Федорова А. Л. - Особливості гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу в сфері соціальної політики (2013)
Владика С. А. - Проблеми визначення гармонізації непрямого оподаткування в Європейському Союзі та в Україні (2013)
Калініна О. М. - Реформування корпоративного права України відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (2013)
Котис О. М. - Правові засади захисту культурних цінностей в рамках Європейського Союзу (2013)
Крук Ю. А. - Європейські стандарти захисту права на здоров’я та законодавство України (2013)
Негрич М. М. - Тлумачення норм установчих договорів ЄС щодо прямого оподаткування в практиці суду ЄС (2013)
Павленко А. В. - Правові засади співробітництва України та Європейського Союзу в сфері протидії тероризму (2013)
Попко Є. В. - Місце договорів Ради Європи в праві Європейського Союзу (2013)
Утко-Масляник Ю. М. - Інституційний механізм реалізації європейської космічної політики (2013)
Шершньова О. А. - Припинення права на аліменти у зв’язку з укладенням договору про передачу нерухомого майна на користь дитини (2013)
Дорошко М. С. - Національні інтереси України і Російської Федерації у військово-політичній сфері: теоретичний аспект, Параніч О. П. (2013)
Головченко В. І. - Прийняття зовнішньополітичних рішень в США: теорія й практика (2013)
Khyzhnyak I. A. - Decision – makers on the spotlight: effects of informational press and public coverage on perceptions of political pr in the USA, Russia and Ukraine (2013)
Гринкевич О. Й. - Аспекти небезпек, що породжуються з’явленням та поширенням новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, Гринкевич О. О. (2013)
Піляєв І. С. - Концепція регіону Центрально-Східної Європи: актуальний погляд (2013)
Іжнін І. І. - Дослідження міжнародних конфліктів з точки зору їх інформаційної структури (2013)
Карпчук Н. П. - The role of national media in the implementation of the European Union communication policy principles (2013)
Алєксєйченко О. В. - Етнополітичні конфлікти в регіоні південного Кавказу: історико-політичні передумови (2013)
Кремень Т. В. - Нетрадиційна політична мобілізація за допомогою використання соціальних медіа: приклад Італії (2013)
Tykhomyrova Y. - Trans-european component of the european information space (2013)
Аль-Файез М. Ф. - The conflict in Syria and its impact on the neighboring countries (2013)
Буравкова А. Г. - Американська політика стримування і залучення КНР за президентства В. Клінтона і Дж. В. Буша (2013)
Вишньов В. М. - Зміна ядерної доктрини Китаю в контексті регіональних загроз (2013)
Братина Д. Н. - Угрозы безопасности Украины в информационном пространстве (2013)
Вилінський С. І. - Розвиток альтернативих видів палива в Україні. Сланцевий газ та Україна (2013)
Глібова С. - Місце та роль італійської мови у зовнішній політиці Італії (2013)
Білоцький С. Д. - Міжнародно-правові аспекти укладання угод про спільний авіаційний простір з ЄС (2013)
Серьогін С. Ю. - Критерії визначення меж здійснення особою суб’єктивних прав (2013)
Голубій І. Є. - Проблеми та перспективи інтеграції України у європейський економічний простір (2013)
Мазуренко В. П. - Розвиток регіональних інвестиційних програм (2013)
Вергун Л. І. - Екологічний менеджмент як чинник міжнародної конкурентоспроможності компанії (2013)
Резнікова Н. В. - Феномен об’єднання і периферізації в процесі інтеграції в світову економічну систему (2013)
Чугаєв О. А. - Глобальний розподіл м’якої сили економічних і політичних центрів світу (2013)
Комендант О. В. - Вплив інтеграційного угрупування на економічне зростання країни в умовах нової економіки (2013)
Тюпа Д. І. - Управління зовнішнім боргом України (2013)
Бабенко І. І. - Стан логістичної інфраструктури у країнах БРІКС (2013)
Жебровська О. О. - Сутність та значення інтгерованих маркетингових комунікацій в сучасних умовах (2013)
Костицький М. В. - Деякі аспекти філософських і методологічних проблем наук процесуального права (2013)
Луцький І. М. - Філософські підходи до розуміння взаємодії права та релігії (на прикладі їх трансформації у державну політику) (2013)
Луцький А. І. - Філософсько-правові підходи до розуміння структури та змісту правової ідеології (2013)
Луцький М. І. - Використання опитувальників та проективних тестів у судово-психологічній експертизі в адміністративному процесі (2013)
Косович В. М. - Нормативне закріплення принципів права як чинник досконалості нормативно-правових актів України (2013)
Гусарєв С. Д. - Теоретичні засади використання поведінкового та ситуативного підходів в компаративних та інших юридичних дослідженнях, Тихомиров О. Д. (2013)
Свиридюк Н. П. - Політична юстиція як засіб втілення політичних репресій (2013)
Зварич Р. В. - Втілення морально-етичних засад суспільства у правозастосуванні (теоретико-правові аспекти) (2013)
Семенюк В. В. - Морально-етична основа християнських духовних цінностей (2013)
Онищук І. І. - Церква – соціально-релігійний інститут громадянського суспільства, Онищук С. В. (2013)
Скоморовський В. Б. - Криза перебудовчих процесів у радянській державі (1985-1991 рр.) (2013)
Каленюк О. М. - Використання здобутків західноукраїнських правників у подальших працях з формування і унормування національної правничої термінології (2013)
Черник Н. С. - Християнський зміст системи судочинства Української держави Гетьмана Скоропадського (2013)
Мацькевич М. М. - Особливості дослідження проблематики конституційних культурних прав і свобод людини та громадянина (2013)
Блажівський Є. М. - Значення інформації у діяльності органів прокуратури України (2013)
Фелик В. І. - Загальнотеоретичні підходи до розуміння принципів адміністративного права (2013)
Попов Г. В. - Поняття та зміст захисту прокурором прав і свобод дітей (2013)
Черепій П. М. - Кримінальне судочинство Федеративної Республіки Німеччина та його структура (2013)
Кушакова-Костицька Н. В. - Розвиток електронного судочинства в Україні: проблемні питання (2013)
Книш В. В. - Аналіз позитивного досвіду конституційно-правової відповідальності (на підґрунті конституціоналізму зарубіжних країн (2013)
Томіленко В. П. - Особливості укладання угоди про визнання винуватості у справах за участю неповнолітніх (зарубіжний досвід) (2013)
Мигидин І. В. - Особливості правового статусу державного службовця, Ковалик В. В. (2013)
Стахура Б. І. - Органи внутрішніх справ як суб’єкти реалізації функцій захисту прав людини в демократичному суспільстві (2013)
Жукевич І. В. - Окремі аспекти реалізації принципу державної мови у цивільному процесі України (2013)
Грицкевич С. Г. - Проблеми споживання як форми цивільного примусу (2013)
Молчанова М. Є. - Правові особливості аукціонного товарообігу в порівняльно-історичній ретроспективі (2013)
Таран О. С. - Взаємна відповідальність учасників багатостороннього договору (2013)
Басюк В. В. - Теоретико-правові та практично-прикладні аспекти правового регулювання особистих немайнових прав в Україні (2013)
Віхляєв М. Ю. - Види громадських об’єднань в Україні: питання законодавчої плутанини та теоретичний пошук способів її розв’язання (2013)
Гвоздик П. О. - Загальновизнані міжнародно-правові екологічні принципи як складова національних правових систем (2013)
Косьмій Л. Р. - Аналіз окремих положень нового Закону України "Про зайнятість населення" (2013)
Вітюк І. Я. - Обмеження прав на використання земель енергетики в Україні (2013)
Ляш А. О. - Процесуальний порядок закриття кримінального провадження під час досудового розслідування, Благодир С. М. (2013)
Копотун І. М. - Наукові засади визначення факторів, що обумовлюють виникнення у кримінально-виконавчих установах надзвичайних подій кримінального характеру (2013)
Лотоцький М. В. - Наслідки укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні (2013)
Габуда А. С. - Кримінально-правовий аналіз примушення у складі злочину, передбаченого ч. 3 ст. 342 КК України (2013)
Возний В. І. - Деякі аспекти предмету злочину, передбаченого ст. 359 Кримінального Кодексу України (2013)
Мельник П. В. - Карні проступки проти довкілля Республіки Польща (2013)
Береський Я. О. - Окремі теоретичні аспекти розуміння методики захисту в кримінальному процесі України (2013)
Острогляд О. В. - Правові та моральні засади суддівського розсуду як фактор позитивної відповідальності суддів, Кіцелюк В. І. (2013)
Максимів Л. В. - Деякі аспекти видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення (екстрадиції) за Кримінальним процесуальним кодексом України 2012 року (2013)
Біяк О. О. - Проблеми взаємодії дільничних інспекторів міліції з іншими суб’єктами протидії насильству в сім’ї (2013)
Щурик М. В. - Охорона та захист лісових земель як найважливіші компоненти відтворювального процесу (2013)
Криховецький І. З. - Специфіка впровадження маркетингових інновацій на підприємствах туристичної галузі (2013)
Луцька Н. І. - Транскордонне спiвробiтництво як стратегічний чинник сучасного розвитку зовнішньоекономічної діяльності прикордонних регіонів (2013)
Тимоць М. В. - Основні напрями вдосконалення механізму прямого оподаткування аграрного сектору (2013)
Мазур І. М. - Теоретичні засади раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів (2013)
Касіянчук В. Д. - Ефективність використання паливних гранул (пеллет) для виробництва альтернативної енергії, Євчук Р. Б. (2013)
Рижий І. Б. - Реклама як комунікація (2013)
Івашків Т. С. - Переваги та недоліки в системі прямого і непрямого оподаткування, Петрина М. Ю. Кушлик О. Ю., Вербовська Л. С. (2013)
Потернак Ю. П. - Ризики в оподаткуванні та їх вплив на податкову безпеку держави (2013)
Потеряйло І. Ю. - Особливості фінансової діяльності державних підприємств в Україні, Гнатків І. В. (2013)
Копистинська І. М. - Деякі питання конкурентоспроможності освітньої послуги, Качмар В. М. (2013)
Серняк І. І. - Становлення та розвиток колективно-договірного регулювання в системі соціального партнерства України (2013)
Ратушняк С. М. - Показники соціально-економічної безпеки (2013)
Ревтюк Х. В. - Методи оцінки соціально-економічного розвитку територій, як важливий чинник удосконалення державного регулювання розвитку регіонів (2013)
Петрів О. І. - Бухгалтерський та податковий аспекти обліку малоцінних необоротних матеріальних активів: основні відмінності та неузгодженості, проблеми обліку (2013)
Андрійчук В. Г. - Євразійська доктрина та результати її градуалістичної реалізації як констатація серйозних викликів для України, Іванов Є. І. (2013)
Луцишин З. О. - Валютні курси як інструмент економічних воєн в умовах фундаментальної розбалансованості світової економіки, Резнікова Н. В. (2013)
Мазуренко В. П. - Вплив асиметрії інформації на оцінку привабливості зарубіжних електроенергетичних ринків (2013)
Уманців Ю. М. - Реалізація корпоративного контролю в системі управління корпораціями (2013)
Крушніцька Г. Б. - Концепція людського капіталу і концепція людського розвитку: cпіввідношення понять (2013)
Негода А. В. - Рынок логистики в Украине: тенденции и перспективы развития (2013)
Роздобудько В. В. - Опыт Украины при формирование системы общественного надзора за аудиторской деятельностью и возможность его внедрения в рамках ЕврАзЭС (2013)
Романенко О. А. - Аналіз впливу економічної культури України на інтеграційні процеси з ЄС (2013)
Стаканов Р. Д. - Міграційна політика Російської Федерації в рамках економічної інтеграції ЄврАзЕС (2013)
Фліссак К. А. - Цілі та завдання економічної дипломатії в механізмах інтеграційних об’єднань (2013)
Романенко О. А. - Економічне співробітництво Грузії і України: перспективи інтеграції, Шкуропадська Д. Б. (2013)
Сібекіна А. Ю. - Порівняння ключових параметрів угоди про асоціацію Україна–ЄС та членства в митному союзі Росії, Казахстану, Білорусі (2013)
Хмара М. П. - Форми участі України в інтеграційних процесах ЄврАзЕС (2013)
Анісімова О. Ю. - Митні механізми ЄврАзЕС (2013)
Михайлов Р. В. - Нетарифні механізми ЄврАзЕС (2013)
Данилова Ю. Ю. - Інституціональні інструменти регулювання міжнародних ринків банківських послуг (2013)
Буравкова А. Г. - Американська політика стримування й залучення КНР в контексті глобальних перетворень (2013)
Харкова Л. О. - Бігравітаційна інтеграція України з регіональними митними союзами (2013)
Юсупова О. О. - Аналіз ефективності витрат на охорону навколишнього середовища в Європейському Союзі (2013)
Муравйов В. І. - Організаційно-правовий механізм захисту прав людини в Європейському Союзі, Святун О. В. (2013)
Білас І. Г. - Сучасні виклики і загрози правам людини в умовах глобалізації (2013)
Задорожній О. В. - Законодавче регулювання виконання рішень європейського суду з прав людини в Україні та Російській Федерації: основні сучасні проблеми та шляхи вирішення. Порівняльний аспект (2013)
Шпакович О. М. - Критерії класифікації актів міжнародних організацій (2013)
Федорова А. Л. - Основні тенденції та проблеми розвитку міжнародних механізмів захисту соціальних прав людини (2013)
Смирнова К. В. - Захист прав людини та добросовісна конкуренція – нові механізми судового захисту (2013)
Муравйов В. І. - Екстратериторіальна дія права Європейського Союзу у правопорядках третіх і угоди про асоціацію (2013)
Бабін Б. В. - Механізми програмного правового регулювання взаємодії України та Європейського Союзу, Гріненко О. О. (2013)
Анцупова Т. О. - Створення експертно-консультативних центрів як засіб забезпечення дотримання прав людини, гарантованих ЄКПЛ 81-86 (2013)
Влялько І. В. - Актуальні аспекти захисту прав людини та регулювання міграції в рамках плану дій Україна – ЄС (2013)
Кукіна З. О. - Загальна характеристика регулювання діяльності засобів масової інформації в рамках Європейського Союзу 94-98 (2013)
Костюченко Я. М. - Правозахисні механізми у двосторонніх відносинах України з Європейським Союзом (2013)
Мушак Н. Б. - Свобода пересування осіб як одне із фундаментальних прав громадян Європейського Союзу (2013)
Андрущенко К. А. - Концепція "margin of appreciation" та принцип ефективного захисту в практиці Європейського Суду з прав людини (2013)
Владика С. А. - ПДВ в системі власних ресурсів Європейського Союзу (2013)
Крук Ю. А. - Європейські механізми захисту права на здоров’я: особливості імплементації (2013)
Невара Л. М. - Імплементація Європейської хартії регіональних мов або мов меншин в українському законодавстві (2013)
Попко Є. В. - Роль Парламентської Асамблеї у захисті прав людини в рамках Ради Європи (2013)
Шершньова О. А. - Вирішення колізійних проблем утримання дитини в сучасних кодифікаціях (2013)
Висоцька Л. М. - Використання ефективних антикорозійних екологічно чистих засобів, Журавський О. Д., Кислюк Д. Я. (2016)
Задерей П. В. - Комп’ютерні технології проектування будівельних конструкцій в Autodesk Inventor, Самчук В. П. (2016)
Михальков Д. В. - Получение щебня узкофракционного гранулометрического состава как крупного заполнителя для бетона и железобетона (2016)
Парфентьєва І. О. - Нові технології швидкого та економічного зведення житлових будинків, Михальчук Т. Г., Шафранська О. З. (2016)
Сиваченко Л. А. - Вибровалковый измельчитель и основы его проектирования, Богданович И. А., Сотник Л. Л. (2016)
Смаль М. В. - Аналіз ефективності використання бетонного брухту при виготовленні фем, Дзюбинська О. В. (2016)
Дворкін Л. Й. - Проектування складів фібробетону із застосуванням експериментально-статистичних моделей , Бабич Є. М., Степасюк Ю. О., Ковальчук Т. В. (2016)
Марко О. Ю. - Влияние добавки "УКД-1", содержащей углеродный наноматериал, на физические и механические свойства цемента, Корбут Е. Е. (2016)
Олех В. В. - Неметалева композитна склопластикова арматура як будівельний матеріал майбутнього (2016)
Семенюк С. Д. - Экспериментально-статистическая оценка прочностных и деформативных свойств легкого бетона на основе керамзита заводов Беларуси, Мельянцова И. И., Кузьмина А. А., Подголин А. Г. (2016)
Чепурна С. М. - Підвищення водонепроникності бетонів з добавкою високодисперсною крейдою, Жидкова Т. В., Чепурна М. Є. (2016)
Бондарський О. Г. - Розрахунок на міцність згинальних елементів таврового профілю, Руський С. І., Ужегова О. А., Ужегов С. О. (2016)
Задорожнікова І. В. - Порівняння роботи монолітних балок перекриття в програмному комплексі ЛІРА, Ужегова О. А., Ротко С. В., Гордієнко А. В. (2016)
Клюка О. М. - Скорегований метод розрахунку міцності просторових перерізів звичайно армованих залізобетонних елементів прямокутного профілю з подвійним армуванням при згині з крученням на основі деформаційної моделі (2016)
Кислюк Д. Я. - Визначення зусиль в двошарнірних залізобетонних арках з врахуванням перерозподілу зусиль при повторних навантаженнях (2016)
Максимович О. В. - Визначення напружень біля кругового штампу та тріщин у ізотропній півплощині, Лавренчук С. В. (2016)
Мікуліч О. А. - Моделювання напруженого стану ґрунтових порід при добуванні сланцевого газу за динамічного удару, Шваб’юк В. І. (2016)
Нікітюк Ю. В. - Розрахунок ізоляції повітряного шуму акустично однорідної перегородки методом побудови частотної характеристики і прямим розрахунком, Ротко С. В. (2016)
Пасічник Р. В. - Дослідження збіжності розрахунку методом скінченних елементів та методом скінченних різниць (2016)
Ротко С. В. - До проблеми розробки нових некласичних теорій згину оболонок, пластин і балок (огляд) Повідомлення 1. Проблеми та принципи побудови класичної та уточнених деформаційних теорій першого рівня для ізотропних пластин і стрижнів, Шваб’юк В. І., Ротко В. О., Матіящук А. В. (2016)
Сунак П. О. - Визначення надійності ростягнутих сталефібробетонних елементів, Синій С. В., Мельник Ю. А., Боярчук Б. А., Парасюк Б. О. (2016)
Ужегов С. О. - Дослідження впливу окремих факторів на міцність сталефібробетону методом математичного планування експерименту (2016)
Шваб’юк В. І. - До проблеми розробки нових некласичних теорій згину оболонок, пластин та балок (огляд) Повідомлення 2. Проблема побудови уточнених деформаційних теорій вищого рівня для оболонок, пластин та балок, Ротко С. В., Маткова А. В., Шваб’юк В. В. (2016)
Бабич В. Є. - Дослідження короткочасних прогинів та ширини розкриття тріщин в згинальних залізобетонних елементів, Борейчук Л. М. (2016)
Гапонова Л. В. - Решение температурных задач для неоднородной многослойной конструкции, Гребенчук С. С. (2016)
Зятюк Ю. Ю. - Робота залізобетонних балок підсилених у стиснутій та розтягнутій зонах при дії малоциклових навантажень (2016)
Кичаева О. В. - Механизм разрушения кирпичной кладки при одноосном сжатии балки-стенки, опирающейся на разномодульные материалы (экспериментальные исследования), Убийвовк А. В. (2016)
Колякова В. М. - Розподіл температури в перерізі залізобетонної плити, Божинський М. О., Фесенко О. А. (2016)
Конончук О. П. - Дослідження товщини захисного шару та діаметру арматури магнітним методом (2016)
Масюк Г. Х. - Експериментально–теоретичні дослідження міцності та граничної деформації бетону позацентрово стиснутих залізобетонних елементів за дії малоциклових знакозмінних навантажень, Алексієвець І. І., Войтович О. В. (2016)
Павлюк А. П. - Робота балок з цільної деревини в умовах прямого та косого згину (2016)
Пахолюк О. А. - Визначення максимальної швидкості повітряного потоку в забудові, Ящинський А. Л. (2016)
Семенюк С. Д. - Несущая способность плит тормозного участка испытательного полигона РУПП "Белорусский автомобильный завод", Кумашов Р. В., Кетнер Э. А., Семенюк Е. Я. (2016)
Смоляр А. М. - Зміцнення елементів перекриття за допомогою будівельного вигину, Мірошкіна І. В., Юрченко С. В. (2016)
Філіпчук С. В. - Дослідження роботи бетонних призм з високоміцних бетонів, Караван Б. В., Іванюк А. М., Чапюк О. С., Гришкова А. В. (2016)
Чапюк О. С. - Залежність міцності зчеплення пінобетону з композитною склопластиковою арматурою від довжини анкерування, Філіпчук С. В., Караван Б. В., Гришкова А. В. (2016)
Бутенко А. А. - Уроки аварий стальных силосов и их фундаментов, Кичаева О. В. (2016)
Главацький О. З. - Архітектурно-просторові характеристики місць підвищеної кримінологічної небезпеки у м. Львові (2016)
Кух С. П. - Аналіз роботи підсилених залізобетонних конструкцій при малоциклових навантаженнях (2016)
Опанасюк И. Л. - Восстановление эксплуатационных качеств железобетонных колонн, Данилов С. В. (2016)
Семенюк С. Д. - Техническое состояние и рекомендации по восстановлению эксплуатационных качеств крановой эстакады локомотивного депо Могилев, Ильиных И. В., Кетнер Э. А., Алехнович С. В. (2016)
Aтинян А. О. - Энергосбережение при использовании теплоизоляционных стеновых материалов на основе гипсовых изделий, Жигло А. А., Буханова Е. С. (2016)
Ільчук Н. І. - Нові технічні рішення ресурсозберігаючих технологій будівництва тунелів в Україні, Шафранська О. З. (2016)
Пахолюк О. А. - Визначення проблем та особливостей використання відновлюваних джерел енергії, виявлених в результаті проведення енергетичного аудиту будівель у регіонах України, Шимків Т. Ф. (2016)
Дорошко М. С. - Відносини директорії УНР з урядом радянської Росії в кінці 1918 – 1919 рр.: не­засвоєні уроки історії (2013)
Алєксєйченко О. В. - Геополітичні інтереси Російської Федерації у зоні "заморожених" конфліктів на пострадянському просторі (2013)
Піскорська Г. А. - Розвиток інформаційного суспільства Франції, Шкуров Є. В. (2013)
Остап’як В. І. - Китай крізь призму глобальних трансформацій (2013)
Маковський С. О. - Європейські стратегії федеральних земель Німеччини (2013)
Волошенко І. О. - Вплив Російської Федерації на забезпечення обороноздатності пострадянських держав Центральної Азії (2013)
Купрейчук В. Ю. - Вплив лівансько-ізраїльської війни 2006 року на міжнародні відносини близь­косхідного регіону (2013)
Глібова С. О. - Діяльність культурних центрів як складова культурної політики Італії (2013)
Шинкаренко В. І. - АСЕАН в оточенні азіатських сусідів: від конфронтації до партнерства (2013)
Белоусова А. А. - Роль здравоохранения в становлении и обеспечении права на здоровье (2013)
Забара І. М. - Правове регулювання військової складової міжнародної інформаційної безпеки (2013)
Андрійчук В. Г. - Місце та роль нетарифних заходів регулювання міжнародної торгівлі у формуванні глобального торговельного середовища на сучасному етапі розвитку світового господарства, Іванов Є. І. (2013)
Дюгованець О. М. - Уроки сучасної фінансової кризи: підхід з точки зору ризик-менеджменту, Дюгованець О. М. (2013)
Черленяк І. І. - Аналіз програм інноваційного розвитку в країнах Європейського Союзу, Бондаренко В. М., Бережанський М. М. (2013)
Циганов С. А. - Конкуренція на світовому туристському ринку в сучасних умовах, Юрченко О. Є. (2013)
Мазуренко В. П. - Бюджетна політика в розвинених країнах в умовах фінансово-економічної кризи 2008-2009 років: уроки для України (2013)
Азизов Г. С. - Сравнительный анализ экономик Украины и Польши на основе национальных счетов, Миргородская Л. А. (2013)
Білик Р. С. - Механізм фінансового забезпечення інноваційного розвитку в умовах глобалізації (2013)
Левченко О. М. - Форфейтинг: від теорії до практики (2013)
Морозов В. С. - Регулювання детінізації німецької економіки (2013)
Радзієвська С. О. - Торговельно-економічні зв’язки України з країнами БРІКС (2013)
Циганова Н. В. - Тенденції консолідації банківського капіталу в умовах фінансової глобалізації (2013)
Чугаєв О. А. - Економічна сила країн як невід’ємний атрибут міжнародних економічних відносин (2013)
Циганов С. С. - Рух іноземного банківського капіталу у глобальному конкурентному середовищі (2013)
Онопко М. О. - Qualitative methods of research of sovereign wealth funds (2013)
Косьміна В. В. - Напрями експортної діяльності транснаціональних фірм в нових індустріальних країнах Азії (2013)
Остапенко Т. В. - Роль виробничого потенціалу у забезпеченні розвитку підприємств (2014)
Охотніков А. В. - Системна модель управління комерційними контрактами підприємства (2014)
Пішеніна Т. І. - Концептуальні передумови підвищення якості системи управління підприємством (2014)
Стеченко Д. М. - Використання теорії графів для системно-структурного аналізу кластерної моделі розвитку підприємств, Полішко О. О. (2014)
Поліщук В. М. - Оцінка інтенсивності розвитку підприємств легкої промисловості (2014)
Продан І. О. - Формування механізму вдосконалення системи управління персоналом на інноваційних засадах (2014)
Рега М. Г. - Перспективи розвитку бізнес-планування в готельному і ресторанному господарстві (2014)
Резнікова О. С. - Метод інтегральної оцінки рівня конкурентоспроможності підприємства в умовах глобалізації (2014)
Рзаєв Г. І. - Фінансовий потенціал підприємства та напрями його оцінки, Жовтівська О. В. (2014)
Рибак О. В. - Ефективність механізму контролінгу в управлінні підприємством (2014)
Руденко Є. М. - Податковий менеджмент в системі стимулювання розвитку бізнесу в Україні (2014)
Сірик М. В. - Аналіз стану і динаміки основних засобів державних поліграфічних підприємств України (2014)
Соломянюк Н. М. - Процес маркетингового планування та його розвиток в сучасних умовах (2014)
Сорока А. М. - Стратегія ефективності системи менеджменту виробництва м’яса курятини в спеціалізованих підприємствах (2014)
Судомир С. М. - Методологія оцінки інвестиційної привабливості виробничих соціально-економічних систем (2014)
Тирінов А. В. - Межі застосування поняття "господарський механізм" в економічній діяльності підприємства (2014)
Ушкаренко Ю. В. - Інституціональні імперативи кооперативного розвитку (2014)
Фроленко О. М. - Формування маркетингового механізму забезпечення конкурентоспроможності промислового підприємства (2014)
Харчишина О. В. - Роль організаційних цінностей у формуванні системи мотивації персоналу (2014)
Чернишов В. В. - Методичні аспекти проведення фінансової діагностики промислового підприємства (2014)
Черняк Г. М. - Особливості забезпечення економічної безпеки машинобудівних підприємств (2014)
Чуб Ю. В. - Інноваційна модель розвитку підприємств АПК як фактор підвищення конкурентоспроможності виробництва (2014)
Шатохін А. Л. - Аналіз методичних підходів до оцінки економічної безпеки підприємства (2014)
Шевченко І. Б. - Нові підходи до моделі управління змінами в організації (2014)
Шукалович В. Ф. - Організаційно-економічні системи вертикальної координації (2014)
Юдіна М. І. - Вплив чинників на процеси зниження собівартості машинобудівної продукції (2014)
Яровая А. Б. - Мотивация персонала с учетом ментальности сотрудников, Чичкан А. В. (2014)
Мельникович О. М. - Сучасна парадигма організації маркетингової комунікаційної діяльності ВНЗ, Яцюк Д. В. (2014)
Аверкина М. Ф. - Напрямки логістичної координації забезпечення стійкого розвитку міст і агломерацій (2014)
Агафоненко О. Ю. - Обгрунтування стратегії ефективності регіональної конкурентоспроможності (2014)
Бойко В. В. - Механізми активізації інноваційного розвитку сільських територій (2014)
Борейко В. І. - Необхідність та шляхи забезпечення фінансової самостійності регіонів України (2014)
Власенко Д. О. - Синергетичні аспекти розвитку регіонального ринку транспортних послуг (2014)
Гордуновський О. М. - Прогнозування регіонального розвитку національної економіки (2014)
Двігун А. О. - Концептуальні положення модернізації стратегії регіонального розвитку в контексті цілей і завдань програми діяльності уряду, Гуменюк А. М., Мокій А. І. (2014)
Ільїна М. В. - Цільовий прогноз розвитку туризму і рекреації в типових групах регіонів України (2014)
Капінус Ю. І. - Фактори формування та підвищення конкурентоспроможності регіону (2014)
Комліченко О. О. - Формування та оцінка економічного потенціалу туристичної галузі регіону, Ротань Н. В. (2014)
Король В. С. - Формування стратегії розвитку регіону в світлі теорій економічного зростання (2014)
Новинюк О. В. - Вдосконалення методики формування рейтингової оцінки інвестиційної привабливості регіонів України (2014)
Островский И. А. - Современные аспекты системной модернизации экономики регионов Украины (2014)
Панухник О. В. - Інтеграційні процеси у регіональних територіально-господарських системах: світовий досвід і Україна (2014)
Папіж Ю. С. - Розвиток гірничодобувних регіонів України на основі формування територіально-виробничих кластерів (2014)
Пашкевич М. С. - Методологічні проблеми управління соціально-економічним та екологічним розвитком регіонів та ризики виникнення територіальних депресій, Лисунець К. П. (2014)
Продиус О. И. - Развитие пищевой промышленности Украины в контексте глобализационных экономических преобразований, Бостанжи Т. З., Горбатова Д. А. (2014)
Семенов В. Ф. - Простір і просторовий розвиток великого міста, Пандас А. В. (2014)
Середа О. В. - Інструменти підвищення ефективності стратегічного управління сталим розвитком міст (2014)
Товт Т. Й. - Оцінювання інвестиційної привабливості регіону (за матеріалами Закарпатської області) (2014)
Харченко М. О. - Вплив просторового розміщення продуктивних сил в системі середньої освіти на показники регіональної економіки (2014)
Чайкіна А. О. - Теоретичні засади формування поняття "підприємницький потенціал регіону" (2014)
Шевчук І. Б. - Регіональні тенденції інформатизації в контексті забезпечення зростання і розширення можливостей людського розвитку (2014)
Титул, зміст (2016)
Буднікевич І. - Формування конкурентних стратегій розвитку підприємств роздрібної торгівлі в інституціональному середовищі, Черданцева І. (2016)
Клокар О. - Соціально-економічна сутність фінансового контролінгу та його ефективне формування й розвиток (2016)
Пересипкін М. - Оцінка процесу забезпечення економічної безпеки суб'єктів господарювання кваліметричним методом (2016)
Cлободянюк О. - Роль посередницької діяльності в розвитку страхового ринку України (2016)
Стеблянко І. - Інвестиційне забезпечення структурного розвитку національної економіки (2016)
Шамборовський Г. - Аналіз взаємозв'язку ступеня інтегрованості зі зростанням добробуту населення в країнах - членах ЄС, НАФТА, АСЕАН, МЕРКОСУР (2016)
Гапеєва О. - Діяльність громадсько-політичних організацій на Кримському півострові в контексті формування проросійських настроїв у молодіжному середовищі (1993-2013 рр.) (2016)
Костюк О. - Незалежна Україна в російських геополітичних концепціях у 1990-х рр. (2016)
Пилипів І. - Матеріальне становище греко-католицького парафіяльного духовенства Перемишльської єпархії (1919-1939 рр.), Горан Т. (2016)
Удовік В. - Зовнішня політика Японії на пострадянському просторі (1991-2016 рр.) (2016)
Алієва О. - Віртуальні ігри як феномен сучасної культури, Жукова М. (2016)
Бродецький О. - Ціннісні імпульси екологічної етики в релігійних ідеях (2016)
Ворожейкін Є. - Інформатизація як естетична стратегія сучасної екранної культури (2016)
Гололобова К. - Арабо-перська філософія та вплив зороастризму (2016)
Іщук Н. - Християнська онтологія особистості в контексті богослов'я спілкування (2016)
Karpenko A. - Heidegger studies and the shift of philosophical historiography (2016)
Муляр В. - Страх: методологічні особливості аналізу феномену (2016)
Савченко Н. - Сучасні підходи до розуміння ad-аргументів та критерії їх прийнятності (2016)
Стояцька Г. - Мова в релевантному культурному просторі: компаративістський аналіз концепцій Л. Вітгенштейна та Ж. Дерріди (2016)
Туренко О. - Відправні концепти радянської урбанізації або protos pseudos соцміста (2016)
Шевченко М. - Філософсько-методологічні основи визначення принципів інформаційно-пропагандистського забезпечення в збройних силах (2016)
Савченко В. Ф. - Економічний потенціал України та державний вплив на нього (2015)
Гмиря В. П. - Розвиток ринку аграрної продукції в Україні (2015)
Мамонтова Н. А. - Інвестиційне забезпечення сталого економічного розвитку (2015)
Mekshun L. N. - The governance experience of housing service in Germany (2015)
Чемисов Б. Г. - Об одной математической модели иерархической структуры сельских поселений регионов, Хусаинов Д. Я. (2015)
Бриль К. Г. - Актуалізація екологічно-орієнтованого туризму у сучасних туристичних центрах (2015)
Дяченко А. Л. - Напрями міжнародної академічної мобільності в Україні (2015)
Лісова Т. А. - Удосконалення адміністративно-територіального устрою України (2015)
Літовкіна О. О. - Організація інвестиційної діяльності у регіоні: проблеми та перспективи (2015)
Калінько І. В. - Дослідження інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості, Прокопенко Л. (2015)
Ткаленко Н. В. - Особливості формування інноваційного ресурсу постіндустріальних країн-інноваторів (2015)
Карцева В. В. - Удосконалення фінансового управління в системі споживчої кооперації на основі створення центрів фінансової відповідальності (2015)
Polkovnichenko S. O. - Assessment of the situation of "brain drain" from Ukraine in modern conditions, Kurochka V. O. (2015)
Сахно Є. Ю. - Моделювання ефективності реалізації довгострокових проектів, Сідін Е. П., Корнієць К. Є. (2015)
Гарафонова О. І. - Організаційна культура як елемент забезпечення стійкості функціонування механізму здійснення змін на підприємстві (2015)
Ладонько Л. С. - Сутність та моделі управління змінами на підприємстві, Ганжа І. В. (2015)
Ладонько Л. С. - Стратегічний потенціал підприємства: формування та оцінка, Ганжа М. В. (2015)
Ладонько Л. С. - Х-інжиніринг як новий напрям менеджменту змін, Солошин О. С. (2015)
Карчева Г. Т. - Теоретичні та практичні аспекти управління ризиками електронного банкінгу (2015)
Ільєнко Р. В. - Теоретико-методичні основи моделювання податкового навантаження в умовах економічної кризи (2015)
Нехай В. А. - Податкові ризики: зміст та методи зниження, Гнедіна К. В. (2015)
Ремньова Л. М. - Концептуалізація парадигмальних зрушень у системі фінансового менеджменту під впливом глобальних мегатрендів економічного розвитку, Ніколаєнко Ю. В. (2015)
Копчинська К. О. - Європейські тенденції в оподаткуванні прибутку підприємств (2015)
Луценко І. О. - Сільські території як об'єкт бюджетного регулювання (2015)
Мовчун С. В. - Oсновні риси програм дострокового виходу на пенсію:світовий досвід та уроки для України (2015)
Бабаєв О. А. - Випромінювання акустичних хвиль циліндричною п’єзокерамічною оболонкою, Штефан Н. І., Гнатейко Н. В. (2015)
Скакальська О. І. - Особливості перебігу фенологічних фаз гетеротрофних видів роду Pinguicula L., Коніщук В. В. (2015)
Соколенко В. Л. - Динаміка показників гуморального імунітету у населення радіаційно забруднених територій, Соколенко С. В. (2015)
Аксьонова Л. І. - Застосування статистичних методів для діагностичного оцінювання процесів системи управління якістю при проведенні внутрішнього аудиту (2015)
Лилов О. В. - Новітні підходи до модернізації процесів організації будівництва (2015)
Максимов А. С. - Вдосконалення організаційних підходів до здійснення термомодернізації (2015)
Попов С. О. - Розробка класифікації ресурсів для проектів ремонтів і модернізації складного технологічного обладнання, Попрожук О. О. (2015)
Бескупська О. В. - Впровадження сертифікату GMP+ на українських підприємствах у контексті інтеграції до ЄС (2015)
Бєляєва С. С. - Маркетингова політика хостелів, Панасенко Л. М. (2015)
Бойченко Е. Б. - Генезис уявлень щодо відтворення продуктивних сил в контексті розвитку регіонального соціуму (2015)
Вінічук М. В. - Консолідація фінансових ресурсів держави для підвищення соціальних стандартів (2015)
Войтов С. В. - Аналіз моделей оцінки кредитного ризику позичальника на основі визначення ймовірності дефолту. Проблеми їх імплементації в умовах банківської системи України (2015)
Горбенко О. В. - Ринок продуктової роздрібної торгівлі в Україні: формати, мережі, розвиток (2015)
Гришко М. Г. - Розвиток роздрібних торговельних мереж в Україні (2015)
Губай М. М. - Резерви раціоналізації витрат банку на персонал (2015)
Давиденко В. М. - Інституційно-правове забезпечення сільськогосподарського землекористування інтегрованих агроформувань (2015)
Киян А. В. - Облік і контроль розрахунків з постачальниками та підрядниками, Ярмолюк О. Ф. (2015)
Короткий Ю. В. - Фактори впливу на логістичний потенціал машинобудівного підприємства (2015)
Лаврів І. М. - Стан та перспективи експортної діяльності в Україні (2015)
Маловичко С. В. - Механізм формування та організації управління електронною торгівлею (2015)
Мартинюк Г. П. - Інноваційно-інвестиційне забезпечення як шлях відродження скотарства (2015)
Артемчук М. Д. - Актуальність ціннісного аспекту прав людини як філософської проблеми (2015)
Бурий А. Р. - Вихідні положення екзистенціалізму в кіномистецтві: екзистенціали людського існування. Частина І (2015)
Литовченко І. В. - Формування знаково-символічної системи в контексті інституціалізації суспільства (2015)
Высоцкая Н. Л. - Становление теории текста в украинском и российском языкознании 50-х годов ХІХ века – 50-х годов ХХ века: лингвоисториографический аспект (2015)
Волощук Ю. О. - Любовно-еротичний компонент романної прози Володимира Ґжицького (2015)
Мясоєдова С. В. - Риторичне питання як засіб вираження непрямого спонукання в сучасній українській мові (2015)
Савеленко І. М. - Етноестетичні засоби творення іронії у збірці "Примруженим оком" Осипа Маковея (2015)
Фуц Ю. В. - Інверсія як прийом конструювання постмодерного персонажа в романі Мішеля Турньє "Вільшаний Король" (2015)
Яцків Н. Я. - Рецепція творчості братів Ґонкурів у російському літературознавстві (2015)
Юрасов С. М. - Особливості нормування скидів речовин з ефектом сумарної дії, Кур’янова С. О. (2015)
Вовк О. Р. - Теоретичні аспекти формування гуманної особистості (2015)
Дружченко Т. П. - Інтегроване навчання іноземній мові як засіб оптимізації професійної освіти майбутніх юристів (2015)
Зарицька А. А. - Структурно-функціональна модель формування готовності майбутніх учителів музики до професійної самореалізації (2015)
Карабін О. Й. - Психологічні аспекти професійного саморозвитку майбутніх фахівців комп’ютерного профілю (2015)
Ковальчук М. О. - Особливості створення навчального мультимедійного курсу (2015)
Короткіх М. А. - Технологія самовдосконалення педагогічної майстерності викладачів вищих військових навчальних закладів та її модель (2015)
Лабунець Ю. О. - Концепція виховання моральної особистості у творчості Дж.Р.Р. Толкіна у контексті її імплементації у сучасний освітній простір (2015)
Пилипенко І. В. - Ознаки об’єктивної сторони кримінально-караного самоправства: порівняльно-правовий аспект (2015)
Філіппов С. О. - Протидія організації нелегальної транскордонної міграції на зовнішніх кордонах Європейського Союзу (2015)
Гнатенко П. И. - Интеллигенция и толпа, Бузский М. П. (2010)
Окороков В. Б. - Творчество сквозь призму творения или сущность исторического мышления (М. Хайдеггер у истоков бытия) (2010)
Пронякин В. И. - Поэтика в метафизическом измерении языка (2010)
Шабанова Ю. А. - Метафизическое пространство музыки (2010)
Корх О. М. - Особиста автономія та колективна солідарність в контексті ідей комунітаризму (2010)
Шевцов С. В. - Оправдание бытия человека у Софокла (2010)
Осетрова О. О. - Проблема сенсу суїцидальних записок (2010)
Вікторов В. Г. - Антропний принцип epimelia у педагогічній практиці формування власного здоров’я, Приходько В. В. (2010)
Власова Т. И. - Гендер и сексуальность в трансформациях постсовременности (2010)
Башкеєва О. М. - Особливості генези поняття "ментальність" на межі ХІХ та ХХ століть (2010)
Боревой М. Б. - Ветхозаветная история Авраама как генезис концепции веры в философии С. Кьеркегора (2010)
Бунакова І. В. - Світська та релігійна етика: точки дотику (2010)
Вершина В. А. - Художньо-філософська творчість Ф. Достоєвського в інтерпретації С. Франка (2010)
Волков О. Г. - Особливості дискурсу підданського суб'єкта (2010)
Гордиенко В. С. - Искусство чтения в творчестве И. Ильина (2010)
Грабовська І. М. - Концепти чоловічого та жіночого в постколоніальній культурі сучасної України: філософсько-світоглядний аналіз (2010)
Грищак С. В. - Философия права в англо-саксонской правовой системе (2010)
Данканич Р. І. - Фрідріх Ніцше: критика християнства чи антихристиянства (2010)
Евтушенко Р. А. - О феномене интерпретации прошлого: метафизический взгляд (2010)
Ергемлідзе М. - Проблеми становлення та розвитку етнонаціональної політики України (2010)
Карпова С. Г. - К проблеме поиска единых оснований в философских концепциях Ж. Делеза и М. Фуко (2010)
Криворучко И. С. - "Научная метафизика" Ч. С. Пирса (2010)
Кулик А. В. - Философский фиал как жанр (осуществление проектаФ. Бэкона) (2010)
Лобанова В. В. - Модернисткий дискурс и оппозиция "жизнь-смерть" в творчестве М. Цветаевой (2010)
Лобода Ю. О. - Existentia militaria: досвід аналітики мілітарної свідомості (2010)
Ломачинська І. М. - Феномен католицького релігійного лідерства та його соціальна зумовленість (2010)
Луценко Е. Н. - Этические идеи С. Булгакова (2010)
Мірошниченко А. А. - Філософські аспекти теорії самоорганізації (2010)
Макогонова В. В. - Развитие идей Н. Ф. Федорова в биокосмизме (2010)
Медкова Е. В. - Идея счастья у Плотина и Г. С. Сковороды (2010)
Павленко И. В. - Проблематика предметных форм как форм сознания в феноменологии Г. Г. Шпета (2010)
Павлова Т. С. - Філософський аналіз права і держави у роботі Г. В. Ф. Гегеля "філософська пропедевтика" (2010)
Родный О. В. - "Линия Демокрита" и "линия Платона" о смехе (2010)
Скиба Э. К. - Философско-мировоззренческий конфликт во взаимодействии феминистской и гендерной теории (2010)
Талько Т. М. - Антропологічна складова духовності сучасної європейської спільноти (2010)
Товстоп’ятко Ф. Ф. - Антропология В. В. Розанова: маргинализм или универсальность (2010)
Узун Я. В. - Відображення взаємодії феномену життя та смерті в філософській думці Київської Русі (2010)
Чипуренко О. Н. - Трактовка экзистенции Сартром и Хайдеггером (2010)
Андрєєва Н. М. - Екологізація інвестиційної діяльності в умовах трансформації рекреаційно-туристичної галузі України, Поляничко О. В. (2014)
Булишева Д. В. - Еколого-економічні аспекти вдосконалення містобудівної політики (2014)
Загвойська Л. Д. - Концептуалізація еко-інновацій у контексті сучасного еколого-економічного дискурсу (2014)
Сухомлін Л. В. - Формування нормативної грошової оцінки земель рекреаційного призначення та її практичне застосування, Мінаков О. С. (2014)
Хижнякова Н. О. - Вплив міжнародних факторів на прийняття екологічно орієнтованих управлінських рішень в Україні (2014)
Гетьман О. О. - Організаційні механізми підбору, найму та адаптації персоналу, Петренчук Н. В. (2014)
Гордієнко Л. А. - Моделі корпоративної соціальної відповідальності (2014)
Дєліні М. М. - Проблеми впровадження корпоративної соціальної відповідальності (2014)
Дружиніна В. В. - Моніторинг ефективності функцій місцевого ринку праці (2014)
Ільїн С. В. - Дослідження сучасного стану соціальної інфраструктури Донецької області (2014)
Калінін А. М. - Концептуальні підходи до визначення сутності кадрового потенціалу підприємства (2014)
Кирилюк В. В. - Основні чинники формування соціальної згуртованості суспільства (2014)
Крюкова О. Ю. - Регіональні аспекти підвищення продуктивності праці в Україні, Ткачук О. В. (2014)
Лаушкін О. М. - Формування постіндустріальної зайнятості у епістемологічних спільнотах (2014)
Оберван О. Р. - Стратегічні напрямки формування соціальної політики України в сучасних умовах (2014)
Славітич М. В. - Порівняльний аналіз моделей охорони здоров'я, Гупало О. Г. (2014)
Чалюк Ю. А. - Приоритеты развития социальной сферы в Украине (2014)
Аванесова Н. Е. - Суть та визначення фінансово-економічної безпеки як економічної категорії, Шуміло О. С. (2014)
Адонін С. В. - Державне кредитування в Україні, Лиса О. В. (2014)
Алескерова Ю. В. - Страхування сільськогосподарського сектора (2014)
Алєксєєв В. І. - Кредитні спілки як інструмент приватних інвестицій у малий бізнес, Алєксєєва С. І., Алєксєєв І. В. (2014)
Бабидорич Л. І. - Кредитна спілка як особливий вид економічної організації (2014)
Бєлялов Т. Е. - Необхідність та роль фінансового планування в сучасних умовах управління підприємством (2014)
Білий М. М. - Роль спільних підприємств у залучені інвестицій в умовах глобалізації економіки (2014)
Білик О. І. - Удосконалення механізму фінансування охорони здоров’я України (2014)
Буренко К. В. - Світовий досвід хеджування валютних ризиків та його використання в Україні (2014)
Вовчак О. Д. - Сучасні тенденції розвитку банківської системи України як інституту фінансового посередництва, Надієвець Л. М. (2014)
Галіцейська Ю. М. - Особливості прояву карткового ризику в сфері банківської діяльності: міжнародні аспекти та вітчизняні реалії, Леськів О. М. (2014)
Задерецька Р. І. - Переваги і недоліки первинного публічного розміщення акцій як інструмента формування інвестиційних ресурсів підприємства, Партин Г. О., Бирка І. І. (2014)
Задорожна Х. Р. - Удосконалення класифікації валютних ринків, Тучковська І. І. (2014)
Ізюмська В. А. - Теоретична модель системи управління міжбюджетними відносинами в Україні (2014)
Калініченко Л. Л. - Комплексний підхід до мотивації персоналу банку (2014)
Кисільова І. Ю. - Оцінка фінансової надійності страховика (2014)
Кіяк М. М. - Проблеми формування доходів місцевих бюджетів у сучасних умовах, Сочка К. А. (2014)
Климаш Н. І. - Методичний інструментарій оцінювання ефективності господарюючих суб’єктів на основі вартості (2014)
Колодізєва С. О. - Методичний підхід до підвищення ефективності управління послугою факторингу (2014)
Корват О. В. - Напрями державного регулювання якості страхових послуг (2014)
Кравченко О. В. - Мікроекономічні детермінанти інвестиційної активності вітчизняних підприємств (2014)
Курдидик Н. І. - Сутність ринку капіталів та його місце в структурі фінансового ринку (2014)
Ластовенко О. В. - Системні складові руху інвестиційного капіталу на фондовому ринку (2014)
Ломачинська І. А. - Вплив фіскальної політики держави на фінансову стійкість українських підприємств (2014)
Лукановська І. Р. - Нормативно-правові та організаційні аспекти міжнародного співробітництва України у сфері оподаткування (2014)
Луцик А. І. - Прагматика використання митного інструментарію регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах участі економіки України в світовому господарстві, Гуцул І. А. (2014)
Мальцева В. В. - Теоретичні підходи до оцінювання якості страхових послуг (2014)
Миськів Г. В. - Інституційний механізм кредитного ринку та його ефективність, Пасінович І. І. (2014)
Мороз К. В. - Трансфертна та податкова політика як механізм регулювання розподілу доходів населення (2014)
Педченко Н. С. - Оптимізація структури фінансового потенціалу підприємства методом аналізу ієрархій (2014)
Пістун Т. Т. - Резерви посилення впливу податкової політики на тіньовий сектор економіки (2014)
Погореленко Н. П. - Принципи державного регулювання банківської системи, Гойхман М. І. (2014)
Табенська Ю. В. - Ідентифікація ризиків як елемент державного внутрішнього фінансового контролю митних органів (2014)
Титарчук І. М. - Напрями модернізації системи бюджетного планування в Україні (2014)
Ткачук І. Я. - Впровадження європейських принципів державного фінансування українськими громадськими організаціями (2014)
Усков И. В. - Бюджетные риски и особенности их оптимизации на местном уровне (2014)
Фурса Т. П. - Особливості інтеграції фінансового і промислового капіталу (2014)
Шевчук Н. В. - Сучасний стан фінансового забезпечення пенсійної системи України в умовах реформування (2014)
Ярема Б. П. - Державна підтримка підприємництва в контексті оцінки джерел фінансування, Остафій М. М. (2014)
Бурачек В. - Методика дослідження кутового відхилення візирної осі зорової труби геодезичного інструменту при перефокусуванні, Хомушко Д., Кривоберець С., Сталінська Ю. (2016)
Пилипенко О. - Послепроектная диагностика и эффективность применения методики проектирования многомассового цепного привода, Полуян А. (2016)
Хоменко І. - Гранично допустимі зазори у віброударних парах (2016)
Дмитриенко Р. - Построение действительной диаграммы деформирования на примере разнотолщинной, тонкостенной цилиндрической гильзы с днищами, изготовленной из стали 20, Палиенко А. (2016)
Кальченко В. - Аналіз методів дослідження теплонапруженості під час процесу шліфування, Кальченко В., Кужельний Я. (2016)
Венжега В. - Особливості утилізації автомобілів відповідно до Закону України "Про утилізацію транспортних засобів", Рудик А., Пасов Г. (2016)
Космач О. - Експериментальне оцінювання енергоефективності привода верстатів на допоміжних переходах, Сапон С., Безручко В., Федориненко Д. (2016)
Сіра Н. - Модульне 3D-моделювання інструментів, процесів зняття припуску та формоутворення під час шліфування зі схрещеними осями циліндричного вала й абразивного круга (2016)
Слєднікова О. - Модульне моделювання профілів кругів, зняття припуску та формоутворення при двосторонньому шліфуванні торців некруглих деталей (2016)
Шаповалов О. - Конструктивні особливості сучасних бронемашин із колісною формулою 4×4, Колесник Д., Журахов О., Болотов Г. (2016)
Казаков А. - Моделирование областей сосуществования фаз в твердых растворах Inx Ga1-x Asy P1-y c использованием различных термодинамических моделей, Шаповалов Г. (2016)
Болотов М. - Оптимізація процесу осадження тонких металевих плівок у тліючому розряді з порожнистим катодом (2016)
Казимир В. - Динамічна оцінка ризику виконання плану робіт методом імітаційного моделювання, Посадська А. (2016)
Литвинов В. - Архитектура знание-ориентированной автоматизированной системы обучения, Посадская И., Савельев М. (2016)
Войтенко В. - Навчальний лабораторний стенд "Inel-STM”, Білорус І. (2016)
Зарiцький О. - Теоретичні основи стандартизації базових правил експертної системи аналітичної оцінки професійної діяльності (2016)
Іванець С. - Дослідження роботи нейронечіткої системи відстеження точки максимальної потужності фотоелектричного перетворювача, Красножон О. (2016)
Крячок С. - Експериментальні дослідження сталої електронного тахеометра в польових умовах, Потеруха В. (2016)
Кунгурцев О. - Побудова словника предметної області на основі автоматизованого аналізу текстів українською мовою, Ковальчук С., Поточняк Я., Широкоступ М. (2016)
Недашківський Є. - Механізми визначення фрактальності у термінах лінгвістичного моделювання (2016)
Kazymyr V. - Selecting a base application layer protocol to transfer data in the client-server architecture, Mokrohuz A. (2016)
Palaščáková D. - Methods of on-line and off-line programming in the production process (2016)
Palaščáková D. - Robotized workplace impact on the environment, Badida M. (2016)
Алексеевский Д. - Исследование влияния координат рабочей точки на параметры модели ВЭУ с аэродинамическим мультиплицированием, Панкова О., Щипанский П. (2016)
Ігнатенко П. - Аналіз якості сушіння пиломатеріалів на заключному етапі технологічного процесу сушіння, Ігнатенко О., Сапон С. (2016)
Соломаха І. - Ефективність використання живильних розчинів при вологому зберіганні зрізаної гвоздики ремонтантної, Жабинська А., Шевченко К. (2016)
Федорова Д. - Фізико-хімічні і біохімічні показники якості сухих рибо-рослинних напівфабрикатів (2016)
Челябиева В. - О безопасности использовании фруктово-ягодного сырья в пищевой промышленности, Гаврик М., Литвиненко А. (2016)
Коваленко О. - Дослідження залежностей міграції тритію за ланцюгом "тала вода снігового покриву – рослина", Кряжич О. (2016)
Скиба М. - Плазмохімічно оброблена вода та водні розчини для знезараження питної води, Півоваров О., Макарова А., Воробйова В., Гнатко О. (2016)
Нехай В. - Ретроспективний аналіз інформаційних технологій моделювання та прогнозування стану родючості ґрунту, Литвинов В. (2016)
Хрищук С. - Методичні аспекти формування екобезпечного землекористування (2016)
Романко Р. - Удосконалення моделей моніторингу земель, підданих впливу небезпечних природніх явищ, на основі INSPIRE (2016)
Дзяд О. В. - Ресайклинг муніципальних відходів у промислово розвинених країнах світу: порівняльний аспект, Цвєтаєва К. В. (2015)
Жиліна К. В. - Глобальні трансформації фінансових інструментів пенсійного забезпечення (2015)
Литвин М. В. - Перспективи досягнення сталого розвитку країн світу (2015)
Марчук І. А. - Набуття економічної грамотності у контексті підвищення мобільності студентів (2015)
Мешко Н. П. - Розвиток промислового туризму як напрям у міжнародному туристичному іміджі Дніпропетровського регіону, Карплюк К. В. (2015)
Михайленко О. Г. - Сталий розвиток сільського господарства: теоретичні аспекти (2015)
Пащенко О. В. - Міжнародні інвестиційні режими у регіональних торговельних угодах (2015)
Пирог О. В. - Становлення та розвиток Інтернет-торгівлі в Україні, Горячка А. І. (2015)
Polishko G. G. - Nation branding and its stakeholders: analysis of European and Ukrainian approaches (2015)
Присвітла О. В. - Інноваційна складова в детерминантах сучасного розвитку освіти (2015)
Сардак С. Е. - Транснаціоналізація національної економіки України, Сливенко О. В. (2015)
Стукало Н. В. - Суверенная неплатежеспособность: теоретический и практический аспекты, Солонская-Ситник Е. А. (2015)
Штанько О. Д. - Теоретичні аспекти новітніх механізмів мобілізації фінансових ресурсів у глобальній економіці (2015)
Довідка про авторів (2015)
Наукове видання (2015)
Перчук О. В. - Особливості обліку доходів комунальних підприємств теплових мереж (2015)
Пилипчук В. П. - Бенчмаркінг як інструмент підвищення ефективності маркетингової діяльності промислового підприємства, Шиманська А. А. (2015)
Попова А. М. - Глобалізація як фактор розвитку економіки України (2015)
Пугач О. А. - Оцінювання впливу загроз на конкурентоспроможність та стан економічної безпеки національної економіки (2015)
Русланова Н. Г. - Вирішення проблеми забезпеченняжитлом різних верств населення за допомогою посередницьких організацій ринку нерухомості (2015)
Сорочан В. О. - Особливості інноваційних процесів в просуванні та комерціалізації туристичного продукту (2015)
Терьошкіна Н. Є. - Людський капітал як основа становлення інноваційної економіки України, Бут А. О. (2015)
Терьошкіна Н. Є. - Малий інноваційний бізнес Миколаївського регіону: значення та проблеми розвитку, Токар А. І. (2015)
Трохимчук Т. В. - Оцінка трудового потенціалу: підходи та методи (2015)
Ужва А. М. - Проблемні аспекти нормативно-правового регулювання обліку витрат підприємства, Кайряк О. Р. (2015)
Чирва І. В. - Факторний аналіз ефективності цукровобурякового виробництва в сільськогосподарських підприємствах регіону (2015)
Шепарська О. О. - Особливості контролінгу маркетингової діяльності підприємства, Поліщук І. І. (2015)
Яценко О. В. - Методики оцінки фінансової цінності клієнта в банківській сфері (2015)
Лах М. Р. - Сформованість готовності студентів до використання інноваційних технологій у роботі з дітьми старшого дошкільного віку (2015)
Рожков Ю. Г. - Значення поняття професійної компетенції викладача (2015)
Сажко Г. І. - Формування фандрайзингових умінь у майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю, Шеховцова В. І. (2015)
Сіняговська І. Ю. - Роль керівника загальноосвітнього закладу в реформуванні системи освіти на засадах створення умов для самостійної навчальної діяльності учнів старшої школи (2015)
Стечак Г. М. - Підготовка майбутніх сімейних лікарів до виконання соціально-педагогічних функцій (2015)
Козак М. Я. - Нормативно-правове забезпечення інклюзивної освіти в Україні, Фаласеніді Т. М. (2015)
Шевчук О. Р. - Культурно-просвітницька праця Іларія Карбулицького в контексті суспільного життя Північної Буковини міжвоєнного періоду (1918-1940 років) (2015)
Дербак М. А. - Особливості клінічного перебігу хронічного гепатиту С у хворих із поєднаною патологією (2015)
Zaliavska O. V. - Examination of the connective tissue metabolism indexes of patients with reactive arthritis and pyelonephritis, Andrusiak O. V., Gaidychuk V. S. (2015)
Кривда Р. Г. - Оптимизация способов выделения ДНК из скрытых следов биологического материала, Стоева М. И. (2015)
Плаксива Т. С. - Консервативне лікування ортопедичних наслідків ДЦП: сучасний стан, питання та перспективи, Голюк Є. Л. (2015)
Шатковська Б. В. - Натрійуретичний пептид при гострому коронарному синдромі, Деніна Р. В., Соловій Р. Д. (2015)
Шейко В. И. - Состояние иммунной системы в условиях миопии до -3 диоптрий, Пантелеев П. Г. (2015)
Компанєєтс М. О. - Принципи проектування ефективних веб-сайтів (2015)
Романенкова Ю. В. - XVI століття як "батьківщина" автопортрету: передумови виникнення, світоглядні засади (2015)
Березка С. В. - Психологічні витоки деформацій особистості (2015)
Єзерська Н. В. - Аналіз проблем cоціально-психологічної адаптації обдарованих учнів підліткового віку (2015)
Лазорко О. В. - Соціальна компетентність старшокласника в проспективній реальності моделювання його професійної безпеки (2015)
Отич Д. Д. - Креативність як копінг-ресурс підлітків, Гузь К. В. (2015)
Склярук А. В. - Соціально-психологічний портрет проблемної сім’ї (2015)
Суханов В. Ю. - Рольовий підхід і властивості темпераменту: шлях до класифікації через коло Айзенка (2015)
Франчук О. Ю. - Діалогічна взаємодія психолога з респондентом – передумова ефективності глибинного пізнання психіки суб’єкта (2015)
Червінко О. Е. - Деякі особливості вивчення біомеханіки людини при підготовці спеціалістів з фізичної реабілітації, Горго Ю. П. (2015)
Кіслов Д. В. - Міфологічні виміри маркетингових комунікацій (2015)
Дорожкин А. С. - Молодежные субкультуры: определение понятия и условия возникновения (2015)
Сарбаш К. О. - Теоретичні перспективи типології демократичного спектру гібридного політичного режиму (2015)
Vorankündigung: IDV-Arbeitstreffen in Lübeck vom 27.07.-01.08.2015 zum Thema Sprachenpolitisches Agieren von Verbänden mit intergrierter IDV-Vertreter/innen-Versammlung (2014)
Ammon U. - Die Stellung der deutschen Sprache in der Welt (2014)
Borakovskyy L. - Zum Motiv eines interkonfessionellen Konflikts in Karl Emil Franzos’ Erzählung "Judith Trachtenberg” (2014)
Fant M. - Ausbau der kommunikativen Komprimiertheit im Bereich der frühneuhochdeutschen Temporalsätze (2014)
Gawrysch O. - Variabilität der syntaktischen Konstruktionen mit den Verben der intentionalen Einwirkung (2014)
Hvozdyak O. - Deutsche Mundarten im multiethnischen Raum von Transkarpatien (2014)
Ivanenko S. - Optimalitätstheorie und Textgrammatik (2014)
Kantemir S. - Ermittlung der Polysemie-Werte von Substantiven in lexikografischen Quellen der Gegenwart (2014)
Kiyko S. - Synergetik der Homonymie als einer Systemerscheinung (2014)
Nickl M. M. - Die performanzgrammatische "Diasynthetik” des modistischen Psycholinguisten Thomas von Erfurt um 1300 (2014)
Okhrimenko O. - Der Texttyp "Steuergesetz der deutschen Gesetzgebung” (2014)
Ossowska I. - Rekonstruierung des begrifflichen Segments des Konzeptes FAMILIE aufgrund der Methodik der Modellierung von Vielschichtkonzeptnetzen (2014)
Shumiatska O. - Ausdrucksmittel der expliziten und impliziten Entschuldigung im Deutschen (2014)
Sereda N. - Kulturbegegnungen und Sprache: deutsch-ukrainische und ukrainisch-deutsche Kontakte (2014)
Stasiuk O. - Metaphorische Dysphemismen in der parlamentarischen Kommunikation Deutschlands und Schwedens (2014)
Steriopolo O. - Asymmetrie im sprachsystem und ihre Bedeutung für die Entwicklung der Sprache (2014)
Volodina T. - Zum Problem der sprachlichen Norm (2014)
Hirschfeld U. - Aussprachevielfalt im Deutschen, Siebenhaar B. (2014)
Hamaliia V. - Phonetische Eigenschaften der Vokalphoneme in der modernen deutschen Werbung (2014)
Hawrysch O. - Wechselwirkung zwischen der deutschen Standardsprache und dem Schweizerdeutsche (2014)
Moosmüller S. - Vokale und Diphthonge der österreichischen Standardaussprache (2014)
Rudkivskyy O. - Spezifik von bedeutungsunterscheidenden Merkmalen der Konsonanten in germanischen und slavischen Sprachen (2014)
Schwab L. - Akustische Eigenschaften der betonten Vokalphoneme im Vorlesen (2014)
Staffeldt. S. - Silbenstruktur und Silbengrenzen im Deutschen (2014)
Swetosarowa N. - Ergebnisse einer Untersuchung der Aussprachenormvarianz im Deutschen, Osovina S. (2014)
Verbytska T. - Lautliche Marker der plurinationalen deutschen Standardsprache, Vasylchenko O. (2014)
Yevtichova I. - Phonetische und lexikalische Besonderheiten der österreichischen Aussprachevariante, Pankowska I. (2014)
Artjomzew O. - Lexikalische und grammatische Aspekte der Übersetzung deutscher Wissenchaftstexte (2014)
Dolgopolova L. - Sprachspezifische Probleme der historischen Übersetzung (2014)
Kutschma O. - Ukrainische Realia in gegenwärtigen deutschsprachigen Medien (2014)
Sinegub S. - Das mangelhafte verbale Paradigma als Übersetzungsproblem (2014)
Wolkowa O. - Strukturell-semantische Kombinationsspezifik der deutschen Porträtverben als eine übersetzungsrelevante Konvention (2014)
Hawrysch M. - Einsprachigkeit als Schlüssel zum Erfolg des studienbegleitenden Fremdsprachenunterrichts (2014)
Korniiko I. - Zur Professionalisierung der Deutschlehrerausbildung, Bondarenko E. (2014)
Lange A. - Zur Kulturspezifik in der Übersetzung (2014)
Menet E. - "Phonetische Inseln” – Wie und zu welchem Zeitpunkt soll phonetische Schulung mit dem gesamten Sprachenlernen vernetzt werden? (2014)
Mujiri S. - Kontrastive und linguodidaktische Aspekte des Lauterwerbs in der mehrsprachigen Konstellation (2014)
Sereda O. - Förderung der Dolmetschkompetenz im DaF-Unterricht: Möglichkeiten und Grenzen (2014)
Schreibhinweise für Autoren (2014)
Sai P. O. - Ohmic contacts to InN-based materials (2016)
Алтунин С. И. - Экспериментальное исследование переходных процессов в программно-аппаратном устройстве цифровой фазовой автоподстройки частоты, Бондарев А. П. (2016)
Ефименко А. А. - Несущие конструкции с повышенными компоновочными характеристиками, Карлангач А. П. (2016)
Пархоменко Г. П. - Электрические и фотоэлектрические свойства гетероструктур NiO/p-CdTe и NiO/n-CdTe, Марьянчук П. Д. (2016)
Карушкин Н. Ф. - Коммутационные управляемые устройства на p—i—n-диодах миллиметрового диапазона длин волн, Малышко В. В., Ореховский В. В., Тухаринов А. А. (2016)
Попукайло В. С. - Обнаружение аномальных измерений при обработке данных малого объема (2016)
Дружинин А. А. - Исследование частотной зависимости проводимости нитевидных кристаллов кремния при криогенных температурах для создания сенсоров температуры на их основе, Островский И. П., Ховерко Ю. Н., Корецкий Р. Н. (2016)
Сидоренко В. П. - Координатно-чувствительный детектор заряженных частиц для спектроскопии, Прокофьев Ю. В., Мурченко Д. С., Еременко В. М., Шелехов А. В. (2016)
Зайков В. П. - Модель взаимосвязи геометрии ветвей термоэлементов и показателей надежности однокаскадных охладителей в режиме Q0max, Мещеряков В. М., Журавлёв Ю. И. (2016)
Титул, содержание (2016)
Эгерланд Ш. - Современное состояние и применение дуговой сварки (наплавки) вольфрамовым электродом в защитных газах, Циммер Й., Брунмайер Р., Нуссбаумер Р., Пош Г., Рутцингер Б. (2016)
Кныш В. В. - Повышение циклической долговечности тавровых сварных соединений в условиях повышенной влажности и температуры высокочастотной механической проковкой, Соловей С. А., Ныркова Л. И., Шитова Л. Г., Рыбаков А. А. (2016)
Лебедев В. А. - Особенности формирования структуры сварных соединений при дуговой наплавке с импульсной подачей электродной проволоки, Лендел И. В., Яровицын А. В., Лось Е. И., Драган С. В. (2016)
Лукашевич А. А. - Расчетно-экспериментальный метод определения составляющих спектра нестационарного нагружения сварного соединения углеродистой стали (2016)
Царюк А. К. - Усовершенствование технологии сварки высокотемпературных диафрагм проточной части паровых турбин, Скульский В. Ю., Нимко М. А., Губский А. Н., Вавилов А. В., Кантор А. Г. (2016)
Кулик В. М. - Продление ресурса эксплуатации сварных резервуаров из нержавеющей стали путем повышения питтингостойкости, Осадчук С. А., Ныркова Л. И., Елагин В. П., Мельничук С. Л. (2016)
Олейник О. И. - Разработка технологии механизированной дуговой сварки при ремонте магистрального газопровода под давлением, Максимов С. Ю., Пальцевич А. П., Гончаренко Е. И. (2016)
Васильев Ю. С. - Разработка клеевой и клеесварной технологии ремонта посадочных мест подшипников для продления ресурса эксплуатации корпусных деталей энергетического оборудования, Олейник Н. И., Паршутина Л. С. (2016)
Титул, содержание (2016)
Иванов В. П. - Управление формированием зоны проплавления при электродуговой наплавке, Лаврова Е. В. (2016)
Матвиенко В. Н. - Влияние состава электродной ленты на проплавление основного металла, Лещинский Л. К., Мазур В. А. (2016)
Щетинин С. В. - Повышение трещиностойкости бандажированных опорных валков при высокоскоростной наплавке на низкой погонной энергии (2016)
Ющенко К. А. - Формирование структуры металла шва при электронно-лучевой сварке монокристаллов жаропрочных никелевых сплавов, Задерий Б. А., Гах И. С., Карасевская О. П. (2016)
Елагин В. П. - Особенности развития структурной неоднородности в зоне сплавления перлитной стали с аустенитным азотсодержащим металлом шва, Липодаев В. Н., Гордань Г. Н. (2016)
Бо Ли - Микроструктура и износостойкость композитных WC/SS316L покрытий, полученных методом газодинамического напыления с применением лазерного нагрева, Чжихонг Ли, Лиджинг Янг, Джинхуа Яо. (2016)
Шаповалов К. П. - Электрошлаковая сварка крупногабаритной станины пресса, Белинский В. А., Мерзляков А. Е., Косинов С. Н., Ющенко К. А., Лычко И. И., Козулин С. М. (2016)
Махлин Н. М. - Совершенствование сварочных источников питания для повышения устойчивости горения дуги переменного тока (2016)
Прокофьев А. С. - Расчет двухслойной заготовки сферических днищ для сосудов высокого давления, Губатюк Р. С., Мужиченко А. Ф., Барановский В. Н. (2016)
Дубініна А. А. - Вміст нітратів у гречаній крупі та пшоні із гречки та проса різних сортів, Попова Т. М., Ленерт С. О. (2015)
Елисеева М. А. - Оценка качества глинистых грунтов как сырья для производства грунтобетонов (2015)
Nagirnyak S. V. - Ways for improvement selectivity of semiconductor gas sensors, Dontsova T. A. (2015)
Pyrkova O. V. - Theoretical aspects for use technologies formation and implementation of urban development land monitoring (2015)
Розломій І. О. - Захист персональних медичних даних в спеціалізованих комп’ютерних cистемах (2015)
Чуйко А. М. - Розробка нових конкурентоспроможних послуг у готельно-ресторанних комплексах, Чуйко М. М., Асауленко Є. І. (2015)
Домбровська О. А. - Проведення землевпорядної експертизи документації із землеустрою в Україні (2015)
Гузенков С. Г. - Радянський дискурс міста: дослідження краєзнавчої літератури 60-80-х років ХХ століття про Запоріжжя, Сирцова О. М. (2015)
Резніков В. В. - Селянський опір політиці "воєнного комунізму" на Слобожанщині(січень-червень 1919 року) (2015)
Усатенко І. А. - Розвиток жіночого руху у відображенні світосистемного аналізу Іммануїла Валлерстайна (2015)
Чередніченко О. В. - Діяльність центральної та місцевої влади з поліпшення санітарно-гігієнічного стану міст Англії в XIV-XV столітті (2015)
Шпак Д. О. - Олександр Миколайович Петров (1880-1957) – нове ім’я в літописі Миколаївщини (2015)
Августова О. О. - Особливості організації обліку витрат на оплату праці на рибопереробних підприємствах (2015)
Андрущак Є. М. - Аналіз передумов запровадження інфляційного таргетування в Україні, Горбата Ю. В. (2015)
Бандоріна Л. М. - Моделювання економічної поведінки суб'єкта господарювання, пов'язаної з метою раціонального вибору, Удачина К. О., Лозовська Л. І. (2015)
Баранов О. В. - Аналіз впливу соціо-еколого-економічного оточення на вартість життєвого циклу виробів та безпечну еволюцію підприємства (2015)
Белз О. Г. - Формування асортиментних стратегій інтернет-магазину засобами інтелектуального аналізу даних, Ковель О. О. (2015)
Бєляєва С. С. - Інформаційно-комунікативний менеджмент хостелу, Гуслистий О. С. (2015)
Білявська Ю. В. - Формування кодексу організаційної культури підприємства торгівлі (2015)
Бова Н. В. - Динаміка змін грошової маси та її вплив на формування депозитної політики банку (2015)
Бочарова Ю. Г. - Роль та значення бізнес-інкубаторів у розвитку конкуренції (2015)
Вудвуд В. В. - Фінансова безпека підприємства в умовах економічної нестабільності (2015)
Гахович Н. Г. - Особливості розвитку ринку продукції машинобудування в Україні (2015)
Гетьман О. О. - Розробка нової системи стимулювання праці на кейтерингових підприємствах України, Шеремет Г. В. (2015)
Горобчук І. С. - Аналіз підходів до визначення поняття "інтеграційна стратегія підприємства" (2015)
Grinchuk Ju. S. - Strategies and methods of production and resource potential management in agrarian enterprises (2015)
Сас Н. М. - Розвиток категоріального апарату інвестування з огляду на паритетність інтересів учасників інвестиційного процесу (2015)
Бурий А. Р. - Вихідні положення екзистенціалізму в кіномистецтві: екзистенціали людського існування. Частина ІІ (2015)
Анцибор Д. В. - Ремінісценції оніричного фольклору в поемі "Сон" Тараса Шевченка (2015)
Белюга Т. В. - Фольклорний текст: у пошуках методологічного інструментарію фольклористичного дослідження (2015)
Білевич Н. В. - Мовний вияв невербального елемента "сльози" в поетичних текстах Лесі Українки (2015)
Дмитрук Л. І. - Нариси до наукової біографії Олексія Кундзіча. Воєнний період (2015)
Іващишин О. М. - Особливості стильової таксономії англомовного науково-технічного тексту (2015)
Козелко І. Р. - Дієслівна термінологія у "Граматиці української мови" В. Сімовича та його сучасників (2015)
Куриленко Д. В. - Козак Мамай як духовний пантеон. Темпоральна формація генетичного коду Козака Мамая: фольклорно-міфологічний аспект (2015)
Лещенко А. В. - Теоретические аспекты описания арративного интереса (2015)
Shevchenko M. Yu. - Ways of expressing the lexis of terms on the material of works by F. Bacon, Parkhomenko K. A. (2015)
Бабаєв О. А. - Дослідження перехідних процесів при взаємодії зі сферичною порожниною нестаціонарною акустичною хвилею від точкового джерела, Штефан Н. І., Гнатейко Н. В. (2015)
Бабаєв О. А. - Аналіз перехідних процесів при взаємодії зі сферичною порожниною нестаціонарної акустичної хвилі від точкового джерела, Штефан Н. І., Гнатейко Н. В. (2015)
Попенко В. И. - Дипольные взаимодействия нулонов (2015)
Сілін Є. С. - Наближення операторами Валле Пуссена в просторах L Lp (2015)
Базима Н. В. - Особливості розвитку мовленнєвої функції у дітей з раннім дитячим аутизмом (2011)
Базима Н. В. - Попередження дисграфії в учнів загальноосвітньої школи, Онуфрієнко О. П. (2011)
Базима Н. В. - Особливості розвитку вербальної уяви у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ ІІІ рівня, Пісоцька І. І. (2011)
Басалюк Н. М. - Можливості спеціальної школи у підвищенні фахової компетентності вчителя-дефектолога (2011)
Бахмач Т. О. - Актуальність логопедичного супроводу дітей ранньго віку з ДЦП (2011)
Богданова Т. Г. - Соотношения в развитии мышления и речи лиц с нарушениями слуха (2011)
Бондар Є. О. - Педагогічне прогнозування в системі підготовки майбутнього вчителя школи для дітей з вадами слуху (2011)
Боряк О. В. - Дослідження темпо-ритмічної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку з дизартрією (2011)
Гладуш В. А. - Психолого-медико-педагогічні знання та навички, які надавали у Київському фребелівському педінституті (2011)
Гладченко І. В. - Особливості формування ігрової діяльності у розумово відсталих дошкільників (2011)
Глоба О. П. - Соціальна інтеграція осіб з обмеженими функціональними можливостями: теоретико-практичні підходи (2011)
Голуб А. В. - Актуальні проблеми діагностики та корекції мовлення при різних формах дизартрії у дітей старшого дошкільного віку (2011)
Голуб Н. М. - Формування розумових дій як засіб корекції порушень писемного мовлення в молодших школярів із затримкою психічного розвитку (2011)
Гриненко О. М. - Особливості засвоєння теоретичних знань та сформованості умінь з теми "Суфікс" у молодших школярів із ТПМ (2011)
Гроза Е. П. - Гуслистий Петро Григорович – вітчизняний сурдопедагог минулого століття (до 111-ої річниці з Дня народження) (2011)
Гроза Е. П. - Способи активізації пізнавальної діяльності глухих учнів на уроках математики (2011)
Губарь О. Г. - Основні етапи розвитку логопедичної допомоги підліткам в Україні (2011)
Дегтяренко Т. М. - Неперервна професійна освіта: проектування вузівської підготовки спеціалістів для регіональної системи корекційно-реабілітаційної допомоги (2011)
Дідкова Л. М. - Внесок Р. Є. Левіної та її учнів в теорію та практику логопедичної науки (2011)
Дітковська Л. А. - Дослідження рівня готовності підлітків із дитячим церебральним паралічем до використання інформаційно-комунікаційних технологій (2011)
Дмитрієва І. В. - Удосконалення мовленнєвої культури учнів з вадами розумового розвитку (2011)
Золотарьова Т. В. - Нелінійний корекційний діалог: перша група питань прийому співпраці (2011)
Коган О. В. - Основні напрямки соціально-педагогічної підтримки розумово відсталих дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у інтернатних закладах (2011)
Козинець О. В. - Сучасні дослідження ліворукості в педагогіці та психолінгвістиці (2011)
Коломієць Ю. В. - До питань нейропсихологічної діагностики (2011)
Коломієць Ю. В. - Особливості префіксально-дієслівного словотвору у мовленні молодших школярів із ТПМ, Дерев’янко Н. О. (2011)
Кондратенко В. О. - Використання масажу в логопедичній роботі, Панченко О. М. (2011)
Конопляста С. Ю. - Логопедичний супровід сім’ї, в якій виховується дитина з порушеннями мовлення, Кисличенко В. А. (2011)
Кострикін В. Я. - Система корекційного фізичного виховання студентів з обмеженими психофізичними можливостями у вищих навчальних закладах (2011)
Кот М. З. - Новатор педагогічної думки – М. І. Пирогов, Даниленко Ю. А. (2011)
Кравець Н. П. - Старанність і читацька діяльність розумово відсталих учнів (2011)
Кравченко А. І. - Роль лялькового театру у навчально-виховному процесі спеціальної школи, Зелінська К. О. (2011)
Кривцова О. Я. - Адаптаційні можливості підлітків із заїканням (2011)
Кузнецова Т. Г. - Образотворча діяльність як засіб формування соціального досвіду дошкільників з порушенням інтелекту (2011)
Курбатова А. І. - Методика вивчення чинників порушень формування синтаксичних узагальнень у молодших школярів із нерізко вираженим недорозвиненням мовлення (2011)
Ласточкіна О. В. - Випереджаюче навчання як засіб активізації культурного пізнання старших дошкільників із ТПМ (2011)
Лепетченко М. В. - Самовираження як необхідна умова становлення та розвитку особистості дошкільника із порушеннями мовлення (2011)
Лиска С. І. - Організаційно-педагогічні умови функціонування регіонального корекційно-реабілітаційного середовища для дітей з обмеженими психофізичними можливостями (2011)
Литвиненко В. А. - Застосування засобів образотворчої діяльності у корекційно-педагогічній роботі з дошкільниками з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення (2011)
Мартиненко І. В. - Особливості дитячо-батьківських відносин у сім'ях дітей із заїканням, Яковенко О. П. (2011)
Марченко І. С. - Корекція уваги у першокласників із тяжкими порушеннями мовлення, Лужецька Г. М. (2011)
Махукова Т. В. - Особливості аналізу фразеологізмів за семантичними ознаками при виконанні завдань констатувального експерименту мододшими школярами з ТПМ (2011)
Миронова С. П. - Особливості фахової діяльності керівника закладу корекційної освіти (2011)
Мухіна А. Ю. - Вплив родини на формування статеворольових уявлень у розумово відсталих дівчат-підлітків (2011)
Назарова Н. М. - Анализ развития профессиональной подготовки кадров для системы специального образования в вузах Российской Федерации (2011)
Олефір О. І. - Науково-теоретичні засади вивчення лексичної сторони мовлення молодших школярів із тяжкими вадами мовлення на уроках читання (2011)
Пахомова Н. Г. - Принципи організації модульного навчання в процесі професійної підготовки дефектологів (2011)
Подгаєцький А. В. - Становлення та розвиток фізичної культури (адаптивної фізичної культури) у роботі спеціальних закладів для дітей із порушенням інтелекту у XIX та першій половині XX століття, Березовський А. В. (2011)
Поліщук О. А. - Реалізація державної підтримки проблем професійної реабілітації інвалідів в умовах регіонального реабілітаційного середовища (2011)
Полулященко Ю. М. - Інтеграція осіб з обмеженими психофізичними можливостями в соціум як результат реалізації соціокультурного реабілітаційного процесу (2011)
Потапенко О. М. - Підготовка спеціалістів-логопедів у вищих навчальних закладах України у 70-ті роки ХХ століття (2011)
Прядко Л. О. - Педагогічна практика як засіб професійної підготовки майбутніх корекційних педагогів до роботи в реабілітаційному центрі (2011)
Романенко О. В. - Застосування методики утворення штучних понять у діагностиці антиципації дітей з церебральним паралічем (2011)
Ромась О. Ю. - Характеристика голосової функції у хворих на рак гортані після реконструктивних втручань (2011)
Савицький А. М. - Формування мовленнєво-рухової діяльності у дітей старшого дошкільного віку з алалією, Нагородня Т. В. (2011)
Січкарчук Н. Д. - Психолого-педагогічні умови забезпечення ефективності експериментальної методики формування емоційно-оцінної лексики у дітей старшого дошкільного віку з моторною алалією засобами художньо-мовленнєвої діяльності (2011)
Тарасун В. В. - Формування самосвідомості у дітей переддошкільного віку з особливостями у розвитку (формування самості на основі диспозиційної теорії особистості Г. У. Олпорта) (2011)
Татьянчикова І. В. - Проблема соціалізації учнів з вадами розумового розвитку в контексті сучасних соціально-економічних змін у суспільстві (2011)
Тищенко В. В. - Лінгвістичні знання в курсі "Українська мова" в початковому – 2 класах загальноосвітньої школи для дітей з тяжкими порушеннями мовлення, Сіренко О. О. (2011)
Томіч Л. М. - Рефлексія як інструмент професійної діяльності логопеда в системі реабілітації дітей з порушеннями психофізичного розвитку (2011)
Тороп К. С. - Особливості професійного становлення майбутнього вчителя (2011)
Троян А. Ю. - Актуальність проблеми мотивації навчальної діяльності школярів з вадами інтелекту (2011)
Хлопоніна Н. Є. - Особливості функціонально-рольового розподілу в сім'ях, що виховують дитину з психофізичними порушеннями розвитку (2011)
Хомякова О. В. - Использование метода адаптационного потенциала в оценке уровня здоровья детей с нарушениями зрения (2011)
Чеботарьова О. В. - Корекційна спрямованість змісту трудового виховання дошкільників із розумовою відсталістю (2011)
Чередніченко Н. В. - Науково-теоретичні засади формування орфографічних умінь та навичок в учнів молодших класів за умов нормального та порушеного онтогенезу мовленнєвої діяльності, Ряшенцева Д. М. (2011)
Швалюк Т. М. - Особливості складних синтаксичних конструкцій у старших дошкільників із тяжкими порушеннями мовлення (2011)
Шевцов А. Г. - Реабілітологія в системі теоретичного пізнання педагогічної дійсності (2011)
Шеремет М. К. - Особливості формування орфографічних навичок в учнів 3-4 класів з тяжкими порушеннями мовлення, Бикова А. М. (2011)
Шеремет М. К. - Особливості розуміння мовленнєвого висловлювання у підлітків з афазією, Прокопенко А. В. (2011)
Шульженко Д. І. - Інноваційні підходи до удосконалення змісту курсу "Спеціальні методики дошкільного виховання" (2011)
Яковлева И. М. - Профессиональная компетентность олигофренопедагога и её формирование в процессе подготовки в вузе (2011)
Bazalova B. - Students wih asperger syndrome in the Czech Republic (2011)
Калинникова Л. В. - "Образ жизни" семей, имеющих детей с нарушениями развития, в аспекте теории семейного стресса, Магнуссон М. (2011)
Афузова Г. В. - Психологічні особливості формування професійної спрямованості розумово відсталих школярів (2011)
Афузова Г. В. - Проблема формування самооцінки розумово відсталих дітей та підлітків, Марченко К. В. (2011)
Афузова Г. В. - Театралізована гра як засіб корекції емоційної сфери дошкільників із затримкою психічного розвитку, Федорова І. В. (2011)
Бугера Ю. Ю. - Теоретичні аспекти проблеми формування властивостей уваги у молодших школярів з розумовою відсталістю (2011)
Гріньова О. М. - Особливості особистісного розвитку старших дошкільників з ЗНМ, Гроза О. С. (2011)
Кондратенко В .О. - Психокорекція та психотерапія у логопедичній роботі із заїкуватими дітьми, Мороз О. О. (2011)
Конопляста С. Ю. - Особливості просторового мислення у дітей із вродженим незрощенням губи та піднебіння старшого дошкільного віку, Яковенко А. О. (2011)
Кротенко В. І. - Підходи до розуміння навчальної мотивації у сучасній психології, Левадна Г. В. (2011)
Кротенко В. І. - Емоційний розвиток дітей підліткового віку з обмеженими можливостями опорно-рухового апарату, Поліщук А. С. (2011)
Кузнецова М. С. - Особливості відтворюючої уяви розумово відсталих учнів старших класів (2011)
Мозгова Г. П. - Стимол у комплексній медикаментозній терапії психосоматичних захворювань у дітей з порушеннями психофізичного розвитку (2011)
Омельченко І. М. - Особливості соціально-перцептивних здібностей у дітей старшого дошкільного віку з дитячим церебральним паралічем (2011)
Островська К. О. - Духовні засади психологічної допомоги батькам аутичних дітей (2011)
Подорожна А. П. - Актуальність проблеми психосоматичних розладів у корекційних педагогів (2011)
Сак Т. В. - Оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі: сутність, інструментарій (2011)
Сєромаха Н. Є. - Особливості поведінки в ситуаціях фрустрації у розумово відсталих дітей молодшого шкільного віку (2011)
Супрун Д. М. - Формування мотивації збереження здоров’я у групах особистісного зростання (2011)
Товстоган В. С. - Оцінювання та умови формування мотиваційної складової професійно-трудової компетентності в учнів допоміжної школи (2011)
Відомості про авторів (2011)
Боднар О. В. - Сучасний стан обліку витрат на виробництво нестандартної продукції (2014)
Больботенко І. В. - Теоретико-методичний базис організації системи економічної безпеки суб’єктів аудиторської діяльності (2014)
Боримська К. П. - Ризик реалізації інвестиційного проекту та оцінка його реальної вартості в системі інтегрованого каталактичного облікового забезпечення економічної безпеки підприємства (2014)
Борісов О. Г. - Особливості обліку та оцінки виробничих запасів, Лупенко А. М. (2014)
Василенко Н. К. - Класифікація фінансових інструментів Хеджування (2014)
Герасимова Н. С. - Методика обліку доходів та витрат готельного підприємства за сегментами (2014)
Головченко Н. В. - Організаційні аспекти обліку орендних операцій (2014)
Гончаренко О. М. - Обліково-аналітичне забезпечення в управлінні ризиками підприємства (2014)
Джулій Л. В. - Впровадження міжнародного досвіду нарахування резервів за кредитними операціями в облікову систему вітчизняних банків, Іващук Л. В. (2014)
Духновська Л. М. - Вигоди та ризики використання аутсорсингу та аутстафінгу в бухгалтерському обліку, Казанівська О. Т. (2014)
Качмар О. В. - Організація інформаційного забезпечення бухгалтерського обліку (2014)
Кешеля А. В. - Облік і контроль розрахунків з дебіторами і кредиторами, Югас Е. Ф. (2014)
Кравцова О. М. - Інформаційне забезпечення процедури банкрутства (2014)
Кузина Р. В. - Институциональные аспекты перехода на МСФО в Украине (2014)
Ларікова Т. В. - Оцінка кредитоспроможності позичальників банків на основі моделей ймовірності банкрутства (2014)
Лысенко Л. И. - Проблемы определения сущности, классификации и оценки природного капитала в бухгалтерском учете, Силина А. В. (2014)
Лоханова Н. О. - Проблеми обліку забезпечень в системі управління економічною стійкістю підприємств (2014)
Мельничук О. П. - Трансфертне ціноутворення у зовнішньоекономічних операціях, Мельник О. В. (2014)
Михальська В. В. - Облік витрат праці та її оплати в садівництві (2014)
Овсюк Н. В. - Актуальні питання відображення людського капіталу в системі бухгалтерського обліку (2014)
Паляниця Т. М. - Основні відмінності фінансового та податкового обліку необоротних активів та шляхи їх гармонізації, Редзюк Т. Ю. (2014)
Проскуріна Н. М. - Застосування етичних норм в сучасних реаліях аудиту (2014)
Рубітель О. Ю. - Проблеми визначення поняття "аудит" (2014)
Рядська В. В. - Аналіз формування взаємозв’язку між інформаційними інтересами користувачів та завданнями аудиторської перевірки (2014)
Сулима М. О. - Аналіз вітчизняного ринку міжбанківських кредитних ресурсів (2014)
Ткаль Я. С. - Особливості організації обліку та складання звітності рибницьких господарств (2014)
Фоміна О. В. - Вплив тенденцій в оптовій торгівлі на розвиток управлінського обліку (2014)
Чижевська Л. В. - Організаційні засади системи управлінської звітності промислового підприємства, Кулікова Н. Т. (2014)
Шавурська О. В. - Інструментарій внутрішнього контролю на етапі лісозаготівлі (2014)
Шушакова І. К. - Управлінський облік нематеріальних активів на вітчизняних підприємствах, Олендій О. Т. (2014)
Корнілова О. М. - Аналіз відтворення населення України та її окремих регіонів, Данилов С. О. (2014)
Піскун А. В. - Аналіз секторального розподілу валового заощадження в Україні (2014)
Азімов Є. Р. - Проблеми оцінки справедливої вартості міжнародних корпорацій на прикладів SES S.A. (2014)
Бойченко Н. В. - Экономико-математические модели влияния условий труда на уровень профессиональной безопасности (2014)
Горбачук В. М. - Моделювання рівноваг в альянсах спільного громадського продукту (2014)
Залунина О. М. - Методология определения ключевых факторов влияния функционирования строительного предприятия (2014)
Карпець О. С. - Обгрунтування шляхів зниження витрат підприємства з використанням виробничих функцій (2014)
Кіщенко О. В. - Теоретичний аспект використання систем електронного документообігу в корпораціях (2014)
Мельников А. Ю. - Разработка информационной системы для обеспечения обслуживания офисной техники отделом системно-технического обеспечения ПАО "НКМЗ", Кияшко Ю. Ю. (2014)
Олійник В. М. - Розробка математичної моделі системи охорони здоров’я країни, Охріменко І. О. (2014)
Пальонна Т. А. - Аналіз зв’язків між поведінкою користувачів та ефективністю інформаційних систем бізнес-аналітики (2014)
Пластун О. Л. - Аналіз доцільності попередньої фільтрації даних в R/S аналізі фінансових ринків (2014)
Семенча І. Є. - Вдосконалення стратегії електронного маркетингу шляхом моделювання вибору продукту за вподобаннями споживачів, Вороніна А. І. (2014)
Хохлов В. Ю. - Оптимізація портфелю цінних паперів за критерієм (2014)
Шадура-Никипорець Н. Т. - Використання мультиплікативних моделей для дослідження умов розвитку регіональної господарської системи, Міненко О. В. (2014)
Содержание (2016)
Кириченко И. Г. - Андрей Михайлович Холодов. 100 лет со дня рождения (2016)
Венцель Є. С. - Кафедрі будівельних і дорожніх машин – 80 років! (2016)
Кириченко И. Г. - Учёный и изобретатель. Леониду Андреевичу Хмаре – 70 лет (2016)
Поникаровская С. В. - Деятельностно-компетентностный подход к образованию будущих инженеров (2016)
Руденко Н. В. - Социокультурные и психологические проблемы адаптации иностранных студентов в условиях вуза (2016)
Коваленко А. В. - Особливості профорієнтаційної роботи з майбутніми абітурієнтами для вступу на інженерно-технічні спеціальності (2016)
Чевычелова Е. А. - Обучение иностранному языку будущих инженеров: профессионально-ориентированный подход (2016)
Гриччина А. В. - Рефлексивный подход к организации учебно-познавательной деятельности студентов технического вуза (2016)
Шевченко В. А. - Обоснование концепции адаптации землеройно-транспортной машины к условиям внешнего нагружения (2016)
Полярус О. В. - Визначення динамічних характеристик вимірювальних каналів тиску, Коваль А. О., Бровко Я. С. (2016)
Пелевін Л. Е. - Теоретичні засади управління системою розподілу енергопотоків у гідро- та пневмоприводах, Карпенко М. М. (2016)
Фомін А. В. - Підвищення ефективності розробки міцних робочих середовищ периферійними дисковими робочими органами, Костенюк О. О., Тетерятник О. А. (2016)
Абрашкевич Ю. Д. - Ефективна експлуатація полімерно-абразивної щітки, Мачишин Г. М. (2016)
Абрашкевич Ю. Д. - Технологія виготовлення полімерно-абразивного волокна, Мачишин Г. М. (2016)
Головань В. П. - Нові кільцеві робочі органи бурильних машин, Вольтерс О. Ю. (2016)
Разарёнов Л. В. - Моделирование переезда порогового препятствия малогабаритным погрузчиком с бортовой системой поворота, Рукавишников Ю. В., Дмитренко А. А. (2016)
Горбатюк Є. В. - Математичне моделювання робочого процесу статичного розпушувального обладнання, Волянюк В. О. (2016)
Балака М. М. - Методика розрахунку і побудови тягової характеристики окремого колеса з пневматичною шиною (2016)
Аврунин Г. А. - Разработка методики стендовых исследований объемной гидропередачи, Пимонов И. Г., Мороз И. И. (2016)
Погребняк А. В. - Теоретические основы динамического расчета пространственной стержневой конструкции. Матрица масс конечного элемента (2016)
Погребняк А. В. - Апробация программ расчета собственных частот и вынужденных колебаний на модельных задачах, Евтушенко А. В. (2016)
Дощечкіна І. В. - Підвищення надійності несучих зварних конструкцій з листових сталей в будівельно-дорожніх машинах та машинах для земляних робіт, Лалазарова Н. О., Терещенко Д. С. (2016)
Мощенок В. И. - Сравнение показателей прочности, определённой при испытаниях на растяжение, и по значениям твёрдости, Лалазарова Н. О., Дощечкина И. В., Демченко С. В. (2016)
Павлова А. А. - Диагностика дефектов подшипников методами неразрушающего контроля (2016)
Кириченко І. Г. - Конструктивні та силові параметри фрикційних муфт підвищеної навантажувальної здатності, Малащенко В. О., Торбич Б. В. (2016)
Човнюк Ю. В. - Мехатронні системи цифрового управління активною підвіскою вантажопідйомних машин з адаптацією до зовнішнього збурення, Діктерук М. Г., Комоцька С. Ю. (2016)
Гурко А. Г. - Оценка энергоэффективности траекторий рабочего оборудования в виде манипулятора (2016)
Романович Є. В. - Пристрій для розрівнювання насипних вантажів у піввагонах, Афанасов Г. М., Повороженко Є. В., Свістунов Ю. В. (2016)
Хмара Л. А. - Дослідження розпушувачів із декількома зубцями, розташованими на різних рівнях, Шатов С. В. (2016)
Пелевін Л. Є. - Аналіз процесу імпульсної подачі зуба розпушувача в режимі заглиблення, Мельниченко Б.М. (2016)
Ковалевский С. Г. - Моделирование нагружения тяговой рамы самоходного скрепера (2016)
Шевченко В. А. - Аналитическая модель движения автогрейдера во время выполнения рабочих операций, Чаплыгина А. М. (2016)
Резников А. А. - Улучшение тягово-сцепных качеств скрепера ДЗ-87 (2016)
Холодов А. П. - Гібридні силові установки машин для земляних робіт (2016)
Крупко В. Г. - Хвильові ланцюгові передачі у приводах землерийних машин, Кучер Н. О. (2016)
Хмара Л. А. - Сучасні машини для виконання земляних робіт при ремонті трубопроводів безпідйомним способом, Мусійко В. Д. (2016)
Вивчар С. М. - Технология и оборудование для прокола грунта с использованием тянущей силы пары "винтовая лопасть–грунт" (2016)
Супонев В. Н. - Исследование процесса изменения состояния грунта вокруг горизонтальной скважины при ее разработке методом статического прокола, Олексин В. И., Хачатурян С. Л. (2016)
Передерей В. К. - Перспективные направления развития самодвижущихся строительных пневмопробойников для образования скважин в грунте (2016)
Ярижко О. В. - Розрахунок напружено-деформорованого стану просторової стрижневої металоконструкції, Полянський К. М., Пенкіна Н. П. (2016)
Єфименко О. В. - Моделювання робочих процесів одноківшових навантажувачів за допомогою "Autodesk Inventor", Мусаєв З. Р. (2016)
Єфименко О. В. - Проектування елементної бази інтелектуальної системи керування БДМ, Плугіна Т. В. (2016)
Щербак О. В. - Разработка рациональных параметров несущей системы шарнирного тягача, Суминов А. В., Бойко С. А. (2016)
Шевченко В. О. - Анализ подвески рабочего оборудования автогрейдера методом компьютерного моделирования, Рагулин В. Н. (2016)
Черніков О. В. - Впровадження сучасних технологій комп’ютерного проектування в навчальний процес ХНАДУ (2016)
Венцель Є. С. - Закономірність зміни ресурсу різальних елементів автогрейдерів, Щукін О. В. (2016)
Орел О. В. - Коэффициент Kj как фактор, определяющий сроки службы рабочих жидкостей гидроприводов (2016)
Косолапов В. Б. - Анализ влияния нагрузок на рабочем органе экскаватора на износ качающего узла гидронасоса, Рукавишников Ю. В., Литовка С. В. (2016)
Світленко С. І. - Олексій Борисович Шляхов: основні віхи творчої біографії (до 60-річчя від дня народження) (2015)
Виноградов Г. М. - Термінологічний ескорт теоретико-методологічного поступу сучасної славістичної медієвістики (2015)
Святець Ю. А. - Технологічні аспекти проектування електронної публікації комплексу актів Руської (Волинської) метрики (1569–1673) (2015)
Світленко С. І. - Історіософське осягнення історії України у творчості М. О. Максимовича (2015)
Конча С. В. - Питання про історичність князя Аскольда у контексті проблематики "початків Русі" (2015)
Жиляєв В. В. - Місце спокою серед цінностей людини XV–XVI ст. (за матеріалами Великого князівства Литовського) (2015)
Чирук С. В. - Смертність у лютеранській колонії Йозефсталь (ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Шляхов О. Б. - Виникнення монопольних об’єднань у промисловості українських губерній Російської імперії та політика щодо них самодержавства (2015)
Архірейський Д. В. - Олександр Клейн: німець у махновському русі (2015)
Сливенко В. А. - Організація міліції та кримінального розшуку на Півдні України на початку 1920-х рр. (2015)
Рожик Н. С. - Західноукраїнське село: колективізація селянських господарств (1944–1952 рр.), Сеньків М. В. (2015)
Малига Н. М. - Діяльність добровольчих народних дружин Дніпропетровщини у запобіганні правопорушень наприкінці 50-х – в середині 60-х рр. ХХ ст. (на матеріалах Дніпропетровського радіозаводу) (2015)
Чорний О. В. - Генерал-майор Герасим Шостаков. Невідомий герой епохи Наполеонівських війн (2015)
Антонов-Овсеенко А. А. - Российская революция 1917 г.: еще раз о природе и проявлениях двоевластия (2015)
Малиновський Б. В. - Питання про німецько-українську військову угоду на переговорах у Брест-Литовську (лютий 1918 р.) (2015)
Клець В. К. - Дослідження німецьких поселень Дніпропетровщини в період нацистської окупації (2015)
Немич О. В. - Локальні конфлікти 1980-х рр. у Близькосхідному регіоні та інтереси "Групи семи" (2015)
Воронов В. І. - Д. І. Багалій versus / de О. М. Лазаревський: "поле дискусій" в українській історіографії доби класичного позитивізму (2015)
Перетокін А. Г. - Історія формування та розвитку технічної журналістики Російської імперії у ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Ковальова Н. А. - Діяльність організацій РСДРП в українському селі на початку ХХ ст.: міф радянської історіографії про союз робітничого класу і селянства (2015)
Кудрицька Т. Л. - До питання вивчення історії шведів СРСР: аналіз джерельного потенціалу (2015)
Угач А. В. - Діяльність радянської контррозвідки на початкових етапах Другої світової війни в опублікованих офіційних джерелах (вересень 1939 – грудень 1941 р.) (2015)
Якімова І. В. - Жінка-археолог – поява нової ідентичності (2015)
Мінакова К. В. - Дерев’яний посуд із поховань зрубної культурно-історичної спільності (2015)
Струкуленко А. С. - Пам’ятки доби раннього заліза у матеріалах новобудовних експедицій 70–90-х рр. ХХ ст. у Дніпропетровській області (2015)
Бойко О. В. - Анотований огляд докторських і кандидатських дисертацій з історичних спеціальностей, захищених у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара у 2013 р. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Гуржій Н. М. - Управління якістю стратегічного маркетингу вітчизняних машинобудівних підприємств (2015)
Заславська О. І. - Сучасний стан, проблеми та перспективи інвестиційної діяльності комерційних банків України, Коваль Г. С. (2015)
Ільїн С. В. - Розвиток державно-приватного партнерства в системі фінансування об’єктів соціальної інфраструктури (2015)
Коритько Т. Ю. - Теоретичні аспекти стійкого розвитку територіальної громади (2015)
Королюк Н. Я. - Основні методи оцінки вартості брендів (2015)
Короткий Ю. В. - Оптимізація складових логістичного потенціалу машинобудівного підприємства шляхом організаційної інтеграції (2015)
Костанецкая Т. Н. - Место санации и банкротства в системе жизненного цикла развития сельскохозяйственного предприятия (2015)
Кучма С. В. - Антикризове управління в системі управління підприємством (2015)
Литвин І. В. - Освіта, наука, інновації як ключові фактори конкурентного лідерства у глобальній економіці (2015)
Мазур О. А. - Теневая экономика в странах Таможенного союза, Сержанов В. В. (2015)
Макарчук О. Г. - Стратегічні підходи застосування управлінських методів (2015)
Масло А. І. - Світова торгівля біржовими інструментами в контексті глобалізації (2015)
Назаренко І. М. - Аналіз монетарного та енергетичного підходів до формування додаткової вартості (2015)
Новікова Н. О. - Інститути та їх роль в розвитку економіки (2015)
Оглобля Я. О. - Основи стратегічного переформування регулювання діяльності транснаціональних банків у світі (2015)
Рубаха М. В. - Проблемні аспекти антикризового макроекономічного регулювання в Україні, Малко С. О. (2015)
Савич О. П. - Особливості позиціонування брендів легкових автомобілів у відповідності із життєвим циклом товарів (2015)
Синиця Н. А. - Формування організаційно-економічного механізму управління ефективністю підприємства (2015)
Смачило В. В. - Дослідження категорії "соціальна відповідальність бізнесу", Ємельянова К. С. (2015)
Сопоцько О. Ю. - Удосконалення механізму управління постачаннями швидкопсувних вантажів (2015)
Ткачук В. А. - Механізм впровадження сучасних стандартів у сфері соціально-побутового забезпечення сільського населення (2015)
Угоднікова О. І. - Організаційно-економічний механізм формування і використання потенціалу розвитку будівельного підприємства (2015)
Черненко Д. С. - Підходи до трактування поняття "інвестиції" (2015)
Shaposhnykov K. S. - Modern features of business management service enterprises (2015)
Юрчак Е. В. - Сучасний стан розвитку концепцій бренда та брендінга в ресторанному господарстві (2015)
Яцюта О. С. - Становлення системи державного регулювання ринку логістичних послуг в Україні (2015)
Нестеренко А. С. - Фінансові правовідносини як об’єкт механізму функціонування фінансової системи держави (2015)
Недоборовська К. В. - Нормативно-правове визначення поняття "вантаж" на національному та міжнародному рівні, Савич О. С. (2015)
Приходько Ю. П. - Характеристика слідів застосування вибухових пристроїв на місці кримінального вибуху (2015)
Вовк О. Р. - Основні характеристики когнітивного компонента готовності студентів до гуманістичного вирішення ситуацій морального вибору (2015)
Гричаник Н. І. - Проблема навчання майбутніх учителів зарубіжної літератури шкільного аналізу епічних творів у процесі їх методичної підготовки (2015)
Лабунець Ю. О. - Теоретико-методичні підходи Дж. Р. Р. Толкіна до організації виховання моральної особистості та перспективи їх упровадження у масову практику виховної діяльності (2015)
Лях О. В. - Шляхи формування інтонаційних навичок у майбутніх учителів англійської мови (2015)
Наконечна О. В. - Соціально-педагогічна профілактика агресивності дітей старшого дошкільного віку, Капітан О. Г. (2015)
Олійник М. І. - Регулювання процесу підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти у країнах Східної Європи (на основі аналізу нормативних документів) (2015)
Ткачук О. Г. - Формування "лідерства" як професійно важливої якості майбутнього лікаря (2015)
Ушакова Л. І. - Лінгвокультурологічна складова мовної особистості (2015)
Чайка О. М. - Аналіз сучасного стану розвитку творчої самостійності студентів у процесі вивчення методики викладання зарубіжної літератури (2015)
Чумак Л. В. - Використання проектної технології в системі позакласної виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу (2015)
Губенко В. П. - Динаміка тонусу м’язів у хворих з міофасціальним больовим синдромом поперекової локалізації при використанні комбінованої тракції, Мельниченко Л. В., Гончаренко Л. І. (2015)
Клітинська О. В. - Особливості поширення карієсу зубів у школярів старших класів міста Ужгород, Мочалов Ю. О., Дячук К. Г., Розлуцька В. З., Стрічко Н. Ф. (2015)
Коваль В. Ю. - Роль α1-антитрипсина при хроническом панкреатите (2015)
Коцар О. В. - Характеристика антибіотикочутливості штамів Staphylococcus aureus, виділених від студентів медиків, Кочнєва О. В., Зікрач В. С. (2015)
Падалка А. І. - Комплексна оцінка стану стоматологічного здоров'я дітей шкільного віку міста Полтава (2015)
Довгалюк Т. А. - Поняття мислення як метакогнітивного процесу у психологічній науці, Волошина В. О. (2015)
Марциняк-Дорош О. М. - Відчуття змісту життя як індикатор суб’єктивної сатисфакції у жінок з надмірною вагою та ожирінням (2015)
Сімків М. В. - Гроші як соціально-психологічний феномен (2015)
Ушакова І. М. - Сенсожиттєві орієнтації вимушених переселенців як компонент переживання ними травматичної події, Скидан Г. В. (2015)
Кавєріна А. С. - Ключові тенденції в українському медіапросторі (2015)
Бедрак Н. М. - Лобістська діяльність як складова процесу політичного представництва (2015)
Сокур О. В. - Теоретичні засади європейської інтеграції: концептуальний вимір (2015)
Рожкова Т. А. - Використання засобів фізичної реабілітації в технології корекції постави у висококваліфікованих спортсменів, що спеціалізуються в спортивних танцях (2015)
Дорожкин А. С. - Интерпретация феномена массовой культуры на современном этапе развития общества (2015)
Павлищева Я. А. - Маргинальность в контексте гендерных отношений (2015)
Салата Г. В. - Людина як єдність природного і культурного в контексті трансформації сучасної освіти (2015)
Артеменко І. А. - Фінансова стабільність держави як складник макроекономічної стабільності національної економіки (2015)
Заболотна Н. М. - Участь громадських організацій молоді з інвалідністю у формуванні та реалізації державної політики (2015)
Title (2015)
Contents (2015)
Anokhina K. - The management of intangible resources (2015)
Bitca I. - Refusal to contract in the pre-contractual stage, Shargu L., Bevziuc I. (2015)
Basem A. - Summary of economic integration as a category of modern economics (2015)
Bilous O. - An algorythm for building regional innovation strategies in Ukraine based on the systems of innovation approach (2015)
Chiosova J. - Transformation of approaches to the definition of "tourism" in the context of socio-economic importance (2015)
Degtiareva O. - Сontrolling mechanism in the health care sector: features and implementation in Ukraine and Iraqi Kurdistan, Adnan N. (2015)
Fathi А. - The efficiency of the use of loan capital by Jordanian banks (2015)
Grzywińska-Rąpca M. - The economic situation of households in selected eu countries, Grzybowska-Brzezińska M. (2015)
Irkhinа Y. - The main problems of modern Ukrainian economy, Zinkovskа D. (2015)
Karpov V. - Analysis of fundamental contradictions of efficiency the cash flow of projects, Shevchenko-Perepelkina V. (2015)
Kerekesha O. - Language barriers in economic researches and translations of economic concepts: essence, levels of occurrence, methods of overcoming, Sheludko S. (2015)
Komelina O. - Economic motivation mechanism of consumer’s energy saving behaviour, Scherbinina S., Chaikina A. (2015)
Kovalenko S. - Trans-border clusters system development potential as a strategic planning object (2015)
Kozłowski W. - Intellectual capital in the knowledge-based economy, Rutkowska A., Płocharczyk A., Kowalkowski A. (2015)
Kublikova T. - Management of state budget expenditures through the system of treasury, Kurganskaya E. (2015)
Lewicki M. - The process of buying and the determinants of consumer behaviour in e-commerce, Grzybowska-Brzezińska M., Grzywińska-Rąpca M. (2015)
Maslov D. - National debt burden and ricardian equivalence (2015)
Matsuk Z. - Stock market of Ukraine at the present stage: analysis and prospects of development (2015)
Michalak J. - Territorial marketing as a tool for building cooperation of local authorities with investors, Warzocha Z., Fadrowska K. (2015)
Myza A. - Views of classical school of political economy on the interconnection between the proccesses of accumulation and consumption, Lesnevskaya E. (2015)
Nikiforenko V. - Organizational culture as a component of human resource management in strategic management system, Kravchenko V. (2015)
Novoshynska L. - Theoretical prerequisites of the marketing use in the financial market segments (2015)
Rudzewicz A. - Banks in Poland – the quality of services (2015)
Vdovenko N. - The regulatory policy of the state and mechanisms of its realization in agriculture, Sharylo Y. (2015)
Warzocha Z. - The quality level of services provided in local government administration and local business development opportunities, Grzybowska-Brzezińska M., Fadrowska K. (2015)
Содержание (2015)
Татарчук Т. Ф. - Новое в гормональной регуляции развития миомы матки, Косей Н. В. (2015)
Шукри Ф. - Исследование чувствительности in vitro 200 клинических изолятов Candida spp. к местным антимикотикам, используемым для лечения вульвовагинального кандидоза: имидазольным препаратам и нистатину, Бендердуш M., Седнауи П. (2015)
Веропотвелян П. Н. - Микробиологический пейзаж влагалища у пациенток с невынашиванием беременности в анамнезе, Цехмистренко И. С., Веропотвелян Н. П., Троян Н. Ю. (2015)
Ингибиторозащищенные цефалоспорины при лечении ВЗОМТ (2015)
Шатковская Н. С. - Негормональные методы лечения нарушений менструальной функции, Рудык И. Н., Кинчик Н. М. (2015)
Тактика ведения больных с ИППП. Руководство CDC 2015 (2015)
Горовий В. І. - Захворювання уретри у жінок (2015)
Веропотвелян П. Н. - Старение женщины в различные периоды жизни, Веропотвелян Н. П., Бондаренко А. А. (2015)
Рыкова О. В. - Обследование на Mycoplasma genitalium: кому, когда и зачем Рекомендации CDC 2015 (2015)
Анонс (2015)
Анонс (2015)
Анонс (2015)
Книжная полка (2015)
Титул, содержание (2016)
Игнатов А. В. - Характеристики неравновесной дуговой плазмы в канале сопла плазмотрона, Кривцун И. В., Семенов И. Л. (2016)
Головко В. В. - Моделирование химического состава металла ванны при дуговых способах сварки, Тараборкин Л. А. (2016)
Марченко А. Е. - Реологические исследования неизотермических напорных потоков обмазочных масс для сварочных электродов (2016)
Котельчук А. С. - Влияние теплофизических свойств сердечников самозащитных порошковых проволок на сварочно-технологические свойства (2016)
Пальцевич А. П. - Исследование условий обеспечения низких содержаний диффузионного водорода при сварке электродами основного типа (2016)
Ахонин С. В. - Влияние присадочного металла на структуру и свойства сварных соединений высокопрочных двухфазных титановых сплавов, выполненных аргонодуговой сваркой, Белоус В. Ю., Петриченко И. К., Селин Р. В. (2016)
Юань Хун - Свариваемость стойкого к повреждению титанового сплава ТС21 при электронно-лучевой сварке, Чжан Гуо-Дун, Ван Цзин-Сю, Йю Хуай, Чжу Чжи-Шоу. (2016)
Губеня И. П. - Механизмы образования твердой составляющей сварочного аэрозоля и пути ее попадания в живой организм (Обзор), Явдощин И. Р. (2016)
Асланлы Гунтюрк М. И. - Вопросы физического воспитания в творчестве А. Бакиханова (2013)
Білан М. Б. - Навчально-виховний процес у вищих військових навчальних закладах України за виконання Болонської конвенції (2013)
Бондар Л. В. - Вимоги до навчального матеріалу для формування компетентності у франкомовному говорінні у майбутніх фахівців з інформаційних технологій (2013)
Вус В. И. - Духовно-религиозный компонент в учебно-воспитательном процессе (2013)
Гладка Г. Л. - Перспективи застосування інтерактивних методів у викладанні курсу політології у ВНЗ (2013)
Гризоглазова А. В. - Регіоналізація етнокультурного виховання молодших школярів засобами декоративно-ужитвового мистецтва у полікультурному середовищі (2013)
Гріднєва О. С. - Підготовка учителів технологій до формування в старшокласників орієнтації на досягнення життєвого успіху (2013)
Кекош О. М. - Виховання молоді крізь призму педагогічних поглядів митрополита Андрея Шептицького (2013)
Ковчина І. М. - Особливості підготовки соціальних педагогів до соціально-правового захисту населення: проблеми формування професійного становлення (2013)
Кожем’яко Н. В. - Модель формування комунікативної компетентності у майбутніх фахівців юридичного профілю ОКР "молодший спеціаліст” у ВНЗ I-II р.а. (2013)
Кондрак Еліас Аріф - Модель і етика у взаємодії з наукою, освітою і релігією врятують людство (2013)
Костюков В. В. - Функціональний аналіз педагогічного артистизму майбутнього вчителя музики (2013)
Косяк І. В. - Поетапне формування професійної компетентності у майбутніх учителів технологій у процесі навчання конструювання та моделювання одягу у ВНЗ (2013)
Криштоф С. Д. - Теоретичні аспекти педагогічної технології (2013)
Кудрик К. О. - Іноземна мова у підготовці кадрів для міжнародного туризму у ВНЗ України (2013)
Любашенко О. В. - Текстоцентричий підхід у побудові лінгводидактичних стратегій навчання в університеті (2013)
Масленникова Т. А. - Економіка-правова компетентність у професійній підготовці майбутніх юристів (2013)
Муравська С. М. - Доцільність та перспективи сучасного застосування принципу ненасилля у відповідності до засад діяльності школи Саммерхілл (2013)
Нечипоренко В. В. - Теоретичні та практичні засади впроваждення системи управлінського моніторингу в навчально-реабілітаційному центрі (2013)
Піддячий В. М. - Професійні параметри майбутнього вчителя (2013)
Романчук Я. М. - Діагностика рівнів сформованості готовності студентів до організації колективного музикування учнів (2013)
Руденченко А. А. - Теоретико-методологічні засади навчання етнодизайну обдарованих студентів у вищих мистецьких навчальних закладів (2013)
Сакалюк О. П. - Сформованості емпатійної культури майбутніх учителів початкової школи (2013)
Слабко В. М. - Організаційні форми навчання майбутніх учителів технологій з основ дизайну (2013)
Трофименко А. О. - Філософсько-теоретичні основи вивчення педагогічного професіоналізму (2013)
Уваркіна О. В. - Вища освіта як чинник подалання ціннісного розколу (2013)
Холоденко О. В. - Інноваційні методи навчання англійської мови у ВНЗ в педагогічній теорії і практиці (2013)
Цепкало О. В. - Текстова діяльність студентів технічних спеціальностей у ситуаціях науково-дослідницької роботи в процесі навчання англійської мови (2013)
Чернишова Є. Р. - Проблеми духовно-морального виховання студентської молоді у вищій школі, Сіданіч І. Л. (2013)
Чернявський Б. В. - Формування пізнавальної самостійності в професійній підготовці майбутніх учителів образотворчого мистецтва із застосуванням комп’ютерних технологій навчання (2013)
Чугунова Є. В. - Специфіка художньо-виховного впливу різних видів та форм музично-дозвіллєвої діяльності учнівської молоді (2013)
Юрченко Є. О. - Особливості захисту прав особистості в соціумі в процесі фахової підготовки студентів-правозахисників (2013)
Ягенич Л. В. - О проблеме гуманизации высшего медицинского образования, Акулова М. Е. (2013)
Антонюк Т. Д. - Міжнародна співпраця НТУУ "КПІ" - основа інноваційних перетворень у сфері вищої технічної освіти (2013)
Драпушко Н. А. - Особливості соціальної структури суспільства Автономної Республіки Крим в період незалежної України (1990–2010-ті рр.) (2013)
Кирієнко О. Ю. - У витоків контролю за духовним друкованим словом: церковна цензура у XVII-XVIII ст. (2013)
Сокол С. М. - Роль східноєвропейського вектора в зовнішній політиці ФРН у ХХІ ст. (2013)
Тимошенко Ю. О. - Фізична куьтура як складова Рядянської економічної політики: історія питання (2013)
Щепакін В. - Харківський період (1901–1918 рр.) Федеріко Алессан-дро Бугамеллі (2012)
Пупина О. - Практика освоения нотного текста (из опыта обученияв классе специального фортепиано Т. Б. Веркиной) (2012)
Сирятская Т. - Виктор Сирятский – пианист, педагог, композитор,ученый (2012)
Сухленко И. - В творческой мастерской В. А. Сирятского (2012)
Полтавцева Г. - Теоретические дисциплины в современной подготовке музыканта (2012)
Прокопов С. - Дирижерская школа наивысших достижений (2012)
Савельєва Г. - Творчі принципи професійного спілкування в класі хорового диригування В. С. Палкіна (2012)
Юрченко О. - Роль класса цимбал ХНУИ им. И. П. Котляревского в раз-витии инструментального исполнительства (2012)
Бабий О. - Опера "Ифигения в Авлиде" К. В. Глюка в интеллекту-ально-творческой рефлексии Р. Вагнер (2012)
Можаев Ф. - Ария Летучего Голландца в контексте вагнеровскойконцепци durchkomponieren в опере как драме (2012)
Сидоров М. - Духовное и светское в кантате С. И. Танеева "Иоанн Дамаскин": особенности музыкального синтеза (2012)
Леонтьева Н. - Импрессионистская стилистика этюдного опусаК. Дебюсси (на материале этюдов № 1 "Для пяти пальцев по г-ну Чер-ни" и № 4 "Для секст") (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського