Пашинський В. А. - Підвищення енергоефективності існуючих житлових будівель шляхом додаткового фасадного утеплення, Настоящий В. А., Плотніков О. А. (2014)
Пашинський В. А. - Довговічність цегляних стін в кліматичних умовах України, Сідей В. М. (2014)
Пічугін С. Ф. - Застосування сучасних мостових кранів – шлях до ресурсоекономічності каркасів виробничих будівель, Дрімко Я. О. (2014)
Полтавець М. О. - Оптимізаційна система показників оцінки технологічних властивостей проектних рішень просторових систем покриттів (2014)
Семко В. О. - Дослідження теплових показників огороджувальних конструкцій зі сталевих тонкостінних профілів багатоповерхових цивільних будівель, Лещенко М. В., Криворотько І. С. (2014)
Сіянов О. І. - Особливості моделювання дії рухомого снігового навантаження на покрівлю циліндричних сітчастих покриттів (2014)
Ужегов С. О. - Визначення оптимальних розмірів конструктивних елементів сталефібробетонної конструкції покриття у формі гіперболічного параболоїда, Пасічник Р. В., Андрійчук О. В. (2014)
Шмігель Р. В. - Дослідження факторів скорочення строку експлуатації залізобетонних циліндричних резервуарів (2014)
Біда С. В. - Стендові дослідження суфозійних явищ у зв’язних ґрунтах, Великодний Ю. Й., Пащенко О. Ю., Ягольник А. М. (2014)
Винников Ю. Л. - Моделювання міграції води в ущільненому глинистому насипу, Коваленко В. І., Литвиненко Т. В. (2014)
Кичаева О. В. - Некоторые методологические аспекты построения спектров реакции грунта (в условиях Ирана), Раджабзадег Могсен (2014)
Семенюк С. Д. - К расчету на кручение элементов фундаментов таврового сечения (2014)
Семенюк С. Д. - Напряженно-деформированное состояние перекрестных балок сборно-монолитных фундаментов на неравномерно деформируемом основании (2014)
Сернов В. А. - Натурные исследования фрагментов свайно-плитных фундаментов из конических свай (2014)
Тронда Т. В. - Натурные исследования упрочнения грунтов армирующими элементами из сухой бетонной смеси (2014)
Білокуров П. С. - Теоретико-експериментальні дослідження деформативності сталезалізобетонних балок, що посилені зовнішнім стальним армуванням (2014)
Бліхарський Я. З. - Використання вуглецевої стрічки при підсиленні позацентрово-стиснутих колон, Хміль Р. Є., Собко Ю. М. (2014)
Борисюк О. П. - Обстеження та підсилення залізобетонних опор обертових печей пат "Волинь-цемент", Григорчук А. Б., Караван В. В., Філіпчук С. В. (2014)
Караван В. В. - Обстеження після аварії будівлі поліклініки црл по вул. Б. Хмельницького, 47 у м. Ізяслав, Борисюк О. П., Іванюк А. М. (2014)
Країнський П. І. - Дослідження експериментальної міцності залізобетонних позацентрово-стиснутих колон підсилених залізобетонною обоймою, Хміль Р. Є., Бліхарський З. Я. (2014)
Пелешко І. Д. - Урахування зміни жорсткості елементів під час визначення зусиль у процесі оптимального проектування підсилення стрижневих металевих конструкцій, Бліхарський З. Я., Балук І. М. (2014)
Пиндус Ю. І. - Скінченноелементне моделювання підсилення згинальних залізобетонних конструкцій вуглепластиковою стрічкою, Конончук О. П. (2014)
Попруга Д. В. - Дослідження міцності контактних швів підсилених залізобетонних конструкцій, Валовой О. І. (2014)
Стечишин С. М. - Реалізація способу розширення та підсилення прольотних будов мостів залізобетонною ребристою накладною плитою (2014)
Чеканович М. Г. - Нова ефективна важільно-стрижнева система підсилення для залізобетонних ребристих плит, Чеканович О. М., Журахівський В. П. (2014)
Золотов М. С. - Механизация анкероустановочных работ в строительстве, Супрун О. Ю., Дауд А. Х. (2014)
Вихідні дані (2014)
Содержание (2015)
Guda А. I. - Multi-model methods and parameters estimation approaches on non-linear dynamic system identification, Mikhalyov A. I. (2015)
Кирия Р. В. - Алгоритм управления системой подземного конвейерного транспорта угольных шахт, Бабенко Ю. В. (2015)
Кучеренко А. Е. - Оптимизация топологии стержневых систем и их устойчивость (2015)
Омельчук А. А. - Моделирование пространственных параметров процесса спуска судна на воду с помощью слипа, Рудакова А. В. (2015)
Островська К. Ю. - Програмна реалізація методів нейромережевого прогнозування в задачах металургійної динаміки, Михальов О. І., Прядко Н. С. (2015)
Рагимова К. Э. - Промышленное испытание противопригарных свойств формовочных и стержневых смесей с техногенными отходами (2015)
Чумаков Л. Д. - Оптимизация стратегии контроля исправности системы с дублированием на функционирование (2015)
Зворыкин В. Б. - Оптимизация переходных процессов в системах с запаздыванием в условиях неопределенности, Кукушкин О. Н., Михалев А. И., Станчиц Г. Ю. (2015)
Моісеєнко С. В. - Ймовірнісні задачі про вкладені шаблони в області гармонічності (2015)
Syrotkina O. I. - The application of specialized data structures for SCADA diagnostics (2015)
Кожанов Т. В. - Производство агломерата с использованием доменных и сталеплавильных шламов (2015)
Коряшкіна Л. С. - Задача параметричної ідентифікації багатозонних динамічних систем, Череватенко А. П. (2015)
Молчанова М. О. - Исследование взаимозависимости между классами в условиях задачи распознавания плоских стационарных объектов с большим количеством бинарных признаков (2015)
Шварцман Л. Я. - Оценка способов измерения скорости осаждения кремния, как условия обеспечения адекватности модели для управления Siemens-реактором, Троценко Э. А., Баженов Е. В., Баженов П. Е. (2015)
Степаненко Д. А. - Алгоритм оценки состава первичного шлакового расплава железорудных окатышей на основе анализа их минералогического состава (2015)
Гнатушенко В. В. - Оптимізація топології бездротової сенсорної мережі, Михальов О. І. (2015)
Малайчук В. П. - Вычислительные эксперименты в задачах оценки корреляционных свойств сложных нестационарных дискретных сигналов, Деревянко И. И. (2015)
Селівьорстова Т. В. - Дослідження швидкодії реалізації клітинно-автоматних обчислень (2015)
Булаховська Ю. Л. - Чи бувають у творах художніх персонажі "відсутні" (які свідомо лише згадуються у тексті)? (2015)
Vasylchuk L. F. - Phraseologische Derivation Als Prozess Der Bereicherung Des Phraseologischen Bestandteiles Am Beispiel Des Deutschen (2015)
Гнатюк Н. Г. - Семіотична природа геометричних символів та їх застосування в перекладацькому скорописі (2015)
Іванова О. Ю. - Культурно-лінгвістична свідомість білінгів як передумова нормалізації мінори тарних мов (на прикладі іспанського суспільства) (2015)
Korbozerova N. M. - Algunas pàginas de la historia de la lengua española (2015)
Ласінська Т. А. - Переклад історизмів на позначення географічних та власних назв (2015)
Наконечна Л. В. - Словотворення як засіб номінації юридичних термінів у німецькому праві (2015)
Пилипенко Р. Є. - Наукова метафора в теорії фахової комунікації (2015)
Терехова С. І. - Функціональні особливості репрезентацій системи просторових, часових й особових координат: концептуальні зауваження (2015)
Андрійченко Ю. В. - Іспаномовна ґендерна картина світу: особливості і характерні риси (2015)
Смирнов І. Г. - Логістика італійською: ефект "Бичачого Батога" та його подолання компанією "Barilla" (2010)
Нагорна М. М. - Логістична концепція just-in-time (jit): сучасне розуміння (2010)
Кіптенко В. К. - Типологія країн світу за рівнем глобалізації (2010)
Коцан Н. Н. - Вивчення і дослідження митної діяльності у країнознавстві (2010)
Стащук Ю. В. - Міждержавні прикордонні суперечності як об’єкт вивчення країнознавства (2010)
Просвірніна Є. О. - Українсько – Китайська співпраця в рамках розвитку транспортного коридору Європа-Кавказ-Азія (2010)
Білоус А. В. - Роль засобів масової інформації в географічному країнознавстві (2010)
Гапченко О. І. - Cучасні тенденції становлення інформаційного суспільства (на прикладі країн Європейського Союзу) (2010)
Лисюк Х. С. - Інформаційна зрілість України: глобальний та регіональний вимір (2010)
Шевцова А. О. - Вплив інформаційних технологій на становлення світових міст (2010)
Чіпко Т. М. - Проблеми розвитку мегаполісів ХХІ ст. та їхня проекція на міста України в розрізі нелегальної імміграції (2010)
Адамович З. М. - Вплив внутрішньої міграції сільського населення на демографічний та екістичний розвиток Китаю (2010)
Сергієнко О. П. - Характеристика людського потенціалу сучасних цивілізацій (2010)
Руднева М. Г. - Кластери, як об’єкт вивчення країнознавства (2010)
Покляцький С. А. - Системні дослідження в сучасному країнознавстві: географічне країнознавство (2010)
Любіцева О. О. - Туристичне країнознавство:функції, зміст, завдання (2010)
Парфіненко А. Ю. - Туристичне країнознавство як навчальна та наукова дисципліна (2010)
Рутинський М. Й. - Місце географії туризму в структурі географічної науки, її гносеологічна сутність та основні міждисциплінарні напрями розвитку (2010)
Кузик С. П. - Інформаційні та інформаційно-віртуальні туристичні ресурси, Кузик П. С., Шевчук А. В. (2010)
Вороніна А. Б. - Кластерный подход в современной модели развития туризма, Воронін І. М. (2010)
Пестушко В. Ю. - Демографічні передумови розвитку міжнародного туризму в країнах різного типу (2010)
Дмитрук О. Ю. - Перспективи розвитку ділового туризму, Уліганець С. І., Стригун О. Г. (2010)
Щука Г. П. - Туристська характеристика Італії (2010)
Божук Т. І. - Систематизація релігійно-привабливих християнських об’єктів (на прикладі Італії) (2010)
Шаповал Б. О. - Туристсько-рекреаційний комплекс Чехії на сучасному етапі (2010)
Логвин М. М. - Вплив духовно-релігійних чинників на розвиток суспільства (на прикладі України та Лівії) (2010)
Хоіньскі А. - Туристичне господарство м. Познань у аспекті підготовки до EURO 2012 (2010)
Новосад Н. О. - Країнознавчі аспекти аналізу туристської привабливості регіонів України (2010)
Ільїн Л. В. - Історичні аспекти становлення та розвитку готельно-ресторанного господарства Волинської області, Ляшук М. М. (2010)
Кулаков В. В. - Туристські ресурси півдня Миколаївщини (2010)
Бучко Ж. І. - Етнотуристичні дослідження Буковини (2010)
Пендерецький О. В. - Сіль туризму (2010)
Вронская О. М. - Вербальные средства создания образов в современном португальском кинематографе (2015)
Коротіч Т. А. - Аналіз художнього тексту (ідейно-естетичний рівень) (2015)
Korbozerova N. M. - El enunciado, el sintagma y el grupo sintagmático (2015)
Ласінська Т. А. - Точність відтворення історичної інформації при перекладі історизмів на позначення назв осіб з англійської мови українською (2015)
Мосенкіс Ю. Л. - Проблеми дослідження семантичних відповідностей у спорідненій лексиці (на матеріалі алтайських мов у порівнянні з індоєвропейськими), Синишин Р. І., Переверзєв Д. І. (2015)
Наконечна Л.В. - Зміна значення як засіб номінації юридичних термінів німецького сімейного права (2015)
Сидельникова Л. В. - Лінгвістичний простір у теорії мови кабалістичної науки (2015)
Вимоги до публікацій (2015)
Содержание (2015)
Абрамов В. А. - Снижение энергозатрат и повышение эффективности эксплуатации СЭУ за счет предотвращения биологического обрастания судового оборудования и систем забортной воды (2015)
Гарагуля Б. А. - Профилирование рабочих лопаток газовых турбин (2015)
Голиков В. А. - Определение грузоподъемности танкеров – газовозов при морской перевозке метана, Бойко П. А. (2015)
Гуденко С. Ю. - Радиолокационное обнаружение неоднородностей показателя преломления воздуха в тропосфере (2015)
Дворецкий В. А. - Совершенствование методов повышения эффективности автоматизации технического средства (РЛС) (2015)
Демідова Н. П. - Вплив фізико-хімічних показників на експлуатаційні якості палив (2015)
Донской В. Г. - Повышение эффективности пропульсивного комплекса судовой энергетической установки, Ивановский В. Г. (2015)
Донской В. Г. - Повышение эффективности контроля сопротивления изоляции кабельных трасс судовых энергоустановок, Ивановский В. Г. (2015)
Журавлев Ю. И. - Особенности прочностной надежности сопряжений деталей "вал-подшипник скольжения" (2015)
Заблоцкий Ю. В. - Исследование влияния органических покрытий на работу элементов топливной аппаратуры высокого давления судовых дизелей (2015)
Заичко С. И. - Принцип построения судового радиолокационного поляриметра, реализующего методы поляризационной селекции радиолокационных сигналов, Князь А. И. (2015)
Занько О. М. - Енергетично ефективні способи і алгоритми керування тиском конденсації у суднових холодильних установках, Онищенко О. А. (2015)
Калугин В. Н. - Анализ надежности и причин отказов судовых технических средств (2015)
Колегаев М. А. - Автоматизированная система управления судовыми противопожарными средствами, Сандлер А. К., Цюпко Ю. М. (2015)
Корбан Д. В. - Влияние атмосферы на измерение дальности навигационных объектов судовой РЛС (2015)
Никольский В. В. - Система мониторинга позиционирования полупогружных плавучих буровых установо, Будашко В. В., Хнюнин С. Г., Раенко Н. Е. (2015)
Репетей В. Д. - Особенности буксировки судов в портовых водах, Костенко П. А. (2015)
Просянок В. В. - Пневматическое аккумулирование для гидрореактивного эжекционного движителя (2015)
Сандлер А. К. - Модуль для утилізації низькопотенційного тепла суднових енергетичних установок, Цюпко Ю. М. (2015)
Семенов А. В. - Оптимизация расхода цилиндрового масла судовых малооборотных дизелей (2015)
Слободянюк И. М. - Разработка технологии ремонта головок поршней судовых дизелей методом плазменной наплавки порошков на основе никеля, Апчел В. Н. (2015)
Луковцев В. С. - Система передачі потужності суднового двигуна на гребний гвинт, Щербінін В. А., Сандлер А. К. (2015)
Рефераты (2015)
Сіденко С. В. - Євро інтеграційна стратегія України: соціальний вимір (2015)
Біла С. О. - Структурні дисбаланси національного виробництва та пріоритети підвищення конкурентоспроможності економіки України в умовах глобалізації (2015)
Румянцев А. П. - Сучасні напрями розвитку світових товарних ринків, Яремович П. П. (2015)
Каленюк І. С. - Стратегічні орієнтири розвитку вищої освіти України, Куклін О. В. (2015)
Іваницька О. М. - Регулювання процесів запровадження соціальної відповідальності бізнесу: досвід розвинених країн та уроки для України, Іваницький О. В. (2015)
Балабанов Г. В. - Туризм в європейському союзі: глобальний, національний та регіональний виміри (2015)
Страшинська Л. В. - Фактори розвитку георегіональної інфраструктурної конкурентоспроможності національної економіки, Тонких О. Г. (2015)
Столярчук Я. М. - Проблеми індустріалізації в африці, Аза Д. Г. (2015)
Антоненко К. В. - Динаміка і структура міжнародної міграції робочої сили в Україні, Паксютова Н. О. (2015)
Висоцька М. П. - Дослідження сучасних механізмів регіонального розвитку єс (2015)
Войтов С. Г. - Торговельні санкції Росії проти України: аналіз причин та наслідків (2015)
Онопрієнко О. Д. - Проблеми та шляхи формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні в сучасних умовах, Куляниця Н. О., Онопрієнко Д. О. (2015)
Остапенко Т. Г. - Глобальний інституціоналізм як передумова розвитку глобального ринку високих технологій (2015)
Побоченко Л. М. - Розвиток ринку авіаційних послуг України на прикладі кп ма "Київ" (Жуляни), Бондаренко А. В. (2015)
Поліщук О. В. - Удосконалення механізму регулювання факторингових послуг в Україні, Єгорова В. І. (2015)
Прохорова М. Е. - Особливості та тенденції розвитку процесів транснаціоналізації в ХХІ столітті (2015)
Побоченко Л. М. - Місце України на світовому продовольчому ринку, Циганков Е. В. (2015)
Прохорова М. Е. - Особливості та наслідки взаємовідносин між Україною та МВФ, Каспрів Ю. Ф. (2015)
Ричка М. А. - Аналіз інтернет-торгівлі в глобальному середовищі, Попова Ю. В. (2015)
Рудковський О. В. - Методи оцінки впливу зовнішніх і внутрішніх факторів на корпоративну безпеку (2015)
Цибуляк А. Г. - Наукові основи екологізації світового виробництва (2015)
Юсеф Н. - Экономическая модель торгово-экономического сотрудничества Украины со странами ближнего востока: прогноз и перспективы (2015)
Адамович М. П. - Ціннісні пріоритети соціально-економічного розвитку країн західної європи (2015)
Волга В. О. - Міжнародна практика управління портфелем позик мікрофінансових організацій (2015)
Гурмак В. М. - Персрективи залучення українських компаній до транснаціонального бізнесу: досвід Південної Кореї (2015)
Кульбіда М. В. - Основні недоліки та напрями вдосконалення співробітництва України із світовим банком (2015)
Пальчук О. І. - До питання стратегічного бачення майбутнього в інноваційному розвитку економіки України (2015)
Свердлова Ю. О. - Шляхи забезпечення розвитку людського капіталу в Україні (2015)
Стадник О. І. - Роль інтелектуальної власності в глобальних та інноваційних процесах (2015)
Страшинський В. І. - Теоретико-методологічні підходи до визначення понять "конкуренція” та "конкурентоспроможність підприємства” (2015)
Лук'яненко О. Д. - Інтелектуальний імператив ефективного економічного розвитку, Лук’яненко Л. І., Бабич Т. О. (2015)
Андрійченко Ю. В. - Прагматична функція гендерних маркерів в іменниках іспанської мови І та ІІ груп (2016)
Васильєва Н. В. - Квазіреалія радянського періоду "робітник"в українських художніх перекладах періоду 1920-30-х років (на матеріалі скороченого перекладу-переказу Олекси Діхтяра роману Гаррієт Бічер-Стоу "Томова хата") (2016)
Вронська О. М. - Панхронічне дослідження еволюції португальського інфінітива (2016)
Korbozerova N. M. - Dominante composicional de la unidad hipersintactica (2016)
Лазер Т. В. - Лексико-семантичні засоби вербалізації комічного у великій прозі Луїджі Піранделло (2016)
Ласінська Т. А. - Відтворення інформативно-номінативної функції архаїчних іменників (2016)
Наконечна Л. В. - Поняття юридичного терміну у німецькомовному законодавчому дискурсі (2016)
Нікітюк Т. В. - Особливості актуалізації мовленнєвого жанру погрози в турецькій лінгвокультурі (на матеріалі художнього дискурсу) (2016)
Ніколенко О. В. - Телескопічні моделі утворення англійських антропонімів (2016)
Pylypenko R. Y. - Die Ukraine als Erinnerungsort in Nachbarschaftsdiskursen (2016)
Пишньоха О. А. - Прецедентні феномени у поемі Орхана Сейфі Орхона "Розповідь про фею та пастушка" (2016)
Вимоги до публікацій (2016)
Кобзар О. Ф. - Підходи щодо визначення поняття правоохоронної функції держави (2015)
Золотарьова Я. С. - Особливості призначення на адміністративні посади в судових органах (2015)
Sitnic G. A. - Information resource as an object of state administration (2015)
Шапенко Л. О. - Саморегулівні організації страховиків як учасники публічного управління (2015)
Заіка Ю. О. - Проблеми співвідношення договірної і деліктної відповідальності у судовій практиці (2015)
Тімуш І. С. - Історичні передумови виникнення інституту відшкодування (компенсації) шкоди фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення (2015)
Чурпіта Г. В. - Поняття та ознаки осіб, які беруть участь у справах непозовного цивільного судочинства (2015)
Василько І. В. - Гарантії забезпечення трудових прав працівників, які працюють у роботодавців – фізичних осіб (2015)
Чорна К. П. - Реформування органів державного контролю та нагляду за додержанням законодавства про працю на сучасному етапі розвитку України (2015)
Манжула А. А. - Характеристика внутрішньо-організаційних засад діяльності науково-дослідних установ (2015)
Астахова О. О. - Функції такої ознаки об’єктивної сторони злочину, як обстановка його вчинення (2015)
Господарець М. В. - Деякі кримінально-правові проблеми кваліфікації незаконного полювання (2015)
Дорохіна Ю. А. - Предмет злочинів проти власності: окремі аспекти (2015)
Мельниченко В. Л. - Поняття злочину проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів (ст.250 КК України) (2015)
Мороз А. О. - Суб’єктивна сторона злочину втручання в діяльність захисника чи представника особи (2015)
Орлов Ю. В. - Суб’єктивна сторона злочину незаконне знищення виборчої документації або документів референдуму (2015)
Савенкова Т. Г. - Кваліфікуючі ознаки злочину приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення (2015)
Soloviova A. - Criminal legal protection of property rights under the laws of the Republic of Poland (2015)
Білокінь Р. М. - Види кримінальної процесуальної відповідальності (2015)
Павлишак Я. Я. - Поширення дикорослих лікарських рослин на території курорту "Східниця" Львівської області, Коваль Н. К., Кавчак В. С. (2013)
Кречківська Г. В. - Видовий склад та ресурсна характеристика деяких видів лікарських рослин гірської місцевості Дрогобицького району, Монастирська С. С., Волошанська С. Я. (2013)
Олійник М. П. - Лікарські рослини перелогових екосистем Придністровського Поділля, Гнєзділова В. І. (2013)
Слободян Л. З. - Порівняльна характеристика флористичного складу техногенних екотопів Дрогобицько-Бориславського урбопромислового комплексу (2013)
Шевченко В. Г. - Характеристика суцвіття цитоплазматичних гібридів Nicotiana tabacum L. (2013)
Настека Т. М. - Морфологічні особливості адвентивних форм Armeniaca vulgaris Lam. в умовах Лісостепу України (2013)
Миронюк О. М. - Порівняльна характеристика фітобентосу деяких малих річок Північно-Західного Причорномор`я, Ткаченко Ф. П. (2013)
Калюжна М. О. - До вивчення їздців-афідіїв (Hymenoptera, Aphidiidae) Чорноморського біосферного заповідника (2013)
Нужна Г. Д. - Їздці-аномалоніни (Hymenoptera, Ichneumonidae, Anomaloninae) Чорноморського біосферного заповідника (2013)
Стахів В. І. - Особливості вирощування форелі райдужної у штучноутворених умовах господарства "Голуба нива" с. Дуброва Миколаївського району, Коссак Г. М., Стахів Л. Г. (2013)
Клепач Г. М. - Дослідження способів екстракції біологічно активних речовин із пижми звичайної (Tanacetum vulgare L.), Карп`як І. В. (2013)
Хромих Н. О. - Післядія гербіцидної обробки на окисно-відновну активність та вміст хлорофілу у рослин пшениці наступної генерації, Россихіна-Галича Г. С., Лихолат Ю. В. (2013)
Чень І. Б. - Оцінка адаптаційних можливостей організму на основі показників варіаційного аналізу ритмів серця (2013)
Корінчак Л. М. - Стан кардіореспіраторної системи у хлопчиків в залежності від пори року (2013)
Гужва О. І. - Стан системного імунітету у спортсменів ігрових видів спорту (2013)
Ропаєва М. О. - Вплив вживання назоферону на деякі показники гомеостазу при фізичних навантаженнях (2013)
Антоняк Г. Л. - Вплив афлатоксину В1 на стан антиоксидантної системи в клітинах органів та еритроцитах крові білих щурів, Коваль Н. К., Досвядчинська М. Р., Головчак Х. М. (2013)
Гетьман В. І. - Відходи життєдіяльності людини та її майбутнє (2013)
Гаврилюк Р. Б. - Мала гідроенергетика в Карпатах в контексті стратегічної довкільної оцінки, Горбач І. М., Мовчан Я. I., Тарасова О. Г., Хотін Д. П. (2013)
Дзюбайло А. Г. - Підвищення стійкості агроекосистем Передкарпаття, Сеньків В. М., Бегей С. С. (2013)
Цвид Н. В. - Екологічний стан природних вод озера Світязь (2013)
Грюк І. Б. - Динаміка вмісту важких металів у малих річках Рівненщини в умовах антропогенного навантаження у весняний період, Суходольська І. Л. (2013)
Гуменюк Г. Б. - Розподіл важких металів в озері Пісочному Шацького національного природного парку (2013)
Андрусяк Н. С. - Застосування мікрокосмних моделей для визначення порушень трофічної структури малих річок Західного регіону України, забруднених нафтопродуктами (2013)
Стаднічук О. М. - Моніторинг поверхневих вод Львівської області, Леськів Г. З., Кропивницька Л. М. (2013)
Кропивницька Л. М. - Твердість води окремих природних джерел Львівщини, Брюховецька І. В. (2013)
Кречківська Г. В. - Дослідження стічних та поверхневих вод відвалів Бориславського озокеритового родовища (2013)
Cидорович М. М. - Використання біометричних показників Allium test для визначення якості питної води міста (2013)
Кузнєцов М. Є. - Демографічна структура ценопопуляцій реліктового едифікатора аридних лісів Pistacia mutica Fisch. et Mey. в Карадазькому природному заповіднику (2013)
Зайцева-Анциферова Г. Ю. - Антропогенний вплив туристичної діяльності на теріофауну лісових екосистем (2013)
Литвин О. Ф. - Нагромадження нітратів в бульбах міжсортових гібридів картоплі залежно від біологічних особливостей батьківських форм, Шпек М. П. (2013)
Бриндзя І. В. - Сезонна динаміка неорганічних сполук нітрогену у воді з криниць на Прикарпатті (2013)
Жицька Л. І. - Дослідження вмісту важких металів у елементах середовища урбоекосистем міста Черкаси (2013)
Волошина Н. О. - Екологічний моніторинг осередків паразитарного забруднення довкілля (2013)
Рудь Н. В. - Моніторинг забруднення приземних шарів атмосферного повітря території Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України (2013)
Копко І. Є. - Оцінка рівня індивідуального здоров`я студентської молоді з використанням інтегральних показників, Філь В. М. (2013)
Ковальчук Г. Я. - Форми організації навчання основ здоров`я у шкільній практиці (2013)
Ковальчук В. Ю. - Особливості формування екологічної культури учнів початкових класів засобами математики, Білецька Л. С., Стасів Н. І., Силюга Л. П. (2013)
Правила для авторів (2013)
Автори номера (2013)
Тихоненко Д. Г. - Ґрунтовий покрив дослідного поля "Роганського стаціонару" Харківського НАУ ім. В. В. Докучаєва, Дегтярьов Ю. В. (2016)
Lisnyak A. - Productivity and profitability potential of soils in Slovakia, Vilček J. (2016)
Дегтярьов В. В. - Гумусовий стан та азотний потенціал лучно-чорноземних ґрунтів Правобережжя України за різних систем удобрення, Усата Р. Ю., Козлова О. І., Свіщова Я. О. (2016)
Цапко Ю. Л. - Морфологічні зміни ґрунтового профілю ясно-сірого лісового поверхнево оглеєнного ґрунту під впливом агронавантажень, Даньків К. Я., Оліфір Ю. М. (2016)
Куліджанов Г. В. - Ґрунти Одеської області, придатні для вирощування винограду (2016)
Фурман В. М. - Якісна оцінка ґрунтів Сарненського району Рівненської області, Олійник О. О., Солодка Т. М., Яцкова В. (2016)
Жернова О. С. - Порівняльна характеристика структурного стану чорноземів типових різного використання Полтавської області (2016)
Бахаа М. Р. - Влияние структурных мелиорантов на рН-буферные показатели дерново-подзолистой связнопесчаной почвы (2016)
Новосад К. Б. - Гумусовий стан чорнозему типового глибокого важкосуглинкового за різного агрогенного та постагрогенного використання в умовах лівобережної частини Лісостепу України, Товстокорий О. В., Сотников Ю. О., Гавва Д. В. (2016)
Канівець С. В. - Чорноземно-лучні ґрунти на лесових островах у Поліссі: ґенеза, властивості, Пархоменко М. М., Хмарна С. О., Чабовська О. І. (2016)
Філон В. І. - Оцінка стану удобрення ґрунтів, Приказюк С. І., Пруднікова С. О., Дегодюк Т. С. (2016)
Голубченко В. Ф. - Дія добрив на нітрифікаційну здатність грунту в посівах озимої пшениці в Степу України, Куліджанов Г. В., Капустіна Г. А., Ямкова Н. А. (2016)
Свиридов А. М. - Ефективність нульової технології обробітку ґрунту під горох на чорноземах звичайних, Колос М. О. (2016)
Окрушко С. Є. - Вплив стимуляторів росту на врожайність столових буряків та моркви (2016)
Пастернак В. П. - Структура і стан лісових насаджень Володимирівського ПНДВ НПП "Слобожанський", Яроцький В. Ю., Гармаш А. В. (2016)
Горошко В. В. - Видовий склад деревостанів у поширених типах лісу водозбору середньої течії річки Сіверський Донець, Гордіященко А. Ю., Петрова Ю. С. (2016)
Слиш О. А. - Оцінка сортиментно-ґатункової структури дубових деревостанів з використанням сучасних технологій, Любчич М. В., Букша М. І. (2016)
Грибович Є. С. - Особливості виконання окулірування декоративних форм і сортів інтродукованих деревних листяних рослин (2016)
Бондар О. Б. - Типологічна структура лісів водозборів річки Сула (2016)
Булат А. Г. - Особливості росту та розвитку верби та тополі на колекційно-маточній ділянці в учбово-дослідному розсаднику ХНАУ ім В. В. Докучаєва, Лялін А. І., Дядечко Л. В. (2016)
Горін М. О. - Rosa Canina та інші фіторекультиванти в природних та урбаногенних екосистемах, Колєнкіна М. С. (2016)
Сенютович Р. В. - Кахексія при онкологічних захворюваннях. Патогенез, Іващук О. І., Гонца А. О., Бабін В. Д., Унгурян В. П. (2012)
Сенютович Р. В. - Лікування ракової кахексії, Іващук О. І., Гонца А. О., Бабін В. Д., Унгурян В. П. (2012)
Сенютович Р. В. - Паліативна монохіміотерапія раку шлунка, Іващук О. І., Гонца А. О., Бізер Л. І., Ткач І. А. (2012)
Троцький Г. М. - Сучасний погляд на кишкову інфекцію у дітей з перинатальним контактом з ВІЛ, Коржинський Ю. С., Лісний А. Є., Служинська М. Б., Бережна Л. В. (2012)
Буфан М. М. - Особливості клінічного перебігу хронічного гастриту залежно від наявності дуоденогастрального рефлюксата Helicobacter pylori (2012)
Варунків Н. Б. - Ефективність застосування карведілолу у хворих з ожирінням та перенесеним інфарктом міокарда (2012)
Глушко Л. В. - Використання омега-3 ПНЖК у комплексному лікуванні хронічного панкреатиту та при поєднанні його з метаболічним синдромом, Романуха В. В. (2012)
Головко С. В. - Калій-титаніл-фосфатна лазерна вапоризація простатиу пацієнтів високого ризику, Савицький О. Ф., Балабаник В. Р. (2012)
Деніна Р. В. - Зміна гемодинаміки лівого шлуночка у хворих з повторними інфарктами міокарда і серцевою недостатністю (2012)
Кіндратів Е. О. - Клініко-морфологічні особливості лейкоплакії, асоційованої з папіломавірусною інфекцією у жінок з безпліддя, Михайлюк І. О. (2012)
Костюк І. Р. - Cтан процесів перекисного окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту у дітей за гранулюючого періодонтиту постійних зубів хронічного та загостреного перебігу (2012)
Левандовський Р. А. - Аналіз амплітуд жувальних рухів нижньої щелепи припротезуванні умовно-знімними протезами з фіксацією на дентальних імплантатах (2012)
Марусин О. В. - Взаємозв’язок між вільними жирними кислотами та інсулінорезистентністю у хворих на цукровий діабет з метаболічним синдромом (2012)
Матейко Г. Б. - Діагностика внутрішньоутробної герпетичної і цитомегаловірусної інфекції у новонароджених дітей, Лембрик І. С., Зубик Б. А. (2012)
Матейко Г. Б. - Ведення вагітності у жінок із герпетичною і цитомегало вірусною інфекціями, Макарчук О. М., Вакалюк І. В. (2012)
Міщенко Л. А. - Нові фактори серцево-судинного ризику і ураження нирок у хворих на гіпертонічну хворобу (2012)
Островський М. М. - Роль та місце макролідів в процесі етіотропного лікування загострення хронічного обструктивного захворювання легень, Варунків О. І., Малофій Л. С., Зубань А. Б., Кулинич Г. Б., Дельцова О. І., Корж Г. З., Савеліхіна І. О., Кулинич-Міськів М. О., Рапій О. В. (2012)
Павликівська Б. М. - Діагностика метаболічних порушень міокарду у дітей та їх корекція із застосуванням препарату "Піковіт Омега”, Ерстенюк А. М., Юрцева А. П. (2012)
Палійчук І. В. - Динаміка показників стану місцевого імунітету та мікро-біоценозу ротової порожнини при лікуванні хворих з токсичним протезним стоматитом (2012)
Попадинець О. Г. - Взаємозв’язок структурних змін у стінці сечового міхура під впливом різноманітних факторів із біохімічнимипроцесами, Ерстенюк А. М. (2012)
Рожко М. М. - Застосування теорії шансів для оцінки ефективності ендодонтичного лікування коренів зубів, Іванова Н. С. (2012)
Середюк Н. М. - Ефективність застосування метаболітотропного препарату мексикор в комплексній терапії хворих на стабільну стенокардію ІІІ ФК та артеріальну гіпертензію, Зозуляк Н. В. (2012)
Шеремета Л. М. - Вплив сучасних препаратів з гепатопротекторною дією на стан перекисного окислення ліпідів при експериментальних токсичних гепатитах, Аравіцька М. Г., Кукурудз Н. І., Гудивок Я. С. (2012)
Зіняк Б. М. - Застосування тестикулярних протезів у дітей, Доценко Ю. Р., Фофанов О. Д., Баб’як Б. Д. (2012)
Яцишин Р. І. - Синдром Зіверта-Картагенера, Герич П. Р., Мигович В. В., Венгренюк Л. В., Попадинець І. Р., Мигович Л. Д., Волошинович Н. М., Луців М. М., Смачило Г. М., Розкладай А. М. (2012)
Білоус О. Т. - Форми поточного контролю практичних знань та вмінь студентів старших курсів на кафедрі хірургічної стоматології (2012)
Боднарчук О. В. - Особливості викладання органічної хімії в умовах кредитно-модульної системи навчання, Стецьків А. О., Дмитрів А. М., Мандзюк Л. З., Сікорин У. Б. (2012)
Дудій П. Ф. - Досвід і проблеми викладання дисципліни "Радіологія" студентам стоматологічного факультету, Рижик В. М., Витвицький З. Я., Скрипник Н. В., Мацькевич В. М. (2012)
Кіндрат Г .В. - Шляхи оптимізації навчання лікарів-інтернів за фахом "Стоматологія” на циклі післядипломної освіти, Рожко М. М., Венгрович О. O., Цимбаліста І. В., Репецька О. М., Назарук Р. М. (2012)
Мельничук Г. М. - Шляхи удосконалення методик викладання предмету "Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології” на кафедрі дитячої стоматології Івано-Франківського національного медичного університету в умовах кредитно-модульної системи освіти, Гаврилів Г. М., Шовкова Н. І., Октисюк Ю. В., Кукурудз Н. I., Базалицька О. В., Кошкін О. Є. (2012)
Михайлюк І. О. - Основні аспекти навчального плану з патоморфології (модуль 1 "Загальні патологічні процеси") в умовах кредитно-модульної системи, Костюк В. М., Малофій Л. С., Клюфінський І. Д., Кіндратів Е. О., Гурик З. Я. (2012)
Стефанко С. Л. - Концепції і технології навчання студентів медиків, Пахаренко Л. В. (2012)
Стецьків А. О. - Особливості проведення лабораторних занять з аналітичної хімії на фармацевтичному факультеті, Стецьків Л. В., Боднарчук О. В., Дмитрів А. М. (2012)
Сухоребський Ю. І. - Використання сучасних інформаційних технологій у навчальному процесі на кафедрі ортопедичної стоматології, Бульбук О. І., Ожоган З. Р. (2012)
Ерстенюк А. М. - Яскраві постаті нашого краю. Остап Селянський, Геник С. М., Бернюга М. С. (2012)
Тихоненко Д. Г. - Еволюційно-біогеохімічна систематика ґрунтів на основі палеоінформаційної моделі, Горін М. О. (2016)
Дегтярьов В. В. - Уміст гумусу в цілинних і агрогенних чорноземах України, Крохін С. В., Жернова О. С. (2016)
Волощук М. Д. - Ерозія ґрунтів південно-західної частини України і республіки Молдова (2016)
Цапко Ю. Л. - Питання перспективи вирощування енергетичних культур на Харківщині, Холодна А. С., Калініченко В. М. (2016)
Мигунова Е. С. - Роль Н. М. Сибирцева в становлении почвоведения (к 200 лет основания Ново-Александрийского института сельского хозяйства и лесоводства) (2016)
Воротинцева Л. І. - Нормативно-методичне забезпечення моніторингу та оцінки стану зрошуваних земель (2016)
Козлова О. І. - Зміни співвідношення C:N в ґрунтах за різного антропогенного використання (2016)
Хижняк І. М. - Гумусовий стан алювіального лучного ґрунту різного фітоценотичного використання (на прикладі заплави р. Сіверський Донець) (2016)
Дегтярев Ю. В. - Порівняльна оцінка якості чорноземів типових різних екосистем (2016)
Канівець С. В. - Актуальність і переваги досліджень ґрунтового покриву на нових методичних засадах, Волков П. О., Лебедь В. В., Білівець І. І., Залавський Ю. В., Коростін О. В., Шигимага І. Л. (2016)
Казюта А. О. - Щільність складення і твердої фази чорнозему типового різного типу використання (2016)
Матвіїв Г. М. - Структурно-агрегатний склад чорнозему опідзоленого західного Лісостепу України за різного його використання в агроценозах, Кравченко Ю. С. (2016)
Товстокорий О. В. - Вплив різного агрогенного та постагрогенного використання на вміст лужногідролізованого азоту в чорноземах типових глибоких важкосуглинкових, Товстокора В. А. (2016)
Десятник К. О. - Вплив структурних меліорантів на фізико-хімічні показники та продуктивність дерново-підзолистого супіщаного ґрунту, Огородня А. І., Бахаа Мешреф Радван (2016)
Казюта О. М. - Уміст загального гумусу та біопродуктивність ґрунтів заплави малої річки Пробужка Липоводолинського району Сумської області (2016)
Гавва Д. В. - Вплив різного використання чорноземних ґрунтів на показники фітоактивності тест-культури ячменю ярого, Новосад К. Б. (2016)
Бикін А. В. - Вплив удобрення на врожай та якість сої за прямої сівби (без обробітку ґрунту), Козачок О. Л. (2016)
Філон В. І. - Залучення комп’ютерної томографії для оцінки безпосереднього впливу мінеральних добрив на структурний стан ґрунтів, Пруднікова С. О. (2016)
Голубченко В. Ф. - Дія добрив на якість зерна озимої пшениці в Степу України, Куліджанов Г. В., Капустіна Г. А., Ямкова Н. А. (2016)
Зуза В. С. - О. М. Можейко: наукова, педагогічна і громадська діяльність, Заяц О. М. (2016)
Шекера С. Ю. - Ефективність гербіцидів проти амброзії полинолистої в посівах ячменя, Зуза В. С. (2016)
Грибович Є. С. - Особливості адаптації інтродукованих деревних рослин у парку-памʼятці садово-паркового мистецтва – Дендропарк імені В.Д. Байтали, Пастернак В. П. (2016)
Познякова С. І. - Ялина Шренка – унікальний вид у дендрологічному парку ХНАУ (2016)
Поташов Ю. М. - Ріст ліщини деревоподібної в захисних насадженнях Лівобережного Лісостепу України, Ситнік І. Й., Бабенко В. В. (2016)
Горошко В. В. - Динаміка продуктивності сосняків водобору середньої течії річки Сіверський Донець та використання ними лісорослинного потенціалу, Сєвідова І. О., Гордіященко А. Ю., Бондар Е. О. (2016)
Булат А. Г. - Технологія вирощування стандартних сіянців сосни звичайної в умовах закритого ґрунту, Трунов О. П. (2016)
Славгородська Ю. В. - Ерозійні втрати ґрунту в агроландшафтах Старобільської схилово-височинної області (2016)
Трофименко П. І. - Вплив абіотичних чинників на інтенсивність продукування СО2 ґрунтами перехідної зони Центрального Полісся в холодний період, Трофименко Н. В. (2016)
Курташ Н. Я. - Особливості перебігу HBV-інфекції у вагітних жінок (2012)
Цицюра О. О. - Сучасні уявлення про етіологію, патогенез, клініку, діагностику та лікування ерозивного гастродуоденіту у дітей (2012)
Шкурко М. Г. - Клініко-імунологічні аспекти цереброваскулярних захворювань атеросклеротичного ґенезу (2012)
Бардяк Є. М. - С-реактивний білок у сечі як маркер загострення хронічного пієлонефриту у хворих із гемобластозами (2012)
Бєлікова Н. І. - Клінічна оцінка тканин пародонту, стану опорних зубів, виду прикусу та нахилу коронок фронтальних зубів (2012)
Боброва І. А. - Кінетика антинуклеарних антитіл у хворих на гепатит С з ознаками тиреопатії (2012)
Власюк Т. М. - Цитологічні ефекти антибактеріальних препаратів "Стоматофіт А” і "Метрагіл-Дента” у пацієнтів з катаральним гінгівітом (2012)
Дудка Т. В. - Особливості змін показників функції зовнішнього дихання, морфофункціонального стану жовчного міхура та гомеостазу жовчі припоєднаному клінічному перебігу хронічного холециститу табронхіальної астми, Хухліна О. С. (2012)
Жиляк О. В. - Особливості обміну мікроелементів у дітей з функціональними тарганічними захворюваннями кишечника в поєднанні з порушенням зовнішньо-секреторної функції підшлункової залози (2012)
Зозуляк Н. В. - Проблема розвитку нітраторезистентності у хворих на стабільну стенокардію ІІІ ФК із супутньою артеріальною гіпертензією та шляхи її діагностики (2012)
Конопкіна Л. І. - Динаміка змін індивідуальних значень показників системного запалення при інфекційному загостренні хронічного обструктивного захворювання легень (2012)
Крючков Д. Ю. - Использование препаратов, повышающих чувствительность тканей к инсулину, в комплексном лечении генерализованного пародонтита у больных с метаболическим синдромом, Романенко И. Г. (2012)
Кукурудз Н. І. - Потенціювання ліпофлавоном лікувального ефекту амізону в умовах генералізованого пародонтиту загостреного перебігу (2012)
Литвинець Л. Я. - Роль порушень цитокінового статусу у формуванні варіанту перебігу бронхіальної астми у дітей, Синоверська О. Б. (2012)
Максимчук Л. Т. - Застосування гірудотерапії при хронічній недостатності мозкового кровообігу (2012)
Матвійчук Б. О. - Поліорганна недостатність як фактор прогнозу у хворих із гострим перитонітом, Матвійчук О. Б., Король Я. А. (2012)
Міщенко Л. А. - П’ятирічна динаміка товщини інтима-медіа сонних артерій і нових факторів серцево-судинного ризику у хворих на гіпертонічну хворобу, Свіщенко Є. П., Яринкіна О. А. (2012)
Мойсеєнко Н. М. - Значення локалізації первинного ураження краніо-фаціальної ділянки для клінічного перебігу травматичної оптичної нейропатії (2012)
Николюк А. М. - Аналіз результатів діагностики дисфункції щитоподібної залози та їх співвідношення з очною патологією (2012)
Передрук Т. В. - Вплив антиангінальної терапії на показники судинної доплерографії, рівень активації антиноцицептивної системи та функцію ендотелію у хворих на безбольову форму ішемічної хвороби серця (2012)
Попадинець І. Р. - Діагностика гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у хворих на бронхіальну астму (2012)
Притула В. П. - Особливості діагностики норицевих форм аноректальних вад розвитку у дітей, Сільченко М. І., Курташ О. О., Матіяш О. Я. (2012)
Синоверська О. Б. - Особливості психологічної адаптації дітей із дисплазією сполучної тканини серця (2012)
Сопільняк Т. С. - Вплив диференційованої антигіпертензивної терапії на показники судинної доплерографії, функціонального стану ендотелію, артеріальної жорсткості та податливості у хворих, які тривало перебувають під впливом електромагнітних полів високої напруженості (2012)
Цимбаліста О. Л. - Пієлонефрит у дітей: етіологічна діагностика, клінічна характеристика, Мельничук Л. В. (2012)
Шкурупій Д. А. - Стан системи інтерферону–альфа у новонароджених із синдромом поліорганної недостатності, Мамонтова Т. В. (2012)
Рейтмаєр М. Й. - Ювенільний ревматоїдний артрит: сучасні термінологічні класифікаційні та діагностичні розбіжності (2012)
Багрій М. М. - Псевдомембранозний коліт: клініко-морфологічний аналіз фатального випадку (2012)
Чаплинська Н. В. - Особливості клінічного перебігу верхньо- та середньо-часткових пневмоній (2012)
Баблюк Л. А. - Проведення модульного контролю із предмету "Фтизіатрії" й оцінювання дисципліни у студентів стоматологічного факультету Івано-Франківського національного медичного університету за стандартами Болонської системи, Островський М. М. (2012)
Ерстенюк Г. М. - Особливості переведення, відрахування, поновлення студентів та переривання їхнього навчання у ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет", Капечук В. В., Стовбан М. П., Островський М. М., Вишиванюк В. Ю. (2012)
Капечук В. В. - Офтальмологічна термінолгія та її значення у вивченні дисципліни "Офтальмологія" (2012)
Михайлюк І. О. - Міжпредметні зв’язки при вивченні патоморфології та судової медицини студентами медичного факультету вищих медичних навчальних закладів, Козань Н. М., Волошинович В. М. (2012)
Самотовка О. Л. - Вплив рівня довузівської підготовки студентів на вміння та вмотивованість до отримання професійно-орієнтованих знань (2012)
Синоверська О. Б. - Контроль знань студентів у науково-педагогічному процесі (2012)
Скрипник Л. М. - Дистанційна медична освіта: сучасні реалії та проблеми (2012)
Сухоребський Ю. І. - Застосування різних форм навчання студентів у рамках Болонської системи освіти (2012)
Тимків І. С. - Лікар і пацієнт: психологічні типи лікарів, Тимків І. В., Близнюк М. В., Венгрович О. З., Ромаш Н. І., Гавриш І. Т. (2012)
Голотюк В. В. - Епідеміологічні аспекти раку прямої кишки в Івано-Франківській області за 10 років, Костишин І. Д. (2012)
Золотарьова Ж. М. - Вплив синдрому емоційного вигорання на якість кадрових ресурсів системи паліативної і хоспісної допомоги (2012)
Сірик В. О. - Доцільність реформування амбулаторно-поліклінічної системи надання медичної допомоги та переходу до практики сімейного обслуговування населення (2012)
Бойченко О. Н. - Морфо-функциональная характеристика назубного налета, Котелевская Н. В., Николишин А. К., Зайцев А. В. (2016)
Коваленко Г. А. - Клінічні аспекти застосування стоматологічних відбиткових матеріалів у контексті забезпечення якості лікування ортопедичними конструкціями (2016)
Процак Т. В. - Сучасні відомості про аномалії тонкої та товстої кишки, Забродська О. С., Скорнякова Л. О. (2016)
Цигикало О. В. - Морфологічні особливості ділянок і трикутників шиї людини, Попова І. С., Шостенко А. А., Дроник І. І., Перебийніс П. П. (2016)
Янішен І. В. - Сучасні аспекти ортопедичного лікування пацієнтів з повною адентією повними знімними пластинковими протезами, Доля А. В., Лалетіна Т. А., Кузнєцов Р. В., Салія Л. Г. (2016)
Смоляр Н. О. - Фітосозологічна характеристика проектованого ландшафтного заказника "Войнівський" – біоцентру Коломацького екокоридору регіональної екомережі Лівобережного Придніпров’я (2016)
Анфилова М. Р. - Влияние статинов на пост эрадикационную кинетику Тх2-специфичных цитокинов (ИЛ-6, ИЛ-10) и ИЛ-8 в цервикальных смывах у женщин с урогенитальными инфекциями, вызванными C. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum (2016)
Ахмедов Г. А. - Особенности иммунной системы у больных детей с впервые выявленным сахарным диабетом и его взаимосвязь с геномом HLA DRB1, Несруллаева Г. М., Мамедова В. Р., Ибрагимова Ш. Г. (2016)
Гаврелюк С. В. - Влияние ваготонии на параметры гемодинамики и функцию эндотелия при хроническом стрессе в эксперименте (2016)
Дегтярь А. В. - Рациональный выбор антисептиков местного действия при ревизионном эндопротезировании тазобедренного сустава (2016)
Завгородній С. М. - Вплив об’єму оперативного втручання на розвиток післяопераційного гіпопаратиреозу при операціях на щитоподібній залозі, Данилюк М. Б., Рилов А. І., Кубрак М. А., Стеценко І. П. (2016)
Кобринська Н. Я. - Роль та особливості проведення ультразвукової діагностики у пацієнтів з високодиференційованою тиреоїдною карциномою у післяопераційному періоді (2016)
Курочкін М. Ю. - Оцінка ефективності розвитку і часу настання каудально-епідурального блоку у дітей, Давидова А. Г., Городкова Ю. В., Риженко О. І., Курочкіна Т. І. (2016)
Кутько И. И. - Оценка эффективности комбинированного средства на основе L-5-гидрокситриптофана (5-НТР) и мелатонина в терапии инсомнии, Терешина И. Ф., Круглова О. В. (2016)
Лобойко К. М. - Результати інтрагастральної рН-метрії та тесту на Helicobacter pylori у коматозних пацієнтів (2016)
Марущак М. І. - Особливості мітохондріального й мікросомального окиснення у постопераційному періоді після поєднаної травми грудної клітки та обох стегон в експерименті, Худоб’як М. М., Габор Г. Г. (2016)
Нагорна О. О. - Вплив ангіоліну на показники системи оксиду азоту в міокарді щурів з експериментальною хронічною серцевою недостатністю, Бєленічев І. Ф., Горчакова Н. О., Мазур І. А., Чекман І. С. (2016)
Некрасова Н. О. - Клініко-патогенетичні особливості цефалгічного синдрому у хворих молодого віку зі спондилогенними порушеннями кровообігу в вертебро-базилярному басейні (2016)
Панченко М. С. - Медико-психологічне дослідження властивостей особистості пацієнтів з різним рівнем кардіоваскулярного ризику (2016)
Риков С. О. - Віддалені результати формування опорно-рухової кукси та очного протезування при евісцероенуклеації, Сімчук І. В. (2016)
Савчук С. О. - Особливості змін показників гуморального імунітету у щурів з гострим респіраторним дистрес-синдромом та шляхи їх корекції, Олійник О. В. (2016)
Саковська Л. В. - Особливості впливу іонізуючої радіації на виживання та розвиток сперматогоній при локальному опроміненні тестикул щурів, Горбань Л. В., Мотрина О. А., Грубська Л. В., Клепко А. В. (2016)
Степанченко К. А. - Нейрофизиологические аспекты лечения головной боли напряжения методом индивидуального адаптивного биоуправления (2016)
Воронич-Семченко Н. М. - Інноваційні методи в організації самостійної роботи студентів стоматологічного факультету, Гуранич Т. В., Кривенький Т. П., Гуранич С. П. (2016)
Гвоздецька Г. С. - Особливості самостійної роботи студентів спеціальності "Сестринська справа" при вивченні дисципліни "Медсестринство у гінекології", Геник Н. І., Ласитчук О. М., Басюга І. О. (2016)
Дрогомерецька О. І. - Самостійна робота студентів у світлі інноваційних технологій, Курилів Г. М., Гриджук Т. І., Сандурська Я. В. (2016)
Карпець М. В. - Інтерактивні технології до організації практичних занять з дисципліни "Біологічна та біоорганічна хімія" (2016)
Мізюк М. І. - Організація самостійної роботи студентів під час вивчення профілактичної медицини, Суслик З. Б., Йонда М. Є., Мищенко І. А., Гречух Л. С. (2016)
Міщук В. В. - Методичні підходи до самостійної роботи студентів стоматологічного факультету з загальної хірургії (2016)
Піжук Т. Г. - Організація самостійної роботи студентів-медиків у процесі викладання іноземної мови за професійним спрямуванням (за матеріалами проведеного майстер-класу), Височан В. З. (2016)
Токарик Г. В. - Формування практичних навичок у студентів ІІ-го курсу медичного факультету при викладанні біохімії (2016)
Швець Л. С. - Покращення якості знань студентів шляхом використання тестового контролю на практичних заняттях з медичної біології в умовах кредитно-трансферної системи (2016)
Пітько В. А. - Використання PVP у процедурі ICSI та його вплив на якість ембріонів, Логінова О. О., Сініло Н. М., Павлов І. В., Черкашина Я. О. (2016)
Чемерис О. А. - Лікування затримки та порушень формування кульшового суглобу у дітей першого року життя, Головатюк Д. В. (2016)
Гончарова С. Ю. - Склад мікрофлори урогенітального тракту жінок в нормі та при патологічних ускладненнях, Голодок Л. П., Хлопова О. В., Вінніков А. І. (2016)
Кулик Я. М. - Щодо небезпеки використання трансгенної раундапостійкої сої в продуктах харчування людей, Хіміч О. В., Обертюх Ю. В., Скоромна О. І., Семко Т. В., Царук Л. Л. (2016)
Полтавець О. Д. - Моніторинг стафілококового носійства серед вагітних у місті Дніпро, Крисенко О. В., Воронкова О. С. (2016)
Боягина О. Д. - Ориентировочные метрические параметры основных структурных образований мозолистого тела человека, Костиленко Ю. П. (2016)
Грицуляк Б. В. - Характер цитогістологічних змін в передміхуровій залозі в умовах етанолової інтоксикації та їх корекція, Попадинець О. Г., Грицуляк В. Б., Долинко Н. П., Спаська А. М. (2016)
Дунаєвська О. Ф. - Морфометричні особливості лімфоїдних вузликів селезінки хребетних тварин (2016)
Лискина И. В. - Представленность и динамика лимфоидных клеток гранулем при хроническом туберкулезе легких в форме туберкулемы, Кузовкова С. Д., Загаба Л. М., Мельник О. А. (2016)
Молчанюк Н. И. - Электронно-микроскопические изменения структурно-функционального комплекса: хориокапиляры - пигментный эпителий - фоторецепторные клетки сетчатки крыс, вызванные внутрибрюшным введением метанола в дозе 5,0 г/кг массы тела, Чернеженко К. А. (2016)
Феджага І. П. - Зміни морфометричних параметрів глотки у чоловіків різних соматотипів після ларингектомії, Костюк О. Г. (2016)
Шаторна В. Ф. - Особливості стану органів репродуктивної системи щурів під час вагітності, що супроводжується дією розчину ацетату свинцю, Колосова І. І., Майор В. В. (2016)
Шаторна В. Ф. - Експериментальне дослідження впливу наносрібла та ацетату свинцю на ембріогенез щурів, Гарець В. І., Нефьодова О. О., Кононова І. І., Чекман І. С. (2016)
Марковский В. Д. - Морфофункциональная характеристика аорты у плодов и новорожденных от матерей с подострым, пролонгированным инфекционно-воспалительным процессом (экспериментальное исследование), Зверева И. С. (2016)
Мороз В. М. - Взаємозв’язки реовазографічних параметрів гомілки з антропометричними розмірами, компонентами соматотипу та маси тіла у борців, легкоатлетів і волейболістів, Хапіцька О. П., Лисюк С. П., Качан В. В. (2016)
Гаджиев Д. Н. - Состояние функциональных систем органов и тканей полости рта профессиональных спортсменов в динамике тренировочного цикла, Гурская Н. А., Бабаева Н. Н. (2016)
Гоцко Ю. М. - Кореляційні зв’язки досліджуваних показників ротової рідини пацієнтів протезованих незнімними металокерамічними протезами, Лаповець Л. Є. (2016)
Жданова Н. О. - Дослідження мікроструктури дентину кореневих каналів зубів під впливом фотоактивованої дезінфекції методом растрової електронної мікроскопії, Рябоконь Є. М., Войда Ю. В., Бірюкова С. В. (2016)
Korol D. - Histological research results of samarium-cobalt magnets samples, Kindij D., Korol M. , Kozak R., Skubij I. (2016)
Korotych N. M. - Risk factors for dental caries development in children (2016)
Лютіков О. І. - Лабораторна оцінка ступеня герметизму реставрацій тимчасових молярів після ендодонтичного лікування (2016)
Павленко О. В. - Критерії оцінки ендогенної інтоксикації за даними інтегральних гематологічних індексів у пацієнтів з гострими гнійними одонтогенними запальними процесами у різні лікувальні терміни, Біда Р. Ю. (2016)
Pankevych A. I. - Surgery of lower wisdom teeth – consequences for the amount of bone near the adjoining second molar, Masoud Kiani, Kolisnyk I. A., Hohol A. M. (2016)
Пехньо В. В. - Поширеність дефектів зубних рядів у вагітних (2016)
Тімохіна Т. О. - Оцінка показників імунної системи у хворих на хронічні запальні захворювання пародонта, Линовицька О. В. (2016)
Швець А. І. - Хірургічна підготовка м’яких тканин порожнини рота перед протезуванням знімними пластинковими протезами, Горбаченко О. Б., Коптев М. М., Рожнов В. Г. (2016)
Шкребнюк Р. Ю. - Зміни маркерів ендотеліальної дисфункції у сироватці крові у пацієнтів з генералізованим пародонтитом на тлі цукрового діабету I типу з кардіоміопатією (2016)
Кобзар Т. А. - Дослідження схильності до артеріальної гіпертензії у молодих осіб інтелектуальної сфери діяльності, Кондратюк Т. В., Гонтар Т. М., Сєміхова О. С., Вєткіна З. В. (2016)
Соколенко В. Л. - Патофізіологічні особливості стрес-індукованої імуносупресії, зумовленої проживанням на радіаційно забруднених територіях, Соколенко С. В. (2016)
Попов В. О. - Моделювання напружено-деформованого стану елементів підсилення димової труби висотою 150 м для раціонального проектування, Білоус О. О., Власко А. А. (2015)
Сіянов О. І. - Визначення параметрів критичного стану прямокутних в плані кругових оболонок, Гаврилюк А. М. (2015)
Попов В. О. - Моделювання напружено-деформованого стану великопролітного структурного блоку системи "Кисловодськ" для раціонального проектування, Власко А. А., Вальков О. О. (2015)
Бікс Ю. С. - Аналітичне визначення несучої здатності залізобетонної балки за різними залежностями "напруження–деформації" (2015)
Сердюк В. Р. - Особливості конструкції стіни з використанням ніздрюватих бетонів, Рудченко Д. Г., Августович Б. І. (2015)
Сердюк В. Р. - Алюмінієві газоутворювачі в технології виробництваніздрюватого бетона, Рудченко Д. Г. (2015)
Мусієнко В. В. - Програмний розрахунок осідання грунту основ фундаментів з урахуванням пружних і залишкових деформацій, Ткаліч А. П. (2015)
Тугаєнко Ю. Ф. - Вплив фазових компонентів на деформування лесових грунтів в основі штампів, Марченко М. В., Логінова Л. О., Абуладзе Л. Г. (2015)
Потапова Т. Е. - Екологічний аспект застосування безтраншейних методів заміни трубопроводів, Прилипко Т. В., Яворовська О. В. (2015)
Менейлюк А. И. - Стоимость вентилируемого фасада при изменении конструктивно-технологических характеристик с учетом воздействия дождя и ветра, Гладыщук А. А. (2015)
Моргун А. С. - Прикладання основ будівельної механіки до сучасних числових методів аналізу міцності будівельних конструкцій, Сорока М. М., Цимбал С. О., Литвинюк В. О. (2015)
Моргун А. С. - Компонування матриці жорсткості стержневої системи, Сорока М. М., Задорожнюк В. О., Слободян Д. В. (2015)
Кощеєв І. А. - Моделювання процесу біоконверсії в біореакторі з нетрадиційними джерелами енергії з використанням нечіткої логіки (2015)
Коц І. В. - Математична модель гідроімпульсного приводу інерційного конвеєра, Кутняк М. М. (2015)
Швець В. В. - Аналіз впливу колористики міських вулицьна психоемоційний стан водія (на прикладі вул. Соборної м. Вінниці), Адамчук О. М. (2015)
Прилипко Т. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку ландшафтно-рекреаційної зони міста, Потапова Т. Е., Сіромаха О. В. (2015)
Ковальський В. П. - Сучасні тенденції у зведенні монолітних і цегляних житлових будинків, Бондар А. В., Лисій Г. І. (2015)
Боднар Л. А. - Технічні та екологічні показники водогрійних котлів потужністю до 1 МВт для спалювання соломи, Дахновська О. В., Робак М. Г., Бойчук Р. Е. (2015)
Джеджула В. В. - Продуктивність систем вентиляції громадських будівель: проблеми забезпечення та напрямки вирішення (2015)
Чайка В. О. - Неохідність і перспективи промивання поверхонь,що передають тепло (2015)
Ратушняк Г. С. - Обгрунтування доцільності способу санації та термореновації трубопроводів теплових мереж для підвищення їх енергоощадності, Поліщук М. В. (2015)
Дмитрієв М. М. - Методологія проведення енергетичного аудиту підприємств дорожньої галузі тепловізійним методом, Гамеляк І. П., Попелиш І. І., Коц І. В. (2015)
Ратушняк Г. С. - Наукова та освітня інноваційна діяльність для підвищення енергоефективності в галузях економіки, Лялюк О. Г. (2015)
Содержание (2017)
Алимов А. Ф. - Стабильность и устойчивость водных экосистем (2017)
Афанасьев С. А. - Расселение и особенности биологии солнечного окуня Lepomis gibbosus (Perciformes: Centrarchidаe) в водоемах Киева, Гупало Е. А., Мантурова О. В. (2017)
Ляшенко А. В. - Гидроэкологическая характеристика лимана Сасык и Сасыкского водохранилища, Зорина-Сахарова Е. Е. (2017)
Лилицкая Г. Г. - Первая находка Chrysococcus rufescens G.A. Klebs f. tripora J.W.G. Lund (Chrysophyta) в Украине, Клоченко П. Д., Шевченко Т. Ф. (2017)
Дідух М. Я. - Біоморфологічні та анатомічні дослідження Nymphaea alba, Nuphar lutea та Nuphar pumila у відкритому і захищеному ґрунті Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна, Дідух А. Я., Мазур Т. П., Нужина Н. В. (2017)
Зайцева А. Н. - Сравнительная морфология ранних этапов оогенеза двух форм байкальского хариуса Thymallus baicalensis (Thymallidae), Смирнова-Залуми Н. С., Захарова Н. И., Суханова Л. В. (2017)
Суслова М. Ю. - Оценка качества вод р. Селенги и ее дельты по санитарно-микробиологическим показателям, Пестунова О. С., Парфенова В. В. (2017)
Богатыренко Е. А. - Изучение состава кишечной бактериофлоры амурского осетра Acipenser schrenckii и калуги Huso dauricus, выращенных в искусственных условиях (2017)
Ольхович О. П. - Здатність до акумуляції металів та ремедіаційний потенціал Pistia stratiotes, Гречишкіна С. В., Таран Н. Ю., Бацманова Л. М., Свєтлова Н. Б. (2017)
Романенко В. Д. - Вибірковість мінеральних субстратів личинками Chironomus riparius, Гончарова М. Т., Коновець І. М., Кіпніс Л. С. (2017)
Причепа М. В. - Пластичність репродуктивної системи самок окуневих видів риб за фізіолого-біохімічними показниками, Потрохов О. С., Зіньковський О. Г. (2017)
Вольфтруб Л. И. - Опыт работы отстойников и осветителей с тонкослойными модулями и тонкослойно-рециркуляционными камерами хлопьеобразования (2015)
Гіроль М. - Дослідження впливу технологічних параметрів промивки фільтра на його продуктивність, Гіроль А., Якимчук Б., Хильчишин В. (2015)
Гомеля М. Д. - Іонообмінне вилучення з води нітратів, Трус І. М., Петриченко А. І., Шаблій Т. О. (2015)
Горобченко А. И. - Адаптивное управление – способ оптимизации работы водопроводных сооружений, Грабовский П. А. (2015)
Грабітченко В. М. - Очищення високо мінералізованих вод, Трус І. М., Гомеля М. Д. (2015)
Грабовский П. А. - Пористые конструкции сборно-распределительных систем и их расчет, Грачёв И. А. (2015)
Грабовский П. А. - Перспективные способы экономии воды в жилых станиях, Ларкина Г. М. (2015)
Душкин С. С. - Влияние активированного раствора коагулянта сульфата алюминия на продолжительность защитного действия кварцевой загрузки скорых фильтров (2015)
Квартенко О. М. - Шляхи інтенсифікації методів реагентного знезалізнення підземних вод (2015)
Кізєєв М. Д. - Використання теплових насосів при реконструкції систем опалення будівель фільтрів станцій водопідготовки, Чабан І. В. (2015)
Кравченко О. В. - Розробка методу інокуляції залізо- та марганець- редукуючи організмів з оцінкою ефективності подальшого видалення цих забрудників (2015)
Найманов А. Я. - Выбор расчетных показателей качества воды при проектировании очистных станций водопровода, Трякина А. С. (2015)
Найманов А. Я. - Оценка надежности кольцевой водопроводной сети с учетом значимости участков, Турчина Г. С. (2015)
Орлов В. О. - Дослідження кінетики затримки гідроксиду заліза різними типами засипки, Мартинов С. Ю., Куницький С. О., Орлова А. М. (2015)
Полищук А. А. - О цветности водопроводной воды, Гольцов В. И. (2015)
Присяжнюк М. И. - Эффективность активации воды для изготовления бетонов, Яким Я. (2015)
Прогульный В.И. - Обоснование выбора полимербетонного дренажа в фильтрах с плавающей загрузкой, Рябков М. В. (2015)
Тверлохліб М. М. - Використання фільтруючого матеріалу змішаної дії при підготовці питної води, Гомеля М. Д., Терещенко О. М. (2015)
Чарний Д. В. - Можливі технологічні рішення з реконструкції існуючих типових водопровідних очисних споруд з поверхневими джерелами водопостачання (2015)
Чиченин В. В. - Экспериментальное определение структуры и плотности шламових частиц, Гуляенко А. Б., Ахрамеев В. Г., Грицаенко А. С. (2015)
Шуляк И. Д - Исследование и выбор нанофильтрационных мембран для проектирования водоочистных установок, Кишневский В. А. (2015)
Эпоян С. М. - Повышение эффективности применения центробежных адсорберов для подготовки питьевой воды, Карагяур А. С., Бабенко С. П. (2015)
Шевченко Т. А. - Интенсификация работы флотационной установки при очистке сточных вод предприятий молочной промышленности, Шевченко А. А. (2015)
Аксьонова І. М. - Обгрунтування необхідності інженерно-екологічного районування систем водовідведення урбанізованих територій (2015)
Василенко С. Л. - Экобезопасность водоснабжения: аксиоматика, принципы, системотехника (2015)
Дегтярь М. В. - Сорбционные методы очистки дренажных вод полигонов ТБО (2015)
Дрозд Г. Я. - Водоканал как потребитель собственных отходов – обоснование и предложения, Хвортова М. Ю. (2015)
Душкин С. С. - Исследование методом ЯМР-релаксации очистки дренажных сточных вод полигонов ТБО, Благодарная Г. И., Дегтярь М. В., Душкин С. С. (2015)
Ковальчук В. А. - Тваринництво та м’ясопереробка: сучасні методи очистки стічних вод (2015)
Ковальчук В. И. - Сорбційне вилучення радіонуклідів з стічних вод АЕС, Козлов И. Л., Лаврухин В. В., Любар А. И., Чухрай А. О. (2015)
Николова Р. А. - Особенности проектирования насосних станций при биологической очистке сточних вод на модульних установках (2015)
Олейник А. Я. - Повышение эффективности работы аэротенков, Айрапетян Т. С. (2015)
Разгонова О. В. - Порівняльна техніко-економічна характеристика методів зневоднення червоного шламу, Сокольник В. І. (2015)
Сорокина Н. В. - Доочистка сточных вод в установке малой производительности, Фесик Л. А. (2015)
Ткачук О. А. - Ефективність застосування водопроникних покриттів для управління дощовими стоками на забудованих міських територіях, Шевчук О. В. (2015)
Трохименко Г. Г. - Результати застосування препарату "Тамір" для доочищення стічних вод комунального підприємства "Очисні споруди" (м. Скадовськ) (2015)
Чобану Н. - Одновременное биологическое удаление соединений азота и фосфора из коммунальных сточных вод, Унгуряну Д. (2015)
Эпоян С. М. - Интенсивные методы водоотбора с иловых площадок канализационных очистных сооружений, Сорокина В. Е., Карагяур А. С., Айрапетян Т. С. (2015)
Ковальчук Л. Й. - Щодо утворення тригалометанів при очищенні води поверхневих водойм Українського Придунав’я: вибір окислювача, Петренко Н. Ф., Мокієнко А. В. (2015)
Мокиенко А. В. - Сравнительная оценка вирулицидного действия сильных окислителей как средство обеззараживания воды, Петренко Н. Ф. (2015)
Нижник Т. Ю. - Опыт и перспективы применения биоцидного полимерного реагента в технологиях водоподготовки и ПОБВ, Стрикаленко Т. В., Нижник Ю. В., Мариевский В. Ф., Баранова А. И. (2015)
Петренко Н. Ф. - Тверді препарати діоксину хлору, ефективність дії та перспективи впровадження, Мокієнко А. В., Баєва Т. І., Опанасенко В. М. (2015)
Полищук А. А. - Практика обеззараживания питьевой воды хлором и его производными, Гольцев В. И. (2015)
Псахис Б. И. - Кондиционирование питьевой воды в высотном доме, Климентьев И. Н. (2015)
Псахис Б. И. - Пути улучшения качества питьевой воды, Климентьев И. Н. (2015)
Гуринчик Н. А. - Работа фильтровальних сооружений в направлениях различной крупности загрузки (2015)
Желяк В. І. - Аналіз залежностей для гідравлічного розрахунку водопровідних мереж з пластмасових труб, наведених в нормативній базі, Регуш А. Я. (2015)
Кремез В. С. - Математичне моделювання вилучення забруднень з грунтових вод за допомогою сорбційних бар’єрів, Штамковський В. Є., Харламова О. В., Курганська С. М. (2015)
Мартинов С. Ю. - Моделювання роботи вузла "свердловина-аерація-гідроакумулятор" при знезалізненні води на на помірному фільтрі, Орлов В. О., Корнійчук К. С. (2015)
Поляков В. Л. - Математическое моделирование осветления суспензии фильтрованием с существенно переменной скоростью, Кравчук А. А. (2015)
Поляков В. Л. - Об оптимизации размеров загрузок водоочистных фильтров (2015)
Saglam S. H. - Preservation problems of the genoese architectural heritage at black sea coasts: Turkey and Ukraine, Veprytska K. (2016)
Солобай П. А. - Художественно-композиционные возможности природных типов рельефа в формировании архитектурных комплексов (2016)
Кривуц С. В. - Багатофункціональне декоративне освітлення присадибної ділянки, Катріченко К. О., Скороходова А. В. (2016)
Сафонова Т. Р. - Сучасне використання напівзруйнованих архітектурних пам’яток (2016)
Крейзер И. И. - Архитектура медицинских учреждений г. Харькова (2016)
Смирнова О. В. - Приемы формирования мобильных интегрированных с водной средой инновационных зданий (2016)
Ладыгина И. В. - Теоретические основы формирования спортивных комплексов. Cпорт, как важный социальный феномен современного мироустройства, Клычдурдыев А. А. (2016)
Нифонтова М. А. - Принципы комбинаторики в проектировании жилых малоэтажных кварталов на примере Нового Лейдена, Нидерланды (2016)
Акмен И. Р. - Концепт "архитектурное просвещение" и нарративный контекст (2016)
Давідіч Т. Ф. - Проект комплексу Харківського інженерно-будівельного інституту 1930 року, Качемцева Л. В., Музика О. (2016)
Данилов С. М. - Социально-демографический аспект развития экологических городов, Вещев В. Е. (2016)
Матвеев В. В. - Обзор зарубежного опыта строительства реабилитационных центров для слепых и слабовидящих (2016)
Литовко В. С. - Повышение эстетических качеств архитектурной среды посредством применения инновационных технологий (2016)
Лихограй В. В. - Оцінка технічного стану та задачі відновлення церкви святого Йосипа Обручника в с. Березівка (2016)
Бублик О. Г. - Містобудівна політика органів самоврядування міст Катеринославщини під час першої світової війни (2016)
Лещинський В. П. - Ефективне і стабільне функціонування будівельного комплексу як чинник економічного зростання та впровадження сучасної моделі сталого розвитку регіону (2016)
Савйовский В. В. - Методы восстановления стен промышленных зданий, Каржинерова Т. И., Каржинерова Е. Г. (2016)
Перепелица Е. А. - Обследование шахты №10 канализационного тоннельного коллектора 761-го микрорайона в г. Харьков, Яровой Ю. Н., Гончаренко Д. Ф., Гармаш А. А. (2016)
Рюмин В. В. - Исследование работы эквивалентных Т-образных участков узловых соединений стальных конструкций, Никичанов В. В., Солодовник Ю. Ю. (2016)
Яровой С. Н. - Надежность и эксплуатационная пригодность большепролетного покрытия дворца спорта в городе Харькове после длительного срока эксплуатации (2016)
Джалалов М. Н. - Аналіз методів діагностики будівель і споруд за допомогою тепловізорів, Компаниец А. А. (2016)
Литвиняк О. Я. - Несуча здатність опалубних плит перекриття, Демчина Б. Г., Цогла А. О. (2016)
Кожушко В. П. - Работа пролетного строения реального сооружения, Кислов А. Г., Лозицкий А. С., Краснов С. Н., Синьковская Е. В. (2016)
Мозговий А. О. - Імовірнісна оцінка надійності греблі із грунтових матеріалів гідровузла ГЕС Тхакмо у В'єтнамі за критеріем переливу води через гребінь греблі (2016)
Руденко В. В. - Влияние прочностных параметров материалов на коэффициент динамичности при расчете на прогрессирующее обрушение (2016)
Савін О. Б. - Повзучість та пошкоджуваність стержнів і циліндрів на базі змішаного варіаційного функціонала, Соболь В. М. (2016)
Мальований І. В. - Розробка нової методики визначення основного експлуатаційного параметру тепло-ізоляційних матеріалів – коефіцієнту теплопровідності, Афанасьєв В. В., Смоляков О. В. (2016)
Першина Л. О. - Сланець як елітний варіант покрівельного покриття, Макаренко О. В. (2016)
Постернак И. М. - Реальный срок службы кровель из мягкой битумной плитки для зданий исторической застройки одессы с позиции организационной структуры "КНТК ГЭРЕК", Постернак С. А. (2016)
Чернявский В. Л. - Адаптация зоны контакта цементных гидратов с обломочной составляющей искусственных каменных материалов, Гасанов А. Б., Макаренко О. В., Косенко Н. А., Бондарь В. А. (2016)
Саенко Н. В. - Первичная оценка огнезащитных свойств водно-дисперсионных акриловых покрытий теплоизоляционного назначения, Демидов Д. В. (2016)
Шишкіна О. О. - Застосування модифікованого нанокаталізатора для отримання реакційного порошкового бетону (2016)
Карєв А. І. - Властивості органічних наповнювачів деревно-полімерних композитів будівельного призначення, Данченко Ю. М., Яворська Д. Г. (2016)
Данченко Ю. М. - Комплексна оцінка кислотно-основних властивостей поверхні дисперсних оксидних наповнювачів, Качоманова М. П. (2016)
Назаренко І. І. - Теоретичні дослідження робочого процесу ударно-вібраційної установки з визначенням законів руху та напружень в шарі бетонної суміші, що ущільнюється при кінематичному збудженні коливань, Нестеренко М. М., Жигилій С. М., Нестеренко Т. М. (2016)
Шабанова Г. М. - Підвищення енергоефективності у технології автоклавних силікатних матеріалів, Кисельова С. О. (2016)
Нестеренко М. П. - Дослідження математичної моделі коливань вібраційної установки для формування залізобетонних виробів у режимі холостого ходу, Педь Д. С., Нестеренко Т. М. (2016)
Ємельяненко М. Г. - Удосконалення конструкції та уточнення методики розрахунку двочастотного пресу для формування бетонних елементів мощення, Гордієнко А. Т., Саєнко Л. В. (2016)
Nagorniy A. - Secondary resources recycling in building and refractory binders technology, Shabanova G., Korohodska A., Gaponova O. (2016)
Иванов А. Н. - Исследование системы подачи поверхностно-активных веществ к трубным мельницам, Демидов Д. В. (2016)
Fáberová M. - How presence of some pharmaceuticals can affect the production of biogas at anaerobic digestion process, Ivanová L., Bodík I., Mackuľak T. (2016)
Филипчук Л. В. - Автоматизация процесса управления очисткой сточных вод от окислительно-восстановительных примесей (2016)
Волков В. Н. - Исследования работы скорых фильтров с переменной по направлению фильтрования скоростью, Карагяур А. С., Бабенко С. П., Коваль А. Н. (2016)
Душкин С. С. - Технологические потери воды в системе водоснабжения города, Коваленко А. Н., Душкин С. С. (2016)
Рябошапка Д. В. - Футуристические возможности бонусирования технопарков, Назаренко А. Н. (2016)
Эпоян С. М. - Фотохимический метод очистки сточных вод от токсичных веществ на канализационных очистных сооружениях с использованием озона и ультрафиолетового излучения, Шаляпин С. Н., Шаляпина Т. С., Зубко А. Л., Штонда Ю. И., Штонда И. Ю. (2016)
Епоян С. М. - Сучасні методи інтенсифікації зневоднення осадів міських стічних вод на мулових майданчиках, Сорокіна В. Ю., Ткаченко Т. О., Бачмага С. М. (2016)
Смірнова Г. М. - Дослідження прогресивних технологій утилізації осаду стічних вод міста, Малігон І. Є. (2016)
Сироватський О. А. - Метод очистки малокаламутних кольорових вод і методика проведення досліджень, Сізова Н. Д., Гайдучок О. Г., Фірман В. М. (2016)
Галкина Е. П. - Повышение эффективности работы оборотных систем водоснабжения коксо-химических предприятий (2016)
Исакиева О. Г. - Использование самопромывных фильтров для очистки воды в различных отраслях народного хозяйства, Прожега А. А. (2016)
Коноз С. В. - Техніко-економічний розрахунок напірних поліетиленових, сталевих та чавунних трубопроводів, Сироватський О. А., Фірман В. М. (2016)
Епоян С. М. - Нейтралізація і стабілізація сірчанокислих стічних вод промислових підприємств, Пашкова С. П., Дерека Н. В. (2016)
Golubenko V. P. - System analysis of "mature" fields gas productiondynamic, Ahmet SabitŞen, Chan Ngok Khai Chieu, Seidniyazov Maksat (2016)
Bratakh M. I. - Quality compliance of natural gas, produced by Ukraine, with european regulations, Sheina Z. V., Dobrunov D. E., Jeniffer Jonas (2016)
Varavina O. P. - Eor`s miscible flooding overview, Romanova V. V., Desmond Affum, Нhakar Bilal, Mahmood Barzandji (2016)
Кундо Ю. А. - Характерные процессы в регулируемом электроприводе и в энергетической системе при работе вентильного преобразователя частоты, Корсун В. Е., Федоренко А. А. (2016)
Гречко Н. В. - Вплив видатків місцевих бюджетів на соціально-економічний розвиток Харківської області, Двухглавов О. Д. (2016)
Березовський А. І. - Оптимізація структури розміщення датчиків системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій, Биченко А. О., Землянський О. М., Джулай О. М. (2016)
Остапов К. М. - Дистанционное пожаротушение бинарными потоками огнетушащих составов (2016)
Хилько Ю. В. - Обоснования к применению гибких трубопроводов в системах противопожарной защиты объектов нефтегазодобывающего комплекса, Максимов А. В. (2016)
Мамонов К. А. - ГІС - забезпечення при раціональному використанні земельних ресурсів міської забудови, Нестеренко С. Г., Вяткін К. І. (2016)
Клевцова Л. Г. - Принятие решений ресурсосбережения, охраны труда на предприятиях стройиндустрии, Нестеренко Е. В., Чернышенко А. А. (2016)
Беляев Н. Н. - Численный анализ загрязнения воздушной среды в городе от автотранспорта, Славинская Е. С., Кириченко Р. В. (2016)
Беляев Н. Н. - Исследование интенсивности уноса пыли из вагона при транспортировке угля, Оладипо Мутиу Олатойе (2016)
Новобранов В. М. - Проблеми логістики при орієнтації підприємств будівельної індустрії на європейський ринок, Жилякова Г. С. (2016)
Багрій М. М. - Нефропатія при метаболічному синдромі (2013)
Голотюк В. В. - Сучасні можливості відновлення голосових функцій у хворих після ларингектомії з приводу раку гортані (2013)
Кіндрат Г. В. - Нові напрямки профілактики стоматологічних захворювань у дітей в умовах техногенного забруднення довкілля, Рожко М. М., Назарук Р. М., Кіндрат І. П., Репецька О. М., Гуранич С. П. (2013)
Костюк В. М. - Периферичний цитотрофобласт плаценти та його роль у перебігу вагітності (2013)
Кулинич-Міськів М. О. - Сучасні проблеми лікування хронічного обструктивного захворювання легень в пульмонологічній практиці (2013)
Осадець В. С. - Сучасна хірургічна тактика у хворих із синдромом діабетичної стопи, Боцюрко В. І. (2013)
Александрук О. Д. - Адаптивні типи психологічного подолання хвороби у пацієнтів із хронічними алергічними дерматозами (2013)
Бардяк Є. М. - Особливості перебігу клініко-лабораторної картини пієлонефриту у хворих на гемобластози (2013)
Вакалюк І. П. - Особливості досягнення цільових доз карведілолу у відновному лікуванні хворих, що перенесли інфаркт міокарда із врахуванням факторів ризику серцево-судинних подій, Тимочко Н. Б. (2013)
Голотюк В. В. - Корекція ендогенної інтоксикації в комплексному хірургічному лікуванні хворих на обструктивний рак прямої кишки (2013)
Дмитрів І. В. - Діагностичне значення кількісного визначення sICAM–1 у пацієнтів з гострим тромбофлебітом варикозно розширених підшкірних вен нижніх кінцівок в периопераційному періоді (2013)
Заболотний Т. Д. - Лікування та профілактика початкових стадій генералізованого пародонтиту з використанням вібраційно-вакуумного компресійного масажу у хворих із вперше діагностованим туберкульозом легень, Скалат А. П. (2013)
Ковалюк А. В. - Зубощелепні деформації як ускладнення несвоєчасного протезування, їх характеристика, поширеність, наслідки, Ожоган З. Р. (2013)
Костюк В. М. - Вплив залізодефіцитної анемії вагітних на синтетичну функцію та активність процесів апоптозу в периферійному цитотрофобласті плаценти (2013)
Кріль І. А. - Електронно-мікроскопічне дослідження адгезії пломбувальних матеріалів різних класів до твердих тканин зубів, уражених гіпоплазією емалі, у випадку застосування різних методик препарування, Рожко М. М. (2013)
Лучко О. Р. - Вплив антигіпертензивного лікування із включенням мельдонію дигідрату та канефрону н на показники системного запалення у хворих на хронічний пієлонефрит з артеріальною гіпертензією (2013)
Матейко Г. Б. - Аналіз серологічних і вірусологічних маркерів ВІЛ-асоційованої герпетичної інфекції, Веприк Т. В., Остяк Р. С. (2013)
Мельник Н. С. - Показники комп’ютерної томографії кісткової тканини коміркових відростків у хворих на генералізований пародонтит при дисфункції щитоподібної залози (2013)
Оріщак Д. Т. - Ультразвукова діагностика гострих синуїтів, Василюк Н. В., Гнидюк Л. М., Оріщак О. Р. (2013)
Островський М. М. - Шляхи відновлення місцевих факторів захисту слизових оболонок бронхів при затяжному перебігу негоспітальних пневмоній, Стовбан М. П. (2013)
Павелко Н. М. - Функціональна активність тромбоцитів у хворих на генералізований пародонтит і корекція гіперагрегаційних змін способом включення в комплексну терапію препарату екстракту Гінкго білоба (2013)
Плав’юк Л. Ю. - Вплив диференційованої остеотропної терапії на деякі показники пародонтального статусу та структурно-функціональний стан кісткової тканини у хворих на генералізований пародонтит із супутнім остеопорозом на тлі помірної чи вираженої гіпомагнійемії, Герелюк В. І., Стасюк Н. О. (2013)
Притуляк О. М. - Оцінка ефективності тіотриазоліну в комплексному лікуванні пацієнтів із перенесеним інфарктом міокарда в поєднанні із артеріальною гіпертензією за даними тредміл-тесту (2013)
Проць Г. Б. - Діагностичне значення біохімічних маркерів кісткового ремоделювання у комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит (2013)
Середюк Н. М. - Особливості варіабельності серцевого ритму у хворих на нейроциркуляторну дистонію, Галюк Н. М., Налужна Т. В., Юсипчук У. В. (2013)
Скрипник Л. М. - Хронічне обструктивне захворювання легень у осіб, що курять: особливості клінічного перебігу та імунологічних змін (2013)
Сухолиткий В. М. - Віддалені клінічні результати комплексного лікування генералізованого пародонтиту у хворих на тлі цукрового діабету (2013)
Фофанов О. Д. - Роль генетичних досліджень у діагностиці та прогнозуванні перебігу вроджених вад травного тракту у дітей (2013)
Шеремета О. М. - Сучасні підходи до лікування хворих на серцеву недостатність шляхом корекції цитокінового профілю (2013)
Яцишин Р. І. - Динаміка рівня секретину у хворих на виразкову хворобу, Вишиванюк В. Ю. (2013)
Войтенко В. В. - Рідкісний дифузний варіант медулярного раку щитоподібної залози: клінічний випадок, Гузь О. О., Хоперія В. Г., Паламарчук В. О. (2013)
Герасимчук М. Р. - Використання мультимедійних технологій у викладанні лекційного матеріалу з патофізіології іноземним студентам (2013)
Гриб В. А. - Оптимізація інтегративного підходу навчання лікарів-інтернів зі спеціальності "Неврологія" (2013)
Іваночко Н. Я. - Основні аспекти навчання студентів стоматологічного факультету догляду за хірургічними хворими (2013)
Клименко В. І. - Сучасні методи інтенсифікації навчального процесу провізорів загального профілю з клінічної фармації (2013)
Мельник Н. С. - Оптимізація науково-педагогічного процесу зі спеціальності "Терапевтична стоматологія” шляхом удосконалення самостійної роботи студентів (2013)
Михайлюк І. О. - Особливості організації вивчення судової медицини іноземними студентами у вищому медичному навчальному закладі, Козань Н. М., Волошинович В. М. (2013)
Сапатий А. Л. - Особливості викладання клінічної фармакології за кредитно-модульною системою оцінки знань англомовним студентам (2013)
Стовбан М. П. - Самостійна робота студента при вивченні курсу професійних хвороб як засіб активізації та інтенсифікації знань (2013)
Струк О. А. - Особливості базової підготовки провізорів з токсикологічної хімії, Грицик А. Р. (2013)
Струтинський Г. М. - Оптимізація навчання фармакології іноземних студентів на медичному та стоматологічному факультетах (2013)
Чаплинська Н. В. - Самостійна позааудиторна робота як спосіб вдосконалення професійної підготовки лікарів-інтернів (2013)
Юсипчук У. В. - Кретидно-модульна система у виробничій лікарській практиці студентів (2013)
Караван Я. Р. - Аналіз частоти захворюваності на злоякісні пухлини щелепно-лицевої ділянки мешканців Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей (за останні 10 років) (2013)
Стефанко С. Л. - Про жіночі оглядові кабінети, що створені у комунальних міських поліклініках (2013)
Содержание (2016)
Щербак В. И. - Динамика фитомикробентоса разнотипных водных объектов Килийской дельты Дуная в зависимости от некоторых экологических факторов, Козийчук Э. Ш. (2016)
Варигин А. Ю. - Сезонная изменчивость соотношения полов и репродуктивный цикл у Idotea balthica basteri (Crustacea, Isopoda) в сообществе обрастания Одесского залива Черного моря (2016)
Клоченко П. Д. - Фитоэпифитон придаточной сети Каневского водохранилища, Шевченко Т. Ф., Таращук О. С. (2016)
Пашкова О. В. - Развитие и распределение зоопланктона в антропогенно измененных и естественных придаточных водоемах верхней части Каневского водохранилища и р. Днепр (2016)
Рожкова Н. А. - Современное состояние биоты дельты р. Селенги (бассейн озера Байкал) в условиях нестабильности гидрологического режима. Сообщение II. Макрозообентос, Синюкович В. Н., Тимошкин О. А., Бондаренко Н. А., Непокрытых А. В., Матвеев А. Н. (2016)
Вдовина О. Н. - Особенности макрозообентоса озер различного уровня минерализации юга Обь-Иртышского междуречья, Безматерных Д. М. (2016)
Евтушенко Н. Ю. - Факторы, определяющие разнокачественность икры разных видов рыб (обзор), Шерело А. Г. (2016)
Причепа М. В. - Гормональне регулювання адаптивних процесів у риб за дії абіотичних чинників, Потрохов О. С. (2016)
Стадниченко А. П. - Вміст гемоглобіна у гемолімфі Planorbarius corneus (Mollusca, Gastropoda, Bulinidae) як показник комплексного впливу паразитів і токсикантів, Гирин В. К., Шимкович О. Д. (2016)
Протасов А. А. - Новые обобщения в исследовании экотонов (2016)
Горобець О. М. - Механізми регулювання міжнародної туристичної діяльності (2010)
Бобер Н. М. - Правові засади співробітництва України та Італії у галузі туризму (2010)
Бордун О. Ю. - Використання ресурсів Львівського туристичного центру в контексті україно-італійського співробітництва, Гамкало М. З. (2010)
Carfagna E. - Enogastronomia e turismo nell’ottica della riforma della scuola secondaria in Italia (2010)
Дітковська С. О. - Методика туристського вивчення країн (2010)
Кіптенко В. К. - Типологія країн Європи за рівнем туристичної конкурентоспроможності (2010)
Карась О. С. - Напрями розвитку транспортної інфраструктури України в умовах міжнародного туризму (2010)
Ткешелашвілі М. Л. - Аспекти формування маркетингової стратегії в контексті розвитку національного туристичного продукту (2010)
Уліганець С. І. - Імідж як складова маркетингової політики в туризмі (2010)
Олійник Я. Б. - Роль екомережі у системі фор-мування та просування національного туристичного продукту, Кононенко О. Ю, Мельничук А. Л. (2010)
Божук Т. І. - Сакрально-туристичний продукт: потреба створення (2010)
Montecchiari A. - Cultura - Turismo - Enogastronomia: un trinomio indissolubile per lo sviluppo del turismo italiano, Motuzenko O. (2010)
Rossit W. - La cucina italiana e le sue eccellenze per collaborare all’offerta turistica nel territorio ucraino (2010)
Мальчикова Д. С. - Оптимізація використання суспільно-історичних рекреаційно-туристичних ресурсів Херсонської області, Машкова О. В. (2010)
Смирнов І. Г. - Італійська "паста" та логістика: досвід компанії "Barilla" (2010)
Попович І. С. - Фізико-географічні та естетичні аспекти туристичної привабливості ландшафтів Закарпаття (на прикладі басейну р. Теребля) (2010)
Шандор Ф. Ф. - Міжрегіональне співробітництво на прикладі туристичного бренду "Карпати" (2010)
Бойко І. Д. - Окремі положення розробки бренду туристичної дестинації на прикладі м. Чернівці, Король О. Д., Бичкова В. М. (2010)
Василевська Я. В. - Просторовий аналіз забезпеченості території Херсонської об-ласті історико-культурними ресурсами (2010)
Бондар А. І. - Зелений туризм як важлива складова національного туристичного продукту (2010)
Скавронська І. В. - Міжнародні спортивні заходи як диверсифікований туристичний продукт в основі іміджевої політики країни (2010)
Graziozi V. - Іl centro del mondo (2010)
Смирнов І. Г. - Дорожня система Давньоримської держави та її залишки в Україні як об'єкти туристичного показу, Сировець С. Ю. (2010)
Мотузенко О. О. - Oсобливості реалізації маркетингової стратегії оптимізації діяльності туристичного підприємства в період світової фінансової кризи, Морозова Л. В. (2010)
Аріон О. В. - Особливості функціонально-планувальної організа-ції приморських рекреаційних районів, Федорова К. В. (2010)
Дмитрук О. Ю. - Функціоналmний аналіз зеленої зони міста Києва, Олішевська Ю. А., Купач Т. Г., Дем’яненко С. О. (2010)
Соколова О. І. - Перспективи використання територій природо-заповідного фон-ду для розвитку рекреаційно-туристичної діяльності (2010)
Поплавська І. В. - Діяльність транснаціональних готельних мереж в Україні (2010)
Корчук О. С. - Екологічний туризм на природно-заповідних терито-ріях України, Купач Т. Г. (2010)
Петрина Н. В. - Рекреація та туризм у межах прибережно-морських природоо-хоронних зон Iталії (2010)
Чамор К. Г. - Oбласна комплексна історико-культорологічна програма "Золота підкова Черкащини”, Купач Т. Г. (2010)
Ващенко О. В. - Туристичні центри на території Бразилії, Купач Т. Г. (2010)
Содержание (2016)
Зотов А. Б. - Возможность использования показателей поверхности фитопланктона в качестве фитоиндикаторов, соответствующих требованиям Водной рамочной директивы ЕС (2016)
Афанасьев С. А. - Динамика морфобиологических признаков плотвы Александровского водохранилища после пуска Ташлыкской ГАЭС, Гупало Е. А., Алексеенко В. Р., Кирилюк О. П. (2016)
Белоус Е. П. - Фитопланктон нижнего участка р.Южный Буг как показатель его экологического состояния, Баринова С. С., Клоченко П. Д., Жежеря В. А., Жежеря Т. П., Незбрицкая И. Н. (2016)
Трохимец В. Н. - Динамика сообществ литорального зоопланктона Киевского водохранилища: качественный аспект (2016)
Шелюк Ю. С. - Багаторічна динаміка фітопланкону Денишівського водосховища (Україна) (2016)
Пацюк М. К. - Сезонні зміни у видовому комплексі голих амеб (Protista) у р. Тетерів (м. Житомир) (2016)
Курейшевич А. В. - Функционирование Euglena gracilis в условиях воздействия биологически активных веществ фенольной природы, Медведь В. А., Потрохов А. С., Зиньковский О. Г., Незбрицкая И. Н., Горбунова З. Н. (2016)
Сеник Ю. І. - Роль фосфоліпідів зябер риб у формуванні токсикорезистентності до дії йонів кадмію, Хоменчук В. О., Курант В. З., Грубінко В. В. (2016)
Янович Д. О. - Триклозан у гідроекосистемах (огляд), Швець Т. М. (2016)
Курбатова І. М. - Білковий спектр плазми крові коропа за дії хлортетрацикліну (2016)
Барбухо О. В. - Еколого-токсикологічна оцінка р. Десни та деснянських озер (у межах Чернігівської області) за вмістом пестицидів у печінці риб (2016)
Соколова О. В. - Сучасні особливості розвитку туристичного ринку (2010)
Воронін І. М. - Глобалізація: туристський аспект, Вороніна Г. Б. (2010)
Смаль І. В. - Тенденції та особливості розвитку міжнародного туризму (2010)
Зінько Ю. В. - Європейський досвід розвитку геотуризму, Іваник М. Б., Шевчук О. М. (2010)
Малиновська О. Ю. - Гендерний аспект туризму (2010)
Самоленко І. С. - Секс-туризм світу (2010)
Мацюк О. В. - Динаміка розвитку туризму в країнах Південно-Східної Азії на прикладі Малайзії, Тайланду і Сінгапуру (2010)
Новосад Н. О. - Суспільно-географічні фактори розвитку в’їзного туризму України (2010)
Мельничук А. Л. - Передумови створення українсько-польського транскордонного туристичного кластеру, Бодіна А. О. (2010)
Бейдик О. О. - Розвиток культурно-розважального туризму в Україні (на прикладі фестивального туризму), Гончарук А. О. (2010)
Ховалко А. Б. - Просторова диференціація підземних територіальних систем Поділля для цілей туристичної рекреації (2010)
Стрижевська Т. С. - Наявні умови для розвитку сталого туризму в депресивному регіоні Кіровоградської області (2010)
Пендерецький О. В. - Концептуальна інформаційна кадастрова система об’єктів промислового туризму (2010)
Яценко Б. П. - Міжнародний туризм в структурі господарства історичного міста (приклад Кіото) (2010)
Стафійчук В. І. - Характеристика курортних районів Іспанії, Томашук Д. О. (2010)
Верхотурова О. А. - Аспекти розвитку туристсько-рекреаційного комплексу Іспанії (2010)
Шилкіна А. О. - Освітній туризм в Австралії (2010)
Невінчана О. В. - Характеристика історико-культурних туристсько-рекреаційних ресурсів Японії (2010)
Сидоран Н. І. - Аналіз розвитку туризмув регіоні Закарпаття (Україна) та Сабольч-Сатмар-Берег (Угорщина) (2010)
Баранова І. І. - Готельні ланцюги в індустрії туризму Туреччина (2010)
Крук М. Ю. - Міжкультурні комунікації України та Великої Британії як підгрунтя розвитку туристичних зв’язків (2010)
Винниченко І. І. - Українці в пострадянських державах: актуальність дослідження (2010)
Олійник Я. Б. - Основні напрямки модифікації професійної підготовки фахівців туристичної галузі вищої кваліфікації (2010)
Любіцева О. О. - Проблеми фахової освіти в туризмі (2010)
Антоненко В. С. - Особенности зарубежных систем подготовки специалистов для индустрии туризма, Полевая М. В. (2010)
Мельник С. В. - Сучасний стан кадрового забезпечення сфери туризму, Гаєвська Н. С. (2010)
Романенко О. В. - Оптимізація вищої освіти на заняттях з дисципліни "Організація екскурсійних послуг" (2010)
Шандор Ф. Ф. - Бренд території, як інноваційний фактор регіонального розвитку туристичної галузі (2010)
Кіптенко В. К. - Конкурентоспроможність туристичної індустрії України (2010)
Готинян В. С. - Туристичні геоінформаційні веб-сайти, Томченко О. В., Семененко А. В. (2010)
Орещенко А. В. - Джерела даних для тривимірних реалістичних картографічних моделей (2010)
Смирнов І. Г. - Логістика в ресторанному бізнесі як складник логістики туризму (2010)
Білоус А. В. - Роль ЗМІ у формуванні туристичного іміджу дестинації (2010)
Лохматов А. С. - Інформаційна підтримка діяльності туристичних підприємств з використанням інтернет-маркетингу (2010)
Пацюк В. С. - Особливості створення індустріально-туристичних маршрутів (2010)
Сизон О. О. - Інноваційні музейні заклади у світі та в Україні (2010)
Драгомирецька Н. В. - Варикозне розширення вен малого тазу: сучасні підходи до діагностики та лікування, Геник Н. І., Остафійчук С. О. (2013)
Дяків І. Б. - Виникнення онкологічних захворювань у жінок, пролікованих з приводу раку грудної залози, Крижанівська А. Є., Голотюк І. С. (2013)
Панько О. М. - Патогенетично орієнтовані підходи до лікування діабетичної ретинопатії (2013)
Сенютович Р. В. - Розходження езофагоєюноанастомозів. Частота. Профілактика. Лікування, Іващук О. І., Гонца А. О., Сенютович М. А., Чорний О. В. (2013)
Атаманчук О. В. - Морфологічна перебудова м’язових волокон язика в ранні термін цукрового діабету і типу (2013)
Ванчуляк О. Я. - Використання фрактального аналізу поляризаційно-неоднорідних лазерних зображень міокарда при встановленні гострої коронарної недостатності (2013)
Завальська Т. В. - Вплив антиагрегантної терапії на жирнокислотний спектр фосфоліпідів мембран тромбоцитів у хворих на прогресуючу стенокардію (2013)
Зозуляк Н. В. - Корекція патогенетичних ланок розвитку нітраторезистентності у хворих на стабільну стенокардію ІІІ ФК із супутньою артеріальною гіпертензією (2013)
Іваночко Н. Я. - Тактика комплексного лікування хворих на гострий біліарний панкреатит (2013)
Кіндракевич Ю. Б. - Характер змін специфічного клітинного імунітету залежно від ступеня тяжкості перебігу гострого тромбозу гемороїдальних вузлів, Герич Р. П., Томащук Л. М. (2013)
Козовий Р. В. - Частота делецій генів GSTT1 та GSTM1 у довгожителів Прикарпаття, Подольська С. В., Горовенко Н. Г. (2013)
Крахмалова О. О. - Остеопонтін як маркер судинного ремоделювання при хронічному обструктивному захворюванні легень у поєднанні з ішемічною хворобою серця, Гетман О. А., Самохіна Л. М., Калашник Д. М., Колеснікова О. М., Бондар Т. Н. (2013)
Крижанівська А. Є. - Ускладнення комбінованого лікування у хворих на рак шийки матки ІІВ стадії (2013)
Левандовський Р. А. - Тривожно-депресивні розлади у пацієнтів з дефектами щелепно-лицевої ділянки (2013)
Октисюк Ю. В. - Порівняльний аналіз захворюваності на карієс зубів дітей різних клімато-географічних зон Івано-Франківської області у віковому аспекті, Рожко М. М. (2013)
Печеник С. О. - Коливання активності ферментів детоксикації в організмі дітей із екологічно несприятливих регіонів, Лук'яненко Н. С., Лучак М. В., Лабій Ю. А., Віштак Н. В. (2013)
Погорєлов В. М. - Хронічне легеневе серце і його комплексна терапія із застосуванням мельдонія, Брек В. В., Балагова Л. П., Денисова С. В. (2013)
Проць Г. Б. - Діагностика, профілактика та корекція структурно-функціональних порушень кісткової тканини при проведенні дентальної імплантації (2013)
Сабадош Р. В. - Оптимізація доступу до сафено-стегнового з’єднання, Сабадош В. А., Атаманюк О. Ю. (2013)
Семенюк Г. Д. - Стан інтенсивності окиснювальної модифікації білків та активності антиоксидантних ферментів у ротовій рідині хворих на генералізований пародонтит, Мельничук Г. М., Ерстенюк Г. М. (2013)
Терен Т. І. - Доопераційна хіміопроменева терапія та визначення її ефективності у лікуванні хворих на резектабельний рак ободової кишки (2013)
Чуйко М. М. - Корекція геморагічного синдрому у новонароджених з ризиком виникнення та наявними внутрішньошлуночковими крововиливами (2013)
Doroshenko O. O. - Pyramidal trackt (2013)
Орлова Н. М. - Основні напрями удосконалення управління регіональними системами охорони здоров’я, Корецький І. В. (2013)
Стефанко С. Л. - Про організацію і проведення пологів у пологовому будинку комунальної форми власності (2013)
Яворський М. І. - Епідеміологічні особливості захворювання на лептоспіроз на Прикарпатті (2013)
Антонів Р. Р. - Важелі покращення успішності іноземних студентів в умовах тимчасової зміни соціокультурного середовища (2013)
Атаманюк О. Ю. - Деонтологічні та етичні аспекти підготовки інтернів-хірургів (2013)
Скрипник Л. М. - Інтерактивне навчання студентів у вищій медичній школі (2013)
Бойчук Л. Г. - Тестування як один з критеріїв оцінки знань в системі післядипломної освіти та формуванні кваліфікованого акушер-гінеколога (2013)
Вадюк Р. Л. - Проблемні аспекти навчання іноземних студентів на кафедрі офтальмології (2013)
Гайова І. М. - Особливості викладання клінічних дисциплін англомовним студентам у вищому медичному навчальному закладі, Дзвонковська Т. Т., Зозуляк Н. В., Кобітович І. М. (2013)
Дорошенко О. О. - Форми та критерії оцінювання індивіду альної самостійної роботи студентів з дисципліни "Неврологія" (2013)
Іваночко Н. Я. - Проведення підсумкового модульного контролю у студентів на кафедрі хірургії стоматологічного факультету (2013)
Кириченко Н. М. - Ефективність інтерактивного методу "мозкового штурму" при вивченні внутрішньої медицини у міждисциплінарній інтеграції, Панько О. М. (2013)
Кутинська І. П. - Використання індивіду альних навчально-дослідних завдань у рамках виконання самостійної роботи студентами фармацевтичного факультету (2013)
Майкода І. Я. - Проведення практичного заняття із фтизіатрії зі студентами 4-го курс факультету підготовки іноземних громадян у світлІ Болонської системи – проблеми та напрацювання, Островський М. М. (2013)
Налужна Т. В. - Гуманізація освітнього процесу та формування духовних цінностей студентської молоді в контексті Болонського процесу (2013)
Павелко Н. М. - Викладання дисципліни "Пропедевтика терапевтичної стоматології" в умовах кредитно-модульної системи (2013)
Струтинський Г. М. - Аналіз успішності студентів з фармакології в умовах кредитно-модульної системи навчання (2013)
Терен Т. І. - ПІдходи до організації навчальної діяльності студентів на курсі онкології. впровадження партнерських взаємин зі студентами як рівноправними учасниками навчального процесу (2013)
Тимків І. С. - Методи підвищення якості викладання на клінічній кафедрі (2013)
Ткачук О. Л. - Оптимізація методики навчання лапароскопічній хірургії, Атаманюк О. Ю., Пюрик М. В. (2013)
Шовкова Н. І. - Оптимізація навчання профілактики стоматологічних захворювань у контексті кредитно-модульної системи освіти (2013)
Лісовський С. А. - Туризм як чинник забезпечення збалансованого ро-звитку регіонів України (2010)
Балабанов Г. В. - Збалансований регіональний розвиток і туризм, Гільберг Т. Г. (2010)
Смирнов І. Г. - Стратегічний логістичний менеджмент у міжнародному туризмі в контексті його сталого розвитку (2010)
Смаль В. В. - Туризм виробничої спадщини як продукт постіндустріальних трансформацій (2010)
Божук Т. І. - Дослідження релігійних об’єктів для потреб туризму (методичні аспекти) (2010)
Шпарага Т. І. - Замкові комплекси України як об’єкт туристичної діяльності, Ломачук І. В. (2010)
Діденко Д. В. - Дослідження трактування поняття "туристична привабливість території", Ларікова С. С. (2010)
Мітюк О. В. - Геомаркетинг як інструмент сталого розвитку, Приходько А. І. (2010)
Брунець Б. Р. - Структурна побудова туристичної інфраструктури (2010)
Корома Н. С. - Проблеми розвитоку сталого туризму в Чорноморському регіоні України. Уроки Балтики (2010)
Ільїн Л. В. - Рекреаційне оцінювання природного потенціалу водойм українського Полісся, Каліновський Д. І., Ільїна О. В. (2010)
Czapliński Paweł mgr Kibycz Anna - Aktywność spoleczności lokalnych w animacji i promocji dziedzictwa kulturowego kaszub (2010)
Свірідова Н. Д. - Дослідження стану та перспектив розви-тку регіонального туризму в Луганській області, Негода Г. А. (2010)
Пестушко В. Ю. - Чорнобильська АЕС як туристична дестинація, Чубук Ю. П. (2010)
Козловська О. С. - Особливості та перспективи розвитку туризму до Чорнобильської зони (2010)
Безпалько Я. В. - Проблеми та перспективи функціонування курортного господарства Криму на сучасному етапі (2010)
Павленко Т. М. - Оцінка естетичної привабливості території Полтавської області для цілей рекреації і туризму (2010)
Доан П. В. - Вплив подієвого туризму на розвиток регіону (2010)
Вергун Л. І. - Сільський туризм в Україні (2010)
Черненко А. П. - Сучасний стан розвитку спортивного туризму в Україні. Проблеми та перспективи (2010)
Мальська М. П. - Напрями удосконалення державного регулювання розвитку туристичних послуг, Антонюк Н. В. (2010)
Кіптенко В. К. - Продукт туристичної території (2010)
Федчук А. П. - Управління туристичним процесом в екстремальних регіонах (на прикладі антарктичного туризму) (2010)
Рутинський М. Й. - Система рекреаційних спонук сучасної людини як рушійна сила розвитку глобальної індустрії туризму (2010)
Козловський Є. В. - Шляхи підвищення ефективності управління інвестиційними проектами в туристичних центрах України (2010)
Удовиченко В. В. - Елементи комплексу маркетингових комунікацій в системі популяризації фортифікаційних споруд, Максименко Д. С. (2010)
Чубарова Е. Е. - Узагальнення державних програм для розвитку туризму в АР Крим напередодні "ЄВРО 2012" (2010)
Дем’яненко Ю. С. - Проблеми і шляхи вдосконалення системи підготовки та контролю якості екскурсійної діяльності в Україні (2010)
Калабухова А. А. - Прийняття та реалізація управлінських рішень в менеджменті туристичного підприємства (2010)
Смирнов І. Г. - Готельне господарство України в ході підготовки до Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 (2010)
Глібова Ю. В. - Аналіз стану та перспективи розвитку готельного господарства м. харкова у ході підготовки до ЄВРО-2012 (2010)
Кашуба C. Г. - Пропозиція туристичного продукту України (2010)
Кіптенко В. К. - Пропозиція туристичного продукту України в мережі Інтернет, Волосевич А. В. (2010)
Содержание (2016)
Семенюк Н. Е. - Структурно-функциональная организация фитоэпифитона днепровских водохранилищ и факторы, ее определяющие сообщение 1. Роль некоторых гидрофизических факторов, Щербак В. И. (2016)
Уваєва О. І. - Седиментаційна активність Viviparus viviparus (Mollusca: Gastropoda: Pectinibranchia) у водосховищі Відсічному, Стадниченко А. П. (2016)
Бєдункова О. О. - Гомеостаз риб як інструмент оцінки критичних навантажень на гідроекосистему малої річки (2016)
Снигирев С. М. - Динамика уловов и современное состояние запасов карася серебряного Carassius gibelio и леща Abramis brama в Днестровском лимане 2004—2014 гг. (2016)
Курейшевич А. В. - Влияние температуры воды на содержание фотосинтетических пигментов в фитопланктоне залива Оболонь Каневского водохранилища, Незбрицкая И. Н., Гусейнова В. П., Морозова А. А. (2016)
Пасічна O. O. - Вплив підвищеної концентрації фосфору у водному середовищі на вміст хлорофілів у занурених макрофітах, Горбатюк Л. О., Кукля І. Г., Годлевська О. О. (2016)
Киричук Г. Є. - Особливості розподілу β-каротину в організмі Lymnaea stagnalis за дії допорогових концентрацій йонів важких металів, Музика Л. В. (2016)
Щербань Э. П. - Воздействие никосульфурон- содержащего препарата гербицидного действия на Ceriodaphnia affinis, Лоханская В. И. (2016)
Гребінь В. В. - Оптимізація гідрографічного та водогосподарського районування України відповідно до світових підходів та вимог Водної рамкової директиви ЄС, Мокін В. Б., Крижановський Є. М., Афанасьєв С. О. (2016)
Линник П. Н. - Особенности миграции химических элементов и развитие фитопланктона в водохранилищах р. Тетерев, Жежеря Т. П., Шелюк Ю. С., Жежеря В. А. (2016)
Макрушин А. В. - О происхождении Cladocera (Crustacea) и о значении этого вопроса для познания эволюции фауны континентальных вод, Аладин Н. В. (2016)
Егупов К. В. - Совершенствование процесса подготовки и переподготовки специалистов строительной отрасли на основе научно-практической деятельности (краткий обзор деятельности одесской школы сейсмостойкого строительства с 1958 по 2015 г.г.) (2015)
Андрійчук О. В. - Методика експериментального дослідження дисперсно-армованих придорожніх лотків водовідведення, Ясюк І. М. (2015)
Анисимов К. И. - Исследование давления грунтовых вод при погружении свай в водонасыщенных грунтах, Бекшаев С. Я. (2015)
Арсирий В. А. - Влияние потенциала на формирование структуры различных сред, Арсирий Е. А., Кравченко В. И. (2015)
Арсирий В. А. - Энергосберегающая реконструкция тягодутьевых трактов котлов с использованием корректировки структуры потоков, Макаров В. О., Смирнова В. А., Панич Д. О. (2015)
Арцыбвшева Н. Н. - Влияние состояния дорожного покрытия на коэффициент сопротивления перемещению мопедов при ДТП, Белецкая О. М., Чернявский А. И., Новак М. А. (2015)
Бабий И. Н. - Подбор оптимальных составов и режимов ТВО бетонов на активированном портландцементе для дорожных покрытий, Галушко В. А., Колодяжная И. В. (2015)
Бабий И. Н. - Исследования влияния аэродинамических воздействий на технологические системы навесных вентилируемых фасадов, Менейлюк И. А., Сафонова Д. М., Лаври И. Ю. (2015)
Бабиченко В. Я. - Применение железобетонной тонкостенной несъемной опалубки в гидротехнических сооружениях, Кирилюк С. В., Черепащук Л. А. (2015)
Барабаш І. В. - Підвищення ефективності піщаного бетону за рахунок гідрофобізації базальтового волокна, Ворохаев А. І. (2015)
Борисенко К. И. - Современные технологии обеззараживания питьевой воды (2015)
Вивчарук В. В. - Исследования анизотропных свойств известняка-ракушечника штампами в полевых условиях (2015)
Воинов А. П. - Совместное обеспечение возрастающей тепловой нагрузки микрорайона от традиционных и альтернативных теплогенераторов, Полунин М. М., Димитрова Ж. В. (2015)
Выровой В. Н. - Сопротивление морозному разрушению бетонов для дорожного покрытия, Суханов В. Г., Коробко О. А., Закорчемная Н. О., Непомнящий А. Н. (2015)
Высоцкая М. В. - Условия пневматической стабилизации гидравлического режима теплообменников в термотрансформаторной системе тепло-, хладоснабжения зданий (2015)
Гришин А. В. - Нелинейный расчет грунтового склона от сейсмических воздействий, Сипливец А. А. (2015)
Деревянко В. Н. - Модифицированные высокопрочные ремонтные растворы, Мартыненко Т. В., Максименко А. А., Кондатьева Н. В. (2015)
Дорофеев В. С. - Напряженно-деформированное состояние приопорных участков железобетонных пролетных строений при длительном действии нагрузки, Карпюк В. М., Неутов А. С., Неутов С. Ф. (2015)
Жданов А. А. - О коэффициенте постели упругого основания в задачах прочности цилиндрических оболочек при температурном климатическом воздействии (2015)
Заволока М. В. - Гелиотермообработка бетона, Шиманская О. О., Гапон В. Н., Шевчук М. К., Матан А. И. (2015)
Івасенко В. В. - Аналіз нормативних вимог при проектуванні зупинок громадського транспорту з урахуваннях потреб мало мобільних груп населення, Скубенко Ю. А. (2015)
Карпюк В. М. - Вплив циклічного знакозмінного та мало циклового знакопостійного навантаження на міцність залізобетонних балок, Албу К. І., Даниленко Д. С., Сьоміна Ю. А., Петров М. М. (2015)
Киричок В. И. - Влияние температуры твердения и состава геоцементов на их физико-механические свойства, Кривенко П. В., Гузий С. Г. (2015)
Клименко Є. В. - Особливості підсилення кам’яних конструкцій цегляною обоймою, Дяченко Є. В., Білоус І. О. (2015)
Ковальчук В. В. - Напружено-деформований стан залізобетонних труб підсилених металевою гофрованою трубою при взаємодії із ґрунтовою засипкою (2015)
Колин В. М. - Применение комплексов средств снижения вредного действия вибрации и шума при обработке природного камня, Часовщик Ю. Я. (2015)
Копейка П. И. - Воздействие ветровых волн на верхнее строение морских сооружений, Рогачко С. И., Панова И. Н. (2015)
Коробко О. А. - Свойства бетона как функция структурного разнообразия, Тофанило В. Ю., Кусова Е. П., Стус А. Э. (2015)
Король Н. Д. - Критерии устойчивости системы с учетом физической нелинейности (2015)
Король Н. Д. - Испытание плиты покрытия с овальными пустотами при реконструкции здания, Филипович Г. Т., Король И. В. (2015)
Кузло М. Т. - Математичні моделі фільтрації і напружено-деформованого стану ґрунту з прогнозу деформацій водо насичених ґрунтових масивів при їх осушенні (2015)
Лапіна О. І. - Система поверхневого водовідводу на ділянках автомобільних доріг, що проходять по малим населеним пунктам, Шаповалов О. В. (2015)
Лисенко В. А. - Инженерная архитектоника высотных зданий, Кушнир А. М., Кушниренко В. В. (2015)
Литвиненко Т. П. - Проблеми проектування стоянок автомобільного транспорту в м. Полтава, Колєсникова Ю.С. (2015)
Логинова Л. А. - Лабораторные исследования совместной работы моделей свай с грунтом основания с учетом различных факторов, влияющих на их несущую способность (2015)
Мішутін А. В. - Застосування вапнякового щебеню для бетонів жорстких дорожніх покриттів, Кровяков С. О., Полторапавлов А. О. (2015)
Мишутин А. В. - Истираемость и морозостойкость для автодорог из цементобетона, Солоненко И. П. (2015)
Міщенко Р. А. - Теплопровідність склопакетів у світлопрозорих огороджувальних конструкціях (2015)
Москалева К. М. - Анализ свойств штукатурных растворов из сухих строительных смесей с пористыми наполнителями, Попов О. А. (2015)
Мостовой С. Н. - Прочность строительного раствора на механоактивированном цементозольном вяжущем, Барабаш И. В., Ксёншкевич Л. Н., Даниленко А. В. (2015)
Murashko O. - Analysis of world experience in the field of rapid visual screen, Benradi Ilham (2015)
Новский А. В. - Трансформирование сопротивления известняков вдоль боковой поверхности буронабивных свай при их перемещении, Новский В. А., Кирсанова О. В. (2015)
Онищенко А. М. - Метод розрахунку коліє стійкості асфальтобетонного покриття автомобільних доріг, Гаркуша М. В. (2015)
Орлов А. Н. - Внецентренно сжатый элемент в условиях ползучести, Бекирова М. М. (2015)
Пищев О. В. - Исследование влияния химических добавок на свойства цементного теста, Мишутин А. В. (2015)
Поліщук С. Ю. - Практичний досвід використання сучасних технологій ремонту дорожнього покриття службою автомобільних доріг в Кіровоградській області, Настоящий В. А., Пашинський В. А., Яцун В. В. (2015)
Полунин М. М. - О перспективе применения геотермальных станций теплообеспечения в Украине, Воинов А. П., Витюков В. В. (2015)
Приймаченко А. С. - Дослідження сульфатостійкості бетону методом видалення продуктів корозії, Шейніч Л. О., Пушкарьова К. К. (2015)
Пушкар Н. В. - Дослідження впливу кліматичної температури на напружено-деформований стан залізобетонних каркасів, Пашинський В. В. (2015)
Рогачко С. И. - Надежность морских гидротехнических сооружений, Сахненко М. А. (2015)
Рогачко С. И. - Защита побережья у Белгород-Днестровской крепости, Чикина Е. В. (2015)
Смолянец В. В. - Эффективный и экономичный метод реанимации дорог (2015)
Soldo B. - Selection of Parameters and Calculation of Laterally Loaded Piles by Traditional Methods, Aniskin A. A. (2015)
Сорокина Н. В. - Очистка сточной жидкости в установке малой производительности, Фесик Л. А. (2015)
Твардовский И. А. - Определение динамической составляющей от транспортной нагрузки при ударе колеса об неровности покрытия дорожного полотна пролетного строения, Орлова А. А. (2015)
Ткаченко І. В. - Аналіз проблеми відведення поверхневих вод у містах України, Кириленко С. В. (2015)
Фомина И. П. - Устойчивость двухпролетной железобетонной рамы подверженной воздействию агрессивной среды (2015)
Фомин В. М. - Нелинейные квазистатические задачи для многоэтажных многопролетных железобетонных рам с учетом пластичности бетона (2015)
Фощ А. В. - Изучение влияния заполнителя – перлита на расслаивание полистиролгипсобетонной смеси (2015)
Шаталова Ю. О. - Влияние социальных факторов на возникновение и формирование древнейших обсерваторий (2015)
Шевченко В. В. - Характеристики пористости бетона с продолжительным сроком твердения, Непомнящий А. Н., Заволока М. В. (2015)
Шеховцов И. В. - Экспериментальные исследования прочности сцепления кладки из красного полнотелого кирпича согласно стандартов EN 1052-5:2005 и ASTMC1072, Петраш С. В., Бондаренко А. В., Шеховцов В. И., Володько Ю. М. (2015)
Шумінський В. Д. - Особливості ДБН В.2.4-20:2015 "Греблі з грунтових матеріалів. Основні положення", Хлапук М. М., Титаренко В. А., Домбровський Я. І., Дмитрієв Д. А. (2015)
Содержание (2016)
Kharchenko A. Yu. - Composition of the sodium dodecylsulfate – 1-pentanol mixed micelles as determined using acid-base indicators (2016)
Luzanov A. V. - Definite chirality measures from electron torsion: application to helical molecules, Kukuiev M. M. (2016)
Farafonov V. S. - Molecular dynamics simulation study of cetylpyridinum chloride and cetyltrimethylammonium bromide micelles, Lebed A. V. (2016)
Головизнина Е. В. - О возможности и надежности кондуктометрического определения предельных ионных проводимостей и констант комплексообразования в растворах 1-1 электролитов в неводных растворителях с участием нейтральных лигандов, Калугин О. Н. (2016)
Корниенко О. А. - Фазовые равновесия в системе ZrO2–Dy2O3 при температурах 1100, 1500°С, Андриевская Е. Р., Богатырева Ж. Д., Коричев С. Ф. (2016)
Котляр В. Н. - Электронная абсорбционная спектроскопия бензимидазольных аналогов халкона, Орлов В. Д., Дорошенко А. О. (2016)
Швец Е. Г. - Синтез ацилметансульфамидов по реакции Кляйзена, Колосов М. А., Подворотняя А. В. , Орлов В. Д. (2016)
Шкумат А. П. - Поиск новых люминофоров с заданными физико-химическими и химическими свойствами XII. N-замещенные полиакриламида и сополимеры N-гетарилзамещенных акриламида, гетарилакрилатов, акриламида и акриловой кислоты, Семенченко В. В. (2016)
Юрченко О. И. - Электротермическая атомно-абсорбционная спектрометрия в прямом определении олова в рассолах, хлориде натрия и поваренной соли, Бакланов А. Н., Бакланова Л. В., Черножук Т. В. (2016)
Юрченко О. И. - Атомно-абсорбционное и атомно-эмиссионное с индуктивно-связанной плазмой определение меди в нефтепродуктах, Титова Н. П., Сабир Корвани Салих Сабир, Черножук Т. В. (2016)
Гога С. Т. - Растворимость перхлората цетилтриметиламмония в метаноле, ацетоне и их смесях с водой при 298.15 К, Исаенко Ю. В. (2016)
К столетию со дня рождения профессора Бориса Марковича Красовицкого (2016)
К 85-летию со дня рождения профессора Юрия Яковлевича Фиалкова (2016)
К 80-летию со дня рождения Владимира Моисеевича Кошкина (2016)
Мчедлов-Петросян Н. О. - Рецензия на книгу "Introduction to Applied Colloid and Surface Chemistry” (2016)
Правила для авторов (2016)
Содержание (2016)
Клоченко П. Д. - Фитоэпифитон макрофитов разных экологических групп Киевского водохранилища, Шевченко Т. Ф. (2016)
Плигин Ю. В. - Первая находка Ferrissia fragilis (Tryon, 1863) (Mollusca: Gastropoda) в Киевском водохранилище р. Днепр и некоторые вопросы таксономии, распространения и зоогеографической принадлежности этого вида (2016)
Шевелева Н. Г. - К многолетней динамике весеннего зоопланктона открытой части пролива Малое море (Байкал), Пенькова О. Г. (2016)
Середа Т. Н. - Фитопотамопланктон речных систем: ретроспектива исследований, поиск методических подходов (2016)
Заморов В. В. - Метод оцінки потенційної чисельності і біомаси риб-бентофагів континентальних водойм за станом макрозообентосу, Леончик Є. Ю., Заморова М. П., Джуртубаєв М. М. (2016)
Афанасьев С. А. - Находка пистии телорезовидной Pistia stratioides в Каневском водохранилище и оценка риска ее натурализации, Савицкий А. Л. (2016)
Петухов С. Ю. - Морфобиологическая характеристика байкальского хариуса Thymallus baicalensis оз. Гитара (система р. Куркула, Северный Байкал), Толмачева Ю. П., Богданов Б. Э. (2016)
Бузолева Л. С. - Таксономический состав и эколого-трофическая структура бактериальных сообществ прибрежных акваторий Японского моря с разной антропогенной нагрузкой, Богатыренко Е. А., Еськова А. И., Ким А. В., Долматова Е. С., Голозубова Ю. С. (2016)
Линник П. Н. - Сосуществующие формы хрома в природных поверхностных водах и их значение для водных экосистем (2016)
Альохіна Т. М. - Особливості хімічного складу донних відкладів Карачунівського та Софіївського водосховищ (Україна) (2016)
Новоселова Т. Н. - Находки цианобактерий тропического и субтропического происхождения в водоемах техноэкосистем АЭС и ТЭС Украины, Протасов А. А. (2016)
Сапожникова Ю. П. - Шестая международная Верещагинская байкальская конференция и Четвертый микробиологический симпозиум "Микроорганизмы и вирусы в водных экосистемах" (7—12 сентября 2015 г.), Белькова Н. Л., Дрюккер В. В., Суханова Л. В. (2016)
Содержание (2016)
Громова Ю. Ф. - Многолетняя динамика и распределение велигеров Dreissena в водоеме-охладителе Хмельницкой АЭС и их роль в структуре зоопланктона, Протасов А. А. (2016)
Задорожна Г. М. - Вплив сонячної радіації і температури води на розвиток фітопланктону Канівського водосховища, Щербак В. І. (2016)
Семенченко В. П. - Чужеродные виды беспозвоночных и рыб в речных экосистемах Беларуси: распределение, биологическое загрязнение и воздействия, Ризевский В. К. (2016)
Богданов Б. Э. - Фенетические отношения и проблема идентификации видов широколобок р. Batrachocottus (Pisces: Cottidae) (2016)
Кирпенко Н. И. - Содержание белков, углеводов и липидов в клетках зеленых водорослей при кратковременных колебаниях температуры, Усенко О. М., Мусий Т. О. (2016)
Пасічна О. О. - Вміст пігментів у Cladophora glomerata за дії йонів міді (ІІ) та мангану (ІІ) водного середовища (2016)
Глызина О. Ю. - Изменение липидного состава у Lubomirskia baikalensis при повышении температуры среды обитания в условиях эксперимента, Базарсадуева С. В., Глызин А. В., Раднаева Л. Д., Тараскин В. В., Башарина Т. Н., Ицкович В. Б. (2016)
Водяніцький О. М. - Ембріональний і ранній постембріональний розвиток коропа та активність ферментів енергетичного і пластичного обміну за дії коливань температурного режиму водойми, Потрохов О. С., Зіньковський О. Г. (2016)
Линник П. Н. - Содержание и формы миграции свинца в поверхностных водах, Жежеря В. А. (2016)
Клоченко П. Д. - Вагомий внесок у дослідження екологічного стану водойм урбанізованих територій (2016)
Содержание (2016)
Семенюк Н. Е. - Структурно-функциональная организация фитоэпифитона днепровских водохранилищ и факторы, ее определяющие. Сообщение 2: роль гидрологических и гидрохимических факторов, Щербак В. И. (2016)
Бондаренко Н. А. - Структурные изменения в фитопланктоне прибрежной зоны озера Байкал, Логачева Н. Ф. (2016)
Финогенова Н. Л. - Фенотипическая изменчивость двустворчатого моллюска Anadara kagoshimensis (Bivalvia, Arcidae) Азово-Черноморского бассейна (2016)
Клепець О. В. - Продуктивність вищих водних рослин р.Ворскли в умовах урбанізації ландшафту (2016)
Адаменко Я. О. - Територіальний норматив якості гідроекосистем заповідних територій, Архипова Л. М., Мандрик О. М. (2016)
Халаим А. А. - Макрозообентос водохранилища Сасык в современных экологических условиях, Джуртубаев М. М., Заморов В. В. (2016)
Солоненко А. М. - Бактерицидні властивості пелоїдів під бентосними макроскопічними розростаннями водоростей гіпергалінних водойм (2016)
Кирпенко Н. И. - Влияние аллелопатического фактора на формирование соотношения белков, углеводов и липидов в клетках зеленых микроводорослей, Усенко О. М., Мусий Т. О. (2016)
Юришинець В. І. - Перша знахідка плероцеркоїдів Ligula pavlovskii Dubinina, 1959 (Cestoda, Diphyllobothriidae) у бичків з прісноводного Каховського водосховища, Корнюшин В. В., Подобайло А. В. (2016)
Ляшенко А. В. - Гидролого-гидрохимическая характеристика лимана Сасык и Сасыкского водохранилища, Зорина-Сахарова Е. Е. (2016)
Протасов А. А. - Еще раз об экологии (2016)
Михеева Т. М. - Пятая международная конференция "Озерные экосистемы: биологические процессы, антропогенная трансформация, качество воды", Протасов А. А. (2016)
Указатель статей, опубликованных в "Гидробиологическом журнале" в 2016 г. (2016)
Шлімкевич І. В. - Механізми розвитку юнацького гіпоталамічного синдрому у дітей (2015)
Головчак І. С. - Монотерапія гормонозамісними препаратами постменопаузальних проявів та оцінка її ефективності (2015)
Гроховська М. В. - Оцінка клітинних процесів при гіперплазіях ендометрію у жінок з екстрагенітальною патологією (2015)
Кравчун П. П. - Ефективність застосування модуляторів нейрогормональних вазоконстрикторних систем у хворих з постінфарктним кардіосклерозом (2015)
Olinyk O. Ju. - The effect of the angiotensin-converting enzyme inhibitor on the hemostasis system in patients with peptic ulcer of stomach and duodenum, combined with diabetes mellitus (2015)
Пасько А. Я. - Деякі аспекти профілактики та лікування післяопераційного гіпопаратиреозу, Скрипко В. Д. (2015)
Перехрестенко Т. П. - Визначення взаємозв’язку між імунологічними показниками у периферичній крові та кістковому мозку хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію, які отримують лікування інгібіторами тирозинкінази (2015)
Поліщук О. І. - Стан системи гемостазу у вагітних при загрозі пізнього мимовільного викидню на фоні метрорагії та висхідного інфікування, Поліщук І. П., Геник Н. І. (2015)
Притула В. П. - Лікування вроджених пахово-калиткових кил у дітей в перші місяці життя, Рибаченко І. Г. (2015)
Римарчук М. І. - Прогнозування ймовірності розвитку плацентарної дисфункції у вагітних з локальним непрогресуючим відшаруванням плаценти (2015)
Рожко-Гунчак О. М. - Вивчення потреби в ортодонтичному лікуванні та розповсюдженості аномалій прикусу у дітей Івано-Франківської області (2015)
Царук О. Я. - Особливості проведення ехокардіографічного обстеження у немовлят з аортальним стенозом (2015)
Багрій М. М. - Хвороба Вільсона-Коновалова, Тарасевич Н. Р., Попович Л. О., Козловська М. Г., Попович О. Б., Марчук О. В. (2015)
Багрій М. М. - Первинний рак маткової труби, Фазан І. В., Халик І. О., Клюфінський І. Д., Варнава Н. Я., Фазан О. І. (2015)
Гайова М. І. - Церебральна ангіодистонія із синкопальними станами (2015)
Александрук Н. В. - Досвід формування навичок по наданню первинної медичної допомоги та проведенню лікувально-евакуаційних заходів на курсах хірургії голови та шиї (2015)
Александрук Н. В. - Зниження слуху при остеопорозі в практиці ЛЗПСМ (2015)
Герасимчук М. Р. - Ефективна взаємодія викладача та студента як основа успішного вивчення патологічної фізіології іноземними студентами (2015)
Гірник Г. Є. - Педагогічна та комунікативна культура викладача вищого медичного навчального закладу як складові педагогічного іміджу (2015)
Куля О. О. - Актуальні питання викладання неонатології для інтернів зі спеціальності "Загальна практика - сімейна медицина" (2015)
Пилипчук В. І. - Використання сучасних телекомунікаційних засобів у підготовці лікарів-хірургів на етапі післядипломної освіти (2015)
Тучак О. І. - Особливості викладання фізіології студентам педіатричного факультету (2015)
Царук О. Я. - Самостійна робота студентів в умовах кредитно-модульної системи (2015)
Чернюк Н. В. - Впровадження елементів науково-дослідної роботи студентів у навчальний процес вищих медичних навчальних закладів (2015)
Яцишин Н. Г. - Реформа вищої медичної освіти в Україні (2015)
Гайова І. М. - Анкетування індійських студентів ІФНМУ. Харчовий статус студента-медика (2015)
Соломчак Д. Б. - Десятирічний тренд та особливості формування первинної інвалідності внаслідок сечокам’яної хвороби в Івано-Франківській області (2015)
Лигозуб В. Г. - Метаболізм олеїнової та пальмітинової насичених жирних кислот. Фізіологічні та патофізіологічні реакції, Завальська Т. В., Калашченко С. І., Саюк М. В. (2014)
Семкович Я. В. - Ускладнена пневмонія у дітей (2014)
Сенютович Р. В. - Інформаційно-аналітичний пошук нових варіантів компресійних езофагоєюноанастомозів, Іващук О. І., Пилипів В. М., Бодяка В. Ю., Сенютович М. А., Чорний О. В. (2014)
Василечко М. М. - Характеристика показників системи гемостазу у хворих з різними формами фібриляції передсердь та з метаболічним синдромом (2014)
Дідушко О. М. - Вікові особливості ліпідного обміну у хворих з маніфестним гіпотиреозом (2014)
Довганич Н. В. - Активність каталази та пероксидази листя чистотілу в зоні впливу бурштинської теплоелектростанції (2014)
Дутка Р. Я. - Helicobacter pylori у пацієнтів з хронічним гастритом та її вплив на перебіг артеріальної гіпертензії, як коморбідної патології, Курбан М. М. (2014)
Заяць Л. М. - Структурно-функціональні особливості аерогематичного бар’єру легень при дії забруднювачів атмосферного повітря, Савчук Р. М. (2014)
Копчук Т. Г. - Патофізіологічний аналіз змін функції нирок за умов розвитку третьої стадії гарячки, Роговий Ю. Є., Пасевич С. П., Дікал М. В. (2014)
Михайловська Н. С. - Багатофакторна статистична модель прогнозування перебігу Q-інфаркту міокарда, коморбідного з метаболічним синдромом (2014)
Назарук Р. М. - Результати застосування комплексу лікувально-профілактичних аходів у 6-річних дітей, які мешкають в екологічно несприятливих районах (2014)
Павликівська Б. М. - Варіабельність серцевого ритму у дітей із синдромом бронхообструкції, що поєднаний з вегетативною дисфункцією, Фофанова О. В., Юрцева А. П. (2014)
Поліщук О. І. - Характеристика стану фето-плацентарної гемодинаміки у вагітних із початковим пізнім мимовільним викиднем, Геник Н. І., Поліщук І. П. (2014)
Притула В. П. - Особливості клінічної картини у дітей з ехінококовими кістами печінки (2014)
Проць Г. Б. - Використання спіральної комп’ютерної томографії при плануванні дентальної імплантації, Пюрик В. П., Дудій П. Ф. (2014)
Ризюк М. Д. - Оцінка динаміки рівня D-димеру крові у хворих на гострий тромбофлебіт нижніх кінцівок (2014)
Савеліхіна І. О. - Вплив базового лікування хронічного обструктивного захворювання легень III стадії на клініко-функціональні показники та процеси морфологічної перебудови слизових оболонок бронхів, Островський М. М. (2014)
Сидоренко Л. П. - Особливості методики лікування малих дефектів зубних рядів за допомогою адгезивних мостоподібних протезів, Ожоган З. Р. (2014)
Скрипко В. Д. - Дестабілізіція клітинних мембран як фактор розвитку ендогенної інтоксикації у хворих на гостру тонкокишкову непрохідність (2014)
Телемуха С. Б. - Методи лікування хворих з хронічними рановими дефектами нижніх кінцівок різного генезису (2014)
Шейко С. О. - Дисфункція нирок у хворих похилого віку із хронічною серцевою недостатністю і кардіоренальним синдромом (2014)
Штурмак В. М. - Вплив часткових знімних пластинкових протезів, виготовлених різними способами, на тканини пародонта у хворих з частковими дефектами зубних рядів, ускладнених хронічним генералізованим пародонтитом I та II ступеня важкості (2014)
Багрій М. М. - Риносклерома, Петруняк М. І., Ванченко В. М., Кудерська Н. М., Комашко Н. А., Гриньовська Н. А., Волошин М. М., Дем’янчук М. М. (2014)
Багрій М. М. - Аберантна щитоподібна залоза, Скрипко В. Д., Волошин М. М., Луцак О. М., Ніколенко А. В., Басараба Т. П., Герасимчук О. М. (2014)
Лабунец О. В. - Распространенность, интенсивность, структура и динамика развития малых включенных дефектов зубных рядов у лиц молодого возраста гг. Ивано-Франковска и Тернополя по данным обращаемости, Деньга О. В., Лабунец В. А., Диева Т. В., Лепский В. В., Лепский В. В. (2014)
Кулаєць Н. М. - Холтерівське моніторування електрокардіограми – сучасний метод діагностики в практиці лікаря–кардіолога (2014)
Вакалюк І. І. - Особливості викладання етики та деонтології медичним сестрам в умовах реформування системи освіти (2014)
Гінчицька Л. В. - Методика використання рольової гри при вивченні теми: "Участь у наданні невідкладної медичної допомоги на дошпитальному етапі. психологічний та мовний контакт з гінекологічними хворими в жіночій консультації” (2014)
Зозуляк Н. В. - Засоби проведення підсумкового модульного контролю № 1 знань студентів медичного факультету Івано-Франківського національного медичного університету з пропедевтики внутрішньої медицини (2014)
Кремінська І. Б. - Окремі проблемні аспекти викладання патофізіології на медичному факультеті на основі кредитно-модульної системи організації навчання, Заяць Л. М. (2014)
Кремінська І. Б. - Викладання патофізіології англомовним студентам за кредитно-модульною системою, Заяць Л. М., Свистак О. Д. (2014)
Мізюк В. М. - Особливості навчання іноземних студентів медичного факультету на випускних курсах Івано-Франківського національного медичного університету (2014)
Місяченко М. М. - Науково-методичні основи розвитку клінічного мислення у студентів-стоматологів при вивченні внутрішньої медицини (2014)
Ризюк М. Д. - Шляхи підвищення ефективності вивчення хірургії студентами стоматологічного факультету в умовах кредитно-модульної системи (2014)
Телемуха С. Б. - Методи вдосконалення викладання хірургії на стоматологічному факультеті в умовах Болонського процесу (2014)
Тимків І. С. - Вимоги до особи викладача в сучасному освітньому просторі (2014)
Царук О. Я. - Методика викладання теми: "Методологія викладання ультразвуково діагностики вроджених вад розвитку серцево-судинної системи у дітей" лікарям факультету післядипломної освіти (2014)
Чернюк Н. В. - Удосконалення самостійної роботи студентів стоматологічного факультету з клінічної імунології (2014)
Геник С. М. - До 120 річчя з дня народження видатного українського вченого, хірурга, педагога і мислителя Б. Л. Смірнова (2014)
Жуков О. В. - Значення еколого-морфологічних особливостей дощових черв’яків (Lumbricidae) Степового Придністров’я та впливу факторів середовища в організації їх угруповань природних, аграрних та урбанізованих екосистем, Шаталін Д. Б. (2016)
Танчик С. П. - Ефективність контролю бур’янів у посівах кукурудзи при різних системах основного обробітку ґрунту в Правобережному Лісостепу України, Миколенко Я. (2016)
Гарбар Л. А. - Особливості формування продуктивності посівів ріпаку ярого за впливу норм висіву та удобрення, Антал Т. В., Романов С. М. (2016)
Котченко М. В. - Продуктивність різностиглих гібридів кукурудзи в умовах Північного Степу України, Кирсанова Г. В., Пугач А. М., Пугач А. В. (2016)
Гавриленко О. С. - Оцінка впливу мікробіологічних процесів під час зберігання зерна ярої пшениці, Хоміцька О. А., Загорулько О. В. (2016)
Антал Т. В. - Польова схожість та урожайність пшениці твердої ярої та м’якої при застосуванні мінеральних добрив в умовах Лісостепу України, Гарбар Л. А., Малеончук О. В., Корпан А. С., Трет'як Д. А. (2016)
Сиплива Н. О. - Декоративні трав’янисті рослини в Україні (осередки культивування, структура, декоративність), Гненна М. О., Коляденко С. С., Павленко О. В. (2016)
Гончар Л. М. - Дія колоїдного розчину міді та цинку на проростання насіння вівса (2016)
Славгородська Ю. В. - Виробництво органічної продукції в Україні: стан та перспективи (2016)
Єрмакова Л. М. - Тривалість міжфазних періодів ріпаку ярого залежно від удобрення в умовах Правобережного Лісостепу України, Пророченко Т. І. (2016)
Єрмакова Л. М. - Формування врожаю та якості зерна кукурудзи залежно від удобрення в Лівобережному Лісостепу, Свистунов Ю. В. (2016)
Єрмакова Л. М. - Урожайність кукурудзи залежно від удобрення та гібриду на темно-сірих опідзолених ґрунтах, Крестьянінов Є. В. (2016)
Миколайко В. П. - Особливості росту та розвитку насінників цикорію коренеплідного залежно від мінерального живлення (2016)
Войтенко С. Л. - Можливість підвищення молочної продуктивності у корів локальних порід (2016)
Палій А. П. - Встановлення впливу доїльних систем на корів під час доїння (2016)
Флока Л. В. - Вплив рівня годівлі свиней червоної білопоясої породи на інтер'єрні показники (2016)
Писаренко П. В. - Етнографічні особливості українського народу та їх роль у створенні екопоселень на території України, Гармаш О. І. (2016)
Євстаф’єва В. О. - Поширення мелофагозу овець у господарствах Запорізької області, Мельничук В. В., Алєксєєва Є. О. (2016)
Недосєков В. В. - Оптимізація методів очистки та інактивації збудника каліцивірозу котів, Козленко Т. Г. (2016)
Прус М. П. - Методи діагностики ерліхіозу собак, Шайдюк М. В. (2016)
Решетило О. І. - Застосування макролідів за демодекозу собак, Нікіфорова О. В. (2016)
Шатохін П. П. - Вплив "Хоріоцену" на деякі біохімічні показники крові у підсисних свиноматок, Супруненко К. В., Каришева Л. П. (2016)
Молчанова А. В. - Екологічні аспекти впливу полігонів твердих побутових відходів на агроландшафт, водне середовище та атмосферне повітря (2016)
Натягла І. В. - Гематологічні показники курей різних вікових груп за капіляріозної інвазії (2016)
Гугосьян Ю. А. - Зміни гематологічних показників лошат за стронгілоїдозу (2016)
Семіренко В. В. - Дослідження патоморфологічних і гістологічних особливостей патології дистального відділу кінцівок у свиней (2016)
Аннотации (2016)
Аnnotations (2016)
Вертій О. - Іван Франко: діалектика присутності в національній свідомості українців (2016)
Бухтатий О. - Політико-філософські погляди Івана Франка щодо проблематики суспільних комунікацій у процесах національного українського відродження (2016)
Деркач Л. - Націєтворчі ідеї в публіцистиці Івана Франка: роль інтелігенції (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського