Кочубей Н. В. - Підготовка менеджерів соціокультурної діяльності для роботи з дітьми: постнекласичний контекст (2012)
Маркова Н. В. - Педагогічні умови підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до формування гендерної культури старшокласників (2012)
Мартинова Н. С. - Аналіз сучасного стану використання ігрових технологій у професійній підготовці майбутніх менеджерів туризму (2012)
Хлєбік С. Р. - Фахова підготовка соціальних педагогів до здійснення Гувернерської діяльності (2012)
Демченко Н. М. - Теоретико-методологічні засади професійної підготовки вчительки в педагогічній концепції К. В. Єльницького (1846–1917) (2012)
Коваль Т. І. - Особливості формування англомовної лексичної компетентності майбутніх лікарів у процесі професійно орієнтованого читання, Бірецька Л. С. (2012)
Олійник М. І. - Актуальні аспекти реформи дошкільної освіти в Румунії (2000–2008 рр.) та її вплив на підготовку вихователів дитячих установ (2012)
Сливка В. П. - Проблеми педагогічного оцінювання з філологічних дисциплін в умовах особистісно орієнтованої моделі навчання (американський досвід) (2012)
Устименко-Косоріч О. А. - Загальноосвітні тенденції у контексті культурно-історичних періодів Cербії (2012)
Наші автори (2012)
Ботунова Г. - Театральна діяльність Олексія Суходольського в контексті доби (кінець ХІХ – перші два десятиліття ХХ ст.) (2013)
Гуменюк В. - Провідні актори в повоєнному Житомирі (2013)
Фіалко В. - Оновлення сценічної лексики українського театру 60-х – першої половини 70-х років ХХ століття (частина друга) (2013)
Грушецький Я. - Український театр ляльок "різних засобів виразності": зародження, утвердження, розвиток (2013)
Кадирова Л. - Міжнародний театральний фестиваль жіночих монодрам "Марія" (2013)
Ковальчук Л. - Основні етапи матеріалізації та презентації театрального костюма (2013)
Мусієнко О. - Відлуння декадансу в кінематографі 1910-х років (2013)
Пасічник А. - Фільми спільного виробництва Одеської та Ялтинської кінофабрик ВУФКУ (1922–1924) (2013)
Росляк Р. - Передумови та реорганізація системи підготовки кадрів режисерів кіно (середина – друга половина 1930-х років) (2013)
Пашкова О. - Стильові ознаки української кінопросвіти періоду війни 1941–1945 рр. (2013)
Пономаренко М. - Специфіка драматургії короткометражних фільмів (2013)
Маншилін О. - Хореологія Рудольфа Лабана (2013)
Плахотнюк О. - Джаз-танець у контексті розвитку сучасного хореографічного мистецтва України (2013)
Оніщенко О. - Естетичний потенціал фізіологічних почуттів: теоретичний аналіз та художня інтерпретація (2013)
Ільчук Л. - Партографія як дослідницький прийом: напрацювання другої половини ХХ ст. (2013)
Мусієнко Н. - Театр як місто (до постановки проблеми) (2013)
Мусієнко О. - Кавалерідзе – авангардист (2013)
Безручко О. - Режисерська лабораторія (бригада) І. П. Кавалерідзе: маловідомі сторінки історії (2013)
Пащенко А. - Музейна колекція як джерело дослідження творчості кінорежисера (за матеріалами, пов’язаними з творчістю І. П. Кавалерідзе, з фондів Музею театрального, музичного і кіномистецтва України) (2013)
Галкін Л. - Іван Кавалерідзе: митець і влада (2013)
Барабан Л. - Дещо про Івана Кавалерідзе – драматурга (2013)
Росляк Р. - Миславський В., Гергеша В. Механик-изобретатель Иосиф Тимченко в документах и воспоминаниях (2013)
Кирчів Р. - Андрійцьо В. Руський театр Товариства "Просвіта" в Ужгороді (1921–1929). Перший український професіональний театр на Закарпатті (2013)
Партола Я. - Єрмакова Н. Березільська культура: Історія. Досвід (2013)
Скуратівський В. - Довженко А. Дневниковые записи 1939–1956. Щоденникові записи 1939–1956 (2013)
Відомості про авторів (2013)
До уваги авторів (2013)
Klimenko M. O. - Pecularities of cellular and humoral nonspecific immunological reactivity in patients with severe chronic heart failure, Pavlova O. O. (2013)
Lukina L. M. - Psycho-physiological aspects in the human-dolphin interaction during the dolphin therapy course, Gorbachova K. K. (2013)
Bakurova O. M. - The possibility of the enzymatic test application for efficacy estimation of 5-fluorouracil in patients with gastrointestinal cancer, Mironova K. O., Borzenko B. G. (2013)
Avramenkо A. O. - The effect of proton pump inhibitors on formation of inactive (coccoid) forms of H. Pylori infection (2013)
Gerasymenko O. V. - Pathophysiological mechanisms of cardialgia and pharmaceutical care in the heart pain (2013)
Deliy V. Yu. - The effect of thrombin on the platelet aggregation in patients with gastroduodenal ulcer bleeding, Zharikov S. О., Sulaieva О. M. (2013)
Iakovenko V. К. - Science-to-practice approach to positioning of "Climased” herbal medicine, Мnushko Z. М. (2013)
Butko А. Yu. - Experimental studies of the wound-healing action of Inula helenium and Inula britannica thick extracts on the conventional injury model (phantom) in rats (2013)
Rykalo N. A. - Research of the anticytolytic and anticholestatic activity of thiotriazoline and quercetin in chronic drug-induced hepatitis in immature rats, Androschuk O. V. (2013)
Kolesnik Yu. M. - The reaction of the neuroendocrine hypothalamus on intermittent hypoxia in rats with streptozotocine-induced diabetes, Kadzharyan E. V., Abramov A. V., Melnikova O. V. (2013)
Kucheryavchenko M. A. - Immunohistochemical changes in regional lymph nodes in the process of inflammation chronicity (2013)
Gerasymchuk M.R. - The role of endogenous intoxication in the lung injury development in experimental diabetes mellitus, Kishchuk B.M., Zayats L.M., Cherkasova V.V. (2013)
Kolesnik Yu. M. - Chronic fetal hyperglycemia as a predictor of neuroendocrine imbalance development with metabolic disturbances, Gancheva O. V., Varodeeva Yu. I., Melnikova O. V., Morozova O. V. (2013)
Gancheva О. V. - Metabolic disturbances in hypertensive SHR rats, Kolesnik Yu. М., Abramova Т. V., Samoylenko N. Yu., Abramov A. V. (2013)
Fedosov M. I. - The pathogenetic substantiation of efficiency of drug correction of the experimental reperfusion syndrome by combined application of proteolysis inhibitors and antioxidants, Anisimova L. V., Kubyshkin A. V. (2013)
Bezygla O. P. - Comparative pharmacokinetic investigation of ketorolac after intranasal and intramuscular administration in rabbits, Libina V. V., Lyapunov M. O., Orlova I. M., Тymchenko О. V. (2013)
Барматова С. П. - Соціальні наслідки підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення: соціологічний підхід до проблеми (2013)
Хомерікі О. А. - Трансформаційні процеси в українській вищій школі: напрями і проблеми (2013)
Юрженко Л. В. - Прогнозування соціокультури: можливості та обмеження методів з позиції синергетичного підходу (2013)
Шапошникова І. В. - Дослідження навчальних практик сучасної студентської молоді (2013)
Wojciech Duranowski - Critical points of view on contemporary labor relations (2013)
Буркальцева Д. Д. - Економічна безпека підприємництва в Україні: функції у системі економічної безпеки держави та інституціональні перешкоди забезпечення (2013)
Мальгина Т. А. - XXI век вносит коррективы в модель общественного развития, Коваленко С. А. (2013)
Опанасенко В. М. - Мотивація в функціонуванні та розвитку господарських систем (2013)
Пйонтко Н. Б. - Вплив діяльності агрохолдингів на становлення монополізації ринку землі України (2013)
Ткаченко Я. С. - Фінансове забезпечення енергозберігаючих проектів в Україні, Нестеренко В. А. (2013)
Шолудченко С. В. - Формування національного туристичного бренду України на ринку туристично-рекреаційних послуг (2013)
Шпигоцька Н. О. - Шляхи підвищення ефективності угод злиття та поглинання в банківському секторі України (2013)
Шульгіна Л. М. - Розроблення системи показників цінності упаковки для споживачів промислового ринку, Мельничук В. М. (2013)
Ярмоленко Ю. О. - Соціально-економічний ефект від впровадження маркетингових підходів у діяльності санаторіїв (2013)
Яцунь О. М. - Університет за умов трансформацій економічного суспільства (2013)
Адамович Н. М. - Хартії вольності у дослідженнях М. П. Драгоманова (2013)
Буряк Л. І. - Соціокультурний та духовний часопростір національної пам’яті: проблема структурування (2013)
Бутенко Я. М. - Відносини України та міста-держави Ватикан у контексті євроінтеграції (1992 – 2011) (2013)
Голованов С. О. - Витоки процесу становлення релігійних уявлень античного суспільства (2013)
Двірна К. П. - Підготовка видання з історії профспілки РОБОС в Україні напирикінці 20-х років ХХ ст. (за матеріалами комісій Істпрофу) (2013)
Конта Р. М. - Дослідження проблеми розвитку української етнології у Науковому товаристві ім. Шевченка на сторінках "Записок НТШ" (1906–1913) (2013)
Крисенко Д. С. - Місце СРСР у доктрині національної безпеки першої адміністрації Р. Рейгана (1981–1984) (2013)
Лукашенко А. І. - Вплив християнського дуалізму на повсякденне життя монастирів, середньовічну освіту та мистецтво (III – середина XI ст.) (2013)
Мелешко Н. Б. - Організація перевезення "переміщених осіб" територією Української РСР на початковому етапі репатріації (вересень –грудень 1944 р.) (2013)
Bilytska V. - Fernsehreportage: eine audiovisuelle Textsorte für den Fremdsprachenunterricht (2013)
Зайченко О. В. - Словотвірні моделі суфіксальних прикметників на позначення якості (на матеріалі прикметників сучасної німецької мови) (2013)
Захарова Л. Н. - Концептосвера вычислительной техники и некоторые особенности ее вербализации (2013)
Іщенко Н. Г. - Лексико-граматичні домінанти наукового тексту, Ліпінська В. В. (2013)
Куликова В. Г. - Диференційні ознаки спонукальних мовленнєвих актів: комунікативно-прагматичний аспект (2013)
Пархоменко О. М. - Метафора і символ у романі Ж.Грака "Узбережжя Сирта" (2013)
Прокойченко А. В. - Філософічність та особливості поетичного стилю Т. С. Еліота (2013)
Федорова Л. О. - Відтворення зв’язності при перекладі юридичного документа, Шарова О. А. (2013)
Горбаченко А. Л. - Аспекти практичного застосування методів викладання іноземних мов, Малій А. С. (2013)
Єфімова О. М. - Формування іншомовної комунікативної компетентності курсантів під час оволодіння фахом у вищих військових навчальних закладах (2013)
Коломієць С. С. - Роль іноземних мов у підготовці студентів технічного університету до інноваційної діяльності (2013)
Конопленко Л. О. - Критерії відбору професійно-орієнтованих текстів для навчання вивчаючого читання майбутніх спеціалістів з захисту інформації (2013)
Лубянова О. В. - Психолого-педагогічні особливості формування англомовної писемної комунікативної компетенції (2013)
Назаренко О. І. - Технології навчання публічного виступу з презентацією студентів телекомунікаційних спеціальностей (2013)
Реферати (2013)
Вимоги до публікацій (2013)
Рахманов О. А. - Топ-менеджери в процесі відокремлення контролю і власності у корпораціях (2013)
Рішко А. М. - Соціально-просторові трансформації структури великого міста (на прикладі Варшави ХХ – початку ХХІ ст.) (2013)
Шульга Л. О. - Сприйняття потенційних ризиків та інституційного досвіду молодими споживачами ін’єкційних наркотичних речовин (СІН) за результатами етнографічного дослідження, Варбан М. Ю., Двінських Н. О., Дмитрук Н. А. (2013)
Kyryliuk O. F. - Strategic guidelines for the quality improvement and the safety increase of poultry products in thecontext of world food market globalization (2013)
Буряк Р. І. - Удосконалення методичних підходів до оцінювання результативності систем менеджменту якості функціонування аграрних підприємств (2013)
Жук О. І. - Основні показники аналізу ефективності маркетингових інвестицій (2013)
Карпенко Н. В. - Необхідність підтримки технопарків як ключового елемента інноваційної інфраструктури України (2013)
Лавриненко В. М. - Запити економічних смислів щастя (2013)
Любкіна О. В. - Оцінка вартості публічної компанії за умов ринків, що розвиваються (2013)
Ткаченко Я. С. - Світовий досвід реалізації проектів у межах проектного фінансування (2013)
Житков О. А. - Сучасна вітчизняна історіографія про земельні реформи української Центральної Ради 1917 – початку 1918 рр. (2013)
Журавльова Л. В. - Американо-російське космічне співробітництво в контексті курсу на комерціалізацію галузі (1990-і роки) (2013)
Конта Р. М. - Висвітлення питання етнологічних досліджень у Науковому товаристві ім. Шевченка наприкінці ХІХ ст. (на матеріалах "Літературно-наукового вісника") (2013)
Обметко О. М. - Місцеве самоврядування як прояв національної свідомості (2013)
Слободян Л. О. - Голодомор 1932–1933 рр. як етнічний та культурно-духовний геноцид українського народу: історіографія питання (2013)
Борковська І. П. - Основні аспекти тексту ділових документів і методи текстового аналізу (2013)
Великодська О. О. - Трансформації присудка в англо-українському перекладі (2013)
Гайденко Ю. О. - Збереження кількісної семантики англійських морфологічних одиниць технічної підмови в україномовному перекладі (2013)
Гаврилюк А. П. - Метафора, її природа та роль у мові та мовленні (2013)
Глінка Н. В. - Експресивні засоби й стилістичні прийоми вираження експресивності та особливості їх перекладу, Зайченко Ю. (2013)
Матковська Г. О. - Композиційна організація художнього тексту (2013)
Циркаль А. Ю. - Особливості відтворення науково-технічних текстів (2013)
Жицька С. А. - Ділові ігри як засіб підготовки курсантів вищих військових навчальних закладів до професійно-комунікативної діяльності (2013)
Іщенко Н. Г. - Семантична та поняттєва категоріі у мовознавчих студіях (2013)
Kovalska N. - Students‘ projects as home assignment, Prisyazhnyuk N. (2013)
Лавриш Ю. Е. - Особливості організації науково-дослідницької діяльності студентів вищих навчальних закладів (2013)
Литовченко І. М. - Фактори мотивації дорослої людини до навчання у педагогічній спадщині М. Ноулза (2013)
Сімкова І. О. - Навчання усного перекладу майбутніх філологів з позицій міждисциплінарного підходу (2013)
Реферати (2013)
Вимоги до публікацій (2013)
Орлов Ю. А. - Гидроцефалия критической степени у детей (состояние проблемы и перспективы), Маловичко И. А., Марущенко Л. Л. (2012)
Литовченко А. И. - Роль мозжечка в антагонистической регуляции эпилептической активности и психоэмоционального состояния (2012)
Івахненко Д. С. - Геріатрична травма: вплив преморбідного стану на перебіг травматичної хвороби (2012)
Зозуля Ю. П. - Ембріологічні та молекулярно-генетичні механізми патогенезу пухлин головного мозку, Малишева Т. А., Розуменко В. Д., Орлов Ю. О., Шамаєв М. І. (2012)
Дзяк Л. А. - Зміни мозкової гемодинаміки у потерпілих з тяжкою черепно-мозковою травмою після хірургічної декомпресії, Сірко А. Г., Сук В. М., Кременчуцька Л. І. (2012)
Слынько Е. И. - Диагностика и лечение кавернозных мальформаций позвоночника и спинного мозга, Золотоверх А. М., Вербов В. В., Пишанов Р. Т. (2012)
Каменська О. І. - Вплив доопераційних церебральних та екстрацеребральних чинників на летальність при хірургічному лікуванні геморагічного інсульту, Чепкій Л. П., Цімейко О А., Мороз В. В. (2012)
Зозуля Ю. А. - Сравнительная характеристика методов лечения спастичности кисти, Тягно Ю. П., Бачурина И. В., Коноваленко О. В., Кириченко В. М., Мишина Т. В., Дука Д. Г. (2012)
Сирко А. Г. - Роль КТ-цистернографии в диагностике посттравматической базальной ликвореи (2012)
Чеботарьова Л. Л. - Клініко-нейрофізіологічна характеристика пацієнтів з нейрогенною переміжною кульгавістю на тлі стенозу поперекового відділу хребтового каналу, Третьякова А. І., Педаченко Ю. Є., Красиленко О. П. (2012)
Білошицький В. В. - Лікувальний вплив ізоформи E3 аполіпопротеїну Е на патофізіологічні механізми вторинного ураження головного мозку при експериментальній черепно-мозковій травмі (2012)
Чувашова О. Ю. - Стереотаксическая радиохирургия кавернозных ангиом головного мозга, Кручок И. В. (2012)
Ямінський Ю. Я. - Застосування епідуральної електростимуляції для лікування дисфункції сечового міхура у хворих з наслідками травматичного ушкодження поперекових і крижових сегментів спинного мозку (2012)
Цимбалюк В. І. - Тарасенко Петро Сергійович — перший виконувач обов’язків директора Інституту нейрохірургії (2012)
Виленский Ю. Г. - Классик украинской нейроморфологии Б. С. Хоминский — вблизи и издалека (2012)
Нейрохірургічні конгреси, конференції, курси у 2012 році (2012)
Дисертації зі спеціальності 14.01.05 — нейрохірургія, медичні науки, захищені у спеціалізованій вченій раді Д 26.557.01 у 2011 році (2012)
Светлой памяти Инны Александровны Бродской (2012)
Литовченко А. И. - Нарушения речи при опухолях мозжечка (2012)
Орлов Ю. А. - Качество жизни детей при гидроцефалии критической степени, Маловичко И. А., Марущенко Л. Л., Шмелева А. А. (2012)
Орлов Ю. А. - Опухоли сосудистого сплетения головного мозга, Шаверский А. В., Свист А. А. (2012)
Бараненко Б. О. - Вплив трансплантації фетальних тканин на серотонінергічні системи головного мозку експериментальних тварин після черепно-мозкової травми, Цимбалюк В. І., Васильєва І. Г., Чопик Н. Г. (2012)
Лисяный Н. И. - Изучение противоопухолевого действия метформина в эксперименте у крыс с глиомой головного мозга, Ключникова А. И., Лисяный А. Н., Семенова В. М., Бельская Л. Н. (2012)
Лисяный Н. И. - Влияние метформина на пролиферацию клеток опухолей головного мозга в культуре клеток in vitro, Суленко Л. А., Лисяный А. Н., Ключникова А. И. (2012)
Педаченко Ю. Є. - Клінічні прояви лігаментозу при стенозі поперекового відділу хребтового каналу у хворих різного віку , Красиленко О. П. (2012)
Білошицький В. В. - Структурно-функціональна характеристика пошкодження нейронів гіпокампа при експериментальній черепно-мозковій травмі і генній терапії з використанням гену апоЕ3, Михальський С. А., Гридіна Н. Я., Квітницька-Рижова Т. Ю., Педаченко Є. Г. (2012)
Шамаєв М. І. - Ретроспективний аналіз структурних змін головного мозку в ранні строки внутрішньочерепного нетравматичного крововиливу та прогнозування перебігу захворювання, Руденко С. О., Читаєва Г. Є., Сільченко В. П., Андрєєв С. А., Малишева Т. А. (2012)
Слинько Є. І. - Мікрохірургічне видалення інтрамедулярних артеріовенозних мальформацій, Золотоверх О. М., Аль-Кашкіш І. І., Ермольєв А. І. (2012)
Хижняк М. В. - Експериментальна модель дегенерації міжхребцевих дисків хвостового відділу у щурів, Григоровський В. В., Гафійчук Ю. Г. (2012)
Чувашова О. Ю. - Стереотаксическая радиохирургия петрокливальных менингиом, Кручок И. В. (2012)
Дзяк Л. А. - Наблюдение успешного лечения проникающего черепно-мозгового ранения с последующей назальной ликвореей в течение 61 года, Сирко А. Г., Кирпа И. Ю., Cапронова Е. В., Мизякина Е. В. (2012)
Семенова В. М. - Лаборатории культивирования тканей Института нейрохирургии — 50 лет (2012)
Виктору Григорьевичу Зинченко — 60 (2012)
Микола Олександрович Зорін (до 60-річчя з дня народження) (2012)
Микола Іванович Оришака (2012)
Скобская О. Е. - Современное состояние проблемы ранней диагностики вестибулярной шванномы, Киселева И. Г., Гудков В. В., Малышева А. Ю. (2012)
Лисяный Н. И. - Метформин — новое средство для профилактики и лечения злокачественных опухолей человека (2012)
Пятикоп В. А. - Предоперационная эмболизация сосудов, кровоснабжающих первичные опухоли головного мозга, Котляревский Ю. А., Кутовой И. А., Сергиенко Ю. Г., Пшеничный А. А., Набойченко А. Г., Левинский В. Л. (2012)
Каменська О. І. - Вплив післяопераційного синдрому поліорганної недостатності на ранню летальність при хірургічному лікуванні гострого порушення кровообігу головного мозку за геморагічним типом, Чепкій Л. П., Цімейко О. А., Мороз В. В. (2012)
Хижняк М. В. - Микродискэктомия в сочетании с системой межостистой стабилизации при мультифакторной компрессии поясничного отдела позвоночника, Педаченко Ю. Е., Танасейчук А. Ф., Крамаренко В. А. (2012)
Чеботарьова Л. Л. - Клініко-нейрофізіологічні порівняння у хворих різного віку при стенозі хребтового каналу на поперековому рівні , Третьякова А. І., Педаченко Ю. Є., Красиленко О. П. (2012)
Грязов А. Б. - Возможности радиохирургического лечения метастазов рака в головном мозге, Чувашова О. Ю. (2012)
Яковлева О. О. - Особливості діагностики та антибактеріальної терапії госпітальної пневмонії у хворих нейрохірургічного відділення, Ільченко А. Б. (2012)
Цимбалюк В. І. - Дослідження ефективності комбінованої пластики сідничного нерва за його великого дефекту шляхом кількісної оцінки ступеня функціонального відновлення в експерименті у щурів, Третяк І. Б., Гацький О. О. (2012)
Слынько Е. И. - Радикальное нейрохирургическое удаление опухолей крестца, обусловливающих компрессию нервных структур, результаты лечения, Золотоверх А. Н., Аль-Кашкиш И. И., Ермольев А. И. (2012)
Сапон Н. А. - Оценка качества оказания нейрохирургической помощи во вторичной профилактике цереброваскулярных заболеваний в Украине, Гук А. П., Кириченко В. М., Читаева Г. Е., Никифорова А. Н., Йовенко Т. А. (2012)
Сирко А. Г. - Успешное лечение тяжелой проникающей черепно-мозговой травмы в сочетании с компрессией головного мозга, Пилипенко Г. С. (2012)
Литвак С. О. - Клінічне спостереження хірургічного лікування аневризми задньої мозкової артерії, Мороз В. В., Глоба М. В. (2012)
Поліщук М. Є. - Помилки у невідкладній нейрохірургії (2012)
Орлов Ю. А. - Специальности "детская нейрохирургия" в Украине исполнилось 15 лет (2012)
Валерию Васильевичу Аксенову — 60 (2012)
Юрій Панасович Зозуля (до 85-річчя з дня народження) (2012)
Хижняк М. В. - Нестабільні переломи грудо-поперекового відділу хребта, сучасні підходи до лікування, Боднарчук Ю. А. (2012)
Чеботарьова Л. Л. - Динаміка нейрофізіологічних показників у хворих з наслідками ушкодження шийного відділу спинного мозку під впливом епідуральної електростимуляції, Третьякова А. І., Ямінський Ю. Я. (2012)
Полищук Н. Е. - Стеноз позвоночного канала на уровне поясничного отдела. Терминологическая путаница или непонимание проблемы? (обзор литературы и собственные наблюдения), Педаченко Ю. Е., Красиленко Е. П. (2012)
Чепкий Л. П. - Влияние церебральных и экстрацеребральных факторов на прогноз при хирургическом лечении острого нарушения кровообращения головного мозга по геморрагическому типу, Цимейко О. А., Каменская О. И., Мороз В. В. (2012)
Цимбалюк В. І. - Диференційоване нейрохірургічне лікування артеріо-венозних мальформацій головного мозку, що проявляються епілептичними нападами, Лісчак Р., Цімейко О. А., Яковенко Л. М., Костюк М. Р., Костюк К. Р., Орлов М. Ю., Мороз В. В. (2012)
Лисяный А. Н. - Содержание онко- и герпесвирусов в медуллобластомах и глиомах головного мозга (обзор литературы и собственные наблюдения), Потапова А. И., Гудков В. В., Онищенко П. М., Федирко В. О., Цюрупа Д. М. (2012)
Орлов Ю. А. - Особенности супратенториальных примитивных нейроэктодермальных опухолей головного мозга у детей младшего возраста, Шаверский А. В., Свист А. А., Михалюк В. С., Зябченко В. И., Малышева Т. А., Черненко О. Г., Довженко С. П. (2012)
Халикулов Э. Ш. - Дермальный синус, осложненный распространенным двухкамерным интрамедуллярным абсцессом (случай из практики), Усманханов О. А., Беков Р. Н. (2012)
Возняк О. М. - Клінічне спостереження поєднання менінгіоми горбка турецького сідла та ендо-супраселярної аденоми гіпофіза, Майданник О. В., Литвиненко А. Л., Лисенко С. М., Кропельницький В. О., Пасічник Г. П. (2012)
Науково-практична конференція нейрохірургів України "Досягнення нейрохірургії останнього десятиріччя". Резолюція конференції (2012)
Смоланка Володимир Іванович — лауреат Національної Медичної Премії! (2012)
Розуменко Володимир Давидович — володар нагороди "Золотої Фортуни" (2012)
Педаченко Юрій Євгенович – лауреат премії Президента України для молодих вчених 2012 року! (2012)
Аксьонов Валерій Васильович — володар "Відзнаки Української Асоціації Нейрохірургів” (2012)
Сухомлинська О. - Психотехніка – втрачений напрям радянської педагогічної науки і практики (2012)
Побірченко Н. - Етнографія дитинства як предмет наукової рефлексії 20-х років (2012)
Троцко А - Зв’язок соціальної педагогіки з іншими науками про людину (20-ті рр. ХХ століття), Штефан Л. (2012)
Кузьміна С. - Рятування у катастрофі: педагогічна діяльність київських філософів-академістів у 1920-х роках (2012)
Петренко О. - Вплив педології на становлення гендерного підходу до освіти й виховання школярів в Україні (20-ті рр. ХХ ст.) (2012)
Завгородня Т. - Дослідження персоналій Західної України 1920-х років та їх внесок у розвиток української педагогіки, Стражнікова І. (2012)
Кочубей Т. - Реформаторський рух в педагогіці Німеччини кінця ХІХ – початку ХХ століття, Штик О. (2012)
Кузь В. - Софія Русова: сторінки життя і творчості у контексті сьогодення (2012)
Богуславский М. - Педагогическое мировоззрение А. И. Герцена: к 200-летию со дня рождения (2012)
Калініченко Н. - Василь Харцієв: підготовка педагогічних кадрів (2012)
Зайченко І. - Про деякі проблеми освіти в Україні в період 1920-х рр. в оцінці Г. Г. Ващенка (1878–1967) (2012)
Федяєва В. - Проблеми сім’ї і сімейного виховання в працях політичного діяча раннього радянського періоду (1917–1941) О. Колонтай (1872–1952) (2012)
Шоробура І. - Видатні постаті української лінгводидактики початкової школи 1920-х років, Качур А. (2012)
Бондар Л. - Науково-педагогічна спадщина С. Х. Чавдарова (до 120-річчя від дня народження) (2012)
Половка С. - Науково-педагогічна творчість професора Юрія Дмитровича Шуйського (до 70-ти річчя від дня народження), Осадчий О. (2012)
Дічек Н. - Внесок Одеського лікарсько-педагогічного кабінету в реалізацію диференційованого підходу до організації дитинства в Україні у 20-ті рр. ХХ ст. (2012)
Радул О. - Виховання малих дітей та догляд за ними у східних слов’ян VІ–ХІІІ століть (2012)
Мелещенко А. - Морально-етичне виховання єврейських дітей на Волині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2012)
Роєнко С. - Розвиток загальної освіти Черкаського повіту Київської губернії (ХІХ – поч. ХХ століття) (2012)
Місечко О. - Роль інститутів народної освіти у професіоналізації педагогічної освіти в Україні (початок 1920-х рр.) (2012)
Адаменко О. - Часопис "Просвещение Донбасса (Радянська школа)" як дзеркало проблем освіти 20-х років ХХ століття (2012)
Регейло І. - Становлення та розвиток професійної підготовки наукових працівників та викладачів вузів України (перша половина 1920-х рр.) (2012)
Мельничук С. - Діяльність народного комісаріату освіти України з реалізації завдань естетичної підготовки та естетичного виховання майбутніх учителів, Рацул А. (2012)
Пироженко Л. - Становлення предметів загальної середньої освіти у 30-х роках XX ст. (2012)
Бричок С. - Специфіка системи комплексного навчання в початкових школах України у 20-ті рр. ХХ ст. (2012)
Гавриленко Т. - Тенденції розвитку початкової освіти в УСРР у 1920-х роках (2012)
Степович А. - К вопросу о положении частной средней школы (Публікація Андрія Литвина) (2012)
Анотації (2012)
Наші автори (2012)
До відома індивідуальних передплатників (2012)
Дзенис Ю. Л. - Современные возможности стереотаксической хирургии нетравматических внутримозговых гематом (2013)
Цимбалюк Ю. В. - Використання тривалої електростимуляції в комплексному лікуванні ушкодження плечового сплетення під час пологів, Третяк І. Б., Сапон М. А. (2013)
Гук М. О. - Особливості хірургічного лікування різних топографічних варіантів мікроаденом гіпофіза, що секретують адренокортикотропін, з використанням ендоскопічної асистенції, Даневич О. О. (2013)
Сирко А. Г. - КТ-цистернография в диагностике и лечении нетравматической назальной ликвореи. Обзор литературы и анализ собственных наблюдений, Дядечко А. А. (2013)
Цимбалюк В. І. - Гістоморфометрична оцінка ефективності комбінованої пластики сідничного нерва при його великому дефекті у щурів в експерименті, Третяк І. Б., Гацький О. О., Вернигородський С. В. (2013)
Трофимов А. О. - Кровоток и оксигенация головного мозга у пострадавших с черепно-мозговой травмой. Сопоставление данных перфузионной компьютерной томографии и церебральной инфракрасной спектроскопии, Юрьев М. Ю., Военнов О. В., Грибков А. В. (2013)
Дудукина С. А. - Эффективность симвастатина в лечении ангиоспазма у больных при разрыве артериальных аневризм головного мозга (2013)
Зозуля К. М. - Спондилографія та комплексне ультразвукове дослідження — оптимальні скринінгові методи діагностики вертеброгенного ураження хребтових артерій при порушенні кровообігу головного мозку, Яковенко Л. М. (2013)
Татарчук М. М. - Повторні нейрохірургічні втручання при травмі периферійних нервів верхньої кінцівки (2013)
Горбань А. Є. - Моніторинг основних засобів наукової комунікації за напрямком "Нейрохірургія" у сфері охорони здоров’я України за 2008–2011 рр., Педаченко Є. Г., Закрутько Л. І., Скобська О. Є., Бородай С. М. (2013)
Чеботарьова Л. Л. - Секція з функціональної діагностики "Впровадження інноваційних технологій діагностики захворювань нервової системи" науково-практичної конференції "Впровадження інноваційних технологій лабораторної та функціональної діагностики в роботу закладів охорони здоров’я" (26 вересня 2012 р., Київ, Україна) (2013)
Сірко А. Г. - Внутрішньочерепна гіпертензія за тяжкої черепно-мозкової травми: діагностика та прогнозування результатів (огляд літератури та аналіз власних спостережень), Скріпнік О. Ф. (2013)
Розуменко В. Д. - Морфологічна оцінка чутливості олігодендроастроцитом головного мозку до антибластичної променевої терапії та хіміотерапії, Семенова В. М., Ключка В. М. (2013)
Зозуля Ю. П. - Відновне хірургічне лікування наслідків ушкодження довгих гілок плечового сплетення з використанням тривалої електростимуляції, Третяк І. Б., Цимбалюк Ю. В., Сапон М. А. (2013)
Цимбалюк В. І. - Особливості антибактеріальної терапії нозокоміальної пневмонії у потерпілих у ранньому періоді черепно-мозкової травми, Маковецький П. П., Комарницький С. В. (2013)
Григоровский В. В. - Влияние культивированных аутогенных клеток студенистого ядра на структуру межпозвонковых дисков хвостовых сегментов при моделировании остеохондроза у крыс, Хижняк М. В., Васильева И. Г., Шуба И. Н., Гафийчук Ю. Г. (2013)
Хижняк М. В. - Пункционные хирургические технологии в лечении болевых синдромов остеохондроза, осложненного протрузией межпозвонковых дисков поясничного отдела позвоночника, Приймак Е. В. (2013)
Возняк О. М. - Двохетапне хірургічне лікування велетенських аденом гіпофіза, Майданник О. В. (2013)
Зорін М. О. - Пункційна лазерна мікродискектомія при дискогенному нейрокомпресійному синдромі поперекового відділу хребта у пацієнтів віком старше 50 років, Зорін М. М. (2013)
Сирко А. Г. - Наблюдение успешного лечения острой субдуральной гематомы задней черепной ямки вследствие проникающего ранения глаза, Ботиков В. В. (2013)
Алейнік В. А. - Блокада під контролем ультразвукового дослідження при дегенеративно-дистрофічному ураженні фасеткових суглобів поперекового відділу хребта, Квасніцький М. В. (2013)
Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук; Вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук; Вимоги до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукового ступеня доктора наук; Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року № 1112 (2013)
Генриху Михайловичу Хоряку — 75 (2013)
Чомоляк Ю. Ю. - Перспективи лікування та прогнозування перебігу низькодиференційованих гліальних пухлин головного мозку, Смоланка В. І., Студеняк Т. О. (2013)
Готко А. В. - Кавернозные мальформации головного и спинного мозга, Kivelev J. V., Сон А. С. (2013)
Дзенис Ю. Л. - Ведение больных в остром периоде нетравматической гематомы мозжечка (2013)
Цимбалюк В. І. - Хірургічне лікування симптоматичної епілепсії у хворих за наявності каверном головного мозку, Цімейко О. А., Яковенко Л. М., Костюк М. Р., Костюк К. Р. (2013)
Зозуля К. М. - Переваги оперативного лікування порушень кровообігу головного мозку у вертебробазилярному басейні за вертеброгенного ураження хребтових артерій (2013)
Лисяный Н. И. - Титр антител к цитомегаловирусу в крови больных при опухолях головного мозга, Малышева Т. А., Лисяный А. Н., Ключникова А. И., Кот Л. А., Станецкая Д. Н., Безручко Д. Е. (2013)
Чувашова О. Ю. - Стереотаксична радіохірургія менінгіом печеристого синуса, Кручок І. В. (2013)
Базунов М. В. - Отдаленные результаты хирургического лечения больных с опухолями области III желудочка (2013)
Трофимов А. О. - "Damage control" при тяжелой политравме: нейрохирургические аспекты, Военнов О. В. (2013)
Паламар О. І. - Мінімізація хірургічних втручань з приводу серединних краніофаціальних пухлин, Гук А. П. (2013)
Борщов С. П. - Експериментальне дослідження безпечності інтратекального застосування левофлоксацину, Фільчаков І. В., Сініцин П. В., Серединська Н. М. (2013)
Матяш В. І. - Характеристика компенсаторно-адаптаційних механізмів залежно від тяжкості перебігу менінгоенцефаліту, Ралець Н. В., Панасюк О. Л. (2013)
Лихтерман Л. Б. - Георгий Афанасьевич Педаченко — основатель нейрохирургической династии (2013)
Цимбалюк В. І. - Академік Ромоданов Андрій Петрович – розбудовник української нейрохірургії (2013)
Нахаба О. О. - Нові експериментальні нейрохірургічні технології відстроченої краніопластики після великоклаптевої краніотомії, Гридіна Н. Я., Шмельова А. А. (2013)
Слынько Е. И. - Хирургическая тактика и результаты лечения посттравматической сирингомиелии, Дядечко А. А., Аль-Кашкиш И. И. (2013)
Слынько Е. И. - Результаты нейрохирургического лечения опухолей позвоночника, Аль-Кашкиш И. И., Пастушин А. И. (2013)
Сичинава В. Г. - Радиочастотная невротомия у пациентов по поводу боли в шее, Короткоручко А. А., Полищук Н. Е. (2013)
Зорин Н. А. - Анализ результатов лечения больных при разрыве артериальных аневризм головного мозга, Григорук С. П., Плющев И. Е., Мирошниченко А. Ю., Чередниченко Ю. В., Гарус Д. В. (2013)
Чувашова О. Ю. - Изменения функционально значимых проводящих путей головного мозга при глиомах низкой степени анаплазии по данным магниторезонансной трактографии, Робак К. О. (2013)
Tretiakova A. I. - Informativeness of neurophysiological diagnostic methods in the differentiation of motor neurons of spinal cord motor neuron disease, Chebotariova L. L. (2013)
Розуменко В. Д. - Результати хірургічного лікування хворих з приводу олігоастроцитоми півкуль великого мозку, Семенова В. М., Ключка В. М. (2013)
Сапон Н. А. - Инсульт. Реалии и потребности оказания нейрохирургической помощи в Украине, Гук А. П., Никифорова А. Н., Читаева Г. Е., Йовенко Т. А. (2013)
Дудукіна С. О. - Ефективність інтраопераційної гіпотермії в мікрохірургії артеріальних аневризм головного мозку, Зорін М. О., Григорук С. П., Плющєв І. Є. (2013)
Цымбалюк В. И. - Вторичные изменения спинного мозга под влиянием длительной компрессии при травме позвоночника и спинного мозга в шейном отделе, Неводник В. И., Сальков Н. Н. (2013)
Педаченко Є. Г. - Перелом кісток черепа: показник небезпечного для життя ушкодження чи предиктор внутрішньочерепних ушкоджень?, Бурчинський В. Г., Каджая М. В., Гук А. П., Дядечко А. О., Кузьменко Д. А., Болюх А. С., Готін О. С., Скобська О. Є., Робак О. П. (2013)
Паламар О. І. - Особливості хірургічного лікування краніофаціальних остеом (2013)
Зозуля Ю. П. - Українська Асоціація Нейрохірургів. 20 років діяльності, Цимбалюк В. І., Сапон М. А., Никифорова А. М. (2013)
Мінов С. В. - VI Національний конгрес анестезіологів України (2013)
До 85-річчя Костянтина Едуардовича Рудяка (2013)
Академіку Миколі Михайловичу Амосову — 100 років (2013)
Світлої пам’яті Михайла Івановича Шамаєва (2013)
Делібалтова Ю. В. - Матеріальне забезпечення та комплектування кадрів міліції в УСРР у першій половині 20-х років ХХ ст. (2011)
Дзівокі Ю. - З історії організації і структури греко-католицької церкви в Польщі після 1945 р. (2011)
Земський Ю. С. - Стратегія організації Січневого повстання 1863-1864 рр. в Правобережній Україні та перешкоди в її реалізації (2011)
Лехан Л. Б. - Політика радянсько-партійного керівництва щодо ліквідації селян-одноосібників як самостійних господарів у 1929-1933 рр. (на прикладах Лівобережної України) (2011)
Малишев О. В. - Кустарництво Російської імперії наприкінці XIX – на початку XX ст. і в СРСР у 20-ті роки XX ст.: проблеми державної економічної стратегії (2011)
Маргулов А. Х. - Державна влада та ассирійці України в 1920-1930 рр.: грані діалогу (2011)
Мокляк Я. - Теофіл Павликів та Микола Антоневич у боротьбі за зміну Закону про мови викладання в народних і середніх школах (70-ті роки XIX ст.) (2011)
Орленко О. М. - Відновлення податкового апарату Петрограда в 1921-1923 рр. (2011)
Сеітова Е. І. - Переселенський процес до Криму в 1944-1964 рр.: причини, хід, помилки, результати (2011)
Цубенко В. Л. - Огляд історії військового поселення кавалерії на території Київської і Подільської губерній (1836-1857) (2011)
Черемісін О. В. - Участь адміністративного управління в розвитку промисловості м. Херсона (кінець XVIII – перша половина XIX ст.) (2011)
Шугальова І. М. - Правовий статус та матеріальне становище духовенства Правобережної та Західної України наприкінці ХІХ – в першій чверті ХХ століття (за матеріалами польських архівів) (2011)
Калакура О. Я. - Польська меншина як чинник україно-польської співпраці на сучасному етапі (2011)
Лега А. Ю. - Правові основи врегулювання військових конфліктів (2011)
Рогатін В. М. - Висвітлення діяльності сект та нових релігійних рухів у документах Європейського Союзу (2011)
Сінкевич Є. Г. - Особливості підходу урядів М. Тетчер (1979-1990) до політики Європейського співтовариства у фінансово-економічній сфері, Балан А. В. (2011)
Каушлієв Г. С. - Російські мандрівники в історико-краєзнавчому вивченні Криму в першій третині ХІХ ст. (2011)
Кісельова Ю. А. - Історіографічні сюжети у викладацькій діяльності О. П. Зерніна (2011)
Коник О. О. - Неопубліковані джерела з архівів Києва і Москви про історію Державної думи Російської імперії (1906-1917 рр.) (2011)
Коник Ю. О. - Демаркація російсько-польського кордону між Дніпром і Південним Бугом у 1780-1783 рр.: за документами Державного архіву Херсонської області (2011)
Лаврут О. О. - Джерела до вивчення історії студентства УСРР 20-х років ХХ ст. (2011)
Леміш Н. О. - Особливості організації та документування державної служби в адміністративних установах Лівобережної України першої половини ХІХ ст. (2011)
Макієнко О. А. - Документаційне забезпечення статистичних досліджень у земствах України (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2011)
Матвієнко Л. В. - Джерела дослідження історії Степового Побужжя на зламі ІІ-І тис. до н.е. (2011)
Міронова І. С. - Документи про поштові та поштово-телеграфні установи на півдні України (за матеріалами історичних архівів Російської Федерації) (2011)
Перехрест І. В. - Деякі аспекти дослідження наслідків Великої Вітчизняної війни в соціальній сфері в працях радянських науковців у 40-70-х рр. (2011)
Робак І. Ю. - "Білі плями" в біографії В. Д. Отамановського і перспективи архівних досліджень для їх усунення (2011)
Ткачук А. І. - Біоісторіографічна проблематика в доробку В. Сарбея (2011)
Чернуха О. В. - Архівні джерела з історії харківської міліції 1920-х років (2011)
Балягузова О. Ю. - Досвід соціально-наукового лідерства Тхоржевського Роберта Йосиповича як механізм взаємодії суспільства та особистості (2011)
Котляр Ю. В. - Тоталітаризм в Україні. Рецензія на монографію: Соболь П. І. Радянський тоталітаризм в Україні: роки колективізації і голоду (1929-1933) (Суми, 2010) (2011)
Непомнящий А. А. - Вивчення періодичної преси Криму в роки громадянської війни: сенсаційні знахідки або хіть марнославства?: з приводу републікацій С. Б. Філімонова. Рецензія на книгу: Філімонов С. Б. Інтелігенція в Криму (1917-1920): Пошуки та знахідки джерелознавця (Сімферополь, 2006) (2011)
Титул, зміст (2013)
Гельмбольдт В. О. - Гексафторосиликаты с гетероциклическими катионами: физико-химические свойства и фармакологическая активность, Кузьмин В. Е., Анисимов В. Ю., Продан О. В. (2013)
Москвичов Є. П. - Порівняльний вплив імунокоректорів на стан факторів протиінфекційного імунітету в умовах доксорубіцинової моделі імуносупресії, Рожковський Я. В. (2013)
Данилова А. О. - Вплив екстремальних станів на активність амінотрансфераз при використанні у складі раціонів іммобілізованих на високовуглеводних носіях пробіотичних мікроорганізмів, Петров С. А. (2013)
Регеда М. С. - Стан оксидантної й антиоксидантної систем у бронхах морських свинок за умов розвитку експериментальної пневмонії та корекція його порушень корвітином, Кресюн В. Й., Регеда М. М. (2013)
Роговий Ю. Є. - Порушення функції нирок у статевонезрілих щурів із сулемовою нефропатією при навантаженні 3 % розчином хлориду натрію за умов блокади ниркових простагландинів індометацином, Слободян К. В., Філіпова Л. О. (2013)
Полясний В. О. - Стимульована ліпополісахаридом активність лімфоцитів крові за умов застосування кетогенної дієти у кіндлінгових щурів (2013)
Аполоніна А. В. - Оцінка ризиків захворіти на дифтерію серед дітей, хворих на цукровий діабет 1 типу, Багмут І. Ю., Карабан О. М. (2013)
Біловол О. М. - Транспортний фонд заліза та імунозапалення у хворих на хронічну серцеву недостатність і хронічну хворобу нирок з анемічним синдромом, Кравчун П. Г., Риндіна Н. Г., Титова Г. Ю., Мішина М. М. (2013)
Борисов К. О. - Стан метаболізму тіолових сполук у тканинах детрузора сечового міхура у хворих на інфравезикальну обструкцію, Костєв Ф. І., Борисов О. В. (2013)
Гризодуб Е. В. - Изучение показателей гемодинамики состояния тканей пародонта при различных видах шинирования (2013)
Grubnik V. V. - The palliative methods of treatment of extensive disease lung cancer, Severgin V. Ye., Shipulin P. P., Ageev S. V., Agrahari Amit (2013)
Grubnik Yu. V. - Complex treatment of patients with cirrhosis complicated by variceal bleeding, Zagorodnyuk O. M., Grubnik V. Yu., Fomenko V. A. (2013)
Кобец Т. В. - Особенности уровня C-пептида у детей с избыточной массой тела и ожирением, Яковенко В. В. (2013)
Kutovoy O. B. - Mini-invasive technologies and endoscopy in diagnostics and treatment of choledocholithiasis, Pelekh V. A., Gubar' A. S., Barinov I. V., Yershova S. Yu., Pimakhov V. V., Zhadan O. I. (2013)
Лук'янчук О. В. - Ретроспективний аналіз досвіду лікування генітального пролапсу у жінок в умовах багатопрофільної університетської клініки, Костєв Ф. І., Чайка О. М., Сажиєнко В. В. (2013)
Попік Г. С. - Функціональний стан вегетативної нервової системи у часто хворіючих дітей з пролапсом мітрального клапана, Данильчук Г. А. (2013)
Тихонова С. А. - Вплив варіабельності артеріального тиску на розвиток ураження органів-мішеней у чоловіків молодого віку при артеріальній гіпертензії, Хижняк О. В., Пісковацька В. П. (2013)
Романова Ю. Г. - Влияние патологического нарушения гомеостатических систем полости рта на сроки адаптации к съемным зубным протезам с акриловым базисом (2013)
Максименко П. В. - Удосконалення діагностичних критеріїв протезування знімними протезами часткових дефектів зубних рядів у хворих на генералізований пародонтит (2013)
Зубаренко О. В. - Ефективність лікування дітей з нейрогенними дисфункціями сечового міхура з урахуванням особливостей уродинаміки, Стоєва Т. В., Годлевська Т. Л. (2013)
Ganzhyi I. Yu. - Application of new technologies in surgical treatment of cholelithiasis and benign ovarian tumors in polycystic ovary syndrome with generator of automatic welding of biological soft tissues, Ganzhyi V. V. (2013)
Біла Н. Ф. - Одонтогенний гайморит як ускладнення хронічного періодонтиту, Бабов Є. Д., Кулібаба О. В. (2013)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання. Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу". Порядок рецензування рукописів наукових статей, які надходять для публікації в редакцію "Одеського медичного журналу" (2013)
"Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Information about edition. The manual of article style for "Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Manuscripts reviewing order (2013)
Волков Т. О. - Витоки, еволюція та сучасний стан "ольстерської проблеми" (2012)
Гальчак Б. - Лемківські перспективи на XXI століття (2012)
Горбатюк О. С. - Стан електрифікації сільського господарства України у роки повоєнної відбудови (кінець 40-х – початок 50-х років ХХ ст.) (2012)
Дудра С. - Митрополит Діонісій стосовно українського і білоруського питання в православній церкві в Польщі (1918-1939 рр.) (2012)
Забара В. В. - "Масові переселення" етнічних груп у Боснії і Герцеговині після завершення бойових дій у 1996 р. (2012)
Крічкер О. Ю. - Діяльність єврейської самооборони в містечках Правобережної України у часи Української революції (2012)
Кучеренко А. А. - Українське питання в політиці намісника Галичини А. Потоцького (1903-1908 рр.) (2012)
Орленко О. М. - Державна податкова політика в промисловості та торгівлі в 1921-1925 рр. (на прикладі Петрограду-Ленінграду) (2012)
Петречко О. М. - Переслідування християн у добу Септімія Севера (193-211 рр.) (2012)
Сеітова Е. І. - Переселенські структури у державному апараті СРСР у 40-80-ті роки ХХ сторіччя (на прикладі заселення Криму) (2012)
Спіркіна О. О. - Володимир Яковець як представник сучасного мистецтва Черкащини (2012)
Тараненко С. П. - Протипожежний захист населених пунктів Південної України в другій половині ХIХ ст. (2012)
Франц М. - Роль історичної комічної книги в сучасному світі (2012)
Цецик Я. П. - Розвиток промисловості Волині на рубежі ХІХ – ХХ століть (2012)
Машевський О. П. - Османська імперія в дипломатичній боротьбі Антанти та Центральноєвропейських імперій на початку Першої світової війни (2012)
Шевчук О. В. - Моделі зовнішньополітичної стратегії КНР на початку ХХІ століття у висвітленні американської політології (2012)
Калакура Я. С. - Класифікація джерел інтелектуальної історії України (2012)
Макієнко О. А. - Описи фондів земських установ у державних архівах України: історія складання й інформаційне значення (2012)
Мацюта П. А. - Зовнішня політика Російської імперії на початку правління Єлизавети Петрівни (за матеріалами "Архіву князя Воронцова") (2012)
Молочко Є. В. - Довідкові видання для мандрівників першої половини ХІХ століття як історичне джерело з вивчення пам’яток історії та культури (на прикладі Криму) (2012)
Морозова О. С. - Південно-східний науковий інститут як дослідницький центр з історії українсько-польських взаємин (2012)
Ніколаєв М. І. - Історія дослідження епонімного календаря Ольвії ІV – І ст. до н. е. (2012)
Смолінський А. - Документи 2-го відділу Головного штабу Війська польського як джерело вивчення історії радянської України 1921-1939 років (2012)
Тригуб О. П. - Міжнародні зв’язки Південної України: джерела на сторінках часопису "Записки Одеського товариства історії та старожитностей" (2012)
Бурім Д. В. - Документи з історії діяльності Українського наукового інституту в Берліні в Архіві Університету Гумбольдта (Берлін, Німеччина) (2012)
Гоцуляк В. В. - Дослідження взаємовпливів українського сільськогосподарського виробництва царської Росії і світового продовольчого ринку. Рецензія на монографію: Реєнт О. П., Сердюк О. В. Сільське господарство України і світовий продовольчий ринок (1861-1914 рр.) (Київ, 2011) (2012)
Титул, зміст (2013)
Запольська К. М. - Трансплантація жирового графту, збагаченого донорськими кріоконсервованими мезенхімальними стовбуровими клітинами жирової клітковини, за умов експерименту in vivo (2013)
Конопельнюк В. В. - Вміст серотоніну та триптофану в сироватці крові щурів за умов розвитку хронічної алкогольної інтоксикації, Войтенко В. В., Савчук О. М., Остапченко Л. І. (2013)
Макаренко О. М. - Структурні порушення у цереброкортексі при експериментальному геморагічному інсульті, Савосько С. І., Чорна С. І., Солодовнікова Ю. О. (2013)
Романова Ю. Г. - Влияние противовоспалительного геля "Профиал" на слизистую оболочку полости рта (морфологическое исследование) (2013)
Гельмбольдт В. О. - Гидролиз гексафторосиликатов аммония, карбоксипиридиния и дипиридиния, Анисимов В. Ю., Продан О. В. (2013)
Левкович Н. М. - Частота розповсюдження алельних варіантів *2 і *3 гена CYP2C9 у населення України, Горовенко Н. Г. (2013)
Унгурян Л. М. - Моніторинг споживчих уподобань щодо аптек у масштабах окремого мікрорайону Одеси (2013)
Амосова А. В. - Стан системи гемостазу в динаміці перебігу туберкульозного процесу (2013)
Біловол О. М. - Маркери імунозапалення і функціональний клас хронічної серцевої недостатності в анемічних хворих із хронічною хворобою нирок, Кравчун П. Г., Риндіна Н. Г., Титова Г. Ю., Мішина М. М. (2013)
Гармаш О. В. - Сопоставление немедикаментозных методов коррекции микроциркуляторных нарушений в тканях пародонта у пациентов с синдромом задержки внутриутробного развития в анамнезе, Назарян Р. С., Загайко А. Л., Хмыз Т. Г. (2013)
Грубник В. В. - Лапароскопическая холедохотомия при вклиненных камнях, Ткаченко А. И., Ильяшенко В. В., Воротынцева К. О. (2013)
Костєв Ф. І. - Роль добового моніторингу уродинаміки в діагностиці розладів сечовипускання, Дехтяр Ю. М., Руденко С. М., Руденко О. С., Пивоварчук Р. Я., Хливненко С. М. (2013)
Лук'янчук О. В. - Ускладнення лапароскопічних операцій на органах малого таза у жінок, Лисенко М. А. (2013)
Перепелюк М. M. - Вплив місяця на екстрасистолічну активність серця, Пісковацька В. П., Хомуха О. В. (2013)
Федорковська Б. О. - Вплив препарату "цитофлавін" на клінічний перебіг нейровегетативних розладів у нащадків учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС (2013)
Шпота О. Є. - Епідемічна ситуація з туберкульозу серед дитячого населення Одеської області (2013)
Шухтин В. В. - Эндоскопическая диагностика бессимптомных заболеваний желудочно-кишечного тракта с поражением кожи и слизистых оболочек у ВИЧ/ТБ-инфицированных больных на поздних стадиях, Шухтина И. Н. (2013)
Семенова О. О. - Оцінка антиоксидантної системи чорноморських мідій у присутності свинцю у воді та субстратах живлення молюска (2013)
Дубініна В. Г. - Досвід удосконалення роботи щодо профілактики та раннього виявлення захворювань молочної залози серед жіночого населення Одеси, Заволока О. В., Шпак І. В. (2013)
Золотарьова Н. А. - Ендотеліальна дисфункція: діагностична значущість, методи визначення, Романченко М. І. (2013)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання. Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу". Порядок рецензування рукописів наукових статей, які надходять для публікації в редакцію "Одеського медичного журналу" (2013)
"Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Information about edition. The manual of article style for "Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Manuscripts reviewing order (2013)
Балухтіна О. М. - Джерела формування земельної власності православної церкви на Півдні України у XIX – на початку XX ст. (2012)
Бевзюк Є. В. - Ідеологія чеських будителів напередодні революції 1848 р. (2012)
Гайдай О. М. - Духовні традиції родини Харитоненків (2012)
Задерейчук І. П. - Здійснення адміністративно-територіальних реформ у місцях компактного проживання німців Криму в 20-30-х роках ХХ ст. (2012)
Камінська О. А. - Діяльність пароплавних компаній Чорноморсько-Азовського басейну (друга половина ХІХ ст.) (2012)
Капітан Л. І. - Російська православна церква як знаряддя утвердження моноконфесійності Закарпаття (повоєнні роки) (2012)
Лехан Л. Б. - Господарський стан одноосібних селянських господарств та соціальна структура селянства Лівобережної України у роки непу, Дацюк Т. К. (2012)
Орленко О. М. - Державна податкова політика на селі у 20-х роках ХХ ст. (на прикладі Петроградської губернії) (2012)
Священко З. В. - Аграрне питання в політичній діяльності В. Плеве (2012)
Скляр В. М. - Етнічний склад сільського населення України на початку ХХІ ст., Тверитникова О. Є. (2012)
Мацюта П. А. - "Неофіційні" дипломатичні зв’язки з рядом європейських країн у зовнішній політиці Російської імперії на початку правління Єлизавети Петрівни (за матеріалами "Архіву князя Воронцова") (2012)
Сокирська В. В. - Сільськогосподарське економічне районування в умовах становлення російсько-українського кордону в 20-х роках ХХ ст. (2012)
Банті Р. - Англомовна історіографія "кольорової" імміграції до Великої Британії (2012)
Вовчук Л. А. - Джерела до історії консульських установ іноземних держав на Півдні України (кінець XVIII – початок ХХ ст.) (2012)
Котляр Ю. В. - Наукові та творчі здобутки В. Н. Станко, Ветушинська Ю. В. (2012)
Морозова О. С. - Історія України на шпальтах наукового збірника "Варшавські українознавчі зошити" (2012)
Смолінський А. - Проблеми господарства Радянської України 1921-1939 рр. у світлі документів 2-го відділу Головного штабу Війська Польського (2012)
Сінкевич Є. Г. - "Схід" та "Захід" у науковій проблематиці представників краківської історичної школи (2012)
Філіпенко Л. В. - Журнали "Женский вестник" (1904-1917) та "Союз женщин" (1907-1909) як новий тип "ідейних" жіночих видань (2012)
Бурім Д. В. - Джерела з історії української еміграції в Німеччині у фондах Архіву Федеральної Землі Берлін (Німеччина, Берлін) (2012)
Задерейчук А. А. - Чи були Фальц-Фейни баронами? (Історія становлення станового статусу родини Фальц-Фейнів) (2012)
Кухарчук О. С. - Становлення правознавчої думки та державотворчих процесів в ідеях Пилипа Орлика (2012)
Рогатін В. М. - Модифікації язичництва в сучасному неоязичництві (2012)
Худолей О. С. - Проблеми правового регулювання у галузі охорони культурної спадщини України (2012)
Срогош Т. - Історія України в джерелознавчих дослідженнях З. Анусіка. Рецензія на монографію: Збігнев Анусік. Старопольські дослідження і нариси (Лодзь, 2011) (2012)
Титул, зміст (2013)
Недужко О. О. - Оцінка ефективності впровадження Одеської обласної цільової програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на снід на 2009-2013 рр. у взаємозв'язку з основними показниками розвитку епідемії, Постнов О. В., Кірьязова Т. Х., Поздняков С. В., Позднякова Л. І. (2013)
Павлов С. В. - Вміст стрес-білка HSP70 і маркерів оксидативного стресу в головному мозку щурів на різних термінах церебральної ішемії, Бєленічев І. Ф. (2013)
Прищепа О. О. - Зміни плавальної поведінки щурів за умов довготривалого пентиленететразолового кіндлінгу (2013)
Левицька О. Р. - Аналіз цін і економічної доступності лікарських засобів для хворих з ішемічним інсультом, Громовик Б. П. (2013)
Вахненко А. В. - Підвищення ефективності лікування хронічного обструктивного захворювання легенів (2013)
Аряєв М. Л. - Клінічне значення гопантенової кислоти у комплексній терапії когнітивних порушень у дітей, які постраждали від психоемоційного насильства, Сеньківська Л. І. (2013)
Гойдик В. С. - Зміни у структурі захворюваності пацієнтів з ВІЛ-інфекцією/СНІДом на тлі поширення високоактивної антиретровірусної терапії, Шухтін В. В., Гойдик Н. С., Гоженко А. І. (2013)
Грубник В. В. - Лапароскопическое лечение вентральных грыж с новым типом сетки, Парфентьева Н. Д., Воротынцева К. O. (2013)
Гулюк А. Г. - Роль мікробіологічної складової в етіології постімплантаційної хвороби верхньої щелепи, Пухлік С. М., Асмолова А. О. (2013)
Кравченко Л. С. - Противовоспалительная эффективность местного применения геля "Апидент" при комплексной терапии заболеваний слизистой оболочки полости рта, Солоденко Г. Н., Заградская Е. Л., Щербаков С. В. (2013)
Лук'янчук О. В. - Гістероскопічна міомектомія. Наш досвід, Пацков А. О. (2013)
Риндіна Н. Г. - Особливості структури анемічного синдрому у хворих на хронічну серцеву недостатність різного функціонального класу (2013)
Фіщук Л. Є. - Поліморфні варіанти гена ендотеліальної no-синтази у жінок, хворих на рак молочної залози, в Україні, Горовенко Н. Г. (2013)
Величко В. І. - Бронхіальна астма, ожиріння та гастроезофагеальна рефлюксна хвороба: можливі механізми взаємозв'язку, Венгер Я. І., Платонова О. М. (2013)
Бабов Є. Д. - Вплив сучасних ендогерметиків на мікрофлору періапікальних тканин при лікуванні хронічного періодонтиту зубів верхньої щелепи, Біла Н. Ф., Варжапетян С. Д., Фаренюк О. О. (2013)
Пасечник О. В. - Особливості впливу місцевого застосування гелю "Апідент" на фактори антимікробного й антирадикального захисту ротової рідини при дентальній імплантації (2013)
Запорожан В. М. - Швидкий і надійний тест для типування поліморфізмів у генах TOX3, SLC4A7, MAP3K1 і FGFR2, пов'язаних із ризиком розвитку раку молочної залози, методом піросеквенування, Дубініна В. Г., Бубнов В. В., Ромак Р. П. (2013)
Ліщук-Якимович Х. О. - Сучасний стан проблеми анца-асоційованих системних васкулітів: епідеміологічні, етіологічні та імунопатогенетичні особливості (2013)
Галина Степанівна Попік (2013)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання. Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу". Порядок рецензування рукописів наукових статей, які надходять для публікації в редакцію "Одеського медичного журналу" (2013)
"Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Information about edition. The manual of article style for "Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Manuscripts reviewing order (2013)
Титул, зміст (2013)
Запорожан В. Н. - От концепции ноосферы к концепции нооэтики, Уитли Д. Н. (2013)
Гольцев А. М. - Молекулярні механізми імунокоригувальної дії препаратів фетоплацентарного комплексу в умовах розвитку автоімунних захворювань, Дубрава Т. Г., Луценко О. Д., Порожан Є. О., Бабенко Н. М., Гаєвська Ю. О., Дімітров О. Ю. (2013)
Горбенко Н. І. - Вплив ендогенного й екзогенного естрадіолу на стан коагуляційного гемостазу у самиць щурів із метаболічним синдромом, Козар В. В., Іванова О. В. (2013)
Сіволап М. Ю. - Фармакогенетичні перспективи дослідження поліморфізму цитохрому CYP3A4 з використанням біоінформаційних підходів, Кресюн В. Й., Сліщук Г. І. (2013)
Головенко М. Я. - Концепція фізіологічної транзитно-реверсійно-метаболічної моделі всмоктування лікарських засобів, Борисюк І. Ю. (2013)
Хильц М. - Дифференциальная диагностика транзиторной потери сознания (2013)
Лoу Дж. Б. - Распространенность, отношение к табакокурению и его контроль среди врачей-педиатров Одесского региона, Аряев Н. Л., Кузьменко Т. В. (2013)
Зубаренко О. В. - Клініко-анамнестичні предиктори прогресування при дисметаболічних нефропатіях у дітей, Стоєва Т. В. (2013)
Мартов А. Г. - Эндоскопические методы лечения обструктивных осложнений брахитерапии, Абдуллаев Д. А., Джалилов Д. О. (2013)
Родінкова В. В. - Особливості палінації дерев, що мають алергенний пилок, у містах лісостепової та степової зон України (2013)
Легер Жан-Марк - Хронические иммунные нейропатии: современное лечение (2013)
Медену Д. - Физико-математические основы измерений биологического импеданса при исследовании электродермальной активности, Ильев И., Кунухева Б., Хуессуво Р. С., Адедюма А. С., Адеинка М. (2013)
Капустник В. А. - Роль змін біоелементного гомеостазу у хворих із вібраційною хворобою у поєднанні з гіпертонічною хворобою, Сухонос Н. К. (2013)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання. Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу". Порядок рецензування рукописів наукових статей, які надходять для публікації в редакцію "Одеського медичного журналу" (2013)
"Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Information about edition. The manual of article style for "Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Manuscripts reviewing order (2013)
Ашурков Т. Т. - Суспільно-політичне становище Ірану на зламі ХVІІІ-ХІХ ст. (2013)
Балухтіна О. М. - Розвиток оренди на церковних землях Південної України (друга половина XIX ст. – 1917 р.) (2013)
Водотика Т. С. - Іноземне підприємництво міст України кінця ХІХ – початку ХХ ст.: на прикладі Густава Гартмана (2013)
Воронін В. М. - До питання про створення нагородних систем гетьманської Української Держави та Директорії УНР (2013)
Забара В. В. - Політичні перетворення "післядейтонської" Боснії і Герцеговини (1996-2012 рр.): проблеми періодизації (2013)
Зелінський М. В. - "Українське питання" у політичній діяльності Р. Дмовського у роки Першої світової війни (1914-1918 рр.) (2013)
Кухарчук О. С. - Закарпатці у боротьбі за незалежну Україну (40-і рр. ХХ ст.) (2013)
Мацюта П. А. - Дипломатія Росії в Османські імперії на зламі XVIII-XIX століть крізь діяльність В. С. Тамари та А. Я. Італінського (2013)
Мисечко А. І. - Українська Гельсінська Спілка – засіб боротьби за права людини в Україні, Захарія С. Р. (2013)
Священко З. В. - Аграрне питання у діяльності наради В. Гурко (1906 р.) (2013)
Степанов М. Ю. - Уявлення про патріотизм етноконфесійний і патріотизм політичний у православній громадській думці України кінця XVI – початку XVII століття (2013)
Тимів І. М. - Битва князя Костянтина Острозького з татарами під Сокалем (1519 р.) (2013)
Городня Н. Д. - Американсько-китайські відносини за адміністрації Барака Обами (2013)
Донай Л. - Українсько-румунська суперечка про острів Зміїний (2013)
Тригуб О. П. - Ялтинська європейська стратегія: перспективи євроінтеграції України, Тригуб П. М. (2013)
Чернишов І. В. - Еволюція близькосхідної політики США (2003-2011 рр.) (2013)
Котляр Ю. В. - Міфологічні основи системи "Спас" (2013)
Левченко Л. Л. - "Нові архіви" у ретроспективі міжнародної діяльності американських архівістів (2013)
Матвієнко Л. В. - Методика та методологія дослідження Степового Побужжя (2013)
Мітковська Т. С. - Оборона Миколаєва на заключному етапі Кримської війни (1855 р.): спогади сучасників (2013)
Ніколаєв М. І. - Ольвія та Мітридат: нове історичне джерело (2013)
Рижева Н. О. - Сучасні наукові акценти в історіографічних розробках історії єврейської громади Миколаєва кінця XVIII – початку XX ст. (2013)
Сокирська В. В. - Джерела з історії становлення та розвитку російсько-українських відносин 1920-х рр. у фондах федеральних архівів Російської Федерації (2013)
Бурім Д. В. - До історії українського козацького руху в еміграції: листи Івана Полтавця-Остряниці до Адольфа Гітлера (2013)
Брехуненко В. А. - Поштовий і телеграфний зв’язок на півдні України: історія формування та розвитку. Рецензія на монографію: Міронова І. С. Поштові і поштово-телеграфні установи на півдні України в системі зв’язку російської держави (друга половина ХVІІ – початок ХХ ст.) (Миколаїв, 2012) (2013)
Крюков А. В. - Аграрні відносини в Галичині 1921-1939 рр. у польській історіографії (2013)
Лазуренко Ю. М. - Внесок сільськогосподарської кооперації в розвиток аграрного сектора економіки України 20-х років XX ст.: історіографія проблеми (2013)
Малишев О. В. - Кустарно-промислова кооперація УСРР періоду непу в російській історіографії кінця XX – початку XXI ст. (2013)
Робак І. Ю. - Українська емігрантська історіографія ХХ ст. про В. Д. Отамановського, Демочко Г. Л. (2013)
Свинаренко Н. О. - Висвітлення партизанського руху на українських землях у роки Великої Вітчизняної війни: сучасна історіографія (2013)
Смолінський А. - Польськомовні публікації на тему голоду в Україні у 20-х і 30-х роках ХХ ст. (2013)
Срогош Т. - Лікарське наукове середовище у Львові в 1918-1946 роках в польській історіографії (2013)
Бевзюк Є. В. - Формування національних ідеологічних орієнтирів у західних слов’ян у передреволюційні роки (1848) (2013)
Корновенко С. В. - Аграрна політика урядів білого руху Півдня Росії в оцінці білоемігрантської історіографії (2013)
Кузьменко Ю. В. - Партійно-радянська номенклатура УРСР середини 80-х – початку 90-х років ХХ ст. в рецепції діаспорних та західних учених (2013)
Некрасова В. В. - Радянський простір часів "холодної війни" в американських підручниках (2013)
Стройновський А. - Львівська школа досліджень доби Станіслава Понятовського у міжвоєнний період (2013)
Щербін Л. В. - Українське питання та Конституційно-демократична партія Росії (1905-1918 рр.) в сучасній російській історіографії (2013)
Гальчак Б. - Польський міф про "східні креси" в польсько-українських відносинах (2013)
Городня Н. Д. - Регіональна інтеграція в АТР в пост-біполярній політиці США (2013)
Корнієнко Н. В. - Російська історіографія про "західний чинник" в українській "помаранчевій революції" (2013)
Музичин І. Т. - Зарубіжна історіографія про українські землі імперії Габсбургів як фактор австро-російських відносин на початку XX ст. (2013)
Сокирська В. В. - Політичний аспект російсько-українських відносин 20-х років ХХ ст. у новітній історіографії (2013)
Чорна Н. М. - Сучасні українсько-польські відносини у висвітленні польської історіографії (2013)
Шишела С. І. - Трансфер українського та польського населення 1944-1946 рр. у новітній історіографії та джерелах (2013)
Земзюліна Н. І. - Питання достовірності та доступності іноземних джерел в процесі висвітлення дискусійних фактів вітчизняної історії (2013)
Мальшина К. В. - Джерела з історії Словенії першої половини ХХ ст. у Архіві Форін-Офіса (м. Лондон) (2013)
Мерфі Н. Г. - Джерельна база української діаспори в США: з минулого до сьогоднішніх реалій (2013)
Шевельков А. І. - Документи березневого (1965 р.) пленуму ЦК КПРС як важливе джерело в дослідженні аграрної історії (2013)
Якимчук О. О. - Кримінальне переслідування княгині Марії Любомирської: епізод з життя 1915 р. (на підставі матеріалів Центрального державного історичного архіву України у м. Київ) (2013)
Гоцуляк В. В. - Дидактичний вимір теоретико-методологічних засад історичного пізнання. Рецензія на монографію: Бондаренко Г. В. Теорія та методологія історії. Програма й тестові завдання, основи курсу, словник понять і категорій : навч. посіб. (Луцьк, 2011) (2013)
Титул, зміст (2013)
Кащенко О. А. - Вплив леветирацетаму, літію хлориду та вальпроєвої кислоти на амфетамін-посилені реакції самостимуляції у щурів, Шандра О. А. (2013)
Мерецький В. М. - Особливості порушень тканинного дихання у тварин з експериментальною черепно-мозковою травмою, поєднаною з цукровим діабетом (2013)
Антоненко П. Б. - Рівень рифампіцину в крові у хворих на туберкульоз із різним генотипом цитохрому 2C19, Кресюн В. Й. (2013)
Левкович Н. М. - Поліморфізм G1934a гена CYP2D6 у населення України (2013)
Фіщук Л. Є. - Вплив поліморфізму генів ренін-ангіотензинової системи на ризик розвитку гіпертонічної хвороби у жінок (2013)
Аряєв М. Л. - Клінічне значення гопантенової кислоти у комплексній терапії емоційних розладів у дітей, які потерпіли від психоемоційного насильства, Сеньківська Л. І. (2013)
Бабак О. Я. - Рівні апеліну у хворих на гіпертонічну хворобу у поєднанні з ожирінням і його зміни під впливом антигіпертензивних препаратів, Терешкін К. І., Школьник В. В. (2013)
Гризодуб В. І. - Адаптація до знімних пластинкових зубних протезів у осіб, що страждають на цукровий діабет: клінічні та мікробіологічні аспекти, Бадалов Р. М. (2013)
Лoу Дж. Б. - Использование метода "Фотоголос" для исследования диетических факторов среди молодых женщин, Хью Р., Маер Дж., Тео С. (2013)
Лук'янчук О. В. - Вплив радикальної вагінальної трахелектомії на стан оваріального резерву: серійні вимірювання в сироватці крові рівня антимюллерівського гормону, Сейлова А. І. (2013)
Маслак Г. С. - Вплив протипухлинних препаратів на вміст глікопротеїнів у плазмі крові у хворих на хронічний лімфоїдний лейкоз, Паша Н. С., Костюк О. В., Бразалук О. З., Каплан П. Ю. (2013)
Семань-Мінько І. С. - Особливості психомоторного розвитку немовлят при грудному вигодовуванні у сучасних умовах, Буряк О. Г., Шкробанець І. Д., Нечитайло Д. Ю. (2013)
Стоян М. В. - Характеристика физического развития детей с целиакией в активном периоде заболевания, Курьянинова В. А., Захарова И. Н., Климов Л. Я., Атанесян Р. А., Герасименко Е. С., Дмитриева Ю. А., Дагужиева М. Д. (2013)
Ульянова Н. А. - Особенности диска зрительного нерва и перипапиллярной сетчатки по данным спектральной оптической когерентной томографии у больных с псевдоэксфолиативным синдромом, Грачева А. Н., Венгер Г. Е. (2013)
Чумак З. В. - Експресія маркерів апоптозу та проліферації в ендометрії при гіперпластичних станах і аденокарциномі, Зелінський О. О., Шаповал М. В., Істерін М. С. (2013)
Демидова Е. А. - Дентальная имплантация при вторичной адентии: лучевые методы диагностики (2013)
Косенко К. М. - Фундаментальний підручник з фармакології (2013)
"Одеський медичний журнал". Відомості про видання. Правила підготовки статей до "Одеського медичного журналу". Порядок рецензування рукописів наукових статей, які надходять для публікації в редакцію "Одеського медичного журналу" (2013)
"Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Information about edition. The manual of article style for "Odes'kij medičnij žurnal" ("The Odessa medical journal"). Manuscripts reviewing order (2013)
Швайка О. П. - Карбенові варіації деяких класичних реакцій, Короткіх М. І. (2013)
Tkachenko O. V. - Synthesis and the antimicrobial activity 1-N-alkylated derivatives of 3-N-substituted 1Н-thieno (3,2-d)pirimidine-2,4-diones, Vlasov S. V., Kovalenko S. M., Zhuravel' I. O., Chernykh V. P. (2013)
Грозав А. М. - 2-Аміно-5-(4-хлоро-1Н-імідазол-5-іл)-1,3,4-тіадіазоли: синтез, піримідоанелювання та бактерицидна активність, Чорноус В. О., Гаврилюк O. І., Вовк М. В. (2013)
Земляков А. Е. - Синтез димерных N-ацетилглюкозаминидов, Цикалова В. Н., Земляков С. А., Чирва В. Я. (2013)
Saidov N. B. - The search for new biologically active substances among derivatives of 3-mercapto-4-amino-5-cyclohexyl-1,2,4-triazole(4H), Georgiyants V. A., Garna N. V. (2013)
Корсаков М. К. - Новый метод синтеза атомоксетина и его взаимодействие с азолосодержащими сульфохлоридами, Шумилова Л. А., Постнов В. А., Дорогов М. В., Соловьев М. Ю. (2013)
Кобижча Н. І. - Синтез нових N,N’-дизаміщених 5-спіроциклопентен-3-іл 2,4,6-триоксогексагідропіримідинів, Головатюк В. М., Безуглий Ю. В., Кашковський В. І. (2013)
Коваленко С. Н. - Синтез и противомикробная активность производных 2-(1-ацил-3-пиреридинил)-1H-бензимидазолов, Власов С. В., Кроленко К. Ю., Заремба О. В., Черных В. П. (2013)
Чорноус В. О. - Синтез і біологічна дія тіосемікарбазонів та (1,3-тіазол-2-іл)-гідразонів ((1-арил-5-формілімідазол-4-іл)тіо)оцтових кислот, Паламар А. О., Грозав А. М., Яремій І. М., Вовк М. В. (2013)
Украинец И. В. - Синтез и биологические свойства 3-(3-циклоалкилкарбамоил-4-гидрокси-2-оксо-1,2-дигидрохинолин-1-ил)пропановых кислот и их нитрилов, Горохова О. В., Андреева К. В. (2013)
Marty Louise - Ternary Rhenium (I) complexes: from fluorescent reporters to interesting scaffolds for dual-imaging heterobimetallic probes, Francois Alison, Krachko Tetiana, Galaup Chantal, Picard Claude, Amirkhanov V. M., Benoist Eric (2013)
Андронати С. А. - Лиганды 5-НТ1А и D2 рецепторов – N-(арилпиперазинил)бутилимиды бицикло (2.2.1) гент-5-ен-эндо-эндо-2,3-дикарбоновой кислоты и их нейротропные свойства, Карасева Т. Л., Замковая А. В., Соболева С. Г., Бойко И. А., Касьян Л. И., Цимбал Д. И. (2013)
Украинец И. В. - Модификация карбоксильной группы как метод усиления диуретических свойств 2-карбоксианилида 7-гидрокси-5-оксо-2,3-дигидро-1Н,5Н-пиридо(3,2,1-ij)хинолин-6-карбоновой кислоты, Голик Н. Ю., Черненок И. Н., Паршиков В. А. (2013)
Evsukova V. Y. - The antibacterial properties of condensed heterocyclic compounds, Andreieva I. D., Kazmirchuk V. V, Маslyanchuk О. А. (2010)
Конюхов И.В. - Перспективы использования фуллеренсодержащего сырья в медицинской и фармацевтической практике (2010)
Peremot S. - Immunological disbalance at patients with acute coronary syndrome in the conditions of herpetic persistention, Smelyanskaya М., Volyanskiy А., Romanova Е., Peremot Y., Martynov А. (2010)
Джораєва С. К. - Вивчення біологічних особливостей хламідій, вилучених з різних осередків ураження (2010)
Панасенко Ю. В. - Профили антибиотикорезистентности нозокомиальных штаммов Esсherichia coli и их сохранность в условиях низкотемпературного хранения, Бирюкова С. В. (2010)
Замазій Т. М. - Персистенція Staphylococcus aureus серед учнів медичного коледжу, Маланова О. М., Кучма М. В., Руденко Л. М., Большакова Г. М. (2010)
Байдалка І. Д. - Біоценоз ротової порожнини як індикатор здоров’я дітей підліткового віку (2010)
До 70-річчя від дня народження та 45-річчя науково-педагогічної діяльності. Волянський Юрій Леонідович (2010)
Бойко В. О. - Інклюзивна освіта: до питання визначення поняття та особливостей її запровадження (2012)
Гевчук Н. С. - Теоретичні основи виховання дітей трудових мігрантів в умовах соціально-освітнього середовища (2012)
Гуріч В. О. - До проблеми соціально-педагогічної роботи зі збереження освітніх навичок дітей у закладах охорони здоров’я (2012)
Завацька Л. М. - Програма "Вибір" як модель соціально-педагогічної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах (2012)
Кальченко Л. В. - Організація системи роботи з сім’єю у контексті профілактики соціального сирітства: сімейно-центрований підхід (2012)
Коваленко Є. І. - Методологічна функція історії педагогіки у становленні майбутнього педагога (2012)
Ліфарєва Н. В. - Активізація людей похилого віку у культурно-дозвіллєвій діяльності проекту "Університет третього віку" (2012)
Павлюк Л. М. - Теоретичні аспекти проблеми формування соціальної компетентності старших підлітків (2012)
Плахотнік О. В. - Роль почуттів співпереживання у виховному процесі сучасної школи (2012)
Поліщук В. А. - Інтеграція як провідна тенденція міжнародного розвитку соціальної роботи і соціальної освіти у ХХІ ст. (2012)
Поліщук К. М. - Теоретичні засади експериментального дослідження формування світоглядних уявлень старших дошкільників (2012)
Руденька Т. М. - Арт-педагогіка як інновація сучасної професійно-педагогічної теорії і практики (2012)
Сьомкіна І. С. - Модель комплексної організації соціально-педагогічної роботи ЦСССДМ з неблагополучними сім’ями (2012)
Гужва Т. М. - Використання інноваційних технологій у формуванні професійних цінностей майбутніх соціальних працівників (2012)
Загородня Л. П. - Методика визначення готовності майбутніх вихователів до створення позитивного професійного іміджу, Марєєва Т. В. (2012)
Калаур С. М. - Доцільність використання акмеологічного підходу для самореалізації майбутнього фахівця, Олексюк Н. С. (2012)
Кетеван К. - Декілька порад щодо спілкування з дітьми (2012)
Кручек В. А. - Формування культури педагогічної взаємодії на лекційних заняттях (2012)
Лизун І. Ф. - Роль соціально-педагогічного консультування у роботі з підлітками із сімей трудових мігрантів (2012)
Пасічник О. О. - Структура і критерії комунікативних умінь та результати визначення рівня їх сформованості у майбутніх соціальних педагогів (2012)
Ткаченко Н. М. - Модель підготовки майбутніх учителів початкових класів до проектування позаурочної виховної діяльності (2012)
Аніщук А. М. - Підготовка майбутніх фахівців до здійснення індивідуального підходу в процесі виховання та навчання дітей дошкільного віку (2012)
Бєлєнька Г. В. - Формування професійної компетентності майбутніх вихователів дітей дошкільного віку в умовах університетської освіти (2012)
Залібовська-Ільніцька З. В. - Система підготовки майбутніх фахівців соціально-педагогічної сфери до роботи з дітьми, що мають відхилення у розвитку (2012)
Кобилянська Л. І. - Формування готовності до професійної діяльності майбутніх соціальних гувернерів у процесі вишівської підготовки (2012)
Копилова С. В. - Передумови удосконалення професійної підготовки фахівців із соціальної роботи (2012)
Лисакова І. В. - Соціальна педагогіка та педагогіка дозвілля в підготовці менеджерів оціокультурної діяльності (2012)
Міщик Л. І. - Оптимізація підготовки соціальних педагогів до професійної діяльності (2012)
Петришин Л. Й. - Формування креативності майбутніх соціальних педагогів в умовах професійної підготовки (2012)
Петрюк І. М. - Компетентнісний підхід у підготовці соціальних педагогів і працівників до роботи з дезадаптованими клієнтами (2012)
Яблочніков С. Л. - Cкладові професійної підготовки магістрів з економічної кібернетики (2012)
Житомирська Т. М. - Проблема опрацювання та засвоєння регіонального досвіду полікультурної освіти в українському Подунав’ї у процесі підготовки соціальних педагогів (2012)
Дужа-Задорожна М. П. - Особливості професійної підготовки соціальних педагогів до роботи з сім’єю у різних типах вищих навчальних закладів Німеччини (2012)
Кисла Н. Ю. - Теорія та досвід організації навчально-пізнавальної діяльності студентів із соматичними захворюваннями в Україні та за кордоном (2012)
Коваленко В. О. - Ідеї трудового виховання в педагогічній спадщині Дж. Дьюї (2012)
Коваль В. В. - Фізичне виховання молоді в педагогічній творчій спадщині відомих українських педагогів ХХ ст. (2012)
Крапивний Я. М. - Формування педагогічної техніки майбутніх учителів у духовних закладах Чернігівщини ХVII–XVIII ст. (2012)
Лакуста Т. Д. - Дослідження проблеми статеворольової соціалізації у вітчизняній та зарубіжній педагогіці (2012)
Попов О. А. - Сучасний стан системи соціально-педагогічної і соціальної роботи з молоддю в Німеччині (2012)
Поприткіна Д. Ш. - Проблема наукової організації праці майстра виробничого навчання у педагогічній спадщині С. Я. Батишева (2012)
Трубавіна І. М. - Закордонний досвід соціально-педагогічної роботи з сім’єю (2012)
Наші автори (2012)
Величко О. В. - Обчислення деяких інтегралів типа Ханкеля, Ткаченко І. Г. (2013)
Золота А. В. - Явні розв’язки однієї стохастичної моделі В. Леонтьєва (2013)
Антоньєва Н. В. - Необхідні умови стійкості рівномірного обертання на струнному підвісі дзиґи Лагранжа з двошаровою ідеальною рідиною, Кононов Ю. М. (2013)
Бондаренко Н. С. - Коефіцієнти інтенсивності напружень при термопружному згині ізотропних пластин із теплоізольованим розрізом у випадку симетричного теплообміну, Гольцев А. С. (2013)
Возняк А. О. - Прецесійні рухи гіростата зі змінним гіростатичним моментом, Котов Г. О. (2013)
Гачкевич О. Р. - Варіант числової методики визначення зумовленого структурними перетвореннями залишкового напруженого стану сталевих пластин за нагріву рухомими розподіленими джерелами тепла, Козакевич Т. В., Гаєк М. (2013)
Жоголева Н. В. - Другі гармоніки хвиль Лява в анізотропних шарі на півпросторі при жорсткому закріпленні або мембранному покритті зовнішньої грані (2013)
Ковальов В. А. - Розподіл швидкостей рідини у тороїдних посудинах обертового тіла з рідиною (2013)
Николишин М. М. - Гранична рівновага замкнутої циліндричної оболонки з поздовжньою тріщиною за змінного в часі навантаження, Махоркін М. І. (2013)
Процюк Б. В. - Термопружний стан безмежного трискладового тіла за періодичної дії теплового потоку, Горун О. П. (2013)
Фоменко М. В. - Коливання неперервно-неоднорідної за товщиною пружної пластини з жорсткими торцями (2013)
Ванг К. - Чутливість параметрів гірської породи блочно-ієрархічної структури у випадку системного розсіювання енергії на поширення маятникових хвиль, Пан І., Дергачова Н. В. (2013)
Метлов Л. С. - Розрахунок параметрів НЕТ на прикладі твердого тіла з вакансіями методами молекулярної динаміки (2013)
Нікітенко М. І. - Механізм утворення і гіроскопічна модель атома водню (2013)
Пашинська О. Г. - Інтенсифікований рух дефектів у наноструктурних матеріалах, отриманих інтенсивною пластичною деформацією (2013)
Александров В. Д. - Аналіз шляхів кристалізації сплавів в системі нафталін–дифеніл, Покинтелиця О. А., Щебетовська Н. В., Александрова О. В. (2013)
Біла Н. І. - Розрахунок констант дисоціації моногідроксибензойних кислот та їх естерів у присутності ПАР, Білий О. В., Пронько Л. М., Попов О. А. (2013)
Виноградов В. В. - Поліфункціональні інгібітори в реакціях окиснення органічних речовин молекулярним киснем, Ніколаєвский А. М., Хіжан О. І. (2013)
Гумерова Н. І. - Синтез та морфологія поверхні гетерополігексавольфрамонікелатів (II) європія та лютеція, Касьянова К. В., Нотіч А. В., Розанцев Г. М., Радіо С. В. (2013)
Кочканян Р. О. - Синтез глобулярних мідь-вуглецевих наноструктур з графеновою оболонкою, Празднікова Т. М., Боровик А. Д. (2013)
Малиш О. В. - Поведінка галогенидів тетраетиламонію в реакції розкриття оксиранового циклу епіхлоргідрину протонвмісними нуклеофілами, Швед О. М. (2013)
Прокопчук Н. М. - Термічні перетворення потрійних акваамінодифосфатів кобальту(ІІ)-нікелю(ІІ)-купруму(ІІ) (2013)
Чеботарьов О. М. - Кольорометричні функції повного колірного розрізнення та показника жовтизни – кількісні характеристики кислотно-основних властивостей пеларгонідину, Снігур Д. В., Єфімова І. С. (2013)
Герасимов І. Г. - Внутрішній час біологічних систем, що самоорганізуються (2013)
Кирилов А. К. - Фрактальна розмірність часових рядів біологічних процесів та об'єктів, Казиміров О. М. (2013)
Соболєв В. І. - Характер дії експериментального гіпертиреозу на температурний ефект ізотонічного скорочення скелетного м’яза білих щурів, Кметко І. Л. (2013)
Недопьокін Ф. В. - Розрахунок гідродинамічного опору волосяних йоржів рідкому потоку, Дрьомов В. В., Куліков М. І. (2013)
Шавкун В. В. - Кінетичні дослідження процесів нейтралізації відстійника полігону твердих побутових відходів, Капустін О. Є., Бутенко Е. О. (2013)
Маковецький Д. М. - Обґрунтування вимог та вибір засобів тестування генераторів псевдовипадкових послідовностей (2013)
Романюк В. В. - Єдиний розв’язок у загальній строгій задачі усунення однопараметричної тримодельної невизначеності за принципом гарантовано мінімальних абсолютних відхилень (2013)
Правила для авторів (2013)
Ковалев А. И. - Определение характеристики огнезащитной способности покрытий железобетонных перекрытий для различных температурных режимов пожара (2013)
Акиньшин В. Д. - Повышение техногенной безопасности технологического процесса синтеза аммиака, Гвоздь В. М., Баракин А. Г., Квашнина О. В., Марченко В. А. (2013)
Гуліда Е. М. - Забезпечення прийнятного пожежного ризику для соціально-культурних, громадських та адміністративних споруд, Мовчан І. О. (2013)
Жартовський С. В. - Феноменологічна модель вогнезахисту деревини із застосуванням водної вогнебіозахисної речовини ДСА-2 (2013)
Желяк В. І. - Дослідження адекватності методів розрахунку теплового потоку випромінювання від палаючого штабеля з деревиною, Лазаренко О. В., Регуш А. Я. (2013)
Журбинський Д. А. - Флегматизувальна ефективність аерозолю на основі солей калію, Баланюк В. М. (2013)
Захарова М. В. - Метод вибору комплексів заходів і засобів протипожежного захисту в умовах невизначеності та аналіз його ефективності (2013)
Каракоця А. В. - Дослідження характеристик фазованих антенних решіток для систем УКХ радіозв’язку ОРС ЦЗ України, Яценко І. П., Гненний О. П. (2013)
Карпенчук И. В. - Повышение эффективности аэрозольных установок пожаротушения газодинамическим охлаждением огнетушащей смеси, Максимов П. В. (2013)
Круковский П. Г. - Анализ теплового состояния металлических колонн стадиона НСК "Олимпийский" при воздействии реального пожара (вопросы верификации), Чалая И. В., Перепелица М. С. (2013)
Куценко С. В. - Использование Ф-метода при разработке систем пожарной автоматики, Мусиенко М. П., Савинов В. Ю., Заика П. И. (2013)
Лавренюк О. І. - Вплив дисперсних наповнювачів на горючість та фізико-механічні властивості епоксидних композицій (2013)
Левченко А. Д. - Комплекс раннього виявлення надзвичайних ситуацій техногенного характеру, Левченко Д. Є., Кришталь В. М., Землянський О. М. (2013)
Мандрик Л. М. - Дослідження феномену агресивності майбутніх фахівців Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Яценко І. П., Каракоця А. В. (2013)
Нуянзін В. М. - Аналіз впливу помилок у вимірюванні температур на похибку визначення теплофізичних характеристик бетону залізобетонної колони, яка зазнала впливу кліматичних факторів, Поздєєв C. В., Поздєєв А. В., Ковальов А. І., Нуянзін О. М. (2013)
Нуянзін О. М. - Дослідження адекватності математичної моделі тепло масообміну випробувань на вогнестійкість будівельних конструкцій, Поздєєв С. В., Андрієнко В. М., Єременко С. А. (2013)
Попович В. В. - Гідравлічні випробування ручного пожежного ствола із автономним запасом піноутворювача, Підгородецький Я. І., Паснак І. В., Руденко Д. В. (2013)
Потеха В. Л. - Роботизированные системы пожаротушения в Республике Беларусь, Потеха А. В., Здор Г. Н. (2013)
Рудешко І. В. - Особливості хімічного складу і механічних властивостей вогнестійких сталей, Отрош Ю. А., Золотарьов В. В. (2013)
Коваль О. М. - Швидкість розповсюдження фронту пожежі на відкритих складах пиломатеріалів (2013)
Кукуєва В. В. - Квантово-хімічне дослідження інгібувальних властивостей гексафлуорпропану, Романюк Р. В. (2013)
Анотації/Abstracts (2013)
Автори (алфавітний покажчик) (2013)
Вимоги до оформлення статей (2013)
Смолін І. В. - Трьохмірність конкурентоспроможності економічної організації та прикладні аспекти її реалізації, Опанасюк Ю. І. (2013)
Шевчук Н. В. - Стратегічні аспекти управління формуванням вартості підприємства (2013)
Клименко С. М. - Особливості управління ризиками розвитку підприємства (2013)
Марченко М. М. - Проектний підхід в управлінні розвитком підприємства (2013)
Ревуцька Н. В. - Особливості формування системи управління ресурсами підприємства (2013)
Тормоса Ю. Г. - Система державного управління ціноутворенням (2013)
Кондратюк С. Я. - Розвиток устрою небюджетних інституцій держави (2013)
Котенок Д. М. - Систематизація категоріального апарату дослідження трудової сфери (2013)
Василькова Н. В. - Роль держави у підвищенні міжнародної конкурентоспроможності дослідницьких університетів: досвід Німеччини (2013)
Михайленко О. Ф. - Соціальне інвестування: ідентифікація й оцінювання некомерційних проектних вигід, Паздрій В. Я. (2013)
Батенко Л. П. - Сучасний стан проектного управління в транснаціональних компаніях: глобальний і локальний ракурси, Діброва О. Ю. (2013)
Саричев Д. О. - Алгоритм оцінювання бюджетної цінності соціально орієнтованих інвестиційних проектів (2013)
Кучер Т. Л. - Вплив використання інноваційних фінансових інструментів на економічну активність (2013)
Касянчук Т. В. - Оцінка ефективності інвестованого капіталу диверсифікованої бізнес-групи (2013)
Гаращенко Н. М. - Стратегічний аналіз зовнішнього середовища енергозбутової компанії, Костін Ю. Д. (2013)
Процюк І. В. - Чинники формування кризового потенціалу нафтогазових підприємств (2013)
Малярчук О. Г. - Оцінка рівня розвиненості динамічних здатностей підприємств: методичні засади та практична апробація (2013)
Прохорова Є. В. - Активізація збутової діяльності підприємства шляхом відкриття Інтернет-магазину, Закревська І. С. (2013)
Проскурня М. Г. - Методологічний інструментарій управління конкурентоспроможністю послуг підприємств сфери інформаційних технологій (2013)
Паздрій В. Я. - Модель проактивної поведінки компанії (2013)
Верба В. А. - Методичні положення оптимізації товарного портфеля виробничого підприємства, Яковенко С. В. (2013)
Оберемчук В. Ф. - Стратегічний розвиток бренду: сутність, оцінювання, перспективи , Погоріла А. С. (2013)
Кібук Т. М. - Аналіз сучасних підходів до управління стратегічним потенціалом підприємства (2013)
Гребешков О. М. - Оцінювання готовності підприємств до впровадження інформаційної стратегії (2013)
Сагайдак М. П. - Роль внутрішнього маркетингу у забезпеченні конкурентоспроможності вітчизняних підприємств (2013)
Кизенко О. О. - Бюджетне управління підприємством: проблеми застосування системного підходу (2013)
Коцюба О. C. - Вимірювання господарського ризику в межах бюджетування діяльності підприємства (2013)
Криворучкіна О. В. - Ресурсно-процесний підхід до оцінювання продуктивності підприємства, Васильцов Є. В. (2013)
Янголь Г. В. - Методичні підходи до вимірювання результативності діяльності підприємства (2013)
Голіонко Н. Г. - Особливості формування ланцюжка створення вартості у електронному бізнесі (2013)
Корнійчук Л. Я. - Що день прийдешній нам готує? (план чи ринок) (2013)
Тимочко Н. О. - "Косигінська реформа" (1965 р.) як спроба вдосконалення радянської господарської системи (2013)
Опанасенко В. М. - Методологія цивілізаційного підходу в дослідженні тіньової економіки (2013)
Тимченко Ю. В. - Кооперація в економічній літературі 20-х років ХХ ст (2013)
Полюсевич Ю. Г. - Аналіз радянської господарської системи у працях вчених-економістів української діаспори (2013)
Удовенко І. О. - Специфіка залучення найманої праці у виробничий процесу трансформаційному періодії (2013)
Анотації (2013)
Савво В. М. - Вирусы и аутоиммунные ревматические заболевания взгляд на проблему, Киселева Л. П. (2010)
Панченко Л. А. - Наиболее значимые клинико-лабораторные критерии диагностики смешанных микоплазмо-герпесвирусных инфекций у больных с воспалительными заболеваниями гортани, Куликова Е. А., Попова Н. Г., Кириченко И. И., Попова Л. А., Васина С. И., Звягольская И. Н., Личко В. А., Короваева И. В. (2010)
Коляда Т. І. - Фагоцитарна активність нейтрофілів периферійної крові та макрофагів бронхоальвеолярного лаважу при пневмоній різної етіології в експерименті, Бруснік С. В., Михайличенко М. С., Нестеренко А. М., Коляда О. М. (2010)
Сидорчук Л. І. - ВИДОВИЙ СКЛАД, ПОПУЛЯЦІЙНИЙ Рівень та антибіотикочутливість мікрофлори виділень з уретри хворих на хронічний бактеріальний уретрит чоловіків, Авдєєва Л. В., Сидорчук А. С. (2010)
Жорняк О. І. - Дослідження антимікробної активності таблетованих антисептичних препаратів (2010)
Осолодченко Т. П. - Вивчення ростових властивостей поживних середовищ із зернової барди відносно тест-штамів мікроорганізмів, Волянська Н. П., Батрак О. А., Завада Н. П., Порт О. В., Рябова І. С., Штикер Л. Г., Пономаренко С. В. (2010)
Кривохижая М. В. - Изменчивость факторов патогенности золотистого стафилококка под влиянием ультрафиолета, Наврулин В. О., Калиниченко Е. О., Воробьева Л. И. (2010)
Чугунов В. В. - Антропологические исследования И.И. Мечникова в истории сексологии ХIХ — ХХ веков (к 165-летию со дня рождения) (2010)
Петрюк П. Т. - Илья Ильич Мечников: биографические, научные и психиатрические аспекты (к 165-летию со дня рождения), Кучма И. Ю, Резник В. И. (2010)
Калініченко С. В. - Загальна характеристика дифтерійного і правцевого токсинів та їх антигенних дериватів, Бабич Є. М., Рижкова Т. А., Скляр Н. І., Рябовіл О. В., Плугатор Т.М., Антушева Т.І. (2010)
Кашпур Н.В. - Хімічна модифікація високомолекулярних лікарських засобів, Мартинов А.В., Волянський А.Ю., Перемот С.Д., Смілянська М.В. (2010)
Єлисеєва І. В. - Сучасні підходи до розробки вакцини проти туберкульозу, Бабич Є. М., Ждамарова Л. А., Колпак С. А., Бобирєва І. В. (2010)
Перемот С. Д. - Активність цитокінів у хворих на гострий коронарний синдром, Смілянська М. В., Волянський А. Ю., Кашпур Н. В., Перемот Я. О. (2010)
Похил С. І. - Перехресні реакції при імунодіагностиці анаплазмозної інфекції методом РНІФ, Тимченко О. М., Лісняк Ю. В., Чигиринська Н. А., Костиря І. А., Круглова Т. А., Килипко Л. В., Семеренська Є. І. (2010)
Бондаренко А.В. - Вивчення чутливості збудників бартонельозу до антибактерійних препаратів (2010)
Смелянская М. В. - Вирусы группы герпеса как возможный этиологический фактор возникновения и развития инфекционных миокардитов, Перемот С. Д., Матвийчук Н. В., Перемот Я. А., Волянский А. Ю., Мартынов А. В., Кашпур Н. В. (2010)
Юрченко Л.А. - Визначення лецитіназної активності мікроорганізмів роду Proteus (2010)
Гончаренко В. В. - Характеристика патогенних властивостей лабораторних штамів Chlamydia trachomatis при експериментальному інфікуванні тварин (2010)
Коляда Т. І. - Оцінка рівня деяких цитокінів при пневмонії різноманітної етіології в експерименті, Бруснік С. В., Михайличенко М. С., Аттіков В. Є., Нестеренко А. М., Коляда О. М. (2010)
Ільїнська І. Ф. - Вплив суміші омега-3 поліненасичених Жирних кислот та молекулярного комплексу РНК-тилорон на формування протитуберкульозного імунітету у тварин з Т-клітинним Імунодефіцитом (2010)
Мирошниченко И. В. - Выбор вида адаптации в системах обработки экспериментальных данных (2013)
Dobryakova L. - GNSS:повышение точности позиционирования с использованием модели WGS-84, Lemieszewski Ł., Ochin E. (2013)
Кравцов Г. О. - Моделювання SMART GRID (2013)
Буртняк В. М. - Метод управління системами фізичного захисту екологічно небезпечних об’єктів, Забулонов Ю. Л., Мєдвєдєв Ю. О. (2013)
Владимирский А. А. - Разработка средств метрологического обеспечения для измерителей параметров движения подъемно-транспортного оборудования, Владимирский И. А., Криворучко И. П., Иващенко А. П. (2013)
Korostil А. - Nonequilibrium magnetic dynamics in Hubbard model, Korostil I., Korostil Ju., Durnyak B.. (2013)
Артемчук В. О. - Перспективи використання безпровідних сенсорних мереж (2013)
Пелешко Д. Д. - Розробка програмної системи аналізу кількості і оцінки режиму руху автотранспортних засобів на контрольно-перепускних пунктах, Іванов Ю. С. (2013)
Валькман Ю. Р. - Семиозис в когнитивных процессах (2013)
Ракушев М. Ю. - Обчислювальна схема інтегрування на основі диференціально-тейлорівського перетворення з автоматичним вибором кроку та порядку, Лаврінчук О. В. (2013)
Ляшенко І. О. - Модель оцінки живучості інформаційно-управляючих систем спеціального призначення (2013)
Коростиль Ю. М. - Перспективы развития реконфигурируемых вычислителей для выполнения ресурсоемких расчетов, Гильгурт С. Я. (2013)
Юдін О. Ю. - Варіанти забезпечення цілісності та достовірності інформації при взаємодії SMART GRID систем на міждержавному рівні, Красніков С. М. (2013)
Коробчинський М. В. - Моделювання процесів функціонування інформаційних складових системи управління рухомими компонентами (2013)
Дурняк Б. В. - Задачі розвитку засобів опису соціальних об’єктів, Коростіль О. Ю.-Ю. (2013)
Гончарук В. Є. - Моделювання міграції розпадної речовини в тілах з каналами швидкого переміщення частинок (2013)
Різак В. М. - Визначення загасання сигналу в оптоволоконній лінії за умови некаліброваного приймача та джерела сигналу, Маркевич П. В., Тимченко О. В. (2013)
Сікора Л. С. - Інформаційно-вимірювальні лазерні системи оцінки концентрації забруднень техногенного середовища з експертною підтримкою, Лиса Н. К., Міюшкович Ю. Г., Марцишин Р. С. (2013)
Сікора Л. С. - Інформаційні технології активізації когнітивного рівня особи в процесі навчання, Антоник М. С., Сабат В. І., Пюрко Л. (2013)
Березький О. М. - Моделювання процесу опрацювання гістологічних зображень з використанням мереж Петрі (2013)
Рак Т. Є. - Інформаційні і системні, технології структуризації ієрархічних систем для забезпечення підтримки рішень при ліквідації надзвичайних ситуацій, Ткачук Р. Л., Сікора Л. С., Якимчук Б. Л., Кунченко-Харченко В. І. (2013)
Петренко А. І. - Брокер ресурсів для Nordugrid ARC із використанням прогнозування часу початку виконання, Свистунов С. Я., Свірін П. В. (2013)
Медиковський М. О. - Методи оперативного опрацювання даних в інтегрованих системах автоматизованого управління енергоефективністю регіону, Цмоць І. Г., Кравчишин В. С. (2013)
Кам’янчин І. - Адаптивний нейромережевий регулятор для управління приводом рулону в РРМ, Вовк А., Шевчук О. (2013)
Пушкар А. - Пошук малочутливих коротких фарбодрукарських систем з кратними циліндрами (2013)
Дурняк Б. В. - Дослідження моделей безпеки продукції, що грунтуються на використанні етикеток, Стахів Р. Б. (2013)
Басок Б. И. - Когенерационнные технологии использования биогаза, Матвеев Ю. Б., Кужель Л. Н., Коломейко Д. А. (2009)
Шелестюк А. И. - Применение низкокалорийных топлив в промышленной энергетике, Чобенко В. Н. (2009)
Сирота А. А. - Исследование влияния температуры наружного воздуха и забортной воды на температуру наддувочного воздуха на входе цилиндр судовых дизелей (2009)
Макарова О. В. - Скорочення антропогенного навантаження від котельних автоклавного виробництва будівельних матеріалів шляхом нагріву котельної води, Радченко М. І. (2009)
Радченко А. Н. - Охлаждение наружного воздуха на входе газових турбин компрессорных станций эжекторными теплоиспользующими машинами (2009)
Радченко А. Н. - Повышение эффективности дизельгенераторов использованием тригенерации, Коновалов А. В. (2009)
Радченко Р. Н. - Интегрирование эжекторных теплоиспользующих установок охлаждения в системы воздухоподготовки главных судовых двигателей (2009)
Радченко Н. И. - Утилизация тепла в судовых дизельных установках комбинированной выработкой энергии, Сирота А. А. (2009)
Радченко А. Н. - Повышение мощности газотурбинных двигателей охлаждением наружного воздуха в эжекторных теплоиспользующих машинах, Радченко Н. И., Бойко А. В., Карасев С. А. (2009)
Коновалов Д. В. - Тепловикористовуючі холодильні машини на основі термогазодинамічного ефекту (2009)
Пилипчак В. І. - Термостатичні конденсатовідвідники з подвійним ефектом пам’яті форми, Єршов В. В. (2009)
Мантула В. Д. - Рациональное использование тепла металлургического передела – важный резерв енергосберегающей политики предприятия, Белый В. А. (2009)
Клименко Л. П. - Енергозбереження в Чорноморському державному університеті імені Петра Могили, Воскобойнікова Н. О. (2009)
Петухов И. И. - Научные основы рабочего процесса систем быстрого охлаждения и получения шугообразного состояния жидкости (2009)
Басов А. Ю. - Сравнительний анализ компрессорных систем вакуумирования для генераторов жидкого льда, Герасимчук Н. В., Жеманюк П.Д., Михайленко Т.П., Петухов И.И. (2009)
Верич В. В. - Анализ энергетической эффективности установок сухого способа производства цементного клинкера, Верич Е. Д., Петухов И. И., Шахов Ю. В. (2009)
Малый Л. П. - Утилизация полимерных корпусов твердотопливных ракет по экологически чистой технологии, Быковченко Г. И., Тимошевский Б. Г., Ткач М. Р. (2009)
Радченко А. М. - Екологічно чисті установки утилізації енергії продуктів згоряння суднових дизельгенераторів, Воробйов Л. М., Превізник Б. Б., Підгайна А. О. (2009)
Щесюк О. В. - Повышение энергетической эффективности холодильных машин путем оптимизации параметров роботы воздухоохладителя, Патлайчук Н. И. (2009)
Трушляков Е. И. - Особенности функционирования искусственных герметизированных экосистем для обеспечения жизнедеятельности человека (2009)
Прищепов О. Ф. - Аналіз моніторингу забруднення атмосферного повітря автомобільним транспортом в місті Миколаєві, Алексєєва А. О. (2009)
Прищепов О. Ф. - Особливості розсіювання шкідливих речовин викидів автотранспорту у повітрі в умовах міста, Левицька О. С. (2009)
Кубов В. І. - Досвід використання WEB-камери для мікроскопічних досліджень, Мещанінов О. П. (2009)
Божидарнік В. В. - Шляхи оптимізації впливу міського звалища сміття на екологічний стан приміських територій, Картава О. Ф., Картавий А. Г. (2009)
Яковлев А. Н. - Условия реставрационных работ в технике электронных ламп, Карабанов С. М. (2009)
Трунов О. М. - Влияние отверстий на коэффициенты присоединенных масс (2009)
Гордеев Б. Н. - Математическая модель полиметрических измерений (2009)
Каиров А. С. - Математическое моделирование оптимальных режимов резания при токарной обработке конструкционных сталей, Латанская Л. А. (2009)
Быкова Е. В. - Анализ индикаторов блока топливоснабжения в Молдове в системе индикаторов энергетической безопасноти (2009)
Мухамедов Є. С. - Досвід використання мови програмування JavaSript для моделювання оптичних систем (2009)
Захарченко В. В. - Энергоёмкость продукции и нормированное энергопотребление по ГП НПКГ "Зоря"-"Машпроект" (2009)
Мовчан С. Н. - Регенераторы проекта ЦНИОКР "Машпроект" для стационарных и судовых газотурбинных установок, Бочкарев Ю. В., Соломонюк Д. Н. (2009)
Иконников Е. В. - Опыт проектирования ГТЭС 25 МВт на ОАО "Концерн Стирол", Науменко В. В. (2009)
Шпилевой В. А. - Проблемы управления энергоэффективностью на современном этапе, Курушина Е. В. (2009)
Зозулин Ю. В. - Потери в роторе быстроходного асинхронного генератора, работающего на сеть через тиристорный преобразователь частоты, Лившиц А. Л., Ракогон В. Г., Шульженко Н. Г., Пантелят М. Г., Руденко Е. К., Кузьмин В. В., Гордиенко В. Ю. (2009)
Исаенков С. Е. - Автономное электро- и теплоснабжение предприятий с использованием когенерационных установок АООТ "Первомайскдизельмаш" (2009)
Дубов В. А. - Песпективы использования альтернативных видов топлива в энергетике (2009)
Иванько А. А. - Энергосберигающие проекты на основе когенерационных технологий (2009)
Гуз В. П. - Проведення енергоаудиту, Шкарапа В. М. (2009)
Нагорный Н. А. - Электро-фото-химический реактор, Ризун И. Р., Теляшов Л. Л, Чернобрывец А. П. (2009)
Lumpova T. I. - A Model for Metainformation Structure of a Statistical Indicator for Description ofStatistical Observation (2013)
Ященко Л. О. - Формування вибіркових сукупностей для обстежень ділової активності підприємств у країнах ЄС та ОЕСР Статистика та економіка, аналіз, Шпеньович А. І. (2013)
Гончар І. А. - Характер формування зовнішньої торгівлі України:статистична оцінка, Бабірад-Лазунін В. О. (2013)
Самолюк Н. М. - Формування вартості робочої сили у контексті відповідності інтересам суб’єктів ринку праці, Юрчик Г. М. (2013)
Герасименко С. С. - Статистична характеристика споживання продуктів харчування населенням України, Герасименко В. С. (2013)
Шарілова Є. Є. - Методика графического анализа динамики возрастной структуры населения:"четырехугольники старости (молодости)” (2013)
Товченко А. В. - Упровадження Класифікації видів економічної діяльності у Статистичний реєстр підприємств України (2013)
Айстраханов Д. Д. - Підхід до визначення обсягів резервних фондів на випадок економічної кризи, Максименко Д. В. (2013)
Кобилинська Т. В. - Статистика сільського господарства у дзеркалі екології (2013)
Мартинюк Л. В. - Статистичний аналіз у системі прийняття ефективних управлінських рішень у туризмі (2013)
Катихін Є. О. - Практика соціальної відповідальності бізнесу в частині розвитку трудовогопотенціалу підприємства (2013)
Корчміт О. Ю. - Упровадження державних соціальних нормативів у сфері комунальних послуг:соціальні аспекти та енергоощадна політика (2013)
Лебедь Н. В. - Суб’єкти законотворчої діяльності (2013)
Мельничук Л. М. - Проблеми формування мотиваційного механізму державного регулювання розвитку сім’ї в Україні (2013)
Бакуменко В. Д. - Рецензія на монографію М. В. Кравченко "Система соціального захисту населення як об’єкт державної політики: методологія та практика” (2013)
Парфенцева Н. О. - Рецензія на навчальний посібник за ред. С. О. Матковського "Статистика підприємств" (2013)
Ігорю Германовичу Манцурову – 60 (2013)
Хроніка (2013)
Анотації (2013)
Чернявский В. И. - Неферментирующие грамнегативные бактерии в этиологии нозокомиальных инфекций и проблемы антибиотикорезистентности, Бирюкова С. В., Гришина Е. И. (2010)
Лук’яненко Т. В. - Біологічні властивості бактерій роду Streptococcus, ізольованих від пацієнтів із алкогольним делірієм (2010)
Рижкова Т. А. - Хроматографічні методи: класифікація, принципи та практичне застосування, Бабич Е. М., Калініченко С. В., Скляр Н. І., Рябовол О. В., Плугатор Т. М., Горбач Т. В., Антушева Т. І., Касьяненко Т. М. (2010)
Мустафа Аль-Хуссейн - Структура и биологическая активность некоторых растительных эллагитанинов, выделенных из разных представителей рода Миртовых, Мартынов А. В. (2010)
Затильнікова О. О. - Антимікробна активність екстрактів Iris pseudacorus l., Осолодченко Т. П., Ковальов В. М. (2010)
Єгошина В. О. - Показники резистентності у хворих на пневмонію різної етіології, Коляда О. М., Бруснік С. В., Михайличенко М. С., Аттіков В. Є., Нестеренко А. М., Коляда Т. І. (2010)
Жорняк О. І. - Дія антисептичних засобів на патогенні механізми бактерій, Стукан О. К., Сухляк В. В. (2010)
Попов Н. Н. - Влияние терапии иммунологлобулином человека нормальным для внутривенного введения на основные параметры местного и системного иммунитета детей, часто болеющих острыми респираторными инфекциями с синдромом лимфаденопатии, Савво А. Н., Колиушко Е. Г. (2010)
Левачкова Ю. В. Степанова К. О. - Дослідження протигрибкової активності комбінованих песаріїв "Клімедекс" (2010)
Перемот С. Д. - Імунологічні критерії прогнозування ризику розвитку гострого коронарного синдрому у осіб з ішемічною хворобою серця, інфікованих вірусами родини Herpesviridae, Смілянська М. В., Волянський А. Ю., Перемот Я. О., Кашпур Н. В., Усенко С. А. (2010)
Болдескул И. Е. - ЯМР-диагностика нанокомпозитов на основе гидрогелевых матриц, содержащих инкорпорированный гидроксилапатит, Самченко Ю. М., Данильченко С. Н., Трачевский В. В., Суходуб Л. Б., Волянский А. Ю., Кучма И. Ю., Ульберг З. Р., Суходуб Л. Ф. (2010)
Дяченко В. Ф. - Вивчення деяких факторів персистенції антибіотикорезистентних збудників гнійно-запальних ускладнень в торакоабдомінальній хірургії, Ягнюк Ю. А., Марющенко А. М., Бакуменко А. В., Городницька Н. І. (2010)
Торяник И. И. - Дифференциально-диагностическая сопоставимость морфологических маркеров воспалительно-дегенеративных изменений в головном мозге при ишемическом инсульте и герпесвирусной нейроинфекции (по данным клинико-экспериментальных исследований), Колесник В. В. (2010)
Балак О. К. - Вплив мультипробіотику "СИМБІТЕР-2" на мікробіозеноз ротової порожнини у хворих на вторинну адентію (2010)
80-летний юбилей Макаренко Константина Константиновича (памяти Учителя, ученого, педагога, врача) (2010)
Yelyseyeva I. V. - Adverse reactions to vaccines and ways of its prevention, Babych Ye. M., Zhdamarova L. A., Belozersky V. I., Kolpak S. A., Bobireva I. V. (2011)
Дьяченко П. А. - Механизмы длительной персистенции вируса простого герпеса в организме хозяина, Дьяченко А. Г., Кучма И.Ю., Волянский А.Ю. (2011)
Гончаренко В. В. - Сучасні уявлення щодо таксономії та біологічних особливостей мікроорганізмів порядку Chlamydiales, Джораєва С. К., Кутова В. В. (2011)
Yevsyukova V. Y. - Research of general toxicity of 2Н-pirano, Andreieva I. D., Kazmirchuk V. V., Scherbak O. M., Yuchimenko V. I., Lahman S. М., Chernyshenko D. М. (2011)
Shulga L. I. - Experimental substantiation of herb material selection in the making of complex tincture for periodontics, Biriucova S. V., Piminov O. F. (2011)
Калініченко С. В. - Біологічні властивості циркулюючих і музейних штамів збудників дифтерії та кашлюку, Колоколова О. Б., Рижкова Т. А., Большакова Г. М., Калініченко О. О., Соломка О. О., Пульнєва О. М., Піддубна Т. Л., Кадерова А. Г., Соколов А. В., Касьяненко Т. М., Котеньова Т. О. (2011)
Городницька Н. І. - Вплив хімічно-модифікованого глікопротеїдного антигену синьогнійної палички на показники імунної системи, Мартинов А. В. (2011)
Жорняк О. І. - Патологоморфологічне дослідження внутрішніх органів лабораторних тварин після введення антисептичного препарату септефрил, Сухляк В. В., Палій І.Г. (2011)
Граділь Г. І. - Провідні симптоми та частота їх виявлення у хворих на пневмонію різної етіології, Козько В. М., Піддубна Т. Л., Меркулова Н. Ф., Могиленець О. І., Єгошина В. О., Аттіков В. Є. (2011)
Демченко Н.Р. - Зміни популяційного рівня бактерій корозійно активного мікробного угруповання в процесі формування біоплівки на поверхні маловуглецевої сталі (2011)
Галушка Р.А. - И.И. Мечников – основатель современой микробиологии и иммунологии, Кучма И.Ю, Глазунова Л.И. (2011)
Человек и ученый (Н.В. Васильев) (2011)
Рецензия на монографию Фролова А. Ф. и Задорожной В. И. "Молекулярная эпидемиология вирусных и прионных инфекций" (2011)
Содержание (2013)
Алимов В. И. - Диаграмма распада переохлаждённого аустенита при сорбитизации в графите заготовки для тонкой высокопрочной проволоки, Пушкина О. В., Пономарёва И. В. (2013)
Марков О. Е. - Закрытие осевых дефектов при осадке заготовок с вогнутым поперечным сечением (2013)
Алиева Л. И. - Технологическая деформируемость при штамповке стаканов с фланцем, Мартынов С. В., Грудкина Н. С., Комиренко А. Д. (2013)
Савелов Д. В. - Исследование особенностей взаимодействия элементов динамической системы "вибростол – металлический порошок – пригружающий пуансон" при вибрационном формовании (2013)
Артамонова Д. А. - Методы расчета относительного расположения поверхностей, Дубровский С. С. (2013)
Бондар О. В. - Залежність динамічного розцентрування від впливу ослаблення різьбових з'єднань роторної машини (2013)
Кіяновський М. В. - Керування ресурсом інструментальних пластин із кубічного нітриду бору при обробці деталей із високомарганцевих сталей, Цивінда Н. І. (2013)
Ковалевская Е. С. - Сравнительный анализ программных продуктов, применяемых для создания управляющих программ механообработки в станках с ЧПУ (2013)
Ковалевский С. В. - Исследование технологических возможностей повышения твердости и износостойкости поверхностей деталей машин с применением СВС-реакций, Стародубцев И. Н., Севрюкова Н. В. (2013)
Ковалевський С. В. - Дослідження технологічної операції зміцнення складнопрофільних поверхонь, Панфілова С. С., Стародубцев І. М. (2013)
Колот Л. П. - Технологическая оснастка для повышения надежности закрепления деталей при механообработке, Онищук С. Г., Борисенко Ю. Б. (2013)
Коритко Ю. М. - Управління режимами механічної обробки за допомогою генетичних алгоритмів, Симонова А. А. (2013)
Медведев В. С. - Когнитивные модели для проектирования вспомогательного инструмента, Медведев В. В., Дячкин Б. А. (2013)
Придальний Б. І. - Механізм затиску токарного автомата з додатковою підтримкою прутка (2013)
Сапон С. П. - Експериментальне визначення траєкторій руху шпинделя на гідростатичних опорах, Аванесов Є. В. (2013)
Саункин В. Т. - Технологическое обеспечение точности обработки деталей при врезном шлифовании, Онищук С. Г. (2013)
Сошко В. А. - Инициирование и самоускорение химических реакций поверхностно-активной среды при механическом разрушении, Симинченко И. П., Ляшков В. С. (2013)
Федориненко Д. Ю. - Аналіз точності опорної поверхні регульованого гідростатичного підшипника, Урліна А. А. (2013)
Федотьев А. Н. - Пути повышения обрабатываемости высокохромистых белых чугунов, Федотьева Л. П. (2013)
Гаврюков А. В. - Экспериментальные исследования бокового схода ленты на барабанах с незначительной выпуклостью (2013)
Периг А. В. - Динамика переноса груза на тросе при вращении точки закрепления. Часть 1. Геометрия и дифференциальные уравнения, Стадник А. Н., Дериглазов А. И., Подлесный С. В. (2013)
Лютая А. В. - Математическая модель электромеханической системы колебаний гибких токопроводов дуговой печи, Обухов А. Н. (2013)
Федоров М. М. - Особенности теплового состояния асинхронных двигателей при несимметрии питающего напряжения, Ивченков Н. В., Ткаченко А. А. (2013)
Белевцов Л. В. - Определение оптимального инвестиционного проекта с применением классических методов и многокритериального экспертного анализа на основе нечёткой логики, Гудкова Е. Ю., Садовец Я. Ю. (2013)
Болотина Е. В. - Институциональные матрицы общества и институт труда, Кучма Д. А. (2013)
Вакуленко В. Н. - Теоретические предпосылки формирования социальной ответственности студента – будущего менеджера, Савельева В. С. (2013)
Галушко Е. С. - Моделирование организационно-экономического механизма адаптации промышленного предприятия на основе сетей с нейроподобными элементами, Галушко С. А. (2013)
Гальків Л. І. - Демографічні детермінанти розвитку людського капіталу (2013)
Гридасов В. М. - Влияние макроэкономических факторов на эффективность финансовых инвестиций (2013)
Єськов О. Л. - Науково-методичний підхід до вибору сценарію регулювання економічного розвитку промисловості регіону, Іванова Є. В. (2013)
Колесов С. В. - Напрями вдосконалення обліку інвестиційно-інноваційних процесів на машинобудівних підприємствах, Дубинська О. С. (2013)
Серпухов М. Ю. - Оцінка впливу торгівельних війн на економіку країни (2013)
Фомиченко І. П. - Формування оптимальної програми інвестиційного забезпечення розвитку потенціалу промислових підприємств, Баркова С.О. (2013)
Шевченко В. В. - Рационализаторская деятельность в современных условиях: теоретические и практические аспекты использования организационных решений в экономике предприятия, Плескач В. П., Дробитько И. А. (2013)
Аннотации (2013)
Анотації (2013)
Abstracts (2013)
Моссэ И. Б. - Проблемы оценки генетических эффектов ионизирующей радиации у человека (2009)
Королев В. Г. - Генетические эффекты излучений и механизмы репарации у дрожжей как тест-системы для радиационной безопасности (2009)
Королев В. Г. - Увеличение эффективности пострепликативной репарации предмутационных интермедиатов ДНК в клетках дрожжей Saccharomyces cerevisiae фармацевтическим препаратом "Гептронг", Ковальцова С. В., Федорова И. В., Грачева Л. М. (2009)
Гудков І. М. - Протирадіаційний захист агроценозів як основний шлях забезпечення радіаційної безпеки населення на забруднених радіонуклідами територіях (2009)
Чорна В. І. - Оцінка і прогноз медичних радіологічних наслідків аварії на ЧАЕС, Лянна О. Л. (2009)
Кутлахмедов Ю. А. - Проблемы экологического нормирования и радиационная безопасность биоты екосистем, Матвеева И. В., Петрусенко В. П., Саливон А. Г, Родина В. В., Леньшина А. Н. (2009)
Петин В. Г. - Синергизм комбинированных воздействий на клетку и проблема экологического нормирования, Комарова Л. Н. (2009)
Томілін Ю. А. - Система екстреної йодної профілактики населення у разі аварії на АЕС, Григор’єва Л. І. (2009)
Ракша-Слюсарева О. А. - Вивчення радіомодифікуючої дії харчової добавки "ріпак" у експериментальних дослідженнях на тваринах, Слюсарев О. А., Круль В. О. (2009)
Дерев’янко Л. П. - Профілактично-оздоровче харчування як один із медичних заходів захисту організму в умовах тривалого впливу малих доз іонізувального випромінення (2009)
Назаров В. П. - Использование концентрата эламина из морской водоросли ламинарии для минимизации действия радиации и йодной недостаточности, Деревянко Л. П. (2009)
Хворостенко М. И. - Лучевая терапия резектабельного рака желудка. Персонифицированный прогноз, Хворостенко Ю. М. (2009)
Григор’єва Л. І. - Моделювання формування внутрішнього опромінення людини на Півдні України (2009)
Григор’єва Л. І. - Дезактивація ставка-охолоджувача АЕС з використанням макрофітів, Томілін Ю. А. (2009)
Хворостенко М. И. - Уменьшение проявлений негативного действия радиации при лучевой терапии, Кихтенко И. Н. (2009)
Лазоренко Г. Е. - Дозовые нагрузки, формируемые природным радионуклидом 210Po в коммерчески значимых видах рыб и моллюсков Черного моря, Поликарпов Г. Г. (2009)
Мирзоева Н. Ю. - Дозовые нагрузки от излучений аварийных 90Sr И 137Cs на гидробионтов водоема-охладителя ЧАЭС, Киевского и Каховского водохранилищ, Северо-Крымского канала и Черного моря, Поликарпов Г. Г., Егоров В. Н., Архипова С. И., Коришко Н. Ф., Мигаль Л. В. (2009)
Терещенко Н. Н. - Cравнительная радиоэкология плутония в акваториях Черного моря и некоторых других морских и пресноводных экосистемах в постчернобыльский период, Поликарпов Г. Г. (2009)
Рыбалка В. Б. - Возможности хитиновых биосорбентов в решении технологических проблем очистки жидких радиоактивных отходов, Горовой Л. Ф., Косяков В. Н., Сенюк О. Ф. (2009)
Калда Г. С. - Джерела радіоактивного забруднення території Польщі, Зурек Л. (2009)
Babych E. M. - Determination of regimes for diphtheria exotoxin modification by chemical and physicochemical methods, Kalinichenko S. V., Ryzhkova T. A., Sklyar N. I., Ryabovol O. V., Pluhator T. M., Antusheva T. I., Panova C. V. (2011)
Rudenko S. S. - Specific differentiation and epidemiological marking of staphylococcus aureus strains distinguished from the carriers of medical personnel and objects of external environment in curative institutions of the south railway, Korobkova I. V., Sobol О. M., Astapova V. V., Pivnenko T. V., Grechishkina Y. A., Kanives E. A. (2011)
Lukyanenko T. V. - Optimization of conditions the cultivation for hyaluronidase production by streptococcus pyogenes (2011)
Усатий Р. С. - Стан протикорового імунітету у часто хворіючих дітей та взаємозв'язок рівня протикорових антитіл з HLA-фенотипом, Попов М. М., Романова О. А., Савво О. М. (2011)
Усенко С.Г. - Аналіз окремих показників клітинного та гуморального імунітету у дітей хворих на бронхіальну астму, Усенко С. А. (2011)
Мартынов А. В. - Фонтаны украины открытые очаги инфекционных заболеваний: причины, анализ ситуации, решение проблемы, Мануйлов М. Б., Степанова И. И., Маньковский В. В., Московкин В. М. (2011)
Фрич Н. І. - Аналіз чутливості до антибіотиків клінічних штамів мікроорганізмів виділених в хірургічних та урологічних стаціонарах м.Івано-франківська (2011)
Криворучко О. В. - Антимікробна активність екстрактів з листя та кори гілок кизилу, Шульга Н. М., Самойлова В. А., Ковальов В. М. (2011)
Голубка О. В. - Поширеність кандидозів, загальна характеристика збудника, особливості лабораторної діагностики (2011)
Ковальова Г. О. - Історія протитуберкульозної служби харківської області та динаміка епідеміологічної ситуації з туберкульозу на слобожанщині, Сенчева Т. В., Бондар В. О., Кучма І. Ю., Волянський А. Ю., Мартіросян І. О., Балута І. М. (2011)
Галушка Р. А. - Наукова діяльність І.І. Мечникова за кордоном, Кучма І. Ю., Глазунова Л.І. (2011)
Сербін С. І. - Підвищення ефективності технологій малоемісійного спалювання палив в газотурбінних двигунах, Мостіпаненко Г. Б. (2010)
Димо Б. В. - Ефективність теплової ізоляції трубопроводів систем теплопостачання, Пилипчак В. І. (2010)
Воловодюк М. Л. - Побудова аналітичної моделі термоциклування з фазовими перетвореннями у вуглецевих сталях (2010)
Трунов А. Н. - Показатели количественной оценки управляемости подводных технических средств (2010)
Соловьев С. Н. - Нано-вызовы: социально-экологический аспект, Боду С. Ж. (2010)
Поздняков Д. В. - Влияние состояния рабочих сред элементов термотраснформатора на его характеристики, Петухов И. И., Сниховский Е. Л. (2010)
Франк Д. Б. - Теплові помпи – перспектива використання низькопотенційної теплоти, Волосатов Г. О., Нагорний М. О., Різун І. Р., Чорнобривець А. П., Різун О. І. (2010)
Калда Г. С. - Перспективи використання сонячної енергії в європейських країнах, Патерек Р. (2010)
Патлайчук Н. И. - Опыт применеия принципа динамического гашения вибрации в автономных кондиционерах, Щесюк О. В. (2010)
Прищепов О. Ф. - Організація системи моніторингу довкілля на регіональному рівні, Алексєєва А. О. (2010)
Гордеев Б. Н. - Повышение точности измерения временных интервалов в полиметрических системах, Образцов Ю. М., Зивенко А. В. (2010)
Гордєєв Б. М. - Корекція апаратної функції та роздільної здатності поліметричних систем, Грєшнов А. Ю. (2010)
Кубов В. И. - Связь энергопотребления бытового кондиционера с температурой и работой центрального отопления в период 2008-2009 годы (по результатам цифровой регистрации) (2010)
Зюляєв Д. Д. - Особливості використання Usb та Web-камер (2010)
Караман Н. Ю. - Оцінка балансу електроенергії острівної території (на прикладі острова Зміїний) (2010)
Литвин Ю. П. - Диагностика повреждений плечевого сустава. Пути уменьшения лучевой нагрузки, Логвиненко В. В., Кашарин А. А., Новичихин А. В. (2010)
Хворостенко М. І. - Аналіз результатів комбінованого і хірургічного лікування раку тіла шлунка, Хворостенко Ю. М., Дорофєєва Н. А. (2010)
Кудря С. О. - Стан та перспективи розвитку відновлюваної енергетики в Україні (2010)
Курушина Е. В. - Мировой опыт управления энергоэффективностью, Шпилевой В. А. (2010)
Дубов В. А. - Применение альтернативных видов топлива, полученных из возобновляемых источников энергии, в когенерационных установках (2010)
Шелестюк А. И. - Газовые турбины для металлургии и энергетики Украины (2010)
Белый В. А. - Резервы энергосбережения при реализации металлургических процессов и технологий. Сообщение 1. Сталеплавильное производство, Волков С. Ю., Мисочка А. В. (2010)
Чередник В. И. - Состояние генераторного оборудования, изготовленного заводом "Электротяжмаш", на ТЭС и вопросы его модернизации (2010)
Пилип’юк Р. В. - Про реконструкцію Калуської ТЕЦ з переведенням на спалювання вугілля замість природного газу (2010)
Бирюкова С. В. - Экспериментальные исследования синергидного действия антибиотиков (обзор литературы), Ягнюк Ю. А., Бомко Т. В., Марющенко А. М., Бакуменко А. В., Городницкая Н. И., Бондарь А. В., Танасов С. В. (2011)
Войда Ю. В. - Генетичні детермінанти чинників патогенності інфекційних збудників (2011)
Аттиков В. Е. - Влияние микроорганизмов на развитие гиперпластических процессов в носоглотке, Брусник С. В., Шушляпина Н. О., Нестеренко А.М., Коляда О. М. Коляда Т. И. (2011)
Комаренко Н. С. - Видове розмаїття борелій та їх значення у крайовій патології, Виноград Н. О. (2011)
Владимирова І. М. - Дослідження антибактеріальних властивостей субстанцій ламінарії, Волянський Д. Л., Клиса Т. Л., Осолодченко Т. П., Штикер Л. Г., Гушилик Б. И., Парусова Я. Ю. (2011)
Кашпур Н. В. - Дослідження формування резистентності мікроорганізмів та грибів до ліпофільних фракцій представників роду Galium L., Волянський А. Ю., Горяча О. В., Казмірчук В. В., Ковальова А. М., Ільїна Т. В. , Осолодченко Т. П., Парусов А. В. (2011)
Римша О. В. - Вивчення чутливісті до антибіотиків збудників гнійно-запальних ускладнень (2011)
Джелали В. В. - Синтез двухмерных мембран, наноразмерных по третьей микроскопической координате, из АСКМ на поверхности платиновых подложек и изучение электрохимических свойств интерфейсов по отношению к антигенам P.aeruginosa АТСС 27853, Волянский А. Ю., Мартынов А. В., Осолодченко Т. П., Похил С. И., Овчаренко С. В., Глазунова Л. И., Черняева Т. А., Балута И. М. (2011)
Киреев И. В. - Влияние ксафубена на активность протеолитических ферментов кининовой системы и содержание простагландинов группы ПГЕ1 в плазме крови, Самура Б. А., Литвинова О. Н., Волковой В. А. (2011)
Галушка Р. А. - Харьковскому медицинскому обществу – 150 лет, Кучма И. Ю, Глазунова Л. И., Мойсеенко Т. В. (2011)
До 75-річчя професора Гордія Кіндратовича Палія (2011)
Гудков И. Н. - Антропоцентрический, экоцентрический и эксцентрический подходы к радиационной и техногенной безопасности человека и окружающей среды, Майдебура О. П. (2010)
Григорьева Л. И. - Дозовая нагрузка на человека на территории вблизи АЭС, Томилин Ю.А. (2010)
Королев В. Г. - Современные представления о роли систем репарации клеток в обеспечении стабильности и надежности генома (2010)
Кихтенко И. Н. - Пути управление тканевой радиопоражаемостью (2010)
Сухина Е. Н. - Хрономодулированный режим радиохимиотерапии как способ снижения токсичности антибластомного лечения злокачественных новообразований, Свинаренко А. В., Старенький В. П., Сухин В. С., Грановская А. И. (2010)
Моссэ И. Б. - Радиоиндуцированный "байстэндер" эффект и его биологический смысл, Морозик П. М. (2010)
Хворостенко М. І. - Аналіз результатів комбінованого і хірургічного лікування раку тіла шлунка, Хворостенко Ю. М., Дорофєєва Н. А. (2010)
Кутлахмедов Ю. А. - Применение теории надежности систем в радиационной экологии, Саливон А. Г., Пчеловская С. А., Родина В. В., Матвеева И. В., Петрусенко В. П. (2010)
Лазоренко Г. Е. - Дозовые нагрузки на население Крыма (оценочные) и Украины (ориентировочные) от альфа-излучения природного радионуклида 210Pо вследствие потребления в пищу черноморского шпрота, Поликарпов Г. Г., Болтачев А. Р. (2010)
Лянна О. Л - Вплив радіойодтерапії на стан системи протеолізу за канцерогенезу щитовидної залози, Чорна В. І., Хворостенко М. І., Дорофєєва Н. А. (2010)
Мирзоева Н. Ю. - Радиоэкологические последствия аварии на Чернобыльской атомной станции для водоёмов Украины (от водоема-охладителя ЧАЭС до Черного моря) в период 1986-2008 гг. (2010)
Чорна В. І. - Вплив іонізуючого випромінювання на вміст білка проміжних філаментів глії головного мозку і цистеїнові протеази, Лянна О. Л. (2010)
Ракша-Слюсарева О. А. - Механізми радіомодифікуючої дії нових дієтичних харчових добавок рослинного походження при пролонгованому опроміненні, Слюсарев О. А., Круль В. О. (2010)
Титул, содержание (2013)
Горбулин О. С. - Эколого-биологическая характеристика Chrysophyta континентальных водоёмов Украины (2013)
Беляева П. Г. - Роль фитоперифитона в продукции органического вещества и круговороте азота в речных экосистемах (обзор) (2013)
Медведь В. А. - Активность каталазы микроводорослей в условиях культуры, Горбунова З. Н. (2013)
Стадниченко А. П. - Добова циклічність легеневого дихання прісноводних молюсків (Gastropoda, Pulmonata) (2013)
Нестеров В. Н. - Динамика реакций Hydrilla verticillata на воздействие ионов меди, Розенцвет О. А., Макурина О. Н. (2013)
Черкашин С. А. - Экспериментальные исследования токсичности фенола для ракообразных (обзор), Блинова Н. К. (2013)
Журавель Е. В. - Влияние углеводородов водорастворимой фракции дизельного топлива на раннее развитие плоского морского ежа Scaphechinus mirabilis, Подгурская О. В. (2013)
Мехед О. Б. - Влияние загрязнения воды гербицидами зенкором и раундапом на обмен веществ в печени рыб семейства Cyprinidae, Жиденко А. А. (2013)
Беляев В. В. - Механизмы формирования сезонных вариаций содержания 90Sr и 137Cs в пресноводных рыбах, Волкова Е. Н. (2013)
Линник П. Н. - Гумусовые вещества поверхностных вод и особенности их распределения среди различных фракций, Иванечко Я. С., Линник Р. П., Жежеря В. А. (2013)
Клименко Л. П. - Індикатори зміни рівня екологічної безпеки систем теплохолодозабезпечення при впровадженні альтернативних джерел енергії, Воскобойнікова Н. О. (2011)
Горбулик В. І. - Ефективні сонячні фотоелектричні перетворювачі на гетерованому кремнії (2011)
Лукьянчиков С. Д. - К вопросу расчѐта работы вращающегося регенеративного теплообменника, Ризун А. И., Ризун И. Р., Чернобрывец А. Л. (2011)
Ризун А. Р. - Электроразрядная технология – перспективный путь создания водно-угольного топлива, Голень Ю. В., Денисюк Т. Д., Ризун И. Р. (2011)
Пилипчак В. И. - Капиллярно-пористый конденсатоотводчик систем сжатых газов, Пилипчак В. В. (2011)
Лейбович Л. И. - К вопросу очистки судовых нефтесодержащих вод от глобул нефтепродуктов, Дымо Б. В., Язловецкий А. В. (2011)
Огородник А. М. - Використання різних методів пилопригнічення для зменшення надходження шкідливих полютантів у навколишнє середовище, Томілін Ю. А., Григор’єва Л. І., Кутлахмедов Ю. О. (2011)
Огородник А. М. - Контрзаходи як засіб мінімізації негативних впливів на екосистему, Григор’єва Л. І. (2011)
Гордєєв Б. М. - Конструктивні особливості чутливих елементів коаксіального типу поліметричних систем, Грєшнов А. Ю. (2011)
Патлайчук Н. И. - Пульсации газа в трубопроводах холодильного компрессора, Щесюк Л. В. (2011)
Патлайчук Н. И. - Метод расчета звукоизолирующих конструкций для холодильных машин, Щесюк Л. В. (2011)
Шевченко А. К. - Двумерная локализация источников гамма-излучения приборами с кодирующей апертурой (2011)
Кочергин А. В. - Цифровая обработка сигнала сцинтилляционного детектора CsI(TI.) сигнальным процессором TMS320C2812 (2011)
Радченко М. І. - Актуальність проблеми енергозбереження в автоклавному виробництві будівельних матеріалів, Макарова О. В. (2011)
Кубов В. И. - Моделирование пьезоэлектрических и акустических элементов в пакете LTSPІCЕ/SWCAD (2011)
Постолатий В. М. - Отраслевая система индикаторов и мониторинга состоянияуровня энергетической безопасности Молдовы, Быкова Е. В. (2011)
Калда Г. С. - О влиянии мобильной связи на здоровье человека (2011)
Крисінська Д. О. - Екологічно безпечне водокористування в Північному Причорномор’ї: аналіз проблеми та шляхи вирішення (2011)
Войлов П. Ю. - Гамма-сканер кругового обзора. Угловая локализация источников гамма-излучения в поле зрения, Кочергин А. В. (2011)
Войлов П. Ю. - Снижение размерности пространства признаков в задаче идентификации радиоизотопного состава источников гамма-излучения, Шаповалов В. Л. (2011)
Зюляєв Д. Д. - Диспетчеризація температурних показників у приміщеннях навчального закладу із використанням локальної комп’ютерної мережі (на прикладі ЧДУ ім. Петра Могили), Кубов В. І., Щесюк Л. В. (2011)
Малый Л. П. - Очистка дымовых газов тепловых электростанций от золы и диоксида серы аппаратом мокрой очистки эмульгатором (2011)
Захарченко В. В. - Комплексные решения по повышению энергоэффективности огражающих конструкций здания и автономному теплоснабжению участка упаковки сборочного цеха ГП НПКГ "Зоря"-"Машпроект", Щербинина А. В., Ризун И. Р., Пилипюк Р. В. (2011)
Сысоев В. Г. - Упрочнение конструкционных сталей электрогидроимпульсной обработкой, Ризун И. Р., Ризун А. Р. (2011)
Шевченко Т. І. - Практичні рекомендації щодо підвищення енергоефективності в Україні (2011)
Буцьо З. Ю. - Незалежність і надійність енергетики – важливий чинник суверенітету України, Пилип’юк Р. В., Колосовський В. М., Колосовський Д. В. (2011)
Дубов В. А. - Применение альтернативных топлив для выработки тепловой и электрической энергии, Дубов В. В. (2011)
Басов А. Ю. - Энергосбережение в системах кондиционирования воздуха, Михайленко Т. П., Петухов И. И. (2011)
Шевченко Т. І. - Досвід розробки програми енергозбереження Київської області (2011)
Мечет І. Г. - Реформа житлово-комунального господарства навчання топ-менеджерів ЖКГ "Ефективне сучасне управління в галузі житлово-комунального господарства", Нагорний М. О., Різун І. Р. (2011)
Мечет І. Г. Нагорний М. О. - Проект совместного внедрения с целью рекультивации и дегазации полигона твердых бытовых отходов г. Николаева, Різун І. Р. (2011)
Григор’єва Л. І. - Прогнозні дозиметричні моделі у системі контрзаходів впливу техногенно-підсилених джерел природного походження (2011)
Кихтенко И. Н. - Новые дозиметричекие величины и единицы электромагнитного поля сверхнизкой частоты, Хворостенко М. И. (2011)
Королев В. Г. - Развитие репарационных систем в процессе эволюции (2011)
Кутлахмедов Ю. А. - Вклад радиоэкологических исследований Чернобыльской аварии в развитие современной экологии, Саливон А. Г., Пчеловская С. А., Родина В. В., Матвеева И. В., Петрусенко В. П., Огородник А. Н. (2011)
Лазоренко Г. Е. - Естественная радиоактивность морской среды: предельные дозовые нагрузки на рыб Черного моря, Поликарпов Г. Г. (2011)
Мирзоева Н. Ю. - Радионуклиды 90Sr И 137Cs в гидробионтах Черного моря после аварии на Чернобыльской АЭС (2011)
Моссэ И. Б. - Вклад генов PAI-1 (ингибитора активатора плазминогена) и LDLR (гена рецептора липопротена низкой плотности) в комплекс экологических и генетических факторов, приводящих к инфаркту миокарда, Моссэ К. А., Буко И. В., Полонецкий Л. З., Гончар А. Л. (2011)
Огородник А. М. - Забезпечення екологічної безпеки масивів-хвостосховищ (на прикладі Миколаївського глиноземного заводу) (2011)
Терещенко Н. Н. - Ведущая роль донных отложений в перераспределении плутония в черноморских экосистемах (2011)
Томілін Ю. А. - Фітодезактивація технологічних водойм АЕС у системі забезпечення екологічної безпеки АЕС, Григор’єва Л. І. (2011)
Гродзинский Д. М. - Исследование влияния магнитного изотопа магния-25 на пострадиационное восстановление клеток Saccharomyces cerevisiae, Евстюхина Т. А., Кольтовер В. К., Королев В. Г., Кутлахмедов Ю. А. (2011)
Кихтенко И. Н. - Новые методы патогенетической терапии поздних лучевых повреждений, Хворостенко М. И. (2011)
Свинаренко А. В. - Хрономодулированная радиохимиотерапия как способ снижения токсичности лечения рака прямой кишки, Грищенко Т. П., Сухина Е. Н. (2011)
Хворостенко М. І. - Променева терапія як етап комбінованого лікування проксимального відділу раку шлунка, Хворостенко Ю. М., Бомбін А. В., Саник В. Й. (2011)
Андреев В. И. - Использование потенциала солнечной энергии в энергосбережении учебных заведений на юге Украины, Чухлебов А. В. (2011)
Крисінська Д. О. - Проблеми первинного та вторинного забруднення питної води у Північному Причорномор’ї (2011)
Дмитренко М. В. - Обробка температурних даних у системі "Енергоефективний університет" (2011)
Абдряхімова Ц. Б. - Індивідуально-психологічні особливості осіб із частковою втратою зору травматичного генезу як превентори розвитку в них непсихотичних психічних розладів (2013)
Піонтковська О. В. - Гендерні аспекти психоемоційного стану батьків онкохворих дітей (2013)
Ольшевская Н. С. - Анализ психологических характеристик личности, тревожности и депрессии у пациентов с меланоцитарными новообразованиями кожи, Гуменюк Л. Н., Прохоров Д. В. (2013)
Щербань В. О. - Личностные особенности и состояние эмоциональной сферы больных с ревматоидной патологией (2013)
Судакова О. С. - Вплив психологічної гендерної ролі на взаємовідносини "лікар - пацієнт", Могілевич У. О. (2013)
Бессмертный А. В. - Особенности катамнеза внутренней картины болезни в контексте автобиографических воспоминаний у больных шизофренией, Пирогов И. Ф., Гринвальд С. Г. (2013)
Айзятулова Э. М. - Факторы психической травматизации и удовлетворенность супружескими отношениями женщин в бесплодном браке (2013)
Левада О. А. - Особенности дисмнестических нарушений на этапах развития субкортикальной сосудистой деменции по данным TIME-теста (2013)
Фалева Е. Е. - Влияние социальных и семейных ролей на самореализацию женщины (2013)
Марута Н. О. - Психофізіологічні особливості хворих із невротичними розладами, Каленська Г. Ю., Череднякова О. С. (2013)
Никанорова Ю. В. - Патопсихологические закономерности формирования суицидального поведения у больных с генерализованным тревожным расстройством (2013)
Касьянова А. Ю. - Емоційні розлади як чинник низької якості життя пацієнтів після кардіохірургічного лікування, Ревенко К. А., Бабляк О. Д. (2013)
Мартинова Ю. Ю. - Преморбідні особливості жінок, які перенесли мастектомію, та їх психокорекція (2013)
Сквира И. М. - Влияние психологических рецидивоопасных факторов на устойчивость ремиссии у пациентов с алкогольной зависимостью (2013)
Артемчук К. А. - Технологія та результати лікування хворих на алкогольну залежність інгібіторами ацетальдегіддегідрогенази (2013)
Гайдабрус А. В. - Соматичний і психоневрологічний статус колишніх військовослужбовців із алкогольною залежністю (2013)
Златковський В. В. - Психологічні чинники наркотичної залежності у хворих, які вживають психоактивні речовини (2013)
Рябухин К. В. - Соотношение типа акцентуации и модели полоролевого поведения у женщин, страдающих хроническим алкоголизмом (2013)
Возний Д. В. - Особливості самосприйняття чоловіків, які хворіють на хронічний алкоголізм (2013)
Пономарев В. И. - Расстройство сексуальных отношений, обусловленное несоответствием психосексуальных ориентаций у супругов (2013)
Шиндер В. В. - Вплив особистісних особливостей на розвиток сексуальної дисгармонії подружніх пар при епілепсії в чоловіка (2013)
Тези доповідей XV з’їзду мікробіологів, епідеміологів, паразитологів україни "проблеми та еволюція епідемічного процесу і паразитарних систем провідних інфекцій сучасності", 23-25 Листопада 2011 Р., м. Харків (2011)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського