Булик Р. Є. - Оцінка динаміки морфофункціонального стану нейронів супрахіазматичних ядер гіпоталамуса щурів за тривалої світлової експозиції, Власова К. В., Бурачик А. І. (2016)
Вакалюк І. І. - Вплив поєднаного перебігу стабільної ішемічної хвороби серця та неалкогольної жирової хвороби печінки на якість життя пацієнтів після реваскуляризаційних втручань (2016)
Вереснюк Н. С. - Корекція дисменореї у пацієнток з аномаліями розвитку статевих органів, Пирогова В. І. (2016)
Витриховський А. І. - Дослідження турбулентності серцевого ритму в прогнозуванні раптової серцевої смерті у пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями (2016)
Денищич Л. П. - Рівень естрадіолу у хворих на системний червоний вовчак різного репродуктивного віку: зв'язок із перебігом захворювання та структурно-функціональним станом кісткової тканини, Шевчук С. В. (2016)
Драпчак І. М. - Оцінка ефективності монотерапії Капікором та Глутаргіном у осіб з постійною фібриляцією передсердь та поєднаною патологією печінки на фоні тривалої терапії варфарином, Вакалюк І. П. (2016)
Дубовик Є.І. - Аналіз асоціації С1173Т поліморфізму гена вітамін К-епоксид редуктази з ішемічним атеротромботичним інсультом в осіб з нормальним і підвищеним артеріальним тиском, Гарбузова В. Ю., Атаман О. В. (2016)
Дудка Т. В. - Стан нейроендокринної системи при коморбідному перебігу хронічного обструктивного захворювання легень та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, Дудка І. В. (2016)
Дудник В. М. - Особливості клінічного перебігу різних форм бронхіальної астми у дітей, Хромих К. В., Федчишен О. П. (2016)
Егудина Е. Д. - Связь адсорбционно-реологических свойств крови при васкулите Шенлайна-Геноха с экологией регионов проживания больных, Бевзенко Т. Б., Герасименко В. В., Синяченко О. В., Чернышова О. Е., Суярко В. И. (2016)
Козявкін В. І. - Вплив обмеження спонтанної локомоторної активності на перебіг синдрому спастичності за умови експериментальної травми спинного мозку та імплантації матриксу NeurogelTM, асоційованого з нейрогенними стовбуровими клітинами, Цимбалюк В. І., Медведєв В. В., Рибачук О. А., Драгунцова Н. Г. (2016)
Колюбакіна Л. В. - Фенотипова неоднорідність бронхіальної астми фізичного навантаження у дітей за даними кластерного аналізу, Хільчевська В. С. (2016)
Кондратюк В. М. - Порушення реактивної відповіді нейтрофільних гранулоцитів периферичної крові та загальної імунологічної реактивності організму у постраждалих з мінно-вибуховою травмою на першому тижні після поранення, як передумова розвитку інфекції ран (2016)
Крушинська Н. А. - Вплив синдрому обструктивного апное сну на функціональний стан нирок у хворих на артеріальну гіпертензію, Сіренко Ю. М. (2016)
Лесник E. - Соціально-економічні фактори ризику розвитку туберкульозу в умовах високої міграції в транскордонному регіоні, Тодоріко Л., Нігулену A., Єременчук I., Сем’янів I., Підвербецька О. (2016)
Нікітіна І. М. - Сучасні аспекти антенатального догляду при багатоплідній вагітності (2016)
Окара Чінєренва - Оцінка якості життя та когнітивних здібностей у хворих з постінфарктними аневризмами лівого шлуночка, Вакалюк І. П., Лібрик О. М. (2016)
Оліник О. Ю. - Корекція порушень гемореології крові, системи гемостазу та протеолізу у хворих на пептичну виразку шлунка та дванадцятипалої кишки, поєднану з цукровим діабетом ІІ типу, Ковальчук М. К., Ратушняк Х. М., Старостка Ю. В., Слободян Н. Д., Яковенко В. С., Яцишин О. Ю. (2016)
Офорі Ішмаель Ніі - Динаміка ЕКГ-феноменів у хворих з різними підходами до лікування фібриляції передсердь, Вакалюк І. П., Лібрик О. М. (2016)
Паньків І. В. - Вплив величини індексу маси тіла на вміст вітаміну D у населення Прикарпатського регіону (2016)
Пасічна І. О. - Спосіб прогнозування ризику виникнення синдрому подразненої кишки після проведеної антибіотикотерапії (2016)
Перепелиціна О. М. - Вплив лізату клітин кісткового мозку на біохімічні показники крові мишей та розвиток аденокарциноми Ерліха, Ястребова О. В., Якимчук О. М., Безуглий С. В., Юрченко Н. П., Сидоренко М. В., Остапченко Л. І. (2016)
Попадюк О. Я. - Вологозберігаючі та паропроникні властивості ранозаживляючих нановмісних біорозчинних полімерів, Геник С. М., Мельник М. В., Пижук А. В. (2016)
Прохорова С. В. - ЕКГ – картина при позалікарняних пневмоніях у дітей підліткового віку, Ківенко Л. М., Копійка Г. К., Федорчук Т. І., Коваль Л. І., Ситник В. В. (2016)
Распутіна Л. В. - Залежність ступеня депресії від лікувальної тактики при гострому інфаркті міокарда, Распутін В. В. (2016)
Родіонова В. В. - Агрегація тромбоцитів та фактор Віллебранда у хворих на остеоартроз при лікуванні Мелоксикамом, Хмель О. С. (2016)
Савіцька Ю. В. - Оцінка толерантності до фізичного навантаження пацієнтів із систолічною хронічною серцевою недостатністю залежно від показників якості життя (2016)
Семчишин М. Г. - Особливості обміну вмісту мікроелементів сироватки крові у хворих мирного часу і вояків антитерористичної операції при черепно-мозковій травмі легкого і середнього ступеня тяжкості, Задорожна Б. В., Шевага В. М. (2016)
Соломенчук Т. М. - Особливості вуглеводного і пуринового обміну у курців, хворих на нестабільну стенокардію, Бедзай А. О., Процько В. В. (2016)
Тарнавська С. І. - Лабільність бронхів у хворих на бронхіальну астму дітей залежно від запальних патернів крові (2016)
Такташов Г. С. - Клиническая значимость кремния в атмосфере регионов проживания больных ревматоидным артритом и остеоартрозом, Гейко И. А., Синяченко О. В., Ермолаева М. В., Гомозова Е. А., Науменко Н. В. (2016)
Тихолаз В. О. - Структурна організація стовбура головного мозку у ембріонів людини 6-7 тижнів внутрішньоутробного розвитку, Школьніков В. С., Гумінський Ю. Й. (2016)
Узун Д. Ю. - Постімплантаційна фібриляція передсердь у хворих старших вікових категорій з неішемічною патологією серця, Такташов Г. С., Синяченко О. В., Грона Н. В. (2016)
Шевага В. М. - Клініко-анамнестичні особливості виявів ураження у пацієнтів з тяжкою черепно-мозковою травмою, Білошицький В. В., Задорожна Б. В., Паєнок А. В., Нетлюх А. М., Кобилецький О. Я. (2016)
Мішалов В. Д. - Сучасний погляд на методи діагностики гострої ішемії міокарда, Михайличенко Б. В., Филипчук О. В., Гуров О. М., Саркісова Ю. В. (2016)
Піонтковський В. К. - Хірургічне лікування гриж міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта в осіб літнього та старечого віку (2016)
Сидорчук А. С. - Забуті тропічні хвороби: проблеми та перспективи специфічної профілактики гельмінтних інвазій (2016)
Цигикало О. В. - Сучасні відомості про морфогенез нижньої щелепи в пренатальному періоді онтогенезу людини, Паліс С. Ю. (2016)
Шаплавський М. В. - Напруга зсуву в гемодинаміці як концептуальна проблема медико-біологічного змісту (2016)
Авраменко А. А. - Случай формирования медиогастральной язвы у больного хроническим неатрофическим гастритом во время колки дров (2016)
Исхаков Ш. А. - Клинический случай одномоментного стентирования подвздошно-бедренного сегмента и левой коронарной артерии у пациента с сахарным диабетом типа 2, Аляви Б. А., Камилова С. Э. (2016)
Ташук В. К. - Інфаркт міокарда у молодих жінок – казуїстика чи реальність? Клінічний випадок, Маковійчук I. O., Онофрейчук Д. І., Дяченко М. Ю., Шевчук В. А. (2016)
Антонюк О. П. - Можливості ультразвукової діагностикиі хромоcомної патології, Яковець К. І., Прокопчук Н. М. (2016)
Савка І. Г. - Особливості викладання судової медицини іноземним студентам з урахуванням їх психологічних особливостей, Савка С. Д., Гринько Н. В. (2016)
Симчич Х. С. - Перспективи та проблеми безперервної освіти в сімейній медицині (2016)
Чорнописка О. П. - Викладання дисципліни "Елементи практичної психології" в системі післядипломної освіти провізорів (2016)
Пішак В. П. - Рецензія на підручник "Фізіологія" для студентів вищих медичних навчальних закладів / В. Г. Шевчук, В. М. Мороз, С. М. Бєлан (2016)
Медичні internet-вісті. Частина XІI (2016)
Вимоги до оформлення рукописів, що направляються до журналу "Буковинський медичний вісник” (2016)
Lizanec P. - Magyarságtudományi intézmények hálózata az Ungvári Nemzeti Egyetemen (2007)
Мушкетик Л. - Фольклорне пограниччя в угорсько–слов’янському контексті (2007)
Nyirkos I. - A kisebbségi nyelvek oktatásának támogatási formái és szükségessége a finnugor (uráli) nyelvek körében (2007)
Ujváry Z. - Gondolatok az identitás vizsgálatáról (2007)
Voigt V. - Mátyás király folklórja a kölcsönhatások tükrében (2007)
Árpa Zs. - Identitásvizsgálatok kárpátaljai magyar diákok körében (egy próbagyűjtés eredményei és tanulságai) (2007)
Balla E. - Tóyh Árpád Levél című versének nyelvi-stilisztikai elemzése (2007)
Dobos Cs. - A terminológia egységessége a tételes jog és a jogalkalmazás nyelvhasználatában (2007)
Fejes A. - Köszönésformák vizsgálata Csonkapapiban (2007)
Fogas K. - A családnevek rendszere Császlócon (2007)
Гульпа Л. - До питання українсько-угорської інтерференції (2007)
Györke M. - Öltözködési tájszók a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban (2007)
Jackovics M. - Idegen eredetű vallási kifejezések használata az Új ember hasábjain (2007)
Kegyes E. - Moderne Bobelübersetzungen als Herausforderung für die Übersetzungs-wissenschaft Einführung: Bibelübersetzungen (2007)
Kocán B. - Ugocsa vármegye ó- és középmagyar kori folyóvizeinek nyelvi rétegei (2007)
Kovács A. - Egy kérdőíves névgyűjtés tanulságai (2007)
Kovács M. - A magyar jogi terminológia egységesülése a XVIII–XIX. század fordulóján (2007)
Ladányi B. - A Kisgejőcön használatos köszönés- és megszólításformák nyelvi elemzése (2007)
Ladányi K. - Falucsúfolók Kárpátalján (2007)
Lakatos K. - Nyelvi attitűd a kisebbségi oktatásban (2007)
Меліка Г. - Умови міжмовної і міжетнічної взаємодії на Закарпатті (2007)
Simigné Fenyő S. - Régi és új koncepciók a fordítástudományban (2007)
Туріс І. - Німецькі запозичення як предмет наукового дослідження в угорських говірках Закарпатської області (2007)
Ур Л. - Закарпатські угорські назви їжі як предмет наукового вивчення (2007)
Vörös F. - A kárpát-medencei magyar kontaktus-változatok személynévkincséről beszélő-közösségi aspektusból (2007)
Zaicz G. - Anyanyelvünk az anyaországban a XXI. század elején "felejtsük-e el”, hogy "kettőezer”? (2007)
Zékány K. - Ungvár földrajzi közneveinek vizsgálatáról (2007)
Барчан В. - Інтертекстуальність "Поета” Т.Осьмачки (2007)
Бочко М. - Українська ідея в літературно-критичних та публіцистичних статтях Федора Коваля (2007)
Гульпа Д. - Релігійні форми привітання у закарпатському варіанті угорської мови (2007)
Лях Т. - Архетип дому в новелістиці Марка Черемши (2007)
Palláné Szénási M. - Grimm-mesék a német nyelv oktatásában Magyarországon (2007)
Sass M. - A női lélek és sors újszerű interpretálása Kaffka Margit Színek és évek című regényében (2007)
Seres K. - Színek és árnyalatok szerepe Kovács Vilmos költészetében (a kék szín és az égszín árnyalat alapján) (2007)
Талабірчук О. - Час і простір у повісті Сергія Степи "Не сьогодні, тільки вчора і завжди" (2007)
Тиховська О. - Об’єктивація та трансформація архетипу "Анімус" у чарівних казках Закарпаття (2007)
Braun L. - Kivándorlás vidékünkről a XIX-XX. század fordulóján (2007)
Стряпко І. - Взаємовідносини крайового товариства "Просвіта” з урядом Чехословацької Республіки (2007)
Товтин Я. - Битва під Могачем та її наслідки для земель Угорського королівства (2007)
Somi Zs. - Szabolcs-Szatmár-Bereg megye agrár szférájának jelenlegi helyzete (2007)
Кеменьфи Р. - Многозначный термин "диаспора" в изучении меньшинств в Венгрии (2007)
Lajos V. - "Megváltozodzott…” a moldvai szocio-kulturális életvilág új tényezői (2007)
Ловаш Кіш Антал – Озвальд Габріелла - Зміна культури: декілька факторів, що впливають на процес інтеграції інтелігенції, яка емігровала з України (2007)
Marinka M. - Kulturális reprezentáció a szatmári sváboknál (2007)
Оленич К. - З історії дослідження коломийкової структури та жанру коломийки (2007)
Simig L. - Globalizáció és szervezeti kultúra (2007)
A kárpátaljai magyar nyelvjárások szótára (P) (2007)
Title (2015)
Contents (2015)
Filipova M. K. - Model of development of manager`s leadership competences (2015)
Zomchak L. M. - Mathematical modeling of nonlinear platinum dynamics in Ukraine, Ostapovych L. P. (2015)
Jablinski J. - Methodical aspects of the assessment the resource potential for the enterprise development, Popova O. Yu., Belousova K. O., Kuznetsov V. Yu. (2015)
Zelisko I. M. - Evolutionary determinants of economic category "financial resources" (2015)
Odynets V. A. - Analysis of the level of wellbeing in Ukraine, Ratushnyak T. V. (2015)
Vetráková M. - Organizational culture and human resources management in multinational companies under the conditions of intercultural environment, Seková M., Ďurian J. (2015)
Kryvoruchko L. B. - Economic backgrounds, strategic guidelines and cross-cultural specificity of business relations ukrainian enterprises with chinese partners, Krukhmal O. V. (2015)
Zelinska H. O. - Social responsibility of education as one of advantages of innovative development of enterprise (2015)
Bozhkova V. V. - Usage of patriotic motives in promotion of products in markets, Prokopenko O. V., Prokopenko M. O. (2015)
Kisiołek A. - The internet as an element of marketing strategies of polish universities during recent years (2015)
Szymanek D. - Optimalization of production processes in the enterprise Belos PLP S.A. in Bielsko – Biala (2015)
Прохоренко О. В. - Деякі аспекти управління податковою інформацією в системі адміністрування податків (2016)
Гончар В. Г. - Дослідження пропозиції конкурентних підприємств, як одна з основ маркетингового аналізу та забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства: характеристика підприємств галузі медитативних практик в США, Torriero L. (2016)
Ткаченко С. А. - Багатоцільові декріпітації генерації функціонально розвинутих систем стратегічного управління діяльністю підприємств і виробничих об'єднань та їх застосування при проектуванні системи діагностики (2016)
Мельник О. Г. - Європейський досвід нормативно-методичного забезпечення діагностики неплатоспроможності та банкрутства бізнес-організацій, Адамів М. Є. (2016)
Ткаченко С. А. - Методологія як генеральна компонента підсистеми апокрифічної економічної діагностики в системі стратегічного управління діяльністю підприємств, Потишняк О. М., Андрійчук Ю. Л. (2016)
Бригінець О. О. - Правове забезпечення митної безпеки держави як окремого елементу економічної безпеки держави (2016)
Гирин О. - Деграматикалізація в англійській мові: синхронний та діахронний аспекти (2014)
Лебедь Ю. - Обов’язковий придієслівний інфінітивний компонент формально-синтаксичної структури речення: параметри та особливості вживання (2014)
Пишна Н. - Субстантиви на позначення назв піснеспівів релігійної термінолексики (2014)
Пристай Г. - Морфонологія словотвірних гнізд прикметників із двочленною субморфемою в основі, Пристай Б. (2014)
Суима И. - Актуализация части адресованной фразы в респонсивных предложениях (2014)
Артюх С. - До питання про фразеологічний статус термінів-словосполучень (2014)
Багрій Г. - Компаративний аналіз вживання англомовних запозичень у сучасних засобах масової інформації (2014)
Іваницька Н. - Розширення семантичного обсягу іменникових словоназв предметних денотатів (2014)
Каліберда О. - Типологічні особливості західноєвропейської енциклопедичної лексикографії Середньовіччя (2014)
Корнієнко Л. - Лексикографування полісемії в українській фразеографії початку ХХІ ст. (2014)
Мельник Т. - Прозвища как особый тип номинации героев в рассказах В. Шукшина (2014)
Тимкова В. - Роль книжних фразеологізмів у формуванні професійної культури мовлення менеджерів (2014)
Чередник Л. - Ономаністичний простір роману Ліни Костенко "Маруся Чурай" (2014)
Шутак Л. - Вторинна номінація як проблема сучасного теоретичного мовознавства (2014)
Януш Х. - Вплив специфічних компонентів на розуміння національного аспекту фразеологічних одиниць німецької мови: емпіричне дослідження (2014)
Гузій Т. - Вербалізація концепту БОГ /GOD у релігійній картині світу древніх англосаксонців (2014)
Гумовська І. - Концептуальні теоретичні основи кореляційних процесів у термінознавстві (на прикладі правничої термінології в економічному дискурсі) (2014)
Дзюбіна О. - Концептуальна основа англомовних неологізмів (2014)
Доля І. - Когнітивний та комунікативно-прагматичний аспекти формування оцінки (2014)
Забужанська І. - Базові орієнтири дослідження ритмо-інтонаційного комплексу поетичного мовлення в лінгвокогнітивній парадигмі (2014)
Кабов А. - Лінгвопрагматика та поліфонія суб’єктивного способу французької мови в сучасній пресі (на матеріалі видань Le Figaro, Le Monde, La Libération) (2014)
Климчук Ю. - Концепт ЖІНКА в драматургічному дискурсі Венді Вассерштайн (2014)
Лященко О. - Роль фразеологізмів у реалізації прагматичної функції публіцистичного тексту (2014)
Місягіна І. - Співвідношення ухильності та суміжних понять (2014)
Никитченко К. - Способи оказіонального словотворення крізь призму когнітивної семантики (2014)
Норенко О. - Антропоцентризм як вектор розвитку сучасного мовознавства (2014)
Скрябіна В. - Щирість у сучасній персуазивній комунікації (2014)
Сукаленко Т. - Типаж крізь призму прагмалінгвістики (2014)
Топачевський С. - Маніпулятивний потенціал етикетизованих синтаксичних конструкцій у текстах англомовної реклами (2014)
Бабчук Ю. - Особливості тембрального забарвлення вигуку "оh" у різних вікових групах (2014)
Бороденко Л. - Лексемні графіко-орфографічні іншомовності як репрезентанти ідіостилів українських письменників пострадянського періоду (2014)
Вуколова В. - Роль интертекстуальных включений как маркеров адресованности в романе В. Набокова "Машенька" (2014)
Герасименко Л. - Сценарії комунікативної взаємодії в англомовному дискурсі радіообміну (2014)
Гуменна І. - Асоціативно-експресивні засоби англійського масмедійного дискурсу (2014)
Колосова Г. - Текстотвірні фактори та одиниці текстотворення в системі мемуарів (2014)
Манзій А. - Лінгвістична характеристика сучасного німецькомовного політичного дискурсу (2014)
Тхір М. - Прямі номінації в контексті мікроструктури дискурсу політичної промови президента США Барака Обами (2014)
Файнман І. - Англомовний авіаційний радіотелефонний дискурс як різновид інституційного спілкування (2014)
Царьова Л. - Лінгвістичні особливості англійських радіомовних повідомлень ATIS (2014)
Щепка О. - Воєнно-політичний дискурс у сучасних мас-медіа України (2014)
Блашків О. - Способи перекладу фразеологічних одиниць з англійської мови на українську, Ковальчук Л. (2014)
Бірюкова О. - Міжмовна асиметрія як джерело розвитку мови (2014)
Герасімова О. - Адекватність перекладу фразеологічних одиниць та ідіоматичних виразів з англійської на українську мову (2014)
Деменчук О. - Когнітивна модель семантичної деривації перцептивних фразеологізмів (на матеріалі англійської, польської та української мов) (2014)
Дробаха Л. - Фразеологічне вживання власних імен у джерелах народної творчості європейців (2014)
Іваницька Н. - Специфіка дієслівної мікрокатегорії "фізіологічний стан" в українській та англійській мовах: лексико-семантичний аспект (2014)
Калитюк Л. - Порівняння рівнозначності в готській та давньоісландській мовах (2014)
Колядич Ю. - Мовна особистість перекладача: ґенеза та еволюція (2014)
Мельник Л. - Інтертекстуальність як проблема перекладу (2014)
Мізін К. - Специфіка перекладу англомовних художніх фільмів українською мовою: граматичні трансформації (2014)
Назаренко Н. - Особливості жанрового перекладу художніх текстів, Щеголєва Т. (2014)
Онищук М. - Оказіоналізми в аспекті дослідження парадигматичної лакунарності (на матеріалі української та англійської мов) (2014)
Петров О. - Філософсько-релігійний, психологічний і морально-етичний параметри концепту СКУПІСТЬ у британській, німецькій, українській і російській лінгвокультурах (2014)
Рабійчук Л. - Особливості перекладу англійських неологізмів на українську мову, Лемешко О. (2014)
Сеньків О. - Зоосемічний компонент у прислів’ях та приказках: зіставний аспект (на матеріалі англійської та української мов) (2014)
Ямкова В. - Характерні риси пареміологічних одиниць та їх переклад з англійської мови на українську (2014)
Янковець А. - Особливості формування у курсантів лінгвокраїнознавчої лексичної компетенції як одного з компонентів іншомовної професійної компетентності, Янковець О. (2014)
Терехова С. - Рецензія на монографію Деменчука О. В. "Лінгвістика чуттєвого сприйняття: динамічні моделі в семантиці перцептивної лексики української, польської та англійської мов". Рівне, 2014. — 384 с. (2014)
Іваницька Н. - Рецензія на монографію О. В. Деменчука "Лінгвістика чуттєвого сприйняття: динамічні моделі в семантиці перцептивної лексики української, польської та англійської мов". – Рівне, 2014. 384 с. (2014)
Крейзер И. И. - Содержательная составяющая декора в формообразовании эклектики и модерна (2015)
Поливанова М. В. - Технопарки Украины. Перспективы развития (2015)
Авербах М. Я. - Просторово-функціональна основа організації квартири. Сучасні тенденції, Корнілова Л. В. (2015)
Фіданян Ю. Г. - Вплив річок на формування традиційних сільських поселень України, Каменський В. І. (2015)
Батаженко В. И. - Типологические особенности городов по характеру композиции исторических планировочных структур (2015)
Солобай П. А. - Саржин Яр (2015)
Скороходова А. В. - Основні архітектурно-планувальні принципи реформування лікарень, Родик Я. С., Чернявська К., Счастна К. (2015)
Солобай П. А. - Многогранность таланта. (о творчестве арх. П. Политова) (2015)
Михеев Ю. М. - Научный эксперимент студентов-архитекторов (2015)
Каменський В. І. - Фактори формування планувальної структури міст (2015)
Михеев Ю. М. - Анализ работы существующих вантовых систем, расчитываемых в плоскости, Гвоздёва А. Г. (2015)
Перетятько Ю. Г. - Влияние деформативности тормозной балки на местную устойчивость стенки подкрановой балки, Чередник Д. Л., Агеенко С. Б., Ляшенко И. Ю. (2015)
Котляр Н. И. - Рациональная стратегия утепления стен, Помазан М. Д. (2015)
Шаповал C. В. - Обгрунтування застосування сучасних технологічних рішень зведення надбудови будівель із покращеними енергозберігаючими характеристиками, Шаповал В. В. (2015)
Дементьев В. В. - Реконструкция жилого дома с устройством подвала, Михеев Ю. М., Янтовская Е. Л. (2015)
Избаш М. Ю. - Целесообразность ревитализации железобетонных элеваторов, Крутова Н. А. (2015)
Лучковский И. Я. - Методика определения жесткости основания и напряженного состояния горизонтально нагруженных свай по заданным деформациям и внешней нагрузке, Есакова С. В. (2015)
Броневицький А. П. - Прогнозування параметрів ефективності будівельних процесів ревіталізації промислових будівель, Гречко Н. В. (2015)
Шмуклер В. С. - Принципы фиксации арматурных каркасов и вкладышей при устройстве облегченных конструкций, Бугаевский С. А., Никулин В. Б. (2015)
Золотова Н. М. - Влияние вязкости акрилового компаунда на эффективность заделки анкерных болтов на акриловых клеях в бетон, Супрун О. Ю. (2015)
Юнис Башир Н. - Воздействие температуры на склеенные полимерными клеями железобетонныe конструкции, Абдалхкем М. (2015)
Морковська Н. Г. - Змiнна інтенсивнiсть без анкерного крiплення обладнання та інженерних комунікацій акриловими композиціями, Скляров В., Морковська Є. Д. (2015)
Рюмін В. В. - Актуальний підхід до моделювання роботи вузлових з'єднань, Солодовник Ю. Ю. (2015)
Золотов С. М. - Адгезионная прочность безанкерного соединения сталь-бетон на модифицированных акриловых клеях при равномерном и неравномерном отрыве, Фирсов П. М. (2015)
Сізова Н. Д. - Визначення термопружного стану стержневої конструкції в ПК Ліра, Гречко Н. В. (2015)
Дмитриев С. В. - Распространение температурных волн в теле грунтовой плотины и их влияние на положение кривой депрессии, Осадчий В. С. (2015)
Вандоловский А. Г. - Зависимость фильтрационной способности бетона от физико-механических показателей пористого пространства, Гасанов А. Б., Буцкий В. А., Шевчук Л. В. (2015)
Вяткін К. І. - Ресурсо- та енергозберігаючі технології виробництва портландцементів (2015)
Барабаш Е. С. - Влияние модифицирующих добавок на адгезионную способность эпоксиаминных композиций (связующих) к алюмоборсиликатному стеклу и стали, Попов Ю. В., Данченко Ю. М. (2015)
Чугуєнко С. А. - Дослідження вливу модифікуючих добавок до бітуму на морозостійкість асфальтобетонів (2015)
Дорожко Є. В. - Врахування сумісної дії зовнішнього навантаження та температури при розрахунках тонких асфальтобетонних шарів на жорсткій основі (2015)
Юнис Башир Н. - Анализ коррозионного разрушения железобетонных конструкций в условиях Иордании, Аль-хавари Юсеф Рияд (2015)
Лаповская С. Д. - Акцептирующие контакты на основе отходов автоклавных газобетонов для нейтрализации кислых газовых потоков и неводных жидких сред, Зеленина А. И., Волошина Т. Н. (2015)
Эпоян С. М. - Исследование работы устройства мембранной микро-, ультрафильтрации с поперечным потоком, Карагяур А. С., Бабенко С. П., Голубка А. Э. (2015)
Волков В. Н. - Способы повышения эффективности работы фильтровальных сооружений (2015)
Сыроватский А. А. - Повышение качества очистки маломутных цветных вод, Гайдучок А. Г. (2015)
Бабенко С. П. - Методы очистки воды от взвешенных веществ и пути их совершенствования (2015)
Айрапетян Т. С. - Розрахунок процесу біологічного очищення стічних вод в аеротенку-змішувачі з закріпленим біоценозом (2015)
Birosova L. - Antibiotic resistant Escherichia coli and Staphylococcus aureus in Czech wastewater treatment plant, Bodik I., Nagyova K., Mackul'ak T., Medvedova A. (2015)
Юрченко В. О. - Дослідження електро - та баромембранної переробки стічної рідини гідророзриву, Михайленко В. Г., Антонов О. В., Князєва О. І. (2015)
Костенко С. О. - Моделювання надійності функціонування ділянок водопровідної мережі методом Монте-Карло, Новохатній В. Г., Матяш О. В. (2015)
Кугаєвська Т. С. - Процеси теплообміну в камері для теплової обробки бетонних виробів нагрітим повітрям, Шульгін В. В. (2015)
Bratakh M. - The prospects of EOR projects in Ukraine, Ruzina I., Obunikem E., Telychko M. (2015)
Беляев Н. Н. - Численное моделирование защиты атмосферы от загрязнения при использовании вытяжного зонта, Мунтян Л. Я. (2015)
Беляев Н. Н. - Численные модели для экспресс расчета концентрации аэроионов в помещении, Цыганкова С. Г. (2015)
Юрченко В. А. - Возможности получения и утилизации биогаза на полигонах ТБО (твердых бытовых отходов), Скочко С. А., Нестеренко Е. В. (2015)
Дементьев В. В. - О звукоизоляции ударного шума междуэтажными перекрытиями зданий (2015)
Соколенко О. І. - Особливості створення електронного довідника "Пожежна безпека" (2015)
Цвиркун С. В. - Моделирование незадымляемых лестничных клеток программно-вычислительным комплексом Fire Dynamics Simulator (FDS), Березовский А. И., Мельник В. П. (2015)
Угненко Є. Б. - Аналітичні дослідження з визначення коефіціентів екологічної небезпеки та розробка заходів з підвищення надійності системи водовідведення, Сорочук Н. І. (2015)
Угненко Є. Б. - Розрахунок питомих рівнів платежів (екокомпенсацій) за викиди в атмосферу шкідливих речовин автотранспортними засобами, Ужвієва О. М. (2015)
Назаренко О. М. - Підвищення екологічності металургійного підприємства – адаптивний шлях до енергозбереження (2015)
Гавриш В. С. - Анализ адекватности модели исследуемой системы "Автомобильная дорога – транспортный поток – окружающая среда" (2015)
Фоменко Г. Р. - Транспортні системи і безпека руху у містах (2015)
Тимченко О. Н. - Исследование методов изучения динамики оползневых процессов на автомобильных дорогах в горной местности (2015)
Емельянова И. А. - Использование фибробетонных смесей, приготовленных в условиях технологического комплекта малогабаритного оборудования для выполнения торкрет-рaбот способом мокрого торкретирования, Меленцов Н. А., Гузенко С. А., Шевченко В. Ю., Лымарь Д. (2015)
Бухман О. М. - Дослідження впливу режимів роботи на температурні характеристики поверхні пневматичного ручного молотка (2015)
Нестеренко М. П. - Дослідження впливу коливань вертикальних стінок форми на ущільнення бетонної суміші при просторових коливаннях вібраційної площадки (2015)
Гольтерова Т. А. - Визначення вартості будівництва за укрупненими показниками, Обухова Н. В. (2015)
Дружинін А. В. - Особливості проектів організації будівництва гідротехнічних об'єктів, Давиденко О. А. (2015)
Іванілов О. С. - Дослідження сучасних тенденцій оплати праці в будівельній сфері, Смачило В. В., Заботін С. С. (2015)
Іванілов О. С. - Сучасний стан маркетингу послуг в Україні, Перегудов І. (2015)
Сологуб І. О. - Аспекти розвитку інжинірингових фірм проектно-орієнтованого підходу (2015)
Іванілов О. С. - Концептуальні аспекти конкуренто-здатності підприємтсва, Агасиєв К. (2015)
Жилякова Г. С. - Страхування технічних ризиків як метод забезпечення економічної стабільності будівельних підприємств, Братішко С. М., Жилякова О. В. (2015)
Анотації статей (2015)
Близнюк А. О. - Інвестиційна діяльності в період економічної кризи, Шершенюк О. М. (2016)
Ткаченко С. А. - Підвищення якості теоретико-методологічного забезпечення підсистеми інтегрованої економічної діагностики в системі стратегічного управління діяльністю підприємств і виробничих об`єднань, ґрунтуючись на імперативах операторно-прогресивного вироблення інформаційної емпірики (2016)
Власов Д. Ю. - Напрямки збутового співробітництва підприємства в умовах міжнародної конкуренції (2016)
Задорожна А. В. - Перспективи розвитку біткоінів у світі (2016)
Оніщенко М. А. - Теоретичні основи управління дебіторською та кредиторською заборгованістю підприємств в сучасних умовах господарювання, Сейсебаєва Н. Г. (2016)
Колюшева О. С. - Основні аспекти адміністративно-правових актів країн-членів Європейського Союзу в англійській інтерпретації (2016)
Мироненко М. Ю. - Формування стратегії соціально-економічного розвитку регіонів в умовах адміністративно- територіальної реформи (2016)
Ткаченко С. А. - Підсистема інтегрованої економічної діагностики в управлінні цілеспрямованими системними планами (2016)
Гончар В. Г. - Тенденції інноваційної активності підприємств України в умовах дефолтних очікувань, Torriero L. (2016)
Глазкова А. С. - Визначення підходу до формування стратегії інтеграційного розвитку залізничного транспорту (2016)
Глущенко Я. І. - Адаптація вітчизняного законодавства в сфері фітосанітарної безпеки в умовах євроінтеграції, Стефківський В. М. (2016)
Габрелян А. Ю. - Проституція в сучасних українських реаліях. новий погляд на проблему (2016)
Гриценко В. І. - Застосування інструментів Big Data для підвищення ефективності онлайн реклами, Онищенко І. М. (2016)
Ляшенко О. І. - Дослідження динаміки фондового індексу ПФТС на фінансовому ринку України на різних часових вікнах з 2001 по 2016 роки, Крицун К. І. (2016)
Макарова М. В. - Розвиток систем електронної комерції та електронного бізнесу в умовах невизначеності та ризику (2016)
Бажан Л. І. - Формування імовірнісних характеристик економічної стійкості транспортно-логістичної системи (2016)
Глущенко І. А. - Застосування механізмів фінансування для програм розвитку регіональної енергетики (2016)
Єршова О. Л. - Чинники подолання "цифрової нерівності": світовий досвід та можливості для України (2016)
Кайдан Л. І. - Методичні основи розробки інформаційної технології моделювання процесів стійкого розвитку комерційного банку в умовах ризику ліквідності (2016)
Константінов С. М. - Часткове відображення моделей даних при інтеграції інформаційних систем, Пономаренко Ю. Л., Філатов В. О. (2016)
Кудрицька Н. В. - Концесії – прогресивний інструмент інвестиційного забезпечення розвитку морських портів України (2016)
Кулик А. В. - Основні методи аналізу фінансового стану регіонів (2016)
Онищенко А. М. - Моделювання складових національної еколого-економічної політики в рамках виконання Паризької угоди (2016)
Остапенко О. П. - Моделювання ризиків виконання програм розвитку озброєння та військової техніки в умовах оборонної реформи в Україні (2016)
Панасенко Г. О. - Модель бізнесу українських банків в залученні коштів клієнтів, Бортніков Г. П. (2016)
Пономаренко Л. А. - Марковські процеси прийняття рішень при оптимізації систем телетрафіку, Константінов С. М., Пономаренко Ю. Л. (2016)
Резниченко Л. В. - Використання інформаційних технологій для бізнесу, Тімашов О. О. (2016)
Резниченко Р. В. - Інтелектуальне моделювання процесів забезпечення безпеки віртуального підприємства на основі еволюційних алгоритмів, Тимашова Л. А. (2016)
Руденко С. М. - Основні концептуальні засади формування інформації про фінансовий стан регіонів та його аналізу в єдиному інформаційному просторі (2016)
Соболевська Л. І. - Сценарні варіанти рішень управління стійким розвитком підприємств галузі рослинництва (2016)
Тимашова Л. А. - Методичні засади оптимізації інноваційної політики асоціації підприємств за умови банківського інвестиційного кредитування, Духота Є. В. (2016)
Тутова О. В. - Аналіз зв'язків між показниками у регіональних соціально-економічних системах (2016)
Чиж Б. І. - Рівень розвитку освіти в Україні та світі (2016)
Чистик О. М. - Однофакторне прогнозування фінансових ресурсів Збройних сил України в умовах прагнення України до стандартів НАТО (2016)
Бажан Л. І. - Концептуальні засади поведінкових наук як теорії людських ресурсів, Яблоков І. В. (2016)
Бабенко К. А. - Засади державної комунікативної політики щодо запобігання та протидії корупції, Лазаренко С. Ж. (2015)
Карташов Є. Г. - Формування нових методологічних підходів щодо реалізації державної екологічної на регіональному рівні (2015)
Сальнікова О. Ф. - Сучасні тенденції розвитку оборонно-промислового комплексу України (2015)
Сіцінський Н. А. - Концептуальні засади розробки національної стратегії договірно–правового оформлення державного кордону Україні (2015)
Бєлкін М. Л. - Проблеми державно-приватного партнерства як результат неналежного державного управління, Бєлкін Л. М. (2015)
Колтун В. С. - Закономірності економічного розвитку територій як контекст функціонування органів місцевого самоврядування (2015)
Дробко Е. В. - Побудова партнерської моделі державно-конфесійних відносин в Україні – практичний аспект (2015)
Москалець Н. В. - Класифікація різновидів взаємодії конституційного суду України з органами державної влади в забезпеченні прав і свобод людини (2015)
Кандагура К. С. - Механізм державного управління у сфері взаємовідносин влади з інститутами громадянського суспільства (2015)
Ведернікова С. В. - Фінансова підтримка підприємництва банками та державою на сучасному етапі (2015)
Чаплай І. В. - Державні послуги: основні підходи до розуміння та їх класифікація (2015)
Євсюкова О. В. - Реформування представницьких органів місцевої влади в адміністративному районі України: польський досвід та пропозиції щодо його використання (2015)
Комісарова Л. О. - Управління інноваційними технологіями навчання – вимога сьогодення (2015)
Verbytska A. V. - Formation of public policies of higher education in european union countries (2015)
Кондрашова М. В. - Стратегічний підхід до розвитку механізмів реалізації державно-приватного партнерства в Україні (2015)
Кожина А. В. - Перспективи розвитку механізмів громадської участі на місцевому рівні (2015)
Семигіна Т. В. - У фокусі уваги – економічний та соціальний розвиток ) (2016)
Буяшенко В. В. - Гідна праця :політика зайнятості та оплати праці (Аналітичний матеріал за результатами дослідження "Посилення внеску профспілок у забезпечення гідної праці в Україні"), Кобзиста О. О., Ткаченко Я. С. (2016)
Новак І. М. - Внесок профспілок у забезпечення гідної праці в Україні: галузеві угоди (2016)
Бондарчук Я. О. - Роль галузевих угод у забезпеченні гідної праці (2016)
Баженова О. В. - Тенденції та перспективи економічного зростання в Україні (2016)
Веселова М. Ю. - Бенчмаркінгові підходи до підвищення ефективності обслуговування клієнтів комерційних банків (2016)
Богач Л. В. - Теоретичні засади розвитку орендних земельних відносин у аграрній сфері (2016)
Величко О. В. - Система чинників упливу на розвиток, формування й ефективне використання трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств (2016)
Буркальцева Д. Д. - Економічна безпека підприємництва в системі безпеки національної економіки (2016)
Білик Р. Р. - Гарантування економічної безпеки Чернівецької області у зовнішньоторговельній діяльності (2016)
Сапелкін Ю. - Внутрішні переселенці в Україні і громади, що їх приймають (2016)
Семигіна Т. В. - Розвиток економічної спроможності клієнтів соціальної роботи (на прикладі ВІЛ-позитивних жінок) (2016)
Сапєлкіна З. П. - Духовність як життєвий орієнтир релігійних лідерів сучасності (2016)
Семигіна Т. В. - Концепція "трьох П" (праця, право, політика) (2016)
Дмитрук Н. А. - Гідна праця: роль профспілок у протидії гендерній дискримінації, Буяшенко В. В. (2016)
Співак В. М. - Соціальний діалог в умовах глобалізації: тенденції трансформаційних змін (2016)
Оніщик Ю. В. - Правова конструкція "митні платежі": проблеми сучасної інтерпретації (2016)
Кравченко О. М. - Взаємодія правоохоронних органів із підприємствами, установами та організаціями в охороні комерційної таємниці (2016)
Коломійчук В. О. - Реалізація принципу адвокатської таємниці при здійсненні адвокатом консультативної діяльності (2016)
Семигіна Т. В. - Охорона здоров’я в Україні: виклики політико-інституційної реструктуризації (2016)
Настюк А. А. - Фінанси Київської Русі до прийняття християнства (2016)
Кравченко В. В. - Принципи Європейської хартії місцевого самоврядування та їх імплементація в законодавстві Україні в контексті реформи місцевого самоврядування (2016)
Батанов О. В. - Сучасні міжнародні стандарти у галузі місцевого самоврядування та права людини (2016)
Пухтинський М. О. - Трансформація системи місцевого самоврядуванняв контексті реалізації міжнародно-правових стандартів місцевої демократії (2016)
Майданник О. О. - Місцеве самоврядування: концептуальні основи, конституційно-правове регулювання в Україні (2016)
Калиновський Б. В. - Реформування системи територіальної організації влади в Україні відповідно до міжнародних стандартів та принципів (2016)
Емельяненко К. О. - Державний нагляд за відповідністю рішень органів місцевого самоврядування Конституції та законам України (2016)
Бондаренко О. П. - Особливості фазового складу скловміщуючих шлакопортандцементів підвищеної корозійної стійкості, Гузій С. Г. (2016)
Валовой О. І. - Корозійна стійкість бетонів на заповнювачах з відходів металургійної промисловості, Єрьоменко О. Ю., Валовой М. О. (2016)
Ганник М. І. - Дослідження процесу корозії арматури в полімер бетонах, Несевря П. І., Папірник Р. Б. (2016)
Данилік С. М. - Спінена деревина як ізоляційний матеріал майбутнього, Кух С. П. (2016)
Дворкін Л. Й. - Проектування складів комплексних пластифікуючих добавок та бетонів з їх застосуванням, Житковський В. В., Скрипник М. М. (2016)
Дворкін Л. Й. - Оптимізація складу високоміцного сталефібробетону, Ковальчук Т. В. (2016)
Дворкін Л. Й. - Сухі суміші для будівельних розчинів з використанням гранітного аспіраційного пилу, Марчук В. В., Редька Н. В. (2016)
Дворкін Л. Й. - Проектування складів дорожних бетонів, Марчук В. В., Яковчук В. В. (2016)
Джафар Хамеди Абдулла Аль Мусаи - Технология получения атмосферостойких геоцементных покрытий для строительных металлоконструкций, Гузий С. Г. (2016)
Кравченко С. А. - Основные свойства керамзитоперлитобетона, Постернак А. А., Столевич И. А. (2016)
Кузло М. Т. - Особливості піщаних та малощебеневих дорожніх бетонів (2016)
Лаповська С. Д. - Застосування високопористих носіїв на основі відходів автоклавного газобетону для екологічно чистого очищення газових викидів, Зеленіна А. І., Волошина Т. М. (2016)
Приймаченко А. С. - Высококачественные декоративные бетоны, Метелюк В. А., Москаленко А. А., Тихолаз Е. В., Трофимова И. А. (2016)
Азизов Т. Н. - Расчет комбинированных конструкций с учетом нелинейных свойств материалов (2016)
Андрійчук О. В. - Вплив короткочасних повторних навантажень на роботу сталефібробетонних лотків водовідведення, Ясюк І. М. (2016)
Бабич В. Є. - Аналіз розрахунку деформацій залізобетонних згинальних елементів за різними методиками, Поляновська О. Є., Борейчук Л. М. (2016)
Гасій Г. М. - Проектування опорного вузла структурно-вантової сталезалізобетонної вигнутої плити (2016)
Гомон С. С. - Розрахунок дерев’яних балок прямокутного перерізу з врахуванням утворення складок в стиснутій зоні, Гомон П. С., Сасовський Т. А. (2016)
Гомон С. С. - Жорсткість балок з цільної деревини за косого згину залежно від характеру обпирання і прикладання навантаження, Павлюк А. П. (2016)
Демчина Б. Г. - Методика експериментальних досліджень дощатих арок зі з’єднанням окремих дерев’яних елементів металозубчатими пластинами, Шидловський Я. М. (2016)
Довженко О. О. - До питання оцінювання технічного стану залізобетонних балок покриття виробничих будівель за несучою здатністю, Погрібний В. В., Усенко Д. В. (2016)
Караван В. В. - Аварійний стан 9-ти поверхової житлової будівлі по вул. Соборності, 20 у м. Луцьк, Борисюк О. П. (2016)
Кириченко В. А. - Розрахунок сталезалізобетонних балок із зовнішнім листовим армуванням з використанням повної діаграми деформування бетону, Крупченко О. А., Третяк Я. В. (2016)
Клюка О. М. - Уточнений метод розрахунку міцності просторових перерізів попередньо напружених залізобетонних елементів прямокутного профілю з подвійним армуванням при згині з крученням на основі деформаційної моделі (2016)
Колчунов В. И. - Аналитическая модель сцепления и нелинейная податливость арматурных связей при раскрытии дискретных трещин в железобетонных конструкциях, Яковенко И. А., Дмитренко Е. А. (2016)
Коцюрубенко О. Н. - Анализ некоторых нормативных методов расчета железобетонных элементов на действие поперечной силы, Крантовская Е. Н., Карпюк В. М. (2016)
Кушнарева Г. А. - Напряженно-деформированное состояние в приопорной зоне железобетонных балок при действии статических нагружений, Фадиенко В. И. (2016)
Масюк Г. Х. - Аналіз тріщиноутворення в згинальних залізобетонних елементах за дії знакозмінних малоциклових навантажень на основі розрахункової моделі опору залізобетону, Корнійчук О. І., Алексієвець І. І. (2016)
Нінічук М. В. - Вплив комбінованого армування на прогини нерозрізних залізобетонних балок (2016)
Павліков А. М. - Удосконалення розрахункової схеми середньої плити безкапітельно-безбалкової каркасної конструктивної системи, Балясний Д. К. (2016)
Павлюк А. П. - Методика дослідження балок з цільної та клеєної деревини в умовах дії косого згину, Гомон С. С. (2016)
Панчук Ю. М. - Методика і результати експериментальних досліджень малоциклової втомленості бетону (2016)
Пичугин С. Ф. - Нові ресурсоекономні конструкції з профільних труб, Чичулин В. П., Чичулина К. В. (2016)
Семенюк С. Д. - Прочность и деформативность легкого бетона на основе керамзитового щебня Петриковского завода Беларуси, Кузьмина А. А., Подголин А. Г. (2016)
Semko Pavlo - Features of deformation of compressed concrete filled tubular elements with separable joints (2016)
Скорук О. М. - Експериментальні дослідження міцності сталефібробетонних плит (2016)
Ужегова О. А. - Розрахунок стиснутих елементів за першою формою рівноваги, Ужегов С. О., Ротко С. В., Задорожнікова І. В. (2016)
Хміль Р. Є. - Аналіз методів оцінки надійності залізобетонних конструкцій, Титаренко Р. Ю. (2016)
Яременко Е. А. - Приближенная методика определения жесткости железобетонных элементов, Яременко Н. А. (2016)
Ясній П. В. - Дослідження міцності бетону неруйнівними методами контролю, Конончук О. П., Якубишин О. М. (2016)
Білик А. С. - Динамічні зусилля в колонах сталевих каркасів багатоповерхових будівель при розрахунку на одиничну живучість, Коваленко А. І. (2016)
Білик С. І. - Дослідження просторової стійкості аркових металевих каркасів будівель та споруд, зі зварних двотаврів, Шпинда В. З. (2016)
Валовой О. І. - Оцінка технічного стану протяжних кам’яних будівель в умовах сейсмонебезпечних територій, Охрімчук В. Л. (2016)
Гнідець Б. Г. - Збірні залізобетонні каркаси багатоповерхових будинків з великорозмірних збірних однотипних елементів і змінною сіткою колон (2016)
Гопкало Л. М. - Принципи оцінки і планування діяльності соціально-орієнтованого готельного підприємства (2016)
Грецький Д. В. - Аналіз існуючих технологій кріплення глибоких котлованів, Коновал С. В., Пономаренко І. О. (2016)
Довбенко В. С. - Практичне визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва (2016)
Ільчук Н. І. - Перспективний план забудови міста Луцька, Шафранська О. З. (2016)
Кваша В. Г. - Експлуатаційний стан та забезпечення умов нормальної експлуатації промислового будинку на ділянці розташування ковальсько-пресового обладнання, Салійчук Л. В., Горбачевський Р.Р. (2016)
Кумашов Р. В. - Статический расчет железобетонных плит дороги с пороговыми неровностями испытательного полигона РУПП "Белорусский автомобильный завод"* (2016)
Павліков A. M. - Конструктивні системи швидкого зведення житлових будівель, Пінчук Н. М., Качан Т. Ю. (2016)
Пахолюк О. А. - Типізація міської забудови у контексті впливу вітрового потоку, Ящинський А. Л. (2016)
Пашинський В. А. - Методика адміністративно-територіального районування кліматичних навантажень на будівельні конструкції (2016)
Северин В. А. - Імовірнісна модель снігового навантаження на сталеві елементи покриття будівель, Карабаш Л. В., Матвєєнко О. А. (2016)
Семко О. В. - Щодо питання забезпечення теплового захисту торговельно-офісних будівель, сформованих при реновації, Воскобійник Є. П. (2016)
Сіянов О. І. - Особливості моделювання руху змерзлого снігу на покрівлі циліндричних сітчастих покриттів та його ударної дії на плоскі перешкоди (2016)
Чурса Ю. В. - Розрахунок міцності шпонкових стиків залізобетонних елементів каркасів багатоповерхових будівель (2016)
Хохлін Д. О. - Методика експериментального дослідження впливу нерівномірних деформацій основи на сейсмостійкість несучих конструкцій, Попок К. В. (2016)
Азизов Т. Н. - Каменные балки, усиленные односторонней железобетонной обоймой, Мыза А. С. (2016)
Белокуров П. С. - Исследование современных клеевых составов, которые применяются при усилении строительных конструкций (2016)
Вегера П. І. - Аналіз основних методів підсилення композитними матеріалами похилих перерізів згинаних залізобетонних елементів, Хміль Р. Є., Бліхарський З. Я. (2016)
Воскобійник П. П. - Експериментальні дослідження відновлення експлуатаційних властивостей залізобетонних балок з метою їх повторного застосування, Овсій Д. М., Воскобійник Є. П. (2016)
Дяченко Є. В. - Організація виконання робіт при реконструкції будівель за допомогою методу підйому перекриттів (2016)
Зятюк Ю. Ю. - Операційність технології виконання робіт при підсиленні дослідних залізобетонних зразків (матеріалами фірми "SiKa") (2016)
Чеканович М. Г. - Несуча здатність підсилених зовнішньою арматурою згинаних залізобетонних елементів, Романенко С. М., Андрієвська Я. П. (2016)
Чеканович М. Г. - Експериментальні дослідження несучої здатності та деформативності залізобетонних балок, підсилених новою конструкцією, Чеканович О. М., Журахівський В. П. (2016)
Фатхутдінов В. Г. - Правоохоронна діяльність: соціальна природа та сутність (філософсько-правовий аспект) (2007)
Гарасимів Т. З. - Природа людини в контексті цивілізаційного підходу (2007)
Литвинов О. М. - До питання співвідношення механізмів протидії злочинності та кримінального переслідування (2007)
Передерій О. С. - Особливості правового регулювання діяльності поліції країн континентальної правової сім’ї (2007)
Ковальова І. В. - Співвідношення права та моральності у поглядах М. К. Ренненкампфа (2007)
Хомінець В. В. - Сутність диференціації кримінально-процесуальної форми (2007)
Заяць Д. Д. - Ситуація слідчої дії: поняття і види (2007)
Нестерцова-Собакарь О. В. - Державно-правовий статус жінки в Російській імперії у другій половині XIX – на початку XX ст.: на матеріалах українських губерній (2007)
Гриценко І. С. - Застосування зброї суб’єктами публічного управління за законодавством царської Росії кінця ХІХ – початку ХХ століття (2007)
Греченко В. А. - Початки творення тоталітарної партії в Україні (1918–1920 рр.) (2007)
Марцеляк О. В. - Виборча система в Україні: пошук оптимальної моделі (2007)
Новиков О. В. - Роль президента Польщі в системі вищих органів влади під час і після вступу країни в Європейський Союз (2007)
Войціховський А. В. - Геополітичні особливості миротворчої діяльності в СНД (2007)
Григоренко Є. І. - Реалізація конституційного принципу рівноправності у призові громадян України на строкову військову службу (2007)
Матюшкова Т. П. - Психічні стани потерпілих-жінок від насильницьких злочинів як основа формування їхніх показань (2007)
Лозова С. М. - Типові ситуації проведення очної ставки при розслідуванні зґвалтувань (2007)
Головецький М. В. - Організаційно-правові заходи протидії торгівлі людьми (2007)
Єгупенко В. В. - Використання криміналістичних рекомендацій при розгляді справ у цивільному судочинстві (2007)
Орел Ю. В. - Об’єкт злочину, передбаченого ст. 391 Кримінального кодексу України (2007)
Олійник П. В. - Енергія як предмет злочину, передбаченого ст. 188-1 Кримінального кодексу України (2007)
Суботін А. О. - Математичне моделювання – основа методики тактичних розрахунків щодо оптимізації дій сил і засобів ОВС у спеціальних операціях, Мірошко О. П. (2007)
Колесніков В. В. - Правове регулювання оперативно-розшукової діяльності при розслідуванні злочинів, пов’язаних з пожежами (2007)
Гемай С. О. - Структура диспозиції норм кримінально-процесуального права (2007)
Акіменко Д. О. - Тактичне прогнозування при проведенні спеціальних операцій, Конціялов О. В. (2007)
Власенко І. В. - Критерії співвідношення ефективності застосування вогнепальної зброї та особистої безпеки працівників міліції, Федоров В. В., Чміль О. М., Пальваль Є. А. (2007)
Шаша І. К. - Фактори, що впливають на виникнення дорожньо-транспортних пригод з вини водіїв транспортних засобів, Сазонов О. Г., Лемешко О. М. (2007)
Пономаренко Г. О. - Система управління у сфері забезпечення внутрішньої безпеки в державі (2007)
Алтуніна О. М. - Делеговані функції і повноваження органів місцевого самоврядування: сутність, особливості та види (2007)
Синявська О. Ю. - Методи управління забезпеченням життєдіяльності персоналу ОВС (2007)
Микитюк А. А. - Проблеми податкового аудиту фіктивних суб’єктів господарської діяльності (2007)
Яковлєв А. І. - Удосконалення підходів до оцінки державного регулювання розвитку людського капіталу, Дунаєв І. В. (2007)
Пожидаєв Г. П. - Поняття боротьби з організованою злочинністю: управлінський підхід (2007)
Панова І. В. - Дія норм адміністративного права у просторі (2007)
Дубенко О. М. - Особливості захисту прав громадян в адміністративному судочинстві в Україні (2007)
Сирота Д. І. - Кореспондуючі права і обов’язки громадянина та працівника міліції: поняття й види (2007)
Лісний Д. В. - Правові основи внутрішньосистемних відносин в органах внутрішніх справ України (2007)
Перепьолкін С. М. - Еволюція європейського міждержавного митного співробітництва (2007)
Бродовський В. В. - Інформаційно-аналітична робота в діяльності дільничних інспекторів міліції щодо попередження правопорушень (2007)
Пабат О. В. - Наявність достатньої адміністративної процедури як самостійна гарантія прав і свобод громадян (2007)
Магда С. О. - Реалізація права на правову допомогу в умовах дії надзвичайних адміністративно-правових режимів (2007)
Василенко В. М. - Місце ветеринарної міліції в системі підрозділів ОВС, які виконують адміністративні функції (2007)
Мічурін Є. О. - Особливості окремих обмежень майнових прав фізичних осіб щодо житла (2007)
Колєсніков О. М. - Правова природа договору з надання правової допомоги (2007)
Гуйван П. Д. - Деякі правові аспекти підставності та строків захисту прав учасниками відносин з комунальних послуг (2007)
Селіванов М. В. - Проблеми правової охорони комп’ютерних програм (2007)
Стефанчук Р. О. - Здоров’я фізичної особи як об’єкт її особистих немайнових прав (2007)
Чалий Ю. І. - Квазізобов’язальні правовідносини за Цивільним кодексом України (2007)
Маєвська А. В. - Зміст інституту тягаря утримання майна (2007)
Міщенко І. В. - Специфіка обмежень права приватної власності на житло (2007)
Богля С. С. - Судові рішення та їх виконання в частині судових витрат у цивільному судочинстві (2007)
Спіжов В. В. - Зміст та поняття депозитного ресурсу комерційного банку (2007)
Батожська О. В. - Договір зберігання транспортних засобів (2007)
Бондаренко Д. О. - Правове регулювання набуття права власності на майно боржника, виставленого на аукціон (публічні торги) (2007)
Тіхонова М. А. - Поняття та особливості фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" як юридичної особи (2007)
Самойлов М. О. - Проблематика спадкування нерухомого майна у міжнародних договорах України про правову допомогу в цивільних справах (2007)
Ярошевська Г. М. - Договір про надання юридичних послуг: особливості правової моделі (2007)
Перова О. В. - Правочин, що порушує публічний порядок, як беззаперечно недійсний (2007)
Музичук О. М. - Сутність та особливості грошового забезпечення персоналу ОВС (2007)
Венедіктова В. М. - Напрямки удосконалення нормативно-правового забезпечення гендерної рівності у трудових відносинах (2007)
Хохлова І. В. - Удосконалення законодавства про надра (2007)
Замченко А. О. - Нагляд та контроль за дотриманням законодавства про працю: питання термінології (2007)
Кирєєва І. В. - Деякі питання припинення права загального природокористування (2007)
Бригадир І. В. - Діяльність у галузі автомобільного транспорту як загроза екологічній безпеці (2007)
Шестопал С. С. - Філософсько-правові погляди Жака Марітена (2007)
Саппа М. М. - "Діти вулиці": сприйняття ризику і мотиви ризикованої поведінки, Лисенко І. В. (2007)
Проскурякова О. С. - Функціональність традицій навчально-виховного процесу ХНУВС (2007)
Щербаковський М. Г. - Криміналістичне документознавство: практ. посіб. / В. В. Бірюков, В. В. Коваленко, Т. П. Бірюкова, К. М. Ковальов; за заг. ред. В. В. Бірюкова. – К.: Вид. Паливода А. В., 2007. – 332 с. (2007)
На книжкову полицю (2007)
Новини наукового життя (2007)
Наші автори (2007)
Шемчук В. В. - До питання про функції прокуратури (2007)
Пономаренко Г. О. - Функції суб’єктів загальної компетенції у сфері забезпечення внутрішньої безпеки держави (2007)
Литвинов О. М. - Інституціональні проблеми віктимізації (2007)
Фіночко Ф. Д. - Роль рецепції римського права у формуванні європейських традицій адміністративного права (2007)
Піскунов Ю. В. - Визначення принципу законності діяльності міліції (2007)
Гарасимів Т. З. - Поняття особистості в сучасній філософії (2007)
Захарченко П. П. - Українське козацтво Лівобережжя: правові засади землеустрою (кін. ХVІІІ – поч. ХХ ст.) (2007)
Гавриленко О. А. - Правові взаємини північнопричорноморських держав-республік з Римом (друга пол. І ст. до н. е. – третя чверть ІІІ ст. н. е.) (2007)
Бутирін Є. О. - Запровадження інституту земських дільничних начальників в контексті контрреформ 80–90-х рр. ХІХ ст. (2007)
Шармар О. М. - Здійснення політики держави на селі НКВС, ВУНК–ДПУ УСРР у 20-х рр. ХХ ст. (2007)
Щербаковський М. Г. - Використання натурних колекцій при проведенні попередніх та перевірочних досліджень, Волкова А. Е. (2007)
Бондаренко О. О. - Сутність комплексних експертиз у кримінальному судочинстві України (2007)
Смоков Д. С. - Звільнення від відбування покарання з випробуванням: окремі аспекти чинної правозастосовчої практики (2007)
Янченко І. М. - Примусові слідчі дії в кримінальному судочинстві України (2007)
Заславська М. Г. - Суспільно небезпечні наслідки неналежного виконання професійних чи службових обов’язків щодо охорони життя і здоров’я неповнолітніх (ст. 137 КК) (2007)
Храмцов О. М. - Особливості кваліфікації кримінально караних погроз за законодавством України (2007)
Акімов В. В. - Взаємодія державної контрольно-ревізійної служби з правоохоронними органами. Практика і проблеми (2007)
Соколова В. О. - Кримінологічна характеристика працівників органів внутрішніх справ, які вчинили корупційні злочини (2007)
Кирилюк Л. В. - Сутність законного представництва у кримінальному судочинстві України (2007)
Дащенко О. В. - Проблеми соціальної адаптації умовно-достроково звільнених від відбування покарання за злочини, вчинені неповнолітніми (2007)
Семикіна Л. О. - Щодо визначення предмета вимагання (2007)
Строкова І. І. - Геноцид: поняття та ознаки злочину в міжнародному та національному праві (порівняльний аналіз) (2007)
Павліченко Є. В. - Історико-правовий аспект формування законодавства у сфері боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом (2007)
Конопльов В. В. - Питання структуризації процедури підготовки управлінських рішень в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ (2007)
Панова І. В. - Деякі питання ефективності контрольної діяльності обласних державних адміністрацій (2007)
Алтуніна О. М. - Співвідношення конституційних і адміністративно-правових засад здійснення місцевого самоврядування в Україні (2007)
Пономарьов О. В. - Становлення державного захисту від монополізму в Україні: історико-правовий та порівняльно-правовий аспекти (2007)
Угровецький О. П. - Роль і місце державної податкової служби у виконанні Державного бюджету по доходах (2007)
Рубан А. Є. - Система органів контролю за здійсненням автомобільних перевезень (2007)
Гриценко І. С. - Інститут державної служби: деякі історичні питання становлення та розвитку (2007)
Ляхович У. І. - Громадянство як одна з передумов набуття особою правового статусу державного службовця (2007)
Галунько В. В. - Адміністративно-правова охорона та захист права власності (2007)
Салманова О. Ю. - Деякі проблеми організації співпраці працівників Державтоінспекції і населення та шляхи їх вирішення (2007)
Прокопенко Ю. В. - Деякі аспекти оптимізації діяльності міліції України в умовах формування правової держави (2007)
Ковальова О. В. - Основні напрямки удосконалення діяльності служби дільничних інспекторів міліції щодо попередження насильства в сім’ї (2007)
Шишка Р. Б. - Договір драйвінгу (2007)
Самойлов М. О. - Щодо сутності та місця принципу автономії волі в міжнародному приватному праві (2007)
Зозуляк І. І. - Про необхідність вдосконалення підходів щодо істотних умов договору у деяких законодавчих актах України (2007)
Мирза С. С. - Поняття та юридична характеристика договору про надання послуг з управління багатоквартирним будинком (2007)
Колєсніков О. М. - Встановлення розміру збитків, завданих клієнту неналежним наданням правової допомоги (2007)
Павлюков Р. О. - До проблеми систематизації національного законодавства в сфері соціально-правового захисту інвалідів (2007)
Ришкова Л. В. - Деякі правові аспекти визначення поняття "особливо цінні землі" (2007)
Бригадир І. В. - Правові засоби забезпечення зменшення негативного впливу відпрацьованих газів автомобіля на людину та довкілля (2007)
Бугайчук К. Л. - Дистанційна освіта та дистанційне навчання: співвідношення понять та їх сутність (2007)
Журба О. В. - Службова дисципліна як складова навчання у вищих навчальних закладах системи МВС (2007)
Свєженцева Ю. О. - Роль соціального моніторингу в забезпеченні взаємодії міліції та громадськості, Андрєєва Г. В. (2007)
Проскурякова О. С. - Вплив традицій на процес реформування ОВС України (2007)
Літвінко В. О. - Про суб’єктивні фактори, що змінюють зовнішні прояви правопорушень (2007)
Гаращук В. М. - Гриценко І. С. Становлення і розвиток наукових поглядів на основні інститути вітчизняного адміністративного права: монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2007. – 335 с. (2007)
На книжкову полицю (2007)
Новини наукового життя (2007)
Наші автори (2007)
Назаренко І. І. - Методика досліджень загальної динамічної моделі "технологічна машина для будівельної індустрії – оброблюване середовище", Нестеренко М.П. (2015)
Ловейкін В. С. - Обґрунтування крайових ривків при оптимальному режимі реверсування роликової формувальної установки, Почка К. І. (2015)
Басараб В. А. - Дослідження полічастотного режиму коливань електромагнітної ударно – вібраційної системи (2015)
Сівко В. Й. - Дослідження режимів віброущільнення бетону в касетних установках, Яковенко В. Б., Міщук Є. О. (2015)
Мацюк Б. В. - Підвищення ефективності робочих параметрів вібраційної сепарації будівельних матеріалів (2015)
Мартинцев В. С. - Перспективи використання суперкавітаційних апаратів для інтенсифікації технологічних процесів та їх практичне використання (2015)
Лесько В. І. - Визначення показників надійності екскаваторів за інформацією про потоки відмов (2015)
Кралин А. К. - Анализ силовых факторов роторной системы при пластическом формообразовании изделий, Рыбалко Р. И. (2015)
Запривода А. В. - Стабілізація і синхронізація режиму роботи вібропристрою для формування великих горизонтальних поверхонь, Ручинський М. М. (2015)
Залізняк В. Б. - Дослідження динаміки багатосекційної телескопічної стріли підйомника (2015)
Нестеренко М. Є. - Класифікація фінансових ризиків підприємств у ринкових умовах (2015)
Ободенко В. В. - Оцінка технологічних можливостей використання підйомників у будівництві (2015)
Яковенко В. Б. - Організація структури даних прикріпних та глибинних вібраторів, Дисик Д. Л. (2015)
Скороходова А. В. - Современные проблемы совершенствования архитектурно-планировочной организации онкологических центров (2014)
Проляка Т. А. - Градостроительная реабилитация антропогенных ландшафтов угольного региона, Морозова К. А. (2014)
Литовко В. С. - Применение графической структуры орнамента в параметрической архитектуре (2014)
Ильяш А. Н. - Комплексная оценка современных многофункциональных комплексов в структуре Большого Харькова (2014)
Мортеза Хаеф - Проблемы сочетания инноваций в энергоэффективной архитектуре (2014)
Зема О. В. - Современное состояние сети объектов оздоровительно-профилактического назначения для шахтеров (2014)
Герасименко В. В. - Визуализация метрических и позиционных задач формообразования, Ачкасов Ю. A., Проценко Е. М., Тимченко И. В., Избаш А. М. (2014)
Гончаренко Д. Ф. - Эксплуатационная долговечность инженерных коммуникаций глубокого заложения, Старкова О. В., Булгаков Ю. В., Олейник Д. Ю. (2014)
Лучковский И. Я. - Применение расчетной модели Б.Н. Жемочкина к расчету поперечно нагруженных свай при нелинейном распределении жесткости грунта по глубине заделки, Есакова С. В. (2014)
Броневицький С. П. - Проблеми планування будівництва доступного житла (2014)
Котляр Н. И. - Технологические решения локального вакуумирования плит перекрытия каркасно-монолитных зданий, Рощина Н. М., Соколенко Н. В. (2014)
Гречко Н. В. - Оптимизационные задачи прогнозирования параметров процесса устройства высокопрочных бетонных полов, Шумаков И. В., Секретная В. Н., Ракивненко Д. В. (2014)
Казимагомедов И. Э. - Физико-химические исследования гипсового вяжущего из фосфогипса, Дехтярюк О. И. (2014)
Наливайко Т. Т. - Армирование бетонных конструкций (2014)
Черниговский В. А. - Энергосберегающие стены малоэтажных зданий, Казимагомедов И. Э., Лобанова А. В. (2014)
Иванов А. Н. - Использование поверхностно-активных веществ для интенсификации помола в трубных мельницах, Сиромолот С. В. (2014)
Бова Я. О. - Тріщиностійкість плит зі змішаним армуванням та пропозиції щодо їх розрахунку (2014)
Малявина О. Н. - Анализ повреждаемости трубопроводов магистральных тепловых сетей (2014)
Кугаєвська Т. С. - Опрацьовування лабораторної установки для теплової обробки бетонних зразків нагрітим повітрям, Шульгін В. В., Свінін О. В. (2014)
Борзяк О. С. - Воздействие токов утечки на конструкции пассажирских платформ, расположенных вблизи электрифицированных постоянным током участков пути, Плугин Д. А., Герасименко О. С., Дудин А. А., Конев А. А. (2014)
Сопов В. П. - Термический анализ цементного камня, Толмачев Д. С. (2014)
Юнис Башир Н. - Анализ эффективности замены железобетонных труб модифицированными. Оценка факторов эффективности (2014)
Чернышев В. Н. - Исследование илоотделения во взвешенном слое осадка в условиях повышенных концентраций активного ила, Зятина В. И. (2014)
Нездойминов В. И. - Теоретическое обоснование метода одноиловой нитри-денитрификации при очистке сточных вод (2014)
Эпоян С. М. - Повышение эффективности биологической очистки и доочистки сточных вод в закрытых циркуляционных окислительных каналах, Штонда И. Ю., Штонда Ю. И., Зубко А. Л., Яна Лешенарова (2014)
Эпоян С. М. - Исследование процесса интенсификации удаления соединений азота на сооружениях очистки сточных вод молокозаводов, Фомин С. С., Фомина И. Г. (2014)
Горносталь С. А. - Аналіз результатів моделювання процесу біологічного очищення стічних вод, Петухова О. А. (2014)
Сорокин Б. С. - Методика фильтрационного расчета линейных иглофильтровых установок (2014)
Сухоруков Г. И. - Определение функциональной зависимости изменения содержания взвешенных веществ в осветляемой воде по высоте вертикального отстойника, Филатов С. В., Сухоруков Д. Г., Серобян А. С. (2014)
Бодик И. - Фиторемедиация как единственный экономически целесообразный путь очистки бытовых сточных вод в неканализованной местности Украины, Захарченко М., Рыжиков А., Мельник Л., Рыжикова И. (2014)
Пальченко О. Л. - Аналіз сучасних математичних методів оцінки евтрофії водосховищ (2014)
Єсаков В. С. - Застосування метода Чарномського. Визначення вільної поверхні потоку при розчистці русла р. Сухий Торець, Кузьменко В. М., Шилін В. В., Філатов С. В. (2014)
Бодик И. - Очистка промышленных сточных вод с использованием биогазовых установок: теория и практика, Захарченко М., Рыжиков А., Мельник Л. (2014)
Беляев Н. Н. - Исследование процесса рассеивания аэроионов в помещении методом вычислительного эксперимента, Затынайченко Д. О. (2014)
Тарадай А. М. - Исследование влияния вида топлива на оптимальное распределение тепловой нагрузки между теплофикационными турбинными установками и пиковыми водогрейными котлами ТЭЦ, Стоянов Ф. А., Кириленко И. Г. (2014)
Будлянский С. В. - Анализ систем аккумуляции тепла в тепловых установках отраслей хозяйствования, Редько А. Ф. (2014)
Емельянова И. А. - Определение производительности бетононасосов и растворобетононасосов в зависимости от реологических параметров бетонной смеси, Задорожный А. А., Меленцов Н. А. (2014)
Фідровська Н. М. - Контактні напруження в зоні дії канату і гладкого барабана (2014)
Hatam Kareem Kadhom - Determination of radial cutting forces during drilling (2014)
Левада В. А. - Экспериментальное исследование напряженно-деформированного состояния оттяжек мачтовых систем при температурных воздействиях (2014)
Коробко Б. О. - Загальна класифікація розчинонасосів, що використовуються для подачі будівельних розчинів (2014)
Дробишева В. П. - Сучасний стан використання відновлювальних джерел енергії в Україні, Токар К. П., Федоренко Г. А. (2014)
Пермяков В. І. - Т-перетворення в автоматизованих системах математичного проектування для інженерних розрахунків, Наркінтович М. А., Погрібняк М. С. (2014)
Веселівський Р. Б. - Моніторинг протипожежного стану будівель і споруд (2014)
Батракова А. Г. - Операторная модель оценки текущего состояния дорожных одежд по результатам георадарного обследования, Урдзик С. Н., Батраков Д. О. (2014)
Смирнова Н. В. - Особенности решения уравнений движения автомобилей в задачах проектирования дорог (2014)
Беляев Н. Н. - Моделирование процесса нейтрализации токсичного вещества при аварии на химически опасном объекте, Росточило Н. В. (2014)
Берлов А. В. - Расчет загрязнения приземного слоя атмосферы при горении твердого ракетного топлива (2014)
Іванілов О. С. - Оцінка потенціалу будівельних підприємств графоаналітичним методом, Смачило В. В., Неупокоєва А. А. (2014)
Іванілов О. С. - Оцінка конкурентоспроможності будівельного підприємства, Смачило В. В., Положій К. В. (2014)
Петровська Т. Е. - Удосконалення системи працездатності проектно-орієнтованого підприємства (2014)
Каржинерова Т. И. - Ремонтно-восстановительные работы на сетях водоотведения с использованием установки ПУВВ-5МЕА для водопонижения, Сорокин Б. С. (2014)
Григоренко Е. А. - Применение местного сырья на основе алюмосиликатов в жилищном строительстве (2014)
Свергузова С. В. - Утилизация осадков водоочистки в производстве керамического кирпича, Сапронова Ж. А., Шамшуров А. В., Юрченко В. А. (2014)
Олейник Д. Ю. - Анализ решений по определению горизонтального давления грунта на опускные колодцы на примере реального объекта (2014)
Ліщук С. - Семінаристи в м. Острозі у першій чверті ХІХ ст. (2014)
Близняк М. - Спогади професора Миколи Павловича Ковальського "Про тих, кого пам’ятаю і шаную (роздуми про коло особистостей, з якими доводилося зустрічатись і співпрацювати)" (2014)
Трофимович В. - Життя заради науки (до 85-річчя з дня народження видатного українського історика Миколи Ковальського), Мельник О. (2014)
Гончарова Н. - Організаційні засади функціонування шляхетних пансіонів у південноукраїнських губерніях у першій половині ХІХ століття (2014)
Прищепа О. - Взаємодія державних і самоврядних структур та приватних осіб у розвитку жіночої середньої освіти у Рівному (початок ХХ ст.) (2014)
Марчук В. - Національний склад міських поселень Західної Волині на початку 1920-х рр. (2014)
Олійник М. - Практика застосування інституту колективної відповідальності на Поділлі в 1921-1923 рр. (2014)
Гринюка Б. - Музейна діяльність Івана Старчука (1930-1950 рр.) (2014)
Трофимович В. - Тернистий шлях до правди (маловідомі та дражливі сторінки української Другої світової) (2014)
Смирнов А. - Архіпастирська праця єпископа Переяславського Мстислава Скрипника в роки німецької окупації (2014)
Іванов С. - Криза німецького окупаційного режиму на Волині (1943-1944 рр.) (2014)
Шушкевич Ю. - Політична діяльність В. Червонія в 1993 році (за матеріалами преси) (2014)
Федоренко Я. - Стан та проблеми функціонування мережі водопостачання в українському селі доби незалежності: історичний аспект (2014)
Скоков О. - Історія середньовічного і ранньомодерного Острога на сторінках збірників "Остріг на порозі 900-річчя" (2014)
Вівчарик П. - Соціально-економічна проблематика у працях Степана Качали (2014)
Ґудзь В. - Початковий етап дослідження історії голодомору в Україні (2014)
Коваль М. - Укріплений район – наслідок еволюції довготривалої фортифікації (2014)
Прах Б. - Апостольська Адміністрація Лемківщини: соціокультурна передумови і канонічне підґрунтя (2014)
Залєток Н. - Еволюція ролі британських жінок на ринку праці (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2014)
Куцька О. - Пропагандистське забезпечення вступу та перебування Червоної Армії на території Північної Норвегії (1944 рік) (2014)
Пилипенко В. - Вплив революції в Ірані 1979 р. на "іранську" політику США (2014)
Кучерепа М. - Українська карта (Рецензія на монографію Трофимович Л., Трофимовича В. Небезпечне суперництво…Українське питання в зовнішній політиці Польщі та Радянського Союзу. 1938−1939 рр. – Рівне: Волинські обереги, 2013. – 284 с.), Радчук Л. (2014)
Пономаренко Г. О. - Напрямки управління внутрішніми справами (2007)
Панов М. М. - Кваліфікація незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків за ознаками об’єктивної сторони складу злочину (2007)
Яременко В. В. - Щодо теоретичного визначення поняття "оперативно-розшукова інформація" (2007)
Храмцов О. М. - Погроза в кримінальному праві України (питання теорії та практики) (2007)
Литвинов О. М. - Організаційні засади функціонування системи протидії злочинності (2007)
Шевченко Є. О. - Правова природа стадії виконання вироку та її вплив на зміст процесуальної діяльності суду (2007)
Передерій О. С. - Спеціальні гарантії здійснення компетенції поліцією в країнах континентальної правової сім’ї (загальнотеоретична характеристика на прикладі Польщі) (2007)
Гаркуша А. О. - Особливості застосування контрзаходів у механізмі врегулювання спорів СОТ (2007)
Турута О. В. - Нормотворчий аспект у діяльності ОВС як складова забезпечення реальності прав і свобод громадян (2007)
Єремеєв Д. В. - Діяльність прокуратури щодо нагляду за додержанням прав та свобод людини і громадянина (2007)
Гавриленко О. А. - Договори міни та купівлі-продажу в античних державах Північного Причорномор’я (історико-правове дослідження) (2007)
Дедурін Г. Г. - Про особливості правового становища білоруської національної меншини у міжвоєнній Польщі (2007)
Кондратюк С. В. - Теоретичні основи та практичне втілення парламентаризму в УНР, гетьманату П. Скоропадського, Директорії (2007)
Кузьменко В. Б. - Право на навчання рідною мовою та його забезпечення в Українській РСР у другій половині 30-х рр. (2007)
Коцан І. Д. - Освітня та фахова підготовка працівників міліції Харківщини в 20-ті роки ХХ ст. (2007)
Фєдосєєв В. В. - Історико-правовий аспект розвитку законодавства про злочини у сфері недоторканності державних кордонів України (2007)
Лемішко Ю. М. - Конституційне право громадян на участь у масових публічних заходах У контексті історико-правового аналізу (2007)
Проценко Ю. О. - Обумовленість заборони катування: історико-правовий аспект (2007)
Железов О. Є. - Про причини відсутності інститутів спільного інвестування у Російській імперії ХІХ – поч. ХХ ст. (2007)
Сорокун В. М. - Захист права на свободу віросповідання в міжнародних договорах Росії XVIII–XIX ст. (2007)
Манівлець Е. Є. - Про вдосконалення процесуальних гарантій прав і інтересів учасників кримінального судочинства (2007)
Олійник П. В. - Земля як предмет злочинів проти власності (2007)
Корнієнко В. В. - Індивідуально-профілактична робота дільничного інспектора міліції як метод попередження наркоманії та пов’язаних із нею правопорушень (2007)
Кузьмінова В. Ю. - Механізм використання презумпцій у ході доказування в кримінальній справі (2007)
Третьякова М. В. - Класифікація суб’єктів кримінально-процесуальної діяльності на підставі забезпечення прав та свобод (2007)
Пащенко О. О. - Соціальна обумовленість кримінальної відповідальності за порушення недоторканності державних кордонів України (2007)
Гордін Л. Я. - Особливості окремих процесуальних повноважень керівника слідчо-оперативної групи під час провадження досудового розслідування кримінальних справ (2007)
Хомінець В. В. - Принцип диспозитивності як підстава диференціації кримінально-процесуальної форми (2007)
Кудінов С. С. - Особливості взаємодії слідчого з державними органами, підприємствами, установами та організаціями під час провадження у справах, що пов’язані з участю іноземців (2007)
Мельник К. Ю. - Злочинність студентської молоді: причини, умови, профілактика (2007)
Ляхович У. І. - Сучасний стан та основні тенденції розвитку інституту державної служби (2007)
Магда С. О. - Окремі аспекти інформаційного забезпечення в умовах дії надзвичайних адміністративно-правових режимів (2007)
Акімов В. В. - Функціональні аспекти діяльності державної контрольно-ревізійної служби в Україні (2007)
Філіпенко А. С. - Міжнародне співробітництво у сфері запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (2007)
Кущ О. Є. - Правові підстави здійснення контролю за додержанням правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій (2007)
Панасюк О. В. - Сутність, особливості та місце державної податкової служби у системі правоохоронних органів України (2007)
Зубенко Г. В. - Формування Рахункової палати України та Рахункової палати Верховної Ради Автономної Республіки Крим: проблеми теорії та практики (2007)
Григоренко Є. І. - Деякі аспекти еволюції конституційного регулювання військової служби в Україні (2007)
Джуринський В. О. - Адміністративна реформа в Україні: деякі здобутки та перспективи (2007)
Шестак В. С. - Адміністративно-правове забезпечення реалізації культурної функції держави: поняття, зміст та напрямки (2007)
Запорожець І. Г. - Деякі питання удосконалення адміністративно-правового захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності (2007)
Гриценко І. С. - Категорія "законність" у радянській науці адміністративного права (40–80-ті роки ХХ ст.) (2007)
Голубєва Г. К. - Кваліфікація адміністративних проступків, пов’язаних з порушенням правил користування державними номерними знаками автотранспортних засобів (2007)
Бібік В. В. - Особливості адміністративно-правового режиму закритого адміністративно-територіального утворення Російської Федерації (2007)
Запорожець М. П. - Забезпечення особистої безпеки суддів як один із напрямків діяльності органів внутрішніх справ України (2007)
Савенко Н. В. - Приватизація як об’єкт адміністративно-правового регулювання (2007)
Василенко В. М. - Окремі проблеми застосування адміністративно-запобіжних заходів працівниками ветеринарної міліції (2007)
Фучеджі В. Д. - Правовий режим майна релігійних організацій (2007)
Колісник О. В. - Належний суд як одна з передумов справедливого та неупередженого судочинства (2007)
Галунько В. В. - Філософія християнської релігії щодо захисту права власності (2007)
Греченко В. А. - Етапи становлення податкової системи України, Греченко В. В. (2007)
Кухарєв О. Є. - Юридична природа відносин з виконання заповіту (2007)
Бондаренко Д. О. - Набуття (придбання) та виникнення права власності як різні правові явища (2007)
Онишко О. Б. - Основні проблеми кодифікації сімейного права Другої Речі Посполитої (2007)
Журавльов Д. В. - Заходи щодо підвищення ефективності дії трудового законодавства (2007)
Обушенко О. М. - Напрямки вдосконалення законодавства, що регламентує розгляд службово-трудових спорів працівників органів внутрішніх справ України (2007)
Шаша І. К. - Перспективи упровадження заходів підвищення паливної економічності і зниження токсичності відпрацьованих газів автомобілів (2007)
Пушкаренко П. І. - Нові підходи до організації самостійної роботи студентів з економічної теорії у світлі вимог Болонського процесу (2007)
Пахар І. В. - Особливості прийняття рішення щодо вступу в Харківський національний університет внутрішніх справ та ставлення курсантів до обраної професії, Мороз А. В. (2007)
Лаврик Ю. В. - Роль компетентністного підходу у професійній підготовці працівників органів внутрішніх справ (2007)
На книжкову полицю (2007)
Новини наукового життя (2007)
Наші автори (2007)
Чеховська А. - Культура здоров’я молоді: когнітивний аспект (2015)
Попова І. - Формування філософії сталого розвитку як засада розгортання екологічної освіти (2015)
Герасименко М. - Ідея та її втілення: феноменологія неспівпадіння (2015)
Стояцька Г. - "Подолання метафізики": контроверзи деконструктивізму (2015)
Захаренко К. - Ефективність використання потенціалу недержавних суб’єктів інформаційної безпеки (2015)
Бак М. - Основні технології мультимедійної освіти (2015)
Опанасюк Ю. - Використання комп’ютерних технологій у навчальному процесі (2015)
Пучков О. - Особистісно-орієнтоване навчання як вимога сучасності (2015)
Король А. - Інформатизація як чинник демократизації міжнародних зносин (2015)
Богданова Н. - Особливості формування культури життєтворчості особистості (2015)
Старовойт О. - Теоретико-методологічні засади дослідження інноваційної культури (природа, сутність та структура інноваційної культури) (2015)
Бойко А. - Людина масової культури та культура масової людини: рефлексії щодо сутнісних ознак (2015)
Завальнюк О. - Особливості управління спортивною діяльністю в сучасному суспільстві (2015)
Ващенко К. - Характеристика суб’єктів пoлітичнoгo aнaлізу і прогнозу (2015)
Григор О. - Еволюція глобалізаційних змін сучасного світу: до методології дослідження (2015)
Береза В. - Провідні технології політичної соціалізації особистості (2015)
Согорін А. - Становлення теорії реклами в рамках соціологічного наукового дискурсу (2015)
Колесніченко М. - Етнічна ідентичність у контексті західної соціофілософської парадигми (2015)
Гоцалюк А. - Неотрадиціоналізм у літературній творчості як фактор соціокультурної дійсності (2015)
Бех Ю. - Сучасні тенденції розвитку світового ринку освітніх послуг (2015)
Утюж І. - Якісні трансформації в освіті у контексті цивілізаційного підходу (2015)
Мельник В. - Культурологічний компонент освітнього простору в епоху постмодерну (2015)
Дебич М. - Інтернаціоналізація вищої освіти: культурно-гуманітарний вимір (2015)
Кюхлер Ф. - Інтернаціоналізація українських вишів, Швайка О. (2015)
Мельник І. - Інноваційні канали соціальних комунікацій в міжнародному освітньому просторі (2015)
Бондар Я. - Трансфер знань на глобальному рівні (2015)
Gryniuk K. - The role of international online education in increasing employability of Ukrainians (2015)
Нестерова М. - Когнітивна парадигма сучасної освіти (2015)
Лепський М. - Наукові школи у сучасній Україні (2015)
Шпильовий Ю. - Особливості використання САПР у підготовці майбутніх учителів технологій (2015)
Тіхонов В. - Світовий досвід підготовки ІТ-спеціалістів (2015)
Котлярова М. - Рівень вольової організації як чинник громадянської відповідальності у старшому юнацькому віці (2015)
Муравинець А. - Мотивація педагогів ВНЗ до самовдосконалення (2015)
Бойко Н. - Міжнародні стандарти системи менеджменту якості освіти та їх адаптація до навчального процесу (2015)
Рецензія на монографію О. В. Варецької "Розвиток соціальної компетентності вчителя початкової школи у системі післядипломної педагогічної освіти" (Запоріжжя: Кругозір, 2015. – 532 с.) (2015)
Нашi автори (2015)
Бех В. П. - Сталий розвиток планетарної спільноти у контексті міжцивілізаційного зсуву, Бех Ю. В. (2015)
Попова І. В. - Трансформаційне суспільство як середовище екобезпечного розвитку (2015)
Волинець А. А. - Історія розвитку архітектурної нелінійної парадигми в контексті інтерпретації концепту хаосу (2015)
Кравченко А. А. - Освіта як вітальний процес "навчання мислити" (2015)
Пашов Р. І. - Роль освіти в управлінні суспільством та становленні феномену бюрократії (2015)
Щербакова Ю. Е. - Особливості нового підходу до викладання фахових дисциплін у гуманітарних вишах (2015)
Береза В. О. - Особистість як суб’єкт і об’єкт політики та політичної соціалізації (2015)
Ігнатьєв В. А. - "Принцип дополнительности" тупика современной философии (2015)
Шедяков В. Є. - Ценностно-смысловые комплексы в целостности антропогенеза и социогенеза: содержание механизмов самодвижения (2015)
Озьмінська І. Д. - Виховання та освіта як чинники формування самосвідомості особистості (2015)
Тополь О. В. - Християнське розуміння старості: біблійний дискурс (2015)
Осьмак Т. В. - Полікультурність майбутнього вихователя: форми та методи роботи (2015)
Опанасюк Ю. І. - Електронні навчальні матеріали в контексті інформатизації освіти (2015)
Ланських О. Б. - Поняття "мови" у сучасному філософсько-педагогічному дискурсі (2015)
Григор О. О. - Впровадження методології консенсусного підходу до вирішення гострих політичних проблем сучасного світу (2015)
Лисенко Ю. В. - Теоретичні основи політичного прогнозування (2015)
Вонсович О. С. - Сучасне місце НАТО в європейському просторі безпеки (2015)
Насадюк Ю. С. - Критерії дослідження політичних цінностей: історичний аспект (2015)
Денисюк С. Г. - Авантюризм як тип політичного керівництва, Бобрук А. М. (2015)
Кавєріна А. С. - Особливості медіавпливу в Інтернет-ЗМІ (2015)
Артеменко С. Б. - Методичні аспекти викладання дисципліни "Вступ до спеціальності "Соціологія"" для студентів соціологічого фаху, Фляшнікова А. Б. (2015)
Буянов П. Г. - Особливості професійного навчання безробітних (з досвіду Російської Федерації) (2015)
Кузьмук О. М. - Кризова сім’я як приклад соціально вразливої категорії населення: соціологічний аналіз феномену (2015)
Нашi автори (2015)
Titel (2012)
Inhaltsverzeichnis (2012)
Ammon U. - Einst Weltsprache der Wissenschaft, heute eine ihrer "Nischensprachen” (2012)
Artemtschuk G. - Zum Problem des Verhältnisses von Ideologie und Sprache (2012)
Blazhko M. - Adjektive und Partizipien mit der Klang-Bedeutung in dem Gegenwartsdeutsch: Semantik und Kombinatorik (2012)
Brodska O. - Künstlerische Welt von Arthur Schnitzler: Kurzprosa und Dramen (2012)
Dolgopolova L. - Wortarten in der generativen Transformationsgrammatik (2012)
Fedoriw J. - Quantitative Methoden bei der Analyse von authentischen öffentlichen Redebeiträgen (2012)
Franko O. - Kommunikative Intention als Motivationskraft des Adressanten im Prozess des Sprechaktenaufbaus im gegenwärtigen deutschen Geschäftsleben-Diskurs, Dekalo O. (2012)
Gawrysch O. - Syntaktische Mittel der Argumentation in den Schriftstücken des deutschen Bauernkrieges (2012)
Hodakowska N. - Stilistisch-syntaktische Mittel der Realisierung des Stils der schönen Literatur (2012)
Ivanenko S. - Rhythmus als Bestandteil einer holistischen Textanalyse (2012)
Kutschma o. - New-Old Tasks of the Particles’ Study (2012)
Mishchenko A. - Terminologieverwaltungssysteme als Alternative für klassische Terminographie (2012)
Nickl M. M. - 1219: der Linguistic Turn des Magister Jordanus (2012)
Ostapovych O. - Funktionale und kognitive Charakteristika der gebräuchlichsten Idiome-Helvetismen (2012)
Pompino-Marschall B. - Deutsche Dialektaufnahmen aus dem Lautarchiv der Humboldt-Universität zu Berlin (2012)
Pylypko O. - Interpretation von Interjektionen in modernen linguistischen Studien (2012)
Sereda N. - Grammatische Synonymie im modernen Deutschen (2012)
Sotnikow A. - Einige pragmatische und phonetische Aspekte des politischen Diskurses (2012)
Suchomlyn W. - Personalpronomen bei der Wiedergabe der subjektiven Modalität (2012)
Veresh M. - Struktur-semantische Besonderheiten der deutschen abgeleiteten Termini in der Fachsprache der Theologie (2012)
Gusertschuk O. - Untersuchung vom Zusammenwirken lexikalisch-grammatischer und prosodischer Mittel als Ausdruck der Ermutigung in der englischen Sprache (2012)
Kuzmenko T. - Akustische Besonderheiten der reduzierten betonten Vokale im modernen Deutschen (2012)
Padalka O. - Zum Problem der Korrelation der Intonationskomponenten und der Sprecherabsicht (2012)
Rubtschak O. - Methoden der experimentell-phonetischen Untersuchung von englischen Radio- und Fernsehinterviews (2012)
Rudkivskyy O. - Spannungsgrad und synästhetischer Aspekt "Kälte/Wärme” der deutschen Plosivkonsonanten (2012)
Solska T. - Allgemeines und Spezifisches im Vokalismus der nationalen Varietäten der deutschen Sprache in Deutschland, Österreich und in der Schweiz (2012)
Artjomzew O. - Korrelation der subkategorialen Merkmale der deutschen Wurzel- und Ableitungsverben (2012)
Bakumenko O. - Präfix- und Partikelverben im Deutschen (2012)
Kozjuba O. - Lexikalische Besonderheiten des österreichischen Deutsch in den Werken Joseph Roths (2012)
Larkowa L. - Zur Frage des Entlehnungsprozesses in der modernen deutschen Sprache (2012)
Schkoljarenko W. - Etymologische Analyse der Phraseologismen der deutschen Sprache (2012)
Ussowa N. - Hansnarr, Dummrian oder Blödheini? Zum phraseologischen Gebrauch von Eigennamen (2012)
Wolodina T. - Zum Begriff Konversation (am Material der Substantive der modernen deutschen Sprache) (2012)
Bilous O. - Translationswissenschaft und Interkulturalität (2012)
Dvornikov A. - Der Weg von Mykola Lukaš zum literarischen Übersetzen (2012)
Melnyk A. - Übersetzung der modernen amerikanischen Animationsfilme in der linguistisch-kulturellen Dimension: Ukrainisch und Deutsch als Zielsprachen (2012)
Sereda O. - Förderung der Recherchierkompetenz der Translatoren im Übersetzungsunterricht (2012)
Sinegub S. - Das pragmatische Potential der deutschen Verben mit einem integrierten Sem beim Übersetzen ins Ukrainische (2012)
Gawrysch M. - Interkulturelle Kompetenz – wie ist sie im Fremdsprachenunterricht zu erreichen? (2012)
Gutnyk W. - Der kommunikative phonetische Einführungskurs: Zielstellung, Besonderheiten und Übungsschwerpunkte (2012)
Gwozdjak O. - Kreatives Schreiben im Deutschunterricht, Swyda-Susidenko T. (2012)
Schulgun M. - Der berufsbezogene Deutschunterricht für Jurastudenten (2012)
Tschobitko G. - Zur Vermittlung landeskundlicher Kenntnisse im Deutschunterricht bei der Arbeit an Tageszeitungen der Bundesrepublik Deutschland (2012)
Tschobitko W. - Mit kooperativen Lernmethoden einen ganzen Text erschließen (2012)
Tymtschenko Y. - Das methodische Potential der Intertextualität (2012)
Werbyzka T. - Phonetischer Vorkurs im Kontext von Kompetenz und Fertigkeiten, Vasylchenko O. (2012)
Leupold G. - Lehrreich und interessant: "Im Bergwerk der Sprache. EineGeschichte des Deutschen in Episoden”, Passet E. (2012)
Попович М. - Культурні засади цивілізаційної ідентичності (2015)
Богданова Н. - Аксіологічний аспект культури життєтворчості особистості (2015)
Лисак І. - Цінності ненасилля в глобальному світі (2015)
Король А. - Ідеологія протидії інформаційному виклику демократії (2015)
Яручик А. - Людина як тілесно-душевна цілісність у філософії Мішеля Монтеня (2015)
Корінець З. - Освітянська наука в пошуках механізму мистецького виховання майбутніх педагогів (2015)
Романкова Л. - Сучасна система освіти та виховання в Україні: проблеми та перспективи розвитку (2015)
Старовойт О. - Освіта як індикатор і збудник локалізації інноваційної культури в економіко-виробничій сфері життєдіяльності (2015)
Григор О. - Людство перед необхідністю стабільного світу: конструктивні ініціативи і філософські пошуки консенсусу (2015)
Матвієнко О. - Краса природи в інтерпретаційному фокусі суспільної свідомості (2015)
Шеремет Л. - Спорт і цінності гуманізму: основні проблеми та суперечності (2015)
Олексин І. - Гармонійна людина та спорт як чинник її формування (2015)
Ігнатко В. - Політичний та соціокультурний сегменти життєвого простору людини (2015)
Коломієць Л. - Технократизм як напрям політичної думки: промислово-наукове суспільство К. А. Сен-Сімона (2015)
Костиря І. - Дискурс влади в контексті самокерування інституцій культури (2015)
Тімкін І. - Система національної безпеки України: стан та перспективи розвитку, Новікова Н. (2015)
Семигіна Т. - Моделі та форми громадської активності у територіальних громадах, Лиховид Д. (2015)
Мещан І. - Міжсекторне соціальне партнерство в системі соціального обслуговування: структурно-функціональні особливості (2015)
Абаніна Н. - Визначення показників готовності населення до здійснення соціального опору (2015)
Кацьора О. - Основні характеристики соціальних проблем (2015)
Рибщун О. - Українська соціологія за доби радянської перебудови та витоки механізмів функціонування сучасної науки (2015)
Кіндратець О. - Рецензія на монографію Постол О. Є. "Посткласичні ідеологічні трансформації" (Київ: ВЦ "Академія", 2015. – 288 с.) (2015)
Нашi автори (2015)
Васильєв С. П. - Пcиходіагностика посттравматичного стресового розладу у військовослужбовців, Зубовський Д. С. (2016)
Дубровинський Г. Р. - Діти війни: дослідження явища психотравми під час військової агресії в Україні (2016)
Іващенко А. С. - Поняття "віктимного реагування" особистості як прояв деструктивної жертовності (2016)
Клименко І. В. - Психологічні особливості молодіжних аудиторій різних телевізійних шоу, Ідоятова Д. Ж. (2016)
Kovalenko A. B. - Youth's imagery features of their own future and future of Ukraine, Roketa O. L. (2016)
Корольов Д. К. - Напрями дослідження ціннісної сфери обдарованої особистості (2016)
Кудріна Т. С. - Зв`язок деструктивного перфекціонізму з невротичними проявами у підлітків, Вавілова А. С. (2016)
Осьодло В. І. - Друга світова війна у психологічному вимірі (2016)
Романова Ю. В. - Аксіологічна обумовленість професіоналізації психолога-практика (теоретичний аналіз) (2016)
Sosniuk O. P. - Projective technique "creative space" as a research tool for studying consumers'motivation (2016)
Траверсе Т.М. - Особливості розуміння політичних задач на субетапі "процесуальної перемички" (2016)
Васютинський В.О. - Песпективи ціннісного порозуміння українців Сходу і Заходу в оцінках подій на Донбасі (2016)
Данилюк І. В. - Методика та організація дослідження історичного смислу періоду відкритої психологічної кризи як чинника становлення сучасної психологічної науки, Ларін Д. І. (2016)
Zabolotna V. О. - Education as a value foundation for young people life strategies (2016)
Завязкіна Н. В. - Соціальна адаптація підлітків з істроїдними рисами особистості, Шелест Д. В. (2016)
Коваленко А. Б. - Психологічні умови гармонізації стосунків підлітків з батьками, Рогаль Н. І. (2016)
Козлова О. С. - Спілкування лектора з аудіторією: невербальний аспект (2016)
Остапенко І. В. - Концептуальні засади дослідження комунікативних бар`єрів національної та громадянської самоідентифікації (2016)
Скнар О. М. - Регіональні особливості політичних практик студентської молоді (2016)
Соснюк О. П. - Особливості використання лабілізації в тренінгу: можливості та обмеження (2016)
Stavytskyi G. A. - The implementation of a foreing language in the process of professional preparation of studentpsychologists as a mean of expansion of their intercultural communicatuons (2016)
Траверсе Т. М. - Трактування політичної діяльності як системи в політико-психологічній науці (2016)
Шишова О. М. - Розвиток соціальної компетентності дітей за різними програмами дошкільної освіти (2016)
Смоленська С. О. - Шляхи взаємодії світового та українського архітектурного авангарду (2016)
Тесленко В. А. - Безопасное восприятие экоархитектуры, Овчарова Е. А. (2016)
Скороходова А. В. - Озеленення як природний фактор гігієнізації зовнішнього та внутрішнього середовища діючих лікарень, Чернявська К. (2016)
Тесленко В. А. - Исследования визуальной безопасности архитектурной среды (2016)
Божинський Б. І. - Самобутня архітектура та проблема адекватного витвору її просторового середовища (2016)
Божинський Н. І. - Ревіталізація традиційних сільських поселень та зміни в їхньому плануванні від впливом "зеленого туризму" на прикладі окремих садиб центральної України (2016)
Скомороха С. С. - Понятие "исторический город" и его основные составляющие (2016)
Шарлай Е. В. - Средовой подход в вопросе сохранения индивидуальности архитектурного облика исторического города на примере Харькова (2016)
Родик Я. С. - Універсальний дизайн як елемент формування міського середовища (на прикладі Норвегії), Лозинська О. М., Водяницька А. С. (2016)
Солобай П. А. - Предпосылки и проблемы формирования архитектурных ВУЗов (2016)
Самородов А. В. - Парадоксы нормативных положений и новый метод оценки эффективности комбинированных свайных и плитных фундаментов многоэтажных зданий (2016)
Шумаков И. В. - Технологическое обоснование перспектив каркасно-монолитного строительства Ливана, Юнис Башир, Ассаад Мустафа (2016)
Шмуклер В. С. - Сталежелезобетонные пролетные строения для малых и средних пролетов мостов, Бугаевский В. А., Бугаевский С. А. (2016)
Бойко Т. К. - Оценка работоспособности металлоконструкций нижних двустворочных ворот судоходных шлюзов при наличии усталостных трещин (2016)
Аль-Машхадани Саиф Фарис - Строительный сектор Ирака. Пути выхода из кризиса (2016)
Яровой С. Н. - Исчерпание несущей способности металлических ферм пролетных строений транспортерной галереи углеподготовительного цеха ПАО "Алчевский металлургический завод" после длительного срока эксплуатации в условиях сильно агрессивной среды (2016)
Яровой С. Н. - Надежность и эксплуатационная пригодность металлических конструкций эстакады 6-7 цеха Аммиак 4 ОАО "Акрон" в городе Великий Новгород после длительного срока пребывания в стадии незавершенного строительства (2016)
Водка А. А. - Оценка напряженного состояния днищ силосов элеваторов, находящихся в длительной эксплуатации, с учетом просадки колонн и фактических физико-механических свойств бетона, Ларин А. А., Трубаев А. И., Бондаренко Ю. В., Мольский М. М., Бабенко А. С., Юдаев В. В. (2016)
Савйовский В. В. - Использование современных систем теплоизоляции стен в строительстве, Каржинерова Т. И., Каржинерова А. Г. (2016)
Яровой Ю. Н. - Обследование висячего покрытия ККЗ "Украина" в г. Харьков, Перепелица Е. А., Чибаров Д. В. (2016)
Митрофанов В. П. - Врахування крихкості, псевдопластичності та пластичності бетону в розрахунках міцності при складних неоднорідних напружено-деформованих станах, Пінчук Н. М. (2016)
Стоянов Е. Г. - Экспериментальное исследование работы сборных железобетонных предварительно напряженных плит в составе диска перекрытия, Набока А. В. (2016)
Соловей Д. А. - Влияние подземных инженерных сетей, коммуникаций и сооружений на технико-экономические показатели строительства (2016)
Шумаков И. В. - К вопросу об эффективности методов устройства подземной гидроизоляции, Смачило В. В., Халина В. Ю., Фурсов Ю. В. (2016)
Аринушкина Е. А. - Укрепленные цементом щебеночно-песчаные смеси для строительства дорожных одежд автомобильных дорог, Жданюк В. К. (2016)
Стороженко М. С. - Комплексный подход к требованиям потребительских свойств проезжей части автомобильных дорог, Аринушкина Н. С., Грищенко Т. М. (2016)
Батракова А. Г. - Показатель технико-эксплуатационного состояния дорожных одежд транспортных сооружений (2016)
Кравченко О. М. - Експериментальна модель фрагменту коксових батарей (2016)
Кугаєвська Т. С. - Теплові баланси камери для теплової обробки бетонних виробів із використанням теплоти гідратації цементу, Шульгін В. В., Сопов В. П. (2016)
Редько О. Ф. - Дисперсність крапель у скруберах насадкового типу, Чайка Ю. І., Бурда Ю. О. (2016)
Капцов И. И. - Разработка усовершенствованной конструкции съемного дренажного устройства для удаления жидкости из газопровода под давлением, Коляденко В. А., Шапарь И. А. (2016)
Редько О. Ф. - Аналіз температурних режимів псевдозрідження різних видів деревного палива в топках киплячого шару, Півненко Ю. О. (2016)
Болотских Н. Н. - Инфракрасное отопление помещений с помощью электрических панельных нагревателей (2016)
Тарадай А. М. - Значительное снижение расхода топлива путем внедрения современных методов реновации абонентов, Яременко М. А., Есин Е. С., Фомич С. В. (2016)
Фомін С. Л. - Надійність конструкцій мостів при пожежі, Ізбаш Ю. М. (2016)
Джалалов М. Н. - Дестабилизирующие факторы, влияющие на технико-экономические показатели устройства теплоизоляции наружных стен зданий (2016)
Ляховецкая-Токарева М. М. - Работа круглогодичной системы холодоснабжения с использованием грунтового аккумулятора холода в переходной период года (2016)
Алейникова А. И. - Технологические особенности строительства водораспределительных сетей бестраншейным способом (2016)
Нагорна О. К. - Особливості застосування та експлуатації мебранних біореакторів для біологічної очистки стічних вод (2016)
Кузьменко В. М. - Визначення коефіцієнта проникності при використанні моделі ідеального ґрунту, Шилін В. В. (2016)
Айрапетян Т. С. - Розрахунок аеротенка-витискувача зі зваженим і закріпленим біоценозом (2016)
Эпоян С. М. - Метод повышения эффективности смешения природной воды с реагентом и методика проведения исследований, Сухоруков Г. И., Яркин В. А. (2016)
Калюжний А. П. - Економічне порівняння варіантів гідравлічного розрахунку мережі водовідведення, Зубричева Л. Л., Кривенко О. О. (2016)
Беляев Н. Н. - Моделирование процесса сноса угольного концентрата из полувагона, Карпо А. А. (2016)
Мунтян Л. Я. - Оценка уровня загрязнения воздушной среды в случае аварии при транспортировке опасного груза (2016)
Беляев Н. Н. - Защита атмосферы от загрязнения при чрезвычайных ситуациях на железнодорожном транспорте, Берлов А. В., Кириченко П. С. (2016)
Самохвалова А. И. - Построение математической модели природоохранных технологий на основании экспериментального исследования действия и взаимодействия основных факторов, Лебедева Е. С., Юрченко В. А. (2016)
Федоров Г. Д. - Вплив похибки дозування на сталість тиску багатогніздних гідравлічних пресів напівсухого пресування, Ручка А. В., Савченко О. Г., Супряга А. В. (2016)
Науменко Ю. В. - Енергоощадність процесу останньої стадії тонкого подрібнення в барабанному млині, Процюк Ю. Б. (2016)
Дейнека К. Ю. - Ефективність автоколивних процесів подрібнення в барабанних млинах, Науменко Ю. В., Пухкий С. О. (2016)
Валентинов В. В. - Динамическая компенсация реактивной мощности путем оптимизации целевой R-функции векторной диаграммы тока промышленной сети (2016)
Росоха С. В. - Решение задачи конструирования пожарного ствола-распылителя, Сенчихин Ю. Н., Остапов К. М., Дендаренко Ю. Ю. (2016)
Шатохин В. М. - Моделирование динамических процессов в вибрационных технологических аппаратах строительного производства с асинхронным электроприводом, Гранько Б. Ф. (2016)
Ларін О. О. - Дослідження деформування пружної гумо-кордної амортизаційної прокладки при імпульсному навантаженні (2016)
Азизов Т. Н. - К расчету каменных элементов, усиленных односторонней железобетонной обоймой (2016)
Азизов Т. Н. - Современные способы усиления конструкций обоймами (2016)
Alexandrov V. M. - The Quasistatic Contact Of Thermoelasticity For Rough Layers, Gavdzinski V. N., Maltseva E. V. (2016)
Барабаш И. В. - Влияние добавки молотого известняка к портландцементу на прочность строительного раствора, Даниленко А. В., Ксёншкевич Л. Н. (2016)
Барышев В. П. - Уравнение теплоты сгорания альтернативных источников топлива – отходов растениеводства, Димитрова Ж. В. (2016)
Білик С. І. - Числові дослідження впливу на стійкість ферм Мізеса гребеневої пружної опори при похилому навантаженні, Тонкачєв В. Г. (2016)
Бойко И. Л. - Закономерности изменения во времени порового давления при устройстве буровых свай с использованием Джет-технологии, Раед М., Абдулхуссейн Абдулхуссейн, Шаповал А. В., Нестерова Е. В., Шаповал В. Г. (2016)
Воинов А. П. - Перспектива применения отопительных котлов низкотемпературного кипящего слоя. Прогнозная оценка, Димитрова Ж. В., Воинова С. А. (2016)
Воинов А. П. - Реформировать парк отопительных котельных и структуру их топливного баланса, Полунин М. М., Воинова С. А. (2016)
Володимирський В. О. - Особливості застосування композитних ячеїстих балок (2016)
Гайдарчук В. В. - Малоциклова утома матеріалу лопастей роторів вітроенергетичних установок, Левківська Л. В. (2016)
Гедулян С. И. - Исследование реологических параметров полимерцементных смесей для ремонта и восстановления строительных объектов (2016)
Гладких И. И. - Геодезический мониторинг памятника архитектуры, Наконечный В. В., Нахмуров А. Н., Пинул К. В., Юрковский Р. Г. (2016)
Гончарук В. П. - Активация компонентов растворной смеси в магнитоожиженном слое, Руссу И. В., Болога М. К., Поликарпов А. А., Врабие Е. Г. (2016)
Гудзь С. А. - Несуча здатність сталевих двотаврових балок, що експлуатуються з недосконалостями у вигляді початкових викривлень у площині найменшої жорсткості (2016)
Дмитрієва Н. В. - Анализ методов восстановления гидроизоляции конструкций из известняка-ракушечника, Гострик Г. М. (2016)
Дорофеев В. С. - Численные исследования появления зародышевых трещин на границах включений в бетоне, Зинченко А. В. (2016)
Думитрюк А. - Экспериментальные исследования предложенного сборно-монолитного антисейсмического пояса зданий (2016)
Зоценко М. Л. - Досвід вирішення геотехнічних проблем при реконструкції будівель і споруд, Винников Ю. Л., Омельченко П. М., Суходуб О. В. (2016)
Карпюк В. М. - Вплив конструктивних чинників та факторів зовнішньої дії на несучу здатність балкових конструкцій при мало цикловому навантаженні, Албу К. І., Даниленко Д. С., Сьоміна Ю. А., Петров М. М. (2016)
Карпюк І. А. - Взаємодія висячих призматичних паль з піщаними ґрунтами, Карпюк В. М. (2016)
Карпюк Ф. Р. - Особенности пространственных расчетных моделей рамно- связевых каркасов, реализуемых с помощью МКЭ при реконструкции зданий (2016)
Карпюк А. М. - Критерії теплової надійності вузлів примикання віконних блоків, Ільченко В. В., Міщенко Р. А. (2016)
Качуренко В. В. - Планування та проведення досліджень з експериментального вивчення дії сипучих матеріалів на гофровані стінки ємнісних конструкцій, Банніков Д. О. (2016)
Кесарійський О. Г. - Лазерна інтерферометрія ротаційного бетону, Кондращенко О. В., Якімєнко О. В., Кондращенко В. І., Гусєва А. Ю., Кудрявцева В. Д., Олєніч Д. І. (2016)
Кичаева О. В. - Деформируемость каменной кладки из силикатного кирпича в зависимости от толщины растворных швов (2016)
Klimenko Y. V. - Approach To Calculation Of Structural Reliability And Procedures For The Evaluation Of Current State Of Construction, Oreschkovitsch M., Kos Z. (2016)
Коваль М. П. - Ефективність прогонового анкетування болтовими з’єднаннями сталевого профільованого настилу у монолітних залізобетонних плитах (2016)
Коваль П. М. - Ефективність використання базальтопластикової арматури при армуванні плити проїзної частини моста, Гримак О. Я., Коваль Т. І. (2016)
Корнило І. М. - Порівняльна ефективність реконструкції нового будівництва (2016)
Король М. Д. - Стійкість стержневих елементів з врахуванням фізичної нелінійності, Король І. В. (2016)
Коцюрубенко О. М. - Технічний стан як умова доцільності реконструкції будівель Центрального району м. Одеса (2016)
Країнський П. І. - Експлуатаційна придатність стиснуто-зігнутих залізобетонних колон, підсилених залізобетонною обоймою за дії навантаження, Хміль Р. Є., Бліхарський З. Я. (2016)
Кравченко С. А. - Несуча здатність та деформативність керамзитоперлитобетонних згинальних елементів, Постернак О. О. (2016)
Кривомаз Т. І. - Мікрологічні пошкодження дерев’яних конструкцій в будівництві, Перебинос А. Р. (2016)
Кучеренко А. А. - Вторичные ресурсы Чёрного моря – в промышленность строительных материалов, Парута В. А., Лавренюк Л. И., Мирченко Л. Г. (2016)
Лапенко О. І. - Деякі питання аеродинаміки висотних споруд, Махінько Н. О. (2016)
Лапенко О. І. - Застосування профільного настилу при реконструкції будівель та споруд, Скребнєва Д. С. (2016)
Лисенко В. А. - Инженерная архитектоника гибридных несущих систем высотных зданий, Кушнир А. М. (2016)
Мельник М. В. - Експериментальне дослідження напружено-деформованого стану пошкоджених стиснутих залізобетонних елементів (2016)
Митинский В. М. - Надежность защиты сохраняемых зданий при выборочной реконструкции кварталов, Бараник С. В. (2016)
Михайловський Д. В. - Світовий досвід і перспективи розвитку багатоповерхового будівництва з деревини (2016)
Мішутін А. В. - Досвід і перспективи застосування бетонів на легких заповнювачах для конструкцій тонкостінних гідротехнічних і транспортних споруд, Кровяков С. О. (2016)
Настоящий В. А. - Анализ причин образования начальных усталостных повреждений резиновых покрытий поверхностей оборудования предприятий строительной индустрии, Чижик Е. Ф., Яцун В. В. (2016)
Носач О. Б. - Типізація дефектів сталевих конструкцій палетних стелажів (2016)
Пашинський В. А. - Вибір марки цегли за морозостійкістю для заданого географічного району та терміну експлуатації будівлі, Настоящий В. А., Сідей В. М. (2016)
Пашинський М. В. - Точність визначення кліматичних навантажень в заданій точці території методом інтерполяції за даними суміжних метеостанцій (2016)
Перетятько Ю. Г. - Влияние деформативности тормозной балки на местную устойчивость стенки подкрановой балки, Чередник Д. Л., Агеенко С. Б., Ляшенко И. Ю. (2016)
Писаренко А. Н. - Влияние температурных источников на двухмерные температурные поля в строительных материалах (2016)
Пічугін С. Ф. - Особливості моделювання нерівномірних осідань трубопроводу у посадочних ґрунтах, Винников П. Ю. (2016)
Пічугін С. Ф. - Аналіз аварій у будівництві, Дмитренко Л. А. (2016)
Пічугін С. Ф. - Особливості зміни зусиль в елементах сталевого каркасу промислової будівлі за 80 років експлуатації, Семко О. В., Бібік М. В., Трусов Г. М., Бібік В. М., Гасенко А. В. (2016)
Плотніков О. А. - Комп’ютерне моделювання теплового режиму стін при випадкових температурних впливах, Пашинський В. В. (2016)
Постернак О. О. - Стінові конструкції з конструкційно-теплоізоляційного безавтоклавного пінобетону для малоповерхового будівництва, Костюк А. І. (2016)
Радкевич А. В. - Проблематика современных фасадных систем многоэтажных жилых зданий, Нетеса К. Н. (2016)
Рожко В. Н. - Обстеження та реконструкція консервного цеху ТОВ "Куп’янський молочноконсервний комбінат" (2016)
Стороженко Л. І. - Експериментальне дослідження деформативності макету стале залізобетонного структурно-ватного покриття , Гасій Г. М. (2016)
Стороженко Л. І. - Експериментальні дослідження гнучних стрижневих стале залізобетонних конструкцій, армованих сталевими листами, Мурза С. О. (2016)
Толмачев С. Н. - Кинетика твердения современных дорожных и аэродромных бетонов и экспресс-оценка их прочности (2016)
Толмачев С. Н. - Повышение качества цементных композитов за счет введения дисперсных материалов, Беличенко Е. А. (2016)
Тугаенко Ю. Ф. - Влияние капиллярной влагоемкости на уплотнение лессовых грунтов, Марченко М. В., Абуладзе Л. Г. (2016)
Чернєва О. С. - Порівняльний розрахунок кам’яних конструкцій на зріз за новими та старими нормами, Пінчук Н. М. (2016)
Чибіряков В. К. - Модифікований метод прямих в задачах статики та динаміки масивних конструкцій, Станкевич А. М., Левківський Д. В., Мельничук В. Ф. (2016)
Шаповал А. В. - К вопросу соответствия уравнений, описывающих напряженно – деформированное состояние (НДС) термоупругой и водонасыщенной сред, Шаповал В. Г. (2016)
Шатов С. В. - Реконструкція комплексу з розробки лікувальних грязей поблизу селища Новотроїцьке Дніпропетровської області, Савицький М. В. (2016)
Шевченко Л. Ф. - Исследование эксплуатационных характеристик гелоприёмников (2016)
Шишкина А. А. - Деформирование реакционно-порошковых бетонов под нагрузкой, Шишкин А. А. (2016)
Шкурупій О. А. - Визначення граничного навантаження залізобетонних балок із застосуванням екстремального критерію міцності на основі теоретичних і експериментальних досліджень (2016)
Шмігель О. І. - Візуалізація повітряних потоків при виконанні експериментів в аеродинамічній трубі чи гідроканалі (2016)
Щербина О. С. - Влияние механоактивации на экзотермический разогрев цементошлаковой суспензии, Барабаш И. В., Кровяков С. А., Гаврилюк В. П. (2016)
Прищепа А. М. - Відходи як чинник впливу урбосиcтеми на прилеглу агросферу (2013)
Мандигра М. С. - Перспективи впровадження технологій органічного виробництва продукції тваринництва в Україні та ветеринарно-санітарного контролю її безпеки і якості, Степаняк І. В., Помітун І. А., Дроздов С. Є., Паньків Л. П., Корх І. В., Халін С. Ф., Воловик Г.П. (2013)
Трушева С. С. - Якісна оцінка ґрунтів як основа для оптимізації системи землеробства в господарстві, Кучерова А. В., Дацюк М. В. (2013)
Востріков В. П. - Дослідження температурного режиму ґрунту в блок-секції тепломеліоративної системи з оболонками-рукавами, Романюк І. В., Пінчук О. Л., Гнатюк В. М. (2013)
Клименко Л. В. - Оцінка сучасного стану питної води сільських населених пунктів (2013)
Кушнірук Ю. С. - Екологічний ризик території як показник її медико-екологічного стану, Волкова Л. А. (2013)
Василевський О. Г. - Стан та продуктивність малоцінних молодняків Вінниччини, Самойлова Н. О., Єлісавенко Ю. А., Зленко О. П. (2013)
Клименко М. О. - Підбір сидеральних культур для підвищення родючості ґрунтів зони Лісостепу та Полісся, Долженчук В. І., Крупко Г. Д., Зосімов В. Д., Глущенко М. К., Запасний В. С. (2013)
Морозов А. В. - Режим краплинного зрошення інтенсивних яблуневих насаджень на півдні України, Козлова Л. В. (2013)
Бєдункова О. О. - Оцінка сучасного екологічного стану поверхневих вод річки Случ за басейновим принципом (2013)
Коваль С. І. - Урожайність багаторічних травостоїв на осушуваних торфових ґрунтах Західного Полісся, Зосимчук М. Д. (2013)
Панькевич С. Г. - Аналіз сучасної агроекологічної ситуації у Локачинському районі Волинської області (2013)
Петрук А. М. - Дослідження специфічних показників токсичної та радіаційної дії водної екосистеми озера Білого (2013)
Олійник О. О. - Вивчення ефективності допосівної обробки насіння стимуляторами росту рослин, Фурман В. М., Солодка Т. М., Вакуленчик С. І. (2013)
Костолович М. І. - Підвищення рівня професійної підготовки майбутніх фахівців з екології (2013)
Гурський А. Й. - Методи самооцінки фізичних і фізіологічних станів людини та профілактики найбільш поширених захворювань (2013)
Фурман В. М. - Вивчення реакції гібридів кукурудзи при застосуванні розрахункових норм мінеральних добрив в умовах Полісся України, Ткачук С. О., Олійник О. О., Солодка Т. М., Каграманян К. В. (2013)
Савчук Р. І. - Соціоекологічні аспекти оптимізації та гармонізації природокористування в Дермансько-Острозькому національному природному парку, Портухай О. І. (2013)
Ойцюсь Л. В. - Вплив адвентивних видів рослин на біорізноманіття Волинського Полісся (2013)
Андрушко О. - Види кримінально-процесуальної діяльності Державної прикордонної служби України на сучасному етапі розвитку (2016)
Басараб О. - Формування законодавства у прикордонній сфері на Українських землях в часи їх колонізації великим Князівством Литовським та Річчю Посполитою (2016)
Гаврік Р. - Юридичні особливості виключності судових рішень, ухвалених у окремому провадженні (2016)
Ганьба О. - Теоретико-правовий аналіз форм та методів забезпечення законності у діяльності Державної прикордонної служби України (2016)
Грищук В. - Право як засіб реформування української державно-правової системи (2016)
Зьолка В. - Проблеми правового забезпечення ефективної взаємодії Держприкордонслужби України із правоохоронними органами та військовими формуваннями у прикордонній сфері (2016)
Капітанчук Л. - Щодо використання спеціальних знань при розслідуванні незаконного переправлення осіб через державний кордон України (2016)
Король М. - Поняття та основні напрями розвитку функцій Державної прикордонної служби України (2016)
Логінова Н. - Дискреційні повноваження судді: правові та моральні аспекти (2016)
Мартинюк Р. - Перехідна президенціалізована республіка − особливий різновид республіканської форми правління у країнах пострадянського простору (2016)
Музика М. - Актуальні питання реалізації права споживача на інформацію (2016)
Орловська Н. - Концептуальні засади участі громадянського суспільства в забезпеченні безпеки державного кордону(кримінологічний вимір) (2016)
Петpеченкo C. - Фінансовий контроль Державної прикордонної служби України (2016)
Сорока А. - Щодо реалізації оперативними підрозділами криміналістичних знань (2016)
Тіщенко В. - Щодо сучасних форм оперативно-розшукової протидії корисливо-насильницькій злочинності, Подобний О. (2016)
Тимошенко Л. - Правове регулювання звільнення від деліктної відповідальності персоналу (2016)
Філіппов С. - Динаміка та географічні особливості транскордонної злочинності, пов’язаної з незаконним переправленням мігрантів до Європейського Союзу (2016)
Філіппов М. - Щодо питання здійснення провадження в справах про адміністративні правопорушення в прикордонній сфері, Пугачов О. (2016)
Бабарика М. - Поетики ландшафту Ж. Ґрака ("Узбережжя сірту”) та Н. Був’є ("Інструкція з використання світу”) на перехресті геокритики (2015)
Бандровська О. - Цивілізаційний інший в романі Леонарда Вулфа "Селище в джунглях” (2015)
Баринова Е. - Концепт "Английское” в прозе Сильвии Плат (2015)
Белімова Т. - Тіло як вихідний код і сюжетотворчий елемент у сучасній українській прозі (2015)
Біляшевич Р. - Трансформація символістських концепцій у радянській ідеології (2015)
Біляшевич Т. - Образ дерева у творчості Франсуа Моріака (2015)
Бокшань Г. - Трагедія Кенігсберга в неоміфологічній інтерпретації Галини Пагутяк (на матеріалі роману "Сни Юлії і Германа”) (2015)
Бондар Л. - Образ маргінального театру в п’єсі Я. Верещака "Аід”: сучасність у цитаті культури та історії (2015)
Бондаренко О. - "Мовна” поезія США й дискурс постмодернізму: до проблеми теоретичної мови (2015)
Варецька C. - Травматичне невимовне у романі Г. Мюллер "Гойдалка дихання” (2015)
Висоцька Н. - Художні стратегії реабілітації нестандартного жіночого тіла у п’єсі Ніла Лабюта "Жирна свиня” (2015)
Гайдаш А. - Репрезентація старіння як травматичний досвід в драматургії США (2015)
Гольник О. - У пошуках духовного притулку: езотеричність художнього мислення Галини Пагутяк (на матеріалі романів "Писар Східних Воріт Притулку” та "Писар Західних Воріт Притулку”) (2015)
Гон О. - Трансатлантичність і версифікація історії в поезії Езри Панда (2015)
Давиденко І. - Імагологічний код Публія Овідія Назона: стереотипія образу (2015)
Деркачова О. - Реактуалізація девіантної тілесності як спроба повернення до традиційного ґендеру у ретро-детективі Б. Коломійчука "Німфи болю” (2015)
Дубініна О. - Імагологічні моделі екранізації іноземних літературних творів (2015)
Закалюжний Л. - Двоголова аномалія у п’єсі Т. Киценко "Бал бетменів”: політичний, культурний і літературний контексти (2015)
Іваненко В. - Ґлазґо як топос травми у романі А. Л. Кеннеді "Original bliss” (2015)
Кальян К. - "Память войны” как ведущий мотив-концепт в поэтическом творчестве Р. Катаевой (2015)
Кончура Є. - Моделювання ситуацій встановлення контакту з чужим у англійському фентезі доби постмодернізму (2015)
Кирилова Т. - Культурне імажинарне як трансдисциплінарна категорія німецького літературознавства (2015)
Кірячок М. - Апокаліптичне візіонерство в українському постмодерному романі як інтерпретація травматичного досвіду кінця ХХ ст. (2015)
КобчінськаО. КобчінськаО. - Літературна франкофонія як транскультурний дискурс: філософський та імагологічний виміри (2015)
Ковальчук Н. - Буття на межі: екзистенційна проблематика новел В. Чередниченко (збірка "Жужіль”) (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського