Курносенко В. Г. - Шляхи активізації впровадження інновацій в практику сільськогосподарського виробництва, Дідур Г. І. (2015)
Левіна-Костюк М. О. - Оптимізація структури виробництва і продажу продукції сільськогосподарських підприємств приміської зони м. Одеси (2015)
Найда А. В. - Розвиток органічного виробництва в Україні (2015)
Njepe Fotso L. P. - Gas and coal market analysis and prospects of Ukraine energy external dependence reduce (2015)
Петренко О. П. - Напрямки розвитку системи управління маркетингом зерна в СВК "Дружба", Радутна О. В. (2015)
Репушевська Ю. О. - Особливості визначення безризикової ставки дисконту в процесі оцінки вартості підприємства (2015)
Смирнова Н. В. - Функції та методи управління активами в системі фінансового менеджменту організацій (2015)
Топов Г. І. - Сучасний стан інвестиційної діяльності на підприємствах виноградарсько-виноробного підкомплексу Одеської області, Топов А. Г. (2015)
Шевченко А. А. - Вплив грошової маси на економічний розвиток України, Дяченко О. П. , Добрянська Н. А. (2015)
Танцура Л. М. - Концепція виникнення мінімальної мозкової дисфункції та можливі шляхи запобігання її розвитку, Пилипець О. Ю., Третьяков Д. В. (2016)
Берченко О. Г. - Електрична активність таламокортикальної системи мозку та гіпоталамуса при больовому синдромі у щурів з модельованим ішемічним інсультом, Шляхова А. В., Веселовська О. В. (2016)
Бурчинский С. Г. - Возможности и критерии выбора препаратов холинергической фармакотерапии в лечении деменций (2016)
Гейко В. В. - Экспериментальное исследование половых аспектов "семейного" рассеянного склероза в зависимости от типа и степени наследственной отягощенности (2016)
Григорова И. А. - Эффективность использования препарата Энтроп в составе комплексной терапии черепно-мозговой травмы, Тесленко О. А., Новак А. С., Тихонова Л. В. (2016)
Школьник В. М. - Особливості змін пов’язаної із здоров’ям якості життя та можливості з їх оцінки опитувальника SF-36V2 у хворих з віддаленими наслідками черепно-мозкової травми, Фесенко Г. Д., Соя О. В. (2016)
Аймедов К. В. - Комплексна програма психосоціального супроводу жінок з aлопецією, Живилко В. В. (2016)
Бойко Д. І. - Клініко-психопатологічні аспекти аутоагресивної поведінки у пацієнтів із першим психотичним епізодом з урахуванням впливу біологічних ритмів (2016)
Будьонний П. В. - Взаємозв’язок суїцидальної поведінки з сезонно-місячними та добовими циклами у населення, яке проживає у депресивному промисловому регіоні (2016)
Буздиган О. Г. - Диференційовані підходи до психосоціальної реабілітації хворих на шизофренію з урахуванням клініко-функціональних гендерних особливостей (2016)
Гапонов К. Д. - Алкогольна залежність в умовах соціального стресу: епідеміологічні, клінічні і лікувальні аспекти (2016)
Кіосєва О. В. - Мотиваційні предиктори вживання психоактивних речовин молоддю країни (2016)
Кутиков А. Е. - Антропологический фактор и особенности биоэлектрической активности головного мозга у пациентов с неврозами (2016)
Мухаровська І. Р. - Особливості психоемоційного стану онкологічних хворих на етапі первинного лікування (2016)
Осокина О. И. - Нейроанатомические и гистологические предпосылки шизофрении (обзор проблемы (2016)
Підкоритов В. С. - Судинна деменція — сучасна проблема психіатрії (2016)
Савіна М. В. - Типологія стратегій подолання у жінок з різним станом аддиктивної поведінки та здоров’я сім’ї (2016)
Самойлова О. В. - Прояви агресивної поведінки та критерії психологічного захисту дітей із родин вимушених переселенців при посттравматичному стресовому розладі (2016)
Шестакова М. В. - Перспективы и возможности применения метода транскраниальной микрополяризации в комплексном лечении различных речевых расстройств у детей дошкольного возраста в детской психиатрической практике, Веревка Н. Б. (2016)
Шестопалова Л. Ф. - Особливості репрезентації суб’єктивного сприйняття життєвого шляху у хворих на розлади адаптації, Бучок Ю. С., Марута О. С. (2016)
Шкода К. В. - Особливості особистісної та соціально-психологічної дезадаптації дружин і матерів хворих на параноїдну шизофренію з тривалими термінами захворювання (2016)
Шпильовий Я. В. - Особливості соціальної підтримки у жінок з невротичними тривожно-депресивними розладами різного психоґенезу (вимушених переселенців та дружин військовослужбовців — учасників антитерористичної операції (2016)
Юдін М. А. - Особистісні особливості косметологічних пацієнтів з дисгармонійним самоставленням і завищеною самооцінкою (2016)
Явдак І. О. - Клінічні ознаки резистентних форм неврастенії (2016)
Волошина Н. П. - Роль электроэнцефалографического исследования в выявлении гепатоэнцефалопатии у пациентов с гепатобилиарной патологией, Никишкова И. Н., Песоцкая К. О. (2016)
Закаль К. Ю. - Клинико-психопатологические и психосоциальные особенности медикаментозного комплайенса при параноидной шизофрении (2016)
Cидоренко А. Ю. - Медико-психологічні аспекти реабілітації пацієнтів з вродженими вадами серця: паспорт здоров’я як елемент комплексного супроводу, Маркова М. В. (2016)
Тещук В. Й. - Підходи до лікування післятравматичних стресових розладів у військовослужбовців-учасників антитерористичної операції, Тещук Н. В. (2016)
Title (2016)
Table of contents (2016)
Gorobets A. - Universal international legal standards of social protection of the unemployed (2016)
Короткий Т. - Глобальне управління та охорона світового океану (2016)
Дирда А. - Головування Швейцарії в ОБСЄ в контексті кризи в Україні (2016)
Заболотна М. - Вплив альтерглобалізму на розвиток інтеграційних процесів в Латинській Америці (2016)
Mazurets Yu. - Energy dimension of Ukrainian collaboration with the USA (2016)
Комарницька О. - Критерії визначення прокурором провокації за матеріалами рішень Європейського cуду з прав людини (2016)
Чорнолуцький Р. - Особливості нормопроектної діяльності Президента України: питання теорії і практики (2016)
Бедний О. - Адміністративно-правове регулювання створення посад та визначення посадових повноважень в органах місцевого самоврядування (2016)
Ягунов Д. - Менеджеріалізм у реформуванні пенітенціарної системи України: деякі висновки щодо сучасної модуляції пенальності (2016)
Teleshun Ya. - Some aspects of financial-political groups’ activity during political crisis 2014-16 (2016)
Konoval V. - E-government at local level in Ukraine: current condition and problems of formation (2016)
Кокорєв О. - Зміна вектора політичного розвитку країн Балтії після розпаду СРСР (2016)
Дяченко О. - Сучасне розуміння мовно-маніпулятивних технологій в політичній діяльності (2016)
Дмитрашко С. - Нацистська індоктринація і технології роботи з суспільною думкою (2016)
Savchenko Ia. - Organizational forms of advocacy in the Czech Republic and Ukraine: comparative legal analysis (2016)
Statovci B. - Competition law, economic competition and market economy in Kosovo, Asllani G. (2016)
Cherniuk V. - Analysis of legal regulations and commercialization features of intellectual property (2016)
Бабій А. - Вплив односторонньої зміни та розірвання господарського договору на договірне зобов’язання (2016)
Марущак Я. - Корпоративні суб’єктивні права в комерційних товариствах (2016)
Sapin O. - Current problematic issues concerning procedural activity of public prosecutor in case of transfer of proceedings in criminal matters (2016)
Коляда Н. М. - Організація бібліотечної справи в недільних школах України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2016)
Кушнір В. А. - Емоції у педагогічному процесі (2016)
Stratan-Artyshkova T. B. - Conceptual foundations of development of the author’s ability of the future teacher of music (2016)
Сherkasov V. F. - Synergetic approach to the study of works of musical art by the pupils of secondary schools (2016)
Shandruk S. I. - Professional preparation of teachers in the USA and in Ukraine: comparative analysis (2016)
Дмитрук Л. А. - Технологія ситуаційного навчання у підготовці майбутніх учителів іноземної мови (2016)
Brodsky G. L. - Features of collective musical activity of students in extracurricular time (2016)
Gutsalo E.U.-S. - Socio-constractive approach to communication and communication competence, Matyash O. I. (2016)
Gabelko O. M. - Intercultural communication: problems and consequences (2016)
Дерека Т. Г. - Форми професійної підготовки фахівців фізичного виховання на засадах акмеології (2016)
Добровольська А. М. - Формування і розвиток ІТ-компетентності майбутніх лікарів і провізорів під час реалізації дослідницького методу в процесі навчання дисциплінам природничо-наукової підготовки (2016)
Кириченко О. І. - Актуальні проблеми дизайну сучасного міського середовища в контексті підготовки майбутніх фахівців художньо-графічних відділень, Малежик Ю. М. (2016)
Куркіна С. В. - Специфіка формування естетичних і моральних цінностей в учнів юнацького віку на уроках художньої культури (2016)
Lysenko L. O. - Basic principles of interective language teaching (2016)
Малишевська О. С. - Впровадження в курс навчальної дисципліни "Охорона праці в галузі" питань безпеки праці медичних сестер під час роботи з канцерогенними препаратами (2016)
Mytsenko V. I. - Natural approach in the concept of individual education by herbert spencer (2016)
Мозолев О. М. - Процесуальна модель управління розвитком освіти в сфері фізичної культури і спорту польщі (2016)
Печерська Е. П. - Розвиток творчої самореалізації підлітків у процесі освоєння модерн-танцю, Михайленко Г. О. (2016)
Sveschynska N. V. - Pedagogical model of formation of value orientations of a future teacher-musician (2016)
Smirnova L. L. - Theoretical aspects of providing bilingual education in the slovak republic (2016)
Shevchenko I. L. - Formation of vocal and performing skills of contemporary choirmaster (2016)
Chernionkov Y. O. - Basic stages of training of future teachers of foreign languages in modern conditions of european education (2016)
Ганжела С. І. - Розвиток критичного мислення учнів основної школи у процесі навчання математики, Ганжела Л. С. (2016)
Grozan S. V. - Complete model of formation of research culture of a future teacher-musician during university vocational training (2016)
Клименко Ю. А. - З історії створення радіогазет як основної форми радіомовлення міжнародноїю мовою есперанто (1927–1937 рр.) (2016)
Foka M. V. - Film subtext as the subject matter of media education (2016)
Vetrov O. M. - Community college education in usa in the context of vocational education and training (2016)
Грінченко М. С. - Аналіз професійної підготовки соціальних педагогів щодо соціалізації молоді в умовах інформаційного суспільства (2016)
Дудіна О. В. - Розвиток науково-дослідницьких здібностей майбутніх перекладачів з технічного перекладу в США (2016)
Petrov V. - Kształcenie i doskonalenie nauczycieli w systemie studiów dla pracujących w PRL w latach 70. i 80. XX wieku (2016)
Пухальський Т.Д. - Професійна компетентність учителя музики: аналіз поняття (2016)
Ткаченко О. В. - Професійно-педагогічна підготовка агрономів-дослідників (ХХ – початок ХХІ століття) (2016)
Анотації (2016)
Єфремова Н. Ф. - Забезпечення розвитку вищої освіти — важлива складова стратегічних цілей соціальної держави, Стеблюк Н. Ф., Чічкань О. І. (2016)
Іщенко О. А. - Комплексна еколого-економічна експертиза організації та реалізації державного регулювання та проектування (2016)
Черевко О. В. - Сутність, роль та завдання інтерфейсної безпеки у процесі забезпечення інформаційної та економічної безпеки вищого навчального закладу, Радзіховська Ю. М. (2016)
Резнікова Н. В. - Розвиток торговельної лібералізації в країнах периферії: перспективи економічної інтеграції йорданії, Іващенко О. А. (2016)
Полтавська О. В. - Забезпечення ефективності функціонування підприємств готельного господарства (2016)
Тимофєєв Ю. Е. - Змішане фінансування вищої освіти — шлях до її розвитку, Чернявська Ю. Б. (2016)
Ступень Н. М. - Удосконалення методів еколого-економічного управління розвитком рекреаційних територій (2016)
Бердар М. М. - Контролінг як сучасна концепція управління промисловим підприємством (2016)
Звонар В. П. - Сільська громада в Україні як суб'єкт соціально-економічного розвитку: активізація через самоорганізацію та партнерство (2016)
Гусейнов М. М. - Решение проблем продовольственной безопасности азербайджана в контексте его инновационного развития (2016)
Никитюк Ю. А. - Концептуальні засади розвитку сучасного ринку лікарської рослинної сировини в Україні, Сологуб Ю. О. (2016)
Панкова А. Ю. - Ефективність впровадження стратегії розвитку регіону у відповідності державної стратегії розвитку та євроінтеграційних процесів, Лагутін Т. В. (2016)
Клименко О. М. - Сучасний стан дохідної частини місцевих бюджетів України , Кальчук Н. В. (2016)
Касич А. О. - Теоретичні та практичні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства, Глущенко Д. О. (2016)
Халилов А. А. оглы - Состояние технологического прогресса на предприятиях нефтегазового комплекса азербайджана (2016)
Гусейнов В. З. - Принципы и методы эффективного использования ресурсов на автомобильном транспорте (2016)
Грицишин А. Т. - Теоретичний аналіз впливу режиму валютного курсу на рівень міжнародних резервів (2016)
Диба В. А. - Сучасний стан та перспективи розвитку страхових компаній України (2016)
Єгорова Г. А. - Економіко-правові засади державного регулювання злиттів та поглинань: шляхи гармонізації вітчизняного та європейського досвіду (2016)
Shysholin A. - Pre-university department as a form of cross-border export of educational services for ukrainian universities (2016)
Худик О. Б. - Інформаційне забезпечення стратегічного фінансового аналізу (2016)
Рябоконь О. О. - Планування та управління фінансовими ресурсами місцевих бюджетів в умовах децентралізації економіки України (2016)
Криворук Б. М. - Державна підтримка виробництва сільськогосподарської продукції та продовольства: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії (2016)
Тищенко О. П. - Рецензія на монографію "регулювання інноваційних процесів в економіці1" (автор — карп'юк о. п.) (2016)
Денисов С. Ф. - Розуміння "свободи" і "волі" у сучасному національному праві та законодавстві, Зубов Г. О. (2016)
Гмирін А. А. - Кваліфікуючі ознаки злочину незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (2016)
Масько Д. В. - Витоки, генезис і сучасний стан кримінально-правової охорони надр (2016)
Матвєєв С. В. - Незаконне полювання: характеристика суб’єктивної сторони складу злочину (2016)
Матвійчук В. К. - Поняття і суспільна небезпечність вчинення злочину способом особливо жорстокого поводження (2016)
Матвійчук О. В. - Соціально-правова обумовленість кримінально-правової заборони діянні, передбаченого ст. 253 Кримінального кодексу України (2016)
Олєйнічук О. М. - Соціально-правова обумовленість кримінальної відповідальності за безпідставну невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат (принципи криміналізації та декриміналізації) (2016)
Савенкова Т. Г. - Витоки, історія кримінальної відповідальності за приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюваність населення і сучасний стан проблеми (2016)
Харь І. О. - Теоретичні і прикладні проблеми суб’єкта злочинів у сфері господарської діяльності, передбачених стст. 199–201, 203-1, 203-2, 204–205, 205-1, 206, 206-2, 209, 209-1, 210 КК України (2016)
Максименко С. Д. - Теорія учбової діяльності В.В. Давидова (2016)
Алєксєєва Ю. А. - Структурна модель віри в юнацькому віці (2016)
Ананова І. В. - Особистісні особливості, що визначають схильність до переживання почуття провини, Ващенко І. В. (2016)
Билінська Н. В. - Педагогическое взаимодействие с учениками с разными видами одарённости (2016)
Буйняк М. Г. - Особливості співпраці вчителя інклюзивного класу з сім’ями учнів (2016)
Гайдук Г. А. - Факторна структура мотиваційно-смислових особливостей особистості як передумови її толерантної поведінки (2016)
Гудима О. В. - Психологічні особливості впливу сімейного виховання на формування креативності у дітей старшого дошкільного віку (2016)
Гура Т. В. - Соціально-психологічні вимоги до особистості лідера та характеру його мислення, Пономарьов О. С. (2016)
Дробот О. В. - Психологічний зміст основних семантичних універсалій правосвідомості студентів коледжів, Возович А. А. (2016)
Івашкевич Е. Е. - Психологічний зміст перекладацької діяльності (2016)
Івашкевич Е. З. - Комплексний підхід до визначення структури соціального інтелекту педагога (2016)
Карпінська Р. І. - Психокорекційна діяльність медичного психолога з профілактики соматичних захворювань, Білобривка Р. І. (2016)
Карпенко Є. В. - Структура та функції емоційної компетентності в процесі життєтворення (2016)
Кашлюк Ю. І. - Основні чинники, які впливають на психологічне благополуччя особистості (2016)
Козова І. Л. - Психологічний вплив пониження рівня невротизації на мотивацію до учіння у студентів-медиків (2016)
Комар Т. В. - Соціальна зрілість особистості як чинник становлення професійної зрілості психолога (2016)
Корчакова Н. В. - Розвиток когнітивних та емоційних основ просоціальної поведінки дітей дошкільного віку (2016)
Котик І. О. - Способи підвищення надійності особистості та групи, Саричер С. В. (2016)
Кочергіна І. А. - Теоретичні підходи до пояснення природи психологічного насильства в родині (2016)
Кравченко К. О. - Індивідуально-психологічні особливості в системі соціально-психологічних детермінант виникнення бойового стресу у військовослужбовців – учасників антитерористичної операції (2016)
Кревська О. О. - Макіавеллістичні координати політичної компетентності особистості (2016)
Крупельницька Л. Ф. - Психологічні підходи до побудови регуляторно-рівневої моделі гумору, Шпортун О. М. (2016)
Лазорко О. В. - Психозахисна детермінація професійного самозбереження фахівців стресогенних професій (2016)
Максименко К. С. - Проблематика каузации разнообразных болезненных состояний организма и личности (2016)
Мартинюк І. А. - Сутність готовності особистості до самоосвітньої діяльності (2016)
Мельниченко О. И. - Психологические особенности реализации программы нововведений в вузе (2016)
Наконечна М. М. - Інтерсуб’єктність у психології: до постановки проблеми (2016)
Ничипорук Е. А. - Представления младших школьников о будущем (2016)
Ногачевська І. О. - Рецепція проблеми механізмів розуміння студентами-філологами поетичних текстів (2016)
Onufriieva L. A. - The correlation between socionomic specialists’ individual and psychological factors and emotional burnout syndrome occurrence (2016)
Пасічна В. Г. - Психологічний аналіз безробіття як соціально-економічного явища (2016)
Погорільська Н. І. - Значення місця проживання для ціннісно-смислової сфери та часової перспективи старшокласників (2016)
Подкоритова Л. О. - Особливості застосування арт-терапії для розвитку рефлексії фахівців соціономічної сфери (2016)
Рахімкулова А. С. - Взаємозв’язок ризикової та суїцидальної поведінки у підлітків (вивчення репрезентативної вибірки в Україні) (2016)
Ренке С. О. - Теоретико-методологічний аспект професійного образу "Я" як предмет психології (2016)
Санько К. О. - Особливості взаємозв’язку емоційного інтелекту та відчуття успішності сучасної молоді (2016)
Семенів Н. М. - Теоретико-методологічні аспекти етнічної толерантності в контексті міжетнічної взаємодії (2016)
Сімко А. В. - Особливості покращення психомоторного розвитку розумово відсталих дітей засобами рухової активності (2016)
Сімко Р. Т. - Психологічні особливості вияву особистісних рис працівників патрульної поліції (2016)
Старик В. А. - Особливості психосоматичних захворювань у працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій (2016)
Стрілецька І. І. - Структурно-функціональний аналіз особливостей впливу тривожності на розвиток соціального інтелекту студентів (2016)
Стріха С. В. - Результати дослідження динаміки індивідуально-психологічних рис психологів пенітенціарних установ (2016)
Токарева Н. М. - Сучасні тенденції становлення статево-рольової ідентичності підлітків (2016)
Троіцька М. Є. - Сучасні інтерпретації проблеми побутового насильства як соціально-психологічного феномену (2016)
Царькова О. В. - Особливості формування освітнього простору для дітей з обмеженими можливостями здоров’я (2016)
Shaparenko Y. V. - Features of value orientations of Lemkos deported from the territory of Lemkivshchyna during the 1944–1946 years (2016)
Шелестова О. В. - Особливості впливу розладів адаптації на пізнавальну та психоемоційну сфери у військовослужбовців (2016)
Шестопал І. А. - Гендерні особливості професійної самореалізації особистості (2016)
Штепа О. С. - Зміст і принципи психологічного "актуалізуючого інтерв’ю" (2016)
Щербина В. Л. - Методологічні аспекти дослідження процесів соціалізації в умовах сучасних суспільних змін (2016)
Ярош Н. С. - Вплив саногенної рефлексії на стрес-долаючу поведінку особистості (2016)
Бібліографія (2016)
Відомості про авторів (2016)
Про збірник (2016)
Алексеев А. Я. - О стилистической роли глагола в языке (2011)
Алфьорова Н. С. - Структурні типи питальних речень в американській поезії ХХ століття (2011)
Альошина І. Г. - Морфонологічні особливості основ латинських дієслів розміщення (2011)
Артюх В. М. - Термінологічні дієслівні об’єктні словосполучення –номінанти мікроситуацій економічної діяльності (2011)
Балюта М. В. - Процеси евфемізації сучасної англійської мови у певних сферах соціального буття (2011)
Бечко Я. В. - Функціонування полісемантичних ад’єктивів із термічним значенням у фразеологічному контексті (2011)
Біляєва О. В. - Простори віртуальної реальності в романі Вільяма Гібсона "Мона Ліза Овердрайв" (2011)
Жукова. Л. К. - Языковая и речевая специфика вторичных наименований административных объектов США, Блохина Е. П. (2011)
Божко Е. С. - Інтеграція реалій сфери "кіно" у розмовну англійську мову (2011)
Бросленко О. Л. - Поетика заголовку роману Дж. М. Кутзее "Dairy of a bad year" ("Щоденник поганого року") (2011)
Vasylyna K. M. - Aesthetic experiments in the realm of English Renaissance Rogue literature: roots, evolution, historical and cultural perspective (2011)
Веремчук. Е. О. - Особливості формування англомовних неологізмів шляхом семантичної деривації (2011)
Головко О. М. - Роль словотворчих елементів у формуванні англомовних соціосферичних інновацій (2011)
Голуб Ю. І. - Специфіка організації ідеографічних словників англійської мови (2011)
Єнікєєва С .М. - Архітектоніка системи словотвору як фрактального об'єкту (на матеріалі англійської мови) (2011)
Zheludenko M. O. - Wo kommt das wort "Deutsch" her? (2011)
Жила Н. В. - Жанрово-композиційні особливості малої прози Е. Штріттматтера (2011)
Зацний Ю. А. - Законодавча база боротьби з тероризмом і її втілення в силових діях: новітні номінації в англійській мові, Семенчук А. Б. (2011)
Ібрагімова С. С. - Національно-територіальна варіативність літературної норми англійської мови (2011)
Ісмаїлова Е. А. - Етимологія англійських антропонімів англосаксонського періоду: соціокультурний аспект (2011)
Конопацька Я. О. - Особливості інтеграції нових лексичних одиниць у систему мови (на матеріалі сучасної французької мови) (2011)
Копач О. О. - Літературні алюзії у серії романів про Дживса П. Вудхауза (2011)
Кравченко Я. П. - Аксиологическая поляризация художественного пространства в романе Э. Бронте "Грозовой перевал" (2011)
Кузнєцова І. В. - Особливості та аналіз англійських фразеологізмів-соматизмів при перекладі на українську мову (2011)
Лужаница Е. И. - Структурно-историческая параметризация национального языка (2011)
Манов О. Д. - "Буквальний" і "вільний" переклад як основна перекладацька опозиція (2011)
Mykhaylenko V. V. - Correlation of It-deixis and Discourse register (2011)
Морозова О. І. - Комбінаторна семантика дієслова lie (2011)
Mорошкіна Г. Ф. - Вербалізація рослинного світу: лінгвокультурологічний аспект, Новікова Т. І. (2011)
Назаренко М. М. - Проблеми релігії та моралі в романах А. Мердок (2011)
Носолевская В. Л. - Динамические предикаты в англоязычном научно-техническом дискурсе (2011)
Огуй О. Д. - Позначення різноколірності в давньо- та середньоверхньонімецькій мові (2011)
Помігуєва Л. П. - Концептуально-логічна системність англійських сільськогосподарських термінів (2011)
Рибалка І. С. - Відкритість, інтертекст та гра жанровими формами (2011)
Романенко Я. А. - "Космічна опера" Франсіса Карсака у французькій науковій фантастиці (2011)
Саламатіна О. О. - Прагматичний аспект сучасного публіцистичного інтерв’ю (2011)
Сандій Л. В. - Дериваційний потенціал ономастичних реалій у сучасному англомовному економічному лексиконі (2011)
Сиркін І. В. - Мовна гра у фентезійному творі Дж. Роулінг "Гарі Потер" та специфіка її відтворення в перекладах німецькою мовою (2011)
Сітко А. В. - Переклад інтерогативів у функції перепиту та докору (2011)
Смоляр Н. П. - Емотивний компонент конотації дієслівних композитів сучасної німецької мови (2011)
Соколов В. В. - Розвиток комплементарної медицини як джерело збагачення словникового складу сучасної англійської мови (2011)
Сутуліна Л. Г. - Ірреальність як домінанта художнього світу Х. Маріаса (2011)
Тер-Григорьян М. Г. - Дискурсивная реализация семантической категории оценки. Функционально-семантическое поле оценки в лексико-семантическом ракурсе (2011)
Цобенко О. В. - Мотивація англомовних номінацій ювелірних прикрас (2011)
Чаплінська Т. А. - Роль пейзажного опису в художньому тексті (2011)
Чирвоний О. С. - Телескопізми англомовного комп’ютерного лексикону (2011)
Юзюк О. О. - Екстралінгвальний аналіз інноваційної англомовної актуалізації шлюбно-сімейних стосунків (2011)
Янков А. В. - Соціолінгвістичний погляд на інновації в молодіжному дискурсі початку XXI століття (2011)
Гончаренко О. В. - Художній вимір проблеми повсякденності: діахронічний аспект (2011)
Іванченко М. Ю. - Структурні параметри базового прошарку поля концепту break у сучасній англійській мові (2011)
Балаєв А. Д. - Ґрунтозахисна біологічна система землеробства і відтворення родючості ґрунтів, Тонха О. Л. (2013)
Сондак В. В. - Динаміка видового складу рибного населення р. Горинь та ризики виживання аборигенної іхтіофауни в трансформованій річковій мережі, Волкошовець О. В., Бабич Л. М. (2013)
Петрук А. М. - Гідроекологічний моніторинг водних екосистем з огляду на сучасні європейські напрямки у природоохоронній діяльності (2013)
Троцюк В. С. - Водний режим і продуктивність осушуваних дерново-карбонатних ґрунтів при їх тривалому сільськогосподарському використанні, Фурман В. М. (2013)
Сондак В. В. - Трансформація структури та складу іхтіоценозу рр. Горинь, Стир за впливу антропогенного навантаження і гідротехнічного будівництва, Волкошовець О. В., Марциновский В. П. (2013)
Проневич В. А. - Азотний та фосфорно-калійний режими структурованого торфового ґрунту, Веремеєнко С. І. (2013)
ГроховськаЮ. Р. - Аналіз впливу гідрохімічного режиму на видове різноманіття іхтіофауни річок Рівненщини, Кононцев С. В., Хорхолюк А. В. (2013)
Ковальчук Н. С. - Агрохімічна ефективність післядії ферментованого органічного добрива на вміст та склад мінеральних фосфатів у дерново-слабопідзолистих ґрунтах, Гаврилюк В. А., Колесник Т. М. (2013)
Бєдункова О. О. - Оцінка еколого-токсикологічного стану поверхневих вод річки Замчисько, Мороз Ю. (2013)
Залеський І. І. - Гідрогеологічні особливості Шацького поозер'я (2013)
Коваль С. І. - Створення продуктивних травостоїв в умовах радіоактивного забруднення на торфових ґрунтах Полісся України (2013)
Сондак В. В. - Про локальні ділянки відтворення аборигенної іхтіофауни літо-реофільного комплексу рр. Стир, Горинь, Волкошовець О. В., Гриб Й. В. (2013)
Ткачук С. О. - Вивчення реакції сортів пшениці озимої при застосуванні розрахункових норм мінеральних добрив, Фурман В. М., Кучерова А. В., Люсак А. В. (2013)
Шаталов О. С. - Підвищення ефективності використання схилових ґрунтів Західного лісостепу України (2013)
Макарова Т. К. - Особливості застосування фосфогіпсу на солонцюватих зрошуваних чорноземах (2013)
Гурський А. Й. - Методи самооцінка фізичних і фізіологічних станів людини та профілактики найбільш поширених захворювань (2013)
Данкевич Є. М. - Проблеми і механізми раціонального використання та охорони природних ресурсів в умовах міжгалузевої інтеграції (2013)
Швайка О. В. - Вплив вологозабезпеченості пшениці озимої на міграцію нітратного азоту в системі "Ґрунт – рослина" (2013)
Клименко М. О. - Оцінка соціо-економіко-екологічного розвитку території басейну річки Іква, Клименко О. М., Буднік З. М. (2013)
Прищепа А. М. - Сучасні тенденції забруднення атмосферного повітря агросфери (2013)
Коткова Т. М. - Радіоекологічна оцінка болотних масивів Лугинського району Житомирської області (2013)
Клименко М. О. - Територіальний розподіл важких металів у ґрунтах зони впливу ПАТ "Волинь-Цемент", Статник І. І., Борщевська І. М. (2013)
Клименко О. М. - Аналіз та оцінка забезпеченості житлом населення адміністративних районів у межах басейну річки Горинь (2013)
Кульбабська О. - Вторинні предикати з адвербіальним значенням у вченні С. Смаль-Стоцького та їх сучасні рецепції (2016)
Руснак Ю. - Образ наратора у діалектних текстах буковинських говірок, Руснак Н. (2016)
Суховій О. - Кащенізм як субкультура в українському Iнтернет-просторі: мовні особливості, Гнатюк Л. (2016)
Ткач А. - Проблема класифікації мовних варіантів у сучасній лінгвістиці (2016)
Цуркан М. - Орозмовлення як стилетвірна ознака художньої прози п. ХХІ ст. (2016)
Шутак Л. - Метафора в руслі когнітивно-дискурсивного мовознавcтва, Навчук Г. (2016)
Makovska O. - Linguopragmatic peculiarities of the lexical units denoting concept "horror” in Stephen King’s novels, Vakhotskyi M. (2016)
Ivasiutyn T. - Regard nostalgique de Patrick Modiano sur une époque révolue (2016)
Кутасевич Г. - Інтонаційно-синтаксичні засоби вираження суб’єктності французького речення (2016)
Томка І. - Проблеми перекладу французьких медичних термінів – епонімів на українську мову, Рак О., Легкун Г. (2016)
Матушек О. - Богородичні дива в літературному дискурсі Димитрія Туптала та Іоана Максимовича (2016)
Аністратенко А. - Альтернативна історія та християнський мотив у новітній українській літературі, Мойсей А. (2016)
Аністратенко А. - Модель національного героя України як історіографічний результат (2016)
Роман Л. - Герменевтика біблійних образів, мотивів і символів у циклі "Староруські оповідання" Івана Франка (2016)
Вилка Л. - Віра Христова як основа закону: релігія в житті і творчості Миколи Костомарова (2016)
Кравченко Г. - Архетипні мотиви в романі Мирослава Дочинця "Вічник" (2016)
Слухенська Р. - Хлопчик із голубом на плечі: дитинство та юність Остапа Вишні (2016)
Головко Л. - Світ персонажів роману "Дикий мед" Л. Первомайського: онтологічний аспект (2016)
Кравець О. - Особливості творчої манери В. Фолкнера (2016)
Аністратенко А. - Слово, що коронує думку. Рецензія на наукове видання: Качкан В. А. Одкровення: есеї про літераторів, вчених, митців: Багатотомне видання. – Івано-Франківськ: МістоНВ, 2016. – 376 (2016)
Роман Л. - Рецензія на монографію Гуйванюк Н., Руснак Н., Руснак Ю. Лексика родинних обрядів у буковинських говірках: Монографія. - Чернів. нац. ун-т ім. ЮріяФедьковича. - Чернівці: Рута, 2015. - 319 с. (Серія "Мовні скарби Буковини") (2016)
Вимоги до оформлення статей (2016)
Яковлєва-Носарь С. О. - Анатомо-фізіологічні аспекти посухостійкості різних видів гірчиці, Багаченко В. С. (2016)
Лях В. О. - Індукований хімічним мутагеном спектр спадкових змін у льону олійного сорту Сонячний, Перетятько А. О. (2016)
Григорова Н. В. - Сполучений багаторазовий вплив низької температури та сульфату міді на вміст металів в гранулоцитах крові щурів і золотистих хом`ячків, Гуліна О. С. (2016)
Григорова Н. В. - Стан панкреатичних клітин β дорослих і старих мишей після впливу гострого голодування та введення атропіну, Хмелевська А. П. (2016)
Григорова Н. В. - Стан клітин Панета тварин після введення сульфатів цинку, магнію та міді, Максюта В. В. (2016)
Фролов О. К. - Вплив біологічно активних речовин культуральної води з-під медичної п’явки на морфометричні та фізіологічні показники дафній, Литвиненко Р. О., Попазова О. О. (2016)
Лашко Н. П. - Порівняння фізико-хімічних показників якості шоколаду та солодкої плитки, Теплова Я. М. (2016)
Луганська О. В. - Вплив полярності мембранних розчинників на екстракційні характеристики катіону алкілдиметилбензиламоній хлориду, Скорик А. В., Куліченко О. М. (2016)
Синяєва Н. П. - Дослідження вмісту важких металів у зливових водах, Дударєва Г. Ф., Хімій А. О. (2016)
Синяєва Н. П. - Дослідження форм знаходження нафтопродуктів та їх кількісне визначення в зливних водах, Дударєва Г. Ф., Бикова Т. В. (2016)
Панасенко Т. В. - Вміст нітрат-іонів в продуктах харчування рослинного походження, Красноруцька К. І. (2016)
Богуцький Ю. - Комунікативна дія та адаптація людини до умов соціокультурного середовища як проблема нової культурної реальності (2015)
Овчарук О. - Культурологічні виміри осмислення людини в постнекласичній науковій парадигмі (2015)
Чміль Г. - Філософський дискурс кіноекранної реальності (2015)
Причепій Є. - Космос і сюжети чарівної казки в світлі ідей праміфу (2015)
Шейко В. - Формування моделі майбутнього розвитку суспільства в добу цивілізаційної глобалізації: культурологічний аспект (2015)
Причепій О. - Структурний метод і метод апробації гіпотез у дослідженні орнаментів (2015)
Yudkin I. - Script, Rehearsal, Reincarnation: Towards the Morhology of Performance. Part 1. (2015)
Доманська О. - Український національний характер та культурний час у культурологічному вимірі (2015)
Жукова Н. - Повсякдення крізь призму естетосфери гастики: проект Мюріель Барбері (2015)
Оніщенко О. - Трансгресивні пошуки у динаміці європейського культуротворення: від маркіза де Сада до Жоржа Батая (2015)
Юферова Г. - До проблеми дослідження сучасних моделей художньої комунікації (на прикладі твору "Леді Шалотт” Cіріла Бредлі Рутема) (2015)
Кохан Т. - Кінопростір Джузеппе Торнаторе: динаміка художніх пошуків (2015)
Кадум Л. А. - Творчість Олександра Довженка як екстремальна режисура: рецепція французьких і німецьких дослідників (2015)
Оляніна С. - Символічна структура флоральної декорації українських іконостасів (2015)
Гаєвська Т. - Соціокультурна цінність правових звичаїв у житті українців (2015)
Свиридова П. - Утілення рис поліфонічного письма в умовах авангардної стилістики циклу "34 прелюдії та фуги” Валентина Бібіка (2015)
Яцина Н. - Памяткознавство в особах: М. О. Макаренко (2015)
Андрес Г. - Формування позитивного іміджу держави через реалізацію виставкових музейних проектів за межами України (2015)
Олійник О. - Культурне виробництво: технологія і творчість (2015)
Бермес І. - Організаційні засади музичного фестивального руху в Україні (2015)
Судакова В. - Культурні презентації як ресурс і стимул розвитку креативного потенціалу культури (2015)
Щербина В. - Субкультура геймерських онлайн-спільнот - складова культуротворення в середовищі нових медіа (2015)
Петік Л. - Наукометричний вимір українських академічних журналів: видання з культурологічним контентом (2015)
Чуба Г. - Навчання за кордоном як нова соціокультурна реальність (2015)
Безгін О. - Мистецька освіта в сучасному соціокультурному просторі: тенденції розвитку, Успенська О. (2015)
Чміль Г. - Ідеологія: дискурси та дискусії (рец. на кн.: Корабльова В. М. Соціальні смисли ідеології: монографія. - К.: ВАДЕКС, 2014) (2015)
Волков С. - Українська ідентичність у транскультурному просторі (рец. на кн.: Руслана Демчук. Українська ідентичність в модусі міфологем: монографія. - К.: Стародавній світ, 2014), Кретов А. (2015)
Кузнєцова І. - Освіта. Суспільство. Особистість (концепти синергетичної парадигми) (рец. на кн.: Горбунова Л. С. Філософія трансформативної освіти для дорослих: університетські стратегії і практики: монографія. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2015) (2015)
Про авторів (2015)
Вимоги до статей (2015)
Алексеев А. Я. - О стилистико-культурологической функции графики в языке (2012)
Artyukh V. M. - Systemic functional characteristics of verb-object word-combinations of the English economics terminology system (2012)
Бакалинский М. Л. - Языковой портрет итало-американской мафии: социолингвистические и антропологические заметки, Горанова Ю. В. (2012)
Балабан О. О. - Сфери вживання англійских та російських фразеологічних евфемізмів та їх семантичні особливості (2012)
Bluhme H. - Zur semantik und pragmatik der romanischen lehnwörter im Deutschen (2012)
Бондарєва Н. В. - Мотиви багатства та бідності в британській поезії XVIII століття: перекладацький аспект (2012)
Васютенко І. О. - Функціональний аспект тропіки в поетичному тексті Миколи Бажана: створення художнього ефекту (2012)
Воловик Л. Б. - Словотвірна структура, семантика, словотвірні потенції префіксальних дієслів у німецькій економічній термінології (2012)
Воробйова М. В. - Психолінгвістичні аспекти перекодування вербальних знаків невербальними у процесі актуалізації змісту інтерсеміотичних алюзивних засобів (на матеріалі англомовного публіцистичного дискурсу) (2012)
Гладкоскок Л. Г. - Семантична структура ядернихі центральних прикметників підгрупи "світлий” (2012)
Гутнікова А. В. - Функціонування прикметників у друкованих рекламних текстах (2012)
Данилович О. Д. - Інтенсивність сполучуваності лексико-семантичних груп прикметників з лексико-семантичними групами іменників у науковому стилі сучасної англійської мови (2012)
Довгун І. М. - Принципи й етапи морфонологічного аналізу (2012)
Дроздов В. А. - Конкурирующая пара dove – dived в истории американского варианта английского языка, Дроздова Н. В. (2012)
Дука Л. И. - Категория безличности в структуре функционально-семантического поля персональности, Бабанина А. С. (2012)
Єнікєєва С. М. - Внутрішньосистемна організація словотворення сучасної англійської мови (2012)
Запольських С. П. - Перекладацький аналіз тексту (2012)
Иваненко С. В. - Лексико-семантические группы глаголов цветообозначения в современном английском языке (2012)
Ісмаїлова Е. А. - Етимологія англомовних прізвищ (на матеріалі історичних хронік та документів ІХ-ХІV століть) (2012)
Ищенко Н. Г. - Функционирование и функции словообразовательных синонимов (2012)
Іщенко В. Л. - Англійські економічні терміни: структурні, семантичні, функциональні характеристики (2012)
Каіка Н. Є. - Структурно-граматичні особливості рекламних слоганів світових автомобільних брендів (на матеріалі англійської мови), Сокрутенко О.-А. С. (2012)
Козлова Т. О. - Фонетичні та семантичні зміни в індоєвропейських мовах: ізоглоси кентум і сатем (2012)
Колесникова Е. Я. - Основные пути формирования кумулятивного образа (2012)
Кульчицька О. В. - Теоретичні підходи до пейоративної лексики у сучасній лінгвістиці (2012)
Лелека Т. О. - Інтернаціоналізми англійського походження в українській і російській мовах кінця ХХ – початку ХХІ століття (2012)
Максимчук О. Л. - Конотація через призму прагматики (2012)
Мартинюк О. М. - Особливості вираження актантності у висловленнях різних функціональних стилів (на матеріалі французької мови) (2012)
Мойсеенко Н. Г. - Особенности семантики местоимения и существительного в современном английском языке (2012)
Морошкіна Г. Ф. - Синтетичний характер інтерпретативного дискурсу мистецтва (2012)
Москаленко А. С. - El aporte indigena al vocabulario Canario (2012)
Ніколаєва Н. М. - Символіка лексем на позначення кольору в німецькій, українській та російській мовах (2012)
Овсянников В. В. - Перевод разговорной лексики, Газда Н. Н. (2012)
Онищук И. Ю. - Англоязычные номинации отвращения (2012)
Постникова Э. И. - Рунический период в становлении немецкого письма (2012)
Рафаелова К. С. - Устойчивые компаративные единицы в аспекте межъязыкового сопоставления (2012)
Роман В. В. - Адаптація лексичних запозичень у концепції І. І. Огієнка: загальнолінгвістчний аспект (2012)
Сімонок В. П. - Іншомовна лексика в українській мовній картині світу (2012)
Сліпецька В. Д. - Гнів як причина з’яви конфліктної ситуації в комунікації (на матеріалі паремій української, російської, англійської мов) (2012)
Стуліна М. В. - Техніки відтворення можливих світів в гіпертекстуальному просторі (2012)
Тєлкова О. В. - Комунікативно-прагматична характеристика іспанських вигуків, Олійник А. М. (2012)
Тимофеева Н. П. - Особенности синтагматики английского юридического термина (2012)
Турський В. О. - Значення як ядро лексико – семантичної групи багатозначного слова (2012)
Уділова Т. М. - До питання про гендерні особливості мовлення, Борисенко О. І. (2012)
Фельцан І. М. - Особливості емотивної лексики української та англійської мов (ґендерний аспект) (2012)
Фесенко І. М. - Особливості перекладу евфемізмів в політичній комунікації (на матеріалах BBC News), Долженко Ю. А. (2012)
Фісяк І. Є. - Семантика антропонімів на позначення міжособистісних стосунків у німецькій фразеології (2012)
Шевчук О. В. - Проблема вживаності форм родового відмінка і of-phrase в британському і американському варіантах сучасної англійської мови (2012)
Шишліна О. П. - Метеопрогнози у німецькомовних ЗМІ: мовні та функціональні ознаки (2012)
Янков А. В. - Структурно-семантичні особливості неологізмів сфери медицини та охорони здоров’я в німецькій мові (початок ХХІ століття) (2012)
Полатайко О. М. - Герменевтичний підхід до формування естетичної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва (2016)
Тарапата-Більченко Л. Г. - Аксіологічні домінанти філософії музики (2016)
Чжан Сянюн - Формування художньо-виконавської майстерності майбутніх піаністів з КНР у сучасному науково-педагогічному дискурсі (2016)
Шип С. В. - Полифункциональность артефактов изобразительной деятельности первобытного человека (педагогический аспект) (2016)
Вей Сімін. - Темпо-ритмічні аспекти виконавства у фортепіанній методичній спадщині видатних викладачів-піаністів (2016)
Никифоров А. М. - Никанор Онацький: біографічний нарис (2016)
Смирнова Т. А. - Педагогічні ідеї представників української диригентсько-хорової педагогіки ХХ століття (2016)
Ткаченко І. О. - Танцювальні фольклорні традиції Німеччини (2016)
Chaciński Jarosław - Leo Kestenberg i Karol Szymanowski z perspektywy polskiej pedagogiki kultury i wychowania muzycznego – analiza porównawcza (2016)
Батюк Н. О. - Педагогічна доцільність ознайомлення студентів-педагогічна доцільність ознайомлення студентів-хореографів із образно-символічною системою уявлень українського народу, Лісовська Н. Ю. (2016)
Повалій Т. Л. - Принципи формування культури міжнаціональних відносин підлітків засобами хореографічного мистецтва (2016)
Реброва О. Є. - Організаційні форми профорієнтаційної роботи в галузі хореографії: вітчизняний та зарубіжний досвід, Трощенко В. М., Чень Сінь (2016)
Заболотний І. П. - Алгоритм практичної роботи з хоровим колективом (2016)
Карпенко Є. В. - Природа диригентського жесту як феномену невербальної комунікації (2016)
Ло Чао - Феномен персоніфікації в інтерпретації художнього образу твору у вокальній підготовці майбутніх учителів музики (2016)
Фоломєєва Н. А. - Використання альтернативних методик виховання голосу в процесі фахової підготовки вчителя музичного мистецтва (2016)
Цао Хункай - Педагогічна діагностика здатності вчителя музики до керування хоровим співом (2016)
Калиниченко Я. О. - Реалізація педагогічних умов формування музичного смаку учнів 7-х класів загальноосвітніх шкіл (2016)
Полякова А. С. - Навчально-музичний потенціал молодших школярів: розкриття теоретичної сутності (2016)
Słyk Urszula - Uzdolnienia muzyczne z perspektywy stymulowanej aktywności twórczej dziecka w edukacji wczesnoszkolnej, Kisiel Mirosław (2016)
Шатайло Н. В. - Розвиток художньо-образного мислення молодших підлітків як світоглядноформуючий процес (2016)
Гулей О. В. - Світло як складова фахової підготовки майбутніх вчителів образотворчого мистецтва, Никифоров М. В. (2016)
Лю Сянь - Методично спрямована самореалізація майбутнього вчителя музики: категоріальний аналіз (2016)
Шевченко А. С. - Методичні особливості опанування імпровізації на уроках джазового вокалу (2016)
Бакулевський В. Л. - Розробка алгоритма програмної реалізації моделі прогнозування технічних втрат електроенергії в повітряних лініях електропередачі напругою 6–35 кВ (2016)
Горковчук Д. В. - Розроблення геоінформаційної моделі зонування міських територій для використання в системах містобудівного кадастру (2016)
Дмитриченко Н. Ф. - Исследование свойств поверхностей, восстановленных электродуговыми покрытиями, Тамаргазин А. А., Пугачевская Е. П. (2016)
Дроменко О. Б. - Дослідження комплексу функціонально-технологічних властивостей білка тваринного, Янчева М. О. (2016)
Дудник І. О. - Дослідження та встановлення динаміки та характеру зміни фізичних параметрів, що впливають на формування та рівень втрат електроенергії, Константінов Г. В. (2016)
Дудченок Н. В. - Исследование технологии гексагонального нитрида бора, Червоний І. Ф. (2016)
Жидкова Т. В. - Аналіз реального рівню стану житлового фонду України, Апатенко Т. М. (2016)
Крамаренко Д. П. - Дослідження впливу добавок гідробіонтів на розмноження дріжджових клітин у тісті, Дуб В. В. (2016)
Кушнеров В. Ю. - Дослідження методу вилучення свинцю з акумуляторного лому, Червоний І. Ф. (2016)
Костерєв М. В. - Розроблення імовірнісно-статистичного підходу до визначення слабких підсистем електроенергетичної системи, Літвінов В. В. (2016)
Прохоров В. М. - Розробка методу розрахунку плану формування поїздів на основі стохастичної комбінаторної оптимізації (2016)
Сахаров О. С. - Дослідження особливостей динамічної поведінки висотних секцій кутової форми в сейсмічно небезпечних умовах, Сахаров В. О., Литвин О. В. (2016)
Сорокіна К. Б. - Аналіз впливу параметрів метанового зброджування осадів стічних вод на ефективність процесу (2016)
Чепурная С. Н. - Анализ использования высокодисперсного мела как минеральной добавки в составе мелкозернистых бетонов, Жидкова Т. В. (2016)
Шуфнарович М. А. - Дослідження підтримки прийняття рішень при керуванні об’єктами природокористування (2016)
Арделян О. В. - Культурно-національна самобутність фразеологічного складу мови (2012)
Вапіров С. Ю. - Комізм у творчості Вільгельма Буша, Тафінцев М. (2012)
Волошина О. В. - Огляд методик семантико-когнітивного аналізу лінгвокультурних концептів (2012)
Гаргаєва О. В. - Національно-культурна специфіка фразеологічних одиниць новогрецької мови (2012)
Гордиенко Е. В. - Национальная лексикография как культурно-исторический дискурс (2012)
Григоренко В. А. - Роль латини у становленні герундіальних конструкцій англійської мови (2012)
Дорошенко О. В. - Інтерпретація поняття "лінгвокультурний типаж” у сучасній лінгвістиці (2012)
Дуйко Є. О. - Лінгвальна реалізація бінарної опозиції "свій-чужий" як базової константи етнонаціональної самосвідомості (2012)
Каракевич Р. О. - Епістемологічні підвалини поняття "фразеологічна лінгвокультурема” (2012)
Кудиба С. М. - Перлокутивний ефект взаємодії "людина-текст” (2012)
Кузенна Н. М. - Мовленнєвий акт "прохання” в сучасній англомовній лінгвокультурі (2012)
Лисичкіна І. О. - Імідж у сучасній лінгвістичній парадигмі (2012)
Лужаниця О. І. - Англійська діалектна писемність та традиція нелітературного написання, Скороходова А. Г. (2012)
Макєдонова О. Д. - Категорія "цінність” у лінгвокультурологічному висвітленні (2012)
Маляренко І. О. - Методологія дослідження етнореалій в австралійських поетичних текстах (2012)
Матузкова Е. П. - Этапы становления историко-понятийной проблематики идентичности в социогуманитарном знании ХХ века (2012)
Мацегора И. Л. - Диалектные черты русской речи на территории Запорожской области (тематическая группа "пища"), Мосаева И. В. (2012)
Мацьків М. Я. - Гендерні відмінності у вживанні фонетичних засобів англійської мови в рекламних лозунгах (2012)
Мойсей Л. Т. - Контекстуальна інтерпретація давньоанглійських поліродових іменників (2012)
Овсянников В. В. - Проблемы перевода National Geographic (2012)
Огуй О. Д. - Куртуазна символіка кольору в Західній Європі середньовіччя (на матеріалі літературних пам’яток) (2012)
Пікалова А. О. - Національно-культурні особливості вербалізації дитячих емоцій (на матеріалі англомовної дитячої поезії) (2012)
Пожидаєва Н. П. - Європейський різновид англійської мови як засобу міжкультурного спілкування (2012)
Прохорова П. В. - Лексична репрезентація концепту kind / дитина (на матеріалі німецьких діалектів) (2012)
Прус С. І. - Англомовна номінація православних еортонімів (2012)
Прушковська І. В. - До питання перекладу українською мовою п’єс турецького драматурга Тунджера Джюдженоглу (2012)
Рогач О. О. - Національні особливості лексико-фразеологічної номінації трудової діяльності, Рогач Ю. І. (2012)
Романенко Я. А. - Національно-культурні особливості фразеологічних порівнянь в американському стандарті англійської мови, Гришан І. А. (2012)
Савчук К. Ю. - Фразеологічна картина світу як культурний код нації (на прикладі американських фразеологічних одиниць) (2012)
Саплін Ю. Ю. - Вербалізація міфології та ритуалів свята в лінгвокультурі (Різдво та Великдень в українській та англійській лексиці, фраземах та пареміях) (2012)
Семенець О. О. - Тенденції мовних змін на тлі темпів розвитку сучасного суспільства (2012)
Сидельникова Л. В. - Принцип троїстості світобудови у французькому алфавіті (2012)
Тімоніна А. Ю. - Архетипні символи як засіб створення мовної картини світу (на прикладі архетипних символів вода та вогонь) (2012)
Томенчук М. В. - Сфери концентрації культурно маркованих мовних одиниць у національних варіантах англійської мови (2012)
Фесенко І. М. - Використання перекладацьких трансформацій у перекладі науково-технічної літератури (на прикладі галузевих технічних текстів та інструкцій користувача), Стец М. О. (2012)
Хаджиоглова О. Г. - Категорія "музичні інструменти" в свідомості носіїв англійської мови (2012)
Шапочка Н. В. - Немецкая народная песня как междисциплинарний феномен (2012)
Шарандаченко А. С. - Акустическая вариативность сонантов в речи дикторов СМИ (2012)
Шевченко О. В. - Прагматичний потенціал категорії хронотопа в текстах політичних програмних заяв британської лінгвокультурної традиції (2012)
Яковенко М. В. - Англійські прізвища відтопонімного походження (2012)
Яковишена Н. Ю. - О некоторых аспектах подготовки курса по иностранным языкам для специальных целей (2012)
Ярема І. А. - Формування міжкультурної комунікативної компетентності у студентів металургійних спеціальностей (2012)
Бевз. Н. В. - Философский переводческий текст в тексте: внутренняя коммуникация (2012)
Bourdet J.-F. - Texte littéraire et lecture en langue étrangère: une rencontre révélatrice (2012)
Домброван Т. И. - Фрактальный принцип организации языковой мегасистемы (2012)
Лебідь О. М. - Особливості персуазивного впливу у філософському дискурсі (2012)
Лисенко Н. Є. - Можливі світи у світлі філософських і лінгвістичних наукових підходів (2012)
Львова Н. Л. - Іллокутивний характер лексичних стилістичних засобів у дискурсі прогнозів погоди, Дехтяренко А. Є. (2012)
Марчук О. В. - Міфофілософія наративу англомовного фентезі (2012)
Махачашвілі Р. К. - Динаміка проекції антропного ядра у інноваційному технократичному англомовному лінгвосферному кластері (2012)
Морозова О. І. - Когнитивно-коммуникативный подход к пониманию природы значения (2012)
Передерій В. А. - Поліфонічна наративність дискурсу блогу (2012)
Разумович І. А. - Особливості інтерпретації поетичного тексту (на матеріалі перекладів сонету №84 з циклу "Астрофіл і Стелла" Ф. Сідні) (2012)
Айдачич Д. В. - Сербські та українські фразеологізми із фітонімічним компонентом у порівняльному аспекті, Непоп-Айдачич Л. В. (2015)
Алексєєва Т. О. - Стратегії докору та заохочення у міжособистісній комунікації "дорослий-дитина" (2015)
Андрієвська Е. М. - Cучасні тенденції французької електронної лексикографії (2015)
Андрощук О. С. - Особливості перекладу діалогічного мовлення в романі Стефані Маєр "Сутінки. Молодий місяць" (2015)
Афанасьєва О. М. - Принципи дослідження ритуалізованих комунікативних практик (2015)
Бабире О. В. - Концепт sustainability у сучасній корпоративній культурі (2015)
Базиленко В. - Особливості функціонування спортивної лексики в сучасній публіцистиці мовою гінді (2015)
Бєлова А. Д. - Віртуалізація комунікативного простору (2015)
Білик К. А. - Особливості застосування функцiї логарифмiчної правдоподiбностi для порiвняння спецiалiзованих корпусiв (2015)
Бурбело В. Б. - Про моделювальні засади дискурсу (2015)
Вертієнко Г. В. - Назви дистанційної зброї в Молодшій Авесті (2015)
Вознюк Ю. П. - Гастика як відображення національної ідентичності (на матеріалі античних джерел) (2015)
Воловик О. П. - Функціональні особливості мікрокопії на корпоративний сайтах компаній (2015)
Гладка В. А. - Інтерпретація поняття колігації у сучасній науці (2015)
Гладковська А. Л. - Відтворення емотивних дієслів негативної оцінки у кіно- та художніх перекладах фентезійних творів (2015)
Гончаренко О. М. - Іншомовні запозичення у сучасній китайській мові в контексті глобалізації (2015)
Григораш А. С. - Стратегії перекладу фразеологізмів із негативною конотацією в англійськомовному політичному дискурсі (2015)
Грицайчук К. М. - Соціолінгвальна репрезентація України у французькому медійному дискурсі в 2013 році (2015)
Гриценко М. В. - Кросовер-література в перекладі та її цільова аудиторія (2015)
Гулей Т. В. - Неоурбанізація у сучасній англійській мові (2015)
Давиденко Н. В. - Соціально-правова термінологія латинського походження у творах українських авторів (2015)
Дейкун О. П. - Авторська картина світу і дійсність: "надсат" у перекладі українською (на матеріалі творчості Е. Берджеса) (2015)
Дем'яненко Н. Б. - Особливості семантики польських та українських компаративних фразеологізмів (2015)
Дмитрук О. В. - Моделювання комунікативної ситуації для реалізації маніпулятивного задуму у довготривалій перспективі (2015)
Довбищенко Ф. В. - Комунікативна структура і книги трактату Геродіана "Історія після Марка Аврелія" (2015)
Докучаєва К. М. - Образ Аїда в давньогрецькій літературі та міфології: когнітивний та лінгвокультурологічний виміри (2015)
Доценко Н. В. - Інтермедіальні стратегії відображення пам'яті у прозі Патріка Модіано (2015)
Дудар В. І. - Медіалінгвістична природа політичної метафори в жанрі телевізізійного інтерв'ю (2015)
Екшмідт В. Р. - Мовленнєва маніпуляція: персуазивність та сугестія (2015)
Жолуденко А. Г. - Жаргонна лексика німецької молоді (2015)
Ісаєв С. С. - Лексеми на позначення їжі у складі фразеологізмів китайської мови як носії культурного коду (2015)
Калениченко М. М. - Предикативність і модальність як семантичні ознаки безособового речення (2015)
Каратаєва М. В. - Медіаконвергенція та культурно-просвітницька функція діскурсу всесвітньовідомих брендів (2015)
Карпенко І. В. - Вплив новітніх інформаційних технологій навчання на формування професійної компетентності майбутніх учителів англійської мови (2015)
Касьянова О. А. - Звукове поле фонеми /в/: комбінаторні та позиційні алофони (2015)
Клименко Л. В. - Риторика французької художньої афіші (2015)
Ковтонюк Н. П. - Смисловий концепт карнавалу як код прочитання дискурсу Майдану (2015)
Козловський В. В. - Тактика побудови та інтерпретація структурно-семантичної моделі (на матеріалі простого речення сучасної німецької мови) (2015)
Крисальна Ю. В. - Комунікативні репрезентації концепту angel (на матеріалах сучасної англомовної реклами) (2015)
Кузьміна К. А. - Навчання перекладу: обмін досвідом (2015)
Кутузова Т. В. - Эмоциональные концепты и способы их языковой объективации (2015)
Лазер-Паньків О. В. - Особливості метафоричної репрезентації інтелектуальних здібностей людини у давньогрецьких пареміях, Маркина Р. Д. (2015)
Літевчук П. В. - Ономатопея у латинській, французькій та українській мовах (зіставний аспект) (2015)
Літковець Ю. - Ґендерні особливості назв посад і професій у франко-українському перекладі (2015)
Литовченко Д. - Етнокультурна стереотипізації мусульман у маніпулятивних технологіях англомовних мас-медіа (2015)
Любченко Т. В. - Типологія перфекта у новогрецькій мові (2015)
Мазепова О. В. - Концептуалізація бінарної опозиції правда-неправда у перській мовній свідомості (за результатами психолінгвістичного експерименту) (2015)
Маленький Б. І. - Аргументація у контексті усної комунікації: концептуалізація поняття та методи емпіричного лінгвістичного аналізу (2015)
Нічаєнко І. І. - Ключові концепти іспанської та української лінгвокультур (2015)
Орличенко О. В. - Передача португальських прислів'їв і приказок засобами української мови (2015)
Остапенко М. П. - Античні витоки сучасних маніпуляційних технологій (2015)
Раранський М. Д. - Аномальні деформаційні властивості деяких монокристалів тетрагональної сингонії, Балазюк В. Н., Гунько М. М. (2015)
Біланич Б. В. - Внутрішнє тертя в стеклах GeXAsYS100-X-Y, Макауз І. І., Мельниченко Т. Д., Різак В. М. (2015)
Росул Р. Р. - Барична поведінка діелектричної проникності кристалів TlIn(S0.99Se0.01)2, Гуранич П. П., Гомоннай О. О., Сливка О. Г., Гомоннай О. В., Роман І. Ю., Гуранич П. (2015)
Мар’ян M. I. - Динамічна нестійкiсть та процеси самоорганізації в інтервалі температур розм’якшення некристалічних тіл, Юркович Н. В. (2015)
Біганич В. Ю. - Вплив гідростатичного тиску на фазовий перехід в сегнетиелектрику CuInP2(Se0.6S0.4)6, Герзанич Е. І., Куриця І. Ю. (2015)
Сусла А. І. - Піроелектричні властивості кристалу тригліцинсульфату, легованого металічними домішками хрому, Зеленюк М. С., Гуйван Г. М., Сливка О. Г., Кедюлич В. М. (2015)
Бокотей О. В. - Надпросторовий опис кристалічної структури типу Hg3Te2Cl2, Бокотей О. О., Небола І. І. (2015)
Бандурина Л. О. - Диференціальні перерізи розсіяння електронів на атомі бору, Гедеон С. В. (2015)
Месарош Л. В. - Визначення концентрації електронів плазми тліючого розряду над поверхнею водного розчину сульфату алюмінію (2015)
Суран В. В. - Утворення двозарядних іонів при іонізації атомів барію в двох лазерних полях, Бондар І. І., Аксенюк І. І. (2015)
Блецкан Д. І. - Вплив методу та умов вирощування на електричні властивості кристалів SnS2, Фролова В. В. (2015)
Шуста О. В. - Електрична провідність кристалів CulnP2S6, Culn1+δP2S6, Ag0.05Cu0.95lnP2S6 при високих гідростатичних тисках, Сливка О. Г., Шуста В. С., Локота Н. В. (2015)
Сакалош І. І. - Волоконно-оптичний датчик аміаку з чутливим елементом на основі плівки бактеріородопсину в золь-гельній матриці, Трикур І. І., Січка М. Ю., Різак В. М. (2015)
Жихарєв В. М. - Швидкість вакуумного осадження та оптична якість плівок As2S3, Лоя В. Ю., Соломон А. М., Грицище Я. В. (2015)
Міца В. - Пружні модулі, раман спектри та теплопровідность в халькогенідних стеклах системи Ge-As-S, Петрецький С., Фегер О., Голомб Р., Ткач В. (2015)
Росола І. Й. - Природа хімічного зв’язку в стеклах (As2S3)Х(AsJ3)1-X, Гецел О. Й. (2015)
Шпеник О. О. - Спектр мас глюболів та гібридів, Туровці Й. М. (2015)
Kovalinska T. V. - Physical and technological basics and new generation technology of radiation-modified polymer concrete, Zelinskyi А. G., Sakhno V. I., Fainleib О. М., Kolesnik D. YU., Sheinich L. O. (2015)
Кузьма В. В. - Фотоіндукована релаксація нанотвердості аморфних плівок Gе40Sе60, Біланич В. С., Чонаді T., Лофай Ф., Новак М., Немет Д., Лоя В. Ю., Різак В. М. (2015)
Нодь Є. А. - Роль кореляцій у розрахунках розсіяння електронів на атомі фтору, Лазур В. Ю. (2015)
Симканич О. І. - Розподіл важких металів та радіонуклідів в об’єктах заповідних територій Закарпаття, Сухарев С. М., Делеган-Кокайко С. В., Маслюк В. Т., Сватюк Н. І. (2015)
Грабовський В. А. - Динаміка забруднення 137Cs деяких компонент екосистем Шацького національного природного парку, Дзендзелюк О. С., Трофімук А. В. (2015)
Попович Н. І. - Фізичні основи утворення технічних каналів витоку інформації (2015)
Бохінюк В. С. - Дослідження активаційних рівнів у реакції (γ,γ’)m на ядрах 77Se, 79Br, 89Y, 103Rh і 111Cd, Жаба В. І., Парлаг О. М., Плекан Р. М., Пішта М. М. (2015)
Алексеев А. Я. - Пауза, умолчание и коммуникация (2013)
Андреева И. А. - Вербализация ориентационной метафоры горизонтали средствами английской локативной идиоматики (2013)
Artyukh V. M. - Terminology studies: approaches and findings (2013)
Барміна Є. О. - Втрати інформації при відтворенні дебітивної модальності у перекладі (2013)
Басыров Ш. Р. - Глагольные инновации в современном немецком языке (2013)
Борисов В. А. - Сучасна мовознавча інтернет-комунікація (2013)
Bourdet J.-F. - La langue et la littérature s’expliquent-elles (l’une l’autre)? (2013)
Волкова В. В. - Специфіка невербального коду в міжкультурній комунікації, Вязова Р. В. (2013)
Волошина Н. В. - Семантичні розходження між мовами, теорія лінгвальної відносності та проблема перекладності, Литвак С. Я. (2013)
Григорів Н. М. - Стереотипніcть узагальненого образу національного характеру англійської лінгвокультури (2013)
Доскоч І. О. - Гіперреальність як форма художньої комунікації (2013)
Жихарєва О. О. - Аспекти дослідження екологічного дискурсу (2013)
Залужна М. В. - Лексичні та граматичні засоби реалізації принципу невизначеності в британській постмодерністській парадигмі (2013)
Запольських С. П. - Особливості перекладу поеми В. В. Єрофеєва "Москва-Петушки" англійською мовою, Руденко Я. О. (2013)
Ільєнко О. Л. - Лексичні новоутворення із колоративним компонентом у сучасних англомовних наукових і публіцистичних текстах, Первашова О. В. (2013)
Іщенко В. Л. - Особливості функціонування економічних термінів у заголовках публіцистичних текстів (2013)
Клименко О. Л. - Національно-культурна специфіка вербалізації колірної картини світу, Горанова Ю. В. (2013)
Козлова Т. О. - Образна та діаграматична іконічність звукової організації мови: давньоісландські фонестеми gn-, kn-, hn- (2013)
Кондратьева Г. Н. - Переводоведение в онтологическом аспекте (2013)
Кондратьєва О. В. - Особливості застосування трансформації зміни типу речення в перекладах англомовної наукової прози українською мовою (2013)
Короткова Л. В. - До проблеми визначення поняття "гра" і типології ігор (2013)
Кузнецова М. О. - Системна організація концептосфери саги Дж. Р. Р. Мартіна "А Song of Ice and Fire" (2013)
Курбатова Т. В. - Концептуалізація категорії часу в англомовній картині світу у межах концептосфери геополітикa/geopolitics (2013)
Лазебна Н. В. - Методологічна диференціація антропної сфери-донора формування образного компонента англомовного комп'ютерного дискурсу (2013)
Лучечко Т. М. - Метафоричні кореляції космоніма зірка в загадках української та англійської мов (2013)
Мартинюк О. М. - Актантна модель політичного дискурсу (на матеріалі французької мови) (2013)
Матасова О. В. - Семантический и словообразовательный потенциал немецкого междометия patsch (2013)
Мирошникова З. А. - Концепт как когнитивный феномен (2013)
Морошкіна Г. Ф. - Лінгвокультурологічний аспект франкомовного рослинного дискурсу, Новікова Т. (2013)
Nikolenko A. G. - Heteroglossia of westerns in American cinematic discourse (2013)
Островська Ю. К. - Репрезентація сфери економіки та бізнесу англійськими та українськими оцінними неологізмами у кінці ХХ – на початку ХХІ століття (2013)
Павленко Л. В. - Синтаксична організація дискурсивного акту "підхоплення" в діалогічному мовленні (2013)
Приходько Г. І. - Когнітивний потенціал категорії експресивності (2013)
Пырлик Н. В. - 11 сентября в политическом дискурсе К. Райс (2013)
Ріхтер О .О. - Загальна характеристика дієслів руху в німецькій мові (2013)
Сандій Л. В. - Конверсія як нелінійний (імпліцитний) спосіб номінації (на прикладі англомовних інновацій сфери економіки) (2013)
Семенюк І. С. - Таксономічні складові слідчого дискурсу в сучасній американській прозі (2013)
Сисоєва Є. С. - Оцінний компонент значення антропонімічних одиниць (2013)
Сподарик О. В. - Особливості вербальної організації полікодового художнього тексту (2013)
Sokolov V. V. - Conceptual profiling and the English medical neology (2013)
Тимофеева Н. П. - Когнитивный аспект семантики английского правового термина (2013)
Трофімова О. В. - Семантика і структура вигукових фразеологічних одиниць на позначення негативних емоцій в англійській та українській мовах (2013)
Угринюк Р. В. - Епідигматичні характеристики ключових прикметників на позначення інтелектуальних здібностей людини (на матеріалі публіцистичних текстів) (2013)
Філатова О. О. - Лексико-семантичне поле "комфорт" (2013)
Харченко О. В. - Стилістичні засоби американського дискурсу комічного, що пов`язані з концептом "алкоголь” (2013)
Хижняк М. М. - Семантична характеристика дієслів обертального руху в давньоанглійській мові (2013)
Kharitonova V. Y. - Lexical and grammatical ploys in manipulative political discourse, Ufimceva O. A. (2013)
Чуян С. О. - Перехідні дієслова у забезпеченні модальності художнього тексту (2013)
Шама И. Н. - Формирование культурно-языковой компетенции переводчика и английская поэзия нонсенса (2013)
Шаповалова О.Н. - Интерпретация сказанного ранее как средство речевого воздействия (на материале разговорной речи и Интернет-форумов научной направленности) (2013)
Шахновська І. І. - Емотивні висловлення як засіб реалізації комунікативної тактики звинувачення (2013)
Яценко П. І. - Номінативна і комунікативна організація складнопідрядного речення у творах Е. Кестнера, Кириченко Г. Л. (2013)
Свида І. В. - Новий "План Маршалла" для України (2014)
Шатненко К. О. - Теоретичні засади стимулювання розвитку промислового капіталу в Україні (2014)
Штефан С. І. - Роль фінансових інститутів в сучасній економічній політиці України (2014)
Борісов О. Г. - Особливості співробітництва ЄС та України в рамках програми "Горизонт 2020", Фірсова К. В. (2014)
Далевська Н. М. - Інституціоналізація міжнародної влади як вирішальний чинник світового економічного розвитку (2014)
Малюта І. А. - Тенденції розвитку міжнародної товарної торгівлі у посткризовий період (2014)
Петько С. М. - Теорія посередництва на світовому ринку фінансових послуг (2014)
Чень Цзюнь - Зміни у зовнішньоекономічній політиці КНР на сучасному етапі (2014)
Бібен О. І. - Сутність та складові інноваційного потенціалу аграрних підприємств (2014)
Венгер В. В. - Теоретичні підходи до визначення поняття "конкурентоспроможність" (2014)
Драчук Ю. З. - Чинники державного регулювання інноваційного розвитку промисловості з урахуванням ринкових трансформацій в економіці України, Єременко О. М., Трушкіна Н. В. (2014)
Степанчук С. О. - Інтелектуальний потенціал національної економіки (2014)
Тарасова І. І. - Маркетингова стратегія як інструмент підвищення експортного потенціалу підприємства харчової промисловості, Маруняк Д. А., Маценко О. О. (2014)
Шабінський О. В. - Зарубіжний досвід визначення кредитоспроможності позичальника – напрям підвищення рівня економічної безпеки підприємств агросектора, Євдокімова М. О. (2014)
Шутаєва О. О. - Людський капітал як основний фактор інноваційного вдосконалення економіки України в сучасних умовах (2014)
Афанасьєв Б. В. - Економіка підприємств машинобудування України: сучасний стан і перспективи розвитку (2014)
Бодарецька О. М. - Використання тимчасово залученого персоналу підприємств та його мотивування (2014)
Гнатенко І. А. - Удосконалення державної підтримки суб’єктів малого підприємництва з урахуванням критеріїв економічної безпеки (2014)
Горячка О. О. - Активізація діяльності інноваційних креативних колективів як чинник забезпечення нововведень на машинобудівних підприємствах (2014)
Гринюк Ю. М. - Цільові підходи до змістовної інтерпретації фінансових результатів підприємств (2014)
Ільченко Н. Б - Регулювання діяльності підприємства оптової торгівлі (2014)
Ключник А. В. - Мотиви і способи виходу аграрних підприємств на зовнішній ринок, Терешкова М. Ю. (2014)
Ковернега Т. А. - Особливості формування стратегії управління економічними ризиками для забезпечення економічної безпеки на вітчизняних підприємствах (2014)
Колесник К. С. - Структурирование функций качества для исследования нужд потребителей современных телекоммуникационных услуг (2014)
Курінний В. О. - Розвиток малого підприємництва в Україні, Курінна І. Г. (2014)
Кухарук А. Д. - Оцінювання економічної стійкості промислових підприємств на міжнародних ринках (2014)
Мохненко А. С. - Формування маркетингової діяльності підприємств, Байша К. М. (2014)
Ніколайчук О. А. - Методичний підхід до вибору стратегічних напрямів управління інтелектуальним капіталом підприємства (2014)
Пристемський О. С. - Фінансова безпека як базис розвитку сільського господарства (2014)
Сирота В. С. - Попередження загроз як основний напрям забезпечення економічної безпеки підприємства (2014)
Субота М. В. - Корпоративні стратегії підприємств олійно-жирового комплексу України (2014)
Хвостіна І. М. - Механізм управління ризиками підприємств нафтогазової галузі (2014)
Чайка Т. Ю. - Проблема відбору експертів в експертну групу при прийнятті управлінських рішень (2014)
Чалова М. А. - Підходи щодо оцінки лідерських якостей керівника, Сучков А. В. (2014)
Чернышёва Л. И. - Организационно-экономические аспекты повышения эффективности автотранспортных предприятий, Чернат И. О. (2014)
Шостак І. В. - Міра праці та міра винагороди як методологічна основа системи стимулювання праці персоналу підприємства (2014)
Яковенко Т. І. - Науково-методичні основи оцінки ефективності маркетингової діяльності підприємств рекламної галузі, Педченко Н. С. (2014)
Ярема Б. П. - Економічні парадигми розвитку підприємницького потенціалу регіону, Остафій М. М. (2014)
Губарев В. В. - Трансформаційні проблеми українського ринку нерухомого майна: регіональний аспект (2014)
Тимошенко Ю. О. - Вплив факторів фінансових ризиків на рівень економічної безпеки України (2014)
Чапюк О. П. - Оцінка капіталізації економіки регіону (2014)
Шабардіна Ю. В. - Теоретико-організаційні засади європейських інтеграційних процесів та практичні аспекти їх реалізації в Україні (2014)
Шевчук І. Б. - Інформаційні технології прогнозування тенденцій взаємопов’язаних процесів в економіці й системі пенсійного забезпечення в національному та регіональному масштабах (2014)
Бойченко М. В. - Особливості побудови системи охорони праці на основі стандарту OHSAS 18001 (2014)
Кравець І. М. - Демографічні аспекти відтворення трудового потенціалу Хмельницької області, Кравець С. А. (2014)
Немашкало К. Р. - Особливості формування соціального капіталу України (2014)
Височіна Л. В. - Теоретико-методологічні засади визначення безпеки грошового ринку (2014)
Горлов С. М. - Вплив бартерних операцій на грошовий обіг і рівень цін в економіці (2014)
Рудь І. Ю. - Удосконалення практики визначення та застосування показника інфляції у монетарній політиці (2014)
Свистун Л. А. - Аналіз стану та проблем функціонування і фінансування ринку нерухомості в сучасних економічних умовах, Буркова І. С., Верещака Т. П. (2014)
Тимків А. О. - Вектори розвитку депозитної політики банків у контексті відновлення довіри до фінансово-кредитних установ в умовах економічної і політичної невизначеності, Маринчак Л. Р. (2014)
Василюк М. М. - Організація й забезпечення гарантій якості аудиторських послуг та механізм їх реалізації у сучасній професійній практиці аудиту, Григорів О. О. (2014)
Бандоріна Л. М. - Методика розробки автоматизованої системи управління "приладова панель", Дудник В. В., Лозовська Л. І. (2014)
Kucher T. V. - The chromatographic study of the extracts of glibenclamide, gliclazide and glimepiride obtained from biological objects, Merzlikin S. I. (2015)
Sydora N. V. - The comparative chemical study of the fatty acid composition of hawthorn flowers of Sanguineae sarg. section, Kovalyova А. М., Avidzba Yu. N., Коmissarenko А. M. (2015)
Ilyinska N. I. - The qualitative and quantitative analysis of volatile compounds of the herb of dahlia nymphaeales of Ken’s Flame cultivar, Gontova T. M., Kryukova Ya. S. (2015)
Kerimov Yu. B. - IDentification of additional diagnostic features of the anatomical structure in the raw material of Phlomis Pungens Willd., Shukurova A. S. (2015)
Saidov N. B. - The synthesis of new biologically active substances among 4-amino-5-alkyl-1,2,4-triazole(4Н)-3-yl-thioacetanilides and their chemical modification, Georgiyants V. A., Demchenko A. M. (2015)
Zhydkova T. M. - Some aspects of developing the production technology for combined tablets based on B vitamins, Кrutskykh T. V. (2015)
Kyslychenko О. А. - The economic substantiation for production of gastric teas as promising medicines for treating gastro-intestinal tract diseases, Fedosov A. I., Dorovskyy O. V., Sahaidak-Nikitiuk R. V. (2015)
Gureyeva S. M. - The biopharmaceutical studies of Valavir film-coated tablets, 0.5 g, Goy A. M., Kondratova Yu. A., Oksamytna O. H. (2015)
Anisimov V. Yu. - Development of the composition and technology of a caries preventive gel, Gelmboldt V. O., Polovko N. P. (2015)
Kovalenko Sv. М. - Substantiation of the socio-medical reasonability of development and cost-effectiveness of "Tiotarin” tablets (2015)
Sahaidak-Nikitiuk R. V. - Theoretical foundation of evaluation of logistics risk in pharmacy, Dorovskyy O. V. (2015)
Diadiun T. V. - Determination of prospects of using Sinuforte drug in the current pharmacotherapy of sinusitis and the merchandising analysis of its package, Dorovskyy O. V. (2015)
Teterych N. V. - Analysis of psychosocial factors of the pharmacist adaptation to the profession (2015)
Rudenko A. V. - The antibacterial and antifungal action of copper nanoparticles in vitro in relation to pathogenic test strains and clinical isolates of microorganisms – causative agents of infectious and inflammatory processes of different localization, Simonov P. V., Rieznichenko L. S., Gruzina T. G., Ulberg Z. R., Chekman I. S. (2015)
Sevryukov O. V. - The study of the anti-exudative activity of dezapur on the model of acute pulmonary edema in rats, Volkovoy V. A., Kolisnyk S. V., Sytnik K. M. (2015)
Okley D. V. - Systemic phlebotropic drugs in pharmacotherapy of chronic venous insufficiency of the lower extremities (2015)
Балюта М. В. - Евфемістична вербалізація концепту "Війна" в англійській мові (2013)
Бондар Т. Г. - Структура асоціативних полів ’road’, ’way’, ’Weg’ та ’Bahn’ у зіставному аспекті (2013)
Веремчук Е. О. - Аналіз семантичних трансформацій вербалізаторів концепту space (2013)
Гармаш О. Л. - Шляхи поповнення афіксального контента концептосистеми сучасної англійської мови (2013)
Дельва О. В. - Лінгвокогнітивні механізми формування образу "маленької людини" (на матеріалі художніх текстів О’Генрі) (2013)
Жулінська М. О. - Фреймовий аналіз неологізмів концепту "програми” (2013)
Карнаух А. В. - Методологічні структурації лінгво-когнітивної опозиції "свій/чужий” (на матеріалі англомовної картини світу) (2013)
Курбатова Т. В. - Концепт глобалізація/globalization в англомовній картині світу у межах концептосфери геополітикa/geopolitics (2013)
Курохтина А. М. - Концепт heimat в творчестве Кристиана Крахта (на материале произведения "Faserland") (2013)
Леміш Н. Є. - Паралелізм концептів допустовості та причинності (2013)
Мамедова А. И. - Концепт Leben в текстах аналитических загадок-историй (2013)
Мацегора И. Л. - Когнитивные аспекты изучения морфологических парадигм русского глагола (2013)
Павлюк Е. О. - Лексико-фразеологическое представление vieillesse (старости) как составляющнй концепта age (возраст) во французской языковой картине мира (2013)
Передерій Г. М. - Концепт LIE У телесеріалі "Теорія брехні", Чорна К. І. (2013)
Помігуєва Л. П. - Аспекти функціональної інтерпретації метафоричних моделей концепту "Agricultural Plants" (2013)
Прохорова П. В. - К проблеме иерархии ментальных структур (2013)
Романюха М. В. - Функціональна спорідненість метафорики на позначення концептосистеми economy у медіадискурсі (2013)
Слободян М. В. - Особливості вербалізації концепту prodigality в англійській мові (2013)
Сокаль Г. І. - Вербалізація концепту "краса людини" в текстах англомовної художньої літератури (2013)
Хаджикова Н. Г. - Языковая актуализация концепта "consensus" и его номинативное поле (2013)
Чумакова К. О. - Фреймова модель концепту "Наземний транспортний засіб" (на матеріалі англійської мови) (2013)
Антонова М. Ю. - Функції сполучників у структурі перелічувальних рядів (на матеріалі економічного дискурсу) (2013)
Ботвінко-Ботюк О. М. - Стилістичні особливості висловлень презирства (2013)
Валько О. В. - Критерії виділення емфатичних часток у сучасній англійській мові (2013)
Варлакова А. В. - Систематизація підходів до класифікації вокалічних систем англійської та української мов (2013)
Гузерчук О. О. - Підбадьорювання в системі спонукальних мовленнєвих актів (2013)
Гулідова І. С. - Функції прислів’їв та афоризмів в американських поетичних текстах ХХ століття (2013)
Деркач Н. В. - Типологія пауз в англомовному дискурсі (2013)
Дука Л. И. - Номинативные схемы русских безличных предложений и особенности их речевой реализации, Бабанина А. С. (2013)
Заполовський М. В. - Параболізми як реалізовані біблійні інакомовлення в німецькомовному публіцистичному тексті (2013)
Золотаренко Т. О. - Інвективний континуум в емоційній взаємодії (2013)
Кіргєєва І. В. - Актуальне членування речення та проблеми перекладу (2013)
Ліпська Є. Л. - Лексико-семантична та прагматична характеристика перформативних висловлень у сучасній німецькій мові (2013)
Миколюк О. А. - Аксіологічні властивості гоноративу як вербального знаку (2013)
Падалка О. В. - Інтонаційні моделі як засіб диференціації комунікативних типів висловлення (2013)
Полонская И. П. - Контактное и дистантное замещение прагматического содержания высказывания (2013)
Руміга І. І. - Типологія синтаксичного зв’язку – на рівні словосполучення – речення – тексту (2013)
Сидельникова Л. В. - Методи дослідження еволюції літерних знаків французького письма у фонографічному та ідеографічному аспектах (2013)
Чикиль М. Ю. - Вербализация этической оценки в текстах детской литературы советского периода (2013)
Чуян С. О. - Функції розщепленого інфінітиву у сучасній англійській мові (2013)
Акімова Н. В. - Вплив специфіки мови інтернету на появу недостатніх для однозначного розуміння мовленнєвих одиниць (на прикладі текстів українських сайтів новин) (2013)
Брутман А. Б. - Структурно-грамматические характеристики составных терминов в англоязычном туристическом дискурсе (2013)
Воловик Л. Б. - Репрезентація префіксальних дієслівних одиниць у німецьких лексикографічних джерелах (2013)
Застровська С. О. - Прецедентні імена в найменуванні берлінських вулиць, Найдюк О. В. (2013)
Ковбаско Ю. Г. - Еволюція дейктичних центрів темпоральності в англійській мові (2013)
Косович О. В. - Про лiнгвiстичнi перспективи неологiзмiв суспiльно-полiтичної сфери у французькiй мовi новiтнього перiоду. доцiльнiсть укладення словника (2013)
Лазебна Н. В. - Методологічна диференціація антропної сфери-донора формування образного компонента англомовної комп'ютерної термінолексики (2013)
Лоскутова Н. Н. - Особенности функционирования омонимов в кинематографической терминологии французского языка (2013)
Мігорян О. В. - Дериваційний аспект формування префіксально-ономасіологічної категорії заперечення (2013)
Негрич Н. Д. - Звідки бере витоки вітчизняна фразеологія (2013)
Роман В. В. - Дослідження адаптації лексичних запозичень у мові-реципієнті на основі лінгвального характеру (кінець XX ст. – початок XXІ ст.) (2013)
Саплін Ю. Ю. - Проблеми періодизації шотландської лексикографії, Лемещенко В .В. (2013)
Секрет І. В. - Міжмовна омонімія економічної термінології в англійській та українській мовах, Чолинець І. І. (2013)
Тагільцева Я. М. - Власні імена в аграрній терміносистемі сучасної англійської мови (2013)
Тебеніхіна Н. В. - Лексико-семантичне поле seele / душа у німецькій мові (2013)
Тимощук Т. І. - Вплив закону мовної економії на формування англомовної термінологічної та жаргонної лексики сфери кінематографу (2013)
Тупахіна О. В. - Когнітивно-дериваційний аспект скорочення як механізму неологізації німецької мови кінця ХХ – початку ХХІ століття (2013)
Турський В. О. - До питання про особливості формування полісемії (на матеріалі дієслівної лексики німецької мови) (2013)
Філатова О. О. - Нові англійські номінації другорядних предметів інтер’єру (2013)
Хижняк М. М. - Семантичні параметри англійських дієслів обертання: історичний аспект (2013)
Черненко В. О. - Англомовні інтернет-неологізми: семантика та походження (2013)
Швачко С. О. - Епідигматичний модус англійських числівників (2013)
Holub O. M. - Slang in modern English: definition and classification (2013)
Kozlova T. O. - Iconic roots in proto-Indo-European: forms miming meanings (2013)
Титул, зміст (2015)
Бошицький Ю. Л. - Поглиблення наукових досліджень сучасного права: вимога часу та засіб оптимізації юридичної освіти в Київському університеті права НАН України, Чернецька О. В. (2015)
Усенко І. Б. - Академік В. М. Корецький як історик права (до 125-річчя від дня народження вченого) (2015)
Бедрій М. М. - Правові звичаї Cтародавнього Китаю: деякі аспекти регулювання суспільних відносин (2015)
Десятник В.О. - Критично-правове мислення: межі наукового пізнання (2015)
Дудар C. К. - Критерії якості закону: проблема доктринального визначення в аспекті правової інтеграції України та ЄС (2015)
Дудченко О. С. - Правове регулювання формування та діяльності народних комісаріатів УСРР в першій половині 1920-х рр. (2015)
Кахнич В. С. - Кафедра природного права, права народів та інституцій на юридичному факультеті Львівського університету з 1784 р. (2015)
Макаренко Л. О. - Правова культура і правовий світогляд як головні чинники збереження національної ідентичності (2015)
Міхневич Л. В. - Міжнародний інститут соціології і права: нереалізований проект наукової установи (2015)
Середюк В. В. - Відповідальність держави як елемент поняття "правова держава" (2015)
Терела Г. В. - Палати праці як наглядові органи за додержанням робітничого законодавства: аналіз законопроектної діяльності в Українській державі (1918 р.) (2015)
Гончар Д. В. - Теоретико-методологічні засади дослідження права на правову допомогу (2015)
Мельничук Н. С. - Передумови земельних реформ в австрійській монархії за Марії Терезії та Йосифа II та їх поширення у Галичині (2015)
Приступлюк В. Л. - Роль держави в механізмі захисту прав споживачів в Україні (2015)
Свириденко Г. В. - Правомірна поведінка: вивчення та розгляд у нових реаліях (2015)
Толкачова Г. В. - Гарантії прав та свобод дитини: поняття, правова природа та їх класифікація (2015)
Цись С. С. - Доктринальні засади правотворчості: проблеми наукового розуміння (2015)
Чубата М. В. - Дослідження істориками права законодавчих основ організації та діяльності центральних і місцевих органів державної влади в ЗУНР (2015)
Юхта О. Г. - Захист прав дітей від сімейного насильства (2015)
Батанов О. В. - Концепція розвитку конституційної моделі місцевого самоврядування в Україні (2015)
Антонов В. О. - Конституційно-правові аспекти функціонування політичної складової системи національної безпеки української держави в умовах викликів та загроз (2015)
Стрєльцова О. В. - Конституціоналізація як відображення тенденції юридизації суспільних відносин (теоретичний аспект) (2015)
Хорт І. В. - Процеси реформування системи місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі: нормативно-правовий аспект (2015)
Волкотруб Л. В. - Українська незалежність, розбудова її збройних сил та участь у колективній безпеці (2015)
Сметана В. В. - Гармонізація тенденцій децентралізації та централізації як чинник розвитку унітаризму в сучасній Україні: доктринальний аспект (2015)
Бабич В. А. - Особливості адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення, Чернюк Д. С. (2015)
Буханевич О. М. - Організаційно-правові проблеми діяльності центрів надання адміністративних послуг (2015)
Довгань О. Д. - Глобалізаційні процеси в інформаційній сфері та їх вплив на інформаційну безпеку (2015)
Калмикова Я. С. - Показання свідка як засіб доказування в адміністративному судочинстві (2015)
Піцикевич В. В. - Суб’єкти адміністративно-правового забезпечення ліцензованої діяльності у сфері паливно-енергетичного комплексу України (2015)
Борбунюк О. О. - Форми громадського контролю як засобу забезпечення законності нормативно-правових актів у державному управлінні (2015)
Джуринський О. В. - Адміністративно-правові спори у сфері містобудування, планування і забудови територій, архітектурної діяльності за участю юридичних осіб (2015)
Бакаянова Н. М. - Принцип законності в організації та діяльності адвокатської спільноти України (2015)
Бондар І. В. - Участь адвоката в нотаріальному процесі (посвідчення договорів) (2015)
Дем’янова О. В. - Верховенство права в цивільному судочинстві: змістовні положення в контексті приватних та публічних засад регулювання (2015)
Джавадов Х. А. - Общие основы формирования методологии исследования проблем эффективности гражданского судопроизводства (2015)
Лепех C. М. - Припинення зобов’язань за договором споживчого кредиту на вимогу однієї зі сторін (2015)
Олефір А. О. - Правовий статус Національного банку України як фактор дестимулювання інноваційної діяльності (2015)
Синенко С. В. - Правові проблеми припинення трудового договору з працівниками транспорту (2015)
Калашнікова О. О. - Договір банківського рахунку як різновид банківських правочинів (2015)
Кондратова А. М. - Проблеми спадкування окремих видів об'єктів спадщини: причини їх виникнення та шляхи вдосконалення законодавства (2015)
Корнєва П. М. - Щодо механізму реалізації принципу справедливості в соціальному забезпеченні в Україні (2015)
Кравченко І. І. - Реалізація арештованого майна через електронні торги у виконавчому процесі України (2015)
Кузнець О. М. - Зловживання процесуальними правами сторонами виконавчого провадження, їх представниками та державним виконавцем (2015)
Сергієнко Н. А. - До питань відстрочки, розстрочки виконання, зміни чи встановлення способу і порядку виконання рішень у цивільних справах (2015)
Фурса Є. Є. - Процедура посвідчення заповітів консулом: актуальні питання (2015)
Чабан О. А. - Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на права людини в сфері охорони здоров’я (2015)
Бошицький Ю. Л. - Сучасна концепція стратегії інтелектуальної власності: загальні питання теорії, методології та практики, Швантнер М. (2015)
Андрусів У. Б. - Правове регулювання права інтелектуальної власності на програми (передачі) організацій мовлення в Україні: проблеми та перспективи (2015)
Когут Н. Д. - Прогалини та аномалії в праві інтелектуальної власності (2015)
Яшарова М. М. - Конституційно-правовий аналіз права інтелектуальної власності в Україні, Матат А. В. (2015)
Троцюк Н. В. - Адміністративно-правовий захист авторських прав (2015)
Кобецька Н. Р. - Договори використання природних ресурсів у системі договірного регулювання екологічних відносин (2015)
Коломієць Н. В. - Удосконалення законодавства про заміну невідбутої частини покарання більш м'яким та практики її застосування (частина 2) (2015)
Письменський Є. О. - Реалізація кримінально-правової політики шляхом криміналізації та декриміналізації: аналіз поточних законодавчих ініціатив (2015)
Chackiewicz Malgorzata - Wybrane aspekty przestępczości transgranicznej na przykładzie przemytu narkotyków (2015)
Аракелян Р. Ф. - Сучасні міжнародно-правові моделі кримінальної процесуальної медіації (2015)
Байжанов О. А. - До питання реалізації функції прокуратури з представництва інтересів держави в суді відповідно до нового Закону України "Про прокуратуру" (2015)
Біцай А. В. - Дотримання конфіденційності посередництва адвокатом-медіатором в Україні (2015)
Брух Х. І. - Способи вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 154 "Примушування до вступу в статевий зв'язок" КК України (2015)
Влад С. Ф. - Історія становлення виконання кримінальних покарань щодо неповнолітніх (2015)
Івахненко О. А. - Хуліганські діяння: загальне поняття та об’єкти злочинів (2015)
Муратова С. О. - Погашення судимості: поняття та правила обчислення строків її погашення (2015)
Перелигіна Р. В. - Жіночий тероризм як феномен сучасних політичних процесів (2015)
Чорней С. В. - Осудність як передумова винності та кримінальної відповідальності (2015)
Кубієвич С. П. - Міжнародно-правова відповідальність Організації з безпеки і співробітництва в Європі як суб’єкта міжнародного права sui generis (2015)
Марчук Р. П. - Питання міжнародної взаємодії при розслідуванні корупційних злочинів (2015)
Отрош М. І. - Міжнародно-правове значення титулів Папи Римського (2015)
Білляр К. Л. - Загальна характеристика правотворчої діяльності Міжнародної морської організації (ІМО) (2015)
Горобець Н. Г. - Огляд стану виконання рішень Європейського Суду з прав людини в контексті захисту права власності (2015)
Стрілець Б. В. - Свобода руху капіталу та інвестиційна діяльність у Європейському Союзі (2015)
Трощенко І. О. - Загальний механізм та сфера застосування Регламенту "Рим ІІ" як новітній етап розуміння природи недоговірних зобов’язань (2015)
Muszynski Mariusz - EU Member States’ anti-bankruptcy solutions in consideration of sovereign debt recovery upon international law, Osiejewicz Joanna (2015)
Bisztyga Andrzej - General characteristics of the constitutional regulation of the individual freedoms and rights in Kazakhstan (2015)
Węgrzyn Justyna - Safety of the child as the consumer on the market of toys in the Polish law (2015)
Buzás Péter - The Convention on Human Rights and Biomedicine: European consensus or lowest common denominator? (2015)
Бошицька К. Ю. - Боротьба з міжнародним тероризмом: сучасний стан та перспективи (2015)
Васюк М. М. - Європейські стандарти належного урядування в діяльності органів публічної адміністрації (2015)
Вдовиченко Л. О. - Адміністративна юстиція у Франції: пропозиції для України (2015)
Санченко Д. Є. - Становлення профспілок як показник зрілості громадянського суспільства (2015)
Суліма Ю. О. - Доступність як критерій оцінки якості надання адміністративних послуг (2015)
Топча А. О. - Організація надання адміністративних послуг у зарубіжних країнах: досвід для України (2015)
Шостаковський М. Л. - Сутнісна характеристика держави: основні підходи (2015)
Дудоров О. О. - Сучасні наукові підходи до вдосконалення протидії злочинам у сфері службової діяльності (2015)
Бєлов Д. М. - Нова змістовна монографія про конституційні основи розвитку та функціонування громадянського суспільства в Україні (2015)
Кузнецов В. В. - Актуальне дослідження зарубіжного досвіду кримінально-правової регламентації інституту покарання неповнолітніх, Вознюк А. А. (2015)
Міжнародна науково-практична конференція "Міжнародний правопорядок: сучасні проблеми та їх вирішення" (2015)
Фінал конкурсу наукових робіт ім. В. М. Корецького на тему: "Права людини в сучасному світі: погляд молоді" (2015)
Міжнародна науково-практична конференція "VІІІ Наукові читання, присвячені пам’яті В. М. Корецького" (2015)
Співпраця кафедри інтелектуальної власності та інноваційних технологій з Українським союзом промисловців і підприємців з питань інтелектуальної власності (2015)
Майстер-клас політичного та громадського діяча А. В. Раханського (2015)
Візит Радника Президента Грузії, секретаря з іноземних справ Президента Грузії, пана Тенгіза Пхаладзе до КУП НАНУ (2015)
Лекція народного депутата України VIII скликання В. Купрія (2015)
Майстер-клас доктора Університету Зелена Гура (Польща) Йоанни Осієвич (2015)
Візит Голови академічного співтовариства Михайла Балудянського Міхала Вархоли до КУП НАНУ (2015)
Науково-практичний семінар "Модель ООН: KULMUN–2015" (2015)
Цикл майстер-класів доктора наук, професора Університету Зелена Гура (Польща) Богдана Гальчака (2015)
3-я міжнародна науково-практична конференція "Міжнародно-правові проблеми сучасного торговельного мореплавста" (2015)
Публічні лекції пана Сіім Калласа (2015)
Презентація стипендіальних програм для навчання у Франції (2015)
Офіційний візит делегації Університету м. Кан (Нормандія, Франція) до КУП НАНУ (2015)
Міжнародна науково-практична конференція "Україна–ЄС. Сучасні технології, економіка та право" (2015)
Редакційні повідомлення (2015)
Дудченко М. А. - Использование курорта Трускавец как нефрологической здравницы, Сорокина С. И., Третяк Н. Г. (2016)
Гринь В. Г. - Лімбічна система. Ретикулярна формація. Ядра стріопалідарної системи (2016)
Варес Я. Е. - Застосування збагаченого тромбоцитами фібрину в хірургічній стоматології. Частина ІІ. Заміщення внутрішньокісткових дефектів щелеп, Сліпий В. З. (2016)
Демченко А. В. - Фітотерапія психоемоційних розладів у хворих на вегетативну дисфункцію (2016)
Калюжка О. О. - Природне вигодовування як профілактика розвитку атопії у дітей (літературний огляд) (2016)
Кононова О. В. - Вплив психоемоціонального стресу на стан тканин пародонта (огляд літератури) (2016)
Мазур Ю. Ю. - Сучасні погляди на рецидивування ектопії шийки матки у жінок репродуктивного віку, Пирогова В. І. (2016)
Орлова Л. Д. - Основні напрямки досліджень лучних фітоценозів Лівобережного Лісостепу України у кінці XІХ та початку XX століття (2016)
Островская С. С. - Пренатальное и постнатальное воздействие свинца (обзор литературы) (2016)
Фастовець М. М. - Метаболічний синдром у дітей (огляд літератури) (2016)
Фейта Ю. Р. - Сучасний стан проблеми післяпологових гнійно-септичних ускладнень, Пирогова В. І. (2016)
Чернякова Г. М. - Сучасний погляд на місцеве лікування опіків з інфекційною складовою, Мінухін В. В., Воронін Є. П. (2016)
Воєйкова Д. О. - Аналіз вмісту білкових фракцій гепатоцитів за умов моделювання дієт-індукованого стеатогепатозу у щурів, Кондро М. М., Савчук О. М., Остапченко Л. І. (2016)
Гомля Л. М. - Рослинність долини річки Хорол та її созологічні особливості, Дерев’янко Т. В. (2016)
Давидов Д. А. - Анотований список флори Рожаївського ботанічного заказника та прилеглих до нього степових ділянок (Полтавська обл.), Гомля Л. М. (2016)
Дунаєвська О. Ф. - Морфологічні особливості селезінки ящірки зеленої (Lacerta viridis L.) (2016)
Смоляр Н. О. - Проектований гідрологічний заказник "Удайський" як важливий біоцентр регіональної екомережі Лівобережного Придніпров’я: фітоценотичні та созологічні аспекти (2016)
Щербакова Ю. В. - Зміна рівня стероїдних гормонів залежно від фази естрального циклу у кішок різних вікових груп і порід, Смолянінов Б. В. (2016)
Чобанов Р. Э. - Оценка воздействия коррекции низкой физической активности на эффективность лечения артериальной гипертензии среди женщин репродуктивного возраста в поликлинических условиях, Бабаева А. Д., Исламзаде И. Ф. (2016)
Анфилова М. Р. - Влияние статинов на постэрадикационную кинетику Тх1-специфичных цитокинов (ИЛ-2, ФНО, ИФН-?) и ИЛ-1? у женщин с урогенитальными инфекциями, вызванными C. trachomatis, M. genitalium, U. urealyticum (2016)
Беленичев И. Ф. - Депривация глутатионовой системы в цитозоле и митохондриях головного мозга крыс с хронической алкогольной интоксикацией: защитные эффекты тиольных антиоксидантов, Кучер Т. В. (2016)
Беленичев И. Ф. - Сравнительная оценка нейропротективного действия производных L-лизина в условиях острой алкогольной интоксикации, Павлюк И. В., Кучеренко Л. И. (2016)
Беш О. М. - Контрольованість бронхіальної астми у пацієнтів з різною масою тіла, Слаба О. Р., Радченко О. М. (2016)
Бойко В. В. - Особливості діагностики та перебігу юнацького остеохондрозу хребта МКХ-10-М42.0. (хвороби Шоермана-Мау) у дітей за даними Полтавського обласного санаторію для дітей з порушенням опорно-рухового апарату в 2011-2015 рр. (2016)
Григорова Н. В. - Вміст магнію в панкреатичних острівцях, тимусі та лімфоцитах крові тварин з діабетом різного ступеня важкості, Кузьміна М. А., Янчій Р. І. (2016)
Демченко А. В. - Особливості біоелектричної активності головного мозку у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію (2016)
Денисенко М. М. - Адиктивна поведінка в структурі невротичної хвороби (виразність та варіанти адиктивних тенденцій) (2016)
Денисенко А. С. - Поширення гепатитів В і С серед донорів у м. Дніпропетровськ, Лавренова І. І., Сердюк А. А., Пінкаль О. О., Ткаченко О. В., Вінніков А. І. (2016)
Ибадова Ш. Т. - Прогностическая значимость ультразвукового исследования у женщин с гинекологическими заболеваниями (2016)
Калужина О. В. - Частота зустрічаності прееклампсії в Харківському регіоні (за даними аналізу архівного матеріалу), Сорокіна І. В., Гольєва Н. В. (2016)
Лядова Т. И. - Изучение типов иммунного ответа при хронической Эпштейна-Барр вирусной инфекции (2016)
Насиров М. Я. - Взаимосвязь оксидативного стресса и цитокинов при экспериментальной механической желтухе, Джамалов Ф. Г., Джамалова Т. П., Захидов З. Т., Гараев Г. Ш., Алекберова С. А. (2016)
Петренко О. М. - Застосування клітинних технологій в лікуванні хронічних ранових дефектів, Зубов Д. О., Родніченко А. Є., Безродний Б. Г. (2016)
Соколенко В. Л. - Особливості окисної та антиоксидантної систем у мешканців територій, забруднених радіонуклідами, Соколенко С. В. (2016)
Сорокіна С. І. - Окремий клінічний випадок спостереження хворого з некомпактним міокардом, Шевченко Т. І., Карлінська О. Г., Кудря І. П., Шапошник О. А. (2016)
Тагиева А. А. - Оценка мотивированности родителей по коррекции и профилактике избыточной массы тела и ожирения среди городских детей школьного возраста (2016)
Терешкін К. І. - Структурно-функціональний стан кісткової тканини у хворих на остеоартроз у взаємозв’язку з плазматичним вмістом апеліну та поліморфізмом гену фарнезіл-дифосфат синтази (2016)
Ткаченко А. С. - Влияние длительного перорального употребления пищевой добавки каррагинан на уровень карбонилированных белков в сыворотке крови крыс, Мартынова С. Н., Васильева И. М., Ткаченко М. А. (2016)
Багацкая Н. В. - Вклад наследственности в формирование тревожно-фобических расстройств у детей и подростков, Глотка Л. И. (2016)
Мицик Н. Й. - Особливості оцінки активності ?-галактозидази в діагностиці лізосомних хвороб накопичення серед населення України, Ольхович Н. В., Горовенко Н. Г. (2016)
Федота О. М. - Аналіз асоціації гену комплексу епідермального диференціювання з дерматологічними та гінекологічними захворюваннями, Рощенюк Л. В., Меренкова І. М., Воронцов В. М., Садовниченко Ю. О., Гонтар Ю. В. (2016)
Кузнецова О. В. - Успеваемость студентов первокурсников как показатель адаптации к обучению в медицинском вузе, Нефедова Е. А., Шаторная В. Ф., Демиденко Ю. В. (2016)
Аветіков Д. С. - Оцінка косметичних результатів дентальної імплантації в зоні фронтальних зубів верхньої щелепи, Проніна О. М., Ставицький С. О., Буханченко О. П. (2016)
Воротинцев С. І. - Капнометрія дозволяє покращити "респіраторну" безпеку пацієнтів з ожирінням після операцій на органах черевної порожнини (2016)
Сімчук І. В. - Порівняльна характеристика рухливості опорно-рухової кукси та очного протезу в залежності від техніки евісцероенуклеації (2016)
Шаргородская И. В. - Изучение биомеханических свойств роговицы при субклиническом кератоконусе (2016)
Абєєва Н. І. - Антибіотикочутливість клінічних штамів Staphylococcus aureus, Дрегваль О. А., Черевач Н. В., Вінніков А. І. (2016)
Васильченко Ю. С. - Чутливість до антимікробних препаратів мікроорганізмів, виділених із шлунково-кишкового тракту людини при дисбіозі, Воронкова О. С., Вінніков А. І. (2016)
Дзигуненко А. С. - Визначення чутливості біоплівкоутворюючих та неутворюючих плівку штамів золотистого стафілококу до бактеріофагів, Воронкова О. С., Вінніков А. І. (2016)
Дибкова С. М. - Біоаналітична характеристика чутливого елементу біосенсорного аналізатору для визначення гербіцидів на основі 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти, Грузіна Т. Г., Рєзніченко Л. С. (2016)
Єлисеєва І. В. - Вплив експериментальних бактеріальних антигенних препаратів збудника дифтерії, одержаних за допомогою фізичних чинників, на адгезію тест-штамів C. diphtheriae, Бабич Є. М., Білозерський В. І., Ждамарова Л. А., Колпак С. А. (2016)
Калініченко С. В. - Протиінфекційна резистентність слизових оболонок верхніх дихальних шляхів, Коротких О. О., Антушева Т. І. (2016)
Шульга В. В. - Поширення вірусів родини герпесу серед ВІЛ-позитивних осіб у м. Дніпро, Крисенко О. В., Скляр Т. В., Воронкова О. С., Вінніков А. І. (2016)
Антонюк О. П. - Особливості органогенезу травної системи людини (2016)
Банул Б. Ю. - Топографо-анатомічні взаємовідносини органів малого таза залежно від статі у плодовому періоді онтогенезу людини, Процак Т. В., Кавун М. П., Наварчук Н. М. (2016)
Колосова І. І. - Аналіз впливу солей важких металів на морфологічні характеристики яєчників щурів, Шаторна В. Ф. (2016)
Майор В. В. - Аналіз впливу ацетату свинцю та його поєднаного впливу з цитратами металів на морфофункціональний стан плаценти щурів, Шаторна В. Ф. (2016)
Рубцов Р. В. - Особенности телосложения рабочих горнорудной промышленности с хроническим обструктивным заболеванием легких профессиональной этиологии в постконтактный период (2016)
Смаглюк Л. В. - Визначення скелетної зрілості у дівчат-підлітків із порушенням становлення репродуктивної функції за методом формування шийних хребців, Ляховська А. В. (2016)
Стулікова В. С. - Дослідження гістологічної будови пульпи тимчасових зубів в експерименті, Удод О. А., Соломон В. В. (2016)
Тихолаз В. О. - Морфометричні параметри структур головного мозку у ембріонів людини 6-7 тижнів внутрішньоутробного розвитку (2016)
Шерстюк О. О. - Мікроскопічна будова орбітальної частки слізної залози людини зрілого віку, Безкоровайна І. М., Кононов Б. С., Свінцицька Н. Л., Гринь В. Г. (2016)
Школьніков В. С. - Особливості структурної організації лобової частки кінцевого мозку плодів людини 12-13 тижнів внутрішньоутробного розвитку (анатомо-гістологічне дослідження), Стельмащук П. О. (2016)
Яковцова И. И. - Морфологическая характеристика строения почек, сердца и аорты у пациентов с хронической болезнью почек, Топчий И. И., Кириенко А. Н., Данилюк С. В. (2016)
Орєхова О. В. - Оцінка рівня страхових внесків для працівників гірничо-металургійної галузі України на сучасному етапі (2016)
Федосюк Р. М. - Концепція "ніколи-події" у сфері безпеки пацієнтів та її місце у практиці лікаря-анестезіолога України (соціологічне дослідження) (2016)
Неханевич О. Б. - Ризик серцево-судинних ускладнень у спортсменів з ознаками дисплазії сполучної тканини (2016)
Антонова А. А. - Показатели иммунитета полости рта у детей Хабаровского края, Стрельникова Н. В. (2016)
Батіг В. М. - Найближчі результати застосування методу депофорезу гідроксиду міді-кальцію при лікуванні хронічного періодонтиту, Іваніцька О. В., Борисенко А. В., Линовицька О. В. (2016)
Масуд Кіані - Клінічний випадок видалення ретинованих другого та третього молярів нижньої щелепи, Панькевич А. I., Локес К. П., Скікевич М. (2016)
Олекшій П. В. - Особливості клітинного імунітету у пацієнтів, які перенесли дентальну імплантацію, Лаповець Л. Є., Уштан С. В., Залецький М. П. (2016)
Риберт Ю. О. - Аналіз ефективності лікування пацієнтів з м’язовими скронево-нижньощелепними розладами, Кінаш Ю. О., Магера Н. С. (2016)
Сафаралиев Ф. Р. - Современные подходы к оценке и улучшению состояния стоматологического здоровья у профессиональных спортсменов (2016)
Біляков А. М. - Вплив ступеня алкогольного сп’яніння на деліпідизацію кори надниркових залоз, Ергард Н. М. (2016)
Гаврелюк С. В. - Изменение гемодинамики и функции эндотелия в эксперименте с длительной симпатикотонией, Шейко В. И. (2016)
Загирняк М. В. - Проектирование электромагнитных систем шкивных сепараторов. Часть 2. Решение уравнения теплового баланса, Усатюк В. М., Оксанич А. П., Ляшенко В. П., Луценко И. А., Загорулько В. В. (2015)
Дьяченко Ю. Ю. - Разработка функциональной схемы двухпараметрового влагомера (2015)
Волкова О. Г. - Исследование механического взаимодействия поверхностей сильноточных электрических контактов (2015)
Загірняк М. В. - Аналіз роботи систем компенсації неактивних складових струму у частотній області в умовах несіметрії напруги мережі живлення, Малякова М. С., Калінов А. П., Колосюк В. П. (2015)
Ларионова Т. Ю. - Сравнение систем питания собственных нужд электроподвижного состава постоянного тока напряжением 3000 В по энергоэффективности (2015)
Найда В. В. - Использование информационных технологий для повышения эффективности пусконаладочных работ и испытаний систем автоматизированного управления, Конох И. С., Cухомлин Л. В. (2015)
Костенко А. В. - Дослідження втрат у силових ключах частотно-регульованого електропривода зi скалярним керуванням при компенсації впливу несиметрії асинхронного двигуна , Калінов А. П., Колосюк В. П., Гуржій А. М. (2015)
Заїка А. В. - Моделювання архітектурних рішень підтримки мультисайтовості для організації інформаційних систем, Філенко М. І., Остапченко А. С., Григорова Т. А. (2015)
Костенко П. П. - Система моніторингу мережної активності користувачів ос Windows 7/8 (2015)
Пузырь Р. Г. - Распределение напряжений на коническом участке профиля полуфабриката первого перехода радиально-ротационного профилирования, Долгих О. Н., Гриценко Б. С., Дикая Л. Э. (2015)
Савелов Д. В. - Моделирование процессов деформирования дисперсных и пористых порошковых заготовок (2015)
Стирманов Я. М. - Экспериментальные исследования по определению суммарных относительных деформаций в меридиональном направлении, Пузырь Р. Г. (2015)
Моркляник Б. В. - Закономерности изменения тепловой энергии в грунтовой основе при работе вертикального или плоского коллектора теплового насоса (2015)
Хребтов Е. О. - Анализ способов нагрева проволоки совместно с процессом волочения (2015)
Тиханский М. П. - Распознавание разновидностей крупнокускового железорудного сырья в потоке на конвейерной ленте по фотографическому изображению, Цвиркун С. Л. (2015)
Михайленко О. Ю. - Аналіз закономірностей процесу дроблення з використанням багатозонної матричної моделі (2015)
Шашенко А. Н. - Оценка масштабного эффекта в массиве горных пород, Сдвижкова Е. А., Ковров А. С. (2015)
Кириченко А. Л. - Взрывчатые характеристики шпуровых зарядов водонаполненных эмульсионных взрывчатых веществ, сенсибилизированных химической газификацией, Ищенко Б. С., Соболев В. В. (2015)
Бондар М. О. - Оцінювання ризиків небезпечних геологічних процесів (2015)
Гураль І. В. - Модель неавтономної системи виробництва біогазу та метод її ідентифікації, Дивак М. П., Піговський Ю. Р. (2015)
Кондратенко О. М. - Регенерація фільтрів твердих частинок дизелів як аспект екологічної безпеки експлуатації транспортних засобів. Частина 2, Вамболь С. О., Строков О. П. (2015)
Осипова Т. А. - Прогнозирование выхода биогаза и темературы полигона твердых бытовых отходов на основе математического моделирования, Ремез Н. С. (2015)
Побережна Л. Я. - Комплексна оцінка екологічних ризиків територій, прилеглих до району розробки калуш-голинського родовища калійних солей (2015)
Пляцук Л. Д. - Фосфогипсовые отходы в технологиях защиты окружающей среды, Черныш Е. Ю., Яхненко Е. Н. (2015)
Холоденко Т. Ф. - Повышение экологической безопасности при проведении массовых взрывов на карьерах с уменьшенной санитарно-защитной зоной, Устименко Е. Б., Подкаменная Л. И., Павличенко А. В. (2015)
Труніна І. М. - Аналіз середовища підприємницької діяльності в Україні (2015)
Лиса Я. П. - Розробка математичної моделі процесу ліофілізації біологічного матеріалу, Беспалова О. Я. (2015)
Малишев В. В. - Поліморфні та кристалічні перетворення полістронціосилоксанів і поліборасилоксанів за умов золь-гель процесу, Брускова Д.-М. Я., Клименко С. В., Клименко В. С. (2015)
Побережний Л. Я. - Дослідження протікання корозійних процесів в агресивних середовищах на основі грунтових електролітів при впливі змінного струму, Присліпська Г. М. (2015)
Осадчий І. Г. - Організаційно-методологічні засади сертифікованої пролонгованої системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів (2016)
Венцель Н. В. - Проблеми розвитку загальної середньої освіти в об’єднаних територіальних громадах (2016)
Венцель Н. В. - Правовий захист дітей від насильства та жорстокого поводження (2016)
Репетій С. Т. - Психолого-педагогічні основи розвитку духовності майбутнього фахівця в освітньому процесі (2016)
Заїка А. Ю. - Сутність і зміст дослідницької діяльності майбутніх учителів-філологів (2016)
Ніколаєску І. О. - Науково-методичний супровід професійно-педагогічної самореалізації викладача системи післядипломної освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2016)
Дубровіна І. В. - Стимулювання мотивації до самоосвітньої діяльності вчителів музичного мистецтва в системі післядипломної освіти (2016)
Гаврилюк В. Ю. - Теоретичні аспекти створення та функціонування інформаційно-освітнього середовища сучасного позашкільного навчального закладу (2016)
Солопун Є. В. - Соціокультурний аспект викладання англійської мови та його роль у практичній роботі учнів (2016)
Попова О. В. - Психолингвистические особенности письменного перевода официально-делового дискурса с китайского языка на украинский как детерминант профессионально-речевой подготовки будущих переводчиков-востоковедов (2016)
Чалій Л. В. - Сучасний стан проблеми формування готовності майбутнього вчителя фізичної культури до організації позакласної роботи з туризму (2016)
Гуменюк І. Б. - Удосконалення рефлексивних умінь учителя англійської мови як засіб керування власним професійним розвитком (2016)
Барбаш Є. М. - Тестування як засіб контролю навчальних досягнень учнів у вітчизняній іншомовній освіті у 60-90-ті роки ХХ століття (ретроспективний аспект) (2016)
Титул, содержание (2016)
Внуков А. А. - Влияние параметров переработки прокатной окалины на морфологию частиц восстановленного железного порошка, Головачев А. Н., Белая А. В. (2016)
Цигода В. В. - Аналіз особливостей виникнення потенціалів у багатокомпонентних керамічних композитах на основі тугоплавких безкисневих сполук (частина 2), Кириленко К. В., Петровський В. Я. (2016)
Suchikova Y. - Development of efficiency improvement method of photovoltaic converters by nanostructurization of silicon wafers (2016)
Щербань А. П. - Імітаційне моделювання схем контролю процесу розряду акумулятора, Ларін В. Ю. (2016)
Троценко Є. О. - Моделювання нелінійного обмежувача перенапруг в Micro-Cap, Бржезицький В. О., Маслюченко І. М. (2016)
Filippova L. - Research of key approaches to responsive website development and their practical application, Svidelskyi R. (2016)
Зацерковний В. І. - Інтеграція процесів управління проектом на етапі планування в бізнес-процеси компанії, Оберемок І. І., Оберемок Н. В., Єгорченкова Н. Ю. (2016)
Левыкин В. М. - Выделение контекстно-процедурных зависимостей знание-емкого бизнес-процесса на основе анализа логов, Чалая О. В. (2016)
Березуцкий В. В. - Анализ влияния киберопасности на профессиональную безопасность, Горбенко В. В., Макаренко В. В., Янчик А. Г., Халиль В. В., Люфтман Д. (2016)
Высоцкая Е. В. - Разработка информационной технологии определения сердечно-сосудистого риска у пациентов с нарушением функции почек, Панферова И. Ю., Коваль С. Н., Печерская А. И., Абрамова А. А. (2016)
Артамонов Є. Б. - Формування адаптивних динамічних сценаріїв у комп'ютерних системах навчання, Панфьоров О. В. (2016)
Abstract and References (2016)
Один із безсмертних (2016)
Гриник І. В. - Інновації у вирощуванні та сертифікації саджанців плодових і ягідних культур, Кондратенко П. В. (2016)
Трохимчук А. І. - Продуктивність інтродукованих сортів яблуні (Malus domestica Borkh.) в умовах Західного Лісостепу України, Денисюк О. Ф. (2016)
Болдижева Л. Д. - Селекція на отримання літніх імунних сортів яблуні (Malus domestica Borkh.) (2016)
Павлюк В. В. - Фенофази та продуктивність ранніх сортів суниці садової (Fragaria ananassa Duch.) української та зарубіжної селекції, Ковальчук Н. С. (2016)
Постоленко Є. П. - Вплив особливостей сорту і погодних умов вирощування на формування якості плодів кизилу (Cornus mals. L.) (2016)
Гибало В. М. - Сорти калини звичайної (Viburnum opulus L.) Інституту помології ім. Л. П. Симиренка в Лісостепу України, Тихий Т. І. (2016)
Кіщак О. А. - Перспективи використання підщеп кісточкових плодових культур серії KRYMSK ® у промислових насадженнях України, Кіщак Ю. П. (2016)
Ерёмин Г. В. - Новые клоновые подвои для интенсивных насаждений косточковых культур, Васюта С. А. (2016)
Кривошапка В.А. - Сорто-підщепні комбінування вишні (Cerasus vulgaris Mill.) в розсаднику (2016)
Русін О. О. - Фітосанітарний стан маточних насаджень клонових підщеп яблуні (Malus domestica Borkh.) залежно від щільності садіння у правобережному Лісостепу України, Грицай О. В. (2016)
Кондратенко П. В. - Тенденції у створенні новітніх конструкцій насаджень черешні (Cerasus avium Moench.) у світі та Україні, Бондаренко П. Г. (2016)
Фільов В. В. - Регульоване отримання пізніх урожаїв суниці (Fragaria ananassa Duch.) на Сумщині при вирощуванні у відкритому грунті (2016)
Шевчук І. В. - Контроль чисельності і шкідливості чорного сливового пильщика (Hoplocampa Minuta Christ.) за допомогою клейових пасток як елемент органічного вирощування сливи (Prunus Domestica L.), Дрозда В. Ф. (2016)
Нагорна Л. В. - Оцінка стійкості елітних форм і сортів черешні (Cerasus avium Moench.) до хвороб (2016)
Шевчук Л. М. - Зміна щільності м'якоті плодів яблуні (Malus domestica Borkh.) при зберіганні в охолодженому плодосховищі, Бабенко С. М., Денисюк О. Ф. (2016)
Ходаківська Ю. Б. - Біохімічний склад і органолептична оцінка плодів перспективних сортів та елітних форм груші (Pirus communis L.) в умовах північної частини Лісостепу України, Матвієнко М. В. (2016)
Шевчук Л. М. - Природні втрати маси плодів яблуні (Malus domestica Borkh.) під час зберігання, Бабенко С. М. (2016)
Войток Т. І. - Добір перспективних сортів вишні (Cerasus vulgaris Mill.), придатних для швидкого заморожування (2016)
Патика Т. І. - Особливості розвитку та функціонування мікробних угруповань в агроценозах плодових і ягідних насаджень, Дудіна Т. А., Патика М. В. (2016)
Кривошапка В. А. - Кліматичні зміни та ризики при вирощуванні плодових і ягідних культур в умовах північної частини Лісостепу України, Бублик М. О., Китаєв О. І., Груша В. В. (2016)
Василенко В. І. - Оцінка фізіологічного стану дерев елітних форм вишні (Cerasus vulgaris Mill.) у період посухи (2016)
Таранухо М. П. - Відбір здорових рослин смородини чорної (Ribes nigrum L.) для створення фонду безвірусних клонів, Ковалишина Ю. М. (2016)
Вінцковська Ю. Ю. - Вплив біостимулятора Атонік Плюс на функціональний стан листкового апарату яблуні (Malus domestica Borkh.), Груша В. В., Китаєв О. І. (2016)
Тряпіцина Н. В. - Мікроклональне розмноження малини (Rubus ideaeus), Медведєва Т. В, Натальчук Т. А., Запольський Я. С. (2016)
Яремко Н. О. - Морозостійкість кореневої системи відсадків фундука (Corylus Maxima Mill) при штучному створенні низьких температур, Китаєв О. І. (2016)
Сало І. А. - Теоретико-методологічні аспекти ціноутворення на ринку плодів і ягід в Україні (2016)
Костюк Л. А. - Економічна ефективність виробництва плодів і ягід у сільськогосподарських підприємствах різних форм господарювання, Мамалига І. І. (2016)
Волошина Л. О. - Комплексний фітохондропротекторний засіб у лікуванні хворих на остеоартроз з різними типами коморбідності (2016)
Гарник Т. П. - Лікарські рослини у комплексній, превентивній та відновно-рабілітаційній терапії хворих на гельмінтози (Оляд літератури) (2016)
Кошель І. В. - Рання післяопераційна реабілітація хворих на аспіринасоційований поліпозний риносинусит (2016)
Ціпоренко С. Ю. - Диференційована імунокорекція чоловіків з малосимптомними формами хронічного запалення урогенітального тракту, ускладненого безпліддям (2016)
Місяк С. А. - Взаємозалежність стосунків лікаря-онколога і пацієнта з онкологічним захворюванням: гіпотеза впливу хворого на медичного працівника (2016)
Довгаль Є. О. - Вивчення жирнокислотного складу сировини Typha angustifolia L., Гур’єва І. Г., Кисличенко В. С., Журавель І. О. (2016)
Мезенцев Д. О. - Вивчення анатомічних ознак трави десмодіуму канадського сорту persei, Кисличенко В. С., Бурда Н. Є. (2016)
Марчишин С. М. - Леткі сполуки золототисячника звичайного (Centaurium erythraea Rafn.) і тирличу хрещатого (Gentiana cruciata L.) трави, Стойко Л. І. (2016)
Луканюк М. І. - Морфолого-анатомічна будова липи американської (Tilia americana L.) листків (2016)
Кузнєцова В. Ю. - Вивчення карбонових кислот густого екстракту трави грициків звичайних, Кисличенко В. С., Сущук Н. А. (2016)
Крутських А. А. - Дослідження іридоїдів льонку звичайного трави, Кисличенко В. С., Омельченко З. І. (2016)
Абрамов В. В. - Дніпропетровський медичний інститут традиційної та нетрадиційної медицини (2016)
Андріюк Л. В. - Роль і місце кафедри реабілітаційної і нетрадиційної медицини у підготовці фахівців з "Народної і нетрадиційної медицини". Стандарти навчання та контролю знань (2016)
Коваленко О. Є. - Рефлексотерапія (2016)
Козименко Т. М. - Гомеопатія (2016)
Гарник Т. П. - До 25-річчя ПВНЗ "Київський медичний університет УАНМ" та алгоритму інтегрування фітотерапії у навчальний процес, Петріщева В. О., Гарник К. В., Білоусова І. В. (2016)
Парахін А. І. - Розвиток мануальної терапії як факультетської і клінічної дисципліни, Самбір В. В., Антюхов Р. В., Новохатній В. А. (2016)
Андріюк Л. В. - До 65-річчя від дня народження (2016)
Коновалова О. Ю. - До 50-річчя від дня народження. (2016)
Інформація для авторів (2016)
Жуковський В. - Просвітницька діяльність інформаційного центру Хмельницької атомної електростанції для формування екологічної культури учнівської і студентської молоді, Тараторкіна Ю. (2016)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського