Ткаченко В. - Інвестори чи рейдери? (2010)
Григорович В. - Політ фантазії і практицизму суть (2010)
Клейменова О. - Зубна щітка для хребта як запорука міцного здоров'я (2010)
Стельмащук Г. - Мистецький автограф (2010)
Драч І. - Балада про весноньку (2010)
Тищук Є. - "Гелій-3 ультиматум / відродження" (2010)
Марчук Л. - "Придворний" живописець-портретист. Іван Козак шукає позитив. І - знаходить! (2010)
Плаксіна О. - Справді, Боженко має дивовижний хист бачити й відчувати цей прекрасний світ (2010)
Мацук З. А. - Теоретичні аспекти дослідження послуги як економічної категорії (2016)
Борейко В. І. - Інвестиційні переваги економіки України (2016)
Куцаб-Бонк К. К. - Інституційні чинники транскордонної конвергенції в умовах сучасного етапу європейської інтеграції України (2016)
Колісник Г. М. - Інституціональні умови та пастки розвитку регулювання витратами підприємництва (2016)
Топішко І. І. - Трансформація умов господарювання в економіці знань та її вплив на соціальну політику держави, Топішко Н. П., Галецька Т. І. (2016)
Климчук А. О. - Методи мотивації персоналу на промислових підприємствах (2016)
Полюхович М. Д. - Сутність, значення та особливості оцінювання інноваційних процесів у діяльності підприємств (2016)
Береславська О. І. - Лібералізація механізму валютного регулювання в Україні (2016)
Григорська О. С. - Сутнісна характеристика фінансової політики держави (2016)
Карлін М. І. - Фіскальна оптимізація як умова зменшення державного боргу України (2016)
Кізима Т. О. - Аналітичний огляд інфраструктури фінансового ринку України: інституційний аспект, Луцишин О. О. (2016)
Крамаренко О. А. - Методологічне забезпечення бюджетної політики місцевого рівня (2016)
Дем’янчук О. І. - Механізм управління місцевими бюджетами України в умовах децентралізації (2016)
Маршалок Т. Я. - Політика фіскальної децентралізації в Україні – позитивні та негативні ефекти (2016)
Момот О. М. - Економічна природа транснаціональних банків (2016)
Новосад Я. С. - Корпоративне медичне страхування як складовий елемент добровільного медичного страхування в Україні (2016)
Приказюк Н. В. - Зарубіжний досвід організації боротьби з шахрайством у страховій системі (2016)
Ткаченко Н. В. - Концепти сучасних уявлень про економічну природу фінансового посередництва (2016)
Левицька С. О. - Економічне забезпечення соціально-екологічних складових збалансованості операційної діяльності підприємств: облікові підходи (2016)
Осадча О. О. - Методичні підходи визнання в обліку та звітності показників оцінки якості обліково-аналітичної інформації (2016)
Пашніна А. О. - Трансформація елементів організації обліку в умовах застосування інформаційно-комп’ютерних технологій (2016)
Примостка А. О. - Теоретичні концепції прогнозованості фондових ринків (2016)
Хохлов В. Ю. - Value-at-risk портфелю цінних паперів (2016)
Содержание (2016)
Предисловие главного редактора (2016)
Европейский обучающий курс по панкреатологии (2016)
Губергриц Н. Б. - Новости мировой панкреатологии (по материалам совместной встречи Международной Ассоциации Панкреатологов и Комитета рака поджелудочной железы Китайской противораковой Ассоциации, Китай, Шанхай, 27-29 августа 2015 г.), Беляева Н. В., Клочков А. Е., Лукашевич Г. М., Фоменко П. Г. (2016)
Бабінець Л. С. - Патогенетичні аспекти порушень ліпідного обміну при хронічному панкреатиті, підходи до їх корекції, Мігенько Л. М., Кицай К. Ю., Мігенько Б. О., Квасніцька О. С. (2016)
Su Si-Biao - Углеводный антиген 19-9 в дифференциальной диагностике рака поджелудочной железы и хронического панкреатита, Qin Shan-Yu, Chen Wen, Luo Wei, Jiang Hai-Xing (2016)
Дядькин Н. А. - Диагностика хронического панкреатита по данным магнитно-резонансной томографии, Лежнев Д. А. (2016)
Пилипчук В. І. - Комплексна діагностика біліарної гіпертензії у хворих на хронічний панкреатит, Гедзик С. М., Дирів О. Л. (2016)
Ширинская Н. В. - Некоторые клинико-экономические аспекты фармакотерапии у пациентов с хроническим панкреатитом и остеоартрозом (2016)
Кошель А. П. - Опухоль Frantz-Gruber, Клоков С. С., Попов К. М., Вторушин С. В., Завьялова М. В., Степанов И. В., Дибина Т. В., Миронова Е. Б., Дроздов Е. С., Авхименко В. А. (2016)
Циммерман Я. С. - Сравнительная оценка диагностических тестов определения Helicobacter pylori и спектр мукозной микрофлоры желудка при гастрите и язвенной болезни, Захарова Ю. А., Ведерников В. Е. (2016)
Каримов М. М. - Последовательная схема эрадикационной терапии при язвенной болезни, Саатов З. З., Собирова Г. Н. (2016)
Тєрьошин В. О. - Вплив сучасного кремнеземного ентеросорбенту "Біле вугілля" на стан мікрогемодинаміки у хворих на хронічний токсичний гепатит, поєднаний з хронічним обструктивним захворюванням легень, Труняков М. В. (2016)
Титул, зміст (2016)
Мізюк Б. М. - Ефективність механізмів забезпечення фінансової стабільності в розвинутих країнах, Кітц Р. Р. (2016)
Корнівська В. О. - Актуальні трансформації фінансово-інституційного простору єврозони, Яременко В. Г. (2016)
Возняк Г. В. - Бюджетне вирівнювання в системі фінансового забезпечення розвитку регіонів України: сучасний стан і вектор розвитку (2016)
Голян В. А. - Фінансове забезпечення пріоритетів розвитку лісогосподарського комплексу: диверсифікація форм і засобів, Голуб О. А. (2016)
Гришкін В. О. - Аналіз впливу глобалізації на зайнятість населення в Україні, Сімахова А. О., Перекопська Ю. С. (2016)
Долбнєва Д. В. - Необхідність та основні напрямки вдосконалення порядку формування та використання ресурсного потенціалу охорони здоров’я в Україні, Гончарук С. М. (2016)
Коваль В. В. - Державне регулювання та обліково-аналітичне забезпечення розвитку електронної комерції у споживчому секторі, Дроздова О. Г. (2016)
Малік Є. О. - Сучасний стан державних фінансів України: пріоритети, стратегія та ризики, Табакова Т. В. (2016)
Познанська І. В. - Організаційно-економічні аспекти впровадження міжнародних стандартів безпеки судноплавства (2016)
Рудик Н. В. - Макрофінансові індикатори в економічній стратегії держави (2016)
Скрипник А. В. - Поводження з побутовими відходами з позиції функції суспільного добробуту, Міхно І. С. (2016)
Татаріна Т. В. - Тенденції розвитку ринку аграрного страхування в Україні (2016)
Фролова Л. В. - Моніторинг ефективності бюджетного управління торговельними підприємствами України, Брагіна О. С. (2016)
Кизим М. О. - Оцінка β-конвергенції соціально-економічного розвитку регіонів України, Козирєва О. В. (2016)
Ярошенко І. В. - Позиціонування міста Харкова й окремих великих міст України на регіональному, національному та міжнародному рівнях, Семигуліна І. Б. (2016)
Гавловська Н. І. - Оцінювання процесів взаємодії підприємства та потенційних контрагентів у контексті забезпечення економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності (2016)
Григоренко Т. М. - Методичні підходи до розміщення торговельних об’єктів франчайзингової роздрібної торговельної мережі (2016)
Гуцалюк О. М. - Концептуальні засади забезпечення економічної безпеки корпоративних інтеграційних процесів (2016)
Данько Ю. І. - Інноваційні підходи до забезпечення конкурентоспроможності малих аграрних підприємств (2016)
Дікань Л. В. - Оцінка рівня фінансової безпеки суб’єкта господарювання, Владімірова Н. П. (2016)
Ізмайлов Я. О. - Розвиток методології економічного аналізу господарської діяльності підприємств у постіндустріальній економіці (2016)
Крутова А. С. - Ефективність управління оборотним капіталом у системі забезпечення фінансової безпеки торговельних підприємств, Сіфурова А. І. (2016)
Побережна З. М. - Оцінювання фінансово-ресурсних умов забезпечення конкурентоспроможності авіатранспортних підприємств (2016)
Рета М. В. - Діагностика у системі стратегічного управлінського обліку: сучасні напрямки та підходи (2016)
Скриньковський Р. М. - Діагностика в системі менеджменту підприємства, Павловські Г. (2016)
Соколова Л. В. - Теоретико-методологічна платформа розробки системи адаптації підприємств до змін зовнішнього середовища (2016)
Стадник В. В. - Концептуальні основи "менеджменту різноманітності" у системі стратегічного управління розвитком промислових підприємств, Вешко О. В. (2016)
Тарасова Т. О. - Теоретико-методологічні засади розвитку трансляційних можливостей контролінгу у забезпеченні сталого розвитку підприємства (2016)
Трушкіна Н. В. - Логістичні концепції на промисловому підприємстві в умовах глобалізації ринку, Драчук Ю. З., Залознова Ю. С. (2016)
Єпіфанова І. Ю. - Власний капітал у системі фінансового забезпечення інноваційної діяльності підприємств (2016)
Doronin A. V. - The Conceptual Preconditions of Studying Collective Professional Mobility of Management Personnel, Doronin S. A. (2016)
Гечбаия Б. Н. - Оценка уровня конкуренции в банковском секторе Грузии, Ванишвили М. М. (2016)
Дубина М. В. - Застосування системного підходу до дослідження ринку фінансових послуг (2016)
Ivashchenko A. I. - Using Cryptocurrency in the Activities of Ukrainian Small and Medium Enterprises in order to Improve their Investment Attractiveness (2016)
Павлов Р. А. - Вплив анонсів монетарної політики на доходність і волатильність ринку акцій України, Левкович О. В. (2016)
Мардус Н. Ю. - Особливості організації бухгалтерського та податкового обліку й аудиту під час проведення гарантійних ремонтів, Брік С. В. (2016)
Хорунжак Н. М. - Проблематика й особливості законодавчого регулювання діяльності бюджетних установ, а також їх вплив на формування й реалізацію завдань бухгалтерського обліку, Лукановська І. Р. (2016)
Іванченко Г. Ф. - Синергетична когерентність біфуркаційних еволюційних процесів злиття та поглинання підприємств, Далайін Б. О. А. (2016)
Пілько А. Д. - Постановка та вирішення задачі оцінки й аналізу інвестиційної складової безпеки розвитку регіону, Кіс В. В. (2016)
Пілько А. Д. - Визначення порогових рівнів економічної безпеки територіальних систем регіону на основі моделей дискримінантного аналізу та методу евклідової відстані, Савчук Н. В. (2016)
Шерстенников Ю. В. - Моделирование логистики и согласование темпа производства товаров с темпом реализации, Касьян С. Я. (2016)
Боднар А. М. - Мова дитячих літературно-художніх видань низької цінової категорії (на прикладі продукції видавництв "Махаон-Україна", "Навчальна книга — Богдан", "Арій") (2015)
Волкотруб Л. М. - Видавнича діяльність Якова Оренштайна (2015)
Головко О. А. - Соціокомунікативний аспект ілюстративного матеріалу в електронних виданнях (2015)
Гриднєва Л. М. - Логічна недостатність класифікації речень у навчальній літературі (2015)
Дєдушкіна А. В. - Популяризація науки в сучасному українському інтернет-просторі (2015)
Думанецька В. А. - Путівник для велотуриста як продукт розвитку подорожніх нотаток (крізь історичну призму видань Бедекера) (2015)
Женченко М. І. - Цифрові трансформації в системі книгорозповсюдження України (2015)
Зражевська Н. І. - Футурологія суспільства і медіакультура, Зражевський С. Ф. (2015)
Д’ячук С. В. - Гендерна психологія в роботі редактора (2015)
Киричок А. П. - Зв’язки з громадськістю як соціальний інститут (2015)
Литвин А. В. - Психологічне консультування під час політичного консалтингу (2015)
Лоза Г. І. - Українізація вищої технічної школи 1920–1930 рр. ХХ ст. (на прикладі Київського політехнічного інституту) (2015)
Малиш М. М. - Окремі комунікативні аспекти соціального діалогу (2015)
Мардус Г. О. - Реклама в українській пресі: між корисним і доцільним (2015)
Поберезська Г. Г. - Особливості редакторського опрацювання текстів для медичних видань (2015)
Побідаш І. Л. - Стан дослідження дитячої періодики в українській науці (2015)
Прихода Я. В. - Соціокомунікаційний підхід до вивчення діяльності видавництв (2015)
Рожанська В. О. - Функціонування фразеологічних одиниць у сучасній рекламі, Болотнікова К. В. (2015)
Сегол Р. І. - Компетенції редактора перекладу під час опрацювання аудіовізуальних творів (2015)
Тишкевич К. І. - Видавнича продукція бібліотек України для юнацтва на інформаційному ринку України (2015)
Тріщук О. В. - Робота редактора над структурою реферативного тексту (2015)
Фіголь Н. М. - Стан електронних навчальних видань у вищих навчальних закладах, Швидка Ю. Ю. (2015)
Фісенко Т. В. - Пошукова оптимізація в роботі журналіста спеціалізованого інтернет-видання (на прикладі сайта hi-tech.ua) (2015)
Фіялка С. Б. - Сучасні технології навчання в редакторській освіті (2015)
Харлан А. П. - Особливості вербальної комунікації (2015)
Ходак Н. В. - Особливості газетної верстки молодіжних періодичних видань Хмельниччини (на прикладі газет "Час молоді", "А5_Хмельницький" та "Твій погляд"; 2005–2015 рр.) (2015)
Цимбал В. Ю. - "Гарячі" і "холодні" медіа в сучасному українському медіапросторі (2015)
Шевченко І. О. - Способи та засоби побудови внутрішньотекстових зв’язків науково-інформаційного повідомлення (2015)
Barańska-Szmitko A. - Wizerunek felietonisty z perspektywy odbiorcy tekstu (2015)
Bogołębska B. - Lęk jako dominujące uczucie w narracjach literackich i nieliterackich grażyny i wojciecha jagielskich (2015)
Mikosz J. - Sposoby badania rynku prasy polskiej drukowanej (2015)
Piotrkowski M. S. - Sytuacje komunikacyjne we współczesnym teatrze dramatycznym (2015)
Filipczak-Białkowska A. - The ideology of the polish political discourse in terms of communicative grammar (2015)
Janiszewski A. - Różnica w ukształtowaniu spisów literatury w publikacjach naukowych ukrainy i polski jak markier "swój–obcy" (2015)
Бардаш С. В. - Класифікація товарних втрат супермаркетів, Копчикова І. В. (2016)
Berezhnitska Jo. - The Use of Cash Basis and Accrual Basis in Assessing the Performance of Enterprise, Blazhynska Jo. (2016)
Лень В. С. - Профессиональное суждение бухгалтера: определение понятия и содержание, Нехай В. А. (2016)
Предко І. Ю. - Формування резервів майбутніх витрат і платежів в обліково-контрольному забезпеченні як один із шляхів зниження ризиків діяльності підприємств в умовах кризи (2016)
Сторожук Т. М. - Облікова політика материнської (холдингової) компанії та її дочірніх підприємств (2016)
Усатенко О. В. - Організація бухгалтерського обліку і аналізу зобов'язань в компаніях з управління активами (2016)
Бондаренко О. С. - Методологічні засади управління фінансами в умовах логістизації економіки (2016)
Гудзь О. Є. - Побудова мультиканального фінансового забезпечення інноваційного розвитку підприємства, Байрамов С. (2016)
Гудзь О. Є. - Методологічний вимір формування стратегічного портфеля фінансової безпеки підприємства, Сотниченко В. М. (2016)
Домінова І. В. - Ризики електронного банкінгу та їх класифікація (2016)
Жовтун Є. В. - Теоретичні аспекти депозитної політики банків (2016)
Kaminska T. G. - Tax Optimization Model for Agricultural Cooperatives, Ilchak O. V., Dvornik N. B. (2016)
Назар М. В. - Тенденції кредитування сільськогосподарських підприємств Львівської області (2016)
Сніщенко Р. Г. - Система фінансової безпеки як інструментарій учасника фінансового ринку (2016)
Trusova N. V. - Forming of the Mechanism for Implementation of State Financial Policy in Ukraine (2016)
Черненко О. С. - Стратегічні напрями та тактичні підходи посилення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва в аграрній сфері (2016)
Герасимович І. А. - Методичні засади внутрішньогосподарського контролю виробничих запасів в системі управління операційною діяльністю підприємства, Морозова-Герасимович Н. А. (2016)
Дем'яненко Т. Є. - Теоретичні аспекти поглиблення сутності внутрішнього аудиту (2016)
Шерстюк О. Л. - Формалізація упевненості користувачів фінансової інформації в аудиторському звіті (2016)
Шинкаренко М. С. - Зовнішній та внутрішньогосподарський контроль діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (2016)
Галак К. І. - Теоретичні засади соціально-орієнтованої діяльності суб'єктів господарювання (2016)
Кручак Л. В. - Ринок соків в Україні: аналіз стану та оцінка впливу дебіторської заборгованості покупців на його розвиток (2016)
Наберухін В. А. - Інституційне забезпечення комерціалізації інтелектуальної власності в Україні (2016)
Пухир С. Т. - Державний фонд регіонального розвитку: проблеми та шляхи удосконалення функціонування (2016)
Шевчук В. О. - Механізм управління бюджетними ресурсами: проблеми та перспективи удосконалення, Бондарук Т. Г., Мельничук Н. Ю. (2016)
Білорус О. Г. - Відгук на монографію "Інформація в антикризовому управлінні: глобальний аспект стандартизації обліку та фінансової звітності" (Київ, 2015) (2016)
Відомості про авторів (2016)
Ассман А. - Пам’ять міста (2015)
Стороха Б. - "Мемуарна наука”: німецькі колоніальні студії наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть (2015)
Поспишил И. - Научная судьба Сергия Вилинского: самореализация ученого-эмигранта в чужой среде (2015)
Біляцька В. - Моделювання історичного факту в романах у віршах А. Гудими (2015)
Бойчук А. - Латентний атеїзм дитячої літератури радянського часу (2015)
Бокшань Г. - Автобіографічні маркери в міфопоетиці Галини Пагутяк (2015)
Сатиго І. - Поет у мундирі науковця: Леопольд Сенгор (2015)
Матійчак А. - Варіації біографічного жанру: життєпис Айріс Мердок (2015)
Скибицкая Л. - Художественно-биографический рассказ: особенности исследования биографии писателя в малой повествовательной форме (2015)
Гайжюнас С. - Хронотоп в поэтическом творчестве Генрикаса Радаускаса и Бориса Поплавского (2015)
Шалагинов Б. - Вильям Шекспир и Томас Манн: спор о красоте и грации в историческом контексте модерна (2015)
Зубович О. - Белинский как теоретик литературы (2015)
Ковальчук Г. - Одеський період життя і наукової діяльності Н. Б. Кузякіної (2015)
Левицька О. - Наукова школа професора Нонни Копистянської: методологічні передумови та наукові здобутки (2015)
Титянін К. - Професор О. В. Кеба як дослідник творчості Андрія Платонова (2015)
Полюсевич Ю. Г. - Радянська індустріалізація та її трактування у працях економістів українського зарубіжжя (2014)
Шумаєва М. І. - Аналіз класичних концепцій становлення інформаційного суспільства (2014)
Суровцев О. О. - Соціальні медіа у системі міжнародних маркетингових комунікацій: теоретичний аспект (2014)
Хвалінський С. О. - Удосконалення системи первинного фінансового моніторингу в контексті глобальної нестабільності (2014)
Щава Р. П. - Гармонізація податкових систем як індикатор фіскальної оптимізації в ЄС (2014)
Коваленко Н. М. - Сучасний стан і тенденції зовнішньоекономічної діяльності на ринку озброєння і військової техніки України, Кравченко А. О. (2014)
Орленко О. В. - Модифікація поняття індустрії та її компонентна структура у сучасних економічних умовах (2014)
Павлова А. М. - Використання інструментів FATF з метою протидії корупції в Україні (2014)
Тарасова І. І. - Інноваційна діяльність в аграрному секторі України: проблеми та перспективи, Галицька А. І., Чорна А. С. (2014)
Тіхонова Н. О. - Продовольча безпека держави: загрози та перспективи (2014)
Акулов М. Г. - Теоретико-методологічні основи формування логістичних кластерів, Литвинюк П. В. (2014)
Запара Л. А. - Стан, проблеми та напрями розвитку галузі овочівництва, Самілик Т. М. (2014)
Заровна К. М. - Визначення факторів впливу на економічну стійкість підприємства (2014)
Зернюк О. В. - Проблеми організації управління інвестиційною діяльністю підприємства, Джерипа А. А. (2014)
Колесник В. М. - Методика оцінки ефективності управління витратами феросплавних підприємств, Савченко Т. В. (2014)
Латишев К. О. - Змістовне навантаження поняття "кон’юнктура" стосовно ринку машинобудівної продукції (2014)
Партика І. В. - Теоретичні аспекти розвитку персоналу та його роль у забезпеченні конкурентоспроможності працівників та підприємства (2014)
Пащенко О. П. - Потенціал підприємства у системі стратегічного управління розвитком (2014)
Пилипенко М. О. - Проблеми і перспективи залучення інвестиційних ресурсів у промислові підприємства України, Демченко Н. В., Дрогомирецька М. І. (2014)
Продіус О. І. - Стратегічне планування експортних операцій на підприємстві на основі збалансованої системи показників, Козинець Д. В. (2014)
Продіус О. І. - Удосконалення стратегічного управління діяльністю підприємств харчової промисловості на засадах адаптивної реструктуризації, Тараканова Н. Ю. (2014)
Седікова І. О. - Нормативно-правова база й форми управління біржовою діяльністю аграрного ринку (2014)
Слободян Н. Г. - Основні аспекти аналітичної роботи в управлінні дебіторською заборгованістю підприємства, Дем’яненко С. С. (2014)
Соколюк К. Ю. - Роль та значення експортного маркетингу в розвитку зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств харчової промисловості, Маруняк Д. А., Маценко О. О. (2014)
Соломчук Л. М. - Вітчизняний та зарубіжний досвід створення інтегрованих структур (2014)
Стрий Л. А. - Некоторые положения построения новой модели управления предприятиями в современной экономике, Захарченко Л. А., Голубев А. К. (2014)
Суска А. А. - Науково-методичні підходи до розробки системи екологічного моніторингу екологічної безпеки експортної діяльності підприємств лісового господарства (2014)
Тимофієва Г. С. - Інформаційне забезпечення іноземних інвесторів як фактор посилення інвестиційної привабливості аграрних підприємств регіону (2014)
Удачина К. О. - Проблеми створення математичних моделей нелінійних динамічних взаємозв’язків економічних об’єктів (2014)
Удуд І. Р. - Оцінка ефективності функціонування туристичного підприємства (2014)
Феєр О. В. - Вдосконалення інструментарію використання інвестицій підприємствами (2014)
Шишмарьова Л. О. - Стратегічне планування у системі стратегічного управління підприємством, Шишмарьова К. В. (2014)
Шульгіна Л. М. - Управління ризиками у ході впровадження новітніх інформаційних технологій, Ситник Т. В. (2014)
Юрій Е. О. - Цілі у системі стратегічного планування, Луцик І. Б. (2014)
Бойко Є. О. - Інституційні основи сталого розвитку регіонів України, Міхенько В. А. (2014)
Лютак І. З. - Аналіз рівня інновацій та підприємництва у напрямі інформаційних технологій в українських університетах, Сторож Я. Б., Броновський І. В. (2014)
Скібська К. О. - Теоретичні засади розвитку процесів кластеризації як складової ринкових трансформацій (2014)
Соболєва Г. Г. - Система економічних пріоритетів та інтересів регіонального управління (2014)
Борвінко Е. В. - Регіональний бюджет, орієнтований на результат, Гордієнко В. О. (2014)
Терованесов М. Р. - Фінансово-економічна модель вищої освіти (2014)
Гордєєва-Герасимова Л. Ю. - Інвестиційний фонд як складова частина фінансової бази регіону (2014)
Жадан О. В. - Шляхи підвищення соціально-економічної ролі місцевих бюджетів (2014)
Степура В. В. - Розробка фінансових планів з позицій ризик-менеджменту (2014)
Сусіденко Ю. В. - Заборгованість світового державного боргу як основна причина застою економіки (2014)
Москаленко О. В. - Облікові комунікації в системі управління банківським портфелем кредитів у інвестиційну діяльність, Піскунов Р. О. (2014)
Пігош В. А. - Напрями удосконалення порядку планування доходів і видатків на оплату праці вищих навчальних закладів освіти (2014)
Скрипник С. В. - Рух довгострокових біологічних активів та їх документальне оформлення сільськогосподарськими підприємствами (2014)
Хмелевський С. М. - Порівняльний аналіз показників зовнішнього боргу України (2014)
Шепель І. В. - Шляхи удосконалення організації обліку оплати праці на сільськогосподарських підприємствах (2014)
Шиманська А. А. - Організаційно-методичні підходи до класифікації витрат підприємства (2014)
Січняк О. О. - Категоріальний аналіз сутності бюджетно-податкової політики в сучасній фінансовій теорії (2016)
Шульга О. А. - Аграрні відносини та проблеми їх дослідження в економічній теорії (2016)
Науменко К. В. - Еволюційний розвиток інститутів спільного інвестування (2016)
Неботов П. Г. - Рамкові стандарти безпеки і спрощення міжнародної торгівлі як механізм удосконалення експортного контролю продукції подвійного призначення в Україні (2016)
Петько С. М. - Сутність та передумови організаційних корпоративних трансформацій (2016)
Побоченко Л. М. - Експортний потенціал сільськогосподарської галузі України в умовах євроінтеграції, Сабатін О. С. (2016)
Фарафонова Н. В. - Особливості сучасної міграційної політики та її вплив на основні макроекономічні показники (2016)
Хитра О. В. - Синергетичний механізм спільного підприємництва в умовах глобалізації світової економіки (2016)
Шеремет О. В. - Європейська політика сусідства у північноафриканському контексті (2016)
Щава Р. П. - Секторальні пріоритети національної аналогової фіскальної моделі (2016)
Миронова М. І. - Гіперфункціональний підхід до аналізу ефективності функціонування виробничих систем у національній економіці (2016)
Обнявко Т. С. - Концепції визначення оцінок еколого-економічної ефективності функціонування воєнної економіки (2016)
Сирветник-Царій В. В. - Податкові перешкоди розвитку підприємництва в Україні (2016)
Ситник Н. С. - Формування конкурентоспроможної системи сфери товарного обігу на основі модернізації, Ситник В. Ю. (2016)
Хан Ю. А. - Особенности развития страхования аграрных рисков в Казахстане (2016)
Чорна Н. П. - Глобалізаційні процеси в аграрному секторі економіки України (2016)
Паршина О. А. - Обґрунтування та побудова функцій належності в нечітко-логічній моделі оцінки фінансового стану підприємства та ризику настання його банкрутства, М’ячин В. Г., Куцинська М. В. (2016)
Пилипенко О. С. - Теоретико-методологічні підходи до формування та оптимізації системи логістичного сервісу підприємств (2016)
Повержук У.-Ю. М. - Дослідження науково-методичних форм та підходів до оцінки фінансово-економічного потенціалу підприємства (2016)
Прокопець Л. В. - Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2016)
Сагачко Ю. М. - Стратегічне управління розвитком тваринництва в аграрних підприємствах (2016)
Соловейчик В. А. - Особливості розвитку маркетингу у сфері культури та мистецтв, Могилова А. Ю. (2016)
Станьковська І. М. - Теоретичні та прикладні засади управління якістю виробництва та надання послуг підприємствами ПЕК для забезпечення їх конкурентоспроможності (2016)
Татарінова Г. В. - Економічне обґрунтування підвищення рівня рентабельності підприємства, Мельникова К. В. (2016)
Юр’єва С. Ю. - Прогнозування капітальних інвестицій в реконструкцію громадських будівель під житло (2016)
Яшина І. М. - Вибір стратегій формування комплексу маркетингу сільськогосподарського підприємства малого бізнесу (2016)
Стоянець Н. В. - Виклики формування державної регіональної політики в сучасних умовах (2016)
Хохуляк О. О. - Розробка методики оцінки впливу чинників на обсяги реалізації юридичних послуг у регіоні (2016)
Парфент’єва Я. Р. - Передумови розвитку альтернативної енергетики в контексті світових та вітчизняних проблем енергозабезпечення, Глущенко Я. І. (2016)
Мутерко А. Н. - Талант-менеджмент как фактор повышения эффективности управления трудовым потенциалом на промышленном предприятии (2016)
Найденко О. Є. - Обґрунтування порядку відбору платників податків до включення у план-графік податкової перевірки, Руденко Ю. О. (2016)
Олексин А. Г. - Управління видатками місцевих бюджетів у контексті інноваційно-інвестиційного розвитку регіонів, Лисенко Ж. П. (2016)
Петрюк М. В. - Удосконалення механізму оцінки венчурних інвестиційних проектів в аграрному секторі (2016)
Примостка О. О. - Історичні аспекти розвитку соціального банкінгу (2016)
Простебі Л. І. - Об'єднання територіальних громад у контексті реформування бюджетного законодавства в Україні (2016)
Рад Н. С. - Пенсійна система України в умовах кризової нестабільності (2016)
Слободянюк Н. А. - Моделирование основных параметров модели ДФА страховой компании (2016)
Соколовський Є. А. - Теоретико-методологічні засади функціонування іпотечного житлового кредиту (2016)
Сукрушева Г. О. - Банківський ризик як фактор декапіталізації комерційних банків України (2016)
Юрій С. М. - Концептуальні підходи до аналізу оборотного капіталу (2016)
Чернишенко Я. Г. - Проблеми обліку та документування операцій з реалізації необоротних активів, шляхи їх вирішення, Степаненко О. І. (2016)
Тищенко В. В. - Оцінка фінансового стану підприємств в контексті економічної безпеки, Тищенко О. І. (2016)
Фоміна О. В. - Управлінська звітність у системі обліково-аналітичного забезпечення менеджменту підприємства (2016)
Шерстюк О. Л. - Удосконалення процесу організації процедур виконання завдань аудиту фінансової інформації (2016)
Шум М. А. - Організаційні аспекти підвищення аналітичних можливостей бухгалтерської фінансової звітності, Тюріна Д. М. (2016)
Солтисік О. О. - Моделювання сталого розвитку регіону, Хомош Ю. С. (2016)
Бакалінська О. О. - Особливості реалізації презумпції добросовісності в конкурентному праві України (2016)
Безух О. В. - Дуалізм приватного права в регулюванні економічних відносин (2016)
Галянтич М. К. - Поняття житлових інтересів фізичної особи (2016)
Гриняк А. Б. - Міжнародно-правовий досвід регулювання відносин з поглинання компаній у країнах Європейського Союзу (2016)
Кочин В. В. - Зміст та форма цивільних відносин як умови їх правомірності (2016)
Щербина В. С. - Публічні і приватні інтереси в господарських відносинах (2016)
Бичкова С. С. - Правові наслідки вчинення правочину з метою, що суперечить інтересам держави і суспільства (2016)
Гарієвська М. Б. - Окрема ухвала в цивільному процесі: проблемні питання (2016)
Гетманцев М. О. - Категорія "інтерес" у цивільному процесуальному праві (2016)
Єсауленко Н. В. - Оборотоздатність корпоративних прав у спадкових відносинах (2016)
Ільченко Г. О. - Право споживача страхових послуг на отримання страхової виплати (2016)
Кожевникова В. О. - Межі здійснення прав суб’єктів сімейних відносин (2016)
Левківський Б. К. - Утримання дитини за домовленістю: сучасні проблеми нормативного регулювання та правозастосовної практики (2016)
Левківська С. А. - Судовий захист прав та інтересів дитини (окремі проблеми) (2016)
Миронова Г. А. - Особливості здійснення прав пацієнта у сфері надання паліативної допомоги (2016)
Первомайський О. О. - Щодо поняття суб’єкта публічного права як учасника цивільних відносин (2016)
Резнік Г. О. - Способи захисту особистих немайнових прав дитини (2016)
Солтис Н. Б. - Правовий статус того з подружжя, який пережив спадкодавця: зарубіжний досвід (2016)
Шабалін А. В. - Апеляційний перегляд судових рішень у справах наказного провадження (2016)
Шевченко О. М. - Правові аспекти повернення культового майна релігійним організаціям (2016)
Шишка О. Р. - Відносини, що регулюються цивільним законодавством України (2016)
Ясечко С. В. - Структурні властивості системи правочинів (2016)
Заіка Ю. О. - Особливості припинення поруки в кредитних договорах (2016)
Міловська Н. В. - Суброгація в договірних зобов’язаннях зі страхування (2016)
Пленюк М. Д. - Цивільно-правовий договір як підстава виникнення зобов’язань : нотатки до наукової дискусії (2016)
Пожоджук Р. В. - Особливості цивільно-правової відповідальності постачальника електричної енергії за договором постачання електричної енергії через приєднану мережу (2016)
Троцька В. М. - Зобов’язання сторін договору про передання майнових прав інтелектуальної власності у випадку наявності ліцензійних договорів, укладених раніше (2016)
Бернацький М. В. - Обмеження суб’єктивного права власності на житло (2016)
Корнієнко Ю. І. - Презумпція правомірності правочину в іпотечних правовідносинах (на матеріалах судової практики) (2016)
Литвин Д. О. - Законодавче забезпечення права на житло працівників органів внутрішніх справ (2016)
Примак В. Д. - Об’єднання власників житла як організаційно-правова форма юридичної особи та житлово-експлуатаційна організація (2016)
Беляневич О. А. - Звільнення суб’єкта господарювання від відповідальності за неналежне виконання договірних зобов’язань: проблемні аспекти (2016)
Біленко М. С. - Приватноправова природа підприємництва (2016)
Кицик Я. Р. - Правові наслідки невідповідності господарських договорів змісту типових договорів (2016)
Сенюта С. Я. - Поняття та підстави захисту прав суб’єктів господарювання (2016)
Сергійко О. В. - Дерегулювання підприємницької діяльності на сучасному етапі (2016)
Сіщук Л. В. - Колізії у правовому регулюванні щодо визначення моменту виходу учасника з господарського товариства (2016)
Черненко О. А. - Модельний статут як установчий документ суб’єкта господарювання (2016)
Бондаренко-Зелінська Н. Л. - Окремі аспекти альтернативного вирішення спорів при врегулюванні сімейних конфліктів (2016)
Ватрас В. А. - Загальновизнані принципи і норми міжнародного права як джерела публічного та приватного права (2016)
Гринько С. Д. - Формування концепції правомірної поведінки завдавача шкоди в Стародавньому Римі (2016)
Король В. І. - Законодавчі засади трансфертного ціноутворення у зовнішньоекономічній сфері (2016)
Микита І. Р. - Конвенція ООН про повне та часткове перевезення вантажу морем (2016)
Нагнибіда В. І. - Правові наслідки неналежного повідомлення сторони в практиці визнання та виконання іноземних арбітражних рішень (2016)
Попович Т. Г. - Особливості регулювання реєстрації географічних зазначень в контексті імплементації Україною Угоди про асоціацію з ЄС (2016)
Посикалюк О. О. - Ґенеза доктрини особистих немайнових прав в романській, германській та англо-американській системах приватного права (2016)
Шупінська О. В. - Загальні засади та особливості застосування колізійної прив’язки "закон місцезнаходження речі" (2016)
Буренко Ю. А. - Мотивационные факторы инновационного развития персонала (2013)
Дімітрієва С. Д. - Практична підготовка економічних кадрів, Калініченко І. Л. (2013)
Шабага Т. М. - Специфіка інфраструктури зовнішньоекономічної діяльності підприємств (2013)
Кубіній Н. Ю. - Імперативи моделювання факторної системи розвитку національної економіки, Шеверя М. Ю., Попович В. В., Федорович О. А. (2013)
Антофій Н. М. - Вплив цін і доходів на структуру споживання домогосподарств в Україні (2013)
Пустова Н. О. - Аналітична оцінка експортного потенціалу підприємств агропродовольчого комплексу України (2013)
Ларіна Я. С. - Стратегічні напрямки розвитку підприємств на ринку дитячого харчування (2013)
Майданевич П. Н. - Особенности применения маркетинга в предприятиях селького хозяйства (2013)
Пономарева Л. Н. - Особенности функционирования рынка труда в условиях трансформационной экономики Украины (2013)
Шевцов Д. В. - Діагностика сучасного стану та аналіз динаміки розвитку олієжирового підкомплексу (2013)
Орленко О. В. - Значення круп’яних культур в формуванні фонду органічної продукції та забезпеченні економічної безпеки України (2013)
Бавико О. Є. - Формування інфраструктури інноваційного розвитку регіонального економічного простору на основі технологій краудсорсингу (2013)
Шевченко В. В. - Експортний потенціал України його соціальне значення (2013)
Горлачук В. В. - Обґрунтування критеріїв і показників конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств, Коваленко О. Ю. (2013)
Пушак Я. Я. - Інтегральна оцінка самозабезпеченості продовольством регіонів: методичний підхід (2013)
Левковська Т. В. - Аналіз сировинної бази текстильної промисловості України на сучасному етапі розвитку економіки (2013)
Кузькіна Т. В. - Концепція політичного маркетингу (2013)
Казаков С. О. - Особливості формування та функціонування логістичних систем підприємств АПК (2013)
Кравцов С. І. - Особливості формування ціни на продукцію аграрних підприємств при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, Стуканов О. С., Стуканова О. О. (2013)
Піюренко І. О. - Роль і місце виробничого підприємства в антикризовій системі (2013)
Венгер О. М. - Особливості формування складових розвитку зовнішнього середовища аграрних підприємств Миколаївської області, Майдак А. Р., Рудай О. О. (2013)
Ворчаков А. В. - Стан те перспективи розвитку зовнішньогоінвестування аграрного сектору економіки України, Гаврющенко В. А., Сидорова О. С. (2013)
Пушак Г. І. - Еволюція поглядів на проблему забезпечення продовольчої безпеки (2013)
Рябінський О. А. - Фактори і чинники ефективного розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств аграрного сектору, Алєксєєва А. В., Анпілогова І. О. (2013)
Грибкова О. О. - Мінімізація ризиків при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, Гапонов С. І., Штанько І. О. (2013)
Жуйков О. Г. - Роль гірчиці та продуктів її переробки у формуванні продуктового сегменту АПК України, Жуйков Г. Є. (2013)
Лиса Н. В. - Методичні засади оцінки ефективності використання основних фондів харчових підприємств (2013)
Дворецький А. О. - Вплив інфраструктурних перетворень телекомунікаційної системи на зростання ВВП (2013)
Бойко Л. І. - Шляхи удосконалення обліку амортизації основних засобів, Громаков О. І. (2013)
Сілецька Н. В. - Цінова політика сільськогосподарського підприємства в умовах ринку (2013)
Хижняк А. А. - Особенности ценообразования на рынке цветных металлов в условиях отечественной трансформационной экономики, Волошина Е. А. (2013)
Жидяк О. Р. - Фінансовий механізм поліпшення розвитку сільських територій України (2013)
Наконечна К. В. - Удосконалення бюджетно-податкової політики в контексті регіональних трансформацій (2013)
Черненок К. П. - Взаємозв’язок між вдосконаленням соціально-трудових відносин та підвищенням ефективності солідарного компоненту національної системи пенсійного забезпечення (2013)
Майданевич Ю. П. - Особенности инвентаризации расчетов с дебиторами (2013)
Лагодієнко Н. В. - Аудит розрахункових операцій із продажу продукції, виконаних робіт та наданих послуг в аграрних підприємствах (2013)
Мілашовська О. І. - Специфіка ризиків банківського кредитування, Cтегней М. І., Юркевич А. В. (2013)
Білоусова С. В. - Механізми реалізації політики державно-приватного партнерства у будівельній галузі України (2013)
Дороховський О. М. - Методологія функціонування механізму регулювання розвитку регіональних транспортно-логістичних систем (2013)
Фомішина В. М. - Методологічні основи управління кінцевим споживанням в розвитку національної економіки (2013)
Петричко М. М. - Сучасний стан державного регулювання інвестиційно-інноваційних процесів в Україні, Прохорчук С. В. (2013)
Бобирь О. І. - Концепції корпоративної відповідальності в стратегіях міжнародного менеджменту (2013)
Вівчарук О. М. - Елементи комунікаційної політики в структурі системі менеджменту підприємств ресторанного бізнесу (2013)
Ротанов Г. М. - Напрями формування механізму управління конкурентоспроможністю промислових підприємств (2013)
Малахова А. В. - Програмно-цільове управління підприємством машинобудівної галузі (2013)
Семенчук І. М. - Розвиток системи управління конкурентоспроможністю підприємства в кризових ситуаціях, Анисенко О. В. (2013)
Гавриш В. І. - Шляхи забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств, Огієнко А. В. (2013)
Лагодієнко В. В. - Вплив інтенсифікації виробництва з інноваційною основою на особливості структурних змін аграрного виробництва (2013)
Лінтур І. В. - Формування інвестиційної політики в трансформаційній економіці України (2013)
Ткач В. О. - Модель прогнозування економічної безпеки через чистий продукт туристичних підприємств Запорізької області, Камушков О. С. (2013)
Берегова В. В. - Еколого-економіна оцінка виробничого потенціалу аграрних підприємств, Мацюта Ю. М. (2013)
Горлачук В. В. - Якісні аспекти визначення вартості рекреаційних територій, Січко А. В. (2013)
Коковіхін С. В. - Математичне моделювання режимів зрошення кукурудзи з використанням сучасних інформаційних засобів, Ларченко О. В. (2013)
Дудяк Н. В. - Інтегральна оцінка стійкості меліорованих агроландшафтних систем в наслідок антропогенного навантаження (2013)
Шрам Т. В. - Проблеми та перспективи впровадження екологічного аудиту в Україні (2013)
Лисенко О. - Деякі теоретичні аспекти дослідження проблем соціальної солідарності в період Другої світової війни (2015)
Борщик Я. - Польська та українська версії пацифікації Малина 13 липня 1943 року: джерелознавчий аналіз (2015)
Дубик М. - Українські жертви нацистських медичних експериментів — проблеми пошуку джерел та реконструкції подій (2015)
Дерео І. - Від українського куреня Білої Церкви до пожежної служби Берліна: доля 116-го батальйону шуцманшафту (2015)
Пастушенко Т. - Вихід частин Червоної армії з Київського оточення 1941 р.: причини поразок і втрат (2015)
Єзерський М. - Радіоміни українських партизанів: досвід і перспективи застосування (2015)
Азарх І. - Повсякденна діяльність сільських старост і поліцаїв Чернігівської області 1941–1943 рр. (2015)
Бривко М. - Нацистський окупаційний режим у місті Сніжне (Донбас) (2015)
Заболотна Т. - Діяльність Київської міської управи в соціальній сфері в початковий період окупації (за матеріалами преси) (2015)
Держалюк М. - Формування кордонів у Центрально-Східній Європі за наслідками Другої світової війни (2015)
Баришполець(Лобода) М. - Основні напрямки політики радянської держави у сфері трудових ресурсів(1943–1950 рр.) (2015)
Поляков В. - Спогади військовополоненого Нурі Халілова як джерело історії шталагу 364 у Миколаєві (2015)
Третяк В. - Зміна пріоритетів у змістовому наповненні радянської військової преси під час воєнної кампанії на території Європи на прикладі газети 1-го Українського фронту "За честь Батьківщини". 1944–1945 рр. (2015)
Макаренко А. - 9 травня на меморіалі у Трептов-Парку: уявлення та сенси (2015)
Маєвський О. - Політичний плакат і карикатура періоду Другої світової війни: зарубіжний дискурс (2015)
Сидоров С. - Рецензія на монографію Фурмана І. І. "Мінна війна на Чорному морі у першій половині ХХ століття". — К.: ЦП "Компринт", 2015. — 510 с. (2015)
Вронська Т. - "Окопне братство": фронтовий мікро-соціум у контексті воєнної повсякденності, Лисенко О. (2012)
Грицюк В. - Оперативно-стратегічна обстановка в Україні на початок весни 1944 року. Замисли сторін (2012)
Поляков В. - Партизанские отряды Керченского полуострова — мифы и реальность (2012)
Азарх І. - Деякі аспекти побутування сільського населення на окупованій німцями території (2012)
Гінда В. - Освітня політика нацистів в райхскомісаріаті "Україна" (2012)
Гуцул Н. - "Оперативний штаб райхсляйтера Розенберга": ідеологічна боротьба чи пограбування духовних та культурних надбань в Україні(1941–1944) (2012)
Дерейко І. - Локальний вимір партизансько-поліційного протистояння в Райхскомісаріаті "Україна": еволюція сільських відділків поліції у 1941–1944 рр. (2012)
Держалюк М. - Окупаційна політика Угорщини в Україні у роки Великої Вітчизняної війни (2012)
Дубик М. - Повсякдення окупації у спогадах жертв нацистських переслідувань (2012)
Заболотна Т. - Умови праці міської інтелігенції в роки нацистської окупації(1941–1944 рр.) (2012)
Машкевич С. - Київський трамвай та його пасажири в умовах німецької окупації (2012)
Пастушенко Т. - Між виживанням та опором: повсякдення військового полону в спогадах колишніх червоноармійців (2012)
Щетніков В. - Економічна складова румуно-німецької присутності в "Трансністрії" 1941–1944 рр. (2012)
Ветров І. - Від геополітичної стратегії — до економічного курсу: відродження економічного потенціалу України у 40–50-ті рр. ХХ ст. (2012)
Зиль В. - Використання примусової праці та примусової міграції тоталітарними режимами (на матеріалах Волині) (2012)
Мазило І. - З історії відбудови мостів, штучних споруд на залізничному транспорті України 1943–1948 рр., Шелейко Т. (2012)
Шайкан В. - Репресивно-каральні дії радянської влади проти колаборантів в роки Великої Вітчизняної війни (2012)
Нагайко Т. - Соціальна складова як домінанта історії воєнного конфлікту: сучасні тенденції дослідження Другої світової війни (2012)
Легасова Л. - Концептуальні засади наукової діяльності меморіального комплексу "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років" на 2012–2020 рр., Шевченко Н. (2012)
Щетніков В. - Перехрест О. Г. Українське село в 1941–1945 рр.: економічне та соціальне становище. Монографія / НАН України. Ін-т історії України. — Черкаси: Видавничий відділ ЧНУ імені Б.Хмельницького, 2011. — 670 с. (2012)
Title (2015)
Table of Contents (2015)
Robak I. Yu. - Value of Kharkiv National Medical University in formation and development of Ukrainian higher medical education: historical and legal aspect (2015)
Korobchanskiy V. O. - Medicine of borderline conditions in retrieval of new health care paradigm (2015)
Zavgorodnii I. V. - Clinical environmental medicine (2015)
Riga O - New scientific trends in pediatrics, Gonchar M. (2015)
Klymenko V. - Nutrition of young children as a risk factor of healthy nation formation (2015)
Ишков В. В. - Особенности морфологии уролитов жителей города Днепропетровска, Светличный Э. А., Труфанова М. А. (2015)
Пащенко П. С. - Литологические условия формирования зон трещиноватости в углях и породах Красноармейского, Донецко-Макеевского, Центрального, Луганского районов Донбасса (2015)
Змиевская К. О. - Анализ золоторудной минерализации и уровня наблюдаемого естественного импульсного электромагнитного поля земли на примере участка Cергеевского месторождения (2015)
Вунда H. Г. - Характерные особенности отложений на участках алмазоносной провинции Лунда-Норте Республики Ангола, Вунда Т. М., Москаленко А. Б. (2015)
Терешкова О. А. - Условия формирования россыпепроявлений алмазов в палеогеновых отложениях центральной части Украинского Щита (2015)
Пигулевский П. И. - О современной активизации докембрийских глубинных разломов Украинского Щита (2015)
Каталенец А. И. - К стратиграфии приазовской части Украинского Щита. Гуляйпольско-Приморская, Северная зоны завершенной складчатости. Статья 3. Северная железоносная зона (2015)
Подвігіна O. О. - Комплексування геофізичної та гідрогеологічної інформації для крупномасштабного геоекологічного прогнозування, Білашенко О. Г. (2015)
Mendrii I. - Seismic coherence measure in presence of residual trace-to-trace time delay variations, Tyapkin Y. (2015)
Савчук В. С. - Особенности и закономерности изменения восстановлености углей башкирского яруса Западного Донбасса, Приходченко В. Ф., Приходченко Д. В., Сдвижкова Е. А. (2015)
Баранов П. Н. - Особенности геолого-экономической оценки письменных пегматитов месторождения "Балка большого лагеря" (Западное Приазовье), Сливная Е. В. (2015)
Свистун В. К. - Петрофизическая характеристика геологических формаций Кривбасса (2015)
Babets Ye. К. - Technology development of Kryvyi Rih iron ore open pits within zones stoping of underground mine workings (2015)
Кирия Р. В. - Определение пропускной способности и энергоемкости транспортирования горной массы конвейерным транспортом угольных шахт, Мищенко Т. Ф. (2015)
Таран І. О. - Наукове обґрунтування нових технічних рішень з удосконалення трансмісії шахтного дизелевоза (2015)
Самедов А. М. - Оцінка модифікованого грунтового масиву на основі шлаку та вапна при застосуванні технології двофазного змішування, Ткач Д. В. (2015)
Самедов А. М. - Деформирование основания подземного сооружения при набухании подстилающего слоя от увлажнения горячей водой, Тарасюк Е. С., Сницарь М. А. (2015)
Мани А. Д. Д. - О расчете виброизолирующих оснований при замене структурно-неустойчивых грунтов (2015)
Загоруйко Є. А. - Визначення параметрів розташування системи грунтоцементних елементів в тілі зсувного масиву (2015)
Власова Е. В. - Изучение природы триполифосфата железа и состава триполифосфатного покрытия гравиметрическим методом с промывкой, Коваленко В. Л., Коток В. А. (2015)
Никулин С. Л. - Влияние параметров алгоритма Кенни на результаты выделения границ яркости космических снимков, Коробко О. В. (2015)
Коротенко Г. М. - Онтологическое моделирование в задачах оценки рисков ЧС при оползневых процессах (2015)
Денищенко А .В. - Повышение эффективности канатных напочвенных дорог при проведении участковых подготовительных выработок, Посунько Л. Н., Ширин А. Л., Кечин М. А. (2015)
Беляев Н. Н. - Оценка аэроционного режима рабочих зонах на базе CFD модели, Цыганкова С. Г. (2015)
Гайдін А. М. - Вплив розробки мотронівської ділянки Малишевського родовища на довкілля та шляхи зменшення негативних наслідків, Собко Б. Ю., Лазніков О. М. (2015)
Галата А. В. - Проведення радіоекологічного моніторингу за показником рівню ЕРОА радону, Сорока Ю. М., Огурцов А. П. (2015)
Ишков В. В. - О минеральном составе уролитов жителей города Днепропетровска, Светличный Э. А., Труфанова М. А. (2015)
Пащенко П. С. - Особенности макронарушенности в осадочных породах (2015)
Тяпкін O. К. - До питання комплексування геолого-геофізичних методів в екологічному моніторингу територій, прилеглих до сховищ промислових відходів, Білашенко О. Г. (2015)
Гаркуша И. Н. - Метод выделения сельскохозяйственных полей по данным спутника Landsat-8, Кодола Г. Н. (2015)
Беляев Н. Н. - Математическое моделирование процесса вентиляции тупиковой подземной выработки, Русакова Т. И. (2015)
Зберовский В. А. - Оперативная оценка последствий загрязнения атмосферы выбросами горно-металлургического комбината на основе геоинформационных технологий (2015)
Зберовский А. В. - Экологическая оценка воздействия пылегазовых выбросов при взрывных работах в карьерах, Савотченко Е. Н. (2015)
Колесник В. Е. - Мониторинг приоритетных загрязнителей атмосферы Днепропетровска, Бучавый Ю. В., Михайлов А. Ю. (2015)
Кулик Б. И. - Управление реактивной мощностью в действующих электрических системах с учетом функциональных связей между параметрами режима (2015)
Миронова И. Г. - Cостояние атмосферного воздуха вокруг железорудной шахты расположенной в черте города (2015)
Левчук И. Л. - Определение параметров математических моделей с использованием комбинированных итерационно-нейросетевых алгоритмов, Манко Г. И. (2015)
Левчук И. Л. - Принципы интеграции специального программного обеспечения информационно управляющих систем в современные Scada системы, Белоброва Е. В., Корсун В. И. (2015)
Кушнир Е. Г. - Анализ взаимосвязи температуры газовых выбросов с приземными концентрациями загрязняющих веществ (2015)
Демиденко А. С. - Разработка математической модели оценки риска превышения среднесуточных предельно допустимых концентраций в системе экологического мониторинга города, Доценко Л. В., Полищук C. З. (2015)
Кривощоков В. І. - Переробка та утилізація буровугільних шламів, Мацюк І. М. (2015)
Авраменко С. Х. - Оцінка кількісного складу побутових відходів промислового міста та визначення системи поводження з ними, Ненашева О. І., Коноплянка Ю. І., Артенюк Г. В. (2015)
Слесарев В. В. - Методы и алгоритмы прогнозирования аэрогазовой ситуации на шахтах, Миргородский А. В. (2015)
Беляев Н. Н. - Моделирование процесса загрязнения атмосферы от подвижного состава, Машихина П. Б., Мунтян Л. Я. (2015)
Беляев Н. Н. - Математическое моделирование процессов загрязнения атмосферы в региональных задачах экологической безопасности, Ночвай В. И. (2015)
Беляев Н. Н. - Расчет аэроионного режима в помещении и в рабочей зоне на базе численной модели, Цыганкова С. Г. (2015)
Беляева В. В. - Численное моделирование загрязнения атмосферного воздуха при аварии на химически-опасном объекте, Берлов А. В. (2015)
Непошивайленко Н. О. - Екологічний моніторинг якості навколишнього середовища в межах м. Дніпродзержинська методами біоіндикації з використанням ГІС, Кобзарь А. А., Журавель А. В. (2015)
Галата А. В. - Дослідження екобезпеки за показниками об’ємної активності радону у навчальних закладах м. Дніпродзержинська, Огурцов А. П., Бринюк В. В. (2015)
Молчанов А. И. - Комплексные исследования радиационной обстановки в жилых и административных помещениях г. Желтые Воды, Сорока Ю. Н., Руденко С. А., Сорока М. Н. (2015)
Fabian M. - Language barriers and how to remove them in cross-cultural communication (2016)
Андрусяк І. В. - Блог-терміни як складова англомовної блогосфери (2016)
Барбіл О. В. - Фонематичні опозиції новолатинської мови у працях М.Лучкая, Шепа Н. С. (2016)
Бенедик М. І. - Методологія проведення досліджень наукового дискурсу (2016)
Дідо Н. Д. - До питання вивчення фразових дієслів в англійській мові (2016)
Глущук-Олея Г. І. - Пом’якшення категоричного заперечення у формах вираження заборони в іспанській мові (2016)
Голик С. В. - Науковий дискурс: основні напрями дослідження (2016)
Гоннерова Б. - Семантические способы образования немецких и словацких терминов в терминологии рельсовых повозок (2016)
Готра Ю. Ю. - Теоретичні засади аналізу фразеологічних одиниць сучасної англійської мови (2016)
Есенова Е. Й. - Основні критерії класифікації іншомовних лексичних одиниць (2016)
Близнюк Л. - Heimat: До історії виникнення поняття, Єдинак Н. (2016)
Жук В. А. - Семантична еволюція німецького кореня *beu- у давньоанглійській мові (2016)
Zeleňáková M. - (NON-)Ambiguity in legal language: syntactic perspective (2016)
Igoshev K. M. - Speech act in terms of speech act theory (2016)
Kishko O. V. - Genre peculiarities of American hard-boiled detective story (2016)
Козловський С. - Про питання еквівалентності та аналогії при перекладі фразеологічних одиниць з корейської на слов’янські мови (2016)
Косенко Н. М. - Особенности функционирования наречий меры и степени как слов-интенсификаторов в современном английском языке, Тодорова Н. Ю. (2016)
Кравченко О. В. - Когнітивний дисонанс у мовленнєвих потоках художнього тексту сучасних французьких детективних романів (2016)
Крайник Д. С. - Семантика дієслів на позначення бажання в українській, англійській та французькій мовах (2016)
Любимова С. А. - Cоціокультурний концепт vs соціокультурний стереотип: лінгвокогнітивний і культурологічний аспекти (2016)
Ляшина А. Г. - Роль репрезентативних суфіксів у процесі перекладу наукової літератури (2016)
Онищак Г. В. - Типологія взаємозв’язків між іменниками на позначення зла в сучасних англійській та українській мовах (2016)
Парамонова С. А. - Функции французских дискурсивных маркеров в аргументации (лингводидактический аспект) (2016)
Петій Н. - Ґендерна категоризація чоловічих персонажів в англомовному мультиплікаційному дискурсі (2016)
Rohach L. V. - Semantic basis of biology terms in the English and Ukrainian languages (2016)
Романова Н. В. - Семантика емотивних прислівників у сучасному німецькому художньому мовленні (2016)
Sabolikova K. - The reflection of family background in M.Thatcher’s political career (2016)
Sabovikova A. - Role of the british national newspapers in shaping the British society (2016)
Сливка М. І. - Реалія і термін в історико-культурному дискурсі (2016)
Markowska A. V. - Communicative-pragmatic respondent’s strategies in modern publicistic interview (on material of the German-language and English-laguage press), Salamatina О. О. (2016)
Сорока Т. В. - Особливості системного співвідношення українських та англійських аксіономенів (2016)
Станіслав О. В. - Перший ступінь динаміки синтаксичної когезії у сучасній французькій мові (на матеріалі художньої оповіді) (2016)
Тищенко О. В. - Концептосфера дому у слов’янській пареміології на контрастивному тлі (2016)
Тищенко О. О. - Оцінно-експресивна лексика у заголовках грецьких газетних публікацій (2016)
Філюк Л. М. - Способи утворення морської термінології англійської мови (2016)
Чендей Н. М. - Метафора в системі образних засобів мови (2016)
Tchystiak D. O. - Probleme de la conceptualisation litteraire dans l’aspect diachronique (2016)
Швед Е. В. - Лінгвостилістичні функції лексичної синонімії у промовах історичних осіб твору Тіта Лівія "Історія" (на матеріалі промов першої декади твору) (2016)
Myholynets-Shovak O. - The problem of speech act definition and classification (2016)
Алієва О. - Семантичний інваріант: системні та структурні особливості у процесі термінотворення (2016)
Мишко С. А. - Лінгвокраїнознавство в процесі викладання іноземних мов (2016)
Писанчин Р. Б. - Труднощі навчання діалоговому мовленню у процесі вивчення англійської мови (2016)
Худзей О. О. - Сучасні методи викладання іноземної мови у вищій школі (2016)
Рошко М. М. - Тема дому і родини у романах Кена Кізі "Політ над гніздом зозулі" та "Часом нестерпно кортить" (2016)
Filipova P. - The estrangement from and return to Jewish roots in I. B. Singer’s The Magician of Lublin (2016)
Komarek S. - Guta Saga: dejiny lidu z ostrova Gotland (2016)
Title (2016)
Table of Contents (2016)
Frolova T. V. - Impact of environmental factors on the level of physical growth and development of children in kharkiv region, Ohapkina O. V., Tereshchenkova I. I., Siniaieva I. R. (2016)
Gonchar M. O. - Main features of leukemoid reactions in children, Ishchenko T. B., Koval V. A. (2016)
Gonchar M. O. - Mechanisms of myocardial remodeling in adolescents with hypothalamic syndrome of the puberty and arterial hypertension, Konovalova N. V., Muratov G. R. (2016)
Senatorova G. S. - Spiral computed tomography in diagnosis of bronchopulmonary dysplasia, Chernenko L. N., Korneyko I. V. (2016)
Senatorova G. S. - Di Geordge syndrome, Gonchar M. O, Logvinova O. L., Strelkova M. I. (2016)
Gonchar M. O - The state of the cardiovascular system in children with gastroenterological disorders, Omelchenko O. V., Senatorova G. S., Strelkova M. I., Silicheva A. E., Ermolaev M. N. (2016)
Gonchar M. O. - The risk factor characteristics for congenital heart defects in newborns, Riga O. O., Boychenko A. D., Kondratova I. Yu., Komova V. O., Buzhynskaya N. R. (2016)
Dashchuk A. M. - Toll-like receptors and their role in the pathogenesis of psoriasis, Pochernina V. V. (2016)
Bilovol A. M. - Using of dermoscopy in the management of scabies, Tkachenko S. G., Volovik O. V. (2016)
Scsherbina I. M. - The diagnostic role of changes in indicators of local and systemic immunity in pregnant women with bacterial infection, Pkakhotnaya I. U., Kapustnik N. V., Dynnik O. O. (2016)
Грицюк В. - "Солдату зайвого майна не потрібно…": матеріально-побутове становище червоноармійців у 1939–1945 рр., Лисенко О. (2013)
Вронська Т. - "Куркульський" призов 1942 р.: мобілізація селян — трудпоселенців ГУЛАГ 1942 р. (передісторія та перебіг) (2013)
Безугольный А. - Кавказские стрелковые соединения в боях за Крым (декабрь 1941–1942 гг.) (2013)
Азарх І. - Повсякденне життя сільського населення Чернігівщини 1941–1943 рр. (за матеріалами Державного архіву Чернігівської області) (2013)
Дерейко І. - Локальний вимір партизансько-поліційного протистояння в Райхскомісаріаті "Україна": історія однієї роти (2013)
Держалюк М. - Карпатська Україна як феномен протистояння тоталітаризму в Європі у 1939–1945 роках (2013)
Дубик М. - Відображення стратегій виживання українських євреїв у листуванні жертв нацистських переслідувань з УНФ "Взаєморозуміння і примирення" (2013)
Заболотна Т. - Стратегії виживання міської інтелігенції України в роки нацистської окупації (1941–1944 рр.): теорія та практика (2013)
Куницький М. - Статус місцевого населення Райхскомісаріату "Україна": освітянський зріз (2013)
Пастушенко Т. - "Правосуддя" по-радянськи: кваліфікація співпраці з нацистами в СРСР. 1941–1956 рр. (2013)
Вєтров І. - Початок відбудовної епопеї в Україні (1943–1944 рр.): індустріальна стратегія (2013)
Мазило І. - З історії залізничного транспорту України (1943–1950 рр.) (2013)
Боровик М. - Колаборація і колаборанти в повсякденному сприйнятті мешканців України (на матеріалах усноісторичного проекту "Україна в роки Другої світової війни: повсякденний досвід виживання") (2013)
Гінда В. - Створення легенди про "матч смерті" (2013)
Хом’як О. - На роздоріжжі вибору: індивідуальні мотивації молоді до вступу в дивізію "Галичина" (2013)
Зиль В. - Демографічна політика першого періоду Другої світової війни на Волині: соціально-політичний, правовий, гуманітарний зрізи (2013)
Маєвський О. - Образ зовнішнього ворога крізь призму плакатної продукції СРСР (2013)
Стецюк Н. - Національна політика владних структур щодо українців у Польщі в перші повоєнні роки (2013)
Боровець І. - Словацькі документи засвідчують… (рецензія на: Dotyky s boľševizmom. Dokumenty spravodajstva slovenskej armády 1940–1941) / Martin Lacko(ed.). — Bratislava: Ústav pamäti národa, 2009. — 260 s.) (2013)
Марчук В. - "Концептуальні засади науково-фондової роботи Меморіального комплексу "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років” на 2013–2020 рр.", Трохимович В. (2013)
Kenfack S. C. - Phase Transition of Polariton and Magnetopolariton in Semiconductor Microcavity, Fotue A. J., Issofa N., Djomou J.-R. D., Tchapda A. B., Tiosop M., Fai L. C. (2015)
Jinchu I. - Photoanode Engineering Using TiO2 Nanofibers for Enchancing the Photovoltaic Parameters of Natural Dye Sensitised Solar Cells, Sajeev U. S., Sreekala C. O., Achuthan K., Sreelatha K. S. (2015)
Ryapolov P. A. - The Analysis of the Structural Parameters of Magnetic Fluids with SAXS and MGA Techniques, Polunin V. M., Kuzmenko A. P., Emelianov S. G., Orlov E. Y., Chekadanov A. S. (2015)
Krasnov A. A. - Optimization of Energy Conversion Efficiency Betavoltaic Element Based on Silicon, Legotin S. A., Omel’chenko Yu. K., Didenko S. I., Murashev V. N., Rabinovich O. I., Yurchuk S. Yu., Yaromsky V. P., Popkova A. V. (2015)
Urchuk S. U. - The Current-voltage Characteristics Simulation of the Betavoltaic Power Supply, Krasnov A. A., Legotin S. A., Didenko S. I., Murashev V. N., Omel’chenko U. C., Osipov U. V., Rabinovich O. I., Popkova A. V. (2015)
Freik D. - Thermoelectric Composites on the Base of PbTe with Nanoiclusions of Colloidal Silver, Galushchak M., Nykyruy L., Horichok I., Matkivsky O., Khalavka Y. (2015)
Emelyanov V. M. - Development of Two-dimensional Analytical Model According to Polarizing Characteristics of the Raman Ranges at Recognition of Nanoparticles of Silver on Polyester Fibers, Dobrovolskaya T. A., Danilova S. A., Emelyanov V. V., Butov K. V. (2015)
Suresh Sagadevan - Investigation on Structural, SEM, TEM and Dielectric Properties of BaTiO3 Nanoparticles, Jiban Podder. (2015)
Kuzmenko A. P. - Small Angle X-ray Scattering in Nanocomposite: Nanoparticles BaTiO3 with Modified Surface in Polystyrene, Chekadanov A. S., Emelianov M. A. (2015)
Makarov V. M. - Magnetic and X-ray Studies of Nanodispersed Magnetite Synthesized from Chrome Containing Galvanic Sludge, Kalaeva S. Z., Zakharova I. N., Nevzorov I. A., Maltseva M. S., Shipilin A. M., Krzhizhanovskaya M. G. (2015)
Sandeep Arya - Variation in Feed Point within Differed L-Slot Multi-Frequency Microstrip Ratch, Ramni Gupta, Saleem Khan, Parveen Lehana. (2015)
Benhaliliba M. - AFM Calculated Parameters of Morphoogy Investigation of Spin Coated MZO (M = Al, Sn, Cd, Co) Layers, Tiburcio-Silver A., Avila-Carcia A. (2015)
Belonenko M. B. - Two-dimensional Few-circle Optical Pulses in the Inhomogeneous Environment of Carbon Nanotubes, Druzhilov I. S., Tuzalina O. Yu. (2015)
Kuzmenko A. P. - Self-assembly and Self-organization Processes of Carbon Nanotubes in the Colloidal Systems, Thet Phyo Naing, Myo Min Than, Chan Nyein Aung, Dobromysilov M. B. (2015)
Golev I. M. - Surface Activity of Graphite Nanomaterials, Sanin V. N., Russkih E. A., Russkih D. V. (2015)
Klepikov V. F. - Behavior of Zr1 % Nb Alloys Under Swift Kr Ion and Intense Electron Irradiation, Lytvynenko V. V., Lonin Yu. F., Ponomarev A. G., Startsev O. A., Uvarov V. T. (2015)
Legotin S. A. - The Spectral Sensitivity Characteristics Simulation of the Silicon p-i-n-structure with High Resistance "Wells", Murashev V. N., Yurchuk S. Yu., Yaromskiy V. P., Astahov V. P., Kuz’mina K. A., Rabinovich O. I., El’nikov D. S., Osipov U. V., Krasnov A. A., Didenko S. I. (2015)
Zergoug T. - First Principle Study of Uranium Nitrides UN and UN2 Using DFT and DFT + U, Abaidia S. E. H., Nedjar A. (2015)
Kirichek A. V. - The Peculiarities of the Influence of the Finite Sizes of a Detail on the Distribution of the Surface Layer Micro-hardness, Barinov S. V., Yashin A. V. (2015)
Shagrova G. V. - Modeling Oscillations of Magnetizable Microdrops, Drozdova V. I., Romanenko M. G. (2015)
Maireche Abdelmadjid. - Quantum Hamiltonian and Spectrum of Schrodinger Equation with Companied Harmonic Oscillator Potential and Its Inverse in Both Three Dimentional (2015)
Konchenkov V. I. - Influence of a Transverse Electric Field on the Alternating Currents Rectification Effect in Superstructures with Non-Additive Energy Spectrum, Kryuchkov S. V., Zav’yalov D. V. (2015)
Kirichek A. V. - Dimentional Effect in Micro- and Nanostructural Changes in Grain and Intragrained Structure of Steel 45 at Static-pulse Treatment, Kuzmenko A. P., Soloviev D. L., Barinov S. V., Altukhov A. Yu., Silantiev S. A., Grechukhin A. N., Mio Min Than, Dobromyslov M. B. (2015)
Thirumavalavan S. - Studies on Hall Effect and DC Conductivity Measurements of Semiconductor Thin Films Prepared by Chemical Bath Deposition (CBD) Method, Mani Y., Suresh Sagadevan S. (2015)
Kuzmenko A. P. - An analysis of the Deposition Process and the Structure of Ferroelectric Langmuir Films of Barium Titanate, Chuhaeva I. V., Abakunov P. V., Dobromyslov M. B., Emelyanov N. A. (2015)
Charmi M. - Design Considerations of Structural Parameters in Resonant Tunneling Diode by None-Equilibrium Green Function Method (2015)
Колупаев И. Н. - Использование метода многопороговых сечений для анализа изображений микроструктуры поверхности, Соболь В. О. (2015)
Eidelman K. B. - Influence of Order of Double Step Implantation of 64Zn+ and 16O+ Ions into Si on Formation of Zinc-containing Nanoparticles, Shcherbachev K. D., Tabachkova N. Yu., Goryachev A. V., Migunov D. M., Doronova D. A. (2015)
Afonin K. N. - Application of Ultrasonic Bonding in Leds and Led Lamps Production, Ryapolova Y. V., Soldatkin V. S., Tuev V. I. (2015)
Nagornov Yu. S. - Simulation of Mechanical Properties and Intracellular Pressure of Erythrocyte According to Atomic Force Microscopy, Zhilyaev I. V. (2015)
Ivanov A. A. - Filled Aluminosilicate of Dendrimer Morphology Used as Low Temperature Cofired Ceramic in Led Devices and Spacecraft Control Systems, Tuev V. I. (2015)
Dobrovolskaya T. A. - Development of a Technique of an Analytical Assessment of Crossing of Ellipses of Distri-bution on Polarizing Raman Ranges at Identification of Nanoparticles of Silver on Polyester Fibers, Emelyanov V. M., Danilova S. A., Emelyanov V. V., Butov K. V. (2015)
Хижняк В. Г. - Структура, склад та властивості азотованих сплавів після дифузійної металізації, Калашніков Г. Ю., Харченко Н. А., Говорун Т. П., Хижняк О. В., Долгих В. Ю., Голишевський О. О. (2015)
Murashev V. N. - Silicon Betavoltaic Batteries Structures, Legotin S. A., Rabinovich O. I., Abdulaev O. R., Osipov U. V. (2015)
Rabinovich O. I. - Heterostructure Active Area Optimization by Simulation, Didenko S. I., Legotin S. A., Fedorchenko I. V., Osipov U. V. (2015)
Довбиш А. С. - Інтелектуальна система радіонуклідної медичної діагностики на гамма-камері, Москаленко В. В., Рижова А. С., Дьомін О. В. (2015)
Sachin S. Sawant - Synthesis and Characterization of Nanostructured Tin Oxide (SnO2) Powder Prepared by Sol-Gel Method, Ashok D. Bhagwat, Chandrashekhar M. Mahajan. (2015)
Ageeva E. V. - Wear-resistant Coatings From Electroerosive Micro- and Nanofraction Powders, Kuznetsova L. P., Ageev E. V., Altukhov A. Yu., Vinokurov O. V., Sirota V. V. (2015)
Костюк Д. М. - Магніторезистивні властивості масиву наночастинок оксиду заліза у провідній матриці, Проценко С. І., Однодворець Л. В., Чешко І. В., Проценко І. Ю. (2015)
Япрынцев М. Н. - Получение объемного композита на основе наночастиц Bi2Te3SiO2 и его электропроводность, Любушкин Р. А., Алифанова Е. Н., Иванов О. Н., Маликов Л. В. (2015)
Chekanov V. V. - Calculation of the Membrane Thickness of Magnetite Nanoparticles on the Surface of the Transparent Conductive Electrode in the Electric Field, Kandaurova N. V., Chekanov V. S. (2015)
Yerin C. V. - Extinction and Scattering of Light by Magnetic Colloidal Nanoparticles (2015)
Ageeva L. S. - Development and Physico-chemical Study of the Aqueous Dispersion Silver Nanoparticles as the Basis for Creating New Nanomaterials, Chekadanov A. S., Borsch N. A., Kuzmenko A. P., Myo Min Than, Dobromyslov M. B. (2015)
Kostishyn V. G. - Effect of Temperature Mode of Radiation-thermal Sintering the Structure and Magnetic Properties of Mn-Zn-ferrites, Komlev A. S., Korobeynikov M. V., Bryazgin A. A., Shvedunov V. I., Timofeev A. V., Mikailenko M. A. (2015)
Djelloul A. - Properties Study of ZnS Thin Films Prepared by Spray Pyrolysis Method, Adnane M., Larbah Y., Sahraoui T., Zegadi C., Maha A., Rahal B. (2015)
Shipko M. N. - The Physical Model of Formation of Hexagonal Ferrites BaFe12O19, Kostishyn V. G., Chitanov D. N. (2015)
Starkov V. V. - Microchannel Structures of Betavoltaic Silicon Convertors, Legotin S. A., Krasnov A. A., Murashev V. N., Omel`chenko Yu. K., Rabinovich O. I., Laryushkin A. S. (2015)
Калініченко С. М. - Терморезистивні властивості плівкових твердих розчинів на основі Cu і Ni, Ткач О. П., Гричановська Т. М., Однодворець Л. В. (2015)
Кудринський З. Р. - Структура окислених і неокислених поверхонь шаруватих кристалів InTe, Ковалюк З. Д., Катеринчук В. М., Поцілуйко Р. Л. (2015)
Grankin S. S. - Structure, substructure, hardness and adhesion strength of multiperiod composite coatings MoN / CrN, Beresnev V. M. Sobol O. V., Stolbovoy V. A., Novikov V. Yu., Lytovchenko S. V., Nyemchenko U. S., Meylehov A. A., Kovaleva M. G., Postelnyk А. А., Toryanik I. N. (2015)
Слободзян Д. П. - Особливості впливу Х-випромінювання та магнітного поля на електрофізичні характеристики бар’єрних структур на основі дислокаційного P-Si, Павлик Б. В., Кушлик М. О. (2015)
Zakhvalinskii V. S. - Temperature Influence on the Properties of Thin Si3N4 Films, Abakumov P. A., Kuzmenko A. P., Piljuk E. A., Rodrigues V. G., Goncharov I. J., Taran S. V. (2015)
Ivanov O. N. - Electrical Resistivity Peculiarities of the Nanograined Bi2Te3 Material, Lyubushkin R. A., Soklakova O. N. (2015)
Никонюк Є. С. - Оптичне пропускання і електрофізичні властивості твердих розчинів Cd1–xMnxTe, Захарук З. І., Раренко Г. І., Опанасюк А. С., Гриненко В. В., Фочук П. М. (2015)
Leonenko N. A. - Nonlinear Effects of Laser Surface Modification of Ore Minerals, Vanina E. A., Veselova E. M., Kuzmenko A. P. (2015)
Storozhenko A. M. - The Magnetic Fluid Nanoparticles by Microscopy and X-ray Methods, Shabanova I. A., Tantsyura A. O. (2015)
Kostishyn V. G. - Obtaining and Properties of Hexaferrite BaFe12O19 for High-coercivity Permanent Magnets and Substrates Microstrip Microwave Devices of mm-Range, Korovushkin V. V., Chitanov D. N., Korolev Yu. M. (2015)
Ageeva E. V. - X-ray Analisis of the Powder of Micro- and Nanometer Fractions, Obtained from Wastes of Alloy T15K6 in Aqueous Medium, Ageev E. V., Pikalov S. V., Vorobiev E. A., Novikov A. N. (2015)
Koman B. P. - Energy Parameters of Interfacial Layers in Composite Systems: Graphene – (Si, Cu, Fe, Co, Au, Ag, Al, Ru, Hf, Pb) and Semiconductor (Si,Ge) – (Fe, Co, Cu, Al, Au, Cr, W, Pb), Yuzevich V. M. (2015)
Boroznin S. V. - Investigation of the Gas Atoms Interaction with BC Nanotube, Shanaev I., Zaporotskova I. V., Policarpova N. (2015)
Fellaoui K. - Theoretical Analysis of Optical Gain in GaN / AlxGa1 – xN Quantum Well Lasers, Abouelaoualim D., Elkadadra A. E., Oueriagli A. (2015)
Raksha S. V. - Functional Materials for Dye-sensitized Solar Cells, Kondrashin V. I., Pecherskaya E. A., Nikolaev K. O. (2015)
Оленич І. Б. - Вплив радіаційного опромінення на властивості наноструктур поруватого кремнію, Монастирський Л. С., Дзендзелюк О. С. (2015)
Швець Є. Я. - Самоорганізація атомів в розплавах германію та кремнію, Червоний І. Ф., Головко О. К. (2015)
Губа К. С. - Температурні зміни енергетичних характеристик поверхневого шару квантових точок InAs в матриці GaAs, Юзевич В. М. (2015)
Kostishyn V. G. - Obtaining of Nanostructured Powders of Barium and Strontium Hexaferrite by the Polymer Precursor Method, Timofeev A. V., Chitanov D. N. (2015)
Коротун А. В. - Оптична провідність металевого нанодроту з еліптичним перерізом, Коваль А. О. (2015)
Conrad Rizal - Ferromagnetic Alloys: Magnetoresistance, Microstructure, Magnetism and Beyond (Review), Boris B. Niraula. (2015)
Holovaty Yu. P. - Model of Band Diagram LED White Light in the System of GaN/InGaN, Kosushkin V. G., Khahaev N. A., Romanov D. A., Chervyakov L. M., Naimi E. K., Kozhitov S. L. (2015)
Andreev V. G. - Influence of Modes Shredding of Source Components by Processes to Synthesis and Activity of Powder Sintering Hexaferrite, Kostishyn V. G., Ursulyak N. D., Nalogin A. G., Kudashov A. A. (2015)
Muratov D. G. - The Influence of Synthesis Temperature on the Structure, Composition and Magnetic Properties of Nanocomposites NiCo/C, Kozhitov L. V., Emelyanov S. G., Yakushko E. V., Bulatov M. F. (2015)
Крючков С. В. - Фотостимулированная отрицательная проводимость полупроводниковой сверхрешетки, Кухарь Е. И. (2015)
Ivanov O.N. - Hopping Conductivity and Negative Magnetoresistance of the Bulk Nanograined Bi2Te3 Material, Lyubushkin R.A., Yaprintsev M.N., Sudzhanskaya I.V. (2015)
Goncharov I. Yu. - Initiation of Polarized State in the Tantalum Oxide Thin Films Grown by Magnetron Sputtering on a Substrate of Monocrystalline Silicon (100) Followed by Argon and Oxygen Ions, Kolesnikov D. A., Zykova A. V., Safonov V. I. (2015)
Shipko M. N. - Magnetic Microstructure Aluminum-substituted Barium Hexaferrite for Microwave Devices mm-Wavelength Range, Korovushkin V. V., Kostishyn V. G., Ursulyak N. D., Nalogin A. G., Savtchenko E. S. (2015)
Karpovich N. F. - The Hydrothermal Autoclave Synthesis of the Nanopowders of the Refractory ZrO2 and HfO2 Oxides, Pugachevsky M. A., Panfilov V. I., Kuzmenko A. P., Dobromyslov M. B. (2015)
Рачій Б. І. - Питомі енергетичні характеристики нанопористого вуглецю, активованого ортофосфорною кислотою, Остафійчук Б. К., Будзуляк І. М., Іванічок Н. Я. (2015)
Бойко І. В. - Внесок детекторних двофотонних електронних переходів у формування динамічної провідності трибар’єрних резонансно-тунельних структур, Петрик М. Р., Цуприк Г. Б. (2015)
Kochura A. V. - Grows and Characterization of Cd3As2 + MnAs Composite, Marenkin S. F., Ril' A. I., Zheludkevich A. L., Abakumov P. V., Knjazev A. F., Dobromyslov M. B. (2015)
Ageev E. V. - Electroerosive Powder Obtained from Alloy VK8 Waste into Butanol, Altukhov A. Yu., Khardikov S. V., Gulidin S. S., Novikov A. N. (2015)
Gazizova M. Yu. - Investigation of Corrosion Behavior of Bioactive Coverings on Commercially Pure Titanium and its Alloys, Ivanov M. B., Vershinina T. N. (2015)
Kirichek A. V. - Theoretical Studies of Laws Nanostructuring and Heterogeneous Hardening of Steel Samples by Wave Intensive Plastic Deformation, Altukhov A. Y., Solovyov D. L., Silantiev S. A. (2015)
Лисенко О. В. - Застосування модернізованого методу усереднених характеристик в задачах теорії плазмово-пучкових супергетеродинних лазерів на вільних електронах, Олексієнко Г. А., Феденко М. О. (2015)
Druzhinin A. A. - The Electron Scattering on Local Potential of Crystal Defects in GaSb Whiskers, Ostrovskii I. P., Khoverko Yu. N., Khytruk І. I. (2015)
Orlova M. N. - Heterocyclic Polymers Perspectives in Nanolayers of Donor Acceptor Heterojunction for Organic Photovoltaic Application, Didenko S. I., Rabinovich O. I., Saranin D. S. (2015)
Timoshina M. I. - Effect of a Stable Magnetic Field on Silicon Properties, Akimov E. V., Gulamov A. A., Kochura A. V., Dobromyslov M. B. (2015)
Melnikov G. A. - The Structure of Small Clusters and IR Spectrum Condensed Matters, Ignatenko N. M., Melnikov V. G., Cherkasov E. N., Manzhos O. A. (2015)
Dzhamamedov R. G. - Structural Phase Transition in CdSb + 3 % MnSb Composite at a High Hydrostatic Pressure, Mollayev A. Ju., Kochura A. V., Abakumov P. V., Arslanov R. K., Marenkin S. F., Dobromyslov M. B. (2015)
Policarpova N. P. - About Using Carbon Nanotubes with Amino Group Modification as Sensors, Zaporotskova I. V., Boroznin S. V., Zaporotskov P. A. (2015)
Бовгира О. В. - Дослідження електронних властивостей кластера (ZnO)12 при адсорбції газів методом теорії функціонала густини, Бовгира Р. В., Попович Д. І., Середницький А. С. (2015)
Клочко Н. П. - Фотолюминесценция одномерных массивов оксида цинка, электроосажденных в импульсном режиме, Клепикова Е. С., Копач В. Р., Хрипунов Г. С., Волкова Н. Д., Любов В. Н., Копач А. В. (2015)
Zhukov E. A. - Interaction of Lamb Waves with Domain Walls in an Iron Borate Plate, Adamova M. E., Kaminsky A. V., Kuz’menko A. P., Zhukova V. I. (2015)
Буланий М. Ф. Коваленко О. В. - Механосинтез мікрокристалів ZnS : Mn, Морозов О. С., Омельчук А. Р., Хмеленко О. В. (2015)
Evfimko K. D. - The Mathematical Model of Solid Structural Unit Heat Distribution Based on the Approach, Ushcats M. V., Mochalov A. A. (2015)
Kuzmenko A. P. - Nanostructure Changes of Magnetron Copper Films with a Glass Ceramic Substrate, Kuzko A. E., Naw Dint, Myo Min Than, Dobromyslov M. B., Emelyanov S. G., Chervyakov L. M. (2015)
Yattinahalli S. S. - Syntesis and Structural Characterization of Nanomanganese Ferrites, Kapatkar S. B., Mathad S. N. (2015)
Roslyakova L. I. - Nanostructure-based Processes at the Carbonizing Steels, Roslyakov I. N., Petrova L. P. (2015)
Maksakova О. V. - Nanostructured (Ti-Zr-Nb)N Coatings Obtained by Vacuum-arc Deposition Method: Structure and Properties, Grankin S. S., Bondar O. V., Kravchenko Ya. O., Yeskermesov D. K., Prokopenko A. V., Erdybaeva N. K., Zhollybekov B. (2015)
Panfilov V. I. - Influence of the Substrate Temperature on the Size Distribution and Phase Composition of Ablated HfO2 Nanoparticles, Pugachevskii M. A., Kuzmenko A. P., Dobromyslov M. B. (2015)
Гричановська Т. М. - Кінетичні властивості плівкових систем на основі Ni i V та Ni і Ag(Au), Холод Т. С., Циганкова Л. А., Шумакова Н. І., Чешко І. В. (2015)
Solaimani M. - Number of Repetitious States in One Dimensional Hubbard Model: a Density Maqtrix Renormalization Group Perspective (2015)
Кругляк Ю. А. - Наноэлектроника: транспорт спинов в модели НРФГ и квантовый спиновый эффект Холла в концепции "снизу–вверх", Кондратенко П. А., Лопаткин Ю. М. (2015)
Kozhitov L. V. - The Formation and Study of the FeCo Nanoparticles Alloy in Structure of Metal-Carbon Nanocomposites FeCo/C, Bulatov M. F., Korovushkin V. V., Kostishin V. G., Muratov D. G., Shipko M. N., Emelyanov S. G., Yakushko E. V. (2015)
Title (2016)
Table of Contents (2016)
Novikov D. O. - Historical models and legal regulation of health care practice in kievan rus (2016)
Smirnov A. S. - The impact of epichlorohydrin, echinacea purpurea extract and thiotriazoline on the pyloric glands of the stomach in rats (2016)
Nekrasova N. O. - The peculiarities of lipid metabolism and endothelial dysfunction in young patients with spondylogenic vertebrobasilar insufficiency (2016)
Chaychenko T. V. - Familial hypercholesterolaemia in pediatric practice: current guidelines & clinical case (2016)
Senatorova G. S. - The features of nutritional status in children with bronchopulmonary dysplasia, Chernenko L. M., Bashkirova N. V. (2016)
Odynets Yu. V. - The role of monocyte chemoattractant protein 1 in immune response formation in children with hemorrhagic vasculitis, Yavorovych M. V. (2016)
Odynets Yu. V. - The role of vascular intercellular adhesion molecule-1 (svcam-1) in inflammation development a companying bronchial asthma in children, Vasylchenko Y. V. (2016)
Gonchar M. O. - Cerebral hemodynamics in newborns with seizures, Teslenko T. O., Boichenko A. D., Kondratova I. Yu. (2016)
Zhdanova N. O. - Microbiological efficacy of photo-activated disinfection and temporary root obturation as an adjunct to the treatment of chronic apical periodontitis, Ryabokon E. M. (2016)
Lukavenko O. G. - The ways of improving the efficiency of professional adaptation in medical students by physical education and sport, Korchevska O. G., Uskova S. M. (2016)
Крупчан О. Д. - Методологічні виміри сучасного вітчизняного приватного права (2016)
Безух О. В. - Господарський (комерційний) та цивільний обороти: сутність та відмінності в умовах ринкової економіки (2016)
Беляневич О. А. - Поняття легітимних очікувань та проблеми його застосування судами України (2016)
Король В. І. - Міжнародно-правові детермінанти модернізації правової політики України у сфері економічної безпеки держави і суб’єктів господарювання (2016)
Lutts V. V. - Phenomenon of a contract in civil law (2016)
Махінчук В. М. - Визначення контролюючих корпорацію осіб крізь призму доктрини зняття корпоративної вуалі (piercing/lifting the corporate veil) (2016)
Миронова Г. А. - Приватноправове регулювання особистих немайнових відносин у медичній сфері: деякі питання методології (2016)
Примак В. Д. - Непереборна сила як обставина, що звільняє від цивільно-правової відповідальності: порівняльно-правовий вимір (2016)
Васильєва В. В. - Проблеми спадкування частки спадкоємця за заповітом у випадку його смерті до відкриття спадщини в Україні та країнах англо-американської правової системи (2016)
Гетманцев М. О. - Уніфікація процесуального права як один з наукових підходів до вдосконалення науки цивільного права (2016)
Калаур І. Р. - Сучасні тенденції щодо форми заповіту (2016)
Kochyn V. V. - The concept and features of non-entrepreneurial society (2016)
Лапечук П. І. - Організаційно-правове забезпечення екологічних фондів, Бесарабчик В. О. (2016)
Левківський Б. К. - Забезпечення гендерної рівності у спорах про визначення місця проживання дитини (2016)
Лузан Т. Л. - Рішення суду у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення, в сімейних відносинах (2016)
Первомайський О. О. - Проблеми тлумачення та застосування норми статті 329 ЦК України (2016)
Пленюк М. Д. - Роль юридичних фактів у цивільно-правових зобов’язаннях (2016)
Пожоджук Р. В. - Дифузні права фізичної особи – споживача електричної енергії (2016)
Резнік Г. О. - Право на захист особистих немайнових прав дитини (2016)
Шевченко О. М. - Правове забезпечення рівного доступу до здобуття середньої освіти у формі екстернату (2016)
Гриняк А. Б. - Договір підряду як регулятор підприємницьких відносин у сфері виконання робіт (2016)
Кицик Я. Р. - Використання примірних та типових договорів у галузі електроенергетики України (2016)
Галянтич М. К. - Матеріальний та процесуальний зміст захисту житлових прав фізичних осіб (2016)
Корнієнко Ю. І. - Право власності на об’єкти незавершеного будівництва (2016)
Рябова К. О. - Особливості правового статусу членів житлово-будівельного кооперативу (2016)
Полюхович В. І. - Основні напрями розвитку конкуренції та антимонопольного регулювання на ринках паливно-енергетичного комплексу України (2016)
Попович Т. Г. - Зміна правових засад у сфері технічного регулювання в Україні відповідно до вимог ЄС (2016)
Сергійко О. В. - До питання дерегулювання підприємницької діяльності (2016)
Черненко О. А. - Проблеми законодавчого визначення кворуму загальних зборів господарських товариств (2016)
Курзинска-Сингер Е. - Гармонизация права как процесс правовых заимствований (2016)
Микита І. Р. - Проблеми вибору застосованого права до договору міжнародного морського перевезення вантажу (2016)
Титул, зміст (2016)
Іванов С. М. - Співробітництво України та ЄБРР: тенденції розвитку, Клименко К. В. (2016)
Поченчук Г. М. - Перспективи співпраці України з міжнародними фінансовими інститутами (2016)
Кузькін Є. Ю. - Вплив децентралізації на розвиток регіонів (2016)
Точиліна І. В. - Досвід податкового стимулювання інноваційного розвитку економіки (2016)
Сибірянська Ю. В. - Особливості територіальної та галузевої локалізації великих платників податків в Україні, Пислиця А. В. (2016)
Кучерява М. В. - Імплементація змін Міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні (2016)
Деревко О. С. - Міжнародний досвід капіталізації банків та її вплив на боргову сферу (2016)
Воронюк В. М. - Теоретичні підходи до класифікації міжбюджетних капітальних трансфертів (2016)
Ставицький А. В. - Оптимізація бюджетної інвестиційної діяльності в Україні, Басала К. О. (2016)
Чумакова І. Ю. - Сутність функції внутрішнього аудиту в системі державного управління, Коваль Ж. Г. (2016)
Осипенко М. В. - Соціальна інфраструктура як чинник відтворення людського капіталу (2016)
Title (2016)
Table of Contents (2016)
Agayev E. - "White Russian" doctors in Cyprus: the fate of six graduates of imperial Kharkov university (2016)
Zupanets I.A. - The benefits of the combined topical administration of ketoprofen and glucosamine hydrochlorode to back pain treatment, Shebeko S. K., Davishnia N.V. (2016)
Zhuiko A. - Aortic stenosis in 93 y.o. female (case report) (2016)
Gonchar M. O. - Detection of psychological characteristics in children with chronic gastrointestinal diseases using MOS-SSF-36 Questionnaire, Omelchenko O. V., Strelkova M. I., Yermolayev M. N., Silicheva A. E. (2016)
Gonchar M. O. - Congenital acute megacariocytic leukemia in newborns (case report), Ishenko T. B., Koval V. A. (2016)
Riga O. A. - Risk factors of cardiovascular disorders in newborns from multiple dichorial biamniotic twin pregnancies, Senatorova A. V., Volic M. S. (2016)
Shmulich V. K. - Comparative analysis of the role of domestic allergens in atopic rhinitis in children, Chernenko L. M., Lupaltsova O. S., Staruseva V. V., Shmulich O. V. (2016)
Onikiienko O. - Two-dimensional echocardiographic characteristics in preadolescent athletes (2016)
Zavgorodniy I. V. - Diagnosis of school adaptation in children with special needs, Lazarenko K. P., Chekhovskaya I. M. (2016)
Kovac I. V. - Morphofunctional peculiarities of tissue of oral cavity in chronic recurrent aphtous stomatitis with therapeutical correction, Kravchenko L. I., Gargin V. V. (2016)
Семитківська Т. О. - Дослідження можливості поліпшення екологічних характеристик котельного палива (2015)
Конахович Г. Ф. - Порівняльний аналіз перетворення фур’є, косинусного перетворення та вейвлет-перетворення як спектрального аналізу цифрових мовних сигналів, Давлет’янц О. І., Лавриненко О. Ю., Бахтіяров Д. І. (2015)
Кучеров Д. П. - Композиція методів просторової фільтрації для підвищення якості зображень, Кацалап Р. Г., Зброжек Л. В. (2015)
Осадчий С. І. - Модернізована оптимальна робастна багатовимірна фільтрація стаціонарних випадкових корисних сигналів, Кузнєцова О. Я., Зубенко В. О., Голик О. П. (2015)
Barannik V. V. - Methodological base for transformants representation in nonequilibrium positional uneven-diagonal space, Krasnorutskyi А. А., Musienko А. Р. (2015)
Рябуха Ю. М. - Метод верифікації обробки відеоінформаційного ресурсу на основі формування базових рівнів побудови кодових конструкцій (2015)
Юдін О. К. - Організація систем підтримки прийняття рішень для управління в кризових ситуаціях, Фролов О. В., Бойко Ю. П. (2015)
Гончар С. Ф. - Модель імовірних деструктивних дій персоналу АСУ ТП в умовах наявності дестабілізуючих впливів в аспекті інформаційної безпеки (2015)
Міщенко А. В. - Структурно-параметрична модель взаємозв’язків інформаційних ресурсів ієрархічної складної системи управління інформаційної безпеки держави (2015)
Заліський М. Ю. - Моніторинг процесів експлуатації засобів радіотехнічного забезпечення польотів (2015)
Борсук С. П. - Визначення основної домінанти поведінки студентів диспетчерів в умовах порушення норм ешелонування (2015)
Степанчук О. В. - Аналіз особливостей проектування зупинок громадського пасажирського транспорту на магістральних вулицях, Тімкіна С. Ю. (2015)
Резюме (2015)
Титул, зміст (2016)
Кучерук Н. В. - Побудова інваріантних систем управління багаторежимними об’єктами (2016)
Ладієва Л. Р. - Нечітко-когнітивний підхід в задачі управління процесом контактної мембранної дистиляції, Момотенко Д. О. (2016)
Buryi P. - Automatic definition the field of view of Camera оf unmanned aerialvehicle, Pristavka P., Sushko V. (2016)
Артамонов Є. Б. - Підхід до розробки комп’ютерних систем навчання інвалідів зору, Длужевський А. О., Панфьоров О. В. (2016)
Зацерковний В. І. - Побудова моделі транспортно-дорожньої мережі Чернігівської області за допомогою геоінформаційних технологій, Тішаєв І. В., Кобрін О. В. (2016)
Ільницький Г. І. - Елементи вибіркової комп’ютерно-цифрової індикації захворюваності на туберкульоз різних вікових категорій населення (2016)
Литвиненко О. Є. - Математичний метод складання і коригування навчальних планів, Масловський Б. Г. (2016)
Минаев Ю. Н. - Тензорные декомпозиции как технологии data mining:Анализ временных рядов, Гузий Н. Н., Филимонова О. Ю., Минаева Ю. И. (2016)
Весельська О. В. - Систематизація та класифікація наявних стеганографічних методів приховування інформації, Зюбіна Р. В., Фролов О. В. (2016)
Юдін О. К. - Теоретичні основи визначення стандартних функціональних профілів захищеності автоматизованої системи від несанкціонованого доступу, Бучик С. С., Мельник С. В. (2016)
Kozliuk I. O. - Problems of unauthorized interference to the work of uav and methods of its solving, Bakhtiiarov D. І., Lavrynenko O. Y., Tretiak І. V. (2016)
Ільєнко C. C. - Автоматизація, дистанційне управління та надійність світлосигнальної системи сучасних аеродромів цивільної авіації (2016)
Бовсуновський Є. О. - Еколого-технологічний аналіз матеріалів для 3D-друку, Зінченко Р. О. (2016)
Бойченко С. В. - Екологістика, утилізація та рециклінг транспортних засобів: тенденції та перспективи розвитку, Лейда К., Іванченко О. В. (2016)
Маджд С. М. - Досвід експлуатації гідрофітних споруд в Україні та світі (2016)
Mirzayev N. S. - Problems of influence of marketing research on ownership activityin the sphere grain — growing (2016)
Vitovska O. P. - Experimental model of training instrument for real time visualization of optical disk of the retina, Plyuto I. V., Taha S. A., Kuznetsova O. Ya., Komissarenkо J. I. (2016)
Дубик Я. Р. - Динамічний аналіз трубопроводів методом нормальних форм коливань з врахуванням взаємодії із середовищем (2016)
Резюме (2016)
Вимоги до статті (2016)
Глушко Ю. В. - Прогноз развития виноградарско-винодельческих предприятий АР Крым (2013)
Замлинський В. А. - Проблеми розвитку іноваційної діяльності в аграрному секторі економіки (2013)
Замлинська О. В. - Концепція створення ліфтового кластеру як форма реалізації маркетингової стратегії зростання (2013)
Лиса Н. В. - Джерела оновлення основних засобів харчових підприємств (2013)
Гришов В. В. - Розвиток інноваційного потенціалу підприємств (2013)
Лебедева В. В. - Економічна природа конвергенції інтеграційних формувань аграрної сфери економіки (2013)
Лисовая Т. В. - Экономическая эффективность производства молока в агроформированиях АР Крым (2013)
Мілашовська О. І. - Використання сучасного інструментарію моделювання та прогнозування, Стегней М. І., Пачкал О. М. (2013)
Рощина Ю. В. - Особенности бухгалтерского учета и оценки земель (зарубежный и отечественный опыт) (2013)
Січко С. М. - Особливості міграційної політики в країнах ЄС (2013)
Янченко З. Б. - Інноваційний потенціал підприємства: термінологічні підходи та змістовне наповнення (2013)
Фрейдис Е. И. - Основные тенденции развития и маркетинговое обеспечение виноградарско-винодельческих предприятий АР Крым (2013)
Гончарова А. І. - Аспекти сучасного розвитку аграрного виробництва в Україні (2013)
Бойко А. Б. - Інформаційні загрози для операторів мобільного зв’язку (2013)
Kovtunenko K. - Staatliche aufrechterhaltung der projekte von der kommerzialisierung der forschungstatigkeitergebnisse: erfahrung der auslandischen staaten, Kovalyk O.. (2013)
Арутюнов А. В. - Теоретико-методичні аспекти формування ціни на продукцію аграрних підприємств при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, Біхлє Ю. А., Вітковський А. Ю. (2013)
Бордовська Г. С. - Формування конкурентної позиції сільськогосподарських підприємств при виході на зовнішній ринок, Кучер С. В., Трофимук І. Г., Тиліщук Ю. В. (2013)
Зайцева О. І. - Реалізація принципів самоорганізації в концепції соціально-етичного маркетингу, Ємець Н. В. (2013)
Копитко В. І. - Основні напрями стійкого розвитку аграрного сектору АПК, Копитко О. В. (2013)
Белінська С. М. - Інституціоналізація як чинник економічного розвитку (2013)
Ігнатенко М. М. - Проблеми розвитку соціальної інфраструктури аграрої сфери економіки та шляхи їх вирішення (2013)
Грінчук Ю. С. - Організаційно-економічний механізм відтворення виробничих ресурсів у сільському господарстві (2013)
Вівчарук О. М. - Інвестиційний клімат підприємств ресторанного господарства Львівської області (2013)
Стоянова-Коваль С. С. - Формування інвестиційної привабливості в умовах трансформації економіки (2013)
Іванчикова А. С. - Проблеми конкурентоздатності сільськогосподарських підприємств (2013)
Кравченко Л. О. - Стратегическая политика збыта в сфере инновационно-инвестиционной деятельности предприятия, Волошина О. (2013)
Шрам Т. В. - Проблемні аспекти відображення трансакційних витрат у бухгалтерському обліку (2013)
Жидяк О. Р. - Принципи страхування виробництва та політика страхування підприємств агросфери (2013)
Рехтета О. М. - Оцінка стану зовнішнього державного боргу (2013)
Бойков В. О. - Інноваційно-інвестиційний розвиток сільськогосподарських підприємств (2013)
Прохорчук С. В. - Інвестиційна привабливість АПК в умовах економічної кризи (2013)
Петричко М. М. - Інвестиції в інновації як фактор економічного зростання України (2013)
Попович О. М. - Маркетинговий підхід до підвищення інвестиційної привабливості сільської місцевості (2013)
Лагодієнко В. В. - Реалізація інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності у харчовій галузі (2013)
Палеха Ю. М. - Реформування методології нормативної грошової оцінки земель населених пунктів в Україні, Колосюк А. А. (2013)
Гроздева Е. А. - Теоретические и практические аспекты маркетингового менеджмента санаторно-курортного региона (2013)
Левковська Л. В. - Системні аспекти інституційного забезпечення капіталізації водних ресурсів, Мандзик В. М. (2013)
Богданова Ж. А. - Історично-правовий аналіз регулювання процесу формування собівартості послуг в різних країнах (2013)
Островська І. П. - Санація підприємств (2013)
Орленко О. В. - Формування державного інтервенційного фонду – як основа розвитку круп’яного ринку в умовах нестабільності світових цін на сільськогосподарську продукцію (2013)
Кужель В. В. - Системи організаційно-економічного забезпечення розвитку аграрної сфери (2013)
Ковтуненко Ю. В. - Організаційні форми та методи комерціалізації інноваційної продукції промислових підприємств (2013)
Бутенко Т. В. - Організаційно-економічний механізм інноваційного розвитку підприємств, Бутенко В. В. (2013)
Піюренко І. О. - Ключові ланки антикризової системи, її сучасний стан, невідкладні заходи та шляхи її вдосконалення (2013)
Майборода О. В. - Напрями моделювання виробничої діяльності суб’єктів господарської діяльності продовольчої сфери (2013)
Крученюк Є. В. - Механізм підвищення конкурентоспроможності зерновиробництва, Рижик Г. В., Стафій Т. Б. (2013)
Лагодієнко Н. В. - Управлінський облік як складова системи контролінгу на підприємстві (2013)
Крутій І. А. - Вимоги до управлінських кадрів в сучасних ринкових умовах (2013)
Воскресенська О. Є. - Нові підходи до рішення проблем, пов’язаних з управлінням підприємств туристичної галузі (2013)
Шандова Н. В. - Комплексний підхід до оцінки розвитку промислового підприємства (2013)
Мармуль Л. О. - Методичні засади прогнозування виробничої сільськогосподарської діяльності, Руснак А. В. (2013)
Трухачова К. В. - Методичні аспекти оцінки збалансованої результативності господарської діяльності підприємства гостинності (2013)
Ванієва А. - Методичні засади оцінки туристично-рекреаційних ресурсів та їх впливу на конкурентоспроможність туристичних продуктів та послуг (2013)
Тюхтенко Н. А. - Мотиваційні аспекти функціонування управлінського персоналу підприємства (2013)
Яровий І. І. - Удосконалення стратегічного управління конкурентоспроможністю бюджетоутворюючих галузей та видів діяльності (2013)
Крупіца І. В. - Соціалізація національної економіки: зарубіжний досвід та національні надбання (2013)
Шевцов Д. В. - Стратегічні підходи активізації ринкової та виробничої діяльності в олієжировій галузі (2013)
Жуйков О. Г. - Еколого-економічне обгрунтування введення альтернативних культур олійного напряму в агрофітоценози південного степу, Жуйков Г. Є. (2013)
Акіншева В. М. - Інноваційна модель управління родючiстю ґрунту (2013)
Лепьохіна О. В. - Стан вітчизняного сільськогосподарського машинобудування (2013)
Ольшанецкий В. Е. - Об определении деформационной мартенситной точки при силовом воздействии на аустенит Fe-Mn и Fe-Cr-Ni сталей в изменяемом и постоянном магнитных полях, Снежной Г. В., Снежной В. Л. (2016)
Перепьолкіна М. М. - Вибір ефективного легування нових штампових сталей з аустенітним перетворенням при експлуатації, Грабовський В. Я. (2016)
Іванов В. Г. - Будова вкраплень графіту у синтетичних чавунах (2016)
Быковский О. Г. - Механизм образования, строение и микроструктура переходной зоны между напыленным слоем и подложкой, Лаптева А. Н., Пасько Н. П., Власенко Б. А. (2016)
Чабак Ю. Г. - Влияние плазменной обработки на состояние упрочняющих фаз в Cr-Mn-Ni-Si в стали ледебуритного класса (2016)
Ефременко Б. В. - Влияние магнитного поля на структуру покрытия из Cr-Ni-Si чугуна, Белик А. Г., Макуров С. Л. (2016)
Настасенко В. А. - Новый вид боковых многогранных неперетачиваемых пластин для оснащения отрезных резцов (2016)
Жеманюк П. Д. - Направленная кристаллизация отливок из возвратных отходов сплава ЖС26-ВИ, рафинированных электронно-лучевым переплавом, Клочихин В. В., Лисенко Н. А., Гречанюк Н. И., Наумик В. В. (2016)
Волчок І. П. - Природа циклічного руйнування вторинного поршневого силуміну АЛ25, Мітяев О. А., Глотка О. А. (2016)
Нетребко В. В. - Особенности термической обработки высокохромистых чугунов легированных Mn и Ni, Волчок И. П. (2016)
Гайдук С. В. - Проектирование литейного жаропрочного коррозионностойкого никелевого сплава для изготовления турбинных лопаток методом направленной (моно) кристаллизации (2016)
Букетов А. В. - Дослідження поведінки антифрикційних епоксикомпозитів при зростанні температури, Зінченко Д. О., Сметанкін С. О., Нігалатій В. Д. (2016)
Акимов Д. В. - Экcпериментальное исследование деформированного состояния и прочности межступенчатого отсека ракетоносителя при статическом внешнем нагружении, Грищак В. З., Гоменюк С. И., Клименко Д. В., Ларионов И. Ф., Сиренко В. Н. (2016)
Скачков В. А. - О формировании системы транспортных пор в структуре карбонизованных углепластиков, Иванов В. И., Нестеренко Т. Н., Бережная О. Р. (2016)
Костюшко І. А. - Стабілізація потенціальної системи циркулярними силами, Куземко В. А. (2016)
Воловік Р. А. - Розробка тривимірної моделі лопатки компресора газотурбінного двигуна, яка піддається обробці неперервним лазером, Недоля А. В., Ольшанецький В. Ю. (2016)
Лебедев В. А. - Определение параметров процесса дуговой наплавки при программно изменяемых параметрах механических колебаний, Новиков С. В. (2016)
Задоя Н. А. - Моделирование процесса нагрева плоских стеклопластиков радиационными методами облучения (2016)
Проценко В. О. - Силова взаємодія елементів муфти з торцевою установкою канатів тангенціального розташування, Клементьєва О. Ю. (2016)
Лебедев В. А. - Математическая модель процессов сварки и наплавки с управляемыми изменениями вылета электродной проволоки, Новиков С. В. (2016)
Пожуєв В. І. - Нестаціонарна деформація циліндричної оболонки у пружному напівпросторі з вільною поверхнею, Пожуєв А. В., Фасоляк А. В. (2016)
Букетов А. В. - Автоматизований модульний дилатометр з вертикальним розташуванням камер, Сметанкін С. О., Юренін К. Ю., Алексенко В. Л. (2016)
Title (2015)
Contents (2015)
Holm H. V. - Foreword (2015)
Holm H. V. - On Sartre’s Reflexions sur la questionjuive (1946) and its posterity (2015)
Skorgen T. - Colonialism and the `Jewish question’: Hannah Arendt and the transformation of anti-semitism in ns-literature (2015)
Şerban O. - The aesthetic sphere of the Jewish spectator and the guilt`s negative dialectics: from Adorno` s impossibility to write after Auschwitz to Chagall’s European "Degenerated Art” (2015)
Vizureanu V. - Some remarks on the specificity of the notion of ‘Jewish mysticism’ for Gershom Scholem (2015)
Heermann A. - Language is not Heimat on the politics of language in the works of Herta Muller (2015)
Lǽgreid S. - Traumas of exile and ways of becoming a minor: poetic memories of "A sunken landscape” (2015)
Helle L. J. - Ilya Kaminsky’s dancing in Odessa: on exile, amnesia and poetic anamnesis (2015)
Arntzen K. O. - Theatre in the Ukrainian borderland: vertep, avant-gardism and cabaret dramaturgy – Les Kurbas, Jura Soyfer and theatre arabesque (2015)
Golubovych I. - M. Bakhtin’s biography theory and modern biographical strategies in humanities (2015)
Dovgopolova O. - Phenomenon of intellectual contraband: Bakhtin’s case (2015)
Ігнатенко М. М. - Підвищення соціально-економічного статусу зайнятих в аграрній сфері (2013)
Бойко В. І. - Рівень та ефективність розвитку соціально-культурної сфери сільських територій (2013)
Кисельов О. Л. - Основні моделі та фактори структурної перебудови національної економіки (2013)
Ширенко В. Б. - Дослідження сучасного стану розвитку підприємств харчової промисловості Херсонської області, Петлюченко В. В. (2013)
Гринь Я. О. - Методичні підходи щодо оцінки ефективності міжнародних транспортних перевезень підприємств (2013)
Бугаєнко С. А. - Формування комплексу продовольчого маркетингу (2013)
Ушкаренко Ю. В. - Соціально-економічна сутність ефективного розвитку харчової промисловості регіону (2013)
Бобирь О. І. - Корпоративна соціальна відповідальність як найактуальніший засіб вирішення головних економічних проблем в державі (2013)
Домаскіна М. А. - Оцінка структурних перетворень фермерських господарств Миколаївської області (2013)
Крижановська О. - Розвиток альтернативних видів палива в паливно-енергетичному підкомплексі як умова економічної безпеки держави (2013)
Лепьохіна О. В. - Потенціал сільськогосподарського машинобудування Херсонської області (2013)
Копитко В. І. - Напрями вдосконалення організаційно-економічного механізму розвитку аграрного сектора АПК України та регіонів (2013)
Сільченко І. А. - Аналіз стану і тенденцій розвитку інноваційної діяльності промислових підприємств України (2013)
Минаков В. М. - Формування та розвиток господарського механізму портового комплексу України (2013)
Чехович Г. Т. - Економіко-правові аспекти забезпечення економічної безпеки регіону (2013)
Білоусова С. В. - Проблеми та перспективи розвитку рибного господарства України, Ганжуренко І. В. (2013)
Демиденко Л. М. - Проблеми підвищення ефективності діяльності вітчизняних підприємств в умовах глобалізації економіки (2013)
Колокольчикова І. В. - Роль малих форм господарювання в забезпеченні продовольчої безпеки держави (2013)
Резнікова О. С. - Експертно-аналітична діагностика фінансово-господарського стану підприємства (2013)
Ботвіна Н. О. - Інструментарій забезпечення фінансової безпеки в аграрній сфері економіки України (2013)
Крамаренко І. С. - Використання нетрадиційніх банківських операцій та послуг агропродовольчими підприємствами України (2013)
Сиренко С. В. - Основные аспекты структуры источников финансирования предприятия (2013)
Фікс М. М. - Світовий досвід регулювання іноземного інвестування, Федоров С. (2013)
Карась П. М. - Проблеми та перспективи нормування праці спеціалістів фінансово–кредитних установ, Сергійчук С. І., Якушова Т. В. (2013)
Іртищева І. О. - Галузеві аспекти управління інвестиційними процесами в контексті національної антикризової політики, Гросицька О. Є., Смелянець Т. В. (2013)
Прохорчук С. В. - Напрями удосконалення інвестиційно-інноваційних процесів підприємств виноградарсько-виноробної галузі, Петричко М. М. (2013)
Добридень Ю. А. - Формування дієвих складових розвитку зовнішнього середовища аграрних підприємств Миколаївської області, Гаврищук П. В. (2013)
Козаченко І. Ю. - Формування конкурентної позиції сільськогосподарських підприємств при виході на зовнішній ринок, Стах Н. С. (2013)
Тонконоженко А. - Фактори і чинники ефективного розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств аграрного сектору, Новіцька Н. (2013)
Думенко І. В. - Оцінка стану здоров’я та системи його охорони в контексті безпеки (2013)
Суперсон С. - Оптові ринки агроподукції: сучасний стан та перспективи розвитку, Кінаш В. (2013)
Майборода О. В. - Напрями моделювання виробничої діяльності формувань продовольчої сфери (2013)
Хлівна І. В. - Сучасний стан трудових ресурсів України (2013)
Соловйов А. І. - ГІС-технологія як інструмент управління аграрними виробничими системами (2013)
Шевченко В. В. - Розробка напрямів вдосконалення системи управління трудовими ресурсами на підприємстві (2013)
Бєлік В. Д. - Управління якістю трудового життя персоналу підприємства енергетичної сфери (2013)
Крупіца І. В. - Формування механізму державного управління інституціональними змінами (2013)
Островська І. П. - Управління ризиками в контексті антикризового управління аграрного виробництва (2013)
Прядко О. М. - Управління торговим асортиментом в умовах національної конкурентної політики (2013)
Бывшева Л. А. - Теоретические аспекты формирования личности руководителя в системе самоменеджмента, Кондратенко О. А. (2013)
Пташинська М. - Іноземне інвестування аграрного сектору економіки, Склярська Л. В. (2013)
Ніколаєва А. В. - Особливості продовольчої безпеки в умовах глобалізації, Лисак М. А. (2013)
Лагодієнко В. В. - Вплив процесів глобалізації та міжнародної інтеграції та стан продовольчої безпеки України та її регіонів, Лагодієнко Н. В. (2013)
Пилипенко А. А. - Стратегічне управління розвитком транскордонного співробітництва промислових підприємств (2013)
Попович О. М. - Чинники інвестиційної діяльності та інвестиційної привабливості сільської місцевості (2013)
Піддубна Л. І. - Глобалізаційні аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств (2013)
Тищенко С. І. - Управління інформаційним забезпеченням зовнішньоторговельних зв’язків на ринку сільськогосподарської продукції, Бєлова Г. І. (2013)
Васюткіна Н. В. - Дослідження потенціалу розвитку авіапідприємств (2013)
Кузьменко О. Б. - Прогнозована оцінка ризиків землекористування аграрних підприємств, Кузьменко Б. П. (2013)
Іванов А. М. - Маркетинг як інструмент функціонування рекреаційних територій (2013)
Захаров О. В. - Механізми підвищення конкурентоспроможності зерновиробництва, Винниченко О. О. (2013)
Зінов’єв Ф. В. - Нормування і оцінка управлінської праці (2013)
Журавлев Д. Ю. - Возбуждающие факторы в робастных трибосистемах ленточно-колодочных тормозов (часть 2) (2016)
Мартовицький Л. М. - Критичний стан кранових металоконструкцій, Сочава А. І., Глушко В. І. (2016)
Ловейкін В. С. - Апаратне забезпечення для дослідження динаміки руху мостового крана, Ромасевич Ю. О., Крушельницький В. В. (2016)
Сороківський О. І. - Вплив основних параметрів нових фрикційних муфт на її силові характеристики, Іванус Н. В. (2016)
Чаюн И. М. - Связь изгибной жесткости подъемного кабель-каната с его деформированно-напряженным состоянием, Непомнящий А. В., Чаюн М. И. (2016)
Попель О. Е. - Анализ винтовых электродомкратов для подъёма железнодорожных вагонов по их энергопотреблению, Олещук О. В. (2016)
Возный А. В. - Энергонагруженность фрикционных узлов дисково-колодочных тормозных устройств (2016)
Сологуб Б. В. - Особливості розрахунку гірськолижних канатних витягів, Данило Я. Я., Предко Р. Я. (2016)
Проценко В. О. - Характеристики квазінульових муфт з канатними пружними елементами стискання, Клементьєва О. Ю. (2016)
Скрыпнык В. С. - Напряженно-деформированное состояние тормозных шкивов ленточно-колодочных тормозов (часть 1) (2016)
Баскіна В. В. - Теоретичні аспекти проблеми оптимізації сімейного функціонування жінок після перенесеного психотичного епізоду (2016)
Вовк В. И. - Показатели эмоционального состояния при рассеянном склерозе, Гриценко И. В. (2016)
Матковская Т. Н. - Особенности психического статуса подростков с диффузным нетоксическим зобом при низком уровне витаминов группы В, Волкова Ю. В., Кашкалда Д. А. (2016)
Ромаш І. Р. - Рання діагностика інсулінорезистентності у хворих на параноїдну шизофренію, що отримували терапію нейролептиками (2016)
Самойлова О. В. - Характеристика клінічних проявів посттравматичних стресових розладів у дітей-переселенців (2016)
Северин Ю. В. - Нейровизуализационные патогномонические проявления церебральной амилоидной ангиопатии (2016)
Аймедов К. В. - Особливості формування психосоціальної дезадаптації жінок з алопецією, Живилко В. В. (2016)
Вовк В. И. - Результаты применения проективного теста "Несуществующее животное" в психодиагностическом и психотерапевтическом процессе у ВИЧ-инфицированных мужчин (2016)
Волощук Д. А. - Зміни показників соціального функціонування у родичів пацієнтів із судинною деменцією в результаті проведення комплексного медико-соціального супроводу (2016)
Гончар Ю. О. - Особливості емоційного стану матерів дітей з психофізичними порушеннями в рамках психокорекції (2016)
Кочарян О. С. - Теоретичні аспекти вивчення психологічних особливостей наркозалежності, Антонович М. О. (2016)
Пономарёв В. И. - Нарушения социального функционирования у студентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и принципы психологической коррекции, Алиева Т. А., Рыженко М. В., Емец К. Н. (2016)
Ryzhenko M. V. - Willingness to socio-psychological adaptation in conditions of professional activity of future health care professionals (2016)
Савіна М. В. - Фітнес-аддикція у жінок: концептуалізація феномену та обґрунтування психодіагностичного інструменту (2016)
Чугунов В. В. - Патоконативные коммуникативные стереотипы интернет-зависимости у участников анонимных интернет-сообществ, Городокин А. Д., Щербина В. Л., Скрипник А. С. (2016)
Шестопалова Л. Ф. - Динаміка розвитку невербального інтелекту та мнестичних функцій у дітей із синдромом дефіциту уваги та гіперактивності в ході реабілітації за системою інтенстивної нейрофізіологічної реабілітації В. І. Козявкіна, Кожевнікова В. А., Бородавко О. О., Гордієвич М. С. (2016)
Волошин Т. Б. - Использование робототехники в системе интенсивной нейрофизиологической реабилитации пациентов с аутизмом (2016)
Козявкін В. І. - Застосування комп’ютерних ігрових технологій у реабілітації дітей з аутизмом, Волошин Т. Б., Качмар О. О. (2016)
Mykhaylov B. V. - Application of animal-assisted therapy in children with autism spectrum disorders, Vodka M. E., Vashkite I. D., Aliieva T. A. (2016)
Mykhaylov B. V. - The use of equine assisted psychotherapy among the demobilized members of the antiterrorist operation with PTSD, located on rehabilitation in sanatorium conditions, Serdiuk A. I., Vodka M. E., Aliieva T. A., Vashkite I. D. (2016)
Андрух В. С. - Антоній Кемпінскі (Entoni, Ignaci-Tadeusz Kępiński): медична і наукова діяльність відомого польського психіатра, Андрух В. Н., Слободян М. В. (2016)
Вовк О. И. - К 135-летию со дня рождения Владислава Эдмундовича Дзержинского – выдающегося невролога, профессора, приват-доцента Харьковского университета (2016)
Ловейкін В. С. - Аналіз умов існування стаціонарних режимів (автоколивань) при роботі мостовихкранів, Човнюк Ю. В., Кадикало І. О. (2016)
Журавлев Д. Ю. - Возбуждающие факторы в робастных трибосистемах ленточно-колодочных тормозов (часть 3) (2016)
Мартовицький Л. М. - Подовження ресурсу важкозавантажених прогінних кранових балок, Сочава А. І., Глушко В. І., Руднєв О. М., Клименко Г. В., Мулін М. С., Коваленко О. П. (2016)
Кіндрацький Б. І. - Обґрунтування доцільності застосування електроавтобусів на туристичних маршрутах в екологічно чистих регіонах, Літвін Р. Г. (2016)
Венцель Є. С. - Дослідження впливу коефіцієнта протизношувальних властивостей робочих рідин гідроприводів на зношування поверхонь тертя, Орел О. В. (2016)
Сапронов О. О. - Епоксидні композити, наповнені дисперсними частками карбонату літію і карбонату нікелю, для ремонту транспортної техніки, Букетов А. В., Нігалатій В. Д., Лещенко О. В., Яцюк В. М. (2016)
Проценко В .О. - Аналіз відмов та напрямки удосконалення відцентрових муфт сепараторів суднових енергетичних установок, Самойленко Л. К., Бабій М. В. (2016)
Скрыпнык В. С. - Напряженно-деформированное состояние тормозных шкивов ленточно-колодочных тормозов (часть 2) (2016)
Ромасевич Ю. О. - Синтез квазіоптимального за швидкодією керування рухом вантажопідйомного крана. Частина 1, Ловейкін В. С. (2016)
Нестеров А. А. - Методика замены шарнирных соединений стреловых систем портальных кранов без демонтажа узлов и систем (2016)
Семенюк В. Ф. - Оптимизация разбивки передаточного отношения механизма подъема мостовых кранов между ступенями зубчатых передач редуктора, Вудвуд А. Н., Кнюх А. Б. (2016)
Кузьменко О. Б. - Сучасні напрямки ресурсоощадної діяльності аграрних підприємств (2012)
Краснова В. В. - Развитие инновационной деятельности как условие интенсификации факторов производства, Давлианидзе Я. С. (2012)
Лазаренко Д. О. - Формування елементів інформаційного забезпечення сталого економічного розвитку підприємств харчової промисловості (2012)
Єрмаков О. І. - Аналіз та оцінка конкурентних переваг харчової галузі в умовах міжнародної інтеграції (2012)
Банєва І. О. - Особливості методики моніторингу ресурсів розвитку аграрних підприємств (2012)
Кирпиченко О. В. - Формування дієвих складових розвитку зовнішнього середовища аграрних підприємств Миколаївської області, Старинець В. Г. (2012)
Пушак Я. Я. - Самозабезпеченість продовольством регіону: оцінка та прогноз, Пушак Г. І. (2012)
Бойко А. Б. - Оцінка стратегії розвитку галузі мобільного зв’язку в Україні (2012)
Бавико О. Є. - Методи дослідження розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в економіці регіону за міжнародними дослідницькими програмами (2012)
Якушев О. О. - Стратегія зовнішньоекономічної діяльності в умовах транснаціоналізації, Білоусов О. М. (2012)
Турчак Н. А. - Аналіз сучасного стану розвитку галузі рисівництва в Україні (2012)
Кузькіна Т. В. - Маркетингові дослідження та аналіз ринку легкових автомобілів в Україні (2012)
Орленко О. В. - Теоретичні аспекти та природно-економічні умови створення сировинних зон виробництва круп’яних в Україні (2012)
Антофій Н. М. - Особлівості участі України в міжнародному поділі праці (2012)
Волобоєв О. В. - Іноземне інвестування аграрного сектору економіки України, Сурдул В. Ф. (2012)
Агєєнко І. В. - Механізм підвищення конкурентоспроможності зерновиробництва, Красносельський С. С. (2012)
Рябінський О. А. - Фактори і чинники ефективного розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств аграрного сектору, Алєксєєва А. В., Анпілогова І. О. (2012)
Обозна А. А. - Структура інституційних змін та їх вплив на розвиток агропродовольчої сфери (2012)
Прохорчук С. В. - Розвиток сільських територій: проблеми та вирішення (2012)
Шарко М. В. - Роль интеллектуализации и компетенций персонала в обеспечении инновационной активности предприятий, Адвокатова Н. А. (2012)
Джалал А. К. - Актуальные проблемы функционирования института банкротства в Украине (2012)
Коваленко М. А. - Особливості підходів до організації управління соціально-економічним розвитком регіонів в умовах біфуркації, Полевик Г. М. (2012)
Вірченко А. А. - Особливості механізму фіскальної трансмісії у країнах з перехідною економікою (2012)
Лагодієнко Н. В. - Стан та перспективи обліку дебіторсько-кредиторської заборгованості (2012)
Єрентюк І. П. - Теоретико-методичні аспекти формування ціни на продукцію аграрних підприємств при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, Стефанович О. С., Кушніков А. М. (2012)
Зінченко А. І. - Теоретико-методологічні засади фінансового забезпечення стратегічного розвитку підприємств (2012)
Мирончук О. Б. - Фактори формування інвестиційного забезпечення аграрної сфери в контексті національної антикризової політики (2012)
Пашкевич М. С. - Методи подолання депресивності просторового розвитку територій України (2012)
Дороховський О. М. - Особливості дії організаційно-економічного механізму формування та функціонування регіональних транспортно-логістичних систем (2012)
Кулаков А. А. - Особливості переговорного процесу, як визначального, історично обумовленого фактору взаємовідносин суспільства (2012)
Зеркаль А. В. - Формування корпоративної культури на машинобудівних підприємствах (2012)
Копитко В. І. - Напрями державного регулювання в аграрному секторі АПК України в умовах економічної кризи (2012)
Соченко В. М. - Сучасна філософія мотиваційного менеджменту (2012)
Піюренко І. О. - Основні теоретичні концепції антикризового управління підприємством (2012)
Петренко М. П. - Сегментація ринку праці та ефективність управління персоналом переробної галузі аграрного сектора (2012)
Богатирьов К. О. - Інноваційна спрямованість якісного оновлення регіонального ринку праці (2012)
Прокопович Л. Б. - Характеристика підходів до формування планово-облікових одиниць у суднобудуванні, Івата В. В. (2012)
Сіренко І. В. - Вплив життєвого циклу підприємств на інтеграцію їх інформаційних систем (2012)
Пінчук Є. А. - Динаміка розвитку світового туризму (2012)
Іванов А. М. - Економічний механізм регулювання розвитку ТРК (2012)
Ромасевич Ю. О. - Синтез квазіоптимального за швидкодією керування рухом вантажопідйомного крана. Частина 2, Ловейкін В. С. (2016)
Човнюк Ю. В. - Розрахунок параметрів руху й оптимізація (мінімізація) динамічних навантажень у пружних канатах вантажопідйомних машин при різних способах підйому вантажу, Скіданов В. М., Діктерук М. Г., Комоцька С. Ю. (2016)
Вольченко А. И. - Робастическая методология разработки фрикционных узлов дисково-колодочных тормозов (часть первая), Возный А. В., Стаднык О. Б. (2016)
Акимов А. В. - Состав и технология формирования защитных покрытий с наполнителями различного функционального назначения для деталей энергетических установок (2016)
Проценко В. О. - Механізм передачі навантаження муфтами з торцевими канатами в умовах радіальної неcпіввісності, Клементьєва О. Ю. (2016)
Венцель Е. С. - Исследование влияния износа на вероятность безотказной работы ножа автогрейдера при его работе в абразивной среде, Щукин А. В. (2016)
Нестеров А. А. - Технология локальной разгрузки корневых шарниров стреловых систем портальных кранов (2016)
Іваненко О. І. - Дослідження руху вантажопідйомних кранів під дією вітрових навантажень, Приходько Л. О. (2016)
Вольченко Д. А. - Влияние конструкции фрикционного узла на электротермомеханическое изнашивание, Андрейчиков Е. Ю., Витвицкий В. С. (2016)
Пимонов И. Г. - Определение рациональной температуры рабочей жидкости гидропривода экскаватора в процессе эксплуатации (2016)
Гуліда Е. М. - Підвищення надійності зубчастих приводів підйомно-транспортного устаткування за рахунок оптимізації тривалості циклу їх обслуговування в процесі експлуатації (2016)
Організація нефрологічної допомоги в Україні: сучасний стан і перспективи (2016)
Иванов Д. Д. - Фармакогенетическое тестирование в нефрологической клинике, Мельник А. А. (2016)
Бабінцева А. Г. - Ферментурія як маркер ренальної дисфункції в доношених новонароджених дітей із перинатальною патологією (2016)
Синяченко О. В. - Поражение почек при геморрагическом васкулите Шенлейна — Геноха, начавшемся в детском и взрослом возрасте, Егудина Е. Д., Бевзенко Т. Б., Чернышова О. Е., Герасименко В. В., Дядык Е. А. (2016)
Іванов Д. Д. - Міжнародний курс післядипломної освіти REENA™ "Клінічний випадок у нефрології" (2016)
Європейське керівництво з профілактики серцево-судинних захворювань у клінічній практиці — 2016 (2016)
Резюме керівництва NGC (2016): Канагліфлозин, дапагліфлозин і емпагліфлозин як монотерапія для лікування цукрового діабету 2-го типу (2016)
Мельник А. А. - Диагностическая роль N-ацетил-β-D-глюкозаминидазы как раннего маркера повреждения почек (2016)
Таран О. І. - Обстеження пацієнта з патологією нирок і лихоманкою невідомої етіології (2016)
Ротова С. О. - Ураження нирок при солідних пухлинах, Дядик О. О., Білик С. Д., Репинська Г. Г. (2016)
Січко С. М. - Державне регулювання безробіття в США, Білоусов О. М. (2012)
Ткаліч Т. І. - Державний сектор економіки – структура і функції в країнах різного рівня економічного розвитку (2012)
Томілін О. О. - Специфіка міжгалузевих зв’язків у агропромисловому комплексі (2012)
Прокоф’єва О. Ю. - Роль трудового потенціалу в розвитку економіки (2012)
Волошина Е. А. - Теоретические основы анализа спрос и предложения на рынке труда IT-компаний, Чижняк А. А. (2012)
Турчак Н. А. - Проблеми рисосіяння в україні та шляхи їх вирішення (2012)
Сорокунська Т. О. - Вплив світового ринку на розвиток галузі дитячого харчування в Україні (2012)
Ларіна Я. С. - Маркетингова політика комунікацій підприємства АПК на ринку органічних продуктів (2012)
Морозов Р. В. - Теоретико-методологічні засади прогнозування розвитку зернової галузі АПК (2012)
Малюк С. О. - Економічно обґрунтоване ціноутворення на сільськогосподарську продукцію як чинник розвитку сільських територій (2012)
Бавико О. Є. - Фактори модернізації регіонального економічного простору (2012)
Пашкевич М. С. - Регіональна інноваційна модель сталого розвитку економіки (2012)
Орленко О. В. - Методологічні аспекти формування і ефективності функціонування круп’яного ринку в умовах глобалізаційних процесів (2012)
Копитко О. В. - Світовий досвід формування та функціонування оптових ринків сільськогосподарської продукції (2012)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського