Хаустова А. Н. - Испытания измерительного комплекса метода ОЭССК и определение погрешности расчета относительной эрозии (2016)
Титов М. Ю. - Корреляция параметров плазмы с магнитным полем в канале стационарного плазменного двигателя, Лоян А. В., Чупрына Н. Б. (2016)
Ткач М. Р. - Повышение эффективности двигателя 4Ч 8,4/9,1 путём добавки синтез-газа к бензину, Тимошевский Б. Г., Познанский А. С., Митрофанов А. С., Проскурин А. Ю. (2016)
Абдуллаев П. Ш. - Применение генетических алгоритмов при диагностировании авиационных ГТД, Мирзоев А. Дж. (2016)
Миргород В. Ф. - Допусковый трендовый контроль термогазодинамических параметров силовых установок, Деренг Е. В. (2016)
Некрасова Л. П. - Идентификация металлических микрообъектов в отложениях на маслофильтрах АД, Синяева Н. П., Омельянчик Л. А., Луганская О. В. (2016)
Reva O. M. - Appliance of area under air traffic controller estimate function for main decision taking dominant determination, Borsuk S. P. (2016)
Доценко Н. В. - Анализ альтернативных вариантов состава команд исполнителей высокотехнологичных проектов на основе кластеризации и ранжирования групповых экспертных оценок, Шостак Е. И. (2016)
Суховей С. И. - Улучшение динамики регулирования степени повышения давления вентилятора ТРДДФ за счет применения алгоритма предиктора Смита (2016)
Смирнов А. В. - Некоторые особенности системы вентиляции унифицированного силового блока турбокомпрессорных агрегатов с ГТД ДУ80Л1, НК-36СТ и НК-16СТ, Щербаков О. Н., Ткаченко Д. А., Парафейник В. П., Слабко Ю. Н. (2016)
Информационное сообщение (2016)
Алфавитный указатель (2016)
Олійник О. О. - Модуляційно-поляризаційний метод вимірювання внутрішніх механічних напружень в мікроелектронних структурах Si-Al (2016)
Лоза А. В. - Особенности изготовления лито-сварных конструкций из углеродистых сталей, Чигарёв В. В. (2016)
Артемьев С. Р. - Анализ методов получения непрерывных волокон нитевидных кристаллов, Шапорев В. П. (2016)
Комир А. И. - Реконструкция структуры ядерного графита методами многоточечной статистики (2016)
Бабак В. П. - Закономерности трения и износа в вакууме детонационных покрытий Cr-Si-B, содержащих дисульфид молибдена, Щепетов В. В., Недайборщ С. Д. (2016)
Высоцкая Е. В. - Определение вероятности снижения адаптационных возможностей у подростков с сердечно-сосудистыми заболеваниями, Рак Л. И., Порван А. П., Цапенко К. В., Гаврюшина Е. А. (2016)
Шекольян А. А. - Комбинированный датчик ветра для адаптивных авторулевых систем (2016)
Дымко Е. П. - Компьютерно-интегрированные технологии в литейном производстве: вопросы управления качеством отливок, Белик Н. Н., Золотарева А. В., Кияшко С. Ю., Демина А. В. (2016)
Калашнікова Т. Ю. - Технологічні аспекти у роботі прикордонної дільничної станції в умовах підвищення рівня інформатизації, Цвір П. О., Приступа С. П., Полозун Р. С. (2016)
Широкопетлєва М. С. - Про підхід до проектування системи тестування знань з мови SQL, Черепанова Ю. Ю. (2016)
Вдовиченко В. О. - Формування математичної моделі функціонування транспортно-пересадочних вузлів міського пасажирського транспорту, Самчук Г. О. (2016)
Лопаткин Р. Ю. - Перспективы применения имитационого моделирования в задачах автоматизации и управлении технологическими системами, Петров С. А., Игнатенко С. Н., Иващенко В. А. (2016)
Фарзалиев М. Г. - Исследование движения толкателя в канале пространственного кулачкового механизма, составленного из упругих элементов, Садирли С. М. (2016)
Левченко С. А. - Электромагнитное и тепловое поля руднотермической плавильной печи (2016)
Рындяев В. И. - Направления в создании трансмиссий приводов коксоых машин (2016)
Хмель И. В. - Моделирование процесса дезинтеграции магнетитовых кварцитов в барабанной мельнице на основе использования метода конечных элементов (2016)
Лапичак Н. І. - Одержання акрилатних мономерів з пропіонової кислоти і формальдегіду в присутності метанолу в газовій фазі, Івасів В. В., Небесний Р. В., Мацьків О. О., Шатан А.-Б. В. (2016)
Урсулова В. І. - Математична модель розподілу пилових викидів комбікормових заводів (2016)
Соколовська О. О. - Иследование профилактического влияния и безопасности разработаных видов пастильных изделий с использованием нетрадиционного сырья, Дюкарева Г. И. (2016)
Бернацький М. В. - Магнітно-реагентна технологія очищення води та установка для її реалізації (2016)
Филь Н. Ю. - Управление проектами предупреждения чрезвычайных природных ситуаций на магистральных автодорогах с учетом рисков (2016)
Адаменко М. І. - Інформаційна модель розповсюдження забруднення атмосфери викидами із резервуарів з залишками нафтопродуктів під час їх провітрювання, Гарбуз С. В. (2016)
Ащепкова Н. С. - Послідовний аналіз якості продукції, Богданов В. О. (2016)
Привітання від директора ДУ "Український державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ україни" професора А. В. Іпатова (2016)
Іпатов А. В. - Динаміка Первинної інвалідності дорослого населення та населення працездатного віку внаслідок цирозу печінки упродовж 2013–2015 років в Україні, Гондуленко Н. О., Паніна С. С., Саніна Н. А., Ігумнова Т. С. (2016)
Дроздова І. В. - Вплив психологічних чинників на обмеження життєдіяльності в міжособистісній взаємодії хворих після перенесеного ішемічного мозкового інсульту, Яновська С. Я., Степанова Л. Г., Омельницька Л. В. (2016)
Лисунець О. М. - Медико-соціальна експертиза при пролапсі мітрального клапана, Ханюкова І. Я., Ткаченко Ю. В., Зубко І. М. (2016)
Паніна С. С. - Реабілітаційний потенціал у інвалідів унаслідок вірусного гепатиту С, Гондуленко Н. О., Саніна Н. А., Ігумнова Т. С. (2016)
Тарасенко О. М. - Показники розміру хребтового каналу в поперековому відділі у хворих з наслідками хребетно-спиномозкових травм у практиці медико-соціальної експертизи, Мирончук Л. В. (2016)
Дроздова І. В. - Особливості даних добового моніторування артеріального тиску у хворих на артеріальну гіпертензію, Бабець А. А. (2016)
Лепський В. В. - Інклюзивний туризм як вид реабілітації: наукове обгрунтування та перші кроки на шляху втілення у життя, Науменко Л. Ю., Борисова І. С., Березовський В. М., Макаренко С. В. (2016)
Маметьев А. А. - Хирургическое лечение при кососпиральном метадиафизарном переломе 5-й плюсневой кости, Забара О. Ю., Бондарук Д. А., Бойко А. М. (2016)
Титул, зміст (2016)
Галгаш Р. А. - Регіональні кластери як об’єкт стратегічної координації (2016)
Мельникова О. А. - Oсобливості формування маркетингової інформаційної системи регіону (2016)
Васильчук Н. О. - Експертна оцінка як інструмент визначення спільних проблем регіонів (2016)
Рогозян Ю. С. - Німецький та італійський досвід реалізації міжрегіонального співробітництва (2016)
Сєрєбряк К. І. - Kонцепт розвитку інформаційної інфраструктури економічного співробітництва регіонів України (2016)
Івченко Є. А. - Управління трансформаційними процесами в системі економічної безпеки підприємства (2016)
Клюс Ю. І. - Упровадження ефективної системи управління інноваціями для переорієнтації промислового підприємства на інноваційний шлях розвитку (2016)
Корнійчук О. П. - Інтегральний показник втрат у сфері охорони здоров’я України в умовах зовнішньої агресії (2016)
Корсакова О. С. - Обґрунтування необхідності розвитку небанківських фінансових інститутів в Україні (2016)
Кудря Я. В. - Oцінка зовнішньоекономічної активності промисловості, Міхель Р. В. (2016)
Москаленко Н. О. - Iнституціональне середовище міжнародного бізнесу, Перепелюкова О. В. (2016)
Дегтяр Я. Р. - Планування та прогнозування бюджету за допомогою програмно-цільового методу у бюджетному процесі (2016)
Григорчук М. В. - Органи захисту прав і охоронюваних законом інтересів суб’єктів господарювання (2016)
Ясиновська О. С. - Представництво прокурором інтересів державних господарських об’єднань (2016)
Нестеров Г. Г. - Oсобливості використання земельних ресурів у процесі розвитку міських агломерацій, Волкова А. О. (2016)
Устименко В. А. - Oсобливості нарахування канального збору (на прикладі Oдеського порту), Заблодська І. В., Романовська Л. А. (2016)
Апанасенко К. І. - Окремі теоретичні питання організаційно-господарських відносин (на прикладі дозвільних відносин у сфері господарювання) (2016)
Гостєва О. Ю. - Місцеві податки в зарубіжних країнах: досвід та напрями застосування в Україні (2016)
Гудіма Т. С. - Перспективи правового регулювання похідного позову в Україні, Герасименко Н. О. (2016)
Джумагельдієва Г. Д. - Історико-правові передумови деструкції регулювального впливу енергетичного законодавства України (2016)
Медвідь А. Б. - Щодо удосконалення контрольної системи Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, запровадженого Протоколом №14 (2016)
Ганущак Т. В. - Вплив прямих податків на активізацію інвестиційної діяльності в Україні (2015)
Завора Т. М. - Недержавні пенсійні фонди як інституційний інвестор в реальний сектор економіки України, Білько С. С. (2015)
Собченко А. М. - Грошові потоки у системі інтегрованого бухгалтерського обліку та фінансової звітності сільськогосподарських підприємств, Круковська О. В. (2015)
Луцкова Л. П. - Выбор программного решения на базе платформы "1С:Предприятие” с приоритетами (2015)
Шепель І. В. - Актуальні питання обліку розрахунків з оплати праці (2015)
Грановська Л. М. - Визначення поняття розподілу з позиції використання збутової логістики на підприємстві, Сакун К. В. (2015)
Кравчук І. А. - Роль маркетингу підприємств харчової промисловості у формуванні системи продовольчого забезпечення регіону (2015)
Пилипенко К. А. - Моделі продовольчою безпеки країн-членів ЄС (2015)
Подаков Є. С. - Податкове регулювання розвитку аграрного бізнесу України (2015)
Пристемський О. С. - Теоретичні аспекти загрози фінансової безпеки розвитку сільського господарства, Мовчан А. І. (2015)
Сакун А. Ж. - Сучасні маркетингові заходи в аграрному секторі (2015)
Скрипник С. В. - Застосування ефективних інформаційних систем в аграрній сфері (2015)
Щурик М. В. - Диверсифікація зайнятості в АПК: проблеми та шляхи їх вирішення (2015)
Рудковський О. В. - Механізм формування балансу інтересів системи економічної безпеки міжнародних корпорацій (2015)
Благун І. С. - Соціально-економічний розвиток регіонів України: проблеми та перспективи, Боднарук І. Л. (2015)
Вітер І. І. - Модернізація промислової політики ЄС за умов формування світосистеми глобалізму (2015)
Герасименко В. Г. - Інфраструктурне забезпечення пляжного господарства курортного міста, Ярьоменко С. Г. (2015)
Минкіна Г. О. - Проблеми та перспективи розвитку фондового ринку України (2015)
Сем’янчук П. М. - Підходи до вимірювання ступеня задоволення людських потреб (2015)
Слепцов В. А. - Формування української моделі децентралізації місцевої влади на прикладі досвіду європейських країн (2015)
Савків У. С. - Моделювання сталого розвитку регіональної системи, Судук Н. В. (2015)
Лобода О. М. - Актуальні проблеми ідентифікації та моделювання структури управління підприємством, Кириченко Н. В. (2015)
Ivanova E. P. - Working together: education, research and development for 5g networks, Ilev T. B., Mihaylov Gr. Y., Stoyanov I. S., Yehorov V. B. (2015)
Мацуй А. М. - Математичне моделювання формування піскового тіла у міжвитковому просторі механічного спірального класифікатора (2015)
Беглов К. В. - Дослідження регулятора концентрації рідкого поглинача енергоблоку АЕС, Волошкіна О. О., Плахотнюк О. А. (2015)
Стопакевич А. А. - Синтез и исследование цифровых систем супервизорного управления колонной ректификации нефти, Стопакевич А. А. (2015)
Шумигай Д. А. - Програмне забезпечення системи управління технологічним комплексом з метою підвищення ефективності виробництва, Ладанюк А. П., Бойко Р. О. (2015)
Володин С. А. - Анализ систем трубопроводного транспорта сахарных заводов с элементами автоматического регулирования, Мирончук В. Г., Кривопляс-Володина Л.А. (2015)
Павлов А. И. - Cистема автоматического регулирования расхода сыпучего материала (2015)
Ухина А. В. - Введение и применение динамической составляющей датчиков в специализированной компьютерной системе, Ситников Т. В., Ситников В. С. (2015)
Дубовой В. М. - Моделювання процесу тестування програмного забезпечення як розгалужено-циклічного технологічного процесу, Пилипенко І. В. (2015)
Плахотнюк А. А. - Моделирование изменения структуры технических средств автоматизации при работе аэс с ввэр-1000 в маневренном режиме, Кокол Е. А., Максимов М. В. (2015)
Барліт Ю. В. - Математична модель динаміки установки підготовки вуглекислого газу у технологічному процесі виробництва карбаміду (2015)
Сиротюк І. В. - Автоматизація процесу обігрівання підлоги з використанням теплового насосу (2015)
Вінник О. М. - Корпоративні конфлікти та зловживання корпоративними правами в акціонерних товариствах: традиційні та інноваційні способи попередження та розв’язання (2012)
Уркевич В. Ю. - Суб’єкти інвестиційних правовідносин у сфері сільського господарства (2012)
Петришина М. О. - Окремі питання стимулювання інноваційної діяльності органами місцевого самоврядування в Україні, Зінчук А. В. (2012)
Єфремова К. В. - Правова природа комп’ютерної програми як об’єкту інноваційних відносин (2012)
Кузьміна М. М. - Правове регулювання безпеки інноваційної продукції (2012)
Клімова Г. П. - Правосвідомість: до теорії питання (2012)
Пасмор Ю. В. - Проблеми інформаційного забезпечення інновацій: соціально-комунікаційний аспект (2012)
Юшко А. М. - Удосконалення законодавства про заохочення працівників (2012)
Бойко Д. В. - Категорія "роялті" в податковому праві: до проблеми визначення (2012)
Кохан В. П. - Істотні умови договору про надання послуг мобільного зв’язку: цивільно-правовий аспект (2012)
Биба Н. М. - Стан працездатності як підстава для диференціації правового рулювання трудових відносин (2012)
Васильєв С. В. - Правова доктрина – джерело процесуального права (2012)
Єгоров Є. С. - Програми інноваційного розвитку зарубіжних країн: досвід та досягнення (2012)
Молчанова М. Є. - До питання про співвідношення корпоративного та спільного інвестування (2012)
Колєснік В. В. - Модельний закон "Про технопарки": перспективи імплементації у вітчизняне законодавство (2012)
Большаков В. И. - Анализ существующих расчетных схем и выбор оптимальных решений схемы работы свай в глинистых грунтах, Моторный А. Н., Моторный Н. А. (2016)
Шатов С. В. - Матеріально-технічне забезпечення процесів розбирання зруйнованих будівельних об’єктів (2016)
Менейлюк А. И. - Исследование прочности горизонтального экрана созданного по инъекционной технологии на основе цементного вяжущего, Петровский А. Ф., Борисов А. А., Бабий И. Н. (2016)
Бондаренко Л. Н. - Момент трения в подшипниках скольжения, Демин Г. К., Буратинский А. П. (2016)
Бабий И. Н. - Влияние организационно-технологических решений на технико-экономические показатели проекта утепления фасадов, Каминская-Пинаева А. И. (2016)
Крижановская Н. Я. - Анализ практического опыта формирования низкоуглеродных городов с системой зданий экоминиструктур, Смирнова О. В. (2016)
Воробьев В. В. - Новая классификация экополисов, Шило О. С. (2016)
Подолинный С. И. - Функциональное перепрофилирование гранитных карьеров (методические аспекты архитектурно-градостроительных решений), Гребенник Т. А., Болдырева Е. Г., Кривонос Т. Р. (2016)
Євсєєва Г. П. - Лексикографічні здобутки та перспективи будівельної галузі, Єгорова В. С. (2016)
Коваль А. П. - Політична криза в Римі 56–52 рр. до Р. Х. та одноосібне консульство Гнея Помпея Великого (2015)
Кривошея Ір. І. - Інформативні можливості реєстру позики до військового скарбу 1743 р. для вивчення історії неурядової старшини Гетьманщини (2015)
Чубіна Т. Д. - Олександр Потоцький: погляд крізь призму століть (2015)
Шкільнюк Н. М. - Міський простір Волинської губернії у ХІХ ст. (2015)
Коник О. О. - Таврійський палац. В кулуарах Державної думи (1906–1907 рр. ) (2015)
Федорик Ю. В. - Освіта православного духовенства Холмсько–Варшавської єпархії (1875–1905 рр. ) (2015)
Кудінов І. О. - Соціально–економічні процеси на Донбасі в першій половині 1920 року (2015)
Галицька–Дідух Т. В. - Східногалицька проблема як об’єкт міжнародної політики (січень – серпень 1920 р. ) (2015)
Адамська І. Г. - Радянська політика щодо фармацевтичного забезпечення населення УСРР в 1920–х рр. (2015)
Лісова К. С. - Центри дослідження історії державності України в еміграції (1920–1945 рр. ) (2015)
Розовик О. Д. - Організація санітарно–медичних служб для переселенців в УСРР у 1920–1930–х роках (2015)
Шульга В. П. - Ключові професійні заходи з питань сільськогосподарської дослідної справи в Україні (перша половина 20-х рр. ХХ ст. ) (2015)
Ніколаєва Н. Б. - Циркуляр ГПУ УССР 1926 р. "Про український сепаратизм" і його вплив на подальшу роботу більшовицьких каральних органів в Україні (2015)
Піддубний І. А. - Ліґа націонал–християнського захисту у боротьбі за парламентські місця та владу (1926–1933 рр. ) (2015)
Пуйда Р. Б. - Методологічні засади формування Українського національно–демократичного об’єднання в другій половині 1930–х років (2015)
Концур–Карабінович Н. М. - Феномен Кардинала Йосифа Сліпого (2015)
Ленартович О. Ю. - Діяльність А. Мельника та ОУН(м) в роки Другої світової війни (2015)
Полуда В. А. - Механізм використання праці військовополонених у рейхскомісаріаті "Україна" та в зоні військової окупації (2015)
Татарко І. І. - Соціально–економічний та культурно–освітній розвиток болгарського населення Ізмаїльської області УРСР ТА півдня МРСР в 1944–1954 рр. (2015)
Клубук В. В. - Бавовносіяння в контексті розвитку зрошуваного землеробства на півдні України в 1930–1950–х рр. (2015)
Левченко І. М. - Діяльність членів природничих і медичних товариств у реформуванні шкільної та вузівської освіти (2015)
Лаврут О. О. - Якість знань учнів Української РСР у другій половині 1940–х – початку 1950–х років (2015)
Лук’яненко О. В. - "Мій характер не підходить для вчителювання": професійне покликання студентів педагогічних вишів УРСР доби "відлиги" (Ч. 3) (2015)
Гуменюк Т. І. - Функціонування історичної науки в умовах радянського режиму (західні області УРСР) (2015)
Бей Р. В. - Соціально–економічні передумови розвитку наукової думки з механізації виробничих процесів у тваринництві УРСР в другій половині 60–х – 80–ті роки ХХ ст. (2015)
Дем’янчук В. А. - Державотворча праця Івана Геля у Львівській обласній раді першого демократичного скликання (1990–1991 рр. ) (2015)
Назарчук О. М. - Міжнародна діяльність соціал–демократичних партій України в 90–х рр. ХХ ст. (2015)
Бобровнік Ю. В. - Законодавче регулювання структури органів місцевого самоврядування в місті Києві в період 1990–2010 рр. : історичний аспект (2015)
Касьянова М. М. - Формування міграційного законодавства щодо українських трудових мігрантів у кінці ХХ – початку ХХІ ст. (2015)
Кліш А. Б. - Суспільно–політична діяльність вищого греко–католицького духовенства на початку ХХ ст. (2015)
Мельничук О. В. - Українсько–німецькі кінематографічні зв’язки на сучасному етапі (2015)
Кузьма Т. М. - Музеї Берліну як агенти соціальної пам’яті (2015)
Донська М. Д. - Кульський Леонід Адольфович – відомий вчений в галузі очистки промислових, природних і стічних вод (2015)
Срібна М. А. - Колекція матеріалів зі спортивних досягнень України у збірці Національного музею історії України (2015)
Семененко М. Г. - Вплив хімічних препаратів, які використовувалися в сільському господарстві УРСР, на жіноче здоров’я (2015)
Хвіст В. О. - Деякі аспекти розвитку української демографічної науки у ХХ ст. (2015)
Чепурда Г. М. - Історичні передумови впровадження лісонасадження в Україні відповідно до "Великого плану перетворення природи" (2015)
Дегтярьов С. І. - Внесок вчених–джерелознавців в інтерпретацію носіїв історичної пам’яті: історіографічна розвідка (2015)
Арасланова С. - Історики церкви в Університеті Св. Володимира (кінець ХІХ – початок ХХ): історіографія проблеми (2015)
Більченко І. В. - Науково–дослідна діяльність М. І. Сікорського: історіографічний аспект (1970–ті рр. – початок ХХІ ст. ) (2015)
Годлевська В. Ю. - Економічний розвиток Іспанії в умовах утвердження демократичного режиму (1982–1996 рр. ): історіографічний огляд іспанської науки (2015)
Карпусь Д. О. - Джерельна база дослідження київської школи економічної історії М. В. Довнар–Запольського (2015)
Клєр І. Г. - Діяльність Старої Київської громади. Історіографічний огляд проблеми у працях сучасних дослідників (2015)
Лисий І. О. - Теоретичні основи туристичної оцінки об’єктів фортифікаційного будівництва: історіографія проблеми (2015)
Петрік М. О. - Меморіальні музеї Слобідської України: історіографічний та джерелознавчий аспекти (2015)
Павлик О. В. - Археологічні дослідження Ф. Р. Штейнгеля, як спосіб поповнення фондів Городоцького музею (за матеріалами часопису "Археологічний літопис Південної Росії") (2015)
Кривошея І. І. - Політика Володимира Путіна в оцінці Зб. Бжезинського, Якименко Л. М. (2015)
Мамедова Г. - Российская экспансия в прибрежную часть Ширвана и ее последствия (2015)
Мочалов Є. А. - Діяльність Джин Кіркпатрік на посаді представника США в ООН (1981–1985 рр. ) (2015)
Халилзаде А. - Массовое истребление лезгинцев в Кубинском уезде Азербайджана в 1918 году (2015)
Таиркз Шахла. - Становление, формирование и развитие научых изданий в Азербайджане (на основе анализа научых изданий – "Доклад НАНА" и "Известия НАНА") (2015)
Буглай Н. М. - Зовнішня політика Польщі в контексті польсько–литовських відносин 1995–2005 рр. (2015)
Коробкіна Т. В. - Два аспекти теорії особистості у філософії К. Г. Юнга, Родічева І. С. (2015)
Гейко С. М. - Проблематизація нігілізму у філософії Ф. Ніцше, Алмаші О. І. (2015)
Ковалец М. С. - Принцип необходимости контингентности в философии Квентина Мейясу (Принцип необхідності контингентності у філософії Квентіна Мейясу) (2015)
Ковальчук Ю. В. - Сьорен К’єркегор як віртуоз філософії любові (2015)
Культенко В. П. - Проблеми вивчення та розуміння історії у філософії Х. Уайта, Кудін Б. О. (2015)
Павлова Т. С. - Філософські підстави розділення права на види у концепції Л. Петражицького (2015)
Прокопенко В. В. - Философия и риторика в школе Исократа (2015)
Приймак Д. Й. - Соціологічна рецепція парадигми обміну місць у британській школі (З. Бауман) (2015)
Заєць О. М. - Національне буття, ідентифікація та Реальне (2015)
Комаха Л. Г. - Верифікація істинних висловлювань: логіка, критерії, аргументи (2015)
Теліженко Л. В. - До–класична модель цілісності людини: постнекласичний погляд (2015)
Шевченко М. О. - Новий підхід до проблеми прогнозування розвитку індустрії хай–тек (2015)
Блозва Л. М. - Революція сенсорних технологій та їх вплив на преображення людської природи (2015)
Бензюк О. О. - Герменевтика як метод "відкритої інтерпретації": до постановки проблеми (2015)
Загороднюк В. В. - До герменевтики емпіричної філософії (2015)
Гудима І. П. - Чудо як символічний образ божественного буття (2015)
Міняйло В. С. - Філософські аспекти моделювання та прогнозування розвитку кіберпростору як нової соціальної реальності (2015)
Данилюк О. В. - Консервативний та прогресивний погляди на медіатизацію протестантизму (2015)
Капітоненко О. М. - Мода тоталітаризму та посттоталітаризму як соціокультурний феномен (2015)
Hajiyeva R. A. - Information war (2015)
Ігнатко В. С. - Безмежність "життєвого простору" людини епохи інформаційної революції (2015)
Богданова Н. Г. - Світоглядний аспект культури життєтворчості особистості (2015)
Колесник І. М. - Взаємозв’язок буддійської філософії та медитативних методик як фундамент для практичного філософування (2015)
Коломієць А. Є. - Специфіка морального конфлікту в політичній діяльності. Проблема "брудних рук" (2015)
Харченко Ю. В. - Комунікація у сфері політичного (2015)
Михальчук А. О. - Проблема криптографії: семіотичний аспект (2015)
Попович М. Д. - Комунікативний ресурс людської свободи за умов глобалізаційних викликів (2015)
Саєнко О. Г. - Сучасні комунікативні ресурси соціокультурної взаємодії в Інтернет – засобах масової інформації (2015)
Вергун Д. В. - Феномен лідерства в контексті соціально-філософського дослідження (2015)
Селевко В. Б. - Проблема щастя й регламентація повсякденності в соціальних утопіях тоталітарного типу (2015)
Синиця А. С. - Мовні вирази і смисли в контексті проблематики філософії штучного інтелекту (2015)
Стояно О. О. - Моральнісна детермінанта самоідентифікації особистості (2015)
Пархоменко И. И. - Производство и распространение политических текстов как форм "экономики культур" (2015)
Попова И. В. - Сущность и направления информационного обеспечения формирования экологического сознания общества (2015)
Супрун А. Г. - Творча діяльність як основний елемент інноваційного розвитку, Скулімовська А. В. (2015)
Качур К. Л. - Філософсько–антропологічний аналіз еволюції та сучасного стану сім’ї (2015)
Супрунчук О. П. - Простір сучасного художнього музею (2015)
Бондаренко О. О. - Оптика зла в літературному тексті (2015)
Войдило Я. - Специфіка підготовки інженерних кадрів: компаративний аналіз українсько–польського досвіду (2015)
Савицька І. М. - Вплив афонської спадщини на духовне життя Русі – України: філософсько–релігієзнавчий аспект, Крук О. Л. (2015)
Остащук І. Б. - "Екстраординарна форма" латинської Меси в культурно–релігійній ідентичності (2015)
Лещенко А. М. - Коеволюційність сакрального мистецтва (2015)
Нивня А. А. - Игровая сущность современного ритуала (2015)
Кивлюк О. П. - Соціокультурний феномен сучасної освіти і науки (2015)
Терепищий С. О. - Освіта та зв’язок культур в контексті глобалізаційних змін освітнього ландшафту (2015)
Бурлука О. В. - Самоосвіта особистості як необхідний компонент сучасного освітнього процесу (2015)
Бойко А. І. - Проблема якості освіти в соціально–філософському контексті (2015)
Старовойт О. В. - Освіта як індикатор і збудник локалізації інноваційної культури в економічно–виробничій сфері життєдіяльності (2015)
Ганаба С. О. - Свобода освіти як середовище творчості (2015)
Береза В. О. - Поняття політичної освіти і просвітництва в сучасному філософсько–політологічному дискурсі (2015)
Малецька І. В. - Наочність як засіб покращення викладання іноземної мови (2015)
Олійник В. В. - Демонологічні образи в рефлексії інтуїтивного пізнання усної народної творчості українців Закарпаття (2015)
Дмитруха А. В. - Особливості та перспективи розвитку системи дошкільної освіти України у сучасних соціокультурних контекстах (2015)
Страшко І. В. - Блогосфера як новий простір соціокультурної комунікації у сфері мовної освіти (2015)
Тарабасова Л. Г. - Специфіка організації життєдіяльності дитини у світовій освітній практиці (2015)
Боднар В. Б. - Трансформації релігійного життя євангельських церков (ЄХБ, АСД та ХВЄП) в Чернівецькій області в умовах радянської політики атеїзації суспільства (1944–1985 рр. ) (2015)
Смола Л. Є. - Інформаційна війна як складник політичної комунікації (2015)
Балацька О. Б. - Роль насилля у функціонуванні політичної системи суспільства (2015)
Воробйова Т. Л. - Рушійні сили виникнення політичних протестів (2015)
Дзюбенко Ю. М. - Основні загрози демократичним змінам у сучасних умовах (2015)
Марчук В. П. - Еволюція розуміння концепту "міжнародний порядок" епістемологічними спільнотами (2015)
Шиманова О. В. - Ефективність комунікативних стратегій в політиці (2015)
Григор О. - Досвід політичних консенсусів ХХ століття (2015)
Кацуба М. О. - Вплив художнього кіно на процес політичної соціалізації особистості (2015)
Король А. - "Міжнародна інформаційна політика": до методології визначення поняття (2015)
Липчук О. І. - Місце і роль територіальної громади в системі місцевого самоврядування (2015)
Штука І. А. - Трансформація політичної еліти сучасної України (2015)
Арабаджиєв Д. Ю. - Фокус–групові політичні дослідження як метод громадського моніторингу виборів в Україні: досвід застосування (2015)
Вонсович О. С. - Перспективи розвитку відносин України з НАТО (2015)
Радько П. Г. - Політична корупція в Україні – загроза її державному суверенітету (2015)
Бадер А. В. - Вплив політичного процесу на кількісний склад студентської молоді Донбасу (середина 1950–х – середина 1980–х рр. ) (2015)
Бірюков Д. С. - Політичні аспекти прийняття рішень у сфері цивільного захисту в Україні, Лещенко О. Я. (2015)
Боярська О. А. - Перспективи використання пропорційної виборчої системи на місцевих виборах в Україні (2015)
Гай–Нижник П. П. - Формування загальнонаціональної ідентичності українців в контексті сучасних викликів, Чупрій Л. В. (2015)
Некряч А. І. - Децентралізація як нова парадигма модернізації публічної влади в Україні (2015)
Боринська О. Л. - Авторитаризм у Білорусі: шанс на легітимізацію (2015)
Мінєнкова Н. Є. - До питання люстрацій в країнах Центрально–Східної Європи (2015)
Плевако І. Г. - Система безпеки країн МЕРКОСУР як геополітична проблема (2015)
Слободян Т. З. - Політичні відносини Польщі та Італії (2015)
Камакин М. В. - Снижение цен на нефть как внешний фактор в процессе дезинтеграции СССР (2015)
Kostyrya I. - The concept of the geo cultural stratagem of the Chinese diplomacy (2015)
Барна Б. Ю. - Безпековий вимір відносин Норвегії з Європейським Союзом (2015)
Башлик Д. О. - Вплив "холодної війни" на японсько–китайські відносини в період біполярної системи міжнародних відносин (2015)
Эминов Р. Д. - БРИКС в системе геополитических координат ХХІ в: современность, будущее (2015)
Калитчак Р. Г. - Теоретичні аспекти позиціювання Канади на міжнародній арені, Антохів–Сколоздра О. М. (2015)
Корольова А. С. - Стратегії національної безпеки США як орієнтири зовнішньої політики в контексті забезпечення енергетичних інтересів (2015)
V Всеукраїнська науково-практична конференція (2015)
ХІ Всеукраїнська конференція (2015)
Славетні ювілеї видатних вчених (2014)
Артёмова А. В. - Использование внешнеэкономических индикаторов для прогнозирования валютных курсов (2014)
Давидова О. Ю. - Пріоритетні тенденції розвитку мерчандайзингу в ресторанному бізнесі, Полстяна Н. В. (2014)
Петряєва З. Ф. - Діагностика ефективності кредитних операцій банків (2014)
Васильєв А. Й. - Економічні фактори процесу збереження та відтворення водних ресурсів (2014)
Костюк В. О. - Факторний аналіз рівня прибутку підприємства міського електричного транспорту (2014)
Войтенко К. К. - Кластерний підхід до формування та розвитку туристських дестинацій з урахуванням туристського потенціалу міст (2014)
Богдан Н. М. - Визначення економічних пріоритетів підприємств туристської сфери регіону (2014)
Ковалевський Г. В. - Економіка людини та феномен фактору часу, Гриненко В. В., Краснокутська Ю. В. (2014)
Грузіна І. А. - Формування інформаційного ринку як наслідок розвитку інформаційної економіки (2014)
Угоднікова О. І. - Роль соціальних технологій у розвитку туристської сфери регіону, Кутнікова М. Ю., Тіхонова Д. О. (2014)
Побоченко Л. М. - Особливості формування міграційного капіталу країн, Котлярова О. І. (2014)
Мущинська Н. Ю. - Розробка механізму стратегічного планування розвитку території, Таран Ю. І. (2014)
Мущинська Н. Ю. - Визначення механізмів та інструментів регіонального розвитку, Масленніков О. М. (2014)
Найпак Д. В. - Методичні основи формування віртуальних підприємств (2014)
Попова Ю. М. - Особливості розвитку регіонального ринку юридичних послуг в умовах глобалізації (2014)
Аболхасанзад А. - Оцінка інвестиційної привабливості проектів підприємств нафтогазової промисловості (2014)
Величко В. В. - Економічна стабільність міського пасажирського транспорту в умовах турбулентної економіки, Димченко О. В., Стецюра А. С. (2014)
Гришко О. А. - Оцінка та удосконалення організаційного забезпечення управління якістю на промислових підприємствах Укрзалізниці (2014)
Волкова М. В. - Проведення експертизи якості послуг підприємств ЖКГ, Шевченко В. С. (2014)
Шелегеда Б. Г. - Дебіторська й кредиторська заборгованості на підприємствах житлово-комунального комплексу: сутнісні характеристики та особливості управління (2014)
Ущаповський К. В. - Інституціональні фактори розвитку державного підприємства "національна енергетична компанія "Укренерго", Костін Ю. Д. (2014)
Ольховська М. А. - Напрями вдосконалення механізму регулювання відносин у сфері житлово-комунального господарства (2014)
Гаймур К. С. - Підходи до формування державної підтримки сталого розвитку промислового виробництва (2014)
Радіонова О. М. - Розвиток туристської інфраструктури як фактор підвищення туристської привабливості міста, Істратова А. К. (2014)
Лізогуб В. С. - Організаційні засади впровадження системи контролінгу на підприємствах України, Кайлюк Є. М. (2014)
Димченко О. В. - Особливості й протиріччя розвитку житлово-комунального господарства як цілісної системи, Сухонос М. К., Славата Д., Прасол В. М., Величко В. В. (2014)
Димченко О. В. - Пріоритетні напрямки удосконалення результативності функціонування транспортних комплексів, Палант О. Ю., Свиридова І. О. (2014)
Биченко Л. А. - Зональний підхід у діагностиці агломераційних процесів соціального розвитку харківського регіону (2014)
Азізова К. М. - Андеррайтинг: сутність, форми та особливості впровадження в банківський сектор україни, Рац О. М., Чабанова Л. О. (2014)
Сидоренко В. К. - Система професійної освіти та професійної підготовки в розвинених країнах світу, Найдьонова А. В. (2012)
Андрушкевич Ф. Г. - К проблеме повышения качества образования будующих учителей Украины и Польши (2012)
Антонець Н. Б. - "… возможно большее внимание к индивидуальности каждого…”: реалізація ідей про диференційований підхід у Київській приватній чоловічій гімназії В. Науменка (1905–1913) (2012)
Атамась О. А. - Понятійний апарат підготовки майбутніх учителів фізичної культури до впровадження технологій оздоровчого фітнесу (2012)
Бондар Л. А. - Інформаційно-методичне забеспечення самостійної роботи студентів-філологів в умовах університетської освіти (2012)
Волинець Ю. О. - Теоретичні основи формування готовності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до дослідницької діяльності (2012)
Глоба О. П. - Корекційна спрямованість фізичного виховання студентів спеціальних медичних груп (2012)
Горохова Т. О. - Етнопедагогічна підготовка як елемент професійно-педагогічної компетентності (2012)
Грибок О. П. - Проблеми формування у майбутніх педагогів творчого стилю діяльності та професійного інтелекту (2012)
Григоренко І. В. - Типологія та структура письменницьких листів: методичний аспект, Савченко І. В. (2012)
Жигадло Г. Б. - Методика навчання майбутніх фахівців фізичної культури до організації спортивних ігор (2012)
Жук П. В. - Особливості викладання технічних дисциплін курсантам у вищому військовому навчальному закладі (2012)
Журавська Н. С. - Методика тестового контролю успішності навчання студентів на прикладі дисципліни "Лісові культури і лісомеліорація", Татарчук В. М. (2012)
Іваненко Т. В. - Структурні компоненти позитивно-ціннісного ставлення студенток університету до оздоровчої діяльності (2012)
Іванова Л. І. - Про історичну передумову становлення вітчизняної системи професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до роботи з учнями з відхиленнями у стані здоров’я (2012)
Іщенко Т. М. - Особливості активізації пізнавальної діяльності студентів немовних вищих закладів освіти при навчанні діловій іноземній мові із застосуванням презентацій Power Point MS Word, Моруга К. О., Лимар О. В. (2012)
Кардашов В. - Філософія художньо-творчого розвитку особистості молодшого школяра на заняттях хореографією, Романцов С. (2012)
Кипиченко Н. С. - Комунікативна компетентність майбутнього вчителя початкової школи як психолого-педагогічна проблема (2012)
Кобернік С. Г. - Проблема вдосконалення навчальних програм з курсів географії основної школи (2012)
Кобрій О. М. - Побудова концепції змісту педагогічних дисциплін у контексті системного підходу до його формування (2012)
Макаренко Л. Л. - Компетентнісний підхід у системі інформаційно-технологічної підготовки майбутніх учителів технологій (2012)
Мартиненко С. М. - Формування діагностичних компетенцій у майбутніх учителів початкової школи (2012)
Матієнко О. С. - Смислове навантаження понять "толерантність” та "інтолерантність”, Дакалюк О. О. (2012)
Мукан Н. В. - Суспільно-історичні та культурно-освітні становлення й розвитку особистості Егертона Раєрсона, Гук Л. І. (2012)
Павицька К. М. - Тренінг як засіб виховання поваги до дитини у майбутніх учителів (2012)
Повалій Л. В. - Зарубужні теоретичні підходи до проблеми батьківсько-дитячих взаємин у сім’ї (2012)
Потужній О. В. - Впровадження української народної фізичної культури в навчально-виховний процес дітей і молоді, Потужня О. М., Закопайло С. А. (2012)
Процька С. М. - Організаційно-методичні аспекти науково-дослідної роботи студентів напряму підготовки "Філологія” (2012)
Сопівник Р. В. - Виховання лідерів агропромислового комплексу як важлива суспільна потреба (2012)
Хижняк А. В. - Молодший школяр як суб’єкт виховання чуйності (2012)
Яковенко О. І. - Ефективні шляхи вдосконалення підготовки фахівців економічного профілю у ВНЗ (2012)
Ярошко М. М. - Роль сімейного виховання у профілактиці відхилень у поведінці підлітків (2012)
Krzysztof Ju. - Nauczyciel wczesnej edukacji i oczekiwania wobec niego (2012)
Глушук В. М. - Вплив соціально-побутових умов, виховання, навчання на бойові традиції українського козацтва (2012)
Калібовець С. М. - Меморіали Великої Вітчизняної війни у містах-героях України та політика пам’яті (1942–1980-х рр.) (2012)
Торубара А. О. - Ніжинський юридичний ліцей князя Безбородька наприкінці 50 - у першій половині 70-х рр. ХІХ ст. (2012)
Черкасов О. В. - Історія та історіографія первісного суспільства у творчості Г. А. Бонч-Осмоловського (2012)
Содержание (2016)
Коробко В. В. - Аналіз впливу конструкції теплообмінників на характеристики низькотемпературних термоакустичних установок (2016)
Krashanytsya Yu. - Triangulation method of bearing surfaces of aircraft systems, Hoshmandi A. (2016)
Логинов В. В. - Выбор степени двухконтурности двигателя силовой установки для регионального самолёта, Тоцкая К. А., Кирнажицкий С. В. (2016)
Улитенко Ю. А. - Влияние впрыска воды на входе в прямоточный воздушно-реактивный двигатель на его характеристики, Еланский А. В., Кравченко И. Ф. (2016)
Чередниченко А. К. - Эффективность термохимической регенерации тепла в энергетической установке судна класса "река-море", Ткач М. Р., Тимошевский Б. Г., Проскурин А. Ю. (2016)
Русанов А. В. - Разработка 3D дизайна проточных частей турбины и компрессора ТДА с существенно различными параметрами рабочего тела, Моисеев C. В., Бурняшев А. В., Русанов Р. А. (2016)
Шкабура В. А. - Исследование компрессорной и турбинной частей турбокомпрессора с общим рабочим колесом для применения в малоразмерных газотурбинных двигателях (2016)
Кравченко И. Ф. - Определение области запуска форсажной камеры сгорания в эксплуатационном высотно-скоростном диапазоне применения самолета при испытаниях ТРДДФ разработки ГП "Ивченко-Прогресс” на стенде в термобарокамере, Козел Д. В. (2016)
Povgorodny V. O. - Inverse problems of thermoelasticity for rectangular plates (2016)
Яловенко Е. В. - Звукопоглощающая панель газотурбинного двигателя на базе иррационального числа Фибоначчи, Журавлёв В. Н. (2016)
Тарасенко А. И. - Нестационарные крутильные колебания дизеля с учетом переменности момента инерции отсека, Тарасенко А. А. (2016)
Лоян А. В. - Тепловая схема и результаты испытаний безнакального полого катода на токи 2-5А для СПД100, Рыбалов О. П., Ищенко Е. И., Цаглов А. И. (2016)
Хаустова А. Н. - Влияние магнитного поля СПД-70 на относительную эрозию внутренней и наружной керамических вставок по отдельности (2016)
Титов М. Ю. - Исследование влияния токов в катушках магнитной системы стационарного плазменного двигателя на распределение магнитного поля в разрядном канале (2016)
Милонин Е. В. - Направленная кристаллизация литых изделий из опытного жаропрочного сплава на базе ЖС32-ВИ, Лысенко Н. А., Наумик В. В. (2016)
Педаш А. А. - Особенности термической обработки деталей горячего тракта ГТД после горячего изостатического прессования, Клочихин В. В., Шило В. Г. (2016)
Снежной Г. В. - Влияние суммарного содержания углерода и азота на коррозионное поведение сталей AISI304 и AISI321 (2016)
Мозговой В. Ф. - Формообразование широкохордной вентиляторной лопатки ТРДД на фрезерных станках с ЧПУ, Качан А. Я., Панасенко В. А. (2016)
Третьяк В. В. - Приемы разработки конструкции импульсных устройств в среде СПРУТ ТП (2016)
Грешта В. Л. - Исследование фазового состава жаростойких уплотнительных покрытий, применяемых в ГТД, Ткач Д. В., Климов А. В., Сотников Е. Г., Леховицер З. В., Степанова Л. П. (2016)
Кузнецов И. Б. - Аналитическая модель удаления микрочастиц детонирующими газовыми смесями при очистке деталей ГТД, Божко В. П., Цегельник Е. В., Брега Д. А. (2016)
Павленко Д. В. - Перспективные материалы и технологии для деталей ротора компрессора ГТД, Прибора Т. И., Коцюба В. Ю., Пахолка С. Н. (2016)
Жеманюк П. Д. - Применение титановых порошков нового поколения (HDH2) в аддитивных технологиях, Басов Ю. Ф., Овчинников А. В., Джуган А. А., Михайлютенко А. В. (2016)
Ранченко Г. С. - Подходы к реализации базовой аппаратно-программной платформы электронных регуляторов для семейства турбовальных авиационных ГТД, Нерубасский В. В., Бурунов Д. С. (2016)
Миргород В. Ф. - Интервальный трендовый анализ временных рядов данных регистрации силовых и энергетических установок наземного применения, Гвоздева И. М., Грудинкин В. М. (2016)
Сорокин В. Ф. - Выявление и исправление ошибок в результатах наблюдений без построения функции регрессии, Комбаров В. В. (2016)
Мохаммадсадеги Ф. - Экспериментальное определение вращающегося срыва в ступени осевого компрессора, Чигрин В. С. (2016)
Информационное сообщение (2016)
Алфавитный указатель (2016)
Содержание (2016)
Кислицын А. П. - Изменение структуры композиционного материала 80мас.%BaZrO3 – 20мас.% W при нанесении на его поверхность Al2O3, Таран А. А. (2016)
Азарнов А. Л. - Исследование факторов, оказывающих влияние на деградацию литий-ионных аккумуляторов, Безручко К. В., Лазненко В. И., Синченко С. В., Харченко А. А. (2016)
Лапотко В. М. - Модель газодинамического процесса в двухконтурном СПВРД, Кухтин Ю. П., Еланский А. В. (2016)
Сорогин Ф. Г. - К вопросу комплексной оценки эффективности ГТП с охлаждением циклового воздуха, Жеманюк П. Д., Трофимов В. П., Шахов Ю. В., Петухов И. И. (2016)
Лоян А. В. - Испытания специализированного источника электропитания "мягкого" запуска для стационарного плазменного двигателя, Титов М. Ю., Бучинский Я. В., Гладьо Ю. Б. (2016)
Буряченко А. Г. - Наземные и бортовые комплексы для испытаний авиационных двигателей – разработка и введение в эксплуатацию, Ранченко Г. С., Семчишин С. М. (2016)
Петрик И. А. - Повышение свойств сварных соединений деталей ГТД из двухфазного титанового сплава ВТ8, Овчинников А. В., Селиверстов А. Г., Шевченко В. Г. (2016)
Тимошевский Б. Г. - Анализ работы поршневого двигателя при работе на бензине с добавками синтез-газа, Ткач М. Р., Митрофанов А. С., Познанский А. С., Проскурин А. Ю. (2016)
Хоминич О. А. - Перспективные направления исследований по изучению весовых, жесткостных, аэродинамических и летно-технических характеристик летательных аппаратов замкнутой аэродинамической схемы, Предаченко К. О. (2016)
Абрамов С. К. - Предсказание параметров сжатия в окрестности оптимальной рабочей точки изображений с шумом кодером ADCT-M, Сергеева М. А., Пинчук А. С., Земляченко А. Н., Лукин В. В., Голуб Е. Ю. (2016)
Скоб Ю. А. - Расчет вероятности поражения человека на основе моделирования рассеяния токсичного газа в атмосфере (2016)
Алфавитный указатель (2016)
Содержание (2014)
Филиппов В. В. - О зависимости расхода топлива и влиянии на него скорости движения автомобиля и дорожных условий, Смирнова Н. В., Леонтьев Д. Н. (2014)
Воронков А. И. - Изменение экономических индикаторных показателей пневмодвигателя по скоростным характеристикам (2014)
Белевцова Н. Л. - Аналіз стійкості швидкісного спеціалізованого вагона на циліндричних прогумованих колесах, Вербицький В. Г., Єфименко А. М. (2014)
Туренко А. Н. - Адаптивная автоматизированная система управления торможением автомобиля с перенастраиваемой моделью, Шуклинов С. Н. (2014)
Лузан С. А. - Оценка микротопографии при щеточной подготовке напыляемых поверхностей деталей (2014)
Букреева О. С. - Исследование технического уровня системы нормативно-технического обеспечения производства и эксплуатации средств автотранспорта (2014)
Гнатов А. В. - Область применения новой технологии внешней рихтовки кузовных панелей автомобилей (2014)
Богомолов В. А. - Оценка количества дефектных изделий в партии по результатам выборочной проверки, Горбачев П. Ф., Макаричев А. В., Коробко А. И., Свичинский С. В. (2014)
Погрібний М. А. - Дослідження впливу відпуску з різними швидкостями нагрівання на механічні властивості сталі, Вуєць О. Є. (2014)
Бажинов А. В. - Экспериментальное исследование бензинового автомобиля, конвертированного в гибридный, Двадненко В. Я., Сериков С. А. (2014)
Полив’янчук А. П. - Аналіз умов регенерації дизельного сажового фільтра для обґрунтування хімізму вигоряння сажі, Шеховцов Ю. І., Заіграєв Л. С. (2014)
Желновач Г. М. - Аналіз екологічних впливів та ризиків при експлуатації автозаправних станцій, Прокопенко Н. В. (2014)
Пыриг Я. И. - О структурирующей способности минеральных порошков (2014)
Богомолов В. А. - О стационарном температурном поле многослойной дорожной одежды, Абрамчук Ф. И., Разницын И. Л., Кабанов А. Н., Чугуенко С. А. (2014)
Маляр В. В. - Расчет напряженно-деформированного состояния асфальтобетона на основе моделирования его структуры (2014)
Кожушко В. П. - Об изменении коэффициентов поперечного распределения по длине балочного пролетного строения (2014)
Кожушко В. П. - О конструкции пролетного строения путепровода через железнодорожные пути (2014)
Кожушко В. П. - Плиты с двумя смежными защемленными сторонами (2014)
Кожушко В. П. - Расчет прямоугольной пластины, две смежные стороны которой защемлены, а две другие смежные стороны шарнирно оперты (2014)
Самородов А. В. - Метод определения сил сопротивления по боковой поверхности свай с учетом направления вертикальной нагрузки, Табачников С. В. (2014)
Жук М. М. - Показник активності регуляторних систем як оцінка функціонального стану водія, Ковалишин В. В., Афонін М. О. (2014)
Аргун Щ. В. - Ретроспектива развития объединенной энергетической системы Украины (2014)
"Золота Фортуна” посміхається найкращим!!! (2008)
Асаул А. Н. - Развитие возобновляемой энергии в России (2008)
Андрушків Б. М. - Елементи енергетичної безпеки підприємств і підприємництва як умова стабільного розвитку та успішної діяльності регіонів у ринковій системі господарювання, Малюта Л. Я. (2008)
Денисенко М. П. - Шляхи мінімізації ризиків при розробці інноваційних проектів у сфері паливно-енергетичного комплексу, Чигирик К. О. (2008)
Строй А. Ф. - Налагодження систем централізованого теплопостачання з метою зменшення витрат газу та електричної енергії, Мягкохліб Р. С. (2008)
Шихизаде Интигам Алисахиб оглы - Собственные ресурсы природного газа как важный фактор в системе газоснабжения Украины (2008)
Криклій А. С. - Банківська система України в умовах розбалансування фінансових ринків: реалії та очікування (2008)
Драбік І. - Зростання значення прямих іноземних інвестицій у стратегіях розвитку сучасних підприємств (2008)
Гасанов Г. - Конкурентная борьба крупной компании (2008)
Бохан А. В. - Соціологізація та екологізація підприємництва — запорука екологічної безпеки суспільства (2008)
Пількевич Т. О. - Ціни на природний газ для промислових споживачів України (2008)
Колісник Б. І. - Лісогосподарський комплекс регіону: сучасний стан та тенденції розвитку (2008)
Луцький І. М. - Реалізація основних форм правової політики в Україні, Луцький А. І., Луцький М. І., Каленюк О. М. (2008)
Радєва М. М. - Корпорація як інституціональна форма розвитку економічної системи (2008)
Архипенко С. В. - Взаємодія між складовими в регіональних відкритих соціально-економічних системах та роль держави у збереженні їх цілісності (2008)
Клімова О. І. - Методики проведення аналізу стратегічного розвитку підприємства (2008)
Махнарилов Ю. В. - Валова кредитоємність підприємств легкої промисловості (2008)
Фока О. В. - До проблеми професійної моделі державних службовців у контексті соціальної відповідальності органів державної влади, Радиш Я. Ф. (2008)
Корецький М. Х. - Проблеми державного управління судовою системою України в умовах політичної нестабільності (2008)
Федулова Л. І. - Політика технологічної модернізації економіки (2008)
Пісьмаченко Л. М. - Державне управління у галузі житлового і комунального господарства: проблеми та шляхи їх вирішення (2008)
Семенова О. Ю. - Принципи і моделі організації міжбюджетних відносин (2008)
Коваль Р. А. - Державне управління в інформаційному суспільстві: перспективи електронного урядування (2008)
Болдуєв М. В. - Реформування і розвиток форм власності у сільському господарстві України (2008)
Шевченко О. О. - Заходи державного регулювання збільшення споживання продовольства населенням (2008)
Ільяшенко В. А. - Формування інтегрованих виробничо-торговельних систем у продовольчому секторі регіону (2008)
Бедрик І. О. - Менеджмент приватної стоматологічної практики: теоретико-методологічні засади (2008)
Гаман П. І. - Роль і місце реклами в маркетингу платних медичних послуг лікувально-профілактичних закладів (2008)
Надюк З. О. - Ринок медичних послуг: роль держави у фінансуванні системи охорони здоров’я України (2008)
Григанська С. В. - Розвиток національного законодавства щодо реформування вищої освіти (2008)
Дацій О. І. - Рецензія на монографію Сазонець О. М. "Інформаційна складова глобальних економічних процесів" (2008)
Нудельману Володимиру Іллічу - 85! (2014)
Абрамюк І. Г. - Напрямки просторового розвитку міста Луцька (2014)
Андрійчук О. В. - Малоциклова втомленість сталефібробетону в дорожніх трубах кільцевого перерізу (2014)
Аршава Е. А. - Статистическая оценка прочности кирпича кладки эксплуатируемых зданий, Кичаева О. В. (2014)
Бабич Є. М. - Мости Луцька – минуле та сьогодення, Андрійчук О. В. (2014)
Бабич Є. М. - Використання сталефібробетону для дорожньо-транспортних споруд, Андрійчук О. В., Ужегов С. О., Ясюк І. М., Шмігель Р. В. (2014)
Бернакевич І. Є. - Розрахунок напружено-деформованого стану будівельних споруд на основі уточнених теорій оболонок, Вагін П. П., Ужегов С. О. (2014)
Боборикін О. С. - Сучасні тенденції розвитку прирічкових набережних (зарубіжний досвід) (2014)
Боярський М. Р. - Основні архітектурні та конструктивні особливості рамних каркасних конструкції, Квасниця Б. В., Федіна Д. Ю., Пасічник Р. В. (2014)
Боярський М. Р. - Трубобетон, як альтернатива залізобетону, Квасниця Б. В., Федіна Д. Ю. (2014)
Боярський М. Р. - Розрахунок будівель на вітрове навантаження, Квасниця Б. В., Федіна Д. Ю., Пахолюк О. А. (2014)
Бут М. О. - Аналіз впливу еволюції розрахункової моделі на визначення напружено - деформованого стану (2014)
Вегера П. І. - Аналіз ефективнихспособів підсилення похилих перерізів в згинаних залізобетонних елементах, Хміль Р. Є., Бліхарський З. Я. (2014)
Верешко О. В. - Застосування анаморфованих зображень в управлінні міськими територіями на прикладі м. Луцька, Волошин В. У. (2014)
Висоцька Л. М. - Боротьба з корозією металів екологічно чистими засобами і технологіями, Савенко В. І., Савенко С. С., Фіалко Н. М., Фаренюк Г. Г., Кислюк Д. Я. (2014)
Власюк Т. О. - Засади проектування пасивних будинків, Пахолюк О. А. (2014)
Гарник М. О. - Роль ділових центрів у містобудівній концепції міста (2014)
Krzysztof Gnyp - Oddziaływanie dynamiczne pociągów na projektowany budynek i ludzi usytuowany nad linią kolejową, Sławomir Karaś (2014)
Гримак О. Я. - Дослідження тріщиностійкості базальтобетонних та базальтофібробетонних балок при дії малоциклових навантажень (2014)
Гуняк О. М. - Оптимізація складів спеціальних цеолітовмісних портландцементів, Соболь Х. С., Марків Т. Є. (2014)
Дзюбинська О. В. - Вплив транспортної системи Волинської області на розвиток рекреаційних територій, Смаль М. В., Дзюбинський А. В. (2014)
Дикий О. П. - Моделі турбулентності повітряних потоків, Пахолюк О. А. (2014)
Дробишинець С. Я. - Методи зміцнення грунтів основ при реконструкції будівель та споруд (2014)
Дробишинець С. Я. - Теоретичне визначення напружено-деформаційного стану та міцності комбіновано-армованих згинальних елементів (2014)
Єфіменко В. І. - Напружено-деформований стан стиснутих трубобетонних елементів зі зміцненими осердями кільцевого перерізу, Паливода О. А. (2014)
Іванченко Г. М. - Коливання зрівноважувального канату шахтного підйомника при контурному русі (2014)
Ільчук Н. І. - Особливості організації дорожнього руху в центральній частині міста Луцька, Парфентьєва І. О., Гусачук Д. А. (2014)
Кіриша К. В. - Сучасні системи гідроізоляції і водовідведення (2014)
Клюка О. М. - Уточнений метод розрахунку міцності просторових перерізів попередньо напружених залізобетонних елементів прямокутного профілю з одиночним армуванням при згині з крученням на основі деформаційної моделі, Жорняк М. С. (2014)
Коваль М. І. - Аудит вулично-дорожньої мережі міст, виділеної для організації руху вантажного транспорту, Рейцен Є. О. (2014)
Колякова В. М. - Визначення напружень і деформацій залізобетонних колон при температурних впливах за допомогою ЕОМ, Божинський М. О. (2014)
Король П. П. - Переобчислення систем координат СК-42 і СК-63 на прикладі топографічних карт Волинської області, Тарасенко В. Ф. (2014)
Максимович О. В. - Концентрація напружень у кусково-однорідній пластинці з отворами, Іванюк Т. В. (2014)
Мишляєва Тетяна - Smart Highway – дорога майбутнього: приклад Нідерландів. Досвід для України (2014)
Наголкіна З. І. - Стохастичні рівняння в задачах надійності будівельних споруд (2014)
Нікітюк Ю. В. - Обстеження та оцінювання технічного стану залізобетонних конструкцій, Пасічник Р. В. (2014)
Нікітюк Ю. В. - Дослідження причин руйнування фундаментів та способи їх зміцнення, Шевченко С. Ю., Струк О. О. (2014)
Опанасюк И. Л. - Теоретическое обоснование способов нагружения усиленных железобетонных колонн, Данилов С. В. (2014)
Опанасюк И. Л. - Способы анкеровки опорных конструкций к железобетонным колоннам, Силин Р. В. (2014)
Парасюк Б. О. - Особливості сучасного функціонування пам'ятників промислової архітектури кінця ХІХ – початку ХХ століття на території Волині (2014)
Пахолюк О. А. - Загальний огляд розвитку аеродинамічних труб, Шмігель О. І. (2014)
Пиндус Ю. І. - Дослідження підсилених вуглецевим полотном згинальних залізобетонних конструкцій із застосуванням методу скінченних елементів, Конончук О. П. (2014)
Поремчук В. В. - Будівельна аеродинаміка як наука (2014)
Раджабзадег Могсен - Восстановление малоэтажного здания, поврежденного в результате сейсмического воздействия (2014)
Ромашко О. В. - Формування вантажних зв’язків і вантажокореспонденцій на вулично-дорожній мережі міста (2014)
Ротко С. В. - Особливості проектування торговельно-розважальних центрів, Бортник О. В. (2014)
Rotko S. V. - Neues bauen mit ETFE-Folien, Kozak T. (2014)
Ротко С. В. - Будівельний інжиніринг як сучасна форма організації інвестиційно-будівельного процесу, Чайка В. В. (2014)
Савенко В. І. - Ефективність будівництва –це раціональний менеджмент, якість, енергозберігаючі технології, Аднан Абу Сал, Жук А. А., Кислюк Д. Я. (2014)
Семенюк С. Д. - Анализ узлов сопряжения железобетонных элементов в зданиях под социальное жилье, Жилинский Д. И. (2014)
Семенюк С. Д. - Вторичная продукция текстильной промышленности в отделочных материалах и изделиях, Семенюк Р. П., Клименкова М. А., Сакович Д. Д. (2014)
Семенюк С. Д. - Прочность и деформативность керамзитобетонов классов 8/10-16/20 на основе керамзитового гравия Новолукомльского завода, Мельянцова И. И., Дивакова Г. А., Мамочкина М. Г. (2014)
Olga Skoczylas - Most na Kalinowszczyźnie – pierwszy most Mariana Lutosławskiego w Lublinie, Sławomir Karaś (2014)
Смаль М. В. - Забезпечення сталого розвитку населених пунктів, Кошель М. С. (2014)
Смаль М. В. - Сади на дахах, Троць В. Я. (2014)
Смаль М. В. - Сучасні будівельні матеріали, Павлів О. І. (2014)
Струк О. О. - Перевірка методу заміни ферми еквівалентною балкою в статичних розрахунках, Бортник О. В., Пасічник Р. В. (2014)
Сунак П. О. - Аналіз заходів реконструкції житлового фонду закордоном, Мельник Ю. А., Мельник О. В., Синій С. В., Сунак О. П., Линник І. Е. (2014)
Табачук О. О. - Технологія порожнистих саманних блоків, Пахолюк О. А. (2014)
Талах Л. О. - Обстеження будівлі промислового призначення (незавершене будівництво) по вул, Шевченка, 13 у м.Луцьку, Жежерун В. Д. (2014)
Ткаченко Н. В. - Структура системи архітектурних об’єктів молодіжного туризму (2014)
Тур В. В. - Оценивание технического состояния строительных конструкций по результатам визуального обследования, Яловая Ю. С. (2014)
Хамар І. Г. - Теологічні основи архітектурно-ландшафтної організації християнських центрів для паломництва, як специфічних сакральних просторів. (2014)
Хомчук О. В. - Порівняння методики розрахунків конструкцій в ПК Мономах з розрахунками за польськими нормами в ПК Autodesk Robot Structural Analysis Professional, Задорожнікова І. В., Ужегова О. А., Ротко С. В., Славомір Карась (2014)
Чапюк О. С. - Характеристика напружено-деформованого стану зчеплення з бетоном арматури серповидного профілю, Гришкова А. В. (2014)
Шаповалова Т. С. - Аеродинамічна інтерференція будівель (2014)
Шафранська О. З. - Пропозиції щодо удосконалення міста Луцька як історико-культурного центру Волині, Ільчук Н. І., Парфентьєва І. О. (2014)
Шваб’юк В. В. - Розрахунок плит методом неоднорідних розв’язків за дії зосереджених сил, Ротко С. В., Ужегова О. А., Задорожнікова І. В. (2014)
Шимчук О. П. - Вплив протиожеледних матеріалів для зимового утримання доріг на навколишнє середовище та безпеку дорожнього руху (2014)
Шмігель Р. В. - Дослідження методів ремонту, а також підсилення конструкцій залізобетонних циліндричних резервуарів, які піддаються впливу агресивного середовища, Андрійчук О. В. (2014)
Юрчишин О. М. - Комплексне дослідження дитячого розважального центру "Sky Park" у місті Львові, Думич В. С. (2014)
Юрчишин О. М. - Комплексне дослідження торгово-розважального центру "ВАМ" на вулиці Б. Хмельницького в м. Львові, Хоменко У. В. (2014)
Ящинський А. Л. - Типізація мікрорайонів міської забудови, Пахолюк О. А. (2014)
Проблеми енергетичної безпеки України (2008)
Федоренко С. В. - Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні (2008)
"Золота Фортуна” – успіх, об’єктивність, визнання! (2008)
Нечаев Ю. В. - Общие тенденции развития национальных финансовых систем, Столяров В. Ф. (2008)
Криклій А. С. - Ринок страхування життя в Україні: тенденції та європейський досвід, Пікус Р. В. (2008)
Колот А. М. - Мотивація інноваційної діяльності: теорія і практика державного управління, Никифоров А. Є. (2008)
Кулик А. В. - Основи рейтингового управління регіональними системами (2008)
Ліпич Л. Г. - Фактори впливу на розвиток зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств, Фатенок-Ткачук А. О. (2008)
Мешко Н. П. - Управління трансфером технологій в умовах міжнародної конкуренції (2008)
Радєва М. М. - Інституціональні компоненти корпоративного сектору економіки (2008)
Прушківський В. Г. - Регіональне стратегічне управління розвитком промисловості регіону (2008)
Птащенко Л. О. - Розвиток наукових напрямів управлінських концепцій удосконалення системи показників діяльності (2008)
Білюк А. В. - Роль податків у формуванні доходів окремих секторів економіки (2008)
Могилевская О. Ю. - Обеспечение экономической безопасности деятельности предприятия (2008)
Суніл Ш. - Аналіз торговельних зв'язків між Україною та Індією (2008)
Луцький І. М. - Державні і регіональні аспекти управління в умовах модернізації українського суспільства, Луцький А. І., Луцький М. І., Каленюк О. М. (2008)
Годлевский Ю. Г. - Концептуальные положения теории развития человеческих ресурсов (2008)
Манів С. З. - Організаційні, фінансово-економічні, соціальні проблеми реалізації інтелектуального потенціалу регіону (2008)
Надюк З. О. - Державне регулювання ціноутворення на ринку медичних послуг в Україні (2008)
Деркач Ю. В. - Санаторно-курортний потенціал Карпатського регіону – важлива складова рекреаційного комплексу України (2008)
Жабенко О. В. - Становлення та розвиток системи підготовки й атестації науково-педагогічних і наукових кадрів з державного управління, Лисенко Л. І. (2008)
Кобченко Л. С. - Якість загальної середньої освіти в державному управлінні (2008)
Бурдун А. В. - Світовий досвід щодо формування та реалізації державної політики розвитку територій (2008)
Семенова О. Ю. - Стратегія реформування міжбюджетних відносин (2008)
Бухаріна Л. М. - Інституційні засади державної політики у сфері туристичних послуг (2008)
Маршавін Ю. М. - Шляхи вдосконалення технологічних засад працевлаштування осіб з особливими потребами (2008)
Мица Є. В. - Місце і роль облікової політики у формуванні витрат на оплату праці, Коровченко О. С. (2008)
Ляшенко О. А. - Професійне навчання та професійна підготовка як інструмент подолання безробіття (2008)
Смоляр Л. Г. - Дослідження тенденцій розвитку кадрового потенціалу на промислових підприємствах України, Грамотенко О. О. (2008)
Артюшина О. Л. - Мотивація в системі управлінської діяльності персоналом акціонерних товариств торгівлі (2008)
Одаренко Т. Є. - Аспекти формування тарифної ставки робітника будівельного підприємства (2008)
Замороко Т. Л. - Легка промисловість: шлях від членства в СОТ до зони вільної торгівлі з Європейським Союзом (2008)
Криклій А. С. - Сучасний стан та особливості діяльності вітчизняних банків в інвестиційній сфері, Криклій В. А. (2008)
Рудченко І. В. - Національний банк України як орган регулювання фінансово-кредитними установами (2008)
Баліцька В. В. - Фіскальна система України: оцінка впливу на фінансовий стан і процеси капіталоутворення підприємств (2008)
Головінов О. М. - Держава у контексті інституційного підприємництва (2008)
Салямон-Міхєєва К. Д. - Особливості місцевих бюджетів в умовах децентралізації бюджетної системи України (2008)
Васильців Т. Г. - Стратегія розвитку малого бізнесу в малих містах, визначення першочергових завдань в цій сфері, Іляш О. І. (2008)
Гріценко Х. В. - Досвід управління глобальними ризиками країн з транзитивною економікою (2008)
Алєксєєв І. В. - Економіко-математичне моделювання спільного фінансування антикризових інновацій у машинобудівних ВГС, Колісник М. К. (2008)
Лепьохін О. В. - Формування організаційно-економічного механізму реструктуризації підприємства (2008)
Онищенко В. О. - Система збалансованості економічних інтересів у корпоративній стратегії, Птащенко Л. О. (2008)
Хвесик М. А. - Водокористування у промисловому секторі: проблеми, пріоритети та альтернативи, Голян В. А. (2008)
Суніл Ш. - Торговельне партнерство Індії з Європейським Союзом (2008)
Луцький І. М. - Проблеми формування правової культури майбутніх юристів в умовах становлення правової держави в Україні, Луцький А. І., Луцький М. І., Каленюк О. М. (2008)
Коломієць В. М. - Вибір стратегії розвитку конкурентоспроможності персоналу підприємства (2008)
Онуфрик М. С. - Економічна діяльність як специфічний об'єкт податкового навантаження (2008)
Товста Т. Л. - Обгрунтування і вибір критерію оптимальності та економіко- математична модель задачі оптимального поєднання галузей харчової промисловості (2008)
Скорина Є. І. - Переваги та недоліки складання звіту про рух грошових коштів (2008)
Старовойт В. А. - Теоретичні засади визначення понять "основні засоби" та "основні фонди" (2008)
Матвієнко П. В. - Основні критерії та моделі оцінки ефективності державного управління (2008)
Кондратюк Т. - Основні особливості американської версії англосаксонської традиції державного управління (2008)
Яненкова І. Г. - Напрями ефективного залучення організаційного ресурсу інноваційно-технологічного розвитку економіки України (2008)
Білюк А. В. - Податкове регулювання інновацій в Україні (2008)
Севтунов М. А. - Організаційно-правові та функціональні складові системи кадрового забезпечення органів місцевого самоврядування в Україні (2008)
Строган А. Ю. - Право громадянина на свободу слова та думки в національних та міжнародних нормативно-правових актах: порівняльний аналіз (2008)
Бедрик І. О. - Державне регулювання приватної медичної діяльності: організаційно-правові засади, Буравльов Л. О. (2008)
Кобченко Л. С. - Бюджетне фінансування загальної середньої освіти України (2008)
Ільяшенко В. А. - Продовольча безпека як складова державної агропродовольчої політики України (2008)
Орлов В. В. - Шляхи удосконалення регіональної молодіжної політики (2008)
"Золота Фортуна” — успіх, об’єктивність, визнання (2008)
Герасимова С. В. - Управління інвестиційною діяльністю акціонерних товариств промисловості: проблеми та особливості (2008)
Гончарова Н. П. - Інституціональні підвалини державного регулювання економіки (2008)
Воронкова О. М. - Податковий механізм регулювання економічних відносин (2008)
Кулик А. В. - Регіональний соціально-економічний моніторинг: проблеми та основні теоретико-методологічні засади (2008)
Спаський Г. В. - Перспективи розвитку регіональної співпраці між Угорщиною та Україною (2008)
Стеценко Ж. В. - Формування експортного потенціалу в Україні (2008)
Дзядук Т. В. - Мережева економіка як елемент формування сучасної світової господарської системи (2008)
Войченко Т. О. - Диверсифікаційні процеси як напрям розвитку діяльності морських торгових портів України, Тимощук О. М. (2008)
Радєва М. М. - Напрями розвитку корпоративних форм аграрного бізнесу (2008)
Іващенко А. В. - Проблеми економічної організації споживчого ринку в умовах перехідного періоду (2008)
Антошко Т. Р. - Сучасні підходи до впровадження корпоративної соціальної відповідальності підприємств України (2008)
Аксентюк М. М. - Контролінгове забезпечення стратегії розвитку підприємства (2008)
Могилевская О. Ю. - Эффективное управление оборотным капиталом предприятия (2008)
Кібук Т. М. - Конкурентні переваги та проблеми металургійного сектору економіки України (2008)
Шеховцова В. А. - Системний підхід до управління накладними витратами підприємств (2008)
Ушенко Н. В. - Удосконалення регуляторних важелів відтворення людського капіталу України (2008)
Скулиш Ю. І. - Механізми забезпечення соціального захисту населення в Україні (2008)
Шинкаренко О. М. - Удосконалення механізму державного регулювання економічних взаємовідносин в молокопродуктовому підкомплексі (2008)
Суходоля О. М. - Енергоефективність національної економіки: умова та критерій енергетичної безпеки України (2008)
Логвиненко В. І. - Ефективність взаємовідносин споживачів та постачальників теплової енергії — один із напрямів удосконалення механізмів реалізації загальнодержавної програми реформування і розвитку ЖКГ (2008)
Миколайчук М. М. - Регіональні аспекти державного управління сталим розвитком в умовах глобалізації (2008)
Висоцький С. О. - Поняття, сутність та можливі шляхи підвищення ефективності державного регулювання в енергетиці України (2008)
Ільяшенко В. А. - Система державного управління процесами виробництва і обігу продовольчої продукції в регіоні (2008)
Корнух О. М. - Державна підтримка розвитку малого підприємництва в Україні: сутність, форми та напрями (2008)
Гринько-Гузевська А. В. - Взаємовідносини органів місцевого самоврядування з суб'єктами рекламної діяльності (2008)
Строган А. Ю. - Громадянські права особи в правовій демократичній державі: порівняльний аналіз національних та міжнародних нормативно-правових актів (2008)
Демченко О. Л. - Особливості державного регулювання діяльності вищих навчальних закладів (2008)
Луцький І. М. - Соціальні права громадян в умовах формування України як соціальної і правової держави, Луцький А. І., Луцький М. І., Каленюк О. М. (2008)
Цимбаленко Я. Ю. - Основні напрями подальшого розвитку міжбюджетних відносин в Україні (2008)
Мищак І. М. - Дослідження державно-правової спадщини українського козацтва Комісією для виучування історії західноруського та українського права ВУАН (2016)
Шутак І. Д. - Колізія між презумпцією невинуватості громадянина та презумпцією правоти поліцейського (2016)
Агафонова Н. В. - Питання принципів конституційного процесу (2016)
Васильєв Є. О. - Удосконалення організаційно-правових форм діяльності органів місцевого самоврядування у сфері зовнішньоекономічної діяльності (2016)
Медвідь А. Б. - Деякі аспекти змін, внесених Протоколами №12 та №13 до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод (2016)
Розгон О. В. - Урахування думки дитини при зміні імені, по батькові та прізвища під час її усиновлення (2016)
Бризгалова А. І. - Основні правові засади забезпечення прийняття судового рішення при здійсненні адміністративного судочинства в Україні (2016)
Богатирьов А. І. - Поняття злочину, вчиненого засудженим у місцях позбавлення волі (2016)
Мілевський М. О. - Поняття і сутність правової категорії "тероризм" в кримінальному процесі України (2016)
Харковець Ю. В. - Наукові погляди на проблеми інституту судових рішень у процесуальному праві (кримінальний процесуальний аспект) (2016)
Горбачов В. П. - Законність і доцільність при порушенні прокуратурою кримінального переслідування в Російській імперії (2016)
Мінченко Д. А. - Передумови виникнення та умови реалізації права на визнання та виконання рішень іноземних судів та арбітражів (2016)
Бершеда Є. Р. - Законодавче забезпечення вирішення житлової проблеми в Україні, Манцевич Ю. М. (2016)
Жиляєв І. Б. - Інституційні детермінанти й стратегічні напрямки економічного розвитку національного господарства, Наумов О. Б., Наумова Л. М. (2016)
Krasnorutskyi O. - Institutional objectives of agricultural market operators integration processes intensification, Zaitsev Yu., Dakhno I. (2016)
Манцевич Ю. М. - Новітня парадигма інвестиційних процесів аграрного сектору економіки, Скупський Р. М., Мельничук Л. С. (2016)
Зелінський С. Е. - Комп’ютерне тестування державних службовців: необхідність чи примха? (2016)
Шаульська Г. М. - Зарубіжний досвід як стимул у пошуку власної моделі ефективного управління (2016)
Шемшученко Ю. С. - Рецензія на монографію Н. В. Агафонової "Конституційна реформа в Україні: механізми реалізації та проблеми ефективності" (2016)
Белопольский Н. Г. - О будущем развития человечества (2008)
Кривобороденко Г. П. - Економічне зростання в Україні та його тенденції, Антонюк А. М. (2008)
Лір В. Е. - Інвестиційні ресурси розвитку паливно енергетичного комплексу України: проблеми формування та регулювання, Пєшкова М. В. (2008)
Ткач К. І. - Кейнсіанська концепція промислового розвитку та її значення для України (2008)
Онищенко А. М. - Методологічні основи еколого-економічного моделювання положень кіотського протоколу (2008)
Ільченко-Сюйва Л. В. - Роль банківської системи у проектному фінансуванні: світовий досвід та українські реалії, Шпак М. С. (2008)
Єранкін О. О. - Проблеми сучасного маркетингу: необхідність розробки нової парадигми (2008)
Мешко Н. П. - Управління трансфером технологій в умовах міжнародної конкуренції (2008)
Сундук А. М. - Особливості гарантування економічної безпеки Житомирської області (2008)
Ворсовський О. Л. - Теоретико-методологічні основи потенціалу підприємства (2008)
Андієць В. С. - Максимізація економічного ефекту діяльності підприємства за допомогою визначення напрямів оптимізації грошових потоків підприємства (2008)
Стеценко Ж. В. - Механізм розвитку та реалізації експортного потенціалу України (2008)
Рижий І. М. - Оцінка ефективності справляння пдв за допомогою моделі прогнозування надходжень з врахуванням фактору ЗЕД (2008)
Шеховцова В. А. - Методичні основи управління витратами на промислових підприємствах (2008)
Борисенко П. А. - Проблеми реформування та розвитку авіаційної промисловості України (2008)
Тупота М. О. - Холдингова компанія як одна з найефективніших форм функціонування бізнесу (2008)
Калашнік С. В. - Обгрунтування необхідності створення холдингових структур машинобудівних підприємств (2008)
Франчук І. А. - Становлення системи ефективного регулювання енергетичного ринку в Україні (2008)
Марова С. Ф. - Развитие экономических механизмов управления безопасностью жизнедеятельности в экологической сфере (2008)
Ільяшенко В. А. - Система критеріїв та показників продовольчого забезпечення (2008)
Євграфов О. Є. - Розвиток механізмів державного управління земельними ресурсами в Україні (2008)
Картавих Л. Г. - Попит зарубіжних країн — складова удосконалення організації державного фінансового контролю (2008)
Луцький І. М. - Підтримка держави щодо розвитку інтеграційних процесів в Україні, Луцький А. І., Луцький М. І., Каленюк О. М. (2008)
Строган А. Ю. - Культурні права особи в національних та міжнародних нормативно-правових актах: порівняльний аналіз (2008)
Осіпчук С. Г. - Особливості функціонування системи забезпечення економічної безпеки в Україні на сучасному етапі державотворення (2008)
Ушенко Н. В. - Приватизаційні передумови трансформації трудового потенціалу в людський капітал (2008)
Кіліна Т. М. - Зайнятість населення в системі соціально-економічних показників (2008)
Шамрай В. О. - Рецензія на монографію Пісьмаченко Л. М. "Державне управління зовнішньоторговельною діяльністю в Україні: регулювання та контроль" (2008)
Федоренко В. Г. - Управління в Україні (2008)
"Золота Фортуна" — успіх, об’єктивність, визнання!!! (2008)
Криклій А. С. - Політика банків у сфері маркетингу (2008)
Єранкін О. О. - Нові горизонти маркетингу: напрями розвитку нової парадигми (2008)
Могильний О. М. - Аграрна політика: нові виклики і випробування (2008)
Бутко М. П. - Диверсифікація і інновації як апріорні чинники адаптації харчової промисловості до вимог СОТ, Зеленська О. О., Ясько А. Г. (2008)
Смоляр Л. Г. - Розвиток інноваційного потенціалу як фактор забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, Коцюба М. Д. (2008)
Алексеєва К. А. - Удосконалення організаційно-економічного механізму державного регулювання інноваційної діяльності (2008)
Сидоренко О. А. - Інноваційно-інвестиційні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємств виноробної промисловості України (2008)
Попов А. И. - Вопросы взаимодействия предприятий АПК в логистических системах (2008)
Хвесик М. А. - Раціоналізація водокористування в комунальному господарстві: реалії та перспективи, Голян В. А. (2008)
Іванова В. В. - Трансфер знань як складова становлення та розвитку економіки, заснованої на знаннях: світовий досвід (2008)
Коваленко В. М. - Основні напрями розвитку міжнародної виробничої кооперації в умовах глобалізації (2008)
Селіверстова Л. С. - Підходи до оцінки конкурентоспроможності продукції легкої промисловості (2008)
Магалецький А. В. - Теоретичні основи формування маркетингової політики (2008)
Мордвінцева Т. В. - Роль маркетингу в стратегічному управлінні металургійними підприємствами (2008)
Калашнік С. В. - Удосконалення державної підтримки діяльності холдингів (2008)
Колісник Б. І. - Фіскальні регулятори в системі управління ефективністю функціонування лісогосподарського комплексу (2008)
Коломієць В. М. - Стан та перспективи розвитку підприємств машинобудування Запорізької області (2008)
Карпунцов М. В. - Управління ризикостійкістю підприємства (2008)
Калашнік І. І. - Оцінка ефективності управління якістю продукції на промислових підприємствах (2008)
Срібнюк С. М. - Ефективність впровадження заходів по економії енергоресурсів на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства, Григоренко М. В. (2008)
Гаман П. І. - Якість життя — інтегральна характеристика соціальної ефективності функціонування регіонального комплексу (теоретико-методологічні засади) (2008)
Надюк З. О. - Потреба державного регулювання "інтернет-медицини" як новітнього інституту на ринку медичних послуг в Україні (2008)
Дітковська М. Ю. - Аналіз внутрішніх інформаційних потоків в головному управлінні агропромислового розвитку обласної державної адміністрації (2008)
Франчук І. А. - Моделювання оптимістичних сценаріїв розвитку енергетики в національній економіці (2008)
Ільяшенко В. А. - Застосування методики розрахунку рівня продовольчого самозабезпечення регіону з урахуванням соціально-економічних факторів (2008)
Даниляк О. О. - Понятійно-категоріальний апарат державного управління у сфері природно-заповідної справи: становлення та утвердження (2008)
Луцький І. М. - Соціально-економічні функції держави на сучасному етапі її розвитку на шляху державотворення, Луцький А. І., Луцький М. І., Каленюк О. М. (2008)
Баланда А. Л. - Структура зайнятості населення в контексті забезпечення захищеності життєво важливих інтересів України (2008)
Пономаренко І. В. - Методологічні підходи регіонального аналізу зайнятості населення (2008)
Корецький М. Х. - Рецензія на монографію Прушківський В. Г. "Реструктуризація промисловості в регіоні: теорія, методологія, практика" (2008)
Дєгтяр А. О. - Рецензія на монографію Кондрашов О. М. "Промислова політика в Україні: теорія, методологія, практика управління" (2008)
Агафонова Н. - Кордони Половеччини (2016)
Войнаровський А. - Економічна складова життя східноподільського прикордоння Речі Посполитої наприкінці XVI – на початку XVII ст. (2016)
Паславська Н. - Львівський кравецький цех в XVI – першій половині XVII ст.: підмайстри та їхнє братство (2016)
Бармак М. - Російські судові установи в системі управління українських земель Правобережної України наприкінці ХVІІІ – в першій половині ХІХ ст. (2016)
Желізняк В. - Національна політика Російської імперії на Волині: управлінський аспект (2016)
Кохан О. - Майнова диференціація київського міщанства в кінці XVIII – середині ХІХ ст. (2016)
Стоколоса Т. - Технічні вдосконалення у борошномельній промисловості Правобережної України в другій половині ХІХ – на початку ХХ СТ. (2016)
Левицький В. - Формування та становище підприємців легкої промисловості у Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ СТ. (2016)
Захарченко Т. - Торгово-фінансовий стан менонітських і німецьких колоній Північного Приазов’я (друга половнина ХІХ – початок ХХ СТ.) (2016)
Панченко В. - Земельні суперечки у практиці мирових суддів Волинської губернії (2016)
Герасимов Т. - Цукрові перипетії в правобережних містах у роки "Великої війни" (1914–1917 рр.) (2016)
Грибенко О. - Розбудова судової системи України в часи української Центральної Ради (червень 1917 – квітень 1918 рр.): історичний аспект (2016)
Кришталь С. - Формування мережі робітфаків в УСРР у 1920-х рр. (2016)
Троханяк О. - Підпільна діяльність ОУН на Бережанщині у 30-х рр. ХХ ст. (2016)
Левченко Ю. - Окупаційні адміністративно-територіальні одиниці України 1941–1944 рр.: етнічний, етнографічний та політико-географічний вимір (2016)
Стародубець Г. - Кадрова політика радянської влади як засаднича детермінанта трансформаційних соціальних процесів у західноукраїнському регіоні в повоєнний період (2016)
Касьянова Н. - Стан та причини переселень в Радянській Україні в 1940–1960-х рр. (2016)
Сацький П. - Проблема розподілу компетенції між інституціями у процесі будівництва південно-українського і північно-кримського каналів (1950–1953 рр.) (2016)
Рошко К. - Формування сучасного складу населення в Запорізькій області (1959–2001 рр.) (2016)
Заплетнюк О. - Єгипет в період правління фараона Аменхотепа ІІІ (2016)
Мілютін С. - Іконоборський конфлікт у Візантії: "Схід" проти "Заходу"? (2016)
Звягіна О. - Королівство Польське і війна в Угорщині у період 1526–1528 рр. (2016)
Ніколаєнко О. - Співпраця польських та українських жінок Наддніпрянщини в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Мальшина К. - Дінко Пуц та його час: словенська політика за часів першої Югославії крізь призму діяльності Жупана і Бана (1918–1935 РР.) (2016)
Мараєв В. - Авіація "Союзу гетьманців-державників" у США і КанадІ (1930-і рр.) (2016)
Ціватий В. - Політико-дипломатичний портрет Данте Аліг’єрі (1265–1321 рр.): інституціональний вимір доби Відродження Й український контекст (2016)
Артимишин П. - Початок другої військової кампанії у Чечні: бачення політичного та медійного середовищ в Україні (2016)
Зуб С. - Інструменти розвитку взаємовигідних відносин у форматі Україна-"Вишеград+" (2016)
Guseynli R. - US anti-terrorist operation – "Operation Iraqi freedom" and its results (2016)
Відомості про авторів (2016)
Литвинова Г. - Когда парус держит нужный курс… (2008)
Криклій А. С. - Злиття та поглинання банків: методи оцінки вартості бізнесу та досвід (2008)
Олешко А. А. - Циклічні кризові явища індустріальної економіки (2008)
Спаський Г. В. - Регіональні аспекти інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств Закарпаття (2008)
Тарасюк М. В. - Контролінг як інструмент подолання негативних проявів глобалізації в торговельному бізнесі (2008)
Паєнтко Т. В. - Методологічні аспекти фінансових досліджень (2008)
Мітал О. Г. - Стратегічні орієнтири податкового стимулювання інвестиційних процесів на регіональному рівні (2008)
Атаманчук О. В. - Регулююча функція податків та регуляторний потенціал податкової системи (2008)
Пислиця А. В. - Теоретичні підходи до трактування ефективності податків (2008)
Безус Р. М. - Фінансове забезпечення оновлення матеріально-технічної бази аграрних підприємств за допомогою лізингу (2008)
Луцький І. М. - Методологічні передумови взаємодії держави і громадянського суспільства, Луцька Н. І., Луцький А. І. (2008)
Криховецький І. З. - Туризм як економічна, соціальна й інтернаціональна галузь та джерело матеріального і духовного розвитку суспільства (2008)
Скрипчук П. М. - Організаційно-економічні основи стимулювання розвитку метрології, стандартизації та сертифікації (2008)
Шпак Н. О. - Види та класифікація об'єктів інтелектуальної власності машинобудівних підприємств, Дмитрів К. І. (2008)
Федотова С. Ю. - Сучасний стан інноваційної діяльності в будівництві (2008)
Палиця С. В. - Інноваційна діяльність в Україні (2008)
Ледян Т. О. - Механізм управління інноваційною політикою на промислових підприємствах (2008)
Скакун В. А. - Вступ до теорії управління бізнес-процесами будівельних підприємств (2008)
Миколайчук М. М. - Оцінювання соціально-економічних досягнень регіонів з позиції сталого розвитку (2008)
Гаман П. І. - Впровадження принципів логістики у регулювання рекреаційного потенціалу Карпатського регіону України (теоретико-методологічні засади) (2008)
Клюй О. В. - Напрями удосконалення політики водозабезпечення мегаполісу з врахуванням вимог та обмежень екологічної безпеки (2008)
Франчук І. А. - Врахування ризиків і обмежень при формуванні системи державного регулювання енергетичної сфери (2008)
Кравченко Т. А. - Становлення інституту дорадництва в Україні: історичний аспект та зарубіжний досвід (2008)
Кондрашова М. В. - Основа формування регіональної інвестиційної політики і оперативного управління інвестиціями (2008)
Манів С. З. - Захист інтелектуальної власності в інвестиційно-інноваційному розвитку держави (2008)
Плющ В. О. - Міжнародний досвід формування та функціонування інституту державних послуг (2008)
Бурдун А. В. - Напрями державної політики, спрямованої на усунення нерівномірного розвитку територій (2008)
Соболь Р. Г. - Регулювання діяльності суб'єктів господарювання страхового ринку України (2008)
Караков С. В. - Механізми оцінки кредитних ресурсів для реалізації інновацій (2008)
Падашуля О. І. - Світовий досвід державного регулювання виставкової діяльності, Амплєєв А. В., Колесніков Б. П. (2008)
Шилова В. І. - Мотиваційна основа управління в кредитно-модульній системі навчання (2008)
Псарёв Г. Ю. - Программа и результаты апробации корпоративного семинара-тренинга на тему "Видение будущего города магистрами и аспирантами" (2008)
Костенко М. А. - Методичні підходи до оцінювання ефективності професійного навчання безробітних (2008)
Матвєєнко Н. В. - Кадрова політика внз щодо підбору персоналу (2008)
Пономаренко І. В. - Виокремлення однорідних регіональних зон зайнятості населення (2008)
Дєгтяр А. О. - Рецензія на монографію Гаман П. І. "Розвиток рекреаційної сфери Карпатського регіону України: теорія та практика державного регулювання" (2008)
Панафідін І. - Історіографія давньої Спарти: спроба реконструкції (2016)
Орлов В. - Огляд сучасної української історіографії історії пізньопротестантських об’єднань в Україні ХІХ ст. – 1939 Р. (на прикладі громад свідків єгови та п’ятидесятницьких рухів) (2016)
Білик Н. - Українсько-польські взаємини в інтерпретації польського історика Людвіка Кубалі (2016)
Іваник М. - "Wiadomosci statystyczne o stosunkach krajowych" ("Статистичні відомості про крайові відносини") як джерело з історії місцевого самоврядування в Галичині другої половини XIX – початку XX ст. (2016)
Скороход О. - Роль народної та урядової колонізації Півдня України у дореформений час: історіографія (2016)
Мясникова А. - Муніципальна влада міста Харкова (1871–1917 рр.) у працях дореволюційних дослідників (2016)
Сова А. - Олімпійська тематика на сторінках українських сокільських видань на початку ХХ ст. (2016)
Торопцева А. - Мемуари Шарля Дюброя як джерело до історії розвитку української літератури як головного чинника становлення національної самосвідомості українського народу (2016)
Зуляк І. - Радянофільські видання про діяльність "Просвіти" в Східній Галичині міжвоєнного періоду (2016)
Гнип І. - Греко-католицька церква на шпальтах міжвоєнних галицьких газет – напрямки роботи (2016)
Грон В. - Україна в європейській системі субординації соціумів згідно концепції В. Е. Д. Аллена (2016)
Шевченко М. - Матеріали особового фонду академіка К. Воблого як історичне джерело (2016)
Марущенко О. - Сучасна українська історіографія про початок німецько-радянської війни 1941–1945 рр. (2016)
Малярчук О. - Соціально-економічні процеси в західному регіоні УРСР в радянській історіографії (2016)
Штогрин І. - Міська історія західних областей УРСР у вітчизняній науці: на прикладі Івано-Франківська (2016)
Каюк А. - Трансформації в редакційній політиці журналу "Огонек" в переддень "Перебудови" (2016)
Кононенко В. - Єврейська національна меншина Поділля другої половини ХХ – початку ХХІ СТ. у зарубіжній історіографії (2016)
Савицька О. - Україна у європейському енергетичному просторі: сучасна вітчизняна історіографія (2016)
Лущай Ю. - Релігійні уявлення західноєвропейських авторів XIII–XIV ст. про Північну Русь (2016)
Чучко Д. - Матеріальна підтримка церковних інституцій з боку господарів Молдавії в XV–XIX ст. (2016)
Блищик О. - Шляхи проникнення реформаційних ідей на українські землі в XVI ст. (2016)
Кізлова А. - Взаємодія братії з богомольцями у Києво-Печерській Успенській Лаврі (кінець XVIII – початок ХХ ст.) (2016)
Пилипів І. - Становлення богословської освіти Греко-католицької церкви в першій половині ХІХ ст., Делятинський Р. (2016)
Рубан М. - Інституційний розвиток Православної церкви на Донеччині 1920–1930 рр. (2016)
Терещенко О. - Інтелектуальна спадщина І. Нечуя-Левицького в контексті ідей Кирило-Мефодіївського братства (2016)
Тарасенко О. - Штрихи до соціокультурного портрету істориків університету св. Володимира – В. Домбровського, М. Костомарова, П. Павлова (2016)
Гавліч І. - Дослідження національних фінансово-економічних організацій Східної Галичини у працях Івана Франка (2016)
Гірна Н. - Формування суспільно-політичних поглядів та початки наукової діяльності Івана Кревецького (2016)
Мельник Р. - Теоретичні основи психологічної підготовки населення до війни у публіцистичній спадщині В. Петріва (20–30-ТІ РР. ХХ ст.), Мельник В. (2016)
Лубкович Н. - Редакційно-видавнича та журналістська діяльність Євгена Храпливого у роки Другої світової війни (1939–1945 рр.) (2016)
Зуляк І. - Всеукраїнська науково-практична конференція "Депортації українців Польщі: науковий та суспільно-політичний дискурси, історична пам’ять", Кіцак В. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Родченко І. - Національна презентаційно рейтингова програма "Діловий імідж України. Національні досягнення” (2008)
Федоренко В. Г. - Концепція кластерної політики в Україні, Тугай А. М., Гойко А. Ф., Джабейло В. Б. (2008)
Криклій А. С. - Конкурентоспроможність і ефективність як критерії економічної спроможності банків на ринку фінансових послуг, Лютий І. О., Юрчук О. М. (2008)
Сибірянська Ю. В. - Адміністрування доходів бюджету: реалії та перспективи (2008)
Пінчук І. О. - Політичні чинники як предмет дослідження економічної науки (2008)
Радєва М. М. - Інституціональні механізми корпоративного контролю як інструменту згладжування корпоративних конфліктів (2008)
Семенченко Н. В. - Динаміка виробничої діяльності фірми. Математична модель (2008)
Левчунь Г. Я. - Вдосконалення тарифного регулювання оплати праці (2008)
Луцький І. М. - Проблеми гарантій забезпечення прав людини у сфері соціального захисту, Луцька Н. І., Луцький А. І. (2008)
Татомир І. Л. - Вплив демотиваційних факторів на формування поведінки працівника в умовах інформаційного суспільства (2008)
Клець М. В. - Боротьба з економічною злочинністю: проблема ефективності, Клець Д. В. (2008)
Білоцька М. Ф. - Регулювання фінансових ринків: світовий досвід (2008)
Вдовиченко А. М. - Методика розрахунку та оцінка неорганізованих валютних заощаджень населення (2008)
Калетник Г. М. - Розвиток світового ринку біопалива (2008)
Георгіаді Н. Г. - Кумулятивно-цільовий підхід до формування інтегрованої системи управління економічним розвитком машинобудівного підприємства (2008)
Кучерова Г. Ю. - Оптимізація строку служби машини на основі залежності ціни і витрат від кумулятивного випуску продукції (2008)
Мягкова О. В. - Економічний зміст реструктуризації системи управління підприємств автомобілебудування (2008)
Троян О. В. - Обгрунтування зміни контролю на контролінг в системі управління промисловими підприємствами (2008)
Франчук І. А. - Державне регулювання реструктуризації боргів генеруючих компаній енергетики (2008)
Плакіда В. Т. - Розвиток державного корпоративного сектору як форма реалізації власності (2008)
Ільченко-Сюйва Л. В. - Небанківські фінансові установи: досвід Європейського Союзу та можливості України (2008)
Груба Г. І. - Реалізація стратегії управління інноваційною діяльністю (2008)
Гаман П. І. - Формування механізмів прискореного інноваційного розвитку рекреаційного потенціалу Карпатського регіону України (теоретико-методологічні засади) (2008)
Візіров Б. Й. - Управління кар'єрою державного службовця як взаємодія інтересів (2008)
Плющ В. О. - Державна політика щодо захисту прав і свобод людини в Україні (2008)
Дармограй О. О. - Вдосконалення стилю державно-управлінської діяльності на основі використання основних підходів теорій лідерства (2008)
Омаров А. Е. - Стан та перспективи державної політики на міжрегіональному рівні (2008)
Дроботенко І. В. - Основні механізми державного регулювання законотворчої діяльності (2008)
Дєгтяр А. О. - Вплив держави на процес страхування зовнішньоторговельних операцій, Соболь Р. Г. (2008)
Клюй О. В. - Розробка моделі формування політики водоефективної економіки мегаполісу з врахуванням вимог екологічної безпеки (2008)
Шевченко О. О. - Особливості регіональної політики продовольчої безпеки (2008)
Гринь Є. Л. - Механізм вдосконалення інформаційно-консультаційного забезпечення розвитку агробізнесу (2008)
Шевська О. І. - Особливості регіонального управління житлово-комунальним господарством (2008)
Гайдуцький А. П. - Рецензія на монографію Гайдуцький А. П. "Міграційний капітал в країнах, що розвиваються" (2008)
Долженко Ю. - Краніологія населення київського Подолу XVI–XVIII ст. (могильник по вул. Юрківська, 3) (2016)
Савчук Б. - Внесок Степана Федака в розвиток товариства взаємного страхування "Дністер" У Львові (1892–1914 рр.) (2016)
Переходько Н. - Участь волинських лікарів в Українському лікарському товаристві (1921–1939 рр.) (2016)
Місько В. - Розгортання ліворадикального руху в Другій Речі посполитій (2016)
Кульчицька О. - Участь української делегації у роботі конференції у Сан-Франциско 1945 р. (2016)
Кіцак В. - Використання підрозділів війська польського для проведення депортації українців Закерзоння впродовж 1944–1946 рр. (2016)
Шваб А. - Шкільництво на Рівненщині в добу "відлиги", Мащенко Н. (2016)
Седляр О. - Літературний збірник "Галичанин" (1862–1863 рр.) як видавничий проект Богдана Дідицького та Якова Головацького (2016)
Кліш А. - Заснування Католицького русько-народного союзу в "Споминах з мого життя" Олександра Барвінського (2016)
Шкільнюк Н. - Історіографічний доробок проблематики міст Волинської губернії у ХХ ст. (2016)
Кравчук Л. - Преса як засіб радянізації Тернопільщини (вересень 1939 – червень 1941 рр.) (2016)
Дорошенко Л. - Інформативний потенціал орнаментики слов’янської кераміки останньої чверті І тис. н. е. (2016)
Саламаха І. - Діяльність Войцеха Дідушицького на посаді консерватора центральної комісії для вивчення і консервації пам’яток історії та мистецтва (1879–1904 рр.) (2016)
Гуйванюк М. - Українська літературна інтелігенція Галичини й Буковини у взаєминах з Русько-Українською радикальною партією (кінець ХІХ – початок ХХ СТ.) (2016)
Олійник М. - Ліквідація неписьменності на Поділлі в роки НЕП (1921–1928 рр.) (2016)
Криськов А. - Український високий педагогічний інститут імені М. Драгоманова у Празі (1923–1933 рр.) (2016)
Парахіна М. - "Соціалістичний реалізм" радянського кіномистецтва 1930–1940-х рр.: у пошуках ідеологічної парадигми (2016)
Чубіна Т. - Музичний фестиваль як європейський національно-культурний проект (на прикладі Черкаської області), Спіркіна О. (2016)
Костюк Л. - Обряд сватання у Східній Галичині другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (2016)
Петрик Н. - Колекція зброї та озброєння у фондах воєнно-історичного музею 58-го будинку офіцерів (2016)
Aliyeva R. - Houses with dubla in the Apsheron reserves (2016)
Abdullayeva N. - Library innovations as the new theme of researches in Azerbaijan (2016)
Huseynova A. - Unique features of nakhichevan architecture impact on the architecture of the east (2016)
Москалюк М. - З історії науково-технічного прогресу у цукровій промисловості українських губерній Російської імперії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Стрелко О. - Становлення та розвиток вітчизняного тепловозобудування на початку ХХ ст., Бердниченко Ю. (2016)
Грищенко Т. - Агроґрунтознавчі досягнення сільськогосподарського вченого (наукового) комітету України (1918–1927 рр.) (2016)
Щебетюк Н. - Становлення наукового забезпечення організаційного процесу в сільському господарстві України (2016)
Стецик Ю. - Документи до життєпису ієромонаха Іпатія Білинського ЧСВВ (1704–1771 РР.) (2016)
Маслак В. - Справа "Пророка" Болеслава в архівних документах, Василенко Д., Сезін С., Сезін Д. (2016)
Сірук Н. - Постанови ЦК КП(Б)У – документи вивчення ідеологічних кампаній в Україні (друга половина 40-х – початок 50-х років ХХ СТ.) (2016)
Гайдаєнко І. - Електронний підручник як новий засіб подання інформації у навчальному процесі (2016)
Підставка Р. - "Літописний" Збараж: новий погляд на відомі дати, Мазуранчик З. (2016)
Ганусевич Н. - Сакральна пам’ятка епохи бароко в Збаражі: історія, дослідження і реставрація (2016)
Луговий М. - Бережанські гімназисти та викладачі у лавах УСС та УГА (2016)
Луговий Б. - Велич і трагедія Лисоні, Лугова О. (2016)
Зуляк І. - В. Брехуненко, В. Ковальчук, М. Ковальчук, В. Корнієнко "Братня" навала. війни Росії проти україни ХІІ–ХХІ СТ. – Київ, 2016. – 248 с., Місько В. (2016)
Скакальська І. - Мороз О. В. Гуманістичний характер світогляду православних діячів Волині кінця ХІХ – початку ХХ століття: Монографія. – Хмельницький, 2016. – 156 с. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Гур’єв С. О. - Аналіз безпосередніх причин смерті у постраждалих із політравмою та пошкодженням скелета, Філь А. Ю., Танасієнко О. М. (2015)
Левшин О. А. - Моделювання дегенеративних змін у хребтових рухових сегментах поперекового відділу хребта в експериментальних тварин (2015)
Курята А. В. - Эффективность препарата Пиаскледин в комплексной терапии у пациентов с остеоартрозом в условиях коморбидности, Черкасова А. В., Гармиш И. П. (2015)
Колесниченко В. А. - Особенности мышечного дисбаланса у пациентов с болезнью Шейерманна — Мау с различными вариантами сагиттального контура позвоночника, Днепровская А. В., Фищенко В. А. (2015)
Лазарев І. А. - Біомеханічні умови функціонування триголового м’яза при переломі п’яткової кістки, Радомський О. А., Рябоконь П. В., Скибан М. В. (2015)
Цвях А. І. - Аналіз клінічних результативних ризиків у постраждалих із поєднаними травмами таза, Гур’єв С. О. (2015)
Рощин Г. Г. - Ризик розвитку нозокоміальної інфекції в постраждалих із тяжкою поєднаною абдомінальною травмою, Іванов В. І., Дорош В. М. (2015)
Маланчук В. О. - Дослідження впливу біоморфної кераміки на основі карбіду кремнію на культуру остеогенних клітин-попередників кісткового мозку, Панченко Л. М., Жуковцева О. І., Кисельов В. С., Чепурний Ю. В. (2015)
Громов А. Б. - Динаміка біомеханічних та електроміографічних даних у випадках деформацій великого вертлюга стегнової кістки, Корольков О. І., Карпінська О. Д., Ісаєва Н. П. (2015)
Шимон В. М. - Діагностика розтягнення (розривів зв’язок) гомілковостопного суглоба в дітей із урахуванням комп’ютерного моделювання, Шармазанова О. П., Агій В. І. (2015)
Лубенец А. А. - Лечение воспалительных инфекционных осложнений в хирургии позвоночника отрицательным давлением, Ивченко Д. В. (2015)
Головач І. Ю. - Остеоартрит, індукований ожирінням: мультифакторіальні асоціації та провідна роль адипокінів, дисліпідемії й механічного навантаження (2015)
Яковленко В. В. - Миелоакупунктура и электромиелоакупунктура в лечении травм спинного мозга, Сокрут В. Н., Синяченко О. В., Егудина Е. Д. (2015)
Бондаренко Н. Н. - Морфологические особенности скелетных тканей у детей с синдромом недифференцированной соединительнотканной дисплазии, Кравченко А. И. (2015)
Паньків І. В. - Фактори ризику розвитку остеопорозу при первинному гіпотиреозі (2015)
Климовицкий В. Г. - Самостоятельная работа студентов на цикле "Травматология и ортопедия": оптимизация подходов и дискуссионные вопросы, Черныш В. Ю., Климовицкий Ф. В. (2015)
Анатолій Павлович Крись-Пугач (1936–2015) (2015)
Іван Володимирович Шумада (1919–2015) (2015)
Владига О. - Останні томи "Історії України-Руси" Михайла Грушевського: археографічний аспект (2015)
Галик В. - Здобутки франкознавчої науки у Франковому краї в останнє десятиліття (2015)
Галів М. - Мікросоціальна група мельників у селі Літиня на Дрогобиччині (XVІ – XVIІІ ст. ) (2015)
Ільницький В. - До питання рейдів відділів УПА ВО-4 "Говерля" (1944–1949) (2015)
Лазорак Б. - Повідомлення про село Уличне на сторінках дрогобицької та самбірської преси другої половини ХІХ – першої половини ХХ століття (2015)
Стецик Ю. - Ченці-брати Добромильського монастиря (1783 р. ): життєвий шлях до духовного покликання (2015)
Білоусова С. - Фольклорна лінія у творах для домри В. Івка, Є. Мілки, О. Некрасова (2015)
Карась С. - Темпові варіанти, агогіка, динаміка та артикуляція "Прелюдії та фуги gis-moll" Й. С. Баха (ДТК, ІІ-й том) у виконавській інтерпретації баяністів (2015)
Карташова Ж. - Обгрунтування методики фахової підготовки майбутнього вчителя музики у процесі інтеграції музично-виконавських дисциплін (2015)
Коверза О. - Становлення джазового мистецтва як феномену музичної культури 20–30-х рр. ХХ століття в Україні (2015)
Олексюк А. - Інструментально-виконавська підготовка вчителя музичного мистецтва в наукових студіях сьогодення, Душний А. (2015)
Соловей Л. - Отець Михайло Вербицький – композитор, громадський діяч, автор гімну України "Ще не вмерла України і слава, і воля" (2015)
Тыновский М. - Репертуарные тенденции формирования исполнительского мастерства кларнетиста (2015)
Чавва Л. - Питання мистецької освіти у реаліях науково-практичних конференцій сьогодення, Кузьо В. (2015)
Голик С. - Англійська мова як lingua franca у сучасному світі: глобалізаційні виклики (2015)
Денисова І. - Особливості оказіонального словотворення у романах українського фентезі (2015)
Котвицкая В. - К вопросу о классификации типов семантической адаптации англицизмов в немецком языке (2015)
Лазебная Е. - Классификация глаголов, сочетающихся с наречиями и деепричастиями оценки, в современном немецком языке Германии и Австрии (2015)
Подорожна К. - Порівняльний аналіз відтворення українських історичних реалій засобами німецької мови у перекладах історичної повісті І. Я. Франка "Захар Беркут" (2015)
Попович Н. - Граматико-семантичні особливості перекладу форм та похідних дієслова Ὑφίστημι в патристичних текстах IV століття (2015)
Шум О. - Творча майстерність перекладача при відтворенні українських фразеологізмів (2015)
Бондарець Т. - Ментально-географічні характеристики романів Дж. Остен (2015)
Врабель-Кемінь О. - Реконструювання ґендерної ідентифікації в казках Анджели Картер (2015)
Дмитрів І. - Жанр молитви у творчості поетів-"логосівців" (2015)
Кевешлігеті О. - Міфосвіт Христини Керити у поетичній збірці "Березневі заручини" (2015)
Новак С. - Оповідання Володимира Бірчака: текст і контекст (2015)
Рашкі Н. - Еволюція особистості у романі "Таємний сад" Ф. Г. Бернет (2015)
Рыба И. - Этнообраз француза в ромаистике Генри Джеймса (2015)
Угляй Л. - Роль образу "дім" у художній концепції Тоні Моррісон, Зимомря І. (2015)
Sochal А. - O faktach i wyobrazeniach. Vicki Baum w swietle autobiografii "es war alles ganz anders" (2015)
Василенко О. - Категорія соціальної відповідальності педагога у наукових дослідженнях (2015)
Грибок Н. - Характеристика поняття та компонентів культури здоров’я студентів спеціальної медичної групи, Проць Р., Ярема В., Проць Л. (2015)
Дробчак Я. - Творча робота майбутніх учителів на уроках трудового навчання у початкових класах (2015)
Жигайло О. - Варіативність використання форм управління обчислювальною діяльністю молодших школярів на уроках математики, Гриньців М. (2015)
Зимульдінова А. - Шляхи підготовки до навчання дітей п’ятирічного віку в освітньо-виховних закладах різного типу (2015)
Калита Н. - Підготовка вчителя початкової школи в контексті сучасних освітніх парадигм (2015)
Канюк О. - Особливості викладання професійно-орієнтованої іноземної мови для студентів нелінгвістичних спеціальностей (2015)
Колток Л. - Інтенсифікація навчально-виховного процесу як складова модернізації освіти вищої школи (2015)
Надім’янова Т. - Вплив школи і сім’ї у формуванні основ здорового способу життя молодшого школяра (2015)
Пантюк М. - Науково-експериментальна робота кафедри як шлях до професійного зростання педагога нової ґенерації (до 35-річчя кафедри педагогіки та методики початкової освіти), Зимульдінова А., Скалич Л. (2015)
Пантюк М. - Організаційно-методична робота кафедри – шлях до професійного зростання майбутнього педагога (35-річчю кафедри педагогіки та методики початкової освіти присвячується), Стахів Л. (2015)
Розман І. - Подолання стереотипів у педагогічній діяльності як один зі шляхів формування компетентності (2015)
Садова І. - Особливості підготовки майбутнього вчителя до навчання дітей з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти (2015)
Скалич Л. - Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до використання інтерактивних технологій навчання (2015)
Стахів Л. - Технологія інтерактивного навчання – одне із важливих завдань формування умінь майбутнього учителя початкових класів (2015)
Чернецька Ю. - Вплив чинників десоціалізації на формування наркозалежної особистості (2015)
Шубак Г. - Особливості організаційних форм навчальної діяльності учнів у малокомплектній початковій школі (2015)
Тельвак В. - Інституціональні аспекти розвитку українського наукового руху ХІХ – початку ХХ ст. : новий погляд (2015)
Зубець М. В. - Система племінної роботи як засіб виробництва при формуванні порід, які відповідають вимогам ринку, Рубан С. Ю. (2010)
Гузев І. В. - Породоутворювальний процес у м'ясному скотарстві України, Чиркова О. П. (2010)
Зубець М. В. - Українська червоно-ряба молочна порода: методи виведення, стан, перспективи удосконалення, Кругляк А. П. (2010)
Ефименко М. Я. - Украинская черно-пестрая молочная порода: генезис,состояние и перспективы селекции (2010)
Полупан Ю. П. - Стан та перспективи порідного удосконалення червоної молочної худоби, Рєзникова Н. Л., Гавриленко М. С., Коваль Т. П., Полупан Н. Л., Пожилов А. О. (2010)
Гузев І. В. - Формування української симентальської м'ясної породи, Вдовиченко Ю. В., Дєдова Л. О., Демчук М. П. (2010)
Адміна Н. Г. - Оцінка бугаїв за екстер'єрними особливостями дочок (2010)
Атрощенко М. М. - Вивчення зв'язку показників сперми жеребців та її кріостійкості з гематологічними показниками крові, Платонова Н. П. (2010)
Бабенко О. І. - Генетична структура за локусами кількісних ознак популяції голштинської породи великої рогатої худоби (2010)
Бащенко В. М. - Академік УААН В. П. Буркат — фундатор сучасної методології породотворення у скотарстві (2010)
Бегма Л. О. - Періодичність визначення якості молока упродовж лактації при тестуванні корів (2010)
Бех В. В. - Гематологічні дослідження у дволіток малолускатого коропа другого селекційного покоління (2010)
Бірюкова О. Д. - Про роль генотипу плідника в селекційному процесі (2010)
Бойко Ю. М. - Тривалість раціонального використання лінії Елеганта 148551 швіцької породи у поколіннях, Хмельничий Л. М. (2010)
Бондар О. О. - Динаміка вмісту еритроцитів та гемоглобіну в крові коней російської рисистої породи різних вікових груп (2010)
Бондаренко О. В. - Використання нової класифікації типу та роботоздатності коней при удосконаленні української верхової породи (2010)
Бородай І. С. - Генезис вчення про породотворення у тваринництві (2010)
Буюклу Г. І. - Реалізація генетичного потенціалу молочної продуктивності корів різних порід в умовах одного господарства півдня України, Писаренко А. В. (2010)
Вдовиченко Ю. В. - Південна м'ясна порода та шляхи її подальшого удосконалення (2010)
Вербова О. В. - Оптимізація режимів проведення гону американської норки скандинавської селекції в умовах адаптації (2010)
Войтенко С. Л. - Доцільність створення нових спеціалізованих порід і типів у свинарстві (2010)
Гавриш О. Б. - Вторинне співвідношення за статтю у норок сапфір (2010)
Гавриш О. М. - Мінливість та успадкування інтенсивності забарвлення волосяного покриву норками різних типів (2010)
Епишко Т. И. - Генетические ресурсы молочного скота Беларуси по гену каппа-казеина и его ассоциация с молочной продуктивностью и технологическими свойствами молока, Танана Л. А., Етишко О. А., Пешко В. В., Трахимчик Р. В. (2010)
Івін А. М. - Прогнозування живої маси свиней з використанням математичних моделей (2010)
Іляшенко Г. Д. - Теплостійкість та її зв'язок з молочною продуктивністю корів (2010)
Кава С. Й. - Активність сукцинатдегідрогенази в еякулятах бугаїв за додавання антиоксидантів до розріджувача сперми, Остапів Д. Д., Яремчук І. М. (2010)
Каменська І. С. - Вікова динаміка морфологічних та біохімічних показників крові у плідників голштинської породи (2010)
Коновалов В. С. - Ахондроплазия — селекционный путь от летальности к использованию в мясном скотоводстве (2010)
Копилов К. В. - Генетична структура різних порід великої рогатої худоби за локусами кількісних ознак (2010)
Копилов К. В. - Поліморфізм генів тиреоглобуліну, калпаїну і міостатину у великої рогатої худоби, Мостова І. В., Добрянська М. Л. (2010)
Косенюк Ю. М. - Перспективи використання клонування в селекції сільськогосподарських тварин, Щербак О. В. (2010)
Косова Н. О. - Прийоми оцінки відтворювальної здатності вівцематок романівської породи (2010)
Коцюбенко Г. А. - Вплив генотипу та фактора спадковості на ріст та розвиток кроленят (2010)
Кузьміна Н. В. - Ізоферменти СОД у розріджених еякулятах бугаїв, Остапів Д. Д. (2010)
Кузьмина Т. И. - Актуальные проблемы интенсификации клеточных репродуктивных технологий в животноводстве, Торнер X., Альм X. (2010)
Куцелепа Н. В. - Особливості статевого циклу самок норок та їх відтворювальна здатність (2010)
Любинський О. І. - Сучасні селекційно-генетичні аспекти удосконалення прикарпатського внутрішньопородного типу української червоно-рябої молочної породи, Мазур Р. В., Дикун О. Г., Колосовська Т. В., Бушку О. Г. (2010)
Люцканов П. И. - Методы создания молдавских типов цигайских и каракульских овец, Машнер О. А. (2010)
Люцканов П. И. - Генетическая характеристика каракульских овец Молдовы, Машнер О. А., Евтодиенко С. А., Марзанов Н. С. (2010)
Метлицька О. І. - Ефективність використання генетичних маркерів при створенні нових генеалогічних ліній у Полтавській м'ясній породі свиней, Перетятько Л. Г., Ревенко О. І. (2010)
Микитюк В. В. - Моніторинг генетико-популяційних параметрів ознак у овець при взаємодії "генотип–середовище" (2010)
Олешко В. П. - Ефективність використання бугаїв-плідників у племінних стадах молочної худоби (2010)
Панькова С. М. - Нові методи оцінки племінної цінності птиці з використанням ВLUР, Степаненко І. А., Коваленко Г. Т. (2010)
Петренко І. П. - Продуктивність корів від різних варіантів підбору в стадах новостворених молочних порід, Кругляк А. П., Цапко В. А. (2010)
Петренко І. П. - Поєднаність племінної цінності у голштинських бугаїв за селекційними ознаками, Мельник Ю. Ф., Мохначова О. І. (2010)
Платонова Н. Н. - Технологические аспекты повышения рентабельности и конкурентоспособности спортивного коневодства, Гончаренко И. В. (2010)
Подоба Б. Є. - Методологічні засади і тенденції використання імуногенетичних методів у племінному тваринництві України, Кухтіна К. В., Басовський Д. М. (2010)
Полупан Ю. П. - Молочна продуктивність корів різних порід і типів, Гавриленко М. С. (2010)
Почукалін А. Є. - Селекційний процес у м’ясному скотарстві (2010)
Прохоренко П. Н. - Методы создания высокопродуктивного ленинградского типа черно-пестрого скота (2010)
Рубан С. Ю. - Нові підходи щодо використання сексованої сперми бугаїв у селекційному процесі, Ковтун С. І., Копилов К. В., Дуванов О. В. (2010)
Рудик І. А. - Удосконалення методики оцінки генетичного прогресу в популяціях молочної худоби шляхом добору 4 категорій племінних тварин (2010)
Рязанов П. О. - Результати комплексної оцінки продуктивності молодих вівцематок харківського типу породи прекос, шо вирощувалися за різними схемами (2010)
Рясенко Є. М. - Норківництво – етапи розвитку галузі (2010)
Салогуб А. М. - Біохімічні показники молока корів лебединської породи, Хмельничий Л. М., Бурнатний С. В. (2010)
Сербіна В. О. - Репродуктивний потенціал овець таврійського типу асканійської тонкорунної породи залежно від будови тіла (2010)
Сірацький Й. 3. - Показники росту й розвитку бугайців поліського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи, Бойко О. В., Федорович Є. І., Федорович В. В. (2010)
Сірацький Й. 3. - Ріст внутрішніх органів помісей, одержаних від схрещування корів української чорно-рябої молочної породи з бугаями вітчизняних м'ясних порід в умовах Полісся, Ткачук В. П., Бойко О. В., Федорович Є. І., Федорович В. В. (2010)
Скляренко Ю. І. - Методологія формування та розвитку сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи (2010)
Ткачова І. В. - Селекційно-технологічне забезпечення спортивного конярства в умовах реформування економіки України (2010)
Ткачук В. П. - Ріст шкіри у бугайців різних генотипів, одержаних від схрещування корів української чорно-рябої молочної породи з бугаями вітчизняних м'ясних порід в умовах Полісся (2010)
Топчій Л. І. - Оцінка плідників за типом успадкування ознак (при подібних і контрастних підходах) (2010)
Троцький П. А. - Кріоконсервування ооцит-кумулюсних комплексів як метод збереження різноманіття сільськогосподарських тварин (2010)
Хмельничий Л. М. - Рекомендації Міжнародного комітету з реєстрації тварин (ІСАR) щодо методів оцінки будови тіла молочної худоби, Полупан Ю. П. (2010)
Шаран П. І. - Методика визначення непродуктивних витрат на утримання неплідних корів і телиць м'ясних порід (2010)
Щербак О. В. - Ефективні методи відтворення генетичних ресурсів тварин (2010)
Боднарчук Г. Л. - Еволюція конструкції вулика (2010)
Мінцер О. П. - Про перспективи ширшого використання понять комплементарності та конгруентності в практичній медицині, Бабінцева Л. Ю. (2015)
Крючин А. А. - Стан і проблеми створення ДНК-пам’яті, Беляк Є. В., Крючина Є. А., Потебня А. В. (2015)
Мінцер О. П. - Стратегія створення та оцінювання функціонування систем управління якістю медичної освіти. Друге повідомлення. Трансформація ідей управління якістю на основі принципу "дуальних систем", Толстанов О. К., Загорій Г. В. (2015)
Семенець А. В. - Розробка платформи системи підтримки прийняття рішення для медичної інформаційної системи з відкритим кодом OpenEMR, Марценюк В. П. (2015)
Сельський П. Р. - Інтегральний показник якості додипломної підготовки лікарів для надання первинної медичної допомоги як результат розв’язку задачі прикладного системного аналізу (2015)
Борищук В. О. - Дослідження стану організації забезпечення населення лікарськими засобами в роки незалежності України – становлення фармацевтичного ринку, Соловйов О. С., Краснянська Т. М., Клименко І. В., Аугунас С. В., Григорук Ю. М., Кирпач О. В. (2015)
Вакуленко Д. В. - Інформаційна технологія оцінки стану серцево-судинної системи з використанням методів морфологічного аналізу осцилограми, Вакуленко Л. О., Козак Д. В. (2015)
Волкова Н. М. - Дослідження автономної регуляції серцевого ритму молодих щурів при поєднаному впливі гіпоксичної атмосфери й мелатоніну (2015)
Прокопченко О. Є. - Огляд окремих математичних методів та алгоритмів опрацювання медичних зображень на прикладі технології Вольфрам Математика (medical image processing) (2015)
Багрій-Заяць О. А. - Обґрунтування ефективності використання e-learning у сучасній вищій медичній освіті (2015)
Маланчук Л. М. - Визначення особливостей генотипів у жінок з генітальним ендометріозом та фіброзно-кістозною мастопатією та їх роль у тяжкості перебігу захворювання, Мартинюк В. М. (2015)
Стецюк В. З. - Автоматизація робочого місця лікаря-біохіміка генетика, Савицький А. Й., Іванова Т. П., Ольхович Н. В., Кир’яченко С. П., Горбенко А. О., Ковтунович Р. Г. (2015)
Чуйко Г. П. - Елементи інтерфейсу науково-дослідного web-ресурсу PhysioNet та імпорт даних у систему комп’ютерної математики Maple 17, Шиян І. О., Галяк Д. A. (2015)
Бойко В. В. - Застосування онтологічних моделей знань для своєчасної корекції медичних стандартів (на прикладі надання медичної допомоги хворим на екзему), Яременко Н. В. (2015)
Щукін В. С. - Енергетична концепція живого. Новий підхід у боротьбі з раком (2015)
Андрощук Г. - Інноваційна діяльність в Україні: шляхи підвищення ефективності (2008)
Балан В. - Обґрунтування проектних рішень в інноваційній діяльності підприємства (2008)
Батрак М. - Інформаційно-аналітичне забезпечення маркетингу інновацій (2008)
Білорус Т. - Лізинг персоналу як нетрадиційна форма його привернення, Пащук Л. (2008)
Бутенко Н. - Особливості маркетингової інформації підприємств корпоративного типу, Літош Г. (2008)
Гончарова Н. - Інноваційний розвиток промислового комплексу: проблеми організації та розвитку (2008)
Горбась І. - Підходи до трактування поняття "диверсифікація" (2008)
Євтушевська О. - Інноваційні складові вітчизняної корпоративної культури (2008)
Євтушевський В. - Вплив організаційних чинників стратегічної гнучкості на конкурентоспроможність підприємства, Ситницький М. (2008)
Жилінська О. - Методичний інструментарій оцінювання науково-технічного та інноваційного розвитку країн у контексті вітчизняної практики (2008)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського