Радзієвський В. О. - Інфракультура модифікації тіл: резонансний контекст (2015)
Регеша Н. Л. - Роль творчого доробку Черкаського народного хору у розвитку вітчизняної фольклорно-пісенної культури (2015)
Синько Г. П - Життєвий та творчий шлях Івана Кавалерідзе: культурологічний аспект (2015)
Ткач А. А. - Жіночі образи в українській родильній обрядовості (2015)
Фурдичко А. О. - Культура моральних відносин в українській сім’ї (2015)
Харковина Є. Г. - Мистецтво килимарства Полтавського краю: історичні традиції та сучасний стан (2015)
Холодинська С. М. - Концептуальні орієнтири М. Семенка: до постановки проблеми (2015)
Шевченко М. І. - Імперативи культурної політики сучасної України (2015)
Якубовська М. С. - Сучасна інтелектуальна література як засаднича основа культурологічного світогляду (на прикладі творчості В. Медведя) (2015)
Скок Н. С. - Основні риси соціального портрета студента-першокурсника (2015)
Слющинський Б. В. - Вплив етнічної структури українського Приазов’я на виробничу (господарську, професійну) структуру регіону (2015)
Ташкінова О. А. - Ефективність надання соціальних послуг з первинного працевлаштування безробітним молодим фахівцям: теоретико-методичний аспект аналізу (2015)
Сабадаш Ю. С. - Рецензія на видання: Радзієвський В. О. Базові резонансні субкультури сучасної України: монографія / В. О. Радзієвський. – К.: "Логос", 2014. – 664 с. (2015)
Батычко Г. И. - 100 лет назад за один день (Международный день музеев в Мариуполе, фоторепортаж), Орехова С. Е. (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2015)
Книжкова полиця (2015)
Віднянський C. - Європейська політика України: основні етапи, проблеми та перспективи реалізації (2016)
Чорна Н. - Україна – Польща: ґенеза стратегічного партнерства крізь призму президентського чинника (2016)
Гергель Ю. - Україна та арабські держави Леванту (Сирія, Ліван, Йорданія): передумови та обставини встановлення дипломатичних відносин (2016)
Харлан Г. - Україна в східноєвропейській політиці Федеративної Республіки Німеччина (2005-2015 рр.) (2016)
Сафар’янс Є. - Криза європейської системи безпеки 2014 р. та її вплив на українсько-австрійські відносини (2016)
Кривець К. - З історії українсько-німецьких літературних зв’язків у ХІХ – на початку ХХ ст. (2016)
Піскіжова В. - Діалог культур: роль поезії Тараса Шевченка в процесі становлення новоболгарської літератури другої половини ХІХ ст. (2016)
Іваненко О. - Просвітницька діяльність поляків у Київській губернії на початку ХХ ст. (2016)
Грищенко Ю. - Культурно-освітні процеси в середовищі болгар УСРР (20-ті рр. ХХ ст.) (2016)
Білоусова Л. - Одеські товариства в організації еміграції євреїв з півдня Російської імперії до Сирії і Палестини у 1880-х – 1920-х рр. (2016)
Ціватий В. - Віденський конгрес 1814-1815 рр.: інституціональний вердикт європейського політико-дипломатичного та суспільно-історичного розвитку (2016)
Бевзюк Є. - Чеська національна ідея періоду початку революції 1848 – 1849 рр. (2016)
Матяш І. - Іноземні консули в Києві доби Української Народної Республіки (2016)
Павленко О. - Політика балканських країн щодо визначення статусу Косово (1990-2016 рр.) (2016)
Боровець І. - Еволюція суспільної думки в Республіці Хорватія щодо європейської інтеграції упродовж 2000-2013 рр. (2016)
Златін О. - Зовнішня політика й національна безпека Румунії у контексті агресії Росії проти України (2016)
Герасимчук T. - Міжнародний порядок ХХІ століття: основні теоретико-концептуальні підходи (2016)
Горенко О. - Історична наука і трансформація правосвідомості (2016)
Волощук М. - Про "звабливість” середньовічної Центральної Європи й угорську русистику (рец.) "Köztes-Európa” vonzásában. Ünnepi tanulmányok Font Márta tiszteletére / Szer. Dániel Bági, Tamás Fedeles, Gergely Kiss, Pécs : Kronosz, 2012, 604 l (2016)
Дзира І. - Південнослов’янські сюжети в "Історії русів” (2016)
Мартинов А. - Перша світова війна в сучасній німецькомовній історіографії: теми й концептуальні ідеї досліджень (2016)
Вялова Ю. - Проблеми польсько-українського діалогу в публікаціях Леона Василевського на шпальтах часопису "Biuletyn Polsko-Ukraiński” (2016)
Михайлюк М. - Щоденникові записи Віктора Клемперера як джерело для дослідження особливостей антисемітської політики в нацистській Німеччині (2016)
Вихідні дані (2016)
Perepelytsina O. M. - Optimization of human somatic cells cryopreservation protocols by polyethylene glycols, Uhnivenko A. P., Burlaka D. P., Bezuhlyi S. V., Sydorenko M. V. (2016)
Марчишин С. М. - Дослідження кислот гідроксикоричних трави чистецю Зібольда, Гусак Л. В., Бердей Т. С. (2016)
Погорелая Т. Ю. - Некоторые биологические характеристики и особенности митотического режима базальноподобного рака молочной железы у больных, проживающих на юго-востоке Украины, Щуров Н. Ф. (2016)
Слабий О. Б. - Стан антиоксидантної системи в експериментальних тварин при компенсованому і декомпенсованому легеневому серці (2016)
Одноріг Л. О. - Взаємозв’язки показників ліпідного обміну і біомаркерів запалення у хворих на нестабільну стенокардію залежно від віку, Лаповець Л. Є., Maртьянова O. I. (2016)
Ліснянська Н. В. - Зміни реактивності організму щурів із стрептозотоциніндукованим діабетом під час розвитку хронічного ентероколіту, Марущак М. І., Денефіль О. В. (2016)
Ларичева О. М. - Вплив світлової експозиції на вільнорадикальні процеси в легенях щурів із плевритом (2016)
Демків І. Я. - Окисно-відновна рівновага в селезінці білих щурів за умов індукованого канцерогенезу, Лісничук Н. Є., Сорока Ю. В., Чихира О. В. (2016)
Некрут Д. О. - Низька ефективність симвастатину при лікуванні неалкогольної жирової хвороби печінки в щурів, Луцюк М. Б., Ільченко О. В. (2016)
Дорошенко О. Г. - Фітохімічне дослідження збору діуретичного, Марчишин С. М. (2016)
Склярова Ю. О. - Роль газових медіаторів: нітрогену оксиду та гідрогену сульфіду в тонкій кишці щурів за умов інгібування циклооксигенази і ліпооксигенази, Денисенко Н. В., Ільків І. І., Фоменко І. С. (2016)
Костіна О. О. - Особливості динаміки показників ендогенної інтоксикації при індукованому соляною кислотою гострому ураженні легень, Гудима А. А. (2016)
Цвях О. О. - Зміни прооксидантно-антиоксидантної системи шлунка білих щурів при моделюванні хімічного гастриту на тлі короткотривалої та довготривалої гіпомелатонінемії (2016)
Лотоцька О. В. - Особливості перебігу вільнорадикального окиснення в гомогенаті печінки щурів при комбінованій дії міді та субтоксичних доз стеаратів калію і натрію (2016)
Ординський Ю. М. - Вплив стресу на процеси пероксидного окиснення ліпідів та антиоксидантної системи в серці самців і самиць щурів з різною стійкістю до гіпоксії (2016)
Лук’янчук В. Д. - Антиоксидантний профіль у щурів із закритою черепно-мозковою травмою при лікуванні ереброгермом, Оглобліна М. В., Ковешніков О. В. (2016)
Бондарчук В. І. - Зміна показників гуморального імунітету при впливі різних типів запальної реакції у тварин із гастродуоденітом (2016)
Машевський А. С. - Роль естрогенів у механізмах прооксидантного впливу краніоскелетної травми в пізній період травматичної хвороби (2016)
Летняк Н. Я. - Вуглецеві нанотрубки – перспективи застосування та ризики для здоров’я, Корда М. М. (2016)
Рецензія на монографію "Основи глікобіології” / Н. О. Сибірна, А. І. Шевцова, Г. О. Ушакова, І. В. Бродяк, І. Ю. Письменецька ; за ред. Н. О. Сибірної. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 492 с. – (Серія "Біологічні Студії”) (2016)
Титул, содержание (2016)
Кудряшов В. П. - Рекомендации МВФ по вопросам фискальной политики и их учета в Украине (2016)
Меджибовская Н. С. - Краудфандинг для малого бизнеса: миф или реальность? (2016)
Николюк О. Н. - Направления содействия инновационному развитию сельскохозяйственных предприятий (2016)
Чехов С. А. - Рынок сои Украины: тенденции и перспективы, Чехова И. В. (2016)
Разовский Ю. В. - Классификация минерально-сырьевого и экологического капитала, Сухина Е. Н., Горенкова Е. Ю. (2016)
Шевченко И. В. - Стратегическая экологическая оценка как инструмент экологической политики Украины (2016)
Кременовская И. В. - Правовые рычаги решения жилищных проблем внутреннеперемещенных лиц и активизации их предпринимательской деятельности, Святогор А. А. (2016)
Юрчишин В. В. - Фундаментальный взгляд на фундаментально важную проблему (2016)
Резюме (на английском языке) (2016)
Редакционная политика и этические нормы (2016)
Титул, зміст (2014)
Гаврилова Е. А. - Существует ли спортивная патология миокарда? (2014)
Гунина Л. М. - Злокачественные новообразования и спорт: медицинские, социальные и экономические аспекты (2014)
Мельнов С. Б. - Генетические маркеры успешности спортивной деятельности единоборцев, Козлова А. С., Лебедь Т. Л., Кручинский Н. Г. (2014)
Евдокимова Т. А. - Факторы риска в развитии заболеваний сердечно-сосудистой системы у фитнес-тренеров, Калинина Е. А., Кутузова А. Э. (2014)
Винничук Ю. Д. - Механизмы стимуляции физической работоспособности спортсменов при индуцирующих тканевую гипоксию вибрационных нагрузках, Лисняк И. А. (2014)
Кулемзіна Т. В. - Вікові проблеми адаптації до тренувальних навантажень у футболістів із наявністю малих аномалій серця, Криволап Н. В., Красножон С. В. (2014)
Люгайло С. С. - Аналіз частоти та характеру перебігу соматичної патології спортсменів (2014)
Неханевич О. Б. - Особливості кардіогемодинаміки у спортсменів із малими аномаліями розвитку серця, Дукач Л. М., Сидоренко О. М., Корнілова Т. В. (2014)
Чурганов О. А. - Роль ритмокардиографии в оценке особенностей адаптации лыжников-паралимпийцев с поражением зрения и к условиям спортивной деятельности, Тузлукова М. Д. (2014)
Палладина О. Л. - Особенности оказания диетологической помощи женщинам репродуктивного возраста, занимающихся фитнесом (2014)
Першегуба Я. В. - Аналіз харчування осіб, які займаються аквафітнесом, Оксамитна Л. Ф., Грек А. В. (2014)
Циганенко О. І. - Спортивна дієтологія та перспективи її викладання у вузах фізичного виховання і спорту, Іващенко С. М., Склярова Н. А. (2014)
Левенець В. М. - Препарати, які модифікують структуру остеоартрозу: огляд наукової літератури, Манжалій В. В. (2014)
Дудар Л. В. - Фізична реабілітація осіб молодого віку з наявністю біліарного сладжу, Назарко Н. М. (2014)
Коритко З. I. - Корекція стану регуляторних механізмів серця та працездатності спринтерів (2014)
Титул, зміст (2016)
Донченко С. В. - Дослідження теплозахисних властивостей одягу з теплоізоляційною прокладкою з матеріалу Slimtex, Соколова Ю. М., Рудніцька М. О. (2016)
Варавка В. С. - Вдосконалення процесу поетапного оцінювання відповідності виробів зі шкіри, Бабич А. І. (2016)
Водзінська О. І. - Аналіз конструктивно-технологічного устрою штанів чоловічих, виготовлених в умовах швейних підприємств України (2016)
Мойсеєнко С. І. - Конструкція спального засобу з пакетом матеріалів підвищеної пружності, Панасюк А. С. (2016)
Криль М. О. - Концепції системного підходу до контролю якості продукції, Зубрецька Н. А. (2016)
Сокотун Ж. В. - Практичні аспекти та перешкоди впровадження концепції SPC, Кошелєва О. Б., Зубрецька Н. А. (2016)
Менько Ю. Г. - Розробка і дослідження роторної дробарки для подрібнення відходів легкої промисловості, Місяць В. П. (2016)
Стаценко О. В. - Дослідження роботи мережевого інвертора сонячної батареї, Холоденко О. В. (2016)
Росінська Г. П. - Аналіз роботи вхідного випрямляча-коректора для джерела безперервного живлення, Подвиг Є. В. (2016)
Ківа І. Л. - Стандарт RS-485 і його застосування при побудові розгалужених систем автоматизації, Цвєтков А. О., Лісовець С. М. (2016)
Столяров В. Г. - Автоматизированное удаленное управление устройствами при помощи Ардуино, Голубев Л. П. (2016)
Пилипенко Ю. М. - Моделювання режимів поливу сільськогосподарських культур, Нечепа А. О. (2016)
Петренко А. Е. - Застосування комп'ютерних технологій у підготовчо-розкрійному виробництві, Чупринка В. І. (2016)
Сергеєнков С. О. - Визначення тенденцій у формуванні інтер’єру молодіжного центру культури за умови реновації промислової будівлі, Заварзін О. О. (2016)
Косенко Д. Ю. - Перспективні підходи до організації інтер’єрного середовища позашкільних закладів України еколого-натуралістичного профілю, Кирилич А. Я. (2016)
Крахмальова Н. А. - Обґрунтування напрямів підвищення продуктивності праці, Касперович Ю. В. (2016)
Крахмальова Н. А. - Основні напрями підвищення конкурентоспроможності автосервісного підприємства, Качур Т. А. (2016)
Бабич А. І. - Вплив факторів споживчого вибору на формування асортименту жіночого взуття, Майорова З. С. (2016)
Спрінсян В. Г. - Документаційний менеджмент у роботі з персоналом: сучасні аспекти розвитку (2015)
Шевченко О. В. - Методичні підходи до визначення стратегічних напрямів удосконалення системи документаційного забезпечення комерції України (2015)
Євтушенко О. М. - Комунікаційні механізми репрезентації медіаобразу героя (2015)
Покляцька К. А. - Концептуальна модель міжкультурної комунікації в літературно-художніх виданнях (2015)
Ромах О. В. - Соціологічна база дослідження відчуття страху та тривожності в мас-медіа (2015)
Хіренко О. О. - Інформаційні жанри друкованих ЗМК як складова комунікаційного процесу (2015)
Чернявська Л. В. - Польовий підхід у медіакритиці (2015)
Щербаков Р. М. - Теоретико-методологічні основи дослідження сфери громадського харчування як соціокомунікативної системи (2015)
Афанасьєва (Горська) К. О. - Медіапідзвітність та контент нових медіа: нове прочитання моделі саморегулювання (2015)
Базака Р. В. - Спеціалізована преса Єлисаветграда: платформа для фахової комунікації (2015)
Гиріна Т. С. - Конкуренція радіо- і телемовлення в контексті історії розвитку дитячого радіомовлення Бразилії (2015)
Гоян В. В. - Історія інформаційно-розважального телебачення: український досвід, Захарс Т. А. (2015)
Гресько О. В. - Роль і місце громадянської журналістики у процесі творення новин (2015)
Гусєв А. В. - Спорт і медіа в масовому суспільстві: проблеми взаємодії (2015)
Дударевич І. К. - OhmyNews як приклад громадянської журналістики в Республіці Корея (2015)
Корчагіна О. В. - Інформаційно-ідеологічна політика преси Ворошиловградщини (1941–1943 рр.) (2015)
Костюк Ю. В. - Взаємодія регіональної радіостанції та аудиторії (2015)
Мадей А. С. - Жанровий діапазон історико-культурного контенту інформаційно-аналітичного тижневика "Дзеркало тижня. Україна” (2015)
Макущенко М. О. - Доцільність дотримання принципів інфотейнменту в програмах українського телебачення: аналіз і методологія дослідження формату (2015)
Орєхов В. В. - Вплив ЗМІ на стан національної безпеки України (2015)
Сімашова А. І. - Трансформація суспільного телебачення Італії в 1979–1990-х рр. (2015)
Тяпкіна Н. І. - Читабельність журналістських текстів (2015)
Голік О. В. - Образ жінки в рекламному повідомленні: особливості психологічного сприйняття (2015)
Бессараб А. О. - Соціальнокомунікаційний аспект формування інтересу до української книги в Польщі (2015)
Романюк Н. С. - Друкарня братів Шполянських у Єлисаветграді: типологічний та організаційний аспекти (2015)
Усманова О. В. - Редакторська та видавнича діяльність М. Драгоманова в еміграції (від альманаху до журналу "Громада”) (2015)
Обласова О. І. - Антична риторика як протоформа (2015)
Відомості про авторів (2015)
Бабиюк Г. В. - Контроль и диагностика состояния подготовительных выработок на угольных шахтах, Пунтус В. Ф. (2015)
Антощенко Н. И. - Особенности проявления выбросоопасности углей в ряду метаморфизма, Радченко А. Г., Ашихмин В. Д., Радченко А. А. (2015)
Фесенко Э. В. - Исследование геомеханических параметров взрывной разгрузки пород в кровле выработки трапециевидной формы, Павлов Е. Е., Кушнирук И. В., Матвейчук И. А. (2015)
Филатьев М. В. - Влияние глубины ведения очистных работ на сдвижение земной поверхности, Антощенко Н. И., Пыжов С. В. (2015)
Филатьев М. В. - Особенности формирования траектории максимального оседания точек земной поверхности при её подработке угольными пластами, Антощенко Н. И., Пыжов С. В. (2015)
Филатьев М. В. - Параметры для реализации математической модели сдвижения подработанных угольными пластами пород и земной поверхности, Антощенко Н. И., Пыжов С. В. (2015)
Фесенко Э. В. - Особенности расчета и проектирования рамной трапециевидной усиленной крепи (2015)
Радченко А. Г. - Закономерности проявления внезапных выбросов угля и газа с глубиной, Маркин В. А., Ашихмин В. Д., Радченко А. А. (2015)
Заблодский Н. Н. - Моделирование процессов в погружных электромеханических преобразователях для технологий добычи горючих сланцев, Грицюк В. Ю. (2015)
Ушаков В. И. - Тепловая линейная модель процесса индукционного нагрева неподвижной цилиндрической заготовки, Морозов Д. И., Цодик И. А., Ушаков Д. В. (2015)
Саратовский Р. Н. - Многоячейковый источник питания для индукционного нагрева, Ушаков Д. В. (2015)
Содержание (2015)
Тимошенко В. И. - Расчетно-методическое обеспечение наземной отработки жидкостной реактивной системы управления движением III ступени РКН "Циклон-4", Кнышенко Ю. В., Дураченко В. М., Анищенко В. М., Корельский А. В. (2015)
Витязь П. А. - Технологии получения высокопрочных алюминиевых сплавов, Ильющенко А. Ф., Соболь С. Ф., Савич В. В., Чурик М. Н. (2015)
Клименко Д. В. - Колебания жидкости в упругих оболочках с разным уровнем их заполнения, Тонконоженко А. М., Гнитько В. И., Дегтярев К. Г., Стрельникова Е. А. Калугер Л. Г., Внуков Е. В. (2015)
Приходько А. А. - Численное моделирование трехмерного течения продуктов сгорания в многошашечном РДТТ, Магдин Э. К., Толочьянц Г. Э., Арсенюк М. С. (2015)
Потапов А. М. - Оценка возможности создания напыляемого неуносимого покрытия для ракетной техники (2015)
Сатокин В. В. - Виртуальные испытания корпуса сопла РДТТ, Мусиенко П. Б. (2015)
Гладкий Э. Г. - Процедура оценки полетной безопасности ракет-носителей, использующая геометрическое представление зоны поражения объекта в виде многоугольника (2015)
Гнатушенко В. В. - Технология слияния цифровых спутниковых снимков различного разрешения, Маслей В. Н., Шевченко В. Ю., Хорошилов В. С., Петренко Г. В. (2015)
Логвиненко А. И. - Особенности пассивации отработавших космических ступеней РН (2015)
Черваков О. В. - Напыляемые теплозащитные покрытия на основе полиуретановых водных дисперсий, полимерных и стеклянных микросфер, Симбиркина А. Н., Потапов А. М., Мацука А. И., Черваков Д. О. (2015)
Корчинский В. М. - Информационная технология повышения эффективности тематического анализа многоспектральных космических снимков, Маслей Д. В., Бушанская А. С., Геленко А. Е., Галищук А. А. (2015)
Лисачук Г. В. - Интенсификация процесса спекания Sr-керамики путем введения минерализаторов спекания, Кривобок Р. В., Захаров А. В., Федоренко Е. Ю., Прыткина М. С., Рябинин А. В. (2015)
Коробко В. В. - Особенности рабочих процессов в термоакустических тепловых машинах (2015)
Калинина Н. Е. - Повышение жаростойкости модифицированных никелевых сплавов, Юхименко А. Е., Калинин А. В., Павлов Д. Р. (2015)
Шипко А. Ф. - Методы совершенствования работ по стандартизации в космической сфере, Матус Г. В. (2015)
Стрельцов Е. В. - Метод автоматизированного контроля состояния фонда нормативных документов предприятия, Колесник Н. Ю. (2015)
Ижко В. А. - Метод решения краевых задач баллистики с использованием приближенной аналитической зависимости (2015)
Бигун С. А. - Разработка и создание установки для испытаний узлов стыковки систем термостатирования ракет-носителей, Скоков А. И. (2015)
Савчук В. С. - Ивенсен Павел Альбертович: по материалам исследований Полтавского музея авиации и космонавтики, Пистоленко И. А. (2015)
Наши авторы (2015)
Титул, зміст (2016)
Мосякін А. С. - Судинні рослини флори України, що є високоінвазійними в Північній Америці: географічний аналіз (2016)
Роменська О. В. - Вплив антропогенних факторів на онтогенетичну структуру ценопопуляцій Adonis volgensis (Ranunculaceae), Нецветов М. В. (2016)
Борисова О. В. - Колекція культур мікроводоростей (IBASU-A) як об’єкт національного надбання України, Царенко П. М., Коніщук М. О. (2016)
Неграш Ю. М. - Еколого-ценологічна характеристика Scopolia carniolica (Solanaceae) в Україні. I. Синтаксономія лісів за участі Scopolia carniolica, Воробйов Є. О. (2016)
Пашкевич Н. А. - Популяційний аналіз Аnthriscus sylvestris (Apiaceae) в умовах Лісової зони, Березніченко Ю. Г. (2016)
Парпан В. І. - Поширення та стан популяцій Echinops exaltatus (Asteraceae) на території Південного Опілля, Дмитраш-Вацеба І. І. (2016)
Данилевська О. М. - Морфологічні особливості насінин видів роду Pedicularis (Orobanchaceae) флори України, Футорна О. А. (2016)
Васюк В. А. - Гібереліноподібні речовини в онтогенезі водної папороті Salvinia natans (Salviniaceae), Ліхньовський Р. В., Косаківська І. В. (2016)
Зикова М. О. - Перші відомості про дискоміцети Національного природного парку "Синевир", Джаган В. В., Дудка І. О. (2016)
Шиян Н. М. - Типи таксонів роду Euphorbia (Euphorbiaceae), описаних із території України, що зберігаються у Національному гербарії України (KW), Бойко Г. В. (2016)
Дідух Я. П. - Класифікація рослинності та біотопів: проблеми, рішення, перспективи. Друга Всеукраїнська науково-теоретична конференція, Дубина Д. В., Чусова О. О. (2016)
Кондратюк С. Я. - Міжнародний симпозіум: "Біорізноманіття азійських лишайників та їхнє використання" (20-23 липня 2016 р., Сунчон, Республіка Корея) (2016)
Милых В. И. - Организация численно-полевых расчетов электромагнитных процессов в турбогенераторе при его несимметричной нагрузке (2016)
Петрушин В. С. - Использование многокритериальной оптимизации при проектировании регулируемых асинхронных двигателей, Еноктаев Р. Н. (2016)
Петков А.А. - Имитационное моделирование распределения времени нарастания импульса тока (2016)
Павленко Т.П. - Методология расчета параметров контактов с жидкометаллическим эффектом, для многоамперных автоматических выключателей (2016)
Васьковський Ю. М. - Діагностика кутового ексцентриситету ротора асинхронних двигунів на основі аналізу віброзбуджуючих сил, Гераскін О. А., Беленок Н. В. (2016)
Яровенко В. А. - Управление гребными двигателями электроходов на маневрах, Зарицкая Е. И. (2016)
Гребеников В. В. - Сравнительный анализ магнитных систем электродвигателей с постоянными магнитами для электробуса, Прыймак М. В. (2016)
Титко А. И. - Статистические модели для диагностики термодефектов ротора в условиях переменной нагрузки турбогенераторов, Кучинський К. А., Титко В. А. (2016)
Болюх В.Ф. - Практическая реализация линейных импульсных электромеханических преобразователей в промышленных устройствах, Олексенко С.В., Щукин И.С. (2016)
Мазуренко Л. І. - Моделювання режимів та регулювання частоти обертання вентильно-індукторного двигуна з перетворювачем із С–скиданням коливальним поверненням енергії при зміні кутів комутації, Бібік О. В., Білик О. А., Шихненко М. О. (2016)
Ставинский А. А. - Универсальный метод обоснованного выбора технических решений активной части электрических машин и аппаратов, Ставинский Р. А. , Авдеева Е. А. , Пальчиков О. О. (2016)
Милых В. И. - Численно-полевой анализ магнитного поля трехфазного асинхронного двигателя в статике и динамике, Шилкова Л. В. (2016)
Заблодский Н. Н. - Мультиградиентность полей в массиве ротора шнекового электромеханического преобразователя, Грицюк В. Ю. (2016)
Шинкаренко В. Ф. - Структурний синтез складних електромашинних агрегатів з використанням їх генетичних програм, Шиманська А. А. , Гайдаєнко Ю. В. (2016)
Панченко В. И. - Усовершенствование конструкции генераторов для ветроустановки с аэродинамической мультипликацией, Цыпленков Д. В. , Кириченко М. С. , Федоров С. И. , Гребенюк А.Н. (2016)
Еноктаев Р. Н. - Разработка регулируемых асинхронных двигателей с применением структурно-параметрической оптимизации (2016)
Прус В. В. - Обгрунтування впливу процесу старіння на електричні та магнітні властивості шихтованих осердь електричних машин, Сьомка О. О., Дзенис С. Є. (2016)
Масленников А. М. - Исследование нестационарного нагрева двигателя с катящимся ротором открытого исполнения, Егоров А. В., Дунев А. А., Юхимчук В. Д. (2016)
Бакларь В. Ю. - Phase trajectories of carbon in the process of high-energy modes electroexplosion graphite conductor, Кускова Н. И., Челпанов Д. И. Фазовые траектории углерода в процессе высокоэнергетических режимов электровзрыва графитового проводника (2016)
Баранов М.И. Новый принцип согласования длинной линии передачи импульсов электрического напряжения и тока с нагрузкой - New principle of concordance of long tl impulses of electric voltage and current with loading (2016)
Вінниченко Д. В. Визначення параметрів елементів захисту високовольтного випрямляча зарядного пристрою в генераторах імпульсних струмів - Determining the parameters protection elements of high voltage rectifier in charger devices pulse current generators (2016)
Денисюк Т. Д. - Electric cooking technology is a perspective method of humic substances making, Рачков А. Н. Электроразрядная технология – перспективный путь получения гуминовых веществ (2016)
Журахівський А.В. - Research of influence of the instantaneous value of the operating voltage to the evaluation of there liability of lightning protection of overhead lines, Ліщак І.В., Бінкевич Т.В. Дослідження впливу миттєвого значення робочої напруги на оцінку надійності грозозахисту повітряних ліній (2016)
Князєв В.В. Оновлення національних стандартів в сфері електромагнітної сумісності - Updating national standards in the field of electromagnetic compatibility (2016)
Коваленко А. А. - Method of reducing surge voltage applied to the output Schottky diodes of devices for spark plasma sintering of dispersed compositions, Сизоненко О. Н. Метод уменьшения всплеска напряжения на выходных диодах Шоттки устройства искроплазменного спекания дисперсных композиций (2016)
Колиушко Г. М. - Oil testing machine OTM – 90 development, it's upgrading stages, Пличко А. В., Понуждаева Е. Г. Создание установки для испытания масла УИМ – 90, этапы ее модернизации (2016)
Коробко А. И. - Определение коэффициента отражения от открытой апертуры биконической антенны и регулярного ТЕМ рупора симметричного типа в частотном и временном представлении методом имитационного моделирования, Коробко З. И. (2016)
Кускова Н. И. - Influence of electric energy input modes on the yield of carbon nanopowders from organic compounds in the process of electrical discharge treatment, Петриченко С. В., Цолин П. Л., Бакларь В. Ю. Влияние режимов ввода электрической энергии на выход углеродных нанопорошков из органических соединений в процессе их электроразрядной обработки (2016)
Кускова Н. И. - Electrical and physical properties of carbon nanomaterials, Рудь А. Д., Петриченко С. В., Челпанов Д. И., Цолин П. Л. Электрофизические свойства углеродных наноматериалов (2016)
Листовский Д. И. - Electrospark dispersion of metal granules regimes’ optimization on distribution of energy released in discharge circuit elements, Петриченко С. B. Оптимизация режимов электроискрового диспергирования металлических гранул в жидкости по распределению энергии, выделившейся в элементах разрядной цепи (2016)
Назарова Н. С. - Generalized model of control process of an electric-discharge synthesis of nanocarbon, Вінниченко Д. В., Козирєв С. С., Овчиннікова Л. Є., Чущак С. В. Узагальнена модель керування технологічним процесом електророзрядного синтезу нановуглецю (2016)
Рудаков В. В. - Влияние температуры и барометрического давления на метрологические характеристики резонансного метода диэлькометрии эмульсии типа вода – неполярный диэлектрик, Коробко А. А. (2016)
Судаков Б. Н. - The approach to lingware development of expert system, Иванова М. В., Блажей А. С. Подход к разработке лингвистического обеспечения экспертной системы (2016)
Хвощан О. В. Исследование температурного режима работы зарядного блока электроразрядных погружных устройств - The research of the temperature mode of the charging unit of electric submersible devices (2016)
Терехов А. Ю. - Pulse discharge initiation of self-propagating high-temperature synthesis processes in some powder systems, Кускова Н. И. Параметры процесса самораспространяющегося высокотемпературного синтеза нанодисперсного порошка карбида титана (2016)
Шаламов С. П. Исследование температурного поля стержневого и дискового шунта - A study of the temperature field of the rod shunt and disk shunt (2016)
Бєдункова О. О. - Часова динаміка якості поверхневих вод річок Рівненської області (2016)
Борщевська І. М. - Стан популяцій та охорона весняних ефемероїдів флори Корнинського заказника, Пешко М. Ю. (2016)
Бостан Г. М. - Особливості нецентралізованого водопостачання м. Чернівці, Масікевич Ю. Г., Герецун Г. М. (2016)
Клименко М. О. - Оцінка екологічної безпеки території басейну р. Іква, Клименко О. М., Буднік З. М. (2016)
Вознюк Н. М. - Залежність врожайності сільськогосподарських культур від агрометеорологічних та антропогенних факторів, Собко З. З. (2016)
Ганаба Д. В. - Видове різноманіття та фітосанітарний стан деревних насаджень центральної частини міста Хмельницького (2016)
Гриб Й. В. - Процеси старіння іхтіоекосистеми руслового Млинівського водосховища, Волкошовець О. В., Бандура А. В. (2016)
Гриб Й. В. - Перспективні шляхи інтенсифікації рибопродукції ставових господарств Рівненщини, Сондак В. В., Петрук А. М., Марушкевич М. В., Войтишина Д. Й. (2016)
Залеський І. І. - Сучасний водоресурсний стан Рівненщини, Нестерович О. А. (2016)
Золотарьова І. Б. - Особливості просторово-часової зміни меліоративного стану осушуваних ґрунтів Львівської області (2016)
Олійник О. О. - Особливості вирощування ріпаку озимого в умовах Полісся України, Кучерова А. В., Гольцман О. C. (2016)
Кирпичова І. В. - Використання методу Монте-Карло для аналізу багаторічних досліджень стану поверхневих вод, Дем’янова О. О., Фурманець О. А. (2016)
Клименко Л. В. - Оцінка раціональності використання та якісного стану ґрунтового покриву територій сільських населених пунктів (2016)
Вознюк Н. М. - Моніторинг поверхневих вод р. Стир за гідрохімічними показниками, Копилова О. М. (2016)
Ліхо О. А. - Специфіка функціонування осушувальної системи у верхів’ї р. Турія, Булакевич С. В. (2016)
Гриб Й. В. - Реабілітація басейнів річок Західного Полісся України за впливу наслідків осушувальних меліорацій, Климнюк О. М., Войтишина Д. Й., Михальчук М. А. (2016)
Онищук Н. В. - Сучасний якісний стан ґрунтів сільськогосподарських угідь (2016)
Прищепа А. М. - Діагностування рівня екологічної безпеки агросфери зони впливу урбоситеми за групами індикаторів (2016)
Тимінська Ю. Ю. - Дослідження залежності концентрації фенолу в атмосфері м. Чернівці від напрямку та швидкості вітру, Негадайлов А. А. (2016)
Коротун С. І. - Особливості використання природоохоронних територій у туристичній діяльності України і республіки Польща, Яковишина М. С. (2016)
Кулик С. М. - Вплив удобрення на динаміку накопичення сухої речовини та врожайність сої залежно від кислотності дерново-підзолистого ґрунту в умовах Західного Полісся (2016)
Кривошея І. І. - Товариство сотні в XVII–XVIIІ ст.: проблеми дослідження (2015)
Барвінок О. В. - Імперське законодавство про дворянське самоврядування у південно–західних губерніях Росії (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.), Кривошея І. І. (2015)
Степник З. М. - Розвиток винокурної промисловості в Київській губернії у другій половині ХІХ - на початку ХХ століття (2015)
Мельник І. С. - Туризм як науково–пізнавальна та дозвіллєва сфери повсякденного життя студентства України кінця ХІХ – початку ХХ ст., Стоян Т. А. (2015)
Studnicka–Mariańczyk K. - Tendencje kapitalistycz ne w rolnictwie polskim XIX wieku (2015)
Бей Р. В. - Розроблення проблем механізації тваринництва в контексті діяльності Всеукраїнської академії сільськогосподарських наук (1931–1935) (2015)
Білоконь А. О. - Політичний архів зовнішньополітичного відомства Німеччини про німецько–японські відносини 30–х рр. ХХ століття (2015)
Петренко А. А. - Місіонерський імператив та прояв екуменізму в діяльності київського митрополита Платона (Городецького) (2015)
Водяний О. М. - Д. М. Лєвєнсон та дослідження з питань шкільної гігієни (2015)
Мотуз В. М. - Роль Петра Лебединцева у відкритті перших церковнопарафіяльних шкіл в місті Біла Церква (2015)
Шевченко А. В. - Газета "Юг" під редакцією В. Гошкевича: її позиціонування та роль в суспільно–політичному житті південного регіону (2015)
Шеремета Л. О. - Академік О. І. Смирнова–Замкова – відомий учений–патологоанатом: джерела для реконструкції біографії (2015)
Розовик О. Д. - Переселення єврейського населення на південь УСРР у 1920–1930–х роках (2015)
Комар Є. Г. - Криміналізація представників органів державної влади УСРР у 20-х рр. ХХ ст. (2015)
Зьолковський Н. В. - Львівський Державний Політехнічний Інститут: навчальний процес та підготовка фахівців у 1944–1965 рр. (2015)
Лаврут О. О. - Учительство УРСР першого повоєнного десятиліття: деякі аспекти антропологічного виміру (2015)
Лук’яненко О. В. - "Мій характер не підходить для вчителювання": професійне покликання студентів педагогічних вишів УРСР доби "відлиги" (Ч. 2) (2015)
Посохов І. С. - Історичні реконструкції у туристичній практиці та політиці пам’яті (2015)
Гай–Нижник П. П. - Корупція в Україні: (не)протидія влади й законодавчий популізм (нотатки з недавнього минулого та про (не)уроки історичного досвіду) (2015)
Гукало Т. В. - Роль Генрі Кіссінджера у становленні розрядки у відносинах США та СРСР (2015)
Харченко О. В. - Розвиток провідних тенденцій неформальної освіти музеїв художнього профілю в Україні (початок ХХІ ст.) (2015)
Корсак Р. В. - Перспективи диверсифікації українсько–чеських відносин (2015–2020 рр.) (2015)
Лазуренко В. М. - Досвід полезахисного лісорозведення в Україні, Чепурда Г. М. (2015)
Воронкова В. Г. - Административная деятельность как объект саморефлексии руководителя (Адміністративна діяльність як об’єкт саморефлексії керівника) (2015)
Стояно О. О. - Екзистенційний вимір самоідентифікації особистості (2015)
Ємельяненко Є. О. - Проблема меншин у визначенні маргінальних груп: бідність та безчесність як фактори стигматизації та накладання табу (2015)
Зимарёва Ю. В. - Постмодернизм и Просвещение в изменяющемся мире XXI века (Постмодернізм та Просвітництво в змінюваному світі XXI століття) (2015)
Суський Я. С. - Філософський аналіз значущості психоаналізу З. Фройда для розвитку дослідження структури особистості у теорії соціальних систем (2015)
Слівінська А. Ф. - Ідея "всезагальної гостинності" в трактаті І. Канта "До вічного миру" (2015)
Дойчик М. В. - Гідність особистості у світлі філософського ідеалізму П. Юркевича (2015)
Ільченко Г. О. - Концепція семантичної гри: Я. Хінтікка та П. Лоренцен (2015)
Ляшко Л. П. - Модель екологічної естетики в теоретичній розробці Ю. Сепанмаа (2015)
Матвієнко І. С. - Проблема людської природи та екзистенції у філософській системі Ж.–П. Сартра (2015)
Нікітіна З. І. - Практична діяльність людини як сфера реалізації істинного знання (Теофан Прокопович) (2015)
Попович М. Д. - Специфіка дослідження цінностей у трансцендентальній прагматиці К.–О. Апеля та теорії комунікативної дії Ю. Габермаса (2015)
Колесник І. М. - Взаємозв`язок буддійської філософії та медитативних методик як фундамент для практичного філософування (2015)
Бондарчук В. О. - Відображення в полемічних творах "Апокрисис" і "Антиризис" фактів міжрелігійних конфліктів у Речі Посполитій наприкінці XVI ст. – порівняльний аналіз (2015)
Гоцалюк А. А. - Генезис календарної обрядовості українців у ХХ – на початку ХХІ століття як фактор світоглядного і соціокультурного розвитку (2015)
Приймак Д. Й. - Релігійне паломництво як фактор розвитку сучасного туризму (2015)
Остащук І. Б. - Хресна дорога в пасійному культі Католицької церкви (2015)
Стеценко В. І. - Екзистенціалізм: історико–філософський та релігієзнавчий погляд, Галуйко Р. М. (2015)
Горбань Р. А. - Діалектика міфологічного та релігійного в гуцульській культурі (2015)
Попова И. В. - Мировоззренческие аспекты информационного обеспечения формирования экологического сознания общества (2015)
Лазарович Н. В. - Український соціокультурний простір в контексті трансформаційних процесів: соціально-філософський аналіз (2015)
Олексенко Р. І. - Філософія сталого розвитку в епоху глобалізації (2015)
Старовойт О. В. - Інноваційна культура як потреба і реальність розвитку особистості (2015)
Шаповалова І. В. - Моральне виховання та самовиховання як умови становлення вільної особистості (2015)
Фатхутдінова І. - Особливості розвитку соціального призначення та функцій української сім’ї в умовах демократизації суспільства (2015)
Разуменко О. О. - Комунікативна діяльність як необхідний чинник формування суб’єктності особистості (2015)
Білогур В. Є. - Спорт як вираження духу активності і саморозгортання сутнісних сил особистості: теоретико–методологічний контекст (2015)
Шеремет Л. А. - Гуманізація спорту як чинник оптимізації людиномірності (2015)
Степаненко І. В. - Філософсько-методологічні проблеми узгодження національного, загальноєвропейського і глобального у процесах інтернаціоналізації вищої освіти (2015)
Bąk M. - Wyzwania społeczeństwa wiedzy w świetle bieżących kryteriów oceny pracy nauczycieli (2015)
Тарабасова Л. Г. - Соціалізація особистості дитини в контексті дошкільної освіти (2015)
Нікітенко В. О. - Формування геоцінностей в процесі викладання української мови як іноземної (2015)
Дашдамирова Ч. Ф. - Об элементарных основах жизнедеятельности (2015)
Бабир З. - Мугам в ситуации постмодернизма в контексте единства Восток–Запад (2015)
Григор О. O. - Технології політичного спілкування в контексті сучасних глобалізаційних змін (2015)
Дашевська О. В. - Геополітична структура країн світу: пошуки універсальної моделі розподілу (2015)
Денисюк А. В. - Особливості, значення та умови реалізації діалогу в просторі політичних відносин, Корнієнко В. О. (2015)
Дзятківський В. В. - Морально–політична відповідальність в умовах авторитарного режиму (2015)
Макаренко Л. П. - Особливості партійних комунікацій (2015)
Ніколайчук Г. Г. - До питання про спорт в сучасному політичному процесі (2015)
Полтораков О. - Гібридна війна в контексті асиметричного світоустрою (2015)
Солових Є. М. - Внутрішнє середовище іміджу органу місцевого самоврядування (2015)
Тукаленко І. А. - Вплив біополітичних трансформацій влади на еволюцію прав людини (2015)
Михальчук С. О. - Інтернет комунікації як фактор політичних протестів в Україні (2015)
Конах В. К. - Комунікаційна взаємодія між владою та суспільством в Україні: проблеми та напрями їх вирішення (2015)
Липчук О. І. - Сучасний стан національно–культурної автономії в Україні та перспективи розвитку її політико–правових засад (2015)
Слободян Т. З. - Трансформація виборчого законодавства в Республіці Польща та Україні 1990–2015 рр. (на прикладі місцевих виборів) (2015)
Вонсович О. С. - Роль співробітництва України з НАТО в контексті підвищення рівня обороноздатності та укріплення національної безпеки (2015)
Боринська О. Л. - Необхідність політичного прогнозування трансформаційних процесів зовнішньої політики країн Центральної та Східної Європи (2015)
Баланик А. Я. - Азійські Посли доброї волі ООН та особливості їхньої діяльності, Чарських І. Ю. (2015)
Гаврилюк Г. І. - Еволюція партійної системи Єгипту в світлі концепції демократичного транзиту (2015)
Лимар М. Ю. - Теоретико–методологічні підходи до вивчення концепту Європи та євроінтеграційних процесів (2015)
Majchrowicz B. - Długoterminowa opieka domowa nad pacjentami wentylowanymi mechanicz nie – specyfika i zasady udzielania świadcz eń, Tomaszewska K. (2015)
Глібіщук М. В. - Рецензія на книгу: Баллок Д. Громадянська війна в Росії. 1918-1922. – Нью-Йорк: Вид-во Оспрей, 2008. – 144 с. (2015)
Щербатюк В. М. - Рецензія на книгу: Гаврилюк О. За волю України! Лисянщина під час національно–визвольних змагань в 1917–1920–х роках у контексті загальноукраїнських подій. – Вишгород: ПП Сергійчук М. І., 2015. – 440 с. (2015)
Грінченко Ю. Л. - Моделювання та аналіз економічної політики в умовах Європейського економічного і валютного союзу (2015)
Kozak A. I. - The shale gas and oil revolution and its influence on the American and the global energy markets (2015)
Міндова О. І. - Особливості розвитку пенсійних систем країн Центрально-Східної Європи (2015)
Онищенко О. А. - Соціально-економічні наслідки введення ГМО: конфлікт інтересів транснаціональних корпорацій та України (2015)
Цвєтаєва К. В. - Інноваційно-інвестиційні пріоритети розвитку сфери ресайклингу в ЄС (2015)
Бокій О. В. - Динаміка та фактори платоспроможного попиту населення в Україні (2015)
Давидова О. Ю. - Концептуальні фактори розвитку готельно-ресторанної галузі України, Ліннік В. Ю. (2015)
Добрівский В. Г. - Еволюція наукових поглядів на розвиток аграрного ринку, Паламар І. О. (2015)
Мартинюк О. А. - Формування імперативів сталого розвитку для структурних перетворень економіки (2015)
Орленко О. В. - Стратегічні пріоритети та сучасні завдання розвитку круп’яної індустрії в умовах світової продовольчої кризи (2015)
Поліщук І. І. - Сучасний стан та оцінка прибутковості діяльності підприємств кондитерської промисловості України, Ковальчук А. І. (2015)
Проскуріна М. О. - Креативні індустрії як основа економічної безпеки країни (2015)
Руткевич Т. І. - Аналіз сучасного стану розвитку молочного скотарства в Україні (2015)
Ткаченко В. А. - Організаційно-технологічні аспекти освоєння екологобезпечних технологій в агровиробництві, Хорішко І. В. (2015)
Баранчук В. Л. - Формування організаційного та економічного механізмів корпоративного управління в умовах євроінтеграції, Явтуховська І. В. (2015)
Братюк В. П. - Пріоритетні напрями формування системи соціального страхування в Україні, Пфістер І. І. (2015)
Грицюк Н. О. - Податкова політика в системі стратегічного управління підприємством (2015)
Докуніна К. І. - Концептуальні підходи до формування економічного механізму енергозбереження (2015)
Жуковська В. М. - Соціальний потенціал розвитку підприємств торгівлі (2015)
Заїка С. О. - Фактори формування інноваційного потенціалу підприємств (2015)
Кабаченко Д. В. - Методологические основы разработки и обоснования инновационных проектов развития предприятия, Кныш М. С. (2015)
Короп І. І. - Систематизація методів бюджетного управління як повноцінної системи управління підприємством (2015)
Морщенок Т. С. - Формування системи планування собівартістю продукції в системі управління витратами підприємства, Літвінова Н. В. (2015)
Олефіренко О. М. - Методичний інструментарій обґрунтування впливу параметрів збутової політики на рівень інноваційної активності машинобудівних підприємств України (2015)
Ремига Ю. С. - Пріоритетні напрями розвитку аутсорсингу у логістиці в Україні, Баюра К. В. (2015)
Сахно А. А. - Моделювання мотиваційної норми прибутковості машинобудівних підприємств (2015)
Сидоренко О. В. - "Управління" як базова категорія формування парадигми управління розвитком (2015)
Сугак Т. О. - Оптимізація механізму управління обліковою інформацією в системі економічної безпеки промислових підприємств (2015)
Фаізова С. О. - Розвиток методичних засад збалансованої системи показників як основи управління підприємством (2015)
Чеканська Л. А. - Теоретичні підходи до інвестування аграрних формувань (2015)
Шишмарьова К. В. - Формування організаційно-економічного забезпечення тактичного планування діяльності підприємства (2015)
Гаврилець О. В. - Ринок праці та активність трудової міграції в Україні (2015)
Каленська В. П. - Чинники інвестиційного забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств на радіаційно забруднених територіях (2015)
Остафій М. М. - Потенціал підприємницької активності регіонів та особливості побудови системи його оцінки, Ярема Б. П. (2015)
Слюсар С. Т. - Прогнозування організаційно-економічного розвитку сільських територій приміської зони Київського регіону (2015)
Тибінка І. Я. - Ендогенні та екзогенні фактори внутрішньорегіональної соціально-економічної диференціації в Україні (2015)
Артюшок К. А. - Проблеми дослідження потреб та інтересів у розвитку еколого-економічної системи (2015)
Атаманюк Е. А. - Оцінка рівня розвитку людського потенціалу регіонів України (2015)
Захарчин Г. М. - Трансформація функцій управління поведінкою персоналу підприємства в сучасних умовах, Космина Ю. М. (2015)
Маниліч М. І. - Вплив демографічної ситуації на стан національної економіки України, Штерма Т. В. (2015)
Федоришин В. С. - Удосконалення фінансування соціального розвитку територіальних громад на засадах реформування комунальної власності (2015)
Федоришина Л. М. - Міграційна акультурація в системі сучасного розвитку українського суспільства, Шевчук Л. Т. (2015)
Балянт Г. Р. - Зарубіжний досвід регулювання банківської діяльності в кризових умовах (2015)
Бичкова Н. В. - Роль банківської системи у фінансіалізації економічного розвитку України, Ломачинська І. А., Мумладзе А. О. (2015)
Волохова І. С. - Пріоритети тарифного регулювання у сфері комунальних послуг (на прикладі сфери теплопостачання) (2015)
Голуб Р. Р. - Теоретичні підходи до вибору режиму валютного курсу (2015)
Корзаченко О. Ю. - Еволюція наукових поглядів на екологічне оподаткування, Корзаченко О. В. (2015)
Кривенцова А. М. - Удосконалення оцінки фінансового стану страхових компаній в Україні (2015)
Мельничук Н. Ю. - Концептуальні засади розвитку бюджетного менеджменту в Україні (2015)
Сас Х. І. - Теоретичні підходи до антикризового регулювання у комерційних банках України (2015)
Ткачик Л. П. - Оцінка та критерії оптимізації податкового навантаження в Україні, Ткач І. В. (2015)
Шимків С. А. - Соціально-економічні передумови виникнення страхування від нещасних випадків (2015)
Августова О. О. - Організаційні аспекти внутрішнього контролю витрат виробництва на рибопереробних підприємствах (2015)
Больботенко І. В. - Сучасний стан та тенденції розвитку професійного незалежного аудиту в Україні (2015)
Морозюк Н. С. - Аналіз фінансових результатів СВК "Дружба" в розрізі сільськогосподарських підприємств Саратського району Одеської області, Стоянова-Коваль С. С., Губко В. І. (2015)
Ткаченко В. В. - Принципи консолідації фінансової звітності банківських установ (2015)
Солодухін С. В. - Формування системи моніторингу видатків освітньої галузі, Хорошун В. В. (2015)
Васьковська Н. О. - Методологічні аспекти дослідження інститутів соціально-економічної сфери господарської системи суспільства (2015)
Гайдар А. Е. - Посткризисные тенденции в системе занятости населения (2015)
Борісов О. Г. - Маркетинг зовнішньоекономічної діяльності Одеського регіону, Караман О. А. (2015)
Бригадир В. О. - Показники та критерії вимірювання соціальної стратифікації країн ЄС (2015)
Барановська Д. О. - Розвиток кінотеатрального прокату в Україні (2015)
Войчак Д. А. - Структурні елементи та фактори розвитку глобальної інфраструктури агропродовольчого ринку (2015)
Галько Л. Р. - Стратегічні вектори розвитку вищих навчальних закладів України в контексті глобалізаційних викликів сучасного освітнього простору (2015)
Голуб М. О. - Наукові підходи до визначення потенціалу екологічного туризму (2015)
Горбань А. В. - Трудові ресурси автомобільного транспорту української РСР (1960–1980 рр.) (2015)
Muzam J. - Corporate environment during change implementation process (2015)
Аванесова Н. Е. - Оборонна промисловість економіки України як об’єкт дослідження в системі економічної безпеки держави (2015)
Байрактар Ю. П. - Нефінансова звітність підприємств та етапи її формування (2015)
Бархаєва А. Ю. - Вплив рівня розвитку логістичної інфраструктури на формування конкурентних переваг підприємств будівельної галузі (2015)
Білан О. С. - Проблеми формування і впровадження системи управління якістю на вітчизняних підприємствах (2015)
Бояринова К. О. - Наукові підходи до факторної комплектації виробничого середовища промислового підприємства (2015)
Братюк В. П. - Дослідження механізму платоспроможності страхових компаній України (2015)
Бучинська О. В. - Психологія кольору як метод якісного маркетингу (2015)
Васільєва Л. М. - Ефективність використання побічної продукції при переробці насіння соняшнику, Мачак Т. О. (2015)
Тимошевська Т. І. - Використання економіко-математичного моделювання в управлінні земельними ресурсами при реалізації стратегій розвитку сільськогосподарських підприємств (2015)
Бєляєва С. С. - Соціально-орієнтована рекреаційна привабливість міста Черкаси, Івашина Л. Л. (2015)
Бойченко Е. Б. - Методологічне забезпечення програми моніторингу умов життя регіонального соціуму (2015)
Бондаренко А. В. - Оценка факторов уровня переработки отходов (2015)
Гоблик В. В. - Алгоритм нівелювання негативного впливу інституційно-правових бар’єрів у транскордонних регіонах між Україною та ЄС (2015)
Мареха І. С. - Ментальний портрет українця-землероба як соціальний фундамент національного еколого-економічного розвитку (2015)
Говорко О. В. - Проблеми та перспективи демографічного розвитку в Україні (2015)
Александрова Г. М. - Трактування поняття "ресурсозбереження" в економічній науці (2015)
Бабіченко В. В. - Формування категоріального апарату корпоративних фінансів у сучасній економіці (2015)
Бачо Р. Й. - Дефініції та класифікація небанківських фінансових установ у сучасних умовах (2015)
Бондаренко О. С. - Обґрунтування концепції логістично-орієнтованого управління фінансовими потоками (2015)
Бортнік Н. В. - Зарубіжний досвід податку на нерухоме майно та перспективи його запровадження в Україні (2015)
Онищенко С. В. - Аналіз стану та динаміки дефіциту державного бюджету України, Голян Я. С. (2015)
Давиденко Д. О. - Оцінка ефективності інвестицій в закордонні об’єкти житлової нерухомості (2015)
Давиденко Н. М. - Фінансове планування як інструмент забезпечення фінансової стійкості підприємств (2015)
Абесінова О. К. - Особливості аналізу конкурентоздатності персоналу як складової конкурентоспроможності підприємства (2015)
Бондар Т. Л. - Методика фінансового обліку витрат на забезпечення якості продукції (2015)
Бондаренко Н. М. - Організація внутрішньогосподарського контролю використання основних засобів на підприємстві, Бідняк К. І. (2015)
Горбачук В. М. - Торговельні засоби розвитку високотехнологічної галузі (2015)
Лось В. О. - Оцінювання впливу рівня інтелектуального капіталу на результати діяльності підприємства, Макаренко О. І. (2015)
Лазор Л. И. - Субъекты трудовых процессуальных отношений (2013)
Хуторян Н. М. - Проблеми праворозуміння прямої дійсної шкоди в трудовому праві України (2013)
Іншин М. І. - Загальні та спеціальні норми у правовому регулюванні трудових відносин в сучасних умовах (2013)
Лазор В. В. - Переведення за трудовим правом України: проблеми правового регулювання (2013)
Шамшина І. І. - Правовий статус та місце державних органів у системі суб'єктів трудового права, Плахотіна Н.А. (2013)
Андрейчук Т. В. - Дисциплінарна відповідальність як гарантія реалізації трудових прав та обов’язків суддями (2013)
Бабаскін А. Ю. - Заміна сторони у зобов’язанні як підстава цивільно-процесуального правонаступництва (2013)
Древаль П. В. - Принципи системи соціального захисту працівників органів прокуратури (2013)
Лукаш С. С. - Гарантії працевлаштування осіб, які потребують соціального захисту за проектом трудового кодексу України (2013)
Осадчий В. І. - Гносеологія правової охорони (2013)
Чернявський С. С. - Адвокатська діяльність у контексті адміністративного права (2013)
Капліна Г. А. - Проблемні питання регулювання праці науково-педагогічних працівників в процесі використання дистанційних форм освіти, Котова Л. В. (2013)
Омельченко Т. В. - Додаткові гарантії трудових прав жінок (2013)
Болдырев К. А. - Экономико-правовое обеспечение инновационной конкурентоспособности экономики Украины (2013)
Безгинський Ю. С. - Особа потерпілого, як один з елементів криміналістичної характеристики злочинів, пов’язаних з порушенням правил безпеки на підприємствах вугільної промисловості (2013)
Брижак А. В. - Запобігання дільничними інспекторами міліції, а також іншими підрозділами та службами ОВС крадіжкам, поєднаним з проникненням в житло (2013)
Букін М. П. - До проблеми забезпечення законності оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ (2013)
Боднарук М. І. - Поняття соціального страхування в сучасних умовах (2013)
Воропаєва Н. Г. - Проблеми регулювання нагляду та контролю за додержанням законодавства про охорону праці (2013)
Гаруст Ю. В. - Міністерство доходів і зборів України в системі центральних органів виконавчої влади (2013)
Голобородько В. О. - Значення посадових інструкцій працівників у правовому регулюванні відносин у сфері праці (2013)
Гомада В. А. - Характеристика процедур у судах, пов’язаних з прийняттям управлінських рішень (2013)
Гостєв В. В. - Проблеми обмеження у кримінальному праві України права громадянина поширення інформації, Старокожев О. А. (2013)
Куцурубова-Шевченко О. В. - Проблеми використання господарсько-правових засобів в діяльності державних вищих навчальних закладів (2013)
Гробова А. А. - Розгляд трудових спорів, пов’язаних з розірванням трудового договору з ініціативи роботодавця (2013)
Zhdanova O. S. - Civil procedural capacity and capability of foreign persons in Ukrainian civil procedure (2013)
Журавель В. О. - Щодо форм матеріального забезпечення суддів (2013)
Журавльов Д. В. - Нормативно-правове забезпечення діяльності окремих міністерств у євроінтеграційних процесах України (2013)
Загородній І. В. - Організаційно-правові аспекти управління вищими навчальними закладами системи МВС України (2013)
Зеньков Д. О. - Характеристика профспілок як колективного суб’єкту сучасного трудового права (2013)
Кафанова О. В. - Природне право як "етично належне в праві" (загально-теоретичний аналіз на основі наукових поглядів Є. М. Трубецького) (2013)
Кобернюк С. В. - Щодо загальних ознак джерел права соціального забезпечення (2013)
Козіна М. В. - Сутність та значення поняття "професійний спортсмен" (2013)
Комзюк В. Т. - Технічні засоби, як складова науково-технічного забезпечення діяльності митних органів (2013)
Коротких А. Ю. - Проблеми розмежування компетенції між адміністративними та іншими судами (2013)
Котвіцький І. О. - Історичні передумови виникнення та розвитку колективних договорів в Україні (2013)
Кочанова П. В. - Правове регулювання змісту трудових правовідносин при ліквідації та банкрутстві підприємств (2013)
Красюк Т. В. - Правове регулювання оплати праці науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів (2013)
Кутоманов Д. Є. - Переконання та заохочення як методи забезпечення трудової дисципліни в СРСР (2013)
Лазор І. В. - Місце колективного договору у системі інститутів народовладдя: теоретико-правовий аспект (2013)
Лаптєв С. С. - Правова природа службових прав судді адміністративного суду (2013)
Левченков О. І. - Про співвідношення теоретичного знання та практики його реалізації в процесі регулювання суспільних відносин в державах перехідного типу (2013)
Луценко О. Є. - Історико-правовий аналіз розвитку правового регулювання припинення трудових правовідносин із державними службовцями внаслідок вчинення дисциплінарного проступку (2013)
Мартинюк І. В. - Проблеми правового регулювання стимулювання працевлаштування громадян з низькою конкурентоспроможністю (2013)
Мартюшев С. М. - Генезис пенсійного забезпечення працівників (2013)
Матвієнко О. С. - Розвиток і становлення трудового законодавства в незалежній Україні (2013)
Мацюк А. А. - Конституція – правова основа суспільного ладу, формування, організації та здійснення влади народу (2013)
Медведєв Ю. Л. - Електронна комерція в міжнародному приватному праві та праві України: стан та перспективи (2013)
Михайлюк О. В. - Сутність та складові кадрового потенціалу підприємства (2013)
Нестеренко Д. К. - Проблеми правового регулювання та тлумачення "нагляду" та "контролю" за додержанням законодавства про працю (2013)
Орловська І. Г. - Поняття та зміст легалізації основних юридичних спеціальностей (2013)
Петренко В. В. - Адміністративно-правова охорона рибних запасів: поняття та зміст (2013)
Пиж Н. М. - Проблеми реалізації гарантій трудових прав працівників при розірванні трудового договору за підставами організаційно-правового характеру (2013)
Пихтін М. П. - Правове регулювання застосування вогнепальної зброї та відповідальність працівників міліції за незаконне її застосування (2013)
Рекша А. В. - Перспективи розвитку заохочень державних службовців як суб’єктів трудового права (2013)
Салманова О. Ю. - Сприяння громадськості у здійсненні функцій органами і установами юстиції (2013)
Сайнецький О. П. - Джерела соціального забезпечення військовослужбовців (2013)
Сахно В. О. - Напрями реформування діяльності та структури місцевих державних адміністрацій (2013)
Світайло П. Ю. - Щодо правового регулювання робочого часу при сумісництві (2013)
Семенова А. В. - Принцип законодавчого визначення умов і порядку здійснення загально- обов’язкового державного медичного страхування (2013)
Семенченко С. А. - Передача субвенцій між місцевими бюджетами: проблеми правового регулювання в Україні (2013)
Сірко Р. Б. - Порядок укладення договору перевезення вантажу залізничним транспортом за законодавством України (2013)
Середа О. Г. - Щодо системи органів нагляду і контролю за дотриманням трудового законодавства (2013)
Слободенюк І. В. - Громадські формування правоохоронної спрямованості в Україні (2013)
Боханова І. А. - Правова форма контракту (2013)
Стецюк Б. Р. - Кримінальний процес в австрійській та російській імперіях у першій половині ХІХ ст.: порівняльний аналіз (2013)
Таликін Є. А. - Процесуальна дія та судові процедури в структурі господарської процесуальної форми (2013)
Турчин С. О. - Загальна характеристика роботодавця-юридичної особи, як суб’єкта трудового права (2013)
Фоменко Д. О. - Місце спеціальних правових норм з питань регулювання праці науково-педагогічних працівників у системі трудового законодавства України (2013)
Хомич І. Ю. - Сутність принципів єдності та диференціації в соціальному забезпеченні населення України (2013)
Цицюра М. П. - Сучасний стан протидії корупції та хабарництва на Україні (2013)
Чорна К. П. - Удосконалення механізму забезпечення правового регулювання безпеки та гігієни праці (2013)
Шапка О. В. - Перспективи вдосконалення системи охорони здоров’я молоді у процесі трудової діяльності (2013)
Шилова Д. В. - Проблеми тлумачення та застосування статті 284 "Закриття кримінального провадження" Кримінального процесуального кодексу України (2013)
Юскаєва І. П. - Поняття та структурні елементи адміністративно-правового статусу Міністерства соціальної політики України (2013)
Ганусик Ю. Б. - Проблеми формування проциклічної стратегії антиінфляційного регулювання (2015)
Ільницький Д. О. - Вплив фактору часу в освіті на ВВП країн: дослідження міжнародних пропорцій, Ольшевська І. П. (2015)
Королюк Т. О. - Вплив державного боргу на макроекономічні параметри розвитку (2015)
Дяченко А. Л. - Диверсифікація міжнародних функцій сучасних університетів (2015)
Журба І. О. - Наукові засади поширення інформаційної економіки в контексті процесів регіоналізації та глобалізації світового господарства (2015)
Кардаков О. Ю. - Інтелектуалізація секторальних та горизонтальних політик ЄС (2015)
Губарєва І. О. - Сценарне моделювання забезпечення економічної безпеки України (2015)
Гургула Т. В. - Стратегічне планування розвитку міст в Україні (2015)
Дмитерко М. О. - Методологія формування кластерів: напрямки, етапи та фактори впливу (2015)
Ільніцький А. І. - Інформаційне забезпечення формування стратегії розвитку сільських територій (2015)
Іринчина І. Б. - Модернізація системи державного регулювання експортоорієнтовного зернового ринку України (2015)
Коваленко Є. В. - Еволюція відповідальності у бізнесі як відображення соціально-економічних процесів макрорівня (2015)
Колегаев И. М. - Развитие морского транспорта Украины в современных условиях (2015)
Кондратюк О. І. - Проблеми та напрями розвитку зернопродуктового підкомплексу в сучасних умовах (2015)
Гонська М. Р. - Удосконалення кадрової політики торговельних мереж (2015)
Гончаренко І. М. - Перспективи розвитку сфери послуг в Україні в умовах інтеграції до ЄС (2015)
Дем’яненко Т. І. - Формування фінансових стратегій на промислових підприємствах (2015)
Дідух В. В. - Оцінка результативності запланованих заходів з реінжинірингу бізнес-процесів та можливих позитивних наслідків (2015)
Дьомкіна О. В. - Розвиток персоналу сфери інформаційних технологій: поняття, особливості та сучасний стан в Україні (2015)
Єфремова О. С. - Напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств малого бізнесу (2015)
Захаркін О. О. - Реалізація інноваційних стратегій підприємств на принципах соціально-відповідального інвестування (2015)
Іванієнко К. В. - Формування стратегії управління експортним потенціалом підприємств в умовах інноваційних змін економіки (2015)
Ілляшенко С. М. - Проблеми і перспективи просування продукції вітчизняних підприємств в Internet, Іванова Т. Є. (2015)
Калініна О. М. - Теоретичні засади корпоративного управління, Зіброва О. В. (2015)
Клюс Ю. І. - Формування критеріїв розвитку корпоративного управління інноваціями на промислових підприємствах (2015)
Корецька О. В. - Сучасні підходи до оцінки стійкості економічної безпеки підприємств портової діяльності (2015)
Дем’ян Я. Ю. - Соціальні наслідки економічного розвитку аграрної сфери закарпатської області та визначення пріоритетів інвестиційного розвитку (2015)
Захарова И. В. - Управление инвестиционной привлекательностью авиационного кластера (2015)
Примачев Н. Т. - Региональные аспекты развития морской круизной индустрии, Ковылина М. А. (2015)
Коржилов Л. І. - Розвиток туризму в Україні в регіональному контексті (2015)
Обиход Г. О. - Загрози природного походження в екологічній безпеці України: оцінка впливу на соціально-економічні системи в умовах глобалізації екологічного простору (2015)
Заєць С. В. - Міграційні пріоритети населення як чинники соціально-економічного розвитку країни, Холявко К. О. (2015)
Далєвська Т. А. - Децентралізація у системі фінансового забезпечення місцевого самоврядування (2015)
Данилевська-Жугунісова О. Є. - Особливості прийняття фінансових рішень на основі аналізу витрат (2015)
Дудчик О. Ю. - Розвиток і функціонування лізингових компаній та лізингодавців в Україні (2015)
Д’яченко А. В. - Кредитування будівництва як особливий вид кредитної діяльності (2015)
Журавльова Т. О. - Управління процентним ризиком банку, Назаркіна Л. І. (2015)
Зачосова Н. В. - Теоретико-методологічні засади управління економічною безпекою у процесі менеджменту сучасних фінансових установ (2015)
Ковтун О. А. - Рейтингове оцінювання пайових інвестиційних фондів як інструмент прийняття інвестиційних рішень домогосподарствами (2015)
Козьмук Н. І. - Імплементація європейських стандартів функціонування фінансової системи в умовах інтеграції України у європейський простір (2015)
Титул, зміст (2016)
Гура Т. Є. - Післядипломна педагогічна освіта в Україні: пріоритетні напрями розвитку (2016)
Ястребова В. Я - Проектні технології у післядипломній освіті керівників загальноосвітніх навчальних закладів (2016)
Бабко Т. М. - Особливості науково-методичної підготовки вчителів до участі у конкурсах фахової майстерності (2016)
Армейський О. С. - Методи i засоби формування правової компетентностi вчителiв технологій у системі післядипломної освіти (2016)
Мосюра А І. - Модель використання управлінських технологій в освітньому процесі загальноосвітнього навчального закладу (2016)
Гура О. І. - Особливості використання методу схематизації у професійній підготовці майбутніх фахівців, Адоньєва Ю. А. (2016)
Ісаєва С. Д. - Характерні особливості реалізації системи підготовки викладачів до ефективної педагогічної взаємодії зі студентами (2016)
Корсікова К. Г. - Дидактична гра як метод формування професійної спрямованості майбутніх педагогів у процесі практики (2016)
Макаренко О. В. - Дослідження стану формування дослідницької компетентності майбутніх лікарів у процесі вивчення природничих дисциплін (2016)
Макаренко В. І. - Структура системи фахових компетентностей майбутніх лікарів (2016)
Маслова В. А. - Саморегуляція як чинник розвитку психологічної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу (2016)
Магрламова К. Г. - Професійне становлення майбутнього лікаря (2016)
Байбекова Л. О. - Основні засади сучасної професійної підготовки майбутніх філологів (2016)
Ванівська О. І. - Стратегічна іншомовна компетентність як предмет лінгвометодичних досліджень: навчально-діяльнісний підхід (2016)
Момот О. О. - Зміст виховання особистості майбутнього вчителя в здоров’язбережувальному середовищі вищого навчального закладу (2016)
Пєчка Л. Є. - Роль наступності у формуванні основ ціннісного ставлення до власного здоров’я дітей (2016)
До відома авторів (2016)
Передплата Всеукраїнського науково-практичного освітньо-популярного журналу "Імідж сучасного педагога" на 2017 рік (2016)
Відомості про авторів (2016)
Мельник О. Г. - Гармонізація інформаційного та методичного забезпечення діагностики інвестиційної привабливості бізнес-структур в умовах європейської інтеграції, Адамів М. Є. (2016)
Кравченко В. І. - Неофіційні елітарні центри та їх економічний, фінансовий і геополітичний вплив на світове господарство (2016)
Голян В. А. - Фінансово-економічний механізм проектного управління територіальним земельно-господарським комплексом: інституціональні передумови формування, Третяк Н. А., Каленська О. В. (2016)
Reznikova N. - Ecological imperatives for extension of globalization processes: problem of economic security (2016)
Матвієнко Г. А. - Напрями формування ефективної фіскальної політики та досягнення cталого розвитку національної економіки в процесі співробітництва України з мвф (2016)
Іващенко А. І. - Перспективи розвитку краудфандингу в Україні як інструменту залучення коштів для підприємств малого та середнього бізнесу, Поліщук Є. А., Диба О. М. (2016)
Богуславський Є. І. - Диверсифікація інвестицій, Опаріна О. В. (2016)
Воронкова Т. Є. - Підвищення ефективності інноваційної діяльності підприємств легкої промисловості, Васильєва М. О. (2016)
Полтавська О. В. - Аналіз чинників конкурентоздатності у процесі стратегічного розвитку підприємств готельного бізнесу (2016)
Шолойко А. С. - Роль реінжинірингу бізнес-процесів при формуванні фінансової безпеки страховика (2016)
Краснова І. В. - Роль та місце банківської системи в забезпеченні економічного зростання в умовах фінансової інтеграції (2016)
Омельченко А. І. - Особливості формування організаційно-економічного механізму технологічного розвитку промислових підприємств (2016)
Єгорова Г. А. - Компаративний аналіз методик оцінювання ефективності злиттів та поглинань: світовий та вітчизняний досвід (2016)
Лавренкова І. М. - Проблеми і перспективи реалізації податкової політики регулювання доходів населення в Україні (2016)
Вакар Т. В. - Методичні засади моделювання конкурентної ідентичності сільських територій (2016)
Калина М. С. - Актуальні завдання державної політики України у сфері фізичної культури та спорту в умовах глобалізації та євроінтеграції (2016)
Корбецький М. Б. - Науково-теоретичні підходи щодо сутності державно-приватного партнерства як інструмента соціальних зобов'язань держави, Пухкал О. Г. (2016)
Варункив Л. В. - Проблемы принятия управленческого решения в системе государственной службы (с учетом врожденных качеств личности), Кизименко Л. Д. (2016)
Качала Т. М. - Визначення об'єктного поля антикризового державного регулювання банківської системи, Стадник А. С. (2016)
Шульга Н. Д. - Стан дослідженості проблеми державної освітньої політики та її ролі у розвитку країни (2016)
Колесник В. Т. - Теоретичні підходи до методологічної функції законодавчого визначення національної безпеки України (2016)
Константинов О. О. - Аналіз сучасних напрямів державного управління соціально-економічним розвитком регіону (2016)
Білокінна І. Д. - Інституції як головні стимули розвитку суспільства та їх роль у формуванні "зеленої економіки" (2016)
Більська О. В. - Соціальні інновації у форматі складників їх формування і реалізації (2016)
Будяєв М. О. - Портфель інвестиційних проектів як базова складова в процесі забезпечення інвестиційної привабливості підприємства (2016)
Vakar K. V. - Formation of agriculture land market, Kosov P. Yu., Hapun O. S. (2016)
Віннікова І. І. - Особливості розвитку ринку консалтингових послуг в Україні, Марчук С. В. (2016)
Вороніна А. В. - Моделювання процесу розвитку персоналу металургійного підприємства, Ніколаєва К. М. (2016)
Гладка Л. І. - Конкурентоспроможність української продукції на прикладі машинобудівного комплексу та шляхи її підвищення, Васильєва В. Р., Шинкаренко К. Е. (2016)
Голубка М. М. - Кооперативна освіта на західній Україні в умовах сьогодення (2016)
Григоренко В. О. - Концепційний підхід до оцінки фінансового потенціалу території (2016)
Добрянская В. В. - Выбор средств распространения рекламы методом комплексной (интегральной) оценки объектов маркетинга, Мирошниченко В. Т. (2016)
Євенко Т. І. - Aдaптaцiя вiтчизнянoї банківської cиcтeми дo зapубiжнoгo дocвiду кpeдитнoї дiяльнocтi бaнкiв (2016)
Єпіфанова І. Ю. - Фактори зростання прибутку підприємства, Гуменюк В. С. (2016)
Іванова Н. В. - Методолого-організаційні аспекти побудови оціночної моделі інфраструктурного забезпечення регіону (2016)
Катана А. В. - Підходи до методики визначення якості харчування регіонального ринку продовольчих товарів (2016)
Кононенко В. А. - Облік витрат та ефективність виробництва соняшнику в сільськогосподарських підприємствах, Барбінягра О. М. (2016)
Котикова О. І. - Забезпечення підвищення конкурентоспроможності продукції молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах в умовах євроінтеграції, Аржанова О. В., Євстрат'єва Т. І. (2016)
Курило О. В. - Стратегія реформування державних фінансів в Україні (2016)
Kushchenko О. I. - Statistical methodology of international comparisons of the European Union countries (2016)
Лукомський Ю. О. - Тенденції і напрями розвитку ринку соків в Україні (2016)
Маврова В. В. - Управління конкурентоспроможністю підприємств в Україні (2016)
Мальченко В. Л. - НДДКР як рушійна сила інноваційного управління в міжнародних компаніях (2016)
Мельник І. М. - Сучасні тенденції розвитку готельного господарства України (2016)
Мельник Т. М. - Аналіз товарної структури імпорту України з країн ЄС, Туніцька Ю. М. (2016)
Мельнікова А. В. - Обліково-аналітичне забезпечення управління ризиками діяльності туристичних підприємств (2016)
Мостенська Т. Г. - Витрати як економічна категорія та їх аналіз на ПАТ "Оболонь", Ковтун О. С. (2016)
Назарова О. Ю. - Статистичне дослідження ринку туристичних послуг (2016)
Обелець Т. В. - Cутністно-структурна характеристика дефініції механізму формування і реалізації виробничої програми машинобудівних підприємств (2016)
Павленко О. П. - Економічна сутність фінансової стійкості підприємств: фактори впливу, оцінка та джерела фінансування, Семиліт І. В. (2016)
Поляниця О. В. - Особливості розвитку електронних платіжних систем в Україні, Яківець В. С. (2016)
Рубаха М. В. - Дивідендна політика як елемент системи формування та використання фінансових ресурсів суб’єкта господарювання, Овчар О. А. (2016)
Савчук Д. М. - Опорні школи як результат соціального розвитку громади (2016)
Сопіна Ю. М. - Фактори виникнення та способи мінімізації ризику кредитування фізичних осіб банку, Ананьєва К. В., Яновська К. О. (2016)
Столяренко О. О. - Методологічний аналіз рівня економічної безпеки підприємств цементної галузі (2016)
Стояненко І. В. - Управління ресурсо- та енергозбереженням в АПК (2016)
Тимошенко Н. Ю. - Ефективність діяльності транснаціональних корпорацій у посткризовий період, Вавінський Б. О. (2016)
Федоронько Н. І. - Система консолідованої інформації ТНК, Вайда О. С. (2016)
Fudała B. - Competitiveness of food and vegetables processing industry enterprises on the example of the Polish market, Galchynska Ju. М., Makarchuk O. Н. (2016)
Шуст О. А. - Європейський досвід державної підтримки й стимулювання виходу дрібних та середніх виробників агропродовольства на організований ринок, Бондаренко Р. І. (2016)
Деркач О. І. - Аналітична обробка текстової інформації за допомогою засобів кластеризації (2016)
Годун Н. І. - Залежність функціонального стану дихальної системи підлітків від способу життя (2016)
Гринцова Н. Б. - Функціональні перебудови гіпофізарно-наднирникової системи статевозрілих щурів-самців за умов впливу солей важких металів та корекції антиоксидантами (а-токоферол) (2016)
Маменко Т. П. - Інтенсивність пероксидного окиснення ліпідів та активність антиоксидантних ферментів у листках озимої пшениці за дії грунтової посухи, Ярошенко О. А., Троценко В. А. (2016)
Абрамова Л. С. - Системный анализ систем управления дорожным движением, Капинус С. В. (2016)
Богданов О. В. - Аналіз сукупного впливу теплових параметрів шару на ФТА сигнал (2016)
Васильєв В. М. - Моделювання та оптимізація параметрів інтегрованої інерціально-супутникової навігаційної системи з коригувальними ланцюгами, Рогожин В. О., Долінце Б. І. (2016)
Galinskiy A. M. - Ecological and economic efficiency of localization of sources of pollution of soils of technogenic effluents using the technology of the device of the horizontal impervious screen, Meneylyuk O. I. (2016)
Дейкун І. М. - Схеми вибілювання лляної целюлози для хімічної переробки, Барбаш В. А., Сидоренко Д. А. (2016)
Філіппова М. В. - Модульні технології складання редуктора, Соколенко М. В., Гавриш М. О. (2016)
Кирчанов М. В. - Исторические основания и предпосылки болгарского македонизма (2016)
Ніколаєва Н. Б. - Репресії НКВД проти підозрілих радянській владі київських викладачів на прикладі Германа Шлема Мойсейовича (1937 рік) (2016)
Тептюк Л. М. - До 175-річчя від Дня народження відомого історика Володимира Степановича Іконникова, Худолей О. С. (2016)
Аліменко О. Ю. - Консультативна робота адвоката у справах щодо стягнення заборгованості за договором банківського вкладу (2016)
Бабій А. О. - Додатковий строк для виконання зобов’язання (Nachfrist) як передумова одностороннього розірвання договору (2016)
Браславець Ю. Ю. - Правове регулювання істотних умов договору щодо надання житлово-комунальних послуг (2016)
Вальчук О. І. - Соціальне страхування в Кодексі законів про працю УСРР 1922 року та Кодексі законів про працю України (2016)
Грушко М. В. - Кодифікації правил поводження з військовополоненими: проблеми та перспективи (2016)
Гуртієва Л. М. - Наукові концепції підстав прийняття судових рішень у кримінальному судочинстві (2016)
Коваленко Р. О. - Передвиборна агітація на телебаченні на виборах Президента України (2016)
Круковес В. В. - Проблеми застосування термінології при розгляді справ про встановлення факту проживання однією сім’єю чоловіка та жінки без шлюбу (2016)
Морозюк С. М. - Особливий порядок прийняття та зміни основного закону як гарантія його реалізації (2016)
Orzikh Yu. Н. - Category "notariat". Ontological characteristic (2016)
Скриль С. А. - Вплив права Європейського Союзу на функціонування політичних систем держав Центральної та Східної Європи (2016)
Теребило Н. В. - Насильство як окремий прояв дій, що дезорганізують роботу установ виконання покарань, Міщук І. П. (2016)
Терещук М. М. - Позитивна юридична відповідальність в публічному праві: теоретичний аналіз (2016)
Шевчук М. О. - Деякі особливості правового регулювання інформаційних правовідносин в діяльності органів державної фіскальної служби України (2016)
Волотовська Н. В. - Зміни активності антиоксидантної системи в перші години після експериментального накладання джгута (2016)
Гарас М. Н. - Оцінка ефективності полегшувального лікування дітей, хворих на бронхіальну астму фенотипу пізнього початку залежно від ацетиляторного поліморфізму, Романчук В. В. (2016)
Залявська О. В. - Сучасні підходи до лікування реактивного артриту за умов коморбідності з хронічною хворобою нирок (2016)
Тарнавська С. І. - Особливості контролю вальної терапії атопічної бронхіальної астми в дітей з врахуванням ацетиляторного поліморфізму, Донська Т. В., Січкар І. Б. (2016)
Холодкова Е. Л. - Морфологические проявления дегенеративно-дистрофических поражений позвоночника в эксперименте и после коррекции, Цюрупа А. В., Садовская Ю. А., Горюк И. А. (2016)
Гулянич М. М. - Порівняння чутливості перещеплюваних культур клітин до вірусу інфекційного ринотрахеїту великої рогатої, Недосєков В. В. (2016)
Лебедева Н. А. - Игровое кино в образовательном процессе (2016)
Романенкова Ю. В. - "Сила бамбука и гибкость плюща": поликомпонентность творче ской манеры Ольги Карпенко (2016)
Каменський В. І. - Планувальна структура західноєвропейських середньовічних міст (VIII-ХІІ століття) (2016)
Пахолюк О. А. - Дослідження пріорітетних напрямків вітру у міській забудові, Ящинський А. Л. (2016)
Кодацька Н. О. - Гендерні аспекти прояву страхів і тривожності у студентів юнацького віку, Терпімова П. Є. (2016)
Бурый А. Р. - Апокалиптические мотивы в фильмах Ф. Ланга и А. Ганса (2016)
Деркач Л. М. - Стан і перспективи розвитку української журналістської освіти (2016)
Майорова М. Є. - Поняття політичного ток-шоу як розважального стилю, Чекмишев О. В. (2016)
Шевчук Ю. С. - Концептуальна кінореклама як соціально-комунікаційна технологія (2016)
Галич А. О. - Портрет Тараса Шевченка в романі польського письменника Є. Єнджеєвича: еволюція зовнішності (2016)
Кравченко О. О. - Особливості функціонування сленгізмів у сучасному китайськомовному Інтернет-просторі (2016)
Рудюк Т. В. - Звукова організація поетичних текстів Ліни Костенко (2016)
Сидорова М. О. - Мовний контекст як індикатор конверзаційних імплікатур у реактивних ходах діалогічного дискурсу (2016)
Бондар К. В. - Спосіб життя як модус існування людини тілесної (2016)
Бончук Н. В. - Схильність до адиктивної поведінки у підлітків залежно від особливостей системи ціннісних орієнтацій (2016)
Ларін Д. І. - Методологічні аспекти дослідження історичного смислу періоду відкритої психологічної кризи та його впливу на становлення сучасної психологічної науки (2016)
Маргітай Р. В. - Особливості самооцінки студентів зі схильностями до діяльності у системах "людина – людина" та "людина – природа", Маргітай Л. Г., Міхнова О. І. (2016)
Носко Л. А. - Рефлексивне освітнє середовище як засіб професійного становлення майбутніх психологів (2016)
Півень М. А. - Особистісні особливості осіб із різним рівнем емоційної зрілості (2016)
Теглівець Л. В. - Принципи професійних відносин між керівниками та практичними психологами закладів освіти (2016)
Шевчишена О. В. - Вплив особистісних якостей і властивостей на становлення та розвиток обдарованості в підлітковому віці (2016)
Александрова Н. М. - Організаційні форми і методи інтерактивної взаємодії викладача і студента в процесі формування міжкультурної компетенції, Сгадова В. В. (2016)
Деренько В. М. - Культурно-просвітницька діяльність Іллі Киріяка в українській діаспорі Канади (2016)
Дружченко Т. П. - Підсистема вправ і завдань для навчання англомовного професійно-орієнтованого говоріння студентів юридичних факультетів (2016)
Закусилова Т. О. - Педагогічні умови формування основ професіоналізму майбутніх медичних сестер у процесі фахової підготовки (2016)
Земба Б. А. - Роль семьи в формировании у детей надлежащего отношения к общественным нормам (2016)
Капінус О. Л. - Інтерактивний підхід у навчанні іноземної мови студентів технічних ВНЗ, Трофімова Г. С., Топча Н. І., Томенко М. Г. (2016)
Кендзьор П. І. - Моделювання системи полікультурного виховання у загальноосвітньому навчальному закладі (2016)
Козир М. В. - Теоретико-методологічні основи інтеграції інформаційно-комунікаційної педагогіки в освітній простір ВНЗ (2016)
Курляк І. Є. - Використання процесу медіації у справах неповнолітніх злочинців у Польщі (2016)
Лісніченко Ю. М. - Формування професійної компетентності майбутніх офіцерів у процесі вивчення фахових дисциплін на засадах компетентнісного підходу (2016)
Малинівська Л. І. - Стереотипи поведінки дітей підліткового віку при надзвичайних ситуаціях (2016)
Мариківська Г. А. - Формування виразності мовлення старшокласників як складової їхньої мовленнєвої культури (2016)
Мартиненко С. М. - Варіативність змісту освіти як чинник розвитку інтелектуально-творчих умінь учнів початкової школи, Нечипоренко К. П. (2016)
Мельник І. М. - Потенціал педагогічних дисциплін у професійній самоосвіті майбутнього вчителя початкової школи (2016)
Сембрат А. Л. - Історія виникнення гендерних досліджень в педагогічній науці (2016)
Служинська Л. Б. - Міжпредметні зв'язки в процесі вивчення німецької мови у вищому економічному навчальному закладі (2016)
Telna O. A. - Disabled youth in Ukraine: the governmental policies and grassroots activities (2016)
Чикалова Т. Г. - Підготовка майбутніх соціальних педагогів до соціально-педагогічної діяльності за місцем проживання (2016)
Shevchenko M. Y. - The forming of the professional culture as the development factor of future educators, Dreval A. V. (2016)
Якушко К. Г. - Реалізація педагогічних умов формування іншомовного спілкування майбутніх інженерів (2016)
Запорожець В. А. - Протестантизм в Україні: історичні здобутки і сучасність (2016)
Петриковская Е. С. - Мультикультурализм как проблема философской антропологии (2016)
Саковська О. Ю. - Природа та агент як її принцип у філософії Аквіната. Джерела, впливи та інтерпретації (2016)
Соболь Т. В. - Вища філософська освіта у Франції та Італії: "виклики" та "відповіді" для України, Туренко В. Е., Ярмоліцька Н. В. (2016)
Климчук І. І. - Особливості ґендерного підходу в теорії міжнародних відносин (2016)
Ростецька С. І. - Регіональна ідентичність як предмет наукового аналізу (2016)
Федорчук О. О. - Інститут політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України: історія діяльності (кінець 80 років ХХ століття – початок ХХІ століття) (2016)
Яковлев Д. В. - Дилеми вибору (2016)
Кравченко Т. П. - Психолого-педагогічні механізми формування у старших підлітків ціннісного ставлення до власного здоров’я у процесі туристсько-краєзнавчої роботи (2016)
Авдєєва М. С. - Особливості врахування національних традицій при проектуванні поселень за Чорнобильською будівельною програмою (2013)
Авдєєва Н. Ю. - Методичні основи проектування житлових комплексів на територіях, наближених до аеропортів (2013)
Ароян А. С. - Принципи організації критих міських просторів (2013)
Бакулін Є. А. - Дослідження коефіцієнту запасу палі при умові збільшення сейсмічності ділянки, Костира Н. О., Бакуліна В. М. (2013)
Барабаш М. С. - Архітектурно-будівельне проектування об’єкта будівництва на основі моделювання його життєвого циклу (2013)
Батракова А. Г. - Комплексный подход к прогнозированию состояния дорожной одежды с привлечением георадарных технологий (2013)
Бутик М. В. - Містобудівні умови розміщення аеровокзальних комплексів аеропортів (2013)
Василевський О. В. - Геометричне та автоматизоване проектування торсових поверхонь (2013)
Васильченко В. І - Типізація українського дерев’яного будівництва та його історичний розвиток, Гетьман О. В. (2013)
Дудка С. О. - Принципи та прийоми формування інтер’єрів підприємств харчування (2013)
Єпіхіна Д. В. - Народна кераміка опішні як джерело для розвитку українського дизайну (2013)
Ковальов Ю. М - Результати оцінювання та перспективи розвитку паркової зони у центрі Києва, Косаченко В. Ю, Шинкарчук І. В. (2013)
Ковальов Ю. М - Пропозиції щодо стильного оформлення парків у центрі Києва, Косаченко В. Ю, Шинкарчук І. В. (2013)
Костюченко О. А. - Арт-центри у пристосованих приміщеннях. Проблеми та перспективи (2013)
Лисюк І. А. - Особливості формування архітектурного середовища релаксації в аеропорту, Чемакіна О. (2013)
Луцик О. А. - Вплив екологічних факторів на розміщення станцій міського залізничного транспорту, Степанчук О. В. (2013)
Мараховский А. А. - Нон-дизайн как подход к организации групповой работы в проектной команде, Чемакина О. В. (2013)
Михалевич В. В. - Архітектура храму як комплекс християнської символіки у сакральному мистецтві середньовіччя (2013)
Охотнік Є. В. - Особливості дизайн-проектування інтер’єру дитячої бібліотеки, Хавхун Г. М. (2013)
Павленко Н. В. - Урахування механізму контактної взаємодії при розрахунках дорожніх одягів із дискретних матеріалів (2013)
Палиенко О. И. - Информационное моделирование здания в програме САПФИР (2013)
Пеньков В. О. - Особливості забезпечення сталого функціонування підроблювальних вулиць і доріг (2013)
Першаков В. М. - Ефективні конструкції покриттів каркасних будівель (2013)
Правдохін В. В. - Використання традиційних та нетрадиційних екологічних будівельних матеріалів в архітектурі та дизайні інтер’єра, Корженевич Д. О. (2013)
Редько К. О. - Технологічні особливості влаштування водних устроїв на садово-паркових об’єктах, Кушнір А. І. (2013)
Ромашкіна М. А. - Еко-архітектура: інтеграція вітрогенераторів в архітектурі будівлі, Кір'язєв П. М. (2013)
Ряпухін В. М. - Визначення короткотривалої і довготривалої міцності асфальтобетону як термопластичного матеріалу, Нечитайло Н. О. (2013)
Сазонова П. В. - Принципи формування рекреаційних екопоселень (на прикладі Західного Криму (2013)
Сираєва А. Н. - Особливості архітектурно-планувальної організації технопарків (2013)
Солярська І. О. - Архітектура реприза людського буття (2013)
Трошкіна О. А. - Класифікація тематичних парків, Калашнікова В. В. (2013)
Трошкіна О. А - Особливості планувальної організації пішохідних зон, Нестерчук Ю. Ю. (2013)
Трошкіна О. А. - Принципи регенерації промислових територій міста у зв’язку із зміною їх функціонального призначення, Унучко В. В. (2013)
Угненко Є. Б. - Удосконалення математичної моделі прогнозування виникнення ґрунтових зсувів, Тимченко О. М. (2013)
Шевченко Л. С. - Екологічна сутність палацово-паркових комплексів Полтавщини середини XVIII-ХІХ століть (2013)
Юрченко В. А. - Загрязнение нефтепродуктами почв в зоне аэропортов и почв придорожного пространства, Михайлова Л. С. (2013)
Король Э. Н. - Морфологическая изменчивость и систематический статус трематоды Dicrocoelium petrowi (Digenea, Dicrocoeliidae) (2014)
Жовнерчук О. В. - Еколого-фауністичний огляд тетраніхових кліщів (Trombidiformes, Tetranychidae) Чорноморського біосферного заповідника (2014)
Ковальчук А. Н. - Остатки рыб рода Perca (Actinopterygii, Percidae) из отложений позднего неогена юга Восточной Европы (2014)
Мовчан Ю. В. - Сучасний склад іхтіофауни басейну Середнього Дніпра (фауністичний огляд), Романь А. М. (2014)
Писанець Є. - Попереднє порівняння краніальної та зовнішньої морфологічної мінливості тритона Кареліна (Triturus karelinii) з Криму та Кавказу, Кукушкін О., Мануілова О. (2014)
Атамась Н. С. - Современное состояние популяции малой крачки (Sterna albifrons) Среднего Поднепровья, Швидкая З.Ю. (2014)
Кузьменко Ю. В. - Живлення сича волохатого (Aegolius funereus) та сови бородатої (Strix nebulosa) на півночі України, Мішта А. В. (2014)
Коробченко М. - Гризуни-землериї (Rodentia, Spalacidae et Ellobiusini) у зоологічних колекціях України (2014)
Баркасі З. - Мишеві гризуни (Muriformes, Muridae) із Закарпаття у колекціях зоологічних музеїв Києва (2014)
Козелкова Е. С. - Анализ метода оценки точности измерений аппаратуры спутниковой навигации космического аппарата egyptsat-1, Дмитриев И. О., Уварова Т. В. (2014)
Козловський В. В. - Методологія організаційно-технічного забезпечення інформаційної безпеки авіатранспортного комплексу України, Міщенко А. В., Левінсон Г. С., Петруняк І. Ю. (2014)
Тимочко А. А. - Метод тестирования нечеткой логической системы классификации воздушных объектов в процессе контроля воздушного пространства на основе нечетких сетей петри (2014)
Шарабайко О. М. - Аналіз функціонування існуючої системи контролю і аналізу космічної обстановки (2014)
Дружинін В. А. - Алгоритм визначення кутових координат об’єктів моніторингу в багатопозиційних системах радіолокаційного спостереження (2014)
Наконечний В. С. - Аналіз методів виміру радіолокаційних характеристик об’єктів спостереження з метою отримання банку еталонних ознак для їх розпізнавання (2014)
Степаненко Ю. К. - Можливості зменшення роздільної здатності по азимуту РЛС П-18 (2014)
Варламов І. Д. - Математична модель інформаційних потоків автоматизованих систем управління, Гаценко С. С. (2014)
Галаган В. І. - Світові тенденції, проблеми створення та впровадження автоматизованих систем управління військами (силами), Турейчук А. М., Бондарчук С. В., Прокопенко О. С., Панадій К. В. (2014)
Галушка И. Н. - Применение технологий связанных данных для разработки сервисных шин территориально-распределенных предприятий, Щербак С. С. (2014)
Дробік О. В. - Дослідження роздільної здатності терагерцового 3d-радара з використанням інтегральної моделі гармонічних коливань типу 1 (ІМ-1) в умовах значних шумів, Косовець А. М. (2014)
Зінченко А. О. - Багатопозиційна інтегрована система зв’язку і радіолокації із застосуванням методу децимації відліків аналогово-цифрових перетворювачів, Слюсар В. І. (2014)
Коробчинський М. В. - Методика побудови мереж FN на основі динамічних моделей із розподіленими параметрами, Мєшков С. І. (2014)
Кузавков В. В. - Шляхи вдосконалення системи технічного обслуговування, Гайдур Г. І., Коваль Л. Т. (2014)
Кушнєрова Н. І. - Формалізована постановка синтезу оптимально розподіленої структури системи прогнозування нештатних ситуацій (2014)
Макаренко А. О. - Дослідження ефективності роботи телекомунікаційних систем за допомогою інтерактивного програмного забезпечення, Гринкевич Г. О., Гусак М. О., Лелявський Д. Б. (2014)
Перекрестов Д. В. - Підтримка льотної придатності повітряних суден із продовженним ресурсом (2014)
Пузырев А. Л. - Практическая реализация метода инфракрасной эходефектоскопии для контроля элементов конструкции планера самолета в условиях эксплуатации, Ушаков В. В. (2014)
Рагулін С. В. - Метод оцінки експлуатаційної надійності рес при явних і прихованих відмовах (2014)
Рылова Н. В. - Метод оценки динамических приоритетов видов продукции в условиях дискретного производства, Оксанич И. Г. (2014)
Тихонов І. В. - Особливості аналітичного забезпечення експлуатації суден у сучасних умовах, Гудков Д. М., Стадник О. І. (2014)
Чегодаєв Б. В. - Перспективний метод оцінки якості технічного обслуговування пристроїв автоматики, телемеханіки та зв’язку (2014)
Шведова В. В. - Оцінювання показників якості тестового простору компютеризованої системи тестування з малими контингентами опитуваних під час пілотного експерименту (2014)
Яцко М. М. - Вибір методу статистичного аналізу надійності та класу моделі прогнозування надійності бортового обладнання літальних апаратів (2014)
Голуб С. В. - Аналіз інформаційної технології обробки даних в процесах управління рухом мобільного робота, Немченко В. В. (2014)
Гринкевич Г. О. - Оцінка ефективності технології "Cloud Computing" в телекомунікаційній мережі, Коршун Н. В., Могилевський В. Б., Малов О. І. (2014)
Жебка В. В. - Синтез оптимальної телекомунікаційної мережі за трьома показниками якості (2014)
Жураковський Б. Ю. - Розробка структури програмного забезпечення при об'єктному підході (2014)
Мирошник О. М. - Комп’ютерна підтримка прийняття рішень в умовах техногенних надзвичайних ситуацій на основі ситуаційного управління (2014)
Петрушен М. В. - Оцінка сучасних технологічних рішень та програмно-апаратних засобів щодо створення центру обробки даних у Збройних Силах України (2014)
Федорова Н. В. - Сеть синхронизации и протокол прецизионного времени (2014)
Хайрова Н. Ф. - Особенности экстракции и идентификации знаний web–контента, Аджит Пратап Сингх Гаутам (2014)
Яремчук Ю. Є. - Особливості розроблення програмних засобів для асиметричного шифрування на основі рекурентних Vk-послідовностей (2014)
Перфілова О. О. - Аналіз особливостей формування архітектурних систем доступного житла в приміських районах великих міст з урахуванням вимог безпеки в надзвичайних ситуаціях, Власенко Г. М. (2014)
Грачова Т. М. - Поетичний простір Леоніда Талалая, Коновалова М. М. (2015)
Дуркалевич В. В. - Семіотизація світу в оповіданні Івана Франка "У столярні" (2015)
Луценко Л. О. - Поняття точки зору у перспективі феміністської наратології (2015)
Новицька О. А. - Естетичні та світоглядні концепти ранньої творчості Aнтона Kрушельницького (2015)
Павленко О. Г. - Жанрово-тематична і стильова конфігурація української прози другої половини ХХ століття (2015)
Панова Н. Ю. - Несчастная любовь как причина самоубийства Филиппа Босини (по роману Дж. Голсуорси "Собственник") (2015)
Пархета Я. В. - Дуалістичність темпераменту Григора Тютюнника: експлікація у художній творчості (2015)
Сардарян К. Г. - Національно-естетичні концепти творчості І. В. Жиленко (2015)
Хорошков М. М. - Неспокій і ностальгія Хуана Мануеля Маркоса (роман "Зима Гюнтера" крізь призму постмодерного світогляду ХХ ст.), Мельничук І. В. (2015)
Шаповал Г. І. - Основні аспекти номінації осіб у малій прозі Богдана Лепкого (2015)
Відомості про авторів (2015)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації (2015)
Чернєй В. В. - Перспективи подальшого реформування органів досудового розслідування в системі національної поліції України (2016)
Barash E. - Understanding Of Personnel Certification Of Penal Bodies And Establishments Is The Key To Professional Growth Of Employees, Kruhlova А. (2016)
Хоменко В. П. - Актуальні проблеми створення та функціонування служби фінансових розслідувань у контексті європейських стандартів забезпечення фінансової безпеки (2016)
Мельниченко А. В. - Захист прав громадян під час проведення певних процесуальних дій (2016)
Бакутін Є. І. - Запобігання протиправним діям у сфері адміністративного права за допомогою технічних засобів (2016)
Вязмікін С. А. - Виявлення та припинення правопорушень у сфері державних закупівель товарів, робіт і послуг підрозділами захисту економіки національної поліції України (2016)
Tatarov О. - Ukrainian perspectives of illegal assets recovery (2016)
Горбачевський В. Я. - Питання розслідування насильницьких злочинів, Симоненко Н. О. (2016)
Цюприк І. В. - Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування терористичних актів (2016)
Запотоцький А. П. - Особливості обстановки вчинення злочинів проти власності у сфері будівництва (2016)
Ємець О. М. - Запобігання сутенерству правоохоронними органами України (2016)
Полях А. М. - Використання слідів запаху в межах протидії незаконному обігу наркотиків (2016)
Василевич Я. В. - Способи вчинення злочинів у сфері державних закупівель (2016)
Фатхутдінов В. Г. - Категорія "національна безпека" як детермінанта операціоналізації поняття "громадська безпека" (2016)
Доманова Т. Ю. - Підходи до нормативного вирішення проблем кримінальної відповідальності за злочини, учинені з двома формами вини (2016)
Гуняк О. Я. - Приватний та публічний інтереси в праві: сучасний стан і перспективи подальшого дослідження (2016)
Резнік Ю. С. - Реалізація принципу справедливості в кримінальному законі України (2016)
Габуда А. С. - Відмежування злочину, передбаченого ст. 342 кримінального кодексу України, від суміжних діянь (2016)
Ковригіна В. Є. - Співвідношення детермінант "право на охорону здоров’я" та "право на медичну допомогу" (2016)
Щербатюк В. М. - Селянство та селянський повстанський рух 1917–1921 рр. у працях Михайла Грушевського дорадянського періоду (2016)
Губар С. В. - Заходи щодо підвищення якості роботи органів кримінальної юстиції УСРР: досвід середини 1930-х рр. (2016)
Орлов Ю. Ю. - Застосування фрактального аналізу кримінальної статистики з метою запобігання злочинам (досвід поліції США), Джужа О. М. (2016)
Бартєнєва І. О. - Проектна технологія навчання в сучасних закладах освіти (2016)
Вієвська М. Г. - Діагностика стану сформованості соціальної Відповідальності майбутніх бакалаврів-менеджерів (2016)
Гвоздій С. П. - Прагматичний підхід у викладанні дисциплін "безпека життєдіяльності" та "основи охорони праці" в класичному університеті (2016)
Гриджук О. Є. - Філософські засади формування професійної комунікативно-мовленнєвої компетентності студентів (2016)
Гуцало Э. У.-С. - Компетентностный подход в подготовке современного специалиста, Matyash O. I. (2016)
Дем’яненко О. Є. - Підготовка майбутніх спеціалістів в полікультурному освітньому просторі засобами іноземної мови (2016)
Добровольська А. М. - Розвиток інтелектуальних здібностей майбутніх лікарів і провізорів у процесі формування іт-компетентності під час навчання за модульними технологіями (2016)
Козлюк О. А. - Підготовка вихователя до навчання дітей іноземної мови (2016)
Костюченко Т. М. - Діагностика ставлення до власного здоров’я Майбутніх соціальних педагогів (2016)
Кудрявцева О. А. - Формування інформаційної культури у майбутніх бакалаврів дошкільної освіти, Комишан А. М. (2016)
Листопад О. А. - Особливості педагогічної творчості вихователя Дошкільного навчального закладу (2016)
Маліновська Н. В. - Використання лінгводидактичної спадщини С. Русової у фаховій підготовці майбутніх вихователів (2016)
Мардарова І. К. - Інформатизація дошкільної освіти: проблеми та перспективи розвитку (2016)
Попова О. В. - Педагогічні умови професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх перекладачів китайської мови в умовах університетської освіти (2016)
Прокоф’єва-Акопова С. А. - Формування професійних якостей майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2016)
Сердюк Н. М. - Емпатія як компонент конкурентоздатності майбутніх психологів (2016)
Стрілець С. І. - Підготовка майбутніх вихователів до професійного розв’язку педагогічних задач, Смолянко Ю. М. (2016)
Швець Г. Д. - Ігрові технології в навчанні української мови як іноземної (2016)
Шикула Р. Р. - Особистісно-зорієнтована концепція музейної освіти сучасної зарубіжної педагогіки (2016)
Бурлака Б. С. - Використання сучасних технологій комунікацій для оптимізації самостійної роботи студентів на кафедрі технології ліків, Фаді Ал Зедан (2016)
Волощук Н. І. - Перспективність застосування новітніх та "забутих” методів викладання фармакології у вищій школі, Пашинська О. С., Грималовська О. В. (2016)
Вороненко Ю. В. - Післядипломна медична освіта – нові горизонти й перспективи, Мінцер О. П., Палагін О. В. (2016)
Мельничук І. М. - Реальність та перспективи впровадження на сучасному етапі дистанційного навчання у сферу охорони здоров’я, Ястремська С. О. (2016)
Солодовник О. В. - Основні аспекти концепції фахової підготовки молодшого медичного спеціаліста, здатного до безперервного професійного самовдосконалення (2016)
Чоп’як В. В. - Опис корисної моделі на клінічних кафедрах (для отримання патенту України): авторські погляди, Вергун А. Р., Яворська О. Я., Вергун О. М. (2016)
Шухтін В. В. - Реформування вищої освіти в Україні, Котюжинська С. Г., Лєбєдєва Т. Л., Шухтіна І. М. (2016)
Бєленічев І. Ф. - Професійний портрет викладача дистанційного навчання в медичному і фармацевтичному ВНЗ, Моргунцова С. А., Рижов О. А., Бухтіярова Н. В., Горбачова С. В., Риженко В. П. (2016)
Бугай Б. Г. - Межі серцевої тупості: протиріччя між істиною і канонічними правилами перкусії в пропедевтиці внутрішніх хвороб, Андрейчин С. М., Чернець Т. Ю., Члек М. В., Бількевич Н. А., Руда М. М., Верещагіна Н. Я., Ярема Н. З., Кавецька Н. А., Ганьбергер І. I., Кучер C. В. (2016)
Велика А. Я. - Особливості професійного вибору студентів-провізорів, Перепелиця О. О. (2016)
Волощук Н. І. - Науково-методичні основи викладання фармакології лікарських засобів, що впливають на процеси згортання крові, Денисюк О. М., Данильчук В. В., Біговщиць С. В. (2016)
В. В. Добровольський - Деякі аспекти розв’язання конфліктів на прикладі кафедри неврології Одеського національного медичного університету, як один із напрямків культури спілкування та підвищення якості навчального процесу (2016)
Загричук Г. Я. - Організація практичної підготовки студентів-провізорів при вивченні органічної хімії, Демид А. Є. (2016)
Канівець С. В. - Шляхи оптимізації викладання дисципліни "Невідкладна медична допомога” для молодших спеціалістів з медичною освітою, Денисик О. Є. (2016)
Кривошей О. В. - Сучасні методи викладання фармацевтичної хімії (2016)
Левків М. О. - Застосування кейс-методу у фаховій підготовці студентів-іноземців на кафедрі терапевтичної стоматології (2016)
Прилипко Н. А. - Організаційно-методичні підходи викладання іноземним англомовним студентам на фармацевтичному факультеті Одеського національного медичного університету, Вишницька І. В., Унгурян Л. М., Бєляєва О. І. (2016)
Родіонова В. В. - Досвід підготовки студентів до участі у Всеукраїнській студентській олімпіаді з клінічної імунології та алергології (підсумки викладачів та погляд студентів), Коваленко О. М., Ніколаєнко-Камишова Т. П., Собко С. В., Хмель О. С. (2016)
Семенець А. В. - Про оновлення "Інформаційної системи перевірки знань у медичній освіті”, Чеканов С. Б. (2016)
Спіріна І. Д. - Використання "рівнів навчання” для оцінки знань студентів на циклі "Психіатрія. Наркологія”, Рокутов С. В., Тимофєєв Р. М., Шорніков А. В. (2016)
Стеченко О. В. - Проблема академічної чесності в навчальному процесі та науці: досвід Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (2016)
Суховолець І. О. - Особливості проведення лекційних занять з розділу "Захворювання слизової оболонки ротової порожнини” для студентів-іноземців (2016)
Хобзей М. К. - Деякі аспекти первинної експертизи наукових праць на наявність академічного плагіату, Вергун А. Р. (2016)
Шишка І. В. - Роль матеріально-технічної бази та науково-педагогічного забезпечення в підготовці лікаря майбутнього (сімейного лікаря), Кудієвський А. В. (2016)
Колесник М. Ю. - Роль соціальних мереж у дистанційній освіті лікарів на післядипломному етапі, Качан І. С. (2016)
Кадобний Т. Б. - Передумови, завдання і форми радянізації освіти на Тернопільщині у вересні 1939 – червні 1941 року, Кравчук Л. О., Мельникова К. М. (2016)
Заїка С. О. - Генезис категоріального апарату досліджень інвестиційного розвитку (2014)
Лиськова Л. М. - Перспективи розвитку глобальної торговельної системи: відносини Європейського Союзу, Росії та України (2014)
Чуріканова О. Ю. - Вплив показників внутрішнього валового продукту США на курс долара в Україні (2014)
Гончаренко О. В. - Оцінка інституціональної ефективності агроінновацій: проблеми виміру (2014)
Ігнатенко М. М. - Удосконалення матеріально-технічного забезпечення і соціально-економічного розвитку особистих та фермерських господарств, Постол А. А. (2014)
Кужель В. В. - Аналітична характеристика сучасної моделі регіонального інноваційно-промислового кластеру, Манзій О. П. (2014)
Моісеєнко Ю. М. - Структурно-функціональна модель розвитку регіональної наноіндустрії із компонентами стратегічного планування та управління (2014)
Стегней М. І. - Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності Закарпатської області та можливостей ведення бізнесу (2014)
Трішкіна Н. І. - Маркетинг у діяльності торговельного посередництва (2014)
Цап М. В. - Макроекономічні передумови державної структурної політики імпортозаміщення в Україні (2014)
Базалійська Н. П. - Анкетування як визначальний метод системного дослідження якісної складової трудової поведінки робітника машинобудівного підприємства (2014)
Безугла Т. В. - Тенденції розвитку товарообігу як показника стійкості сфери торгівлі в Україні (2014)
Білошкурська Н. В. - Оцінка впливу маркетингової політики на ефективність діяльності підприємства (2014)
Білявська Ю. В. - Побудова алгоритму процесу змін управління виробництвом на підприємстві (2014)
Вороніна В. Л. - Концептуальні аспекти формування системи управління прибутком торговельного підприємства та організація її обліково-аналітичного забезпечення (2014)
Голік В. В. - Концептуальні підходи до розуміння сутності поняття "стратегія" (2014)
Грицюк Н. О. - Формування стратегії розвитку підприємства на засадах податкової політики в умовах нестабільності (2014)
Гунченко М. В. - Особливості формування та реалізації кадрової політики підприємства у сфері мотивації праці (2014)
Демчук Н. І. - Індикатори і критерії ефективності інвестицій та інвестиційного забезпечення харчових підприємств (2014)
Єлецьких С. Я. - Інноваційні технології управління розвитком підприємства на основі методів імітаційного моделювання (2014)
Звягінцева О. Б. - Моделювання споживчої поведінки на ринках соціально небезпечних товарів, Каташинська М. О. (2014)
Кравченко М. О. - Концепція стійкості підприємства в економічних теоріях (2014)
Куцеконь Л. О. - Теоретико-методичні аспекти кластеризації підприємств (2014)
Мельничук Л. С. - Етичне ведення бізнесу як особливий напрям економічної діяльності (2014)
Олексенко С. В. - Удосконалення механізму управління конкурентоспроможністю фермерських господарств (2014)
Скоромна О. Ю. - Економічна сутність фінансових результатів і особливості їх формування у підприємств різних організаційно-правових форм (2014)
Скриньковський Р. М. - Параметри діагностики кредитоспроможності підприємства, Харук К. Б., Заброцька О. В. (2014)
Станко Г. В. - Інституційно-інфраструктурне удосконалення фінансово-економічних відносин в аграрному виробництві (2014)
Студінська Г. Я. - Методологічні підходи до визначення поняття "бренд" (2014)
Чернишов В. В. - Комплексна оцінка факторів, що пливають на фінансову діяльність підприємства (2014)
Шуміло О. С. - Небезпека, загрози і ризики підприємства: підходи до трактування та уточнення їхньої суті (2014)
Іртищева І. О. - Індекс глобальної конкурентоспроможності: регіональний аспект (2014)
Нездоймінов С. Г. - Регіональні контури кластерного розвитку винного туризму (2014)
Парфенюк Є. І. - Проблеми та перспективи удосконалення державної політики фінансування соціально-економічного розвитку регіону, Шушкова Ю. В. (2014)
Бавровська Н. М. - Порівняльна характеристика сільськогосподарських підприємств України та Франції, Боришкевич О. В., Цибульський С. Ю. (2014)
Хлобистов Є. В. - Природоохоронні індикатори сталого розвитку в системі макроекономічних взаємодій, Пристайко О. П. (2014)
Хмелевська О. М. - Людський розвиток у Херсонській області: сучасні тенденції та перспективи (2014)
Войтович Л. М. - Управління безпекою страхових та перестрахових компаній в Україні (2014)
Дем’янюк О. Б. - Спеціальні заходи у захисті національного товаровиробника на внутрішньому ринку (2014)
Коцюба О. В. - Аналіз динаміки іноземних інвестицій та інвестиційної привабливості України (2014)
Ломачинська І. А. - Вплив інституційного розвитку фінансової системи на економічну безпеку України (2014)
Чижова Т. В. - Сутність і значення податку на доходи фізичних осіб у формуванні фінансових ресурсів регіону, Сисоєнко І. А. (2014)
Яворська Т. В. - Функції та види державного регулювання страхового підприємництва в Україні (2014)
Коваленко О. В. - Організація оплати праці на підприємствах машинобудування та шляхи її вдосконалення (2014)
Курган Н. В. - Поточні забезпечення як засіб перерозподілу постійних загальновиробничих витрат для запобігання збільшенню собівартості реалізованої продукції (2014)
Сокольська Р. Б. - Формування документального забезпечення на стадії планування аудиту, Зелікман В. Д., Єрьоміна О. Л. (2014)
Тютлікова В. В. - Особливості обліку та оцінки гудвілу підприємства в умовах продажу (2014)
Якубенко Ю. Л. - Становлення аудиторської діяльності в Україні (2014)
Гавриленко О. В. - Огляд методів гібридизації інтелектуальної обробки інформації (2014)
Горбачова О. М. - Методика визначення показника сталості функціонування аеропортів у короткостроковому періоді (2014)
Устенко С. В. - Розробка імперативної стратегії управління економічною безпекою підприємства, Іванченко Н. О. (2014)
Титул, зміст (2016)
Передмова (2016)
Бартків О. - Теоретичні основи трансформації цінностей майбутніх фахівців у ціннісні орієнтації, Дурманенко Є. (2016)
Волкова Н. - Підготовка викладача вищої школи як стратегічне завдання (2016)
Воронюк О. - Про специфіку моніторингу якості підготовки докторів філософії (2016)
Галацин К. - Педагогічні умови формування комунікативної культури майбутніх фахівців інженерно-технічних спеціальностей (2016)
Дурманенко О. - Виховна робота у ВНЗ як чинник формування особистості майбутнього фахівця (2016)
Зірка В. - Науковий дискурс: навчання аспірантів створенню якісного наукового тексту (2016)
Ільницький Р. - Зміст підготовки аспірантів у вищих навчальних закладах України, Процишин Н. (2016)
Ковальчук О. - Готовність нового фахівця до забезпечення якості європейських стандартів вищої освіти (2016)
Кожушко С. - Навчання іноземних мов здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD) з використанням проектної методики (2016)
Криштоф Світлана - Аспірантура – інноваційна ступінь підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації на сучасному етапі (2016)
Лебідь О. - Теоретичні аспекти підготовки майбутнього керівника загальноосвітнього навачального закладу до стратегічного управління в умовах магістратури (2016)
Лякішева А. - Утомлюваність викладача вищого навчального закладу в професійній дяльності: причини виникнення та прояви, Грицюк Л. (2016)
Меняйло В. - Дослідницько-інноваційна діяльність в контексті професійної підготовки висококваліфікованих фахівців (2016)
Ольхова Н. - Підготовка студентів до реалізації інтегрованого навчання в початковій школі (2016)
Петренко В. - Сучасні тенденції та перспективи розвитку нафтогазової освіти в контексті формування передумов інтелектуалізації діяльності суб’єктів національного господарства, Процюк В., Кісь С. (2016)
Повар І. - Ціннісний вимір професійної підготовки майбутнього фахівця, Повар О. (2016)
Скальська Д. - Підготовка фахівців третього рівня освіти нафтогазового профілю: особистісні імперативи науковця в умовах глобалізації (2016)
Сологуб Т. - Навчально-виховне середовище ВНЗ як фактор професійно-особистісного становлення майбутнього фахівця (2016)
Томашевська І. - Формування портфоліо аспіранта як механізм оцінки його дослідницької компетентності (2016)
Усова О. - Деякі аспекти виконання якісного наукового дослідження, Сологуб О. (2016)
Fast O. - European models and innovative practices of doctoral training (2016)
Чернета С. - Сутнісні характеристики формування готовності майбутнього фахівця до професійного cамовдосконалення (2016)
Наші автори (2016)
Угрин М. М. - Шановні читачі (2016)
Дидик Н. М. - Новий підхід до проведення стоматологічного лікування дорослих із застосуванням комбінованої анальгоседації та місцевої анестезії, Пайкуш В. А., Угрин М. М. (2016)
Симоненко Р. В. - Деякі аспекти раціонального використання фторпротектора Profluorid Varnish ("VOCO") при лікуванні гіперестезії твердих тканин зубів (2016)
Скрипніков П. М. - Ретеновані зуби мудрості, можливі клінічні прояви, помилки в діагностиці, Скрипнікова Т. П., Скібіна А. К. (2016)
Все, що потрібно для найкращої діагностики (2016)
Поліщук С. С. - Вплив Квертуліну на клінічний перебіг загоєння забійно-рваних ран обличчя (2016)
Девіґус А. - VITABLOCS RealLife®: естетичні Chairside-реставрації фронтальних зубів (2016)
Смоляр Н. І. - Стоматологія починається з дитинствa, Масний З. П. (2016)
Кузьміна В. А. - Санітарна освіта вагітних щодо гігієни порожнини рота як важлива ланка в антенатальній профілактиці карієсу зубів, Якубова І. І., Коркач Г. М. (2016)
Смоляр Н. І. - Підходи до лікування глибокого карієсу тимчасових зубів за результатами анкетування дитячих лікарів-стоматологів, Солонько Г. М., Гринишин О. Б. (2016)
Чуйко А. М. - Аналіз зусиль у системі імплантат–кістка з урахуванням дискретних геометричних параметрів різьби і механічних властивостей кісткових тканин, Угрин М. М. (2016)
Сміянов Ю. В. - Деформований стан емалі зубів при різних формах моделювання каріозної порожнини, Лахтін Ю. В. (2016)
Матолич У. Д. - Особливості показників рівня інтерлейкіну-8 у хворих на флегмони щелепно-лицевої ділянки із супутнім цукровим діабетом 2 типу (2016)
Кушта А. О. - Обґрунтування премедикації у стоматологічній практиці залежно від рівня тривожності на основі експериментального дослідження, Волощук Н. І., Шувалов С. М. (2016)
FDI 2016 — український прорив (2016)
XIV Міжнародна стоматологічна виставка "Дентал®-Україна" 2016 та Стоматологічний форум (2016)
З нагоди 75-річчя від дня народження професора Валентина Федоровича Макєєва (2016)
До 65-річного ювілею професора Петра Семеновича Фліса (2016)
Матеріали науково-практичної конференції, 20-21 жовтня 2016, Львів (2016)
Покажчик статей, опублікованих у журналі "Новини стоматології" у 2016 році (2016)
Пивняк Г. Г. - Некоторые аспекты и пути реализации программы освоения подземного пространства крупных городов, Корчак А. В., Франкевич Г. С., Солодянкин А. В. (2010)
Пустовойтенко В. П. - Обґрунтування гірничотехнічних передумов підземного будівництва з урахуванням гірничо-геологічних умов (2010)
Тулуб С. Б. - Обоснование концепции управления геомеханическими процессами в выработках угольных шахт в условиях ожидаемых больших смещений контура, Солодянкин А.В. (2010)
Пустовойтенко В. П. - Техніко-економічні аспекти освоєння підземного простору, Гавриш О. Р. (2010)
Левит В. В. - Бурение вертикальных шахтных стволов как перспективное направление в шахтном строительстве, Горелкин А. А. (2010)
Сдвижкова Е. А. - Методика прогноза прочностных свойств углевмещающих пород в пределах шахтного поля, Бабец Д. В., Мартовицкий А. В. (2010)
Должиков П. Н. - Моделирование провала над горной выработкой, Шубин А. А., Корсаков Д. В. (2010)
Шевцов Н. Р. - Развитие концепции безопасности производства взрывных работ в угольных шахтах, Калякин С. А. (2010)
Должиков П. Н. - Исследование особенностей условий эксплуатации арочных рамных крепей в зонах интенсивной трещиноватости, Палейчук Н. Н., Кобзарь Ю. И. (2010)
Прокопов А. Ю. - О структуре затрат времени при сооружении скипового ствола подземного рудника "Мир" на участке нефтегазопроявлений, Масленников С. А., Склепчук В. Л. (2010)
Борщевский С. В. - Построение пространственной модели участков ярусов породного отвала с использованием программного пакета Surfer, Прокопенко Е. В. (2010)
Андреев Б. Н. - Динамика транспортерных галерей горнодобывающих предприятий, Бровко Д. В., Хворост В. В. (2010)
Бабиюк Г. В. - Напряженно-деформированное состояние пород в надработанном породном массиве, Ермаков А. Н. (2010)
Кравец В. Г. - Технологические параметры взрывного обрушения грунта при создании взрывом компенсирующих щелей, Вапничная В. В., Францишко А. В. (2010)
Гапеев С. Н. - Разработка способа обеспечения устойчивости наклонной выработки в условиях шахты им. В.М. Бажанова, Терещук Р. Н., Олексюк А. Б. (2010)
Минеев С. П. - Рекомендаций по безопасной отработке выбросоопасных пластов в сложных горно-геологических условиях, Витушко О. В., Рубинский А.А. (2010)
Полозов Ю. А. - Тампонаж закрепного пространства для предупреждения аварийной ситуации на воздухоподающем стволе №10 ОП "Шахта "Димитрова", Рябичев В. Д., Лазерник Ю. А. (2010)
Роенко А. Н. - Применение компьютерных моделей для оценки пород в окрестности сопряжения ствола на шахте им. А.Г. Стаханова, Румежак О. Н., Кравченко К.В. (2010)
Касьян Н. Н. - Особенности передачи давления, от стенок шпура, содержащего невзрывчатый разрушающий материал, вглубь породного массива, Сахно И. Г., Шуляк Я. О. (2010)
Самедов А. М. - Дослідження повзучості при одноосному стисканні бетонів на основі крупного заповнювача зі сланцевих гірських порід, Жданова О. О. (2010)
Харин С. А. - Влияние факторов "бурение" и "погрузка" на интенсивность проведения стволов (2010)
Минеев С. П. - Технология ликвидации последствий газодинамических явлений в струговых и щитовых лавах, Витушко О. В., Выгодин М.А. (2010)
Мокриенко В.Н. - Параметрирование нового способа охраны выемочной выработки с использованием метода эквивалентных материалов (2010)
Гапеев С. Н. - Исследование характера взаимного влияния протяженных выработок на участке их сопряжения, Раскидкин В. В., Кравченко К. В. (2010)
Чернай А. В. - Метод крупных частиц в механике гетерогенных сред, Ищенко А. К., Налисько Н. Н., Кириченко А. Л. (2010)
Журавлёв В. Н. - Анализ свойства стационарности зондирующего угольный пласт виброакустического информационного сигнала, Масленников Е. В., Кондратюк И. В. (2010)
Соболев В. В. - Твердофазный синтез монокристаллов алмаза (2010)
Новиков А. О. - Вариационный метод оценки напряженно-деформированного состояния массива горных пород, армированного анкерами, вокруг выработки (2010)
Терещук Р. Н. - Обоснование параметров способа обеспечения устойчивости подготовительных выработок глубоких угольных шахт, Наумович А. В., Кузнецова А. Н. (2010)
Кирия Р. В. - Увеличение производительности бункера с боковым щелевым выпускным отверстием с помощью вибрации, Брагинец Д. Д. (2010)
Марченко В. В. - Особенности влияния скорости движения на психоэмоциональное состояния водителей большегрузных карьерных автосамосвалов в условиях Вольногорского ГМК, Русак И. С. (2010)
Пушкин С. П. - Стабилизация качества угля в условиях сложноструктурных залежей (2010)
Рыбалко А. Я. - Первичные параметры тяговой сети для индуктивной передачи электроэнергии передвижным потребителям (2010)
Мещеряков Л. І. - Программное обеспечение идентификации состояний барабанных мельниц, Ясир Юсеф Хусейн Аль Хаттаб, Зубарев А. И. (2010)
Відомості про авторів (2010)
Від головного редактора (2014)
Розенберг Р. - Интернациональные тенденции в творчестве одесских композиторов (2014)
Rosenberg R. - International tendencies in the works of Odessa composers (2014)
Осадчая С. - Эволюционная роль "переходных эпох" в развитии православного богослужебного пения: от авторитета традиции к феномену авторства (2014)
Osadchaya S. - Evolutionary role of "transition ages” in the development of the orthodox liturgical singing: from authority of a tradition to the phenomenon of authorship (2014)
Муравская О. - Жанрово-стилевые аспекты оперы Э. Хумпердинка "Гензель и Гретель" и традиции немецкого бидермайера (2014)
Muravskaya O. - Genre and stylistic aspects of the opera by E. Humperdinck "Hansel and Gretel” and the traditions of the german biedermeier (2014)
Грибиненко Ю. - Полистилистические аспекты композиторской поэтики Альфреда Шнитке (на примере камерно- инструментальных произведений) (2014)
Сергеева О. - К проблеме интерпретации жанра думы-баллады во Второй симфонии Б. Лятошинского (2014)
Кучма О. - Особливості неофольклоризму в пізній творчості Р. Щедріна (на прикладі Концерту для оркестру № 4 "Хороводи") (2014)
Каплун Т. - Образ Марфы-раскольницы в опере "Хованщина" М. П. Мусоргского (2014)
Тимченко-Быхун И. - Первая программная миниатюра М. Глинки "Прощальный вальс": автобиографические смыслы и итальянские музыкальные влияния (2014)
Горелик Л. - К вопросу о жанрово-стилевой и вокально-исполнительской специфике "Тихих песен" В. Сильвестрова (2014)
Олейникова Ю. - "Семь песен" на стихи Е. Кульман Р. Шумана: стилевые и образно-смысловые аспекты (2014)
Гадецкая А. - Культура повседневности в музыкальном искусстве: интерпретационные возможности и методологические перспективы (на примере творческой биографии М. И. Глинки) (2014)
Серенко С. - Феномен Моисея в музыкальном искусстве. Часть 2. "Моисей" Дж.Россини, Н. Паганини, Н. Паганини — Л. Сильва (2014)
Поляковская С. - От джаза до минимализма: о стилистических особенностях музыки к балету "The great Gatsby" (2014)
Гульцова Д. - Поэтика фортепианного этюда во французской музыкальной культуре XIX — начала ХХ века (2014)
Емельяненко М. - Принципы организации стилевой целостности симфонического творчества В. Губаренко (2014)
Лисовенко Е. - Структурно-семантические функции рондо и рондальности в камерно-инструментальной музыке А. Шнитке (2014)
Лысенко Н. - "Баллада о мальчике, оставшемся неизвестным" С. Прокофьева: жанровые и мифопоэтичекские аспекты (2014)
Немченко К. - Втілення елементів православних таїнств і богослужбових послідувань в оперному мистецтві (на прикладі "Сказання про невидимий град Кітеж і діву Февронію" М. Римського-Корсакова) (2014)
Шевченко Т. - Стилевая переходность русского фортепианного искусства конца XIX — начала XX века (2014)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського