Майданевич П. Н. - Влияние аграрного рынка труда на формирование кадрового потенциала предприятий (2012)
Колпакова Н. С. - Сучасний фінансово-економічний стан розвитку сільського господарства АР Крим (2012)
Лопушанська В. В. - Оптимальні стратегії розвитку галузей рослинництва в сільськогосподарських підприємствах Миколаївської області (2012)
Петренко М. П. - Теоретичні аспекти та сутність формування кадрового персоналу агропромислового комплексу України (2012)
Банєва І. О. - Структурні зміни в ресурсному забезпеченні сільськогосподарських підприємств (2012)
Фоміна А. С. - Тенденції розвитку підприємств молокопродуктового підкомплексу Миколаївської області (2012)
Джалал А. К. - Особливості створення маркетингової стратегії в підприємствах зернопродуктового підкомплексу (2012)
Прохорчук С. В. - Механізми забезпечення стабільності підприємств (2012)
Нестерова С. В. - Проблема фінансового забезпечення підприємства в сучасних умовах, Анісімова С. І. (2012)
Стегней М. І. - Особливості фінансового вирівнювання місцевих бюджетів, Сакаль М. М. (2012)
Ксьонжик І. В. - Проблеми та передумови уніфікації обліку в бюджетній сфері, Архіпова О. В., Маломуж О. Г. (2012)
Мармуль Л. О. - Відсоткова політика: роль і місце у стратегії банків, Мухіна М. В., Добичина І. В. (2012)
Ксьонжик І. В. - Особливості аудиту лізингових операцій, Кузнецов І. О., Трегубова І. А. (2012)
Коваль С. В. - Проблеми та перспективи реформування системи заробітної плати в Україні, Метляєва О. С., Доброскок О. В. (2012)
Мармуль Л. О. - Шляхи підвищення банківської стабільності за рахунок обслуговування VIP-клієнтів, Кохацька К. Ю., Сисак М. С. (2012)
Мармуль Л. О. - Вплив іноземного капіталу на розвиток банківської конкуренції, Фесина А. А., Божонок О. С. (2012)
Коваль С. В. - Облік виробництва сільськогосподарської продукції, Клімук А. В., Василенко О. О., Поповиченко О. Л. (2012)
Сіренко І. В. - Врахування неповного надходження страхового платежу при формуванні страхового тарифу, Зінченко А. І. (2012)
Калінська Т. А. - Об’єкти аудиту діяльності страхових компаній, Самчинська Я. Б. (2012)
Мельник Ю. Д. - Інвестиційній клімат в Україні та шляхи його вдосконалення (2012)
Мирончук О. Б. - Сучасний стан та напрями розвитку інвестиційного забезпечення розвитку аграрної сфери (2012)
Клещенко А. В. - Структурно-функциональный анализ в управлении процессами реинжениринга судостроительных предприятий (2012)
Пашко П. В. - Государственный таможенный аудит контроль (2012)
Нужна С. А. - Концептуальні засади планування діяльності сільськогосподарських підприємств в умовах невизначеності (2012)
Сарапіна О. А. - Вдосконалення управління дебіторською заборгованістю через формування підходів щодо її визначення та класифікації, Стефановіч Н. Я. (2012)
Пономарьова М. С. - Роль жінки в сучасному трудовому процесі (2012)
Дроздова В. А. - Створення кластера як можливість удосконалення державного регулювання та поліпшення стану галузі дитячого харчування на плодоовочевій основі (2012)
Чернявська І. М. - Дослідження показників ефективності управлінської діяльності підприємства математичними методами (2012)
Біліченко О. - Моніторинг зарубіжного досвіду державного регулювання розвитку сільської молоді (2012)
Піюренко І. О. - Ключові ланки антикризової системи, її сучасний стан, невідкладні заходи та шляхи її вдосконалення (2012)
Лагодієнко В. В. - Ретроспектива та сучасний стан розвитку аграрних підприємств Миколаївської області і їх землекористування (2012)
Максименко А. Г. - Теоретичні основи конкурентоспроможності кадрового потенціалу (2012)
Думенко І. В. - Теоретичні та методологічні підходи до економічного управління безпекою життєдіяльності (2012)
Антофій Н. М. - Управління споживанням послуг охорони здоров’я у забезпеченні соціального простору людського розвитку, Фомішина В. М. (2012)
Гнатюк Я. І. - Сучасні підходи до конкурентоспроможності територій: креативність менеджменту (2012)
Дюжев В. Г. - Систематизация типовых полезных эффектов и негативных воздействий от использования технологий нетрадиционной возобновляемой энергетики на предприятии (2012)
Іванов А. М. - Особливості стратегії управління розвитком територіально-рекреаційних комплексів (2012)
Шаповалова Л. - Духовная реальность музыкального произведения и методы её познания (2014)
Варавкина-Тарасова Н. - "Световое окно" и другие литургические символы во "Всенощном бдении" Сергея Рахманинова (2014)
Александрова О. - Онтологические основы вокально-хорового творчества Г.Свиридова (2014)
Рябуха Н. - Звукообраз в исполнительском искусстве (этимологический дискурс) (2014)
Жалейко Д. - К дискуссии о китче в музыкальном искусстве (опыт этимиологического анализа) (2014)
Терехов С. - Агогика как индикатор стиля: сравнительная типология (2014)
Оболенская М. - Луи Вьерн-"последний романтик" фортепианного искусства Франции (2014)
Гриценко Н. - Фортепіанна музика Віталія Годзянського: творчі концепти та контексти (2014)
Шепеленко Н. - А. Пярт"Плач Адама": к проблеме трансформации жанра оратории (2014)
Савельєва Г. - Стиль діяльності диригента-хормейстера як увиразнення його музичного мислення (2014)
Тимофеева К. - Роль фортепианного ансамбля и формировании профессиональных навыков пианиста (2014)
Понькина А. - Исполнительская школа и композиторское творчество для саксафона: аспекты взаимодействия (2014)
Костогрыз С. - Виктор Заболотный - интерпретатор первого украинского концерта для балалайки с симфоническим оркестром П. Гайдамаки (2014)
Брагин А. - Историческая смена парадигмы композиторского мышления (на примере современного репертура для гитарного квартета) (2014)
Малый Д. - Концертино для гитары с оркестром: композиторский автокомментарий (2014)
Онищенко Д. - Восьма фортепіанна соната С. Прокоф'єва: виконавський автокоментар (2014)
Костенко Н. - Музыкальная династия: комментарий к CD-дискам "Крымского сувенира" (2014)
Турнеев С. - "Пять рефлексий" для кларнета solo" композиторский комментарий (2014)
Єськова М. - Образ козацтва у хорових творах М. Лисенка на тексти поеми "Гамалія"Т.Шевченка (2014)
Новикова Л. - Жанрові новотвори у фольклорі Слобідської України на межі ХІХ-ХХ сторіч (2014)
Якимчук О. - Культуротворчі процеси в Луганщини першої половини ХХ століття (2014)
Шумская И. - Об одной теме из Третьей симфонии Б.Лятошинського(к вопросу о преодолении стереотипности мышления в музыкознании (2014)
Рудь П. - Контексти українського авангарду 60-х-70-х років ХХ ст. (2014)
Копелюк О. - Іван Карабиць: ефект присутності(інтерв'ю з М.Д.Капицею (2014)
Заверуха О. - Філософський концептуалізм творчості В. Мужчиля: співвідношення світогляду та хорового письма (2014)
Куровська І. - Олексій Нирко - визначний діяч кобзарського мистецтва Криму (2014)
Романюк І. - Слобожанська народно-пісенна традиція: досвід репрезентації(на прикладі творчої діяльності фольклорного гурту"Стежка) (2014)
Зинченко В. - Особенностифитных распевов Октоиха в составе украинских нотолинейных Ирмолоев конца XVI-1-й половины XVIII вв. (2014)
Хуторская А. - Вокальная музыка в актерском творчестве: грани исполнительской свободы (2014)
Давыдов С. - Специфика пианистического стиля Брэра Мелдау: опыт анализа искусства джазовой импровизации (2014)
Стецюк Б. - Композиция"Bud powell"Чик Кориа как"музыкальное приношение"мастеру бибопа (2014)
Гиголаева-Юрченко В. - Гендерно-исполнительский анализ вокальных интерпретаций романса П. И. Чайковского"Нет, только тот, кто знал" (2014)
Ткаченко В. - Универсализм гитарного стиля Р. Дьенса(на примере сюиты "Hommagea Villa-Lobos") (2014)
Крыгин А. - "Испанский" репертуар А. Сеговии: аспекты исполнительского анализа (2014)
Цурканенко И. - "Горизонт событий" как музыковедческий концепт (2014)
Михайлова Н. - Новые грани музыкального спектакля в театре XXI века (2014)
Палий И. - Многообразие трансдукционных проявлений в рок-музыке (2014)
Ружинская Д. - Специфика проявления постмодернизма в музыкальном творчестве (2014)
Попова А. - Фортепианное творчество Валентина Бибика: о некоторых аспектах культуры исполнения (2014)
Юрченко О. - Исполнительство на цимбалах в конце ХХ - начале XXI веков: стили и направления (2014)
Кулик А. - Жанрово-стилевая специфика гитарной музыки рубежа XVIII-XIX веков: к вопросу аутентичности исполнения (2014)
Бернат Ф. - "Карпатская рапсодия" для гитары А. Шевченко: специфика композиторской и исполнительской интерпретации (2014)
Дяченко Ю. - Естрадність в системі композиторського стилю Є. Дербенка (2014)
Лозенко Е. - Синтетическая парадигма в концепции анализа музыкального произведения (2014)
Николаевская Ю. - Homo interpretatorens в музыкальной культуре XXIвека6 теоретический аспект (2014)
Медушевский В. - Чувство миссии-критерий адекватности исполнения шедевра (2014)
Анфилова С. - Балетная музыка В. А. Моцарта и Л. ван Бетховена (2014)
Ефремова И. - Реализация бальной темы в оркестровой музыке России XIX века (2014)
Доценко В. - Итальянская опера XIX векав восприятии И. С. Тургенева (2014)
Гурина А. - Устная песенная традиция: когнитивный аспект музыкального восприятия (2014)
Тиможинський В. - Художня концепція"Отче наш"Ігоря Стравінського та її композіційне втілення: до питання символіки молитовного тексту (2014)
Иванников Т. - Тенденции развития современных гитарных школ: североамериканские и кубинские проекции (2014)
Мошак Е. - Стилевые тенденции современного гитарного исполнительства (2014)
Деркач Л. - Синергия в исполнительском процессе (2014)
Ван Цзо - Інтонаційно-жанрові засади засади українського солоспіву (2014)
Лю Лянь - Методика преподавания курса сольфеджио в вузах Китая для исполнителей-вокалистов: работа над интервалами и аккордами (2014)
Чайковская К. - Ансамбль скрипачей Большого театра: эстетические и исполнительские аспекты (2014)
Фисун М. - Стилевые проекции соул в вокальном искусстве (2014)
Лагодієнко В. В. - Стан та перспективи розвитку зайнятості населення в аграрній сфері Миколаївської області (2011)
Наумов О. Б. - Економіко-математичне моделюваня нноваційних процесів розвитку виробництва та переробки вовни у АР Крим, Рассихіна В. Є., Білоус А. М. (2011)
Белевят О. А. - Теоретичні основи соціально-економічного розвитку сільських територій, Бобровська Н. В. (2011)
Владечак А. В. - Життєвий та трудовий потенціал сільського населення україни в умовах розвитку демографічної кризи (2011)
Рибалко С. В. - Особливості процесу відтворення в аграрній сфері (2011)
Смелянець Т. В. - Підвищення конкурентного потенціалу агарних підприємств з використанням засобів логістики (2011)
Гайдукова Т. П. - Вибір стратегії інноваційно-технологічного вдосконалення виробництва металу на металургійних підприємствах Запорізької області (2011)
Мармуль Л. О. - Соціально-економічні засади організації та розвитку сільського туризму в Україні, Грицку-Андрієш Ю. П. (2011)
Новак І. М. - Стан та проблеми виходу підприємств молокопереробної галузі Вінницької області на світові ринки (2011)
Клименко Л. В. - Функціонування лікеро-горілчаної галузі України у конкурентному середовищі вітчизняного та світового ринку (2011)
Штепа О. В. - Маркетингові стратегії як інструмент досягнення ринкових цілей аграрного підприємства (2011)
Іртищева І. О. - Інновації – рушійна сила розвитку економіки ХХІ століття, Потапенко О. М. (2011)
Наумов О. Б. - Соя як економічна та сировинна складова олієжирового комплексу України, Білоусов О. М. (2011)
Жуйков Г. Є. - Економічна оцінка та резерви підвищення ефективності виробництва продукції нутріївництва (2011)
Тертиця О. О. - Забезпечення конкурентоспроможності аграрного сектора економіки в умовах глобалізації, Лагодієнко В. В. (2011)
Назарова Л. В. - Основні тенденції розвитку житлово-комунального господарства (2011)
Нікітенко К. С. - Формування та визначення фінансових результатів господарювання аграрних підприємств (2011)
Пастернак М. М. - Банківські кредити в фінансуванні інвестицій в Україні (2011)
Лагодієнко Н. В. - Дослідження регіональних особливостей розвитку інвестиційних процесів в агропромисловому виробництві (2011)
Андріанова І. К. - Застосування інформаційних технологій для рішення задач підсистеми оперативного планування, Боборикіна Л. Я. (2011)
Ружинська Н. О. - Закордонний досвід розвитку житлово-комунального господарства (2011)
Січко А. В. - Перспективи удосконалення управління діяльністю підприємствами на базі використання економіко-математичних моделей мережного планування, Капацина А. І. (2011)
Банєва І. О. - Використання прогнозування в системі стратегічного управління ресурсами аграрних підприємств (2011)
Іванов А. М. - Особливості управління рекреаційно-оздоровчими підприємствами в системі туристичного кластеру (2011)
Кузькина Т. В. - Індикативне планування в контенсті реалізації регіональних аспектів структурно-інвестиційної політики в АПК, Ненько С. К. (2011)
Загорський В. С. - Управління інвестиційними проектами підприємств житлово-комунального господарства на основі розвитку форм державно-приватного партнерства, Саратов В. В. (2011)
Савін С. Ю. - Дослідження факторів мотиваційного потенціалу персоналу підприємств на вищих економічних рівнях (2011)
Ковалишин П. В. - Інвестиційний менеджмент та ризики в діяльності венчурних компаній, Топіха В. І. (2011)
Бугаєнко С. А. - Основні методологічні аспекти реструктуризації підприємств харчової промисловості (2011)
Ткаченко С. А. - Евентуальні системно-функціональні засади формування інформаційного забезпечення інноваційного розвитку переробних підприємств АПК (2011)
Кузьменко О. Б. - Економічний механізм адміністративної відповідальності за недотримання проектів землеустрою сільськогосподарських землекористувань (2011)
Мангер В. М. - Ефективність інструментів державного впливу на природоохоронну діяльність в агровиробництві (2011)
Кирилюк Н. В. - Трансформація соціальної політики ЄС під впливом глобалізації (2014)
Кобилянська Л. М. - Кіберзлочинність як глобальна загроза економічній безпеці сучасної держави (2014)
Колінець Л. Б. - Фінансова криза в Азії: причини та уроки (2014)
Корчинський І. О. - Можливості та загрози для вітчизняного аграрного сектора в зовнішньоекономічній діяльності у контексті вступу до ЄС, Зеліско Н. Б. (2014)
Кузнецова Н. В. - Світова торгівля на ринку деривативів: ф’ючерси, Сльозко О. О. (2014)
Гуменюк Я. М. - Стан та перспективи поліпшення інвестиційного клімату в аграрному секторі економіки України (2014)
Деркач Т. В. - Стратегия конкурентной либерализации в торговле как составляющая развития национальной экономики (2014)
Жарікова О. Б. - Вдосконалення експертної грошової оцінки багаторічних насаджень (яблуневий сад), Пащенко О. В. (2014)
Ільніцький А. І. - Європейський досвід розвитку сільських територій (2014)
Кирику М. В. - Організаційно-економічний механізм управління інвестиційно-інноваційним розвитком залізорудної галузі в умовах інтеграції у світову глобальну економіку (2014)
Корнієнко О. М. - Шляхи розвитку туристичної сфери України (2014)
Андришин В. П. - Загальногалузеві тенденції діяльності деревообробних підприємств в Україні та Закарпатській області (2014)
Астанина Ю. С. - Управление качеством операторов телекоммуникаций в рамках расширенной модели телекоммуникационных процессов eTOM (2014)
Бухун Ю. В. - Розробка інвестиційної стратегії підприємств космічної галузі в умовах зміни зовнішньополітичних пріоритетів України (2014)
Верхоглядова Н. І. - Аналіз підходів до визначення сутності потенціалу підприємства, Коваленко Є. В. (2014)
Власенко В. В. - Знання як важливий елемент професійної культури управлінського персоналу, Корчагіна Г. А. (2014)
Галицька У. Б. - Проблеми формування і використання робочої сили в аграрному секторі (2014)
Добрянська В. В. - Сучасні моделі управління збутовою діяльністю підприємства (2014)
Замлинський В. А. - Формування маркетингової стратегії підприємств продовольчої сфери, Замлинська О. В. (2014)
Кириченко Н. В. - Основні напрями використання агроінновацій та організаційно-економічний механізм державного стимулювання впровадження їх у діяльність аграрних підприємств (2014)
Ковальова О. В. - Управління матеріальними ресурсами у системі економічної безпеки сільськогосподарських підприємств, Василішин С. І. (2014)
Ліва О. М. - Довіра як економічний актив: поворот у сучасному менеджменті (2014)
Марченко М. М. - Феномен проекту розвитку підприємства: сутність та специфічні ознаки (2014)
Матвєєв В. В. - Оцінка конкурентного потенціалу виноробства України (2014)
Жовтяк Г. А. - Оцінка місця транспортного сектора в регіональних економічних системах (2014)
Лизунова О. М. - Наслідки впливу політичної кризи на розвиток економіки східного регіону України, Сірєнко Ю. І. (2014)
Алєксєєв В. І. - Благодійна діяльність кредитних спілок: можливості та перспективи (2014)
Бачо Р. Й. - Оцінка діяльності небанківських кредитних установ в Україні (2014)
Власенко Н. М. - Відновлення інвестиційного потенціалу банків в Україні (2014)
Гарбар Ж. В. - Аналіз кількісних та якісних параметрів діяльності небанківських фінансових інститутів у системі формування конкурентного середовища на фінансовому ринку України (2014)
Городніченко Ю. В. - Державне регулювання та необхідність створення мегарегулятора на фондовому ринку (2014)
Грановська І. В. - Мінімальна заробітна плата як основна державна соціальна гарантія для працюючого населення (2014)
Григоренко В. М. - Аналіз важелів та інструментів фінансового забезпечення впровадження технологій управління фінансовою діяльністю банків (2014)
Жумік О. В. - Застосування методів актуарної математики для визначення ймовірності банкрутства страхової компанії, Стадник Ю. А. (2014)
Квасницька Р. С. - Інвестиційна роль ресурсів фінансових корпорацій України (2014)
Коковіхіна О. О. - Побудова багатофакторної лінійної моделі залежності обсягів торгів цінних паперів від ВВП та іноземних інвестицій, Карачарова К. А. (2014)
Курдидик Н. І. - Тенденції розвитку ринку капіталів в Україні (2014)
Кутузова М. М. - Особливості становлення і розвитку ринку цінних паперів в Україні: історична ретроспектива (2014)
Малініна Н. М. - Система показників оцінювання ефективності оподаткування у сільському господарстві (2014)
Минц А. Ю. - Управление кредитным рейтингом как способ оптимизации расходов заёмщика, Глушаченко С. С. (2014)
Назарук А. Л. - Модернізація промислових підприємств (2014)
Гудзенко Н. М. - Кругооборот капіталу в системі бухгалтерського обліку: процес моделювання (2014)
Долюк А. В. - Нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку матеріального стимулювання продуктивності праці (2014)
Костюнік О. В. - Особливості податкового обліку основних засобів та їх визнання в бухгалтерському обліку, Слюсар Л. А. (2014)
Гринькевич О. С. - Статистичний аналіз бізнес-середовища в управлінні регіональним розвитком, Маман Н. І. (2014)
Затуливітер Ю. С. - Основні методологічні та організаційні засади еколого-економічного статистичного обліку в СНР (2014)
Горбачук В. М. - Врахування сільськогосподарських ризиків (2014)
Ковалевська І. М. - Графічний метод дослідження екологічної безпеки довкілля (2014)
Лучаківський А. О. - Проблемні аспекти застосування методології Z-score для оцінювання фінансової стійкості банків (2014)
Лыба В. А. - Моделирование экономической устойчивости предприятия как способ предупреждения банкротства (2014)
Мостенець С. В. - Моделювання процесів управління доходами і витратами домогосподарств в умовах економічної нестабільності (2014)
Філіппова В. Д. - Системно-когнітивний підхід до формування кадрового потенціалу підприємств АПК (2011)
Тертиця О. О. - Інституційні перетворення аграрного сектору України в період ринкових трансформацій (2011)
Мазуренко О. В. - Розвиток ринку свинини в Україні (2011)
Білоусов О. М. - Капіталізація соєвиробничої галузі як процес розвитку інтегрованого середовища в АПК (2011)
Сморжанюк Т. П. - Аналіз розвитку підприємств побутових послуг в Україні (2011)
Бугаєнко С. А. - Організаційно-економічний механізм здійснення фінансової реструктуризації підприємств харчової промисловості (2011)
Лагодієнко Н. В. - Аналіз розвитку системи підприємств з виробництва і переробки вовни в Україні (2011)
Ковалишин П. В. - Аналіз розвитку ринку венчурного інвестування України, Топіха В. І. (2011)
Саратов В. В. - Особливості розвитку конкуренції підприємств сфери житлово-комунального господарства (2011)
Лагодієнко В. В. - Стан та особливості оновлення основних виробничих засобів аграрних підприємств (2011)
Бойко Є. О. - Експортоорієнтована модель в економічному розвитку регіонів України (2011)
Жидяк О. Р. - Економічна та стратегічна стійкість аграрних підприємств як основа розвитку сільських територій (2011)
Стручок Н. М. - Основні напрями забезпечення економічної безпеки ринку туристичних послуг (2011)
Петіна Л. В. - Аудиторська оцінка, тестування та документування перевірки системи внутрішнього контролю, Добруля О. О. (2011)
Орленко О. В. - Удосконалення бюджетної політики як передумова підвищення конкурентоспроможності України (2011)
Назаренко О. В. - Особливості проведення внутрішнього аудиту розрахунків по ФСП (2011)
Бойко Л. І. - Особливості обліку єдиного соціального внеску (2011)
Костроміна В. О. - Стратегічні аспекти розвитку підприємств зернопродуктового підкомплексу (2011)
Сарапіна О. А. - Концепції державного регулювання фінансової реструктуризації підприємств харчової промисловості в контексті світової кризи (2011)
Назаренко І. М. - Особливості інвентаризації при аудиті та судово-бухгалтерській експертизі (2011)
Стегней М. І. - Наукові підходи до комплексної оцінки фінансового стану суб'єктів господарювання, Бабій О. П., Бисага Е. Г., Паук М. І. (2011)
Бавико О. Є. - Стан та переспективи розвитку інвестиційної діяльності у Херсонській області (2011)
Некрасов Я. С. - Аспекти операційного менеджменту в економічному просторі агропромислових підприємств (2011)
Кравченко Л. О. - Теоретичні підходи до аналізу поняття інноваційно – інвестиційні стратегії аграрного підприємства (2011)
Песчанська І. М. - Аксіологія менеджменту в підприємницькій діяльності (2011)
Домбровська Л. В. - Створення агентства управління кризами в Україні (2011)
Ткаченко С. А. - Формування енігматичної оптимальної інноваційної стратегії переробних підприємств АПК в умовах поглибленого використання рішень бюджетування (2011)
Банєва І. О. - Перспективи сталого розвитку аграрного сектору на основі підвищення ефективності управління ресурсним потенціалом (2011)
Штепа О. В. - Товарно-збутова політика аграрних підприємств в системі забезпечення продукцією овочівництва Херсонської області (2011)
Коваленко О. В. - Інституційні засади розвитку ефективної системи управління витртами, Плахотник О. О. (2011)
Ужва А. М. - Управлінський облік як складова система контролінгу на підприємстві (2011)
Січко С. М. - Інституційні засади розвитку ринку рекреаційних ресурсів (2011)
Песчанська О. В. - Ризикобезпечне землекористування сільськогосподарських підприємств в умовах ринкових земельних відносин (2011)
Арестов С. В. - Формирование и развитие понятийно-категориального аппарата природоохранных инвестиций в Украине (2011)
Іртищева І. О. - Економіко-екологічні проблеми забруднення навколишнього середовища побутовими відходами: сучасний стан та шляхи вирішення, Потапенко О. М. (2011)
Мангер В. М. - Об'єктивні передумови екологізації аграрного природокористування в Україні, Жуйков Г. Є. (2011)
Гордієнко М. І. - Економічна стійкість підприємства та фактори ризику, Маслюк О. В. (2011)
Кузькіна Т. В. - Комплекс маркетингу у сфері послуг, Шабага Т. М. (2011)
Бассова О. О. - Ліквідність промислової нерухомості як основа розвитку іпотечного механізму (2011)
Костроміна В. О. - Ефективність виробництва зерна (2011)
Пшенична М. В. - Формування каналів розподілу в системі маркетингу як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств переробної галузі (2011)
Філіппова В. Д. - Сутність і складові кадрового потенціалу працівників АПК (2011)
Ушкаренко Ю. В. - Соціально-економічне значення кооперації і інтеграції у сільському господарстві, Соловйов А. І. (2011)
Паламарчук Т. А. - Сравнительный анализ условий функционирования малых предприятий в странах мира, Пашкевич М. С. (2011)
Данілін В. М. - Система управління якістю як метод підвищення конкурентоспроможності продукції підприємств АПК, Прохорчук С. В., Коропатнік Т. В. (2011)
Бобирь О. І. - Розбудова української моделі корпоративної соціальної відповідальності, Дорофєєва О. О. (2011)
Шевченко В. В. - Проблеми зайнятості населення України (2011)
Сімонова В. С. - Оцінка конкурентного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі споживчої кооперації України (2011)
Смутко А. М. - Формування маркетингових стратегій на підприємствах переробних галузей (2011)
Карпенко Т. В. - Методологічні основи розрахунку інтегрального показника кадрового потенціалу національної економіки (2011)
Бойко В. В. - Інтеграція маркетингу та системи управління витратами, у тому числі матеріальними, Будинська О. Ю. (2011)
Клубук В. М. - Економіко–біологічний потенціал вітчизняних сортів сої та тенденції розповсюдження геномодефікованої соєпродукції, Білоусов О. М., Жуйков Г. Є. (2011)
Козлова О. П. - Розвиток аграрного ринку України з метою подолання світової продовольчої кризи (2011)
Гаєвський А. М. - Напрями подальшого розвитку соціальної сфери України на прикладі сфери охорони здоров’я (2011)
Бетехтіна Л. Л. - Кредитна політика підприємства як складова управління оборотними коштами (2011)
Фомішина В. М. - Подолання дебіторської заборгованості підприємтсва шляхом застосування факторингових операцій, Грудська Ю. В. (2011)
Подзігун С. М. - Вдосконалення механізмів справляння ПДВ сільському господарстві (2011)
Крамаренко І. С. - Агрострахування: сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку (2011)
Лєонов С. В. - Побудова системи внутрішнього фінансового моніторингу в фінансово-кредитних установах небанківського типу, Куришко О. О. (2011)
Копосов Г. А. - Оценка необходимых объемов инвестирования инновационной деятельности в условиях риска и статистической неопределенности, Нездойминога Е. А., Шарко М. В. (2011)
Куніна Д. М. - Проблеми залучення іноземних інвестицій на підприємства України, Пашкевич М. С. (2011)
Кобушко І. М. - Стан інвестиційного ринку та роль банків у забезпеченні національного відтворювального процесу (2011)
Смирнов С. О. - Шляхи зниження кредитного ризику банків (2011)
Папка О. С. - Методичні підходи до аналізу і оцінки стану фінансової безпеки страхових компаній (2011)
Орленко О. В. - Фінансово-економічне забезпечення розвитку галузі бавовництва в Південному регіоні (2011)
Гончарова А. І. - Фінансові наслідки циклічності відтворення сільськогосподарського виробництва (2011)
Пашко П. В. - Система динамічного планування митних надходжень до державного бюджету (2011)
Орєхова А. І. - Управління оборотним капіталом підприємств аграрної сфери на основі ціннісно-орієнтованого підходу, Назаренко І. М. (2011)
Бурдельна Г. О. - Вхідний контроль як елемент управління якістю продукції промислових підприємств, Толишев Е. В. (2011)
Якубенко С. А. - Особливості управління інвестиційною діяльністю в Миколаївській області (2011)
Буряковський В. В. - Деякі аспекти управління державним боргом в Україні, Матвієць М. В. (2011)
Копитко В. І. - Необхідність запровадження логістичного сервісу при організації швидкісного руху на залізничному транспорті (2011)
Рибчук А. В. - Електроенергетика - інфраструктурна галузь світового господарства, Левківський В. М. (2011)
Сохнич А. Я. - Особливості нової концепція екологічного балансу планети земля, Сохнич С. А. (2011)
Кидюк А. М. - Аналіз ринку м’яса в Миколаївській області (2011)
Пашко П. В. - Система гарантійних зобовязань при ввезенні товару на територію США (2011)
Сімонова В. С. - Докризовий моніторинг соціально-економічного стану роздрібної торгівлі споживчої кооперації України (2011)
Січко А. В. - Використання інноваційних технологій в зовнішньоекономічній діяльності аграрних підприємств (2011)
Копитко В. І. - Напрями структурних перетворень в аграрному секторі АПК регіону (2011)
Купрік П. А. - Маркетингова діяльність на підприємствах АПК як об'єкт цілеспрямованого розвитку (2011)
Косолапов А. Ф. - Організація інтелектуальної праці у бізнес-інкубаторах ВНЗ для розвитку підприємницького середовища регіонів України, Пашкевич М. С., Куга А. Г. (2011)
Бабич А. В. - Проблеми та перспективи розвитку аграрних ринків в Україні (2011)
Орленко О. В. - Перспективи формування та розвитку сировинної та переробної бази в контексті державного регулювання (2011)
Бавико О. Є. - Депресія як феномен економічного розвитку – визначення, причини, прогнози (2011)
Пономарьова М. С. - Побудова нової концепції матеріального стимулювання праці в економічному механізмі розвитку сільськогосподарських підприємств (2011)
Жибак М. М. - Демографічна основа формування аграрного трудового потенціалу регіону і відповідність його ринковим вимогам (2011)
Авак’ян Л. В. - Іноземне інвестування аграрного сектору економіки України, Брод О. В., Зінов’єв Р. П. (2011)
Скупський О. М. - Промислове овочівництво: проблеми та завдання в розбудові ринкової економіки України (2011)
Сорокіна К. В. - Конкурентна позиція сільськогосподарських підприємств при виході на зовнішній ринок, Борисенко Т. О. (2011)
Дікарєв О. А. - Методичні підходи до оцінки соціально-економічної ефективності інтеграційних систем (2011)
Ботвіна Н. О. - Важелі фінансової політики щодо перспектив забезпечення конкурентоспроможності аграрної сфери (2011)
Корнієнко О. В. - Ефективність використання доданої вартості (2011)
Танклевська Н. С. - Парадигма фінансової політики розвитку сільського господарства країни (2011)
Діденко О. М. - Стрес-тестування банківських систем як сучасний метод прогнозування банківських криз (2011)
В’юн В. Г. - Регулювання банківськї діяльності за умов економічної нестабільності, Матвієнко С. В. (2011)
Бойко Л. І. - Основні принципи бухгалтерського і податкового обліку визначення собівартості продукції (2011)
Новіков О. Є. - Управління ринком аграрного страхування (2011)
Мудрак Р. П. - Державна підтримка аграрного виробництва після вступу України в СОТ: обмеження та можливості (2011)
Сімченко Н. О. - Сучасні підходи до формування соціально-економічного механізму управління підприємством, Панченко В. П. (2011)
Лагодієнко В. В. - Емоційний інтелект складова організаційно-економічного механізму операційного менеджменту (2011)
Шарко М. В. - Механизм стратегического управления развитием производства в условиях неопределенности и риска, Буренко Ю. А., Нездойминога Е. А. (2011)
Макаренко Ю. П. - Державна підтримка фермерських господарств в США (2011)
Прохорчук С. В. - Стратегія як засіб забезпечення стабільності підприємств (2011)
Бурова О. М. - Маркетингові дослідження споживчого попиту на молокопродукцію та їх вплив на формування ефективної діяльності підприємства (2011)
Клочан В. В. - Організаційно-економічні особливості інформаційно-консультаційного забезпечення сільського господарства (2011)
Пушак Я. Я. - Агропродовольча сфера України: сучасний стан та потенціал забезпечення продовольчої безпеки (2011)
Сохнич О. А. - Екологізація землекористування, Білоусов О. М. (2011)
Іванов А. М. - "Темний" туризм як один з перспективних видів туризму (2011)
Ключник А. В. - Привабливість сільського зеленого туризму Миколаївської області для іноземних туристів, Галабір Г. С. (2011)
Атаманюк В. В. - Мікропроцесорна система збору метеоданих на основі платформи ARDUINO (2016)
Дармороз М. М. - Проблемні аспекти існуючої системи інженерно-технічного контролю державного кордону України та перспективні шляхи підвищення її ефективності (2016)
Корольов В. М. - Математична модель оцінки похибки визначення часу висування бойової машини із зони "затінення" в зону прямої видимості цілі, Заєць Я. Г., Кузмічьов Д. А. (2016)
Кузнєцов О. О. - Безредукторний електропривод механізму наведення за дирекційним кутом антени РЛС на основі вентильних реактивних двигунів (2016)
Ларіонов В. В. - Аналіз розвитку та основні тенденції застосування термобаричних боєприпасів, Хом’як К. М., Казмірчук Р. В., Івахів О. С., Платонов М. О., Стаднічук О. М. (2016)
Ляшенко В. А. - Аналіз характеристик сигналів супутникових навігаційних систем, Зозуля В. М., Кривцун В. І. (2016)
Саприкін А. Б. - Запобіжно-виконавчі механізми підривних пристроїв, що засновані на детонаційній логіці (2016)
Ткачук П. П. - Оцінка впливу нелінійних силових характеристик підвіски на ефективність ведення вогню бойових колісних машин, Грубель М. Г., Сокіл М. Б., Нанівський Р. А. (2016)
Шпилька О. О. - Застосування бортових радіопеленгаційних засобів у навігаційних системах малих безпілотних літальних апаратів, Мирончук О. Ю., Ткач А. О., Оверчук С. П., Катюха В. О., Мирончук Ю. А. (2016)
Корольов В. М. - Методика проведення вивірки візирного пристрою фіксуванням положень машини кутомірними приладами, розміщеними на базисі, Сергієнко Р. В. (2016)
Фтемов Ю. О. - Способи підвищення бойових можливостей інженерних боєприпасів, Колос Р. Л., Павлючик В. П. (2016)
Чорний М. В. - Курс водіння бойових машин Сухопутних військ: ретроспектива та перспектива (2016)
Горішна О. В. - Тенденції та перспективи розвитку зброї, заснованої на нетрадиційних принципах дії, Довгополий А. С., Кисєль П. І., Луханін М. І., Нарожнов В. В., Овсяннікова Т. М., Швець А. В. (2016)
Черненко А. Д. - Основні принципи комплексної оцінки текстильних матеріалів для військової форми в аспекті її функціонального призначення й зменшення бюджетних витрат, Ванкевич П. І., Чернозубенко О. В., Салата І. З., Іваник Є. Г., Ільків І. М., Оборнєв С. І. (2016)
Содержание (2016)
Ємець О. В. - Однонуклеотидний поліморфізм rs510432 гена автофагії 5 та розвиток "атопічного маршу" у дітей (2016)
Бердник О. В. - Особливості використання прямих та непрямих показників здоров’я при оцінці динаміки його формування, Полька Н. С., Скочко Т. П., Добрянська О. В., Рудницька О. П. (2016)
Мельников О. Ф. - Клинико-иммунологическая эффективность использования препаратов Лизак и Хепилор при лечении острых фарингитов у детей, Гавриленко Ю. В. (2016)
Марушко Ю. В. - Досвід використання препарату Нурофєн® для дітей Форте в педіатричній практиці, Гищак Т. В., Мика М. Ю., Тодика Ю. І. (2016)
Марушко Ю. В. - Досвід застосування екстракту листя плюща в комплексній терапії гострих обструктивних бронхітів у дітей, Московенко О. Д. (2016)
Фролова Т. В. - Вітамінно-мінеральна забезпеченість дітей Харківського регіону, Охапкіна О. В., Атаманова О. В., Медвєдєва О. П. (2016)
Богмат Л. Ф. - Фактори формування різних типів діастолічного наповнення лівого шлуночка в підлітків із патологією міокарда, Ніконова В. В. (2016)
Суеркулов Э. С. - Усиление антиоксидантной защиты и ингибирование перекисного окисления липидов на фоне комплексного лечения детей с воспалительными заболеваниями слизистой оболочки полости рта, Юлдашева Г. И., Чолокова Г. С., Юлдашев И. М. (2016)
Ткаченко В. Ю. - Профілактика частих повторних захворювань носоглотки в дітей із гіперплазією лімфоглоткового кільця, Овчаренко Л. С. (2016)
Строй О. А. - Вивчення йодної забезпеченості школярів м. Києва та шляхи корекції виявлених порушень, Сліпачук Л. В., Казакова Л. М. (2016)
Кондратьєв В. О. - Діагностика правошлуночкової серцевої недостатності в період нападу бронхіальної астми в дітей, Різник А. В. (2016)
Дзюблик І. В. - Інтерферони: природа, механізми дії та клінічне застосування препаратів інтерферону (2016)
Квашнина Л. В. - Спорообразующие пробиотики, дефицит железа и иммунитет (2016)
Пархоменко Л. К. - Роль підліткового терапевта у підготовці оборонного потенціалу країни, Страшок Л. А., Завеля Е. М., Ісакова М. Ю., Єщенко А. В. (2016)
Буц А. Р. - Лимфодренаж — основа биорегуляционного подхода в терапии детских заболеваний, Попович С. В. (2016)
Шадрін О. Г. - Оптимізація лікування атопічного дерматиту у дітей раннього віку із застосуванням урсодеоксихолевої кислоти, Гайдучик Г. А. (2016)
Абатуров А. Е. - Дифференцированный подход к назначению антигистаминных препаратов при аллергических заболеваниях в детском возрасте, Борисова Т. П. (2016)
Абатуров А. Е. - Реализация противовирусного и антиоксидантного действия биофлавоноидов при лечении острых респираторных вирусных инфекций, Высочина И. Л. (2016)
Уманець Т. Р. - Алергічний риніт у дітей: на допомогу лікарю-педіатру, Матвєєва С. Ю. (2016)
Іванова Л. А. - Вісцеральний токсокароз у підлітка: досвід лікування із застосуванням препарату Альдазол (клінічний випадок), Шевчук Н. М., Гук Л. І. (2016)
Шевчук Д. В. - До питання відведення сечі при вродженому гідронефрозі в дітей, Волошин П. І. (2016)
Спахі О. В. - Діагностика та лікування інвагінації кишечника в дітей, Лятуринська О. В., Пахольчук О. П. (2016)
Абатуров А. Е. - Антиоксидантная система респираторного тракта. Внутриклеточная антиоксидантная защита в респираторном тракте (часть 1), Волосовец А. П., Борисова Т. П. (2016)
Абатуров А. Е. - Влияние экзогенных факторов на геномный импринтинг. 1. Влияние диеты и обеспеченности микронутриентами матери на геномный импринтинг потомков, Мороз М. С. (2016)
Титул, зміст (2016)
Сенченко М. - Книга як засіб покращення іміджу України в умовах інформаційних війн (2016)
Поляков В. - Звітність видавців про випуск видавничої продукції як важливий інструмент контролю за доставлянням обов'язкового примірника, Жигун Т. (2016)
Бессараб А. - Соціально-комунікаційні технології формування інтересу до української книги за кордоном (2016)
Дем'яненко Л. - Перспективи вдосконалення діяльності бібліотечних кадрів в умовах інформатизації (2016)
Вербова В. - Особливості інформаційних потреб науковців Національної академії педагогічних наук України (2016)
Сенченко О. - Аномія суспільства як результат інформаційно-мережевих війн (2016)
Рева Л. - Культурологічний аспект державотворення 1920-х років і завдання сьогодення (2016)
Тарнавська С. - Робітничі факультети УСРР як історико-педагогічна проблема на сторінках часопису "Путь просвещения" (1922—1926 рр.) (2016)
Ковпак В. - Архівні колекції як складник інформаційно-комунікаційної діяльності української еміграції (2016)
Бурдіна Е. - Зародження інфотейнменту на телебаченні США: історичні та соціальні передумови (2016)
Орлик О. - Релігійні періодичні (продовжувані) видання ХХ ст. (1917—1990 рр.) у фонді Державного архіву друку Книжкової палати України (2016)
Сєдих В. - Невідомий А. Ашукін: сторінки з історії бібліотек та бібліотечної освіти (2016)
Кушнаренко Н. - Біобібліографічні покажчики як засіб формування позитивного іміджу освітньо-наукового закладу, Євсеєнко С. (2016)
Титул, зміст (2014)
Козій Д. - Шевченківська людина (2014)
Клочек Г. - Емоціональний інтелект Тараса Шевченка (2014)
Яременко В. - Період Руїни і творчість Тараса Шевченка (2014)
Корпанюк М. - Михайло Максимович і Тарас Шевченко (2014)
Харчук Р. - Драгоманівська ревізія Тараса Шевченка і реакція на неї Дмитра Донцова (2014)
Сліпушко О. - Духовна держава Тараса Шевченка: національна і соборна (2014)
Смілянська В. - Текстуальна репрезентація чужої мови в поезії Шевченка (2014)
Цепа О. - Образи денаціоналізованих українців у поезії Тараса Шевченка до заслання (2014)
Нахлік Є. - "І мертвим, і живим, і ненарожденним..." (2014)
Грицак-Шерегій О. - Юрій Шерегій - пропагатор творчості Тараса Шевченка (2014)
Комарницький М. - Заповітна книга матері (спогади) (2014)
Поліщук В. - Про яке Будище писав Шевченко в "Прогулке..."? (2014)
Пагутяк Г. - Абсолютний Шевченко (2014)
Баран Є. - Караюче слово любови: євангельська самість Шевченка (2014)
Чернієнко Д. - Шевченкознавство Леоніда Большакова: пошук довжиною в життя (2014)
Гончар Ю. - Шевченкіана журналу "Визвольний шлях" (1977-1980 рр.) (2014)
Пахаренко В. - "Серце рвалося, сміялось, виливало мову..." (2014)
Сохацька Є. - Наші святині. Дорога до Тараса: зустріч через чверть століття (2014)
Вихідні дані (2014)
Содержание (2016)
Чайченко Т. В. - Метаболические и психологические рестрикты коррекции питания детей с избыточной массой тела, Георгиевская Н. В. (2016)
Белоусова О. Ю. - Пробиотики при антибиотик-ассоциированной диарее у детей: обоснованный выбор (2016)
Няньковський С. Л. - Оцінка ефективності терапії виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки в дітей підліткового віку з позиції критеріїв якості життя, Садова О. Р. (2016)
Решетілов Ю. І. - Аероіонна діагностика нутритивних розладів у клінічній практиці, Дмитрієва С. М., Проценко Н. М., Васильченко О. Ю., Цаприка О. Ф. (2016)
Солодовниченко И. Г. - Коррекция панкреатической недостаточности у детей младшего возраста с атопическим дерматитом, Волошина Л. Г., Бабаджанян Е. Н., Савицкая Е. В. (2016)
Белоусова О. Ю. - Возможности коррекции сочетанной патологии пищевода и гастродуоденальной зоны у детей с использованием многокомпонентного фитопрепарата, Павленко Н. В., Ганзий Е. Б., Волошин К. В., Каафарани А. М. (2016)
Павленко Н. В. - Визначення маркерів кишечного запалення у діагностичному пошуку у дітей із патологією кишечника, Волошин К. В., Ганзій О. Б., Слободянюк О. Л. (2016)
Сорокман Т. В. - Синдром циклічного блювання в дітей, Сокольник С. В., Швигар Л. В. (2016)
Ткач Р. В. - Частота функціональних розладів і клінічних симптомів, що можуть бути пов’язані з лактазною недостатністю в дітей раннього віку м. Львова, Няньковський С. Л., Няньковська О. С., Яцула М. С. (2016)
Пащенко Ю. В. - Оперативное лечение и реабилитация детей с патологией поджелудочной железы, Белоусова О. Ю., Белопашенцев В. А. (2016)
Ярошевская Т. В. - Коррекция нарушений кишечного микробиоценоза у детей с синдромом раздраженного кишечника, Ильченко С. И., Сапа Н. Б., Крамаренко Л. Н. (2016)
Курлан Н. Ю. - Особливості харчування хворих на шигельоз дітей, інфікованих Helicobacter pylori, Ольховська О. М. (2016)
Глушко К. Т. - Імунологічні особливості перебігу хронічного гастродуоденіту в дітей на тлі лямбліозу, Кінаш М. І., Кабакова А. Б., Шостак І. Й. (2016)
Коренюк Е. С. - Применение полуэлементных смесей в энтеральном питании детей с тяжелыми неврологическими заболеваниями, Иванченко В. И., Алексеева О. Г. (2016)
Няньковський С. Л. - Особливості діагностики й лікування дітей з езофагітом на фоні харчової алергії, Городиловська М. І., Іванців В. А., Бойко О. І. (2016)
Головачева В. А. - Пищевые красители как фактор развития нефропатий у детей (2016)
Савицкая Е. В. - Эффективность использования пробиотика Lactobacillus Rhamnosus GG в комплексном лечении пищевой аллергии, протекающей на фоне патологии поджелудочной железы, у детей младшего возраста (2016)
Шутова Е. В. - Полиморфизм гена аполипопротеина Е и нарушения липидного обмена у детей с желчнокаменной болезнью (2016)
Гнатенко Т. М. - До питання дієтотерапії синдрому ацетонемічного блювання в дітей (2016)
Пащенко І. В. - Вікові особливості перебігу функціональних розладів біліарного тракту в дітей (2016)
Карпушенко Ю. В. - Діагностичний алгоритм патології підшлункової залози у дітей з алергічними захворюваннями (2016)
Радутна О. А. - Порушення травлення у дітей з антибіотик-асоційованою діареєю, Кизима Н. В. (2016)
Завгородня Н. Ю. - Безсимптомна гіперамілаземія в дебюті запальних захворювань кишечника у дітей: випадок із практики, Лук’яненко О. Ю. (2016)
Менжулін В. І. - Про деякі актуальні проблеми теорії та методології історико-філософської біографістики (2016)
Лютий Т. В. - Мова та ідеологія (2016)
Козловський В. П. - Декілька спостережень щодо Стросонового аналізу Кантових вимірів свідомості (2016)
Самчук В. А. - Філософія творчої еволюції Анрі Берґсона в історико-філософських студіях Вільяма Джеймса та Джорджа Міда (2016)
Cватко Ю. І. - Коли, чому і як, або Латинське Середньовіччя в просторі європейської філософії історії (2016)
Фостяк Т. А. - Феноменологічна настанова Макса Шелера (2016)
Речич Л. Л. - Між етикою та метафізикою: жіноче у філософії Емануеля Левінаса (2016)
Гривінський Р. Р. - Моральний ідеал та культура автентичності: погляд Чарльза Тейлора (2016)
Михайлов Д. Є. - Проблема техніки у філософії Брюно Латура (2016)
Ткачук М. Л. - Орест Новицький: штрихи до життєпису (2016)
Юринець Я. І. - Семен Семковський і становлення філософії природознавства в Україні у 1920–1930 рр. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Наука — обороні та безпеці держави (спеціалізована виставка науково-технічних розробок установ НАН України) (2016)
Із зали засідань Президії НАН України (28 вересня 2016 р.) (2016)
Із зали засідань Президії НАН України (12 жовтня 2016 р.) (2016)
Анатичук Л. І. - Про перспективи розвитку термоелектрики в Україні (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 28 вересня 2016 р.) (2016)
Гирич І. Б. - Досягнення і перспективи розвитку сучасного грушевськознавства (до 150-річчя від дня народження М.С. Грушевського) (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 28 вересня 2016 р.) (2016)
Лисиченко Г. В. - Про стан та перспективи наукових досліджень і розробок у зоні відчуження Чорнобильської АЕС (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 12 жовтня 2016 р.), Петрук В. В. (2016)
Маслюк В. Т. - Про стан та перспективи фундаментальних і прикладних досліджень на прискорювачі електронів (мікротроні) М-30 (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 12 жовтня 2016 р.) (2016)
Сергієнко І. В. - Комп’ютерні технології і науково-технічний прогрес (2016)
Долінський А. А. - Геотермальна енергетика: виробництво електричної і теплової енергії, Халатов А. А. (2016)
Большаков В. І. - Про роль конфліктів в еволюційних процесах, Дубров Ю. І. (2016)
Майборода О. М. - Академічна політологія за чверть століття: здобутки і проблеми (до 25-річчя заснування Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України) (2016)
Шевера М. В. - Берегиня витворів ботанічної науки (до 100-річчя від дня народження професора Д.М. Доброчаєвої), Протопопова В. В., Ільїнська А. П., Любінська Л. Г. (2016)
Сергієнко І. В. - Ризиком можна керувати (до 80-річчя академіка НАН України Ю.М. Єрмольєва), Кнопов П. С. (2016)
75-річчя академіка НАН України В. К. Задіраки (2016)
70-річчя академіка НАН України О. М. Івасишина (2016)
60-річчя академіка НАН України В. Ф. Чехуна (2016)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В. Й. Сугакова (2016)
75-річчя члена-кореспондента НАН України О. С. Никоненка (2016)
75-річчя члена-кореспондента НАН України В. Ф. Сіренка (2016)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. М. Сорокіна (2016)
60-річчя члена-кореспондента НАН України М. В. Скок (2016)
Бідочко Л. Я. - Культурний матеріалізм як стратегія дослідження культурних систем (2016)
Зелінський А. І. - Політика сек’юритизації як модель ідеології національної безпеки (2016)
Шевченко Т. В. - Сутнісні характеристики та ознаки неформальної політики (2016)
Коломієць І. А. - Міфологічні обмеження теорії суспільного (раціонального) вибору (2016)
Гісем І. І. - Застосування постколоніальної методології до політичних досліджень наслідків російсько-радянського колоніального панування в Україні (2016)
Ткаченко О. М. - Політика укрупнення територіальних громад у контексті децентралізації влади: теоретичні аспекти дослідження (2016)
Демянчук О. П. - Аналіз поняття ставки (stake) в теорії ігор, Заставна М. С. (2016)
Коршук Р. М. - Етнічна демократія та демократія міжетнічної згоди: порівняльний аналіз (2016)
Савченко І. М. - Застосування теорії суспільного вибору для аналізу публічної політики (на прикладі галузі вищої освіти) (2016)
Жук М. В. - Світ 2020: пошуки сучасного формату людського капіталу (2016)
Romanova V. - The Concept of Europeanization and Its Application via Language Policies (2016)
Печенкін А. О. - Євроінтеграція як "тонка ідеологія" в українській політиці: концептуальний аналіз (2016)
Відомості про авторів (2016)
Маслій Ю. В. - Морфокінетичні особливості ембріонів у пацієнтів з багаторазовими невдалими спробами ЕКЗ, Мазур П. С., Судома І. О., Микитенко Д. О. (2016)
Назарчук О. А. - Аналітичне прогнозування чутливості до аміноглікозидів Pseudomonas aeruginosa, Палій Д. В., Нагайчук В. І., Осадчук Н. І., Кьоніг Е., Бобир В. В. (2016)
Тихолаз В. О. - Структурні та морфометричні особливості довгастого мозку у плодів людини з крижово-куприковою тератомою, Школьніков В. С., Гумінський Ю. Й. (2016)
Gerych O. K. - Changes of analgesic effect of sodium diclofenac upon conditions of overload of the ration with fat and experimental diabetes mellitus, Grigorenco A. P., Horbatiuk O. H., Binkovska A. M., Shatkovska A. S. (2016)
Гавриш О. С. - Інтрамуральні артерії міокарда при хронічній ішемічній хворобі серця, Кричкевич В. А. (2016)
Береза Б. М. - До питання фізико-хімічної, мікробіологічної характеристики антисептиків Декаметоксину, Декасану, Мірамістину, Гончар О. О., Зарицький О. М. (2016)
Бобир В. В. - Порівняльне дослідження динаміки збереження інфекційності лабораторних штамів та клінічних ізолятів вірусів Коксакі В, Понятовський В. А., Настенко В. Б. (2016)
Гумінський Ю. Й. Скорук Р. В. - Морфологічна та морфометрична реакція тканин печінки та скелетних м'язів на імплантацію шовного матеріалу з поліпропілену модифікованого нанокомпозитом срібла (2016)
Довгань І. М. - Дослідження системних дегенеративних та демієлінізуючих змін нервової системи за умов локального церебрального крововиливу, Мельник Н. О., Олійник Т. М., Савосько С. І., Чайковський Ю. Б. (2016)
Іванків Я. І. - Особливості показників прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу, вуглеводного обміну та морфологічні зміни печінки за умов введення мелатоніну при експериментальному діабеті 2 типу, Олещук О. М., Дацко Т. В., Федонюк Л. Я. (2016)
Кулигіна В. М. - Експериментальне обґрунтування методу комплексного лікування захворювань пародонту при ураженні міжхребцевих дисків шийного відділу, Тепла Т. О., Король А. П. (2016)
Погоріла А. В. - Вплив амантадину гідрохлориду на активність невродеструктивних процесів у нижньому альвеолярному нерві при його експериментальному ятрогенному компресійно-токсичному ураженні на тлі алоксанового цукрового діабету (2016)
Поліщук С. С. - Порівняльна характеристика впливу квертуліну на загоєння травматичних пошкоджень нижньої щелепи щурів при порушенні функції гепатобіліарного тракту в експерименті (2016)
Вастьянов Р. С. - Вплив внутрішньомозкових введень рекомбінантного антагоністу інтерлейкін-1 рецепторів на судомну активність при експериментальному епілептогенезі, Крепец Ю. С. (2016)
Чаплик-Чижо І. О. - Розбіжності компонентів соматотипу та показників компонентного складу маси тіла між здоровими та хворими на гострі й хронічні піодермії чоловіками і жінками (2016)
Панчук О. Ю. - Емпатичні здібності студентів-стоматологів на етапі навчання у вищих медичних навчальних закладах та проблеми їх психогігієнічної та психофізіологічної оцінки у контексті визначення адаптаційних можливостей та морфофункціонального стану їх організму, Cергета І. В., Шаюк А. В. (2016)
Корженевська О. Р. - Реоенцефалографічні дослідження судин головного мозку у працівників локомотивних бригад, Кофан І. М., Севериновська О. В. (2016)
Булавенко О. В. - Клінічна ефективність терапевтичних режимів прогестерону в програмі екстракорпорального запліднення у жінок з трубно-перітонеальним фактором безпліддя, Коцюбська І. Ю. (2016)
Мельник М. П. - Регресійні моделі сонографічних параметрів печінки, жовчного міхура та підшлункової залози у практично здорових жінок в залежності від особливостей будови тіла (2016)
Шапринський В. О. - Роль інтегральних маркерів лейкограми у хворих з флегмонами шиї в об'єктивізації ступеню ендотоксикозу, Кривецький В. Ф., Сулейманова В. Г., Мітюк Б. О., Божок С. М. (2016)
Андрійчук В. М. - Закономірності річних змін антропометричних, соматотипологічних параметрів та показників успішності юнаків, що навчаються у різних навчальних закладах, Ходак Т. В., Дамзін О. С. (2016)
Семененко А. І. - Вплив інфузійної терапії на показники аналізу крові у пацієнтів з ішемічним мозковим інсультом, Кондрацький Б. О., Козленко Г. І., Драбенюк С. Й., Ярова А. В., Дика О. В., Семененко Н. О., Шеремета А. В. (2016)
Прокопенко С. В. - Особливості зв'язків антропо-соматометричних параметрів практично здорових чоловіків Поділля мезоморфного соматотипу з показниками церебрального кровообігу, Серебреннікова О. А., Шаюк А. В., Семенченко В. В. (2016)
Шінкарук-Диковицька М. М. - Регіональні та краніотипологічні відмінності кефалометричних показників у практично здорових чоловіків України, Коцюра О. О., Орловський В. О. (2016)
Антонець О. В. - Кореляції сонографічних параметрів селезінки з антропометричними, соматотипологічними показниками і показниками компонентного складу маси тіла практично здорових чоловіків Поділля (2016)
Степанець С. О. - Статеві особливості структурно-функціональних змін серця у хворих з неускладненою гіпертонічною хворобою при успадкуванні поліморфних генів піроксисом проліфератор-активуючих рецепторів-gamma, Багрій В. В., Сакович О. О. (2016)
Дубініна В. Г. - Якість життя хворих на рак яєчників як індикатор функціональної оцінки ефективності ад'ювантної платинової хіміотерапії, Рибін А. І. (2016)
Ісакова Н. М. - Вплив дентальної вкладки на стан мікрофлори пародонтальних кишень у пацієнтів з генералізованим пародонтитом, Ісаков П. А., Киніна О. С., Закалата Т. Р. (2016)
Романова В. О. - Показники вазорегулюючої і тромбогенної функцій ендотелію у хворих на ішемічну хворобу серця, Кузьмінова Н. В., Сєркова В. К. (2016)
Марченко А. В. - Комп'ютерно-томографічні присінково-язикові розміри коронок зубів у юнаків і дівчат різних краніотипів з фізіологічним прикусом (2016)
Милица К. Н. - Украинская версия анкеты по самооценке веса и ее значение (2016)
Кузьмінова Н. В. - Особливості показників метаболічного та структурно- функціонального статусів у хворих на гіпертонічну хворобу II стадії з різною масою тіла, Грібенюк О. В. (2016)
Асатова М. М. - Возможности сохранения беременности у женщин с аутоиммунным тиреоидитом, Хегай О. А. (2016)
Бажора Ю. І. - Клінічне значення визначення поліморфізму гена SMAD7 у хворих на хронічний гепатит С та хронічний гепатит В, Усиченко О. М., Усиченко К. М. (2016)
Беляєва Н. М. - Сучасний стан медико-соціальної допомоги інвалідам з хворобами сечостатевої системи, Яворовенко О. Б., Куриленко І. В. (2016)
Булавенко О. В. - Молекулярно- генетическая диагностика патологии имплантации у женщин с привычным невынашиванием беременности, Мунтян О. А. (2016)
Кіндратів Е. О. - Зв'язок папіломавірусної інфекції з жіночим безпліддям при цервікальній інтраепітеліальній неоплазії (2016)
Тульчинський Г. В. - Щільність контакту "кістка-імплантат" після краніопластики біокерамікою "Синтекість" (2016)
Мороз В. М. - Особливості взаємозв'язків реовазографічних параметрів стегна з показниками зовнішньої будови тіла у спортсменів різних видів спорту, Хапіцька О. П., Сарафинюк Л. А. (2016)
Дмітрієв М. О. - Кореляції кутових показників верхньої щелепи з характеристиками положення зубів та профілю м'яких тканин обличчя у мешканців України юнацького віку (2016)
Саволюк С. І. - Алгоритм лікувально-профілактичних заходів при дефектних рубцях на молочних залозах, Рибчинський Г. О. (2016)
Калашніков А. В. - Ефективність впровадження нових технологій в артроскопічній хірургії кульшового суглоба, Луцишин В. Г., Майко О. В. (2016)
Кондратюк В. М. - Придатність експериментальної моделі сплінт-ран щурів для вивчення процесу загоєння в умовах штучної контамінації бактеріями, Пашковська О. В., Зайцева Т. О., Дячок Ю. Р. (2016)
Saldan Y. R. - The sixth layer of the cornea: is it fiction or real fact?, Maievskyi O. E., Saldan Yu. Y., Artemov A. V., Korol A. P. (2016)
Чайковський Ю. Б. - Цитологічні терміни у світлі нового списку гістологічної термінології, Луцик О. Д., Геращенко С. Б., Дєльцова О. І. (2016)
Усенко О. Ю. - Методика виконання лобарної трансплантації легень від живого донора, Сидюк А. В., Клімас А. С., Сидюк О. Є. (2016)
Бабич Л. В. - Клініко-діагностичне значення морфометричних особливостей середньої черепної ямки, задньої ніжки внутрішньої капсули й таламуса при різних захворюваннях центральної нервової системи (огляд літератури) (2016)
Островська С. С. - Ремоделювання дихальної системи при тютюнопалінні (огляд іноземної літератури) (2016)
Король Т. М. - Цервікальна інтраепітеліальна неоплазія (cin, дисплазія шийки матки), патогенетичні механізми розвитку, сучасні методи діагностики та лікування, Гаврилюк А. О., Шабала Ю. О. (2016)
Маєвський О. Є. - Сучасні погляди на етіопатогенез, патоморфологічні особливості ерозій шлунку та дванадцятипалої кишки, Король А. П., Самборська І. А., Щербич Ю. В. (2016)
Рекун Т. О. - Особливості гістогенезу епітеліального диферону стравохідно- шлункового переходу в ранньому періоді онтогенезу, Bернигородський С. В. (2016)
До 50-річчя доктора біологічних наук, професора Лариси Анатоліївни Сарафинюк (2016)
Гунько П. М. - Геній слова і пензля (М. І.Пирогов та інші відомі особистості в житті Т. Г.Шевченка), Гунько І. П., Гайдуков В. О., Мартинова З. С. (2016)
Алиев Субхан Фармаил - Понятие и содержание реализации международно-правовых норм в области прав человека (2015)
Белінський Ю. Є. - Щодо механізму захисту окремих прав і свобод громадян України за кордоном (2015)
Васильєв С. В. - Особливості юридичної відповідальності фармацевтичних працівників в українських губерніях Російської імперії у 2-й половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Ганзицька Т. С. - Поняття ґендеру: теоретико-правовий аналіз (2015)
Корнєва О. В. - Сучасні напрями розвитку інститутів місцевого самоврядування в державах Європейського Союзу (2015)
Сосков Р. М. - Діяльність прокуратури в Україні як органу запобігання і протидії правопорушенням у сфері економіки за часів СРСР (2015)
Щербанюк О. В. - Проблема досягнення реальних умов здійснення суверенної волі народу: конституційно-правовий аспект (2015)
Бобрик В. І. - Європейське наказне провадження як основа для оптимізації цивілістичного судочинства в Україні (2015)
Іващенко В. А. - Законодавче забезпечення охорони авторського права радянської України у 1925–1928 рр. (2015)
Лебедєва А. Б. - Особливості антидемпінгового законодавства ЄС, Шпакович О. М. (2015)
Стеценко В. Ю. - Обов’язкове медичне страхування як правова категорія: сутність і принципи (2015)
Шовкопляс Г. М. - Проблеми спільного інвестування на ринку інвестиційних послуг і шляхи їх вирішення з урахуванням права Європейського Союзу (2015)
Прийменко О. С. - Процедура виділення частки пенсії в разі втрати годувальника (2015)
Розумний М. О. - Історичний досвід використання еклектичних доктрин у лісовому законодавстві (2015)
Лясковець О. В. - Модель професійної правової культури правоохоронців щодо забезпечення прав людини у сфері охорони громадського порядку (2015)
Негодченко О. В. - Щодо питання інформатизації діяльності державної виконавчої служби України, Макушев П. В. (2015)
Марченко О. В. - Адміністративно-правове забезпечення рекламної діяльності в Україні (2015)
Нікітенко О. І. - Правоохоронна діяльність щодо забезпечення внутрішньої безпеки держави (2015)
Саєнко М. І. - Сучасне правове регулювання інформаційних відносин у сфері захисту персональних даних в Україні (2015)
Хуторянська Т. В. - Періодизація розвитку адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері охорони й захисту дитинства в Україні (2015)
Щербіна А. О. - Суб’єкти владних повноважень як користувачі персональних даних (2015)
Ярошенко А. С. - Адміністративна відповідальність за порушення законодавства в галузі насінництва й розсадництва (2015)
Богатирьов А. І. - Теоретико-прикладна проблема наукового визначення поняття "пенітенціарна злочинність", Пузирьов М. С. (2015)
Богатирьов І. Г. - Ретроспективний аналіз впливу історико-правових явищ на процес виконання і відбування покарань в Україні, Василенко К. І. (2015)
Буртовий М. О. - Сучасні кримінологічні ознаки сфери банківського кредитування (2015)
Виноградова С. О. - Кримінологічні аспекти інституту пробації як гуманізаційна складова загальнодержавної політики України (2015)
Дуйловський О. В. - Стан дисципліни та законності у внутрішніх військах МВС України у 2012-2013 роках (2015)
Івахненко О. А. - Хуліганське діяння як злочин і як склад злочину (2015)
Рашевський С. П. - Розвиток міжнародно-правового регулювання засобів контролю за незаконним обігом психотропних речовин і їх аналогів (2015)
Хорошун О. В. - Прогресивна система виконання покарання у вигляді довічного позбавлення волі (2015)
Шалгунова С. А. - Поняття й ознаки жорстокості у кримінальному праві та законодавстві України, Мальована Л. В. (2015)
Шкута О. О. - Теоретико-прикладні засади призначення покарання у вигляді тримання військовослужбовців у дисциплінарному батальйоні (2015)
Вапнярчук В. В. - Поняття та характеристика категорії "правова позиція суб’єкта кримінального процесуального доказування" (2015)
Давиденко С. В. - Особливості процесуального положення потерпілого при застосуванні запобіжних заходів (2015)
Король В. В. - Організаційні передумови реалізації засади гласності і відкритості судового провадження (2015)
Очеретяний В. А. - Поняття й сутність слідчого експерименту (2015)
Сачко О. В. - Процесуальні й тактичні проблеми проведення слідчих дій під час розкриття та розслідування злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків (2015)
Чаплинська Ю. А. - Наукові підходи до організації проведення допиту (2015)
Ємець О. В. - Взаємозв’язок між однонуклеотидними поліморфізмами генів лізосомного та протеасомного протеолізу та їх вплив на ефективність лікування бронхіальної астми в дітей (2016)
Квашнина Л. В. - Возможности коррекции дефицита железа и нарушений микробиоценоза кишечника у детей, Родионов В. П., Матвиенко И. Н. (2016)
Марушко Ю. В. - Сольові розчини в терапії запальних захворювань носової порожнини в дітей, Московенко О. Д., Марушко Є. Ю. (2016)
Полька Н. С. - Особенности распространения табакокурения среди школьников Украины, Добрянская О. В., Турос Е. И., Дардынская И. В. (2016)
Шадрін О. Г. - Оптимізація лікування атопічного дерматиту в дітей раннього віку із застосуванням урсодеоксихолевої кислоти, Гайдучик Г. А. (2016)
Одинец Ю. В. - Роль метаболитов оксида азота в формировании эндотелиальной дисфункции у детей с персистирующей бронхиальной астмой, Васильченко Ю. В. (2016)
Няньковський С. Л. - Оцiнка нутритивного статусу школярiв 1–11-х класiв мiста Львова, Пасiчнюк I. П. (2016)
Попович С. В. - Вибуркол, Энгистол, Лимфомиозот — биорегуляционный подход в педиатрической практике (2016)
Абатуров О. Є. - Місцева терапія гострих тонзилофарингітів у дітей, Кривуша О. Л. (2016)
Калашникова Е. А. - Ранняя неонатальная, постнатальная диагностика, клиническая манифестация, лечение и прогноз при дефекте межпредсердной перегородки, Никитина Н. А. (2016)
Чернышева О. Е. - Применение рекомбинантного α-2b-интерферона в лечении острых респираторных вирусных заболеваний у детей (2016)
Леженко Г. О. - Роль ендогенних антимікробних пептидів у бактеріальній колонізації носоглотки в дітей із гіперплазією ретроназальної мигдалини, Пашкова О. Є., Абатуров О. Є. (2016)
Недельська C. М. - Методи дослідження бронхіальної астми: історія, досягнення, перспективи, Акулова О. Ю. (2016)
Лук’яненко Н. С. - Оцінка діагностичної цінності маркерів тканинної гіпоксії, мембранодеструкції та недиференційованої дисплазії сполучної тканини при міхурово-сечовідному рефлюксі у дітей раннього віку, Петріца Н. А., Кенс К. А. (2016)
Одинец Ю. В. - Характеристика показателей функционального состояния эндотелия в динамике заболевания у детей с геморрагическим васкулитом, Яворович М. В. (2016)
Гнатейко О. З. - Частота ураження різних систем та органів у дітей із гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, Опока М. І., Личковська О. Л., Цьолко Т. Ю. (2016)
Недельська С. М. - Проект сучасної класифікації клінічних проявів харчової гіперчутливості у дітей, Пахольчук О. П. (2016)
Тимощук О. В. - Діагностика порушень адаптації та стійкості до стресу в дітей із хронічним гастродуоденітом (2016)
Абатуров А. Е. - Влияние экзогенных факторов на геномный импринтинг 2. Влияние вредных привычек родителей на геномный импринтинг потомков (2016)
Абатуров А. Е. - Антиоксидантная система респираторного тракта Внутриклеточная антиоксидантная защита в респираторном тракте (часть 2), Борисова Т. П., Волосовец А. П. (2016)
Титул, зміст (2016)
Ромат Е. - Продакт плейсмент: основные подходы к пониманию (2016)
Зозульов О. - Крауд-технології в управлінні маркетинговими комунікаціями підприємства, Полторак К. (2016)
Ільїна С. - Mystery Shopping як інноваційне маркетингове дослідження (2016)
Харьковская компания "new Image Marketing Group" выходит на новый профессиональный уровень (2016)
Зюзиков А. - Прямые эфиры - тренд маркетинга на Facebook (2016)
Павленко Ю. - E-Commerce Export - нові можливості для українських підприємців виходу на глобальні ринки (2016)
Принько М. - Методики оцінки маркетингової ефективності комплексу маркетингу некомерційної організації (2016)
Головні тенденції ринку праці 2016 року (2016)
Ефимец С. - Маркетолог и его работа (2016)
1 жовтня 2016 року Українська Асоціація Маркетингу відкриває новий освітній проект (2016)
Окландер М. - Професійний стандарт "фахівецьз цифрового маркетингу", Златова І. (2016)
Новый потребитель: что необходимо учитывать современной легкой промышленности (2016)
Передплата (2016)
Вихідні дані (2015)
Егоров Г. В. - Концепт многоцелевого сухогрузного судна смешанного река-море плавания, Тонюк В. И., Дурнев Е.Ю. (2015)
Егоров Г. В. - Обоснование характеристик железнодорожно-автомобильно-пассажирского парома арктического класса для переправы Ванино-Холмск, Ильницкий И. А. (2015)
Кабанова Н. Н. - Особенности дипломного проектирования судна с использованием современных CAD-систем, Урсолов А. И. (2015)
Нильва В. А. - Аналитический метод определения геометрических характеристик поперечного сечения поврежденного сухогрузного судна смешанного и внутреннего плавания (2015)
Рогачко С. И. - Исследование и анализ волнлвых воздействий на верхнее строение гидротехнических сооружений, Панова И. Н. (2015)
Коноплев А. В. - Анализ некоторых факторов, влияющих на производительность и точность метода укоренного определения предела выносливости (2015)
Коноплев А. В. - Анализ точности одного метода ускоренного определения предела выносливости (2015)
Великий Д. И. - Влияние различных факторов на значение коеффициента устойчивости и положениецентров опасных кривых скольжения при расчетах откосов грунтовых плотин, Дмитриев С. В. (2015)
Вычужанин В. В. - Проблемы дистанционного мониторинга, диагностики и прогнозирования состояния судовых технических систем, Коновалов С. Д., Шибаева Н. О. (2015)
Гирин А. Г. - О механизме вторичного дробления эмульгированного топлива в камерах сгорания дизельных двигателей, Руденко С. В. (2015)
Данилян А. Г. - Перспективы перевода судна речного флота на водотопливную эмульсию, Чимшир В. И., Найденов А. И. (2015)
Крук Ю. Ю. - О технологическом плане-графике обработки судна (2015)
Раскевич І. В. - Сучасний стан перевалки вантажів на рейді морських портів України, Русанова С. С. (2015)
Мурад'ян А. О. - Основи формування механізму узгодження управління вантажоперевалочним процесом на базі ідей маркетингу взаємодії (2015)
Перепичко М. Е. - Обоснование основных параметров проектируемой контейнерной площадки, Самойловская В. П. (2015)
Пизинцали Л. В. - Подготовка "Зеленого паспорта" как процедуры международных требований к организации предприятий по утилизации судов (2015)
Пітерська В. М. - Проектно-орієнтований підхід в управлінні науковою діяльністю в Україні (2015)
Корниец Т. Е. - О некоторых факторах формирования информационного обеспечения портовой производственной деятельности (2015)
Петров И. М. - Общая авария как функция эргатических систем управления перевозками грузов морским транспортом (2015)
Chernova L. S. - Improving in the mechanisms of project cost management: gas turbine manufacturing enterprise (2015)
Кнырик Н. Р. - Мониторинг функционирования и развития организационных систем на основе имитационногомоделирования (2015)
Автори збірника (2015)
Вихідні дані (2015)
Руденко С. В. - Научное и педагогическое наследие профессора Ю. Л. Воробьева, Егоров Г. В., Демидюк А. В. (2015)
Демидюк А. В. - Опытовому бассейну ОНМУ - 83, Коханов Э. В. (2015)
Suhir E. - Human-in-the-loop:likelihoodof a vehicularmission success and safety (2015)
Некрасов В. А. - Расчетные и нормативные методы повышения эффективности буксирного обеспечения морских портов Украины, Бондаренко А. В., Ястреба А. П. (2015)
Котельникова А. С. - Взаимодействие корабельных уединенных волн с вертикальной стенкой при наклонном падении, Кочин В. ., Мороз В. В., Никишов В. И., Филимонов В. Ю. (2015)
Серебряков В. В. - Кавитационные течения в поле сил тяжести (2015)
Майборода О. М. - Гідродинамічна стабілізація руху суперкавітуючих підводних тіл (2015)
Коробков В. И. - Эксперементальное исследование гидродинамики колеблющегося крыла (2015)
Кривко С. В. - Буксировочные испытания модели полуглиссирующего катера с бортовыми кавитаторами, Мороз В. В. (2015)
Demidiuk A. V. - Evaluation method of fricshion of gravitational type towing tank towing system, Kosoy M. B. (2015)
Drobyshevski Y. E. - Heave and pitch motionsof a tanker in shallow water by strip theory, asymptotic and three-dimentional diffraction analyses, Kokhanov E. V. (2015)
Демидюк А. В. - О назначении характеристик волнения при планировании экспериментов в опытовом бассейне ОНМУ, Ефремова Н.В., Чернецкий А. В. (2015)
Бабенко В. В. - Метод керування вихороутворенням на вході до камер змішування, Кочін В. А., Турик В. М., Кочіна М. В. (2015)
Глушко В. Н. - Влияние параметров морского волнения на величину тяги, создаваемой волновым движителем в виде колеблющегося крыла с упругой заделкой (2015)
Глушко В. Н. - Исследование гидродинамических характеристик жесткого колеблющегося крыла, Каян В. П. (2015)
Nilva V. A. - Analysis of accidents with hulls of inland and river-sea vessels (2015)
Бендеберя Ф. А. - Оценка параметров влияющих на возникновение режима захвата вихрей при колебании судовых гибких трубопроводов, Гудилко Р. Г. (2015)
Заец А. Ю. - Особенности проектирования МСПБУ для условий Азово-Черноморского бассейна (2015)
Кабанова Н. М. - Розрахунок прибутку, який приносить судно в процесі експлуатації (2015)
Ларкин Ю. М. - Особенности проектирования балкеров, Онищенко А. Ф. (2015)
Петров И. М. - Обоснование численности агентской компании в сервисных эргатических системах (2015)
Жіжа Б. А. - Диверсифікація видів діяльності агентсько-експедиторських холдингів як експлуатаційний концепт їх розвитку в кризовий період (2015)
Автори збірника (2015)
Вихідні дані (2015)
Медведев С. А. - Секреты творчества учёного-педагога (2015)
Egorov G. V. - Account of strength requirements and damage control during real salgaveoperation of river-sea tanker, Vorona O. A., Chernii V. A. (2015)
Egorov G. V. - Concept of class sea ferry for Sakhalin region, Ilnytskyi I. A. (2015)
Egorov G. V. - Effective technical solutions for far east shallow-water basins, Egorov A. G. (2015)
Egorov G. V. - Creation of multifunctional ice-breaking tug for shallow water, Avtutov N. V. (2015)
Egorov G. V. - Based on market demand line-up of river-sea dry cargo-vessels, Avtutov N. V. (2015)
Zaiets A. U. - Determining optimal parameters of a neural network for sea ice thickness prediction (2015)
Мошнянский А. Ф. - Транспортировка вязких грузов на танкерах, Мошнянский А. А., Чумак О. А. (2015)
Лапкін О. І. - Визначення варіанту експлуатації суден обмежених районів плавання в регіоні Чорного та Середземного морів (2015)
Шибаев А. Г. - Обоснование параметров эффективности линейного сервиса универсальных судов для грузовладельца и судовладельца, Вишневский Д. О. (2015)
Петров И. М. - Обоснование функциональной модели должности морского агента как оператора сервисной эргатической системы (2015)
Жіжа Б. А. - Постановка завдання формування операційної системи агента контейнерної судноплавної лінії (2015)
Крук Ю. Ю. - Компенсационные механизмы оперативного управления обработки судна (2015)
Kovalenko I. I. - An approach to the forecastof the key performance indicators of the high technology enterprise's operations, Chernova L. S. (2015)
Пизинцали Л. В. - Целесообразность создания утилизвционного предприятия на базе судоремонтного завода (2015)
Автори збірника (2015)
Вихідні дані (2015)
Гаєвська О. Б. - Українська національна ідея в контексті науки соціального управління (2015)
Пономарьов О. С. - Феномен лідерства в контексті суспільних потреб (2015)
Гриньова Я. Г. - Корпоративні відносини в сучасний період: суспільні запити щодо удосконалення нормативно-правового регулювання (2015)
Підбуцька Н. В. - Теоретичні основи вивчення феномену лідерства у старшому юнацькому віці (2015)
Олефір В. О. - Інтелектуально-особистісні передумови саморегуляції навчальної діяльності (2015)
Резнік С. М. - Трансформація цінностей освіти в інформаційному суспільстві (2015)
Александрова Н. М. - Управлінська культура майбутнього викладача економіки: зміст і структура (2015)
Фурманець Б. І. - Інтерпретація та втілення моделі психологічної технології в процес розвитку особистостей студентів – майбутніх фахівців (2015)
Гура Т. В. - Психологічний зміст інноваційної освіти в технічному університеті (2015)
Степанов О. В. - Вплив психологічного фактору людини на безпеку системи ВАДС ("Водій – Автомобіль – Дорога – Середовище”) (2015)
Title (2016)
Contents (2016)
Stepna O. - The research of circulation of pathogenic Leptospira among populations urban brown rats in Kyiv, Ukraine, Rodyna N., Ukhovskyi V., Kulikova V. (2016)
Pyskun A. V. - The validation of enzyme-linked immunosorbent assay for diagnosis Leptospirosis among dogs, pigs and cattle, Spiridonov V. G., Ukhovskyi V. V., Rybalchenko D. Y., Homenko Y. V. (2016)
Gorbatenko S. K. - Reproduction capability of bovine leucosis field isolates in some cell cultures, Stegniy M. Yu., Korneykov A. N. (2016)
Fedota O. M. - SNPS of Calpain/Calpastatin system genes in commercial population of Aberdeen Angus in Kharkiv Region, Eastern Ukraine, Ruban S. Yu., Lysenko N. G., Kolisnyk A. I., Goraichuk I. V. (2016)
Danilova I. S. - Fundamental obligations and rights of Biosafety Commissions in the organizations which work with pathogenic agents (2016)
Jodełko A. - Q Fever in Poland — the current epidemiological situation and control, Szymańska-Czerwińska M., Niemczuk K. (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Fedota O. M. - SNP L127V of growth hormone gene in breeding herd of Aberdeen Angus in Kharkiv region, Eastern Ukraine, Ruban S. Yu., Lysenko N. G., Kolisnyk A. I., Goraichuk I. V., Tyzhnenko Tyzhnenko, T. V. (2016)
Roman’ko M. E. - Physiological and biochemical mechanisms of contact interaction of nanoparticles of gold with Bacillus anthracis vaccine strain Sterne 34F2 cells (2016)
Fotina T. I. - CHACCP system as pass for quality and safety of poultry products, Zapara S. I., Fotina H. A., Fotin A. V. (2016)
Novgorodova O. O. - Immunosensors for the express detection of antibiotic resistant bacterial pathogens, Starodub M. F., Ushkalov V. O. (2016)
Nevolko O. M. - The interlaboratory testing of the test-system for detection of the African swine fever virus DNA using real-time PCR ‘Sui-DNA-Test-ASF’, Stegniy B. T., Marushchak L. V., Gerilovych A. P. (2016)
Gerilovych A. P. - Lumpy Skin Disease: Characterization and possible risks for Central and Eastern Europe, Stegniy B. T. (2016)
Папп В. В. - Роль зеленого туризму в соціально-економічному розвитку Закарпатської області (2015)
Лиськова Л. М. - Інноваційна діяльність вітчизняних підприємств у період структурної кризи як метод забезпечення їх конкурентоспроможності (2015)
Думікян М. М. - Методичні підходи до визначення рівня транснаціоналізації ринку телекомунікаційних послуг (2015)
Брусільцева Г. М. - Аналіз тенденцій розвитку державно-приватного партнерства в туристичній галузі України (2015)
Торшин Є. О. - Аналіз світового досвіду трансформації показників фінансового стану підприємств (2015)
Каленська В. П. - Інвестиційно-інноваційне забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств на радіаційно забруднених територіях (2015)
Демяненко К. А. - Сутність та складові системи екологічного менеджменту (2015)
Тимощук Е. А. - Вплив підприємницької діяльності на довкілля (2015)
Вінтсі Жое Розевельт Ідрісса - Підвищення конкурентоспроможності підприємства та забезпечення його економічної безпеки (2015)
Кривенцова А. М. - Удосконалення оцінки фінансового стану страхових компаній на сучасному етапі в Україні (2015)
Романенко Е. О. - Електронний уряд - нова модель інформаційно-комунікативних відносин (2015)
Шутак И. Д. - Юридические конструкции: теоретико-прикладное значение (2015)
Ясинская М. И. - Сергей Шелухин об украинском языке как факторе единства нации (2015)
Слінько Т. М. - Конституційно-правове забезпечення права на свободу та особисту недоторканість в Україні (2015)
Райнін І. Л. - Особливості територіальної оборони в умовах гібридної війни (2015)
Ластович Д. М. - До питання принципів діяльності національної поліції, як суб'єкта надання адміністративних послуг (2015)
Шатерніков М. І. - Теоретичні підходи до визначення поняття "правові засади діяльності господарських судів" (2015)
Попова Л. М. - Адміністративно-правові заходи протидії тіньовій зайнятості населення в Україні (2015)
Яковлєва І. П. - Публічне адміністрування у сфері державної митної справи: термінологічний пошук (2015)
Остафійчук Г. В. - Оперативно-розшукові елементи (2015)
Гумін О. М. - Характеристика насильницької злочинності в сільській місцевості та шляхи її запобігання, Зубач І. М. (2015)
Крижановський А. С. - Особливості призначення покарання за визначення злочину, передбаченого ст. 127 КК України (2015)
Шаповалова І. О. - Досвід службово-бойової діяльності правоохоронних структур, щодо проявів тероризму в інших держав світу (2015)
Курельчук М. В. - Поняття та історія поширення страхового шахрайства (2015)
Бандурка С. С. - Поняття та зміст права власності підприємства (2015)
Перепелиця Н. О. - Проблеми застосування та прогалини у законодавчому регулюванні домашньго арешту (2015)
Чабан О. М. - Місце міжнародного приватного права в правовій системі України (2015)
Шувальська Л. Р. - Особливості правового статусу присяжного як суб'єкта кримінального судочинства України (2015)
Бернюков А. М. - До питання про співвідношення юридичної та філософської герменевтик (2015)
Вавдіюк Н. С. - Оцінка економічного піратства в Україні: методи протидії, Іванчук В. Ю. (2016)
Волинчук Ю. В. - Державна підтримка підприємництва в Україні у контексті вимог сталого розвитку, Герасимяк Н. В. (2016)
Кривов’язюк І. В. - Особливості організації та тенденції розвитку біржової торгівлі на сучасному етапі розвитку економіки (2016)
Левківський О. В. - Прямі іноземні інвестиції як джерело активізації інноваційної діяльності в національній економіці (2016)
Миронова М. І. - Ефективність соціалізації виробничих систем у національній економіці (2016)
Іщенко О. А. - Потенціал застосування досвіду США в сфері програмування та проектування територіального розвитку (2016)
Ковальська Л. Л. - Транзитні транспортні потоки України: оцінка тенденцій та напрями оптимізації (2016)
Левківський В. В. - Теоретичні засади дослідження проблеми реалізації потенціалу українсько-китайського економічного співробітництва (2016)
Лютак О. М. - Аналіз обсягів та характеру залучення країн у глобальні туристичні мережі (2016)
Вахович І. М. - Прогнозування рівня капіталізації економіки Волині, Чапюк О. С. (2016)
Prokopiuk A. - Regional structural policy: the essence and mechanism of implementation (2016)
Поліщук В. Г. - Зарубіжний досвід податкового стимулювання сталого розвитку регіонів як передумова капіталізації економіки України (2016)
Пушкарчук І. М. - Розвиток підприємництва у промисловості як основа капіталізації економіки, Мишко О. А. (2016)
Вахновська Н. А. - Фіскальна політика в контексті стимулювання природокористування в Україні, Поліщук В. Г., Іванова І. О. (2016)
Галаган Т. І. - Інвентаризація природно-техногенних комплексів степової зони України (2016)
Кондіус І. С. - Побудова моделі стимулювання інвестицій у природоохоронні заходи (2016)
Terekhow E. - Dezentralisation der verwaltung über den naturschutz als instrument der lösung okologischer probleme technogenisch zerstörter territorien (2016)
Чуль О. М. - Державне регулювання природоохоронної діяльності через призму екологічної відповідальності бізнесу (2016)
Данилейчук Р. Б. - Використання функціонально-вартісного аналізу з метою виявлення резервів підвищення ефективності виробництва на підприємствах нафтогазового комплексу (2016)
Korenyuk P. - Analysis of corporate culture development on the Ukrainian enterprises, Kompaniets A. (2016)
Кривов’язюк І. В. - Сутність та класифікаційні підходи до видової характеристики стратегічних можливостей підприємства, Стрільчук Р. М. (2016)
Кулик Ю. М. - Cучасне трактування та функції ризик-менеджменту підприємства (2016)
Олександренко І. В. - Напрями збільшення доходів промислових підприємств Волинської області, Пус В. О. (2016)
Садюк А. В. - Сучасні концепції та аспекти регулювання діяльності підприємств залізничного транспорту (2016)
Станіславик О. В. - Управління розвитком інтегрованих бізнес-структур в промисловості, Коваленко О. М. (2016)
Тараненко О. О. - Методичний підхід до оцінки ефективності використання інноваційного потенціалу туристичного підприємства (2016)
Черчик А. О. - Теоретико-методологічні основи управління еколого-економічною безпекою підприємства (2016)
Рудь Н. Т. - Віртуальні підприємства: сутність та доцільність використання в інноваційній діяльності, Мохнар М. (2016)
Дорош В. Ю. - Вимір нерівномірності розподілу доходів домогосподарств з використанням показників σ-конвергенції (2016)
Забедюк М. С. - Фінансовий капітал: зміст та джерела формування (2016)
Карлін М. І. - Фіскальна оптимізація: суть, структура, проблеми в Україні та шляхи їх вирішення (2016)
Kerekesha O. - Role of financial konroling in financial management of industrial enterprises (2016)
Кушнір О. С. - Характеристика операційного ризику як об’єкту моделювання (2016)
Пиріг С. О. - Роль безготівкових розрахунків в капіталізації банківської системи: регіональний зріз, Ніколаєва А. М., Іщук Л. І. (2016)
Битківська А. В. - Принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності: особливості дії в процедурах відновлення платоспроможності та банкрутства (2016)
Крюкова І. О. - Імплементація стандартів соціальної відповідальності в практичну діяльність суб’єктів аграрного бізнесу України (2016)
Петіна О. М. - Соціально-економічна мотивація молоді: аспекти аналізу в контексті розвитку інноваційного потенціалу (2016)
Шубалий О. М. - Методичні засади комплексної статистичної оцінки стану регіонального ринку праці (2016)
Шейко В. М. - Освітньо-наукова діяльність Харківської державної академії культури в контексті закону України "Про вищу освіту", Каністратенко М. М., Кушнаренко Н. М. (2016)
Бойко О. М. - Українська масова музика: спроба типології підходів (2016)
Бабенко О. С. - В. Бібік. Шість хорів на вірші Г. Гдаля "Хай буде тихо скрізь" як утілення музично-поетичної єдності (2016)
Павленко Л. О. - Вплив ансамблевого виконавства на розвиток бандурного мистецтва ХХ–ХХІ ст. (2016)
Зимогляд Н. Ю. - Ціннісні орієнтири музичної творчості (на прикладі виконавських редакцій "Прелюдії, фуги і варіації" С. Франка) (2016)
Лінник М. С. - Стиль Р. Геніки — музичного критика (2016)
Курганова Я. О. - Естрадно-вокальне виконавство та освітня система в сучасному Харкові (2016)
Каменєва А. С. - "Літургічні славослів’я Іоанна Златоуста на канонічні тексти" М. Шуха: жанрово-стилістичний та виконавський аспекти (2016)
Александрова О. О. - Світське і релігійне у вокальній поемі на вірші С. Єсеніна "Отчалившая Русь" Г. Свиридова (2016)
Данільчишин Ю. М. - Наука співу Олександра Мишуги в контексті сучасної професійної естрадної вокальної освіти (2016)
Єрошенко О. В. - Особливості вокального навчання низьких чоловічих голосів студентів-акторів (на матеріалі українських класичних музично-драматичних творів) (2016)
Зотов Д. І. - Алі Бен Су Аль (Шарль-Жан-Батист Суаль) та його внесок у розвиток європейського саксофонного виконавства (2016)
Коденко І. І. - Музичний смак і стиль у трактуванні Йоганна Йоахіма Кванца (за матеріалами "Versuch einer Anweisung die Flotte traversiere zu spielen") (2016)
Лян Цзітао - Образ Лоріса з опери У. Джордано "Федора": інтерпретологічний вимір (2016)
Маклюк Д. М. - Концепції баритонових партій опер Дж. Верді: традиції та сучасний контекст (2016)
Фісун М. М. - Виконавська специфіка соулу (2016)
Чжанчен Тан - Партія Сенеки в "Коронації Поппеї" К. Монтеверді: драма в музиці (2016)
Щелканова С. О. - Друга симфонія В. Сильвестрова Musica mundana: онто-стильові засади (2016)
Рябуха Н. О. - Онто-сонологія звукообразного мислення Дж. Кейджа (2016)
Рум’янцева А. Ю. - Дослідницька діяльність харківських піаністів у контексті соціокультурної парадигми другої половини ХХ ст. (2016)
Скляров О. Д. - Романс М. Зубова "Не йди, побудь зі мною" в часопросторі виконавських інтерпретацій (2016)
Ма Цзяцзя - Інструменталізм у вокальній музиці: досвід теоретичного моделювання (2016)
Мізяк В. Д. - Вистави за п’єсами М. Куліша в репертуарі театру Леся Лурбаса та їх сучасна інтерпретація на харківській сцені (2016)
Хендрик О. Ю. - Проблема забезпечення навчально-методичним інструментарієм дисципліни "Танець Контемпорарі" у внз України (2016)
Лисиця С. В. - Типологія програм про здоровий спосіб життя на українському телебаченні (2016)
Атабалова М. Ф. - Фактори, що сприяють розвиткові витривалості танцюриста (2016)
Борис І. О. - Специфіка роботи актора та режисера в українському поетичному театрі та кіно (2016)
Лі Дженьсін - Театральна система Мей Ланьфана та її оцінка видатними діячами світового мистецтва (2016)
Алфьорова З. І. - Пластичне мислення в художній культурі на межі ХХ–ХХІ ст.: зміни в принципах монтажності, Первишева І. Б. (2016)
Корнєв А. Ю. - Хмельниччина у творчості українських художників сер. ХІХ — сер. ХХ ст. (2016)
Ожога-Масловська А. В. - Японізм у європейському науковому дискурсі (2016)
Рибалко С. Б. - Українська скульптура малих форм у контексті нової хвилі японізму (2016)
Кобессі Х. - Ліванський традиційний інтер’єр: проблеми дизайнерської теорії та практики (2016)
Elbeshausen H. - Навчальний посібник нового покоління (2016)
Шейко В. М. - Фундаментальне осмислення історії сценічного мистецтва (історіографічно-поняттєвий дискурс), Кушнаренко Н. М., Дяченко М. В. (2016)
Вихідні дані (2016)
Томенко М. В. - Конституційний процес в Україні: у пошуках політичного і правового компромісу (2015)
Доценко В. О. - Правове становище єврейської громади Російської імперії в період царювання Миколи I 1825-1855 роки, Шевченко А. Є. (2015)
Шутак И. Д. - Понятия, термин, определение: концептуальный подход (2015)
Сокіл У. В. - Вплив індивідуальності судді на прийняття судового рішення у філософії американського правового реалізму (2015)
Мартинишин Г. Й. - Деонтична логіка в правозастосуванні (2015)
Бандурка А. С. - Конституційні засади виборчого процесу в Україні (2015)
Райнін І. Л. - До проблеми національно-патріотичного виховання (2015)
Марков В. В. - Поняття та види форм адміністративно-правової протидії кіберзлочинності в Україні (2015)
Квасневська Н. Д. - Структура адміністративно-правового статусу органів суддівського самоврядування (2015)
Коваленко Н. В. - Категории административно-правового и правового режимов (2015)
Кудерська Н. І. - Нематеріальна культурна спадщина України, її об'єкти (прояви), Кудерська І. О. (2015)
Кобзєва Т. А. - Поняття адміністративно-правового статусу загальнодержавних суб'єктів управління фінансовою системою України (2015)
Припутень Д. С. - Административно-правовой статус национальной полиции Украины: сравнительно-правовой аспект (2015)
Байрактар В. Д. - Вопросы правового регулирования деятельности административных комиссий в Украине (2015)
Дмитрієв А. А. - Концепція і повноваження кримінальної поліції як складова національної поліції України (2015)
Безкоровайний Б. В. - Окремі питання криміналістичної ідентифікації за уявними образами (2015)
Петрова І. А. - Особливості здійснення перевірок у суб'єктів господарювання сфери торгівлі та послуг для захисту споживачів, Євдокіменко С. В. (2015)
Олашин М. М. - Економічна злочинність: причини поширення і шляхи подолання (2015)
Ковальчук С. А. - Сущность и содержание хранения вещественных доказательств в уголовном производстве Украины (2015)
Скулиш Є. В. - Механізм реалізації кримінальної відповідальності: окремі питання поняття та структури, Митрофанов І. І. (2015)
Романенко М. В. - Проблеми правового забезпечення діяльності національної полійії України щодо попередження насильства в сім'ї (2015)
Шатрава С. О. - Конфлікт інтересів як корупційний ризик у діяльності органів внутрішніх справ (2015)
Галемін О. А. - Зарубіжний досвід правового регулювання відповідальності за порушення громадського порядку, поєднаного з опором представникові влади чи іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії (2015)
Бесчастна В. В. - Проблеми встановлення системи та структури принципів кримінально-правової політики України (2015)
Пахомов В. В. - Розвиток системи адміністративно-правового забезпечення контрольно-наглядової діяльності у сфері земельних відносин в Україні (2015)
Коваленко А. В. - Защита прав размещенные в интернете компьютерные програми (2015)
Бернюков А. М. - Епістемологічний вимір пізнання в юридичній реальності (2015)
Волинець Т. В. - Порівняльна характеристика податкової системи України та Польщі (2015)
Стукан І. Ю. - Підходи до оцінки ліквідності банківської системи (2015)
Коваленко Н. О. - Інноваційні напрямки розвитку індустрії гостинності в Україні (2015)
Андріяш В. І. Малікіна О. А. - Участь громадськості в процесах територіального планування і розвитку, Бізікова Т. В. (2016)
Антонова О. Р. - Інституціональна складова лобістської діяльності у процесі реалізації сімейної політики (2016)
Бондар Г. Л. - Переговори між державою та громадянським суспільством за умов конфлікту як засіб подолання кризових явищ у державному управлінні (2016)
Вітенко А. Ю. - Інститут депутата місцевої ради в Україні: перспективні напрямки використання закордонного досвіду (2016)
Гайду О. В. - Концептуальні основи державного управління розвитком морегосподарського комплексу (2016)
Городецька Ю. С. - Виконавче провадження як засіб примусу: проблеми та шляхи вдосконалення (2016)
Дівнич В. М. - Правові механізми державної підтримки розвитку ринку праці (2016)
Добрянський Я. В. - Механізми сприяння соціально-економічному розвитку сільських територій (2016)
Євтушенко О. Н. - Поняття і співвідношення централізації та децентралізації, Андріяш В. І., Паровай К. О. (2016)
Евтушенко О. Н. - Васильчиков А. И. о местном самоуправлении, Евтушенко Л. Э. (2016)
Ємельянов В. М. - Взаємодія органів місцевого самоврядування з територіальною громадою: комунікативний аспект, Андріяш В. І., Шемчук Ю. В. (2016)
Канавцев С. В. - Сутність, проблеми та шляхи вдосконалення державного регулювання аграрного сектору економіки України (2016)
Литвин М. С. - Теоретико-методологічні засади формування та реалізації соціальної політики в Україні (2016)
Лупан М. І. - Тенденції та перспективи удосконалення контролю та обліку у системі державного управління України (2016)
Мареніченко В. В. - Державне регулювання якісного розвитку малого та середнього бізнесу в аграрному секторі України (2016)
Меркулова Т. С. - Удосконалення партнерства державного та недержавного суспільного секторів у сфері надання соціальних послуг населенню (2016)
Ніколаєв В. О. - Декомпозиція робіт у сфері інформаційно-аналітичної діяльності органів виконавчої влади (2016)
Новіцька Є. В. - Сучасний стан системи пенсійного забезпечення в Україні, проблеми та шляхи удосконалення (2016)
Палагнюк Ю. В. - Особливості соціального супроводу студентської молоді з обмеженими можливостями в освітній сфері Польщі та України, Сурженко К. С. (2016)
Плевак С. М. - Стартові умови та причини трансформації системи місцевих органів державної влади республіки Польща (2016)
Селіванов С. В. - Підходи до розуміння людського потенціалу в органах державної влади (2016)
Семерей П. М. - Реалізація надання адміністративних послуг центром надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради (2016)
Сімак С. В. - Засади інституційного забезпечення державного управління у сфері публічно-приватного партнерства в Україні (2016)
Стоян О. Ю. - Впровадження міжнародних стандартів як можливий шлях побудови на Україні прогресивного екологічного менеджменту (2016)
Тимофєєв С. П. - оль паблік рілейшнз у функціонуванні органів місцевого самоврядування, Малишева К. В. Р (2016)
Шардіна Г. О. - Особливості, проблеми та перспективи здійснення антикорупційної політики в Україні на сучасному етапі (2016)
Шатун В. Т. - Інформаційна безпека – невід’ємна складова національної безпеки України, Гладун О. В. (2016)
Шатун В. Т. - Маркетинг в публічному управлінні: сутність, специфіка, класифікація, Зосімова І. О. (2016)
Штирьов О. М. - Професійне спілкування та його роль у діяльності державних службовців (2016)
Штирьов О. М. - Зарубіжний досвід здійснення громадського контролю під час надання управлінських послуг, Степаненко А. В. (2016)
Иванюшко-Назарко Н. В. - Оніходистрофії як симптом поширених шкірних захворювань (2016)
Шмелькова К. С. - Порушення дермального бар’єру як причина хронізації дерматозів (2016)
Біловол А. М. - Визначення стану моноамінів у хворих на розповсюджений псоріаз та при ускладненні його перебігу, Ніколаєва В. Б., Галузинська Л. В. (2016)
Кондакова А. К. - Содержание метаболитов оксида азота и некоторых показателей свёртывающей системы крови у больных псориазом, Олейник И. А., Гаврилюк А. А. (2016)
Макурина Г. И. - Клиническое значение нарушения обмена серотонина у пациентов с псориатической болезнью (2016)
Федотов В. П. - Статеві особливості рівня стресорних гормонів у хворих на псоріаз, Аббуд Аймен (2016)
Щербакова Ю. В. - Чутливість збудників захворювань урогенітального тракту до антибактеріальних препаратів та склад біотопу у пацієнтів з інфекціями, що передаються статевим шляхом, Мавров Г. І., Джораєва С. К., Гончаренко В. В. (2016)
Банинасер Ахмед Мохаммадамин Ахмед - Індивідуалізовані показання та комплексна диференційована терапія хворих на паратравматичну екзему літнього та старечого віку з супутнім варикозом та артеріальною гіпертензією, Носонова Г. В. (2016)
Бондаренко Г. М. - Коррекция гепатотоксических нарушений при терапии инфекций, передающихся половым путем, Губенко Т. В., Унучко С. В., Кондакова А. К., Осинская Т. В., Федорович Т. В. (2016)
Кутасевич Я. Ф. - Ступенчатая энтеросорбция как оптимальнй метод коррекции микробиоценоза кишечника у больных аллергодерматозами, Олейник И. А., Джораева С. К., Мангушева В. Ю. (2016)
Карпенко А. Е. - Акарицидные средства в системе профилактики атопических заболеваний, Попов А. А. (2016)
Правила для авторов (2016)
Basmanov A. E. - Modeling an emergency hazard in the presence of wind, Kulik Y. S. (2015)
Бородич П. Ю. - Імітаційне моделювання рятування постраждалого з приміщення з використанням нош рятувальних вогнезахисних, Пономаренко Р. В., Ковальов П. А. (2015)
Важинський С. Е. - Побудова прогнозу динаміки надзвичайних ситуацій міської інфраструктури, Чернуха А. М., Чуб І. А. (2015)
Васильченко А. В. - Анализ воздействия ударной волны на строительные конструкции в коммуникационных помещениях, Рябинин И. Н., Ковалевская Т. М. (2015)
Виноградов С. А. - Небезпечні та шкідливі чинники аварійно-рятувальних робіт на зруйнованих будівлях, Консуров М. О., Дейнеко Н. В., Березовський О. І. (2015)
Закора А. В. - Методика расчета количества запасных технических средств для восстановления аппаратуры оперативной диспетчерской связи после отказов в условиях чрезвычайной ситуации, Фещенко А. Б. (2015)
Закора О. В. - Алгоритми визначення стану об'єкта у системі моніторингу, що використовує дані різнорідних датчиків, Фещенко А. Б. (2015)
Іванець Г. В. - Методика оцінки періоду періодичної складової випадкового процесу зміни узагальненого параметру надзвичайних ситуацій природного характеру, Стецюк Є. І., Толкунов І. О. (2015)
Иванов Е. В. - К вопросу о составе и количестве газов при взрыве боеприпасов на складах. Сообщение 2. Артиллерийские выстрелы унитарного заряжания, Васюков А. Е., Буштец С. П., Лобойченко В. М. (2015)
Kalchenko Y. Y. - Models of primary information sensors of emergency effects mitigation systems, Abramov Y. A. (2015)
Klyuchka Y. P. - Impact model of hazard emergency situation on the testimony of a thermal imager, Krynska N. V., Hasanov S. H. (2015)
Кривцова В. И. - Оценка возможности предотвращения развития чрезвычайной ситуации аварийно-спасательными подразделениями, Ключка Ю. П., Тарариев А. И. (2015)
Левтеров А. А. - Прогнозирование чрезвычайной ситуации природного характера с использованием генетических алгоритмов (2015)
Маляров М. В. - Фрактальний моніторинг земної поверхні з використанням математичного пакету MathCad (2015)
Попов В. М. - Прогнозування наслідків можливої надзвичайної ситуації при формуванні програми розвитку територіальної системи техногенної безпеки, Чуб І. А. (2015)
Савченко О. В. - Обґрунтування використання гелеутворюючих систем для запобігання надзвичайних ситуацій на складах зберігання артилерійських боєприпасів, Cтецюк Є. І., Островерх О. О., Іванець Г. В. (2015)
Самарін В. О. - Модель готовності складових рятувальної системи до дій за призначенням, Неклонський І. М., Соколов Д. Л. (2015)
Сенчихін Ю. М. - Порядок визначення граничної відстані подавання засобів ліквідації аварій і пожеж від основних та спеціальних пожежно-рятувальних машин, Сировой В. В. (2015)
Скородумова О. Б. - К вопросу о снижении уровня опасности чрезвычайной ситуации на производстве шамотного пенолегковеса, Тарахно Е. В., Шулика В. А. (2015)
Соболь О. М. - Модель визначення чисельності особового складу оперативно-рятувальних підрозділів, Рогозін А. С., Долгодуш М. М., Липовий В. О., Левченко Р. Т. (2015)
Тютюник В. В. - Системний підхід до оцінки динаміки прояву надзвичайних ситуацій на території України, Калугін В. Д. (2015)
Христич В. В. - Модель зовнішнього впливу на об’єкти в умовах надзвичайних ситуацій, Панінa О. О., Гусева Л. В. (2015)
Содержание (2016)
Волошина Л. О. - Особливості клініки, перебігу та результатів лікування хворих на остеоартроз на тлі гіпотиреозу: вікові та гендерні аспекти, Пашковська Н. В. (2016)
Пасєчко Н. В. - Вплив вітаміну D на показники компенсації цукрового діабету 2-го типу, Наумова Л. В., Кульчінська В. М., Гулько Н. Я., Джула М. А., Крицький Т. І. (2016)
Федів О. І. - Аналіз протеолітичної та фібринолітичної активності плазми крові у хворих на бронхіальну астму, поєднану з ожирінням, Мельник О. Б. (2016)
Беркинбаев С. Ф. - Эпидемиологические аспекты и распространенность факторов риска сахарного диабета 2-го типа среди жителей г. Алматы и Алматинской области Республики Казахстан, Джунусбеков Г. А., Даньярова Л. Б., Ташманова А. Б., Шыман Ж. Ж. (2016)
Паньків В. І. - Воглібоз у комбінації трьох цукрознижувальних препаратів при лікуванні цукрового діабету 2-го типу, Чернявська І. В. (2016)
Кашперська В. Я. - Корекція гіпокальціємії при різних захворюваннях щитоподібної залози після тиреоїдектомії (2016)
Пашковська Н. В. - Лікування гіпотиреозу згідно із сучасними клінічними настановами (2016)
Галицкая В. В. - Субклинический гипертиреоз: диагностические критерии и принципы лечения Обзор руководства Европейской тиреоидной ассоциации 2015 года "Diagnosis and treatment of endogenous subclinical hyperthyroidism" (2016)
Юзвенко Т. Ю. - Взаємозв’язки гормональних порушень і компонентів метаболічного синдрому у хворих на первинний гіпотиреоз (2016)
Урманова Ю. М. - Функциональное состояние оси "гипофиз — гонады" у женщин с синдромом поликистозных яичников, Халимова З. Ю., Ходжаева Ф. С., Алиева Д. А., Содиков С. П., Набиева И. Ф., Савчук Д. В., Каримова М. М. (2016)
Паньків В. І. - Сучасні погляди на алгоритми ведення вагітних і породіль із дифузним токсичним зобом, Паєнок О. С., Костів М. О. (2016)
Ахмедова Ш. У. - Роль ожирения в прогрессировании диабетической нефропатии у больных с сахарным диабетом (обзор литературы), Даминова М. Н., Кадырова З. С. (2016)
Німчук В. - Пересопницьке Євангеліє — знову ювіляр (2016)
Єрмоленко С. - Українська лінгвостилістика та культура мови на межі століть: полілог поколінь, Бибик С., Ганжа А., Коць Т., Мех Н., Сюта Г. (2016)
Карпіловська Є. - Системно-структурний підхід до вивчення динаміки сучасної української мови: здобутки та перспективи (2016)
Степаненко М. - "Та ін.", "І т. ін."… (граматична нотатка до розлогої теми) (2016)
Коць Т. - Оцінність як семантико-стилістична категорія публіцистичного стилю (2016)
Сніжко Н. - Структурна, функціональна та хронологічна параметризація лексики у зведеному словнику, тезаурусі й електронній картотеці (2016)
Гірняк С. - Мовні портрети української галицької інтелігенції: Уляна Кравченко, Константина Малицька, Іван Франко (2016)
Сікора Г. - Текст міста як лінгвістичний феномен (2016)
Прилипко Ф. - Етикетні комунікеми в сучасній українськомовній мультиплікації (2016)
Мойсієнко В. - Українцям відкрилися давні краєвиди. Ганна Дидик-Меуш, Олена Слободзяник. Українські краєвиди XVI—XVIII століть. Слово. Текст. Словник. — Львів, 2015. — 384 с. (2016)
Туровська Л. - Наукове обличчя української термінології (до ювілею Л.О. Симоненко) (2016)
Кровицька О. - Життєві й науково-педагогічні простори Стефанії Панцьо (до 70-річчя від дня народження), Осінчук Ю. (2016)
Городенська К. - А. П. Грищенко як дослідник структури складносурядного речення (до 80-річчя від дня народження) (2016)
Бойко Н. - Хист науковця й талант педагога: академік А. П. Грищенко (2016)
Городенська К. - Мовна мозаїка. У Республіці Польща чи Республіці Польщі? (2016)
Городенська К. - Мовна мозаїка. Законопроект…– не даний (2016)
Городенська К. - Мовна мозаїка. Держатель чи тримач картки киянина? (2016)
Городенська К. - Мовна мозаїка. Львів’янин — два львів’янини чи двоє львів’ян? (2016)
Городенська К. - Мовна мозаїка. Зустрітися у Смілі чи Смілій? (2016)
Городенська К. - Мовна мозаїка. Відправний і його синоніми (2016)
Городенська К. - Мовна мозаїка. ПІН-код, ДНК-експертиза, е-декларація (2016)
Відомості про авторів (2016)
Титул, содержание (2016)
Сидорец В. Н. - Расчетное и экспериментальное исследование статических и динамических вольт-амперных характеристик аргоновой дуги с тугоплавким катодом, Кривцун И. В., Демченко В. Ф., Крикент И. В., Коваленко Д. В., Коваленко И. В., Павлов А. Г. (2016)
Ющенко К. А. - Особенности микроструктуры многослойных швов с различной чувствительностью к образованию горячих трещин, Маркашова Л. И., Звягинцева А. В., Хохлова Ю. А., Кушнарева О. С., Червяков Н. О. (2016)
Дзиньхуа Яо - Исследование новой технологии сверхзвукового лазерного напыления, Коваленко В.С. (2016)
Скульский В. Ю. - Оценка склонности к отпускной хрупкости теплоустойчивых сталей с помощью высокотемпературных испытаний, Жуков В. В., Нимко М. А., Моравецкий С. И., Мищенко Л. Д. (2016)
Пилярчик Я. - Деятельность Института сварки в Гливицах в области подготовки кадров для сварочного производства (2016)
Гречанюк Н. И. - Современные композиционные материалы для коммутационной и сварочной техники. Сообщение 2. Применение методов высокоскоростного испарения в вакууме для изготовления электрических контактов и электродов, Гречанюк В. Г., Хоменко Е. В., Гречанюк И. Н., Затовский В. Г. (2016)
Гончаров И. А. - Анализ возможности применения шлаковой корки в производстве агломерированных флюсов, Файнберг Л. И., Рыбаков А. А., Нетяга А. В. (2016)
Бурлака О. В. - Вплив стресу "гібридної" війни на психічне та фізичне здоров'я вчителів, Кондратенко Л. О., Манилова Л. М. (2016)
Дубчак Г. М. - Акцентуації характеру в контексті стресостійкості особистості (2016)
Коваленко-Кобилянська І. Г. - Суб’єктна активність людини в період геронтогенезу в умовах освітнього простору інтернет (2016)
Кривопишина О. А. - Психологічний аналіз детермінант формування почуття заздрості (2016)
Побірченко Н. А. - Психолого-педагогічні параметри і критерії міждисциплінарних досліджень (2016)
Шевчук І. В. - Особливості пошуку сенсу життя людьми похилого віку (2016)
Зінченко О. В. - Аналіз результатів комбінованого тренінгу поняттєвого мислення підлітків (2016)
Івашкевич Е. З. - Соціальний інтелект як здатність особистості до соціального пізнання та взаємодії (2016)
Смульсон М. Л. - Розвиток інтелекту та суб’єктності дорослих у віртуальному просторі (2016)
Івашкевич І. В. - Структура професійної компетентності юриста (2016)
Мельник Н. М. - Вплив тривожності на підвищення успішності у навчанні підлітків (2016)
Степура І. В. - Об'єктно-орієнтований підхід: історія та деякі додатки в психолого-педагогічних галузях (2016)
Яковлева Н. Ю. - Тривожні розлади у хворих з вадами слуху на прикладі отосклерозу (2016)
Барташевский С. Е. - Обоснование выбора перспективных химических источников тока для шахтных электровозов, Барташевская Л. И. (2015)
Давыденко Е. А. - Реинжиниринг программного обеспечения геометрической модели корпуса судна (2015)
Короненко А. М. - Аналіз хендовер викликів в мультисервісній мобільній мережі (2015)
Прісс О. П. - Оптимальні концентрації екзогенних антиоксидантів для зберігання пасльонових овочів, Жукова В. Ф. (2015)
Шаповалова Н. П. - Вплив пакувальних матеріалів на подовження гарантійного терміну зберігання кондитерських виробів пінної структури (2015)
Юрченко С. Л. - Удосконалення рецептурного складу прісного тіста (2015)
Заболотний О. І. - Ефективність застосування регуляторів росту при вирощуванні огірка, Заболотна А. В. (2015)
Стецько Н. М. - Найпоширеніші захворювання Prunus persica в Закарпатській області, Чекан Т. Ю., Шейдик К. А. (2015)
Бурий А. Р. - До проблеми критики просвітницької ідеології (2015)
Волковинська В. О. - Публічне і приватне: необхідність кордонів чи криза інтерпретації (2015)
Готинян-Журавльова В. В. - Вплив способу створення класифікації на зміст класифікаційних чарунок (2015)
Костюк Т. В. - Духовна репрезентація особистості: аксіологічний аспект (2015)
Нестерова М. A. - Методологические подходы когнитивистики (2015)
Райхерт К. В. - К вопросу об определении упорядоченных систем на языке тернарного описания (2015)
Сепетий Д. П. - Нередуковність суб’єктивних якостей до фізичного як аргумент проти матеріалізму (2015)
Aksiutina T. V. - The linguistic realization of "negative politeness" strategies in English verbal discourse (2015)
Громик Ю. В. - Рефлексація давніх голосних у Поліській говірці с. Липне (2015)
Ковальчук Г. В. - Українська драматургія періоду Розстріляного Відродження в ранній науковій інтерпретації Н.Б. Кузякіної (2015)
Макарук Л. Л. - Специфіка знаків і знакових систем (2015)
Мочарська У. Р. - Вплив періодичних видань на формування та становлення української мови у Галичині початку ХХ століття (2015)
Покатилова Є. І. - Чоловічий іменник румеїв початку XVIII – середини XIX століття (2015)
Поклад Т. С. - Англомовні дескрипції запаху парфумів: метафоричні моделі (2015)
Поліщук О. Л. - Класифікація альтісторичних творів у новітньому літературному процесі (2015)
Расевич Л. П. - Використання засобів іміджмейкінгу як чинник міфологізації образу Холмса (2015)
Ребенко М. Ю. - Перекладацькі деформації в інтерпретаційній моделі художнього перекладу (2015)
Рибалка І. С. - Структура сенсу повідомлення: алотекст (2015)
Семенюк О. І. - Становлення особистості за поетичними настановами Тараса Григоровича Шевченка (2015)
Ситник О. В. - Типологія стилістичних прийомів та засобів психофізіологізму на матеріалі американської та української модерністської новели (2015)
Сіліна Д. С. - Явище синонімії в українській коксохімічній термінології (2015)
Степура І. В. - "Центр" та "периферія" в телерадіомовленні Франції: історичне та соціально-політичне значення (2015)
Стуліка О. Б. - Особливості функціонування іншомовних запозичень в сучасному мовному просторі (2015)
Тендітна Н. М. - Смерть і бунт у романі-есе "Щоденний жезл" (2015)
Tsinovaya M. V. - The interaction between grammatical and lexical features of the constituents of modal constructions with the verb can (on the material of sublanguages of scientific-technical discourse) (2015)
Яворський А. Ю. - Середньополіська говірка у творах Олександра Кулеша: фонетичний рівень (2015)
Янкович М. В. - Історико-культурні передумови розвитку та формування ораторського дискурсу у Стародавній Греції (2015)
Дорожкин А. С. - Современное изобразительное искусство Беларуси: актуальные проблемы и тенденции развития (2015)
Паламарчук К. М. - Церковна культура Австрії та Німеччини XVIII–XIX століть: стильові тенденції (2015)
Рабчун О. С. - Унікальна книга зі складу "Королівської бібліотеки" (2015)
Романенкова Ю. В. - Мотив падения мятежных ангелов в западноевропейской живописи XV-XVII веков (2015)
Нечитайло И. С. - "Неявные реалии" образования (2015)
Зубкова І. М. - Напрямки попередження та зменшення проявів прямого та латентного політичного насилля в сучасних умовах (2015)
Мухіна М. О. - Концептуальні підходи до визначення поняття громадянського суспільства, Трима К. А. (2015)
Тригуб О. П. - Сучасні доктрини та концепції зовнішньої політики США щодо Центральної Азії, Рижикова А. Ю. (2015)
Яфонкіна І. П. - Окремі проблеми у сфері освіти в Україні (2015)
Коросташивец А. М. - Особенности игровых функций и тренировки футбольных вратарей (2015)
Чопилко Т. Г. - Проблемы подготовки футбольных арбитров, Бойченко С. В. (2015)
Помаза-Пономаренко А. Л. - Державне управління відносинами землекористування (центральний і регіональний рівні) (2015)
Біланич М. М. - Використання біблійно-природничої тематики в екологічному вихованні, Бокотей О. М. (2015)
Корнєєва Л. Л. - Предмети та аксесуари магії: історичний ракурс, Солодка К. Ю. (2015)
Корнєєва Л. Л. - Трансформації шлюбу та відношення батьків до дітей як рівнобіжні історичні процеси, Донець А. О. (2015)
Лебєдєва Н. А. - Особливості поезії Олександра Єлагіна скрізь культурологічну призму сучасності (2015)
Горовий О. В. - Користувачі соціальних мереж та перцепція соціополітичної ситуації (2015)
Кондрико А. А. - Тематичні пріоритети особистісних медіанаративів як відображення патріотичних тенденцій в українських ЗМІ (2015)
Стащук І. П. - Аксіологічні дослідження рекламної комунікації в українській і зарубіжній науці: історіографічний аспект (2015)
Гуляєва Г. Б. - Дослідження впливу ураження Acholeplasma laidlawii на функціональну активність і стан фотосинтетичного апарату рослин озимої пшениці сорту Смуглянка, Токовенко І. П., Осипенко Б. О., Патика В. П. (2015)
Михайлик С. Ю. - Біоінформатичний аналіз промоторної ділянки гена TaMSH7, Антонюк М. З. (2016)
Єфіменко Т. С. - Характеристика кореневої системи інтрогресивних ліній пшениці з генетичним матеріалом від Amblyopyrum muticum, Антонюк М. З., Терновська Т. К. (2016)
Маньковська О. С. - Визначення експресії генів кіназ Aurora A, Aurora B, Aurora C, BRAF і EGFR у сечі пацієнтів, хворих на рак передміхурової залози, Асатрян О. E., Вікарчук М. В., Кононенко О. А., Стаховський Е. О., Кашуба В. І. (2016)
Маньковська О. С. - Виявлення метилювання генів VIM, TMEFF2 і GDF15 у сечі пацієнтів, хворих на рак сечового міхура, в українській популяції, Скрипнікова О. C., Панасенко Г. В., Вікарчук М. В., Кононенко О. А., Стаховський Е. О., Кашуба В. І. (2016)
Ковтун-Водяницька С. М. - Мінеральний склад сировини рослин роду Isodon (Schrad. ex Benth.) Spach (2016)
Свєженцева І. О. - Морфофункціональні характеристики клітин–попередників еритроїдної ланки гемопоезу при терапії інгібіторами тирозинкіназ першого та другого покоління, Білько Д. І., Руссу І. З., Білько Н. М. (2016)
Жуков О. В. - Аналіз часових рядів показника NDVI рослинності Великого Чапельського поду за 2010–2015 рр., Гофман О. П. (2016)
Вишенська І. Г. - Вплив кліматичних факторів на акумуляцію вуглецю в компонентах лісової підстилки дубового фітоценозу, Жовтенко А. А., Добра І. С. (2016)
Бєляков С. О. - Моделювання показників чистої первиної продуктивності та мортмаси трав’янистих угруповань ділянки "Стара" біосферного заповідника "Асканія-Нова", Гофман О. П., Вишенська І. Г. (2016)
Норенко К. М. - Межі лісостепового ареалу Elaeagnus angustifolia L. на Правобережжі України (2016)
Чусова О. О. - Оцінка впливу екологічних факторів на диференціацію біотопів в долині р. Красна (Луганська область) (2016)
Польовий Є. В. - Синузії весняних ефемероїдів Бритавського лісу (Вінницька область, Україна), Давидов Д. А. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Козюбра М. І. - Співвідношення національних і міжнародних правових систем (2016)
Савенко М. Д. - Міжнародне право в національній правовій системі за Основним Законом України (2016)
Лихолат І. П. - Аналіз національного законодавства в контексті міжнародних договорів України (2016)
Сущенко В. М. - Європейські та міжнародні стандарти правничої професії в контексті функціонування правової системи України (2016)
Костюк В. Л. - Інституційні новації державної служби через призму новітнього законодавства: науково-теоретичний аспект (2016)
Звєрєв Є. О. - Юридичне тлумачення: деякі особливості австрійського підходу (2016)
Футей Б. - Окрема думка та соціальні перетворення: важливість судових рішень (2016)
Венгер В. М. - Межі адміністративної дискреції: проблеми визначення (2016)
Цельєв О. В. - Право бути почутим – складова верховенства права в діяльності органів місцевого самоврядування (2016)
Матвєєва Ю. І. - Визначення права і визначеність закону (2016)
Шуліма А. О. - Зміни до Конституції України: актуальні темпоральні аспекти (2016)
Іванків І. Б. - Відмінні ознаки прав людини третього покоління (2016)
Мороз Ю. К. - Принцип недискримінації в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2016)
Нагнічук О. І. - Правова природа та поняття публічної особи (на основі практики Верховного суду Сполучених Штатів Америки) (2016)
Кравцов І. В. - Правові цінності комунітаризму як філософсько-правової теорії (2016)
Зборошенко Д. М. - Право народу на опір в історико-правовій думці: від зародження до утвердження (2016)
Мельник М. О. - Історія виникнення та розвитку школи правового реалізму (2016)
Шмарьова Т. О. - Релігійні інституції православної церкви за Синодального періоду як юридичні особи (2016)
Середа М. Л. - Дотримання принципу пропорційності при блокуванні доріг у контексті реалізації права на мирні зібрання в Україні (2016)
Проценко Д. В. - Перспективи законодавчого врегулювання в Україні використання електронних інструментів участі громадян в управлінні державними справами (2016)
Іщенко Ю. В. - Державне управління справами як суб’єкт перерозподілу публічного ресурсу (2016)
Дубняк М. В. - Проблеми правового регулювання інформаційної взаємодії в місцевому самоврядуванні (2016)
Дзера О. В. - Удосконалення механізму регулювання відшкодування збитків у Цивільному кодексі України (2016)
Ханик-Посполітак Р. Ю. - Відшкодування шкоди в цивільному законодавстві: український та європейський підходи (2016)
Карнаух Т. М. - Відшкодування шкоди, заподіяної податковими органами: правове регулювання та проблеми застосування в Україні (2016)
Михайлюк Г. О. - Дотримання права та правомочність заборони власниками комерційних позначень (2016)
Дзера І. О. - Правова природа 3 % річних за статтею 625 ЦК України (2016)
Кисельова Т. С. - Socio-legal Functions of Commercial Contracts (2016)
Смирнова Т. С. - Розкриття структури власності телерадіоорганізацій в Україні: проблеми законотворчості та правозастосування (2016)
Яцкевич І. І. - Нормативні гарантії реалізації права на працю при припиненні трудового договору (2016)
Азаров Д. С. - Розроблення Кодексу публічних правопорушень України: теоретичні та прикладні застереження (2016)
Горох О. П. - Врахування інтересів потерпілого як принцип звільнення від покарання (2016)
Коваль Д. О. - Міжнародне гуманітарне право в контексті міжнародного права прав людини (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського