Коренюк Е. С. - Применение полуэлементных смесей в энтеральном питании детей с тяжелыми неврологическими заболеваниями, Иванченко В. И., Алексеева О. Г. (2016)
Няньковський С. Л. - Особливості діагностики й лікування дітей з езофагітом на фоні харчової алергії, Городиловська М. І., Іванців В. А., Бойко О. І. (2016)
Головачева В. А. - Пищевые красители как фактор развития нефропатий у детей (2016)
Савицкая Е. В. - Эффективность использования пробиотика Lactobacillus Rhamnosus GG в комплексном лечении пищевой аллергии, протекающей на фоне патологии поджелудочной железы, у детей младшего возраста (2016)
Шутова Е. В. - Полиморфизм гена аполипопротеина Е и нарушения липидного обмена у детей с желчнокаменной болезнью (2016)
Гнатенко Т. М. - До питання дієтотерапії синдрому ацетонемічного блювання в дітей (2016)
Пащенко І. В. - Вікові особливості перебігу функціональних розладів біліарного тракту в дітей (2016)
Карпушенко Ю. В. - Діагностичний алгоритм патології підшлункової залози у дітей з алергічними захворюваннями (2016)
Радутна О. А. - Порушення травлення у дітей з антибіотик-асоційованою діареєю, Кизима Н. В. (2016)
Завгородня Н. Ю. - Безсимптомна гіперамілаземія в дебюті запальних захворювань кишечника у дітей: випадок із практики, Лук’яненко О. Ю. (2016)
Менжулін В. І. - Про деякі актуальні проблеми теорії та методології історико-філософської біографістики (2016)
Лютий Т. В. - Мова та ідеологія (2016)
Козловський В. П. - Декілька спостережень щодо Стросонового аналізу Кантових вимірів свідомості (2016)
Самчук В. А. - Філософія творчої еволюції Анрі Берґсона в історико-філософських студіях Вільяма Джеймса та Джорджа Міда (2016)
Cватко Ю. І. - Коли, чому і як, або Латинське Середньовіччя в просторі європейської філософії історії (2016)
Фостяк Т. А. - Феноменологічна настанова Макса Шелера (2016)
Речич Л. Л. - Між етикою та метафізикою: жіноче у філософії Емануеля Левінаса (2016)
Гривінський Р. Р. - Моральний ідеал та культура автентичності: погляд Чарльза Тейлора (2016)
Михайлов Д. Є. - Проблема техніки у філософії Брюно Латура (2016)
Ткачук М. Л. - Орест Новицький: штрихи до життєпису (2016)
Юринець Я. І. - Семен Семковський і становлення філософії природознавства в Україні у 1920–1930 рр. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Наука — обороні та безпеці держави (спеціалізована виставка науково-технічних розробок установ НАН України) (2016)
Із зали засідань Президії НАН України (28 вересня 2016 р.) (2016)
Із зали засідань Президії НАН України (12 жовтня 2016 р.) (2016)
Анатичук Л. І. - Про перспективи розвитку термоелектрики в Україні (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 28 вересня 2016 р.) (2016)
Гирич І. Б. - Досягнення і перспективи розвитку сучасного грушевськознавства (до 150-річчя від дня народження М.С. Грушевського) (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 28 вересня 2016 р.) (2016)
Лисиченко Г. В. - Про стан та перспективи наукових досліджень і розробок у зоні відчуження Чорнобильської АЕС (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 12 жовтня 2016 р.), Петрук В. В. (2016)
Маслюк В. Т. - Про стан та перспективи фундаментальних і прикладних досліджень на прискорювачі електронів (мікротроні) М-30 (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 12 жовтня 2016 р.) (2016)
Сергієнко І. В. - Комп’ютерні технології і науково-технічний прогрес (2016)
Долінський А. А. - Геотермальна енергетика: виробництво електричної і теплової енергії, Халатов А. А. (2016)
Большаков В. І. - Про роль конфліктів в еволюційних процесах, Дубров Ю. І. (2016)
Майборода О. М. - Академічна політологія за чверть століття: здобутки і проблеми (до 25-річчя заснування Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України) (2016)
Шевера М. В. - Берегиня витворів ботанічної науки (до 100-річчя від дня народження професора Д.М. Доброчаєвої), Протопопова В. В., Ільїнська А. П., Любінська Л. Г. (2016)
Сергієнко І. В. - Ризиком можна керувати (до 80-річчя академіка НАН України Ю.М. Єрмольєва), Кнопов П. С. (2016)
75-річчя академіка НАН України В. К. Задіраки (2016)
70-річчя академіка НАН України О. М. Івасишина (2016)
60-річчя академіка НАН України В. Ф. Чехуна (2016)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В. Й. Сугакова (2016)
75-річчя члена-кореспондента НАН України О. С. Никоненка (2016)
75-річчя члена-кореспондента НАН України В. Ф. Сіренка (2016)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. М. Сорокіна (2016)
60-річчя члена-кореспондента НАН України М. В. Скок (2016)
Бідочко Л. Я. - Культурний матеріалізм як стратегія дослідження культурних систем (2016)
Зелінський А. І. - Політика сек’юритизації як модель ідеології національної безпеки (2016)
Шевченко Т. В. - Сутнісні характеристики та ознаки неформальної політики (2016)
Коломієць І. А. - Міфологічні обмеження теорії суспільного (раціонального) вибору (2016)
Гісем І. І. - Застосування постколоніальної методології до політичних досліджень наслідків російсько-радянського колоніального панування в Україні (2016)
Ткаченко О. М. - Політика укрупнення територіальних громад у контексті децентралізації влади: теоретичні аспекти дослідження (2016)
Демянчук О. П. - Аналіз поняття ставки (stake) в теорії ігор, Заставна М. С. (2016)
Коршук Р. М. - Етнічна демократія та демократія міжетнічної згоди: порівняльний аналіз (2016)
Савченко І. М. - Застосування теорії суспільного вибору для аналізу публічної політики (на прикладі галузі вищої освіти) (2016)
Жук М. В. - Світ 2020: пошуки сучасного формату людського капіталу (2016)
Romanova V. - The Concept of Europeanization and Its Application via Language Policies (2016)
Печенкін А. О. - Євроінтеграція як "тонка ідеологія" в українській політиці: концептуальний аналіз (2016)
Відомості про авторів (2016)
Маслій Ю. В. - Морфокінетичні особливості ембріонів у пацієнтів з багаторазовими невдалими спробами ЕКЗ, Мазур П. С., Судома І. О., Микитенко Д. О. (2016)
Назарчук О. А. - Аналітичне прогнозування чутливості до аміноглікозидів Pseudomonas aeruginosa, Палій Д. В., Нагайчук В. І., Осадчук Н. І., Кьоніг Е., Бобир В. В. (2016)
Тихолаз В. О. - Структурні та морфометричні особливості довгастого мозку у плодів людини з крижово-куприковою тератомою, Школьніков В. С., Гумінський Ю. Й. (2016)
Gerych O. K. - Changes of analgesic effect of sodium diclofenac upon conditions of overload of the ration with fat and experimental diabetes mellitus, Grigorenco A. P., Horbatiuk O. H., Binkovska A. M., Shatkovska A. S. (2016)
Гавриш О. С. - Інтрамуральні артерії міокарда при хронічній ішемічній хворобі серця, Кричкевич В. А. (2016)
Береза Б. М. - До питання фізико-хімічної, мікробіологічної характеристики антисептиків Декаметоксину, Декасану, Мірамістину, Гончар О. О., Зарицький О. М. (2016)
Бобир В. В. - Порівняльне дослідження динаміки збереження інфекційності лабораторних штамів та клінічних ізолятів вірусів Коксакі В, Понятовський В. А., Настенко В. Б. (2016)
Гумінський Ю. Й. Скорук Р. В. - Морфологічна та морфометрична реакція тканин печінки та скелетних м'язів на імплантацію шовного матеріалу з поліпропілену модифікованого нанокомпозитом срібла (2016)
Довгань І. М. - Дослідження системних дегенеративних та демієлінізуючих змін нервової системи за умов локального церебрального крововиливу, Мельник Н. О., Олійник Т. М., Савосько С. І., Чайковський Ю. Б. (2016)
Іванків Я. І. - Особливості показників прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу, вуглеводного обміну та морфологічні зміни печінки за умов введення мелатоніну при експериментальному діабеті 2 типу, Олещук О. М., Дацко Т. В., Федонюк Л. Я. (2016)
Кулигіна В. М. - Експериментальне обґрунтування методу комплексного лікування захворювань пародонту при ураженні міжхребцевих дисків шийного відділу, Тепла Т. О., Король А. П. (2016)
Погоріла А. В. - Вплив амантадину гідрохлориду на активність невродеструктивних процесів у нижньому альвеолярному нерві при його експериментальному ятрогенному компресійно-токсичному ураженні на тлі алоксанового цукрового діабету (2016)
Поліщук С. С. - Порівняльна характеристика впливу квертуліну на загоєння травматичних пошкоджень нижньої щелепи щурів при порушенні функції гепатобіліарного тракту в експерименті (2016)
Вастьянов Р. С. - Вплив внутрішньомозкових введень рекомбінантного антагоністу інтерлейкін-1 рецепторів на судомну активність при експериментальному епілептогенезі, Крепец Ю. С. (2016)
Чаплик-Чижо І. О. - Розбіжності компонентів соматотипу та показників компонентного складу маси тіла між здоровими та хворими на гострі й хронічні піодермії чоловіками і жінками (2016)
Панчук О. Ю. - Емпатичні здібності студентів-стоматологів на етапі навчання у вищих медичних навчальних закладах та проблеми їх психогігієнічної та психофізіологічної оцінки у контексті визначення адаптаційних можливостей та морфофункціонального стану їх організму, Cергета І. В., Шаюк А. В. (2016)
Корженевська О. Р. - Реоенцефалографічні дослідження судин головного мозку у працівників локомотивних бригад, Кофан І. М., Севериновська О. В. (2016)
Булавенко О. В. - Клінічна ефективність терапевтичних режимів прогестерону в програмі екстракорпорального запліднення у жінок з трубно-перітонеальним фактором безпліддя, Коцюбська І. Ю. (2016)
Мельник М. П. - Регресійні моделі сонографічних параметрів печінки, жовчного міхура та підшлункової залози у практично здорових жінок в залежності від особливостей будови тіла (2016)
Шапринський В. О. - Роль інтегральних маркерів лейкограми у хворих з флегмонами шиї в об'єктивізації ступеню ендотоксикозу, Кривецький В. Ф., Сулейманова В. Г., Мітюк Б. О., Божок С. М. (2016)
Андрійчук В. М. - Закономірності річних змін антропометричних, соматотипологічних параметрів та показників успішності юнаків, що навчаються у різних навчальних закладах, Ходак Т. В., Дамзін О. С. (2016)
Семененко А. І. - Вплив інфузійної терапії на показники аналізу крові у пацієнтів з ішемічним мозковим інсультом, Кондрацький Б. О., Козленко Г. І., Драбенюк С. Й., Ярова А. В., Дика О. В., Семененко Н. О., Шеремета А. В. (2016)
Прокопенко С. В. - Особливості зв'язків антропо-соматометричних параметрів практично здорових чоловіків Поділля мезоморфного соматотипу з показниками церебрального кровообігу, Серебреннікова О. А., Шаюк А. В., Семенченко В. В. (2016)
Шінкарук-Диковицька М. М. - Регіональні та краніотипологічні відмінності кефалометричних показників у практично здорових чоловіків України, Коцюра О. О., Орловський В. О. (2016)
Антонець О. В. - Кореляції сонографічних параметрів селезінки з антропометричними, соматотипологічними показниками і показниками компонентного складу маси тіла практично здорових чоловіків Поділля (2016)
Степанець С. О. - Статеві особливості структурно-функціональних змін серця у хворих з неускладненою гіпертонічною хворобою при успадкуванні поліморфних генів піроксисом проліфератор-активуючих рецепторів-gamma, Багрій В. В., Сакович О. О. (2016)
Дубініна В. Г. - Якість життя хворих на рак яєчників як індикатор функціональної оцінки ефективності ад'ювантної платинової хіміотерапії, Рибін А. І. (2016)
Ісакова Н. М. - Вплив дентальної вкладки на стан мікрофлори пародонтальних кишень у пацієнтів з генералізованим пародонтитом, Ісаков П. А., Киніна О. С., Закалата Т. Р. (2016)
Романова В. О. - Показники вазорегулюючої і тромбогенної функцій ендотелію у хворих на ішемічну хворобу серця, Кузьмінова Н. В., Сєркова В. К. (2016)
Марченко А. В. - Комп'ютерно-томографічні присінково-язикові розміри коронок зубів у юнаків і дівчат різних краніотипів з фізіологічним прикусом (2016)
Милица К. Н. - Украинская версия анкеты по самооценке веса и ее значение (2016)
Кузьмінова Н. В. - Особливості показників метаболічного та структурно- функціонального статусів у хворих на гіпертонічну хворобу II стадії з різною масою тіла, Грібенюк О. В. (2016)
Асатова М. М. - Возможности сохранения беременности у женщин с аутоиммунным тиреоидитом, Хегай О. А. (2016)
Бажора Ю. І. - Клінічне значення визначення поліморфізму гена SMAD7 у хворих на хронічний гепатит С та хронічний гепатит В, Усиченко О. М., Усиченко К. М. (2016)
Беляєва Н. М. - Сучасний стан медико-соціальної допомоги інвалідам з хворобами сечостатевої системи, Яворовенко О. Б., Куриленко І. В. (2016)
Булавенко О. В. - Молекулярно- генетическая диагностика патологии имплантации у женщин с привычным невынашиванием беременности, Мунтян О. А. (2016)
Кіндратів Е. О. - Зв'язок папіломавірусної інфекції з жіночим безпліддям при цервікальній інтраепітеліальній неоплазії (2016)
Тульчинський Г. В. - Щільність контакту "кістка-імплантат" після краніопластики біокерамікою "Синтекість" (2016)
Мороз В. М. - Особливості взаємозв'язків реовазографічних параметрів стегна з показниками зовнішньої будови тіла у спортсменів різних видів спорту, Хапіцька О. П., Сарафинюк Л. А. (2016)
Дмітрієв М. О. - Кореляції кутових показників верхньої щелепи з характеристиками положення зубів та профілю м'яких тканин обличчя у мешканців України юнацького віку (2016)
Саволюк С. І. - Алгоритм лікувально-профілактичних заходів при дефектних рубцях на молочних залозах, Рибчинський Г. О. (2016)
Калашніков А. В. - Ефективність впровадження нових технологій в артроскопічній хірургії кульшового суглоба, Луцишин В. Г., Майко О. В. (2016)
Кондратюк В. М. - Придатність експериментальної моделі сплінт-ран щурів для вивчення процесу загоєння в умовах штучної контамінації бактеріями, Пашковська О. В., Зайцева Т. О., Дячок Ю. Р. (2016)
Saldan Y. R. - The sixth layer of the cornea: is it fiction or real fact?, Maievskyi O. E., Saldan Yu. Y., Artemov A. V., Korol A. P. (2016)
Чайковський Ю. Б. - Цитологічні терміни у світлі нового списку гістологічної термінології, Луцик О. Д., Геращенко С. Б., Дєльцова О. І. (2016)
Усенко О. Ю. - Методика виконання лобарної трансплантації легень від живого донора, Сидюк А. В., Клімас А. С., Сидюк О. Є. (2016)
Бабич Л. В. - Клініко-діагностичне значення морфометричних особливостей середньої черепної ямки, задньої ніжки внутрішньої капсули й таламуса при різних захворюваннях центральної нервової системи (огляд літератури) (2016)
Островська С. С. - Ремоделювання дихальної системи при тютюнопалінні (огляд іноземної літератури) (2016)
Король Т. М. - Цервікальна інтраепітеліальна неоплазія (cin, дисплазія шийки матки), патогенетичні механізми розвитку, сучасні методи діагностики та лікування, Гаврилюк А. О., Шабала Ю. О. (2016)
Маєвський О. Є. - Сучасні погляди на етіопатогенез, патоморфологічні особливості ерозій шлунку та дванадцятипалої кишки, Король А. П., Самборська І. А., Щербич Ю. В. (2016)
Рекун Т. О. - Особливості гістогенезу епітеліального диферону стравохідно- шлункового переходу в ранньому періоді онтогенезу, Bернигородський С. В. (2016)
До 50-річчя доктора біологічних наук, професора Лариси Анатоліївни Сарафинюк (2016)
Гунько П. М. - Геній слова і пензля (М. І.Пирогов та інші відомі особистості в житті Т. Г.Шевченка), Гунько І. П., Гайдуков В. О., Мартинова З. С. (2016)
Алиев Субхан Фармаил - Понятие и содержание реализации международно-правовых норм в области прав человека (2015)
Белінський Ю. Є. - Щодо механізму захисту окремих прав і свобод громадян України за кордоном (2015)
Васильєв С. В. - Особливості юридичної відповідальності фармацевтичних працівників в українських губерніях Російської імперії у 2-й половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Ганзицька Т. С. - Поняття ґендеру: теоретико-правовий аналіз (2015)
Корнєва О. В. - Сучасні напрями розвитку інститутів місцевого самоврядування в державах Європейського Союзу (2015)
Сосков Р. М. - Діяльність прокуратури в Україні як органу запобігання і протидії правопорушенням у сфері економіки за часів СРСР (2015)
Щербанюк О. В. - Проблема досягнення реальних умов здійснення суверенної волі народу: конституційно-правовий аспект (2015)
Бобрик В. І. - Європейське наказне провадження як основа для оптимізації цивілістичного судочинства в Україні (2015)
Іващенко В. А. - Законодавче забезпечення охорони авторського права радянської України у 1925–1928 рр. (2015)
Лебедєва А. Б. - Особливості антидемпінгового законодавства ЄС, Шпакович О. М. (2015)
Стеценко В. Ю. - Обов’язкове медичне страхування як правова категорія: сутність і принципи (2015)
Шовкопляс Г. М. - Проблеми спільного інвестування на ринку інвестиційних послуг і шляхи їх вирішення з урахуванням права Європейського Союзу (2015)
Прийменко О. С. - Процедура виділення частки пенсії в разі втрати годувальника (2015)
Розумний М. О. - Історичний досвід використання еклектичних доктрин у лісовому законодавстві (2015)
Лясковець О. В. - Модель професійної правової культури правоохоронців щодо забезпечення прав людини у сфері охорони громадського порядку (2015)
Негодченко О. В. - Щодо питання інформатизації діяльності державної виконавчої служби України, Макушев П. В. (2015)
Марченко О. В. - Адміністративно-правове забезпечення рекламної діяльності в Україні (2015)
Нікітенко О. І. - Правоохоронна діяльність щодо забезпечення внутрішньої безпеки держави (2015)
Саєнко М. І. - Сучасне правове регулювання інформаційних відносин у сфері захисту персональних даних в Україні (2015)
Хуторянська Т. В. - Періодизація розвитку адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері охорони й захисту дитинства в Україні (2015)
Щербіна А. О. - Суб’єкти владних повноважень як користувачі персональних даних (2015)
Ярошенко А. С. - Адміністративна відповідальність за порушення законодавства в галузі насінництва й розсадництва (2015)
Богатирьов А. І. - Теоретико-прикладна проблема наукового визначення поняття "пенітенціарна злочинність", Пузирьов М. С. (2015)
Богатирьов І. Г. - Ретроспективний аналіз впливу історико-правових явищ на процес виконання і відбування покарань в Україні, Василенко К. І. (2015)
Буртовий М. О. - Сучасні кримінологічні ознаки сфери банківського кредитування (2015)
Виноградова С. О. - Кримінологічні аспекти інституту пробації як гуманізаційна складова загальнодержавної політики України (2015)
Дуйловський О. В. - Стан дисципліни та законності у внутрішніх військах МВС України у 2012-2013 роках (2015)
Івахненко О. А. - Хуліганське діяння як злочин і як склад злочину (2015)
Рашевський С. П. - Розвиток міжнародно-правового регулювання засобів контролю за незаконним обігом психотропних речовин і їх аналогів (2015)
Хорошун О. В. - Прогресивна система виконання покарання у вигляді довічного позбавлення волі (2015)
Шалгунова С. А. - Поняття й ознаки жорстокості у кримінальному праві та законодавстві України, Мальована Л. В. (2015)
Шкута О. О. - Теоретико-прикладні засади призначення покарання у вигляді тримання військовослужбовців у дисциплінарному батальйоні (2015)
Вапнярчук В. В. - Поняття та характеристика категорії "правова позиція суб’єкта кримінального процесуального доказування" (2015)
Давиденко С. В. - Особливості процесуального положення потерпілого при застосуванні запобіжних заходів (2015)
Король В. В. - Організаційні передумови реалізації засади гласності і відкритості судового провадження (2015)
Очеретяний В. А. - Поняття й сутність слідчого експерименту (2015)
Сачко О. В. - Процесуальні й тактичні проблеми проведення слідчих дій під час розкриття та розслідування злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків (2015)
Чаплинська Ю. А. - Наукові підходи до організації проведення допиту (2015)
Ємець О. В. - Взаємозв’язок між однонуклеотидними поліморфізмами генів лізосомного та протеасомного протеолізу та їх вплив на ефективність лікування бронхіальної астми в дітей (2016)
Квашнина Л. В. - Возможности коррекции дефицита железа и нарушений микробиоценоза кишечника у детей, Родионов В. П., Матвиенко И. Н. (2016)
Марушко Ю. В. - Сольові розчини в терапії запальних захворювань носової порожнини в дітей, Московенко О. Д., Марушко Є. Ю. (2016)
Полька Н. С. - Особенности распространения табакокурения среди школьников Украины, Добрянская О. В., Турос Е. И., Дардынская И. В. (2016)
Шадрін О. Г. - Оптимізація лікування атопічного дерматиту в дітей раннього віку із застосуванням урсодеоксихолевої кислоти, Гайдучик Г. А. (2016)
Одинец Ю. В. - Роль метаболитов оксида азота в формировании эндотелиальной дисфункции у детей с персистирующей бронхиальной астмой, Васильченко Ю. В. (2016)
Няньковський С. Л. - Оцiнка нутритивного статусу школярiв 1–11-х класiв мiста Львова, Пасiчнюк I. П. (2016)
Попович С. В. - Вибуркол, Энгистол, Лимфомиозот — биорегуляционный подход в педиатрической практике (2016)
Абатуров О. Є. - Місцева терапія гострих тонзилофарингітів у дітей, Кривуша О. Л. (2016)
Калашникова Е. А. - Ранняя неонатальная, постнатальная диагностика, клиническая манифестация, лечение и прогноз при дефекте межпредсердной перегородки, Никитина Н. А. (2016)
Чернышева О. Е. - Применение рекомбинантного α-2b-интерферона в лечении острых респираторных вирусных заболеваний у детей (2016)
Леженко Г. О. - Роль ендогенних антимікробних пептидів у бактеріальній колонізації носоглотки в дітей із гіперплазією ретроназальної мигдалини, Пашкова О. Є., Абатуров О. Є. (2016)
Недельська C. М. - Методи дослідження бронхіальної астми: історія, досягнення, перспективи, Акулова О. Ю. (2016)
Лук’яненко Н. С. - Оцінка діагностичної цінності маркерів тканинної гіпоксії, мембранодеструкції та недиференційованої дисплазії сполучної тканини при міхурово-сечовідному рефлюксі у дітей раннього віку, Петріца Н. А., Кенс К. А. (2016)
Одинец Ю. В. - Характеристика показателей функционального состояния эндотелия в динамике заболевания у детей с геморрагическим васкулитом, Яворович М. В. (2016)
Гнатейко О. З. - Частота ураження різних систем та органів у дітей із гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, Опока М. І., Личковська О. Л., Цьолко Т. Ю. (2016)
Недельська С. М. - Проект сучасної класифікації клінічних проявів харчової гіперчутливості у дітей, Пахольчук О. П. (2016)
Тимощук О. В. - Діагностика порушень адаптації та стійкості до стресу в дітей із хронічним гастродуоденітом (2016)
Абатуров А. Е. - Влияние экзогенных факторов на геномный импринтинг 2. Влияние вредных привычек родителей на геномный импринтинг потомков (2016)
Абатуров А. Е. - Антиоксидантная система респираторного тракта Внутриклеточная антиоксидантная защита в респираторном тракте (часть 2), Борисова Т. П., Волосовец А. П. (2016)
Титул, зміст (2016)
Ромат Е. - Продакт плейсмент: основные подходы к пониманию (2016)
Зозульов О. - Крауд-технології в управлінні маркетинговими комунікаціями підприємства, Полторак К. (2016)
Ільїна С. - Mystery Shopping як інноваційне маркетингове дослідження (2016)
Харьковская компания "new Image Marketing Group" выходит на новый профессиональный уровень (2016)
Зюзиков А. - Прямые эфиры - тренд маркетинга на Facebook (2016)
Павленко Ю. - E-Commerce Export - нові можливості для українських підприємців виходу на глобальні ринки (2016)
Принько М. - Методики оцінки маркетингової ефективності комплексу маркетингу некомерційної організації (2016)
Головні тенденції ринку праці 2016 року (2016)
Ефимец С. - Маркетолог и его работа (2016)
1 жовтня 2016 року Українська Асоціація Маркетингу відкриває новий освітній проект (2016)
Окландер М. - Професійний стандарт "фахівецьз цифрового маркетингу", Златова І. (2016)
Новый потребитель: что необходимо учитывать современной легкой промышленности (2016)
Передплата (2016)
Вихідні дані (2015)
Егоров Г. В. - Концепт многоцелевого сухогрузного судна смешанного река-море плавания, Тонюк В. И., Дурнев Е.Ю. (2015)
Егоров Г. В. - Обоснование характеристик железнодорожно-автомобильно-пассажирского парома арктического класса для переправы Ванино-Холмск, Ильницкий И. А. (2015)
Кабанова Н. Н. - Особенности дипломного проектирования судна с использованием современных CAD-систем, Урсолов А. И. (2015)
Нильва В. А. - Аналитический метод определения геометрических характеристик поперечного сечения поврежденного сухогрузного судна смешанного и внутреннего плавания (2015)
Рогачко С. И. - Исследование и анализ волнлвых воздействий на верхнее строение гидротехнических сооружений, Панова И. Н. (2015)
Коноплев А. В. - Анализ некоторых факторов, влияющих на производительность и точность метода укоренного определения предела выносливости (2015)
Коноплев А. В. - Анализ точности одного метода ускоренного определения предела выносливости (2015)
Великий Д. И. - Влияние различных факторов на значение коеффициента устойчивости и положениецентров опасных кривых скольжения при расчетах откосов грунтовых плотин, Дмитриев С. В. (2015)
Вычужанин В. В. - Проблемы дистанционного мониторинга, диагностики и прогнозирования состояния судовых технических систем, Коновалов С. Д., Шибаева Н. О. (2015)
Гирин А. Г. - О механизме вторичного дробления эмульгированного топлива в камерах сгорания дизельных двигателей, Руденко С. В. (2015)
Данилян А. Г. - Перспективы перевода судна речного флота на водотопливную эмульсию, Чимшир В. И., Найденов А. И. (2015)
Крук Ю. Ю. - О технологическом плане-графике обработки судна (2015)
Раскевич І. В. - Сучасний стан перевалки вантажів на рейді морських портів України, Русанова С. С. (2015)
Мурад'ян А. О. - Основи формування механізму узгодження управління вантажоперевалочним процесом на базі ідей маркетингу взаємодії (2015)
Перепичко М. Е. - Обоснование основных параметров проектируемой контейнерной площадки, Самойловская В. П. (2015)
Пизинцали Л. В. - Подготовка "Зеленого паспорта" как процедуры международных требований к организации предприятий по утилизации судов (2015)
Пітерська В. М. - Проектно-орієнтований підхід в управлінні науковою діяльністю в Україні (2015)
Корниец Т. Е. - О некоторых факторах формирования информационного обеспечения портовой производственной деятельности (2015)
Петров И. М. - Общая авария как функция эргатических систем управления перевозками грузов морским транспортом (2015)
Chernova L. S. - Improving in the mechanisms of project cost management: gas turbine manufacturing enterprise (2015)
Кнырик Н. Р. - Мониторинг функционирования и развития организационных систем на основе имитационногомоделирования (2015)
Автори збірника (2015)
Вихідні дані (2015)
Руденко С. В. - Научное и педагогическое наследие профессора Ю. Л. Воробьева, Егоров Г. В., Демидюк А. В. (2015)
Демидюк А. В. - Опытовому бассейну ОНМУ - 83, Коханов Э. В. (2015)
Suhir E. - Human-in-the-loop:likelihoodof a vehicularmission success and safety (2015)
Некрасов В. А. - Расчетные и нормативные методы повышения эффективности буксирного обеспечения морских портов Украины, Бондаренко А. В., Ястреба А. П. (2015)
Котельникова А. С. - Взаимодействие корабельных уединенных волн с вертикальной стенкой при наклонном падении, Кочин В. ., Мороз В. В., Никишов В. И., Филимонов В. Ю. (2015)
Серебряков В. В. - Кавитационные течения в поле сил тяжести (2015)
Майборода О. М. - Гідродинамічна стабілізація руху суперкавітуючих підводних тіл (2015)
Коробков В. И. - Эксперементальное исследование гидродинамики колеблющегося крыла (2015)
Кривко С. В. - Буксировочные испытания модели полуглиссирующего катера с бортовыми кавитаторами, Мороз В. В. (2015)
Demidiuk A. V. - Evaluation method of fricshion of gravitational type towing tank towing system, Kosoy M. B. (2015)
Drobyshevski Y. E. - Heave and pitch motionsof a tanker in shallow water by strip theory, asymptotic and three-dimentional diffraction analyses, Kokhanov E. V. (2015)
Демидюк А. В. - О назначении характеристик волнения при планировании экспериментов в опытовом бассейне ОНМУ, Ефремова Н.В., Чернецкий А. В. (2015)
Бабенко В. В. - Метод керування вихороутворенням на вході до камер змішування, Кочін В. А., Турик В. М., Кочіна М. В. (2015)
Глушко В. Н. - Влияние параметров морского волнения на величину тяги, создаваемой волновым движителем в виде колеблющегося крыла с упругой заделкой (2015)
Глушко В. Н. - Исследование гидродинамических характеристик жесткого колеблющегося крыла, Каян В. П. (2015)
Nilva V. A. - Analysis of accidents with hulls of inland and river-sea vessels (2015)
Бендеберя Ф. А. - Оценка параметров влияющих на возникновение режима захвата вихрей при колебании судовых гибких трубопроводов, Гудилко Р. Г. (2015)
Заец А. Ю. - Особенности проектирования МСПБУ для условий Азово-Черноморского бассейна (2015)
Кабанова Н. М. - Розрахунок прибутку, який приносить судно в процесі експлуатації (2015)
Ларкин Ю. М. - Особенности проектирования балкеров, Онищенко А. Ф. (2015)
Петров И. М. - Обоснование численности агентской компании в сервисных эргатических системах (2015)
Жіжа Б. А. - Диверсифікація видів діяльності агентсько-експедиторських холдингів як експлуатаційний концепт їх розвитку в кризовий період (2015)
Автори збірника (2015)
Вихідні дані (2015)
Медведев С. А. - Секреты творчества учёного-педагога (2015)
Egorov G. V. - Account of strength requirements and damage control during real salgaveoperation of river-sea tanker, Vorona O. A., Chernii V. A. (2015)
Egorov G. V. - Concept of class sea ferry for Sakhalin region, Ilnytskyi I. A. (2015)
Egorov G. V. - Effective technical solutions for far east shallow-water basins, Egorov A. G. (2015)
Egorov G. V. - Creation of multifunctional ice-breaking tug for shallow water, Avtutov N. V. (2015)
Egorov G. V. - Based on market demand line-up of river-sea dry cargo-vessels, Avtutov N. V. (2015)
Zaiets A. U. - Determining optimal parameters of a neural network for sea ice thickness prediction (2015)
Мошнянский А. Ф. - Транспортировка вязких грузов на танкерах, Мошнянский А. А., Чумак О. А. (2015)
Лапкін О. І. - Визначення варіанту експлуатації суден обмежених районів плавання в регіоні Чорного та Середземного морів (2015)
Шибаев А. Г. - Обоснование параметров эффективности линейного сервиса универсальных судов для грузовладельца и судовладельца, Вишневский Д. О. (2015)
Петров И. М. - Обоснование функциональной модели должности морского агента как оператора сервисной эргатической системы (2015)
Жіжа Б. А. - Постановка завдання формування операційної системи агента контейнерної судноплавної лінії (2015)
Крук Ю. Ю. - Компенсационные механизмы оперативного управления обработки судна (2015)
Kovalenko I. I. - An approach to the forecastof the key performance indicators of the high technology enterprise's operations, Chernova L. S. (2015)
Пизинцали Л. В. - Целесообразность создания утилизвционного предприятия на базе судоремонтного завода (2015)
Автори збірника (2015)
Вихідні дані (2015)
Гаєвська О. Б. - Українська національна ідея в контексті науки соціального управління (2015)
Пономарьов О. С. - Феномен лідерства в контексті суспільних потреб (2015)
Гриньова Я. Г. - Корпоративні відносини в сучасний період: суспільні запити щодо удосконалення нормативно-правового регулювання (2015)
Підбуцька Н. В. - Теоретичні основи вивчення феномену лідерства у старшому юнацькому віці (2015)
Олефір В. О. - Інтелектуально-особистісні передумови саморегуляції навчальної діяльності (2015)
Резнік С. М. - Трансформація цінностей освіти в інформаційному суспільстві (2015)
Александрова Н. М. - Управлінська культура майбутнього викладача економіки: зміст і структура (2015)
Фурманець Б. І. - Інтерпретація та втілення моделі психологічної технології в процес розвитку особистостей студентів – майбутніх фахівців (2015)
Гура Т. В. - Психологічний зміст інноваційної освіти в технічному університеті (2015)
Степанов О. В. - Вплив психологічного фактору людини на безпеку системи ВАДС ("Водій – Автомобіль – Дорога – Середовище”) (2015)
Title (2016)
Contents (2016)
Stepna O. - The research of circulation of pathogenic Leptospira among populations urban brown rats in Kyiv, Ukraine, Rodyna N., Ukhovskyi V., Kulikova V. (2016)
Pyskun A. V. - The validation of enzyme-linked immunosorbent assay for diagnosis Leptospirosis among dogs, pigs and cattle, Spiridonov V. G., Ukhovskyi V. V., Rybalchenko D. Y., Homenko Y. V. (2016)
Gorbatenko S. K. - Reproduction capability of bovine leucosis field isolates in some cell cultures, Stegniy M. Yu., Korneykov A. N. (2016)
Fedota O. M. - SNPS of Calpain/Calpastatin system genes in commercial population of Aberdeen Angus in Kharkiv Region, Eastern Ukraine, Ruban S. Yu., Lysenko N. G., Kolisnyk A. I., Goraichuk I. V. (2016)
Danilova I. S. - Fundamental obligations and rights of Biosafety Commissions in the organizations which work with pathogenic agents (2016)
Jodełko A. - Q Fever in Poland — the current epidemiological situation and control, Szymańska-Czerwińska M., Niemczuk K. (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Fedota O. M. - SNP L127V of growth hormone gene in breeding herd of Aberdeen Angus in Kharkiv region, Eastern Ukraine, Ruban S. Yu., Lysenko N. G., Kolisnyk A. I., Goraichuk I. V., Tyzhnenko Tyzhnenko, T. V. (2016)
Roman’ko Roman’ko - Physiological and biochemical mechanisms of contact interaction of nanoparticles of gold with Bacillus anthracis vaccine strain Sterne 34F2 cells, M. E. (2016)
Fotina T. I. - CHACCP system as pass for quality and safety of poultry products, Zapara S. I., Fotina H. A., Fotin A. V. (2016)
Novgorodova O. O. - Immunosensors for the express detection of antibiotic resistant bacterial pathogens, Starodub M. F., Ushkalov V. O. (2016)
Nevolko O. M. - The interlaboratory testing of the test-system for detection of the African swine fever virus DNA using real-time PCR ‘Sui-DNA-Test-ASF’, Stegniy B. T., Marushchak L. V., Gerilovych Gerilovych, A. P. (2016)
Gerilovych A. P. - Lumpy Skin Disease: Characterization and possible risks for Central and Eastern Europe, Stegniy B. T. (2016)
Папп В. В. - Роль зеленого туризму в соціально-економічному розвитку Закарпатської області (2015)
Лиськова Л. М. - Інноваційна діяльність вітчизняних підприємств у період структурної кризи як метод забезпечення їх конкурентоспроможності (2015)
Думікян М. М. - Методичні підходи до визначення рівня транснаціоналізації ринку телекомунікаційних послуг (2015)
Брусільцева Г. М. - Аналіз тенденцій розвитку державно-приватного партнерства в туристичній галузі України (2015)
Торшин Є. О. - Аналіз світового досвіду трансформації показників фінансового стану підприємств (2015)
Каленська В. П. - Інвестиційно-інноваційне забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств на радіаційно забруднених територіях (2015)
Демяненко К. А. - Сутність та складові системи екологічного менеджменту (2015)
Тимощук Е. А. - Вплив підприємницької діяльності на довкілля (2015)
Вінтсі Жое Розевельт Ідрісса - Підвищення конкурентоспроможності підприємства та забезпечення його економічної безпеки (2015)
Кривенцова А. М. - Удосконалення оцінки фінансового стану страхових компаній на сучасному етапі в Україні (2015)
Романенко Е. О. - Електронний уряд - нова модель інформаційно-комунікативних відносин (2015)
Шутак И. Д. - Юридические конструкции: теоретико-прикладное значение (2015)
Ясинская М. И. - Сергей Шелухин об украинском языке как факторе единства нации (2015)
Слінько Т. М. - Конституційно-правове забезпечення права на свободу та особисту недоторканість в Україні (2015)
Райнін І. Л. - Особливості територіальної оборони в умовах гібридної війни (2015)
Ластович Д. М. - До питання принципів діяльності національної поліції, як суб'єкта надання адміністративних послуг (2015)
Шатерніков М. І. - Теоретичні підходи до визначення поняття "правові засади діяльності господарських судів" (2015)
Попова Л. М. - Адміністративно-правові заходи протидії тіньовій зайнятості населення в Україні (2015)
Яковлєва І. П. - Публічне адміністрування у сфері державної митної справи: термінологічний пошук (2015)
Остафійчук Г. В. - Оперативно-розшукові елементи (2015)
Гумін О. М. - Характеристика насильницької злочинності в сільській місцевості та шляхи її запобігання, Зубач І. М. (2015)
Крижановський А. С. - Особливості призначення покарання за визначення злочину, передбаченого ст. 127 КК України (2015)
Шаповалова І. О. - Досвід службово-бойової діяльності правоохоронних структур, щодо проявів тероризму в інших держав світу (2015)
Курельчук М. В. - Поняття та історія поширення страхового шахрайства (2015)
Бандурка С. С. - Поняття та зміст права власності підприємства (2015)
Перепелиця Н. О. - Проблеми застосування та прогалини у законодавчому регулюванні домашньго арешту (2015)
Чабан О. М. - Місце міжнародного приватного права в правовій системі України (2015)
Шувальська Л. Р. - Особливості правового статусу присяжного як суб'єкта кримінального судочинства України (2015)
Бернюков А. М. - До питання про співвідношення юридичної та філософської герменевтик (2015)
Вавдіюк Н. С. - Оцінка економічного піратства в Україні: методи протидії, Іванчук В. Ю. (2016)
Волинчук Ю. В. - Державна підтримка підприємництва в Україні у контексті вимог сталого розвитку, Герасимяк Н. В. (2016)
Кривов’язюк І. В. - Особливості організації та тенденції розвитку біржової торгівлі на сучасному етапі розвитку економіки (2016)
Левківський О. В. - Прямі іноземні інвестиції як джерело активізації інноваційної діяльності в національній економіці (2016)
Миронова М. І. - Ефективність соціалізації виробничих систем у національній економіці (2016)
Іщенко О. А. - Потенціал застосування досвіду США в сфері програмування та проектування територіального розвитку (2016)
Ковальська Л. Л. - Транзитні транспортні потоки України: оцінка тенденцій та напрями оптимізації (2016)
Левківський В. В. - Теоретичні засади дослідження проблеми реалізації потенціалу українсько-китайського економічного співробітництва (2016)
Лютак О. М. - Аналіз обсягів та характеру залучення країн у глобальні туристичні мережі (2016)
Вахович І. М. - Прогнозування рівня капіталізації економіки Волині, Чапюк О. С. (2016)
Prokopiuk A. - Regional structural policy: the essence and mechanism of implementation (2016)
Поліщук В. Г. - Зарубіжний досвід податкового стимулювання сталого розвитку регіонів як передумова капіталізації економіки України (2016)
Пушкарчук І. М. - Розвиток підприємництва у промисловості як основа капіталізації економіки, Мишко О. А. (2016)
Вахновська Н. А. - Фіскальна політика в контексті стимулювання природокористування в Україні, Поліщук В. Г., Іванова І. О. (2016)
Галаган Т. І. - Інвентаризація природно-техногенних комплексів степової зони України (2016)
Кондіус І. С. - Побудова моделі стимулювання інвестицій у природоохоронні заходи (2016)
Terekhow E. - Dezentralisation der verwaltung über den naturschutz als instrument der lösung okologischer probleme technogenisch zerstörter territorien (2016)
Чуль О. М. - Державне регулювання природоохоронної діяльності через призму екологічної відповідальності бізнесу (2016)
Данилейчук Р. Б. - Використання функціонально-вартісного аналізу з метою виявлення резервів підвищення ефективності виробництва на підприємствах нафтогазового комплексу (2016)
Korenyuk P. - Analysis of corporate culture development on the Ukrainian enterprises, Kompaniets A. (2016)
Кривов’язюк І. В. - Сутність та класифікаційні підходи до видової характеристики стратегічних можливостей підприємства, Стрільчук Р. М. (2016)
Кулик Ю. М. - Cучасне трактування та функції ризик-менеджменту підприємства (2016)
Олександренко І. В. - Напрями збільшення доходів промислових підприємств Волинської області, Пус В. О. (2016)
Садюк А. В. - Сучасні концепції та аспекти регулювання діяльності підприємств залізничного транспорту (2016)
Станіславик О. В. - Управління розвитком інтегрованих бізнес-структур в промисловості, Коваленко О. М. (2016)
Тараненко О. О. - Методичний підхід до оцінки ефективності використання інноваційного потенціалу туристичного підприємства (2016)
Черчик А. О. - Теоретико-методологічні основи управління еколого-економічною безпекою підприємства (2016)
Рудь Н. Т. - Віртуальні підприємства: сутність та доцільність використання в інноваційній діяльності, Мохнар М. (2016)
Дорош В. Ю. - Вимір нерівномірності розподілу доходів домогосподарств з використанням показників σ-конвергенції (2016)
Забедюк М. С. - Фінансовий капітал: зміст та джерела формування (2016)
Карлін М. І. - Фіскальна оптимізація: суть, структура, проблеми в Україні та шляхи їх вирішення (2016)
Kerekesha O. - Role of financial konroling in financial management of industrial enterprises (2016)
Кушнір О. С. - Характеристика операційного ризику як об’єкту моделювання (2016)
Пиріг С. О. - Роль безготівкових розрахунків в капіталізації банківської системи: регіональний зріз, Ніколаєва А. М., Іщук Л. І. (2016)
Битківська А. В. - Принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності: особливості дії в процедурах відновлення платоспроможності та банкрутства (2016)
Крюкова І. О. - Імплементація стандартів соціальної відповідальності в практичну діяльність суб’єктів аграрного бізнесу України (2016)
Петіна О. М. - Соціально-економічна мотивація молоді: аспекти аналізу в контексті розвитку інноваційного потенціалу (2016)
Шубалий О. М. - Методичні засади комплексної статистичної оцінки стану регіонального ринку праці (2016)
Шейко В. М. - Освітньо-наукова діяльність Харківської державної академії культури в контексті закону України "Про вищу освіту", Каністратенко М. М., Кушнаренко Н. М. (2016)
Бойко О. М. - Українська масова музика: спроба типології підходів (2016)
Бабенко О. С. - В. Бібік. Шість хорів на вірші Г. Гдаля "Хай буде тихо скрізь" як утілення музично-поетичної єдності (2016)
Павленко Л. О. - Вплив ансамблевого виконавства на розвиток бандурного мистецтва ХХ–ХХІ ст. (2016)
Зимогляд Н. Ю. - Ціннісні орієнтири музичної творчості (на прикладі виконавських редакцій "Прелюдії, фуги і варіації" С. Франка) (2016)
Лінник М. С. - Стиль Р. Геніки — музичного критика (2016)
Курганова Я. О. - Естрадно-вокальне виконавство та освітня система в сучасному Харкові (2016)
Каменєва А. С. - "Літургічні славослів’я Іоанна Златоуста на канонічні тексти" М. Шуха: жанрово-стилістичний та виконавський аспекти (2016)
Александрова О. О. - Світське і релігійне у вокальній поемі на вірші С. Єсеніна "Отчалившая Русь" Г. Свиридова (2016)
Данільчишин Ю. М. - Наука співу Олександра Мишуги в контексті сучасної професійної естрадної вокальної освіти (2016)
Єрошенко О. В. - Особливості вокального навчання низьких чоловічих голосів студентів-акторів (на матеріалі українських класичних музично-драматичних творів) (2016)
Зотов Д. І. - Алі Бен Су Аль (Шарль-Жан-Батист Суаль) та його внесок у розвиток європейського саксофонного виконавства (2016)
Коденко І. І. - Музичний смак і стиль у трактуванні Йоганна Йоахіма Кванца (за матеріалами "Versuch einer Anweisung die Flotte traversiere zu spielen") (2016)
Лян Цзітао - Образ Лоріса з опери У. Джордано "Федора": інтерпретологічний вимір (2016)
Маклюк Д. М. - Концепції баритонових партій опер Дж. Верді: традиції та сучасний контекст (2016)
Фісун М. М. - Виконавська специфіка соулу (2016)
Чжанчен Тан - Партія Сенеки в "Коронації Поппеї" К. Монтеверді: драма в музиці (2016)
Щелканова С. О. - Друга симфонія В. Сильвестрова Musica mundana: онто-стильові засади (2016)
Рябуха Н. О. - Онто-сонологія звукообразного мислення Дж. Кейджа (2016)
Рум’янцева А. Ю. - Дослідницька діяльність харківських піаністів у контексті соціокультурної парадигми другої половини ХХ ст. (2016)
Скляров О. Д. - Романс М. Зубова "Не йди, побудь зі мною" в часопросторі виконавських інтерпретацій (2016)
Ма Цзяцзя - Інструменталізм у вокальній музиці: досвід теоретичного моделювання (2016)
Мізяк В. Д. - Вистави за п’єсами М. Куліша в репертуарі театру Леся Лурбаса та їх сучасна інтерпретація на харківській сцені (2016)
Хендрик О. Ю. - Проблема забезпечення навчально-методичним інструментарієм дисципліни "Танець Контемпорарі" у внз України (2016)
Лисиця С. В. - Типологія програм про здоровий спосіб життя на українському телебаченні (2016)
Атабалова М. Ф. - Фактори, що сприяють розвиткові витривалості танцюриста (2016)
Борис І. О. - Специфіка роботи актора та режисера в українському поетичному театрі та кіно (2016)
Лі Дженьсін - Театральна система Мей Ланьфана та її оцінка видатними діячами світового мистецтва (2016)
Алфьорова З. І. - Пластичне мислення в художній культурі на межі ХХ–ХХІ ст.: зміни в принципах монтажності, Первишева І. Б. (2016)
Корнєв А. Ю. - Хмельниччина у творчості українських художників сер. ХІХ — сер. ХХ ст. (2016)
Ожога-Масловська А. В. - Японізм у європейському науковому дискурсі (2016)
Рибалко С. Б. - Українська скульптура малих форм у контексті нової хвилі японізму (2016)
Кобессі Х. - Ліванський традиційний інтер’єр: проблеми дизайнерської теорії та практики (2016)
Elbeshausen H. - Навчальний посібник нового покоління (2016)
Шейко В. М. - Фундаментальне осмислення історії сценічного мистецтва (історіографічно-поняттєвий дискурс), Кушнаренко Н. М., Дяченко М. В. (2016)
Вихідні дані (2016)
Томенко М. В. - Конституційний процес в Україні: у пошуках політичного і правового компромісу (2015)
Доценко В. О. - Правове становище єврейської громади Російської імперії в період царювання Миколи I 1825-1855 роки, Шевченко А. Є. (2015)
Шутак И. Д. - Понятия, термин, определение: концептуальный подход (2015)
Сокіл У. В. - Вплив індивідуальності судді на прийняття судового рішення у філософії американського правового реалізму (2015)
Мартинишин Г. Й. - Деонтична логіка в правозастосуванні (2015)
Бандурка А. С. - Конституційні засади виборчого процесу в Україні (2015)
Райнін І. Л. - До проблеми національно-патріотичного виховання (2015)
Марков В. В. - Поняття та види форм адміністративно-правової протидії кіберзлочинності в Україні (2015)
Квасневська Н. Д. - Структура адміністративно-правового статусу органів суддівського самоврядування (2015)
Коваленко Н. В. - Категории административно-правового и правового режимов (2015)
Кудерська Н. І. - Нематеріальна культурна спадщина України, її об'єкти (прояви), Кудерська І. О. (2015)
Кобзєва Т. А. - Поняття адміністративно-правового статусу загальнодержавних суб'єктів управління фінансовою системою України (2015)
Припутень Д. С. - Административно-правовой статус национальной полиции Украины: сравнительно-правовой аспект (2015)
Байрактар В. Д. - Вопросы правового регулирования деятельности административных комиссий в Украине (2015)
Дмитрієв А. А. - Концепція і повноваження кримінальної поліції як складова національної поліції України (2015)
Безкоровайний Б. В. - Окремі питання криміналістичної ідентифікації за уявними образами (2015)
Петрова І. А. - Особливості здійснення перевірок у суб'єктів господарювання сфери торгівлі та послуг для захисту споживачів, Євдокіменко С. В. (2015)
Олашин М. М. - Економічна злочинність: причини поширення і шляхи подолання (2015)
Ковальчук С. А. - Сущность и содержание хранения вещественных доказательств в уголовном производстве Украины (2015)
Скулиш Є. В. - Механізм реалізації кримінальної відповідальності: окремі питання поняття та структури, Митрофанов І. І. (2015)
Романенко М. В. - Проблеми правового забезпечення діяльності національної полійії України щодо попередження насильства в сім'ї (2015)
Шатрава С. О. - Конфлікт інтересів як корупційний ризик у діяльності органів внутрішніх справ (2015)
Галемін О. А. - Зарубіжний досвід правового регулювання відповідальності за порушення громадського порядку, поєднаного з опором представникові влади чи іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії (2015)
Бесчастна В. В. - Проблеми встановлення системи та структури принципів кримінально-правової політики України (2015)
Пахомов В. В. - Розвиток системи адміністративно-правового забезпечення контрольно-наглядової діяльності у сфері земельних відносин в Україні (2015)
Коваленко А. В. - Защита прав размещенные в интернете компьютерные програми (2015)
Бернюков А. М. - Епістемологічний вимір пізнання в юридичній реальності (2015)
Волинець Т. В. - Порівняльна характеристика податкової системи України та Польщі (2015)
Стукан І. Ю. - Підходи до оцінки ліквідності банківської системи (2015)
Коваленко Н. О. - Інноваційні напрямки розвитку індустрії гостинності в Україні (2015)
Андріяш В. І. Малікіна О. А. - Участь громадськості в процесах територіального планування і розвитку, Бізікова Т. В. (2016)
Антонова О. Р. - Інституціональна складова лобістської діяльності у процесі реалізації сімейної політики (2016)
Бондар Г. Л. - Переговори між державою та громадянським суспільством за умов конфлікту як засіб подолання кризових явищ у державному управлінні (2016)
Вітенко А. Ю. - Інститут депутата місцевої ради в Україні: перспективні напрямки використання закордонного досвіду (2016)
Гайду О. В. - Концептуальні основи державного управління розвитком морегосподарського комплексу (2016)
Городецька Ю. С. - Виконавче провадження як засіб примусу: проблеми та шляхи вдосконалення (2016)
Дівнич В. М. - Правові механізми державної підтримки розвитку ринку праці (2016)
Добрянський Я. В. - Механізми сприяння соціально-економічному розвитку сільських територій (2016)
Євтушенко О. Н. - Поняття і співвідношення централізації та децентралізації, Андріяш В. І., Паровай К. О. (2016)
Евтушенко О. Н. - Васильчиков А. И. о местном самоуправлении, Евтушенко Л. Э. (2016)
Ємельянов В. М. - Взаємодія органів місцевого самоврядування з територіальною громадою: комунікативний аспект, Андріяш В. І., Шемчук Ю. В. (2016)
Канавцев С. В. - Сутність, проблеми та шляхи вдосконалення державного регулювання аграрного сектору економіки України (2016)
Литвин М. С. - Теоретико-методологічні засади формування та реалізації соціальної політики в Україні (2016)
Лупан М. І. - Тенденції та перспективи удосконалення контролю та обліку у системі державного управління України (2016)
Мареніченко В. В. - Державне регулювання якісного розвитку малого та середнього бізнесу в аграрному секторі України (2016)
Меркулова Т. С. - Удосконалення партнерства державного та недержавного суспільного секторів у сфері надання соціальних послуг населенню (2016)
Ніколаєв В. О. - Декомпозиція робіт у сфері інформаційно-аналітичної діяльності органів виконавчої влади (2016)
Новіцька Є. В. - Сучасний стан системи пенсійного забезпечення в Україні, проблеми та шляхи удосконалення (2016)
Палагнюк Ю. В. - Особливості соціального супроводу студентської молоді з обмеженими можливостями в освітній сфері Польщі та України, Сурженко К. С. (2016)
Плевак С. М. - Стартові умови та причини трансформації системи місцевих органів державної влади республіки Польща (2016)
Селіванов С. В. - Підходи до розуміння людського потенціалу в органах державної влади (2016)
Семерей П. М. - Реалізація надання адміністративних послуг центром надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради (2016)
Сімак С. В. - Засади інституційного забезпечення державного управління у сфері публічно-приватного партнерства в Україні (2016)
Стоян О. Ю. - Впровадження міжнародних стандартів як можливий шлях побудови на Україні прогресивного екологічного менеджменту (2016)
Тимофєєв С. П. - оль паблік рілейшнз у функціонуванні органів місцевого самоврядування, Малишева К. В. Р (2016)
Шардіна Г. О. - Особливості, проблеми та перспективи здійснення антикорупційної політики в Україні на сучасному етапі (2016)
Шатун В. Т. - Інформаційна безпека – невід’ємна складова національної безпеки України, Гладун О. В. (2016)
Шатун В. Т. - Маркетинг в публічному управлінні: сутність, специфіка, класифікація, Зосімова І. О. (2016)
Штирьов О. М. - Професійне спілкування та його роль у діяльності державних службовців (2016)
Штирьов О. М. - Зарубіжний досвід здійснення громадського контролю під час надання управлінських послуг, Степаненко А. В. (2016)
Иванюшко-Назарко Н. В. - Оніходистрофії як симптом поширених шкірних захворювань (2016)
Шмелькова К. С. - Порушення дермального бар’єру як причина хронізації дерматозів (2016)
Біловол А. М. - Визначення стану моноамінів у хворих на розповсюджений псоріаз та при ускладненні його перебігу, Ніколаєва В. Б., Галузинська Л. В. (2016)
Кондакова А. К. - Содержание метаболитов оксида азота и некоторых показателей свёртывающей системы крови у больных псориазом, Олейник И. А., Гаврилюк А. А. (2016)
Макурина Г. И. - Клиническое значение нарушения обмена серотонина у пациентов с псориатической болезнью (2016)
Федотов В. П. - Статеві особливості рівня стресорних гормонів у хворих на псоріаз, Аббуд Аймен (2016)
Щербакова Ю. В. - Чутливість збудників захворювань урогенітального тракту до антибактеріальних препаратів та склад біотопу у пацієнтів з інфекціями, що передаються статевим шляхом, Мавров Г. І., Джораєва С. К., Гончаренко В. В. (2016)
Банинасер Ахмед Мохаммадамин Ахмед - Індивідуалізовані показання та комплексна диференційована терапія хворих на паратравматичну екзему літнього та старечого віку з супутнім варикозом та артеріальною гіпертензією, Носонова Г. В. (2016)
Бондаренко Г. М. - Коррекция гепатотоксических нарушений при терапии инфекций, передающихся половым путем, Губенко Т. В., Унучко С. В., Кондакова А. К., Осинская Т. В., Федорович Т. В. (2016)
Кутасевич Я. Ф. - Ступенчатая энтеросорбция как оптимальнй метод коррекции микробиоценоза кишечника у больных аллергодерматозами, Олейник И. А., Джораева С. К., Мангушева В. Ю. (2016)
Карпенко А. Е. - Акарицидные средства в системе профилактики атопических заболеваний, Попов А. А. (2016)
Правила для авторов (2016)
Basmanov A. E. - Modeling an emergency hazard in the presence of wind, Kulik Y. S. (2015)
Бородич П. Ю. - Імітаційне моделювання рятування постраждалого з приміщення з використанням нош рятувальних вогнезахисних, Пономаренко Р. В., Ковальов П. А. (2015)
Важинський С. Е. - Побудова прогнозу динаміки надзвичайних ситуацій міської інфраструктури, Чернуха А. М., Чуб І. А. (2015)
Васильченко А. В. - Анализ воздействия ударной волны на строительные конструкции в коммуникационных помещениях, Рябинин И. Н., Ковалевская Т. М. (2015)
Виноградов С. А. - Небезпечні та шкідливі чинники аварійно-рятувальних робіт на зруйнованих будівлях, Консуров М. О., Дейнеко Н. В., Березовський О. І. (2015)
Закора А. В. - Методика расчета количества запасных технических средств для восстановления аппаратуры оперативной диспетчерской связи после отказов в условиях чрезвычайной ситуации, Фещенко А. Б. (2015)
Закора О. В. - Алгоритми визначення стану об'єкта у системі моніторингу, що використовує дані різнорідних датчиків, Фещенко А. Б. (2015)
Іванець Г. В. - Методика оцінки періоду періодичної складової випадкового процесу зміни узагальненого параметру надзвичайних ситуацій природного характеру, Стецюк Є. І., Толкунов І. О. (2015)
Иванов Е. В. - К вопросу о составе и количестве газов при взрыве боеприпасов на складах. Сообщение 2. Артиллерийские выстрелы унитарного заряжания, Васюков А. Е., Буштец С. П., Лобойченко В. М. (2015)
Kalchenko Y. Y. - Models of primary information sensors of emergency effects mitigation systems, Abramov Y. A. (2015)
Klyuchka Y. P. - Impact model of hazard emergency situation on the testimony of a thermal imager, Krynska N. V., Hasanov S. H. (2015)
Кривцова В. И. - Оценка возможности предотвращения развития чрезвычайной ситуации аварийно-спасательными подразделениями, Ключка Ю. П., Тарариев А. И. (2015)
Левтеров А. А. - Прогнозирование чрезвычайной ситуации природного характера с использованием генетических алгоритмов (2015)
Маляров М. В. - Фрактальний моніторинг земної поверхні з використанням математичного пакету MathCad (2015)
Попов В. М. - Прогнозування наслідків можливої надзвичайної ситуації при формуванні програми розвитку територіальної системи техногенної безпеки, Чуб І. А. (2015)
Савченко О. В. - Обґрунтування використання гелеутворюючих систем для запобігання надзвичайних ситуацій на складах зберігання артилерійських боєприпасів, Cтецюк Є. І., Островерх О. О., Іванець Г. В. (2015)
Самарін В. О. - Модель готовності складових рятувальної системи до дій за призначенням, Неклонський І. М., Соколов Д. Л. (2015)
Сенчихін Ю. М. - Порядок визначення граничної відстані подавання засобів ліквідації аварій і пожеж від основних та спеціальних пожежно-рятувальних машин, Сировой В. В. (2015)
Скородумова О. Б. - К вопросу о снижении уровня опасности чрезвычайной ситуации на производстве шамотного пенолегковеса, Тарахно Е. В., Шулика В. А. (2015)
Соболь О. М. - Модель визначення чисельності особового складу оперативно-рятувальних підрозділів, Рогозін А. С., Долгодуш М. М., Липовий В. О., Левченко Р. Т. (2015)
Тютюник В. В. - Системний підхід до оцінки динаміки прояву надзвичайних ситуацій на території України, Калугін В. Д. (2015)
Христич В. В. - Модель зовнішнього впливу на об’єкти в умовах надзвичайних ситуацій, Панінa О. О., Гусева Л. В. (2015)
Содержание (2016)
Волошина Л. О. - Особливості клініки, перебігу та результатів лікування хворих на остеоартроз на тлі гіпотиреозу: вікові та гендерні аспекти, Пашковська Н. В. (2016)
Пасєчко Н. В. - Вплив вітаміну D на показники компенсації цукрового діабету 2-го типу, Наумова Л. В., Кульчінська В. М., Гулько Н. Я., Джула М. А., Крицький Т. І. (2016)
Федів О. І. - Аналіз протеолітичної та фібринолітичної активності плазми крові у хворих на бронхіальну астму, поєднану з ожирінням, Мельник О. Б. (2016)
Беркинбаев С. Ф. - Эпидемиологические аспекты и распространенность факторов риска сахарного диабета 2-го типа среди жителей г. Алматы и Алматинской области Республики Казахстан, Джунусбеков Г. А., Даньярова Л. Б., Ташманова А. Б., Шыман Ж. Ж. (2016)
Паньків В. І. - Воглібоз у комбінації трьох цукрознижувальних препаратів при лікуванні цукрового діабету 2-го типу, Чернявська І. В. (2016)
Кашперська В. Я. - Корекція гіпокальціємії при різних захворюваннях щитоподібної залози після тиреоїдектомії (2016)
Пашковська Н. В. - Лікування гіпотиреозу згідно із сучасними клінічними настановами (2016)
Галицкая В. В. - Субклинический гипертиреоз: диагностические критерии и принципы лечения Обзор руководства Европейской тиреоидной ассоциации 2015 года "Diagnosis and treatment of endogenous subclinical hyperthyroidism" (2016)
Юзвенко Т. Ю. - Взаємозв’язки гормональних порушень і компонентів метаболічного синдрому у хворих на первинний гіпотиреоз (2016)
Урманова Ю. М. - Функциональное состояние оси "гипофиз — гонады" у женщин с синдромом поликистозных яичников, Халимова З. Ю., Ходжаева Ф. С., Алиева Д. А., Содиков С. П., Набиева И. Ф., Савчук Д. В., Каримова М. М. (2016)
Паньків В. І. - Сучасні погляди на алгоритми ведення вагітних і породіль із дифузним токсичним зобом, Паєнок О. С., Костів М. О. (2016)
Ахмедова Ш. У. - Роль ожирения в прогрессировании диабетической нефропатии у больных с сахарным диабетом (обзор литературы), Даминова М. Н., Кадырова З. С. (2016)
Німчук В. - Пересопницьке Євангеліє — знову ювіляр (2016)
Єрмоленко С. - Українська лінгвостилістика та культура мови на межі століть: полілог поколінь, Бибик С., Ганжа А., Коць Т., Мех Н., Сюта Г. (2016)
Карпіловська Є. - Системно-структурний підхід до вивчення динаміки сучасної української мови: здобутки та перспективи (2016)
Степаненко М. - "Та ін.", "І т. ін."… (граматична нотатка до розлогої теми) (2016)
Коць Т. - Оцінність як семантико-стилістична категорія публіцистичного стилю (2016)
Сніжко Н. - Структурна, функціональна та хронологічна параметризація лексики у зведеному словнику, тезаурусі й електронній картотеці (2016)
Гірняк С. - Мовні портрети української галицької інтелігенції: Уляна Кравченко, Константина Малицька, Іван Франко (2016)
Сікора Г. - Текст міста як лінгвістичний феномен (2016)
Прилипко Ф. - Етикетні комунікеми в сучасній українськомовній мультиплікації (2016)
Мойсієнко В. - Українцям відкрилися давні краєвиди. Ганна Дидик-Меуш, Олена Слободзяник. Українські краєвиди XVI—XVIII століть. Слово. Текст. Словник. — Львів, 2015. — 384 с. (2016)
Туровська Л. - Наукове обличчя української термінології (до ювілею Л.О. Симоненко) (2016)
Кровицька О. - Життєві й науково-педагогічні простори Стефанії Панцьо (до 70-річчя від дня народження), Осінчук Ю. (2016)
Городенська К. - А. П. Грищенко як дослідник структури складносурядного речення (до 80-річчя від дня народження) (2016)
Бойко Н. - Хист науковця й талант педагога: академік А. П. Грищенко (2016)
Городенська К. - Мовна мозаїка. У Республіці Польща чи Республіці Польщі? (2016)
Городенська К. - Мовна мозаїка. Законопроект…– не даний (2016)
Городенська К. - Мовна мозаїка. Держатель чи тримач картки киянина? (2016)
Городенська К. - Мовна мозаїка. Львів’янин — два львів’янини чи двоє львів’ян? (2016)
Городенська К. - Мовна мозаїка. Зустрітися у Смілі чи Смілій? (2016)
Городенська К. - Мовна мозаїка. Відправний і його синоніми (2016)
Городенська К. - Мовна мозаїка. ПІН-код, ДНК-експертиза, е-декларація (2016)
Відомості про авторів (2016)
Титул, содержание (2016)
Сидорец В. Н. - Расчетное и экспериментальное исследование статических и динамических вольт-амперных характеристик аргоновой дуги с тугоплавким катодом, Кривцун И. В., Демченко В. Ф., Крикент И. В., Коваленко Д. В., Коваленко И. В., Павлов А. Г. (2016)
Ющенко К. А. - Особенности микроструктуры многослойных швов с различной чувствительностью к образованию горячих трещин, Маркашова Л. И., Звягинцева А. В., Хохлова Ю. А., Кушнарева О. С., Червяков Н. О. (2016)
Дзиньхуа Яо - Исследование новой технологии сверхзвукового лазерного напыления, Коваленко В.С. (2016)
Скульский В. Ю. - Оценка склонности к отпускной хрупкости теплоустойчивых сталей с помощью высокотемпературных испытаний, Жуков В. В., Нимко М. А., Моравецкий С. И., Мищенко Л. Д. (2016)
Пилярчик Я. - Деятельность Института сварки в Гливицах в области подготовки кадров для сварочного производства (2016)
Гречанюк Н. И. - Современные композиционные материалы для коммутационной и сварочной техники. Сообщение 2. Применение методов высокоскоростного испарения в вакууме для изготовления электрических контактов и электродов, Гречанюк В. Г., Хоменко Е. В., Гречанюк И. Н., Затовский В. Г. (2016)
Гончаров И. А. - Анализ возможности применения шлаковой корки в производстве агломерированных флюсов, Файнберг Л. И., Рыбаков А. А., Нетяга А. В. (2016)
Бурлака О. В. - Вплив стресу "гібридної" війни на психічне та фізичне здоров'я вчителів, Кондратенко Л. О., Манилова Л. М. (2016)
Дубчак Г. М. - Акцентуації характеру в контексті стресостійкості особистості (2016)
Коваленко-Кобилянська І. Г. - Суб’єктна активність людини в період геронтогенезу в умовах освітнього простору інтернет (2016)
Кривопишина О. А. - Психологічний аналіз детермінант формування почуття заздрості (2016)
Побірченко Н. А. - Психолого-педагогічні параметри і критерії міждисциплінарних досліджень (2016)
Шевчук І. В. - Особливості пошуку сенсу життя людьми похилого віку (2016)
Зінченко О. В. - Аналіз результатів комбінованого тренінгу поняттєвого мислення підлітків (2016)
Івашкевич Е. З. - Соціальний інтелект як здатність особистості до соціального пізнання та взаємодії (2016)
Смульсон М. Л. - Розвиток інтелекту та суб’єктності дорослих у віртуальному просторі (2016)
Івашкевич І. В. - Структура професійної компетентності юриста (2016)
Мельник Н. М. - Вплив тривожності на підвищення успішності у навчанні підлітків (2016)
Степура І. В. - Об'єктно-орієнтований підхід: історія та деякі додатки в психолого-педагогічних галузях (2016)
Яковлева Н. Ю. - Тривожні розлади у хворих з вадами слуху на прикладі отосклерозу (2016)
Барташевский С. Е. - Обоснование выбора перспективных химических источников тока для шахтных электровозов, Барташевская Л. И. (2015)
Давыденко Е. А. - Реинжиниринг программного обеспечения геометрической модели корпуса судна (2015)
Короненко А. М. - Аналіз хендовер викликів в мультисервісній мобільній мережі (2015)
Прісс О. П. - Оптимальні концентрації екзогенних антиоксидантів для зберігання пасльонових овочів, Жукова В. Ф. (2015)
Шаповалова Н. П. - Вплив пакувальних матеріалів на подовження гарантійного терміну зберігання кондитерських виробів пінної структури (2015)
Юрченко С. Л. - Удосконалення рецептурного складу прісного тіста (2015)
Заболотний О. І. - Ефективність застосування регуляторів росту при вирощуванні огірка, Заболотна А. В. (2015)
Стецько Н. М. - Найпоширеніші захворювання Prunus persica в Закарпатській області, Чекан Т. Ю., Шейдик К. А. (2015)
Бурий А. Р. - До проблеми критики просвітницької ідеології (2015)
Волковинська В. О. - Публічне і приватне: необхідність кордонів чи криза інтерпретації (2015)
Готинян-Журавльова В. В. - Вплив способу створення класифікації на зміст класифікаційних чарунок (2015)
Костюк Т. В. - Духовна репрезентація особистості: аксіологічний аспект (2015)
Нестерова М. A. - Методологические подходы когнитивистики (2015)
Райхерт К. В. - К вопросу об определении упорядоченных систем на языке тернарного описания (2015)
Сепетий Д. П. - Нередуковність суб’єктивних якостей до фізичного як аргумент проти матеріалізму (2015)
Aksiutina T. V. - The linguistic realization of "negative politeness" strategies in English verbal discourse (2015)
Громик Ю. В. - Рефлексація давніх голосних у Поліській говірці с. Липне (2015)
Ковальчук Г. В. - Українська драматургія періоду Розстріляного Відродження в ранній науковій інтерпретації Н.Б. Кузякіної (2015)
Макарук Л. Л. - Специфіка знаків і знакових систем (2015)
Мочарська У. Р. - Вплив періодичних видань на формування та становлення української мови у Галичині початку ХХ століття (2015)
Покатилова Є. І. - Чоловічий іменник румеїв початку XVIII – середини XIX століття (2015)
Поклад Т. С. - Англомовні дескрипції запаху парфумів: метафоричні моделі (2015)
Поліщук О. Л. - Класифікація альтісторичних творів у новітньому літературному процесі (2015)
Расевич Л. П. - Використання засобів іміджмейкінгу як чинник міфологізації образу Холмса (2015)
Ребенко М. Ю. - Перекладацькі деформації в інтерпретаційній моделі художнього перекладу (2015)
Рибалка І. С. - Структура сенсу повідомлення: алотекст (2015)
Семенюк О. І. - Становлення особистості за поетичними настановами Тараса Григоровича Шевченка (2015)
Ситник О. В. - Типологія стилістичних прийомів та засобів психофізіологізму на матеріалі американської та української модерністської новели (2015)
Сіліна Д. С. - Явище синонімії в українській коксохімічній термінології (2015)
Степура І. В. - "Центр" та "периферія" в телерадіомовленні Франції: історичне та соціально-політичне значення (2015)
Стуліка О. Б. - Особливості функціонування іншомовних запозичень в сучасному мовному просторі (2015)
Тендітна Н. М. - Смерть і бунт у романі-есе "Щоденний жезл" (2015)
Tsinovaya M. V. - The interaction between grammatical and lexical features of the constituents of modal constructions with the verb can (on the material of sublanguages of scientific-technical discourse) (2015)
Яворський А. Ю. - Середньополіська говірка у творах Олександра Кулеша: фонетичний рівень (2015)
Янкович М. В. - Історико-культурні передумови розвитку та формування ораторського дискурсу у Стародавній Греції (2015)
Дорожкин А. С. - Современное изобразительное искусство Беларуси: актуальные проблемы и тенденции развития (2015)
Паламарчук К. М. - Церковна культура Австрії та Німеччини XVIII–XIX століть: стильові тенденції (2015)
Рабчун О. С. - Унікальна книга зі складу "Королівської бібліотеки" (2015)
Романенкова Ю. В. - Мотив падения мятежных ангелов в западноевропейской живописи XV-XVII веков (2015)
Нечитайло И. С. - "Неявные реалии" образования (2015)
Зубкова І. М. - Напрямки попередження та зменшення проявів прямого та латентного політичного насилля в сучасних умовах (2015)
Мухіна М. О. - Концептуальні підходи до визначення поняття громадянського суспільства, Трима К. А. (2015)
Тригуб О. П. - Сучасні доктрини та концепції зовнішньої політики США щодо Центральної Азії, Рижикова А. Ю. (2015)
Яфонкіна І. П. - Окремі проблеми у сфері освіти в Україні (2015)
Коросташивец А. М. - Особенности игровых функций и тренировки футбольных вратарей (2015)
Чопилко Т. Г. - Проблемы подготовки футбольных арбитров, Бойченко С. В. (2015)
Помаза-Пономаренко А. Л. - Державне управління відносинами землекористування (центральний і регіональний рівні) (2015)
Біланич М. М. - Використання біблійно-природничої тематики в екологічному вихованні, Бокотей О. М. (2015)
Корнєєва Л. Л. - Предмети та аксесуари магії: історичний ракурс, Солодка К. Ю. (2015)
Корнєєва Л. Л. - Трансформації шлюбу та відношення батьків до дітей як рівнобіжні історичні процеси, Донець А. О. (2015)
Лебєдєва Н. А. - Особливості поезії Олександра Єлагіна скрізь культурологічну призму сучасності (2015)
Горовий О. В. - Користувачі соціальних мереж та перцепція соціополітичної ситуації (2015)
Кондрико А. А. - Тематичні пріоритети особистісних медіанаративів як відображення патріотичних тенденцій в українських ЗМІ (2015)
Стащук І. П. - Аксіологічні дослідження рекламної комунікації в українській і зарубіжній науці: історіографічний аспект (2015)
Гуляєва Г. Б. - Дослідження впливу ураження Acholeplasma laidlawii на функціональну активність і стан фотосинтетичного апарату рослин озимої пшениці сорту Смуглянка, Токовенко І. П., Осипенко Б. О., Патика В. П. (2015)
Михайлик С. Ю. - Біоінформатичний аналіз промоторної ділянки гена TaMSH7, Антонюк М. З. (2016)
Єфіменко Т. С. - Характеристика кореневої системи інтрогресивних ліній пшениці з генетичним матеріалом від Amblyopyrum muticum, Антонюк М. З., Терновська Т. К. (2016)
Маньковська О. С. - Визначення експресії генів кіназ Aurora A, Aurora B, Aurora C, BRAF і EGFR у сечі пацієнтів, хворих на рак передміхурової залози, Асатрян О. E., Вікарчук М. В., Кононенко О. А., Стаховський Е. О., Кашуба В. І. (2016)
Маньковська О. С. - Виявлення метилювання генів VIM, TMEFF2 і GDF15 у сечі пацієнтів, хворих на рак сечового міхура, в українській популяції, Скрипнікова О. C., Панасенко Г. В., Вікарчук М. В., Кононенко О. А., Стаховський Е. О., Кашуба В. І. (2016)
Ковтун-Водяницька С. М. - Мінеральний склад сировини рослин роду Isodon (Schrad. ex Benth.) Spach (2016)
Свєженцева І. О. - Морфофункціональні характеристики клітин–попередників еритроїдної ланки гемопоезу при терапії інгібіторами тирозинкіназ першого та другого покоління, Білько Д. І., Руссу І. З., Білько Н. М. (2016)
Жуков О. В. - Аналіз часових рядів показника NDVI рослинності Великого Чапельського поду за 2010–2015 рр., Гофман О. П. (2016)
Вишенська І. Г. - Вплив кліматичних факторів на акумуляцію вуглецю в компонентах лісової підстилки дубового фітоценозу, Жовтенко А. А., Добра І. С. (2016)
Бєляков С. О. - Моделювання показників чистої первиної продуктивності та мортмаси трав’янистих угруповань ділянки "Стара" біосферного заповідника "Асканія-Нова", Гофман О. П., Вишенська І. Г. (2016)
Норенко К. М. - Межі лісостепового ареалу Elaeagnus angustifolia L. на Правобережжі України (2016)
Чусова О. О. - Оцінка впливу екологічних факторів на диференціацію біотопів в долині р. Красна (Луганська область) (2016)
Польовий Є. В. - Синузії весняних ефемероїдів Бритавського лісу (Вінницька область, Україна), Давидов Д. А. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Козюбра М. І. - Співвідношення національних і міжнародних правових систем (2016)
Савенко М. Д. - Міжнародне право в національній правовій системі за Основним Законом України (2016)
Лихолат І. П. - Аналіз національного законодавства в контексті міжнародних договорів України (2016)
Сущенко В. М. - Європейські та міжнародні стандарти правничої професії в контексті функціонування правової системи України (2016)
Костюк В. Л. - Інституційні новації державної служби через призму новітнього законодавства: науково-теоретичний аспект (2016)
Звєрєв Є. О. - Юридичне тлумачення: деякі особливості австрійського підходу (2016)
Футей Б. - Окрема думка та соціальні перетворення: важливість судових рішень (2016)
Венгер В. М. - Межі адміністративної дискреції: проблеми визначення (2016)
Цельєв О. В. - Право бути почутим – складова верховенства права в діяльності органів місцевого самоврядування (2016)
Матвєєва Ю. І. - Визначення права і визначеність закону (2016)
Шуліма А. О. - Зміни до Конституції України: актуальні темпоральні аспекти (2016)
Іванків І. Б. - Відмінні ознаки прав людини третього покоління (2016)
Мороз Ю. К. - Принцип недискримінації в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2016)
Нагнічук О. І. - Правова природа та поняття публічної особи (на основі практики Верховного суду Сполучених Штатів Америки) (2016)
Кравцов І. В. - Правові цінності комунітаризму як філософсько-правової теорії (2016)
Зборошенко Д. М. - Право народу на опір в історико-правовій думці: від зародження до утвердження (2016)
Мельник М. О. - Історія виникнення та розвитку школи правового реалізму (2016)
Шмарьова Т. О. - Релігійні інституції православної церкви за Синодального періоду як юридичні особи (2016)
Середа М. Л. - Дотримання принципу пропорційності при блокуванні доріг у контексті реалізації права на мирні зібрання в Україні (2016)
Проценко Д. В. - Перспективи законодавчого врегулювання в Україні використання електронних інструментів участі громадян в управлінні державними справами (2016)
Іщенко Ю. В. - Державне управління справами як суб’єкт перерозподілу публічного ресурсу (2016)
Дубняк М. В. - Проблеми правового регулювання інформаційної взаємодії в місцевому самоврядуванні (2016)
Дзера О. В. - Удосконалення механізму регулювання відшкодування збитків у Цивільному кодексі України (2016)
Ханик-Посполітак Р. Ю. - Відшкодування шкоди в цивільному законодавстві: український та європейський підходи (2016)
Карнаух Т. М. - Відшкодування шкоди, заподіяної податковими органами: правове регулювання та проблеми застосування в Україні (2016)
Михайлюк Г. О. - Дотримання права та правомочність заборони власниками комерційних позначень (2016)
Дзера І. О. - Правова природа 3 % річних за статтею 625 ЦК України (2016)
Кисельова Т. С. - Socio-legal Functions of Commercial Contracts (2016)
Смирнова Т. С. - Розкриття структури власності телерадіоорганізацій в Україні: проблеми законотворчості та правозастосування (2016)
Яцкевич І. І. - Нормативні гарантії реалізації права на працю при припиненні трудового договору (2016)
Азаров Д. С. - Розроблення Кодексу публічних правопорушень України: теоретичні та прикладні застереження (2016)
Горох О. П. - Врахування інтересів потерпілого як принцип звільнення від покарання (2016)
Коваль Д. О. - Міжнародне гуманітарне право в контексті міжнародного права прав людини (2016)
Аносова Ю. В. - Юрисдикція Міжнародного кримінального суду щодо злочинів, вчинених у ході збройних конфліктів у Грузії та Україні: порівняльний аспект (2016)
Курінний О. В. - Ретроактивне санкціонування політичного самовизначення українського народу легітимними органами влади Росії у 1917 році – на початку 1918 року (2016)
Відомості про авторів (2016)
Вовк Н. В. - Ігрове проектування як технологія реалізації підготовки майбутніх учителів технологій до формування культури споживання в учнів (2016)
Voloshyn P. M. - Music as a means of civic personality development, Voloshyna А. P. (2016)
Доценко С. O. - Прийоми активізації творчої діяльності учнів в умовах STEM-освіти (2016)
Зенченко Т. Ф. - Методичні засади управління системою якості освіти у вищій школі (2016)
Канівець О. М. - Дистанційна освіта філологів-бакалаврів у Великій Британії (2016)
Koval S. P. - Professional competence of the qualified economist in the labour market (2016)
Козій Т. В. - Формування професійних якостей майбутнього фахівця у вищому навчальному закладі (2016)
Kononko E. L. - Basic personal qualities of a future specialist as a professional competence component (2016)
Kubiak N. I. - Training future social workers to work with children from distant families (2016)
Кучер З. C. - Методичні аспекти використання інноваційних комп’ютерних програм у графічній підготовці студентів (2016)
Литвинов А. С. - Структура готовності до провайдингу педагогічних інновацій майбутнього викладача (2016)
Літовка-Деменіна С. Г. - Особливості викладання екскурсійної діяльності для студентів напряму підготовки "Туризм" (2016)
Михайленко Л. A. - Специфіка сучасної професійної діяльності сімейного лікаря у США (2016)
Роганова М. В. - Виховання духовно-моральних цінностей в учнів основної школи в позакласній виховній роботі (2016)
Savchenko K. Yu. - Justification of the substance of future educators professional formation required for the pre-school children preparation for school (2016)
Сігаєва Л. Є. - Сучасні підходи до якості освіти: теоретичний аспект (2016)
Товканець О. С. - Особистісно-індивідуальний підхід як умова успішної профілактичної роботи з важковиховуваними підлітками (2016)
Шемуда М. Г. - Засоби мобільних технологій у професійній підготовці майбутнього вчителя-філолога, Сердюк Н. Ю. (2016)
Титул, зміст (2016)
До 70-річного ювілею Любов Петрух – науковця, експериментатора, винахідника, укладача багатомовних медичних словників, термінолога (2016)
Гудзенко О. П. - Експертна оцінка стану рецептурного відпуску лікарських засобів на регіональному фармацевтичному ринку та напрями його удосконалення, Барнатович С. В. (2016)
Редькіна Є. А. - Маркетингові дослідження українського ринку антиагрегантів, Ткаченко Н. О., Гладишев В. В. (2016)
Трохимчук В. В. - Розроблення рекомендацій щодо створення локального формуляра лікарських засобів для хворих на гастрит і дуоденіт дітей, Вишницька І. В. (2016)
Посилкіна О. В. - Дослідження сутності й основних характеристик лікувально-косметичних засобів, Котлярова В. Г., Чечотка О. В. (2016)
Піняжко О. Б. - Аналіз реальних даних призначень лікарських засобів при поширених гінекологічних захворюваннях в Україні (2016)
Іванченко Д. Г. - Синтез та біологічні властивості похідних 7-(2-гідрокси-3-метилфеноксипропіл-1-)теофіліну (2016)
Сафонов А. А. - Синтез та фізико-хімічні властивості похідних 3-(алкілтіо)-5-(тіофен-2ілметил)-4H-1,2,4-триазол-4-амінів (2016)
Гнітько І. В. - Вивчення структурно-механічних властивостей крему з міноксидилом, Лисянська Г. П., Гладишева С. А. (2016)
Марчишин С. М. - Морфолого-анатомічне дослідження чистецю Зібольда (Stachys sieboldii Miq.), Гусак Л. В., Сіра Л. М. (2016)
Сас І. А. - Дослідження морфолого-анатомічних ознак видів роду Буквиця (Betonica L.), Грицик А. Р., Мельник М. В. (2016)
Марчишин С. М. - Визначення якісного складу та кількісного вмісту кислот гідроксикоричних у тирличу хрещатого траві (Gentiana cruciata L.), Стойко Л. І., Дахим І. С. (2016)
Бельтюкова С. В. - Визначення суми флавоноїдів у хмелі (Humulus L.) із використанням люмінесцентного сенсора на основі комплексу рутину з ітрієм (III), Чередниченко Є. В., Теслюк О. І. (2016)
Омельченко І. О. - Ідентифікація комплексів включення β-циклодекстрину методом інфрачервоної спектроскопії, Ярних Т. Г., Янчук І. Б., Борщевський Г. І. (2016)
Давтян Л. Л. - Розроблення методик контролю якості стоматологічних лікарських плівок із хлоргексидином, метронідазолом та глюкозаміном, Воронкіна А. С., Чубенко О. В., Трохимчук В. В. (2016)
Щербина Р. О. - Дослідження жарознижувальної дії нових S-похідних 1,2,4-триазолу, що містять морфолінометиленовий замісник (2016)
Романюк М. Д. - Соціальні диспропорції українського суспільства і соціальна нерівність регіонів України: напрями скорочення та вирівнювання (2015)
Arkhiiereiev S. - Domestic and international transaction sector under the effect of EU Association Agreement (2015)
Ткач О. В. - Передумови та тенденції розвитку регіональних транспортно-логістичних центрів, Волощук І. А. (2015)
Дмитришин Л. І. - Формування системи підтримки прийняття рішень щодо управління стійкістю розвитку економіки регіонів, Романків І. М. (2015)
Зварич І. Т. - Регіон у системі міжнародних конкурентних відносин, Зварич О. І. (2015)
Монастирський Г. Л. - Модель управління розвитком громад: модернізаційно-функціональна парадигма, Стефінін В. В. (2015)
Баланюк І. Ф. - Сутність методології та організації наукових досліджень в обліку, Сас Л. С., Шеленко Д. І. (2015)
Васильченко Г. В. - Глобалізація економіки і місцевий економічний розвиток, Васильченко С. М. (2015)
Гречаник Н. Ю. - Конкурентоспроможність регіонів з позицій концепції сталого розвитку (2015)
Кривенко С. В. - Концептуальні основи інноваційного розвитку соціально-економічних систем (2015)
Феденчук Я. М. - Модернізація технологій антикризового управління економічним розвитком міста на принципах менеджменту (2015)
Мартинюк В. П. - Боротьба з тіньовою економікою як пріоритетний напрям зміцнення фінансової безпеки, Хом’як К. А. (2015)
Король В. С. - Теоретичні засади розвитку зовнішньоекономічної діяльності прикордонного регіону (2015)
Томашевська А. В. - Методичні підходи щодо управління взаємодією на регіональному туристичному ринку (2015)
Барчук В. П. - Економічний потенціалу регіону: структурний аспект (2015)
Романюк Т. М. - Соціальні пріоритети регіонального розвитку (2015)
Якубів В. М. - Організвціно-методичні принципи управління та адміністрування в бізнесі (2015)
Перерва П. Г. - Визначення напрямків та умов забезпечення технологічного розвитку промислових підприємств, Нестеренко Р. О., Верютіна В. Ю. (2015)
Калантарідіс К. - Розвиток Харківської регіональної інноваційної екосистеми та підтримка підприємництва, Савченко О. І. (2015)
Гнатюк Т. М. - Обліково-інформаційне забезпечення управління якістю прибутку на підприємствах залізобетонних виробів, Марчук І. Я. (2015)
Шкромида В. В. - Інтегральний підхід оцінювання ресурсного потенціалу підприємства, Немеш М. І. (2015)
Богайчук І. В. - Витрати сільськогосподарських підприємств: організація обліку і аудиту (2015)
Бухун Ю. В. - Конкурентоспроможність підприємств космічної галузі і їх місце в глобальній економіці (2015)
Мельник Н. Б. - Класифікація облікової інформації в управлінні підприємством (2015)
Пантелєєв М. С. - Збалансована система показників як інструмент формування стратегії розвитку машинобудівного підприємства в умовах сьогодення, Побережний Р. О. (2015)
Іваночко Н. В. - Особливості факторів впливу на управління збутовою діяльністю підприємства (2015)
Шкромида Н. Я. - Податкове планування як елемент формування облікової політики на підприємстві (2015)
Ємець О. І. - Економіко-правовий аналіз законодавчо-нормативної бази діяльності підприємства як головного суб’єкта мікроекономіки (2015)
Матковський П. Є. - Особливості методів статистичного контролю на підприємствах (2015)
Білий М. М. - Інноваційні методи управління витратами суб’єктів малого бізнесу (2015)
Ковбас І. М. - Стратегічне планування маркетингового забезпечення діяльності м’ясопереробних підприємств (2015)
Гурмак Н. Д. - Основні функції маркетингу як фундаментальна основа для побудови ефективної системи посередницької діяльності агропідприємств (2015)
Морицан О. М. - Соціально-економічні особливості формування продовольчого ринку в конкурентному середовищі, Морицан В. Ф., Стефанишин Б. М. (2015)
Петрова І. Л. - Змістовні та структурні аспекти інноваційної зайнятості (2015)
Лісогор Л. С. - Трансформація ринку праці: можливості реалізації інноваційних змін в сучасних умовах (2015)
Кінаш І. П. - Організаційно-економічні інструменти управління розвитком соціальної сфери України (2015)
Михайлів Г. В. - Історичні передумови трансформації моделі соціальної політики ЄС, США та Японії (2015)
Мацола М. М. - Сільський розвиток в Україні: особливості, пріоритети та напрямки покращення, Мацола С. М. (2015)
Дорош О. В. - Державно-публічний моніторинг забезпечення гідної праці як елемент управління інвестуванням в людський капітал, Шурпа С. Я. (2015)
Галас Л. І. - Особливості здійснення соціальної політики: регіональний аспект (2015)
Дерід І. О. - Міжнародний бізнес як фактор перерозподілу робочих місць у світі (2015)
Побережна К. В. - Визначення мотиваційних аспектів праці при виконанні науково-проектних робіт в організації (2015)
Шекета Є. Ю. - Довготривале безробіття в Карпатському регіоні України: основні причини виникнення (2015)
Казюка Н. П. - Удосконалення механізму управління структурними змінами зайнятості населення: регіональний аспект (2015)
Петіна О. М. - Методичні підходи до оцінки інноваційного потенціалу та внеску творчої молоді у його формування (2015)
Романюк Д. М. - Глобалізація та її вплив на соціально-економічний і демографічний розвиток регіону (2015)
Чувардинський В. О. - Розвиток ринку праці України: проблеми та можливості реалізації інноваційних перспектив в сучасних умовах (2015)
Баланюк І. Ф. - Бухгалтерський облік в інформаційній системі управління підприємством (2015)
Василюк М. М. - Оптимізація внутрішнього контролю якості аудиторських послуг як запорука довіри громадянського суспільства до результатів діяльності аудиту (2015)
Левандівський О. Т. - Стимулювання інвестиційних процесів в агропромисловому виробництві (2015)
Кропельницька С. О. - Нові підходи до відбору проектів стратегічного розвитку територій для державного фінансування (2015)
Криховецька З. М. - Шляхи підвищення впливу кредитування на інвестиційні процеси в Україні (2015)
Сус Т. Й. - Сучасна інвестиційна політика в аграрній сфері Карпатського макрорегіону (2015)
Шеленко Д. І. - Нормативний облік необоротних активів в бюджетних установах, Сас Л. С., Баланюк С. І. (2015)
Жук О. І. - Облік як інформаційна система в управлінні суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності (2015)
Гринів Л. В. - Методи оцінки ефективності прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності, Вачіль О. П. (2015)
Мигович Т. М. - Теорія та практика оцінювання ефективності бюджетних програм (2015)
Плець І. І. - Концептуальні підходи щодо вдосконалення механізму податкового регулювання розвитку економіки країни, Щур Р. І. (2015)
Галущак І. Є. - Нормативно-правове регулювання обліку і контролю основних засобів (2015)
Марків М. М. - Сучасна концепція управлінського обліку (2015)
Фрич А. О. - Використання інноваційних інструментів управління місцевими фінансами в умовах запровадження адміністративно-територіальної реформи (2015)
Хромей В. В. - Сучасний стан та методичні основи обліку витрат виробничої діяльності (2015)
Відомості про авторів (2015)
Титул, зміст (2016)
Бойко Г. - Вплив практичних занять з фізичного виховання на фізичний стан студентів та система його оцінки, Міщук Д. (2016)
Бондарчук Н. - Врахування стану здоров’я та рівня фізичної підготовленості при застосуванні диференційованого підходу на уроках фізичної культури (2016)
Борейко Н. - Мотивація до занять фізичним вихованням у студентів спеціальної медичної групи НТУ "ХПІ", Азаренкова Л. (2016)
Борисова Ю. - Вивчення мотивів чоловіків 22-35 років до занять капоейрою, Шкарупіло П. (2016)
Василец В. - Использование индивидуально-дифференцированной методики построения занятий по аквааэробике с женщинами среднего возраста, Врублевский Е. (2016)
Власюк О. - Деякі проблеми фізичного виховання школярів і сучасні шляхи їх розв’язання (2016)
Гавриш А. - Аналіз вихідного рівня сформованості діагностико-прогностичної компетентності майбутніх лікарів у процесі фізичного виховання (2016)
Гончарова Н. - Особливості рухової активності дітей молодшого шкільного віку, Бутенко Г., Усиченко В. (2016)
Григоренко Г. - Здоров’ятворча діяльність учнів загальноосвітнього навчального закладу та її супровід (2016)
Демідова О. - Підвищення фізичного стану молодших школярів 7-8 років засобами рухливих ігор, Люльченко О. (2016)
Дух Т. - Розвиток фізичних якостей школярів старшого шкільного віку з використанням комплексу легкоатлетичних вправ, Свищ Я. (2016)
Жарова І. - Рівень фізичної підготовленості хлопців 4-6 років із плоскостопістю, які починають займатися футболом, Чередниченко П. (2016)
Кашуба Віталій - Сучасні підходи до корекції порушень постави жінок першого зрілого віку засобами оздоровчого фітнесу, Усиченко Віталій, Бібік Р. (2016)
Килимистий М. - Фізичний стан чоловіків другого періоду зрілого віку 36-60 років (2016)
Климович В. - Взаємозалежність професійної та фізичної готовності курсантів-артилеристів, Ольховий О., Романчук С., Курбакова С. (2016)
Ковтун А. - Порівняльна характеристика мотивів до занять фізичною культурою і спортом юнаків і дівчат, які навчаються у вищих навчальних закладах, Войналович Г. (2016)
Кокарев Б. - Дослідження мотивації слухачів практичних тренінгів та курсів підвищення кваліфікації інструкторів групових фітнес-програм до подальшої участі у навчальних заходах з обраної спеціалізації, Кокарева С., Шеховцова К. (2016)
Конакова О. - Ефективність використання комп’ютерної програми при організації персональних занять фітнесом із жінками першого зрілого віку (2016)
Корягін В. - Детермінація аспектів формування рухової компетенції у фізичному вихованні студентів ВНЗ, Блавт О., Гребінка Г. (2016)
Кошелева Е. - Организационно-методические условия совершенствования системы физического воспитания студентов, Турчанников Н. (2016)
Кравченко А. - Специфіка підвищення культури мови майбутніх фахівців галузі фізичної культури і спорту (2016)
Круцевич Т. - Сучасні тенденції щодо організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах, Пангелова Н. (2016)
Лоза Т. - Мотивація студентів аграрних ВНЗ до занять фізичною культурою та спортом, Хоменко О. (2016)
Максимук О. - Комплексное применение средств оздоровительной физической культуры с женщинами зрелого возраста на основе китайской гимнастики ушу, Врублевский Е. (2016)
Малойван Я. - Підвищення фізичної підготовленості волейболістів 12-13 років, Мицак А., Ханюкова О., Кіреєв О. (2016)
Мандюк А. - Особливості здійснення рухової активності у вільний час учнями загальноосвітніх шкіл м. Львова (2016)
Марченко О. - Гендерні відмінності самооцінки фізичного "Я" школярів різного віку (2016)
Маслова О. - Особливості фізичного розвитку і фізичної підготовленості школярів з вадами слуху та перспективи їх корекції засобами спортивних ігор, Гопей М. (2016)
Москаленко Н. - Інноваційні підходи до теоретичної підготовки старшокласників у самостійних заняттях з фізичного виховання, Єлісєєва Д. (2016)
Москаленко Н. - Моделювання раціонального рухового режиму дітей 3-4 років у дошкільних закладах різного типу, Полякова А., Решетилова В. (2016)
Пангелов Б. - Передумови виникнення і чинники розвитку індустрії дозвілля і рекреації в зарубіжних країнах у другій половині ХХ століття (2016)
Петрук А. - Методична підготовка курсантів у процесі фізичного виховання у командних вищих військових навчальних закладах збройних сил України, Воронцов О., Демків А., Биков Р., Бичіхін Ю. (2016)
Підпомога А. - Особливості рівня фізичної підготовленості і факторів здорового способу життя у студенток (2016)
Пічурін В. - Аналіз фізичної підготовленості студенток (2016)
Приходько В. - До визначення наскрізної мети занять молоді фізичною культурою (2016)
Рубан В. - Вікові особливості фізичного розвитку учнів початкових класів сільських загальноосвітніх шкіл (2016)
Савченко В. - Психолого-педагогічні аспекти соціалізації студентів, які отримують вищу освіту у сфері фізичної культури і спорту, Андрюшина Л., Родіна Ю. (2016)
Саїнчук М. - Інтеграція традиційних видів спорту та ігор у фізичне виховання молоді для формування культурної ідентичності й патріотизму (2016)
Свистунов С. - Розробка типової моделі зовнішніх комунікативних процесів обласних центрів фізичного здоров’я населення "спорт для всіх", Кравченко О. (2016)
Сидорчук Тетяна - Вплив сюжетних фізкультурних занять на фізичну підготовленість дітей 5-го року життя, Пікінер Юлія, Анастасьєва З. (2016)
Skidan A. - Somatometrical pecularities and motivation preferences of middle-aged women engaged in shaping, Vrublevsky E. (2016)
Степанова І. - Сучасні підходи до вдосконалення виробничої фізичної культури в Україні (2016)
Сутула Василь - Про сутність поняття "фізична культура", Дейнеко Альфія, Булгаков О. (2016)
Томенко О. - Особливості освітньої діяльності спортивного комітету України, Красілов А. (2016)
Трачук С. - Оцінка рухової активності молодших школярів у позакласній роботі з фізичної культури, Куликовська С., Заяць Л. (2016)
Федоренко Є. - Факторна структура взаємозв’язку пріоритетних рис особистості з інструментальними цінностями учнів старших класів (2016)
Чайка Д. - Рівень розвитку фізичних якостей дітей на етапі підготовки до шкільного навчання (2016)
Чередниченко И. - Изменение показателей физической подготовленности юношей 18-19 лет в процессе секционных занятий с комплексным использованием средств спортивных игр, Соколова О., Маликов Н. (2016)
Чухловина В. - Характеристика вертикальной устойчивости у детей младшего школьного возраста, имеющих спастические формы детского церебрального паралича (2016)
Шевяков О. - Фахівець з фізичної культури: психолого-педагогічні характеристики, Славська Я., Алфьоров О. (2016)
Шиян О. - Мотиваційне ставлення студентів вищих навчальних закладів до фізичного виховання і спорту, Шиян В., Свадковська Є. (2016)
Зимовин А. И. - Байесовский фактор против p-значения: оценка правдоподобности статистических гипотез в психологии (2016)
Кресан О. Д. - Психологічні аспекти переживання життєвих подій учасниками Ато. (2016)
Мазур Н. О. - Структура психологічної готовності військовослужбовців до дій в екстремальних ситуаціях, Проскурняк О. П. (2016)
Хміляр О. Ф. - Посттравматичний стресовий розлад: особливості діагностики та проявів у учасників антитерористичної операції, Зубовський Д. С. (2016)
Чуйко Г. В. - Дві сторони представлення себе:самопрезентація та саморозкриття, Гуляс І. А. (2016)
Кіричевська Е. В. - Психологічні категорії виміру релігійної творчості особистості (2016)
Манілов І. Ф. - Сугестивна корекція дисфункціонального мислення: мультимодальний підхід (2016)
Романова Ю. В. - Динаміка змін функціонально-операційного компонента у структурі професійного мислення студентів-психологів (2016)
Шпак М. М. - Функціональні особливості емоційного інтелекту особистості (2016)
Пугачов Д. Л. - Експериментальне дослідження особливостей формування образу "я" комп'ютерно–залежними молодшими підліткамиі (2016)
Дубчак Г. М. - Особливості навчального стресу сучасних студентів (2016)
Захаренко Л. М. - Життєва перспектива засуджених до позбавлення волі жінок: теоретичний аналіз (2016)
Яковлева Н. Ю. - Психодіагностика тривожності у пацієнтів з отосклерозом за допомогою методики ІТТ (2016)
Слабкий Г. О. - Інвалідність дітей як проблема громадського здоров’я: профілактика та забезпечення ефективної реабілітації, Шафранський В. В., Дудіна О. О. (2016)
Дзюба О. М. - Своєчасність доставки хворих із травмами внутрішніх органів грудної та черевної порожнини і таза та гострими захворюваннями органів черевної порожнини у лікарняні заклади як проблема первинної медико-санітарної допомоги, Бурдим Ю. В., Слабкий В. Г. (2016)
Комар В. С. - Організація відновного лікування хворих із патологією шкіри та підшкірної клітковини в санаторних умовах (2016)
Кручаниця В. В. - Антиалкогольна робота лікаря загальної практики – сімейного лікаря (2016)
Слабкий Г. О. - До питання смертності населення в результаті саморуйнівної поведінки, Защик Н. С. (2016)
Теренда Н. О. - Основні тенденції та прогнозні оцінки загальної та первинної захворюваності на ішемічну хворобу серця в Україні (2016)
Венгер О. П. - Особливості суб’єктивного контролю у емігрантів та реемігрантів, хворих на депресивні розлади (2016)
Дудіна О. О. - Характеристика виживання новонароджених із низькою масою тіла при народженні, Габорець Ю. Ю., Дзюба Г. А. (2016)
Кіосєва О. В. - Модель прогнозування ризику розвитку розладів адаптації й адиктивної поведінки у студентів молодших курсів (2016)
Січкоріз О. Є. - Організація навчання слухачів циклів інтернатури та спеціалізації за фахом "Клінічна лабораторна діагностика" (2016)
Сірко А. - Проблема участі акціонерного сектору в інноваційному розвитку економіки України та її вирішення (2016)
Шевченко О. - Регулювання нерівномірності розвитку регіонів в умовах соціально-економічної нестабільності, Жук В. (2016)
Степанова К. - Економічні інтереси Українського Причорномор’я в нових умовах (контекст політики євроінтеграції) (2016)
Деркач Т. - Оцінка ефективності економічної інтеграції на міжрегіональному рівні як ресурсу регіонального розвитку (2016)
Желюк Т. - Використання криптовалюти на ринку платежів: нові можливості для національних економік, Бречко О. (2016)
Ліщинський І. - Стратегія формування полюсів зростання в Болгарії (2016)
Зварич Р. - Неоліберальна модель світової економіки як міжцивілізаційна загроза інтернаціоналізації господарського життя (2016)
Голубєва В. - Деякі теоретико-правові аспекти впливу регіоналізації на національне законодавство (на прикладі відносин ЄС – Україна) (2016)
Кривоус В. - Становлення норм і правил корпоративної взаємодії – запит суспільства в умовах глобалізації (2016)
Дячун О. - Продаж у системі маркетингу: природа, функції та види (2016)
Цетнар Л. - Аналіз інтеграції маркетингових комунікацій підприємств-виробників спортивних товарів (2016)
Муравський В. - Оцінка в комп’ютерно-комунікаційній формі обліку (2016)
Омецінська І. - Облікова інформація: економічна сутність та критерії якості (2016)
Наші автори (2016)
Annotation (2016)
До відома авторів "Вісника ТНЕУ" (2016)
Титул, зміст (2016)
Мазур В. Л. - Проблеми промислової політики в Україні (2016)
Ковальов В. М. - Соціальні наслідки розвитку людської праці, Атаєва О. А. (2016)
Гуменюк В. В. - Державне регулювання конкуренції на ринку курортно-рекреаційних послуг (2016)
Богдан І. В. - Проциклічна чи антициклічна фіскальна політика: методи діагностики (2016)
Бородіна О. М. - САП ЄС як динамічне сполучення галузевих потреб і суспільних інтересів (2016)
Дребот О. І. - Економіка природокористування у лісівництві та лісопромисловій галузі України (2016)
Гаркушенко О. М. - Екологічне оподаткування: необхідність або податковий і політичний тиск (2016)
Оскольський В. В. - Людина з великої літери (2016)
Summaries (2016)
Редакційна політика та етичні норми (2016)
Титул, содержание (2016)
Мазур В. Л. - Проблемы промышленной политики в Украине (2016)
Ковалёв В. Н. - Социальные последствия развития человеческого труда, Атаева Е. А. (2016)
Гуменюк В. В. - Государственное регулирование конкуренции на рынке курортно-рекреационных услуг (2016)
Богдан И. В. - Проциклическая или антициклическая фискальная политика: методы диагностики (2016)
Бородина Е. Н. - ОАП ЕС как динамическое сочетание отраслевых потребностей и общественных интересов (2016)
Дребот О. И. - Экономика природопользования в лесоводстве и лесопромышленной отрасли Украины (2016)
Гаркушенко О. Н. - Экологическое налогообложение: необходимость или налоговое и политическое давление (2016)
Оскольский В. В. - Человек с большой буквы (2016)
Summaries (2016)
Редакционная политика и этические нормы (2016)
Богма О. С. - Діалектика та синергетика у дослідженні категорій "безпека" та "економічна безпека" (2016)
Вітренко А. О. - Зародження вчення про послуги в межах теорії сервісної економіки (2016)
Аслонова С. К. - Аналіз стану елементів енергетичної системи ЄС у контексті реалізації наднаціональних інтересів в енергетичній сфері (2016)
Гужва І. Ю. - Перспективи розвитку міжнародного співробітництва України у сфері ядерної енергетики (2016)
Іванов Є. І. - Час як бар’єр у міжнародній торгівлі (2016)
Крамаренко Р. М. - Ключові напрями активізації розвитку мегаполісу (2016)
Красілич І. О. - Аналіз експортно-імпортної діяльності машинобудівних підприємств (2016)
Мороз О. О. - Стратегічні орієнтири інноваційного розвитку економіки Китаю, Джокуш Т. О., Ліцзянь Л. (2016)
Голуб М. О. - Основи формування державної цільової програми впровадження екологічного туризму на території природно-заповідного фонду (2016)
Зінченко О. А. - Стан та перспективи розвитку спортивного туризму в Україні, Біла А. А. (2016)
Колісник Г. М. - Структурне балансування витрат підприємницького сектору (2016)
Пинда Ю. В. - Теоретичні засади формування домінантних галузей і секторів економіки (2016)
Скорупка Д. - Вдосконалення українського законодавства у сфері захисту прав споживачів банківських послуг з урахуванням стандартів ЄС, Приймак С. А. (2016)
Глущевський В. В. - Роль і місце організаційних структур у системі управління підприємством, Смородін В. В. (2016)
Горіна Г. О. - Характерні особливості та специфіка взаємодії туристичних підприємств (2016)
Гуцол Ю. Є. - Вплив експортного потенціалу молокопереробних підприємств на розвиток інвестиційної діяльності (2016)
Казачков І. О. - Перерозподіл капіталу в процесі діяльності підприємства (2016)
Дробишева О. О. - Проблеми застосування фінансово-економічного аналізу на підприємстві в сучасних умовах, Коберницька Ю. В. (2016)
Kozhukhovskaya R. B. - Zastosowanie mechanizmu organizacyjnej i gospodarczej w celu zwiększenia konkurencyjności potencjału zasobów business hotel i restauracja (2016)
Комазов П. В. - Управління структурою капіталу підприємства, Вакуленко Т. С. (2016)
Левицька І. В. - Основні поняття та значення підвищення економічної ефективності інноваційної діяльності підприємств машинобудування, Постова В. В. (2016)
Мариненко Н. Ю. - Оцінювання потенціалу адаптивного розвитку підприємства (2016)
Озімчук О. В. - Специфіка факторів впливу на економічний розвиток підприємства торгівлі (2016)
Павелко В. Ю. - Конкуренція як фактор розвитку ринку наземного обслуговування в аеропортах України (2016)
Севастьянов Р. В. - Особливості синергетичного ефекту енергозбереження, Садовська Ю. І. (2016)
Севрук Є. М. - Система управління фінансуванням оборотних активів підприємства торгівлі (2016)
Титул, зміст (2016)
Кучерявая И. Н. - Моделирование электрического поля в кабельной муфте с трубкой-регулятором (2016)
Лобанов Л. М. - Нестаціонарні електрофізичні процеси в системах зниження залишкових напружень зварних з'єднань, Кондратенко І. П., Жильцов А. В., Карлов О. М., Пащин М. О., Васюк В. В., Ящук В. А. (2016)
Ягуп В. Г. - Расчет параметров симметро-компенсирующего устройства трехфазной системы электроснабжения на основе декомпозиции системы, Ягуп Е. В. (2016)
Сидорець В. М. - Дослідження електромагнітних процесів у джерелі живлення для дугового зварювання змінним струмом, Бондаренко Ю. В., Бондаренко О. Ф. (2016)
Захарченко С. Н. - Повышение точности регулирования напряжения на емкостных накопителях энергии систем импульсной плазмоэрозионной обработки гетерогенных токопроводящих сред, Руденко Ю. В., Черкасский А. П. (2016)
Липківський К. О. - Підвищення ефективності використання секціонованих автотрансформаторів з комутатором на виході у складі стабілізатора напруги змінного струму, Можаровський А. Г. (2016)
Антонов А. Е. - Увеличение нагрузки на электропривод при действии гироскопического момента, Киреев В. Г., Петухов И. С. (2016)
Головань І. В. - Уточнена методика визначення характеристик режиму короткого замикання асинхронних двигунів за результатами випробувань (2016)
Буткевич О. Ф. - Вплив цифрової фільтрації сигналів на результати аналізу низькочастотних електромеханічних коливань в об'єднаних електроенергетичних системах, Чижевський В. В. (2016)
Синчук О. Н. - Система управления электропотреблением горнорудных предприятий с целью повышения электроэнергоэффективности добычи железорудного сырья, Синчук И. О., Бойко С. Н. (2016)
Sun Haimeng - Integral Nonlinearity of Second-Order Single-Bit Sigma-Delta Modulator, Kochan R., Kochan O., Su Jun (2016)
Брагинец И. А. - Исследование высокочувствительного фотоприемного устройства на основе лавинного фотодиода для оптоэлектронных измерительных систем, Кононенко А. Г., Масюренко Ю. А. (2016)
Михаль А. А. - Экспериментальные исследования импеданса кондуктометрического интерфейса Pt/H2O и Pt/KCl на частотах 10 кГц − 1 МГц, Мелещук Д. В., Гребеньков И. Н. (2016)
Мигущенко Р. П. - Модель ультразвуковых электромеханических приемных преобразователей ультразвуковых волн Релея, Сучков Г. М., Петрищев О. Н., Ноздрачева Е. Л. (2016)
Покажчик статей за 2016 рік (2016)
Інформація для переплатників (2016)
Слепян Е. В. - Підвищення ефективності використання енергоресурсів на промисловому підприємстві, Голомб В. В., Огурцов Д. О. (2016)
Шульга О. П. - Економічний зміст господарської діяльності машинобудівних підприємств в Україні (2016)
Гарбар Ж. В. - Необхідність, суть та механізм упровадження реформи децентралізації в Україні, Гарбар В. А. (2016)
Захарченко В. І. - Конкурентний потенціал і стратегічні напрями розвитку технологічної інфраструктури України та її регіонів: міжнародний вимір, Захарченко С. В. (2016)
Шевчук Я. В. - Інтегральна оцінка ефективності формування системи енергетичної безпеки регіонів України (2016)
Шпильова В. О. - Стратегія та принципи управління енергетичною безпекою регіонів (2016)
Журавльова Ю. О. - Місце освіти у соціально-економічному розвитку Одеського регіону (2016)
Рубежанська В. О. - Наукові підходи до визначення змісту категорії "ринок праці" (2016)
Тюхтій М. П. - Поєднання мотиваційних аспектів та матеріального стимулювання праці персоналу промислового підприємства, Бережний В. І. (2016)
Хемій А. С. - Роль пенсійного страхування у забезпеченні фінансового добробуту населення України (2016)
Якименко К. П. - Зарубежный опыт становления мотивационного механизма в государственных структурах (2016)
Алескерова Ю. В. - Вплив зовнішніх та внутрішніх факторів на фінансовий механізм управління інтелектуальним капіталом (2016)
Онишко С. В. - Роль державних цінних паперів у реструктуризації боргових зобов’язань України (2016)
Павлушенко Т. О. - Оцінка раціональності використання бюджетних ресурсів вищими навчальними закладами в Україні (2016)
Теслюк С. А. - Інвестиційний потенціал недержавних пенсійних фондів в Україні (2016)
Заросило А. П. - Сучасні інформаційні технології для аналізу господарської діяльності підприємств (2016)
Харченко Н. В. - Вплив змін у законодавстві на порядок нарахування та утримання із заробітної плати, Карпенко А. Г. (2016)
Харченко Н. В. - Огляд змін та доповнень у нарахуванні єдиного соціального внеску, Козлова Д. П. (2016)
Ріпа Т. В. - Фактори конкурентоспроможності підприємств торгівлі в умовах глобалізації (2016)
Солодка Н. В. - Інформаційне забезпечення внутрішнього аудиту у групі компаній (2016)
Милашко О. Г. - Статистичні методи – інструмент оцінювання діяльності колективних засобів розміщування (2016)
Білоцерківський О. Б. - Кількісне оцінювання ризику високотехнологічного проекту (2016)
Іванченко Н. О. - Система прогнозування стану техніко-технологічного потенціалу як складової частини економічної безпеки підприємства (2016)
Лозовська Л. І. - Застосування комплекснозначних моделей для прогнозування поведінки споживача, Чорнорот Я. О. (2016)
Минц А. Ю. - Метод упрощения динамических рядов с использованием генетических алгоритмов (2016)
Бенера В. Є. - Концептуальні засади теорії і практики самостійної роботи студентів в історії вищої школи України (2016)
Скакальська І. Б. - Релігійна православна освіта в кременецькому повіті у міжвоєнний період ХХ ст. (2016)
Швалюк І. Б. - Діяльність науково-освітніх товариств створених Йосифом Сліпим (2016)
Дебич М. А. - Інтернаціоналізація вищої освіти в глобалізованому світі: тенденції та виклики (2016)
Онищук І. А. - До проблеми формування готовності майбутніх вихователів днз до розвитку творчого самовираження зростаючої особистості (2016)
Рожко-Павлишин Т. А. - Формування особистості конкурентоспроможного педагога у сучасних умовах, Олексюк М. П. (2016)
Фрицюк В. М. - Самоактуалізація майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі професійної підготовки, Шатковська І. С. (2016)
Курач М. С. - Процесуально-діяльнісний компонент моделі художньо-проектної підготовки учителів технологій, Ємець О. П. (2016)
Фурман О. А. - Використання інтернет-сервісів у процесі професійної підготовки майбутніх педагогів, Бабій Н. В., Костюченко А. М. (2016)
Максимовська Н. О. - Розвиток соціальної творчості студентської молоді: анімаційний підхід (2016)
Приймас Н. В. - Етнопедагогіка творчості Уласа Самчука як джерело реалізації завдань національно-патріотичного виховання (2016)
Хом’як О. А. - Ретроспективний огляд проблеми виховання естетичного смаку в системі науково-культурологічного пізнання (2016)
Shliczynska J. E. - Ateny Wolynskie versus XIX – wieczne wychowanie "panien z dobrego domu" na przykladzie "dobrej gospodyni.(…)" – Marii Disslowej (2016)
Яблочнікова І. О. - Особливості підготовки магістрів-фінансистів у Австрії (2016)
Багнюк А. Л. - 12 науково-практична конференція "Актуальні проблеми сьогодення очима молоді" (2016)
Євтушенко В. А. - Інноваційна діяльність як сфера соціальної відповідальності українських підприємств, Сорін Б. В., Бабошко А. І. (2016)
Єлісєєва Л. В. - Проблеми розподілу доходів населення України, Грисюк О. В. (2016)
Зайцев О. В. - Зовнішні макроекономічні умови виникнення та розвитку капіталістичної економічної системи (2016)
Біттер О. А. - Актуальні проблеми дослідження державного боргу України та пропозиція заходів з управління ним, Чалапко (Калник) Л. Д., Кобзарук І. І. (2016)
Кожухова Т. В. - Світовий банк: стратегія щодо викорінення злиденності та забезпечення добробуту країн, що розвиваються (2016)
Васютинська Л. А. - Державно-приватне партнерство у контексті інституціональної теорії (2016)
Жарікова О. Б. - Удосконалення методичних підходів експертної грошової оцінки сільськогосподарських угідь у частині визначення структури формування ренти, Пащенко О. В. (2016)
Ковешніков В. С. - Науково-методологічні основи iнновацiйної дiяльностi у сферi туризму, Розметова О. Г. (2016)
Бабаченко Л. В. - Логістична складова ефективності маркетингу в товарній інноваційній політиці (2016)
Багорка М. О. - Напрями впровадження системи управління маркетинговою діяльністю сільськогосподарських підприємств, Безугла Л. С. (2016)
Баюра В. І. - Сегментація ринку як внутрішня складова маркетингової діяльності (2016)
Берегова Т. А. - Управління комерційними ризиками на сучасних підприємствах м’ясопереробної галузі України для досягнення стану їх економічної безпеки (2016)
Бєлова Т. Г. - Оцінювання можливостей підприємства щодо утримання споживачів, Крайнюченко О. Ф., Гаврилова Т. В. (2016)
Бойко І. М. - Формування стратегії технічного переозброєння промислових підприємств (2016)
Верхоглядова Н. І. - Організаційно-економічний механізм забезпечення стійкої економічної безпеки підприємства, Щеглова О. Ю., Костоусов А. Ю. (2016)
Галайда Т. О. - Європейський досвід застосування ефективних систем оплати праці та мотивації працівників підприємства, Рябуха А. І. (2016)
Гринюк Р. М. - Функції та принципи прямого оподаткування підприємницьких структур: теоретичний аспект (2016)
Гудзь Ю. Ф. - Позиціонування потенціалу підприємства в теоретичному полі економічної науки (2016)
Давидюк Ю. В. - Ретроспективний аналіз впливу факторів макросередовища на діяльність молокопереробних підприємств (2016)
Даниленко-Кульчицька В. А. - До питання регулювання взаємних зобов’язань учасників туристичної діяльності в Україні (2016)
Короткий Ю. В. - Стратегічне партнерство машинобудівних підприємств – запорука підвищення їхнього логістичного потенціалу (2016)
Хижняк О. С. - Недоліки електронного бізнесу в Україні і шляхи їх усунення (2016)
Жалінська І. В. - Орієнтована на працю матриця соціальних рахунків: підходи до побудови та напрями застосування в Україні, Терещенко Г. І. (2016)
Бублик Є. О. - Інституційні чинники розвитку ринку проблемних активів в Україні (2016)
Галущак В. В. - Страхування кредитних ризиків (2016)
Дем’янчук О. І. - Вплив бюджетно-податкового потенціалу регіону на формування доходів місцевих бюджетів України (2016)
Золотарьова О. В. - Інноваційні банківські продукти та специфіка їх упровадження в Україні, Чекал А. А. (2016)
Ігнатишин М. В. - Моделювання стратегій оптимального розподілу товару на ринку та чинники впливу на цінові рішення (2016)
Климаш Н. І. - Наукові підходи до визначення сутності поняття "фінансова безпека", Соловей К. В. (2016)
Ковальова О. М. - Інституційні аспекти розвитку фондового ринку України (2016)
Акімова Т. В. - Проблеми організації руху та обробки облікової інформації на підприємстві, Снопкова О. К. (2016)
Больботенко І. В. - Передумови та практика впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в облікову систему України (2016)
Бондарчук Н. В. - Теоретико-методичні основи бухгалтерського обліку дебіторської заборгованості, Васильєва Л. М. (2016)
Синиця С. М. - Бухгалтерський облік у системі управління вартістю корпорації, Вакун О. В. (2016)
Волинець В. І. - Новий автоматизований звіт для аналізу дотримання фінансових нормативів діяльності кредитних спілок, Гордополова Н. В., Головай Н. М. (2016)
Кононенко В. А. - Облік виробничих запасів: сучасний стан та напрямки вдосконалення, Цупаленко Ж. П. (2016)
Dolya K. V. - Economic-mathematical modeling influence of environment at the development of systems passenger transport, Dolya O. l. (2016)
Іванченко Г. Ф. - Сутність існування тіньової економіки та методи її оцінювання, Семібратова Я. Г. (2016)
Пижов І. М. - Теоретичні дослідження формування залишкових гребінців при багатопрохідній схемі торцевого шліфування з нахилом осі шпинделя, Клименко В. Г. (2016)
Гнітько С. М. - Застосування теорії подібності для аналізу параметрів вібраційних систем у процесах шліфувальної обробки, Шпилька А. М. (2016)
Гурко А. Г. - Синтез энергоэффективных траекторий рабочего оборудования манипуляторного типа (2016)
Коробко Б. О. - Моделювання робочого процесу стрічково-лопатевого розчинозмішувача, Вірченко В. В. (2016)
Zhyhylii S. - Creation and research of mathematical model of controlled mechanical centrifugal unbalance vibration exciter UVV-04, Reznichenko A. (2016)
Ковальчук Р. А. - Дослідження процесів пуску насосного агрегату з трипоршневим насосом (2016)
Тарасов Ю. В. - Визначення граничних нормативних показників гальмівної динамічності транспортних засобів (2016)
Vorontsov O. - Geometric modeling of spatial coverings of buildings constructions by chains of successive siperpositions, Tulupova L., Vorontsova I. (2016)
Sorokovyi O. - Reverse engineering of complex shaped parts, Shokalo A. (2016)
Storozhenko L. - Analysis of stress-strain state of the steel-concrete composite ribbed slab as a part of the spatial grid-cable suspended structure, Gasii G. (2016)
Избаш М. Ю. - Анализ напряженно-деформированного состояния цилиндрической оболочки, подкрепленной шпангоутами, Крутова Н. А (2016)
Pavlikov A. - Industrial uncapital ungirder frame structure for residential buildings, Pinchuk N., Garkava O. (2016)
Semko O. - Software for calculating node connections monolithic reinforced concrete beamless non-capital overlap with the composite reinforced concrete column, Dmytrenko T., Dmytrenko A., Derkach T. (2016)
Бондар В. О. - Улаштування та розрахунок системи електрохімічного захисту від корозії арматури залізобетонних перекриттів із збірних ребристих плит, Бондар Л. В., Горшеніна А. О., Гвоздь А. В. (2016)
Kolchunov V. - The analytical core model formation of the nonlinear problem bond armature with concrete, Yakovenko I., Dmitrenko E. (2016)
Dovzhenko O. - Variational metod applied in calculation of key joint’s strength in the current construction systems, Pogribnyi V., Chursa Yu. (2016)
Єрмоленко Д. А. - Міцність та деформативність клеєних дерев’яних балок, армованих полімерною сіткою, Іщенко М. С. (2016)
Bondar V. - Influence of fly ash and slags of boiler with circulating fluidized bed on properties of concrete, Akhmednabiyev R. М., Akhmednabiyev R. R. (2016)
Fenko O. - The influence of its own stresses on concrete strength under compressing, Krupchenko O., Yurko I. (2016)
Nyzhnyk O. - Organization and technological studies on building reconstruction using conventional and modern methods, Dryzhyruk Yu., Boyko A. (2016)
Самедов А. М. - Многослойная тепло- и гидрозащита оснований из набухающих грунтов в гидротермальных условиях, Сницарь М. А. (2016)
Пічугін С. Ф. - Визначення характеристичних значень вітрового тиску в липні й січні для дев’яти вершин Карпат Закарпатської області, Кінаш Р. І., Гук Я. С. (2016)
Дорофєєв В. С. - Методики нормування силового впливу температури атмосферного повітря, Пушкар Н. В., Пашинський В. В. (2016)
Писаренко О. М. - Моделювання нестаціонарного температурного поля з урахуванням наявності вологи в будівельних матеріалах, Вілінська Л. М. (2016)
Новохатній В. Г. - Упровадження інновацій в інженерному обладнанні житлових будинків, Ландар О. М., Гах Д. О. (2016)
Usenko I. - The selection of reserved structure and the creation of the function for reliability, Usenko D. (2016)
Kutnyi B. - Mathematical modeling of transition heat and hydraulic processes in the water tube heating system with radiator thermostats (2016)
Nesterenko S. - Solar energy application for farm enterprises electrical maintenance (2016)
Vynnykov Yu. - Qualitative relationships of water migration in highway embankment clay soils by the results of laboratory and field research, Lytvynenko T. (2016)
Павлюк Д. О. - Порівняння методів і засобів контролю ущільнення ґрунтів при будівництві земляного полотна, Шур’яков М. В., Гладун С. А. (2016)
Павлюк Д. О. - Спосіб оцінювання колієстійкості дорожніх конструкцій, Шуляк І. С. (2016)
Lytvynenko T. - Street and road network’s planning principles for needs of persons with disabilities, Ivasenko V. (2016)
Краюшкіна К. В. - Розрахунок армування нежорстких дорожніх конструкцій, Химерик Т. Ю., Скрипченко О. В. (2016)
Чаповський В. C. - Удосконалення методів та засобів оцінювання колійності дорожніх покриттів (2016)
Білецький В. С. - Сучасні напрями вдосконалення систем приготування та очищення бурових розчинів, Ткаченко М. В. (2016)
Soloviev V. - Technology descent in one step intermediate column, weight of which exceeds load capacity of drilling rigs, Мykhaylovskaya O., Yermakova I. (2016)
Dorokhov M. - Analysis hermetization ability of rubber seals of testing packers in the framework of CAE-systems, Kostriba I., Mychayluk V. (2016)
Dryuchko A. - Using the conformity complexation ree in nitrate systems in formation of oxide of constructional materials on their basis, Storozhenko D., Bunjakina N., Ivanytska I., Nikiforova L., Kulchii O. (2016)
Содержание (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського