Осипов В. В. - Выбор имитационной компьютерной модели для анализа выноса соединений азота и фосфора и ее апробация на малом речном водосборе, Осадчая Н. Н. (2016)
Горбачова Л. О. - Місце та роль гідролого-генетичного аналізу серед сучасних методів дослідження водного стоку річок (2016)
Шевченко О. Л. - Визначення бар’єрної стійкості водозбірних басейнів на основі статистичного аналізу ландшафтних чинників (2016)
Манукало В. О. - До питання оцінювання якості методики та точності гідрологічних прогнозів, Бойко В. М., Гальперіна Т. О., Петренко Л. В. (2016)
Іванов Б. О. - Система слідкування за диском Сонця, Осіс В. Б. (2016)
Максимов В. С. - Про розроблення національних нормативних документів України у сфері гідрометеорологічної діяльності, Манукало В. О., Швень Н. І., Ковальська Л. Г., Митник Т. Г. (2016)
Осадчий В. І. - Міжвідомча комісія з питань участі в Міжнародній гідрологічній програмі ЮНЕСКО та Програмі з гідрології та водних ресурсів Всесвітньої метеорологічної організації розпочала роботу, Манукало В. О. (2016)
Осадча Н. М. - Нові дослідження екологічного стану водойм урбанізованих територій: Рецензія на монографію: О.В. Романенко, О.М. Арсан, Л.С. Кіпніс, Ю.М. Ситник "Екологічні проблеми київських водойм і прилеглих територій" (2016)
Пам’яті В. М. Бабіченко (2016)
Вихідні дані (2016)
Кузнецов Ю. - Зиґмунд Фройд: народження нової філософії (2016)
Бердяєв М. - Проблема етичного пізнання (2016)
Сабадуха В. - Ґенеза теоретичних уявлень про особу та особистість в історії філософії (2016)
Кравець М. - В’ячеслав Липинський про філософію політичної діяльності, Павлюк С. (2016)
Савчин М. - Онтологія та феноменологія здатності особистості переживати (2016)
Осьодло В. - Тестування інтелекту в армії США у роки Першої світової війни, Зубовський Д. (2016)
Чебикін О. - Структура, зміст та особливості емоційної регуляції пізнавальної діяльності школярів (2016)
Фурман А.А. - Концепція особистості в аксіологічній психології: контури сутнісної евристики (2016)
Болтівець С. - Психофізіологія мовчання, говоріння і співу в регуляції навчання учнів (2016)
Покажчик статей, надрукованих у журналі у 2016 році (2016)
Наші автори (2016)
Вихідні дані іноземними мовами (2016)
Title (2014)
Contents (2014)
Kiptenko V. - Tourism studies in "geography and tourism” journal: 2007-mid 2014 review, Doan P. (2014)
Kiptenko V. - Regional geography discourse in "Geography and Tourism” journal during 2007-2014, Koroma N., Stafiychuk V. (2014)
Lyubitseva O. - Geography of tourism: evolution of academic discourse in Ukraine, Kiptenko V. (2014)
Liubitseva O. - Tourism market and tourism education in Ukraine (2014)
Dmytruk O. - Revenue management methods and their effectiveness in Ukrainian and Russian hospitality markets, Petlina D., Motuzenko O. (2014)
Smyrnov I. - Marketing-mix of sustainable tourism (on example of national nature park (NPP) "Synewyr”) (2014)
Doan P. - Spatial differentiation of tourism activity in ukraine (2014)
Yatsenko B. - Contemporary trends of political geography (2014)
Braychevskyy Y. - Deciding on nato: a necessary step or a premature move? (2014)
Adamovych Z. - Typology of countries on the knowledge economy development (2014)
Plakhotnik M. - Global transnational organized crime: key flows and markets (2014)
Звернення до читачів (1999)
Гуменюк Б. І. - Проблема посередництва в дипломатичній практиці: теоретичні засади та практичний підхід, Хоменко Г. Д. (1999)
Тупчієнко Л. С. - Наука і мистецтво дипломатії (1999)
Кірсенко М. В. - Вища школа української дипломатії: доробок і потенціал (1999)
Картунова О. О. - Національні й міжнародні виміри запобігання ескалації та врегулювання етнополітичних конфліктів (1999)
Александрук В. Є. - Інформаційна могутність держави як засіб реалізації її національних інтересів у сучасному світі (1999)
Богданович В. Ю. - Загальні засади розробки комплексної моделі системних досліджень проблем воєнної безпеки держави (1999)
Костенко Г. Ф. - Типи, види воєнних конфліктів та їх класифікація (1999)
Скороход Ю. С. - Ліванська модель "конфесійної демократії" (1999)
Галака С. П. - Проблеми нерозповсюдження ядерної зброї після ядерних випробуваннь в Індії та Пакистані (1999)
Степанова А. Г. - Гуманітарна діяльність ООН в колишній Югославії (1999)
Сивак О. В. - Інтереси України в процесі реформування СНД (1999)
Натрошвілі Р. Н. - Грузія в сучасній економічній інтеграції країн СНД (1999)
Кононенко К. А. - Стабільні відносини України і ЗЄС - важливий елемент нової архітектури європейської безпеки (1999)
Подаляк Н. Г. - Міжнародно-правові засади централізації Ганзи у XIII-XIV століття (1999)
Ціватий В. Г. - Зовнішня політика та дипломатія Карла VIII напередодні Італійських воєн (1494-1559)(сторінки історії міжнародних відносин і міжнародного права раннього нового часу) (1999)
Звонкова Г. В. - Розвиток дипломатичних традицій Київської Русі у відносинах України з Туреччиною (1999)
Сергійчук Б.В. - Спогади Джафера Сейдамета як джерело до українсько-кримськотатарських взаємин у 1917-1918 роках (1999)
Салій К. І. - Участь українського православного духовенства у формуванні та здійсненні зовнішньої політики Гетьманщини у другій половині XVII-кінці XVIII ст. (історіко-політичний аналіз) (1999)
Сторчак А. І. - Михайло Драгоманов: від автономної особи - до незалежної держави та "вільної спілки" (1999)
Рудюк С. М. - Український військовий аташат у минулому і сьогоденні (1999)
Сергійчук В. І. - Відносини України з Кубанню в роки національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.) (1999)
Данильченко О. П. - Іноземні дипломатичні представництва і Римсько-католицька Церква в Україні (1920-1930 рр.), Рубльова Н. С. (1999)
Зарицький О. М. - Деякі аспекти зовнішньополітичної діяльності Президента Чеської Республіки Вацлава Гавела (1999)
Аль-Атоом М. - Место и роль Иордании в ближневосточном мироном процессе 80-х годов (1999)
Скороход Л. І. - Особливості опозиційних рухів в Аравійських монархіях (1999)
Білоусов М. М. - Гуманітарні питання в зовнішньополітичній діяльності України (історія і сучасність) (1999)
Толкач В. С. - Особливості формування спеціальних принципів міжнародного екологічного права як основи міжнародної системи екобезпеки (1999)
Величко В. В. - Формування правових основ економічного співробітництва України і КНР: початковий етап (1999)
Мережко О. О. - Загальні принципи права як джерело міжнародного права та транснаціонального торгового права (1999)
Кучеренко С. М. - Конвенція про заборону хімічної зброї і України: історичний досвід, сучасний стан і перспективи (1999)
Ковальова О. Ю. - Невідкладні завдання розробки міжнародноо режиму захисту біженців та переміщених осіб (1999)
Черненко І. П. - Конституційно-правове оформлення зовнішньополітичного механізму Канади (1999)
Подойма Д. Г. - Міжнародний кримінальний суд - необхідний орган міжнародного правосуддя (1999)
Сікач І. В. - Правова держава: концепція Б. Кістяківського (1999)
Шпак Н. А. - Принципи побудови, складові та зміст програми "Англійська мова для дипломатів" (1999)
Ігнатова О. І. - До проблеми вибору метдів навчання іноземної мови дорослих-початківців (1999)
Кривонос П. О. - Створення належних умов для виконання дипломатичними представництвами іноземних держав своїх функцій в державі перебування- обов'язок держави перебування (1999)
Новак І. В. - Актуальні проблеми розвитку системи протокольної служби України (1999)
Тимошенко Н. Л. - Жінка в офіційному житті: питання протоколу (1999)
Шевель І. П. - Політична свідомість і політична культура: суть, генезис, типологія (1999)
Гайдуков Л. Ф. - Корисний посібник для дипломата (1999)
Костенко Г. Ф. - Гуманітарна інтервенція - нове явище часу (1999)
Ілющенко В. В. - Парламентський контроль в дії (1999)
Ціватий В. Г. - Зовнішньополітична, дипломатична та торговельна діяльність німецької Ганзи у XII-XVII століттях (проблеми історії середньовіччя і раннього нового часу) (1999)
Содержание (2013)
Національній медичній академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика – 95 років (1918–2013) (2013)
Гойда Н. Г. - Актуальні проблеми сімейної медицини в Україні (за результатами конференції 24–25 жовтня 2013 р.), Лисенко Г. І., Матюха Л. Ф., Шекера О. Г., Ткаченко В. І. (2013)
Резолюція науково-практичної конференції з міжнародною участю "Актуальні проблеми сімейної медицини в Україні", присвяченої 25-річчю сімейної медицини в Україні та 15-річчю Української асоціації сімейної медицини (2013)
Відомі імена кандидатів у лауреати Національної Медичної Премії (2013)
Академіку М. М. Амосову – 100 років (2013)
Simon Murch - Стандарты и рекомендации для диагностики и лечения целиакии у детей, предложенные Британским Педиатрическим Обществом Гастроэнтерологии, Гепатологии и Питания (BSPGHAN) Joint BSPGHAN and Coeliac UK guidelines for the diagnosis and man-agement of celiac disease in children, Huw Jenkins, Marcus Auth, Ronald Bremner, Assad Butt, Stephanie France, Mark Furman, Peter Gillett, Fevronia Kiparissi, Maureen Lawson (2013)
Керснік Я. - Нова модель загальної практики – сімейної медицини в Словенії (2013)
Janko Kersnik - A new model of family practice in Slovenia (2013)
Служинська М. Б. - Проблеми ВІЛ-інфекції в практиці сімейного лікаря, Кутинська О. М., Штойко І. В., Чайка І. В., Бережна Л. В., Матлан О. В. (2013)
Медведовська Ю. В. - Сучасні дослідження захворюваності на новоутворення та фактори, що спричинюють її зростання (2013)
Шекера О. Г. - Фінансово-економічні аспекти реформування системи охорони здоров’я України (2013)
Матасар В. І. - Проблема недостатньої забезпеченості нутрієнтами населення України (2013)
Науменко Л. Ю. - Перший досвід викладання основних положень медико-соціальної експертизи на етапі післядипломної освіти сімейного лікаря, Борисова І. С., Березовський В. М., Чемирисов В. В. (2013)
Пасиешвили Л. М. - Механизмы прогрессирования метаболических нарушений у больных с артериальной гипертензией и неалкогольной жировой болезнью печени, Щербак Н. А. (2013)
Тихонова С. А. - Надання медичної допомоги хворим на гостру ревматичну лихоманку в практиці сімейного лікаря (клінічна лекція), Бугерук В. В. (2013)
Дуда О. К. - Досвід застосування препарату Біолакт у комплексній терапії гострих кишкових інфекцій, Жигарєв Ю. О., Ралец Н. В., Колесник Р. О., Войтова А. І. (2013)
Приходько В. Ю. - Метаболическая терапия в комплексном лечении пациентов с метаболическим синдромом и неалкогольной жировой болезнью печени, Микропуло И. Р., Кононенко Е. А., Морева Д. Ю., Лисняк О. А., Лисняк А. И., Гоголь О. В., Кашковский Д. О. (2013)
Величко Н. С. - Прогностично значущі фактори ризику розвитку холестатичного гепатозу вагітних (2013)
Приходько В. Ю. - Синдром хронічної венозної дисциркуляції головного мозку, Кашковський Д. О. (2013)
Чернов А. В. - Покращання точності оцінювання об’єму крововтрати після пологів за допомогою градуйованого приймача, Камінський В. В., Голяновський О. В., Романенко Т. Г. (2013)
Коцаба Ю. Я. - Комплексна корекція ентеропанкреатичного синдрому при хронічному панкреатиті в практиці сімейного лікаря, Бабінець Л. С., Денефіль О. В. (2013)
Перцева Т. О. - Спектр інфекційних збудників пневмоній у хворих з порушеннями імунітету на тлі онкогематологічних захворювань, Борисова І. С. (2013)
Мурашко Н. К. - Аналіз коморбідності та чинників стилю життя у хворих із розсіяним склерозом, Чуприна Г. М. (2013)
Господарский И. Я. - Противовирусная терапия больных гриппом на фоне сопутствующей хронической обструктивной болезни легких, Паничев В. А. (2013)
Мосієнко Г. П. - Клініко-етіологічні аспекти виникнення анемії у військовослужбовців (2013)
Дуда О. К. - Патогенетичні аспекти ураження легень при лептоспірозі: сучасний погляд, Колесник Р. О., Сидоренко В. В., Бойко В. О., Вовк І. О., Чегусов П. В., Марунчак О. В. (2013)
Гаврилюк В. А. - Особенности патогенетической терапии больных с артериальной гипертензией и ожирением с позиций нефропротекции (2013)
Залісна Ю. Д. - Клінічні особливості розвитку хронічної ішемії мозку на тлі виражених знижень когнітивних функцій (2013)
Кочуева М. Н. - Особенности структурно-функционального состояния органов-мишеней у пациентов с гипертонической болезнью в зависимости от индекса массы тела, Сухонос В. А., Шалимова А. С., Кочуев Г. И., Линская А. В. (2013)
Матасар И. Т. - О традициях в питании населения как элементе национальной культуры, Матасар В. И., Луценко А. Г. (2013)
Ситюк Т. О. - Інформативність імунограми у пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень, Ященко О. Б., Данилюк С. В., Кіча Н. В., Смоліна Л. О. (2013)
Шатило В. Й. - Соціальні чинники та психологічні передумови виникнення сімейних конфліктів (2013)
Карлова О. О. - Особливості формування системної запальної відповіді у пацієнтів з мікросатурнізмом (2013)
Корнійчук О. П. - Вибір послуг первинної медико-санітарної допомоги у сільській місцевості за умов бідності (2013)
Бєлих Н. А. - Порівняння ефективності препаратів місцевої дії в лікуванні гострого фарингіту у дітей, Плугатаренко Н. А., Губіна І. В., Головін В. В. (2013)
Бондаренко А. В. - Диференціальна діагностика плямисто-папульозної висипки у дітей (2013)
Весельський В. Л. - Оцінювання фізичного розвитку та індивідуального здоров'я дітей в практиці сімейного лікаря (2013)
Громнацька Н. М. - Грудне вигодовування як превентивний фактор розвитку метаболічного синдрому у дітей і підлітків (2013)
Литвинець Л. Я. - Патогенетичні механізми розвитку та прогресування бронхіальної астми у дітей (2013)
Балуєва О. В. - Міжнародний досвід управління державними фінансами, Юхненко М. А. (2016)
Токарева В. І. - Фінансово-кредитне забезпечення розвитку суб'єктів малого бізнесу, Адамов Д. В. (2016)
Аракелова І. О. - Гуманітарна допомога міжнародних організацій-донорів постраждалим від воєнного конфлікту в Україні (2016)
Кириченко І. І. - Система менеджменту якості в медичних лабораторіях України відповідно до вимог міжнародних стандартів, Байрак А. О. (2016)
Мануілова К. В. - Магдебурзьке право в українських містах: модель децентралізації публічної влади (2016)
Обушна Н. І. - Особливості категоріального апарату інституціональної теорії у площині державного управління (2016)
Сердечна Л. В. - Особливості податкового регулювання у сфері реклами (2016)
Суровцева І. Ю. - Транспарентність управлінських структур: шляхи інформаційної прозорості, Николаєва В. І. (2016)
Скок Н. С. - Ефективність реалізації державної політики у сфері національно-патріотичного виховання, Мазіна Н. Є. (2016)
Зубчик О. А. - Ліцензування як форма контролю та інструмент державного управління в сфері вищої освіти (2016)
Дмитрієв Ю. В. - Управління корупційними ризиками: поняття та зміст (2016)
Міхальов О. М. - Еволюція процесів державного управління на сучасному етапі суспільного розвитку (2016)
Мурашев С. П. - Нормативно-законодавча база державного управління раціональним природокористуванням на автомобільному транспорті (2016)
Кірєєв Д. Б. - Механізми державного управління інформаційною економікою в Україні (2016)
Ліньков М. О. - Сучасні тенденції розвитку транскордонного співробітництва за участю прикордонних регіонів України (2016)
Федорова Г. В. - Інформаційний простір як феномен суспільної культури та об'єкт державного управління (2016)
Петренко О. В. - Особливості державного управління розвитком виробничо-економічних систем (2016)
Содержание (2013)
Гойда Н. Г. - Роль сімейної медицини в організації медичної допомоги дітям, Матюха Л. Ф. (2013)
Медведовський В. М. - Регіональні особливості поширеності та захворюваності на цукровий діабет серед населення України, Медведовська Н. В. (2013)
Бабінець Л. С. - Оптимізація підготовки кадрів для первинної медико)санітарної допомоги з урахуванням міжнародного досвіду, Боровик І. О., Рябоконь С. С., Боцюк Н. Є., Воронцов О. О., Криськів О. І., Марченкова Н. О. (2013)
Шекера О. Г. - Реформа здравоохранения Украины (семейная медицина) (2013)
Венцківська І. Б. - Особливості психоемоційного статусу жінок із загрозою передчасних пологів, Майданник О. Ф. (2013)
Шекера О. Г. - Розроблення компетентнісної моделі лікаря загальної практики–сімейного лікаря, Краснов В. В. (2013)
Ременник О. І. - Клінічне значення вивчення вмісту глюкози в еритроцитах хворих на хронічне "легеневе" серце (2013)
Хіміон Л. В. - Сучасні аспекти стрептококової інфекції і гострої ревматичної лихоманки (2013)
Веропотвелян П. Н. - Клинический подход в лечении инфекционных заболеваний в акушерской и гинекологической практике антисептиком хлоргексидином, Нарытник Т. Т., Веропотвелян Н. П., Гужевская И. В., Цехмистренко И. С. (2013)
Бойко В. І. - Кесарів розтин у жінок із різними формами безпліддя в анамнезі, Салдадзе Б. Г. (2013)
Mурашко Н. К. - Аналіз циркадного ритму та рівня артеріального тиску – факторів ризику когнітивних порушень при розвитку ішемічного інсульту, Недолуга В. О. (2013)
Романенко Т. Г. - Фактори ризику розвитку істміко)цервікальної недостатності при вагітності, Кротік О. І. (2013)
Марченко А. Н. - Медико-социальные аспекты генитальных инфекций в раннем репродуктивном возрасте (2013)
Хурані І. Я. - Роль детралексу в профілактиці постмастектомічного синдрому після радикального лікування раку грудної залози, Какарькін О. Я. (2013)
Крилов С. В. - Досвід 15-річного застосування спінальної анестезії при кесаревому розтині у КЗ "Вишгородська центральна районна лікарня", Недашківський С. М., Галушко О. А., Коваленко А. В., Прудко О. С. (2013)
Падалко А. А. - Артериальные аневризмы и артериовенозные мальформации сосудов головного мозга во время беременности, Гончаренко Д. А., Жежер А. А., Мехедко В. В. (2013)
Бойчук Л. Г. - Особливості антенатального догляду за жінками з багатоплідною вагітністю (2013)
Коваль Н. М. - Доцільність застосування лейкоцитарних індексів для експрес-оцінки імунного статусу пацієнтів у практиці сімейного лікаря, Павелко Н. М., Павелко І. Й. (2013)
Дуда О. К. - Патогенетичні аспекти ниркової недостатності при лептоспірозі: сучасний погляд, Колесник Р. О., Сидоренко В. В., Окружнов М. В., Вовк І. О., Чегусов П. В., Ралець Н. В. (2013)
Зайцев И. А. - Прогнозирование результатов противовирусной терапии хронического гепатита С на основании исследования неинвазивных маркеров фиброза, Потий В. В. (2013)
Карпова Е. П. - Ирригационная терапия в педиатрической ринологии, Вагина Е. Е. (2013)
Шатило В. Й. - Комплексний підхід до профілактики порушень постави у дітей у загальноосвітніх навчальних закладах (2013)
Луценко О. Г. - Аліментарні чинники підвищення опірності організму дітей дошкільного віку до дії іонізувального випромінювання (2013)
Ткаченко В. І. - Роль ліпідознижувальної терапії у кардіоваскулярній профілактиці хворих на цукровий діабет 2-го типу, Рибицька М. О. (2013)
Климась І. В. - Метаболічний синдром та ураження печінки у хворих на ревматоїдний артрит (2013)
Качур О. Ю. - Характеристика можливості використання лікарями загальної практики–сімейної медицини променевих методів діагностики, Слабкий Г. О. (2013)
Северин Г. К. - Характеристика протиракової роботи на первинному рівні надання медичної допомоги (за даними соціологічного опитування), Науменко О. С. (2013)
Шалімова А. С. - Вплив α-ліпоєвої кислоти на оксидативний стрес у пацієнтів з гіпертонічною хворобою і цукровим діабетом 2-го типу (2013)
Чуприна Г. М. - Розсіяний склероз на тлі гастроентерологічної коморбідності: особливості перебігу, підходи до медикаментозного та акупунктурного лікування, Мурашко Н. К. (2013)
Веропотвелян П. Н. - Современный взгляд на гиперандрогению и ее лечение, Гужевская И. В., Веропотвелян Н. П., Нарытник Т. Т. (2013)
Шевчук М. И. - Влияние терапии ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента на продолжительность комплекса QRS ЭКГ у пациентов с артериальной гипертензией, Яблучанский Н. И. (2013)
Лобас В. М. - Характеристика функціонально-організаційної моделі забезпечення відновного лікування на первинному рівні надання медичної допомоги, Слабкий Г. О., Кравець О. А. (2013)
Гурженко Ю. Н. - Оцінювання ефективностi лікування трихомоніазу в осіб із хронічним простатовезикулітом, Махамад Лукман І. (2013)
Солоха Д. В. - Визначення мотиваційних складових ефективного меджменту підприємств соціокультурної сфери України, Олійник Г. Ю., Бєлякова О. В. (2016)
Дятлова В. В. - Глобалізація світової економіки: сучасні тенденції та протиріччя процесу, Бородаєнко Н. В., Положенцева К.В. (2016)
Бойко Л. М. - Формування економічного механізму регулювання земельних відносин у сільському господарстві України (2016)
Солоха Д. В. - Моделювання системи оцінки ефективності менеджменту соціокультурної діяльності, Сапельнікова Н.Л. (2016)
Боднарук О. В. - Європейський досвід державного регулювання корпоративної соціальної відповідальності (2016)
Чуприна О. О. - Стратегічна компонента у формуванні державної міграційної політики (2016)
Зелінська М. І. - Шляхи підвищення ефективності організаційно-функціональної структури управління на підприємстві, Літвінова К. О. (2016)
Решетова Г. І. - Оцінка стану міграційного руху населення в Україні (2016)
Тарасенко Д. Л. - Обґрунтування методологічних підходів до управління мотивацією і стимулюванням трудової діяльності персоналу в соціально-економічній системі регіону (2016)
Тарасенко О. Ю. - Особливості визначення стану інноваційного потенціалу металургійної галузі України як основи її стратегічного розвитку (2016)
Бурда В. Є. - Стан та перспективи використання традиційних та альтернативних джерел енергії в економіці України (2016)
Залізнюк В. П. - Транспортно-логістичне забезпечення експортної діяльності підприємства (2016)
Глушаченко С. С. - Фінансова нестабільність як чинник кредитної політики комерційного банку (2016)
Кобилецький О. Я. - Кислі та лужні дезоксирибонуклеази та рибонуклеази у пацієнтів із важкою черепно-мозковою травмою різних груп наслідків лікування в динаміці перебігу лікування (2016)
Лозинська М. Р. - Обтяженість на рак щитоподібної залози пробандів та їх родичів Із новоутвореннями кишечника і хворобою Крона, Лукавецький О. В., Лозинська Л. Ю., Калинович Н. Р. (2016)
Макєєв В. Ф. - Особливості динаміки формування зубних рядів у дітей і підлітків та можливості дентальної імплантації, Крупник А.-С. А. (2016)
Сулим С. О. - Особливості порушень функціонального стану нирок у жінок із гіпертонічною хворобою залежно від наявної супровідної залізодефіцитної анемії, її важкості й тривалості (2016)
Філіппова О. Ю. - Загальна характеристика активованих рецепторів на лімфоцитах залежно від маси тіла у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки у поєднанні з ожирінням та патолоґією біліарного тракту (2016)
Олійник Ю. Ю. - Наслідки комбінованих субтотальних дистальних резекцій, виконаних з приводу місцево-поширеного раку шлунка (2016)
Гузій О. В. - Соматичне здоров'я спортсменів при тренуванні витривалості, Романчук О. П. (2016)
Загородній О. В. - Бальна оцінка ступеню тяжкості стану хворих на цукровий діабет, ускладнений некротично-запальними ураженнями стопи, при реваскуляризації ніг за модифікованою системою APACHE II, Мота Ю. С., Федоренко В. П. (2016)
Трутяк І. Р. - Характеристика ускладнень сучасної бойової хірурґічної травми, Гайда І. М., Прохоренко Г. А., Медзин В. І., Трутяк Р. І. (2016)
Комар В. С. - Структурно-процесний підхід у створенні моделі покращення якості та ефективності системи відновного лікування хворих з патолоґією шкіри та підшкірної клітковини на реґіональному рівні, Любінець О. В. (2016)
Січкоріз О. Є. - Оцінка якості орґанізації навчального процесу на базах стажування під час проходження заочного циклу інтернатури (2016)
Різничок С. В. - Статистичний аналіз академічної успішності з медичної інформатики студентів медичного факультету львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Басалкевич О. Є. (2016)
Іванов В. П. - Роль галектину-3 у розвитку і підтриманні фібриляції передсердь, Данілевич Т. Д., Ковальчук О. В. (2016)
Мота Ю. С. - Діаґностика і лікування гострого апендициту у вагітних, Федоренко В. П. (2016)
До відома наших авторів (2016)
Title (2016)
Contents (2016)
Lukianenko D. - Identification of creative investment in global economy, Burmaka M., Halakhova T. (2016)
Kolot A. - The deficit of decent work as a global problem of social and labor segment, Herasymenko O. (2016)
Obolenska T. - Conceptual approaches to international cooperation between higher education institutions, Tsyrkun O. (2016)
Kalenyuk I. - Entrepreneurial universities in a world educational system, Dyachenko A. (2016)
Tsygankova T. - Key determinants of managing the marketing asset of global companies, Ponomarenko R. (2016)
Panchenko Y. - State support of the high-tech exports: comparative analysis and lessons for Ukraine, Voychak M. (2016)
Frolova T. - Financial resources of the national economy development: formation and priority application areas, Lukianenko L., Otchenash K. (2016)
Жданова И. - Методы улучшения потребительских свойств массовой жилой застройки 70-80-Х годов XX века (2014)
Прядко Н. - Усиление конструкций фундаментов жилого дома, Шамрина Г., Прядко Ю., Руднева И. (2014)
Агєєва Г. - Дослідження проектних рішень реконструкції п’ятиповерхових гуртожитків під житло (2014)
Дорофеев В. - Опыт реконструкции зданий в г. Одессе, Мишутин А., Петраш С., Шеховцов И. (2014)
Прядко Н. - Рациональный угол наклона мансардного кна при реконструкции жилых домов, Прядко Ю., Руднева И. (2014)
Скребнєва С. - Сучасні енергозберігаючі системи в будівлях і спорудах (2014)
Ясінський М. - Основні чинники, що негативно впливають на зміну житлової забудови історичних ареалів малих міст (2014)
Protchenko K. - Estimation of influence of the bases and foundations of duildings and structures during construction in restrained urban conditions, Dangaji J. (2014)
Лапенко О. - Утворення конструкцій покриття із сталезалізобетонних елементів, Тимошенко В. (2014)
Костира Н. - Розрахунок попередньо напруженої металевої балки затяжкою, Скребнєва Д. (2014)
Лапенко О. - Робота зігнутих елементів у сталезалізобетонних конструкціях, з’єднаних за допомогою склеювання, Машкова А. (2014)
Bilokurov P. - Computer modelling of strengthened monolithic plane overlapping with steel plate in the tensile zone (2014)
Protchenko K. - Strensthening of reinforced concrete structures by composite materials on the basis of carbon fibre, Bilokurov P. (2014)
Лапенко О. - Експериментальні дослідження конструкцій покриття із сталезалізобетону, Гришко Г. (2014)
Kalyta A. - Prestressed reinforced concrete in construction (2014)
Должников П. - О несущей способности буроинъекционных свай при реконструкции аварийных зданий, Збицкая В. (2014)
Федченок А. - Выбор параметров расчетных схем при формировании информационной модели крупнопанельного здания, построенного по типовому проекту (2014)
Крюкова О. - Аналіз зміни напружено-деформованого стану конструкцій силосу з використанням даних технічного обстеження (2014)
Dangaji J. - Aircraft-pavement classification number (ACN-PCN) system of reporting (2014)
Гарькава О. - Моделювання напружено-деформованого стану колон безкапітельно-безригельної конструктивної системи будівель, Горіна А., Дмитренко Ю., Височин Г. (2014)
Городецкий А. - Комплексные системы проектирования и управления строительство с использованием полнофункциональной информационной модели здания (BIM). зарубежный и отечественный, перспективы развития, Барабаш М., Судак В., Печенов С. (2014)
Головко С. - Выравнивание кренов сооружений и усиление оснований инъекцией цементного раствора (2014)
Барабаш М. - Информационное моделирование здания с монолитным каркасом в сапр сапфир-жбк, Палиенко О. (2014)
Фаренюк Г. - Мониторинг зданий в условиях городской застройки, Хавкин А., Калюх Ю., Шокарев В. (2014)
Соловей Н. - Сравнительный анализ нелинейного деформирования и устойчивости упругих оболочек неоднородной структуры, Кривенко О., Мищенко О. (2014)
Кирьязев П. - Компьютерные модели узлов примыкания перекрытия к диафрагме, Гензерский Ю., Ромашкина М. (2014)
Johni G. - The experimental and theoretical research results for posts and pipelines composed by multi-tubes made of basalt fiber (2014)
Немировская Е. - Проектирование зданий из легких металлокунстрикций в сейсмических районах, Купневич Л. (2014)
Максименко В. - Моделирование прогрессирующего обрушения в программных комплексах семейства лира, Роман А. (2014)
Кирияк К. - Геомеханический анализ вероятности потери устойчивости оползневого склона методом конечных элементов (2014)
Писаревский Б. - Расчет балок и плит на упругом основании с увеличивающейся в процессе нагружения жесткостью (2014)
Башинский Я. - Особенности виброзащиты зданий в вблизи метрополитена (2014)
Кирьязев П. - Моделирование систем с жесткой восстанавливающей силой, Писаревский Б. (2014)
Першаков В. - Урахування ризиків виникнення аваріі при проектуванні будівель та споруд, Лисницька К. (2014)
Жоголев Ю. - Информационные системы и технологии моделирования и организации архитектурного проектирования (2014)
Микитенко С. - Застосування методів умовної оптимізації в розрахунках залізобетонних елементів (2014)
Трошкіна О. - Прийоми та засоби архітектурно-планувальної організації простору міських площ та її вплив на соціальну поведінку людини, Чабан Ю. (2014)
Трошкіна О. - Особливості організації сучасного вуличного простору, Сіряк А. (2014)
Дорофеев В. - Одесский опыт реконструкции зданий, Мишутин А., Петраш С., Шеховцов И. (2014)
Костира А. - Особливості проектування основ і фундаментів висотних будівель, Башинська Т., Підгайна Г. (2014)
Микитенко С. - Застосування методів умовної оптимізації в розрахунках залізобетонних елементів (2014)
Лобзін М. - Аналіз можливості повторного використання будівельних конструкцій із використанням методу скінчених елементів, Шиндер Ю. (2014)
Мусиенко И. - Использование физической модели трассирования автомобильных дорог - "Гибкий браслет" для снижения макисмальной энтропии трассы (2014)
Кузнецова І. - Характерні риси інтер'єрів сучасних яхт, Шепель Г. (2014)
Савенков А. - Оценка влияния микрокренмезёма на свойства пенобетона неавтоклавного твердения, Баранова А. (2014)
Гавриш А. - Современные технологии фомирования архитектурного пространства на основе сухого строительства (2014)
Петричко С. - Декоративные бетоны повышенной долговечности для городского и транспортного строительства (2014)
Бєлятинський А. - Забезпечення довговічності бітумних конгломератів, призначених для будівництва дорожніх і аеродромних покриттів, Зеленкова Г. (2014)
Natalia K. - The symbolism’s city in the arrangement of public spaces for example, konstytucji 3-go Maja square in Świdnik (2014)
Степанчук О. - Особливості розподілення транспортних потоків на основі оцінки стану вулично-дорожньої мережі, Кузьменко В. (2014)
Піхало О. - Реконструкція та відновлення вуличних насаджень історичної частини м. Києва (2014)
Небрат В. В. - Історико-економічні дослідження в Інституті економіки АН УРСР (2016)
Чистякова С. В. - Розвиток науково-практичних основ економіко-математичного моделювання (2016)
Вербова О. С. - Українське жіноцтво в національній кооперації міжвоєнного часу (2016)
Горін Н. О. - Нормативно-правова регламентація підприємництва на українських теренах в XI–XVI ст. (2016)
Борисов М. Ю. - Актуальні риси Столипінської аграрної реформи (2016)
Логінов М. М. - Перша світова війна як спосіб розв’язання економічних суперечностей (2016)
Боднарчук Т. Л. - Державна підтримка розвитку інфраструктури підприємництва в Україні (ХІХ – початок ХХ ст.) (2016)
Дідківська Л. В. - Кооперативні форми господарювання в Україні у період НЕПу (2016)
Щербак А. В. - Чумацтво і кооперація в Україні: досвід минулого та сучасність (2016)
Снігова О. Ю. - Історико-економічна ґенеза структурних диспропорцій економіки старопромислових регіонів України (2016)
Корніяка О. В. - Фондовий ринок як чинник розвитку великого бізнесу в Україні (90-ті роки XX – початок XXI ст.) (2016)
Щегель С. М. - Стратегічні напрями розвитку бізнес-середовища в контексті Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом (2016)
Шаповал Ю. І. - Зміна економічної моделі Китаю: висновки для України (2016)
Супрун Н. А. - Теорія розвитку економічних систем Всеволода Голубничого, Клішова О. В. (2016)
Лопух К. В. - Адам Сміт про причини нерівності в суспільстві (2016)
Голубка С. М. - Інноваційні екогомологічні та регіоналістичні дослідження професора Степана Злупка, Голубка Д. С. (2016)
Курбет О. П. - Представники Київської політекономічної школи про створення інституційних умов становлення та розвитку промислового підприємництва (2016)
Небрат А. М. - Теоретичні основи антикризового управління на підприємстві (2016)
Омельченко К. Ю. - Еволюція теоретичних підходів до визначення прибутку підприємства (2016)
Небрат В. В. - Життєвий шлях та наукова спадщина П. І. Лященка (До 140-річчя від дня народження) (2016)
Фещенко В. М. - Соціально-економічні дослідження Івана Франка: сучасний погляд, Тимочко Н. О. (2016)
Лавриненко В. М. - Теоретичні та прикладні проблеми розвитку вітчизняної економічної науки в науковій спадщині академіка К. Г. Воблого (До 140-ї річниці від дня народження) (2016)
Гордіца К. А. - Правові умови економічної діяльності в дослідженнях М. П. Василенка (2016)
Шелудько Н. М. - Наставник банкірів (До 80-річного ювілею Михайла Івановича Савлука) (2016)
Довідка про збірник (2016)
Редакційна колегія збірника (2016)
Автори статей збірника (2016)
Анотации (2016)
Summaries (англ. мовою) (2016)
Яценко І. - Два підходи до поділу влади у представників української іміграції після Другої світової війни (2016)
Коротя А. - Динаміка правового статусу українського найманого війська в першій чверті XVIII ст (2016)
Цюра В. - Правове регулювання відносин представництва в германській та романській системах приватного права (2016)
Майданник О. - Конституція України — правова основа життєдіяльності суспільства і держави (2016)
Яковлєв А. - Актуальні проблеми забезпечення верховенства права і конституційний процес в Україні (2016)
Березенко В. - Проблеми концептуального визначення кордону та інших суміжних понять у науці конституційного права (2016)
Влащенко С. - Конституційно-правові механізми забезпечення доступу громадян до публічної інформації (2016)
Трепак В. - Законодавче визначення поняття "корупційне правопорушення" як потенційне джерело колізій: проблемні питання теорії та практики (2016)
Семенюк О. - Порядок віднесення інформації до державної таємниці: порівняльний аналіз вітчизняного та зарубіжного законодавства, шляхи удосконалення цієї процедури (2016)
Гриценко Г. - Передумови виникнення множинності осіб у цивільно-правовому зобов’язанні (2016)
Виговський О. - Правові аспекти здійснення сек’юритизації активів (2016)
Хрімлі О. - Законодавство про захист прав інвесторів: проблеми та шляхи їх вирішення (2016)
Zhuravel M. - Hostile takeovers and some of the most effective defence tactics against them with examples (2016)
Капіца Ю. - Гармонізоване та негармонізоване законодавство держав — членів ЄС у сфері інтелектуальної власності (2016)
Клименко О. - Правові засади фінансування державної пенітенціарної служби України (2016)
Гривина В. С. - Трансгрессия и контркультура в американском романе 1960-90-х годов (У. Берроуз, Ч. Паланик) (2014)
Milova M. N. - Working on literary analysis: from theory to practice (2014)
Миньяр-Белоручева А. П. - Символы и образы вечного возвращения в мире Джойса (2014)
Расевич Л. П. - Самохарактеристика Шерлока Холмса як засіб створення іміджу "виняткового героя" (2014)
Семенец О. С. - Особенности рецепции античного наследия во французской литературе эпохи Возрождения (2014)
Тупахіна О. В. - Жанрові моделі вікторіанської літератури у постмодерністському інтер’єрі роману Грема Свіфта "Ever After" (2014)
Шульга А. П. - Полистилистика биографического романа Э. Берджесса "Влюбленный шекспир" (2014)
Абрамова Е. Ю. - Коммуникативная роль реакции на комплимент в процессе диалогизирования (2014)
Алексієвець О. М. - Особливості просодичної організації точки зору промовця (на матеріалі англомовного політичного дискурсу) (2014)
Артеменко Ю. О. - Висловлення з імплікативними предикатами: мовленнєвоактовий підхід (2014)
Басок В. А. - Pragmasemantik der kontextuellen synonyme im deutschen (2014)
Бехта І. А. - Експансія вихідної моделі речення німецького постмодерністського тексту, Паров’як І. І. (2014)
Бигунова Н. А. - Объект оценки в положительно-оценочных речевых актах (2014)
Біскуб І. П. - Лінгвокогнітивне моделювання знань: методологічний аспект (2014)
Білоус Ю. В. - Комунікативно-прагматичний потенціал фразеологічних одиниць з соматичним компонентом у німецькій мові (2014)
Боровик О. Л. - Сага про малий жанр фольклору (на матеріалі англомовних прислів’їв) (2014)
Боса В. П. - Невербальні засоби комунікації в мові та в мовленні на позначення депресивного (2014)
Боштан А. В. - Empirische untersuchung adnominaler attribute im deutschen (2014)
Гладка В. А. - Основні семантичні фактори некомпозиційності ФО французької мови (2014)
Гузак А. М. - Біблія як прецедентний феномен та її роль у формуванні позитивного іміджу сучасного політичного лідера (на матеріалі промов американських президентів) (2014)
Данилюк С. С. - Комунікативний процес у мережі Інтернет: структурний аспект (2014)
Дерябіна А. А. - Мова права як фахова мова (2014)
Домброван Т. І. - Лінгвосинергетика: перші результати міждисциплінарного симбіозу (2014)
Дулепа І. Б. - Особливості фахових мов у структурі загальнонаціональної мови (2014)
Євдокимова І. О. - Інтонаційні засоби створення впливу на глядача у рекламному дискурсі (2014)
Задобривская О. Ф. - Метафорическая репрезентация фашизма (на материале новеллы Томаса Манна "Марио и волшебник"), Балан М. В. (2014)
Захарченко С. М. - О функциональной эквивалентности заимствований с суффиксом –ieren в немецком языке начала XVII века (2014)
Кійко С. В. - Синергетичний потенціал омонімії в середньоверхньонімецькій мові (2014)
Козак Н. И. - Исследование немецких фамилий Kerkeling, Kirchmann, Kerkmann, Kunz, Hinz, Konrad, зафиксированных в колониях юга Украины (2014)
Коломієць Н. В. - Специфіка вербальної репрезентації концепту 意 "думка" в китайській мові (2014)
Консевич М. С. - Використання вербальних маркерів у інтеракційних коаліціях (2014)
Костромина О. В. - Супрасегментные особенности женской разговорной речи (2014)
Кузнецова М. О. - Вторинний дискурс англомовних текстів сучасної масової культури: специфіка наративних стратегій (2014)
Куковська В. І. - Звинувачений – високоморальна людина? (вербалізація морально-етичних концептів в адвокатській промові) (2014)
Ладыненко А. П. - Иноязычные вкрапления как средство создания локально-темпоральной индикации художественного текста (2014)
Лазебна Н. В. - Прагматичний аспект сучасних англомовних текстів галузі інформатики та комп’ютерних технологій (2014)
Лут К. А. - Аргументативність англомовного економічного дискурсу (2014)
Митькина Е. Н. - Ассоциативно-смысловые особенности вторичных макроурбанистических номинатем (2014)
Михайлюк Н. П. - Особенности прономинальной антропогендерной транспозиции в сфере зоонимических концептов (2014)
Морозова І. Б. - Просигнальте − и вас услышат! (2014)
Образцова О. В. - Структурні та змістові характеристики стверджувально-заперчувальних слів-речень як різновиду висловлень з частковою або нульовою предикацією (2014)
Олексієнко А. В. - Парантеза як специфічний вид детермінативних підрядних речень (2014)
Остапчук А. Л. - Способи вираження руху в сучасній китайській мові (2014)
Пожарицька О. О. - Погоджуюсь, бо не згоджуюсь? (2014)
Попко Е. А. - Невербальные средства реализации аффекта в англоязычном художественном дискурсе (2014)
Рибакова К. А. - Особливості використання ономастичної лексики доби Кримської війни 1853-1856 рр. у назвах англомовних художніх текстів Вікторіанського періоду (2014)
Рыжих В. И. - Грамматические категории имени существительного русского и арабского языков в сравнительно-историческом освещении (2014)
Самохіна В. О. - Гумористична комунікація як компонент ігрової діяльності (2014)
Сидорова М. О. - Условное предложение как индикатор дискурсивной импликатуры (2014)
Степаненко О. А. - Персонажный диалог сквозь призму когнитивной сущности литературного жанра "детектив" (2014)
Степаненко О. А. - Персонажный диалог сквозь призму когнитивной сущности литературного жанра "детектив" (2014)
Нечипоренко Б. Ю. - Економічна термінологія сучасної китайської мови як об’єкт дослідження, Стрельцова К. О. (2014)
Такташева И. Р. - О семантике композитов – наименований болезней в немецком языке начала ХХ века (2014)
Таланова О. Ю. - Поняття предикативності та предикації у сучасній англістиці (2014)
Тараненко О. В. - Семантика оцінних ергонімів у сучасній англійській мові (2014)
Таранець В. Г. - Шумери й Трипілля (2014)
Удовенко І. В. - Місце суцільнооформлених інтенсифікаторів у системі прислівників як частини мови, Борисова А. О., Арделян М. В. (2014)
Унтилова Е. Е. - Темпоральные особенности речи поп музыкантов в неформальном общении (2014)
Федоренко О. І. - Розмежування вільних та сталих дієслівно-іменникових сполучень сучасної англійської мови (2014)
Федорова Ю. Г. - Категорія "трансформанти" в американському газетному дискурсі (2014)
Фоменко Е. Г. - Культурные константы в индивидуально-авторской концепции Джеймса Джойса (2014)
Цобенко О. В. - Лексико-семантичне поле "ювелірні прикраси" в англійській мові (2014)
Черновол-Ткаченко О. А. - Особенности определения статуса метатекста в научном дискурсе, Пешкова О. Г. (2014)
Tchystiak D. O. - Concept symbole phonétique dans la réflexion esthétique du symbolisme belge (2014)
Шкворченко Н. Н. - Роль просодии в создании имиджа успешной бизнес–леди (2014)
Таранець В. - Кифішина А.Г. "Древнее святилище Каменная Могила. Опыт дешифровки протошумерского архива ХІІ–ІІІ тысячелетий до н. э. " (2014)
Яценко І. - Поділ влади як правова фікція (погляди польского вченого ВладиславаМаліняка) (2016)
Нелін О. - Конституційний механізм захисту основних прав і свобод людини і громадянина в правовій доктрині України (2016)
Яковлєв А. - Соціальна держава і проблеми її конституційного вдосконалення в умовах сучасного розвитку України (2016)
Бондаренко А. - Сучасні міграційні процеси в контексті взаємодії правової держави і громадянського суспільства (2016)
Васильченко Г. - Проблеми типологізації статусу біженців у період суспільно-політичних трансформацій (2016)
Семенюк О. - Кримінальна відповідальність за розголошення державної таємниці та втрату документів, що містять таку інформацію (2016)
Хоменко М. - Ефективність способів захисту цивільних прав та інтересів у практиці Европейського суду (2016)
Данилюк А. - Цивільно-правовий захист суб’єктів права інтектуальної власності (2016)
Хобор Р. - Особливості регулювання зобов’язальних відносин подружжя у шлюбному договорі (2016)
Хрімлі О. - Захист прав інвесторів у досудовому порядку (2016)
Капіца Ю. - Формування єдиного цифрового ринку в Європейському Союзі та модернізація охорони авторського права (2016)
Дутчак С. - Європейський вимір та вітчизняні реалії нормативного забезпечення прав пацієнтів в Україні (2016)
Черниш В. - Шляхи розвитку та вдосконалення нотаріальної діяльності в Україні: прогалини законодавчої регламентації (2016)
Баранов О. - "Інтернет речей" як правовий термін (2016)
Комарницький В. - Рецензія на монографію Кобецької Надії Романівни "Дозвільне і договірне регулювання використання природних ресурсів в Україні: питання теорії та практики" (2016)
Берзін П. - Оникій Олексійович Малиновський — вчений, який заплатив свободою за свої наукові й політичні принципи (2016)
Копиленко О. - Теоретичні засади використання кількісних показників у дослідженнях пам’яток права, Кіндюк Б. (2016)
Хрімлі К. - Аналiз законодавства про транспортний податок (2016)
Зельдіна О. - Вплив Господарського кодексу України на залучення інвестицій, Гришко В. (2016)
Хрімлі О. - Міжнародний комерційний арбітраж: теоретико-правові питання функціонювання інституту (2016)
Коваленко Т. - Новели законодавства про фермерські господарства: позитивні та негативні аспекти (2016)
Кот О. - Превентивні способи захисту права власності у системі захисту прав (2016)
Нелін О. - Реалії сучасного нотаріату на шляху до сталого функціонування окремого інституту захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб (2016)
Черниш В. - Проблеми здійснення державного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні (2016)
Семенюк О. - Об’єкт злочинів у сфері охорони державної таємниці (2016)
Станкевич O. - Фальсифіковані лікарські засоби як предмет злочинів, пов’язаних з підробленням медичної продукції (2016)
Трунова Г. - Страховий стаж в системі соціального страхування по тимчасовій непрацездатності (2016)
Дзюба І. - Поняття "науково-педагогічний працівник": теоретико-правові та нормативні проблеми визначення (2016)
Берзін П. - Шукач правди (Михайло Павлович Чубинський) (2016)
Скрипнюк О. - Рецензія на монографію Тетяни Станіславівни Подорожної "Правовий порядок: теоретико-методологічні засади конституціоналізації" (2016)
Романюк Я. - Класифікація імперативних цивільно-правових норм (2016)
Нелін О. - Теоретична модель і практичні виміри сучасного розуміння поняття нотаріальної діяльності (2016)
Кудрявцев В. - Класифікація способів забезпечення виконання кредитних зобов’язань (2016)
Яценко С. - Заходи безпеки у кримінальному праві: порівняльно-правовий огляд (2016)
Семенюк О. - Вина як обов’язкова ознака суб’єктивної сторони злочинів у сфері охорони державної таємниці (2016)
Куц В. - Національна політика протидії злочинності: сутність та співвідношення з деякими спорідненими явищами (2016)
Козьяков І. - Концептуальні основи комунікативної стратегії органів прокуратури (2016)
Кот О. - До питання про способи захисту договірних прав (2016)
Кохан Н. - Окремі аспекти припинення трудових правовідносин з підстав, зазначений у п. 1 ст. 36 КЗпП України та ст. 38 КЗпП України (2016)
Козуб І. - Теоретико-правові аспекти принципу заборони примусової праці (2016)
Ковальский В. - 25-річний ювілей української незалежності: теоретикo-правовий сенс подій, Орлюк О. (2016)
Головко О. - Міждисциплінарні підходи до визначення дефініції "медіапростір" (2016)
Берзін П. - Цивіліст, який прямував дорогою кримінального права (Пантелеймон Костянтинович Скорделі) (2016)
Власенко Л. В. - О. Пушкін та жіноча література початку XIX століття (2014)
Войцехівська Н. К. - Гендерні особливості агресивної комунікативної поведінки (на матеріалі українського діалогічного дискурсу) (2014)
Карпінчук Г. В. - Роль Михайла Новицького у становленні наукової документальної концепції біографії Тараса Шевченка (2014)
Кобилко Н. А. - Міфологема "дорога" в українському фольклорі (2014)
Кушлик О. П. - Особливості компонентного складу субстантивної зони типової словотвірної парадигми відіменникових дієслів зі значенням "діяти інструментом, названим твірною основою" (2014)
Кушнєрьова М. О. - Гоголівські персонажі у комедіях В. Минка (2014)
Лазірко Н. О. - Юрій Клен про особливості норвезької символістської драми (на прикладі творчості Г. Ібсена) (2014)
Петренко Т. С. - Композиційна організація і сюжет роману Сергія Домазара "Замок над водаєм" як засоби творення його художнього світу (2014)
Степанов Е. Н. - Постановка артикуляции русских согласных у корейцев при национально ориентированном обучении русскому языку (2014)
Таранець В. Г. - Велесова книга (історико-лінгвістичне дослідження) (2014)
Щербій Н. О. - Граматична сполучуваність виразу sie в польській мові в порівнянні з українською мовою (постфікс -ся) (2014)
Юдкін-Ріпун І. М. - Театральність творчості В. Винниченка (2014)
Дюрба Д. В. - Образ Трікстера в романі Дж. Керуака "На дорозі" (2014)
Lysanets Yu. V. - The expressionist transfusion: metalepsis in Gustav Meyrink’s novels (2014)
Расевич Л. П. - Сюжетно-композиційна роль Ватсона у створенні іміджу Холмса (2014)
Чижевська Є. О. - Специфіка культурної прози Юй Цююя (на прикладі твору "Сни на озері Сіху") (2014)
Басок В. А. - Експліцитні та імпліцитні засоби відтворення комунікативної інтенції в українських перекладах англомовних маркетингових текстів (2014)
Данилюк С. С. - Побудова персональних інтернет-сторінок сучасних лінгвістів: гіпертекстовий аспект (2014)
Жигоренко І. Ю. - Атрибутивні словосполучення в творах Г. Гессе як засіб вираження авторського світобачення (2014)
Жох І. П. - Соматичний компонент cabeza в емотивних фразеологічних одиницях в іспанській мові (2014)
Косенко А. В. - Американський та британський компоненти в терміносистемі економіки (2014)
Кузнєцова Г. В. - Алюзія як лінгвістичне явище (2014)
Кунець Х. Б. - Прагматичний аспект безособових конструкцій в англомовному науковому тексті гуманітарного спрямування (2014)
Малярчук О. В. - Прагматичні особливості англійських вигуків як засобів вербалізації емоцій (2014)
Микитюк І. М. - Аксіологічні характеристики одиниць вторинної номінації (на матеріалі художнього тексту) (2014)
Мілова М. М. - "Експресивність" та "емотивність" у мові та мовленні. Рівні передачі емоцій у художньому англомовному тексті (2014)
Місягіна І. М. - Реалізація ухильності на лексичному рівні (2014)
Мовчан Д. В. - Особливості методики дослідження антонімів (2014)
Miasoiedova S. V. - The importance of subjective and modal components for the varieties of the illocutive meaning formation (on the example of "authoritative demand” constructions) (2014)
Руміга І. І. - Редукція вихідної моделі речення англомовного художнього тексту періоду постмодерну (2014)
Стройкова С. А. - Асоціативно-метафорична мотивація німецьких іхтіонімів (донорська зона НАТУРФАКТ) (2014)
Унтилова Е. Е. - Вариативность мелодических характеристик речи представителей британской поп-культуры (2014)
Фоменко Е. Г. - Когнитивный стиль Джеймса Джойса (2014)
Цобенко О. В. - Внутрішня форма англомовних номінацій ювелірних прикрас (2014)
Черемисіна Г. О. - Кельто-романський субстрат сучасного англійського лінгвокультурного простору (2014)
Щербицька В. В. - Образно-асоціативний шар концепту робота в гендерному аспекті (2014)
Пампура С. Ю. - Критерії етимологічного дослідження запозиченої лексики (лінгвоісторіографічний аспект) (2014)
Пособчук О. О. - Багатокомпонентні моделі прийменникових еквівалентів слова української, німецької та іспанської мов з послідовним розгортанням структури (2014)
Селиванова Е. А. - Проблема дефиниции загадки (2014)
Андриенко Т. П. - Стратегии перевода в системе переводческой деятельности (2014)
Никонова В. Г. - Художественные тексты с инвариантным сюжетным содержанием как проблема художественного перевода (на материале русских переводов трагедии В. Шекспира "Гамлет") (2014)
Одрехівська І. М. - Перекладознавча школа професора В. Коптілова: її ґенеза і контекст (2014)
Томчаковский А. Г. - Поликодовая статья как единство вербального и пиктографического компонентов (на материале учебных толковых словарей английского языка) (2014)
Полоусова Н. В. - Интернет-коммуникация корпоративных блогов, Неустроева Г. О (2014)
Домброван Т. - Е. Г. Фоменко "языкотворчество Джеймса Джойса" (2014)
Гедз М. Й. - Структура потенціалу регіонів в умовах модернізаційних перетворень (2014)
Гусєва М. О. - Регіональна структурна політика: суть, роль та напрями реалізації (2014)
Пугачевська К. Й. - Напрями оптимізації загальнодержавних і регіональних економічних інтересів (2014)
Холонюк О. Л. - Основні напрями регулювання міжрегіональної цінової диференціації в контексті формування регіональної політики держави (2014)
Загвойська Л. Д. - Кластери як інструмент екологізації регіональної економіки (2014)
Бублик М. І. - Нечіткий кластерний аналіз областей України за показниками техногенних збитків (2014)
Федина К. М. - Оцінка рівня реалізації природно-ресурсного потенціалу регіону (2014)
Максимів Л. І. - Регіональна політика поводження з твердими побутовими відходами: стан і перспективи розвитку, Панківський Ю. І., Вдович Ю. В. (2014)
Соловій І. П. - Оптимізація землекористування після завершення вуглевидобутку у руслі політики сталого розвитку, Безик Я. В., Кулешник Т. Я. (2014)
Пауш М. М. - Економічна стратифікація населення гірських територій Закарпаття (2014)
Башинська Ю. І. - До питання конкурентоспроможності відновлюваної енергетики в Західному регіоні України (2014)
Бойко О. М. - Особенности развития старопромышленных регионов Украины (кластерный подход) (2014)
Хром’як Й. Я. - Організаційно-економічний механізм інвестиційної діяльності органів місцевого самоврядування, Доскач О. Б., Лисяк Н. М. (2014)
Ткач С. М. - Вплив ризиків на ефективність інвестиційної діяльності у Львівській області (2014)
Процевят О. С. - Залучення прямих іноземних інвестицій у розвиток Західного регіону України (2014)
Горин Г. В. - Стан основного капіталу виробничої сфери та його регіональні особливості (на прикладі Львівської області) (2014)
Андел І. В. - Підвищення техніко-технологічного рівня основного капіталу промисловості у Львівській області (2014)
Лиса О. І. - Оцінка основного капіталу сфери транспорту Львівської області (2014)
Ситар Л. Й. - Вплив техніко-технологічних аспектів модернізації основного капіталу виробничої сфери на економічний розвиток регіону (на прикладі Львівської області) (2014)
Полюга В. О. - Проблеми інформаційного забезпечення міжнародної співпраці у вирішенні екологічних проблем транскордонних територій, Полюга Д. М. (2014)
Товканець О. С. - Транскордонне співробітництво у контексті регіональної економічної політики (2014)
Мусаткіна В. П. - Стан та перспективи розвитку малого бізнесу в регіоні в умовах євроінтеграції (2014)
Дубовіч І. А. - Концептуальні теоретико-методологічні та практичні засади транскордонного еколого-економіко-правового співробітництва України з ЄС (2014)
Лизанець А. Г. - Розвиток регіонального ринку праці в контексті євроінтеграційних процесів (2014)
Товканець С. А. - Роль єврорегіонів у формуванні конкурентоспроможності вищої економічної освіти: європейський досвід, Товканець Г. В. (2014)
Черторижський В. М. - Питання особливостей транскордонного регіону та його роль у регіональному економічному розвитку (2014)
Ковальчук І. Є. - Вплив євроінтеграції на розвиток туристичної галузі в регіоні (2014)
Братюк В. П. - Перспективи та механізми активізації розвитку туризму в регіоні (2014)
Черниш І. В. - Проблеми нормативно-правового регулювання розвитку туристичної галузі в Україні та її регіонах (2014)
Медвідь Л. І. - Туризм як елемент сталого розвитку сільських територій Закарпатської області, Кампов Н. С. (2014)
Антонюк Д. А. - Розбудова інституціональної інфраструктури підприємництва в умовах євроінтеграції (2014)
Литвин І. В. - Інноваційні технології енергоефективності на підприємствах світлотехнічної галузі в контексті реалізації регіональної економічної політики, Жулінський М. В. (2014)
Зарічна О. В. - Роль стратегічного управління в діяльності підприємства в умовах сталого розвитку регіону (2014)
Скрипко Т. О. - Проблеми державного регулювання регіонального інвестиційно-інноваційного розвитку підприємництва, Апопій В. В. (2014)
Семенюк Л. В. - Обліково-аналітичне дослідження стратегічного управління доходами закладів ресторанного господарства в регіонах України (2014)
Музичка О. М. - Забезпечення достатності капіталу банківських установ як основа формування ефективної регіональної банківської системи (2014)
Дребот-Лабецька Л. М. - Іпотечна система: дефініція, структура, суб’єкти (2014)
Фітель О. І. - Проблеми та тенденції в інвестиційній діяльності банків регіону (2014)
Проць Н. В. - Методичні підходи до оцінювання реалізації бюджетної політики на місцевому рівні (2014)
Білик О. І. - Напрями вдосконалення соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в Україні: регіональний аспект (2014)
Гринчишин І. М. - Оцінювання параметрів діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні та особливості їх регіонального розвитку (2014)
Дяконенко О. І. - Основні детермінанти трансформації сільського розселення в Україні (2014)
Крупін В. Є. - Перспективи кластеризації на сільських територіях Львівської області в контексті реалізації регіональної політики розвитку, Пелехатий А. О. (2014)
Хомюк Н. Л. - Регіональні аспекти оподаткування земель сільськогосподарського призначення (2014)
Музика П. М. - Філософія економічного розвитку сільських територій в контексті становлення економіки знань (2014)
Головко Л. В. - Оптимізація мережі освітніх закладів та її вплив на розвиток сільських територій України (2014)
Бідак В. Я. - Функціонально-цільовий підхід в удосконаленні системи соціального захисту населення: загальнодержавний і регіональний аспекти, Павлова Л. О. (2014)
Біль М. М. - Територіальні міграційні системи як детермінанти історико-культурного розвитку регіонів (2014)
Мульска О. П. - Вплив міграційних процесів на потенціальний розвиток молодого покоління (2014)
Бачинська М. В. - Організація системи геріатричної допомоги населенню: досвід європейських країн (2014)
Слюсар Л. І. - Сучасний стан проблеми соціального сирітства в Україні та шляхи її вирішення (2014)
Хомин О. Й. - Ланцюгова схема циклу демографічної безпеки у регіонах України (2014)
Казьмір Л. П. - Розвиток науково-освітньої сфери як чинник модернізації економічного простору регіону (2014)
Комарницька Г. О. - Удосконалення регулювання урбанізаційних процесів у регіоні (2014)
Шевчук О. І. - Оцінка стану складових інфраструктури Карпатського регіону, Шевчук Я. В. (2014)
Кушнірецька О. В. - Метрополізаційні процеси: підходи до дослідження та аналізу (2014)
Лопата О. О. - Міжнародний досвід проведення модернізації виробництва регіонів на кластерній основі (2014)
Пугачевська К. С. - Імпортна складова розвитку внутрішнього ринку України (2014)
Сімків Л. Є. - Аналіз сучасного рівня якісного економічного зростання в Україні (2014)
Чорна Н. П. - Проблеми забезпечення населення Волинської області житлом, Чорний Р. С. (2014)
Автори збірника (2014)
Чаплай І. В. - Класифікація товарних стратегій (2016)
Романенко Є. О. - Реформування системи державних закупівель в Україні, Щокін Р. Г. (2016)
Титаренко Л. М. - Суспільний розвиток сьогодення в контексті діяльності органів влади на етапі євроінтеграційного процесу (2016)
Драгомирецька Н. М. - Зарубіжна практика використання методів навчання державних службовців (2016)
Матвєєнко І. В. - Особливості формування і реалізації державної регіональної політики України та зарубіжних держав (2016)
Расулова Л. А. к. - Основні напрями світових теорій "нового публічного управління” (1980–2016 рр.) (2016)
Дєгтяр О. А. - Екологічний аспект реалізації державної утилізаційної програми автотранспортних засобів, Мурашев С. П. (2016)
Бутирська Т. О. - Специфіка застосування топологічного підходу до формування соціальної зв’язності в державі (2016)
Дацій О. І. - Зростання якості життя як критерій дій української влади в умовах розвитку інформаційного суспільства (2016)
Козловський Є. В. - Роль держави у процесі спрощення та гармонізації туристичних формальностей (2016)
Гурковський В. І. - Шляхи реалізації антикорупційної політики України, Климкова І. І. (2016)
Васильєва Н. В. - Залучення громадськості в українських містах (на прикладі бюджету участі) (2016)
Кухарчук П. М. - Основні тенденції компетентнісної спрямованості національної системи освіти, Білоус А. О. (2016)
Горова О. О. - Невмержицька С. П. Голодомор 1932–1933 років – акт геноциду українського народу (2016)
Лисенко С. О. - Конституційні засади розуміння інформаційної безпеки (2016)
Іманбердієв Д. Ч. - Керівні принципи демократичних парламентів у діяльності українського парламенту (2016)
Бєльська Т. В. - Моделювання впливу глобального громадянського суспільства на державну політику (2016)
Черленяк І. І. - Особливості публічної політичної відповідальності суб’єктів владно- політичних відносин, Волошин О. В. (2016)
Пархоменко-Куцевіл О. І. - Конкурс в системі державної служби: загрози та шляхи удосконалення (2016)
Гаврилюк А. М. - Національно-патріотичне виховання українського студентства як пріоритет державної політики (2016)
Содержание (2015)
Голяновський О. В. - Післяпологові кровотечі: етіологія, патогенез, профілактика та сучасні методи лікування, Хименко М. В., Галич І. Д., Слободян Ю. В. (2015)
Голяновський О. В. - Ефективність комбінованого застосування сублінгвальної та вагінальної форм мікронізованого прогестерону в терапії загрози передчасних пологів, Рубінштейн А. М., Бачинська М. А. (2015)
Atopobium vaginae: новый взгляд на этиологию и лечение бактериального вагиноза (2015)
Товстановская В. А. - Оптимизация лечения хронических воспалительных заболеваний органов малого таза неспецифической этиологии, Прилуцкая А. Б., Прилуцкий А. И. (2015)
Видиборець С. В. - Оптимальний вибір іонних і неіонних препаратів заліза при лікуванні залізодефіцитної анемії у вагітних (погляд на проблему) (2015)
Вовк И. Б. - Влагалищная гормональная рилизинг-система – современное решение насущных проблем, Кондратюк В. К., Горбань Н. Е. (2015)
В начале пути: роль DOI (digital object identifier) в повышении индексов цитирования ученых (2015)
Мамчур В. И. - Клиническая фармакология во время беременности (2015)
Веропотвелян Н. П. - Лечение пациенток с диффузными формами фиброзно-кистозной мастопатии, отягощенной наследственной онкологической патологией, Нарытник Т. Т., Веропотвелян Н. П., Гужевская Ю. И., Степанович И. В., Погуляй Ю. С., Гужевская И. В. (2015)
Запорожан В. М. - Профілактика післяопераційного спайкоутворення, Волянська А. Г., Марічереда В. Г., Гладчук І. З., Рожковська Н. М. (2015)
Рыбка Е. В. - Возможности комплексного биорегуляционного препарата Вибуркол в акушерско-гинекологической практике (2015)
Старцева М. С. - Женская интимная пластика – анализ причин обращаемости пациенток (2015)
Стеценко О. П. - Однопортові лапароскопічні симультанні оперативні втручання у жінок при поєднанні хірургічної та гінекологічної патологій (2015)
Давыдова Ю. В. - Эффективность применения левофлоксацина в современной клинической практике, Лиманская А. Ю. (2015)
Страховецький В. С. - Гнійно-запальні захворювання придатків матки: тактика хірургічного лікування та реабілітація репродуктивної функції (2015)
Албота О. М. - Деякі аспекти залізодефіцитної анемії у вагітних (2015)
Тихомиров А. Л. - Оптимизация микроинвазивного хирургического лечения миомы матки (2015)
Неспрядько С. В. - Клініко-морфологічні проблеми діагностики аденокарциноми шийки матки при ендофітній формі росту (опис клінічного випадку), Мельник М. М. (2015)
Ткачук Т. Є. - Лікування доброякісних уражень жіночих зовнішніх статевих органів та вульварних інтраепітеліальних неоплазій на сучасному етапі (огляд) (2015)
Бабенко О. М. - Некоторые вопросы ведения беременных с антенатальной гибелью плода (обзор литературы) (2015)
Пехньо Н. В. - Оцінка стану плода під час пологів – сучасний стан проблеми (огляд літератури), Марущак О. В., Мельник Ю. М. (2015)
Назаренко Л. Г. - Прогестерон і ризик реалізації пізніх ускладнень вагітності, Нікіфор Л. В. (2015)
Бойко В. І. - Діагностика та профілактика плацентарної дисфункції у юних жінок, які народжують уперше, Болотна М. А. (2015)
Вдовиченко Ю. П. - Динамика допплерометрических показателей кровотока в маточных артериях при беременности в 11–14 и 19–22 нед в зависимости от ее исхода, Бабкина Т. М., Волик Н. К. (2015)
Засаднюк О. П. - Вибір способу розродження та інших компонентів акушерського забезпечення у жінок з рубцем на матці та підвищеним ризиком виникнення інфекційних ускладнень, Бевз Г. В. (2015)
Мельник О. В. - Ехографічна оцінка перебігу вагітності при дихоріальній діамніотичній двійні (2015)
Русалкина С. Г. - Диференційований підхід до профілактики невиношування вагітності у жінок з метаболічним синдромом (2015)
Шевага О. Я. - Тактика ведення жінок з ектопічною вагітністю на фоні хронічної урогенітальної інфекції (2015)
Nazarenko L. - Effect of Psychological Correction on Abnormal Fetal Position, Krugovaya N. (2015)
Баянжаргал О. - Результаты установления нормальных биометрических величин плода беременных женщин монгольской национальности в раннем сроке беременности, Пирогова В. И., Гочоо М. (2015)
Воробей Л. І. - Роль порушень функції симпатоадреналової системи в патогенезі плацентарної дисфункції, Ткачук Р. Р. (2015)
Прилепская В. Н. - Хламидийная инфекция в акушерстве и гинекологии, Довлетханова Э. Р. (2015)
Веропотвелян П. Н. - Клинический взгляд на гиперплазию и интраэпителиальную неоплазию эндометрия – молекулярно-генетические механизмы у пациенток климактерического возраста, Веропотвелян Н. П., Бондаренко А. А., Гужевская Ю. И. (2015)
Круть Ю. Я. - Досвід використання комбінованого мікродозованого орального контрацептиву з дроспериноном для лікування передменструального синдрому і дисменореї у жінок з надмірною масою тіла, Грідіна І. Б., Авраменко Н. В. (2015)
Нетяженко Н. В. - Стан тромбоцитарного і плазмового гемостазу у жінок зі стабільною ішемічною хворобою серця в ранній та пізній постменопаузальний період, Яременко К. М., Решотько Д. О., Соломаха Т. О. (2015)
Полюлях О. А. - Иммунологическая реактивность при доброкачественных заболеваниях грудных желез (2015)
Гопчук О. М. - Запальні захворювання органів малого таза (2015)
Редько І. І. - Сучасні підходи до ранньої діагностики внутрішньоутробних вірусних інфекцій у новонароджених (2015)
Леміш Н. Ю. - Стан новонароджених та перебіг раннього неонатального періоду у дітей, народжених від матерів із гестаційним цукровим діабетом, Бобик Ю. Ю., Міцода Р. М. (2015)
Гінчицька Л. В. - Клініко-гормональний статус у жінок при фізіологічній менопаузі та зі збереженою менструальною функцією, Левицький І. В., Нейко О. В. (2015)
Артымук Н. В. - Опыт применения Vitex Agnus Castus в комплексе лечения пациенток с синдромом поликистозных яичников и бесплодием, Устинова Т. А., Власова В. В. (2015)
Жильчук А. В. - Особливості клінічного перебігу злоякісного процесу і біомаркери високого ризику розвитку рецидиву захворювання у хворих на рак грудної залози, Семесюк Н. І., Кудрявець Ю. Й. (2015)
Гейко С. М. - Іронія Cократа в контексті розвитку історико-культурних відносин Греції і слов’янського світу, Крюков О. А. (2016)
Калуга В. Ф. - Явний та прихований дуалізм ідентичності людини в контексті субстанціонального підходу (2016)
Лаута О. Д. - Антична філософська спадщина крізь призму сучасної аксіології, Омельченко В. О. (2016)
Супрун А. Г. - Сублімація як причина виникнення творів мистецтва, Собора С. (2016)
Савицька І. М. - Творчість як можливість самореалізації особистості та спосіб здобуття свободи, Матвієнко Я. О. (2016)
Сидоренко І. Г. - Краса, символізм та алегоризм у середньовічній естетиці (2016)
Дубровіна О. В. - Творчість і традиція як взаємодоповнюючі частини загального культурного процесу спадкоємності та процесу розвитку (2016)
Культенко В. П. - Дослідження слов’янських міфів в контексті психоаналізу Фрейда, Товстенко Я. (2016)
Мисюра Т. М. - Античний ідеал автократії полісу в культурологічній перспективі (2016)
Данилова Т. В. - Глобалізація vs антиглобалізація: до постановки проблеми (2016)
Матвієнко І. С. - Філософське розуміння значення релігії в житті сучасної людини (гуманістичні ідеї Ж. Марітена) (2016)
Самардак Д. В. - Тотальний характер релігійних практик та його трансформації в сучасному медіа-суспільстві (2016)
Паровик М. - Визначення понять "конфлікт" та "релігійний конфлікт", Паш’ян Д. (2016)
Лук'янець В. С. - Людський потенціал в перспективі "індустріалізації 4.0" (2016)
Кисельов М. М. - Біогенез як проблема сучасного наукового дослідження (2016)
Гардашук Т. В. - Кліматична справедливість: адаптація до викликів сучасності (2016)
Горбатюк Т. В. - Інноваційні технології майбутнього: світоглядний аспект (2016)
Кичкирук Т. В. - Особенности современных изменений в образовании экономического направления (2016)
Деримедвідь Л. В. - Комбіновані нестероїдні протизапальні засоби із серратіопептидазою у фармакотерапії запальних захворювань, Вереітинова В. П. (2016)
Таран А. І. - Синдром лихоманки як прояв автоімунних захворювань у сучасній практиці лікаря-терапевта, Белоус О. О., Волкова Г. В., Левчук М. О. (2016)
Заремба Є. Х. - Розвиток апластичної анемії при лікуванні ревматичних захворювань (клінічний випадок), Вірна М. М., Заремба О. В. (2016)
Деримедвідь Л. В. - Некислотні нестероїдні протизапальні засоби: у фокусі набуметон (2016)
Журавльова Л. В. - Ефективність лікування хворих на остеоартроз у поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу з підвищеною масою тіла залежно від ступеня ожиріння, Олійник М. О. (2016)
Головач И. Ю. - Лечение остеопороза бисфосфонатами: возможны ли "медикаментозные каникулы"? (2016)
Корнелюк О. М. - Определение длительности антиаритмической терапии у пациентов с пароксизмальной фибрилляцией предсердий после радиочастотной абляции легочных вен по результатам предоперационного обследования, Мрочек А. Г., Корнелюк И. В., Рабцевич В. А. (2016)
Свінціцький А. С. - Особливості психологічного статусу та якості життя пацієнтів із неерозивною формою гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, Бондаренко Н. О., Корендович І. В. (2016)
Ніжинська-Астапенко З. П. - Місце гепатопротекторного препарату в комплексній терапії діабетичного кетозу – кетоацидозу, Власенко М. В., Притуляк Л. В., Кривов’яз Ю. О. (2016)
Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги: Гострий риносинусит (2016)
Свінціцький І. А. - Мультидисциплінарні підходи до ведення пацієнтів у сучасній клініці внутрішньої медицини (2016)
Дземан М. І. - Матеріали щодо історії становлення традицій клінічного викладання внутрішньої медицини в Університеті святого Володимира (частина 3: професор Ф. Ф. Мерінг) (2016)
Мойсеєнко В. О. - Будівля Національної наукової медичної бібліотеки України — унікальна архітектурна споруда родини меценатів Терещенків, Шостка І. П., Тарченко Н. В. (2016)
Вітаємо (2016)
Медичні події (2016)
Войцехівська Н. К. - Мовчання як комунікативно значущий знак у конфліктному діалогічному дискурсі (2014)
Д’якова Т. О. - Функціонування фразеології обрядодій завершення весілля в українських східнослобожанських говірках (2014)
Карпів Т. І. - Словотвір прізвищ на надгробних написах з території українсько-польського пограниччя кінця ХІХ – середини ХХ століття (2014)
Карпінчук Г. В. - Участь Михайла Новицького у виданнях повного зібрання творів Тараса Шевченка (2014)
Колоїз Ж. В. - Пареміологічний простір творчого доробку Михайла Стельмаха (2014)
Костусяк Н. М. - Синтаксична ад’єктивація відмінкових форм у сучасній українській літературній мові (2014)
Крижановська Н. В. - Традиційність і новаторство сюжетно-композиційних моделей українських історичних романів ХХІ століття (2014)
Кушнєрьова М. О. - Гоголівський текст у творчій рецепції Олени Звичайної (на матеріалі нарису "Миргородський ярмарок") (2014)
Максимчук М. С. - Своєрідність інтерпретації образу матері у літературній творчості О. Довженка (2014)
Межов О. Г. - Дериваційні зв’язки іменникових словосполучень із простими реченнями в сучасній українській мові (2014)
Сапсаєнко Л. В. - Передумови драматургічної діяльності Бориса Грінченка (2014)
Троша Н. В. - Концепт історії через призму літературної творчості О. Довженка (2014)
Абрамович С. Д. - Магический круг романтического характера в лермонтовском "Демоне" (2014)
Власенко Л. В. - Ідеальне та примарне у творчості О. А. Ган (2014)
Ворова Т. П. - Особливості понятійної інтерпретації образно-символічного ряду казки "Ашик-Кериб" М. Ю. Лермонтова (2014)
Комарова О. Л. - Організація самостійної роботи іноземних студентів на підготовчому відділенні (2014)
Курьянов С. О. - Об одном эпизоде херсонесского мифа (2014)
Мельнікова Т. В. - Идейно-художественные функции литературной пародии в творчестве И. С. Тургенева и классицизм XVIII – XIX вв. (2014)
Морошану (Демьянова) Л. И. - Лексические материалы к словарю говора села Липовень-Соколинцы Сучавского округа Румынии (IV) (2014)
Нестерук В. В. - Проблема русского национального характера в современной литературе (2014)
Петров А. В. - Фрагмент текстового семантического поля с инвариантом "лишить жизни кого" (на материале произведения А. И. Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ") (2014)
Селиванова Е. А. - Социокультурная информация интертекста как ключ энигматического дискурса кроссворда (2014)
Юган Н. Л. - Жанровые особенности книг для народа В. И. Даля (2014)
Анісімова Н. П. - Художні особливості суґестивного пейзажу у поезії Тараса Федюка (2014)
Опришко Н. О. - Осмотичний сенс любові у постмодерному тексті (2014)
Yudkin-Ripun І. M. - Theatrical devices in V. Woolf’s novels (2014)
Гура Н. П. - Морально-психологічні аспекти інтерпретації образу ахейської царівни в драмі І. Лангнер "Іфігенія повертається" (2014)
Колінько О. П. - Специфіка портретування у модерністській новелі (2014)
Манахов О. І. - Літературна традиція і жанр фентезі (2014)
Микитюк С. С. - Поэзия Вальтера Скотта в творчестве В. А. Жуковского (2014)
Надутая Т. В. - Имагологические особенности творчества Эми Тан (2014)
Селігей В. В. - Транскультурна семантика поезії Сю Чжимо (2014)
Селигей В. В. - Варианты авто-имиджа первого сино-американца в творчестве Ван Цинфу и Ли Яньфоу (2014)
Белицкая Е. Н. - Роль онимов в дискурсивной консолидации лингвистических структур (2014)
Жигоренко І. Ю. - Zum problem der rhythmusforschungen der prosa in der europäischen sprachwissenschaft (2014)
Климентова О. В. - Історичні форми застосування сугестивного потенціалу власних імен (2014)
Колесник О. С. - У пошуках ДУШІ та ДУХУ: лінгвосеміотичний нарис (2014)
Мінькова Г. Ю. - Концепт LEUTE / ЛЮДИ – складник матриці концептосфери MENSCH / ЛЮДИНА (2014)
Міхальова К. І. - Метонімічні переноси власних імен в сучасних англійській і українській мовах (на матеріалі газетних текстів) (2014)
Сорокіна Л. Є. - Мовленнєва маніпуляція та інші види мовленнєвого впливу: термінологічне розмежування понять (2014)
Столярчук О. В. - Телескопія у молодіжному слензі англійської, німецької, української та російської мов (2014)
Байлюк Н. О. - Функціонування ґемінованих приголосних на стику двох слів у давньоукраїнському та давньоверхньонімецькому періодах (порівняльний аналіз) (2014)
Бессонов Н. Ю. - Модель сопоставительного анализа структуры и семантики каузативных конструкций в разноструктурных языках (2014)
Игнатенко Д. Е. - Средства выражения интенсивности действия и состояния во фразеологизмах английского, немецкого, русского и украинского языков (2014)
Корсун О. В. - Безсуб’єктні речення з предикатами якості та кількості в англійській і українській мовах (2014)
Птуха В. А. - Мотиваційна основа номінацій одягу з національно-культурним компонентом семантики в англійській та українській мовах (2014)
Ступак І. В. - Функціонування категорія каузативності в німецькій та українській мовах (2014)
Хохлова В. А. - Особенности объективации макроконцепта "материальный мир человекa" средствами английской и украинской топонимической фразеологии (2014)
Царик Г. М. - Імпозиція: розвиток термінологічних смислів в українській мові (2014)
Швачко С. А. - Языковая объективизация познавательной деятельности (2014)
Гончаренко Э. П. - К вопросу о переводе лингвокультурологического компонента в процессе преподавания английского языка (2014)
Коновалова М. О. - В. Горбатько в контексті сучасного українського перекладацтва (2014)
Mykhaylenko V. V. - Translation/interpretation paradigm curriculum: professionalizing translators / interpreters (2014)
Скрильник С. В. - Інтерферентність у художньому перекладі (2014)
Таланова Л. Г. - Специфіка перекладацької діяльності, її історія і завдання сьогодення (2014)
Гнезділова Я. В. - Когезія публічного метадискурсу (2014)
Єловська Ю. В. - Поняття табу та його класифікації у сучасному мовознавстві (2014)
Нешко С. І. - Формування лексичної та граматичної компетенції студента, Гаврилова О. В. (2014)
Стуліка О. Б. - Феномен "Runglish" в російській, українській та англійській мовах (2014)
Шарманова Н. М. - Кліше українських мас-медіа в контексті етносеміотики (2014)
Arai Y. - Die interkulturelle kommunikation in dem kommunikativen prozess (2014)
Горицька Ю. В. - Лінгвокогнітивний рівень вторинної мовної особистості (на матеріалі романів сучасних британських письменниць) (2014)
Кузенко Г. М. - Парадигма гендерних стереотипів у мовній картині світу (2014)
Полоусова Н. В. - Ділова контактність і комунікативна компетентність як умова професійної самореалізації майбутніх кваліфікованих фахівців (2014)
Сімонок В. П. - Запозичена лексика в українській мовній картині світу (2014)
Вахніна Н. Г. - Вивчення залежності зв’язку "структура – протизапальна дія" та "структура – анальгетична дія" серед похідних амідів малонової та щавлевої кислот (2015)
Мілян І. І. - Фенологічні спостереження за розвитком вероніки лікарської, Мельник М. В., Марчишин С. М., Чолач С. Ю. (2015)
Шанайда М. І. - Визначення якісного складу та кількісного вмісту вуглеводів у траві представників родини lamiaceae juss (2015)
Парнюк Н. В. - Вибір раціональних допоміжних речовин з метою створення таблеток "гіпертрил" методом прямого пресування, Кучеренко Л. І., Портна О. О. (2015)
Якубчук О. М. - Обґрунтування цільового профілю якості для розробки комбінованих очних крапель для терапії глаукоми, Фетісова О. Г., Доровський О. В., Андрюкова Л. М. (2015)
Onуshkiv О. І. - Comparative analysis of medication assortment for chronic obstructive pulmonary disease treatment presented at ukrainian and polish pharmaceutical markets, Hroshovyi T. A., Lech I. Р. (2015)
Vons B. V. - Marketing analysis and monitoring of prices for medications with corticosteroids of soft dosage form used in dermatology, Chubka M. B., Hroshovyi T. A. (2015)
Євтушенко О. М. - Питання економічної доступності лікарських засобів на африканському континенті, Осама Абузаїд Мохамед Нур Ахмед (2015)
Калушка О. Б. - Дослідження інфузійних розчинів на українському фармацевтичному ринку, Соколовська А. В., Грошовий Т. А. (2015)
Ніженковська І. В. - Вплив блокади no-синтази на вазодилатаційний ефект діетилового естеру 5-алкіламіно-2-(n-(n-бензоїл-(4-метилбензиліден) гліцил) амінометил)-1,3-оксазол-4-ілфосфонової кислоти на сегментах ізольованої аорти щурів, Романенко О. В., Седько К. В., Груша М. М., Броварець В. С., Головченко О. В. (2015)
Садогурська К. В. - Вивчення гострої токсичності нанохрому цитрату при різних шляхах введення (2015)
Ламазян Г. Р. - Визначення антиоксидантної активності забарвлених рослинних екстрактів in vitro, Ситник І. М., Черновол П. А., Чекман І. С., Хайтович М. В. (2015)
Мандзій Т. П. - Дослідження ранозагоювальної дії мазі з екстрактом сосни звичайної, Грицик А. Р., Клименко А. О., Нєктєгаєв І. О. (2015)
Федяк І. О. - Клініко-економічний аналіз замісної та фармакотерапії хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, Шолойко Н. В., Ворох В. О. (2015)
Кайдалова А. В. - Теоретико-методологічні підходи до оцінювання якості вищої освіти в контексті світових рейтингів вищих навчальних закладів, Посилкіна О. В. (2015)
Демчук М. Б. - Сучасний стан створення, виробництва та дослідження таблетованих лікарських препаратів, Дарзулі Н. П., Грошовий Т. А., Демчук С. В. (2015)
Рейтмаєр М. Й. - Проблемні питання щодо використання нестероїдних протизапальних лікарських засобів у дитячій ревматологічній практиці (2013)
Александрук О. Д. - Дизадаптивні типи ставлення до власної хвороби у пацієнтів із хронічними алергічними дерматозами (2013)
Буфан М. М. - Особливості гістологічної картини слизової оболонки шлунка у хворих з гастродуоденальною патологією залежно від наявності дуоденогастрального рефлюкса та Helicobacter pylori, Гаврилюк О. М., Базилевич А. Я. (2013)
Вишиванюк В. Ю. - Вивчення показників обміну заліза і міді у хворих на Helicobacter pylori-асоційовану виразкову хворобу (2013)
Гевкалюк Н. О. - Стан деяких показників колонізаційної резистентності слизової оболонки порожнини рота у дітей при гострих респіраторних вірусних інфекціях (2013)
Гудз І. М. - Порівняння ефективності різних способів профілактики тромбоемболічних ускладнень при лапароскопічних хірургічних втручаннях, Ткачук-Григорчук О. О. (2013)
Гулага О. І. - Віддалені результати використання антагоністів альдостерону у комплексному лікуванні хворих на інфаркт міокарда з серцевою недостатністю, Тащук В. К., Полянська О. С. (2013)
Данилюк О. І. - Попередження виникнення аміодароніндукованої дисфункції щитоподібної залози у хворих з фібриляцією передсердь препаратами аргініну та функціональний стан ендотелію судин, Купновицька І. Г. (2013)
Денефіль О. В. - Механізм впливу атропіну сульфату на автономний баланс серцевого ритму щурів різної статі при адреналіновому пошкодженні серця (2013)
Дмитрів І. В. - Критерії діагностики та ефективності проведеного лікування хворих із гострим тромбозом глибоких вен нижніх кінцівок визначені за допомогою ультразвукового сканування (2013)
Жиляк О. В. - Орушення функціонального стану підшлункової залози у дітей із синдромом подразненого кишечника і хронічним постінфекційним колітом та їх корекція (2013)
Зозуляк Н. В. - Клініко-патогенетичні особливості перебігу стабільної стенокардії ІІІ ФК із артеріальною гіпертензією у хворих із нітраторезистентністю та без неї у довгостроковому періоді (2013)
Івахненко О. С. - Частота виявлення прихованої крові у випорожненнях у дітей першого року життя з харчовою алергією на білок коров’ячого молока за допомогою використання тесту "Cito Test Fob-Transferrin" (2013)
Костюк І. Р. - Вивчення остеорегенеруючих властивостей пасти на основі настоянки живокосту та кальцію гідроксиду в експерименті, Мельничук Г. М., Витвицький З. Я., Костюк В. М. (2013)
Кріль І. А. - Особливості проведення діагностики основних клінічних форм системної гіпоплазії емалі зубів у дітей, Рожко М. М. (2013)
Кулинич-Міськів М. О. - Модифікація перебігу хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ): вплив тіотропію броміду на локальну імунну відповідь слизової оболонки бронхів (2013)
Литвинець Є. А. - Стан ниркової гемодинаміки у вагітних, хворих на гестаційний пієлонефрит, Костенко Л. В., Гоцуляк Я. В. (2013)
Лучків Н. Ю. - Оцінка антиоксидатних властивостей родіоли рожевої (Rhodiola rosea L.) та волошки карпатської (Centaurea carpatica porc.), зібраних в Українських Карпатах, Бурдилюк Н. І., Ізерська Л. І., Байляк М. М. (2013)
Мельничук А. С. - Зміни показників мікроциркуляції тканин пародонта під впливом комплексного лікування хворих на генералізований пародонтит, Рожко М. М. (2013)
Михайленко Т. М. - Діагностика диcбактеріозу ротової порожнини в осіб зі знімними конструкціями зубних протезів на основі показників мікробного числа та дефіциту мікробного числа, Рожко М. М., Куцик Р. В., Дмитрук І. В. (2013)
Новиков В. М. - Дослідження функціонального стану нижньої щелепи хворих із детермінованими порушеннями оклюзії (2013)
Пітик М. І. - Динаміка варіабельності серцевого ритму у дітей з невропатією лицевого нерва в процесі лікування, Ліскевич І. І., Криштафович Я. Л., Дубовська Н. Л., Когут У. І. (2013)
Пюрик В. П. - Розробка нових способів фіксації бар’єрних мембран при лікуванні хворих на генералізований пародонтит методом направленої тканинної регенерації, Слюсаренко Н. Я., Проць Г. Б., Когут В. Л. (2013)
Рудник В. Т. - Вплив комплексного лікування анемії вагітних на стан новонароджених (2013)
Савеліхіна І. О. - Клініко-функціональні особливості перебігу хронічного обструктивного захворювання легень ІІІ стадії у процесі комплексного лікування з використанням рофлуміласту, Островський М. М. (2013)
Соловьян А. Н. - Структурно-функциональное состояние миокарда, вариабельность ритма сердца и электрофизиологические показатели у больных с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий ишемического и неишемического генеза (2013)
Стовбан М. П. - Особливості клінічної симптоматики та даних інструментального дослідження хворих на негоспітальну пневмонію ІІІ групи та при її поєднанні з анемічним синдромом (2013)
Тодорів І. В. - Когнітивні розлади у хворих із фокальними епілепсіями та їх корекція, Винник М. І., Бежук Ю. М., Стрільців Н. Е. (2013)
Урбась О. В. - Аналіз деяких клінічних синдромів у дітей 12-17 років з артеріальною гіпертензією (2013)
Шатинська Т. В. - Клінічні особливості антрациклінових кардіоміопатій у дітей із гострою лейкемією, Синоверська О. Б. (2013)
Вакалюк І. І. - Тестове завдання – невід’ємна частина успішного проведення практичного заняття в умовах кредитно-модульної системи освіти (2013)
Гриб В. А. - Науковий студентський гурток з неврології як одна із форм інтеграційного навчання (2013)
Князевич-Чорна Т. В. - Особлива роль лекції при викладанні теоретичних дисциплін студентам-іноземцям у вищих медичних закладах (2013)
Коржинський Ю. С. - Особливості підготовки лікарів–інтернів за спеціальністю "Педіатрія" до ліцензійного іспиту Крок-3 "Загальна лікарська підготовка", Січкоріз О. Є., Троцький Г. М. (2013)
Кулинич-Міськів М. О. - Методологічні особливості викладання курсу пульмонології іноземним студентам (2013)
Максимчук Л. Т. - Можливості інформаційних технологій у вдосконаленні викладання неврології студентам вищих медичних навчальних закладів (2013)
Попович В. І. - Нова форма післядипломного навчання лікарів за спеціальністю "Загальна практика – сімейна медицина", Василюк Н. В., Пелехан Л. І., Семчук О. Б., Красійчук І. О. (2013)
Скрипник Л. М. - До питання впровадження дистанційної освіти в процес навчання лікарів загальної практики – сімейної медицини (2013)
Стефанко С. Л. - Застосування інтерактивних методів навчання у медичних вищих навчальних закладах (2013)
Чаплинська Н. В. - Особливості професійної підготовки лікарів-інтернів (2013)
Децик О. З. - Освітній рівень керівників закладів охорони здоров’я з питань управління якістю медичної допомоги, Горачук В. В., Лашкул З. В. (2013)
Клименко В. І. - Інформована добровільна згода пацієнта - самоконтроль якості надання медичної допомоги (2013)
Підлубний В. Л. - Алгоритм використання основних діагностичних осей багаторівневих психіатричних систематик під час проведення профілактичних психіатричних оглядів (2013)
Самотовка О. Л. - Вивчення вагомості впливу різних чинників на формування онкогінекологічних захворювань як наукове підґрунтя розробки програм їх профілактики (2013)
Синоверська О. Б. - Особливості диспансеризації дітей із мікроаномаліями розвитку серця (2013)
Яцишин Р. І. - Аналіз роботи алергологічної служби в Івано-Франківській області (2011 р.), Герич П. Р., Мигович В. В., Венгренюк Л. В., Попадинець І. Р., Мигович Л. Д., Волошинович Н. М., Луців М. М., Смачило Г. М., Розкладай А. М. (2013)
Багрій М. М. - Патоморфологія нирок при гіперліпідемії та гіперхолестеринемії (2013)
Боднарук Ю. Б. - Стоматологічна захворюваність у дітей з дитячим церебральним паралічем, Рожко М. М., Попович З. Б. (2013)
Голотюк В. В. - Молекулярні маркери прогнозу колоректального раку (2013)
Гринюк С. М. - Дієтотерапія в комплексному лікуванні псоріазу, Хімейчук Л. О., Сенишин Н. Ю. (2013)
Дубас В. І. - Особливості діагностики ортопедичної патології у дітей із церебральним паралічем (2013)
Ємельянова Н. Ю. - Сучасні уявлення про порушення органів та тканин порожнини рота при застосуванні інгаляційних гормональних засобів у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень, Назарян Р. С. (2013)
Курташ Н. Я. - Перспективи дослідження γ-глутамілтранспептидази у вагітних з HBV-інфекцією (2013)
Михалойко І. Я. - Склероз Менкеберга як одна з патогенетичних ланок розвитку синдрому діабетичної стопи, Сабадош Р. В. (2013)
Осадець В. С. - Проблемні питання хірургічного лікування хворих на гострий калькульозний холецистит, ускладнений паравезикальним інфільтратом (2013)
Островський М. М. - Фторхінолони в лікуванні інфекцій дихальних шляхів, Корж Г. З., Кулинич-Міськів М. О., Варунків О. І. (2013)
Рейтмаєр М. Й. - Реактивні артрити у дітей: сучасні уявлення про етіопатогенез, клініку, діагностику і лікування (2013)
Стефурак В. П. - Екологічна оптимізація навколишнього середовища в контексті вчення В. Вернадського про живу речовину, Лучків Н. Ю., Наконечна С. П. (2013)
Аврамчук Л. А. - Євроінтеграція України як шлях до макроекономічної стабільності, Лозоцька К. С. (2016)
Балановська Т. І. - Розвиток кооперації в галузі свинарства як напрям підвищення конкурентоспроможності свинини, Білецька Г. С. (2016)
Баркова І. Ф. - Соціальна відповідальність бізнесу, Кінєва Т. С. (2016)
Бобровська Н. В. - Екологічна свідомість у використанні природних ресурсів, Костирко А. Г. (2016)
Богданюк О. В. - Удосконалення оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції в контексті підвищення її якості та безпеки (2016)
Бондарчук Н. В. - Проблеми оподаткування в сільськогосподарських обслуговуючих кооперативах, Чепець О. Г., Павлова Г. Є. (2016)
Бурима Л. Я. - Стратегия развития и механизмы совершенствования экологического менеджмента промышленного предприятия в контексте глобальных и национальных тенденций (2016)
Бычкова С. М. - Управление персоналом аудиторской фирмы, Кузьмина О. В. (2016)
Величко О. М. - Психографічне дослідження портрету сучасного кооператора як споживача послуг кооперативу (2016)
Витвицька О. Д. - Оцінка впливу факторів на залучення коштів від комерціалізації інноваційної продукції аграрного сектору, Коробка В. М. (2016)
Вітко Ю. Д. - Морфологічний аналіз сутності поняття "зовнішньоекономічна діяльність підприємств" (2016)
Воловик І. А. - Особливості стратегічного планування в кооперативах та кооперативних об’єднаннях (2016)
Воляк Л. Р. - Моделювання та кількісний вимір впливу основних факторів на продуктивність рослинництва (2016)
Гогуля О. П. - Розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у контексті першочергових напрямів підтримки кооперативного руху в Україні, Кудінова І. П. (2016)
Гриценко А. С. - Основні загрози ефективного функціонування підприємств цукробурякової галузі. (2016)
Гузь М. М. - До методики оцінки ефективності органічного землеробства (2016)
Данилевська І. В. - Підвищення кваліфікації спеціалістів агроформувань, Фіщук Н. Ю. (2016)
Єрмаков О. Ю. - Методологічні засади поширення корпоративної соціальної відповідальності в аграрних формуваннях України, Нагорний В. В. (2016)
Завальнюк К. С. - Матричні методи формування маркетингових стратегій підприємств (2016)
Зоргач А. М. - Управління розвитком сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в Україні (2016)
Катан Л. І. - Фінансове забезпечення стану та розвитку кооперативного руху аграрної сфери України, Добровольська О. В. (2016)
Костенко О. М. - Удосконалення індикативного інструментарію обліково-інформаційного відображення діяльності організаційних формувань (2016)
Кравець М. О. - Інформаційна підтримка зернової кооперації. (2016)
Краєвський В. М. - Гармонізація індикаторів обліково-інформаційної системи управління сільськогосподарським підприємством (2016)
Курбацька Л. М. - Обслуговуюча кооперація – ключовий механізм самоорганізації сільських товаровиробників, Кадирус І. Г. (2016)
Кушніренко О. А. - Обліково-інформаційне забезпечення управління природними ресурсами сільськогосподарських підприємств (2016)
Ланченко Є. О. - Організаційно-економічні й соціально-трудові аспекти розвитку сільськогосподарських виробничих кооперативів (2016)
Лічман А. А. - Транспортно-експедиторська діяльність як система послуг: обліковий аспект. (2016)
Макаренко А. С. - Обліково-інформаційне забезпечення відповідальності малого бізнесу лісового сектору в контексті вимог часу (2016)
Машкова Т. В. - Удосконалення документування обліку сільськогосподарських угідь, їх якості та екологізації використання (2016)
Мельник В. І. - Аналіз технічного забезпечення аграрного виробництва України, Кирилюк В. І. (2016)
Мельниченко І. В. - Запаси бюджетних установ: окремі питання відображення в обліку (2016)
Михальчишина Л. Г. - Стратегія вдосконалення ринку цінних паперів в Україні (2016)
Мринська Т. С. - Мотивація праці в діяльності аграрних підприємств, Хімікус О. О. (2016)
Музиченко А. О. - ABC-аналіз як метод управління запасами підприємства (2016)
Наконечна К. В. - Особливості національної структури економіки та проведення національної структурної політики в Україні (2016)
Одношевна О. О. - Управлінський аспект розрахунків із постачальниками та підрядниками на кооперативних засадах. (2016)
Рябенко Л. М. - Стратегічне управління вирішенням соціальних проблем аграрного бізнесу (2016)
Титул, содержание (2014)
Савчук В. К. - Бізнес як імператив соціально-економічного розвитку суспільства (2016)
Кузнецов Э. И. - Основы концепции инновационной базы развития космонавтики в Украине, Баранов Г. Л., Джелали В. И. (2014)
Сарахман Л. І. - Перспективи розвитку співпраці міжнародних туристичних організацій з туристичним ринком України (2016)
Бурлака В. Г. - Україна в руслі сучасних світових тенденцій (2014)
Симоненко О. І. - Динамічні економетричні моделі прогнозування врожайності озимої пшениці на основі оцінювання природно-кліматичних характеристик (2016)
Кривцов В. С. - Перспективы создания комплексной интеллектуальной системы проектирования машин импульсного действия для обработки металла, Хитрых Е. Е. (2014)
Сук Л. К. - Калькулювання собівартості сільськогосподарської продукції (2016)
Матвиенко В. А. - Формирование отечественного нормативного базиса технологии вертолетостроения, Рудько А. Н., Воропаев Е. П., Москаленко И. Н. (2014)
Сук П. Л. - Визнання і класифікація витрат. (2016)
Игнатович С. Р. - Направления исследований побочных эффектов при применении пленкообразующих антикоррозионных покрытий, Карускевич М. В., Шмаров В. Н., Подреза С. М., Кипров А. В. (2014)
Трокоз Ю. В. - Конкурентоспроможність і виявлені порівняльні переваги аграрного сектору України в торгівлі з Європейським Союзом (2016)
Брыкалов А. В. - Решение задачи параметрической оптимизации по многим критериям при выборе облика беспилотного летательного аппарата (2014)
Тропін В. В. - Членство в сільськогосподарському кооперативі: проблеми правового визначення (2016)
Бабак С. В. - Геоинформационный мониторинг окружающей среды при радиационных авариях, Ильин Ю. Ю., Подреза С. М., Лещенко Ю. Т., Канченко В. А., Чепур Н. Л. (2014)
Харченко Г. А. - Роль кооперації в розвитку сільськогосподарського виробництва на інноваційній основі, Харченко В. В. (2016)
Чёрный С. Г. - Анализ элементов математической структуры в условиях неопределенности для идентификации сложных процессов, Жиленков А. А., Титов И. Л., Железняк А. А. (2014)
Царук Н. Г. - Податкові аспекти операцій з надання поворотної фінансової допомоги та необхідність їх удосконалення (2016)
Субботин С. А. - Метод отбора образцов в задачах автоматизации неразрушающего контроля (2014)
Чернецька О. В. - Кооперація як передумова прояву синергетичного ефекту в діяльності аграрних підприємств (2016)
Шулепов В. Н. - Заметки на полях трудов конференции по композиционным материалам (2014)
Чопляк І. А. - Внутрішній контроль підприємства: управлінські ролі (2016)
Пулька Ч. В. - Влияние частоты тока на свойства наплавленного металла при индукционной наплавке, Гаврилюк В. Я., Сенчишин В. С., Гордань Г. Н. (2014)
Чумакова І. Ю. - Внутрішній контроль як інструмент соціально відповідального управління державними фінансами (2016)
Prosvirin D. A. - Deployment of model-based development process of safe application software for safetycritical avionics systems (2014)
Чухліб А. В. - Соціально-економічні аспекти розвитку виробництва продукції льонарства в Україні (2016)
Гаевский О. А. - Определение требований к сходимости и воспроизводимости процесса измерения сварного шва, Зворыкин К. О., Стреленко Н. М., Коваленко В. Л. (2014)
Шевченко С. В. - Інформаційно-консультаційне забезпечення діяльності кооперативів (2016)
Жданов Л. А. - Термодинамічний метод розрахунку складу газової фази при зварюванні під флюсом (2014)
Ярошко М. С. - Використання зарубіжного досвіду роботи сільськогосподарських палат у розвитку кооперативного руху (2016)
Сведения об авторах (2014)
Kuts T. V. - Socio-ecological approach of teaching and research activities at the universities of the USA, Makarchuk O. G. (2016)
К сведению авторов публикаций (2014)
Kuts T. V. - The features of contractual relationships in modern business practice, Skarsem O. V. (2016)
Makarchuk O. G. - Bioenergy development in Poland and Ukraine in the context of increase of social business responsibility, Skudlarski J., Izdebski W. (2016)
Романюк Я. - Функції імперативних цивільно-правових норм (2016)
Пленюк М. - Домовленість сторін як юридичний факт — основа договірного зобов’язання (2016)
Гарарук І. - Генеза розвитку енергосервісних договорів в окремих країнах світу (2016)
Пешкова А. - Відповідальність сторін договору про надання телекомунікаційних послуг при несанкціонованому втручанні в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів) (2016)
Хрімлі О. - Ефективність адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері захисту прав інвесторів: теоретичні питання (2016)
Дідовець О. - Деякі аспекти правового статусу спеціальної юридичної особи як основного учасника сек’юритизації активів (2016)
Атаманчук Л. - Сучасний стан правового забезпечення іноземного інвестування в Україні (2016)
Трунова Г. - Проблеми застосування норм соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (2016)
Семенюк О. - Кримінологічний портрет особи, що вчиняє злочини у сфері охорони державної таємниці (2016)
Єресько Л. - Верховенство права як результат судової практики: погляди А. Дайсі (2016)
Коваленко Т. - Практика Європейського суду з прав людини як джерело земельного права України (2016)
Берзін П. - Викладачі повоєнних років (40-80-ті рр.) (Я. М. Брайнін, С. І. Тихенко, М. М. Паше-Озерський, Й. А. Гельфанд, П. С. Матишевський) (2016)
Бойчук А. - Юридична відповідальність за правопорушення проти довкілля в перші роки радянської влади в Україні (2016)
Публікації журналу "Юридична Україна" у 2016 році (2016)
Содержание (2016)
Болобан В. Н. - Совершенствование координации движений с использованием прыжковых упражнений на батуте, Терещенко И. А., Оцупок А. П., Крупеня С. В., Коваленко Я. О., Оцупок Ан. П. (2016)
Колумбет А. Н. - Коррекция программы физического воспитания студенток технического вуза на основе определения показателей их здоровья , Дудорова Л. Ю. (2016)
Кудрявцев М. Д. - Динамика развития личностных компонентов здорового образа жизни у относительно здоровых студентов, Крамида И. Е., Ермаков С. С., Осипов А. Ю. (2016)
Осипов А. Ю. - Современные методики кардио-силового тренинга в физическом воспитании студенческой молодежи, Кудрявцев М. Д., Крамида И. Е., Ермаков С. С., Кузьмин В. А., Сидоров Л. К. (2016)
Самокиш И. И. - Физическая работоспособность как основа функциональных возможностей студенческой молодежи (2016)
Barbas I. - Investigation of ego and task orientation among international wrestling referees , Bebetsos E., Christos K., Curby D., Mirzaei B. (2016)
Radzimińska A. - Academic youth’s health behavior, Weber-Rajek M., Lulińska-Kuklik E., Kaźmierczak U., Moska W. (2016)
Rahmat Ali Jafari - Anthropometrical profile and bio-motor abilities of young elite wrestlers, Arsalan Damirchi, Bahman Mirzaei, Hadi Nobari. (2016)
Информация для авторов (2016)
Титул, зміст (2016)
Панов С. - Иудейская прозопопея в оппозиционной идеологии 1970-х годов (А. Сахаров, А. Солженицын) (2016)
Полтавцева Н. - Смена стилей жизни в постсоветской России: феномен "культурного промежутка" (2016)
Гайдаш А. - Різновиди архетипу мудрої старої у жіночій драматургії США (2016)
Ожарівська С. - Алегорична метаобразність поезії Віри Вовк (2016)
Сидоренко Л. - "Синій автомобіль" Ярослава Стельмаха: метадискурс і новаторство форми (2016)
Орлова Е. - Внешняя социокультурная среда музея (2016)
Бровко О. - Жанрово-композиційна специфіка ліричної прози: дискусії тривають (2016)
Вірченко Т. - Україна – Батьківщина, а не територія (2016)
Титул, зміст (2016)
Демська-Будзуляк Л. - Культурологічний підхід до студій над українським літературознавством кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Євтушенко С. - "Втрачена ідентичність" як постколоніальний синдром (2016)
Сінченко О. - Теорія сюжету Бориса Навроцького (2016)
Борисюк І. - Міфологія жіночого Ірини Шувалової: тілесність, мова, час (2016)
Бровко О. - Жанрова матриця бестіарію в сучасній літературі (2016)
Черкашина Т. - "Французький роман" Фредеріка Беґбеде в контексті саморепрезентативної творчості письменника (2016)
Комаровська І. - Художній психологізм у прозі Якова Качури: традиції і новаторство (2016)
Сидоренко Л. - Моделі митця й орієнтири творчої самоідентифікації у драмі Я. Стельмаха "Синій автомобіль" (2016)
Погребняк І. - Культурологічні концепти епістолярію Бориса Грінченка (2016)
Поліщук К. - Поетика ремарки Івана Тобілевича (2016)
Бітківська Г. - Гра в жанровій моделі літературного журналу: до постановки проблеми (2016)
Марчак Т. - Тематична палітра публіцистики Еллана-Блакитного (2016)
Вишницька Ю. - Сценарій протистояння в публіцистичних текстах: літературно-художній кластер (2016)
Заєць В. - Морфолого-синтаксична деривація в художньому тексті (на матеріалі роману Г. Вдовиченко "Пів’яблука") (2016)
Kolarzowa R. - Kultura ukraińska, widziana przez granicę czyli odkrywanie obszarów niewiedzy (2016)
Озджан Х. - Дзеркало Анатолії (2016)
Клічак Г. - Броніслава Волкова. Смерть як семіотична подія: Маха, Нємцова, Неруда, Грабал і Кундера (2016)
Луцюк М. - Юлія Кристева. Читати Біблію (2016)
Титул, зміст (2015)
Бітківська Г. - Інтерпретація образу іншого в дорожньому нарисі літературного журналу (2015)
Єременко О. - Амбiвалентнiсть фiлософсько-iсторичних вiзiй Миколи Гоголя (2015)
Башкирова О. - Художні виміри божественного і демонічного в романі Олеся Ільченка "Місто з химерами", Трофименко А. (2015)
Хамедова О. - Наратологічний аналіз роману Барбари Редінґ "Безумці" (2015)
Вишницька Ю. - Tolle, lege!, або де ховається слово (2015)
Клічак Г. - Мірослав Дрозда. "Початки художньої новочеської прози" Фелікса Водічки у світлі теорії прози (2015)
Антонюк О. В. - Особливості траєкторії руху штанги у важкоатлеток високої кваліфікації при виконані ривка, Павлюк О. С., Чопик Т. В., Павлюк Є. О. (2016)
Боднар І. Р. - Оцінювання рівня фізичної підготовленості учнів старших класів з урахуванням показників фізичного розвитку, Стефанишин М. В., Петришин Ю. В. (2016)
Іващенко О. В. - Інформативні показники педагогічного контролю рухової підготовленості дівчат 14 -15 років, Капкан О. О. (2016)
Тихорський О. А. - Особливості побудови тренувального процесу висококваліфікованих бодібілдерів в змагальному періоді підготовки (2016)
Федак С. С. - Рівень функціональної готовності військовослужбовців військового коледжу, Афонін В. М., Небожук О. Р., Лашта В. Б., Романів І. В., Дзяма В. В., Пилипчак І. В. (2016)
Фединяк Н. В. - Антиейджинг (anti-aging) засобами фізичного виховання (на прикладі плавання), Мицкан Б. М. (2016)
Hossein R. - Developing criteria for selecting freestyle wrestling coaches at international levels, Deshpande S. S., Hossein S. (2016)
Платонов В. Н. - Допинг в олимпийском спорте: кризисные явления и пути их преодоления (2016)
Інформація для авторів (2016)
Ільницький М. С. - Проблеми виборів депутатів місцевих рад (2017)
Пампура М. В. - Основні детермінанти деформації правосвідомості в сучасній Україні (2017)
Музика М. П. - Дихотомічна схема "класика-посткласика" як інструментарій філософсько-правового дослідження ірраціонального у праві (2017)
Гусаров С. М. - Деякі питання оптимізації структури Національної поліції України (2017)
Троян В. А. - Особливості публічно-сервісних повноважень Національної поліції у сфері охорони прав і свобод людини та інтересів держави (2017)
Щокін Р. Г. - Правове регулювання галузі освіти в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку (2017)
Подоляка С. А. - Протидія корупції в органах прокуратури як об'єкт адміністративно-правового наукового дослідження (2017)
Казанчук І. Д. - Компетенція органів Національної поліції України щодо охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки в інтеграційних умовах (2017)
Фелик В. І. - Компетенція Національної поліції України як суб'єкта профілактичної діяльності (2017)
Гримич М. К. - Правова природа, та сутність судових актів як джерела адміністративного процесуального права (2017)
Больбіт Ю. Л. - Форми та методи державного контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів (2017)
Бурбика В. О. - Методи взаємодії органів місцевого самоврядування з правоохоронними органами (2017)
Смоян О. А. - Система суб'єктів адміністративної юстиції України (2017)
Влащенко С.С. - Перспективи удосконалення реалізації місцевими органами влади права особи на доступ до публічної інформації (2017)
Пастернак І. М. - Принципи взаємодії Державної прикордоної служби України з правоохоронними органами (2017)
Бандурка С. С. - Приватний підприємець, як об'єкт адміністративно-правового захисту (2017)
Канцір В. С. - Видозміни тероризму у сучасному соціальному середовищі, Серкевич І. Р. (2017)
Шевчишен А. В. - Деякі особливості початку досудового розслідування щодо осіб, зазначених у статті 480 КПК України, у разі вчинення ними корупційного злочину (2017)
Вознюк А. А. - Кримінальна відповідальність учасників терористичної групи: актуальні проблеми кваліфікації та перспективи вдосконалення законодавства (2017)
Коровайко О. І. - Забезпечення судом реалізації міжнародних стандартів права на свободу та особисту недоторканність підозрюваного (2017)
Слінько К. М. - Фукція правосуддя у кримінальному процесі (2017)
Овод К. К. - Кримінально-правова характеристика предмету підкупу працівника підприємства, установи чи організації(ст.354 КК України) (2017)
Гринюк В. О. - Розвиток наукового дослідження функції обвинувачення у кримінальному процесі (2017)
Носач А. В. - Компетенція Служби безпеки України з протидії тероризму (2017)
Булеца С. Б. - Самозахист пацієнта та лікаря, Заборовський В. В. (2017)
Клемпарський М. М. - Інститут колективних переговорів у сфері мореплавства за змістом норм сучасного міжнародного трудового права, Назимко О. В. (2017)
Кобзєва Т. А. - Удосконалення адміністративного законодавства, яке визначає відповідальність за правопорушення у фінансовій сфері (2017)
Хатнюк Н. С. - Теоретичні засади визначення сучасних податкових правовідносин в Україні (2017)
Титул, зміст (2016)
Денісова Д. - Літературна традиція Weird Fiction в англомовній літературі ХХ–ХХІ століття (2016)
Бабенко В. - Текстопростір італійської драми ХІХ–ХХ ст.: пріоритетні домінанти (2016)
Салата О. - Діяльність літературної інтелігенції в умовах нацистської окупації 1941–1942 років (2016)
Чик Д. - Наратив повсякденності: "садибні романи" "Persuasion" Дж. Остен і "Прогулка с удовольствием и не без морали" Т. Шевченка (2016)
Шкуратенко Ю. - Трансформації бурлескного світовідчуття у гуморесках Павла Глазового (2016)
Єременко О. - Література: слово чи дія? (2016)
Титул, зміст (2016)
Башкирова О. - Літературна традиція як основа моделювання художнього світу в романістиці Володимира Лиса (на матеріалі твору "Соло для Соломії") (2016)
Полтавцева Н. - Культурные коды акмеизма и творчество Анны Ахматовой (2016)
Івасюк О. - Експресіоністична правдивість зображуваного у новелах Клима Поліщука, Клімачова В. (2016)
Мірошниченко Н. - Міфопоетика української соціальної сучасної драми (2016)
Просалова В. - Художні особливості казок Емми Андієвської (2016)
Пухонська О. - До витоків національної травми або "білі плями" "темної памяті" у романі Василя Шкляра "Залишенець. Чорний ворон" (2016)
Васьків М. - Туркменистан і туркменська культура в біографії та творчості Агати Турчинської (2016)
Моркотун С. - Презентація як засіб лінгвопсихологічного впливу на масову аудиторію (2016)
Набієва Н. - Портретний жанр у документальних телевізійних фільмах: теоретико-естетичні вимоги (2016)
Бровко О. - Міфологічний сценарій у літературознавчому дискурсі (2016)
Кушнерик В. - Середньовіччя розкриває свої таємниці (2016)
Руснак І. - Постімпресіоністичний дискурс в українській літературі: "школа" Михайла Коцюбинського (2016)
Пушняк О. В. - Темпоральна дія судових правоположень в Україні (2016)
Соколова І. О. - Особливості приватноправового режиму правового регулювання суспільних відносин (2016)
Попович Н. В. - Конституційні закони в країнах Вишеградської групи (2016)
Карнаух Б. П. - Тлумачення договору: короткий нарис із наднаціональної і транснаціональної точок зору (2016)
Євков А. М. - Використання об’єктів авторського права в рекламі у контексті проблематики вичерпання виключних прав (2016)
Ханієва Ф. М. - Механізм внесення вкладів при заснуванні господарського товариства (2016)
Шеховцов В. В. - Підстави виникнення права власності на об’єкти тваринного світу: окремі теоретичні та практичні аспекти визначення в галузі аквакультури (2016)
Єрмолаєва Т. В. - Червона книга України як дієвий механізм збереження біорізноманіття та деякі проблеми її застосування (2016)
Панченко В. В. - Деякі питання правового регулювання інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки України (2016)
Задихайло Д. Д. - Екологічне господарювання у системі екологічних відносин: проблема правової інституціалізації (2016)
Родік О. О. - Ґрунти як об’єкт правової охорони за Конституцією України (2016)
Гольонко Р. А. - Правове регулювання формування національної екологічної мережі України як складової Загальноєвропейської екомережі (2016)
Головкін Б. М. - Віктимна поведінка жертв злочинів (2016)
Шостко О. Ю. - Сучасний стан організованої злочинності в Україні (2016)
Мокляк В. В. - Сучасний тероризм як соціальне явище: сутність та форми прояву (2016)
Білецький А. В. - Корупція у приватному секторі та роль громадськості у її запобіганні (2016)
Оберемко Ю. О. - Спеціально-кримінологічне запобігання умисним вбивствам з корисливих мотивів (2016)
Бідна О. І. - Вимоги Європейського Союзу до адаптації кримінального законодавства України щодо конфіскації майна до права ЄС (2016)
Чабаненко Т. В. - Взаємодія кримінально-виконавчої інспекції з поліцією щодо отримання інформації про притягнення засудженого до адміністративної та кримінальної відповідальності (2016)
Черниш Р. Ф. - Щодо шляхів удосконалення національного кримінального процесуального законодавства у сфері боротьби з тероризмом (2016)
Яремчук В. О. - Роль спеціаліста у проведенні допиту (2016)
Шингарьов Д. О. - Окремі питання забезпечення прав та законних інтересів осіб при проведенні допиту у режимі відеоконференції під час досудового розслідування (2016)
Лейба О. А. - Законодавчі дефекти: характерні ознаки та відмежування від інших правових явищ (2016)
Заборовський В. В. - Плюралізм у розумінні поняття "адвокатура” та його співвідношення із поняттям "адвокат” (2016)
Holubnycha L. - Case studies as one of the communication methods of foreign language teaching law students (2016)
Nesterenko K. V. - Social and historic conditionality of the concepts of law and their representation in fiction (2016)
Добржанський О. - Василь Ботушанський - історик Буковини (2016)
Ботушанський В. - Ректори Чернівецького університету 50-х рр. ХХ - початку ХХІ ст. на сторінках буковинської преси (2016)
Богуцька А. - Демографічні та етнонаціональні зміни у складі населення Правобережної України: чинники, особливості і тенденції (1795-1858 рр.) (2016)
Волошенко В. - Мова насильства: друковане слово в імперському воєнно-патріотичному вихованні українського селянства Наддніпрянщини на зламі ХІХ-ХХ ст. (2016)
Гуйванюк М. - Українська літературна інтелігенція в обстоюванні економічних прав галицьких та буковинських українців (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) (2016)
Доценко В. - Організація допомоги єврейським біженцям Західної та Правобережної України у роки Першої світової війни (2016)
Лесюк Г. - Партійна діяльність Лева Бачинського у 1920-х рр. (За матеріалами часопису "Громадський Голос”), Королько А. (2016)
Казьмирчук Г. - Студентські історичні студії в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Казьмирчук М. (2016)
Концур-Карабінович Н. - Репресивні заходи радянської влади стосовно української греко-католицької церкви після смерті Митрополита Андрея Шептицького (2016)
Паска Б. - Основні віхи дисидентської діяльності Валентина Мороза на Івано-Франківщині у 1964-1965 роках (2016)
Пижик А. - Розвиток конституційної думки в добу Директорії УНР: сучасна історіографія (2016)
Залуцький О. - Роль музичного краєзнавства в сучасному освітньому процесі (2016)
Шваб М. - Вплив інформаційних комунікацій на проєвропейський вибір української молоді (2016)
Удот О. - Фільтраційні табори для радянських репатріантів на території України після Другої світової війни (2016)
Подобєд О. - Українська греко-католицька церква у Німеччині (1945 - 1950 рр.) (2016)
Шваб С. - Східноєвропейський контекст українського інтегрального націоналізму (2016)
Bohatyrets V. - Tolerance in a Multicultural Community: a Guide to Developing and Sustaining Dialogue (2016)
Шваб Л. - Соціально-економічна та політична криза в Польщі 1970 року (2016)
Макар Ю. - Сучасні виклики перед Україною: допомога з боку Польщі у їх подоланні, Макар В. (2016)
Wlodarska-Frykowska Ag. - Rosyjska mniejszosc narodowa w procesie konsolidacji demokracji w Estonii (2016)
Stenpen P. - Demokracja deliberacyjna jako jeden z instrumentуw wyrazania woli politycznej spoleczenstwa (2016)
Рожко М. М. - Визначний анатом України – заслужений діяч на техніки України, професор Ю. П. Мельман, Левицький В. А., Попович Ю. І., Клипич Я. І. (2013)
Левицький В. А. - Про наукову діяльність професора Ю. П. Мельмана, Попович Ю. І., Ковальчук Л. Є., Геращенко С. Б., Дєльцова О. І. (2013)
Боднар Р. Я. - Субмікроскопічна характеристика лімфоцитів крові при інфаркті міокарда, асоційованого із гіперурикемією, Єрмакова Т. В. (2013)
Бойчук О. М. - Становлення структур решітчастої кістки у дітей грудного віку (2013)
Волошин Н. А. - Особенности строения лимфатического русла тимуса новорожденных, Григорьева Е. А. (2013)
Волошин М. А. - Особливості розподілу глікопротеїдів у структурах селезінки в нормі та після внутрішньоутробної дії антигена, Таланова О. С. (2013)
Габор Г. Г. - Морфологічні аспекти вивчення апоптозу печінки при респіраторному дистрес–синдромі новонароджених, Боднар Я. Я., Марущак М. І., Єрмакова Т. В. (2013)
Герасимюк І. Є. - Морфофункціональна характеристика кровоносного русла та паренхіми легенів при експериментальному моделюванні гострої тонкокишкової непрохідності, Гойдало Т. Р. (2013)
Герасимюк І. Є. - Морфофункціональні зміни та просторова характеристика судинного русла язика при його опіках різного генезу в експерименті, Федорович О. А. (2013)
Гладкова А. Н. - Влияние паров толуола на органометрические параметры мышечных тканей различных типов, Ковешников В. Г. (2013)
Гнатюк М. С. - Морфометричний аналіз змін ультраструктур кардіоміоцитів шлуночків серця при пострезекційній легеневій артеріальній гіпертензії, Татарчук Л. В., Слабий О. Б. (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського