Гарюк Г. И. - Ультрасонография гнойных поражений надгортанника, Почуева Т. В., Куликова Е. А., Давиденко В. Л., Федуленкова Ю. Я. (2016)
Гарюк Г. І. - Сучасні аспекти діагностики ізольованих і сполучених ушкоджень носа, Самусенко С. О., Головко Н. А., Кулікова О. О., Губін В. М., Распопова І. Ю., Чуваков В. Л. (2016)
Гречаник О. І. - Можливості комплексної ультразвукової діагностики вогнепальних поранень кінцівок, Абдуллаєв Р. Я., Романюк Ю. А., Красільніков Р. Г., Бубнов Р. В. (2016)
Калашников В. И. - Исследование мозговой гемодинамики и цереброваскулярной реактивности у пациентов с различными видами головной боли (2016)
Титул, содержание (2016)
Лобанов Л. М. - Прогнозирование разрушающего давления трубы с внутренним поверхностным дефектом с применением методов лазерной интерферометрии, Пивторак В. А., Кротенко П. Д., Нехотящий В. А, Шиян К. В. (2016)
Недосека А. Я. - О распознавании изменений структуры материалов при разрушении по данным акустической эмиссии, Недосека С. А., Маркашова Л. И., Кушнарева О. С. (2016)
Великоиваненко Е. А. - Моделирование процессов зарождения и развития докритической повреждености металла сварных трубопроводных элементов при малоцикловом нагружении, Миленин А. С., Розынка Г. Ф., Пивторак Н. И. (2016)
Учанін В. М. - Дослідження вихрострумових методів виявлення та оцінки змін структури під час шліфування виробів із теплостійкої сталі ВКС-5, Сидоренко М. В. (2016)
Дмитрах І. М. - Експертна система для моніторингу технічного стану та оцінки ризику руйнування наземних ділянок тривало експлуатованих газопроводів, Сиротюк А. М., Білий О. Л., Барна Р. А., Лутицький О. Л. (2016)
Звірко О. І. - Використання електрохімічних підходів для оцінювання експлуатаційної деградації конструкційних сталей (2016)
Криворучко В. Т. - Інженерний геодезичний моніторинг фундаментів обладнання компресорних станцій, Навальнєв М. І. (2016)
Посипайко Ю. М. - Дефектоскопія в Антарктиці: технічне діагностування резервуара РВС-200 на українській антарктичній станції "Академік Вернадський" (2016)
Киричок В. В. - Особенности использования высоковязких демпферов для повышения сейсмостойкости высокотемпературных фильтров АЭС с реакторами ВВЭР-1000, Перепичай А. А., Тороп В. М. (2016)
Потап’євський А. Г. - Технологічне управління якістю та експлуатаційними властивостями виробів у зварювальному виробництві, Бондаренко Ю. К., Логінова Ю. В., Артюх К. О. (2016)
Абакуменко О. В. - Фіскальні інструменти у комплексних механізмах енергетичного та екологічного регулювання: стислий огляд (2016)
Васильців Т. Г. - Світовий досвід розвитку сільських територій в контексті державної політики забезпечення економічної безпеки, Бойко В. В. (2016)
Вдовенко Н. М. - Макроекономічна оцінка аграрного сектору економіки України за умов інтеграційних процесів, Сокол Л. М. (2016)
Шкарлет С. М. - Механізм управління в системі стратегічного забезпечення стійкості економіки до загроз економічній безпеці, Маргасова В. Г., Сакун О. С. (2016)
Romanenko Y. A. - The structural issues of using project and program management within the system of non-state pension provision, Kaidashev R. P., Shеvkun T. V. (2016)
Приходько О. М. - Розвиток державної податкової політики України (2016)
Zelenska O. O. - Efficiency estimate of the state support mechanism for Ukrainian agricultural sector, Zelenskyi S. M., Aleshugina N.O. (2016)
Євдоченко О. О. - Міжнародні організації у формуванні торговельної інтеграції, Ткаченко О. А. (2016)
Станкевич І. В. - Організаційно-економічні напрямки розвитку українських освітніх організацій в контексті вимог європейського простору вищої освіти (2016)
Шепелєв С. С. - Підвищення рівня конкурентоспроможності рибного господарства через призму впливу зростаючого глобального ринку (2016)
Гонта С. В. - Категоріальний простір дослідження структурної трансформації національної економіки (2016)
Shtyrkhun Kh. І. - Social entrepreneurship in the development of organic production in Ukraine (2016)
Strielkowski W. - Tourism economics: formation of regional brands, Tarkhanova N. Р. (2016)
Бойко С. В. - Фіскальний потенціал місцевих податків і зборів: кластерний аналіз регіонів України (2016)
Рябова Т. А. - Стан та перспективи розвитку ринку послуг Чернігівської області, Рябов І. Б. (2016)
Сидорук С. В. - Специфіка формування бренду готельних послуг регіону (2016)
Naymova L. N. - Development of the innovative enterprises of the agrarian production in the current economic system of Ukraine, Mityay O. V., Galitsky A. N. (2016)
Чубукова О. Ю. - Складові інноваційної економіки – освіта, технологічні уклади, когнітивні технології, Раллє Н. В. (2016)
Romanenko Y. A. - Sustainable economic growth of the small and medium businesses in Ukraine on the basis of innovation development of diversified economy, Chaplay I. V. (2016)
Товстиженко О. В. - Особливості реформування системи соціального страхування на випадок безробіття, Міхєєнко Т. В., Сіренко К. Ю. (2016)
Тибінка Г. І. - Ефективні інструменти регулювання оплати праці зарубіжних країн та їх використання в Україні (2016)
Шкарлет С. М. - Особливості створення служби контролінгу у страхових компаніях, Дубина М. В., Тунік М. В. (2016)
Вдовенко Н. М. - Зміни у глобальних тенденціях формування біологічних активів та сільськогосподарської продукції, Богач Л. В. (2016)
Hryshova I. Yu. - Brand capitalization as a tool to maximize business value, Naumov O. B., Shabatura T. S. (2016)
Tsarenko O. V. - Methodical techniques of system research of the state financial audit process of budgetary establishments and organizations, Karmazinа N. V. (2016)
Gogol T. A. - Strategic management of enterprise activity in the context of sustainable development concept, Hnedina K. V. (2016)
Gonchar O. I. - Management potential of the company with regard flock business life (2016)
Волот О. І. - Модель взаємодії ІКТ - процесів в системі управління промисловими підприємствами (2016)
Zaitseva О. I. - On evolution of the strategic enterprise adaptation concept, Betina V. О. (2016)
Куліш Д. В. - Розвиток методичних підходів бюджетування в агропромислових підприємствах (2016)
Тропіна В. Б. - Pеформування системи фінансової підтримки сфери культури в Україні (2016)
Vyhovska V. V. - The simulation modeling of the safety level of the insurance market in Ukraine, Marhasova V. G., Klymenko T. V. (2016)
Петраков Я. В. - Фінансові інструменти: сутність та класифікація (2016)
Iurchenko M. Ye. - Effect of reinsurance on the probability of insurance company bankruptcy, Marchenko N. A. (2016)
Petrushka O. V. - World experience of financial support of health care: lessons for Ukraine (2016)
Shuliuk B. S. - Financial instruments of public and private partnership development (2016)
Сахно Є. Ю. - Створення системи управління інноваційно-інвестиційними проектами на виробництві (2016)
Harafonova O. I. - Scientific and methodological approaches to assessing strategic position enterprise (2016)
Мельник А. О. - Теоретико-методологічні аспекти ефективності адаптації вітчизняних підприємств (2016)
Сікалюк А. І. - Етика сучасного менеджменту: соціально-етичні цінності майбутнього управлінця, Пермінова В. А., Литвин С. В. (2016)
Кулеша Н. - Часопис "Ukrainisches Korrespondenzblatt" (Відень, 1914—1918 рр.) — популяризатор українського питання у німецькомовному середовищі (2012)
Блавацький С. - Тенденції та закономірності висвітлення міжнародної проблематики у газеті "Діло" (1917—1918, 1927—1928 рр.) (2012)
Комариця М. - Галицька релігійна преса доби Визвольних змагань 1917—1921 рр. у загальноукраїнському контексті (2012)
Дроздовська О. - Періодичні видання Рад робітничих і солдатських депутатів як зразок преси демократичного спрямування в Україні 1917 р. (2012)
Палюх О. - Український часопис "Січові Вісти" (Нью-Йорк; Чикаго, 1918—1924 рр.): історія створення, завдання, функціонування і тематика (2012)
Середа О. - Українська мистецька преса Галичини 20—30-х рр. ХХ ст. як об’єкт дослідження: методологічна база (2012)
Наконечна З. - Часопис "Новий Час" (1923—1939 рр.) про пресу української еміграції (2012)
Рудий Г. - Періодичні видання Києва 1917—1920 рр. як історичне джерело: методологічні й методичні аспекти дослідження (2012)
Житарюк М. - До питання про ставлення представників влади Чехословацької Республіки та Румунії до "українського питання" у 30-х рр. ХХ ст. у політичних концепціях і публікаціях (На прикладі львівського часопису "Діло") (2012)
Кравченко С. - Галичина у спектрі проблематики часопису "Biuletyn Polsko-Ukraiński": соціокультурний вимір (Варшава, 1932—1938 рр.) (2012)
Миронець Н. - Висвітлення етапів формування, змісту та долі книжково-рукописного зібрання барона Ф. Р. Штейнгеля у друкованих виданнях та на сторінках преси кінця ХІХ — початку ХХ ст. (2012)
Мороз В. - Аксіологічні стратегії запорозького козацтва на початку ХVІІ ст. в історичних моделях комунікації (2012)
Костик Ю. - Часопис "Відродженнє" як джерело дослідження внутрішньої і зовнішньої політики Української Народної Республіки 1918 р. (2012)
Ревера Б. - Становлення державницьких поглядів Володимира Дорошенка (За матеріалами української преси) (2012)
Брайлян Н. - Журнал "Гуртуймося" (Прага; Софія, 1929—1938 рр.) як джерело біографічної інформації (2012)
Брадов В. - Контент медіаринку України: сучасні фактори впливу (2012)
Галаджун З. - До питання про соціальну відповідальність мас-медіа (2012)
Демченко С. - "Бюрократична пропаганда" як домінуюча складова у суспільно-політичному дискурсі сучасної України (2012)
Лернатович В. - Одностороння інформаційна дифузія (2012)
Мальцева Я. - Мас-медіа та особливості поширення масової культури в Україні (2012)
Огар Е. - Дитяча періодика України в умовах ринку: наслідки комерціалізації (2012)
Бліхарський Р. - Музична журналістика: завдання, специфіка, проблеми уніфікації (2012)
Скленар І. - Особливості функціонування релігійних Інтернет-видань України, Скварко І. (2012)
Полякова А. - Розвиток релігійної тематики в часописі "Український тиждень" (2007—2012 рр.) (2012)
Рижко О. - Жанр рецензії у виданнях української греко-католицької Церкви (2012)
Балаклицький М. - Освітні осередки протестантської журналістики України (2012)
Білак Г. - Особливості використання PR-технологій у комунікативній діяльності "секти Догнала" та антисектантському піарі УГКЦ (2012)
Ріпей М. - Росіянізми "приміром" і "відміна" у газетних публікаціях (2012)
Ґабор В. - Шевченкіана на сторінках львівської газети "Основа" (1870—1872 рр.) (2012)
Зубрицький І. - Особливості промоції та збуту української видавничої продукції у Галичині впродовж 20—30-х рр. XX ст. (2012)
Пастушина В. - Структурно-тематичні особливості журналів "Сурма" та "Розбудова Нації" (2012)
Кобрин Н. - Музичні хроніки "Нового Часу" і Василь Барвінський (2012)
Платонова А. - Особливості рекламної активності кримських мас-медіа (2012)
Синєокий О. - Рок-музика в Югославії: соціокомунікативний підхід (2012)
Саліх Т. - Проблемно-тематичні лінії та жанрова палітра шведської газети "Афтонбладет" (2012)
Листвак Г. - Феномен періодики у формі "книги художника" (На прикладі незалежного театрального журналу "Коза") (2012)
Кушнір Г. - "Повернення до "пережитків минулого"" як приклад релігійної публіцистики Євгена Сверстюка (2012)
Кічура Л. - Микола Голубець: роль жінки в українській історії та мистецтві (2012)
Михайлин І. - Журнал "Рідний край" як національно-історичне явище (2012)
Снурнікова Ю. - Маніфест протестантської комунікації (2012)
Сніцарчук Л. - Легко долаючи "важко прохідні джунглі": дитяча книга як об’єкт дослідження (2012)
Колосовська О. - Бібліотечна діяльність М. В. Галушко (2015)
Сніцарчук Л. - Пресознавча діяльність відомого бібліографа М. В. Галушко (2015)
Наконечна З. - Бібліографія праць М. В. Галушко (2015)
Комариця М. - Вона жила саме тут… (Жмуток спогадів про Марію Василівну Галушко) (2015)
Процик-Кульчицька М. - Митрополит Андрей Шептицький і преса (2015)
Блавацький С. - Українська франкомовна, франко-україномовна, франко-російськомовна періодика країн Центральної Європи (1920–1930-ті рр.) (2015)
Бліхарський Р. - Українська релігійно-церковна преса в Галичині періоду Австрійської імперії (1804—1867 рр.): зародження та ідейно-тематичні домінанти (2015)
Макарчук О. - До діяльності газети Русько-української радикальної партії "Хлібороб" (1891—1895 рр.) (На матеріалах листування Михайла Павлика та Михайла Драгоманова) (2015)
Проців З. - "Записки Наукового товариства імені Шевченка" — важлива трибуна наукової думки в Україні (2015)
Уварова О. - До історії грекомовної періодики в Одесі на початку ХХ ст.: справа видавців газети "Еллінікос Астир" (2015)
Брайлян Н. - Періодичні видання учнів Української гімназії у Чехословаччині (1924—1941 рр.) (2015)
Ґабор В. - Карпатська Україна у дзеркалі сатирично-гумористичного ілюстрованого журналу "Комар" (1938—1939 рр.): хроніка подій (2015)
Палюх О. - Галицька преса про 350-річчя української друкованої книги в контексті видавничих проблем міжвоєнної доби (2015)
Пастушина В. - Образи Польщі та Юзефа Пілсудського на сторінках журналів "Сурма" і "Розбудова Нації" (2015)
Філіпова О. - Критична рецепція преси на сторінках сатирично-гумористичного часопису "Страхопудъ" (Відень; Львів, 1863—1905 рр.) (2015)
Соловей В. - Особливості соціально-економічного та культурно-освітнього життя на Поділлі в 1941—1944 рр. (За матеріалами місцевої преси) (2015)
Олексів І. - Книжкова спадщина сербів у інформаційному просторі Галичини XIX — початку XX ст. (2015)
Занфірова Т. - Трохи про пропаганду в українській журналістиці (2015)
Бідзіля Ю. - Словацька преса на Закарпатті як модус відродження національної ідентичності (2015)
Огар Е. - Типологічні особливості українських цифрових медіа для дітей та підлітків (2015)
Семотюк О. - Українсько-російська війна у політичних карикатурах США, ФРН та України: досвід кількісного і якісного аналізу (2015)
Вакульчук О. - Формування системи науково-інформаційних ресурсів на газетні фонди Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (2015)
Дутчак А. - Можливості хмарних технологій та сервісів для роботи журналістів і редакторів (2015)
Колісник Ю. - Маніпулятивний вплив журнальної періодики УРСР на свідомість громадян (2015)
Балаклицький М. - Толерантизація релігійної тематики українських ЗМІ після Євромайдану (2015)
Керц О. - Церковно-історична тематика в римо-католицьких мас-медіа України: напрями, функції, концептуальні особливості (2015)
Кузнецова О. - Диференціація заміток у пресі на види (2015)
Гарматій О. - Інформаційні агентства як об’єкт сучасних праць українських та зарубіжних дослідників (2015)
Копилова Л. - Тропи як засіб комунікативної оптимізації матеріалів космічної тематики у спеціалізованих друкованих ЗМІ (2015)
Мудра І. - Огляд законодавчого підґрунтя для успішного маркетингу преси (2015)
Галаджун З. - Мовленнєві аспекти роботи телеведучого (На прикладі роботи ведучих програм телеканалу "1+1"), Войцехівська С. (2015)
Ріпей М. - Лексеми "серйозний" та "останній" в газетних матеріалах (2015)
Горошкевич Н. - Стереотипи висвітлення проблеми державотворення у пресі Івано-Франківщини (2007—2009 рр.) (2015)
Стецюк К. - Жанр подорожнього нарису на сторінках галицької щоденної преси (кінець ХІХ — початок ХХ ст.) (2015)
Супрун Л. - Контент-аналітична репрезентація концептуальних детермінантів "Літературно-Наукового Вістника" (1898—1939 рр.) (2015)
Кобрин Н. - Забуті сторінки української галицької музичної критики: Нестор Нижанківський (2015)
Войтович Н. - Політична реклама в соціальних мережах: нові форми передвиборних кампаній (2015)
Гнидюк О. - Науково-художня книга у контексті дитячого читання (2015)
Теодорська Л. - Використання казкових образів і мотивів у "дитячій" рекламі (2015)
Шапоренко В. - Звукові засоби створення радіорекламного образу: жанровий аспект (2015)
Дроздовська О. - Матеріали до біобібліографічного словника українських журналістів, публіцистів, видавців, редакторів (За публікаціями щоденника "Галичанинъ" (Львів, 1893—1913) (2015)
Дисак Ф. - "Він (Маркіян Шашкевич) перший вивів нас, галичан… на широкий шлях українства" (2015)
Кулеша Н. - Артур Зеліб: "Я мрію не від нині про се, щоби як небудь прислужити ся Русинам" (2015)
Пелипець М. - "Я ціле моє життє був оптимістом…": журналістська діяльність Степана Смаль-Стоцького (2015)
Храмович Х. - "Живемо на досвітку нової доби": Артим Хомик та його публікації у журналі "На переломі" (Відень, 1920) (2015)
Михалюк М. - Пам’ять про загиблих товаришів УСС у публіцистиці Романа Купчинського (2015)
Наконечна З. - Концерн Івана Тиктора "Українська Преса" (1925—1939 рр.): джерельна база дослідження (2015)
Комариця М. - Концепція націоцентризму Костянтина Чеховича як явище культурного пограниччя (2015)
Середа О. - Володимир Гумецький: маловідомі сторінки життєпису та публіцистичної діяльності (2015)
Ревера Б. - Публікації Володимира Дорошенка на шпальтах газети "Діло" (Львів, 1908—1939 рр.) (2015)
Школьна О. - Наукові читання Інституту журналістики. Такі творять ауру нації: присвячено 60-літтю від дня народження І. М. Забіяки (2015)
Шрамко О. - Інтеграція як світоглядна парадигма мистецької освіти (2016)
Кареліна О. - Концепція інтердіяльнісного навчання (2016)
Фамілярська Л. - Мобільність сучасного вчителя: теоретико-методологічний аспект (2016)
Загородня А. - Проблема якості та змісту підготовки фахівців економічної галузі в Україні (2016)
Клопов Р. - До питання формування готовності майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах, Безкоровайна Л. (2016)
Ковальський Р. - Критерії та рівнева характеристика готовності майбутніх учителів музики до керування шкільним естрадно-інструментальним колективом (2016)
Сліпчук В. - Тенденції підготовки фахівців фармацевтичної галузі в україні (50-60 роки хх століття) (2016)
Діденко І. - Особливості роботи педагогічних з'їздів під час революції 1905-1907 років (2016)
Сисоєва С. - Досвід впровадження наукового ступеня доктора (Ed.D.) В галузі освіти у США (2016)
Батечко Н. - Особливості навчання майбутніх викладачів вищої школи в магістратурі у Сплучених Штатах Америки (2016)
Mospan N. - Students training tendency in the European Union: legal aspect (2016)
Когут С. - Дослідження становлення педагогіки праці в Республіці Польща: аналіз базових понять (2016)
Євтушенко Н. - Перспективи використання польського досвiду в створеннi нацiональної концепції професiйної пiдготовки майбутнiх учителiв (2016)
Тригуб І. - Професійна підготовка експертів у галузі освіти у слов'янських східно-європейських країнах (2016)
Линьов В. - Організація освітнього процесу на засадах особистісно орієнтованого навчання: досвід роботи міжнародних шкіл якості (QSI) (2016)
Карпенко О. - Опіка і виховання дітей у притулках німеччини (2016)
Мартиненко С. - Змістове забезпечення підготовки вчителя початкової школи до роботи з ліворукими дітьми, Шкарбан Л. (2016)
Овчаренко Н. - Сучасний стан підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до вокально-педагогічної діяльності (2016)
Лисенко О. - Ігрові комп'ютерні платформи як засіб контролю у процесі підготовки лікарів-інтернів (2016)
Петрова С. - Обгрунтування моделі інноваційного дитячого будинку (2016)
Olishevych V. - Working specificity of foreign languages teacher with students of different ages (2016)
Кульбашна Я. - Форування загальних компетентностей майбутніх лікарів, Ткачук О. (2016)
Манюк Л. - Технологія врахування лінгвістичних особливостей фахової комунікації майбутніх лікарів (2016)
Скиба М. - Формування умінь еколого-педагогічної діяльності майбутніх учителів біології у процесі тренінгу (2016)
Майєр Н. - Рeфлексивний підхід до формування методичної компетентності у майбутніх викладачів іноземних мов у процесі самостійної роботи (2016)
Ржевська Н. - Основи правової компетентності бакалавра з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності (2016)
Ван Я. - Зміст і структура комунікативної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва (2016)
Веремчук О. - Формування професійної культури майбутніх документознавців у вищих навчальних закладах: змістовий аспект (2016)
Титул, зміст (2013)
Сищук О. - Парламент запрацював! (2013)
Президент України Віктор Янукович: "Без реформ ми не витримаємо конкуренції в світі" (2013)
Цирфа Ю. - Європерспектива. Конкретні сигнали чи жорсткі вимоги? (2013)
Олійник Б. - "Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього" (2013)
Саламатов В. - Переговори: наше життя та правила їх проведення (2013)
Чи вмієте ви вести переговори? (2013)
Оніщенко Н. - Соціологія права як чинник удосконалення право-державотворення в Україні (2013)
Загородній А. - Фундатор вітчизняної академічної науки, Онищенко О., Дубровіна Л. (2013)
Булат В. - Дорогами долі (2013)
Малієнко О. - Після сенсації. Інтерв’ю з чемпіонкою світу з шахів Анною Ушеніною (2013)
Малієнко О. - Грай самостійно! (2013)
Дубровін С. - Обирай альма-матер! (2013)
Сищук О. - Як протидіяти міжнародному тероризму? (2013)
Дубровін С. - Більше конкуренції – менше тиску (2013)
Сищук О. - Києву – вибори мера в два тури (2013)
Качний О. - Реформа місцевого самоврядування покликана дати поштовх творчому началу громад (2013)
Кушнір О. - Його душа - в авіації, а щастя - в Україні (2013)
Соловей Т. - Наталія Дзюба і місто її мрії (2013)
Сухенко А. - Громада визначає пріоритети, залучає інвесторів і має закономірний результат (2013)
Бистрицька І. - Робочі місця на селі як індикатор успішності реформ (2013)
Соловей Т. - Петро Мусієнко: "Знаю, як відродити село" (2013)
Прокопчук О. - Даруючи життя (2013)
Пузикова Л. - "Швидкі" - на приколі, санаторії - у "дерибані" (2013)
Ковальчук М. - Кіровоградщина. Центральний регіон-2015 (2013)
Дубровін С. - Вовки загрози оминають (2013)
Марчук Л. - "Якщо не я, то хто?" (2013)
Сологуб М. - Соціальне партнерство: власник – мешканцям (2013)
Марчук Л. - Коли штраф екологічної інспекції попереджувальний... (2013)
Славинський М. - Заступник голови Волинської облради Валентин Вітер: "Якщо ти не займешся політикою, то вона займеться тобою" (2013)
Булат В. - "Юзівський проект не становить екологічної загрози, зате може дати значну економічну вигоду як Україні загалом, так і мешканцям Харківської області зокрема" (2013)
Клейменова О. - Епідемічний триптих (2013)
Холоденко Т. - Його звернення закінчувалося словами: "Україні потрібен такий інститут!" (2013)
Тищук Є. - Голова профспілки працівників морського транспорту "Одеського морського порту" Володимир Зайков: "Соціальний захист — наш обов'язок і мета" (2013)
Власов В. - Життєдайний ресурс, Власов Д. (2013)
Пузикова Л. - Мартишор як символ дружби й любові балканських народів (2013)
Ясень М. - Верховенство української мови як єдиної державної – таким має бути юридичний режим її функціонування й застосування в рідній країні (2013)
Красовська О. - Віртуальна Шевченкіана (2013)
Івченко В. - Прозаїк з душею поета (2013)
Славинський М. - Білі плями красного письменства: міфи, гіпотези, роздуми (2013)
Самойленко А. - Ars gubernandi - наука управління (2013)
Луньов М. - Ці пісні й нині хвилюють душу (2013)
Красовська О. - На порозі великої ілюзії (2013)
Сокуренко В. В. - Адміністративно-правове забезпечення судово-правової реформи в Україні (2016)
Мілорадова Н. Е. - Особливості ціннісно-орієнтаційних факторів особистісного та професійного становлення майбутніх правоохоронців, Доценко В. В. (2016)
Греченко В. А. - Українізація міліції УСРР у 1920-ті роки (2016)
Калєніченко Л. І. - Юридична відповідальність як явище суб’єктивного права (2016)
Ортинська Н. В. - Правовий статус людини: до проблем теоретичного розуміння (2016)
Проневич О. С. - Інституційні засади адаптації законодавства України до acquis communautaire: стан легального закріплення та перспективи вдосконалення (2016)
Ботнаренко О. М. - Міністерство внутрішніх справ України як суб’єкт державного управління (2016)
Брюховецька М. С. - Морально-етичні та юридичні проблеми посмертного донорства в Україні (2016)
Кобзєва Т. А. - Контролюючі органи в системі державних суб’єктів управління фінансовою системою України (2016)
Печерський О. В. - Проблеми правового регулювання відносин у сфері нанотехнологій в Україні (2016)
Пшиннік О. В. - Поняття економічних злочинів як об’єкта адміністративно-правової протидії (2016)
Вінцук В. В. - Окремі проблеми закріплення негласних слідчих (розшукових) дій у Кримінальному процесуальному кодексі України, Черхавський М. В. (2016)
Кучеренко В. А. - Оперативно-розшукова характеристика злочинів, пов’язаних з розкраданням бюджетних коштів під час проведення спеціалізованих будівельних робіт за державним замовленням (2016)
Морозова Я. О. - Наукова розробленість оперативно-розшукової протидії підрозділів кримінальної поліції організованій злочинності загальнокримінальної спрямованості (2016)
Сердюк О. О. - Корупція в повсякденному житті харків’ян: результати соціологічного моніторингу 2013–2015 років (2016)
Узлов Д. Ю. - Инновационный подход к взаимодействию полиции с населением на основе современных информационных технологий, Струков В. М. (2016)
Фелик В. І. - Онтологічна характеристика об’єкта профілактичної діяльності Національної поліції України (2016)
Мельник К. Ю. - Деякі проблеми правового регулювання переведень на іншу роботу в Україні (2016)
Шинкаренко Н. В. - Причини виникнення корупції в органах Національної поліції України (2016)
Нечаєва К. О. - До проблеми визначення категорії відумерлості спадщини (2016)
Барко В. І. - Вимоги до керівника як до суб’єкта збереження психологічного здоров’я поліцейських Національної поліції України, Остапович В. П., Барко В. В. (2016)
Бойко-Бузиль Ю. Ю. - Управлінське рішення як продукт діяльності керівників органів і підрозділів МВС України, Швець Д. В. (2016)
Воробйова І. В. - Психологічні аспекти десоціалізації особистості в підлітковому віці, Ларіонов С. О. (2016)
Кислинська Д.М. - Формування ціннісних регуляторів поведінки майбутніх правоохоронців в умовах фахової підготовки (2016)
Кудар К. В. - Особливості саморегуляції поведінки у співробітників правоохоронних органів після виконання службово-бойової діяльності (2016)
Нежута А. В. - Особливості переживання стресу правоохоронцями на різних етапах професіоналізації, Томан Т. П. (2016)
Ніколаєнко Т. Б. - Окремі питання організації соціально-виховної роботи із засудженими військовослужбовцями в процесі тримання в дисциплінарному батальйоні (2016)
Попова Г. В. - Гендерні особливості життєвих пріоритетів правоохоронців (2016)
Харченко С. В. - Методи розвитку здібностей соціального інтелекту в процесі фахової підготовки (2016)
Цільмак О. М. - Головні ознаки дромоманії у дітей та критерії їх діагностики працівниками відділу ювенальної превенції Національної поліції (2016)
До уваги авторів наукового журналу "Право і Безпека" (2016)
Вихідні дані (2016)
Титул, зміст (2013)
Тацій В. - 20 років Національній академії правових наук України: етапи становлення та розвитку (2013)
Саламатов В. - Прийняття рішень і фокусована бесіда (2013)
Дегтярев О. - Конструкторське бюро "Південне": минуле, сьогодення і майбутнє (2013)
Віленський Ю. - Чорнобильський слід у медицині (2013)
Шуба О. - Сучасна охорона здоров’я: політологічна рефлексія (2013)
Корніюк В. - Гортаючи "Чорнобильський щоденник" (2013)
Скрипник В. - Єврорегіон "Дністер": мости для співпраці (2013)
Клейменова О. - Аліна Скоморохова: "Знаю, що переможу!" (2013)
Сищук О. - Закон про місцевий референдум: доопрацювати (не)можливо (2013)
Тищук Є. - Щоб одеське узбережжя не стало зоної екологічного лиха (2013)
Гордієнко С. - Реформа у сфері державної реєстрації прав, обліку та технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна потребує врегулювання на рівні закону (2013)
Марчук Л. - Хто у Львові не любить його архітектури і не дає та не бере хабарів? (2013)
Кирей Р. - Конструкція, яка змінила світ (2013)
Тищук Є. - "Стоп - аферам у будівництві!" (2013)
Марчук Л. - Автомобільної дороги Львів - Тернопіль не існує, є лише напрямок (2013)
Дубровін С. - Початок розвитку нової індустрії (2013)
Гай В. - Дорога не терпить некомпетентності (2013)
Сищук О. - Медична реформа: погляд з Волині (2013)
Клейменова О. - Революція в країні ОЗ (2013)
Семиволос Н. - Лікувальні пригоди італійців у Конопківці (2013)
Пузикова Л. - Новий курортний сезон - найсуворіший й найсправедливіший суддя (2013)
Булат В. - Приїздіть до Харкова відпочити! (2013)
Супруненко В. - Непальські будні (2013)
Тищук Є. - "Під час боротьби думка триває одну секунду, а рух має бути миттєвим" (2013)
Малієнко О. - Новий тріумф (2013)
Сищук О. - Що чекає вищу освіту? (2013)
Савицький О. - Навчатись у ліцеї престижно (2013)
Славинський М. - Максим Рильський: "Я багато й тяжко думав" (2013)
Марчук Л. - І сірі мушлі творять радість, коли їх преображає душа художника (2013)
Марчук Л. - "Стекло Андрея Бокотея - это добрая божья затея" (2013)
Tyukalov M. - Great Britain in the middle east (20s of the 20th century) (2016)
Срібняк І. - Діяльність благодійних організацій у таборі Йозефов (Чехословаччина) У 1921–1925 рр. (2016)
Гуменюк О. - Український молодіжний рух в європейський системі міжнародних відносин в 1920–1939 рр. (2016)
Тучинський В. - Молдавська Автономна Радянська Соціалістична Республіка у складі УСРР 1924–1940 рр.: до питання про історичні корені виникнення сучасної проблеми Придністров’я (2016)
Саган Г. - Специфіка контактів українських та югославських вчених у 50–80-ті роки ХХ ст. (2016)
Дуднік О. - Національна безпека України в контексті проблем транспортно-енергетичної співпраці з Азербайджаном на межі ХХ–ХХІ ст. (2016)
Щербак В. - Взаємовідносини між Гетьманщиною і Запорожжям у добу Івана Брюховецького (2016)
Іванюк О. - Передумови проведення загального перепису 1897 р. в Наддніпрянській Україні й потреби у визначенні етнічного складу населення (2016)
Бонь О. - Дмитро Гордєєв та діяльність харківських мистецтвознавців у 1920–1930-х роках (2016)
Кривошея І. - Участь Надії Суровцевої в Українській національно-демократичній революції (1917–1921 рр.), Якименко Л. (2016)
Гула В. - Суспільство радянської України на початку Великої Вітчизняної війни: стан розробки наукової проблеми (2016)
Потильчак О. - Україна у Другій світовій війні: "проблема вибору" на тлі цивілізаційно-світоглядного протистояння (окремі спостереження на мікрорівні соціальної історії) (2016)
Голованов С. - Місце жінки в полісному суспільстві та інститут легальної проституції в Афінах V ст. до н.е. (2016)
Фицик І. - Правобережна шляхта в освітньому просторі Російської імперії (перша третина XIX ст.) (2016)
Будзар М. - Місце жінки в сімейній історії українського панства: чотири Катерини родини Ґалаґанів (2016)
Тарасенко О. - Школа істориків Університету Св. Володимира: Микола Іванович Костомаров (2016)
Шаповал А. - Діяльність В. М. Перетца щодо збереження українських історико-культурних пам’яток (за матеріалами епістолярію вченого) (2016)
Кропивко О. - Повсякденне життя київського студентства у 1960–1970-х рр.: соціально-побутові аспекти (2016)
Ковальов Є. - Гирич І. Українські інтелектуали і політична окремішність (середина ХІХ — початок ХХ ст.) : монографія / І. Гирич. — К. : Укр. письменник, 2014. — 496 с. (2016)
Черкаська Д. - Archeoturystyka w regionie — region w archeoturystyce / red. Anetta Głowacka-Penczyńska, Jacek Woźny, Justyna Żychlińska. — Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2015. — 145 s. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Від редколегії (2016)
Саух С. Е. - Моделирование конкурентного равновесия на энергорынке с учетом потерь электроэнергии в электрических сетях, Борисенко А. В. (2016)
Куц Г. О. - Порівняльна оцінка вартості теплової енергії від діючих та прогнозованих теплогенеруючих джерел для систем теплопостачання країни, Станиціна В. В., Коберник В. С. (2016)
Дерій В. О. - Реальний потенціал маневрової потужності ТЕЦ України з впровадженими електротепловими регуляторами, Левчук А. П. (2016)
Маляренко О. Є. - Методичний підхід до визначення прогнозної структури споживання первинного палива (2016)
Перов М. О. - Аналіз потреби ТЕС України в енергетичному вугіллі з урахуванням вимог до якості палива, Макаров В. М., Новицький І. Ю. (2016)
Шульженко С. В. - Стан та перспективні напрями поводження з радіоактивними відходами атомних електростанцій, Радченко О. Л., Тарасенко П. В. (2016)
Шрайбер О. А. - Визначення оптимального режиму роботи скрубера Вентурі для очистки газів від твердих частинок, Антонець І. В. (2016)
Реферати (2016)
Інформація для авторів (2016)
Титул, зміст (2013)
Олексієнко А. - Для відставки уряду не вистачило голосів, йому побажали продуктивної роботи (2013)
Малієнко О. - На шляху до людиноцентризму (2013)
Малієнко О. - Контрасти (2013)
Павко А. - Наука і влада в Україні в умовах трансформаційних змін: зміст і сенс взаємодії (2013)
Берназюк Я. - Особливості контрольних нормотворчих повноважень Президента України стосовно актів Верховної Ради України та актів органів виконавчої влади (2013)
Рябошапко Л. - Державницька позиція в еміграційному просторі: репрезентація суверенності (2013)
Товажнянський Л. - Університетська наука - вагомий чинник інноваційного розвитку держави (2013)
Скрипник О. - Винаходів удосталь. Слово - за просунутим бізнесом (2013)
Гордієнко В. - Зірочки Катерини Баринової (2013)
Саламатов В. - Стрес... і наше життя (2013)
Романюк Т. - Увага! "Проростаємо"... референдумом (2013)
Сищук О. - Білорусь без стереотипів (2013)
Романюк Т. - Феміда з народом! (2013)
Марчук Л. - У Львові відбувся перший суд за участю присяжних виховательки, паспортистки і пенсіонерки (2013)
Марчук Л. - Народний депутат України Михайло Хміль: "Не вважаю за можливе "відфутболити" людину..." (2013)
Сищук О. - Розвідка газом (2013)
Тищук Є. - До Києва далеко, а сумління приспане... (2013)
Булат В. - Скільки коштує будинок збудувати (2013)
Булат В. - Французькі графіті на стінах харківських будинків (2013)
Гончарова Н. - Спочатку думай про "малий"! (2013)
Мельник П. - Ініціатива, що стала реальністю (2013)
Дубровін С. - Мета Луганщини — потрапити в п’ятірку лідерів (2013)
Ткаченко В. - Основа роботи - відродження села (2013)
Малієнко О. - Із фаворитів — у претенденти (2013)
Малієнко О. - Гра з комп’ютерними підказками (2013)
Мищишин А. - Уроки плавання в школах (2013)
Марчук Л. - Університет здоров’я і грандіозних перемог (2013)
Панчук А. - "Живи, училище, бо кращого немає!.." (2013)
Гай В. - Який голос, такий і відголос (2013)
Дубровін С. - Штрафоманія чи вплив на свідомість водіїв? (2013)
Ясень М. - Генерал Олександр Булавін: "Хочу написати про підпільницю Адель Кельм" (2013)
Дубровін С. - Полювання в заповідниках не буде (2013)
Булат В. - Острів добра для "нічийних" тварин (2013)
Тищук Є. - Дивосвіт Південної Пальміри (2013)
Тищук Є. - Теодор Резвой: "Моя мрія — здолати на веслах три океани" (2013)
Супруненко В. - На острові Буяні в Індійському океані... (2013)
Славинський М. - Коли згасає усмішка фортуни (2013)
Михлик З. - "Куферок" — поза оптимізацією (2013)
Погребна О. - День захисту дітей — у Національній опері (2013)
Янко Д. - "Батьківщина-мати". Як воно було (2013)
Клейменова О. - Ніші для самоідентифікації душі (2013)
Клейменова О. - Акварельна рапсодія (2013)
Красовська О. - Наука бунтівної пластики (2013)
Титул, зміст (2010)
Сищук О. - Для місцевих виборів повернуть "мажоритарку"? (2010)
Петрусь З. - Львівський сигнал для інвесторів, Марчук Л. (2010)
Клейменова О. - Альбом добрих намірів (2010)
Одарченко Ю. - Звільнімо квартири, або Усі – в сад!!! (2010)
Козак І. - Cільська казна порожня, або Чим наповнити місцевий бюджет і як ним розпорядитися? (2010)
Тищук Є. - Сергій Гриневецький: "Державі потрібен позитивний настрій, спокійна, твереза розмова з суспільством…" (2010)
Тищук Є. - Микола Скорик: "Потенціал Одещини – невичерпний" (2010)
Скрипник В. - Григорій Заболотний: "Ніхто не може так ефективно захищати інтереси громади, як депутат, обраний від цієї громади" (2010)
Ткаченко В. - Валерій Голенко: "З’явилися реальні підстави для стриманого оптимізму" (2010)
Григорович В. - Коріння роду зберегти (2010)
Московська Н. - Вимірювання в галузі науки та техніки… Міст до інновацій (2010)
Петренко І. - Від педагогічних курсів – до державного університету (2010)
Кармазін М. - Просто вчитель. Ольга Олійник знає, як долати життєві планки, і вміє визначати висоту. Бажаючі можуть повчитися (2010)
Красняков Є. - Шляхи підвищення соціально-правового статусу педагогічного працівника (2010)
Стучинська Н. - Теорема про зіпсовану дитину, або Чому альтруїст має більше шансів на виживання (2010)
Поташній Ю. - Бідні українці (2010)
Жежерун А. - Крим чекає гостей (2010)
Гай В. - Олександр Прогнімак: "Зелений" спосіб життя вже сьогодні вкрай потрібен Україні" (2010)
Красовська О. - Ювелір віддзеркалених душ (2010)
Цирфа Ю. - Якість, здобута роками (2010)
Поташній Ю. - Який аграріям зиск від політики? (2010)
Крізь вікна дивимося на світ (2010)
Цирфа Ю. - Уран віддаємо… А про вихід із ДНЯЗ говоримо… (2010)
Цирфа Ю. - 56 кг/га. Смертельна урожайність для світу (2010)
Філоненко С. - Україна повинна захистити своїх громадян від катувань (2010)
Бушанський В. - Терор і влада* (2010)
Бушанський В. - Юрій Шаповал: "У мільйонів людей немає "Антивірусника" (2010)
Михайлюта О. - Джордано Бруно – Микола Руденко: історичні аналогії протесту (2010)
Олександренко В. - Унікальне танцювальне мистецтво ук­раїнського народу (2010)
Цирфа Ю. - Вулиця Арбат, 9, будівля 1, Москва (2010)
Красовська О. - Нові варіації на тему вождизму (2010)
Клейменова О. - З любов'ю до людей і старожитностей (2010)
Марчук Л. - Відкриваючи код вишиванок із бабусиної скрині (2010)
Красовська О. - Київ-Марсель. Братання на марсельському мосту (2010)
Клейменова О. - Світлий сум між митями вогню (2010)
Іваненко Н. - Раритети переможно зустрілися вдома (2010)
Бубенок О. Б. - Термін SWRTH у "Київському листі хозарських євреїв” (2016)
Гуменний В. Л. - Внутрішньополітична боротьба в царстві Аршакідів і східна політика Риму (епоха Августа і Тіберія) (2016)
Yaşa R. - To the Problem of Use of the Paşa Title by the Members of the Ottoman Dynasty: Alâaddin "Paşa” and Süleyman "Paşa” (2016)
Кіктенко В. О. - Сучасна модель російсько-китайських відносин: асиметричне стратегічне партнерство (2016)
Білоус В. М. - Мистецька спадщина Т. Шевченка в народознавчому просторі Казахстану (2016)
Лямець А. М. - Книгообмін бібліотек близькосхідного регіону (2016)
Момрик А. П. - Дарданелльська операція та турецькі війська в Галичині за матеріалами російсько-, українсько- та польськомовної преси (1915–1916 рр.) (2016)
Рашковский Б. Е. - Дербент (Bāb al-Abwāb) в еврейской литературе в контексте культуры средневекового Ближнего Востока (2016)
Тарасенко М. О. - 41-ша глава давньоєгипетської Книги мертвих: текст і віньєтки (2016)
Туров И. В. - Концепция власти цадика в учении хасидов о молитве (2016)
Федорук Я. О. - "Mercurius Politicus” про осінню кампанію Богдана Хмельницького 1655 року та її наслідки (2016)
Фукалов И. А. - Востоковедческое наследие О. Караева (2016)
Хамрай О. О. - Зібрання записних книг єврейських громад у фондах Інституту рукопису НБУВ (2016)
Васьків М. С. - Киргизька література в українських книжкових виданнях (2016)
Шепельська І. Ю. - Гендерні відмінності в офіційно-діловому мовленні японської мови (2016)
Батырева С. Г. - Калмыцкие иконы из собрания Национального музея искусств имени Богдана и Варвары Ханенко (2016)
Вертієнко Г. В. - Значення графіті в оздобі мечів скіфської доби з Північного Причорномор’я (2016)
Огнєва О. Д. - Сюжет "Вісім ступ”: історія виникнення і його втілення на танках в традиції тибетського буддизму (танка з Музею мистецтв імені Богдана і Варвари Ханенків) (2016)
Попельницька О. О. - Японський меч таті другої половини ХІХ ст. із зібрання Національного музею історії України (2016)
Бубенок О. Б. - Б. А. Калоев как исследователь истории аланов (к 100-летию со дня рождения) (2016)
Тарасенко М. О. - 11-й Міжнародний конгрес єгиптологів / "ICE-XI – 11th International Congress of Egyptologists” (23–30 серпня 2015 року, Флоренція), Вертієнко Г. В. (2016)
Титул, зміст (2013)
Сищук О. - Омбудсман Валерія Лутковська: "Моя мета не критика, а сприяння покращенню ситуації" (2013)
Романюк Т. - Проект концепції змін уже підготували (2013)
Корніюк В. - Володимир Рибак: "Люди хочуть краще жити. І від того, як ми сьогодні спрацюємо, залежить майбутнє нашої держави", Усенко С. (2013)
Малієнко О. - Дослідження та освоєння інформаційного простору (2013)
Самойленко А. - Хто наздожене журналіста? (2013)
Цирфа Ю. - Статус спостерігача, Митний союз і ЄС. Розбіжність зобов’язань (2013)
Клейменова О. - Назустріч "неєлейному" ювілею (2013)
Іваненко Н. - Слава чарівникам, що дарують шедеврам друге життя! (2013)
Асаул А. - Життя за межами буденності (2013)
Романюк Т. - Євген Петрушевич - адвокат, парламентарій, диктатор. НЕпрезидент (2013)
Славинський М. - Навіть провидці не знали, хто отримає булаву (2013)
Малієнко О. - Свобода, рівність і гідність особи в контексті правового захисту, Романюк Т. (2013)
Оніщенко Н. - Правовий оптимізм чи правовий песимізм: вибір, необхідний суспільству (2013)
Новохатько Л. - Зв’язки з громадськістю та реклама – актуальне видання для молоді (2013)
Костенко О. - Прогресивний світогляд і конституційна перспектива (2013)
Саламатов В. - Подолання управлінського стресу (2013)
Петрушко Ю. - "Секрети" життєвого і наукового довголіття (2013)
Скрипник О. - Капітал трудящих-мігрантів рятує близьких і... держави (2013)
Романюк Т. - Стандарти - зразок, але не істина (2013)
Сищук О. - До суду підеш – правди не знайдеш? (2013)
Сищук О. - Народний депутат України Ігор Шкіря: "Якщо місто не має перспектив розвитку економіки, чудес там не станеться" (2013)
Романюк Т. - Контролюйте і платіть, або Чи вирішить Кадр усе? (2013)
Булат В. - Хто в домі господар? (2013)
Мельник П. - Он-лайн-зв’язок – вимога дня (2013)
Пузикова Л. - І війскових оркестрів блиск (2013)
Булат В. - Харків – шахова столиця України (2013)
Пузикова Л. - Зберігаючи воду, збережемо життя (2013)
Красовська О. - Оздоровлення - для одних, "відпочінкові послуги" - для інших (2013)
Тищук Є. - "Молода гвардія" очікує державної підтримки (2013)
Єльчиць Т. - Надія для дітей з психоневрологічними захворюваннями (2013)
Цирфа Ю. - Правовий статус дітей in vitro: тепер донарство = батьківство? (2013)
Дубровін С. - Небезпечний кровосос (2013)
Дубровін С. - Отруйні змії. Щоб зустріч не завершилася трагічно (2013)
Супруненко В. - Москва й москвичі (попутній погляд провінціала) (2013)
Супруненко В. - "Сибірський вектор" (2013)
Янко Д. - "Такі схожі долі наших матерів..." (2013)
Клейменова О. - Буття з химерами (2013)
Булат В. - "Життя, я закоханий у тебе..." (2013)
Булат В. - Мілен Демонжо: "Нехай у Харкові завжди цвіте бузок!" (2013)
Шарикова З. - Віталій і Світлана Білоножки: "Цінуймо любов. Бо вона - наш політ без падіння..." (2013)
Красовська О. - Книжка назавжди (2013)
Марчук Л. - "Коли краса для добра і милосердя, вона рятує світ" (2013)
Анохіна Т. O. - Онтогносеологічне осмислення метазнаків "жанр", "текст" і "стиль" (2016)
Дорофеєва М. С. - Дискурсивні помилки у синергетиці спеціального перекладу (2016)
Ermolenko S. W. - Englische Entlehnungen in den Graffiti in den deutschsprechenden Ländern, Rozhchenko D. O. (2016)
Кукаріна А. Д. - Інтерпретація результатів дослідження способів перекладу абревіатур медичного дискурсу (2016)
Nazarenko O. - Communicative Orientation of Proper Names in English Fairy Tale Discourse, Ivanenko O., Vitchenko V. (2016)
Прищепчук І. О. - Реалізація семантичної моделі "фізичні та емоційні стани людини – світіння" у германських і слов’янських мовах (2016)
Серебрянська І. М. - Мовна реалізація проблематики вищої освіти на шпальтах українських газет (2016)
Сокіл Б. М. - Руські посли в австрійському парламенті та питання руської (української) мови (2016)
Shvachko S. A. - The Major Objectives of Traslatology, Kobyakova I. K., Kovtun V. A. (2016)
Shchyhlo L. V. - The Formation and the Evolution of Suffixation in the Sphere of German Substantive Word-Formation (2016)
Варенікова О. В. - П. Филипович про завдання шевченкознавства у збірнику 1925 року "Шевченко та його доба" (2016)
Гетманец М. Ф. - К вопросу о юморе в "Педагогической поэме" А. С. Макаренко, Гетманец И. О. (2016)
Давидюк Л. М. - Хатні духи в народних віруваннях західних поліщуків (до ХХІ століття) (2016)
Калантаєвська Г. П. - Гуманітарна сфера життя українського суспільства у "Щоденниках" Сергія Єфремова (2016)
Подоляка Н. С. - Дмитро Загул та його український переклад "Слова о полку Ігоревім" (2016)
Смольницька О. О. - Інтермедіальна імагологія жіночого лідерства (на прикладі образів Єлизавети І Англійської Тюдор і Марії І Стюарт Шотландської) (2016)
Цуркан І. М. - Символіка птахів у творчості Олександра Олеся та європейських символістів (2016)
Мафтин Н. В. - Veritas in profundo: нове прочитання українського романного дискурсу другої половини XIX століття (Матвєєва Т. С. Український роман другої половини XIX століття: модель світу, жанрові трансформації. − Харків : Вид-во ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2016. − 420 с.) (2016)
Вихідні дані (2016)
Title (2016)
Table of Contents (2016)
Медведев В. В. - Агрозем как новое 4-мерное полигенетическое образование (2016)
Чорний С. Г. - Моніторинг вмісту гумусу у чорноземі південному з використанням багатоспектральних знімків супутників Landsat: просторові та тимчасові аспекти, Абрамов Д. А. (2016)
Дмитрук Ю. М. - Еколого-еволюційний аналіз вмісту літію у ґрунтах (2016)
Смага І. С. - Проблеми діагностики елементарних ґрунтових процесів і профільно-диференційованих ґрунтів у Передкарпатті (2016)
Нікорич В. А. - Колористичні критерії S-матриці бурувато-підзолистих оглеєних ґрунтів Передкарпаття, Червоногродська І. В. (2016)
Горбань В. А. - Особливості структурно-агрегатного складу чорноземів лісових байраку Глибокого, Стригіна Т. А., Мандригеля М. В. (2016)
Мірошниченко М. М. - Селективність поглинання важких металів ґрунтом та гуміновими кислотами за різних рівнів рН, Куц О. А. (2016)
Зверковський В. М. - Зміни агрохімічних властивостей шахтних порід та штучних ґрунтів під впливом довготривалої рекультивації, Зубкова О. С. (2016)
До уваги авторів (2016)
Лебедєва В. К. - Адам Сміт: наука і життя (2016)
Білоцерківець В. В. - Інноваційно-нова економіка на глобальному марші: болісний вихід з полону кейнсіанських ілюзій, Завгородня О. О., Долбусін А. О. (2016)
Леонідов І. Л. - Проблематика власності й привласнення у поглядах А. Сміта (2016)
Алсуф’єва О. О. - На шляху до регулювання життєрадісною інтуїцією (рецепти Дж. М. Кейнса) (2016)
Летуча О. В. - Екологічні виклики кейнсіанства (2016)
Ткаченко І. Д. - Аспекти формування рентоорієнтованої стратегії поведінки суб’єктів в галузі надрокористування (2016)
Титул, зміст (2013)
Президент України Віктор Янукович: "Нам усім вистачить мудрості згуртуватися навколо ідей вільної та заможної України" (2013)
Україна вступає в часи відповідальних державницьких рішень та високих очікувань (2013)
Луцький О. - Чи стане третя сесія часом політичного порозуміння? (2013)
Кедровська Ю. - Російські пріоритети для G20. Нові стратегічні підходи до подолання економічних викликів (2013)
Цирфа Ю. - Токсичний шоколад, або Погляд на Угоду про асоціацію Україна–ЄС зі Сходу (2013)
Муравйов В. - Гармонізація внутрішнього права асоційованих країн із правом Європейського Союзу, Мушак Н. (2013)
Рудич Ф. - Політична влада і опозиція в Україні: методологічний контекст (2013)
Оніщенко Н. - Права дитини: піклування сім’ї, стурбованість суспільства, допомога держави, увага науковців, Сунєгін С. (2013)
Мяловицька Н. - Права національних меншин: європейський досвід (2013)
Самойленко Ю. - Економічна безпека України: правовий аспект, Григорчук М. (2013)
Романюк Т. - Демократія як взаємоузгодження свобод (2013)
Дегтярев О. - Проблемні питання створення ракетного озброєння в Україні та підходи до їх вирішення (2013)
Цирфа Ю. - "Океанський щит": українська участь у протидії піратству (2013)
Тищук Є. - Нові стандарти для українських ВМС (2013)
Саламатов В. - Стиль спілкування керівника з підлеглим (2013)
Гребенюк А. - Ставка на якісну фундаментальну освіту (2013)
Славинський М. - Павло Мовчан: "Навіть звичайна абетка - це своєрідний відбиток зоряного неба" (2013)
Клейменова О. - Небесний еквілібрист (2013)
Тищук Є. - Олександр Ружин: "Ми завжди готові надати адресну допомогу інвалідам війни та праці, захищати честь і права фронтовиків" (2013)
Тихонов М. - І житло для військових стане реальністю (2013)
Малієнко О. - Потенціал децентралізації, або Конкретний зміст громадської ініціативи (2013)
Дубровін С. - Реформа місцевого самоврядування – невід'ємна складова модернізації України (2013)
Крук В. - Наше багатство, легені планети (2013)
Марчук Л. - Долаймо хаос, щоб не заважав! (2013)
Пузикова Л. - Лері Сванідзе: треба полюбити "дикуна"... (2013)
Ткаченко В. - Перелоги орать і посіяне жать (2013)
Марчук Л. - Як львів’яни рятують своїх левів (2013)
Іваненко Н. - Радість. Гордість. Віра (2013)
Шахов Т. - Делікатна безкомпромісність (2013)
Клейменова О. - Переддень прориву? (2013)
Булат В. - Момент істини митця - диригента, директора й депутата (2013)
Погребна О. - Краса і грація в пуантрах (2013)
Клейменова О. - З'їзд ордену ємальєрів (2013)
Клейменова О. - "Тінь яблуні не заважає" (2013)
Титул, зміст (2013)
Голова Верховної Ради України Володимир Рибак: Укладення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС — найкращий стимул для широкомасштабних реформ (2013)
Романюк Т. - Народовладдя. Права і свободи (2013)
Цирфа Ю. - Зовнішньополітична стратегія в дії. Обираємо європейський напрям (2013)
Кедровська Ю. - Чинники успіху YES-2013 та українські європерспективи (2013)
Цирфа Ю. - Основні виклики сучасності: ООН пропонує сценарій глобальних рішень (2013)
Маліцький Б. - Проблеми взаємовідносин суспільства, держави і науки в умовах кризи (2013)
Саламатов В. - Вміння слухати як професійна якість керівника (2013)
Романюк Т. - Холоднеча підкралася несподівано (2013)
Марчук Л. - Комфорт у місті творить тепло (2013)
Скрипник В. - Якісні послуги — ознака європейськості (2013)
Князєва В. - І Благо-птах над "Ледачою вежею" (2013)
Булат В. - Михайло Бушев: "Cьогодні місцеве самоврядування перебуває на новому етапі свого становлення" (2013)
Дубровін С. - Місто жита й миру. Картинки буття Житомира (2013)
Меньшиков Ю. - Здобутки і... втрати автомобілістів (2013)
Тищук Є. - Володимир Зайков: "Спільно подолаємо всі перешкоди" (2013)
Пузикова Л. - Із рейсу не повернулися... (2013)
Крук В. - Офіцерська честь понад усе! (2013)
Тищук Є. - Розвідники обирають професійне військо (2013)
Марчук Л. - За сценарієм ліквідації збройного конфлікту (2013)
Марчук Л. - Міжнародне співробітництво у стінах військового вузу (2013)
Марчук Л. - Прокуратура змінюється - законність зміцнюється, Галущак Ю. (2013)
Кобильник В. - Культ освіти і науки, усталених демократичних традицій (2013)
Левицька Н. - Скарбниця знань, умінь і творчості (2013)
Славинський М. - Микола Боровко: "Я – за навчання безкоштовне, демократичне, творче" (2013)
Скрипник О. - Перекваліфікацію держава частково оплачує (2013)
Скрипник О. - Прописні істини від ООН. Просвіта, сучасність, майбутнє (2013)
Луговський О. - Перерваний прорив. Чернігівсько-Прип'ятська операція 26 серпня – 30 вересня 1943 року (2013)
Славинський М. - Першими розпочинали битви (2013)
Соловей А. - Козацькому роду нема переводу! (2013)
Юдін М. - Усе починається з... родимки (2013)
Супруненко В. - Їхня віра (2013)
Малієнко О. - Корону повернули до Китаю (2013)
Ясень М. - Скільки коштує поклик серця? (2013)
Марчук Л. - Живе тепло книжки в руках (2013)
Бараневич Л. - Козаки не здаються! (2013)
Дубровін С. - Михайло Кулиняк: Омріяна, оспівана, міфологізована українська культура, де Шевченко є символом, нашим культурним кодом, – ось такими представляємо урочистості до 200-ліття поета і пророка (2013)
Пузикова Л. - Ювілейний "Крок": і сміх, і сльози, і любов (2013)
Усенко С. - Танцюйте, і ваше життя стане яскравішим, сповненим добра, радості й щастя (2013)
Клейменова О. - Протестуєш, а отже, живеш! (2013)
Дмитренко Н. І. - Порівняльна ефективність препаратів "Карсил" та "Гепатовіт" для корекції порушень роботи печінки у собак (2016)
Павлов М. Є. - Зміни енергетичного балансу у корів та їх наслідки, Митрофанов О. В., Пасічник В. А., Могільовський В. М., Щепетільніков Ю. О., Маценко О. В., Митрофанов О. О. (2016)
Панікар І. І. - Дослідження сироватки крові поросят раннього постнатального періоду (2016)
Тимошенко О. П. - Метаболічний профіль сироватки крові собак за поліморбідної патології, Папєта Г. А., Снопенко О. С. (2016)
Кантемир О. В. - Результати ортопедичної диспансеризації поголів”я корів НПЦ тваринництва і рослинництва Харківської державної зооветеринарної академії, Анічин А. М., Мовнар В. В. (2016)
Носовська Г. О. - Клінічні форми прояву неоплазій зубощелепного апарату собак (огляд літератури) (2016)
Слюсаренко Д. В. - Використання інфрачервоної термометрії за епідуральної блокади 0,2% бупівакаїном у великої рогатої худоби (2016)
Васецька А. І. - Застосування імплантів для регуляції гормонального фону та пригнічення статевої функції у фреток, Масс А. О. (2016)
Васецька А. І. - Сонографічна діагностика змін у статевих органах та молочній залозі собак після застосування контрацептивів, Масс А. О. (2016)
Іванченко М. М. - Дистанційно-безконтактна діагностика маси новонароджених поросят і молочності свиноматок (2016)
Кошевой В. І. - Гонадодистрофія у бугаїв: новітні методи терапії із використанням препаратів, виготовлених на основі нанобіоматеріалів, Науменко С. В., Беспалова І. І. (2016)
Науменко С. В. - Спосіб терапії кнурів з гонадодистрофією із використанням препаратів, виготовлених на основі нано-біоматеріалів, Кошевой В. І., Беспалова І. І. (2016)
Пастернак А. М. - Дистанційна безконтактна діагностика серозного, катарально-гнійного та фібринозного маститу у свиней (2016)
Пономаренко В. П. - Діагностична цінність ультразвукового (сонографічного) дослідження репродуктивної системи та вагінальної ендоскопії при неплідності у самок собак, Давиденко Н. Г. (2016)
Ракитянський В. М. - Ефективність стимуляції відтворної функції свиноматок з післяродовим анеструсом, Вакулик В. В., Скляров П. М. (2016)
Ревунець А. С. - Гінекологічна диспансеризація корів-первісток, Грищук Г. П. (2016)
Федоренко С. Я. - Проокидантно-антиоксидантний статус корів за оваріодистрофії (2016)
Брезвин О. М. - Дезінтоксикуючі параметри Хамекотоксу і Цеоліту за умов експериментального фумонізинотоксикозу у щурів, Гута З. А. (2016)
Гунчак В. М. - Вплив тиреомагнілу на функціональний стан печінки корів за розвитку ендотоксикозу, Гримак Я. І. (2016)
Корниенко В. И. - Зависимость антигипоксической активности от химической структуры в ряду аммониевых солей производных ксантина, Ладогубец Е. В., Дученко Е. А., Пономаренко О. В., Гаркуша И. В. (2016)
Пономаренко М. Г. - Історичні етапи створення антигельмінтних препаратів для лікування тварин і людини (огляд літератури), Корнієнко В. І. (2016)
Білоконов I. I. - Моніторинг та бактеріологічний контроль курячих яєць на наявність сальмонел, Грінченко Д. М. (2016)
Глебенюк В. В. - Патоморфологічні зміни у морських свинок, заражених дисоціативними варіантами Mycobacterium bovis швидкорослого штаму (2016)
Головко В. А. - Планирование и организация противоэпизоотических мероприятий по профилактике болезни ньюкасла на промишленной страусоводческой ферме, Смолянинов В. К., Северин Р. В., Савенко Н. Н., Смолянинова И. В. (2016)
Димко Р. О. - Доклінічні дослідження впливу дезінфікуючого засобу "Унівайт” на організм лабораторних тварин (2016)
Дмитренко Н. І. - Методи діагностики та лікування мікроспорії та трихофітії у кішок, Омельяненко О. Є. (2016)
Заїка П. О. - Поширеність атопічного дерматиту серед захворюваннь шкіри у собак (2016)
Калашник М. В. - Культуральне дослідження біологічного матеріалу від морських свинок на туберкульоз (2016)
Радзиховський М. Л. - Епізоотологічні особливості парвовірусного ентериту собак (2016)
Стегній Б. Т. - Деякі аспекти вивчення історії та поширення інфекційної бурсальної хвороби птиці (огляд літератури), Потрясаєва О. О., Музика Д. В., Іванченко І. М., Гонтарь А. М., Северин Р. В. (2016)
Тітаренко О. В. - Епізоотологічний моніторинг сказу тварин в Кобеляцькому районі Полтавської області, Богословська А. І. (2016)
Богач М. В. - Вікова та сезонна динаміка криптоспоридіозу та еймеріозу телят в господарствах Одеської і Вінницької областей, Скальчук В. В. (2016)
Журавльов О. Ю. - Динаміка змін гематологічних показників у собак за профілактичної їх дегельмінтизації та застосування біологічно-активної добавки "Силімаск" (2016)
Зворигіна В. Є. - Мікроскопічні зміни в тонкій кишці за експериментального саркоцистозу собак (2016)
Нагорна Л. В. - Токсикологічна оцінка препатару "Бровермектин 2 %" (2016)
Приходько Ю. О. - Іверон-10 за асоціації кишкових нематодозних інвазій у в’єтнамської травоїдної породи свиней, Новіков А. І., Нікіфорова О. В., Мазанний О. В. (2016)
Богатко Н. М. - Контроль безпечності м’яса забійних тварин та птиці за їх фальсифікації при зберіганні та реалізації, Букалова Н. В., Яценко І. В., Сердюков Я. К., Богатко А. Ф. (2016)
Бродовський В. А. - Вплив ехінококової інвазії на безпечність і якість яловичини (2016)
Бондаревський М. М. - Порівняльний ветеринарно-санітарний аналіз показників якості та безпечності яєць перепелиних харчових, Яценко І. В., Дегтярьов М. О., Северин Р. В., Кам'янський В. В., Рютіна Л. Р. (2016)
Бусол Л. В. - Біоефект нанокомпозиту Fе при споживанні з кормом курчатами-бройлерами (2016)
Гетманець О. М. - Застосування сучасних комп’ютерних технологій для визначення ступеня мармуровості м’яса, Дроздов О. О., Ізвєков М. Є. (2016)
Горюк Ю. В. - Біотипи золотистого стафілококу, які виділені з молока сирого та молочних продуктів "домашнього" виробництва, та їх чутливість до антибактеріальних препаратів (2016)
Касянчук В. В. - Сучасні міжнародні методи оцінки мікробіологічної безпечності свинини, Бергілевич О. М., Кустуров В. Б. (2016)
Касянчук В. В. - Вплив вмісту вологи та кислотності на мікробіологічні показники бджолиного меду, Бергілевич О. М., Негай І. В. (2016)
Кам’янський В. В. - Порівняльний ветеринарно-санітарний аналіз показників якості молока коров’ячого питного, Яценко І. В., Бондаревський М. М., Дегтярьов М. О., Гетманець О. М., Русько Н. П., Чушак Є. Г. (2016)
Кириченко В. М. - Динаміка живої маси курчат-бройлерів за збагачення раціону наномікроелементною кормовою добавкою "Мікростимулін" в аспекті ветеринарно-санітарної експертизи, Яценко І. В., Каплуненко В. Г. (2016)
Палишнюк К. Ю. - Ветеринрано-санітарна експертиза продуктів забою курчат-бройлерів після перорально застосування препарату Даноксан-50, Ткачук С. А. (2016)
Савенко М. М. - Роль ветеринарії в діяльності державної служби України з питань безпечності харчових продуктів, Смолянінов В. К., Труш А. М., Стешенко І. І., Штагер Г. Н., Савенко О. М. (2016)
Фодченко І. А. - Ветеринарно-санітарна експертиза мідій в Oдеській області, Касянчук В. В. (2016)
Авер’янова Л. О. - Вікові та статеві рентгеноморфоденситометричні особливості рогового відростку лобової кістки великої рогатої худоби в аспекті судово-ветеринарної експертизи, Абузнайд Карем Р. С., Яценко І.В. (2016)
Скрипка М. В. - Аналіз секційного випадку вогнепального поранення тварин, Пчелинская Л. В., Колич Н. Б. (2016)
Шевченко К. О. - Нелінійні морфометричні параметри нижньощелепної кістки великої рогатої худоби залежно від віку та статі (2016)
Касянчук В. В. - Вивчення чутливості до антибіотиків ізолятів Staphylococcus spp., виділених з об'єктів довкілля молочних ферм Cумської області, Бергілевич О. М., Скляр О. І., Лоцкін І.М. (2016)
Кобзар Т. А. - Дослідження бактеріологічних показників морської води в акваторії Oдеської затоки з метою утримання морських тварин у відкритих вольєрах, Чухраєв Є. М. (2016)
Лайтер-Москалюк С. В. - Розробка режимів санітарної обробки молочного посуду та доїльного обладнання кислотним мийно-дезінфікуючим засобом ”ТДС" (2016)
Мазовська С. В. - Захворювання морських ссавців, обумовлені порушенням норм годівлі при утриманні їх в неволі (2016)
Шевченко Л. В. - Неспецифічний імунітет щурів при застосуванні каротиноїдів біотехнологічного синтезу, Захаренко М. О., Михальська В. М., Малюга Л. В., Поляковський В. М. (2016)
Богач М. В. - Патологоморфологічні особливості гострого та хронічного перебігу гістомонозу індиків, Богач Т. В., Янак О. М. (2016)
Коренев М. І. - Патоморфологічні зміни в органах свиней за хронічного афлатоксикозу, Коренева Ю. М., Калініченко Л. Є. (2016)
Сердюков Я. К. - Мікроскопічна будова деяких органів кролиці за геморагічного ендометриту, Жиліна В. О., Яценко І. В., Богатко Н. М. (2016)
Гаврилін П. М. - Структурно-функціональні характеристики кісткового мозку та компонентів кровотворного мікрооточення в осередках енхондрального остеогенезу скелета новонароджених телят, Гавриліна О. Г., Перетятько О. В. (2016)
Гавриліна О. Г. - Динаміка морфометричних показників кишечнику та агрегованих лімфатичних вузликів кролів 20 та 30-денного віку породи Хілла, Нікітіна М. О. (2016)
Druz N. V. - Biomorphological features of bones of hip joint in some representatives of the order gruiformes - Оrdo gruiformes (2016)
Гавриліна О. Г. - Методичні особливості застосування імуногістохімічної діагностики цирковірусної інфекції свиней, Еверт В. В. (2016)
Друзь Н. В. - Рентгенологічні дослідження кісток тазостегнового суглоба деяких птахів ряду гусеподібних – Оrdo anseriformes (2016)
Заїка С. С. - Гістологічна характеристика надниркових залоз великої рогатої худоби, вирощеної на радіоактивно забрудненій території, Бездітко Л. В. (2016)
Мельник О. О. - Біоморфологія кісткових елементів плечового суглоба представників надряду безкільових птахів (2016)
Мельник О. П. - Біоморфологія парних плавців морського чорта (lophius piscatorius), Гром К. І. (2016)
Пасніченко О. С. - Гематологічні та біохімічні показники крові качок кросу "Благоварський" у постнатальному періоді онтогенезу, Ткачук С. А. (2016)
Сокульський І. М. - Морфологічні особливості мотонейронів шийної та грудної частини спинного мозку домашньої курки (2016)
Хомич В. Т. - Мікроструктура клоакальної сумки свійського індика, Костюк А. В. (2016)
Яковлєв О. С. - Навчальна підготовка мисливствознавців з тваринництва і ветеринарії, Щербак О. В. (2016)
Шепета С. В. - Застосування методу випадків при розв’язуванні складних і нетипових проблем під час працевлаштування (2016)
Титул, зміст (2013)
Сищук О. - "Маємо думати про поствільнюський період" (2013)
Луцький О. - Як не допустити нового торговельного конфлікту з Росією? (2013)
Цирфа Ю. - Орієнтир - Вільнюс. "Європейський" час спливає... (2013)
Консерватори і реформісти – наші друзі (2013)
Малієнко О. - Адаптація до стандартів ЄС є першим кроком (2013)
Скрипник О. - Про довкілля на чистоту (2013)
Шумик М. - Сади світу. Австрійські Альпи (2013)
Академік Національної академії наук України Борис Олійник: "Борис Патон належить до тих гербових постатей в одному ряду з Шевченком, Франком, Вернадським, Корольовим, за якими світ упізнає Україну" (2013)
Малієнко О. - Висока орбіта генерального конструктора (2013)
Гошовська В. - Роздуми про нову еліту нації (2013)
Москаль Г. - Проблемні питання захисту прав трудящих-мігрантів та біженців (2013)
Мочерняк Р. - Трудова міграція: на шальках терезів вигод (2013)
Скрипник О. - Де "стартовий капітал" 17 гривень (2013)
Саламатов В. - Від часткових теорій до цілісної культури лідерства (2013)
Романюк Т. - Праця і гідна зарплата, представництво у владі й управлінні, ненасильство в сім'ї! Хіба це так багато? (2013)
Грицюк В. - 24 залпи на честь визволителів Києва, Лисенко О. (2013)
Романюк Т. - Сутність демократії за Кельзеном (2013)
Тищук Є. - Голова Миколаївської облдержадміністрації Микола Круглов: "Не втратити довіру людей. Це вважаю головним" (2013)
Марчук Л. - Дві ратуші, та одна влада (2013)
Гай В. - На дорогах лихо (2013)
Тищук Є. - Миколаївський синдром. Зупинімо звіра! (2013)
Клейменова О. - Кардинальним змінам - ні. Осучасненню - так! (2013)
Іваненко Н. - Усім світом українським Тарасу віддамо борги (2013)
Славинський М. - "Дивився на світ крізь дитячу сльозу", Воля О. (2013)
Ясень М. - Гуляйпільський батько на Єлисейських полях (2013)
Славинський М. - Улюблені едельвейси на білій стіні (2013)
Марчук Л. - "Зустрічайте нас сіном і сіллю!" (2013)
Малієнко О. - "Піраміда" похитнулася? (2013)
Корніюк В. - "Уроджені таланти з провінції" (2013)
Корніюк В. - Увага! В ефірі телеканал "Рада" (2013)
Супруненко В. - До свого роду через воду... (2013)
Іваненко Н. - "Людська маса" приборкала Скіфського оленя (2013)
Славинський М. - "Добро своєю рукою сіючи, не лінуйтесь ні на що хороше..." (2013)
Красовська О. - Скромна чарівність безцінного (2013)
Клейменова О. - Могутній. Всюдисущий. Різний (2013)
Клейменова О. - Кохання і місто (2013)
Марчук Л. - Вогонь гути золотив львівську осінь (2013)
Офіційно (2015)
Комісаров О. Г. - Актуалізація питання нормативно-правових засад бронювання військовозобов’язаних за силами охорони правопорядку на період мобілізації та на воєнний час, Шаламов А. В. (2015)
Курінний Є. В. - Основні формати адміністративно-правового забезпечення національної безпеки України (2015)
Мінка Т. П. - Актуальні питання удосконалення правового регулювання застосування Національною поліцією заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та зброї (2015)
Собакарь А. О. - Забезпечення законності та дисципліни в службово-бойовій діяльності сил охорони правопорядку (2015)
Глуховеря В. А. - Правове регулювання діяльності Національної гвардії України (2015)
Кривенко О. В. - Окремі проблеми взаємодії органів системи МВС України з питань охорони правопорядку в зоні АТО (2015)
Чумак В. В. - Особливості діяльності муніципальної поліції в Литовській Республіці (2015)
Євтушенко І. В. - Правове регулювання службово-бойової діяльності сил охорони правопорядку України під час врегулювання збройних конфліктів усередині держави (2015)
Катрич Д. К. - Принципи діяльності Національної поліції в Україні: поняття і класифікація (2015)
Поклад О. В. - Громадський контроль за діяльністю поліції: сучасні реаліїї правового забезпечення (2015)
Кузьменко В. В. - Дидактические принципы Аристотеля как эхо античной епохи, как основоположение современных дилактических систем (2015)
Олійник А. Ю. - Регулювання конституційних свобод людини і громадянина в Конституції Грузії: порівняльний аналіз (2015)
Завгородній В. А. - Функції рішень Європейського суду з прав людини (2015)
Орлова О. О. - Співвідношення правових пільг із суміжними категоріями: "правовими привілеями" та "правовим імунітетом", Нитолкан Є. О. (2015)
Підлісний М. М. - Патріотичне виховання студентської молоді засобами соціології (2015)
Тєлькінєна Т. Е. - Про розширення участі громадян у законодавчому процесі: деякі міркування та пропозиції (2015)
Бабанин В. В. - Онтологические основания римского права, аксиологические установки, их роль в развитии общества (2015)
Звоздецька І. В. - Експертне забезпечення законодавчої діяльності: зміст і провадження (2015)
Панчишин Р. І. - Ціннісний вимір поведінки людини (2015)
Алфьорова Т. М. - Мета та значення попереднього судового засідання як етапу провадження цивільної справи до судового розгляду (2015)
Миронюк С. А. - Особливості визначення цивільної правоздатності та дієздатності юридичних осіб (2015)
Амбражей О. А. - Визначення поняття "зовнішньоекономічна діяльність" у законодавстві України, Орєшкова А. Ф. (2015)
Яцкевич І. І. - Юридичні гарантії права на працю у процесі зміни умов трудового договору (2015)
Вітвіцький С. С. - Уніфікація процедур державного контролю діяльності публічної адміністрації (2015)
Кайдашев Р. П. - Історичні витоки становлення та розвитку інституту перегляду судових рішень в адміністративному судочинстві України (2015)
Кацуба Р. М. - Окремі напрямки оптимізації діяльності Міністерства молоді та спорту України (2015)
Мінаєва О. М. - Податковий моніторинг як специфічна форма податкового контролю: закордонний досвід (2015)
Ганєв А. Е. - Правові засади представництва прокурором інтересів громадянина або держави в адміністративному суді (2015)
Закарян Б. Н. - Загальна природа правовідновлення як різновиду правозастосування у податкових відносинах (2015)
Мяснянкіна К. А. - Нормативно-правове регулювання територіальних підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій (2015)
Єфімов В. В. - Особливості виявлення й викриття економічних злочинів в агропромисловому комплексі України (2015)
Кириченко О. В. - Кримінальна поліція як суб’єкт оперативно-розшукової протидії злочинам проти громадської безпеки (2015)
Однолько І. В. - Сучасна латентність злочинності в Україні: реалії та перспективи (2015)
Плетенець В. М. - Особливості проведення огляду місця події за грабежами та розбоями, вчиненими раніше засудженими особами, Криворучко Д. І. (2015)
Рогальська В. В. - Повноваження слідчого під час укладення угод про примирення та визнання винуватості (2015)
Севідов О. А. - Основні положення авторського і суміжних прав, що використовуються при розслідуванні злочинів, передбачених ст. 176 КК України (2015)
Титаренко О. О. - Сучасний вектор кримінологічної політики держави у сфері протидії торгівлі людьми (2015)
Христова Ю. В. - Нормативне визначення мети створення злочинної організації: національний та зарубіжний досвід (2015)
Береза К. Ю. - Організаційно-тактичні аспекти використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, пов’язаних зі створенням або утриманням місць розпусти і звідництвом (2015)
Єфімова І. В. - Кримінальні процесуальні засоби забезпечення безпеки працівників митної справи України (2015)
Коропецька С. О. - Способи фіксації біологічних зразків, відібраних для експертизи (2015)
Лютий В. В. - Спосіб учинення злочину як елемент криміналістичної характеристики незаконних заволодінь транспортними засобами, вчинених організованими групами (2015)
Очеретяний М. А. - Особливості використання спеціальних знань при розслідуванні хуліганства, вчиненого групою осіб (2015)
Вітаємо вчених-ювілярів (2015)
Підготовка наукових кадрів (2015)
Конкурси (2015)
Нові видання (2015)
Довідка про авторів (2015)
Жарик О. М. - Порівняння різних підходів з визначення показників та критеріїв ефективності збройної боротьби у повітряному просторі (2016)
Зозуля В. М. - Обґрунтування шляхів створення полігонно-випробувального комплексу Збройних Сил України та основні вимоги до його компонентів, Ляшенко В. А., Воробйов О. М., Багдасарян Н. К. (2016)
Можаровський В. М. - Концептуальні складові обґрунтування бойового складу ЗС України через величину відверненого збитку військ у операції (2016)
Павленко М. А. - Метод визначення напрямків удару засобів повітряного нападу на оперативному напрямку, Медведєв В. К., Берднік П. Г., Сафронов Р. В. (2016)
Романенко І. О. - Інформаційна модель оцінки ефективності планування бойової підготовки, Івахненко Т. О., Осієвський С. В. (2016)
Саковський Г. А. - Основні аспекти методичного апарату обґрунтування розподілу Збройних Сил України на війська мирного часу та ті, що будуть відмобілізовуватися (2016)
Семененко О. М. - Метод оцінювання рівня воєнно-економічного потенціалу держави (2013 – 2016 рр.), Бойко Р. В., Дідіченко В. П., Добровольський Ю. Б., Гесь О. А. (2016)
Дроздов С. С. - Методичний підхід до кількісного оцінювання впливу рівня підготовленості екіпажів на бойову могутність бойового складу тактичної авіації (2016)
Алімпієв А. М. - Обґрунтування вибору факторного простору для побудови кваліметричної моделі навчально-бойового літака на основі аналізу курсу навчальної льотної підготовки курсантів, Єрошенко В. П., Ковтонюк І. Б., Леонтьєв О. Б. (2016)
Іващук Б. М. - Аналіз мережоцентричної моделі застосування засобів ураження по даним повітряної розвідки, Зелінський І. М., Небрат А. С., Борщевський О. О., Трисантович О. М. (2016)
Агафонов Ю. М. - Світовий досвід створення уніфікованих високоточних авіаційних ракет, Ткаченко Ю. А. (2016)
Хижняк А. С. - Методичний підхід щодо обґрунтування тактико-техніко-економічного обрису авіаційної керованої ракети класу "повітря-повітря" малої дальності (2016)
Іленко Є. Ю. - Математична модель для оцінювання витрат фінансових ресурсів, пов’язаних з оснащенням Збройних Сил безпілотними авіаційними комплексами, Стешенко П. М. (2016)
Амброжевич М. В. - Концепция проектирования компактной системы минометного старта летательного аппарата, Середа В. А. (2016)
Ніколаєв І. М. - Обґрунтування структури і змісту оперативно-тактичних вимог до систем (комплексів) зенітного ракетного озброєння (2016)
Ланецький Б. М. - Розробка типової методики випробувань на надійність електричних відривних роз’ємів зенітних керованих ракет для вирішення завдань продовження призначених показників, Коваль І. В., Лук’янчук В. В., Попов В. П. (2016)
Ряполов І. Є. - Високочастотний асимптотичний метод розрахунку вторинного випромінювання моделі безпілотного літального апарату (2016)
Гогонянц С. Ю. - Обґрунтування інтенсивностей зміни функціональних станів мобільного радіолокаційного комплексу, Поліщук С. В. (2016)
Дупелич С. О. - Удосконалена методика розрахунку дальності виявлення тактичних безпілотних літальних апаратів засобами радіомоніторингу (2016)
Карлов В. Д. - До питання про вимірювання дальності маловисотної цілі при її радіолокації в межах тропосферного хвилеводу над морем, Кучер Д. Б., Струцинський О. В., Лукашук О. В. (2016)
Рисаков М. Д. - Принципи побудови каналу автосупроводження літака у складі посадкового радіолокатору, Тітов І. В., Симоненко О. В., Рот С. М., Воронов Д. М. (2016)
Сальник В. В. - Метод навчання нечітких баз знань систем виявлення та запобігання вторгнень в мобільних радіомережах класу MANET, Сальник С. В., Бовда Е. М. (2016)
Білова Т. Г. - Проблеми та перспективи використання методів гомоморфного шифрування в хмарних обчисленнях (2016)
Бурковський В. С. - Огляд можливостей квантового криптоаналізу та криптографічних платформ, що є стійкими до нього та можуть бути основою для систем електронного цифрового підпису (2016)
Войтенко С. С. - Напрями удосконалення системи контролю технічного стану зразків озброєння та військової техніки, Герасимов С. В., Куценко В. В. (2016)
Кривий І. В. - Окреслення окремих підходів з підвищення готовності підрозділів охорони державного кордону до дій в умовах надзвичайних ситуацій за рахунок паспортизації прикордонних природно-техногенних небезпек (2016)
Миронюк М. Ю. - Підхід до вибору стратегії технічного обслуговування автомобільних двигунів за технічним станом (2016)
Мошаренков В. В. - Оцінки методичних похибок повірки електровимірювальних приладів змінного струму кусково-східчастими сигналами спеціальної форми (2016)
Овчаров О. В. - Забезпечення охорони довкілля та енергозбереження дата-центру Міністерства оборони України, Гузченко С. В., Ушмаров П. В., Гишко Г. Б., Чепурний В. П. (2016)
Рєзніков Ю. В. - Підвищення якості інформаційної взаємодії підрозділів Збройних Сил з засобами космічної розвідки на основі створення груп космічної підтримки, Солонець О. І., Кулагін К. К. (2016)
Шевченко Р. І. - Дослідження умов логістичного управління тематичним інформаційно-комунікативним потоком моніторингу у передумовах надзвичайних ситуацій (2016)
Шевяков Ю. І. - Математична модель визначення необхідної кількості замовлень на метрологічне обслуговування зразків озброєння та військової техніки (2016)
Юзова І. Ю. - Модель нейронної мережі для розпізнавання класу літаків, що знаходяться на аеродромі базування (2016)
Наші автори (2016)
Алфавітний покажчик (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Can F. - The current approaches to Zika virus vaccination, Pelit Arayici P., Karahan A., Mustafaeva Z., Mamedov B. (2016)
Siromolot А. A. - The trial of experimental test system for the specific diagnostics of cattle tuberculosis, Redchuk T. A., Solodiankin O. S., Kolibo D. V., Gerilovich A. P., Komisarenko S. V. (2016)
Pushkarova N. O. - Biotechnological approaches for conservation of the endangered species Crambe koktebelica (Junge) N. Busch and effect of aseptic in vitro cultivation |on its biochemical properties, Kalista M. S., Kharkhota M. A., Rakhmetov D. B., Kuchuk M. V. (2016)
Tigunova O. O. - Lignocellulosic feedstocks after explosive autohydrolysis as substrate to butanol obtaining, Beiko N. E., Tkachenko Т. V., Kamenskyh D. S., Yevdokymenko V. O., Kashkovskiy V. I., Shulga S. M. (2016)
Trokhymchuk T. Y. - The shelf life predicting of immunoenzyme combined test systems for HIV1/2 diagnostics, Chumak E. N., Moysa L. N., Shevchuk V. A., Ganova L. A., Serdyuk V. G., Spivak N. Ya. (2016)
Bodnar O. I. - Optimization of Chlorella vulgaris Beij. cultivation in a bioreactor of continuous action., Burega N. V., Palchyk A. O., Viniarska H. B., Grubinko V. V. (2016)
Svitina H. M. - The cultivation of rat colon tumor with placental multipotent stem cells, Rubachuk O. А., Garmanchuk L. V., Shablii V. A., Lobyntseva G. S. (2016)
Tarusin D. - Encapsulation of mesenchymal stromal cells in alginate microspheres, Mazur S., Volkova N., Petrenko Yu., Zaikov V., Petrenko A. (2016)
Gorbunov L. V. - Computer modeling of embryonic mortality at crioconservation, Cherniavska Ye. G. (2016)
Suleimenova Zh. B. - Alpha-amylase production from Aspergillus oryzae M in submerged fermentation, Saduyeva Zh. K., Rakhmetova Zh. K. (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Woźniak M. G. - Ukraine’s socioeconomic development in the environment of contemporary global threats (2016)
Mozhovyi O. - The modern paradigm of operation of the world financial market, Malashchuk D. (2016)
Reznikova N. - Phenomenology of neo-dependence in terms of economic globalization (2016)
Korchevska L. - International experience of forming the institutional and legal framework of security studies (2016)
Molchanova E. - The philosophy of global problems in the context of a new economic order (2016)
Radzievska S. - Global crisis, financialization and technological development (2016)
Титул, зміст (2013)
Беккер І. - Заблоковані барикадами (2013)
Кедровська Ю. - "Ми зобов’язані провести окрему дискусію щодо підписання Угоди про асоціацію Україна – ЄС" (2013)
Луцький О. - Усі поїдуть.., а хто залишиться?! (2013)
Цирфа Ю. - ЄС + Україна Угода про асоціацію... Саміт "Східного партнерства" й подальша кооперація (2013)
Розумний М. - Конституційний процес: нова політична модель для України (2013)
Романюк Т. - 206 кандидатів на п'ять мандатів (2013)
Саламатов В. - Щастя: де воно? (2013)
Романюк Т. - Доля з епохи (2013)
Теплюк М. - Законодавчі акти як безпосередній продукт законодавчого процесу: окремі питання теорії (2013)
Галака С. - Остаточне знищення хімічної зброї?.. ОЗХЗ і Нобелівська премія миру (2013)
Довбенко М. - Ключі до знань про фінансові ринки (2013)
Голобородько Я. - Вона розповідає не людські історії - вона розповідає життя (2013)
Картель М. - Складні біохімічні системи крізь призму квантової хімії, Лобанов В. (2013)
Пашицький Е. - Бозон Хіггса допомогає прояснити будову нашого світу (2013)
Кришталь О. - Логістика на рівні клітин, Сторожук М. (2013)
Іваненко Н. - Діаграма сумнівного лідерства (2013)
Фурманов Ю. - Вистраждане щастя (2013)
Красняков Є. - Парламентські слухання з питань освіти як чинник удосконалення державної політики в галузі освіти України, Кузнєцова С. (2013)
Пузикова Л. - Місія форуму вчених (2013)
Луцький О. - Освітня реформа як відчайдушний крок (2013)
Луцький О. - Давід Жванія: "Реформу місцевого самоврядування можна реалізувати до кінця 2017 року" (2013)
Тищук Є. - "Нам вдалося вибудувати механізм співпраці з районними, сільськими та селищними радами регіону", - констатує голова Херсонської облради Віктор Пелих (2013)
Крук В. - Ми - за мир! (2013)
Марчук Л. - Полігон для відпрацювання євростандартів (2013)
Серебрянський Д. - Фінансове право: наукові дослідження та перспективи (2013)
Тищук Є. - Банк "Даніель": коли надія помирає останньою (2013)
Грицюк В. - Битва за Дніпро, Лисенко О. (2013)
Малієнко О. - Малюк став "Титаном" (2013)
Малієнко О. - Європеремога! (2013)
Погребна О. - Новорічні канікули – саме час зануритися в чарівну казку (2013)
Славинський М. - Марко Вовчок: примхлива канва кохання (2013)
Ясень М. - "Я не буду самотнім ніколи стоять" (2013)
Марчук Л. - Чарівна флейта пробуджує (2013)
Баринова-Кулеба В. - Автопортрет з уяви (2013)
Клейменова О. - Арсенал як колайдер актуального мистецтва (2013)
Клейменова О. - Варіант Левченка (2013)
Title (2016)
Content (2016)
Litovchenko B. - Origin of the Creative School of Management: Retrospective Analysis (2016)
Siskos E. - The EU Growth Potential and Offsetting Brexit. Is Accession of Ukraine a Suitable Option?, Darvidou K. (2016)
Zvarych R. - Etymology, Theory, Conceptualization and the Dimension of Globalization (2016)
Savelyev Y. - The Socio-Economic Orientation of Exchange Rate Policy in Ukraine: Currency Board vs Official Dollarization, Kuryliak V. (2016)
Boiar A. - Inter-State Budgetary Diffusion in Supranational Union (2016)
Kolos I. - Stages of Development of the Lean Production Concept and Special Features of its Adaptation to the National Economy, Grechan A. (2016)
Karas O. - Benchmarking – the Instrument of Competitive Advantages Development (2016)
In Memory of the Son of Ukraine (2016)
"Journal of European Economy" in 2016 (2016)
Our Authors (2016)
Title (2015)
Contents (2015)
Roald Hoffmann, Doctor Honoris Causa of the Ivan Franko National University of Lviv (2015)
Hossain A. - The effect of 4 wt.% Cu addition on the electrochemical corrosion behavior of automotive engine Al-6Si-0.5Mg alloy, Gulshan F., Kurny A. S. W. (2015)
Romaka L. - Interaction of the components in the V-(Fe,Ni)-Sn ternary systems, Konyk M., Stadnyk Yu., Horyn A., Romaka V. V., Serkiz R., Krayovskyy V. (2015)
Dmitrieva G. - Melting diagram of cobalt-rich alloys in the system C–Co–Nb, Cherepova Т. (2015)
Kharkhalis A. - Investigation of the interaction of the components in the RE1-xRE'xCu2In (RE = Y, La, Ce, Gd) systems, Bednarchuk O., Nychyporuk G., Kaczorowski D., Zaremba V. (2015)
Boyko M. - New compounds with Sc2Re3Si4-type structure in the systems R–(Zr,Hf)–Ge, Muts N., Tokaychuk Ya., Gladyshevskii R. (2015)
Senchuk O. - Phase equilibria in the ternary system Ce–Ti–Sn at 600°C, Tokaychuk Ya., Demchenko P., Gladyshevskii R. (2015)
Tokaychuk Ya. - The ternary system Sm–Ga–Sn: isothermal section of the phase diagram at 600°C and crystal structures of the compounds (2015)
Gvozdetskyi V. - Quaternary phases R1-xAexTGe2 (R = La, Ce, Gd, Yb; Ae = Ca, Sr; T = Fe, Co, Ni) with CeAl2Ga2 (122) structure type, Hlukhyy V., Gladyshevskii R. (2015)
Stanits’ka M. - Representatives of the structure type MgCu4Sn in the (Zr,Hf)–Cu–Ag systems, Pukas S., Cenzual K., Gladyshevskii R. (2015)
Author index. Volume 8, 2015 (2015)
Біла С. О. - Стратегічні пріоритети та важелі реалізації нової регіональної політики в Україні (2013)
Радченко В. В. - Ефективність нової системи відносин власності в Україні: методологія проблеми в контексті реалій трансформаційної економіки (2013)
Залєвська-Шишак А. Д. - Актуальні проблеми та перспективи становлення корпоративного сектора національної економіки (2013)
Бицюра Ю. В. - Стале економічне зростання та шляхи його забезпечення в Україні (2013)
Ілюхіна В. В. - Формування конкурентних переваг національної економіки (2013)
Білий О. І. - Систематизація механізмів та економічних важелів стимулювання структурної модернізації національного господарства (теоретико-методологічний аспект) (2013)
Русан В. М. - Вплив інвестиційно-інноваційної політики держави на структурні зміни національної економіки (2013)
Штундер І. О. - Критерії та показники ефективної зайнятості в умовах інноваційного розвитку економіки (2013)
Сандугей В. В. - Методологічні основи оцінки взаємозв’язку ефективності функціонування ринку праці та рівня глобалізації економіки країни (2013)
Самусь Г. І. - Аграрні проблеми України на сучасному етапі (2013)
Шульга О. А. - Проблеми інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств в Україні (2013)
Огреба С. В. - Статистичне оцінювання обсягів втечі капіталу з України (2013)
Бабірад-Лазунін В. О. - Організація інформаційного забезпечення статистичного оцінювання контрабанди та митних правопорушень в Україні (2013)
Андрусишин Б. І. - Новітні методики викладання у правничій школі як засіб вдосконалення правової освіти (2013)
Атаманчук І. В. - Перспективи розвитку процесуального права України в рамках міжнародного співробітництва (2013)
Білозьоров Є. В. - Джерела права в державах континентального і загального права: проблеми їх детермінації (2013)
Герасименко А. - Соціальна та інвестиційна політика як компоненти економічної державної стратегії (2013)
Кронівець Т. М. - Електронна освіта у вищих навчальних закладах України: проблеми і перспективи правового регулювання (2013)
Макаренко Р. В. - Поняття правового статусу особистості як члена громадянського суспільства (2013)
Постол К. А. - Основні етапи генезису правових механізмів взаємодії інститутів громадянського суспільства та держави в Україні (1990–2000 рр.) (2013)
Погоріла Л. П. - Принципи діяльності недержавних ЗМІ як основоположні засади демократичних перетворень в інформаційному просторі (2013)
Потапенко Н. А. - Вплив національного чинника на правосвідомість особистості (2013)
Пустоловська О. О. - Первинна політична еліта незалежної України в розбудові державності (2013)
Гавронська Т. В. - Дисидентські рухи як спроба реалізації свободи слова і дії особистості (2013)
Левіт Д. А. - Денаціоналізація та "мілітаризація” культурного простору університетів як ознака їх життєдіяльності у тоталітарному суспільстві (2013)
Лукаш Т. - Виборна система реалізації народовладдя: історико-правова рефлексія (2013)
Сабадош Т. І. - Вплив державницької діяльності А. Волошина на формування української правової думки (2013)
Сворак С. Д. - Иосиф Покровский о народовластии и монархии у славянских народов (2013)
Середа О. В. - Правове положення станових представників в російській імперії (на матеріалах українських губерній) (2013)
Соломаха А. Г. - Участь М. Цитовича у дискусії щодо проблем поліцейського права на сторінках газети "Право” (2013)
Степанюк А. Г. - Практика розгляду справ про наклеп та образу честі у Державному сенаті української держави у 1918 р. (2013)
Банк Р. О. - Щодо питання посилення ролі органів місцевого самоврядування у забезпеченні безпеки підприємницької діяльності (2013)
Рябченко Т. О. - Поняття та стадії референдного правотворчого процесу в Україні (2013)
Пєсцов Р. Г. - Місце заочного судового розгляду серед інших форм кримінального процесу (2013)
Кульчинська Ю. О. - Лікарські помилки як юридична категорія та критерії їх відмежування від злочинів, Успенська Г. С. (2013)
Крупка Ю. М. - Колізії між нормами Цивільного і Господарського кодексів України та шляхи їх вирішення, Міщук В. В. (2013)
Куліненко Л. Б. - Педагогічна майстерність: особистісний вимір (2013)
Наші автори (2013)
Title (2015)
Contents (2015)
Anatychuk L. I - Optimization of Bi-Te based materials for thermoelectric energy converters under the conditions of miniaturization, Vikhor L. N., Gorskiy P. V. (2015)
Kruglyak Yu. A. - Thermoelectric phenomena in "bottom – up” approach (2015)
Gorskiy P. V. - Optimization of materials based on Bi-Te powders for thermoelectric enegy converters (2015)
Rarenko I. M. - Prediction of the values of natural oscillation frequencies in the design of multi-stage stacked thermoelectric structures, Shaiko-Shaikovsky A. G., Belov M. E. (2015)
Rarenko I. M. - Devices for remote temperature measurement of various objects based on CdSb anisotropic thermoelements, Shaiko-Shaikovsky A. G., Dremlyuzhenko S. G., Belov M. E., Rarenko A. I. (2015)
Kobylianskyi R. R. - On temperature distribution in human head at given thermal fluxes on its surface, Moskalyk I. A. (2015)
Casian A. I. - (Dedicated to 80th birthday) (2015)
Москаленко О. М. - Науково-технічний прогрес як базис випереджаючого розвитку економіки (2013)
Михайлюк М. А. - Інноваційний модус євроінтеграційного розвитку вітчизняної економіки (2013)
Седляр М. О. - Модернізація як новий курс стратегічного розвитку України (2013)
Падалка О. С. - Особливості впливу маркетингу освіти на формування професійних компетенцій випускників ВНЗ у контексті європейської інтеграції, Вачевський М. В. (2013)
Седляр Д. О. - Інвестиційне забезпечення формування інтелектуального капіталу в Україні (2013)
Підопригора Л. А. - Державна власність та державне регулювання діяльності підприємств: проблема взаємозамінності (2013)
Шульга О. А. - Аграрні відносини в Україні напередодні трансформаційних перетворень економіки (2013)
Страшинська Л. В. - Методичне забезпечення оцінки ефективності комплексу просування послуг, Самонова Т. Б. (2013)
Зімкіна В. Є. - Формування інноваційної парадигми в сучасній теорії конкуренції (2013)
Сандугей В. В. - Аналіз конкурентоспроможності українського ринку праці: теоретико-методичний підхід (2013)
Захарова К. Ф. - Ефективність антимонопольного регулювання картелів у контексті забезпечення економічної безпеки держави (2013)
Качан Г. М. - Вплив вторинної зайнятості на професійну освіту студентів (2013)
Шевчук Ю. А. - Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку (2013)
Джундієт В. С. - Юридичне джерелознавство як об’єкт дослідження державно-правового механізму проведення селянської реформи в Україні у другій половині ХІХ століття (2013)
Захарченко П. П. - Третій універсал Української Центральної Ради як акт проголошення державної незалежності України (2013)
Кобан О. Г. - Вчення українського мислителя Є. Ерліха про роль звичаєвого права в правосудді та у правовій системі (2013)
Степанюк А. Г. - Становлення інституту касації в країнах Західної Європи (2013)
Роговенко Д. С. - Історичний огляд становлення адвокатури як інституту громадянського суспільства (2013)
Якусик Д. В. - "Квазізакони” як одна з причин виникнення юридичних колізій (2013)
Андрусишин Б. І. - Державно-церковні стосунки в українських землях під знаком кріпосного права (20-і рр. XVIII – середина ХІХ ст.), Бондаренко В. Д. (2013)
Беспалий В. В. - Проблеми тлумачення принципів місцевого самоврядування в Україні (2013)
Міщук В. В. - Відмінність вимагання від подібних складів злочинів за кримінальним законодавством України, Загорулько Є. О. (2013)
Подоляка А. М. - Концепт суспільної безпеки у вітчизняному та зарубіжному праві (2013)
Жмур Ю. М. - Відмежування ст. 162 від злочинів із суміжним складом, які утворюють конкуренцію з положеннями ст. 162 КК України (ст. 182, 163, (ч. 3 ст. ст. 185, 186 та 187 КК України) (2013)
Іваненко К. В. - До питання класифікації корпоративних прав (2013)
Кісанов Д. О. - Поняття, принципи та об’єкти речового права згідно німецького цивільного уложення (2013)
Тімашов В. О. - Історико-правовий дискурс становлення і розвитку прав людини (2013)
Наші автори (2013)
Мельник П. С. - Наукова діяльність ДУ "Український інститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров’я України" у 2016 році, Дзюба О. М., Кудренко М. В., Русняк В. А. (2016)
Білий В. Я. - Розвиток системи лікувально-евакуаційних заходів як основи медичного забезпечення військ в особливий період, Жаховський В. О., Лівінський В. Г., Кудренко М. В., Мельник І. П. (2016)
Білий В. Я. - Актуальність "платинової хвилини" та "золотої години" для сучасної системи лікувально-евакуаційних заходів, Верба А. В., Бадюк М. І., Жаховський В. О., Лівінський В. Г., Слабкий Г. О., Кудренко М. В., Мельник І. П. (2016)
Клітинська О. В. - Аналіз проявів лейкозів у порожнині рота в дітей та підлітків (2016)
Дудник С. В. - Сучасні тенденції малюкової смертності в Україні (2016)
Шафранський В. В. - Стан здоров’я населення старших вікових груп як проблема системи громадського здоров’я (2016)
Красовський К. С. - Тенденції поширеності куріння серед різних груп населення України у 2008–2015 роках (2016)
Мишаківська О. М. - Порівняння нейропсихіатричних порушень в амбулаторних і стаціонарних пацієнтів із деменцією в Україні (2016)
Северин Г. К. - Онкологическая патология половой сферы у женщин Донецкой области, Судья Д. А., Черная Д. А., Слабкий В. Г. (2016)
Дудник С. В. - Тенденції стану здоров’я населення України, Кошеля І. І. (2016)
Kioseva О. V. - Characteristics of satisfaction with life of undergraduate students with the adjustment disorder, who use psychoactive substances (2016)
Лисак В. П. - Характеристика захворюваності та поширеності хвороб ендокринної системи серед дитячого населення Полтавської області (2016)
Лобас М. В. - Характеристика захворюваності та поширеності хвороб серед населення Черкаської області (2016)
Скрип В. В. - Характеристика населення Закарпатської області та основні показники його здоров’я (2016)
Дудіна О. О. - Деякі питання доступності високоспеціалізованої перинатальної допомоги в Україні, Габорець Ю. Ю. (2016)
Качур О. Ю. - Розрахунки необхідних видатків на впровадження сучасної системи променевої діагностики на рівні госпітального округу (2016)
Федосюк Р. М. - Основні пріоритети служби анестезіології та інтенсивної терапії України у сфері безпеки пацієнтів (2016)
Защик Н. С. - Характеристика функціонально-організаційної моделі антисуїцидальної допомоги (2016)
Чернявский В. В. - Концептуальные подходы к совершенствованию стоматологической ортопедической помощи (2016)
Якимець О. В. - Доступність спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної толарингологічної допомоги сільському населенню (2016)
Крохмалюк Л. В. - Характеристика мережі закладів охорони здоров’я в системі МОЗ України, Лисенко П. М. (2016)
Слабкий Г. О. - Застосування SWOТ-аналізу при оцінці впровадження регіоналізації перинатальної допомоги в Україні, Гойда Н. Г., Моісеєнко Р. О., Терещенко А. В., Дудіна О. О. (2016)
Лехан В. М. - Порівняльний аналіз підходів до розвитку первинної медичної допомоги в країнах Європи та в Україні, Крячкова Л. В., Волчек В. В., Росточило С. С. (2016)
Пінчук І. Я. - Спільнотні служби охорони психічного здоров’я – перспективний напрям розвитку, Колодєжний О. В., Ладик–Бризгалова А. К., Ячнік Ю. В. (2016)
Кручаниця В. В. - Методичні підходи до розробки та впровадження регіональних цільових антиалкогольних програм (2016)
Корчинська О. О. - Профілактика та лікування плацентарної дисфункції у сучасному акушерстві, Черняк М. М., Андрашчікова С., Жултакова С., Рібарова Л. (2016)
Комар В. С. - Задоволеність пацієнтів як показник якості відновного лікування в санаторно-курортних умовах (2016)
Клітинська О. В. - Шляхи забезпечення стоматологічного здоров’я дитини (огляд наукової літератури), Федевич М. О. (2016)
Білак–Лук’янчук В. Й. - Результати соціологічного дослідження серед студенської молоді з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу (2016)
Фуртак І. І. - Комплексність підготовки лікарів загальної практики – сімейної медицини, Ступницький Р. М., Грицко Р. Ю. (2016)
Kucherenko N. T. - Condition and problems of personnel providing of health care system of Ukraine, Sytenko O. R. (2016)
Ціборовський О. М. - Огляд рекрутів (новобранців) як метод дослідження стану здоров’я чоловічої молоді в ХІХ – на початку ХХ століття, Сорока В. М. (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Kajikawa T. - Recent activity on thermoelectric power generation technology in japan, Funahashi R. (2016)
Prybyla A. V. - Pysical models of personal air-conditioners (part one) (2016)
Cherkez R. G. - On the simulation of permiable thermoelements (2016)
Anukhin A. I. - Crystallizations of solid solutions of bismuth and antimony tellurides by zone melting and normal crystallization, Razinkov V. V. (2016)
Mykhailovsky V. Ya. - Computer design of thermoelectric automobile starting pre-heater operated with diesel fuel, Maksimuk M. V. (2016)
Konstantynovych I. A. - On the efficiency of gyrotropic thermoelementsin generation mode, Rendigevich O. V. (2016)
Antonyuk V. V. - Imroved reliability contact connecting structures for bismuth telluride based thermoelectric materials, Skrypskyi I. M. (2016)
Anatychuk L. I. - Thermoelectric device for temperature and heat flux density measurement "ALTEC-10008", Ivaschuk O. I., Kobylianskyi R. R., Postevka I. D., Bodiaka V. Yu., Gushul I. Ya. (2016)
Anatychuk L. I. - Automated measuring system "ALTEC-10003” for the determination of thermoelectric properties of material ingots, Havrylyuk M. V., Lysko V. V., Tyumentsev V. A. (2016)
Title (2016)
Table of contents (2016)
Leshkovych T. - Jednostka jako podmiot prawa międzynarodowego publicznego (2016)
Hromivchuk I. - Ways of making accountable for crimes connected with the downing of Malaysian Airlines flight MH 17, Starovoytova O. (2016)
Shvechykova Ya. - Проблеми формування загальноєвропейської системи міжнародної безпеки в постбіполярний період (2016)
Береза В. - Правове регулювання співробітництва України з Європейським Союзом в сфері спільної зовнішньої політики та політики безпеки (2016)
Skril S. - The constitutional principles of the Central and East Europe states political systems reforming (2016)
Kostiuchenko Ya. - Towards effective implementation of the EU-Ukraine association agreement: Ukrainian perspectives (2016)
Асірян С. - Універсальний періодичний огляд, як основний механізм Ради ООН з прав людини (2016)
Зименкова В. - Стратегія США "Новий шовковий шлях": основні ідеї та проблеми реалізації (2016)
Komarnytskyy M. - ASEAN regional cooperation: progress, prospects and challenges (2016)
Moshchenko O. - The impact of the parliamentary elections 2015 in Turkish Republic for country’s foreign policy in the Middle East Region (2016)
Pliatsko O. - Features of health and safety legal regulation at work at the European Union (2016)
Berisha F. - The interpretation of law and social practice (2016)
Кормич А. - Виклики національні безпеці сучасної держави: український погляд (2016)
Павлюк А. - Правова реальність як нормативно-ціннісна та/або метанормативна система (2016)
Бородін І. - Еволюція адміністративного права України, Шапенко Л. (2016)
Pleniuk M. - The concept and features of legal facts іn the doctrine of law of obligations (2016)
Манжул І. - Поняття та захист критичної інфраструктури в США, ЄС, Україні (2016)
Тішкова Н. - Поняття та сутність державного управління охороною навколишнього середовища (2016)
Zhygalkin I. - The importance of labor law principles in modern conditions of state development (2016)
Malyshenko L. - The e-government implementation concepts within the Continental-European Approach (2016)
Мироненко В. - Еволюція та функції коаліційної угоди в країнах Європи (2016)
Vovk S. - The problem of typology of civil wars (2016)
Денисюк С. - "Персоніфікація" VS "Репутація" у політичному контексті математичного моделювання виборчих переваг, Корнієнко В., Слободянюк А. (2016)
Berisha F. - The relation between society, state and law (2016)
Кормич Л. - Демократизація – базовий компонент трансформаційних процесів в сучасній Україні (2016)
Цзяньган В. - Етнічні лідери і міжетнічні конфлікти (2016)
Krynychna I. - Institutional development local government in civil protection under public management reform in Ukraine (2016)
Yasinska A. - October elections 2015 in Ukraine and Poland: peculiarities of the campaigns, absenteeism, uncertainty of voters (2016)
Mykhailovska O. - Implementation of the national information technologies in Asian countries as a specific style of management (2016)
Golka V. - Тechnology of political crowdsourcing: world experience and steps towards implementation in Ukraine (2016)
Бритько А. - Особливості управління державною службою в світі в умовах глобалізаційних процесів (2016)
Грайнер Є. - Державна служба в Україні в умовах трансформації: концептуальні питання (2016)
Юркевич Ю. - Громадські об’єднання як учасники цивільних відносин (2016)
Бурова Л. - Щодо співвідношення категорій "конфлікт" та "спір" у сфері права інтелектуальної власності (2016)
Потопахіна О. - Функції трудового договору у сучасних умовах господарювання (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського