Астапенко І. - Художній час і простір Емми Андієвської (2016)
Барчан В. - Творча спадщина Юрія Станинця: літературознавчий дискурс (2016)
Benikovsky M. - Dejiny slovenskej beletrie po roku 1960 na strankach časopisu Vsesvit (2016)
Бикова Т. - Гуцульський текст як маркантна складова поезії січового стрілецтва (2016)
Біляцька B. - Гротескний роман у віршах В. Гончаренка: проблема жанрової своєрідності (2016)
Бокшань Г. - Героїчний міф у романі Галини Пагутяк "Слуга з Добромиля" (2016)
Бура І. - Міфологічні джерела роману Доріс Лессінг "Шикаста" (2016)
Васьків М. - Башкирська література в українських книжкових виданнях (2016)
Горболіс Л. - Коди інтерпретації повісті Я. Ясінського "Кураї або Варіації ошийника" (2016)
Горбонос О. - Літературні казки І.Франка та Р. Кіплінга як авторська анімалістична жанроформа: типологічний аспект (2016)
Гребенюк Т. - Таємниця як рушій романної дії: "Фелікс Австрія" Софії Андрухович (2016)
Демчик М. - Своєрідність жанру фентезі у романах Маринита Сергія Дяченків "Ритуал" і Анджея Сапковського "Відьмак" (2016)
Довганич Н. - "Ми — всі сліпці. Бредемо у майбутнє навпомацки. Зрячі тільки в минуле": динаміка пам’яті у романістиці Докії Гуменної (2016)
Журавська О. - Жанрові аспекти дослідження химерного роману в українському літературознавстві (2016)
Зінченко Н. - Жанрово-стильові ознаки балади у творчості поетів-романтиків Полтавщини (2016)
Зелік О. - Літературно-критична есеїстика Миколи Рябчука (за матеріалами збірки "Каміння і Сізіф") (2016)
Ігнатович О. - Художній світ роману Михайла Томчанія "Тихе містечко" (2016)
Йолкіна Л. - Специфіка реалізації ліричного суб’єкта в поезії Павла Вольвача (2016)
Кіраль С. - Проблема денаціоналізації й русифікації українців у творчій спадщині Трохима Зіньківського (2016)
Коваленко Д. - Процеси жанрової дифузії та диференціації в сучасному українському романі (на матеріалі романів Ірен Роздобудько) (2016)
Козик М. - Вересневі мотиви у збірці В. Густі "Тиса камінь обтесала" (2016)
Кордонець О. - Лабораторія митця в мініатюрі "Хочу писати" Богдана Лепкого (2016)
Кочерга С. - "Сім сліз" долоричної поетики Лесі Українки (2016)
Кузьма О. - Цикл "Біла Панна" С.Черкасенка крізь призму текстобіографії митця (2016)
Лепьохін Є. - Культурно-історичний контекст і свідомість індивіда: деструктивні форми рецепції світу в новелі "Бараки, що за містом" Миколи Хвильового (2016)
Лиман Д. - Специфіка реалізації профетичних візій у ліриці жінок-вісниківців (2016)
Лілік О. - Особливості використання різних шляхів шкільного аналізу у процесі вивчення поеми Т. Г. Шевченка "Гайдамаки" (2016)
Ліхтей Т. - Роман Лубківський та Дмитро Павличко як перекладачі словацької поезії (2016)
Мазурик К. - Часова організація автобіографії Пантелеймона Куліша "Жизнь Куліша" (2016)
Маляр Л. - Вивчення чеської та словацької літератур у школах Закарпаття в 20-30-х рр. ХХ століття (2016)
Матющенко А. - Між диктатором і блазнем (драматургія Миколи Куліша у контексті світової драми абсурду) (2016)
Накашидзе І. - Лірика О. Зуєвського: особливості художнього вираження образу України-батьківщини (2016)
Ніколова О. - Мотив "Каліф на годину" в українській та російській літературах к. ХVІІІ — і п. ХІХ ст. (2016)
Онуфрієнко О. - Віхи життєтворчості Лесі Українки в контексті наукової біографії модерного авторана межі століть (2016)
Осьмак Н. - Художнє моделювання амбівалентного характеру опришка в повісті "Камінна душа" Гната Хоткевича (2016)
Пухонська О. - Посттоталітарна пам'ять у сучасній літературній інтерпретації: українська версія (2016)
Ромащенко Л. - Життєва і творча доля Григора Тютюнника і Василя Шукшина: схоже і відмінне (2016)
Сазонова О. - Від самознищення до самопорятунку (екологія духу у творі В. Шкляра"Чорнесонце"), Янкова Н. (2016)
Смольницька О. - Літературна казка у творчості Віри Вовк: українсько-бразильські зв’язки (2016)
Староста О. - Інтерпретація образу Т. Шевченка в ліриці В. Самійленка (2016)
Тиховська О. - Психологічне підгрунтя образу дводушникав українській міфології (2016)
Товт О. - Концепція героя у драмі М. Костомарова "Кремуций Корд" (2016)
Урись Т. - Мотив як маркер модусу національної ідентичності в сучасній українській поезії (2016)
Федорів У. - Образ ворога як моделюючої фігури соцреалістичного тексту (2016)
Федько О. - Архетипна природа образів народних ватажків у романах Л. Горлача"Мамай"і"Слов’янськийострів" (2016)
Ференц Н. - Поетика пейзажної лірики Людмили Кудрявської (2016)
Хававчак О. - Первинний та вторинний міф України за "Історією русів" (2016)
Хамедова О. - Комунікативні стратегії наративу художньої прози Олени Пчілки (2016)
Цепкало Т. - Міфопоетика лунарного образу в поезії Емми Андієвської (2016)
Цуркан І. - Система символів у поезії Олександра Олеся та європейських символістів (2016)
Черниш А. - Вислід тоталітарної травми у психоідентичності героїв роману С. Процюка "Десятий рядок" (2016)
Чонка Т. - До проблеми викладання сучасної літератури в школі: буденно про головне у ТСН-ках Юрія Андруховича (2016)
Чорнобаєв О. - Жанрова модель роману Леоніда Полтави "1709" (2016)
Шадріна Т. - Українська діаспора в Канаді: мова "чужої" країни (2016)
Шарова Т - Використання інформаційно-комунікаційних технологій під час викладання історії української літератури, Шаров С. (2016)
Шимоняк К. - Особливості художнього вираження образу Києва у збірці Івана Ірлявського "Брості" (2016)
Щербак С. - Художньо-стильові особливості криворізького студентського фольклору (2016)
Юсип-Якимович Ю. - Український формалізм і поетична мова:розвиток фонопоетики та фоностилістики (2016)
Янковська Ж. - Особливості міфологічного рівня фольклоризму оповідань Ганни Барвінок (2016)
Вовченко Г. - Народна стихія і мовний портрет у прозі М.Дочинця (2016)
Галас Б. - Спостереження над лексикографічними нотатками М. Павлика (2): до роману А. Свидницького "Люборацькі” (2016)
Заїць В. - Мовна картина світу гуцула другої половини ХІХ століття (за художньою та епістолярною спадщиною Ю. Федьковича) (2016)
Попович Ю. - Відтворення кінесики як маркера соціального статусу літературного персонажа (на матеріалі англійських романів ХІХ століття) (2016)
Хлівна Т. - Народна медицина у творі Марії Матіос "Черевички Божої матері" (2016)
Дучинська Н. - Закономірності та тенденції нагромадження капіталу в країнах системної трансформації (2008)
Осецький В - Концептуальні передумови формування фінансової системи в ринковій економіці, Яцунь О. (2008)
Нестеренко О. - Австрійська теорія конкуренції Ф. А. фон Хайєка (2008)
Ігнатюк А. - Галузева політика в системі державного регулювання економіки (2008)
Дорошенко І. - Фактори залучення капіталів до фінансової системи країни в сучасних умовах глобалізації (2008)
Голубнича Г. - Науково-дослідна компонента у підготовці фахівців з обліку та аудиту в класичних університетах (2008)
Ковтун Н. - Теоретичні засади інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності: співвідношення основних понять та категорій (2008)
Дорош Н. - Страхування професійної відповідальності аудиторів (2008)
Любкіна О. - Наслідки розширення зони вільної торгівлі з Європейським Союзом для розвитку фондового ринку України (2008)
Рожко О. - Розвиток інститутів парабанківської системи України: проблеми та перспективи (2008)
Рак Р. - Економетричні моделі оцінки впливу державних позик на основні макроекономічні показники України (2008)
Бутенко Н. - Перспективні напрями використання маркетингу в системі менеджменту підприємств корпоративного сектору, Пащук Л. (2008)
Євтушевський В. - Західно-європейський досвід державного регулювання корпоративного сектора, Солов'ян Ю. (2008)
Кравченко В. - Диференціація напрямків державної підтримки підприємництва на основі комплексів домінуючих підприємницьких ризиків (2008)
Кочкіна Н. - Проблеми визначення рівня попиту на товар на міжнародних ринках, Ставицький А. (2008)
Баженова О. - Моделювання стійкості системи економічної безпеки України (2008)
Филюк Г. - Монопольна влада: природа та форми прояву (2008)
Шевчук О. - Споживче кредитування, сучасний стан та перспективи розвитку (2008)
Блохин Л. Н. - Аналитическое конструирование оптимальных систем управления движением линейного объекта по заданной траектории при стохастических воздействиях, Осадчий С. И., Калич В. М., Кочерженко Ю. М. (2016)
Тарахтий О. С. - Исследование энергетических характреистик когенерационной энергетической установки в условиях изменения качества топлива, Бундюк А. Н. (2016)
Volkov V. E. - Two-dimensional flame instability and control of burning in the half-open firechamber (2016)
Червоненко П. П. - Підвищення рівня автоматизації блоку очищення установки розділення повітря, Болтенков В. А. (2016)
Голінко І. М. - Принципи синтезу автоматичних систем керування промисловими кондиціонерами (2016)
Ухина А. В. - Аппроксимация в задаче управления характеристикой цифрового фильтра для специализированной компьютерной системы, Яценко Т. П., Ситников В. С. (2016)
Водолазкіна К. О. - Автоматизація аналізу кар’єрного розвитку та підтримка прийняття рішень щодо атестації розробників програмного забезпечення (2016)
Nikiforov A. L. - Efficient reconstruction of engineering buildings in conditions of organizational constraints, Menejljuk I. A., Ershov M. N. (2016)
Павлов А. И. - Простой пи–подобный регулятор с континуальной логикой для нестационарных объектов (2016)
Воинова С. А. - Часткове оновлення – інноваційний інструмент управління ефективністю функціонування устаткування, що відробило ресурс (2016)
Брунеткин А. И. - Математична модель динаміки установки підготовки вуглекислого газу у технологічному процесі виробництва карбаміду, Гусак А. В. (2016)
Стефаник В. М. - Компьютерно-интегрированная система управления перестановками твс в акз ввэр-1000 с учетом поврежденности оболочек твэлов (2016)
Луніна І. О. - Бюджетна політика держави та її вплив на соціально-економічний розвиток регіонів (2008)
Кудряшов В. П. - Нові пріоритети бюджетної політики України (2008)
Романюк М. В. - Теоретичні та організіційні засади податкового менеджменту (2008)
Шевченко В. Ю. - Трансграничні міграційні трансфери в системі міжнародних фінансових потоків (2008)
Кучер Г. В. - Розвиток фінансової системи України в процесі світової глобалізації (2008)
Савлук С. М. - Оцінка макроекономічних та галузевих ризиків у системі захисту капіталу банків (2008)
Субботович Ю. Л. - Бюджетна політика в забезпеченні соціально-економічного розвитку, Демиденко Л. М., Артамонова Г. В. (2008)
Чеберяко О. В. - Особливості формування та оподаткування доходів страховика: реалії та перспективи розвитку, Коляда Т. А. (2008)
Дмітрієва О. А. - Особливості формування ресурсної бази комерційного банку в умовах глобалізації фінансової системи України, Любкіна О. В. (2008)
Мошенський С. З. - Сутність, функції та структура сучасних фінансових ринків в контексті гармонізації національних фінансових систем країн ЄС та України (2008)
Данілова Л. І. - Політика дивідендних виплат в контексті розширення корпоративних прав господарюючих суб'єктів (2008)
Нестеренко О. П. - Теорія економічного циклу: аналіз австрійської школи (2008)
Рожко О. Д. - Вплив міжнародних фінансових організацій на глобалізаційні процеси та ефективність використання їх кредитних ресурсів в Україні, Рак Р. В. (2008)
Ващенко І. В. - Застосування аудиту ефективності при використанні бюджетних коштів (2008)
Чуркіна І. Є. - Особливості податкових систем країн з ринковою економікою (2008)
Кулиев Р. Н. - Государственная промышленная политика в условиях транзитивной экономики (2008)
Пурій Г. - Особливості здійснення операцій комерційних банків на ринку цінних паперів (2008)
Крівцов О. О. - Механізм оподаткування доходів фізичних осіб в Україні, суперечності його реалізації (2008)
Продан Т. Я. - Методологія дослідження грошового обігу та її вплив на формування механізму регулювання грошового обігу в (2008)
Пересунько В. В. - Напрями підвищення рівня капіталізації вітчизняних банків (2008)
Савчук Н. В. - Фінансові Інтернет-послуги – нові тенденції у розвитку фінансової системи (2008)
Belova N. A. - Genetic algorithms application to decide the issue of single dimensional cutting optimization, Lisiuk G. P. (2016)
Vynakov O. F. - Modern electric cars of tesla motors company, Savolova E. V., Skrynnyk A. I. (2016)
Voinova S. A. - About significance of the control problem of ecological efficiency of functioning of technical objects (2016)
Denisenko A. V. - Development of principles of dcnet and flash environments interaction, Gursky A. A. (2016)
Kulia A. M. - Automation of the residential building water supply system pumping station (2016)
Khobin V. A. - Problem topicality of offset absence order increase in controllers during control of objects with varying transmission coefficient, Levinskyi M. V. (2016)
Zhuchenko O. A. - Statement of the optimization problem of carbon products production (2016)
Kudrya V. G. - Evaluation of inductance with electrical wires (2016)
Lukyanchuk E. V. - Automation of champagne wines process in sparkling wine pressure tank, Khobin V. A. (2016)
Popov A. S. - Graph modeling of the grain processing enterprise for secondary explosion estimations (2016)
Skakovsky Y. M. - Increasing of precise estimation of optimal criteria boiler functioning, Babkov A. V., Mandro E. Y. (2016)
Fil N. - A functional model of the information technology for management of natural emergency situations on trunk roads (2016)
Величко М. П. - Становлення андалузького літературного канону (VIII–XIII ст.) (2015)
Ледняк Ю. В. - Основні проблеми творів "Суддя та його кат" і "Підозра" Ф. Дюрренматта, Ледняк Г. В., Зеніна І. О. (2015)
Миронова Т. Ю. - Поэтика архетипа матери в поэме Пола Малдуна "Иммрам" (мифокритический анализ) (2015)
Присяжнюк А. С. - "Непрохана повість" Ніджьо у контексті літератури епохи Камакура (2015)
Родный О. В. - Концепты смеховой культуры в философско-литературоведческом дискурсе (2015)
Шепель Ю. О. - Особливості естетичної та філософської думки в перші два періоди німецької літератури доби Романтизму (зіставний аналіз) (2015)
Бардіна Н. В. - Лікворонім Milk у сучасній англійській мові (2015)
Бистров Я. В. - Лінгвокогнітивний ракурс суб’єктного дейксису в англомовному біографічному наративі: алгоритм аналізу (2015)
Войцішук Ж. В. - Концепт "дорога" в німецькій політичній метафориці (на матеріалі німецькомовних публіцистичних текстів) (2015)
Mag. Daniil Danilets - Zur situation der terminologie des deutschen im bereich der asthetisch-plastischen chirurgie (2015)
Дерешівська Л. В. - До історії дослідження категорії кількості (2015)
Єрмоленко І. І. - Специфіка мовної репрезентації жанрових особливостей "чорного детективу" в детективних романах Даніеля Пеннака (2015)
Єсипович К. П. - Лінгвокультурний концепт як багатомірне смислове утворення концептуальної картини світу (2015)
Захарчук І. О. - Динаміка заперечення в англійській мові: методи дослідження (2015)
Ільчук О. А. - Суфіксальні метонімічні іменники на позначення предмета в сучасній німецькій мові (2015)
Кізіль М. А. - Семантичні аспекти міграції одиниць метатерміносистеми сфери комп’ютерних технологій англійської мови (2015)
Kovalyuk Yu. V. - On the broo: on pragmatics of idioms (2015)
Коваль Р. С. - Топоніми в термінології фізичної й медичної реабілітації (2015)
Ковтун О. В. - Комунікативно-прагматичні аспекти діалогів радіообміну "пілот-авіадиспетчер" (2015)
Кокнова Т. А. - Літературні прийоми створення афроамериканських образів на матеріалі роману К. Стокетт "Прислуга" (2015)
Колісниченко Т. В. - Етимологічний аналіз cкладових ЛСП ‘Settlement’ (2015)
Коломієць Н. В. - Вербалізація концепту "пам’ять" у китайській мові (2015)
Копчак М. М. - Нелінійність і фрактальність як фундаментальні характиристики синергетичної системи мовленнєвого етикету (2015)
Кравчук Л. В. - Розвиток шкільної іншомовної освіти в Україні в повоєнний період (2015)
Костанда І. О. - Особливості вживання паралелізму у змісті китайських романів XIV-XVI ст. (на прикладі роману "Трицарство") (2015)
Кріпак Ю. В. - Особливості імплементації агресивної макростратегії конфліктного типу в англомовному діалогічному дискурсі (2015)
Курилко Н. М. - Способи організації лексичних одиниць у семантичному просторі художнього тексту (2015)
Любимова Ю. С. - Типи модальних значень в сучасній китайській мові (2015)
Магeррамова М. А. - Лексические, грамматические и семантические особенности словообразования в немецком языке: теоретико-методологический анализ (2015)
Мелешкевич Л. М. - Структура і семантика англомовних енциклопедичних текстів географічно-історичної спрямованості (2015)
Mykhaylenko V. V. - "I SAY” matrix implicatures in Saint John ’s Gospel (2015)
Мікава Н. М. - Вербалізація концепту hair в англомовному фольклорі (2015)
Мусійчук В. А. - Китайські елементи у в’єтнамській лексиці: історичний, неологічний та стилістичний аспекти (2015)
Настенко С. В. - Метафоричне осмислення мегаконцепту Іспанія в іспанській поезії ХІІ–ХХ століть (2015)
Новаковська О. М. - Аналіз семантичної категорії "кровопролиття" як фрагмента концептуальної картини світу англомовного соціуму: структурно-семантичне дослідження лексеми blood (2015)
Поваляєва Г. С. - Функціонування мовної маски у віртуальному дискурсі на лексичному рівні в сучасній іспанській мові (2015)
Радіонова К. С. - Стійкі компаративні одиниці на позначення зовнішності людини в англійській, французькій, українській та російській мовах (2015)
Рубан В. О. - Позамовні чинники англомовних запозичень у сучасній французькій мові (2015)
Рубанець Т. В. - Семантична трансформація конверсивів (2015)
Семен Г. Я. - Парадокс у сонетах В. Шекспіра (2015)
Стацюк Р. В. - Специфіка територіальної диференціації військової термінології сучасної арабської літературної мови (2015)
Сташко Г. І. - Епітет як засіб створення жіночих образів в американському пісенному фольклорі (2015)
Strilets-Zapotitchna N. Y. - Particularites de contsruction et fonctions stylistiques du calembour dans la presse satirique francaise (etude basee sur l’homonymie) (2015)
Суворова Т. М. - Організуюча функція образності в американських фольклорних баладах (2015)
Суима И. П. - Лингвистическая обусловленность характера респонсива в диалогической речи (2015)
Устінова В. О. - Лінгвістичні фактори появи неологізмів у сучасній німецькій мові (2015)
Федина М. Р. - Інтерпретація поняття "обличчя" як методологічного підґрунтя в дослідженнях теорії лінгвістичної ввічливості П. Браун і С. Левінсона та моделей неввічливості Дж. Калпепера й Д. Баусфілда (2015)
Філоненко Н. Г. - Лінгвосинергетичний аспект синтаксису речення в романі Л. Годе "Le Soleil des Scorta" (2015)
Фоменко Е. Г. - Эмерджентное сознание: лингвосинергетический взгляд на варианты эпизода "Верховный друид и св. Патрик" в "Поминках по Финнегану" Дж. Джойса (2015)
Фроляк М. П. - "Традиційне" та "нове" в зображенні мусульманського світу як "чужого" у французькому документальному теледискурсі (на матеріалі фільму "Duel au Pakistan" із серії "Assassinats politiques") (2015)
Ходак О. В. - Вплив стратегії переговорів на структурні особливості дієслівних фраз в англійській мові середнього періоду (2015)
Черська Ж. Б. - Особливості вербалізації концепту альтруїзм у художній літературі першої половини ХХ ст. (2015)
Черчата Л. М. - Елементи образності в англомовному науковому тексті: стилістичний аспект (2015)
Новицький В. - Специфіка процесів інтернаціоналізації на сучасному етапі та геоекономічні виміри зовнішньої політики України (2008)
Шевченко В. - Глобальний та європейський аспекти фінансової інтеграції: фактори та результати (2008)
Плотніков О. - Цивілізаційні аспекти фінансової глобалізації в контексті її впливу на Україну (2008)
Софіщенко І. - Регіональна фінансова взаємодія та процеси капіталізації національного фінансового ринку (2008)
Рокоча В. - Мотивації та моделі мультинаціонального економічного розвитку (2008)
Нагачевська Т. - Інтеграційні процеси та формування інноваційної моделі економічного розвитку України (2008)
Крилова Н. - Економічні передумови та можливості формування інтеграційної моделі України (2008)
Кузьома О. - Можливості та ризики реалізації стратегії багатовекторної інтеграції України (2008)
Будкін В. - Співдружність незалежних держав у регіональному та економічному вимірах (2008)
Кочергіна Н. - Вплив інтеграційних процесів на розвиток міжнародного бізнесу (2008)
Длігач А. - Застосування методів стратегічного маркетингу для аналізу інтеграційного середовища України (2008)
Мошкова М. - Заставна в системі рефінансування іпотечних кредитів (2008)
Титул, содержание (2015)
Дворкін Л. Й. - Проектування складів сухих будівельних сумішей для мурувальних розчинів на малоклінкерному шлакопортландцементі, Дворкін О. Л., Степасюк Ю. О. (2015)
Саницький М. А. - Високоміцні самоущільнювальні бетони на основі дисперсно-армованих цементуючих систем, Марущак У. Д., Кіракевич І. І., Стечишин М. С. (2015)
Пат "Івано-Франківськцемент" - провідне підприємство України в будівельній галузі (2015)
Бабиченко В. Я. - Удосконалена технологія улаштування незнімної опалубки із тонкостінних залізобетонних елементів, Кирилюк С. В., Черепащук Л. А. (2015)
Якуш Є. Ю. - Утилізація промислових відходів при виробництві жаростійких бетонів на основі рідинного скла (2015)
Флейшер А. Ю. - Возможные пути использования промышленных и бытовых отходов в цементной отрасли, Сокольцов В. Ю., Токарчук В. В., Свидерский В. А. (2015)
Лисачук Г. В. - Прогнозная оценка фазового состава и свойств радиопрозрачной керамики на основе системы SrO-Al2O3-SiO2, Кривобок Р. В., Захаров А. В., Федоренко Е. Ю., Питак Я. Н. (2015)
Релаксол - химические и минеральные добавки (2015)
Энергоэффективные стены AEROC по антикризисным ценам (2015)
ЮДК - будинок на віка (2015)
Варшавець П. Г. - Аспекти виробництва будівельних стінових матеріалів В Україні, Ляліна Н. П. (2015)
Ходаковский О. Н. - ООО "Завод "техно" - крупнейшее современное предприятие по производству негорючей теплоизоляции строительной отрасли в Украине (2015)
Утепление домов пенополистиролом. Экологично. Энергоэффективно. Экономично (2015)
Технология термодом (2015)
Найда А. М. - Порівняльні дослідження властивостей труб з непластифікованого полівінілхлориду (НПВХ) і орієнтованого полівінілхлориду (ПВХ-О) (2015)
Клевцов В. М. - Дослідження структури та адсорбційних властивостей модифікованих органічними кислотами базальтових волокон, Горбачов Г. Ф., Кошеленко Н. І., Грицак Г. С. (2015)
Верховна Рада України повинна бути єдиною та солідарною в питанні посилення регіонів (2015)
Реферати (2015)
Маковецька С. В. - Дослідження і математичне моделювання процесу постачання сировини на цукровий завод з урахуванням генетико-детермінованих властивостей цукрових буряків, М’якшило О. М., Грибков С. В. (2016)
Кривобока Г. І. - Оцінювання параметрів лінійної моделі за неточними вхідними і вихідними сигналами (2016)
Луцька Н. М. - Розробка моделей системи керування бражної колони, Гриценко Н. Г. (2016)
Козирський В. В. - Використання нечітких мереж Петрі для формування навчальних вибірок синтезу нейронних мереж, Момотюк В. В., Заєць Н. А. (2016)
Стеценко Д. О. - Розробка системи автоматизованого інтелектуального керування процесом виробництва спирту, Ладанюк А. П., Смітюх Я. В., Савченко Т. В. (2016)
Вороненко А. А. - Особливості синтезу полісахариду етаполану на суміші меляси і соняшникової олії, Івахнюк М. О., Пирог Т. П. (2016)
Воронцов О. О. - Стічні води тваринницьких комплексів як субстрат для анаеробної ферментації (2016)
Бойко П. М. - Трансфер технологій — основа розвитку України у ХХІ столітті, Бондар М. В., Куц А. М., Шиян П. Л. (2016)
Еш С. М. - Роль місцевих бюджетів розвитку при формуванні місцевих бюджетів територіальних громад, Пюро Б. І. (2016)
Білоконь Д. С. - Процес управління ризиками інформаційної безпеки, Федулова І. В. (2016)
Євсєєва І. В. - Управління ризиками як необхідний засіб ефективного розвитку підприємства, Жицька І. В. (2016)
Валькович Н. Р. - Дотримання стандартів соціальної відповідальності на підприємствах України, Буковинська М. П. (2016)
Капінус Л. В. - Категорійний мерчандайзинг як інструмент впливу на поведінку споживачів, Єрмолаєва М. В. (2016)
Сімахіна Г. О. - Харчування як основна складова системи оздоровлення: точки зору Аюрведи і вітчизняної нутриціології, Науменко Н. В. (2016)
Сірик А. О. - Використання мультиагентних технологій для підвищення рівня безпеки праці в енергетичному господарстві харчових підприємств, Євтушенко О. В. (2016)
Kryvoplias-Volodina L. - Fundamentals of selection process of the equipment for food production packaging lines, Gavva O., Derenivska A. (2016)
Паламарчук І. П. - Обґрунтування схеми віброозонуючої сушарки для післязбиральної обробки зерна, Цуркан О. В., Присяжнюк Д. В., Полєвода Ю. А. (2016)
Погорілий Т. М. - Регресійні рівняння для визначення густини міжкристального розчину сахарози при уварюванні цукрового утфелю (2016)
Гнатовський В. О. - Застосування кореляційної методики при дифракції на періодичних структурах, Медвідь Н. В. (2016)
Кобець О. С. - Використання вакуумного охолодження у технології бісквітних напівфабрикатів, Десик М. Г., Арпуль О. В., Доценко В. Ф., Теличкун В. І. (2016)
Погожих М. І. - Обгрунтування технології виробництва J-Se функціональної добавки у вигляді порошку, Головко Т. М., Полупан В. В., Бакіров М. П., Пархоменко Л. О. (2016)
Новгородська Н. В. - Використання білково-жирових емульсій при виробництві варених ковбасних виробів, Блащук В. В. (2016)
Осокіна Н. М. - Технологічні властивості зерна гібридів кукурудзи, Костецька К. В. (2016)
Коляновська Л. М. - Удосконалення технології виробництва екстракційних олій (2016)
Сабадаш Н. І. - Ефективність очищення вовномийної води комплексом ферментів, Пасічний В. М., Маринін А. І., Бахмут Ж. О. (2016)
Карпутіна М. В. - Нешкідливі технології у виробництві безалкогольних напоїв з натуральної рослинної сировини, Харгелія Д. Д. (2016)
Власенко І. Г. - Удосконалення технології сиру "Моцарела-манзар" функціонального призначення, Власенко В. В., Семко Т. В. (2016)
Зміст журналу "Наукові праці Національного університету харчових технологій" за 2016 рік (2016)
До відома авторів (2016)
Базилевич В. Д. - Світовий ринок страхування (2008)
Філонюк О. - Державне регулювання ринку страхових послуг із застосуванням міжнародних стандартів IAIS (2008)
Давидюк С. - Ризик діяльності і цінність страхової галузі фірми, Пьотр Мазур К. (2008)
Гаманкова О. - Страхова послуга як продукт діяльності страхових компаній в умовах ринку (2008)
Пікус Р. - Теоретико-методичні основи інтеграції банківських і страхових інститутів (2008)
Приказюк Н. - Медичне страхування в Україні: тенденції та перспективи розвитку (2008)
Рак Р. - Взаємодія страхових компаній та банківських інститутів у промислово-фінансових групах, Нетесаний Ю. (2008)
Анисимова Ю. - Отработка навыков невербального общения в процессе подготовки аквизиторов страховика (2008)
Богдан Т. - Етапи стратегічного управління та типові помилки при сучасному стратегічному управлінні в Україні (2008)
Димніч О. - Соціальне страхування у фінансовій системі країни (2008)
Дроник І. - Можливості страхової компанії на ринку іпотечних облігацій в Україні (2008)
Залєтов О. - Рейтингові агентства та їх вплив на страховий ринок (2008)
Карлова Н. - Сутність та роль управління продажем страхових продуктів (2008)
Костенко С. - Деякі методологічні та практичні питання актуалізації попиту на страхові послуги для громадян (2008)
Нечипоренко В. - Ознаки стратегії блакитного океану У. Ч. Кима та Р. Моборна в розвитку сучасного страхового ринку України (2008)
Дмишук О. - Вплив реформування освітньої системи Російської Імперії на розвиток Київської духовної академії (1819–1917 рр.) (2016)
Демуз І. - Продукція "Благодійного товариства з видання загальнокорисних і дешевих книг" з сільськогосподарської, медичної та природничої тематики (1899–1918 рр.) (2016)
Морей Т. - Нормативно-правове регулювання безкоштовної медичної допомоги у першій половині ХІХ ст. (на прикладі Київської губернії) (2016)
Судинович С. - Історичні ретроспективи українського сепаратизму: Донецько-Криворізька Радянська Республіка (2016)
Тарапон О. - Становище дітей в Україні в 1930-ті рр.: деформація моральних цінностей суспільства (2016)
Сіропол В. - Повсякдення радянських військовослужбовців під час війни в Афганістані 1979–1989-х рр. (за матеріалами усних свідчень та спогадів), Островик Д. (2016)
Наконечний В. - Журнал "Лемківщина": ідейні засади, рубрикація, проблематика (2016)
Редзюк В. - Молодіжний рух демократичного та євроінтеграційного спрямування в Україні: проблеми реалізації ініціатив молоді (2016)
Нагайко Т. - Громадівський рух в Україні у публікаціях часопису "За сто літ": листи та документи (2016)
Весельська Н. - Кордони українських земель у наукових роботах польського історика О. Яблоновського (2016)
Конарівська Ю. - Боротьба польського народу за незалежність наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ ст. у працях радянських істориків (2016)
Пшеничний Т. - Українська греко-католицька церква в умовах агонії сталінізму (1946–1953 рр.): історіографія (2016)
Козій О. - Огляд сучасної української історіографії громадсько-політичної діяльності М. Стахіва, Горбачик О. (2016)
Левченко І. - Природоохоронна, музейна та бібліотечна діяльність природничих товариств України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2016)
Харченко Н. - Наукові розробки учених Київського університету Св. Володимира в галузі анатомії (друга половина ХІХ – 20-ті рр. ХХ ст.) (2016)
Мандибура І. - Становлення особистості професора О.С. Федоровського (1885–1939 рр.) (2016)
Новак Ю. - Фізико-хімічна теорія біоелектричних явищ у дослідженнях академіка В. Ю. Чаговця (1873–1941 рр.) (2016)
Коцур Н. - Спілка українських лікарів у Чехословаччині (20–40-ві рр. хх ст.): науково-організаційна та громадська діяльність (2016)
Товкун Л. - Проблеми комунальної гігієни у дослідженнях вчених-гігієністів вищих медичних закладів України (1922 – червень 1941 рр.) (2016)
Апостол М. - Методи вдосконалення симентальської породи як складова наукового доробку академіка М. В. Зубця (2016)
Буц М. - Організаційна діяльність В. І. Скока на посаді академіка-секретаря відділення АН УРСР (1970–1991 рр.) (2016)
Глоба О. - Здобутки вчених у вивченні галових кліщів (2016)
Гайдаєнко І. - Теоретичні основи технології електронного видавництва (2016)
Коцур В. - Сакунівська школа: сторінки історії (2016)
Варивода К. - Презентація монографії "Кафедра медико-біологічних дисциплін і валеології: історична ретроспектива і сучасність (до 30-річчя заснування ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди") (2016)
Титул, зміст (2016)
Богатая Л. Н. - Гуманитарная сложность в контексте некоторых актуальных понятий современной культуры (2016)
Донникова И. А. - Антропологическая сложность как феномен постнеклассического гуманитарного знания (2016)
Ханжи В. Б. - Эпистемно-парадигмальное моделирование времени: онтологическое и антропологическое понимание (2016)
Ніколаєвський В. - Застосування геномного секвенування M. tuberculosis у практичній епідеміології туберкульозу (огляд), Антоненко П. Б., Бажора Ю. І., Drobniewski F. (2016)
Убогов С. Г. - Законодавчі аспекти запровадження душпастирської опіки в сфері охорони здоров'я України, Нагірняк А., Дмитрієв С., Брацюнь О. П. (2016)
Демидов В. М. - Патогенетичне обґрунтування застосування регуляторних пептидів при комплексній терапії хронічного стресу в експерименті, Демидов С. М., Вастьянов Р. С. (2016)
Савицький І. В. - Фактор віллебранда як основний діагностичний критерій в оцінці ступеня тяжкості крововтрати, Руснак С. В., Зонаріс М. В. (2016)
Сукманский О. И. - Болезнь: антропологические аспекты (2016)
Максименко П. В. - Патогенетическое обоснование показаний к бюгельному протезированию в зависимости от состояния сохранившихся зубов, Киричек А. В. (2016)
Медянова О. В. - Психологічна служба у вищій школі України: історія, сьогодення та перспективи (2016)
Холопов Л. С. - Актуальні аспекти організації самостійної роботи студентів вищих медичних навчальних закладів: сучасний стан проблеми та власний досвід, Штанько В. А., Тихонова С. А., Яблонська В. Б., Хижняк О. В., Баташова-Галинська В. О. (2016)
Національний форум патофізіологів і фармацевтів: пошук шляхів інтеграції (Харків, 5-7 жовтня 2016 року) (2016)
Професор Попов Олександр Георгійович. До 75-річчя з дня народження (2016)
Профессор Годлевский Леонид Семенович. К 60-летию со дня рождения (2016)
Пам'яті Руслана Федоровича Макулькіна (2016)
Правила оформлення статей для журналу "Інтегративна антропологія" (2016)
Журавин С. - Цикличность развития страхового рынка как фактор изменения организационной структуры страховых компаний, Теренина Н. (2008)
Бігдаш В. - До питання оцінки стану менеджменту в страхових компаніях України (2008)
Базилевич К. - Страховий захист як квазісуспільне благо (2008)
Временко Л. - Підходи до оцінки фінансової стійкості страхових компаній в Україні, Корват О. (2008)
Навроцький С. - Систематизація ризиків сільськогосподарських підприємств (2008)
Копил О. - Вирішення проблеми використання страхового ринку України для мінімізації оподаткування суб'єктів реального сектора економіки (2008)
Пікус Р. В. - Роль непропорційного перестрахування у забезпеченні фінансової стійкості страховика (2008)
Приймак В. - Автоматизація страхового бізнесу в Україні, Єрмоленко О. (2008)
Тринчук В. - Стратегчні пріоритети співпраці банківських установ та страхових компаній (2008)
Шевченко В. - Страхування у фінансовій системі: міжнародний та національний аспекти розвитку (2008)
Рак Р. - Місце медичного страхування в системі охорони здоров'я, Ковальська К. (2008)
Лібіх K. - Роль держави у розвитку обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів та забезпеченні повноправного членства України в міжнародній системі страхування "Зелена картка" (2008)
Марченко А. - Зарубіжний досвід страхування кредитних ризиків при житловому іпотечному кредитуванні (2008)
Сініцина Т. - Співпраця з компаніями з управління активами як інвестиційна діяльність страхових компаній (2008)
Вихідні дані (2008)
Содержание (2014)
Березин Л. Н. - Использование результатов эксплуатационных наблюдений в расчетах усталостной долговечности стержневых элементов чулочно-носочных автоматов (2014)
Котило О. В. - Забезпечення продуктивності системи гідротранспорту за рахунок зміни частоти та крутного моменту електроприводу, Амелін М. Ю., Шкільнюк А. О. (2014)
Кошель С. А. - Анализ механизма платин основовязальной трикотажной машины, Кошель А.В. (2014)
Леонов В. Е. - Изучение механизма действия эластичного наполнителя, наносимого на металлическую поверхность корпусов судов с целью снижения коррозии, Рублев И. И. (2014)
Мешков Ю. Е. - Особые положения плоских неассуровых структурных групп с внутренними входами (2014)
Гавриленко В. О. - Використання нечітких регуляторів при керуванні автономними системами опалення, Рожков С. О. (2014)
Кондратець В. О. - Математичне моделювання формування потоків рудного живлення кульових млинів при транспортуванні (2014)
Березовський Ю. В. - Оцінка необхідності розвитку та підтримки виробництва екологічно безпечної лляної продукції в Україні (2014)
Головенко Т. М. - Сучасні проблеми ринку нетканих матеріалів в Україні та пошук вітчизняної сировини для їх виробництва, Чурсіна Л. А., Тулученко Н. В. (2014)
Домбровский А. Г. - Разработка условий постоянства линейной скорости перематывания нити, Домбровская А. Г. (2014)
Здоренко В. Г. - Аналіз впливу тертя кочення пари накатний валик - рулон на процес накатування круглов`язального полотна, Олійник О. Ю., Піпа Б. Ф. (2014)
Клевцов К. Н. - Исследование новых механических воздействий в процессе декортикаций растительного сырья, Соболев О. А. (2014)
Короленко В. О. - Розробка нових видів закусочних консервів, Стоянова О. В., Зубкова К. В. (2014)
Ляліна Н. П. - Світовий та вітчизняний досвід використання конопель для виготовлення товарів широкого вжитку (2014)
Пелик Л. В. - Методи модифікації властивостей термостійких волокон для фільтрувальних текстильних матеріалів (2014)
Прохорова И. А. - Технические и технологические возможности формирования текстильных паковок заданной структуры, Домбровский А. Г., Домбровская А. Г. (2014)
Салєба Л. В. - Дослідження фізико-хімічних характеристик періодичного процесу фарбування лавсану, Сарібєкова Д. Г. (2014)
Тіхосова Г. А. - Інноваційна технологія одержання сировини для виробництва фільтрувального паперу із соломи льону олійного, Круглий Д. Г., Прохорова Н. І. (2014)
Чурсіна Л. А. - Наукове обгрунтування технології первинної переробки луб'яних волокон для одержання целюлозовмісних напівфабрикатів, Мєняйло-Басиста І. О., Богомолов Є. О. (2014)
Леонова Ю. О. - Управління потенціалом підприємств суднобудівної галузі, Тарасюк А. В. (2014)
Лепьохіна О. В. - Міжнародні фінанси у забезпеченні розвитку територій і галузей України, Швороб Г. М. (2014)
Тарасюк А. В. - Підприємництво і бізнес-культура в аграрній сфері Херсонського регіону (2014)
Фомішина В. М. - Забезпечення стандартизації і сертифікації органічної продукції в менеджменті зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств, Махновець М. О. (2014)
Інформація про авторів (2016)
Борисенко М. - Руйнація традиційного топонімічного простору: політика перейменувань в Україні в 1920–1950-х роках (2016)
Долгочуб В. - Прояви локальності в позаакадемічній реконструкції української традиційної культури, Петрова Н. (2016)
Новак І. - Ставлення українців до подій на Донбасі: у пошуках цивілізаційної межі (2016)
Подобєд О. - Релігійні свята в житті українських переміщених осіб повоєнної Німеччини (2016)
Хінкова С. - Сучасний "імпорт" ідентичностей серед помаків у Болгарії (2016)
Село Преслав Коларовского района на Мелитопольщине (2016)
Сауляк Б. - Невідома спадщина репресованого дослідника: стаття Якова Риженка "Українські скрині" (2016)
Риженко Я. - Українські скрині (2016)
Бех К. - Весільне печиво: традиційне обдарування та нові практики частування (2016)
Щибря В. - Головні убори та зачіски населення Черкаського району Черкаської області кінця ХІХ – середини ХХ століття: традиції, локальні особливості (за матеріалами польових досліджень) (2016)
Бондаренко Г. - Проблеми радянськості в сучасному науковому дискурсі, Полек Т. (2016)
Мушкетик Л. - 8 Міжнародний угрознавчий конгрес (2016)
Боса Л. - "Дзяды" в культурній пам’яті білорусів (2016)
Косицька З. - 6 Міжнародний симпозіум "Мистецтво вирізування: форма і колір" (2016)
Summaries (2016)
Крейзер И. И. - Традиции в архитектуре ХХI века: машрабия как элемент архитектуры Ближнего Востока, Янюк Д. А. (2015)
Смоленская С. А. - Железобетон в архитектуре конструктивизма в Украине (2015)
Ілляш А. М. - До питання формування та розвитку багатофункціональних комплексів (2015)
Лихограй В. В. - Особливості відновлення православних храмів на прикладі церков Харкова (2015)
Целуйкіна О. В. - Етно-регіональні особливості архітектури медичних закладів Харкова (2015)
Чечельницкая Е. С. - Комфортная эстетика городской жизни (2015)
Божинський Н. І. - Деякі особливості відтворення реплік вернакулярного самобутнього житла та житлових середовищ у "народньому стилі", Божинський Б. І. (2015)
Давидич Т. Ф. - Стилевые особенности архитектуры Российской империи периода эклектики, Качемцева Л. В. (2015)
Болотских Н. С. - Вклад ученых ХИСИ-ХНУСА в развитие Харьковской канализации, Гончаренко Д. Ф., Эпоян С. М., Юрченко В. О. (2015)
Бабаев В. Н. - Установление конструктивных особенностей и теоретическое определение амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) несущих конструкций промышленного здания, Шмуклер В. С., Стоянов Е. Г., Лугченко Е. И., Хаинсон Ю. А. (2015)
Гончаренко Д. Ф. - Выбор материала труб для ремонтно-восстановительных работ на магистральных водоводах, Паболков В. В., Алейникова А. И. (2015)
Гончаренко Д. Ф. - Оценка несущей способности крепи канализационного тоннельного коллектора и выбор вариантов его восстановления, Убийвовк А. В., Бондаренко Д. А., Булгаков Ю. В. (2015)
Савйовський В. В. - Особливості реконструкції промислових будівель під цивільні об'єкти, Каржинерова А. Г., Броневицький А. П. (2015)
Кожушко В. П. - Плита с одной защемленной стороной и с тремя свободно опертыми сторонам (2015)
Булгаков Ю. В. - Исследование процесса разрушения конструкций канализационного тоннельного коллектора (2015)
Рюмин В. В. - Несущая способность компонента "опорная плита - фундамент" при осевом сжатии, Солодовник Ю. Ю. (2015)
Агеенко С. Б. - Исследование напряженно-деформированного состояния и устойчивости модульных лесов с горизонтальными связями (2015)
Самородов А. В. - Способ определения сил сопротивления песчаного грунта по боковой поверхности модельной сваи в состоянии покоя, Табачников С. В. (2015)
Самородов А. В. - Метод оптимального проектирования свайно-плитных фундаментов многоэтажных зданий по предельно допустимым осадкам (2015)
Стороженко М. С. - Производство земляных работ при реконструкции и модернизации автомобильных дорог Украины, Аринушкина Н. С., Грищенко Т. М. (2015)
Бригада Е. В. - Использование неразрушающих методов контроля для оценки состояния гидротехнических сооружений (2015)
Юниc Б. Н. - Композиционный материал из мелкозернистого бетона и мелкоячеистых сеток для изготовения балок, Шумилов С. С. (2015)
Наливайко Т. Т. - Повышение прочности и плотности стеклобетона, Токарев М. Н. (2015)
Першина Л. А. - Современные рулонные материалы для гидроизоляции кровель, Макаренко О. В., Шкарупа С. С. (2015)
Стоянов Ф. А. - Комплексная оптимизация централизованных систем теплоснабжения, Стоянов Л. Ф. (2015)
Андон’єв В. С. - Принципи підвищення ефективності впровадження теплових насосів як джерела теплопостачання, Романтовський В. І., Пуль В. М., Уланченко І. І., Басова Н. М., Гладкоскок В. П., Свинаренко М. С. (2015)
Гасанов А. Б. - Влияние крупности заполнителя на качество керамзитобетона, Першина Л. А., Вандоловский А. Г., Юнис Башир (2015)
Кугаєвська Т. С. - Особливості складання теплоповітряних балансів формувального цеху заводу ЗБВ у холодний період року, Бондар Л. В. (2015)
Болотских Н. Н. - Повышение эффективности инфракрасных трубчатых нагревателей путем подачи подогретого воздуха в горелки (2015)
Братах М. І. - Концепція реалізації математичної моделі руху багатофазового середовища в трубопроводі, Скрильник К. Ю., Алкалі Абба Алі (2015)
Болотских Н. Н. - Зарубежные технологии инфракрасного обогрева теплиц (2015)
Шеїна З. В. - Оцінка шляхів підвищення вуглеводневіддачі з родовищ, що орієнтовані на споживача, Винник В. В., Хозан Алкучарі Х. А. (2015)
Козачина В. А. - Моделирование процесса массопреноса в отстойнике при импульсной подаче примеси (2015)
Biliaiev M .M. - Modelling of water treatment in the horisontal settler with perforated plates, Kozachyna V. A., Kulikova D. V. (2015)
Эпоян С. М. - Направления усовершенствования ра-боты закрытых циркуляционных окислительных каналов, Штонда И. Ю., Зубко А. Л., Штонда Ю. И., Баслер П., Лешенарова Я. (2015)
Дегтярь М. В. - Деструктивные методы очистки сточных вод полигонов твердых бытовых отходов (2015)
Нагорная Е. К. - Пакеты программ Settler для численного моделирования процесса массопереноса в вертикальном отстойнике сложной геометрической формы (2015)
Виставна Ю. Ю. - Ізотопний склад водних систем Харківського регіону, Жидких І. О. (2015)
Samoilenko N. - Hospitals sewage treatment by method of electrochemical oxidation, Yermakovych I. (2015)
Разгонова О. В. - Оптимізація процесу зневоднення червоного шламу під дією електричного поля, Сокольник В. І. (2015)
Фідровська Н. М. - Міцність трьохшарової циліндричної оболонки, Слєпужніков Є. Д., Чернишенко О. В. (2015)
Иванов А. Н. - Интенсификация работы шаров в трубных мельницах, Шовкун М. М. (2015)
Буцький В. О. - Барабанно-валковий активатор безперервної дії без рихлення ущільненого шару після кожного прокатування (2015)
Мирошниченко К. К. - Использование геометрического моделирования для образования лопастей сложной формы смесителей пропеллерного типа (2015)
Гонтарь А. А. - Проблемы рационального использования кранов при возведении подземных частей зданий (2015)
Емельянова И. А. - Состояние проблемы использования бетононасосов в условиях строительных площадок, Клименко М. В., Яковлев Е. А., Задорожный А. А., Чайка Д. О. (2015)
Цвиркун С. В. - Расчет времени эвакуации людей с учебной аудитории при пожаре, Березовский А. И., Березовская Ю. В. (2015)
Грязнова C. А. - Дослідження впливу повітряних потоків на санітарно-гігієнічні умови тунелів метрополітену (2015)
Мольский М. М. - Исследование эффективности применения полимерных клеевых композиций на основе эпоксидных смол для восстановления целостности железобетонных и каменных конструкций, Якименко М. В., Бутенко С. В. (2015)
Лузан С. А. - Прочность сцепления газо-пламенных покрытий и шероховатость напыляемой поверхности при использовании щеточной обработки (2015)
Деревянко В. В. - Планировочные приемы торгово-развлекательных центров влияющие на рентабельность (2015)
Епоян С. М. - Ультрафіолетові установки для знезараження стічних вод та шляхи їх вдосконалення, Штонда І. Ю., Шаляпін С. М., Шаляпін Т. С., Зубко О. Л., Штонда Ю. І. (2015)
Тесленко М. Г. - Измерение угла смачивания по изображению (2015)
Бильченко А. В. - Информационно-техническая система при моделировании процессов эксплуатации мостовых сооружений, Кислов А. Г., Лозицкий А. С. (2015)
Лаптєва А. Ю. - Надійність будівельної організації та її оцінка (на прикладі ТОВ "Макрокап Девелопмент Україна"), Червона А. О. (2015)
Аболхасанзад А. - Особенности нелинейно-динамических процессов при эксплуатации скважин на месторождениях нефти (2015)
Горносталь С. А. - Практичне застосування результатів моделювання процесу біологічного очищення стічних вод, Петухова О. А., Айрапетян Т. С. (2015)
Усенко В. Г. - Підвищення надійності структури діючої водопровідної мережі, Новохатній В. Г. (2015)
Сопов В. П. - Проблема совместимости химических добавок с различными видами цементов, Долгий В. П., Ткачук А. Л. (2015)
Карагяур А. С. - Повышение эффективности применения осветляющих центрифуг с цилиндрическими вставками для удаления из воды взвешенных веществ (2015)
Малкін Е. С. - Вплив характеристик магнітного поля при обробці води на показники бетоних виробів, Журавська Н. Є. (2015)
Анотації статей (2015)
Очколяс О. - Стан і перспективи розвитку ринку вершкового масла в Україні, Лебська Т. (2016)
Тітлов О. - Дослідження порцесу підморожування і холодильного зберігання кільки чорноморської, Кудашев С., Сухенко В., Василів В. (2016)
Коваленко О. - Дослідження вмісту акриламіду в картопляних чипсах, Ковбаса В., Нагорний В. (2016)
Сичевський М. - Кисломолочний продукт геродієтичного призначення, Романчук І. (2016)
Дорохович А. - Використання пребіотика лактулози у виробництві жувальної карамелі, Божок О. (2016)
Грек О. - Вплив концентрату білка на консистенцію кисломолочного напою, Красуля О., Пшенична Т. (2016)
Арпуль О. - Приготування курячого філе, шприцьованого імбірним соком, Слободян О., Макаров М., Матиящук О. (2016)
Романов В. - Трансглютаминазация - 13-й фактор… (2016)
Агафонова Н. В. - З історії економічної освіти в Одесі (2016)
Башли М. І. - Бессарабське дворянство та провінційна освіта (70-ті рр. ХІХ – початок ХХ ст.) (2016)
Будзар М. M. - Діяльність родини Галаганів у сфері культового та житлового будівництва на теренах Лівобережної України у ХVІІІ ст. (2016)
Варивода К. С. - Внесок учених Новоросійського університету у становлення науково-організаційних засад електрофізіології (кінець ХІХ століття) (2016)
Верховцева І. Г. - Соціальний патронат в українському селі (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2016)
Волканова Н. В. - Бессарабські дворяни у фінансовій допомозі армії (1904 – 1905 рр.) (2016)
Дем’яненко А. Б. - Професор Олександр Зінов’єв про систему навчання й виховання в "західністському надсуспільстві" (2016)
Дізанова А. В. - Окупаційний режим в українському Подунав’ї (1941 – 1944 рр.) (2016)
Дорошева А. О. - Вплив транспортної інфраструктури на формування муніципальної власності Півдня України (друга половина ХІХ століття) (2016)
Дроздов В. В. - Дефіцит споживчих товарів у містах Південної Бессарабії в роки Першої світової війни (2016)
Запорожченко О. В. - Формування ідентичності в умовах мультикультурного соціуму: історичний аспект (2016)
Каплієнко А. І. - Засоби масової інформації як чинник формування суспільної думки в українському Подунав’ї (2016)
Козубенко Ю. Л. - Внесок професора М. І. Котова у дослідження рослинності Одещини (2016)
Криворак А. Д. - Социальная ответственность украинского государства: история и современность (2016)
Лебеденко О. М. - Зовнішня політика румунського князя Александру Іоанна Кузи (2016)
Луньова О. К. - Ізмаїльська область: до історії утворення (2016)
Майданевич С. Б. - Динаміка чисельності етнічних груп Бессарабії в першій половині ХІХ ст. (2016)
Михайлов О. І. - Стан кредитно-банківської системи в Бессарабії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2016)
Михайлуца М. І. - Перші заходи румунської православної місії в "Трансністрії" (1941-1942 рр.) (2016)
Постернак О. О. - Особливості розвитку промисловості Бессарабії в роки Першої світової війни (2016)
Саввина Л. И. - Современная семья в контексте цивилизационных трансформаций, Бондаренко А. В., Леонтьева А. Г. (2016)
Священко З. В. - Участь земських діячів в урядовій аграрній політиці Російської імперії на початку ХХ ст. (2016)
Товкун Л. П. - Впровадження лікувального харчування на українських курортах (20-30-ті рр. ХХ ст.) (2016)
Тодоров В. І. - Історико-географічні особливості розвитку гірськолижного туризму в Україні, Бойченко Д. О. (2016)
Церковна В. Г. - Випускники Київської духовної академії – видатні представники православного духівництва Румунії ХІХ ст. (за матеріалами "Кишинівських єпархіальних відомостей") (2016)
Чорна Л. В. - Теоретико-методологічні засади та історіософія наукової школи Володимира Антоновича (2016)
Штепко О. Ю. - З історії освоєння острова Зміїний наприкінці ХІХ ст.: дипломатичні суперечки та нові господарі (2016)
Яворська В. В. - Вплив історико-географічного чинника на формування систематики розселення, Мирончук Ю. С., Лабунська О. І. (2016)
Ярмоленко М. І. - Національні меншини Південної України в етнополітичних процесах кінця 80-х – початку 90-х рр. (2016)
Garcia Carlos Roque - Actualizacion del modelo economico Cubano (2016)
Tsyganenko L. F. - Die deutschen im multiethnischen Bessarabien und justizreform (1899 – 1907 j.), Shavlovska T. S. (2016)
Титул, зміст (2016)
Сас Н. М. - Проблема навчання внутрішньо переміщених осіб у контексті питань "навчання протягом життя" та освітньої мобільності, Деньга Н. М., Матюха Ю. О. (2016)
Гриньова М. В. - Формування саморегуляції навчальної діяльності студентів-переселенців (2016)
Ткаченко А. В. - Модель адаптації внутрішньо переміщених осіб до університетського середовища засобами студентського самоврядування, Гурська О. В. (2016)
Дмитренко Ю. С. - Роль системи студентського самоврядування в адаптації внутрішньо переміщених осіб до університетського середовища (2016)
Овчинникова Ю. Ю. - Роль органів студентського самоврядування в адаптації студентів-переселенців Донецького національного університету імені Василя Стуса, Чмир О. В. (2016)
Школяр С. П. - Деякі управлінські заходи адаптації університетського середовища до викликів сьогодення (2016)
Дудка І. А. - Формування активної життєвої позиції студентів-переселенців (2016)
Магрламова К. Г. - Медична освіта та ціннісні орієнтації майбутніх лікарів (2016)
Кир’ян Т. І. - Використання лекційного методу навчання майбутніх медичних працівників на матеріалі науково-педагогічної спадщини вчених-медиків ХХ століття (2016)
Бутенко В. М. - Волонтерський центр "АКОРД" - активне короленківське об’єднання - рука допомоги (фотоматеріали) (2016)
Боловацька Ю. І. - Залучення студентів-переселенців до волонтерської діяльності в Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка (2016)
Кращенко Ю. П. - Дослідження передумов адаптації студентів-переселенців до університетського середовища, Сорокіна Г. Ю. (2016)
Демченко Ю. Ю. - Особливості адаптації студентів-переселенців у вищих навчальних закладах Полтавщини (2016)
Ворона П. В. - Посттравматичний синдром та особливості його подолання: психолого-педагогічні аспекти, Ворона Л. І. (2016)
Жданова-Неділько О. Г. - Нейтралізація конфліктогенних чинників у процесі соціальної адаптації студентів, Пивовар Н. М. (2016)
Дегтярьова І. О. - Соціальна інтеграція студентів-переселенців: нові можливості в новому виші (case-study ДНУ імені Олеся Гончара), Лавренко В. С. (2016)
Бєляєва Н. В. - Соціоадаптаційний контекст іміджетворення студента-переселенця (2016)
Гриньова В. С. - Виховання майбутнього вчителя для нової української школи (2016)
До відома авторів (2016)
Передплата Всеукраїнського науково-практичного освітньо-популярного журналу "Імідж сучасного педагога" на 2017 рік (2016)
Відомості про авторів (2016)
Литвинов О. М. - Методологія дослідження механізму протидії злочинності (2007)
Погорецький М. А. - Оперативно-розшукова інформація: до визначення поняття (2007)
Костюк Н. П. - Правозастосовча діяльність органів внутрішніх справ (2007)
Саппа М. М. - Особистість як суб’єкт державного й правового творення: мета і ресурси (2007)
Карнаухов О. В. - Конституційний принцип забезпечення доведеності вини, його змісти (2007)
Бондар Р. Г. - Класифікація гарантій депутатської діяльності (2007)
Сироїд Т. Л. - Правове становище захисника в міжнародному кримінально-процесуальному праві (2007)
Головашевич О. О. - Статус платника податку з доходів фізичних осіб (2007)
Карнаух Т. М. - Притримання: зміст правовідношення (2007)
Мінаєва О. М. - Співвідношення структурних елементів податкового обов’язку (2007)
Греченко В. А. - Національна ідея та глобалізація (2007)
Серьогіна С. Г. - Роль конституційних звичаїв у закріпленні форми правління (2007)
Гавриленко О. А. - Інститути античної демократії на українських теренах: історико-правовий аспект (2007)
Кундеус В. Г. - Становлення та історичний розвиток кримінальної відповідальності за викрадення (середина XVIII – початок XX ст.) (2007)
Степанюк Р. Л. - Особливості взаємодії при розслідуванні злочинів у банківській сфері України (2007)
Безпалова О. І. - Шляхи вдосконалення діяльності підрозділів міліції громадської безпеки щодо попередження правопорушень (2007)
Назаренко Д. О. - Об’єкт порушення правил адміністративного нагляду (2007)
Книженко О. О. - Правові наслідки звільнення від відбування покарання з випробуванням (2007)
Виноградов А. Б. - Реалізація цілей покарання при звільненні від покарання з випробуванням (2007)
Бугайчук К. Л. - Особливості охорони громадського порядку й забезпечення громадської безпеки ОВС України при реалізації громадянами права на свободу совісті й віросповідання (2007)
Захарченко О. В. - Процесуальні етапи розшукової діяльності слідчого (2007)
Лантінов Я. О. - Класифікація складів злочинів за предметом злочину (2007)
Заяць Д. Д. - Тактичні особливості перевірки показань на місці в окремих ситуаціях (2007)
Качурін С. Г. - Зразки почерку та підписів у системі зразків порівняння: поняття і класифікація (2007)
Шульга А. М. - Кримінально-правовий аспект самовільного зайняття земельної ділянки (2007)
Музичко А. М. - Використання службово-розшукових собак в оперативно-розшуковій діяльності: історичний аспект (2007)
Разумова А. Е. - Про підвищення ефективності використання криміналістичного обліку суб’єктивних портретів (2007)
Акімов В. В. - Деякі правові проблеми взаємодії державної контрольно-ревізійної служби з правоохоронними органами (2007)
Чича Р. П. - Роль фактичних даних про обставини, що характеризують особу обвинуваченого, при обранні запобіжного заходу (2007)
Лунга Р. Я. - Попереджувально-профілактична діяльність оперативних підрозділів Департаменту внутрішньої безпеки ГУБОЗ МВС України (2007)
Третьякова М. В. - Деякі аспекти забезпечення прав обвинуваченого та підозрюваного у світлі міжнародних стандартів (2007)
Пономаренко Г. О. - Сутність та особливості забезпечення внутрішньої безпеки в державі (2007)
Дзюба І. І. - Сутність та місце Міністерства внутрішніх справ України у системі органів виконавчої влади (2007)
Музичук О. М. - Процедури прийняття управлінських рішень в органах внутрішніх справ (2007)
Оспіщев Є. Я. - Сполучення формальних і неформальних компонентів організаційної структури підрозділів ОВС як один із чинників підвищення ефективності їх діяльності (2007)
Картузова І. О. - Теоретичні засади адміністративних процедур, Осадчий А. Ю. (2007)
Іншин М. І. - Організаційні аспекти діяльності органів прокуратури (2007)
Комзюк В. Т. - Місце митного права в правовій системі України (2007)
Мірошниченко О. С. - Види та класифікація адміністративних правопорушень у сфері земельних відносин (2007)
Чернецький О. Л. - Значення психологічного та вікового розвитку особи неповнолітнього як суб’єкта адміністративної відповідальності (2007)
Таранушич С. В. - Правові аспекти удосконалення правового статусу природоохоронної прокуратури України (2007)
Кулинич С. А. - Контрольно-наглядові управлінські процедури в органах прокуратури (2007)
Бродовський В. В. - Особливості планування діяльності дільничних інспекторів міліції (2007)
Клюєв О. М. - Організаційні засади та форми координаційної діяльності органів внутрішніх справ (2007)
Джафарова О. В. - Заходи адміністративного примусу в діяльності органів державної податкової служби України, Іванцов В. О. (2007)
Казанчук І. Д. - Сутність, поняття і напрямки взаємодії органів внутрішніх справ з громадськістю у процесі правозахисної діяльності, Федоренко О. М. (2007)
Кройтор В. А. - Загальна характеристика стандартів Європейського Союзу в сфері доступності судового захисту (2007)
Канішева К. М. - Діяльність спеціалізованого суду Німеччини з вирішення сімейних спорів (2007)
Шишка Р. Б. - Види цивільних правовідносин (2007)
Селіванов М. В. - Визначення поняття "право інтелектуальної власності" (2007)
Греков Є. А. - Проблемні аспекти визначення автора твору архітектури в законодавстві України (2007)
Мічурін Є. О. - Обмеження майнових прав фізичних осіб (ретроспективний аналіз цивільного права дореволюційного періоду) (2007)
Заєць О. В. - Конституційні засади вільного використання об’єктів авторського права (2007)
Лисюк Ю. В. - Адміністративно-господарські санкції як одна із форм господарсько-правової відповідальності (2007)
Сергієнко В. В. - Захист прав споживачів при теплопостачанні (2007)
Колєсніков О. М. - Здійснення цивільних прав адвокатами при наданні ними послуг клієнтам за чинним законодавством України (2007)
Зайцев О. Л. - Правочини з вадами волі (2007)
Коваленко М. І. - Поняття належної реклами (2007)
Маєвська А. В. - Причини існування інституту тягаря утримання майна (2007)
Масляєва К. В. - Деякі основні поняття ринку фінансових послуг (2007)
Попов С. В. - Зайнятість населення як одна з основних проблем європейського співтовариства (2007)
Мельник К. Ю. - Особи старших вікових груп як важлива складова трудових ресурсів сучасної держави (2007)
Лозо В. І. - Правове регулювання використання хімікатів в історії законодавства Європейського Союзу про охорону навколишнього середовища (2007)
Протченко С. М. - Сутність та види юридичних гарантій, які передбачені для працівників органів внутрішніх справ (2007)
Коломієць О. Ю. - Болонський процес у контексті інтеграції України в європейський простір вищої освіти: недоліки, переваги та перспективи, Калєніченко Л. І. (2007)
Власенко І. В. - Дослідження готовності працівників міліції до дій в екстремальних умовах, Богун А. П., Березняк А. В. (2007)
Греченко В. - Про роль особистісного фактора в історії : Шаповал Ю. Доля як історія. – К.: Ґенеза, 2006 – 448 с.: іл. (2007)
Наш ювіляр (Скакун Ольга Федорівна) (2007)
На книжкову полицю (2007)
Наші автори (2007)
Баковецька О. О. - Становище Римо-католицької церкви в українських землях Російської імперії в час правління Миколи І (1825-1855 р.) (2012)
Галик В. М. - Зв’язки Івана Франка із хорватським містом-курортом Ловран (2012)
Шукалович А. М. - "Український варіант" політичної біографії Імона де Валера: ірландський національно-визвольний рух першої третини ХХ ст. очима галичан (2012)
Вишневський С. А. - Реалізація податкової та фінансової політики німецькою владою у Сімферопольській окрузі генерального округу "Крим" (1942 - 1943 рр.) за матеріалами окупаційної газети "Голос Криму" (2012)
Нечаєва-Юрійчук Н. В. - Особливості сербсько-албанських відносин у Косово (Сербія) в другій половині ХХ століття (2012)
Сахновський О. Є. - Принципи активного навчання та критичного мислення у викладанні історії (2012)
Сахновський Є. В. - Історизм в історичному пізнанні: принцип, метод, спосіб мислення (матеріали наукового семінару кафедри історії нового та новітнього часу, 6 березня 2012 р.), Козачок В. В. (2012)
Романько О. В. - Полный перечень ошибок и измышлений (Рец. на кн.: Махно В. П. Полный перечень объединений и соединений 3-го Рейха из граждан СССР и эмигрантов, а также из жителей Прибалтики, Западной Белоруссии и Украины. – Севастополь: Вебер, 2009. – 168 с.) (2012)
Буркут І. Г. - Масштаби колаборації (Рец. на кн.: Махно В. Справочник: Полный перечень объединений и соединений 3-го Рейха из граждан СССР и эмигрантов, а также из жителей Прибалтики, Западной Белоруссии и Украины. – Севастополь, 2009. – 168 с.) (2012)
Минаева Т. В. - Рец. на: Телицын В. Л. Возвращение домой: К истории русских военнопленных Первой мировой войны / В. Л. Телицын. – М., 2011. – 160 с. (2012)
Інформація для авторів (2012)
Кругляк М. Е. - Традиції як форма вираження корпоративної культури студентства підросійської України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Пушкарьов В. П. - Утворення і розвиток праворадикального руху в Румунії та його ідеологія у публіцистичній діяльності В. Маріна (2012)
Русенко С. Я. - Українці в системі польської митної служби в міжвоєнний період двадцятого століття (2012)
Корнецький В. І. - Позиція Румунії щодо політики умиротворення (1938-1939 р.) (2012)
Гарнагіна С. О. - Періодична преса як джерело з історії міжнародної діяльності Державного центру УНР в екзилі у 1948 – 1992 рр. (2012)
Гуменюк Т. І. - Історіографія археологічних досліджень у Волинській області (друга половина 1940-х – перша половина 1980-х рр.) (2012)
Горук А. І. - Французькі концепції міжнародного політичного порядку в контексті "особливого бачення світу" (2012)
Грубінко А. В. - Європейська політика Великої Британії після приходу до влади коаліції консерваторів і ліберальних демократів (2012)
Сич О. І. - Новітня історія: зміст поняття та хронологічні межі (науковий семінар кафедри історії нового та новітнього часу, 9 жовтня 2012 р), Мінаєв А. В. (2012)
Буркут И. Г. - Рец. на кн.: Романенко С. А. Между "пролетарским интернационализмом" и "славянским братством": российско-югославские отношения в контексте этнополитических конфликтов в Средней Европе (начало ХХ века – 1991 год). М., 2011, Фисанов В. П. (2012)
Сахновський Є. В. - Рец. на кн.: Историческая политика в XXI веке: Сборник статей. – М.: Новое литературное обозрение, 2012 (2012)
Інформація для авторів (2012)
Сахновський Є. В. - Ірландське питання в контексті Першої світової війни методологія дослідження), Сахновський О.Є. (2016)
Мінаєва Т. В. - Репатріація російських військовополонених з Австро-Угорщини та Німеччини після Першої світової війни (2016)
Пінцак В. І. - Бесарабське питання в радянсько-румунських відносинах у 1917-1940 рр.: джерелознавчий аспекти (2016)
Мінаєв А. В. - Лев Троцький і "радянський термідор" (2016)
Піддубний І. А. - Урядова діяльність в умовах спроби трансформації політичного режиму в Румунії у 1938-1940 рр. (2016)
Холодницький В. Ф. - Репатріація радянських громадян в 1944-1953 рр. (на прикладі Чернівецької області Української РСР) (2016)
Сич О. І. - До питання про причини та характер подій 1989 року в Східній Європі (2016)
Яценюк П. І. - Місце та роль профспілок в радянській політичній системі: погляд з ХХІ століття (2016)
Глібіщук М. В. - "Повернення до довготривалої історії": обговорення книги Девіда Армітеджа та Джо Гулді "Історичний маніфест" (матеріали наукового семінару кафедри історії нового та новітнього часу, 1 березня 2016 р.) (2016)
Глібіщук М. В. - Рецензія на кн.: Цветков В. Ж. Генерал Алексеев / В. Ж. Цветков. – М.: Вече, 2014. – 544 с. (2016)
Безаров О. Т. - Рецензія на кн.: Калакура Я. С. Українська культура: цивілізаційний вимір / Я. С. Калакура, О. О. Рафальський, М. Ф. Юрій. – К.: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2015. – 496 с. (2016)
Інформація для авторів (2016)
Лютий І. - Інвестиційна діяльність страхових компаній в Україні: проблеми та перспективи, Макаренко Є. (2008)
Нікіфоров П. - Фінансові аспекти удосконалення соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, Вольська А. (2008)
Баранова В. - Напрямки розвитку страхової системи України (2008)
Богомаз Н. - Проблеми та перспективи розвитку єдиного страхового ринку країн ЄС (2008)
Вірченко В. - Вплив страхування депозитів на стабільність фінансового ринку (2008)
Жукова Н. - Теоретичні засади страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності (2008)
Мельник Т. - Медичне страхування працівників: облік та оподаткування (2008)
Плиса В. - Державне регулювання страхового ринку України в умовах глобалізації (2008)
Приказюк Н. - Інтеграція страхових компаній і банків: стратегічний альянс (2008)
Рожко О. - Необхідність трансформації вітчизняного страхового ринку в умовах європейської інтеграції, Рак Р. (2008)
Расшивалов Д. - Посередницькі послуги у страхуванні (2008)
Татаріна Т. - Перспективи розвитку інвестиційних процесів у страховій галузі (2008)
Ботвиновська О. - Суперечності діючої методики нарахування пенсій в системі обов'язкового соціального пенсійного страхування та напрямки її удосконалення (2008)
Веретнов В. - Фактори впливу на розвиток непропорційного перестрахування в Україні як системи фінансового захисту страховика (2008)
Дьячкова Ю. - Управління перестрахуванням з метою забеЗпечення фінансової стійкості страховика (2008)
Центелевич Ю. - Психологічний вимір діяльності страхового агента (2008)
Пікус Р. - Страхування як основа стабільності інвестиційної діяльності на ринку житлової нерухомості (2008)
Вихідні дані (2008)
Маршавін Ю. М. - Інвестиції як інноваційно-технологічний базис продуктивної зайнятості населення (2014)
Макаренко М. В. - Конвергентний розвиток регіонів на основі трансформації інновацій (2014)
Стеблюк Н. Ф. - Підготовка кадрів як найбільш важливий стратегічний ресурс інноваційно-інвестиційного розвитку регіонів (2014)
Гайдуцький І. П. - Проблеми транснаціонального інвестування сталого низьковуглецевого розвитку (2014)
Чирва О. Г. - Особливості інноваційно-інвестиційного забезпечення конкурентоспроможного розвитку харчових підприємств (2014)
Семенченко Н. В. - Парадигмальна конструкція ефективного розвитку підприємства за умови залучення непрофільних активів (2014)
Долбнєва Д. В. - Внутрішній аудит як невід'ємна складова механізму забезпечення розвитку підприємства в сучасних умовах (2014)
Меда Н. С. - Організація системи банківського нагляду в процесі здійснення фінансового моніторингу (2014)
Кушмаєва В. В. - Теоретичні засади формування інноваційної моделі розвитку агропромислового виробництва (2014)
Безугла Л. С. - Розробка маркетингової стратегії підприємства (2014)
Семенова Л. Ю. - Маркетингові підходи в управлінні персоналом (2014)
Шпак Л. О. - Механізм формування, розподілу і використання регіональної туристичної ренти (2014)
Андрющенко К. А. - Механізми регулювання розвитку виробничого інфраструктурного комплексу в ринковій економіці (2014)
Загарій В. П. - Використання монетарних інструментів у процесі забезпечення фінансової безпеки російської федерації (2014)
Агазаде Рамиля Валид кызы - Реализация механизмов развития ненефтяного сектора: зарубежный опыт (2014)
Грибова Д. В. - Інвестиційні аспекти розвитку овочівницької галузі (2014)
Хорішко К. С. - Діагностика ризику невиконання зобов'язань та його впливу на інвестиційну привабливість переробних підприємств харчової промисловості (2014)
Шкатула В. П. - Моделювання впливу економічних факторів на експортно-імпортну діяльність переробних підприємств аграрного сектору економіки житомирщини (2014)
Марков Б. М. - Аналіз ринку роздрібної торгівлі продовольчими товарами в Україні (2014)
Варламова М. Л. - Організаційне забезпечення інвестиційно-інноваційних процесів переробних галузей апк (2014)
Макеєнко А. Г. - Роль управлінських інновацій у сфері ремонтно-технічного обслуговування аграрних підприємств (2014)
Груба Г. І. - Інституційні інструменти реалізації механізмів державного регулювання інтелектуального капіталу (2014)
Федчишина В. В. - Літопис становлення і розвитку судової експертизи в Україні: історія створення київського кабінету науково-судової експертизи (2014)
Садковий В. П. - Сучасні механізми забезпечення якості неперервної освіти (2014)
Комаров О. В. - Митне регулювання та правове забезпечення адміністрування ризиків у митній галузі в контексті гарантування державної безпеки: управлінський аспект (2014)
Пунда А. В. - Основні напрями реалізації проекту стратегії протидії торгівлі людьми в Україні (2014)
Узунов В. В. - Формування системи стратегічного управління інноваційним розвитком регіону (2014)
Вайсман Е. Я. - Механізми управління інвестиціями як необхідна умова розвитку регіону (2014)
Камінський А. І. - Історичні передумови та етапи становлення державного управління розвитком регіональної інноваційної системи (2014)
Пугач А. М. - Державне стимулювання науково-дослідної діяльності та створення інноваційної продукції в аграрному виробництві (2014)
Кудлата К. В. - Фактори впливу на ефективність механізмів державного управління фізичною культурою і спортом на прикладі Чернівецької області (2014)
Сілюкова С. М. - Концептуальні підходи до формування та реалізації державної стратегії розвитку інвестиційного потенціалу регіонів України (2014)
Ніжніков М. Л. - Забезпечення стійкого розвитку аграрного сектора на основі активізації інноваційних процесів на національному та регіональному рівнях (2014)
Панченко В. В. - Модернізація системи державного управління у сфері культури України (2014)
Волошенко В. М. - Особливості управління конкурентоспроможністю туристичної галузі в Україні (2014)
Височин І. А. - Вплив міграційних переміщень населення на розвиток поселень, Галушка С. А. (2015)
Чечельницкая Е. С. - Духовная жизнь города: социальный аспект (2015)
Батаженко В. И. - Общие принципы композиционно-градостроительного развития исторического города (2015)
Скороходова А. В. - Инновации и современные технологии в проектировании и строительстве медицинских комплексов (2015)
Божинський Б. І. - Взаємний зв’язок між традиційним та "модерним" підходами у формуванні архітектурного простору, Божинський Н. І. (2015)
Новоченко А. А. - Центры историко-экспериментальной реконструкции. Mировой опыт. Перспективы создания в Украине (2015)
Аль-Ода Насир Али Абдульхуссейн - Вавилон: генезис реконструкций (2015)
Качемцева Л. В. - "Неорусский стиль" в архитектуре Харькова конца XIX – начала XX вв. (2015)
Шарлай Е. В. - Сочетание регионализма и интернационализма в современной архитектуре (2015)
Тесленко В. А. - Визуальные свойства архитектуной среды как средство защиты от страхов и тревог человека (2015)
Мосендз А. Ю. - Развитие туристических комплексов на примере г. Харькова и Харьковской области, Строкова К. А. (2015)
Литовко В. С. - Возможности использования технологий 3D печати в архитектуре и строительстве. Перспективы применения 4D прототипирования в адаптивной архитектуре (2015)
Данилов С. М. - Архитектура устойчивого развития - экология, экономика, социум (2015)
Рибчинський О. В. - Простір ринкових площ як наратив розвитку історичного міста України (2015)
Гончаренко Д. Ф. - Состояние канализационных сетей Харькова, Бондаренко Д. А., Гармаш А. А. (2015)
Shmukler V. - The choice of rational type and quantity reinforcement for multicavity reinforced slabs, Stoyanov E., Pustovoytova O. (2015)
Кожушко В. П. - Плита, две смежные стороны которой защемлены, короткая сторона – шарнирно оперта, а длинная сторона - свободна (2015)
Яровой С. Н. - Надежность и живучесть металлической башни на крыше здания госпром после длительного срока эксплуатации, Горовый А. И. (2015)
Избаш Ю. М. - Численное моделирование эффекта мембраны в композитных конструкциях с использованием балок с перфорированной стенкой, Рауль З. (2015)
Савйовський В. В. - Уменьшение морального и физического износа зданий при их реконструкции, Каржинерова Т. I., Каржинерова Е. Г. (2015)
Савйовський В. В. - Відновлення залізобетонних конструкцій при реконструкції споруд, Броневицький А. П., Муляр О. М., Каржинерова О. Г. (2015)
Перетятько Ю. Г. - Исследование местной устойчивости стенки подкрановой балки, Чередник Д. Л., Абдаллах А. А., Ассаад М. М. (2015)
Агеенко С. Б. - Исследование устойчивости модульных лесов с учетом расклинивания в узлах стыковки ригелей со стойками (2015)
Бугаевский С. А. - Способ возведения элементов зданий криволинейной формы (2015)
Плахотникова И. А. - Относительные усадочные деформации в грунтовом массиве при расчете фундаментов тепловых агрегатов (2015)
Мірошніков В. Ю. - Визначення НДС в пружній плиті з циліндровою порожниною, яка задана в циліндричній системі координат та межами плити, які задані в декартових системах координат, Медведєва А. В., Ворончіхіна С. О., Олешкевич С. В. (2015)
Романенко О. В. - Аналіз матеріалів для виробництва залізобетонних шпал на заводах ЗБШ України (2015)
Каржинерова Т. I. - Устройство кирпичной кладки стен с учетом энергосбережения, Калясников М. В. (2015)
Романенко О. В. - Аналіз складів бетону для виготовлення залізо-бетонних шпал на заводах ЗБШ України, Калінін О. А., Плугін О. А., Плугін А. А., Бабій А. І. (2015)
Нестеренко М. П. - Дослідження впливу властивостей ущільнюваного середовища та умов формування на зміну коефіцієнта приєднаної маси бетонної суміші при вертикальних коливаннях віброплощадки (2015)
Першина Л. А. - Cопоставление эффективности теплоизоляционных материалов, Макаренко О. В., Шкарупа С. С. (2015)
Макаренко О. В. - Современные стеновые и отделочные материалы для ремонтно-восстановительных работ, Першина Л. А., Шкарупа С. С. (2015)
Гасанов А. Б. - Повышение прочности при растяжении конструкционного керамзитобетона, Вандоловский А. Г. (2015)
Younis B. N. - Effect of the shear and bending on the hollow concrete beams manufactured by vibro-vacuum (2015)
Саленко Ю. С. - Разработка одновального вибрационного смесителя бетона (2015)
Корсун В. Е. - Проблемы разработки и внедрения современных алгоритмов управления биологической очисткой сточных вод, Кулаенко О. А., Чепеленко А. В. (2015)
Яковлєв В. С. - Застосування квартирних систем доочищення води для питних потреб на основі зворотного осмосу (2015)
Пальченко О. Л. - Интегральная оценка влияния антропогенного эвтрофирования и загрязнений на экологическое состояние водных экосистем (2015)
Эпоян С. М. - Моделирование технологического процесса накопления осадка в горизонтальных отстойниках систем водоснабжения при использовании активированного раствора коагулянта, Сизова Н. Д., Душкин С. С. (2015)
Бригада О. В. - Методи кількісної оцінки концентрації сірководню в підсклепінневому просторі каналізаційних колекторів (2015)
Чистикова А. В. - К вопросу качества воды родников, формирующихся в городской экосистеме г. Харькова, Выставная Ю. Ю., Яковлев В. В., Мацюк С. А., Горшкова Е. А. (2015)
Карагяур А. С. - Математическая модель очистки воды адсорбцией в центробежном поле (2015)
Епоян С. М. - Існуючі споруди змішування природних вод і методи їх удосконалення, Сухоруков Г. І., Яркін В. А. (2015)
Горносталь С. А. - Исследование влияния изменения подачи воздуха по секциям аэротенка на качество очистки сточных вод, Петухова Е. А., Айрапетян Т. С. (2015)
Сыроватский А. А. - Пути повышения еффективности очистки природных маломутных цветных вод методом напорной флотации, Бабенко С. П., Гайдучок А. Г., Рыбачук Ю. М. (2015)
Нечитайло Н. П. - Экспериментально-теоретическое обоснование применения модифицированных ультрафильтрационных мембран для удаления органических загрязнений из сточных вод, Нагорная Е. К. (2015)
Юрченко В. А. - Очистка поверхностных сточных вод от нефтепродуктов при отстаивании, Артеменко А. В., Мельникова О. Г. (2015)
Зайцева В. Г. - Охрана труда, техника безопасности и противопожарные мероприятия для полигона твердых бытовых отходов, Нестеренко Е. В., Багмут Л. Л. (2015)
Петраш В. Д. - Энергетическая эффективность способов смешения потоков при зависимом подключении систем отопления к центральной тепловой сети, Полунин М. М., Есин Е. С. (2015)
Головатенко С. В. - Моделювання системи управління тепловими режимами будівлі, Новожилова М. В. (2015)
Кугаєвська Т. С. - Тепловий баланс колектора сонячної енергії, Шульгін В. В. (2015)
Грязнова С. А. - Определение воздухообмена в тоннелях метрополитена с учетом поршневого движения поездов (2015)
Стоянов Ф. А. - Компьютерные технологии в задачах оптимального выбора альтернативных видов топлива в децентрализованных системах теплоснабжения, Збараз Л. И., Корсун В. Е., Стоянов Л. Ф. (2015)
Мироненко В. П. - Утилізація твердих побутових відходів в розвинутих країнах та в Україні, Маслова В. С. (2015)
Малишева В. В. - Оцінка ступеня забруднення примагістральних територій автотранспортними потоками (2015)
Назаренко О. М. - До питання моніторингу надійності охолоджувальних трубопроводів металургійних підприємств (2015)
Новохатній В. Г. - Ремонто-придатність металевих водопровідних труб, Матяш О. В. (2015)
Чайка Ю. І. - Економічне обґрунтування модернізації існуючих однотрубних систем опалення, Гвоздецкий О. В., Красненко Т. І. (2015)
Кулик М. И. - Изучение кинетики термического и термоокислительного процессов соапстока (2015)
Сізова Н. Д. - Комп’ютерне моделювання стійкості стержневих конструкцій, Гречко Н. В. (2015)
Глушкова Б. Д. - Влияние параметров осаждения вакуумно-дугового нанокристаллического покрытия Ti-Mo-N на нанотвердость и износостойкость поршневых колец, Тарабанова В. П., Белый В. А. (2015)
Доброходова О. В. - Оценка отражающих свойств поверхностей строительных конструкций для геодезических измерений (2015)
Трегубов Д. Г. - Cпрощення та підвищення точності розрахунку температури самоспалахування спиртів, Гонар С. Ю. (2015)
Смирнова Н. В. - Закономерности изменения расхода топлива в течение жизненного цикла дороги, Воронков А. И. (2015)
Полонский В. Ю. - Образование локализованных областей пластических деформаций, наблюдаемых с помощью метода голографической интерферометрии, в растягиваемых металлических пластинах (2015)
Дружинін А. В. - Моделювання впливу ризиків на показники будівельної організації, Корсун Є. В. (2015)
Геллер Я. Н. - Детализация некоторых аспектов концепции моделирования, Волосюк М. А., Проценко Е. М., Тимченко И. В., Печерцев A. A. (2015)
Петричко С. Н. - Проблемы проектирования незавершенного строительства автомобильных дорог, Шаповалов А. В. (2015)
Аболхасанзад А. - Проблемы оценки инвестиционной привлекательности проектов нефтегазовой компании (2015)
Мединец М. В. - Объекты административно-правительственного комплекса и принципы их размещения в 1920-1934 гг. (2015)
Гаевой Ю. А. - Оптимизация выбора утеплителя для кровель различного типа, Ракивненко Д. В., Полторацкая О. Н. (2015)
Мирошниченко К. К. - Ресурсосберегающая технология производства композиций, дисперсно-армированных отрезками различных волокон (2015)
Анотації статей (2015)
Іщенко М. І. - Оцінка ефективності інвестиційного проекту з позиції зміни фінансового стану підприємства, Нусінов В. Я. (2014)
Царенко О. В. - Розробка механізму залучення фінансових інвестицій в туристично-рекреаційний комплекс регіону, Шпак Л. О. (2014)
Козаченко Л. А. - Стратегічні орієнтири інвестування виноробної галузі України (2014)
Шевченко Н. В. - Методика оцінювання інвестиційної діяльності банків України шляхом використання фрактального аналізу (2014)
Сакір-Молочко Н. В. - Аналіз рівня інвестиційної привабливості регіону (2014)
Гальчинська Ю. М. - Обгрунтування механізму ціноутворення та формування маркетингової цінової політики (2014)
Андрющенко К. А. - Місце виробничого інфраструктурного комплексу в національній економіці (2014)
Чук О. В. - Оцінка використання виробничих запасів в олійному виробництві та формування системи аналітичних показників (2014)
Чевганова В. Я. - Узагальнююча класифікація криз, що загрожують діяльності підприємства (2014)
Мадяр Р. О. - Обгрунтування стратегії економічного розвитку України в умовах поглиблення інтеграційних та глобалізаційних тенденцій (2014)
Абакуменко О. В. - Концептуальні підходи до вибору режимів антимонопольного регулювання конкуренції на фінансовому ринку України (2014)
Лобов С. П. - Оцінка економічного ефекту, який надають аіс планування та контролю в режимі реального часу (2014)
Хайлук С. О. - Методи оцінки структурної ефективності банківської системи (2014)
Семенченко Н. В. - Аналіз інституціональної структури економіки України (2014)
Буркова Л. А. - Оцінка економічних результатів діяльності підприємства з урахуванням структури його фінансового стану (2014)
Андрієнко В. М. - Вітчизняний досвід стандартизації безпеки праці на будівельних підприємствах (2014)
Максимова А. В. - Методичні та практичні аспекти аналізу дебіторської заборгованості підприємства, Філіпенко В. В. (2014)
Папп В. В. - Формування стратегії удосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємств в Україні, Лендєл В. А. (2014)
Савчук Т. В. - Особливості оцінки, розрахунку та обліку товарних втрат від нестач у торгівлі, Богославець О. Ю. (2014)
Сіренко К. Ю. - Тенденції інноваційного розвитку підприємств легкої промисловості чернігівського регіону (2014)
Довга Т. А. - Сучасні проблеми документування виробничих запасів на підприємстві, перспективи їх вирішення (2014)
Мельник В. В. - Удосконалення методів оцінювання рівня фінансової безпеки суб'єктів довірчого управління майном (СДУМ) (2014)
Тимченко І. П. - Стан та перспективи інноваційного розвитку вугільної промисловості (2014)
Мельнікова Ю. І. - Кластерно-логістичний підхід як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств апк дніпропетровського регіону (2014)
Гарибли Эмин Абил оглы - Генезис геоэкономики и тенденции мирохозяйственного развития (2014)
Вагабзаде Нигяр Миргасым кызы - Функции управления коммерческим банком (2014)
Груба Г. І. - Забезпечення реалізації політики у сфері охорони інтелектуальної власності в Україні (2014)
Якимчук А. Ю. - Державний екологічний моніторинг у системі збереження біорізноманіття України (2014)
Вайсман Е. Я. - Механізм залучення інвестицій в економіку регіону на основі державно-приватного партнерства (2014)
Пугач А. М. - Система наукового забезпечення державного управління агропромисловим виробництвом (2014)
Дзюнь О. Б. - Захист прав споживачів небанківських фінансових послуг в системі державного управління (2014)
Камінський А. І. - Інституційне забезпечення державного управління розвитком регіональної інноваційної системи в сучасних умовах (2014)
Фірсова О. Д. - Актуальні питання реалізації європейської стратегії "здоров'я-2020" (2014)
Баранова Д. А. - Інструменти та напрями розвитку системи державного фінансового контролю в Україні (2014)
Маланчук Л. О. - Історіографічний аналіз головних чинників державного управління у сфері використання та видобутку мінерально-сировинних ресурсів (2014)
Василина К. М. - Поетика памфлету "Привид Ґріна полює на конні-кетчерів" (1602) С. Роулендза (2012)
Галич О. Б. - Містичне як жанрова ознака англійського готичного роману XVIII століття (2012)
Кравченко Я. П. - Теоретичні основи ціннісно-смислової інтерпретації художнього твору (2012)
Логвінов І. І. - Проблеми імміграції у франко-маґрибському літературному контексті (2012)
Мініна О. В. - Хронотопічна функція поетонімів у творі Кена Фоллетта ”Стовпи землі” (2012)
Назаренко М. М. - Особливості поетики автобіографічних нарисів Дж. Лондона (2012)
Ніколаєнко О. І. - Метричні особливості епіграм Марціала (2012)
Плоткіна М. Г. - Функціонування складного синтаксичного цілого у романах доби Регентства (2012)
Романенко Я. А. - "Осталось чуть" Гарри Тертлдава – старая идея, новое содержание (2012)
Теслюк Г. С. - Еволюція основних художніх засобів у перших зразках жанру французької авторської казки (ХІІ-ХІV ст. ) (2012)
Nastenko S. V. - Enfoque linguosemiótico en la interpretación de un poema español (2012)
Абашина В. Н. - Сложное предложение с позиций лингвокогнитивного подхода (2012)
Андрусь А. Ф. - Теоретичні засади й дослідницькі можливості концептуального аналізу мовних одиниць (2012)
Антоненко Н. П. - Пространственные и темпоральные маркеры ирреальности в русских волшебных сказках (2012)
Бєляєва А. В. - Семантико-когнітивний аспект структурування концепту: ОСВІТА в англійській, французькій, українській та російській мовах (2012)
Беспала Л. В. - Культурноспецифічний компонент у карибській англомовній картині світу: концепт LIMING (2012)
Виноградова Е. Ю. - Гендерный аспект коммуникативной тактики "комплимент" (на материале англоязычного художественного диалога) (2012)
Галуцьких І. А. - Специфіка концептуалізації тіла людини в малій прозі англійського модернізму (на матеріалі оповідання Д. Г. Лоуренса "Odour of Сhrysanthemums”) (2012)
Гладич Г. Я. - Zur Kategorie der Sprachlichen Modalität (2012)
Glushchuk-Oleia G. I. - Mecanismo de formación de las perífrasis verbales desde el punto de vista de la gramática cognitiva (2012)
Денисенко С. Н. - Методика концептуального аналізу, Тараба І. О. (2012)
Джуматій О. О. - Структурна та тематична специфіка ЛСП "FACE” в сучасній англійській мові (2012)
Єсипенко Н. Г. - Образні ознаки концепту "Джентльменство" в англійській літературі XVIII століття (2012)
Заньковська Г. Д. - Лінгвопсихологічні аспекти концепту КОНФЛІКТ (2012)
Зубковська М. О. - Когнітивна зумовленість структурних компонентів медичної інструкції (2012)
Ізотова Н. П. - Когнітивна модель жанру англомовного біографічного роману ХХ століття (2012)
Карамишева І. Д. - Застосування функціонально-когнітивного підходу для аналізу структур вторинної предикації (2012)
Качмар О. Ю. - Образний компонент концепту "MANAGEMENT" в американській лінгвокультурі (2012)
Коваленко Р. В. - Фреймова структура концептів WAR/PEACE (2012)
Колесова А. О. - Гештальт-аналіз художнього образу коханої/коханого в англомовних поетичних текстах XIX-XX століття (2012)
Красницька К. В. - Відображення вербалізованих елементів концептів EAST та WEST у англомовній науковій та наївній картині світу (2012)
Курбатова Т. В. - Походження конціпту ГЕОПОЛІТИКА в англомовному політичному дискурсі (2012)
Логвиненко М. І. - Методологічні основи вивчення текстового концепту-сценарію ПОШУК ІДЕНТИЧНОСТІ (2012)
Мельник Ю. П. - Когнітивне моделювання складнопідрядного речення (2012)
Мішкур В. Г. - Методика фреймового аналізу концептосфери "ТВАРИННИЙ СВІТ” (акціональний фрейм) (2012)
Мороз О. Л. - Комбінаторика концептів як лінгвокогнітивний механізм реалізації тональності поетичного тексту (2012)
Морозова И. Б. - Объективность / субъективность авторского монолога в современном английском романе сквозь призму функционального синтаксиса (2012)
Мунтян Л. В. - Фрейм-структура концепту "Globalization" (2012)
Павлюк Е. О. - Фразеологические средства репрезентации концепта CŒUR/СЕРДЦЕ во французском и русском языках (2012)
Передерій Г. М. - Концептуальний простір драматичного англомовної поетичної драми (2012)
Петровська Н. М. - Особливості функціонування гіперболи і мейозису та їх переклад у текстах різних стилів, Семенюк Л. Й. (2012)
Плаксіна І. Ю. - Концептуальні домінанти як складова художнього тексту (2012)
Пожарицька О. О. - Мовлення негативного героя: комунікативний аспект (на матеріалі американського вестерну) (2012)
Присяжнюк Ю. В. - Поняття мовної надлишковості (2012)
Савіна Ю. О. - Мовні засоби створення комізму у гумористичному творі (на матеріалів творів Джером К. Джерома) (2012)
Садовник-Чучвага Н. В. - Специфіка сегментної структури концептосфери середнього роду давньоанглійської епічної поезії (квантитативний аспект) (2012)
Сарбаш О. С. - Національно-культурна специфіка лексикографічної репрезентації емоційних концептів (2012)
Семенчук А. Б. - Інновації як актуалізатори концепту ТЕРОРИЗМ (2012)
Сніцар В. П. - Концептуалізація уявлень про покарання у паремійному фонді англійської і української мов (2012)
Смоляр Н. П. - Актуалізація акціональної фреймової моделі дієслівними композитами сучасної німецької мови (2012)
Спіжавка Н. В. - Номінативне поле емоційного концепту ANGER/ГНІВ в англійській мові (2012)
Суслова М. О. - Репрезентація концептосимволу Коран засобами іспанської та французької мов (2012)
Сухачова Н. С. - Концепт ПІДЛЕГЛИЙ як основний складник англомовної концептосфери менеджменту (2012)
Толчеєва Т. С. - Характер співвідношення між концептом та мовним знаком (2012)
Тупахіна О. В. - Когнітивно-дериваційні особливості телескопізмів німецької мови кінця ХХ – початку ХХІ століття (2012)
Улитина Н. А. - Лингвокультурные характеристики вербализации концепта "пространство" устойчивыми конструкциями в английском языке (2012)
Філоретова Є. В. - Концепт і лакуна (2012)
Чайка Л. В. - Диз’юнктивні тактики комунікації у вербальному конфлікті (на матеріалі англійських інтерогативів) (2012)
Чарковська О. Б. - Поняттєво-оцінні ознаки ПРИВАТНОСТІ в англійських фразеологізмах (2012)
До читачів (2013)
Пролеєв С. - Умови леґітимаційного дискурсу та повсюдність примусу. Вступне слово (2013)
Білий О. - Політична леґітимація і насильство (2013)
Шморгун О. - Елітарний вимір демократії: проблеми леґітимації (2013)
Головаха Є. - Леґітимація насильства: погляд соціолога (2013)
Козловський В. - Чи можлива політична ідентичність поза культурними відмінностями? (2013)
Гомілко О. - Насильство у світі сьогодення: деякі сучасні візії (2013)
Парахонський Б. - Леґітимація насильства в між народних відносинах (2013)
Малахов В. - Насильство: позиції морального опору (2013)
Єрмоленко А. - Морально-етична леґітимація сфери політичного (2013)
Макеєв С. - Інституційна генерація насильства (2013)
Шевченко О. - "Суверенність" і "трансґресія" в українському контексті. Батаївські варіації (2013)
Шевчук Д. - Надзвичайний стан і межі політичного: соціально-філософський аналіз (2013)
Рено Ф. - Розум, право і справедливість (2013)
Батаєва К. - Соціальна герменевтика on-line (2013)
Солдатська Т. - До питання обґрунтування респонзивної етики (2013)
Східознавчий вимір традиціоналізму: семінар дослідників східних філософій (2013)
Аbstracts (2013)
Вимоги до авторів (2013)
Борис А. - Взаємопроникнення професійного світогляду Радослава Жука та архітекторів західної України в контексті відродження сакрального будівництва (2015)
Босенко Е. В. - Ценность памятника, как ключевая характеристика сохранения архитектурного наследия (2015)
Борисенко А. С. - Роль пішохідного руху у розвитку структури торгівельних моллів (2015)
Самородов А. В. - Графо-аналитический метод построения линий скольжения в откосах и склонах с учетом влияния местной нагрузки от зданий и сооружений, Лучковский И. Я., Кулишов С. В. (2015)
Яровой С. Н. - Проблемы надежности и причины обрушения металлических конструкций технологической эстакады под факельлные трубопроводы комплекса риформинга ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез", Дорофеев Е. Ю. (2015)
Алейникова А. И. - Восстановление водопроводных сетей как составляющая повышения надежности функционирования системы водоснабжения г. Харькова (2015)
Джалалов М. Н. - Анализ состояния конструктивных элементов зданий жилого фонда и методы устранения дефектов с применением энергосберегающих технологий (2015)
Аль-Машхадани Саиф Фарис - Строительный сектор Ирака. Актуальные проблемы (2015)
Аль-Машхадани Саиф Фарис - Пути решения проблем строительного сектора в условиях Ирака (2015)
Петрова Е. А. - К определению разрушающих нагрузок для образцов сэндвич-панелей серии "Алютерм", Калмыков О. А., Лугченко Е. И. (2015)
Довбенко В. С. - Ресурс і експлуатаційна придатність бетонних елементів, підсилених полімерною композицією, протягом тривалого періоду (2015)
Younis Basheer N. - Experimental study on repair of reinforced concrete beamsusing polymeric resin (acrylic and epoxy), Abdalhkem M. (2015)
Вандоловский А. Г. - Дисперсное армирование бетонных изделий, Альхавари Ю. Р. (2015)
Броневицький А. П. - Дослідження рівню впливу дестабілізуючих факторів на ефективність будівельних процесів ревіталізації промислових будівель (2015)
Оксак С. В. - Використання гумової крихти для поліпшення властивостей дорожніх бітумів та асфальтобетонів (2015)
Фурсов В. В. - Экспериментальные исследования предварительно увлажненных и замороженных образцов древесины, Васильев А. Ю. (2015)
Казимагомедов И. Э. - Повышение стойкости наливных полов к истиранию, Шептун С. Ю., Гиль Ю. Б. (2015)
Бугаевский С. А. - Современные облегченные железобетонные перекрытия с применением неизвлекаемых вкладышей-пустотообразователей (2015)
Плугін А. А. - Механізм впливу надлишкового заряду на тріщиноутворення в плитах БМП і опорах залізничних мостів, Плугін А. М., Забіяка О. А., Плугін О. А., Мірошніченко С. В. (2015)
Эпоян С. М. - Установки обеззараживания воздуха с малых канализационных очистных сооружениий и насосных станций с использованием озона и ультрафиолетового излучения, Шаляпин С. Н., Шаляпина Т. С., Зубко А. Л., Штонда Ю. И., Штонда И. Ю. (2015)
Эпоян С. М. - Повышение эффективности работы систем оборотного водоснабжения промышленных предприятий, Мовчан С. И. (2015)
Эпоян С. М. - Определение технико-экономической эффективности применения пористой полимербетонной перегородки в горизонтальном отстойнике, Сухоруков Д. Г. (2015)
Олійник О. Я. - Підвищення ефективності біологічного очи-щення стічних вод в аеротенках за рахунок зваженого та закріпленого біоценозу, Айрапетян Т. С. (2015)
Эпоян С. М. - Условия гидравлического моделирования смесителей, Сухоруков Г. И., Яркин В. А. (2015)
Эпоян С. М. - Повышение эффективности очистки производственных сточных вод молокозавода за счет использования комбинированной технологии, Фомин С. С. (2015)
Одуд Л. М. - Застосування методу вапнування на пінополістирольних фільтрах із зростаючим шаром завислого осаду для пом’якшення води (2015)
Антонов А. В. - Перспективы эксплуатации мембранного оборудования в водоочистных системах, Михайленко В. Г., Юрченко В. А. (2015)
Самохвалова А. И. - Основные типы струйных аэраторов, используемые при очистке сточных вод, Куксова А. С., Юрченко В. А. (2015)
Захарченко М. - Використання очищеної води на потреби буріння свердловин та ГРП з мінімізацією ризиків впливу на навколишнє середовище, Карпенко І. (2015)
Калюжний А. П. - Експериментальне дослідження якісних показників стічних вод підприємств м. Полтава, Земогляд В. Д. (2015)
Кулик М. И. - Определение теплофизических свойств композиционных горючих на основе соапстока и мазута (2015)
Бодік І. - Використання харчових відходів для одержання біогазу в негазифікованих селищах, Захарченко М., Рижиков А., Швед О., Мельник Л. (2015)
Болотских Н. Н. - Совершенствование ленточных двухтрубных инфракрасных газовых нагревателей (2015)
Тарадай А. М. - Аналогово-дифференцированный метод расчетов тарифов на отопление жилых зданий, Яременко М. А., Есин Е. С. (2015)
Стоянов Ф. А. - Компьютерные технологии в задачах оптимизации конфигурации магистральных теплопроводов, Стоянов Л. Ф., Збараз Л. И., Журавлев Ю. В., Корсун В. Е. (2015)
Беляев Н. Н. - Оценка аэроионного режима в рабочей зоне при исскуственной ионизации воздуха в помещении, Цыганкова С. Г. (2015)
Емельянова И. А. - Эффективность использования бетононасоса с новым шиберным устройством, Смачило В. В., Бурда Ю. (2015)
Емельяненко Н. Г. - Разработка методики расчета вибропресса для формования бетонных элементов мощения, Саенко Л. В. (2015)
Ємельяненко М. Г. - Експериментальні дослідження динамічних параметрів полічастотного віброгрохота, Горбань М. М., Чубукін Р. Ю. (2015)
Трофимчук Т. С. - Практика применения квалиметрических методов исследования при техническом диагностировании (2015)
Иванов А. Н. - Моделирование результатов опытов, проведенных на шаровых мельницах периодического и непрерывного действия (2015)
Олещенко А. І. - Навігаційні засоби орієнтування та визначення координат об'єктів, Доброходова О. В., Токарєв М. M., Чубукiн Р. Ю. (2015)
Терещенко Д. А. - Мотивація трудової діяльності працівників як функція управління на підприємстві, Сабадаш Д. О. (2015)
Новохатній В. Г. - Удосконалення санітарно-технічних систем багатоповерхових будинків, Гах Д. О. (2015)
Беляев Н. Н. - Прогнозирование загрязнения атмосферы в случае аварии при транспортировке опасного груза, Мунтян Л. Я. (2015)
Попов В. М. - Визначення динаміки стану потенційно небезпечних об’ектів на передінвестиційному етапі створення програми розвитку системи техногенної безпеки, Старкова О. В., Новожилова М. В. (2015)
Смирнова Н. В. - Моделирование транспортных потоков на участках с тремя полосами движения (2015)
Клевцова Л. Г. - Сучасні підходи до оцінки професійних ризиків у будівництві, Нестеренко О. В., Косенко Н. О. (2015)
Ніколаєва О. Г. - Прогнозування показників будівельної галузі України з урахуванням сезонності, Лубенець А. С. (2015)
Марущенко Д. Г. - Повышение долговечности бортовых камней, Сопов В. П. (2015)
Кондращенко О. В. - Інтегрований підхід до оптимізації складів бетонів, Єрохіна А. В., Кондращенко В. І., Гусєва А. Ю., Кудрявцева В. Д. (2015)
Беляев Н. Н. - CFD моделирование процесса формирования осадка в горизонтальном отстойнике, Козачина В. А. (2015)
Анотації статей (2015)
Лизанець П. - Центру (інституту) гунгарології при УжНУ – 20 років (2005-2006)
Balla E. - Lexikai párhuzamok vizsgálata Korláthelmec népi növényneveiben (2005-2006)
Balla E. - A növénynevek elemzése az ungvári járási Korláthelmec község nyelvhasználatában (2005-2006)
Виноградов А. - Когнитивно-этнопсихолингвистическая основа контрастивных исследований (2005-2006)
Hulpa D. - A társadalom rétegződésének tükröződése a köszönésekben (szépirodalmi művek alapján) (2005-2006)
Ladányi B. - Megszólításformák 1526 előtti leveleinkben (2005-2006)
Ladányi K. - Falucsúfolók az Ungvári és Munkácsi járásban (2005-2006)
Туріс І. - Німецькі запозичення назв їжі тваринного походження в угорській говірковій лексиці Закарпаття (2005-2006)
Fogas K. - A becenevek rendszerezése az ungvári járási Császlócon (2005-2006)
Seres K. - A fehér szín jelentéstartalma Kovács Vilmos költészetében (2005-2006)
Jackovics M. - Szlávizmusok a szövés-fonás szókincsében a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban (2005-2006)
Фединишинець В. - Угорська культура в моєму творчому житті (письменницкий ессей) (2005-2006)
Алмаши Ш. - Историко-экономические аспекты реорганизации сельского хозяйства Венгрии после смены политического курса (предпринимательстко в новых организационных формах производства) (2005-2006)
Berta E. - A sírjelek kialakulásának és változásának története a kárpátaljai reformátusság körében (2005-2006)
Miklos G. - Analysis of direct and indirect effects in the multiplical stochasticel relationship (2005-2006)
Герасимова Г. - Доленосна зустріч. Спогади з нагоди ювілею професора Івана Мегели (2005-2006)
A kárpátaljai magyar nyelvjárások szótára (L–O) (2005-2006)
Посохов С. И. - От редактора (2015)
Репина Л. П. - Память истории и историческое сознание в фокусе категориального анализа М. А. Барга (2015)
Колесник И. И. - Михаил Барг – историк будущего времени (2015)
Попова Т. Н. - О М. А. Барге: авто-био-историографические штрихи (2015)
Рачков Є. С. - Методи та підходи візуальної історії: аналіз історіографії (2015)
Румянцева М. Ф. - Нарративная логика историописания с точки зрения феноменологической концепции источниковедения (2015)
Удод О. А. - Образ "іншого" в становленні української ідентичності, Юрій М. Ф. (2015)
Вигасин А. А. - Неизданная и забытая: "История культуры" 1941 года, Карпюк С. Г. (2015)
Красько О. И. - Особенности рефлексии в автобиографических текстах историков: на материалах интервью выпускников Харьковского университета (конец 1980-х – начало 2000-х гг.) (2015)
Посохова Л. Ю. - Сюжет, який "підказав" Андрій Ковалівський (2015)
Чувпило А. А. - Из истории востоковедения в Харьковском университете: В. И. Шерцль, Чувпило Л. А. (2015)
Вовк О. І. - До питання про використання кількісних методів в історіографічному дослідженні (на прикладі історії вивчення біографії В. Н. Каразіна) (2015)
Греченко В. А. - Сучасна історіографія діяльності міліції України в роки непу (2015)
Захарченко Є. Ю. - Родина парафіяльного священика Харківської єпархії у ХІХ – на початку ХХ ст.: історіографія питання (2015)
Коніва Ю. В. - Шляхи сполучення в Слобідській Україні XVIII ст.: проблеми історіографії (2015)
Астахова В. И. - Итервью (2015)
Киселева Ю. А. - В. Э. Крусман: новые ego-документы, Попова Т. Н. (2015)
Куделко С. М. - Лист А. П. Ковалівського: до історії видання в Харківському університеті першого фундаментального бібліографічного довідника праць Г. С. Сковороди та літератури про нього (2015)
Журба О. І. - Російська імперія в академічних репрезентаціях регіональної історіографії (за виданнями чернігівського "цеху" істориків) (2015)
Иващенко В. Ю. - Источниковедение как основание строгого исторического знания: заметки на полях книги С. И. Маловичко и М. Ф. Румянцевой "История как строгая наука vs социально ориентированное историописание" (Орехово-Зуево, 2013, 252 с.) (2015)
Киселева Ю. А. - Портрет историков в интерьере Императорского Варшавского университета (2015)
Ясь О. В. - Украинская историография и слово-логос: игра проекций и возможностей (2015)
Список скорочень (2015)
Відомості про авторів (2015)
Содержание (2016)
Шеховцов В. С. - О минимальном аэродинамическом сопротивлении тела вращения при нулевом угле атаки в гиперзвуковом невязком потоке (2016)
Гладкий Э. Г. - Нормирование надежности технической системы с использованием информационного подхода (2016)
Компаниец Э. П. - Выбор оптимальных траекторий ракет-носителей космических летательных аппаратов, Дронь Н. М., Баранов Е. Ю., Литвин Н. Г. (2016)
Оглих В. В. - Экспериментальные исследования возможности создания импульсного РДТТ с малым временем работы, Толочьянц Г. Э., Михайлов Н. С., Попков В. Н. (2016)
Потапов А. М. - Создание технологического оснащения и отработка технологии изготовления корпусов типа "кокон", Коваленко В. А., Шилина Е. В., Шилин С. А., Алешин А. В. (2016)
Бигун С. А. - Экспериментальные исследования результатов отработки узлов стыковки системы термостатирования РКН "Циклон-4", Хорольский М. С., Скоков А. И., Каплун С. В. (2016)
Земляной К. Н. - Анализ режимов работы и выбор химического источника тока из состава систем автономного электроснабжения самоходной пусковой установки, Рева В. С., Фролов В. П., Безручко К. В., Азарнов А. Л., Лазненко В. И., Харченко А. А. (2016)
Сатокин В. В. - Разработка и апробация программного модуля для построения виртуальных моделей реальных конструкций в комплексе ANSYS (2016)
Бондарь М. А. - Метрологическое обеспечение испытаний кинематической модели на стендах невесомости, Ерес Л. А., Курако И. М., Петренко Ю. Н., Гольцев А. С. (2016)
Бойко В. С. - Математическая модель высокорасходного электропневмоклапана (2016)
Анищенко В. М. - Экспериментальное исследование энергетических характеристик быстрорасходных газореактивных двигательных установок (2016)
Лоза А. В. - Применение термоэлектрических технологий в системах термостатирования космических аппаратов, Еланский Ю. А., Покатаев В. Н., Карзова А. А. (2016)
Карпенко В. Д. - Опыт разработки приборов термометрии на базе ядерного квадрупольного резонанса, Солод С. Д., Колесниченко В. К., Покатаев В. Н., Суворов А. Г. (2016)
Вайсеро М. В. - Исследование деформативности углепластиковых панелей в процессе абсорбции влаги, Кавун В. В., Кудреватых А. Т., Москалев С. И., Рожковский В. Ф., Сохач Ю. В., Щудро А. П. (2016)
Пахомов С. Н. - Новый метод испытаний маслонаполненных трансформаторов тока на взрывозащищенность, Резниченко В. И., Мостипан С. Е. (2016)
Сатокин В. В. - Метод коэффициента для оптимизации и анализа эксплуатационного состояния корпусов фильтров тонкой очистки (2016)
Наши авторы (2016)
Авраменко А. А. - Выявление внутриклеточных "депо" активных форм хеликобактерной инфекции при их раннем формировании по уровню натуральных киллеров (2016)
Бажора Ю. І. - Клінічне значення визначення комбінації поліморфізму генів цитокінів у хворих на хронічний гепатит С, Усиченко О. М., Усиченко К. М. (2016)
Банадига Н. В. - Роль спадковості та поліморфізму гена G308A фактора некрозу пухлин альфа у дітей із бронхіальною астмою, Волошин С. Б. (2016)
Бевзенко Т. Б. - Поражение почек при аортоартериите Такаясу (2016)
Біволаріу А. О. - Морфологічні зміни плацент у вагітних із терміном гестації більше 40 тижнів, Каліновська І. В. (2016)
Бойчук Т. М. - Вплив ішемії-реперфузії головного мозку на стан Bcl-2-залежних антиапоптичних механізмів гіпокампа щурів із цукровим діабетом, Ніка О. М. (2016)
Булик Р. Є. - Оцінка динаміки морфофункціонального стану нейронів супрахіазматичних ядер гіпоталамуса щурів за тривалої світлової експозиції, Власова К. В., Бурачик А. І. (2016)
Вакалюк І. І. - Вплив поєднаного перебігу стабільної ішемічної хвороби серця та неалкогольної жирової хвороби печінки на якість життя пацієнтів після реваскуляризаційних втручань (2016)
Вереснюк Н. С. - Корекція дисменореї у пацієнток з аномаліями розвитку статевих органів, Пирогова В. І. (2016)
Витриховський А. І. - Дослідження турбулентності серцевого ритму в прогнозуванні раптової серцевої смерті у пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями (2016)
Денищич Л. П. - Рівень естрадіолу у хворих на системний червоний вовчак різного репродуктивного віку: зв'язок із перебігом захворювання та структурно-функціональним станом кісткової тканини, Шевчук С. В. (2016)
Драпчак І. М. - Оцінка ефективності монотерапії Капікором та Глутаргіном у осіб з постійною фібриляцією передсердь та поєднаною патологією печінки на фоні тривалої терапії варфарином, Вакалюк І. П. (2016)
Дубовик Є.І. - Аналіз асоціації С1173Т поліморфізму гена вітамін К-епоксид редуктази з ішемічним атеротромботичним інсультом в осіб з нормальним і підвищеним артеріальним тиском, Гарбузова В. Ю., Атаман О. В. (2016)
Дудка Т. В. - Стан нейроендокринної системи при коморбідному перебігу хронічного обструктивного захворювання легень та гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, Дудка І. В. (2016)
Дудник В. М. - Особливості клінічного перебігу різних форм бронхіальної астми у дітей, Хромих К. В., Федчишен О. П. (2016)
Егудина Е. Д. - Связь адсорбционно-реологических свойств крови при васкулите Шенлайна-Геноха с экологией регионов проживания больных, Бевзенко Т. Б., Герасименко В. В., Синяченко О. В., Чернышова О. Е., Суярко В. И. (2016)
Козявкін В. І. - Вплив обмеження спонтанної локомоторної активності на перебіг синдрому спастичності за умови експериментальної травми спинного мозку та імплантації матриксу NeurogelTM, асоційованого з нейрогенними стовбуровими клітинами, Цимбалюк В. І., Медведєв В. В., Рибачук О. А., Драгунцова Н. Г. (2016)
Колюбакіна Л. В. - Фенотипова неоднорідність бронхіальної астми фізичного навантаження у дітей за даними кластерного аналізу, Хільчевська В. С. (2016)
Кондратюк В. М. - Порушення реактивної відповіді нейтрофільних гранулоцитів периферичної крові та загальної імунологічної реактивності організму у постраждалих з мінно-вибуховою травмою на першому тижні після поранення, як передумова розвитку інфекції ран (2016)
Крушинська Н. А. - Вплив синдрому обструктивного апное сну на функціональний стан нирок у хворих на артеріальну гіпертензію, Сіренко Ю. М. (2016)
Лесник E. - Соціально-економічні фактори ризику розвитку туберкульозу в умовах високої міграції в транскордонному регіоні, Тодоріко Л., Нігулену A., Єременчук I., Сем’янів I., Підвербецька О. (2016)
Нікітіна І. М. - Сучасні аспекти антенатального догляду при багатоплідній вагітності (2016)
Окара Чінєренва - Оцінка якості життя та когнітивних здібностей у хворих з постінфарктними аневризмами лівого шлуночка, Вакалюк І. П., Лібрик О. М. (2016)
Оліник О. Ю. - Корекція порушень гемореології крові, системи гемостазу та протеолізу у хворих на пептичну виразку шлунка та дванадцятипалої кишки, поєднану з цукровим діабетом ІІ типу, Ковальчук М. К., Ратушняк Х. М., Старостка Ю. В., Слободян Н. Д., Яковенко В. С., Яцишин О. Ю. (2016)
Офорі Ішмаель Ніі - Динаміка ЕКГ-феноменів у хворих з різними підходами до лікування фібриляції передсердь, Вакалюк І. П., Лібрик О. М. (2016)
Паньків І. В. - Вплив величини індексу маси тіла на вміст вітаміну D у населення Прикарпатського регіону (2016)
Пасічна І. О. - Спосіб прогнозування ризику виникнення синдрому подразненої кишки після проведеної антибіотикотерапії (2016)
Перепелиціна О. М. - Вплив лізату клітин кісткового мозку на біохімічні показники крові мишей та розвиток аденокарциноми Ерліха, Ястребова О. В., Якимчук О. М., Безуглий С. В., Юрченко Н. П., Сидоренко М. В., Остапченко Л. І. (2016)
Попадюк О. Я. - Вологозберігаючі та паропроникні властивості ранозаживляючих нановмісних біорозчинних полімерів, Геник С. М., Мельник М. В., Пижук А. В. (2016)
Прохорова С. В. - ЕКГ – картина при позалікарняних пневмоніях у дітей підліткового віку, Ківенко Л. М., Копійка Г. К., Федорчук Т. І., Коваль Л. І., Ситник В. В. (2016)
Распутіна Л. В. - Залежність ступеня депресії від лікувальної тактики при гострому інфаркті міокарда, Распутін В. В. (2016)
Родіонова В. В. - Агрегація тромбоцитів та фактор Віллебранда у хворих на остеоартроз при лікуванні Мелоксикамом, Хмель О. С. (2016)
Савіцька Ю. В. - Оцінка толерантності до фізичного навантаження пацієнтів із систолічною хронічною серцевою недостатністю залежно від показників якості життя (2016)
Семчишин М. Г. - Особливості обміну вмісту мікроелементів сироватки крові у хворих мирного часу і вояків антитерористичної операції при черепно-мозковій травмі легкого і середнього ступеня тяжкості, Задорожна Б. В., Шевага В. М. (2016)
Соломенчук Т. М. - Особливості вуглеводного і пуринового обміну у курців, хворих на нестабільну стенокардію, Бедзай А. О., Процько В. В. (2016)
Тарнавська С. І. - Лабільність бронхів у хворих на бронхіальну астму дітей залежно від запальних патернів крові (2016)
Такташов Г. С. - Клиническая значимость кремния в атмосфере регионов проживания больных ревматоидным артритом и остеоартрозом, Гейко И. А., Синяченко О. В., Ермолаева М. В., Гомозова Е. А., Науменко Н. В. (2016)
Тихолаз В. О. - Структурна організація стовбура головного мозку у ембріонів людини 6-7 тижнів внутрішньоутробного розвитку, Школьніков В. С., Гумінський Ю. Й. (2016)
Узун Д. Ю. - Постімплантаційна фібриляція передсердь у хворих старших вікових категорій з неішемічною патологією серця, Такташов Г. С., Синяченко О. В., Грона Н. В. (2016)
Шевага В. М. - Клініко-анамнестичні особливості виявів ураження у пацієнтів з тяжкою черепно-мозковою травмою, Білошицький В. В., Задорожна Б. В., Паєнок А. В., Нетлюх А. М., Кобилецький О. Я. (2016)
Мішалов В. Д. - Сучасний погляд на методи діагностики гострої ішемії міокарда, Михайличенко Б. В., Филипчук О. В., Гуров О. М., Саркісова Ю. В. (2016)
Піонтковський В. К. - Хірургічне лікування гриж міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта в осіб літнього та старечого віку (2016)
Сидорчук А. С. - Забуті тропічні хвороби: проблеми та перспективи специфічної профілактики гельмінтних інвазій (2016)
Цигикало О. В. - Сучасні відомості про морфогенез нижньої щелепи в пренатальному періоді онтогенезу людини, Паліс С. Ю. (2016)
Шаплавський М. В. - Напруга зсуву в гемодинаміці як концептуальна проблема медико-біологічного змісту (2016)
Авраменко А. А. - Случай формирования медиогастральной язвы у больного хроническим неатрофическим гастритом во время колки дров (2016)
Исхаков Ш. А. - Клинический случай одномоментного стентирования подвздошно-бедренного сегмента и левой коронарной артерии у пациента с сахарным диабетом типа 2, Аляви Б. А., Камилова С. Э. (2016)
Ташук В. К. - Інфаркт міокарда у молодих жінок – казуїстика чи реальність? Клінічний випадок, Маковійчук I. O., Онофрейчук Д. І., Дяченко М. Ю., Шевчук В. А. (2016)
Антонюк О. П. - Можливості ультразвукової діагностикиі хромоcомної патології, Яковець К. І., Прокопчук Н. М. (2016)
Савка І. Г. - Особливості викладання судової медицини іноземним студентам з урахуванням їх психологічних особливостей, Савка С. Д., Гринько Н. В. (2016)
Симчич Х. С. - Перспективи та проблеми безперервної освіти в сімейній медицині (2016)
Чорнописка О. П. - Викладання дисципліни "Елементи практичної психології" в системі післядипломної освіти провізорів (2016)
Пішак В. П. - Рецензія на підручник "Фізіологія" для студентів вищих медичних навчальних закладів / В. Г. Шевчук, В. М. Мороз, С. М. Бєлан (2016)
Медичні internet-вісті. Частина XІI (2016)
Вимоги до оформлення рукописів, що направляються до журналу "Буковинський медичний вісник” (2016)
Lizanec P. - Magyarságtudományi intézmények hálózata az Ungvári Nemzeti Egyetemen (2007)
Мушкетик Л. - Фольклорне пограниччя в угорсько–слов’янському контексті (2007)
Nyirkos I. - A kisebbségi nyelvek oktatásának támogatási formái és szükségessége a finnugor (uráli) nyelvek körében (2007)
Ujváry Z. - Gondolatok az identitás vizsgálatáról (2007)
Voigt V. - Mátyás király folklórja a kölcsönhatások tükrében (2007)
Árpa Zs. - Identitásvizsgálatok kárpátaljai magyar diákok körében (egy próbagyűjtés eredményei és tanulságai) (2007)
Balla E. - Tóyh Árpád Levél című versének nyelvi-stilisztikai elemzése (2007)
Dobos Cs. - A terminológia egységessége a tételes jog és a jogalkalmazás nyelvhasználatában (2007)
Fejes A. - Köszönésformák vizsgálata Csonkapapiban (2007)
Fogas K. - A családnevek rendszere Császlócon (2007)
Гульпа Л. - До питання українсько-угорської інтерференції (2007)
Györke M. - Öltözködési tájszók a kárpátaljai magyar nyelvjárásokban (2007)
Jackovics M. - Idegen eredetű vallási kifejezések használata az Új ember hasábjain (2007)
Kegyes E. - Moderne Bobelübersetzungen als Herausforderung für die Übersetzungs-wissenschaft Einführung: Bibelübersetzungen (2007)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського