Prendecki K. - Between health and work, Sommer H. (2016)
Sapiński A. - Diversity management as the key factor of success of further education colleges – case study (2016)
Zakharova O. V. - Market conditions of higher education services in Ukraine in the field of study "Management” (2016)
Тимчук І. С. - Вплив капсульованих мінеральних добрив на мікрофлору ґрунту, Мальований М. С., Пристай М. В., Носко В. Л. (2014)
Клименко М. О. - Ефективність місцевих вапнякових добрив в умовах Рівненської області, Долженчук В. І., Крупко Г. Д., Яцентюк Р. В. (2014)
Венглінський М. О. - Раціональне використання кислих ґрунтів Полісся, Годинчук Н. В., Глущенко М. К., Запасний В. С. (2014)
Клименко М. О. - Гідроекологічний моніторинг та фітоіндикація стану водних екосистем басейну Прип’яті, Гроховська Ю. Р. (2014)
Вознюк Н. М. - Дослідження динаміки змін фосфорного режиму та показників якості за вмістом у воді фосфатів в українській частині басейну ріки Західний Буг, Рябова О. А., Ніколаєць Л. В. (2014)
Залеський І. І. - Організація транскордонної гідрорежимної мережі в районі Хотиславського кар’єру, Дятел О. О. (2014)
Залеський І. І. - Гідродинамічні особливості території Шацького поозер'я та прилеглих районів (2014)
Золотарьова І. Б. - Екологічний стан водних ресурсів на меліорованих землях (2014)
Ковальчук Н. С. - Вплив мікробіологічних препаратів та органо-мінеральної системи удобрення на вміст рухомих фосфатів у дерново-слабопідзолистих ґрун (2014)
Колесник Т. М. - Стабілізація фітотоксичності ґрунту за допомогою ферментованого органічного добрива (2014)
Ласло О. О. - Біологічні методи очищення природних водойм Полтавської області (2014)
Іщук О. В. - Оцінка продуктивності сильфію пронизанолистого (Silphium perfoliatum L.) в умовах центрального Полісся України (2014)
Сондак В. В. - Нормирование аллохтонных нагрузок на водную среду речных бассейнов в пределах урбанизированных территорий, Гриб И. В., Кравченко В. С., Волкошовец О. В. (2014)
Степаненков Г. В. - Вплив якості питної води на стан здоров’я населення Полтавської області в 2001-2012 рр. (2014)
Полтавченко Т. В. - Гематологія коропових риб та великоротого буфало при захворюванні на лернеоз, Парфенюк І. О., Гарбузюк Г. І. (2014)
Маційчук В. М. - Особливості проведення експертизи сортів головатню круглоголового (Echinops sphaerocephalus L.) на відмінність, однорідність і стабільність, Світельський М. М., Федючка М. І., Коткова Т. М. (2014)
Полтавченко Т. В. - Рівні забруднення радіонуклідами кормів, продуктів тваринного й рослинного походження на території Рівненської області за 2010-2012 роки (2014)
Клименко О. М. - Стан кислотності ґрунтового покриву Рівненської області, Кирильчук Н. В., Колядич О. О., Колядич В. О. (2014)
Шекк П. В. - Вплив абіотичних і біотичних чинників на ранній онтогенез кефалевих і камбалових риб при штучному відтворенні (2014)
Титул, зміст (2016)
Клюшніченко О. - Книги України в дзеркалі державної бібліографії: аналітичний огляд (за матеріалами бази даних державної бібліографії "Літопис книг" за 2015 р.), Очеретяна Л. (2016)
Хювенен Ю. - Дотримання редакціями друкованих ЗМІ нормативних документів з видавничої справи (2016)
Женченко М. - Краудфандинг як інноваційна бізнес-модель у видавничій галузі цифрової доби (2016)
Кулицький С. - Актуальний бібліографічний покажчик (2016)
Косачова О. - Бібліотека як медіаконвергентна редакція: перспективи інноваційних упроваджень (2016)
Бондар Л. - Система документопостачання Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (2016)
Мар'їна О. - Веб-орієнтована концепція розвитку бібліотек у контексті еволюції веб-технологій (2016)
Коваленко С. - Співпраця освітянських бібліотек зі створення зведених баз даних, Зоріна Н. (2016)
Матвієнко О. - Спеціальність 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа": у пошуках "інформаційного фахівця", Цивін М. (2016)
Сенченко О. - Інформаційно-мережеві війни ― стратегічні війни другого покоління (2016)
Сафонова Т. - Соціально-комунікаційні технології: диверсифікація в інформаційному суспільстві (2016)
Цибенко І. - Бібліографія у творчості М. Грушевського: шляхи пізнання його наукової спадщини (2016)
Давидова Л. - Зародження видавничої практики в українських університетах (2016)
Соколов В. - Видання календарів друкарнею Києво-Печерської лаври у XVIII столітті (2016)
Солобай П. А. - Памяти ученого и педагога (в связи с 100 летним юбилеем А. А. Тица) (2016)
Фоменко О. А. - Умные города в аспекте социальных и экономических факторов развития, Данилов С. М. (2016)
Смирнова О. В. - Особенности инновационных технологий проектирования и их влияние на архитектурное формообразование (2016)
Шарлай Е. В. - Города-призраки нового времени: причины возникновения (2016)
Тесленко В. А. - Источники и средства визуальной безопасности архитектурной среды, Овчарова Е. А. (2016)
Тесленко В. А. - Принципы и условия комфортного взаимопонимания разных уровней восприятия человеком архитектурной среды, Мыцык В. В. (2016)
Арзили Г. Ю. - Приемы формирования нелинейной архитектуры (на примере высотных зданий), Кись А. А. (2016)
Медведева А. О. - Особенности организации функционально-планировочной и пространственной структуры зданий для научных исследований (2016)
Родик Я. С. - Эрго-дизайнерский подход к формированию архитектурной среды коррекционных центров для слепых и слабовидящих детей, Северин Ю. С., Счастная К. Т. (2016)
Веприцька К. Д. - Особливості фотограмметричних досліджень архітектурно-археологічних пам’яток на прикладі решток Генуєзької фортеці в м. Феодосії, АР Крим, Україна (2016)
Каменський В. І. - Формування планувальної структури міст доіндустріальних цивілізацій (2016)
Божинський Н. І. - Проблема нової термінології в роботі з українським традиційним народним житлом Східної України (2016)
Божинський Б. І. - Досвід минувшини у витворі традиційної архітектури як перспектива для національних особливостей в архітектурі сьогодення (на основі наукової спадщини О. О. Тіца) (2016)
Борисенко А. С. - Еволюція системи торгівельно-громадських просторів м. Харкова до 1920-х років та роль у ній пішохідного руху (2016)
Батаженко В. И. - Иерархические уровни архитектурно-планировочного каркаса города (2016)
Шило О. В. - Монументальне мистецтво і стріт-арт в сучасному міському просторі, Івашко О. Д. (2016)
Шило А. В. - Госпром: проблематика стиля (2016)
Смирнова О. В. - Приемы и этапы формирования лендформенных зданий в городской бреде (2016)
Авербах М. Я. - Деякі частнонаучні методи дослідження візуально-інформаційного простору міста (2016)
Авербах М. Я. - Формирование архитектурной среды праздничного мероприятия, Корнилова Л. В., Чабанюк О. Я. (2016)
Хороша О. І. - Дослідження історико-архітектурних особливостей Чорноминського палацу XIХ століття Східного Поділля (2016)
Катріченко К. О. - Сучасні тенденції використання акрилового скла в рішенні дизайну середовища, Скороходова А. В., Кривуц С. В. (2016)
Шаталюк Ю. В. - Адаптивність в архітектурі. Термінологічний аспект (2016)
Чобітько О. М. - Дослідження церкви Різдва Богородиці Києво-Печерської Лаври (2016)
Дёмина Г. А. - Эволюция взглядов на формирование реставрационной теории и отношение к архитектурному наследию конца ХIX- начала ХХ вв. (2016)
Мартышова Л. С. - Венец Харькова – Госпром (2016)
Шубович С. А. - Мифопоэтическая функция ансамбля Госпрома (2016)
Орленко М. - Проблема реставрації і відтворення в сучасному світі (2016)
Субін-Кожевнікова А. С. - Вінницький музично-драматичний театр ім. М. К. Садовського – дослідження архітектурно-планувальних особливостей будівлі на різних історичних етапах (2016)
Адоньєв Є. О. - Сучасні засоби створення дизайн-проекту, Дереза О. О., Носова Н. В. (2016)
Гончаренко Д. Ф. - К вопросу обеспечения ремонтопригодности канализационных тоннелей в Харькове, Бондаренко А. И., Булгаков В. В., Гармаш А. А. (2016)
Перетятько Ю. Г. - Об исходных параметрах расчетной схемы поперечной рамы стального каркаса одноэтажного производственного здания, Агеенко С. Б., Ляшенко И. Ю., Мамметгулиев М., Доан Ван Х., Текепалванов А. (2016)
Перетятько Ю. Г. - Исследование влияния исходных параметров расчетной схемы на напряженно-деформированное состояние поперечной рамы стального каркаса одноэтажного производственного здания, Агеенко С. Б., Ляшенко И. Ю., Мирадов Б., Мирадов М., Танриверди Э. (2016)
Перетятько Ю. Г. - Об уточнении жесткости ригеля поперечной рамы стального каркаса одноэтажного производственного здания, Агеенко С. Б., Ляшенко И. Ю., Оралов Ш., Аманмирадов А., Гусад А., Эль Криш М. А. (2016)
Перетятько Ю. Г. - Зависимость отклонения головки рельса от вида расчетной схемы поперечной рамы стального каркаса, Агеенко С. Б., Ляшенко И. Ю., Сувханов М., Салаков А., Тораев Д. (2016)
Перетятько Ю. Г. - Влияние конструктивных факторов на устойчивость подкрановой конструкции, Чередник Д. Л., Агеенко С. Б., Ляшенко И. Ю., Сидорчук А. В., Бояринцев Д. А. (2016)
Коломиец Ю. В. - Совершенствование технологии защиты подземных частей зданий (2016)
Котляр М. І. - Зменшення тривалості зведення фундаментних плит, Помазан М. Д., Маловажна О. Р. (2016)
Гаєвой Ю. О. - Особливості улаштування активного зовнішнього утеплення, Раківненко Д. В., Полторацька О. М. (2016)
Савйовський В. В. - Модернизация промышленных зданий при их ревитализации, Каржинерова Т. И., Каржинерова А. Г. (2016)
Ізбаш М. Ю. - Методика розрахунку несучої здатності трубобетонних згинальних елементів квадратного перерізу, Казімагомедов Ф. І. (2016)
Избаш М. Ю. - Оптимизация технологии усиления стен сборных железобетонных элеваторов, Крутова Н. А. (2016)
Мірошніков В. Ю. - Визначення НДС в пружній плиті з циліндровими порожнинами, які задані в циліндричних системах координат та межами плити, які задані в декартових системах координат, Медведєва А. В., Ворончіхіна С. О., Олешкевич С. В. (2016)
Самородов А. В. - "Антиостерберг" или новый метод "only-down" испытания грунтов многосекционными буровыми сваями (2016)
Мудрий І. Б. - Область застосування міні кранів при зведенні підземної частини будівель, Сиротюк Д. Ю. (2016)
Гончаренко Д. Ф. - Исследование состояния конструкций исторического здания оперного театра в г. Харькове с целью размещения в нем городской филармонии, Чибаров Д. В. (2016)
Зоценко М. Л. - Нормативні дослідження бурозмішувальної технології виготовлення ґрунтоцементних паль, Петраш С. С., Петраш Р. В., Петраш О. В., Попович Н. М. (2016)
Кожушко В. П. - Расчет пролетных строений автодорожных мостов с применением программы на ПЭВМ, Лысяков И. Н. (2016)
Бабий И. Н. - Моделирование структуры организационно-технологического процесса термомодернизации фасадов зданий, Каминская-Пинаева А. И., Кудленко О. В. (2016)
Яровой С. Н. - Эксплутационная пригодность и надежность металлических дымовых труб секционных печей трубопрокатного цеха №1 ОАО "Таганрогский металлургический завод" после 50-ти летнего срока эксплуатации (2016)
Наливайко Т. А. - Совершенствование технологии геодезических наблюдений за смещениями плотин Южноукраинского энергокомплекса, Наливайко Т. Т., Троценко Л. В. (2016)
Плугин А. А. - Повышение водостойкости гипса добавками микронаполнителей, Воронин С. В., Борзяк О. С., Ефименко А. С. (2016)
Костюк Т. А. - Структура сталебетонных композиционных материалов. Анализ взаимодействия между элементами композита, Вандоловский С. С. (2016)
Кугаєвська Т. С. - Метод дослідження процесів теплової обробки бетонних виробів нагрітим повітрям, Шульгін В. В., Сопов В. П. (2016)
Орешкин Д. А. - Экспериментальные исследования прочности и деформативности стеклопластиковой арматуры при сжатии и сжатых стеклопластбетонных элементов, Бондаренко Ю. В., Спиранде К. В., Мольский М. М. (2016)
Шептун С. Ю. - Рентгенофазовый анализ структуры цементного камня (2016)
Першина Л. О. - Аналіз і критерії вибору черепиці для покрівель, Макаренко О. В. (2016)
Бугаевский С. А. - Минимизация отскока при торкретировании мокрым способом (2016)
Ковальчук В. А. - Мінерально-органічний матеріал для ремонту і відновлення будівельних конструкцій (2016)
Хільченко А. П. - Режим термообробки в залежності від складу шихти при виготовленні штучних наповнювачів з техногенної сировини (2016)
Астахова Н. В. - Исследование зависимости прочности раствора от содержания активированного наполнителя и железосиликатного щелочного коллоидного раствора (2016)
Шишкина А. А. - Применение мицеллярного катализа в производстве реакционных порошковых бетонов (2016)
Шишкин А. А. - Наномодифицированный реакционный порошковый бетон (2016)
Tichý Jo. - Monitoring of mikro-polutants present in sludge waters produced on municipal wastewater treatment plants, Mackuľak T., Bodík I., Brandeburová P., Grenčíková A., Grabic R. (2016)
Сироватський О. А. - Теоретичні аспекти напірної флотації мало каламутних кольорових вод, Гайдучок О. Г. (2016)
Эпоян С. М. - Обеззараживание сточных вод на малых канализационных очистных сооружений с использованием альтернативных источников энергоснабжения, Шаляпин С. Н., Шаляпина Т. С., Зубко А. Л., Штонда Ю. И., Штонда И. Ю. (2016)
Горносталь С. А. - Сравнение результатов расчета, полученных для разных вариантов подачи сточных вод в аеротенк, Петухова Е. А., Айрапетян Т. С. (2016)
Болотских Н. С. - Водопонижение при производстве строительных и ремонтных работ закрытым способом на сетях водоотведения (2016)
Матяш О. В. - Сезонність відмов металевих водопровідних труб (2016)
Кравчук О. А. - До зміни гідравлічних характеристик зернистого завантаження фільтрів в процесі їх роботи (2016)
Разгонова О. В. - Вивчення впливу електрокінетичних явищ на зневоднення червоних шламів, Коляда В. П., Сокольник В. І. (2016)
Душкин С. С. - Исследование процессов очистки питьевой воды на скорых фильтрах с использованием активированного раствора коагулянта (2016)
Скочко С. А. - Утилизация органических отходов путем переработки в биогазовых установках с получением биоудобрений, Нестеренко Е. В., Юрченко В. А. (2016)
Голубенко В. П. - Розрахунок обсягів витрат природного газу під час ліквідації аварії на лінійній частині газопроводу, Братах М. І., Рузіна І. М., Романова В. В. (2016)
Болотских Н. С. - Ликвидация локальных загрязнений подземных вод с помощью иглофильтровых установок (2016)
Болотских Н. Н. - Энергосбережение при инфракрасном электрическом отоплении помещений (2016)
Васильєв Є. А. - Фактори впливу на об’ємний ККД поршневого розчинонасоса та шляхи його підвищення, Васильєв О. С. (2016)
Шатохин В. М. - О выборе параметров роторного грунтометателя при учете случайных параметров частиц грунта, Гранько Б. Ф., Соболь В. Н. (2016)
Бильченко А. В. - Перспективы создания транспортно-дорожного кластера в г. Харькове, Кислов А. Г. (2016)
Мельникова О. Г. - "Самоочищение" почв, прилегающих к загородным объектам дорожной инфраструктуры, от нефтепродуктов, Юрченко В. А. (2016)
Зайцева В. Г. - Проблеми безпеки ядерно-паливного циклу для навколишнього середовища та людини, Пономарьов К. С., Нестеренко О. В. (2016)
Герасименко В. В. - Проблема вибору програмного забезпечення САПР при проектуванні залізничної станції, Бородін Д. Ю., Семенова-Куліш В. В. (2016)
Криворучко Т. А. - Применение бюджетного беспилотного аппарата для аэрофотосъемки, Троценко Л. В., Наливайко Т. Т., Криворучко Р. В. (2016)
Леонов В. П. - Експериментальне порівняння енергоефективності джерел світла різних принципів дії (2016)
Кучма О. О. - Передумови розвитку комплексного інжинірингу при реалізації інвестиційних проектів у будівництві, Сологуб І. О. (2016)
Новобранов В. М. - Основні напрямки просування будівельної галузі на европейський ринок, Жилякова Г. С. (2016)
Руденко А. И. - Полицентрический город (2016)
Григоровський П. Є. - Методологічні основи вибору системи інструментальних спостережень за зсувами при експлуатації будівель і споруд з урахуванням критерію уразливості (2016)
Бабийчук Л. В. - Влияние криоконсервированных ядросодержащих клеток кордовой крови на уровень конечных продуктов обмена оксида азота в сыворотке крови крыс различных возрастных групп на фоне стресс-индуцированной артериальной гипертензии, Бабийчук В. Г., Сиротенко Л. А., Малова Н. Г., Коваль С. Н. (2015)
Душик Л. Н. - Анализ местных изменений при различных физических методах резекции селезенки и спленэктомии в эксперименте (2015)
Киричек Л. Т. - Состояние стресс-стимулирующих систем у крыс разного возраста при иммобилизации и его фармакологическая коррекция, Абрамова Л. П., Писаренко Г. Н., Поляков А. В., Голованова А. Ю. (2015)
Лазирский В. А. - Формирование артефициального желудка в эксперименте (2015)
Мешкова Н. А. - Противоопухолевая активность α1-адреноблокаторов – производных хиназолина, Мищенко О. В., Пенделюк С. И., Шарыкина Н. И. (2015)
Наконечна О. А. - Вплив поліоксипропіленгліколю молекулярної маси 500 на показники вуглеводного й енергетичного обміну при субтоксичній дії в підгострому експерименті, Стеценко С. О., Бачинський Р. О., Жернова М. Є., Оветчин П. В., Костилєва Н. М. (2015)
Сімонова-Пушкар Л. І. - Застосування антибактеріальної фотодинамічної терапії при лікуванні інфікованих променевих ушкоджень шкіри в експерименті, Скляр Н. І., Гертман В. З., Білогурова Л. В., Гоні Сімеха А. Т. (2015)
Черкова Н. В. - Динамика гистологических изменений паренхимы печени удаленного желчного пузыря в зависимости от методов холецистэктомии в эксперименте (2015)
Чиж Н. А. - Способы регистрации электрокардиограмм у крыс для анализа вариабельности сердечного ритма (2015)
Андрейчин С. М. - Зміни показників імунологічного статусу у хворих з ХОЗЛ різного віку при застосуванні ентеросорбції, Лотоцька С. В. (2015)
Курбан М. М. - Кардіоваскулярний ризик і рівень плазмового гомоцистеїну у пацієнтів з хронічним гастритом і артеріальною гіпертензією (2015)
Пікас О. Б. - Характер змін метаболізму ліпідів у крові хворих на фіброзно-кавернозний туберкульоз легень (2015)
Шорикова Д. В. - Качество жизни у пациентов с артериальной гипертензией – возможности комплексной фармакотерапии (2015)
Штепа О. О. - Значення сурфактантного протеїну D як маркера патогенних мікроорганізмів і ступеня пошкодження легеневої тканини (2015)
Могиленец Е. И. - Острый тонзиллит в практике врача-инфекциониста (2015)
Алексеева Н. П. - Трудности диагностики и особенности течения гипоплазии легких у детей раннего возраста (2015)
Шаповалова В. В. - Променева діагностика та диференціальна діагностика кістозно-аденоматозної мальформації легень у новонароджених (2015)
Яровая Е. К. - Фосфорно-кальциевый обмен и костные нарушения у детей с хроническим заболеванием почек (обзор литературы) (2015)
Старкова И. В. - Реабилитация функции органов репродуктивной системы у девушек-подростков, перенесших двусторонний сальпингоофорит (2015)
Марута Н. О. - Особливості діагностики тривоги при невротичних розладах, Панько Т. В., Федченко В. Ю., Денисенко М. М., Каленська Г. Ю. (2015)
Сухоруков В. В. - Особенности церебрального электрогенеза у больных рассеянным склерозом (2015)
Ярославцев С. А. - Факторы прогноза шизофрении, коморбидной с психическими и поведенческими расстройствами (качество жизни, суицидальный риск, комплайенс) (2015)
Аль-Травнех М. А. - Нейрохирургические аспекты проблемы метастатических опухолей головного мозга (2015)
Велигоцкий Н. Н. - Методы периоперационного контроля проходимости желчевыводящих протоков при миниинвазивных операциях, Скалий Н. Н., Горбулич А. В., Арутюнов С. Э. (2015)
Герасимов Г. Н. - Результаты модифицированного способа аутодермопластики вялогранулирующих ран и трофических язв нижних конечностей (2015)
Донник Т. А. - Динаміка клініко-неврологічних, нейрогормональних показників до та після програмованої сенсорної депривації у хворих з наслідками легкої черепно-мозкової травми (2015)
Гоєнко О. М. - Ефективність статинів у комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту на фоні постінфарктного кардіосклерозу, Рябоконь Є. М., Черепінська Ю. А., Волкова О. С., Божко Н. П., Донцова Д. О. (2015)
Бабієнко В. В. - Комплексна токсиколого-гігієнічна характеристика азотвмісних детергентів у зв’язку з проблемою санітарної охорони водоймищ, Сахарова І. В. (2015)
Коробчанський В. О. - Гігієнічна оцінка та оптимізація функціонального стану студентів вищих медичних навчальних закладів на основі впровадження принципів медицини граничних станів, Резніченко О. Г., Веремієнко О. В. (2015)
Мещерякова И. П. - Медико-демографические характеристики родильниц г. Евпатории (2015)
Михайленко В. Л. - Стан екологічної безпеки сільських районів Одеської області, Данильченко Л. І., Рекрутюк Н. О. (2015)
Очередько О. М. - Медико-соціальне обґрунтування програми реабілітації хворих з виразковою хворобою шлунка та дванадцятипалої кишки, Кізлова Н. М. (2015)
Резніченко О. Г. - Психогігієнічна корекція функціонального стану студентів вищих медичних навчальних закладів (2015)
Sviatenko L. K. - Radical decomposition of 2,4-dinitrotoluene at conditions of advanced oxidation. Computational study, Gorb L., Okovytyy S. I., Leszczynski J. (2016)
Бодачівський Ю. С. - Cинтез сульфуровмісних додатків до мастильних матеріалів на основі етилових естерів вищих жирних кислот, Поп Г. С., Головченко О. В. (2016)
Дмітрікова Л. В. - N-алкілування сульфонамідів дигалоїдалкілами в умовах електрофільного каталізу та перетворення алкільованих сполук, Коптєва С. Д., Марков В. І. (2016)
Чернушенко О. О. - Будова комплексів хрому(ІІІ) з етилгліцином та аланіном (2016)
Vargalyuk V. F. - Styromal based polymer films modified with copper microparticles, Varlan K. E., Polonskyy V. A., Shchukin A. I. (2016)
Корниенко О. А. - Взаимодействие оксидов церия и иттербия при 1100 °С (2016)
Петрушина Г. О. - Кольорометричне визначення вітаміну С з використанням 18-молібдодифосфату, Вишнікі А. Б., Пугач Л. І., Хмеловська С. О., Підгорна Д. В. (2016)
Николенко Н. В. - Высаливание молибдоферратов(II) из водных растворов органическими растворителями, Вашкевич Е. Ю., Калашников Ю. В., Соловов В. А. (2016)
Петренко Л. В. - Визначення фазової будови гальванічних покриттів із цинкових сплавів на підставі лінійної вольтамперометрії в лужних розчинах, Коробов В. І. (2016)
Медведєва І. А. - Визначення кінетичних параметрів спряжених електрохімічних систем, Коробов В. І. (2016)
Коваленко В. С. - Перший академік Катеринославщини (до 160-річчя з дня народження Д. П. Коновалова), Варгалюк В. Ф., Стець Н. В. (2016)
Андрієнко М. - Проблема визначення загальних принципів державного управління (2015)
Георгієва І. - Захист права інтелектуальної власності як наукова категорія та предмет наукових досліджень (2015)
Новак-Каляєва Л. - Інноваційні підходи до управління як імперативи децентралізації системи влади в Україні (2015)
Панченко Г. - Адміністративно-територіальний розвиток Миколаївщини: історія, реалії та перспективи, Матвієнко Л. (2015)
Ростіянов Б. - Проблеми суспільних трансформацій і державного будівництва в одному з романів Ф. М. Достоєвського (2015)
Соловйов С. - Зарубіжні концепції електронної демократії та українська практика (2015)
Гуменюк А. - Зарубіжний досвід державного регулювання туризму (2015)
Гурковський В. - Нові (конвергентні) медіа у здійсненні інформаційно-пропагандистських акцій щодо України (2015)
Добрій Д. - Адаптивна модель стратегічного управління місцевим розвитком на основі оцінки змін (2015)
Куспляк І. - Прозорість та відкритість влади: від концепту "прозорого міста" до порталу відкритих даних (2015)
Ларіна Н. - Соціальна політика: від системи соціального забезпечення до нової парадигми розвитку (2015)
Мельник Л. - Еміграція медичних працівників: тенденції та наслідки (2015)
Миколайчук М. - Сучасні аспекти державного регулювання як функції управління економікою, Нехайчук Д. (2015)
Семенець-Орлова І. - Особливості адміністративних ролей управлінців у процесі впровадження освітніх змін (2015)
Тараненко О. - Проблеми впровадження електронних державних закупівель як механізму протидії корупції (2015)
Толстоног В. - Центральні органи виконавчої влади в інституціональному механізмі державного управління захистом прав споживачів (2015)
Чернов С. - Перспективи та пріоритети формування комплексного механізму державної експертизи проектів в Україні (2015)
Кривачук Л. - Соціально-психологічний компонент формування професійної компетентності державних службовців у сфері охорони дитинства в Україні (2015)
Калинець Н. - Організаційно-правові засади відносин органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на регіональному рівні (2015)
Колісніченко Н. - Інституційна та інституціональна спроможність місцевого самоврядування: сутність понять та особливості визначення, Войновський М. (2015)
Титул, зміст (2016)
До 75-річчя корифея фармації професора Парновського Бориса Людомировича (2016)
Трохимчук В. В. - Аналіз показників захворюваності на пневмонію у дитячому віці з метою оптимізації фармацевтичної допомоги, Бєляєва О. І. (2016)
Котвіцька А. А. - Маркетинговий аналіз ринку антибактеріальних препаратів для лікування гострого простого бронхіту у дітей раннього віку, Коробова Є. С. (2016)
Рев’яцький І. Ю. - Автоматизація електронної системи формування бібліографії наукових праць у вищих медичних навчальних закладах України, Заліська О. М. (2016)
Кравченко Т. В. - Біологічна активність похідних 1,2,4-триазолу, Панасенко О. І., Книш Є. Г. (2016)
Сафонов А. А. - Синтез, фізико-хімічні властивості похідних 2-((4-аміно-5-(тіофен2-ілметил)-4H-1,2,4-триазол-3-іл)тіо)ацетогідразидів (2016)
Романіна Д. М. - Вивчення впливу основ-носіїв на біофармацевтичні властивості м.якої лікарської форми празіквантелу для зовнішнього застосування, Бердей І. І., Гладишев В. В., Лисянська Г. П. (2016)
Давтян Л. Л. - Обґрунтування способу введення декаметоксину та лідокаїну гідрохлориду до складу основи лікарських плівок, Рева Д. В. (2016)
Ярема І. О. - Розроблення технології емульгелю з екстрактом пальми сабаль та настойкою софори японської для лікування андрогенної алопеції , Федоровська М. І., Половко Н. П. (2016)
Дроздова А. О. - Одержання густого екстракту нагідок (Calendula officinalis L.) методом циркуляційної ремацерації (2016)
Гнітько І. В. - Термогравіметричні дослідження шампуню гелеподібного з міноксидилом, Бердей І. І., Гладишев В. В., Бурлака Б. С. (2016)
Кацай О. Г. - Розроблення та валідація методики визначення ступеня інкапсуляції цитохрому С у ліпосомах, Прохоров В. В., Григор’єва Г. С., Краснопольський Ю. М. (2016)
Шанайда М. І. - Мікроскопічний аналіз трави монарди трубчастої (Monarda fistulosa L.) родини Lаmiaceae, Сiра Л. М., Машталер В. В. (2016)
Баланчук Т. І. - Дослідження накопичення поліфенольних сполук у рослинній сировині будяка пониклого (Carduus nutans L.) флори України, Мазулін О. В., Мазулін Г. В., Опрошанська Т. В. (2016)
Савич А. О. - Гістологічне дослідження впливу збору антидіабетичного на тканини підшлункової залози щурів із цукровим діабетом, індукованим введенням дексаметазону, Марчишин С. М., Островський Н. М., Лар’яновська Ю. Б. (2016)
Правила для авторів (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Evtuh A. T. - Theory of economic regulation: new aspect (2016)
Shvindina H. O. - The applicability of the social development and organization development theories at the enterprise (2016)
Andrusiv U. Ya. - Systematic approach to the formation of management mechanism of construction enterprises innovation activity, Mazur I. M., Kinash I. P. (2016)
Bodenchyuk L. B. - Analysis of the innovative activity at the ukrainian machine-building enterprises (2016)
Vynogradovа O. V. - Consulting role in the enterprise development management system, Yevtushenko N. O. (2016)
Denysenko M. P. - Activities to enhance innovation: innovation strategy of woodworking company, Deulina K. S. (2016)
Grischuk N. V. - Problems of software financial resources agrarian sector in the current economic conditions of menage (2016)
Kropyvko S. M. - Technological and regulatory aspects of quality management during the life cycle of investment and construction projects (2016)
Lyulyov O. V. - Scientific and methodic approaches to reveal stability essence at the industrial enterprises and its functional components (2016)
Dyba O. M. - Management of financial sources for innovative development: foreign countries experience, Gernego Iu. O., Golub S. M. (2016)
Kopylova O. V. - Trade networks evolution under the conditions of stock market globalization (2016)
Shkola V. Yu. - International aspect of ecological innovations, Omelyanenko V. A., Skoryk V. V. (2016)
Zelinska H. O. - Classification and analysis of factors that affect stability of oil and gas enterprise staff (2016)
Zięba K. - Effectivenes of actions associated with the environmental protection and the sustainable development, Martyniak K., Rusin-Balicka S., Balicki B., Antosz M. (2016)
Madgerova R. H. - Application of the lean concept as a prerequisite for a tourist business development, Kyurova V. V., Atanasova A. V. (2016)
Sotirova A. O. - Innovative development and factors affecting the innovative activity of industrial enterprises in Bulgaria (2016)
Бондаренко А. Ф. - Этическое основание психотерапевтических практик, восходящих к антропологии восточного христианства (2016)
Корабльова Н. С. - Психологічна суб’єктивність як оптична метафора в дискурсивній психології (2016)
Herold A. - Preliminary results of several small sample studies in the ukraine, during tre trainings on different levels, Nibel H. (2016)
Кочарян Г. С. - Опыт применения гипносуггестии в конверсии гомосексуального компонента либидо (2016)
Лисеная А. М. - Теория и практика психотерапевтической работы со сновидениями (2016)
Погодин И. А. - Сущность психотерапевтической практики в психотерапии, фокусированной на переживании (2016)
R. B. Sieroń - On the issue of biblical resources of anthropology and christian pedagogy – the image of Elijah as the patron of ,,The burnt out” by the post-modernity (2016)
Hovorun Т. V. - Psychological correlates of gender identity in early adulthood, Kikinezhdi O. M. (2016)
Kravets V. P. - Social and pedagogical technologies of formation of future teachers’ familistic competency (2016)
Свинаренко Ю. В. - Особливості психологічної корекції характерологічної регуляції порушених типів партнерської прихильності у жінок (2016)
Кудінова О. Г. - Економічне забезпечення відтворення родючості (продуктивності) земельних ресурсів сільськогосподарськими підприємствами (на прикладі Черкаської області) (2008)
Самотуга О. О. - Теоретико-методологічні основи економічної оцінки природних ресурсів (2008)
Хотькіна О. Р. - Розвиток підприємств малого бізнесу в Черкаській області , Зяткевич О.О. (2008)
Шульга В. І. - Інтегральний показник оцінки соціально-трудових відносин в сільськогосподарських підприємствах (2008)
Багацька К. В. - Управління довгостроковою платоспроможністю підприємства в ринковому середовищі (2008)
Васенко В. К. - Внутрішні механізми фінансової стабілізації підприємств України (2008)
Куриленко Н. О. - Роль екологічної складової у формуванні місцевого бюджету (2008)
Левандовська А. В. - Кредитні спілки та їх роль у фінансовому забезпеченні сільськогосподарського виробництва України (2008)
Максимова Н. О. - Ліквідність та платоспроможність сільськогосподарських підприємств як індикатори їх фінансового стану (2008)
Шульга І. П. - Еволюція наукових досліджень ролі та значення фінансового посередництва в економічному розвитку (2008)
Ус Г. О. - Інвестиційно-інноваційний регіональний розвиток промисловості (на прикладі черкаської області), Непомняща Т. С. (2008)
Дмитрук Б. П. - Відкритість економіки України та умови залучення іноземних інвестицій (2008)
Глінкіна Д. В. - Внутрішній аудит витрат автотранспортних підприємств (2008)
Moczydtowska J. - Lifelong learning as the element of improving the competencies of managers a comparative analysis of the educational offer of polish and italian schools (2008)
Осадча Т. І. - Національні моделі корпоративного управління провідних країн ринкової економіки та їх особливості (2008)
Луценко Н. О. - Формування маркетингового середовища еколого-економічної діяльності підприємства (2008)
Щербань В. М. - Маркетингові інноваційні пропозиції з удосконалення економічного механізму організації навчального процесу у ВНЗ недержавної форми власності (2008)
Савченко С. О. - Вдосконалення системи управління вищого навчального закладу на основі концепції маркетингу (2008)
Антонова І. В. - Проблеми і перспективи розвитку малого підприємництва в Україні (2008)
Зачосова Н. В. - Необхідність залучення екологічних інвестицій в агропромисловий комплекс України в умовах сталого розвитку (2008)
Коритник М. В. - Проблеми оредних виплат в АПК Сумщини (2008)
Пасєка А. С. - Механізм управління продуктивністю праці та методи його удосконалення (2008)
Запрошуємо авторів до співпраці (2008)
Вихідні дані (2008)
Костусяк Н. - Формально-синтаксична валентність синтаксично вербалізованих відчислівникових дериватів (2013)
Межов О. - Обмежувально-видільні звороти у структурі простого ускладненого речення (2013)
Бакун О. - Контекстуальний аналіз структурної організації займенникової репризи в сучасній англійській мові (на матеріалі англійської прози) (2013)
Гошилик В. - До проблеми когнітивно-дискурсивного описуграматичної категорії часу (2013)
Іваницька Н. - "Ресурсоспроможність" іменникової словоназви "подія" (синтагматичні виміри) (2013)
Іщенко Н. - Словотвірне значення похідних іменників сучасної німецької мови (2013)
Ковбаско Ю. - Prepositions of Place from Historical Perspective and the Preconditions for their Tranposition (2013)
Косенко К. - Розподіл дієслівних невласне-зв’язок між морфологічними різновидами іменного складеного присудка (2013)
Кухар Н. - Засоби вербалізації факультативних приприкметникових компонентів формально-синтаксичної структури простого речення (2013)
Куц О. - Формально-граматична типологія простих речень із редукованим суб’єктним компонентом (2013)
Лебедь Ю. - Моделі вираження обов’язкових придієслівних безприйменниково-іменникових / займенникових компонентів формально-синтаксичної структури речення (2013)
Леонідов О. - Структурно-семантичні та функціональні особливості конструкцій accusative cum infinito в середньоанглійській мові (2013)
Мартинова Л. - Лексико-граматичні розряди однинних іменників: склад та принципи розмежування (2013)
Онасенко К. - Структурно-семантичні особливості іменної синтагми кількісного значення з іменником-квантифікатором nombre (на матеріалі французького публіцистичного дискурсу) (2013)
Познанський Р. - Семантична структура типової словотвірної парадигми українських дієслів лексико-семантичного поля "аграрне виробництво (рослинництво)" (2013)
Ричагівська Ю. - Типи складного речення у віршовому мовленні (2013)
Топачевський С. - Реалізація тактики атрактивності в етикетизованих синтаксичних конструкціях англомовних рекламних текстів (2013)
Хижун Я. - Дієслова руху і розташування та їх синтаксична функція в сучасній англійській мові (2013)
Шаповал І. - Бажальність як основа мовної категорії оптативності (2013)
Багрій Г. - Інтра- та екстралінгвальні чинники функціонування англомовних запозичень у словниковому складі української мови (2013)
Володіна Т. - Лінгвістичний термін як мовний феномен (на матеріалі сучасної німецької мови) (2013)
Дворянкін В. - Лексична реалізація сем "гладкий" і "гладун" в українських східностепових говірках південної Донеччини (2013)
Дунаєвська О. - Особливості номінації первинного агенса як агент атипової ситуації "хрещення дитини" (на матеріалі англомовного релігійного дискурсу) (2013)
Задорожна І. - Засоби творення конотативного значення німецькомовних фразеологічних одиниць із компонентами-іменниками ""LIEBE" І "HASS" (2013)
Зубченко В. - Про спроби "кодифікації" української наукової мови (2013)
Ільчук О. - Словотвірна метонімія похідних суфіксальних іменників німецької мови (2013)
Клименко О. - Оказіоналізми в англійському художньому мовленні (2013)
Коваль О. - Структурні, семантичні та функціональні особливості термінології тенісу (2013)
Коляденко О. - Термінопоняття "СТРАХ" у психологічній мовній картині світу: лексикографічна репрезентація (2013)
Коханська А. - Гідронімія басейну річки Случ (2013)
Кувшинова Н. - Німецькі лексичні запозичення та їхня семантична адаптація в російські мові XVII – XVIII століть (2013)
Лужаниця О. - Соціальні умови вживання діалектів у диглосній лінгвальній ситуації північно-східної Англії наприкінці ХІХ – початку ХХ століть (2013)
Матіяш І. - Етнолінгвокультурні модуляції семантичної структури лексеми FREEDOM у контексті еволюції британської мовної картини світу (2013)
Медведь М. - Неотермінологічна взаємодія видавничо-поліграфічної галузі та суміжних із нею галузей науки і техніки (2013)
Павлюк І. - Конверсія в терміносистемі фітнесу (2013)
Петрів О. - Структурно-значеннєва організація лексико-семантичної групи на позначення фізичного (фізіологічного) стану істоти (2013)
Пилячик Н. - Роль метеорологічної тропоїстики в англомовному медіа-дискурсі (2013)
Радомська Л. - Антонімічні відношення в термінологічнихіменниках-юкстапозитах (2013)
Романова Н. - Семантичні акценти емотивної лексики німецької мови доби Відродження (2013)
Романюк Н. - Фразеосемантичне поле "ДОЗВІЛЛЯ" як фрагмент діалектної картини світу (2013)
Сабат Н. - Шляхи визначення терміна: диверсифікація підходів та концепцій (2013)
Семашко Т. - Вербальна організація лексико-семантичної парадигми відтінків синього кольору (2013)
Стадній А. - Дієслівна конотація як наслідок емотивного сприйняття (2013)
Фандуль О. - Прізвища центральної Хмельниччини з малопродуктивними поліфункцоінальними формантами (2013)
Федорчук Л. - Конотація як прагматичний компонент значення політично коректних одиниць та псевдополіткоректних утворень (2013)
Фісяк І. - Варіативність міжособистісних відносин у системі фразеології (2013)
Чорноус О. - Лексико-семантичні типи ойконімів Кіровоградського району (2013)
Бабічева Г. - Аксіологія та прагматика сучасного англомовного військового дискурсу (2013)
Бойчук В. - Соціально-когнітивні засади лінгвістичного дослілдження песиміста як комунікативної особистості (2013)
Брухаль Я - Категорія оцінки як об’єкт лінгвістичних досліджень (2013)
Бурдейна О. - Лінгвокультурний та корпусний методи аналізу концепту "INSULARITY" (2013)
Гошилик Н. - Актуалізація схемних образів "ШЛЯХ" та "ЦИКЛ" у наративному типі висловлювання (2013)
Давиденко Г. - Когнітивно-прагматичний аспект дискурсу німецької народної казки (2013)
Жукова Н. - Гендерна мовна політика французької держави (2013)
Ковальчук Л. - Когнітивні особливості контекстуальних моделей у процесі комунікативної взаємодії (2013)
Колядич Ю. - Способи реалізації каузативності в англомовному конфліктному дискурсі (2013)
Котова І. - Поняттєва та ціннісна складові концептів ГЕРОЙ/АНТИГЕРОЙ в англомовному кінодискурсі (2013)
Малащук-Вишневська Н. - Конструктивно-творче мапування в структурно-графічних і фонетичних засобах нонсенсу (2013)
Радченко О. - Концептуальна метафора в англомовній терміносистемі маркетингу: процедура аналізу корелятивного домену (2013)
Сидоренко О. - Лінгвокогнітивні аспекти суспільно-політичної термінології масмедійної сфери (2013)
Химинець М. - Мовна репрезентація соціальної сфери як фрагмента концепту АМЕРИКА (2013)
Білик О. - Підходи до вивчення політичного дискурсу (2013)
Брик М. - Лінгвістичні втілення східних мотивів у літературному діалозі повісті А.С. Байетт "Джин у пляшці зі скла "солов’їне око" (2013)
Вжещ Я. - Тексти новин в електронних американських ЗМІ: функції, структура, синтаксична організація (2013)
Войцехівська Н. - Моделі комунікативної поведінки в конфліктному дискурсі (2013)
Волошина О. - Стилістичні особливості використання сенсорної лексики в романі О. Уайльда "Портрет Доріана Грея" (2013)
Головська І. - Застосування теорії інтертекстуальності в аналізі художніх текстів (2013)
Кононець Ю. - Компресія вербальних елементів як засіб мовної економії та створення образів у рекламі (2013)
Куліш Т. - Вербалізація агональності в американському політичному дискурсі (2013)
Любімова О. - Ямбічні розміри в західноукраїнській поезії 80-х років ХІХ століття (2013)
Лященко О. - Експресивність як іманентна ознака наукового тексту (на матеріалі англомовних статей геологічної тематики) (2013)
Петренко І. - Паратекстуальність сучасного англомовного медіа тексту (2013)
Попко Е. - Лексические и синтаксические особенности аффективной речи (на материале англоязычного художественного дискурса) (2013)
Смоляна А. - Рекламно-інформаційний колаж як жанр (2013)
Тхоровська С. - Дихотомія "свій” – "чужий” у комунікативному просторі ідеологічного дискурсу (на прикладі використання пасиву в текстах редакційних статей "The New York Times” та "The Daily Telegraph”) (2013)
Хапина О. - Роль речи в реализации коммуникативной интенции (на материале англоязычного диалогического дискурса) (2013)
Черниш О. - Структура мовної особистості як основа дослідження проявів індивідуально-авторського стилю журналіста (2013)
Чорна С. - Метафорична образність у німецькому публіцистичному тексті (2013)
Щербицька В. - "Родина" як ключовий блок спогадів у жіночих романах (2013)
Berezhanska Y. - Conceptual metaphors and metonymies as a challenge for cross-cultural communication (2013)
Берестецька Н. - Компаративний аналіз лексико-граматичних характеристик прикордонного дискурсу в українській та англійській мовах (2013)
Іваницька Н. - Синтагматична корелятивність української та англійської дієслівних систем у предикативно-однооб’єктній моделі каузованого впливу на предметну субстанцію (2013)
Медведєва С. - Сучасні підходи до трактування явищ мультикультуралізму та мультилінгвізму в англомовних країнах (2013)
Мельник Л. - Особливості перекладу архаїзмів як історично застарілих одиниць (2013)
Місягіна І. - Толерантність у паремійних одиницях українського та англійського етносів (2013)
Олійник Т. - Семіотичний підхід до перекладу художньої літератури (2013)
Прадівлянна Л. - Вербалізація імпресіоністичного світобачення в художніх текстах кінця 19- початку 20 століття (2013)
Chabinski N. - Les arabismes comme un moyen d’optimisation des cours universitaires du français pour les étudiants arabophones (2013)
Азьмук Н. А. - Малі підприємства Черкаської області: стан, тенденції, перспективи розвитку (2009)
Кудінова О. Г. - Методичні основи дослідження економічної оцінки земельного потенціалу (2009)
Глінкіна Д. В. - Матеріально-технічна база АПК Черкаської області: стан і перспективи відновлення (2009)
Хотькіна О. Р. - Динаміка зайнятості населення на підприємствах малого бізнесу Черкаської області в умовах економічної кризи (2009)
Васенко В. К. - Фінансова криза: її симптоми та шляхи запобігання (2009)
Куклін О. В. - Фінансування вищої школи як засіб управління якістю освіти (2009)
Ляхович О. П. - Проблеми та перспективи використання опціонів в Україні (2009)
Даниленко С. М. - Роль венчурного капіталу у фінансуванні наукових розробок (2009)
Гуринович С. І. - Основні проблеми і тенденції проектного фінансування в Україні (2009)
Осадча Т. І. - Корпоративне управління та його особливості в банківському секторі (2009)
Шульга І. П. - Зарубіжний досвід діяльності інвестиційних фондів (2009)
Сілакова Г. В. - Оптимізація структури джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємств (2009)
Зачосова Н. В. - Виявлення структури інвестиційного портфеля ІСІ, придатної для забезпечення дохідності інвесторам в умовах фінансової кризи (2009)
Шара Є. А. - Особливості гармонізації категорій "інвестиції" та "інновації" в процесі аналітичної оцінки інвестиційно-інноваційного потенціалу центрального регіону України (2009)
Гусєва Ю. М. - Ризики для молочної промисловості внаслідок вступу України до СОТ та шляхи їх мінімізації (2009)
Гужвенко С. М. - Формування кластерів у АПК як ефективний інструмент регіонального розвитку (2009)
Ольвач В. І. - Прогнозування та планування врожайності зернових культур у зернопродуктовому підкомплексі Сумської області (2009)
Климаш Н. І. - Зародження та розвиток теорії економічної ефективності у працях вчених-економістів XVІ-ХХ століть (2009)
Кундєєва Г. О. - Стан, проблеми та перспективи інноваційної діяльності й тенденції розвитку інноваційної активності м'ясопереробної галузі (2009)
Лановська Г. І. - Вплив сировинної бази на розвиток виробництва мясопродукції в Україні (2009)
Запрошуємо авторів до співпраці (2009)
Onyshchenko V. O. - Strategic priorities of financial security development in the banking sector of Ukraine, Manzhos S. B. (2015)
Завора Т. М. - Проблеми та перспективи розвитку ринку лізингових послуг в Україні (2015)
Bryzhan I. А. - Innovation development of Ukraine: current state, problems and ways of their solving (2015)
Дубіщев В. П. - Інноваційна економіка та її інституціоналізація, Краус Н.М. (2015)
Chekhov S. - Functioning of the linseed market in Ukraine (2015)
Захарченко С. В. - Оцінювання конкурентоспроможності регіонів України та обґрунтування стратегій її підвищення (в контексті методології IMD-Lausanne) (2015)
Гришко В. В. - Адаптація системи управління до викликів середовища – ключова умова економічної безпеки регіону (2015)
Задорожний В. П. - Фінансові інструменти регіональної політики соціально-економічного розвитку в Україні (2015)
Заяць Т. А. - Стратегічний потенціал продуктивних сил регіонів України: проблеми формування та використання (2015)
Сологуб О. П. - Сучасні аспекти формування підприємницького потенціалу регіону (2015)
Бабич Д. В. - Стратегічне управління людськими ресурсами на підприємствах, Фандєєва А. Є. (2015)
Чобіток В. І. - Формування системи мотивації працівників на промислових підприємствах: теоретичний аспект, Дибаліна С. В. (2015)
Погорелов Ю. С. - Інструменти управліньського обліку на промислових підприємствах, Миронова Ю. Ю., Краснощік М. В. (2015)
Харламова О. В. - Методика трансформації обліково-звітної інформації щодо капіталу та зобов’язань при складанні МСФЗ-звітності (2015)
Пустяк О. В. - Ефективність управління кредиторською заборгованістю за товари, роботи, послуги: обліково-аналітичний аспект, Демченко Я. М. (2015)
Онищенко С. В. - Сучасні тенденції бюджетної безпеки України, Голян Я. С. (2015)
Пугач О. А. - Моделювання загроз системі економічної безпеки національної економіки з позицій їх своєчасного виявлення та передбачення (2015)
Кузенко О. Л. - Фінансові відносини в системі фінансової безпеки суб’єктів господарювання (2015)
Матюшіна Ю. І. - Загальні засади організації внутрішнього контролю витрат виробництва в управлінні нафтогазовидобувних підприємств (2015)
Тесёлкин А. И. - Энергоэффективность в технологиях компьютерного моделирования (2015)
Климко О. Г. - Застосування економіко-математичного моделювання до рівня врожайності сільськогосподарських культур, Федченко Н. П. (2015)
Шах Л. - Інформаційно-аналітичне забезпечення управління виробничим потенціалом підприємства (2015)
Кобылин А. М. - Концепция достоверных вычислений и ее компьютерная реализация на мобильных устройствах, Кобылин О. А. (2015)
Мороз Б. І. - Упровадження GRID-технологій у спеціалізовані інформаційні системи, Кабак Л. В., Молотков О. Н. (2015)
Левыкин В. М. - Контроль и прогнозирование дефектуры медицинских препаратов, Щетинин Д. В., Кудрявцева М. С. (2015)
Иванченко О. В. - Комплексный подход к оценке уязвимости коммерческих программных продуктов, Буланый А. П., Смоктий К. В., Гавриш О. В. (2015)
Акуловський В. Г. - Реалізація засад захищеного програмування у рамках алгебраїчного апарату, Костенко В. В., Поліщук В. В. (2015)
Леснікова І. Ю. - Оптимізація пасажирських перевезень у вузлах мегаполісів, Халіпова Н. В. (2015)
Трофимов О. В. - Многосеточные итерационные алгоритмы построения сеток для упругих и упругопластических слоистых пакетов, Петрова Ю. В. (2015)
Кузьменко А. І. - Удосконалення організації руху вантажопотоків у транспортній системі України, Коциловський М. П. (2015)
Пасічник А. М. - Перспективи розбудови логістичної транспортно-митної інфраструктури у Дніпропетровському регіоні, Дунда Л. В. (2015)
Moroz B. I. - The definition of the criteria of fault tolerance software, Holtvianskyi A. O. (2015)
Прохоров А. В. - Агентная имитационная модель для анализа сценариев управления региональными ресурсами, Матюшко А. О. (2015)
Пасічник А. М. - Розробка напрямів розбудови регіональної транспортно-митної інфраструктури в Україні, Мірошніченко С. В. (2015)
Бинкевич В. В. - О структурном элементе интегрированных организационно-технологических систем, Усиченко И. В., Мороз Б. И. (2015)
Інформація. Семінари (2015)
Шостак Л. Б. - Удосконалення фіскальної політики підтримки інноваційного розвитку (2016)
Гужва І. Ю. - Перспективи підвищення ефективності зовнішньоторговельної політики України (2016)
Шедяков В. Є. - Соціокультурний капітал як елемент сталого економічного зростання (2016)
Олешко А. - Формування ендогенно орієнтованої інвестиційної політики в контексті зміцнення національної економічної безпеки, Швайдак В. (2016)
Бовш Л. А. - Архітектоніка відносин засобів розміщення та медичних центрів у формуванні сервісного бізнес–продукту (2016)
Бадрак О. С. - Природний капітал: провали ринкового механізму в соціально–оптимальному розподілі ресурсів (2016)
Петров М. Г. - Профанація стратегії розвитку України: приклади, причини, пропозиції (2016)
Кульпінський С. В. - Ефекти експортних квот ЄС та реальних курсових змін в експортному потенціалі тваринництва , Рябуха Г. І. (2016)
Дікарєв О. І. - Інвестування в умовах асиметрії ризиків політичних та сировинних режимів: парадокси "Аллі" та "Джевонса" (2016)
Неботов П. Г. - Перспективи розвитку зовнішньої торгівлі України у світлі потенційних змін складу ЄС, Новодережкін В. І. (2016)
Шитко О. П. - Особливості організації складання прогнозного балансу фінансових активів та зобов’язань України (2016)
Kleiman J. - Residual stress management in welded elements and structures, Kudryavtsev Yu. (2015)
Рудаков К. М. - Моделювання великих деформацій. Повідомлення 6. Термопружно-пластичний аналіз, формулювання Total Lagrangian (2015)
Козловский А. В. - Прогнозирование термо-акустических характеристик низкоэмиссионных камер сгорания ГТД методом трехмерного математического моделирования (2015)
Харжевський В. О. - Синтез важільних прямолінійно-напрямних механізмів з використанням п’ятикратних вузлів інтерполяції (2015)
Загорянский В. Г. - Обоснование применимости биметалла сталь-алюминий по расчетным критериям противопульной бронестойкости (2015)
Желдубовский А. В. - К оценке запаса прочности деталей машин, подверженных асимметричному нагружению, с учетом концентрации напряжений, Погребняк А. Д., Регульский М. Н., Сердитов А. Т. (2015)
Кузнєцов Ю. М. - Передумови генетично-морфологічного синтезу електромеханічних приводів затискних механізмів, що обертаються, Придальний Б. І. (2015)
Крищук М. Г. - Визначення температурного запасу крихкого руйнування елементів корпуса реактора з дефектом під час аварійного режиму, Ориняк А. І. (2015)
Турманидзе Р. С. - Новые материалы для имплантов тазобедренного сустава человека и технология их обработки с достижением высокой точности и качества сферических поверхностей, Апциаури Т. С., Попхадзе Г. З. (2015)
Коробко І. В - Програмний комплекс розрахунків і дослідження турбінних вимірювальних перетворювачів витрати рідини та газу, Могирьов Я. І., Кротевіч В. В. (2015)
Мовчанюк А. В. - Методика расчета цилиндрических ультразвуковых кавитационных камер с радиально-изгибными колебаниями стенок (2015)
Barilyuk E. - Experimental research of wearing processes in metal-metal sealing units of pneumatic electromagnetic valves, Zajonchkovskii H. (2015)
Ісак О. С. - Визначення характеристик жорсткості пневматичних шин методами комп’ютерного тривимірного моделювання, Ларін О. О. (2015)
Дубнюк В. Л. - Застосування штучних нейронних мереж для прогнозування якісних показників операцій лазерної обробки, Котляров В. П., Ворончак T. П. (2015)
Федориненко Д. Ю. - Підвищення ефективності гідростатичних опор, Бойко С. В., Сапон С. П. (2015)
Бєліков К. О. - Експериментальне дослідження модуля теплового гідроприводу, Ганпанцурова О.С., Губарев О.П. (2015)
Алиев И. С. - Исследование процессов ковки бойками выпуклой геометрии с интенсивными пластическими деформациями, Маркова М. А., Злыгорев В. Н. (2015)
Шидловський М. С. - Метод оцінки біомеханічних властивостй ендопротезів тазостегнового суглобу під дією фізіологічних навантажень, Бондар В. К., Мусієнко О. С. (2015)
Ковальов В. А. - Проблеми вентиляції доменних печей, Корольов С. О. (2015)
Тимошенко А. В. - Исследование процесса дорнования отверстий в листовых заготовках из алюминиевого сплава Д16ЧТ, Пиманов В. В., Бабак А. Н., Коробко Е. Н. (2015)
Нєженцев О. Б. - Зниження динамічних навантажень при гальмуванні мостового крана шляхом оптимізації механічної характеристики електроприводу (2015)
Данильченко Ю. М. - Диагностика дефектов изготовления и сборки шпиндельных узлов на опорах качения, Петришин А. И. (2015)
Gryshko I. - Methods of microorganisms inactivation in the technological liquids, Lugovskoy A. (2015)
Frank R. - General Presentation of eurocode 7 on ‘geotechnical design’ (2016)
Vanicek I. - The implementation of ec 7 to the earth structures (2016)
Фаренюк Г. Г. - Стан та основні проблеми розвитку нормативної бази будівельної галузі України, Тарасюк В. Г., Бєлоконь О. Л., Шевченко А. М., Янушек Н. Є. (2016)
Седин В. Л. - Особенности геотехнического строительства в Приднепровском регионе Украины, Головко С. И., Большаков В. И. (2016)
Зоценко М. Л. - Геотехнічні аспекти науково-технічного супроводу будівельних об’єктів, Винников Ю. Л., Харченко М. О. (2016)
Немчинов Ю. И. - Основные положения ДБН В.1.-1-12: 2014: "Строительство в сейсмических районах Украины". Учет рекомендаций европейского стандарта EN 1991-1 (Еврокод 8) и ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013. Геотехнические аспекты, Марьенков Н. Г., Бабик К. Н., Хавкин А. К. (2016)
Кендзера О. В. - Геофізичні проблеми будівництва в Україні (2016)
Руденко С. В. - Научное обоснование развития инфраструктуры морских портов Украины, Егупов К. В., Немчук А. О., Якушев Д. И. (2016)
Киричек Ю. А. - Национальное нормативное обеспечение фундаментостроения и имплементация Еврокодов в Украине (2016)
Корнієнко М. В. - Про досвід вивчення та використання при проектуванні, зведенні та експлуатації будівельних об’єктів за Єврокодами в Україні (2016)
Савицький М. В. - Особливості проектування екологічних заглиблених житлових будівель, Нікіфорова Т. Д. (2016)
Кривошеєв П. І. - Науково-технічна діяльність "Українського товариства механіки ґрунтів, геотехніки і фундаментобудування" у взаємодії з діяльністю міжнародних науково-технічних об’єднань, Корнієнко М. В., Козелецький П. М., Сенаторов В. М. (2016)
Zhussupbekov A. Zh. - Researches of vibrating influence of wind power tower to the foundation, Lukpanov R. E., Tsygulyov D. V., Orazova D. K. (2016)
Игнатов С. В. - Примеры инъекционного усиления оснований фундаментов памятников архитектуры в Республике Беларусь (2016)
Габибов Ф. Г. - Разработка новых методов строительства на просадочных грунтах (2016)
Матвєєв І. В. - Принципи побудови нормативного акту щодо проектування будівель і споруд в складних інженерно–геологічних та сейсмонебезпечних умовах України (2016)
Слюсаренко Ю. С. - Розробка ДБН "Інженерний захист територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів. Основні положення" та ДСТУ-Н Б "Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів та обвалів" до нього, Калюх Ю. І., Шумінський В. Д., Титаренко В. А., Трофимчук О. М., Кліменков О. А., Берчун Я. О., Зоценко М. Л., Винников Ю. Л., Великодний Ю. Й., Біда С. В. (2016)
Слюсаренко Ю. С. - Розробка ДСТУ-Н Б "Інженерний захист територій, будівель і споруд від підтоплення та затоплення", Шумінський В. Д., Титаренко В. А., Хлапук М. М., Шаповал В. Г. (2016)
Болотов Ю. К. - Основні положення проекту будівельних норм "Будівлі і споруди" в складних інженерно-геологічних умовах, Тарасюк В. Г. (2016)
Немчинов Ю. І. - Врахування сейсмічних впливів на стійкість схилів в ДСТУ-Н "Інженерний захист територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів", Мар’єнков М. Г., Калюх Ю. І., Домбровський Я. І., Шумінський В. Д., Трофимчук О. М., Кліменков О. А., Берчун Я. О. (2016)
Червинський Я. Й. - Особливості розробки та новизна ДСТУ-Н Б В.1.1-ХХ:201Х "Настанова щодо інженерної підготовки грунтової основи споруд", Домбровський Я. І., Дворник А. М., Шидловська О. В., Данилюк О. М., Шомка М. В. (2016)
Червинський Я. Й. - Розробка першої редакції ДСТУ-Н Б В.1.1-XX:201Х "Настанова щодо проектування споруд на закарстованих територіях", Титаренко В. А., Дворник А. М., Домбровський Я. І., Шомка М. В. (2016)
Банах А. В. - Вплив тимчасових грунтових умов і оточуючої обстановки на напружено-деформований стан будівель з тривалим терміном експлуатації (2016)
Шокарев В. С. - Современные методы защиты подземных конструкций от грунтовых вод, Танский Г. И. (2016)
Корнієнко М. В. - Особливості впливу грунтових умов на приватну забудову міста Чернігова, Корзаченко М. М. (2016)
Полищук С. З. - К расчёту устойчивости массивов грунта и горных пород с использованием интегральных поверхностей сдвижения и поверхности наименьшего сопротивления сдвижению, Голуб В. В. (2016)
Кравцов В. Н. - Аналитическая оценка эквивалентных свойств грунтов, упрочненных жесткими крупными включениями (армоэлементами) (2016)
Грабовець О. М. - Дослідження розвитку зсувів на території України (2016)
Ковальов В. В. - Дослідження стійкості укосів земляного полотна, Чернишова О. С. (2016)
Савицький О. А. - Реакція пористопружної водонасиченої основи на вимушені коливання невагомого фундамента, Трофимчук О. М. (2016)
Rajeshwar G. - Soil testing in weathered volcanic soils (2016)
Ткалич А. П. - Определение характеристик сжимаемости грунтов по результатам измерений деформаций в основаниях фундаментных плит (2016)
Левенко А. М. - Механические свойства песчаных и пылевато-глинистых грунтов под воздействием перуксусной кислоты, Бронжаев М. Ф. (2016)
Пивонос В. М. - Минералогический состав глинистых грунтов свайных оснований, его влияние на повышение и понижение несущей способности забивных железобетонных призматических свай во времени, Пивонос В. В., Пивонос М. В. (2016)
Brandl H. - Long-term creeping (secondary/tertiary settlements) of highly compressible soils and sludge (2016)
Богомолов А. Н. - Распределение напряжений в упругой полуплоскости и по ее контакту с центрально нагруженным абсолютно жестким штампом параболического очертания при условии их полного прилипания, Ушаков А. Н. (2016)
Матус Ю. В. - К вопросу определения коэффициентов жесткости грунтового основания при равномерном сжатии (2016)
Карпюк І. А. - Нерівномірні осідання поверхні землі в процесі улаштування склепінчастих тунелів з урахуванням нашарувань ґрунтів південного регіону України, Карпюк В. М. (2016)
Мокрицька Т. П. - Новий метод визначення дисперсності просадних грунтів Придніпровського регіону, Самойлич К. О. (2016)
Моркляник Б. В. - Особливості застосування плоских колекторів теплових насосів у вологих грунтах, Брездень Б. Є. (2016)
Манжалій С. М. - Геотехнічні властивості штучних основ із розкривних малозв’язних грунтів з урахуванням чинника часу, Винников Ю. Л., Харченко М. О., Лопан Р. М. (2016)
Жеребятьєв О. В. - Геотехнічний контроль, Фурсович М. О., Супрунюк В. В. (2016)
Киричек Ю. А. - Анализ данных относительно изменений характеристик грунта оснований зданий при длительной нагрузке, Коник В. С., Ревенко А. А. (2016)
Кірічек Ю. О. - Вплив зволоження ґрунтів на стійкість схилів, Кочан С. М., Семенов Є. Д. (2016)
Демчишин М. Г. - Оцінка стійкості схилів з використанням методів 3D моделювання, Кріль Т. В. (2016)
Новский А. В - Исследования известняков штампом, Новский В. А., Митинский В. М., Вивчарук В. В. (2016)
Гуляєв В. І. - Перетворення ударних хвиль в градієнтних та шарувато неоднорідних породах, Заєць Ю. О., Іванченко Г. М. (2016)
Кузло М. Т. - Прогноз деформацій масивного природного водонасиченого схилу при його осушенні (2016)
Александрович В. А. - Особенности развития осадок водонасыщенных песчаных оснований при действии гармонических динамических нагрузок с частотой до 50 Гц (2016)
Ульянов Я. В. - Применение ручных забиваемых зондов при исследовании грунтов строительных площадок, Бикус Е. М., Седин В. Л. (2016)
Головко А. С. - Усиление оснований инъекцией раствора (2016)
Харченко М. О. - Зміцнення ґрунтової основи бурозмішувальною технологією для зниження сейсмічної небезпеки (2016)
Мілявський В. Г. - Досвід відновлення нормальної експлуатації будівель і споруд з наднормативними креном із застосуванням плоских домкратів розробки НДІБК, Москаліна І. М., Лащенко Ю. М., Москаліна В. І., Клименко А. О. (2016)
Гречко В. Ф. - Досвід стабілізації деформацій будівлі горизонтальним армуванням ґрунту основи, Гречко О. В., Волков Д. А., Зоценко М. Л., Винников Ю. Л., Юхименко А. І. (2016)
Біда С. В. - Методи вивчення показників міцності грунтів при оцінці стійкості схилів, Великодний Ю. Й., Ягольник А. М. (2016)
Киричек Ю. О. - Анализ области применения грунтоцемента в геотехнике, Комиссаров Г. В. (2016)
Титул, зміст (2012)
Масол Л. - Мистецтво для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи, Гайдамака О., Очеретяна Н., Дмитренко О. (2012)
Шмагало Р. - Образотворче мистецтво для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи, Марчук Ж., Вачкова І., Чорний О., Гнатюк М. (2012)
Хлєбникова Л. - Музичне мистецтво для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи, Дорогань Л., Івахно І., Кондратова Л., Корнілова О., Лобова О., Міщенко Н. (2012)
Бех І. - Своєрідність художньої творчості особистості: психологічні акценти (2012)
Некрасова Л. - Театр і сучасний школяр (2012)
Дружкова Н. - Педагогічна формотворна концепція В. Кандінського (2012)
Плазовська Л. - Теорія В. Кандінського в аналізі художнього твору (2012)
Власюк О. - Народний одяг у становленнні фахівців декоративно-прикладного мистецтва (2012)
Панченко Г. - Методи розвитку творчих здібностей майбутніх учителів музики (2012)
Пилипчак М. - Граємося разом (2012)
Хорцева М. - Микола Леонтович, співець радощів і смутку (2012)
Гончарук А. - Стрітення (2012)
Осадчук Л. - Впровадження мистецтва орігамі в освіту: можливості та перспективи (2012)
Кирій С. - Мистецькі реалії Михайла Яремківа (2012)
Аннотации (2012)
Title (2016)
Contents (2016)
Prodeus A. - Accuracy of Automatic Speech Recognition System Trained on Noised Speech, Kukharicheva K. (2016)
Ryzhkov L. M. - Attitude Determination Based on Geometric Relations (2016)
Bezkorovainyi Y. M. - Synthesis Algorithm of the Moving Plant Control Signals Observer, Ermolaeva O. V. (2016)
Klochan A. E. - Aviation Navigation System Based оn Polarimetric Technology, Al-Ammouri A., Romanenko V. G., Tronko V. D. (2016)
Timchenko V. L. - Non Stationary Model of Robust-Optimal Control Systems of Marine Vehicles, Ukhin O. A., Lebedev D. O. (2016)
Sushchenko O. A. - Features of Control of Tracking Modes (2016)
Panov A. P. - Nonclassical Quaternions and Pentanions in Problems of Inertial Orientation, Ponomarenko S. A. (2016)
Ilnytsky L. Y. - Antenna Array for Radiomonitoring, Sibruk L. V., Polishchuk D. V. (2016)
Azarskov V. N. - Robustness Properties of the l1-Optimal Lateral Autopilot of PI Type, Zhiteckii L. S., Pilchevsky A. Yu., Solovchuk K. Yu. (2016)
Rudakova G. V. - Estimation of Bulky Object Motion Parameters by means of the least Squares Method, Polyvoda O. V., Omelchuk A. A. (2016)
Sineglazov V. M. - Computer-Aided Design of Wind Power System with Combined Rotor, Ziganshin A. A., Vasylenko M. P. (2016)
Chumachenko O. I. - Deep Learning Classifier Based on NEFCLASS Neural Network (2016)
Sherstjuk V. G. - Case-Based Assessment Method of Determining the Vague Boundaries of Safety Domains for the Joint Motion of Vehicles, Zharikova M. V. (2016)
Filonenko S. F. - Acoustic Energy at Controlled Cutting Depth of Composite Material (2016)
Aralova N. I. - Mathematical Model for Research of Organism Restoring for Operators of Continuously Interacted System, Klyuchko O. M., Mashkin V. I., Mashkina I. V. (2016)
Tachinina E. N. - Optimal Path of Nanosatellites Group Injection for Earth Remote Monitoring (2016)
Goncharenko A. V. - Optimal Managerial and Control Values for Active Operation (2016)
Zaritskyi O. V. - Making-Decision Model in CLIPS Software Environment (2016)
Kazak V. M. - Measuring Model of Helicopter’s Hovering Stabilization Parameters Against Point Objects, Shevchuk D. O., Tymoshenko N. A., Prochorenko I. V. (2016)
Sineglazov V. M. - Algorithm of Wind Turbine Combined Rotor Aerodynamics Calculation, Ziganshin A. A., Vasylenko M. P. (2016)
Вимоги до оформлення статей (2016)
Publisher's imprint (2016)
Title, Content (2016)
Bokhan A. - Consolidating diplomacy in ecologization of competitive relations (2016)
Duginets G. - Methodology of researching global value chains (2016)
Stryzhak O. - Human capital and human development concepts (2016)
Iefremova O. - State support of small enterprises and middle class (2016)
Boiko M. - Social responsibility of tourism enterpises, Babenko O. (2016)
Shulga N. - The concept of regulation of financial markets, Gordiienko T. (2016)
Volosovych S. - Institutional modernization of state financial support of the small business, Apostoliuk O. (2016)
Bura V. - Regulation and supervision over systemically important banks (2016)
Sopko V. - Accounting provision of the financial security of the enterprise, Ganushchak T. (2016)
Bidiuk A. - Competitiveness of higher education establishments in the learning services market (2016)
Khmurova V. - Business environment of educational and scientific activity, Gorlatova O. (2016)
Хлюпіна О. - Новітня архітектура України (1990–2010 рр.): історіографія проблеми (2014)
Швиденко О. О. - Цінність та збереженість пам’яток архітектури 1910-1940-х років, що внесено до списку всесвітньої спадщини (2014)
Качемцева Л. В. - Псевдорусский стиль в культовой архитектуре Харькова. Утраченное (2014)
Ремизова Е. И. - Понятие о логических структурах композиционного языка архитектуры (2014)
Высочин И. А. - Построения схем моделей архитектурных пространств. Статья 1. Поисковая модель восприятия, Галушка С. А. (2014)
Высочин И. А. - Построения схем моделей архитектурных пространств. Статья 2. Сравнительная модель восприятия (2014)
Жовква О. І. - Розташуваня культових споруд та духовних навчальних закладів в контексті світових тенденцій (2014)
Ремизова Е. И. - Архитектурный полифонизм в творчестве А.Н. Бекетова, Лопатько В. М. (2014)
Каменський В. І. - Архітектурне середовище підземного простору, Вінниченко Т. С. (2014)
Скороходова А. В. - Принципы формирования функциональной структуры реабилитационных центров для онкобольных детей, Блинова М. Ю. (2014)
Буряк А. П. - Роль педагогической деятельности Я. В. Столярова в формировании инженерно-строительных кадров в 20–30-х гг. ХХ в., Акмен И. Р., Сенько Е. В. (2014)
Гончаренко Д. Ф. - Разработка технологии возведения защищенных от коррозии шахтных стволов на действующих канализационных коллекторах глубокого заложения, Олейник Д. Ю. (2014)
Яровой С. Н. - Восстановление эксплуатационной пригодности железобетонной дымовой трубы высотой 120м печей П-601 и П-602 технологической установки 35/11 ООО "Лукойлнижегороднефтеоргсинтез" в г. Кстово Нижегородской области после взрыва газа в трубе, Горовый А. И. (2014)
Белов Д. В. - Опалубочная система для возведения монолитных железо-бетонных куполов методом торкретирования (2014)
Гончаренко Д. Ф. - Особенности подготовки трубопроводов водоснабжения к ремонтно-восстановительным работам, Алейникова А. И. (2014)
Котляр Н. И. - Некоторые особенности повышения качества бетонных работ при возведении несущих конструкцій, Рощина Н. М., Лихограй В. В. (2014)
Алиа Мохамад Гияс - Особенности усиления каменных конструкций при реконструкции памятников архитектуры Сирии (2014)
Наливайко Т. А - Совершенствование методов наблюдения за осадками крупных инженерных сооружений в сложных условиях, Чубукин Р. Ю. (2014)
Воскобійник О. П. - Експериментальні дослідження легких сталевих та сталезалізобетонних конструкцій із z-подібних профілів, що працюють на згин з крученням, Скиба О. В., Шумейко К. О., Авраменко Д. О., Пащенко Н. С., Голяк В. В. (2014)
Мірошніков В. Ю. - Визначення НДС в пружньому полупросторі з циліндровими порожнинами, які задані в циліндричних системах координат та межею полупростору, яка задана в декартовій системі координат, Медведєва А. В., Ворончіхіна С. О., Олешкевич С. В. (2014)
Нестеренко В. В. - Експериментальні дослідження напружено-деформованого стану обичайки барабана, Шевченко С. І., Анастасенко С. М. (2014)
Фурсов В. В. - Пазловые соединения фанерных элементов строительных конструкцій, Бидаков А. Н. (2014)
Плугин А. А. - Высокоэффективные композиционные материалы на основе минеральных и синтетических волокон: физико-химические свойства волокон, Кагановский А. С., Градобоев О. В., Плугин А. А. (2014)
Парута В. А. - Проектирование состава штукатурного раствора для стен из газобетонных камней с учетом механики разрушения системы "кладка-штукатурное покрытие", Гнып О. П., Лавренюк Л. И., Русев А. Г., Цонда Д. А., Вандинский В. Ю. (2014)
Токарев М. Н. - Повышение плотности бетона путем его пропитки, Наливайко Т. Т. (2014)
Павленко Н. В. - Аналіз розрахункових схем нежорстких дорожніх одягів та розробка пропозиції щодо методики розрахунку конструкцій для мережі автомобільних доріг (2014)
Березюк А. М. - Дослідження мікроструктури тепло-захисного покриття на основі скляних і керамічних мікросфер, Дікарев К. Б., Папірник Р. Б., Кузьменко О. М., Ямпольський Д. О. (2014)
Юнис Б. Н. - Анализ влияния факторов долговечности на жизненный цикл трубопроводов (2014)
Эпоян С. М. - Моделирование технологических процессов очистки питьевой воды при использовании активированного раствора коагулянта, Сизова Н. Д., Душкин С. С. (2014)
Горбань Н. С. - Санитарно-бактериологические и санитарно-паразитологические показатели осадков сточных вод, Фомина И. Г., Эпоян С. М., Фомин С. С. (2014)
Сизова Н. Д. - Использование моделирования в процессе очистки сточных вод для интенсификации работы оборотных систем водоснабжения, Эпоян С. М., Мовчан С. И. (2014)
Проскурнин О. А. - Установление региональных нормативов качества при-родной воды при реализации бассейнового принципа расчета допустимых сбросов сточных вод (2014)
Ткаченко Р. Б. - Внедрение тепловых насосов в народное хазяйство, Ромашко А. В. (2014)
Дорошенко О. В. - Соціально-економічні проблеми теплопостачання міст (2014)
Філоненко О. І. - Дослідження теплозахисних властивостей огороджувальних конструкцій при термомодернізації будівель, Олексієнко О. Б., Геращенко О. О. (2014)
Пенчук В. А. - Струнные интенсификаторы - эффективное повышение эффективности гравитационных смесителей, Лукьянец В. Б. (2014)
Емельяненко Н. Г. - Математическое моделирование динамики вибропресса (2014)
Емельянова И. А. - Определение максимальной угловой скорости вращения формы при изготовлении стоек железобетонных опор ВЛ способом центрифугирования в условиях ЧАО "Бетон Нова", Лебедев П. Н. (2014)
Лузан С. А. - Математическое моделирование интегрированного газопламенного напыления (2014)
Глушкова Д. Б. - Влияние параметров лазерного нагрева на глубину борированного слоя высокопрочного чугунка, Тарабанова В. П., Белый В. А. (2014)
Вамболь С. О. - Міцність і жорсткість неконтактних фланцевих з'єднань трубопровідних систем (2014)
Соболь О. М. - Задача раціонального розміщення вододжерел для підвищення рівня протипожежного захисту населених пунктів сільської місцевості та її особливості, Сенчихін Ю. М., Собина В. О. (2014)
Григоровський П. Є. - Дослідження впливу організаційно-технологічних чинників, що створюють ущільнені умови, на техніко-економічні показники нового будівництва, Надточій М. І. (2014)
Bilel Rehahlia - Marketing excellence as a strategy for raising the competiti-veness of business organizations (2014)
Mohsen Benslim - Securitization of mortgage loans as a strategy to manage the risks of commercial banks (2014)
Amamra Karim - Intellectual capital and its role in achieving competitive advantage for organizations (2014)
Солодовник Г. В. - Управління ризиками в банківській сфері, Мельничук Я. А. (2014)
Іванілов О. С. - Оцінка інвестиційної привабливості будівельного підприємства (на прикладі ПАТ "Трест "Житлобуд-1"), Перетятько А. Ю., Малишева К. Е. (2014)
Солодовник Г. В. - Моделювання ризиків у сфері інформаційних технологій, Тоцька Д. Д. (2014)
Солодовник Г. В. - Моделювання ризиків у туристичному бізнесі, Чудаколов А. Ю. (2014)
Сопов В. П. - Взаимосвязь процессов коррозии бетона с характеристиками микроструктуры, Гуркаленко В. А., Мартынова К. Г. (2014)
Айрапетян Т. С. - Методы интенсификации работы горизонтальных отстойников (2014)
Каржинерова Т. И. - Выполнение аварийно-восстановительных работ канализационных сетей, Сорокин Б. С. (2014)
Анотації (2014)
Титул, зміст (2012)
Масол Л. - Мистецтво для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи, Гайдамака О., Очеретяна Н., Дмитренко О. (2012)
Шмагало Р. - Образотворче мистецтво для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи, Марчук Ж., Вачкова І., Чорний О., Гнатюк М. (2012)
Хлєбникова Л. - Музичне мистецтво для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи, Дорогань Л., Івахно І., Кондратова Л., Корнілова О., Лобова О., Міщенко Н. (2012)
Отич О. - Мистецькі субдисципліни педагогіки в розвитку особистості майбутнього вчителя (2012)
Красильников І. - Педагогіка електронної музичної творчості в Росії (2012)
Копцева Т. - Пересувна виставка дитячого малюнка – соціально значущий художньо-педагогічний проект (2012)
Рагозіна В. - Художні техніки в естетичному розвитку дошкільників (2012)
Власова В. - Вивчення основ композиції на уроках образотворчого мистецтва в школі (2012)
Кондратова В. - Розвиток творчих здібностей учнів на уроках образотворчого мистецтва, Шлєєнкова Т. (2012)
Гороховська Н. - Формування вокально-хорових навичок в учнів початкових класів (2012)
Гороховська Н. - Вокально-хорова робота у 2-му класі (2012)
Комаровська О. - Розвиваємо імпровізаційність – плекаємо творчу особистість, Маньковська О., Семенчук Т. (2012)
Малий М. - Вовк, коза та козенята, Чернявська І. (2012)
Хлєбникова Л. - Педагог, дослідник, організатор (2012)
З ювілеєм, учителько! (2012)
Аннотации (2012)
Тарнавська Н. П. - Провайдинг маркетингових інновацій у системі управління конкурентними перевагами підприємств-виробників мінеральних вод: концепція, організаційний ресурс, результати, Голоднюк О. С. (2016)
Khameneh A. - Developing project portfolio management model for innovation projects using grounded theory: a case of Iran’s power industry, Sobhiyah M. H., Hosseini H. Kh. (2016)
Орлов П. А. - Социальная ответственность субъектов хозяйствования и их маркетинга в свете глобального экономического кризиса: состояния и основные факторы повышения (2016)
Prokopenko O. V. - Modern Internet platforms in the field of logistic services in the republic of Poland and Ukraine, Bozhkova V. V., Romanyuk Y. S. (2016)
Popova N. V. - Development of the stakeholder marketing at the enterprises in transportation and logistic system, Shynkarenko V. G. (2016)
Яшкіна О. І. - Визначення ризиків у ціноутворенні за регресійною моделлю залежності попиту від ціни (2016)
Pitel N. Ya. - ABC analysis as a tool of optimization of marketing management of export-led enterprises, Alioshkina L. P. (2016)
Shafei R. - Effect of consumer rights on improvement of the buyer-sellers relationships in developing countries firms, Shafei F. (2016)
Григорук П. М. - Інтегральне оцінювання рівня та динаміки інноваційного потенціалу регіону, Хрущ Н. А. (2016)
Жаворонкова Г. В. - Підвищення ролі державного регулювання у фінансуванні інноваційної діяльності регіону, Гоменюк М. О., Жмуденко В. О. (2016)
Лігоненко Л. О. - Теоретико-методологічні засади технологічного менеджменту (2016)
Чухрай Н. І. - Співробітництво між підприємствами-виробниками інформаційно-технологічного продукту та ВНЗ, Щербата Т. С. (2016)
Artyukhov A. Y. - Strategic framework and methodical bases of technological package development management, Omelyanenko V. A., Artyukhova N. О. (2016)
Khaustova K. М. - Estimation the impact of macroeconomic factors on the innovation activities of enterprises in Ukraine (2016)
П’ятницька Г. Т. - Науково-освітні кластери: відмітні характеристики та передумови розвитку (2016)
Kiráľová A. - Tourism development in the Slovak Republic after the global financial crisis, Malec L. (2016)
Novak I. M. - Cluster formation of investment attractive agrarian regions of the country using neural networks (2016)
Новаківський І. І. - Перспективи модернізації вітчизняних промислових підприємств, Лущак Н. С., Борбулевич В. З. (2016)
Порев С. М. - Показники науки, критичні для створення українських дослідницьких університетів, Сандига І. В. (2016)
Сімахова А. О. - Аналіз впливу зовнішньоекономічних чинників на добробут населення України в умовах світових інтеграційних процесів (2016)
Смачило В. В. - Проблеми експортоорієнтації промислових підприємств України, Халіна В. Ю. (2016)
Teletov O. S. - Bicycle transport as an object of ecological marketing and innovations in urban transportations, Petrushenko Yи. М., Bilenko V. О. (2016)
Строченко Н. І. - Сутнісно-організаційні трансформації господарювання на селі як основа сталого сільського розвитку в Україні, Коблянська І. І. (2016)
Титул, зміст (2012)
Масол Л. - Мистецтво для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи, Гайдамака О., Очеретяна Н., Дмитренко О. (2012)
Шмагало Р. - Образотворче мистецтво для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи, Марчук Ж., Вачкова І., Чорний О., Гнатюк М. (2012)
Хлєбникова Л. - Музичне мистецтво для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи, Дорогань Л., Івахно І., Кондратова Л., Корнілова О., Лобова О., Міщенко Н. (2012)
Алексєєва Л. - Викладання мистецтва в школі: нетрадиційні форми і методи (2012)
Кашекова І. - Педагогічні умови створення інтеграційного освітнього простору школи засобами мистецтва (2012)
Ружицький В. - Розвиток художніх умінь учителів образотворчого мистецтва в процесі підвищення кваліфікації (2012)
Джафарова О. - Нетрадиційні художні техніки у творчому самовираження молодших школярів (2012)
Кондратова В. - Розвиток творчих здібностей учнів на уроках образотворчого мистецтва, Шлєєнкова Т. (2012)
Гаврилова Л. - Твори Віктора Косенка для дітей на уроках музики (2012)
Гороховська Н. - Формування вокально-хорових навичок в учнів початкових класів (2012)
Лисенко Н. - Легендарна піснярка Маруся Чурай (2012)
Марчук Ж. - Захід і Схід у світовій культурі (2012)
Кавалерова Н. - Світла і щедра мудрість Учителя (До 100-річчя від дня народженя Тамари Цвелих), Миропольська Н., Хлєбникова Л., Коваль Л., Лісовська І., Коновець С. (2012)
Аннотации (2012)
Титул, зміст (2012)
Масол Л. - Мистецтво для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи, Гайдамака О., Очеретяна Н., Дмитренко О. (2012)
Шмагало Р. - Образотворче мистецтво для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи, Марчук Ж., Вачкова І., Чорний О., Гнатюк М. (2012)
Хлєбникова Л. - Музичне мистецтво для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи, Дорогань Л. , Івахно І., Кондратова Л., Корнілова О., Лобова О., Міщенко Н. (2012)
Гусленко І. - Критерії та показники естетичної вихованості студентів гуманітарних спеціальностей (2012)
Лобова О. - Музична культура школяра: варіативність змісту і структури (2012)
Гризоглазова Т. - Застосування мультимедійних тенологій у проектній діяльності підлітків на уроках музичного мистецтва, Новикова Н. (2012)
Рагозіна В. - Неформальна мистецька освіта в недільних школах України (2012)
Красікова Г. - Заняття в недільній школі (2012)
Колотило О. - Вправи для розвитку асоціативності художньо-образного мислення молодших школярів (2012)
Краснова Н. - Ігрові художньо-педагогічні технології у формуванні світовідображення підлітків (2012)
Шевнюк О. - Костюм іспанського Ренесенсу (2012)
Левченко О. - Посеред хвиль творчості Івана Айвазовського (2012)
Залуцький О. - Прем’єра "Карміни Бурани" в Чернівцях (2012)
Масол Л. - Міжнародна Школа методичного досвіду в Коблевому (2012)
Свята й пам’ятні дати 2013 року (2012)
Аннотации (2012)
Барзилович Д. В. - Розвиток системи нормативних документів України із забезпечення енергозбереження та енергоефективності будівель, Барзилович Д. В. (2013)
Фаренюк Г. Г. - Науково-методичні напрями вирішення проблеми енергоефективності будівель, Федевич О. М. (2013)
Гагарин В. Г. - Требования к теплозащите и потреблению энергии на отопление и вентиляцию в российской актуализированной редакции СНиП "Тепловая защита зданий" (2013)
Данилевский Л. Н. - Опыт эксплуатации энергоэффективных многоквартирных жилых зданий в Республике Беларусь, Терехов С. В. (2013)
Данилевский Л. Н. - Энергоэффективное строительство и развитие нормативной базы в области строительной теплотехники в Республике Беларусь, Терехова И. А., Коризна И. А. (2013)
Фаренюк Є. Г. - Вплив вентиляційних провітрювачів на теплотехнічні показники світлопрозорих огороджуючих конструкцій та нормативний повітрообмін у приміщенні (2013)
Фаренюк Г. Г. - Температурні деформації теплоізоляційних матеріалів, що застосовуються у фасадній системі теплоізоляції з тонкошаровою штукатуркою, Олексієнко О. Б. (2013)
Таранец К. В. - Преимущества сертификации энергоэффективности и экологической устойчивости зданий (2013)
Колесник Є. С. - Визначення лінійних та точкових коефіцієнтів теплопередачі найпоширеніших теплопровідних включень в огороджувальних конструкціях (2013)
Басок Б. І. - Прилад для вимірювання інсоляції будівель та споруд, Декуша Л. В., Гончарук С. М., Чорна Н. О. (2013)
Басок Б. І. - Моделювання тепловіддачі від двохпанельного радіатора, Давиденко Б. В., Гончарук С. М., Новіков В. Г. (2013)
Савицкий Н. В. - Моделирование параметров микроклимата в малоэтажном здании, Карим Лимам, Адегов А. В., Кудрявцев А. П. (2013)
Савицкий Н. В. - Принципы экологического индустриального строительства жилых малоэтажных зданий, Куличенко И. И., Бендерский Е. Б., Новиченко Н. В. (2013)
Никифорова Т. Д. - Особенности моделирования теплопередачи заглубленных зданий, Савицкий Н. В., Несин А. А. (2013)
Юрченко Є. Л. - Методологія та результати оцінки затрат життєвого циклу пасивних малоповерхових будівель для умов України, Коваль О. О., Савицький М. В., Коваль А. С. (2013)
Кучерявый А. В. - Мультикомфортный дом. Опыт реализации в Республике Беларусь (2013)
Шулдан Л. О. - Навчальні будівлі і комплекси. Вимоги освіти та енергоефективність, Гладишев Д. Г., Штендера А. Ю. (2013)
Шевченко О. М. - Методика оцінювання енергоефективності вищих навчальних закладів, Дешко В. І. (2013)
Гавриш О. М. - Енергоефективні конструкції та матеріали з точки зору оцінки їх життєвого циклу (2013)
Черняк В. Е. - Інвестиції в енергозбереження (2013)
Чередник Е. В. - Kingspan IPN-nano™ - новое поколение теплоизоляционных материалов для сендвич панелей (2013)
Шишкина А. А. - Пенобетоны с модифицированной структурой, Шишкин А. А., Щерба В. В. (2013)
Ральчук В. В. - Врахування змін теплофізичних характеристик найрозповсюдженіших теплоізоляційних матеріалів у процесі їх експлуатації (2013)
Филатов С. О. - Влияние параметров энергетических свай на работу теплового насоса системы теплоснабжения здания (2013)
Андрухов В. М. - Інформаційні технології в реалізації вимог технічного регламенту будівель та споруд в процесі їх експлуатації, Колесник А. О. (2013)
Кузеванов В. М. - Технические, экономические и организационно-правовые аспекты внедрения отраслевой системы энергоменеджмента в проектировании и строительстве (2013)
Венжего Г. С. - Расчётный метод определения воздухопроницаемости конструкций (2013)
Прокопчук М. В. - Основні положення методик розрахунку показників теплостійкості та тепловологісного режиму огороджувальних конструкцій (2013)
Шовкалюк М. М. - Аналіз розрахункових параметрів зовнішнього повітря для теплопостачання, Войналович Н. О., Войналович О. О. (2013)
Мельник І. В. - Експериментальні дослідження і використання на практиці тришарових збірномонолітних плит з полістирольним утеплювачем, Сорохтей В. М., Приставський Т. В., Голець Ю. (2013)
Бабаєв В. М. - Енергозбереження в системах теплопостачання та освітлення будівель, Говоров П. П., Говоров В. П., Король О. В. (2013)
Басок Б. І. - Конвективний коефіцієнт тепловіддачі на зовнішній поверхні огороджувальної конструкції будівлі, Гончарук С. М., Давиденко Б. В., Новіцька М. П., Резакова Т. А. (2013)
Баштовой А. А. - Методика определения термического сопротивления строительных стеклопакетов (2013)
Басок Б. І. - Особливості теплозабезпечення адміністративної будівлі на основі індивідуального теплового пункту, Лисенко О. М., Приємченко В. П., Андрейчук С. В. (2013)
Білоус О. М. - Методи розрахунку сонячних теплових надходжень (2013)
Бурова З. А. - Методика визначення якісних показників надання послуг з централізованого опалення та гарячого водопостачання, Воробйов Л. Й., Грищенко Т. Г., Декуша Л. В., Ковтун С. І. (2013)
Декуша О. Л. - Сравнение методов экспресс-определения теплопроводности строительных материалов поверхностным преобразователем согласно ДСТУ БВ.2.7 – 41 (ГОСТ 30290) и теплометрическим зондовым прибором ИТ-8М ИТТФ НАН Украины, Декуша Л. В., Воробьев Л. И. (2013)
Дешко В. І. - До питання визначення енергетичного рейтингу будівлі мультифункціонального призначення, Шевченко О. М., Єгорова І. О. (2013)
Дешко В. І. - Моделювання процесів повітрообміну у вентильованих фасадах, Северин Є. О., Яновський П. В. (2013)
Дешко В. І - Методи визначення метеоданих типового року для енергетичного оцінювання будівель, Суходуб І. О., Нагорна С. О. (2013)
Диб М. З. - Определение оптимального угла наклона гелиоприемников в Украине (2013)
Долінський А. А. - Концептуальні основи створення експериментального будинку типу "нуль енергії", Басок Б. І., Недбайло О. М., Бєляєва Т. Г., Хибина М. А., Ткаченко М. В., Новіцька М. П. (2013)
Гончарова Е. Н. - Принципы проектирования высотных зданий с альтернативными источниками энергии (2013)
Койчев А. А. - Малоэнергоемкие технологические приемы получения поризованных известково-кремнеземистых композитов, Шинкевич Е. С., Луцкин Е. С., Линник Д. С. (2013)
Кордюков М. І. - Забезпечення комфортних умов для реконструйованих панельних будівель при використанні систем вентиляції lossnay, Дешко В. І., Суходуб І. О., Северин Є. О. (2013)
Круковский П. Г. - Анализ энергоэффективности способа периодического снижения температуры воздуха отапливаемых помещений, Тадля О. Ю., Метель М. А., Скляренко Д. И. (2013)
Круковский П. Г. - Анализ энергоэффективности режимов вентиляции помещений, Тадля О. Ю. (2013)
Лаповська С. Д. - Дисперсноармовані ніздрюваті бетони для великорозмірних конструкцій (2013)
Моркляник Б. В. - Закономерности распределения тепловых полей в грунтовом основании U-образного коллектора теплового насоса, Андреев В. С., Шаповал В. Г., Фартушный А. С. (2013)
Моркляник Б. В. - Особенности расчета и проектирования оснований тепловых насосов, Шаповал В. Г., Фартушный А. С. (2013)
Парута В. А. - Применение автоклавного газобетона для возведения энергоэффективных стеновых конструкций, Брынзин Е. В. (2013)
Радомцев Д. О. - Підвищення енергоефективності будівель засобами сучасних систем інтегрального освітлення (2013)
Самков О. В. - Алгоритмічний підхід до вибору заходів з енергозбереження для об’єктів галузі освіти, Захарченко Ю. А., Соколова Н. П. (2013)
Семко В. О. - Шляхи підвищення енергетичної ефективності огороджувальних конструкцій на основі сталевих тонкостінних профілів, Лещенко М. В. (2013)
Сергейчук О. В. - Пропозиції з розроблення комплексу нормативних документів з освітлення (2013)
Соловей О. І. - Оцінка рівня ефективності електроспоживання об’єктів житлового комплексу (на прикладі гуртожитків НТУУ"КПІ"), Білоус І. Ю., Шевченко О. М. (2013)
Старчук В. Н. - Стінові панелі та блоки з автоклавного газобетону для житлового будівництва, Старчук Т. В., Старчук Я. В. (2013)
Тимошенко С. А. - Послідовність проведення модернізації житлових будинків індустріальних серій – як шлях створення сучасного енергоефективного житла, Омельчук В. П., Омельчук В. В. (2013)
Юрко І. А. - Ефективність застосування фібропінобетонів у сучасному будівництві, Черниш Т. А. (2013)
Яковлєв Є. О. - Вплив втрат технологічних вод з водопровідно-каналізаційних та теплоенергетичних мереж на енергозбереження та інженерно-геологічні умови будівництва у містах і селищах України, Глебчук Г. С. (2013)
Мартинов В. Л. - Оптимізація геометричних параметрів форми, світлових прорізів і утеплювача енергоефективних будівель (2013)
Саницький М. А. - Методи оцінки енергетично-екологічних показників будинків індивідуальної забудови, Марущак У. Д., Секрет Р., Вуйцікевич М., Гоц В. В. (2013)
Рабич Е. В. - Проблемы энергоэффективного освещения в зданиях, Чумак Л. А., Ковтун-Горбачева Т. А. (2013)
Нечепуренко Д. С. - Дослідження способів підвищення енергоефективності інженерних систем житлових мікрорайонів при комплексній реконструкції та вторинній забудові (2013)
Новіцька М. П. - Квазістаціонарний тепловий режим приміщення при низькотемпературному повітряному опаленні фанкойлом, Ткаченко М. В., Недбайло О. М., Божко І. К. (2013)
Шилюк П. С. - Сучасна енергоефективна конструкція стінових огороджень житлових будинків, Тимошенко С. А., Гоц В. І., Азутов В. П. (2013)
Бурова З. А. - Особенности конструирования преобразователей теплового потока для приборов для определения теплопроводности по ДСТУ ISO 8301:2007, Воробьев Л. И., Грищенко Т. Г., Декуша Л. В., Шмаров Е. В. (2013)
Гарбарук Ю. В. - Порівняння коефіцієнта корисної дії дзеркально відбиваючих світлових шахт у вигляді паралелепіпеда залежно від їх геометричних параметрів, Пугачов Є. В. (2013)
Титул, зміст (2014)
Степовик Д. - Тарас Шевченко та українське образотворче мистецтво (2014)
Надолінська Т. - Ігрові педагогічні технології в професійній діяльності педагога-музиканта (2014)
Еманова З. - Дитяче виконавство на уроках музичного мистецтва: планування та оцинювання (2014)
Таран В. - Методи навчання музики в сучасній школі (2014)
Горовенко В. - Дивосвіт декоративно-прикладного мистецтва (2014)
Катюха С. - Цифровий живопис як компонент художньої освіти старшокласнів (2014)
Кузьменко Г. - Виховання в учнів 5-х класів ціннісного ставлення до образотворчого мистецтва (2014)
Калініченко О. - Орієнтовне календарне планування змісту уроків з "Образотворчого мистецтва" (2 кл.) (2014)
Аристова Л. - Орієнтовне календарне планування змісту уроків з "Музичного мистецтва" (2 кл.) (2014)
Масол Л. - Орієнтовне календарне планування змісту уроків з "Мистецтва" (2 кл.), Гайдамака О., Очеретяна Н. (2014)
Черкасов В. - Міжнародна олімпіада "Мій світ – мистецтво" (2014)
Кирій С. - Український реалістичний живопис Юрія Басанця (2014)
Титул, зміст (2014)
Ничкало С. - Художники – лауреати національної премії імені Тараса Шевченка (2014)
Веренкіна Л. - Вокальний розвиток учня (2014)
Яківчук Г. - Виховання школярів на українських фольклорних традиціях у позакласній роботі (2014)
Джафарова О. - Діагностика творчого самовираження учнів (2014)
Мужикова І. - Майстер-клас як засіб активізації художньо-творчої діяльності підлітків (2014)
Кондратова В. - Методичні аспекти викладання мистецтва у 1-му класі, Калашнікова О. (2014)
Мартиненко О. - Виховна робота в дитячих хореографічних колективах (2014)
Мігульова Н. - Ознайомлення старшокласників з мистецтвом Північного Відродждення (2014)
Калініченко О. - Орієнтовне календарне планування змісту уроків з "Образотворчого мистецтва" (3 кл.) (2014)
Гловацький С. - Школа на батьківщині Кобзаря (2014)
Аристова Л. - Орієнтовне календарне планування змісту уроків з "Музичного мистецтва" (3 кл.) (2014)
Масол Л. - Орієнтовне календарне планування змісту уроків з "Мистецтва" (3 кл.), Гайдамака О., Очеретяна Н. (2014)
Вовк М. - XI Міжнародні педагогічні читання пам’яті професора О.П. Рудницької (2014)
Титул, зміст (2014)
Туманов І. - Академічні завдання з рисунка за принципом проблемного навчання (2014)
Гавриленко Л. - Формування основ вокальної культури молодших школярів (2014)
Заболотний І. - До проблеми хорового репертуару та його виконання: діалог думок, Шевкун Т. (2014)
Маруфенко О. - Теорія і практика формування вокально-артикуляційних навичок у школярів (2014)
Олійник Л. - Інтерактивні технології на уроках образотворчого мистецтва (2014)
Коновалова О. - Тема дитинства в образотворчій спадщині Тараса Шевченка (2014)
Дігтяр Н. - Народна картина на склі на уроках образотворчого мистецтва (2014)
Богута В. - Методичний аспект формування хореографічних творчих здібностей (2014)
Ратко М. - Музично-естетична та виконавська системи японського традиційного театру Но (2014)
Калініченко О. - Орієнтовне календарне планування змісту уроків з "Образотворчого мистецтва" (6 кл.) (2014)
Аристова Л. - Орієнтовне календарне планування змісту уроків з "Музичного мистецтва" (6 кл.) (2014)
Масол Л. - Орієнтовне календарне планування змісту уроків з "Мистецтва" (6 кл.), Гайдамака О., Очеретяна Н. (2014)
Базилевич Ю. Н. - Расщепление уравнений движения экипажа на электромагнитном подвешивании (2016)
Барболина Т. Н. - О подходе к оптимизации с вероятностной неопределенностью с использованием упорядочивания случайных величин (2016)
Борисовская Ю. А. - Современные САПР в аэрокосмической промышленности, Гоменюк С. И., Аль-Омари М. А. В. (2016)
Голоскубова Н. С. - Анализ бегущих и стоячих волн в модели ДНК Пейрара-Бишопа-Доксуа, Михлин Ю. В. (2016)
Гоменюк С. І. - Mетоди апроксимації функцій та інтегрування у безсіткових підходах задач механіки , Козлова О. С. (2016)
Гребенюк С. М. - Ефективні пружні сталі композиційного матеріалу з армуванням двома сортами односпрямованих волокон (2016)
Гриневич А. А. - Міжфазна електрично та магнітно проникна тріщина в п’єзоелектричному/п’єзомагнітному біматеріалі, Лобода В. В. (2016)
Гуцул О. В. - Фізичні методи дослідження крові: сучасний стан і перспективи, Слободян В. З. (2016)
Дьяченко Н. Н. - Аналитическое и приближенно аналитическое решение плоской контактной задачи с учетом трения и шероховатости, Синченко Е. С., Качан А. И. (2016)
Зеленський O. В. - Жорсткі та майже жорсткі сагайдаки, Дармосюк В. М. (2016)
Козин И. В. - Об оценках меры неопределенности биматричной игры, Зиновеева М. И. (2016)
Кононов Ю. Н. - Осесимметричные колебания упругих оснований и идеальной жидкости в жестком кольцевом цилиндрическом резервуаре, Джуха Ю. А. (2016)
Король М. В. - Оптимізований варіант фільтрації зображень, Кондрат’єва Н. О., Мухін В. В., Леонтьєва В. В. (2016)
Курапов С. В. - Изометрические циклы графа, Давидовский М. В., Клиценко А. А. (2016)
Латифов Ф. С. - Колебания подкрепленной перекрестными ребрами неоднородной цилиндрической оболочки с движущейся жидкостью, Агаев Р. Н. (2016)
Левада В. С. - Интегральное представление разрывного решения плоской задачи теории упругости для анизотропной среды, Левицкая Т. И., Хижняк В. К. (2016)
Литвин О. М. - Побудова інтерполяційного полінома 5-го степеня на довільному трикутнику з використанням базисних поліномів на "одиничному" трикутнику, Коваленко Г. В., Денисова О. І. (2016)
Нечипоренко Н. А. - О равномерном восстановлении функций, имеющих не более двух точек перегиба, Коротунова Е. В. (2016)
Новицький В. В. - Умови формування майже консервативної системи за допомогою вектора керування, Зінчук М. О., Святовець І. Ф. (2016)
Новицький В. В. - Стабiлiзацiя та робастна стiйкiсть неперервних майже консервативних систем, Зiнчук М. О., Тетерятник О. В. (2016)
Ободан Н. И. - Обратная задача теории бифуркаций в теории тонкостенных систем, Адлуцкий В. Я., Громов В. А. (2016)
Пожуєв А. В. - Нестаціонарна деформація циліндричної оболонки у пружному просторі під дією поверхневих навантажень, що розширюються, Фасоляк А. В. (2016)
Romanuke V. V. - Conditions of overlapping within an infinite set of hyperparallelepipeds in Euclidean arithmetical space and the finite Lebesgue measure of their union (2016)
Сторожук Є. А. - Аналітично-чисельна методика розрахунку довгих некругових циліндричних оболонок з урахуванням деформацій поперечного зсуву, Комарчук С. М., Піголь О. В., Яцура А. В. (2016)
Стреляев Ю. М. - Контактная задача о сжатии двух упругих цилиндров с учетом трения кулона, Шупчинская К. С. (2016)
Танцюра І. В. - Вплив швидкості охолодження на формування структури сплаву системи Al-Mn (2016)
Фатєєва Ю. О. - Вплив періодичного зовнішнього навантаження на коливання ФГМ пологих оболонкових конструкцій зі змінною за часом товщиною (2016)
Хома Н. Г. - Умови існування 2π-періодичного гладкого розв’язку квазілінійного рівняння гіперболічного типу, Хома–Могильська С. Г., Хохлова Л. Г. (2016)
Черняков Ю. А. - Локализация пластической деформации на площадке текучести в условиях плоского напряженного состояния, Шевченко А. Г. (2016)
Чопоров С. В. - Mетоды построения дискретных моделей: структурированные и блочно-структурированные сетки, Гоменюк С. И., Алатамнех Х. Х., Оспищев К. С. (2016)
Шерман З. А. - Краткий обзор методов построения грациозных графов (2016)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Фізико-математичні науки" (2016)
Чорна Л. В. - Від ідеї до утопії: шлях Платона до осягнення ідеальної держави (2015)
Дербак А. П. - Досвід державного впливу на процес духовного відродження українського народу в добу революційних перетворень 1917–1920 років (2015)
Войтович Р. В. - Екзистентність людського буття: смерть та безсмертя в добу постмодерну (2015)
Стрєлкова Ю. О. - Проблема співвідношення релігії й моральності, Кудин О. О. (2015)
Богачев Р. М. - Історична генеза та принципи процесів самоорганізації соціальних систем (2015)
Буяшенко В. В. - Social care: system analysis (2015)
Надольний І. Ф. - Світогляд – ключова проблема пізнання та діяльності людини (2015)
Шамрай В. В. - Демократична революція і кланово-корпоративна система (2015)
Пролеєв С. В. - Євроінтеграція та перспективи народовладдя в Україні (2015)
Хашиєва Л. В. - Колективні ідентичності в глобальному суспільстві: конкуренція альтернативних моделей (2015)
Вернудіна І. В. - Особливості політико-психологічної комунікації у сфері публічного управління (2015)
Гудима І. П. - Проблема модусу реальності чуда в сучасній християнській теології (2015)
Авдєєва Н. Ю. - Прийоми формування житлового середовища поблизу аеропортів з урахуванням екологічного впливу (2012)
Бакулін Е. А. - Сучасні теплоізолюючі фасадні системи, Костира Н. О., Бакуліна В. М. (2012)
Батракова А. Г. - Визначення геометричних параметрів дорожніх одягів за допомогою наносекундних імпульсів, Галащук І. Б. (2012)
Барабаш М. С. - Методы проектирования объектов строительства на базе BIM-технологии, Башинский Я. В. (2012)
Бєлятинський А. О. - Уточнена методика оцінки впливу складних інженерно-геологічних умов на напружено-деформований стан конструкцій аеродромних покриттів, Цихановський В. К., Прусов Д. Е., Бадах В. М. (2012)
Болотов Г. И. - Градостроительный почерк зодчого несет психотипические особенности (2012)
Валінкевич Н. А. - Організація біонічної форми для гармонізації міського середовища, Бармашина Л. М. (2012)
Верюжський Ю. В. - Розрахунок залишкового ресурсу цегляних димових труб, Яворська О. І. (2012)
Гнатюк Л. Р. - Формотворення середовища офісних приміщень на засадах екодизайну, Бовкун М. С. (2012)
Епіхіна Д. В. - Традиційність та новаторські тенденції в сучасній сакральній архітектурі України (2012)
Запорожченко О. Ю. - Особливості формування об'ємно-планувальних рішень екологічних еровокзальних комплексів, Коваленко А. С. (2012)
Калашнік М. С. - Характеристика сучасного стану відкритих міських просторів у порушеному середовищі, Чемакіна О. В. (2012)
Коваленко О. - Екологічні проблеми міського середовища, Гредасова О. Ю. (2012)
Ковальов Ю. М. - Методика оцінки реркеаційних можливостей парків (на прикладі ботанічного саду імені М. М. Гришка), Шинкарчук І. В., Калашнікова В. В. (2012)
Ковтун К. А. - Особливості архітектурно-планувальної організації дитячих парків (2012)
Козлова Т. В. - Вплив економічних і демографічних процесів на ринок нерухомості та забудову Києва, Митюк А. М. (2012)
Колосова Н. А. - Особливості готичного мистецтва в Англії, Чепукас Я. І. (2012)
Краюшкіна К. В. - Підвищення шорсткості та довговічності покриттів автомобільних доріг за рахунок застосування бітумно-полімерних композицій (2012)
Кузьмінова Г. О. - Сучасна паркова скульптура в міському середовищі (2012)
Кушнір А. І. - Композиційні основи формування декоративних насаджень великих міст за участю щеплених видів та форм листяних рослин, Суханова О. А. (2012)
Лапенко О. І. - Дослідження технологічних особливостей влаштування покрівель з використовуванням матеріалів виробництва техноніколь, Южаков А., Мокрянська А. (2012)
Лобова А. И. - Экологический аспект урбанизации городов Донбасса (2012)
Логвин Н. Г. - До проблеми збереження архітектурного ансамблю Києво-Печерської Лаври (2012)
Луцик О. А. - Особливості використання залізничого транспорту для міських пасажирських перевезень, Степанчук О. В. (2012)
Мусиенко И. В. - Аналитическое прогнозирование развития систем автоматизированного проектирования автомобильных дорог (2012)
Никоненко Т. М. - Естетична концепція екодизайну (2012)
Павленко Н. В. - Усовершенствование расчета малосвязных материалов в конструкциях дорожных одежд переходного типа (2012)
Пантюхіна О. Ю. - Типологія туристичних утворень як результат багатофакторного аналізу (2012)
Першаков В. М. - Будівництво НСК "Олімпійський", Петрова Т. О. (2012)
Першаков В. М. - Проектування залізобетонних рамних конструкцій з несучими елементами змінного перерізу (2012)
Плоский В. О. - Особливості функціональної організації приміщень багатофункціонального спорткомплексу, Філатова Т. О. (2012)
Правдохін В. В. - Розкриття національних особливостей Західного регіону в ілюстративних циклах С. Адамовича до творів І. Франка та О. Кобилянської (2012)
Сковородіна А. - Становлення дизайну Японії: традиції та сучасність, Никоненко Т. М. (2012)
Степура В. С. - Ефективність інвестування в будівництві автомобільних доріг, Рябуха І. Л. (2012)
Творогова М. С. - Досвід використання екологічних матеріалів і технологій в сучасній біонічній архітектурі, Авдєєва М. С. (2012)
Ткач Д. И. - Геометрия фрактального расширения квадрата и её приложения к реконструкции автодорог, взлётно-посадочных полос аэродромов и больших площадей (2012)
Ткач Д. И. - Концептуальная идея третьего измерения плоской фигуры и соответствующие обьекты строительства и дизайна на её основе, Кистол А. Д. (2012)
Трошкіна О. А. - Класифікації та властивості архітектурного простору (2012)
Угненко Е. Б. - Классификация и основные показатели химических реагентов для борьбы с гололедом в аэропортах, Пупченко О. Д. (2012)
Угненко Е. Б. - Влияние организации дорожного движения на выброс вредных веществ автотранспортными средствами, Ужвиева Е. Н. (2012)
Угненко Є. Б. - Аналіз показників еколого-геологічної незреки на автомобільних шляхах, Тимченко О. М. (2012)
Урдзик С. Н. - Преимущества георадиолокационного метода диагностики дорожных конструкций (2012)
Фоменко Г. Р. - Транспорт и экология в городах (2012)
Фоменко М. С. - Інформаційна база даних транспортної системи міст України (2012)
Чернявський В. Г. - Художні засоби при створенні творчої концепції інтер'єрів громадських будівель соціальної сфери (2012)
Шаповалов А. Л. - Прогнозування транспортного шуму в районі аеропорту (2012)
Шпичка І. - Біодизайн Луїджі Колані, Никоненко Т. М. (2012)
Юрченко В. А. - Влияние противоморозных добавок в бетон на экологическую безопасность зданий, Бригада Е. В. (2012)
Юрченко В. А. - Зарубежный опыт применения технических схем отведения стоков с поверхности автомобильных дорог и исскуственных сооружений, Угненко Е. Б., Сорочук Н. И. (2012)
Ячник Г. Л. - Особливості архітектурно - планувальної організації станцій швидкого реагування (2012)
Артюшин Л. М. - Оцінка точності вимірювання енергії відбиття земної поверхні в радіолокаторах із синтезованою апертурою, Станкевич С. А., Федотов Б. М. (2016)
Вишневський В. І. - Оцінювання стану водних об’єктів Києва за даними дистанційного зондування Землі, Шевчук С. А. (2016)
Філіпович В. Є. - Методика і технологія оцінки шкоди, нанесеної Українській державі внаслідок нелегального видобутку бурштину, Шевчук Р. М. (2016)
Воробйов А. І. - Спутниковые методы при изучении глубинных разломов и влияние последних на нефтегазоносность (на примере Днепровско-Донецкой впадины), Лялько В. І., Куриленко В. С., Мельниченко Т. А. (2016)
Lhou E. - Remote sensing and geospatial analysis for monitoring the landscape dynamics inside the plain of Tafilalet (Morocco) under the impacts of climate change and human activities, Tlemcani J., Popov M., Stankevich S., Mezzane D., Lukyanchuk I., Larabi A., Essahlaoui A. (2016)
Ivanov V. K. - Spaceborne radar identification of desert regions as suppliers of dust into the atmosphere, Matveyev A. Ya., Tsymbal V. N., Yatsevich S. Ye., Bychkov D. M. (2016)
Пам’яті Олексія Ілліча Сахацького (2016)
Правила та рекомендації для авторів (2016)
Правила и рекомендации для авторов (2016)
Кругляк Ю. О. - Урахування розсіяння електронів в узагальненій моделі Ландауера – Датта – Лундстрома, Стріха М. В. (2016)
Бойчук В. І. - Струм спінового магнітного моменту донорного електрона у сферичній квантовій точці СdS, Лешко Р. Я., Іванчишин І. Б. (2016)
Головацький В. А. - Вплив магнітного поля на сили осциляторів міжзонних квантових переходів у двоямній сферичній квантовій точці, Бернік І. Б., Яхневич М. Я. (2016)
Лепіх Я. І. - Залежності внесених втрат сигналу від частоти в пристроях на ПАХ з п’єзокерамічним звукопроводом (2016)
Стахіра Й. М. - Спектри п'єзофотопровідності напівпровідникових кристалів шаруватої структури, Стахіра Р. Й. (2016)
Кучеренко Д. Ю. - Оптимізація холін-чутливого біосенсора для роботи в біологічних рідинах, Сєдюко Д. В., Книжникова Д. В., Кучеренко І. С., Солдаткін О. О., Солдаткін О. П. (2016)
Коробко М. Ю. - Оптимізація процедури роздільного біосенсорного визначення афлатоксинів та пестицидів, Степурська К. В., Солдаткін О. О., Архипова В. М., Дзядевич С. В. (2016)
Повзло Е. Л. - Чувствительность электропроводности керамики ZnO с добавкой серебра к метану, Ляшков А. Ю., Тонкошкур А. C. (2016)
Кизяк А. Ю. - Формування нанопористих плівок Al2O3, Євтух А. А., Стеблова О. В. (2016)
Персоналії. До 85-річчя члена-кореспондента НАН України Литовченка Володимира Григоровича (2016)
Об’яви, додаткова інформація (2016)
Інформація для авторів. Вимоги до оформлення статей у журнал (2016)
Information for authors. The requirements on papers preparation (2016)
Братута О. Г. - Передпосилкове знання метанаукового рівня як елемент методологічного забезпечення української економічної науки (2016)
Думікян М. М. - Геопросторова та секторальна структуризація ринку телекомунікаційних послуг (2016)
Барановська І. В. - Ідентифікація факторів модернізації економіки як інструмента її реформування (2016)
Воробйов Р. Б. - Концептуальні положення управління збалансованим інноваційним розвитком промислових підприємств національного господарства (2016)
Hryshyna V. V. - Modern view of the system of communication support of personnel managerial activity (2016)
Калініченко Б. В. - Тенденції розвитку та стан конкуренції на агропродовольчому ринку україни (2016)
Капканець В. С. - Методологія управління фінансово-економічним потенціалом на галузевому рівні (2016)
Кривошлыков В. С. - Экономика и управление межрегиональной дифференциацией с позиций экономической безопасности, Жахов Н. В., Фомичёва Л. М. (2016)
Петренко О. О. - Пасажирські залізничні перевезення в україні: сучасний стан і перспективи розвитку (2016)
Роїк О. Р. - Вплив соціальної політики на розвиток туризму в умовах формування інноваційної економіки в Україні (2016)
Тимчак В. С. - Комплексне використання відходів харчової промисловості в умовах інноваційних викликів (2016)
Хадарцев О. В. - Особливості моделювання процесів ресурсозбереження національної економіки (2016)
Чайка Ю. М. - Галузеві особливості конкурентних переваг економіки України (2016)
Чередниченко А. Ю. - Пути усовершенствования системы экономической безопасности Украины (2016)
Черкасова С. В. - Про необхідність посилення інноваційної спрямованості діяльності венчурних фондів в Україні (2016)
Маслак О. І. - Формування показників інноваційної активності підприємств машинобудування на конкурентному ринку в умовах економічної нестабільності, Збиранник О. М. (2016)
Іскра В. В. - Оцінка ефективності використання оборотного капіталу українських агрохолдингів за допомогою моделі В. Г. Когденко (2016)
Колещук О. Я. - Моделювання процесу зношення основних засобів промислових підприємств (2016)
Кравченко М. В. - Оцінка рівня економічної стійкості підприємств бджільництва (2016)
Крамаренко К. М. - Інвестиційна привабливість підприємства та методичні підходи до її визначення (2016)
Левків Г. Я. - Теоретико-методологічні аспекти в системі маркетингового менеджменту в діяльності аграрних підприємств, Копитко М. І. (2016)
Линенко А. В. - Аналіз доцільності інтеграції машинобудівних підприємств Причорноморського регіону до холдингової компанії, Завальнюк А. О. (2016)
Лозова Т. І. - Інтелектуальний потенціал підприємства як економічна категорія, Шамін М. В. (2016)
Мазнєв Г. Є. - Сутнісна характеристика інтелектуального капіталу, Заїка С. О., Грідін О. В. (2016)
Олефіренко О. М. - Потенціал зростання збутових можливостей інноваційно-активних машинобудівних підприємств України: методологія та практичний інструментарій оцінювання (2016)
Петрушка Т. О. - Чинники формування та показники оцінювання конкурентоспроможності промислових підприємств (2016)
Побережний Р. О. - Протиріччя як джерело розвитку підприємств хімічної промисловості (2016)
Прохорова В. В. - Сучасний стан комерційної нерухомості та її вплив на розвиток вітчизняного підприємництва в Україні (2016)
Товма О. А. - Теоретичні аспекти застосування процесів управління діловою репутацією торговельного підприємства (2016)
Трішкіна Н. І. - Сутність посередницької діяльності торговельного підприємства та її місце в соціально-економічному розвиту України (2016)
Федосєєва Г. С. - Конкурентний розвиток виробників сільськогосподарської продукції: сучасні наукові інтерпретації (2016)
Хижняк О. С. - Використання електронного документообігу і електронного цифрового підпису промисловими підприємствами у збутовій і закупівельній діяльності: переваги і недоліки (2016)
Шацька З. Я. - Шляхи підвищення ефективності діяльності підприємств гірничодобувної промисловості в сучасних умовах, Ганзюк Т. Д. (2016)
Шашкіна М. С. - Системні ознаки кризи підприємств промисловості в Україні (2016)
Шишко В. И. - Алгоритм организации рекламных кампаний в учреждениях высшего образования, Шишко А. Ю. (2016)
Метеленко Н. Г. - Концептуалізація поняття "фінансовий механізм", Шульга О. П. (2016)
Оглобліна В. О. - Проблеми та перспективи впровадження екологічного страхування в Україні, Сіліна І. В. (2016)
Алескерова Ю. В. - Кадрове забезпечення фінансового механізму управління інтелектуальним капіталом підприємства (2016)
Васильчишин О. Б. - Вплив міжнародних фінансових відносин на фінансову безпеку національної банківської системи (2016)
Каламбет (Юдіна) С. В. - Теоретичні основи механізму перекладання податків, Галаганов В. О., Василишин Р. С. (2016)
Каламбет (Юдіна) С. В. - Розвиток корпорацій в Україні, Ліпієнко В. І. (2016)
Койло В. В. - Формування системи фінансової безпеки України під впливом залучення кредитних ресурсів міжнародних фінансових організацій (2016)
Кривенцова А. М. - Методичний підхід до організації внутрішнього аудиту страхових компаній (2016)
Мороз С. В. - Роль та місце непрямих податків в наповненні державного бюджету України (2016)
Мороз С. В. - Стан та тенденції споживчого кредитування в умовах кризи (2016)
Поліщук В. С. - Прогнозування та розвиток ринку цінних паперів (2016)
Скок П. О. - Фінансові механізми державної підтримки експортного виробництва (2016)
Чепка В. В. - Проблеми та перспективи впровадження вартісно-орієнтованого управління на вітчизняних підприємствах, Павлюк Т. С. (2016)
Островська Н. С. - Роль державного кредиту у фінансовій системі держави, Швець О. Ю. (2016)
Шумська С. С. - Фінансові інструменти розвитку: світова практика та уроки для України (2016)
Шкреб М. - Безготівкове суспільство та дедоларизація в Україні: чого бракує для актуальної дискусії?, Хведчук К. (2016)
Рашкован В. - Кластерний аналіз бізнес-моделей українських банків: застосування нейронних мереж Кохонена, Покідін Д. (2016)
Груй А. - Застосування валютних інтервенцій як додаткового інструменту за режиму інфляційного таргетування: приклад України, Лепушинський В. (2016)
Харламов Ю. А. - Газотермическое напыление. современное состояние и перспективы развития, Полонский Л. Г. (2016)
Соколов В. И. - Исследование течения жидкости в микрозазорах с граничным измнением вязкости, Рассказова Ю. Б. (2016)
Кроль О. С. - 3D-моделирование многооперационного станка с использованием рендеринга, Лисица С. Н. (2016)
Кроль О. С. - 3D-моделирование инструментальной оснастки обрабатывающего центра с использованием рендеринга, Лисица С. Н. (2016)
Логунов А. Н. - Использование классификации с интервалом в процессе распознавания перфорационного маркера (2016)
Мелконов Г. Л. - Метод прогнозирования работоспособности круглых пил, основаных на термометрическом контроле, Никитченко И. В. (2016)
Мицык А. В. - Научные основы определения и математическое моделирование критериев операций виброобработки и область рациональных параметров технологического процесса для их достижения (2016)
Nikolaienko A. P. - Increasing of details surface quality by vibrating processing (2016)
Рассказова Ю. Б. - Математическая модель гидравлического привода вращательного движения с объемным регулированием (2016)
Романченко А. В. - Обзор приспособлений для вспомогательных операций вибрационной обработки, Романченко Ю. А. (2016)
Соколов В. И. - Моделирование газодинамических характеристик вентиляционных систем на основе их объектной декомпозиции (2016)
Соколова Я. В. - Система автоматичекого управления машиностроительным оборудованием с электрогидравлическим приводом (2016)
Таванюк Т. Я. - Моделювання приводу спеціального технологічного обладнання (2016)
Харламов Ю. А. - Технологический классификатор деталей и поверхностей с газотермическими покрытиями (2016)
Кулышев А. М. - Влияние состояния поверхности полупроводников на работу фотодетекторов, Черникова И. Д., Черников Н. Г. (2016)
Шумакова Т. О. - Розробка методу автоматизованого виробництва абразивних гранул і пристрою для його реалізації, Осипов В. І. (2016)
Титул, зміст (2014)
Масол Л. - Впровадження компетентнісного підходу до змісту загальної мистецької освіти: аналіз державних стандартів (2014)
Медвідь Т. - Шевченкова пісня на уроках музичного мистецтва (2014)
Московчук Л. - Хоровий театр як засіб естетичного виховання молодих школярів (2014)
Вовк Л. - Інтерпретація творів мистецтва як важливий чинник образотворення в художньо-практичній діяльності учнів, Шатайло Н. (2014)
Заболотний І. - Вокально-хорова робота як шлях до втілення творчих уявлень хормейстера, Карпенко Є. (2014)
Антонішина В. - Розвиток креативності старших дошкільників засобами декоративно-ужиткового мистецтва (2014)
Руденко І. - Технологічний підхід до формування творчої активності підлітків на уроках образотворчого мистецтва (2014)
Кузьменко Г. - Формування ціннісного ставлення до образотворчого мистецтва в учнів 6-х класів (2014)
Гурин О. - Освітня технологія "День школи в музеї" (2014)
Андрощук Л. - Розвиток творчого потенціалу майбутніх вчителів-хореографів у процесі постановки творчого проекту (2014)
Кирій С. - Дослідження Євгена Гули з розвитку пластичної анатомії в українському образотворчому мистецтві (2014)
Завадська Т. - Видатний діяч мистецької освіти (2014)
До уваги авторів! (2014)
Титул, зміст (2015)
Шевнюк О. - Костюм Північного Відродження в контексті вивчення світової художньої культури (2015)
Капалбаев О. - Система "уста-шакирт" как традиционный способ хранения и передачи знания (на примере тюркской культуры), Шайгозова Ж. (2015)
Школьнік С. - Музичні фізкультхвилинки у початковій школі, Бесшапошникова Т. (2015)
Новикова Н. - Використання мультимедійних технологій у вокально-хоровій роботі в основній школі (2015)
Чорний С. - Вокальна підготовка майбутніх учителів музики (2015)
Дорош Т. - Лекція-концерт "Культурно-освітня програма з європейських студій" (2015)
Краснова Н. - Формування світовідображення в учнів засобами декоративно-прикладного мистецтва (2015)
Ничкало С. - Мистецтво архітектури в естетичному вихованні школярів (2015)
Власова В. - Комплекс мистецтв у формуванні уявлень про світ молодших школярів (2015)
Матвєєва О. - Різновиди хвилювання школярів у процесі сценічних виступів (2015)
Богута В. - Виховний потенціал позашкільного танцювального творчого об’єднання (2015)
Таран В. - Діалогічність на уроках художньої культури у старшій школі (2015)
Калініченко О. - Календарно-тематичне планування уроків курсу "Образотворче мистецтво" (4 кл.) (2015)
Аристова Л. - Календарно-теметичне планування уроків курсу "Музичне мистецтво" (4 кл.) (2015)
Масол Л. - Календарно-тематичне планування уроків курсу "Мистецтво" (4 кл.), Гайдамака О., Очеретяна Н., Колотило О. (2015)
Макарова Л. - Сумщина в долях трьох геніїв, Макарова В. (2015)
Сухомлинова І. - Генрі Ягодкін – автор картин-ілюстрацій до праслов’янського епосу (2015)
Ювілейні дати 2015 року (2015)
Ніколаєва Т. - "Мадонна під яблунею" Івана Дряпаченка (2015)
Шинкевич Е. С. - Кафедре "Процессов и аппаратов в технологии строительных материалов" ОГАСА – 40 лет, Антонюк Н. Р. (2015)
Памяти учителя – профессора В. А. Вознесенского (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського