Диковицька А. - Вплив спільних китайсько-російських енергетичних проектів на розвиток двосторонніх відносин (2011)
Зубко Д. В. - Механізми та важелі впливу у формуванні відносин Європейського Союзу з країнами Східного партнерства (2011)
Романова В. О. - Ключові рішення саміту "Великої двадцятки" в Канаді (2011)
Сахно С. М. - Основні напрямки енергетичної політики ЄС (2011)
Черінько І. П. - Концептуально-теоретичні засади дослідження політики Великої Британії щодо розширення ЄС (1997-2010 рр.) (2011)
Рубцов А. О. - Виклики Північноатлантичного альянсу (2011)
Халаджи В. В. - Витоки європейської політики сусідства крізь призму світових викликів (2011)
Касьян О. - Моніторинг обов’язків і зобов’язань України, взятих нею під час вступу до Ради Європи (2011)
Рой А. - Роль міжнародних організацій у збереженні культурної спадщини стародавніх цивілізацій в країнах Латинської Америки на сучасному етапі (2011)
Єкимова К. - Аналіз досвіду співпраці України з МВФ. Позитивні та негативні наслідки надання кредиту (2011)
Швечикова Я. - БРІК як інститут міжнародного співробітництва (2011)
Коваль Н. Є. - Балканський елемент ідентичності в культурній дипломатії Греції: аналіз діяльності центрів фундації грецької культури на Балканах (2011)
Лінєвич П. - Роль та місце протоколу та церемоніалу в сучасній дипломатії (2011)
Баланик А. - Діяльність Анжеліни Джолі як посла доброї волі ООН крізь призму теорії піар (2011)
Гавриленко І. - Публічна дипломатія як специфічний інструмент зовнішньої політики США (2011)
Марусич Т. - Україно-російські відносини в енергетичній сфері. Енергетична дипломатія (2011)
Ржевська В. С. - Основні риси проекту колективної безпеки І.Подебрада (2011)
Башун А. В. - Міжнародно-правове регулювання відносин у сфері альтернативних джерел енергії (2011)
Іващенко О. Р. - Роль національних судів у функціонуванні міжнародного права (2011)
Магда А. В. - Основні міжнародно-правові принципи поводження з радіоактивними відходами (2011)
Папян Т. М. - Особливості правового регулювання судноплавства у керченській протоці та Керч-Єнікальському каналі (2011)
Баданова Є. - Роль міжнародних міжурядових організацій у вирішенні міжнародних риболовних спорів (2011)
Бек М. - Порівняння національних законів США та ФРН у сфері здійснення ДЗЗ (2011)
Глуздєєв О. - Договір до Енергетичної Хартії – основа міжнародного енергетичного інвестиційного права (2011)
Леонідова О. - Пакт Реріха як перший спеціальний міжнародний договір в сфері захисту культурних цінностей (2011)
Смолин Я. - Поняття та ознаки міжнародного договору купівлі - продажу (2011)
Дідовець О. - Особливості створення та перспективи діяльності світового уряду (2011)
Мірошниченко М. О. - Вплив реформування освіти за Болонським процесом на регулювання освіти в ЄС (2011)
Чорнобай Д. В. - Міжнародна відповідальність за правомірну діяльність, механізми компенсацій та санкцій (2011)
Стахєєва Г. О. - Інституційні механізму контролю за концентраціями в Європейському Союзі (2011)
Павко Я. - Термінологічні аспекти гармонізації законодавства України з європейським правом (2011)
Лютий В. - Здобутки та перспективи конституційного реформування в Україні: правова оцінка (2011)
Селезень П. О. - Модельні норми як джерело тлумачення міжнародних податкових договорів (2011)
Шершньова О. А. - Міжнародне стягнення аліментів на дітей: роль Гаазької конференції з міжнародного приватного права та перспективи для України (2011)
Білоус О. С. - Сучасне бачення концепції lex mercatoria (2011)
Святун О. В. - Правові засади участі України у міжнародній боротьбі з піратством (2011)
Буквич А. В. - Вплив Гаазької конвенції, що застосовується до прав на цінні папери, які знаходяться у посередника, на законодавство ринку цінних паперів Європейського Союзу (2011)
Дідовець О. - Мирова угода як спосіб відновлення платоспроможності боржника (порівняльно-правовий аспект) (2011)
Кирилюк О. - Перспективи державно-приватного партнерства у портовій сфері України (2011)
Федченко Д. - Правова природа уніфікації норм міжнародного приватного права (2011)
Шиб Т. - Колізійне право: динаміка і перспективи (2011)
Коннова Т. - Недобросовісна реклама у законодавчій практиці України (2011)
Тихоненко Д. Г. - Генеза і класифікація агрочорноземів України, Дегтярьов Ю. В. (2014)
Цапко Ю. Л. - Структурна будова гумусових кислот в аспекті її впливу на кислотну функцію ґрунтів (2014)
Казюта О. М. - Уміст окислених і відновних форм заліза та рухомого мангану у ґрунтах борової тераси р.Сіверський Донець (2014)
Демиденко О. В. - Біофізична саморегуляція родючості чорнозему при ґрунтозахисному землеробстві, Тонха О. Л., Бикова О. Є. (2014)
Кравченко Ю. С. - Структурно-агрегатний склад чорнозему типового за різних систем обробітку ґрунту, Матвіїв Г. М. (2014)
Дегтярьов Ю. В. - Електропровідність водних суспензій чорноземів типових під різними фітоценозами (2014)
Семенов Д. О. - Вплив якісного складу органічної речовини ґрунтів на надходження цинку в сільськогосподарські культури (2014)
Філон В. І. - Діагностика живлення озимої пшениці на різних агрохімічних фонах, Бобро М. А., Чернушенко І. М., Сурменко В. Д., Пруднікова С. О. (2014)
Бикін А. В. - Вологозабезпечення рослин кукурудзи за внесення мінеральних добрив та прямого посіву, Тарасенко О. В. (2014)
Зуза В. С. - Ефективність ґрунтового і післясходового гербіцидів на різних рівнях забур’яненості посівів кукурудзи, Гутянський Р. А. (2014)
Салтыков А. Н. - Причины и следствия экологического замещения сосны в рамках процесса естественного возобновления пристепных боров, Гармаш А. В., Вовк Е. В. (2014)
Окрушко С. Є. - Аналіз стану лісового господарства у Вінницькій області (2014)
Лісняк А. - Вода зі станцій очищення стічних вод і її використання в сільському господарстві, Марінова С., Торма С., Казітджотес Н., Дімітров П. (2014)
Строкаль В. П. - Екологічна оцінка вмісту мікроелементів в ґрунтах на прикладі селянського (фермерського) господарства "Росош", Рибалко Ю. В., Шофолов Д. Л., Бабка Р. В. (2014)
Чайка Н. И. - Исследование содержания тяжелых металлов в породных отвалах угольных шахт Донбасса и оценка их пригодности для произрастания растений, Шевцова О. А. (2014)
Горін М. О. - Діагностика стану екологічно уразливих ґрунтів долинних ландшафтів за поживним режимом, Приходченко Д. М. (2014)
Копійка В. В. - Вступне слово (2011)
Виступ заступника міністра Закордонних справ України Горіна Олександра Олеговича (2011)
Виступ Координатора системи ООН в Україні Олів’є Адама (2011)
Телешун С. О. - Глобальні виклики та ризики, які загрожують світу у 2010 -2015 рр.: місце і роль ООН у цих процесах (2011)
Галака С. П. - OOH та нерозповсюдження ядерної зброї (2011)
Скороход Ю. С. - Рада Безпеки ООН та конфлікт 2006 року на Півдні Лівану (2011)
Білоусов М. М. - Особливості роботи дипломатів-службовців Секретаріату ООН (2011)
Білас І. Г. - ООН та сучасні виклики і загрози міжнародній спільноті та безпеці в умовах глобалізації (2011)
Шпакович O. М. - Реформування та зміна повноважень основних органів ООН: пошук та розробка нових альтернативних проектів (2011)
Головченко В. І. - Українська РСР – держава-співзасновник ООН: погляд політолога-міжнародника (2011)
Гончар Б. М. - США і ООН: деякі проблеми взаємовідносин (2011)
Яковенко Н. Л. - Позиція Великої Британії в ООН щодо проблем деколонізації та захисту підлеглих територій (2011)
Багратян Г. А. - Мегаэкономический аспект посткризисного развития, Кравченко И. С. (2011)
Кресін О. В. - ЮНЕСКО і розвиток порівняльного правознавства: 60-річчя Міжнародної асоціації юридичних наук (2011)
Федорова А. Л. - Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права як складова універсальної системи захисту прав людини (2011)
Швед О. В. - Документи ООН в сфері захисту прав дітей від сексуального насильства та експлуатації (2011)
Смирнова К. В. - Колективна самооборона: Статут ООН та право Європейського Союзу (2011)
Ковтун О. Ю. - Миротворча діяльність ООН у ХХІ столітті (2011)
Гуменюк А. Г. - Міжнародні дипломатичні пошуки шляхів врегулювання Югославської кризи і роль ООН у втіленні в життя досягнутих угод (2011)
Святун О. В. - Діяльність ООН щодо протидії сучасним формам рабства (2011)
Черінько І. П. - Проблеми реформування Ради Безпеки ООН (2011)
Рубан Ю. Г. - Сучасна демократія і національна ідентичність: нерозривність конструювання (2011)
Грицяк Н. В. - Методологія вимірювання гендерної рівності для підготовки державних звітів про людський розвиток та про виконання Конвенції ООН "Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок" (2011)
Коппель О. А. - Діалог культур та цивілізацій в діяльності ООН, Цирфа Ю. (2011)
Кушинська Л. А. - Проблема реалізації прав дитини та її найвищих інтересів (2011)
Ржевська В. С. - ООН - етап у розвитку концепції колективної безпеки (2011)
Пархомчук О. С. - ООН в структурі механізмів регулювання постбіполярної системи міжнародних відносин, Романова В. О. (2011)
Городня Н. Д. - Місце ООН в китайській концепції нового світового порядку (2011)
Скрильник Є. В. - Трансформація органічної речовини чорнозему опідзоленого в умовах удобрення осадами міських стічних вод, Гетманенко В. А. (2014)
Думіх І. В. - Особливості формування режиму вологості флювісолей заплави ріки Прут, Польчина С. М. (2014)
Цапко Ю. Л. - Вплив культур-фітомеліорантів на структурний склад чорнозему опідзоленого Лівобережного Лісостепу України, Огородня А. І. (2014)
Казюта А. О. - Уміст загального гумусу та його колоїдних форм у чорноземі типовому (2014)
Вільний Р. П. - Вплив обробітку ґрунту на ферментативну активність чорнозему типового, Маклюк О. І. (2014)
Чередниченко І. В. - Щільність складання чорнозему типового в умовах різних систем удобрень (2014)
Должикова Я. М. - Мікроморфологічна діагностика чорноземів типових природного та агрогенного грунтогенезу, Гавва Д. В., Новосад К. Б. (2014)
Саїд Зераат Кар - Родючість ґрунтів в органічній системі (2014)
Філон В. І. - Практичне використання методів математичної статистики в агрономічних дослідженнях, Пруднікова С. О. (2014)
Малюк Т. В. - Фактори формування поживного режиму ґрунту в плодових насадженнях півдня України (2014)
Панасенко Є. В. - Вплив умов року на ефективність корегування мінерального живлення ярого ячменю за різних рівнів удобрення, Голота Є. В. (2014)
Ковальов М. М. - Причини низької ефективності хімізації землеробства в умовах чорноземної зони України, Семитківська Т. О. (2014)
Горошко В. В. - Типологічна структура та продуктивність лісів ДП "Глухівське ЛГ", Бугайов С. М. (2014)
Мажула О. С. - Використання видів і форм таволг (Spiraea L.) у садово-паркових ландшафтах Харківської області, Швиденко І. М. (2014)
Усцький І. М. - Поширення лісопатологічних процесів у вільхових деревостанах України, Бугайов С. М. (2014)
Журавель М. Ю. - Особливості агрофізичного стану та накопичення важких металів в агроекосистемі рекультивованих бурових майданчиків, Дрозд О. М., Дядін Д. В., Яременко В. В. (2014)
Панченко В. Г. - Использование ион-молекулярного взаимодействия для анализа содержания однозарядных ионов в почве, Дубына А. М., Свищева Я. А., Будвицкая Е. Н. (2014)
Федчишин М. П. - Токсичні ефекти марганцю, Корда М. М. (2016)
Потій В. В. - HCV-інфекція й лімфопроліферація (огляд літератури), Зайцев І. А., Кірієнко В. Т., Глухова О. І., Грищенко С. Ю. (2016)
Гребеник М. В. - Оптимізація лікування діастолічної серцевої недостатності у пацієнтів із гіпертонічною хворобою в умовах коморбідності з гіперурикемією, Коцюба О. І. (2016)
Венгер О. П. - Синдромологічна феноменологія депресивних розладів у емігрантів та реемігрантів (2016)
Морєва Д. Ю. - Ефективність немедикаментозної корекції клінічного перебігу неерозивних форм гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у пацієнтів з артеріальною гіпертензією у поєднанні з хронічною ішемічною хворобою серця, Стаднюк Л. А., Приходько В. Ю. (2016)
Милиця К. М. - Психологічні акцентуації у хворих із метаболічним синдромом та ожирінням (2016)
Михайліченко Д. С. - Рівень сироваткового амілоїду А в пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень (2016)
Ляхович Р. М. - Помилки та ускладнення, які виникають під час проведення догоспітальної серцево-легеневої та мозкової реанімації, Джус М. Я., Кіцак Я. М., Нецюк О. Г. (2016)
Теренда Н. О. - Основні фактори ризику у виникненні та розвитку хвороб системи кровообігу (2016)
Бурбела Е. І. - Ефективність нейтралізацій тривожності у дітей, які хворіють на бронхіальну астму, Волянська Л. А., Стеценко В. В., Козак Д. В. (2016)
Кіосєва О. В. - Гендерні особливості адаптаційних порушень у осіб молодого віку, які курять тютюн (2016)
Бойко В. В. - Вибір живлячих судин при проведенні езофагопластики ілеоцекальним сегментом, Шапринський Є. В. (2016)
Боймурадов Ш. А. - Тактика медицинской реабилитации больных с деформациями наружного носа и зубочелюстной системы, Юсупов Ш. Ш. (2016)
Антонюк-Кисіль В. М. - Можливості хірургічного лікування трофічних виразок венозного генезу нижніх кінцівок у пацієнтів похилого і старечого віку в амбулаторних умовах, Кучерук Є. Ф., Невмержицький А. С., Лесь В. М. (2016)
Кобринська Н. Я. - Клінічні особливості перебігу хвороби у пацієнтів із мультифокальною високодиференційованою тиреоїдною карциномою (2016)
Маланчук Л. М. - Переваги імунокорегуючої терапії у комплексному лікуванні зовнішнього генітального ендометріозу, Краснянська Л. О. (2016)
Казакова Л. М. - Предиктори формування порушення мікробіоценозу кишечника у дітей першого року життя і його профілактика, Сліпачук Л. В., Васюкова М. М., Строй О. А. (2016)
Федорців О. Є. - Фактори ризику виникнення атопічного дерматиту в дітей, Мочульська О. М. (2016)
Риков С. О. - Сучасні вітчизняні засади надання медичної допомоги дітям перших років життя із порушенням зорових функцій, Баринов Ю. В. (2016)
Євтушок Б. А. - Аналіз сезонності виникнення вад невральної трубки в рівненській області (2016)
Тяжка О. В. - Особливості клініко-лабораторних даних у дітей із пролонгованою жовтяницею, Загородня Я. М. (2016)
Крицький І. О. - Використання сучасних технологій у діагностиці та лікуванні природженого пілоростенозу в дітей, Крицький Т. І., Кінаш М. І. (2016)
Бензар І. М. - Судинні пухлини і судинні мальформації у дітей: формулювання діагнозу згідно з сучасною класифікацією (2016)
Чухраєв М. В. - Медико-психологічний підхід у фізіотерапевтичному лікуванні хворих на цукровий діабет 2 типу, Грушко Г. І., Уніченко А. В., Паначук А. Ю., Владимиров А. О. (2016)
Бакалюк Т. Г. - Оптимізація реабілітаційних програм у санаторних умовах для пацієнтів із первинним гонартрозом залежно від клініко-патогенетичного варіанту перебігу (2016)
Рой И. В. - Применение лазеротерапии в лечении больных с невро­логическими проявлениями остеохондроза поясничного отдела позвоночника, Баяндина Е. И., Ячник С. П. (2016)
Вакуленко Л. О. - Шляхи удосконалення фізичної реабілітації в Україні, Вакуленко Д. В., Барладин О. Р., Храбра С. З., Грушко В. С. (2016)
Козак Д. В. - Організація реабілітації хворих із серцево-судинною патологією, Шафранський В. В., Коваль В. Б., Салайда І. М. (2016)
Назарук В. Л. - Особливості фізичної підготовки майбутніх реабілітологів у напрямку формування культури здоров’я, Грушко В. В., Клекот С. М. (2016)
Слабий О. Б. - Просторова перебудова камер серця при артеріальній гіпертензії у малому колі кровообігу, Гнатюк М. С. (2016)
Лимар Л. Є. - Морфологічні зміни в статевих органах статевозрілих самок білих щурів за умов експериментального хронічного токсичного гепатиту, Лимар Н. А. (2016)
Смірнов А. С. - Мітотична активність клітин слизової оболонки пілоричного відділу шлунка щурів в умовах дії епіхлоргідрину, адаптогену й антиоксиданту, Мірзебасов М. А. (2016)
Міц І. Р. - Морфологічні зміни внутрішніх органів у тварин різної статі, які зазнали хронічного стресу, Денефіль О. В., Андріїшин О. П. (2016)
Машевський А. С. - Вплив гіпоестрогенного остеопорозу на прояви цитолітичного синдрому в динаміці пізнього періоду травматичної хвороби, Дзецюх Т. І. (2016)
Пищ П. - Уровень информированности и отношение к вопросам трансплантологии среди студентов высшей государственной школы имени папы Иоанна-Павла II в Бялой Подляске, Шлифирчик А., Коваленко М. (2016)
Сокрут О. П. - Дифференцированная магнито­терапия при различных формах ревматоидного артрита (2016)
Шинкаренко Т. І. - Діяльність Ради Європи у сфері культури (2011)
Шомпол О. А. - Міжнародно-правові аспекти забезпечення екологічної безпеки (2011)
Святун О. В. - Правові засади участі України у міжнародній боротьбі з піратством (2011)
Гріненко О. О. - Проблема трансформації ролі та місця ООН у регулюванні безпекових проблем сучасності (2011)
Піскорська Г. А. - Роль ООН у формуванні глобального інформаційного суспільства (2011)
Запорожець О. Ю. - Політика ЮНЕСКО щодо розвитку глобального інформаційного суспільства (2011)
Андрєєва О. М. - Шляхи реалізації концепції електронного урядування: досвід Франції (2011)
Скороход Л. І. - ООН і постконфліктне миробудівництво в Іраку (деякі аспекти проблеми) (2011)
Шнирков О. О. - Принципи формування митних союзів країн СНД (2011)
Чорнобай Д. В. - Роль ООН у дієвості інституту міжнародної відповідальності за правомірну діяльність (2011)
Шинкаренко І. В. - Роль ООН у врегулюванні податкових відносин між розвиненими країнами та країнами, що розвиваються (2011)
Заяць Н. В. - Моделі народного представництва у сучасному світі (2011)
Піпченко Н. О. - Вплив цифрової нерівності на розвитку е-демократії у країнах ЄС (2011)
Опадчий І. М. - Діяльність Організації Об’єднаних Націй у сфері уніфікації правил виконання грошових зобов'язань (2011)
Цибуляк А. Г. - Підходи Російської Федерації до реформування європейської архитектури безпеки (2011)
Срібна Л. - Діяльність організацій системи ООН у боротьбі з голодом у ХХІ столітті (2011)
Федоренко А. І. - Шляхи та напрями трансформації Ради Безпеки ООН (2011)
Гавриленко І. - Підходи до реформування Ради Безпеки ООН (2011)
Гаспарян А. - Саміт ООН, присвячений цілям розвитку тисячоліття: основні рішення та перспективи (2011)
Гуменюк Я. - Щодо аналізу економічної складової санкцій ООН під час проведення операцій в колишній Югославії (2011)
Шкляр В. - ООН як трибуна для формування зовнішньополітичного іміджу Німеччини (2011)
Мойсеєнко А. - Гуманітарна інтервенція: поняття та роль в міжнародних відносинах (2011)
Марусич Т. - Співробітництво Ради Європи та ООН у сфері захисту прав людини (2011)
Ковальчук С. - Діяльність та успіхи ООН у боротьбі з проблемою голоду (2011)
Лінєвич П. - Міжнародний рік молоді, відкритий ООН: чого очікувати, на що сподіватись (2011)
Маслов О. - Розвиток міжнародно-правового регулювання боротьби з піратством (ситуація в Сомалі) (2011)
Оснач М. - Проблематика миротворчості ООН на сучасному етапі (2011)
Кукіна З. О. - Інституційний та договірний механізми ООН у сфері захисту свободи слова (2011)
Корнійчук Т. - Недосконалість інституційної діяльності ООН та основні напрями її реформування (2011)
Телешун Я. - Права людини в ХХІ ст. – нові вимоги до ООН (2011)
Касьян O. O. - Роль ООН у вирішенні ґендерних проблем сучасності (2011)
Тихоненко Д. Г. - Випускники факультету агрохімії та ґрунтознавства за період 1951-2015 рр. (до 200-річчя Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва), Дегтярьов Ю. В. (2015)
Воротинцева Л. І. - Плантажна оранка як прийом окультурювання осолонцьованого чорнозему звичайного (2015)
Цапко Ю. Л. - Фітоокультурювання заплавних ґрунтів в аспекті поліпіпення їхньої екологічної стабільності, Десятник К. О., Солоха М. О., Калініченко В. М. (2015)
Господаренко Г. М. - Потенційна калійна буферна здатність чорнозему опідзоленого після тривалого застосування добрив, Нікітіна О. В. (2015)
Панасенко О. С. - Комплексна роль колоїдних форм гумусу, власне гумусових речовин і детриту в утворенні мікро- і макроагрегатів чорноземів (2015)
Огородня А. І. - Вплив фітомеліорації на структуру чорнозему опідзоленого в перший рік післядії (2015)
Моргунова О. І. - Лужногідролізований азот в колоїдних формах гумусу чорноземів України (2015)
Крохін С. В. - Дисперсність чорноземів типових різних екосистем Лівобережного Лісостепу України, Дегтярьов Ю. В. (2015)
Чередниченко І. В. - Структурно-агрегатний склад чорнозему типового за різних систем удобрення (2015)
Новосад К. Б. - Вплив різного агрогенного та постагрогенного використання чорноземів типових на чисельність мікроартропод, Рєзнік С. В., Гавва Д. В., Сотников Ю. О. (2015)
Крохін С. В. - Гумусовий стан чорноземів та його екологічні функції в природних і агрогенних екосистемах (2015)
Сотников Ю. О. - Комп’ютерні технології підготовки експерементальних даних у ґрунтознавстві, Гавва Д. В., Рєзнік С. В., Новосад К. Б. (2015)
Saeed Zeraat Kar - Soil composition (2015)
Лазебна М. Є. - Європейські та національні підходи в сфері стандартизації якості грунтів (2015)
Бикін А. В. - Вплив добрив та позакореневих підживлень на елементи структури врожаю рослин сої за мінімізації обробітку ґрунту, Козачок О. Л. (2015)
Повх О. В. - Вплив систем удобрення із застосуванням органічного ферментованого добрива та мікробіологічного препарату на агрохімічні показники темно-сірого опідзоленого ґрунту, Бортнік Т. П., Бортнік А. М. (2015)
Панасенко Є. В. - Вплив позакореневого підживлення препаратами "Аватар–1" та Humin plus на врожайність сої, Сорокотяга Г. В. (2015)
Філоненко Т. А. - Забезпеченість сільськогосподарських культур елементами живлення та їх урожайність залежно від застосування зростаючих доз азотних добрив (2015)
Зуза В. С. - Динаміка компонентів агрофітоценозів посівів ячменю як прояв їх конкуренції, Шекера С. Ю. (2015)
Окрушко С. Є. - Обгрунтування переходу до органічного землеробства у вінницькій області (2015)
Дегтярьов В. В. - Гранулометричний склад як індикатор з оцінки лісорослинного потенціалу піщаних ґрунтів України, Распопіна С. П. (2015)
Величко О. Б. - Підвищення протиерозійної ролі системи полезахисних лісових смуг гідротехнічними спорудами (2015)
Горошко В. В. - Лісистість і структура земель водозбору річки Псел, Лялін О. І., Бугайов С. М., Ткаченко Т. Г. (2015)
Афанасьєв Ю. О. - Система оцінювання ґрунтово-екологічного стану земель в умовах краплинного зрошення (2015)
Горін М. О. - Оцінка стану алювіальних та схилоземних ґрунтів за термодинамічними показниками, Приходченко Д. М. (2015)
Строкаль В. П. - Оцінка придатності земельних ділянок для вирощування зерняткових ягід на прикладі фермерського господарства "Лаяр", Коновалова Ю. В. (2015)
Чайка Н. И. - О лимитирующих зарастание факторах экологических условий породных отвалов (2015)
Рідей Н. М. - Сучасні підходи до класифікації рекреаційних ресурсів, Хітренко Т. Ф. (2015)
Усата Р. Ю. - Гумусовий стан лучно-чорноземного ґрунту правобережної частини Лісостепу України за різних систем удобрення (2015)
Андрійчук В. Г. - Прагматична декларативність ідентифікації Україною європейських соціально-економічних стандартів: реальний стан та шляхи і механізми забезпечення їх досягнення, Хрупов Є. В. (2011)
Будкін В. С. - Соціально-економічний фактор у системі Ставлення ЄС до України (2011)
Заблоцька Р. О. - Єдиний ринок послуг в країнах Європейського Союзу (2011)
Кістерський Л. Л. - Тенденції розвитку соціальної сфери в країнах Європейського Союзу (2011)
Макаренко М. І. - Індикатори цінової конвергенції України та країн Євросоюзу (2011)
Мокій А. І. - Адаптація в Україні досвіду модернізації туристичної сфери Болгарії в контексті чорноморського співробітництва, Вериженко І. О. (2011)
Мокій А. І. - Проблеми гармонізації інституційних принципів інноваційної діяльності України та ЄС, Полякова Ю. В. (2011)
Никитина М. Г. - ЕПС: "новые" старые перспективы для Украины (2011)
Павліха Н. В. - Проблеми адаптації вітчизняної економіки до міжнародних стандартів, Іус І. Б. (2011)
Якубовський С. О. - Причини та наслідки бюджетних дефіцитів у країнах Європейського Союзу та в Україні (2011)
Березніченко Н. О. - Модернізація української економіки за принципами європейського вектору цивілізаційного розвитку (2011)
Борисенко О. П. - Перспективи України щодо вступу до ЄС: економічний аспект (2011)
Бузинар Б. А. - Зміна акцентів української політики євроінтеграції від романтизму до виваженого прагматизму, Сорока І. Й. (2011)
Ільницький Д. О. - Моделі транскордонної інтеграції інфраструктури фондового ринку ЄС (2011)
Липова Т. В. - Особливості підтримки сфери державних фінансів України з боку ЄС (2011)
Насадюк І. Б. - Роль євро у валютно-фінансових відносинах країн ЦСЄ і України: порівняльний аналіз (2011)
Негода А. В. - Адаптація енергетичного ринку України до стандартів Європейського союзу (2011)
Поліщук Л. С. - Проблеми вирівнювання економічного розвитку в країнах ЄС (2011)
Рудницкий А. О. - Методика оптимизации уровня участия национальной экономики в системе Мирового хозяйства (2011)
Скороход І. С. - Гармонізація екологічних стандартів України та ЄС (2011)
Чернявська Т. А. - Досвід країн ЄС у формуванні інноваційної кластерної моделі розвитку економіки (2011)
Барсегян А. Г. - Геофинансовые перспективы Украины в контексте евроинтеграционной стратегии (2011)
Беренда С. В. - Господарська інтеграція та виконання маастрихтських критеріїв конвергенції в Україні та країнах ЄС (2011)
Єфремов Д. П. - Перспективи конвергенції економік країн ЄС та України в контексті сучасних теорій економічного розвитку (2011)
Кузнецов О. В. - Україна в контексті соціальних стандартів ЄС: проблеми адаптації (2011)
Никонюк К. О. - Реформування системи охорони здоров’я як важливий крок до адаптації європейських cоціальних стандартів України (2011)
Паламарчук М. В. - Маастрихтські критерії конвергенції: перспективи України (2011)
Полунєєв Ю. В. - Лісабонська стратегія та стратегія розвитку України (2011)
Рилач Н. М. - Критерії наближення галузі науки та технологій України до ЄС (2011)
Самофалов В. Б. - Американський досвід створення зон вільної торгівлі (2011)
Стаканов Р. Д. - Ефективність здійснення НДДКР в контексті євроінтеграційних перспектив України (2011)
Сундук А. М. - Проблеми і перспективи реалізації політики конвергенції макроекономічних показників України відповідно до європейських стандартів (2011)
Тимків В. М. - Механізми адаптації соціальних стандартів ЄС в Україні (2011)
Фомін І. С. - Перспективи і переваги реформування зовнішньоторговельної системи України на основі європейських стандартів (2011)
Хмара М. П. - Високотехнологічна кластеризація в країнах Європейського Союзу (2011)
Чугаєв О. А. - Передумови валютної інтеграції України (2011)
Борисов С. В. - Гармонізація українського нормативного забезпечення транскордонного злиття та поглинання як фактор підвищення конкурентоздатності національних компаній (2011)
Вінська О. Й. - Компліментарна модель регулювання аграрних стандартів ЄС: уроки для України (2011)
Габрилевич А. С. - Спільні дії України та ЄС у боротьбі з корупцією (2011)
Деделюк К. Ю. - Проблеми та перспективи запровадження в Україні європейських соціальних стандартів (2011)
Задувайло Л. М. - Сучасні тенденції реалізації інноваційної політики ЄС (2011)
Зарицька І. А. - Модернізація стандартів фінансової сфери в Європейському Союзі: необхідність та перспективи впровадження в Україні (2011)
Конотоп М. В. - Проблема децентралізованих політичних рішень в монетарних союзах (2011)
Крупка М. О. - Проблемы и перспективы взаимоотношений Украины и ЕС (2011)
Кузьмін П. В. - Можливість впровадження європейських науково-технічних стандартів, як передумова геокономічного розвитку України (2011)
Орловська В. С. - Трансформаційна модель українських мегаполісів в умовах глобалізації (2011)
Підвисоцький Я. В. - Єдиний фінансовий ринок ЄС: перспективи для України (2011)
Підчоса О. В. - План дій ЄС з енергоефективності: позитивний досвід для України (2011)
Сібекіна А. Ю. - Заходи гармонізації технічних стандартів України до acquis communautaire в умовах формування поглибленої ЗВТ між Україною та ЄС (2011)
Чернецька О. В. - Інтеграція України до енергетичного ринку Європейського Союзу (2011)
Чорноплеча О. С. - Підвищення конкурентоспроможності української економіки як фактор наближення до європейських стандартів (2011)
Шерозія В. М. - Методологія аналізу асиметрії україно-грузинських торговельно-економічних відносин (2011)
Войчук М. В. - Гармонізація міжнародних та національних стандартів (2011)
Данилова Ю. Ю. - Трансформація механізмів ринку банківських послуг ЄС в умовах виходу з системної кризи (2011)
Iefymenko V. - National banking system: from integrating deregulation to global universal regulation, Neselevska O. (2011)
Данилюк Я. В. - Підвищення пенсійного віку в Україні: реальна необхідність чи наслідування Європі? (2011)
Костюченко Я. О. - Ключові проблеми гармонізації системи технічного регулювання України та ЄС (2011)
Коретнюк Ю. - Інтернет-бізнес як новітня форма ведення зовнішньоекономічної діяльності (2011)
Оборская Е. В. - Техническое регулирование в Украине: текущая ситуация и возможности реформирования (2011)
Шумеляк К. А. - Парадигма міграційної політики в Європейському Союзі та Україні (2011)
Тихоненко Д. Г. - Головні закономірності розвитку агрогенних ґрунтів України (2015)
Воротинцева Л. І. - Направленість ґрунтових процесів і режимів у чорноземах звичайних північного степу за зрошення та вилучення зі зрошення (2015)
Дегтярьов Ю. В. - Електрофізичні показники чорноземів типових під різними фітоценозами (2015)
Дрозд О. М. - Забезпечення раціонального використання солонцевих ґрунтів півдня України з використанням ГІС (2015)
Чередниченко І. В. - Уміст та склад обмінно-увібраних катіонів у чорноземах типових за умов біологізації землеробства (2015)
Найдьонова О. Є. - Застосування гумінового препарату "Humin plus" в органічному землеробстві (2015)
Товстокорий О. В. - Ґрунтово-мікробіологічна індикація різного агрогенного використання чорноземів типових глибоких (2015)
Захарова М. А. - Особливості вмісту важких металів у зрошуваних ґрунтах Херсонської області (2015)
Рєзнік С. В. - Динаміка чисельності мікроартропод у чорноземах типових за умов різного агрогенного та постагрогенного використання, Новосад К. Б., Гавва Д. В., Сотников Ю. О. (2015)
Філон В. І. - Діагностика живлення рослин ‒ від розробки і вдосконалення до отримання прибутку, Шевченко С. С., Пруднікова С. О. (2015)
Залізовський В. С. - Зміна врожайності зерна ячменю та агрохімічних показників орного шару чорнозему типового під впливом різних норм і видів добрив (2015)
Зуза В. С. - Особливості видового складу бур’янів у посівах ячменю ярого в умовах північно-східної України, Шекера С. Ю., Гутянський Р. А. (2015)
Чернега Т. О. - Ефективність комплексного застосування гербіцидів у посівах сої (2015)
Пастернак В. П. - Великомасштабне картування ділянок моніторингу у НПП "Слобожанський", Корнієнко Г. В., Яроцький В. Ю., Букша М. І. (2015)
Чайка Н. И. - Влияние лимитирующих факторов экологических условий техногенных земель на устойчивость альго- и фитоценозов (2015)
Мунгуй II Наполеон - Агроекологія як стійка система довкілля (2015)
Даценко В. В. - Техногенное загрязнение промышленными отходами разных типов почв, Хименко Н. Л., Будвицкая Е. Н. (2015)
Мунгуй II Наполеон - Наиважнейшие факторы выращивания чеснока: почва и климат (2015)
Горін М. О. - Еколого-агрохімічна модифікація експериментів з окультурювання уразливих ґрунтів долинних екосистем, Приходченко Д. М. (2015)
Казюта А. О. - Целюлозоруйнівна активність чорнозему типового (2015)
Казюта О. М. - Сольовий склад водної витяжки ґрунтів заплави малої річки Пробужка Липоводолинського району Сумської області (2015)
Ольховський Г. Ф. - Динаміка азоту в органах рослин озимої пшениці в репродуктивний період (2015)
Микола Олександрович Горін професор кафедри ґрунтознавства Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва (2015)
Титул, зміст (2016)
Кудряшов В. П. - Рекомендації МВФ з питань фіскальної політики та їх урахування в Україні (2016)
Меджибовська Н. С. - Краудфандинг для малого бізнесу: міф чи реальність? (2016)
Николюк О. М. - Напрями сприяння інноваційному розвитку сільськогосподарських підприємств (2016)
Чехов С. А. - Ринок сої України: тенденції та перспективи, Чехова І. В. (2016)
Разовський Ю. В. - Класифікація мінерально-сировинного та екологічного капіталу, Сухіна О. М., Горенкова К. Ю. (2016)
Шевченко І. В. - Стратегічна екологічна оцінка як інструмент екологічної політики України (2016)
Кременовська І. В. - Правові підойми розв’язання житлових проблем внутрішньопереміщених осіб та активізації їх підприємницької діяльності, Святогор О. А. (2016)
Юрчишин В. В. - Фундаментальний погляд на фундаментально важливу проблему (2016)
Summaries (2016)
Редакційна політика та етичні норми (2016)
Onyshchenko V. - Features of the Structural Policy Formation in Ukraine in the European Integration Context, Romanova T. (2016)
Дубіщев В. П. - Нормативно-правове регулювання міжнародної електронної торгівлі на сучасному етапі розвитку світового господарства, Вертелецька Ю. Б. (2016)
Барановський О. І. - Сутність і чинники бюджетної безпеки (2016)
Овчаренко Є. І. - Вплив тлумачень поняття "загроза" на вибір стратегії забезпечення економічної безпеки підприємств енергетичної сфери (2016)
Chechelashvili M. - Cultural and business interactions research in Georgia (2016)
Ломайя Ц. - Социально-экономические реформы в Грузии и институционально-организационные аспекты управления, Какутия В. (2016)
Хасан Алі Аль-Абабнех. - Психологія реклами, як інструмент формування її ефективності (2016)
Berdznishvili K. - Methodological tools of study of competitiveness in trade organization (2016)
Погорелов Ю. С. - Зміни потенціалу підприємства як рушійна сила його розвитку (2016)
Касьяненко В. О. - Світовий досвід використання економічних інструментів стимулювання альтернативних джерел енергії в транспорті, Товстуха І. О. (2016)
Савенко Р. Г. - Управління еколого-економічним потенціалом регіональних ресурсів природокористування (2016)
Onyshchenko I. - Theoretical foundations of ecological economics, Onyshchenko E. (2016)
Сидоренко І. І. - Сучасне управління в галузі використання і охорони земель (2016)
Tabatadze N. - Managing FX risk in partially dollarized banking systems, Mchedlishvili M. (2016)
Попова Ю. М. - Вплив європейської інтеграції на розвиток ринку страхових послуг в Україні, Пістряк А. С. (2016)
Волкова Н. І. - Деякі аспекти підвищення ефективності кредитної діяльності банку (2016)
Курищук К. К. - Інтеграція методів управління внутрішнім державним боргом у бюджетний механізм України (2016)
Федосова В. Е. - Трансформація бюджетоутворюючої функції податку на доходи фізичних осіб в умовах децентралізації (2016)
Діденко С. В. - Реформування державного внутрішнього фінансового контролю в Україні (2016)
Комеліна О. В. - Діагностика та моніторинг розвитку господарського комплексу регіону інноваційний аспект, Христенко О. В. (2016)
Ходаківська О. В. - Розвиток земельних відносин в умовах формування ринкового обігу земель, Мартинюк М. П. (2016)
Дмитренко А. В. - Економічна сутність поняття виробничі запаси, Балабась І. В. (2016)
Ісаєнко О. Ю. - Методи контролю безпечності дифтерійної вакцини, Бабич Є. М., Єлисеєва І. В., Ждамарова Л. А., Білозерський В. І., Колпак С. А. (2016)
Соловйов С. О. - Аналітичне обґрунтування включення противірусного препарату в схему лікування пацієнтів з підозрою на гостре вірусне захворювання, Дзюблик І. В., Заліська О. М., Сахно Г. О. (2016)
Коляда Т. И. - Современные методы исследования биомаркеров рассеянного склероза, Зеленская А. Д., Тупотилов А. В. (2016)
Sukhodub L. B. - Composite materials based on zinc sulfide and zinc oxide: structural and biocidal properties, Khrystian G. E., Sukhodub L. F., Shulga N. M., Meshkov A. M., Kazmirchuk V. V., Martynov A. V. (2016)
Peremot S. D. - Cytokine disbalance at herpesvirus myocarditis, Smilyanskaya M. V., Volyanskiy A. Y., Kashpur N. V. (2016)
Boyko N. N. - Vector theory and optimal choice of antimicrobial drug for local wound treatment, Osolodchenko T. P., Zhilyakova E. T. (2016)
Martynov A. V. - HPLC for control stability of quercetin injectable dosage form, Batrak E. A., Kabluchko T. V. (2016)
Романова О. А. - Вивчення безпечності експеріментальних ліпосомальних вірусних вакцин, Давидова Т. В., Клиса Т. Л., Клиса А. О. (2016)
Зброжек С. І. - Організація доступності обігу антидіабетичних лікарських засобів на засадах фармацевтичного права в Україні , Шаповалова В. О., Шаповалов В. В. (2016)
Шаповалова О. В. - Теоретические и практические аспекты получения рекомбинантных антигенов для диагностики лейкоза крупного рогатого скота (2016)
Гайсенюк Ф. З. - Особливості розподілу HLA у хворих на пієлонефрит, Дріянська В. Є., Кругліков В. Т. (2016)
Федченкова Ю. А. - Антимикробная активность субстанций, полученных из сырья растений семейства Березовые, Савинова Е. М. (2016)
Рибачук В. Д. - Вивчення кінетики утворення гранул цеоліту природного при різних способах гранулювання (2016)
Мироненко Л. Г. - Вивчення біоплівкоутворення ентерококів фотометричним методом з моделюванням біоплівок на абіотичних поверхнях з полістиролу, Перетятко О. Г., Ягнюк Ю. А. (2016)
Асланян М. А. - Антибактеріальні властивості гепатопротекторів фармацевтичної композиції "Лавафлам", Бобрицька Л. О., Осолодченко Т. П. (2016)
Кірсанова Т. О. - Вторинна лактазна недостатність та її корекція у дітей раннього віку, хворих на ротавірусну інфекцію, Кузнєцов С. В. (2016)
Фарес Р. - Изучение антимикробного действия комбинированной лекарственной композиции для лечения кишечных инфекций, Бобрицкая Л. А., Осолодченко Т. П., Гриценко В. И. (2016)
Савельева Н. Н. - Влияние комплексной терапии с использованием иммуномодуляторов на состояние местного иммунитета больных хроническим генерализованным пародонтитом I-II степени тяжести с энтеробиозом (2016)
Головко Н. А. - Микрофлора надгортанника у взрослых больных острым эпиглоттитом, Давиденко В. Л., Немчинович Н. Д., Шибаева И. Б., Жидкова Н. Ф., Распопова И. Ю. (2016)
Костицький М. В. - Особливості проведення судово-психологічної експертизи в адміністративному процесі (2013)
Луцький І. М. - Релігійний чинник у процесі українського націотворення (політико-правовий аспект) (2013)
Раянов Ф. М. - Правовое государство в типологическом измирении (2013)
Луцький А. І. - Правовий зміст ідеології українського консерватизму (2013)
Косович В. М. - Кодифікаційна техніка як засіб удосконалення нормативно-правових актів України (2013)
Луцький М. І. - Формування ідей федералізму у Галичині у другій половини ХІХ – початку ХХ ст. та їх реалізація у політико-правовій діяльності ЗУНР (2013)
Кушакова-Костицька Н. В. - Проблема збереження національної ідентичності в інформаційному суспільстві: українська перспектива (2013)
Грицкевич С. Г. - Вплив глобальних тенденцій цивілізації на розвиток української держави та права (2013)
Онищук І. І. - Правовий моніторинг – інструмент забезпечення ефективного функціонування правової системи (2013)
Сидорчук Ю. М. - Форми реалізації права на захист в українському праві: проблемні питання (2013)
Пряхіна Н. О. - Законодавчо-правова база антикорупційної діяльності в Україні: проблеми, перспективи і міжнародний досвід (2013)
Ілин Л. М. - Правове регулювання національно-політичних прав українців у складі імперії Габсбургів (2013)
Черник Н. С. - Християнські засади судочинства періоду Директорії УНР та ЗУНР (2013)
Калиновський Б. В. - До питання реформування місцевої публічної влади в громадах, які територіально знаходяться у складі інших (2013)
Черепій П. М. - Основні завдання кримінального судочинства у сучасній державі (2013)
Книш В. В. - Принципи конституційно-правової відповідальності суб’єктів державно-політичних відносин (2013)
Марцеляк С. М. - Загальне виборче право як засада парламентських виборів в Україні (2013)
Клімовський С. С. - Зміст права на особисті папери у цивільному праві України (2013)
Бабкова Т. В. - Поняття та види соціальних прав і свобод людини і громадянина (2013)
Гаргат В. Б. - Копілефт: поняття та проблеми правового регулювання (2013)
Бабецька І. Я. - Корпоративні правовідносини та корпоративні права: до проблеми визначення поняття (2013)
Басовська А. М. - Відмежування договору побутового підряду від суміжних договорів (2013)
Мельник П. В. - Кримінальні проступки проти довкілля (2013)
Гуцуляк М. М. - Адаптація неповнолітніх, які відбувають покарання у виді позбавлення волі як обов’язкова умова виправлення та ресоціалізації, Соловій О. Я. (2013)
Яремко О. М. - Законодавча регламентація кримінальної відповідальності за катування в Україні (2013)
Острогляд О. В. - Сучасне розуміння способів (методів) реалізації кримінально-правової політики (2013)
Пришляк С. О. - Обставини, що підлягають доказуванню у кримінальних правопорушеннях, пов’язаних з використанням малолітньої дитини для заняття жебрацтвом (2013)
Зварич І. Т. - Деякі особливості інвестиційної діяльності в областях Карпатського регіону, Зварич О. І. (2013)
Щурик М. В. - Регенерація, раціональне використання та охорона лісів Карпатського макрорегіону: проблеми та шляхи їх вирішення (2013)
Дзьоба О. Г. - Особливості криз та кризових явищ на підприємствах із газопостачання та газифікації, Струк Н. П. (2013)
Витвицька О. Д. - Особливості управління освітою в умовах інноваційного розвитку (2013)
Легкий В. І. - Вплив та оцінка мезофакторів формування зайнятості населення праценадлишкового регіону (2013)
Криховецький І. З. - Особливості маркетингових стратегії у туристичній галузі (на прикладі Івано-Франківської області) (2013)
Луцька Н. І. - Основні підходи до визначення інтеграційних процесів у сфері економіки та їх підтримка з боку держави (2013)
Борович О. В. - Аналіз діючого порядку та проблем індексації заробітної плати, Куруляк С. В. (2013)
Цюцяк А. Л. - Теоретичні і практичні аспекти ціноутворення та калькулювання вартості страв власного виробництва підприємств ресторанного господарства (2013)
Рижий І. Б. - Засоби масової інформації як інструмент розширення рекламного ринку (2013)
Касіянчук В. Д. - Економічні перспективи використання топінамбура, як нетрадиційної сировини (2013)
Ковалик В. В. - Економічна модернізація країни та створення органами місцевого самоврядування умов для залучення інвестицій, Хохолик Я. І. (2013)
Кравчук О. Я. - Інтелектуальний капітал як фактор розвитку інтелектуальної економіки України (2013)
Коробка В. М. - Розвиток інноваційної діяльності в аграрній сфері (2013)
Дмитришин М. В. - Системний підхід до формування фінансового механізму вищого навчального закладу (2013)
Копистинська І. М. - Функціонування книжкового ринку України в умовах переходу від планової до ринкової економіки (2013)
Мазур І. М. - Дефініція поняття "енергетична безпека": денотативний підхід (2013)
Ліщинський М. М. - Проблеми формування первісної вартості необоротних активів в бюджетних установах (2013)
Содержание (2016)
Клименко В. И. - Кафедре автомобилей ХНАДУ – 85 лет! Это зрелый возраст (2016)
Туренко А. Н. - Способ определения замедления многоосного автомобиля на основе реализуемых сцеплений его колёс и расположения координаты центра масс, Богомолов В. А., Леонтьев Д. Н. (2016)
Шуклинов С. Н. - Моделирование процесса торможения рекордно-гоночного автомобиля с комбинированной тормозной системой, Залогин М. Ю., Лысенко М. Р., Самойлов Н. В. (2016)
Шуклинов С. Н. - Методика определения функциональных параметров гидравлического насоса механизма опрокидывания кабины грузового автомобиля, Залогин М. Ю. (2016)
Гредасова О. Ю. - Алгоритм оценки безопасности движения с учётом функционального состояния водителя, Батракова А. Г. (2016)
Михалевич Н. Г. - Особенности работы ускорительного клапана усовершенствованной конструкции, Ярита А. А. (2016)
Кальченко Б. И. - Моделирование управляемого движения гусеничной машины с двухпоточной трансмиссией (2016)
Михалевич Н. Г. - Анализ современных тенденций в развитии конструкций автоматизированного управления агрегатами трансмиссии, Сильченко Н. Н. (2016)
Шевцов В. М. - Экспериментальное исследование полнопоточной гидрообъёмной передачи (2016)
Сергиенко Н. Е. - Взаимодействие систем оценки состояния водителя и экстренного торможения автомобиля, Кондрашов С. И., Маренич А. Н., Павлова Н. Н. (2016)
Горбай О. З. - Оцінювання ефективності модульних секцій для автобусних кузовів типу Low-entry, Голенко К. Е. (2016)
Сахно В. П. - До попереднього оцінювання стійкості руху гібридного автобуса особливо великого класу з активним причепом, Поляков В. М., Мурований І. С., Селезньов В. Е. (2016)
Жилевич М. И. - Модулятор гидравлического тормозного привода с большим расходом рабочей жидкости, Ермилов С. В., Бартош П. Р., Кишкевич П. Н. (2016)
Назаров О. І. - Зниження швидкості зношування контртіл барабанних гальмівних механізмів, встановлених на передній осі двовісних автомобілів, Назаров В. І. (2016)
Бажинов О. В. - Керування силовою установкою електромобіля, що підзаряджається, Весела М. А. (2016)
Воронков А. И. - Определение минимально необходимого подогрева сжатого воздуха на входе в автомобильный пневмодвигатель при различных условиях эксплуатации, Тесленко Э. В., Удовик Т. А. (2016)
Бабич А. А. - Современные методы математического моделирования рабочих процессов дизеля, Громов С. А., Левтеров А. М. (2016)
Мигаль В. Д. - Выбор электродвигателей для электромобилей и гибридных автомобилей, Двадненко В. Я. (2016)
Роговой А. С. - Особливості режимів роботи вихорокамерних нагнітачів (2016)
Александрова Т. Е. - Разработка инвариантного электрогидромеханического всережимного регулятора топливоподачи транспортного дизеля с электронным блоком управления, Лазаренко А. А. (2016)
Подригало М. А. - Застосування комбінованого способу керування для здійснення руху автомобіля "крабом", Бобошко О. О., Кайдалов Р. О., Нікорчук А. І. (2016)
Павленко В. М. - Вдосконалення процесів моніторингу транспортних засобів із використанням телематичних систем (2016)
Рижих Л. О. - Контроль вихідних параметрів пневматичного гальмівного керування в експлуатації, Ломака С. Й., Дон Є. Ю. (2016)
Волков В. П. - Особенности формирования жизненного цикла на основе CALS-технологии, Грицук И. В., Павленко В. Н., Володарец Н. В. (2016)
Мазин А. С. - Влияние колебаний неподрессоренных масс автомобиля на дополнительные затраты энергии двигателя, Подригало М. А., Гацько В. И. (2016)
Рабинович Э. Х. - Определение коэффициентов сопротивления движению по выбегу автомобиля, Замай Я. Н., Иршенко В. А. (2016)
Ковтун А. В. - Один із підходів до комплексного оцінювання надійності автомобільної техніки військової частини, Табуненко В. О., Радченко І. О. (2016)
Леонтьев Д. Н. - Об алгоритме-стороже системы контроля выходных параметров движения транспортного средства, Красюк А. Н. (2016)
Михалевич Н. Г. - Проблеми фільтрації сигналів у системах керування та збору даних (2016)
Абрамова Л. С. - Аналіз методів проведення камеральних та польових досліджень аудиту безпеки дорожнього руху, Наглюк І. С., Левченко О. С. (2016)
Топалиди В. А. - Модульные большегрузные автопоезда. Проблемы внедрения на международных перевозках (2016)
Костицький М. В. - Методологія пізнання української історико-правової дійсності (2015)
Меленко С. Г. - Феномен трансформаційної рецепції давньогрецького епікуреїзму, скептицизму та перипатетизму римською філософсько-правовою парадигмою (2015)
Луцький А. І. - Інтеграція правових ідей і течій у формуванні правової ідеології як ознака сучасного цивілізаційного процесу (2015)
Мацькевич М. М. - Правове регулювання суспільних відносин: аспекти співвідношення його державної та недержавної складових, Ваньчук І. Д. (2015)
Луцький М. І. - Історичні та міжнародно-правові підстави проголошення незалежності ЗУНР (2015)
Жукевич І. В. - Проблеми визначення поняття "процесуальне право" у правовій науці України (2015)
Онищук І. І. - Сутність правового моніторингу у механізмі правового регулювання (2015)
Книш В. В. - Закони та підзаконні нормативно-правові акти України у юридичному забезпеченні захисту конституційних прав і свобод людини та громадянина на окупованих територіях України (2015)
Андрейченко С. С. - Denial of justice як підстава для атрибуції державі поведінки судових органів (2015)
Білінський Д. О. - Про правові засади функціонування публічної фінансової системи України (2015)
Бадахов Ю. Н. - Правові основи забезпечення діяльності органів державної безпеки України у 1941-1944 рр. (2015)
Смичок Є. М. - Колізії податкового законодавства щодо визначення порядку стягнення з платників податків коштів у рахунок погашення податкового боргу (2015)
Гринчак І. В. - Кіберзлочинність як злочин міжнародного характеру (2015)
Завада Х. В. - Проблемні питання визначення поняття інтересів України у сфері державної безпеки (2015)
Бабецька І. Я. - Особливості реєстрації знаків для товарів та послуг (2015)
Пожоджук Р. В. - Правова природа енергосервісного договору (2015)
Ревуцький Т. І. - Становлення та розвиток законодавства про матеріальну відповідальність в Україні (2015)
Басиста І. В. - Окремі особливості реалізації засади кримінального провадження – забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності (2015)
Мельник П. В. - Криміналізація діянь у сфері охорони та раціонального використання земель (2015)
Мазур М. Р. - Особливості формування показань свідка в кримінальному провадженні (2015)
Тимчишин А. М. - Тактичні особливості проведення допиту у кримінальних провадженнях про фальшивомонетництво (2015)
Василенко К. І. - Інтегрований вплив соціально-виховної роботи із засудженими на розвиток діяльності інституцій громадського суспільства та самодіяльних організацій засуджених у виправних колоніях (2015)
Завада Т. Р. - Деякі питання обсягу поняття службової особи суб’єкта господарювання, як спеціального суб’єкта злочинів у сфері господарської діяльності (2015)
Щурик М. В. - Удосконалення засад фінансового стимулювання екології земельних ресурсів (2015)
Борович О. В. - Прожитковий мінімум як основа реалізації конституційної гарантії громадян (2015)
Шашко В. О. - Система неформального навчання дорослих як інструмент забезпечення відповідності трудових ресурсів потребам ринку праці (2015)
Шевчук О. А. - Методологічні принципи формування бізнес-лідерства підприємств на ринку (2015)
Криховецький І. З. - Питання стратегічного управління маркетинговими заходами на підприємствах туристичної галузі (2015)
Однорог М. А. - Інвестування корпоративних структур в сільськогосподарських підприємствах АПК (2015)
Луцька Н. І. - Роль держави в залученні інвестицій у рамках транскордонного співробітництва (2015)
Кравченко В. П. - Дефіцит державного бюджету України, негативні наслідки та шляхи подолання, Кравченко Н. В. (2015)
П’ятничук І. Д. - Систематизація підходів до визначення принципів і методів бюджетування (2015)
Тимоць М. В. - Роль фінансово-інституційного регулювання у процесі відтворення природних ресурсів (2015)
Цюцяк І. Л. - Сутність та методика виявлення помилок і перекручень у порядку облікового відображення складових власного капіталу (2015)
Цюцяк А. Л. - Контроль в системі управління якістю на підприємствах ресторанного господарства (2015)
Коробка В. М. - Організаційне забезпечення комерціалізації інновацій (2015)
Рижий І. Б. - Створення рекламного продукту (2015)
Івашків Т. С. - Економічні погляди митрополита А. Шептицького, Федик Л. Б. (2015)
Амалян А. В. - Облік та визнання доходу у мультикомпонентних операціях торговельних закладів у світлі нової глобальної концепції обліку (МСФЗ 15) (2015)
Шутак І. Д. - Сучасні підходи до правової ідеології (Рецензія на монографію Луцького А. І. Формування та розвиток правової ідеології в Україні : монографія / А. І. Луцький. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2015. – 312 с.), Сворак С. Д. (2015)
Семенченко С. А. - Рецензія на наукове видання (2015)
Вишневський В. В. - Використання електрокардіограм і їх характеристик для ідентифікації особи, Романенко Т. М., Кізуб Л. А. (2016)
Ратушняк Г. С. - Енергоефективність індивідуальних систем теплопостачання квартир в багатоповерхових житлових будинках, Очеретний А. М. (2016)
Сергєєва К. Л. - Геоінформаційний аналіз місцевості з териконами за даними космічної зйомки (2016)
Мокін В. Б. - Інформаційна технологія побудови топологічно спостережуваної багатоз’язної аналітичної геоінформаційної системи зі змінною структурою, Варчук І. В., Крижановський Є. М. (2016)
Cаїнський Д. А. - Аналіз впливу законодавчих змін на роботу галузей хмелярства та пивоваріння (2016)
Мокін О. Б. - Умови еквівалентування нелінійних динамічних систем зі степеневими нелінійностями в частотній області, Мокін Б. І., Хом’юк Я. В. (2016)
Сінчук І. О. - Особливості функціонування локальних електротехнічних систем на базі вітрових мініелектростанцій в умовах підприємств гірничодобувної галузі, Бойко С. М., Вирвикишка С. В. (2016)
Баран П. М. - Моделювання електромеханічних процесів власних потреб електричних станцій в реальному часі, Гапанович В. Г., Кідиба В. П., Пришляк Я. Д. (2016)
Циганенко Б. В. - Лігвістична модель критерію переведення розподільної мережі на напругу 20 кВ, Кирик В. В. (2016)
Сегеда М. С. - Швидкість зміни частоти електроенергетичних систем в результаті збільшення частки генерованої потужності вітровими електричними станціями, Дудурич О. Б. (2016)
Іванов Ю. Ю. - Експериментальне дослідження завадостійкості турбо-кодів: числові оцінки та імітаційне моделювання нового субоптимального алгоритму PL-LOG-MAP (2016)
Краєвський В. O. - Взаємозв’язок теорії підсумовування пошкоджень із задачею про таутохрону, Михалевич В. М. (2016)
Новіков В. О. - Перспектива застосування Azure Machine Learning в медичних дослідженнях, Злепко С. М., Навроцька К. С. (2016)
Муляр Ю. І. - Вибір параметрів стенда для ресурсних випробувань рукавів високого тиску (2016)
Рубан Д. П. - Аналіз досліджень з визначення термінів експлуатації автобусів, Рубан Г. Я. (2016)
Віштак І. В. - Вплив східчастих поздовжніх канавок на характеристики радіальних газостатичних опор, Федотов В. О. (2016)
Дерібо О. В. - Порівняльний аналіз точності обробки на верстаті з ручним керуванням і на верстаті з числовим програмним керуванням, Дусанюк Ж. П. , Кулик А. Ф. (2016)
Белзецький Р. С. - Мотиваційні фактори, які вплинули на вибір ВНТУ студентами 2015 року вступу, Бурдейна О. В. (2016)
Титул, зміст (2015)
Маршавін Ю. М. - Інвестиційна політика як основний засіб подолання кризи у сфері зайнятості населення (2015)
Колот А. М. - Економічно активна людина у новій економіці: теоретико-методологічний аналіз трансформаційних процесів, Кравчук О. І. (2015)
Лутай Л. А. - Особливості регулювання ринку праці України в умовах подолання системної кризи, Тюлєнєв С. А. (2015)
Федоренко В. Г. - Економіка інвестування та робочі місця в Україні (2015)
Щербак В. Г. - Розроблення моделі моніторингу попиту та пропозиції на ринку інтелектуальної праці (2015)
Руженський М. М. - Зайнятість населення в контексті формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні, Куліш В. А. (2015)
Ганієв О. К. - Форми і методи уникнення кадрового колапсу в системі охорони здоров’я (2015)
Денисенко М. П. - Вітчизняна вища освіта в умовах глобалізації та її вплив на ринок праці в Україні, Бреус С. В. (2015)
Фокас Л. М. - Підприємництво як чинник подолання безробіття (2015)
Туленков М. В. - Корпоративна культура в управлінні зайнятістю: сутність, типологія, механізми, Ковтун О. С. (2015)
Зелінська Т. М. - Особливості амбівалентності атитюдів внутрішньо переміщених осіб до місцевого населення у процесі працевлаштування (2015)
Кладова О. В. - Соціальна робота щодо життєзабезпечення внутрішньо переміщених осіб у Луганській області (2015)
Логвиненко В. П. - До проблеми механізмів психологічного захисту безробітних (2015)
Малихіна К. Я. - Алгоритм соціальної послуги працевлаштування у проекції осіб похилого віку (2015)
Баришніков В. М. - Працівники державної служби зайнятості як суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції” (2015)
Фущич Ю. І. - Нова стратегія працевлаштування шукачів роботи з інвалідністю (досвід Закарпатської обласної служби зайнятості) (2015)
Кузнецова В. П. - Особливості надання послуг демобілізованим військовослужбовцям – учасникам АТО (досвід Дніпропетровського обласного центру зайнятості) (2015)
Рибалко В. М. - Шляхи соціально-психологічної адаптації вимушених переселенців до умов регіонального ринку праці (досвід Донецької обласної служби зайнятості) (2015)
Манжола В. А. - Відносини Україна – ЄС через призму східного партнерства, Весела Н. М. (2011)
Перепелиця Г. М. - Східне партнерство і асоціація: можливості та обмеження євроінтеграційної політики України (2011)
Джевицки А. - Между "Партнёрством во имя модернизации" и "Восточным Партнёрством" – немецкое видение восточной политики Европейского Союза (2011)
Шинкаренко Т. І. - Чинники формування нової моделі євроінтеграційної стратегії України (2011)
Фокс Р. - Польско-украинские отношения на фоне нормализации польско-российских отношений в 2010 г. (2011)
Мруз М. - Европейский выбор Украины в исторической перспективе. От Мазепы до Ющенко (2011)
Сапсай А. П. - Східне партнерство і асоціація з ЄС в концепції міжнародного режиму (2011)
Panarina O. - Співробітництво в трикутнику Польща-Німеччина-Україна в процесі європейської інтеграції (2011)
Шнирков О. І. - Передумови та наслідки створення поглибленої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС (2011)
Мінгазутдінов І. О. - Енергетична безпека, політична модернізація та інтеграція. Головні виклики "Східному Партнерству" (2011)
Sienkiewicz M. - Problem ropy i gazu ziemnego w stosunkach Rosji z Białorusią i Ukrainą (2011)
Хилько О. - Безпекові потенціали Польщі та України: можливість кооперації (2011)
Березовська І. А. - Правові основи асоціації України з Європейським Союзом (2011)
Chugaiev А. - Comparative analysis of readiness for monetary integration: case of Poland and Ukraine (2011)
Шаповалова О. І. - Розрахунки та прорахунки політики Європейського Союзу у східній Європі (2011)
Мруз М. - Польсько-українське стратегічне партнерство і програма Східного Партнерства у контексті відносин Варшава-Київ. Спроба оцінки і перспективи на майбутнє (2011)
Ковтун О. Ю. - Зовнішня політика України у контексті європейської інтеграції на сучасному етапі (2011)
Тимошенко Н. Л. - Механізм формування зовнішньої політики Європейського Союзу (2011)
Гуменюк А. Г. - "Політика Східного партнерства" щодо України: аналіз та оцінка (2011)
Bozhko S. - Domestic and external factors of Ukraine’s foreign policy (2011)
Денисенко К. Ю. - Геополітичні контури Європи: місце України (2011)
Дальський В. - Східне партнерство у контексті європейської політики сусідства (2011)
Рубан Ю. Г. - Партнерство Європейського Союзу зі східними сусідами у зміцненні демократії та проблема національної ідентичності (2011)
Халаджи В. В. - Польсько-шведська ініціатива"Cхідне партнерство" - засади формування, основні принципи та можливості, які вона відкриває для України (2011)
Пустовіт А. - Енергетична сфера: сценарії розвитку відносин України та Російської Федерації (2011)
Федоренко А. І. - Східне партнерство як шлях до євроінтеграції пострадянських країн (2011)
Черпакова Т. Г. - Програма "Cхідного партнерства": передумови заснування та практична реалізація (2011)
Севрук Ю. - Актуальні питання використання матеріалів контррозвідувальної та розвідувальної діяльності у кримінальному процесі (2016)
Басай О. - Докази та доказування прокурором в адміністративному судочинстві, Белікова С. (2016)
Бевзюк І. - Система організаційних заходів з підвищення ефективності управлінської команди місцевої прокуратури (2016)
Європіна Л. - Законність як фундаментальна засада прокурорської діяльності (2016)
Руденко М. - Модель представницької функції прокуратури у контексті нових конституційних змін (щодо правосуддя) (2016)
Стефанчук М. - Категорія "виключні випадки" в контексті реалізації прокуратурою України функції представництва (2016)
Шестопалов Р. - Правова регламентація правозахисної діяльності прокуратури України поза межами кримінального судочинства (2016)
Гладун О. - Заборона займатися іншою оплачуваною діяльністю (2016)
Довгаль М. - Особливості кваліфікації за статтею 342 Кримінального кодексу України (2016)
Куц В. - Від суб’єкта злочину до суб’єкта кримінального правопорушення (2016)
Ониськів А. - Співвідношення складів злочинів проти порядку проходження військової служби з іншими складами злочинів (2016)
Ярмиш Н. - Зміст терміна "органи правопорядку", використаного у статті 131-1 Конституції України (2016)
Єні О. - Діяльність прокурора щодо забезпечення розумних строків кримінального провадження (2016)
Бровко В. - Окремі аспекти адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення законодавства про фінансовий моніторинг (2016)
Місюра Л. - Легалізація евтаназії: за чи проти, Лисенков М. (2016)
Козленко А. - Актуальне дослідження теоретико-практичних засад правомочності належного суб’єкта проводити процесуальні дії, спрямовані на одержання доказів (2016)
Шевченко Е. - Зміст стадії виконання судових рішень у кримінальному провадженні (2016)
Шингарьов Д. - Особливості проведення допиту підозрюваного, особа якого не встановлена (2016)
Колб О. - Актуальне дослідження захисту прокурором прав і свобод дітей (2016)
Світла пам’ять Європіній Ірині Володимирівні (2016)
Мішин О. - Миротворча діяльність Африканського союзу (2011)
Ястремська I. - Вплив явища нелегальної торгівлі ядерними матеріалами на регіональну стабільність (2011)
Вишньов В. - Еволюція доктринальних підходів до застосування ядерної зброї Індією та Пакистаном (2011)
Капируля М. - Міжнародна співпраця із запобігання ядерному тероризму (2011)
Машура А. - КНР як фактор балансу сил у Східній Азії після холодної війни (2011)
Мариняк С. - Вагомість налагодження тристоронніх відносин (Канада-США-Мексика) у формуванні північноамериканської системи безпеки (2011)
Сабадан О. - Сучасні воєнні доктрини Японії як фактор системи безпеки регіону (2011)
Рзаєва А. - Возможно ли членство России в НАТО? (2011)
Зарембо К. - Україна у стратегіях національної безпеки держав-членів ЄС: партнер чи проблема? (2011)
Гнип О. - Проблема європейської енергетичної безпеки в контексті сучасних німецько-російських відносин (2011)
Корюкалов М. - Зовнішня допомога Європейського Союзу Україні в рамках Східного партнерства (2011)
Ковальчук С. - Зміна демографічної ситуації як один із сучасних викликів Європейського Союзу (2011)
Кучухідзе А. - Критичний аналіз європейської політики України 2010 року (2011)
Шкляр В. - Розвиток відносин Росія-НАТО після Лісабонського саміту (2011)
Бабич В. - "Східне партнерство": погляд з України (2011)
Mayeuski A. - Emigration to the EU from the third world countries: new practices of identification (2011)
Лущенко А. - Трансформація державного суверенітету (2011)
Пилявець О. - Виклики демократії в сучасній системі міжнародних відносин (2011)
Романова В. - Світовий порядок і глобальне управління (2011)
Цебенко О. - Проблема сепаратизму у міжнародних відносинах (2011)
Кияниця Л. - Вплив революційних подій в країнах Близького Сходу та Північної Африки на конфігурацію співвідношення сил у регіоні (2011)
Магєррамова Ю. - Архітектура безпеки Близького Сходу (2011)
Липяцька М. - Вплив останніх подій на Близькому Сході і в Північній Африці на зовнішню політику Ізраїлю (2011)
Ранджбар Нікдел M. - Зміна зовнішньої політики Саркозі шодо Ірану (2011)
Дирда А. - Міжнародно-політичне становище КНР у контексті близькосхідних революцій (2011)
Анджапарідзе А. - Українсько-грузинське стратегічне партнерство: гуманітарне підґрунтя (2011)
Волошенко І. - Неврегульованість кордонів між країнами Центральної Азії як джерело регіональної конфліктогенності (2011)
Бредихин А. - Тенденции федерализма в современной Украине (2011)
Чернат Д. - Роль і перспективи Азії в новому світовому порядку ХХІ ст. (2011)
Бронєвський В. - Курильська проблема в російсько-японських відносинах (2011)
Рубель К. - Проблема Гібралтару у зовнішній політиці Іспанії (2011)
Ярошенко Є. - Міжнародно-політичні наслідки поділу Судану в контексті вирішення етнонаціональних конфліктів (2011)
Леонтьева О. - Традиционные ценности американизма в кинематографе США 90-х годов ХХ века (2011)
Надрага Х. - Сучасна взаємодія США та КНР у сфері розвитку екологічно чистої енергетики (2011)
Семенович А. - Реорганізація регіонів Польщі у ХХ столітті (2011)
Балюк Н. - Особливості співробітництва ЄС з організаціями та державами ЛАКБ (2011)
Апполонова А. - Співробітництво держав-членів ШОС в енергетичній сфері (2011)
Гончаров І. - Російський фактор в системі європейської енергетичної безпеки (2011)
Корнійчук Т. - Особливості політичного й економічного співробітництва Європейського Союзу та України на сучасному етапі (2011)
Кошевой В. - Роль региональных организаций и инициатив в построении южного энергетического коридора для ЕС (2011)
Пірлік А. - Поліпшення становища жінок в системі Організації Об'єднаних Націй (2011)
Кукса Н. - Культурна дипломатія Росії на сучасному етапі (2011)
Демиденко Т. - Українська радянська енциклопедія як елемент української радянської історіографії 1945-1960 рр. (2011)
Кричковська Я. - Розвиток валютно-фінансових правовідносин України в рамках Організації Чорноморського економічного співробітництва (2011)
Папян Т. - Основні риси статусу та режиму чорноморських проток у ХVІІІ-ХІХ століттях (2011)
Козаченко Є. - Створення і реалізація універсальної юрисдикції міжнародного кримінального суду (2011)
Бровко О. - Міжнародний звичай у контексті міжнародного правотворчого процесу. Співвідношення між загальним та локальним звичаєм (2011)
Павко Я. - Міжнародно-правові погляди періоду виникнення науки міжнародного права (2011)
Токарський Б. - Формування міжнародного звичаю у сучасному міжнародному праві (2011)
Цірат К. - Міжнародно-правова оцінка незалежності південного Судану (2011)
Внукова А. - Міжнародно-правові засоби боротьби із дитячою порнографією в мережі Інтернет (2011)
Буквич А. - Співвідношення колізійних норм Гаазької Конвенції з цінних паперів та деяких Директив з цінних паперів Європейського Союзу. Особливості їх застосування (2011)
Дика Д. - Національні правозахисні системи та Європейський суд з прав людини (2011)
Дідовець О. - Особливості статусу суддів та формування суддівського корпусу в Україні (порівняльний аспект) (2011)
Кривецька О. - Особливості реалізації правових актів Європейського Союзу в законодавстві Німеччини у сфері правового регулювання таймшерингових відносин (2011)
Матіяш О. - Скасування в Україні конституційної реформи 2004 року (2011)
Шершньова О. - Проблеми колізійного регулювання відносин утримання в міжнародному приватному праві (2011)
Супрун Д. - Порівняння договору франчайзингу та комерційної концесії (2011)
Коннова Т. - Відповідальність інтернет-провайдерів за порушення авторських прав третіми особами (2011)
Федченко Д. - Принципи УНІДРУА, як збірник уніфікованих норм законодавства у галузі договірних відносин (2011)
Невмержицька Г. - Проблемні аспекти правового регулювання усиновлення іноземними громадянами українських дітей (2011)
Іванчук К. - Порівняльно-правове дослідження приєднання акціонерних товариств в Україні та Німеччині (2011)
Смолин Я. - Порядок укладення міжнародного договору купівлі–продажу (2011)
Передмова (2016)
Привалова Л. П. - Авторский миф о подземном царстве Маммона в поэме Э. Спенсера "Королева фей" (Часть I) (2016)
Беднова Ю. И. - Придворная поэзия "елизаветинцев" в контексте рукописной и печатной культуры поэтического текста (2016)
Вельчева К. А. - Интерпретация мотива паломничества в поэме У. Ленгленда "Видение о Петре Пахаре" (2016)
Власенко Н. І. - Топологічна естетика традиціоналізму як джерело ренесансного оновлення романічної поетики (2016)
Пацан В. О. (Євлогій єпископ Новомосковський ) - Єлизаветинські переклади Біблії: актуальні аспекти вивчення (2016)
Маценка С. П. - Барокова сатира "Вигадливі і правдиві видіння Філандера фон Зіттевальда" Й. М. Мошероша у сучасному прочитанні (2016)
Калиберда Н. В. - Пространство, среда, герои в романе С. Ричардсона "Памела" (линкольнширский эпизод) (2016)
Русских И. В. - Поэтика повествования в романе Т. Дж. Смоллета "Родрик Рэндом" (2016)
Гура Н. П. - "Іфігенія в Тавриді" Ґете: гармонія змісту та форми (2016)
Демко Т. В. - Алегорія пізнання в поемі Вільяма Блейка "Книга Тель" (2016)
Панченко Е. И. - Женские образы в творчестве Чарльза Диккенса: попытка классификации (2016)
Гавриленко Є. В. - Стендалівські "зустрічі з собою" як автометатекст (2016)
Ворова Т. П. - Архетип війни у казкових творах О. С. Пушкіна, П. О. Катеніна, І. В. Киреєвського (2016)
Матвієнко О. В. - Українське прочитання поезії К. Дж. Россетті "When I am dead, my dearest...”: між переспівом та класичним перекладом (2016)
Посудиевская О. Р. - Индийская тема в раннем творчестве Р. Киплинга ("Простые рассказы с гор") (2016)
Скуратовская Л. И. - Троя в стихах Осипа Мандельштама: проблема лиризма (2016)
Потницева Т. Н. - Г. Джеймс. "Дейзи Миллер": американский вариант "Смерти в Венеции" (2016)
Пичугина Т. Е. - Эротический дискурс венского модерна в "Хороводе" Артура Шницлера (2016)
Романова Е. И. - "Русский мир" в Париже: зарисовки с натуры в романе Б. Поплавского "Аполлон Безобразов" (2016)
Бандровська О. Т. - Ідентичність Іншого в англійському модерністському романі: тіло поза нормою крізь міждисциплінарні підходи (2016)
Тростогон В. М. - Критика автономного суб’єкта у творчості фіно-шведських поетів-модерністів (Е. Седергран, Г. Бйорлінг, Е. Діктоніус) (2016)
Костенко Г. М. - Культурний контекст роману Айн Ренд "Джерело" (2016)
Ковальова Я. В. - Індивідуально-авторська модель концепту "Мистецтво і митець" (за автобіографічною трилогією Еліаса Канетті) (2016)
Казарин В. П. - Ахматова. Данте. Крым (статья 2), Новикова М. А. (2016)
Воеводина О. А. - Художественная модальность поэмы А. Ахматовой "Реквием" (2016)
Чернокова Е. С. - Память и ее "дворцы": "Садовник" Р. Киплинга и "Навечно" Дж. Барнса (2016)
Тупахіна О. В. - "Примарна присутність": троп привида у неовікторіанських реінтерпретаціях повісті Генрі Джеймса "The Turn of the Screw" (2016)
Іваненко В. А. - Каледонська антисизигія у романі Джеймса Робертсона The Testament of Gideon Mack (2016)
Велигина Н. Г. - The Sense of an Ending: семантика "новой чувствительности" в зарубежной прозе рубежа ХХ–ХХI веков, Левченко А. В. (2016)
Сушко С. О. - Містифікація в англофонному постмодерністському романі: сюжетно-дискурсивне увиразнення та художні функції (2016)
Родный О. В. - Исповедально-публицистическая повесть: "человеческий документ" как концепт (2016)
Ватченко С. А. - Артистизм и магия личности. Л. Я. Потемкина (2016)
Гончаренко Е. П. - Слово про Вчителя. Л. І. Скуратовська (2016)
Чернокова Е. С. - Учитель и ученики, Пичугина Т. Е., Велигина Н. Г., Левченко А. В. (2016)
Гавриленко Е. В. - "Дорогу осилит идущий…". Н. П. Орлик (2016)
Панікар Г. - Зростання ролі регіонів у процесі залучення прямих іноземних інвестицій (2011)
Бут Ю. - Стратегічні пріоритети Європейського Союзу в сфері охорони навколишнього середовища та раціонального природокористування (2011)
Шинкаренко І. - Останні тенденції еволюції наукових та політичних поглядів на податкову конкуренцію (2011)
Глущевська А. - Зона вільної торгівлі як фактор розвитку інтеграційних процесів України та ЄС (2011)
Терещенко О. - Взаємодія глобальних і національних аспектів розвитку (2011)
Алиева Д. - Сравнительный анализ применения НДС налоговыми системами разных стран мира (2011)
Ковальчук С. - Перспективи розвитку авіакосмічної галузі України (2011)
Новиков В. - Економічні та стратегічні мотиви ініціації антидемпінгових процедур (2011)
Харина У. - Україна-КНР: інвестиційний аспект співробітництва (2011)
Красільчук Я. - Наслідки землетрусу 11 березня 2011 року для економіки Японії (2011)
Палій В. - Особливості ПЗІ у країни Близького Сходу (БС) (2011)
Харенко К. - Розробка нових шляхів транзиту енергоносіїв як складова частина українсько-російських відносин (2011)
Подвальникова О. - Створення нового механізму фінансової стабілізації Європейського Союзу (2011)
Балюк Т. - Внутрішньофірмові фінансові інструменти в економічній політиці ТНК (2011)
Лукашенко С. - Реформа міжнародної валютної системи: ініціатива пале-рояль (2011)
Підчоса О. - Світовий ринок нафти та газу: початок нової кризи або тимчасова турбулентність (2011)
Шкрабалюк Ю. - Тарґетування реального валютного курсу як монетарний інструмент (2011)
Боков І. - Новітні тенденції розвитку венчурного капіталу США (2011)
Будз Ю. - Необхідність здійснення фіскальної консолідації задля подолання боргової кризи в країнах ЄС (2011)
Тумарець В. - Розвиток ринку фінансових послуг України зі вступом до СОТ (2011)
Осійчук Д. - Привабливість акцій українських емітентів для портфельних інвесторів (2011)
Макеєнко Н. - Місце та вплив іноземного капіталу на банківську систему України (2011)
Морозов В. - Оподаткування розважального бізнесу у ФРН (2011)
Приятельчук О. - Врахування концепції корпоративної соціальної відповідальності в питаннях формування споживчих смаків населення (2011)
Марущак Н. - Реалії та перспективи соціальної відповідальності бізнесу в Україні (2011)
Смаглюк В. - Значення ринку туристичних послуг для підвищення конкурентоспроможності національної економіки України (2011)
Бех К. - Роль міжнародних інтеграційних об’єднань у сучасному міжнародному бізнесі (2011)
Козар А. - Кластеризація економіки: поняття, світовий досвід та перспективи розвитку в Україні (2011)
Головко А. - Соціальний маркетинг в Україні: ґенеза та перспективи (2011)
Вишняк Л. - Розвиток міжнародного бізнесу в Україні в умовах глобальної фінансової кризи (2011)
Лазаренко А. - Організаційна структура і характер взаємовідносин всередині компанії (2011)
Скворцова А. - Дослідження ринку синтетичних похідних цінних паперів (2011)
Бондар Є. - Адаптація комерційних банків до нестійкості умов функціонування (2011)
Крикун В. - Механізм управління брендом в умовах асиметрії розвитку світового господарства (2011)
Толубко О. - Інформаційно-комунікаційні чинники глобалізації бізнесу (2011)
Гіренко А. - Стратегії розвитку ТНК в умовах асиметрії інформації (2011)
Ємко К. - Ефективність вірусного маркетингу (2011)
Литвин Ю. - Становлення партизанського маркетингу в сучасних умовах (2011)
Малик К. - Практика використання логістичних систем в Україні (2011)
Зименкова В. - Інтернет як поле битви: використання світової мережі терористичними організаціями "Хамас" та "Хезболла" (2011)
Яровий Д. - Informational aspect of the Twitter-revolution 2010 in Kyrgyzstan (2011)
Мусієнко К. - Оцінка потенціалу міжнародно-правового регулювання з метою упередження кібервійн (2011)
Мазурець Ю. - Аналіз геополітики газових відносин Україна-Росія: постконфронтаційний період (2011)
Натарова А. - Освещение событий в Ливии французскими информационными агентствами (2011)
Медведєва О. - Кіберпростір як сфера діяльності розвідувальних служб (2011)
Матвєєва О. - Віртуальні спільноти як чинник політичної комунікації (2011)
Керимова Н. - Маніпулятивні технології під час революцій (2011)
Станецька В. - Маніпулятивні технології в політичній рекламі (2011)
Мірошниченко Є. - Теоретико-методологічні засади побудови інформаційного суспільства (2011)
Ошитко О. - Мультикультуралізм як модель полікультурного суспільства: досвід Німеччини (2011)
Федоренко А. - Основні програми електронного урядування в ЄС (2011)
Чечель К. - Сучасна ситуація на Близькому Сході і в Північній Африці та перспективи її врегулювання (2011)
Гринчук М. - Особливості використання піар–технологій під час президентських виборів в США 2008 року (2011)
Пустовіт А. - Енергетична сфера: сценарії розвитку відносин України та Російської Федерації (2011)
Бойчук Т. - Участь співробітників Чернівецького державного медичного інституту в ліквідації вогнищ зобної ендемії на території Чернівецької області (1945–1949 рр.), Мойсей А. (2016)
Загороднюк К. - Історичний досвід та його втілення в сучасну науково-практичну діяльність кафедри гігієни та екології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця при розробці санітарно-гігієнічних норм водопостачання та методів еколого-гігієнчної оцінки технологій водопідготовки, Гринзовський А. (2016)
Балух О. - Міжнародна політика молдавського господаря Стефана ІІІ Великого в контексті історії Північної Буковини (1457 – 1474 рр.) (2016)
Третьяков О. - Замовні вбивства у давньоскандинавському суспільстві ( VIII – поч. XI століття) (2016)
Гуйванюк М. - Вплив літературної інтелігенції на страйковий рух сільськогосподарських робітників Галичини й Буковини початку ХХ ст. (2016)
Казакевич О. - Просопографія Київської Старої Громади (друга половина ХІХ століття) (2016)
Роман І. - Hermeneutic implications of german Bildung tradition for Bukovinian history education (on the material of myron korduba’s and Gregory Kupchanko’s historiography), Акатріні В. (2016)
Скакун І. - Культурно-історичні процеси в Україні на початку ХХІ століття (2016)
Курочкін О. - Малодосліджені аспекти традиційного весілля українців (2016)
Мойсей А. - Особливості спільного функціонування повитухи та акушерки в родильній обрядовості українського та румунського населення Буковини (2016)
Сопилюк Н. - Two types of paris markets: sociolinguistic and ethnographic aspects (2016)
Ляшук П. - Тарас Шевченко: історія хвороби, причина смерті, Ляшук Р. (2016)
Хухліна О. - Розвиток медицини на території Буковини протягом ХIX ст. зародження, становлення, Смандич В. (2016)
Мойсей А. - Тематика наукових робіт на сторінках журналу "Французька етнологія" (2006-2016) (2016)
Вимоги до оформлення статей (2016)
Бадіца М. В. - Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до професійно-творчої діяльності засобом продуктивної технології (2015)
Беньковська Н. Б. - Експериментальна перевірка ефективності реалізації педагогічних умов формування професійних якостей майбутніх фахівців банківської справи (2015)
Боднар С. В. - Навчання усного англомовного економічного дискурсу майбутніх менеджерів (2015)
Височан З. Ю. - Формування комунікативної компетентності як ознаки професійної культури майбутніх фахівців права (2015)
Грудок-Костюшко М. А. - Интерактивное обучение как условие формирования мотивации к созданию диалогового дискурса иностранными студентами (2015)
Єременко Т. Є. - Мовленнєві засоби реалізації інтерактивної стратегії англомовного навчально-наукового лекційного дискурсу, Урсул В. С. (2015)
Казанцева Л. І. - Реалізація культурологічного підходу в навчанні дошкільників української мови в полікультурному просторі (2015)
Койчева Т. І. - Діагностика організаційної культури викладачів університету (2015)
Король Т. Г. - Англомовна компетентність у читанні фінансової фахової літератури як об’єкт тестового контролю (2015)
Линенко А. Ф. - Проблема стимулювання саморозвитку майбутнього судноводія в контексті формування його конкурентоздатності, Смірнов С. В. (2015)
Лі Сіюнь - Діагностика стану сформованості самоорганізації в учнів 5-7 класів у процесі фортепіанного навчання (2015)
Малашевська І. А. - Сутність, зміст і структура музикальності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (2015)
Міненок А. О. - Обґрунтування змістово-процесуальної складової моделі професійного саморозвитку майбутнього вчителя початкової школи (2015)
Миркович И. Л. - Звенья интегрированного процесса обучения англоязычной диалогической речи учащихся 4-х классов на основе драматизации аутентичных сказок (2015)
Мосейчук А. Р. - Сучасні технології формування дослідницьких компетенцій майбутніх фельдшерів у процесі професійної підготовки (2015)
Мушинська Н. С. - Засоби професійного саморозвитку майбутнього фахівця економічної галузі (2015)
Нагорна Н. В. - Інтерактивні технології як засіб формування педагогічної компетентності майбутнього психолога (2015)
Осіпцов А. В. - Феноменологія загальнолюдських цінностей особистості в сучасній науці (2015)
Oskina N. - Topicality of integrated approach to intensive foreign language teaching (2015)
Певна С. Є. - Студент як суб’єкт освіти: сутність та особливості (2015)
Полякова Г. П. - Контекстний підхід у викладанні іноземних мов як чинник формування конкурентос-проможності майбутніх юристів (2015)
Соцька О. П. - Морально-етичне виховання дітей старшого дошкільного віку у процесі ознайомлення з природою, Шельменко Г. (2015)
Тітова Г. В. - Проблема підготовки майбутніх учителів фізичної культури до формування спортивних лідерських якостей в теорії і практиці (2015)
Фомина И. Л. - Инновационные методы активизации обучения в условиях высшей школы (2015)
Царенко М. О. - Застосування мультимедіа у формуванні методичної компетентності майбутніх учителів фізики, Нікуліна І. Ю. (2015)
Черненко Н. М. - Категорія ризику в управлінській діяльності (2015)
Шепель М. Є. - Самореалізація майбутніх учителів філологічних спеціальностей як етап адаптації до професійної діяльності (2015)
Ягодікова В. В. - Критерії та показники сформованості інноваційної спрямованості виховного процесу загальноосвітньої школи (2015)
Kovtun O. - Communicative approach to development of future preschool teachers’ speech expressiveness (2015)
Стюрко М. О. - Формування схожості насіння гібридів кукурудзив умовах Північного Степу Україи (2016)
Папка О. С. - Геоморфологічні детермінанти вегетаційного індексу NDVI сільськогосподарських угідь Полтавської області (2016)
Рідей Н. М. - Екологічний моніторинг агросфери для організації рекреаційної діяльності, Хітренко Т. Ф. (2016)
Цилюрик О. І. - Вплив мінімального обробітку ґрунту та удобрення на ріст і розвиток рослин соняшнику в умовах Північного Степу, Судак В. М. (2016)
Гармаш С. Н. - Биоконверсия отходов аграрного сектора экономики с целью получения биоэтанола (2016)
Цьова Ю. А. - Екоморфічна структура банку насіння бур’янів агроекосистем (2016)
Кирпа М. Я. - Механізований комплекс для сушіння–очищення насіння кукурудзи в господарствах, Стюрко М. О., Бондарь Л. М. (2016)
Чурсінов Ю. О. - Дослідження зміни складу ферментованого солоду при сушінні, Півоваров О. А., Ковальова О. С. (2016)
Паляничка Н. О. - Визначення шляхів зниження енерговитрат процесу гомогенізації молока (2016)
Миколенко С. Ю. - Вплив плазмохімічно активованої води на фізіологічну повноцінність зерна пшениці для виробництва цільнозернових продуктів, Півоваров О. А., Чурсінов Ю. О., Соколов В. Ю. (2016)
Самойчук К. О. - Аналітичні дослідження умов диспергування жирової фази молока в пульсаційному гомогенізаторі, Левченко Л. В. (2016)
Черних С. А. - Особливості зберігання зернових запасів з використанням охолодження та моніторинг комірних шкідників, Грекова Н. В., Чурсінов Ю. О. (2016)
Ялпачик В. Ф. - Изменение клейковины пшеницы в процессе хранения в зернохранилище с применением охлаждения, Верхоланцева В. А. (2016)
Харитонова А. І. - Моделювання процесу пророщування зерна ячменю при виробництві пива, Олексієнко В. О. (2016)
Алексеенко В. А. - Обоснование производительности и конструктивных параметров пресс-гранулятора, Червоткина А. А. (2016)
Самарець Н. М. - Сучасний стан діяльності сільських домогосподарств в Україні (2016)
Багорка М. О. - Формування еколого-економічного механізму маркетингового управління в аграрному виробництві (2016)
Харченко Є. М. - Підвищення ефктивності вибору препаратів для захисту рослин з використанням економетричного аналізу (2016)
Захарченко Ю. В. - Стратегічний маркетинг експорту пшениці (2016)
Вільхова Т. В. - Витратно-галузеве обгрунтування напрямів удосконалення землекористування сільськогосподарських виробників (2016)
Міщенко Д. А. - Використання методів статистичного моделювання для підвищення ефективності та якості виробництва аграрної продукції, Чорна Н. О., Шевченко О. В. (2016)
Васільєва Л. М. - Формування інноваційної моделі розвитку національної економіки (2016)
Гаврилко Г. П. - Аналіз сильних і слабких сторін Закарпатської області у контексті розвитку санаторно-курортної сфери та рекреації (2016)
Лупич О. О. - Організаційні основи створення вітчизняного готельного оператора (2016)
Аннотации. Ключевые слова. Библиография (2016)
Запрошуємо до співробітництва в нашому часописі (2016)
Аймедов К. В. - Вплив індивідуально-психологічних і психоемоційних характеристик на адаптивний потенціал особистості лікарів-інтернів, Лебіга Л. П. (2015)
Варіна Г. Б. - Пропріум професійної стійкості майбутнього практичного психолога (2015)
Винарчик Е. А. - Психологические особенности взаимосвязи мотивации и вовлеченности в трудовую деятельность как фактора успешной профессиональной деятельности (2015)
Гузь Н. В. - Дослідження особливостей соціальних цінностей майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки, Гузь В. В., Мельникова С. В. (2015)
Зайцева Ю. М. - Психологічні аспекти етнічної ідентичності української молоді, Прокоф’єва О. О. (2015)
Иванова К. А. - Исследование особенностей выраженности чувства юмора у студентов (2015)
Казанжи М. Й. - Вплив актуального сімейного стану на фасилятивність людини (2015)
Каткова Т. А. - Психологічні особливості впливу спрямованості особистості старшокласника на професійний вибір, Фісіна Н. Г. (2015)
Клюева С. Д. - Эстетические эмоции в художественно-образной структуре хореографического искусства (2015)
Кобильнік Л. М. - Генезис дослідження аксіологічних настанов студентської молоді в культурно-освітньому просторі (2015)
Ковалёва М. В. - Особенности временной перспективы студентов (2015)
Косьянова О. Ю. - Особливості взаємозв’язку показників емоційної зрілості та схильності до обману згідно з моральними цінностями сучасного юнацтва з використанням поліграфу (2015)
Lukashchuk-Fedyk S. - Axiological nature of healthy lifestyle and its importance in saving reproductive health of students (2015)
Побережник С. Я. - Влияние профессиоанльного выбора супругов на характер их межличностных отношений (2015)
Prokofieva O. O. - Psychological conditions of preventing manipulative interpersonal relations in adolescence (2015)
Стельмащук Х. Р. - Особливості мотиваційно-ціннісної сфери дітей-сиріт (2015)
Тепляков Н. Н. - Обыденное сознание в эстетической и этической сферах жизнедеятельности субъекта (2015)
Харцій О. М. - Тренінг у формуванні творчої особистості, Перевозна Т. О. (2015)
Хоржевська І. М. - Психологічні основи професійної культури фахівця (2015)
Царькова О. В. - Почуття провини як компонент психологічного клімату у родині, де росте дитина з особливими потребами (2015)
Шевченко С. В. - Дослідження проблеми підвищення працездатності особистості у психологічному дискурсі, Каткова Т. А. (2015)
Балюк А. С. - Особливості підготовки майбутніх магістрів гуманітарних спеціальностей до організації науково-дослідної діяльності (2015)
Buzdugan O. - Formation of personal and professional qualities of future preschool teachers for pedagogical interaction with parents (2015)
Варга Л. І. - Особливості формування комунікативної культури майбутніх учителів засобами інтерактивних технологій (2015)
Вієвська М. Г. - Соціальна відповідальність сучасного фахівця як підґрунтя його продуктивної професійної діяльності (2015)
Войтович О. В. - Емоційна культура в професійній підготовці майбутніх вихователів (2015)
Volkova Yu. - Methodical aspects of forming future music and choreography teachers’ artistic communication skills (2015)
Гвоздій С. П. - Відповідність викликам сьогодення як принцип добору змісту навчання у процесі формування культури безпечної життєдіяльності студентів (2015)
Дроздова І. П. - Інтерактивні методи навчання мов у вищих навчальних закладах нефілологічного профілю (2015)
Дроздова К. В. - Підготовка майбутніх учителів фізичного виховання до формування здоров’язбережувальних навичок і вмінь у молодших школярів (2015)
Дудчак Г. І. - Педагогічне керівництво самостійною роботою студентів шляхом використання інноваційних технологій (2015)
Еджиєс С. Емре - Визначення особливостей формування професійно-комунікативної компетентності студенів-іноземців у процесі фахової підготовки (2015)
Жаровцева Т. Г. - Проблема готовності студентів до самостійної навчальної діяльності (2015)
Yin Yuan - Criterial approach to evaluation of art-image memory of future music art teachers (2015)
Инжестойкова В. А. - Реализация педагогических условий формирования профессионально-художественной культуры будущих учителей изобразительного искусства, Таама Аль Атаби Аяд Хаяви (2015)
Казанцева Л. І. - Увиразнення мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у дискурсивній діяльності (2015)
Карпова Э. Э. - Оценка качества подготовки специалистов в высшей школе и проблема его мониторинга (2015)
Княжева І. А. - Підготовка майбутніх фахівців у галузі дошкільної освіти до здійснення особистісно зорієнтованої взаємодії з дітьми (2015)
Ковшар О. В. - Освіта як засіб модернізації сучасного суспільства (2015)
Козинко Л. Л. - Методичні засади проведення практичних (лабораторних) занять з хореографічних дисциплін студентами-магістрантами під час проходження виробничої практики у ВНЗ (2015)
Койчева Т. І. - Сутність організаційної та корпоративної культур університетів як соціокультурних феноменів: порівняльний аналіз (2015)
Коломієць А. М. - Використання інтернет-сайтів на заняттях з іноземної мови, Фальштинська Ю. В. (2015)
Кононенко Н. В. - Шляхи формування системності професійно-педагогічних знань майбутніх педагогів дошкільної освіти (2015)
Костюченко Т. М. - Сутність світоглядно-мотиваційного компоненту в структурі здо-ров’язбережувальної компетентності майбутніх соціальних педагогів (2015)
Кудрявцева О. А. - Педагогічні умови ефективної організації самостійної роботи з вивчення педагогічних дисциплін майбутніми педагогами дошкільної освіти в позааудиторний час (2015)
Листопад О. А. - Експериментальне дослідження формування професійно-творчого потенціалу майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2015)
Мельник Н. І. - Професійна підготовка педагогів дошкільних установ у франції: загальні особливості (2015)
Нестеренко В. В. - Проблема виховання у дошкільників навичок здорового способу життя (2015)
Павлюк Т. О. - Підготовка майбутніх вихователів до використання мультимедійних засобів навчання в професійній діяльності (2015)
Падалка О. І. - Теоретичні засади формування пріоритетних педагогічних цінностей у процесі професійно-педагогічної підготовки вихователя дошкільного навчального закладу (2015)
Пальшкова І. О. - Особливості формування емоційної культури майбутніх учителів початкової школи (2015)
Попова О. В. - Контекстний підхід як детермінанта професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх перекладачів китайської мови (2015)
Степанова Т. М. - Педагогічні умови формування професійно-мовленнєвої культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2015)
Тимченко Г. М. - Розробка системи автоматизованого контролю знань для студентів класичного університету в системі Moodle, Бережна Н. І., Іваненко Л. О. (2015)
Тимченко Г. М. - Упровадження сучасних діагностичних систем під час вивчення курсу "Психофізіологічні основи здоров’я" для студентів класичного університету, Діденко М. В., Закревський А. М., Павлович Р. В. (2015)
Ткаченко С. В. - Критерії оцінки сформованості етичної компетентності майбутніх учителів суспільно-гуманітарних дисциплін (2015)
Токарєва С. В. - Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів фізичної культури до корекційно-оздоровчої роботи в школі (2015)
Федорова О. А. - Організація контролю сформованості аудитивних умінь іноземних слухачів підготовчого відділення в процесі вивчення української мови (2015)
Черненко Н. М. - Особливості управління навчальним закладом на засадах ризик-менеджменту (2015)
Черняк С. Г. - Соціальне виховання в історії зарубіжної та вітчизняної педагогічної думки ХХ століття (2015)
Чжоу Цун - Дидактичні основи формування дослідницьких умінь майбутніх викладачів-філологів засобами бібліотечних ресурсів в умовах магістратури (2015)
Швець О. А. - Навчання майбутніх дизайнерів використання українських символів в оформленні інтер’єру (2015)
Шухтін В. В. - Впровадження нових методик навчання на базі кафедри шкірно-венерологічних хвороб, Хрущ В. І. (2015)
Яблонський А. І. - Основні принципи гуманітарно-психологічної експертизи освіти: теоретичний аспект (2015)
Ладанюк А. П. - Управління випарною установкою в умовах невизначеності: інтелектуалізація прикладних функцій, Кишенько В. Д., Школьна О. В. (2015)
Лобок О. П. - Мінімаксне управління в лінійних динамічних системах із розподіленими параметрами, Гончаренко Б. М., Савіцька Н. М. (2015)
Чорна А. І. - Сучасний стан і перспективи розроблення нових видів пакування для хлібобулочних виробів, Арсеньєва Л. Ю., Шульга О. С. (2015)
Никитюк Л. В. - Вплив умов культивування на антиадгезивні властивості поверхнево активних речовин Nocardia vaccinii IMB B-7405, Пирог Т. П. (2015)
Скопенко Н. С. - Забезпечення продовольчої безпеки через реалізацію концепції соціально-етичного маркетингу, Мостенська Т. Г. (2015)
Керанчук Т. Л. - Актуальні проблеми підприємств молочної галузі України (2015)
Британська Н. Н. - Факторний аналіз ефективності виробництва підприємств цукрової промисловості України (2015)
Кавецький В. Є. - Особливості впливу соціально-економічних чинників на професійне самовизначення молоді, Білан Ю. В. (2015)
Мостенська Т. Л. - Побудова вертикальних організаційних структур при створенні об’єднань підприємств, Кудіна В. В. (2015)
Пашкова Е. С. - Рынок детского питания: сущность, значение, особенности (2015)
Ємцев В. І. - Ключові суперечності процесу ціноутворення на вітчизняному ринку цукру, Ємцева Г. Ф. (2015)
М’якшило О. М. - Моделювання процесу моніторингу і планування собівартості продукції багатономенклатурного харчового підприємства, Харкянен О. В., Грибков С. В. (2015)
Бреус Н. М. - Обґрунтування доцільності створення гібридної експертної системи контролю якості заморожених продуктів десертного призначення, Маноха Л. Ю., Поліщук Г. Є. (2015)
Драган О. І. - Сучасні технології управління і використання персоналу (2015)
Кравець С. В. - Концепція маркетингу в системі управління підприємством (2015)
Боковець В. В. - Корпоративні конфлікти: визначення, типологія і механізми управління (2015)
Марценюк О. С. - Інтенсифікація екстрагування за допомогою циклічного віджиму рослинної сировини, Чернелевський І. В., Зав’ялов В. Л. (2015)
Роман Т. О. - Моделювання процесу сушіння ніжок печериці, Мазуренко О. Г., Кубайчук О. О., Вовкодав Н. І. (2015)
Цибульский Л. Ю. - Отримання і обробка мікро- і нанорозмірних матеріалів індукційним нагрівом, Кузьмичєв А. І., Мисюра Т. Г. (2015)
Федорова Д. В. - Технологічні аспекти комплексного використання бичка азовського замороженого у виробництві рибо-рослинних напівфабрикатів, Кузьменко Ю. В. (2015)
Силка І. М. - Оцінка стану харчування військовослужбовців Збройних Сил України (2015)
Хацкевич Ю. М. - Застосування регуляторів кислотності у виробництві продукції з риби, Щербакова Т. В., Селютіна Г. А., Борисова А. О. (2015)
Гойко І. Ю. - Профілактика білкової недостатності у раціонах харчування військовослужбовців, Сімахіна Г. О., Стеценко Н. О. (2015)
Дубініна А. А. - Дослідження стероїдного комплексу крупи з гречки різних сортів, Ленерт С. О., Попова Т. М. (2015)
Кочубей-Литвиненко О. В. - Збагачена мінеральними речовинами молочна сироватка як перспективний поліпшувач якості хліба, Білик О. А. (2015)
Бондарєва В. Й. - Виділення ліпосом з фосфоліпідного спиртового екстракту фолікулярних яєць курей і визначення їх характеристик, Манк В. В., Мірошников О. М. (2015)
Зінченко І. М. - Розроблення раціональних режимів термічного оброблення зернових продуктів у технології сухих сніданків для військовослужбовців, Ковбаса В. М., Терлецька В. А. (2015)
Дмитрук Є. А. - Фракційний склад і деякі фізичні характеристики нерухомого шару зерна тритикале, Любич В. В., Новіков В. В. (2015)
Зміст журналу "Наукові праці Національного університету харчових технологій" за 2015 рік (2015)
До відома авторів (2015)
Шелестова А. М. - Пам’яті професора Михайла Семеновича Слободяника – відомого українського педагога та вченого (2016)
Трачук Л. Ф. - Нормативно-правове обґрунтування процесу формування електронних бібліотек в обласних універсальних наукових бібліотеках України (2016)
Пастушенко О. В. - Бібліотека як комунікаційна установа в інформаційному просторі та розвиток функцій ресурсної бази науки (2016)
Бірюкова Т. Л. - Творче об’єднання Бібліотека-Освіта як складова розвитку Національного інтелектуального ресурсу (наукова комунікація, інтеграція знань, методів, технологій) (2016)
Соколов В. Ю. - Перший Всеукраїнський з’їзд бібліотечних робітників (1926) та його значення в розвитку бібліотечної справи в Україні (продовження статті, перша частина опублікована у №2, 2015 р.) (2016)
Zbanatska O. - Document as a reflection of events (2016)
Андріянов О. В. - Формування інформаційно-комунікативної компетентності в процесі підготовки фахівців документно-інформаційної сфери, Татакі О. О. (2016)
Палеха Ю. І. - Документально-інформаційні комунікації як основа комунікативного менеджменту (2016)
Вінічук І. М. - Термінологічні аспекти розвитку вербальної системи управління базами даних у соціально-комунікативній сфері сучасного суспільства (2016)
Зикун Н. І. - Синкретичність сатиричних зображальних жанрів публіцистики (2016)
Шевчук Ю. С. - Від реклами фільму до реклами у фільмі (до історії становлення Product Placement в кіно) (2016)
Мусієнко Ю. Д. - Релігійні інтернет-ресурси України: інформаційно-змістовий аспект (2016)
Саприкін О. А. - Фейк як інструмент інформаційної війни проти України (2016)
Ткаченко О. О. - Імідж навчального закладу: поняття та сутність (2016)
Вітаємо ювіляра! (до 65-річчя від дня народження Тетяни Олексіївни Долбенко) (2016)
Луніна А. Є. - Валентин Сильвестров: "Лятошинський – представник української землі в масштабі світової музичної культури…" (2014)
Бенч О. Г. - Хорова методика Павла Муравського (2014)
Муравський П. І. - Мистецтво хорового співу (2014)
Гамкало І.-Я. Д. - Легенда оперного хору (2014)
Грица С. Й. - Верлібр у творчості Лесі Дичко (2014)
Дзюбан Г. В. - "П’ять прелюдій у стилі "шань-шуй”" Лесі Дичко: образи японської поезії в українській музиці (2014)
Тишко С. В. - Подорож Михайла Глінки на Кавказ: українські ремінісценції (про один напис олівцем на полях рукопису) (2014)
Соломонова О. Б. - "Золотий півник" Миколи Римського-Корсакова: гра в полі культурної символіки (2014)
Скворцова Н. М. - Жанрові амплуа плачу в операх Модеста Мусоргського і Миколи Римського-Корсакова (2014)
Ільченко П. І. - Опера Миколи Римського-Корсакова "Царева наречена" на сцені Оперної студії (2014)
Жаркова В. Б. - Голос Першої світової війни в музиці Моріса Равеля (2014)
Довжинець І. Г. - Музичне життя повітового міста в роки Першої світової війни (2014)
Двужильна І. Ф. - Композитор Михайло Крошнер – в’язень Мінського гетто (2014)
Рожок О. В. - Шоста Міжнародна Пасхальна асамблея-2014: "Мистецтво відроджує духовність України" (2014)
Доманська О. А. - Культуротворча функція свідомості в контексті поняття "національне" (2014)
Наукове життя НМАУ ім. П. І. Чайковского (2014)
Нові видання (2014)
Відомості про авторів (2014)
Покажчик публікацій "Часопису…" за 2014 рік. №№ 1 (22) – 4 (25) (2014)
Вимоги до статей (2014)
Коппель О. А. - Близькосхідний вимір зовнішньої політики України (2012)
Макаренко Є. А. - Проблеми, здобутки і перспективи спільної зовнішньої політики ЄС: погляд на сучасність і майбутнє (2012)
Пархомчук О. С. - Регіональний вимір зовнішньої політики Афганістану, Гринів Д. (2012)
Артьомов І. В. - Інтеграція вищої освіти України у світовий освітній простір: внесок Закарпат­ського державного університету (2012)
Видмарович Б. Д. - Взгляд Пекина на проблему "китайской угрозы" (2012)
Коломієць О. В. - Інформаціологічна модель національної безпеки (2012)
Седляр Ю. О. - Еволюція американсько-кубинського конфлікту у постбіполярний період або чому санкції не діють? (2012)
Тимків Я. І. - Формування зовнішньополітичних пріоритетів партії і їх взаємозв’язок із зов­нішньою політикою України (2012)
Бовсунівський П. В. - Роль Республіки Судан в зовнішній політиці Арабської Республіки Єгипет (2012)
Божко С. О. - Інтеграція в Європейський Союз як зовнішньополітичний пріоритет в україн­ському політичному дискурсі (2012)
Митко А. М. - Інформаційна безпека як основа становлення інформаційної демократії в Ук­раїні (2012)
Халаджи В. В. - Європейська політика сусідства – чи існують ще реальні шанси стати ефектив­ною політикою (2012)
Виговська О. С. - Теоретико-методологічні підходи до проблеми державного регулювання полі­тики інформаційної безпеки (2012)
Волошин О. А. - Місце СНД в стратегії зовнішньої політики Росії на пострадянському просторі на сучасному етапі (2012)
Ібрагім Мохаммад Гіас - Сирійсько-Турецькі взаємини і курдська проблема (друга половина 1990-х pp.) (2012)
Назаровська І. Г. - Основні суб’єкти превентивної дипломатії (2012)
Опімах Р. Є. - Диверсифікація енергопостачання в програмних підходах різник країн світу та її вплив на інтегральний показник енергетичної безпеки України (2012)
Таран Я. А. - Можливості впливу представників української діаспори в республіці Польща на суспільно-політичне життя країни проживання (2012)
Тлуста А. О. - Роль віртуальних спільнот у розгортанні революційних подій у світі в 2010-2011 роках (2012)
Федорчук В. А. - Політичний компроміс як чинник стабілізації міжнародних відносин (2012)
Черцова О. В. - Теоретико-методологічні засади дослідження феномена демократії та типізація її основних моделей (2012)
Гулевич В. О. - Західний напрямок польської геополітичної думки (2012)
Хонин В. Н. - Стадии роста антропосферы Земли и развитие международных антропогенных отношений (2012)
Дяченко В. І. - Проблеми підвищення ефективності правозахисної діяльності прокурора у зов­нішньоекономічній сфері (2012)
Забара І. М. - Міжнародно-правові засади регулювання режиму інформації (2012)
Цірат Г. А. - Загальні тенденції процесів уніфікації окремих складових міжнародного ци­вільного процесу в кінці XIX – протягом XX сторіччя у різних регіонах світу (2012)
Білоцький С. Д. - Міжнародно-правове регулювання відновлюваної енергетики в рамках міжна­родного морського права (2012)
Ржевська В. С. - Елементи колективної безпеки у змісті вестфальського миру 1648 р (2012)
Цірат Г. В. - Про деякі особливості процедури укладення правочинів з повітряними суднами та іншим авіаційним обладнанням (2012)
Комарова Т. В. - Суд Європейського Союзу та міжнародний правопорядок (2012)
Гайдабрус Т. М. - Територіальні проблеми України в розмежуванні Азово-Керченської акваторії (2012)
Кравченко Н. П. - Нотаріальна діяльність дипломатичних представництв України в контексті адап­тації національного законодавства до права ЄС (2012)
Кукіна З. О. - Окремі аспекти правового регулювання інтернету, як засобу масової інформації (2012)
Ментов М. І. - Теоретичні аспекти кримінально-правової відповідальності за примушування працівника транспорту до невиконання своїх службових обов'язків (ст.280 кри­мінального кодексу України) (2012)
Поліванова О. М. - Правове регулювання свободи пересування працівників у Європейському Союзі (2012)
Смолин Я. В. - Контракт міжнародного факторингу, як підстава виникнення факторингових пра­вовідносин (2012)
Адаменко Ю. І. - Чашковий різець з циліндричною задньою поверхнею, Родін Р. П., Цемашко В. В. (2014)
Луньов С. В. - Розсіяння електронів для різних Δ1 моделей зони провідності монокристалів n-Ge, Бурбан О. В., Косинець Л. А., Цизь А. І., Максимчук Т. В. (2014)
Ващук Н. Б. - Особливості вибору та застосування п’єзоелектричних перетворювачів для вимірювання вібраційних прискорень, Михалевич В. Т. (2014)
Вісин О. О. - Техніка безпеки при застосуванні лазерів в приладобудуванні (2014)
Гордєєв О. Ф. - Методика визначення точнісної надійності вузлів верстата, Четвержук Т. І. (2014)
Денисюк В. Ю. - Моделювання зв’язків параметрів мікрорельєфу поверхні з технологічними чинниками формоутворюючих токарно-автоматних операцій (2014)
Заблоцький В. Ю. - Дослідження зв’язків технологічних факторів з параметрами якості формоутворення поверхонь обертання та техніко-економічними показниками токарно-автоматних операцій, Дахнюк О. П. (2014)
Лук’янчук Ю. А. - Методи і засоби контролю цукрового діабету сучасними приладами, Казановська В. В. (2014)
Кайдик О. Л. - Розробка алгоритму керування точністю шліфування кілець карданних підшипників, Терлецький Т. В. (2014)
Ковальчук І. В. - Дослідження елементів інтегрованих технологій швидкого прототипування в медичній галузі, Мороз С. А. (2014)
Караченцев В. Є. - Способи синхронізації та особливості їх використання в цифрових схемах, Лапченко Ю. С. (2014)
Larshin V. P. - A cutting tool vibration mechanism in metalworking technological system, Lishchenko N. V., Kovalchuk E. N. (2014)
Larshin V. P. - Cutting tool vibrodiagnostics system on the machining center, Lishchenko N. V. (2014)
Мельник С. А. - Апаратне забезпечення та методологія електронейроміографічного дослідження (2014)
Дмитрук О. Г. - Проблематика впровадження телемедичних технологій у вітчизняні заклади охорони здоров’я, Мороз С. А. (2014)
Петрина Л. Г. - Дослідження зв'язаних і незв'язаних мікроелементів в крові (2014)
Попова Н. О. - Про типи тахометричних перетворювачів турбінних витратомірів (2014)
Марчук В. І. - Моделювання динамічної системи безцентрового шліфування робочих поверхонь роликопідшипників, Равенець Л. М., Марчук С. В. (2014)
Рева Я. В. - Вплив механічного впливу на технічні об’єкти і людину та основні методи віброзахисту, Лук’янчук Ю. А. (2014)
Симонюк В. П. - Черв'ячні передачі в машино- та приладобудуванні, Шишко К. В., Малиш М. О., Мосiюк Д. О. (2014)
Стасюк В. М. - Теплообмін приводів із пнемомеханічними системами керування: робочий хід (2014)
Тарас Б. І. - Вплив конструктивних чинників на чутливість металевих мембран у перетворювачах тиску (2014)
Терлецький Т. В. - Визначення оптимальних значень параметрів надійності проектовоних систем, Кайдик О. Л. (2014)
Марчук В. І. - Дослідження формування та еволюції залишкових напружень в ході зміцнювально-вигладжувального оброблення поверхонь обертання, Ткачук А. А., Приступа С. О. (2014)
Симонюк В. П. - Муфти в приладобудуванні, Шокун О. В. (2014)
Яким Р. С. - Підвищення довговічності відкритих опор тришарошкових бурових доліт для буріння міцних та особливо міцних порід (2014)
Яковлюк Р. М. - Проблеми та досягнення при вимірюванні артеріального тиску, Лук’янчук Ю. А. (2014)
Симонюк В. П. - До особливостей вибору приводів вібромашин при вібраційній обробці деталей машино- та приладобудування (2014)
Мельник С. А. - Особливості підключення електронейроміографа "Нейро-МВП" для покращення якості роботи приладу, Кросовський В. В. (2014)
Мороз С. А. - Вплив зміцнювально-вигладжувальних операцій на експлуатаційні властивості робочих поверхонь роликопідшипників (2014)
Макогон Ю. В. - Членство Украины во Всемирной торговой организации: вызовы современ­ности, Хаджинов И. В. (2012)
Сніжко О. В. - Методологічні принципи дослідження фінансового розвитку (2012)
Іващенко О. А. - Місце КНР в світовому інтеграційному просторі (2012)
Кузнєцова Н. В. - П'ятдесятирічний досвід країн ОЕСР (1961 – 2011рр.) у сфері фінансової лібе­ралізації (2012)
Литвиненко Н. П. - Сутність та значення ТНК на сучасному етапі розвитку світового господарства, Лукашук О. (2012)
Резникова Н. В. - Проблема поиска нового баланса сил в условиях биполярной валютной системы (2012)
Прохорова М. Е. - Рух робочої сили у Європейському Союзі в умовах фінансової кризи, Матвієнко А. В. (2012)
Шнирков О. О. - Рівні тарифного захисту країн Митного союзу та України (2012)
Лазебна І. В. - Вплив імпорту та експорту на розвиток внутрішнього ринку України в умовах членства в СОТ (2012)
Торб`як М. П. - Державна регіональна політика в Україні за умов глобальних трансформацій (2012)
Овчарова Л. П. - Торгово-економічні відносини між Україною та Болгарією на сучасному етапі, Бодеко В. П., Охріменко Н. О. (2012)
Рак Ю. А. - Основні тенденції розвитку світового ринку консалтингових послуг (2012)
Карп’юк О. П. - Інноваційна діяльність за умов глобалізаційних викликів (2012)
Косьміна В. В. - Теоретичні основи дослідження експортних операцій ТНК (2012)
Підчоса О. В. - Глобальний вартісний ланцюг нафтогазової галузі (2012)
Поштар Є. - Валютно-фінансова інтеграція єс і перспективи розвитку європейської фінансо­вої конвергенції (2012)
Решетнікова Л. М. - Аналіз рівня конкурентоспроможності сфери туризму України (2012)
Ходико Д. І. - Міжнародна торгівля правами на викиди парникових газів в контексті політики стійкого розвитку (2012)
Ясько Ю. І. - Цілі та інструменти конкурентної політики держави в умовах глобалізації (2012)
Огінок С. В. - Франчайзингова стратегія просування іноземних компаній на ринок України (2012)
Макеєнко Н. Ю. - Дефіцит державного бюджету України та джерела його покриття (2012)
Yefimova l. M. - Theoretical aspects of enterprise innovation development using business processes reengineering (2014)
Ботвіна Н. О. - Рівень та ефективність впливу глобалізаційних та інтеграційних процесів на економічний стан держави (2014)
Тубальцева Н. П. - Концептуальні підходи до мотивації в інноваційному процесі (2014)
Войт Д. С. - Основні напрями та проблеми реалізації інноваційної моделі розвитку економіки в Україні (2014)
Майданевич Ю. П. - Поняття, структура та термінологія інтегрованих структур суб'єктів господарювання (2014)
Бойко А. Б. - Сучасний стан ситеми зв’язку та інформатизації в Україні (2014)
Космарова Н. А. - Конкурентоспроможність як основа економічної безпеки держави (2014)
Солтик Я. В. - Формування інноваціцного потенціалу аграрного виробництва: теорія та практика (2014)
Лебедєва В. В. - Еволюційна модель оцінювання ефективності інтеграційних процесів аграрних підприємств (2014)
Зайкіна Г. М. - Теоретичні засади впровадження системи якості на підприємствах харчової промисловості (2014)
Карцева В. В. - Обґрунтування порядку визначення таксономічного показника стійкого розвитку підприємств і організацій споживчої кооперації (2014)
Копитко О. В. - Концептуальні підходи до інноваційного розвитку залізничного транспорту України (2014)
Бугаенко С. А. - Особливості класифікації властивостей і характеристик товару промислового призначення і широкого споживання підприємств харчової промисловості (2014)
Замлинський В. А. - Теоретико-методологічні засади формування інвестиційно-інноваційної моделі розвитку України (2014)
Жуйков Г. Є. - Теоретичні і методичні підходи щодо оцінки ефективності рибогосподарської діяльності (2014)
Орленко О. В. - Регіональні та світові особливості розвитку агроформувань круп’яного підкомлексу (2014)
Борисова А. І. - Формування конкурентної позиції аграрних підприємств при виході на зовнішній ринок, Биковська К. М. (2014)
Крижановський В. В. - Вплив глобалізації та міжнародної інтеграції на рівень продовольчого забезпечення, Осітров Р. Г. (2014)
Чокова Г. П. - Особливості продовольчої безпеки в умовах глобалізації, Ковальчук Р. С. (2014)
Комаровська М. В. - Організаційно-економічні чинники та тенденції розвитку ринку соняшнику, Хілевська М. П. (2014)
Солоненко С. П. - Формування конкурентної позиції сільськогосподарських підприємств при виході на зовнішній ринок, Гавриш А. Г. (2014)
Стебловська Т. В. - Мінімізація ризиків при здійсненні зовнішньоекономічної, Гуташ В. О. (2014)
Челак О. О. - Фактори і чинники ефективного розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств аграрного сектору, Романенко К. В. (2014)
Коломоєць О. В. - Сучасний стан митної політики та митного права в Україні (2014)
Сиренко С. С. - Предпосылки развития рынка изобразительного искусства как рынка инвестиций (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського