Маєвський О. - Політичний плакат і карикатура періоду Другої світової війни: зарубіжний дискурс (2015)
Сидоров С. - Рецензія на монографію Фурмана І. І. "Мінна війна на Чорному морі у першій половині ХХ століття". — К.: ЦП "Компринт", 2015. — 510 с. (2015)
Вронська Т. - "Окопне братство": фронтовий мікро-соціум у контексті воєнної повсякденності, Лисенко О. (2012)
Грицюк В. - Оперативно-стратегічна обстановка в Україні на початок весни 1944 року. Замисли сторін (2012)
Поляков В. - Партизанские отряды Керченского полуострова — мифы и реальность (2012)
Азарх І. - Деякі аспекти побутування сільського населення на окупованій німцями території (2012)
Гінда В. - Освітня політика нацистів в райхскомісаріаті "Україна" (2012)
Гуцул Н. - "Оперативний штаб райхсляйтера Розенберга": ідеологічна боротьба чи пограбування духовних та культурних надбань в Україні(1941–1944) (2012)
Дерейко І. - Локальний вимір партизансько-поліційного протистояння в Райхскомісаріаті "Україна": еволюція сільських відділків поліції у 1941–1944 рр. (2012)
Держалюк М. - Окупаційна політика Угорщини в Україні у роки Великої Вітчизняної війни (2012)
Дубик М. - Повсякдення окупації у спогадах жертв нацистських переслідувань (2012)
Заболотна Т. - Умови праці міської інтелігенції в роки нацистської окупації(1941–1944 рр.) (2012)
Машкевич С. - Київський трамвай та його пасажири в умовах німецької окупації (2012)
Пастушенко Т. - Між виживанням та опором: повсякдення військового полону в спогадах колишніх червоноармійців (2012)
Щетніков В. - Економічна складова румуно-німецької присутності в "Трансністрії" 1941–1944 рр. (2012)
Ветров І. - Від геополітичної стратегії — до економічного курсу: відродження економічного потенціалу України у 40–50-ті рр. ХХ ст. (2012)
Зиль В. - Використання примусової праці та примусової міграції тоталітарними режимами (на матеріалах Волині) (2012)
Мазило І. - З історії відбудови мостів, штучних споруд на залізничному транспорті України 1943–1948 рр., Шелейко Т. (2012)
Шайкан В. - Репресивно-каральні дії радянської влади проти колаборантів в роки Великої Вітчизняної війни (2012)
Нагайко Т. - Соціальна складова як домінанта історії воєнного конфлікту: сучасні тенденції дослідження Другої світової війни (2012)
Легасова Л. - Концептуальні засади наукової діяльності меморіального комплексу "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років" на 2012–2020 рр., Шевченко Н. (2012)
Щетніков В. - Перехрест О. Г. Українське село в 1941–1945 рр.: економічне та соціальне становище. Монографія / НАН України. Ін-т історії України. — Черкаси: Видавничий відділ ЧНУ імені Б.Хмельницького, 2011. — 670 с. (2012)
Title (2015)
Table of Contents (2015)
Robak I. Yu. - Value of Kharkiv National Medical University in formation and development of Ukrainian higher medical education: historical and legal aspect (2015)
Korobchanskiy V. O. - Medicine of borderline conditions in retrieval of new health care paradigm (2015)
Zavgorodnii I. V. - Clinical environmental medicine (2015)
Riga O - New scientific trends in pediatrics, Gonchar M. (2015)
Klymenko V. - Nutrition of young children as a risk factor of healthy nation formation (2015)
Ишков В. В. - Особенности морфологии уролитов жителей города Днепропетровска, Светличный Э. А., Труфанова М. А. (2015)
Пащенко П. С. - Литологические условия формирования зон трещиноватости в углях и породах Красноармейского, Донецко-Макеевского, Центрального, Луганского районов Донбасса (2015)
Змиевская К. О. - Анализ золоторудной минерализации и уровня наблюдаемого естественного импульсного электромагнитного поля земли на примере участка Cергеевского месторождения (2015)
Вунда H. Г. - Характерные особенности отложений на участках алмазоносной провинции Лунда-Норте Республики Ангола, Вунда Т. М., Москаленко А. Б. (2015)
Терешкова О. А. - Условия формирования россыпепроявлений алмазов в палеогеновых отложениях центральной части Украинского Щита (2015)
Пигулевский П. И. - О современной активизации докембрийских глубинных разломов Украинского Щита (2015)
Каталенец А. И. - К стратиграфии приазовской части Украинского Щита. Гуляйпольско-Приморская, Северная зоны завершенной складчатости. Статья 3. Северная железоносная зона (2015)
Подвігіна O. О. - Комплексування геофізичної та гідрогеологічної інформації для крупномасштабного геоекологічного прогнозування, Білашенко О. Г. (2015)
Mendrii I. - Seismic coherence measure in presence of residual trace-to-trace time delay variations, Tyapkin Y. (2015)
Савчук В. С. - Особенности и закономерности изменения восстановлености углей башкирского яруса Западного Донбасса, Приходченко В. Ф., Приходченко Д. В., Сдвижкова Е. А. (2015)
Баранов П. Н. - Особенности геолого-экономической оценки письменных пегматитов месторождения "Балка большого лагеря" (Западное Приазовье), Сливная Е. В. (2015)
Свистун В. К. - Петрофизическая характеристика геологических формаций Кривбасса (2015)
Babets Ye. К. - Technology development of Kryvyi Rih iron ore open pits within zones stoping of underground mine workings (2015)
Кирия Р. В. - Определение пропускной способности и энергоемкости транспортирования горной массы конвейерным транспортом угольных шахт, Мищенко Т. Ф. (2015)
Таран І. О. - Наукове обґрунтування нових технічних рішень з удосконалення трансмісії шахтного дизелевоза (2015)
Самедов А. М. - Оцінка модифікованого грунтового масиву на основі шлаку та вапна при застосуванні технології двофазного змішування, Ткач Д. В. (2015)
Самедов А. М. - Деформирование основания подземного сооружения при набухании подстилающего слоя от увлажнения горячей водой, Тарасюк Е. С., Сницарь М. А. (2015)
Мани А. Д. Д. - О расчете виброизолирующих оснований при замене структурно-неустойчивых грунтов (2015)
Загоруйко Є. А. - Визначення параметрів розташування системи грунтоцементних елементів в тілі зсувного масиву (2015)
Власова Е. В. - Изучение природы триполифосфата железа и состава триполифосфатного покрытия гравиметрическим методом с промывкой, Коваленко В. Л., Коток В. А. (2015)
Никулин С. Л. - Влияние параметров алгоритма Кенни на результаты выделения границ яркости космических снимков, Коробко О. В. (2015)
Коротенко Г. М. - Онтологическое моделирование в задачах оценки рисков ЧС при оползневых процессах (2015)
Денищенко А .В. - Повышение эффективности канатных напочвенных дорог при проведении участковых подготовительных выработок, Посунько Л. Н., Ширин А. Л., Кечин М. А. (2015)
Беляев Н. Н. - Оценка аэроционного режима рабочих зонах на базе CFD модели, Цыганкова С. Г. (2015)
Гайдін А. М. - Вплив розробки мотронівської ділянки Малишевського родовища на довкілля та шляхи зменшення негативних наслідків, Собко Б. Ю., Лазніков О. М. (2015)
Галата А. В. - Проведення радіоекологічного моніторингу за показником рівню ЕРОА радону, Сорока Ю. М., Огурцов А. П. (2015)
Ишков В. В. - О минеральном составе уролитов жителей города Днепропетровска, Светличный Э. А., Труфанова М. А. (2015)
Пащенко П. С. - Особенности макронарушенности в осадочных породах (2015)
Тяпкін O. К. - До питання комплексування геолого-геофізичних методів в екологічному моніторингу територій, прилеглих до сховищ промислових відходів, Білашенко О. Г. (2015)
Гаркуша И. Н. - Метод выделения сельскохозяйственных полей по данным спутника Landsat-8, Кодола Г. Н. (2015)
Беляев Н. Н. - Математическое моделирование процесса вентиляции тупиковой подземной выработки, Русакова Т. И. (2015)
Зберовский В. А. - Оперативная оценка последствий загрязнения атмосферы выбросами горно-металлургического комбината на основе геоинформационных технологий (2015)
Зберовский А. В. - Экологическая оценка воздействия пылегазовых выбросов при взрывных работах в карьерах, Савотченко Е. Н. (2015)
Колесник В. Е. - Мониторинг приоритетных загрязнителей атмосферы Днепропетровска, Бучавый Ю. В., Михайлов А. Ю. (2015)
Кулик Б. И. - Управление реактивной мощностью в действующих электрических системах с учетом функциональных связей между параметрами режима (2015)
Миронова И. Г. - Cостояние атмосферного воздуха вокруг железорудной шахты расположенной в черте города (2015)
Левчук И. Л. - Определение параметров математических моделей с использованием комбинированных итерационно-нейросетевых алгоритмов, Манко Г. И. (2015)
Левчук И. Л. - Принципы интеграции специального программного обеспечения информационно управляющих систем в современные Scada системы, Белоброва Е. В., Корсун В. И. (2015)
Кушнир Е. Г. - Анализ взаимосвязи температуры газовых выбросов с приземными концентрациями загрязняющих веществ (2015)
Демиденко А. С. - Разработка математической модели оценки риска превышения среднесуточных предельно допустимых концентраций в системе экологического мониторинга города, Доценко Л. В., Полищук C. З. (2015)
Кривощоков В. І. - Переробка та утилізація буровугільних шламів, Мацюк І. М. (2015)
Авраменко С. Х. - Оцінка кількісного складу побутових відходів промислового міста та визначення системи поводження з ними, Ненашева О. І., Коноплянка Ю. І., Артенюк Г. В. (2015)
Слесарев В. В. - Методы и алгоритмы прогнозирования аэрогазовой ситуации на шахтах, Миргородский А. В. (2015)
Беляев Н. Н. - Моделирование процесса загрязнения атмосферы от подвижного состава, Машихина П. Б., Мунтян Л. Я. (2015)
Беляев Н. Н. - Математическое моделирование процессов загрязнения атмосферы в региональных задачах экологической безопасности, Ночвай В. И. (2015)
Беляев Н. Н. - Расчет аэроионного режима в помещении и в рабочей зоне на базе численной модели, Цыганкова С. Г. (2015)
Беляева В. В. - Численное моделирование загрязнения атмосферного воздуха при аварии на химически-опасном объекте, Берлов А. В. (2015)
Непошивайленко Н. О. - Екологічний моніторинг якості навколишнього середовища в межах м. Дніпродзержинська методами біоіндикації з використанням ГІС, Кобзарь А. А., Журавель А. В. (2015)
Галата А. В. - Дослідження екобезпеки за показниками об’ємної активності радону у навчальних закладах м. Дніпродзержинська, Огурцов А. П., Бринюк В. В. (2015)
Молчанов А. И. - Комплексные исследования радиационной обстановки в жилых и административных помещениях г. Желтые Воды, Сорока Ю. Н., Руденко С. А., Сорока М. Н. (2015)
Fabian M. - Language barriers and how to remove them in cross-cultural communication (2016)
Андрусяк І. В. - Блог-терміни як складова англомовної блогосфери (2016)
Барбіл О. В. - Фонематичні опозиції новолатинської мови у працях М.Лучкая, Шепа Н. С. (2016)
Бенедик М. І. - Методологія проведення досліджень наукового дискурсу (2016)
Дідо Н. Д. - До питання вивчення фразових дієслів в англійській мові (2016)
Глущук-Олея Г. І. - Пом’якшення категоричного заперечення у формах вираження заборони в іспанській мові (2016)
Голик С. В. - Науковий дискурс: основні напрями дослідження (2016)
Гоннерова Б. - Семантические способы образования немецких и словацких терминов в терминологии рельсовых повозок (2016)
Готра Ю. Ю. - Теоретичні засади аналізу фразеологічних одиниць сучасної англійської мови (2016)
Есенова Е. Й. - Основні критерії класифікації іншомовних лексичних одиниць (2016)
Близнюк Л. - Heimat: До історії виникнення поняття, Єдинак Н. (2016)
Жук В. А. - Семантична еволюція німецького кореня *beu- у давньоанглійській мові (2016)
Zeleňáková M. - (NON-)Ambiguity in legal language: syntactic perspective (2016)
Igoshev K. M. - Speech act in terms of speech act theory (2016)
Kishko O. V. - Genre peculiarities of American hard-boiled detective story (2016)
Козловський С. - Про питання еквівалентності та аналогії при перекладі фразеологічних одиниць з корейської на слов’янські мови (2016)
Косенко Н. М. - Особенности функционирования наречий меры и степени как слов-интенсификаторов в современном английском языке, Тодорова Н. Ю. (2016)
Кравченко О. В. - Когнітивний дисонанс у мовленнєвих потоках художнього тексту сучасних французьких детективних романів (2016)
Крайник Д. С. - Семантика дієслів на позначення бажання в українській, англійській та французькій мовах (2016)
Любимова С. А. - Cоціокультурний концепт vs соціокультурний стереотип: лінгвокогнітивний і культурологічний аспекти (2016)
Ляшина А. Г. - Роль репрезентативних суфіксів у процесі перекладу наукової літератури (2016)
Онищак Г. В. - Типологія взаємозв’язків між іменниками на позначення зла в сучасних англійській та українській мовах (2016)
Парамонова С. А. - Функции французских дискурсивных маркеров в аргументации (лингводидактический аспект) (2016)
Петій Н. - Ґендерна категоризація чоловічих персонажів в англомовному мультиплікаційному дискурсі (2016)
Rohach L. V. - Semantic basis of biology terms in the English and Ukrainian languages (2016)
Романова Н. В. - Семантика емотивних прислівників у сучасному німецькому художньому мовленні (2016)
Sabolikova K. - The reflection of family background in M.Thatcher’s political career (2016)
Sabovikova A. - Role of the british national newspapers in shaping the British society (2016)
Сливка М. І. - Реалія і термін в історико-культурному дискурсі (2016)
Markowska A. V. - Communicative-pragmatic respondent’s strategies in modern publicistic interview (on material of the German-language and English-laguage press), Salamatina О. О. (2016)
Сорока Т. В. - Особливості системного співвідношення українських та англійських аксіономенів (2016)
Станіслав О. В. - Перший ступінь динаміки синтаксичної когезії у сучасній французькій мові (на матеріалі художньої оповіді) (2016)
Тищенко О. В. - Концептосфера дому у слов’янській пареміології на контрастивному тлі (2016)
Тищенко О. О. - Оцінно-експресивна лексика у заголовках грецьких газетних публікацій (2016)
Філюк Л. М. - Способи утворення морської термінології англійської мови (2016)
Чендей Н. М. - Метафора в системі образних засобів мови (2016)
Tchystiak D. O. - Probleme de la conceptualisation litteraire dans l’aspect diachronique (2016)
Швед Е. В. - Лінгвостилістичні функції лексичної синонімії у промовах історичних осіб твору Тіта Лівія "Історія" (на матеріалі промов першої декади твору) (2016)
Myholynets-Shovak O. - The problem of speech act definition and classification (2016)
Алієва О. - Семантичний інваріант: системні та структурні особливості у процесі термінотворення (2016)
Мишко С. А. - Лінгвокраїнознавство в процесі викладання іноземних мов (2016)
Писанчин Р. Б. - Труднощі навчання діалоговому мовленню у процесі вивчення англійської мови (2016)
Худзей О. О. - Сучасні методи викладання іноземної мови у вищій школі (2016)
Рошко М. М. - Тема дому і родини у романах Кена Кізі "Політ над гніздом зозулі" та "Часом нестерпно кортить" (2016)
Filipova P. - The estrangement from and return to Jewish roots in I. B. Singer’s The Magician of Lublin (2016)
Komarek S. - Guta Saga: dejiny lidu z ostrova Gotland (2016)
Title (2016)
Table of Contents (2016)
Frolova T. V. - Impact of environmental factors on the level of physical growth and development of children in kharkiv region, Ohapkina O. V., Tereshchenkova I. I., Siniaieva I. R. (2016)
Gonchar M. O. - Main features of leukemoid reactions in children, Ishchenko T. B., Koval V. A. (2016)
Gonchar M. O. - Mechanisms of myocardial remodeling in adolescents with hypothalamic syndrome of the puberty and arterial hypertension, Konovalova N. V., Muratov G. R. (2016)
Senatorova G. S. - Spiral computed tomography in diagnosis of bronchopulmonary dysplasia, Chernenko L. N., Korneyko I. V. (2016)
Senatorova G. S. - Di Geordge syndrome, Gonchar M. O, Logvinova O. L., Strelkova M. I. (2016)
Gonchar M. O - The state of the cardiovascular system in children with gastroenterological disorders, Omelchenko O. V., Senatorova G. S., Strelkova M. I., Silicheva A. E., Ermolaev M. N. (2016)
Gonchar M. O. - The risk factor characteristics for congenital heart defects in newborns, Riga O. O., Boychenko A. D., Kondratova I. Yu., Komova V. O., Buzhynskaya N. R. (2016)
Dashchuk A. M. - Toll-like receptors and their role in the pathogenesis of psoriasis, Pochernina V. V. (2016)
Bilovol A. M. - Using of dermoscopy in the management of scabies, Tkachenko S. G., Volovik O. V. (2016)
Scsherbina I. M. - The diagnostic role of changes in indicators of local and systemic immunity in pregnant women with bacterial infection, Pkakhotnaya I. U., Kapustnik N. V., Dynnik O. O. (2016)
Грицюк В. - "Солдату зайвого майна не потрібно…": матеріально-побутове становище червоноармійців у 1939–1945 рр., Лисенко О. (2013)
Вронська Т. - "Куркульський" призов 1942 р.: мобілізація селян — трудпоселенців ГУЛАГ 1942 р. (передісторія та перебіг) (2013)
Безугольный А. - Кавказские стрелковые соединения в боях за Крым (декабрь 1941–1942 гг.) (2013)
Азарх І. - Повсякденне життя сільського населення Чернігівщини 1941–1943 рр. (за матеріалами Державного архіву Чернігівської області) (2013)
Дерейко І. - Локальний вимір партизансько-поліційного протистояння в Райхскомісаріаті "Україна": історія однієї роти (2013)
Держалюк М. - Карпатська Україна як феномен протистояння тоталітаризму в Європі у 1939–1945 роках (2013)
Дубик М. - Відображення стратегій виживання українських євреїв у листуванні жертв нацистських переслідувань з УНФ "Взаєморозуміння і примирення" (2013)
Заболотна Т. - Стратегії виживання міської інтелігенції України в роки нацистської окупації (1941–1944 рр.): теорія та практика (2013)
Куницький М. - Статус місцевого населення Райхскомісаріату "Україна": освітянський зріз (2013)
Пастушенко Т. - "Правосуддя" по-радянськи: кваліфікація співпраці з нацистами в СРСР. 1941–1956 рр. (2013)
Вєтров І. - Початок відбудовної епопеї в Україні (1943–1944 рр.): індустріальна стратегія (2013)
Мазило І. - З історії залізничного транспорту України (1943–1950 рр.) (2013)
Боровик М. - Колаборація і колаборанти в повсякденному сприйнятті мешканців України (на матеріалах усноісторичного проекту "Україна в роки Другої світової війни: повсякденний досвід виживання") (2013)
Гінда В. - Створення легенди про "матч смерті" (2013)
Хом’як О. - На роздоріжжі вибору: індивідуальні мотивації молоді до вступу в дивізію "Галичина" (2013)
Зиль В. - Демографічна політика першого періоду Другої світової війни на Волині: соціально-політичний, правовий, гуманітарний зрізи (2013)
Маєвський О. - Образ зовнішнього ворога крізь призму плакатної продукції СРСР (2013)
Стецюк Н. - Національна політика владних структур щодо українців у Польщі в перші повоєнні роки (2013)
Боровець І. - Словацькі документи засвідчують… (рецензія на: Dotyky s boľševizmom. Dokumenty spravodajstva slovenskej armády 1940–1941) / Martin Lacko(ed.). — Bratislava: Ústav pamäti národa, 2009. — 260 s.) (2013)
Марчук В. - "Концептуальні засади науково-фондової роботи Меморіального комплексу "Національний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років” на 2013–2020 рр.", Трохимович В. (2013)
Kenfack S. C. - Phase Transition of Polariton and Magnetopolariton in Semiconductor Microcavity, Fotue A. J., Issofa N., Djomou J.-R. D., Tchapda A. B., Tiosop M., Fai L. C. (2015)
Jinchu I. - Photoanode Engineering Using TiO2 Nanofibers for Enchancing the Photovoltaic Parameters of Natural Dye Sensitised Solar Cells, Sajeev U. S., Sreekala C. O., Achuthan K., Sreelatha K. S. (2015)
Ryapolov P. A. - The Analysis of the Structural Parameters of Magnetic Fluids with SAXS and MGA Techniques, Polunin V. M., Kuzmenko A. P., Emelianov S. G., Orlov E. Y., Chekadanov A. S. (2015)
Krasnov A. A. - Optimization of Energy Conversion Efficiency Betavoltaic Element Based on Silicon, Legotin S. A., Omel’chenko Yu. K., Didenko S. I., Murashev V. N., Rabinovich O. I., Yurchuk S. Yu., Yaromsky V. P., Popkova A. V. (2015)
Urchuk S. U. - The Current-voltage Characteristics Simulation of the Betavoltaic Power Supply, Krasnov A. A., Legotin S. A., Didenko S. I., Murashev V. N., Omel’chenko U. C., Osipov U. V., Rabinovich O. I., Popkova A. V. (2015)
Freik D. - Thermoelectric Composites on the Base of PbTe with Nanoiclusions of Colloidal Silver, Galushchak M., Nykyruy L., Horichok I., Matkivsky O., Khalavka Y. (2015)
Emelyanov V. M. - Development of Two-dimensional Analytical Model According to Polarizing Characteristics of the Raman Ranges at Recognition of Nanoparticles of Silver on Polyester Fibers, Dobrovolskaya T. A., Danilova S. A., Emelyanov V. V., Butov K. V. (2015)
Suresh Sagadevan - Investigation on Structural, SEM, TEM and Dielectric Properties of BaTiO3 Nanoparticles, Jiban Podder. (2015)
Kuzmenko A. P. - Small Angle X-ray Scattering in Nanocomposite: Nanoparticles BaTiO3 with Modified Surface in Polystyrene, Chekadanov A. S., Emelianov M. A. (2015)
Makarov V. M. - Magnetic and X-ray Studies of Nanodispersed Magnetite Synthesized from Chrome Containing Galvanic Sludge, Kalaeva S. Z., Zakharova I. N., Nevzorov I. A., Maltseva M. S., Shipilin A. M., Krzhizhanovskaya M. G. (2015)
Sandeep Arya - Variation in Feed Point within Differed L-Slot Multi-Frequency Microstrip Ratch, Ramni Gupta, Saleem Khan, Parveen Lehana. (2015)
Benhaliliba M. - AFM Calculated Parameters of Morphoogy Investigation of Spin Coated MZO (M = Al, Sn, Cd, Co) Layers, Tiburcio-Silver A., Avila-Carcia A. (2015)
Belonenko M. B. - Two-dimensional Few-circle Optical Pulses in the Inhomogeneous Environment of Carbon Nanotubes, Druzhilov I. S., Tuzalina O. Yu. (2015)
Kuzmenko A. P. - Self-assembly and Self-organization Processes of Carbon Nanotubes in the Colloidal Systems, Thet Phyo Naing, Myo Min Than, Chan Nyein Aung, Dobromysilov M. B. (2015)
Golev I. M. - Surface Activity of Graphite Nanomaterials, Sanin V. N., Russkih E. A., Russkih D. V. (2015)
Klepikov V. F. - Behavior of Zr1 % Nb Alloys Under Swift Kr Ion and Intense Electron Irradiation, Lytvynenko V. V., Lonin Yu. F., Ponomarev A. G., Startsev O. A., Uvarov V. T. (2015)
Legotin S. A. - The Spectral Sensitivity Characteristics Simulation of the Silicon p-i-n-structure with High Resistance "Wells", Murashev V. N., Yurchuk S. Yu., Yaromskiy V. P., Astahov V. P., Kuz’mina K. A., Rabinovich O. I., El’nikov D. S., Osipov U. V., Krasnov A. A., Didenko S. I. (2015)
Zergoug T. - First Principle Study of Uranium Nitrides UN and UN2 Using DFT and DFT + U, Abaidia S. E. H., Nedjar A. (2015)
Kirichek A. V. - The Peculiarities of the Influence of the Finite Sizes of a Detail on the Distribution of the Surface Layer Micro-hardness, Barinov S. V., Yashin A. V. (2015)
Shagrova G. V. - Modeling Oscillations of Magnetizable Microdrops, Drozdova V. I., Romanenko M. G. (2015)
Maireche Abdelmadjid. - Quantum Hamiltonian and Spectrum of Schrodinger Equation with Companied Harmonic Oscillator Potential and Its Inverse in Both Three Dimentional (2015)
Konchenkov V. I. - Influence of a Transverse Electric Field on the Alternating Currents Rectification Effect in Superstructures with Non-Additive Energy Spectrum, Kryuchkov S. V., Zav’yalov D. V. (2015)
Kirichek A. V. - Dimentional Effect in Micro- and Nanostructural Changes in Grain and Intragrained Structure of Steel 45 at Static-pulse Treatment, Kuzmenko A. P., Soloviev D. L., Barinov S. V., Altukhov A. Yu., Silantiev S. A., Grechukhin A. N., Mio Min Than, Dobromyslov M. B. (2015)
Thirumavalavan S. - Studies on Hall Effect and DC Conductivity Measurements of Semiconductor Thin Films Prepared by Chemical Bath Deposition (CBD) Method, Mani Y., Suresh Sagadevan S. (2015)
Kuzmenko A. P. - An analysis of the Deposition Process and the Structure of Ferroelectric Langmuir Films of Barium Titanate, Chuhaeva I. V., Abakunov P. V., Dobromyslov M. B., Emelyanov N. A. (2015)
Charmi M. - Design Considerations of Structural Parameters in Resonant Tunneling Diode by None-Equilibrium Green Function Method (2015)
Колупаев И. Н. - Использование метода многопороговых сечений для анализа изображений микроструктуры поверхности, Соболь В. О. (2015)
Eidelman K. B. - Influence of Order of Double Step Implantation of 64Zn+ and 16O+ Ions into Si on Formation of Zinc-containing Nanoparticles, Shcherbachev K. D., Tabachkova N. Yu., Goryachev A. V., Migunov D. M., Doronova D. A. (2015)
Afonin K. N. - Application of Ultrasonic Bonding in Leds and Led Lamps Production, Ryapolova Y. V., Soldatkin V. S., Tuev V. I. (2015)
Nagornov Yu. S. - Simulation of Mechanical Properties and Intracellular Pressure of Erythrocyte According to Atomic Force Microscopy, Zhilyaev I. V. (2015)
Ivanov A. A. - Filled Aluminosilicate of Dendrimer Morphology Used as Low Temperature Cofired Ceramic in Led Devices and Spacecraft Control Systems, Tuev V. I. (2015)
Dobrovolskaya T. A. - Development of a Technique of an Analytical Assessment of Crossing of Ellipses of Distri-bution on Polarizing Raman Ranges at Identification of Nanoparticles of Silver on Polyester Fibers, Emelyanov V. M., Danilova S. A., Emelyanov V. V., Butov K. V. (2015)
Хижняк В. Г. - Структура, склад та властивості азотованих сплавів після дифузійної металізації, Калашніков Г. Ю., Харченко Н. А., Говорун Т. П., Хижняк О. В., Долгих В. Ю., Голишевський О. О. (2015)
Murashev V. N. - Silicon Betavoltaic Batteries Structures, Legotin S. A., Rabinovich O. I., Abdulaev O. R., Osipov U. V. (2015)
Rabinovich O. I. - Heterostructure Active Area Optimization by Simulation, Didenko S. I., Legotin S. A., Fedorchenko I. V., Osipov U. V. (2015)
Довбиш А. С. - Інтелектуальна система радіонуклідної медичної діагностики на гамма-камері, Москаленко В. В., Рижова А. С., Дьомін О. В. (2015)
Sachin S. Sawant - Synthesis and Characterization of Nanostructured Tin Oxide (SnO2) Powder Prepared by Sol-Gel Method, Ashok D. Bhagwat, Chandrashekhar M. Mahajan. (2015)
Ageeva E. V. - Wear-resistant Coatings From Electroerosive Micro- and Nanofraction Powders, Kuznetsova L. P., Ageev E. V., Altukhov A. Yu., Vinokurov O. V., Sirota V. V. (2015)
Костюк Д. М. - Магніторезистивні властивості масиву наночастинок оксиду заліза у провідній матриці, Проценко С. І., Однодворець Л. В., Чешко І. В., Проценко І. Ю. (2015)
Япрынцев М. Н. - Получение объемного композита на основе наночастиц Bi2Te3SiO2 и его электропроводность, Любушкин Р. А., Алифанова Е. Н., Иванов О. Н., Маликов Л. В. (2015)
Chekanov V. V. - Calculation of the Membrane Thickness of Magnetite Nanoparticles on the Surface of the Transparent Conductive Electrode in the Electric Field, Kandaurova N. V., Chekanov V. S. (2015)
Yerin C. V. - Extinction and Scattering of Light by Magnetic Colloidal Nanoparticles (2015)
Ageeva L. S. - Development and Physico-chemical Study of the Aqueous Dispersion Silver Nanoparticles as the Basis for Creating New Nanomaterials, Chekadanov A. S., Borsch N. A., Kuzmenko A. P., Myo Min Than, Dobromyslov M. B. (2015)
Kostishyn V. G. - Effect of Temperature Mode of Radiation-thermal Sintering the Structure and Magnetic Properties of Mn-Zn-ferrites, Komlev A. S., Korobeynikov M. V., Bryazgin A. A., Shvedunov V. I., Timofeev A. V., Mikailenko M. A. (2015)
Djelloul A. - Properties Study of ZnS Thin Films Prepared by Spray Pyrolysis Method, Adnane M., Larbah Y., Sahraoui T., Zegadi C., Maha A., Rahal B. (2015)
Shipko M. N. - The Physical Model of Formation of Hexagonal Ferrites BaFe12O19, Kostishyn V. G., Chitanov D. N. (2015)
Starkov V. V. - Microchannel Structures of Betavoltaic Silicon Convertors, Legotin S. A., Krasnov A. A., Murashev V. N., Omel`chenko Yu. K., Rabinovich O. I., Laryushkin A. S. (2015)
Калініченко С. М. - Терморезистивні властивості плівкових твердих розчинів на основі Cu і Ni, Ткач О. П., Гричановська Т. М., Однодворець Л. В. (2015)
Кудринський З. Р. - Структура окислених і неокислених поверхонь шаруватих кристалів InTe, Ковалюк З. Д., Катеринчук В. М., Поцілуйко Р. Л. (2015)
Grankin S. S. - Structure, substructure, hardness and adhesion strength of multiperiod composite coatings MoN / CrN, Beresnev V. M. Sobol O. V., Stolbovoy V. A., Novikov V. Yu., Lytovchenko S. V., Nyemchenko U. S., Meylehov A. A., Kovaleva M. G., Postelnyk А. А., Toryanik I. N. (2015)
Слободзян Д. П. - Особливості впливу Х-випромінювання та магнітного поля на електрофізичні характеристики бар’єрних структур на основі дислокаційного P-Si, Павлик Б. В., Кушлик М. О. (2015)
Zakhvalinskii V. S. - Temperature Influence on the Properties of Thin Si3N4 Films, Abakumov P. A., Kuzmenko A. P., Piljuk E. A., Rodrigues V. G., Goncharov I. J., Taran S. V. (2015)
Ivanov O. N. - Electrical Resistivity Peculiarities of the Nanograined Bi2Te3 Material, Lyubushkin R. A., Soklakova O. N. (2015)
Никонюк Є. С. - Оптичне пропускання і електрофізичні властивості твердих розчинів Cd1–xMnxTe, Захарук З. І., Раренко Г. І., Опанасюк А. С., Гриненко В. В., Фочук П. М. (2015)
Leonenko N. A. - Nonlinear Effects of Laser Surface Modification of Ore Minerals, Vanina E. A., Veselova E. M., Kuzmenko A. P. (2015)
Storozhenko A. M. - The Magnetic Fluid Nanoparticles by Microscopy and X-ray Methods, Shabanova I. A., Tantsyura A. O. (2015)
Kostishyn V. G. - Obtaining and Properties of Hexaferrite BaFe12O19 for High-coercivity Permanent Magnets and Substrates Microstrip Microwave Devices of mm-Range, Korovushkin V. V., Chitanov D. N., Korolev Yu. M. (2015)
Ageeva E. V. - X-ray Analisis of the Powder of Micro- and Nanometer Fractions, Obtained from Wastes of Alloy T15K6 in Aqueous Medium, Ageev E. V., Pikalov S. V., Vorobiev E. A., Novikov A. N. (2015)
Koman B. P. - Energy Parameters of Interfacial Layers in Composite Systems: Graphene – (Si, Cu, Fe, Co, Au, Ag, Al, Ru, Hf, Pb) and Semiconductor (Si,Ge) – (Fe, Co, Cu, Al, Au, Cr, W, Pb), Yuzevich V. M. (2015)
Boroznin S. V. - Investigation of the Gas Atoms Interaction with BC Nanotube, Shanaev I., Zaporotskova I. V., Policarpova N. (2015)
Fellaoui K. - Theoretical Analysis of Optical Gain in GaN / AlxGa1 – xN Quantum Well Lasers, Abouelaoualim D., Elkadadra A. E., Oueriagli A. (2015)
Raksha S. V. - Functional Materials for Dye-sensitized Solar Cells, Kondrashin V. I., Pecherskaya E. A., Nikolaev K. O. (2015)
Оленич І. Б. - Вплив радіаційного опромінення на властивості наноструктур поруватого кремнію, Монастирський Л. С., Дзендзелюк О. С. (2015)
Швець Є. Я. - Самоорганізація атомів в розплавах германію та кремнію, Червоний І. Ф., Головко О. К. (2015)
Губа К. С. - Температурні зміни енергетичних характеристик поверхневого шару квантових точок InAs в матриці GaAs, Юзевич В. М. (2015)
Kostishyn V. G. - Obtaining of Nanostructured Powders of Barium and Strontium Hexaferrite by the Polymer Precursor Method, Timofeev A. V., Chitanov D. N. (2015)
Коротун А. В. - Оптична провідність металевого нанодроту з еліптичним перерізом, Коваль А. О. (2015)
Conrad Rizal - Ferromagnetic Alloys: Magnetoresistance, Microstructure, Magnetism and Beyond (Review), Boris B. Niraula. (2015)
Holovaty Yu. P. - Model of Band Diagram LED White Light in the System of GaN/InGaN, Kosushkin V. G., Khahaev N. A., Romanov D. A., Chervyakov L. M., Naimi E. K., Kozhitov S. L. (2015)
Andreev V. G. - Influence of Modes Shredding of Source Components by Processes to Synthesis and Activity of Powder Sintering Hexaferrite, Kostishyn V. G., Ursulyak N. D., Nalogin A. G., Kudashov A. A. (2015)
Muratov D. G. - The Influence of Synthesis Temperature on the Structure, Composition and Magnetic Properties of Nanocomposites NiCo/C, Kozhitov L. V., Emelyanov S. G., Yakushko E. V., Bulatov M. F. (2015)
Крючков С. В. - Фотостимулированная отрицательная проводимость полупроводниковой сверхрешетки, Кухарь Е. И. (2015)
Ivanov O.N. - Hopping Conductivity and Negative Magnetoresistance of the Bulk Nanograined Bi2Te3 Material, Lyubushkin R.A., Yaprintsev M.N., Sudzhanskaya I.V. (2015)
Goncharov I. Yu. - Initiation of Polarized State in the Tantalum Oxide Thin Films Grown by Magnetron Sputtering on a Substrate of Monocrystalline Silicon (100) Followed by Argon and Oxygen Ions, Kolesnikov D. A., Zykova A. V., Safonov V. I. (2015)
Shipko M. N. - Magnetic Microstructure Aluminum-substituted Barium Hexaferrite for Microwave Devices mm-Wavelength Range, Korovushkin V. V., Kostishyn V. G., Ursulyak N. D., Nalogin A. G., Savtchenko E. S. (2015)
Karpovich N. F. - The Hydrothermal Autoclave Synthesis of the Nanopowders of the Refractory ZrO2 and HfO2 Oxides, Pugachevsky M. A., Panfilov V. I., Kuzmenko A. P., Dobromyslov M. B. (2015)
Рачій Б. І. - Питомі енергетичні характеристики нанопористого вуглецю, активованого ортофосфорною кислотою, Остафійчук Б. К., Будзуляк І. М., Іванічок Н. Я. (2015)
Бойко І. В. - Внесок детекторних двофотонних електронних переходів у формування динамічної провідності трибар’єрних резонансно-тунельних структур, Петрик М. Р., Цуприк Г. Б. (2015)
Kochura A. V. - Grows and Characterization of Cd3As2 + MnAs Composite, Marenkin S. F., Ril' A. I., Zheludkevich A. L., Abakumov P. V., Knjazev A. F., Dobromyslov M. B. (2015)
Ageev E. V. - Electroerosive Powder Obtained from Alloy VK8 Waste into Butanol, Altukhov A. Yu., Khardikov S. V., Gulidin S. S., Novikov A. N. (2015)
Gazizova M. Yu. - Investigation of Corrosion Behavior of Bioactive Coverings on Commercially Pure Titanium and its Alloys, Ivanov M. B., Vershinina T. N. (2015)
Kirichek A. V. - Theoretical Studies of Laws Nanostructuring and Heterogeneous Hardening of Steel Samples by Wave Intensive Plastic Deformation, Altukhov A. Y., Solovyov D. L., Silantiev S. A. (2015)
Лисенко О. В. - Застосування модернізованого методу усереднених характеристик в задачах теорії плазмово-пучкових супергетеродинних лазерів на вільних електронах, Олексієнко Г. А., Феденко М. О. (2015)
Druzhinin A. A. - The Electron Scattering on Local Potential of Crystal Defects in GaSb Whiskers, Ostrovskii I. P., Khoverko Yu. N., Khytruk І. I. (2015)
Orlova M. N. - Heterocyclic Polymers Perspectives in Nanolayers of Donor Acceptor Heterojunction for Organic Photovoltaic Application, Didenko S. I., Rabinovich O. I., Saranin D. S. (2015)
Timoshina M. I. - Effect of a Stable Magnetic Field on Silicon Properties, Akimov E. V., Gulamov A. A., Kochura A. V., Dobromyslov M. B. (2015)
Melnikov G. A. - The Structure of Small Clusters and IR Spectrum Condensed Matters, Ignatenko N. M., Melnikov V. G., Cherkasov E. N., Manzhos O. A. (2015)
Dzhamamedov R. G. - Structural Phase Transition in CdSb + 3 % MnSb Composite at a High Hydrostatic Pressure, Mollayev A. Ju., Kochura A. V., Abakumov P. V., Arslanov R. K., Marenkin S. F., Dobromyslov M. B. (2015)
Policarpova N. P. - About Using Carbon Nanotubes with Amino Group Modification as Sensors, Zaporotskova I. V., Boroznin S. V., Zaporotskov P. A. (2015)
Бовгира О. В. - Дослідження електронних властивостей кластера (ZnO)12 при адсорбції газів методом теорії функціонала густини, Бовгира Р. В., Попович Д. І., Середницький А. С. (2015)
Клочко Н. П. - Фотолюминесценция одномерных массивов оксида цинка, электроосажденных в импульсном режиме, Клепикова Е. С., Копач В. Р., Хрипунов Г. С., Волкова Н. Д., Любов В. Н., Копач А. В. (2015)
Zhukov E. A. - Interaction of Lamb Waves with Domain Walls in an Iron Borate Plate, Adamova M. E., Kaminsky A. V., Kuz’menko A. P., Zhukova V. I. (2015)
Буланий М. Ф. Коваленко О. В. - Механосинтез мікрокристалів ZnS : Mn, Морозов О. С., Омельчук А. Р., Хмеленко О. В. (2015)
Evfimko K. D. - The Mathematical Model of Solid Structural Unit Heat Distribution Based on the Approach, Ushcats M. V., Mochalov A. A. (2015)
Kuzmenko A. P. - Nanostructure Changes of Magnetron Copper Films with a Glass Ceramic Substrate, Kuzko A. E., Naw Dint, Myo Min Than, Dobromyslov M. B., Emelyanov S. G., Chervyakov L. M. (2015)
Yattinahalli S. S. - Syntesis and Structural Characterization of Nanomanganese Ferrites, Kapatkar S. B., Mathad S. N. (2015)
Roslyakova L. I. - Nanostructure-based Processes at the Carbonizing Steels, Roslyakov I. N., Petrova L. P. (2015)
Maksakova О. V. - Nanostructured (Ti-Zr-Nb)N Coatings Obtained by Vacuum-arc Deposition Method: Structure and Properties, Grankin S. S., Bondar O. V., Kravchenko Ya. O., Yeskermesov D. K., Prokopenko A. V., Erdybaeva N. K., Zhollybekov B. (2015)
Panfilov V. I. - Influence of the Substrate Temperature on the Size Distribution and Phase Composition of Ablated HfO2 Nanoparticles, Pugachevskii M. A., Kuzmenko A. P., Dobromyslov M. B. (2015)
Гричановська Т. М. - Кінетичні властивості плівкових систем на основі Ni i V та Ni і Ag(Au), Холод Т. С., Циганкова Л. А., Шумакова Н. І., Чешко І. В. (2015)
Solaimani M. - Number of Repetitious States in One Dimensional Hubbard Model: a Density Maqtrix Renormalization Group Perspective (2015)
Кругляк Ю. А. - Наноэлектроника: транспорт спинов в модели НРФГ и квантовый спиновый эффект Холла в концепции "снизу–вверх", Кондратенко П. А., Лопаткин Ю. М. (2015)
Kozhitov L. V. - The Formation and Study of the FeCo Nanoparticles Alloy in Structure of Metal-Carbon Nanocomposites FeCo/C, Bulatov M. F., Korovushkin V. V., Kostishin V. G., Muratov D. G., Shipko M. N., Emelyanov S. G., Yakushko E. V. (2015)
Title (2016)
Table of Contents (2016)
Novikov D. O. - Historical models and legal regulation of health care practice in kievan rus (2016)
Smirnov A. S. - The impact of epichlorohydrin, echinacea purpurea extract and thiotriazoline on the pyloric glands of the stomach in rats (2016)
Nekrasova N. O. - The peculiarities of lipid metabolism and endothelial dysfunction in young patients with spondylogenic vertebrobasilar insufficiency (2016)
Chaychenko T. V. - Familial hypercholesterolaemia in pediatric practice: current guidelines & clinical case (2016)
Senatorova G. S. - The features of nutritional status in children with bronchopulmonary dysplasia, Chernenko L. M., Bashkirova N. V. (2016)
Odynets Yu. V. - The role of monocyte chemoattractant protein 1 in immune response formation in children with hemorrhagic vasculitis, Yavorovych M. V. (2016)
Odynets Yu. V. - The role of vascular intercellular adhesion molecule-1 (svcam-1) in inflammation development a companying bronchial asthma in children, Vasylchenko Y. V. (2016)
Gonchar M. O. - Cerebral hemodynamics in newborns with seizures, Teslenko T. O., Boichenko A. D., Kondratova I. Yu. (2016)
Zhdanova N. O. - Microbiological efficacy of photo-activated disinfection and temporary root obturation as an adjunct to the treatment of chronic apical periodontitis, Ryabokon E. M. (2016)
Lukavenko O. G. - The ways of improving the efficiency of professional adaptation in medical students by physical education and sport, Korchevska O. G., Uskova S. M. (2016)
Крупчан О. Д. - Методологічні виміри сучасного вітчизняного приватного права (2016)
Безух О. В. - Господарський (комерційний) та цивільний обороти: сутність та відмінності в умовах ринкової економіки (2016)
Беляневич О. А. - Поняття легітимних очікувань та проблеми його застосування судами України (2016)
Король В. І. - Міжнародно-правові детермінанти модернізації правової політики України у сфері економічної безпеки держави і суб’єктів господарювання (2016)
Lutts V. V. - Phenomenon of a contract in civil law (2016)
Махінчук В. М. - Визначення контролюючих корпорацію осіб крізь призму доктрини зняття корпоративної вуалі (piercing/lifting the corporate veil) (2016)
Миронова Г. А. - Приватноправове регулювання особистих немайнових відносин у медичній сфері: деякі питання методології (2016)
Примак В. Д. - Непереборна сила як обставина, що звільняє від цивільно-правової відповідальності: порівняльно-правовий вимір (2016)
Васильєва В. В. - Проблеми спадкування частки спадкоємця за заповітом у випадку його смерті до відкриття спадщини в Україні та країнах англо-американської правової системи (2016)
Гетманцев М. О. - Уніфікація процесуального права як один з наукових підходів до вдосконалення науки цивільного права (2016)
Калаур І. Р. - Сучасні тенденції щодо форми заповіту (2016)
Kochyn V. V. - The concept and features of non-entrepreneurial society (2016)
Лапечук П. І. - Організаційно-правове забезпечення екологічних фондів, Бесарабчик В. О. (2016)
Левківський Б. К. - Забезпечення гендерної рівності у спорах про визначення місця проживання дитини (2016)
Лузан Т. Л. - Рішення суду у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення, в сімейних відносинах (2016)
Первомайський О. О. - Проблеми тлумачення та застосування норми статті 329 ЦК України (2016)
Пленюк М. Д. - Роль юридичних фактів у цивільно-правових зобов’язаннях (2016)
Пожоджук Р. В. - Дифузні права фізичної особи – споживача електричної енергії (2016)
Резнік Г. О. - Право на захист особистих немайнових прав дитини (2016)
Шевченко О. М. - Правове забезпечення рівного доступу до здобуття середньої освіти у формі екстернату (2016)
Гриняк А. Б. - Договір підряду як регулятор підприємницьких відносин у сфері виконання робіт (2016)
Кицик Я. Р. - Використання примірних та типових договорів у галузі електроенергетики України (2016)
Галянтич М. К. - Матеріальний та процесуальний зміст захисту житлових прав фізичних осіб (2016)
Корнієнко Ю. І. - Право власності на об’єкти незавершеного будівництва (2016)
Рябова К. О. - Особливості правового статусу членів житлово-будівельного кооперативу (2016)
Полюхович В. І. - Основні напрями розвитку конкуренції та антимонопольного регулювання на ринках паливно-енергетичного комплексу України (2016)
Попович Т. Г. - Зміна правових засад у сфері технічного регулювання в Україні відповідно до вимог ЄС (2016)
Сергійко О. В. - До питання дерегулювання підприємницької діяльності (2016)
Черненко О. А. - Проблеми законодавчого визначення кворуму загальних зборів господарських товариств (2016)
Курзинска-Сингер Е. - Гармонизация права как процесс правовых заимствований (2016)
Микита І. Р. - Проблеми вибору застосованого права до договору міжнародного морського перевезення вантажу (2016)
Титул, зміст (2016)
Іванов С. М. - Співробітництво України та ЄБРР: тенденції розвитку, Клименко К. В. (2016)
Поченчук Г. М. - Перспективи співпраці України з міжнародними фінансовими інститутами (2016)
Кузькін Є. Ю. - Вплив децентралізації на розвиток регіонів (2016)
Точиліна І. В. - Досвід податкового стимулювання інноваційного розвитку економіки (2016)
Сибірянська Ю. В. - Особливості територіальної та галузевої локалізації великих платників податків в Україні, Пислиця А. В. (2016)
Кучерява М. В. - Імплементація змін Міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні (2016)
Деревко О. С. - Міжнародний досвід капіталізації банків та її вплив на боргову сферу (2016)
Воронюк В. М. - Теоретичні підходи до класифікації міжбюджетних капітальних трансфертів (2016)
Ставицький А. В. - Оптимізація бюджетної інвестиційної діяльності в Україні, Басала К. О. (2016)
Чумакова І. Ю. - Сутність функції внутрішнього аудиту в системі державного управління, Коваль Ж. Г. (2016)
Осипенко М. В. - Соціальна інфраструктура як чинник відтворення людського капіталу (2016)
Title (2016)
Table of Contents (2016)
Agayev E. - "White Russian" doctors in Cyprus: the fate of six graduates of imperial Kharkov university (2016)
Zupanets I.A. - The benefits of the combined topical administration of ketoprofen and glucosamine hydrochlorode to back pain treatment, Shebeko S. K., Davishnia N.V. (2016)
Zhuiko A. - Aortic stenosis in 93 y.o. female (case report) (2016)
Gonchar M. O. - Detection of psychological characteristics in children with chronic gastrointestinal diseases using MOS-SSF-36 Questionnaire, Omelchenko O. V., Strelkova M. I., Yermolayev M. N., Silicheva A. E. (2016)
Gonchar M. O. - Congenital acute megacariocytic leukemia in newborns (case report), Ishenko T. B., Koval V. A. (2016)
Riga O. A. - Risk factors of cardiovascular disorders in newborns from multiple dichorial biamniotic twin pregnancies, Senatorova A. V., Volic M. S. (2016)
Shmulich V. K. - Comparative analysis of the role of domestic allergens in atopic rhinitis in children, Chernenko L. M., Lupaltsova O. S., Staruseva V. V., Shmulich O. V. (2016)
Onikiienko O. - Two-dimensional echocardiographic characteristics in preadolescent athletes (2016)
Zavgorodniy I. V. - Diagnosis of school adaptation in children with special needs, Lazarenko K. P., Chekhovskaya I. M. (2016)
Kovac I. V. - Morphofunctional peculiarities of tissue of oral cavity in chronic recurrent aphtous stomatitis with therapeutical correction, Kravchenko L. I., Gargin V. V. (2016)
Семитківська Т. О. - Дослідження можливості поліпшення екологічних характеристик котельного палива (2015)
Конахович Г. Ф. - Порівняльний аналіз перетворення фур’є, косинусного перетворення та вейвлет-перетворення як спектрального аналізу цифрових мовних сигналів, Давлет’янц О. І., Лавриненко О. Ю., Бахтіяров Д. І. (2015)
Кучеров Д. П. - Композиція методів просторової фільтрації для підвищення якості зображень, Кацалап Р. Г., Зброжек Л. В. (2015)
Осадчий С. І. - Модернізована оптимальна робастна багатовимірна фільтрація стаціонарних випадкових корисних сигналів, Кузнєцова О. Я., Зубенко В. О., Голик О. П. (2015)
Barannik V. V. - Methodological base for transformants representation in nonequilibrium positional uneven-diagonal space, Krasnorutskyi А. А., Musienko А. Р. (2015)
Рябуха Ю. М. - Метод верифікації обробки відеоінформаційного ресурсу на основі формування базових рівнів побудови кодових конструкцій (2015)
Юдін О. К. - Організація систем підтримки прийняття рішень для управління в кризових ситуаціях, Фролов О. В., Бойко Ю. П. (2015)
Гончар С. Ф. - Модель імовірних деструктивних дій персоналу АСУ ТП в умовах наявності дестабілізуючих впливів в аспекті інформаційної безпеки (2015)
Міщенко А. В. - Структурно-параметрична модель взаємозв’язків інформаційних ресурсів ієрархічної складної системи управління інформаційної безпеки держави (2015)
Заліський М. Ю. - Моніторинг процесів експлуатації засобів радіотехнічного забезпечення польотів (2015)
Борсук С. П. - Визначення основної домінанти поведінки студентів диспетчерів в умовах порушення норм ешелонування (2015)
Степанчук О. В. - Аналіз особливостей проектування зупинок громадського пасажирського транспорту на магістральних вулицях, Тімкіна С. Ю. (2015)
Резюме (2015)
Титул, зміст (2016)
Кучерук Н. В. - Побудова інваріантних систем управління багаторежимними об’єктами (2016)
Ладієва Л. Р. - Нечітко-когнітивний підхід в задачі управління процесом контактної мембранної дистиляції, Момотенко Д. О. (2016)
Buryi P. - Automatic definition the field of view of Camera оf unmanned aerialvehicle, Pristavka P., Sushko V. (2016)
Артамонов Є. Б. - Підхід до розробки комп’ютерних систем навчання інвалідів зору, Длужевський А. О., Панфьоров О. В. (2016)
Зацерковний В. І. - Побудова моделі транспортно-дорожньої мережі Чернігівської області за допомогою геоінформаційних технологій, Тішаєв І. В., Кобрін О. В. (2016)
Ільницький Г. І. - Елементи вибіркової комп’ютерно-цифрової індикації захворюваності на туберкульоз різних вікових категорій населення (2016)
Литвиненко О. Є. - Математичний метод складання і коригування навчальних планів, Масловський Б. Г. (2016)
Минаев Ю. Н. - Тензорные декомпозиции как технологии data mining:Анализ временных рядов, Гузий Н. Н., Филимонова О. Ю., Минаева Ю. И. (2016)
Весельська О. В. - Систематизація та класифікація наявних стеганографічних методів приховування інформації, Зюбіна Р. В., Фролов О. В. (2016)
Юдін О. К. - Теоретичні основи визначення стандартних функціональних профілів захищеності автоматизованої системи від несанкціонованого доступу, Бучик С. С., Мельник С. В. (2016)
Kozliuk I. O. - Problems of unauthorized interference to the work of uav and methods of its solving, Bakhtiiarov D. І., Lavrynenko O. Y., Tretiak І. V. (2016)
Ільєнко C. C. - Автоматизація, дистанційне управління та надійність світлосигнальної системи сучасних аеродромів цивільної авіації (2016)
Бовсуновський Є. О. - Еколого-технологічний аналіз матеріалів для 3D-друку, Зінченко Р. О. (2016)
Бойченко С. В. - Екологістика, утилізація та рециклінг транспортних засобів: тенденції та перспективи розвитку, Лейда К., Іванченко О. В. (2016)
Маджд С. М. - Досвід експлуатації гідрофітних споруд в Україні та світі (2016)
Mirzayev N. S. - Problems of influence of marketing research on ownership activityin the sphere grain — growing (2016)
Vitovska O. P. - Experimental model of training instrument for real time visualization of optical disk of the retina, Plyuto I. V., Taha S. A., Kuznetsova O. Ya., Komissarenkо J. I. (2016)
Дубик Я. Р. - Динамічний аналіз трубопроводів методом нормальних форм коливань з врахуванням взаємодії із середовищем (2016)
Резюме (2016)
Вимоги до статті (2016)
Глушко Ю. В. - Прогноз развития виноградарско-винодельческих предприятий АР Крым (2013)
Замлинський В. А. - Проблеми розвитку іноваційної діяльності в аграрному секторі економіки (2013)
Замлинська О. В. - Концепція створення ліфтового кластеру як форма реалізації маркетингової стратегії зростання (2013)
Лиса Н. В. - Джерела оновлення основних засобів харчових підприємств (2013)
Гришов В. В. - Розвиток інноваційного потенціалу підприємств (2013)
Лебедева В. В. - Економічна природа конвергенції інтеграційних формувань аграрної сфери економіки (2013)
Лисовая Т. В. - Экономическая эффективность производства молока в агроформированиях АР Крым (2013)
Мілашовська О. І. - Використання сучасного інструментарію моделювання та прогнозування, Стегней М. І., Пачкал О. М. (2013)
Рощина Ю. В. - Особенности бухгалтерского учета и оценки земель (зарубежный и отечественный опыт) (2013)
Січко С. М. - Особливості міграційної політики в країнах ЄС (2013)
Янченко З. Б. - Інноваційний потенціал підприємства: термінологічні підходи та змістовне наповнення (2013)
Фрейдис Е. И. - Основные тенденции развития и маркетинговое обеспечение виноградарско-винодельческих предприятий АР Крым (2013)
Гончарова А. І. - Аспекти сучасного розвитку аграрного виробництва в Україні (2013)
Бойко А. Б. - Інформаційні загрози для операторів мобільного зв’язку (2013)
Kovtunenko K. - Staatliche aufrechterhaltung der projekte von der kommerzialisierung der forschungstatigkeitergebnisse: erfahrung der auslandischen staaten, Kovalyk O.. (2013)
Арутюнов А. В. - Теоретико-методичні аспекти формування ціни на продукцію аграрних підприємств при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, Біхлє Ю. А., Вітковський А. Ю. (2013)
Бордовська Г. С. - Формування конкурентної позиції сільськогосподарських підприємств при виході на зовнішній ринок, Кучер С. В., Трофимук І. Г., Тиліщук Ю. В. (2013)
Зайцева О. І. - Реалізація принципів самоорганізації в концепції соціально-етичного маркетингу, Ємець Н. В. (2013)
Копитко В. І. - Основні напрями стійкого розвитку аграрного сектору АПК, Копитко О. В. (2013)
Белінська С. М. - Інституціоналізація як чинник економічного розвитку (2013)
Ігнатенко М. М. - Проблеми розвитку соціальної інфраструктури аграрої сфери економіки та шляхи їх вирішення (2013)
Грінчук Ю. С. - Організаційно-економічний механізм відтворення виробничих ресурсів у сільському господарстві (2013)
Вівчарук О. М. - Інвестиційний клімат підприємств ресторанного господарства Львівської області (2013)
Стоянова-Коваль С. С. - Формування інвестиційної привабливості в умовах трансформації економіки (2013)
Іванчикова А. С. - Проблеми конкурентоздатності сільськогосподарських підприємств (2013)
Кравченко Л. О. - Стратегическая политика збыта в сфере инновационно-инвестиционной деятельности предприятия, Волошина О. (2013)
Шрам Т. В. - Проблемні аспекти відображення трансакційних витрат у бухгалтерському обліку (2013)
Жидяк О. Р. - Принципи страхування виробництва та політика страхування підприємств агросфери (2013)
Рехтета О. М. - Оцінка стану зовнішнього державного боргу (2013)
Бойков В. О. - Інноваційно-інвестиційний розвиток сільськогосподарських підприємств (2013)
Прохорчук С. В. - Інвестиційна привабливість АПК в умовах економічної кризи (2013)
Петричко М. М. - Інвестиції в інновації як фактор економічного зростання України (2013)
Попович О. М. - Маркетинговий підхід до підвищення інвестиційної привабливості сільської місцевості (2013)
Лагодієнко В. В. - Реалізація інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності у харчовій галузі (2013)
Палеха Ю. М. - Реформування методології нормативної грошової оцінки земель населених пунктів в Україні, Колосюк А. А. (2013)
Гроздева Е. А. - Теоретические и практические аспекты маркетингового менеджмента санаторно-курортного региона (2013)
Левковська Л. В. - Системні аспекти інституційного забезпечення капіталізації водних ресурсів, Мандзик В. М. (2013)
Богданова Ж. А. - Історично-правовий аналіз регулювання процесу формування собівартості послуг в різних країнах (2013)
Островська І. П. - Санація підприємств (2013)
Орленко О. В. - Формування державного інтервенційного фонду – як основа розвитку круп’яного ринку в умовах нестабільності світових цін на сільськогосподарську продукцію (2013)
Кужель В. В. - Системи організаційно-економічного забезпечення розвитку аграрної сфери (2013)
Ковтуненко Ю. В. - Організаційні форми та методи комерціалізації інноваційної продукції промислових підприємств (2013)
Бутенко Т. В. - Організаційно-економічний механізм інноваційного розвитку підприємств, Бутенко В. В. (2013)
Піюренко І. О. - Ключові ланки антикризової системи, її сучасний стан, невідкладні заходи та шляхи її вдосконалення (2013)
Майборода О. В. - Напрями моделювання виробничої діяльності суб’єктів господарської діяльності продовольчої сфери (2013)
Крученюк Є. В. - Механізм підвищення конкурентоспроможності зерновиробництва, Рижик Г. В., Стафій Т. Б. (2013)
Лагодієнко Н. В. - Управлінський облік як складова системи контролінгу на підприємстві (2013)
Крутій І. А. - Вимоги до управлінських кадрів в сучасних ринкових умовах (2013)
Воскресенська О. Є. - Нові підходи до рішення проблем, пов’язаних з управлінням підприємств туристичної галузі (2013)
Шандова Н. В. - Комплексний підхід до оцінки розвитку промислового підприємства (2013)
Мармуль Л. О. - Методичні засади прогнозування виробничої сільськогосподарської діяльності, Руснак А. В. (2013)
Трухачова К. В. - Методичні аспекти оцінки збалансованої результативності господарської діяльності підприємства гостинності (2013)
Ванієва А. - Методичні засади оцінки туристично-рекреаційних ресурсів та їх впливу на конкурентоспроможність туристичних продуктів та послуг (2013)
Тюхтенко Н. А. - Мотиваційні аспекти функціонування управлінського персоналу підприємства (2013)
Яровий І. І. - Удосконалення стратегічного управління конкурентоспроможністю бюджетоутворюючих галузей та видів діяльності (2013)
Крупіца І. В. - Соціалізація національної економіки: зарубіжний досвід та національні надбання (2013)
Шевцов Д. В. - Стратегічні підходи активізації ринкової та виробничої діяльності в олієжировій галузі (2013)
Жуйков О. Г. - Еколого-економічне обгрунтування введення альтернативних культур олійного напряму в агрофітоценози південного степу, Жуйков Г. Є. (2013)
Акіншева В. М. - Інноваційна модель управління родючiстю ґрунту (2013)
Лепьохіна О. В. - Стан вітчизняного сільськогосподарського машинобудування (2013)
Ольшанецкий В. Е. - Об определении деформационной мартенситной точки при силовом воздействии на аустенит Fe-Mn и Fe-Cr-Ni сталей в изменяемом и постоянном магнитных полях, Снежной Г. В., Снежной В. Л. (2016)
Перепьолкіна М. М. - Вибір ефективного легування нових штампових сталей з аустенітним перетворенням при експлуатації, Грабовський В. Я. (2016)
Іванов В. Г. - Будова вкраплень графіту у синтетичних чавунах (2016)
Быковский О. Г. - Механизм образования, строение и микроструктура переходной зоны между напыленным слоем и подложкой, Лаптева А. Н., Пасько Н. П., Власенко Б. А. (2016)
Чабак Ю. Г. - Влияние плазменной обработки на состояние упрочняющих фаз в Cr-Mn-Ni-Si в стали ледебуритного класса (2016)
Ефременко Б. В. - Влияние магнитного поля на структуру покрытия из Cr-Ni-Si чугуна, Белик А. Г., Макуров С. Л. (2016)
Настасенко В. А. - Новый вид боковых многогранных неперетачиваемых пластин для оснащения отрезных резцов (2016)
Жеманюк П. Д. - Направленная кристаллизация отливок из возвратных отходов сплава ЖС26-ВИ, рафинированных электронно-лучевым переплавом, Клочихин В. В., Лисенко Н. А., Гречанюк Н. И., Наумик В. В. (2016)
Волчок І. П. - Природа циклічного руйнування вторинного поршневого силуміну АЛ25, Мітяев О. А., Глотка О. А. (2016)
Нетребко В. В. - Особенности термической обработки высокохромистых чугунов легированных Mn и Ni, Волчок И. П. (2016)
Гайдук С. В. - Проектирование литейного жаропрочного коррозионностойкого никелевого сплава для изготовления турбинных лопаток методом направленной (моно) кристаллизации (2016)
Букетов А. В. - Дослідження поведінки антифрикційних епоксикомпозитів при зростанні температури, Зінченко Д. О., Сметанкін С. О., Нігалатій В. Д. (2016)
Акимов Д. В. - Экcпериментальное исследование деформированного состояния и прочности межступенчатого отсека ракетоносителя при статическом внешнем нагружении, Грищак В. З., Гоменюк С. И., Клименко Д. В., Ларионов И. Ф., Сиренко В. Н. (2016)
Скачков В. А. - О формировании системы транспортных пор в структуре карбонизованных углепластиков, Иванов В. И., Нестеренко Т. Н., Бережная О. Р. (2016)
Костюшко І. А. - Стабілізація потенціальної системи циркулярними силами, Куземко В. А. (2016)
Воловік Р. А. - Розробка тривимірної моделі лопатки компресора газотурбінного двигуна, яка піддається обробці неперервним лазером, Недоля А. В., Ольшанецький В. Ю. (2016)
Лебедев В. А. - Определение параметров процесса дуговой наплавки при программно изменяемых параметрах механических колебаний, Новиков С. В. (2016)
Задоя Н. А. - Моделирование процесса нагрева плоских стеклопластиков радиационными методами облучения (2016)
Проценко В. О. - Силова взаємодія елементів муфти з торцевою установкою канатів тангенціального розташування, Клементьєва О. Ю. (2016)
Лебедев В. А. - Математическая модель процессов сварки и наплавки с управляемыми изменениями вылета электродной проволоки, Новиков С. В. (2016)
Пожуєв В. І. - Нестаціонарна деформація циліндричної оболонки у пружному напівпросторі з вільною поверхнею, Пожуєв А. В., Фасоляк А. В. (2016)
Букетов А. В. - Автоматизований модульний дилатометр з вертикальним розташуванням камер, Сметанкін С. О., Юренін К. Ю., Алексенко В. Л. (2016)
Title (2015)
Contents (2015)
Holm H. V. - Foreword (2015)
Holm H. V. - On Sartre’s Reflexions sur la questionjuive (1946) and its posterity (2015)
Skorgen T. - Colonialism and the `Jewish question’: Hannah Arendt and the transformation of anti-semitism in ns-literature (2015)
?erban O. - The aesthetic sphere of the Jewish spectator and the guilt`s negative dialectics: from Adorno` s impossibility to write after Auschwitz to Chagall’s European "Degenerated Art” (2015)
Vizureanu V. - Some remarks on the specificity of the notion of ‘Jewish mysticism’ for Gershom Scholem (2015)
Heermann A. - Language is not Heimat on the politics of language in the works of Herta Muller (2015)
L?greid S. - Traumas of exile and ways of becoming a minor: poetic memories of "A sunken landscape” (2015)
Helle L. J. - Ilya Kaminsky’s dancing in Odessa: on exile, amnesia and poetic anamnesis (2015)
Arntzen K. O. - Theatre in the Ukrainian borderland: vertep, avant-gardism and cabaret dramaturgy – Les Kurbas, Jura Soyfer and theatre arabesque (2015)
Golubovych I. - M. Bakhtin’s biography theory and modern biographical strategies in humanities (2015)
Dovgopolova O. - Phenomenon of intellectual contraband: Bakhtin’s case (2015)
Ігнатенко М. М. - Підвищення соціально-економічного статусу зайнятих в аграрній сфері (2013)
Бойко В. І. - Рівень та ефективність розвитку соціально-культурної сфери сільських територій (2013)
Кисельов О. Л. - Основні моделі та фактори структурної перебудови національної економіки (2013)
Ширенко В. Б. - Дослідження сучасного стану розвитку підприємств харчової промисловості Херсонської області, Петлюченко В. В. (2013)
Гринь Я. О. - Методичні підходи щодо оцінки ефективності міжнародних транспортних перевезень підприємств (2013)
Бугаєнко С. А. - Формування комплексу продовольчого маркетингу (2013)
Ушкаренко Ю. В. - Соціально-економічна сутність ефективного розвитку харчової промисловості регіону (2013)
Бобирь О. І. - Корпоративна соціальна відповідальність як найактуальніший засіб вирішення головних економічних проблем в державі (2013)
Домаскіна М. А. - Оцінка структурних перетворень фермерських господарств Миколаївської області (2013)
Крижановська О. - Розвиток альтернативних видів палива в паливно-енергетичному підкомплексі як умова економічної безпеки держави (2013)
Лепьохіна О. В. - Потенціал сільськогосподарського машинобудування Херсонської області (2013)
Копитко В. І. - Напрями вдосконалення організаційно-економічного механізму розвитку аграрного сектора АПК України та регіонів (2013)
Сільченко І. А. - Аналіз стану і тенденцій розвитку інноваційної діяльності промислових підприємств України (2013)
Минаков В. М. - Формування та розвиток господарського механізму портового комплексу України (2013)
Чехович Г. Т. - Економіко-правові аспекти забезпечення економічної безпеки регіону (2013)
Білоусова С. В. - Проблеми та перспективи розвитку рибного господарства України, Ганжуренко І. В. (2013)
Демиденко Л. М. - Проблеми підвищення ефективності діяльності вітчизняних підприємств в умовах глобалізації економіки (2013)
Колокольчикова І. В. - Роль малих форм господарювання в забезпеченні продовольчої безпеки держави (2013)
Резнікова О. С. - Експертно-аналітична діагностика фінансово-господарського стану підприємства (2013)
Ботвіна Н. О. - Інструментарій забезпечення фінансової безпеки в аграрній сфері економіки України (2013)
Крамаренко І. С. - Використання нетрадиційніх банківських операцій та послуг агропродовольчими підприємствами України (2013)
Сиренко С. В. - Основные аспекты структуры источников финансирования предприятия (2013)
Фікс М. М. - Світовий досвід регулювання іноземного інвестування, Федоров С. (2013)
Карась П. М. - Проблеми та перспективи нормування праці спеціалістів фінансово–кредитних установ, Сергійчук С. І., Якушова Т. В. (2013)
Іртищева І. О. - Галузеві аспекти управління інвестиційними процесами в контексті національної антикризової політики, Гросицька О. Є., Смелянець Т. В. (2013)
Прохорчук С. В. - Напрями удосконалення інвестиційно-інноваційних процесів підприємств виноградарсько-виноробної галузі, Петричко М. М. (2013)
Добридень Ю. А. - Формування дієвих складових розвитку зовнішнього середовища аграрних підприємств Миколаївської області, Гаврищук П. В. (2013)
Козаченко І. Ю. - Формування конкурентної позиції сільськогосподарських підприємств при виході на зовнішній ринок, Стах Н. С. (2013)
Тонконоженко А. - Фактори і чинники ефективного розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств аграрного сектору, Новіцька Н. (2013)
Думенко І. В. - Оцінка стану здоров’я та системи його охорони в контексті безпеки (2013)
Суперсон С. - Оптові ринки агроподукції: сучасний стан та перспективи розвитку, Кінаш В. (2013)
Майборода О. В. - Напрями моделювання виробничої діяльності формувань продовольчої сфери (2013)
Хлівна І. В. - Сучасний стан трудових ресурсів України (2013)
Соловйов А. І. - ГІС-технологія як інструмент управління аграрними виробничими системами (2013)
Шевченко В. В. - Розробка напрямів вдосконалення системи управління трудовими ресурсами на підприємстві (2013)
Бєлік В. Д. - Управління якістю трудового життя персоналу підприємства енергетичної сфери (2013)
Крупіца І. В. - Формування механізму державного управління інституціональними змінами (2013)
Островська І. П. - Управління ризиками в контексті антикризового управління аграрного виробництва (2013)
Прядко О. М. - Управління торговим асортиментом в умовах національної конкурентної політики (2013)
Бывшева Л. А. - Теоретические аспекты формирования личности руководителя в системе самоменеджмента, Кондратенко О. А. (2013)
Пташинська М. - Іноземне інвестування аграрного сектору економіки, Склярська Л. В. (2013)
Ніколаєва А. В. - Особливості продовольчої безпеки в умовах глобалізації, Лисак М. А. (2013)
Лагодієнко В. В. - Вплив процесів глобалізації та міжнародної інтеграції та стан продовольчої безпеки України та її регіонів, Лагодієнко Н. В. (2013)
Пилипенко А. А. - Стратегічне управління розвитком транскордонного співробітництва промислових підприємств (2013)
Попович О. М. - Чинники інвестиційної діяльності та інвестиційної привабливості сільської місцевості (2013)
Піддубна Л. І. - Глобалізаційні аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств (2013)
Тищенко С. І. - Управління інформаційним забезпеченням зовнішньоторговельних зв’язків на ринку сільськогосподарської продукції, Бєлова Г. І. (2013)
Васюткіна Н. В. - Дослідження потенціалу розвитку авіапідприємств (2013)
Кузьменко О. Б. - Прогнозована оцінка ризиків землекористування аграрних підприємств, Кузьменко Б. П. (2013)
Іванов А. М. - Маркетинг як інструмент функціонування рекреаційних територій (2013)
Захаров О. В. - Механізми підвищення конкурентоспроможності зерновиробництва, Винниченко О. О. (2013)
Зінов’єв Ф. В. - Нормування і оцінка управлінської праці (2013)
Журавлев Д. Ю. - Возбуждающие факторы в робастных трибосистемах ленточно-колодочных тормозов (часть 2) (2016)
Мартовицький Л. М. - Критичний стан кранових металоконструкцій, Сочава А. І., Глушко В. І. (2016)
Ловейкін В. С. - Апаратне забезпечення для дослідження динаміки руху мостового крана, Ромасевич Ю. О., Крушельницький В. В. (2016)
Сороківський О. І. - Вплив основних параметрів нових фрикційних муфт на її силові характеристики, Іванус Н. В. (2016)
Чаюн И. М. - Связь изгибной жесткости подъемного кабель-каната с его деформированно-напряженным состоянием, Непомнящий А. В., Чаюн М. И. (2016)
Попель О. Е. - Анализ винтовых электродомкратов для подъёма железнодорожных вагонов по их энергопотреблению, Олещук О. В. (2016)
Возный А. В. - Энергонагруженность фрикционных узлов дисково-колодочных тормозных устройств (2016)
Сологуб Б. В. - Особливості розрахунку гірськолижних канатних витягів, Данило Я. Я., Предко Р. Я. (2016)
Проценко В. О. - Характеристики квазінульових муфт з канатними пружними елементами стискання, Клементьєва О. Ю. (2016)
Скрыпнык В. С. - Напряженно-деформированное состояние тормозных шкивов ленточно-колодочных тормозов (часть 1) (2016)
Баскіна В. В. - Теоретичні аспекти проблеми оптимізації сімейного функціонування жінок після перенесеного психотичного епізоду (2016)
Вовк В. И. - Показатели эмоционального состояния при рассеянном склерозе, Гриценко И. В. (2016)
Матковская Т. Н. - Особенности психического статуса подростков с диффузным нетоксическим зобом при низком уровне витаминов группы В, Волкова Ю. В., Кашкалда Д. А. (2016)
Ромаш І. Р. - Рання діагностика інсулінорезистентності у хворих на параноїдну шизофренію, що отримували терапію нейролептиками (2016)
Самойлова О. В. - Характеристика клінічних проявів посттравматичних стресових розладів у дітей-переселенців (2016)
Северин Ю. В. - Нейровизуализационные патогномонические проявления церебральной амилоидной ангиопатии (2016)
Аймедов К. В. - Особливості формування психосоціальної дезадаптації жінок з алопецією, Живилко В. В. (2016)
Вовк В. И. - Результаты применения проективного теста "Несуществующее животное" в психодиагностическом и психотерапевтическом процессе у ВИЧ-инфицированных мужчин (2016)
Волощук Д. А. - Зміни показників соціального функціонування у родичів пацієнтів із судинною деменцією в результаті проведення комплексного медико-соціального супроводу (2016)
Гончар Ю. О. - Особливості емоційного стану матерів дітей з психофізичними порушеннями в рамках психокорекції (2016)
Кочарян О. С. - Теоретичні аспекти вивчення психологічних особливостей наркозалежності, Антонович М. О. (2016)
Пономарёв В. И. - Нарушения социального функционирования у студентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и принципы психологической коррекции, Алиева Т. А., Рыженко М. В., Емец К. Н. (2016)
Ryzhenko M. V. - Willingness to socio-psychological adaptation in conditions of professional activity of future health care professionals (2016)
Савіна М. В. - Фітнес-аддикція у жінок: концептуалізація феномену та обґрунтування психодіагностичного інструменту (2016)
Чугунов В. В. - Патоконативные коммуникативные стереотипы интернет-зависимости у участников анонимных интернет-сообществ, Городокин А. Д., Щербина В. Л., Скрипник А. С. (2016)
Шестопалова Л. Ф. - Динаміка розвитку невербального інтелекту та мнестичних функцій у дітей із синдромом дефіциту уваги та гіперактивності в ході реабілітації за системою інтенстивної нейрофізіологічної реабілітації В. І. Козявкіна, Кожевнікова В. А., Бородавко О. О., Гордієвич М. С. (2016)
Волошин Т. Б. - Использование робототехники в системе интенсивной нейрофизиологической реабилитации пациентов с аутизмом (2016)
Козявкін В. І. - Застосування комп’ютерних ігрових технологій у реабілітації дітей з аутизмом, Волошин Т. Б., Качмар О. О. (2016)
Mykhaylov B. V. - Application of animal-assisted therapy in children with autism spectrum disorders, Vodka M. E., Vashkite I. D., Aliieva T. A. (2016)
Mykhaylov B. V. - The use of equine assisted psychotherapy among the demobilized members of the antiterrorist operation with PTSD, located on rehabilitation in sanatorium conditions, Serdiuk A. I., Vodka M. E., Aliieva T. A., Vashkite I. D. (2016)
Андрух В. С. - Антоній Кемпінскі (Entoni, Ignaci-Tadeusz Kępiński): медична і наукова діяльність відомого польського психіатра, Андрух В. Н., Слободян М. В. (2016)
Вовк О. И. - К 135-летию со дня рождения Владислава Эдмундовича Дзержинского – выдающегося невролога, профессора, приват-доцента Харьковского университета (2016)
Ловейкін В. С. - Аналіз умов існування стаціонарних режимів (автоколивань) при роботі мостовихкранів, Човнюк Ю. В., Кадикало І. О. (2016)
Журавлев Д. Ю. - Возбуждающие факторы в робастных трибосистемах ленточно-колодочных тормозов (часть 3) (2016)
Мартовицький Л. М. - Подовження ресурсу важкозавантажених прогінних кранових балок, Сочава А. І., Глушко В. І., Руднєв О. М., Клименко Г. В., Мулін М. С., Коваленко О. П. (2016)
Кіндрацький Б. І. - Обґрунтування доцільності застосування електроавтобусів на туристичних маршрутах в екологічно чистих регіонах, Літвін Р. Г. (2016)
Венцель Є. С. - Дослідження впливу коефіцієнта протизношувальних властивостей робочих рідин гідроприводів на зношування поверхонь тертя, Орел О. В. (2016)
Сапронов О. О. - Епоксидні композити, наповнені дисперсними частками карбонату літію і карбонату нікелю, для ремонту транспортної техніки, Букетов А. В., Нігалатій В. Д., Лещенко О. В., Яцюк В. М. (2016)
Проценко В .О. - Аналіз відмов та напрямки удосконалення відцентрових муфт сепараторів суднових енергетичних установок, Самойленко Л. К., Бабій М. В. (2016)
Скрыпнык В. С. - Напряженно-деформированное состояние тормозных шкивов ленточно-колодочных тормозов (часть 2) (2016)
Ромасевич Ю. О. - Синтез квазіоптимального за швидкодією керування рухом вантажопідйомного крана. Частина 1, Ловейкін В. С. (2016)
Нестеров А. А. - Методика замены шарнирных соединений стреловых систем портальных кранов без демонтажа узлов и систем (2016)
Семенюк В. Ф. - Оптимизация разбивки передаточного отношения механизма подъема мостовых кранов между ступенями зубчатых передач редуктора, Вудвуд А. Н., Кнюх А. Б. (2016)
Кузьменко О. Б. - Сучасні напрямки ресурсоощадної діяльності аграрних підприємств (2012)
Краснова В. В. - Развитие инновационной деятельности как условие интенсификации факторов производства, Давлианидзе Я. С. (2012)
Лазаренко Д. О. - Формування елементів інформаційного забезпечення сталого економічного розвитку підприємств харчової промисловості (2012)
Єрмаков О. І. - Аналіз та оцінка конкурентних переваг харчової галузі в умовах міжнародної інтеграції (2012)
Банєва І. О. - Особливості методики моніторингу ресурсів розвитку аграрних підприємств (2012)
Кирпиченко О. В. - Формування дієвих складових розвитку зовнішнього середовища аграрних підприємств Миколаївської області, Старинець В. Г. (2012)
Пушак Я. Я. - Самозабезпеченість продовольством регіону: оцінка та прогноз, Пушак Г. І. (2012)
Бойко А. Б. - Оцінка стратегії розвитку галузі мобільного зв’язку в Україні (2012)
Бавико О. Є. - Методи дослідження розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в економіці регіону за міжнародними дослідницькими програмами (2012)
Якушев О. О. - Стратегія зовнішньоекономічної діяльності в умовах транснаціоналізації, Білоусов О. М. (2012)
Турчак Н. А. - Аналіз сучасного стану розвитку галузі рисівництва в Україні (2012)
Кузькіна Т. В. - Маркетингові дослідження та аналіз ринку легкових автомобілів в Україні (2012)
Орленко О. В. - Теоретичні аспекти та природно-економічні умови створення сировинних зон виробництва круп’яних в Україні (2012)
Антофій Н. М. - Особлівості участі України в міжнародному поділі праці (2012)
Волобоєв О. В. - Іноземне інвестування аграрного сектору економіки України, Сурдул В. Ф. (2012)
Агєєнко І. В. - Механізм підвищення конкурентоспроможності зерновиробництва, Красносельський С. С. (2012)
Рябінський О. А. - Фактори і чинники ефективного розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств аграрного сектору, Алєксєєва А. В., Анпілогова І. О. (2012)
Обозна А. А. - Структура інституційних змін та їх вплив на розвиток агропродовольчої сфери (2012)
Прохорчук С. В. - Розвиток сільських територій: проблеми та вирішення (2012)
Шарко М. В. - Роль интеллектуализации и компетенций персонала в обеспечении инновационной активности предприятий, Адвокатова Н. А. (2012)
Джалал А. К. - Актуальные проблемы функционирования института банкротства в Украине (2012)
Коваленко М. А. - Особливості підходів до організації управління соціально-економічним розвитком регіонів в умовах біфуркації, Полевик Г. М. (2012)
Вірченко А. А. - Особливості механізму фіскальної трансмісії у країнах з перехідною економікою (2012)
Лагодієнко Н. В. - Стан та перспективи обліку дебіторсько-кредиторської заборгованості (2012)
Єрентюк І. П. - Теоретико-методичні аспекти формування ціни на продукцію аграрних підприємств при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, Стефанович О. С., Кушніков А. М. (2012)
Зінченко А. І. - Теоретико-методологічні засади фінансового забезпечення стратегічного розвитку підприємств (2012)
Мирончук О. Б. - Фактори формування інвестиційного забезпечення аграрної сфери в контексті національної антикризової політики (2012)
Пашкевич М. С. - Методи подолання депресивності просторового розвитку територій України (2012)
Дороховський О. М. - Особливості дії організаційно-економічного механізму формування та функціонування регіональних транспортно-логістичних систем (2012)
Кулаков А. А. - Особливості переговорного процесу, як визначального, історично обумовленого фактору взаємовідносин суспільства (2012)
Зеркаль А. В. - Формування корпоративної культури на машинобудівних підприємствах (2012)
Копитко В. І. - Напрями державного регулювання в аграрному секторі АПК України в умовах економічної кризи (2012)
Соченко В. М. - Сучасна філософія мотиваційного менеджменту (2012)
Піюренко І. О. - Основні теоретичні концепції антикризового управління підприємством (2012)
Петренко М. П. - Сегментація ринку праці та ефективність управління персоналом переробної галузі аграрного сектора (2012)
Богатирьов К. О. - Інноваційна спрямованість якісного оновлення регіонального ринку праці (2012)
Прокопович Л. Б. - Характеристика підходів до формування планово-облікових одиниць у суднобудуванні, Івата В. В. (2012)
Сіренко І. В. - Вплив життєвого циклу підприємств на інтеграцію їх інформаційних систем (2012)
Пінчук Є. А. - Динаміка розвитку світового туризму (2012)
Іванов А. М. - Економічний механізм регулювання розвитку ТРК (2012)
Ромасевич Ю. О. - Синтез квазіоптимального за швидкодією керування рухом вантажопідйомного крана. Частина 2, Ловейкін В. С. (2016)
Човнюк Ю. В. - Розрахунок параметрів руху й оптимізація (мінімізація) динамічних навантажень у пружних канатах вантажопідйомних машин при різних способах підйому вантажу, Скіданов В. М., Діктерук М. Г., Комоцька С. Ю. (2016)
Вольченко А. И. - Робастическая методология разработки фрикционных узлов дисково-колодочных тормозов (часть первая), Возный А. В., Стаднык О. Б. (2016)
Акимов А. В. - Состав и технология формирования защитных покрытий с наполнителями различного функционального назначения для деталей энергетических установок (2016)
Проценко В. О. - Механізм передачі навантаження муфтами з торцевими канатами в умовах радіальної неcпіввісності, Клементьєва О. Ю. (2016)
Венцель Е. С. - Исследование влияния износа на вероятность безотказной работы ножа автогрейдера при его работе в абразивной среде, Щукин А. В. (2016)
Нестеров А. А. - Технология локальной разгрузки корневых шарниров стреловых систем портальных кранов (2016)
Іваненко О. І. - Дослідження руху вантажопідйомних кранів під дією вітрових навантажень, Приходько Л. О. (2016)
Вольченко Д. А. - Влияние конструкции фрикционного узла на электротермомеханическое изнашивание, Андрейчиков Е. Ю., Витвицкий В. С. (2016)
Пимонов И. Г. - Определение рациональной температуры рабочей жидкости гидропривода экскаватора в процессе эксплуатации (2016)
Гуліда Е. М. - Підвищення надійності зубчастих приводів підйомно-транспортного устаткування за рахунок оптимізації тривалості циклу їх обслуговування в процесі експлуатації (2016)
Організація нефрологічної допомоги в Україні: сучасний стан і перспективи (2016)
Иванов Д. Д. - Фармакогенетическое тестирование в нефрологической клинике, Мельник А. А. (2016)
Бабінцева А. Г. - Ферментурія як маркер ренальної дисфункції в доношених новонароджених дітей із перинатальною патологією (2016)
Синяченко О. В. - Поражение почек при геморрагическом васкулите Шенлейна — Геноха, начавшемся в детском и взрослом возрасте, Егудина Е. Д., Бевзенко Т. Б., Чернышова О. Е., Герасименко В. В., Дядык Е. А. (2016)
Іванов Д. Д. - Міжнародний курс післядипломної освіти REENA™ "Клінічний випадок у нефрології" (2016)
Європейське керівництво з профілактики серцево-судинних захворювань у клінічній практиці — 2016 (2016)
Резюме керівництва NGC (2016): Канагліфлозин, дапагліфлозин і емпагліфлозин як монотерапія для лікування цукрового діабету 2-го типу (2016)
Мельник А. А. - Диагностическая роль N-ацетил-β-D-глюкозаминидазы как раннего маркера повреждения почек (2016)
Таран О. І. - Обстеження пацієнта з патологією нирок і лихоманкою невідомої етіології (2016)
Ротова С. О. - Ураження нирок при солідних пухлинах, Дядик О. О., Білик С. Д., Репинська Г. Г. (2016)
Січко С. М. - Державне регулювання безробіття в США, Білоусов О. М. (2012)
Ткаліч Т. І. - Державний сектор економіки – структура і функції в країнах різного рівня економічного розвитку (2012)
Томілін О. О. - Специфіка міжгалузевих зв’язків у агропромисловому комплексі (2012)
Прокоф’єва О. Ю. - Роль трудового потенціалу в розвитку економіки (2012)
Волошина Е. А. - Теоретические основы анализа спрос и предложения на рынке труда IT-компаний, Чижняк А. А. (2012)
Турчак Н. А. - Проблеми рисосіяння в україні та шляхи їх вирішення (2012)
Сорокунська Т. О. - Вплив світового ринку на розвиток галузі дитячого харчування в Україні (2012)
Ларіна Я. С. - Маркетингова політика комунікацій підприємства АПК на ринку органічних продуктів (2012)
Морозов Р. В. - Теоретико-методологічні засади прогнозування розвитку зернової галузі АПК (2012)
Малюк С. О. - Економічно обґрунтоване ціноутворення на сільськогосподарську продукцію як чинник розвитку сільських територій (2012)
Бавико О. Є. - Фактори модернізації регіонального економічного простору (2012)
Пашкевич М. С. - Регіональна інноваційна модель сталого розвитку економіки (2012)
Орленко О. В. - Методологічні аспекти формування і ефективності функціонування круп’яного ринку в умовах глобалізаційних процесів (2012)
Копитко О. В. - Світовий досвід формування та функціонування оптових ринків сільськогосподарської продукції (2012)
Майданевич П. Н. - Влияние аграрного рынка труда на формирование кадрового потенциала предприятий (2012)
Колпакова Н. С. - Сучасний фінансово-економічний стан розвитку сільського господарства АР Крим (2012)
Лопушанська В. В. - Оптимальні стратегії розвитку галузей рослинництва в сільськогосподарських підприємствах Миколаївської області (2012)
Петренко М. П. - Теоретичні аспекти та сутність формування кадрового персоналу агропромислового комплексу України (2012)
Банєва І. О. - Структурні зміни в ресурсному забезпеченні сільськогосподарських підприємств (2012)
Фоміна А. С. - Тенденції розвитку підприємств молокопродуктового підкомплексу Миколаївської області (2012)
Джалал А. К. - Особливості створення маркетингової стратегії в підприємствах зернопродуктового підкомплексу (2012)
Прохорчук С. В. - Механізми забезпечення стабільності підприємств (2012)
Нестерова С. В. - Проблема фінансового забезпечення підприємства в сучасних умовах, Анісімова С. І. (2012)
Стегней М. І. - Особливості фінансового вирівнювання місцевих бюджетів, Сакаль М. М. (2012)
Ксьонжик І. В. - Проблеми та передумови уніфікації обліку в бюджетній сфері, Архіпова О. В., Маломуж О. Г. (2012)
Мармуль Л. О. - Відсоткова політика: роль і місце у стратегії банків, Мухіна М. В., Добичина І. В. (2012)
Ксьонжик І. В. - Особливості аудиту лізингових операцій, Кузнецов І. О., Трегубова І. А. (2012)
Коваль С. В. - Проблеми та перспективи реформування системи заробітної плати в Україні, Метляєва О. С., Доброскок О. В. (2012)
Мармуль Л. О. - Шляхи підвищення банківської стабільності за рахунок обслуговування VIP-клієнтів, Кохацька К. Ю., Сисак М. С. (2012)
Мармуль Л. О. - Вплив іноземного капіталу на розвиток банківської конкуренції, Фесина А. А., Божонок О. С. (2012)
Коваль С. В. - Облік виробництва сільськогосподарської продукції, Клімук А. В., Василенко О. О., Поповиченко О. Л. (2012)
Сіренко І. В. - Врахування неповного надходження страхового платежу при формуванні страхового тарифу, Зінченко А. І. (2012)
Калінська Т. А. - Об’єкти аудиту діяльності страхових компаній, Самчинська Я. Б. (2012)
Мельник Ю. Д. - Інвестиційній клімат в Україні та шляхи його вдосконалення (2012)
Мирончук О. Б. - Сучасний стан та напрями розвитку інвестиційного забезпечення розвитку аграрної сфери (2012)
Клещенко А. В. - Структурно-функциональный анализ в управлении процессами реинжениринга судостроительных предприятий (2012)
Пашко П. В. - Государственный таможенный аудит контроль (2012)
Нужна С. А. - Концептуальні засади планування діяльності сільськогосподарських підприємств в умовах невизначеності (2012)
Сарапіна О. А. - Вдосконалення управління дебіторською заборгованістю через формування підходів щодо її визначення та класифікації, Стефановіч Н. Я. (2012)
Пономарьова М. С. - Роль жінки в сучасному трудовому процесі (2012)
Дроздова В. А. - Створення кластера як можливість удосконалення державного регулювання та поліпшення стану галузі дитячого харчування на плодоовочевій основі (2012)
Чернявська І. М. - Дослідження показників ефективності управлінської діяльності підприємства математичними методами (2012)
Біліченко О. - Моніторинг зарубіжного досвіду державного регулювання розвитку сільської молоді (2012)
Піюренко І. О. - Ключові ланки антикризової системи, її сучасний стан, невідкладні заходи та шляхи її вдосконалення (2012)
Лагодієнко В. В. - Ретроспектива та сучасний стан розвитку аграрних підприємств Миколаївської області і їх землекористування (2012)
Максименко А. Г. - Теоретичні основи конкурентоспроможності кадрового потенціалу (2012)
Думенко І. В. - Теоретичні та методологічні підходи до економічного управління безпекою життєдіяльності (2012)
Антофій Н. М. - Управління споживанням послуг охорони здоров’я у забезпеченні соціального простору людського розвитку, Фомішина В. М. (2012)
Гнатюк Я. І. - Сучасні підходи до конкурентоспроможності територій: креативність менеджменту (2012)
Дюжев В. Г. - Систематизация типовых полезных эффектов и негативных воздействий от использования технологий нетрадиционной возобновляемой энергетики на предприятии (2012)
Іванов А. М. - Особливості стратегії управління розвитком територіально-рекреаційних комплексів (2012)
Шаповалова Л. - Духовная реальность музыкального произведения и методы её познания (2014)
Варавкина-Тарасова Н. - "Световое окно" и другие литургические символы во "Всенощном бдении" Сергея Рахманинова (2014)
Александрова О. - Онтологические основы вокально-хорового творчества Г.Свиридова (2014)
Рябуха Н. - Звукообраз в исполнительском искусстве (этимологический дискурс) (2014)
Жалейко Д. - К дискуссии о китче в музыкальном искусстве (опыт этимиологического анализа) (2014)
Терехов С. - Агогика как индикатор стиля: сравнительная типология (2014)
Оболенская М. - Луи Вьерн-"последний романтик" фортепианного искусства Франции (2014)
Гриценко Н. - Фортепіанна музика Віталія Годзянського: творчі концепти та контексти (2014)
Шепеленко Н. - А. Пярт"Плач Адама": к проблеме трансформации жанра оратории (2014)
Савельєва Г. - Стиль діяльності диригента-хормейстера як увиразнення його музичного мислення (2014)
Тимофеева К. - Роль фортепианного ансамбля и формировании профессиональных навыков пианиста (2014)
Понькина А. - Исполнительская школа и композиторское творчество для саксафона: аспекты взаимодействия (2014)
Костогрыз С. - Виктор Заболотный - интерпретатор первого украинского концерта для балалайки с симфоническим оркестром П. Гайдамаки (2014)
Брагин А. - Историческая смена парадигмы композиторского мышления (на примере современного репертура для гитарного квартета) (2014)
Малый Д. - Концертино для гитары с оркестром: композиторский автокомментарий (2014)
Онищенко Д. - Восьма фортепіанна соната С. Прокоф'єва: виконавський автокоментар (2014)
Костенко Н. - Музыкальная династия: комментарий к CD-дискам "Крымского сувенира" (2014)
Турнеев С. - "Пять рефлексий" для кларнета solo" композиторский комментарий (2014)
Єськова М. - Образ козацтва у хорових творах М. Лисенка на тексти поеми "Гамалія"Т.Шевченка (2014)
Новикова Л. - Жанрові новотвори у фольклорі Слобідської України на межі ХІХ-ХХ сторіч (2014)
Якимчук О. - Культуротворчі процеси в Луганщини першої половини ХХ століття (2014)
Шумская И. - Об одной теме из Третьей симфонии Б.Лятошинського(к вопросу о преодолении стереотипности мышления в музыкознании (2014)
Рудь П. - Контексти українського авангарду 60-х-70-х років ХХ ст. (2014)
Копелюк О. - Іван Карабиць: ефект присутності(інтерв'ю з М.Д.Капицею (2014)
Заверуха О. - Філософський концептуалізм творчості В. Мужчиля: співвідношення світогляду та хорового письма (2014)
Куровська І. - Олексій Нирко - визначний діяч кобзарського мистецтва Криму (2014)
Романюк І. - Слобожанська народно-пісенна традиція: досвід репрезентації(на прикладі творчої діяльності фольклорного гурту"Стежка) (2014)
Зинченко В. - Особенностифитных распевов Октоиха в составе украинских нотолинейных Ирмолоев конца XVI-1-й половины XVIII вв. (2014)
Хуторская А. - Вокальная музыка в актерском творчестве: грани исполнительской свободы (2014)
Давыдов С. - Специфика пианистического стиля Брэра Мелдау: опыт анализа искусства джазовой импровизации (2014)
Стецюк Б. - Композиция"Bud powell"Чик Кориа как"музыкальное приношение"мастеру бибопа (2014)
Гиголаева-Юрченко В. - Гендерно-исполнительский анализ вокальных интерпретаций романса П. И. Чайковского"Нет, только тот, кто знал" (2014)
Ткаченко В. - Универсализм гитарного стиля Р. Дьенса(на примере сюиты "Hommagea Villa-Lobos") (2014)
Крыгин А. - "Испанский" репертуар А. Сеговии: аспекты исполнительского анализа (2014)
Цурканенко И. - "Горизонт событий" как музыковедческий концепт (2014)
Михайлова Н. - Новые грани музыкального спектакля в театре XXI века (2014)
Палий И. - Многообразие трансдукционных проявлений в рок-музыке (2014)
Ружинская Д. - Специфика проявления постмодернизма в музыкальном творчестве (2014)
Попова А. - Фортепианное творчество Валентина Бибика: о некоторых аспектах культуры исполнения (2014)
Юрченко О. - Исполнительство на цимбалах в конце ХХ - начале XXI веков: стили и направления (2014)
Кулик А. - Жанрово-стилевая специфика гитарной музыки рубежа XVIII-XIX веков: к вопросу аутентичности исполнения (2014)
Бернат Ф. - "Карпатская рапсодия" для гитары А. Шевченко: специфика композиторской и исполнительской интерпретации (2014)
Дяченко Ю. - Естрадність в системі композиторського стилю Є. Дербенка (2014)
Лозенко Е. - Синтетическая парадигма в концепции анализа музыкального произведения (2014)
Николаевская Ю. - Homo interpretatorens в музыкальной культуре XXIвека6 теоретический аспект (2014)
Медушевский В. - Чувство миссии-критерий адекватности исполнения шедевра (2014)
Анфилова С. - Балетная музыка В. А. Моцарта и Л. ван Бетховена (2014)
Ефремова И. - Реализация бальной темы в оркестровой музыке России XIX века (2014)
Доценко В. - Итальянская опера XIX векав восприятии И. С. Тургенева (2014)
Гурина А. - Устная песенная традиция: когнитивный аспект музыкального восприятия (2014)
Тиможинський В. - Художня концепція"Отче наш"Ігоря Стравінського та її композіційне втілення: до питання символіки молитовного тексту (2014)
Иванников Т. - Тенденции развития современных гитарных школ: североамериканские и кубинские проекции (2014)
Мошак Е. - Стилевые тенденции современного гитарного исполнительства (2014)
Деркач Л. - Синергия в исполнительском процессе (2014)
Ван Цзо - Інтонаційно-жанрові засади засади українського солоспіву (2014)
Лю Лянь - Методика преподавания курса сольфеджио в вузах Китая для исполнителей-вокалистов: работа над интервалами и аккордами (2014)
Чайковская К. - Ансамбль скрипачей Большого театра: эстетические и исполнительские аспекты (2014)
Фисун М. - Стилевые проекции соул в вокальном искусстве (2014)
Лагодієнко В. В. - Стан та перспективи розвитку зайнятості населення в аграрній сфері Миколаївської області (2011)
Наумов О. Б. - Економіко-математичне моделюваня нноваційних процесів розвитку виробництва та переробки вовни у АР Крим, Рассихіна В. Є., Білоус А. М. (2011)
Белевят О. А. - Теоретичні основи соціально-економічного розвитку сільських територій, Бобровська Н. В. (2011)
Владечак А. В. - Життєвий та трудовий потенціал сільського населення україни в умовах розвитку демографічної кризи (2011)
Рибалко С. В. - Особливості процесу відтворення в аграрній сфері (2011)
Смелянець Т. В. - Підвищення конкурентного потенціалу агарних підприємств з використанням засобів логістики (2011)
Гайдукова Т. П. - Вибір стратегії інноваційно-технологічного вдосконалення виробництва металу на металургійних підприємствах Запорізької області (2011)
Мармуль Л. О. - Соціально-економічні засади організації та розвитку сільського туризму в Україні, Грицку-Андрієш Ю. П. (2011)
Новак І. М. - Стан та проблеми виходу підприємств молокопереробної галузі Вінницької області на світові ринки (2011)
Клименко Л. В. - Функціонування лікеро-горілчаної галузі України у конкурентному середовищі вітчизняного та світового ринку (2011)
Штепа О. В. - Маркетингові стратегії як інструмент досягнення ринкових цілей аграрного підприємства (2011)
Іртищева І. О. - Інновації – рушійна сила розвитку економіки ХХІ століття, Потапенко О. М. (2011)
Наумов О. Б. - Соя як економічна та сировинна складова олієжирового комплексу України, Білоусов О. М. (2011)
Жуйков Г. Є. - Економічна оцінка та резерви підвищення ефективності виробництва продукції нутріївництва (2011)
Тертиця О. О. - Забезпечення конкурентоспроможності аграрного сектора економіки в умовах глобалізації, Лагодієнко В. В. (2011)
Назарова Л. В. - Основні тенденції розвитку житлово-комунального господарства (2011)
Нікітенко К. С. - Формування та визначення фінансових результатів господарювання аграрних підприємств (2011)
Пастернак М. М. - Банківські кредити в фінансуванні інвестицій в Україні (2011)
Лагодієнко Н. В. - Дослідження регіональних особливостей розвитку інвестиційних процесів в агропромисловому виробництві (2011)
Андріанова І. К. - Застосування інформаційних технологій для рішення задач підсистеми оперативного планування, Боборикіна Л. Я. (2011)
Ружинська Н. О. - Закордонний досвід розвитку житлово-комунального господарства (2011)
Січко А. В. - Перспективи удосконалення управління діяльністю підприємствами на базі використання економіко-математичних моделей мережного планування, Капацина А. І. (2011)
Банєва І. О. - Використання прогнозування в системі стратегічного управління ресурсами аграрних підприємств (2011)
Іванов А. М. - Особливості управління рекреаційно-оздоровчими підприємствами в системі туристичного кластеру (2011)
Кузькина Т. В. - Індикативне планування в контенсті реалізації регіональних аспектів структурно-інвестиційної політики в АПК, Ненько С. К. (2011)
Загорський В. С. - Управління інвестиційними проектами підприємств житлово-комунального господарства на основі розвитку форм державно-приватного партнерства, Саратов В. В. (2011)
Савін С. Ю. - Дослідження факторів мотиваційного потенціалу персоналу підприємств на вищих економічних рівнях (2011)
Ковалишин П. В. - Інвестиційний менеджмент та ризики в діяльності венчурних компаній, Топіха В. І. (2011)
Бугаєнко С. А. - Основні методологічні аспекти реструктуризації підприємств харчової промисловості (2011)
Ткаченко С. А. - Евентуальні системно-функціональні засади формування інформаційного забезпечення інноваційного розвитку переробних підприємств АПК (2011)
Кузьменко О. Б. - Економічний механізм адміністративної відповідальності за недотримання проектів землеустрою сільськогосподарських землекористувань (2011)
Мангер В. М. - Ефективність інструментів державного впливу на природоохоронну діяльність в агровиробництві (2011)
Кирилюк Н. В. - Трансформація соціальної політики ЄС під впливом глобалізації (2014)
Кобилянська Л. М. - Кіберзлочинність як глобальна загроза економічній безпеці сучасної держави (2014)
Колінець Л. Б. - Фінансова криза в Азії: причини та уроки (2014)
Корчинський І. О. - Можливості та загрози для вітчизняного аграрного сектора в зовнішньоекономічній діяльності у контексті вступу до ЄС, Зеліско Н. Б. (2014)
Кузнецова Н. В. - Світова торгівля на ринку деривативів: ф’ючерси, Сльозко О. О. (2014)
Гуменюк Я. М. - Стан та перспективи поліпшення інвестиційного клімату в аграрному секторі економіки України (2014)
Деркач Т. В. - Стратегия конкурентной либерализации в торговле как составляющая развития национальной экономики (2014)
Жарікова О. Б. - Вдосконалення експертної грошової оцінки багаторічних насаджень (яблуневий сад), Пащенко О. В. (2014)
Ільніцький А. І. - Європейський досвід розвитку сільських територій (2014)
Кирику М. В. - Організаційно-економічний механізм управління інвестиційно-інноваційним розвитком залізорудної галузі в умовах інтеграції у світову глобальну економіку (2014)
Корнієнко О. М. - Шляхи розвитку туристичної сфери України (2014)
Андришин В. П. - Загальногалузеві тенденції діяльності деревообробних підприємств в Україні та Закарпатській області (2014)
Астанина Ю. С. - Управление качеством операторов телекоммуникаций в рамках расширенной модели телекоммуникационных процессов eTOM (2014)
Бухун Ю. В. - Розробка інвестиційної стратегії підприємств космічної галузі в умовах зміни зовнішньополітичних пріоритетів України (2014)
Верхоглядова Н. І. - Аналіз підходів до визначення сутності потенціалу підприємства, Коваленко Є. В. (2014)
Власенко В. В. - Знання як важливий елемент професійної культури управлінського персоналу, Корчагіна Г. А. (2014)
Галицька У. Б. - Проблеми формування і використання робочої сили в аграрному секторі (2014)
Добрянська В. В. - Сучасні моделі управління збутовою діяльністю підприємства (2014)
Замлинський В. А. - Формування маркетингової стратегії підприємств продовольчої сфери, Замлинська О. В. (2014)
Кириченко Н. В. - Основні напрями використання агроінновацій та організаційно-економічний механізм державного стимулювання впровадження їх у діяльність аграрних підприємств (2014)
Ковальова О. В. - Управління матеріальними ресурсами у системі економічної безпеки сільськогосподарських підприємств, Василішин С. І. (2014)
Ліва О. М. - Довіра як економічний актив: поворот у сучасному менеджменті (2014)
Марченко М. М. - Феномен проекту розвитку підприємства: сутність та специфічні ознаки (2014)
Матвєєв В. В. - Оцінка конкурентного потенціалу виноробства України (2014)
Жовтяк Г. А. - Оцінка місця транспортного сектора в регіональних економічних системах (2014)
Лизунова О. М. - Наслідки впливу політичної кризи на розвиток економіки східного регіону України, Сірєнко Ю. І. (2014)
Алєксєєв В. І. - Благодійна діяльність кредитних спілок: можливості та перспективи (2014)
Бачо Р. Й. - Оцінка діяльності небанківських кредитних установ в Україні (2014)
Власенко Н. М. - Відновлення інвестиційного потенціалу банків в Україні (2014)
Гарбар Ж. В. - Аналіз кількісних та якісних параметрів діяльності небанківських фінансових інститутів у системі формування конкурентного середовища на фінансовому ринку України (2014)
Городніченко Ю. В. - Державне регулювання та необхідність створення мегарегулятора на фондовому ринку (2014)
Грановська І. В. - Мінімальна заробітна плата як основна державна соціальна гарантія для працюючого населення (2014)
Григоренко В. М. - Аналіз важелів та інструментів фінансового забезпечення впровадження технологій управління фінансовою діяльністю банків (2014)
Жумік О. В. - Застосування методів актуарної математики для визначення ймовірності банкрутства страхової компанії, Стадник Ю. А. (2014)
Квасницька Р. С. - Інвестиційна роль ресурсів фінансових корпорацій України (2014)
Коковіхіна О. О. - Побудова багатофакторної лінійної моделі залежності обсягів торгів цінних паперів від ВВП та іноземних інвестицій, Карачарова К. А. (2014)
Курдидик Н. І. - Тенденції розвитку ринку капіталів в Україні (2014)
Кутузова М. М. - Особливості становлення і розвитку ринку цінних паперів в Україні: історична ретроспектива (2014)
Малініна Н. М. - Система показників оцінювання ефективності оподаткування у сільському господарстві (2014)
Минц А. Ю. - Управление кредитным рейтингом как способ оптимизации расходов заёмщика, Глушаченко С. С. (2014)
Назарук А. Л. - Модернізація промислових підприємств (2014)
Гудзенко Н. М. - Кругооборот капіталу в системі бухгалтерського обліку: процес моделювання (2014)
Долюк А. В. - Нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку матеріального стимулювання продуктивності праці (2014)
Костюнік О. В. - Особливості податкового обліку основних засобів та їх визнання в бухгалтерському обліку, Слюсар Л. А. (2014)
Гринькевич О. С. - Статистичний аналіз бізнес-середовища в управлінні регіональним розвитком, Маман Н. І. (2014)
Затуливітер Ю. С. - Основні методологічні та організаційні засади еколого-економічного статистичного обліку в СНР (2014)
Горбачук В. М. - Врахування сільськогосподарських ризиків (2014)
Ковалевська І. М. - Графічний метод дослідження екологічної безпеки довкілля (2014)
Лучаківський А. О. - Проблемні аспекти застосування методології Z-score для оцінювання фінансової стійкості банків (2014)
Лыба В. А. - Моделирование экономической устойчивости предприятия как способ предупреждения банкротства (2014)
Мостенець С. В. - Моделювання процесів управління доходами і витратами домогосподарств в умовах економічної нестабільності (2014)
Філіппова В. Д. - Системно-когнітивний підхід до формування кадрового потенціалу підприємств АПК (2011)
Тертиця О. О. - Інституційні перетворення аграрного сектору України в період ринкових трансформацій (2011)
Мазуренко О. В. - Розвиток ринку свинини в Україні (2011)
Білоусов О. М. - Капіталізація соєвиробничої галузі як процес розвитку інтегрованого середовища в АПК (2011)
Сморжанюк Т. П. - Аналіз розвитку підприємств побутових послуг в Україні (2011)
Бугаєнко С. А. - Організаційно-економічний механізм здійснення фінансової реструктуризації підприємств харчової промисловості (2011)
Лагодієнко Н. В. - Аналіз розвитку системи підприємств з виробництва і переробки вовни в Україні (2011)
Ковалишин П. В. - Аналіз розвитку ринку венчурного інвестування України, Топіха В. І. (2011)
Саратов В. В. - Особливості розвитку конкуренції підприємств сфери житлово-комунального господарства (2011)
Лагодієнко В. В. - Стан та особливості оновлення основних виробничих засобів аграрних підприємств (2011)
Бойко Є. О. - Експортоорієнтована модель в економічному розвитку регіонів України (2011)
Жидяк О. Р. - Економічна та стратегічна стійкість аграрних підприємств як основа розвитку сільських територій (2011)
Стручок Н. М. - Основні напрями забезпечення економічної безпеки ринку туристичних послуг (2011)
Петіна Л. В. - Аудиторська оцінка, тестування та документування перевірки системи внутрішнього контролю, Добруля О. О. (2011)
Орленко О. В. - Удосконалення бюджетної політики як передумова підвищення конкурентоспроможності України (2011)
Назаренко О. В. - Особливості проведення внутрішнього аудиту розрахунків по ФСП (2011)
Бойко Л. І. - Особливості обліку єдиного соціального внеску (2011)
Костроміна В. О. - Стратегічні аспекти розвитку підприємств зернопродуктового підкомплексу (2011)
Сарапіна О. А. - Концепції державного регулювання фінансової реструктуризації підприємств харчової промисловості в контексті світової кризи (2011)
Назаренко І. М. - Особливості інвентаризації при аудиті та судово-бухгалтерській експертизі (2011)
Стегней М. І. - Наукові підходи до комплексної оцінки фінансового стану суб'єктів господарювання, Бабій О. П., Бисага Е. Г., Паук М. І. (2011)
Бавико О. Є. - Стан та переспективи розвитку інвестиційної діяльності у Херсонській області (2011)
Некрасов Я. С. - Аспекти операційного менеджменту в економічному просторі агропромислових підприємств (2011)
Кравченко Л. О. - Теоретичні підходи до аналізу поняття інноваційно – інвестиційні стратегії аграрного підприємства (2011)
Песчанська І. М. - Аксіологія менеджменту в підприємницькій діяльності (2011)
Домбровська Л. В. - Створення агентства управління кризами в Україні (2011)
Ткаченко С. А. - Формування енігматичної оптимальної інноваційної стратегії переробних підприємств АПК в умовах поглибленого використання рішень бюджетування (2011)
Банєва І. О. - Перспективи сталого розвитку аграрного сектору на основі підвищення ефективності управління ресурсним потенціалом (2011)
Штепа О. В. - Товарно-збутова політика аграрних підприємств в системі забезпечення продукцією овочівництва Херсонської області (2011)
Коваленко О. В. - Інституційні засади розвитку ефективної системи управління витртами, Плахотник О. О. (2011)
Ужва А. М. - Управлінський облік як складова система контролінгу на підприємстві (2011)
Січко С. М. - Інституційні засади розвитку ринку рекреаційних ресурсів (2011)
Песчанська О. В. - Ризикобезпечне землекористування сільськогосподарських підприємств в умовах ринкових земельних відносин (2011)
Арестов С. В. - Формирование и развитие понятийно-категориального аппарата природоохранных инвестиций в Украине (2011)
Іртищева І. О. - Економіко-екологічні проблеми забруднення навколишнього середовища побутовими відходами: сучасний стан та шляхи вирішення, Потапенко О. М. (2011)
Мангер В. М. - Об'єктивні передумови екологізації аграрного природокористування в Україні, Жуйков Г. Є. (2011)
Гордієнко М. І. - Економічна стійкість підприємства та фактори ризику, Маслюк О. В. (2011)
Кузькіна Т. В. - Комплекс маркетингу у сфері послуг, Шабага Т. М. (2011)
Бассова О. О. - Ліквідність промислової нерухомості як основа розвитку іпотечного механізму (2011)
Костроміна В. О. - Ефективність виробництва зерна (2011)
Пшенична М. В. - Формування каналів розподілу в системі маркетингу як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємств переробної галузі (2011)
Філіппова В. Д. - Сутність і складові кадрового потенціалу працівників АПК (2011)
Ушкаренко Ю. В. - Соціально-економічне значення кооперації і інтеграції у сільському господарстві, Соловйов А. І. (2011)
Паламарчук Т. А. - Сравнительный анализ условий функционирования малых предприятий в странах мира, Пашкевич М. С. (2011)
Данілін В. М. - Система управління якістю як метод підвищення конкурентоспроможності продукції підприємств АПК, Прохорчук С. В., Коропатнік Т. В. (2011)
Бобирь О. І. - Розбудова української моделі корпоративної соціальної відповідальності, Дорофєєва О. О. (2011)
Шевченко В. В. - Проблеми зайнятості населення України (2011)
Сімонова В. С. - Оцінка конкурентного потенціалу підприємств роздрібної торгівлі споживчої кооперації України (2011)
Смутко А. М. - Формування маркетингових стратегій на підприємствах переробних галузей (2011)
Карпенко Т. В. - Методологічні основи розрахунку інтегрального показника кадрового потенціалу національної економіки (2011)
Бойко В. В. - Інтеграція маркетингу та системи управління витратами, у тому числі матеріальними, Будинська О. Ю. (2011)
Клубук В. М. - Економіко–біологічний потенціал вітчизняних сортів сої та тенденції розповсюдження геномодефікованої соєпродукції, Білоусов О. М., Жуйков Г. Є. (2011)
Козлова О. П. - Розвиток аграрного ринку України з метою подолання світової продовольчої кризи (2011)
Гаєвський А. М. - Напрями подальшого розвитку соціальної сфери України на прикладі сфери охорони здоров’я (2011)
Бетехтіна Л. Л. - Кредитна політика підприємства як складова управління оборотними коштами (2011)
Фомішина В. М. - Подолання дебіторської заборгованості підприємтсва шляхом застосування факторингових операцій, Грудська Ю. В. (2011)
Подзігун С. М. - Вдосконалення механізмів справляння ПДВ сільському господарстві (2011)
Крамаренко І. С. - Агрострахування: сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку (2011)
Лєонов С. В. - Побудова системи внутрішнього фінансового моніторингу в фінансово-кредитних установах небанківського типу, Куришко О. О. (2011)
Копосов Г. А. - Оценка необходимых объемов инвестирования инновационной деятельности в условиях риска и статистической неопределенности, Нездойминога Е. А., Шарко М. В. (2011)
Куніна Д. М. - Проблеми залучення іноземних інвестицій на підприємства України, Пашкевич М. С. (2011)
Кобушко І. М. - Стан інвестиційного ринку та роль банків у забезпеченні національного відтворювального процесу (2011)
Смирнов С. О. - Шляхи зниження кредитного ризику банків (2011)
Папка О. С. - Методичні підходи до аналізу і оцінки стану фінансової безпеки страхових компаній (2011)
Орленко О. В. - Фінансово-економічне забезпечення розвитку галузі бавовництва в Південному регіоні (2011)
Гончарова А. І. - Фінансові наслідки циклічності відтворення сільськогосподарського виробництва (2011)
Пашко П. В. - Система динамічного планування митних надходжень до державного бюджету (2011)
Орєхова А. І. - Управління оборотним капіталом підприємств аграрної сфери на основі ціннісно-орієнтованого підходу, Назаренко І. М. (2011)
Бурдельна Г. О. - Вхідний контроль як елемент управління якістю продукції промислових підприємств, Толишев Е. В. (2011)
Якубенко С. А. - Особливості управління інвестиційною діяльністю в Миколаївській області (2011)
Буряковський В. В. - Деякі аспекти управління державним боргом в Україні, Матвієць М. В. (2011)
Копитко В. І. - Необхідність запровадження логістичного сервісу при організації швидкісного руху на залізничному транспорті (2011)
Рибчук А. В. - Електроенергетика - інфраструктурна галузь світового господарства, Левківський В. М. (2011)
Сохнич А. Я. - Особливості нової концепція екологічного балансу планети земля, Сохнич С. А. (2011)
Кидюк А. М. - Аналіз ринку м’яса в Миколаївській області (2011)
Пашко П. В. - Система гарантійних зобовязань при ввезенні товару на територію США (2011)
Сімонова В. С. - Докризовий моніторинг соціально-економічного стану роздрібної торгівлі споживчої кооперації України (2011)
Січко А. В. - Використання інноваційних технологій в зовнішньоекономічній діяльності аграрних підприємств (2011)
Копитко В. І. - Напрями структурних перетворень в аграрному секторі АПК регіону (2011)
Купрік П. А. - Маркетингова діяльність на підприємствах АПК як об'єкт цілеспрямованого розвитку (2011)
Косолапов А. Ф. - Організація інтелектуальної праці у бізнес-інкубаторах ВНЗ для розвитку підприємницького середовища регіонів України, Пашкевич М. С., Куга А. Г. (2011)
Бабич А. В. - Проблеми та перспективи розвитку аграрних ринків в Україні (2011)
Орленко О. В. - Перспективи формування та розвитку сировинної та переробної бази в контексті державного регулювання (2011)
Бавико О. Є. - Депресія як феномен економічного розвитку – визначення, причини, прогнози (2011)
Пономарьова М. С. - Побудова нової концепції матеріального стимулювання праці в економічному механізмі розвитку сільськогосподарських підприємств (2011)
Жибак М. М. - Демографічна основа формування аграрного трудового потенціалу регіону і відповідність його ринковим вимогам (2011)
Авак’ян Л. В. - Іноземне інвестування аграрного сектору економіки України, Брод О. В., Зінов’єв Р. П. (2011)
Скупський О. М. - Промислове овочівництво: проблеми та завдання в розбудові ринкової економіки України (2011)
Сорокіна К. В. - Конкурентна позиція сільськогосподарських підприємств при виході на зовнішній ринок, Борисенко Т. О. (2011)
Дікарєв О. А. - Методичні підходи до оцінки соціально-економічної ефективності інтеграційних систем (2011)
Ботвіна Н. О. - Важелі фінансової політики щодо перспектив забезпечення конкурентоспроможності аграрної сфери (2011)
Корнієнко О. В. - Ефективність використання доданої вартості (2011)
Танклевська Н. С. - Парадигма фінансової політики розвитку сільського господарства країни (2011)
Діденко О. М. - Стрес-тестування банківських систем як сучасний метод прогнозування банківських криз (2011)
В’юн В. Г. - Регулювання банківськї діяльності за умов економічної нестабільності, Матвієнко С. В. (2011)
Бойко Л. І. - Основні принципи бухгалтерського і податкового обліку визначення собівартості продукції (2011)
Новіков О. Є. - Управління ринком аграрного страхування (2011)
Мудрак Р. П. - Державна підтримка аграрного виробництва після вступу України в СОТ: обмеження та можливості (2011)
Сімченко Н. О. - Сучасні підходи до формування соціально-економічного механізму управління підприємством, Панченко В. П. (2011)
Лагодієнко В. В. - Емоційний інтелект складова організаційно-економічного механізму операційного менеджменту (2011)
Шарко М. В. - Механизм стратегического управления развитием производства в условиях неопределенности и риска, Буренко Ю. А., Нездойминога Е. А. (2011)
Макаренко Ю. П. - Державна підтримка фермерських господарств в США (2011)
Прохорчук С. В. - Стратегія як засіб забезпечення стабільності підприємств (2011)
Бурова О. М. - Маркетингові дослідження споживчого попиту на молокопродукцію та їх вплив на формування ефективної діяльності підприємства (2011)
Клочан В. В. - Організаційно-економічні особливості інформаційно-консультаційного забезпечення сільського господарства (2011)
Пушак Я. Я. - Агропродовольча сфера України: сучасний стан та потенціал забезпечення продовольчої безпеки (2011)
Сохнич О. А. - Екологізація землекористування, Білоусов О. М. (2011)
Іванов А. М. - "Темний" туризм як один з перспективних видів туризму (2011)
Ключник А. В. - Привабливість сільського зеленого туризму Миколаївської області для іноземних туристів, Галабір Г. С. (2011)
Атаманюк В. В. - Мікропроцесорна система збору метеоданих на основі платформи ARDUINO (2016)
Дармороз М. М. - Проблемні аспекти існуючої системи інженерно-технічного контролю державного кордону України та перспективні шляхи підвищення її ефективності (2016)
Корольов В. М. - Математична модель оцінки похибки визначення часу висування бойової машини із зони "затінення" в зону прямої видимості цілі, Заєць Я. Г., Кузмічьов Д. А. (2016)
Кузнєцов О. О. - Безредукторний електропривод механізму наведення за дирекційним кутом антени РЛС на основі вентильних реактивних двигунів (2016)
Ларіонов В. В. - Аналіз розвитку та основні тенденції застосування термобаричних боєприпасів, Хом’як К. М., Казмірчук Р. В., Івахів О. С., Платонов М. О., Стаднічук О. М. (2016)
Ляшенко В. А. - Аналіз характеристик сигналів супутникових навігаційних систем, Зозуля В. М., Кривцун В. І. (2016)
Саприкін А. Б. - Запобіжно-виконавчі механізми підривних пристроїв, що засновані на детонаційній логіці (2016)
Ткачук П. П. - Оцінка впливу нелінійних силових характеристик підвіски на ефективність ведення вогню бойових колісних машин, Грубель М. Г., Сокіл М. Б., Нанівський Р. А. (2016)
Шпилька О. О. - Застосування бортових радіопеленгаційних засобів у навігаційних системах малих безпілотних літальних апаратів, Мирончук О. Ю., Ткач А. О., Оверчук С. П., Катюха В. О., Мирончук Ю. А. (2016)
Корольов В. М. - Методика проведення вивірки візирного пристрою фіксуванням положень машини кутомірними приладами, розміщеними на базисі, Сергієнко Р. В. (2016)
Фтемов Ю. О. - Способи підвищення бойових можливостей інженерних боєприпасів, Колос Р. Л., Павлючик В. П. (2016)
Чорний М. В. - Курс водіння бойових машин Сухопутних військ: ретроспектива та перспектива (2016)
Горішна О. В. - Тенденції та перспективи розвитку зброї, заснованої на нетрадиційних принципах дії, Довгополий А. С., Кисєль П. І., Луханін М. І., Нарожнов В. В., Овсяннікова Т. М., Швець А. В. (2016)
Черненко А. Д. - Основні принципи комплексної оцінки текстильних матеріалів для військової форми в аспекті її функціонального призначення й зменшення бюджетних витрат, Ванкевич П. І., Чернозубенко О. В., Салата І. З., Іваник Є. Г., Ільків І. М., Оборнєв С. І. (2016)
Содержание (2016)
Ємець О. В. - Однонуклеотидний поліморфізм rs510432 гена автофагії 5 та розвиток "атопічного маршу" у дітей (2016)
Бердник О. В. - Особливості використання прямих та непрямих показників здоров’я при оцінці динаміки його формування, Полька Н. С., Скочко Т. П., Добрянська О. В., Рудницька О. П. (2016)
Мельников О. Ф. - Клинико-иммунологическая эффективность использования препаратов Лизак и Хепилор при лечении острых фарингитов у детей, Гавриленко Ю. В. (2016)
Марушко Ю. В. - Досвід використання препарату Нурофєн® для дітей Форте в педіатричній практиці, Гищак Т. В., Мика М. Ю., Тодика Ю. І. (2016)
Марушко Ю. В. - Досвід застосування екстракту листя плюща в комплексній терапії гострих обструктивних бронхітів у дітей, Московенко О. Д. (2016)
Фролова Т. В. - Вітамінно-мінеральна забезпеченість дітей Харківського регіону, Охапкіна О. В., Атаманова О. В., Медвєдєва О. П. (2016)
Богмат Л. Ф. - Фактори формування різних типів діастолічного наповнення лівого шлуночка в підлітків із патологією міокарда, Ніконова В. В. (2016)
Суеркулов Э. С. - Усиление антиоксидантной защиты и ингибирование перекисного окисления липидов на фоне комплексного лечения детей с воспалительными заболеваниями слизистой оболочки полости рта, Юлдашева Г. И., Чолокова Г. С., Юлдашев И. М. (2016)
Ткаченко В. Ю. - Профілактика частих повторних захворювань носоглотки в дітей із гіперплазією лімфоглоткового кільця, Овчаренко Л. С. (2016)
Строй О. А. - Вивчення йодної забезпеченості школярів м. Києва та шляхи корекції виявлених порушень, Сліпачук Л. В., Казакова Л. М. (2016)
Кондратьєв В. О. - Діагностика правошлуночкової серцевої недостатності в період нападу бронхіальної астми в дітей, Різник А. В. (2016)
Дзюблик І. В. - Інтерферони: природа, механізми дії та клінічне застосування препаратів інтерферону (2016)
Квашнина Л. В. - Спорообразующие пробиотики, дефицит железа и иммунитет (2016)
Пархоменко Л. К. - Роль підліткового терапевта у підготовці оборонного потенціалу країни, Страшок Л. А., Завеля Е. М., Ісакова М. Ю., Єщенко А. В. (2016)
Буц А. Р. - Лимфодренаж — основа биорегуляционного подхода в терапии детских заболеваний, Попович С. В. (2016)
Шадрін О. Г. - Оптимізація лікування атопічного дерматиту у дітей раннього віку із застосуванням урсодеоксихолевої кислоти, Гайдучик Г. А. (2016)
Абатуров А. Е. - Дифференцированный подход к назначению антигистаминных препаратов при аллергических заболеваниях в детском возрасте, Борисова Т. П. (2016)
Абатуров А. Е. - Реализация противовирусного и антиоксидантного действия биофлавоноидов при лечении острых респираторных вирусных инфекций, Высочина И. Л. (2016)
Уманець Т. Р. - Алергічний риніт у дітей: на допомогу лікарю-педіатру, Матвєєва С. Ю. (2016)
Іванова Л. А. - Вісцеральний токсокароз у підлітка: досвід лікування із застосуванням препарату Альдазол (клінічний випадок), Шевчук Н. М., Гук Л. І. (2016)
Шевчук Д. В. - До питання відведення сечі при вродженому гідронефрозі в дітей, Волошин П. І. (2016)
Спахі О. В. - Діагностика та лікування інвагінації кишечника в дітей, Лятуринська О. В., Пахольчук О. П. (2016)
Абатуров А. Е. - Антиоксидантная система респираторного тракта. Внутриклеточная антиоксидантная защита в респираторном тракте (часть 1), Волосовец А. П., Борисова Т. П. (2016)
Абатуров А. Е. - Влияние экзогенных факторов на геномный импринтинг. 1. Влияние диеты и обеспеченности микронутриентами матери на геномный импринтинг потомков, Мороз М. С. (2016)
Титул, зміст (2016)
Сенченко М. - Книга як засіб покращення іміджу України в умовах інформаційних війн (2016)
Поляков В. - Звітність видавців про випуск видавничої продукції як важливий інструмент контролю за доставлянням обов'язкового примірника, Жигун Т. (2016)
Бессараб А. - Соціально-комунікаційні технології формування інтересу до української книги за кордоном (2016)
Дем'яненко Л. - Перспективи вдосконалення діяльності бібліотечних кадрів в умовах інформатизації (2016)
Вербова В. - Особливості інформаційних потреб науковців Національної академії педагогічних наук України (2016)
Сенченко О. - Аномія суспільства як результат інформаційно-мережевих війн (2016)
Рева Л. - Культурологічний аспект державотворення 1920-х років і завдання сьогодення (2016)
Тарнавська С. - Робітничі факультети УСРР як історико-педагогічна проблема на сторінках часопису "Путь просвещения" (1922—1926 рр.) (2016)
Ковпак В. - Архівні колекції як складник інформаційно-комунікаційної діяльності української еміграції (2016)
Бурдіна Е. - Зародження інфотейнменту на телебаченні США: історичні та соціальні передумови (2016)
Орлик О. - Релігійні періодичні (продовжувані) видання ХХ ст. (1917—1990 рр.) у фонді Державного архіву друку Книжкової палати України (2016)
Сєдих В. - Невідомий А. Ашукін: сторінки з історії бібліотек та бібліотечної освіти (2016)
Кушнаренко Н. - Біобібліографічні покажчики як засіб формування позитивного іміджу освітньо-наукового закладу, Євсеєнко С. (2016)
Титул, зміст (2014)
Козій Д. - Шевченківська людина (2014)
Клочек Г. - Емоціональний інтелект Тараса Шевченка (2014)
Яременко В. - Період Руїни і творчість Тараса Шевченка (2014)
Корпанюк М. - Михайло Максимович і Тарас Шевченко (2014)
Харчук Р. - Драгоманівська ревізія Тараса Шевченка і реакція на неї Дмитра Донцова (2014)
Сліпушко О. - Духовна держава Тараса Шевченка: національна і соборна (2014)
Смілянська В. - Текстуальна репрезентація чужої мови в поезії Шевченка (2014)
Цепа О. - Образи денаціоналізованих українців у поезії Тараса Шевченка до заслання (2014)
Нахлік Є. - "І мертвим, і живим, і ненарожденним..." (2014)
Грицак-Шерегій О. - Юрій Шерегій - пропагатор творчості Тараса Шевченка (2014)
Комарницький М. - Заповітна книга матері (спогади) (2014)
Поліщук В. - Про яке Будище писав Шевченко в "Прогулке..."? (2014)
Пагутяк Г. - Абсолютний Шевченко (2014)
Баран Є. - Караюче слово любови: євангельська самість Шевченка (2014)
Чернієнко Д. - Шевченкознавство Леоніда Большакова: пошук довжиною в життя (2014)
Гончар Ю. - Шевченкіана журналу "Визвольний шлях" (1977-1980 рр.) (2014)
Пахаренко В. - "Серце рвалося, сміялось, виливало мову..." (2014)
Сохацька Є. - Наші святині. Дорога до Тараса: зустріч через чверть століття (2014)
Вихідні дані (2014)
Содержание (2016)
Чайченко Т. В. - Метаболические и психологические рестрикты коррекции питания детей с избыточной массой тела, Георгиевская Н. В. (2016)
Белоусова О. Ю. - Пробиотики при антибиотик-ассоциированной диарее у детей: обоснованный выбор (2016)
Няньковський С. Л. - Оцінка ефективності терапії виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки в дітей підліткового віку з позиції критеріїв якості життя, Садова О. Р. (2016)
Решетілов Ю. І. - Аероіонна діагностика нутритивних розладів у клінічній практиці, Дмитрієва С. М., Проценко Н. М., Васильченко О. Ю., Цаприка О. Ф. (2016)
Солодовниченко И. Г. - Коррекция панкреатической недостаточности у детей младшего возраста с атопическим дерматитом, Волошина Л. Г., Бабаджанян Е. Н., Савицкая Е. В. (2016)
Белоусова О. Ю. - Возможности коррекции сочетанной патологии пищевода и гастродуоденальной зоны у детей с использованием многокомпонентного фитопрепарата, Павленко Н. В., Ганзий Е. Б., Волошин К. В., Каафарани А. М. (2016)
Павленко Н. В. - Визначення маркерів кишечного запалення у діагностичному пошуку у дітей із патологією кишечника, Волошин К. В., Ганзій О. Б., Слободянюк О. Л. (2016)
Сорокман Т. В. - Синдром циклічного блювання в дітей, Сокольник С. В., Швигар Л. В. (2016)
Ткач Р. В. - Частота функціональних розладів і клінічних симптомів, що можуть бути пов’язані з лактазною недостатністю в дітей раннього віку м. Львова, Няньковський С. Л., Няньковська О. С., Яцула М. С. (2016)
Пащенко Ю. В. - Оперативное лечение и реабилитация детей с патологией поджелудочной железы, Белоусова О. Ю., Белопашенцев В. А. (2016)
Ярошевская Т. В. - Коррекция нарушений кишечного микробиоценоза у детей с синдромом раздраженного кишечника, Ильченко С. И., Сапа Н. Б., Крамаренко Л. Н. (2016)
Курлан Н. Ю. - Особливості харчування хворих на шигельоз дітей, інфікованих Helicobacter pylori, Ольховська О. М. (2016)
Глушко К. Т. - Імунологічні особливості перебігу хронічного гастродуоденіту в дітей на тлі лямбліозу, Кінаш М. І., Кабакова А. Б., Шостак І. Й. (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського