Русан В. М. - Вплив інвестиційно-інноваційної політики держави на структурні зміни національної економіки (2013)
Штундер І. О. - Критерії та показники ефективної зайнятості в умовах інноваційного розвитку економіки (2013)
Сандугей В. В. - Методологічні основи оцінки взаємозв’язку ефективності функціонування ринку праці та рівня глобалізації економіки країни (2013)
Самусь Г. І. - Аграрні проблеми України на сучасному етапі (2013)
Шульга О. А. - Проблеми інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств в Україні (2013)
Огреба С. В. - Статистичне оцінювання обсягів втечі капіталу з України (2013)
Бабірад-Лазунін В. О. - Організація інформаційного забезпечення статистичного оцінювання контрабанди та митних правопорушень в Україні (2013)
Андрусишин Б. І. - Новітні методики викладання у правничій школі як засіб вдосконалення правової освіти (2013)
Атаманчук І. В. - Перспективи розвитку процесуального права України в рамках міжнародного співробітництва (2013)
Білозьоров Є. В. - Джерела права в державах континентального і загального права: проблеми їх детермінації (2013)
Герасименко А. - Соціальна та інвестиційна політика як компоненти економічної державної стратегії (2013)
Кронівець Т. М. - Електронна освіта у вищих навчальних закладах України: проблеми і перспективи правового регулювання (2013)
Макаренко Р. В. - Поняття правового статусу особистості як члена громадянського суспільства (2013)
Постол К. А. - Основні етапи генезису правових механізмів взаємодії інститутів громадянського суспільства та держави в Україні (1990–2000 рр.) (2013)
Погоріла Л. П. - Принципи діяльності недержавних ЗМІ як основоположні засади демократичних перетворень в інформаційному просторі (2013)
Потапенко Н. А. - Вплив національного чинника на правосвідомість особистості (2013)
Пустоловська О. О. - Первинна політична еліта незалежної України в розбудові державності (2013)
Гавронська Т. В. - Дисидентські рухи як спроба реалізації свободи слова і дії особистості (2013)
Левіт Д. А. - Денаціоналізація та "мілітаризація” культурного простору університетів як ознака їх життєдіяльності у тоталітарному суспільстві (2013)
Лукаш Т. - Виборна система реалізації народовладдя: історико-правова рефлексія (2013)
Сабадош Т. І. - Вплив державницької діяльності А. Волошина на формування української правової думки (2013)
Сворак С. Д. - Иосиф Покровский о народовластии и монархии у славянских народов (2013)
Середа О. В. - Правове положення станових представників в російській імперії (на матеріалах українських губерній) (2013)
Соломаха А. Г. - Участь М. Цитовича у дискусії щодо проблем поліцейського права на сторінках газети "Право” (2013)
Степанюк А. Г. - Практика розгляду справ про наклеп та образу честі у Державному сенаті української держави у 1918 р. (2013)
Банк Р. О. - Щодо питання посилення ролі органів місцевого самоврядування у забезпеченні безпеки підприємницької діяльності (2013)
Рябченко Т. О. - Поняття та стадії референдного правотворчого процесу в Україні (2013)
Пєсцов Р. Г. - Місце заочного судового розгляду серед інших форм кримінального процесу (2013)
Кульчинська Ю. О. - Лікарські помилки як юридична категорія та критерії їх відмежування від злочинів, Успенська Г. С. (2013)
Крупка Ю. М. - Колізії між нормами Цивільного і Господарського кодексів України та шляхи їх вирішення, Міщук В. В. (2013)
Куліненко Л. Б. - Педагогічна майстерність: особистісний вимір (2013)
Наші автори (2013)
Title (2015)
Contents (2015)
Anatychuk L. I - Optimization of Bi-Te based materials for thermoelectric energy converters under the conditions of miniaturization, Vikhor L. N., Gorskiy P. V. (2015)
Kruglyak Yu. A. - Thermoelectric phenomena in "bottom – up” approach (2015)
Gorskiy P. V. - Optimization of materials based on Bi-Te powders for thermoelectric enegy converters (2015)
Rarenko I. M. - Prediction of the values of natural oscillation frequencies in the design of multi-stage stacked thermoelectric structures, Shaiko-Shaikovsky A. G., Belov M. E. (2015)
Rarenko I. M. - Devices for remote temperature measurement of various objects based on CdSb anisotropic thermoelements, Shaiko-Shaikovsky A. G., Dremlyuzhenko S. G., Belov M. E., Rarenko A. I. (2015)
Kobylianskyi R. R. - On temperature distribution in human head at given thermal fluxes on its surface, Moskalyk I. A. (2015)
Casian A. I. - (Dedicated to 80th birthday) (2015)
Москаленко О. М. - Науково-технічний прогрес як базис випереджаючого розвитку економіки (2013)
Михайлюк М. А. - Інноваційний модус євроінтеграційного розвитку вітчизняної економіки (2013)
Седляр М. О. - Модернізація як новий курс стратегічного розвитку України (2013)
Падалка О. С. - Особливості впливу маркетингу освіти на формування професійних компетенцій випускників ВНЗ у контексті європейської інтеграції, Вачевський М. В. (2013)
Седляр Д. О. - Інвестиційне забезпечення формування інтелектуального капіталу в Україні (2013)
Підопригора Л. А. - Державна власність та державне регулювання діяльності підприємств: проблема взаємозамінності (2013)
Шульга О. А. - Аграрні відносини в Україні напередодні трансформаційних перетворень економіки (2013)
Страшинська Л. В. - Методичне забезпечення оцінки ефективності комплексу просування послуг, Самонова Т. Б. (2013)
Зімкіна В. Є. - Формування інноваційної парадигми в сучасній теорії конкуренції (2013)
Сандугей В. В. - Аналіз конкурентоспроможності українського ринку праці: теоретико-методичний підхід (2013)
Захарова К. Ф. - Ефективність антимонопольного регулювання картелів у контексті забезпечення економічної безпеки держави (2013)
Качан Г. М. - Вплив вторинної зайнятості на професійну освіту студентів (2013)
Шевчук Ю. А. - Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку (2013)
Джундієт В. С. - Юридичне джерелознавство як об’єкт дослідження державно-правового механізму проведення селянської реформи в Україні у другій половині ХІХ століття (2013)
Захарченко П. П. - Третій універсал Української Центральної Ради як акт проголошення державної незалежності України (2013)
Кобан О. Г. - Вчення українського мислителя Є. Ерліха про роль звичаєвого права в правосудді та у правовій системі (2013)
Степанюк А. Г. - Становлення інституту касації в країнах Західної Європи (2013)
Роговенко Д. С. - Історичний огляд становлення адвокатури як інституту громадянського суспільства (2013)
Якусик Д. В. - "Квазізакони” як одна з причин виникнення юридичних колізій (2013)
Андрусишин Б. І. - Державно-церковні стосунки в українських землях під знаком кріпосного права (20-і рр. XVIII – середина ХІХ ст.), Бондаренко В. Д. (2013)
Беспалий В. В. - Проблеми тлумачення принципів місцевого самоврядування в Україні (2013)
Міщук В. В. - Відмінність вимагання від подібних складів злочинів за кримінальним законодавством України, Загорулько Є. О. (2013)
Подоляка А. М. - Концепт суспільної безпеки у вітчизняному та зарубіжному праві (2013)
Жмур Ю. М. - Відмежування ст. 162 від злочинів із суміжним складом, які утворюють конкуренцію з положеннями ст. 162 КК України (ст. 182, 163, (ч. 3 ст. ст. 185, 186 та 187 КК України) (2013)
Іваненко К. В. - До питання класифікації корпоративних прав (2013)
Кісанов Д. О. - Поняття, принципи та об’єкти речового права згідно німецького цивільного уложення (2013)
Тімашов В. О. - Історико-правовий дискурс становлення і розвитку прав людини (2013)
Наші автори (2013)
Мельник П. С. - Наукова діяльність ДУ "Український інститут стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров’я України" у 2016 році, Дзюба О. М., Кудренко М. В., Русняк В. А. (2016)
Білий В. Я. - Розвиток системи лікувально-евакуаційних заходів як основи медичного забезпечення військ в особливий період, Жаховський В. О., Лівінський В. Г., Кудренко М. В., Мельник І. П. (2016)
Білий В. Я. - Актуальність "платинової хвилини" та "золотої години" для сучасної системи лікувально-евакуаційних заходів, Верба А. В., Бадюк М. І., Жаховський В. О., Лівінський В. Г., Слабкий Г. О., Кудренко М. В., Мельник І. П. (2016)
Клітинська О. В. - Аналіз проявів лейкозів у порожнині рота в дітей та підлітків (2016)
Дудник С. В. - Сучасні тенденції малюкової смертності в Україні (2016)
Шафранський В. В. - Стан здоров’я населення старших вікових груп як проблема системи громадського здоров’я (2016)
Красовський К. С. - Тенденції поширеності куріння серед різних груп населення України у 2008–2015 роках (2016)
Мишаківська О. М. - Порівняння нейропсихіатричних порушень в амбулаторних і стаціонарних пацієнтів із деменцією в Україні (2016)
Северин Г. К. - Онкологическая патология половой сферы у женщин Донецкой области, Судья Д. А., Черная Д. А., Слабкий В. Г. (2016)
Дудник С. В. - Тенденції стану здоров’я населення України, Кошеля І. І. (2016)
Kioseva О. V. - Characteristics of satisfaction with life of undergraduate students with the adjustment disorder, who use psychoactive substances (2016)
Лисак В. П. - Характеристика захворюваності та поширеності хвороб ендокринної системи серед дитячого населення Полтавської області (2016)
Лобас М. В. - Характеристика захворюваності та поширеності хвороб серед населення Черкаської області (2016)
Скрип В. В. - Характеристика населення Закарпатської області та основні показники його здоров’я (2016)
Дудіна О. О. - Деякі питання доступності високоспеціалізованої перинатальної допомоги в Україні, Габорець Ю. Ю. (2016)
Качур О. Ю. - Розрахунки необхідних видатків на впровадження сучасної системи променевої діагностики на рівні госпітального округу (2016)
Федосюк Р. М. - Основні пріоритети служби анестезіології та інтенсивної терапії України у сфері безпеки пацієнтів (2016)
Защик Н. С. - Характеристика функціонально-організаційної моделі антисуїцидальної допомоги (2016)
Чернявский В. В. - Концептуальные подходы к совершенствованию стоматологической ортопедической помощи (2016)
Якимець О. В. - Доступність спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної толарингологічної допомоги сільському населенню (2016)
Крохмалюк Л. В. - Характеристика мережі закладів охорони здоров’я в системі МОЗ України, Лисенко П. М. (2016)
Слабкий Г. О. - Застосування SWOТ-аналізу при оцінці впровадження регіоналізації перинатальної допомоги в Україні, Гойда Н. Г., Моісеєнко Р. О., Терещенко А. В., Дудіна О. О. (2016)
Лехан В. М. - Порівняльний аналіз підходів до розвитку первинної медичної допомоги в країнах Європи та в Україні, Крячкова Л. В., Волчек В. В., Росточило С. С. (2016)
Пінчук І. Я. - Спільнотні служби охорони психічного здоров’я – перспективний напрям розвитку, Колодєжний О. В., Ладик–Бризгалова А. К., Ячнік Ю. В. (2016)
Кручаниця В. В. - Методичні підходи до розробки та впровадження регіональних цільових антиалкогольних програм (2016)
Корчинська О. О. - Профілактика та лікування плацентарної дисфункції у сучасному акушерстві, Черняк М. М., Андрашчікова С., Жултакова С., Рібарова Л. (2016)
Комар В. С. - Задоволеність пацієнтів як показник якості відновного лікування в санаторно-курортних умовах (2016)
Клітинська О. В. - Шляхи забезпечення стоматологічного здоров’я дитини (огляд наукової літератури), Федевич М. О. (2016)
Білак–Лук’янчук В. Й. - Результати соціологічного дослідження серед студенської молоді з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу (2016)
Фуртак І. І. - Комплексність підготовки лікарів загальної практики – сімейної медицини, Ступницький Р. М., Грицко Р. Ю. (2016)
Kucherenko N. T. - Condition and problems of personnel providing of health care system of Ukraine, Sytenko O. R. (2016)
Ціборовський О. М. - Огляд рекрутів (новобранців) як метод дослідження стану здоров’я чоловічої молоді в ХІХ – на початку ХХ століття, Сорока В. М. (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Kajikawa T. - Recent activity on thermoelectric power generation technology in japan, Funahashi R. (2016)
Prybyla A. V. - Pysical models of personal air-conditioners (part one) (2016)
Cherkez R. G. - On the simulation of permiable thermoelements (2016)
Anukhin A. I. - Crystallizations of solid solutions of bismuth and antimony tellurides by zone melting and normal crystallization, Razinkov V. V. (2016)
Mykhailovsky V. Ya. - Computer design of thermoelectric automobile starting pre-heater operated with diesel fuel, Maksimuk M. V. (2016)
Konstantynovych I. A. - On the efficiency of gyrotropic thermoelementsin generation mode, Rendigevich O. V. (2016)
Antonyuk V. V. - Imroved reliability contact connecting structures for bismuth telluride based thermoelectric materials, Skrypskyi I. M. (2016)
Anatychuk L. I. - Thermoelectric device for temperature and heat flux density measurement "ALTEC-10008", Ivaschuk O. I., Kobylianskyi R. R., Postevka I. D., Bodiaka V. Yu., Gushul I. Ya. (2016)
Anatychuk L. I. - Automated measuring system "ALTEC-10003” for the determination of thermoelectric properties of material ingots, Havrylyuk M. V., Lysko V. V., Tyumentsev V. A. (2016)
Title (2016)
Table of contents (2016)
Leshkovych T. - Jednostka jako podmiot prawa międzynarodowego publicznego (2016)
Hromivchuk I. - Ways of making accountable for crimes connected with the downing of Malaysian Airlines flight MH 17, Starovoytova O. (2016)
Shvechykova Ya. - Проблеми формування загальноєвропейської системи міжнародної безпеки в постбіполярний період (2016)
Береза В. - Правове регулювання співробітництва України з Європейським Союзом в сфері спільної зовнішньої політики та політики безпеки (2016)
Skril S. - The constitutional principles of the Central and East Europe states political systems reforming (2016)
Kostiuchenko Ya. - Towards effective implementation of the EU-Ukraine association agreement: Ukrainian perspectives (2016)
Асірян С. - Універсальний періодичний огляд, як основний механізм Ради ООН з прав людини (2016)
Зименкова В. - Стратегія США "Новий шовковий шлях": основні ідеї та проблеми реалізації (2016)
Komarnytskyy M. - ASEAN regional cooperation: progress, prospects and challenges (2016)
Moshchenko O. - The impact of the parliamentary elections 2015 in Turkish Republic for country’s foreign policy in the Middle East Region (2016)
Pliatsko O. - Features of health and safety legal regulation at work at the European Union (2016)
Berisha F. - The interpretation of law and social practice (2016)
Кормич А. - Виклики національні безпеці сучасної держави: український погляд (2016)
Павлюк А. - Правова реальність як нормативно-ціннісна та/або метанормативна система (2016)
Бородін І. - Еволюція адміністративного права України, Шапенко Л. (2016)
Pleniuk M. - The concept and features of legal facts іn the doctrine of law of obligations (2016)
Манжул І. - Поняття та захист критичної інфраструктури в США, ЄС, Україні (2016)
Тішкова Н. - Поняття та сутність державного управління охороною навколишнього середовища (2016)
Zhygalkin I. - The importance of labor law principles in modern conditions of state development (2016)
Malyshenko L. - The e-government implementation concepts within the Continental-European Approach (2016)
Мироненко В. - Еволюція та функції коаліційної угоди в країнах Європи (2016)
Vovk S. - The problem of typology of civil wars (2016)
Денисюк С. - "Персоніфікація" VS "Репутація" у політичному контексті математичного моделювання виборчих переваг, Корнієнко В., Слободянюк А. (2016)
Berisha F. - The relation between society, state and law (2016)
Кормич Л. - Демократизація – базовий компонент трансформаційних процесів в сучасній Україні (2016)
Цзяньган В. - Етнічні лідери і міжетнічні конфлікти (2016)
Krynychna I. - Institutional development local government in civil protection under public management reform in Ukraine (2016)
Yasinska A. - October elections 2015 in Ukraine and Poland: peculiarities of the campaigns, absenteeism, uncertainty of voters (2016)
Mykhailovska O. - Implementation of the national information technologies in Asian countries as a specific style of management (2016)
Golka V. - Тechnology of political crowdsourcing: world experience and steps towards implementation in Ukraine (2016)
Бритько А. - Особливості управління державною службою в світі в умовах глобалізаційних процесів (2016)
Грайнер Є. - Державна служба в Україні в умовах трансформації: концептуальні питання (2016)
Юркевич Ю. - Громадські об’єднання як учасники цивільних відносин (2016)
Бурова Л. - Щодо співвідношення категорій "конфлікт" та "спір" у сфері права інтелектуальної власності (2016)
Потопахіна О. - Функції трудового договору у сучасних умовах господарювання (2016)
Ivchuk Yu. - Current issues of ensuring decent and safe working conditions (2016)
Sereda O. - The labor legislation of Ukraine: the issues of adaptation to the European Union Standarts (2016)
Соловйов О. - Світовий досвід соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (2016)
Сумкін С. - Правова природа договору перевезення пасажира та багажу (2016)
Podrez-Riapolova I. - Features of investment in the natural gas market (2016)
Ihnatenko I. - The features of the state registration of objects which inseparably linked with the ground in foreign countries (2016)
Полянська І. - Актуальні питання реалізації права на одержання дивідендів за акціями корпоративного фонду в Україні (2016)
Hryniak A. - Debatable issues of the contractual regulation of property relations under the marriage agreement (2016)
Fedotov O. - Legal considerations and uncertainties at appointment of a candidate (person) to fill a position of the head of the territorial customs body of the State Fiscal Service of Ukraine (SFS customs house) (2016)
Chornei S. - Legal signs of sanity (2016)
Грицаченко В. - Нормативно-правове регулювання оперативно-розшукової протидії злочинам правоохоронними органами: зарубіжний досвід (2016)
Kovna U. - The system of legal means to preventing the unlawful behavior of minors (2016)
Шелевер Н. - Проблемні питання виконавчого провадження в Україні та шляхи їх розв’язання (2016)
Агапова Є. М. - Відгодівельні та м’ясні якості молодняку свиней великої білої породи та породи ландрас французької селекції "Нуклеус" в умовах України, Сусол Р. Л. (2014)
Безалтична О. О. - Особливості росту теличок в залежності від їх типу стрес-стійкості, Іванова Л. О. (2014)
Богдан М. К. - М’ясна продуктивність овець цигайської породи різних внутрішньопорідних та заводських типів у різних природно-кліматичних умовах України (2014)
Карунський О. Й. - Ефективність впливу кормових сорбентів на продуктивність курей, Ковтуненко-Побережна Л. А. (2014)
Китаєва А. П. - Формування продуктивних якостей помісного (Ц х АК) F1 молодняку овець за різної структури раціону (2014)
Корх О. В. - Комплексна характеристика племінної цінності самців сріблясто-чорної лисиці (2014)
Мажиловська К. Р. - Відгодівельні показники свиней при згодовуванні їм нового мінерального преміксу, Карунський О. Й. (2014)
Орлова А. В. - Нормалізація гігієнічних умов утримання худоби – резерв підвищення її продуктивності, Ясько В. М., Сочесло Ю. С. (2014)
Пелих В. Г. - Вплив БАД на харчові властивості та технологію виготовленн сиру, Балабанова І. О. (2014)
Пелих В. Г. - Аналіз дискретності порід свиней різного напрямку продуктивності за основними ознаками відтворювальних та відгодівельних якостей, Коваленко Т. С. (2014)
Пушкар Т. Д. - Поліпшення санітарно-гігієнічних показників при дезинфекції молочно-доїльного обладнання при застосуванні озонових технологій (2014)
Севастьянов О. Г. - Особливості росту і розвитку молодняку великої рогатої худоби різного сезону народження, Кірович Н. О., Лівінський А. І., Севастьянов О. В. (2014)
Скареднов Д. Ю. - Вплив концентрату сухого білкового соєвого кормового на ріст та розвиток свиней, Голуб Н. Д. Поліщук А. А. (2014)
Уханова І. М. - Залежність продуктивності корів від умов утримання (2014)
Халак В. І. - Використання деяких біохімічних показників крові при оцінці якісного складу свинини (2014)
Хамід К. О. - Порівняльна характеристика продуктивних якостей бджіл української степової породи при різних умовах зимівлі (2014)
Церенюк О. М. - Відгодівельні якості молодняку з різною стресостійкістю в період "кризи відлучення” (2014)
Ahapova Ye. M. - History, state and prospects of pig production development in Ukraine and in its regions, Susol R. L., Tkachenko I. Ye. (2014)
Kotets H. I. - Physiological state and blood biochemical parameters of replacement heifers using triticale vetch mixtures in rations (2014)
Title (2016)
Table of contents (2016)
Babin B. - Legal qualification of the deportation of the Crimean Tatar people as the international crime, Pleshko E. (2016)
Anosova Yu. - The genocide against the russian-speaking population of Donbass region: reality or myth? (legal analysis) (2016)
Liashenko N. - Subject of decisions of the European Court of Human Rights (2016)
Узун Ю. - Розвиток ідеї тюрко-турецького культурного простору в ХХ столітті та її політичне значення для геостратегії Туреччини (2016)
Касьянова М. - Українці на ринку праці в країнах Східної Європи (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) (2016)
Цуркан-Сайфуліна Ю. - Аксіологія права і аксіологія влади: філософсько-правовий аспект (2016)
Khriapchenko V. - The rhizome model of the system of law as the manifestation of creativity in the contemporary jurisprudence (2016)
Gadzhyieva D. - Synergetic analysis of transitional changes during national liberation struggle of 1917-1921 in Ukraine, Polovyi M. (2016)
Rostetska S. - The phenomenon of national identity in the political science (2016)
Ярошенко В. - Громадянська компетентність як умова формування української політичної нації (2016)
Дідух Л. - Неотехнократизм в проблемному полі політичної науки другої половини ХХ століття (2016)
Кравець А. - Предметна сфера дослідження біополітики: витоки, проблеми, перспективи (2016)
Кужман О. - Регіональний рівень у топологічному розмаїтті політичного порядку денного: у пошуках теоретичного обґрунтування (2016)
Berisha F. - The control of administration’s performance and the holders of state administration (2016)
Kozlovska L. - Influence of political actors (and migrants as their component) on political process (2016)
Саєнко І. - Комунікативні технології опозиційної діяльності в умовах виборчих кампаній (2016)
Ягунов Д. - Перспективи пенітенціарної реформи в Україні: деякі проекти та деякі кроки (2016)
Петросян Г. - Порівняльна характеристика угоди про визнання винуватості в Україні та процесуальної угоди в Грузії (2016)
Меркулова Ю. - Процесуальні та психологічні особливості укладання угоди про примирення між потерпілим та підозрюваним (обвинуваченим) у кримінальному провадженні (2016)
Hres Yu. - Defining correlation between tactical, technological and organizational aspects in an investigative (search) activity (2016)
Berisha F. - The judicial control of the work of аdministration (2016)
Мельник О. - Незалежність судді основа справедливого і неупередженого правосуддя в правовій державі (2016)
Стукаленко О. - Діяльність Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України у сфері будівництва (2016)
Glibko S. - Problems of legal provision of innovative banking (2016)
Хороша Т. - Проблемні питання правового регулювання спадкових відносин, ускладнених іноземним елементом (2016)
Сафонов Ю. М. - Міграційна політика та міграційні процеси в Україні (2015)
Драган А. Д. - Інформаційне забезпечення формування цінової політики підприємств м’ясопереробної галузі (2015)
Завадських Г. М. - Передумови підвищення ефективності управління підприємствами АПК України (2015)
Котков С. В. - Економічні засади розвитку управління ефективніcтю діяльності підприємств цукрової промисловості (2015)
Пріб К. А. - Роль програм стабілізації та розвитку в ефективному управлінні цукробуряковим виробництвом (2015)
Драган О. І. - Методологічні підходи до управління розвитком інноваційного потенціалу підприємств (2015)
Захаркін О. О. - Теоретичні основи адаптації ESG-критерію в інноваційно-інвестиційну діяльність підприємств (2015)
Александрова Г. М. - Проблеми фінансування освіти на місцевому рівні (2015)
Власова Г. В. - Інформаційні технології в структурі розвитку вітчизняної економіки та культури (2015)
Гуткевич С. О. - Модель управління розвитком поліграфічних підприємств, Шендерівська Л. П. (2015)
Соломко А. С. - Особливості сучасного управлінського мислення. Інформація та комунікація у менеджменті (2015)
Мостенська Т. Г. - Екологічні загрози при виробництві харчових продуктів (2015)
Інформація (2015)
Теленко О. - Роль Австралії у забезпеченні безпеки Азійсько-Тихоокеанського регіону (2014)
Федунь О. - Європейський вектор трансформації екологічної політики України, Зінько І. (2014)
Chervinka I. - Separatist Ethno-Political Conflicts as a Threat to Global Security and a Challenge for International Organizations (2014)
Kuzyk P. - Ukraine’s Inconsistent Foreign Trajectory as a Challenge for Its National Security (2014)
Szeptycki A. - Poland’s Membership in NATO: Political and Military Aspects (2014)
Shevchenko O. - Source Study of the Crimean Conference 1945: Scientific Ethics Issue (2014)
Chernikova V. - Russia - NATO: Towards to a New Format of Strategic Partnership? (2014)
Антонюк Н - Україна у сфері геополітичних інтересів Республіки Польща, Сенюк Ю. (2014)
Школик А. - Порівняльно-правова характеристика видів адміністративної процедури в зарубіжних країнах та Україні (2014)
Котис О. - Особливості правового механізму вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей з України в Європейський Союз (2014)
Присяжний П. - Реальне забезпечення прозорості медіавласності (правові аспекти) шляхом наближення до європейських стандартів (2014)
Вовк Т. - Імплементація положень міжнародних договорів в правопорядок США (2014)
Волоско Я. - Взаємодія актів міжнародних організацій з національним правом: загальнотеоретичні аспекти (2014)
Сорока Н. - Джерела авторського права та суміжних прав у Європейському Союзі (2014)
Лапчук Б. - Сезонність змін попиту на іноземну валюту та неофіційна доларизація в Україні (2014)
Злидник Ю. - Модернізація національної економіки в умовах євроінтеграції: ментально-психологічний аспект (2014)
Дзюба П. - Постінтеграційний досвід залучення іноземних портфельних інвестицій країнами-новими членами ЄС (2014)
Цапко-Піддубна О. - Теоретичні основи політики ефективного використання енергетичних ресурсів (2014)
Lastovetska R. - Immigrant Remittances as Compensation in the Periods of Economic Downturns (2014)
Ємельянова Л. - Інституційні перешкоди діяльності та розвитку акціонерних товариств в країнах ЦСЄ (2014)
Byanova N. - Some Specific Characteristics of EU Electricity Market (2014)
Georgieva Doneva D. - Socio-Economic Aspects of Sustainable Development in Bulgaria (2014)
Markevičius N. - Competitiveness of Border Regions. The Lithuanian Case (2014)
Мурад А. - Інтеграційні процеси в регіоні Перської затоки (2014)
Byanov I. - Cap Implementation and Its Influence on Land Use and Agrarian Structure in Bulgaria (2014)
Федунь Ю. - Забезпечення сталості еколого-економічного розвитку України з урахуванням досвіду ЄС (2014)
Гаврилів О. - Ґендерінґ, або як не передати куті меду (2014)
Гораль Н. - Еволюція екологічної свідомості людини (2014)
Сабат С. - Дискусія як метод інтерактивного навчання іноземних мов майбутніх фахівців сфери міжнародних відносин (2014)
Інформація для авторів (2014)
Title (2016)
Table of contents (2016)
Zadorozhnii O. - Revisiting the "international legal personality” of DPR/LPR (2016)
Babin B. - Legal status of the non-numerous indigenous peoples of Crimea in the modern conditions, Prykhodko A. (2016)
Тимченко Л. - Толкование понятия "право народов на самоопределение" в современном международном праве (2016)
Короткий Т. - Міжнародно-правова відповідальність у сфері охорони морського середовища: старі проблеми та нові тенденції (2016)
Орінда Е. Н. - Генезис міжнародно-правового співробітництва в боротьбі з епідеміями та пандеміями (2016)
Grabova Ya. - Concept of non-refoulement as a principle of asylum (2016)
Mushak N. - Role of ACQUIs in the EU legal order (2016)
Мандзюк О. - Історичні передумови формування та вживання терміну "Держави Балтії" (2016)
Внучко С. - Європейський досвід здійснення соціального діалогу: теоретичний та практичний виміри (2016)
Касьянова М. - Соціалізація дітей українських мігрантів у країнах Східної Європи (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) (2016)
Руденко Ю. - Порівняльна характеристика моделей формування національної ідентичності (2016)
Ростецька С. - Принцип толерантності в аналізі конфлікту ідентичності (2016)
Мінєнкова Н. - Люстрація як наукова проблема сучасних зарубіжних та вітчизняних досліджень (2016)
Брага Л. - Поняття та сутність кримінальної установки (2016)
Терела Г. - Нагляд за додержанням робітничого законодавства: історико-правовий аналіз законопроектів уряду УНР в екзилі періоду Ради Республіки (1921 р.) (2016)
Ставченко С. - Управління політичною кризою versus політичний антикризовий менеджмент (2016)
Волошин М. - Технології мережевої організації політичного протесту громадян України (2016)
Dziatkivskyi V. - Is moral and political responsibility possible in Ukraine? (2016)
Меженська О. - Наслідки державного перевороту: минуле та сучасність (2016)
Kuptsova I. - Female representation in politics: current trends (2016)
Кодинець А. - Інформаційні зобов’язання: поняття, особливості, засади цивільно-правового регулювання (2016)
Заярний О. - Забезпечення адміністративно-правової охорони соціальних цінностей, що існують в інформаційній сфері, як пріоритетний напрям адміністративно-деліктної політики: концептуально-прикладний аспект (2016)
Novytska N. - Formation and development of international legal regulation of public morals protection in the information sector (2016)
Tsymbalenko Ye. - The "atoms into bits” transformation, or the media communications digitalization (2016)
Yagunov D. - Prison reform in Ukraine: some analytical notes and recommendations (2016)
Хорсуненко О. - Реформування прокуратури України відповідно до вимог Європейського Союзу: аналіз перших кроків (2016)
Мінченко Д. - Юридична природа процедури визнання та виконання рішень іноземних судів та арбітражів (2016)
Віннічук Р. - Правовий механізм реалізації відносин перестрахування у Господарському кодексі України (2016)
Балюк І. - Процесуальний статус учасників господарського судочинства (2016)
Качура О. - Адміністративні процедури державної реєстрації юридичних осіб та суб’єктів без статусу юридичної особи у контексті нової редакції Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань" (2016)
Latkovskyi P. - Historical and legal conditions of budget control (2016)
Sydorov Ya. - Theoretical and practical aspects regarding legal regulation of activity of agrarian holding companies in Ukraine (2016)
Санченко О. - Особливості правової охорони вистав у напрямі акціонізму (2016)
Комарницька О. - Визначення мети імітування обстановки злочину, як складова діяльності прокурора (2016)
Грабовська О. - Належність доказів (2016)
Кулініч О. - Критерії визначення впізнаваності фізичної особи, зображеної на фотографіях та інших художніх творах (2016)
Дубовик К. - Головні аспекти перевиховання неповнолітніх правопорушників (2016)
Korotkyi T. - Review of the monograph: Oleksandr Merezhko, "L.I. Petrażycki’s psychological school of law: sources, content, influence” (Odesa: "Feniks”, 2016, 524 p.) (2016)
Stevan Prohaska - Flood protection design discharge at the confluence of the Danube and the Drava, Aleksandra Ilic, Vladislava Bartos Divac (2016)
Гопцій М. В. - Узагальнення тривалості схилового припливу паводкового стоку теплого періоду на річках Українських Карпат (2016)
Гребінь В. В. - Вплив кліматичних змін на гідрологічний режим річок басейну Дністра (ретроспективний аналіз попередніх досліджень), Мудра К. В. (2016)
Лобода Н. С. - Гідрохімічні показники та якість вод водотоків та водойм південно-східної частини водозбору Куяльницького лиману (балки Гільдендорфська, Корсунцівська, озера пересипу), Гриб О. М., Яров Я. С., Гриб К. О. (2016)
Хільчевський В. К. - Комплексна оцінка якості води р. Чорна Тиса, Лета В. В. (2016)
Кічук Н. С. - Формування гідрохімічного режиму та оцінка якості води у Придунайських озерах, Шакірзанова Ж. Р., Медведєва Ю. С., Курілова І. В. (2016)
Забокрицька М. Р. - Водні об’єкти Луцька: гідрографія, локальний моніторинг, водопостачання та водовідведення , Хільчевський В. К. (2016)
Прокопук М. С. - Вміст біогенних речовин у водоймах міста Києва, Погорєлова Ю. В. (2016)
Балабух В. О. - Вплив блокувальних процесів на повторюваність та інтенсивність аномальних умов погоди в Україні, пов’язаних з температурою повітря, Базалєєва Ю. О., Ягодинець С. М. (2016)
Краковська С. В. - Електронні бази метеорологічних даних та результати чисельних кліматичних моделей у визначенні спеціалізованих кліматичних показників, Паламарчук Л. В., Шпиталь Т. М. (2016)
Шевченко О. Г. - Порівняльний аналіз біокліматичних індексів для оцінки комфортності урбанізованого середовища в теплий період (2016)
Білаш В. І. - Теоретичні засади і розрахунок інтервалу невизначеності в метрологічному забезпеченні метеорологічних приладів вимірювання атмосферного тиску, Пясецька С. І. (2016)
Порядок падання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2016)
Канівець Н. С. - Клінічні прояви виразкового глоситу у телят (2016)
Кійко А. О. - Застосування контрасної спондилографії в діагностиці попереков-крижового синдрому у домашніх тварин, Боровков С. Б. (2016)
Костяхіна Г. С. - Діагностика порушень обміну речовин у свиней різних технологічних груп, Боровков С. Б. (2016)
Тимошенко О. П. - Биохимические показатели сыворотки крови собак при раке молочной железы, Кузьмина Ю. В. (2016)
Тимошенко О. П. - Порівняння клініко-гематологічних показників у собак і котів за поліморбідної патології, Папєта Г. А., Снопенко О. С., Перцева Г. В. (2016)
Тимошенко О. П. - Влияние эмоционально-болевого стресса на показатели углеводного и липидного обменов у лабораторных крыс в зависимости от типа нервной деятельности животных, Старицкий А. Ю. (2016)
Яковлєв О. С. - Дрібні домашні тварини, як резервенти антропозоонозних захворювань, Костюк І. О. (2016)
Білий Д. Д. - Перспектива застосування електрохірургічної методики мастектомії за неоплазій молочної залози у сук (2016)
Гаврилін П. М. - Закономірності морфогенезу лімфоїдних органів телят у ранньому постнатальному онтогенезі, Гавриліна О. Г., Перетятько О. В. (2016)
Заїка П. О. - Поширеність атопічного дерматиту у різних порід собак, Кантемир О. В., Цимерман О. О., Анічин А. М. (2016)
Кантемир О. В. - Ефективність медіанної та парамедіанної лапаротомії в обхід прямого м’яза живота, як оперативного доступу при операціях на органах черевної порожнини у собак, Заїка П. О., Анічин А. М. (2016)
Сарбаш Д. В. - Консервативное лечение собак з острым простатитом, Синяговская Е. А. (2016)
Слюсаренко Д. В. - Параметри реовазографії за епідуральної блокади 0,2 % бупівакаїном у великої рогатої худоби (2016)
Кошевой В. І. - Інноваційні методи і автоматизовано-технічні засоби оцінки якості сперми та перспективи їх використання у ветеринарній репродуктології, Науменко С.В. (2016)
Науменко С. В. - Дистанційно-безконтактна та неінвазійна діагностика патологічних процесів у гонадах самців; розробка і впровадження методів терапії з використанням препаратів на основі нанобіоматеріалів, Кошевой В. І. (2016)
Островерхова І. О. - Особливості стану прооксидантно-антиоксидантної системи у овець у період вагітності (2016)
Боровик І. В. - Моніторинг чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів у дніпропетровській області (2016)
Жукова І. О. - Досвід і перспективи застосування маклеї серцевидної та дрібноплідної у тваринництві, Костюк І. О., Баздирєва Н. О., Собакар Г. В., Кочевенко О. С. (2016)
Нагорна Л. В. - Визначення тератогенності препарату "Цифлур" (2016)
Бибен И. А. - Наименьшая эффективная энтеральная доза Aerococcus Viridans штамм BI-07 для белых мышей (2016)
Головко В. О. - Збудники туберкульозу і атипові мікобактерії, їх ультраструктура, диференціація та епізоотологічне значення, Кассіч О. В., Кассіч В. Ю., Левченко А. Г. (2016)
Лапа О. Ю. - Культуральні та біохімічні властивості виділених Campylobacter spp., Якубчак О. М., Бойко П.К. (2016)
Мазуркевич В. І. - Культивування вірусу ринотрахеїту індиків в культурі клітин Vero, Недосеков В.В. (2016)
Передера О. О. - Епізоотологічні особливості, клінічні ознаки та патолого-анатомічні зміни за пастерельозу бройлерів, Лавріненко І. В., Жерносік І. А. (2016)
Скрипка М. В. - Результати мікробіологічного скринінгу бактеріальних асоціацій ящірки прудкої на території м. Полтава, Панікар І. І., Мачуський О. В., Туль О. І. (2016)
Фотіна Т. І. - Профілактика ешерихіозу птиці за допомогою цитратів, Кліщова Ж. Є. (2016)
Фотіна Т. І. - Антимікробна активність препаратів наночастинок металів щодо деяких збудників бактеріозів птиці, Ващик Є. В. (2016)
Євстафєва В. О. - Порівняння ефективності класичних та сучасних копроскопічних методів діагностики стронгілоїдозу коней, Гугосьян Ю. А., Гаврик К. А. (2016)
Євстаф’єва В. О. - Нематодіроз у складі мікстінвазій травного каналу овець в умовах господарств Полтавської області, Гришко А. О., Перебийніс О. В. (2016)
Журенко В. В. - Порушення ферментативної активності у телят хворих на криптоспоридіоз, Сорока Н. М., Журенко О. В. (2016)
Іванченко Н. Ю. - Поширеність неоспорозу серед собак iз симптомами ушкодження нервової системи, Якимчук О. М., Цвіліховський М. І. (2016)
Мазанний О. В. - Акарицидна ефективність цифлуру проти іксодових кліщів у досліді in vitro, Нікіфорова О. В., Бирка В. І. (2016)
Натягла І. В. - Сезонна динаміка капіляріозу курей в умовах господарств полтавської області (2016)
Кондрасій Л. А. - Науково-практичне обґрунтування показників якості молока-сировини за різних умов його виробництва, Якубчак О. М., Осипова Т. Ю. (2016)
Бергілевич О. М. - Розробка олігонуклеотидних праймерів, специфічних до генів шигатоксину stx 1, stx 2 та інтиміну eae шигатоксинпродукуючих E.coli, Касянчук В. В., Дерябін О. М., Єфімова О. М., Кустуров В. Б. (2016)
Богатко Н. М. - Визначення фальсифікації м’яса забійних тварин в аспекті судово-ветеринарної експертизи, Букалова Н. В., Богатко Л. М., Яценко І. В., Сердюков Я. К., Артеменко Л. П. (2016)
Палишнюк К. Ю. - Токсико-біологічна оцінка м’яса курчат-бройлерів експрес-методом з використанням інфузорій Tetraсhуmena pуriformis за застосування препарату Даноксан-50, Ткачук С. А. (2016)
Старосельська А. Л. - Вплив повторної дефростації на мікробіологічну забрудненість напівфабрипкатів (2016)
Fomina M. - Organoleptichna and tasting estimation of meat of pigs for corrections of feed of iron sulfate and by his chelates, Kalyn B., Koval H. (2016)
Скляр О. І. - Якість та безпечність свинини залежно від використаних дезінфектантів, Шкромада О. І., Нечипоренко О. Л. (2016)
Якубчак О. М. - Мікробіологічні показники яловичини залежно від режимів і термінів заморожування, Тютюн А. І., Муковоз В. М., Карпуленко М. С. (2016)
Якубчак О. М. - Вплив "Йодіс-концентрату" на жирнокислотний склад кролятини, Адаменко Л. В., Чайківська Є. В. (2016)
Якубчак О. М. - Вплив гамма-ГХЦГ на хімічні та мікробіологічні показники продуктів забою курчат-бройлерів, Почтаренко П. П., Таран Т. В. (2016)
Яценко І. В. - Безпечність та якість продуктів забою курчат-бройлерів за збагачення раціону цитратом наномолібдену та кормовою добавкою "Пробікс", Головко Н. П., Богатко Н. М., Кириченко В. М. (2016)
Фодченко І. А. - Експериментальне вивчення впливу хос на мідії, як складова їх якості та безпечності, Касянчук В. В., Гогітідзе О. Є. (2016)
Тертишник О. В. - Нодулярний дерматит великої рогатої худоби (огляд літератури), Бусол Л. В., Цивірко І. Л. (2016)
Савенко М. М. - Сучасне правове регулювання ветеринарного підприємництва, Смолянінов В. К., Труш А. М., Штагер Г. Н., Стешенко І. І. (2016)
Коваленко І. В. - Ефективність режиму дезенфекційної оброки приміщень інкубаторія (2016)
Фотіна Г. А. - Визначення токсичних властивостей дезінфектанту "Бі-дез", Бабарук А. В. (2016)
Гаркуша С. Є. - Мікроскопічні зміни в печінці при каліцивірусній інфекції котів, Чайка Л. В. (2016)
Сердюков Я. К. - Мікроскопічні особливості папіломатозу шкіри у собак, Вовковінська А. В., Яценко І. В., Богатко Н. М. (2016)
Оношенко Д. Є. - Морфологічні особливості піднижньощелепної слинної залози собаки, Стегней Ж. Г. (2016)
Бокотько Р. Р. - Морфологічні зміни щитоподібної залози щурів при експерементально змодельованому гіпотиреозі (2016)
Щетинський І. М. - "Хвороба зелених м’язів" бройлерів: нові елементи патогенезу, Захар’єв А. В., Ульяницька А. Ю., Ляхович Л. М. (2016)
Пасніченко О. С. - Особливості гістоархітектоніки середини діафіза плечової кістки качок кросу "Благоварський" у постнатальному періоді онтогенезу, Григоровська А. В., Ткачук С. А. (2016)
Шерстюк Л. М. - Фізіологічний вплив хлориду натрію на морфологічну структуру кісткової тканини молодняка свиней (2016)
Щетинский И. М. - О скрыто протекающей вено-окклюзионной болезни крупного рогатого скота, Ляхович Л. М., Ульяницкая А. Ю., Захарьев А. В. (2016)
Боровкова В. М. - Динаміка біохімічних показників сироватки крові поросят-відлучників при застосуванні біологічно активної добавки "Люкон" (2016)
Баєва Т. І. - Вплив фізичного та емоційного навантаження на метаболічний профіль сироватки крові конкурних коней української верхової породи, Жегунов Г. Ф. (2016)
Title (2015)
Contents (2015)
Penkina N. - Research of the toxicological and pharmacological effects of new blends on the body of biological objects, Tatar L., Zaychenko G., Lytkin D. (2015)
Laduni E. - Effect of drying method and cereal type on functional and pasting properties of ogi powder, Oyeyinka A. T., Oyeyinka S. A., Aworh Ch. O. (2015)
Hrabovska O. - Kinetics of hydrolysis-extraction of pectin substances from the potato raw materials, Pastukh H., Demenyuk O., Miroshnyk V., Halatenko T., Babii A., Dobrydnuk A. (2015)
Odewole M. M. - Post-storage qualities of pre-treated dried red bell pepper, Ayodimeji Z. O., Alabi K. P. (2015)
Sunmonu M. O. - Identification and characterization of bacterial and fungal isolates in raw milk samples from different breeds, Odewole M. M., Oyedun A. O., Bankolen H. F. (2015)
Husyatynska N. - Disinfectants efficiency on microorganisms - active gray rot causative agents within the process of sugar beet storage, Teterina S., Nechipor T., Kasian I. (2015)
Kyrychuk I. - Two-stage whey treatment by nanofiltration and reverse osmosis, Myronchuk V., Zmiievskіi Yu., Holiachuk S. (2015)
Pogoriliyy T. - Temperatures distribution in the "larger sugar crystal–larger crystal sucrose solution–less crystal sugar sucrose solution–smaller sugar crystal–massecuite" cells system depending on the boiling sugar massecuite time (2015)
Klieshchova A. - Influence of cobalt stearate on destabilization of high-pressure polyethylene, Pietuhov A. (2015)
Sadílek T. - Buying dietary supplements and over the counter drugs in the Czech Republic (2015)
Shevchenko L. - Innovative trends for the alcohol enterprises of Ukraine (2015)
Abstracts (2015)
Instructions for authors (2015)
Вакуленко О. В. - Неперервна освіта як чинник ефективності соціальної роботи (2015)
Волошенко М. О. - Підготовленість майбутніх соціальних працівників до профілактично-корекційної роботи з підлітками девіантної поведінки (2015)
Олійник Г. М. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх соціальних педагогів до організації освітньо-дозвіллєвої діяльності (2015)
Стех Є. О. - Основні методи патріотично-виховної роботи з учнівською молоддю професійно-технічних навчальних закладів (2015)
Тріфаніна Л. С. - Тенденції розвитку культури особистості в умовах інформаційного суспільства (2015)
Шовш К. С. - Інформаційна культура педагога: проблеми визначення та формування (2015)
Яременко Л. А. - Позашкільна освіта в системі сучасної освіти: статус та основні функції (2015)
Білоус І. Ю. - Особливості надання соціальних послуг людям похилого віку, Романова Н. Ф. (2015)
Герасим Г. З. - Медіа як ретранслятор соціальних проблем, Климанська Л. Д. (2015)
Ковальчук О. В. - Диференціація навчальної та виробничої практики в системі підготовки бакалавра спеціальності "Соціальна робота” (2015)
Корж І. А. - Багатодітна сім’я як об’єкт соціальної роботи, Романова Н. Ф. (2015)
Савельєва М. Ю. - Соціальний патронаж у системі захисту людей похилого віку, Савельчук І. Б. (2015)
Сідлецька Л. І. - Соціальна робота з сім’ями, які мають складні життєві обставини, Савельчук І. Б. (2015)
Гуріч В. О. - Проблема розвитку інституту уповноваженого з прав дитини в Україні (2015)
Пидюрa І. П. - Необхідність існування центрів соціально-психологічної реабілітації в сучасному українському суспільстві (2015)
Санжаровець В. М. - Шляхетність соціального працівника (2015)
Осетрова О. О. - Психоаналітичний аспект дослідження феномену соціальної адаптації (2015)
Бакуменко І. А. - Особливості організації психосоціальної роботи з людьми, яких торкнулася проблема ВІЛ, Мельник І. П., Савельчук І. Б. (2015)
Вольнова Л. М. - Психологічні особливості міжкультурної комунікації в практиці соціальної роботи (2015)
Вознюк Н. В. - Професійне вигорання фахівців соціальної сфери, Тименко В. М. (2015)
Дослідження оцінки потреб громад у соціальних послугах в Україні (2015)
Впровадження підходу кейс-менеджменту при роботі з внутрішньо переміщеними особами в Україні (результати впровадження ВГО "Ліга соціальних працівників України” проекту "Швидке реагування на соціальні та економічні проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні”) (2015)
Title (2016)
Contents (2016)
Nosenko T. - Effect of rape seeds microwave pretreatment on the composition and antioxidative properties of press rape oil, Levchuk I., Nosenko V., Koroluk T. (2016)
Priss O. - Effect of heat treatment with antioxidants on oxygen radical scavenging during storage of bell pepper fruits (2016)
Posudin Yu. - Laser light scattering by milk particles (2016)
Olatunde S. J. - Production and quality evaluation of tapoica substituted with fermented bambara flour, Adetola R. O., Oyeyinka A. T., Oyeyinka S. A. (2016)
Sukmanov V. - High pressure in the technology of milk and soft cheese, Kiiko V. (2016)
Nakov G. - Sensor analysis of functional biscuits, Stamatovska V., Necinova L. Ivanova N., Damyanova S. (2016)
Ryabchenko N. - Influence of packaging on the quality of soft brine cheese fortified with seaweed additive (2016)
Dikhtyar A. - Research of high oleic sunflower oil properties under the hydrothermal effect, Fedak N., Murlikina N. (2016)
Zemelko M. - Influence of chocolate frosts on their qualities and usage in food industry, Mank V., Chervakov O. (2016)
Chorna A. - Antibacterial biodegradable films for foods, Shulga O., Arsenieva L., Hrehirchak N., Zusko K., Riabov S., Kobylinskyi S., Goncharenko L. (2016)
Öncül N. - Persistence and survival of some food borne pathogens in neutralized unripe grape products, Karabiyikli S. (2016)
Olaoye O. A. - Microbiological quality during storage of pork balangu inoculated with nisin producing Lactococcus lactis subsp. lactis, Onilude A. O., Ubbor S. C., Agiriga A .N. (2016)
Ukrainets A. - Oleoresins effect on cooked poultry sausages microbiological stability, Pasichniy V., Zheludenko Yu., Zadkova S. (2016)
Shynkaryk M. - Mathematical modelling of the separation of suspension process on the filter with selt-purifier filter element, Kravets O. (2016)
Kornienko Ya - Kinetic laws of the process of obtaining complex humic-organic-mineral fertilizers in the fluidized bed granulator, Hayday S., Liubeka A., Martynyuk O. (2016)
Tkachuk N. - Effects of osmotic pressure environments lethal effects on the level of microorganisms in the conditions of evacuation, Shevchenko O. (2016)
Petrenko V. - Modeling of heat transfer in free down flowing laminar liquid films with development wavy structure at the regime of evaporation from the interface, Pryadko M., Zasyadko Ya, Miroshnyk M. (2016)
Evtushenko O. - Development of the occupational safety in the food industry with regard for the risk-based approach, Siryk A., Porodko P. (2016)
Asmalovskij A. - Food quality perception in the Czech Republic: trial study results, Sadílek T. (2016)
Abstracts (2016)
Instructions for authors (2016)
Козубовська І. В. - Деякі особливості ділового спілкування у професійній діяльності соціального працівника (2016)
Копилова С. В. - До питання про зміст професійної підготовки магістрів соціальної роботи (2016)
Козубовський Р. В. - Полікультурна освіта як чинник попередження девіантних проявів у міжетнічних відносинах (2016)
Савельчук І. Б. - Методологічні орієнтири сучасної соціальної роботи (2016)
Повідайчик О. С. - Проблемне навчання в процесі підготовки студентів до науково-дослідницької роботи (2016)
Борох Ю. В. - Нормативно-правові передумови формування інноваційної культури майбутніх соціальних працівників (2016)
Санжаровець В. М. - Роль духовності в галузі соціальної роботи (2016)
Замашкіна О. Д. - Комплексний підхід щодо соціальної підтримки молодих сімей (2016)
Попович І. Є. - Дослідницькі вміння у професійній соціально-педагогічній діяльності (2016)
Сойма Н. Д. - Підготовка майбутніх соціальних працівників до волонтерської роботи з дітьми, схильними до девіантної поведінки (2016)
Фурдуй С. Б. - Соціальна робота: шляхи її реалізації в системі вищої освіти з обдарованою молоддю (2016)
Іванова Д. Г. - Гуманістичні засади соціально-педагогічного консультування (2016)
Стех Є. О. - Аналіз ефективності реалізації організаційних форм виховної роботи у процесі патріотичного виховання учнівської молоді професійно-технічних навчальних закладів (2016)
Житинська М. О. - Соціально-педагогічне середовище університету третього віку як чинник формування життєдіяльності людей похилого віку (2016)
Бойко О. П. - Просоціальність: суть і потенціал у соціально-педагогічній діяльності (2016)
Масюк О. П. - Інституціональні виклики менеджменту соціальної роботи (2016)
Зємба Б. А. - Формування ключових компетентностей майбутнього фахівця соціальної сфери у контексті ідей болонського процесу (2016)
Байбакова О. О. - Формування міжкультурної компетентності соціальних працівників у США (2016)
Title (2016)
Content (2016)
Budnyk O. - Educational Model of a Modern Student: European Scope (2016)
Machynska N. - Education as a Genuine Social and Personal Value, Derkach Yu. (2016)
Marynovska О. - Innovative Processes in Education: Scientific Approaches (2016)
Vasianovych H. - Multimedia as a Tool of Patriotic Education of Students (2016)
Wyrostkiewicz M. - Infoethics – a New Trend in the Science (2016)
Smolinska O. - "Crossroads" of Culture and Education as a Methodological Basis for Modern Pedagogy Content Formation, Dzyubynska K. (2016)
Lachytová L. - Burnout as a Selected Aspect Affecting the Work Performance of a Social Worker, Kalanin P. (2016)
Sokolova T. - Volunteer Activity in the Context of Formation of Social Intellect of Future Specialists in Social Work (2016)
Mazur P. - A Healthy Lifestyle in the Opinion of Junior High School Students From Myślenice District (Poland), Letocha M. (2016)
Slyvka L. - The Problem of Healthkeeping of Children and Youth in Polish Educational Thought at the XV- beginning of XX century (2016)
Blyznyuk T. - Formation of Students’ Socio-Cultural and Lingual Competence at Foreign Language Lessons in Primary School (2016)
Derkachova O. - The Mental Space of Game in "Our Mother is an Enchantress" by Joanna Papuzińska (2016)
Karpenko H. - Verbal Means of Persuasion in English Advertising (2016)
Lachytová L. - The Quality of Seniors' Life in Their Natural Environment, Kalanin P. (2016)
Dubkovetska I. - Implementing Inclusive Education in Ukraine: Problems and Perspectives, Budnyk O., Sydoriv S. (2016)
Pyechka L. - Continuity in the Kindergarten and Primary School in the Implementation of the Contents of Laying the Foundations of Individual Value Attitude to Their Own Health (2016)
Agiliar Tukler V. - Modern Scientific Research on the Development of Proactiveness of Preschool Children (2016)
Атамась Г. П. - Ретроспективний аналіз та стратегія виробництва сої в Україні, Галицький О. М. (2015)
Бахчиванжи В. В. - Організаційний механізм функціонування портової інфраструктури для аграрних підприємств у контексті реформи портової системи України (2015)
Гнатьєва Т. М. - Бухгалтерський облік у поміч ризик-менеджменту, Стоянова-Коваль С. С. (2015)
Doga-Mîrzac M. - Business incubators support of young entrepreneurs (2015)
Домусчи А. О. - Зарубіжний досвід управління витратами бізнес-суб’єктів сфери аграрного виробництва (2015)
Ianioglo A. - The role of financial safety margin in determinig level of economic security (2015)
Kasianova V. A. - Analysis of average dairy products prices in Оdessa region, Goncharova O. M. (2015)
Kryukova I. O. - Shadow economy – current trends, Kravchuk A. O. (2015)
Курносенко В. Г. - Шляхи активізації впровадження інновацій в практику сільськогосподарського виробництва, Дідур Г. І. (2015)
Левіна-Костюк М. О. - Оптимізація структури виробництва і продажу продукції сільськогосподарських підприємств приміської зони м. Одеси (2015)
Найда А. В. - Розвиток органічного виробництва в Україні (2015)
Njepe Fotso L. P. - Gas and coal market analysis and prospects of Ukraine energy external dependence reduce (2015)
Петренко О. П. - Напрямки розвитку системи управління маркетингом зерна в СВК "Дружба", Радутна О. В. (2015)
Репушевська Ю. О. - Особливості визначення безризикової ставки дисконту в процесі оцінки вартості підприємства (2015)
Смирнова Н. В. - Функції та методи управління активами в системі фінансового менеджменту організацій (2015)
Топов Г. І. - Сучасний стан інвестиційної діяльності на підприємствах виноградарсько-виноробного підкомплексу Одеської області, Топов А. Г. (2015)
Шевченко А. А. - Вплив грошової маси на економічний розвиток України, Дяченко О. П. , Добрянська Н. А. (2015)
Танцура Л. М. - Концепція виникнення мінімальної мозкової дисфункції та можливі шляхи запобігання її розвитку, Пилипець О. Ю., Третьяков Д. В. (2016)
Берченко О. Г. - Електрична активність таламокортикальної системи мозку та гіпоталамуса при больовому синдромі у щурів з модельованим ішемічним інсультом, Шляхова А. В., Веселовська О. В. (2016)
Бурчинский С. Г. - Возможности и критерии выбора препаратов холинергической фармакотерапии в лечении деменций (2016)
Гейко В. В. - Экспериментальное исследование половых аспектов "семейного" рассеянного склероза в зависимости от типа и степени наследственной отягощенности (2016)
Григорова И. А. - Эффективность использования препарата Энтроп в составе комплексной терапии черепно-мозговой травмы, Тесленко О. А., Новак А. С., Тихонова Л. В. (2016)
Школьник В. М. - Особливості змін пов’язаної із здоров’ям якості життя та можливості з їх оцінки опитувальника SF-36V2 у хворих з віддаленими наслідками черепно-мозкової травми, Фесенко Г. Д., Соя О. В. (2016)
Аймедов К. В. - Комплексна програма психосоціального супроводу жінок з aлопецією, Живилко В. В. (2016)
Бойко Д. І. - Клініко-психопатологічні аспекти аутоагресивної поведінки у пацієнтів із першим психотичним епізодом з урахуванням впливу біологічних ритмів (2016)
Будьонний П. В. - Взаємозв’язок суїцидальної поведінки з сезонно-місячними та добовими циклами у населення, яке проживає у депресивному промисловому регіоні (2016)
Буздиган О. Г. - Диференційовані підходи до психосоціальної реабілітації хворих на шизофренію з урахуванням клініко-функціональних гендерних особливостей (2016)
Гапонов К. Д. - Алкогольна залежність в умовах соціального стресу: епідеміологічні, клінічні і лікувальні аспекти (2016)
Кіосєва О. В. - Мотиваційні предиктори вживання психоактивних речовин молоддю країни (2016)
Кутиков А. Е. - Антропологический фактор и особенности биоэлектрической активности головного мозга у пациентов с неврозами (2016)
Мухаровська І. Р. - Особливості психоемоційного стану онкологічних хворих на етапі первинного лікування (2016)
Осокина О. И. - Нейроанатомические и гистологические предпосылки шизофрении (обзор проблемы (2016)
Підкоритов В. С. - Судинна деменція — сучасна проблема психіатрії (2016)
Савіна М. В. - Типологія стратегій подолання у жінок з різним станом аддиктивної поведінки та здоров’я сім’ї (2016)
Самойлова О. В. - Прояви агресивної поведінки та критерії психологічного захисту дітей із родин вимушених переселенців при посттравматичному стресовому розладі (2016)
Шестакова М. В. - Перспективы и возможности применения метода транскраниальной микрополяризации в комплексном лечении различных речевых расстройств у детей дошкольного возраста в детской психиатрической практике, Веревка Н. Б. (2016)
Шестопалова Л. Ф. - Особливості репрезентації суб’єктивного сприйняття життєвого шляху у хворих на розлади адаптації, Бучок Ю. С., Марута О. С. (2016)
Шкода К. В. - Особливості особистісної та соціально-психологічної дезадаптації дружин і матерів хворих на параноїдну шизофренію з тривалими термінами захворювання (2016)
Шпильовий Я. В. - Особливості соціальної підтримки у жінок з невротичними тривожно-депресивними розладами різного психоґенезу (вимушених переселенців та дружин військовослужбовців — учасників антитерористичної операції (2016)
Юдін М. А. - Особистісні особливості косметологічних пацієнтів з дисгармонійним самоставленням і завищеною самооцінкою (2016)
Явдак І. О. - Клінічні ознаки резистентних форм неврастенії (2016)
Волошина Н. П. - Роль электроэнцефалографического исследования в выявлении гепатоэнцефалопатии у пациентов с гепатобилиарной патологией, Никишкова И. Н., Песоцкая К. О. (2016)
Закаль К. Ю. - Клинико-психопатологические и психосоциальные особенности медикаментозного комплайенса при параноидной шизофрении (2016)
Cидоренко А. Ю. - Медико-психологічні аспекти реабілітації пацієнтів з вродженими вадами серця: паспорт здоров’я як елемент комплексного супроводу, Маркова М. В. (2016)
Тещук В. Й. - Підходи до лікування післятравматичних стресових розладів у військовослужбовців-учасників антитерористичної операції, Тещук Н. В. (2016)
Title (2016)
Table of contents (2016)
Gorobets A. - Universal international legal standards of social protection of the unemployed (2016)
Короткий Т. - Глобальне управління та охорона світового океану (2016)
Дирда А. - Головування Швейцарії в ОБСЄ в контексті кризи в Україні (2016)
Заболотна М. - Вплив альтерглобалізму на розвиток інтеграційних процесів в Латинській Америці (2016)
Mazurets Yu. - Energy dimension of Ukrainian collaboration with the USA (2016)
Комарницька О. - Критерії визначення прокурором провокації за матеріалами рішень Європейського cуду з прав людини (2016)
Чорнолуцький Р. - Особливості нормопроектної діяльності Президента України: питання теорії і практики (2016)
Бедний О. - Адміністративно-правове регулювання створення посад та визначення посадових повноважень в органах місцевого самоврядування (2016)
Ягунов Д. - Менеджеріалізм у реформуванні пенітенціарної системи України: деякі висновки щодо сучасної модуляції пенальності (2016)
Teleshun Ya. - Some aspects of financial-political groups’ activity during political crisis 2014-16 (2016)
Konoval V. - E-government at local level in Ukraine: current condition and problems of formation (2016)
Кокорєв О. - Зміна вектора політичного розвитку країн Балтії після розпаду СРСР (2016)
Дяченко О. - Сучасне розуміння мовно-маніпулятивних технологій в політичній діяльності (2016)
Дмитрашко С. - Нацистська індоктринація і технології роботи з суспільною думкою (2016)
Savchenko Ia. - Organizational forms of advocacy in the Czech Republic and Ukraine: comparative legal analysis (2016)
Statovci B. - Competition law, economic competition and market economy in Kosovo, Asllani G. (2016)
Cherniuk V. - Analysis of legal regulations and commercialization features of intellectual property (2016)
Бабій А. - Вплив односторонньої зміни та розірвання господарського договору на договірне зобов’язання (2016)
Марущак Я. - Корпоративні суб’єктивні права в комерційних товариствах (2016)
Sapin O. - Current problematic issues concerning procedural activity of public prosecutor in case of transfer of proceedings in criminal matters (2016)
Коляда Н. М. - Організація бібліотечної справи в недільних школах України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2016)
Кушнір В. А. - Емоції у педагогічному процесі (2016)
Stratan-Artyshkova T. B. - Conceptual foundations of development of the author’s ability of the future teacher of music (2016)
Сherkasov V. F. - Synergetic approach to the study of works of musical art by the pupils of secondary schools (2016)
Shandruk S. I. - Professional preparation of teachers in the USA and in Ukraine: comparative analysis (2016)
Дмитрук Л. А. - Технологія ситуаційного навчання у підготовці майбутніх учителів іноземної мови (2016)
Brodsky G. L. - Features of collective musical activity of students in extracurricular time (2016)
Gutsalo E.U.-S. - Socio-constractive approach to communication and communication competence, Matyash O. I. (2016)
Gabelko O. M. - Intercultural communication: problems and consequences (2016)
Дерека Т. Г. - Форми професійної підготовки фахівців фізичного виховання на засадах акмеології (2016)
Добровольська А. М. - Формування і розвиток ІТ-компетентності майбутніх лікарів і провізорів під час реалізації дослідницького методу в процесі навчання дисциплінам природничо-наукової підготовки (2016)
Кириченко О. І. - Актуальні проблеми дизайну сучасного міського середовища в контексті підготовки майбутніх фахівців художньо-графічних відділень, Малежик Ю. М. (2016)
Куркіна С. В. - Специфіка формування естетичних і моральних цінностей в учнів юнацького віку на уроках художньої культури (2016)
Lysenko L. O. - Basic principles of interective language teaching (2016)
Малишевська О. С. - Впровадження в курс навчальної дисципліни "Охорона праці в галузі" питань безпеки праці медичних сестер під час роботи з канцерогенними препаратами (2016)
Mytsenko V. I. - Natural approach in the concept of individual education by herbert spencer (2016)
Мозолев О. М. - Процесуальна модель управління розвитком освіти в сфері фізичної культури і спорту польщі (2016)
Печерська Е. П. - Розвиток творчої самореалізації підлітків у процесі освоєння модерн-танцю, Михайленко Г. О. (2016)
Sveschynska N. V. - Pedagogical model of formation of value orientations of a future teacher-musician (2016)
Smirnova L. L. - Theoretical aspects of providing bilingual education in the slovak republic (2016)
Shevchenko I. L. - Formation of vocal and performing skills of contemporary choirmaster (2016)
Chernionkov Y. O. - Basic stages of training of future teachers of foreign languages in modern conditions of european education (2016)
Ганжела С. І. - Розвиток критичного мислення учнів основної школи у процесі навчання математики, Ганжела Л. С. (2016)
Grozan S. V. - Complete model of formation of research culture of a future teacher-musician during university vocational training (2016)
Клименко Ю. А. - З історії створення радіогазет як основної форми радіомовлення міжнародноїю мовою есперанто (1927–1937 рр.) (2016)
Foka M. V. - Film subtext as the subject matter of media education (2016)
Vetrov O. M. - Community college education in usa in the context of vocational education and training (2016)
Грінченко М. С. - Аналіз професійної підготовки соціальних педагогів щодо соціалізації молоді в умовах інформаційного суспільства (2016)
Дудіна О. В. - Розвиток науково-дослідницьких здібностей майбутніх перекладачів з технічного перекладу в США (2016)
Petrov V. - Kształcenie i doskonalenie nauczycieli w systemie studiów dla pracujących w PRL w latach 70. i 80. XX wieku (2016)
Пухальський Т.Д. - Професійна компетентність учителя музики: аналіз поняття (2016)
Ткаченко О. В. - Професійно-педагогічна підготовка агрономів-дослідників (ХХ – початок ХХІ століття) (2016)
Анотації (2016)
Єфремова Н. Ф. - Забезпечення розвитку вищої освіти — важлива складова стратегічних цілей соціальної держави, Стеблюк Н. Ф., Чічкань О. І. (2016)
Іщенко О. А. - Комплексна еколого-економічна експертиза організації та реалізації державного регулювання та проектування (2016)
Черевко О. В. - Сутність, роль та завдання інтерфейсної безпеки у процесі забезпечення інформаційної та економічної безпеки вищого навчального закладу, Радзіховська Ю. М. (2016)
Резнікова Н. В. - Розвиток торговельної лібералізації в країнах периферії: перспективи економічної інтеграції йорданії, Іващенко О. А. (2016)
Полтавська О. В. - Забезпечення ефективності функціонування підприємств готельного господарства (2016)
Тимофєєв Ю. Е. - Змішане фінансування вищої освіти — шлях до її розвитку, Чернявська Ю. Б. (2016)
Ступень Н. М. - Удосконалення методів еколого-економічного управління розвитком рекреаційних територій (2016)
Бердар М. М. - Контролінг як сучасна концепція управління промисловим підприємством (2016)
Звонар В. П. - Сільська громада в Україні як суб'єкт соціально-економічного розвитку: активізація через самоорганізацію та партнерство (2016)
Гусейнов М. М. - Решение проблем продовольственной безопасности азербайджана в контексте его инновационного развития (2016)
Никитюк Ю. А. - Концептуальні засади розвитку сучасного ринку лікарської рослинної сировини в Україні, Сологуб Ю. О. (2016)
Панкова А. Ю. - Ефективність впровадження стратегії розвитку регіону у відповідності державної стратегії розвитку та євроінтеграційних процесів, Лагутін Т. В. (2016)
Клименко О. М. - Сучасний стан дохідної частини місцевих бюджетів України , Кальчук Н. В. (2016)
Касич А. О. - Теоретичні та практичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства, Глущенко Д. О. (2016)
Халилов А. А. оглы - Состояние технологического прогресса на предприятиях нефтегазового комплекса азербайджана (2016)
Гусейнов В. З. - Принципы и методы эффективного использования ресурсов на автомобильном транспорте (2016)
Грицишин А. Т. - Теоретичний аналіз впливу режиму валютного курсу на рівень міжнародних резервів (2016)
Диба В. А. - Сучасний стан та перспективи розвитку страхових компаній України (2016)
Єгорова Г. А. - Економіко-правові засади державного регулювання злиттів та поглинань: шляхи гармонізації вітчизняного та європейського досвіду (2016)
Shysholin A. - Pre-university department as a form of cross-border export of educational services for ukrainian universities (2016)
Худик О. Б. - Інформаційне забезпечення стратегічного фінансового аналізу (2016)
Рябоконь О. О. - Планування та управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів в умовах децентралізації економіки України (2016)
Криворук Б. М. - Державна підтримка виробництва сільськогосподарської продукції та продовольства: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії (2016)
Тищенко О. П. - Рецензія на монографію "регулювання інноваційних процесів в економіці1" (автор — карп'юк о. п.) (2016)
Денисов С. Ф. - Розуміння "свободи" і "волі" у сучасному національному праві та законодавстві, Зубов Г. О. (2016)
Гмирін А. А. - Кваліфікуючі ознаки злочину незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (2016)
Масько Д. В. - Витоки, генезис і сучасний стан кримінально-правової охорони надр (2016)
Матвєєв С. В. - Незаконне полювання: характеристика суб’єктивної сторони складу злочину (2016)
Матвійчук В. К. - Поняття і суспільна небезпечність вчинення злочину способом особливо жорстокого поводження (2016)
Матвійчук О. В. - Соціально-правова обумовленість кримінально-правової заборони діянні, передбаченого ст. 253 Кримінального кодексу України (2016)
Олєйнічук О. М. - Соціально-правова обумовленість кримінальної відповідальності за безпідставну невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат (принципи криміналізації та декриміналізації) (2016)
Савенкова Т. Г. - Витоки, історія кримінальної відповідальності за приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення і сучасний стан проблеми (2016)
Харь І. О. - Теоретичні і прикладні проблеми суб’єкта злочинів у сфері господарської діяльності, передбачених стст. 199–201, 203-1, 203-2, 204–205, 205-1, 206, 206-2, 209, 209-1, 210 КК України (2016)
Максименко С. Д. - Теорія учбової діяльності В.В. Давидова (2016)
Алєксєєва Ю. А. - Структурна модель віри в юнацькому віці (2016)
Ананова І. В. - Особистісні особливості, що визначають схильність до переживання почуття провини, Ващенко І. В. (2016)
Билінська Н. В. - Педагогическое взаимодействие с учениками с разными видами одарённости (2016)
Буйняк М. Г. - Особливості співпраці вчителя інклюзивного класу з сім’ями учнів (2016)
Гайдук Г. А. - Факторна структура мотиваційно-смислових особливостей особистості як передумови її толерантної поведінки (2016)
Гудима О. В. - Психологічні особливості впливу сімейного виховання на формування креативності у дітей старшого дошкільного віку (2016)
Гура Т. В. - Соціально-психологічні вимоги до особистості лідера та характеру його мислення, Пономарьов О. С. (2016)
Дробот О. В. - Психологічний зміст основних семантичних універсалій правосвідомості студентів коледжів, Возович А. А. (2016)
Івашкевич Е. Е. - Психологічний зміст перекладацької діяльності (2016)
Івашкевич Е. З. - Комплексний підхід до визначення структури соціального інтелекту педагога (2016)
Карпінська Р. І. - Психокорекційна діяльність медичного психолога з профілактики соматичних захворювань, Білобривка Р. І. (2016)
Карпенко Є. В. - Структура та функції емоційної компетентності в процесі життєтворення (2016)
Кашлюк Ю. І. - Основні чинники, які впливають на психологічне благополуччя особистості (2016)
Козова І. Л. - Психологічний вплив пониження рівня невротизації на мотивацію до учіння у студентів-медиків (2016)
Комар Т. В. - Соціальна зрілість особистості як чинник становлення професійної зрілості психолога (2016)
Корчакова Н. В. - Розвиток когнітивних та емоційних основ просоціальної поведінки дітей дошкільного віку (2016)
Котик І. О. - Способи підвищення надійності особистості та групи, Саричер С. В. (2016)
Кочергіна І. А. - Теоретичні підходи до пояснення природи психологічного насильства в родині (2016)
Кравченко К. О. - Індивідуально-психологічні особливості в системі соціально-психологічних детермінант виникнення бойового стресу у військовослужбовців – учасників антитерористичної операції (2016)
Кревська О. О. - Макіавеллістичні координати політичної компетентності особистості (2016)
Крупельницька Л. Ф. - Психологічні підходи до побудови регуляторно-рівневої моделі гумору, Шпортун О. М. (2016)
Лазорко О. В. - Психозахисна детермінація професійного самозбереження фахівців стресогенних професій (2016)
Максименко К. С. - Проблематика каузации разнообразных болезненных состояний организма и личности (2016)
Мартинюк І. А. - Сутність готовності особистості до самоосвітньої діяльності (2016)
Мельниченко О. И. - Психологические особенности реализации программы нововведений в вузе (2016)
Наконечна М. М. - Інтерсуб’єктність у психології: до постановки проблеми (2016)
Ничипорук Е. А. - Представления младших школьников о будущем (2016)
Ногачевська І. О. - Рецепція проблеми механізмів розуміння студентами-філологами поетичних текстів (2016)
Onufriieva L. A. - The correlation between socionomic specialists’ individual and psychological factors and emotional burnout syndrome occurrence (2016)
Пасічна В. Г. - Психологічний аналіз безробіття як соціально-економічного явища (2016)
Погорільська Н. І. - Значення місця проживання для ціннісно-смислової сфери та часової перспективи старшокласників (2016)
Подкоритова Л. О. - Особливості застосування арт-терапії для розвитку рефлексії фахівців соціономічної сфери (2016)
Рахімкулова А. С. - Взаємозв’язок ризикової та суїцидальної поведінки у підлітків (вивчення репрезентативної вибірки в Україні) (2016)
Ренке С. О. - Теоретико-методологічний аспект професійного образу "Я" як предмет психології (2016)
Санько К. О. - Особливості взаємозв’язку емоційного інтелекту та відчуття успішності сучасної молоді (2016)
Семенів Н. М. - Теоретико-методологічні аспекти етнічної толерантності в контексті міжетнічної взаємодії (2016)
Сімко А. В. - Особливості покращення психомоторного розвитку розумово відсталих дітей засобами рухової активності (2016)
Сімко Р. Т. - Психологічні особливості вияву особистісних рис працівників патрульної поліції (2016)
Старик В. А. - Особливості психосоматичних захворювань у працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій (2016)
Стрілецька І. І. - Структурно-функціональний аналіз особливостей впливу тривожності на розвиток соціального інтелекту студентів (2016)
Стріха С. В. - Результати дослідження динаміки індивідуально-психологічних рис психологів пенітенціарних установ (2016)
Токарева Н. М. - Сучасні тенденції становлення статево-рольової ідентичності підлітків (2016)
Троіцька М. Є. - Сучасні інтерпретації проблеми побутового насильства як соціально-психологічного феномену (2016)
Царькова О. В. - Особливості формування освітнього простору для дітей з обмеженими можливостями здоров’я (2016)
Shaparenko Y. V. - Features of value orientations of Lemkos deported from the territory of Lemkivshchyna during the 1944–1946 years (2016)
Шелестова О. В. - Особливості впливу розладів адаптації на пізнавальну та психоемоційну сфери у військовослужбовців (2016)
Шестопал І. А. - Гендерні особливості професійної самореалізації особистості (2016)
Штепа О. С. - Зміст і принципи психологічного "актуалізуючого інтерв’ю" (2016)
Щербина В. Л. - Методологічні аспекти дослідження процесів соціалізації в умовах сучасних суспільних змін (2016)
Ярош Н. С. - Вплив саногенної рефлексії на стрес-долаючу поведінку особистості (2016)
Бібліографія (2016)
Відомості про авторів (2016)
Про збірник (2016)
Алексеев А. Я. - О стилистической роли глагола в языке (2011)
Алфьорова Н. С. - Структурні типи питальних речень в американській поезії ХХ століття (2011)
Альошина І. Г. - Морфонологічні особливості основ латинських дієслів розміщення (2011)
Артюх В. М. - Термінологічні дієслівні об’єктні словосполучення –номінанти мікроситуацій економічної діяльності (2011)
Балюта М. В. - Процеси евфемізації сучасної англійської мови у певних сферах соціального буття (2011)
Бечко Я. В. - Функціонування полісемантичних ад’єктивів із термічним значенням у фразеологічному контексті (2011)
Біляєва О. В. - Простори віртуальної реальності в романі Вільяма Гібсона "Мона Ліза Овердрайв" (2011)
Жукова. Л. К. - Языковая и речевая специфика вторичных наименований административных объектов США, Блохина Е. П. (2011)
Божко Е. С. - Інтеграція реалій сфери "кіно" у розмовну англійську мову (2011)
Бросленко О. Л. - Поетика заголовку роману Дж. М. Кутзее "Dairy of a bad year" ("Щоденник поганого року") (2011)
Vasylyna K. M. - Aesthetic experiments in the realm of English Renaissance Rogue literature: roots, evolution, historical and cultural perspective (2011)
Веремчук. Е. О. - Особливості формування англомовних неологізмів шляхом семантичної деривації (2011)
Головко О. М. - Роль словотворчих елементів у формуванні англомовних соціосферичних інновацій (2011)
Голуб Ю. І. - Специфіка організації ідеографічних словників англійської мови (2011)
Єнікєєва С .М. - Архітектоніка системи словотвору як фрактального об'єкту (на матеріалі англійської мови) (2011)
Zheludenko M. O. - Wo kommt das wort "Deutsch" her? (2011)
Жила Н. В. - Жанрово-композиційні особливості малої прози Е. Штріттматтера (2011)
Зацний Ю. А. - Законодавча база боротьби з тероризмом і її втілення в силових діях: новітні номінації в англійській мові, Семенчук А. Б. (2011)
Ібрагімова С. С. - Національно-територіальна варіативність літературної норми англійської мови (2011)
Ісмаїлова Е. А. - Етимологія англійських антропонімів англосаксонського періоду: соціокультурний аспект (2011)
Конопацька Я. О. - Особливості інтеграції нових лексичних одиниць у систему мови (на матеріалі сучасної французької мови) (2011)
Копач О. О. - Літературні алюзії у серії романів про Дживса П. Вудхауза (2011)
Кравченко Я. П. - Аксиологическая поляризация художественного пространства в романе Э. Бронте "Грозовой перевал" (2011)
Кузнєцова І. В. - Особливості та аналіз англійських фразеологізмів-соматизмів при перекладі на українську мову (2011)
Лужаница Е. И. - Структурно-историческая параметризация национального языка (2011)
Манов О. Д. - "Буквальний" і "вільний" переклад як основна перекладацька опозиція (2011)
Mykhaylenko V. V. - Correlation of It-deixis and Discourse register (2011)
Морозова О. І. - Комбінаторна семантика дієслова lie (2011)
Mорошкіна Г. Ф. - Вербалізація рослинного світу: лінгвокультурологічний аспект, Новікова Т. І. (2011)
Назаренко М. М. - Проблеми релігії та моралі в романах А. Мердок (2011)
Носолевская В. Л. - Динамические предикаты в англоязычном научно-техническом дискурсе (2011)
Огуй О. Д. - Позначення різноколірності в давньо- та середньоверхньонімецькій мові (2011)
Помігуєва Л. П. - Концептуально-логічна системність англійських сільськогосподарських термінів (2011)
Рибалка І. С. - Відкритість, інтертекст та гра жанровими формами (2011)
Романенко Я. А. - "Космічна опера" Франсіса Карсака у французькій науковій фантастиці (2011)
Саламатіна О. О. - Прагматичний аспект сучасного публіцистичного інтерв’ю (2011)
Сандій Л. В. - Дериваційний потенціал ономастичних реалій у сучасному англомовному економічному лексиконі (2011)
Сиркін І. В. - Мовна гра у фентезійному творі Дж. Роулінг "Гарі Потер" та специфіка її відтворення в перекладах німецькою мовою (2011)
Сітко А. В. - Переклад інтерогативів у функції перепиту та докору (2011)
Смоляр Н. П. - Емотивний компонент конотації дієслівних композитів сучасної німецької мови (2011)
Соколов В. В. - Розвиток комплементарної медицини як джерело збагачення словникового складу сучасної англійської мови (2011)
Сутуліна Л. Г. - Ірреальність як домінанта художнього світу Х. Маріаса (2011)
Тер-Григорьян М. Г. - Дискурсивная реализация семантической категории оценки. Функционально-семантическое поле оценки в лексико-семантическом ракурсе (2011)
Цобенко О. В. - Мотивація англомовних номінацій ювелірних прикрас (2011)
Чаплінська Т. А. - Роль пейзажного опису в художньому тексті (2011)
Чирвоний О. С. - Телескопізми англомовного комп’ютерного лексикону (2011)
Юзюк О. О. - Екстралінгвальний аналіз інноваційної англомовної актуалізації шлюбно-сімейних стосунків (2011)
Янков А. В. - Соціолінгвістичний погляд на інновації в молодіжному дискурсі початку XXI століття (2011)
Гончаренко О. В. - Художній вимір проблеми повсякденності: діахронічний аспект (2011)
Іванченко М. Ю. - Структурні параметри базового прошарку поля концепту break у сучасній англійській мові (2011)
Балаєв А. Д. - Ґрунтозахисна біологічна система землеробства і відтворення родючості ґрунтів, Тонха О. Л. (2013)
Сондак В. В. - Динаміка видового складу рибного населення р. Горинь та ризики виживання аборигенної іхтіофауни в трансформованій річковій мережі, Волкошовець О. В., Бабич Л. М. (2013)
Петрук А. М. - Гідроекологічний моніторинг водних екосистем з огляду на сучасні європейські напрямки у природоохоронній діяльності (2013)
Троцюк В. С. - Водний режим і продуктивність осушуваних дерново-карбонатних ґрунтів при їх тривалому сільськогосподарському використанні, Фурман В. М. (2013)
Сондак В. В. - Трансформація структури та складу іхтіоценозу рр. Горинь, Стир за впливу антропогенного навантаження і гідротехнічного будівництва, Волкошовець О. В., Марциновский В. П. (2013)
Проневич В. А. - Азотний та фосфорно-калійний режими структурованого торфового ґрунту, Веремеєнко С. І. (2013)
ГроховськаЮ. Р. - Аналіз впливу гідрохімічного режиму на видове різноманіття іхтіофауни річок Рівненщини, Кононцев С. В., Хорхолюк А. В. (2013)
Ковальчук Н. С. - Агрохімічна ефективність післядії ферментованого органічного добрива на вміст та склад мінеральних фосфатів у дерново-слабопідзолистих ґрунтах, Гаврилюк В. А., Колесник Т. М. (2013)
Бєдункова О. О. - Оцінка еколого-токсикологічного стану поверхневих вод річки Замчисько, Мороз Ю. (2013)
Залеський І. І. - Гідрогеологічні особливості Шацького поозер'я (2013)
Коваль С. І. - Створення продуктивних травостоїв в умовах радіоактивного забруднення на торфових ґрунтах Полісся України (2013)
Сондак В. В. - Про локальні ділянки відтворення аборигенної іхтіофауни літо-реофільного комплексу рр. Стир, Горинь, Волкошовець О. В., Гриб Й. В. (2013)
Ткачук С. О. - Вивчення реакції сортів пшениці озимої при застосуванні розрахункових норм мінеральних добрив, Фурман В. М., Кучерова А. В., Люсак А. В. (2013)
Шаталов О. С. - Підвищення ефективності використання схилових ґрунтів Західного лісостепу України (2013)
Макарова Т. К. - Особливості застосування фосфогіпсу на солонцюватих зрошуваних чорноземах (2013)
Гурський А. Й. - Методи самооцінка фізичних і фізіологічних станів людини та профілактики найбільш поширених захворювань (2013)
Данкевич Є. М. - Проблеми і механізми раціонального використання та охорони природних ресурсів в умовах міжгалузевої інтеграції (2013)
Швайка О. В. - Вплив вологозабезпеченості пшениці озимої на міграцію нітратного азоту в системі "Ґрунт – рослина" (2013)
Клименко М. О. - Оцінка соціо-економіко-екологічного розвитку території басейну річки Іква, Клименко О. М., Буднік З. М. (2013)
Прищепа А. М. - Сучасні тенденції забруднення атмосферного повітря агросфери (2013)
Коткова Т. М. - Радіоекологічна оцінка болотних масивів Лугинського району Житомирської області (2013)
Клименко М. О. - Територіальний розподіл важких металів у ґрунтах зони впливу ПАТ "Волинь-Цемент", Статник І. І., Борщевська І. М. (2013)
Клименко О. М. - Аналіз та оцінка забезпеченості житлом населення адміністративних районів у межах басейну річки Горинь (2013)
Кульбабська О. - Вторинні предикати з адвербіальним значенням у вченні С. Смаль-Стоцького та їх сучасні рецепції (2016)
Руснак Ю. - Образ наратора у діалектних текстах буковинських говірок, Руснак Н. (2016)
Суховій О. - Кащенізм як субкультура в українському Iнтернет-просторі: мовні особливості, Гнатюк Л. (2016)
Ткач А. - Проблема класифікації мовних варіантів у сучасній лінгвістиці (2016)
Цуркан М. - Орозмовлення як стилетвірна ознака художньої прози п. ХХІ ст. (2016)
Шутак Л. - Метафора в руслі когнітивно-дискурсивного мовознавcтва, Навчук Г. (2016)
Makovska O. - Linguopragmatic peculiarities of the lexical units denoting concept "horror” in Stephen King’s novels, Vakhotskyi M. (2016)
Ivasiutyn T. - Regard nostalgique de Patrick Modiano sur une époque révolue (2016)
Кутасевич Г. - Інтонаційно-синтаксичні засоби вираження суб’єктності французького речення (2016)
Томка І. - Проблеми перекладу французьких медичних термінів – епонімів на українську мову, Рак О., Легкун Г. (2016)
Матушек О. - Богородичні дива в літературному дискурсі Димитрія Туптала та Іоана Максимовича (2016)
Аністратенко А. - Альтернативна історія та християнський мотив у новітній українській літературі, Мойсей А. (2016)
Аністратенко А. - Модель національного героя України як історіографічний результат (2016)
Роман Л. - Герменевтика біблійних образів, мотивів і символів у циклі "Староруські оповідання" Івана Франка (2016)
Вилка Л. - Віра Христова як основа закону: релігія в житті і творчості Миколи Костомарова (2016)
Кравченко Г. - Архетипні мотиви в романі Мирослава Дочинця "Вічник" (2016)
Слухенська Р. - Хлопчик із голубом на плечі: дитинство та юність Остапа Вишні (2016)
Головко Л. - Світ персонажів роману "Дикий мед" Л. Первомайського: онтологічний аспект (2016)
Кравець О. - Особливості творчої манери В. Фолкнера (2016)
Аністратенко А. - Слово, що коронує думку. Рецензія на наукове видання: Качкан В. А. Одкровення: есеї про літераторів, вчених, митців: Багатотомне видання. – Івано-Франківськ: МістоНВ, 2016. – 376 (2016)
Роман Л. - Рецензія на монографію Гуйванюк Н., Руснак Н., Руснак Ю. Лексика родинних обрядів у буковинських говірках: Монографія. - Чернів. нац. ун-т ім. ЮріяФедьковича. - Чернівці: Рута, 2015. - 319 с. (Серія "Мовні скарби Буковини") (2016)
Вимоги до оформлення статей (2016)
Яковлєва-Носарь С. О. - Анатомо-фізіологічні аспекти посухостійкості різних видів гірчиці, Багаченко В. С. (2016)
Лях В. О. - Індукований хімічним мутагеном спектр спадкових змін у льону олійного сорту Сонячний, Перетятько А. О. (2016)
Григорова Н. В. - Сполучений багаторазовий вплив низької температури та сульфату міді на вміст металів в гранулоцитах крові щурів і золотистих хом`ячків, Гуліна О. С. (2016)
Григорова Н. В. - Стан панкреатичних клітин β дорослих і старих мишей після впливу гострого голодування та введення атропіну, Хмелевська А. П. (2016)
Григорова Н. В. - Стан клітин Панета тварин після введення сульфатів цинку, магнію та міді, Максюта В. В. (2016)
Фролов О. К. - Вплив біологічно активних речовин культуральної води з-під медичної п’явки на морфометричні та фізіологічні показники дафній, Литвиненко Р. О., Попазова О. О. (2016)
Лашко Н. П. - Порівняння фізико-хімічних показників якості шоколаду та солодкої плитки, Теплова Я. М. (2016)
Луганська О. В. - Вплив полярності мембранних розчинників на екстракційні характеристики катіону алкілдиметилбензиламоній хлориду, Скорик А. В., Куліченко О. М. (2016)
Синяєва Н. П. - Дослідження вмісту важких металів у зливових водах, Дударєва Г. Ф., Хімій А. О. (2016)
Синяєва Н. П. - Дослідження форм знаходження нафтопродуктів та їх кількісне визначення в зливних водах, Дударєва Г. Ф., Бикова Т. В. (2016)
Панасенко Т. В. - Вміст нітрат-іонів в продуктах харчування рослинного походження, Красноруцька К. І. (2016)
Богуцький Ю. - Комунікативна дія та адаптація людини до умов соціокультурного середовища як проблема нової культурної реальності (2015)
Овчарук О. - Культурологічні виміри осмислення людини в постнекласичній науковій парадигмі (2015)
Чміль Г. - Філософський дискурс кіноекранної реальності (2015)
Причепій Є. - Космос і сюжети чарівної казки в світлі ідей праміфу (2015)
Шейко В. - Формування моделі майбутнього розвитку суспільства в добу цивілізаційної глобалізації: культурологічний аспект (2015)
Причепій О. - Структурний метод і метод апробації гіпотез у дослідженні орнаментів (2015)
Yudkin I. - Script, Rehearsal, Reincarnation: Towards the Morhology of Performance. Part 1. (2015)
Доманська О. - Український національний характер та культурний час у культурологічному вимірі (2015)
Жукова Н. - Повсякдення крізь призму естетосфери гастики: проект Мюріель Барбері (2015)
Оніщенко О. - Трансгресивні пошуки у динаміці європейського культуротворення: від маркіза де Сада до Жоржа Батая (2015)
Юферова Г. - До проблеми дослідження сучасних моделей художньої комунікації (на прикладі твору "Леді Шалотт” Cіріла Бредлі Рутема) (2015)
Кохан Т. - Кінопростір Джузеппе Торнаторе: динаміка художніх пошуків (2015)
Кадум Л. А. - Творчість Олександра Довженка як екстремальна режисура: рецепція французьких і німецьких дослідників (2015)
Оляніна С. - Символічна структура флоральної декорації українських іконостасів (2015)
Гаєвська Т. - Соціокультурна цінність правових звичаїв у житті українців (2015)
Свиридова П. - Утілення рис поліфонічного письма в умовах авангардної стилістики циклу "34 прелюдії та фуги” Валентина Бібіка (2015)
Яцина Н. - Памяткознавство в особах: М. О. Макаренко (2015)
Андрес Г. - Формування позитивного іміджу держави через реалізацію виставкових музейних проектів за межами України (2015)
Олійник О. - Культурне виробництво: технологія і творчість (2015)
Бермес І. - Організаційні засади музичного фестивального руху в Україні (2015)
Судакова В. - Культурні презентації як ресурс і стимул розвитку креативного потенціалу культури (2015)
Щербина В. - Субкультура геймерських онлайн-спільнот - складова культуротворення в середовищі нових медіа (2015)
Петік Л. - Наукометричний вимір українських академічних журналів: видання з культурологічним контентом (2015)
Чуба Г. - Навчання за кордоном як нова соціокультурна реальність (2015)
Безгін О. - Мистецька освіта в сучасному соціокультурному просторі: тенденції розвитку, Успенська О. (2015)
Чміль Г. - Ідеологія: дискурси та дискусії (рец. на кн.: Корабльова В. М. Соціальні смисли ідеології: монографія. - К.: ВАДЕКС, 2014) (2015)
Волков С. - Українська ідентичність у транскультурному просторі (рец. на кн.: Руслана Демчук. Українська ідентичність в модусі міфологем: монографія. - К.: Стародавній світ, 2014), Кретов А. (2015)
Кузнєцова І. - Освіта. Суспільство. Особистість (концепти синергетичної парадигми) (рец. на кн.: Горбунова Л. С. Філософія трансформативної освіти для дорослих: університетські стратегії і практики: монографія. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2015) (2015)
Про авторів (2015)
Вимоги до статей (2015)
Алексеев А. Я. - О стилистико-культурологической функции графики в языке (2012)
Artyukh V. M. - Systemic functional characteristics of verb-object word-combinations of the English economics terminology system (2012)
Бакалинский М. Л. - Языковой портрет итало-американской мафии: социолингвистические и антропологические заметки, Горанова Ю. В. (2012)
Балабан О. О. - Сфери вживання англійских та російських фразеологічних евфемізмів та їх семантичні особливості (2012)
Bluhme H. - Zur semantik und pragmatik der romanischen lehnwörter im Deutschen (2012)
Бондарєва Н. В. - Мотиви багатства та бідності в британській поезії XVIII століття: перекладацький аспект (2012)
Васютенко І. О. - Функціональний аспект тропіки в поетичному тексті Миколи Бажана: створення художнього ефекту (2012)
Воловик Л. Б. - Словотвірна структура, семантика, словотвірні потенції префіксальних дієслів у німецькій економічній термінології (2012)
Воробйова М. В. - Психолінгвістичні аспекти перекодування вербальних знаків невербальними у процесі актуалізації змісту інтерсеміотичних алюзивних засобів (на матеріалі англомовного публіцистичного дискурсу) (2012)
Гладкоскок Л. Г. - Семантична структура ядернихі центральних прикметників підгрупи "світлий” (2012)
Гутнікова А. В. - Функціонування прикметників у друкованих рекламних текстах (2012)
Данилович О. Д. - Інтенсивність сполучуваності лексико-семантичних груп прикметників з лексико-семантичними групами іменників у науковому стилі сучасної англійської мови (2012)
Довгун І. М. - Принципи й етапи морфонологічного аналізу (2012)
Дроздов В. А. - Конкурирующая пара dove – dived в истории американского варианта английского языка, Дроздова Н. В. (2012)
Дука Л. И. - Категория безличности в структуре функционально-семантического поля персональности, Бабанина А. С. (2012)
Єнікєєва С. М. - Внутрішньосистемна організація словотворення сучасної англійської мови (2012)
Запольських С. П. - Перекладацький аналіз тексту (2012)
Иваненко С. В. - Лексико-семантические группы глаголов цветообозначения в современном английском языке (2012)
Ісмаїлова Е. А. - Етимологія англомовних прізвищ (на матеріалі історичних хронік та документів ІХ-ХІV століть) (2012)
Ищенко Н. Г. - Функционирование и функции словообразовательных синонимов (2012)
Іщенко В. Л. - Англійські економічні терміни: структурні, семантичні, функциональні характеристики (2012)
Каіка Н. Є. - Структурно-граматичні особливості рекламних слоганів світових автомобільних брендів (на матеріалі англійської мови), Сокрутенко О.-А. С. (2012)
Козлова Т. О. - Фонетичні та семантичні зміни в індоєвропейських мовах: ізоглоси кентум і сатем (2012)
Колесникова Е. Я. - Основные пути формирования кумулятивного образа (2012)
Кульчицька О. В. - Теоретичні підходи до пейоративної лексики у сучасній лінгвістиці (2012)
Лелека Т. О. - Інтернаціоналізми англійського походження в українській і російській мовах кінця ХХ – початку ХХІ століття (2012)
Максимчук О. Л. - Конотація через призму прагматики (2012)
Мартинюк О. М. - Особливості вираження актантності у висловленнях різних функціональних стилів (на матеріалі французької мови) (2012)
Мойсеенко Н. Г. - Особенности семантики местоимения и существительного в современном английском языке (2012)
Морошкіна Г. Ф. - Синтетичний характер інтерпретативного дискурсу мистецтва (2012)
Москаленко А. С. - El aporte indigena al vocabulario Canario (2012)
Ніколаєва Н. М. - Символіка лексем на позначення кольору в німецькій, українській та російській мовах (2012)
Овсянников В. В. - Перевод разговорной лексики, Газда Н. Н. (2012)
Онищук И. Ю. - Англоязычные номинации отвращения (2012)
Постникова Э. И. - Рунический период в становлении немецкого письма (2012)
Рафаелова К. С. - Устойчивые компаративные единицы в аспекте межъязыкового сопоставления (2012)
Роман В. В. - Адаптація лексичних запозичень у концепції І. І. Огієнка: загальнолінгвістчний аспект (2012)
Сімонок В. П. - Іншомовна лексика в українській мовній картині світу (2012)
Сліпецька В. Д. - Гнів як причина з’яви конфліктної ситуації в комунікації (на матеріалі паремій української, російської, англійської мов) (2012)
Стуліна М. В. - Техніки відтворення можливих світів в гіпертекстуальному просторі (2012)
Тєлкова О. В. - Комунікативно-прагматична характеристика іспанських вигуків, Олійник А. М. (2012)
Тимофеева Н. П. - Особенности синтагматики английского юридического термина (2012)
Турський В. О. - Значення як ядро лексико – семантичної групи багатозначного слова (2012)
Уділова Т. М. - До питання про гендерні особливості мовлення, Борисенко О. І. (2012)
Фельцан І. М. - Особливості емотивної лексики української та англійської мов (ґендерний аспект) (2012)
Фесенко І. М. - Особливості перекладу евфемізмів в політичній комунікації (на матеріалах BBC News), Долженко Ю. А. (2012)
Фісяк І. Є. - Семантика антропонімів на позначення міжособистісних стосунків у німецькій фразеології (2012)
Шевчук О. В. - Проблема вживаності форм родового відмінка і of-phrase в британському і американському варіантах сучасної англійської мови (2012)
Шишліна О. П. - Метеопрогнози у німецькомовних ЗМІ: мовні та функціональні ознаки (2012)
Янков А. В. - Структурно-семантичні особливості неологізмів сфери медицини та охорони здоров’я в німецькій мові (початок ХХІ століття) (2012)
Полатайко О. М. - Герменевтичний підхід до формування естетичної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва (2016)
Тарапата-Більченко Л. Г. - Аксіологічні домінанти філософії музики (2016)
Чжан Сянюн - Формування художньо-виконавської майстерності майбутніх піаністів з КНР у сучасному науково-педагогічному дискурсі (2016)
Шип С. В. - Полифункциональность артефактов изобразительной деятельности первобытного человека (педагогический аспект) (2016)
Вей Сімін. - Темпо-ритмічні аспекти виконавства у фортепіанній методичній спадщині видатних викладачів-піаністів (2016)
Никифоров А. М. - Никанор Онацький: біографічний нарис (2016)
Смирнова Т. А. - Педагогічні ідеї представників української диригентсько-хорової педагогіки ХХ століття (2016)
Ткаченко І. О. - Танцювальні фольклорні традиції Німеччини (2016)
Chaciński Jarosław - Leo Kestenberg i Karol Szymanowski z perspektywy polskiej pedagogiki kultury i wychowania muzycznego – analiza porównawcza (2016)
Батюк Н. О. - Педагогічна доцільність ознайомлення студентів-педагогічна доцільність ознайомлення студентів-хореографів із образно-символічною системою уявлень українського народу, Лісовська Н. Ю. (2016)
Повалій Т. Л. - Принципи формування культури міжнаціональних відносин підлітків засобами хореографічного мистецтва (2016)
Реброва О. Є. - Організаційні форми профорієнтаційної роботи в галузі хореографії: вітчизняний та зарубіжний досвід, Трощенко В. М., Чень Сінь (2016)
Заболотний І. П. - Алгоритм практичної роботи з хоровим колективом (2016)
Карпенко Є. В. - Природа диригентського жесту як феномену невербальної комунікації (2016)
Ло Чао - Феномен персоніфікації в інтерпретації художнього образу твору у вокальній підготовці майбутніх учителів музики (2016)
Фоломєєва Н. А. - Використання альтернативних методик виховання голосу в процесі фахової підготовки вчителя музичного мистецтва (2016)
Цао Хункай - Педагогічна діагностика здатності вчителя музики до керування хоровим співом (2016)
Калиниченко Я. О. - Реалізація педагогічних умов формування музичного смаку учнів 7-х класів загальноосвітніх шкіл (2016)
Полякова А. С. - Навчально-музичний потенціал молодших школярів: розкриття теоретичної сутності (2016)
Słyk Urszula - Uzdolnienia muzyczne z perspektywy stymulowanej aktywności twórczej dziecka w edukacji wczesnoszkolnej, Kisiel Mirosław (2016)
Шатайло Н. В. - Розвиток художньо-образного мислення молодших підлітків як світоглядноформуючий процес (2016)
Гулей О. В. - Світло як складова фахової підготовки майбутніх вчителів образотворчого мистецтва, Никифоров М. В. (2016)
Лю Сянь - Методично спрямована самореалізація майбутнього вчителя музики: категоріальний аналіз (2016)
Шевченко А. С. - Методичні особливості опанування імпровізації на уроках джазового вокалу (2016)
Бакулевський В. Л. - Розробка алгоритма програмної реалізації моделі прогнозування технічних втрат електроенергії в повітряних лініях електропередачі напругою 6–35 кВ (2016)
Горковчук Д. В. - Розроблення геоінформаційної моделі зонування міських територій для використання в системах містобудівного кадастру (2016)
Дмитриченко Н. Ф. - Исследование свойств поверхностей, восстановленных электродуговыми покрытиями, Тамаргазин А. А., Пугачевская Е. П. (2016)
Дроменко О. Б. - Дослідження комплексу функціонально-технологічних властивостей білка тваринного, Янчева М. О. (2016)
Дудник І. О. - Дослідження та встановлення динаміки та характеру зміни фізичних параметрів, що впливають на формування та рівень втрат електроенергії, Константінов Г. В. (2016)
Дудченок Н. В. - Исследование технологии гексагонального нитрида бора, Червоний І. Ф. (2016)
Жидкова Т. В. - Аналіз реального рівню стану житлового фонду України, Апатенко Т. М. (2016)
Крамаренко Д. П. - Дослідження впливу добавок гідробіонтів на розмноження дріжджових клітин у тісті, Дуб В. В. (2016)
Кушнеров В. Ю. - Дослідження методу вилучення свинцю з акумуляторного лому, Червоний І. Ф. (2016)
Костерєв М. В. - Розроблення імовірнісно-статистичного підходу до визначення слабких підсистем електроенергетичної системи, Літвінов В. В. (2016)
Прохоров В. М. - Розробка методу розрахунку плану формування поїздів на основі стохастичної комбінаторної оптимізації (2016)
Сахаров О. С. - Дослідження особливостей динамічної поведінки висотних секцій кутової форми в сейсмічно небезпечних умовах, Сахаров В. О., Литвин О. В. (2016)
Сорокіна К. Б. - Аналіз впливу параметрів метанового зброджування осадів стічних вод на ефективність процесу (2016)
Чепурная С. Н. - Анализ использования высокодисперсного мела как минеральной добавки в составе мелкозернистых бетонов, Жидкова Т. В. (2016)
Шуфнарович М. А. - Дослідження підтримки прийняття рішень при керуванні об’єктами природокористування (2016)
Арделян О. В. - Культурно-національна самобутність фразеологічного складу мови (2012)
Вапіров С. Ю. - Комізм у творчості Вільгельма Буша, Тафінцев М. (2012)
Волошина О. В. - Огляд методик семантико-когнітивного аналізу лінгвокультурних концептів (2012)
Гаргаєва О. В. - Національно-культурна специфіка фразеологічних одиниць новогрецької мови (2012)
Гордиенко Е. В. - Национальная лексикография как культурно-исторический дискурс (2012)
Григоренко В. А. - Роль латини у становленні герундіальних конструкцій англійської мови (2012)
Дорошенко О. В. - Інтерпретація поняття "лінгвокультурний типаж” у сучасній лінгвістиці (2012)
Дуйко Є. О. - Лінгвальна реалізація бінарної опозиції "свій-чужий" як базової константи етнонаціональної самосвідомості (2012)
Каракевич Р. О. - Епістемологічні підвалини поняття "фразеологічна лінгвокультурема” (2012)
Кудиба С. М. - Перлокутивний ефект взаємодії "людина-текст” (2012)
Кузенна Н. М. - Мовленнєвий акт "прохання” в сучасній англомовній лінгвокультурі (2012)
Лисичкіна І. О. - Імідж у сучасній лінгвістичній парадигмі (2012)
Лужаниця О. І. - Англійська діалектна писемність та традиція нелітературного написання, Скороходова А. Г. (2012)
Макєдонова О. Д. - Категорія "цінність” у лінгвокультурологічному висвітленні (2012)
Маляренко І. О. - Методологія дослідження етнореалій в австралійських поетичних текстах (2012)
Матузкова Е. П. - Этапы становления историко-понятийной проблематики идентичности в социогуманитарном знании ХХ века (2012)
Мацегора И. Л. - Диалектные черты русской речи на территории Запорожской области (тематическая группа "пища"), Мосаева И. В. (2012)
Мацьків М. Я. - Гендерні відмінності у вживанні фонетичних засобів англійської мови в рекламних лозунгах (2012)
Мойсей Л. Т. - Контекстуальна інтерпретація давньоанглійських поліродових іменників (2012)
Овсянников В. В. - Проблемы перевода National Geographic (2012)
Огуй О. Д. - Куртуазна символіка кольору в Західній Європі середньовіччя (на матеріалі літературних пам’яток) (2012)
Пікалова А. О. - Національно-культурні особливості вербалізації дитячих емоцій (на матеріалі англомовної дитячої поезії) (2012)
Пожидаєва Н. П. - Європейський різновид англійської мови як засобу міжкультурного спілкування (2012)
Прохорова П. В. - Лексична репрезентація концепту kind / дитина (на матеріалі німецьких діалектів) (2012)
Прус С. І. - Англомовна номінація православних еортонімів (2012)
Прушковська І. В. - До питання перекладу українською мовою п’єс турецького драматурга Тунджера Джюдженоглу (2012)
Рогач О. О. - Національні особливості лексико-фразеологічної номінації трудової діяльності, Рогач Ю. І. (2012)
Романенко Я. А. - Національно-культурні особливості фразеологічних порівнянь в американському стандарті англійської мови, Гришан І. А. (2012)
Савчук К. Ю. - Фразеологічна картина світу як культурний код нації (на прикладі американських фразеологічних одиниць) (2012)
Саплін Ю. Ю. - Вербалізація міфології та ритуалів свята в лінгвокультурі (Різдво та Великдень в українській та англійській лексиці, фраземах та пареміях) (2012)
Семенець О. О. - Тенденції мовних змін на тлі темпів розвитку сучасного суспільства (2012)
Сидельникова Л. В. - Принцип троїстості світобудови у французькому алфавіті (2012)
Тімоніна А. Ю. - Архетипні символи як засіб створення мовної картини світу (на прикладі архетипних символів вода та вогонь) (2012)
Томенчук М. В. - Сфери концентрації культурно маркованих мовних одиниць у національних варіантах англійської мови (2012)
Фесенко І. М. - Використання перекладацьких трансформацій у перекладі науково-технічної літератури (на прикладі галузевих технічних текстів та інструкцій користувача), Стец М. О. (2012)
Хаджиоглова О. Г. - Категорія "музичні інструменти" в свідомості носіїв англійської мови (2012)
Шапочка Н. В. - Немецкая народная песня как междисциплинарний феномен (2012)
Шарандаченко А. С. - Акустическая вариативность сонантов в речи дикторов СМИ (2012)
Шевченко О. В. - Прагматичний потенціал категорії хронотопа в текстах політичних програмних заяв британської лінгвокультурної традиції (2012)
Яковенко М. В. - Англійські прізвища відтопонімного походження (2012)
Яковишена Н. Ю. - О некоторых аспектах подготовки курса по иностранным языкам для специальных целей (2012)
Ярема І. А. - Формування міжкультурної комунікативної компетентності у студентів металургійних спеціальностей (2012)
Бевз. Н. В. - Философский переводческий текст в тексте: внутренняя коммуникация (2012)
Bourdet J.-F. - Texte littéraire et lecture en langue étrangère: une rencontre révélatrice (2012)
Домброван Т. И. - Фрактальный принцип организации языковой мегасистемы (2012)
Лебідь О. М. - Особливості персуазивного впливу у філософському дискурсі (2012)
Лисенко Н. Є. - Можливі світи у світлі філософських і лінгвістичних наукових підходів (2012)
Львова Н. Л. - Іллокутивний характер лексичних стилістичних засобів у дискурсі прогнозів погоди, Дехтяренко А. Є. (2012)
Марчук О. В. - Міфофілософія наративу англомовного фентезі (2012)
Махачашвілі Р. К. - Динаміка проекції антропного ядра у інноваційному технократичному англомовному лінгвосферному кластері (2012)
Морозова О. І. - Когнитивно-коммуникативный подход к пониманию природы значения (2012)
Передерій В. А. - Поліфонічна наративність дискурсу блогу (2012)
Разумович І. А. - Особливості інтерпретації поетичного тексту (на матеріалі перекладів сонету №84 з циклу "Астрофіл і Стелла" Ф. Сідні) (2012)
Айдачич Д. В. - Сербські та українські фразеологізми із фітонімічним компонентом у порівняльному аспекті, Непоп-Айдачич Л. В. (2015)
Алексєєва Т. О. - Стратегії докору та заохочення у міжособистісній комунікації "дорослий-дитина" (2015)
Андрієвська Е. М. - Cучасні тенденції французької електронної лексикографії (2015)
Андрощук О. С. - Особливості перекладу діалогічного мовлення в романі Стефані Маєр "Сутінки. Молодий місяць" (2015)
Афанасьєва О. М. - Принципи дослідження ритуалізованих комунікативних практик (2015)
Бабире О. В. - Концепт sustainability у сучасній корпоративній культурі (2015)
Базиленко В. - Особливості функціонування спортивної лексики в сучасній публіцистиці мовою гінді (2015)
Бєлова А. Д. - Віртуалізація комунікативного простору (2015)
Білик К. А. - Особливості застосування функцiї логарифмiчної правдоподiбностi для порiвняння спецiалiзованих корпусiв (2015)
Бурбело В. Б. - Про моделювальні засади дискурсу (2015)
Вертієнко Г. В. - Назви дистанційної зброї в Молодшій Авесті (2015)
Вознюк Ю. П. - Гастика як відображення національної ідентичності (на матеріалі античних джерел) (2015)
Воловик О. П. - Функціональні особливості мікрокопії на корпоративний сайтах компаній (2015)
Гладка В. А. - Інтерпретація поняття колігації у сучасній науці (2015)
Гладковська А. Л. - Відтворення емотивних дієслів негативної оцінки у кіно- та художніх перекладах фентезійних творів (2015)
Гончаренко О. М. - Іншомовні запозичення у сучасній китайській мові в контексті глобалізації (2015)
Григораш А. С. - Стратегії перекладу фразеологізмів із негативною конотацією в англійськомовному політичному дискурсі (2015)
Грицайчук К. М. - Соціолінгвальна репрезентація України у французькому медійному дискурсі в 2013 році (2015)
Гриценко М. В. - Кросовер-література в перекладі та її цільова аудиторія (2015)
Гулей Т. В. - Неоурбанізація у сучасній англійській мові (2015)
Давиденко Н. В. - Соціально-правова термінологія латинського походження у творах українських авторів (2015)
Дейкун О. П. - Авторська картина світу і дійсність: "надсат" у перекладі українською (на матеріалі творчості Е. Берджеса) (2015)
Дем'яненко Н. Б. - Особливості семантики польських та українських компаративних фразеологізмів (2015)
Дмитрук О. В. - Моделювання комунікативної ситуації для реалізації маніпулятивного задуму у довготривалій перспективі (2015)
Довбищенко Ф. В. - Комунікативна структура і книги трактату Геродіана "Історія після Марка Аврелія" (2015)
Докучаєва К. М. - Образ Аїда в давньогрецькій літературі та міфології: когнітивний та лінгвокультурологічний виміри (2015)
Доценко Н. В. - Інтермедіальні стратегії відображення пам'яті у прозі Патріка Модіано (2015)
Дудар В. І. - Медіалінгвістична природа політичної метафори в жанрі телевізізійного інтерв'ю (2015)
Екшмідт В. Р. - Мовленнєва маніпуляція: персуазивність та сугестія (2015)
Жолуденко А. Г. - Жаргонна лексика німецької молоді (2015)
Ісаєв С. С. - Лексеми на позначення їжі у складі фразеологізмів китайської мови як носії культурного коду (2015)
Калениченко М. М. - Предикативність і модальність як семантичні ознаки безособового речення (2015)
Каратаєва М. В. - Медіаконвергенція та культурно-просвітницька функція діскурсу всесвітньовідомих брендів (2015)
Карпенко І. В. - Вплив новітніх інформаційних технологій навчання на формування професійної компетентності майбутніх учителів англійської мови (2015)
Касьянова О. А. - Звукове поле фонеми /в/: комбінаторні та позиційні алофони (2015)
Клименко Л. В. - Риторика французької художньої афіші (2015)
Ковтонюк Н. П. - Смисловий концепт карнавалу як код прочитання дискурсу Майдану (2015)
Козловський В. В. - Тактика побудови та інтерпретація структурно-семантичної моделі (на матеріалі простого речення сучасної німецької мови) (2015)
Крисальна Ю. В. - Комунікативні репрезентації концепту angel (на матеріалах сучасної англомовної реклами) (2015)
Кузьміна К. А. - Навчання перекладу: обмін досвідом (2015)
Кутузова Т. В. - Эмоциональные концепты и способы их языковой объективации (2015)
Лазер-Паньків О. В. - Особливості метафоричної репрезентації інтелектуальних здібностей людини у давньогрецьких пареміях, Маркина Р. Д. (2015)
Літевчук П. В. - Ономатопея у латинській, французькій та українській мовах (зіставний аспект) (2015)
Літковець Ю. - Ґендерні особливості назв посад і професій у франко-українському перекладі (2015)
Литовченко Д. - Етнокультурна стереотипізації мусульман у маніпулятивних технологіях англомовних мас-медіа (2015)
Любченко Т. В. - Типологія перфекта у новогрецькій мові (2015)
Мазепова О. В. - Концептуалізація бінарної опозиції правда-неправда у перській мовній свідомості (за результатами психолінгвістичного експерименту) (2015)
Маленький Б. І. - Аргументація у контексті усної комунікації: концептуалізація поняття та методи емпіричного лінгвістичного аналізу (2015)
Нічаєнко І. І. - Ключові концепти іспанської та української лінгвокультур (2015)
Орличенко О. В. - Передача португальських прислів'їв і приказок засобами української мови (2015)
Остапенко М. П. - Античні витоки сучасних маніпуляційних технологій (2015)
Раранський М. Д. - Аномальні деформаційні властивості деяких монокристалів тетрагональної сингонії, Балазюк В. Н., Гунько М. М. (2015)
Біланич Б. В. - Внутрішнє тертя в стеклах GeXAsYS100-X-Y, Макауз І. І., Мельниченко Т. Д., Різак В. М. (2015)
Росул Р. Р. - Барична поведінка діелектричної проникності кристалів TlIn(S0.99Se0.01)2, Гуранич П. П., Гомоннай О. О., Сливка О. Г., Гомоннай О. В., Роман І. Ю., Гуранич П. (2015)
Мар’ян M. I. - Динамічна нестійкiсть та процеси самоорганізації в інтервалі температур розм’якшення некристалічних тіл, Юркович Н. В. (2015)
Біганич В. Ю. - Вплив гідростатичного тиску на фазовий перехід в сегнетиелектрику CuInP2(Se0.6S0.4)6, Герзанич Е. І., Куриця І. Ю. (2015)
Сусла А. І. - Піроелектричні властивості кристалу тригліцинсульфату, легованого металічними домішками хрому, Зеленюк М. С., Гуйван Г. М., Сливка О. Г., Кедюлич В. М. (2015)
Бокотей О. В. - Надпросторовий опис кристалічної структури типу Hg3Te2Cl2, Бокотей О. О., Небола І. І. (2015)
Бандурина Л. О. - Диференціальні перерізи розсіяння електронів на атомі бору, Гедеон С. В. (2015)
Месарош Л. В. - Визначення концентрації електронів плазми тліючого розряду над поверхнею водного розчину сульфату алюмінію (2015)
Суран В. В. - Утворення двозарядних іонів при іонізації атомів барію в двох лазерних полях, Бондар І. І., Аксенюк І. І. (2015)
Блецкан Д. І. - Вплив методу та умов вирощування на електричні властивості кристалів SnS2, Фролова В. В. (2015)
Шуста О. В. - Електрична провідність кристалів CulnP2S6, Culn1+δP2S6, Ag0.05Cu0.95lnP2S6 при високих гідростатичних тисках, Сливка О. Г., Шуста В. С., Локота Н. В. (2015)
Сакалош І. І. - Волоконно-оптичний датчик аміаку з чутливим елементом на основі плівки бактеріородопсину в золь-гельній матриці, Трикур І. І., Січка М. Ю., Різак В. М. (2015)
Жихарєв В. М. - Швидкість вакуумного осадження та оптична якість плівок As2S3, Лоя В. Ю., Соломон А. М., Грицище Я. В. (2015)
Міца В. - Пружні модулі, раман спектри та теплопровідность в халькогенідних стеклах системи Ge-As-S, Петрецький С., Фегер О., Голомб Р., Ткач В. (2015)
Росола І. Й. - Природа хімічного зв’язку в стеклах (As2S3)Х(AsJ3)1-X, Гецел О. Й. (2015)
Шпеник О. О. - Спектр мас глюболів та гібридів, Туровці Й. М. (2015)
Kovalinska T. V. - Physical and technological basics and new generation technology of radiation-modified polymer concrete, Zelinskyi А. G., Sakhno V. I., Fainleib О. М., Kolesnik D. YU., Sheinich L. O. (2015)
Кузьма В. В. - Фотоіндукована релаксація нанотвердості аморфних плівок Gе40Sе60, Біланич В. С., Чонаді T., Лофай Ф., Новак М., Немет Д., Лоя В. Ю., Різак В. М. (2015)
Нодь Є. А. - Роль кореляцій у розрахунках розсіяння електронів на атомі фтору, Лазур В. Ю. (2015)
Симканич О. І. - Розподіл важких металів та радіонуклідів в об’єктах заповідних територій Закарпаття, Сухарев С. М., Делеган-Кокайко С. В., Маслюк В. Т., Сватюк Н. І. (2015)
Грабовський В. А. - Динаміка забруднення 137Cs деяких компонент екосистем Шацького національного природного парку, Дзендзелюк О. С., Трофімук А. В. (2015)
Попович Н. І. - Фізичні основи утворення технічних каналів витоку інформації (2015)
Бохінюк В. С. - Дослідження активаційних рівнів у реакції (γ,γ’)m на ядрах 77Se, 79Br, 89Y, 103Rh і 111Cd, Жаба В. І., Парлаг О. М., Плекан Р. М., Пішта М. М. (2015)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського