Фактори і чинники ефективного розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств аграрного сектору, Романенко К. В. (2014)
Коломоєць О. В. - Сучасний стан митної політики та митного права в Україні (2014)
Сиренко С. С. - Предпосылки развития рынка изобразительного искусства как рынка инвестиций (2014)
Білак Г. Д. - Використання інновацій в зовнішньоекономічній діяльності аграрних підприємств, Бєляєва А. С. (2014)
Хабурський В. І. - Особливості формування ціни на продукцію аграрних підприємств при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, Мазуріна О. В. (2014)
Бойчук С. О. - Іноземне інвестування аграрного сектору економіки, Лебедєва А. В. (2014)
Жадько К. С. - Облік, аналіз і контроль як функції управління фінансово-господарською діяльністю суб'єктів господарювання (2014)
Семенчук І. М. - Концепція адвокатування конкуренції як нова комунікативна форма розвитку громадянського суспільства (2014)
Січко С. М. - Особливості розвитку фрайнчазингу в світі (2014)
Бєлік В. Д. - Підвищення конкурентоспроможності управлінського персоналу підприємств енергетичної сфери (2014)
Лепьохіна О. В. - Раціональне управління фінансовими ресурсами сільськогосподарського підприємства (2014)
Князь С. В. - Регулювання системи розвитку експортного потенціалу державних підприємств, Байдала Н. М., Ярема О. Р. (2014)
Середа Н. М. - Стратегія авіакомпанії - "управління через якість” (2014)
Манзій О. П. - Управління конкурентоспроможністю підприємств харчової промисловості: стратегія, технології та інноваційні інструменти (2014)
Тінтулов Ю. В. - Сутність, роль й об'єктивна необхідність розвитку корпоративного управління підприємств харчової промисловості (2014)
Копитко В. І. - Підвищення ефективності державного регулювання в умовах реформування підпрємств залізничної галузі (2014)
Пономарьова М. С. - Проблеми та перспективи навчання та підготовки менеджерів (2014)
Прохорчук С. В. - Управління персоналом: зарубіжний досвід, Мухіна Т. Б. (2014)
Клочан В. В. - Ефективність інформаційно-консультаційного забезпечення сільського господарства (2014)
Крупіца І. В. - Розвиток транснаціональної корпорації та оцінка її транснаціоналізації (2014)
Чекалова Н. Е. - Особливості планування діяльності підприємства в умовах невизначеності та ризику (2014)
Горлачук В. В. - Сучасність і проблеми земельної ренти, Белінська С. М. (2014)
Харачко М. В. - Розробка новітніх механізмів фінансування природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення в умовах гострого дефіциту бюджету (2014)
Рябуха І. С. - Необхідність вивчення питань маркетингу земельних ресурсів в сучасних умовах підвищення ефективності господарювання (2014)
Березіна Л. В. - Дослідження дії лазерного опромінення зони проекції тимуса довжиною хвилі 350 нм у фемтосекундному режимі на клініко-імунологічні показники у хворих з інфекційними ураженнями нервової системи, Матяш В. І., Фільчаков І. В., Каневський В. О., Войцехович В. С. (2015)
Богадельников И. В. - Перманентный инфекционный процесс как двигатель эволюции человека, Мужецкая Н. И., Богадельникова Е. И. (2015)
Бодня І. П. - Стан процесів адаптації у хворих на токсокароз (2015)
Борщов С. П. - Лікворний тиск при нейроінфекціях: методи вимірювання та діагностичне значення (2015)
Виговська О. В. - Клініко-параклінічні особливості інфекційного мононуклеозу Епштейна-барр вірусної етіології у дітей в гострому періоді та в періоді реконвалесценції (2015)
Виговська О. В. - Імунологічні особливості при інфекційному мононуклеозі Епштейн-барр вірусної етіології у дітей в гострому періоді та в катамнезі (2015)
Виноград Н. О. - Ендемічні природно осередкові інфекції, що маніфестують запальними ураженнями респіраторного тракту (2015)
Воликова О. А. - Эпидемиологическая и клиническая характеристика лептоспироза в Днепропетровском регионе, Шостакович-Корецкая Л. Р., Литвин Е. Ю., Кушнерова Е. А., Шевченко-Макаренко О. П., Ревенко Г. А., Петулько А. П., Панникова Т. Н. (2015)
Волікова О. О. - Роль ІІ класу гістосумісності в розвитку супутніх захворювань у ВІЛ-інфікованих пацієнтів, Шостакович-Корецька Л. Р., Литвин К. Ю., Кушнєрова О. А., Рєзнік О. С. (2015)
Гладченко О. І. - Визначення важкості стенозу гортані за шкалою Chan у дітей з гострими стенозуючими ларинготрахеїтами, Обертинська О. В. (2015)
Говорова Д. В. - Анализ характера и эффективности профилактики инвазивных микозов у онкологических больных, Панасюк Е. Л. (2015)
Горобченко К. М. - Мікробна транслокація та порушення бар’єрної функції кишечника при хронічній віл-інфекції (2015)
Дєєв В. В. - Особливості клінічної картини вітряної віспи у дітей в сучасних умовах, Виговська О. В., Кудиненко Ю. А., Мощич О. О., Судаченко Т. М., Вітовська О. Р., Розяєв М. Д. (2015)
Доан С. І. - Окремі аспекти епідеміології гострих кишкових інфекцій в Україні у сучасних умовах, Малиш Н. Г. (2015)
Доан С. І. - Епідемічна ситуація та шляхи удосконалення епідеміологічного нагляду за ентеровірусними інфекціями, Савчук А. І., Гайдей В. Р. (2015)
Дралова О. А. - Нові підходи до визначення групи ризику за токсокарозною інвазією дітей з рекурентними захворюваннями дихальної системи, Усачова О. В. (2015)
Дубинська Г. М. - Прогнозування ефективності противірусної терапії хронічного гепатиту с на основі оцінки ранньої вірусологічної відповіді у хворих з поліморфізмом ASP299GLY гену TLR4 та GLN11LEU гену TLR7, Сизова Л. М., Коваль Т. І., Шликова О. А. (2015)
Дьяченко П. А. - Имунные реакции на активацию латентной герпес вирусной инфекции, Руденко А. А., Муравская Л. В., Пархомец Б. А., Луценко В. Ю. (2015)
Ергард Н. М. - Сучасні методи дослідження зажиттєвості механічної асфіксії за визначенням розмірів площі ділянок деліпідизації кори надниркових залоз (2015)
Євтушенко В. В. - Структура та клінічні особливості гострих нейроінфекцій у дітей, які проходили лікування в клініці інфекційних хвороб м. Києва протягом 2014 року, Марков А. І., Крамарьов С. О., Литвиненко Н. Г., Чемеркіна Н. В. (2015)
Зеленухіна О. В. - Моніторинг природно-вогнищевих інфекцій, що передаються іксодовими кліщами, в Запорізькій області, Коврига Н. Я., Чеботок Є. М. (2015)
Зубленко О. В. - Спалахи гострих кишкових інфекцій в Україні (2015)
Зубленко О. В. - Епідемічна ситуація на кір, краснуху та епідемічний паротит в Україні (2015)
Зубченко С. О. - Особливості перебігу мікст-герпесвірусних інфекцій, Горбаль Н. М. (2015)
Климанська Л. А. - Особливості клініки та діагностики туберкульозу лімфатичної системи у хворих з ВІЛ-інфекцією, Подолюк О. О., Марченко Г. Ф., Городецька А. І., Юрченко О. В. , Анікеєва А. Б. (2015)
Клименко Ж. Б. - Особливості гуморальної імунної відповіді до неструктурних вірусних протеїнів у хворих на хронічний гепатит С залежно від генотипу вірусу, рівня Віремії та противірусної терапії (2015)
Ковальчук Л. Й. - Характеристика захворюваності деякими кишковими інфекціями населення українського придунав’я, Мокієнко А. В., Закусило В. М. (2015)
Колеснікова І. П. - Європейський план дій щодо вакцин і реалії України, Романенко Т. А. (2015)
Кондратьєв А. Ю. - Епідситуація з особливо небезпечних інфекцій на території Дніпропетровської області, Портних В. М. (2015)
Крамарьов С. О. - Ускладнення вітряної віспи у дітей в сучасних умовах, Виговська О. В., Деев В. В., Гуменюк В. Б., Данилюк О. В., Бакай К. В., Кузнець О. А. (2015)
Крамарьов С. О. - Застосування пробіотиків різних груп у комплексній терапії ротавірусної інфекції у дітей раннього віку, Шелевицька А. І., Шелевицька В. А. (2015)
Красюк О. А. - Біологічні агенти, які можуть бути використані під час збройних конфліктів (2015)
Кукало О. В. - Негоспітальні пневмонії асоційовані з коронавірусами у дорослих з гострими респіраторними вірусними інфекціями, Коцюбайло Л. П., Дуда О. К., Окружнов М. В., Ралець Н. В. (2015)
Кушнєрова О. А. - Визначення імунологічних показників та показників вірусного навантаження у хворих на ВІЛ інфекцію з супутнім інфікуванням вірусом Епштейна-барр, Шостакович-Корецька Л. Р., Волікова О. О., Литвин К. Ю., Дробков А. В. (2015)
Литвин К. Ю. - Церебральний туберкульоз серед летальних випадків ВІЛ-асоційованих захворювань нервової системи в Дніпропетровському регіоні (2015)
Литовка С. Л. - Соціально небезпечні хвороби серед військовослужбовців як індикатор епідеміологічної ситуації в країні, Іванько О. М., Кожокару А. А., Огороднійчук І. В., Ізюмнікова Т. Г., Колос Л. А., Сундєєв В. М. (2015)
Луценко В. Ю. - Застосування поліоксидонію в комплексній терапії лайм-бореліозу, Руденко А. О. (2015)
Мальчицький М. С. - Особливості гострого діарейного синдрому на фоні лямбліозу у дітей, Когутич А. І., Коваль Г. М. (2015)
Мінухін В. В. - Вивчення дії ефірних олій на умовно-патогенні мікроорганізми – збудники інфекцій верхніх дихальних шляхів у дослідах In vitro, Коваленко Н. І., Ткаченко В. Л., Замазій Т. М., Селіщева Г. К. (2015)
Мороз Л. В. - Вітамін Д у хворих на хронічний гепатит С, Мусаєв Е. Е. О., Андросова О. С., Гайдук О. (2015)
Мохорт Г. А. - Вплив вакцинації на захворюваність та смертність від менінгококової інфекції в країнах Європейського регіону ВООЗ (2015)
Муквіч О. М. - Підвищення можливостей фізіологічної адаптації дітей до навчального процесу, Камінська Т. М., Пінчук Л. П. (2015)
Палатна Л. О. - Клінічний випадок ботулізма у дитини, Виговська О. В., Савенко Ю. О., Кувшинова М. Д., Наливайко К. С., Демченко О. А., Козій Х. І. (2015)
Панасюк Е. Л. - Клинические и диагностические особенности лайм- боррелиоза у пациентов с демиелинизирующими заболеваниями центральной нервной системы (2015)
Паничев В. О. - Впровадження сучасних методів лабораторних досліджень для діагностики кашлюку у Тернопільській області в 2015 році, Павельєва М. М., Маціпура С. В., Годована Н. І., Ільницька У. В., Костюк О. А., Барна Т. Б. (2015)
Пінський Л. Л. - Ультрамікроскопічні зміни в тканині печінки хворих на хронічний гепатит с із коморбідною опіоїдною залежністю, Овчаренко М. О., Мішиєв В. Д. (2015)
Подаваленко А. П. - Математичне моделювання прогнозу інтенсифікації епідемічного процесу крапельних інфекцій в Україні (2015)
Поляк М. А. - Корекція лікування у хворих на корову інфекцію в асоціації з глистною інвазією (2015)
Попенко Н. В. - Динаміка виникнення ускладнень негоспітальної пневмонії у військовослужбовців строкової служби за період з 1989 по 2012 рр. (2015)
Пришляк О. Я. - Клінічні особливості перебігу гострих кишкових інфекцій у дорослих осіб та хворих із супутньою серцево-судинною патологією, Винник Є. Ю., Бойчук О. П. (2015)
Романенко Т. А. - Проблеми епідеміологічного нагляду та профілактики вітряної віспи в Україні, Півник В. М., Трихліб В. І., Лигіна Ю. А. (2015)
Соловйов С. О. - Формування методології фармакоекономічного аналізу стратегій скринінгу патологій-предикторів раку шийки матки, Ковалюк О. В., Дзюблик І. В., Олійник О. А. (2015)
Сукач М. М. - Особливості клінічного перебігу туберкульозу в осіб, коінфікованих ВІЛ та вірусом гепатиту С, залежно від ступеня імунодефіциту, Марченко Г. Ф. (2015)
Тарасюк О. О. - Деякі епідеміологічні аспекти поширеності менінгітів у Львівській області, Мота Б. Є., Левицька Л. Р., Шпатарюк О. В., Мочевинська Н. М., Звір В. І. (2015)
Трихліб В. І. - Рівень захворюваності на хвороби, які належать до Х-класу, у мобілізованих під час перебування у навчальних центрах ОК "Захід", Осьодло Г. В., Литовка С. Л., Ткачук С. І., Гондарук В. О., Барсук О. В., Гайда І. М. , Майданюк В. П., Омеляшко М. І., Рихальська К. С. (2015)
Усачова О. В. - Сучасні особливості специфічного імунологічного профілю до вірусу краснухи та цитомегаловірусу у вагітних (2015)
Усачова О. В. - Ентеровірусні менінгіти у дітей: підходи до формування алгоритму ранньої діагностики (2015)
Усачова О. В. - Особливості сальмонельозу у дітей на прикладі клінічного випадку тяжкого ускладненого перебігу, Пахольчук Т. М., Сіліна Є. А., Матвєєва Т. Б., Печугіна В. В. (2015)
Усыченко Е. Н. - Анализ полиморфизма генов IL-10 и IL-4 у больных хроническим гепатитом С (2015)
Чабан Т. В. - Можливості патогенетичного лікування хворих на хронічний гепатит С (2015)
Чумаченко Т. О. - Роль Klebsiella pneumoniae у виникненні інфекцій, пов’язаних з наданням медичної допомоги, Несвижська І. І., Карлова Т. О., Макарова В. І. (2015)
Шостакович-Корецька Л. Р. - Значення генетичних факторів новонароджених при перинатальній трансмісії ВІЛ-інфекції, Чикаренко З. О., Будаєва І. В., Ревенко Г. О., Вицина В. В., Тарасенко О. І. (2015)
Шостакович-Корецька Л. Р. - Ураження печінки у віл-інфікованих: поширеність ко-інфекції ВІЛ/ гепатит у структурі летальності серед хворих на віл-інфекцію, Шевченко-Макаренко О. П., Ревенко Г. О., Литвин К. Ю. , Волікова О. О., Лесніча О. О., Савченко О. О., Витт Ф. Я. (2015)
Шостакович-Корецька Л. Р. - Епідемічна ситуація зі сказу та стан антирабічної допомоги у Дніпропетровській області, Шевченко-Макаренко О. П., Ревенко Г. О., Дядик В. П., Тимофєєва Л. В., Мосейчук Н. С., Шульга С. В., Славіковськай Л. В. (2015)
Шостакович-Корецька Л. Р. - Сучасні аспекти перебігу та терапії вітряної віспи, Ревенко Г. О., Будаєва І. В., Даниліна О. С., Лук'яненко П. В. (2015)
Юрко К. В. - Стан білків гострої фази у хворих на ко-інфекцію ВІЛ/ХГС (2015)
Юхименко О. О. - Значення хронічних запальних захворювань верхніх дихальних шляхів у розвитку рецидивуючого обструктивного бронхіту у дітей (2015)
Ячник І. М. - Діагностична цінність біохімічного маркеру прокальцито-ніну для діагностики сепсиса та його ускладнень у дітей (2015)
Вихідні дані (2015)
Пономарьова М. С. - Особливості становлення аграрних перетворень та ринкових зрушень, Загорська Ю. В., Чернега І. І. (2014)
Рябуха І. С. - Обґрунтування товарної стратегії підприємства та пошук шляхів підвищення маркетингових позицій підприємства (2014)
Дорошкевич Д. В. - Теорія й методологія розвитку форм організації логістики (2014)
Кужель В. В. - Мотивація розвитку соціальної відповідальності бізнесу на аграрних підприємствах, Мельник Ю. М. (2014)
Лебедєва В. В. - Пріоритетні напрями диверсифікації виробництва інтегрованих аграрних формувань (2014)
Мельник Ю. М. - Розбудова соціальних зв’язків підприємств агропродовольчої сфери (2014)
Лукашенко Т. В. - Індустріальні парки як чинник модернізації підприємств виробничої сфери, Лиса О. І. (2014)
Білоусов О. М. - Методичне забезпечення аналізу та оцінки конкурентних переваг підприємств будівельної галузі України (2014)
Белоусова С. В. - О некоторых путях развития отечественного сельскохозяйственного машиностроения, Лепехина Е. В. (2014)
Кузькіна Т. В. - Маркетинговий потенціал торговельних підприємств, Морозова К. В. (2014)
Петренко М. П. - Постіндустріальна трансформація економічних відносин: фактори, напрями, тенденції розвитку (2014)
Егорченко Т. И. - Методические аспекты преподавания информационных учетных дисциплин в современных условиях (2014)
Орленко О. В. - Круп’яні культури в системі продовольчої безпеки України (2014)
Кіфоренко О. В. - Оцінка конкурентоспроможності регіонів України (2014)
Стройко Т. В. - Логістична інфраструктура як стратегічний елемент розвитку міжнародної підприємницької діяльності (2014)
Іванова В. В. - Організація зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах, Стоцька П. П. (2014)
Мінаков В. М. - Розвиток системи виробничо-господарської діяльності у портовому господарстві (2014)
Середа Н. М. - Маркетингова стратегія розвитку аеропортів (2014)
Прохорчук С. В. - Особливості формування інноваційного шляху розвитку економіки України (2014)
Іртищева І. О. - Планування витрат та визначення результатів господарської діяльності підприємств в умовах посилення інтеграційних процесів, Стегней М. І., Крупіца І. В. (2014)
Ботвіна Н. О. - Сучасний стан інноваційно-інвестиційної діяльності банків України (2014)
Волкова О. В. - Міжнародний досвід оподаткування доходів громадян в контексті сучасної податкової реформи в Україні (2014)
Макогон В. В. - Розвиток тваринництва у контексті управління фінансовою стійкістю сільськогосподарських підприємств (2014)
Кравчук А. О. - Управління ресурсним потенціалом переробних підприємств м’ясо-молочної галузі АПВ України (2014)
Попович В. В. - Організаційно-економічні заходи регулювання зайнятості сільської молоді, Добрянська Н. А. (2014)
Бєлік В. Д. - Методичне забезпечення щодо формування стратегії управління персоналом на підприємствах харчової промисловості (2014)
Латкіна С. А. - Обґрунтування підприємницьких ризиків в інноваційній діяльності підприємства, Стегалюк Є. С. (2014)
Родіонов О. В. - Формування регіональних інноваційно-інтегрованих систем управління якістю підготовки фахівців для продовольчої сфери (2014)
Бавико О. Є. - Мережева трансформація системи управління регіональним розвитком, як фактор виживання у період глобальних змін (2014)
Линский Д. В. - Современные инструменты стратегического управления регионом (2014)
Мухіна Т. Б. - Сучасні інструменти підвищення ефективності управління на вітчизняних підприємствах (2014)
Каджаметова Т. Н. - Научные основы формирования и функционирования регионального рынка курортных услуг и развития курортных территорий (2014)
Марченко О. А. - Проблеми та перспективи розвитку рекреації та туризму у Запорізькій області (2014)
Жуйков О. Г. - Економіко-енергетична ефективність виробництва насіння гірчиці в зоні південного степу, Жуйков Г. Є. (2014)
Octafijchuk Ya. V. - Shpyliova Social component of modern strategy environmental safety, Nosulich T. M., Ilina M. V., Shpyliova Y. B. (2014)
Гайдай К. І. - Розвиток соціального туризму в Україні (2014)
Саламатіна С. Є. - Державна політика розвитку туризму: стратегічні напрямки розвитку (2014)
Передмова (2016)
Павелків Р. В. - Роль рефлексивного механізму та особливості його функціонування у сфері моральної свідомості та самосвідомості (2016)
Августюк М. М. - Особливості прояву ілюзії знання в метакогнітивному моніторингу навчальної діяльності (2016)
Бедюк М. В. - Особливості реалізації програми "Психологічна допомога бійцям АТО та їхнім сім’ям" (2016)
Безушко С. А. - Психологічний аналіз уявлень про самореалізацію сучасної молодої жінки: гендерний аспект (2016)
Бенькевич Г. А. - Здоров’я і хвороба в античному і сучасному розумінні (2016)
Бігунов Д. O. - Принципи комунікації, необхідні для уникнення комунікативного конфлікту (2016)
Борейчук І. О. - Комунікативна толерантність як умова профілактики ксенофобії, Нечидюк М. В. (2016)
Демчук О. О. - Психологія життя як парадигма життєтворчості, Воробйов А. М. (2016)
Дзвінчук Ю. В. - Професійна мобільність медичних сестер як фактор їх успішної професійної діяльності (2016)
Дучимінська Т. І. - Психологічна діагностика особистісної безпорадності (2016)
Жарікова С. Б. - Концептуальные основы организации психологических служб в лечебных учреждениях (2016)
Івашкевич Е. З. - Визначення структури соціального інтелекту педагога в парадигмальному просторі соціо-культурного психологічного підходу, Хупавцева Н. О. (2016)
Івашкевич І. В. - Характеристика підструктур особистості та визначення складових професійної компетентності юриста (2016)
Кихтюк О. В. - Психологічні проблеми осіб із віл-позитивним статусом, Пастрик Т. В. (2016)
Корчакова Н. В. - Истоки длительных форм просоциального поведения (2016)
Коширець В. В. - Психологічна підготовка населення до надзвичайних ситуацій в системі основних заходів цивільного захисту (2016)
Крюкова Л. В. - Емоції першокласника як умова збереження психічного здоров’я школяра (2016)
Кулаков Р. С. - Психологічні засоби оптимізації процесу професійного самовизначення у ранньому юнацькому віці (2016)
Кулакова Л. М. - Засоби та прийоми формування почуття власної гідності у молодшому шкільному віці в умовах навчальної діяльності (2016)
Лісова О. С. - Індивідуально-психологічні фактори здорового сну сучасних студентів, Павлинська Є. О. (2016)
Луцик Г. О. - Структурний аналіз готовності майбутніх психологів до роботи з девіантними підлітками (2016)
Лянцевич А. В. - Кризисные переживания в условиях депривации потребностных оснований личности (2016)
Магдисюк Л. І. - Якість життя особистості в період виходу на пенсію (2016)
Мушкевич М. І. - Практична психологія в роботі із учасниками АТО (2016)
Назар Х. Г. - Дослідження психологічних особливостей здоров’я студентської молоді відповідно до основних аспектів спрямованості їхньої діяльності (2016)
Новак-Мазепа Х. О. - Профілактика синдрому емоційного вигорання у роботі медичної сестри (2016)
Ногачевська І. О. - Асоціативне сприймання поетичного тексту як особливий сугестивний вплив на читача (2016)
Оксентюк Н. В. - Становлення психологічно здорової особистості: роль позитивної психології (2016)
Павелків В. Р. - Вплив субкультур на агресивність особистості, Мовчанець В. І. (2016)
Павлов И. В. - Образ отца и идентификация с ним у юношей и девушек из полных и неполных семей (2016)
Пилипака Ю. І. - Стрес як загальний адаптаційний синдром та психічне здоров’я особистості, Романюк В. Л. (2016)
Рудь Г. В. - Психологічні особливості переживання особистістю кризи середнього віку (2016)
Савенко Д. О. - Фактори формування світосприйняття жінки-матері (2016)
Сойко О. В. - Роль гри в психолого-педагогічній реабілітації дітей з особливими потребами, Литвин Н. І. (2016)
Сторож О. В. - Роль тривожності у розвитку творчої соціалізації особистості (2016)
Федоренко Р. П. - Особливості виникнення суїцидальних намірів в учасників АТО, детермінованих сімейною ситуацією, Лех Т. Л. (2016)
Фенина О. Я. - Екологія бізнесу і психічне здоров’я (2016)
Хильчук Ю. Ю. - Особливості прояву страхів у дітей учасників АТО, Грицюк І. М. (2016)
Хлівна О. М. - Тривожність та страх в психодіагностичному полі клінічної психології: молодший шкільний вік (2016)
Целюк Т. Л. - Взаємозв’язок психологічного благополуччя та стресостійкості особистості (2016)
Шаповал І. М. - Психологічні чинники формування професійної ідентичності студентів-психологів (2016)
Шевчук О. А. - Профілактика стресогенності та перевтоми старшокласників загально навчального закладу в психолого-валеологічному контексті (2016)
Шкарлатюк К. І. - Психологічна експертиза фахівців екстремальних професій (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вітальне слово (2012)
Андрійчук В. Г. - Біфуркаційність розвитку світової економіки та візуалізація координат України в міжнародному поділі праці (2012)
Борщевський В. - Українська економіка у глобальному поділі праці: посткризовий вимір (2012)
Будкин В. С. - Альтернативные подходы к категории "международное разделение труда" (2012)
Заблоцький А. В. - Офшоринг на світовому ринку послуг: теорія та перспективи розвитку (2012)
Макаренко М. І. - Реструктуризація механізму грошово-кредитної політики в контексті посткризової модернізації глобального управління (2012)
Михайловська О. В. - Посилення інтелектуальної активності в умовах глобалізації інформаційного середовищ (2012)
Мокій А. І. - Система менеджменту талантів як складова стратегії розвитку держави, Дацко О. І. (2012)
Петкова Л. О. - Посткризова динаміка світового інвестиційного простору (2012)
Рогач О. І. - Особливості вивозу ПІІ в посткризовий період (2012)
Румянцев А. П. - Глобальні орієнтири поглиблення міжнародного поділу праці (2012)
Сіденко В. Р. - Тенденції становлення та розвитку системи глобального управління економікою (2012)
Сіденко С. В. - Науково-виробнича кооперація України в аерокосмічній галузі (2012)
Філіпенко А. С. - Глобальний поділ праці на початку ХХІ ст (2012)
Циганов С. А. - Формування глобального фінансового середовища, Циганова Н. В. (2012)
Шнирков О. І. - Поглиблені та розширені зони вільної торгівлі у світовому господарстві (2012)
Бабій Л. В. - Загрози контрактного виробництва національній економічній безпеці (2012)
Батрименко В. В. - Роль транснаціонального банківського капіталу у функціонуванні виробничо­інвестиційних мереж в умовах посткризового розвитку (2012)
Біленко Ю. І. - Теорії міжнародної торгівлі та українська економіка у глобальному поділі праці (2012)
Гук Н. А. - Розширення етнічного складу корінного населення та зміна його демографічного ритму під впливом міграційної інтервенції (2012)
Журба І. Є. - Динамічна структурно-функціональна модель полюсів транскордонного розвитку (2012)
Зіміна А. І. - Тенденції розвитку глобалізації міжнародної торгівлі (2012)
Кібальник Л. О. - Роль ТНК у формуванні глобальних виробничо-інвестиційних мереж в системі геоекономіки (2012)
Коваленко Ю. О. - Пріоритети розвитку міжнародного інноваційного потенціалу України в посткризовий період (2012)
Копистира А. М. - Корупція як чинник офшорингу (2012)
Панікар Г. Ю. - Кластерна політика як основа зростання конкурентоспроможності держави (2012)
Резнікова Н. В. - Міжарабська торгівля як чинник інтеграції країн регіону (2012)
Рибчук А. В. - Теоретичні аспекти еволюції виробничої інфраструктури у глобальному середовищі (2012)
Філіпенко В. І. - Міжнародний поділ праці в АСЕАН (2012)
Фаренюк Н. В. - Тенденції розвитку ринку праці у Великій Британії кризового періоду (2012)
Фомічова Н. В. - Технологічні переваги участі нових індустріальних країн у міжнародному поділі праці (на прикладі Сінгапура), Лук’яненко А. О. (2012)
Харсун Л. Г. - Перспективні форми залучення іноземних інвестицій у розвиток транспортної інфраструктури України (2012)
Чернюк О. В. - Основні тенденції сучасних процесів глобалізації (2012)
Чугаєв О. А. - Економічна сила країни у міжнародному середовищі (2012)
Чучка І. М. - Вплив транскордонного економічного співробітництва на розвиток сучасних форм міжнародного поділу праці, Білак Г. Г. (2012)
Шевченко В. Ю. - Фінансова глобалізація в контексті сучасного міжнародного поділу праці (2012)
Шкода Т. Н. - Аутсорсинг функцій з управління персоналом в системі глобального поділу праці (2012)
Оришечко-Бартоха Т. А. - Міжнародний досвід контролю за рухом капіталу та рекомендації для України, Шльончак В. В. (2012)
Шнирков О. О. - Тарифний захист внутрішніх ринків країн митного союзу та України (2012)
Яншина А. М. - Формування виробничо-інвестиційних глобальних мереж і сталий розвиток на початку ХХІ століття (2012)
Передмова (2014)
Павелків Р. В. - Місце просоціальної поведінки у формуванні моральних цінностей особистості (2014)
Литвиненко С. А. - Ігротерапія як метод психологічної допомоги дітям і підліткам (2014)
Литвиненко С. А. - Актуальні проблеми практики супервізії у професійній підготовці майбутніх психологів, Ямницький В. М. (2014)
Петренко О. Б. - Діяльність педагога зі збереження психічного здоров’я дитини: актуалізація ідей Василя Сухомлинського (2014)
Артемова О. І. - Розвиток креативного потенціалу майбутніх практичних психологів в процесі професійної підготовки (2014)
Артимовець А. П. - Теоретичний аналіз проблеми творчого мислення, Литвиненко С. А. (2014)
Бабак К. В. - Розвиток особистості у практиці діяльності психологічної служби (2014)
Борейчук І. О. - Психологічна готовність вчителя як компонент регуляції взаємин між учнями, Свінтозельська І. В. (2014)
Бурдова М. В. - Проблема страху смерті у похилому віці, Ямницький В. М. (2014)
Бучко В. Б. - Психологічна допомога у розв’язуванні конфліктів шляхом переговорів (2014)
Воробйов А. М. - Психолого-соціальні концепти внутрішнього конфлікту в учнівської молоді (2014)
Гаврилець Ю. Д. - Закономірності психоемоційного впливу телевізійних новин на молоду студентську аудиторію, Тукаєв С. В., Різун В. В., Макарчук М. Ю. (2014)
Главінська О. Д. - Аналіз психологічної суверенності як феномену особистісного стилю (2014)
Демчук О. О - Метод проектів як засіб активізації діяльності студентів-психологів, Хупавцева Н. О. (2014)
Демянюк О. Б. - Образ світу в контексті проблеми буття людини і її відношення зі світом (2014)
Донченко О. С. - Креативність в контексті педагогічної творчості вихователя дошкільного навчального закладу (2014)
Дружиніна І. А. - Проблема професійної підготовки студентів-психологів: теоретико-прикладний аспект (2014)
Єфимець О. О. - До проблеми емоційного інтелекту студентів, Демчук О. О. (2014)
Івашкевич Е. З. - Сенситивність та соціальна уява в структурі соціального інтелекту майбутнього психолога, Михальчук Н. О. (2014)
Козачок К. В. - Особливості післяопераційного стресу у пацієнтів із захворюванням жовчних шляхів в умовах хірургічного відділення, Романюк В. Л. (2014)
Кондратюк А. Ю. - Ґендерні відмінності самореалізації особистості в юнацькому віці, Литвиненко С. А. (2014)
Корчакова Н. В. - Ранні витоки про соціальності (2014)
Крюкова Л. В. - Вплив емоційних чинників на соціально-психологічну адаптованість молодших школярів (2014)
Кулаков Р. С. - Психологічний аналіз самооцінки та рівня домагань у структурі професійного самовизначення старшокласників (2014)
Кулакова Л. М. - Психологічні аспекти дослідження почуття власної гідності у молодшому шкільному віці (2014)
Макарчук М. Ю. - Зв’язки ефективності виконання вправ на уявну ротацію з короткочасною пам’яттю у жінок, Федорчук С. В., Чікіна Л. В., Трушина В. А. (2014)
Макарчук М. Ю. - Успішність уявної ротації простих і складних геометричних об’єктів у жінок і чоловіків із різним рівнем інтелекту, Федорчук С. В., Чікіна Л. В., Трушина В. А. (2014)
Мамчук Л. П. - Творчість та творчі здібності особистості у сучасній психології, Ямницький В. М. (2014)
Марчук Ю. С. - Психологія розвитку професійного мислення у майбутніх психологів у процесі фахової підготовки, Созонюк О. С. (2014)
Мельник А. М. - Аналіз психологічних механізмів зниження тривожності студентів коледжу через призму соціальних агентів: сім’ю, освіту та соціум (2014)
Мичко М. В. - Вплив соціального страху на формування особистості в юнацькому віці, Ямницький В. М. (2014)
Назаревич В. В. - Формування соціальної ідентичності в гандикапних клієнтів у процесі психологічного супроводу (2014)
Новік Л. О. - Психологічні основи формування іміджу у студентів-психологів у процесі фахової підготовки (2014)
Ногачевська І. О. - Потенціал бібліотерапії у психотерапевтичній допомозі молоді (2014)
Озарчук О. І. - Психологічні основи профілактики суїцидальної поведінки у підлітковому віці, Назарець Л. М. (2014)
Осипчук О. П. - Особливості розуміння моральних аспектів ситуації у молодшому шкільному віці (2014)
Павелків В. Р. - Теоретико-методологічна характеристика девіацій молодіжного середовища, Панасюк В. М. (2014)
Рудюк О. В. - Верифікація концепту "психологічне здоров’я" у площині аналізу подолання кризи втрати роботи у безробітних (2014)
Семенюк О. А. - Розвиток та корекція емоційної готовності дітей до шкільного навчання, Безлюдна В. І. (2014)
Смалько Ф. В. - Cучасні аспекти вивчення поведінкової та вербальної агресії, Ямницький В. М. (2014)
Созонюк О. С. - Розвиток готовності майбутніх психологів до особистісно зорієнтованого спілкування (2014)
Ставицька О. Г. - Особливості застосування методів психологічного впливу на особистість у професійній діяльності слідчого, Шиманська Ю. Ю. (2014)
Степанчук І. А. - Психологічні особливості розвитку смислової сфери особистості в юнацькому віці, Литвиненко С. А. (2014)
Стернійчук М. Ю. - Психологічні особливості впливу батьківських фігур на становлення ідентичності доньки, Литвиненко С. А. (2014)
Сторож О. В. - Технологія розвитку творчої соціалізації старшокласників (2014)
Сущинська Т. С. - Особливості довільної невербальної експресії дітей з різними типами образу "Я" (2014)
Федоренко Р. П. - Вплив фінансової незалежності жінки на сексуальні взаємини (2014)
Федюк Т. М. - Психологічні особливості соціалізації дітей з вадами слуху, Безлюдна В. І. (2014)
Шевчик О. М. - Психологічні особливості тривожності у старшокласників, Немеш О. М. (2014)
Шпак С. Г. - Особливості виникнення стресу у молодших школярів в процесі адаптації (2014)
Ямницький О. В. - Розвиток психологічної науки та професійної підготовки психологів у Фінляндії (2014)
Яцюк Г. В. - Розвиток когнітивно-мотиваційних основ інтимної сфери людини (2014)
Відомості про авторів (2014)
Булєєв І. П. - Шляхи відновлення економіки України та Донбасу, Брюховецька Н. Ю. (2015)
Хоменко Я. В. - Оценка проблемы терриконов Донбасса, Солдатова А. C. (2015)
Драчук Ю. З. - Визначення чинників державного регулювання інноваційної діяльності вугільних підприємств, Кочешкова І. М., Трушкіна Н. В. (2015)
Столяров В. Ф. - Фінансування людського розвитку в Луганській області: тенденції та перспективи, Кушлак О. І., Овчаренко Т. В., Столярова В. В. (2015)
Антонюк В. П. - Сучасні проблеми соціального та людського розвитку Донецької й Луганської областей та пріоритетні завдання щодо їх вирішення (2015)
Ткаченко В. А. - Філософія економічних циклів, Клочко В. М., Кухтін К. В. (2015)
Вишневский А. С. - Стратегические аспекты сохранения человеческого капитала в условиях системного кризиса (2015)
Павлов К. В. - Развитие традиционных промыслов в регионах как фактор импортозамещающей модели модернизации экономики России (2015)
Ибрагимов Ш. М. - Ценовой фактор роста конкурентоспособности потребительских товаров и его роль в экономическом развитии Азербайджана (2015)
Чайка І. П. - Досвід розвитку європейських ринків освітніх послуг (2015)
Скляр Г. П. - Державно-приватне партнерство в сфері гастрономічного туризму як інструмент модернізаційного розвитку економіки регіонів, Карпенко Ю. В. (2015)
Амоша Е. А. - Особенности формирования социально направленной политики в странах Европы (2015)
Вакульчик О. М. - Управлінська діагностика зовнішньоекономічної діяльності підприємств на основі інтегральної оцінки, Книшек О. О. (2015)
Амоша О. І. - Національна інноваційна система України в контексті міжнародних порівнянь, Ніколаєнко А. І. (2015)
Землянкін А. І. - Удосконалення системи економічного стимулювання інноваційної діяльності підприємств індустріального міста, Лях І. І. (2015)
Шульга Г. В. - Досвід формування ефективної інноваційної інфраструктури в зарубіжних країнах (2015)
Осадча Н. В. - Інноваційна політика в умовах модернізації промисловості України, Котко О. К. (2015)
Штапаук Г. П. - Механізм реалізації соціальної політики підприємств (2015)
Булеев Е. И. - Институциональные аспекты мотивации труда в Украине, Ревва А. Н. (2015)
Попов С. - Регулирование развития пищевой отрасли Казахстана, Барре К. (2015)
Митрофанова И. В. - Российский феномен территориального мегапроектирования: исторический и современный опыт, Митрофанова И. А., Жуков А. Н., Старокожева Г. И. (2015)
Верезубова Т. А. - Приоритеты развития страховых организаций Республики Беларусь в контексте гармонизации национальных интересов (2015)
Сталкер Ів. Ан. Ти. - Почути Донбас (2015)
Макогон Ю. В. - Рецензія на колективну монографію "Новий світовий економічний порядок і виклики для України" (2015)
З нагоди 85-річчя з дня народження і 60-річчя науково-педагогічної діяльності академіка АЕН України, доктора економічних наук, професора Ковальова Валерія Миколайовича (2015)
З нагоди 75-річчя з дня народження академіка АЕН України, доктора економічних наук, професора Булєєва Івана Петровича (2015)
З нагоди 70 річчя з дня народження і 50 річчя наукової діяльності академіка НАН України Гейця Валерія Михайловича (2015)
70 лет доктору экономических наук, профессору, академику АЭН Украины Дубницкому Владимиру Ивановичу (2015)
Вергун В. А. - Механізм трансферу технологій та оцінка його ефективності (на прикладі університетів США), Ступницький О. І. (2012)
Рогач О. І. - Світові фінанси: посилення нестабільності та глобальних дисбалансів (2012)
Сніжко О. В. - Економічні наслідки входження іноземних банків для розвитку фінансових систем трансформаційних економік (2012)
Біленко Ю. І. - Динамічні ефекти створення зони вільної торгівлі України з Європейським Союзом (2012)
Джусов А. А. - К вопросу о точности прогнозов аналитиков финансовых рынков (2012)
Іващенко О. А. - Проблема контролю за рухом капіталу в умовах волатильності: ризики глобальної фінансової лібералізації (2012)
Мазуренко В. П. - Методологія аналізу привабливості зарубіжних ринків в умовах асиметрії інформації, Гойнік Ю. В. (2012)
Мелих О. Ю. - Валютна безпека України: проблеми та шляхи підвищення у посткризовий період (2012)
Михайляк І. В. - Економічні фактори, що впливають на показники зовнішньої торгівлі країни (2012)
Приятельчук О. А. - Ефективність застосування чистих технологій міжнародними корпораціями (2012)
Резнікова Н. В. - Економічна експансія в умовах становлення нового каркасу міжкраїнової взаємодії (2012)
Сардак С. Е. - Групування країн за якісними та кількісними показниками розвитку людських ресурсів, як вихідна основа глобальної економічної взаємодії (2012)
Яремко Л. А. - Дотримання екологічної безпеки при здійсненні зовнішньоторговельної діяльності (2012)
Буряк Г. С. - Когнітивні обмеження у реалізації антикорупційної політики (2012)
Гоєр О. Д. - Сучасний погляд на проблеми управління проектами (2012)
Рилач Н. М. - Механізм інтеграції країни у глобальну інноваційну систему (2012)
Корнєєва Ю. В. - Вибір оптимального механізму грошово-кредитного регулювання у контексті інтеграційних процесів (2012)
Хмара М. П. - Класифікація кластерних утворень в системі глобального поділу праці (2012)
Михайлов А. М. - Комерціоналізація об’єктів інтелектуальної власності в умовах розширення зовнішньоекономічної діяльності підприємств, Кабанець О. В. (2012)
Волянська М. І. - Індекс ефективності політики регулювання банківських криз в країнах Центральної та Східної Європи (2012)
Гасанов М. М. - Системні характеристики та перспективи поширення ісламської банківської справи (2012)
Головко А. Я. - Варіативність підходів до реалізації концепції соціального маркетингу (2012)
Косьміна В. В. - Роль транснаціональних корпорацій в економічному розвитку нових індустріальних країн Азії (2012)
Кочан М. - Аналіз стану польської економіки у перших місяцях 2012 року (2012)
Марущак Н. В. - Теорії корпоративної соціальної відповідальності у світовій практиці (2012)
Онопко М. О. - Детермінанти розвитку фондів національного багатства як складової світового господарства (2012)
Парипа К. В. - Інструменти макропруденційного регулювання фінансової стійкості банківської системи (2012)
Поліванцев А. С. - Методичні засади оцінки обсягів неофіційної економіки (2012)
Поштар Є. - Генеза фінансово-інституційних інструментів в умовах фінансово-боргової кризи Євросоюзу (2012)
Процун Н. М. - Роль міжнародних фінансово-кредитних установ у формуванні інтегрованих бізнес-груп (2012)
Салута Халед - Сирийская арабская республика в региональных интеграционных процессах (2012)
Сорока І. В. - Сучасні тенденції міжнародного ринку туристичних послуг (2012)
Тропак Ю. А. - Проблеми методологічного забезпечення управління діяльністю підприємств транспортного машинобудування (2012)
Цвігун Т. Б. - Аксіологія грошей – першопричина доларизації економіки: теоретичний та емпіричний виміри (2012)
Блинова Н. К. - Исследование влияния электромагнитного излучения WI-FI на энергию прорастания, Старовойтова О. Д., Ишкова Ю. Г., Тарасов В. Ю. (2015)
Крючкова Е. - Влияние наполнителей и газообразующих агентов на свойства блочных теплоизоляционных материалов на основе неорганического полимера – жидкого стекла, Рымар Т.Э. (2015)
Мельник С. Р. - Одержання сумішей алкілциклогексиладипінатів спиртів С4–С5, Никулишин І. Є., Солод М. І. (2015)
Милоцкий Р. В. - Торф – альтернатива углю, Милоцкий В. В. (2015)
Моркун В. С. - Ультразвуковой контроль распределения частиц измельчённой руды по крупности в потоке пульпы, Моркун Н. В. (2015)
Назаренко О. С. - Вивчення процесу регенерації відпрацьованого катіоніту з установки пом'якшення води у виробництві бензену на РКХЗ "Заря" (2015)
Неженцев А. Б. - Оптимизация механических характеристик привода передвижения мостового крана в режиме двухступенчатого противовключения, Збитнев П. В. (2015)
Носкова С. А. - Факторний аналіз фонду оплати праці працівників виробничого підприємства, Татарченко О. М., Завойських Ю. А. (2015)
Пархотько А. В. - Повышение эффективности транспортно-технологических операций морского порта на основе корректности расчета портовых сборов (2015)
Рогозян Ю. С. - Міжрегіональне співробітництво як форма економічної інтеграції: закордонний досвід (2015)
Романюк О. О. - Вологообмінні властивості натуральних шкір, одержані різними методами (2015)
Сєрєбряк К. І. - Проблеми інформаційного забезпечення регіонального співробітництва (2015)
Сєрєбряк К. І. - Складові інформаційної інфраструктури міжрегіонального співробітництва (2015)
Скідан В. В. - Проектування деталей верху чоловічих кросівок з урахуванням антропометричних та гармонійних характеристик стоп (2015)
Скідан О. В. - Аналіз стану та тенденції розвитку ринку взуття для дітей-школярів (2015)
Сотникова Т. Г. - Применение метода динамического программирования для реализации задачи оптимизации режимов работы по уменьшению крупности гранул руды, Гулаков Д. Г. (2015)
Стецюк І. О. - Техніко-економічне обгрунтування вдосконалення автоматизованої технології складання заготовок верху взуття, Щуцька Г. В. (2015)
Целищев А. Б. - Роль диоксида азота в окислении пропан-бутанового газа в метанол, Иджагбуджи А. А., Лория М. Г., Федотов Р. Н. (2015)
Титул, зміст (2016)
Мазаракі А. - Інститутотворча функція сучасної мережевої роздрібної торгівлі (2016)
Лагутін В. - Конкурентна політика держави: механізм реалізації (2016)
Мельник Т. - Зовнішньоекономічний сектор України: реалії та перспективи (2016)
Ромат Є. - Маркетинг у публічному управлінні (2016)
Ніколаєць К. - Соціальні стандарти в Україні у 90-х роках ХХ ст. (2016)
Герасименко А. - Вертикальна конкуренція у вітчизняній торгівлі (2016)
Криворучко О. - Інформаційний простір підприємств вертикальної інтеграції (2016)
Бойко М. - Суб’єктні технології у готельному бізнесі (2016)
П’ятницька Г. - Дуальність наслідків плинності кадрів у внутрішній торгівлі (2016)
Волосович С. - Державні цільові фонди в системі публічних фінансів (2016)
Сопко В. - Облік фінансових результатів (2016)
Мельниченко С. - Інтеграція науки в освітній процес (2016)
Федулова Л. - Інноваційна екосистема університету (2016)
Шклярук К. - Бізнес-освіта в умовах глобальної нестабільності (2016)
Лук’яненко Д. - Актуальне дослідження сучасного стану зовнішньої торгівлі України (2016)
Ігнатюк А. - Дослідження сучасного стану і перспектив розвитку внутрішньої торгівлі України (2016)
Апопій В. - Актуальне дослідження стану і перспектив оптової торгівлі в Україні (2016)
Банзак Г. В. - Алгоритмы моделирования процесса технического обслуживания "по состоянию" (2015)
Браун В. О. - Вейвлет аналіз надширокосмугових сигналів, Нікіфоров М. М., Демченко С. В. (2015)
Бударецький Ю. І. - Аналіз ефективності дооснащення артилерійських систем РЛС для визначення швидкості вильоту снаряда, Щавінський Ю. В. (2015)
Вишнівський В. В. - Методика діагностування сучасних цифрових пристроїв на основі електромагнітного методу, Глухов С. І., Шевченко В. В. (2015)
Джулій В. М. - Принципи проектування та особливості систем обробки надвеликих об’ємів даних, Лєнков Є. С., Копачовець О. М. (2015)
Жердєв М. К. - Узагальнення результатів форсованих випробувань радіоелектронних компонентів, Глухов С. І., Кузавков В. В. (2015)
Жигальський П. В. - Аналіз існуючих підходів до виявлення і локалізації дорожніх знаків, Джулій В. М. (2015)
Кошевой Н. Д. - Исследование и оптимизация технологического процесса литья по выплавляемым моделям, Чистикова З. Э. (2015)
Красильников С. Р. - Крос-рівнева оптимізація для підвищення продуктивності транспортного протоколу в безпровідних мережах, Кравчук С. О., Левчук А. Р. (2015)
Лєнков С. В. - Аналіз існуючих методів планування переміщення мобільного робота, Дубина П. М., Муляр І. В. (2015)
Матвєєв П. Ю. - Оптимізація обрахунку тривимірних сцен та об’єктів з використанням розрідженого воксельного октодерева, Бойчук В. О. (2015)
Мірошніченко О. В. - Оцінка інтерференційних втрат при одночасній режекциї пасивної перешкоди і перевідбитого сигналу при виявленні цілей на малих висотах за рахунок використання просторового режекторного фільтра, Грішин С. П., Халіманенко С. М. (2015)
Нікіфоров М. М. - Оцінка радіальних розмірів повітряних цілей з використанням багаточастотних зондуючих сигналів, Шваб В. К., Охрамович М. М., Лалетін С. П. (2015)
Пашков С. А. - Моделирование и оптимизация системы обеспечения ЗИП сложных объектов РЭТ, Осыпа В. А., Ленков С. В., Шкулипа П. А., Березовская Ю. В. (2015)
Рома О. М. - Основи побудови завадозахищеної радіолінії управління безпілотним літальним апаратом, Василенко С. В. (2015)
Хирх-Ялан В. И. - Радиолокационная доплеровская система сопровождения воздушной цели, Бахвалов В. Б. (2015)
Шишанов М. О. - Методика обґрунтування строків продовження придатності до використання за призначенням керованих авіаційних засобів ураження, Зубарєв О. В., Любарець А. А. (2015)
Зайцев Д. В. - Розвиток загальної тактики за досвідом локальних війн і збройних конфліктів сучасності, які велись регулярними військами проти іррегулярних збройних формувань, Шарий В. І., Добровольський В. Б. (2015)
Невольніченко А. І. - Концепція інформаційної боротьби в ідеологічній сфері, Пампуха І. В., Марченко-Бабіч О. М. (2015)
Шарий В. І. - Ідеологічні проблеми ефективності морально-психологічного забеспечення військ (сил), Невольніченко А. І., Пампуха І. В., Винярський Я. Я. (2015)
Банзак О. В. - Разработка программно-технического комплекса радиационно-технологического контроля протечек парогенератора на основе Cd-Zn-Te-детекторов (2015)
Бідюк О. І. - Аналіз методів побудови розподіленої автоматизованої навчальної системи для оптимального вибору середовища передачі інформації, Гунченко Ю. О., Огнєвий О. В. (2015)
Бойчук В. О. - Криптографічний метод оптимізації роботи віддалених сервісів на базі розподілених систем, Лєнков С. В., Нікіткін О. М. (2015)
Боряк К. Ф. - Розпаралелювання задач, розв’язуваних методом скінченних елементів на GPU NVIDIA, Мясіщев О. А., Ноянчук В. В. (2015)
Жиров Г. Б. - Алгоритмічний підхід опису нелінійних систем автоматичного управління методом простору станів, Дергільова О. В. (2015)
Красильников С. Р. - Аналіз підходів до оптимізації асортименту підприємства, Абаркін П. С., Жиров Б. Г. (2015)
Литвиненко Н. І. - Доцільність створення геоінформаційної системи Сухопутних військ Збройних Сил України (2015)
Малюга А. В. - Удосконалення системи обліку учасників бойових дій за рахунок впровадження інформаційних технологій (2015)
Марченко О. О. - Розробка лінгвістичного забезпечення для автоматизованого моніторингу соціальних мереж, Марченко-Бабіч О. М. (2015)
Міночкін Д. А. - Теоретичні основи побудови ефективних систем супутникового зв'язку (2015)
Муляр І. В. - Метод визначення шаблону проектування вихідного коду програмного забезпечення, Гнатюк В. В., Солодєєва Л. В. (2015)
Мясищев А. А. - ANDROID и ARDUINO в задачах управления голосом и синтеза речи, Ленков А. С. (2015)
Оксіюк О. Г. - Особливості забезпечення захисту інформації в системах управління навчанням (2015)
Хмельницький Ю. В. - Оптимізація навчального процесу за допомогою автоматизованої інформаційної системи, Ряба Л. О., Гвоздицький Л. Е. (2015)
Шарий В. І. - Оптимальний параметричний синтез процесорів комп’ютерних пристроїв управління спеціального призначення, Невольниченко А. І., Пампуха І. В., Лоза В. М. (2015)
Шквир І. М. - Геоінформаційне забезпечення досліджень ерозійних процесів у ґрунта (2015)
Безносюк О. О. - Особливості діяльності та функції навчальних закладів системи професійно-технічної освіти (2015)
Волошина Н. М. - Військовий патріотизм сучасного українського суспільства, Саєнко О. Г. (2015)
Гунченко Ю. О. - Психолого-педагогічні методи і схеми керування процесом навчання з погляду керування системами, Шворов С. А., Халед Алаіасра, Савенчук В. В., Ємельянов П. С. (2015)
Кирда А. Г. - Формування компетентності в перекладі на матеріалі сучасних суспільно-політичних реалій, Письменна О. О. (2015)
Черних Ю. О. - Професійні стандарти військових фахівців: сутність, перспективи створення та використання, Черних О. Б. (2015)
Дані про авторів (2015)
Алфавітний покажчик (2015)
Порядок подання і оформлення статей до "Збірника наукових праць ВІКНУ" (2015)
Форзац (2015)
Вязовик С. М. - Современная парадигма развития туристско-рекреационной дестинации (2012)
Поліщук Л. С. - Економічна конвергенція ЄС в умовах глобальної нерівномірності (2012)
Бєліков В. С. - Науково-технічне спрямування міжнародної кооперації України (2012)
Нанавов А. С. - Вплив фінансової кризи на тіньовий банківський сектор розвинених фінансових систем сучасності (2012)
Остапенко Б. И. - Инновационно-индустриальная социально-экономическая модель – новая пара­дигма конкурентоспособности в глобальном разделении труда (2012)
Сібекіна А. Ю. - Спонукальні умови та теоретичні засади формування ЗВТ в умовах ГПП (2012)
Стаканов Р. Д. - Міжнародна трудова міграція в глобалізованій економіці (2012)
Тонких О. Г. - Особливості становлення і розвитку міжнародної конкурентоспроможності України (2012)
Турпетко О. А. - Генезис світової фінансової системи (2012)
Циганов С. С. - Інтеграція банківської системи України у світовий фінансовий простір (2012)
Чайка-Петегирич Л. Б. - Особливості розвитку системи освіти в умовах активізації глобалізаційних про­цесів (2012)
Яремович П. П. - Регіональний напрям розвитку міжнародних господарських логістичних комплексів (2012)
Анісімова О. Ю. - Оцінка конкурентоспроможності країни у світовій економіці (2012)
Korneeva Julia - Cross-sector division of labor: the case of Ukraine (2012)
Рилач Н. М. - Теоретичні основи формування глобальної інноваційної системи (2012)
Соболевская А. А. - Противоречия постиндустриального разделения труда как фактор глобального кризиса (2012)
Терон І. В. - Вплив формування нової архітектури міжнародного та міжрегіонального поділу праці на соціально-трудові відносини в Україні (2012)
Хмара М. П. - Роль високотехнологічних кластерів в глобальному поділу праці (2012)
Гасанов М. М. - Роль банків у відновленні глобальної фінансової стабільності (2012)
Данилова Ю. Ю. - Роль офшорних банківських зон у фінансовому секторі країн Європейського Союзу (2012)
Константинов П. В. - Моделювання пріоритетів розвитку маркетингової інноваційної стратегії енер­гетичного комплексу України (2012)
Косьміна В. В. - "Ефект переливу" як механізм непрямого впливу ТНК на експорт нових індустріальних країн Азії (2012)
Прохорчук І. В. - Теоретичні аспекти розвитку міжнародного ділового туризму в Україні (2012)
Пушко Р. О. - Вплив СОТ на страхування аграрних підприємств України (2012)
Різниченко Є. І. - Концептуалізація національних економічних інтересів (2012)
Стельмах О. В. - Вплив боргової кризи країн зони євро на Україну (2012)
Харкова Л. О. - Вплив митних союзів на створення міжнародних виробничих систем в країнах­учасницях (2012)
Чернецька О. В. - Місце європейського союзу в глобальному поділі праці (на прикладі енергетичного ринку ЄС) (2012)
Шевченко І. В. - Людський ресурс стійкої конкурентоздатності в умовах глобального поділу праці (2012)
Ясковець Ю. В. - Основні напрями розвитку інфраструктурної інтеграції у світовому господарстві (2012)
Гонча Л. А. - Аутсорсинг в Україні, Тихомирова М.В. (2012)
Литвинюк А. Ю. - Значення офшорингу та аутсорсингу у сучасному глобальному поділі праці (2012)
Ніколенко О. В. - Розвиток міжнародного аутсорсингу в контексті посткризових процесів (2012)
Познякова А. - Cучасні тенденції міграційних процесів (2012)
Чучмай А. Ю. - Проблемы включения Украины в глобальное разделение труда в условиях современной конкуренции (2012)
Петруняк Г. М. - Міжнародний поділ праці в історичному контексті (2012)
Шило А. Е. - Основні протиріччя глобалізації світової економіки (2012)
Шевцов С. В. - Власть и знание: античные истоки (2015)
Осетрова О. О. - Соціальні аспекти геронтологічної проблематики в сучасному українському суспільстві (2015)
Данканич А. С. - Экзистенциальная христология П. Тиллиха (2015)
Окороков В. Б. - Знак как топос сознания и конфликт интерпретации знака (семантическая расходимость разума, чувства и опыта) (2015)
Павленко И. В. - Референция к вымышленным объектам (2015)
Макогонова В. В. - Взаимодействие философии и литературы в культуре как проблема (о некоторых аспектах осмысления) (2015)
Пронякін В. І. - Ідентифікаційні чинники вітчизняної самосвідомості у постмодерній культурно-комунікативній опозиції "Схід –Захід" (2015)
Шаталович А. М. - Особенности метафизического понимания семьи в "эпоху постметафизического мышления" (2015)
Шаталович И. В. - Мировоззренческий переход от гетеродетерминации к автодетерминации в философии жизни кон. XIX – нач. ХХ ст. (2015)
Kremena V. - "Euromaidan" as a factor of the party system transformation in Ukraine (2015)
Вихідні дані (2015)
Никитина М. Г. - Сравнительный анализ потенциала научно-технического сотрудничества Украины с ЕС и ЕЭС в условиях интеграционного взаимодействия, Зубейко И. И. (2013)
Філіпенко А. С. - Економічні ефекти участі України у зоні вільної торгівлі СНД, Кузьмяк В. В. (2013)
Куриляк В. Є. - Вектори регіональної інтеграції України (2013)
Андрійчук В. Г. - Констеляція і критеріальність об’єктивно-достовірного вибору підходів оцінки результативності вступу України в митний союз Росії, Білорусі, Казахстану (2013)
Чугаєв О. А. - Торговельні потоки та митні тарифи як чинник інтеграційних процесів в регіоні СНД (2013)
Фліссак К. А. - Економічна дипломатія в механізмах інтеграції країн СНД (2013)
Космарова Н. А. - Тіньова економіка у країнах ЄС (2013)
Голубій І. Є. - Проблеми та перспективи розвитку інтеграційних об’єднань на теренах СНД (2013)
Ханова О. В. - Розвиток системи залізничних транспортних послуг в Україні за умов її сучасних інтеграційних спрямувань, Давтян К.В. (2013)
Журавльов О. В. - Вплив монетарної політики Угорщини на корегування платіжного балансу, Шляхова Я.В. (2013)
Ілясова Ю. В. - Порівняльні переваги української харчової промисловості в євроінтеграційному просторі, Пучкова М.І. (2013)
Кібальник Л. О. - Вплив світових фінансових криз на місце України в геоекономічному просторі, Подолян І.С. (2013)
Ковтонюк К. В. - Економічні взаємовідносини україни з російською федерацією через призму тор­гових угод (2013)
Медведкин Т. С. - Конвергенция глобальной рыночной трансформации и научно-техническое развитие евразийского рынка (2013)
Медведкина Е. А. - Исследование влияния долгосрочных финансовых обязательств на посткризисные императивы европейской интеграции (2013)
Криворотько І. О. - Перспективи України в міжнародних інтеграційних процесах (2013)
Ярош О. Б. - Опыт развития туризма в странах-участницах ГУАМ (на примере Украины и Грузии), Митина Э. А. (2013)
Михайлов А. М. - Інтеграція України: напрями, переваги, недоліки (2013)
Осадчий Є. І. - Експортний потенціал металургійного комплексу України, Гафарова К. Е. (2013)
Приятельчук О. А. - Російський досвід управління на засадах принципів корпоративної соціальної відповідальності (2013)
Резнікова Н. В. - Міжнародне співробітництво в сфері економічної політики: проблема збереження суверенітету та аналіз потенційних вигод (2013)
Стоянець Н. В. - Теоретичні основи прогнозування розвитку сільських територій в контексті єв­роінтеграційного вибору України (2013)
Стаканов Р. Д. - Ринки праці країн СНД: стан та перспективи інтеграції (2013)
Кириченко А. В. - Інтеграційний вибір як стимул для реформування соціальної політики України (2013)
Пасічний Р. Я. - Митний союз: досвід країн учасниць та перспективи України (2013)
Яремович П. П. - Транскордонні фактори розвитку міжнародних господарських логістичних комплексів (2013)
Гнилицький М. В. - Місце і роль інформаційної галузі в національному господарстві України (2013)
Войчук М. В. - Технічні бар’єри в торгівлі: проблеми та перспективи подолання в ході формування зони вільної торгівлі в країнах СНД (2013)
Деделюк К. Ю. - Аспекти регулювання транзиту енергоносіїв в рамках СНД (2013)
Сидоренко Д. О. - Співробітництво України та країн СНД у сфері інновацій (2013)
Лабжанія Р. Г. - Вплив аутсорсингу на розвиток світового ринку it-послуг (2013)
Парій Л. В. - Перспективи розвитку молокопереробної галузі України в контексті виходу на зовнішні ринки (2013)
Харкова Л. О. - Структурні зрушення в економіці України за умов вступу до митного союзу Росії, Білорусі та Казахстану (2013)
Лугова М. С. - Міжрегіональна інтеграція як чинник активізації інвестиційної співпраці України з країнами СНД (2013)
Денисова К. Ю. - Вертикально-интегрированные компании Украины в контексте глобальных трансформаций (2013)
Кабо Г. О. - Транснаціоналізація банківського капіталу як імператив сучасної інтеграції країн СНД (2013)
Кузьмін П. В. - Співпраця з митним союзом як чинник розширення транзитного потенціалу України (2013)
Сікорський Ю. М. - Фактор людських ресурсів у транснаціональних компаніях у країнах Центральної та Східної Європи (2013)
Сібекіна А. Ю. - Аналіз евентуальних можливостей від членства України в ЗВТ з СНД та ЗВТ+ з ЄС (2013)
Борисов М. Ю. - Аграрная реформа как механизм международной экономической интеграции Ук­раины и Российской Федерации (2013)
Гасанов М. М. - Інтеграція ісламського банківського капіталу у фінансовий простір мусульманських країн СНД 287 (2013)
Піскун К. В. - Соціальна складова євроінтеграції України (2013)
Дашкуєв М. А. - Механізм наднаціональної координації транспортно-логістичних комплексів країн-членів ЄС (2013)
Поштар Є. Л. - Зміна пріоритетів посткризової реструктуризації фінансових інституцій ЄС (2013)
Тюпа Д. І. - Еволюція теорій прямого іноземного інвестування країн з ринками, що формуються (2013)
Литвинюк А. Ю. - Україна і митний союз: ризики співробітництва (2013)
Максимюк Т. А. - Оптимізація параметрів гетерогенних мереж мобільного зв’язку на основі фрактальної геометричної моделі, Брич М. В., Климаш М. М. (2015)
Оксиюк А. Г. - Анализ современных методик и методов проведения оценки защищенности информационных систем, Шестак Я. В. (2015)
Панфилов В. И. - Математическая задача синтеза квазиоптимальных устройств преобразования сигналов, Пунченко Н. О., Казакова Н. Ф., Скопа А. А. (2015)
Лісовий І. П. - Математична модель пристрою синхронізації меж елементарних сигналів, Колчар В. М. (2015)
Попов А. А. - Сравнительный анализ эффективности алгоритмов оценивания параметров сигналов, построенных на основе операций L-группы, в условиях негауссовости ошибок измерений (2015)
Богом´я В. І. - Метод технічного діагностування обладнання (2015)
Герасименко К. В. - Синтез компенсатора завад приймачам супутникової радіонавігаційної системи на основі адаптивної просторової фільтрації (2015)
Водопьянов С. В. - Корреляционно-регрессионный анализ ключевых параметров эффективности коммуникационной сети аэроузла в задаче организации воздушного движения (2015)
Щербина Ю. В. - Нормативно-правовое обеспечение сравнимости результатов оценки защищенности автоматизированных систем, Айвазова К. Б. (2015)
Мошенський А. О. - Автономний QRPP радіомаяк для дослідження особливостей поширення радіохвиль гекто- та декаметрового діапазону на базі мікро ПК ARDUINO (2015)
Шевченко Г. В. - Методика прийняття рішення інтернет-провайдером щодо стратегії медіапланування рекламної кампанії (2015)
Барабаш О. В. - Аналіз експлуатаційних проблем розподілених систем, Куліковська Ю. А. (2015)
Бодров С. В. - Методика ідентифікції нестійких відмов і збоїв у системах інтелектуального відеоконтролю (2015)
Казимиренко В. Я. - Проектирование передающего и приемного радиотрактов радиорелейных систем терагерцового диапазона (2015)
Алексенко С. Ф. - Особливості вираження експресивності комунікативно-прагматичної стратегії "гра на підвищення" в англійській політичній промові (2015)
Андрійченко Ю. В. - Гендерний стереотип: особливості формування і функціонування в іспанській мові (2015)
Афанасьєва О. М. - "And we've got all of you here today": міфоритуальний хронотоп свята в комунікативному і дискурсивному аспектах (2015)
Берегова О. А. - Синтаксична організація іспанської народної загадки (2015)
Бокова П. М. - Каламбур або гра слів. Проблеми та особливості перекладу (2015)
Боцман А. В. - Дивергентно-ротаційна модель розвитку германського футурума, Моренець І. М., Галицька Є. А. (2015)
Величко М. П. - Література Єгипту початку ХХ ст. у контексті зародження сучасної арабської літератури (2015)
Воскрес А. А. - Клаузальні адвербіалії способу дії давньоанглійської мови в лінгвокогнітивному аспекті (2015)
Гетьман З. О. - Художня стилізація розмовного мовлення (на матеріалі іспанської мови) (2015)
Дячук О. В. - Лінгвістичний континуум рекламної комунікації (2015)
Єсипович К. П. - Диспозиція актантів у когнітивній мапі фрагменту "Ронсевальська битва" (2015)
Залєснова О. В. - Суб'єктно-об'єктні відношення та їхня реалізація в мові (2015)
Казак С. П. - Комунікативна варіативність соматикону емоційного реагування персонажа (2015)
Киричок К. О. - Особливості вживання дієслів каузації радості в німецькій, французькій, англійській, російській та українській мовах (2015)
Кізіль М. А. - Структурні особливості англійських телескопічних термінів сфери комп'ютерних технологій (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського